View original HTML file with complete header information
a u ma kārasaṃyuktaṃ KubjT_8.59c / akasmāc chrīr upasthitā KubjT_2.28b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1163948 (0.0):
akalyaśca na kalyate SvaT_11.310b / akasmāc chrīr upasthitā KubjT_2.28b / akasmāj jāyate sthūlaḥ KubjT_23.37c
a u ma kārasaṃyuktaṃ KubjT_8.59c / akasmāc chrīr upasthitā KubjT_2.28b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1163948 (0.0):
akalyaśca na kalyate SvaT_11.310b / akasmāc chrīr upasthitā KubjT_2.28b / akasmāj jāyate sthūlaḥ KubjT_23.37c
akasmāj jāyate sthūlaḥ KubjT_23.37c / akāmāt kāmato 'pi vā KubjT_5.68d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1163950 (0.0):
akasmāc chrīr upasthitā KubjT_2.28b / akasmāj jāyate sthūlaḥ KubjT_23.37c
akāracaturo madhye KubjT_9.52a / akāras tu samākhyātaḥ KubjT_11.11c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1163993 (0.014):
akāra ātmatattvasya SvaT_5.14c / akāracaturo madhye KubjT_9.52a / akāraśca ukāraśca SvaT_4.255a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164008 (0.044):
akāraśca hakāraśca SvaT_4.349c / akāras tu samākhyātaḥ KubjT_11.11c
akārādikṣakārāntaṃ KubjT_10.119c / akārādikṣakārāntaṃ KubjT_22.12a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164032 (0.0):
akārādikṣakārāntam VT_252c / akārādikṣakārāntaṃ KubjT_10.119c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164041 (0.0):
akārādikṣakārāntaṃ KubjT_22.12a / akārādikṣakārāntaṃ KubjT_22.16c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19251829 (0.048):
nirdahantaṃ jagat sarvam % bhasmakūṭaṃ vicintayet // KubjT_22.11 // / akārādikṣakārāntaṃ $ paśudehe vicintayet &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17488679 (0.048):
nirdahantaṃ jagat sarvam bhasmakūṭaṃ vicintayet // KubjT_22.11 // / akārādikṣakārāntaṃ paśudehe vicintayet /
akārādikṣakārāntaṃ KubjT_22.16c / akārādikṣakārāntā KubjT_22.7a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164032 (0.0):
akārādikṣakārāntam VT_252c / akārādikṣakārāntaṃ KubjT_10.119c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164043 (0.0):
akārādikṣakārāntaṃ KubjT_22.12a / akārādikṣakārāntaṃ KubjT_22.16c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19251421 (0.045):
maccharīre samutpannā % mahākrodhasamudbhavā // KubjT_22.6 // / akārādikṣakārāntā $ ekaikākṣarabheditā &
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19251829 (0.048):
nirdahantaṃ jagat sarvam % bhasmakūṭaṃ vicintayet // KubjT_22.11 // / akārādikṣakārāntaṃ $ paśudehe vicintayet &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17488679 (0.048):
nirdahantaṃ jagat sarvam bhasmakūṭaṃ vicintayet // KubjT_22.11 // / akārādikṣakārāntaṃ paśudehe vicintayet /
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26441416 (0.050):
mālākāreṇa talliṅgaṃ saṃveṣṭya kuṇḍalī sadā // ToT_9.16 // / akārādilakārāntā kṣakāraṃ vaktrasaṃyutam /
akārāntena sampuṭam KubjT_22.8d / akālenāpi kālas tu KubjT_23.124c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164071 (0.0):
akārpaṇyaṃ cāspṛhā cety SvaT_10.411a / akālenāpi kālas tu KubjT_23.124c / akāle vṛkṣaphalanaṃ KubjT_17.42c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164049 (0.055):
akārādilakārāntā ToT_9.17a / akārāntena sampuṭam KubjT_22.8d
akāle vṛkṣaphalanaṃ KubjT_17.42c / akulakramamārgeṇa KubjT_19.73a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164074 (0.0):
akālenāpi kālas tu KubjT_23.124c / akāle vṛkṣaphalanaṃ KubjT_17.42c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164086 (0.0):
akumārī ca vijñeyān SvaT_11.156c / akulakramamārgeṇa KubjT_19.73a / akulavyāptir ity eṣā KubjT_18.100c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19248004 (0.055):
atra rūpasamālabdhaḥ % pūrvoktaṃ labhate phalam // KubjT_19.72 // / akulakramamārgeṇa $ ājñāyogena sarvathā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17484860 (0.055):
atra rūpasamālabdhaḥ pūrvoktaṃ labhate phalam // KubjT_19.72 // / akulakramamārgeṇa ājñāyogena sarvathā /
akulavyāptir ity eṣā KubjT_18.100c / akulaṃ ca kulaṃ caiva KubjT_11.5a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164093 (0.0):
akulakramamārgeṇa KubjT_19.73a / akulavyāptir ity eṣā KubjT_18.100c
akulaṃ vyāpakaṃ rūpaṃ KubjT_19.60a / akulāditrimadhyasthaṃ KubjT_8.53a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164102 (0.0):
akulavyāptir ity eṣā KubjT_18.100c / akulaṃ ca kulaṃ caiva KubjT_11.5a / akulaṃ vyāpakaṃ rūpaṃ KubjT_19.60a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19231172 (1.192):
adhyuṣṭamātrād uttīrṇaṃ % jñātvā mantram anusmaret // KubjT_8.52 // / akulāditrimadhyasthaṃ $ kulā[c] cādes trimadhyagam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17468038 (1.192):
adhyuṣṭamātrād uttīrṇaṃ jñātvā mantram anusmaret // KubjT_8.52 // / akulāditrimadhyasthaṃ kulā[c] cādes trimadhyagam /
akulīnakramāntasthaḥ KubjT_19.73c / akulīnatanur baddhaḥ KubjT_18.109a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164110 (0.0):
akulāditrimadhyasthaṃ KubjT_8.53a / akulīnakramāntasthaḥ KubjT_19.73c
akulīnapadādhvānaṃ KubjT_18.100a / akulīnavapuḥsthitaḥ KubjT_18.112d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164119 (0.0):
akulīnatanur baddhaḥ KubjT_18.109a / akulīnapadādhvānaṃ KubjT_18.100a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19246741 (0.062):
kuladehaṃ parityajya % akulīnavapuḥsthitaḥ // KubjT_18.112 // / sa ca vai sakalaḥ piṇḍaḥ $ kaulikānāṃ kujīmate &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17483597 (0.062):
kuladehaṃ parityajya akulīnavapuḥsthitaḥ // KubjT_18.112 // / sa ca vai sakalaḥ piṇḍaḥ kaulikānāṃ kujīmate /
akulīnaśarīredaṃ KubjT_18.106c / akulena vinā siddhir KubjT_18.115c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164125 (0.0):
akulīnapadādhvānaṃ KubjT_18.100a / akulīnavapuḥsthitaḥ KubjT_18.112d / akulīnaśarīredaṃ KubjT_18.106c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19246741 (0.060):
kuladehaṃ parityajya % akulīnavapuḥsthitaḥ // KubjT_18.112 // / sa ca vai sakalaḥ piṇḍaḥ $ kaulikānāṃ kujīmate &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17483597 (0.060):
kuladehaṃ parityajya akulīnavapuḥsthitaḥ // KubjT_18.112 // / sa ca vai sakalaḥ piṇḍaḥ kaulikānāṃ kujīmate /
akuleśakuleśānaṃ KubjT_11.94a / akuleśatanuṃ yāvat KubjT_18.123c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164134 (0.0):
akulena vinā siddhir KubjT_18.115c / akuleśakuleśānaṃ KubjT_11.94a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19236404 (0.049):
evaṃ viśuddhadevena % ṣoḍaśāvayavaṃ tanum // KubjT_11.93 // / akuleśakuleśānaṃ $ vibhajya ca niveśitam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17473267 (0.049):
evaṃ viśuddhadevena ṣoḍaśāvayavaṃ tanum // KubjT_11.93 // / akuleśakuleśānaṃ vibhajya ca niveśitam /
akuleśapade sthitāḥ KubjT_14.78b / akuleśvaradevasya KubjT_11.8c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164147 (0.0):
akuleśatanuṃ yāvat KubjT_18.123c / akuleśapade sthitāḥ KubjT_14.78b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1303349 (0.034):
śrīkuleśvaradevasya KubjT_13.37a / śrīkuleśvaradevasya KubjT_15.29a
akuleśvaradevasya KubjT_17.6a / akuleśvaradevasya KubjT_19.40a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164148 (0.0):
akuleśapade sthitāḥ KubjT_14.78b / akuleśvaradevasya KubjT_11.8c / akuleśvaradevasya KubjT_17.6a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1303349 (0.034):
śrīkuleśvaradevasya KubjT_13.37a / śrīkuleśvaradevasya KubjT_15.29a
akuleśvararūpeṇa KubjT_19.13c / akramājñā bhaved yeṣāṃ KubjT_12.3a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164148 (0.0):
akuleśapade sthitāḥ KubjT_14.78b / akuleśvaradevasya KubjT_11.8c / akuleśvaradevasya KubjT_17.6a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164178 (0.0):
akṛtvā śivabhaktānāṃ MrgT_3.24a / akramājñā bhaved yeṣāṃ KubjT_12.3a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19236757 (0.061):
tām avijñāya bhraṣṭatvam % avaśyaṃ hitakāriṇi // KubjT_12.2 // / akramājñā bhaved yeṣāṃ $ rabhasājñā prakāśitā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17473620 (0.061):
tām avijñāya bhraṣṭatvam avaśyaṃ hitakāriṇi // KubjT_12.2 // / akramājñā bhaved yeṣāṃ rabhasājñā prakāśitā /
akramād gṛhṇate tu yaḥ KubjT_3.52b / akramād dadate yas tu KubjT_3.52a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164185 (0.0):
akramājñā bhaved yeṣāṃ KubjT_12.3a / akramād gṛhṇate tu yaḥ KubjT_3.52b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19222576 (0.022):
prabodho bhavate tasya % gṛhṇāti yadi tatkramāt // KubjT_3.51 // / akramād dadate yas tu $ akramād gṛhṇate tu yaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459443 (0.022):
prabodho bhavate tasya gṛhṇāti yadi tatkramāt // KubjT_3.51 // / akramād dadate yas tu akramād gṛhṇate tu yaḥ /
akṣayā tejarūpiṇī KubjT_5.139d / akṣayān labhate lokān KubjT_9.36c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164269 (0.0):
akṣayaṃ phalam āpnuyāt SUp_6.126d / akṣayā tejarūpiṇī KubjT_5.139d / akṣayān labhate lokān KubjT_9.36c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19227188 (0.061):
ekā eva parā sūkṣmā % akṣayā tejarūpiṇī // KubjT_5.139 // / jñātavyā sā parā devī $ ṣaḍvarṇarahitā kalā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17464055 (0.061):
ekā eva parā sūkṣmā akṣayā tejarūpiṇī // KubjT_5.139 // / jñātavyā sā parā devī ṣaḍvarṇarahitā kalā /
akṣayā yauvanodvahāḥ KubjT_25.59b / akṣayo hy ajayo yogī KubjT_25.63c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164276 (0.0):
akṣayān labhate lokān KubjT_9.36c / akṣayā yauvanodvahāḥ KubjT_25.59b
akṣarākṣarayogataḥ KubjT_4.42b / akṣarākṣarasantānaṃ KubjT_7.46a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164287 (0.0):
akṣayo hy ajayo yogī KubjT_25.63c / akṣarākṣaranirmuktaṃ SvaT_7.237c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164297 (0.0):
akṣarākṣarayojitam VT_361b / akṣarākṣarasantānaṃ SvaT_2.139c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698241 (0.042):
akṣarākṣaranirmuktaṃ SvaT_7.237c / akṣarākṣarasantānaṃ SvaT_2.139c
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3688106 (0.063):
lokākṣarākṣara mahā akṣarāgryākṣaropama /
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1886202 (0.063):
lokākṣarākṣaramahā akṣarāgryākṣaropama /
akṣarāṇāṃ tathā saṅkhyā KubjT_5.11a / akṣarāṇāṃ prabodhikā KubjT_5.134d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164307 (0.0):
akṣarākṣarasantānaṃ KubjT_7.46a / akṣarāṇāṃ tathā saṅkhyā KubjT_5.11a
akṣarāṇāṃ pramāṇena KubjT_5.12c / akṣarāṇāṃ samāsena KubjT_5.8a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164309 (0.0):
akṣarākṣarasantānaṃ KubjT_7.46a / akṣarāṇāṃ tathā saṅkhyā KubjT_5.11a / akṣarāṇāṃ prabodhikā KubjT_5.134d
akṣarāṇāṃ samāsena daśatritayam uttamam KubjT_5.7/b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164315 (0.0):
akṣarāṇāṃ pramāṇena KubjT_5.12c / akṣarāṇāṃ samāsena KubjT_5.8a / akṣarāṇāṃ samāsena daśatritayam uttamam KubjT_5.7/b
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462265 (0.0):
svarūpapararūpaparivartanīnāṃ padaṃ saptamakaṃ bhavet /* / akṣarāṇāṃ samāsena daśatritayam uttamam // KubjT_5.7 //*
akṣarāṇāṃ samāsena rasasaṅkhyā udāhṛtā KubjT_5.5/b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164322 (0.0):
akṣarāṇāṃ samāsena KubjT_5.8a / akṣarāṇāṃ samāsena daśatritayam uttamam KubjT_5.7/b
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462239 (1.192):
ajarāmarīṇāṃ padaṃ cātra kathitaṃ pañcaguṇāvaham /* / akṣarāṇāṃ samāsena rasasaṅkhyā udāhṛtā // KubjT_5.5 //*
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462264 (0.045):
akṣarāṇāṃ samāsena daśatritayam uttamam // KubjT_5.7 //*
akṣarāṇāṃ samāsena śakrasaṅkhyā varānane KubjT_5.9/b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164327 (0.0):
akṣarāṇāṃ samāsena daśatritayam uttamam KubjT_5.7/b / akṣarāṇāṃ samāsena rasasaṅkhyā udāhṛtā KubjT_5.5/b
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462297 (0.013):
sarvamātṛguhyahṛdayaparamasiddhaṃ padaṃ tu navamaṃ bhavet /* / akṣarāṇāṃ samāsena śakrasaṅkhyā varānane // KubjT_5.9 //*
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462238 (0.052):
akṣarāṇāṃ samāsena rasasaṅkhyā udāhṛtā // KubjT_5.5 //*
akṣarāntaritaṃ kṛtvā KubjT_23.155a / akṣarābhyadhike yatra KubjT_23.74a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164330 (0.0):
akṣarāṇāṃ samāsena śakrasaṅkhyā varānane KubjT_5.9/b / akṣarāntaritaṃ kṛtvā KubjT_23.155a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164338 (0.013):
akṣarāntaritaṃ kṛtvā KubjT_23.155a / akṣarāntaritaṃ likhet SvaT_9.82b / akṣarābhyadhike yatra KubjT_23.74a
akṣarārthena te jñeyāḥ KubjT_4.31a / akṣarārthena ye mantrās KubjT_4.28c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164346 (0.0):
akṣarāntaritaṃ likhet SvaT_9.82b / akṣarābhyadhike yatra KubjT_23.74a / akṣarārthena te jñeyāḥ KubjT_4.31a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19224141 (0.055):
prastārādi r anekaiś ca % ye mantrāś coditāḥ priye // KubjT_4.30 // / akṣarārthena te jñeyāḥ $ khaṇḍamantrāḥ śivoditāḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461006 (0.055):
prastārādi r anekaiś ca ye mantrāś coditāḥ priye // KubjT_4.30 // / akṣarārthena te jñeyāḥ khaṇḍamantrāḥ śivoditāḥ /
akṣarārthe vyavasthitāḥ KubjT_4.13b / akṣarārthopadeśaś ca KubjT_4.29a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164354 (0.0):
akṣarārthena ye mantrās KubjT_4.28c / akṣarārthe vyavasthitāḥ KubjT_4.13b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19223885 (0.032):
mṛtasya copacāreṇa % kiṃ teṣāṃ jīvitaṃ bhavet // KubjT_4.12 // / evaṃ mantrā varārohe $ akṣarārthe vyavasthitāḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460749 (0.032):
mṛtasya copacāreṇa kiṃ teṣāṃ jīvitaṃ bhavet // KubjT_4.12 // / evaṃ mantrā varārohe akṣarārthe vyavasthitāḥ /
akṣare akṣare granthiḥ KubjT_17.68a / akṣare akṣare siddhaṃ KubjT_10.120a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164363 (0.0):
akṣarārthopadeśaś ca KubjT_4.29a / akṣare akṣare granthiḥ KubjT_17.68a
akṣareṇāpi mantrasya KubjT_20.35c / akṣaraughena siddhā sā KubjT_17.22c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164364 (0.0):
akṣare akṣare granthiḥ KubjT_17.68a / akṣare akṣare siddhaṃ KubjT_10.120a / akṣareṇāpi mantrasya KubjT_20.35c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164373 (0.0):
akṣareṣu kuto mokṣa SvaT_7.238a / akṣaraughena siddhā sā KubjT_17.22c / akṣarau tu śubhātmakau KubjT_4.90d
akṣarau tu śubhātmakau KubjT_4.90d / akṣarau tau stanātmakau KubjT_4.100b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164382 (0.0):
akṣaraughena siddhā sā KubjT_17.22c / akṣarau tu śubhātmakau KubjT_4.90d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19224958 (0.045):
ra ma madhyagataṃ tadvad % akṣarau tu śubhātmakau // KubjT_4.90 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461824 (0.045):
ra ma madhyagataṃ tadvad akṣarau tu śubhātmakau // KubjT_4.90 //
akṣasūtram idaṃ siddhaṃ KubjT_23.89a / akṣasūtravarapradā KubjT_17.18d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164397 (0.0):
akṣavāṭaṃ tato nyaset SvaT_2.201b / akṣasūtram idaṃ siddhaṃ KubjT_23.89a / akṣasūtravarapradā KubjT_17.18d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19243439 (0.044):
pustakamaṇḍaludharā % akṣasūtravarapradā // KubjT_17.18 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17480299 (0.044):
pustakamaṇḍaludharā akṣasūtravarapradā // KubjT_17.18 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164405 (0.060):
akṣasūtravidhiḥ khyātaḥ KubjT_5.136c / akṣasūtraṃ japaṃ tathā KubjT_8.84d / akṣasūtraṃ purā jñātaṃ KubjT_23.84c
akṣasūtravidhiḥ khyātaḥ KubjT_5.136c / akṣasūtraṃ japaṃ tathā KubjT_8.84d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164406 (0.0):
akṣasūtram idaṃ siddhaṃ KubjT_23.89a / akṣasūtravarapradā KubjT_17.18d
akṣasūtraṃ purā jñātaṃ KubjT_23.84c / akṣasūtraṃ śivātmakam KubjT_5.113d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164410 (0.0):
akṣasūtraṃ japaṃ tathā KubjT_8.84d / akṣasūtraṃ purā jñātaṃ KubjT_23.84c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164420 (0.0):
akṣasūtraṃ manaḥśilām SvaT_4.12d / akṣasūtraṃ śivātmakam KubjT_5.113d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19226838 (0.048):
etad guptataraṃ kāryam % akṣasūtraṃ śivātmakam // KubjT_5.113 //
akṣasūtraṃ surādhipe KubjT_5.128b / akṣasūtreṇa divyena KubjT_23.83a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164425 (0.0):
akṣasūtraṃ manaḥśilām SvaT_4.12d / akṣasūtraṃ śivātmakam KubjT_5.113d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164434 (1.192):
akṣasūtrādikaṃ dattvā SvaT_4.471c / akṣasūtreṇa divyena KubjT_23.83a / akṣaṃ cendriyam ity uktaṃ KubjT_5.118c
akṣaṃ cendriyam ity uktaṃ KubjT_5.118c / akṣārūḍho 'kṣagamyo 'yaṃ KubjT_15.34c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164441 (0.0):
akṣasūtreṇa divyena KubjT_23.83a / akṣaṃ cendriyam ity uktaṃ KubjT_5.118c
akhaṇḍajñānapuṣpāḍhyaṃ KubjT_16.90c / akhaṇḍamaṇḍalākāraṃ KubjT_25.182c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164464 (0.0):
akṣobhyā sāpyasau gaṅgā SvaT_10.485a / akhaṇḍajñānapuṣpāḍhyaṃ KubjT_16.90c
agamyāgamanaṃ tathā KubjT_9.62b / agastiś ca mahā ṛṣiḥ KubjT_21.25d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164484 (0.0):
agamyaṃ sarvavādinām SvaT_10.702d / agamyāgamanaṃ tathā KubjT_9.62b / agastiś ca mahā ṛṣiḥ KubjT_21.25d
agnikena samopetāṃ KubjT_22.25a / agnicaitanyayogena KubjT_21.5c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164560 (0.0):
agnikuṇḍasamīpe tu SvaT_4.64c / agnikena samopetāṃ KubjT_22.25a / agnicaitanyayogena KubjT_21.5c
agnidvīpaṃ mahāvanam KubjT_21.14b / agnivat sarvavarṇeṣu KubjT_19.102c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164573 (0.0):
agnijvalitatejasaḥ SvaT_10.164d / agnidvīpaṃ mahāvanam KubjT_21.14b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164620 (1.788):
agnivajjvalate yogī SvaT_12.130c / agnivat sarvavarṇeṣu KubjT_19.102c
agnivāyukubereṇa KubjT_9.71c / agnihotravivarjitāḥ KubjT_8.85d
agrajanmā samākhyātā KubjT_25.166a / agrajanmī tathocyate KubjT_25.164d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164779 (0.0):
agnyāgāre sāvadhānau SvaT_4.502a / agrajanmā samākhyātā KubjT_25.166a / agrajanmī tathocyate KubjT_25.164d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1295626 (0.050):
vyāvarṇitaṃ tu tatrastham KubjT_10.32a / vyāvṛtante punaḥ punaḥ KubjT_18.102b / vyāvṛtenaiva vaktreṇa Stk_19.8a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22865920 (0.050):
vyāvarṇitaṃ tu tatrastham KubjT_10.32a / vyāvṛtante punaḥ punaḥ KubjT_18.102b / vyāharitvā vaded idam KubjT_23.101b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1216534 (0.051):
tarjanyāgre vyavasthitam KubjT_8.65d / tarjanyānāmikau kuñcya KubjT_6.51c / tarjanyāyā varānane KubjT_6.52b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22872684 (0.052):
subhagaṃ priyadarśanam KubjT_3.41d / subhaṭā ca bhaṭodbhavā KubjT_21.107b / subhaṭodbhaṭā vikaṭā KubjT_21.45a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22873870 (0.054):
svabhāvaguṇasaṃyuktaṃ KubjT_11.110a / svabhrā caiva nirabhrā ca KubjT_24.98c / svamanīṣikato 'nyathā KubjT_16.108a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1287062 (0.055):
vardhataikaikahelayā KubjT_17.46d / vardhamānī m upālambhī KubjT_25.112c / vardhamānyāditaḥ kramāt KubjT_25.113b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1268438 (0.057):
mahāgranthipade sthitā KubjT_19.17b / mahāgrāsī kṛtāntikā KubjT_21.63b / mahāgrāhastathā nakro SvaT_10.51c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22857994 (0.057):
mahāgranthipade sthitā KubjT_19.17b / mahāgrāsī kṛtāntikā KubjT_21.63b / mahāghaṇṭasamopetāṃ KubjT_22.23c
agrataḥ Pṛṣṭhato vāpi KubjT_23.24a / agradeśe tu koṭisthaṃ KubjT_13.43a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164794 (0.0):
agrato nikhaneta tu VT_271d / agradeśe tu koṭisthaṃ KubjT_13.43a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19238506 (0.0):
o jā pū kā matatvaṃ tu % madhyadakṣiṇavāmataḥ // KubjT_13.42 // / agradeśe tu koṭisthaṃ $ śṛṅgāṭaṃ caturasrakam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17475367 (0.0):
o jā pū kā matatvaṃ tu madhyadakṣiṇavāmataḥ // KubjT_13.42 // / agradeśe tu koṭisthaṃ śṛṅgāṭaṃ caturasrakam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164780 (5.960):
agrajanmā samākhyātā KubjT_25.166a / agrajanmī tathocyate KubjT_25.164d / agrataḥ Pṛṣṭhato vāpi KubjT_23.24a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1295626 (0.050):
vyāvarṇitaṃ tu tatrastham KubjT_10.32a / vyāvṛtante punaḥ punaḥ KubjT_18.102b / vyāvṛtenaiva vaktreṇa Stk_19.8a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22865920 (0.050):
vyāvarṇitaṃ tu tatrastham KubjT_10.32a / vyāvṛtante punaḥ punaḥ KubjT_18.102b / vyāharitvā vaded idam KubjT_23.101b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1216534 (0.051):
tarjanyāgre vyavasthitam KubjT_8.65d / tarjanyānāmikau kuñcya KubjT_6.51c / tarjanyāyā varānane KubjT_6.52b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22872684 (0.052):
subhagaṃ priyadarśanam KubjT_3.41d / subhaṭā ca bhaṭodbhavā KubjT_21.107b / subhaṭodbhaṭā vikaṭā KubjT_21.45a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22873870 (0.054):
svabhāvaguṇasaṃyuktaṃ KubjT_11.110a / svabhrā caiva nirabhrā ca KubjT_24.98c / svamanīṣikato 'nyathā KubjT_16.108a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1287062 (0.055):
vardhataikaikahelayā KubjT_17.46d / vardhamānī m upālambhī KubjT_25.112c / vardhamānyāditaḥ kramāt KubjT_25.113b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1268438 (0.057):
mahāgranthipade sthitā KubjT_19.17b / mahāgrāsī kṛtāntikā KubjT_21.63b / mahāgrāhastathā nakro SvaT_10.51c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22857994 (0.057):
mahāgranthipade sthitā KubjT_19.17b / mahāgrāsī kṛtāntikā KubjT_21.63b / mahāghaṇṭasamopetāṃ KubjT_22.23c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1221201 (0.064):
tenedaṃ kāmarūpaṃ tu KubjT_2.90a / tenedaṃ cāgrakoṭisthaṃ KubjT_11.73c
agrāṅgulyā prasāryeta KubjT_6.54c / agrotpannā tu agraṇī KubjT_25.165b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164830 (0.016):
agre nikuñcayet kiñcit SvaT_14.9c / agrotpannā tu agraṇī KubjT_25.165b
aghoram iti vikhyātaṃ KubjT_9.2a / aghoraś cāham eva ca KubjT_8.87b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164845 (5.960):
aghopyamegho vajrāṅgo SvaT_10.441c / aghoram iti vikhyātaṃ KubjT_9.2a / aghoraś cāham eva ca KubjT_8.87b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19231645 (0.032):
aghoraṃ kālam ity uktam % aghoraṃ viṣṇur ucyate // KubjT_8.86 // / aghoras tvaṃ maheśāni $ aghoraś cāham eva ca &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17468511 (0.032):
aghoraṃ kālam ity uktam aghoraṃ viṣṇur ucyate // KubjT_8.86 // / aghoras tvaṃ maheśāni aghoraś cāham eva ca /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164911 (0.058):
aghoraṃ viṣṇur ucyate KubjT_8.86d / aghoraḥ sarvatomukhaḥ KubjT_9.23b / aghoraḥ sāmavedastu SvaT_11.42c
aghoras tvaṃ maheśāni KubjT_8.87a / aghorasya mahātape KubjT_9.15b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164861 (0.0):
aghorasya kalā hyetā SvaT_1.56c / aghorasya mahātape KubjT_9.15b / aghorasya vaśe sthitaḥ KubjT_9.82d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19231646 (5.960):
aghoraṃ kālam ity uktam % aghoraṃ viṣṇur ucyate // KubjT_8.86 // / aghoras tvaṃ maheśāni $ aghoraś cāham eva ca &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17468512 (5.960):
aghoraṃ kālam ity uktam aghoraṃ viṣṇur ucyate // KubjT_8.86 // / aghoras tvaṃ maheśāni aghoraś cāham eva ca /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164853 (0.025):
aghorasteja ityukto Stk_22.12c / aghoras tvaṃ maheśāni KubjT_8.87a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164844 (0.063):
aghoram iti vikhyātaṃ KubjT_9.2a / aghoraś cāham eva ca KubjT_8.87b / aghorasteja ityukto Stk_22.12c
aghorasya vaśe sthitaḥ KubjT_9.82d / aghoraṃ kālam ity uktam KubjT_8.86c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164864 (0.0):
aghorasya mahātape KubjT_9.15b / aghorasya vaśe sthitaḥ KubjT_9.82d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164874 (0.0):
aghorahṛdayo vāma SRtp_282a / aghoraṃ kālam ity uktam KubjT_8.86c / aghoraṃ ghorarūpeti KubjT_9.88a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19232969 (0.043):
āyuṣo jñānam utkrāntir % aghorasya vaśe sthitaḥ // KubjT_9.82 // / nāghorasadṛśo mantro $ mantrakoṭiśatair api &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17469834 (0.043):
āyuṣo jñānam utkrāntir aghorasya vaśe sthitaḥ // KubjT_9.82 // / nāghorasadṛśo mantro mantrakoṭiśatair api /
aghoraṃ ghorarūpeti KubjT_9.88a / aghoraṃ nāma nāmataḥ KubjT_9.9d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164877 (0.0):
aghoraṃ kālam ity uktam KubjT_8.86c / aghoraṃ ghorarūpeti KubjT_9.88a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164894 (0.0):
aghoraṃ tatra yojayet SvaT_9.94d / aghoraṃ nāma nāmataḥ KubjT_9.9d / aghoraṃ pañcamadhye tu KubjT_9.21a
aghoraṃ pañcamadhye tu KubjT_9.21a / aghoraṃ parameśvaram KubjT_8.34d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164897 (0.0):
aghoraṃ nāma nāmataḥ KubjT_9.9d / aghoraṃ pañcamadhye tu KubjT_9.21a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164904 (0.0):
aghoraṃ pañcamadhye tu KubjT_9.21a / aghoraṃ parameśvaram KubjT_8.34d
aghoraṃ yatra saṃsthitam KubjT_8.74b / aghoraṃ viṣṇur ucyate KubjT_8.86d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164902 (0.0):
aghoraṃ pañcamadhye tu KubjT_9.21a / aghoraṃ parameśvaram KubjT_8.34d / aghoraṃ yatra saṃsthitam KubjT_8.74b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164911 (0.0):
aghoraṃ parameśvaram KubjT_8.34d / aghoraṃ yatra saṃsthitam KubjT_8.74b / aghoraṃ yojayedyathā SvaT_9.49d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19231642 (0.019):
aghoraṃ kālam ity uktam % aghoraṃ viṣṇur ucyate // KubjT_8.86 // / aghoras tvaṃ maheśāni $ aghoraś cāham eva ca &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17468508 (0.019):
aghoraṃ kālam ity uktam aghoraṃ viṣṇur ucyate // KubjT_8.86 // / aghoras tvaṃ maheśāni aghoraś cāham eva ca /
aghoraḥ sarvatomukhaḥ KubjT_9.23b / aghorān na paro mantraḥ KubjT_8.11a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164912 (0.0):
aghoraṃ viṣṇur ucyate KubjT_8.86d / aghoraḥ sarvatomukhaḥ KubjT_9.23b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164930 (0.0):
aghoraḥ surapūjitaḥ SvaT_1.43d / aghorān na paro mantraḥ KubjT_8.11a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19230590 (0.020):
sārāt sārataraṃ devi % satyaṃ satyaṃ na cānyathā // KubjT_8.10 // / aghorān na paro mantraḥ $ kasmāc cūlīgatas tu saḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17467456 (0.020):
sārāt sārataraṃ devi satyaṃ satyaṃ na cānyathā // KubjT_8.10 // / aghorān na paro mantraḥ kasmāc cūlīgatas tu saḥ /
aghorīśa iti smṛtaḥ KubjT_9.88b / aghorīhṛdayānvitam KubjT_15.62d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164932 (0.0):
aghorān na paro mantraḥ KubjT_8.11a / aghorīśa iti smṛtaḥ KubjT_9.88b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164941 (1.192):
aghorī śaktiruttamā SvaT_2.114d / aghorīhṛdayānvitam KubjT_15.62d / aghore amoghe varade KubjT_5.16c
aghore amoghe varade KubjT_5.16c / aghore ghorarūpiṇi KubjT_24.132d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164949 (0.0):
aghorīhṛdayānvitam KubjT_15.62d / aghore amoghe varade KubjT_5.16c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19225513 (0.047):
aghore amoghe varade % vicce vai vacanaṃ śubham // KubjT_5.16 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462380 (0.047):
aghore amoghe varade vicce vai vacanaṃ śubham // KubjT_5.16 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4820717 (0.048):
oṃ namaścāmuṇḍe caṇḍi agore amoghe varade vicce svāhā / oṃ namaścāmuṇḍe / īśāni aghore amoghe varade vicce svāhā(1)
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4820658 (0.049):
namaḥcāmuṇḍe māheśvari aghore amoghe varade vicce svāhā / oṃ namaścāmuṇḍe
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4820677 (0.053):
kaumāri aghore amoghe varade vicce svāhā /oṃ namaścāmuṇḍe vaiṣṇavi aghore / amoghe varade vicce svāhā / oṃ namaścāmuṇḍe vārāhi aghore amoghe varade
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4820668 (0.063):
kaumāri aghore amoghe varade vicce svāhā /oṃ namaścāmuṇḍe vaiṣṇavi aghore
aghoreṇa surādhipe KubjT_8.52b / aghoreṇa susaṃskṛtam KubjT_9.75d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164958 (0.0):
aghoreṇa yathākramam SvaT_1.50d / aghoreṇa surādhipe KubjT_8.52b / aghoreṇa susaṃskṛtam KubjT_9.75d
aghoryāḍāmare tantre KubjT_20.57a / aghoryāṣṭakasaṃyuktā KubjT_17.80c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164989 (0.0):
aghoro rudradaivatya Stk_22.15c / aghoryāḍāmare tantre KubjT_20.57a / aghoryāṣṭakasaṃyuktā KubjT_17.80c
aghoryāṣṭakasaṃyutam KubjT_18.35b / aṅkitaṃ mastakaṃ mama KubjT_1.14b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164989 (0.0):
aghoryāḍāmare tantre KubjT_20.57a / aghoryāṣṭakasaṃyuktā KubjT_17.80c
aṅkurān mūlasambhavaḥ KubjT_14.26b / aṅkuśasthānam āśritaḥ KubjT_25.141b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165025 (0.0):
aṅkurāstatra nirgatāḥ Stk_10.1d / aṅkuśasthānam āśritaḥ KubjT_25.141b / aṅkuśasthā parāparā KubjT_25.139d
aṅkuśasthā parāparā KubjT_25.139d / aṅkuśaṃ muśalaṃ dhanuḥ KubjT_25.51d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165031 (0.0):
aṅkuśasthānam āśritaḥ KubjT_25.141b / aṅkuśasthā parāparā KubjT_25.139d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19260441 (0.059):
cakraved bhramate nit yam % aṅkuśasthā parāparā // KubjT_25.139 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17497290 (0.059):
cakraved bhramate nit yam aṅkuśasthā parāparā // KubjT_25.139 //
aṅkusena tu rakṣitam KubjT_9.52d / aṅgapratyaṅgakeṣvapi KubjT_25.125b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165066 (0.038):
aṅkuśoddharaṇaṃ hy etad VT_132c / aṅkusena tu rakṣitam KubjT_9.52d / aṅgatve kīrtitāni tu SvaT_10.392d
aṅgamaṅgagatā devī KubjT_25.140a / aṅgarakṣā na kartavyā KubjT_3.65a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165108 (0.0):
aṅgabhakṣaṇamudvāhaṃ SvaT_7.270c / aṅgamaṅgagatā devī KubjT_25.140a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19222756 (0.024):
mukhe hastaṃ pradattvā tu % dadādeśam iti bruvan // KubjT_3.64 // / aṅgarakṣā na kartavyā $ na śāṭhyaṃ guruṇā saha &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459623 (0.024):
mukhe hastaṃ pradattvā tu dadādeśam iti bruvan // KubjT_3.64 // / aṅgarakṣā na kartavyā na śāṭhyaṃ guruṇā saha /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19260445 (0.036):
cakraved bhramate nit yam % aṅkuśasthā parāparā // KubjT_25.139 // / aṅgamaṅgagatā devī $ bahirantarasaṃsthitā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17497294 (0.036):
cakraved bhramate nit yam aṅkuśasthā parāparā // KubjT_25.139 // / aṅgamaṅgagatā devī bahirantarasaṃsthitā /
aṅgaṣaṭkaṃ śṛṇuṣvedaṃ KubjT_7.86c / aṅgasaṅkocanānayanaṃ KubjT_17.47c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165144 (0.0):
aṅgaṣaṭkaṃ tato nyaset SvaT_2.100d / aṅgaṣaṭkaṃ śṛṇuṣvedaṃ KubjT_7.86c / aṅgasaṅkocanānayanaṃ KubjT_17.47c
aṅgāradvīpaparyantaṃ KubjT_21.14c / aṅgāradvīpavāsinyo KubjT_21.110c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165180 (0.0):
aṅgānyevaṃ yathākramam SvaT_2.53d / aṅgāradvīpaparyantaṃ KubjT_21.14c / aṅgāradvīpavāsinyo KubjT_21.110c
aṅgāvayavasampūrṇā KubjT_6.84a / aṅgulyā aṅganā proktā KubjT_6.98c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165246 (1.192):
aṅgulyaḥ sandhayaścaiva SvaT_10.838c / aṅgulyā aṅganā proktā KubjT_6.98c / aṅgulyā grathayet sarvāḥ KubjT_6.51a
aṅgulyā grathayet sarvāḥ KubjT_6.51a / aṅgulyāgre vyavasthitam KubjT_16.74d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165257 (0.0):
aṅgulyā aṅganā proktā KubjT_6.98c / aṅgulyā grathayet sarvāḥ KubjT_6.51a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19242730 (0.057):
jñānamaṇḍalakaṃ vāme % aṅgulyāgre vyavasthitam // KubjT_16.74 // / varāṅgordhvanitambādho $ dakṣiṇe 'mṛtamaṇḍalam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17479590 (0.057):
jñānamaṇḍalakaṃ vāme aṅgulyāgre vyavasthitam // KubjT_16.74 // / varāṅgordhvanitambādho dakṣiṇe 'mṛtamaṇḍalam /
aṅgulyāgre samākhyātaṃ KubjT_16.77c / aṅgulyā tu kanīyasī KubjT_6.56d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165263 (0.0):
aṅgulyā grathayet sarvāḥ KubjT_6.51a / aṅgulyāgre vyavasthitam KubjT_16.74d
aṅgulyā tena coddiṣṭā KubjT_6.99a / aṅguṣṭhaś caughabhūtā tu KubjT_6.104c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165263 (0.0):
aṅgulyāgre samākhyātaṃ KubjT_16.77c / aṅgulyā tu kanīyasī KubjT_6.56d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165289 (1.192):
aṅguṣṭhamātrasahitā SvaT_10.1045a / aṅguṣṭhaś caughabhūtā tu KubjT_6.104c
aṅguṣṭhas tena sa smṛtaḥ KubjT_6.105b / aṅguṣṭhena kṛtā rekhā KubjT_2.29a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165292 (0.0):
aṅguṣṭhaś caughabhūtā tu KubjT_6.104c / aṅguṣṭhas tena sa smṛtaḥ KubjT_6.105b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165328 (0.037):
aṅguṣṭhābhyāṃ śrutī netre SvaT_12.152c / aṅguṣṭhena kṛtā rekhā KubjT_2.29a / aṅguṣṭhena samāhitaḥ SvaT_14.13b
aṅguṣṭhau ca kaniṣṭhakau KubjT_6.53b / aṅguṣṭhau madhyasaṃsthitau KubjT_6.54d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165358 (0.0):
aṅguṣṭhenākramed budhaḥ SvaT_13.44d / aṅguṣṭhau ca kaniṣṭhakau KubjT_6.53b / aṅguṣṭhau madhyasaṃsthitau KubjT_6.54d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19228027 (0.057):
agrāṅgulyā prasāryeta % aṅguṣṭhau madhyasaṃsthitau // KubjT_6.54 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17464893 (0.057):
agrāṅgulyā prasāryeta aṅguṣṭhau madhyasaṃsthitau // KubjT_6.54 //
aṅguṣṭhau madhyasaṃsthitau KubjT_6.56b / aṅge carati nityaśaḥ KubjT_6.98d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165357 (0.0):
aṅguṣṭhau ca kaniṣṭhakau KubjT_6.53b / aṅguṣṭhau madhyasaṃsthitau KubjT_6.54d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165378 (0.0):
aṅguṣṭhau hṛdaye nidhāya cibukaṃ nāsāgram ālokayed GorS(2)_12 (=1|9)c / aṅge carati nityaśaḥ KubjT_6.98d / aṅgaikaikavivardhanam KubjT_17.41b
aṅgaikaikavivardhanam KubjT_17.41b / acalatvena saṃsthitam KubjT_25.183b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165380 (0.0):
aṅge carati nityaśaḥ KubjT_6.98d / aṅgaikaikavivardhanam KubjT_17.41b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165391 (1.192):
aṅgaiścaiva prakalpayet SvaT_3.108d / acalatvena saṃsthitam KubjT_25.183b / acalaṃ tat samākhyātam KubjT_25.183a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19261023 (1.192):
akhaṇḍamaṇḍalākāraṃ % dyotayantaṃ nabhastalam // KubjT_25.182 // / acalaṃ tat samākhyātam $ acalatvena saṃsthitam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17497871 (1.192):
akhaṇḍamaṇḍalākāraṃ dyotayantaṃ nabhastalam // KubjT_25.182 // / acalaṃ tat samākhyātam acalatvena saṃsthitam /
acalaṃ tat samākhyātam KubjT_25.183a / acale viśvadhāriṇi KubjT_24.115b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165391 (0.0):
acalatvena saṃsthitam KubjT_25.183b / acalaṃ tat samākhyātam KubjT_25.183a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19261022 (0.050):
akhaṇḍamaṇḍalākāraṃ % dyotayantaṃ nabhastalam // KubjT_25.182 // / acalaṃ tat samākhyātam $ acalatvena saṃsthitam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17497870 (0.050):
akhaṇḍamaṇḍalākāraṃ dyotayantaṃ nabhastalam // KubjT_25.182 // / acalaṃ tat samākhyātam acalatvena saṃsthitam /
acireṇa gaṇāmbike KubjT_8.13b / acireṇa bhavaty upaladbhiguṇā KubjT_3.82c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165431 (0.0):
acintyā mantraśaktirvai SvaT_4.151a / acireṇa gaṇāmbike KubjT_8.13b
a cha madhyagataṃ śūlam KubjT_4.96c / a cha sandhigataṃ punaḥ KubjT_7.62d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165451 (0.0):
acchinnāmanulomena SvaT_3.80a / a cha madhyagataṃ śūlam KubjT_4.96c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1201864 (0.007):
ṅa cha madhyagataṃ punaḥ KubjT_4.83d / ṅādikāntam ataḥ śṛṇu KubjT_24.14b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19224847 (0.045):
tṛtīyaṃ nayanaṃ devyā % ṅa cha madhyagataṃ punaḥ // KubjT_4.83 // / na da madhyagataṃ jñeyaṃ $ dvidhābhūtaṃ varānane &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461713 (0.045):
tṛtīyaṃ nayanaṃ devyā ṅa cha madhyagataṃ punaḥ // KubjT_4.83 // / na da madhyagataṃ jñeyaṃ dvidhābhūtaṃ varānane /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19229732 (0.062):
caturdaśoddhṛtaṃ bījam % a cha sandhigataṃ punaḥ // KubjT_7.62 // / kevalaṃ kathitaṃ bījaṃ $ daśapañcākṣaraṃ priye &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17466598 (0.062):
caturdaśoddhṛtaṃ bījam a cha sandhigataṃ punaḥ // KubjT_7.62 // / kevalaṃ kathitaṃ bījaṃ daśapañcākṣaraṃ priye /
ajacakreśvarī rekhā KubjT_18.44a / ajarāmarīṇāṃ padaṃ cātra kathitaṃ pañcaguṇāvaham KubjT_5.5/a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165479 (0.0):
ajayyaṃ sarvadehinām SvaT_12.31d / ajarāmarīṇāṃ padaṃ cātra kathitaṃ pañcaguṇāvaham KubjT_5.5/a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19225362 (0.0):
navākṣaram idaṃ devi % padaṃ yat samudāhṛtam // KubjT_5.4 // / ajarāmarīṇāṃ padaṃ cātra kathitaṃ pañcaguṇāvaham /*
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462232 (0.0):
navākṣaram idaṃ devi padaṃ yat samudāhṛtam // KubjT_5.4 // / ajarāmarīṇāṃ padaṃ cātra kathitaṃ pañcaguṇāvaham /*
ajasraṃ bhāvapūrvakam KubjT_20.38b / ajātaḥ parikīrtitaḥ KubjT_9.16b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165496 (0.0):
ajasraṃ kṣarate tathā SUp_6.164b / ajasraṃ bhāvapūrvakam KubjT_20.38b / ajātaḥ parikīrtitaḥ KubjT_9.16b
ajitaḥ suciraṃ kālaṃ KubjT_22.54a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165518 (0.0):
ajām ekāṃ supuṣṭāṅgīṃ SUp_6.200c / ajitaḥ suciraṃ kālaṃ KubjT_22.54a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19252759 (0.044):
viṣaśastraja1āgnibhyo % vyādhibhūtagrahair api // KubjT_22.53 // / ajitaḥ suciraṃ kālaṃ $ jāyate nirupadravaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17489610 (0.044):
viṣaśastraja1āgnibhyo vyādhibhūtagrahair api // KubjT_22.53 // / ajitaḥ suciraṃ kālaṃ jāyate nirupadravaḥ /
ajitā cāparājitā KubjT_9.4d / ajitā cāparājitā KubjT_16.10b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165525 (0.0):
ajitaḥ suciraṃ kālaṃ KubjT_22.54a / ajitā cāparājitā KubjT_9.4d
ajitā cāparājitā KubjT_21.58d / ajīrṇe bhojanaṃ yathā KubjT_3.56d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165525 (0.0):
ajitaḥ suciraṃ kālaṃ KubjT_22.54a / ajitā cāparājitā KubjT_9.4d / ajitā cāparājitā KubjT_16.10b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165540 (0.013):
ajinaṃ tryāyuṣaṃ tathā SvaT_10.389d / ajīrṇe bhojanaṃ yathā KubjT_3.56d / ajeśaḥ śarma somaś ca KubjT_10.124c
ajeśaḥ śarma somaś ca KubjT_10.124c / ajeśādyais tu ṣoḍaśa KubjT_24.158d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165551 (0.0):
ajīrṇe bhojanaṃ yathā KubjT_3.56d / ajeśaḥ śarma somaś ca KubjT_10.124c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19258029 (0.050):
śrīkaṇṭhādi caturviṃśair % ajeśādyais tu ṣoḍaśa // KubjT_24.158 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17494877 (0.050):
śrīkaṇṭhādi caturviṃśair ajeśādyais tu ṣoḍaśa // KubjT_24.158 //
ajñātā dīptihārikāḥ KubjT_18.70d / ajñāte vīryahānikṛt KubjT_18.64d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165568 (0.0):
ajñātaṃ paśugocare SvaT_10.708b / ajñātā dīptihārikāḥ KubjT_18.70d / ajñāte vīryahānikṛt KubjT_18.64d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19246086 (0.017):
jñānavīryaḥ savīryas tu % ajñāte vīryahānikṛt // KubjT_18.64 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17482942 (0.017):
jñānavīryaḥ savīryas tu ajñāte vīryahānikṛt // KubjT_18.64 //
ajñātvā dehajāṃ śaktiṃ KubjT_25.167a / ajñānaguṇaśālinī KubjT_3.35d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165572 (0.0):
ajñāte vīryahānikṛt KubjT_18.64d / ajñātvā dehajāṃ śaktiṃ KubjT_25.167a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165580 (0.030):
ajñātvā dehajāṃ śaktiṃ KubjT_25.167a / ajñātvaitāni tattvāni Stk_8.5a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19260810 (0.040):
paryāyāt kathitā devi % śaktis taddharmadharmiṇī // KubjT_25.166 // / ajñātvā dehajāṃ śaktiṃ $ bahusthānagatāṃ priye &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17497658 (0.040):
paryāyāt kathitā devi śaktis taddharmadharmiṇī // KubjT_25.166 // / ajñātvā dehajāṃ śaktiṃ bahusthānagatāṃ priye /
ajñānamalanāśanam KubjT_12.61d / ajñānamalarūpeṇa KubjT_6.78a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165613 (0.0):
ajñānabhāvamāpannaḥ SvaT_12.60a / ajñānamalanāśanam KubjT_12.61d
aṭate tu aviśrāntaḥ KubjT_25.65c / aṭate satataṃ yena KubjT_25.96a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165647 (0.0):
añjalau bhairaveṇa tu SvaT_3.143d / aṭate tu aviśrāntaḥ KubjT_25.65c
aṭato 'pi jagattrayam KubjT_25.97b / aṭanaṃ pudgalasya tu KubjT_25.127d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165654 (0.0):
aṭate satataṃ yena KubjT_25.96a / aṭato 'pi jagattrayam KubjT_25.97b
aṭanaṃ pudgalātmakam KubjT_25.75b / aṭṭahāsapurāntagāḥ KubjT_15.21b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165656 (0.0):
aṭanaṃ pudgalasya tu KubjT_25.127d / aṭanaṃ pudgalātmakam KubjT_25.75b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165684 (0.0):
aṭguṣṭhau ca susaṃsthitau VT_88d / aṭṭahāsapurāntagāḥ KubjT_15.21b
aṭṭahāsaṃ tu khaṭṭakī KubjT_25.108b / aṭṭahāsā jayantikā KubjT_24.137d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165691 (0.0):
aṭṭahāsapurāntagāḥ KubjT_15.21b / aṭṭahāsaṃ tu khaṭṭakī KubjT_25.108b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165698 (0.0):
aṭṭahāsaṃ tu khaṭṭakī KubjT_25.108b / aṭṭahāsā jayantikā KubjT_24.137d / aṭṭahāsāditaḥ kṛtvā KubjT_16.6a
aṭṭahāsāditaḥ kṛtvā KubjT_16.6a / aṭṭahāsāditaḥ kṛtvā KubjT_22.20a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165700 (0.0):
aṭṭahāsaṃ tu khaṭṭakī KubjT_25.108b / aṭṭahāsā jayantikā KubjT_24.137d / aṭṭahāsāditaḥ kṛtvā KubjT_16.6a
aṭṭahāsā mahāravā KubjT_21.37d / aṭṭahāse kadambasthāṃ KubjT_22.23a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165708 (0.0):
aṭṭahāsāditaḥ kṛtvā KubjT_22.20a / aṭṭahāsā mahāravā KubjT_21.37d
aṭṭahāse mahākṣetre KubjT_24.73c / aṭṭahāso 'ṭṭahāsataḥ KubjT_2.115d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165713 (0.0):
aṭṭahāse kadambasthāṃ KubjT_22.23a / aṭṭahāse mahākṣetre KubjT_24.73c
aṭṭi masi ālitto u KubjT_10.6d / aṇavas tv apramāṇās tu KubjT_6.94c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165724 (0.0):
aṭṭahāso dārukaśca SvaT_10.1056c / aṭṭi masi ālitto u KubjT_10.6d / aṇavas tv apramāṇās tu KubjT_6.94c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19233135 (0.039):
āṭṭi vasaṃ viha pūrvasa % aṭṭi masi ālitto u // KubjT_10.6 // / evaṃ pārampareṇaiva $ kaulabhāṣā samuddhṛtā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17470000 (0.039):
āṭṭi vasaṃ viha pūrvasa aṭṭi masi ālitto u // KubjT_10.6 // / evaṃ pārampareṇaiva kaulabhāṣā samuddhṛtā /
aṇimādiguṇādhārā KubjT_5.142c / aṇimādiguṇāṣṭakam KubjT_4.73d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165737 (0.0):
aṇavaḥ patayo 'thavā MrgT_1,5.2d / aṇimādiguṇādhārā KubjT_5.142c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165757 (0.0):
aṇimādiguṇāvāptau SvaT_4.489a / aṇimādiguṇāṣṭakam KubjT_4.73d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28914321 (0.021):
aṇimādiguṇāṣṭakam LiP_1,85.19d / aṇimādiguṇairyutaḥ LiP_1,76.37d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19224714 (0.034):
darśanena guṇāvāptir % aṇimādiguṇāṣṭakam // KubjT_4.73 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461580 (0.034):
darśanena guṇāvāptir aṇimādiguṇāṣṭakam // KubjT_4.73 //
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19227229 (0.052):
aṇimādiguṇādhārā % ṣaḍguṇā guṇabodhanī // KubjT_5.142 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17464096 (0.052):
aṇimādiguṇādhārā ṣaḍguṇā guṇabodhanī // KubjT_5.142 //
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25260319 (0.056):
aṇimādi guṇāṣṭaka dam / aṇima laghima garima mahimeśitva vaśitva prākāmya prāpty ākhya guṇāṣṭaka pradam
aṇimādiguṇāṣṭakaśambhupadam KubjT_3.82d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165762 (0.0):
aṇimādiguṇāvāptau SvaT_4.489a / aṇimādiguṇāṣṭakam KubjT_4.73d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19223013 (0.0):
acireṇa bhavaty upaladbhiguṇā % aṇimādiguṇāṣṭakaśambhupadam // KubjT_3.82
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459880 (0.0):
acireṇa bhavaty upaladbhiguṇā aṇimādiguṇāṣṭakaśambhupadam // KubjT_3.82 //
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19224714 (0.045):
darśanena guṇāvāptir % aṇimādiguṇāṣṭakam // KubjT_4.73 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461580 (0.045):
darśanena guṇāvāptir aṇimādiguṇāṣṭakam // KubjT_4.73 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28914321 (0.050):
aṇimādiguṇāṣṭakam LiP_1,85.19d / aṇimādiguṇairyutaḥ LiP_1,76.37d
aṇimādiguṇair yukto KubjT_25.63a / aṇumātrā hṛdi sthitā KubjT_6.4d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165769 (0.0):
aṇimādiguṇāṣṭakaśambhupadam KubjT_3.82d / aṇimādiguṇair yukto KubjT_25.63a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165820 (0.0):
aṇutvea sati kartṛtvād SRtp_62a / aṇumātrā hṛdi sthitā KubjT_6.4d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19227344 (0.020):
ādyā śaktir maheśasya % aṇumātrā hṛdi sthitā // KubjT_6.4 // / sā aṇu[ḥ ] kathitā tantre $ dve aṇū truṭim āśritā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17464211 (0.020):
ādyā śaktir maheśasya aṇumātrā hṛdi sthitā // KubjT_6.4 // / sā aṇu[ḥ ] kathitā tantre dve aṇū truṭim āśritā /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19259430 (0.048):
daśamaikādaśe devi % dvādaśair guṇasaṃyutaḥ // KubjT_25.62 // / aṇimādiguṇair yukto $ gacchate khecaraiḥ saha &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17496279 (0.048):
daśamaikādaśe devi dvādaśair guṇasaṃyutaḥ // KubjT_25.62 // / aṇimādiguṇair yukto gacchate khecaraiḥ saha /
aṇurūpo nakiñcanaḥ KubjT_6.16d / ataḥ kiṃ bahunoktena KubjT_8.80c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165822 (0.0):
aṇumātrā hṛdi sthitā KubjT_6.4d / aṇurūpo nakiñcanaḥ KubjT_6.16d
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi KubjT_4.75a / ataḥ śāṭhyaṃ na kārayet KubjT_8.31d
atighaṇṭātighorā ca KubjT_21.29c / atirūpā manoharā KubjT_21.66b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166129 (0.012):
atimārgāntagocare SvaT_11.189d / atirūpā manoharā KubjT_21.66b / atiraudrā subhīṣaṇā KubjT_17.17b
atiraudrā subhīṣaṇā KubjT_17.17b / ativegavatī mahā KubjT_21.90d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166129 (0.0):
atimārgāntagocare SvaT_11.189d / atirūpā manoharā KubjT_21.66b / atiraudrā subhīṣaṇā KubjT_17.17b
atītaś caiva pādaś ca KubjT_1.43c / atītaṃ kāraṇeśvaram KubjT_19.92b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166156 (0.0):
atītanāgatārabdha SvaT_4.149a / atītaś caiva pādaś ca KubjT_1.43c / atītaṃ kāraṇeśvaram KubjT_19.92b
atītā tu yadā sā vai KubjT_5.89c / atītānāgataṃ sarvaṃ KubjT_10.89a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166176 (0.0):
atītaḥ suprabuddhastu SvaT_4.239c / atītā tu yadā sā vai KubjT_5.89c
atīndriyam anābhāṣaṃ KubjT_19.92c / ato 'rthaṃ kathaya sphuṭam KubjT_1.40d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166236 (1.192):
ato rūpamavasthānaṃ SvaT_10.1163a / ato 'rthaṃ kathaya sphuṭam KubjT_1.40d / ato'rthaṃ gopayanty etās KubjT_18.72a
ato'rthaṃ gopayanty etās KubjT_18.72a / ato'rthaṃ gopayed devi KubjT_7.111c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166243 (0.0):
ato 'rthaṃ kathaya sphuṭam KubjT_1.40d / ato'rthaṃ gopayanty etās KubjT_18.72a
ato'rthaṃ gopitaṃ tantraṃ KubjT_16.29c / ato 'rthaṃ toṣayed gurum KubjT_13.59d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166251 (0.0):
ato'rthaṃ gopayed devi KubjT_7.111c / ato'rthaṃ gopitaṃ tantraṃ KubjT_16.29c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19238750 (0.062):
sabāhyābhyantaraṃ bhadre % ato 'rthaṃ toṣayed gurum // KubjT_13.59 // / sarvāṅgabhaktiyuktas tu $ triśuddhenāntarātmanā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17475611 (0.062):
sabāhyābhyantaraṃ bhadre ato 'rthaṃ toṣayed gurum // KubjT_13.59 // / sarvāṅgabhaktiyuktas tu triśuddhenāntarātmanā /
ato 'rthaṃ saha saṃyogaṃ KubjT_13.92c / atordhvaṃ dvādaśāṅgaṃ tu KubjT_18.36a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166260 (0.0):
ato 'rthaṃ toṣayed gurum KubjT_13.59d / ato 'rthaṃ saha saṃyogaṃ KubjT_13.92c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19245308 (0.061):
nyased aṣṭavidhāṅgaṃ tu % aṣṭapattreṣu sādhakaḥ // KubjT_18.35 // / atordhvaṃ dvādaśāṅgaṃ tu $ dehaniṣpattikāraṇam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17482164 (0.061):
nyased aṣṭavidhāṅgaṃ tu aṣṭapattreṣu sādhakaḥ // KubjT_18.35 // / atordhvaṃ dvādaśāṅgaṃ tu dehaniṣpattikāraṇam /
atordhvaṃ yoginīnāṃ tu KubjT_15.36c / atordhve dakṣiṇe haste KubjT_24.14a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166268 (0.0):
atordhvaṃ dvādaśāṅgaṃ tu KubjT_18.36a / atordhvaṃ yoginīnāṃ tu KubjT_15.36c
atordhve yantrakarmāṇi KubjT_23.152a / atyadbhutam akāraṇam KubjT_23.84b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166269 (0.0):
atordhve dakṣiṇe haste KubjT_24.14a / atordhve yantrakarmāṇi KubjT_23.152a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166294 (0.0):
atnacūrṇasamujjvalaiḥ SvaT_10.577b / atyadbhutam akāraṇam KubjT_23.84b / atyadbhutam anāmayam KubjT_1.44d
atyadbhutam anāmayam KubjT_1.44d / atyantanipunaṃ devi KubjT_25.2a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166294 (0.0):
atnacūrṇasamujjvalaiḥ SvaT_10.577b / atyadbhutam akāraṇam KubjT_23.84b / atyadbhutam anāmayam KubjT_1.44d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166305 (0.060):
atyantatamasāviṣṭāḥ SvaT_11.170a / atyantanipunaṃ devi KubjT_25.2a
atra kalpe mayā tubhyaṃ KubjT_1.47c / atra kalpe varārohe KubjT_25.190a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166326 (0.0):
atyutpāvanamuttamam MrgT_4.64b / atra kalpe mayā tubhyaṃ KubjT_1.47c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19219673 (0.038):
pūrvasañcodito devi $ tvayāhaṃ tvaṃ mayā punaḥ & / atra kalpe mayā tubhyaṃ % tvaṃ punar mama dāsyasi // KubjT_1.47 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456545 (0.038):
pūrvasañcodito devi tvayāhaṃ tvaṃ mayā punaḥ / / atra kalpe mayā tubhyaṃ tvaṃ punar mama dāsyasi // KubjT_1.47 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1189193 (0.061):
kalpe kalpe tvayā deva KubjT_1.41a / kalpe kalpe punaḥ punaḥ SvaT_10.729b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22834043 (0.063):
kalpe kalpe tvayā deva KubjT_1.41a / kalpe parāpare kāle KubjT_23.5a
atra kiñcid udāhṛtam KubjT_10.32b / atra jātaṃ jagat sarvaṃ KubjT_11.16a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166328 (0.0):
atra kalpe varārohe KubjT_25.190a / atra kiñcid udāhṛtam KubjT_10.32b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166347 (0.0):
atra cāṅgārakaḥ sarpir SvaT_10.490c / atra jātaṃ jagat sarvaṃ KubjT_11.16a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22844171 (0.007):
tāsāṃ saṅkhyā na vidyate KubjT_25.105d / tāsu jātaṃ jagat sarvaṃ KubjT_15.5c / tās tu kṣubdhā yadā kāle KubjT_14.66a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19240066 (0.031):
caturmukheśvarasyānte % kandaḥ saptavidhaś ca yaḥ // KubjT_14.56 // / tatra jātaṃ jagat sarvaṃ $ sadevāsuramānuṣam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17476928 (0.031):
caturmukheśvarasyānte kandaḥ saptavidhaś ca yaḥ // KubjT_14.56 // / tatra jātaṃ jagat sarvaṃ sadevāsuramānuṣam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1219483 (0.032):
tāsāṃ saṅkhyā na vidyate KubjT_25.105d / tāsu jātaṃ jagat sarvaṃ KubjT_15.5c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22844529 (0.037):
tena guptena guptās te KubjT_4.9c / tena jātaṃ jagat sarvaṃ KubjT_2.104c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19235361 (0.041):
etat ṣaṭkaṃ samākhyātaṃ % kulamārgaprabodhakam // KubjT_11.15 // / atra jātaṃ jagat sarvaṃ $ kriyākāraṇagocaram &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17472222 (0.041):
etat ṣaṭkaṃ samākhyātaṃ kulamārgaprabodhakam // KubjT_11.15 // / atra jātaṃ jagat sarvaṃ kriyākāraṇagocaram /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1212199 (0.045):
tatra chāyādharī devī KubjT_2.35a / tatra jātaṃ jagat sarvaṃ KubjT_14.57a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19221604 (0.053):
mātaṅginīkulāntastham $ ādyaṃ caivātha pañcamam & / tena jātaṃ jagat sarvaṃ % tat sañjātaṃ kulākulam // KubjT_2.104 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458473 (0.053):
mātaṅginīkulāntastham ādyaṃ caivātha pañcamam / / tena jātaṃ jagat sarvaṃ tat sañjātaṃ kulākulam // KubjT_2.104 //
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19241307 (0.063):
kubjikodarasambhūtāḥ % ṣaḍ yoginyaḥ parāparāḥ // KubjT_15.54 // / atra jātaṃ jagat sarvaṃ $ rudrāntaṃ brahmaṇo 'vadhim &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17478168 (0.063):
kubjikodarasambhūtāḥ ṣaḍ yoginyaḥ parāparāḥ // KubjT_15.54 // / atra jātaṃ jagat sarvaṃ rudrāntaṃ brahmaṇo 'vadhim /
atra jātaṃ jagat sarvaṃ KubjT_15.55a / atra devi sphuṭaṃ tubhyaṃ KubjT_8.62c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166347 (0.0):
atra cāṅgārakaḥ sarpir SvaT_10.490c / atra jātaṃ jagat sarvaṃ KubjT_11.16a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166361 (0.0):
atra digdhvā hunen mantrī VT_268a / atra devi sphuṭaṃ tubhyaṃ KubjT_8.62c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22844171 (0.007):
tāsāṃ saṅkhyā na vidyate KubjT_25.105d / tāsu jātaṃ jagat sarvaṃ KubjT_15.5c / tās tu kṣubdhā yadā kāle KubjT_14.66a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19240066 (0.020):
caturmukheśvarasyānte % kandaḥ saptavidhaś ca yaḥ // KubjT_14.56 // / tatra jātaṃ jagat sarvaṃ $ sadevāsuramānuṣam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17476928 (0.020):
caturmukheśvarasyānte kandaḥ saptavidhaś ca yaḥ // KubjT_14.56 // / tatra jātaṃ jagat sarvaṃ sadevāsuramānuṣam /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22844531 (0.031):
tena guptena guptās te KubjT_4.9c / tena jātaṃ jagat sarvaṃ KubjT_2.104c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1219483 (0.032):
tāsāṃ saṅkhyā na vidyate KubjT_25.105d / tāsu jātaṃ jagat sarvaṃ KubjT_15.5c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19235361 (0.041):
etat ṣaṭkaṃ samākhyātaṃ % kulamārgaprabodhakam // KubjT_11.15 // / atra jātaṃ jagat sarvaṃ $ kriyākāraṇagocaram &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17472222 (0.041):
etat ṣaṭkaṃ samākhyātaṃ kulamārgaprabodhakam // KubjT_11.15 // / atra jātaṃ jagat sarvaṃ kriyākāraṇagocaram /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1212199 (0.045):
tatra chāyādharī devī KubjT_2.35a / tatra jātaṃ jagat sarvaṃ KubjT_14.57a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19241307 (0.063):
kubjikodarasambhūtāḥ % ṣaḍ yoginyaḥ parāparāḥ // KubjT_15.54 // / atra jātaṃ jagat sarvaṃ $ rudrāntaṃ brahmaṇo 'vadhim &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17478168 (0.063):
kubjikodarasambhūtāḥ ṣaḍ yoginyaḥ parāparāḥ // KubjT_15.54 // / atra jātaṃ jagat sarvaṃ rudrāntaṃ brahmaṇo 'vadhim /
atra pīṭhāvatāraṇam KubjT_25.220b / atra bhedair anekaiś ca KubjT_6.91c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166375 (0.0):
atra pāśopari hyātmā SvaT_4.433a / atra pīṭhāvatāraṇam KubjT_25.220b
atra madhye trayaṃ śreṣṭham KubjT_12.85a / atra madhye maheśāni KubjT_14.18a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166384 (0.0):
atra bhedair anekaiś ca KubjT_6.91c / atra madhye trayaṃ śreṣṭham KubjT_12.85a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19237858 (0.054):
avidyākhyaṃ purā proktaṃ % kṣaṇadhvaṃsīvināśakam // KubjT_12.84 // / atra madhye trayaṃ śreṣṭham $ avināśākṣayāvyayam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17474718 (0.054):
avidyākhyaṃ purā proktaṃ kṣaṇadhvaṃsīvināśakam // KubjT_12.84 // / atra madhye trayaṃ śreṣṭham avināśākṣayāvyayam /
atra mantrāḥ samutpannā KubjT_16.43c / atra yogaṃ pravakṣyāmi KubjT_13.9a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166392 (0.0):
atra madhye maheśāni KubjT_14.18a / atra mantrāḥ samutpannā KubjT_16.43c
atra yogābhipannānām KubjT_11.94c / atra yo viśate kaścit KubjT_2.30c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166401 (0.0):
atra yogaṃ pravakṣyāmi KubjT_13.9a / atra yogābhipannānām KubjT_11.94c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19220656 (0.049):
atra yo viśate kaścit % sa me tulyo bhaviṣyati // KubjT_2.30 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457527 (0.049):
atra yo viśate kaścit sa me tulyo bhaviṣyati // KubjT_2.30 //
atra rūpasamālabdhaḥ KubjT_19.72c / atra vijñānasambhavaḥ KubjT_19.3d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166419 (1.192):
atra vaḥ kiṃ niyāmakam MrgT_1,9.16b / atra vijñānasambhavaḥ KubjT_19.3d / atra sarvaṃ pratiṣṭhitam KubjT_7.6d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166409 (0.023):
atra rājā mahendro vai SvaT_10.514c / atra rūpasamālabdhaḥ KubjT_19.72c
atra sarvaṃ pratiṣṭhitam KubjT_7.6d / atra sarvaṃ samāpyate KubjT_17.112b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166427 (0.0):
atra vijñānasambhavaḥ KubjT_19.3d / atra sarvaṃ pratiṣṭhitam KubjT_7.6d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22859584 (0.052):
yatra viśveśvaraṃ sarvaṃ KubjT_7.12c / yatra sarvaṃ pratiṣṭhitam KubjT_9.85b / yatra sarve padā gatāḥ KubjT_17.70b
atra sārataraṃ proktaṃ KubjT_20.56a / atra sṛṣṭiḥ samutpannā KubjT_14.14c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166430 (0.0):
atra sarvaṃ samāpyate KubjT_17.112b / atra sārataraṃ proktaṃ KubjT_20.56a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166440 (0.0):
atra siddhiḥ sthitā devi VT_62a / atra sṛṣṭiḥ samutpannā KubjT_14.14c / atra sthito na kenāpi KubjT_18.108a
atra sthito na kenāpi KubjT_18.108a / atrājñānavirodhinī KubjT_25.200d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166442 (0.0):
atra sṛṣṭiḥ samutpannā KubjT_14.14c / atra sthito na kenāpi KubjT_18.108a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166457 (0.0):
atrākāśe pravakṣyāmi SvaT_10.886c / atrājñānavirodhinī KubjT_25.200d / atrājñā pārameśvarī KubjT_23.141d
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17498117 (0.041):
prerayitvāditoddiṣṭā atrājñānavirodhinī // KubjT_25.200 // / ājñāśrutaṃ samastedaṃ dṛṣṭam asmād virjṛmbhitam /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19261270 (0.046):
prerayitvāditoddiṣṭā % atrājñānavirodhinī // KubjT_25.200 // / ājñāśrutaṃ samastedaṃ $ dṛṣṭam asmād virjṛmbhitam &
atrājñā pārameśvarī KubjT_23.141d / atrādhvā tu varārohe KubjT_25.149a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166465 (0.0):
atrājñānavirodhinī KubjT_25.200d / atrājñā pārameśvarī KubjT_23.141d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178053 (0.045):
ity ājñā pārameśvarī KubjT_3.111d / ity ājñā pārameśvarī KubjT_18.51b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22830504 (0.045):
itīṣṭaṃ maṇḍalādhyāyaṃ KubjT_25.0*13a / ity ājñā pārameśvarī KubjT_3.111d / ity ājñā pārameśvarī KubjT_18.51b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19261269 (0.058):
prerayitvāditoddiṣṭā % atrājñānavirodhinī // KubjT_25.200 // / ājñāśrutaṃ samastedaṃ $ dṛṣṭam asmād virjṛmbhitam &
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19260572 (0.060):
kaṃ śarīram iti khyātaṃ % maṇḍalākārasaṃsthitam // KubjT_25.148 // / atrādhvā tu varārohe $ śodhanīyo manīṣibhiḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17497420 (0.060):
kaṃ śarīram iti khyātaṃ maṇḍalākārasaṃsthitam // KubjT_25.148 // / atrādhvā tu varārohe śodhanīyo manīṣibhiḥ /
atraiva siddhasantāne KubjT_3.98a / atrotpannaṃ samastaṃ hi KubjT_25.158c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166513 (1.192):
atroktamācaredatra ToT_4.45a / atrotpannaṃ samastaṃ hi KubjT_25.158c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166497 (0.020):
atraiva bhuvanaṃ śṛṇu SvaT_10.935d / atraiva siddhasantāne KubjT_3.98a
atrotpannāni sarvāṇi KubjT_16.38c / atrodyānaṃ mahāvanam KubjT_20.9b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166520 (0.0):
atrotpannaṃ samastaṃ hi KubjT_25.158c / atrotpannāni sarvāṇi KubjT_16.38c
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18646868 (0.059):
mahā udyānaṃ yad idaṃ mahāvanaṃ sakūṭāgāraśālaṃ / taṃ ca bhagavato
atha cet tan mṛṣā vākyaṃ KubjT_3.37c / atha cet paripakvasya KubjT_10.76a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166536 (0.0):
atha kālāgnirudrādhaḥ SvaT_10.2c / atha cet tan mṛṣā vākyaṃ KubjT_3.37c
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18074078 (0.043):
dupyeccenna[k:dūpyeccenna] punastasya yuktānuprāsakalpanā //
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22841996 (0.052):
tata evaṃ samālocya KubjT_3.8c / tataś cādeśayet taṃ tu KubjT_10.133a / tataś cedaṃ pradātavyam KubjT_13.30c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1295626 (0.057):
vyāvarṇitaṃ tu tatrastham KubjT_10.32a / vyāvṛtante punaḥ punaḥ KubjT_18.102b / vyāvṛtenaiva vaktreṇa Stk_19.8a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22865920 (0.057):
vyāvarṇitaṃ tu tatrastham KubjT_10.32a / vyāvṛtante punaḥ punaḥ KubjT_18.102b / vyāharitvā vaded idam KubjT_23.101b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1195614 (0.063):
kriyāto ' ghaṃ pravarteta KubjT_13.75a / kriyādevyā tataḥ punaḥ KubjT_24.54d / kriyādhvānamahodadhiḥ KubjT_11.10d
Abhinavagupta: Malinislokavarttika, Kanda 1 (abhmal1u.htm.txt) 26393848 (0.063):
ko bhedaḥ svapnajāgratsu tarhi syād iti cet punaḥ / bhaṇiṣyate 'tha vā nāthe svatantre kin na bhāṣitam // 1.923 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 637676 (0.063):
karaṃ diśa yathāyogaṃ $ yadi prāṇān prakāṅkṣase // HV_App.I,31.3496 // / atha cet tvaṃ kṣaṇaṃ tiṣṭha $ tato jñātvā karaṃ bahu / HV_App.I,31.3497 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22123233 (0.063):
karaṃ diśa yathāyogaṃ yadi prāṇān prakāṅkṣase // HV_App.I,31.3496 // / atha cet tvaṃ kṣaṇaṃ tiṣṭha tato jñātvā karaṃ bahu / HV_App.I,31.3497 /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16389794 (0.064):
yadi gantavyam eva naḥ HV_53.9b / yadi cen niṣkramiṣyete **HV_App.I,18.714**76:4a / yadi cen muniśabdena HV_App.I,41.1238a
atha cet pūrvavihitāṃ KubjT_12.19c / atha cet sarvapīṭheṣu KubjT_7.27a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166541 (0.0):
atha cet paripakvasya KubjT_10.76a / atha cet pūrvavihitāṃ KubjT_12.19c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166553 (0.0):
atha cet sarvapīṭheṣu KubjT_7.27a / atha ced abhyased evaṃ KubjT_13.74a
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya03u.htm.txt) 4161582 (0.050):
nibidaṅgatvaṃ syāt - iti cet | / na | / pūrvottarānuvākayornividāmaśravaṇena prakaraṇābhāvāt |
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18074078 (0.052):
dupyeccenna[k:dūpyeccenna] punastasya yuktānuprāsakalpanā //
atha ced abhyased evaṃ KubjT_13.74a / atha ced gurusāmarthyād KubjT_3.54a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166560 (0.0):
atha cet sarvapīṭheṣu KubjT_7.27a / atha ced abhyased evaṃ KubjT_13.74a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19238937 (0.038):
smaraṇamātrayogena % kālakṣepo na cātra vai // KubjT_13.73 // / atha ced abhyased evaṃ $ vajrakodaṇḍakāntaram &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17475798 (0.038):
smaraṇamātrayogena kālakṣepo na cātra vai // KubjT_13.73 // / atha ced abhyased evaṃ vajrakodaṇḍakāntaram /
atha ced darpamūḍhas tu KubjT_3.126c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166566 (0.0):
atha ced gurusāmarthyād KubjT_3.54a / atha ced darpamūḍhas tu KubjT_3.126c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19223600 (0.062):
atha ced darpamūḍhas tu % jñātvā bhuñjaty aśaṅkitaḥ // KubjT_3.126 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460464 (0.062):
atha ced darpamūḍhas tu jñātvā bhuñjaty aśaṅkitaḥ // KubjT_3.126 //
atha ced duṣṭakarmāṇāṃ KubjT_23.146a / atha ced vṛkṣamūlādho KubjT_19.42a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166576 (0.0):
atha ced darpamūḍhas tu KubjT_3.126c / atha ced duṣṭakarmāṇāṃ KubjT_23.146a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19247569 (1.192):
prāsādagṛhavṛkṣāṇāṃ % sandhyākālāntare sthitaḥ // KubjT_19.41 // / atha ced vṛkṣamūlādho $ madhyāhne samupasthite &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17484426 (1.192):
prāsādagṛhavṛkṣāṇāṃ sandhyākālāntare sthitaḥ // KubjT_19.41 // / atha ced vṛkṣamūlādho madhyāhne samupasthite /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19255295 (0.046):
kṣapayanty anyathā naiva % śīghraṃ saṃhārayanti tāḥ // KubjT_23.145 // / atha ced duṣṭakarmāṇāṃ $ nigrahedaṃ prakārayet &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17492145 (0.046):
kṣapayanty anyathā naiva śīghraṃ saṃhārayanti tāḥ // KubjT_23.145 // / atha ced duṣṭakarmāṇāṃ nigrahedaṃ prakārayet /
atha maithunam āgate KubjT_9.65b / athavā kuṅkumena tu KubjT_24.160d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166659 (0.046):
athavā kacchapasya tu VT_113d / athavā kuṅkumena tu KubjT_24.160d
atha vātakaphākrāntaḥ KubjT_25.21c / atha vātabharākrānto KubjT_25.20a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166682 (0.0):
athavā caikahastakam VT_26d / atha vātakaphākrāntaḥ KubjT_25.21c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19258788 (0.026):
yāty anekavidhopāyaiḥ % jyeṣṭhāpathasamāśritaḥ // KubjT_25.15 // / kaphapittabharākrānto $ vātākrānto yathā punaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17495636 (0.026):
yāty anekavidhopāyaiḥ jyeṣṭhāpathasamāśritaḥ // KubjT_25.15 // / kaphapittabharākrānto vātākrānto yathā punaḥ /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22863992 (0.028):
vāḍavīyaṃ padaṃ labhet KubjT_16.103d / vātapittabharākrāntaḥ KubjT_25.19a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1288507 (0.030):
vātaghnākṣadaleṣu ca MrgT_3.13b / vātapittabharākrāntaḥ KubjT_25.19a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22833566 (0.037):
kapilāgomayena tu KubjT_22.54d / kaphapittabharākrānto KubjT_25.16a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19258839 (0.037):
paśyate sārathiḥ sarvaṃ % bhuñjate tu parāparaḥ // KubjT_25.19 // / atha vātabharākrānto $ yāti nīyati dūrataḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17495687 (0.037):
paśyate sārathiḥ sarvaṃ bhuñjate tu parāparaḥ // KubjT_25.19 // / atha vātabharākrānto yāti nīyati dūrataḥ /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22864005 (0.039):
vātavegā ravā ghorā KubjT_21.27c / vātākrānto yathā punaḥ KubjT_25.16b / vātāviṣṭāḥ praviśyanti KubjT_25.114c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1187220 (0.046):
kapolāntaṃ samālikhet SvaT_5.34b / kaphapittabharākrānto KubjT_25.16a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19258858 (0.048):
khañjamāno 'py asau yatnād $ bhajyate mriyate tu saḥ & / atha vātakaphākrāntaḥ % parasārathineritaḥ // KubjT_25.21 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17495706 (0.048):
khañjamāno 'py asau yatnād bhajyate mriyate tu saḥ / / atha vātakaphākrāntaḥ parasārathineritaḥ // KubjT_25.21 //
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19258823 (0.049):
rājyābhiṣekam āpannaṃ % chattrotkṣepitacāmaram // KubjT_25.18 // / vātapittabharākrāntaḥ $ pudgalātmā pathi sthitaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17495671 (0.049):
rājyābhiṣekam āpannaṃ chattrotkṣepitacāmaram // KubjT_25.18 // / vātapittabharākrāntaḥ pudgalātmā pathi sthitaḥ /
athavāmnāyam ādhāraṃ KubjT_19.118a / athavā rājataṃ sūtram KubjT_24.157a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166719 (0.010):
athavā mārayetkṣipraṃ SvaT_6.85c / athavāmnāyam ādhāraṃ KubjT_19.118a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166726 (0.044):
athavā raktacandanaiḥ VT_267d / athavā rājataṃ sūtram KubjT_24.157a / athavā sa japādevam SvaT_7.143c
atha śyāmaṃ vincintayet KubjT_8.21b / atha śrutvā mahāhāsyaṃ KubjT_20.76a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166769 (0.0):
atha śeṣārthasiddhyarthaṃ MrgT_1,12.1a / atha śyāmaṃ vincintayet KubjT_8.21b / atha śrutvā mahāhāsyaṃ KubjT_20.76a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19249825 (0.007):
tān dṛṣṭvā hāsyam ārabdhaṃ % taṃ śrutvā vismitās tu te // KubjT_20.75 // / atha śrutvā mahāhāsyaṃ $ kimarthaṃ hasitā vayam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17486680 (0.007):
tān dṛṣṭvā hāsyam ārabdhaṃ taṃ śrutvā vismitās tu te // KubjT_20.75 // / atha śrutvā mahāhāsyaṃ kimarthaṃ hasitā vayam /
atha sāmānyarūpeṇa KubjT_7.48a / atha spaṣṭataraṃ devi KubjT_12.53c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19229522 (0.047):
nirācāreṇa yogena % cintayantaḥ kuleśvarīm // KubjT_7.47 // / atha sāmānyarūpeṇa $ tadā bhūcaratāṃ vrajet &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17466388 (0.047):
nirācāreṇa yogena cintayantaḥ kuleśvarīm // KubjT_7.47 // / atha sāmānyarūpeṇa tadā bhūcaratāṃ vrajet /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166790 (0.050):
atha siddhyādivargāṇāṃ MrgT_1,11.1a / atha spaṣṭataraṃ devi KubjT_12.53c / atha svargāpavargārthe SUp_7.1a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166781 (0.060):
atha sarvajñavākyena MrgT_1,9.1a / atha sāmānyarūpeṇa KubjT_7.48a / atha siddhyādivargāṇāṃ MrgT_1,11.1a
athāṇurudraśaktisthā KubjT_13.55c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166807 (0.0):
athāgneyaṃ mahāsnānam SUp_5.1a / athāṇurudraśaktisthā KubjT_13.55c
athātaḥ sampravakṣyāmi KubjT_23.149a / athātaḥ sampravakṣyāmi KubjT_23.154a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166825 (5.960):
athātaḥ sampravakṣyāmi SvaT_13.8a / athātaḥ sampravakṣyāmi KubjT_23.149a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22842969 (0.018):
tad ahaṃ sampravakṣyāmi KubjT_22.22c / tad ahaṃ sampravakṣyāmi KubjT_22.67a / tadā uccāṭanaṃ devi KubjT_19.82a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166810 (0.031):
athāṇurudraśaktisthā KubjT_13.55c / athātaḥ sampravakṣyāmi ToT_5.32c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166889 (0.034):
athānyaṃ sampravakṣyāmi KubjT_24.58c / athānyaṃ sampravakṣyāmi KubjT_25.121c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1214273 (0.037):
tad ahaṃ sampravakṣyāmi KubjT_22.3c / tad ahaṃ sampravakṣyāmi KubjT_22.8a / tad ahaṃ sampravakṣyāmi KubjT_22.22c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22842962 (0.037):
tad ahaṃ śrotum icchāmi KubjT_6.3a / tad ahaṃ sampravakṣyāmi KubjT_22.3c / tad ahaṃ sampravakṣyāmi KubjT_22.8a
athādyamaṇḍalaṃ yones KubjT_19.119a / athānekabhujānanā KubjT_19.62b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166841 (0.0):
athātmavatāṃ matvā [vā] MrgT_4.1a / athādyamaṇḍalaṃ yones KubjT_19.119a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166851 (0.0):
athānādimalāpetaḥ MrgT_1,2.1a / athānekabhujānanā KubjT_19.62b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19248628 (0.049):
pūjayet sarvabhāvena % sarvāmnāyaṃ sa gopayet // KubjT_19.118 // / athādyamaṇḍalaṃ yones $ tadvad asya dine dine &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17485484 (0.049):
pūjayet sarvabhāvena sarvāmnāyaṃ sa gopayet // KubjT_19.118 // / athādyamaṇḍalaṃ yones tadvad asya dine dine /
athānyat paramaṃ vakṣYe KubjT_12.30a / athānyat paramaṃ vakṣye KubjT_23.51a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166862 (0.0):
athānekabhujānanā KubjT_19.62b / athānyat paramaṃ vakṣYe KubjT_12.30a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169384 (0.036):
anyad dagdhaṃ carācaram KubjT_2.67d / anyad yat te manasthaṃ tu KubjT_10.155c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19237130 (0.042):
guṇān utpādayitvā tu % anāhatapadaṃ vrajet // KubjT_12.29 // / athānyat paramaṃ vakṣYe $ maṇipūraṃ yathā sthitam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17473992 (0.042):
guṇān utpādayitvā tu anāhatapadaṃ vrajet // KubjT_12.29 // / athānyat paramaṃ vakṣYe maṇipūraṃ yathā sthitam /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19253867 (0.049):
daśa pañca tathā trīṇi % ekāhaṃ tasya jīvitam // KubjT_23.50 // / athānyat paramaṃ vakṣye $ niścitaṃ kālalakṣaṇam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17490718 (0.049):
daśa pañca tathā trīṇi ekāhaṃ tasya jīvitam // KubjT_23.50 // / athānyat paramaṃ vakṣye niścitaṃ kālalakṣaṇam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166869 (0.059):
athānyat sampravakṣyāmi KubjT_25.172a / athānyatsparśavijñānaṃ SvaT_7.196c
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16384988 (0.061):
yac cānyat parijalpatha HV_App.I,41.49b / yac cānyat puruṣākhyaṃ syāt HV_App.I,41.169a
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15878960 (0.064):
ekaḥ samastaṃ yadihāsti kiñcittadacyuto nāsti paraṃ tato 'nyat /
athānyat sampravakṣyāmi KubjT_25.172a / athānyam api vakṣyāmi KubjT_23.158a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166869 (5.960):
athānyat paramaṃ vakṣYe KubjT_12.30a / athānyat paramaṃ vakṣye KubjT_23.51a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166890 (0.020):
athānyaṃ sampravakṣyāmi KubjT_24.58c / athānyaṃ sampravakṣyāmi KubjT_25.121c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166878 (0.021):
athānyatsparśavijñānaṃ SvaT_7.196c / athānyam api vakṣyāmi KubjT_23.158a / athānyaviṣayaṃ vākyam MrgT_1,1.13a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166822 (0.047):
athātaḥ sampravakṣyāmi SvaT_13.8a / athātaḥ sampravakṣyāmi KubjT_23.149a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826979 (0.047):
athāṇurudraśaktisthā KubjT_13.55c / athātaḥ sampravakṣyāmi KubjT_23.149a / athātaḥ sampravakṣyāmi KubjT_23.154a
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarniu.htm.txt) 27897084 (0.053):
punaranyaṃ pravakṣyāmi Ras_3.2a / punaranyaṃ pravakṣyāmi Ras_11.108a
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarniu.htm.txt) 27897092 (0.053):
punaranyaṃ pravakṣyāmi Ras_12.27a / punaranyaṃ pravakṣyāmi Ras_12.36a
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarniu.htm.txt) 27897104 (0.053):
punaranyaṃ pravakṣyāmi Ras_12.52a / punaranyaṃ pravakṣyāmi Ras_12.58a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22842969 (0.054):
tad ahaṃ śrotum icchāmi KubjT_6.3a / tad ahaṃ sampravakṣyāmi KubjT_22.3c / tad ahaṃ sampravakṣyāmi KubjT_22.8a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1214273 (0.063):
tad ahaṃ sampravakṣyāmi KubjT_22.3c / tad ahaṃ sampravakṣyāmi KubjT_22.8a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166810 (0.064):
athāṇurudraśaktisthā KubjT_13.55c / athātaḥ sampravakṣyāmi ToT_5.32c / athātaḥ sampravakṣyāmi ToT_10.4a
athānyaṃ sampravakṣyāmi KubjT_24.58c / athānyaṃ sampravakṣyāmi KubjT_25.121c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166890 (0.0):
athānyaviṣayaṃ vākyam MrgT_1,1.13a / athānyaṃ sampravakṣyāmi KubjT_24.58c / athānyaṃ sampravakṣyāmi KubjT_25.121c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166822 (0.034):
athātaḥ sampravakṣyāmi KubjT_23.149a / athātaḥ sampravakṣyāmi KubjT_23.154a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22826979 (0.034):
athāṇurudraśaktisthā KubjT_13.55c / athātaḥ sampravakṣyāmi KubjT_23.149a / athātaḥ sampravakṣyāmi KubjT_23.154a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22842969 (0.035):
tad ahaṃ śrotum icchāmi KubjT_6.3a / tad ahaṃ sampravakṣyāmi KubjT_22.3c / tad ahaṃ sampravakṣyāmi KubjT_22.8a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1214273 (0.047):
tad ahaṃ sampravakṣyāmi KubjT_22.3c / tad ahaṃ sampravakṣyāmi KubjT_22.8a
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarniu.htm.txt) 27897085 (0.053):
punaranyaṃ pravakṣyāmi Ras_3.2a / punaranyaṃ pravakṣyāmi Ras_11.108a
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarniu.htm.txt) 27897093 (0.053):
punaranyaṃ pravakṣyāmi Ras_12.27a / punaranyaṃ pravakṣyāmi Ras_12.36a
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarniu.htm.txt) 27897105 (0.053):
punaranyaṃ pravakṣyāmi Ras_12.52a / punaranyaṃ pravakṣyāmi Ras_12.58a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166878 (0.055):
athānyatsparśavijñānaṃ SvaT_7.196c / athānyam api vakṣyāmi KubjT_23.158a / athānyaviṣayaṃ vākyam MrgT_1,1.13a
athāparā parā khyātā KubjT_22.17a / athāśaktaḥ pramādī vā KubjT_22.21c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166899 (0.044):
athānyair alpavittaiś ca SUp_3.1a / athāparā parā khyātā KubjT_22.17a / athābdodaya ucyate SvaT_7.89d
adivyakalpamadhyasthā KubjT_15.25c / adṛśīkaraṇe hy eṣā KubjT_7.80a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167042 (0.012):
adambhitvamamāyitvam SvaT_10.64c / adivyakalpamadhyasthā KubjT_15.25c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22852913 (0.038):
punar evaṃ daded devi KubjT_7.74c / punar japattramadhyasthā KubjT_15.64a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22852943 (0.038):
punaḥ pīṭhacatuṣpadam KubjT_17.63b / punaḥ puṃdalamadhyasthā KubjT_15.72a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1249411 (0.054):
punargarbhe samālikhya SvaT_9.87a / punar japattramadhyasthā KubjT_15.64a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1249651 (0.054):
punaḥ punaścādhvamadhye SvaT_10.357a / punaḥ puṃdalamadhyasthā KubjT_15.72a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827352 (0.063):
anāmāmatam uttamam KubjT_25.207b / anāhatakamadhyasthā KubjT_15.70a
adṛṣṭaguṇalakṣaṇam KubjT_3.81d / adṛṣṭaguṇalakṣaṇam KubjT_19.97b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167065 (0.0):
adṛśyamagrāhyamacintyarūpam Dka_59d / adṛṣṭaguṇalakṣaṇam KubjT_3.81d / adṛṣṭaguṇalakṣaṇam KubjT_19.97b
adṛṣṭavigraheśānam KubjT_3.78c / adṛṣṭavigraheśānaś KubjT_2.123c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167076 (0.0):
adṛṣṭavigrahāyātaṃ SvaT_8.27c / adṛṣṭavigraheśānam KubjT_3.78c
adehāc ca samutpanne KubjT_24.115a / adya dhanyaḥ kṛtārtho 'ham KubjT_1.13a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167093 (0.0):
adṛṣṭaṃ sūkṣmabhāvataḥ MrgT_1,8.3d / adehāc ca samutpanne KubjT_24.115a / adya dhanyaḥ kṛtārtho 'ham KubjT_1.13a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19219208 (1.788):
adya me saphalaṃ sthānaṃ % jīvitaṃ saphalaṃ mama // KubjT_1.12 // / adya dhanyaḥ kṛtārtho 'ham $ adya me saphalā gatiḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456079 (1.788):
adya me saphalaṃ sthānaṃ jīvitaṃ saphalaṃ mama // KubjT_1.12 // / adya dhanyaḥ kṛtārtho 'ham adya me saphalā gatiḥ /
adya me saphalaṃ janma KubjT_1.12a / adya me saphalaṃ tapaḥ KubjT_1.12b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167107 (0.0):
adyaprabhṛti kartavyety SvaT_4.472c / adya me saphalaṃ janma KubjT_1.12a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19219196 (0.0):
sakuṭumbaḥ stutiṃ divyāṃ % himavān vākyam abravīt // KubjT_1.11 // / adya me saphalaṃ janma $ adya me saphalaṃ tapaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456067 (0.0):
sakuṭumbaḥ stutiṃ divyāṃ himavān vākyam abravīt // KubjT_1.11 // / adya me saphalaṃ janma adya me saphalaṃ tapaḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167115 (5.960):
adya me saphalaṃ tapaḥ KubjT_1.12b / adya me saphalaṃ sarvaṃ KubjT_1.13c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16755132 (0.016):
adya me saphalaṃ janma BrP_176.28c / adya me saphalaṃ janma BrP_178.127a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16755139 (0.016):
adya me saphalaṃ janma BrP_178.127a / adya me saphalaṃ janma BrP_191.3a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26856923 (0.018):
adya me saphalaṃ janma % adya me saphalaṃ tapaḥ // BrP_176.28 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11128233 (0.018):
adya me saphalaṃ janma adya me saphalaṃ tapaḥ // BrP_176.28 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7051530 (0.018):
adya me saphalaṃ janma adya me saphalaṃ tapaḥ /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16149089 (0.018):
adya me saphalaṃ janma HV_App.I,31.2722a / adya me saphalaṃ janma *HV_65.100*757:5a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13741686 (0.018):
adya madbāṇaniṣpiṣṭo HV_38.15c / adya me saphalaṃ janma HV_65.100*757:5a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26859524 (0.019):
daṇḍavat praṇipatyorvyāṃ % praṇāmam akarot tadā // BrP_178.126 // / adya me saphalaṃ janma $ adya me saphalaṃ tapaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11130834 (0.019):
daṇḍavat praṇipatyorvyāṃ praṇāmam akarot tadā // BrP_178.126 // / adya me saphalaṃ janma adya me saphalaṃ tapaḥ /
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7113121 (0.021):
bhagavannavalokiteśvaro 'nuprāptaḥ / adya me saphalaṃ janma / adya me āśā
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7072866 (0.021):
adya me saphalaṃ janma adya me tāritaṃ kulam /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3855224 (0.021):
adya me saphalaṃ janma % adya me tāritaṃ kulam // MatsP_103.16 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3857503 (0.021):
adya me saphalaṃ janma $ adya me tāritaṃ kulam &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8894730 (0.021):
adya me saphalaṃ janma adya me tāritaṃ kulam // MatsP_103.16 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15829290 (0.021):
adya me saphalaṃ janma adya me saphalo maravaḥ /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18886865 (0.021):
adya me saphalaṃ janma hyadya me saphalāḥ kriyāḥ /
adya me saphalaṃ sarvaṃ KubjT_1.13c / adya me saphalaṃ sthānaṃ KubjT_1.12c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167118 (0.0):
adya me saphalaṃ janma KubjT_1.12a / adya me saphalaṃ tapaḥ KubjT_1.12b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16755146 (0.017):
adya me saphalaṃ janma BrP_178.127a / adya me saphalaṃ janma BrP_191.3a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19219202 (0.019):
adya me saphalaṃ janma $ adya me saphalaṃ tapaḥ & / adya me saphalaṃ sthānaṃ % jīvitaṃ saphalaṃ mama // KubjT_1.12 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456073 (0.019):
sakuṭumbaḥ stutiṃ divyāṃ himavān vākyam abravīt // KubjT_1.11 // / adya me saphalaṃ janma adya me saphalaṃ tapaḥ /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19219193 (0.036):
sakuṭumbaḥ stutiṃ divyāṃ % himavān vākyam abravīt // KubjT_1.11 // / adya me saphalaṃ janma $ adya me saphalaṃ tapaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456061 (0.036):
sakuṭumbaḥ stutiṃ divyāṃ himavān vākyam abravīt // KubjT_1.11 // / adya me saphalaṃ janma adya me saphalaṃ tapaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26856922 (0.039):
adya me saphalaṃ janma % adya me saphalaṃ tapaḥ // BrP_176.28 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11128232 (0.039):
adya me saphalaṃ janma adya me saphalaṃ tapaḥ // BrP_176.28 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7051530 (0.039):
adya me saphalaṃ janma adya me saphalaṃ tapaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20657413 (0.043):
13,014.179a adya jāto hy ahaṃ deva adya me saphalaṃ tapaḥ / 13,014.179c yan me sākṣān mahādevaḥ prasannas tiṣṭhate 'grataḥ
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16755128 (0.052):
adya me saphalaṃ janma BrP_176.28c / adya me saphalaṃ janma BrP_178.127a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29008011 (0.054):
saphalaṃ jīvitaṃ me 'dya LiP_1,64.90c / saphalaṃ sādhitaṃ sarvaṃ LiP_1,1.16a
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18886864 (0.057):
adya me saphalaṃ janma hyadya me saphalāḥ kriyāḥ /
adya me saphalā gatiḥ KubjT_1.13b / adyāpi saṃśayo nātha KubjT_4.2a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167123 (0.0):
adya me saphalaṃ sarvaṃ KubjT_1.13c / adya me saphalaṃ sthānaṃ KubjT_1.12c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19219212 (0.023):
adya dhanyaḥ kṛtārtho 'ham $ adya me saphalā gatiḥ & / adya me saphalaṃ sarvaṃ % trailokyaṃ sacarācaram // KubjT_1.13 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456083 (0.023):
adya dhanyaḥ kṛtārtho 'ham adya me saphalā gatiḥ / / adya me saphalaṃ sarvaṃ trailokyaṃ sacarācaram // KubjT_1.13 //
advaitaṃ teṣu sarvathā KubjT_10.147b / advaitaṃ samanuṣṭhayet KubjT_10.143b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167166 (0.0):
advaitahānirevaṃ syān MrgT_1,2.14a / advaitaṃ teṣu sarvathā KubjT_10.147b / advaitaṃ samanuṣṭhayet KubjT_10.143b
adhamaṃ bhūcaraṃ karma KubjT_18.127c / adhamād uttamaṃ jñānaṃ KubjT_10.144a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167203 (0.044):
adha oṃkārasaṃyuktaṃ VT_75a / adhamaṃ bhūcaraṃ karma KubjT_18.127c / adhamaṃ madhyamottamam SvaT_9.46b
adhamottamamadhyamāḥ KubjT_5.55d / adhaś cordhvena bhāvini KubjT_5.132b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179552 (0.034):
uttamaḥ puruṣottamaḥ KubjT_14.65b / uttamādhamamadhyamāḥ KubjT_12.41d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167305 (0.037):
adhaścordhvaṃ samantataḥ SvaT_3.210b / adhaś cordhvena bhāvini KubjT_5.132b / adhaśchādanamūrdhvagam SvaT_2.163b
adhastāt pīḍayed bhṛśam KubjT_23.167b / adhastāt setumārgasya KubjT_9.25c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167334 (0.012):
adhastātte vrajantyatra SvaT_11.63a / adhastāt pīḍayed bhṛśam KubjT_23.167b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167342 (0.025):
adhastāt sarvataḥ proktā VT_89a / adhastāt setumārgasya KubjT_9.25c / adhastād ātmatattvaṃ tu VT_82a
adhastād yonisambhavā KubjT_14.23b / adhaḥ prāṇaṃ samānīya KubjT_23.170c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167395 (1.192):
adhaḥ pravahaṇe siddhir SvaT_7.57a / adhaḥ prāṇaṃ samānīya KubjT_23.170c / adhaḥśaktinikuñcanāt KubjT_11.42b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167351 (0.024):
adhastād ātmatattvaṃ tu VT_82a / adhastād yonisambhavā KubjT_14.23b
adhaḥśaktinikuñcanāt KubjT_11.42b / adhaḥśiravyavasthitā KubjT_4.82b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167397 (0.0):
adhaḥ prāṇaṃ samānīya KubjT_23.170c / adhaḥśaktinikuñcanāt KubjT_11.42b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167412 (0.0):
adhaḥśaktyā vinirgataya SvaT_10.1235a / adhaḥśiravyavasthitā KubjT_4.82b / adhaḥsthāne niveśitaḥ KubjT_11.80d
adhaḥsthāne niveśitaḥ KubjT_11.80d / adhaḥsrotaṃ tu vāmena KubjT_8.51a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167418 (0.0):
adhaḥśaktyā vinirgataya SvaT_10.1235a / adhaḥśiravyavasthitā KubjT_4.82b / adhaḥsthāne niveśitaḥ KubjT_11.80d
adhikaṃ kathitaṃ bhadre KubjT_5.32a / adhikāranimittārthaṃ KubjT_3.109c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167424 (0.0):
adhaḥsrotaṃ tu vāmena KubjT_8.51a / adhikaṃ kathitaṃ bhadre KubjT_5.32a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167438 (0.0):
adhikārakṣaye śāntā SvaT_10.1213a / adhikāranimittārthaṃ KubjT_3.109c / adhikārapadasthena KubjT_19.104a
adhikārapadasthena KubjT_19.104a / adhikārapadaṃ teṣāṃ KubjT_14.74c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167442 (0.0):
adhikāranimittārthaṃ KubjT_3.109c / adhikārapadasthena KubjT_19.104a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167451 (0.013):
adhikārapadaṃ gatā SvaT_11.267b / adhikārapadaṃ teṣāṃ KubjT_14.74c / adhikārapadaṃ sarvaṃ KubjT_10.133c
adhikārapadaṃ sarvaṃ KubjT_10.133c / adhikāraṃ kariṣyanti KubjT_2.48a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167451 (0.0):
adhikārapadaṃ gatā SvaT_11.267b / adhikārapadaṃ teṣāṃ KubjT_14.74c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167472 (0.040):
adhikārasthathā bhogo SvaT_4.163c / adhikāraṃ kariṣyanti KubjT_2.48a / adhikāraṃ tathaiva ca SvaT_10.349d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19220876 (0.045):
aṣṭau putrāḥ kariṣyanti % adhikāraṃ paścimānvaye // KubjT_2.47 // / adhikāraṃ kariṣyanti $ ṣaṭ kulādhipatīśvarāḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457744 (0.045):
aṣṭau putrāḥ kariṣyanti adhikāraṃ paścimānvaye // KubjT_2.47 // / adhikāraṃ kariṣyanti ṣaṭ kulādhipatīśvarāḥ /
adhikāraṃ paścimānvaye KubjT_2.47d / adhikāraṃ prakurvate KubjT_21.46d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167500 (0.0):
adhikāraṃ prakurute SvaT_10.1171a / adhikāraṃ prakurvate KubjT_21.46d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19220877 (0.0):
aṣṭau putrāḥ kariṣyanti % adhikāraṃ paścimānvaye // KubjT_2.47 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457745 (0.0):
aṣṭau putrāḥ kariṣyanti adhikāraṃ paścimānvaye // KubjT_2.47 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167508 (0.008):
adhikāraṃ prakurvate KubjT_21.46d / adhikāraṃ prakurvate KubjT_21.60b / adhikāraṃ prakurvanti SvaT_10.1212c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167482 (0.011):
adhikāraṃ tu deśake SvaT_4.475b / adhikāraṃ paścimānvaye KubjT_2.47d / adhikāraṃ prakalpayet SvaT_4.469d
adhikāraṃ prakurvate KubjT_21.60b / adhikāraṃ prakurvanti KubjT_14.76c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167501 (0.0):
adhikāraṃ prakurute SvaT_10.1171a / adhikāraṃ prakurvate KubjT_21.46d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167510 (0.009):
adhikāraṃ prakurvate KubjT_21.60b / adhikāraṃ prakurvanti SvaT_10.1212c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699506 (0.051):
adhikāraṃ prakurute SvaT_10.1171a / adhikāraṃ prakurvanti SvaT_10.1212c / adhikāraṃ prakurvanti SvaT_11.250c
adhikāraṃ prabhutvatā KubjT_3.123d / adhikārājñā prathamā KubjT_3.120a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167513 (0.0):
adhikāraṃ prakurvanti SvaT_11.250c / adhikāraṃ prakurvanti KubjT_14.76c / adhikāraṃ prabhutvatā KubjT_3.123d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167524 (0.0):
adhikāraḥ śivājñayā SvaT_4.472d / adhikārājñā prathamā KubjT_3.120a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19223559 (0.053):
mantratantrakriyāyogam % adhikāraṃ prabhutvatā // KubjT_3.123 // / pañcayojanamātreṇa $ gatvā karma samārabhet &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460423 (0.053):
mantratantrakriyāyogam adhikāraṃ prabhutvatā // KubjT_3.123 // / pañcayojanamātreṇa gatvā karma samārabhet /
adhikārātmikā hy eṣā KubjT_13.56a / adhikārī sarvakārī ca KubjT_5.91a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167529 (0.0):
adhikārājñā prathamā KubjT_3.120a / adhikārātmikā hy eṣā KubjT_13.56a
adhikāro yathā sthitaḥ KubjT_14.7d / adhikāro layaḥ pare KubjT_13.77b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167543 (0.0):
adhikāro 'pi tacchakteḥ MrgT_1,7.16c / adhikāro yathā sthitaḥ KubjT_14.7d / adhikāro layaḥ pare KubjT_13.77b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167528 (0.053):
adhikārātmikā hy eṣā KubjT_13.56a / adhikārī sarvakārī ca KubjT_5.91a / adhikāro nivartate SRtp_77d
adhunā kathayiṣyāmi KubjT_11.5c / adhunā kathayiṣyāmi KubjT_14.58a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167621 (5.960):
adhunā kathayāmi te SvaT_11.113b / adhunā kathayāmi te SvaT_11.227b / adhunā kathayiṣyāmi SvaT_11.126c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15699557 (0.051):
adhunā kathayāmi te SvaT_11.227b / adhunā kathayiṣyāmi SvaT_11.126c / adhunā pakṣamāsāṃśca SvaT_7.49c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167640 (0.064):
adhunā śrotum icchāmi KubjT_11.2c / adhunā saṃpravakṣyāmi SvaT_10.12c / adhunā saṃpravakṣyāmi SvaT_10.285a
adhunā śṛṇu kubjīśe KubjT_17.61a / adhunāśrotum icchāmi KubjT_8.2c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167640 (0.0):
adhunā pakṣamāsāṃśca SvaT_7.49c / adhunā śṛṇu kubjīśe KubjT_17.61a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167621 (0.023):
adhunā kathayāmi te SvaT_11.227b / adhunā kathayiṣyāmi SvaT_11.126c / adhunā kathayiṣyāmi KubjT_11.5c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22842204 (0.044):
tat kiṃ nigrahabuddhyā vā KubjT_2.16c / tat kubjīśe m ataḥ śṛṇu KubjT_18.42b / tat kuleśvaradevasya KubjT_15.46c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19244023 (0.052):
śrībhairava uvāca / adhunā śṛṇu kubjīśe $ padagranthivibhañjakam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17480882 (0.052):
śrībhairava uvāca / adhunā śṛṇu kubjīśe padagranthivibhañjakam /
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27431408 (0.056):
śrotum icchāmi te 'dhunā NsP_7.7d / śrotum icchāmi śaṃkara NsP_16.9d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1211234 (0.059):
tat kiṃ nigrahabuddhyā vā KubjT_2.16c / tat kubjīśe m ataḥ śṛṇu KubjT_18.42b
adhunā śrotum icchāmi KubjT_11.2c / adhonāḍīnikuñcanāt KubjT_12.59d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167639 (0.0):
adhunā śṛṇu kubjīśe KubjT_17.61a / adhunāśrotum icchāmi KubjT_8.2c / adhunā śrotum icchāmi KubjT_11.2c
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27431408 (0.025):
śrotum icchāmi te 'dhunā NsP_7.7d / śrotum icchāmi śaṃkara NsP_16.9d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1303728 (0.037):
śrotumicchāmi sāmpratam ToT_3.22b / śrotum icchāmi sāmpratam ToT_5.1d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22842959 (0.039):
tad astraṃ koṅkaṇeśānyā KubjT_7.18c / tad ahaṃ śrotum icchāmi KubjT_6.3a / tad ahaṃ sampravakṣyāmi KubjT_22.3c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178275 (0.039):
idānīṃ śrotum icchāmi ToT_9.1c / idānīṃ śrotumicchāmi ToT_10.8a
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27401315 (0.044):
tāny ahaṃ śrotum icchāmi NsP_19.1c / tāny ahaṃ śrotum icchāmi NsP_65.4c
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13509882 (0.047):
tad ahaṃ śrotum icchāmi__Vdha_067.002 / tad ahaṃ śrotum icchāmi__Vdha_067.008
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13509890 (0.047):
tad ahaṃ śrotum icchāmi__Vdha_092.004 / tad ahaṃ śrotum icchāmi__Vdha_096.002
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22830565 (0.048):
idānīṃ śṛṇu sāmpratam KubjT_5.103b / idānīṃ śrotum icchāmi KubjT_22.1c
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16180679 (0.049):
etad icchāmy ahaṃ śrotuṃ HV_App.I,14.36a / etad icchāmy ahaṃ śrotuṃ HV_11.14c
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13753061 (0.049):
etad icchāmi vedituṃ HV_11.2f / etad icchāmy ahaṃ śrotuṃ HV_11.14c / etad icchāmy ahaṃ śrotuṃ HV_15.8a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16454047 (0.049):
śrotum icchāmy aśeṣeṇa HV_30.1c / śrotum icchāmy ahaṃ prabho HV_App.I,41.1065b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167660 (0.054):
adhogranthau vyavasthitaḥ SvaT_10.1130b / adhonāḍīnikuñcanāt KubjT_12.59d / adhonādasya kṣīṇasya Stk_19.9a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178264 (0.060):
idānīṃ śṛṇu sāmpratam KubjT_5.103b / idānīṃ śrotum icchāmi ToT_9.1c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22832222 (0.061):
etad āmnāyam ākhyātaṃ KubjT_19.110c / etad icchāmi veditum KubjT_4.40d / etad icchāmi veditum KubjT_24.140d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1214257 (0.062):
tad ahaṃ śrotum icchāmi KubjT_6.3a / tad ahaṃ sampravakṣyāmi VT_10a
adhomukhordhvapādāntaṃ KubjT_22.12c / adhordhvaromamadhye tu KubjT_17.73a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167737 (0.0):
adhordhvaprāṇasaṃcare SvaT_7.93b / adhordhvaromamadhye tu KubjT_17.73a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167715 (0.014):
adhomukhena hṛtpṛṣṭhe SvaT_3.143a / adhomukhordhvapādāntaṃ KubjT_22.12c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19244198 (0.036):
kāmagranthir gudādhāre % piṅgagranthis tatordhvataḥ // KubjT_17.72 // / adhordhvaromamadhye tu $ brahmagranthir udāhṛtā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17481057 (0.036):
kāmagranthir gudādhāre piṅgagranthis tatordhvataḥ // KubjT_17.72 // / adhordhvaromamadhye tu brahmagranthir udāhṛtā /
adhordhvaromasaṃsthāne KubjT_13.80a / adhordhvasampuṭīkṛtam KubjT_8.102d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167742 (0.0):
adhordhvaromamadhye tu KubjT_17.73a / adhordhvaromasaṃsthāne KubjT_13.80a
adhordhvaṃ nīyate jīvaḥ KubjT_14.35a / adhyātmaṃ kurute bāhyaṃ KubjT_25.123a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167744 (0.0):
adhordhvaromasaṃsthāne KubjT_13.80a / adhordhvasampuṭīkṛtam KubjT_8.102d / adhordhvaṃ nīyate jīvaḥ KubjT_14.35a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167773 (0.011):
adhyātmaśabdarūpātmā SvaT_7.107c / adhyātmaṃ kurute bāhyaṃ KubjT_25.123a
adhyātmaṃ pudgalāśritāḥ KubjT_25.95d / adhyātmikam ataḥ śṛṇu KubjT_5.107d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167794 (0.0):
adhyātmāditrisādhanam MrgT_1,8.4b / adhyātmikam ataḥ śṛṇu KubjT_5.107d / adhyātmikaṃ bahiś caiva KubjT_25.122a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167784 (0.046):
adhyātmaṃ tu saradhipe SvaT_7.55b / adhyātmaṃ pudgalāśritāḥ KubjT_25.95d / adhyātmāditrisādhanam MrgT_1,8.4b
adhyātmikaṃ bahiś caiva KubjT_25.122a / adhyuṣṭamātrād uttīrṇaṃ KubjT_8.52c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167794 (0.0):
adhyātmāditrisādhanam MrgT_1,8.4b / adhyātmikam ataḥ śṛṇu KubjT_5.107d / adhyātmikaṃ bahiś caiva KubjT_25.122a
adhvaryuḥ parameśvaraḥ KubjT_3.26d / anagnijvalanaṃ pātaḥ KubjT_17.37a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19243688 (0.051):
nadīpravartanastambho % nāvādiśakaṭasya ca // KubjT_17.36 // / anagnijvalanaṃ pātaḥ $ sainyastambhordhvaropaṇam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17480548 (0.051):
nadīpravartanastambho nāvādiśakaṭasya ca // KubjT_17.36 // / anagnijvalanaṃ pātaḥ sainyastambhordhvaropaṇam /
anangadhenavīṃ dugdh[ v ]ā KubjT_9.20c / anantaguṇadātāraṃ KubjT_15.41a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167969 (0.0):
anadhyāye svatantrokta MrgT_3.52c / anangadhenavīṃ dugdh[ v ]ā KubjT_9.20c / anantaguṇadātāraṃ KubjT_15.41a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19241124 (0.035):
vajrapadmāṅkitaṃ divyaṃ % piṅganāthāvadhisthitam // KubjT_15.40 // / anantaguṇadātāraṃ $ sarvārthapratipādakam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17477985 (0.035):
vajrapadmāṅkitaṃ divyaṃ piṅganāthāvadhisthitam // KubjT_15.40 // / anantaguṇadātāraṃ sarvārthapratipādakam /
anantaguṇadāyakam KubjT_19.99b / anantaguṇavīryās tāḥ KubjT_14.90c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167976 (0.0):
anangadhenavīṃ dugdh[ v ]ā KubjT_9.20c / anantaguṇadātāraṃ KubjT_15.41a / anantaguṇadāyakam KubjT_19.99b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19241124 (0.046):
vajrapadmāṅkitaṃ divyaṃ % piṅganāthāvadhisthitam // KubjT_15.40 // / anantaguṇadātāraṃ $ sarvārthapratipādakam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17477985 (0.046):
vajrapadmāṅkitaṃ divyaṃ piṅganāthāvadhisthitam // KubjT_15.40 // / anantaguṇadātāraṃ sarvārthapratipādakam /
anantaguṇasambhavāḥ KubjT_14.88d / anantamaṇḍalaṃ sandhau KubjT_16.77a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167977 (0.0):
anantaguṇadāyakam KubjT_19.99b / anantaguṇavīryās tāḥ KubjT_14.90c / anantaguṇasambhavāḥ KubjT_14.88d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167985 (0.042):
anantaphaladāyinām SRtp_321b / anantamaṇḍalaṃ sandhau KubjT_16.77a / anantamāsanaṃ kalpyaṃ SvaT_3.133c
anantaṃ tad vijānīyāt KubjT_8.19a / anantaṃ sakalaṃ jñānaṃ KubjT_19.68c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168069 (0.057):
anantaṃ viśvaśaktibhiḥ SvaT_7.252b / anantaṃ sakalaṃ jñānaṃ KubjT_19.68c / anantaḥ kṣobhako mataḥ SRtp_47d
anantādyāḥ śivāntādhvā KubjT_25.0*11a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168126 (1.192):
anantādyāsanaṃ dattvā SvaT_3.71c / anantādyāḥ śivāntādhvā KubjT_25.0*11a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19258359 (1.192):
tiṣṭhanti maṇḍale līnāḥ % sarvādhikyam ato punaḥ // KubjT_25.0*10 // / anantādyāḥ śivāntādhvā $ ṣaḍvidhaḥ samprakīrtitaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17495207 (1.192):
tiṣṭhanti maṇḍale līnāḥ sarvādhikyam ato punaḥ // KubjT_25.0*10 // / anantādyāḥ śivāntādhvā ṣaḍvidhaḥ samprakīrtitaḥ /
anantānāthanāśritā KubjT_5.143b / anante cākṣaye 'vyaye KubjT_24.117b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168156 (0.063):
anantāḥ śāstrakoṭayaḥ SvaT_4.340d / anante cākṣaye 'vyaye KubjT_24.117b / anantena supūjitāḥ SvaT_10.642b
analena samopetāṃ KubjT_22.31c / anādinidhaneśānāc KubjT_11.4a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168284 (0.011):
anādinidhanāśritaḥ SvaT_7.255d / anādinidhaneśānāc KubjT_11.4a / anādi nibiḍaṃ mahat MrgT_1,7.8b
anādiyugaparyantaṃ KubjT_2.23a / anādivimalamātaṅgī KubjT_17.60a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168304 (0.012):
anādibhavavarjitam SvaT_11.194d / anādiyugaparyantaṃ KubjT_2.23a / anādivijñānamajaṃ purāṇaṃ Dka_59a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168313 (0.039):
anādivijñānamajaṃ purāṇaṃ Dka_59a / anādivimalamātaṅgī KubjT_17.60a / anādiṣṭasya śiṣyedaṃ KubjT_23.129a
anādiṣṭasya śiṣyedaṃ KubjT_23.129a / anādiṣṭaṃ haranti tāḥ KubjT_18.72d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168319 (0.0):
anādivimalamātaṅgī KubjT_17.60a / anādiṣṭasya śiṣyedaṃ KubjT_23.129a
anādeśān na tad deyaṃ KubjT_23.127a / anādhītāni śāstrāṇi KubjT_10.88c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168325 (0.0):
anādiṣṭaṃ haranti tāḥ KubjT_18.72d / anādeśān na tad deyaṃ KubjT_23.127a
anāmā karṇike yojyā KubjT_6.59a / anāmā tena gīyate KubjT_6.101b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168343 (0.0):
anāmayamarūpakam SvaT_9.21b / anāmā karṇike yojyā KubjT_6.59a
anāmā nāmarahitā KubjT_6.100c / anāmāmatam uttamam KubjT_25.207b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168353 (0.0):
anāmā dakṣiṇasya tu VT_88b / anāmā nāmarahitā KubjT_6.100c / anāmāmatam uttamam KubjT_25.207b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22854353 (0.033):
pravaraṃ hy uttamottamam KubjT_16.38b / pravardhanān mahājyoter KubjT_12.63a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1251263 (0.037):
pūrṇapīṭhaṃ tathottare KubjT_24.69b / pūrṇamāyā samāyuktaṃ KubjT_11.66a / pūrṇamāvāsyamadhyasthaṃ KubjT_23.55a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1284840 (0.042):
lākulānanda madhyasthaṃ KubjT_10.128a / lākulā mauṣalāś caiva KubjT_5.53a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22871445 (0.046):
saṃsphuṭā guruvānane KubjT_19.29d / saṃsmaren madhyatiryagām KubjT_17.33b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22874144 (0.049):
svāmī tatra vivardhate KubjT_9.47b / svāmukhaṃ deśam uttamam KubjT_21.8d / svāmukhe maṇḍale sthitāḥ KubjT_21.33b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22829252 (0.059):
ā kṣā maṅgalasaṃyutā KubjT_24.70d / ākhkhilla bheṭṭā durvasa KubjT_10.6a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1324447 (0.061):
svāmīyamapyayaṃ dehaṃ SvaT_11.117c / svāmukhaṃ deśam uttamam KubjT_21.8d / svāmukhe maṇḍale sthitāḥ KubjT_21.33b
anāhatakamadhyasthā KubjT_15.70a / anāhatapadaṃ vrajet KubjT_12.29d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168397 (0.0):
anāsvādastvagandhaśca SvaT_11.135a / anāhatakamadhyasthā KubjT_15.70a / anāhatapadaṃ vrajet KubjT_12.29d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22852914 (0.032):
punar evaṃ daded devi KubjT_7.74c / punar japattramadhyasthā KubjT_15.64a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22852944 (0.032):
punaḥ pīṭhacatuṣpadam KubjT_17.63b / punaḥ puṃdalamadhyasthā KubjT_15.72a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1249412 (0.046):
punargarbhe samālikhya SvaT_9.87a / punar japattramadhyasthā KubjT_15.64a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1249652 (0.046):
punaḥ punaścādhvamadhye SvaT_10.357a / punaḥ puṃdalamadhyasthā KubjT_15.72a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1284840 (0.051):
lākulānanda madhyasthaṃ KubjT_10.128a / lākulā mauṣalāś caiva KubjT_5.53a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19237126 (0.055):
guṇān utpādayitvā tu % anāhatapadaṃ vrajet // KubjT_12.29 // / athānyat paramaṃ vakṣYe $ maṇipūraṃ yathā sthitam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17473988 (0.055):
guṇān utpādayitvā tu anāhatapadaṃ vrajet // KubjT_12.29 // / athānyat paramaṃ vakṣYe maṇipūraṃ yathā sthitam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1251264 (0.059):
pūrṇamāyā samāyuktaṃ KubjT_11.66a / pūrṇamāvāsyamadhyasthaṃ KubjT_23.55a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827029 (0.063):
adivyakalpamadhyasthā KubjT_15.25c / adṛśīkaraṇe hy eṣā KubjT_7.80a
anāhatena saṃyuktā KubjT_10.43a / anityā jalpakārakāḥ KubjT_4.67d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168430 (1.192):
anityā eva gatayaḥ SvaT_10.666a / anityā jalpakārakāḥ KubjT_4.67d / anibaddharavonmādī KubjT_10.83c
anibaddharavonmādī KubjT_10.83c / anujñāto 'bhiṣiktas tu KubjT_25.29a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168432 (0.0):
anityā jalpakārakāḥ KubjT_4.67d / anibaddharavonmādī KubjT_10.83c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168526 (0.0):
anujñātotthito yāyād SvaT_3.88c / anujñāto 'bhiṣiktaśca Stk_9.5e / anujñāto 'bhiṣiktas tu KubjT_25.29a
anujñāto 'bhiṣiktasya KubjT_10.112a / anulomavilomena KubjT_17.93c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168525 (0.0):
anujñāto 'bhiṣiktaśca Stk_9.5e / anujñāto 'bhiṣiktas tu KubjT_25.29a
anuṣṭhānatapopāyair KubjT_10.111a / anuṣṭhānaṃ vinā priye KubjT_20.69b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168600 (0.0):
anuṣṭupchandasā baddhaṃ SvaT_8.31a / anuṣṭhānatapopāyair KubjT_10.111a / anuṣṭhānaṃ vinā priye KubjT_20.69b
anuṣṭhānād ṛte tasya KubjT_18.88a / anekaguṇaśālinīm KubjT_16.52b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168624 (0.0):
anusvāro bhavennetraṃ Stk_1.10a / anekaguṇaśālinīm KubjT_16.52b / anekaguṇasaṅkulam KubjT_11.59d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168601 (1.192):
anuṣṭhānaṃ vinā priye KubjT_20.69b / anuṣṭhānād ṛte tasya KubjT_18.88a
anekaguṇasaṅkulam KubjT_11.59d / anekaguṇasañchannam KubjT_11.57c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168624 (0.0):
anekaguṇaśālinīm KubjT_16.52b / anekaguṇasaṅkulam KubjT_11.59d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168720 (0.031):
anekāścaryakartāraṃ KubjT_10.48a / anekāścaryasaṅkulam KubjT_11.57d / anekāścaryasaṅkulam KubjT_14.93d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19235923 (0.032):
anekaguṇasañchannam % anekāścaryasaṅkulam // KubjT_11.57 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17472784 (0.032):
anekaguṇasañchannam anekāścaryasaṅkulam // KubjT_11.57 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168708 (0.037):
anekārthavidhāyinī KubjT_3.33b / anekārthasamākulam KubjT_11.52b / anekāścaryakartāraṃ KubjT_10.48a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168728 (0.051):
anekāścaryasaṅkulam KubjT_11.57d / anekāścaryasaṅkulam KubjT_14.93d / anekāścaryasampannaṃ KubjT_11.64c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168647 (0.056):
anekaracanādibhiḥ KubjT_2.68b / anekaratnasandīptam KubjT_1.5a / anekarudrakoṭībhir SvaT_10.12a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168632 (0.057):
anekaguṇasaṃpanno SvaT_10.196c / anekatattvasaṅkīrṇaṃ KubjT_14.63c / anekadoṣaduṣṭasya SUp_7.123a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19233695 (0.058):
viśuddhibhāvanāsīnaṃ % dūtyanekasusaṅkulam // KubjT_10.47 // / anekāścaryakartāraṃ $ sammohadhvaṃsakārakam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17470557 (0.058):
viśuddhibhāvanāsīnaṃ dūtyanekasusaṅkulam // KubjT_10.47 // / anekāścaryakartāraṃ sammohadhvaṃsakārakam /
anekatattvasaṅkīrṇaṃ KubjT_14.63c / anekaracanādibhiḥ KubjT_2.68b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168645 (1.192):
anekabhuvanāvalim SRtp_134d / anekaracanādibhiḥ KubjT_2.68b / anekaratnasandīptam KubjT_1.5a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168632 (0.012):
anekaguṇasaṃpanno SvaT_10.196c / anekatattvasaṅkīrṇaṃ KubjT_14.63c / anekadoṣaduṣṭasya SUp_7.123a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168622 (0.058):
anekaguṇaśālinīm KubjT_16.52b / anekaguṇasaṅkulam KubjT_11.59d / anekaguṇasañchannam KubjT_11.57c
anekaratnasandīptam KubjT_1.5a / anekasiddhasaṃchannaṃ KubjT_2.27a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168648 (0.0):
anekaracanādibhiḥ KubjT_2.68b / anekaratnasandīptam KubjT_1.5a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168661 (0.0):
anekaśikharākīrṇam SUp_6.106c / anekasiddhasaṃchannaṃ KubjT_2.27a / anekasṛṣṭikartā ca KubjT_2.46c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168623 (0.056):
anekaguṇasaṅkulam KubjT_11.59d / anekaguṇasañchannam KubjT_11.57c / anekaguṇasaṃpanno SvaT_10.196c
anekasṛṣṭikartā ca KubjT_2.46c / anekākārarūpiṇam KubjT_1.2d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168669 (0.0):
anekasiddhasaṃchannaṃ KubjT_2.27a / anekasṛṣṭikartā ca KubjT_2.46c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168680 (0.040):
anekākārarūpiṇam KubjT_1.2d / anekākārarūpiṇī KubjT_2.5b
anekākārarūpiṇī KubjT_2.5b / anekākārarūpiṇīm KubjT_11.42d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168674 (0.0):
anekasṛṣṭikartā ca KubjT_2.46c / anekākārarūpiṇam KubjT_1.2d / anekākārarūpiṇī KubjT_2.5b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168683 (0.0):
anekākārarūpiṇī KubjT_2.5b / anekākārarūpiṇīm KubjT_11.42d
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11416999 (0.060):
anekākārarūpāstu anekākārayonijāḥ /
anekākārarūpiṇīm KubjT_11.81b / anekānandasampannaṃ KubjT_20.11c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168682 (0.0):
anekasṛṣṭikartā ca KubjT_2.46c / anekākārarūpiṇam KubjT_1.2d / anekākārarūpiṇī KubjT_2.5b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168689 (1.192):
anekākārarūpiṇīm KubjT_11.81b / anekākārasaṃsthitām SUp_7.127b / anekānandasampannaṃ KubjT_20.11c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168724 (0.041):
anekāścaryasaṅkulam KubjT_14.93d / anekāścaryasampannaṃ KubjT_11.64c / anekāścaryasaṃkulam KubjT_2.27d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19235722 (0.059):
kurute vividhāṃ sṛṣṭim % anekākārarūpiṇīm // KubjT_11.42 // / na śivena vinā śaktir $ na śivaḥ śaktivarjitaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17472583 (0.059):
kurute vividhāṃ sṛṣṭim anekākārarūpiṇīm // KubjT_11.42 // / na śivena vinā śaktir na śivaḥ śaktivarjitaḥ /
anekārcisamākulam KubjT_11.60d / anekārthaguṇādhāraṃ KubjT_11.37a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168699 (0.0):
anekānandasampannaṃ KubjT_20.11c / anekārcisamākulam KubjT_11.60d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19235640 (0.045):
maṇipūraka vijñeyaṃ % bhedair dvādaśabhiḥ sthitam // KubjT_11.36 // / anekārthaguṇādhāraṃ $ svādhiṣṭhānaṃ tu ṣaṭkalam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17472501 (0.045):
maṇipūraka vijñeyaṃ bhedair dvādaśabhiḥ sthitam // KubjT_11.36 // / anekārthaguṇādhāraṃ svādhiṣṭhānaṃ tu ṣaṭkalam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168708 (0.050):
anekārthavidhāyinī KubjT_3.33b / anekārthasamākulam KubjT_11.52b / anekāścaryakartāraṃ KubjT_10.48a
anekārthaprabodhikā KubjT_7.45b / anekārthavidhāyinī KubjT_3.33b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168707 (0.0):
anekārcisamākulam KubjT_11.60d / anekārthaguṇādhāraṃ KubjT_11.37a
anekārthasamākulam KubjT_11.52b / anekāścaryakartāraṃ KubjT_10.48a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168721 (0.0):
anekārthaprabodhikā KubjT_7.45b / anekārthavidhāyinī KubjT_3.33b / anekārthasamākulam KubjT_11.52b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168729 (0.031):
anekāścaryasaṅkulam KubjT_14.93d / anekāścaryasampannaṃ KubjT_11.64c / anekāścaryasaṃkulam KubjT_2.27d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19233697 (0.033):
viśuddhibhāvanāsīnaṃ % dūtyanekasusaṅkulam // KubjT_10.47 // / anekāścaryakartāraṃ $ sammohadhvaṃsakārakam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17470559 (0.033):
viśuddhibhāvanāsīnaṃ dūtyanekasusaṅkulam // KubjT_10.47 // / anekāścaryakartāraṃ sammohadhvaṃsakārakam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168623 (0.037):
anekaguṇaśālinīm KubjT_16.52b / anekaguṇasaṅkulam KubjT_11.59d / anekaguṇasañchannam KubjT_11.57c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168692 (0.050):
anekānandasampannaṃ KubjT_20.11c / anekārcisamākulam KubjT_11.60d / anekārthaguṇādhāraṃ KubjT_11.37a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827401 (0.050):
anekaguṇasaṅkulam KubjT_11.59d / anekaguṇasañchannam KubjT_11.57c / anekatattvasaṅkīrṇaṃ KubjT_14.63c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19235922 (0.053):
anekaguṇasañchannam % anekāścaryasaṅkulam // KubjT_11.57 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17472783 (0.053):
anekaguṇasañchannam anekāścaryasaṅkulam // KubjT_11.57 //
anekāścaryasaṅkulam KubjT_11.57d / anekāścaryasaṅkulam KubjT_14.93d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168728 (0.0):
anekārthavidhāyinī KubjT_3.33b / anekārthasamākulam KubjT_11.52b / anekāścaryakartāraṃ KubjT_10.48a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19233697 (0.019):
viśuddhibhāvanāsīnaṃ % dūtyanekasusaṅkulam // KubjT_10.47 // / anekāścaryakartāraṃ $ sammohadhvaṃsakārakam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17470559 (0.019):
viśuddhibhāvanāsīnaṃ dūtyanekasusaṅkulam // KubjT_10.47 // / anekāścaryakartāraṃ sammohadhvaṃsakārakam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168622 (0.031):
anekaguṇaśālinīm KubjT_16.52b / anekaguṇasaṅkulam KubjT_11.59d / anekaguṇasañchannam KubjT_11.57c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19235924 (0.044):
anekaguṇasañchannam % anekāścaryasaṅkulam // KubjT_11.57 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17472785 (0.044):
anekaguṇasañchannam anekāścaryasaṅkulam // KubjT_11.57 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1290264 (0.052):
vijñānānekasaṅkulam KubjT_11.16d / vijñānānekasaṅkulam KubjT_23.126d
anekāścaryasampannaṃ KubjT_11.64c / anekāścaryasaṃkulam KubjT_2.27d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168730 (0.0):
anekāścaryasaṅkulam KubjT_14.93d / anekāścaryasampannaṃ KubjT_11.64c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168722 (5.960):
anekārthavidhāyinī KubjT_3.33b / anekārthasamākulam KubjT_11.52b / anekāścaryakartāraṃ KubjT_10.48a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19233695 (0.029):
viśuddhibhāvanāsīnaṃ % dūtyanekasusaṅkulam // KubjT_10.47 // / anekāścaryakartāraṃ $ sammohadhvaṃsakārakam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17470557 (0.029):
viśuddhibhāvanāsīnaṃ dūtyanekasusaṅkulam // KubjT_10.47 // / anekāścaryakartāraṃ sammohadhvaṃsakārakam /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827441 (0.041):
anekākārarūpiṇīm KubjT_11.81b / anekānandasampannaṃ KubjT_20.11c / anekārcisamākulam KubjT_11.60d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19235924 (0.041):
anekaguṇasañchannam % anekāścaryasaṅkulam // KubjT_11.57 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17472785 (0.041):
anekaguṇasañchannam anekāścaryasaṅkulam // KubjT_11.57 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168623 (0.051):
anekaguṇaśālinīm KubjT_16.52b / anekaguṇasaṅkulam KubjT_11.59d / anekaguṇasañchannam KubjT_11.57c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827401 (0.053):
anekaguṇasaṅkulam KubjT_11.59d / anekaguṇasañchannam KubjT_11.57c / anekatattvasaṅkīrṇaṃ KubjT_14.63c
anekopāyaracanā KubjT_2.40a / anena karaṇāntena KubjT_25.144c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168738 (0.0):
anekāścaryasaṃkulam KubjT_2.27d / anekopāyaracanā KubjT_2.40a
anena kramayogena KubjT_5.79a / anena kramayogena KubjT_5.91c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168743 (0.0):
anekopāyaracanā KubjT_2.40a / anena karaṇāntena KubjT_25.144c / anena kramayogena KubjT_5.79a
anena kramaśaḥ sarve KubjT_5.81a / anena khagagāmitvaṃ KubjT_6.68a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168750 (0.0):
anena kramayogena KubjT_5.79a / anena kramayogena KubjT_5.91c / anena kramaśaḥ sarve KubjT_5.81a
anena khagagāmī 'sau KubjT_6.72c / anena jayate mṛtyuṃ KubjT_23.168a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168756 (0.0):
anena kramaśaḥ sarve KubjT_5.81a / anena khagagāmitvaṃ KubjT_6.68a
anena jñātamātreṇa KubjT_6.29a / anena dṛḍhito hy ātmā KubjT_18.38a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168762 (0.0):
anena khagagāmī 'sau KubjT_6.72c / anena jayate mṛtyuṃ KubjT_23.168a / anena jñātamātreṇa KubjT_6.29a
anena nyāsamātreṇa KubjT_22.10a / anena vidhinā kālaṃ KubjT_18.89a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168762 (0.0):
anena jñātamātreṇa KubjT_6.29a / anena dṛḍhito hy ātmā KubjT_18.38a / anena nyāsamātreṇa KubjT_22.10a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168784 (1.192):
anena yojayetsarvaṃ SvaT_1.38c / anena vidhinā kālaṃ KubjT_18.89a / anena vidhinā devi KubjT_18.48c
anena vidhinā devi KubjT_18.48c / anena smṛtamātreṇa KubjT_8.89a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168784 (1.192):
anena yojayetsarvaṃ SvaT_1.38c / anena vidhinā kālaṃ KubjT_18.89a / anena vidhinā devi KubjT_18.48c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168793 (1.192):
anena vai sa dehena SUp_5.27c / anena smṛtamātreṇa KubjT_8.89a / anena hīnā deveśi KubjT_9.29a
anena hīnā deveśi KubjT_9.29a / anenābhyāsayogataḥ KubjT_23.160d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168809 (0.0):
anenābdastu pūrvavat SvaT_11.208b / anenābhyāsayogataḥ KubjT_23.160d / anenābhyāsayogena KubjT_25.213a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168794 (1.192):
anena vai sa dehena SUp_5.27c / anena smṛtamātreṇa KubjT_8.89a / anena hīnā deveśi KubjT_9.29a
anenābhyāsayogena KubjT_25.213a / anenaivākṣasūtreṇa KubjT_5.110c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168809 (0.0):
anenābdastu pūrvavat SvaT_11.208b / anenābhyāsayogataḥ KubjT_23.160d / anenābhyāsayogena KubjT_25.213a
antacārī sucārī ca KubjT_21.109c / antaraṅgaṃ na kartavyaṃ KubjT_3.75a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168880 (0.0):
anaupamyāmanāmayām SvaT_4.217b / antacārī sucārī ca KubjT_21.109c / antaraṅgaṃ na kartavyaṃ KubjT_3.75a
antaraṅgaṃ yadā śuddhaṃ KubjT_25.98c / antaraṅgī na sadbhāvī KubjT_3.66c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168890 (0.0):
antaraṅgaṃ na kartavyaṃ KubjT_3.75a / antaraṅgaṃ yadā śuddhaṃ KubjT_25.98c
antaraṅge tathā hy evaṃ KubjT_25.152c / antaraṅge pravartate KubjT_5.145b / antarambahiraṅgayoḥ KubjT_25.97d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168896 (0.0):
antaraṅgī na sadbhāvī KubjT_3.66c / antaraṅge tathā hy evaṃ KubjT_25.152c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19259905 (0.016):
bahirantarabhāvaṃ tu % antarambahiraṅgayoḥ // KubjT_25.97 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17496754 (0.016):
bahirantarabhāvaṃ tu antarambahiraṅgayoḥ // KubjT_25.97 //
antarīkṣair diśo daśa KubjT_22.6b / antardehasthito yasmāt KubjT_15.32a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168926 (0.038):
antarjalagatāḥ sattvāste Stk_1.7a / antardehasthito yasmāt KubjT_15.32a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19240996 (0.063):
navatattveśvaraṃ devaṃ % pūryaṣṭakasamanvitam li // KubjT_15.31 // / antardehasthito yasmāt $ pūrayet sa carācaram &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17477857 (0.063):
navatattveśvaraṃ devaṃ pūryaṣṭakasamanvitam li // KubjT_15.31 // / antardehasthito yasmāt pūrayet sa carācaram /
antardhānordhvadarśanam KubjT_17.45b / antasthā sarvabhūtānāṃ KubjT_25.161c
antimāmṛta m antimā KubjT_24.99d / antimāmṛta sūkṣmā ca KubjT_11.8a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169042 (0.0):
antaḥsthaḥ kālarūpeṇa SvaT_7.146a / antimāmṛta m antimā KubjT_24.99d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19257226 (0.037):
sūkṣmā caiva susūkṣmā ca % antimāmṛta m antimā // KubjT_24.99 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17494073 (0.037):
sūkṣmā caiva susūkṣmā ca antimāmṛta m antimā // KubjT_24.99 //
antimaikā dvimadhyasthā KubjT_11.116c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169048 (0.0):
antimāmṛta sūkṣmā ca KubjT_11.8a / antimaikā dvimadhyasthā KubjT_11.116c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19236702 (0.038):
udayanti kramā hy etāḥ $ samādhiviṣaye sthitāḥ & / antimaikā dvimadhyasthā % tridhāvasthā tu kanyase // KubjT_11.116 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17473565 (0.038):
udayanti kramā hy etāḥ samādhiviṣaye sthitāḥ / / antimaikā dvimadhyasthā tridhāvasthā tu kanyase // KubjT_11.116 //
ante ca saṃsthitā hy ekā KubjT_25.162a / anteṣṭhī ca pratiṣṭhā ca KubjT_21.74a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169052 (0.0):
antimaikā dvimadhyasthā KubjT_11.116c / ante ca saṃsthitā hy ekā KubjT_25.162a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19260743 (0.045):
antasthā sarvabhūtānāṃ % vartate cāntagā parā // KubjT_25.161 // / ante ca saṃsthitā hy ekā $ antyajā parameśvarī &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17497591 (0.045):
antasthā sarvabhūtānāṃ vartate cāntagā parā // KubjT_25.161 // / ante ca saṃsthitā hy ekā antyajā parameśvarī /
antyajānāṃ dvijānāṃ ca KubjT_25.154c / antyajā parameśvarī KubjT_25.162b
antyād antaṃ parāparam KubjT_8.104d / antramālā karālikā KubjT_21.55d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169111 (0.0):
antyaṃ daśāhataṃ kṛtvā SvaT_11.263a / antyād antaṃ parāparam KubjT_8.104d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19231880 (0.053):
tatpraviṣṭaṃ vicinteta % antyād antaṃ parāparam // KubjT_8.104 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17468746 (0.053):
tatpraviṣṭaṃ vicinteta antyād antaṃ parāparam // KubjT_8.104 //
andhanī mohanī māyā KubjT_21.59c / andhavṛndena sau vṛtaḥ KubjT_20.71b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169135 (0.0):
andhatvaṃ śrotrarogaṃ ca SvaT_7.308a / andhanī mohanī māyā KubjT_21.59c / andhavṛndena sau vṛtaḥ KubjT_20.71b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19250626 (0.051):
andhanī mohanī māyā % nigaḍā kīlanī tathā // KubjT_21.59 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17487481 (0.051):
andhanī mohanī māyā nigaḍā kīlanī tathā // KubjT_21.59 //
annapānaṃ tathā bhakṣyam KubjT_25.154a / annaṃ vā yaj jugupsate KubjT_5.65b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169157 (0.038):
annapānaviśeṣaiś ca SUp_7.77a / annapānaṃ tathā bhakṣyam KubjT_25.154a / annapānauṣadhīnāṃ ca SUp_6.281c
anyakalpopacāreṣu KubjT_7.6a / anyagranthicatuṣṭayam KubjT_18.96b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169199 (1.192):
anyakālakṛtaṃ karma VT_265c / anyagranthicatuṣṭayam KubjT_18.96b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169189 (0.016):
anyakalpotthitāni ca SvaT_6.94b / anyakalpopacāreṣu KubjT_7.6a / anyakālakṛtaṃ karma VT_265c
anyac ca paramopāyaṃ KubjT_23.44a / anyac cānyaṃ carācaram KubjT_2.116d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169207 (0.0):
anyagranthicatuṣṭayam KubjT_18.96b / anyac ca paramopāyaṃ KubjT_23.44a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169237 (0.0):
anyatkāle na kartavyam KubjT_23.111c / anyat tat paramopāyaṃ KubjT_25.222a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827671 (0.0):
anyatkāle na kartavyam KubjT_23.111c / anyat tat paramopāyaṃ KubjT_25.222a / anyat parataro dehaḥ KubjT_18.99c
anyac chīghragatis tasya KubjT_12.44c / anyajanmāvabodhanam KubjT_17.43b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169213 (0.0):
anyac cānyaṃ carācaram KubjT_2.116d / anyac chīghragatis tasya KubjT_12.44c
anyat kāmāmbike kiñcid KubjT_2.101a / anyatkāle na kartavyam KubjT_23.111c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169233 (0.0):
anyatantroktalakṣaṇāḥ SvaT_10.1105b / anyat kāmāmbike kiñcid KubjT_2.101a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19221556 (0.047):
sarvasādhāraṇā hy ete % bhaviṣyanti kalau yuge // KubjT_2.100 // / anyat kāmāmbike kiñcid $ bhaṇiṣyāmaḥ kariṣyatha &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458425 (0.047):
sarvasādhāraṇā hy ete bhaviṣyanti kalau yuge // KubjT_2.100 // / anyat kāmāmbike kiñcid bhaṇiṣyāmaḥ kariṣyatha /
anyat tat paramopāyaṃ KubjT_25.222a / anyat parataro dehaḥ KubjT_18.99c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169202 (0.0):
anyagranthicatuṣṭayam KubjT_18.96b / anyac ca paramopāyaṃ KubjT_23.44a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169237 (0.0):
anyatkāle na kartavyam KubjT_23.111c / anyat tat paramopāyaṃ KubjT_25.222a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169246 (1.192):
anyattantraprasiddhiṃ tu SvaT_4.159a / anyat parataro dehaḥ KubjT_18.99c
anyat paraśuśūladhṛk KubjT_8.21d / anyatra kṣapaṇākulam KubjT_19.71b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169253 (0.0):
anyat parataro dehaḥ KubjT_18.99c / anyat paraśuśūladhṛk KubjT_8.21d
anyathā kurute yas tu KubjT_23.102a / anyathā ca vilomakṛt KubjT_24.104d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169287 (0.0):
anyathā kārakavrāta MrgT_1,9.17a / anyathā kurute yas tu KubjT_23.102a / anyathā ca vilomakṛt KubjT_24.104d
anyathā jīvikārthaṃ tu KubjT_3.116c / anyathā tat kathaṃ tasya KubjT_10.82c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169294 (0.0):
anyathā kurute yas tu KubjT_23.102a / anyathā ca vilomakṛt KubjT_24.104d / anyathā jīvikārthaṃ tu KubjT_3.116c
anyathā tilaghātakī KubjT_10.71b / anyathā tu vilomakṛt KubjT_25.0*16d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169294 (0.0):
anyathā jīvikārthaṃ tu KubjT_3.116c / anyathā tat kathaṃ tasya KubjT_10.82c / anyathā tilaghātakī KubjT_10.71b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169307 (0.0):
anyathā tu pṛthakpṛthak Stk_8.28b / anyathā tu vilomakṛt KubjT_25.0*16d / anyathā dadate yas tu KubjT_23.104a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169283 (0.061):
anyathā kurute yas tu KubjT_23.102a / anyathā ca vilomakṛt KubjT_24.104d
anyathā dadate yas tu KubjT_23.104a / anyathā na bhavet siddhiḥ KubjT_10.65a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169308 (0.0):
anyathā tu pṛthakpṛthak Stk_8.28b / anyathā tu vilomakṛt KubjT_25.0*16d / anyathā dadate yas tu KubjT_23.104a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169319 (0.023):
anyathā na bhavet siddhiḥ KubjT_10.65a / anyathā na bhaveddevi SvaT_4.440a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184031 (0.062):
evaṃ kṛte na yasyāsti KubjT_3.55c / evaṃ kṛte bhavet siddhiḥ KubjT_25.123c
anyathā nāmadhārakaḥ KubjT_3.114b / anyathā nāmadhārakaḥ KubjT_24.97d / anyathā nāmadhārakaḥ KubjT_24.105d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169327 (0.0):
anyathā na bhaveddevi SvaT_4.440a / anyathā nāmadhārakaḥ KubjT_3.114b / anyathā nāmadhārakaḥ KubjT_24.97d
anyathā naiva bhuktis tu KubjT_20.29c / anyathā sthitibhaṅgaḥ syān KubjT_10.145c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169365 (1.192):
anyathā siddhibhāgbhavet SvaT_7.88b / anyathā sthitibhaṅgaḥ syān KubjT_10.145c
anyathā hānikṛd bhavet KubjT_18.54b / anyad dagdhaṃ carācaram KubjT_2.67d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169367 (0.0):
anyathā sthitibhaṅgaḥ syān KubjT_10.145c / anyathā hānikṛd bhavet KubjT_18.54b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169381 (0.0):
anyadevaṃ pūjayitvā ToT_5.44a / anyad dagdhaṃ carācaram KubjT_2.67d / anyad yat te manasthaṃ tu KubjT_10.155c
anyad yat te manasthaṃ tu KubjT_10.155c / anyad vā paścimaṃ vakṣye KubjT_23.130c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169390 (0.0):
anyad dagdhaṃ carācaram KubjT_2.67d / anyad yat te manasthaṃ tu KubjT_10.155c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166856 (0.036):
athānekabhujānanā KubjT_19.62b / athānyat paramaṃ vakṣYe KubjT_12.30a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16384988 (0.036):
yac cānyat parijalpatha HV_App.I,41.49b / yac cānyat puruṣākhyaṃ syāt HV_App.I,41.169a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22859629 (0.045):
yatrotpannaṃ tato yāti KubjT_8.64a / yat sañcintayate rūpaṃ KubjT_19.34a / yatsthāne saṃsthitāni tu KubjT_20.20b
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10031699 (0.047):
tadu hovāca bhāllaveyaḥ | yathā vā anyatkariṣyantso / 'nyatkuryādyathānyadvadiṣyantso 'nyadvadedyathānyena pathaiṣyantso 'nyena
Tarkasastra (reconstructed text) (Tś) (bsa069_u.htm.txt) 7726493 (0.049):
yadyanyadanyasmādanyat, tadā tadekaṃ bhavet / yadyekaṃ tato nānyat, / tatkimucyate mamānyaditi / ataścaitanyāyyamiti / ahaṃ nyāyamavalambya
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 76128 (0.057):
(P_1,3.1.4) KA_I,258.7 21 Ro_II,193 196 {25/26} atha vā na anyat / prṣṭena anyat ākhyeyam .
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10415154 (0.058):
12,308.177a varṇāśramapṛthaktve ca dṛṣṭārthasyāpṛthaktvinaḥ / 12,308.177c nānyad anyad iti jñātvā nānyad anyat pravartate
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10509371 (0.059):
kālatraye 'pi sa evāsti nānyatkiñcit / / yannaciketasā pṛṣṭaṃ brahma tadetadevetyarthaḥ /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13325498 (0.059):
kālatraye 'pi sa evāsti nānyatkiñcit / / yannaciketasā pṛṣṭaṃ brahma tadetadevetyarthaḥ /
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3644113 (0.059):
hi kim anyena labdhena , labdhatatparamārthasyāpi tadanyat nāsti yad / vāñchanīyam / yaduktaṃ granthakṛtaivaḥ
anyad vai hṛdayaṃ vakṣye KubjT_23.95c / anyasyājñāṃ dadāti ca KubjT_3.110b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169393 (0.0):
anyad vā paścimaṃ vakṣye KubjT_23.130c / anyad vai hṛdayaṃ vakṣye KubjT_23.95c
anyaṃ ca paramaṃ devi KubjT_18.89c / anyā caiva mahābalā KubjT_25.173d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169429 (0.0):
anyasyāmaśubhaṃ viddhi SvaT_3.195a / anyaṃ ca paramaṃ devi KubjT_18.89c / anyā caiva mahābalā KubjT_25.173d
anyāni tu smṛtā ye vai KubjT_5.123c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169438 (1.788):
anyāni ca varānane SvaT_5.48b / anyāni tu smṛtā ye vai KubjT_5.123c
anyāyān narakaṃ vrajet KubjT_13.30d / anye 'pi deśamadhyasthā KubjT_5.67c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169481 (0.014):
anye tu guṇarūpakāḥ SvaT_12.155d / anye 'pi deśamadhyasthā KubjT_5.67c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169448 (0.047):
anyānyapi viśeṣataḥ SvaT_12.26b / anyāyān narakaṃ vrajet KubjT_13.30d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19238341 (0.050):
tataś cedaṃ pradātavyam % anyāyān narakaṃ vrajet // KubjT_13.30 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17475202 (0.050):
tataś cedaṃ pradātavyam anyāyān narakaṃ vrajet // KubjT_13.30 //
anyeṣāṃ na kadācit syāl KubjT_5.72a / anyeṣāṃ varṇajātīnām KubjT_5.55c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169499 (0.0):
anyeṣām evam ādīnāṃ SUp_6.265a / anyeṣāṃ na kadācit syāl KubjT_5.72a
anyaiś cakṣuryutais tv evaṃ KubjT_20.75a / anyonyaguṇayogena KubjT_2.18a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169521 (1.192):
anyaiś ca munisattamaiḥ SUp_1.7b / anyonyaguṇayogena KubjT_2.18a / anyonyavalayākāraṃ KubjT_18.57c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169509 (0.019):
anye saptasvarūpeṇa SvaT_11.165c / anyaiś cakṣuryutais tv evaṃ KubjT_20.75a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19249810 (0.060):
evam andhaganā mūḍhā % anyonyaṃ spardhayanti te // KubjT_20.74 // / anyaiś cakṣuryutais tv evaṃ $ yudhyamānāḥ parasparam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17486665 (0.060):
evam andhaganā mūḍhā anyonyaṃ spardhayanti te // KubjT_20.74 // / anyaiś cakṣuryutais tv evaṃ yudhyamānāḥ parasparam /
anyonyavalayākāraṃ KubjT_18.57c / anyonyavalitāś caiva KubjT_4.14c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169530 (0.0):
anyonyaguṇayogena KubjT_2.18a / anyonyavalayākāraṃ KubjT_18.57c
anyonyaṃ spardhayanti te KubjT_20.74d / anvayī yas tu śāsane KubjT_5.62d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169546 (0.0):
anyonyābhibhavāste ca SvaT_11.169c / anvayī yas tu śāsane KubjT_5.62d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169530 (1.192):
anyonyavalayākāraṃ KubjT_18.57c / anyonyavalitāś caiva KubjT_4.14c / anyonyaṃ spardhayanti te KubjT_20.74d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19226138 (0.038):
pañcāvartād viśudhyeta % anvayī yas tu śāsane // KubjT_5.62 // / yaḥ punaḥ kramavettā ca $ śuddhāśuddhair na bādhyate &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17463006 (0.038):
pañcāvartād viśudhyeta anvayī yas tu śāsane // KubjT_5.62 // / yaḥ punaḥ kramavettā ca śuddhāśuddhair na bādhyate /
anvarthasaṃjñikā nāma KubjT_16.21c / apamānya yadā hy etān KubjT_3.130c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169546 (0.0):
anvayī yas tu śāsane KubjT_5.62d / anvarthasaṃjñikā nāma KubjT_16.21c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169574 (0.0):
apabhraṃśo 'nunāsikyaḥ SvaT_12.20c / apamānya yadā hy etān KubjT_3.130c / apamṛtyur na tiṣṭhati KubjT_9.41b
apamṛtyur na tiṣṭhati KubjT_9.41b / aparaṃ kaṭāhadvīpaṃ KubjT_21.11c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169577 (0.0):
apamānya yadā hy etān KubjT_3.130c / apamṛtyur na tiṣṭhati KubjT_9.41b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169592 (1.192):
aparasthena sūryeṇa SvaT_5.30c / aparaṃ kaṭāhadvīpaṃ KubjT_21.11c / aparaṃ kalanātmakam KubjT_23.7d
aparaṃ kalanātmakam KubjT_23.7d / aparaṃ tu kalādhāraṃ KubjT_23.3c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169595 (0.0):
aparaṃ kaṭāhadvīpaṃ KubjT_21.11c / aparaṃ kalanātmakam KubjT_23.7d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169613 (0.0):
aparaṃ cāpyāhutibhiḥ SvaT_2.210c / aparaṃ tu kalādhāraṃ KubjT_23.3c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19253203 (0.042):
kālaṃ tu trividhaṃ proktaṃ $ paraṃ caiva parāparam & / aparaṃ tu kalādhāraṃ % kālasya vaśasaṃsthitam // KubjT_23.3 //
aparaṃ tu trimūrtinā KubjT_18.28b / aparaṃ pāśavaṃ sarvaṃ KubjT_18.113c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169619 (0.0):
aparaṃ cāpyāhutibhiḥ SvaT_2.210c / aparaṃ tu kalādhāraṃ KubjT_23.3c
aparā varṇarūpiṇī KubjT_6.6b / aparāṃ dehajair bhinnāṃ KubjT_22.2a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169665 (0.0):
aparāsyena tadvaktra SvaT_2.240c / aparāṃ dehajair bhinnāṃ KubjT_22.2a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19251346 (0.035):
idānīṃ śrotum icchāmi % tvatsakāśān manodbhavām // KubjT_22.1 // / aparāṃ dehajair bhinnāṃ $ śabdarāśiṃ sabhairavam // KubjT_22.2 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17488197 (0.035):
idānīṃ śrotum icchāmi tvatsakāśān manodbhavām // KubjT_22.1 // / aparāṃ dehajair bhinnāṃ śabdarāśiṃ sabhairavam // KubjT_22.2 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169646 (0.037):
aparārdhaṃ niśā bhavet SvaT_7.91d / aparā varṇarūpiṇī KubjT_6.6b
aparāṃ sṛṣṭikartārāṃ KubjT_16.50c / apareṇa tu mārgeṇa KubjT_18.119c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169670 (0.0):
aparāṃ dehajair bhinnāṃ KubjT_22.2a / aparāṃ sṛṣṭikartārāṃ KubjT_16.50c
apare brahmaṇaḥ sṛṣṭau KubjT_14.55c / apareyam imā vidyā KubjT_18.29c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169687 (1.192):
apareṇa samanvitaḥ SvaT_6.25b / apare brahmaṇaḥ sṛṣṭau KubjT_14.55c / apareyam imā vidyā KubjT_18.29c
apavādaṃ ruṣitvā tu KubjT_12.6a / apasavye visarjanam KubjT_25.0*13d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169717 (0.0):
apasavyena pūryeta SvaT_7.294c / apasavye visarjanam KubjT_25.0*13d / apākteyā asambhāṣyāḥ KubjT_25.168a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19258394 (0.050):
kuryāt pradakṣiṇaṃ devi % apasavye visarjanam // KubjT_25.0*13 // / śrīmatasyāgrato devi $ tad evaṃ gurusannidhau &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17495242 (0.050):
kuryāt pradakṣiṇaṃ devi apasavye visarjanam // KubjT_25.0*13 // / śrīmatasyāgrato devi tad evaṃ gurusannidhau /
apākteyā asambhāṣyāḥ KubjT_25.168a / aprabuddhapramattena KubjT_2.16a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169717 (0.0):
apasavyena pūryeta SvaT_7.294c / apasavye visarjanam KubjT_25.0*13d / apākteyā asambhāṣyāḥ KubjT_25.168a
aprameyā bhavāntare KubjT_5.134b / aprameyā varānane KubjT_4.108d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169944 (0.0):
aprameyaṃ tato jñeyaṃ SvaT_10.674a / aprameyā bhavāntare KubjT_5.134b / aprameyā varānane KubjT_4.108d
aprameyās tu yāḥ smṛtāḥ KubjT_6.85b / apraśastam itare jane KubjT_2.105d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169946 (0.0):
aprameyā bhavāntare KubjT_5.134b / aprameyā varānane KubjT_4.108d / aprameyās tu yāḥ smṛtāḥ KubjT_6.85b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169958 (0.013):
apravāse pradātavyaṃ SvaT_6.62a / apraśastam itare jane KubjT_2.105d / aprasiddhagatā ṛjvī KubjT_18.116c
aprasiddhagatā ṛjvī KubjT_18.116c / aprasiddhena mārgeṇa KubjT_13.24c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169961 (0.0):
apraśastam itare jane KubjT_2.105d / aprasiddhagatā ṛjvī KubjT_18.116c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169970 (0.029):
aprasiddhasya dharmasya SRtp_215c / aprasiddhena mārgeṇa KubjT_13.24c / aprasiddhojjhite siddhā KubjT_18.115a
aprasiddhojjhite siddhā KubjT_18.115a / apreṣite na gantavyaṃ KubjT_10.109a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169970 (0.0):
aprasiddhasya dharmasya SRtp_215c / aprasiddhena mārgeṇa KubjT_13.24c / aprasiddhojjhite siddhā KubjT_18.115a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169988 (0.0):
aprāptiraprākāmyaṃ cā SvaT_11.157c / apreṣite na gantavyaṃ KubjT_10.109a / apsu vā yadi vādarśe KubjT_23.30a
apsu vā yadi vādarśe KubjT_23.30a / apsu viṣṇoḥ puraṃ mahat KubjT_14.62d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169994 (0.0):
apreṣite na gantavyaṃ KubjT_10.109a / apsu vā yadi vādarśe KubjT_23.30a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19240135 (0.060):
sahasrakoṭivistīrṇam % apsu viṣṇoḥ puraṃ mahat // KubjT_14.62 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17476997 (0.060):
sahasrakoṭivistīrṇam apsu viṣṇoḥ puraṃ mahat // KubjT_14.62 //
abdam ekaṃ sa jīvati KubjT_23.32b / abda m ekena deveśi KubjT_25.56a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170041 (0.019):
abdadvayaṃ sa jīvettu SvaT_7.176c / abdam ekaṃ sa jīvati KubjT_23.32b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22858745 (0.059):
māsam ekaṃ yadābhyastaṃ KubjT_4.27a / māsam ekaṃ sa jīvati KubjT_23.30d
abdāt sarvaṃ bhaviṣyati KubjT_17.57b / abdenoktaphalaṃ labhet KubjT_18.126b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170074 (0.0):
abdānāṃ tu śate pūrṇe SvaT_11.252c / abdenoktaphalaṃ labhet KubjT_18.126b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170053 (0.054):
abdaṃ vai pūrvavat smṛtam SvaT_11.252b / abdāt sarvaṃ bhaviṣyati KubjT_17.57b / abdād ūrdhvaṃ bhavet siddho GorS(2)_54 (=HYP 1.59)c
abdaikena jagat sarvaṃ KubjT_17.56c / abrahmacārī cārī syād KubjT_9.61a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170076 (0.0):
abdenoktaphalaṃ labhet KubjT_18.126b / abdaikena jagat sarvaṃ KubjT_17.56c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170086 (0.014):
abbindumiva puṣkare SvaT_12.109d / abrahmacārī cārī syād KubjT_9.61a / abhaktaṃ vā dviṣantaṃ vā KubjT_17.23a
abhaktaṃ vā dviṣantaṃ vā KubjT_17.23a / abhaktānāṃ na saṅkramet KubjT_19.31d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170094 (0.0):
abrahmacārī cārī syād KubjT_9.61a / abhaktaṃ vā dviṣantaṃ vā KubjT_17.23a
abhakṣyabhakṣaṇaṃ kṛtvā KubjT_9.62a / abhakṣyasya tu bhakṣaṇe KubjT_5.46b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170099 (0.0):
abhaktānāṃ na saṅkramet KubjT_19.31d / abhakṣyabhakṣaṇaṃ kṛtvā KubjT_9.62a
abhāgyasyāpi ṣaṇmāsāt KubjT_3.90c / abhāvapadam āśritaḥ KubjT_19.13b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170115 (0.0):
abhayaḥ parikīrtitaḥ SvaT_14.10d / abhāgyasyāpi ṣaṇmāsāt KubjT_3.90c / abhāvapadam āśritaḥ KubjT_19.13b
abhāvād vastrajaṃ bhavet KubjT_24.157b / abhicāre praśasyate KubjT_5.124d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170155 (0.019):
abhāvaḥ sa samuddiṣṭo SvaT_4.293a / abhāvād vastrajaṃ bhavet KubjT_24.157b
abhinnā pāvanī tadvac KubjT_24.40a / abhinnā śikhivāhinī KubjT_24.48b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170193 (0.0):
abhittāv eva tanvate BhStc_9b / abhinnā pāvanī tadvac KubjT_24.40a / abhinnā śikhivāhinī KubjT_24.48b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19256560 (0.060):
vajriṇī tu mahākālī % dvir abhyāsaṃ tu kārayet // KubjT_24.47 // / pāvanī māyayā bhinnā $ abhinnā śikhivāhinī &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17493410 (0.060):
vajriṇī tu mahākālī dvir abhyāsaṃ tu kārayet // KubjT_24.47 // / pāvanī māyayā bhinnā abhinnā śikhivāhinī /
abhimantrya svavidyayā KubjT_10.56b / abhilāṣo ' dhunā punaḥ KubjT_11.103d
abhiṣekaguṇānvitaḥ KubjT_13.44b / abhiṣekaṃ pravakṣyāmi KubjT_10.52a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170297 (0.013):
abhiṣiñcettu sādhakam SvaT_4.489d / abhiṣekaguṇānvitaḥ KubjT_13.44b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170325 (0.022):
abhiṣekaṃ pradāpayet SvaT_4.467b / abhiṣekaṃ pravakṣyāmi KubjT_10.52a
abhiṣekaṃ varānane KubjT_10.61b / abhūt pūrṇamanoratham KubjT_3.29d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170325 (0.022):
abhiṣekaṃ pradāpayet SvaT_4.467b / abhiṣekaṃ pravakṣyāmi KubjT_10.52a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170341 (0.038):
abhīṣṭaṃ yogināṃ brūte GorS(2)_3c / abhūt pūrṇamanoratham KubjT_3.29d / abhedyaṃ parameśvari VT_301b
abhedyaṃ samprakāśitam KubjT_23.60d / abhyasantasya deveśi KubjT_11.110c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170364 (0.0):
abhyarcya puṣpadhūpaiś ca SUp_6.81a / abhyasantasya deveśi KubjT_11.110c / abhyasantaḥ khageśvaraḥ KubjT_12.52b
abhyasantaḥ khageśvaraḥ KubjT_12.52b / abhyasantaḥ śriyaṃ labhet KubjT_12.49d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170377 (0.0):
abhyarcya puṣpadhūpaiś ca SUp_6.81a / abhyasantasya deveśi KubjT_11.110c / abhyasantaḥ khageśvaraḥ KubjT_12.52b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170384 (0.044):
abhyasantaḥ śriyaṃ labhet KubjT_17.33d / abhyasanto guṇān labhet KubjT_13.10d
abhyasantaḥ śriyaṃ labhet KubjT_13.83b / abhyasantaḥ śriyaṃ labhet KubjT_17.33d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170377 (0.0):
abhyasantasya deveśi KubjT_11.110c / abhyasantaḥ khageśvaraḥ KubjT_12.52b / abhyasantaḥ śriyaṃ labhet KubjT_12.49d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170385 (0.043):
abhyasantaḥ śriyaṃ labhet KubjT_17.33d / abhyasanto guṇān labhet KubjT_13.10d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19238058 (0.044):
māsamāsāvadhī 'kaikam % abhyasanto guṇān labhet // KubjT_13.10 // / yuñjantaḥ śriyam āpnoti $ ṣaḍrasāsvādanaṃ kramāt &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17474918 (0.044):
māsamāsāvadhī 'kaikam abhyasanto guṇān labhet // KubjT_13.10 // / yuñjantaḥ śriyam āpnoti ṣaḍrasāsvādanaṃ kramāt /
abhyasanto guṇān labhet KubjT_13.10d / abhyasanto guṇān labhet KubjT_13.48d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170386 (0.0):
abhyasantaḥ khageśvaraḥ KubjT_12.52b / abhyasantaḥ śriyaṃ labhet KubjT_12.49d / abhyasantaḥ śriyaṃ labhet KubjT_13.83b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19238058 (0.058):
māsamāsāvadhī 'kaikam % abhyasanto guṇān labhet // KubjT_13.10 // / yuñjantaḥ śriyam āpnoti $ ṣaḍrasāsvādanaṃ kramāt &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17474918 (0.058):
māsamāsāvadhī 'kaikam abhyasanto guṇān labhet // KubjT_13.10 // / yuñjantaḥ śriyam āpnoti ṣaḍrasāsvādanaṃ kramāt /
abhyasanto muhur muhuḥ KubjT_23.59b / abhyasan māsam ekaṃ tu KubjT_23.118Ac
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170394 (0.0):
abhyasanto guṇān labhet KubjT_13.48d / abhyasanto muhur muhuḥ KubjT_23.59b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22858735 (0.051):
māsamāsāvadhī 'kaikam KubjT_13.10c / māsam ekaṃ yadābhyaset KubjT_12.42d
abhyaset kramayogena KubjT_13.47c / abhyasedam ahar ahaḥ KubjT_23.56d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170403 (0.0):
abhyasan māsam ekaṃ tu KubjT_23.118Ac / abhyaset kramayogena KubjT_13.47c
abhyased yāva yogeśi KubjT_13.25c / abhyasyantaḥ svarūpeṇa KubjT_12.26a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170410 (0.0):
abhyasedam ahar ahaḥ KubjT_23.56d / abhyased yāva yogeśi KubjT_13.25c
abhyasyanto 'nyathā yadi KubjT_23.98d / abhyāso 'py asya kartavyaḥ KubjT_19.41a / abhramāla kulāsubhā KubjT_21.61d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170430 (0.0):
abhyukṣayec chiras tena SUp_5.36c / abhramāla kulāsubhā KubjT_21.61d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170410 (0.020):
abhyased yāva yogeśi KubjT_13.25c / abhyasyantaḥ svarūpeṇa KubjT_12.26a / abhyasyanto 'nyathā yadi KubjT_23.98d
amanaskaṃ mano'tītaṃ KubjT_19.90a / amanaske nirāmaye KubjT_25.85d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170439 (0.0):
abhramāla kulāsubhā KubjT_21.61d / amanaskaṃ mano'tītaṃ KubjT_19.90a
amanaske nirāmaye KubjT_25.130b / amaratvaṃ prayacchati KubjT_9.56d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170439 (0.0):
amanaskaṃ mano'tītaṃ KubjT_19.90a / amanaske nirāmaye KubjT_25.85d / amanaske nirāmaye KubjT_25.130b
amarīśadvitayānvitam KubjT_18.9d / amarīśāsanasthitam KubjT_18.15b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170469 (0.0):
amaratvaṃ sa vindati ToT_9.19b / amarīśadvitayānvitam KubjT_18.9d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19244894 (0.020):
kevalaṃ dvitayaṃ devi % amarīśadvitayānvitam // KubjT_18.9 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17481752 (0.020):
kevalaṃ dvitayaṃ devi amarīśadvitayānvitam // KubjT_18.9 //
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22841996 (0.041):
tata evaṃ samālocya KubjT_3.8c / tataś cādeśayet taṃ tu KubjT_10.133a / tataś cedaṃ pradātavyam KubjT_13.30c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1231230 (0.043):
dvīpāmnāyāvatāraṃ tu KubjT_20.2c / dvīpāmnāyena gopitam KubjT_20.39b / dvīpiṛkṣamukhaistathā SvaT_10.751b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1268438 (0.044):
mahāgranthipade sthitā KubjT_19.17b / mahāgrāsī kṛtāntikā KubjT_21.63b / mahāgrāhastathā nakro SvaT_10.51c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22857994 (0.044):
mahāgranthipade sthitā KubjT_19.17b / mahāgrāsī kṛtāntikā KubjT_21.63b / mahāghaṇṭasamopetāṃ KubjT_22.23c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172513 (0.044):
aṣṭapattreṣu sādhakaḥ KubjT_18.35d / aṣṭapattroparisthitam KubjT_11.26d / aṣṭapatra sakarṇikam Stk_7.3d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22869019 (0.046):
sa ca turyapadaṃ prāpya KubjT_9.14c / sa ca nāḍīpathe sthitaḥ KubjT_11.14d / sa ca madhyagataṃ vaktraṃ KubjT_4.87a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1323488 (0.048):
svabhyastaṃ vai puraḥsthitam SvaT_2.29d / svabhrā caiva nirabhrā ca KubjT_24.98c / svamaṇḍalasya sā divyair SvaT_10.880c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1216536 (0.050):
tarjanyāgre vyavasthitam KubjT_8.65d / tarjanyānāmikau kuñcya KubjT_6.51c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1284842 (0.051):
lākulānanda madhyasthaṃ KubjT_10.128a / lākulā mauṣalāś caiva KubjT_5.53a / lākulī tadanantaram KubjT_18.7b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22833481 (0.054):
kandordhvaṃ yāva saṃsthitam KubjT_20.60b / kanyadvīpādhikariṇī[ḥ] KubjT_21.22d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22873860 (0.055):
svabhāvaguṇasaṃyuktaṃ KubjT_11.110a / svabhrā caiva nirabhrā ca KubjT_24.98c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22862402 (0.057):
rodhas tu ādimadhyānte KubjT_4.41c / romakoṭyordhvasaṃsthitam KubjT_16.82b / romajaṅghasamopetāṃ KubjT_22.37a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22871409 (0.058):
saṃsthitā[ḥ ] paratīrake KubjT_21.66d / saṃsthito maṇipūrakaḥ KubjT_12.32b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1204007 (0.059):
caritrāyāṃ karañjasthāṃ KubjT_22.24a / caritrekāmrakaṃ caiva KubjT_25.49c / caritrekāmrake caiva KubjT_24.138a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1323536 (0.060):
svayaṅkartā svayaṃhartā KubjT_16.84a / svayamāviśane devi KubjT_4.74a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22865920 (0.060):
vyāvarṇitaṃ tu tatrastham KubjT_10.32a / vyāvṛtante punaḥ punaḥ KubjT_18.102b / vyāharitvā vaded idam KubjT_23.101b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1272025 (0.064):
muṣalākhyaṃ sadāśivam KubjT_25.142b / muṣalānyakriyānvitam KubjT_10.140b / muṣalāyudhahastāṃ tu KubjT_22.33a
amalīkaraṇe caiva KubjT_4.44a / amā nāma parā sūkṣmā KubjT_25.128c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172513 (0.056):
aṣṭapattreṣu sādhakaḥ KubjT_18.35d / aṣṭapattroparisthitam KubjT_11.26d / aṣṭapatra sakarṇikam Stk_7.3d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170512 (0.060):
amātsaryamamānitvaṃ SvaT_10.61c / amā nāma parā sūkṣmā KubjT_25.128c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1216534 (0.061):
tarjanyāgre vyavasthitam KubjT_8.65d / tarjanyānāmikau kuñcya KubjT_6.51c / tarjanyāyā varānane KubjT_6.52b
amitrapaśudāriṇīm KubjT_22.42d / amīṣāṃ darśanāt sparśāt KubjT_18.73a
amṛtadvīpam eva ca KubjT_21.13d / amṛtaṃ ca udāhṛtam KubjT_4.100d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170595 (0.0):
amṛtatvaṃ śivena tu SvaT_2.239b / amṛtadvīpam eva ca KubjT_21.13d / amṛtaṃ ca udāhṛtam KubjT_4.100d
amṛtaṃ tu nabhogatam KubjT_25.69d / amṛtaṃ sarvatomukham KubjT_9.8b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170599 (0.0):
amṛtaṃ ca udāhṛtam KubjT_4.100d / amṛtaṃ tu nabhogatam KubjT_25.69d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19259521 (0.055):
dadāti satataṃ dehe % amṛtaṃ tu nabhogatam // KubjT_25.69 // / kulānte ca cared yena $ dharmādharmātmabandhanaiḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17496370 (0.055):
dadāti satataṃ dehe amṛtaṃ tu nabhogatam // KubjT_25.69 // / kulānte ca cared yena dharmādharmātmabandhanaiḥ /
amṛtākhyā parā yonir KubjT_6.65c / amṛtākhyena pūritam KubjT_4.95b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170642 (0.0):
amṛtaṃ sravate candro SvaT_7.71c / amṛtākhyā parā yonir KubjT_6.65c / amṛtākhyena pūritam KubjT_4.95b
amṛtākhye ruruś caṇḍe KubjT_24.131c / amṛtā tu phalāśinī KubjT_21.98b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170652 (0.0):
amṛtākhyena pūritam KubjT_4.95b / amṛtākhye ruruś caṇḍe KubjT_24.131c
amṛtādhāraśītalā KubjT_15.16b / amṛtāmbhodhimadhyasthā KubjT_19.61a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170682 (0.031):
amṛtāpūrṇa dehasya GorS(1)_65a / amṛtāmbhodhimadhyasthā KubjT_19.61a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170661 (0.032):
amṛtātmā sthito nityaṃ GorS(1)_57c / amṛtādhāraśītalā KubjT_15.16b / amṛtāntargataṃ jñātvā VT_149a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19247842 (0.037):
ekānekavibhāgena % saṃsthitā vyomamālinī // KubjT_19.60 // / amṛtāmbhodhimadhyasthā $ cārasthā cāravāhinī &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17484699 (0.037):
ekānekavibhāgena saṃsthitā vyomamālinī // KubjT_19.60 // / amṛtāmbhodhimadhyasthā cārasthā cāravāhinī /
amṛtā vyāpinī dravā KubjT_15.27b / amṛtāsavadvīpe ca KubjT_21.103a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170695 (0.0):
amṛtārthī varānane SvaT_7.71b / amṛtā vyāpinī dravā KubjT_15.27b / amṛtāsavadvīpe ca KubjT_21.103a
amṛtīkaraṇe caiva KubjT_4.47a / amṛtotpādakaṃ priye KubjT_12.65b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170695 (0.009):
amṛtā vyāpinī dravā KubjT_15.27b / amṛtāsavadvīpe ca KubjT_21.103a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170710 (0.043):
amṛteśasamo bhavet SvaT_7.225b / amṛtotpādakaṃ priye KubjT_12.65b
amṛtodbhavā parṇajīvī KubjT_21.48c / amṛtaughataraṅgaughaiḥ KubjT_15.82c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170741 (0.012):
amṛtopamāni svādūni SvaT_10.319a / amṛtaughataraṅgaughaiḥ KubjT_15.82c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170724 (0.030):
amṛtodbhavakāle tu VT_374a / amṛtodbhavā parṇajīvī KubjT_21.48c / amṛtodbhavo 'rtho divyaḥ SvaT_10.496a
amoghājñāprasādataḥ KubjT_2.114d / amoghā śakti vikhyātā KubjT_10.28c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170766 (0.010):
amoghavīryāḥ sarvajñāḥ SvaT_10.1147a / amoghājñāprasādataḥ KubjT_2.114d / amoghā balaśālinī SRtp_190b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1224098 (0.031):
tvam evotpāditā mayā KubjT_1.75d / tv amoghājñāprasādataḥ KubjT_2.41d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170773 (0.064):
amoghā balaśālinī SRtp_190b / amoghā śakti vikhyātā KubjT_10.28c / amoghe vināyakā ghorā SvaT_10.444a
amoghotkaṭavarcasā KubjT_10.27d / ambikā ca parārūḍhā KubjT_24.39c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170802 (0.011):
ambā ca salilā oghā SvaT_10.1069c / ambikā ca parārūḍhā KubjT_24.39c / ambikā jñānabhinnā vai KubjT_24.49c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170820 (0.039):
ambikāyā samāyuktam KubjT_25.75a / ambikā raudriṇī jyeṣṭhā KubjT_16.68c / ambikā śūladaṇḍasthā KubjT_18.45a
ambikā jñānabhinnā vai KubjT_24.49c / ambikā dīpanīsaṃsthā KubjT_24.39a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170811 (0.0):
ambā ca salilā oghā SvaT_10.1069c / ambikā ca parārūḍhā KubjT_24.39c / ambikā jñānabhinnā vai KubjT_24.49c
ambikā bindunādaṃ ca KubjT_25.212a / ambikāyā samāyuktam KubjT_25.75a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170819 (0.0):
ambikā dīpanīsaṃsthā KubjT_24.39a / ambikā bindunādaṃ ca KubjT_25.212a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1251263 (0.051):
pūrṇapīṭhaṃ tathottare KubjT_24.69b / pūrṇamāyā samāyuktaṃ KubjT_11.66a / pūrṇamāvāsyamadhyasthaṃ KubjT_23.55a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1284842 (0.053):
lākulānanda madhyasthaṃ KubjT_10.128a / lākulā mauṣalāś caiva KubjT_5.53a / lākulī tadanantaram KubjT_18.7b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22873860 (0.061):
svabhāvaguṇasaṃyuktaṃ KubjT_11.110a / svabhrā caiva nirabhrā ca KubjT_24.98c / svamanīṣikato 'nyathā KubjT_16.108a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22841996 (0.063):
tata evaṃ samālocya KubjT_3.8c / tataś cādeśayet taṃ tu KubjT_10.133a / tataś cedaṃ pradātavyam KubjT_13.30c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1202077 (0.064):
cakre vai dhī rathasya tu SvaT_12.142b / cakreśvaryā mahāmbikāḥ KubjT_16.12d
ambikā raudriṇī jyeṣṭhā KubjT_16.68c / ambikā śūladaṇḍasthā KubjT_18.45a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170827 (0.0):
ambikā bindunādaṃ ca KubjT_25.212a / ambikāyā samāyuktam KubjT_25.75a / ambikā raudriṇī jyeṣṭhā KubjT_16.68c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170835 (0.0):
ambikā śūladaṇḍasthā KubjT_18.45a / ambikā śūladaṇḍasthā KubjT_24.37a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19245724 (0.033):
mādisāntā tṛtīyā tu % tribhi rekhaiḥ svareśvarī // KubjT_18.44 // / ambikā śūladaṇḍasthā $ guhyaśaktyā vibhūṣitā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17482579 (0.033):
mādisāntā tṛtīyā tu tribhi rekhaiḥ svareśvarī // KubjT_18.44 // / ambikā śūladaṇḍasthā guhyaśaktyā vibhūṣitā /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19256412 (0.043):
nādaśaktiśikhākrāntā % prathamaṃ bījam uttamam // KubjT_24.36 // / ambikā śūladaṇḍasthā $ guhyaśaktyā tv alaṅkṛtā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17493262 (0.043):
nādaśaktiśikhākrāntā prathamaṃ bījam uttamam // KubjT_24.36 // / ambikā śūladaṇḍasthā guhyaśaktyā tv alaṅkṛtā /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170801 (0.053):
ambā ca salilā oghā SvaT_10.1069c / ambikā ca parārūḍhā KubjT_24.39c / ambikā jñānabhinnā vai KubjT_24.49c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19259591 (0.057):
catuṣpathaṃ bhaved devi % vāmā jyeṣṭhā ca raudrikā // KubjT_25.74 // / ambikāyā samāyuktam $ aṭanaṃ pudgalātmakam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17496440 (0.057):
catuṣpathaṃ bhaved devi vāmā jyeṣṭhā ca raudrikā // KubjT_25.74 // / ambikāyā samāyuktam aṭanaṃ pudgalātmakam /
ambikā śūladaṇḍasthā KubjT_24.37a / ambikā śūladaṇḍasthā KubjT_24.51c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170835 (0.0):
ambikā raudriṇī jyeṣṭhā KubjT_16.68c / ambikā śūladaṇḍasthā KubjT_18.45a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19245724 (0.033):
mādisāntā tṛtīyā tu % tribhi rekhaiḥ svareśvarī // KubjT_18.44 // / ambikā śūladaṇḍasthā $ guhyaśaktyā vibhūṣitā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17482579 (0.033):
mādisāntā tṛtīyā tu tribhi rekhaiḥ svareśvarī // KubjT_18.44 // / ambikā śūladaṇḍasthā guhyaśaktyā vibhūṣitā /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19256412 (0.043):
nādaśaktiśikhākrāntā % prathamaṃ bījam uttamam // KubjT_24.36 // / ambikā śūladaṇḍasthā $ guhyaśaktyā tv alaṅkṛtā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17493262 (0.043):
nādaśaktiśikhākrāntā prathamaṃ bījam uttamam // KubjT_24.36 // / ambikā śūladaṇḍasthā guhyaśaktyā tv alaṅkṛtā /
ambhodhiparimaṇḍalam KubjT_15.2d / ayuktaṃ śāstravādinām KubjT_25.156b
ayutaṃ pūrvasevāyāṃ KubjT_23.156a / ayutaikena siddhiḥ syāl KubjT_23.149c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170953 (0.036):
ayutena vimānānāṃ SUp_6.128a / ayutaikena siddhiḥ syāl KubjT_23.149c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170930 (0.055):
ayutaṃ dve ca vijñeyāḥ VT_239a / ayutaṃ pūrvasevāyāṃ KubjT_23.156a / ayutānāṃ sahasrakam SvaT_10.4b
ariṣṭadarśanaṃ nāthe KubjT_23.80c / ariṣṭadarśanādy evam KubjT_23.98c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171020 (0.0):
ariṣṭacihnitaṃ jñātvā SvaT_9.59a / ariṣṭadarśanaṃ nāthe KubjT_23.80c
ariṣṭākhyā smṛtā mālā KubjT_5.134a / ariṣṭāni anekāni KubjT_5.133a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171026 (0.0):
ariṣṭadarśanādy evam KubjT_23.98c / ariṣṭākhyā smṛtā mālā KubjT_5.134a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19227113 (0.055):
bhuñjate satataṃ devi % arjitaṃ yat purā dhanam // KubjT_5.133 // / ariṣṭākhyā smṛtā mālā $ aprameyā bhavāntare &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17463980 (0.055):
bhuñjate satataṃ devi arjitaṃ yat purā dhanam // KubjT_5.133 // / ariṣṭākhyā smṛtā mālā aprameyā bhavāntare /
aruṇā ghoṣadevī ca KubjT_21.67c / arundhatīṃ dhruvaṃ caiva KubjT_23.20a
arūpāṃ rūpasampannāṃ KubjT_16.52c / arkamātryaḥ prakīrtitāḥ KubjT_15.22d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171080 (0.0):
arkabhābhyāṃ kuṇḍalābhyām SvaT_10.862a / arkamātryaḥ prakīrtitāḥ KubjT_15.22d / argalāny upadeśena KubjT_23.114c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171065 (0.014):
arūpā rūpanirmuktaḥ SvaT_11.313c / arūpāṃ rūpasampannāṃ KubjT_16.52c / arkadīptaṃ tu kārayet SvaT_2.5b
argalāny upadeśena KubjT_23.114c / arghapātraṃ niyojayet KubjT_23.135b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171081 (0.0):
arkamātryaḥ prakīrtitāḥ KubjT_15.22d / argalāny upadeśena KubjT_23.114c
arghaṃ dattvā yathākramam KubjT_24.110b / arghinā pūrva sambhinnam KubjT_18.28a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171117 (0.0):
arghaṃ dattvā maheśāni SvaT_2.105a / arghaṃ dattvā yathākramam KubjT_24.110b
arghīśānandanopari KubjT_16.60d / arghīśāsanam ārūḍhaṃ KubjT_18.31a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171125 (0.0):
arghinā pūrva sambhinnam KubjT_18.28a / arghīśānandanopari KubjT_16.60d
arghīśāsanasaṃsthaṃ hi KubjT_18.5a / arghīśāsanasaṃsthitam KubjT_18.7d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171128 (0.0):
arghīśānandanopari KubjT_16.60d / arghīśāsanam ārūḍhaṃ KubjT_18.31a / arghīśāsanasaṃsthaṃ hi KubjT_18.5a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19244866 (0.062):
bhujaṅgena tu sandīptam % arghīśāsanasaṃsthitam // KubjT_18.7 // / tad evaṃ lākulīśaṃ tu $ bhujaṅgādhāram īśvaram &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17481724 (0.062):
bhujaṅgena tu sandīptam arghīśāsanasaṃsthitam // KubjT_18.7 // / tad evaṃ lākulīśaṃ tu bhujaṅgādhāram īśvaram /
arcanaṃ caiva saṅkṣepād KubjT_8.3c / arcanaṃ vidhipūrvakam KubjT_24.58d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171172 (0.0):
arcanaṃ prokṣaṇaṃ caiva Stk_8.16a / arcanaṃ vidhipūrvakam KubjT_24.58d / arcanaṃ vidhipūrvakam KubjT_24.109d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19257348 (0.036):
evaṃ kuryād vidhānena % arcanaṃ vidhipūrvakam // KubjT_24.109 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17494196 (0.036):
evaṃ kuryād vidhānena arcanaṃ vidhipūrvakam // KubjT_24.109 //
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19256709 (0.051):
athānyaṃ sampravakṣyāmi % arcanaṃ vidhipūrvakam // KubjT_24.58 // / kaulikena vidhānena $ yathāśāstravidhānataḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17493558 (0.051):
athānyaṃ sampravakṣyāmi arcanaṃ vidhipūrvakam // KubjT_24.58 // / kaulikena vidhānena yathāśāstravidhānataḥ /
arcanaṃ vidhipūrvakam KubjT_24.109d / arcanaṃ havanaṃ dhyānaṃ KubjT_8.70c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171175 (0.0):
arcanaṃ prokṣaṇaṃ caiva Stk_8.16a / arcanaṃ vidhipūrvakam KubjT_24.58d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19257348 (0.045):
evaṃ kuryād vidhānena % arcanaṃ vidhipūrvakam // KubjT_24.109 // / mahāśaṅkhārghapātreṇa $ arghaṃ dattvā yathākramam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17494196 (0.045):
evaṃ kuryād vidhānena arcanaṃ vidhipūrvakam // KubjT_24.109 // / mahāśaṅkhārghapātreṇa arghaṃ dattvā yathākramam /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29008802 (0.047):
sampūjya vidhipūrvakam LiP_1,24.147b / sampūjya vidhipūrvakam LiP_1,83.16d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1240779 (0.047):
nivedya vidhipūrvakam SvaT_2.182b / nivedya vidhipūrvakam SvaT_3.97b
arjitaṃ yat purā dhanam KubjT_5.133d / arthamokṣaprasādhanam KubjT_8.5d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171198 (0.017):
arjane bhogatallaye SvaT_4.510b / arjitaṃ yat purā dhanam KubjT_5.133d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19227108 (0.027):
bhuñjate satataṃ devi % arjitaṃ yat purā dhanam // KubjT_5.133 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17463975 (0.027):
bhuñjate satataṃ devi arjitaṃ yat purā dhanam // KubjT_5.133 //
ardhakoṭyā adhaḥsthāne KubjT_11.78a / ardhacandra purākāraṃ KubjT_11.54c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171240 (0.0):
ardhacandrakṛtāṭopāṃ SvaT_1.40a / ardhacandra purākāraṃ KubjT_11.54c / ardhacandram anukramāt KubjT_11.9d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171230 (0.014):
arthipratyarthibhāvena SvaT_4.340a / ardhakoṭyā adhaḥsthāne KubjT_11.78a / ardhacandrakṛtāṭopāṃ SvaT_1.40a
ardhacandram anukramāt KubjT_11.9d / ardhacandravinirmitam KubjT_11.85d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171245 (0.0):
ardhacandra purākāraṃ KubjT_11.54c / ardhacandram anukramāt KubjT_11.9d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171275 (0.062):
ardhacandrānnirodhinyām SvaT_5.58c / ardhacandrānvitaṃ kṛtvā KubjT_5.40a / ardhacandre sthitāhyetā SvaT_10.1221a
ardhacandrānvitaṃ kṛtvā KubjT_5.40a / ardhanārīśvaraṃ nābhau KubjT_12.34c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171297 (0.059):
ardhanārīśvarastathā SvaT_10.1059d / ardhanārīśvaraṃ nābhau KubjT_12.34c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171275 (0.061):
ardhacandrānnirodhinyām SvaT_5.58c / ardhacandrānvitaṃ kṛtvā KubjT_5.40a / ardhacandre sthitāhyetā SvaT_10.1221a
ardhanāryo hy umākānto KubjT_10.125a / ardharātre tathā punaḥ KubjT_18.88d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171305 (0.029):
ardhanārīśvarāya ca ToT_5.6b / ardhanāryo hy umākānto KubjT_10.125a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19234744 (0.052):
ajeśaḥ śarma somaś ca % lāṅgulīśo 'tha dārukaḥ // KubjT_10.124 // / ardhanāryo hy umākānto $ āṣāḍhī diṇḍir eva ca &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17471606 (0.052):
ajeśaḥ śarma somaś ca lāṅgulīśo 'tha dārukaḥ // KubjT_10.124 // / ardhanāryo hy umākānto āṣāḍhī diṇḍir eva ca /
ardhavarṇānvitā priye KubjT_18.24b / ardhasaptākṣarā devī KubjT_18.25c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171343 (0.0):
ardharātro 'marāvatyām SvaT_10.337c / ardhavarṇānvitā priye KubjT_18.24b
ardhenduśikharākāraṃ KubjT_14.63a / arpaṇaṃ khagamārgayoḥ KubjT_6.70d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171399 (0.030):
ardhenduśikhayā devi VT_136a / ardhenduśikharākāraṃ KubjT_14.63a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19240139 (0.051):
sahasrakoṭivistīrṇam % apsu viṣṇoḥ puraṃ mahat // KubjT_14.62 // / ardhenduśikharākāraṃ $ potanāvākulaṃ tu tat &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17477001 (0.051):
sahasrakoṭivistīrṇam apsu viṣṇoḥ puraṃ mahat // KubjT_14.62 // / ardhenduśikharākāraṃ potanāvākulaṃ tu tat /
alakṣaṇam asaṃjño 'sau KubjT_25.28c / alinā pūritaṃ pātraṃ KubjT_19.115a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171488 (0.0):
alākūrdhvasthitātmanaḥ VT_378b / alinā pūritaṃ pātraṃ KubjT_19.115a / alipātraṃ saphalguṣam KubjT_19.117b
alipātraṃ saphalguṣam KubjT_19.117b / aliphalgusamanvitaiḥ KubjT_24.108d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171492 (0.0):
alinā pūritaṃ pātraṃ KubjT_19.115a / alipātraṃ saphalguṣam KubjT_19.117b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171502 (0.0):
alipuñjanibhaiḥ keśair SvaT_10.554c / aliphalgusamanvitaiḥ KubjT_24.108d / aliphalgvādibhiḥ kramāt KubjT_17.32b
aliphalgvādibhiḥ kramāt KubjT_17.32b / aliṃ jugupsayed yas tu KubjT_5.64c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171509 (0.0):
aliphalgusamanvitaiḥ KubjT_24.108d / aliphalgvādibhiḥ kramāt KubjT_17.32b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19257335 (0.057):
pañcāmṛtais tathā cānyair % aliphalgusamanvitaiḥ // KubjT_24.108 // / mahāpiśitadhūpais tu $ nālājair dīpakaiḥ saha &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17494183 (0.057):
pañcāmṛtais tathā cānyair aliphalgusamanvitaiḥ // KubjT_24.108 // / mahāpiśitadhūpais tu nālājair dīpakaiḥ saha /
avajñārahitā satī KubjT_19.89d / avajñāṃ kurute yas tu KubjT_25.198a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171607 (0.0):
avagūhya ca sarvāṅgair SvaT_10.564c / avajñārahitā satī KubjT_19.89d / avajñāṃ kurute yas tu KubjT_25.198a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19248236 (0.043):
śṛṇuṣva sarvabhāvena % avajñārahitā satī // KubjT_19.89 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17485092 (0.043):
śṛṇuṣva sarvabhāvena avajñārahitā satī // KubjT_19.89 //
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19261234 (0.051):
sa jyeṣṭhaḥ kulasantāne % pūjyo 'sau bhairavo yathā // KubjT_25.197 // / avajñāṃ kurute yas tu $ yasya tasya prakāśayet &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17498082 (0.051):
sa jyeṣṭhaḥ kulasantāne pūjyo 'sau bhairavo yathā // KubjT_25.197 // / avajñāṃ kurute yas tu yasya tasya prakāśayet /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22846910 (0.051):
dṛṣṭvā te rudamāne nānaṅgaḥ patir bhavati mā rudathaḥ KubjT_3.19/b / dṛṣṭvāvajñāṃ karoti yaḥ KubjT_25.199b
avaniṃ vicaret sarvāṃ KubjT_9.59c / avanīṃ kramya pādayoḥ KubjT_6.71d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171648 (0.0):
avadhyastridaśairapi SvaT_6.57b / avaniṃ vicaret sarvāṃ KubjT_9.59c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19232677 (0.040):
avaniṃ vicaret sarvāṃ % bhairavas tu yathā hi saḥ // KubjT_9.59 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17469542 (0.040):
avaniṃ vicaret sarvāṃ bhairavas tu yathā hi saḥ // KubjT_9.59 //
avayave mātṛrūpā tu KubjT_6.86c / avarṇaṃ raktavat piṇḍaṃ KubjT_25.38a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171680 (0.0):
avarge tu mahālakṣmīḥ SvaT_1.34c / avarṇaṃ raktavat piṇḍaṃ KubjT_25.38a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171666 (0.019):
avamānācca dakṣasya SvaT_10.998c / avayave mātṛrūpā tu KubjT_6.86c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19259094 (0.042):
cic cinoti vida jñāne % cicchaktipratibodhakam // KubjT_25.37 // / avarṇaṃ raktavat piṇḍaṃ $ vidyāmantrātmavigraham &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17495942 (0.042):
cic cinoti vida jñāne cicchaktipratibodhakam // KubjT_25.37 // / avarṇaṃ raktavat piṇḍaṃ vidyāmantrātmavigraham /
avarṇā varṇagā śubhā KubjT_25.35d / avarṇā varṇatāṃ gatā KubjT_25.39d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171687 (0.0):
avarṇaṃ raktavat piṇḍaṃ KubjT_25.38a / avarṇā varṇagā śubhā KubjT_25.35d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171697 (0.0):
avarṇā varṇagā śubhā KubjT_25.35d / avarṇā varṇatāṃ gatā KubjT_25.39d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19259062 (0.044):
cicchaktirahitādhiṣṭhā % avarṇā varṇagā śubhā // KubjT_25.35 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17495910 (0.044):
cicchaktirahitādhiṣṭhā avarṇā varṇagā śubhā // KubjT_25.35 //
avarṇā varṇasaṃyogā KubjT_4.109c / avarṇā varṇasaṃyogā KubjT_5.99c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171700 (0.0):
avarṇā varṇagā śubhā KubjT_25.35d / avarṇā varṇatāṃ gatā KubjT_25.39d
avarṇā varṇasaṃyogā KubjT_6.22c / avaśyaṃ nānṛtaṃ vacaḥ KubjT_12.69d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171699 (0.0):
avarṇā varṇatāṃ gatā KubjT_25.39d / avarṇā varṇasaṃyogā KubjT_4.109c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171728 (0.0):
avaśiṣṭaṃ tu bhāgārdhaṃ SvaT_2.4c / avaśyaṃ nānṛtaṃ vacaḥ KubjT_12.69d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19237645 (0.049):
uktakālena sidhyanti % avaśyaṃ nānṛtaṃ vacaḥ // KubjT_12.69 // / śṛṇu devi yathāvasthaṃ $ svādhiṣṭhānaṃ vadāmi te &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17474505 (0.049):
uktakālena sidhyanti avaśyaṃ nānṛtaṃ vacaḥ // KubjT_12.69 // / śṛṇu devi yathāvasthaṃ svādhiṣṭhānaṃ vadāmi te /
avaśyaṃ yāti khecakre hy KubjT_12.28c / avaśyaṃ hitakāriṇi KubjT_12.2d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171736 (0.0):
avaśyaṃ nānṛtaṃ vacaḥ KubjT_12.69d / avaśyaṃ yāti khecakre KubjT_12.28c
avasānaṃ bhaviṣyati KubjT_19.48b / avasthāguṇadāyakam KubjT_11.46b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171736 (0.0):
avaśyaṃ yāti khecakre KubjT_12.28c / avaśyaṃ hitakāriṇi KubjT_12.2d / avasānaṃ bhaviṣyati KubjT_19.48b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171745 (0.035):
avasīyeta sūribhiḥ SRtp_15b / avasthāguṇadāyakam KubjT_11.46b / avasthāntarasamprāptiḥ SRtp_36a
avasthālakṣaṇaṃ bhavet KubjT_12.13d / avasthā śubhadāyikā KubjT_12.20b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171773 (0.0):
avasthāmapare bindor SRtp_154a / avasthālakṣaṇaṃ bhavet KubjT_12.13d / avasthā śubhadāyikā KubjT_12.20b
avasthāś copaśāmyante KubjT_12.11a / avasthā siddhidāyikā KubjT_12.25d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171777 (0.0):
avasthālakṣaṇaṃ bhavet KubjT_12.13d / avasthā śubhadāyikā KubjT_12.20b / avasthāś copaśāmyante KubjT_12.11a
avasthāṃ jñānabodhikām KubjT_25.172b / avasthāṃ tyajate sarvāṃ KubjT_19.49c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171785 (0.0):
avasthā siddhidāyikā KubjT_12.25d / avasthāṃ jñānabodhikām KubjT_25.172b
avasthāṃ śṛṇu bhāvini KubjT_11.94d / avasthāḥ sambhavanti hi KubjT_11.110d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171790 (0.0):
avasthāṃ tyajate sarvāṃ KubjT_19.49c / avasthāṃ śṛṇu bhāvini KubjT_11.94d
a vāg vāgeśvarī matā KubjT_17.98d / a vāg vāgeśvarī matā KubjT_24.29d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171804 (0.0):
avākśirāḥ trirāvartaḥ SvaT_10.52a / a vāg vāgeśvarī matā KubjT_17.98d / a vāg vāgeśvarī matā KubjT_24.29d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19244576 (0.040):
māyādevī i jihvā tu % a vāg vāgeśvarī matā // KubjT_17.98 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17481434 (0.040):
māyādevī i jihvā tu a vāg vāgeśvarī matā // KubjT_17.98 //
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19256312 (0.057):
va kaṇṭhe śikhivāhinyā % a vāg vāgeśvarī matā // KubjT_24.29 // / māyā devī i jihvā tu $ jihvā devyā virājate &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17493161 (0.057):
va kaṇṭhe śikhivāhinyā a vāg vāgeśvarī matā // KubjT_24.29 // / māyā devī i jihvā tu jihvā devyā virājate /
avācyavācite devi KubjT_5.46c / avāntarapadasthasya KubjT_19.14c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171809 (0.0):
a vāg vāgeśvarī matā KubjT_24.29d / avācyavācite devi KubjT_5.46c
avighno vighnakartā ca KubjT_2.81a / avicāreṇa tad grāhyaṃ KubjT_4.5c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171835 (0.0):
avighnārthaṃ sadā bhava SvaT_3.88b / avighno vighnakartā ca KubjT_2.81a / avicāreṇa tad grāhyaṃ KubjT_4.5c
avijñātā prapātayet KubjT_19.17d / avijñāya na dātavyaṃ KubjT_17.59c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171855 (5.960):
avijñātā prapātayet KubjT_19.17d / avijñāya tvidaṃ samyaṅ Stk_16.7c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171847 (0.032):
avicchinnaṃ drutaṃ caiva VT_378c / avijñātā prapātayet KubjT_19.17d / avijñāya tvidaṃ samyaṅ Stk_16.7c
avijñāya na pūjyetāṃ KubjT_20.55a / aviditvā vidhānena KubjT_8.82c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171859 (0.0):
avijñāya na dātavyaṃ KubjT_17.59c / avijñāya na pūjyetāṃ KubjT_20.55a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171871 (0.014):
aviditvā paraṃ tattvaṃ SvaT_4.391c / aviditvā vidhānena KubjT_8.82c / avidyākhyaṃ purā proktaṃ KubjT_12.84c
avidyākhyaṃ purā proktaṃ KubjT_12.84c / avidyāprerito gacchet KubjT_13.3c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171874 (1.192):
aviditvā paraṃ tattvaṃ SvaT_4.391c / aviditvā vidhānena KubjT_8.82c / avidyākhyaṃ purā proktaṃ KubjT_12.84c
avinābhāvayogena KubjT_12.56c / avināśākṣayāvyayam KubjT_12.85b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171898 (0.0):
avidyāvṛtirugglāni MrgT_1,7.7c / avinābhāvayogena KubjT_12.56c / avināśākṣayāvyayam KubjT_12.85b
avirodhena kartavyaṃ KubjT_24.152c / aviśrāntaḥ punaḥ punaḥ KubjT_25.87b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171966 (0.0):
aviśrāntaṃ mahā khagaḥ GorS(2)_77 (=HYP 3.56)b / aviśrāntaḥ punaḥ punaḥ KubjT_25.87b / aviśrāntaḥ punaḥ punaḥ KubjT_25.127b
aviśrāntaḥ punaḥ punaḥ KubjT_25.127b / avyaktaguṇacetasā KubjT_2.35b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171966 (0.0):
aviśrāntaḥ punaḥ punaḥ KubjT_25.87b / aviśrāntaḥ punaḥ punaḥ KubjT_25.127b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172018 (0.013):
avairāgye na khidyate SvaT_12.61b / avyaktaguṇacetasā KubjT_2.35b / avyaktadhvanirakṣaraḥ SvaT_10.1235d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172044 (0.054):
avyaktāvyaktarūpiṇam KubjT_11.83d / avyaktāvyaktarūpiṇam KubjT_20.13b
avyaktāvyaktarūpiṇam KubjT_11.83d / avyaktāvyaktarūpiṇam KubjT_20.13b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172051 (0.0):
avyaktāddaśabhirbhāgair SvaT_10.13c / avyaktāvyaktarūpiṇam KubjT_11.83d / avyaktāvyaktarūpiṇam KubjT_20.13b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16939027 (0.043):
vyaktāvyaktasvarūpiṇī BrP_233.34d / vyaktāvyaktasvarūpiṇī BrP_233.38d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172017 (0.044):
avairāgye na khidyate SvaT_12.61b / avyaktaguṇacetasā KubjT_2.35b / avyaktadhvanirakṣaraḥ SvaT_10.1235d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19236272 (0.056):
tena saṅkṣobhya cātmānaṃ % avyaktāvyaktarūpiṇam // KubjT_11.83 // / nirodhitaṃ tu tenedaṃ $ sūkṣmabhāvasya sambhavaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17473135 (0.056):
tena saṅkṣobhya cātmānaṃ avyaktāvyaktarūpiṇam // KubjT_11.83 // / nirodhitaṃ tu tenedaṃ sūkṣmabhāvasya sambhavaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13850394 (0.057):
vyaktāvyaktaṃ sanātanam HV_1.0*3:2b / vyaktāvyaktā ca bhārata HV_104.10b
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7805744 (0.061):
vyaktāvyaktasvarūpiṇī ViP_6,4.35b / vyaktāvyaktasvarūpiṇī ViP_6,4.39b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22865738 (0.063):
vyaktāvyaktaṃ sanātanam KubjT_1.6d / vyaktāvyakte nirāmaye KubjT_16.22b
avyaktā vyaktarūpiṇī KubjT_2.24d / avyaktena tu liṅgena KubjT_10.135a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172052 (0.0):
avyaktāvyaktarūpiṇam KubjT_11.83d / avyaktāvyaktarūpiṇam KubjT_20.13b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172060 (0.0):
avyakte ca dinaṃ proktaṃ SvaT_11.292a / avyaktena tu liṅgena KubjT_10.135a / avyakto navamaḥ smṛtaḥ KubjT_2.109d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19234871 (0.063):
śāsanaṃ bhūṣayen nityaṃ % guptācāravidhau sthitaḥ // KubjT_10.134 // / avyaktena tu liṅgena $ vyaktaliṅgena vā punaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17471732 (0.063):
śāsanaṃ bhūṣayen nityaṃ guptācāravidhau sthitaḥ // KubjT_10.134 // / avyaktena tu liṅgena vyaktaliṅgena vā punaḥ /
avyakto navamaḥ smṛtaḥ KubjT_2.109d / aśaktah sādhane vīras KubjT_7.93a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172063 (0.0):
avyaktena tu liṅgena KubjT_10.135a / avyakto navamaḥ smṛtaḥ KubjT_2.109d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172086 (0.060):
avyucchedādvyavasthitaḥ SvaT_10.684d / aśaktah sādhane vīras KubjT_7.93a
aśanī śaspahārikā KubjT_24.87b / aśanī sasyahārikā KubjT_9.6b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172123 (0.0):
aśanī vṛṣṭimudgarau SvaT_10.45d / aśanī śaspahārikā KubjT_24.87b
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17478720 (0.039):
pipīlikā puṣpahārī aśanī sasyahārikā // KubjT_16.11 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17468830 (0.051):
sehārī jātahārī ca daṃṣṭrālī śuṣkarevatī // KubjT_9.5 // / pipīlikā puṣpahārī aśanī sasyahārikā /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19241860 (0.062):
pipīlikā puṣpahārī % aśanī sasyahārikā // KubjT_16.11 // / bhadrakālī subhadrā ca $ bhadrabhīmā subhadrikā &
aśanī sasyahārikā KubjT_16.11d / aśanyaughaṃ nivārayet KubjT_17.38b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172127 (0.0):
aśanī śaspahārikā KubjT_24.87b / aśanī sasyahārikā KubjT_9.6b
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17478720 (0.034):
pipīlikā puṣpahārī aśanī sasyahārikā // KubjT_16.11 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17468830 (0.051):
sehārī jātahārī ca daṃṣṭrālī śuṣkarevatī // KubjT_9.5 // / pipīlikā puṣpahārī aśanī sasyahārikā /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19241860 (0.062):
pipīlikā puṣpahārī % aśanī sasyahārikā // KubjT_16.11 // / bhadrakālī subhadrā ca $ bhadrabhīmā subhadrikā &
aśarīre mahābhāge KubjT_24.127c / aśītiyojanāyāmaṃ KubjT_2.26a
aśuddhaṃ śodhayet sarvaṃ KubjT_10.21a / aśuddhena tu bhāvena KubjT_25.100c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172183 (0.0):
aśuddhādhvavyavasthitaḥ SvaT_2.58b / aśuddhena tu bhāvena KubjT_25.100c / aśubhaṃ kāmavahnigam KubjT_14.28b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172170 (0.038):
aśuddhaṃ dīrghameva ca SvaT_4.153d / aśuddhaṃ śodhayet sarvaṃ KubjT_10.21a / aśuddhaḥ svamarudrecyaḥ SvaT_2.33c
aśubhaṃ kāmavahnigam KubjT_14.28b / aśubhaṃ tu tathā trikam KubjT_13.4b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172192 (0.0):
aśuddhena tu bhāvena KubjT_25.100c / aśubhaṃ kāmavahnigam KubjT_14.28b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19239659 (0.059):
tvagraktamāṃsa randhrādau $ aśubhaṃ kāmavahnigam & / śubhaṃ medo'sthimajjāntaṃ % golakandadhvajānvitam // KubjT_14.28 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17476522 (0.059):
tvagraktamāṃsa randhrādau aśubhaṃ kāmavahnigam / / śubhaṃ medo'sthimajjāntaṃ golakandadhvajānvitam // KubjT_14.28 //
aśubhaṃ tu rajaḥ sākṣāt KubjT_14.29a / aśubhe vā śubhe vātha KubjT_10.25a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172196 (0.0):
aśubhaṃ tu tathā trikam KubjT_13.4b / aśubhaṃ tu rajaḥ sākṣāt KubjT_14.29a
aśeṣaguṇaśālinam KubjT_19.22b / aśeṣaphaladāyikām KubjT_22.46d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172262 (0.0):
aśeṣaphaladānena SUp_6.33c / aśeṣaphaladāyikām KubjT_22.46d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172242 (0.028):
aśeṣagaṇasaṃyutaḥ SUp_6.112b / aśeṣaguṇaśālinam KubjT_19.22b / aśeṣapāpanirmuktaḥ SUp_6.178a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172293 (0.059):
aśeṣārtivināśinī KubjT_16.19b / aśeṣārthakriyāvidhau SRtp_195b
aśeṣārtivināśinī KubjT_16.19b / aśeṣārthapradātārā KubjT_7.45a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172294 (0.0):
aśeṣāmarasaṃyutam SUp_6.106d / aśeṣārtivināśinī KubjT_16.19b / aśeṣārthakriyāvidhau SRtp_195b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172304 (0.0):
aśeṣārthakriyāvidhau SRtp_195b / aśeṣārthapradātārā KubjT_7.45a / aśeṣārthaprabodhakam KubjT_1.70f
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19229486 (0.040):
kaulabhāṣoditā yā tu % sā tu siddhā kulānvaye // KubjT_7.44 // / aśeṣārthapradātārā $ anekārthaprabodhikā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17466352 (0.040):
kaulabhāṣoditā yā tu sā tu siddhā kulānvaye // KubjT_7.44 // / aśeṣārthapradātārā anekārthaprabodhikā /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172261 (0.053):
aśeṣaphaladāyikām KubjT_22.46d / aśeṣabhuvanādhāra SvaT_11.279c
aśeṣārthaprabodhakam KubjT_1.70f / aśeṣārthavido nāthaḥ KubjT_2.55c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172306 (0.0):
aśeṣārthapradātārā KubjT_7.45a / aśeṣārthaprabodhakam KubjT_1.70f
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172321 (0.0):
aśeṣārthaprabodhakam KubjT_1.70f / aśeṣārthaprasādhakam SUp_4.5b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19220980 (0.062):
aśeṣārthavido nāthaḥ % sa te nātho bhaviṣyati // KubjT_2.55 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457848 (0.062):
aśeṣārthavido nāthaḥ sa te nātho bhaviṣyati // KubjT_2.55 //
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19221442 (0.064):
vāyuskandhopaviṣṭo 'sau $ ātmabhedaprakāśakaḥ & / aśeṣārthavido nāthaḥ % sarvajñaḥ parameśvaraḥ // KubjT_2.91 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458311 (0.064):
vāyuskandhopaviṣṭo 'sau ātmabhedaprakāśakaḥ / / aśeṣārthavido nāthaḥ sarvajñaḥ parameśvaraḥ // KubjT_2.91 //
aśeṣārthavido nāthaḥ KubjT_2.91c / aśeṣārthaviśodhikā KubjT_7.44b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172325 (0.0):
aśeṣārthaprasādhakam SUp_4.5b / aśeṣārthavido nāthaḥ KubjT_2.55c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19220982 (0.019):
āgatya khecarīcakrāc $ chrīsiddhakauṇḍalīśvaraḥ & / aśeṣārthavido nāthaḥ % sa te nātho bhaviṣyati // KubjT_2.55 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457850 (0.019):
āgatya khecarīcakrāc chrīsiddhakauṇḍalīśvaraḥ / / aśeṣārthavido nāthaḥ sa te nātho bhaviṣyati // KubjT_2.55 //
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19221442 (0.064):
vāyuskandhopaviṣṭo 'sau $ ātmabhedaprakāśakaḥ & / aśeṣārthavido nāthaḥ % sarvajñaḥ parameśvaraḥ // KubjT_2.91 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458311 (0.064):
vāyuskandhopaviṣṭo 'sau ātmabhedaprakāśakaḥ / / aśeṣārthavido nāthaḥ sarvajñaḥ parameśvaraḥ // KubjT_2.91 //
aśeṣārthasuvistaram KubjT_8.1b / a śrīkaṇṭho lalāṭagaḥ KubjT_24.20b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172328 (0.0):
aśeṣārthavido nāthaḥ KubjT_2.91c / aśeṣārthaviśodhikā KubjT_7.44b / aśeṣārthasuvistaram KubjT_8.1b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172377 (1.192):
aśnanti yāvat tatpiṇḍaṃ SUp_6.198a / a śrīkaṇṭho lalāṭagaḥ KubjT_24.20b / aśrupātāṅgamoṭanam KubjT_10.85b
aśrupātāṅgamoṭanam KubjT_10.85b / aśvatthapattravat kubjaṃ KubjT_17.49a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172387 (0.0):
a śrīkaṇṭho lalāṭagaḥ KubjT_24.20b / aśrupātāṅgamoṭanam KubjT_10.85b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19243848 (0.057):
kubjānalena yogena % kubjipiṇḍaṃ caturvidham // KubjT_17.48 // / aśvatthapattravat kubjaṃ $ śukacañcunibhaṃ param &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17480708 (0.057):
kubjānalena yogena kubjipiṇḍaṃ caturvidham // KubjT_17.48 // / aśvatthapattravat kubjaṃ śukacañcunibhaṃ param /
aśvatthasthāṃ mahāmāyām KubjT_22.27a / aṣṭakaṃ ca catuṣṭayam KubjT_24.96d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172389 (0.0):
aśvatthapattravat kubjaṃ KubjT_17.49a / aśvatthasthāṃ mahāmāyām KubjT_22.27a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172431 (5.960):
aśvinau tatra deveśi SvaT_10.162c / aṣṭakaṃ ca catuṣṭayam KubjT_24.96d / aṣṭakaṃ purato 'nyathā KubjT_17.91d
aṣṭakaṃ purato 'nyathā KubjT_17.91d / aṣṭakoṭiguṇāśrayam KubjT_2.41b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172442 (0.0):
aṣṭakāḥ pārvaṇī śrāddhaṃ SvaT_10.399a / aṣṭakoṭiguṇāśrayam KubjT_2.41b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172431 (5.960):
aśvinau tatra deveśi SvaT_10.162c / aṣṭakaṃ ca catuṣṭayam KubjT_24.96d / aṣṭakaṃ purato 'nyathā KubjT_17.91d
aṣṭakoṭisuvistīrṇaṃ KubjT_18.94a / aṣṭakoṭisuvistīrṇe KubjT_19.20c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172450 (0.0):
aṣṭakāḥ pārvaṇī śrāddhaṃ SvaT_10.399a / aṣṭakoṭiguṇāśrayam KubjT_2.41b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19246487 (0.033):
dvitīyaṃ padagranthīnāṃ % nyāso 'yaṃ parikīrtitaḥ // KubjT_18.93 // / aṣṭakoṭisuvistīrṇaṃ $ trikoṭyardham ataḥ śṛṇu &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17483342 (0.033):
dvitīyaṃ padagranthīnāṃ nyāso 'yaṃ parikīrtitaḥ // KubjT_18.93 // / aṣṭakoṭisuvistīrṇaṃ trikoṭyardham ataḥ śṛṇu /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1296940 (0.035):
śatakoṭisahasraistu SvaT_10.948c / śatakoṭisuvistīrṇaṃ KubjT_11.28c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1194749 (0.040):
koṭikoṭisahasreṇa SvaT_10.720a / koṭikoṭisuvistīrṇaṃ KubjT_15.40a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22866282 (0.047):
śatakoṭipramāṇena KubjT_25.4a / śatakoṭisuvistīrṇaṃ KubjT_11.28c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22836141 (0.047):
koṭikoṭiśatāyāmaṃ KubjT_16.2c / koṭikoṭisuvistīrṇaṃ KubjT_15.40a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22862526 (0.054):
lakulīśāntakārakaḥ KubjT_13.85d / lakṣakoṭisuvistīrṇam KubjT_15.2c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19241108 (0.058):
nikhilaṃ kathayiṣyāmi % yathā tvaṃ kubji cetasā // KubjT_15.39 // / koṭikoṭisuvistīrṇaṃ $ ghaṭādhāraṃ tatordhvataḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17477969 (0.058):
nikhilaṃ kathayiṣyāmi yathā tvaṃ kubji cetasā // KubjT_15.39 // / koṭikoṭisuvistīrṇaṃ ghaṭādhāraṃ tatordhvataḥ /
aṣṭatriṃśac ca granthyo vai KubjT_24.156a / aṣṭatriṃśatkalā devi KubjT_24.119a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172470 (0.0):
aṣṭatriṃśatikoṣasthaṃ VT_132a / aṣṭatriṃśatkalā devi KubjT_24.119a / aṣṭatriṃśatkalair yutaḥ KubjT_4.58d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19257992 (0.051):
pādukānāṃ prakartavyaṃ % śatam aṣṭādhikaṃ priye // KubjT_24.155 // / aṣṭatriṃśac ca granthyo vai $ pañcāśad vā vikalpanā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17494840 (0.051):
pādukānāṃ prakartavyaṃ śatam aṣṭādhikaṃ priye // KubjT_24.155 // / aṣṭatriṃśac ca granthyo vai pañcāśad vā vikalpanā /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172456 (0.063):
aṣṭakoṭisuvistīrṇe KubjT_19.20c / aṣṭacatvāriṃśadguṇaṃ SvaT_11.162c / aṣṭatriṃśac ca granthyo vai KubjT_24.156a
aṣṭatriṃśatkalair yutaḥ KubjT_4.58d / aṣṭadhā tu prapūrakam KubjT_15.32d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172471 (5.960):
aṣṭatriṃśatkalā devi KubjT_24.119a / aṣṭatriṃśatkalair yutaḥ KubjT_4.58d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19241004 (0.058):
tena pūryaṣṭakaṃ proktam % aṣṭadhā tu prapūrakam // KubjT_15.32 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17477865 (0.058):
tena pūryaṣṭakaṃ proktam aṣṭadhā tu prapūrakam // KubjT_15.32 //
aṣṭapattrāsanāsīnaṃ KubjT_8.19c / aṣṭapattreṣu sādhakaḥ KubjT_18.35d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172511 (0.0):
aṣṭadhā sa tu deveśi SvaT_11.6a / aṣṭapattrāsanāsīnaṃ KubjT_8.19c / aṣṭapattreṣu sādhakaḥ KubjT_18.35d
aṣṭapattroparisthitam KubjT_11.26d / aṣṭamam uddhṛtam bījaṃ KubjT_7.58c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172513 (0.0):
aṣṭapattreṣu sādhakaḥ KubjT_18.35d / aṣṭapattroparisthitam KubjT_11.26d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172557 (0.023):
aṣṭabhiḥ śodhayed āpaiḥ SUp_4.23c / aṣṭamam uddhṛtam bījaṃ KubjT_7.58c / aṣṭamaṃ parikīrtitam SvaT_10.1135b
aṣṭamaṃ brahmaṇo rūpaṃ KubjT_19.8a / aṣṭamāsān sa jīvati KubjT_23.23d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172573 (0.0):
aṣṭamaṃ parikīrtitam SvaT_11.150d / aṣṭamaṃ brahmaṇo rūpaṃ KubjT_19.8a / aṣṭamāsān sa jīvati KubjT_23.23d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1226133 (0.028):
daśamaṃ mokṣadaṃ param KubjT_11.25b / daśa māsān sa jīvati KubjT_23.22d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19253479 (0.032):
dhūmo vā mastake vāsti % aṣṭamāsān sa jīvati // KubjT_23.23 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17490330 (0.032):
dhūmo vā mastake vāsti aṣṭamāsān sa jīvati // KubjT_23.23 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1307956 (0.036):
sapta māsān sa jīvati KubjT_23.24d / sapta māsān sa jīvati KubjT_23.38b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1202794 (0.042):
caturmāsāt phalaṃ labhet KubjT_13.44d / caturmāsān sa jīvati KubjT_23.27d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1243149 (0.048):
pañcamāvasthayogena KubjT_16.99c / pañcamāsān sa jīvati KubjT_23.26d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1235872 (0.051):
navamānteśvaraḥ prabhuḥ KubjT_16.101b / nava māsān sa jīvati KubjT_23.36b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22869601 (0.051):
saptamaṃ śaktipūrvakam KubjT_19.7d / sapta māsān sa jīvati KubjT_23.24d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1304985 (0.053):
ṣaṇmāsāvadhipūrvakam KubjT_23.118b / ṣaṇmāsāṃs tu sa jīvati KubjT_23.25d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19253507 (0.053):
labhate svapnayogena % ṣaṇmāsāṃs tu sa jīvati // KubjT_23.25 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17490358 (0.053):
labhate svapnayogena ṣaṇmāsāṃs tu sa jīvati // KubjT_23.25 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1304929 (0.061):
ṣaṇmāsād yuktamārgasya KubjT_25.120c / ṣaṇmāsānatha jīvati SvaT_7.180b
aṣṭa māsān sa jīvati KubjT_23.37b / aṣṭamī sukṛtālayā KubjT_15.7d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172574 (0.0):
aṣṭamaṃ brahmaṇo rūpaṃ KubjT_19.8a / aṣṭamāsān sa jīvati KubjT_23.23d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19253480 (0.015):
dhūmo vā mastake vāsti % aṣṭamāsān sa jīvati // KubjT_23.23 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17490331 (0.015):
dhūmo vā mastake vāsti aṣṭamāsān sa jīvati // KubjT_23.23 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1226133 (0.029):
daśamaṃ mokṣadaṃ param KubjT_11.25b / daśa māsān sa jīvati KubjT_23.22d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1307956 (0.038):
sapta māsān sa jīvati KubjT_23.24d / sapta māsān sa jīvati KubjT_23.38b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1202794 (0.042):
caturmāsāt phalaṃ labhet KubjT_13.44d / caturmāsān sa jīvati KubjT_23.27d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1243149 (0.048):
pañcamāvasthayogena KubjT_16.99c / pañcamāsān sa jīvati KubjT_23.26d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1235872 (0.051):
navamānteśvaraḥ prabhuḥ KubjT_16.101b / nava māsān sa jīvati KubjT_23.36b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22869601 (0.051):
saptamaṃ śaktipūrvakam KubjT_19.7d / sapta māsān sa jīvati KubjT_23.24d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1304985 (0.057):
ṣaṇmāsāvadhipūrvakam KubjT_23.118b / ṣaṇmāsāṃs tu sa jīvati KubjT_23.25d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19253507 (0.057):
labhate svapnayogena % ṣaṇmāsāṃs tu sa jīvati // KubjT_23.25 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17490358 (0.057):
labhate svapnayogena ṣaṇmāsāṃs tu sa jīvati // KubjT_23.25 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1304929 (0.061):
ṣaṇmāsād yuktamārgasya KubjT_25.120c / ṣaṇmāsānatha jīvati SvaT_7.180b
aṣṭame īśvarākhyaṃ tu KubjT_25.61c / aṣṭamena tu piṅgo'sau KubjT_16.101a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172606 (0.0):
aṣṭamūrte kim ekasyām BhStc_78a / aṣṭame īśvarākhyaṃ tu KubjT_25.61c
aṣṭasiṃhāsanādhipāḥ KubjT_2.42d / aṣṭākapāla ghorīśaṃ KubjT_8.74c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172651 (0.029):
aṣṭahastapramāṇataḥ SUp_3.3b / aṣṭākapāla ghorīśaṃ KubjT_8.74c / aṣṭākṣaraṃ samākhyātaṃ KubjT_5.3c
aṣṭākṣaraṃ samākhyātaṃ KubjT_5.3c / aṣṭāṅgaṃ mānasena tu KubjT_24.113b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172653 (0.0):
aṣṭahastapramāṇataḥ SUp_3.3b / aṣṭākapāla ghorīśaṃ KubjT_8.74c / aṣṭākṣaraṃ samākhyātaṃ KubjT_5.3c
aṣṭādaśam anantākhyaṃ KubjT_19.11c / aṣṭādhikaṃ guror uktaṃ KubjT_24.156c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172706 (0.0):
aṣṭādaśam anantākhyaṃ KubjT_19.11c / aṣṭādaśādhikaṃ cānyac MrgT_1,1.25a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172696 (0.029):
aṣṭādaśabhujaṃ devaṃ SvaT_2.94a / aṣṭādaśam anantākhyaṃ KubjT_19.11c
aṣṭādhikaṃ mahātape KubjT_24.158b / aṣṭābhiś ca mahākālair KubjT_24.159a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172709 (0.0):
aṣṭādaśādhikaṃ cānyac MrgT_1,1.25a / aṣṭādhikaṃ guror uktaṃ KubjT_24.156c
aṣṭāre paṅkaje kramāt KubjT_10.131b / aṣṭāviṃśa tu pārvati KubjT_7.74b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172765 (0.0):
aṣṭāviṃśatiḥ padāni SvaT_4.103a / aṣṭāviṃśa tu pārvati KubjT_7.74b / aṣṭāviṃśa varānane KubjT_5.29b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172733 (0.060):
aṣṭāraṃ cakrakaṃ priye SvaT_11.186d / aṣṭāre paṅkaje kramāt KubjT_10.131b
aṣṭāviṃśa varānane KubjT_5.29b / aṣṭottaraśataṃ japtvā KubjT_23.157a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172765 (5.960):
aṣṭāviṃśa tu pārvati KubjT_7.74b / aṣṭāviṃśa varānane KubjT_5.29b
aṣṭau caiva tripaṅktiṣu KubjT_10.114d / aṣṭau tāṃś ca prapūjayet KubjT_10.127d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172846 (0.0):
aṣṭottarasahasraṃ vā ToT_5.27c / aṣṭau caiva tripaṅktiṣu KubjT_10.114d / aṣṭau tāṃś ca prapūjayet KubjT_10.127d
aṣṭau te mānasāḥ putrā KubjT_2.42a / aṣṭau dvādaśa ṣoḍaśa KubjT_23.152d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172864 (1.788):
aṣṭau devān prapūjayet SvaT_5.40b / aṣṭau dvādaśa ṣoḍaśa KubjT_23.152d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172851 (0.012):
aṣṭau te ca gaṇeśvarāḥ SvaT_7.44d / aṣṭau te mānasāḥ putrā KubjT_2.42a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19255489 (0.058):
kṛtvā kuṇḍalikās tisro % aṣṭau dvādaśa ṣoḍaśa // KubjT_23.152 // / ya madhye kṣe ma me da abhyantaracakre vidikṣu
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17492339 (0.058):
kṛtvā kuṇḍalikās tisro aṣṭau dvādaśa ṣoḍaśa // KubjT_23.152 // / ya madhye kṣe ma me da abhyantaracakre vidikṣu
aṣṭau putrāḥ kariṣyanti KubjT_2.47c / aṣṭau mātryaś caritragāḥ KubjT_15.25b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172877 (0.0):
aṣṭau dvādaśa ṣoḍaśa KubjT_23.152d / aṣṭau putrā niveśitāḥ SvaT_10.282d
aṣṭau mātryo 'ṇusambhavāḥ KubjT_15.13b / aṣṭau mudrā mahāmātryo KubjT_15.5a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172885 (0.0):
aṣṭau putrāḥ kariṣyanti KubjT_2.47c / aṣṭau mātryaś caritragāḥ KubjT_15.25b
aṣṭau vasumahābalāḥ KubjT_20.65d / asaṅkhyātā varānane KubjT_5.100b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172903 (0.018):
aṣṭau lakṣāṇi suvrate SvaT_11.217b / aṣṭau vasumahābalāḥ KubjT_20.65d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19249682 (0.044):
ete vargādhipāḥ proktā % aṣṭau vasumahābalāḥ // KubjT_20.65 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17486537 (0.044):
ete vargādhipāḥ proktā aṣṭau vasumahābalāḥ // KubjT_20.65 //
asatsaṅgaṃ na kartavyaṃ KubjT_13.93c / asatsaṅgād vinaśyati KubjT_13.95b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172952 (0.0):
asattvaṃ sattvam eva vā BhStc_60b / asatsaṅgaṃ na kartavyaṃ KubjT_13.93c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19239207 (0.061):
asatsaṅgaṃ na kartavyaṃ % satsaṅgaṃ na vivarjayet // KubjT_13.93 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17476070 (0.061):
asatsaṅgaṃ na kartavyaṃ satsaṅgaṃ na vivarjayet // KubjT_13.93 //
asitāṅgakuleśānam KubjT_15.21a / asitāṅgakuleśvaram KubjT_16.36b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173024 (0.0):
asāvapi tathocyate SRtp_275d / asitāṅgakuleśānam KubjT_15.21a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19240842 (0.059):
udānī vyāni kṛkarā % marunmātryo 'ṣṭa kīrtitāḥ // KubjT_15.20 // / asitāṅgakuleśānam $ aṭṭahāsapurāntagāḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17477704 (0.059):
udānī vyāni kṛkarā marunmātryo 'ṣṭa kīrtitāḥ // KubjT_15.20 // / asitāṅgakuleśānam aṭṭahāsapurāntagāḥ /
asitāṅgatanūdbhūtā KubjT_17.81c / asitāṅgatanūdbhūtāḥ KubjT_16.14a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173034 (0.0):
asitāṅgakuleśānam KubjT_15.21a / asitāṅgakuleśvaram KubjT_16.36b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19241892 (0.038):
khageśvarapatīnāṃ tu % patimātryo 'tra saṃsthitāḥ // KubjT_16.13 // / asitāṅgatanūdbhūtāḥ $ kriyārūpāḥ parāparāḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17478752 (0.038):
khageśvarapatīnāṃ tu patimātryo 'tra saṃsthitāḥ // KubjT_16.13 // / asitāṅgatanūdbhūtāḥ kriyārūpāḥ parāparāḥ /
asitāṅgasamudbhavam KubjT_16.33d / asitāṅgo maheśānas KubjT_16.32c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173037 (0.0):
asitāṅgatanūdbhūtā KubjT_17.81c / asitāṅgatanūdbhūtāḥ KubjT_16.14a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173046 (0.029):
asitāṅgādi dakṣiṇam MrgT_3.35b / asitāṅgo maheśānas KubjT_16.32c / asitāñjanaśailābhyāṃ SvaT_10.714c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19241892 (0.049):
khageśvarapatīnāṃ tu % patimātryo 'tra saṃsthitāḥ // KubjT_16.13 // / asitāṅgatanūdbhūtāḥ $ kriyārūpāḥ parāparāḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17478752 (0.049):
khageśvarapatīnāṃ tu patimātryo 'tra saṃsthitāḥ // KubjT_16.13 // / asitāṅgatanūdbhūtāḥ kriyārūpāḥ parāparāḥ /
asitotsaṅgagāminīm KubjT_16.51b / asiddhabhedakṛd bhavet KubjT_10.4d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173059 (0.0):
asitāñjanaśailābhyāṃ SvaT_10.714c / asitotsaṅgagāminīm KubjT_16.51b / asiddhabhedakṛd bhavet KubjT_10.4d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19233106 (0.050):
kavacaṃ tu samākhyātam % asiddhabhedakṛd bhavet // KubjT_10.4 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17469971 (0.050):
kavacaṃ tu samākhyātam asiddhabhedakṛd bhavet // KubjT_10.4 //
asiddhasya tu karmāṇi KubjT_7.92c / asiddhaṃ sādhayed dhruvam KubjT_23.88d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173068 (0.0):
asiddhabhedakṛd bhavet KubjT_10.4d / asiddhasya tu karmāṇi KubjT_7.92c
asiddhānāṃ niyuñjayet KubjT_8.35b / asipattragataṃ hṛdi KubjT_8.95b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173068 (0.0):
asiddhaṃ sādhayed dhruvam KubjT_23.88d / asiddhānāṃ niyuñjayet KubjT_8.35b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173080 (0.015):
asinaivāgnikuṇḍaṃ tad SvaT_2.188a / asipattragataṃ hṛdi KubjT_8.95b / asiparvata eva ca SvaT_10.84b
asti cen na sa tattvavit KubjT_25.171d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173166 (0.0):
asti cen na sa tattvavit KubjT_25.171d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19260876 (0.0):
naivāsti kiñcit kartavyam % asti cen na sa tattvavit // KubjT_25.171 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17497724 (0.0):
naivāsti kiñcit kartavyam asti cen na sa tattvavit // KubjT_25.171 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15349565 (0.017):
kartavyaṃ nāsti viprendrā $ asti cettattvavinna ca & / iha loke pare cāpi % kartavyaṃ nāsti tasya vai // LiP_1,86.106 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7243330 (0.017):
kartavyaṃ nāsti viprendrā asti cettattvavinna ca / / iha loke pare cāpi kartavyaṃ nāsti tasya vai // LiP_1,86.106 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28919051 (0.025):
astādrirudayādriś ca LiP_1,72.6c / asti cettattvavinna ca LiP_1,86.106b
astrasamkhyā vratottamā KubjT_25.53b / astrasya dūtikā hy eṣā KubjT_10.38a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173300 (0.0):
astrayugmaṃ vahnijāyā ToT_9.37a / astrasamkhyā vratottamā KubjT_25.53b
astraṃ caiva caturdaśam KubjT_7.32b / astraṃ diśāsu vinyasya KubjT_8.28a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173318 (0.016):
astraṃ caiva caturdaśam KubjT_7.32b / astraṃ caiva tu vinyasya VT_84a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173300 (0.064):
astrasamkhyā vratottamā KubjT_25.53b / astrasya dūtikā hy eṣā KubjT_10.38a / astraṃ ca pravibhāgaśaḥ SvaT_2.109b
astraṃ navākṣaraṃ proktaṃ KubjT_7.42a / astraṃ pracaṇḍadaṇḍograṃ KubjT_10.20a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173333 (0.0):
astraṃ na yojayeddehe Stk_3.7c / astraṃ navākṣaraṃ proktaṃ KubjT_7.42a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19233311 (0.045):
kālavelāvinirmuktā % sādhitā sati sarvadā // KubjT_10.19 // / astraṃ pracaṇḍadaṇḍograṃ $ sādhitaṃ vidhinā yadi &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17470175 (0.045):
kālavelāvinirmuktā sādhitā sati sarvadā // KubjT_10.19 // / astraṃ pracaṇḍadaṇḍograṃ sādhitaṃ vidhinā yadi /
astrāntaṃ yāvadāvadhim KubjT_8.14b / asthigūthāvṛtaṃ cāpi KubjT_20.34a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173412 (0.0):
astreṇollekhanaṃ kuryād Stk_6.1c / asthigūthāvṛtaṃ cāpi KubjT_20.34a / asthibhaṅgapriyā nityaṃ KubjT_15.74a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173348 (0.013):
astrāṇi lokapālāṃśca SvaT_3.18c / astrāntaṃ yāvadāvadhim KubjT_8.14b
asthibhaṅgapriyā nityaṃ KubjT_15.74a / asnātaḥ snānam āpnuyāt KubjT_9.61b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173417 (0.0):
asthigūthāvṛtaṃ cāpi KubjT_20.34a / asthibhaṅgapriyā nityaṃ KubjT_15.74a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19241564 (0.048):
rudraśaktisamāviṣṭā % raudrabhāvapradāyikā // KubjT_15.73 // / asthibhaṅgapriyā nityaṃ $ prākṛtārthavināśanī &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17478425 (0.048):
rudraśaktisamāviṣṭā raudrabhāvapradāyikā // KubjT_15.73 // / asthibhaṅgapriyā nityaṃ prākṛtārthavināśanī /
asmāt parataro na hi KubjT_8.88d / asmin taṃ tu cidākāśe KubjT_19.94c
asya kālavibhāgasya KubjT_16.18c / asya tantrārthasadbhāvaṃ KubjT_1.36c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173487 (0.0):
asmiṃstu ye yathā rudrā SvaT_10.1129a / asya kālavibhāgasya KubjT_16.18c / asya tantrārthasadbhāvaṃ KubjT_1.36c
asya dūtī parā devyā KubjT_10.11a / asya dūtī mahāmāyā KubjT_10.22a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173493 (0.0):
asya tantrārthasadbhāvaṃ KubjT_1.36c / asya dūtī parā devyā KubjT_10.11a
asya dūtīṃ pravakṣyāmi KubjT_10.5a / asya nāmnā pṛthaktantraṃ KubjT_10.31a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173493 (0.0):
asya dūtī parā devyā KubjT_10.11a / asya dūtī mahāmāyā KubjT_10.22a / asya dūtīṃ pravakṣyāmi KubjT_10.5a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173503 (0.0):
asya dūtī mahāmāyā KubjT_10.22a / asya dūtīṃ pravakṣyāmi KubjT_10.5a
asya pūjāvidhānena KubjT_16.37c / asya bhedopabhedāś ca KubjT_25.189c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173503 (1.192):
asya nāmnā pṛthaktantraṃ KubjT_10.31a / asya pūjāvidhānena KubjT_16.37c
asya randhrāntarasthānam KubjT_13.78a / asya liṅgasya māhātmyaṃ KubjT_12.79a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173540 (0.0):
asya mudrāṃ pravakṣyāmi Stk_1.15a / asya randhrāntarasthānam KubjT_13.78a / asya liṅgasya māhātmyaṃ KubjT_12.79a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19238996 (0.018):
saṃvartaḥ kevalo nāthaḥ % sabījo bījavarjitaḥ // KubjT_13.77 // / asya randhrāntarasthānam $ ājñādhyānaṃ tu śāmbhavam &
asyāṅgasya tu māhātmyaṃ KubjT_10.50c / asyā devyārcane dhyāne KubjT_19.33a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173547 (0.0):
asya randhrāntarasthānam KubjT_13.78a / asya liṅgasya māhātmyaṃ KubjT_12.79a / asyāṅgasya tu māhātmyaṃ KubjT_10.50c
asyā devyāḥ padaṃ rūpaṃ KubjT_17.31a / asyādhāraṃ tu vijñeyaṃ KubjT_11.19c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173553 (0.0):
asyā devyārcane dhyāne KubjT_19.33a / asyā devyāḥ padaṃ rūpaṃ KubjT_17.31a
asyā rūpaṃ ca māhātmyaṃ KubjT_15.83a / asyāḥ kīrtir anekadhā KubjT_10.43d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173580 (1.192):
asyās tejaḥśikhā sūkṣmā VT_251c / asyāḥ kīrtir anekadhā KubjT_10.43d / asyāḥ pragopitaṃ rūpaṃ KubjT_19.65c
asyāḥ pragopitaṃ rūpaṃ KubjT_19.65c / asyāḥ smaraṇamātreṇa KubjT_7.27c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173582 (1.192):
asyās tejaḥśikhā sūkṣmā VT_251c / asyāḥ kīrtir anekadhā KubjT_10.43d / asyāḥ pragopitaṃ rūpaṃ KubjT_19.65c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173592 (0.046):
asyāḥ kīrtir anekadhā KubjT_10.43d / asyāḥ pragopitaṃ rūpaṃ KubjT_19.65c / asyāḥ saṅkalpa mātreṇa GorS(2)_44c
asyoccāraṇamātreṇa KubjT_7.9a / asyoccāraṃ na kartavyam KubjT_25.207c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173600 (0.0):
asyāḥ saṅkalpa mātreṇa GorS(2)_44c / asyāḥ smaraṇamātreṇa KubjT_7.27c / asyoccaraṇamātreṇa SvaT_1.70a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19228931 (0.064):
pañcavyāptam ataḥ sarvaṃ % sarvavyāptyantasaṃsthitam // KubjT_7.8 // / asyoccāraṇamātreṇa $ tan nāsti yan na sādhayet &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17465797 (0.064):
pañcavyāptam ataḥ sarvaṃ sarvavyāptyantasaṃsthitam // KubjT_7.8 // / asyoccāraṇamātreṇa tan nāsti yan na sādhayet /
asyoddhāraṇam ekatra KubjT_19.108a / asyoddhāraṃ pravakṣyāmi KubjT_7.55a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173605 (0.0):
asyoccāraṃ na kartavyam KubjT_25.207c / asyoddhāraṇam ekatra KubjT_19.108a
asyopacāraḥ kartavyaḥ KubjT_10.14a / asvatantraṃ śilādivat KubjT_21.4d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173605 (0.0):
asyoddhāraṇam ekatra KubjT_19.108a / asyoddhāraṃ pravakṣyāmi KubjT_7.55a / asyopacāraḥ kartavyaḥ KubjT_10.14a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173615 (0.0):
asyopari tathā cāṣṭau SvaT_10.1031a / asvatantraṃ śilādivat KubjT_21.4d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19249970 (0.062):
caitanyena vinā sarvam % asvatantraṃ śilādivat // KubjT_21.4 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17486825 (0.062):
caitanyena vinā sarvam asvatantraṃ śilādivat // KubjT_21.4 //
ahaṅkārajanānandā KubjT_15.67a / ahaṅkāratamolubdhaḥ KubjT_12.7c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173623 (0.0):
asvatantraṃ śilādivat KubjT_21.4d / ahaṅkārajanānandā KubjT_15.67a
ahaṅkāravaśānugām KubjT_13.36b / ahaṅkārād vinaśyati KubjT_13.66d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173630 (0.045):
ahaṅkāraparityāgāt Dka_46c / ahaṅkāravaśānugām KubjT_13.36b / ahaṅkārasamāvṛtam SvaT_2.41d
aha m ūrdhvagatiḥ proktaḥ KubjT_6.105c / aham ekaḥ kulālo vai KubjT_3.94a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173677 (0.0):
ahamaṃśena yacchūnyaṃ Dka_15a / aha m ūrdhvagatiḥ proktaḥ KubjT_6.105c / aham ekaḥ kulālo vai KubjT_3.94a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19223165 (0.060):
vindhanti saṃskṛtāḥ santo % bhaktyoṣadhisujāraṇāt // KubjT_3.93 // / aham ekaḥ kulālo vai $ khecarādau guṇojjvalaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460030 (0.060):
vindhanti saṃskṛtāḥ santo bhaktyoṣadhisujāraṇāt // KubjT_3.93 // / aham ekaḥ kulālo vai khecarādau guṇojjvalaḥ /
ahaṃ te na vicāraṇāt KubjT_2.18d / ahaṃ devo maheśvaraḥ KubjT_8.68b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173770 (0.018):
ahaṃ dātā ca bhoktā ca SvaT_12.37a / ahaṃ devo maheśvaraḥ KubjT_8.68b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173762 (0.026):
ahaṃ jāto mahākule SvaT_12.36d / ahaṃ te na vicāraṇāt KubjT_2.18d / ahaṃ dātā ca bhoktā ca SvaT_12.37a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19231391 (0.038):
tasya madhye svayaṃ sthitvā % viśvo 'ham iti cintayet // KubjT_8.67 // / ahaṃ brahmā tathā viṣṇur $ ahaṃ devo maheśvaraḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17468257 (0.038):
tasya madhye svayaṃ sthitvā viśvo 'ham iti cintayet // KubjT_8.67 // / ahaṃ brahmā tathā viṣṇur ahaṃ devo maheśvaraḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16762592 (0.052):
ahaṃ viṣṇur ahaṃ brahmā BrP_56.14a / ahaṃ viṣṇur maheśvaraḥ BrP_33.6b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19220498 (0.062):
tvaṃ gurur mama deveśi % ahaṃ te na vicāraṇāt // KubjT_2.18 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457371 (0.062):
tvaṃ gurur mama deveśi ahaṃ te na vicāraṇāt // KubjT_2.18 //
ahaṃ brahmā tathā viṣṇur KubjT_8.68a / ahaṃ vai guravas tasya KubjT_19.124c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173779 (0.019):
ahaṃ pāpī durācāro SvaT_12.38c / ahaṃ brahmā tathā viṣṇur KubjT_8.68a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19231391 (0.020):
tasya madhye svayaṃ sthitvā % viśvo 'ham iti cintayet // KubjT_8.67 // / ahaṃ brahmā tathā viṣṇur $ ahaṃ devo maheśvaraḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17468257 (0.020):
tasya madhye svayaṃ sthitvā viśvo 'ham iti cintayet // KubjT_8.67 // / ahaṃ brahmā tathā viṣṇur ahaṃ devo maheśvaraḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16762596 (0.042):
ahaṃ vijānāmi viśālanetre BrP_39.44a / ahaṃ viṣṇur ahaṃ brahmā BrP_56.14a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1260384 (0.044):
brahmā viṣṇuśca rudraśca SvaT_4.304c / brahmā viṣṇuś ca rudraś ca KubjT_24.119c / brahmā viṣṇuś ca rudraś ca KubjT_25.0*9a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22855524 (0.044):
brahmāpi taiḥ samaṃ devi KubjT_3.5c / brahmā viṣṇuś ca rudraś ca KubjT_24.119c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15547735 (0.052):
icchāśaktiḥ paro rudraḥ % sa śivaḥ parigīyate // SvaT_11.52 // / viṣṇuḥ sadāśivo devo $ brahmā caiveśvarastathā &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27804935 (0.052):
icchāśaktiḥ paro rudraḥ sa śivaḥ parigīyate // SvaT_11.52 // / viṣṇuḥ sadāśivo devo brahmā caiveśvarastathā /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15945175 (0.056):
svayaṃ brahmā svayaṃ viṣṇuḥ sākṣāddevo maheśvaraḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1260403 (0.059):
brahmā viṣṇus tathā rudra KubjT_6.8a / brahmā viṣṇus tathā rudra KubjT_25.43c / brahmā viṣṇustathā rudraḥ SvaT_5.73c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181361 (0.062):
uvācedaṃ sureśvaraḥ KubjT_1.20b / uvācedaṃ harir brahmā KubjT_3.22c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26779868 (0.063):
vidhātā sarvabhūtānāṃ % saṃhartā ca dvijottama // BrP_56.13 // / ahaṃ viṣṇur ahaṃ brahmā $ śakraś cāpi surādhipaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11051184 (0.063):
vidhātā sarvabhūtānāṃ saṃhartā ca dvijottama // BrP_56.13 // / ahaṃ viṣṇur ahaṃ brahmā śakraś cāpi surādhipaḥ /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10854094 (0.063):
ahaṃ brahmā hy ahaṃ viṣṇur ahaṃ rudraḥ prakīrtitaḥ // RKS_113.55 //
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22241273 (0.063):
7.006.005a ahaṃ viṣṇur ahaṃ rudro brahmāhaṃ devarāḍ aham
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26777084 (0.064):
yam āhur jñānagamyeti % vāsudeveti yoginaḥ // BrP_51.3 // / aham eva svayaṃ brahmā $ ahaṃ viṣṇuḥ śivo 'py aham &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11048401 (0.064):
yam āhur jñānagamyeti vāsudeveti yoginaḥ // BrP_51.3 // / aham eva svayaṃ brahmā ahaṃ viṣṇuḥ śivo 'py aham /
aho devyāḥ prabhāvas tu KubjT_1.80a / aho mantrasya māhātmyaṃ KubjT_9.37c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173856 (0.0):
aho tattaraṇopāyaḥ BhStc_90c / aho devyāḥ prabhāvas tu KubjT_1.80a
ahorātraṃ sa jīvati KubjT_23.42d / ahorātrākṣasūtrasya KubjT_18.123a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173937 (0.032):
ahorātraṃ bhramantyete SvaT_10.500c / ahorātraṃ sa jīvati KubjT_23.42d / ahorātraṃ sa jīvati Stk_18.4d
ahorātreṇa lakṣaikaṃ KubjT_18.120a / ahorātropadeśataḥ KubjT_18.119b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173979 (0.011):
ahorātrodayastyaiva SvaT_7.32a / ahorātropadeśataḥ KubjT_18.119b / ahorātroṣito bhūtvā KubjT_22.60a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173963 (0.046):
ahorātreṇa yogīndro Stk_11.10c / ahorātreṇa lakṣaikaṃ KubjT_18.120a / ahorātreṇa suvrate SvaT_7.31d
ahorātroṣito bhūtvā KubjT_22.60a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173983 (0.0):
ahorātrodayastyaiva SvaT_7.32a / ahorātropadeśataḥ KubjT_18.119b / ahorātroṣito bhūtvā KubjT_22.60a
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27386320 (0.018):
ahorātroṣito bhūtvā NsP_56.33c / ahorātroṣito bhūtvā NsP_66.35a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802332 (0.034):
ahorātroṣito bhūtvā YS99v_5c / ahorātroṣito bhūtvā YS99v_6c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8972681 (0.058):
ahorātroṣitaḥ snātvā Par_6.21c / ahorātroṣito bhūtvā YS99v_5c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297073 (0.062):
ahorātroṣitas tiṣṭhej Par_6.15c / ahorātroṣitaḥ snātvā Par_6.21c
aṃ ka madhye karapṛṣṭhe KubjT_4.94a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174003 (0.0):
ahni tiṣṭhanti te sarve SvaT_11.290c / aṃ ka madhye karapṛṣṭhe KubjT_4.94a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19225014 (0.0):
ja ma pūrvau tu aṅgulyau % vāmadakṣiṇagau śubhau // KubjT_4.93 // / aṃ ka madhye karapṛṣṭhe $ dvidhābhūtaṃ prakalpayet &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461880 (0.0):
ja ma pūrvau tu aṅgulyau vāmadakṣiṇagau śubhau // KubjT_4.93 // / aṃ ka madhye karapṛṣṭhe dvidhābhūtaṃ prakalpayet /
aṃ krūraṃ śirasi sthitam KubjT_18.8d / aṃ krūro madhyaghaṇṭānte KubjT_24.16c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174007 (0.0):
aṃ ka madhye karapṛṣṭhe KubjT_4.94a / aṃ krūraṃ śirasi sthitam KubjT_18.8d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174014 (0.0):
aṃ krūraṃ śirasi sthitam KubjT_18.8d / aṃ krūro madhyaghaṇṭānte KubjT_24.16c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19256122 (0.039):
aḥ mahāsenarudras tu $ visargabrahmarandhragaḥ & / aṃ krūro madhyaghaṇṭānte % au 'nugrahīśordhva oṣṭhake // KubjT_24.16 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17492972 (0.039):
aḥ mahāsenarudras tu visargabrahmarandhragaḥ / / aṃ krūro madhyaghaṇṭānte au 'nugrahīśordhva oṣṭhake // KubjT_24.16 //
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19244878 (0.044):
trimūrtinā tu cākrāntaṃ % aṃ krūraṃ śirasi sthitam // KubjT_18.8 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17481736 (0.044):
trimūrtinā tu cākrāntaṃ aṃ krūraṃ śirasi sthitam // KubjT_18.8 //
aṃ pūrveṇa tu bheditam KubjT_7.66d / aṃ pūrveṇa samāyuktam KubjT_5.39c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174021 (0.0):
aṃ krūro madhyaghaṇṭānte KubjT_24.16c / aṃ pūrveṇa tu bheditam KubjT_7.66d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1209392 (0.060):
jha pūrveṇa tu bheditam KubjT_7.64d / jha pūrveṇa samanvitam KubjT_7.55d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1185604 (0.063):
au paścimasamanvitam KubjT_4.102d / au pūrveṇa tu bheditam KubjT_7.60b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1209451 (0.064):
ña pūrveṇa tu bheditam KubjT_7.63d / ña pūrveṇa tu sambhinnaṃ KubjT_7.61a
aḥ au madhya m alaṅkṛtam KubjT_5.36b / aḥ kha madhyagataṃ gṛhya KubjT_7.55c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174060 (0.0):
aṃśenaiva varārohe SvaT_10.975a / aḥ au madhya m alaṅkṛtam KubjT_5.36b / aḥ kha madhyagataṃ gṛhya KubjT_7.55c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19229621 (0.043):
asyoddhāraṃ pravakṣyāmi $ yathāvad anupūrvaśaḥ & / aḥ kha madhyagataṃ gṛhya % jha pūrveṇa samanvitam // KubjT_7.55 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17466487 (0.043):
asyoddhāraṃ pravakṣyāmi yathāvad anupūrvaśaḥ / / aḥ kha madhyagataṃ gṛhya jha pūrveṇa samanvitam // KubjT_7.55 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1236294 (0.052):
na sandhyā ayanaṃ tathā KubjT_5.96d / na sa madhyagataṃ gṛhya KubjT_4.101a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19225124 (0.052):
jha pūrve tu payo jñeyam % amṛtaṃ ca udāhṛtam // KubjT_4.100 // / na sa madhyagataṃ gṛhya $ udaram uddhṛtaṃ 'naghe &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461990 (0.052):
jha pūrve tu payo jñeyam amṛtaṃ ca udāhṛtam // KubjT_4.100 // / na sa madhyagataṃ gṛhya udaram uddhṛtaṃ 'naghe /
aḥ kha madhyagataṃ punaḥ KubjT_7.69b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174061 (0.0):
aḥ au madhya m alaṅkṛtam KubjT_5.36b / aḥ kha madhyagataṃ gṛhya KubjT_7.55c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19229621 (0.043):
asyoddhāraṃ pravakṣyāmi $ yathāvad anupūrvaśaḥ & / aḥ kha madhyagataṃ gṛhya % jha pūrveṇa samanvitam // KubjT_7.55 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17466487 (0.043):
asyoddhāraṃ pravakṣyāmi yathāvad anupūrvaśaḥ / / aḥ kha madhyagataṃ gṛhya jha pūrveṇa samanvitam // KubjT_7.55 //
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19224912 (0.045):
visargānta kha madhyasthaṃ % ka ga madhyagataṃ punaḥ // KubjT_4.87 // / kha paścimaṃ samuddiṣṭaṃ $ paścimottaram eva ca &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461778 (0.045):
visargānta kha madhyasthaṃ ka ga madhyagataṃ punaḥ // KubjT_4.87 // / kha paścimaṃ samuddiṣṭaṃ paścimottaram eva ca /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19229839 (0.051):
viṃśam ekādhikaṃ bhadre $ aḥ kha madhyagataṃ punaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17466706 (0.051):
viṃśam ekādhikaṃ bhadre aḥ kha madhyagataṃ punaḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1236294 (0.052):
na sandhyā ayanaṃ tathā KubjT_5.96d / na sa madhyagataṃ gṛhya KubjT_4.101a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19225124 (0.052):
jha pūrve tu payo jñeyam % amṛtaṃ ca udāhṛtam // KubjT_4.100 // / na sa madhyagataṃ gṛhya $ udaram uddhṛtaṃ 'naghe &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461990 (0.052):
jha pūrve tu payo jñeyam amṛtaṃ ca udāhṛtam // KubjT_4.100 // / na sa madhyagataṃ gṛhya udaram uddhṛtaṃ 'naghe /
aḥ mahāsenarudras tu KubjT_24.16a / aḥ hlā bhīṣaṇasaṃyutā KubjT_24.77d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174071 (0.0):
aḥ kha madhyagataṃ punaḥ KubjT_7.69b / aḥ mahāsenarudras tu KubjT_24.16a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19256113 (0.039):
kha caṇḍo bāhumadhye tu % ka krodhaḥ śikhare sthitaḥ // KubjT_24.15 // / aḥ mahāsenarudras tu $ visargabrahmarandhragaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17492963 (0.039):
kha caṇḍo bāhumadhye tu ka krodhaḥ śikhare sthitaḥ // KubjT_24.15 // / aḥ mahāsenarudras tu visargabrahmarandhragaḥ /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19256960 (0.057):
devikoṭṭe mahākṣetre % aḥ hlā bhīṣaṇasaṃyutā // KubjT_24.77 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17493809 (0.057):
devikoṭṭe mahākṣetre aḥ hlā bhīṣaṇasaṃyutā // KubjT_24.77 //
ā ananto maṇḍale vaktre KubjT_24.20a / ākarṣaṇavidhikriyā KubjT_8.6b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174075 (0.0):
aḥ hlā bhīṣaṇasaṃyutā KubjT_24.77d / ā ananto maṇḍale vaktre KubjT_24.20a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174082 (0.035):
ākarṣagrahaṇe tathā SvaT_4.161d / ākarṣaṇavidhikriyā KubjT_8.6b / ākarṣaṇavidhiṃ prati VT_341b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19256176 (0.053):
ī trimūrtir vāmacakṣuṣi % i sūkṣma dakṣacakṣugaḥ // KubjT_24.19 // / ā ananto maṇḍale vaktre $ a śrīkaṇṭho lalāṭagaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17493026 (0.053):
ī trimūrtir vāmacakṣuṣi i sūkṣma dakṣacakṣugaḥ // KubjT_24.19 // / ā ananto maṇḍale vaktre a śrīkaṇṭho lalāṭagaḥ /
ākarṣavaśam eva ca KubjT_6.48b / ākāśāt patitaṃ toyaṃ KubjT_10.136a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174190 (0.0):
ākāśaṃ sūrya eva ca SvaT_10.1033b / ākāśāt patitaṃ toyaṃ KubjT_10.136a / ākāśādi prayacchanti KubjT_9.39a
ākāśādi prayacchanti KubjT_9.39a / ākāśādiprasādhanam KubjT_8.3b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174198 (0.0):
ākāśāt patitaṃ toyaṃ KubjT_10.136a / ākāśādi prayacchanti KubjT_9.39a
ākāśādiprasiddhyarthaṃ KubjT_8.77c / ākāśe caiva suśroṇi KubjT_25.105c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174202 (0.0):
ākāśādiprasādhanam KubjT_8.3b / ākāśādiprasiddhyarthaṃ KubjT_8.77c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174212 (0.021):
ākāśāvaraṇādūrdhvam SvaT_10.895c / ākāśe caiva suśroṇi KubjT_25.105c / ākāśe tu yathākāśaṃ SvaT_10.885a
ākāśe ravimaṇḍalam KubjT_23.29b / ākṛṣṭo yoginīcakre KubjT_23.58c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174241 (1.192):
ākuñcayati vai kūrmaḥ SvaT_7.314c / ākṛṣṭo yoginīcakre KubjT_23.58c / ākṛṣṭyādiṣu karmasu KubjT_4.48b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174225 (0.058):
ākāśena tvalaṅkṛtam Stk_19.7d / ākāśe ravimaṇḍalam KubjT_23.29b / ākāśe līyamānaṃ tam SvaT_5.65c
ākṛṣṭyādiṣu karmasu KubjT_4.48b / ākṛṣya ca punaḥ punaḥ KubjT_23.14b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174243 (0.0):
ākṛṣṭo yoginīcakre KubjT_23.58c / ākṛṣṭyādiṣu karmasu KubjT_4.48b
ākramed guhyacakraṃ tu KubjT_7.85c / ākramya gandhamārgaṃ tu KubjT_6.66a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174272 (0.0):
ākoṭanamathāstreṇa SvaT_3.64a / ākramed guhyacakraṃ tu KubjT_7.85c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19228182 (0.050):
amṛtākhyā parā yonir % bhāvayen mastakopari // KubjT_6.65 // / ākramya gandhamārgaṃ tu $ yojanā nādiphāntagā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17465048 (0.050):
amṛtākhyā parā yonir bhāvayen mastakopari // KubjT_6.65 // / ākramya gandhamārgaṃ tu yojanā nādiphāntagā /
ākramya pañcamaṃ tatra KubjT_6.73c / ākruṣṭaḥ śatadhā vāpi KubjT_3.55a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174272 (0.0):
ākramya gandhamārgaṃ tu KubjT_6.66a / ākramya pañcamaṃ tatra KubjT_6.73c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174303 (0.034):
ākruṣṭas tāḍitas tasmād SUp_5.39a / ākruṣṭaḥ śatadhā vāpi KubjT_3.55a / ā kṣā maṅgalasaṃyutā KubjT_24.70d
ā kṣā maṅgalasaṃyutā KubjT_24.70d / ākhkhilla bheṭṭā durvasa KubjT_10.6a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174304 (0.0):
ākruṣṭaḥ śatadhā vāpi KubjT_3.55a / ā kṣā maṅgalasaṃyutā KubjT_24.70d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174320 (0.0):
ākhkhilla bheṭṭā durvasa KubjT_10.6a / ākhkhille usi ānnidi KubjT_10.6b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19233126 (0.0):
yasyā lekhanamātreṇa % prasrāvo 'ṅghritalaṃ bhavet // KubjT_10.5 // / ākhkhilla bheṭṭā durvasa $ ākhkhille usi ānnidi &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17469991 (0.0):
yasyā lekhanamātreṇa prasrāvo 'ṅghritalaṃ bhavet // KubjT_10.5 // / ākhkhilla bheṭṭā durvasa ākhkhille usi ānnidi /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22873870 (0.006):
svabhāvaguṇasaṃyuktaṃ KubjT_11.110a / svabhrā caiva nirabhrā ca KubjT_24.98c / svamanīṣikato 'nyathā KubjT_16.108a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19252220 (0.014):
mantragarbhā mahādevī % viśrutā bhuvanatraye // KubjT_22.17 // / yryauṃ rryauṃ lryauṃ vryauṃ śryauṃ ṣryauṃ sryauṃ hryauṃ kṣryauṃ
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17489070 (0.014):
mantragarbhā mahādevī viśrutā bhuvanatraye // KubjT_22.17 // / yryauṃ rryauṃ lryauṃ vryauṃ śryauṃ ṣryauṃ sryauṃ hryauṃ kṣryauṃ
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22872686 (0.022):
subhagaṃ priyadarśanam KubjT_3.41d / subhaṭā ca bhaṭodbhavā KubjT_21.107b / subhaṭodbhaṭā vikaṭā KubjT_21.45a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19233206 (0.025):
hāsvā yairīśvaṇḍemucā kterahāma ktera ktera oṃ || KubjT_10.12 ||
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1287062 (0.028):
vardhataikaikahelayā KubjT_17.46d / vardhamānī m upālambhī KubjT_25.112c / vardhamānyāditaḥ kramāt KubjT_25.113b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1309963 (0.031):
sa yogyaḥ kramiko śiṣyo KubjT_3.114a / saradvīpādhivāsitā[ḥ] KubjT_21.100b / saradvīpe suvāsinaḥ KubjT_21.81b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22855927 (0.036):
bhānur anantahetuś ca KubjT_2.96c / bhānuvatyā ca śrībalā KubjT_2.94d / bhāratīśaṅkhikāvadhim KubjT_17.88d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1209682 (0.037):
ḍālāḥ syuḥ pañcaviṃśati KubjT_16.65b / ḍikkariyāṇa lampārṇaṃ KubjT_18.92c / ḍiṇḍitriyugalorubhyāṃ KubjT_12.35c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1262412 (0.039):
bhīmanādaṃ ca tāluke KubjT_25.93d / bhīmanādā jayantikā KubjT_25.49b / bhīmarāvā surāvā ca KubjT_21.70c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1323498 (0.042):
svamanīṣikato 'nyathā KubjT_16.108a / svamanīṣikāto 'nyathā KubjT_7.26a
ākhkhille usi ānnidi KubjT_10.6b / āgacched ghaṇṭikāśrayam KubjT_9.19b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174321 (0.0):
ākhkhilla bheṭṭā durvasa KubjT_10.6a / ākhkhille usi ānnidi KubjT_10.6b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19233126 (0.0):
yasyā lekhanamātreṇa % prasrāvo 'ṅghritalaṃ bhavet // KubjT_10.5 // / ākhkhilla bheṭṭā durvasa $ ākhkhille usi ānnidi &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17469991 (0.0):
yasyā lekhanamātreṇa prasrāvo 'ṅghritalaṃ bhavet // KubjT_10.5 // / ākhkhilla bheṭṭā durvasa ākhkhille usi ānnidi /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174336 (0.038):
āgacchet kṛpaṇaṃ punaḥ SUp_6.113b / āgacched ghaṇṭikāśrayam KubjT_9.19b / āgataṃ jñānamuttamam MrgT_1,1.22b
āgataṃ tu gajaṃ śrutvā KubjT_20.71a / āgataṃ tu mamāśrame KubjT_1.10d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174351 (0.0):
āgataṃ jñānamuttamam MrgT_1,1.22b / āgataṃ tu gajaṃ śrutvā KubjT_20.71a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19249754 (0.0):
hastyandhavad vibhajyante % dṛṣtihīnā yatas tu te // KubjT_20.70 // / āgataṃ tu gajaṃ śrutvā $ andhavṛndena sau vṛtaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17486609 (0.0):
hastyandhavad vibhajyante dṛṣtihīnā yatas tu te // KubjT_20.70 // / āgataṃ tu gajaṃ śrutvā andhavṛndena sau vṛtaḥ /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19219172 (0.031):
tāvat paśyati śrīnātham % āgataṃ tu mamāśrame // KubjT_1.10 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456043 (0.031):
tāvat paśyati śrīnātham āgataṃ tu mamāśrame // KubjT_1.10 //
āgataṃ na tyajed vastuṃ KubjT_3.47a / āgataṃ rakṣayet kālaṃ KubjT_10.2a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174360 (0.0):
āgataṃ tu mamāśrame KubjT_1.10d / āgataṃ na tyajed vastuṃ KubjT_3.47a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19222503 (0.028):
ācārapālakaṃ dhīraṃ % samayeṣu kṛtāspadam // KubjT_3.46 // / āgataṃ na tyajed vastuṃ $ yo gatvā na parigrahet &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459370 (0.028):
ācārapālakaṃ dhīraṃ samayeṣu kṛtāspadam // KubjT_3.46 // / āgataṃ na tyajed vastuṃ yo gatvā na parigrahet /
āgatā tu punas tatra KubjT_2.120c / āgatya khecarīcakrāc KubjT_2.55a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174362 (0.0):
āgataṃ na tyajed vastuṃ KubjT_3.47a / āgataṃ rakṣayet kālaṃ KubjT_10.2a / āgatā tu punas tatra KubjT_2.120c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174375 (0.0):
āgatā soma maṇḍalāt GorS(1)_56b / āgatya khecarīcakrāc KubjT_2.55a / āgatya khecarīcakrāt KubjT_2.41c
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457839 (0.030):
jālandharādhipatyatvaṃ bhaviṣyaty acireṇa tu // KubjT_2.54 // / āgatya khecarīcakrāc chrīsiddhakauṇḍalīśvaraḥ /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19220971 (0.040):
jālandharādhipatyatvaṃ % bhaviṣyaty acireṇa tu // KubjT_2.54 // / āgatya khecarīcakrāc $ chrīsiddhakauṇḍalīśvaraḥ &
āgatya khecarīcakrāt KubjT_2.41c / āgantuṃ khecarīcakrāt KubjT_2.75c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174374 (0.0):
āgatya khecarīcakrāc KubjT_2.55a / āgatya khecarīcakrāt KubjT_2.41c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174387 (1.192):
āgantukāśca bodhavyāḥ SvaT_10.1102a / āgantuṃ khecarīcakrāt KubjT_2.75c / āgamas tatra sūtrārtho KubjT_4.56a
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457839 (0.052):
jālandharādhipatyatvaṃ bhaviṣyaty acireṇa tu // KubjT_2.54 // / āgatya khecarīcakrāc chrīsiddhakauṇḍalīśvaraḥ /
āgamas tatra sūtrārtho KubjT_4.56a / āgamaṃ gopayet sadā KubjT_23.78d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174395 (0.0):
āgantuṃ khecarīcakrāt KubjT_2.75c / āgamas tatra sūtrārtho KubjT_4.56a
āgamaṃ maṇḍalādyais tu KubjT_25.194c / āgamaṃ yaḥ paṭhed idam KubjT_19.120b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174402 (0.0):
āgamaṃ gopayet sadā KubjT_23.78d / āgamaṃ maṇḍalādyais tu KubjT_25.194c
āgamādhārabhāṇḍasya KubjT_25.199a / āgame pūjite sarvaṃ KubjT_25.221a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174423 (0.051):
āgamena tu labhyate SvaT_4.340b / āgame pūjite sarvaṃ KubjT_25.221a / āgamaiḥ sopapattikaiḥ SRtp_237b
āgamoktaṃ na jānatha KubjT_12.16b / āgamo 'yaṃ tad eva hi KubjT_25.220d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174432 (0.0):
āgamaiḥ sopapattikaiḥ SRtp_237b / āgamoktaṃ na jānatha KubjT_12.16b
āgamo vidhir eva ca KubjT_4.35b / āgneyī cāṣṭamaṃ priye KubjT_5.15d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174524 (0.028):
āgneyāstu gaṇeśvarāḥ SvaT_10.864d / āgneyī cāṣṭamaṃ priye KubjT_5.15d / āgneyī nābhimadhyataḥ SvaT_7.299d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174443 (0.038):
āgamo 'pi padaistaistaiḥ SRtp_220c / āgamo 'yaṃ tad eva hi KubjT_25.220d / āgamo vidhir eva ca KubjT_4.35b
āgneyīṃ diśam āśritā KubjT_24.72b / āgneyyāṃ tu yadā bhinnāṃ KubjT_19.82c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174568 (0.0):
āgneyyāṃ kārayetkuṇḍaṃ Stk_7.5c / āgneyyāṃ tu yadā bhinnāṃ KubjT_19.82c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174532 (0.037):
āgneyī nābhimadhyataḥ SvaT_7.299d / āgneyīṃ diśam āśritā KubjT_24.72b / āgneyīṃ dhāraṇāṃ dhyātvā SvaT_3.134c
āgneyyāṃ hṛdayaṃ nyasya KubjT_8.27a / ācacakṣva prayatnena KubjT_11.38c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174596 (0.0):
āgneyyāṃ hṛdayaṃ nyasya KubjT_8.27a / āgneyyāṃ hṛdayaṃ nyasya Stk_7.7c / ācacakṣva prayatnena KubjT_11.38c
ācacakṣva prayatnena KubjT_16.16c / ācaranti ca ye mūḍhāḥ KubjT_25.167c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174596 (0.0):
āgneyyāṃ hṛdayaṃ nyasya Stk_7.7c / ācacakṣva prayatnena KubjT_11.38c / ācacakṣva prayatnena KubjT_16.16c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174619 (0.0):
ācamya sakalīkṛtya SvaT_4.534a / ācaranti ca ye mūḍhāḥ KubjT_25.167c / ācarec chaktibhiḥ saha KubjT_25.154b
ācarec chaktibhiḥ saha KubjT_25.154b / ācārapālakaṃ dhīraṃ KubjT_3.46c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174620 (0.0):
ācaranti ca ye mūḍhāḥ KubjT_25.167c / ācarec chaktibhiḥ saha KubjT_25.154b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174648 (0.011):
ācārapathadarśakam SvaT_5.45d / ācārapālakaṃ dhīraṃ KubjT_3.46c
ācāraṃ parameśvara KubjT_25.156d / ācāryāḥ sūtakeva hi KubjT_3.93b
ājñā kramati bhaktānām KubjT_19.31c / ājñākramaṃ vinā lokas KubjT_20.79c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174806 (0.0):
ājānu nāsikāṃ nayet ToT_2.19b / ājñā kramati bhaktānām KubjT_19.31c / ājñākramaṃ vinā lokas KubjT_20.79c
ājñāguṇamahodayam KubjT_1.40b / ājñāguṇamahodayam KubjT_1.42b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174817 (0.0):
ājñākramaṃ vinā lokas KubjT_20.79c / ājñāguṇamahodayam KubjT_1.40b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19219570 (0.064):
pūrvasandarśitaṃ deva $ ājñāguṇamahodayam & / tadbhraṃśād bhraṃśam utpannam % ato 'rthaṃ kathaya sphuṭam // KubjT_1.40
ājñāguṇavidhāyinam KubjT_10.117d / ājñātatparabhāvajñaḥ KubjT_25.184a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174819 (0.0):
ājñākramaṃ vinā lokas KubjT_20.79c / ājñāguṇamahodayam KubjT_1.40b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174833 (0.0):
ājñācakre ca japtavye ToT_9.31c / ājñātatparabhāvajñaḥ KubjT_25.184a / ājñātaḥ sampravartate KubjT_3.39b
ājñātaḥ sampravartate KubjT_3.39b / ājñātaḥ sampravartate KubjT_19.67b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174838 (0.0):
ājñātatparabhāvajñaḥ KubjT_25.184a / ājñātaḥ sampravartate KubjT_3.39b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174847 (5.960):
ājñātaḥ sampravartate KubjT_19.67b / ājñātaḥ sampravartante KubjT_14.22c
ājñātaḥ sampravartante KubjT_14.22c / ājñātaḥ sampravarteta KubjT_3.84c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174848 (0.0):
ājñātatparabhāvajñaḥ KubjT_25.184a / ājñātaḥ sampravartate KubjT_3.39b / ājñātaḥ sampravartate KubjT_19.67b
ājñātaḥ sampravarteta KubjT_10.68c / ājñātaḥ sampravarteta KubjT_10.75c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174850 (0.0):
ājñātatparabhāvajñaḥ KubjT_25.184a / ājñātaḥ sampravartate KubjT_3.39b / ājñātaḥ sampravartate KubjT_19.67b
ājñā tu dvividhā proktā KubjT_3.108a / ājñāto guṇam aiśvaryaṃ KubjT_1.36a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174854 (0.0):
ājñātaḥ sampravarteta KubjT_10.68c / ājñātaḥ sampravarteta KubjT_10.75c / ājñā tu dvividhā proktā KubjT_3.108a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174863 (0.0):
ājñā tu dvividhā proktā KubjT_3.108a / ājñāto guṇam aiśvaryaṃ KubjT_1.36a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19223353 (0.049):
vāñchitaṃ labhate sarvaṃ % yadi bhaktiḥ suniścalā // KubjT_3.107 // / ājñā tu dvividhā proktā $ sādhakānugrahātmikā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460217 (0.049):
vāñchitaṃ labhate sarvaṃ yadi bhaktiḥ suniścalā // KubjT_3.107 // / ājñā tu dvividhā proktā sādhakānugrahātmikā /
ājñāto guṇam aiśvaryaṃ KubjT_2.31c / ājñāto guṇasadbhāvaṃ KubjT_1.38a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174868 (0.0):
ājñā tu dvividhā proktā KubjT_3.108a / ājñāto guṇam aiśvaryaṃ KubjT_1.36a
ājñāto jñāpitaṃ tvayā KubjT_1.39d / ājñāto bhukti muktiś ca KubjT_3.107a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174875 (0.0):
ājñāto guṇasadbhāvaṃ KubjT_1.38a / ājñāto jñāpitaṃ tvayā KubjT_1.39d
ājñāto bhuñjate kālaṃ KubjT_17.112c / ājñādvāreṇa me 'khilam KubjT_1.38d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174882 (0.0):
ājñāto bhukti muktiś ca KubjT_3.107a / ājñāto bhuñjate kālaṃ KubjT_17.112c
ājñādhāragataṃ hy etat KubjT_10.49c / ājñādhyānaṃ tu śāmbhavam KubjT_13.78b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174890 (0.0):
ājñādvāreṇa me 'khilam KubjT_1.38d / ājñādhāragataṃ hy etat KubjT_10.49c
ājñānandakulārṇavam KubjT_20.81b / ājñānandakramārṇavam KubjT_22.67d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174900 (0.0):
ājñādhyānaṃ tu śāmbhavam KubjT_13.78b / ājñānandakulārṇavam KubjT_20.81b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174913 (0.016):
ājñānandaguṇojjvalam KubjT_1.32d / ājñānandasamāviṣṭā KubjT_2.6a / ājñānandasamekatvaṃ KubjT_2.57c
ājñānandaguṇojjvalam KubjT_1.32d / ājñānandasamāviṣṭā KubjT_2.6a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174913 (0.0):
ājñānandakulārṇavam KubjT_20.81b / ājñānandakramārṇavam KubjT_22.67d / ājñānandaguṇojjvalam KubjT_1.32d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19219470 (0.0):
tataḥ sampāditaṃ śīghram % ājñānandaguṇojjvalam // KubjT_1.32 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17456341 (0.0):
tataḥ sampāditaṃ śīghram ājñānandaguṇojjvalam // KubjT_1.32 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175046 (0.059):
ājñārūpojjvalaṃ param KubjT_19.68b / ājñārthī tu na vañcayet KubjT_10.144d
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457198 (0.064):
vāmaprasāritakarā vāmadevī m uvāca ha // KubjT_2.5 // / ājñānandasamāviṣṭā stutyānandākulīkṛtā /
ājñānandasamekatvaṃ KubjT_2.57c / ājñānandāvabodhakam KubjT_2.120b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174917 (0.0):
ājñānandasamāviṣṭā KubjT_2.6a / ājñānandasamekatvaṃ KubjT_2.57c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19220327 (0.012):
vāmaprasāritakarā % vāmadevī m uvāca ha // KubjT_2.5 // / ājñānandasamāviṣṭā $ stutyānandākulīkṛtā &
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174900 (0.016):
ājñānandakulārṇavam KubjT_20.81b / ājñānandakramārṇavam KubjT_22.67d
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457198 (0.062):
vāmaprasāritakarā vāmadevī m uvāca ha // KubjT_2.5 // / ājñānandasamāviṣṭā stutyānandākulīkṛtā /
ājñānande samutpanne KubjT_10.107a / ājñānalavatī dīkṣā KubjT_10.70c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174926 (0.0):
ājñānandāvabodhakam KubjT_2.120b / ājñānande samutpanne KubjT_10.107a
ājñāniṣṭho guṇaśreṣṭhaḥ KubjT_18.85c / ājñā netradvayāntare KubjT_11.35d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174936 (0.0):
ājñānalavatī dīkṣā KubjT_10.70c / ājñāniṣṭho guṇaśreṣṭhaḥ KubjT_18.85c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19235623 (0.016):
viśuddhiḥ kaṇṭhadeśe tu % ājñā netradvayāntare // KubjT_11.35 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17472484 (0.016):
viśuddhiḥ kaṇṭhadeśe tu ājñā netradvayāntare // KubjT_11.35 //
ājñāpurasya madhyasthā KubjT_15.54a / ājñāpuṣpaiḥ prapūjayet KubjT_17.11d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174942 (0.0):
ājñā netradvayāntare KubjT_11.35d / ājñāpurasya madhyasthā KubjT_15.54a
ājñāpuṣpopaśobhāḍhyaṃ KubjT_16.65c / ājñāpūrvaṃ kulodbhavam KubjT_11.33b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174952 (0.0):
ājñāpuṣpaiḥ prapūjayet KubjT_17.11d / ājñāpuṣpopaśobhāḍhyaṃ KubjT_16.65c
ājñābhedadvayaṃ nātha KubjT_11.38a / ājñābhedadvayaṃ nāthe hy KubjT_13.86c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174974 (0.0):
ājñā bhagavataś caiṣā VT_359c / ājñābhedadvayaṃ nātha KubjT_11.38a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19239106 (0.052):
ājñābhedadvayaṃ nāthe hy % etat tat paramārthataḥ // KubjT_13.86 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17475969 (0.052):
ājñābhedadvayaṃ nāthe hy etat tat paramārthataḥ // KubjT_13.86 //
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19235657 (0.055):
śrīkubjikā uvāca / ājñābhedadvayaṃ nātha $ kathaṃ tat parameśvara &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17472518 (0.055):
śrīkubjikā uvāca / ājñābhedadvayaṃ nātha kathaṃ tat parameśvara /
ājñābhedadvayaṃ viduḥ KubjT_11.37d / ājñābhedam ataḥ śṛṇu KubjT_13.53b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174982 (0.0):
ājñābhedadvayaṃ nātha KubjT_11.38a / ājñābhedadvayaṃ nāthe KubjT_13.86c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19235651 (0.042):
catuṣkalaṃ tu ādhāram % ājñābhedadvayaṃ viduḥ // KubjT_11.37 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17472512 (0.042):
catuṣkalaṃ tu ādhāram ājñābhedadvayaṃ viduḥ // KubjT_11.37 //
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19239106 (0.048):
ājñābhedadvayaṃ nāthe hy % etat tat paramārthataḥ // KubjT_13.86 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17475969 (0.048):
ājñābhedadvayaṃ nāthe hy etat tat paramārthataḥ // KubjT_13.86 //
ājñābhyāse na muktis tu KubjT_13.59a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174988 (0.0):
ājñābhedam ataḥ śṛṇu KubjT_13.53b / ājñābhyāse na muktis tu KubjT_13.59a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19238738 (0.0):
tadāsau kramikaḥ proktaḥ % kramatulyo 'thavā hi saḥ // KubjT_13.58 // / ājñābhyāse na muktis tu $ yāvāmnayo na veditaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17475599 (0.0):
tadāsau kramikaḥ proktaḥ kramatulyo 'thavā hi saḥ // KubjT_13.58 // / ājñābhyāse na muktis tu yāvāmnayo na veditaḥ /
ājñāmandiraśobhitā KubjT_15.76b / ājñāmātreṇa santuṣṭo KubjT_3.110a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174995 (0.0):
ājñābhyāse na muktis tu KubjT_13.59a / ājñāmandiraśobhitā KubjT_15.76b
ājñāmoghakuleśvaraḥ KubjT_14.52d / ājñāmoghakramaṃ viduḥ KubjT_3.118b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175011 (0.0):
ājñā me dīyatāṃ nātha SvaT_4.225c / ājñāmoghakuleśvaraḥ KubjT_14.52d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19240007 (0.033):
kulasiddhādhipo deva % ājñāmoghakuleśvaraḥ // KubjT_14.52 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17476869 (0.043):
kulasiddhādhipo deva ājñāmoghakuleśvaraḥ // KubjT_14.52 //
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19223485 (0.053):
krameṇa vihitā cājñā $ ājñāmoghakramaṃ viduḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460349 (0.053):
krameṇa vihitā cājñā ājñāmoghakramaṃ viduḥ /
ājñāmoghapadaṃ khañji KubjT_17.62a / ājñā yadi pramāṇo 'sti KubjT_23.143a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175019 (0.0):
ājñāmoghakuleśvaraḥ KubjT_14.52d / ājñāmoghakramaṃ viduḥ KubjT_3.118b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19244038 (0.047):
kramaṃ vakṣyāmi divyaughaṃ % sāmarthyādinirākulam // KubjT_17.61 // / ājñāmoghapadaṃ khañji $ dvitīyaṃ kubjinīpadam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17480897 (0.047):
kramaṃ vakṣyāmi divyaughaṃ sāmarthyādinirākulam // KubjT_17.61 // / ājñāmoghapadaṃ khañji dvitīyaṃ kubjinīpadam /
ājñāyā guṇam aiśvaryaṃ KubjT_3.117a / ājñāyuktaḥ subhāvitaḥ KubjT_3.81b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175029 (0.0):
ājñā yadi pramāṇo 'sti KubjT_23.143a / ājñāyā guṇam aiśvaryaṃ KubjT_3.117a
ājñāyogaṃ kriyāmantraṃ KubjT_3.61a / ājñāyogena sarvathā KubjT_19.73b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175038 (0.0):
ājñāyuktaḥ subhāvitaḥ KubjT_3.81b / ājñāyogaṃ kriyāmantraṃ KubjT_3.61a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19222701 (0.034):
na rohati yathā bījaṃ % dagdhaṃ tadvad idaṃ priye // KubjT_3.60 // / ājñāyogaṃ kriyāmantraṃ $ muṣitvā yaḥ palāyate &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459568 (0.034):
na rohati yathā bījaṃ dagdhaṃ tadvad idaṃ priye // KubjT_3.60 // / ājñāyogaṃ kriyāmantraṃ muṣitvā yaḥ palāyate /
ājñāyoniphalaṃ labhet KubjT_16.37d / ājñārūpojjvalaṃ param KubjT_19.68b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175048 (0.0):
ājñāyogena sarvathā KubjT_19.73b / ājñāyoniphalaṃ labhet KubjT_16.37d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19242228 (0.013):
asya pūjāvidhānena % ājñāyoniphalaṃ labhet // KubjT_16.37 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17479088 (0.013):
asya pūjāvidhānena ājñāyoniphalaṃ labhet // KubjT_16.37 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174903 (0.059):
ājñānandaguṇojjvalam KubjT_1.32d / ājñānandasamāviṣṭā KubjT_2.6a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1227227 (0.062):
divyājñāto 'sya sambhavaḥ KubjT_16.104d / divyājñāparamojjvalam KubjT_19.68d
ājñārthī tu na vañcayet KubjT_10.144d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175054 (0.0):
ājñārūpojjvalaṃ param KubjT_19.68b / ājñārthī tu na vañcayet KubjT_10.144d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19234994 (1.192):
liṅgino vā dvijanmā vā % ājñārthī tu na vañcayet // KubjT_10.144 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17471855 (1.192):
liṅgino vā dvijanmā vā ājñārthī tu na vañcayet // KubjT_10.144 //
ājñālabdhaparo bhaktaś KubjT_13.44c / ājñālabdharasāsvādās KubjT_16.57a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175063 (0.0):
ājñārthī tu na vañcayet KubjT_10.144d / ājñālabdhaparo bhaktaś KubjT_13.44c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19242488 (0.031):
yatra siddhakramo bhadre % tatredaṃ gopitaṃ mayā // KubjT_16.56 // / ājñālabdharasāsvādās $ tyajantīdaṃ sudurlabham &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17479348 (0.031):
yatra siddhakramo bhadre tatredaṃ gopitaṃ mayā // KubjT_16.56 // / ājñālabdharasāsvādās tyajantīdaṃ sudurlabham /
ājñāvabodhajananī KubjT_19.65a / ājñāviddhas tathāpy evaṃ KubjT_3.104c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175070 (0.0):
ājñālabdharasāsvādās KubjT_16.57a / ājñāvabodhajananī KubjT_19.65a
ājñāvedhādikā siddhiḥ KubjT_18.50c / ājñāśūladharaṃ vibhum KubjT_16.69d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175079 (0.0):
ājñāvabodhajananī KubjT_19.65a / ājñāviddhas tathāpy evaṃ KubjT_3.104c / ājñāvedhādikā siddhiḥ KubjT_18.50c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19242657 (0.031):
vaḍavānala m āsīnam % ājñāśūladharaṃ vibhum // KubjT_16.69 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17479517 (0.031):
vaḍavānala m āsīnam ājñāśūladharaṃ vibhum // KubjT_16.69 //
ājñāśravaṇatatparaḥ KubjT_3.124d / ājñāśrutaṃ samastedaṃ KubjT_25.201a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175089 (0.0):
ājñāśūladharaṃ vibhum KubjT_16.69d / ājñāśravaṇatatparaḥ KubjT_3.124d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19261273 (0.053):
prerayitvāditoddiṣṭā % atrājñānavirodhinī // KubjT_25.200 // / ājñāśrutaṃ samastedaṃ $ dṛṣṭam asmād virjṛmbhitam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17498120 (0.053):
prerayitvāditoddiṣṭā atrājñānavirodhinī // KubjT_25.200 // / ājñāśrutaṃ samastedaṃ dṛṣṭam asmād virjṛmbhitam /
ājñāsanasamārūḍhaṃ KubjT_1.33a / ājñāsamayagocare KubjT_2.12b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175094 (0.0):
ājñāśrutaṃ samastedaṃ KubjT_25.201a / ājñāsanasamārūḍhaṃ KubjT_1.33a
ājñāsiddhikulānvaye KubjT_25.175b / ājñāsiddhipradātārā KubjT_25.175a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175109 (0.0):
ājñāsiddhamasaṃśayam MrgT_3.38b / ājñāsiddhikulānvaye KubjT_25.175b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19260912 (0.051):
ājñāsiddhipradātārā $ ājñāsiddhikulānvaye &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17497760 (0.051):
ājñāsiddhipradātārā ājñāsiddhikulānvaye /
ājñāsūtraprayoktā sā KubjT_16.107a / ājñāsphurantam ānandaṃ KubjT_3.68a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175114 (0.0):
ājñāsiddhikulānvaye KubjT_25.175b / ājñāsiddhipradātārā KubjT_25.175a / ājñāsūtraprayoktā sā KubjT_16.107a
ājñāhīne parokṣatvaṃ KubjT_3.83a / ājñāṃ dattvā tu śāmbhavīm KubjT_2.30b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175119 (0.0):
ājñāsphurantam ānandaṃ KubjT_3.68a / ājñāhīne parokṣatvaṃ KubjT_3.83a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175130 (0.0):
ājñāṃ dattāṃ vibhāvayet SvaT_3.93b / ājñāṃ dattvā tu śāmbhavīm KubjT_2.30b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19220652 (0.049):
tacchāyāṃ niścalāṃ kṛtvā $ ājñāṃ dattvā tu śāmbhavīm & / atra yo viśate kaścit % sa me tulyo bhaviṣyati // KubjT_2.30 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457523 (0.049):
tacchāyāṃ niścalāṃ kṛtvā ājñāṃ dattvā tu śāmbhavīm / / atra yo viśate kaścit sa me tulyo bhaviṣyati // KubjT_2.30 //
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19223016 (0.058):
acireṇa bhavaty upaladbhiguṇā % aṇimādiguṇāṣṭakaśambhupadam // KubjT_3.82 / ājñāhīne parokṣatvaṃ $ trayāṇāṃ darśitaṃ mayā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459883 (0.058):
acireṇa bhavaty upaladbhiguṇā aṇimādiguṇāṣṭakaśambhupadam // KubjT_3.82 // / ājñāhīne parokṣatvaṃ trayāṇāṃ darśitaṃ mayā /
ājñāṃ dattvā prapūjitvā KubjT_19.45c / ājñeyaṃ sakalā devī KubjT_16.104c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175134 (0.0):
ājñāṃ dattāṃ vibhāvayet SvaT_3.93b / ājñāṃ dattvā tu śāmbhavīm KubjT_2.30b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19220652 (0.061):
tacchāyāṃ niścalāṃ kṛtvā $ ājñāṃ dattvā tu śāmbhavīm & / atra yo viśate kaścit % sa me tulyo bhaviṣyati // KubjT_2.30 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17457523 (0.061):
tacchāyāṃ niścalāṃ kṛtvā ājñāṃ dattvā tu śāmbhavīm / / atra yo viśate kaścit sa me tulyo bhaviṣyati // KubjT_2.30 //
āṭṭi vasaṃ viha pūrvasa KubjT_10.6c / āṇavaṃ raudra śāmbhavam KubjT_15.80b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175179 (0.063):
āṭṭi vasaṃ viha pūrvasa KubjT_10.6c / āṇavaṃ cinnabho muhuḥ SRtp_188d
ātmakīrtikumārikā KubjT_2.118b / ātmacāragatiṃ jñātvā KubjT_5.110a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175211 (0.0):
ātmakārye 'pi kīrtitaḥ SRtp_151d / ātmakīrtikumārikā KubjT_2.118b / ātmacāragatiṃ jñātvā KubjT_5.110a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19226787 (0.054):
icchā jñānī kriyā śāntā % krameṇaiva surārcite // KubjT_5.109 // / ātmacāragatiṃ jñātvā $ japaḥ kāryaḥ sadā budhaiḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17463654 (0.054):
icchā jñānī kriyā śāntā krameṇaiva surārcite // KubjT_5.109 // / ātmacāragatiṃ jñātvā japaḥ kāryaḥ sadā budhaiḥ /
ātmatattvagataṃ piṇḍaṃ KubjT_18.109c / ātmatattvaṃ vicintayet KubjT_9.21b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175222 (0.0):
ātmajñānakriyānvitaḥ SvaT_4.388b / ātmatattvagataṃ piṇḍaṃ KubjT_18.109c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175248 (0.029):
ātmatattvaṃ nyasenmūrdhni VT_81a / ātmatattvaṃ vicintayet KubjT_9.21b / ātmatattvānurañjitāḥ SvaT_4.392d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19246693 (0.061):
akulīnatanur baddhaḥ $ paratattvatrayeṇa tu & / ātmatattvagataṃ piṇḍaṃ % satataṃ yogam abhyaset // KubjT_18.109 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17483549 (0.061):
akulīnatanur baddhaḥ paratattvatrayeṇa tu / / ātmatattvagataṃ piṇḍaṃ satataṃ yogam abhyaset // KubjT_18.109 //
ātmatulyas tvayā kila KubjT_1.24b / ātmanaś ca parasya ca KubjT_18.80b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175292 (0.0):
ātmadravyāpahāraṇam SvaT_4.24b / ātmanaś ca parasya ca KubjT_18.80b / ātmanaś ca parasya ca KubjT_23.1b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175268 (0.016):
ātmatattve tu homayet SvaT_4.211b / ātmatulyas tvayā kila KubjT_1.24b
ātmanaś ca parasya ca KubjT_23.1b / ātmanaś ca parasya vā KubjT_19.55d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175292 (0.0):
ātmadravyāpahāraṇam SvaT_4.24b / ātmanaś ca parasya ca KubjT_18.80b / ātmanaś ca parasya ca KubjT_23.1b
ātmanaś ca parasyaiva KubjT_23.131c / ātmanaḥ kurute dhruvam KubjT_23.125b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175299 (0.0):
ātmadravyāpahāraṇam SvaT_4.24b / ātmanaś ca parasya ca KubjT_18.80b / ātmanaś ca parasya ca KubjT_23.1b
ātmanaḥ sampravartate KubjT_12.44d / ātmanā ca dhanenaiva KubjT_3.50a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175299 (0.0):
ātmanaś ca parasyaiva KubjT_23.131c / ātmanaḥ kurute dhruvam KubjT_23.125b / ātmanaḥ sampravartate KubjT_12.44d
ātmanāma samālikhet KubjT_9.52b / ātmano 'py ardhakoṭyante KubjT_11.80c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175364 (0.0):
ātmano niṣkaloccāraṃ SvaT_4.46c / ātmano 'py ardhakoṭyante KubjT_11.80c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175333 (0.043):
ātmanā badhyatehyātmā SvaT_10.360c / ātmanāma samālikhet KubjT_9.52b
ātmano hanane kṛte KubjT_23.110b / ātmabimbapurasthaṃ tu KubjT_12.26c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175419 (0.0):
ātmaprāṇe niyojayet SvaT_5.53d / ātmabimbapurasthaṃ tu KubjT_12.26c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175396 (0.049):
ātmano vā parasya vā SUp_7.55d / ātmano hanane kṛte KubjT_23.110b / ātmano hyaśiracchāyāṃ SvaT_7.268a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19237077 (0.062):
ātmabimbapurasthaṃ tu % bimbā sāvaśyasiddhidā // KubjT_12.26 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17473939 (0.062):
ātmabimbapurasthaṃ tu bimbā sāvaśyasiddhidā // KubjT_12.26 //
ātmabījaṃ śivātmakam KubjT_4.98b / ātmabhedaprakāśakaḥ KubjT_2.91b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175428 (0.0):
ātmabījasamanvitam SvaT_6.67b / ātmabījaṃ śivātmakam KubjT_4.98b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175447 (0.0):
ātmabodhe sthitonmanāḥ SvaT_4.436d / ātmabhedaprakāśakaḥ KubjT_2.91b / ātmamātrodbhavā hy evaṃ KubjT_15.12a
ātmamātrodbhavā hy evaṃ KubjT_15.12a / ātmamātryaṣṭakaṃ proktam KubjT_15.14c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175455 (0.0):
ātmabhedaprakāśakaḥ KubjT_2.91b / ātmamātrodbhavā hy evaṃ KubjT_15.12a
ātmalagnasvarūpeṇa KubjT_11.85a / ātmaliṅgoparisthitam KubjT_13.13d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175478 (0.0):
ātmalālendriyairyuktaṃ SvaT_6.66a / ātmaliṅgoparisthitam KubjT_13.13d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175467 (0.015):
ātmarakṣāstraprākāra SvaT_4.37c / ātmalagnasvarūpeṇa KubjT_11.85a / ātmalālendriyairyuktaṃ SvaT_6.66a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19238105 (0.047):
mukhena mukham ālagnaṃ hy % ātmaliṅgoparisthitam // KubjT_13.13 // / bhāvānandarasālāḍhyaṃ $ helādolair vyavasthitam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17474965 (0.047):
mukhena mukham ālagnaṃ hy ātmaliṅgoparisthitam // KubjT_13.13 // / bhāvānandarasālāḍhyaṃ helādolair vyavasthitam /
ātmavanto mahotsāha KubjT_12.46c / ātmavittānusāreṇa KubjT_25.219a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175481 (0.0):
ātmaliṅgoparisthitam KubjT_13.13d / ātmavanto mahotsāha KubjT_12.46c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175507 (0.0):
ātmavittatra pūrvavat SvaT_5.81b / ātmavittānusāreṇa KubjT_25.219a / ātmavido na manyante KubjT_23.109a
ātmavido na manyante KubjT_23.109a / ātmaśaktiśivātmakam KubjT_12.56b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175511 (0.0):
ātmavittānusāreṇa KubjT_25.219a / ātmavido na manyante KubjT_23.109a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175544 (1.192):
ātmaśakticarāḥ sadā SvaT_7.11d / ātmaśaktiśivātmakam KubjT_12.56b
ātmasambhāvitaḥ kudhīḥ KubjT_3.130d / ātmasambhāvitaḥ kudhīḥ KubjT_12.7b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175555 (0.0):
ātmasamarpaṇaṃ kṛtvā ToT_3.79a / ātmasambhāvitaḥ kudhīḥ KubjT_3.130d / ātmasambhāvitaḥ kudhīḥ KubjT_12.7b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1273699 (0.056):
ya evaṃ kurute kudhīḥ KubjT_10.110b / ya evaṃ manyate kudhīḥ KubjT_10.75b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19223664 (0.062):
apamānya yadā hy etān % ātmasambhāvitaḥ kudhīḥ // KubjT_3.130 // / prāyaścittī salakṣeṇa $ śudhyate gurupūjayā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460528 (0.062):
apamānya yadā hy etān ātmasambhāvitaḥ kudhīḥ // KubjT_3.130 // / prāyaścittī salakṣeṇa śudhyate gurupūjayā /
ātmasthā satataṃ nityaṃ KubjT_25.164a / ātmahṛtsthaṃ nitambagam KubjT_18.65b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175593 (0.0):
ātmasthaṃ pūrvavatkuru SvaT_4.176d / ātmasthā satataṃ nityaṃ KubjT_25.164a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175603 (0.0):
ātmahṛtsthaṃ tu saṃkalpya SvaT_2.269a / ātmahṛtsthaṃ nitambagam KubjT_18.65b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19260770 (0.025):
carmakārī tu sā caikā % mātaṅgī ca tatocyate // KubjT_25.163 // / ātmasthā satataṃ nityaṃ $ gītasyāntapathe sthitā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17497618 (0.025):
carmakārī tu sā caikā mātaṅgī ca tatocyate // KubjT_25.163 // / ātmasthā satataṃ nityaṃ gītasyāntapathe sthitā /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19246094 (0.039):
tṛtīyaṃ daśanaṃ devyā $ ātmahṛtsthaṃ nitambagam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17482950 (0.039):
tṛtīyaṃ daśanaṃ devyā ātmahṛtsthaṃ nitambagam /
ātmā kuṇḍalinī smṛtā KubjT_6.108b / ātmā deham iti smṛtaḥ KubjT_25.77d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175608 (0.0):
ātmahṛtsthaṃ nitambagam KubjT_18.65b / ātmā kuṇḍalinī smṛtā KubjT_6.108b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175627 (0.0):
ātmātīndriyādhārāṇāṃ VT_348a / ātmā deham iti smṛtaḥ KubjT_25.77d / ātmādau tv apare 'dhvani KubjT_11.76d
ātmādau tv apare 'dhvani KubjT_11.76d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175631 (0.0):
ātmā deham iti smṛtaḥ KubjT_25.77d / ātmādau tv apare 'dhvani KubjT_11.76d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19236181 (0.0):
vyāpinī sarvatattvānām % ātmādau tv apare 'dhvani // KubjT_11.76 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17473044 (0.0):
vyāpinī sarvatattvānām ātmādau tv apare 'dhvani // KubjT_11.76 //
ātmā dhārayate śaktim KubjT_11.14a / ātmānaṃ ca viḍambitaḥ KubjT_3.116d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175635 (0.0):
ātmādau tv apare 'dhvani KubjT_11.76d / ātmā dhārayate śaktim KubjT_11.14a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175669 (0.056):
ātmānaṃ ca varānane SvaT_11.94b / ātmānaṃ ca viḍambitaḥ KubjT_3.116d / ātmānaṃ ca samarpayet ToT_4.40d
ātmānaṃ ca samarpitam KubjT_12.75b / ātmānaṃ nayate sadā KubjT_25.146d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175693 (1.192):
ātmānaṃ na paraṃ vetti GorS(1)_97c / ātmānaṃ nayate sadā KubjT_25.146d / ātmānaṃ pūjayen nityaṃ KubjT_19.102a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175669 (0.056):
ātmānaṃ ca varānane SvaT_11.94b / ātmānaṃ ca viḍambitaḥ KubjT_3.116d / ātmānaṃ ca samarpayet ToT_4.40d
ātmānaṃ pūjayen nityaṃ KubjT_19.102a / ātmānaṃ madhyato nyaset KubjT_23.133d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175696 (0.0):
ātmānaṃ nayate sadā KubjT_25.146d / ātmānaṃ pūjayen nityaṃ KubjT_19.102a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175708 (0.013):
ātmānaṃ bhairavaṃ dhyātvā SvaT_2.199a / ātmānaṃ madhyato nyaset KubjT_23.133d / ātmānaṃ yojayettattve SvaT_4.513c
ātmānaṃ vikrayitvā tu KubjT_12.18c / ātmānaṃ haṃsam ity āhur KubjT_25.181a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175715 (0.017):
ātmānaṃ yojayettattve SvaT_4.513c / ātmānaṃ vikrayitvā tu KubjT_12.18c / ātmānaṃ veṣṭayeddṛḍham SvaT_10.361b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175732 (0.059):
ātmānaṃ sarvagaṃ dhyātvā GorS(1)_87c / ātmānaṃ haṃsam ity āhur KubjT_25.181a / ātmāntaḥkaraṇe yadvat SvaT_3.141a
ātmā manaś ca mantraś ca KubjT_5.92a / ātmā sañcarate tasmin KubjT_25.129a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175743 (0.036):
ātmābhiṣekamācaret ToT_3.43d / ātmā manaś ca mantraś ca KubjT_5.92a / ātmā mantrairviśodhayet SvaT_10.975d
ātmā haṃsoparisthitaḥ KubjT_11.14b / ātmī nāma dvitīyakā KubjT_15.6b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175806 (0.0):
ātmā saṃsaratihyatra SvaT_10.354c / ātmā haṃsoparisthitaḥ KubjT_11.14b
ātmaiva sau paśyati sarvabhūtān KubjT_10.94b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175825 (0.0):
ātmendriyeṇa saṃyuktaṃ SvaT_6.60c / ātmaiva sau paśyati sarvabhūtān KubjT_10.94b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19234320 (0.027):
bahvarthakāle 'pi viśodhitātmā $ ātmaiva sau paśyati sarvabhūtān &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17471182 (0.027):
bahvarthakāle 'pi viśodhitātmā ātmaiva sau paśyati sarvabhūtān /
ādikalpasya madhyagam KubjT_15.14b / ādikūṭakrameṇaiva KubjT_7.37c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175874 (0.0):
ādāvante ṣaḍānana Stk_14.4b / ādikalpasya madhyagam KubjT_15.14b
ādikūṭāvasāne tu KubjT_7.24a / ādikṣāntakrameṇa tu KubjT_5.75d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175876 (0.0):
ādikūṭakrameṇaiva KubjT_7.37c / ādikūṭāvasāne tu KubjT_7.24a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175890 (5.960):
ādikoṣṭhakabījaṃ tu VT_131c / ādikṣāntakrameṇa tu KubjT_5.75d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19226314 (0.053):
bhairavaḥ śabdarāśis tu % ādikṣāntakrameṇa tu // KubjT_5.75 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17463181 (0.053):
bhairavaḥ śabdarāśis tu ādikṣāntakrameṇa tu // KubjT_5.75 //
ādikṣāntakrameṇaiva KubjT_5.76c / ādikṣāntaś ca deveśi KubjT_4.57a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175894 (0.0):
ādikoṣṭhakabījaṃ tu VT_131c / ādikṣāntakrameṇa tu KubjT_5.75d
ādityābhimukho bhūtvā KubjT_8.100a / ādidevīcatuṣṭayam KubjT_14.42b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175943 (0.013):
ādityānāṃ purīkhyātā SvaT_10.138c / ādityābhimukho bhūtvā KubjT_8.100a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175962 (0.014):
ādityoparisaṃsthitaḥ SvaT_10.501b / ādidevīcatuṣṭayam KubjT_14.42b / ādipīṭhasamanvitam KubjT_13.45b
ādipīṭhasamanvitam KubjT_13.45b / ādimaṇḍalakaṃ hy etat KubjT_16.38a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175968 (0.0):
ādityoparisaṃsthitaḥ SvaT_10.501b / ādidevīcatuṣṭayam KubjT_14.42b / ādipīṭhasamanvitam KubjT_13.45b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1191683 (0.042):
kiṃ tu bhūtavatī bhavet KubjT_10.75d / kiṃ tu maṇḍalakānvitam KubjT_19.110d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22872794 (0.057):
susūkṣmādyaṃ catuṣṭayam KubjT_11.8b / susvādaguṇasaṃyutam KubjT_13.64b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22856896 (0.061):
maṇḍalākārasaṃsthitam KubjT_25.148d / maṇḍalādiprapūjanam KubjT_19.101b / maṇḍalādhipatiḥ smṛtaḥ KubjT_9.27b
ādimaṇḍalamadhyasthaṃ KubjT_16.36c / ādimaṇḍalamadhyasthām KubjT_16.51a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1175977 (0.0):
ādipīṭhasamanvitam KubjT_13.45b / ādimaṇḍalakaṃ hy etat KubjT_16.38a / ādimaṇḍalamadhyasthaṃ KubjT_16.36c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1203647 (0.022):
candramaṇḍalakaṃ vāme KubjT_16.73c / candramaṇḍalamadhyasthaṃ KubjT_8.104a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22839730 (0.042):
candramaṇḍalamadhyasthaṃ KubjT_8.104a / candramadhye sadā sthitaḥ KubjT_9.77d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1320324 (0.047):
somamaṇḍalakorubhyāṃ KubjT_16.75c / somamaṇḍalamadhyasthaṃ VT_364c
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20106166 (0.059):
06,040.078d@003A_0050 tasya madhye sthitaṃ jyotiḥ somamaṇḍalam eva ca | / 06,040.078d@003A_0051 somamaṇḍalamadhyasthaṃ tanmadhye sūryamaṇḍalam ||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20106820 (0.059):
06,040.078d@003B_0050 tasya madhye sthitaṃ jyotiḥ somamaṇḍalam eva ca | / 06,040.078d@003B_0051 somamaṇḍalamadhyasthaṃ tanmadhye sūryamaṇḍalam ||
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1865732 (0.063):
vajra [staṃbhāgrasthaścandrapañca] maṇḍalamaṇḍitam / / madhyamaṇḍalamadhye tu buddhabimbanniveśayet // 8 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1222336 (0.063):
trikoṇapuramadhyasthaṃ KubjT_11.62c / trikoṇapuramadhyasthaṃ KubjT_15.3c
ādimaṃ ca tṛtīyaṃ ca KubjT_25.210a / ādiyonipurasthaṃ tu KubjT_16.37a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1284841 (0.036):
lākulānanda madhyasthaṃ KubjT_10.128a / lākulā mauṣalāś caiva KubjT_5.53a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176006 (0.039):
ādimaṃ yojayetpunaḥ Stk_1.12d / ādiyonipurasthaṃ tu KubjT_16.37a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1251265 (0.040):
pūrṇapīṭhaṃ tathottare KubjT_24.69b / pūrṇamāyā samāyuktaṃ KubjT_11.66a / pūrṇamāvāsyamadhyasthaṃ KubjT_23.55a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1289678 (0.049):
vālivaktraṃ bhavet pūrvaṃ KubjT_12.83a / vālīśvaraṃ tu randhrasthaṃ KubjT_13.8a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1195009 (0.055):
kolāgiryaṃ tu kaṇṭhasthaṃ KubjT_25.93c / kolāgiryāṃ tathojjenī KubjT_2.116a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22868303 (0.058):
ṣaḍadhvedaṃ kulānvaye KubjT_10.68d / ṣaḍasrapuramadhyasthaṃ KubjT_7.98c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22828090 (0.061):
amarīśadvitayānvitam KubjT_18.9d / amarīśāsanasthitam KubjT_18.15b / amalīkaraṇe caiva KubjT_4.44a
ādi ṣaṭsu prakārataḥ KubjT_4.39d / ādeśaṃ śirasā dhṛtam KubjT_3.28b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176033 (1.192):
ādiḥ ṣoḍaśabhedena SvaT_1.32a / ādeśaṃ śirasā dhṛtam KubjT_3.28b
ādeśo dīyatāṃ prabho KubjT_1.16b / ādau pīṭhāni catvāri KubjT_24.66c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176036 (0.0):
ādeśaṃ śirasā dhṛtam KubjT_3.28b / ādeśo dīyatāṃ prabho KubjT_1.16b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176073 (0.013):
ādau dhruvaṃ smareddevi SvaT_2.221c / ādau pīṭhāni catvāri KubjT_24.66c
ādau ṣoḍaśa pīṭhāni KubjT_20.22a / ādyakalpāvatāre tu KubjT_20.3a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176103 (0.0):
ādau sahasraṃ sarveṣām SvaT_11.224a / ādyakalpāvatāre tu KubjT_20.3a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19248821 (0.051):
dvīpāmnāyāvatāraṃ tu % sugopyaṃ prakaṭāmi te // KubjT_20.2 // / ādyakalpāvatāre tu $ udyānārṇavamadhyataḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17485677 (0.051):
dvīpāmnāyāvatāraṃ tu sugopyaṃ prakaṭāmi te // KubjT_20.2 // / ādyakalpāvatāre tu udyānārṇavamadhyataḥ /
ādyakṣaraṃ japen mantraṃ KubjT_8.69c / ādyagranthicatuṣṭayam KubjT_18.91b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176113 (0.0):
ādyakalpāvatāre tu KubjT_20.3a / ādyakṣaraṃ japen mantraṃ KubjT_8.69c
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27396513 (0.062):
japed aṣṭākṣaraṃ mantraṃ NsP_17.4c / japed ahar ahaḥ snātvā NsP_58.85c
ādyantasaṃsthitaṃ bhadre KubjT_20.50a / ādyantena vilakṣayet KubjT_12.47d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176121 (0.0):
ādyagranthicatuṣṭayam KubjT_18.91b / ādyantasaṃsthitaṃ bhadre KubjT_20.50a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19249466 (0.005):
pīṭhādhipatibhir yuktāḥ % pañcāśa patayas tu te // KubjT_20.49 // / ādyantasaṃsthitaṃ bhadre $ madhye liṅgasya lakṣayet &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17486321 (0.005):
pīṭhādhipatibhir yuktāḥ pañcāśa patayas tu te // KubjT_20.49 // / ādyantasaṃsthitaṃ bhadre madhye liṅgasya lakṣayet /
ādyabhedacatuṣṭayam KubjT_18.92b / ādyabhedaṃ catuṣṭayam KubjT_11.48d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176133 (0.0):
ādyabījaṃ dvitīyaṃ ca ToT_3.26c / ādyabhedacatuṣṭayam KubjT_18.92b / ādyabhedaṃ catuṣṭayam KubjT_11.48d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176120 (0.058):
ādyantasaṃsthitaṃ bhadre KubjT_20.50a / ādyantena vilakṣayet KubjT_12.47d / ādyabījaṃ dvitīyaṃ ca ToT_3.26c
ādyaṃ caivātha pañcamam KubjT_2.104b / ādyaṃ piṇḍasthitā kubjī KubjT_17.51a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176150 (0.0):
ādyasaṃpuṭaghaṭṭanāt CakBhst_32d / ādyaṃ caivātha pañcamam KubjT_2.104b / ādyaṃ piṇḍasthitā kubjī KubjT_17.51a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19243878 (0.036):
piṇḍo 'tha pada rūpaṃ ca % rūpātītāditaḥ kramāt // KubjT_17.50 // / ādyaṃ piṇḍasthitā kubjī $ kubjeśīti kuleśvarī &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17480738 (0.036):
piṇḍo 'tha pada rūpaṃ ca rūpātītāditaḥ kramāt // KubjT_17.50 // / ādyaṃ piṇḍasthitā kubjī kubjeśīti kuleśvarī /
ādyādau yāvad antimam KubjT_8.72b / ādyā śaktir maheśasya KubjT_6.4c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176176 (0.0):
ādyā tu saṃvid vijñānaṃ SRtp_128a / ādyādau yāvad antimam KubjT_8.72b
ādhāragatacetasaḥ KubjT_13.51d / ādhāragṛhasaṅkulam KubjT_15.62b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176206 (0.0):
ādhāra udaraṃ smṛtam SvaT_15.15b / ādhāragatacetasaḥ KubjT_13.51d / ādhāragṛhasaṅkulam KubjT_15.62b
ādhāraśaktim ādau tu KubjT_14.19a / ādhārasthā tu ḍāmarī KubjT_15.52b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176228 (0.0):
ādhārarūpaṃ naimittaṃ SvaT_3.176c / ādhāraśaktim ādau tu KubjT_14.19a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19239521 (0.048):
yathā niṣpadyate piṇḍaṃ % tat tathā cāvadhārayet // KubjT_14.18 // / ādhāraśaktim ādau tu $ brahmaśaktim atordhvataḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17476384 (0.048):
yathā niṣpadyate piṇḍaṃ tat tathā cāvadhārayet // KubjT_14.18 // / ādhāraśaktim ādau tu brahmaśaktim atordhvataḥ /
ādhāraṃ kramam ity uktaṃ KubjT_13.52a / ādhāraṃ caturaṅgulam KubjT_13.43d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176236 (0.0):
ādhārasthā tu ḍāmarī KubjT_15.52b / ādhāraṃ kramam ity uktaṃ KubjT_13.52a
ādhāraṃ caiva bhūrlokaṃ KubjT_14.20a / ādhāraṃ tu manaḥpuram KubjT_14.48b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176241 (0.0):
ādhāraṃ kramam ity uktaṃ KubjT_13.52a / ādhāraṃ caturaṅgulam KubjT_13.43d
ādhāraṃ brahmaṇas tu tat KubjT_11.29b / ādhāraṃ sarvasṛṣṭes tu KubjT_11.59a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19235944 (0.007):
śyāmavarṇaṃ sutejāḍhyaṃ % pāśahastaṃ sulocanam // KubjT_11.58 // / ādhāraṃ sarvasṛṣṭes tu $ mahāpīṭhoparisthitam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17472805 (0.007):
śyāmavarṇaṃ sutejāḍhyaṃ pāśahastaṃ sulocanam // KubjT_11.58 // / ādhāraṃ sarvasṛṣṭes tu mahāpīṭhoparisthitam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176265 (0.031):
ādhāraṃ yo nivedayet SUp_6.53d / ādhāraṃ sarvasṛṣṭes tu KubjT_11.59a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176254 (0.036):
ādhāraṃ prathamaṃ cakraṃ GorS(1)_78a / ādhāraṃ brahmaṇas tu tat KubjT_11.29b / ādhāraṃ yatra saṃsthitā SvaT_10.762d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176237 (0.054):
ādhāraṃ caturaṅgulam KubjT_13.43d / ādhāraṃ caiva bhūrlokaṃ KubjT_14.20a / ādhāraṃ tu manaḥpuram KubjT_14.48b
ādhārādheyayogena KubjT_11.13a / ādhārīśas tu oṃkāre KubjT_24.83a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176295 (0.056):
ādhārādheyapīṭhāya CakBhst_1c / ādhārādheyayogena KubjT_11.13a / ādhārādheyavitprājñaḥ Stk_17.2c
ādhipatyādhikārikāḥ KubjT_2.74d / ānandadvīpavāsinyo KubjT_21.105c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176361 (0.010):
ānandakṛdupasthaśca SvaT_12.13c / ānandadvīpavāsinyo KubjT_21.105c / ānandapadamāgatāḥ SvaT_10.525d
ānandapadasaṃyuktaṃ KubjT_19.112a / ānandapadasaṃsthitam KubjT_18.57b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176378 (0.0):
ānandapadasaṃprāptā SvaT_10.525c / ānandapadasaṃyuktaṃ KubjT_19.112a / ānandapadasaṃsthitam KubjT_18.57b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19248533 (0.061):
pūjyo 'haṃ maṇḍale tatra % navātmānapadākṣaraiḥ // KubjT_19.111 // / ānandapadasaṃyuktaṃ $ śaktibhairavapūrvakam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17485389 (0.061):
pūjyo 'haṃ maṇḍale tatra navātmānapadākṣaraiḥ // KubjT_19.111 // / ānandapadasaṃyuktaṃ śaktibhairavapūrvakam /
ānandapraṇayānvitam KubjT_10.65d / ānandam upajāyate KubjT_12.63b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176380 (0.0):
ānandapadasaṃsthitam KubjT_18.57b / ānandapraṇayānvitam KubjT_10.65d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19233941 (0.063):
śrutvā savismayaṃ vākyam % ānandapraṇayānvitam // KubjT_10.65 // / uvācedaṃ punaḥ kubjī $ ṣaḍadhvaṃ vada me prabho // KubjT_10.66 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17470803 (0.063):
śrutvā savismayaṃ vākyam ānandapraṇayānvitam // KubjT_10.65 // / uvācedaṃ punaḥ kubjī ṣaḍadhvaṃ vada me prabho // KubjT_10.66 //
ānandaś cāvaliś caiva KubjT_1.43a / ānandaṃ tatsamatvaṃ hi KubjT_25.170a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176401 (0.0):
ānandavipralabdhānām SRtp_14c / ānandaś cāvaliś caiva KubjT_1.43a / ānandaṃ tatsamatvaṃ hi KubjT_25.170a
ānandā ca sunandā ca KubjT_21.85a / ānandānandapūritam KubjT_3.29b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176414 (0.031):
ānandaḥ satataṃ devi SvaT_10.168a / ānandā ca sunandā ca KubjT_21.85a / ānandādyāstu te jñeyāḥ SvaT_7.131a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176421 (0.039):
ānandādyāstu te jñeyāḥ SvaT_7.131a / ānandānandapūritam KubjT_3.29b / ānandā navame kalpe SvaT_10.995a
ānando nāma vikhyātaḥ KubjT_21.90a / āpadāṃ mocayanti tāḥ KubjT_15.17d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176494 (0.025):
āpatkāle 'pi yaḥ kuryāc SUp_4.66a / āpadāṃ mocayanti tāḥ KubjT_15.17d / āpado rakṣayet sarvā KubjT_18.80a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176429 (0.048):
ānandā navame kalpe SvaT_10.995a / ānando nāma vikhyātaḥ KubjT_21.90a / ānandopahitā citiḥ SRtp_14d
āpado rakṣayet sarvā KubjT_18.80a / āpado vātmanaḥ pare KubjT_19.51d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176499 (0.0):
āpadāṃ mocayanti tāḥ KubjT_15.17d / āpado rakṣayet sarvā KubjT_18.80a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19246285 (0.049):
ye hiṃsanti yadālabdhaṃ % teṣāṃ pratyaṅgirā bhavet // KubjT_18.79 // / āpado rakṣayet sarvā $ ātmanaś ca parasya ca &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17483141 (0.049):
ye hiṃsanti yadālabdhaṃ teṣāṃ pratyaṅgirā bhavet // KubjT_18.79 // / āpado rakṣayet sarvā ātmanaś ca parasya ca /
āpādatalamūrdhnāntaṃ KubjT_25.124c / āpūritam idaṃ yena KubjT_11.65a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176546 (0.0):
āpūrakaṃ pradhānāder MrgT_1,10.18c / āpūritam idaṃ yena KubjT_11.65a / āpūritam idaṃ sarvam KubjT_2.68a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176521 (0.032):
āpādatalamastakāt SUp_5.20d / āpādatalamūrdhnāntaṃ KubjT_25.124c
āpūritam idaṃ sarvam KubjT_2.68a / āpūritāś ca mahatā KubjT_11.19a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176550 (0.0):
āpūrakaṃ pradhānāder MrgT_1,10.18c / āpūritam idaṃ yena KubjT_11.65a / āpūritam idaṃ sarvam KubjT_2.68a
āpūrya pūrayet sarvaṃ KubjT_18.117a / āpūrya vadanaṃ tena KubjT_9.20a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176555 (0.0):
āpūritam idaṃ sarvam KubjT_2.68a / āpūritāś ca mahatā KubjT_11.19a / āpūrya pūrayet sarvaṃ KubjT_18.117a
āpūrya savisargeṇa KubjT_25.143a / āpe teje tathānile KubjT_25.105b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176578 (0.0):
āpūrya śvasanena kukṣi yugalaṃ baddhvā śanai recayed GorS(2)_59 (=1|33)c / āpūrya savisargeṇa KubjT_25.143a / āpe teje tathānile KubjT_25.105b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176554 (0.064):
āpūrya pūrayet sarvaṃ KubjT_18.117a / āpūrya vadanaṃ tena KubjT_9.20a / āpūrya śvasanena kukṣi yugalaṃ baddhvā śanai recayed GorS(1)_33c
āpyāyati tadāvasthaṃ KubjT_10.10a / āpyāyanaṃ śarīrasya KubjT_8.3a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176618 (0.052):
āpyaṃ caṇḍāsidhārādi MrgT_3.36a / āpyāyati tadāvasthaṃ KubjT_10.10a / āpyāyanavidhau hyeṣa Stk_21.9a
āpyāyanti jagat sarvaṃ KubjT_15.16c / āpyāyitamano hṛṣṭas KubjT_11.104a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176647 (0.014):
āpyāyayati cāvyayaḥ SvaT_10.425d / āpyāyitamano hṛṣṭas KubjT_11.104a / ābaddhamaṇiparyaṅkaś SvaT_10.1251c
ābaddhāṃśukaparyaṅkā KubjT_16.49c / ābrahmabhuvanāntikam KubjT_4.54b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176673 (0.0):
ābrahmabhuvanaṃ jagat VT_252d / ābrahmabhuvanāntikam KubjT_4.54b
ābrahmastambhagocaram KubjT_7.14b / āmardakaṃ dharāpīṭhaṃ KubjT_18.94c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176674 (0.0):
ābrahmabhuvanāntikam KubjT_4.54b / ābrahmastambhagocaram KubjT_7.14b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176739 (0.049):
āmardakaṃ ca pūrvaṃ vai SvaT_2.177a / āmardakaṃ dharāpīṭhaṃ KubjT_18.94c
āmoṭī tadgataṃ kṣīram KubjT_17.105a / āmoṭī tadgataṃ kṣīram KubjT_24.24c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176768 (0.0):
āmeghādbhāskarātsomān SvaT_10.513a / āmoṭī tadgataṃ kṣīram KubjT_17.105a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19244657 (0.041):
chagalī pūtanā caiva % stanau chalau paristhitau // KubjT_17.104 // / āmoṭī tadgataṃ kṣīram $ āvarṇaḥ parikīrtitaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17481515 (0.041):
chagalī pūtanā caiva stanau chalau paristhitau // KubjT_17.104 // / āmoṭī tadgataṃ kṣīram āvarṇaḥ parikīrtitaḥ /
āmodaś ca pramodaś ca KubjT_2.80c / āmnāyamaṇḍalaṃ hy etat KubjT_19.113c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176771 (0.0):
āmoṭī tadgataṃ kṣīram KubjT_24.24c / āmodaś ca pramodaś ca KubjT_2.80c
āyudhaṃ suranāyike KubjT_25.133b / āyudhaiḥ sahitāṃ devīṃ KubjT_22.20c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176829 (0.063):
āyudhe cāpi vai phalam SUp_6.244b / āyudhaiḥ sahitāṃ devīṃ KubjT_22.20c / āyurjñeyaṃ tu mānuṣam SvaT_11.205b
āyuvṛddhir yavair hutaiḥ KubjT_8.45b / āyuṣo jñānam utkrāntir KubjT_9.82c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176844 (0.012):
āyurvai sarvadehinām SvaT_7.119d / āyuvṛddhir yavair hutaiḥ KubjT_8.45b
ārādhanavidhiṃ yajet KubjT_19.116d / ārādhayantaṃ deveśaṃ KubjT_1.70a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176894 (0.0):
ārādhanam ihocyate ToT_3.32d / ārādhanavidhiṃ yajet KubjT_19.116d / ārādhayantaṃ deveśaṃ KubjT_1.70a
ārādhyas tiṣṭhate yatra KubjT_3.123a / ārādhya smaraṇād evaṃ KubjT_10.85c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176908 (0.0):
ārādhya parameśvaram SvaT_10.725b / ārādhyas tiṣṭhate yatra KubjT_3.123a
āruhya mastake yasya KubjT_23.26a / ārṇaveṣu ca sarveṣu KubjT_9.67a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176915 (0.031):
āriṣeṇa nivītinā SUp_5.50d / āruhya mastake yasya KubjT_23.26a
ārtānām ārtināśanī[ḥ] KubjT_21.73b / ālayaḥ sarvasattvānāṃ KubjT_25.78a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176974 (0.035):
ālayaṃ ca kalevaram ToT_8.1b / ālayaḥ sarvasattvānāṃ KubjT_25.78a / ālābhūṣaṇabhūṣitaḥ SvaT_10.529d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19250795 (0.061):
kṣetrapālaḥ sugandhī ca % gandharvo vīṇahastakaḥ // KubjT_21.72 // / candradvīpe suvāsinyo $ ārtānām ārtināśanī[ḥ] &
āliṅgayantyā ca diśaṃ vilokya KubjT_3.17d / ālokanena mahatā KubjT_2.115c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1176994 (0.0):
ālikhya prakṣiped budhaḥ VT_181d / āliṅgayantyā ca diśaṃ vilokya KubjT_3.17d / ālokanena mahatā KubjT_2.115c
ālokaṃ kaṇṭhadeśataḥ KubjT_4.71b / āloke dhunanaṃ bhavet KubjT_4.72d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177002 (0.0):
āliṅgayantyā ca diśaṃ vilokya KubjT_3.17d / ālokanena mahatā KubjT_2.115c / ālokaṃ kaṇṭhadeśataḥ KubjT_4.71b
ā varṇaṃ parikīrtitam KubjT_24.24d / āvarṇaḥ parikīrtitaḥ KubjT_17.105b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177008 (0.0):
āloke dhunanaṃ bhavet KubjT_4.72d / ā varṇaṃ parikīrtitam KubjT_24.24d
āvartāc chudhyate tu saḥ KubjT_5.44d / āvalī pādam antimam KubjT_14.51d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177013 (0.0):
ā varṇaṃ parikīrtitam KubjT_24.24d / āvarṇaḥ parikīrtitaḥ KubjT_17.105b / āvartāc chudhyate tu saḥ KubjT_5.44d
āvāhyāpy atra ropitam KubjT_13.33d / āviṣṭas tu sadā guroḥ KubjT_12.20d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177057 (0.0):
āvāhya sthāpya saṃpūjyā SvaT_4.155c / āvāhyāpy atra ropitam KubjT_13.33d / āviṣṭas tu sadā guroḥ KubjT_12.20d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19237001 (0.061):
uttamaṃ parayā bhaktyā % āviṣṭas tu sadā guroḥ // KubjT_12.20 // / uktakālena cādeśā $ nugrahaḥ samprapāditaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17473864 (0.061):
uttamaṃ parayā bhaktyā āviṣṭas tu sadā guroḥ // KubjT_12.20 // / uktakālena cādeśā nugrahaḥ samprapāditaḥ /
āvṛtaṃ vaṃśaguhyāntaṃ KubjT_20.59c / āvṛtaḥ sa kuleśvaraḥ KubjT_16.79b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177080 (0.0):
āvṛtaṃ bhūtasaṃghātair SvaT_10.763c / āvṛtaṃ vaṃśaguhyāntaṃ KubjT_20.59c
āvṛtā madhyasaṃsthitā KubjT_15.79b / āveśantī jagattrayam KubjT_17.19d
āśāṃ saṃśodhayet pūrvaṃ KubjT_8.50a / āśāḥ saṃśodhayitvā tu KubjT_8.13c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177117 (0.0):
āśāsvekaikaśo daśa SRtp_92b / āśāṃ saṃśodhayet pūrvaṃ KubjT_8.50a / āśāḥ saṃśodhayitvā tu KubjT_8.13c
āśīviṣeva duṣprekṣyaḥ KubjT_2.7c / āśusiddhā sugopitā KubjT_10.38d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177120 (0.0):
āśāḥ saṃśodhayitvā tu KubjT_8.13c / āśīviṣeva duṣprekṣyaḥ KubjT_2.7c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177130 (0.013):
āśu dhruvapadaṃ śivam SvaT_4.224d / āśusiddhā sugopitā KubjT_10.38d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19233576 (0.037):
siddhavidyāmahaughaiṣā % āśusiddhā sugopitā // KubjT_10.38 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17470440 (0.052):
siddhavidyāmahaughaiṣā āśusiddhā sugopitā // KubjT_10.38 //
āśrame sati sarvatra KubjT_1.26a / āśrayaṃ devadevasya KubjT_9.15a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177147 (0.012):
āśramaikatamasthitaḥ SvaT_4.86d / āśrayaṃ devadevasya KubjT_9.15a / āśrayā pudgalasya tu KubjT_6.101d
āśrayā pudgalasya tu KubjT_6.101d / āśvine śuklapakṣasya KubjT_25.217c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177147 (0.0):
āśramaikatamasthitaḥ SvaT_4.86d / āśrayaṃ devadevasya KubjT_9.15a / āśrayā pudgalasya tu KubjT_6.101d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177178 (0.037):
āṣāḍhī diṇḍir eva ca KubjT_10.125b / āṣāḍhe śuklapakṣe tu KubjT_24.151c
āṣāḍhī diṇḍir eva ca KubjT_10.125b / āṣāḍhe śuklapakṣe tu KubjT_24.151c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177181 (0.0):
āṣāḍhiṃ ḍiṇḍimuṇḍiṃ ca SvaT_10.854a / āṣāḍhī diṇḍir eva ca KubjT_10.125b / āṣāḍhe śuklapakṣe tu KubjT_24.151c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19261491 (0.014):
āśvine śuklapakṣasya % pūrṇimā phālgune matā // KubjT_25.217 // / āṣāḍhe śrāvaṇe caiva $ bhādrapadyāṃ tathaiva ca & / śuklapakṣe caturdaśyāṃ % kartavyaṃ ca pavitrakam // KubjT_25.218 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17498338 (0.014):
āśvine śuklapakṣasya pūrṇimā phālgune matā // KubjT_25.217 // / āṣāḍhe śrāvaṇe caiva bhādrapadyāṃ tathaiva ca / / śuklapakṣe caturdaśyāṃ kartavyaṃ ca pavitrakam // KubjT_25.218 //
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22867121 (0.053):
śuklakṛṣṇau na caiva hi KubjT_5.96b / śuklapakṣe caturdaśyāṃ KubjT_25.218c
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13554269 (0.054):
śrāvaṇe śuklapakṣe tu__Vdha_091.001 / śrāvaṇe śrīdharaṃ caiva__Vdha_005.025
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1132792 (0.064):
śrāvaṇe śuklapakṣe tu__Vdha_091.001 / dvādaśyāṃ prīyate nṛpa__Vdha_091.001
āṣāḍhe śrāvaṇe caiva KubjT_25.218a / āsanasthaṃ bhṛgor devi KubjT_18.20c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177181 (5.960):
āṣāḍhī diṇḍir eva ca KubjT_10.125b / āṣāḍhe śuklapakṣe tu KubjT_24.151c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177193 (0.028):
āsaktaṃ paramātmani GorS(2)_5 (=1|2)d / āsanasthaṃ bhṛgor devi KubjT_18.20c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19245042 (0.053):
lohitaṃ tu punaḥ paścān $ mahāsenaṃ tataḥ punaḥ & / āsanasthaṃ bhṛgor devi % lākulīśaṃ samuddharet // KubjT_18.20 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17481899 (0.053):
lohitaṃ tu punaḥ paścān mahāsenaṃ tataḥ punaḥ / / āsanasthaṃ bhṛgor devi lākulīśaṃ samuddharet // KubjT_18.20 //
āsanaṃ mandarasya tu KubjT_6.70b / āsanena samanvitam KubjT_12.27b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177273 (0.052):
āsanena samanvitam KubjT_12.27b / āsanena samāyuktaḥ GorS(1)_67a / āsane parame divye SvaT_10.839a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177236 (0.056):
āsanaṃ bhairavasya tu SvaT_2.82d / āsanaṃ mandarasya tu KubjT_6.70b
āsane śayane tathā KubjT_25.140d / ā sa madhyagataṃ punaḥ KubjT_7.73d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177302 (0.0):
āsane suprabhe devī SvaT_10.716a / ā sa madhyagataṃ punaḥ KubjT_7.73d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1276460 (0.046):
ya sa madhyagataṃ gṛhya KubjT_23.93a / ya sa madhyagataṃ punaḥ KubjT_7.57b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19254441 (0.046):
va kha pūrvadvayoddhṛtya % dha ha madhyagataṃ punaḥ // KubjT_23.92 // / ya sa madhyagataṃ gṛhya $ etat ṣaṭkaṃ samuddhṛtam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17491292 (0.046):
va kha pūrvadvayoddhṛtya dha ha madhyagataṃ punaḥ // KubjT_23.92 // / ya sa madhyagataṃ gṛhya etat ṣaṭkaṃ samuddhṛtam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1231863 (0.047):
dha ha madhyagataṃ punaḥ KubjT_23.92d / dha ha randhragataṃ devi KubjT_7.75c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22842538 (0.053):
tatra bhāvaṃ vinikṣipet KubjT_13.80b / tatra madhyagataṃ devi KubjT_5.88a / tatra madhye gataṃ cetaḥ KubjT_4.23a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22832976 (0.054):
oṣadhākhyāpanāya ca KubjT_5.62b / o ṣa madhyagataṃ punaḥ KubjT_7.72b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22848091 (0.057):
dharmādharme niyojayet KubjT_15.12d / dha ha madhyagataṃ punaḥ KubjT_23.92d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19229720 (0.058):
e va randhragataṃ gṛhya % kevalaṃ tridaśaṃ punaḥ // KubjT_7.61 // / ja sa madhyagataṃ gṛhya $ ai au madhyena āhatam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17466586 (0.058):
e va randhragataṃ gṛhya kevalaṃ tridaśaṃ punaḥ // KubjT_7.61 // / ja sa madhyagataṃ gṛhya ai au madhyena āhatam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1212411 (0.059):
tatra madhyagataṃ devi KubjT_5.88a / tatra madhye gataṃ cetaḥ KubjT_4.23a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1201865 (0.061):
ṅa cha madhyagataṃ punaḥ KubjT_4.83d / ṅādikāntam ataḥ śṛṇu KubjT_24.14b
ā sa randhragataṃ gṛhya KubjT_7.57a / āsavadvīpasaṃsthitāḥ KubjT_21.92d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177311 (0.0):
ā sa madhyagataṃ punaḥ KubjT_7.73d / ā sa randhragataṃ gṛhya KubjT_7.57a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19229644 (0.0):
bheditaṃ tu ña pūrveṇa % etad varṇadvayaṃ punaḥ // KubjT_7.56 // / ā sa randhragataṃ gṛhya $ ya sa madhyagataṃ punaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17466510 (0.0):
bheditaṃ tu ña pūrveṇa etad varṇadvayaṃ punaḥ // KubjT_7.56 // / ā sa randhragataṃ gṛhya ya sa madhyagataṃ punaḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184008 (0.034):
evam niṣpannadehasya KubjT_18.40c / e va randhragataṃ gṛhya KubjT_7.61c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1231864 (0.046):
dha ha madhyagataṃ punaḥ KubjT_23.92d / dha ha randhragataṃ devi KubjT_7.75c
āsavadvīpaṃ vikhyātaṃ KubjT_21.13a / āste maṇḍalake so hi KubjT_25.0*11c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177313 (0.0):
āsavadvīpasaṃsthitāḥ KubjT_21.92d / āsavadvīpaṃ vikhyātaṃ KubjT_21.13a
āharen nirvraṇaṃ bhūrjaṃ KubjT_23.65a / āhitāgniḥ sa ucyate KubjT_9.22d
āhnikacchedasañjāte KubjT_5.45c / i u madhyena sambhinnam KubjT_5.36a
icchayā bhuvanatrayam KubjT_2.86b / icchājñānakriyātmikā KubjT_25.134b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177526 (1.788):
icchā cājñā prakīrtitā SvaT_15.22b / icchājñānakriyātmikā KubjT_25.134b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177548 (0.063):
icchā jñānī kriyā sā tu KubjT_6.83a / icchānandāmṛtāplutā KubjT_17.76d
icchājñānaṃ parityajya KubjT_11.41a / icchā jñānī kriyā śāntā KubjT_5.109c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177548 (0.0):
icchājñānakriyāviddhaḥ SvaT_7.148a / icchājñānaṃ parityajya KubjT_11.41a / icchā jñānī kriyā śāntā KubjT_5.109c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19228413 (0.063):
paratv' ekā tu sā jñeyā % punaś caiva tridhā smṛtā // KubjT_6.82 // / icchā jñānī kriyā sā tu $ varṇarūpam upāgatā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17465279 (0.063):
paratv' ekā tu sā jñeyā punaś caiva tridhā smṛtā // KubjT_6.82 // / icchā jñānī kriyā sā tu varṇarūpam upāgatā /
icchā jñānī kriyā sā tu KubjT_6.83a / icchānandāmṛtāplutā KubjT_17.76d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177554 (0.0):
icchājñānaṃ parityajya KubjT_11.41a / icchā jñānī kriyā śāntā KubjT_5.109c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19244250 (0.050):
māyā śaktis tataś cordhve % icchānandāmṛtāplutā // KubjT_17.76 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17481109 (0.050):
māyā śaktis tataś cordhve icchānandāmṛtāplutā // KubjT_17.76 //
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19228413 (0.056):
paratv' ekā tu sā jñeyā % punaś caiva tridhā smṛtā // KubjT_6.82 // / icchā jñānī kriyā sā tu $ varṇarūpam upāgatā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17465279 (0.056):
paratv' ekā tu sā jñeyā punaś caiva tridhā smṛtā // KubjT_6.82 // / icchā jñānī kriyā sā tu varṇarūpam upāgatā /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177523 (0.063):
icchājñānakriyātmikā KubjT_25.134b / icchājñānakriyādyā yat SRtp_276c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19226779 (0.063):
vāmā jyeṣṭhā tathā raudrī $ bindvī ca samudāhṛtā & / icchā jñānī kriyā śāntā % krameṇaiva surārcite // KubjT_5.109 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17463646 (0.063):
vāmā jyeṣṭhā tathā raudrī bindvī ca samudāhṛtā / / icchā jñānī kriyā śāntā krameṇaiva surārcite // KubjT_5.109 //
icchāyuktaṃ padaṃ bhavet KubjT_24.39d / icchārūpadharā devī KubjT_19.61c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177574 (0.0):
icchārūpadharaḥ śrīmān SvaT_10.1207a / icchārūpadharā devī KubjT_19.61c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177563 (1.192):
icchāyā eva yasyeyat BhStc_32a / icchāyuktaṃ padaṃ bhavet KubjT_24.39d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19256452 (0.054):
ambikā ca parārūḍhā % icchāyuktaṃ padaṃ bhavet // KubjT_24.39 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17493302 (0.054):
ambikā ca parārūḍhā icchāyuktaṃ padaṃ bhavet // KubjT_24.39 //
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19247851 (0.064):
amṛtāmbhodhimadhyasthā $ cārasthā cāravāhinī & / icchārūpadharā devī % kubjinīti kujāmbikā // KubjT_19.61 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17484708 (0.064):
amṛtāmbhodhimadhyasthā cārasthā cāravāhinī / / icchārūpadharā devī kubjinīti kujāmbikā // KubjT_19.61 //
icchārūpadharāṃ devīṃ KubjT_16.53a / icchāśaktir visargākhyā KubjT_17.106a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177578 (0.0):
icchārūpadharaḥ śrīmān SvaT_10.1207a / icchārūpadharā devī KubjT_19.61c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177593 (0.0):
icchārūpadharāṃ devīṃ KubjT_16.53a / icchārūpasvarūpataḥ SvaT_11.13d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19244669 (0.033):
paramātmā sakāro 'yaṃ % ha prāṇe śaktir ambikā // KubjT_17.105 // / icchāśaktir visargākhyā $ vyāpyabhāvena saṃsthitā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17481527 (0.033):
paramātmā sakāro 'yaṃ ha prāṇe śaktir ambikā // KubjT_17.105 // / icchāśaktir visargākhyā vyāpyabhāvena saṃsthitā /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19242438 (0.040):
arūpāṃ rūpasampannāṃ % tasyānte rūpasambhavām // KubjT_16.52 // / icchārūpadharāṃ devīṃ $ navātmānena labhyate // KubjT_16.53 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17479298 (0.040):
arūpāṃ rūpasampannāṃ tasyānte rūpasambhavām // KubjT_16.52 // / icchārūpadharāṃ devīṃ navātmānena labhyate // KubjT_16.53 //
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19256274 (0.042):
kapālinī vāmakare % ṭa varṇaḥ parikīrtitaḥ // KubjT_24.26 // / icchāśaktir visargākhyā $ karapṛṣṭhāv ubhāv api &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17493123 (0.042):
kapālinī vāmakare ṭa varṇaḥ parikīrtitaḥ // KubjT_24.26 // / icchāśaktir visargākhyā karapṛṣṭhāv ubhāv api /
icchāśaktir visargākhyā KubjT_24.27a / icchāśaktisamāyuktam KubjT_11.40c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177596 (0.0):
icchārūpasvarūpataḥ SvaT_11.13d / icchāśaktir visargākhyā KubjT_17.106a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19244669 (0.033):
paramātmā sakāro 'yaṃ % ha prāṇe śaktir ambikā // KubjT_17.105 // / icchāśaktir visargākhyā $ vyāpyabhāvena saṃsthitā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17481527 (0.033):
paramātmā sakāro 'yaṃ ha prāṇe śaktir ambikā // KubjT_17.105 // / icchāśaktir visargākhyā vyāpyabhāvena saṃsthitā /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19256274 (0.042):
kapālinī vāmakare % ṭa varṇaḥ parikīrtitaḥ // KubjT_24.26 // / icchāśaktir visargākhyā $ karapṛṣṭhāv ubhāv api &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17493123 (0.042):
kapālinī vāmakare ṭa varṇaḥ parikīrtitaḥ // KubjT_24.26 // / icchāśaktir visargākhyā karapṛṣṭhāv ubhāv api /
icchāsṛṣṭes tu saṃsthānam KubjT_20.9a / iccheyaṃ pārameśvarī KubjT_16.26d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177629 (0.0):
icchāśaktyā samāviṣṭaḥ SvaT_11.58c / icchāsṛṣṭes tu saṃsthānam KubjT_20.9a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19248912 (0.031):
śvetaraktajanākīrṇaṃ % viśuddhāmoghasampadam // KubjT_20.8 // / icchāsṛṣṭes tu saṃsthānam $ atrodyānaṃ mahāvanam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17485768 (0.031):
śvetaraktajanākīrṇaṃ viśuddhāmoghasampadam // KubjT_20.8 // / icchāsṛṣṭes tu saṃsthānam atrodyānaṃ mahāvanam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177595 (0.063):
icchāśaktir visargākhyā KubjT_24.27a / icchāśaktisamāyuktam KubjT_11.40c / icchāśaktiḥ parādevi SvaT_10.1204a
iḍādyā tu kuleśvari KubjT_25.76b / iḍāpiṅgalamadhyasthe KubjT_24.121a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177690 (0.0):
iḍā tu vāmajā proktā VT_146a / iḍādyā tu kuleśvari KubjT_25.76b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19257502 (0.044):
trailokyajananī devi % namas te śaktirūpiṇī // KubjT_24.120 // / iḍāpiṅgalamadhyasthe $ mṛṇālatanturūpiṇi &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17494350 (0.044):
trailokyajananī devi namas te śaktirūpiṇī // KubjT_24.120 // / iḍāpiṅgalamadhyasthe mṛṇālatanturūpiṇi /
itarasya bahisthāni KubjT_20.27a / itare vāpi suvrate KubjT_23.150b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177755 (0.034):
itarebhyas tilebhyaś ca SUp_4.45c / itare vāpi suvrate KubjT_23.150b / itareṣāṃ na darśitaḥ KubjT_18.103b
itareṣāṃ na darśitaḥ KubjT_18.103b / itaḥ prabhṛty anugrahaḥ KubjT_2.122b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177759 (0.0):
itare vāpi suvrate KubjT_23.150b / itareṣāṃ na darśitaḥ KubjT_18.103b
iti cintā jagatpateḥ KubjT_1.80b / iti pūjā prakīrtitā KubjT_25.231b
iti matvā paraṃ kālaṃ KubjT_23.6a / iti matvā prayuñjīta KubjT_23.148a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177886 (0.0):
iti bhogaḥ samākhyātaḥ SRtp_148a / iti matvā paraṃ kālaṃ KubjT_23.6a / iti matvā prayuñjīta KubjT_23.148a
iti mātā surakṣitā KubjT_7.28b / iti śāstrasya niścayaḥ KubjT_25.33d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177888 (0.0):
iti matvā prayuñjīta KubjT_23.148a / iti mātā surakṣitā KubjT_7.28b
iti śāstre na saṃśayaḥ KubjT_6.15b / iti śāstre pracoditāḥ KubjT_25.61b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177964 (0.0):
iti śāstrasya niścayaḥ Stk_23.12b / iti śāstre na saṃśayaḥ KubjT_6.15b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1298796 (0.045):
śāstre śāstre pṛthak pṛthak KubjT_25.92d / śāstre śāstre varānane KubjT_5.135b / śāstre śāstre surārcite KubjT_6.19b
itīṣṭaṃ maṇḍalādhyāyaṃ KubjT_25.0*13a / ity ājñā pārameśvarī KubjT_3.111d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178054 (0.0):
ityākhyātā mahāmāyā SRtp_163c / ity ājñā pārameśvarī KubjT_3.111d / ity ājñā pārameśvarī KubjT_18.51b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166459 (0.059):
atrājñānavirodhinī KubjT_25.200d / atrājñā pārameśvarī KubjT_23.141d / atrādhvā tu varārohe KubjT_25.149a
ity ājñā pārameśvarī KubjT_18.51b / ity ājñā pārameśvarī KubjT_23.122b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178054 (0.0):
ityākhyātā mahāmāyā SRtp_163c / ity ājñā pārameśvarī KubjT_3.111d / ity ājñā pārameśvarī KubjT_18.51b
ity ājñā pārameśvarī KubjT_24.89d / ity ājñā pārameśvarī KubjT_25.0*23d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178054 (0.0):
ityākhyātā mahāmāyā SRtp_163c / ity ājñā pārameśvarī KubjT_3.111d / ity ājñā pārameśvarī KubjT_18.51b
ity ājñā pārameśvarī KubjT_25.215d / idaṃ kūṭaṃ tu yojayet KubjT_10.57d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178054 (0.0):
ityākhyātā mahāmāyā SRtp_163c / ity ājñā pārameśvarī KubjT_3.111d / ity ājñā pārameśvarī KubjT_18.51b
idaṃ tattvam idaṃ tattvam KubjT_12.16a / idānīṃ kathaya sphuṭam KubjT_11.1d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178201 (0.0):
idaṃ yogyeṣu siddhaye MrgT_1,1.26b / idānīṃ kathaya sphuṭam KubjT_11.1d / idānīṃ kim asau dakṣo KubjT_3.10a
idānīṃ kim asau dakṣo KubjT_3.10a / idānīṃ khecarīṃ śṛṇu KubjT_15.83d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178206 (0.0):
idānīṃ kathaya sphuṭam KubjT_11.1d / idānīṃ kim asau dakṣo KubjT_3.10a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178261 (0.057):
idānīṃ śṛṇu kalyāṇi KubjT_11.99c / idānīṃ śṛṇu kalyāṇi KubjT_20.81c / idānīṃ śṛṇu kalyāṇi KubjT_22.68a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22830562 (0.057):
idānīṃ śṛṇu kalyāṇi KubjT_22.68a / idānīṃ śṛṇu sāmpratam KubjT_5.103b / idānīṃ śrotum icchāmi KubjT_22.1c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19241699 (0.062):
purataḥ kathayiṣyāmi % idānīṃ khecarīṃ śṛṇu // KubjT_15.83 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate ṣaṭprakāre yoginīnirṇayo nāma
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17478560 (0.062):
purataḥ kathayiṣyāmi idānīṃ khecarīṃ śṛṇu // KubjT_15.83 // / iti kulālikāmnāye śrīkubjikāmate ṣaṭprakāre yoginīnirṇayo nāma
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178233 (0.064):
idānīṃ pratyayaṃ śṛṇu KubjT_13.5d / idānīṃ brūhi deveśi KubjT_25.0*26c / idānīṃ mātarāṇāṃ ca KubjT_15.1c
idānīṃ dada me śīghraṃ KubjT_2.15c / idānīṃ pratyayaṃ śṛṇu KubjT_13.5d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178215 (0.0):
idānīṃ tāriṇīmantra ToT_6.29c / idānīṃ dada me śīghraṃ KubjT_2.15c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178231 (0.0):
idānīṃ pṛthivīmānaṃ ToT_7.23c / idānīṃ pratyayaṃ śṛṇu KubjT_13.5d / idānīṃ brūhi deveśi KubjT_25.0*26c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178261 (0.056):
idānīṃ śṛṇu kalyāṇi KubjT_11.99c / idānīṃ śṛṇu kalyāṇi KubjT_20.81c / idānīṃ śṛṇu kalyāṇi KubjT_22.68a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22830562 (0.056):
idānīṃ śṛṇu kalyāṇi KubjT_22.68a / idānīṃ śṛṇu sāmpratam KubjT_5.103b / idānīṃ śrotum icchāmi KubjT_22.1c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178205 (0.064):
idānīṃ kim asau dakṣo KubjT_3.10a / idānīṃ khecarīṃ śṛṇu KubjT_15.83d / idānīṃ tāriṇīmantra ToT_6.29c
idānīṃ brūhi deveśi KubjT_25.0*26c / idānīṃ mātarāṇāṃ ca KubjT_15.1c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178237 (0.0):
idānīṃ pṛthivīmānaṃ ToT_7.23c / idānīṃ pratyayaṃ śṛṇu KubjT_13.5d / idānīṃ brūhi deveśi KubjT_25.0*26c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178205 (0.054):
idānīṃ kim asau dakṣo KubjT_3.10a / idānīṃ khecarīṃ śṛṇu KubjT_15.83d / idānīṃ tāriṇīmantra ToT_6.29c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178261 (0.054):
idānīṃ śṛṇu kalyāṇi KubjT_11.99c / idānīṃ śṛṇu kalyāṇi KubjT_20.81c / idānīṃ śṛṇu kalyāṇi KubjT_22.68a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19258569 (0.061):
idānīṃ brūhi deveśi % kim anyaṃ kathayāmi te // KubjT_25.0*26 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17495417 (0.061):
idānīṃ brūhi deveśi kim anyaṃ kathayāmi te // KubjT_25.0*26 //
idānīṃ śṛṇu kalyāṇi KubjT_11.99c / idānīṃ śṛṇu kalyāṇi KubjT_20.81c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178261 (0.0):
idānīṃ śiṣyadehe tu SvaT_4.53c / idānīṃ śṛṇu kalyāṇi KubjT_11.99c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22842835 (0.046):
tathā tvaṃ tvaritā nāma KubjT_16.19a / tathā tvaṃ śṛṇu kalyāṇi KubjT_12.30c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178205 (0.057):
idānīṃ kim asau dakṣo KubjT_3.10a / idānīṃ khecarīṃ śṛṇu KubjT_15.83d / idānīṃ tāriṇīmantra ToT_6.29c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22830530 (0.057):
idānīṃ kim asau dakṣo KubjT_3.10a / idānīṃ khecarīṃ śṛṇu KubjT_15.83d / idānīṃ dada me śīghraṃ KubjT_2.15c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1316676 (0.059):
sāmprataṃ vai 'dhikaṃ śṛṇu KubjT_13.67b / sāmprataṃ śṛṇu kalyāṇi KubjT_5.42a
idānīṃ śṛṇu kalyāṇi KubjT_22.68a / idānīṃ śṛṇu sāmpratam KubjT_5.103b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178263 (0.0):
idānīṃ śiṣyadehe tu SvaT_4.53c / idānīṃ śṛṇu kalyāṇi KubjT_11.99c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1316676 (0.023):
sāmprataṃ vai 'dhikaṃ śṛṇu KubjT_13.67b / sāmprataṃ śṛṇu kalyāṇi KubjT_5.42a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22842835 (0.046):
tathā tvaṃ tvaritā nāma KubjT_16.19a / tathā tvaṃ śṛṇu kalyāṇi KubjT_12.30c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22872029 (0.047):
sāmprataṃ vai 'dhikaṃ śṛṇu KubjT_13.67b / sāmprataṃ śṛṇu kalyāṇi KubjT_5.42a / sā yathā kathyate ' dhunā KubjT_23.112b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178274 (0.055):
idānīṃ śrotum icchāmi KubjT_22.1c / idānīṃ saṃsphuṭaṃ sarvam KubjT_1.42a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22830539 (0.056):
idānīṃ dada me śīghraṃ KubjT_2.15c / idānīṃ pratyayaṃ śṛṇu KubjT_13.5d / idānīṃ brūhi deveśi KubjT_25.0*26c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178205 (0.057):
idānīṃ kim asau dakṣo KubjT_3.10a / idānīṃ khecarīṃ śṛṇu KubjT_15.83d / idānīṃ tāriṇīmantra ToT_6.29c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22830530 (0.057):
idānīṃ kim asau dakṣo KubjT_3.10a / idānīṃ khecarīṃ śṛṇu KubjT_15.83d / idānīṃ dada me śīghraṃ KubjT_2.15c
idānīṃ śrotum icchāmi KubjT_22.1c / idānīṃ saṃsphuṭaṃ sarvam KubjT_1.42a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178266 (0.0):
idānīṃ śṛṇu sāmpratam KubjT_5.103b / idānīṃ śrotum icchāmi ToT_9.1c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178276 (0.0):
idānīṃ śrotum icchāmi ToT_9.1c / idānīṃ śrotumicchāmi ToT_10.8a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167636 (0.048):
adhunāśrotum icchāmi KubjT_8.2c / adhunā śrotum icchāmi KubjT_11.2c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1303729 (0.060):
śrotumicchāmi sāmpratam ToT_3.22b / śrotum icchāmi sāmpratam ToT_5.1d
indrajālapravartakam KubjT_17.40b / indranīlanibhaiḥ stambhaiḥ KubjT_11.70c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178343 (0.055):
indranīlanibhairnālair SvaT_10.552c / indranīlanibhaiḥ stambhaiḥ KubjT_11.70c / indranīlapradānena SUp_6.98a
indramātryaṣṭakaṃ vadet KubjT_15.14d / indramātryo 'ṣṭa vaiṣṇavī KubjT_15.15d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178372 (0.0):
indranīlasamākāro SvaT_10.544a / indramātryaṣṭakaṃ vadet KubjT_15.14d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19240772 (0.050):
payoghṛtavatī cānyā % indramātryo 'ṣṭa vaiṣṇavī // KubjT_15.15 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17477634 (0.050):
payoghṛtavatī cānyā indramātryo 'ṣṭa vaiṣṇavī // KubjT_15.15 //
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19240756 (0.051):
ātmamātryaṣṭakaṃ proktam % indramātryaṣṭakaṃ vadet // KubjT_15.14 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17477618 (0.051):
ātmamātryaṣṭakaṃ proktam indramātryaṣṭakaṃ vadet // KubjT_15.14 //
indraṃ yāti narottamaḥ KubjT_9.43d / iyaṃ vidyā samākhyātā KubjT_5.72c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178388 (0.015):
indrasyabalamākramya SvaT_10.625a / indraṃ yāti narottamaḥ KubjT_9.43d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19232461 (0.056):
smaraṇād devadevasya % indraṃ yāti narottamaḥ // KubjT_9.43 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17469326 (0.056):
smaraṇād devadevasya indraṃ yāti narottamaḥ // KubjT_9.43 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1316707 (0.063):
sāyudhān śvetapuṣpais tu KubjT_22.58a / sā yoniḥ paramā jñeyā KubjT_11.10c
iyaṃ sā paramā yonir KubjT_6.108c / iṣṭā sā mama deveśa KubjT_1.27c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1316707 (0.060):
sāyudhān śvetapuṣpais tu KubjT_22.58a / sā yoniḥ paramā jñeyā KubjT_11.10c
i sūkṣma dakṣacakṣugaḥ KubjT_24.19d / ihaiva tu kulāgame KubjT_24.169d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178575 (0.0):
iṣyetaiṣa karoti ca SRtp_67b / i sūkṣma dakṣacakṣugaḥ KubjT_24.19d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19256172 (0.045):
ī trimūrtir vāmacakṣuṣi % i sūkṣma dakṣacakṣugaḥ // KubjT_24.19 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17493022 (0.045):
ī trimūrtir vāmacakṣuṣi i sūkṣma dakṣacakṣugaḥ // KubjT_24.19 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178625 (0.049):
ihāmutra ca siddhidam SUp_6.192d / ihaiva tu kulāgame KubjT_24.169d
ī guhyaśakti nādasthā KubjT_17.95c / ī guhyaśakti nādasthā KubjT_24.32a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178668 (0.0):
īkṣate hāṭakeśvaram Stk_16.15d / ī guhyaśakti nādasthā KubjT_17.95c / ī guhyaśakti nādasthā KubjT_24.32a
ī ta madhye samāruddham KubjT_5.38a / ītayo vividhāś ca ye KubjT_23.169d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178674 (0.0):
ī guhyaśakti nādasthā KubjT_24.32a / ī ta madhye samāruddham KubjT_5.38a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22852913 (0.049):
punar evaṃ daded devi KubjT_7.74c / punar japattramadhyasthā KubjT_15.64a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22852943 (0.049):
punaḥ pīṭhacatuṣpadam KubjT_17.63b / punaḥ puṃdalamadhyasthā KubjT_15.72a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1249411 (0.063):
punargarbhe samālikhya SvaT_9.87a / punar japattramadhyasthā KubjT_15.64a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1249651 (0.063):
punaḥ punaścādhvamadhye SvaT_10.357a / punaḥ puṃdalamadhyasthā KubjT_15.72a
ī trimūrtir vāmacakṣuṣi KubjT_24.19c / īdṛgrūpadharāṃ devīṃ KubjT_16.50a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178697 (0.0):
ītibhiḥ parivarjite SvaT_7.288d / ī trimūrtir vāmacakṣuṣi KubjT_24.19c / īdṛgrūpadharāṃ devīṃ KubjT_16.50a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19242394 (0.036):
ābaddhāṃśukaparyaṅkā % prameyāsanasaṃsthitā // KubjT_16.49 // / īdṛgrūpadharāṃ devīṃ $ pañcaviṃsāntamadhyagām &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17479254 (0.036):
ābaddhāṃśukaparyaṅkā prameyāsanasaṃsthitā // KubjT_16.49 // / īdṛgrūpadharāṃ devīṃ pañcaviṃsāntamadhyagām /
īrṣā śokavatīty aṣṭau KubjT_15.18c / ī lā carcikasaṃyutā KubjT_24.71d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178746 (0.0):
īrṣyāṃ paiśunyadambhe ca Dka_77a / ī lā carcikasaṃyutā KubjT_24.71d / īśagranthis tatordhvataḥ KubjT_17.75d
īśagranthis tatordhvataḥ KubjT_17.75d / īśatattvāvadhisthitam KubjT_8.25d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178754 (0.0):
ī lā carcikasaṃyutā KubjT_24.71d / īśagranthis tatordhvataḥ KubjT_17.75d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1207763 (0.037):
jīvakā sarvadā jñeyā KubjT_5.122c / jīvagranthis tatordhvataḥ KubjT_17.74b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19230784 (0.054):
tasyopari tam aikāram % īśatattvāvadhisthitam // KubjT_8.25 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17467650 (0.054):
tasyopari tam aikāram īśatattvāvadhisthitam // KubjT_8.25 //
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19244236 (0.060):
rudragranthir mahāraudrā % īśagranthis tatordhvataḥ // KubjT_17.75 // / sādākhyas tu parā granthis $ trikoṭyordhvavyavasthitā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17481095 (0.060):
rudragranthir mahāraudrā īśagranthis tatordhvataḥ // KubjT_17.75 // / sādākhyas tu parā granthis trikoṭyordhvavyavasthitā /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1248112 (0.062):
pāṃsau vā kardame vāpi KubjT_23.24c / piṅgagranthis tatordhvataḥ KubjT_17.72d / piṅgadūtyo mahāvīryāḥ KubjT_14.88a
īśadghūrmiḥ pravartate KubjT_10.96b / īśānakramayogena KubjT_15.29c
īśānī samudāhṛtā KubjT_24.137b / īśāne sthāvarabhayaṃ KubjT_19.84c
īśvaraś ca sadāśivaḥ KubjT_25.0*9b / īśvaraś ca sadāsivaḥ KubjT_24.119d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178958 (1.788):
īśvaraśca sadāśivaḥ SvaT_11.27b / īśvaraś ca sadāśivaḥ KubjT_25.0*9b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179067 (0.026):
īśvaraikaṃ diśāditaḥ KubjT_20.32d / īśvaro 'tha sadāśivaḥ KubjT_6.8b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179074 (0.060):
īśvarobalavānaham SvaT_12.82b / īśvaro bindudevastu SvaT_5.74a / īśvaro vāyutattve tu SvaT_11.38c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22848961 (0.061):
navamaṃ bha ña madhyagam KubjT_7.58d / navamānteśvaraḥ prabhuḥ KubjT_16.101b / nava māsān sa jīvati KubjT_23.36b
īśvaras tu sadāśivaḥ KubjT_25.43d / īśvaraḥ sa paro nityam KubjT_8.88c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178958 (0.0):
īśvarayogādviṣuvatsaṃkrāntiścaiva siddhisaṃyogāt Stk_10.22/a / īśvaraśca sadāśivaḥ SvaT_6.24b / īśvaraśca sadāśivaḥ SvaT_11.27b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179003 (0.0):
īśvaraḥ śiva eva vā Stk_23.9d / īśvaraḥ sa paro nityam KubjT_8.88c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179067 (0.003):
īśvaraikaṃ diśāditaḥ KubjT_20.32d / īśvaro 'tha sadāśivaḥ KubjT_6.8b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19231665 (0.026):
sa śivaḥ paramo brahmā $ nirvāṇaḥ sa sadāśivaḥ & / īśvaraḥ sa paro nityam % asmāt parataro na hi // KubjT_8.88 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17468531 (0.026):
sa śivaḥ paramo brahmā nirvāṇaḥ sa sadāśivaḥ / / īśvaraḥ sa paro nityam asmāt parataro na hi // KubjT_8.88 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179074 (0.049):
īśvarobalavānaham SvaT_12.82b / īśvaro bindudevastu SvaT_5.74a / īśvaro vāyutattve tu SvaT_11.38c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15703774 (0.050):
īśecchāpreritaḥ priye SvaT_10.906b / īśvaraśca sadāśivaḥ SvaT_6.24b / īśvaraśca sadāśivaḥ SvaT_11.27b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15703796 (0.060):
īśvaraḥ kurute sṛṣṭiṃ SvaT_11.300c / īśvaraḥ parameśvaraḥ SvaT_12.80b / īśvaraḥ śiva eva ca SvaT_4.304d
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 797162 (0.063):
brahmā viṣṇuś ca rudro 'smād īśvaro 'tha sadāśivaḥ / / ity etāḥ kamataḥ pañca kṣetrabhūtādhidevatāḥ // Rajni_1.21
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15714910 (0.064):
tatrāste sa nagādhipaḥ SvaT_10.773b / tatreśvarastu bhagavān SvaT_10.1170c / tatreśvaraḥ sthito devi SvaT_4.346a
īśvarākhyaṃ trayodaśam KubjT_19.9b / īśvare sthirasaṃjñā tu KubjT_5.141c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179005 (0.0):
īśvaraḥ sa paro nityam KubjT_8.88c / īśvarākhyaṃ trayodaśam KubjT_19.9b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179059 (0.0):
īśvareṇa samo bhavet SvaT_12.141d / īśvare sthirasaṃjñā tu KubjT_5.141c
īśvaraikaṃ diśāditaḥ KubjT_20.32d / īśvaro 'tha sadāśivaḥ KubjT_6.8b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179066 (0.0):
īśvare sthirasaṃjñā tu KubjT_5.141c / īśvaraikaṃ diśāditaḥ KubjT_20.32d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19249236 (0.047):
calasaumye catuṣkaṃ tu % īśvaraikaṃ diśāditaḥ // KubjT_20.32 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17486092 (0.047):
calasaumye catuṣkaṃ tu īśvaraikaṃ diśāditaḥ // KubjT_20.32 //
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22830679 (0.052):
īśāne sthāvarabhayaṃ KubjT_19.84c / īśvaraś ca sadāśivaḥ KubjT_25.0*9b / īśvaraś ca sadāsivaḥ KubjT_24.119d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178957 (0.060):
īśvaraś ca sadāśivaḥ KubjT_25.0*9b / īśvaraś ca sadāsivaḥ KubjT_24.119d
īṣatkarālavadanā KubjT_2.4c / īṣadāropaṇaṃ citau KubjT_13.81d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179091 (0.024):
īṣacchidrapidhānayā SUp_4.7d / īṣatkarālavadanā KubjT_2.4c / īṣatkarālavadanāṃ SvaT_2.116a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179115 (0.037):
īṣadardhanivṛtte tu MrgT_1,5.8a / īṣadāropaṇaṃ citau KubjT_13.81d / īṣadudghāṭite vaktre SvaT_6.37a
īṣad yogimate sphuṭam KubjT_19.75d / īṣanmandagamārutā KubjT_5.86d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179128 (0.0):
īṣadudghāṭite vaktre SvaT_6.37a / īṣad yogimate sphuṭam KubjT_19.75d / īṣanmandagamārutā KubjT_5.86d
īṣanmātraṃ vijānāti KubjT_4.21a / īṣanmātraṃ vijānāti KubjT_4.25a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179134 (0.0):
īṣanmandagamārutā KubjT_5.86d / īṣanmātraṃ vijānāti KubjT_4.21a
u amarīśas tu dakṣiṇe KubjT_24.19b / uktakālaṃ kuleśvari KubjT_12.28d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179168 (1.192):
ukāro viṣṇuvācakaḥ SvaT_4.263d / uktakālaṃ kuleśvari KubjT_12.28d / uktakālād avāntare KubjT_12.3d
uktakālād avāntare KubjT_12.3d / uktakālād avāntare KubjT_13.63b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179176 (0.0):
uktakālaṃ kuleśvari KubjT_12.28d / uktakālād avāntare KubjT_12.3d
uktakālārdhamānena KubjT_12.12c / uktakālena cādeśā KubjT_12.21a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179186 (0.0):
uktakālād avāntare KubjT_13.63b / uktakālārdhamānena KubjT_12.12c
uktakālena sidhyanti KubjT_12.69c / uktalakṣaṇasaṃyutam KubjT_22.10d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179192 (0.0):
uktakālārdhamānena KubjT_12.12c / uktakālena cādeśā KubjT_12.21a / uktakālena sidhyanti KubjT_12.69c
uktaṃ tu brahmaṇā hy evaṃ KubjT_3.26a / uktānuktaṃ tu deveśi KubjT_19.50c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179195 (0.0):
uktalakṣaṇasaṃyutam KubjT_22.10d / uktaṃ tu brahmaṇā hy evaṃ KubjT_3.26a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179222 (0.0):
uktānuktaṃ ca yatkiñcit Stk_5.5c / uktānuktaṃ tu deveśi KubjT_19.50c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19247686 (0.062):
nirācāreṇa yogena $ tan nāsti yan na sādhayet & / uktānuktaṃ tu deveśi % sarvam asmāt prasādhayet // KubjT_19.50 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17484543 (0.062):
nirācāreṇa yogena tan nāsti yan na sādhayet / / uktānuktaṃ tu deveśi sarvam asmāt prasādhayet // KubjT_19.50 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15703878 (0.063):
uktaḥ mokṣakaraḥ paraḥ SvaT_12.104d / uktānuktaṃ varānane SvaT_9.23b / uktānuktāni gṛhṇāti SvaT_12.21c
uktānuktaṃ vadāmi te KubjT_17.4d / uktānukteṣu kāryeṣu KubjT_3.65c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179221 (0.0):
uktānuktaṃ tu deveśi KubjT_19.50c / uktānuktaṃ vadāmi te KubjT_17.4d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179244 (0.0):
uktānuktāśca ye cātra SvaT_10.1105a / uktānukteṣu kāryeṣu KubjT_3.65c
uktānukteṣu vastuṣu KubjT_4.49b / uktānukteṣu vastuṣu KubjT_7.2d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179249 (0.0):
uktānuktāśca ye cātra SvaT_10.1105a / uktānukteṣu kāryeṣu KubjT_3.65c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19224381 (0.047):
vidarbhaḥ sarvakāryeṣu $ uktānukteṣu vastuṣu &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461246 (0.047):
vidarbhaḥ sarvakāryeṣu uktānukteṣu vastuṣu /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19228849 (0.063):
kārye vātha akārye vā % uktānukteṣu vastuṣu // KubjT_7.2 // / kubjīśānīṃ japed yas tu $ tasya pāpaṃ na vidyate &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17465715 (0.063):
kārye vātha akārye vā uktānukteṣu vastuṣu // KubjT_7.2 // / kubjīśānīṃ japed yas tu tasya pāpaṃ na vidyate /
uktāḥ kāmapradāḥ sarve KubjT_4.15c / ugradravyaiḥ samāhitaḥ KubjT_7.104d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179251 (0.0):
uktānukteṣu vastuṣu KubjT_7.2d / uktāḥ kāmapradāḥ sarve KubjT_4.15c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179260 (0.0):
ukthaḥ ṣoḍaśikā tathā SvaT_10.403b / ugradravyaiḥ samāhitaḥ KubjT_7.104d / ugravyādhijayārthibhiḥ KubjT_9.74b
ugravyādhijayārthibhiḥ KubjT_9.74b / uccaranto 'nupūrvaśaḥ KubjT_17.67b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179264 (0.0):
ugradravyaiḥ samāhitaḥ KubjT_7.104d / ugravyādhijayārthibhiḥ KubjT_9.74b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179290 (0.023):
uccabhāṣyavijṛmbhaṇam SUp_7.13b / uccaranto 'nupūrvaśaḥ KubjT_17.67b / uccaranto hanec chailān KubjT_19.32c
uccaranto hanec chailān KubjT_19.32c / uccaranto hanet sṛṣṭiṃ KubjT_13.85c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179296 (0.0):
uccaranto 'nupūrvaśaḥ KubjT_17.67b / uccaranto hanec chailān KubjT_19.32c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19239093 (0.053):
uccaranto hanet sṛṣṭiṃ % lakulīśāntakārakaḥ // KubjT_13.85 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17475956 (0.053):
uccaranto hanet sṛṣṭiṃ lakulīśāntakārakaḥ // KubjT_13.85 //
uccaraṃ sahajaṃ devi KubjT_6.37a / uccaret kṣurikāmūle KubjT_23.117a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179305 (0.0):
uccaranto hanet sṛṣṭiṃ KubjT_13.85c / uccaraṃ sahajaṃ devi KubjT_6.37a
uccaret tu layāntasthaṃ KubjT_8.65c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179310 (1.192):
uccarettaṃ varānane SvaT_6.34b / uccaret tu layāntasthaṃ KubjT_8.65c
uccāravaśavartinī KubjT_6.36d / uccāraṃ tasya cāveśaṃ KubjT_18.53a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179358 (0.009):
uccāraṃ ca tato jñātvā SvaT_6.34a / uccāraṃ tasya cāveśaṃ KubjT_18.53a / uccārākṛṣṭikārakam KubjT_6.27d
uccārākṛṣṭikārakam KubjT_6.27d / uccārāt kalmaṣāpaham KubjT_5.43d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179365 (0.0):
uccāraṃ ca tato jñātvā SvaT_6.34a / uccāraṃ tasya cāveśaṃ KubjT_18.53a / uccārākṛṣṭikārakam KubjT_6.27d
uccārāt kṣobhakṛd bhavet KubjT_18.73d / uccārād ay utaṃ japet KubjT_25.207d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179374 (0.0):
uccārāt kalmaṣāpaham KubjT_5.43d / uccārāt kṣobhakṛd bhavet KubjT_18.73d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19261365 (0.016):
asyoccāraṃ na kartavyam % uccārād ay utaṃ japet // KubjT_25.207 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17498212 (0.016):
asyoccāraṃ na kartavyam uccārād ay utaṃ japet // KubjT_25.207 //
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19246201 (0.053):
divyadehatvam āpnoti % uccārāt kṣobhakṛd bhavet // KubjT_18.73 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17483057 (0.053):
divyadehatvam āpnoti uccārāt kṣobhakṛd bhavet // KubjT_18.73 //
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22874007 (0.054):
svasthānātmakamantreṇa KubjT_20.42c / svasthāne kṣobhakṛd bhavet KubjT_20.41d
uccārād bhavate sphuṭam KubjT_18.60b / uccārāntāvasāne tu KubjT_5.87c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179386 (0.0):
uccārādikriyāsu ca SUp_5.17d / uccārād bhavate sphuṭam KubjT_18.60b / uccārāntāvasāne tu KubjT_5.87c
uccārāveśinī parā KubjT_17.22d / uccāreṇa pravarteta KubjT_6.105a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179398 (0.0):
uccārālambanādṛte SvaT_7.237b / uccārāveśinī parā KubjT_17.22d / uccāreṇa pravarteta KubjT_6.105a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1195613 (0.046):
kriyāto ' ghaṃ pravarteta KubjT_13.75a / kriyādevyā tataḥ punaḥ KubjT_24.54d
uccāreta tato mantraṃ KubjT_5.86a / uccārya vāmaśaktiṃ tu KubjT_6.67a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179400 (0.0):
uccārāveśinī parā KubjT_17.22d / uccāreṇa pravarteta KubjT_6.105a / uccāreta tato mantraṃ KubjT_5.86a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179417 (0.017):
uccārya bhairavaṃ pātre SvaT_2.249a / uccārya vāmaśaktiṃ tu KubjT_6.67a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1195613 (0.056):
kriyāto ' ghaṃ pravarteta KubjT_13.75a / kriyādevyā tataḥ punaḥ KubjT_24.54d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19228198 (0.058):
khagatir bhavate d evaṃ % yonimārge vicakṣaṇaḥ // KubjT_6.66 // / uccārya vāmaśaktiṃ tu $ sandhayed granthimadhyataḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17465064 (0.058):
khagatir bhavate d evaṃ yonimārge vicakṣaṇaḥ // KubjT_6.66 // / uccārya vāmaśaktiṃ tu sandhayed granthimadhyataḥ /
uccāryā sānunāsikā KubjT_5.87b / uccaiḥśabdapralāpitam KubjT_5.60d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179424 (0.058):
uccāryaṃ ca paraṃ tathā SvaT_7.292d / uccāryā sānunāsikā KubjT_5.87b
ucchuṣmā devagāndhārī KubjT_21.112c / ucyate maṇḍalenaite KubjT_25.0*9c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179466 (0.0):
ucchritenātapatreṇa SvaT_10.772a / ucyate maṇḍalenaite KubjT_25.0*9c / ucyamānaṃ nigadyate KubjT_23.98b
ucyamānaṃ nigadyate KubjT_23.98b / ujjainyāṃ pāśadhāriṇīm KubjT_22.27b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179466 (0.0):
ucchritenātapatreṇa SvaT_10.772a / ucyate maṇḍalenaite KubjT_25.0*9c / ucyamānaṃ nigadyate KubjT_23.98b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179475 (1.192):
ucyamānaṃ nibodha me MrgT_1,13.27b / ujjainyāṃ pāśadhāriṇīm KubjT_22.27b / uḍumbaratalāvasthāṃ KubjT_22.28a
uḍumbaratalāvasthāṃ KubjT_22.28a / uḍḍapīṭhe punaḥ sthātuṃ KubjT_2.122c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179481 (0.0):
ujjainyāṃ pāśadhāriṇīm KubjT_22.27b / uḍumbaratalāvasthāṃ KubjT_22.28a
utkarṣārtham athāpi vā KubjT_25.205b / utkrāntiṃ vā salakṣaṇam KubjT_23.1d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179520 (0.0):
uḍḍīyānaṃ tad eva syāt GorS(2)_77 (=HYP 3.56)c / utkarṣārtham athāpi vā KubjT_25.205b / utkrāntiṃ vā salakṣaṇam KubjT_23.1d
utkrāntyutkramaṇaṃ priye KubjT_23.111d / uttamaṃ parayā bhaktyā KubjT_12.20c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179523 (0.0):
utkrāntiṃ vā salakṣaṇam KubjT_23.1d / utkrāntyutkramaṇaṃ priye KubjT_23.111d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179533 (0.049):
utkṣiptaṃ kalpayed budhaḥ SUp_4.20d / uttamaṃ parayā bhaktyā KubjT_12.20c / uttamaṃ parikīrtitam SvaT_8.19d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19254690 (0.053):
anyatkāle na kartavyam % utkrāntyutkramaṇaṃ priye // KubjT_23.111 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17491541 (0.053):
anyatkāle na kartavyam utkrāntyutkramaṇaṃ priye // KubjT_23.111 //
uttamaḥ puruṣottamaḥ KubjT_14.65b / uttamādhamamadhyamāḥ KubjT_12.41d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179552 (0.0):
uttamaṃ bhogam icchatā SUp_6.39b / uttamaḥ puruṣottamaḥ KubjT_14.65b / uttamādhamamadhyamāḥ KubjT_12.41d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8967030 (0.020):
adhamā madhyamāgryā ca Mn_12.41c / adhamottamamadhyamāḥ Yj_2.155d / adhamottamamadhyānāṃ K_665a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827101 (0.034):
adhamād uttamaṃ jñānaṃ KubjT_10.144a / adhamottamamadhyamāḥ KubjT_5.55d
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8480930 (0.037):
dharmādharmauṃ na teṣvāstā nottamādhamamadhyamāḥ / / na teṣvasti yugāvasthā kṣetreṣvaṣṭāsu sarvaśaḥ // BndP_1,14.58 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15309194 (0.037):
dharmādharmau na teṣvāstāṃ $ nottamādhamamadhyamāḥ & / na teṣvasti yugāvasthā % kṣetreṣvaṣṭasu sarvataḥ // LiP_1,47.15 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7202968 (0.037):
dharmādharmau na teṣvāstāṃ nottamādhamamadhyamāḥ / / na teṣvasti yugāvasthā kṣetreṣvaṣṭasu sarvataḥ // LiP_1,47.15 //
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23708776 (0.037):
viparyayo na teṣvasti nottamādhamamadhyamāḥ // VamP_13.7 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23404018 (0.039):
dharmādharmau na teṣv āstāṃ % nottamādhamamadhyamāḥ // ViP_2,1.25 // / na teṣv asti yugāvasthā $ kṣetreṣv aṣṭasu sarvadā &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5110682 (0.039):
dharmādharmau na teṣv āstāṃ nottamādhamamadhyamāḥ // ViP_2,1.25 // / na teṣv asti yugāvasthā kṣetreṣv aṣṭasu sarvadā /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10124035 (0.039):
dharmadhamau na teṣvāstāṃ nottamādhamamadhyamāḥ // ViP_2,1.26 // / na teṣvasti yugāvasthā kṣetreṣvaṣṭasu sarvadā /
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2017161 (0.043):
madhyamamadhyamamadhyamottamā uttamādhamottamamadhyamottamottamā iti |
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2017149 (0.046):
(pṛ) kecidāhuḥ kleśā navavidhā adhamamadhyamottamā / adhamādhamādhamamadhyamādhamottamā madhyamādhama
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19237282 (0.058):
bhavanti sarvasiddhīni % uttamādhamamadhyamāḥ // KubjT_12.41 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17474143 (0.058):
bhavanti sarvasiddhīni uttamādhamamadhyamāḥ // KubjT_12.41 //
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19226040 (0.061):
anyeṣāṃ varṇajātīnām % adhamottamamadhyamāḥ // KubjT_5.55 // / lakṣais tu bhavate śuddhir $ dvitricatvārisaṅkhyayā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462908 (0.061):
anyeṣāṃ varṇajātīnām adhamottamamadhyamāḥ // KubjT_5.55 // / lakṣais tu bhavate śuddhir dvitricatvārisaṅkhyayā /
Brhaspatismrti: Vyavaharakanda (brhaspiu.htm.txt) 12685354 (0.063):
uttamaṃ śāstravedibhiḥ Brh_1,24.8d / uttamādhamamadhyānāṃ Brh_1,1.95c / uttamo madhyamo 'dhamaḥ Brh_1,15.11b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179583 (0.064):
uttamottamamadhyasthā KubjT_8.57c / uttamottamasiddhībhiḥ KubjT_18.128a / uttamo madhyamaś ceti KubjT_11.111c
uttamādhamamadhyamāḥ KubjT_25.219b / uttamādhamamadhyasya KubjT_10.56c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179553 (0.0):
uttamaḥ puruṣottamaḥ KubjT_14.65b / uttamādhamamadhyamāḥ KubjT_12.41d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8967030 (0.020):
adhamā madhyamāgryā ca Mn_12.41c / adhamottamamadhyamāḥ Yj_2.155d / adhamottamamadhyānāṃ K_665a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827101 (0.034):
adhamād uttamaṃ jñānaṃ KubjT_10.144a / adhamottamamadhyamāḥ KubjT_5.55d
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23404019 (0.036):
dharmādharmau na teṣv āstāṃ % nottamādhamamadhyamāḥ // ViP_2,1.25 // / na teṣv asti yugāvasthā $ kṣetreṣv aṣṭasu sarvadā &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5110683 (0.036):
dharmādharmau na teṣv āstāṃ nottamādhamamadhyamāḥ // ViP_2,1.25 // / na teṣv asti yugāvasthā kṣetreṣv aṣṭasu sarvadā /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10124036 (0.036):
dharmadhamau na teṣvāstāṃ nottamādhamamadhyamāḥ // ViP_2,1.26 // / na teṣvasti yugāvasthā kṣetreṣvaṣṭasu sarvadā /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8480930 (0.037):
dharmādharmauṃ na teṣvāstā nottamādhamamadhyamāḥ / / na teṣvasti yugāvasthā kṣetreṣvaṣṭāsu sarvaśaḥ // BndP_1,14.58 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15309194 (0.037):
dharmādharmau na teṣvāstāṃ $ nottamādhamamadhyamāḥ & / na teṣvasti yugāvasthā % kṣetreṣvaṣṭasu sarvataḥ // LiP_1,47.15 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7202968 (0.037):
dharmādharmau na teṣvāstāṃ nottamādhamamadhyamāḥ / / na teṣvasti yugāvasthā kṣetreṣvaṣṭasu sarvataḥ // LiP_1,47.15 //
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23708778 (0.037):
viparyayo na teṣvasti nottamādhamamadhyamāḥ // VamP_13.7 //
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28781815 (0.043):
vihitānekaprabandhasyāpi kaveḥ kāvyānudayasya darśanāt/ / taccottamottamottamamadhyamādhamabhedāc caturdhā/
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2017161 (0.043):
madhyamamadhyamamadhyamottamā uttamādhamottamamadhyamottamottamā iti |
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2017149 (0.046):
(pṛ) kecidāhuḥ kleśā navavidhā adhamamadhyamottamā / adhamādhamādhamamadhyamādhamottamā madhyamādhama
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17944717 (0.048):
dharmādharmau na teṣvāstāṃ nottamādhamamadhyamāḥ // MarkP_53.37 // / na vai caturyugāvasthā nārtavā ṛtavo na ca /
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7774979 (0.051):
nottamādhamamadhyamāḥ ViP_2,1.25d / nodayaḥ sarvadā sataḥ ViP_2,8.15b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19237282 (0.058):
bhavanti sarvasiddhīni % uttamādhamamadhyamāḥ // KubjT_12.41 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17474143 (0.058):
bhavanti sarvasiddhīni uttamādhamamadhyamāḥ // KubjT_12.41 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7080227 (0.060):
satyānṛte na tatrāstāṃ nottamādhamamadhyamāḥ / / na varṇāśramadharmāśca na nadyo na ca parvatāḥ // KūrmP_1,48.9 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179576 (0.061):
uttamottamatāṃ yānti KubjT_19.103c / uttamottamamadhyasthā KubjT_8.57c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19226040 (0.061):
anyeṣāṃ varṇajātīnām % adhamottamamadhyamāḥ // KubjT_5.55 // / lakṣais tu bhavate śuddhir $ dvitricatvārisaṅkhyayā &
uttamottamatāṃ yānti KubjT_19.103c / uttamottamamadhyasthā KubjT_8.57c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179582 (0.0):
uttame triguṇā mātrāḥ GorS(1)_48c / uttamottamatāṃ yānti KubjT_19.103c / uttamottamamadhyasthā KubjT_8.57c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19231242 (0.044):
uttamottamamadhyasthā % kanyasāntavyavasthitā // KubjT_8.57 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179551 (0.051):
uttamādhamamadhyamāḥ KubjT_12.41d / uttamādhamamadhyamāḥ KubjT_25.219b
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2017161 (0.055):
madhyamamadhyamamadhyamottamā uttamādhamottamamadhyamottamottamā iti |
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17468108 (0.060):
uttamottamamadhyasthā kanyasāntavyavasthitā // KubjT_8.57 //
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28781814 (0.063):
vihitānekaprabandhasyāpi kaveḥ kāvyānudayasya darśanāt/ / taccottamottamottamamadhyamādhamabhedāc caturdhā/
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 506668 (0.064):
ato 'nyaśabdavyākhyāne te 'pi kuto na gṛhyanta ityata āha uttamatvaṃ / tviti // / uttamatvaṃ tu muktānāmapi na brahmaṇo bhavet // MAnuv_3,4.106ab //
uttamottamasiddhībhiḥ KubjT_18.128a / uttamo madhyamaś ceti KubjT_11.111c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179586 (0.0):
uttamottamatāṃ yānti KubjT_19.103c / uttamottamamadhyasthā KubjT_8.57c
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14542599 (0.038):
laghutvenottamottamaḥ uttamāt kaṭukāduttama uttamottamaḥ // 6
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27388767 (0.059):
uttamaś cottamottamaḥ NsP_31.53cdb / uttamaś cottamodare NsP_31.26b
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2004861 (0.060):
madhyamamadhyamaḥ, madhyamottamaḥ, uttamādhamaḥ, uttamamadhyama,
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22830921 (0.064):
uttamaṃ parayā bhaktyā KubjT_12.20c / uttamaḥ puruṣottamaḥ KubjT_14.65b / uttamādhamamadhyamāḥ KubjT_12.41d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22854352 (0.064):
pravaraṃ hy uttamottamam KubjT_16.38b / pravardhanān mahājyoter KubjT_12.63a
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11232797 (0.064):
BP1.21.011a/ tvag.bhede prathamas daṇḍas māṃsa.bhede tu madhyamaḥ / / [1.21.3 uttamam] / BP1.21.011b/ uttamas tu asthi.bhede (syāt dhātena tu pramāpaṇam //
uttarasthāḥ prakurvanti KubjT_15.81c / uttarasya ca ṣaṭkasya KubjT_19.69a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179603 (0.0):
uttarayaṇamatraitad SvaT_7.99a / uttarasthāḥ prakurvanti KubjT_15.81c
uttarasya tu mārgasya KubjT_11.44a / uttaraṃ gopitaṃ rūpaṃ KubjT_19.70c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179609 (0.0):
uttarasthāḥ prakurvanti KubjT_15.81c / uttarasya ca ṣaṭkasya KubjT_19.69a / uttarasya tu mārgasya KubjT_11.44a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179625 (0.045):
uttaraṃ tūttarāyaṇe SvaT_7.164b / uttaraṃ te prakāśitam KubjT_11.31d / uttaraṃ te prakāśitam KubjT_11.40d
uttaraṃ te prakāśitam KubjT_11.31d / uttaraṃ te prakāśitam KubjT_11.40d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179626 (5.960):
uttaraṃ tūttarāyaṇe SvaT_7.164b / uttaraṃ te prakāśitam KubjT_11.31d / uttaraṃ te prakāśitam KubjT_11.40d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179608 (0.042):
uttarasya tu mārgasya KubjT_11.44a / uttaraṃ gopitaṃ rūpaṃ KubjT_19.70c / uttaraṃ cābhimantryaivaṃ SvaT_2.9c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179643 (0.050):
uttaraṃ paścimaṃ tathā SvaT_1.48b / uttaraṃ sampravakṣyāmi KubjT_24.81a / uttaraṃ sarvasiddhaye VT_332d
uttaraṃ sampravakṣyāmi KubjT_24.81a / uttarānandam īśānāḥ KubjT_2.62a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179661 (0.015):
uttarāddakṣiṇāyāṃ tu SvaT_7.164c / uttarānandam īśānāḥ KubjT_2.62a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179643 (0.050):
uttaraṃ paścimaṃ tathā SvaT_1.48b / uttaraṃ sampravakṣyāmi KubjT_24.81a / uttaraṃ sarvasiddhaye VT_332d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179625 (0.051):
uttaraṃ te prakāśitam KubjT_11.31d / uttaraṃ te prakāśitam KubjT_11.40d
uttarābhimukho bhūtvā KubjT_23.18a / uttarāṃ tāvat tat sarvaṃ KubjT_2.25c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179689 (0.0):
uttarāyaṇasaṃjñitaḥ SvaT_7.158d / uttarāṃ tāvat tat sarvaṃ KubjT_2.25c / uttare kṛṣṇapuṣpakaiḥ KubjT_22.57d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179677 (0.062):
uttarāpyāvasānakam SvaT_2.106d / uttarābhimukho bhūtvā KubjT_23.18a / uttarāyaṇaje kāle SvaT_7.186a
uttare kṛṣṇapuṣpakaiḥ KubjT_22.57d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179697 (0.0):
uttarāṃ tāvat tat sarvaṃ KubjT_2.25c / uttare kṛṣṇapuṣpakaiḥ KubjT_22.57d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19252808 (0.025):
paścime raktapuṣpais tu % uttare kṛṣṇapuṣpakaiḥ // KubjT_22.57 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17489659 (0.025):
paścime raktapuṣpais tu uttare kṛṣṇapuṣpakaiḥ // KubjT_22.57 //
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19257375 (0.058):
punar dakṣiṇato devi % catvāraḥ kṛṣṇapuṣpakaiḥ // KubjT_24.111 // / uttare caiva catvāri $ raktapuṣpaiḥ prapūjayet &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17494223 (0.058):
punar dakṣiṇato devi catvāraḥ kṛṣṇapuṣpakaiḥ // KubjT_24.111 // / uttare caiva catvāri raktapuṣpaiḥ prapūjayet /
uttare caiva catvāri KubjT_24.112a / uttānam ūrdhvavaktragam KubjT_4.96d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179770 (0.012):
uttānamañjaliṃ kṛtvā SvaT_14.1c / uttānam ūrdhvavaktragam KubjT_4.96d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19225057 (0.047):
a cha madhyagataṃ śūlam % uttānam ūrdhvavaktragam // KubjT_4.96 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461923 (0.047):
a cha madhyagataṃ śūlam uttānam ūrdhvavaktragam // KubjT_4.96 //
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19257375 (0.049):
punar dakṣiṇato devi % catvāraḥ kṛṣṇapuṣpakaiḥ // KubjT_24.111 // / uttare caiva catvāri $ raktapuṣpaiḥ prapūjayet &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17494223 (0.049):
punar dakṣiṇato devi catvāraḥ kṛṣṇapuṣpakaiḥ // KubjT_24.111 // / uttare caiva catvāri raktapuṣpaiḥ prapūjayet /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179696 (0.058):
uttarāṃ tāvat tat sarvaṃ KubjT_2.25c / uttare kṛṣṇapuṣpakaiḥ KubjT_22.57d
uttānordhvamukhaḥ sthitaḥ KubjT_23.116b / utthāya śirasā dhāryaṃ KubjT_25.0*21c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179784 (0.014):
uttānāgramukhaṃ samam SvaT_4.420d / uttānordhvamukhaḥ sthitaḥ KubjT_23.116b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179770 (0.055):
uttānam ūrdhvavaktragam KubjT_4.96d / uttānaṃ tu samāhitaḥ SvaT_14.14d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179849 (0.060):
utthāpya hastau saṃgṛhya SvaT_4.473a / utthāya śirasā dhāryaṃ KubjT_25.0*21c / utthitā vāsukī yadā ToT_2.11b
utpatantaṃ yadā paśyet KubjT_12.27c / utpateta na sandeho KubjT_5.98c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179862 (0.0):
utthitā vāsukī yadā ToT_2.11b / utpatantaṃ yadā paśyet KubjT_12.27c / utpateta na sandeho KubjT_5.98c
utpated gaganāmbhobhiḥ KubjT_11.96a / utpaten nātra saṃśayaḥ KubjT_4.74b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179870 (0.0):
utpateta na sandeho KubjT_5.98c / utpated gaganāmbhobhiḥ KubjT_11.96a
utpattipralayaṃ jñātvā KubjT_8.64c / utpattipralayāntikam KubjT_9.87d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179884 (0.0):
utpattināśau māyeya SRtp_35a / utpattipralayaṃ jñātvā KubjT_8.64c / utpattipralayāntikam KubjT_9.87d
utpattisthitikartāraṃ KubjT_9.85c / utpadyante hy anekadhā KubjT_25.106b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179886 (0.0):
utpattipralayāntikam KubjT_9.87d / utpattisthitikartāraṃ KubjT_9.85c
utpannā sumahātejā KubjT_1.72c / utpāteṣv aśanīṣu ca KubjT_9.66b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1179912 (0.020):
utpannā kṛṣṇapiṅgalā SvaT_10.1003d / utpannā sumahātejā KubjT_1.72c
udayantaṃ divākaram KubjT_23.28b / udayanti kramā hy etāḥ KubjT_11.116a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180009 (0.0):
udapādi na tatpunaḥ SRtp_210b / udayantaṃ divākaram KubjT_23.28b / udayanti kramā hy etāḥ KubjT_11.116a
udayanti krameṇa tu KubjT_25.183d / udayanti śubhāvasthāḥ KubjT_12.23a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180008 (0.0):
udayantaṃ divākaram KubjT_23.28b / udayanti kramā hy etāḥ KubjT_11.116a / udayanti krameṇa tu KubjT_25.183d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180015 (0.045):
udayanti krameṇa tu KubjT_25.183d / udayanti yathākramam SvaT_7.64b
udaram uddhṛtaṃ 'naghe KubjT_4.101b / udare arthanāśaṃ tu KubjT_19.54c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180041 (0.042):
udayo 'bhijito bhavet SvaT_7.48b / udaram uddhṛtaṃ 'naghe KubjT_4.101b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180054 (0.051):
udarāt paścime bhāge hy GorS(2)_78a / udare arthanāśaṃ tu KubjT_19.54c
udaredaṃ prakīrtitam KubjT_14.93b / udarordhvam avasthitam KubjT_11.100b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180066 (0.0):
udare ca tathā pāyau ToT_8.3a / udaredaṃ prakīrtitam KubjT_14.93b / udarordhvam avasthitam KubjT_11.100b
udānapreritena tu KubjT_6.61d / udānī vyāni kṛkarā KubjT_15.20c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180067 (0.0):
udarordhvam avasthitam KubjT_11.100b / udānapreritena tu KubjT_6.61d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180082 (0.014):
udānaḥ kaṇṭha madhyagaḥ GorS(2)_34d / udānī vyāni kṛkarā KubjT_15.20c / udānena tu deveśi KubjT_25.88c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19228122 (0.021):
ṣaṭpattraṃ tu vikāśyeta % udānapreritena tu // KubjT_6.61 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17464988 (0.021):
ṣaṭpattraṃ tu vikāśyeta udānapreritena tu // KubjT_6.61 //
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22835800 (0.056):
kusumbhodasamudbhavāḥ KubjT_15.48d / kuhakāni tu yāni vai KubjT_9.42b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1193469 (0.061):
kuhakāni tu yāni vai KubjT_9.42b / kuhadrakaṃ ca vāyavyām SUp_6.84c
udānena tu deveśi KubjT_25.88c / udgirantī[ ṃ ] mahaughena KubjT_6.33a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180083 (0.0):
udānaḥ kaṇṭha madhyagaḥ GorS(2)_34d / udānī vyāni kṛkarā KubjT_15.20c / udānena tu deveśi KubjT_25.88c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180133 (0.0):
udgāre nāgākhyātaḥ GorS(2)_35a / udgirantī[ ṃ ] mahaughena KubjT_6.33a / udgiren nātra saṃśayaḥ KubjT_6.34d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1221039 (0.051):
tena rudrākṣamālāyā KubjT_5.131a / tena rūpavatānāṃ tu KubjT_19.66a / tena rūpeṇa deveśi ToT_7.8c
udgiren nātra saṃśayaḥ KubjT_6.34d / udghāṭya paramaṃ sthānam KubjT_8.74a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180135 (0.0):
udgirantī[ ṃ ] mahaughena KubjT_6.33a / udgiren nātra saṃśayaḥ KubjT_6.34d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19227753 (0.058):
granthataś cārthataś caiva % udgiren nātra saṃśayaḥ // KubjT_6.34 // / pīṭhamadhyagatābhyāsāt $ pīṭhadvāre 'thavā priye &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17464620 (0.058):
granthataś cārthataś caiva udgiren nātra saṃśayaḥ // KubjT_6.34 // / pīṭhamadhyagatābhyāsāt pīṭhadvāre 'thavā priye /
uddharāmi parāparām KubjT_22.16b / uddhared akṣaraṃ śubham KubjT_4.88d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180242 (0.0):
uddhatā yā mṛtā yoṣit VT_194a / uddharāmi parāparām KubjT_22.16b / uddhared akṣaraṃ śubham KubjT_4.88d
uddhared upadeśataḥ KubjT_7.97b / uddharen mālinīṃ śubhām KubjT_4.81b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180246 (0.0):
uddharāmi parāparām KubjT_22.16b / uddhared akṣaraṃ śubham KubjT_4.88d / uddhared upadeśataḥ KubjT_7.97b
uddhāreṇa samuddhṛtam KubjT_4.96b / uddhṛtaṃ tu navākṣaram KubjT_24.49b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180285 (0.0):
uddhṛtastu yathā vahnir SvaT_10.366a / uddhṛtaṃ tu navākṣaram KubjT_24.49b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180292 (1.192):
uddhṛtaṃ tu navākṣaram KubjT_24.49b / uddhṛtaṃ paramaṃ priye KubjT_18.31d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180300 (0.059):
uddhṛtaṃ paramākṣaram KubjT_5.35b / uddhṛtaṃ paramākṣaram KubjT_18.28d / uddhṛtaṃ paramākṣaram KubjT_18.45d
uddhṛtaṃ paramaṃ priye KubjT_18.31d / uddhṛtaṃ paramākṣaram KubjT_5.35b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180301 (0.0):
uddhṛtaṃ tu navākṣaram KubjT_24.49b / uddhṛtaṃ paramaṃ priye KubjT_18.31d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19245152 (0.063):
bhauktikaṃ kevalaṃ devi % uddhṛtaṃ paramākṣaram // KubjT_18.28 // / bindunādānvitāḥ pañca $ kartavyās tu yaśasvini &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17482009 (0.063):
bhauktikaṃ kevalaṃ devi uddhṛtaṃ paramākṣaram // KubjT_18.28 // / bindunādānvitāḥ pañca kartavyās tu yaśasvini /
uddhṛtaṃ paramākṣaram KubjT_18.28d / uddhṛtaṃ paramākṣaram KubjT_18.45d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180302 (0.0):
uddhṛtaṃ paramaṃ priye KubjT_18.31d / uddhṛtaṃ paramākṣaram KubjT_5.35b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180284 (0.059):
uddhṛtaṃ tu navākṣaram KubjT_24.49b / uddhṛtaṃ paramaṃ priye KubjT_18.31d
uddhṛtaṃ bījam uttamam KubjT_7.67d / uddhṛtaṃ mantram uttamam KubjT_4.98d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180309 (0.0):
uddhṛtaṃ paramākṣaram KubjT_18.45d / uddhṛtaṃ bījam uttamam KubjT_7.67d
uddhṛtaṃ ṣaṭkanirṇayam KubjT_23.97d / uddhṛtā tu vilomataḥ KubjT_18.23d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180322 (0.0):
uddhṛtaṃ vastramādāya SvaT_13.38c / uddhṛtaṃ ṣaṭkanirṇayam KubjT_23.97d
uddhṛtā mālinī priye KubjT_4.106d / udbhavasthā duhitrī tu KubjT_25.159c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180325 (0.0):
uddhṛtā tu vilomataḥ KubjT_18.23d / uddhṛtā mālinī priye KubjT_4.106d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180364 (0.0):
udbodhito yathā vahnir SvaT_10.371c / udbhavasthā duhitrī tu KubjT_25.159c
udbhavastho vijānataḥ KubjT_4.59b / udbhave śatabhedas tu KubjT_5.108a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180367 (0.0):
udbhavasthā duhitrī tu KubjT_25.159c / udbhavastho vijānataḥ KubjT_4.59b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180377 (0.0):
udbhavaṃ bhāvayitvā tu SvaT_10.1127c / udbhave śatabhedas tu KubjT_5.108a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19226756 (0.052):
bāhyataḥ kathito bhadre % adhyātmikam ataḥ śṛṇu // KubjT_5.107 // / udbhave śatabhedas tu $ sahasro viśleṣake viduḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17463623 (0.052):
bāhyataḥ kathito bhadre adhyātmikam ataḥ śṛṇu // KubjT_5.107 // / udbhave śatabhedas tu sahasro viśleṣake viduḥ /
udbhave śuddham ity ukto KubjT_4.69a / udyato mana nābhistho KubjT_25.68c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180380 (0.0):
udbhave śatabhedas tu KubjT_5.108a / udbhave śuddham ity ukto KubjT_4.69a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180398 (0.050):
udyatā vāk sadā mama CakBhst_4d / udyato mana nābhistho KubjT_25.68c
udyantaṃ ravibimbavat KubjT_4.18d / udyānabhairavāmbhobhiḥ KubjT_20.7c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180417 (0.0):
udyadbhāskarasannibham SvaT_12.158d / udyantaṃ ravibimbavat KubjT_4.18d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19223960 (0.052):
suṣumṇācārayogena % udyantaṃ ravibimbavat // KubjT_4.18 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460824 (0.052):
suṣumṇācārayogena udyantaṃ ravibimbavat // KubjT_4.18 //
udyānavanamaṇḍitam KubjT_1.5b / udyānas tena ucyate KubjT_25.69b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180424 (0.0):
udyānabhairavāmbhobhiḥ KubjT_20.7c / udyānavanamaṇḍitam KubjT_1.5b
udyānārṇavamadhyagam KubjT_20.18b / udyānārṇavamadhyataḥ KubjT_20.3b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180433 (0.0):
udyānavanamaṇḍitam KubjT_1.5b / udyānas tena ucyate KubjT_25.69b / udyānārṇavamadhyagam KubjT_20.18b
udyāne devakule 'pi vā KubjT_25.46d / udyānopavane caiva KubjT_25.104a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180434 (0.0):
udyānārṇavamadhyagam KubjT_20.18b / udyānārṇavamadhyataḥ KubjT_20.3b / udyāne devakule 'pi vā KubjT_25.46d
udvegā śokavardhanī KubjT_21.82b / unmanatvaṃ kṣanāt kṣanāt KubjT_11.97b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180487 (0.0):
unmatto jāyate sādyo SvaT_9.77a / unmanatvaṃ kṣanāt kṣanāt KubjT_11.97b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180465 (0.064):
udvegajananaṃ param SvaT_2.153b / udvegā śokavardhanī KubjT_21.82b
unmanatvaṃ parāntikam KubjT_10.79d / unmanatvaṃ hi tat padam KubjT_9.14d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180496 (0.0):
unmatto jāyate sādyo SvaT_9.77a / unmanatvaṃ kṣanāt kṣanāt KubjT_11.97b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19234127 (0.040):
puruṣādinivṛt[t]yantam % unmanatvaṃ parāntikam // KubjT_10.79 // / etat te śāmbhavaṃ jñānaṃ $ bhuvanādyaṃ mahāhradam // KubjT_10.80 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17470989 (0.040):
puruṣādinivṛt[t]yantam unmanatvaṃ parāntikam // KubjT_10.79 // / etat te śāmbhavaṃ jñānaṃ bhuvanādyaṃ mahāhradam // KubjT_10.80 //
unmanatve sadā priye KubjT_25.73b / unmanatve sadā yuktaḥ KubjT_25.72c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180501 (0.0):
unmanatvaṃ hi tat padam KubjT_9.14d / unmanatve sadā priye KubjT_25.73b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180508 (0.0):
unmanatve sadā priye KubjT_25.73b / unmanatve sadā yuktaḥ KubjT_25.72c
unmanatve sadā līno KubjT_6.16c / unmanaḥpadam āśritāḥ KubjT_14.80b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180511 (0.0):
unmanatve sadā priye KubjT_25.73b / unmanatve sadā yuktaḥ KubjT_25.72c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180521 (0.0):
unmanatve sadā līno KubjT_6.16c / unmanastvaṃ tadā bhavet SvaT_4.239d
unmanaḥ samanaś caiva KubjT_11.78c / unmanādicatuṣkasya KubjT_11.88c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180523 (0.0):
unmanastvaṃ tadā bhavet SvaT_4.239d / unmanaḥpadam āśritāḥ KubjT_14.80b / unmanaḥ samanaś caiva KubjT_11.78c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180560 (0.014):
unmanā tvaparo bhāvaḥ SvaT_4.269a / unmanādicatuṣkasya KubjT_11.88c
unmanāyāḥ prakīrtitam KubjT_25.82d / upakāraṃ hi kurvanti KubjT_3.72c
upakṣetrāṇy ataḥ sṛṇu KubjT_25.112b / upakṣetrāṇy anekadhā KubjT_2.117d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180660 (0.0):
upakāraḥ parasparam SUp_7.112b / upakṣetrāṇy ataḥ sṛṇu KubjT_25.112b / upakṣetrāṇy anekadhā KubjT_2.117d
upakṣetropasandohe KubjT_20.24a / upadeśapragamyās tāḥ KubjT_15.56a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180681 (0.0):
upacāraiḥ prapūjayet ToT_4.34d / upadeśapragamyās tāḥ KubjT_15.56a / upadeśasamanvitam KubjT_10.33b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180660 (1.788):
upakṣetrāṇy ataḥ sṛṇu KubjT_25.112b / upakṣetrāṇy anekadhā KubjT_2.117d / upakṣetropasandohe KubjT_20.24a
upadeśasamanvitam KubjT_10.33b / upadeśasamāyuktaṃ KubjT_13.71c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180684 (0.0):
upacāraiḥ prapūjayet ToT_4.34d / upadeśapragamyās tāḥ KubjT_15.56a / upadeśasamanvitam KubjT_10.33b
upadeśas tridhā smṛtaḥ KubjT_4.69d / upadeśas tribhedataḥ KubjT_4.37d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180693 (0.0):
upadeśasamanvitam KubjT_10.33b / upadeśasamāyuktaṃ KubjT_13.71c / upadeśas tridhā smṛtaḥ KubjT_4.69d
upadeśaṃ prapūjayet KubjT_3.77b / upadeśaḥ surārcite KubjT_4.31d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180700 (0.0):
upadeśas tridhā smṛtaḥ KubjT_4.69d / upadeśas tribhedataḥ KubjT_4.37d / upadeśaṃ prapūjayet KubjT_3.77b
upadeśena jānīyād KubjT_17.8c / upadeśena deveśi KubjT_19.56a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180706 (0.0):
upadeśaṃ prapūjayet KubjT_3.77b / upadeśaḥ surārcite KubjT_4.31d / upadeśena jānīyād KubjT_17.8c
upadeśopacāreṇa KubjT_12.13c / upadrutās tu balinā KubjT_3.5a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180712 (0.0):
upadeśena jānīyād KubjT_17.8c / upadeśena deveśi KubjT_19.56a / upadeśopacāreṇa KubjT_12.13c
upadvāravivarjitam KubjT_18.106b / upadvīpāny ataḥ śṛṇu KubjT_20.14b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180713 (0.0):
upadrutās tu balinā KubjT_3.5a / upadvāravivarjitam KubjT_18.106b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180723 (0.0):
upadrutās tu balinā KubjT_3.5a / upadvāravivarjitam KubjT_18.106b / upadvīpāni ṣaṭ priye SvaT_10.257d
upadvīpāruṇaṃ cādyaṃ KubjT_20.15a / upamardya guroḥ sthānaṃ KubjT_3.131c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180723 (0.0):
upadvīpāni ṣaṭ priye SvaT_10.257d / upadvīpāny ataḥ śṛṇu KubjT_20.14b / upadvīpāruṇaṃ cādyaṃ KubjT_20.15a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180738 (0.0):
upamanyurharaṃ dṛṣṭvā MrgT_1,1.15a / upamardya guroḥ sthānaṃ KubjT_3.131c / upayogād varānane KubjT_5.72d
upayogād varānane KubjT_5.72d / upariṣṭād vilakṣayet KubjT_10.122d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180739 (0.0):
upamardya guroḥ sthānaṃ KubjT_3.131c / upayogād varānane KubjT_5.72d
uparistho 'ntare sthitaḥ KubjT_15.34b / uparodhaprasaṅgena KubjT_13.63a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1180794 (0.0):
upariṣṭān mayā śambhor CakBhst_34c / uparistho 'ntare sthitaḥ KubjT_15.34b
upalabhyeta nānyathā KubjT_3.78d / upaviṣṭasya pārśve tu KubjT_3.74a
upaśabdasamopetam KubjT_18.106a / upasargagrahādibhyaḥ KubjT_22.62a
upādhiguṇagocarā KubjT_15.75d / upādhiviṣayo yathā KubjT_14.32b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181003 (0.032):
upādeyaṃ ca tatsthiteḥ MrgT_4.9b / upādhiguṇagocarā KubjT_15.75d / upādhi tattva yuktāni GorS(1)_88c
upāyaḥ ko 'sti sāmpratam KubjT_3.12b / upāsya guravaṃ priye KubjT_20.24d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181042 (0.054):
upāyaḥ kathitastava SvaT_5.85d / upāyaḥ ko 'sti sāmpratam KubjT_3.12b
upekṣāṃ naiva kārayet KubjT_3.65d / upeyasya mahātmanaḥ KubjT_16.62d
ubhayatra vivarjitaḥ KubjT_6.20d / ubhayasya parityāgād KubjT_6.14a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181134 (0.0):
upvītāñjanaṃ caiva SvaT_4.12a / ubhayatra vivarjitaḥ KubjT_6.20d / ubhayasya parityāgād KubjT_6.14a
ubhayor api kubjike KubjT_14.30b / ubhayoś candramadhye tu KubjT_9.77a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181159 (0.0):
ubhayor viniveditam SUp_6.11b / ubhayoś candramadhye tu KubjT_9.77a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181150 (0.064):
ubhayārthaphalepsayā SvaT_5.52b / ubhayor api kubjike KubjT_14.30b / ubhayorapi saṅghṛṣya SvaT_14.15c
ubhayos taṭayos tasthā KubjT_2.84c / ubhābhyāṃ melakaṃ tv iha KubjT_2.119d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181162 (0.0):
ubhayoś candramadhye tu KubjT_9.77a / ubhayos taṭayos tasthā KubjT_2.84c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181182 (0.060):
ubhābhyāṃ melakaṃ tv iha KubjT_2.119d / ubhe ṣaṣṭhena saṃyute SvaT_6.20d
ubhau netrau virājate KubjT_24.33d / ubhau bhāvasamāyogāt KubjT_14.31c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181205 (0.0):
ubhau tau sādhyasādhakau VT_175d / ubhau netrau virājate KubjT_24.33d
umākāntaṃ tataḥ punaḥ KubjT_18.12b / umākhye hṛdgate gauri KubjT_24.122c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181215 (0.0):
ubhau bhāvasamāyogāt KubjT_14.31c / umākāntaṃ tataḥ punaḥ KubjT_18.12b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19257523 (0.040):
tuṣārakaṇikābhāse $ dvādaśāntāvalambini & / umākhye hṛdgate gauri % dvādaśādityavarcase // KubjT_24.122 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17494371 (0.040):
tuṣārakaṇikābhāse dvādaśāntāvalambini / / umākhye hṛdgate gauri dvādaśādityavarcase // KubjT_24.122 //
umādevi sarasvati KubjT_24.133b / umāmaṇḍalakaṃ nakhe KubjT_16.76b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181236 (0.0):
umāpatirjagannāthaḥ SvaT_10.1008c / umāmaṇḍalakaṃ nakhe KubjT_16.76b
umāmāheśvaraṃ cakraṃ KubjT_5.1a / umāmāheśvaraṃ priye KubjT_5.98b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181250 (0.0):
umāmaṇḍalakaṃ nakhe KubjT_16.76b / umāmāheśvaraṃ cakraṃ KubjT_5.1a
umāmāheśvaraṃ priye KubjT_5.101b / ulkāmukhasamopetāṃ KubjT_22.41a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181250 (0.0):
umāmāheśvaraṃ cakraṃ KubjT_5.1a / umāmāheśvaraṃ priye KubjT_5.98b
ullekhā ca patākā ca KubjT_21.96a / uvāca kubjikā nāthaṃ KubjT_14.43a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181309 (0.0):
ullikhyoddhṛtya sāvitryā VT_39c / ullekhā ca patākā ca KubjT_21.96a / uvāca kubjikā nāthaṃ KubjT_14.43a
uvāca kubjike tubhyaṃ KubjT_15.59c / uvāca bhagavān devas KubjT_15.39a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181315 (0.0):
ullekhā ca patākā ca KubjT_21.96a / uvāca kubjikā nāthaṃ KubjT_14.43a / uvāca kubjike tubhyaṃ KubjT_15.59c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28923970 (0.029):
uvāca bhagavāndevo LiP_1,22.7a / uvāca bhagavān brahmā LiP_1,41.54a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16176945 (0.041):
uvāca bhagavān devaḥ **HV_App.I,29.620**17:1a / uvāca bhagavān hariḥ HV_App.I,31.104b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 24999082 (0.041):
uvāca bhagavān devaḥ HV_App.I,29.620**17:1a / uvāca bhagavān hariḥ HV_App.I,31.104b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181323 (0.050):
uvāca bhagavān devas KubjT_15.39a / uvāca bhagavān nāthaḥ KubjT_1.17a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26777039 (0.053):
{śrībhagavān uvāca: } / nāhaṃ devo na yakṣo vā $ na daityo na ca devarāṭ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11048356 (0.053):
{śrībhagavān uvāca: } / nāhaṃ devo na yakṣo vā na daityo na ca devarāṭ /
uvāca bhagavān nāthaḥ KubjT_1.17a / uvāca bhagavān nāthaḥ KubjT_14.2a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181329 (0.0):
uvāca kubjike tubhyaṃ KubjT_15.59c / uvāca bhagavān devas KubjT_15.39a / uvāca bhagavān nāthaḥ KubjT_1.17a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19239871 (0.043):
na me jñātaṃ kuleśāna % saṃsphuṭaṃ kathayasva me // KubjT_14.43 // / uvāca bhagavān nāthaḥ $ kubjīśāni mayā tava &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17476734 (0.043):
na me jñātaṃ kuleśāna saṃsphuṭaṃ kathayasva me // KubjT_14.43 // / uvāca bhagavān nāthaḥ kubjīśāni mayā tava /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19239295 (0.055):
śrībhairava uvāca / uvāca bhagavān nāthaḥ $ kubjīśāni vadāmy aham &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17476158 (0.055):
śrībhairava uvāca / uvāca bhagavān nāthaḥ kubjīśāni vadāmy aham /
uvāca bhagavān nāthaḥ KubjT_14.44a / uvāca bhairavo hy evaṃ KubjT_7.20a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181330 (0.0):
uvāca bhagavān devas KubjT_15.39a / uvāca bhagavān nāthaḥ KubjT_1.17a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181338 (5.960):
uvāca bhairavo hy evaṃ KubjT_7.20a / uvācedaṃ kujeśvarī KubjT_2.39d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19239295 (0.016):
ṣaṭpadārtho mayā jñātaḥ % ṣaḍ yoginyo vada prabho // KubjT_14.1 // / śrībhairava uvāca / uvāca bhagavān nāthaḥ $ kubjīśāni vadāmy aham &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17476158 (0.016):
ṣaṭpadārtho mayā jñātaḥ ṣaḍ yoginyo vada prabho // KubjT_14.1 // / śrībhairava uvāca / uvāca bhagavān nāthaḥ kubjīśāni vadāmy aham /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19239871 (0.043):
na me jñātaṃ kuleśāna % saṃsphuṭaṃ kathayasva me // KubjT_14.43 // / uvāca bhagavān nāthaḥ $ kubjīśāni mayā tava &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17476734 (0.043):
na me jñātaṃ kuleśāna saṃsphuṭaṃ kathayasva me // KubjT_14.43 // / uvāca bhagavān nāthaḥ kubjīśāni mayā tava /
uvācedaṃ kujeśvarī KubjT_2.39d / uvācedaṃ kujeśvarī KubjT_15.58b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181339 (5.960):
uvāca bhagavān nāthaḥ KubjT_14.44a / uvāca bhairavo hy evaṃ KubjT_7.20a / uvācedaṃ kujeśvarī KubjT_2.39d
uvācedaṃ kuleśvaraḥ KubjT_1.29d / uvācedaṃ tadā kāle KubjT_3.16a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181345 (0.0):
uvāca bhagavān nāthaḥ KubjT_14.44a / uvāca bhairavo hy evaṃ KubjT_7.20a / uvācedaṃ kujeśvarī KubjT_2.39d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181352 (0.058):
uvācedaṃ pitāmahaḥ KubjT_3.9d / uvācedaṃ punaḥ kubjī KubjT_10.66a / uvācedaṃ mahādevī KubjT_2.70a
uvācedaṃ pitāmahaḥ KubjT_3.9b / uvācedaṃ pitāmahaḥ KubjT_3.9d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181351 (0.0):
uvācedaṃ kuleśvaraḥ KubjT_1.29d / uvācedaṃ tadā kāle KubjT_3.16a
uvācedaṃ punaḥ kubjī KubjT_10.66a / uvācedaṃ mahādevī KubjT_2.70a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181358 (0.0):
uvācedaṃ tadā kāle KubjT_3.16a / uvācedaṃ pitāmahaḥ KubjT_3.9b / uvācedaṃ pitāmahaḥ KubjT_3.9d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181339 (0.058):
uvācedaṃ kujeśvarī KubjT_15.58b / uvācedaṃ kuleśvaraḥ KubjT_1.29d / uvācedaṃ tadā kāle KubjT_3.16a
uvācedaṃ sureśvaraḥ KubjT_1.20b / uvācedaṃ harir brahmā KubjT_3.22c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181364 (0.0):
uvācedaṃ punaḥ kubjī KubjT_10.66a / uvācedaṃ mahādevī KubjT_2.70a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22829092 (0.062):
ahaṃ devo maheśvaraḥ KubjT_8.68b / ahaṃ brahmā tathā viṣṇur KubjT_8.68a
uvācaivaṃ mahāsattvā KubjT_2.7a / ū arghīśo vāmakarṇe KubjT_24.19a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181364 (1.192):
uvācedaṃ sureśvaraḥ KubjT_1.20b / uvācedaṃ harir brahmā KubjT_3.22c / uvācaivaṃ mahāsattvā KubjT_2.7a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181397 (0.062):
uṣṇīṣaṃ mukuṭādyāṃśca SvaT_4.470a / ū arghīśo vāmakarṇe KubjT_24.19a / ū ī siddhikarī nṛṇām(?) VT_345d
ū u bhūṣaṇa m īkṣagau KubjT_24.32d / ūcus tv evaṃ kuleśvarī KubjT_25.200b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181420 (5.960):
ūkāro vācakaḥ smṛtaḥ SvaT_5.5b / ūcus tv evaṃ kuleśvarī KubjT_25.200b / ūcus tv evaṃ punar bhadre KubjT_19.89a
ūcus tv evaṃ punar bhadre KubjT_19.89a / ūcus tv evaṃ punaḥ paścād KubjT_3.12a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181429 (0.0):
ūkāro vācakaḥ smṛtaḥ SvaT_5.5b / ūcus tv evaṃ kuleśvarī KubjT_25.200b / ūcus tv evaṃ punar bhadre KubjT_19.89a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19222015 (0.064):
evopalambhitāḥ sarve % hariṇā brahmaṇoditāḥ // KubjT_3.11 // / ūcus tv evaṃ punaḥ paścād $ upāyaḥ ko 'sti sāmpratam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458882 (0.064):
evopalambhitāḥ sarve hariṇā brahmaṇoditāḥ // KubjT_3.11 // / ūcus tv evaṃ punaḥ paścād upāyaḥ ko 'sti sāmpratam /
ūcus tv evākṣiyuktena KubjT_20.76c / ū ḍha madhyagataṃ gṛhya KubjT_4.91c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181443 (0.0):
ūcus tv evaṃ punaḥ paścād KubjT_3.12a / ūcus tv evākṣiyuktena KubjT_20.76c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1209704 (0.037):
ḍhakāre devatā nāma KubjT_21.57c / ḍha ta madhyagataṃ gṛhya KubjT_4.85c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1273970 (0.042):
ya ḍha madhyagataṃ gṛhya KubjT_7.68a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19229817 (0.042):
viṃśamaṃ nyūnam ekena % uddhṛtaṃ bījam uttamam // KubjT_7.67 // / ya ḍha madhyagataṃ gṛhya $ kevalaṃ viṃśamaṃ bhavet &
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22859415 (0.042):
yajñayājī himantākhyo KubjT_3.26c / ya ḍha madhyagataṃ gṛhya KubjT_7.68a
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17466684 (0.042):
viṃśamaṃ nyūnam ekena uddhṛtaṃ bījam uttamam // KubjT_7.67 // / ya ḍha madhyagataṃ gṛhya kevalaṃ viṃśamaṃ bhavet /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1236293 (0.049):
na sa madhyagataṃ gṛhya KubjT_4.101a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22849087 (0.049):
na sandhyā ayanaṃ tathā KubjT_5.96d / na sa madhyagataṃ gṛhya KubjT_4.101a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1206005 (0.053):
ja caturmukha madhye tu KubjT_24.13a / ja ca madhyagataṃ gṛhya KubjT_4.99c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19254424 (0.060):
śrībhairava uvāca / ū ḍha madhyagataṃ gṛhya $ ṇa ṭa madhyagataṃ tathā &
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19224970 (0.061):
ū ḍha madhyagataṃ gṛhya % ḍa ṇa madhye dvitīyakam // KubjT_4.91 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461836 (0.061):
ū ḍha madhyagataṃ gṛhya ḍa ṇa madhye dvitīyakam // KubjT_4.91 //
ū ḍha madhyagataṃ gṛhya KubjT_23.92a / ūnatriṃśam udāhṛtam KubjT_5.29d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181444 (0.0):
ūcus tv evākṣiyuktena KubjT_20.76c / ū ḍha madhyagataṃ gṛhya KubjT_4.91c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1209704 (0.041):
ḍhakāre devatā nāma KubjT_21.57c / ḍha ta madhyagataṃ gṛhya KubjT_4.85c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1273970 (0.042):
ya ḍha madhyagataṃ gṛhya KubjT_7.68a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19229817 (0.042):
viṃśamaṃ nyūnam ekena % uddhṛtaṃ bījam uttamam // KubjT_7.67 // / ya ḍha madhyagataṃ gṛhya $ kevalaṃ viṃśamaṃ bhavet &
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22859415 (0.042):
yajñayājī himantākhyo KubjT_3.26c / ya ḍha madhyagataṃ gṛhya KubjT_7.68a
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17466684 (0.042):
viṃśamaṃ nyūnam ekena uddhṛtaṃ bījam uttamam // KubjT_7.67 // / ya ḍha madhyagataṃ gṛhya kevalaṃ viṃśamaṃ bhavet /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1236294 (0.048):
na sa madhyagataṃ gṛhya KubjT_4.101a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22849087 (0.048):
na sandhyā ayanaṃ tathā KubjT_5.96d / na sa madhyagataṃ gṛhya KubjT_4.101a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19225124 (0.051):
jha pūrve tu payo jñeyam % amṛtaṃ ca udāhṛtam // KubjT_4.100 // / na sa madhyagataṃ gṛhya $ udaram uddhṛtaṃ 'naghe &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461990 (0.051):
jha pūrve tu payo jñeyam amṛtaṃ ca udāhṛtam // KubjT_4.100 // / na sa madhyagataṃ gṛhya udaram uddhṛtaṃ 'naghe /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1206005 (0.053):
ja caturmukha madhye tu KubjT_24.13a / ja ca madhyagataṃ gṛhya KubjT_4.99c
ū paścimaṃ samuddhṛtya KubjT_23.96a / ūrubhyāṃ urageśvaraḥ KubjT_12.46d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181476 (0.0):
ūrukau darśayeddevi SvaT_15.30c / ūrubhyāṃ urageśvaraḥ KubjT_12.46d / ūrumārge bhaved rogaṃ KubjT_19.54a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19237352 (0.064):
ātmavanto mahotsāha % ūrubhyāṃ urageśvaraḥ // KubjT_12.46 // / kiṃ tu taddviguṇenaiva $ kālena prathamāditaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17474213 (0.064):
ātmavanto mahotsāha ūrubhyāṃ urageśvaraḥ // KubjT_12.46 // / kiṃ tu taddviguṇenaiva kālena prathamāditaḥ /
ūrumārge bhaved rogaṃ KubjT_19.54a / ūrdhvakeśi dvitīyakam KubjT_5.17d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181478 (0.0):
ūrubhyāṃ urageśvaraḥ KubjT_12.46d / ūrumārge bhaved rogaṃ KubjT_19.54a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181497 (0.0):
ūrdhvakāyamudaṅmukham SvaT_3.130d / ūrdhvakeśi dvitīyakam KubjT_5.17d / ūrdhvakeśīṃ gadāyudhām KubjT_22.29b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19247737 (0.034):
pādau yatra na dṛśyete % videśagamanaṃ bhavet // KubjT_19.53 // / ūrumārge bhaved rogaṃ $ guhye vai naśyate priyā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17484594 (0.034):
pādau yatra na dṛśyete videśagamanaṃ bhavet // KubjT_19.53 // / ūrumārge bhaved rogaṃ guhye vai naśyate priyā /
ūrdhvakeśīṃ gadāyudhām KubjT_22.29b / ūrdhvagranthir adhaḥkando KubjT_13.80c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181501 (0.0):
ūrdhvakeśi dvitīyakam KubjT_5.17d / ūrdhvakeśīṃ gadāyudhām KubjT_22.29b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181535 (0.0):
ūrdhvageśaḥ sthitaḥ prabhuḥ SvaT_10.1227b / ūrdhvagranthir adhaḥkando KubjT_13.80c
ūrdhvagrīvaṃ yathā bhavet KubjT_7.103b / ūrdhvataḥ siddhasantānaṃ KubjT_24.82c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181542 (0.0):
ūrdhvagranthir adhaḥkando KubjT_13.80c / ūrdhvagrīvaṃ yathā bhavet KubjT_7.103b
ūrdhvadṛṣṭiṃ parāṃ kṛtvā KubjT_23.167c / ūrdhvanāḍīnirodhena KubjT_12.59c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181549 (0.0):
ūrdhvataḥ siddhasantānaṃ KubjT_24.82c / ūrdhvadṛṣṭiṃ parāṃ kṛtvā KubjT_23.167c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19255775 (0.041):
ūrdhvadṛṣṭiṃ parāṃ kṛtvā % evam etat samabhyaset // KubjT_23.167 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17492625 (0.041):
ūrdhvadṛṣṭiṃ parāṃ kṛtvā evam etat samabhyaset // KubjT_23.167 //
ūrdhvanādī suvāhinī KubjT_21.109d / ūrdhvapade pravṛttasya KubjT_4.64a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181570 (0.030):
ūrdhvanālā hyadhomukhāḥ Stk_8.38d / ūrdhvapade pravṛttasya KubjT_4.64a / ūrdhva bhānur adhaḥ śaśī GorS(1)_59b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181557 (0.036):
ūrdhvanādasya kṣīṇasya Stk_19.7a / ūrdhvanādī suvāhinī KubjT_21.109d / ūrdhva nābhir adhas tālu GorS(1)_59a
ūrdhvarandhrāṅkuratrayam KubjT_14.68b / ūrdhvavaktrakapālaṃ tu KubjT_4.95a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181615 (1.192):
ūrdhvaliṅgavirūpākṣa MrgT_1,13.129a / ūrdhvavaktrakapālaṃ tu KubjT_4.95a
ūrdhvavaktrāditaḥ kramāt KubjT_7.43b / ūrdhvaśaktinipātena KubjT_11.42a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181634 (0.0):
ūrdhvavaktraṃ śivānvitam SvaT_2.242b / ūrdhvavaktrāditaḥ kramāt KubjT_7.43b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181642 (0.032):
ūrdhvavaktre tu paścime SvaT_2.247d / ūrdhvaśaktinipātena KubjT_11.42a / ūrdhvaśabdena cāśuddhaṃ SvaT_10.414a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19229457 (0.048):
paripāṭis tu vaktrāṇām $ ūrdhvavaktrāditaḥ kramāt &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17466323 (0.048):
paripāṭis tu vaktrāṇām ūrdhvavaktrāditaḥ kramāt /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19235713 (0.064):
kriyāśaktir adhobhāge % saṃyogāt pratyayāyate // KubjT_11.41 // / ūrdhvaśaktinipātena $ adhaḥśaktinikuñcanāt &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17472574 (0.064):
kriyāśaktir adhobhāge saṃyogāt pratyayāyate // KubjT_11.41 // / ūrdhvaśaktinipātena adhaḥśaktinikuñcanāt /
ūrdhvaṃ vāme paśutvatā KubjT_16.28b / ūrdhvādau pūrvapaścimam KubjT_10.115d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181770 (0.017):
ūrdhvaṃ sahasradhā jñeyaṃ SvaT_10.669c / ūrdhvādau pūrvapaścimam KubjT_10.115d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181752 (0.029):
ūrdhvaṃ rudraḥ kramād vāpi SUp_2.5c / ūrdhvaṃ vāme paśutvatā KubjT_16.28b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19234624 (0.049):
trihastaṃ maṇḍalaṃ kuryād % ūrdhvādau pūrvapaścimam // KubjT_10.115 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17471486 (0.049):
trihastaṃ maṇḍalaṃ kuryād ūrdhvādau pūrvapaścimam // KubjT_10.115 //
ūrdhvenotkramaṇaṃ bhavet KubjT_18.88b / ūrdhve vā yadi vā tiryak KubjT_6.10a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181840 (0.011):
ūrdhvena spṛśataścordhvaṃ SvaT_7.197a / ūrdhvenotkramaṇaṃ bhavet KubjT_18.88b
ūrmigrasto hy ahaṅkārī KubjT_13.66c / ūrvākāraṃ bhaved bījaṃ KubjT_4.103a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181865 (0.0):
ūrdhvordhvaṃ ca samantataḥ SvaT_11.30b / ūrmigrasto hy ahaṅkārī KubjT_13.66c / ūrvākāraṃ bhaved bījaṃ KubjT_4.103a
ū hā yogīsamanvitā KubjT_24.72d / ṛ ṝ ḷ ḹ nivṛttyādyā KubjT_17.94c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181866 (0.0):
ūrvākāraṃ bhaved bījaṃ KubjT_4.103a / ū hā yogīsamanvitā KubjT_24.72d
ṛcchikā gṛdhratuṇḍī ca KubjT_21.32c / ṛtudvayaviśuddhena KubjT_25.144a
ṛturatnā suśītalā KubjT_15.15b / ṛddhāī jānunī sahāṃ KubjT_18.37Ab
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181982 (0.0):
ṛtuṣaṭkasamīritam SvaT_7.105d / ṛddhāī jānunī sahāṃ KubjT_18.37Ab
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22873870 (0.030):
svabhāvaguṇasaṃyuktaṃ KubjT_11.110a / svabhrā caiva nirabhrā ca KubjT_24.98c / svamanīṣikato 'nyathā KubjT_16.108a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22872684 (0.034):
subhagaṃ priyadarśanam KubjT_3.41d / subhaṭā ca bhaṭodbhavā KubjT_21.107b / subhaṭodbhaṭā vikaṭā KubjT_21.45a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22829253 (0.036):
ā kṣā maṅgalasaṃyutā KubjT_24.70d / ākhkhilla bheṭṭā durvasa KubjT_10.6a / ākhkhille usi ānnidi KubjT_10.6b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1309963 (0.042):
sa yogyaḥ kramiko śiṣyo KubjT_3.114a / saradvīpādhivāsitā[ḥ] KubjT_21.100b / saradvīpe suvāsinaḥ KubjT_21.81b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1295626 (0.043):
vyāvarṇitaṃ tu tatrastham KubjT_10.32a / vyāvṛtante punaḥ punaḥ KubjT_18.102b / vyāvṛtenaiva vaktreṇa Stk_19.8a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22865920 (0.043):
vyāvarṇitaṃ tu tatrastham KubjT_10.32a / vyāvṛtante punaḥ punaḥ KubjT_18.102b / vyāharitvā vaded idam KubjT_23.101b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1323498 (0.045):
svamanīṣikato 'nyathā KubjT_16.108a / svamanīṣikāto 'nyathā KubjT_7.26a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1216536 (0.046):
tarjanyānāmikau kuñcya KubjT_6.51c / tarjanyāyā varānane KubjT_6.52b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22843521 (0.046):
tarjanyāgre vyavasthitam KubjT_8.65d / tarjanyānāmikau kuñcya KubjT_6.51c / tarjanyāyā varānane KubjT_6.52b
ṛddhir vṛddhir dhṛtiḥ kāntir KubjT_21.97a / ṛ bhārabhūti piṅgalā KubjT_24.18d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1181991 (0.019):
ṛddhirmāyā ca rātriśca SvaT_1.57c / ṛddhir vṛddhir dhṛtiḥ kāntir KubjT_21.97a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19251101 (0.041):
mahābhogātibhogā ca % bhogāḍhyā bhogapāragā // KubjT_21.96 // / ṛddhir vṛddhir dhṛtiḥ kāntir $ lakāre devatāḥ śubhāḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17487953 (0.041):
mahābhogātibhogā ca bhogāḍhyā bhogapāragā // KubjT_21.96 // / ṛddhir vṛddhir dhṛtiḥ kāntir lakāre devatāḥ śubhāḥ /
ṛṣibhiś ca tathā sarvair KubjT_9.73a / ṛṣiśṛṅgaṃ tṛtīyakam KubjT_18.96d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182063 (0.029):
ṛṣir yaḥ parikīrtitaḥ ToT_1.19d / ṛṣiśṛṅgaṃ tṛtīyakam KubjT_18.96d / ṛṣisaptakanirdeśād SvaT_10.513c
ṛṣisiddhāḥ saguhyakāḥ KubjT_3.21d / ṝ tithīśa iḍāyāṃ tu KubjT_24.18c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182122 (0.0):
ṛṣyādinyāsamācaret ToT_4.22d / ṝ tithīśa iḍāyāṃ tu KubjT_24.18c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182075 (0.035):
ṛṣisaṃkhyasahasrakam ToT_7.15b / ṛṣisiddhāḥ saguhyakāḥ KubjT_3.21d
ṝ pūrvāsanam ārūḍhaṃ KubjT_7.69c / ṝ sā siddhiharānvitā KubjT_24.73d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182130 (0.0):
ṝ tithīśa iḍāyāṃ tu KubjT_24.18c / ṝ pūrvāsanam ārūḍhaṃ KubjT_7.69c
ḷ sthāṇur dakṣagaṇḍagaḥ KubjT_24.18b / ḹ ḷ ṛ ṝ tu śāntyādyāḥ KubjT_24.34c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182140 (0.0):
ṝ sā siddhiharānvitā KubjT_24.73d / ḷ sthāṇur dakṣagaṇḍagaḥ KubjT_24.18b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19256151 (0.043):
ḹ haro vāmagaṇḍe tu $ ḷ sthāṇur dakṣagaṇḍagaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17493001 (0.043):
ḹ haro vāmagaṇḍe tu ḷ sthāṇur dakṣagaṇḍagaḥ /
ḹ ṣā bhaṭṭasamanvitā KubjT_24.74d / ḹ haro vāmagaṇḍe tu KubjT_24.18a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182148 (0.0):
ḹ ḷ ṛ ṝ tu śāntyādyāḥ KubjT_24.34c / ḹ ṣā bhaṭṭasamanvitā KubjT_24.74d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19256146 (0.061):
e jhaṇṭīśo ' dhapaṅktis tu % dvijabhūto vyavasthitaḥ // KubjT_24.17 // / ḹ haro vāmagaṇḍe tu $ ḷ sthāṇur dakṣagaṇḍagaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17492996 (0.061):
e jhaṇṭīśo ' dhapaṅktis tu dvijabhūto vyavasthitaḥ // KubjT_24.17 // / ḹ haro vāmagaṇḍe tu ḷ sthāṇur dakṣagaṇḍagaḥ /
e ai jānū kriyā jñānī KubjT_24.22a / e ai jñānīkriyāv ubhau KubjT_17.107d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182157 (0.0):
ḹ haro vāmagaṇḍe tu KubjT_24.18a / e ai jānū kriyā jñānī KubjT_24.22a
e o madhye samuddhṛtya KubjT_5.34c / ekacittaḥ samāhitaḥ KubjT_23.150d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182158 (0.0):
e ai jñānīkriyāv ubhau KubjT_17.107d / e o madhye samuddhṛtya KubjT_5.34c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182215 (0.009):
ekacittaḥ samāhitaḥ SvaT_13.4b / ekacittaḥ samāhitaḥ KubjT_23.150d
ekacitto dṛḍhavrataḥ KubjT_24.61b / ekacitto vyavasthitaḥ KubjT_24.62d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182217 (0.0):
ekacittaḥ samāhitaḥ SvaT_13.4b / ekacittaḥ samāhitaḥ KubjT_23.150d / ekacitto dṛḍhavrataḥ KubjT_24.61b
ekatra carubhojanam KubjT_25.154d / ekatra samudāhṛtā KubjT_5.11b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182242 (0.025):
ekatra samatāṃ yānti Stk_8.28a / ekatra samudāhṛtā KubjT_5.11b / ekatra saṃsthitānandaṃ KubjT_6.24c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182230 (0.026):
ekacchattrām avāpnuyāt SUp_6.216d / ekatra carubhojanam KubjT_25.154d / ekatra yugapattejas SvaT_10.810a
ekatra saṃsthitānandaṃ KubjT_6.24c / ekapakṣaḥ samākhyātaḥ KubjT_13.67a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182245 (0.0):
ekatra samatāṃ yānti Stk_8.28a / ekatra samudāhṛtā KubjT_5.11b / ekatra saṃsthitānandaṃ KubjT_6.24c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182294 (0.047):
ekanetraikarudrau ca MrgT_1,4.3c / ekapakṣaḥ samākhyātaḥ KubjT_13.67a / ekapaṅktibhujaḥ sarve SvaT_4.541c
ekapādaṃ tathāparam KubjT_21.9d / ekam eva paraṃ tattvaṃ KubjT_25.86c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182303 (0.046):
ekapaṅktibhujaḥ sarve SvaT_4.541c / ekapādaṃ tathāparam KubjT_21.9d / ekapādaṃ tathā saumye SvaT_2.179a
ekarudraḥ suśarmā ca KubjT_11.101a / ekarudro vyavasthitaḥ KubjT_24.14d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182388 (0.0):
ekarudrastathāparaḥ SvaT_10.1104b / ekarudraḥ suśarmā ca KubjT_11.101a
ekaliṅgaṃ samākhyātaṃ KubjT_25.87c / ekaliṅge tathā ṣaṇḍe KubjT_25.48c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182399 (0.0):
ekalakṣaṇamākāśaṃ SvaT_12.8a / ekaliṅgaṃ samākhyātaṃ KubjT_25.87c / ekaliṅge tathā ṣaṇḍe KubjT_25.48c
ekavaktrā caturbhujā KubjT_17.18b / ekavaktrāṃ trilocanām KubjT_16.51d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182413 (0.0):
ekavaktraṃ prapūjayet ToT_1.14b / ekavaktrā caturbhujā KubjT_17.18b / ekavaktrāṃ trilocanām KubjT_16.51d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19242420 (0.061):
dvibhujābharaṇopetām % ekavaktrāṃ trilocanām // KubjT_16.51 // / cārubimboṣṭhavadanām $ anekaguṇaśālinīm &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17479280 (0.061):
dvibhujābharaṇopetām ekavaktrāṃ trilocanām // KubjT_16.51 // / cārubimboṣṭhavadanām anekaguṇaśālinīm /
ekavaktrāṃ dvibāhukām KubjT_6.41b / ekavīravidhānaṃ tu KubjT_4.111*a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182415 (0.0):
ekavaktrā caturbhujā KubjT_17.18b / ekavaktrāṃ trilocanām KubjT_16.51d / ekavaktrāṃ dvibāhukām KubjT_6.41b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182429 (1.192):
ekaviṃśatirudrāstu SvaT_10.1061c / ekavīravidhānaṃ tu KubjT_4.111*a
ekavīrāṅgapañcakam KubjT_8.26d / ekavṛkṣas tu caryayā KubjT_25.86b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182448 (0.0):
ekavīrā smṛtir yasya BhStc_81c / ekavṛkṣas tu caryayā KubjT_25.86b / ekavṛkṣaṃ samākhyātam KubjT_25.84c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182439 (0.011):
ekavīraḥ pracaṇḍadhṛt SvaT_10.1040b / ekavīrāṅgapañcakam KubjT_8.26d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19230798 (0.042):
svakīyāṅgasamudbhūtam % ekavīrāṅgapañcakam // KubjT_8.26 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17467664 (0.042):
svakīyāṅgasamudbhūtam ekavīrāṅgapañcakam // KubjT_8.26 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182428 (0.048):
ekavīravidhānaṃ tu KubjT_4.111*a / ekavīraḥ pracaṇḍadhṛt SvaT_10.1040b
ekavṛkṣaṃ samākhyātam KubjT_25.84c / ekavṛkṣe 'tha kānane KubjT_25.48b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182456 (0.0):
ekavṛkṣas tu caryayā KubjT_25.86b / ekavṛkṣaṃ samākhyātam KubjT_25.84c
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17496076 (0.055):
nadīsaṅgamatīre vā ekavṛkṣe 'tha kānane / / ekaliṅge tathā ṣaṇḍe kṣetrair vā aṣṭabhiḥ kramāt // KubjT_25.48 //
ekas tiṣṭhati pañcadhā KubjT_9.21d / ekaṃ trīṇi tathā pañca KubjT_4.77c
ekā eva parā proktā KubjT_25.40a / ekā eva parā mudrā KubjT_6.96c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182528 (0.0):
ekā eva parā proktā KubjT_25.40a / ekā eva parā mudrā KubjT_6.96c / ekā eva parā śaktis KubjT_25.133c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182520 (5.960):
ekaṃ siddhāsanaṃ proktaṃ GorS(2)_10 (=1|7)c / ekā eva parā proktā KubjT_25.40a / ekā eva parā mudrā KubjT_6.96c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182808 (0.053):
ekā saṃjñā yaśasvini KubjT_13.68b / ekā sā paramā śaktiḥ KubjT_6.80a / ekā strī bhujyate dvābhyām GorS(1)_56a
ekā eva parā śaktis KubjT_25.133c / ekā eva parā śaktiḥ KubjT_5.144a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182529 (0.0):
ekā eva parā proktā KubjT_25.40a / ekā eva parā mudrā KubjT_6.96c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182808 (0.034):
ekā saṃjñā yaśasvini KubjT_13.68b / ekā sā paramā śaktiḥ KubjT_6.80a / ekā strī bhujyate dvābhyām GorS(1)_56a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22831937 (0.053):
ekā saṃjñā yaśasvini KubjT_13.68b / ekā sā paramā śaktiḥ KubjT_6.80a / ekāhaṃ tasya jīvitam KubjT_23.50d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22831913 (0.062):
ekāmraṃ śaktimadhye tu KubjT_25.94c / ekā śaktir ihocyate KubjT_25.84d
ekā eva parā sūkṣmā KubjT_5.139c / ekā eva m udāhṛtā KubjT_6.83d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182533 (0.0):
ekā eva parā proktā KubjT_25.40a / ekā eva parā mudrā KubjT_6.96c / ekā eva parā śaktis KubjT_25.133c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182808 (0.036):
ekā saṃjñā yaśasvini KubjT_13.68b / ekā sā paramā śaktiḥ KubjT_6.80a / ekā strī bhujyate dvābhyām GorS(1)_56a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22831937 (0.059):
ekā saṃjñā yaśasvini KubjT_13.68b / ekā sā paramā śaktiḥ KubjT_6.80a / ekāhaṃ tasya jīvitam KubjT_23.50d
ekākini viśuddhātme KubjT_24.114c / ekākṣarā dvyakṣarāś ca KubjT_4.10a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182536 (0.0):
ekā eva m udāhṛtā KubjT_6.83d / ekākini viśuddhātme KubjT_24.114c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182566 (0.031):
ekākṣaraḥ punaś cāyam SUp_1.19c / ekākṣarā dvyakṣarāś ca KubjT_4.10a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19223846 (0.039):
tena guptena guptās te % śeṣā varṇās tu kevalāḥ // KubjT_4.9 // / ekākṣarā dvyakṣarāś ca $ catuḥpañcanavākṣarāḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460710 (0.039):
tena guptena guptās te śeṣā varṇās tu kevalāḥ // KubjT_4.9 // / ekākṣarā dvyakṣarāś ca catuḥpañcanavākṣarāḥ /
ekā caiva anekadhā KubjT_5.145d / ekā tvaṃ tu kuleśvari KubjT_16.21d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182606 (0.0):
ekāṅgulaṃ dvihastāntaṃ MrgT_3.App.2a / ekā caiva anekadhā KubjT_5.145d / ekā tvaṃ tu kuleśvari KubjT_16.21d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19242003 (0.038):
anvarthasaṃjñikā nāma % ekā tvaṃ tu kuleśvari // KubjT_16.21 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17478863 (0.038):
anvarthasaṃjñikā nāma ekā tvaṃ tu kuleśvari // KubjT_16.21 //
ekādaśa tathāpy evaṃ KubjT_4.78a / ekādaśa m athāpi vā KubjT_25.55b / ekādaśamam etad dhi KubjT_5.13a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182607 (0.0):
ekā tvaṃ tu kuleśvari KubjT_16.21d / ekādaśa tathāpy evaṃ KubjT_4.78a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182621 (0.0):
ekādaśa tu vai koṭyas SvaT_10.461c / ekādaśa m athāpi vā KubjT_25.55b / ekādaśamam etad dhi KubjT_5.13a
ekādaśa sa māsāni KubjT_23.33c / ekādaśākṣaraṃ proktam KubjT_7.60c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182642 (0.0):
ekādaśa smṛtā rudrāḥ SvaT_10.492a / ekādaśākṣaraṃ proktam KubjT_7.60c / ekādaśākṣarā śikhā KubjT_7.31c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182607 (0.061):
ekā tvaṃ tu kuleśvari KubjT_16.21d / ekādaśa tathāpy evaṃ KubjT_4.78a / ekādaśa tu tatkramāt SvaT_11.135d
ekādaśākṣarā śikhā KubjT_7.31c / ekād ekona kartavyaṃ KubjT_5.56c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182645 (0.0):
ekādaśākṣaraṃ proktam KubjT_7.60c / ekādaśākṣarā śikhā KubjT_7.31c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182680 (0.050):
ekādaśyāṃ yajed yas tu VT_18a / ekād ekona kartavyaṃ KubjT_5.56c
ekānekavibhāgena KubjT_19.60c / ekānte vihitaṃ sarvaṃ KubjT_10.145a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182712 (0.048):
ekānte ca ratirdhyānam SvaT_10.66a / ekānte vihitaṃ sarvaṃ KubjT_10.145a / ekābdaṃ jīvitaṃ jñeyam SvaT_7.176a
ekāmrakavanāntagāḥ KubjT_15.28b / ekāmrakaṃ bhavec chippī KubjT_25.109a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182733 (0.0):
ekāmekāṃ vahetsadā SvaT_7.170d / ekāmrakavanāntagāḥ KubjT_15.28b
ekāmrake mahākṣetre KubjT_24.76c / ekāmraṃ kaṇḍanī smṛtā KubjT_25.111d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182740 (0.0):
ekāmrakavanāntagāḥ KubjT_15.28b / ekāmrakaṃ bhavec chippī KubjT_25.109a / ekāmrake mahākṣetre KubjT_24.76c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19260081 (0.044):
caritraṃ peṣaṇī jñeyā % ekāmraṃ kaṇḍanī smṛtā // KubjT_25.111 // / devikoṭṭaṃ gharaṭṭaṃ ca $ upakṣetrāṇy ataḥ sṛṇu &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17496929 (0.044):
caritraṃ peṣaṇī jñeyā ekāmraṃ kaṇḍanī smṛtā // KubjT_25.111 // / devikoṭṭaṃ gharaṭṭaṃ ca upakṣetrāṇy ataḥ sṛṇu /
ekāmraṃ śaktimadhye tu KubjT_25.94c / ekā śaktir ihocyate KubjT_25.84d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182742 (0.0):
ekāmraṃ kaṇḍanī smṛtā KubjT_25.111d / ekāmraṃ śaktimadhye tu KubjT_25.94c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182770 (0.0):
ekā viṣṇupure sthitā SvaT_10.176b / ekā śaktir ihocyate KubjT_25.84d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19259722 (0.043):
ekavṛkṣaṃ samākhyātam % ekā śaktir ihocyate // KubjT_25.84 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17496571 (0.043):
ekavṛkṣaṃ samākhyātam ekā śaktir ihocyate // KubjT_25.84 //
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22831937 (0.061):
ekā saṃjñā yaśasvini KubjT_13.68b / ekā sā paramā śaktiḥ KubjT_6.80a / ekāhaṃ tasya jīvitam KubjT_23.50d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182525 (0.062):
ekā eva parā mudrā KubjT_6.96c / ekā eva parā śaktis KubjT_25.133c / ekā eva parā śaktiḥ KubjT_5.144a
ekāśītipadāvṛtā KubjT_15.64b / ekāśītipadāś cānye KubjT_4.11a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182790 (0.0):
ekāśītipadānyeva SvaT_4.252a / ekāśītipadāvṛtā KubjT_15.64b
ekāśītipadair vyāptam KubjT_14.93c / ekāśītivibhāgena KubjT_14.92c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182795 (0.0):
ekāśītipadāś cānye KubjT_4.11a / ekāśītipadair vyāptam KubjT_14.93c
ekā saṃjñā yaśasvini KubjT_13.68b / ekā sā paramā śaktiḥ KubjT_6.80a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182809 (0.0):
ekāsanasthito mantrī VT_225a / ekā saṃjñā yaśasvini KubjT_13.68b / ekā sā paramā śaktiḥ KubjT_6.80a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19228372 (0.039):
tadā sā tu parā proktā % bandhamokṣakarī priye // KubjT_6.79 // / ekā sā paramā śaktiḥ $ saṃsthitā tu śivecchayā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17465238 (0.039):
tadā sā tu parā proktā bandhamokṣakarī priye // KubjT_6.79 // / ekā sā paramā śaktiḥ saṃsthitā tu śivecchayā /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182528 (0.053):
ekā eva parā mudrā KubjT_6.96c / ekā eva parā śaktis KubjT_25.133c / ekā eva parā śaktiḥ KubjT_5.144a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22831913 (0.061):
ekāmraṃ śaktimadhye tu KubjT_25.94c / ekā śaktir ihocyate KubjT_25.84d
ekāhaṃ tasya jīvitam KubjT_23.50d / ekīkṛtya trayaṃ budhaḥ KubjT_7.83b
ekībhāvagato devi KubjT_5.92c / ekībhūtaṃ tayā saha KubjT_4.18b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182846 (0.0):
ekīkṛtya vicakṣaṇaḥ VT_163d / ekībhāvagato devi KubjT_5.92c
ekenāpi suputreṇa KubjT_9.47c / ekenāṃśena vīrāṇāṃ KubjT_9.33a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182864 (0.0):
ekena varṇiteneha SvaT_11.31c / ekenāpi suputreṇa KubjT_9.47c
ekaikanāḍimadhyasthe KubjT_24.118c / ekaikaromakūpeṣu KubjT_6.93a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182884 (0.012):
ekaikatra ca pātāle SvaT_10.113c / ekaikanāḍimadhyasthe KubjT_24.118c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19257471 (0.047):
ekaikanāḍimadhyasthe % marma m ekaikabhedini // KubjT_24.118 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17494319 (0.047):
ekaikanāḍimadhyasthe marma m ekaikabhedini // KubjT_24.118 //
ekaikasmin vyavasthitam KubjT_20.25d / ekaikasya krameṇa tu KubjT_24.111b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182908 (5.960):
ekaikasmin phale bhogān SUp_6.22c / ekaikasmin vyavasthitam KubjT_20.25d / ekaikasya krameṇa tu KubjT_24.111b
ekaikaṃ cakrarūpiṇam KubjT_19.12d / ekaikaṃ ca pṛthak pṛthak KubjT_20.22d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182969 (0.0):
ekaikaṃ kalaśaṃ priye SvaT_4.460d / ekaikaṃ cakrarūpiṇam KubjT_19.12d
ekaikaṃ cintayec cakraṃ KubjT_12.41a / ekaikaṃ caikaviṃśānāṃ KubjT_16.80c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182979 (0.0):
ekaikaṃ ca pṛthak pṛthak KubjT_20.22d / ekaikaṃ cintayec cakraṃ KubjT_12.41a
ekaikaṃ taṃ caturdhā tu KubjT_14.36c / ekaikaṃ tu catuṣṭayam KubjT_14.39b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182983 (0.0):
ekaikaṃ cintayec cakraṃ KubjT_12.41a / ekaikaṃ caikaviṃśānāṃ KubjT_16.80c / ekaikaṃ taṃ caturdhā tu KubjT_14.36c
ekaikaṃ pañcakāvṛttaṃ KubjT_23.11c / ekaikaṃ pañcaviṃśakam KubjT_16.68b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183007 (0.0):
ekaikaṃ tu śatena ca SvaT_10.659d / ekaikaṃ pañcakāvṛttaṃ KubjT_23.11c / ekaikaṃ pañcaviṃśakam KubjT_16.68b
ekaikaṃ bhuvanaṃ paśyet KubjT_10.95a / ekaikaṃ māsakāvadhim KubjT_16.95d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183020 (0.0):
ekaikaṃ parito devi SvaT_10.1208a / ekaikaṃ bhuvanaṃ paśyet KubjT_10.95a / ekaikaṃ māsakāvadhim KubjT_16.95d
ekaikaṃ rakṣitaṃ ratnaṃ KubjT_18.68a / ekaikākṣarabheditā KubjT_22.7b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183027 (0.0):
ekaikaṃ māsakāvadhim KubjT_16.95d / ekaikaṃ rakṣitaṃ ratnaṃ KubjT_18.68a
ekaikākṣarasambhinnām KubjT_22.16a / ekaikā cāṣṭadhāṣṭadhā KubjT_15.9b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183038 (0.0):
ekaikākṣarabheditā KubjT_22.7b / ekaikākṣarasambhinnām KubjT_22.16a
ekaikā navadhātmānaṃ KubjT_14.72a / ekaikānugrahanty etā KubjT_14.5a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183045 (0.0):
ekaikākṣarasambhinnām KubjT_22.16a / ekaikā cāṣṭadhāṣṭadhā KubjT_15.9b / ekaikā navadhātmānaṃ KubjT_14.72a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19240675 (0.047):
kurvanti vividhāṃ sṛṣṭiṃ % sthūlasūkṣmaparāparām // KubjT_15.8 // / vibhājayanti cātmānam $ ekaikā cāṣṭadhāṣṭadhā &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17477537 (0.047):
kurvanti vividhāṃ sṛṣṭiṃ sthūlasūkṣmaparāparām // KubjT_15.8 // / vibhājayanti cātmānam ekaikā cāṣṭadhāṣṭadhā /
ekaikā phaladāyinī KubjT_17.53b / ekaikāyāḥ samarpayet KubjT_23.141b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183050 (0.0):
ekaikānugrahanty etā KubjT_14.5a / ekaikā phaladāyinī KubjT_17.53b
ekoccāraśataṃ jñeyaṃ KubjT_6.1c / ekoccāraśatānte tu KubjT_5.103c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183079 (0.0):
ekaiveśa bhavacchaktiḥ BhStc_106c / ekoccāraśataṃ jñeyaṃ KubjT_6.1c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19226695 (0.061):
ekoccāraśatānte tu % parāvasthā tu gīyate // KubjT_5.103 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17463562 (0.061):
ekoccāraśatānte tu parāvasthā tu gīyate // KubjT_5.103 //
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19227300 (0.063):
japasya lakṣaṇaṃ deva $ pūrvaṃ hi kathitaṃ tvayā & / ekoccāraśataṃ jñeyaṃ % sahasraṃ lakṣam eva ca // KubjT_6.1 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17464167 (0.063):
japasya lakṣaṇaṃ deva pūrvaṃ hi kathitaṃ tvayā / / ekoccāraśataṃ jñeyaṃ sahasraṃ lakṣam eva ca // KubjT_6.1 //
ekoccārād vada prabho KubjT_3.39d / ekoccāreṇa śudhyeta KubjT_5.65a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183085 (0.0):
ekoccāraśatānte tu KubjT_5.103c / ekoccārād vada prabho KubjT_3.39d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183098 (0.0):
ekoccāreṇa deveśi ToT_6.40a / ekoccāreṇa śudhyeta KubjT_5.65a / ekoccāreṇa suvrate KubjT_7.28d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19222400 (0.022):
tat sarvaṃ helayā nātha % ekoccārād vada prabho // KubjT_3.39 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459267 (0.022):
tat sarvaṃ helayā nātha ekoccārād vada prabho // KubjT_3.39 //
ekoccāreṇa suvrate KubjT_7.28d / eko doṣo hi mantrasya KubjT_9.45a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183100 (0.0):
ekoccāreṇa deveśi ToT_6.40a / ekoccāreṇa śudhyeta KubjT_5.65a
eko 'py anekadhā sthitaḥ KubjT_3.96d / e jhaṇṭīśo ' dhapaṅktis tu KubjT_24.17c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22869019 (0.053):
sa ca turyapadaṃ prāpya KubjT_9.14c / sa ca nāḍīpathe sthitaḥ KubjT_11.14d / sa ca madhyagataṃ vaktraṃ KubjT_4.87a
etac catuṣṭayaṃ devi KubjT_14.39c / etaccatuṣṭayāntasthaṃ KubjT_16.69a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183144 (0.0):
eta eva susaṃkīrṇā SvaT_11.166a / etac catuṣṭayaṃ devi KubjT_14.39c / etaccatuṣṭayāntasthaṃ KubjT_16.69a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22834973 (0.043):
kiṃ tu raktāruṇena tu KubjT_13.17b / kiṃ tu lajjāyase devi KubjT_2.15a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1229062 (0.058):
devīcatuṣṭayaṃ hy etad KubjT_14.39a / devīcatuṣṭayādhāraṃ KubjT_14.13a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22844721 (0.061):
tenāhaṃ rādhito devi KubjT_24.145a / tenedam oḍḍiyānakam KubjT_2.40d / tenedaṃ kathitaṃ devi KubjT_25.91c
etaj japavidhānaṃ tu KubjT_5.105c / etat kulākulaṃ divyaṃ KubjT_18.98c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183175 (0.0):
etat kālasya vañcanam GorS(2)_5 (=1|2)b / etat kulākulaṃ divyaṃ KubjT_18.98c / etat kulālikāmnāye KubjT_17.59a
etat kulālikāmnāye KubjT_17.59a / etat kuleśvaraṃ liṅgaṃ KubjT_13.31a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183182 (0.0):
etat kulākulaṃ divyaṃ KubjT_18.98c / etat kulālikāmnāye KubjT_17.59a
etat kaulikabhāṣāyāṃ KubjT_7.33a / etat kaulikam ākhyataṃ KubjT_4.57c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183184 (0.0):
etat kulālikāmnāye KubjT_17.59a / etat kuleśvaraṃ liṅgaṃ KubjT_13.31a / etat kaulikabhāṣāyāṃ KubjT_7.33a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183191 (0.0):
etat kaulikabhāṣāyāṃ KubjT_7.33a / etat kaulikam ākhyataṃ KubjT_4.57c
etat kaulikam ākhyātam KubjT_5.98a / etat kaulikam ākhyātaṃ KubjT_4.55c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183196 (0.0):
etat kaulikabhāṣāyāṃ KubjT_7.33a / etat kaulikam ākhyataṃ KubjT_4.57c / etat kaulikam ākhyātam KubjT_5.98a
etat kauleśvaraṃ tanum KubjT_16.25b / etat kauleśvaraṃ nāma KubjT_16.63a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183200 (0.0):
etat kaulikam ākhyātam KubjT_5.98a / etat kaulikam ākhyātaṃ KubjT_4.55c / etat kauleśvaraṃ tanum KubjT_16.25b
etat kramaṃ samākhyātaṃ KubjT_15.50c / etat tat pañcakaṃ proktaṃ KubjT_11.10a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183200 (5.960):
etat kauleśvaraṃ tanum KubjT_16.25b / etat kauleśvaraṃ nāma KubjT_16.63a / etat kramaṃ samākhyātaṃ KubjT_15.50c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183242 (0.045):
etatte daśadhā kāryaṃ SvaT_11.131a / etat te pañcakaṃ proktaṃ KubjT_16.108c / etat te paramaṃ kālaṃ KubjT_23.60a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22832147 (0.053):
etat te kathitaṃ sarvaṃ KubjT_13.96c / etat te pañcakaṃ proktaṃ KubjT_16.108c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183208 (0.055):
etattattvena deveśi ToT_9.27c / etat tat pañcakaṃ proktaṃ KubjT_11.10a / etattatparamaṃ guhyam Stk_23.16c
etat tat paramaṃ brahma KubjT_12.66c / etat tat paramārthataḥ KubjT_13.86d / etat te kathitaṃ devi KubjT_10.155a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183231 (5.960):
etattantroktavidhinā SvaT_3.37c / etat te kathitaṃ devi KubjT_10.155a / etat te kathitaṃ devi KubjT_23.78a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1221194 (0.023):
tenedam oḍḍiyānakam KubjT_2.40d / tenedaṃ kathitaṃ devi KubjT_25.91c / tenedaṃ kathitaṃ bhadre KubjT_25.150a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1186583 (0.035):
kathitaṃ tu suvistaram KubjT_15.1b / kathitaṃ te varānane SvaT_7.234b / kathitaṃ devi te kramāt VT_66b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1220950 (0.036):
tena devagaṇāḥ sarve KubjT_3.4c / tena devi mayā proktam KubjT_25.86a / tena devi mayā proktāḥ KubjT_25.107a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178097 (0.038):
ityetaccādhvamaṇḍalam SvaT_4.200b / ityetat kathitaṃ devi ToT_4.46c / ity etat kathitaṃ devi VT_215a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19235126 (0.042):
virajo rañjitātmā vai % nirācāro bhavet tu saḥ // KubjT_10.154 // / etat te kathitaṃ devi $ sarahasyaṃ sugopitam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17471987 (0.042):
virajo rañjitātmā vai nirācāro bhavet tu saḥ // KubjT_10.154 // / etat te kathitaṃ devi sarahasyaṃ sugopitam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1213068 (0.043):
tat sarvaṃ kathayāmy aham KubjT_6.113b / tatsarvaṃ kathitaṃ devi SvaT_11.200a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22844721 (0.043):
tenāhaṃ rādhito devi KubjT_24.145a / tenedam oḍḍiyānakam KubjT_2.40d / tenedaṃ kathitaṃ devi KubjT_25.91c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22833333 (0.045):
kathitaṃ tu yathā nātha KubjT_10.81c / kathitaṃ tu varānane KubjT_24.7d / kathitaṃ tu viśeṣataḥ KubjT_24.55d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183242 (0.045):
etatte daśadhā kāryaṃ SvaT_11.131a / etat te pañcakaṃ proktaṃ KubjT_16.108c / etat te paramaṃ kālaṃ KubjT_23.60a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22833319 (0.053):
kathitaṃ tu tapodhane KubjT_6.74d / kathitaṃ tu mayā priye KubjT_25.64b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183208 (0.055):
etattattvena deveśi ToT_9.27c / etat tat pañcakaṃ proktaṃ KubjT_11.10a / etattatparamaṃ guhyam Stk_23.16c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1186562 (0.057):
kathitaṃ tu varānane KubjT_24.7d / kathitaṃ tu viśeṣataḥ KubjT_24.55d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184194 (0.059):
evaṃ te kathitaṃ sarvaṃ KubjT_23.125c / evaṃ te kathitā devi SvaT_10.112c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1186510 (0.062):
kathitaṃ tava śobhane KubjT_5.105d / kathitaṃ tava śobhane KubjT_6.11b / kathitaṃ tava śobhane KubjT_10.87d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22833295 (0.062):
kathitaṃ tava śobhane KubjT_4.111b / kathitaṃ tava śobhane KubjT_5.105d / kathitaṃ tava śobhane KubjT_6.11b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22833303 (0.062):
kathitaṃ tava śobhane KubjT_6.11b / kathitaṃ tava śobhane KubjT_10.87d / kathitaṃ tava suvrate KubjT_24.6b
etat te kathitaṃ devi KubjT_23.78a / etat te kathitaṃ sarvaṃ KubjT_13.29a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183234 (0.0):
etattantroktavidhinā SvaT_3.37c / etat te kathitaṃ devi KubjT_10.155a / etat te kathitaṃ devi KubjT_23.78a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1221194 (0.023):
tenedam oḍḍiyānakam KubjT_2.40d / tenedaṃ kathitaṃ devi KubjT_25.91c / tenedaṃ kathitaṃ bhadre KubjT_25.150a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1213071 (0.032):
tat sarvaṃ kathayāmy aham KubjT_6.113b / tatsarvaṃ kathitaṃ devi SvaT_11.200a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22833333 (0.034):
kathitaṃ tu yathā nātha KubjT_10.81c / kathitaṃ tu varānane KubjT_24.7d / kathitaṃ tu viśeṣataḥ KubjT_24.55d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1186583 (0.035):
kathitaṃ tu suvistaram KubjT_15.1b / kathitaṃ te varānane SvaT_7.234b / kathitaṃ devi te kramāt VT_66b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1220950 (0.036):
tena devagaṇāḥ sarve KubjT_3.4c / tena devi mayā proktam KubjT_25.86a / tena devi mayā proktāḥ KubjT_25.107a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184194 (0.037):
evaṃ te kathitaṃ śubham SvaT_7.205d / evaṃ te kathitaṃ sarvaṃ KubjT_23.125c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178097 (0.038):
ityetaccādhvamaṇḍalam SvaT_4.200b / ityetat kathitaṃ devi ToT_4.46c / ity etat kathitaṃ devi VT_215a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19235126 (0.042):
virajo rañjitātmā vai % nirācāro bhavet tu saḥ // KubjT_10.154 // / etat te kathitaṃ devi $ sarahasyaṃ sugopitam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17471987 (0.042):
virajo rañjitātmā vai nirācāro bhavet tu saḥ // KubjT_10.154 // / etat te kathitaṃ devi sarahasyaṃ sugopitam /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22844720 (0.043):
tenāhaṃ rādhito devi KubjT_24.145a / tenedam oḍḍiyānakam KubjT_2.40d / tenedaṃ kathitaṃ devi KubjT_25.91c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1186510 (0.044):
kathitaṃ tava śobhane KubjT_5.105d / kathitaṃ tava śobhane KubjT_6.11b / kathitaṃ tava śobhane KubjT_10.87d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22833295 (0.044):
kathitaṃ tava śobhane KubjT_4.111b / kathitaṃ tava śobhane KubjT_5.105d / kathitaṃ tava śobhane KubjT_6.11b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22833303 (0.044):
kathitaṃ tava śobhane KubjT_6.11b / kathitaṃ tava śobhane KubjT_10.87d / kathitaṃ tava suvrate KubjT_24.6b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22833319 (0.053):
kathitaṃ tu tapodhane KubjT_6.74d / kathitaṃ tu mayā priye KubjT_25.64b
etat te kathitaṃ sarvaṃ KubjT_13.96c / etat te pañcakaṃ proktaṃ KubjT_16.108c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183234 (0.0):
etat te kathitaṃ devi KubjT_10.155a / etat te kathitaṃ devi KubjT_23.78a / etat te kathitaṃ sarvaṃ KubjT_13.29a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183243 (0.0):
etatte daśadhā kāryaṃ SvaT_11.131a / etat te pañcakaṃ proktaṃ KubjT_16.108c / etat te paramaṃ kālaṃ KubjT_23.60a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1213071 (0.037):
tat sarvaṃ kathayāmy aham KubjT_6.113b / tatsarvaṃ kathitaṃ devi SvaT_11.200a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184191 (0.046):
evaṃ te kathitaṃ śubham SvaT_7.205d / evaṃ te kathitaṃ sarvaṃ KubjT_23.125c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22832126 (0.053):
etat kauleśvaraṃ nāma KubjT_16.63a / etat kramaṃ samākhyātaṃ KubjT_15.50c / etat tat pañcakaṃ proktaṃ KubjT_11.10a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183208 (0.054):
etattattvena deveśi ToT_9.27c / etat tat pañcakaṃ proktaṃ KubjT_11.10a / etattatparamaṃ guhyam Stk_23.16c
etat te paramaṃ kālaṃ KubjT_23.60a / etat te śāmbhavaṃ jñānaṃ KubjT_10.80a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183246 (0.0):
etatte daśadhā kāryaṃ SvaT_11.131a / etat te pañcakaṃ proktaṃ KubjT_16.108c / etat te paramaṃ kālaṃ KubjT_23.60a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1298554 (0.042):
śāmbhavasya guṇāspadam KubjT_19.97d / śāmbhavaṃ kathitaṃ jñānaṃ KubjT_11.40a / śāmbhavaṃ kubjike tanau KubjT_10.93d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22832127 (0.045):
etat kramaṃ samākhyātaṃ KubjT_15.50c / etat tat pañcakaṃ proktaṃ KubjT_11.10a / etat tat paramaṃ brahma KubjT_12.66c
etat te sarahasyaṃ tu KubjT_11.99a / etat te saṃsphuṭaṃ sarvaṃ KubjT_17.50a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183258 (0.0):
etatte śivasadbhāvaṃ Stk_23.19a / etat te sarahasyaṃ tu KubjT_11.99a / etat te saṃsphuṭaṃ sarvaṃ KubjT_17.50a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1186632 (0.047):
kathitaṃ sarahasyaṃ tu KubjT_14.42c / kathitaṃ sarahasyaṃ tu KubjT_18.129a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22833354 (0.047):
kathitaṃ niravadyaṃ te KubjT_20.80a / kathitaṃ sarahasyaṃ tu KubjT_14.42c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1315008 (0.050):
saṃsphuṭaṃ kathayasva me KubjT_14.43d / saṃsphuṭaṃ kathitaṃ tava KubjT_7.38b / saṃsphuṭaṃ kathitaṃ tava KubjT_19.87b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19238317 (0.053):
ṣaṭprakāram idaṃ liṅgaṃ % yo jānāti sa tattvavit // KubjT_13.28 // / etat te kathitaṃ sarvaṃ $ sarahasyaṃ sugopitam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17475178 (0.053):
ṣaṭprakāram idaṃ liṅgaṃ yo jānāti sa tattvavit // KubjT_13.28 // / etat te kathitaṃ sarvaṃ sarahasyaṃ sugopitam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1310012 (0.056):
sarahasyaṃ mahāmatam KubjT_23.125d / sarahasyaṃ sugopitam KubjT_10.155b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22870177 (0.063):
saradvīpe suvāsinaḥ KubjT_21.81b / sarahasyaṃ prakāśitam KubjT_12.67d / sarahasyaṃ prabuddhānāṃ KubjT_11.49a
etat paramasamayaṃ KubjT_7.4c / etat puryāṣṭakaṃ devyā KubjT_18.35a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183258 (0.0):
etat te sarahasyaṃ tu KubjT_11.99a / etat te saṃsphuṭaṃ sarvaṃ KubjT_17.50a / etat paramasamayaṃ KubjT_7.4c
etat ṣaṭkaṃ paraṃ śāktaṃ KubjT_13.87c / etat ṣaṭkaṃ samākhyātaṃ KubjT_11.15c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183287 (0.0):
etatriguṇamavyaktaṃ SvaT_12.73c / etat ṣaṭkaṃ paraṃ śāktaṃ KubjT_13.87c / etat ṣaṭkaṃ samākhyātaṃ KubjT_11.15c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1304056 (0.057):
ṣaṭkalābhir vṛto nityaṃ KubjT_12.72c / ṣaṭkaṃ tu pañcakaṃ tathā KubjT_17.1b / ṣaṭkaṃ ṣaṭkaṃ tu kartavyaṃ KubjT_22.56a
etat ṣaṭkaṃ samuddhṛtam KubjT_23.93b / etat sarvaṃ yathānyāyaṃ KubjT_2.81c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183287 (5.960):
etat ṣaṭkaṃ paraṃ śāktaṃ KubjT_13.87c / etat ṣaṭkaṃ samākhyātaṃ KubjT_11.15c / etat ṣaṭkaṃ samuddhṛtam KubjT_23.93b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183305 (0.016):
etatsamyagviditvā tu SvaT_12.74a / etat sarvaṃ yathānyāyaṃ KubjT_2.81c / etat sarvaṃ vada prabho KubjT_20.20d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1304056 (0.064):
ṣaṭkalābhir vṛto nityaṃ KubjT_12.72c / ṣaṭkaṃ tu pañcakaṃ tathā KubjT_17.1b / ṣaṭkaṃ ṣaṭkaṃ tu kartavyaṃ KubjT_22.56a
etat sarvaṃ vada prabho KubjT_20.20d / etat sarvaṃ vidhānataḥ KubjT_3.113d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183317 (0.0):
etatsamyagviditvā tu SvaT_12.74a / etat sarvaṃ yathānyāyaṃ KubjT_2.81c / etat sarvaṃ vada prabho KubjT_20.20d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1218359 (0.041):
tasyopāyam idaṃ sarvaṃ KubjT_19.93a / tasyopāyaṃ vada prabho KubjT_3.6d
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22859686 (0.042):
yathā tv evaṃ vada prabho KubjT_20.1d / yathā drakṣyāpitaṃ sarvam KubjT_1.38c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22842812 (0.059):
tathā tatpratyayaṃ vada KubjT_10.81d / tathā tathā mayā sarvaṃ KubjT_3.97c / tathā taṃ nikhilaṃ sarvam KubjT_17.4c
etat sarvaṃ samākhyātaṃ KubjT_19.97c / etat sarvaṃ samākhyātaṃ KubjT_24.171c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183321 (0.0):
etat sarvaṃ vada prabho KubjT_20.20d / etat sarvaṃ vidhānataḥ KubjT_3.113d / etatsarvaṃ samākhyātaṃ VT_258c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1311391 (0.041):
sarvam etat parityajya VT_347c / sarvam etat prakāśitam KubjT_22.65d / sarvametatsamākhyātam SvaT_7.331a
etat smaraṇam ucyate KubjT_5.93d / etad antaram āsādya KubjT_3.21a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183321 (0.0):
etat sarvaṃ samākhyātaṃ KubjT_19.97c / etat sarvaṃ samākhyātaṃ KubjT_24.171c / etat smaraṇam ucyate KubjT_5.93d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183332 (0.0):
etadaṇvarthasādhanam MrgT_1,12.32d / etad antaram āsādya KubjT_3.21a / etad antaram āsādya KubjT_14.33a
etad antaram āsādya KubjT_14.33a / etad ācakṣva niścayam KubjT_20.58d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183332 (0.0):
etadaṇvarthasādhanam MrgT_1,12.32d / etad antaram āsādya KubjT_3.21a / etad antaram āsādya KubjT_14.33a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183350 (5.960):
etad astraṃ prakīrtitam VT_343d / etad ācakṣva niścayam KubjT_20.58d / etad ācakṣva bhairava KubjT_19.105d
etad ācakṣva bhairava KubjT_19.105d / etad ācakṣva yatnena KubjT_3.36c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183354 (0.0):
etad astraṃ prakīrtitam VT_343d / etad ācakṣva niścayam KubjT_20.58d / etad ācakṣva bhairava KubjT_19.105d
etad ādyaṃ samākhyātaṃ KubjT_4.111c / etad ādhāram ity uktam KubjT_13.53a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183360 (0.0):
etad ācakṣva bhairava KubjT_19.105d / etad ācakṣva yatnena KubjT_3.36c / etad ādyaṃ samākhyātaṃ KubjT_4.111c
etad āmnāyam ākhyātaṃ KubjT_19.110c / etad icchāmi veditum KubjT_4.40d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183359 (0.0):
etad ādyaṃ samākhyātaṃ KubjT_4.111c / etad ādhāram ity uktam KubjT_13.53a / etad āmnāyam ākhyātaṃ KubjT_19.110c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183368 (0.0):
etad ādhāram ity uktam KubjT_13.53a / etad āmnāyam ākhyātaṃ KubjT_19.110c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167636 (0.061):
adhunāśrotum icchāmi KubjT_8.2c / adhunā śrotum icchāmi KubjT_11.2c
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16180664 (0.063):
etad āścaryam ākhyānaṃ HV_30.57a / etad icchāmi vedituṃ HV_11.2f / etad icchāmy ahaṃ śrotuṃ HV_App.I,14.36a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13753051 (0.063):
etad āścaryam ākhyānaṃ HV_30.57a / etad icchāmi vedituṃ HV_11.2f / etad icchāmy ahaṃ śrotuṃ HV_11.14c
etad icchāmi veditum KubjT_24.140d / etad utkrāntilakṣaṇam KubjT_23.113b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183371 (0.0):
etad ālabhanaṃ caiva VT_85c / etad icchāmi veditum KubjT_4.40d / etad icchāmi veditum KubjT_24.140d
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16180664 (0.063):
etad āścaryam ākhyānaṃ HV_30.57a / etad icchāmi vedituṃ HV_11.2f / etad icchāmy ahaṃ śrotuṃ HV_App.I,14.36a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13753051 (0.063):
etad āścaryam ākhyānaṃ HV_30.57a / etad icchāmi vedituṃ HV_11.2f / etad icchāmy ahaṃ śrotuṃ HV_11.14c
etadguṇaviśiṣṭo 'yaṃ KubjT_3.115a / etad guptataraṃ kāryam KubjT_5.113c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183391 (0.0):
etadeva hi pāṇḍityaṃ SvaT_10.73a / etadguṇaviśiṣṭo 'yaṃ KubjT_3.115a / etad guptataraṃ kāryam KubjT_5.113c
etad devi samākhyātaṃ KubjT_4.50a / etad devyāṅgaṣaṭkaṃ tu KubjT_10.40a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183408 (0.0):
etaddevi samākhyātaṃ SvaT_11.257c / etad devi samākhyātaṃ KubjT_4.50a / etad devyāṅgaṣaṭkaṃ tu KubjT_10.40a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183391 (0.044):
etadguṇaviśiṣṭo 'yaṃ KubjT_3.115a / etad guptataraṃ kāryam KubjT_5.113c / etad guhyaṃ samākhyātaṃ VT_362a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19233595 (0.056):
gopitā anyatantreṣu % pratyakṣā kubjikāmate // KubjT_10.39 // / etad devyāṅgaṣaṭkaṃ tu $ nānānandapradāyakam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17470458 (0.056):
gopitā anyatantreṣu pratyakṣā kubjikāmate // KubjT_10.39 // / etad devyāṅgaṣaṭkaṃ tu nānānandapradāyakam /
etad devyāstraparamaṃ KubjT_10.54c / etad dehaṃ kulātmakam KubjT_17.82d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183415 (0.0):
etad devyāṅgaṣaṭkaṃ tu KubjT_10.40a / etad devyāstraparamaṃ KubjT_10.54c
etad brahmāṇḍam ity uktaṃ KubjT_14.19c / etad rūpapadair vyāptaṃ KubjT_19.4a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183432 (0.0):
etad bījavaraṃ prāpya VT_359a / etad brahmāṇḍam ity uktaṃ KubjT_14.19c / etad rūpapadair vyāptaṃ KubjT_19.4a
etad varṇadvayaṃ punaḥ KubjT_7.56d / etadvijñānasāro 'yaṃ KubjT_23.126c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183451 (0.0):
etadrūpaṃ mahāmāyāṃ ToT_6.18c / etad varṇadvayaṃ punaḥ KubjT_7.56d / etadvijñānasāro 'yaṃ KubjT_23.126c
etad vidyāvrataṃ proktaṃ KubjT_25.42a / etadvirahito mantrī KubjT_6.28c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183452 (0.0):
etad varṇadvayaṃ punaḥ KubjT_7.56d / etadvijñānasāro 'yaṃ KubjT_23.126c / etad vidyāvrataṃ proktaṃ KubjT_25.42a
etan maṇḍalam ākhyātaṃ KubjT_25.0*26a / etasmin paṭhite devi KubjT_18.49c
etā aṣṭau mahāmātryaḥ KubjT_15.8a / etā gomedamaṇḍale KubjT_21.83d
etā mudrāḥ samākhyātā KubjT_6.57c / etāvasthāḥ samākhyātā KubjT_25.183c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22832738 (0.057):
eṣā parāparā devī KubjT_18.23c / eṣā mudrā samākhyātā KubjT_6.75c / eṣā rājeśvarī devī KubjT_7.7c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22832608 (0.058):
evaṃ mudrā samākhyātā KubjT_6.96a / evaṃ mudrā samākhyātā KubjT_6.112c / evaṃ yuktaḥ sadā tiṣṭhen KubjT_25.169a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19228323 (0.061):
mudrā śaktir iti khyātā $ mudritaṃ drāvayiṣyati & / tena mudrā samākhyātā % kathitā parameśvari // KubjT_6.76 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17465189 (0.061):
mudrā śaktir iti khyātā mudritaṃ drāvayiṣyati / / tena mudrā samākhyātā kathitā parameśvari // KubjT_6.76 //
etāḥ pratyakṣamātarāḥ KubjT_25.174d / ete tu āyudhāḥ śreṣṭhāś KubjT_25.52c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183628 (0.0):
ete 'tighorā narakās SvaT_10.53c / ete tu āyudhāḥ śreṣṭhāś KubjT_25.52c / ete tu āyudhāḥ sūkṣmāḥ KubjT_25.150c
ete tu āyudhāḥ sūkṣmāḥ KubjT_25.150c / ete te praṇavāḥ pañca KubjT_8.60c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183632 (0.0):
ete tu āyudhāḥ śreṣṭhāś KubjT_25.52c / ete tu āyudhāḥ sūkṣmāḥ KubjT_25.150c
ete nirodharūpās tu KubjT_5.70c / ete pañca mahāpretāḥ KubjT_24.120a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183655 (0.0):
ete nāḍi sahasreṣu GorS(1)_25c / ete nirodharūpās tu KubjT_5.70c / ete pañca mahāpretāḥ KubjT_24.120a
ete pañca smṛtā varṇā KubjT_4.89a / ete vargādhipāḥ proktā KubjT_20.65c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183657 (0.0):
ete pañca mahāpretāḥ KubjT_24.120a / ete pañca smṛtā varṇā KubjT_4.89a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183678 (0.053):
ete rudrā mahādevi SvaT_10.1120a / ete vargādhipāḥ proktā KubjT_20.65c / ete vai praṇavāḥ pañca SvaT_6.24c
eteṣāṃ saṃsthitis teṣāṃ KubjT_25.119a / ete sthānā daśa smṛtāḥ KubjT_6.9b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183724 (0.0):
ete sarve sahasreṇa SvaT_10.407a / ete sthānā daśa smṛtāḥ KubjT_6.9b / ete sthānā mayā proktā KubjT_25.95c
ete sthānā mayā proktā KubjT_25.95c / ete sthānā vratasyaiva KubjT_25.44a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183732 (0.0):
ete sthānā daśa smṛtāḥ KubjT_6.9b / ete sthānā mayā proktā KubjT_25.95c
ete hy aṃśāḥ smṛtāḥ sapta KubjT_6.88c / etais tu paryaṭen mantrī KubjT_25.50a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183734 (0.0):
ete sthānā mayā proktā KubjT_25.95c / ete sthānā vratasyaiva KubjT_25.44a / ete hy aṃśāḥ smṛtāḥ sapta KubjT_6.88c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183749 (0.0):
etair mahātmabiḥ proktāḥ SUp_7.136a / etais tu paryaṭen mantrī KubjT_25.50a / etais tu bhūṣito mantrī KubjT_25.46a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19259200 (0.029):
bhūṣito hṛdi tiṣṭheta % pañcamudrāvyavasthitaḥ // KubjT_25.45 // / etais tu bhūṣito mantrī $ paryaṭet kṣetram āśritaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17496048 (0.029):
bhūṣito hṛdi tiṣṭheta pañcamudrāvyavasthitaḥ // KubjT_25.45 // / etais tu bhūṣito mantrī paryaṭet kṣetram āśritaḥ /
etais tu bhūṣito mantrī KubjT_25.46a / e pūrvākṣaracatuṣkaṃ KubjT_4.82c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183750 (0.0):
etais tu paryaṭen mantrī KubjT_25.50a / etais tu bhūṣito mantrī KubjT_25.46a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19259200 (0.063):
bhūṣito hṛdi tiṣṭheta % pañcamudrāvyavasthitaḥ // KubjT_25.45 // / etais tu bhūṣito mantrī $ paryaṭet kṣetram āśritaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17496048 (0.063):
bhūṣito hṛdi tiṣṭheta pañcamudrāvyavasthitaḥ // KubjT_25.45 // / etais tu bhūṣito mantrī paryaṭet kṣetram āśritaḥ /
ebhir deśair yajet sudhīḥ KubjT_21.9b / ebhiś ca bahubhiś cānyaiḥ KubjT_24.107c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183779 (0.060):
ebhir ādhārabhūtais tu VT_244a / ebhir deśair yajet sudhīḥ KubjT_21.9b
ebhiḥ sārdhaṃ ramet tu saḥ KubjT_11.102d / elāpure kharāsyāṃ tu KubjT_22.34a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183820 (0.0):
ebhyo 'pi cottaraṃ yasmāt VT_6a / elāpure kharāsyāṃ tu KubjT_22.34a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19252478 (0.0):
namāmi śatrubhaṅgārthe % piṅgākṣīṃ hastināpure // KubjT_22.33 // / elāpure kharāsyāṃ tu $ pāśahastāṃ mahābalām &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17489329 (0.0):
namāmi śatrubhaṅgārthe piṅgākṣīṃ hastināpure // KubjT_22.33 // / elāpure kharāsyāṃ tu pāśahastāṃ mahābalām /
evam andhaganā mūḍhā KubjT_20.74c / evam anyāni karmāṇi KubjT_10.27a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183835 (0.0):
eva bījātprajāyate MrgT_1,9.7d / evam andhaganā mūḍhā KubjT_20.74c / evam anyāni karmāṇi KubjT_10.27a
evam anye 'pi ye proktās KubjT_5.126c / evam abhyasate yāvat KubjT_17.55c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183837 (0.0):
evam andhaganā mūḍhā KubjT_20.74c / evam anyāni karmāṇi KubjT_10.27a / evam anye 'pi ye proktās KubjT_5.126c
evam abhyāsayen nityaṃ KubjT_23.119c / evam ākṣepayitvā tu KubjT_2.32a
evamādyāḥ sthitā devyaḥ KubjT_5.16a / evamādyāḥ smṛtā ye tu KubjT_5.115a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183928 (0.0):
evamādyā mahānadyaḥ SvaT_10.796c / evamādyāḥ sthitā devyaḥ KubjT_5.16a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19225506 (0.048):
aiśānī saptamaṃ proktam % āgneyī cāṣṭamaṃ priye // KubjT_5.15 // / evamādyāḥ sthitā devyaḥ $ kathitās tava śobhane &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17462373 (0.048):
aiśānī saptamaṃ proktam āgneyī cāṣṭamaṃ priye // KubjT_5.15 // / evamādyāḥ sthitā devyaḥ kathitās tava śobhane /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19226855 (0.053):
śaṅkhasphaṭikarudrākṣaputrañ jīvakariṣṭakāḥ // KubjT_5.114 //* / evamādyāḥ smṛtā ye tu $ maṇimālā varānane &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17463721 (0.053):
śaṅkhasphaṭikarudrākṣaputrañ jīvakariṣṭakāḥ // KubjT_5.114 //* / evamādyāḥ smṛtā ye tu maṇimālā varānane /
evamādyāḥ smṛtā ye tu KubjT_5.135c / evam uktvā gatā tūrṇaṃ KubjT_2.24a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183928 (0.0):
evamādyāḥ sthitā devyaḥ KubjT_5.16a / evamādyāḥ smṛtā ye tu KubjT_5.115a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183953 (0.0):
evamuktavrameṇa tu SvaT_7.262d / evam uktvā gatā tūrṇaṃ KubjT_2.24a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19226856 (0.032):
śaṅkhasphaṭikarudrākṣaputrañ jīvakariṣṭakāḥ // KubjT_5.114 //* / evamādyāḥ smṛtā ye tu $ maṇimālā varānane &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17463722 (0.032):
śaṅkhasphaṭikarudrākṣaputrañ jīvakariṣṭakāḥ // KubjT_5.114 //* / evamādyāḥ smṛtā ye tu maṇimālā varānane /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183965 (0.035):
evam uktvā gatā tūrṇaṃ KubjT_2.24a / evam uktvā gatā dūraṃ KubjT_2.36c
evam uktvā gatā dūraṃ KubjT_2.36c / evam uktvā gatā śīghraṃ KubjT_2.82c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183965 (0.0):
evamuktavrameṇa tu SvaT_7.262d / evam uktvā gatā tūrṇaṃ KubjT_2.24a / evam uktvā gatā dūraṃ KubjT_2.36c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19221742 (0.058):
bhaviṣyati purāvastham % amoghājñāprasādataḥ // KubjT_2.114 // / evam uktvā gatā śīghraṃ $ devīkoṭaṃ kṛtakṣaṇāt &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458611 (0.058):
bhaviṣyati purāvastham amoghājñāprasādataḥ // KubjT_2.114 // / evam uktvā gatā śīghraṃ devīkoṭaṃ kṛtakṣaṇāt /
evam uktvā gatā śīghraṃ KubjT_2.115a / evam uktvā tu vṛddhena KubjT_3.27a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183971 (0.0):
evamuktavrameṇa tu SvaT_7.262d / evam uktvā gatā tūrṇaṃ KubjT_2.24a / evam uktvā gatā dūraṃ KubjT_2.36c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19221742 (0.058):
bhaviṣyati purāvastham % amoghājñāprasādataḥ // KubjT_2.114 // / evam uktvā gatā śīghraṃ $ devīkoṭaṃ kṛtakṣaṇāt &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17458611 (0.058):
bhaviṣyati purāvastham amoghājñāprasādataḥ // KubjT_2.114 // / evam uktvā gatā śīghraṃ devīkoṭaṃ kṛtakṣaṇāt /
evam uktvā punas tatra KubjT_2.123a / evam uktvā maheśānī KubjT_2.63c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183977 (0.0):
evam uktvā gatā śīghraṃ KubjT_2.115a / evam uktvā tu vṛddhena KubjT_3.27a
evam uktvā vasantasya KubjT_3.13c / evam etat samabhyaset KubjT_23.167d / evam niṣpannadehasya KubjT_18.40c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183977 (0.0):
evam uktvā tu vṛddhena KubjT_3.27a / evam uktvā punas tatra KubjT_2.123a / evam uktvā maheśānī KubjT_2.63c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184006 (0.013):
evameṣa samākhyāto SvaT_11.153a / evam niṣpannadehasya KubjT_18.40c / e va randhragataṃ gṛhya KubjT_7.61c
e va randhragataṃ gṛhya KubjT_7.61c / evaṃ karṇamukhe nāsā KubjT_17.9a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184015 (0.0):
evameṣa samākhyāto SvaT_11.153a / evam niṣpannadehasya KubjT_18.40c / e va randhragataṃ gṛhya KubjT_7.61c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1177304 (0.034):
ā sa madhyagataṃ punaḥ KubjT_7.73d / ā sa randhragataṃ gṛhya KubjT_7.57a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19229644 (0.048):
bheditaṃ tu ña pūrveṇa % etad varṇadvayaṃ punaḥ // KubjT_7.56 // / ā sa randhragataṃ gṛhya $ ya sa madhyagataṃ punaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17466510 (0.048):
bheditaṃ tu ña pūrveṇa etad varṇadvayaṃ punaḥ // KubjT_7.56 // / ā sa randhragataṃ gṛhya ya sa madhyagataṃ punaḥ /
evaṃ kalanti taṃ kālaṃ KubjT_23.10a / evaṃ kuryād vidhānena KubjT_24.109c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184016 (0.0):
evaṃ karṇamukhe nāsā KubjT_17.9a / evaṃ kalanti taṃ kālaṃ KubjT_23.10a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184025 (0.019):
evaṃ kālaṃ sadā dhyāyet SvaT_12.116c / evaṃ kuryād vidhānena KubjT_24.109c / evaṃ kṛte na yasyāsti KubjT_3.55c
evaṃ kṛte na yasyāsti KubjT_3.55c / evaṃ kṛte bhavet siddhiḥ KubjT_25.123c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184032 (0.0):
evaṃ kālaṃ sadā dhyāyet SvaT_12.116c / evaṃ kuryād vidhānena KubjT_24.109c / evaṃ kṛte na yasyāsti KubjT_3.55c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22827710 (0.062):
anyathā dadate yas tu KubjT_23.104a / anyathā na bhavet siddhiḥ KubjT_10.65a
evaṃ kṛtvā tataḥ paścād KubjT_19.123c / evaṃ kṛtvā tataḥ paścād KubjT_23.73a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184048 (0.0):
evaṃ kṛtaistu taiḥ sarvais SvaT_10.408a / evaṃ kṛtvā tataḥ paścād KubjT_19.123c / evaṃ kṛtvā tataḥ paścād KubjT_23.73a
evaṃ kṛtvā śarīrasthaṃ KubjT_18.75c / evaṃ krameṇa deveśi KubjT_4.26a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184050 (0.0):
evaṃ kṛtvā tataḥ paścād KubjT_23.73a / evaṃ kṛtvā śarīrasthaṃ KubjT_18.75c
evaṃ gurutvam āpnoti KubjT_3.116a / evaṃ cāmnāyiko mārgaḥ KubjT_19.127a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184083 (0.0):
evaṃ guṇādisargāṇāṃ MrgT_1,13.189a / evaṃ gurutvam āpnoti KubjT_3.116a / evaṃ cāmnāyiko mārgaḥ KubjT_19.127a
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19223460 (0.023):
mahadanyāyasamprāpto % gurus taṃ na tiraskaret // KubjT_3.115 // / evaṃ gurutvam āpnoti $ siddhāmnāye kujeśvari &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460324 (0.023):
mahadanyāyasamprāpto gurus taṃ na tiraskaret // KubjT_3.115 // / evaṃ gurutvam āpnoti siddhāmnāye kujeśvari /
evaṃ jānuni abhyāsād KubjT_12.45c / evaṃ jñāte hanet kālam KubjT_17.67a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184089 (0.0):
evaṃ gurutvam āpnoti KubjT_3.116a / evaṃ cāmnāyiko mārgaḥ KubjT_19.127a / evaṃ jānuni abhyāsād KubjT_12.45c
evaṃ jñātvā tataḥ siddhir KubjT_20.54c / evaṃ jñātvā varārohe KubjT_6.6c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184132 (0.0):
evaṃ jñātvā varārohe SvaT_10.378a / evaṃ jñātvā varārohe SvaT_10.1236c / evaṃ jñātvā varārohe SvaT_10.1280e
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184096 (0.014):
evaṃ jñātvā ca dhyātvā ca SvaT_12.168c / evaṃ jñātvā tataḥ siddhir KubjT_20.54c / evaṃ jñātvā tu medhāvī Stk_23.22c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184117 (0.034):
evaṃ jñātvā varārohe SvaT_4.356c / evaṃ jñātvā varārohe SvaT_5.86a / evaṃ jñātvā varārohe SvaT_10.378a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15705648 (0.034):
evaṃ jñātvā tu yojayet SvaT_4.233d / evaṃ jñātvā varārohe SvaT_4.356c / evaṃ jñātvā varārohe SvaT_5.86a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15705655 (0.034):
evaṃ jñātvā varārohe SvaT_10.1236c / evaṃ jñātvā varārohe SvaT_10.1280e / evaṃ jñātvā varārohe SvaT_11.36c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1208282 (0.050):
jñātvāmnāyapadaṃ sarvaṃ KubjT_10.153a / jñātvāmnāyaṃ varārohe KubjT_3.112a / jñātvā yogī jayenmṛtyum SvaT_7.206c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22841181 (0.050):
jñātvāmnāyapadaṃ sarvaṃ KubjT_10.153a / jñātvāmnāyaṃ varārohe KubjT_3.112a / jñātvā vañcayate yathā KubjT_23.16b
evaṃ jñātvā varārohe KubjT_24.170c / evaṃ tadgraha m ākhyātaḥ KubjT_5.100c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184131 (0.0):
evaṃ jñātvā varārohe SvaT_10.378a / evaṃ jñātvā varārohe SvaT_10.1236c / evaṃ jñātvā varārohe SvaT_10.1280e
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184149 (0.0):
evaṃ tattvāni bhāvāśca MrgT_1,13.193c / evaṃ tadgraha m ākhyātaḥ KubjT_5.100c / evaṃ tad bhairavaṃ vākyaṃ KubjT_2.14a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184117 (0.034):
evaṃ jñātvā varārohe SvaT_4.356c / evaṃ jñātvā varārohe SvaT_5.86a / evaṃ jñātvā varārohe SvaT_10.378a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15705648 (0.034):
evaṃ jñātvā tu yojayet SvaT_4.233d / evaṃ jñātvā varārohe SvaT_4.356c / evaṃ jñātvā varārohe SvaT_5.86a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15705655 (0.034):
evaṃ jñātvā varārohe SvaT_10.1236c / evaṃ jñātvā varārohe SvaT_10.1280e / evaṃ jñātvā varārohe SvaT_11.36c
evaṃ tad bhairavaṃ vākyaṃ KubjT_2.14a / evaṃ tiṣṭha mamānande KubjT_2.114a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184149 (0.0):
evaṃ tattvāni bhāvāśca MrgT_1,13.193c / evaṃ tadgraha m ākhyātaḥ KubjT_5.100c / evaṃ tad bhairavaṃ vākyaṃ KubjT_2.14a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184168 (0.041):
evaṃ tāṃ varadāṃ nityāṃ ToT_9.42a / evaṃ tiṣṭha mamānande KubjT_2.114a / evaṃ tu pañcadhā devi VT_337a
evaṃ tu praṇavaṃ divyaṃ KubjT_8.62a / evaṃ te kathitaṃ sarvaṃ KubjT_23.125c
evaṃ te trividhaḥ kālaḥ KubjT_23.15a / evaṃ te sūcitaṃ sarvaṃ KubjT_2.49a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184215 (0.0):
evaṃ te samudāhṛtaḥ SvaT_12.63b / evaṃ te sūcitaṃ sarvaṃ KubjT_2.49a / evaṃ tai racitaṃ sarvaṃ KubjT_3.14c
evaṃ tai racitaṃ sarvaṃ KubjT_3.14c / evaṃ dattvā varaṃ tebhyaḥ KubjT_2.50a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184215 (0.0):
evaṃ te samudāhṛtaḥ SvaT_12.63b / evaṃ te sūcitaṃ sarvaṃ KubjT_2.49a / evaṃ tai racitaṃ sarvaṃ KubjT_3.14c
evaṃ devi mayāsau tu KubjT_13.1a / evaṃ devi samastedaṃ KubjT_18.128c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184255 (0.0):
evaṃ devi tataḥ śīghraṃ VT_206a / evaṃ devi mayāsau tu KubjT_13.1a / evaṃ devi samastedaṃ KubjT_18.128c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1220954 (0.027):
tena devagaṇāḥ sarve KubjT_3.4c / tena devi mayā proktam KubjT_25.86a / tena devi mayā proktāḥ KubjT_25.107a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22842086 (0.030):
tataḥ sarvais tu deveśi KubjT_24.148c / tataḥ so 'pi mayā devi KubjT_24.147c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22848461 (0.036):
na tasya darśanaṃ devi KubjT_25.101a / na tasya lakṣaṇaṃ devi KubjT_5.95c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22844720 (0.047):
tenāhaṃ rādhito devi KubjT_24.145a / tenedam oḍḍiyānakam KubjT_2.40d / tenedaṃ kathitaṃ devi KubjT_25.91c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22843838 (0.055):
tasyāpi pūrvato devi KubjT_24.110c / tasyāpy ante tato devi KubjT_5.89a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1196080 (0.061):
kroṣanti kanyakā devi KubjT_5.58a / kroṣṭuke subhage devi KubjT_24.134a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1221886 (0.063):
toṣito'dya tvayā nāthe KubjT_3.33c / toṣito 'haṃ tvayā devi KubjT_19.74c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22845612 (0.064):
tvatsvakīyaiḥ śarīrajaiḥ KubjT_1.76d / tvam eva devi sā bhadre KubjT_3.2a / tvam evotpāditaḥ kena KubjT_1.74c
evaṃ devi samākhyāto KubjT_6.21c / evaṃ devī virājate KubjT_17.102d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184261 (0.0):
evaṃ devi mayāsau tu KubjT_13.1a / evaṃ devi samastedaṃ KubjT_18.128c
evaṃ devyā virājate KubjT_24.31b / evaṃ dhyānasamāviṣṭaḥ KubjT_6.33c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184261 (0.0):
evaṃ devi samākhyāto KubjT_6.21c / evaṃ devī virājate KubjT_17.102d / evaṃ devyā virājate KubjT_24.31b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184294 (0.0):
evaṃ dhyānaparo yastu SvaT_9.35c / evaṃ dhyānasamāviṣṭaḥ KubjT_6.33c / evaṃ nigraham ākhyātaṃ KubjT_7.109a
evaṃ nigraham ākhyātaṃ KubjT_7.109a / evaṃ niṣpadyate piṇḍaṃ KubjT_14.41c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184299 (0.0):
evaṃ dhyānaparo yastu SvaT_9.35c / evaṃ dhyānasamāviṣṭaḥ KubjT_6.33c / evaṃ nigraham ākhyātaṃ KubjT_7.109a
evaṃ niṣpādayitvā tu KubjT_24.161a / evaṃ nyāse kṛte devi KubjT_4.81a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184308 (0.0):
evaṃ nigraham ākhyātaṃ KubjT_7.109a / evaṃ niṣpadyate piṇḍaṃ KubjT_14.41c / evaṃ niṣpādayitvā tu KubjT_24.161a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22857489 (0.028):
mantradhyānatapopāyaiś KubjT_3.79a / mantranyāse kṛte devi KubjT_5.116c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1266782 (0.031):
mantradhyānaṃ samācaret ToT_4.37b / mantranyāse kṛte devi KubjT_5.116c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22868912 (0.034):
sakṛd uccāritā vidyā KubjT_5.33c / sakṛnnyāse kṛte devi KubjT_18.81c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19224807 (0.049):
ka ṣākhyaṃ mantrarājānaṃ % saṃyogena tu jāyate // KubjT_4.80 // / evaṃ nyāse kṛte devi $ uddharen mālinīṃ śubhām &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461673 (0.049):
ka ṣākhyaṃ mantrarājānaṃ saṃyogena tu jāyate // KubjT_4.80 // / evaṃ nyāse kṛte devi uddharen mālinīṃ śubhām /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1305948 (0.057):
sakṛnnyāse kṛte devi KubjT_18.81c / sakramānukrameṇa tu KubjT_3.120d
evaṃ nyāse kṛte devi KubjT_5.145a / evaṃ pañca varās tubhyaṃ KubjT_1.23c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184312 (0.0):
evaṃ niṣpādayitvā tu KubjT_24.161a / evaṃ nyāse kṛte devi KubjT_4.81a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1266782 (0.037):
mantradhyānaṃ samācaret ToT_4.37b / mantranyāse kṛte devi KubjT_5.116c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22857489 (0.041):
mantradhyānatapopāyaiś KubjT_3.79a / mantranyāse kṛte devi KubjT_5.116c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19224807 (0.043):
ka ṣākhyaṃ mantrarājānaṃ % saṃyogena tu jāyate // KubjT_4.80 // / evaṃ nyāse kṛte devi $ uddharen mālinīṃ śubhām &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461673 (0.043):
ka ṣākhyaṃ mantrarājānaṃ saṃyogena tu jāyate // KubjT_4.80 // / evaṃ nyāse kṛte devi uddharen mālinīṃ śubhām /
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22868912 (0.049):
sakṛd uccāritā vidyā KubjT_5.33c / sakṛnnyāse kṛte devi KubjT_18.81c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1305947 (0.062):
sakṛnnyāse kṛte devi KubjT_18.81c / sakramānukrameṇa tu KubjT_3.120d
evaṃ pārampareṇaiva KubjT_10.7a / evaṃ pudgala ātmā vai KubjT_25.23a
evaṃ babhūva tasmād vai KubjT_1.28a / evaṃ brūte tadā devyā KubjT_2.20a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184380 (0.0):
evaṃ brāhmaṇyamāpnuyāt SvaT_10.409b / evaṃ brūte tadā devyā KubjT_2.20a / evaṃ brūtha punaḥ kiñcid KubjT_1.25a
evaṃ brūtha punaḥ kiñcid KubjT_1.25a / evaṃ matvā gurūṇāṃ ca KubjT_3.106c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184383 (0.0):
evaṃ brūte tadā devyā KubjT_2.20a / evaṃ brūtha punaḥ kiñcid KubjT_1.25a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184404 (0.0):
evaṃ bhūtādyāvaraṇa SvaT_11.283c / evaṃ matvā gurūṇāṃ ca KubjT_3.106c / evaṃ matvā varārohe KubjT_3.73a
evaṃ matvā varārohe KubjT_3.73a / evaṃ mantragatiṃ jñātvā KubjT_4.68c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184404 (0.0):
evaṃ bhūtādyāvaraṇa SvaT_11.283c / evaṃ matvā gurūṇāṃ ca KubjT_3.106c / evaṃ matvā varārohe KubjT_3.73a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184416 (0.0):
evaṃ madhye 'vasāne tan SUp_2.25a / evaṃ mantragatiṃ jñātvā KubjT_4.68c / evaṃ mantragatiṃ jñātvā KubjT_4.74c
evaṃ mantragatiṃ jñātvā KubjT_4.74c / evaṃ mantrapramāṇaṃ tu KubjT_4.111a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184415 (0.0):
evaṃ madhye 'vasāne tan SUp_2.25a / evaṃ mantragatiṃ jñātvā KubjT_4.68c / evaṃ mantragatiṃ jñātvā KubjT_4.74c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184422 (0.055):
evaṃ mantragatiṃ jñātvā KubjT_4.68c / evaṃ mantragatiṃ jñātvā KubjT_4.74c / evaṃ mantradvayenaiva SvaT_2.216c
evaṃ mantrā varārohe KubjT_4.13a / evaṃ mudrā samākhyātā KubjT_6.96a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184446 (0.0):
evaṃ māyaikadeśena SRtp_178c / evaṃ mudrā samākhyātā KubjT_6.96a / evaṃ mudrā samākhyātā KubjT_6.112c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1221025 (0.0):
tena mārgeṇa cābhyaset KubjT_13.14d / tena mudrā samākhyātā KubjT_6.76c / tena mudrā samākhyātā KubjT_6.86a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184873 (0.054):
eṣā mudrā mahāmudrā Stk_1.16a / eṣā mudrā samākhyātā KubjT_6.75c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1244627 (0.059):
padmamudrā tridhā proktā KubjT_6.64a / padmamudrā samākhyātā KubjT_6.55a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1183576 (0.063):
etā mudrā mahādevi SvaT_14.20a / etā mudrāḥ samākhyātā KubjT_6.57c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22859014 (0.064):
mudrālakuṭadhāriṇyāṃ KubjT_22.41c / mudrā śaktir iti khyātā KubjT_6.76a / mudrā sarveṣu cottamā KubjT_6.104b
evaṃ mudrā samākhyātā KubjT_6.112c / evaṃ yuktaḥ sadā tiṣṭhen KubjT_25.169a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184446 (0.0):
evaṃ māyaikadeśena SRtp_178c / evaṃ mudrā samākhyātā KubjT_6.96a / evaṃ mudrā samākhyātā KubjT_6.112c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1221025 (0.0):
tena mārgeṇa cābhyaset KubjT_13.14d / tena mudrā samākhyātā KubjT_6.76c / tena mudrā samākhyātā KubjT_6.86a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184873 (0.054):
eṣā mudrā mahāmudrā Stk_1.16a / eṣā mudrā samākhyātā KubjT_6.75c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22832288 (0.058):
etā gomedamaṇḍale KubjT_21.83d / etā mudrāḥ samākhyātā KubjT_6.57c / etāvasthāḥ samākhyātā KubjT_25.183c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1244627 (0.059):
padmamudrā tridhā proktā KubjT_6.64a / padmamudrā samākhyātā KubjT_6.55a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22859014 (0.064):
mudrālakuṭadhāriṇyāṃ KubjT_22.41c / mudrā śaktir iti khyātā KubjT_6.76a / mudrā sarveṣu cottamā KubjT_6.104b
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22871990 (0.064):
sāmānyā sarvasiddhānāṃ KubjT_16.41c / sā mudrā tu samākhyātā KubjT_6.110a / sāmprataṃ kulamārgas tu KubjT_4.51a
evaṃvidhaṃ guruṃ prāpya KubjT_3.49a / evaṃ vibhūtir ākhyātā KubjT_3.101c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184518 (0.012):
evaṃvidhairasaṃkhyātair SvaT_10.572a / evaṃ vibhūtir ākhyātā KubjT_3.101c / evaṃ viraktadehas tu KubjT_23.144a
evaṃ viraktadehas tu KubjT_23.144a / evaṃ viśuddhatattvo 'pi KubjT_13.95a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184518 (0.0):
evaṃvidhairasaṃkhyātair SvaT_10.572a / evaṃ vibhūtir ākhyātā KubjT_3.101c / evaṃ viraktadehas tu KubjT_23.144a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184527 (0.0):
evaṃ vilayatāṃ yāti VT_363a / evaṃ viśuddhatattvo 'pi KubjT_13.95a / evaṃ viśuddhadevena KubjT_11.93c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1292673 (0.049):
viśuddhatanu śāmbhavam KubjT_11.89b / viśuddhatvaṃ yathā yathā KubjT_10.99d / viśuddhatvādataḥ siddhaḥ SRtp_149a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22865122 (0.064):
viśuddhatanu śāmbhavam KubjT_11.89b / viśuddhatvaṃ yathā yathā KubjT_10.99d / viśuddhabhāvo bhavate hy akāle KubjT_10.94d
evaṃ viśuddhadevena KubjT_11.93c / evaṃ vai bhavate kālo KubjT_7.108c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184528 (0.0):
evaṃ vilayatāṃ yāti VT_363a / evaṃ viśuddhatattvo 'pi KubjT_13.95a / evaṃ viśuddhadevena KubjT_11.93c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184554 (0.018):
evaṃ vai prakriyāṇḍāni tv SvaT_11.31a / evaṃ vai bhavate kālo KubjT_7.108c
evaṃ vai sapta saptasu KubjT_6.90d / evaṃ śataṃ samākhyātaṃ KubjT_17.110c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184570 (0.059):
evaṃ vai śivatattvaṃ tu SvaT_10.1255c / evaṃ vai sapta saptasu KubjT_6.90d
evaṃ śrutvā mahādevī KubjT_2.10c / evaṃ śrutvā maheśāno KubjT_1.32a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184605 (5.960):
evaṃ śuddhyati nānyathā SvaT_5.61d / evaṃ śrutvā mahādevī KubjT_2.10c / evaṃ śrutvā maheśāno KubjT_1.32a
evaṃ sañcintya manasā KubjT_16.97a / evaṃ sampādayet sarvaṃ KubjT_10.108c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184633 (1.192):
evaṃ samāhitamanās ToT_3.63a / evaṃ sampādayet sarvaṃ KubjT_10.108c / evaṃ samyagvidhānena KubjT_1.71a
evaṃ samyagvidhānena KubjT_1.71a / evaṃ samyagvidhānena KubjT_4.106c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184637 (0.0):
evaṃ samāhitamanās ToT_3.63a / evaṃ sampādayet sarvaṃ KubjT_10.108c / evaṃ samyagvidhānena KubjT_1.71a
evaṃ saṃśodhayitvā tu KubjT_23.121c / evaṃ saṃsmaraṇād eva KubjT_13.82a / evaṃ saṃsmṛtya vidhivat KubjT_8.70a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184658 (0.0):
evaṃ saṃnyasya karmāṇi SvaT_12.77a / evaṃ saṃśodhayitvā tu KubjT_23.121c / evaṃ saṃsmaraṇād eva KubjT_13.82a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184637 (0.059):
evaṃ sampādayet sarvaṃ KubjT_10.108c / evaṃ samyagvidhānena KubjT_1.71a / evaṃ samyagvidhānena KubjT_4.106c
evaṃ surakṣitā devi KubjT_23.128c / evaṃ 'sau rajasālipto KubjT_12.16c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184684 (1.788):
evaṃ saumyasya vaktrasya SvaT_2.241a / evaṃ 'sau rajasālipto KubjT_12.16c / evaṃ stutā mahādevī KubjT_2.3a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184664 (0.054):
evaṃ sādhanakaṃ kṛtvā SvaT_4.48c / evaṃ surakṣitā devi KubjT_23.128c
evaṃ stutā mahādevī KubjT_2.3a / evopacārayogena KubjT_23.139c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184705 (0.0):
evāṃ samarasaṃ jñātvā SvaT_4.315a / evopacārayogena KubjT_23.139c / evopalambhitāḥ sarve KubjT_3.11c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184684 (1.788):
evaṃ saumyasya vaktrasya SvaT_2.241a / evaṃ 'sau rajasālipto KubjT_12.16c / evaṃ stutā mahādevī KubjT_2.3a
evopalambhitāḥ sarve KubjT_3.11c / eṣa krodho mahādevi KubjT_22.9a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184705 (0.0):
evāṃ samarasaṃ jñātvā SvaT_4.315a / evopacārayogena KubjT_23.139c / evopalambhitāḥ sarve KubjT_3.11c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184725 (0.013):
eṣa kāpāliko yogo SvaT_6.63c / eṣa krodho mahādevi KubjT_22.9a
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22848604 (0.053):
na nandaty avaśaṃ priye KubjT_18.85b / nandābhadrādiyogena KubjT_23.8c / na paśyanti guṇaṃ rūpaṃ KubjT_19.19c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19251793 (0.053):
a mahāmāyāvali kṣa pralayāntaka kṣayānta bhairava || KubjT_22.8 || / eṣa krodho mahādevi $ mama hṛdayaniḥsṛtaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17488644 (0.053):
a mahāmāyāvali kṣa pralayāntaka kṣayānta bhairava || KubjT_22.8 || / eṣa krodho mahādevi mama hṛdayaniḥsṛtaḥ /
eṣa te kauliko mārgaḥ KubjT_19.128a / eṣa te maṇipūras tu KubjT_12.67c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184733 (0.013):
eṣa te kāraṇatyāgaḥ SvaT_4.279a / eṣa te kauliko mārgaḥ KubjT_19.128a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184740 (0.018):
eṣa te prākṛto yoga SvaT_12.104c / eṣa te maṇipūras tu KubjT_12.67c / eṣa toṣita ity ayam BhStc_22b
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19248752 (0.059):
vetti siddhaḥ sa me tulyaḥ % sāmānyas tatsamo na hi // KubjT_19.127 // / eṣa te kauliko mārgaḥ $ paramārthopadeśataḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17485608 (0.059):
vetti siddhaḥ sa me tulyaḥ sāmānyas tatsamo na hi // KubjT_19.127 // / eṣa te kauliko mārgaḥ paramārthopadeśataḥ /
eṣa devi samāsena KubjT_20.67a / eṣa bandhas tu mudrāyāḥ KubjT_6.47a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184767 (0.0):
eṣa devo 'pi sargastho Stk_13.18c / eṣa bandhas tu mudrāyāḥ KubjT_6.47a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184753 (0.028):
eṣa devaḥ paraḥ sūkṣma VT_253c / eṣa devi samāsena KubjT_20.67a / eṣa devo gatiś caiva VT_257c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19227931 (0.035):
devyārūpadharaṃ cakraṃ % dhyāyed evaṃ na saṃśayaḥ // KubjT_6.46 // / eṣa bandhas tu mudrāyāḥ $ kathitas te kuleśvari &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17464798 (0.035):
devyārūpadharaṃ cakraṃ dhyāyed evaṃ na saṃśayaḥ // KubjT_6.46 // / eṣa bandhas tu mudrāyāḥ kathitas te kuleśvari /
eṣa maṇḍalavṛkṣo 'yaṃ KubjT_16.91c / eṣa mṛtyuñjayo yogo KubjT_23.162c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184784 (0.030):
eṣa muṣṭyā gṛhīto 'si BhStc_68a / eṣa mṛtyuñjayo yogo KubjT_23.162c / eṣa yogavaro divyo SvaT_6.67c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184774 (0.063):
eṣa bhairavarājastu SvaT_1.73a / eṣa maṇḍalavṛkṣo 'yaṃ KubjT_16.91c / eṣa muṣṭyā gṛhīto 'si BhStc_68a
eṣa sāṅketiko hy arthaḥ KubjT_11.39c / eṣā cājñā na kasyacit KubjT_2.19b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184800 (0.054):
eṣa saṃskāra uttamaḥ Stk_8.13b / eṣa sāṅketiko hy arthaḥ KubjT_11.39c
eṣā te khañjikā khyātā KubjT_16.21a / eṣā netragatā dūtī KubjT_10.19a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184839 (1.192):
eṣā nirodhanī proktā VT_87a / eṣā netragatā dūtī KubjT_10.19a
eṣānyat pañcakaṃ devi KubjT_16.40c / eṣā parāparā devī KubjT_18.23c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184845 (0.0):
eṣā netragatā dūtī KubjT_10.19a / eṣānyat pañcakaṃ devi KubjT_16.40c
eṣā mudrā samākhyātā KubjT_6.75c / eṣā rājeśvarī devī KubjT_7.7c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1184893 (0.0):
eṣā mokṣa kavāṭa pāṭana paṭuḥ proktā nabho dhāraṇā GorS(1)_73d / eṣā rājeśvarī devī KubjT_7.7c / eṣāvasthā samāsādya KubjT_12.29a