View original HTML file with complete header information
akarotkāmarūpadhṛk LiP_1,71.74b / akarotsa tanūmanyāṃ LiP_1,70.123c
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10106264 (0.051):
anumānāttaduddhāraṃ kartukāmaḥ prajāpatiḥ // ViP_1,4.7 // / akarotsvatanūmanyāṃ kalpādiṣu yathā purā /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23385769 (0.052):
anumānāt taduddhāraṃ % kartukāmaḥ prajāpatiḥ // ViP_1,4.7 // / akarot sa tanūm anyāṃ $ kalpādiṣu yathā purā &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5092430 (0.052):
anumānāt taduddhāraṃ kartukāmaḥ prajāpatiḥ // ViP_1,4.7 // / akarot sa tanūm anyāṃ kalpādiṣu yathā purā /
akarotkāmarūpadhṛk LiP_1,71.74b / akarotsa tanūmanyāṃ LiP_1,70.123c
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10106264 (0.051):
anumānāttaduddhāraṃ kartukāmaḥ prajāpatiḥ // ViP_1,4.7 // / akarotsvatanūmanyāṃ kalpādiṣu yathā purā /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23385769 (0.052):
anumānāt taduddhāraṃ % kartukāmaḥ prajāpatiḥ // ViP_1,4.7 // / akarot sa tanūm anyāṃ $ kalpādiṣu yathā purā &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5092430 (0.052):
anumānāt taduddhāraṃ kartukāmaḥ prajāpatiḥ // ViP_1,4.7 // / akarot sa tanūm anyāṃ kalpādiṣu yathā purā /
akarotsarvadṛk kramāt LiP_1,39.52b / akartajñaḥ paśurjīvo LiP_1,87.4c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15303862 (0.063):
balādviṣṇustadā yajñam $ akarotsarvadṛk kramāt & / dvijāstadā praśaṃsanti % tatastvāhiṃsakaṃ mune // LiP_1,39.52 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7197632 (0.063):
balādviṣṇustadā yajñam akarotsarvadṛk kramāt / / dvijāstadā praśaṃsanti tatastvāhiṃsakaṃ mune // LiP_1,39.52 //
akalyāṇaṃ bhaviṣyati LiP_1,105.23d / akasmācca kṛśo bhavet LiP_1,91.6b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15353888 (0.032):
paśyet pretapiśācāṃś ca % navamāsān sa jīvati // LiP_1,91.5 // / akasmācca bhavetsthūlo hy $ akasmācca kṛśo bhavet &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7247651 (0.032):
paśyet pretapiśācāṃś ca navamāsān sa jīvati // LiP_1,91.5 // / akasmācca bhavetsthūlo hy akasmācca kṛśo bhavet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15528002 (0.034):
sthūlo 'kasmācca jāyeta % akasmādvai bhavetkṛśaḥ // SvaT_7.275 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27785220 (0.034):
sthūlo 'kasmācca jāyeta akasmādvai bhavetkṛśaḥ // SvaT_7.275 //
akasmācca bhavetsthūlo hy LiP_1,91.6a / akasmādabhavatsarvaḥ LiP_1,92.109c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15353889 (0.029):
paśyet pretapiśācāṃś ca % navamāsān sa jīvati // LiP_1,91.5 // / akasmācca bhavetsthūlo hy $ akasmācca kṛśo bhavet &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7247652 (0.029):
paśyet pretapiśācāṃś ca navamāsān sa jīvati // LiP_1,91.5 // / akasmācca bhavetsthūlo hy akasmācca kṛśo bhavet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15528001 (0.053):
sthūlo 'kasmācca jāyeta % akasmādvai bhavetkṛśaḥ // SvaT_7.275 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27785219 (0.053):
sthūlo 'kasmācca jāyeta akasmādvai bhavetkṛśaḥ // SvaT_7.275 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17935723 (0.063):
sthūlaḥ kṛśaḥ kṛśaḥ sthūlo yo 'kasmādeva jāyate /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1163951 (0.064):
akasmāj jāyate sthūlaḥ KubjT_23.37c / akasmāddhūsaracchaviḥ SvaT_7.264b
akaṃpito guṇagrāhī LiP_1,98.143a / akāmādapi hiṃseta LiP_1,90.16c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15363438 (0.059):
sattvavān sāttvikaḥ satya % kīrtistambhakṛtāgamaḥ // LiP_1,98.142 // / akaṃpito guṇagrāhī $ naikātmā naikakarmakṛt &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7257198 (0.059):
sattvavān sāttvikaḥ satya kīrtistambhakṛtāgamaḥ // LiP_1,98.142 // / akaṃpito guṇagrāhī naikātmā naikakarmakṛt /
akāyāyārthakāyāya LiP_1,104.8c / akāyo bhaktakāyasthaḥ LiP_1,98.147c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15363503 (0.032):
bhūśayo bhūtikṛdbhūtir $ bhūṣaṇo bhūtavāhanaḥ & / akāyo bhaktakāyasthaḥ % kālajñānī kalāvapuḥ // LiP_1,98.147 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7257263 (0.032):
bhūśayo bhūtikṛdbhūtir bhūṣaṇo bhūtavāhanaḥ / / akāyo bhaktakāyasthaḥ kālajñānī kalāvapuḥ // LiP_1,98.147 //
akāraṇajagatsṛṣṭis LiP_1,9.48a / akārastasya mūrdhā tu LiP_1,17.73c
akāras tveṣa bhūrloka LiP_1,91.54a / akāraṃ ca krameṇa vai LiP_1,85.45d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15354545 (0.056):
makārasahitauṃkāras % trimātra iti saṃjñitaḥ // LiP_1,91.53 // / akāras tveṣa bhūrloka $ ukāro bhuva ucyate &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7248308 (0.056):
makārasahitauṃkāras trimātra iti saṃjñitaḥ // LiP_1,91.53 // / akāras tveṣa bhūrloka ukāro bhuva ucyate /
akārākhyaścaturmukhaḥ LiP_1,17.69b / akārāya namonamaḥ LiP_1,72.130b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28922745 (0.038):
ukārākhyo hariryoniḥ LiP_1,17.63c / ukārāya namonamaḥ LiP_1,72.130d / ukārāyādidevāya LiP_1,18.1c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15289746 (0.055):
ekākṣarāya rudrāya $ akārāyātmarūpiṇe & / ukārāyādidevāya % vidyādehāya vai namaḥ // LiP_1,18.1 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7183776 (0.055):
ekākṣarāya rudrāya akārāyātmarūpiṇe / / ukārāyādidevāya vidyādehāya vai namaḥ // LiP_1,18.1 //
akārāyātmarūpiṇe LiP_1,18.1b / akārokāramakāraṃ LiP_1,1.20a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164059 (0.045):
akārokāramakārāntam SvaT_5.61c / akāro brahmavācakaḥ SvaT_4.263b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15335048 (0.045):
dvātriṃśattattvarūpāya % ukārāya namonamaḥ // LiP_1,72.130 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7228813 (0.045):
dvātriṃśattattvarūpāya ukārāya namonamaḥ // LiP_1,72.130 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7041019 (0.051):
bhedābhedavihīnāya namo 'stvānandarūpiṇe // KūrmP_1,1.72 // / namastārāya śāntāya namo 'pratihatātmane /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15335059 (0.052):
aṣṭadhātmasvarūpāya % ardhamātrātmane namaḥ // LiP_1,72.131 // / oṅkārāya namastubhyaṃ $ caturdhā saṃsthitāya ca &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7228824 (0.052):
aṣṭadhātmasvarūpāya ardhamātrātmane namaḥ // LiP_1,72.131 // / oṅkārāya namastubhyaṃ caturdhā saṃsthitāya ca /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15289748 (0.053):
ekākṣarāya rudrāya $ akārāyātmarūpiṇe & / ukārāyādidevāya % vidyādehāya vai namaḥ // LiP_1,18.1 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7183778 (0.053):
ekākṣarāya rudrāya akārāyātmarūpiṇe / / ukārāyādidevāya vidyādehāya vai namaḥ // LiP_1,18.1 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28922746 (0.053):
ukārāya namonamaḥ LiP_1,72.130d / ukārāyādidevāya LiP_1,18.1c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15358840 (0.055):
śarvāya sarvarūpāya % puruṣāya namonamaḥ // LiP_1,95.38 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7252601 (0.055):
śarvāya sarvarūpāya puruṣāya namonamaḥ // LiP_1,95.38 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18813238 (0.062):
namo 'stu sarvāya suśāntamūrtāye hyaghorarūpāya namonamaste / / sarvātmane sarva namonamaste mahātmane bhūtapate namaste // RKV_16.16 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28959061 (0.063):
namaḥ sarvagatāya ca LiP_1,21.29b / namaḥ sarvātmane tubhyaṃ LiP_1,71.100a
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7044892 (0.064):
namo buddhāya śuddhāya namaste jñānarūpiṇe // KūrmP_1,6.15 // / namo 'stvānandarūpāya sākṣiṇe jagatāṃ namaḥ /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7048025 (0.064):
namaḥ śivāya devāya namaste brahmarūpiṇe // KūrmP_1,10.43 // / namo 'stu te maheśāya namaḥ śāntāya hetave /
akārokāramakārā LiP_1,85.45a / akāro bījamucyate LiP_1,17.63b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15345748 (0.054):
tvadīyaṃ devi mantrāṇāṃ % śaktibhūtaṃ na saṃśayaḥ // LiP_1,85.44 // / akārokāramakārā $ madīye praṇave sthitāḥ &
akāro bījinaḥ prabhoḥ LiP_1,17.65b / akāro hyakṣaro jñeya LiP_1,91.53a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15289372 (0.056):
asya liṅgādabhūdbījam $ akāro bījinaḥ prabhoḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7183402 (0.056):
asya liṅgādabhūdbījam akāro bījinaḥ prabhoḥ /
akālakṛṣṭā vidhvastāḥ LiP_1,89.99c / akālike tvadharme ca LiP_1,98.176a
akāle bhayamutpannaṃ LiP_1,96.12c / akṛtvā ca muniḥ pañca LiP_1,26.31c
akrūrastāmavāptavān LiP_1,69.25d / akrūrasyograsenyāṃ tu LiP_1,69.28c
akrūraṃ hiṃsayāmāsa LiP_1,66.73a / akrodho guruśuśrūṣā LiP_1,89.25a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164200 (0.038):
akrodhitvamanālasyām SvaT_10.67a / akrodho guruśuśrūṣā SvaT_10.1091a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15352166 (0.044):
vratāni pañca bhikṣūṇām % ahiṃsā paramā tviha // LiP_1,89.24 // / akrodho guruśuśrūṣā $ śaucamāhāralāghavam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7245931 (0.044):
vratāni pañca bhikṣūṇām ahiṃsā paramā tviha // LiP_1,89.24 // / akrodho guruśuśrūṣā śaucamāhāralāghavam /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28940556 (0.053):
tatastāṃ hantumārebhe LiP_1,69.58c / tatastāḥ paryagṛhṇanta LiP_1,39.43a / tatastu garbhakālena LiP_1,88.48c
akṣatriyāś ca rājāno LiP_1,40.12a / akṣapañcadaśairyutaḥ LiP_1,82.3d
akṣapādaḥ kumāraś ca LiP_1,7.51c / akṣapādaḥ kumāraś ca LiP_1,24.123a
akṣapādo hyajaḥ kujaḥ LiP_1,72.81d / akṣamālopavītaṃ ca LiP_1,77.90c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15334386 (0.058):
śithilaḥ śithilāsyaś ca % akṣapādo hyajaḥ kujaḥ // LiP_1,72.81 // / ajavaktro hayavaktro $ gajavaktro 'rdhvavaktrakaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7228150 (0.058):
śithilaḥ śithilāsyaś ca akṣapādo hyajaḥ kujaḥ // LiP_1,72.81 // / ajavaktro hayavaktro gajavaktro 'rdhvavaktrakaḥ /
akṣayaścāvyayaścaiva LiP_1,43.27a / akṣaye ca maheṣudhī LiP_1,66.67d
akṣayo rathagītaś ca LiP_1,65.144c / akṣarapratilomyena LiP_1,85.210a
akṣaraṃ paramaṃ brahma LiP_1,65.101c / akṣarāṇāṃ vidhikramāt LiP_1,85.58b
akṣarāntaraniṣpandād LiP_1,21.78a / akṣarī tvakṣarī bhavet LiP_1,91.49b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15354478 (0.061):
tathauṃkāramayo yogī tv $ akṣarī tvakṣarī bhavet & / praṇavo dhanuḥ śaro hyātmā % brahmalakṣaṇamucyate // LiP_1,91.49 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7248241 (0.061):
tathauṃkāramayo yogī tv akṣarī tvakṣarī bhavet / / praṇavo dhanuḥ śaro hyātmā brahmalakṣaṇamucyate // LiP_1,91.49 //
akṣare tvakṣarī bhavet LiP_1,91.45b / akṣaḥ sahaikacakreṇa LiP_1,55.7a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15313852 (0.059):
sahāśvacakro bhramate % sahākṣo bhramate dhruvaḥ // LiP_1,55.6 // / akṣaḥ sahaikacakreṇa $ bhramate 'sau dhruveritaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7207626 (0.059):
sahāśvacakro bhramate sahākṣo bhramate dhruvaḥ // LiP_1,55.6 // / akṣaḥ sahaikacakreṇa bhramate 'sau dhruveritaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15354478 (0.061):
tathauṃkāramayo yogī tv $ akṣarī tvakṣarī bhavet & / praṇavo dhanuḥ śaro hyātmā % brahmalakṣaṇamucyate // LiP_1,91.49 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7248241 (0.061):
tathauṃkāramayo yogī tv akṣarī tvakṣarī bhavet / / praṇavo dhanuḥ śaro hyātmā brahmalakṣaṇamucyate // LiP_1,91.49 //
akṣuṇṇaḥ kṣuṇṇarūpaś ca LiP_1,65.93c / akṣobhyakṣobhaṇāya ca LiP_1,21.25b
akṣobhyakṣobhaṇāya ca LiP_1,21.39d / akhilaṃ paramātmanaḥ LiP_1,53.51b
agacchadyatra so 'nanto LiP_1,20.35a / agatiṃ te na jānīmo LiP_1,31.35c
agandharasarūpastu LiP_1,88.26a / agamyagamanāya ca LiP_1,21.72b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15350922 (0.018):
kriyate vā na sarvatra % tathā vikriyate na ca // LiP_1,88.25 // / agandharasarūpastu $ asparśaḥ śabdavarjitaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7244687 (0.018):
kriyate vā na sarvatra tathā vikriyate na ca // LiP_1,88.25 // / agandharasarūpastu asparśaḥ śabdavarjitaḥ /
agamyagahanasya ca LiP_1,20.78b / agaruṃ dakṣiṇe dadyād LiP_1,81.14c
agastyaś ca vasiṣṭhaś ca LiP_1,82.65a / aguṇaṃ dhruvamakṣayyam LiP_1,3.3a
agṛhṇād asamañjasam LiP_1,66.17d / agṛhṇād vaṃśakartāraṃ LiP_1,66.17a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15323464 (0.057):
ekā ṣaṣṭisahasrāṇi % sutamekaṃ parā tathā // LiP_1,66.16 // / agṛhṇād vaṃśakartāraṃ $ prabhāgṛhṇātsutānbahūn &
agocaramiti śrutiḥ LiP_1,27.50d / agotraṃ tadavarṇakam LiP_1,86.53d
agnaye rudrarūpāya LiP_1,18.3a / agnayo naiva dīpyanti LiP_1,100.10a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28991538 (0.062):
rudrāya mūrdhānanikṛntanāya LiP_1,72.162a / rudrāya rudranīlāya LiP_1,104.27c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15289765 (0.063):
sūryāgnisomavarṇāya % yajamānāya vai namaḥ // LiP_1,18.2 // / agnaye rudrarūpāya $ rudrāṇāṃ pataye namaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7183795 (0.063):
sūryāgnisomavarṇāya yajamānāya vai namaḥ // LiP_1,18.2 // / agnaye rudrarūpāya rudrāṇāṃ pataye namaḥ /
agnikāryamadhaḥśayyāṃ LiP_1,83.13a / agnikāryaṃ ca yaḥ kṛtvā LiP_1,34.4a
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8226721 (0.057):
tataḥ kṛtvāgnikāryādi bhūktvā gatvaikako niśi /
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11518198 (0.059):
śivāgnikāryaṃ yaḥ kṛtvākuryāttriyāyuṣātmavit // ŚivP_1,24.19ab/
agnigarbhaḥ sudāruṇaḥ LiP_1,70.232b / agnijvālo mahājvālaḥ LiP_1,65.104a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15329511 (0.044):
tasya krodhodbhavo yo 'sau $ agnigarbhaḥ sudāruṇaḥ & / sa tu sarpān sahotpannān % āviveśa viṣātmakaḥ // LiP_1,70.232 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7223278 (0.044):
tasya krodhodbhavo yo 'sau agnigarbhaḥ sudāruṇaḥ / / sa tu sarpān sahotpannān āviveśa viṣātmakaḥ // LiP_1,70.232 //
agninigrahaṇaṃ haste LiP_1,9.37c / agnipraveśaṃ kurute LiP_1,91.34a
agnimāviśate rātrau LiP_1,59.15a / agnirindras tathā viṣṇur LiP_1,86.79a
agnirvikeśyāṃ jajñe tu LiP_1,61.19c / agnirhyahaṃ somakartā LiP_1,34.1c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15300536 (0.047):
etadvaḥ sampravakṣyāmi $ kathā sarvasvamadya vai & / agnirhyahaṃ somakartā % somaścāgnimupāśritaḥ // LiP_1,34.1 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7194308 (0.047):
etadvaḥ sampravakṣyāmi kathā sarvasvamadya vai / / agnirhyahaṃ somakartā somaścāgnimupāśritaḥ // LiP_1,34.1 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14824973 (0.063):
agnirmūrdhā divo mantraṃ MatsP_72.28a / agnirvikeśyāṃ jajñe tu MatsP_128.49c
agnivarṇāya raudrāya LiP_1,72.126a / agnivarṇe 'thavā vidyud LiP_1,8.99c
agniṣṭomadvijāya ca LiP_1,21.32b / agniṣṭomaṃ ca yajñānāṃ LiP_1,70.244c
agniṣṭomādibhiśceṣṭvā LiP_1,29.72c / agniṣvāttātmajā menā LiP_1,6.6c
agniṣvāttā barhiṣadas LiP_1,82.67c / agniṣvāttāś ca yajvānaḥ LiP_1,6.5c
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7053389 (0.054):
ayajvānaśca yajvānaḥ pitaro brahmaṇaḥ smṛtāḥ / / agniṣvāttā barhiṣado dvidhā teṣāṃ vyavasthitiḥ // KūrmP_1,12.19 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15282814 (0.062):
agniṣvāttāś ca yajvānaḥ % śeṣā barhiṣadaḥ smṛtāḥ // LiP_1,6.5 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7176847 (0.062):
agniṣvāttāś ca yajvānaḥ śeṣā barhiṣadaḥ smṛtāḥ // LiP_1,6.5 //
agniṃ yathāraṇiḥ patnī LiP_1,64.47c / agniṃ vai viśvatomukham LiP_1,88.78b
agniḥ sadārṇavāṃbhastvaṃ LiP_1,21.83c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15292727 (0.059):
tvāṃ prasādya purāsmābhir $ dviṣanto nihatā yudhi & / agniḥ sadārṇavāṃbhastvaṃ % pibannapi na tṛpyase // LiP_1,21.83 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7186755 (0.059):
tvāṃ prasādya purāsmābhir dviṣanto nihatā yudhi / / agniḥ sadārṇavāṃbhastvaṃ pibannapi na tṛpyase // LiP_1,21.83 //
agnīṣomātmakaṃ sarvaṃ LiP_1,34.6c / agneradhaḥ prakalpyaivaṃ LiP_1,8.94c
agner apāṃ ca saṃyogād LiP_1,89.60a / agnerdhūmaḥ pravartitaḥ LiP_1,54.47b
agnernocchrayam āsīta LiP_1,85.150c / agnervakṣye samudbhavam LiP_1,59.5d
agnau kaṇḍanake caiva LiP_1,78.5c / agnau ca nāmabhir devaṃ LiP_1,98.26a
agnau codyaṃ yathāvidhi LiP_1,57.39b / agnau juhoti yaccānnaṃ LiP_1,26.16c
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10035090 (0.052):
yadanyasminyajñe srucyavadyati sarvaṃ tadagnau juhotyathaitadagnau
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15296357 (0.060):
svaśākhādhyayanaṃ vipra $ brahmayajña iti smṛtaḥ & / agnau juhoti yaccānnaṃ % devayajña iti smṛtaḥ // LiP_1,26.16 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7190133 (0.060):
svaśākhādhyayanaṃ vipra brahmayajña iti smṛtaḥ / / agnau juhoti yaccānnaṃ devayajña iti smṛtaḥ // LiP_1,26.16 //
agnau na tāpayetpādau LiP_1,85.150a / agnyabhyāse jale vāpi LiP_1,8.79a
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13432658 (0.060):
na pādakṣālanaṃ kuryāt pādenaiva kadācana // KūrmP_2,16.68 // / nāgnau pratāpayet pādau na kāṃsye dhāvayed budhaḥ /
agrajaḥ sarvatattvānāṃ LiP_1,8.70c / agrajāyāmabhūtputraḥ LiP_1,62.4c
agrajo 'gniriti smṛtaḥ LiP_1,70.105d / agratastu tamomūrtiṃ LiP_1,77.78a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15339076 (0.046):
dakṣiṇe sattvamūrtiṃ ca % vāmataś ca rajoguṇam // LiP_1,77.77 // / agratastu tamomūrtiṃ $ madhye devīṃ tathāṃbikām &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7232841 (0.046):
dakṣiṇe sattvamūrtiṃ ca vāmataś ca rajoguṇam // LiP_1,77.77 // / agratastu tamomūrtiṃ madhye devīṃ tathāṃbikām /
agrataḥ pṛṣṭhato 'pyadhaḥ LiP_1,54.22d / agrataḥ pṛṣṭhato vāpi LiP_1,91.7a
agre putraṃ caturmukham LiP_1,99.8d / agre pūjyo bhaviṣyasi LiP_1,105.22d
agrevadhāya vai bhūtvā LiP_1,95.47c / agre sasarja vai brahmā LiP_1,70.171a
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7045283 (0.047):
buddhipūrvaṃ pravartante mukhyādyā munipuṅgavāḥ // KūrmP_1,7.18 // / agre sasarja vai brahmā mānasānātmanaḥ samān /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25381556 (0.056):
buddhipūrvaṃ pravartante mukhyādyāḥ pañca vaikṛtāḥ // ŚivP_7.1,12.18cd/ / agre sasarja vai brahmā mānasānātmanaḥ samān // ŚivP_7.1,12.19ab/
agre surāṇāṃ ca gaṇeśvarāṇāṃ LiP_1,72.52a / aghamarṣaṇameva ca LiP_1,85.186d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15333903 (0.036):
gaṇeśvarā nandimukhāstadānīṃ % svavāhanairanvayurīśamīśāḥ // LiP_1,72.51 / agre surāṇāṃ ca gaṇeśvarāṇāṃ $ tadātha nandī girirājakalpam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7227667 (0.036):
gaṇeśvarā nandimukhāstadānīṃ svavāhanairanvayurīśamīśāḥ // LiP_1,72.51 // / agre surāṇāṃ ca gaṇeśvarāṇāṃ tadātha nandī girirājakalpam /
aghasmaro 'naghaḥ śūro LiP_1,21.82c / aghorarūpāya vikaṭāya vikaṭaśarīrāya te namaḥ LiP_1,95.50/a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15358977 (0.0):
vāmāya vāmarūpāya % vāmanetrāya te namaḥ // LiP_1,95.49 // / aghorarūpāya vikaṭāya vikaṭaśarīrāya te namaḥ /*
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7252741 (0.0):
vāmāya vāmarūpāya vāmanetrāya te namaḥ // LiP_1,95.49 // / aghorarūpāya vikaṭāya vikaṭaśarīrāya te namaḥ /*
aghoralakṣaṇaṃ mantraṃ LiP_1,89.9c / aghorahṛdayaṃ hṛdyaṃ LiP_1,17.90a
aghoraṃ ghoravikramam LiP_1,14.6b / aghoraṃ ca tatheśānaṃ LiP_1,11.2a
aghoraṃ tu tato brahmā LiP_1,14.8a / aghoraṃ vāmameva ca LiP_1,79.21d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15287504 (0.033):
manasā dhyānuyuktena % prapannastu tamīśvaram // LiP_1,14.7 // / aghoraṃ tu tato brahmā $ brahmarūpaṃ vyacintayat &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7181535 (0.033):
manasā dhyānuyuktena prapannastu tamīśvaram // LiP_1,14.7 // / aghoraṃ tu tato brahmā brahmarūpaṃ vyacintayat /
aghoraḥ sadya eva ca LiP_1,82.5d / aghorāya namastubhyaṃ LiP_1,72.142a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15335190 (0.014):
sarvajñāya śaraṇyāya % sadyojātāya vai namaḥ // LiP_1,72.141 // / aghorāya namastubhyaṃ $ vāmadevāya te namaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7228955 (0.014):
sarvajñāya śaraṇyāya sadyojātāya vai namaḥ // LiP_1,72.141 // / aghorāya namastubhyaṃ vāmadevāya te namaḥ /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16299716 (0.038):
namo 'ghorāya ghorāya HV_App.I,31.1058a / namo ghorāya ghorāya *HV_106.6*1148A:12a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25074873 (0.038):
namo 'ghorāya ghorāya HV_App.I,31.1058a / namo 'jamathanāya ca HV_App.I,31.1079b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28922572 (0.041):
īśānāya namastubhyam LiP_1,95.51c / īśānāya namonamaḥ LiP_1,72.142d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15335219 (0.045):
ekākṣāya namastubhyam $ ekarudrāya te namaḥ & / namastrimūrtaye tubhyaṃ % śrīkaṇṭhāya śikhaṇḍine // LiP_1,72.144 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7228984 (0.045):
ekākṣāya namastubhyam ekarudrāya te namaḥ / / namastrimūrtaye tubhyaṃ śrīkaṇṭhāya śikhaṇḍine // LiP_1,72.144 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15358999 (0.046):
īśānāya namastubhyam % īśvarāya namonamaḥ // LiP_1,95.51 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7252760 (0.046):
īśānāya namastubhyam īśvarāya namonamaḥ // LiP_1,95.51 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15358910 (0.050):
śambhave haimavatyāś ca $ manyave rudrarūpiṇe & / kapardine namastubhyaṃ % kālakaṇṭhāya te namaḥ // LiP_1,95.44 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7252671 (0.050):
śambhave haimavatyāś ca manyave rudrarūpiṇe / / kapardine namastubhyaṃ kālakaṇṭhāya te namaḥ // LiP_1,95.44 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28959071 (0.058):
namaḥ sarvagatāya ca LiP_1,21.29b / namaḥ sarvātmane tubhyaṃ LiP_1,71.100a / namaḥ sarvātmane tubhyaṃ LiP_1,104.7c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28958946 (0.061):
namastokāya tanave LiP_1,21.71c / namastrimūrtaye tubhyaṃ LiP_1,72.144c / namastriṃśatprakāśāya LiP_1,72.143a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15289785 (0.062):
aghorāyātighorāya % sadyojātāya raṃhase // LiP_1,18.4 // / īśānāya śmaśānāya $ ativegāya vegine &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7183815 (0.062):
aghorāyātighorāya sadyojātāya raṃhase // LiP_1,18.4 // / īśānāya śmaśānāya ativegāya vegine /
aghorāya namonamaḥ LiP_1,72.124b / aghorāyātighorāya LiP_1,18.4c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15335189 (0.009):
sarvajñāya śaraṇyāya % sadyojātāya vai namaḥ // LiP_1,72.141 // / aghorāya namastubhyaṃ $ vāmadevāya te namaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7228953 (0.009):
sarvajñāya śaraṇyāya sadyojātāya vai namaḥ // LiP_1,72.141 // / aghorāya namastubhyaṃ vāmadevāya te namaḥ /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16299720 (0.014):
namo ghorāya ghorāya **HV_App.I,31.1053**11:1a / namo 'ghorāya ghorāya HV_App.I,31.1058a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25074873 (0.014):
namo ghorāya ghorāya HV_App.I,31.1053**11:1a / namo 'ghorāya ghorāya HV_App.I,31.1058a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28922572 (0.017):
īśānāya namastubhyam LiP_1,95.51c / īśānāya namonamaḥ LiP_1,72.142d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15358998 (0.019):
īśānāya namastubhyam % īśvarāya namonamaḥ // LiP_1,95.51 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7252759 (0.019):
īśānāya namastubhyam īśvarāya namonamaḥ // LiP_1,95.51 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15290049 (0.020):
mahādevāya devānām % īśvarāya namo namaḥ // LiP_1,18.26 // / śarvāya ca namastubhyaṃ $ satyāya śamanāya ca &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7184079 (0.020):
mahādevāya devānām īśvarāya namo namaḥ // LiP_1,18.26 // / śarvāya ca namastubhyaṃ satyāya śamanāya ca /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15290027 (0.020):
oṅkārāya namastubhyaṃ % sarvajñāya namo namaḥ // LiP_1,18.24 // / sarvāya ca namastubhyaṃ $ namo nārāyaṇāya ca &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7184059 (0.020):
oṅkārāya namastubhyaṃ sarvajñāya namo namaḥ // LiP_1,18.24 // / sarvāya ca namastubhyaṃ namo nārāyaṇāya ca /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4430517 (0.022):
harāya harirūpāya śaṃkarāya namo namaḥ | *HV_106.6*1148A:7 | / namas tubhyaṃ virūpākṣa vyāghracarmanivāsine || *HV_106.6*1148A:8 |
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28959071 (0.022):
namaḥ sarvagatāya ca LiP_1,21.29b / namaḥ sarvātmane tubhyaṃ LiP_1,71.100a / namaḥ sarvātmane tubhyaṃ LiP_1,104.7c
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7066086 (0.026):
kapāline namastubhyaṃ jyotiṣāṃ pataye namaḥ // KūrmP_1,24.76 // / namo namo namastubhyaṃ bhūya eva namo namaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4430587 (0.026):
namaḥ smaravināśāya guhapitre namo namaḥ | *HV_106.6*1148A:17 | / namas tubhyaṃ namas tubhyaṃ dvīpicarmanivāsine || *HV_106.6*1148A:18
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28958946 (0.026):
namastokāya tanave LiP_1,21.71c / namastrimūrtaye tubhyaṃ LiP_1,72.144c / namastriṃśatprakāśāya LiP_1,72.143a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15290060 (0.026):
brahmaṇe caiva bhūtānāṃ % sarvajñāya namo namaḥ // LiP_1,18.27 // / mahātmane namastubhyaṃ $ prajñārūpāya vai namaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7184090 (0.026):
brahmaṇe caiva bhūtānāṃ sarvajñāya namo namaḥ // LiP_1,18.27 // / mahātmane namastubhyaṃ prajñārūpāya vai namaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15289985 (0.026):
namaḥ śivāya rudrāya % pradhānāya namonamaḥ // LiP_1,18.21 // / triguṇāya namastubhyaṃ $ caturvyūhātmane namaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7184015 (0.026):
namaḥ śivāya rudrāya pradhānāya namonamaḥ // LiP_1,18.21 // / triguṇāya namastubhyaṃ caturvyūhātmane namaḥ /
aghorāṣṭakatattvāya LiP_1,72.124c / aghore kṛṣṇamīśvaram LiP_1,10.45d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15334963 (0.035):
śivāya śivatattvāya $ aghorāya namonamaḥ & / aghorāṣṭakatattvāya % dvādaśātmasvarūpiṇe // LiP_1,72.124 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7228728 (0.035):
śivāya śivatattvāya aghorāya namonamaḥ / / aghorāṣṭakatattvāya dvādaśātmasvarūpiṇe // LiP_1,72.124 //
aghoreṇa dvijottamāḥ LiP_1,81.14d / aghoreṇa nirudhya ca LiP_1,27.30d
aghoreśaprasaṃgataḥ LiP_1,15.31d / aghoro ghoravikramaḥ LiP_1,14.9b
aṅkasthāmakarodbahiḥ LiP_1,94.10b / aṅkasthāmāha deveśo LiP_1,25.2c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15357942 (0.043):
ānīya vasudhāṃ devīm $ aṅkasthāmakarodbahiḥ & / tatas tuṣṭāva deveśaṃ % devadevaḥ pitāmahaḥ // LiP_1,94.10 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7251703 (0.043):
ānīya vasudhāṃ devīm aṅkasthāmakarodbahiḥ / / tatas tuṣṭāva deveśaṃ devadevaḥ pitāmahaḥ // LiP_1,94.10 //
aṅkaṃ duḥkhitamānasaḥ LiP_1,62.7b / aṅkaṃ rūpeṇa mānitā LiP_1,62.6d
aṅkitaṃ kuṅkumādyaiś ca LiP_1,71.126a / aṅkuśena nivāritaḥ LiP_1,89.30b
aṅganyāsaṃ tataḥ paścād LiP_1,85.58a / aṅganyāsaṃ nyasetpaścād LiP_1,85.64a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15346006 (0.040):
karanyāsaṃ purā kṛtvā % dehanyāsam anantaram // LiP_1,85.63 // / aṅganyāsaṃ nyasetpaścād $ eṣa sādhāraṇo vidhiḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7239772 (0.040):
karanyāsaṃ purā kṛtvā dehanyāsam anantaram // LiP_1,85.63 // / aṅganyāsaṃ nyasetpaścād eṣa sādhāraṇo vidhiḥ /
aṅganyāsaḥ karanyāso LiP_1,85.56c / aṅgārasadṛśī nārī LiP_1,8.23a
aṅgirā bhṛgureva ca LiP_1,55.52d / aṅgirā bhṛgureva ca LiP_1,82.65b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16753454 (0.040):
aṅgiraḥpramukhāś caiva BrP_39.10a / aṅgirāś ca bhṛguś caiva BrP_95.2a / aṅgirāḥ kaśyapo 'triś ca BrP_65.34a
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7046141 (0.052):
saṃtatiścānasūyā ca ūrjā svāhā svadhā tathā // KūrmP_1,8.17 // / bhṛgurbhavo marīciśca tathā caivāṅgirā muniḥ /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16245392 (0.055):
tathā mama varaṃ kṛṣṇa HV_App.I,29.1338a / tathā marīcir bhṛgur aṅgirāś ca HV_App.I,42B.803
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 684702 (0.056):
tam ātmajo vai pulahaḥ pulastyas @ HV_App.I,42B.802 @ / tathā marīcir bhṛgur aṅgirāś ca | HV_App.I,42B.803 |
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17941293 (0.056):
bhṛgurbhavo marīciśca tathā caivāṅgirā muniḥ // MarkP_50.23 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26786822 (0.056):
pitāmahaḥ pulastyaś ca % pulahaś ca mahātapāḥ // BrP_65.33 // / aṅgirāḥ kaśyapo 'triś ca $ marīcir bhṛgur eva ca &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11058137 (0.056):
pitāmahaḥ pulastyaś ca pulahaś ca mahātapāḥ // BrP_65.33 // / aṅgirāḥ kaśyapo 'triś ca marīcir bhṛgur eva ca /
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15674219 (0.060):
09,044.009a pitāmahaḥ pulastyaś ca pulahaś ca mahātapāḥ / 09,044.009c aṅgirāḥ kaśyapo 'triś ca marīcir bhṛgur eva ca
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23388269 (0.060):
sannatiś cānasūyā ca % ūrjā svāhā svadhā tathā // ViP_1,7.22 // / bhṛgur bhavo marīciś ca $ tathā caivāṅgirā muniḥ &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5094932 (0.060):
sannatiś cānasūyā ca ūrjā svāhā svadhā tathā // ViP_1,7.22 // / bhṛgur bhavo marīciś ca tathā caivāṅgirā muniḥ /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3887773 (0.063):
ityevamṛṣijātistu % pañcadhā nāmaviśrutā // MatsP_145.88 // / bhṛgurmarīciratriśca $ aṅgirāḥ pulahaḥ kratuḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15342790 (0.063):
nānābharaṇasampannā % vyapohantu malaṃ mama // LiP_1,82.64 // / agastyaś ca vasiṣṭhaś ca $ aṅgirā bhṛgureva ca & / kāśyapo nāradaścaiva % dadhīcaścyavanas tathā // LiP_1,82.65 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7236559 (0.063):
nānābharaṇasampannā vyapohantu malaṃ mama // LiP_1,82.64 // / agastyaś ca vasiṣṭhaś ca aṅgirā bhṛgureva ca / / kāśyapo nāradaścaiva dadhīcaścyavanas tathā // LiP_1,82.65 //
aṅgirā munirātreyo LiP_1,98.108a / aṅgirāḥ pulahaḥ kratuḥ LiP_1,70.289d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16753468 (0.025):
aṅgirāḥ paruṣaṃ vādīd BrP_144.7c / aṅgirāḥ pulahaḥ kratuḥ BrP_5.8b / aṅgirāḥ pulahaḥ kratuḥ BrP_34.18b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15330267 (0.029):
rudro bhṛgur marīciś ca % aṅgirāḥ pulahaḥ kratuḥ // LiP_1,70.289 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7224033 (0.029):
rudro bhṛgur marīciś ca aṅgirāḥ pulahaḥ kratuḥ // LiP_1,70.289 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16145441 (0.033):
aṅgirās tapasomūrtis HV_App.I,1.32a / aṅgirāḥ pulahaḥ kratuḥ HV_7.7b
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 28009450 (0.036):
athātreyo vasiṣṭhaśca pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ / / aṅgirā gautamo 'gastyo manurāyustathātmavān // BhN_36.1 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7046145 (0.036):
saṃtatiścānasūyā ca ūrjā svāhā svadhā tathā // KūrmP_1,8.17 // / bhṛgurbhavo marīciśca tathā caivāṅgirā muniḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13740434 (0.037):
aṅgārasya tu dāyādo HV_23.132a / aṅgirāś ca vasiṣṭhaś ca HV_12.13*239:2a / aṅgirāḥ pulahaḥ kratuḥ HV_7.7b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 702288 (0.039):
so 'py atrātrir bhagavān ājagāma || HV_App.I,42B.2662 || / marīcir aṅgirāś caiva $ pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ / HV_App.I,42B.2663 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22187838 (0.039):
so 'py atrātrir bhagavān ājagāma || HV_App.I,42B.2662 || / marīcir aṅgirāś caiva pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ / HV_App.I,42B.2663 /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23388273 (0.039):
bhṛgur bhavo marīciś ca $ tathā caivāṅgirā muniḥ & / pulastyaḥ pulahaś caiva % kratuś carṣivaras tathā // ViP_1,7.23 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5094936 (0.039):
bhṛgur bhavo marīciś ca tathā caivāṅgirā muniḥ / / pulastyaḥ pulahaś caiva kratuś carṣivaras tathā // ViP_1,7.23 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10108720 (0.039):
bhṛturbhavo marīciś ca tathā caivāṅgirā muniḥ / / pulastyaḥ pulahaścaiva kratuścarṣivaras tathā // ViP_1,7.26 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6695581 (0.040):
bhṛghurbhavo marīciśca tathā caivāṅgirā muniḥ // GarP_1,5.29 // / pulastyaḥ pulahaścaiva kratuścarṣivarastathā /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8475281 (0.042):
rudro bhṛgurmarīciśca aṅgirāḥ pulahaḥ kratuḥ // BndP_1,9.53 // / pulastyo 'trirvasiṣṭhaśca pitaro 'gristathaiva ca /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8478908 (0.042):
vasiṣṭho 'triḥ pulastyaśca hyaṅgirā pulahaḥ kratuḥ // BndP_1,13.53 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 566286 (0.042):
marīcir aṅgirāś cātriḥ $ pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ / HV_App.I,24.15 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22051844 (0.042):
marīcir aṅgirāś cātriḥ pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ / HV_App.I,24.15 /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17941296 (0.043):
bhṛgurbhavo marīciśca tathā caivāṅgirā muniḥ // MarkP_50.23 // / pulastyaḥ pulahaścaiva kratuśca ṛṣayastathā /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26735074 (0.044):
ṛṣīṃs tv eṣāṃ pravakṣyāmi % putrān devagaṇāṃs tathā // BrP_5.7 // / marīcir atrir bhagavān $ aṅgirāḥ pulahaḥ kratuḥ &
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4337378 (0.044):
ṛṣīṃs teṣāṃ pravakṣyāmi putrān devagaṇāṃs tathā // HV_7.6 // / marīcir atrir bhagavān aṅgirāḥ pulahaḥ kratuḥ /
aṅgirāḥ savitā dvijāḥ LiP_1,7.15b / aṅgulījapasaṃkhyānam LiP_1,85.109a
aṅgulīnāṃ ca sarveṣāṃ LiP_1,85.68a / aṅgulyagranighātena LiP_1,9.41a
aṅgulyagreṇa vai dhīmāṃs LiP_1,26.13a / aṅguṣṭhatarjanyagrābhyāṃ LiP_1,85.78a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15296309 (0.044):
prācīnāvītī viprendra % pitṝṇāṃ tarpayet kramāt // LiP_1,26.12 // / aṅgulyagreṇa vai dhīmāṃs $ tarpayeddevatarpaṇam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7190085 (0.044):
prācīnāvītī viprendra pitṝṇāṃ tarpayet kramāt // LiP_1,26.12 // / aṅgulyagreṇa vai dhīmāṃs tarpayeddevatarpaṇam /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15346177 (0.064):
āgneyādiṣu koṇeṣu % caturṣvapi yathākramam // LiP_1,85.77 // / aṅguṣṭhatarjanyagrābhyāṃ $ saṃsthāpya sumukhaṃ śubham &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7239943 (0.064):
āgneyādiṣu koṇeṣu caturṣvapi yathākramam // LiP_1,85.77 // / aṅguṣṭhatarjanyagrābhyāṃ saṃsthāpya sumukhaṃ śubham /
aṅguṣṭhamātraṃ suśubhaṃ LiP_1,31.12a / aṅguṣṭhaṃ mokṣadaṃ vidyāt LiP_1,85.114a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15346647 (0.025):
paścimaṃ dhanadaṃ vidyād % uttaraṃ śāntikaṃ bhavet // LiP_1,85.113 // / aṅguṣṭhaṃ mokṣadaṃ vidyāt $ tarjanī śatrunāśanī &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7240413 (0.025):
paścimaṃ dhanadaṃ vidyād uttaraṃ śāntikaṃ bhavet // LiP_1,85.113 // / aṅguṣṭhaṃ mokṣadaṃ vidyāt tarjanī śatrunāśanī /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15299543 (0.028):
liṅgaṃ kṛtvā yathānyāyaṃ % sarvalakṣaṇasaṃyutam // LiP_1,31.11 // / aṅguṣṭhamātraṃ suśubhaṃ $ suvṛttaṃ sarvasaṃmatam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7193315 (0.028):
liṅgaṃ kṛtvā yathānyāyaṃ sarvalakṣaṇasaṃyutam // LiP_1,31.11 // / aṅguṣṭhamātraṃ suśubhaṃ suvṛttaṃ sarvasaṃmatam /
aṅguṣṭhādikaniṣṭhāntaṃ LiP_1,85.62c / aṅguṣṭhena karanyāsaṃ LiP_1,85.79c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165308 (0.040):
aṅguṣṭhādikaniṣṭhāntaṃ SvaT_2.32a / aṅguṣṭhādi maheśāni ToT_3.4a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698705 (0.040):
aṅguṣṭhādikaniṣṭhāntaṃ SvaT_2.32a / aṅguṣṭhānāmikābhyāṃ tu SvaT_2.235c
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12721268 (0.052):
ahuraṇyaṃ vidhiṃ yajñaṃ brahmāṇaṃ devendra'mityapi // BhS_18.107 // / aṅguṣṭhādikaniṣṭhāntaṃ karanyāsaṃ samācaret /"
aṅguṣṭhena japejjapyam LiP_1,85.115c / aṅguṣṭhena vinā karma LiP_1,85.116a
acalā supratiṣṭhitā LiP_1,8.41b / acintyam arcayet prabhum LiP_1,77.106b
acirātsiddhikāṅkṣī tu LiP_1,85.100c / acetanāya cintyāya LiP_1,18.12a
acetanāṃ sarvagatāṃ LiP_1,88.42a / acchedyo bhuvanatraye LiP_1,97.21d
ajapī ca tathā dvijaḥ LiP_1,15.11d / ajapur hṛṣṭamānasāḥ LiP_1,103.36d
ajapo 'gnimapūjya ca LiP_1,85.143b / ajayadvai mahābalaḥ LiP_1,35.11d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15301092 (0.064):
tasmādrājā sa viprendram % ajayadvai mahābalaḥ // LiP_1,35.11 // / yathā vajradharaḥ śrīmān $ balavāṃstamasānvitaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7194864 (0.064):
tasmādrājā sa viprendram ajayadvai mahābalaḥ // LiP_1,35.11 // / yathā vajradharaḥ śrīmān balavāṃstamasānvitaḥ /
ajaraṃ tamanantaṃ ca LiP_1,86.86c / ajaraṃ dhruvamakṣayyaṃ LiP_1,70.4c
ajaro jarayā tyakto LiP_1,43.26c / ajavaktro hayavaktro LiP_1,72.82a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15334387 (0.060):
śithilaḥ śithilāsyaś ca % akṣapādo hyajaḥ kujaḥ // LiP_1,72.81 // / ajavaktro hayavaktro $ gajavaktro 'rdhvavaktrakaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7228151 (0.060):
śithilaḥ śithilāsyaś ca akṣapādo hyajaḥ kujaḥ // LiP_1,72.81 // / ajavaktro hayavaktro gajavaktro 'rdhvavaktrakaḥ /
ajaś ca aṇḍādakhilaṃ ca tasmāj LiP_1,53.62c / ajaś ca mṛgarūpaś ca LiP_1,65.67c
ajaścaiva mahātejā LiP_1,23.45a / ajasraṃ sa punaḥ punaḥ LiP_1,62.23b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15293818 (0.054):
tasmācca viśvarūpatvaṃ % prajānāṃ vai bhaviṣyati // LiP_1,23.44 // / ajaścaiva mahātejā $ viśvarūpo bhaviṣyati &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7187845 (0.054):
tasmācca viśvarūpatvaṃ prajānāṃ vai bhaviṣyati // LiP_1,23.44 // / ajaścaiva mahātejā viśvarūpo bhaviṣyati /
ajaṃ hariṃ ca māṃ vāpi LiP_1,105.27a / ajaḥ putro raghoścāpi LiP_1,66.34a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15368160 (0.049):
te cārcanīyāḥ śakrādyair % bhaviṣyanti na saṃśayaḥ // LiP_1,105.26 // / ajaṃ hariṃ ca māṃ vāpi $ śakramanyānsurānapi &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7261921 (0.049):
te cārcanīyāḥ śakrādyair bhaviṣyanti na saṃśayaḥ // LiP_1,105.26 // / ajaṃ hariṃ ca māṃ vāpi śakramanyānsurānapi /
ajaḥ sarveśvaraḥ snigdho LiP_1,98.64c / ajā janitrī jagatāṃ LiP_1,3.14c
ajājñayā pradhānasya LiP_1,3.15c / ajātatvād ajaḥ smṛtaḥ LiP_1,70.100d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15327829 (0.038):
āditvād ādidevo 'sāv % ajātatvād ajaḥ smṛtaḥ // LiP_1,70.100 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7221596 (0.038):
āditvād ādidevo 'sāv ajātatvād ajaḥ smṛtaḥ // LiP_1,70.100 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7044276 (0.048):
āditvādādidevo 'sau ajātatvādajaḥ smṛtaḥ // KūrmP_1,4.57 //
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25380512 (0.052):
āditvādādidevo 'sāvajātatvādajaḥ smṛtaḥ // ŚivP_7.1,10.30ab/
ajātaśatrurālokaḥ LiP_1,98.43a / ajāmekāṃ lohitāṃ śuklakṛṣṇāṃ LiP_1,16.35a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15288433 (0.0):
pradhānaṃ prakṛtiścaiva % yāmāhustattvacintakāḥ // LiP_1,16.34 // / ajāmekāṃ lohitāṃ śuklakṛṣṇāṃ $ viśvaprajāṃ sṛjamānāṃ sarūpām &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7182462 (0.0):
pradhānaṃ prakṛtiścaiva yāmāhustattvacintakāḥ // LiP_1,16.34 // / ajāmekāṃ lohitāṃ śuklakṛṣṇāṃ viśvaprajāṃ sṛjamānāṃ sarūpām /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15280965 (0.021):
viśvadhātrī tvajākhyā ca % śaivī sā prakṛtiḥ smṛtā // LiP_1,3.12 // / tāmajāṃ lohitāṃ śuklāṃ $ kṛṣṇāmekāṃ bahuprajām &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7174997 (0.021):
viśvadhātrī tvajākhyā ca śaivī sā prakṛtiḥ smṛtā // LiP_1,3.12 // / tāmajāṃ lohitāṃ śuklāṃ kṛṣṇāmekāṃ bahuprajām /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25378229 (0.029):
viśvadhātrītyajākhyā ca śaivī citrā kṛtiḥ parā // ŚivP_7.1,6.28ab/ / tāmajāṃ lohitāṃ śuklāṃ kṛṣṇāmekāṃ tvajaḥ prajām // ŚivP_7.1,6.28cd/
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2130254 (0.035):
ajāmekāṃ lohitaśuklakṛṣṇāṃ (bahvīṃ prajāṃ janayantīsarūpām) /"
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3456146 (0.035):
'bhicākaśīti
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12147921 (0.035):
rebhan[*115] / 5.1.121.5[*116] ajām ekāṃ lohita śukla kṛṣṇāṃ bahvīṃ prajāṃ janayantī(g)ṃ
Kavirajayati (=Kavirajagiri): Samkhyatattvapradipa (kavsttvu.htm.txt) 28848200 (0.036):
/ sakāraṇatve ajāmekāṃ / lohitaśuklakṛṣṇāmityajatvapratipādanaparaśrutivirodhaḥ syāt / sā ca
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9590527 (0.050):
ucyate. vyaṣṭisṛṣṭir nāma: aṇḍāntarvartibhūtajātasṛṣṭiḥ. ajām ekāṃ / lohitaśuklakṛṣṇām" "nityo nityānām cetanaś cetanānām". ityādi śrutibhiḥ"
Vadivagisvara: Manamanohara (vvmanmhu.htm.txt) 9682764 (0.052):
iti vispaṣṭo jīvabrahmaṇorbhedaḥ / / ajāmekāṃ lohitaśuklakṛṣṇāṃ bahvīḥ prajāḥ sṛjamānāṃ sarūpāḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6986326 (0.052):
ajām ekāṃ lohita śukla kṛṣṇāṃ / vahvīḥ prajāḥ sṛjamānāṃ sarūpāḥ |
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1379792 (0.052):
tathā prakṛter apy anāditā śrutibhiḥ pratipaditā / ajām ekāṃ lohitaśuklakṛṣṇāṃ bahnīṃ prajāṃ janayantīṃ sarūpām /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20981171 (0.052):
2.2.13) iti kāṭhakāt | / ajām ekāṃ lohita-śukla-kṛṣṇāṃ
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt1chu.htm.txt) 24431506 (0.053):
* śrutir apy āha ajām ekāṃ lohitaśuklakṛṣṇāṃ bahvīḥ prajā janayantīṃ
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugiu.htm.txt) 7013990 (0.054):
ajāta ity evaṃ kaścid SvetUp_4.21a / ajām ekāṃ lohita-śukla-kṛṣṇāṃ SvetUp_4.5a
ajāśvameṣoṣṭrakharān LiP_1,63.32a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15318478 (0.0):
haṃsasārasakāraṇḍa % plavāñchucirajījanat // LiP_1,63.31 // / ajāśvameṣoṣṭrakharān $ sugrīvī cāpyajījanat &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7212250 (0.0):
haṃsasārasakāraṇḍa plavāñchucirajījanat // LiP_1,63.31 // / ajāśvameṣoṣṭrakharān sugrīvī cāpyajījanat /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3799459 (0.010):
haṃsasārasakrauñcāṃś ca % plavāñchucirajījanat // MatsP_6.32 // / ajāśvameṣoṣṭrakharān $ sugrīvī cāpyajījanat &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14825674 (0.010):
ajāścaiva tu haṃsāśca MatsP_171.41c / ajāśvameṣoṣṭrakharān MatsP_6.33a
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8838989 (0.010):
haṃsasārasakrauñcāṃś ca plavāñchucirajījanat // MatsP_6.32 // / ajāśvameṣoṣṭrakharān sugrīvī cāpyajījanat /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5970196 (0.058):
go gajāśva varāhoṣṭra khara meṣāja viḍ rasam |
ajāśvānakhuroṣṭrāṇāṃ LiP_1,85.153a / ajitaścaiva śukraś ca LiP_1,70.282a
ajena nirmitaṃ divyaṃ LiP_1,92.153c / ajaikapācca kāpālī LiP_1,65.125c
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16146055 (0.051):
ajeṣu tāmravarṇeṣu *HV_13.67*278:1a / ajaikapād ahirbudhnyas HV_3.42a / ajaikapād ahirbudhnyaḥ HV_App.I,42B.2705a
ajaikapād ahirbudhnyo LiP_1,63.20c / ajo 'haṃ māṃ viddhi tāṃ viśvarūpaṃ LiP_1,16.35c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15288442 (5.960):
ajāmekāṃ lohitāṃ śuklakṛṣṇāṃ $ viśvaprajāṃ sṛjamānāṃ sarūpām & / ajo 'haṃ māṃ viddhi tāṃ viśvarūpaṃ % gāyatrīṃ gāṃ viśvarūpāṃ hi buddhyā //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7182471 (5.960):
ajāmekāṃ lohitāṃ śuklakṛṣṇāṃ viśvaprajāṃ sṛjamānāṃ sarūpām / / ajo 'haṃ māṃ viddhi tāṃ viśvarūpaṃ gāyatrīṃ gāṃ viśvarūpāṃ hi buddhyā //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16146055 (0.051):
ajeṣu tāmravarṇeṣu *HV_13.67*278:1a / ajaikapād ahirbudhnyas HV_3.42a / ajaikapād ahirbudhnyaḥ HV_App.I,42B.2705a
ajñānamalapūrvatvāt LiP_1,86.102c / ajñānamitaratsarvaṃ LiP_1,86.100c
ajñānācchāpajā śaktiḥ LiP_1,29.68c / ajñānāttasya saṃnidhau LiP_1,9.8b
ajñānāddevadeveśa LiP_1,31.33c / ajñānādyadi vijñānād LiP_1,31.43a
ajñāne jñānamāninaḥ LiP_1,86.35b / ajñāne sati viprendrāḥ LiP_1,86.110c
añjanādririvāparaḥ LiP_1,97.39d / añjanāni vicitrāṇi LiP_1,71.127c
añjane cāraṇālayaḥ LiP_1,50.12b / añjano mukuṭas tathā LiP_1,49.50d
aṭitvā vividhāṃllokān LiP_1,20.23a / aṭṭaśūlā janapadāḥ LiP_1,40.25c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16753903 (0.053):
aṭitvā vividhān deśān BrP_169.7c / aṭṭaśūlā janapadāḥ BrP_231.11a
aṭṭahāsapriyāścaiva LiP_1,24.96a / aṭṭahāsastu nāmataḥ LiP_1,24.95d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15295076 (0.0):
tadāpyahaṃ bhaviṣyāmi % aṭṭahāsastu nāmataḥ // LiP_1,24.95 // / aṭṭahāsapriyāścaiva $ bhaviṣyanti tadā narāḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7188853 (0.0):
tadāpyahaṃ bhaviṣyāmi aṭṭahāsastu nāmataḥ // LiP_1,24.95 // / aṭṭahāsapriyāścaiva bhaviṣyanti tadā narāḥ /
aṭṭahāso mahāgiriḥ LiP_1,24.96d / aṇave mahate caiva LiP_1,21.29a
aṇimā garimā caiva LiP_1,34.20c / aṇimā garimā caiva LiP_1,34.21e
aṇimādiguṇānvitaiḥ LiP_1,51.15d / aṇimādiguṇāṣṭakam LiP_1,85.19d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165757 (0.021):
aṇimādiguṇāvāptau SvaT_4.489a / aṇimādiguṇāṣṭakam KubjT_4.73d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15345405 (0.030):
dattavānakhilaṃ jñānam % aṇimādiguṇāṣṭakam // LiP_1,85.19 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7239171 (0.030):
dattavānakhilaṃ jñānam aṇimādiguṇāṣṭakam // LiP_1,85.19 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28914340 (0.047):
aṇimādiguṇopetā LiP_1,88.1c / aṇimādyaṃ tathāvyaktaṃ LiP_1,88.16a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15311110 (0.049):
brahmendraviṣṇusaṃkāśair % aṇimādiguṇānvitaiḥ // LiP_1,51.15 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7204884 (0.049):
brahmendraviṣṇusaṃkāśair aṇimādiguṇānvitaiḥ // LiP_1,51.15 //
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25260319 (0.049):
aṇimādi guṇāṣṭaka dam / aṇima laghima garima mahimeśitva vaśitva prākāmya prāpty ākhya guṇāṣṭaka pradam
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19224714 (0.057):
darśanena guṇāvāptir % aṇimādiguṇāṣṭakam // KubjT_4.73 // / svayamāviśane devi $ utpaten nātra saṃśayaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17461580 (0.057):
darśanena guṇāvāptir aṇimādiguṇāṣṭakam // KubjT_4.73 // / svayamāviśane devi utpaten nātra saṃśayaḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165771 (0.058):
aṇimādiguṇairyutam SvaT_4.488d / aṇimādiguṇaiśvaryaṃ Stk_15.2c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15521017 (0.058):
pūrṇāhutiprayogena % aṇimādiguṇairyutam // SvaT_4.488 // / aṇimādiguṇāvāptau $ mūlamantrasvasaṃjñayā &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698832 (0.058):
aṇimādiguṇairyutam SvaT_4.488d / aṇimādiphalaṃ labhet SvaT_4.504b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27778236 (0.058):
pūrṇāhutiprayogena aṇimādiguṇairyutam // SvaT_4.488 // / aṇimādiguṇāvāptau mūlamantrasvasaṃjñayā /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25416466 (0.063):
aṣṭapatrāṇi tasyāhuraṇimādiguṇāṣṭakam // ŚivP_7.2,24.27ab/
aṇimādiguṇairyutaḥ LiP_1,76.37d / aṇimādiguṇairvṛtāḥ LiP_1,103.33d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15366798 (0.041):
brahmendraviṣṇusaṃkāśā % aṇimādiguṇairvṛtāḥ // LiP_1,103.33 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7260558 (0.041):
brahmendraviṣṇusaṃkāśā aṇimādiguṇairvṛtāḥ // LiP_1,103.33 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165772 (0.041):
aṇimādiguṇair yukto KubjT_25.63a / aṇimādiguṇairyutam SvaT_4.488d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15521018 (0.041):
pūrṇāhutiprayogena % aṇimādiguṇairyutam // SvaT_4.488 // / aṇimādiguṇāvāptau $ mūlamantrasvasaṃjñayā &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698833 (0.041):
aṇimādiguṇairyutam SvaT_4.488d / aṇimādiphalaṃ labhet SvaT_4.504b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27778237 (0.041):
pūrṇāhutiprayogena aṇimādiguṇairyutam // SvaT_4.488 // / aṇimādiguṇāvāptau mūlamantrasvasaṃjñayā /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15337698 (0.043):
tatra bhuktvā mahābhogān % aṇimādiguṇairyutaḥ // LiP_1,76.37 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7231463 (0.043):
tatra bhuktvā mahābhogān aṇimādiguṇairyutaḥ // LiP_1,76.37 //
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19259430 (0.055):
daśamaikādaśe devi % dvādaśair guṇasaṃyutaḥ // KubjT_25.62 // / aṇimādiguṇair yukto $ gacchate khecaraiḥ saha &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17496279 (0.055):
daśamaikādaśe devi dvādaśair guṇasaṃyutaḥ // KubjT_25.62 // / aṇimādiguṇair yukto gacchate khecaraiḥ saha /
aṇimādiguṇaiśvaryaṃ LiP_1,64.100a / aṇimādiguṇopetā LiP_1,88.1c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15320619 (0.027):
rakṣito 'haṃ tvayā tāta % garbhasthena mahātmanā // LiP_1,64.99 // / aṇimādiguṇaiśvaryaṃ $ mayā vatsa parāśara &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7214389 (0.027):
rakṣito 'haṃ tvayā tāta garbhasthena mahātmanā // LiP_1,64.99 // / aṇimādiguṇaiśvaryaṃ mayā vatsa parāśara /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165778 (0.032):
aṇimādiguṇairyutam SvaT_4.488d / aṇimādiguṇaiśvaryaṃ Stk_15.2c
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13953561 (0.032):
aṇimādiguṇaiśvaryaṃ Stk_15.2c / aṇimādiprasādhane Stk_19.12b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28914315 (0.047):
aṇimādiguṇānvitaiḥ LiP_1,51.15d / aṇimādiguṇāṣṭakam LiP_1,85.19d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15366798 (0.048):
brahmendraviṣṇusaṃkāśā % aṇimādiguṇairvṛtāḥ // LiP_1,103.33 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7260558 (0.048):
brahmendraviṣṇusaṃkāśā aṇimādiguṇairvṛtāḥ // LiP_1,103.33 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10279960 (0.063):
12,059.086d*0127_03 aṇimādiguṇopetam aiśvaryaṃ na ca kṛtrimam
aṇimādyaṃ tathāvyaktaṃ LiP_1,88.16a / aṇimādye tu vijñeyā LiP_1,91.64c
aṇimāmayam akṣaram LiP_1,27.25b / aṇimā laghimā caiva LiP_1,88.9a
aṇutvāttu paraḥ sūkṣmaḥ LiP_1,88.27c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15350943 (0.051):
aṇutvāttu paraḥ sūkṣmaḥ % sūkṣmatvād apavargikaḥ // LiP_1,88.27 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7244708 (0.051):
aṇutvāttu paraḥ sūkṣmaḥ sūkṣmatvād apavargikaḥ // LiP_1,88.27 //
aṇoralpataraṃ prāhur LiP_1,71.106c / aṇoralpataraṃ śubham LiP_1,8.103b
aṇostu viṣayatyāgaḥ LiP_1,6.23a / aṇḍajaś codbhijjo vāpi LiP_1,87.17c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15283050 (0.036):
vairāgyasthaṃ viraktasya % vimuktiryacchamucyate // LiP_1,6.22 // / aṇostu viṣayatyāgaḥ $ saṃsārabhayataḥ kramāt &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7177083 (0.036):
vairāgyasthaṃ viraktasya vimuktiryacchamucyate // LiP_1,6.22 // / aṇostu viṣayatyāgaḥ saṃsārabhayataḥ kramāt /
aṇḍajaḥ padmajaścaiva LiP_1,41.13c / aṇḍajo vai jarāyujaḥ LiP_1,86.19b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15348494 (0.020):
vyatimiśreṇa vai jīvaś % caturdhā saṃvyavasthitaḥ // LiP_1,86.18 // / udbhijjaḥ svedajaścaiva $ aṇḍajo vai jarāyujaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7242259 (0.020):
vyatimiśreṇa vai jīvaś caturdhā saṃvyavasthitaḥ // LiP_1,86.18 // / udbhijjaḥ svedajaścaiva aṇḍajo vai jarāyujaḥ /
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2018913 (0.038):
catasro jātayaḥ aṇḍajo jarāyujaḥ saṃsvedaja upapāduka iti |
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217158 (0.038):
90. catvāro yonayaḥ / tadyathā aṇḍajaḥ, saṃsvedajaḥ, jarāyujaḥ,
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1953847 (0.045):
[skandho]pagā vijñānasthitayaḥ iti | santi ca catasro jātayaḥ aṇḍajo / jarāyujaḥ saṃsvedeja aupapāduka iti | devā nārakāḥ sarva aupapādukāḥ |
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16519386 (0.059):
catvāri-aṇḍajo, jarāyujaḥ, saṃsvedajaḥ, upapādukaśca | yonyāśrayabhedena
aṇḍam apsu pratiṣṭhitam LiP_1,20.80b / aṇḍam apsu sthitaṃ sākṣād LiP_1,17.67c
aṇḍam avyaktasaṃbhavam LiP_1,70.61d / aṇḍamādau mayā proktam LiP_1,53.46c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15327334 (0.057):
maheśvaraḥ paro 'vyaktād % aṇḍam avyaktasaṃbhavam // LiP_1,70.61 // / aṇḍājjajñe sa eveśaḥ $ puruṣo 'rkasamaprabhaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7221101 (0.057):
maheśvaraḥ paro 'vyaktād aṇḍam avyaktasaṃbhavam // LiP_1,70.61 // / aṇḍājjajñe sa eveśaḥ puruṣo 'rkasamaprabhaḥ /
aṇḍamutpādayanti ca LiP_1,3.28b / aṇḍamutpādayanti te LiP_1,70.52d
aṇḍasyāvaraṇāni ca LiP_1,53.46d / aṇḍasyāvaraṇāṣṭakam LiP_1,2.6d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15280199 (0.0):
sargaḥ prādhānikaḥ paścāt $ prākṛto vaikṛtāni ca & / aṇḍasyāsya ca sambhūtir % aṇḍasyāvaraṇāṣṭakam // LiP_1,2.6 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7174232 (0.0):
sargaḥ prādhānikaḥ paścāt prākṛto vaikṛtāni ca / / aṇḍasyāsya ca sambhūtir aṇḍasyāvaraṇāṣṭakam // LiP_1,2.6 //
aṇḍasyāsya ca sambhūtir LiP_1,2.6c / aṇḍasyāsya pravṛttistu LiP_1,50.18c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15280199 (0.024):
sargaḥ prādhānikaḥ paścāt $ prākṛto vaikṛtāni ca & / aṇḍasyāsya ca sambhūtir % aṇḍasyāvaraṇāṣṭakam // LiP_1,2.6 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7174232 (0.024):
sargaḥ prādhānikaḥ paścāt prākṛto vaikṛtāni ca / / aṇḍasyāsya ca sambhūtir aṇḍasyāvaraṇāṣṭakam // LiP_1,2.6 //
aṇḍaṃ daśaguṇenaiva LiP_1,3.30a / aṇḍājjajñe sa eveśaḥ LiP_1,70.62a
aṇḍānāmīdṛśānāṃ tu LiP_1,53.47c / aṇḍānāṃ koṭayaścaiva LiP_1,36.60a
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7080313 (0.062):
brahmāṇḍasyaiṣa vistāraḥ saṃkṣepeṇa mayoditaḥ // KūrmP_1,48.15 // / aṇḍānāmīdṛśānāṃ tu koṭyo jñeyāḥ sahastraśaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15302139 (0.063):
rudrāṇāṃ koṭayaścaiva % gaṇānāṃ koṭayastadā // LiP_1,36.59 // / aṇḍānāṃ koṭayaścaiva $ viśvamūrtestanau tadā &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7195909 (0.063):
rudrāṇāṃ koṭayaścaiva gaṇānāṃ koṭayastadā // LiP_1,36.59 // / aṇḍānāṃ koṭayaścaiva viśvamūrtestanau tadā /
aṇḍeṣu cāṇḍabāhyeṣu LiP_1,53.49c / aṇḍeṣveteṣu sarveṣu LiP_1,53.48c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15312598 (0.049):
aṇḍeṣu cāṇḍabāhyeṣu % tathāṇḍāvaraṇeṣu ca // LiP_1,53.49 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7206372 (0.049):
aṇḍeṣu cāṇḍabāhyeṣu tathāṇḍāvaraṇeṣu ca // LiP_1,53.49 //
aṇḍe 'sminkathitā dvijāḥ LiP_1,53.43d / aṇḍe hyasminsamarpitam LiP_1,70.66b
aṇḍodbhavatvaṃ śarvasya LiP_1,2.7a / ata ūrdhvaṃ gṛhastheṣu LiP_1,89.15a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15280203 (0.048):
aṇḍasyāsya ca sambhūtir % aṇḍasyāvaraṇāṣṭakam // LiP_1,2.6 // / aṇḍodbhavatvaṃ śarvasya $ rajoguṇasamāśrayāt &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7174236 (0.048):
aṇḍasyāsya ca sambhūtir aṇḍasyāvaraṇāṣṭakam // LiP_1,2.6 // / aṇḍodbhavatvaṃ śarvasya rajoguṇasamāśrayāt /
ata ūrdhvaṃ nibodhadhvam LiP_1,63.89a / ata ūrdhvaṃ punaścāpi LiP_1,89.16a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16146234 (0.062):
ata ūrdhvaṃ cyute dharme HV_117.3a / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi HV_App.I,6B.124a / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi *HV_23.99*378:11a
ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi LiP_1,88.2a / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi LiP_1,89.1a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16146235 (0.036):
ata ūrdhvaṃ cyute dharme HV_117.3a / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi HV_App.I,6B.124a / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi *HV_23.99*378:11a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8966100 (0.044):
ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi Mn_8.266c / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi Mn_8.278c / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi Mn_11.98[97M]c / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi Nar_20.15a
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2517524 (0.044):
ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi Mn_8.214c / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi Mn_8.218c / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi Mn_8.266c
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14825826 (0.047):
ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi MatsP_50.12c / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi MatsP_50.73c
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14825838 (0.047):
ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi MatsP_124.1a / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi MatsP_144.1a
ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi LiP_1,90.1a / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi LiP_1,91.1a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16146235 (0.036):
ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi HV_App.I,6B.124a / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi *HV_23.99*378:11a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8966100 (0.044):
ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi Mn_8.266c / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi Mn_8.278c / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi Mn_11.98[97M]c / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi Nar_20.15a
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2517524 (0.044):
ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi Mn_8.214c / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi Mn_8.218c / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi Mn_8.266c
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14825826 (0.047):
ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi MatsP_50.12c / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi MatsP_50.73c
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14825838 (0.047):
ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi MatsP_124.1a / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi MatsP_144.1a
ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi LiP_1,91.45c / atastatra paṭhedvidvāñ LiP_1,96.127a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16146235 (0.036):
ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi HV_App.I,6B.124a / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi *HV_23.99*378:11a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8966100 (0.044):
ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi Mn_8.266c / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi Mn_8.278c / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi Mn_11.98[97M]c / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi Nar_20.15a
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2517524 (0.044):
ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi Mn_8.214c / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi Mn_8.218c / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi Mn_8.266c
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14825826 (0.047):
ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi MatsP_50.12c / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi MatsP_50.73c
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14825838 (0.047):
ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi MatsP_124.1a / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi MatsP_144.1a
atastvamugrakalayā LiP_1,96.57a / ataḥ paramidaṃ kṣetraṃ LiP_1,92.45a
ataḥ paraṃ tu trividham LiP_1,59.5c / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi LiP_1,76.1a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16146287 (0.040):
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi HV_App.I,4.1a / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi HV_App.I,40.103a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16753990 (0.043):
ataḥ kartuṃ na śaknomi BrP_45.73a / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi BrP_57.1a / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi BrP_61.4a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8966154 (0.049):
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi Mn_9.56c / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi Mn_10.131c / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi Par_6.1a
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14825912 (0.052):
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi MatsP_17.1a / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi MatsP_54.1a
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14825920 (0.052):
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi MatsP_78.1a / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi MatsP_85.1a
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14825928 (0.052):
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi MatsP_87.1a / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi MatsP_89.1a
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14825936 (0.052):
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi MatsP_90.1a / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi MatsP_91.1a
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14825948 (0.052):
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi MatsP_103.1a / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi MatsP_123.12a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166022 (0.055):
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi SvaT_10.761c / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi SvaT_10.799c / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi SvaT_10.942a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698956 (0.055):
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi SvaT_9.1a / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi SvaT_10.761c / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi SvaT_10.799c
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi LiP_1,85.83a / ataḥ pratiṣṭhitaṃ sarvaṃ LiP_1,86.6c
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16146287 (0.040):
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi HV_App.I,4.1a / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi HV_App.I,40.103a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16753990 (0.043):
ataḥ kartuṃ na śaknomi BrP_45.73a / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi BrP_57.1a / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi BrP_61.4a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8966154 (0.049):
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi Mn_9.56c / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi Mn_10.131c / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi Par_6.1a
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14825912 (0.052):
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi MatsP_17.1a / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi MatsP_54.1a
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14825920 (0.052):
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi MatsP_78.1a / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi MatsP_85.1a
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14825928 (0.052):
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi MatsP_87.1a / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi MatsP_89.1a
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14825936 (0.052):
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi MatsP_90.1a / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi MatsP_91.1a
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14825948 (0.052):
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi MatsP_103.1a / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi MatsP_123.12a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166022 (0.055):
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi SvaT_10.761c / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi SvaT_10.799c / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi SvaT_10.942a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698956 (0.055):
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi SvaT_9.1a / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi SvaT_10.761c / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi SvaT_10.799c
atāḍayacca rājendraṃ LiP_1,35.29a / atāḍayatkṣupaṃ mūrdhni LiP_1,35.9c
atikrānte daśāhe tu LiP_1,89.86c / atitīkṣṇamahādaṃṣṭro LiP_1,96.67c
atithiryatpinākadhṛk LiP_1,29.48b / atithistu kuśājjajñe LiP_1,66.38c
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7062189 (0.061):
lavaśca sumahābhāgaḥ sarvatattvārthavit sudhīḥ // KūrmP_1,20.56 // / atithistu kuśājjajñe niṣadhastatsuto 'bhavat /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13740797 (0.063):
atithis tu kuśāj jajñe HV_10.75c / atithis tvaṃ hi mantroktaḥ HV_39.26c
atidīpto niśākaraḥ LiP_1,65.91d / atidurgāṇi suvratāḥ LiP_1,71.23b
ativegāya vegine LiP_1,18.5b / atiṣṭhacca mahātejāḥ LiP_1,107.47c
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13390295 (0.046):
padmākhya iti vikhyātastasmai cānnaṃ dadau tadā // LiP_2,1.13 // / sakuṭuṃbo mahātejā hyuṣṇamannaṃ hi tatra vai /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1268595 (0.058):
mahādevo mahātejā SvaT_10.1119a / mahādhaṃṣṭraḥ karālīśaḥ KubjT_21.18a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28940556 (0.058):
tatastāṃ hantumārebhe LiP_1,69.58c / tatastāḥ paryagṛhṇanta LiP_1,39.43a / tatastu garbhakālena LiP_1,88.48c
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18534408 (0.060):
tejasvarendraḥ suvighuṣṛtejāḥ || bhīsmaḥ balo bhismamati .. bh. .[m].
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28027193 (0.060):
tejobalastejavatiḥ sutejāḥ tejeśvarastejasamudrataśca /
atiṣṭhattasya cāgrataḥ LiP_1,105.28d / atiṣṭhatparameśvaraḥ LiP_1,41.48b
atiṣṭhat puruṣarṣabhaḥ LiP_1,100.29b / atiṣṭhat stambhitastena LiP_1,100.30c
atiṣṭhadbhagavānbrahmā LiP_1,103.64c / atisūkṣmaṃ mahārthaṃ ca LiP_1,85.32a
atihāsam avaṣṭambhaṃ LiP_1,89.37c / atītānāgatānāṃ vai LiP_1,55.77c
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14826102 (0.033):
atītānāgatānāṃ ca MatsP_126.33c / atītānāgatānāṃ ca MatsP_145.64a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13740861 (0.042):
atīkṣṇad aṇḍāś caturo HV_41.7c / atītanāgatānāṃ vai HV_7.46c / atītānāgatajñaś ca HV_115.22c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15305331 (0.054):
atītānāgatānāṃ hi % sarvamanvantareṣu vai // LiP_1,40.94 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7199103 (0.054):
atītānāgatānāṃ hi sarvamanvantareṣu vai // LiP_1,40.94 //
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24001610 (0.057):
evamatītānyatītapratyutpannānām / / atītapratyutpannānyanāgatānāmiti vaktavyam /"
atītānāgatānāṃ hi LiP_1,40.94c / atītānāgatāḥ sarve LiP_1,63.48a
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14826112 (0.036):
atītānāgatāścaite MatsP_9.37a / atītānāgateṣu vai MatsP_142.64d
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11926155 (0.047):
prāpnuvaṃti. te 'py atītānāgatā yathāsvam atītānāgatānāṃ vijñānānāṃ
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 459300 (0.049):
sarva iti / / vartamānātītānāgatāḥ / / astvatītādijñānāpekṣā śaktigrahasya /
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2051822 (0.050):
cittacaittā atītānāgatagatāḥ | atītānāgatāśca asaddharmāḥ, kasyālambanāni
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15305331 (0.053):
atītānāgatānāṃ hi % sarvamanvantareṣu vai // LiP_1,40.94 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7199103 (0.053):
atītānāgatānāṃ hi sarvamanvantareṣu vai // LiP_1,40.94 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14826102 (0.055):
atītānāgatānāṃ ca MatsP_126.33c / atītānāgatānāṃ ca MatsP_145.64a
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6947261 (0.056):
19717 pratyutpanne 'tītānāgatā upalabhyante/ nāpy atītā anāgate yāḥ
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15318662 (0.057):
evamanye 'bhiṣicyante % prāpte manvantare tataḥ // LiP_1,63.47 // / atītānāgatāḥ sarve $ nṛpā manvantare smṛtāḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7212433 (0.057):
evamanye 'bhiṣicyante prāpte manvantare tataḥ // LiP_1,63.47 // / atītānāgatāḥ sarve nṛpā manvantare smṛtāḥ /
atītānāgateṣu ca LiP_1,46.15d / atītānāgateṣu vai LiP_1,70.221b
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14826112 (0.052):
atītānāgatāścaite MatsP_9.37a / atītānāgateṣu vai MatsP_142.64d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15318662 (0.063):
evamanye 'bhiṣicyante % prāpte manvantare tataḥ // LiP_1,63.47 // / atītānāgatāḥ sarve $ nṛpā manvantare smṛtāḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7212433 (0.063):
evamanye 'bhiṣicyante prāpte manvantare tataḥ // LiP_1,63.47 // / atītānāgatāḥ sarve nṛpā manvantare smṛtāḥ /
atītānāgateṣviha LiP_1,40.96d / atītānāgateṣviha LiP_1,46.14d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15305352 (0.051):
manvantareṣu sarveṣu % atītānāgateṣviha // LiP_1,40.96 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15308581 (0.051):
manvantareṣu sarveṣu % atītānāgateṣviha // LiP_1,46.14 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7199124 (0.051):
manvantareṣu sarveṣu atītānāgateṣviha // LiP_1,40.96 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7202353 (0.051):
manvantareṣu sarveṣu atītānāgateṣviha // LiP_1,46.14 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14826111 (0.054):
atītānāgatāścaite MatsP_9.37a / atītānāgateṣu vai MatsP_142.64d
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8478277 (0.064):
manvantareṣu sarveṣu hyatītānāgateṣu vai / / ete svāyaṃbhuve pūrvamutpannāścāntare śubhe // BndP_1,13.5 //
atītāni ca kalpāni LiP_1,70.114a / atītāya bhaviṣyāya LiP_1,21.26c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15292057 (0.046):
atītāya bhaviṣyāya % vartamānāya vai namaḥ // LiP_1,21.26 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7186085 (0.046):
atītāya bhaviṣyāya vartamānāya vai namaḥ // LiP_1,21.26 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15292139 (0.063):
namaḥ puṣṭipradānāya % suśīlāya suśīline // LiP_1,21.33 // / atītāya bhaviṣyāya $ vartamānāya te namaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7186167 (0.063):
namaḥ puṣṭipradānāya suśīlāya suśīline // LiP_1,21.33 // / atītāya bhaviṣyāya vartamānāya te namaḥ /
atītāya bhaviṣyāya LiP_1,21.34a / atītā ye svayaṃbhuvaḥ LiP_1,16.27b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15292057 (0.046):
atītāya bhaviṣyāya % vartamānāya vai namaḥ // LiP_1,21.26 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7186085 (0.046):
atītāya bhaviṣyāya vartamānāya vai namaḥ // LiP_1,21.26 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15292139 (0.063):
namaḥ puṣṭipradānāya % suśīlāya suśīline // LiP_1,21.33 // / atītāya bhaviṣyāya $ vartamānāya te namaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7186167 (0.063):
namaḥ puṣṭipradānāya suśīlāya suśīline // LiP_1,21.33 // / atītāya bhaviṣyāya vartamānāya te namaḥ /
atītārthasya cāsmṛtiḥ LiP_1,8.38b / atītā vartamānāś ca LiP_1,70.111a
atītaiś ca bhaviṣyaiś ca LiP_1,21.1c / atītaistu sahaitāni LiP_1,61.15a
atītyāsādya devasya LiP_1,80.22c / atīndriyam anābhāsaṃ LiP_1,8.106c
atīndriyaṃ jñānamidaṃ tathā śivaṃ LiP_1,89.28c / atīndriyo mahāmāyaḥ LiP_1,98.67c
atīva paruṣaṃ vākyaṃ LiP_1,29.23c / atīva bhavabhaktānāṃ LiP_1,30.13a
atīva bhogado devi LiP_1,85.63a / atīva madhurākṛtiḥ LiP_1,29.11d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15345993 (0.053):
aṅguṣṭhādikaniṣṭhāntaṃ % nyasyate hastayor dvayoḥ // LiP_1,85.62 // / atīva bhogado devi $ sthitinyāsaḥ kuṭuṃbinām &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7239759 (0.053):
aṅguṣṭhādikaniṣṭhāntaṃ nyasyate hastayor dvayoḥ // LiP_1,85.62 // / atīva bhogado devi sthitinyāsaḥ kuṭuṃbinām /
atīśayaḥ sa prayogī LiP_1,82.56c / atulamiha mahābhayapraṇāśahetuṃ LiP_1,33.13a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15300356 (0.0):
evaṃ carata bhadraṃ vas % tataḥ siddhimavāpsyatha // LiP_1,33.12 // / atulamiha mahābhayapraṇāśahetuṃ $ śivakathitaṃ paramaṃ padaṃ viditvā &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7194128 (0.0):
evaṃ carata bhadraṃ vas tataḥ siddhimavāpsyatha // LiP_1,33.12 // / atulamiha mahābhayapraṇāśahetuṃ śivakathitaṃ paramaṃ padaṃ viditvā /
ato dhūmāgnivātānāṃ LiP_1,54.39a / ato māṃ śaraṇaṃ prāpya LiP_1,96.34a
ato vakṣyāmi viprendrāḥ LiP_1,77.81c / ato vai sarvakalyāṇaṃ LiP_1,69.55c
ato 'sau jagatāṃ dhātrī LiP_1,103.41c / ato 'smān pāhi bhagavan LiP_1,96.110c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28922444 (0.061):
ihāmutra ca pūjitaḥ LiP_1,105.20d / ihāsmānpāhi bhagavan LiP_1,96.107a
attā hartā caturmukhaḥ LiP_1,98.136b / atyantaghoraṃ bhagavan LiP_1,96.24a
atyantanirmale samyak LiP_1,8.83a / atyantāvanatau dṛṣṭvā LiP_1,22.1a
atyantotsāhayuktasya LiP_1,9.13a / atyantopahatasya ca LiP_1,89.60b
atyahaṅkāradūṣitam LiP_1,96.96b / atyugravacanaṃ procuś LiP_1,29.36c
atyugrasya mahattvasya LiP_1,22.25c / atyugraṃ kālakūṭākhyaṃ LiP_1,86.6a
atyucchritaḥ suvistīrṇaḥ LiP_1,48.31c / atyuṣṇaścātiśītaś ca LiP_1,20.36c
atra gacchanti nidhanaṃ LiP_1,60.10a / atra gāthā mahārājñā LiP_1,67.15a
atrāntare mahāghoraṃ LiP_1,96.61c / atrānyotpātabhūkampa LiP_1,96.126a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15360859 (0.053):
coravyāghrāhisiṃhānta % kṛto rājabhayeṣu ca // LiP_1,96.125 // / atrānyotpātabhūkampa $ davāgnipāṃsuvṛṣṭiṣu &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7254620 (0.053):
coravyāghrāhisiṃhānta kṛto rājabhayeṣu ca // LiP_1,96.125 // / atrānyotpātabhūkampa davāgnipāṃsuvṛṣṭiṣu /
atrāpi svayamevāhaṃ LiP_1,92.70a / atrāhaṃ brahmaṇānīya LiP_1,92.72c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1587363 (0.044):
atrāpi svayamevāhaṃ SkP_29.17a / atrāhaṃ brahmaṇānīya SkP_29.24a
atrāhaṃ svayamāgataḥ LiP_1,92.78b / atrir devasadaścaiva LiP_1,7.45c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1587363 (0.038):
atrāhaṃ brahmaṇānīya SkP_29.24a / atrāhaṃ svayamāsthitaḥ SkP_29.28f
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15356037 (0.039):
sthāpayāmāsa vidhivad % bhaktyā paramayā yutaḥ // LiP_1,92.77 // / svarlīneśvara ityevam $ atrāhaṃ svayamāgataḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7249800 (0.039):
sthāpayāmāsa vidhivad bhaktyā paramayā yutaḥ // LiP_1,92.77 // / svarlīneśvara ityevam atrāhaṃ svayamāgataḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28962860 (0.046):
nīlo meruḥ suśobhanaḥ LiP_1,97.26b / nūnam atrāgataḥ svayam LiP_1,107.38b
atrirdevasadaścaiva LiP_1,24.65c / atrirnāmnā pariśrutaḥ LiP_1,24.56d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15294599 (0.062):
haitukaṃ vanamāsādya % atrirnāmnā pariśrutaḥ // LiP_1,24.56 // / tatrāpi mama te putrā $ bhasmasnānānulepanāḥ &
atristāṃ cānasūyakām LiP_1,5.25d / atrerbhāryānasūyā vai LiP_1,5.46a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15282679 (0.022):
labdhānubhāvamagniṃ ca % kīrtimantaṃ ca suvratā // LiP_1,5.45 // / atrerbhāryānasūyā vai $ suṣuve ṣaṭprajāstu yāḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7176712 (0.022):
labdhānubhāvamagniṃ ca kīrtimantaṃ ca suvratā // LiP_1,5.45 // / atrerbhāryānasūyā vai suṣuve ṣaṭprajāstu yāḥ /
atreś ca kulasaṃbhavāḥ LiP_1,78.17d / atreṣṭaprāpako dharma LiP_1,10.13c
atreḥ patnyo daśaivāsan LiP_1,63.68c / atraikādaśasāhasraiḥ LiP_1,2.5c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15318909 (0.047):
anapatyaḥ kratustasmin $ smṛto vaivasvate 'ntare & / atreḥ patnyo daśaivāsan % suṃdaryaś ca pativratāḥ // LiP_1,63.68 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7212680 (0.047):
anapatyaḥ kratustasmin smṛto vaivasvate 'ntare / / atreḥ patnyo daśaivāsan suṃdaryaś ca pativratāḥ // LiP_1,63.68 //
atha ekonaviṃśe tu LiP_1,24.90c / atha celluptadharmā tu LiP_1,88.47a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15351226 (0.028):
/ atha celluptadharmā tu $ sāvaśeṣaiḥ svakarmabhiḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7244991 (0.028):
/ atha celluptadharmā tu sāvaśeṣaiḥ svakarmabhiḥ /
atha caitraratho vīro LiP_1,68.24c / atha jagāma munestu tapovanaṃ LiP_1,107.25a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7262692 (0.0):
śakrarūpaṃ samāsthāya gantuṃ cakre matiṃ tadā // LiP_1,107.24 // / atha jagāma munestu tapovanaṃ gajavareṇa sitena sadāśivaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15368931 (1.192):
atha jagāma munestu tapovanaṃ $ gajavareṇa sitena sadāśivaḥ &
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25398694 (1.192):
śakrasya rūpamāsthāya gantuṃ cakre matiṃ tataḥ // ŚivP_7.1,35.7cd/ / atha jagāma munestu tapovanaṃ gajavareṇa sitena sadāśivaḥ //
atha jāṃbūnadamayair LiP_1,80.13a / atha tasminkṣaṇādeva LiP_1,64.92a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28939197 (0.047):
jāṃbūnadamayaṃ sūtraṃ LiP_1,44.29c / jāṃbūnadamayais tathā LiP_1,80.24b / jāṃbūnadamayaiḥ padmair LiP_1,51.23a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28939204 (0.050):
jāṃbūnadamayais tathā LiP_1,80.24b / jāṃbūnadamayaiḥ padmair LiP_1,51.23a / jāṃbūnadamayaiḥ śubhaiḥ LiP_1,48.16d
atha tasya pulastyasya LiP_1,64.120c / atha tasya vacaḥ śrutvā LiP_1,30.33c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28940654 (0.020):
tatasteṣāṃ prasādārthaṃ LiP_1,31.27a / tatasteṣāṃ vacaḥ śrutvā LiP_1,33.23c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29005441 (0.031):
śrutvā ruroda sā vākyaṃ LiP_1,64.66a / śrutvā vacastatastasya LiP_1,41.52a
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19978974 (0.035):
04,042.019f*0810_001 duryodhanavacaḥ śrutvā rāṃdheyas tv abravīd vacaḥ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16180455 (0.039):
etac chrutvā brahmadattas HV_App.I,29B.97a / etac chrutvā vacas tasya *HV_11.34*237a / etac chrutvā vacas tasya HV_78.30a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13752981 (0.039):
etac chrutvābravīd enaṃ HV_26.17a / etac chrutvā vacas tasya HV_11.34*237a / etac chrutvā vacas tasya HV_78.30a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16169050 (0.040):
iti te viditaṃ prabho HV_App.I,20.533b / iti teṣāṃ vacaḥ śrutvā HV_App.I,12.53a / iti teṣāṃ vacaḥ śrutvā *HV_100.57ab*1121:4a
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4629651 (0.046):
śrutvā tasya vacaste vai saṃmantryātha vaco 'bruvan /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16767614 (0.048):
iti tasya prajāpateḥ BrP_4.33b / iti tasya vacaḥ śrutvā BrP_164.39a / iti tasya vacaḥ śrutvā BrP_187.55a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16767808 (0.048):
iti śrutvā yamo vākyaṃ BrP_86.42a / iti śrutvā vacas tasyāḥ BrP_86.33a / iti śrutvā vacas teṣāṃ BrP_86.20a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28925810 (0.049):
evaṃ tatra śayānena LiP_1,20.7a / evaṃ tasya vacaḥ śrutvā LiP_1,36.66c / evaṃ tu jñānayuktasya LiP_1,10.29c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28948331 (0.050):
teṣāṃ tadvacanaṃ śrutvā LiP_1,86.7a / teṣāṃ tadvacanaṃ śrutvā LiP_1,99.3c / teṣāṃ tu daśasāhasraṃ LiP_1,85.189a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29005392 (0.050):
śrutvā tasyābhinandya ca LiP_1,20.27d / śrutvā tu vacanaṃ teṣāṃ LiP_1,59.3a / śrutvā teṣāṃ tadā vākyaṃ LiP_1,107.21c
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18181400 (0.052):
iti māturvacaḥ śrutvā so 'vadad biduṣo vacaḥ / / na vādaḥ śramaṇaiḥ kāryaḥ pitrāhamiti vāritaḥ // KAvk_39.64 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16329562 (0.053):
punar evābravīd vacaḥ HV_65.47d / punar evābravīd vacaḥ *HV_67.52*773:8b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13809607 (0.053):
punar evābravīd vacaḥ HV_21.24d / punar evābravīd vacaḥ HV_65.47d
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13800818 (0.054):
nāradasya vacaḥ śrutvā HV_99.41c / nāradasya vacaḥ śrutvā HV_110.33*1307:5a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29012163 (0.061):
savismayamathāgamya LiP_1,20.11c / savismayaṃ vacaḥ śrutvā LiP_1,20.19a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28944743 (0.061):
tayorheturmaheśvaraḥ LiP_1,4.53b / tayostadvacanaṃ śrutvā LiP_1,22.6c / tayoḥ śrutvā mahādevo LiP_1,72.176a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28941279 (0.064):
tato niśamya bhagavān LiP_1,64.18a / tato niśamya vacanaṃ LiP_1,107.34a / tato nihatya taṃ daityaṃ LiP_1,95.17a
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23747004 (0.064):
yeṣāmekaikaśo viṣṇuḥ kalāṃ nārhati ṣoḍaśīm // VamP_51.24 // / pulastya uvāca / / pautrasyaitad vacaḥ śrutvā prahlādaḥ krodhamūrchitaḥ /
atha tasya vacaḥ śrutvā LiP_1,71.45a / atha tasya vimānasya LiP_1,80.44a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29005441 (0.003):
śrutvā ruroda sā vākyaṃ LiP_1,64.66a / śrutvā vacastatastasya LiP_1,41.52a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16180455 (0.015):
etac chrutvā brahmadattas HV_App.I,29B.97a / etac chrutvā vacas tasya *HV_11.34*237a / etac chrutvā vacas tasya HV_78.30a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13752981 (0.015):
etac chrutvābravīd enaṃ HV_26.17a / etac chrutvā vacas tasya HV_11.34*237a / etac chrutvā vacas tasya HV_78.30a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16169051 (0.016):
iti teṣāṃ vacaḥ śrutvā HV_App.I,12.53a / iti teṣāṃ vacaḥ śrutvā *HV_100.57ab*1121:4a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28940654 (0.019):
tatasteṣāṃ prasādārthaṃ LiP_1,31.27a / tatasteṣāṃ vacaḥ śrutvā LiP_1,33.23c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28948331 (0.021):
teṣāṃ tadvacanaṃ śrutvā LiP_1,71.6c / teṣāṃ tadvacanaṃ śrutvā LiP_1,86.3a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29005392 (0.021):
śrutvā tasyābhinandya ca LiP_1,20.27d / śrutvā tu vacanaṃ teṣāṃ LiP_1,59.3a / śrutvā teṣāṃ tadā vākyaṃ LiP_1,107.21c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16767614 (0.024):
iti tasya prajāpateḥ BrP_4.33b / iti tasya vacaḥ śrutvā BrP_164.39a / iti tasya vacaḥ śrutvā BrP_187.55a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16767808 (0.024):
iti śrutvā yamo vākyaṃ BrP_86.42a / iti śrutvā vacas tasyāḥ BrP_86.33a / iti śrutvā vacas teṣāṃ BrP_86.20a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16453291 (0.033):
śrutvāhaṃ tad vacas tasya HV_App.I,14.33a / śrutvetihāsaṃ kārtsnyena HV_1.7a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25171251 (0.033):
śrutvāhaṃ tad vacas tasya HV_App.I,14.33a / śrutvedaṃ ghorarūpaṃ tu HV_App.I,31.2383a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16305818 (0.034):
nāradasya vacaḥ śrutvā HV_99.41c / nāradasya vacaḥ śrutvā *HV_110.33*1307:5a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13800814 (0.034):
nāradasya vacaḥ śrutvā HV_45.1a / nāradasya vacaḥ śrutvā HV_67.68a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13800822 (0.034):
nāradasya vacaḥ śrutvā HV_99.41c / nāradasya vacaḥ śrutvā HV_110.33*1307:5a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28945885 (0.040):
tasya tadvacanaṃ śrutvā LiP_1,17.18c / tasya tadvacanaṃ śrutvā LiP_1,19.10a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28945896 (0.040):
tasya tadvacanaṃ śrutvā LiP_1,24.5c / tasya tadvacanaṃ śrutvā LiP_1,29.4a / tasya tadvacanaṃ śrutvā LiP_1,29.66a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28945906 (0.040):
tasya tadvacanaṃ śrutvā LiP_1,36.51a / tasya tadvacanaṃ śrutvā LiP_1,37.12a / tasya tadvacanaṃ śrutvā LiP_1,39.4a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28945920 (0.040):
tasya tadvacanaṃ śrutvā LiP_1,41.55c / tasya tadvacanaṃ śrutvā LiP_1,43.51a / tasya tadvacanaṃ śrutvā LiP_1,97.19a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28925810 (0.049):
evaṃ tatra śayānena LiP_1,20.7a / evaṃ tasya vacaḥ śrutvā LiP_1,36.66c / evaṃ tu jñānayuktasya LiP_1,10.29c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29012163 (0.061):
savismayamathāgamya LiP_1,20.11c / savismayaṃ vacaḥ śrutvā LiP_1,20.19a
atha tasyācyutaḥ śrutvā LiP_1,20.12c / atha tasyāstadālāpaṃ LiP_1,64.59a
atha tasyaivamaniśaṃ LiP_1,42.2a / atha taṃ manasā dhyātvā LiP_1,16.5c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28922002 (0.060):
ityevaṃ niyatendriyaḥ LiP_1,62.20d / ityevaṃ manasā dhyātvā LiP_1,20.40c / ityevaṃ lokamātuś ca LiP_1,71.128c
atha tāmāha deveśo LiP_1,13.10a / atha tāmuddhṛtāṃ tena LiP_1,94.20a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28922002 (0.058):
ityevaṃ niyatendriyaḥ LiP_1,62.20d / ityevaṃ manasā dhyātvā LiP_1,20.40c / ityevaṃ lokamātuś ca LiP_1,71.128c
atha te brahmaṇā sārdhaṃ LiP_1,71.162c / atha teṣāṃ purāṇasya LiP_1,1.9c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28975165 (0.064):
brahmaṇā munibhiḥ samam LiP_1,29.32b / brahmaṇā munibhiḥ sārdhaṃ LiP_1,103.53a
atha teṣāṃ prasanno bhūd LiP_1,102.52a / atha teṣu sthiteṣveva LiP_1,102.39c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15366266 (0.064):
praṇemur manasā sarve % sanārāyaṇakāḥ prabhum // LiP_1,102.51 // / atha teṣāṃ prasanno bhūd $ devadevastriyaṃbakaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7260027 (0.064):
praṇemur manasā sarve sanārāyaṇakāḥ prabhum // LiP_1,102.51 // / atha teṣāṃ prasanno bhūd devadevastriyaṃbakaḥ /
atha dṛṣṭvā kalāvarṇam LiP_1,17.89a / atha dṛṣṭvā gaṇādhyakṣaṃ LiP_1,71.147c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15289687 (0.057):
pañca mantrāṃs tathā labdhvā % jajāpa bhagavān hariḥ // LiP_1,17.88 // / atha dṛṣṭvā kalāvarṇam $ ṛgyajuḥsāmarūpiṇam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7183717 (0.057):
pañca mantrāṃs tathā labdhvā jajāpa bhagavān hariḥ // LiP_1,17.88 // / atha dṛṣṭvā kalāvarṇam ṛgyajuḥsāmarūpiṇam /
atha dṛṣṭvāparā nāryaḥ LiP_1,29.15a / atha dṛṣṭvā śiśuṃ devās LiP_1,102.29c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15297985 (0.039):
vilāsabāhyāstāścāpi % bhrūvilāsaṃ pracakrire // LiP_1,29.14 // / atha dṛṣṭvāparā nāryaḥ $ kiṃcit prahasitānanāḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7191758 (0.039):
vilāsabāhyāstāścāpi bhrūvilāsaṃ pracakrire // LiP_1,29.14 // / atha dṛṣṭvāparā nāryaḥ kiṃcit prahasitānanāḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16812414 (0.040):
tato dṛṣṭo 'smi te sākṣād BrP_56.11c / tato dṛṣṭvā śiśuṃ devā BrP_36.31a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2157601 (0.062):
nirvṛteva tadā tasthau % kṛtvā hṛdi tameva tu // SkP_13.31 // / tato dṛṣṭvā śiśuṃ devā $ devyā utsaṅgavartinam &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19167679 (0.062):
nirvṛteva tadā tasthau kṛtvā hṛdi tameva tu // SkP_13.31 // / tato dṛṣṭvā śiśuṃ devā devyā utsaṅgavartinam /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594647 (0.062):
tato dṛṣṭvā śiśuṃ devā SkP_13.32a / tato devaḥ prahasyāha SkP_26.16a
atha deve gate tyaktvā LiP_1,94.26c / atha devo mahādevaḥ LiP_1,43.49a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28926188 (0.027):
eṣa devo mahādevaḥ LiP_1,70.325c / eṣa devo mahādevo LiP_1,31.3a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28926810 (0.030):
kathaṃ devena vai sūta LiP_1,98.1a / kathaṃ devo mahādevo LiP_1,96.1a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28941020 (0.031):
tataḥ sa bhagavāñśarvaḥ LiP_1,43.53a / tataḥ sa bhagavāndevaḥ LiP_1,22.3a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28915220 (0.032):
athotthāya mahādevaḥ LiP_1,95.60c / athovāca mahādevaḥ LiP_1,19.1a
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18884954 (0.043):
sa brahmā sa mahādevaḥ sa devo garuḍadhvajaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29017211 (0.046):
so 'pi tuṣṭo mahādevaḥ LiP_1,101.37a / so 'pi dṛṣṭvā mahādevam LiP_1,64.89a / so 'pi devaḥ svayaṃ brahmā LiP_1,37.8a
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13409776 (0.047):
sūta uvāca / tasmai devo mahādevo bhagavānnīlalohitaḥ // LiP_2,27.9 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28923930 (0.048):
uvāca ca mahādevas LiP_1,43.25a / uvāca tān surāndevo LiP_1,96.111a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594517 (0.051):
tataḥ sa bhagavāndevaḥ SkP_6.1a / tataḥ sa bhagavāndevaḥ SkP_20.22a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594532 (0.051):
tataḥ sa bhagavāndevaḥ SkP_23.4a / tataḥ sa bhagavāndevaḥ SkP_29.125a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28982282 (0.051):
mahādevaṃ sa nindati LiP_1,33.10d / mahādevaḥ prajāpatiḥ LiP_1,60.7d / mahādevaḥ śivo rudraḥ LiP_1,82.40a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1594507 (0.054):
tataḥ sa bhagavāndevas SkP_12.10a / tataḥ sa bhagavāndevas SkP_12.21a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16811640 (0.056):
tataḥ sa bhagavān devas BrP_35.11a / tataḥ sa bhagavān devas BrP_35.22a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28954781 (0.057):
devo nārāyaṇaḥ prabhuḥ LiP_1,102.43d / devo 'pi tatra bhagavān LiP_1,100.42c / devo 'pi devīmālokya LiP_1,103.53c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28921893 (0.058):
ityuktvā bhagavān devas LiP_1,92.145a / ityuktvā bhagavān rudraḥ LiP_1,92.144a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28943602 (0.059):
tadā vicārya vai brahmā LiP_1,41.18c / tadā vṛṣadhvajo devaḥ LiP_1,64.94a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28923971 (0.062):
uvāca bhagavāndevo LiP_1,22.7a / uvāca bhagavān brahmā LiP_1,41.54a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1596312 (0.062):
tāmuvāca tato devo SkP_22.18a / tāmuvāca tadā devo SkP_7.7a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29019132 (0.063):
smayanprāha mahādeva LiP_1,24.6a / smayamānastu bhagavān LiP_1,37.33c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28982334 (0.064):
mahādevena nirmitaḥ LiP_1,61.58d / mahādevo jagadguruḥ LiP_1,105.14d / mahādevo na pūjitaḥ LiP_1,107.15b
atha devo mahādevaḥ LiP_1,72.110c / atha daityavadhaṃ cakre LiP_1,69.80a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28926188 (0.012):
eṣa devo mahādevaḥ LiP_1,70.325c / eṣa devo mahādevo LiP_1,31.3a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28915220 (0.023):
athotthāya mahādevaḥ LiP_1,95.60c / athovāca mahādevaḥ LiP_1,19.1a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28982284 (0.033):
mahādevaṃ sa nindati LiP_1,33.10d / mahādevaḥ prajāpatiḥ LiP_1,60.7d / mahādevaḥ śivo rudraḥ LiP_1,82.40a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29017211 (0.038):
so 'pi tuṣṭo mahādevaḥ LiP_1,101.37a / so 'pi dṛṣṭvā mahādevam LiP_1,64.89a / so 'pi devaḥ svayaṃ brahmā LiP_1,37.8a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28926810 (0.038):
kathaṃ devena vai sūta LiP_1,98.1a / kathaṃ devo mahādevo LiP_1,96.1a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28982338 (0.040):
mahādevena nirmitaḥ LiP_1,61.58d / mahādevo jagadguruḥ LiP_1,105.14d / mahādevo na pūjitaḥ LiP_1,107.15b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28941020 (0.042):
tataḥ sa bhagavāñśarvaḥ LiP_1,43.53a / tataḥ sa bhagavāndevaḥ LiP_1,22.3a
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18884954 (0.042):
sa brahmā sa mahādevaḥ sa devo garuḍadhvajaḥ /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13409776 (0.047):
sūta uvāca / tasmai devo mahādevo bhagavānnīlalohitaḥ // LiP_2,27.9 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15326363 (0.048):
bhujānāṃ caiva sāhasraṃ % śāpādrudrasya dhīmataḥ // LiP_1,69.79 // / atha daityavadhaṃ cakre $ halāyudhasahāyavān &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7220130 (0.048):
bhujānāṃ caiva sāhasraṃ śāpādrudrasya dhīmataḥ // LiP_1,69.79 // / atha daityavadhaṃ cakre halāyudhasahāyavān /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28923930 (0.048):
uvāca ca mahādevas LiP_1,43.25a / uvāca tān surāndevo LiP_1,96.111a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28926840 (0.052):
kathaṃ pūjyo mahādevo LiP_1,25.1a / kathaṃ pūjyo mahādevo LiP_1,79.1a
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14826473 (0.053):
atha devo mahādevaḥ MatsP_47.1a / atha daityapurābhāve MatsP_140.44a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28921893 (0.058):
ityuktvā bhagavān devas LiP_1,92.145a / ityuktvā bhagavān rudraḥ LiP_1,92.144a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28943602 (0.059):
tadā vicārya vai brahmā LiP_1,41.18c / tadā vṛṣadhvajo devaḥ LiP_1,64.94a
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18807167 (0.059):
ebhiḥ śivapurādvipra ānītaḥ sa maheśvaraḥ // RKV_8.42 // / saiṣa devo mahādevo liṅgamūrtirvyavasthitaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28923971 (0.062):
uvāca bhagavāndevo LiP_1,22.7a / uvāca bhagavān brahmā LiP_1,41.54a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29019132 (0.063):
smayanprāha mahādeva LiP_1,24.6a / smayamānastu bhagavān LiP_1,37.33c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15299427 (0.064):
devadāruvanasthāṃstu % tapasā pāvakaprabhān // LiP_1,31.2 // / pitāmaha uvāca / eṣa devo mahādevo $ vijñeyastu maheśvaraḥ &
atha dvādaśavarṣaṃ vā LiP_1,80.50a / atha dvādaśavārṣikam LiP_1,29.71b
atha nābhyaṃbuje viṣṇor LiP_1,64.17a / atha nirīkṣya sureśvaramīśvaraṃ LiP_1,72.99a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15334627 (0.003):
gaṇairgaṇeśastu rarāja devyā % jagadratho merurivāṣṭaśṛṅgaiḥ // / LiP_1,72.98 // / atha nirīkṣya sureśvaramīśvaraṃ $ sagaṇamadrisutāsahitaṃ tadā &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7228391 (0.003):
gaṇairgaṇeśastu rarāja devyā jagadratho merurivāṣṭaśṛṅgaiḥ // LiP_1,72.98 / atha nirīkṣya sureśvaramīśvaraṃ sagaṇamadrisutāsahitaṃ tadā /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15319477 (0.055):
/ atha nābhyaṃbuje viṣṇor $ yathā tasyāścaturmukhaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7213248 (0.055):
/ atha nābhyaṃbuje viṣṇor yathā tasyāścaturmukhaḥ /
atha pañcavidhaṃ vāpi LiP_1,79.19c / atha pātramathāpi vā LiP_1,108.13b
atha putraḥ śinerjajñe LiP_1,69.15c / atha prasūtimicchanvai LiP_1,68.23a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15325014 (0.031):
tasya putro 'bhavat svātī % kuśaṅkus tatsuto 'bhavat // LiP_1,68.22 // / atha prasūtimicchanvai $ kuśaṅkuḥ sumahābalaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7218780 (0.031):
tasya putro 'bhavat svātī kuśaṅkus tatsuto 'bhavat // LiP_1,68.22 // / atha prasūtimicchanvai kuśaṅkuḥ sumahābalaḥ /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3821075 (0.038):
svāhaputro 'bhavad rājan % ruṣaṅgur vadatāṃ varaḥ // MatsP_44.16 // / sa tu prasūtimicchan vai $ ruṣaṅguḥ saumyamātmajam &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14980208 (0.038):
sa tu nārāyaṇaḥ smṛtaḥ MatsP_164.27f / sa tu prasūtimicchan vai MatsP_44.17a
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8860590 (0.038):
svāhaputro 'bhavad rājan ruṣaṅgur vadatāṃ varaḥ // MatsP_44.16 // / sa tu prasūtimicchan vai ruṣaṅguḥ saumyamātmajam /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16811212 (0.055):
tataḥ prasādito devo BrP_133.11a / tataḥ prasūtim icchan vai BrP_15.3a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13851817 (0.059):
śataprasūtim icchan vai HV_26.3a / śataprasūtim icchan vai HV_26.9a
atha prāthamikasyeha LiP_1,4.1a / atha brahmā ca bhagavān LiP_1,102.17c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28915186 (0.0):
athāsya pārśvataḥ kṛṣṇāḥ LiP_1,14.9c / athāha bhagavānbrahmā LiP_1,72.105a / athāha bhagavān rudro LiP_1,72.34a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28923975 (0.045):
uvāca bhagavāndevo LiP_1,22.7a / uvāca bhagavān brahmā LiP_1,41.54a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28975688 (0.046):
brahmā ca bhagavānviṣṇuḥ LiP_1,26.21c / brahmā ca bhagavānviṣṇuḥ LiP_1,93.18c / brahmā ca bhagavāṃstasmāc LiP_1,70.86c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28940801 (0.046):
tataḥ pāśupatāḥ siddhā LiP_1,92.110a / tataḥ punarapi brahmā LiP_1,92.77a / tataḥ punarabhūttāsāṃ LiP_1,39.42a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28946443 (0.050):
taṃ dṛṣṭvā bhagavān brahmā LiP_1,5.30c / taṃ dṛṣṭvā bhagavānrudro LiP_1,64.81c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28975681 (0.051):
brahmā ca indro viṣṇuś ca LiP_1,96.109a / brahmā ca bhagavānajaḥ LiP_1,97.4b / brahmā ca bhagavānprabhuḥ LiP_1,75.9d
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16237604 (0.055):
tatas tu pravaro nāma HV_App.I,29.1086a / tatas tu bhagavān brahmā HV_App.I,38.50a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 644101 (0.055):
gamanāya matiṃ cakre $ gantavyam iti niścitaḥ // HV_App.I,38.49 // / tatas tu bhagavān brahmā $ vardhāpya sa tu keśavam / HV_App.I,38.50 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22129657 (0.055):
gamanāya matiṃ cakre gantavyam iti niścitaḥ // HV_App.I,38.49 // / tatas tu bhagavān brahmā vardhāpya sa tu keśavam / HV_App.I,38.50 /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28976059 (0.057):
brahmāstrādyaistathānyairhi LiP_1,36.50c / brahmā svayaṃbhūrbhagavāñ LiP_1,20.32c / brahmā svayaṃbhūrbhagavān LiP_1,70.138c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28943534 (0.058):
tadā prāha mahādevaḥ LiP_1,98.169a / tadā bhavati vai brahmā LiP_1,70.116c
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24059399 (0.059):
anuttarabrahmaṇyayogāt bhagavānbrahmā / / eṣa hi bhagavān brahmā ityapi śāntaḥ śītībhūta ityapī"ti sūtrāt /"
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28915220 (0.064):
athotthāya mahādevaḥ LiP_1,95.60c / athovāca mahādevaḥ LiP_1,19.1a / athovāca mahābhāgo LiP_1,22.9c
atha brahmādayaḥ sarve LiP_1,96.99a / atha brahmā mahādevam LiP_1,103.1a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28923975 (0.042):
uvāca bhagavān brahmā LiP_1,41.54a / uvāca bhagavān rudraṃ LiP_1,16.19a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29017211 (0.052):
so 'pi dṛṣṭvā mahādevam LiP_1,64.89a / so 'pi devaḥ svayaṃ brahmā LiP_1,37.8a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28915220 (0.053):
athotthāya mahādevaḥ LiP_1,95.60c / athovāca mahādevaḥ LiP_1,19.1a / athovāca mahābhāgo LiP_1,22.9c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28915183 (0.056):
athāsya pārśvataḥ kṛṣṇāḥ LiP_1,14.9c / athāha bhagavānbrahmā LiP_1,72.105a / athāha bhagavān rudro LiP_1,72.34a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28940801 (0.059):
tataḥ pāśupatāḥ siddhā LiP_1,92.110a / tataḥ punarapi brahmā LiP_1,92.77a / tataḥ punarabhūttāsāṃ LiP_1,39.42a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28975984 (0.061):
brahmā yatra mahātejā LiP_1,12.1c / brahmā yatra mahābhāgaḥ LiP_1,13.1c / brahmā rudraṃ pitāmahaḥ LiP_1,41.16d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28976030 (0.062):
brahmā viṣṇumapṛcchata LiP_1,20.73d / brahmā viṣṇumabhāṣata LiP_1,20.37b / brahmā viṣṇuḥ prajāpālo LiP_1,98.135c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28925304 (0.063):
ete tu kāśyapeyāś ca LiP_1,63.41c / ete devādayaḥ sarve LiP_1,55.37c / ete devā bhaviṣyanti LiP_1,70.319a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28975945 (0.064):
brahmā paramasaṃvigno LiP_1,102.40a / brahmāpaśyata śaṅkaram LiP_1,99.10d / brahmā prāpya ca deveśaṃ LiP_1,106.6c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28946439 (0.064):
taṃ dṛṣṭvā bālamīśānaṃ LiP_1,106.22a / taṃ dṛṣṭvā bhagavān brahmā LiP_1,5.30c
atha bhīmarathasyāsīt LiP_1,68.44a / atha mahendraviriñcivibhāvasu LiP_1,72.94a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15334545 (5.960):
chatrāntā ratnajākāśāt % patantīva saridvarā // LiP_1,72.93 // / atha mahendraviriñcivibhāvasu $ prabhṛtibhir natapādasaroruhaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7228309 (5.960):
chatrāntā ratnajākāśāt patantīva saridvarā // LiP_1,72.93 // / atha mahendraviriñcivibhāvasu prabhṛtibhir natapādasaroruhaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13741194 (0.030):
atha brahmatanūjas tu HV_47.8*579:1a / atha bhīmarathasyāsīt HV_26.23a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16147539 (0.032):
atha bhīto mahāraudram HV_App.I,31.3538a / atha bhīmarathasyāsīt HV_26.23a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16754590 (0.053):
atha bilvāṃs tathā jīvān BrP_178.32c / atha bhīmarathasyāsīt BrP_15.25a / atha bhūtvā kumārī sā BrP_15.39a
atha rudrasya devasya LiP_1,72.1a / atharvamasitaṃ mantraṃ LiP_1,17.85a
atharvaśira eva ca LiP_1,64.78b / atharvaśīrṣaḥ sāmāsya LiP_1,65.113a / atharvahṛdayaṃ vibhum LiP_1,1.21b
atharvāstraṃ tatastasmai LiP_1,107.46c / atharvāstraṃ tadā tasya LiP_1,107.49a
atharvāstreṇa mantravit LiP_1,107.45d / atharveṇa śubhena ca LiP_1,27.42b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15369228 (0.040):
śakraṃ cakre matiṃ hantum % atharvāstreṇa mantravit // LiP_1,107.45 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7262989 (0.040):
śakraṃ cakre matiṃ hantum atharvāstreṇa mantravit // LiP_1,107.45 //
athavā gatavijñāno LiP_1,88.31c / athavā jñānināṃ viprāḥ LiP_1,8.114c
athavā dhyānasaṃyukto LiP_1,88.35c / atha vānukrameṇa tu LiP_1,8.93d
athavānugrahārthaṃ ca LiP_1,9.56c / athavā pūjayecchaṃbhuṃ LiP_1,89.10a
athavā brahmarandhrasthaṃ LiP_1,86.122c / athavāriṣṭamālokya LiP_1,91.73a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15354789 (0.064):
sa yāti śivasāyujyaṃ % samuddhṛtya kulatrayam // LiP_1,91.72 // / athavāriṣṭamālokya $ maraṇe samupasthite &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7248551 (0.064):
sa yāti śivasāyujyaṃ samuddhṛtya kulatrayam // LiP_1,91.72 // / athavāriṣṭamālokya maraṇe samupasthite /
athavā saktacittaśced LiP_1,81.52a / athavā hyekamāsaṃ vā LiP_1,81.51a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15341808 (0.026):
śivalokamavāpnoti % nātra kāryā vicāraṇā // LiP_1,81.51 // / athavā saktacittaśced $ yānyān saṃcintayedvarān &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7235574 (0.026):
śivalokamavāpnoti nātra kāryā vicāraṇā // LiP_1,81.51 // / athavā saktacittaśced yānyān saṃcintayedvarān /
atha vibhāti vibhorviśadaṃ vapur LiP_1,72.90a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15334488 (1.192):
cāmarāsaktahastāgrā % sā hemāṃbujavarṇikā // LiP_1,72.89 // / atha vibhāti vibhorviśadaṃ vapur $ bhasitabhāsitamaṃbikayā tayā &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7228252 (1.192):
cāmarāsaktahastāgrā sā hemāṃbujavarṇikā // LiP_1,72.89 // / atha vibhāti vibhorviśadaṃ vapur bhasitabhāsitamaṃbikayā tayā /
atha vibhramya pakṣābhyāṃ LiP_1,96.71a / atha viṣṇurmahātejāś LiP_1,100.23c
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16147811 (0.030):
atha vivyādha samare HV_App.I,42B.1224a / atha viṣṇur mahātejā HV_App.I,29.1028a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28999408 (0.061):
vīrabhadro 'pi bhagavān LiP_1,96.11a / vīrabhadro mahātejā LiP_1,82.98a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28922360 (0.061):
iṣuṇā bhūtasaṃghaiś ca LiP_1,72.108c / iṣurviṣṇurmahātejāḥ LiP_1,72.24c
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22271296 (0.064):
7.100.014a atha viṣṇur mahātejāḥ pitāmaham uvāca ha
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28975982 (0.064):
brahmā yatra mahātejā LiP_1,12.1c / brahmā yatra mahābhāgaḥ LiP_1,13.1c
atha śṛṇu bhagavan stavacchalena kathitamajendramukhaiḥ surāsureśaiḥ
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7261531 (0.0):
maheśvarāya dhīrāya namaḥ sākṣācchivāya te // LiP_1,104.27 // / atha śṛṇu bhagavan stavacchalena kathitamajendramukhaiḥ surāsureśaiḥ /*
LiP_1,104.28/a / atha śailasutā devī LiP_1,102.23a / atha sajyaṃ dhanuḥ kṛtvā LiP_1,72.101a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16239609 (0.025):
tataḥ sa jayaśabdena *HV_109.64*1280:1a / tataḥ sajyaṃ dhanuḥ kṛtvā HV_App.I,28A.26a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 571251 (0.028):
tataś cacāla narako $ narakeṇeva kilbiṣī // HV_App.I,28A.25 // / tataḥ sajyaṃ dhanuḥ kṛtvā $ vyāvidhya ca punaḥ punaḥ / HV_App.I,28A.26 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25037302 (0.028):
tataḥ sa cintayām āsa HV_App.I,42.198a / tataḥ sajyaṃ dhanuḥ kṛtvā HV_App.I,28A.26a
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22056807 (0.028):
tataś cacāla narako narakeṇeva kilbiṣī // HV_App.I,28A.25 // / tataḥ sajyaṃ dhanuḥ kṛtvā vyāvidhya ca punaḥ punaḥ / HV_App.I,28A.26 /
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17125421 (0.036):
tataḥ sajyaṃ dhanuḥ kṛtvā Ram_3,3.10a / tataḥ sa teṣāṃ rudatāṃ mahātmanāṃ Ram_2,95.47a
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6415226 (0.057):
BhP_10.83.025/3 bhagavān dhanur ādāya sajyaṃ kṛtvātha līlayā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2811103 (0.057):
bhagavān dhanur ādāya sajyaṃ kṛtvātha līlayā // BhP_10.83.025 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23960469 (0.059):
praṇamya viprān devāṃś ca $ dhanur ādāya tat tadā & / sajyaṃ kṛtvā mahābāhur % jyāghoṣam akarot tadā // NsP_47.118 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17025456 (0.059):
praṇamya viprān devāṃś ca dhanur ādāya tat tadā / / sajyaṃ kṛtvā mahābāhur jyāghoṣam akarot tadā // NsP_47.118 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21868021 (0.060):
tataḥ sajyaṃ dhanuḥ kṛtvā $ rāmaḥ suniśitāñ śarān &
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7345445 (0.060):
tataḥ sajyaṃ dhanuḥ kṛtvā rāmaḥ suniśitāñ śarān /
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10052009 (0.060):
3.003.010a tataḥ sajyaṃ dhanuḥ kṛtvā rāmaḥ suniśitāñ śarān
atha sabrahmakā devāḥ LiP_1,71.119c / atha samararataiḥ sadā samantāc LiP_1,71.37a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7225270 (0.0):
mayena rakṣitaiḥ sarvaiḥ śikṣitairyuddhalālasaiḥ // LiP_1,71.36 // / atha samararataiḥ sadā samantāc chivapadapūjanayā sulabdhavīryaiḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28941008 (0.004):
tataḥ saptadaśe caiva LiP_1,24.76a / tataḥ sabrahmakā devāḥ LiP_1,94.5a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29012017 (0.018):
sarveṣv ā pralayaṃ naraḥ LiP_1,25.11b / sarve sabrahmakā devāḥ LiP_1,102.62c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15332623 (0.031):
sūta uvāca / atha sabrahmakā devāḥ % sendropendrāḥ samāgatāḥ // LiP_1,71.119 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7226388 (0.031):
sūta uvāca / atha sabrahmakā devāḥ sendropendrāḥ samāgatāḥ // LiP_1,71.119 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15331505 (0.033):
atha samararataiḥ sadā samantāc $ chivapadapūjanayā sulabdhavīryaiḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28954479 (0.053):
devāḥ śaṃbhostadopari LiP_1,93.14b / devāḥ sabrahmakāḥ prabhoḥ LiP_1,71.2b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28941938 (0.054):
tatra śrutisamūhānāṃ LiP_1,24.140a / tatra sabrahmakā devāḥ LiP_1,106.27a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15368563 (0.058):
nanarta sā ca yoginyaḥ % pretasthāne yathāsukham // LiP_1,106.26 // / tatra sabrahmakā devāḥ $ sendropendrāḥ samantataḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7262324 (0.058):
nanarta sā ca yoginyaḥ pretasthāne yathāsukham // LiP_1,106.26 // / tatra sabrahmakā devāḥ sendropendrāḥ samantataḥ /
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23351118 (0.060):
atha sendrakā devāḥ sabrahmakā devāḥ saprajñāpatikā devāḥ sanārīnaragaṇās
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29008074 (0.061):
sabrahmakaḥ saśakrāś ca LiP_1,102.57a / sabrahmakāḥ sasādhyāś ca LiP_1,95.21c
atha sarve muniśreṣṭhāḥ LiP_1,103.49c / atha saṃprokṣayetpaścād LiP_1,27.18a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16810019 (0.046):
tatas tāṃs tu muniśreṣṭhāḥ BrP_54.11c / tatas tāḥ pramadottamāḥ BrP_212.26b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15366996 (0.054):
svātmānamapi devāya $ sodakaṃ pradadau hariḥ & / atha sarve muniśreṣṭhāḥ % sarvavedārthapāragāḥ // LiP_1,103.49 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7260756 (0.054):
svātmānamapi devāya sodakaṃ pradadau hariḥ / / atha sarve muniśreṣṭhāḥ sarvavedārthapāragāḥ // LiP_1,103.49 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28923146 (0.056):
utpadyante tadā te vai LiP_1,40.41a / utpadyante muniśreṣṭhā LiP_1,9.61a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28958130 (0.061):
nadānāṃ prabhave namaḥ LiP_1,21.10b / na dānena muniśreṣṭhās LiP_1,30.32a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28970363 (0.063):
pratijñaiṣā na saṃśayaḥ LiP_1,87.16b / pratidvīpe muniśreṣṭhāḥ LiP_1,51.31a
atha saṃmṛjya dhanuṣo LiP_1,72.113c / atha saṃvatsarā dṛṣṭā LiP_1,4.25c
atha sā tasya vacanaṃ LiP_1,106.10a / atha sṛṣṭāstadā tasya LiP_1,41.6c
atha snānavidhiṃ vakṣye LiP_1,25.6a / athājñāṃ pradadau teṣām LiP_1,44.46a
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6787634 (0.043):
brahmovāca / / atha snānavidhiṃ vakṣye snānamūlā kriyā yataḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15295835 (0.050):
śailādiruvāca / atha snānavidhiṃ vakṣye $ brāhmaṇānāṃ hitāya ca &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7189612 (0.050):
śailādiruvāca / atha snānavidhiṃ vakṣye brāhmaṇānāṃ hitāya ca /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15308065 (0.053):
munidevarṣayaḥ siddhā % ājñāṃ pāśupatīṃ dvijāḥ // LiP_1,44.45 // / athājñāṃ pradadau teṣām $ arhāṇām ājñayā vibhoḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7201837 (0.053):
munidevarṣayaḥ siddhā ājñāṃ pāśupatīṃ dvijāḥ // LiP_1,44.45 // / athājñāṃ pradadau teṣām arhāṇām ājñayā vibhoḥ /
athātmani samadrākṣīt LiP_1,70.263c / athāditirditiḥ sākṣād LiP_1,103.4a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15366457 (0.027):
brahmaṇā kalpitaṃ divyaṃ % puraṃ ratnamayaṃ śubham // LiP_1,103.3 // / athāditirditiḥ sākṣād $ danuḥ kadruḥ sukālikā &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7260218 (0.027):
brahmaṇā kalpitaṃ divyaṃ puraṃ ratnamayaṃ śubham // LiP_1,103.3 // / athāditirditiḥ sākṣād danuḥ kadruḥ sukālikā /
athādhastādrathasyāsya LiP_1,72.30c / athānenaiva karmātmā LiP_1,75.12a
athānyo brahmaṇaḥ kalpo LiP_1,16.1a / athāpaśyanmahātejāḥ LiP_1,14.4a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15287451 (0.038):
kṛṣṇaḥ samabhavadvarṇo % dhyāyataḥ parameṣṭhinaḥ // LiP_1,14.3 // / athāpaśyanmahātejāḥ $ prādurbhūtaṃ kumārakam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7181482 (0.038):
kṛṣṇaḥ samabhavadvarṇo dhyāyataḥ parameṣṭhinaḥ // LiP_1,14.3 // / athāpaśyanmahātejāḥ prādurbhūtaṃ kumārakam /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29006705 (0.057):
satāṃ jitātmanāṃ sākṣād LiP_1,10.1a / sa tāṃ dṛṣṭvā mahātejā LiP_1,13.7c
athāmbhasā plutāṃ bhūmīṃ LiP_1,38.7a / athārdhamātrāṃ kalyāṇīm LiP_1,41.11a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15305549 (0.028):
dadāha bhagavānsarvaṃ % brahmāṇaṃ ca jagadgurum // LiP_1,41.10 // / athārdhamātrāṃ kalyāṇīm $ ātmanaḥ parameśvarīm &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7199321 (0.028):
dadāha bhagavānsarvaṃ brahmāṇaṃ ca jagadgurum // LiP_1,41.10 // / athārdhamātrāṃ kalyāṇīm ātmanaḥ parameśvarīm /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15303052 (0.042):
vareṇyaṃ varadaṃ rudram % astuvatpraṇanāma ca // LiP_1,38.6 // / athāmbhasā plutāṃ bhūmīṃ $ samādhāya janārdanaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7196822 (0.042):
vareṇyaṃ varadaṃ rudram astuvatpraṇanāma ca // LiP_1,38.6 // / athāmbhasā plutāṃ bhūmīṃ samādhāya janārdanaḥ /
athālpakṛṣṭāścānuptā LiP_1,39.40a / athāśeṣāsurāṃstasya LiP_1,93.11a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15303703 (0.039):
apāṃ bhūmeś ca saṃyogād % oṣadhyastāstadābhavan // LiP_1,39.39 // / athālpakṛṣṭāścānuptā $ grāmyāraṇyāścaturdaśa &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7197473 (0.039):
apāṃ bhūmeś ca saṃyogād oṣadhyastāstadābhavan // LiP_1,39.39 // / athālpakṛṣṭāścānuptā grāmyāraṇyāścaturdaśa /
athāsya pārśvataḥ kṛṣṇāḥ LiP_1,14.9c / athāha bhagavānbrahmā LiP_1,72.105a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28914956 (0.0):
atha prāthamikasyeha LiP_1,4.1a / atha brahmā ca bhagavān LiP_1,102.17c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28923975 (0.042):
uvāca bhagavāndevo LiP_1,22.7a / uvāca bhagavān brahmā LiP_1,41.54a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28975688 (0.046):
brahmā ca bhagavānprabhuḥ LiP_1,75.9d / brahmā ca bhagavānviṣṇuḥ LiP_1,26.21c / brahmā ca bhagavānviṣṇuḥ LiP_1,93.18c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28940801 (0.049):
tataḥ pāśupatāḥ siddhā LiP_1,92.110a / tataḥ punarapi brahmā LiP_1,92.77a / tataḥ punarabhūttāsāṃ LiP_1,39.42a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28946443 (0.049):
taṃ dṛṣṭvā bhagavān brahmā LiP_1,5.30c / taṃ dṛṣṭvā bhagavānrudro LiP_1,64.81c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28975677 (0.051):
brahmā ca indro viṣṇuś ca LiP_1,96.109a / brahmā ca bhagavānajaḥ LiP_1,97.4b / brahmā ca bhagavānprabhuḥ LiP_1,75.9d
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16237604 (0.051):
tatas tu pravaro nāma HV_App.I,29.1086a / tatas tu bhagavān brahmā HV_App.I,38.50a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 644101 (0.051):
gamanāya matiṃ cakre $ gantavyam iti niścitaḥ // HV_App.I,38.49 // / tatas tu bhagavān brahmā $ vardhāpya sa tu keśavam / HV_App.I,38.50 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22129657 (0.051):
gamanāya matiṃ cakre gantavyam iti niścitaḥ // HV_App.I,38.49 // / tatas tu bhagavān brahmā vardhāpya sa tu keśavam / HV_App.I,38.50 /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28914964 (0.056):
atha brahmādayaḥ sarve LiP_1,96.99a / atha brahmā mahādevam LiP_1,103.1a / atha bhīmarathasyāsīt LiP_1,68.44a
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24059399 (0.056):
anuttarabrahmaṇyayogāt bhagavānbrahmā / / eṣa hi bhagavān brahmā ityapi śāntaḥ śītībhūta ityapī"ti sūtrāt /"
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28976059 (0.057):
brahmāstrādyaistathānyairhi LiP_1,36.50c / brahmā svayaṃbhūrbhagavāñ LiP_1,20.32c / brahmā svayaṃbhūrbhagavān LiP_1,70.138c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11097859 (0.058):
saṃpūjitaṃ somam ahaṃ namāmi BrP_123.206d / {brahmovāca: } / tataḥ sa bhagavān āha rāmaṃ śaṃbhuḥ salakṣmaṇam /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28915220 (0.064):
athotthāya mahādevaḥ LiP_1,95.60c / athovāca mahādevaḥ LiP_1,19.1a / athovāca mahābhāgo LiP_1,22.9c
athāha bhagavān rudro LiP_1,72.34a / athāhārdhendutilakaḥ LiP_1,103.73a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28946443 (0.015):
taṃ dṛṣṭvā bhagavān brahmā LiP_1,5.30c / taṃ dṛṣṭvā bhagavānrudro LiP_1,64.81c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28976066 (0.028):
brahmā svayaṃbhūrbhagavān LiP_1,70.138c / brahmā hariś ca rudraś ca LiP_1,42.21a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28914956 (0.036):
atha prāthamikasyeha LiP_1,4.1a / atha brahmā ca bhagavān LiP_1,102.17c
Sira-Upanisad (= Atharvasira-Upanisad) (sirup_u.htm.txt) 12054315 (0.040):
oṃ yo vai rudraḥ sa bhagavān yaś ca brahmā tasmai vai namonamaḥ // SirUp_2
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28975687 (0.040):
brahmā ca bhagavānviṣṇuḥ LiP_1,26.21c / brahmā ca bhagavānviṣṇuḥ LiP_1,93.18c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28923975 (0.040):
uvāca bhagavāndevo LiP_1,22.7a / uvāca bhagavān brahmā LiP_1,41.54a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15367290 (0.041):
apṛcchatkṣetramāhātmyaṃ % bhavānī harṣitānanā // LiP_1,103.72 // / athāhārdhendutilakaḥ $ kṣetramāhātmyamuttamam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7261052 (0.041):
apṛcchatkṣetramāhātmyaṃ bhavānī harṣitānanā // LiP_1,103.72 // / athāhārdhendutilakaḥ kṣetramāhātmyamuttamam /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28921893 (0.043):
ityuktvā bhagavān devas LiP_1,92.145a / ityuktvā bhagavān rudraḥ LiP_1,92.144a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28975680 (0.048):
brahmā ca indro viṣṇuś ca LiP_1,96.109a / brahmā ca bhagavānajaḥ LiP_1,97.4b
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7055071 (0.049):
na menire yayurmantrā devān muktvā svamālayam // KūrmP_1,14.55 // / tataḥ sa rudro bhagavān sabhāryaḥ sagaṇeśvaraḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29006308 (0.052):
sa eva parameśvaraḥ LiP_1,3.8d / sa eva parameśvaraḥ LiP_1,29.42d / sa eva bhagavān rudro LiP_1,3.29a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28991679 (0.052):
rudro bhṛgur marīciś ca LiP_1,70.289c / rudro vā bhagavān viṣṇur LiP_1,30.7c / rudro vai hyātmanaḥ prāṇa LiP_1,88.85c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15296430 (0.053):
brahmā ca bhagavānviṣṇuḥ % śaṅkaro nīlalohitaḥ // LiP_1,26.21 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7190205 (0.053):
brahmā ca bhagavānviṣṇuḥ śaṅkaro nīlalohitaḥ // LiP_1,26.21 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16170294 (0.059):
ity uktvā bhagavān devas HV_19.12e / ity uktvā bhagavān rudras HV_App.I,31.1343a
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7062846 (0.061):
sarveṣāṃ bhagavān brahmā devadevaḥ prajāpatiḥ // KūrmP_1,21.46 // / ityevaṃ bhagavān brahmā svayaṃ devo 'bhyabhāṣata /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16239723 (0.063):
tataḥ sa bhagavān devo *HV_10.51a*216:1a / tataḥ sa bhagavān rudraḥ HV_App.I,31.1277a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28937795 (0.063):
jagāma bhagavān brahmā LiP_1,95.60a / jagāma bhagavān viṣṇuḥ LiP_1,36.68c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28941018 (0.064):
tataḥ sa bhagavāndevaḥ LiP_1,22.3a / tataḥ sa bhagavāndevo LiP_1,20.57c
athaikādaśa te rudrā LiP_1,22.23c / athainam avamanyante LiP_1,89.13a
athaivaṃ te tadā dagdhā LiP_1,71.39a / athaivāpsarasāṃ gaṇān LiP_1,70.251b
atho 'gneḥ pārthivasya ca LiP_1,59.6b / athotthāya mahādevaḥ LiP_1,95.60c
athovāca mahādevaḥ LiP_1,19.1a / athovāca mahābhāgo LiP_1,22.9c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28914907 (0.023):
atha deve gate tyaktvā LiP_1,94.26c / atha devo mahādevaḥ LiP_1,43.49a / atha devo mahādevaḥ LiP_1,72.110c
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16148363 (0.025):
athovāca mahātejā HV_91.32a / athovāca mahādevas HV_App.I,41.1498a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28982338 (0.040):
mahādevena nirmitaḥ LiP_1,61.58d / mahādevo jagadguruḥ LiP_1,105.14d / mahādevo na pūjitaḥ LiP_1,107.15b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28926185 (0.040):
eṣa devo mahādevaḥ LiP_1,70.325c / eṣa devo mahādevo LiP_1,31.3a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28982286 (0.043):
mahādevaṃ sa nindati LiP_1,33.10d / mahādevaḥ prajāpatiḥ LiP_1,60.7d / mahādevaḥ śivo rudraḥ LiP_1,82.40a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29017208 (0.046):
so 'pi tuṣṭo mahādevaḥ LiP_1,101.37a / so 'pi dṛṣṭvā mahādevam LiP_1,64.89a / so 'pi devaḥ svayaṃ brahmā LiP_1,37.8a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28926840 (0.049):
kathaṃ pūjyo mahādevo LiP_1,25.1a / kathaṃ pūjyo mahādevo LiP_1,79.1a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28943530 (0.053):
tadāprabhṛti śaṅkaraḥ LiP_1,96.115b / tadā prāha mahādevaḥ LiP_1,98.169a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28914964 (0.053):
atha brahmādayaḥ sarve LiP_1,96.99a / atha brahmā mahādevam LiP_1,103.1a / atha bhīmarathasyāsīt LiP_1,68.44a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 528932 (0.053):
vasāmy atra na puryāṃ tu $ devī devam athābravīt // HV_App.I,7.128 // / {mahādeva uvāca}
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22014496 (0.053):
vasāmy atra na puryāṃ tu devī devam athābravīt // HV_App.I,7.128 // / {mahādeva uvāca}
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28923928 (0.054):
uvāca ca madāviṣṭo LiP_1,36.24c / uvāca ca mahādevas LiP_1,43.25a / uvāca tān surāndevo LiP_1,96.111a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16250486 (0.054):
tam uvāca tato viṣṇuṃ *HV_79.16*881:4a / tam uvāca mahādevo HV_App.I,29B.396a / tam uvāca muniśreṣṭhaḥ HV_App.I,29C.96a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28975982 (0.055):
brahmā yatra mahātejā LiP_1,12.1c / brahmā yatra mahābhāgaḥ LiP_1,13.1c
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 24980659 (0.058):
athovāca maducchandāḥ HV_App.I,6B.119**7:5a / athovāca mahādevas HV_App.I,41.1498a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28968751 (0.058):
pūjitaṃ vā mahādevaṃ LiP_1,79.26a / pūjito vai mahādevaḥ LiP_1,51.18a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28925679 (0.058):
evamuktvābravīdbhūyaḥ LiP_1,20.26a / evamuktvā mahādevaḥ LiP_1,16.36a / evamuktvā mahādevaḥ LiP_1,107.59a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28923972 (0.058):
uvāca bhagavānīśaḥ LiP_1,16.18a / uvāca bhagavāndevo LiP_1,22.7a / uvāca bhagavān brahmā LiP_1,41.54a
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13409776 (0.060):
sūta uvāca / tasmai devo mahādevo bhagavānnīlalohitaḥ // LiP_2,27.9 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29019132 (0.060):
smayanprāha mahādeva LiP_1,24.6a / smayamānastu bhagavān LiP_1,37.33c
adagdhaṃ svavidhānataḥ LiP_1,9.36d / adahattatkṣaṇādeva LiP_1,101.41c
adātā ca viśudhyati LiP_1,15.12b / aditiś ca ditiścaiva LiP_1,42.23c
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27384369 (0.029):
adattam apy ahaṃ dāsye NsP_48.46a / aditir ditir danuś caiva NsP_5.48e / aditir ditir danuḥ kālā NsP_6.6c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16754968 (0.031):
aditir ditir danuś caiva BrP_3.51c / aditir ditir danuś caiva BrP_32.3c
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16148490 (0.032):
adāt tad dhārayad babhrur HV_29.1c / aditir ditir danuś caiva HV_App.I,24.22a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 24980766 (0.041):
adahan nikhilāṃl lokān HV_App.I,41.131a / aditir ditir danuś caiva HV_App.I,24.22a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13741491 (0.041):
adāt tad dhārayad babhrur HV_29.1c / aditir ditir danuś caiva HV_3.45a / aditir devatāraṇiḥ HV_38.20b
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7733129 (0.047):
adātā viṣam aśnute ViP_3,11.73*22b / aditir ditir danuś caiva ViP_1,15.125a / aditir devagarbhā tvaṃ ViP_5,2.9c
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14827101 (0.047):
aditirditirdanuścaiva MatsP_6.1c / aditirditirdanuḥ kālā MatsP_171.29a
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14827090 (0.062):
aditirdakṣaputrikā MatsP_154.351d / aditirditirdanurviśvā hy MatsP_146.18a
aditiś ca ditiścaiva LiP_1,63.23a / aditiḥ suṣuve putram LiP_1,65.2a
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27384369 (0.029):
adattam apy ahaṃ dāsye NsP_48.46a / aditir ditir danuś caiva NsP_5.48e / aditir ditir danuḥ kālā NsP_6.6c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16754968 (0.031):
aditir ditir danuś caiva BrP_3.51c / aditir ditir danuś caiva BrP_32.3c
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16148490 (0.032):
adāt tad dhārayad babhrur HV_29.1c / aditir ditir danuś caiva HV_App.I,24.22a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 24980766 (0.041):
adahan nikhilāṃl lokān HV_App.I,41.131a / aditir ditir danuś caiva HV_App.I,24.22a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13741491 (0.041):
adāt tad dhārayad babhrur HV_29.1c / aditir ditir danuś caiva HV_3.45a / aditir devatāraṇiḥ HV_38.20b
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7733129 (0.047):
adātā viṣam aśnute ViP_3,11.73*22b / aditir ditir danuś caiva ViP_1,15.125a / aditir devagarbhā tvaṃ ViP_5,2.9c
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14827101 (0.047):
aditirditirdanuścaiva MatsP_6.1c / aditirditirdanuḥ kālā MatsP_171.29a
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14827090 (0.062):
aditirdakṣaputrikā MatsP_154.351d / aditirditirdanurviśvā hy MatsP_146.18a
adīnatvaṃ ca labdhavān LiP_1,35.27d / adīrghaṃ tadanulbaṇam LiP_1,86.57b
aduṣṭāpatiteṣu ca LiP_1,89.16b / adṛśyantī jaghānātha LiP_1,64.28c
adṛśyantī tadā vākyaṃ LiP_1,64.64a / adṛśyantī parāśaram LiP_1,63.83d
adṛśyantīṃ ca viprendra LiP_1,64.95c / adṛśyantīṃ punaḥ prāha LiP_1,64.65a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15320151 (0.055):
na kiṃcid abravīt putraṃ % śubhaṃ vā yadi vetarat // LiP_1,64.64 // / adṛśyantīṃ punaḥ prāha $ śākteyo bhagavānmama &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7213921 (0.055):
na kiṃcid abravīt putraṃ śubhaṃ vā yadi vetarat // LiP_1,64.64 // / adṛśyantīṃ punaḥ prāha śākteyo bhagavānmama /
adṛśyantīṃ mahābhāgāṃ LiP_1,64.101a / adṛśyantīṃ vasiṣṭhaṃ ca LiP_1,64.75a
adṛśyantyā ca puṇyātmā LiP_1,64.44c / adṛśyantyā mahātejāḥ LiP_1,64.24c
adṛśyantyāścaturvaktro LiP_1,64.53c / adṛśyantyāstathā dvijāḥ LiP_1,64.54b
adṛśyānsarvabhūtānāṃ LiP_1,70.313c / adṛśyo dhanasādhakaḥ LiP_1,65.62d
adṛṣṭapūrvairanyaiś ca LiP_1,96.7a / adṛṣṭamasmābhir anekamūrte LiP_1,71.112a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15332511 (0.038):
śrutayaḥ śrutisāraṃ tvāṃ $ śrutisāravido janāḥ // LiP_1,71.111 // / adṛṣṭamasmābhir anekamūrte $ vinā kṛtaṃ yadbhavatātha loke &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7226276 (0.038):
śrutayaḥ śrutisāraṃ tvāṃ śrutisāravido janāḥ // LiP_1,71.111 // / adṛṣṭamasmābhir anekamūrte vinā kṛtaṃ yadbhavatātha loke /
adṛṣṭā vicaranti ca LiP_1,40.76d / adehinas tvaho deham LiP_1,53.51a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15312614 (0.055):
asyātmano maheśasya % mahādevasya dhīmataḥ // LiP_1,53.50 // / adehinas tvaho deham $ akhilaṃ paramātmanaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7206388 (0.055):
asyātmano maheśasya mahādevasya dhīmataḥ // LiP_1,53.50 // / adehinas tvaho deham akhilaṃ paramātmanaḥ /
adbhir eva maheśvaram LiP_1,33.15b / adbhir daśaguṇābhistu LiP_1,70.54a
adbhir vividhamālyaiś ca LiP_1,31.32a / adbhiḥ kāryāṇi pūtābhiḥ LiP_1,78.3c
adbhiḥ pūtaṃ ghṛtādibhiḥ LiP_1,83.32b / adbhiḥ samācaretsarvaṃ LiP_1,89.50c
adbhiḥ saṃchāditāṃ bhūmiṃ LiP_1,70.127a / adbhiḥ spṛṣṭo na hṛṣyeta LiP_1,91.14c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15328178 (0.057):
pṛthivyuddharaṇārthāya % praviveśa rasātalam // LiP_1,70.126 // / adbhiḥ saṃchāditāṃ bhūmiṃ $ sa tāmāśu prajāpatiḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7221944 (0.057):
pṛthivyuddharaṇārthāya praviveśa rasātalam // LiP_1,70.126 // / adbhiḥ saṃchāditāṃ bhūmiṃ sa tāmāśu prajāpatiḥ /
adbhutaṃ kṛṣṇapiṅgalam LiP_1,14.6d / adya tvāṃ dṛṣṭavānprabho LiP_1,62.16b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15317731 (0.035):
prāpto vanamidaṃ brahmann $ adya tvāṃ dṛṣṭavānprabho &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7211503 (0.035):
prāpto vanamidaṃ brahmann adya tvāṃ dṛṣṭavānprabho /
adyaprabhṛti sarveśaḥ LiP_1,20.56a / adya vai devadevena LiP_1,30.16c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15291197 (0.054):
sa tvaṃ ca no mahāyogī % tvamīḍyaḥ praṇavātmakaḥ // LiP_1,20.55 // / adyaprabhṛti sarveśaḥ $ śvetoṣṇīṣavibhūṣitaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7185227 (0.054):
sa tvaṃ ca no mahāyogī tvamīḍyaḥ praṇavātmakaḥ // LiP_1,20.55 // / adyaprabhṛti sarveśaḥ śvetoṣṇīṣavibhūṣitaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28923963 (0.064):
uvāca brūhi kiṃ te 'dya LiP_1,43.32a / uvāca bhagavānīśaḥ LiP_1,16.18a
adyāpi gauravāttasya LiP_1,71.84c / adyāpi jagati khyātaṃ LiP_1,92.96c
adyāpi tava nikṣiptaṃ LiP_1,96.46c / adyāpi tava putrasya LiP_1,96.49c
adyāpi na nivartante LiP_1,63.7a / adyāpi sadṛśaḥ kaścin LiP_1,44.43c
adrirājālayaḥ kāntaḥ LiP_1,98.62a / adrīṇāṃ prabhave caiva LiP_1,21.9c
advayaṃ tamasaścaiva LiP_1,8.107c / advitīyamayaṃ prabho LiP_1,95.28d
adhamāḥ sāhasapriyāḥ LiP_1,40.32d / adhamottamatā tāsāṃ LiP_1,39.15c
adhare mahate caiva LiP_1,21.36c / adharo 'nuttaro jñeyo LiP_1,98.110a
adharma iti cocyate LiP_1,10.13b / adharmaśatrurakṣayyaḥ LiP_1,98.97c
adharmaś ca praṇaśyati LiP_1,31.21b / adharmaścāniṣṭaphalo hy LiP_1,10.14a
adharmastamaso jajñe LiP_1,70.266a / adharmaṃ bhagavānprabhuḥ LiP_1,38.13d
adharmābhiniveśitvāt LiP_1,40.44a / adharmo dharmasaṃnidhiḥ LiP_1,5.12b
adhaś ca dharmo deveśa LiP_1,36.14a / adhaścaiva catustriṃśat LiP_1,53.21c
adhastāccordhvataścaiva LiP_1,98.168c / adhastādatra caiteṣāṃ LiP_1,45.9a
adhastānnarakāḥ kramāt LiP_1,45.9d / adhasteṣāṃ ca suvratāḥ LiP_1,45.13d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15308241 (0.064):
mahātalādayasteṣāṃ % adhastānnarakāḥ kramāt // LiP_1,45.9 // / mahātalaṃ hematalaṃ $ sarvaratnopaśobhitam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7202013 (0.064):
mahātalādayasteṣāṃ adhastānnarakāḥ kramāt // LiP_1,45.9 // / mahātalaṃ hematalaṃ sarvaratnopaśobhitam /
adhaḥ khadyotavibhramam LiP_1,96.70d / adhaḥ saptatalānāṃ tu LiP_1,53.44a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15312531 (0.041):
puṇyalokāstu saptaite hy % aṇḍe 'sminkathitā dvijāḥ // LiP_1,53.43 // / adhaḥ saptatalānāṃ tu $ narakāṇāṃ hi koṭayaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7206305 (0.041):
puṇyalokāstu saptaite hy aṇḍe 'sminkathitā dvijāḥ // LiP_1,53.43 // / adhaḥ saptatalānāṃ tu narakāṇāṃ hi koṭayaḥ /
adhāraṇe mahattve ca LiP_1,10.13a / adhārmikāstvanācārā LiP_1,40.3c
adhikaṃ na tato viduḥ LiP_1,70.257b / adhikāṃ gatimeva ca LiP_1,77.60d
adhikṛtya mahātmanā LiP_1,2.1b / adhipaṃ payasāṃ nidhim LiP_1,58.9d
adhibhūtamanukramāt LiP_1,86.77d / adhiṣṭhānaṃ tavodaram LiP_1,21.73b
adhiṣṭhānaṃ mahāmerur LiP_1,72.7a / adhiṣṭhitaḥ punastena LiP_1,54.29c
adhiṣṭhitā sā hi maheśvareṇa LiP_1,70.83a / adhītya parameśvaram LiP_1,66.44b
adhītya vidhipūrvakam LiP_1,77.95b / adhītyaiva vidhānataḥ LiP_1,85.38b
adhīyante tadā vedāñ LiP_1,40.41c / adhṛtaḥ svadhṛtaḥ sādhyaḥ LiP_1,98.145a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15363470 (0.028):
aparājitaḥ sarvasaho % vidagdhaḥ sarvavāhanaḥ // LiP_1,98.144 // / adhṛtaḥ svadhṛtaḥ sādhyaḥ $ pūrvamūrtiryaśodharaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7257230 (0.028):
aparājitaḥ sarvasaho vidagdhaḥ sarvavāhanaḥ // LiP_1,98.144 // / adhṛtaḥ svadhṛtaḥ sādhyaḥ pūrvamūrtiryaśodharaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28960500 (0.058):
nādhikānna ca hīnāṃstān LiP_1,70.305a / nādhīyante tadā vedān LiP_1,40.5c
adhṛṣyaṃ manasāpyanyair LiP_1,71.31c / adhṛṣyaṃ sarvabhūtānāṃ LiP_1,70.126a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16149608 (0.042):
adhṛṣyaṃ sarvalokānāṃ HV_App.I,20.162a / adhṛṣyaḥ pāvako bhūtir HV_App.I,42B.2243a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16149628 (0.048):
adhṛṣyaḥ pāvako bhūtir HV_App.I,42B.2243a / adhṛṣyaḥ sarvabhūtānām HV_App.I,42B.2389a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13741857 (0.048):
adhītya buddhiṃ labhate ca naiṣṭhikīm HV_118.49b / adhṛṣyaḥ sarvabhūtānāṃ HV_23.31*355:5a / adhṛṣyaḥ sarvabhūtānāṃ HV_31.148*482A:13a
adhṛṣyaḥ sarvabhūtānāṃ LiP_1,40.56c / adhogamiṣyāmyanala LiP_1,17.36c
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16149630 (0.011):
adhṛṣyaḥ sarvabhūtānāṃ HV_App.I,42.156a / adhṛṣyaḥ sarvabhūtānāṃ *HV_23.31*355:5a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13741859 (0.011):
adhṛṣyaḥ sarvabhūtānāṃ HV_23.31*355:5a / adhṛṣyaḥ sarvabhūtānāṃ HV_31.148*482A:13a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16149622 (0.017):
adhṛṣyaḥ pāvako bhūtir HV_App.I,42B.2243a / adhṛṣyaḥ sarvabhūtānām HV_App.I,42B.2389a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28949749 (0.058):
trailokye sarvabhūtānāṃ LiP_1,88.16c / trailokye sarvabhūtānāṃ LiP_1,88.18c
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4353434 (0.062):
kṛtārthaḥ so 'pi yogātmā yogam āśritya sa prabhuḥ | *HV_23.31*355:4 | / adhṛṣyaḥ sarvabhūtānāṃ kālāpekṣī caraty uta | *HV_23.31*355:5 |
adhodṛṣṭyā vitastyāṃ tu LiP_1,86.62a / adhomukhaṃ tu yatpadmaṃ LiP_1,41.20c
Rasadhyaya, with Rasadhyayatika (comm.), Adhyaya 1. (rasadh_u.htm.txt) 27000694 (0.033):
vaṅkanālīdhamaṇyā so'dhomukhaṃ kumpako yaṃtro dhmātavyaḥ //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28940556 (0.050):
tatastāṃ hantumārebhe LiP_1,69.58c / tatastāḥ paryagṛhṇanta LiP_1,39.43a / tatastu garbhakālena LiP_1,88.48c
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16305704 (0.053):
nāmbā kujananī bhavet *HV_8.23*147b / nāmyamānam adhomukham HV_App.I,20.66b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28987198 (0.059):
yamajihvaḥ śatāśvaś ca LiP_1,72.79c / yamapāvakavitteśā LiP_1,72.60a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25078714 (0.063):
nāmnoṣā nāma sundarī HV_App.I,39.21b / nāmyamānam adhomukham HV_App.I,20.66b / nāyam ekaprahāreṇa HV_App.I,18.1053a
adhyātmayoganilayaḥ LiP_1,98.50c / adhyātmaṃ pṛthagevedaṃ LiP_1,86.74c
adhyātmānugato balaḥ LiP_1,65.99d / adhyāpanaṃ cādhyayanaṃ LiP_1,105.17a
adhyāpayāmāsa ca tāṃ LiP_1,95.11a / adhyāpino 'dhyāyinaś ca LiP_1,70.311c / adhruveṇa śarīreṇa LiP_1,108.18a
anaghāya viriñcāya LiP_1,104.8a / anaṅgavṛddhim akarod LiP_1,29.11c
anaṅgāyāṅgahāriṇe LiP_1,18.12d / anantakam anuttamam LiP_1,68.26d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15325064 (0.032):
śaṃsanti tasya putrāṇām % anantakam anuttamam // LiP_1,68.26 // / anantakāt suto yajño $ yajñasya tanayo dhṛtiḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7218830 (0.032):
śaṃsanti tasya putrāṇām anantakam anuttamam // LiP_1,68.26 // / anantakāt suto yajño yajñasya tanayo dhṛtiḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28982388 (0.064):
mahāniti tataḥ smṛtaḥ LiP_1,70.14d / mahānidhim anuttamam LiP_1,29.41b
anantakāt suto yajño LiP_1,68.27a / anantaguṇamucyate LiP_1,85.111d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15325065 (1.788):
śaṃsanti tasya putrāṇām % anantakam anuttamam // LiP_1,68.26 // / anantakāt suto yajño $ yajñasya tanayo dhṛtiḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7218831 (1.788):
śaṃsanti tasya putrāṇām anantakam anuttamam // LiP_1,68.26 // / anantakāt suto yajño yajñasya tanayo dhṛtiḥ /
anantadṛṣṭirānando LiP_1,98.57a / anantapādas tvam anantabāhur LiP_1,72.157a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15335399 (1.788):
tvameva sarve bhagavan kathaṃ tu % stoṣye hy atoṣyaṃ praṇipatya mūrdhnā // / LiP_1,72.156 // / anantapādas tvam anantabāhur $ anantamūrdhāntakaraḥ śivaś ca &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7229164 (1.788):
tvameva sarve bhagavan kathaṃ tu stoṣye hy atoṣyaṃ praṇipatya mūrdhnā // / LiP_1,72.156 // / anantapādas tvam anantabāhur anantamūrdhāntakaraḥ śivaś ca /
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip12u.htm.txt) 10756087 (0.053):
sahasrapāt? yasmādanantabāhuḥ / anantapādityasyāpyupalakṣakametat / evaṃ
anantabalavīryāya LiP_1,31.37c / anantabhogaśayyāyāṃ LiP_1,37.27c
anantamūrtiḥ katham īdṛśaṃ tvāṃ LiP_1,72.157c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15335408 (0.035):
anantapādas tvam anantabāhur $ anantamūrdhāntakaraḥ śivaś ca & / anantamūrtiḥ katham īdṛśaṃ tvāṃ % toṣye hy atoṣyaṃ kathamīdṛśaṃ tvām //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7229173 (0.035):
anantapādas tvam anantabāhur anantamūrdhāntakaraḥ śivaś ca / / anantamūrtiḥ katham īdṛśaṃ tvāṃ toṣye hy atoṣyaṃ kathamīdṛśaṃ tvām //
anantamūrdhāntakaraḥ śivaś ca LiP_1,72.157b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15335404 (0.032):
anantapādas tvam anantabāhur $ anantamūrdhāntakaraḥ śivaś ca &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7229169 (0.032):
anantapādas tvam anantabāhur anantamūrdhāntakaraḥ śivaś ca /
anantaścākṣayaḥ prabhuḥ LiP_1,71.101d / anantaṃ kalpayetkramāt LiP_1,27.28b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15332382 (0.036):
tvamādistvamanantaś ca % anantaścākṣayaḥ prabhuḥ // LiP_1,71.101 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7226147 (0.036):
tvamādistvamanantaś ca anantaścākṣayaḥ prabhuḥ // LiP_1,71.101 //
anantaṃ gītavādinām LiP_1,92.173b / anantaḥ kulikaścaiva LiP_1,82.54a
anantaḥ śivasannidhau LiP_1,85.106d / anantaḥ sarvalakṣaṇaḥ LiP_1,65.152b
anantaḥ sarvavidyeśaḥ LiP_1,82.6c / anantādyā mahānāgāḥ LiP_1,74.5a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15336282 (0.048):
mauktikaṃ somarāḍ dhīmāṃs % tathā liṅgamanuttamam // LiP_1,74.4 // / anantādyā mahānāgāḥ $ pravālakamayaṃ śubham &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7230047 (0.048):
mauktikaṃ somarāḍ dhīmāṃs tathā liṅgamanuttamam // LiP_1,74.4 // / anantādyā mahānāgāḥ pravālakamayaṃ śubham /
anantānāmayāya ca LiP_1,18.10b / anantāya virūpāya LiP_1,18.10a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15289851 (0.020):
gaṇādhipataye tubhyaṃ % guhyādguhyatamāya te // LiP_1,18.9 // / anantāya virūpāya $ anantānāmayāya ca &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7183881 (0.020):
gaṇādhipataye tubhyaṃ guhyādguhyatamāya te // LiP_1,18.9 // / anantāya virūpāya anantānāmayāya ca /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28959198 (0.050):
namo nadīnāṃ prabhave LiP_1,21.10a / namo 'nantāya sūkṣmāya LiP_1,96.80a / namonamaḥ sarvavide śivāya LiP_1,72.158a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15332319 (0.062):
nārāyaṇāya śarvāya $ brahmaṇe brahmarūpiṇe & / śāśvatāya hyanantāya % avyaktāya ca te namaḥ // LiP_1,71.97 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7226084 (0.062):
nārāyaṇāya śarvāya brahmaṇe brahmarūpiṇe / / śāśvatāya hyanantāya avyaktāya ca te namaḥ // LiP_1,71.97 //
anantāyāntakāriṇe LiP_1,72.145b / anantāsanasaṃsthāya LiP_1,72.145a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15335227 (0.023):
namastrimūrtaye tubhyaṃ % śrīkaṇṭhāya śikhaṇḍine // LiP_1,72.144 // / anantāsanasaṃsthāya $ anantāyāntakāriṇe &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7228992 (0.023):
namastrimūrtaye tubhyaṃ śrīkaṇṭhāya śikhaṇḍine // LiP_1,72.144 // / anantāsanasaṃsthāya anantāyāntakāriṇe /
anantena ca saṃyuktaṃ LiP_1,45.11a / ananteśādayastvevaṃ LiP_1,50.19a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15310855 (0.056):
aṇḍasyāsya pravṛttistu % śrīkaṇṭhena na saṃśayaḥ // LiP_1,50.18 // / ananteśādayastvevaṃ $ pratyekaṃ cāṇḍapālakāḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7204628 (0.056):
aṇḍasyāsya pravṛttistu śrīkaṇṭhena na saṃśayaḥ // LiP_1,50.18 // / ananteśādayastvevaṃ pratyekaṃ cāṇḍapālakāḥ /
ananteśāya sūkṣmāya LiP_1,72.143c / ananto rajataprabhaḥ LiP_1,69.47d
ananyamanaso bhūtvā LiP_1,92.62c / ananyā sā gatistasya LiP_1,92.79a
anapatyaḥ kratustasmin LiP_1,63.68a / anapāyyakṣaraḥ kāntaḥ LiP_1,98.131c
anapāvṛtamadvaitaṃ LiP_1,86.58a / anabhyarcya jagattraye LiP_1,105.25b
anabhre vidyutaṃ paśyed LiP_1,91.10a / anamitrasuto nighno LiP_1,69.12a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13741967 (0.034):
anamitrasutaḥ stambaḥ HV_10.72*226a / anamitrasuto nighno HV_28.11a / anamitras tu dharmātmā HV_10.73a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16149962 (0.035):
anamitrasutaḥ stambaḥ *HV_10.72*226a / anamitrasuto nighno HV_28.11a / anamitras tu dharmātmā HV_10.73a
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4871637 (0.035):
anamitraḥ śinirdhṛṣṭāttato vai devamīḍhuṣaḥ //AP_274.039cd/ / anamitrasuto nighno nighnasyāpi prasenakaḥ /AP_274.040ab/
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16755731 (0.037):
anamitram amitrāṇāṃ BrP_16.10c / anamitrasuto nighno BrP_16.11a
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14827848 (0.049):
anamitrasuto nighno MatsP_45.3a / anamitrasya saṃjajñe MatsP_45.25a
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4623615 (0.052):
anamitraṃ śinaṃ caiva tābubhau puruṣottamau / / anamitrasuto nighno nighnasya dvau babhūvatuḥ // BndP_2,71.20 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15325522 (0.060):
anamitraṃ śiniṃ caiva % tāvubhau puruṣottamau // LiP_1,69.11 // / anamitrasuto nighno $ nighnasya dvau babhūvatuḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7219289 (0.060):
anamitraṃ śiniṃ caiva tāvubhau puruṣottamau // LiP_1,69.11 // / anamitrasuto nighno nighnasya dvau babhūvatuḥ /
anamitraṃ śiniṃ caiva LiP_1,69.11c / anayā devadevo 'sau LiP_1,70.346a / anayā muktiraṃbikā LiP_1,87.23d
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4871636 (0.061):
anamitraḥ śinirdhṛṣṭāttato vai devamīḍhuṣaḥ //AP_274.039cd/ / anamitrasuto nighno nighnasyāpi prasenakaḥ /AP_274.040ab/
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4623614 (0.064):
anamitraṃ śinaṃ caiva tābubhau puruṣottamau / / anamitrasuto nighno nighnasya dvau babhūvatuḥ // BndP_2,71.20 //
anayā haimavatyā ca LiP_1,102.50c / anaraṇyamajījanat LiP_1,65.43d / anarthe vārisūdana LiP_1,98.176b
analastvaṃ ca mohitaḥ LiP_1,96.54b / analo vāyuvāhanaḥ LiP_1,65.112b
anavadyāṃ priyāmiṣṭāṃ LiP_1,20.49c / anavasthitacittatvam LiP_1,9.5c
anaśnaṃstatparo bhūtvā LiP_1,85.98c / anasūyāṃ tathātraye LiP_1,70.292b
anāgate vyatīte ca LiP_1,98.175c / anāgateṣu tadvacca LiP_1,40.96a
anāgateṣu tadvacca LiP_1,70.114c / anāchādya dvijaḥ kuryād LiP_1,54.43a
anātmanyātmavijñānam LiP_1,9.8a / anādānaṃ parasvānām LiP_1,8.15a
anāditvācca pūrvatvāt LiP_1,70.104a / anādimadhyanidhano LiP_1,98.37a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 677415 (0.042):
kapilaprabhṛtīnāṃ ca $ yatīnāṃ paramā gatiḥ // HV_App.I,42A.543 // / anādimadhyanidhanaḥ $ sarvātmā puruṣottamaḥ / HV_App.I,42A.544 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22162964 (0.042):
kapilaprabhṛtīnāṃ ca yatīnāṃ paramā gatiḥ // HV_App.I,42A.543 // / anādimadhyanidhanaḥ sarvātmā puruṣottamaḥ / HV_App.I,42A.544 /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15327874 (0.044):
yasmātpuryāṃ sa śete ca % tasmātpūruṣa ucyate // LiP_1,70.103 // / anāditvācca pūrvatvāt $ svayaṃbhūriti saṃsmṛtaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7221641 (0.044):
yasmātpuryāṃ sa śete ca tasmātpūruṣa ucyate // LiP_1,70.103 // / anāditvācca pūrvatvāt svayaṃbhūriti saṃsmṛtaḥ /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16150175 (0.053):
anādimadhyanidhanam HV_App.I,37.43a / anādimadhyanidhanas HV_App.I,42B.11a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16150189 (0.053):
anādimadhyanidhanaṃ HV_App.I,20.163a / anādimadhyanidhanaḥ HV_App.I,29B.27a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16755877 (0.055):
anādinidhano hy eṣa BrP_30.8a / anādimadhyanidhanaṃ BrP_240.99a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 24981906 (0.060):
anādimadhyanidhanaḥ HV_App.I,42A.544a / anādim avyaktabhavam HV_App.I,42.362**18:11a
anādimānprabandhaḥ syāt LiP_1,88.66a / anādirbhūrbhuvolakṣmīḥ LiP_1,98.85c
anādiścāntakṛtprabhuḥ LiP_1,20.65d / anādiḥ saṃsthitastayoḥ LiP_1,85.35b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15291331 (0.037):
samāgato bhavānīśo hy % anādiścāntakṛtprabhuḥ // LiP_1,20.65 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7185360 (0.037):
samāgato bhavānīśo hy anādiścāntakṛtprabhuḥ // LiP_1,20.65 //
anādṛtya kṛtiṃ jñātvā LiP_1,99.16a / anādyantamajaṃ sūkṣmaṃ LiP_1,70.6a
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7043660 (0.037):
vigrahaḥ sarvabhūtānāmātmanādhiṣṭhitaṃ mahat // KūrmP_1,4.8 // / anādyantamajaṃ sūkṣmaṃ triguṇaṃ prabhavāpyayam /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15326626 (0.038):
vigrahaḥ sarvabhūtānām % īśvarājñāpracoditam // LiP_1,70.5 // / anādyantamajaṃ sūkṣmaṃ $ triguṇaṃ prabhavāvyayam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7220393 (0.038):
vigrahaḥ sarvabhūtānām īśvarājñāpracoditam // LiP_1,70.5 // / anādyantamajaṃ sūkṣmaṃ triguṇaṃ prabhavāvyayam /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8467500 (0.064):
vigrahaṃ sarvabhūtānāmavyaktamabhavatkila // BndP_1,3.10 // / anādyantamajaṃ sūkṣmaṃ triguṇaṃ prabhavāpyayam /
anāmayāya sarvāya LiP_1,21.56c / anāmayā hyaśokāś ca LiP_1,52.20c
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14827965 (0.036):
anāmayā hyaśokāśca MatsP_113.76c / anāmayā hyaśokāśca MatsP_114.65a
anāmayā hyaśokāś ca LiP_1,52.34a / anārjavaṃ jaḍībhāvo LiP_1,40.87c
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14827965 (0.036):
anāmayā hyaśokāśca MatsP_113.76c / anāmayā hyaśokāśca MatsP_114.65a
anāvṛṣṭibhayaṃ ghoraṃ LiP_1,40.2c / anāvṛṣṭihatāścaiva LiP_1,40.68c
anāvṛṣṭyā ca sarvaśaḥ LiP_1,17.8d / anāvṛṣṭyā hate loke hy LiP_1,63.81a
anāśritāḥ śivaṃ rudraṃ LiP_1,6.28c / anāsanaḥ śayāno vā LiP_1,85.161a
aniketā athāvasan LiP_1,39.34b / aniketā bhramantyete LiP_1,101.19c
aniketāśrayāstu tāḥ LiP_1,39.17b / anindata tadā devo LiP_1,41.41c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28946576 (0.026):
tādṛśī gandhavantī ca LiP_1,48.17c / tān abravīt tadā devo LiP_1,71.12c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29019642 (0.044):
svayaṃjyotir anujyotir LiP_1,98.93a / svayaṃ devo maheśvaraḥ LiP_1,80.55d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28940556 (0.053):
tatastāṃ hantumārebhe LiP_1,69.58c / tatastāḥ paryagṛhṇanta LiP_1,39.43a / tatastu garbhakālena LiP_1,88.48c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28935397 (0.054):
gharṣayāmāsa bhagavān LiP_1,100.18a / gharṣitāś ca gaṇeśvara LiP_1,97.25d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28940922 (0.056):
tataḥ prīto gaṇādhyakṣaḥ LiP_1,71.161a / tataḥ plutavatī caiva LiP_1,91.58c / tataḥ śakrasya vacanaṃ LiP_1,107.37a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28943694 (0.056):
tadāsya vaktrānniṣkramya LiP_1,20.24a / tadā sraṣṭā punarmatim LiP_1,4.63d / tadā svayaṃ vṛtraripuḥ surendraiḥ LiP_1,53.57a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28943544 (0.057):
tadābhavadṛṣirveda LiP_1,17.57c / tadābhyarcyaiva śaṅkaram LiP_1,64.105b / tadā manasi saṃjātaṃ LiP_1,9.11a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29005504 (0.059):
śrutvā harirabhāṣata LiP_1,20.68d / śrutvaitadbhagavān viṣṇur LiP_1,94.7c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28943179 (0.060):
tadaṃśaṃ tasya tadbalam LiP_1,96.50b / tadā ṛtañjayo nāma LiP_1,24.86a / tadākāratayā so 'pi LiP_1,76.53c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28976126 (0.062):
brahmeśo brahmabrahmadhīḥ LiP_1,82.49b / brahmeśvaramaleśvaram LiP_1,92.159d / brahmaiva hi paraṃ sukham LiP_1,88.34b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28975380 (0.063):
brahmaputro maheśvaraḥ LiP_1,41.49b / brahmabandhayuto 'pi vā LiP_1,26.30d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28986643 (0.064):
yathāśakti tvavañcayan LiP_1,85.91b / yathā śivas tathā devī LiP_1,75.34a
anirīkṣyaiva hṛṣṭātmā LiP_1,62.27c / aniruddha mahāviṣṇo LiP_1,36.12c
aniruddhaṃ muniśreṣṭhāḥ LiP_1,46.9c / anirudhya viceṣṭedyaḥ LiP_1,9.57a
anirdeśyavapuḥ śrīmān LiP_1,98.69c / anirviṇṇo guṇagrāhī LiP_1,98.149a
anilo mārutas tathā LiP_1,82.47d / aniṣṭaṃ na smaretsadā LiP_1,89.39b
aniṣpandāḥ sugandhinaḥ LiP_1,52.40b / anīkaṃ viṣasambhūtaṃ LiP_1,72.25c
anukarṣan sa vai senāṃ LiP_1,40.52c / anugamya ca vai snātvā LiP_1,89.89a
anugṛhya gaṇatvaṃ ca LiP_1,92.188a / anugṛhya ca kṛṣṇo 'pi LiP_1,69.86c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28915958 (0.056):
anugṛhya maheśvaraḥ LiP_1,24.149b / anugṛhya maheśvaraḥ LiP_1,33.1b / anugṛhyātha śākteyaṃ LiP_1,64.106c
anugṛhya ca taṃ ghṛṇī LiP_1,41.63d / anugṛhya tatastuṣṭo LiP_1,15.2a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28915958 (0.041):
anugṛhya maheśvaraḥ LiP_1,24.149b / anugṛhya maheśvaraḥ LiP_1,33.1b / anugṛhyātha śākteyaṃ LiP_1,64.106c
anugṛhya tato dadyāc LiP_1,85.95a / anugṛhya tadā devīm LiP_1,102.12a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15365764 (0.047):
tuṣṭāva parameśānaṃ % pārvatī parameśvaram // LiP_1,102.11 // / anugṛhya tadā devīm $ uvāca prahasanniva &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7259525 (0.047):
tuṣṭāva parameśānaṃ pārvatī parameśvaram // LiP_1,102.11 // / anugṛhya tadā devīm uvāca prahasanniva /
anugṛhya dvijottamam LiP_1,30.27b / anugṛhya pitāmaham LiP_1,37.40b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15365764 (0.046):
tuṣṭāva parameśānaṃ % pārvatī parameśvaram // LiP_1,102.11 // / anugṛhya tadā devīm $ uvāca prahasanniva &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7259525 (0.046):
tuṣṭāva parameśānaṃ pārvatī parameśvaram // LiP_1,102.11 // / anugṛhya tadā devīm uvāca prahasanniva /
anugṛhya maheśvaraḥ LiP_1,24.149b / anugṛhya maheśvaraḥ LiP_1,33.1b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28915934 (0.041):
anugṛhya ca kṛṣṇo 'pi LiP_1,69.86c / anugṛhya ca taṃ ghṛṇī LiP_1,41.63d / anugṛhya tatastuṣṭo LiP_1,15.2a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28915927 (0.056):
anugamya ca vai snātvā LiP_1,89.89a / anugṛhya gaṇatvaṃ ca LiP_1,92.188a / anugṛhya ca kṛṣṇo 'pi LiP_1,69.86c
anugṛhyātha śākteyaṃ LiP_1,64.106c / anugṛhyāspṛśaddevo LiP_1,22.13c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28915935 (0.054):
anugṛhya gaṇatvaṃ ca LiP_1,92.188a / anugṛhya ca kṛṣṇo 'pi LiP_1,69.86c / anugṛhya ca taṃ ghṛṇī LiP_1,41.63d
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25383027 (0.054):
bhavopi bhagavānetāvanugṛhya pinākadhṛk // ŚivP_7.1,13.47ab/ / sādaraṃ paśyatoreva tayoraṃtaradhīyata // ŚivP_7.1,13.47cd/
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28935397 (0.057):
ghanatoyātmikā jñeyāḥ LiP_1,61.27a / gharṣayāmāsa bhagavān LiP_1,100.18a / gharṣitāś ca gaṇeśvara LiP_1,97.25d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29019642 (0.060):
svayaṃjyotir anujyotir LiP_1,98.93a / svayaṃ devo maheśvaraḥ LiP_1,80.55d
anugrahakaro 'bhavat LiP_1,17.62d / anugrahārthaṃ lokānāṃ LiP_1,12.12c
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16150710 (0.062):
anugrahāya bhūtānāṃ HV_App.I,41.1530a / anugrahāya lokānāṃ HV_12.23c / anugrahārtha bhuvi mānuṣāṇām HV_App.I,29D.457
anugrahārthaṃ lokānāṃ LiP_1,24.10c / anugrahārthaṃ lokānāṃ LiP_1,24.28c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28993117 (0.046):
lokānāṃ yonirucyate LiP_1,20.4d / lokānāṃ hitakāmyayā LiP_1,33.11d / lokānāṃ hitakāmyayā LiP_1,70.69b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1285394 (0.059):
lokānāṃ tu hitārthāya SvaT_10.180a / lokānāṃ hitakāmyayā SvaT_10.484d
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16150720 (0.059):
anugrahārthaṃ bhūtānāṃ HV_App.I,41.590a / anugraho yadi syān me HV_App.I,31.50a
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2541225 (0.061):
lokānāṃ tu vivṛddhyarthaṃ Mn_1.31a / lokānāṃ hitakāmyayā Mn_12.117b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15756661 (0.062):
hitāya sarvalokānāṃ SvaT_10.865c / hitārthaṃ tu prajānāṃ vai SvaT_10.464c
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16150710 (0.062):
anugrahāya bhūtānāṃ HV_App.I,41.1530a / anugrahāya lokānāṃ HV_12.23c / anugrahārtha bhuvi mānuṣāṇām HV_App.I,29D.457
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16924641 (0.064):
lokānāṃ sa hitārthāya BrP_30.24a / lokānāṃ sā hitārthāya BrP_30.39c
anugraho mayā hyevaṃ LiP_1,92.122a / anujā ca śubhānanā LiP_1,101.4b
anujñātaś ca te nātha LiP_1,20.19c / anujñātastayā tatra LiP_1,107.19c / anuttamo durādharṣo LiP_1,98.152c
anudvigno hyaniṣṭeṣu LiP_1,10.26c / anu dvīpaṃ sahasrāṇāṃ LiP_1,49.1c
anupṛktāvabhūtāṃ tāv LiP_1,70.73a / anupravṛttastu mahāṃstadenāṃ LiP_1,70.83c
anumānād asaṃmūḍho LiP_1,70.123a / anumlocā ghṛtācī ca LiP_1,55.33a
anumlocā ca te ubhe LiP_1,55.54b / anuyānti surāḥ sarve LiP_1,96.75a
anulepanaṃ tu tat sarvaṃ LiP_1,92.174c / anuvaṃśapurāṇajñā LiP_1,69.5c
anuvṛtya sthito mahān LiP_1,53.30b / anuṣṭubhaṃ savairājam LiP_1,70.247c
anuṣṭhitamanuttamam LiP_1,81.4b / anṛtaṃ paruṣaṃ śāṭhyaṃ LiP_1,85.137c
anṛtaṃ bruvate lubdhās LiP_1,40.4a / anekayatnaiś ca mayātha tubhyaṃ LiP_1,72.155c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15335368 (0.042):
kṛto rathaśceṣuvaraś ca śubhraṃ $ śarasanaṃ te tripurakṣayāya & / anekayatnaiś ca mayātha tubhyaṃ % phalaṃ na dṛṣṭaṃ surasiddhasaṃghaiḥ //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7229133 (0.042):
kṛto rathaśceṣuvaraś ca śubhraṃ śarasanaṃ te tripurakṣayāya / / anekayatnaiś ca mayātha tubhyaṃ phalaṃ na dṛṣṭaṃ surasiddhasaṃghaiḥ //
anekaskandhapādapam LiP_1,51.6d / anekānīha līlayā LiP_1,17.29d
anekānnīlalohitaḥ LiP_1,6.11d / anekābdaṃ tathā cāpsu LiP_1,17.66c
anekāścaryasaṃyutaḥ LiP_1,48.5b / anekaiś ca vibhūṣite LiP_1,51.5d
anekaiḥ sarvatobhadraiḥ LiP_1,80.25c / anena devaṃ stutvā tu LiP_1,82.111a
anena nirmitāstvevaṃ LiP_1,45.4a / anena mama kiṃ vipra LiP_1,30.8c
anena vidhinā devaḥ LiP_1,79.22c / anena vidhinā snātvā LiP_1,25.7a
anena harirūpeṇa LiP_1,96.20a / anenaiva tu rūpeṇa LiP_1,15.2c
anenaiva tu sādhanam LiP_1,40.86b / anenaiva maheśvarīm LiP_1,26.1d / anenaiva varāheṇa LiP_1,94.21a
anenopasadā devā LiP_1,71.44a / anaupamyamanirdeśyam LiP_1,17.35a
anaupamyaṃ maheśvaram LiP_1,96.63d / anaupamyaṃ mukhaṃ tathā LiP_1,21.76b
anaupamyānsurottama LiP_1,20.27b / antakāya namastubhyam LiP_1,95.37c
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16299347 (0.059):
namaḥ suraripughnāya HV_App.I,37.90a / namaḥ sūryāya bhadrāya HV_App.I,31.1318a
antarātmā mṛgālayaḥ LiP_1,65.109b / antarā pūryate punaḥ LiP_1,56.17d
antarāyā iti khyātā LiP_1,9.12c / antarikṣaṃ divaṃ tathā LiP_1,70.179b
antarikṣe ca rājatam LiP_1,71.19b / antarikṣe tathāṇḍe 'smin LiP_1,2.18c
antarikṣe vṛṣadhvajaḥ LiP_1,100.42d / antareṣu yathākramam LiP_1,49.58b
antardhānaṃ kārayāmāsa śarvaḥ LiP_1,72.177d / antarnivasanaṃ tathā LiP_1,9.39d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15335751 (0.050):
sārdhaṃ devyā nandinā bhūtasaṃghair % antardhānaṃ kārayāmāsa śarvaḥ // / LiP_1,72.177 // / tatastadā maheśvare $ gate raṇādgaṇaiḥ saha &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7229516 (0.050):
sārdhaṃ devyā nandinā bhūtasaṃghair antardhānaṃ kārayāmāsa śarvaḥ // / LiP_1,72.177 // / tatastadā maheśvare gate raṇādgaṇaiḥ saha /
antarbhāvyaḥ sudarśanaḥ LiP_1,65.114b / antaryāmaḥ prabhañjanaḥ LiP_1,86.83b
antaryāmī mahādyutiḥ LiP_1,86.88d / antarviśvamidaṃ jagat LiP_1,3.29d
antarviśvamidaṃ jagat LiP_1,70.65b / antaṃ gantuṃ na śaktāḥ sma LiP_1,32.16a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15300165 (1.192):
bhūtakoṭisahasreṣu % rūpakoṭiśateṣu ca // LiP_1,32.15 // / antaṃ gantuṃ na śaktāḥ sma $ devadeva namo 'stu te // LiP_1,32.16 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7193937 (1.192):
bhūtakoṭisahasreṣu rūpakoṭiśateṣu ca // LiP_1,32.15 // / antaṃ gantuṃ na śaktāḥ sma devadeva namo 'stu te // LiP_1,32.16 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8497999 (0.032):
rūpakoṭisahasreṣu rūpakoṭiśateṣu ca // BndP_1,27.90 // / antaṃ gantuṃ na śaktāḥ sma tava deva namo 'stu te /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28998499 (0.046):
viśvahartā nivāritaḥ LiP_1,98.83d / viśvaṃ cedaṃ punarjagat LiP_1,60.26b / viśvaṃ tasyāḥ samucchritam LiP_1,3.12b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16430801 (0.052):
viśvaṃ carasi māyayā HV_App.I,41.1411b / viśvaṃ jagad idaṃ mahat HV_39.4b / viśvaṃ tvam ādāya yugāntakāle HV_App.I,42B.2308
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15281178 (0.061):
tasminnaṇḍe tvime lokā % antarviśvamidaṃ jagat // LiP_1,3.29 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7175211 (0.061):
tasminnaṇḍe tvime lokā antarviśvamidaṃ jagat // LiP_1,3.29 //
antaḥ śaucavivarjitaḥ LiP_1,8.34b / antāya madhyāya sumadhyamāya LiP_1,72.160d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15335472 (0.041):
vedātmarūpāya bhavāya tubhyam % antāya madhyāya sumadhyamāya // / LiP_1,72.160 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7229237 (0.041):
vedātmarūpāya bhavāya tubhyam antāya madhyāya sumadhyamāya // LiP_1,72.160
ante ca devadevāya LiP_1,77.92c / ante varṣasahasrasya LiP_1,20.80c
andhakasya mahātmanaḥ LiP_1,93.25b / andhakaṃ ca mahābhāgaṃ LiP_1,69.2a
andhakātkāśyaduhitā LiP_1,69.32a / andhakānugrahaṃ caiva LiP_1,93.2c
andhakābhimukhaṃ yayau LiP_1,93.9d / andhakāravināśaś ca LiP_1,85.227c
andhakārasya kathito LiP_1,46.33a / andhakārātparaścāpi LiP_1,53.14c
andhakārirmakhadveṣī LiP_1,98.125c / andhakāre kṣudhāviṣṭāṃs LiP_1,70.225c
andhakāre sudāruṇe LiP_1,37.25d / andhako nāma daityendro LiP_1,93.1a
andhako 'pi mahāsuraḥ LiP_1,93.7b / annabhūtaṃ na kutracit LiP_1,86.91d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15349352 (0.056):
svātmanā rakṣitaṃ cādyād % annabhūtaṃ na kutracit // LiP_1,86.91 // / sarvatra prāṇināmannaṃ $ prāṇināṃ granthirasmyaham &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7243117 (0.056):
svātmanā rakṣitaṃ cādyād annabhūtaṃ na kutracit // LiP_1,86.91 // / sarvatra prāṇināmannaṃ prāṇināṃ granthirasmyaham /
annamayo 'sau bhūtātmā LiP_1,86.93a / annaśuddhau sattvaśuddhir LiP_1,85.140a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15347014 (0.011):
gaṇānnaṃ samudāyānnaṃ % rājānnaṃ ca vivarjayet // LiP_1,85.139 // / annaśuddhau sattvaśuddhir $ na mṛdā na jalena vai &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7240779 (0.011):
gaṇānnaṃ samudāyānnaṃ rājānnaṃ ca vivarjayet // LiP_1,85.139 // / annaśuddhau sattvaśuddhir na mṛdā na jalena vai /
annaṃ cāmṛtameva ca LiP_1,54.34d / annaṃ caivābhimantritam LiP_1,85.194d
annaṃ mānuṣa ucyate LiP_1,26.18d / annādān piśitāśāṃś ca LiP_1,70.309c
annādyairalamadyārye LiP_1,29.55a / anne prāṇāḥ pratiṣṭhitāḥ LiP_1,81.43b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16756984 (0.062):
annenātithibāndhavāḥ BrP_221.1d / anne pratiṣṭhitā lokās BrP_218.12a / anne vyavasthitā sā tu BrP_30.32c
anne sarvaṃ pratiṣṭhitam LiP_1,81.42b / annodakaṃ mūlaphalam LiP_1,63.82a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15319072 (0.046):
vasiṣṭhastapasā dhīmān % dhārayāmāsa vai prajāḥ // LiP_1,63.81 // / annodakaṃ mūlaphalam $ oṣadhīś ca pravartayan &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7212843 (0.046):
vasiṣṭhastapasā dhīmān dhārayāmāsa vai prajāḥ // LiP_1,63.81 // / annodakaṃ mūlaphalam oṣadhīś ca pravartayan /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12761757 (0.059):
annaṃ prāṇā narāṇāṃhi sarvamanne pratiṣṭhitam /
anyatra tu kṛtaṃ pāpaṃ LiP_1,103.75c / anyatra na tathā kvacit LiP_1,92.43b
anyatra ramate mūḍhaḥ LiP_1,86.109a / anyathā jīvitaṃ tāsāṃ LiP_1,39.47a
anyathā te na dāsyāmi LiP_1,37.6c / anyathā na samācaret LiP_1,25.10d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28987127 (0.063):
yadyakāryasahasrāṇi LiP_1,34.16c / yadyatkarma samācaret LiP_1,85.167d
anyathā nāsti saṃtartuṃ LiP_1,29.45a / anyathā nopapadyate LiP_1,28.3d
anyathā nopapadyate LiP_1,93.17b / anyathā vāpi śuśrūṣāṃ LiP_1,86.151a / anyadevanamaskārān LiP_1,91.70c
anyadeveṣu niratā LiP_1,107.14c / anyaścaiva parāvasuḥ LiP_1,55.30d
anyaṃ ca kathayiṣyāmi LiP_1,108.11a / anyaṃ varaṃ vṛṇīdhvaṃ vai LiP_1,71.13c
anyā ca devī hyanujā LiP_1,101.4c / anyāni navatīścaiva LiP_1,4.21a
anyānyapi ca puṣpāṇi LiP_1,92.175c / anyā siddhiḥ prajāyate LiP_1,39.20b
anyāṃś ca devān devo 'sau LiP_1,100.22c / anyāḥ sṛja tvaṃ bhadraṃ te LiP_1,70.316a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15330600 (0.039):
sraṣṭavyā nātmanastulyāḥ % prajā deva namo 'stu te // LiP_1,70.315 // / anyāḥ sṛja tvaṃ bhadraṃ te $ prajā vai mṛtyusaṃyutāḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7224367 (0.039):
sraṣṭavyā nātmanastulyāḥ prajā deva namo 'stu te // LiP_1,70.315 // / anyāḥ sṛja tvaṃ bhadraṃ te prajā vai mṛtyusaṃyutāḥ /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25383277 (0.050):
namaste devadeveśa māsrākṣīrīdṛśīḥ prajāḥ // ŚivP_7.1,14.17ab/ / anyāḥ sṛja tvaṃ bhadraṃ te prajā mṛtyusamanvitāḥ // ŚivP_7.1,14.17cd/
anye ca girayas tathā LiP_1,49.43d / anye ca puṣkaradvīpe LiP_1,46.48c
anye cāpi sabāndhavāḥ LiP_1,73.3d / anye tattvārthavedinaḥ LiP_1,75.23b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15336972 (0.033):
artho vicārato nāstīty $ anye tattvārthavedinaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7230737 (0.033):
artho vicārato nāstīty anye tattvārthavedinaḥ /
anye tu prasthitāstānvai LiP_1,39.60c / anye 'pi niyatātmāno LiP_1,13.20a
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3885254 (0.049):
brāhmaṇaṃ kalpasūtrāṇi % bhāṣyavidyāstathaiva ca // MatsP_144.13 // / anye tu prasthitāstānvai $ kecit tān pratyavasthitāḥ &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8924747 (0.049):
brāhmaṇaṃ kalpasūtrāṇi bhāṣyavidyāstathaiva ca // MatsP_144.13 // / anye tu prasthitāstānvai kecit tān pratyavasthitāḥ /
anye 'pi yogino divyāś LiP_1,92.62a / anyeṣāṃ prāṇināṃ tathā LiP_1,85.147d
anyairaṅgulibhiḥ saha LiP_1,85.115d / anyonyamanuraktāś ca LiP_1,52.20a
anyonyamithunā hyete LiP_1,70.80a / anyonyamupajīvinaḥ LiP_1,70.80b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15327570 (0.031):
paraspareṇa vartante % dhārayanti parasparam // LiP_1,70.79 // / anyonyamithunā hyete $ anyonyamupajīvinaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7221337 (0.031):
paraspareṇa vartante dhārayanti parasparam // LiP_1,70.79 // / anyonyamithunā hyete anyonyamupajīvinaḥ /
anyonyavijigīṣayā LiP_1,86.45b / anyonyasya samāśrayāt LiP_1,70.51d
anyonyaṃ sasmitaṃ prekṣya LiP_1,29.19a / anvayaḥ sakalo vatsa LiP_1,64.102a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15298054 (0.041):
niṣedurgajavaccānyā % provāca dvijapuṅgavāḥ // LiP_1,29.18 // / anyonyaṃ sasmitaṃ prekṣya $ cāliliṅguḥ samantataḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7191827 (0.041):
niṣedurgajavaccānyā provāca dvijapuṅgavāḥ // LiP_1,29.18 // / anyonyaṃ sasmitaṃ prekṣya cāliliṅguḥ samantataḥ /
anvayād vratam uttamam LiP_1,68.25b / apakārāya kevalam LiP_1,96.44d
apatanmunayaścānye LiP_1,71.139c / apamṛtyupraśamanaṃ LiP_1,96.119a
aparājitaḥ sarvasaho LiP_1,98.144c / aparājitā bahubhujā LiP_1,70.339a
aparā tatra ṛgvedo LiP_1,86.51c / aparādhyati kiṃ tava LiP_1,64.73d
aparāntavivṛddhaye LiP_1,54.60d / aparāmṛṣṭamadyaiva LiP_1,86.102a
aparāhṇe ca pitṛbhiḥ LiP_1,83.11c / aparāhṇe pitṛgaṇā LiP_1,56.14c
apareṇa sitodaś ca LiP_1,49.50a / aparṇā caikaparṇā ca LiP_1,70.332a
aparṇā varadā devī LiP_1,82.15a / aparyāptapraveśanaḥ LiP_1,88.57d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15342136 (0.027):
ekaparṇāgrajā saumyā % tathā vai caikapāṭalā // LiP_1,82.14 // / aparṇā varadā devī $ varadānaikatatparā &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7235902 (0.027):
ekaparṇāgrajā saumyā tathā vai caikapāṭalā // LiP_1,82.14 // / aparṇā varadā devī varadānaikatatparā /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28949165 (0.052):
trinetrā nīlalohitāḥ LiP_1,6.14d / trinetrā varadā devī LiP_1,82.108a
apavargaṃ tato gacchet LiP_1,88.30a / apavitrakaro 'śuddhaḥ LiP_1,85.157a
apaviddhā mahātmanā LiP_1,70.216d / apaśyatāṃ bhavaṃ devaṃ LiP_1,37.38c
apaśyat satyavikramaḥ LiP_1,20.28d / apaśyaddvijasattamaḥ LiP_1,36.58d
apaśyan sarvabhūtānāṃ LiP_1,96.114c / apaśyaṃstatpuraṃ devāḥ LiP_1,80.10a
apahṛtya tadā prāṇān LiP_1,95.61c / apaḥ punaḥ sakṛtprāśya LiP_1,88.84c
apāṇipādodarapārśvajihvo hyatīndriyo vāpi susūkṣma ekaḥ LiP_1,88.40/b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7244894 (0.0):
paśyanti yuktyā hyacalaprakāśaṃ tadbhāvitāstejasā dīpyamānam /* / apāṇipādodarapārśvajihvo hyatīndriyo vāpi susūkṣma ekaḥ // LiP_1,88.40 //*
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23887840 (0.0):
* uktaṃ hi / apāṇipādodarapārśvajihvaḥ atīndriyo vyāpisvabhāvasiddhaḥ /
apānayatyapānastu LiP_1,8.63c / apānānnirmame kratum LiP_1,70.189b
apānāya dvitīyā ca LiP_1,88.83a / apāpā naiva hantavyāḥ LiP_1,71.48a
apāpaiḥ śaṅkarārcanāt LiP_1,71.32d / apāpo nātra saṃśayaḥ LiP_1,71.47d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15331652 (0.044):
yajedyadi mahādevam % apāpo nātra saṃśayaḥ // LiP_1,71.47 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7225417 (0.044):
yajedyadi mahādevam apāpo nātra saṃśayaḥ // LiP_1,71.47 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15331436 (0.063):
kṛtvāpi sumahat pāpam % apāpaiḥ śaṅkarārcanāt // LiP_1,71.32 // / daityeśvarairmahābhāgaiḥ $ sadāraiḥ sasutairdvijāḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7225201 (0.063):
kṛtvāpi sumahat pāpam apāpaiḥ śaṅkarārcanāt // LiP_1,71.32 // / daityeśvarairmahābhāgaiḥ sadāraiḥ sasutairdvijāḥ /
apāmārgakadambaiś ca LiP_1,79.17c / apāmpatis tatheśāno LiP_1,72.60c
apārasya mahātmanaḥ LiP_1,21.88d / apāṃ ca varuṇaṃ devaṃ LiP_1,58.3a
apāṃ tvadhipatirdevo LiP_1,54.36c / apāṃ nidhānaṃ jīmūtāḥ LiP_1,54.44a
apāṃ nidhiradhiṣṭhānaṃ LiP_1,98.73a / apāṃ bhava iti smṛtaḥ LiP_1,86.129b
apāṃ bhūmeś ca saṃyogād LiP_1,39.39c / apāṃ vāyoś ca saṃśrayāt LiP_1,70.51b
apāṃ śivasya bhagavān LiP_1,54.36a / apāṃ saukṣmye pratigate LiP_1,39.20c
api tatsakalaṃ labhet LiP_1,78.14b / api devairmahābalaiḥ LiP_1,71.49b
api dhyāyanti tāṃ siddhiṃ LiP_1,39.26a / api naśyati tatkṣaṇāt LiP_1,85.81d
apibat kṣīram uttamam LiP_1,107.4d / api rudrālaye sakṛt LiP_1,77.27d
api varṣaśatairapi LiP_1,70.107d / api vā nityajāpakaḥ LiP_1,85.100b
api vṛndaṃ sahasraśaḥ LiP_1,80.36d / apiśaṅgaḥ piśaṅgaś ca LiP_1,7.26c
apunarbhavagāminām LiP_1,23.34d / apunarbhavam adbhutam LiP_1,8.104d
apūjita iti prabhuḥ LiP_1,107.44d / apūjitastadā devaiḥ LiP_1,72.45a
apūtaṃ yajjalaṃ bhavet LiP_1,89.8d / apūtābhiściraṃ labhet LiP_1,78.4d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15351950 (0.052):
ekāhaṃ tatsamaṃ jñeyam % apūtaṃ yajjalaṃ bhavet // LiP_1,89.8 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7245715 (0.052):
ekāhaṃ tatsamaṃ jñeyam apūtaṃ yajjalaṃ bhavet // LiP_1,89.8 //
apūtodakapāne tu LiP_1,89.9a / apūpagirayaścaiva LiP_1,107.52c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15351954 (0.028):
ekāhaṃ tatsamaṃ jñeyam % apūtaṃ yajjalaṃ bhavet // LiP_1,89.8 // / apūtodakapāne tu $ japecca śatapañcakam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7245719 (0.028):
ekāhaṃ tatsamaṃ jñeyam apūtaṃ yajjalaṃ bhavet // LiP_1,89.8 // / apūtodakapāne tu japecca śatapañcakam /
apūpagirayaścaiva LiP_1,107.56c / apṛcchatkṣetramāhātmyaṃ LiP_1,103.72c
apṛcchan paramarṣayaḥ LiP_1,30.1d / apṛcchan bhagavaṃlliṅgaṃ LiP_1,17.4a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15288539 (0.055):
evaṃ devāś ca ṛṣayaḥ % praṇipatya pitāmaham // LiP_1,17.3 // / apṛcchan bhagavaṃlliṅgaṃ $ kathamāsīditi svayam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7182568 (0.055):
evaṃ devāś ca ṛṣayaḥ praṇipatya pitāmaham // LiP_1,17.3 // / apṛcchan bhagavaṃlliṅgaṃ kathamāsīditi svayam /
apṛcchaṃśca tataḥ sūtam LiP_1,1.10c / apeyo brāhmaṇaiḥ kṛtaḥ LiP_1,29.29d
apyardhamiti paṇḍitaiḥ LiP_1,64.40b / apyetadantare devī LiP_1,71.120c
aprakāśamavijñeyaṃ LiP_1,70.6c / apragrahāstatastā vai LiP_1,40.63c
apratiṣṭhā hi yoginaḥ LiP_1,9.5d / apratīpena jñānena LiP_1,70.88a
apramattena veddhavyaṃ LiP_1,91.50a / apramāṇāya sarvāya LiP_1,21.49a
apramādaś ca vinayo LiP_1,5.36a / apramādas tathā bodho LiP_1,5.37c
aprameyaṃ tadasthūlam LiP_1,86.57a / aprameyāya goptre ca LiP_1,21.70c
aprameyo mahāvaktro LiP_1,20.59c / aprayatnena yoginaḥ LiP_1,9.18d
apravṛttāś ca yoginaḥ LiP_1,70.176d / apravṛttiḥ kṛtayuge LiP_1,39.18c
aprasannamanāḥ so 'tha LiP_1,70.144c / aprasaṃkhyeyatattvasya LiP_1,21.88a
aprākṛtasya tasyādir LiP_1,4.56c / aprāṇamamanaskaṃ ca LiP_1,86.56c
aprāpya taṃ nivartante LiP_1,17.59a / aprāpya manasā saha LiP_1,28.18d
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13401979 (0.017):
yato vāco nivartante hyaprāpya manasā saha // LiP_2,18.27 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15289281 (0.021):
cintayā rahito rudro % vāco yanmanasā saha // LiP_1,17.58 // / aprāpya taṃ nivartante $ vācyastvekākṣareṇa saḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7183311 (0.021):
cintayā rahito rudro vāco yanmanasā saha // LiP_1,17.58 // / aprāpya taṃ nivartante vācyastvekākṣareṇa saḥ /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13426049 (0.056):
tadeva ca jagat kṛtsnaṃ tad vijñāya vimucyate // KūrmP_2,9.11 // / yato vāco nivartante aprāpya manasā saha /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15297593 (0.059):
yato vāco nivartante % aprāpya manasā saha // LiP_1,28.18 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7191366 (0.059):
yato vāco nivartante aprāpya manasā saha // LiP_1,28.18 //
apriyāya priyāya ca LiP_1,21.65b / apsarogaṇagandharvaiḥ LiP_1,92.41c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1587979 (0.014):
apsarogaṇagandharvaiḥ SkP_30.49a / apsarogaṇasevitam SkP_9.26b
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14829746 (0.035):
apsarogaṇagandharvair MatsP_83.45a / apsarogaṇagandharvaiḥ MatsP_80.11a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16758201 (0.036):
apsarogaṇamaṇḍitaiḥ BrP_216.27d / apsarogaṇasaṃghāś ca BrP_39.11a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16153945 (0.040):
apsarogaṇakanyāś ca *HV_107.16*1165:4a / apsarogaṇasaṃkīrṇa HV_App.I,40.51a
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13492143 (0.042):
apsarogaṇasaṃkīrṇaṃ__Vdha_031.012 / apsarogaṇasaṃkīrṇe__Vdha_058.008
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13765952 (0.046):
gandharvaiḥ sāpsarogaṇaiḥ HV_6.33b / gandharvaiḥ sāpsarogaṇaiḥ HV_38.56b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16213542 (0.047):
gandharvair apsarogaṇaiḥ HV_App.I,42A.16b / gandharvair apsarogaṇaiḥ HV_31.38d
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16153954 (0.053):
apsarogaṇasevitam HV_App.I,42A.457b / apsarobhir alaṃkṛtam HV_App.I,18.452b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16795735 (0.056):
gandharvair apsarogaṇaiḥ BrP_2.26d / gandharvair apsarogaṇaiḥ BrP_32.103b
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22252813 (0.056):
7.031.015a devadānavagandharvaiḥ sāpsarogaṇakiṃnaraiḥ
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27385193 (0.058):
apsarogaṇasaṃkīrṇa NsP_34.26a / apsarogaṇasaṃyukto NsP_28.17a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 24984222 (0.061):
apsarogaṇasaṃkīrṇa HV_App.I,40.51a / apsarogaṇasevitam HV_App.I,42A.457b
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7077592 (0.062):
nāmnā gandhavatī puṇyā tatrāste 'sau prabhañjanaḥ // KūrmP_1,44.21 // / apsarogaṇagandharvaiḥ sevyamāno 'maraprabhuḥ /
apsarogaṇasaṃkīrṇair LiP_1,76.20c / apsarogaṇasaṃkīrṇair LiP_1,77.10c
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13492144 (0.022):
apsarogaṇasaṃkīrṇaṃ__Vdha_031.012 / apsarogaṇasaṃkīrṇe__Vdha_058.008
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27385193 (0.027):
apsarogaṇasaṃkīrṇa NsP_34.26a / apsarogaṇasaṃyukto NsP_28.17a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16758202 (0.031):
apsarogaṇamaṇḍitaiḥ BrP_216.27d / apsarogaṇasaṃghāś ca BrP_39.11a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16153950 (0.034):
apsarogaṇakanyāś ca *HV_107.16*1165:4a / apsarogaṇasaṃkīrṇa HV_App.I,40.51a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1587979 (0.039):
apsarogaṇagandharvaiḥ SkP_30.49a / apsarogaṇasevitam SkP_9.26b
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14829746 (0.043):
apsarogaṇagandharvair MatsP_83.45a / apsarogaṇagandharvaiḥ MatsP_80.11a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15337468 (0.059):
sūryamaṇḍalasaṃkāśair $ vimānair vṛṣasaṃyutaiḥ & / apsarogaṇasaṃkīrṇair % devadānavadurlabhaiḥ // LiP_1,76.20 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7231233 (0.059):
sūryamaṇḍalasaṃkāśair vimānair vṛṣasaṃyutaiḥ / / apsarogaṇasaṃkīrṇair devadānavadurlabhaiḥ // LiP_1,76.20 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29017092 (0.060):
sevāṃ cakre rathasya tu LiP_1,72.63b / sevitaṃ gaṇagandharvaiḥ LiP_1,95.34a
apsarogaṇasevitaḥ LiP_1,65.139d / apsarobhiś ca sevitā LiP_1,51.24d
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16153954 (0.046):
apsarogaṇasaṃkīrṇa HV_App.I,40.51a / apsarogaṇasevitam HV_App.I,42A.457b
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13492144 (0.046):
apsarogaṇasaṃkīrṇaṃ__Vdha_031.012 / apsarogaṇasaṃkīrṇe__Vdha_058.008
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15322760 (0.049):
mahābhūto bhūtavṛto hy % apsarogaṇasevitaḥ // LiP_1,65.139 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7216527 (0.049):
mahābhūto bhūtavṛto hy apsarogaṇasevitaḥ // LiP_1,65.139 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29017093 (0.052):
sevāṃ cakre rathasya tu LiP_1,72.63b / sevitaṃ gaṇagandharvaiḥ LiP_1,95.34a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1587972 (0.058):
apsarogaṇagandharvaiḥ SkP_30.49a / apsarogaṇasevitam SkP_9.26b
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27385193 (0.059):
apsarogaṇasaṃkīrṇa NsP_34.26a / apsarogaṇasaṃyukto NsP_28.17a
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7077592 (0.059):
nāmnā gandhavatī puṇyā tatrāste 'sau prabhañjanaḥ // KūrmP_1,44.21 // / apsarogaṇagandharvaiḥ sevyamāno 'maraprabhuḥ /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1587979 (0.061):
apsarogaṇasevitam SkP_9.26b / apsarogaṇasevitam SkP_22.12d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16758202 (0.062):
apsarogaṇamaṇḍitaiḥ BrP_216.27d / apsarogaṇasaṃghāś ca BrP_39.11a
apsarobhiḥ pranṛttābhiḥ LiP_1,102.24a / apsu vā yadi vādarśe LiP_1,91.11a
apsu vai pārthivaṃ nyasya LiP_1,29.75c / apsu śabdo 'mbare tathā LiP_1,21.77d
apsu śete yatastasmāt LiP_1,70.120a / aphenā muniśārdūlā LiP_1,78.2c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28988042 (0.060):
yācito muniśārdūlā LiP_1,6.12c / yājanīyo namastasmai LiP_1,96.113c
abaloddhṛtā ca bhagavaṃstavaiva LiP_1,94.18c / abuddhipūrvakāḥ sargāḥ LiP_1,70.168a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15328684 (0.056):
prākṛto vaikṛtaścaiva % kaumāro navamaḥ smṛtaḥ // LiP_1,70.167 // / abuddhipūrvakāḥ sargāḥ $ prākṛtāstu trayaḥ smṛtāḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7222451 (0.056):
prākṛto vaikṛtaścaiva kaumāro navamaḥ smṛtaḥ // LiP_1,70.167 // / abuddhipūrvakāḥ sargāḥ prākṛtāstu trayaḥ smṛtāḥ /
abdo yo mānuṣaḥ smṛtaḥ LiP_1,4.14d / abbindavaś ca śītoṣṇāḥ LiP_1,20.37c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15281489 (0.045):
laukikenaiva mānena % abdo yo mānuṣaḥ smṛtaḥ // LiP_1,4.14 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7175522 (0.045):
laukikenaiva mānena abdo yo mānuṣaḥ smṛtaḥ // LiP_1,4.14 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14829868 (0.063):
abdānte hemavāraṇam MatsP_101.61b / abdo yo mānuṣaḥ smṛtaḥ MatsP_142.9b
abbinduṃ yaḥ kuśāgreṇa LiP_1,89.19a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15352082 (1.192):
āhārāsteṣu siddheṣu % śreṣṭhaṃ bhaikṣyamiti smṛtam // LiP_1,89.18 // / abbinduṃ yaḥ kuśāgreṇa $ māsi māsi samaśnute &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7245847 (1.192):
āhārāsteṣu siddheṣu śreṣṭhaṃ bhaikṣyamiti smṛtam // LiP_1,89.18 // / abbinduṃ yaḥ kuśāgreṇa māsi māsi samaśnute /
abruvaṃste gaṇeśānaṃ LiP_1,72.48c / abhaktā bhagavatyasmiṃl LiP_1,10.34c
abhakṣyabhakṣī sampūjya LiP_1,79.6a / abhakṣyasya ca bhakṣaṇe LiP_1,89.45b
abhayaṃ ca dadau teṣāṃ LiP_1,95.59a / abhayaṃ sarvadā nṛpa LiP_1,36.28b
abhavacca sudāruṇaḥ LiP_1,98.2b / abhavaccāvayoḥ puraḥ LiP_1,17.33b
abhavatkāraṇaṃ param LiP_1,70.3b / abhavatkuṇṭhitāgraṃ hi LiP_1,36.47a
abhavat kṣatriyaśreṣṭho LiP_1,35.4c / abhavatsatyakīrtanāt LiP_1,22.1d
abhavan daityavaibhavāt LiP_1,71.38d / abhavannimnagāni tu LiP_1,39.37d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15303672 (5.960):
tāsāṃ vṛṣṭyudakādīni hy % abhavannimnagāni tu // LiP_1,39.37 // / abhavanvṛṣṭisaṃtatyā $ srotasthānāni nimnagāḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7197442 (5.960):
tāsāṃ vṛṣṭyudakādīni hy abhavannimnagāni tu // LiP_1,39.37 // / abhavanvṛṣṭisaṃtatyā srotasthānāni nimnagāḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15331538 (0.033):
puratrayāgninā dagdhā hy % abhavan daityavaibhavāt // LiP_1,71.38 // / athaivaṃ te tadā dagdhā $ devā deveśvaraṃ harim &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7225303 (0.033):
puratrayāgninā dagdhā hy abhavan daityavaibhavāt // LiP_1,71.38 // / athaivaṃ te tadā dagdhā devā deveśvaraṃ harim /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29019380 (0.052):
srotasthānāni nimnagāḥ LiP_1,39.38b / srotasvinyo 'bhavaṃstadā LiP_1,43.39b
abhavanvṛṣṭisaṃtatyā LiP_1,39.38a / abhave ca bhave tubhyaṃ LiP_1,16.10a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15303673 (0.0):
tāsāṃ vṛṣṭyudakādīni hy % abhavannimnagāni tu // LiP_1,39.37 // / abhavanvṛṣṭisaṃtatyā $ srotasthānāni nimnagāḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7197443 (0.0):
tāsāṃ vṛṣṭyudakādīni hy abhavannimnagāni tu // LiP_1,39.37 // / abhavanvṛṣṭisaṃtatyā srotasthānāni nimnagāḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15288117 (0.062):
prapadye tvāṃ prapanno 'smi % sadyojātāya vai namaḥ // LiP_1,16.9 // / abhave ca bhave tubhyaṃ $ tathā nātibhave namaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7182147 (0.062):
prapadye tvāṃ prapanno 'smi sadyojātāya vai namaḥ // LiP_1,16.9 // / abhave ca bhave tubhyaṃ tathā nātibhave namaḥ /
abhāgyānna samāptaṃ tu LiP_1,71.141a / abhāgyāśceti cāpare LiP_1,71.136d
abhāvo vyavahārāṇāṃ LiP_1,60.13c / abhicārakṛtaṃ naraḥ LiP_1,54.42d
abhicārāgnidhūmotthaṃ LiP_1,54.41c / abhicārikamatyarthaṃ LiP_1,17.85c
abhijajñe caturmukhaḥ LiP_1,20.82d / abhinandyābhimānya ca LiP_1,22.6d
abhimantrya mahājalam LiP_1,25.19d / abhimānastadā tatra LiP_1,41.4c
abhimānino 'vatiṣṭhante LiP_1,61.14c / abhirāmaḥ suśaraṇaḥ LiP_1,98.79a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7256324 (0.062):
vālakhilyo mahācāpas tigmāṃśur nidhir avyayaḥ // LiP_1,98.78 // / abhirāmaḥ suśaraṇaḥ subrahmaṇyaḥ sudhāpatiḥ /
abhirāmaḥ suśaraṇo LiP_1,65.166a / abhivandya kṛtāñjaliḥ LiP_1,103.1b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7256324 (0.059):
vālakhilyo mahācāpas tigmāṃśur nidhir avyayaḥ // LiP_1,98.78 // / abhirāmaḥ suśaraṇaḥ subrahmaṇyaḥ sudhāpatiḥ /
abhivandya jagadguruḥ LiP_1,36.33d / abhivandya tadā prāhus LiP_1,71.39c
abhivandya punaḥ sūryaṃ LiP_1,26.6c / abhivandya punaḥ sūryaṃ LiP_1,26.8c
abhivandya yathākramam LiP_1,26.10d / abhivādyāgrato dhīmān LiP_1,1.17a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15280012 (0.060):
evamuktaḥ sa hṛṣṭātmā % sūtaḥ paurāṇikottamaḥ // LiP_1,1.16 // / abhivādyāgrato dhīmān $ nāradaṃ brahmaṇaḥ sutam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7174045 (0.060):
evamuktaḥ sa hṛṣṭātmā sūtaḥ paurāṇikottamaḥ // LiP_1,1.16 // / abhivādyāgrato dhīmān nāradaṃ brahmaṇaḥ sutam /
abhivādyo mahākarmā LiP_1,65.57c / abhivādyo mahācāryo LiP_1,98.57c
abhiṣiktaḥ sahasrāṃśū LiP_1,57.38c / abhiṣiktāstatastvete LiP_1,58.17c
abhiṣicya tato rājyaṃ LiP_1,67.11a / abhiṣicyādhipatyeṣu LiP_1,63.43c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15324479 (0.047):
evaṃ jānapadaistuṣṭair % ityukto nāhuṣastadā // LiP_1,67.10 // / abhiṣicya tato rājyaṃ $ pūruṃ sa sutam ātmanaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7218245 (0.047):
evaṃ jānapadaistuṣṭair ityukto nāhuṣastadā // LiP_1,67.10 // / abhiṣicya tato rājyaṃ pūruṃ sa sutam ātmanaḥ /
abhiṣiñcāmi bhūtapam LiP_1,43.50b / abhiṣiñcetsamantataḥ LiP_1,85.214b
abhiṣekaṃ samāhitaḥ LiP_1,44.34b / abhiṣektukāmaṃ ca nṛpaṃ LiP_1,66.81a
abhīṣuhasto bhagavān LiP_1,72.32a / abhuktarāśidhānyānām LiP_1,89.64a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15352705 (0.060):
asaṃhatānāṃ dravyāṇāṃ % pratyekaṃ śaucamucyate // LiP_1,89.63 // / abhuktarāśidhānyānām $ ekadeśasya dūṣaṇe &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7246470 (0.060):
asaṃhatānāṃ dravyāṇāṃ pratyekaṃ śaucamucyate // LiP_1,89.63 // / abhuktarāśidhānyānām ekadeśasya dūṣaṇe /
abhūjjyeṣṭhaḥ kakutsthaś ca LiP_1,65.32c / abhūtaḥ sa tu jāyate LiP_1,91.68b
abhūnmitro dadhīcasya LiP_1,35.3c / abhojyāni yatīnāṃ tu LiP_1,90.21a
abhyaṅgaṃ pañcaviṃśati LiP_1,92.170d / abhyabhāṣata deveśo LiP_1,41.50c
abhyamanyata so 'nyaṃ vai LiP_1,5.4a / abhyayuḥ śaṅkhavarṇāś ca LiP_1,103.13a
abhyarcayanti ye lokā LiP_1,105.26a / abhyarcya devadeveśaṃ LiP_1,64.69a
abhyarditānāṃ bālānāṃ LiP_1,70.344c / abhyaṣiñcatkathaṃ brahmā LiP_1,58.1a
abhyaṣiñcatpuruṃ putraṃ LiP_1,66.80a / abhyaṣiñcatsudharmāṇaṃ LiP_1,58.14a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15324276 (0.060):
pradadau vāsudevāya % prītyā kauravanandanaḥ // LiP_1,66.79 // / sūta uvāca / abhyaṣiñcatpuruṃ putraṃ $ yayātirnāhuṣaḥ prabhuḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7218042 (0.060):
pradadau vāsudevāya prītyā kauravanandanaḥ // LiP_1,66.79 // / sūta uvāca / abhyaṣiñcatpuruṃ putraṃ yayātirnāhuṣaḥ prabhuḥ /
abhyaṣiñcaddivākaram LiP_1,58.2b / abhyaṣiñcanta vidhivad LiP_1,44.35c
abhyasaṃhara gamyaṃ te LiP_1,96.105c / abhyasecca sadā jñānaṃ LiP_1,86.117c
abhyaseddhṛṣitaḥ svayam LiP_1,8.85b / abhyasyanti paraṃ yogaṃ LiP_1,92.40a
abhyāsenaiva vijñānaṃ LiP_1,9.61c / abhyukṣad ātmano mūrdhni LiP_1,103.47c
abhyukṣya sakuśaṃ cāpi LiP_1,25.27a / abhyuttiṣṭhanmahābalam LiP_1,20.97b
abhyutthānādikaṃ sarvaṃ LiP_1,89.33c / abhyeti bhārate varṣe tv LiP_1,54.60c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15313640 (0.056):
menāpatimatikramya $ vṛṣṭiśeṣaṃ dvijāḥ param & / abhyeti bhārate varṣe tv % aparāntavivṛddhaye // LiP_1,54.60 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7207414 (0.056):
menāpatimatikramya vṛṣṭiśeṣaṃ dvijāḥ param / / abhyeti bhārate varṣe tv aparāntavivṛddhaye // LiP_1,54.60 //
abhraṅkaṣaiḥ sitamanoharacārurūpaiḥ LiP_1,92.21b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15355158 (0.034):
pārāvatadhvanivikūjitacāruśṛṅgair $ abhraṅkaṣaiḥ sitamanoharacārurūpaiḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7248921 (0.034):
pārāvatadhvanivikūjitacāruśṛṅgair abhraṅkaṣaiḥ sitamanoharacārurūpaiḥ /
abhrasyeśaḥ sahasradṛk LiP_1,54.39d / abhraṃ vanahitaṃ smṛtam LiP_1,54.40d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15313364 (0.048):
dāvāgnidhūmasambhūtam % abhraṃ vanahitaṃ smṛtam // LiP_1,54.40 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7207138 (0.048):
dāvāgnidhūmasambhūtam abhraṃ vanahitaṃ smṛtam // LiP_1,54.40 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15313347 (0.059):
vārīṇi varṣatītyabhram % abhrasyeśaḥ sahasradṛk // LiP_1,54.39 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7207121 (0.059):
vārīṇi varṣatītyabhram abhrasyeśaḥ sahasradṛk // LiP_1,54.39 //
abhrāṇāṃ munipuṅgavāḥ LiP_1,54.45d / amaratvaṃ mayā dattaṃ LiP_1,107.58a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15369384 (0.041):
mātā tava mahābhāgā % jaganmātā na saṃśayaḥ // LiP_1,107.57 // / amaratvaṃ mayā dattaṃ $ gāṇapatyaṃ ca śāśvatam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7263146 (0.041):
mātā tava mahābhāgā jaganmātā na saṃśayaḥ // LiP_1,107.57 // / amaratvaṃ mayā dattaṃ gāṇapatyaṃ ca śāśvatam /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25399264 (0.058):
pitā tava mahādevo mātā vai jagadambikā // ŚivP_7.1,35.45ab/ / amaratvaṃ mayā dattaṃ gāṇapatyaṃ ca śāśvatam // ŚivP_7.1,35.45cd/
amararājatanuṃ svayamāsthitaḥ LiP_1,107.25d / amarāvatī pūrvabhāge LiP_1,48.9a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15368946 (0.022):
saha surāsurasiddhamahoragair % amararājatanuṃ svayamāsthitaḥ // / LiP_1,107.25 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7262707 (0.022):
saha surāsurasiddhamahoragair amararājatanuṃ svayamāsthitaḥ // / LiP_1,107.25 //
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25398710 (0.037):
saha surāsurasiddhamahoragairamararājatanuṃ svayamāsthitaḥ // / ŚivP_7.1,35.8cd/
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15309441 (0.037):
paścime nīlasaṃkāśa % uttare vidrumaprabhaḥ // LiP_1,48.8 // / / amarāvatī pūrvabhāge $ nānāprāsādasaṃkulā &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7203215 (0.037):
paścime nīlasaṃkāśa uttare vidrumaprabhaḥ // LiP_1,48.8 // / / amarāvatī pūrvabhāge nānāprāsādasaṃkulā /
amarāvatīsamā divyā LiP_1,48.15c / amarāvatī saṃyamanī LiP_1,54.3c
amarāsurapūjitam LiP_1,79.10b / amareśaṃ mahākālaṃ LiP_1,92.137c
amareśo mahāghoro LiP_1,65.124c / amareśvaraṃ ca varadaṃ LiP_1,92.151c
amarairapi durlabhaiḥ LiP_1,80.32d / amarṣaṇo marṣaṇātmā LiP_1,65.76a
amalaṃ nirguṇaṃ sthānaṃ LiP_1,14.12c / amalā brahmavādinī LiP_1,63.76d
amastu tālunī tasya LiP_1,17.77a / amākṣikaṃ mahīvīryaṃ LiP_1,39.28a
amātraṃ tu śivaṃ padam LiP_1,91.56b / amātraṃ hi tadakṣaram LiP_1,91.57b
amānī buddhimāñchāntas LiP_1,86.149a / amānuṣyāṇi ramyāṇi LiP_1,49.34a
amāvāsyāṃ tatastasyā LiP_1,56.17c / amāvāsyāṃ nirāhārā LiP_1,84.10c
amāvāsyāṃ niśākaram LiP_1,56.13d / amāvāsyāṃ niśākaraḥ LiP_1,57.25b
amāvāsyāṃ surottamāḥ LiP_1,56.13b / amutreha hitārthavān LiP_1,33.10b
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8498038 (0.057):
na cemānapriyaṃ brūyādamutreha hitārthavān // BndP_1,27.93 // / yastānnindati mūḍhātmā mahādevaṃsa nindati /
amūrto 'pi dhruvaṃ bhadre LiP_1,101.43a / amṛtatvāya te gatāḥ LiP_1,24.117b
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4307570 (0.057):
Baudh2.7.12.13/ brahmaṇi ma ātmā^amṛtatvāya^iti [K: / ātmāmṛtatvāyetyātmānam] //
amṛtatvāya yoginā LiP_1,8.26b / amṛtaṃ cākṣaraṃ brahma LiP_1,86.99a
amṛtaṃ cākṣaraṃ brahma hy LiP_1,8.104c / amṛtaṃ jīvasaṃjñitam LiP_1,23.41b
amṛtaṃ sūryatejasā LiP_1,56.9b / amṛtaḥ śāśvataḥ śānto LiP_1,98.66a
amṛtāṅgo 'mṛtavapuḥ LiP_1,98.53c / amṛtā tu yathā latā LiP_1,64.42b
amṛtā nāmataḥ sarvā LiP_1,59.25c / amṛtāya namo 'stu te LiP_1,41.32b
amṛtena surān sarvāṃs LiP_1,59.29c / amṛtyuḥ sarvadṛk siṃhas LiP_1,98.151a
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20775694 (0.048):
13,135.035a amṛtyuḥ sarvadṛk siṃhaḥ saṃdhātā saṃdhimān sthiraḥ
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15363555 (0.063):
mekhalī kavacī khaḍgī % māyī saṃsārasārathiḥ // LiP_1,98.150 // / amṛtyuḥ sarvadṛk siṃhas $ tejorāśir mahāmaṇiḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7257315 (0.063):
mekhalī kavacī khaḍgī māyī saṃsārasārathiḥ // LiP_1,98.150 // / amṛtyuḥ sarvadṛk siṃhas tejorāśir mahāmaṇiḥ /
amoghadaṇḍī madhyastho LiP_1,98.80c / amogharetāḥ sarvatra LiP_1,23.45c
amoghaḥ kokilaścaiva LiP_1,103.21c / amoghaḥ saṃyamo hṛṣṭo LiP_1,65.136c
amoghāyāgninetrāya LiP_1,96.88c / amoghārthaprasādaś ca LiP_1,65.114a
amoghā vindhyanilayā LiP_1,70.340a / amogho 'riṣṭamathano LiP_1,98.92c
amba maṅgalavibhūṣaṇair vinā LiP_1,64.62a / ambarīṣaś ca vīryavān LiP_1,65.39b
ambujālaḥ suniścitaḥ LiP_1,65.119b / ambhāṃsyetāni rakṣāma LiP_1,70.226c
ammayaṃ śuklameva ca LiP_1,61.22d / amlānamālānicitair LiP_1,51.11a
ayajvānaś ca yajvānaḥ LiP_1,6.5a / ayanānāṃ tathottaram LiP_1,61.52b
ayanābdayugāni ca LiP_1,70.181b / ayane cakrasaṃgamau LiP_1,72.7d
ayane cārdhamāsena LiP_1,77.64a / ayase varadāya ca LiP_1,21.36b
ayasmayam anuttamam LiP_1,71.3b / ayaṃ prāthamikaḥ smaret LiP_1,86.137d
ayaṃ me dakṣiṇe pārśve LiP_1,19.2c / ayaṃ sa garbho devakyā LiP_1,69.56a
ayācata mahādevaṃ LiP_1,98.189a / ayācitāt paraṃ naktaṃ LiP_1,83.10c
ayātayāmān asṛjad LiP_1,70.314c / ayuktaṃ vai gurorvacaḥ LiP_1,89.38d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15352359 (0.013):
tadvākyapratikūlaṃ ca % ayuktaṃ vai gurorvacaḥ // LiP_1,89.38 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7246124 (0.013):
tadvākyapratikūlaṃ ca ayuktaṃ vai gurorvacaḥ // LiP_1,89.38 //
ayutāghoramabhyasya LiP_1,15.10a / ayutāyuḥ śatāyuś ca LiP_1,69.3c
ayutāyuḥ sutastasya LiP_1,66.23a / ayogyasyāpi bhagavān LiP_1,10.31c
ayonija namastubhyaṃ LiP_1,42.28a / ayonijaṃ mṛtyuhīnam LiP_1,41.63a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15306218 (0.041):
mayā ca viṣṇunā caiva % brahmaṇā ca mahātmanā // LiP_1,41.62 // / ayonijaṃ mṛtyuhīnam $ asamarthaṃ niveditum &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7199991 (0.041):
mayā ca viṣṇunā caiva brahmaṇā ca mahātmanā // LiP_1,41.62 // / ayonijaṃ mṛtyuhīnam asamarthaṃ niveditum /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15306647 (0.061):
rakṣako jagatāṃ yasmāt % pitā me putra sarvaga // LiP_1,42.27 // / ayonija namastubhyaṃ $ jagadyone pitāmaha &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7200420 (0.061):
rakṣako jagatāṃ yasmāt pitā me putra sarvaga // LiP_1,42.27 // / ayonija namastubhyaṃ jagadyone pitāmaha /
ayonijaṃ mṛtyuhīnaṃ LiP_1,37.5c / ayonijaṃ mṛtyuhīnaṃ LiP_1,42.9c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15306218 (0.041):
mayā ca viṣṇunā caiva % brahmaṇā ca mahātmanā // LiP_1,41.62 // / ayonijaṃ mṛtyuhīnam $ asamarthaṃ niveditum &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7199991 (0.041):
mayā ca viṣṇunā caiva brahmaṇā ca mahātmanā // LiP_1,41.62 // / ayonijaṃ mṛtyuhīnam asamarthaṃ niveditum /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28985060 (0.062):
mṛtyurhyupāgatastasya LiP_1,91.12c / mṛtyuhīnamayonijam LiP_1,37.7b / mṛtyuhīnaḥ pumānviddhi LiP_1,41.61a
arakṣitāro hartāraḥ LiP_1,40.11a / arakṣitāro hartāro LiP_1,40.24c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16759356 (0.027):
arakṣamāṇām āvavrur BrP_2.35c / arakṣitāro hartāraḥ BrP_230.34a / arakṣitāro hartāro BrP_231.4a
araṇye parvate vāpi LiP_1,70.342a / aravindāvṛtānanau LiP_1,44.23d
arājake yugavaśāt LiP_1,40.64c / aricakrapraśamanaṃ LiP_1,96.119c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15360774 (0.014):
apamṛtyupraśamanaṃ $ mahāśāntikaraṃ śubham & / aricakrapraśamanaṃ % sarvādhipravināśanam // LiP_1,96.119 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7254535 (0.014):
apamṛtyupraśamanaṃ mahāśāntikaraṃ śubham / / aricakrapraśamanaṃ sarvādhipravināśanam // LiP_1,96.119 //
ariśmavantam ādityaṃ LiP_1,91.3a / ariṣṭaneminaṃ vīro LiP_1,100.36a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16156256 (0.060):
ariṣṭanemiduhitā *HV_10.55*218:3a / ariṣṭanemir aśvaś ca HV_24.13a / ariṣṭanemes tu sutā HV_28.44a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13744413 (0.060):
ariṣṭanemiduhitā HV_10.55*218:3a / ariṣṭanemir aśvaś ca HV_24.13a / ariṣṭanemes tu sutā HV_28.44a
ariṣṭanemiraśvaś ca LiP_1,69.31a / ariṣṭājanayadbahūn LiP_1,63.40b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16156256 (0.060):
ariṣṭanemiduhitā *HV_10.55*218:3a / ariṣṭanemir aśvaś ca HV_24.13a / ariṣṭanemes tu sutā HV_28.44a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13744413 (0.060):
ariṣṭanemiduhitā HV_10.55*218:3a / ariṣṭanemir aśvaś ca HV_24.13a / ariṣṭanemes tu sutā HV_28.44a
ariṣṭāni nibodhata LiP_1,91.1b / ariṣṭā surasā muniḥ LiP_1,63.23b
ariṣṭe sūcite dehe LiP_1,91.36a / aruṇodasya pūrveṇa LiP_1,49.40c
aruṇodaṃ saraḥ pūrvaṃ LiP_1,49.38c / arundhati tadā bhītā LiP_1,64.29c
arundhatī karābhyāṃ tāṃ LiP_1,64.16a / arundhatī cāśramavāsinastadā LiP_1,64.67c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15320187 (0.040):
arundhatī cāśramavāsinastadā % munervasiṣṭhasya munīśvarāś ca //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7213957 (0.040):
arundhatī cāśramavāsinastadā munervasiṣṭhasya munīśvarāś ca // LiP_1,64.67
arundhatī vasiṣṭhasya LiP_1,64.33c / arundhatīṃ ca kalyāṇīṃ LiP_1,64.14c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15320563 (0.044):
adṛśyantīṃ ca viprendra % vasiṣṭhaṃ pitaraṃ tava // LiP_1,64.95 // / arundhatīṃ mahābhāgāṃ $ kalyāṇīṃ devatopamām &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7214333 (0.044):
adṛśyantīṃ ca viprendra vasiṣṭhaṃ pitaraṃ tava // LiP_1,64.95 // / arundhatīṃ mahābhāgāṃ kalyāṇīṃ devatopamām /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28917503 (0.056):
arundhatyā saha muniḥ LiP_1,64.5c / arundhatyāṃ vasiṣṭhastu LiP_1,63.83a / arundhatyāḥ pralāpanam LiP_1,2.28b
arundhatīṃ ca pitaraṃ LiP_1,64.101c / arundhatīṃ jagannātha LiP_1,64.98c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15320563 (0.044):
adṛśyantīṃ ca viprendra % vasiṣṭhaṃ pitaraṃ tava // LiP_1,64.95 // / arundhatīṃ mahābhāgāṃ $ kalyāṇīṃ devatopamām &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7214333 (0.044):
adṛśyantīṃ ca viprendra vasiṣṭhaṃ pitaraṃ tava // LiP_1,64.95 // / arundhatīṃ mahābhāgāṃ kalyāṇīṃ devatopamām /
arundhatīṃ dhruvaṃ caiva LiP_1,91.2a / arundhatīṃ mahābhāgāṃ LiP_1,64.96a
arundhatyā nibodhata LiP_1,63.79b / arundhatyā munestathā LiP_1,64.54d
arundhatyā saha muniḥ LiP_1,64.5c / arundhatyāṃ vasiṣṭhastu LiP_1,63.83a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28917474 (0.056):
arundhatī cāśramavāsinastadā LiP_1,64.67c / arundhatī vasiṣṭhasya LiP_1,64.33c / arundhatīṃ ca kalyāṇīṃ LiP_1,64.14c
arundhatyāḥ pralāpanam LiP_1,2.28b / arūpaśamayuktāstu LiP_1,40.73c
arūpāya surūpāya LiP_1,18.12c / arūpāya surūpāya LiP_1,32.2a
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13406317 (0.058):
oṃ haṃsaśikhāya vidyādehāya ātmasvarūpāya parāparāya śivāya śivatamāya / namaḥ // LiP_2,23.17 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29001486 (0.061):
śaṅkitāś ca vayaṃ tatra LiP_1,80.48c / śaṅkukarṇāya vai namaḥ LiP_1,21.22d / śaṅkukarṇena saṃbhinnaṃ LiP_1,45.21a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28929124 (0.061):
kāṣṭheṣṭakādibhir martyaḥ LiP_1,77.29a / kiṅkiṇīkāya vai namaḥ LiP_1,21.69d / kiṅkiṇīkṛtapannagam LiP_1,76.50d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15289916 (0.064):
śatarūpavirūpāya % namaḥ ketumate sadā // LiP_1,18.15 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7183946 (0.064):
śatarūpavirūpāya namaḥ ketumate sadā // LiP_1,18.15 //
areṣu teṣu viprendrāś LiP_1,72.4a / arogo niyamādhyakṣo LiP_1,98.99c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28944415 (0.059):
tabdho niḥsaṃjña eva ca LiP_1,70.142d / tamagniriti viprendrā LiP_1,108.7c / tamanvayuratho surāḥ LiP_1,100.6b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29005167 (0.059):
śrīparvate vā viprendrāḥ LiP_1,91.74c / śrīpāya kṣitipāya ca LiP_1,21.24d
arkaḥ somo 'ṅgārakaś ca LiP_1,82.73c / arkairaṣṭaśataṃ japtvā LiP_1,85.192a
arghyaṃ dattvātha puṣpāṇi LiP_1,27.53a / arghyaṃ dattvā samabhyarcya LiP_1,26.4a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15297343 (0.043):
stotraṃ japecca vidhinā % namaskāraṃ pradakṣiṇam // LiP_1,27.52 // / arghyaṃ dattvātha puṣpāṇi $ pādayostu vikīrya ca &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7191117 (0.043):
stotraṃ japecca vidhinā namaskāraṃ pradakṣiṇam // LiP_1,27.52 // / arghyaṃ dattvātha puṣpāṇi pādayostu vikīrya ca /
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27403951 (0.054):
dattvāsanam athārghyaṃ ca NsP_34.5a / dattvā supuṣpāṇi hariṃ sa bhaktyā NsP_66.39c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28940789 (0.061):
tataḥ parājitā devā LiP_1,71.63c / tataḥ pādyaṃ tayor dattvā LiP_1,103.63c / tataḥ pāpātpramucyate LiP_1,90.22b
arcamānena devena LiP_1,76.48c / arcayanti mahādevaṃ LiP_1,33.7c
arcayanti muhuḥ kecit LiP_1,75.32a / arcayāmāsa deveśaṃ LiP_1,92.186a
arcayāmīti cintayet LiP_1,88.52b / arcayitvā tato brahmā LiP_1,44.34c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1588207 (0.043):
arcayitvā tato brahmā SkP_24.45c / arcayitvā tu māmiha SkP_29.19b
arcayitvā liṅgamūrti LiP_1,73.9a / arcayet saṃgameśvaraṃ LiP_1,92.89c
arcayed bilvapatrakaiḥ LiP_1,81.11d / arcitaṃ parameśānaṃ LiP_1,79.25a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15341302 (0.061):
tatra bhaktyā yathānyāyam % arcayed bilvapatrakaiḥ // LiP_1,81.11 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7235068 (0.061):
tatra bhaktyā yathānyāyam arcayed bilvapatrakaiḥ // LiP_1,81.11 //
arcirbhiḥ sarvato vṛtāḥ LiP_1,32.11b / arciṣmānpavanaḥ so 'gnir LiP_1,59.13c
arṇavāntarvyavasthitau LiP_1,49.22d / arṇavāntarvyavasthitau LiP_1,49.24d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16759677 (0.009):
arjuno 'pi tadānviṣya BrP_212.1a / arṇavāntarvyavasthitau BrP_18.48b / arṇavāntarvyavasthitau BrP_18.50d
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7735113 (0.014):
arṇavāntarvyavasthitau ViP_2,2.41d / arṇavāntarvyavasthitau ViP_2,2.43d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15310075 (0.063):
pūrvataś cāyatāvetāv % arṇavāntarvyavasthitau // LiP_1,49.24 // / maryādāparvatān etān $ aṣṭāvāhurmanīṣiṇaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7203849 (0.063):
pūrvataś cāyatāvetāv arṇavāntarvyavasthitau // LiP_1,49.24 // / maryādāparvatān etān aṣṭāvāhurmanīṣiṇaḥ /
arthakāmo labhedarthaṃ LiP_1,82.113c / arthakārī subāndhavaḥ LiP_1,65.120d
arthaniścayagāminīm LiP_1,70.263b / arthaṃ bodhayate yacca LiP_1,8.74c
arthānām arjane 'pyevaṃ LiP_1,86.25c / arthitavyaḥ sadācāraḥ LiP_1,98.28a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15361867 (0.048):
bhavaḥ śivo haro rudraḥ % puruṣaḥ padmalocanaḥ // LiP_1,98.27 // / arthitavyaḥ sadācāraḥ $ sarvaśaṃbhurmaheśvaraḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7255630 (0.048):
bhavaḥ śivo haro rudraḥ puruṣaḥ padmalocanaḥ // LiP_1,98.27 // / arthitavyaḥ sadācāraḥ sarvaśaṃbhurmaheśvaraḥ /
artho 'nartho mahākośaḥ LiP_1,98.141c / artho vicārato nāstīty LiP_1,75.23a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28961354 (0.015):
nāstyeva paramārthataḥ LiP_1,87.13d / nāstyevāsya vicārataḥ LiP_1,54.67b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28943098 (0.052):
tadabhāvādbhramatyasau LiP_1,86.20d / tadabhāvādvicārataḥ LiP_1,86.95d / tadabhyāso haratyenaṃ LiP_1,88.65c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15349409 (0.053):
paratantraṃ svatantre 'pi % tadabhāvādvicārataḥ // LiP_1,86.95 // / ekatvamapi nāstyeva $ dvaitaṃ tatra kutastvaho &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7243174 (0.053):
paratantraṃ svatantre 'pi tadabhāvādvicārataḥ // LiP_1,86.95 // / ekatvamapi nāstyeva dvaitaṃ tatra kutastvaho /
artho hyarthakaro vaśaḥ LiP_1,65.92b / ardhakrośaṃ śivakṣetraṃ LiP_1,77.33c
ardhakrośe tu sarve vai LiP_1,54.52a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15313522 (0.0):
tiṣṭhantyākrośamātre tu % dharāpṛṣṭhāditastataḥ // LiP_1,54.51 // / ardhakrośe tu sarve vai $ jīmūtā girivāsinaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7207296 (0.0):
tiṣṭhantyākrośamātre tu dharāpṛṣṭhāditastataḥ // LiP_1,54.51 // / ardhakrośe tu sarve vai jīmūtā girivāsinaḥ /
ardhanārivapuḥ sākṣāt LiP_1,54.65c / ardhanārīnaravapus LiP_1,70.326a
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7735156 (0.018):
ardhanārīnaravapuḥ ViP_1,7.10e / ardhamāsaṃ tu vaiśyasya ViP_3,13.19c
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27385597 (0.019):
ardhanārīnaravapuḥ NsP_5.5a / ardhākṛṣṭena bāṇena NsP_50.23c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15330733 (0.045):
eṣa devo mahādevaḥ % puruṣo 'rkasamadyutiḥ // LiP_1,70.325 // / ardhanārīnaravapus $ tejasā jvalanopamaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7224500 (0.045):
eṣa devo mahādevaḥ puruṣo 'rkasamadyutiḥ // LiP_1,70.325 // / ardhanārīnaravapus tejasā jvalanopamaḥ /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7048656 (0.050):
triśūlapāṇirīśānaḥ pradurāsīt trilocanaḥ // KūrmP_1,11.2 // / ardhanārīnaravapuḥ duṣprekṣyo 'tibhayaṅkaraḥ /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23933173 (0.053):
prādurāsīt prabhor aṅke % kumāro nīlalohitaḥ // NsP_5.4 // / ardhanārīnaravapuḥ $ pracaṇḍo 'tiśarīravān &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 16998162 (0.053):
prādurāsīt prabhor aṅke kumāro nīlalohitaḥ // NsP_5.4 // / ardhanārīnaravapuḥ pracaṇḍo 'tiśarīravān /
ardhanārīśarīrāya LiP_1,18.30a / ardhanārīśarīrāya LiP_1,33.16c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15290090 (0.028):
śikharāya namastubhyaṃ % nīlakaṇṭhāya vai namaḥ // LiP_1,18.29 // / ardhanārīśarīrāya $ avyaktāya namonamaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7184120 (0.028):
śikharāya namastubhyaṃ nīlakaṇṭhāya vai namaḥ // LiP_1,18.29 // / ardhanārīśarīrāya avyaktāya namonamaḥ /
ardhanārīśvaraṃ dṛṣṭvā LiP_1,5.28a / ardhanārīśvaraṃ devaṃ LiP_1,76.35c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15364275 (0.052):
so 'pi rudraṃ mahādevaṃ % brahmāpaśyata śaṅkaram // LiP_1,99.10 // / taṃ dṛṣṭvā saṃsthitaṃ devam $ ardhanārīśvaraṃ prabhum &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7258035 (0.052):
so 'pi rudraṃ mahādevaṃ brahmāpaśyata śaṅkaram // LiP_1,99.10 // / taṃ dṛṣṭvā saṃsthitaṃ devam ardhanārīśvaraṃ prabhum /
ardhanārīśvaraṃ prabhum LiP_1,99.11b / ardhanārīśvaro 'bhavat LiP_1,41.10b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15364275 (0.057):
so 'pi rudraṃ mahādevaṃ % brahmāpaśyata śaṅkaram // LiP_1,99.10 // / taṃ dṛṣṭvā saṃsthitaṃ devam $ ardhanārīśvaraṃ prabhum &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7258035 (0.057):
so 'pi rudraṃ mahādevaṃ brahmāpaśyata śaṅkaram // LiP_1,99.10 // / taṃ dṛṣṭvā saṃsthitaṃ devam ardhanārīśvaraṃ prabhum /
ardhanārīśvarobhavat LiP_1,99.8b / ardhanārīśvaro bhūtvā LiP_1,41.43a
ardhanārīśvaro vibhuḥ LiP_1,99.9d / ardhamātrātmane namaḥ LiP_1,72.131d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15335057 (0.033):
aṣṭadhātmasvarūpāya % ardhamātrātmane namaḥ // LiP_1,72.131 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7228822 (0.033):
aṣṭadhātmasvarūpāya ardhamātrātmane namaḥ // LiP_1,72.131 //
ardhamātrāparaṃ param LiP_1,41.22d / ardhamāsānna jīvati LiP_1,91.12d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15305697 (0.042):
tadomiti śivaṃ devam % ardhamātrāparaṃ param // LiP_1,41.22 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7199469 (0.042):
tadomiti śivaṃ devam ardhamātrāparaṃ param // LiP_1,41.22 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15353977 (0.050):
mṛtyurhyupāgatastasya % ardhamāsānna jīvati // LiP_1,91.12 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7247740 (0.050):
mṛtyurhyupāgatastasya ardhamāsānna jīvati // LiP_1,91.12 //
ardhamāsāṃś ca māsāṃś ca LiP_1,70.181a / ardhamuṇḍaś ca jajñire LiP_1,16.37b
ardhaṃ tanmātram api cec LiP_1,91.60c / ardhāvaśiṣṭe tasmiṃstu LiP_1,63.56a
ardhena nārī sā tasya LiP_1,70.268c / ardhena puruṣo 'bhavat LiP_1,70.268b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26731079 (0.010):
dvidhā kṛtvātmano deham $ ardhena puruṣo 'bhavat & / ardhena nārī tasyāṃ tu % so 'sṛjad dvividhāḥ prajāḥ // BrP_1.52 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11002411 (0.010):
dvidhā kṛtvātmano deham ardhena puruṣo 'bhavat / / ardhena nārī tasyāṃ tu so 'sṛjad dvividhāḥ prajāḥ // BrP_1.52 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4753444 (0.011):
dvidhā kṛtvātmano dehamardhena puruṣo 'bhavat //AP_17.016cd/ / ardhena nārī tasyāṃ sa brahmā vai cāsṛjat prajāḥ //AP_17.016ef/
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4331440 (0.011):
dvidhā kṛtvātmano deham ardhena puruṣo 'bhavat / / ardhena nārī tasyāṃ sa sasṛje vividhāḥ prajāḥ /
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18572504 (0.011):
dvidhā kṛtvātmano deham ardhena puruṣo 'bhavat / / ardhena nārī tasyāṃ sa virājam asṛjat prabhuḥ // Mn_1.32 //
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2518816 (0.011):
ardhena nārī tasyāṃ sa Mn_1.32c / ardhena puruṣo 'bhavat Mn_1.32b
Aryabhata: Aryabhatiya with the Commentary of Bhaskara I and (aryabhcu.htm.txt) 4182597 (0.011):
iti | athavā asau ekaḥ eva āsīt, tataḥ svayam ardhena puruṣaḥ abhavat / ardhena nārī iti | tataḥ sarvān prāṇinaḥ asṛjat iti | athavā asau bhagavān
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15329990 (0.026):
dvidhā kṛtvā svakaṃ deham $ ardhena puruṣo 'bhavat & / ardhena nārī sā tasya % śatarūpā vyajāyata // LiP_1,70.268 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7223757 (0.026):
dvidhā kṛtvā svakaṃ deham ardhena puruṣo 'bhavat / / ardhena nārī sā tasya śatarūpā vyajāyata // LiP_1,70.268 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7045989 (0.029):
dvidhākarot punardehamardhena puruṣo 'bhavat / / ardhena nārī puruṣo virājamasṛjat prabhuḥ // KūrmP_1,8.6 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13744685 (0.039):
ardhena kurute kāryam HV_9.96*195:9a / ardhena nārī tasyāṃ sa HV_1.37c / ardhena puruṣo 'bhavat HV_1.37b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16759776 (0.042):
ardhena nārī tasyāṃ tu BrP_1.52c / ardhena puruṣo 'bhavat BrP_1.52b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8970851 (0.044):
ardhena nārī tasyāṃ sa Mn_1.32c / ardhena puruṣo 'bhavat Mn_1.32b / ardhe bhukte tu yo vipras Par_12.41(40)a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16157044 (0.049):
ardhena kurute kāryam *HV_9.96*195:9a / ardhena nārī tasyāṃ sa HV_1.37c / ardhena puruṣo 'bhavat HV_1.37b
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25384305 (0.051):
svayamapyadbhuto nārī cārdhena puruṣo 'bhavat // ŚivP_7.1,17.2ab/ / yārdhena nārī sā tasmācchatarūpā vyajāyata // ŚivP_7.1,17.2cd/
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8475019 (0.064):
dvidhā kṛtvā svakaṃ dehamarddhena puruṣo 'bhavat // BndP_1,9.32 // / ardhena nārī sā tasya śatarūpā vyajāyata /
ardhenāṃśena sarvātmā LiP_1,41.44a / aryamā daśabhir yāti LiP_1,59.38a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15305969 (0.052):
tadaikādaśadhātmānaṃ % pravibhajya vyavasthitaḥ // LiP_1,41.43 // / ardhenāṃśena sarvātmā $ sasarjāsau śivāmumām &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7199741 (0.052):
tadaikādaśadhātmānaṃ pravibhajya vyavasthitaḥ // LiP_1,41.43 // / ardhenāṃśena sarvātmā sasarjāsau śivāmumām /
aryamā savitā raviḥ LiP_1,65.127b / arvāktu niṣadhasyātha LiP_1,49.12a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15309924 (0.057):
meroḥ paścimapūrveṇa % dve tu dīrghetare smṛte // LiP_1,49.11 // / arvāktu niṣadhasyātha $ vedyardhaṃ cottaraṃ smṛtam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7203698 (0.057):
meroḥ paścimapūrveṇa dve tu dīrghetare smṛte // LiP_1,49.11 // / arvāktu niṣadhasyātha vedyardhaṃ cottaraṃ smṛtam /
arvāk trivarṣātsnānena LiP_1,89.84c / arvāksrotaḥprakīrtitaḥ LiP_1,70.157d
arvāksrotāstu sādhakaḥ LiP_1,70.153b / arvāksroto 'nugrahaś ca LiP_1,5.6a
arvāg ekādaśāhāntaṃ LiP_1,89.81c / arvācīne tu tasyārdhe LiP_1,53.34c
arhamukhe pravṛttaś ca LiP_1,70.75c / arhaḥ pūruridaṃ rājyaṃ LiP_1,67.9c
arhāṇām ājñayā vibhoḥ LiP_1,44.46b / alakṣaṇamanirdeśyam LiP_1,8.103a
alakṣmīś ca svayaṃ tasya LiP_1,71.90c / aladaṃ jaladasyātha LiP_1,46.26a
alabdhvā sa piturdhīmān LiP_1,62.7a / alam atyantakopena LiP_1,64.108c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15317604 (0.056):
nyaveśayattaṃ viprendrā hy % aṅkaṃ rūpeṇa mānitā // LiP_1,62.6 // / alabdhvā sa piturdhīmān $ aṅkaṃ duḥkhitamānasaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7211376 (0.056):
nyaveśayattaṃ viprendrā hy aṅkaṃ rūpeṇa mānitā // LiP_1,62.6 // / alabdhvā sa piturdhīmān aṅkaṃ duḥkhitamānasaḥ /
alaṃkariṣṇus tvacalo LiP_1,98.103c / alaṃkṛtaṃ tvayā brahman LiP_1,92.160a
alaṃkṛtaṃ mayā brahma LiP_1,92.165c / alaṃkṛtā mahālakṣmyā LiP_1,44.41c
alaṃkṛto gajānanaḥ LiP_1,105.12b / alaṃkṛtya yathānyāyaṃ LiP_1,84.25a
alaṃkṛtya vitānādyaiś LiP_1,77.83a / alaṃkṛtya samantataḥ LiP_1,77.100b
alaṃ krodhena vai bhadra LiP_1,100.40c / alaṃgṛhamiti smṛtam LiP_1,92.160d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28982389 (0.062):
mahāniti tataḥ smṛtaḥ LiP_1,70.14d / mahānidhim anuttamam LiP_1,29.41b
alaṃ hi rākṣasair dagdhair LiP_1,64.111c / alātacakravadyānti LiP_1,57.7a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15315099 (0.063):
sarve dhruvanibaddhāś ca % bhramanto bhrāmayanti tam // LiP_1,57.6 // / alātacakravadyānti $ vātacakreritāni tu &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7208872 (0.063):
sarve dhruvanibaddhāś ca bhramanto bhrāmayanti tam // LiP_1,57.6 // / alātacakravadyānti vātacakreritāni tu /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7076260 (0.063):
bhrāmyamāṇā yathāyogaṃ bhramantyanudivākaram // KūrmP_1,41.26 // / alātacakravad yānti vātacakreritā dvijāḥ /
alābhe rājataṃ vāpi LiP_1,81.23c / aliṅgaṃ caiva liṅgaṃ ca LiP_1,3.7c
aliṅgaṃ śivalakṣaṇam LiP_1,3.3b / aliṅgaḥ śiva ityukto LiP_1,3.1c
aliṅgād abhavatsvayam LiP_1,3.4d / aliṅginaṃ nirguṇaṃ cetanaṃ ca LiP_1,88.39c
aliṅgine liṅgamayāya tubhyaṃ LiP_1,72.161c / aliṅgī bhagavān bījī LiP_1,3.8c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15335481 (0.045):
ādyantaśūnyāya ca saṃsthitāya $ tathā tvaśūnyāya ca liṅgine ca & / aliṅgine liṅgamayāya tubhyaṃ % liṅgāya vedādimayāya sākṣāt // LiP_1,72.161
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7229246 (0.045):
ādyantaśūnyāya ca saṃsthitāya tathā tvaśūnyāya ca liṅgine ca / / aliṅgine liṅgamayāya tubhyaṃ liṅgāya vedādimayāya sākṣāt // LiP_1,72.161
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28924829 (0.059):
ekākṣareṇa tadvācyam LiP_1,17.59c / ekākṣāya namastubhyam LiP_1,72.144a / ekākṣo bhagavānīśaḥ LiP_1,82.9c
aliṅgo liṅgamūlaṃ tu LiP_1,3.1a / alubdhaḥ saṃyamī proktaḥ LiP_1,10.25a
alubdhānāṃ sayogānāṃ LiP_1,10.3c / alobhastyāga eva ca LiP_1,89.24b
alolaś ca mahauṣadhiḥ LiP_1,65.132d / alpabhūtaṃ sukhaṃ svarge LiP_1,20.89a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15291630 (0.022):
jīvanaṃ maraṇaṃ caiva % saṃbhavaś ca punaḥ punaḥ // LiP_1,20.88 // / alpabhūtaṃ sukhaṃ svarge $ duḥkhāni narake tathā &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7185658 (0.022):
jīvanaṃ maraṇaṃ caiva saṃbhavaś ca punaḥ punaḥ // LiP_1,20.88 // / alpabhūtaṃ sukhaṃ svarge duḥkhāni narake tathā /
alpaśeṣāḥ prajāstadā LiP_1,40.71d / alpasattvaiḥ prajāpatiḥ LiP_1,79.1d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15305035 (0.056):
evaṃ kaṣṭamanuprāptā % alpaśeṣāḥ prajāstadā // LiP_1,40.71 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7198807 (0.056):
evaṃ kaṣṭamanuprāptā alpaśeṣāḥ prajāstadā // LiP_1,40.71 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15339822 (0.056):
kalpāyuṣair alpavīryair % alpasattvaiḥ prajāpatiḥ // LiP_1,79.1 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7233587 (0.056):
kalpāyuṣair alpavīryair alpasattvaiḥ prajāpatiḥ // LiP_1,79.1 //
alpasaukhyaṃ bahukleśaṃ LiP_1,20.88a / alpākṣaraṃ mahārthaṃ ca LiP_1,85.29a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15291618 (0.045):
nārapsyante ca karmāṇi % tāpatrayavivarjitāḥ // LiP_1,20.87 // / alpasaukhyaṃ bahukleśaṃ $ jarāśokasamanvitam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7185646 (0.045):
nārapsyante ca karmāṇi tāpatrayavivarjitāḥ // LiP_1,20.87 // / alpasaukhyaṃ bahukleśaṃ jarāśokasamanvitam /
alpodakā cālpaphalā LiP_1,40.31a / avakāśastato deva LiP_1,3.25a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15304483 (0.044):
maṇḍalāni bhaviṣyanti % deśeṣu nagareṣu ca // LiP_1,40.30 // / alpodakā cālpaphalā $ bhaviṣyati vasuṃdharā &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7198253 (0.044):
maṇḍalāni bhaviṣyanti deśeṣu nagareṣu ca // LiP_1,40.30 // / alpodakā cālpaphalā bhaviṣyati vasuṃdharā /
avakāśaṃ dadāti ca LiP_1,86.141b / avagāḍhāścobhayataḥ LiP_1,49.17c
avagāhya punastasmin LiP_1,25.20a / avagāhya bhavaṃ smaran LiP_1,25.19b
avagāhyāpi malino hy LiP_1,8.34a / avaguṇṭhya yathāvidhi LiP_1,27.10d
avacchedo hyanantastu LiP_1,72.15c / avajñādurmado dakṣo LiP_1,99.15c
avatārān pravakṣyāmi LiP_1,7.21c / avatāreṣu lakṣaṇam LiP_1,24.139b
avatīrṇaṃ jagadgurum LiP_1,69.55b / avatīrṇaḥ pitāmahaḥ LiP_1,3.28d
avatīrṇe parāśare LiP_1,64.50d / avatīrṇe sute nandin LiP_1,42.32a
avatīrṇo mamāvyayāt LiP_1,17.23b / avatīrṇo mahītale LiP_1,64.48b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16760153 (0.038):
avatīrṇo gṛhe mama BrP_193.81b / avatīrṇo mahītale BrP_207.5b / avatīrṇo mahīm aṃśo BrP_193.38c
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7735421 (0.051):
avatīrṇo mahītale ViP_5,34.5b / avatīrṇo mahīm aṃśo ViP_5,20.38c
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27385682 (0.055):
avatīrṇo jagatsvāmī NsP_48.124c / avatīrṇo mahītale NsP_46.3d
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16157548 (0.057):
avatīrṇo mahābhāga HV_App.I,20.984a / avatīrṇo mahītalam HV_43.76b / avatīrṇo 'rṇavākāraṃ HV_74.39c
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13744887 (0.057):
avatīrṇo bhavāyeha HV_68.27a / avatīrṇo mahītalam HV_43.76b / avatīrṇo 'rṇavākāraṃ HV_74.39c
avatīrṇo yathā hyaṇḍād LiP_1,64.53a / avatīrṇo 'si mādhava LiP_1,96.17d
avatīrṇo 'si līlayā LiP_1,95.26b / avatīrya giriṃ merum LiP_1,80.5e
avadhyatvam api śrutvā LiP_1,97.12a / avadhyatvamavāpya ca LiP_1,93.4d
avadhyatvaṃ ca sarveṣāṃ LiP_1,71.11c / avadhyatvaṃ mahātmanaḥ LiP_1,36.26b
avadhyaḥ sarvadā sarvaiḥ LiP_1,36.23a / avadhyā varalābhātte LiP_1,98.13a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15361667 (0.058):
saurai raudrais tathā bhīmaiḥ % kampanair jṛmbhaṇair dṛḍhaiḥ // / LiP_1,98.12 // / avadhyā varalābhātte $ sarve vārijalocana &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7255430 (0.058):
saurai raudrais tathā bhīmaiḥ kampanair jṛmbhaṇair dṛḍhaiḥ // LiP_1,98.12 / avadhyā varalābhātte sarve vārijalocana /
avadhyo bhava viprarṣe LiP_1,35.16a / avanād omiti smṛtaḥ LiP_1,70.98d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15301144 (0.031):
sampūjya pūjyaṃ brahmādyair % devadevaṃ nirañjanam // LiP_1,35.15 // / avadhyo bhava viprarṣe $ prasādāttryambakasya tu &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7194916 (0.031):
sampūjya pūjyaṃ brahmādyair devadevaṃ nirañjanam // LiP_1,35.15 // / avadhyo bhava viprarṣe prasādāttryambakasya tu /
avamāno 'mṛtaṃ tatra LiP_1,89.4c / avarṇo hyasvaraś caiva LiP_1,88.26c
avardhata samantataḥ LiP_1,17.65d / avaśaḥ patati kṣitau LiP_1,86.38d
avaśyatvācca īśvaraḥ LiP_1,70.102b / avaśyaṃ jāyate dvijāḥ LiP_1,71.70d
avaśyaṃ bhavitavyatām LiP_1,20.89d / avaśyaṃ bhāvinārthena LiP_1,39.42c
avasacca sadā tayā LiP_1,92.146b / avasthāmīdṛśīṃ gataḥ LiP_1,96.39b
avācyavācane caiva LiP_1,89.45c / avāpatus tadā tṛptiṃ LiP_1,71.133e
avāpa ditinandanaḥ LiP_1,101.14d / avāpa patimīśvaram LiP_1,101.1d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15365209 (0.058):
pitāmahājjagatsarvam % avāpa ditinandanaḥ // LiP_1,101.14 // / devendrapramukhāñjitvā $ devāndeveśvareśvaraḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7258970 (0.058):
pitāmahājjagatsarvam avāpa ditinandanaḥ // LiP_1,101.14 // / devendrapramukhāñjitvā devāndeveśvareśvaraḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15365047 (0.063):
kathaṃ vā devadeveśam % avāpa patimīśvaram // LiP_1,101.1 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7258808 (0.063):
kathaṃ vā devadeveśam avāpa patimīśvaram // LiP_1,101.1 //
avāpa mahatīṃ siddhim LiP_1,62.41a / avāpa śriyamuttamām LiP_1,68.31b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13745054 (0.037):
avātārayata prabhuḥ HV_10.66d / avāpa śriyam uttamām HV_26.10d / avāpya tapaso vīryaṃ HV_97.21a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16158131 (0.038):
avāpa yo brāhmaṇarājyam īḍyo HV_App.I,29F.573 / avāpa śriyam uttamām HV_26.10d / avāpya kāmān iha vītaśokaḥ HV_App.I,41.573
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16760417 (0.057):
avāpa vismayaṃ sarvo BrP_200.30c / avāpa śriyam uttamām BrP_15.10d / avāpa sā yauvanam āsasāda BrP_229.69d
avāpya puruṣottamam LiP_1,62.32b / avāpya saṃjñāṃ govindāt LiP_1,22.16c
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7047682 (0.061):
yaduktavānātmano 'sau putratve tava śaṅkaraḥ // KūrmP_1,10.17 // / avāpya saṃjñāṃ govindāt padmayoniḥ pitāmahaḥ /
avighnamarthito bhavān LiP_1,105.5b / avighnaṃ yajñadānādyaiḥ LiP_1,104.4a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15367450 (0.037):
tāmasāś ca tathā cānye % rājasāś ca tathā bhuvi // LiP_1,104.3 // / avighnaṃ yajñadānādyaiḥ $ samabhyarcya maheśvaram &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7261212 (0.037):
tāmasāś ca tathā cānye rājasāś ca tathā bhuvi // LiP_1,104.3 // / avighnaṃ yajñadānādyaiḥ samabhyarcya maheśvaram /
avighnāya divaukasām LiP_1,103.80b / avighnāya divaukasām LiP_1,104.5d
avijñātaṃ mahātmanaḥ LiP_1,20.18b / avijñāya janārdanam LiP_1,20.17d
avijñeyaḥ suśāradaḥ LiP_1,65.120b / avijñeyo graho viprā LiP_1,60.9c
avidyayā munergrastaḥ LiP_1,5.3a / avidyā pañcadhā hyeṣā LiP_1,5.2c
avidyā pañcaparvaiṣā LiP_1,70.141a / avidyāṃ vidyayā jitvā LiP_1,90.5c
avidyāṃ vidyayā hitvā LiP_1,86.112c / avibhāgaṃ tamomayam LiP_1,20.2d
avibhāge tamomaye LiP_1,70.7d / avimuktaphalodayaḥ LiP_1,103.74d
avimuktam ata ucyate LiP_1,92.143d / avimuktamiti smṛtam LiP_1,92.46b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28918187 (0.062):
avimuktaṃ tato 'bhavat LiP_1,92.104d / avimuktaṃ paraṃ kṣetraṃ LiP_1,91.75c / avimuktaṃ varānane LiP_1,92.102d
avimuktamidaṃ śubham LiP_1,92.48d / avimuktasya māhātmyaṃ LiP_1,92.3c
avimuktasya māhātmyaṃ LiP_1,103.73c / avimuktasya śaṅkaraḥ LiP_1,92.11b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15354971 (0.053):
haimavatyāḥ svayaṃ devaḥ % sanandī parameśvaraḥ // LiP_1,92.10 // / kṣetrasyāsya ca māhātmyam $ avimuktasya śaṅkaraḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7248733 (0.053):
haimavatyāḥ svayaṃ devaḥ sanandī parameśvaraḥ // LiP_1,92.10 // / kṣetrasyāsya ca māhātmyam avimuktasya śaṅkaraḥ /
avimuktasya śobhanam LiP_1,92.2b / avimuktasya sarvathā LiP_1,92.36b
avimuktaṃ kṣetravaraṃ LiP_1,92.133e / avimuktaṃ gṛhaṃ mama LiP_1,92.144d
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 528942 (0.057):
nāhaṃ veśma vimokṣyāmi $ avimuktaṃ hi me gṛham / HV_App.I,7.129 / / nāhaṃ tatra gamiṣyāmi $ gaccha devi gṛhaṃ prati // HV_App.I,7.130 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22014506 (0.057):
nāhaṃ veśma vimokṣyāmi avimuktaṃ hi me gṛham / HV_App.I,7.129 / / nāhaṃ tatra gamiṣyāmi gaccha devi gṛhaṃ prati // HV_App.I,7.130 //
avimuktaṃ tato 'bhavat LiP_1,92.104d / avimuktaṃ paraṃ kṣetraṃ LiP_1,91.75c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15356380 (0.033):
kadācinna mayā muktam % avimuktaṃ tato 'bhavat // LiP_1,92.104 // / avimukteśvaraṃ liṅgaṃ $ mama dṛṣṭveha mānavaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7250143 (0.033):
kadācinna mayā muktam avimuktaṃ tato 'bhavat // LiP_1,92.104 // / avimukteśvaraṃ liṅgaṃ mama dṛṣṭveha mānavaḥ /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2169895 (0.058):
kadācinna mayā muktam % avimuktaṃ tato 'bhavat // SkP_29.56 // / avimukteśvaraṃ liṅgaṃ $ mama dṛṣṭveha mānavaḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19179969 (0.058):
kadācinna mayā muktam avimuktaṃ tato 'bhavat // SkP_29.56 // / avimukteśvaraṃ liṅgaṃ mama dṛṣṭveha mānavaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28918153 (0.062):
avimuktaphalodayaḥ LiP_1,103.74d / avimuktam ata ucyate LiP_1,92.143d / avimuktamiti smṛtam LiP_1,92.46b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15356353 (0.064):
smṛtaṃ puṇyatamaṃ kṣetram % avimuktaṃ varānane // LiP_1,92.102 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7250116 (0.064):
smṛtaṃ puṇyatamaṃ kṣetram avimuktaṃ varānane // LiP_1,92.102 //
avimuktaṃ varānane LiP_1,92.102d / avimuktaṃ hi muktaye LiP_1,92.52b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15356353 (0.058):
smṛtaṃ puṇyatamaṃ kṣetram % avimuktaṃ varānane // LiP_1,92.102 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7250116 (0.058):
smṛtaṃ puṇyatamaṃ kṣetram avimuktaṃ varānane // LiP_1,92.102 //
avimuktādupāgamya LiP_1,53.12c / avimukte ca tapasā LiP_1,92.186c
avimukte tyajetprāṇān LiP_1,92.50c / avimukte mahākṣetre LiP_1,53.11c
avimukte mahālaye LiP_1,1.2d / avimukte yathā śubham LiP_1,92.169b
avimukte viśeṣataḥ LiP_1,77.38d / avimukteśvaraṃ gatvā LiP_1,91.73c
avimukteśvaraṃ dṛṣṭvā LiP_1,92.131c / avimukteśvaraṃ prāpya LiP_1,29.30a
avimukteśvaraṃ liṅgaṃ LiP_1,92.6c / avimukteśvaraṃ liṅgaṃ LiP_1,92.105a
avimukteśvaraṃ liṅgaṃ LiP_1,92.185c / avimukteśvare nityam LiP_1,92.146a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28992510 (0.050):
liṅgapratiṣṭhāpuṇyaṃ ca LiP_1,77.1a / liṅgapradhvaṃsakas tathā LiP_1,15.29d / liṅgamādyastu nirmukhaḥ LiP_1,65.157d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28992657 (0.064):
liṅgaṃ śaivamiti smṛtam LiP_1,3.1d / liṅgaṃ sākṣānmaheśvaraḥ LiP_1,19.15d / liṅgaṃ sthāpya yathānyāyaṃ LiP_1,98.21c
avimukte samāsīnā LiP_1,10.38c / avimukte sukhāsīnaṃ LiP_1,103.72a
aviyogakaraṃ puṇyaṃ LiP_1,81.5c / avirakto yato martyo LiP_1,8.26c
avirodhena dharmasya LiP_1,89.6c / aviśabdena pāpastu LiP_1,92.143a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15356842 (0.050):
parātparataraṃ devī % budhyasveti mayoditam // LiP_1,92.142 // / aviśabdena pāpastu $ vedoktaḥ kathyate dvijaiḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7250604 (0.050):
parātparataraṃ devī budhyasveti mayoditam // LiP_1,92.142 // / aviśabdena pāpastu vedoktaḥ kathyate dvijaiḥ /
aviśuddhakṣayādibhiḥ LiP_1,86.37d / aviśeṣavācakatvād LiP_1,70.37a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15327016 (0.0):
tasmiṃstasmiṃś ca tanmātraṃ % tena tanmātratā smṛtā // LiP_1,70.36 // / aviśeṣavācakatvād $ aviśeṣās tatas tu te &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7220783 (0.0):
tasmiṃstasmiṃś ca tanmātraṃ tena tanmātratā smṛtā // LiP_1,70.36 // / aviśeṣavācakatvād aviśeṣās tatas tu te /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17937945 (0.031):
tasmiṃstasmiṃstu tanmātraṃ tena tanmātratā smṛtā / / aviśeṣavācakatvādaviśeṣāstataśca te // MarkP_45.46 //
aviśeṣās tatas tu te LiP_1,70.37b / aviśeṣāstataḥ punaḥ LiP_1,70.37d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15327016 (0.035):
tasmiṃstasmiṃś ca tanmātraṃ % tena tanmātratā smṛtā // LiP_1,70.36 // / aviśeṣavācakatvād $ aviśeṣās tatas tu te &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7220783 (0.035):
tasmiṃstasmiṃś ca tanmātraṃ tena tanmātratā smṛtā // LiP_1,70.36 // / aviśeṣavācakatvād aviśeṣās tatas tu te /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17937946 (0.050):
aviśeṣavācakatvādaviśeṣāstataśca te // MarkP_45.46 //
avīcyantāni sarvāṇi LiP_1,53.45c / avṛddhirjagato bhūyo LiP_1,2.10c
avṛṣṭirmaraṇaṃ caiva LiP_1,39.66c / avedanīya āvedyaḥ LiP_1,65.140c
avehi paramaṃ bhāvam LiP_1,96.34c / avaikṣata pitāmahaḥ LiP_1,41.34d
avocaṃ śraddhayaiveti LiP_1,10.48c / avyaktamajamityevaṃ LiP_1,38.4c
avyaktalakṣaṇo vyakto LiP_1,98.134c / avyaktaliṅgairmunibhiḥ LiP_1,92.55a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15363323 (0.055):
trilokātmā trilokeśaḥ $ śuddhaḥ śuddhī rathākṣajaḥ & / avyaktalakṣaṇo vyakto % vyaktāvyakto viśāṃpatiḥ // LiP_1,98.134 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7257083 (0.055):
trilokātmā trilokeśaḥ śuddhaḥ śuddhī rathākṣajaḥ / / avyaktalakṣaṇo vyakto vyaktāvyakto viśāṃpatiḥ // LiP_1,98.134 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16939005 (0.061):
vyaktaḥ sa evam avyaktaḥ BrP_233.44c / vyaktāvyakta namo 'stu te BrP_40.38b
avyaktaṃ ceśvarāttasmād LiP_1,70.3a / avyaktaṃ prakṛtistamaḥ LiP_1,20.71d
avyaktaṃ madhyato vibhuḥ LiP_1,36.13b / avyaktaṃ liṅgamucyate LiP_1,3.1b
avyaktaṃ viśvasaṃbhavam LiP_1,17.35b / avyaktaṃ vyaktaliṅginaḥ LiP_1,33.8d
avyaktaṃ svaguṇaiḥ sārdhaṃ LiP_1,41.5c / avyaktaḥ samprakāśakaḥ LiP_1,70.85d
avyaktājjāyate teṣāṃ LiP_1,70.89a / avyaktādicaturdikṣu LiP_1,27.28c
avyaktādiviśeṣāntaṃ LiP_1,3.12a / avyaktādyaviśeṣānte LiP_1,10.28c
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13492937 (0.023):
avyaktādiviśeṣāntam__Vdha_002.045 / avyaktādyaḥ paraḥ prabhuḥ__Vdha_068.023
avyaktānugraheṇa ca LiP_1,70.52b / avyaktāya ca te namaḥ LiP_1,71.97d
avyaktāya namonamaḥ LiP_1,18.30b / avyaktāya viśokāya LiP_1,96.90a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28959213 (0.027):
namonamaḥ sarvavide śivāya LiP_1,72.158a / namo namaḥ suvarṇāya LiP_1,21.42c / namonamo namo bhūyaḥ LiP_1,96.94c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28922657 (0.033):
īśvarāya namo namaḥ LiP_1,18.26d / īśvarāya namonamaḥ LiP_1,95.51d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29005110 (0.034):
śrīkaṇṭhāya namonamaḥ LiP_1,32.3d / śrīkaṇṭhāya namonamaḥ LiP_1,95.45b
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1109585 (0.039):
sanātanāya pūrvāya__Vdha_067.*(100),005 / avyaktāya namo namaḥ__Vdha_067.*(100),006
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23752964 (0.041):
antarāya caikāya avyaktāya namo namaḥ // VamP_58.32 // / namo guhyāya gūḍhāya guṇāya guṇavartine /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29009768 (0.043):
sarvajñāya namo namaḥ LiP_1,18.24d / sarvajñāya namo namaḥ LiP_1,18.27d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28959196 (0.043):
namo nadīnāṃ prabhave LiP_1,21.10a / namo 'nantāya sūkṣmāya LiP_1,96.80a / namonamaḥ sarvavide śivāya LiP_1,72.158a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15290034 (0.045):
namo hiraṇyagarbhāya % ādidevāya te namaḥ // LiP_1,18.25 // / namo 'stvajāya pataye $ prajānāṃ vyūhahetave &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7184064 (0.045):
namo hiraṇyagarbhāya ādidevāya te namaḥ // LiP_1,18.25 // / namo 'stvajāya pataye prajānāṃ vyūhahetave /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15360436 (0.045):
namonamo namo bhūyaḥ % punarbhūyo namonamaḥ // LiP_1,96.94 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7254197 (0.045):
namonamo namo bhūyaḥ punarbhūyo namonamaḥ // LiP_1,96.94 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10823228 (0.046):
sarvajñāya namas tubhyaṃ sanāthāya namo namaḥ // RKS_69.48 // / avyaktāya namas tubhyaṃ śāśvatāya namo namaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28959367 (0.046):
namo 'stu nṛtyaśīlāya LiP_1,21.64a / namo 'stu paramātmane LiP_1,31.39d / namo 'stu lakṣmīpataye LiP_1,21.24c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15358840 (0.049):
śarvāya sarvarūpāya % puruṣāya namonamaḥ // LiP_1,95.38 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7252601 (0.049):
śarvāya sarvarūpāya puruṣāya namonamaḥ // LiP_1,95.38 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28958946 (0.049):
namastokāya tanave LiP_1,21.71c / namastrimūrtaye tubhyaṃ LiP_1,72.144c / namastriṃśatprakāśāya LiP_1,72.143a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28913970 (0.049):
aghorāya namastubhyaṃ LiP_1,72.142a / aghorāya namonamaḥ LiP_1,72.124b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28959068 (0.050):
namaḥ sarvagatāya ca LiP_1,21.29b / namaḥ sarvātmane tubhyaṃ LiP_1,71.100a / namaḥ sarvātmane tubhyaṃ LiP_1,104.7c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15360371 (0.052):
meghavāhāya devāya % pārvatīpataye namaḥ // LiP_1,96.89 // / avyaktāya viśokāya $ sthirāya sthiradhanvine &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7254132 (0.052):
meghavāhāya devāya pārvatīpataye namaḥ // LiP_1,96.89 // / avyaktāya viśokāya sthirāya sthiradhanvine /
avyaktāṃ sattvabahulāṃ LiP_1,70.203c / avyaktena samāvṛtam LiP_1,70.9b
avyaktenāvṛto mahān LiP_1,70.56d / avyayaṃ ca vyayaṃ cāpi LiP_1,70.252a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15327269 (0.050):
ākāśenāvṛto vāyuḥ $ khaṃ tu bhūtādināvṛtam & / bhūtādirmahatā cāpi % avyaktenāvṛto mahān // LiP_1,70.56 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7221036 (0.050):
ākāśenāvṛto vāyuḥ khaṃ tu bhūtādināvṛtam / / bhūtādirmahatā cāpi avyaktenāvṛto mahān // LiP_1,70.56 //
avyayaṃ cāpratiṣṭhaṃ ca LiP_1,86.55c / avyayaṃ jagatāṃ patim LiP_1,6.29b
avyayāya vyayāya ca LiP_1,31.38b / avyayāyāmarāya ca LiP_1,21.49b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15299865 (0.056):
anantabalavīryāya % bhūtānāṃ pataye namaḥ // LiP_1,31.37 // / saṃhartre ca piśaṅgāya $ avyayāya vyayāya ca &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7193637 (0.056):
anantabalavīryāya bhūtānāṃ pataye namaḥ // LiP_1,31.37 // / saṃhartre ca piśaṅgāya avyayāya vyayāya ca /
avyākṛtamidaṃ tvāsīn LiP_1,59.7a / avyāptaṃ yadamedhyena LiP_1,89.67c
avraṇatvaṃ śarīrasya LiP_1,9.35a / aśaktaścenmuniśreṣṭhāḥ LiP_1,77.30c
aśaktyā ca vyavasthitaḥ LiP_1,70.163b / aśanir bhāsakaś caiva LiP_1,103.31a
aśiraskaṃ tathā paśyen LiP_1,91.11c / aśītimaṇḍalaśataṃ LiP_1,55.14a
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14832251 (0.053):
aśītimaṇḍalaśataṃ MatsP_125.57a / aśītirhimavāñchaila MatsP_113.25a
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7735899 (0.062):
aśītimaṇḍalaśataṃ ViP_2,10.1a / aśītiyojanāyāmāv ViP_2,2.41c
aśītirdevapuryastu LiP_1,50.8c / aśītiś ca sahasrāṇi LiP_1,4.28a
aśucirnātra saṃśayaḥ LiP_1,89.53d / aśucisthānasaṃsthitam LiP_1,89.51b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15352571 (0.038):
vastraśaucavihīnātmā hy % aśucirnātra saṃśayaḥ // LiP_1,89.53 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7246336 (0.038):
vastraśaucavihīnātmā hy aśucirnātra saṃśayaḥ // LiP_1,89.53 //
aśuddhaṃ saṃspṛśedyadi LiP_1,85.152d / aśubhāya bhaviṣyati LiP_1,54.41b
aśubhe durjanākrānte LiP_1,8.80c / aśūnyamamarairnityaṃ LiP_1,51.16a
aśṛtānnaṃ tathaiva ca LiP_1,90.20d / aśeṣārthaprasādhakam LiP_1,85.31b
aśokapunnāgaśataiḥ supuṣpitair LiP_1,92.13c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15355009 (0.031):
tamālagulmairnicitaṃ sugandhibhir $ nikāmapuṣpairvakulaiś ca sarvataḥ & / aśokapunnāgaśataiḥ supuṣpitair % dvirephamālākulapuṣpasaṃcayaiḥ //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7248771 (0.031):
tamālagulmairnicitaṃ sugandhibhir nikāmapuṣpairvakulaiś ca sarvataḥ / / aśokapunnāgaśataiḥ supuṣpitair dvirephamālākulapuṣpasaṃcayaiḥ //
aśokamamṛtaṃ dhruvam LiP_1,86.86d / aśaucaṃ cānupūrvyeṇa LiP_1,89.93a
aśnīyād anvahaṃ śuciḥ LiP_1,85.197d / aśmakasyottarāyāṃ tu LiP_1,66.28c
aśmakaṃ janayāmāsa LiP_1,66.28a / aśmakuṭṭās tathā pare LiP_1,31.25b
aśraddhayā tyajetsarvaṃ LiP_1,9.53c / aśraddhādarśanaṃ bhrāntir LiP_1,9.2a
aśraddhābhāvarahitā LiP_1,9.6c / aśrīkaraṃ manuṣyāṇām LiP_1,85.152c
aśvagrīvaḥ subāhuś ca LiP_1,69.30c / aśvatthavṛkṣamāśritya LiP_1,85.189c
aśvatthāśanajīvanāḥ LiP_1,52.18b / aśvamedhaphalaṃ prāpya LiP_1,77.55a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15323193 (0.018):
tasmāllabdhvā stavaṃ śaṃbhor % nṛpastrailokyaviśrutaḥ // LiP_1,65.170 // / aśvamedhasahasrasya $ phalaṃ prāpya mahāyaśāḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7216959 (0.018):
tasmāllabdhvā stavaṃ śaṃbhor nṛpastrailokyaviśrutaḥ // LiP_1,65.170 // / aśvamedhasahasrasya phalaṃ prāpya mahāyaśāḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29017541 (0.033):
so 'vidyāṃ saṃtyajedbudhaḥ LiP_1,86.112b / so 'śvamedhaphalaṃ labhet LiP_1,83.6d / so 'śvamedhaphalaṃ labhet LiP_1,83.30d
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1614007 (0.044):
so 'śvamedhaphalaṃ prāpya SkP_21.56c / so 'śvamedhaphalaṃ prāpya SkP_22.19c
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16158876 (0.051):
aśvamedhaphalaṃ labhet HV_App.I,4.111b / aśvamedhaphalaṃ hy etad HV_App.I,4.116a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 24987310 (0.051):
aśvamedhaphalaṃ labhet HV_App.I,4.111b / aśvamedhaphalaṃ hy etad HV_App.I,4.116a / aśvamedhasahasreṇa HV_App.I,40.173**52:3a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8971721 (0.057):
aśvamedhaphalaṃ labhet Ang_1.141b / aśvamedhasahasraṃ ca Nar_1.192a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15323271 (0.060):
aśvamedhasahasrasya % phalaṃ prāpya prayatnataḥ // LiP_1,66.1 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7217037 (0.060):
aśvamedhasahasrasya phalaṃ prāpya prayatnataḥ // LiP_1,66.1 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7215296 (0.063):
aśvamedhasahasrasya phalaṃ prāpya tadājñayā // LiP_1,65.46 //
aśvamedhasahasrasya LiP_1,65.46c / aśvamedhasahasrasya LiP_1,65.171a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15323193 (0.014):
tasmāllabdhvā stavaṃ śaṃbhor % nṛpastrailokyaviśrutaḥ // LiP_1,65.170 // / aśvamedhasahasrasya $ phalaṃ prāpya mahāyaśāḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7216959 (0.014):
tasmāllabdhvā stavaṃ śaṃbhor nṛpastrailokyaviśrutaḥ // LiP_1,65.170 // / aśvamedhasahasrasya phalaṃ prāpya mahāyaśāḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16761159 (0.031):
aśvamedhaśatādhikam BrP_141.22f / aśvamedhasahasrasya BrP_40.106a / aśvamedhasahasrasya BrP_43.70c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15323271 (0.044):
aśvamedhasahasrasya % phalaṃ prāpya prayatnataḥ // LiP_1,66.1 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7217037 (0.044):
aśvamedhasahasrasya phalaṃ prāpya prayatnataḥ // LiP_1,66.1 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29017540 (0.061):
so 'vidyāṃ saṃtyajedbudhaḥ LiP_1,86.112b / so 'śvamedhaphalaṃ labhet LiP_1,83.6d / so 'śvamedhaphalaṃ labhet LiP_1,83.30d
aśvamedhasahasrasya LiP_1,65.172c / aśvamedhasahasrasya LiP_1,66.1c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16761159 (0.031):
aśvamedhaśatādhikam BrP_141.22f / aśvamedhasahasrasya BrP_40.106a / aśvamedhasahasrasya BrP_43.70c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15364076 (0.056):
pratināmni hiraṇyasya % tat tasya phalam āpnuyāt // LiP_1,98.190 // / aśvamedhasahasreṇa $ phalaṃ bhavati tasya vai &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7257836 (0.056):
pratināmni hiraṇyasya tat tasya phalam āpnuyāt // LiP_1,98.190 // / aśvamedhasahasreṇa phalaṃ bhavati tasya vai /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16158876 (0.062):
aśvamedhaphalaṃ hy etad HV_App.I,4.116a / aśvamedhasahasreṇa **HV_App.I,40.173**52:3a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 24987310 (0.062):
aśvamedhaphalaṃ hy etad HV_App.I,4.116a / aśvamedhasahasreṇa HV_App.I,40.173**52:3a
aśvamedhasahasreṇa LiP_1,98.191a / aśvamedhaṃ sa putrārtham LiP_1,69.35c
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16158879 (0.052):
aśvamedhaphalaṃ hy etad HV_App.I,4.116a / aśvamedhasahasreṇa **HV_App.I,40.173**52:3a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16761159 (0.054):
aśvamedhaśatādhikam BrP_141.22f / aśvamedhasahasrasya BrP_40.106a / aśvamedhasahasrasya BrP_43.70c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15364076 (0.056):
pratināmni hiraṇyasya % tat tasya phalam āpnuyāt // LiP_1,98.190 // / aśvamedhasahasreṇa $ phalaṃ bhavati tasya vai &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7257836 (0.056):
pratināmni hiraṇyasya tat tasya phalam āpnuyāt // LiP_1,98.190 // / aśvamedhasahasreṇa phalaṃ bhavati tasya vai /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 24987310 (0.062):
aśvamedhaphalaṃ hy etad HV_App.I,4.116a / aśvamedhasahasreṇa HV_App.I,40.173**52:3a
aśvamedhāyutaṃ kṛtvā LiP_1,21.90c / aśvamedhāyutādhikam LiP_1,81.6d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29020404 (0.055):
hayagrīveṇa dhīmatā LiP_1,45.20d / hayamedhāyutaṃ kṛtvā LiP_1,76.17c / hayaśīrṣā payodhātā LiP_1,21.80a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15341232 (0.058):
sarvadānottamaṃ puṇyam % aśvamedhāyutādhikam // LiP_1,81.6 // / sarvamaṅgaladaṃ puṇyaṃ $ sarvaśatruvināśanam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7234998 (0.058):
sarvadānottamaṃ puṇyam aśvamedhāyutādhikam // LiP_1,81.6 // / sarvamaṅgaladaṃ puṇyaṃ sarvaśatruvināśanam /
aśvamedhe tu dharmātmā LiP_1,68.31c / aśvamedhena rājānaṃ LiP_1,66.76c
aśvarūpeṇa bhāskaraḥ LiP_1,65.13d / aśvaṃ yānamathāpi vā LiP_1,108.17b
aśvinī bharaṇī caiva LiP_1,82.77c / aśvinau dvādaśādityā LiP_1,102.19c
aśvinau pārthivaṃ sadā LiP_1,74.3d / aśvo 'śvataragardabhau LiP_1,70.241b
aṣṭakāśaṃ suśobhanam LiP_1,72.125b / aṣṭakṣetranivāsinaḥ LiP_1,47.18b
aṣṭakṣetrāṣṭarūpāya LiP_1,72.128c / aṣṭakṣetrāṣṭarūpāya LiP_1,72.133c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15335020 (0.019):
madhye gaganarūpāya $ gaganasthāya te namaḥ & / aṣṭakṣetrāṣṭarūpāya % aṣṭatattvāya te namaḥ // LiP_1,72.128 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7228785 (0.019):
madhye gaganarūpāya gaganasthāya te namaḥ / / aṣṭakṣetrāṣṭarūpāya aṣṭatattvāya te namaḥ // LiP_1,72.128 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15335081 (0.025):
saptalokāya pātāla $ narakeśāya vai namaḥ & / aṣṭakṣetrāṣṭarūpāya % parātparatarāya ca // LiP_1,72.133 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7228846 (0.025):
saptalokāya pātāla narakeśāya vai namaḥ / / aṣṭakṣetrāṣṭarūpāya parātparatarāya ca // LiP_1,72.133 //
aṣṭatattvāya te namaḥ LiP_1,72.128d / aṣṭadroṇaghṛtenaiva LiP_1,15.25c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15335021 (0.0):
aṣṭakṣetrāṣṭarūpāya % aṣṭatattvāya te namaḥ // LiP_1,72.128 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7228786 (0.0):
aṣṭakṣetrāṣṭarūpāya aṣṭatattvāya te namaḥ // LiP_1,72.128 //
aṣṭadroṇairathāpi vā LiP_1,92.176b / aṣṭadroṇairathāpi vā LiP_1,92.176d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15357258 (0.033):
anyānyapi ca puṣpāṇi % bilvapatraṃ na saṃtyajet // LiP_1,92.175 // / caturdroṇair mahādevam $ aṣṭadroṇairathāpi vā &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7251019 (0.033):
anyānyapi ca puṣpāṇi bilvapatraṃ na saṃtyajet // LiP_1,92.175 // / caturdroṇair mahādevam aṣṭadroṇairathāpi vā /
aṣṭadhā ca dvijottamāḥ LiP_1,88.3d / aṣṭadhā cāṣṭadhā caiva LiP_1,88.79c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15350663 (0.045):
ṣaḍviṃśacchaktisaṃyuktam % aṣṭadhā ca dvijottamāḥ // LiP_1,88.3 // / tataḥ ṣoḍaśadhā caiva $ punardvādaśadhā dvijāḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7244428 (0.045):
ṣaḍviṃśacchaktisaṃyuktam aṣṭadhā ca dvijottamāḥ // LiP_1,88.3 // / tataḥ ṣoḍaśadhā caiva punardvādaśadhā dvijāḥ /
aṣṭadhā tu vyavasthitāḥ LiP_1,70.156b / aṣṭadhātmasvarūpāya LiP_1,72.131c
aṣṭadhā parameṣṭhinaḥ LiP_1,74.15b / aṣṭapatraṃ yathāvidhi LiP_1,81.10d
aṣṭabāhurmahāvakṣā LiP_1,20.4c / aṣṭabhiś ca hayairyuktaḥ LiP_1,57.1a
aṣṭamaṃ navamaṃ caiva LiP_1,80.22a / aṣṭamūrtimajaṃ prabhum LiP_1,88.5b
aṣṭamūrtiritīśvaram LiP_1,41.36d / aṣṭamūrtirviśvamūrtis LiP_1,98.32a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29011917 (0.062):
sarveśastveka eva saḥ LiP_1,86.88b / sarveśaṃ sarvagaṃ prabhum LiP_1,16.6b
aṣṭamūrtestu sāyujyaṃ LiP_1,41.34a / aṣṭamūrteḥ prasādena LiP_1,41.37a
aṣṭamo 'nugrahaḥ sargaḥ LiP_1,70.166c / aṣṭamo 'nugrahaḥ smṛtaḥ LiP_1,5.8b
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23932930 (0.043):
tato 'rvāksrotasāṃ sargaḥ $ saptamo mānuṣaḥ smṛtaḥ & / aṣṭamo 'nugrahaḥ sargaḥ % sāttviko ya udāhṛtaḥ // NsP_3.26 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 16997919 (0.043):
tato 'rvāksrotasāṃ sargaḥ saptamo mānuṣaḥ smṛtaḥ / / aṣṭamo 'nugrahaḥ sargaḥ sāttviko ya udāhṛtaḥ // NsP_3.26 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15328560 (0.050):
ityeṣa taijasaḥ sargo hy % arvāksrotaḥprakīrtitaḥ // LiP_1,70.157 // / pañcamo 'nugrahaḥ sargaś $ caturdhā tu vyavasthitaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7222327 (0.050):
ityeṣa taijasaḥ sargo hy arvāksrotaḥprakīrtitaḥ // LiP_1,70.157 // / pañcamo 'nugrahaḥ sargaś caturdhā tu vyavasthitaḥ /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25381536 (0.055):
tato 'rvāk srotasāṃ sargaḥ saptamaḥ sa tu mānuṣaḥ // ŚivP_7.1,12.17ab/ / aṣṭamo 'nugrahaḥ sargaḥ kaumāro navamaḥ smṛtaḥ // ŚivP_7.1,12.17cd/
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15328663 (0.061):
tato 'rvāksrotasāṃ sargaḥ $ saptamaḥ sa tu mānuṣaḥ & / aṣṭamo 'nugrahaḥ sargaḥ % sāttvikastāmasaś ca saḥ // LiP_1,70.166 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7222430 (0.061):
tato 'rvāksrotasāṃ sargaḥ saptamaḥ sa tu mānuṣaḥ / / aṣṭamo 'nugrahaḥ sargaḥ sāttvikastāmasaś ca saḥ // LiP_1,70.166 //
aṣṭamyāṃ ca caturdaśyām LiP_1,84.21a / aṣṭamyāṃ ca caturdaśyāṃ LiP_1,83.3c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28935888 (0.010):
caturdaśyaṣṭamīṣu ca LiP_1,96.124d / caturdaśyāmathāṣṭamyām LiP_1,83.24c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1593332 (0.028):
caturdaśyāmathāṣṭamyāṃ SkP_28.60c / caturdaśyāṃ tathāṣṭamyām SkP_28.4a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16801583 (0.039):
caturdaśyaṣṭamīṣu ca BrP_124.134d / caturdaśyāṃ tathāṣṭamyāṃ BrP_221.42a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1202625 (0.060):
caturdaśyāmathāṣṭamyāṃ MrgT_3.15c / caturdaśyāṣṭamīṣu ca KubjT_10.113b
aṣṭamyāṃ ca caturdaśyāṃ LiP_1,84.6c / aṣṭamyāṃ sarvasampannaṃ LiP_1,89.114c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28935888 (0.010):
caturdaśyaṣṭamīṣu ca LiP_1,96.124d / caturdaśyāmathāṣṭamyām LiP_1,83.24c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1593332 (0.028):
caturdaśyāmathāṣṭamyāṃ SkP_28.60c / caturdaśyāṃ tathāṣṭamyām SkP_28.4a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16801583 (0.039):
caturdaśyaṣṭamīṣu ca BrP_124.134d / caturdaśyāṃ tathāṣṭamyāṃ BrP_221.42a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1202625 (0.060):
caturdaśyāmathāṣṭamyāṃ MrgT_3.15c / caturdaśyāṣṭamīṣu ca KubjT_10.113b
aṣṭaraśmigṛhaṃ cāpi LiP_1,61.25a / aṣṭaviṃśatireva ca LiP_1,6.27d
aṣṭaśaktisamāyuktam LiP_1,88.5a / aṣṭaṣaṣṭirdvijottamāḥ LiP_1,50.3b
aṣṭaṣaṣṭiśatān surān LiP_1,98.19d / aṣṭaṣaṣṭisamākhyāni LiP_1,92.138c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15361754 (0.012):
sarvāndhundhumukhāndaityān % aṣṭaṣaṣṭiśatān surān // LiP_1,98.19 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7255517 (0.012):
sarvāndhundhumukhāndaityān aṣṭaṣaṣṭiśatān surān // LiP_1,98.19 //
aṣṭasvetāsu sṛṣṭāsu LiP_1,70.236a / aṣṭahastaḥ sumaṅgalaḥ LiP_1,54.65b
aṣṭākṣarasthito lokaḥ LiP_1,23.32a / aṣṭāṅgapraṇipātena LiP_1,89.34a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15293655 (0.040):
janastapaś ca satyaṃ ca % viṣṇulokastataḥ param // LiP_1,23.31 // / aṣṭākṣarasthito lokaḥ $ sthāne sthāne tadakṣaram &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7187682 (0.040):
janastapaś ca satyaṃ ca viṣṇulokastataḥ param // LiP_1,23.31 // / aṣṭākṣarasthito lokaḥ sthāne sthāne tadakṣaram /
aṣṭāṅgamarghyaṃ rudrāya LiP_1,64.78c / aṣṭādaśapurāṇānāṃ LiP_1,26.27a
aṣṭādaśa muhūrtaṃ tu LiP_1,54.24c / aṣṭānāṃ lokapālānāṃ LiP_1,35.5a
aṣṭābdād ekarātreṇa LiP_1,89.85a / aṣṭābhiśceṣṭadaṃ param LiP_1,77.71d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15338998 (0.020):
pañcabhiśca tathā ṣaḍbhir % aṣṭābhiśceṣṭadaṃ param // LiP_1,77.71 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7232763 (0.020):
pañcabhiśca tathā ṣaḍbhir aṣṭābhiśceṣṭadaṃ param // LiP_1,77.71 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15352991 (0.031):
arvāk trivarṣātsnānena % bāndhavānāṃ pituḥ sadā // LiP_1,89.84 // / aṣṭābdād ekarātreṇa $ śuddhiḥ syād bāndhavasya tu &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7246754 (0.031):
arvāk trivarṣātsnānena bāndhavānāṃ pituḥ sadā // LiP_1,89.84 // / aṣṭābdād ekarātreṇa śuddhiḥ syād bāndhavasya tu /
aṣṭāvakrasya śāpena LiP_1,69.87a / aṣṭāvāhurmanīṣiṇaḥ LiP_1,49.25b
aṣṭāviṃśajjapitvānnam LiP_1,85.197c / aṣṭāviṃśatikoṭayaḥ LiP_1,4.37d
aṣṭāviṃśatibhir vṛtam LiP_1,80.26b / aṣṭāviṃśatirudrāṇāṃ LiP_1,76.9c
aṣṭāviṃśatireva tu LiP_1,53.44d / aṣṭāviṃśad yugakramāt LiP_1,24.139d
aṣṭāviṃśe punaḥ prāpte LiP_1,24.124c / aṣṭāśvaścātha bhaumasya LiP_1,57.3a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15315047 (0.047):
śukrasya kṣmāmayairyukto % daityācāryasya dhīmataḥ // LiP_1,57.2 // / aṣṭāśvaścātha bhaumasya $ ratho haimaḥ suśobhanaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7208820 (0.047):
śukrasya kṣmāmayairyukto daityācāryasya dhīmataḥ // LiP_1,57.2 // / aṣṭāśvaścātha bhaumasya ratho haimaḥ suśobhanaḥ /
aṣṭāsraṃ piṇḍikāśraye LiP_1,31.8b / aṣṭottaraśatena vā LiP_1,81.28d
aṣṭottaraśatenaiva LiP_1,85.214c / aṣṭottarasahasrakam LiP_1,85.98b / aṣṭottarasahasraṃ tu LiP_1,65.53c
aṣṭottarasahasreṇa LiP_1,85.200a / aṣṭau koṭiśatāni tu LiP_1,4.41b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15281816 (0.058):
koṭīnāṃ dve sahasre tu $ aṣṭau koṭiśatāni tu &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7175849 (0.058):
koṭīnāṃ dve sahasre tu aṣṭau koṭiśatāni tu /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16159392 (0.060):
aṣṭau varṣasahasrāṇi HV_App.I,41.1549a / aṣṭau śatasahasrāṇi HV_91.52a / aṣṭau śatasahasrāṇi HV_92.12c
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13745529 (0.060):
aṣṭau rathasahasrāṇi HV_93.26a / aṣṭau śatasahasrāṇi HV_91.52a / aṣṭau śatasahasrāṇi HV_92.12c
aṣṭau purāṇyudīrṇāni LiP_1,50.2a / aṣṭau prakṛtayaḥ sthitāḥ LiP_1,70.59d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15310641 (0.050):
tasya prācyāṃ kumudādri % kūṭo 'sau bahuvistaraḥ // LiP_1,50.1 // / aṣṭau purāṇyudīrṇāni $ dānavānāṃ dvijottamāḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7204413 (0.050):
tasya prācyāṃ kumudādri kūṭo 'sau bahuvistaraḥ // LiP_1,50.1 // / aṣṭau purāṇyudīrṇāni dānavānāṃ dvijottamāḥ /
asakṛttvagninā dagdhaṃ LiP_1,34.2c / asakto bhayato yastu LiP_1,10.24c
asaṅgaistu hayairyukto LiP_1,55.5a / asatāṃ bhāvanārthāya LiP_1,75.20c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15313822 (0.044):
dviguṇo 'pi rathopasthād % īṣādaṇḍaḥ pramāṇataḥ // LiP_1,55.4 // / asaṅgaistu hayairyukto $ yataścakraṃ tataḥ sthitaiḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7207596 (0.044):
dviguṇo 'pi rathopasthād īṣādaṇḍaḥ pramāṇataḥ // LiP_1,55.4 // / asaṅgaistu hayairyukto yataścakraṃ tataḥ sthitaiḥ /
asatī nātra saṃśayaḥ LiP_1,64.36b / asatyaṃ na vadet kiṃcin LiP_1,85.136c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15346960 (0.035):
asatyaṃ na vadet kiṃcin % na satyaṃ ca parityajet // LiP_1,85.136 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7240725 (0.035):
asatyaṃ na vadet kiṃcin na satyaṃ ca parityajet // LiP_1,85.136 //
asatyaṃ pātakaṃ ca yat LiP_1,26.37b / asatyaṃ brahmadūṣaṇam LiP_1,85.137b
asadvādo na kartavyo LiP_1,90.11a / asadvādo vivādaś ca LiP_1,96.37c
asannikṛṣṭe tvarthe 'pi LiP_1,86.12a / asapatnaḥ prasādaś ca LiP_1,65.111a
asamakṣaṃ samakṣaṃ vā LiP_1,85.180a / asamañjasya tanayaḥ LiP_1,66.19a
asamarthaṃ niveditum LiP_1,41.63b / asavarṇastu karhicit LiP_1,88.26d
asahantī purā bhānos LiP_1,65.11c / asaṃkareṇa vijñeyas LiP_1,57.36c
asaṃkṣīṇaḥ sudāruṇaḥ LiP_1,86.10d / asaṃkhyātā dvijottamāḥ LiP_1,52.1d
asaṃkhyātāni divyāni LiP_1,49.57c / asaṃkhyātā mayāpyatra LiP_1,49.69c
asaṃkhyātā mahātmānas LiP_1,44.3e / asaṃkhyātā mahābalāḥ LiP_1,103.31d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15366772 (0.056):
ete cānye ca gaṇapā % asaṃkhyātā mahābalāḥ // LiP_1,103.31 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7260532 (0.056):
ete cānye ca gaṇapā asaṃkhyātā mahābalāḥ // LiP_1,103.31 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15281986 (0.063):
asaṃkhyātāś ca kalpākhyā hy % asaṃkhyātāḥ pitāmahāḥ // LiP_1,4.54 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7176019 (0.063):
asaṃkhyātāś ca kalpākhyā hy asaṃkhyātāḥ pitāmahāḥ // LiP_1,4.54 //
asaṃkhyātāś ca kalpākhyā hy LiP_1,4.54c / asaṃkhyātāś ca jajñire LiP_1,100.26b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15281986 (0.032):
asaṃkhyātāś ca saṃkṣepāt $ pradhānād anvadhiṣṭhitāt & / asaṃkhyātāś ca kalpākhyā hy % asaṃkhyātāḥ pitāmahāḥ // LiP_1,4.54 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7176019 (0.032):
asaṃkhyātāś ca saṃkṣepāt pradhānād anvadhiṣṭhitāt / / asaṃkhyātāś ca kalpākhyā hy asaṃkhyātāḥ pitāmahāḥ // LiP_1,4.54 //
asaṃkhyātāś ca saṃkṣepāt LiP_1,4.54a / asaṃkhyātā hi kalpeṣu LiP_1,7.20a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15281986 (0.056):
asaṃkhyātāś ca kalpākhyā hy % asaṃkhyātāḥ pitāmahāḥ // LiP_1,4.54 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7176019 (0.056):
asaṃkhyātāś ca kalpākhyā hy asaṃkhyātāḥ pitāmahāḥ // LiP_1,4.54 //
asaṃkhyātāḥ pitāmahāḥ LiP_1,4.54d / asaṃkhyeyaguṇaṃ śuddhaṃ LiP_1,9.51c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15281986 (0.056):
asaṃkhyātāś ca kalpākhyā hy % asaṃkhyātāḥ pitāmahāḥ // LiP_1,4.54 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7176019 (0.056):
asaṃkhyātāś ca kalpākhyā hy asaṃkhyātāḥ pitāmahāḥ // LiP_1,4.54 //
asaṃkhyeyo 'prameyātmā LiP_1,98.151c / asaṃgais tair manojavaiḥ LiP_1,56.2d
asaṃgo yuyudhānasya LiP_1,69.17a / asaṃcayād dvijānāṃ ca LiP_1,89.79a
asaṃvṛtaṃ tadātmaikaṃ LiP_1,86.58c / asaṃsṛṣṭo 'tithiḥ śakraḥ LiP_1,98.104c
asaṃhatānāṃ dravyāṇāṃ LiP_1,89.63c / asādṛśyamidaṃ vyaktaṃ LiP_1,9.49a
asādhaka iti smṛtvā LiP_1,5.3c / asitasyaikaparṇāyāṃ LiP_1,63.53c
asitaḥ sarvarūpakaḥ LiP_1,4.48d / asipatravanaṃ caiva LiP_1,88.59a
asurā caiva kṛttikā LiP_1,86.81b / asurā jajñire sutāḥ LiP_1,70.200b
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7045558 (0.064):
tato 'sya jaghanāt pūrvamasurā jajñire sutāḥ // KūrmP_1,7.39 // / utsasarjāsurān sṛṣṭvā tāṃ tanuṃ puruṣottamaḥ /
asurā durmadāḥ pāpā LiP_1,71.49a / asurā yātudhānāś ca LiP_1,104.3a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15331670 (0.049):
hantavyāḥ sarvayatnena % kathaṃ vadhyāḥ surottamāḥ // LiP_1,71.48 // / asurā durmadāḥ pāpā $ api devairmahābalaiḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7225435 (0.049):
hantavyāḥ sarvayatnena kathaṃ vadhyāḥ surottamāḥ // LiP_1,71.48 // / asurā durmadāḥ pāpā api devairmahābalaiḥ /
asuro devakaṇṭakaḥ LiP_1,92.95b / asuhṛtsarvabhūtānāṃ LiP_1,65.136a
asuḥ prāṇaḥ smṛto viprās LiP_1,70.200c / asūta menā mainākaṃ LiP_1,6.7a
asūta rohiṇī rāmaṃ LiP_1,69.45a / asūta sā ditirviṣṇuṃ LiP_1,64.47a
asṛjacca mahātejāḥ LiP_1,71.73a / asṛṣṭvaiva prajāsargaṃ LiP_1,70.177a
asau mūḍho bahiḥ sarvaṃ LiP_1,75.21c / asau rājābhavanmaṇiḥ LiP_1,69.14b
astameti punaḥ sūryo LiP_1,54.7c / astaṃ gate tathā cārke LiP_1,77.56c
% Mahabharata: Striparvan (mbh_11_u.htm.txt) 14719493 (0.062):
11,023.016c narasūryo 'stam abhyeti sūryo 'stam iva keśava
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10367548 (0.064):
12,218.031c tathā madhyaṃdine sūryo astam eti yadā tadā / 12,218.031e punar devāsuraṃ yuddhaṃ bhāvi jetāsmi vas tadā
astaṃ yāti punaḥ sūryo LiP_1,59.19a / astaṃ yāte divākare LiP_1,59.14d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15315992 (0.052):
tasmāttāmrā bhavantyāpo % divārātripraveśanāt // LiP_1,59.18 // / astaṃ yāti punaḥ sūryo $ 'harvai praviśaty apaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7209765 (0.052):
tasmāttāmrā bhavantyāpo divārātripraveśanāt // LiP_1,59.18 // / astaṃ yāti punaḥ sūryo 'harvai praviśaty apaḥ /
% Mahabharata: Striparvan (mbh_11_u.htm.txt) 14719493 (0.060):
11,023.016c narasūryo 'stam abhyeti sūryo 'stam iva keśava
astādrirudayādriś ca LiP_1,72.6c / asti cettattvavinna ca LiP_1,86.106b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173165 (0.025):
asti cen na sa tattvavit KubjT_25.171d
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19260874 (0.025):
naivāsti kiñcit kartavyam % asti cen na sa tattvavit // KubjT_25.171 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17497722 (0.025):
naivāsti kiñcit kartavyam asti cen na sa tattvavit // KubjT_25.171 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15333298 (0.035):
puṣkaraṃ cāntarikṣaṃ vai $ rathanīḍaś ca mandaraḥ & / astādrirudayādriś ca % ubhau tau kūbarau smṛtau // LiP_1,72.6 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7227063 (0.035):
puṣkaraṃ cāntarikṣaṃ vai rathanīḍaś ca mandaraḥ / / astādrirudayādriś ca ubhau tau kūbarau smṛtau // LiP_1,72.6 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15349565 (0.037):
kartavyaṃ nāsti viprendrā $ asti cettattvavinna ca & / iha loke pare cāpi % kartavyaṃ nāsti tasya vai // LiP_1,86.106 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7243330 (0.037):
kartavyaṃ nāsti viprendrā asti cettattvavinna ca / / iha loke pare cāpi kartavyaṃ nāsti tasya vai // LiP_1,86.106 //
asti cedbhagavan bhītir LiP_1,36.39a / astuvacca pitāmahaḥ LiP_1,102.41d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15301857 (0.040):
sthāne tavaiṣā bhagavan % bhaktavātsalyatā hare // LiP_1,36.38 // / asti cedbhagavan bhītir $ bhavārcanaratasya me &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7195628 (0.040):
sthāne tavaiṣā bhagavan bhaktavātsalyatā hare // LiP_1,36.38 // / asti cedbhagavan bhītir bhavārcanaratasya me /
astuvatpuṇyagauravāt LiP_1,93.20b / astuvatpraṇanāma ca LiP_1,38.6d
astuvaṃś ca tataḥ sarve LiP_1,86.5c / asteyaṃ brahmacaryaṃ ca LiP_1,89.24a
asteyī sarvayatnataḥ LiP_1,86.123d / astraṃ tatpārameśvaram LiP_1,24.68d
asthivāgudbhavaṃ tathā LiP_1,86.116b / asthiśeṣo 'bhavatpaścāt LiP_1,42.4c
asnātāśī sahasreṇa LiP_1,15.11c / asnātvā na ca bhuñjīyād LiP_1,85.143a
asparśaṃ tadarūpaṃ ca LiP_1,86.55a / asparśaḥ śabdavarjitaḥ LiP_1,88.26b
asmaddhitārthaṃ deveśa LiP_1,72.113a / asmākaṃ dahyamānānāṃ LiP_1,32.13c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15334810 (0.050):
dagdhamapyatha deveśa % vīkṣaṇena puratrayam // LiP_1,72.112 // / asmaddhitārthaṃ deveśa $ śaraṃ moktumihārhasi &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7228574 (0.050):
dagdhamapyatha deveśa vīkṣaṇena puratrayam // LiP_1,72.112 // / asmaddhitārthaṃ deveśa śaraṃ moktumihārhasi /
asmākaṃ pralayodayau LiP_1,95.56d / asmākaṃ yāny amoghāni LiP_1,101.20a
asmāttu patatāṃ duḥkhaṃ LiP_1,86.40a / asmātpravṛttā puṇyodā LiP_1,52.4a
asmān mayohyamānastvaṃ LiP_1,20.53a / asmānmahattaraṃ bhūtaṃ LiP_1,20.76a
asmābhiḥ sarvakāryāṇāṃ LiP_1,73.20c / asmiñjagati tadvibho LiP_1,71.105d
asmin ghore mahāplave LiP_1,22.4d / asmindeśe prasāditaḥ LiP_1,92.71d
asminnapi mayā deśe LiP_1,92.79c / asminnarthe mahāprājñair LiP_1,59.4a
asminmanvantare caiva LiP_1,61.16a / asminmokṣo hyavāpyate LiP_1,92.101b / asminsiddhāḥ sadā devi LiP_1,92.39a
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1588580 (0.025):
asminsiddhāḥ sadā devi SkP_30.47a / asya kṣetrasya māhātmyam SkP_30.45a
asya kṣetrasya māhātmyam LiP_1,92.36a / asya kṣetrasya māhātmyād LiP_1,92.53a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28932609 (0.021):
kṣetrasya darśanaṃ puṇyaṃ LiP_1,77.48c / kṣetrasyāsya ca māhātmyam LiP_1,92.2a / kṣetrasyāsya ca māhātmyam LiP_1,92.11a
asya devasya rudrasya LiP_1,103.42a / asya dvīpasya madhye tu LiP_1,48.1a
asya mantravarasya tu LiP_1,17.88b / asya mantrasya vakṣyāmi LiP_1,85.40c
asya liṅgādabhūdbījam LiP_1,17.65a / asyāgrato muneḥ puṇyaṃ LiP_1,1.15c
asyātmanā sarvamidaṃ LiP_1,70.7a / asyātmano maheśasya LiP_1,53.50c
asyā buddheḥ prasādastu LiP_1,8.69c / asyā buddheḥ prasādastu LiP_1,8.75a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15284754 (0.054):
arthaṃ bodhayate yacca % budhyate buddhirucyate // LiP_1,8.74 // / asyā buddheḥ prasādastu $ prāṇāyāmena sidhyati &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7178783 (0.054):
arthaṃ bodhayate yacca budhyate buddhirucyate // LiP_1,8.74 // / asyā buddheḥ prasādastu prāṇāyāmena sidhyati /
asyāmutpādayāmāsa LiP_1,69.26a / asyā vinirgatā nadyaḥ LiP_1,52.11a / asyāścāsya mahātmanaḥ LiP_1,23.51b
asyāṣṭamūrteḥ śarvasya LiP_1,53.51c / asyāstavāṣṭamo garbho LiP_1,69.57c
asyaikādaśasāhasre LiP_1,2.4a / asyaivānnamidaṃ sarvaṃ LiP_1,86.91a
asyaiveha prasādāttu LiP_1,54.66a / asrākulavilocanam LiP_1,64.83d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28971913 (0.054):
prasādātparameṣṭhinaḥ LiP_1,87.17b / prasādādakhilaṃ tataḥ LiP_1,7.5d / prasādādanayāṃbikā LiP_1,87.24d
asvatantrā yataḥ striyaḥ LiP_1,84.16d / ahaṅkāramanuprāpya LiP_1,41.4a
ahaṅkāramahaṅkārāt LiP_1,76.11a / ahaṅkāraś ca yaḥ smṛtaḥ LiP_1,88.12b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15337339 (0.040):
prakṛtiṃ vāmataścaiva % buddhiṃ vai buddhideśataḥ // LiP_1,76.10 // / ahaṅkāramahaṅkārāt $ tanmātrāṇi tu tatra vai &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7231104 (0.040):
prakṛtiṃ vāmataścaiva buddhiṃ vai buddhideśataḥ // LiP_1,76.10 // / ahaṅkāramahaṅkārāt tanmātrāṇi tu tatra vai /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28980853 (0.061):
manobuddhir ahaṅkāraś LiP_1,86.74a / manobuddhir ahaṅkāraṃ LiP_1,86.69c
ahaṅkārastato 'bhavat LiP_1,70.29b / ahaṅkārastridhā tataḥ LiP_1,17.30b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173637 (0.029):
ahaṅkārastu vai tridhā SvaT_11.127d / ahaṅkārastridhā prokto SvaT_11.136c
ahaṅkāras tvam īśvaraḥ LiP_1,102.42b / ahaṅkāraṃ ca mahatā LiP_1,77.80c
ahaṅkāraṃ ca suvratāḥ LiP_1,73.15b / ahaṅkārādajāyata LiP_1,70.30b
ahaṅkārādadhogataḥ LiP_1,17.45d / ahaṅkārāvalepena LiP_1,96.44a
ahaṅkāre maheśvaraḥ LiP_1,70.58b / ahamagnirmahātejāḥ LiP_1,34.7a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15300607 (0.063):
agnīṣomātmakaṃ sarvaṃ % jagatsthāvarajaṅgamam // LiP_1,34.6 // / ahamagnirmahātejāḥ $ somaścaiṣā mahāṃbikā &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7194379 (0.063):
agnīṣomātmakaṃ sarvaṃ jagatsthāvarajaṅgamam // LiP_1,34.6 // / ahamagnirmahātejāḥ somaścaiṣā mahāṃbikā /
ahamagniś ca somaś ca LiP_1,34.7c / ahamapyarisūdanaḥ LiP_1,17.44d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15300611 (1.192):
agnīṣomātmakaṃ sarvaṃ % jagatsthāvarajaṅgamam // LiP_1,34.6 // / ahamagnirmahātejāḥ $ somaścaiṣā mahāṃbikā &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7194383 (1.192):
agnīṣomātmakaṃ sarvaṃ jagatsthāvarajaṅgamam // LiP_1,34.6 // / ahamagnirmahātejāḥ somaścaiṣā mahāṃbikā /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8498307 (0.031):
agnīṣomātmakaṃ sarvaṃ jagatsthāvarajaṃ gamam // BndP_1,27.111 // / ahamagnirmahātejāḥ somaścaiṣā mamāṃbikā /
ahameko dvidhāpyāsaṃ LiP_1,85.10a / ahameva jagatsarvaṃ LiP_1,86.59c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28942188 (0.047):
tatsamā hyurudehatvān LiP_1,70.131a / tatsarvamaham eveti LiP_1,86.73a / tatsarvaṃ kramayogena hy LiP_1,88.8c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15345270 (0.049):
te nāśaṃ naiva samprāptā % macchaktyā hyanupālitāḥ // LiP_1,85.9 // / ahameko dvidhāpyāsaṃ $ prakṛtyātmaprabhedataḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7239036 (0.049):
te nāśaṃ naiva samprāptā macchaktyā hyanupālitāḥ // LiP_1,85.9 // / ahameko dvidhāpyāsaṃ prakṛtyātmaprabhedataḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15302714 (0.051):
tava vāmāṅgajo viṣṇur % dakṣiṇāṅgabhavo hyaham // LiP_1,37.21 // / mayā saha jagatsarvaṃ $ tathāpyasṛjadacyutaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7196484 (0.051):
tava vāmāṅgajo viṣṇur dakṣiṇāṅgabhavo hyaham // LiP_1,37.21 // / mayā saha jagatsarvaṃ tathāpyasṛjadacyutaḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12873459 (0.064):
MSS_4028 2 utthite paramānande na tvaṃ nāhaṃ na vai jagat //
ahameva tadābhavam LiP_1,23.2b / ahameva paraṃ jyotiḥ LiP_1,17.27a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15288847 (0.062):
ahameva paraṃ brahma % paraṃ tattvaṃ pitāmaha // LiP_1,17.26 // / ahameva paraṃ jyotiḥ $ paramātmā tvahaṃ vibhuḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7182877 (0.062):
ahameva paraṃ brahma paraṃ tattvaṃ pitāmaha // LiP_1,17.26 // / ahameva paraṃ jyotiḥ paramātmā tvahaṃ vibhuḥ /
ahameva paraṃ brahma LiP_1,17.26c / ahameva bhavatvaṃ ca LiP_1,97.8c
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12159044 (0.054):
7.1.3.3 [2.3] tvam agnis[*476] tri guṇo variṣṭhaḥ paraṃ brahma paraṃ / jyotiḥ / sarveṣāṃ tvaṃ pālanāya hutam amṛtaṃ vahiṣyase svāhā
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12161689 (0.054):
7.2.3.3 [2.3] tvam agne tri guṇo variṣṭhaḥ paraṃ brahma paraṃ jyotiḥ / sarveṣāṃ tvaṃ pālanāya hutam amṛtaṃ vahiṣyaṣe svāhā
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12165319 (0.054):
8.1.45.8 tvam agne tri guṇo variṣṭhaḥ paraṃ brahma paraṃ jyotiḥ / sarveṣāṃ tvaṃ pālanāya hutam amṛtaṃ vahiṣyase svāhā
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27409212 (0.057):
nārāyaṇaḥ paraṃ jyotir NsP_64.63c / nārāyaṇaḥ paraṃ brahma NsP_64.63a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15288846 (0.058):
ahameva paraṃ brahma % paraṃ tattvaṃ pitāmaha // LiP_1,17.26 // / ahameva paraṃ jyotiḥ $ paramātmā tvahaṃ vibhuḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7182876 (0.058):
ahameva paraṃ brahma paraṃ tattvaṃ pitāmaha // LiP_1,17.26 // / ahameva paraṃ jyotiḥ paramātmā tvahaṃ vibhuḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28964641 (0.061):
paraṃ jyotirjanārdana LiP_1,36.6b / paraṃ tattvaṃ parātparam LiP_1,8.106d
aharante pralīyante LiP_1,70.71a / aharniśyāni vai punaḥ LiP_1,4.50b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28919364 (0.031):
ahastiṣṭhanti sarvāṇi LiP_1,70.70c / ahastu tasya vaikalpo LiP_1,4.4c
SATAPATHA-BRAHMANA 6 (sb_06_u.htm.txt) 22300002 (0.052):
vanīvāhyetaiva / sa yadahaḥ prayāsyantsyāt | tadaharuttarato 'gneḥ prāgana
SATAPATHA-BRAHMANA 6 (sb_06_u.htm.txt) 22299803 (0.055):
sa yadahaḥ saṃnivapsyantsyāt tadahaḥ prātarudita āditye bhasmaiva
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10668528 (0.055):
(PB 12.3.12) paurūmadgaṃ bhavati / (PB 12.3.13) ahar vā etad avlīyamānaṃ tad rakṣāṃsy anvasacanta tasmād
SATAPATHA-BRAHMANA 9 (sb_09_u.htm.txt) 26465031 (0.064):
taddhaitacāṇḍilyaḥ | kaṅkatīyebhyo 'harahaḥkarma pradiśya
aharbhavati taccāpi LiP_1,54.25a / aharbhūtāni yāni vai LiP_1,37.10b
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21280987 (0.029):
tānīmāni catvāri vedavratāni yāni pratikāṇḍamupākaraṇāni / / yāni samāpanāni tāni vratavisarjanāni /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28919364 (0.031):
ahastiṣṭhanti sarvāṇi LiP_1,70.70c / ahastu tasya vaikalpo LiP_1,4.4c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1193469 (0.040):
kuhakāni tu yāni vai KubjT_9.42b / kuhadrakaṃ ca vāyavyām SUp_6.84c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22835800 (0.040):
kuhakāni tu yāni vai KubjT_9.42b / kuhudyāṃ tu mahābalām KubjT_22.41b
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7101896 (0.041):
punareva bandhanaduḥkhaṃ na pratyanubhavema / na ca punarimāni yāni / sarvabandhanāni cakṣuṣu ābhāsamāgaccheyuḥ //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10127385 (0.045):
prāyaścittānyaśeṣāṇi tapaḥkarmatmakāni vai / / yāni teṣāṇaśeṣāṇāṃ kṛṣṇānusmaraṇamparam // ViP_2,6.39 //
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11763667 (0.046):
5.013.041c tāny evaitāni manye 'haṃ yāni rāmo 'vnakīrtayat / 5.013.042a tatra yāny avahīnāni tāny ahaṃ nopalakṣaye
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19232443 (0.047):
cūrṇalepāñjanādīni $ kuhakāni tu yāni vai & / ye kariṣyanti ripavaḥ % striyo vā puruṣasya vā // KubjT_9.42 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17469308 (0.047):
cūrṇalepāñjanādīni kuhakāni tu yāni vai / / ye kariṣyanti ripavaḥ striyo vā puruṣasya vā // KubjT_9.42 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4567153 (0.047):
sarvabhūtāni yānīha syāvarāṇi caraṇi ca // BndP_2,7.281 //
Prakasa-Samhita (a Pancaratra Samhita) (prakassu.htm.txt) 11823777 (0.048):
kṛtāni sātvikādīni karmāṇyucyāvacāni ca // PS_1,8.31 // / yāni yānyapi sarvāṇi saṃcintānyapi teṣvalam /
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6643601 (0.050):
u7.1cd/.kucarair dṛśyate saumya^kucarasya mahā^bhayaṃ// / u7.2ab/.yāni tāni nimittāni darśayet khañjarīṭakaḥ/
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18271480 (0.051):
sva dṛṣṭi niṣṭaṅkitī kṛtāny asmat kṛte punaḥ prathamataḥ sarvāṇy eva / temanāni pariveṣyantām | yāny eva vārṣabhānavy ādi sva hasta prayastatayā
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15882075 (0.055):
iti svaritātparāṇi yāni syurddhārāpakṣarāṇi tu / / sarvāṇi pracayasthānyupodāttaṃ nihanyate // NarP_1,50.204 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15287962 (0.055):
devapracyāvakaścaiva % liṅgapradhvaṃsakas tathā // LiP_1,15.29 // / tathānyāni ca pāpāni $ mānasāni dvijo yadi &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7181993 (0.055):
devapracyāvakaścaiva liṅgapradhvaṃsakas tathā // LiP_1,15.29 // / tathānyāni ca pāpāni mānasāni dvijo yadi /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4028212 (0.056):
kuśalamūlacchandena enāṃ prajñāpāramitāmamārgayanto'pi aparyeṣamāṇā api / agaveṣayanto'pi lapsyante / yānyapi ca tato'nyānyapi sūtrāṇi enāmeva
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29008969 (0.056):
sambhavanti tato hyāpas LiP_1,70.34c / sambhaviṣyantyaśāsanāḥ LiP_1,40.31d / sambhārāṇi tathānyāni LiP_1,44.30a
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5085899 (0.057):
(GBr_2,6.1hh) atha yāny anyāni mahāstotrāṇy aṣṭarcāny āvaperan || 1 ||
Karmavibhangopadesa (bsu060_u.htm.txt) 17672919 (0.057):
idamapyaśraddhānāmaśraddhānīyam | evaṃrūpāṇi karmāṇi, yāni loke na / praśraddadhati | teṣāmaśraddhānāṃ hīnādhimuktikānāṃ bhagavānāha - daśeme
aharbhūtāni yāni vai LiP_1,70.109b / aharvai pārameśvaram LiP_1,70.67b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28919362 (0.032):
ahastiṣṭhanti sarvāṇi LiP_1,70.70c / ahastu tasya vaikalpo LiP_1,4.4c
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19232443 (0.055):
cūrṇalepāñjanādīni $ kuhakāni tu yāni vai & / ye kariṣyanti ripavaḥ % striyo vā puruṣasya vā // KubjT_9.42 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17469308 (0.055):
cūrṇalepāñjanādīni kuhakāni tu yāni vai / / ye kariṣyanti ripavaḥ striyo vā puruṣasya vā // KubjT_9.42 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20704691 (0.061):
13,086.017a pṛthag bhūtāni cānyāni yāni devārpaṇāni vai
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22835800 (0.061):
kuhakāni tu yāni vai KubjT_9.42b / kuhudyāṃ tu mahābalām KubjT_22.41b
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_su.htm.txt) 23483772 (0.064):
kiṃ tu yāni na yānīti BKSS_10.82a / kiṃ tu rasyatarāsvādaṃ BKSS_18.50a
ahaścādiḥ prakīrtitaḥ LiP_1,61.54b / ahastatrodagayanaṃ LiP_1,4.16a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15281504 (0.060):
divye rātryahanī varṣaṃ % pravibhāgastayoḥ punaḥ // LiP_1,4.15 // / ahastatrodagayanaṃ $ rātriḥ syāddakṣiṇāyanam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7175537 (0.060):
divye rātryahanī varṣaṃ pravibhāgastayoḥ punaḥ // LiP_1,4.15 // / ahastatrodagayanaṃ rātriḥ syāddakṣiṇāyanam /
ahastasya tu yā sṛṣṭiḥ LiP_1,70.68a / ahastiṣṭhanti sarvāṇi LiP_1,70.70c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15327423 (0.041):
rātriścaitāvatī jñeyā % parameśasya kṛtsnaśaḥ // LiP_1,70.67 // / ahastasya tu yā sṛṣṭiḥ $ rātriś ca pralayaḥ smṛtaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7221190 (0.041):
rātriścaitāvatī jñeyā parameśasya kṛtsnaśaḥ // LiP_1,70.67 // / ahastasya tu yā sṛṣṭiḥ rātriś ca pralayaḥ smṛtaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15281504 (0.048):
divye rātryahanī varṣaṃ % pravibhāgastayoḥ punaḥ // LiP_1,4.15 // / ahastatrodagayanaṃ $ rātriḥ syāddakṣiṇāyanam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7175537 (0.048):
divye rātryahanī varṣaṃ pravibhāgastayoḥ punaḥ // LiP_1,4.15 // / ahastatrodagayanaṃ rātriḥ syāddakṣiṇāyanam /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25379679 (0.051):
rātriśca tāvatī jñeyā parameśasya kṛtsnaśaḥ // ŚivP_7.1,8.26*2cd/ / ahastasya tu yā sṛṣṭī rātriśca pralayaḥ smṛtaḥ // ŚivP_7.1,8.27ab/
ahastu tasya vaikalpo LiP_1,4.4c / ahaṃkartavyameva ca LiP_1,86.76b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28919333 (0.031):
aharante pralīyante LiP_1,70.71a / aharniśyāni vai punaḥ LiP_1,4.50b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28919340 (0.032):
aharbhūtāni yāni vai LiP_1,37.10b / aharbhūtāni yāni vai LiP_1,70.109b / aharvai pārameśvaram LiP_1,70.67b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28940556 (0.055):
tatastāṃ hantumārebhe LiP_1,69.58c / tatastāḥ paryagṛhṇanta LiP_1,39.43a / tatastu garbhakālena LiP_1,88.48c
ahaṃkāras tamo 'dhikaḥ LiP_1,3.18b / ahaṃkārācchabdamātraṃ LiP_1,3.19a
ahaṃkāreṇa śabdajaḥ LiP_1,3.32b / ahaṃkāro rajo 'dhikaḥ LiP_1,3.17d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15281022 (0.063):
mahatas triguṇas tasmād % ahaṃkāro rajo 'dhikaḥ // LiP_1,3.17 // / tenaiva cāvṛtaḥ samyag $ ahaṃkāras tamo 'dhikaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7175054 (0.063):
mahatas triguṇas tasmād ahaṃkāro rajo 'dhikaḥ // LiP_1,3.17 // / tenaiva cāvṛtaḥ samyag ahaṃkāras tamo 'dhikaḥ /
ahaṃ tvāmagrataḥ kṛtvā LiP_1,20.97c / ahaṃ devāḥ svamāyayā LiP_1,71.71d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15331978 (0.064):
tasmātkṛtvā dharmavighnam % ahaṃ devāḥ svamāyayā // LiP_1,71.71 // / daityānāṃ devakāryārthaṃ $ jeṣye 'haṃ tripuraṃ kṣaṇāt &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7225743 (0.064):
tasmātkṛtvā dharmavighnam ahaṃ devāḥ svamāyayā // LiP_1,71.71 // / daityānāṃ devakāryārthaṃ jeṣye 'haṃ tripuraṃ kṣaṇāt /
ahaṃ niyantā sarvasya LiP_1,96.32c / ahaṃ purāsaṃ prakṛtiś ca puṃso LiP_1,53.61c
ahaṃ yoniḥ sanātanaḥ LiP_1,20.73b / ahaṃ vāmāṅgajo brahman LiP_1,38.3a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15303003 (0.0):
āvayorakhilasyeśaḥ % śaraṇaṃ ca maheśvaraḥ // LiP_1,38.2 // / ahaṃ vāmāṅgajo brahman $ śaṅkarasya mahātmanaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7196773 (0.0):
āvayorakhilasyeśaḥ śaraṇaṃ ca maheśvaraḥ // LiP_1,38.2 // / ahaṃ vāmāṅgajo brahman śaṅkarasya mahātmanaḥ /
ahaṃ viṣṇutvameva ca LiP_1,71.53d / ahaṃ hi sarvaśaktīnāṃ LiP_1,96.28c
ahaḥ saṃvatsaro vyāptiḥ LiP_1,98.63c / ahirbudhnyo nirṛtiś ca LiP_1,65.125a
ahiṃsakaḥ satyavādī LiP_1,86.123c / ahiṃsā paramā tviha LiP_1,89.24d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15352164 (0.031):
vratāni pañca bhikṣūṇām % ahiṃsā paramā tviha // LiP_1,89.24 // / akrodho guruśuśrūṣā $ śaucamāhāralāghavam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7245929 (0.031):
vratāni pañca bhikṣūṇām ahiṃsā paramā tviha // LiP_1,89.24 // / akrodho guruśuśrūṣā śaucamāhāralāghavam /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12874403 (0.060):
MSS_4082 2 ahiṃsā paramā prītis tvahiṃsā paramaṃ padam //
ahiṃsāpyevamevaiṣā LiP_1,8.20a / ahiṃsā prathamo hetur LiP_1,8.10c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28919464 (0.049):
ahiṃsā sarvataḥ śāntis LiP_1,10.19a / ahiṃsā sarvabhūtānāṃ LiP_1,90.16a / ahiṃseyaṃ paro dharmaḥ LiP_1,78.6c
ahiṃsāyāpralobhāya LiP_1,21.33a / ahiṃsā satyamasteyaṃ LiP_1,83.52a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8972609 (0.030):
ahiṃsā satyam akrodham Mn_11.222[221M]c / ahiṃsā satyam asteyaṃ Mn_10.63a / ahiṃsā satyam asteyaṃ Yj_1.122a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173829 (0.031):
ahiṃsādyā yamāḥ pañca SUp_7.101a / ahiṃsā satyamasteyaṃ SvaT_10.1090c / ahiṃsā satyamasteyaṃ SvaT_11.145a
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2519286 (0.042):
ahiṃsā satyam akrodham Mn_11.222[221M]c / ahiṃsā satyam asteyaṃ Mn_10.63a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15701966 (0.043):
ahikañcukavat priye SvaT_6.31d / ahiṃsā satyamasteyaṃ SvaT_10.1090c / ahiṃsā satyamasteyaṃ SvaT_11.145a
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4916904 (0.043):
jñātvā brahmātmanoryogaṃ yamādyair brahma sadbhavet //AP_381.030cd/ / ahiṃsā satyamasteyaṃ brahmacaryāparigrahau /AP_381.031ab/
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13426652 (0.050):
tatsādhanānyaṣṭadhā tu yuṣmākaṃ kathitāni tu // KūrmP_2,11.12 // / ahiṃsā satyamasteyaṃ brahmacaryāparigrahau /
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13493612 (0.056):
ahiṃsālakṣaṇaṃ śubhan__Vdha_062.029 / ahiṃsā satyam asteyaṃ__Vdha_100.002 / ahiṃsrāś ca dayālavaḥ__Vdha_074.017
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15344191 (0.058):
somalokamanuprāpya % somena saha modate // LiP_1,83.51 // / ahiṃsā satyamasteyaṃ $ brahmacaryaṃ kṣamā dayā &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7237957 (0.058):
somalokamanuprāpya somena saha modate // LiP_1,83.51 // / ahiṃsā satyamasteyaṃ brahmacaryaṃ kṣamā dayā /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15548925 (0.058):
akrodho guruśuśrūṣā % śaucaṃ santoṣa ārjavam // SvaT_11.144 // / ahiṃsā satyamasteyaṃ $ brahmacaryamakalkatā &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27806126 (0.058):
akrodho guruśuśrūṣā śaucaṃ santoṣa ārjavam // SvaT_11.144 // / ahiṃsā satyamasteyaṃ brahmacaryamakalkatā /
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8772919 (0.061):
AbhT_8.288b/. ahiṃsā satyamasteyaṃ brahmākalkākrudho guroḥ // 288
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2828709 (0.062):
kāmaḥ krodhaś ca tarṣaś ca sa bhāvo 'ntyāvasāyinām // BhP_11.17.020 // / ahiṃsā satyam asteyam akāma krodha lobhatā /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21514105 (0.063):
[M.strī.bālābhyavapattau ca ] / Manu10.63a/ ahiṃsā satyam asteyaṃ śaucam indriyanigrahaḥ |
ahiṃsā sanmatiḥ kṣamā LiP_1,16.29d / ahiṃsā sarvataḥ śāntis LiP_1,10.19a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15288365 (0.023):
ṛtaṃ satyaṃ dayā brahma % ahiṃsā sanmatiḥ kṣamā // LiP_1,16.29 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7182394 (0.023):
ṛtaṃ satyaṃ dayā brahma ahiṃsā sanmatiḥ kṣamā // LiP_1,16.29 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15286341 (0.050):
brahmacaryaṃ tathā maunaṃ % nirāhāratvameva ca // LiP_1,10.18 // / ahiṃsā sarvataḥ śāntis $ tapa ityabhidhīyate &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7180372 (0.050):
brahmacaryaṃ tathā maunaṃ nirāhāratvameva ca // LiP_1,10.18 // / ahiṃsā sarvataḥ śāntis tapa ityabhidhīyate /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4916903 (0.055):
jñātvā brahmātmanoryogaṃ yamādyair brahma sadbhavet //AP_381.030cd/ / ahiṃsā satyamasteyaṃ brahmacaryāparigrahau /AP_381.031ab/
ahiṃsā sarvabhūtānāṃ LiP_1,90.16a / ahiṃseyaṃ paro dharmaḥ LiP_1,78.6c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28919436 (0.049):
ahiṃsā paramā tviha LiP_1,89.24d / ahiṃsāpyevamevaiṣā LiP_1,8.20a / ahiṃsā prathamo hetur LiP_1,8.10c
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4585053 (0.058):
vyathā cābhihatānāṃ tu vidyate bhavato 'nyathā // BndP_2,23.50 // / ahiṃsā sarvabhūtānāmiti dharmaḥ sanātanaḥ /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12772434 (0.058):
tena tena śarīraṇa tattatphalamupāśnute // BhS_36.452 // / ahiṃsā paramo dharmastathāhiṃsā paro damaḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12874410 (0.059):
MSS_4083 1 ahiṃsā paramo dharmas tathāhiṃsā paro damaḥ /
ahiṃsaiṣā samākhyātā LiP_1,8.12c / ahīnaraḥ sutas tasya LiP_1,66.40c
ahutāśī sahasreṇa LiP_1,15.12a / aho 'dbhutaṃ mayā dṛṣṭaṃ LiP_1,64.37a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15319758 (0.029):
mune duḥkhādahaṃ dagdhā % yataḥ putrī mune tava // LiP_1,64.36 // / aho 'dbhutaṃ mayā dṛṣṭaṃ $ duḥkhapātrī hyahaṃ vibho &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7213529 (0.029):
mune duḥkhādahaṃ dagdhā yataḥ putrī mune tava // LiP_1,64.36 // / aho 'dbhutaṃ mayā dṛṣṭaṃ duḥkhapātrī hyahaṃ vibho /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16762881 (0.064):
aho śrutam aho 'dbhutam BrP_2.13b / aho saṃsāracakre 'smin BrP_171.33c
aho dhik tapaso mahyaṃ LiP_1,22.21a / aho nirīkṣya cāntakaṃ LiP_1,30.25a
aho pradattastu varaḥ prasīda LiP_1,94.16c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15358056 (0.044):
tvayaiva deveśa vibho kṛtaś ca $ jayaḥ surāṇāmasureśvarāṇām & / aho pradattastu varaḥ prasīda % vāgdevatā vārijasaṃbhavāya // LiP_1,94.16
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7251817 (0.044):
tvayaiva deveśa vibho kṛtaś ca jayaḥ surāṇāmasureśvarāṇām / / aho pradattastu varaḥ prasīda vāgdevatā vārijasaṃbhavāya // LiP_1,94.16 //
aho balaṃ daivavidher LiP_1,43.12a / aho mamātra kāṭhinyaṃ LiP_1,64.41a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15306955 (0.046):
hā putra putra putreti % papāta ca samantataḥ // LiP_1,43.11 // / aho balaṃ daivavidher $ vidhātuśceti duḥkhitaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7200728 (0.046):
hā putra putra putreti papāta ca samantataḥ // LiP_1,43.11 // / aho balaṃ daivavidher vidhātuśceti duḥkhitaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28919553 (0.055):
aho vicitraṃ tava devadeva LiP_1,72.163a / aho vidherbalaṃ ceti LiP_1,71.140a / aho 'sya tapaso vīryam LiP_1,20.22c
ahorātravibhāgānām LiP_1,61.54a / ahorātraṃ ca naktaṃ ca LiP_1,65.71a
ahorātraṃ na vidyate LiP_1,4.2d / ahorātraṃ purāvidaḥ LiP_1,54.27b
ahorātraṃ rathenāsāv LiP_1,55.82a / ahorātraṃ viśaty apaḥ LiP_1,59.20d
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14834091 (0.054):
ahorātraṃ rathenāsāv MatsP_126.42a / ahorātraṃ viśaty apaḥ MatsP_128.16b
ahorātrāttadā tāsāṃ LiP_1,40.74a / ahorātrārdhamāsānāṃ LiP_1,21.13a
ahorātreṇa caikena LiP_1,83.5c / ahorātropavāsaś ca LiP_1,90.10c
ahorātro malo 'malaḥ LiP_1,65.135b / ahorātroṣitaḥ snātaḥ LiP_1,15.26a
aho vicitraṃ tava devadeva LiP_1,72.163a / aho vidherbalaṃ ceti LiP_1,71.140a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28919498 (0.055):
aho balaṃ daivavidher LiP_1,43.12a / aho mamātra kāṭhinyaṃ LiP_1,64.41a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15335510 (0.058):
LiP_1,72.162 // / aho vicitraṃ tava devadeva $ viceṣṭitaṃ sarvasurāsureśa &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7229275 (0.058):
LiP_1,72.162 // / aho vicitraṃ tava devadeva viceṣṭitaṃ sarvasurāsureśa /
aho 'sya tapaso vīryam LiP_1,20.22c / aho 'sya tapaso vīryam LiP_1,29.64a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16762898 (0.009):
aho 'sya tapaso vīryam BrP_2.13a / aho 'sya tapaso vīryam BrP_178.64c
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23393650 (0.015):
devāsurāṇām ācāryaḥ % ślokam atrośanā jagau // ViP_1,12.97 // / aho 'sya tapaso vīryam $ aho 'sya tapasaḥ phalam &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5100315 (0.015):
devāsurāṇām ācāryaḥ ślokam atrośanā jagau // ViP_1,12.97 // / aho 'sya tapaso vīryam aho 'sya tapasaḥ phalam /
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7736705 (0.025):
aho 'sya tapasaḥ phalam ViP_1,12.98b / aho 'sya tapaso vīryam ViP_1,12.98a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16162028 (0.038):
aho 'sya karmaṇaḥ pākas HV_App.I,31.871a / aho 'sya tapaso vīryam *HV_9.4*164:3a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4339824 (0.043):
tuṣṭiṃ tu paramāṃ jagmur munayaś ca tapodhanāḥ | *HV_9.4*164:2 | / aho 'sya tapaso vīryam aho śrutam aho dhanam | *HV_9.4*164:3 |
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4753560 (0.056):
ślokaṃ papāṭha hy uśanā vṛddhiṃ dṛṣṭvā sa tasya ca //AP_18.004cd/ / aho 'sya tapaso vīryamaho śrutamahodbhutam /AP_18.005ab/
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13746468 (0.061):
aho me supriyaṃ kṛṣṇa HV_62.16a / aho yasya tapaso vīryam HV_2.13a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4331710 (0.061):
devāsurāṇām ācāryaḥ ślokam apy uśanā jagau // HV_2.12 // / aho yasya tapaso vīryam aho śrutam aho vratam /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13746526 (0.063):
aho śrutam aho vratam HV_2.13b / aho 'sya tapaso vīryam HV_9.4*164:3a
ahnā tu carate raviḥ LiP_1,54.19b / ahrasvaṃ tadapāraṃ ca LiP_1,86.57c
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7736706 (0.023):
aho 'sya tapaso vīryam ViP_1,12.98a / ahnā tu carate dvija ViP_2,8.34d
aṃbaraṃ khacaraś ca saḥ LiP_1,54.64b / aṃbarīṣasya dāyādo LiP_1,65.40a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28960776 (0.039):
nāpekṣitaṃ mahābhāga LiP_1,29.67a / nābhāgastasya dāyādo LiP_1,66.21a / nābhāgādaṃbarīṣastu LiP_1,66.50a
aṃbarīṣaḥ sutastasya LiP_1,66.21c / aṃbāyā vītaśokasya LiP_1,82.17c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28960776 (0.039):
nāpekṣitaṃ mahābhāga LiP_1,29.67a / nābhāgastasya dāyādo LiP_1,66.21a / nābhāgādaṃbarīṣastu LiP_1,66.50a
aṃbāyāḥ parameśāya LiP_1,104.24a / aṃbikātīrtham uttamam LiP_1,92.166d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28940556 (0.045):
tatastāṃ hantumārebhe LiP_1,69.58c / tatastāḥ paryagṛhṇanta LiP_1,39.43a / tatastu garbhakālena LiP_1,88.48c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28982391 (0.052):
mahāniti tataḥ smṛtaḥ LiP_1,70.14d / mahānidhim anuttamam LiP_1,29.41b / mahānītirmahāmatiḥ LiP_1,98.42d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28929124 (0.054):
kāṣṭheṣṭakādibhir martyaḥ LiP_1,77.29a / kiṅkiṇīkāya vai namaḥ LiP_1,21.69d / kiṅkiṇīkṛtapannagam LiP_1,76.50d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29001486 (0.054):
śaṅkitāś ca vayaṃ tatra LiP_1,80.48c / śaṅkukarṇāya vai namaḥ LiP_1,21.22d / śaṅkukarṇena saṃbhinnaṃ LiP_1,45.21a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28935397 (0.057):
ghanatoyātmikā jñeyāḥ LiP_1,61.27a / gharṣayāmāsa bhagavān LiP_1,100.18a / gharṣitāś ca gaṇeśvara LiP_1,97.25d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28928791 (0.057):
kālaprāpto 'pi śaṅkaram LiP_1,30.4d / kālabhakṣaḥ kalaṅkāriḥ LiP_1,98.153c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28957055 (0.057):
dhūrjaṭiḥ parameśāno LiP_1,29.6c / dhūlayed bhasitena yaḥ LiP_1,73.17d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28949215 (0.058):
tripurāntaka śaṅkara LiP_1,72.171b / tripurārātimīśvaram LiP_1,72.121d / tripurārerimaṃ puṇyaṃ LiP_1,72.180a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28976126 (0.060):
brahmeśo brahmabrahmadhīḥ LiP_1,82.49b / brahmeśvaramaleśvaram LiP_1,92.159d / brahmaiva hi paraṃ sukham LiP_1,88.34b
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13420731 (0.060):
aṃbā umā mahādevo hyaṃbakastu triyaṃbakaḥ // LiP_2,54.20 // / supuṣpitasya vṛkṣasya yathā gandhaḥ suśobhanaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28937302 (0.060):
cyāvanena jagadguro LiP_1,98.14b / cyāvaneya sadā hyaham LiP_1,35.7d / cyāvaner vacanādapi LiP_1,99.18b
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11517961 (0.060):
śivanāmaprabhāveṇalebhesadgatimuttamām // ŚivP_1,23.44cd/ / ityuktaṃvodvijaśreṣṭhānāmamāhātmyamuttamam // ŚivP_1,23.45ab/
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13399907 (0.061):
pārthivaṃ tadvapurjñeyaṃ śarvatattvaṃ bubhutsubhiḥ // LiP_2,13.19 // / dehedehe tu deveśo dehabhājāṃ yadavyayam /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28940721 (0.062):
tatastvadhītaśākhānāṃ LiP_1,89.80c / tatastvāhiṃsakaṃ mune LiP_1,39.52d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28943179 (0.063):
tadaṃśaṃ tasya tadbalam LiP_1,96.50b / tadā ṛtañjayo nāma LiP_1,24.86a / tadākāratayā so 'pi LiP_1,76.53c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28940922 (0.064):
tataḥ prīto gaṇādhyakṣaḥ LiP_1,71.161a / tataḥ plutavatī caiva LiP_1,91.58c / tataḥ śakrasya vacanaṃ LiP_1,107.37a
aṃbikāpataye tubhyaṃ LiP_1,104.11c / aṃbikārdhaśarīriṇe LiP_1,72.126b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28947443 (0.063):
tuṅgeśvare ca kedāre LiP_1,92.7c / tubhyaṃ namaḥ sureśāna LiP_1,42.32c / tumbavīṇī mahākāyo LiP_1,98.133c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28924829 (0.063):
ekākṣareṇa tadvācyam LiP_1,17.59c / ekākṣāya namastubhyam LiP_1,72.144a / ekākṣo bhagavānīśaḥ LiP_1,82.9c
aṃbhasābhyukṣya taṃ viṣṇuṃ LiP_1,36.61c / aṃbhasāṃ pataye caiva LiP_1,21.24a
aṃbhāṃsyādātum udyatāḥ LiP_1,70.226b / aṃbhobhir munibhistyaktaiḥ LiP_1,54.23c
aṃśakaḥ ṣaṭśataṃ tasmāt LiP_1,4.7a / aṃśukairatiśobhanāḥ LiP_1,80.41b
aṃśumān viṣṇureva ca LiP_1,63.26b / aṃśurjajñe ca vaidarbhyāṃ LiP_1,68.48c
aṃśurbhagaś ca dvāvetau LiP_1,55.59a / aṃśur vivasvāṃstvaṣṭā ca LiP_1,59.32a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15316165 (0.060):
indro dhātā bhagaḥ pūṣā % mitro 'tha varuṇo 'ryamā // LiP_1,59.31 // / aṃśur vivasvāṃstvaṣṭā ca $ parjanyo viṣṇureva ca &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7209937 (0.060):
indro dhātā bhagaḥ pūṣā mitro 'tha varuṇo 'ryamā // LiP_1,59.31 // / aṃśur vivasvāṃstvaṣṭā ca parjanyo viṣṇureva ca /
aṃśo 'haṃ devadevasya LiP_1,96.42c / aṃsaṃ haṃso virāḍiti LiP_1,17.38d
ākaṇṭhaṃ parameśvarī LiP_1,106.26b / ākaṇṭhaṃ vahnitattvaṃ syāl LiP_1,86.136a
ākāro netramastraṃ tu LiP_1,85.76a / ākāśagamanaṃ nityam LiP_1,9.42c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15346151 (0.047):
śikhā makāra ākhyātaḥ % śikāraḥ kavacaṃ tathā // LiP_1,85.75 // / ākāro netramastraṃ tu $ yakāraḥ parikīrtitaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7239917 (0.047):
śikhā makāra ākhyātaḥ śikāraḥ kavacaṃ tathā // LiP_1,85.75 // / ākāro netramastraṃ tu yakāraḥ parikīrtitaḥ /
ākāśadeho digbāhuḥ LiP_1,82.33a / ākāśamiva bhāti tat LiP_1,71.146b
ākāśaṃ śabdakāraṇam LiP_1,3.19d / ākāśaṃ śabdamātraṃ ca LiP_1,70.43a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15326948 (0.026):
ākāśaṃ suṣiraṃ tasmād % utpannaṃ śabdalakṣaṇam // LiP_1,70.31 // / ākāśaṃ śabdamātraṃ tu $ sparśamātraṃ samāvṛṇot &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7220715 (0.026):
ākāśaṃ suṣiraṃ tasmād utpannaṃ śabdalakṣaṇam // LiP_1,70.31 // / ākāśaṃ śabdamātraṃ tu sparśamātraṃ samāvṛṇot /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26908825 (0.028):
parimaṇḍalatas tat tu $ ākāśaṃ śabdalakṣaṇam & / śabdamātraṃ tathākāśaṃ % sarvam āvṛtya tiṣṭhati // BrP_233.26 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11180125 (0.028):
parimaṇḍalatas tat tu ākāśaṃ śabdalakṣaṇam / / śabdamātraṃ tathākāśaṃ sarvam āvṛtya tiṣṭhati // BrP_233.26 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23931893 (0.028):
sasarja śabdatanmātrād $ ākāśaṃ śabdalakṣaṇam & / śabdamātraṃ tathākāśaṃ % bhūtādiḥ sa samāvṛṇot // NsP_1.44 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 16996883 (0.028):
sasarja śabdatanmātrād ākāśaṃ śabdalakṣaṇam / / śabdamātraṃ tathākāśaṃ bhūtādiḥ sa samāvṛṇot // NsP_1.44 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23465379 (0.028):
parimaṇḍalaṃ tat suṣiram $ ākāśaṃ śabdalakṣaṇam & / śabdamātraṃ tadākāśaṃ % sarvam āvṛtya tiṣṭhati // ViP_6,4.26 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5172038 (0.028):
parimaṇḍalaṃ tat suṣiram ākāśaṃ śabdalakṣaṇam / / śabdamātraṃ tadākāśaṃ sarvam āvṛtya tiṣṭhati // ViP_6,4.26 //
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7736839 (0.044):
ākāśaṃ caiva bhūtādir ViP_6,4.33a / ākāśaṃ śabdamātraṃ tu ViP_1,2.39c
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7806719 (0.044):
śabdamātraṃ tathākāśaṃ ViP_1,2.38a / śabdamātraṃ tadākāśaṃ ViP_6,4.26c
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17937863 (0.045):
sasarja śabdatanmātrādākāśaṃ śabdalakṣaṇam / / ākāśaṃ śabdamātrantu bhūtādiścāvṛṇottataḥ // MarkP_45.40 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23384815 (0.046):
sasarja śabdatanmātrād % ākāśaṃ śabdalakṣaṇam // ViP_1,2.37 // / śabdamātraṃ tathākāśaṃ $ bhūtādiḥ sa samāvṛṇot &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5091477 (0.046):
sasarja śabdatanmātrād ākāśaṃ śabdalakṣaṇam // ViP_1,2.37 // / śabdamātraṃ tathākāśaṃ bhūtādiḥ sa samāvṛṇot /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10105372 (0.046):
sasarja śabdatanmātrādākāśaṃ śabdalakṣaṇam // ViP_1,2.37 // / śabdamātraṃ tathākāśaṃ bhūtādiḥ sa samāvṛṇot /
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27386380 (0.048):
ākāśaṃ śabdatanmātraṃ NsP_1.46a / ākāśaṃ śabdalakṣaṇam NsP_1.44b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16941047 (0.053):
śabdamātraśrutimukhā BrP_30.19a / śabdamātraṃ tathākāśaṃ BrP_233.26c / śabdarūpāya te 'cintya BrP_192.49a
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25730541 (0.054):
tasmiṃllīne tadā śiṣṭamākāśaṃ śabdalakṣaṇam // BndP_3,3.18 // / śabdamātraṃ tadākāśaṃ sarvamāvṛtya tiṣṭhati /
ākāśaṃ śabdamātraṃ tu LiP_1,70.32a / ākāśaṃ suṣiraṃ tasmād LiP_1,70.31c
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7806719 (0.018):
śabdamātraṃ tathākāśaṃ ViP_1,2.38a / śabdamātraṃ tadākāśaṃ ViP_6,4.26c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15326949 (0.030):
ākāśaṃ suṣiraṃ tasmād % utpannaṃ śabdalakṣaṇam // LiP_1,70.31 // / ākāśaṃ śabdamātraṃ tu $ sparśamātraṃ samāvṛṇot &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7220716 (0.030):
ākāśaṃ suṣiraṃ tasmād utpannaṃ śabdalakṣaṇam // LiP_1,70.31 // / ākāśaṃ śabdamātraṃ tu sparśamātraṃ samāvṛṇot /
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7736834 (0.033):
ākāśaṃ caiva bhūtādir ViP_6,4.33a / ākāśaṃ śabdamātraṃ tu ViP_1,2.39c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15327094 (0.033):
gatirvisargo hyānandaḥ % śilpaṃ vākyaṃ ca karma tat // LiP_1,70.42 // / ākāśaṃ śabdamātraṃ ca $ sparśamātraṃ samāviśat &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7220861 (0.033):
gatirvisargo hyānandaḥ śilpaṃ vākyaṃ ca karma tat // LiP_1,70.42 // / ākāśaṃ śabdamātraṃ ca sparśamātraṃ samāviśat /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10105394 (0.038):
ākāśaṃ śabdamātraṃ tu svarśamātraṃ samāvṛṇot // ViP_1,2.39 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26908825 (0.044):
parimaṇḍalatas tat tu $ ākāśaṃ śabdalakṣaṇam & / śabdamātraṃ tathākāśaṃ % sarvam āvṛtya tiṣṭhati // BrP_233.26 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11180125 (0.044):
parimaṇḍalatas tat tu ākāśaṃ śabdalakṣaṇam / / śabdamātraṃ tathākāśaṃ sarvam āvṛtya tiṣṭhati // BrP_233.26 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23384837 (0.046):
ākāśaṃ śabdamātraṃ tu % sparśamātraṃ samāvṛṇot // ViP_1,2.39 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5091499 (0.046):
ākāśaṃ śabdamātraṃ tu sparśamātraṃ samāvṛṇot // ViP_1,2.39 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16941047 (0.047):
śabdamātraśrutimukhā BrP_30.19a / śabdamātraṃ tathākāśaṃ BrP_233.26c / śabdarūpāya te 'cintya BrP_192.49a
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23931892 (0.048):
sasarja śabdatanmātrād $ ākāśaṃ śabdalakṣaṇam & / śabdamātraṃ tathākāśaṃ % bhūtādiḥ sa samāvṛṇot // NsP_1.44 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 16996882 (0.048):
sasarja śabdatanmātrād ākāśaṃ śabdalakṣaṇam / / śabdamātraṃ tathākāśaṃ bhūtādiḥ sa samāvṛṇot // NsP_1.44 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23465379 (0.048):
parimaṇḍalaṃ tat suṣiram $ ākāśaṃ śabdalakṣaṇam & / śabdamātraṃ tadākāśaṃ % sarvam āvṛtya tiṣṭhati // ViP_6,4.26 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5172038 (0.048):
parimaṇḍalaṃ tat suṣiram ākāśaṃ śabdalakṣaṇam / / śabdamātraṃ tadākāśaṃ sarvam āvṛtya tiṣṭhati // ViP_6,4.26 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23384815 (0.049):
sasarja śabdatanmātrād % ākāśaṃ śabdalakṣaṇam // ViP_1,2.37 // / śabdamātraṃ tathākāśaṃ $ bhūtādiḥ sa samāvṛṇot &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5091477 (0.049):
sasarja śabdatanmātrād ākāśaṃ śabdalakṣaṇam // ViP_1,2.37 // / śabdamātraṃ tathākāśaṃ bhūtādiḥ sa samāvṛṇot /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10105372 (0.049):
sasarja śabdatanmātrādākāśaṃ śabdalakṣaṇam // ViP_1,2.37 // / śabdamātraṃ tathākāśaṃ bhūtādiḥ sa samāvṛṇot /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7043901 (0.051):
ākāśaṃ śabdamātraṃ yat sparśamātraṃ samāvṛṇot /
ākāśādīni bhūtāni LiP_1,17.31a / ākāśāṃbhonidhir yo 'sau LiP_1,52.3a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15311354 (0.049):
paścimāgrāḥ pavitrāś ca % prativarṣaṃ prakīrtitāḥ // LiP_1,52.2 // / ākāśāṃbhonidhir yo 'sau $ soma ityabhidhīyate &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7205128 (0.049):
paścimāgrāḥ pavitrāś ca prativarṣaṃ prakīrtitāḥ // LiP_1,52.2 // / ākāśāṃbhonidhir yo 'sau soma ityabhidhīyate /
ākāśe krīḍate śriyā LiP_1,9.57d / ākāśenāvṛto vāyur LiP_1,3.32a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15281205 (0.047):
vāyurdaśaguṇenaiva % bāhyato nabhasā vṛtaḥ // LiP_1,3.31 // / ākāśenāvṛto vāyur $ ahaṃkāreṇa śabdajaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15327260 (0.047):
vāyurdaśaguṇenaiva % bāhyato nabhasā vṛtaḥ // LiP_1,70.55 // / ākāśenāvṛto vāyuḥ $ khaṃ tu bhūtādināvṛtam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7175238 (0.047):
vāyurdaśaguṇenaiva bāhyato nabhasā vṛtaḥ // LiP_1,3.31 // / ākāśenāvṛto vāyur ahaṃkāreṇa śabdajaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7221027 (0.047):
vāyurdaśaguṇenaiva bāhyato nabhasā vṛtaḥ // LiP_1,70.55 // / ākāśenāvṛto vāyuḥ khaṃ tu bhūtādināvṛtam /
ākāśenāvṛto vāyuḥ LiP_1,70.56a / ākāśo nirvirūpaś ca LiP_1,65.88c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15327260 (0.045):
vāyurdaśaguṇenaiva % bāhyato nabhasā vṛtaḥ // LiP_1,70.55 // / ākāśenāvṛto vāyuḥ $ khaṃ tu bhūtādināvṛtam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7221027 (0.045):
vāyurdaśaguṇenaiva bāhyato nabhasā vṛtaḥ // LiP_1,70.55 // / ākāśenāvṛto vāyuḥ khaṃ tu bhūtādināvṛtam /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15281205 (0.055):
vāyurdaśaguṇenaiva % bāhyato nabhasā vṛtaḥ // LiP_1,3.31 // / ākāśenāvṛto vāyur $ ahaṃkāreṇa śabdajaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7175238 (0.055):
vāyurdaśaguṇenaiva bāhyato nabhasā vṛtaḥ // LiP_1,3.31 // / ākāśenāvṛto vāyur ahaṃkāreṇa śabdajaḥ /
ākīrṇapuṣpanikarapravibhaktahaṃsair LiP_1,92.21c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15355163 (0.033):
pārāvatadhvanivikūjitacāruśṛṅgair $ abhraṅkaṣaiḥ sitamanoharacārurūpaiḥ & / ākīrṇapuṣpanikarapravibhaktahaṃsair % vibhrājitaṃ
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7248926 (0.033):
pārāvatadhvanivikūjitacāruśṛṅgair abhraṅkaṣaiḥ sitamanoharacārurūpaiḥ / / ākīrṇapuṣpanikarapravibhaktahaṃsair vibhrājitaṃ tridaśadivyakulairanekaiḥ
ākūtir jñāna eva ca LiP_1,4.47d / ākūtiṃ pratyapādayat LiP_1,70.279b
ākūtiḥ suṣuve tathā LiP_1,5.19b / ākūtyāṃ mithunaṃ jajñe LiP_1,70.279c
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25384378 (0.056):
ruceḥ prajāpatiścaiva cākūtiṃ samapādayat // ŚivP_7.1,17.7cd/ / ākūtyāṃ mithunaṃ jajñe mānasasya ruceḥ śubham // ŚivP_7.1,17.8ab/
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15330134 (0.059):
ruceḥ prajāpateḥ so 'tha $ ākūtiṃ pratyapādayat & / ākūtyāṃ mithunaṃ jajñe % mānasasya ruceḥ śubham // LiP_1,70.279 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7223900 (0.059):
ruceḥ prajāpateḥ so 'tha ākūtiṃ pratyapādayat / / ākūtyāṃ mithunaṃ jajñe mānasasya ruceḥ śubham // LiP_1,70.279 //
ākṛṣyete yadā te vai LiP_1,55.13a / ākhaṇḍaladhanuḥkhaṇḍa LiP_1,96.9a
ākhyānaṃ liṅgasannidhau LiP_1,19.16d / ākhyābhedeṣvanukramāt LiP_1,2.15b
ākhyāṣṭakaṃ hi rudrasya LiP_1,2.11c / āgacchadyatra vai viṣṇur LiP_1,37.37a
āgato 'si janārdana LiP_1,36.36b / āgato 'si yatastatra LiP_1,96.26a
āgatya vātha sṛṣṭiṃ vai LiP_1,63.10a / āgamaś ca vilopaś ca LiP_1,65.117c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15318211 (0.023):
bhuvaḥ pramāṇaṃ sarvaṃ tu % jñātvā bhrātṝn punaḥ punaḥ // LiP_1,63.9 // / āgatya vātha sṛṣṭiṃ vai $ kariṣyatha viśeṣataḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7211983 (0.023):
bhuvaḥ pramāṇaṃ sarvaṃ tu jñātvā bhrātṝn punaḥ punaḥ // LiP_1,63.9 // / āgatya vātha sṛṣṭiṃ vai kariṣyatha viśeṣataḥ /
āgamādanumānācca LiP_1,61.61c / āgnikaḥ śatakoṭyā vai LiP_1,103.20a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15366643 (0.012):
kālaś ca kālakaścaiva % mahākālaḥ śatena vai // LiP_1,103.19 // / āgnikaḥ śatakoṭyā vai $ koṭyāgnimukha eva ca &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7260404 (0.012):
kālaś ca kālakaścaiva mahākālaḥ śatena vai // LiP_1,103.19 // / āgnikaḥ śatakoṭyā vai koṭyāgnimukha eva ca /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28931382 (0.046):
koṭikoṭisahasrāṇi LiP_1,70.109a / koṭikoṭyā sumantrakaḥ LiP_1,103.21d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29001620 (0.061):
śatatejā yadā muniḥ LiP_1,24.55b / śatatejāḥ svayaṃdharmo LiP_1,7.16c / śatadroṇasamaṃ puṇyam LiP_1,92.177a
āgnīdhraścāgnibāhuś ca LiP_1,46.17c / āgnīdhrasteṣu varṣeṣu LiP_1,47.11c
āgnīdhraṃ jyeṣṭhadāyādaṃ LiP_1,47.1a / āgnīdhraṃ sumahābalam LiP_1,46.19b
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8480744 (0.059):
prakṣadvīpaḥ pariṣkrānto jaṃbūdvīpaṃ nibodhata // BndP_1,14.43 // / āgnīdhraṃ jyeṣṭhadāyādaṃ kāmyāputraṃ mahābalam /
āgneyaṃ ca tataḥ sauraṃ LiP_1,8.94a / āgneyaṃ brahmavaivartaṃ LiP_1,39.62c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15285018 (0.036):
sauraṃ saumya tathāgneyam % atha vānukrameṇa tu // LiP_1,8.93 // / āgneyaṃ ca tataḥ sauraṃ $ saumyamevaṃ vidhānataḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7179048 (0.036):
sauraṃ saumya tathāgneyam atha vānukrameṇa tu // LiP_1,8.93 // / āgneyaṃ ca tataḥ sauraṃ saumyamevaṃ vidhānataḥ /
āgneyaṃ vāruṇaṃ brāhmaṃ LiP_1,8.32c / āgneyaṃ sauramamṛtaṃ LiP_1,28.1a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988923 (0.051):
āgneyaṃ vāruṇaṃ brāhmaṃ vāyavyaṃ divyam eva ca (II,2, p. 13) // Par_12.9
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12740219 (0.052):
darbhān kuśānvā samidho māsātītān pragṛhya ca // BhS_27.58 // / vāruṇaṃ vaiṣṇavaṃ brāhmaṃ saumyamāgneyameva ca /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19869957 (0.058):
03,161.016d*0832_03 āgneyaṃ vāruṇaṃ saumyaṃ vāyavyam atha vaiṣṇavam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20161178 (0.058):
06,116.038a āgneyaṃ vāruṇaṃ saumyaṃ vāyavyam atha vaiṣṇavam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19976836 (0.061):
04,039.019d@037_0015 aindraṃ vāruṇam āgneyaṃ vāyavyam atha vaiṣṇavam / 04,039.019d@037_0016 tato 'ham ajayaṃ bhūyo rathenaindreṇa durjayān
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6715116 (0.063):
brāhmamāgneyamuddiṣṭaṃ vāyavyaṃ divyameva ca / / vāruṇaṃ yaugikaṃ tadvatṣaḍaṅgaṃ snānamācaret // GarP_1,50.9 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13433772 (0.063):
brāhmamāgneyamuddiṣṭaṃ vāyavyaṃ divyameva ca / / vāruṇaṃ yaugikaṃ tadvat ṣoḍhā snānaṃ prakīrtitam // KūrmP_2,18.12 //
āgneyādiṣu koṇeṣu LiP_1,85.77c / āgneyānāṃ śvāsajānāṃ LiP_1,54.56a
āgneyyāṃ pāvakasya tu LiP_1,48.15b / āghrāya mūrdhani vibhur LiP_1,107.59c
āghrāya vadanāmbhojaṃ LiP_1,92.37c / ācandratārakaṃ jñānaṃ LiP_1,76.38a
ācamya ca punastasmāj LiP_1,25.21a / ācamya ca yathāvidhi LiP_1,15.26d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28967359 (0.058):
punarācamanīyakam LiP_1,27.47d / punarācamya vidhivad LiP_1,25.19c
ācamya tristadā tīrthe hy LiP_1,25.19a / ācamya vā japeccheṣaṃ LiP_1,85.159a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15296012 (0.042):
sampūjya manasā devaṃ % dhyānayajñena vai bhavam // LiP_1,25.18 // / ācamya tristadā tīrthe hy $ avagāhya bhavaṃ smaran &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7189789 (0.042):
sampūjya manasā devaṃ dhyānayajñena vai bhavam // LiP_1,25.18 // / ācamya tristadā tīrthe hy avagāhya bhavaṃ smaran /
ācamya hṛdayaṃ spṛśet LiP_1,88.84d / ācamyācamanaṃ kuryāt LiP_1,25.26a
ācārahīnaḥ puruṣo LiP_1,85.131c / ācāraḥ paramaṃ tapaḥ LiP_1,85.128d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15346860 (0.0):
ācāraḥ paramo dharma % ācāraḥ paramaṃ tapaḥ // LiP_1,85.128 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7240625 (0.0):
ācāraḥ paramo dharma ācāraḥ paramaṃ tapaḥ // LiP_1,85.128 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12881169 (0.053):
MSS_4425 1 ācāraḥ paramo dharma ācāraḥ paramaṃ tapaḥ /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25409288 (0.056):
ācāraḥ paramo dharma ācāraḥ paramaṃ dhanaṃ // ŚivP_7.2,14.55ab/ / ācāraḥ paramā vidyā ācāraḥ paramā gatiḥ // ŚivP_7.2,14.55cd/
ācāraḥ paramā gatiḥ LiP_1,85.129b / ācāraḥ paramā vidyā LiP_1,85.129a
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25409294 (0.012):
ācāraḥ paramo dharma ācāraḥ paramaṃ dhanaṃ // ŚivP_7.2,14.55ab/ / ācāraḥ paramā vidyā ācāraḥ paramā gatiḥ // ŚivP_7.2,14.55cd/
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15346863 (0.026):
ācāraḥ paramo dharma % ācāraḥ paramaṃ tapaḥ // LiP_1,85.128 // / ācāraḥ paramā vidyā $ ācāraḥ paramā gatiḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7240628 (0.026):
ācāraḥ paramo dharma ācāraḥ paramaṃ tapaḥ // LiP_1,85.128 // / ācāraḥ paramā vidyā ācāraḥ paramā gatiḥ /
ācāraḥ paramo dharma LiP_1,85.128c / ācāre sthāpayatyapi LiP_1,10.15d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15346861 (0.061):
ācāraḥ paramo dharma % ācāraḥ paramaṃ tapaḥ // LiP_1,85.128 // / ācāraḥ paramā vidyā $ ācāraḥ paramā gatiḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7240626 (0.061):
ācāraḥ paramo dharma ācāraḥ paramaṃ tapaḥ // LiP_1,85.128 // / ācāraḥ paramā vidyā ācāraḥ paramā gatiḥ /
ācāryamaraṇe caiva LiP_1,89.89c / ācāryastena cocyate LiP_1,10.16b
ācāryasya samīpataḥ LiP_1,85.172b / ācāryaṃ pūjayecchiṣyaḥ LiP_1,85.88a
ācāryaḥ siddhidaḥ svayam LiP_1,85.96b / ācāryāṇāṃ śivātmanām LiP_1,10.1d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15346413 (0.061):
uccāryoccārayitvā tu $ ācāryaḥ siddhidaḥ svayam & / śivaṃ cāstu śubhaṃ cāstu % śobhano 'stu priyo 'stviti // LiP_1,85.96 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7240179 (0.061):
uccāryoccārayitvā tu ācāryaḥ siddhidaḥ svayam / / śivaṃ cāstu śubhaṃ cāstu śobhano 'stu priyo 'stviti // LiP_1,85.96 //
ācāryairupadiśyate LiP_1,10.13d / ācāryairupadiśyate LiP_1,10.14b
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14834615 (0.039):
ācāryairupadiśyate MatsP_134.18b / ācāryairupadiśyate MatsP_145.28b
ācinoti ca śāstrārthān LiP_1,10.16a / ācchādya ca samantataḥ LiP_1,84.41b
ājagāma purā sadyo LiP_1,96.4c / ājagāma mahādyutiḥ LiP_1,103.71d
ājagmurdevasaṃsadam LiP_1,44.8d / ājagmustatprasādataḥ LiP_1,80.2d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28941965 (0.062):
tatrājagmurmudā yutāḥ LiP_1,44.3f / tatrājagmus tathā devās LiP_1,103.24c / tatrājagmustadā puram LiP_1,103.35d
ājahāra narottamaḥ LiP_1,69.35d / ājahārāśvamedhānāṃ LiP_1,68.28a
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14834721 (0.049):
ājahāra narottamaḥ MatsP_44.64d / ājahārāśvamedhānāṃ MatsP_44.23c
ājānu pṛthivītattvam LiP_1,86.135c / ājñaptaṃ dakṣiṇāhīnaṃ LiP_1,85.84c
ājñayā tasya sā śokaṃ LiP_1,64.60a / ājñayā dārukaṃ tasyāḥ LiP_1,106.19a
ājñayā parameṣṭhinaḥ LiP_1,87.14d / ājñā āveśanī kṛṣṇā LiP_1,70.335a
ājñādharastriśūlī ca LiP_1,98.78a / ājñāpaya jagatsvāmin LiP_1,96.12a
ājñāpaya mahādyute LiP_1,44.10d / ājñāpaya vayaṃ nātha LiP_1,32.15a
ājñābalāttasya dharā sthiteha LiP_1,53.54a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15312657 (0.0):
pradhānamūrtistvatha ṣoḍaśāṅgo % maheśvaraścāṣṭatanuḥ sa eva // / LiP_1,53.53 // / ājñābalāttasya dharā sthiteha $ dharādharā vāridharāḥ samudrāḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7206431 (0.0):
pradhānamūrtistvatha ṣoḍaśāṅgo maheśvaraścāṣṭatanuḥ sa eva // LiP_1,53.53 / ājñābalāttasya dharā sthiteha dharādharā vāridharāḥ samudrāḥ /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25400577 (0.017):
tatsarvaṃ śaṃkarasyājñā balena samadhiṣṭhitam // ŚivP_7.2,2.43cd/ / ājñābalāttasya dharā sthiteha dharādharā vāridharāḥ samudrāḥ //
ājñābhaṅgaṃ na kurvīta LiP_1,89.35c / ājñāsiddhamasaṃdigdhaṃ LiP_1,85.29c
ājñāsiddhaṃ kriyāsiddhaṃ LiP_1,85.85a / ājñāhīnaṃ kriyāhīnaṃ LiP_1,85.84a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15346258 (0.023):
yaṃ vinā niṣphalaṃ nityaṃ % yena vā saphalaṃ bhavet // LiP_1,85.83 // / ājñāhīnaṃ kriyāhīnaṃ $ śraddhāhīnam amānasam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7240024 (0.023):
yaṃ vinā niṣphalaṃ nityaṃ yena vā saphalaṃ bhavet // LiP_1,85.83 // / ājñāhīnaṃ kriyāhīnaṃ śraddhāhīnam amānasam /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15346272 (0.047):
ājñaptaṃ dakṣiṇāhīnaṃ % sadā japtaṃ ca niṣphalam // LiP_1,85.84 // / ājñāsiddhaṃ kriyāsiddhaṃ $ śraddhāsiddhaṃ sumānasam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7240038 (0.047):
ājñaptaṃ dakṣiṇāhīnaṃ sadā japtaṃ ca niṣphalam // LiP_1,85.84 // / ājñāsiddhaṃ kriyāsiddhaṃ śraddhāsiddhaṃ sumānasam /
ājñāṃ pāśupatīṃ dvijāḥ LiP_1,44.45d / ājyakṣīrādibhiḥ samam LiP_1,83.49d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15344163 (0.040):
yavānnena yathānyāyam % ājyakṣīrādibhiḥ samam // LiP_1,83.49 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7237929 (0.040):
yavānnena yathānyāyam ājyakṣīrādibhiḥ samam // LiP_1,83.49 //
ājyapānsomapānapi LiP_1,70.309d / ājyasiddhārthapuṣpāṇi LiP_1,27.15c
ājyānāṃ kāṣṭhasaṃyogād LiP_1,54.47a / ājyena madhunā caiva LiP_1,27.33c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28980447 (0.036):
madvīryo matparākramaḥ LiP_1,43.27d / madhunaścārṇavaścaiva LiP_1,107.55c / madhunā kaiṭabhenaiva LiP_1,2.39c
ājyodanārṇavaścaiva LiP_1,107.56a / āḍambarakaḍiṇḍimaiḥ LiP_1,44.7b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28980447 (0.036):
madvīryo matparākramaḥ LiP_1,43.27d / madhunaścārṇavaścaiva LiP_1,107.55c / madhunā kaiṭabhenaiva LiP_1,2.39c
āḍambareṇāsya phalaṃ kimanyat LiP_1,72.97d / āḍhakaṃ cārdhakaṃ tu vā LiP_1,81.39b
āḍhakaṃ taṇḍulaṃ pacet LiP_1,79.20b / āḍhakānnamathāpi vā LiP_1,81.18b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15340054 (0.060):
kevalaṃ cāpi śuddhānnam $ āḍhakaṃ taṇḍulaṃ pacet & / kṛtvā pradakṣiṇaṃ cānte % namaskṛtya muhurmuhuḥ // LiP_1,79.20 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7233819 (0.060):
kevalaṃ cāpi śuddhānnam āḍhakaṃ taṇḍulaṃ pacet / / kṛtvā pradakṣiṇaṃ cānte namaskṛtya muhurmuhuḥ // LiP_1,79.20 //
āḍhake 'pi vidhīyate LiP_1,92.177b / ātapanti gabhastibhiḥ LiP_1,61.1b
ā tārārkendunakṣatraṃ LiP_1,20.83a / ātithyaśrāddhayajñeṣu LiP_1,89.11a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15291556 (0.029):
hiraṇyagarbho bhagavāṃs tv % abhijajñe caturmukhaḥ // LiP_1,20.82 // / ā tārārkendunakṣatraṃ $ śūnyaṃ lokamavekṣya ca &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7185584 (0.029):
hiraṇyagarbho bhagavāṃs tv abhijajñe caturmukhaḥ // LiP_1,20.82 // / ā tārārkendunakṣatraṃ śūnyaṃ lokamavekṣya ca /
ātiṣṭhatsarvalokānāṃ LiP_1,70.346c / āttaśastro jaṭājūṭe LiP_1,96.8a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15359278 (0.036):
kalpāntajvalanajvālo % vilasallocanatrayaḥ // LiP_1,96.7 // / āttaśastro jaṭājūṭe $ jvaladbālendumaṇḍitaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7253039 (0.036):
kalpāntajvalanajvālo vilasallocanatrayaḥ // LiP_1,96.7 // / āttaśastro jaṭājūṭe jvaladbālendumaṇḍitaḥ /
ātmajñānāmbhasi snātvā LiP_1,8.36a / ātmajyotir acañcalaḥ LiP_1,98.93b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15284254 (0.052):
tasmādābhyantaraṃ śaucaṃ % sadā kāryaṃ vidhānataḥ // LiP_1,8.35 // / ātmajñānāmbhasi snātvā $ sakṛdālipya bhāvataḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7178284 (0.052):
tasmādābhyantaraṃ śaucaṃ sadā kāryaṃ vidhānataḥ // LiP_1,8.35 // / ātmajñānāmbhasi snātvā sakṛdālipya bhāvataḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15362751 (0.058):
amogho 'riṣṭamathano % mukundo vigatajvaraḥ // LiP_1,98.92 // / svayaṃjyotir anujyotir $ ātmajyotir acañcalaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7256515 (0.058):
amogho 'riṣṭamathano mukundo vigatajvaraḥ // LiP_1,98.92 // / svayaṃjyotir anujyotir ātmajyotir acañcalaḥ /
ātmatrayaṃ tataścordhvaṃ LiP_1,27.29a / ātmatrayopaviṣṭāya LiP_1,72.123c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15297057 (0.044):
avyaktādicaturdikṣu % somasyānte guṇatrayam // LiP_1,27.28 // / ātmatrayaṃ tataścordhvaṃ $ tasyānte śivapīṭhikā &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7190832 (0.044):
avyaktādicaturdikṣu somasyānte guṇatrayam // LiP_1,27.28 // / ātmatrayaṃ tataścordhvaṃ tasyānte śivapīṭhikā /
ātmatrāṇāya śaraṇaṃ LiP_1,95.33a / ātmanaścaiva sāyujyam LiP_1,92.56c
ātmanastu samānsarvān LiP_1,6.12a / ātmanaḥ parameśvarīm LiP_1,41.11b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15282896 (0.020):
tāṃ dhyātvā vyasṛjadrudrān % anekānnīlalohitaḥ // LiP_1,6.11 // / ātmanastu samānsarvān $ sarvalokanamaskṛtān &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7176929 (0.020):
tāṃ dhyātvā vyasṛjadrudrān anekānnīlalohitaḥ // LiP_1,6.11 // / ātmanastu samānsarvān sarvalokanamaskṛtān /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28983327 (0.045):
mānasānātmanaḥ samān LiP_1,70.171b / mānasānātmanaḥ samān LiP_1,70.305b
ātmanaḥ sadṛśān divyāṃl LiP_1,36.57a / ātmanā ca gaṇeśvarāḥ LiP_1,44.3d
ātmanā vividhānpunaḥ LiP_1,70.224b / ātmane ṛṣaye tubhyaṃ LiP_1,18.23c
ātmano dakṣiṇottaram LiP_1,26.30b / ātmano niḥsṛtāḥ prajāḥ LiP_1,70.318d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15330641 (0.061):
sahasrāṇāṃ sahasraṃ tu % ātmano niḥsṛtāḥ prajāḥ // LiP_1,70.318 // / ete devā bhaviṣyanti $ rudrā nāma mahābalāḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7224408 (0.061):
sahasrāṇāṃ sahasraṃ tu ātmano niḥsṛtāḥ prajāḥ // LiP_1,70.318 // / ete devā bhaviṣyanti rudrā nāma mahābalāḥ /
ātmano bhuvi śodhanam LiP_1,29.45d / ātmano bhairavaṃ rūpaṃ LiP_1,96.4a
ātmano yajate nityaṃ LiP_1,24.148c / ātmano yaddhi kathitam LiP_1,64.40a
ātmano yoga ucyate LiP_1,8.3b / ātmanyāropayecchivam LiP_1,27.53d
ātmanyeva niyojya ca LiP_1,41.19b / ātmabodhaparaṃ guhyaṃ LiP_1,85.219a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15348074 (0.034):
śeṣāṇāmapi pāpānāṃ % japetpañcasahasrakam // LiP_1,85.218 // / ātmabodhaparaṃ guhyaṃ $ śivabodhaprakāśakam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7241839 (0.034):
śeṣāṇāmapi pāpānāṃ japetpañcasahasrakam // LiP_1,85.218 // / ātmabodhaparaṃ guhyaṃ śivabodhaprakāśakam /
ātmabhūr aniruddho 'tri LiP_1,98.102a / ātmayonir anādyantaḥ LiP_1,98.91a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15362865 (0.053):
nirāvaraṇadharmajño % viriñco viṣṭaraśravāḥ // LiP_1,98.101 // / ātmabhūr aniruddho 'tri $ jñānamūrtir mahāyaśāḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7256630 (0.053):
nirāvaraṇadharmajño viriñco viṣṭaraśravāḥ // LiP_1,98.101 // / ātmabhūr aniruddho 'tri jñānamūrtir mahāyaśāḥ /
ātmavat sarvabhūtānāṃ LiP_1,8.12a / ātmavat sarvabhūteṣu LiP_1,10.19c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28949941 (0.049):
tvameva mama saṃnidhau LiP_1,96.24d / tvam eva sarvabhūtānāṃ LiP_1,96.21a / tvameva sarve bhagavan kathaṃ tu LiP_1,72.156c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28920197 (0.050):
ātmākhyā vartate tviha LiP_1,3.9d / ātmā ca sarvabhūtānāṃ LiP_1,32.5a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15283956 (0.051):
niyamasyāpi vai mūlaṃ % yama eva na saṃśayaḥ // LiP_1,8.11 // / ātmavat sarvabhūtānāṃ $ hitāyaiva pravartanam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7177986 (0.051):
niyamasyāpi vai mūlaṃ yama eva na saṃśayaḥ // LiP_1,8.11 // / ātmavat sarvabhūtānāṃ hitāyaiva pravartanam /
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8386201 (0.060):
BhP_07.04.031/2 ātmavat sarvabhūtānāmekapriyasuhṛttamaḥ
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14834880 (0.061):
ātmavatsarvabhūteṣu MatsP_145.44a / ātmavanto hyadāmbhikāḥ MatsP_145.29b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28943279 (0.063):
tadā tuṣṭuvuścaikadantaṃ sureśāḥ LiP_1,105.10c / tadā tu sarvabhūtānāṃ LiP_1,39.54a
ātmavanto hyadāmbhikāḥ LiP_1,10.14d / ātmavittānusāreṇa LiP_1,108.14c
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14834880 (0.062):
ātmavatsarvabhūteṣu MatsP_145.44a / ātmavanto hyadāmbhikāḥ MatsP_145.29b
ātmavidyāpradīpena LiP_1,9.64c / ātmasthā khyātireva ca LiP_1,88.13d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15350772 (0.060):
tathā sarvamayaṃ caiva % ātmasthā khyātireva ca // LiP_1,88.13 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7244537 (0.060):
tathā sarvamayaṃ caiva ātmasthā khyātireva ca // LiP_1,88.13 //
ātmasthāṃstu tadā prabhuḥ LiP_1,41.49d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15306038 (5.960):
brahmaṇaḥ pradadau prāṇān % ātmasthāṃstu tadā prabhuḥ // LiP_1,41.49 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7199811 (5.960):
brahmaṇaḥ pradadau prāṇān ātmasthāṃstu tadā prabhuḥ // LiP_1,41.49 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1083186 (0.056):
brahmaṇy api ca sa prabhuḥ__Vdha_024.020 / yathaika eva sarvātmā__Vdha_024.020
ātmā ekaś ca carati LiP_1,86.86a / ātmākhyā vartate tviha LiP_1,3.9d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15280920 (1.192):
bījayonipradhānānām % ātmākhyā vartate tviha // LiP_1,3.9 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7174952 (1.192):
bījayonipradhānānām ātmākhyā vartate tviha // LiP_1,3.9 //
ātmā ca sarvabhūtānāṃ LiP_1,32.5a / ātmānamapi pūjaya LiP_1,29.48d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28949941 (0.048):
tvameva mama saṃnidhau LiP_1,96.24d / tvam eva sarvabhūtānāṃ LiP_1,96.21a / tvameva sarve bhagavan kathaṃ tu LiP_1,72.156c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28920157 (0.050):
ātmayonir anādyantaḥ LiP_1,98.91a / ātmavat sarvabhūtānāṃ LiP_1,8.12a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28943279 (0.052):
tadā tuṣṭuvuścaikadantaṃ sureśāḥ LiP_1,105.10c / tadā tu sarvabhūtānāṃ LiP_1,39.54a
ātmānamekaviṃśaṃ tu LiP_1,24.84c / ātmānaṃ cāntarātmānaṃ LiP_1,26.8a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29011349 (0.045):
sarvātmānaṃ mahātmānaṃ LiP_1,37.31c / sarvātmānaṃ mahātmānaṃ LiP_1,45.5a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15296247 (0.055):
japtvā pradakṣiṇaṃ paścāt % triḥ kṛtvā ca vibhāvasoḥ // LiP_1,26.7 // / ātmānaṃ cāntarātmānaṃ $ paramātmānameva ca &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7190023 (0.055):
japtvā pradakṣiṇaṃ paścāt triḥ kṛtvā ca vibhāvasoḥ // LiP_1,26.7 // / ātmānaṃ cāntarātmānaṃ paramātmānameva ca /
ātmānaṃ cāntarātmānaṃ LiP_1,77.80a / ātmānaṃ cāmbayā saha LiP_1,51.29d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15296247 (0.055):
japtvā pradakṣiṇaṃ paścāt % triḥ kṛtvā ca vibhāvasoḥ // LiP_1,26.7 // / ātmānaṃ cāntarātmānaṃ $ paramātmānameva ca &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7190023 (0.055):
japtvā pradakṣiṇaṃ paścāt triḥ kṛtvā ca vibhāvasoḥ // LiP_1,26.7 // / ātmānaṃ cāntarātmānaṃ paramātmānameva ca /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29011349 (0.058):
sarvātmānaṃ mahātmānaṃ LiP_1,37.31c / sarvātmānaṃ mahātmānaṃ LiP_1,45.5a
ātmānaṃ cintayedbudhaḥ LiP_1,91.66b / ātmānaṃ jānate ye tu LiP_1,91.66c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15354706 (0.012):
tasmātpāśupatairyogair $ ātmānaṃ cintayedbudhaḥ & / ātmānaṃ jānate ye tu % śucayaste na saṃśayaḥ // LiP_1,91.66 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7248468 (0.012):
tasmātpāśupatairyogair ātmānaṃ cintayedbudhaḥ / / ātmānaṃ jānate ye tu śucayaste na saṃśayaḥ // LiP_1,91.66 //
ātmānaṃ praṇavaṃ viddhi LiP_1,85.43a / ātmānaṃ vidyate yastu LiP_1,91.65c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15345724 (0.057):
nakārādīni bījāni % pañcabhūtātmakāni ca // LiP_1,85.42 // / ātmānaṃ praṇavaṃ viddhi $ sarvavyāpinamavyayam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7239490 (0.057):
nakārādīni bījāni pañcabhūtātmakāni ca // LiP_1,85.42 // / ātmānaṃ praṇavaṃ viddhi sarvavyāpinamavyayam /
ātmānaṃ vibhajasveti LiP_1,70.329c / ātmānaṃ saparicchadam LiP_1,85.90d
ātmā manyur vidig diśaḥ LiP_1,54.63d / ātmārāmeṇa krīḍārthaṃ LiP_1,20.7c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15313688 (0.041):
cakṣuḥ śrotraṃ mano mṛtyur % ātmā manyur vidig diśaḥ // LiP_1,54.63 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7207462 (0.041):
cakṣuḥ śrotraṃ mano mṛtyur ātmā manyur vidig diśaḥ // LiP_1,54.63 //
ātmārthaṃ vā parārthaṃ vā LiP_1,10.25c / ātreyavaṃśaprabhavās LiP_1,63.71a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16764301 (0.018):
ātmārthaṃ kalpitaṃ tu yat BrP_163.16b / ātmārthaṃ ca parārthaṃ ca BrP_130.32c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15526566 (0.034):
iṣṭaṃ caivāpyaniṣṭaṃ ca % tadā saṃsūcayettu saḥ // SvaT_7.171 // / ātmārthaṃ vā parārthaṃ vā $ tasmādyogī nirūpayet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27783784 (0.034):
iṣṭaṃ caivāpyaniṣṭaṃ ca tadā saṃsūcayettu saḥ // SvaT_7.171 // / ātmārthaṃ vā parārthaṃ vā tasmādyogī nirūpayet /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17867691 (0.050):
caturtha śloka gatenānvayaḥ | idaṃ ca svātma pratyakṣaṃ lakṣaṇaṃ svārtham / eva na parārtham | na hi svāśritau dveṣa tad abhāvau rāga tad abhāvau ca
Bhagavadgita 14 (bhg4c14u.htm.txt) 16036303 (0.050):
caturtha-śloka-gatenānvayaḥ | idaṃ ca svātma-pratyakṣaṃ lakṣaṇaṃ svārtham / eva na parārtham | na hi svāśritau dveṣa-tad-abhāvau rāga-tad-abhāvau ca
Annambhatta: Tarkasamgraha (antarkpu.htm.txt) 7683664 (0.050):
AnTs_45 anumānaṃ dvividhaṃ svārthaṃ parārthaṃ ca / tatra svārthaṃ
Annambhatta: Tarkasamgraha (antarkxu.htm.txt) 6831378 (0.050):
AnTs_45 anumānaṃ dvividhaṃ sva-arthaṃ para-arthaṃ ca / tatra sva-arthaṃ
DHARMAKIRTI: NYAYABINDU (dhknyayu.htm.txt) 7082325 (0.050):
02002 svārthaṃ parārthaṃ ca. / 02003 tatra svārthaṃ trirūpāl liṅgād yad anumeye jñānaṃ tad anumānam.
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18318173 (0.050):
vādalakṣaṇamāha svārthamiti // / svārthaṃ parārthamapi vā tattvanirṇayasādhanī // MAnuv_2,1.39cd //
Jitari: Hetutattvopadesa (jithetuu.htm.txt) 19105291 (0.050):
97. dvividhamanumānaṃ svārthaṃ parārthaṃ ca // / 98. tatra svārthaṃ tāvat pakṣadharmagrahaṇāt sādhyasādhanasambandhasmṛteḥ
Jitari: Hetutattvopadesa (= Htu) (jithettu.htm.txt) 2861189 (0.050):
97. anumānaṃ dvidhā svārthaṃ parārthaṃ ca / / 98. tatra svārthaṃ tāvat / gṛhīte ca pakṣadharme smṛte ca
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15702700 (0.051):
ātmārthaṃ vā parārthaṃ vā SvaT_7.172a / ātmā vai nirmalīkṛtaḥ SvaT_10.377b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15318936 (0.053):
tathā tāmarasā caiva % varakrīḍā ca vai daśa // LiP_1,63.70 // / ātreyavaṃśaprabhavās $ tāsāṃ bhartā prabhākaraḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7212707 (0.053):
tathā tāmarasā caiva varakrīḍā ca vai daśa // LiP_1,63.70 // / ātreyavaṃśaprabhavās tāsāṃ bhartā prabhākaraḥ /
ātreyāṇāṃ ca catvāraḥ LiP_1,63.78a / ātreyīṃ vinihatya ca LiP_1,78.18b
ādatte kiraṇairjalam LiP_1,54.66d / ādatte sa tu nāḍīnāṃ LiP_1,59.22c
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7075992 (0.041):
ādānānnityamādityastejasāṃ tamasāṃ prabhuḥ // KūrmP_1,41.9 // / ādatte sa tu nāḍīnāṃ sahastreṇa samantataḥ /
ādadīta gurormantraṃ LiP_1,85.91c / ādātavyaṃ ca gantavyaṃ LiP_1,86.77a
ādātuṃ mīnatā hareḥ LiP_1,2.40b / ādānānnityamādityas LiP_1,61.3c
ādāya ca karābhyāṃ ca LiP_1,105.14a / ādāya tīre niḥkṣipya LiP_1,25.13c
ādāvatrāhamāgamya LiP_1,92.83a / ādāveva prajā mama LiP_1,22.21d
ādikartā ca bhūtānāṃ LiP_1,3.37a / ādikartā prajāpatiḥ LiP_1,20.18d
ādikaś ca mahāmuniḥ LiP_1,65.111d / ā diṅmukhāntam asurakṣaṇatatparāś ca LiP_1,95.19d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15358556 (0.0):
dhairyaṃ balaṃ ca samavāpya yayurvisṛjya % ā diṅmukhāntam / asurakṣaṇatatparāś ca // LiP_1,95.19 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7252316 (0.056):
dhairyaṃ balaṃ ca samavāpya yayurvisṛjya ā diṅmukhāntam asurakṣaṇatatparāś / ca // LiP_1,95.19 //
ādityagrahapīḍāyāṃ LiP_1,57.39c / ādityamūrdhā koṭyā ca LiP_1,103.20c
ādityamūlamakhilaṃ LiP_1,60.5c / ādityameti somācca LiP_1,61.31c
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14835016 (0.055):
ādityameti somācca MatsP_128.62a / ādityalokamāpnoti MatsP_101.79c
ādityaraśmisaṃyogāt LiP_1,61.27c / ādityavaṃśaṃ somasya LiP_1,65.1a
ādityaś ca tathā sūryaś LiP_1,82.43a / ādityasaṃjñaḥ kapilo hy LiP_1,70.105c
ādityaṃ kaśyapāddvijāḥ LiP_1,65.2b / ādityaṃ paramaṃ bhānuṃ LiP_1,55.39a
ādityāttacca niṣkramya LiP_1,61.31a / ādityā dvādaśa smṛtāḥ LiP_1,63.25b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16164331 (0.007):
ādityā dvādaśa smṛtāḥ HV_3.51d / ādityā dvādaśa smṛtāḥ HV_3.52d / ādityā dvādaśaiva tu HV_App.I,24.19b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13747247 (0.007):
ādityādis tu yo divyo HV_30.33c / ādityā dvādaśa smṛtāḥ HV_3.51d / ādityā dvādaśa smṛtāḥ HV_3.52d
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7737406 (0.022):
ādityā dvādaśa smṛtāḥ ViP_1,15.131d / ādityā dvādaśa smṛtāḥ ViP_1,15.132d
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16170654 (0.044):
ity ete dvādaśādityā HV_App.I,41.554a / ity ete dvādaśādityā HV_App.I,42B.2702a
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14835112 (0.049):
ādityātsa tu niṣkramya MatsP_128.61c / ādityā dvādaśa smṛtāḥ MatsP_6.3d
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22051880 (0.054):
rudrāś caikādaśa proktā ādityā dvādaśaiva tu // HV_App.I,24.19 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28936671 (0.057):
cātmanādhiṣṭhito mahān LiP_1,3.16d / cādityā dvādaśaiva tu LiP_1,72.4b / cādipañcākṣarāṇyevaṃ LiP_1,17.78a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16764678 (0.058):
ādityāt saṃprasūyate BrP_30.13b / ādityā dvādaśa smṛtāḥ BrP_3.58d / ādityān anugatvātha BrP_155.5a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4333435 (0.060):
vaivasvate 'ntare te vai ādityā dvādaśa smṛtāḥ // HV_3.52 // / saptaviṃśat tu yāḥ proktāḥ somapatnyo 'tha suvratāḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 24990852 (0.062):
ādityaḥ samapadyathāḥ HV_App.I,41.1396b / ādityā dvādaśaiva tu HV_App.I,24.19b
ādityā dvādaśa smṛtāḥ LiP_1,63.26d / ādityānāṃ tathā viṣṇuṃ LiP_1,58.3c
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13747247 (0.007):
ādityā dvādaśa smṛtāḥ HV_3.51d / ādityā dvādaśa smṛtāḥ HV_3.52d
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7737410 (0.022):
ādityā dvādaśa smṛtāḥ ViP_1,15.131d / ādityā dvādaśa smṛtāḥ ViP_1,15.132d
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16164329 (0.029):
ādityā dvādaśa smṛtāḥ HV_3.52d / ādityā dvādaśaiva tu HV_App.I,24.19b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4333435 (0.046):
vaivasvate 'ntare te vai ādityā dvādaśa smṛtāḥ // HV_3.52 // / saptaviṃśat tu yāḥ proktāḥ somapatnyo 'tha suvratāḥ /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14835116 (0.049):
ādityā dvādaśa smṛtāḥ MatsP_6.3d / ādityā dvādaśa smṛtāḥ MatsP_6.5b
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23397624 (0.063):
vaivasvate 'ntare te vai % ādityā dvādaśa smṛtāḥ // ViP_1,15.132 // / saptaviṃśati yāḥ proktāḥ $ somapatnyo 'tha suvratāḥ // ViP_1,15.133ab //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5104291 (0.063):
vaivasvate 'ntare te vai ādityā dvādaśa smṛtāḥ // ViP_1,15.132 // / saptaviṃśati yāḥ proktāḥ somapatnyo 'tha suvratāḥ // ViP_1,15.133ab //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10117766 (0.063):
vaivasvate 'ntare te vai ādityā dvādaśa smṛtāḥ // ViP_1,15.132 // / saptaviṃśati yāḥ proktāḥ somapatnyotha suvratāḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28936671 (0.064):
cātmanādhiṣṭhito mahān LiP_1,3.16d / cādityā dvādaśaiva tu LiP_1,72.4b / cādipañcākṣarāṇyevaṃ LiP_1,17.78a
ādityānniḥsṛtau purā LiP_1,60.9b / ādityābhimukho bhūtvā LiP_1,85.191c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16764695 (0.035):
ādityānāṃ yathā viṣṇuḥ BrP_69.13a / ādityān niḥsṛtau purā BrP_31.5d
ādityāś ca tathā rudrāḥ LiP_1,50.8a / ādityāstāmranirmitam LiP_1,74.4b
ādityair iva bhāskaraḥ LiP_1,64.49b / ādityairmunibhis tathā LiP_1,54.21d
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14783747 (0.059):
pade pade yajñaphalaṃ sa prāpnoti na śaṃśayaḥ // VamPSm_25.4 // / etāni munibhiḥ sādhyairādityairvasubhistadā /
ādityairmunibhis tathā LiP_1,55.17b / ādityo 'pi diśaścaiva LiP_1,86.78a
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14783747 (0.059):
pade pade yajñaphalaṃ sa prāpnoti na śaṃśayaḥ // VamPSm_25.4 // / etāni munibhiḥ sādhyairādityairvasubhistadā /
āditvād ādidevo 'sāv LiP_1,70.100c / ādidevāya te namaḥ LiP_1,18.25d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28958914 (0.062):
namaste viśvamūrttaye LiP_1,96.81b / namaste vai mahādeva LiP_1,24.5a / namaste śaśikhaṇḍine LiP_1,21.52b
ādidevo mahādevaḥ LiP_1,77.105a / ādideśa pitāmaham LiP_1,44.33b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28958914 (0.062):
namaste viśvamūrttaye LiP_1,96.81b / namaste vai mahādeva LiP_1,24.5a / namaste śaśikhaṇḍine LiP_1,21.52b
ādimadhyāntarahitam LiP_1,17.55c / ādimadhyāntarahitaṃ LiP_1,27.51a
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3451635 (0.036):
anādimadhyāntam ādimadhyāntarahitam / anantavīryam anavadhikātiśayavīryam;
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2252586 (0.045):
"evaṃ" pūrvoktaprakāreṇa | "brahmāntādivarjitaḥ" antamadhyādirahitaḥ |"
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15297318 (0.054):
vedavidbhir hi vedāntais tv % agocaramiti śrutiḥ // LiP_1,27.50 // / ādimadhyāntarahitaṃ $ bheṣajaṃ bhavarogiṇām &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7191092 (0.054):
vedavidbhir hi vedāntais tv agocaramiti śrutiḥ // LiP_1,27.50 // / ādimadhyāntarahitaṃ bheṣajaṃ bhavarogiṇām /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7067305 (0.060):
kṣayavṛddhivinirmuktamādimadhyāntavarjitam // KūrmP_1,25.75 // / tato māmāha bhagavānadho gaccha tvamāśu vai /
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3453486 (0.060):
antarahitam; pradarśanārtham idam; ādimadhyāntarahitam; ādyam
ādimadhyāntavarjitam LiP_1,17.34d / ādimadhyāntaśūnyāya LiP_1,104.25c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15288949 (0.030):
kṣayavṛddhivinirmuktam % ādimadhyāntavarjitam // LiP_1,17.34 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7182979 (0.030):
kṣayavṛddhivinirmuktam ādimadhyāntavarjitam // LiP_1,17.34 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7067305 (0.031):
kṣayavṛddhivinirmuktamādimadhyāntavarjitam // KūrmP_1,25.75 //
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2252586 (0.038):
"evaṃ" pūrvoktaprakāreṇa | "brahmāntādivarjitaḥ" antamadhyādirahitaḥ |"
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3451635 (0.045):
anādimadhyāntam ādimadhyāntarahitam / anantavīryam anavadhikātiśayavīryam;
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19307449 (0.053):
mad rūpam advayaṃ brahma madhyādyanta vivarjitam | / sva prabhaṃ saccidānandaṃ bhaktyā jānāti cāvyayam || iti vāsudevopaniṣadi
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10866693 (0.053):
mad-rūpam advayaṃ brahma madhyādy-anta-vivarjitam | / sva-prabhaṃ sac-cid-ānandaṃ bhaktyā jānāti cāvyayam // Lbh_1,5.402 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15297318 (0.060):
vedavidbhir hi vedāntais tv % agocaramiti śrutiḥ // LiP_1,27.50 // / ādimadhyāntarahitaṃ $ bheṣajaṃ bhavarogiṇām &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7191092 (0.060):
vedavidbhir hi vedāntais tv agocaramiti śrutiḥ // LiP_1,27.50 // / ādimadhyāntarahitaṃ bheṣajaṃ bhavarogiṇām /
ādirādikaro nidhiḥ LiP_1,65.60d / ādirāditya ucyate LiP_1,61.50d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15321726 (0.041):
svayaṃbhūḥ sarvakarmā ca % ādirādikaro nidhiḥ // LiP_1,65.60 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7215495 (0.041):
svayaṃbhūḥ sarvakarmā ca ādirādikaro nidhiḥ // LiP_1,65.60 //
ādiṣṭo vā na vā sadā LiP_1,85.179d / ādisargakramaṃ śubham LiP_1,70.348b
ādisargastvayā sūta LiP_1,70.1a / ādisarge yathā tathā LiP_1,16.24b
ādīpayati sarvataḥ LiP_1,60.18d / ādeśakāle yogasya LiP_1,8.78c
ā dehāntaṃ mṛdālipya LiP_1,8.33c / ādau kuryānnamaskāraṃ LiP_1,44.49c
ādau catuṣṭayasyeha LiP_1,8.58c / ādau madhye tathā cānte LiP_1,86.33c
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16164639 (0.048):
ādau cānte ca madhye ca **HV_App.I,40.157**49A:12a / ādau cānte ca madhye ca HV_App.I,40.169a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16164672 (0.048):
ādau prakṛtimūlāya HV_App.I,31.1293a / ādau madhye tathaivānte *HV_113.82*1545:4a / ādau yasmāt samutpannaṃ HV_App.I,31.715a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 24991051 (0.048):
ādau cānte ca madhye ca HV_App.I,40.157**49A:12a / ādau cānte ca madhye ca HV_App.I,40.169a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13747354 (0.061):
ādevayānam āvṛtya HV_91.20a / ādau madhye tathaivānte HV_113.82*1545:4a / ādyantavantaḥ kavayaḥ purāṇāḥ HV_111.11*1349:3
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14834961 (0.062):
ādāvante ca madhye ca MatsP_74.10a / ādāv ātmahitāya tvaṃ MatsP_49.31c
ādau vedānadhītyaiva LiP_1,29.70a / ādau saviṣayaṃ tathā LiP_1,86.119d
ādyantaśūnyāya ca saṃsthitāya LiP_1,72.161a / ādyantahīno bhagavān anantaḥ LiP_1,53.53a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15312638 (1.192):
paśavaḥ kiṅkarāstasya % sarve dehābhimāninaḥ // LiP_1,53.52 // / ādyantahīno bhagavān anantaḥ $ pumānpradhānapramukhāś ca sapta &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7206412 (1.192):
paśavaḥ kiṅkarāstasya sarve dehābhimāninaḥ // LiP_1,53.52 // / ādyantahīno bhagavān anantaḥ pumānpradhānapramukhāś ca sapta /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15335476 (0.004):
vedātmarūpāya bhavāya tubhyam % antāya madhyāya sumadhyamāya // / LiP_1,72.160 // / ādyantaśūnyāya ca saṃsthitāya $ tathā tvaśūnyāya ca liṅgine ca &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7229241 (0.004):
vedātmarūpāya bhavāya tubhyam antāya madhyāya sumadhyamāya // LiP_1,72.160 / ādyantaśūnyāya ca saṃsthitāya tathā tvaśūnyāya ca liṅgine ca /
ādyavarṇamakāraṃ tu LiP_1,17.51a / ādyaṃ kṛtayugaṃ viddhi LiP_1,39.5a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15303243 (0.047):
/ ādyaṃ kṛtayugaṃ viddhi $ tatastretāyugaṃ mune &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7197013 (0.047):
/ ādyaṃ kṛtayugaṃ viddhi tatastretāyugaṃ mune /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15289171 (0.057):
liṅgasya dakṣiṇe bhāge % tadāpaśyatsanātanam // LiP_1,17.50 // / ādyavarṇamakāraṃ tu $ ukāraṃ cottare tataḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7183201 (0.057):
liṅgasya dakṣiṇe bhāge tadāpaśyatsanātanam // LiP_1,17.50 // / ādyavarṇamakāraṃ tu ukāraṃ cottare tataḥ /
ādyaḥ saṃvatsaraḥ smṛtaḥ LiP_1,61.52d / ādyākhyeneśvareṇa tu LiP_1,17.67d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15289408 (0.040):
aṇḍam apsu sthitaṃ sākṣād % ādyākhyeneśvareṇa tu // LiP_1,17.67 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7183438 (0.040):
aṇḍam apsu sthitaṃ sākṣād ādyākhyeneśvareṇa tu // LiP_1,17.67 //
ādyāntayor japasyāpi LiP_1,85.103a / ādye kṛtayuge dharmaś LiP_1,39.13a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15303349 (0.038):
saṃdhyāṃśakaṃ tathāpyevaṃ % kalpeṣvevaṃ yuge yuge // LiP_1,39.12 // / ādye kṛtayuge dharmaś $ catuṣpādaḥ sanātanaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7197119 (0.038):
saṃdhyāṃśakaṃ tathāpyevaṃ kalpeṣvevaṃ yuge yuge // LiP_1,39.12 // / ādye kṛtayuge dharmaś catuṣpādaḥ sanātanaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15346505 (0.045):
prāṅmukhodaṅmukho vāpi % japenmantramanuttamam // LiP_1,85.102 // / ādyāntayor japasyāpi $ kuryādvai prāṇasaṃyamān &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7240271 (0.045):
prāṅmukhodaṅmukho vāpi japenmantramanuttamam // LiP_1,85.102 // / ādyāntayor japasyāpi kuryādvai prāṇasaṃyamān /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16764918 (0.051):
ādye kṛtayuge sargo BrP_230.7a / ādye tretāyuge pūrvaṃ BrP_34.48a
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7068365 (0.057):
pūjyate bhagavān rudraścaturṣvapi pinākadhṛk // KūrmP_1,27.19 // / ādye kṛtayuge dharmaścatuṣpādaḥ sanātanaḥ /
ādye kṛte tu dharmo 'sti LiP_1,39.69c
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7068850 (0.022):
eṣā rajastamoyuktā vṛttirvai dvāpare smṛtā // KūrmP_1,27.56 // / ādye kṛte tu dharmo 'sti sa tretāyāṃ pravartate /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15304073 (0.022):
eṣā rajastamoyuktā $ vṛttir vai dvāpare smṛtā & / ādye kṛte tu dharmo 'sti % sa tretāyāṃ pravartate // LiP_1,39.69 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7197843 (0.022):
eṣā rajastamoyuktā vṛttir vai dvāpare smṛtā / / ādye kṛte tu dharmo 'sti sa tretāyāṃ pravartate // LiP_1,39.69 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8501733 (0.036):
eṣā rajastamoyuktā pravṛttirdvāpare smṛtā // BndP_1,31.4 // / ādye kṛte yo dharmo 'sti sa tretāyāṃ pravarttate /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15303348 (0.054):
saṃdhyāṃśakaṃ tathāpyevaṃ % kalpeṣvevaṃ yuge yuge // LiP_1,39.12 // / ādye kṛtayuge dharmaś $ catuṣpādaḥ sanātanaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7197118 (0.054):
saṃdhyāṃśakaṃ tathāpyevaṃ kalpeṣvevaṃ yuge yuge // LiP_1,39.12 // / ādye kṛtayuge dharmaś catuṣpādaḥ sanātanaḥ /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3885135 (0.056):
tathā rajastamo bhūyaḥ $ pravṛtte dvāpare punaḥ & / ādye kṛte nādharmo 'sti % sa tretāyāṃ pravartitaḥ // MatsP_144.5 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8924628 (0.056):
tathā rajastamo bhūyaḥ pravṛtte dvāpare punaḥ / / ādye kṛte nādharmo 'sti sa tretāyāṃ pravartitaḥ // MatsP_144.5 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14835248 (0.058):
ādau tretāyuge tataḥ MatsP_142.44b / ādye kṛte nādharmo 'sti MatsP_144.5c
ādye cāṣṭau dvitīye ca LiP_1,9.25c / ādye śvetaḥ kalau rudraḥ LiP_1,7.31c
ādhāyāgniṃ śivakṣetre LiP_1,77.45c / ādhāraṃ daṇḍadhāraṇam LiP_1,108.11d
ādhāraḥ sakalādhāraḥ LiP_1,98.127a / ādhāraḥ sarvabhūtānāṃ LiP_1,52.3c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15363213 (0.062):
dhūrjaṭiḥ khaṇḍaparaśuḥ % sakalo niṣkalo 'naghaḥ // LiP_1,98.126 // / ādhāraḥ sakalādhāraḥ $ pāṇḍurābho mṛḍo naṭaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7256974 (0.062):
dhūrjaṭiḥ khaṇḍaparaśuḥ sakalo niṣkalo 'naghaḥ // LiP_1,98.126 // / ādhāraḥ sakalādhāraḥ pāṇḍurābho mṛḍo naṭaḥ /
ādhārādheyabhāvena LiP_1,70.61a / ādhārāya guṇātmane LiP_1,31.38d
ādhikyaṃ sarvamūrtīnāṃ LiP_1,2.55a / ādhidaivikamityuktaṃ LiP_1,9.9a
ādhidaivikamevaṃ hi LiP_1,86.79c / ādhipatye vyavasthitaḥ LiP_1,54.36b / ādhyātmikaṃ ca yalliṅgaṃ LiP_1,75.21a
ādhyātmikaṃ ca viprendrāś LiP_1,86.72c / ā dhruvānmunisattamāḥ LiP_1,53.36b
ānandatve vyavasthitaḥ LiP_1,16.28b / ānandayasi me manaḥ LiP_1,41.54d
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7042924 (0.057):
ityeṣa bhagavān brahmā straṣṭvatve sa vyavasthitaḥ / / ahaṃ vai pālayāmīdaṃ saṃhariṣyati śūlabhṛt // KūrmP_1,2.88 //
ānandaś ca śivaścaiva LiP_1,46.43c / ānandastu sa vijñeya LiP_1,16.28a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15288338 (0.040):
purastāttava deveśa % tacchṛṇuṣva mahāmate // LiP_1,16.27 // / ānandastu sa vijñeya $ ānandatve vyavasthitaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7182367 (0.040):
purastāttava deveśa tacchṛṇuṣva mahāmate // LiP_1,16.27 // / ānandastu sa vijñeya ānandatve vyavasthitaḥ /
ānandasyāpi kāraṇam LiP_1,17.55d / ānandaṃ brahmaṇo vidvān LiP_1,8.113a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15297597 (0.046):
yato vāco nivartante % aprāpya manasā saha // LiP_1,28.18 // / ānandaṃ brahmaṇo vidvān $ na bibheti kutaścana &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7191370 (0.046):
yato vāco nivartante aprāpya manasā saha // LiP_1,28.18 // / ānandaṃ brahmaṇo vidvān na bibheti kutaścana /
Mandana Misra [Mandanamisra]: Brahmasiddhi (mbrahsiu.htm.txt) 27544056 (0.053):
‘brahma veda brahmaiva bhavati'; iti, tathā ‘ānandaṃ brahmaṇo vidvān, na
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb3u.htm.txt) 15570968 (0.053):
śrutyantare ca-ānando brahmeti vyajānāt""ānandaṃ brahmaṇo vidvān" "yadeṣa"
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb_u.htm.txt) 27244408 (0.053):
śrutyantare ca ānando brahmeti vyajānāt""ānandaṃ brahmaṇo vidvān" "yadeṣa"
ānandaṃ brahmaṇo vidvān LiP_1,28.19a / ānandāsrāvilekṣaṇam LiP_1,64.95b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15297598 (0.043):
yato vāco nivartante % aprāpya manasā saha // LiP_1,28.18 // / ānandaṃ brahmaṇo vidvān $ na bibheti kutaścana &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7191371 (0.043):
yato vāco nivartante aprāpya manasā saha // LiP_1,28.18 // / ānandaṃ brahmaṇo vidvān na bibheti kutaścana /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16200457 (0.052):
kṛṣṇam asrāvilekṣaṇam *HV_78.16ab*865:1b / kṛṣṇam ānandaniḥsṛtaiḥ HV_76.43d
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13761062 (0.052):
kṛṣṇam asrāvilekṣaṇam HV_78.16ab*865:1b / kṛṣṇam ānandaniḥsṛtaiḥ HV_76.43d
Mandana Misra [Mandanamisra]: Brahmasiddhi (mbrahsiu.htm.txt) 27544056 (0.053):
‘brahma veda brahmaiva bhavati'; iti, tathā ‘ānandaṃ brahmaṇo vidvān, na
ānandāsrāvilekṣaṇaḥ LiP_1,64.89b / ānanditavyamityete hy LiP_1,86.77c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28973069 (0.044):
prāha cārteti vihvalā LiP_1,64.33d / prāha cāsrāvilekṣaṇaḥ LiP_1,64.68d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15320206 (0.048):
śrutvā parāśaro dhīmān % prāha cāsrāvilekṣaṇaḥ // LiP_1,64.68 // /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7213976 (0.048):
śrutvā parāśaro dhīmān prāha cāsrāvilekṣaṇaḥ // LiP_1,64.68 // /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16200457 (0.055):
kṛṣṇam asrāvilekṣaṇam *HV_78.16ab*865:1b / kṛṣṇam ānandaniḥsṛtaiḥ HV_76.43d
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13761062 (0.055):
kṛṣṇam asrāvilekṣaṇam HV_78.16ab*865:1b / kṛṣṇam ānandaniḥsṛtaiḥ HV_76.43d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15320470 (0.055):
so 'pi dṛṣṭvā mahādevam $ ānandāsrāvilekṣaṇaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7214240 (0.055):
so 'pi dṛṣṭvā mahādevam ānandāsrāvilekṣaṇaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15320555 (0.062):
śakte paśya sutaṃ bālam $ ānandāsrāvilekṣaṇam & / adṛśyantīṃ ca viprendra % vasiṣṭhaṃ pitaraṃ tava // LiP_1,64.95 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7214325 (0.062):
śakte paśya sutaṃ bālam ānandāsrāvilekṣaṇam / / adṛśyantīṃ ca viprendra vasiṣṭhaṃ pitaraṃ tava // LiP_1,64.95 //
ānande ca yathākramam LiP_1,86.85b / ānandodbhavayogārthaṃ LiP_1,8.49a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15284423 (0.0):
prasvedakampanotthāna % janakaśca yathākramam // LiP_1,8.48 // / ānandodbhavayogārthaṃ $ nidrāghūrṇistathaiva ca &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7178453 (0.0):
prasvedakampanotthāna janakaśca yathākramam // LiP_1,8.48 // / ānandodbhavayogārthaṃ nidrāghūrṇistathaiva ca /
ānayāmaḥ susaṃkruddhā LiP_1,44.12c / ānartasyābhavat putro LiP_1,66.47c
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3803100 (0.058):
ānartasyābhavatputro $ rocamānaḥ pratāpavān & / ānarto nābha deśo 'bhūn % nagarī ca kuśasthalī // MatsP_12.22 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8842628 (0.058):
ānartasyābhavatputro rocamānaḥ pratāpavān / / ānarto nābha deśo 'bhūn nagarī ca kuśasthalī // MatsP_12.22 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13747465 (0.061):
ānartasya tu dāyādo HV_9.23a / ānarto nāma viśrutaḥ HV_9.22d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16765109 (0.063):
ānartas tu vibhoḥ putraḥ BrP_13.77a / ānartasya tu dāyādo BrP_7.28c
ānarto nāma śaryāteḥ LiP_1,66.47a / ānābher vārimaṇḍalam LiP_1,86.135d
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4340255 (0.054):
śaryāter mithunaṃ cāsīd ānarto nāma viśrutaḥ /
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5133473 (0.058):
ānartaś ca nāma dhārmikaḥ śaryātiputro 'bhūt || ViP_4,1.42 ||
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15323841 (0.061):
raṇadhṛṣṭaś ca te putrās % trayaḥ paramadhārmikāḥ // LiP_1,66.46 // / ānarto nāma śaryāteḥ $ sukanyā nāma dārikā &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7217607 (0.061):
raṇadhṛṣṭaś ca te putrās trayaḥ paramadhārmikāḥ // LiP_1,66.46 // / ānarto nāma śaryāteḥ sukanyā nāma dārikā /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26736790 (0.063):
śaryāter mithunaṃ tv āsīd % ānarto nāma viśrutaḥ // BrP_7.27 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11008122 (0.063):
śaryāter mithunaṃ tv āsīd ānarto nāma viśrutaḥ // BrP_7.27 //
ānītānviṣṇunā viprān LiP_1,103.61a / ānīya vasudhāṃ devīm LiP_1,94.10a
āndyantam iti kīrtitam LiP_1,3.35b / āpatsvapi ca sarvāsu LiP_1,70.343c
āpado na spṛśanti tam LiP_1,72.184b / āpadyapi vicārataḥ LiP_1,8.15b
āpaścāpi vikurvatyo LiP_1,70.35c / āpaścāpi samāviśat LiP_1,70.127d
āpastasyālayāni tu LiP_1,54.37f / āpaḥ pītāstu sūryeṇa LiP_1,54.31c
āpaḥ pūtā bhavantyetā LiP_1,78.2a / āpaḥ pūtāḥ sakṛtprāśya LiP_1,88.82a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15351669 (0.035):
vaiśvānaraṃ hṛdisthaṃ tu % yathāvadanupūrvaśaḥ // LiP_1,88.81 // / āpaḥ pūtāḥ sakṛtprāśya $ tūṣṇīṃ hutvā hyupāviśan &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7245434 (0.035):
vaiśvānaraṃ hṛdisthaṃ tu yathāvadanupūrvaśaḥ // LiP_1,88.81 // / āpaḥ pūtāḥ sakṛtprāśya tūṣṇīṃ hutvā hyupāviśan /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15339475 (0.048):
śivakṣetre muniśreṣṭhā % nānyathā siddhiriṣyate // LiP_1,78.1 // / āpaḥ pūtā bhavantyetā $ vastrapūtāḥ samuddhṛtāḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7233240 (0.048):
śivakṣetre muniśreṣṭhā nānyathā siddhiriṣyate // LiP_1,78.1 // / āpaḥ pūtā bhavantyetā vastrapūtāḥ samuddhṛtāḥ /
āpaḥ sarvarasātmikāḥ LiP_1,3.23d / āpādatalamastakam LiP_1,85.69d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15326985 (0.017):
sambhavanti tato hyāpas % tā vai sarvarasātmikāḥ // LiP_1,70.34 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7220752 (0.017):
sambhavanti tato hyāpas tā vai sarvarasātmikāḥ // LiP_1,70.34 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15281103 (0.053):
āvṛṇvānā gandhamātram % āpaḥ sarvarasātmikāḥ // LiP_1,3.23 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7175136 (0.053):
āvṛṇvānā gandhamātram āpaḥ sarvarasātmikāḥ // LiP_1,3.23 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15327134 (0.055):
tasmāccaturguṇā āpo % vijñeyāstu rasātmikāḥ // LiP_1,70.45 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7220901 (0.055):
tasmāccaturguṇā āpo vijñeyāstu rasātmikāḥ // LiP_1,70.45 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28947044 (0.057):
tā vai niṣkāmacāriṇyo LiP_1,39.18a / tā vai sarvarasātmikāḥ LiP_1,70.34d
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7043939 (0.059):
tasmāccaturguṇā āpo vijñeyāstu rasātmikāḥ // KūrmP_1,4.31 //
āpūrayan suṣumnena LiP_1,56.6a / āpūrya tābhir ayanaṃ LiP_1,70.119c
āpūryate parasyāntaḥ LiP_1,56.4c / āpūrya puṣpaiḥ suśubhaiḥ LiP_1,27.36c
āpūrya praṇavena ca LiP_1,73.14d / āpo 'gniṃ pṛthivīṃ vāyum LiP_1,70.179a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15328821 (0.039):
ā bhūtasamplavāvasthā % yairiyaṃ vidhṛtā mahī // LiP_1,70.178 // / āpo 'gniṃ pṛthivīṃ vāyum $ antarikṣaṃ divaṃ tathā &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7222588 (0.039):
ā bhūtasamplavāvasthā yairiyaṃ vidhṛtā mahī // LiP_1,70.178 // / āpo 'gniṃ pṛthivīṃ vāyum antarikṣaṃ divaṃ tathā /
āpo daśaguṇenaitās LiP_1,70.54c / āpo daśaguṇenaiva LiP_1,3.30c
āpo dṛśyanti bhāsvarāḥ LiP_1,59.19d / āpo dhruvaś ca somaś ca LiP_1,63.19c
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13747611 (0.006):
āpo jyotiś ca pañcamam HV_104.20b / āpo dhruvaś ca somaś ca HV_3.32a / āpo nārā iti proktā HV_1.24a
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7737639 (0.012):
āpo grasanti vai pūrvaṃ ViP_6,4.14a / āpo dhruvaś ca somaś ca ViP_1,15.110a / āpo nārā iti proktā ViP_1,4.6a
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27386873 (0.013):
ānuṣṭubhasya sūktasya NsP_62.7c / āpo dhruvaś ca somaś ca NsP_5.46c / āpo nārā iti proktā NsP_3.14a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16165336 (0.027):
āpo devyo ṛṣīṇāṃ hi viśvadhātryo HV_App.I,29A.144 / āpo dhruvaś ca somaś ca HV_3.32a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16765430 (0.038):
āpo devyo mahāmate BrP_74.2b / āpo dhruvaś ca somaś ca BrP_3.36a / āpo narasya sūnutvān BrP_60.25a
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14835542 (0.047):
āpo dhruvaśca somaśca MatsP_5.21a / āpo 'mṛtarasopamāḥ MatsP_168.8b
āpo nārāś ca sūnava LiP_1,70.119a / āpo vahnau samīraṇe LiP_1,41.2d
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13747613 (0.038):
āpo dhruvaś ca somaś ca HV_3.32a / āpo nārā iti proktā HV_1.24a
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7737639 (0.045):
āpo dhruvaś ca somaś ca ViP_1,15.110a / āpo nārā iti proktā ViP_1,4.6a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15328071 (0.048):
imaṃ codāharantyatra % ślokaṃ nārāyaṇaṃ prati // LiP_1,70.118 // / āpo nārāś ca sūnava $ ityapāṃ nāma śuśrumaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7221837 (0.048):
imaṃ codāharantyatra ślokaṃ nārāyaṇaṃ prati // LiP_1,70.118 // / āpo nārāś ca sūnava ityapāṃ nāma śuśrumaḥ /
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27386874 (0.050):
āpo dhruvaś ca somaś ca NsP_5.46c / āpo nārā iti proktā NsP_3.14a
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25380981 (0.054):
taṃ śṛṇudhvaṃ muniśreṣṭhāstadarthaṃ cākṣarāśrayam // ŚivP_7.1,11.14cd/ / āpo nārā iti proktā āpo vai narasūnavaḥ // ŚivP_7.1,11.15ab/
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8647280 (0.055):
yasmin jajñe svayaṃ brahmā sarvalokapitāmahaḥ / / āpo nārā iti proktā āpo vai narasūnavaḥ /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23385743 (0.062):
brahmasvarūpiṇaṃ devaṃ % jagataḥ prabhavāpyayam // ViP_1,4.5 // / āpo nārā iti proktā $ āpo vai narasūnavaḥ &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5092404 (0.062):
brahmasvarūpiṇaṃ devaṃ jagataḥ prabhavāpyayam // ViP_1,4.5 // / āpo nārā iti proktā āpo vai narasūnavaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8468364 (0.062):
imaṃ codāharantyatrar ślokaṃ nārāyaṇaṃ prati // BndP_1,5.4 // / āpo nārā iti proktā āpo vai narasūnavaḥ /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16165340 (0.062):
āpo dhruvaś ca somaś ca HV_3.32a / āpo nārā iti proktā HV_1.24a / āpo bhūḥ khaṃ sarṣigaṇā **HV_App.I,42B.2824**196A:6a
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23932772 (0.063):
brahmasvarūpiṇaṃ devaṃ % jagataḥ prabhavātmakam // NsP_3.13 // / āpo nārā iti proktā $ āpo vai narasūnavaḥ &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 16997761 (0.063):
brahmasvarūpiṇaṃ devaṃ jagataḥ prabhavātmakam // NsP_3.13 // / āpo nārā iti proktā āpo vai narasūnavaḥ /
āpo vātaś ca tāvetau LiP_1,55.57c / āpohiṣṭhādibhiḥ kramāt LiP_1,26.40b
āpo hyagre samabhavan LiP_1,70.115a / āptoryāmāṇam eva ca LiP_1,70.247b
āpyamaiśvaryamuttamam LiP_1,9.35d / āpyaṃ dravamiti proktaṃ LiP_1,86.132a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15285714 (0.051):
etat ṣoḍaśakaṃ proktam % āpyamaiśvaryamuttamam // LiP_1,9.35 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7179744 (0.051):
etat ṣoḍaśakaṃ proktam āpyamaiśvaryamuttamam // LiP_1,9.35 //
āpyaṃ rasamayaṃ dvijāḥ LiP_1,86.134b / āpyaṃ śyāmaṃ manojñaṃ ca LiP_1,61.23a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15349954 (0.056):
rūpaṃ vāhneyamityuktam $ āpyaṃ rasamayaṃ dvijāḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7243719 (0.056):
rūpaṃ vāhneyamityuktam āpyaṃ rasamayaṃ dvijāḥ /
āpyāyana iti smṛtaḥ LiP_1,54.56d / āpyāyayati nityaśaḥ LiP_1,56.5b
āpyāyayanti cādityaṃ LiP_1,55.18c / āpyāyasveti ca kṣīraṃ LiP_1,15.20a
āpyāyete parasparam LiP_1,59.17b / ābabandha mahātejā LiP_1,43.30a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15307188 (0.057):
kuśeśayamayīṃ mālāṃ % samunmucyātmanastadā // LiP_1,43.29 // / ābabandha mahātejā $ mama devo vṛṣadhvajaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7200961 (0.057):
kuśeśayamayīṃ mālāṃ samunmucyātmanastadā // LiP_1,43.29 // / ābabandha mahātejā mama devo vṛṣadhvajaḥ /
ābabandha mahādevaḥ LiP_1,43.43c / ābrahmabhuvanaṃ dvijāḥ LiP_1,9.21d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15307188 (0.058):
kuśeśayamayīṃ mālāṃ % samunmucyātmanastadā // LiP_1,43.29 // / ābabandha mahātejā $ mama devo vṛṣadhvajaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7200961 (0.058):
kuśeśayamayīṃ mālāṃ samunmucyātmanastadā // LiP_1,43.29 // / ābabandha mahātejā mama devo vṛṣadhvajaḥ /
ā brahmabhuvanād viprāḥ LiP_1,95.18c / ā bhānorvai bhuvaḥ svastu LiP_1,53.36a
ābhicārikabādhāyām LiP_1,85.208c / ābhimānikamapyevaṃ LiP_1,86.32a / ā bhūtasamplavāvasthā LiP_1,70.178c
ābhyantarasthaḥ sūryo 'tha LiP_1,55.13c / ābhyantaraṃ pravakṣyāmi LiP_1,27.54c
ābhyantaraṃ samākhyātam LiP_1,28.29c / ābhyantarārcakāḥ pūjyā LiP_1,28.30a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15297733 (0.055):
ābhyantaraṃ samākhyātam % evamabhyarcanaṃ kramāt // LiP_1,28.29 // / ābhyantarārcakāḥ pūjyā $ namaskārādibhis tathā &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7191506 (0.055):
ābhyantaraṃ samākhyātam evamabhyarcanaṃ kramāt // LiP_1,28.29 // / ābhyantarārcakāḥ pūjyā namaskārādibhis tathā /
ābhyantarārcakāḥ sarve LiP_1,28.31a / ābhyāṃ devīsahasrāṇi LiP_1,70.345c
ā mastakatalādyas tu LiP_1,91.18a / ā mūlāt phalanicitaiḥ kvacidviśālair LiP_1,92.26c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1588916 (0.025):
āmantrya nāmnā tānīśaḥ SkP_25.2c / ā mūlātphalanicitaiḥ kvacidviśālair SkP_30.37c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15355297 (0.029):
saṃsṛṣṭaiḥ kvacidupaliptakīrṇapuṣpair $ āvāsaiḥ parivṛtapādapaṃ munīnām & / ā mūlāt phalanicitaiḥ kvacidviśālair % uttuṅgaiḥ panasamahīruhairupetam //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7249060 (0.029):
saṃsṛṣṭaiḥ kvacidupaliptakīrṇapuṣpair āvāsaiḥ parivṛtapādapaṃ munīnām / / ā mūlāt phalanicitaiḥ kvacidviśālair uttuṅgaiḥ panasamahīruhairupetam //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2173025 (0.029):
saṃsṛṣṭaiḥ kvacidupaliptakīrṇapuṣpair $ āvāsaiḥ parivṛtapādapaṃ munīnām & / ā mūlātphalanicitaiḥ kvacidviśālair % uttuṅgaiḥ panasamahīruhairupetam //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19183102 (0.029):
saṃsṛṣṭaiḥ kvacidupaliptakīrṇapuṣpair āvāsaiḥ parivṛtapādapaṃ munīnām / / ā mūlātphalanicitaiḥ kvacidviśālair uttuṅgaiḥ panasamahīruhairupetam //
āmnāyo 'tha samāmnāyas LiP_1,98.112a / āyayau bhagavānviṣṇuḥ LiP_1,62.29c
āyasaṃ cābhavad bhūmau LiP_1,71.19c / āyasaṃ tāmrajaṃ vāpi LiP_1,79.29c
āyātiḥ pañcamo 'ndhakaḥ LiP_1,66.61d / āyātu varadā devīty LiP_1,26.1c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15296172 (0.029):
āyātu varadā devīty % anenaiva maheśvarīm // LiP_1,26.1 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7189949 (0.029):
āyātu varadā devīty anenaiva maheśvarīm // LiP_1,26.1 //
āyāto mṛtyureva te LiP_1,69.59d / āyāmataścatustriṃśat LiP_1,49.15a
āyāmataḥ sa vijñeyo LiP_1,49.16a / āyāmas teṣu paṭhyate LiP_1,49.27b
āyudhaścaiva romaśaḥ LiP_1,65.119d / āyudhāni samastāni LiP_1,36.55c
āyudhāny aṅgiro vara LiP_1,101.20b / āyur māyur amāyuś ca LiP_1,66.58a
āyurvarṣādataḥ param LiP_1,43.10b / āyurvedaṃ dhanurvedaṃ LiP_1,43.6c
āyuṣastanayā vīrāḥ LiP_1,66.59a / āyuṣo gaṇanaṃ punaḥ LiP_1,2.8d
āyuṣmān balavān dhanyaḥ LiP_1,94.25c / āyuṣyaṃ tu vidhāraṇam LiP_1,90.3d
āyuḥkāmaś cirāyuṣam LiP_1,81.54d / āyuḥ kṛtayuge viddhi LiP_1,39.9c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15341848 (0.060):
dravyārthī ca nidhiṃ paśyed % āyuḥkāmaś cirāyuṣam // LiP_1,81.54 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7235614 (0.060):
dravyārthī ca nidhiṃ paśyed āyuḥkāmaś cirāyuṣam // LiP_1,81.54 //
āyuḥpramāṇaṃ jīvanti LiP_1,52.41c / āyuḥśrījñānasatkriyāḥ LiP_1,85.175b
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25410030 (0.044):
tasya krodhena dahyaṃte hyāyuḥśrījñānasatkriyāḥ // ŚivP_7.2,15.30ab/
ārakūṭamayaṃ vāyur LiP_1,74.3c / āraṇāya mahātmane LiP_1,18.19b
āraṇyānāṃ paśūnāṃ ca LiP_1,32.7a / āraṇyānvai nibodhata LiP_1,70.241d
āraṇyāḥ paśavaḥ smṛtāḥ LiP_1,70.243d / āramya vidhinā śuciḥ LiP_1,85.135b
ārādhayanti viprendrā LiP_1,31.11a / ārādhayanmahādevaṃ LiP_1,42.1c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28970984 (0.061):
prapaśyanti mahādevaṃ LiP_1,12.14c / prapitāmahāś ca viprendrā hy LiP_1,64.50c
ārādhayanmahādevaṃ LiP_1,65.9c / ārādhayāmāsa hariṃ mukundam LiP_1,35.31c
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14836028 (0.063):
ārādhayanmahādevaṃ MatsP_11.19a / ārādhayāmāsa vibhuṃ MatsP_21.12a
ārādhayitumārabdhā LiP_1,31.22c / ārādhito mayā śaṃbhuḥ LiP_1,93.16c
ārādhito 'si deveśa LiP_1,36.37c / ārādhya jagatāmīśaṃ LiP_1,62.18a
āruroha rathaṃ divyaṃ LiP_1,72.27a / āruroha surottamaiḥ LiP_1,80.5f
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16166084 (0.037):
āruroha rathaṃ tūrṇaṃ HV_App.I,22A.97a / āruroha rathaṃ divyaṃ HV_App.I,42B.219a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15333552 (0.044):
sārathiṃ jagatāṃ caiva % brahmāṇaṃ prabhumīśvaram // LiP_1,72.26 // / āruroha rathaṃ divyaṃ $ raṇamaṇḍanadhṛg bhavaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7227316 (0.044):
sārathiṃ jagatāṃ caiva brahmāṇaṃ prabhumīśvaram // LiP_1,72.26 // / āruroha rathaṃ divyaṃ raṇamaṇḍanadhṛg bhavaḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 679926 (0.049):
śambaras tu mahāmāyo $ daityānāṃ rathayūthapaḥ / HV_App.I,42B.218 / / āruroha rathaṃ divyaṃ $ sarvayuddhaviśāradaḥ // HV_App.I,42B.219 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22165473 (0.049):
śambaras tu mahāmāyo daityānāṃ rathayūthapaḥ / HV_App.I,42B.218 / / āruroha rathaṃ divyaṃ sarvayuddhaviśāradaḥ // HV_App.I,42B.219 //
āruhya nāgendravṛṣāśvavaryān LiP_1,72.53b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15333928 (0.0):
yāntaṃ tadānīṃ tu śilādaputram $ āruhya nāgendravṛṣāśvavaryān &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7227692 (0.0):
yāntaṃ tadānīṃ tu śilādaputram āruhya nāgendravṛṣāśvavaryān /
āruhya puruṣottamaḥ LiP_1,80.3d / āruhya mūrdhānam ajātmajo 'sau LiP_1,64.8a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15319339 (0.041):
na taṃ vināhaṃ jīviṣye $ iti niścitya duḥkhitaḥ // LiP_1,64.7 // / āruhya mūrdhānam ajātmajo 'sau $ tayātmavān sarvavid ātmavicca &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7213110 (0.041):
na taṃ vināhaṃ jīviṣye iti niścitya duḥkhitaḥ // LiP_1,64.7 // / āruhya mūrdhānam ajātmajo 'sau tayātmavān sarvavid ātmavicca /
āruhya vṛṣamīśāno LiP_1,44.44c / ārogyaṃ tanunityatā LiP_1,85.185d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15347638 (0.035):
viniyogajamāyuṣyam % ārogyaṃ tanunityatā // LiP_1,85.185 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7241403 (0.035):
viniyogajamāyuṣyam ārogyaṃ tanunityatā // LiP_1,85.185 //
ārogyaṃ puṣṭivardhanam LiP_1,96.118b / āropyātmānamātmani LiP_1,70.173d
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16166288 (0.019):
āropya brāhmaṇaṃ kṛṣṇas HV_102.22a / āropyātmānam ātmani HV_12.15b / āropyaikarathe devaḥ HV_App.I,29.1030a
āropyātmānam ātmani LiP_1,70.194d / ārohaṇo 'dhirohaś ca LiP_1,65.147a
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7815155 (0.046):
saṃyojyātmānam ātmani ViP_5,37.61*85:1b / saṃyojyātmānam ātmani ViP_5,37.69b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16867984 (0.060):
paśyaty ātmānam ātmani BrP_236.16d / paśyaty ātmānam ātmani BrP_237.32d
ārtayo nāsti yatprabho LiP_1,98.181b
ārdracarmadharāya ca LiP_1,21.61b / ārdracarmāṃbaraṃdharaḥ LiP_1,65.72b
ārdreṇa rudhireṇa vā LiP_1,85.210b / āryakagrahabhūtaiś ca LiP_1,70.344a
āryaḥ senāpatiḥ sākṣād LiP_1,82.93c / ārṣaṃ vai dhrauvyameva ca LiP_1,2.9d
ārṣe vāpi muniśreṣṭhās LiP_1,77.44c / ālayaṃ cātmanaḥ kṛtvā LiP_1,71.22c
ālasyaṃ cāpravṛttiś ca LiP_1,9.3c / ālasyaṃ prathamaṃ paścād LiP_1,9.1a
ālāsaṃvṛtam avyayam LiP_1,76.60b / ālikhetpadmamuttamam LiP_1,77.86d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15339183 (0.044):
pañcāśaddalasaṃyuktam % ālikhetpadmamuttamam // LiP_1,77.86 // / tattadvarṇais tathā cūrṇaiḥ $ śvetacūrṇairathāpi vā &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7232948 (0.044):
pañcāśaddalasaṃyuktam ālikhetpadmamuttamam // LiP_1,77.86 // / tattadvarṇais tathā cūrṇaiḥ śvetacūrṇairathāpi vā /
ālikhya kamalaṃ bhadraṃ LiP_1,77.70a / āliṅgya cāghrāya sutaṃ tadānīmapūjayatsarvasurendramukhyaḥ LiP_1,72.49/b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7227626 (0.0):
sugandhaiḥ /* / āliṅgya cāghrāya sutaṃ tadānīmapūjayatsarvasurendramukhyaḥ // LiP_1,72.49
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15333862 (0.053):
āliṅgya cāghrāya sutaṃ tadānīmapūjayatsarvasurendramukhyaḥ // LiP_1,72.49 / sampūjya pūjyaṃ saha devasaṃghair $ vināyakaṃ nāyakamīśvarāṇām &
āliṅgyāghrāya mūrdhānaṃ LiP_1,105.14c / āliṅgyāghrāya sampūjya LiP_1,102.16a
āliṅgyādāya duḥkhārtā LiP_1,107.9c / āliṅgyārundhatīṃ tadā LiP_1,64.27d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15368719 (0.061):
aihyehi mama putreti $ sāmapūrvaṃ tataḥ sutam & / āliṅgyādāya duḥkhārtā % pradadau kṛtrimaṃ payaḥ // LiP_1,107.9 //
ālepanaṃ yathānyāyaṃ LiP_1,77.33a / āvantīnāṃ viśāṃ patiḥ LiP_1,68.12b
āvayorakhilasyeśaḥ LiP_1,38.2c / āvayorapi kāraṇam LiP_1,38.5b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15302997 (0.054):
āvayorakhilasyeśaḥ % śaraṇaṃ ca maheśvaraḥ // LiP_1,38.2 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7196767 (0.054):
āvayorakhilasyeśaḥ śaraṇaṃ ca maheśvaraḥ // LiP_1,38.2 //
āvayordevadeveśa LiP_1,19.9a / āvayormadhyavarcase LiP_1,18.11b
āvayorvyatiricyate LiP_1,20.68b / āvayoścābhavadyuddhaṃ LiP_1,17.32a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15288909 (0.064):
ityuktavati tasmiṃś ca % mayi cāpi vacas tathā // LiP_1,17.31 // / āvayoścābhavadyuddhaṃ $ sughoraṃ romaharṣaṇam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7182939 (0.064):
ityuktavati tasmiṃś ca mayi cāpi vacas tathā // LiP_1,17.31 // / āvayoścābhavadyuddhaṃ sughoraṃ romaharṣaṇam /
āvayoḥ stutisaṃtuṣṭo LiP_1,17.72c / āvartanāttu tretāyāṃ LiP_1,39.32a
āvartaṃ madhyamaṃ bhruvoḥ LiP_1,8.2d / āvahasthānagāḥ śubhāḥ LiP_1,54.48d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15313472 (0.011):
vāhneyāstvatha jīmūtās tv % āvahasthānagāḥ śubhāḥ // LiP_1,54.48 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7207246 (0.011):
vāhneyāstvatha jīmūtās tv āvahasthānagāḥ śubhāḥ // LiP_1,54.48 //
āvahaḥ pravahaścaiva LiP_1,53.37a / āvahādyā niviṣṭāstu LiP_1,53.36c
āvahādyās tathā sapta LiP_1,72.19a / āvāsaiḥ parivṛtapādapaṃ munīnām LiP_1,92.26b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1589000 (0.064):
āvāsaiḥ parivṛtapādapaṃ munīnām SkP_30.37b / āviśya jagati striyaḥ SkP_29.233b
āvāso bhāskarasya tu LiP_1,55.3d / āvāhanaṃ susānnidhyaṃ LiP_1,79.32c
āvāhaprativāhau ca LiP_1,69.28a / āvāhayettato devīṃ LiP_1,26.1a
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13405559 (0.048):
āvāhayettato devīṃ bhāskaraṃ parameśvaram // LiP_2,22.46 //
āvāhya parameśvaram LiP_1,27.29d / āvāhya varuṇaṃ tathā LiP_1,25.18b
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13405559 (0.052):
āvāhayettato devīṃ bhāskaraṃ parameśvaram // LiP_2,22.46 //
āvirbhāvacikīrṣayā LiP_1,59.8d / āviveśa viṣātmakaḥ LiP_1,70.232d
āviśanto mahīmimām LiP_1,70.46d / āvṛṇoddhi tathākāśaṃ LiP_1,3.22a
āvṛṇodrasamātraṃ vai LiP_1,3.23a / āvṛṇodrūpamātraṃ tu LiP_1,3.22c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28991746 (0.031):
rūpamasyopajāyate LiP_1,88.55d / rūpamātraṃ samāvṛṇot LiP_1,70.33d / rūpamātraṃ sasarja ha LiP_1,70.32d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15281083 (0.035):
rasādāpaḥ śubhāstābhyo % gandhamātraṃ dharā tataḥ // LiP_1,3.21 // / āvṛṇoddhi tathākāśaṃ $ sparśamātraṃ dvijottamāḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7175116 (0.035):
rasādāpaḥ śubhāstābhyo gandhamātraṃ dharā tataḥ // LiP_1,3.21 // / āvṛṇoddhi tathākāśaṃ sparśamātraṃ dvijottamāḥ /
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22932133 (0.037):
saṃsāritva gandha mātram api nāśaṅkayam | na hi kvacid api loke
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15281093 (0.045):
āvṛṇodrūpamātraṃ tu % vāyurvāti kriyātmakaḥ // LiP_1,3.22 // / āvṛṇodrasamātraṃ vai $ devaḥ sākṣādvibhāvasuḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7175126 (0.045):
āvṛṇodrūpamātraṃ tu vāyurvāti kriyātmakaḥ // LiP_1,3.22 // / āvṛṇodrasamātraṃ vai devaḥ sākṣādvibhāvasuḥ /
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1971285 (0.056):
coṣyasya hiṅgāvadṛṣṭarūpe 'pi tadgandhamātraṃ jighrāmaḥ | (u) yatra
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7799547 (0.056):
rūpamātraṃ samāvṛṇot ViP_1,2.41b / rūpamātraṃ samāvṛṇot ViP_1,2.42d
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27424936 (0.057):
rūpamātraṃ samāvṛṇot NsP_1.47d / rūpamātraṃ samāvṛṇot NsP_1.49b
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10105397 (0.062):
ākāśaṃ śabdamātraṃ tu svarśamātraṃ samāvṛṇot // ViP_1,2.39 // / tato vāyurvikurvāṇo rūpamātraṃ sasarja ha /
āvṛṇvānā gandhamātram LiP_1,3.23c / āvṛtāstamasā rātrau LiP_1,70.202c
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22932133 (0.046):
saṃsāritva gandha mātram api nāśaṅkayam | na hi kvacid api loke
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15327000 (0.056):
āpaścāpi vikurvatyo % gandhamātraṃ sasarjire // LiP_1,70.35 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7220767 (0.056):
āpaścāpi vikurvatyo gandhamātraṃ sasarjire // LiP_1,70.35 //
āvṛtya māṃ tathāliṅgya LiP_1,42.25a / āveṣṭanas tathāṣṭābhiḥ LiP_1,103.18a
āveṣṭyādyaṃ tadakṣaram LiP_1,17.66b / āvosajeti sāmnā tu LiP_1,27.44c
āśānāṃ prabhavo 'vyayaḥ LiP_1,65.164d / āśāliṅgaṃ ca deveśaṃ LiP_1,92.148c
āśu dvārāṇi sarvāṇi LiP_1,20.46a / āśu dvārāṇi sarvāṇi LiP_1,20.51c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15291062 (0.047):
tvayā matsarabhāvena % māṃ vaśīkartumicchatā // LiP_1,20.45 // / āśu dvārāṇi sarvāṇi $ pihitāni samantataḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7185092 (0.047):
tvayā matsarabhāvena māṃ vaśīkartumicchatā // LiP_1,20.45 // / āśu dvārāṇi sarvāṇi pihitāni samantataḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28941242 (0.054):
tato dvādaśavarṣānte LiP_1,80.58a / tato dvārāṇi sarvāṇi LiP_1,20.30a / tato dvitīyāprabhṛti LiP_1,56.8a
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22920124 (0.059):
mūrdhny ādhāyātmanaḥ prāṇam āsthito yoga dhāraṇām ||BhG_8.12|| / sarva dvārāṇi sarvāṇi ca tāni dvārāṇi ca sarva dvārāṇy upalabdhau, tāni
āśu brahmāṇḍamudbhidya LiP_1,74.25c / āśuśabdapatirvegī LiP_1,98.104a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15362894 (0.0):
alaṃkariṣṇus tvacalo % rociṣṇurvikramottamaḥ // LiP_1,98.103 // / āśuśabdapatirvegī $ plavanaḥ śikhisārathiḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7256658 (0.0):
alaṃkariṣṇus tvacalo rociṣṇurvikramottamaḥ // LiP_1,98.103 // / āśuśabdapatirvegī plavanaḥ śikhisārathiḥ /
āśramasthaḥ kapotastho LiP_1,65.118c / āśramasthāś ca munayaḥ LiP_1,64.52c
āśramaṃ copamanyorvai LiP_1,108.4c / āśramaḥ kṣapaṇaḥ kṣāmo LiP_1,98.55c
āśramāṇāṃ yathāvidhi LiP_1,52.31d / āśramāś ca tathaiva ca LiP_1,23.29b / āśrame hyaṭate bhaikṣyaṃ LiP_1,31.30c
āśramairna ca devaiś ca LiP_1,86.46c / āśrayaṃ sarvabhūtānām LiP_1,6.29a
āśrayāḥ kesarācalāḥ LiP_1,72.7b / āśrayāḥ puṇyakīrtīnāṃ LiP_1,61.26c
āśritaścaiva cāṅguṣṭham LiP_1,88.88c / āśritaṃ kaṃsabhītyā ca LiP_1,69.45c
āśritāḥ śaṃkaraṃ tasmāt LiP_1,6.27a / āśrito madhyamambhasām LiP_1,20.12b
āśleṣāsu samutpannaḥ LiP_1,61.47a / āśvine caiva viprendrāḥ LiP_1,81.21a
āṣāḍhaś ca suṣāḍhaś ca LiP_1,65.143a / āṣāḍhāsviha pūrvāsu LiP_1,61.45a
āṣāḍhe ca śubhe māse LiP_1,84.38c / āṣāḍhe cāryamā raviḥ LiP_1,59.33d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15316190 (0.042):
jyeṣṭhe māsi bhavedindra % āṣāḍhe cāryamā raviḥ // LiP_1,59.33 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7209962 (0.042):
jyeṣṭhe māsi bhavedindra āṣāḍhe cāryamā raviḥ // LiP_1,59.33 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7076123 (0.058):
jyeṣṭhāmūle bhavedindraḥ āṣāḍhe savitā raviḥ / / vivasvān śrāvaṇe māsi prauṣṭhapadyāṃ bhagaḥ smṛtaḥ // KūrmP_1,41.18 //
āṣāḍhe māsi cāpyevaṃ LiP_1,83.35a / āṣāḍhe mauktikaṃ liṅgaṃ LiP_1,81.20a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15316191 (0.044):
jyeṣṭhe māsi bhavedindra % āṣāḍhe cāryamā raviḥ // LiP_1,59.33 // / vivasvān śrāvaṇe māsi $ prauṣṭhapade bhagaḥ smṛtaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7209963 (0.044):
jyeṣṭhe māsi bhavedindra āṣāḍhe cāryamā raviḥ // LiP_1,59.33 // / vivasvān śrāvaṇe māsi prauṣṭhapade bhagaḥ smṛtaḥ /
ā ṣoḍaśāt tataḥ strīṇāṃ LiP_1,89.102c / āsanasthā dvijāndṛṣṭvā LiP_1,40.12c
āsanastho japetsamyak LiP_1,85.162a / āsanaṃ ca tathā daṇḍam LiP_1,77.91a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15347322 (0.054):
raktabhūmyāṃ ca khaṭvāyāṃ % na japejjāpakas tathā // LiP_1,85.161 // / āsanastho japetsamyak $ mantrārthagatamānasaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7241087 (0.054):
raktabhūmyāṃ ca khaṭvāyāṃ na japejjāpakas tathā // LiP_1,85.161 // / āsanastho japetsamyak mantrārthagatamānasaḥ /
āsanaṃ parikalpayet LiP_1,85.163b / āsanaṃ praṇavena vai LiP_1,79.33b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1253365 (0.064):
praṇavenāsanaṃ nyaset SvaT_3.77d / praṇavenāsanaṃ sarvaṃ SvaT_3.46c
āsanaṃ merusaṃkāśaṃ LiP_1,44.19c / āsanaṃ ruciraṃ baddhvā LiP_1,85.102a
āsanaṃ svastikaṃ baddhvā LiP_1,8.86c / āsamudrāyatāḥ kecid LiP_1,46.13a
ā sahasrād guṇīkṛtā LiP_1,40.86d / āsādya bhārataṃ varṣaṃ LiP_1,86.152a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28945160 (0.057):
tasmāttu paśavaḥ sarve LiP_1,23.39a / tasmāttu bhārataṃ varṣaṃ LiP_1,47.24a
āsīttridhanvanaścāpi LiP_1,66.2c / āsīt tvailaviliḥ śrīmān LiP_1,66.31a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15323647 (0.044):
tasmācchatarathājjajñe % rājā tvilavilo balī // LiP_1,66.30 // / āsīt tvailaviliḥ śrīmān $ vṛddhaśarmā pratāpavān &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7217413 (0.044):
tasmācchatarathājjajñe rājā tvilavilo balī // LiP_1,66.30 // / āsīt tvailaviliḥ śrīmān vṛddhaśarmā pratāpavān /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4617213 (0.056):
tasmācchatarathājjajñe rājā tviḍaviḍo balī // BndP_2,63.180 // / āsīttvaiḍaviḍaḥ śrīmānkṛśaśarmā pratāpavān /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13748421 (0.059):
āsīt trailokyavikhyātaḥ HV_32.10c / āsīt pañcavanaḥ putraḥ HV_23.100a / āsīt putro bṛhadrathaḥ HV_87.18b
āsīdantakasaṃkāśas LiP_1,97.3a / āsīdekārṇavaṃ ghoram LiP_1,20.2c
āsīnaṃ paramāsane LiP_1,29.37d / āsīnaṃ paramāsane LiP_1,76.2b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16167795 (0.027):
āsīnaṃ caiva somena HV_70.27a / āsīnaṃ paramāsane HV_App.I,42B.2551b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 24993080 (0.035):
āsīna āsane citre HV_App.I,42A.148a / āsīnaṃ paramāsane HV_App.I,42B.2551b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 700829 (0.046):
brahmāṇaṃ vīkṣya te sarve $ āsīnaṃ paramāsane / HV_App.I,42B.2551 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22186379 (0.046):
brahmāṇaṃ vīkṣya te sarve āsīnaṃ paramāsane / HV_App.I,42B.2551 /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15298271 (0.055):
pitāmahaṃ mahātmānam % āsīnaṃ paramāsane // LiP_1,29.37 // / gatvā vijñāpayāmāsuḥ $ pravṛttamakhilaṃ vibhoḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7192044 (0.055):
pitāmahaṃ mahātmānam āsīnaṃ paramāsane // LiP_1,29.37 // / gatvā vijñāpayāmāsuḥ pravṛttamakhilaṃ vibhoḥ /
āsīnāndhāvataścaiva LiP_1,70.311a / āsīnā bhartṛhīneva LiP_1,64.63c
āsīnāmākulāṃ sādhvīṃ LiP_1,64.61c / āsīno garbhaśayyāyāṃ LiP_1,64.17c
āsīn mahiṣmataḥ putro LiP_1,68.6c / āsuraṃ bhāvameva ca LiP_1,82.62b
āstāṃ tāvanmamecchāyāḥ LiP_1,107.43a / āste hemagṛhottame LiP_1,53.10d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15312112 (0.024):
somaḥ sanandī bhagavān % āste hemagṛhottame // LiP_1,53.10 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7205887 (0.024):
somaḥ sanandī bhagavān āste hemagṛhottame // LiP_1,53.10 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15369190 (0.061):
triḥ saptakulamuddhṛtya % śivalokaṃ sa gacchati // LiP_1,107.42 // / āstāṃ tāvanmamecchāyāḥ $ kṣīraṃ prati surādhamam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7262951 (0.061):
triḥ saptakulamuddhṛtya śivalokaṃ sa gacchati // LiP_1,107.42 // / āstāṃ tāvanmamecchāyāḥ kṣīraṃ prati surādhamam /
āsthāya gatavānadhaḥ LiP_1,17.43b / āsthāya jagati sthitaḥ LiP_1,95.24d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28921510 (0.058):
āsthāya rūpaṃ viprasya LiP_1,36.33a / āsthāyehavyavasthitaḥ LiP_1,95.25b / āsthāyaivaṃ hi śakrasya LiP_1,107.28a
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25405246 (0.063):
maharṣivapurāsthāya sthito 'si parameśvara // ŚivP_7.2,10.2cd/ / anyathā hi jagatyasmin devo vā dānavo 'pi vā // ŚivP_7.2,10.3ab/
āsthāya parameśvaraḥ LiP_1,107.50b / āsthāya prahasan sthitaḥ LiP_1,17.73b
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25405246 (0.045):
maharṣivapurāsthāya sthito 'si parameśvara // ŚivP_7.2,10.2cd/ / anyathā hi jagatyasmin devo vā dānavo 'pi vā // ŚivP_7.2,10.3ab/
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28921513 (0.050):
āsthāya rūpaṃ viprasya LiP_1,36.33a / āsthāyehavyavasthitaḥ LiP_1,95.25b / āsthāyaivaṃ hi śakrasya LiP_1,107.28a
āsthāya yogaparyaṅka LiP_1,85.11a / āsthāya rūpaṃ yatsaumyaṃ LiP_1,102.14a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28996380 (0.050):
vikṛtaṃ rūpamāsthāya LiP_1,29.2c / vikṛtaṃ rūpamāsthāya LiP_1,29.9a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28991757 (0.056):
rūpamāsthāya loke 'smin LiP_1,72.125c / rūpamāsthāya viśvakṛt LiP_1,95.52d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15365792 (0.059):
svayaṃvare mahādevī % tava divyasuśobhane // LiP_1,102.13 // / āsthāya rūpaṃ yatsaumyaṃ $ sameṣye 'haṃ saha tvayā &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7259553 (0.059):
svayaṃvare mahādevī tava divyasuśobhane // LiP_1,102.13 // / āsthāya rūpaṃ yatsaumyaṃ sameṣye 'haṃ saha tvayā /
āsthāya rūpaṃ viprasya LiP_1,36.33a / āsthāyehavyavasthitaḥ LiP_1,95.25b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28921489 (0.050):
āsthāya gatavānadhaḥ LiP_1,17.43b / āsthāya jagati sthitaḥ LiP_1,95.24d / āsthāya parameśvaraḥ LiP_1,107.50b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28996380 (0.061):
vikṛtaṃ rūpamāsthāya LiP_1,29.2c / vikṛtaṃ rūpamāsthāya LiP_1,29.9a
āsthāyaivaṃ hi śakrasya LiP_1,107.28a / āsthāyoparivāsine LiP_1,104.22b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28921489 (0.063):
āsthāya jagati sthitaḥ LiP_1,95.24d / āsthāya parameśvaraḥ LiP_1,107.50b / āsthāya prahasan sthitaḥ LiP_1,17.73b
āsthitasya jagatprabhoḥ LiP_1,92.114b / āsyatāmiti cāparāḥ LiP_1,29.20b
āsyena na pibettoyaṃ LiP_1,85.146a / āsye nidhāya vai hastaṃ LiP_1,40.13c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15347095 (0.051):
bhoktā śiva iti smṛtvā % maunī caikāgramānasaḥ // LiP_1,85.145 // / āsyena na pibettoyaṃ $ tiṣṭhannañjalināpi vā &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7240860 (0.051):
bhoktā śiva iti smṛtvā maunī caikāgramānasaḥ // LiP_1,85.145 // / āsyena na pibettoyaṃ tiṣṭhannañjalināpi vā /
āsvādā pañcamī proktā LiP_1,9.15c / āsvādo hyaprayatnataḥ LiP_1,9.20d
āhaṅkārikamuttamam LiP_1,9.47d / āha cotthāya bhagavān LiP_1,17.17c
āha bālendutilakaḥ LiP_1,10.41a / āhārādīn krameṇa ca LiP_1,8.63d
āhārāsteṣu siddheṣu LiP_1,89.18c / āhukaścāhukī caiva LiP_1,69.37c
āhukāt kāśyaduhitur LiP_1,69.38a / āhnikacchedane jāte LiP_1,89.44c
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4625023 (0.061):
āhukaścāpyavantīṣu svasāraṃ tvāhukīṃ dadau / / āhukātkāśyaduhiturdvai putrau saṃbabhūvatuḥ // BndP_2,71.128 //
āṃbikeyaḥ suśobhanaḥ LiP_1,53.18b / āṃbikeyātparo ramyaḥ LiP_1,53.18c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15312207 (0.013):
rājataśca giriḥ śrīmān $ āṃbikeyaḥ suśobhanaḥ & / āṃbikeyātparo ramyaḥ % sarvauṣadhisamanvitaḥ // LiP_1,53.18 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7205982 (0.013):
rājataśca giriḥ śrīmān āṃbikeyaḥ suśobhanaḥ / / āṃbikeyātparo ramyaḥ sarvauṣadhisamanvitaḥ // LiP_1,53.18 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16490468 (0.058):
striṇāṃ loko na śobhanaḥ HV_App.I,29A.87b / stridaśān sā mahāgadā HV_App.I,42B.945b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29005911 (0.062):
śvetāsyaḥ śvetalohitaḥ LiP_1,24.14d / śvetāsyāya mahāsyāya LiP_1,18.14c
ikāro dakṣiṇaṃ netram LiP_1,17.74a / ikṣvākukulavardhanam LiP_1,66.28b
ikṣvākujyeṣṭhadāyādo LiP_1,65.28c / ikṣvākur nabhagaś caiva LiP_1,65.18a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13748765 (0.036):
ikṣvākur abhavat sutaḥ HV_9.38b / ikṣvākur jyeṣṭhadāyādo HV_9.18a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16767285 (0.038):
ikṣvākur abhavat sutaḥ BrP_7.44d / ikṣvākur jyeṣṭhadāyādo BrP_7.20c / ikṣvākuvaṃśaprabhavaḥ BrP_123.2a
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14837153 (0.046):
ikṣvākurjyeṣṭhadāyādo MatsP_12.19c / ikṣvākuvaṃśaprabhavāḥ MatsP_12.57c
ikṣvākorabhavadvīro LiP_1,65.31c / ikṣvākoraśvamedhena LiP_1,65.22a
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7060584 (0.060):
sarve te 'pratimaprakhyāḥ prapannāḥ kamalodbhavam // KūrmP_1,19.9 // / ikṣvākoścābhavad vīro vikukṣirnāma pārthivaḥ /
ikṣvākorvaṃśavistāraṃ LiP_1,65.25c / ikṣvākoḥ putrapautrādyā LiP_1,66.54c
icchayā tasya rūpāṇi LiP_1,88.22a / icchayā parameṣṭhinaḥ LiP_1,70.64b
icchayā vāṃ kṛtau tvayā LiP_1,22.6b / icchā kāmāvasāyitvaṃ LiP_1,34.21a
icchākhyā ca tathā hyājñā LiP_1,87.7c / icchāvighātātsaṃkṣobhaś LiP_1,9.9c
icchāśaktiḥ kriyātmikā LiP_1,70.331d / icchecchaktaḥ svayaṃ pātuṃ LiP_1,9.32c
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21569400 (0.054):
kathayati etāmapyahaṃ pratyekabodhiṃ na śaktaḥ samudānayitum/ / 151.023. tataḥ sa mahāśreṣṭhī śrāvakavarṇodāharaṇaṃ kṛtvā
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25430406 (0.055):
jale nivasanaṃ caiva bhūmyāmevaṃ vinirgamaḥ // ŚivP_7.2,38.20ab/ / icchecchaktaḥ svayaṃ pātuṃ samudramapi nāturaḥ // ŚivP_7.2,38.20cd/
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15330813 (0.064):
satī dākṣāyaṇī vidyā % icchāśaktiḥ kriyātmikā // LiP_1,70.331 // / aparṇā caikaparṇā ca $ tathā caivaikapāṭalā &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7224580 (0.064):
satī dākṣāyaṇī vidyā icchāśaktiḥ kriyātmikā // LiP_1,70.331 // / aparṇā caikaparṇā ca tathā caivaikapāṭalā /
ijyāya yājakāya ca LiP_1,21.30b / ijyāyuddhavaṇijyābhir LiP_1,52.30a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28940556 (0.063):
tatastāṃ hantumārebhe LiP_1,69.58c / tatastāḥ paryagṛhṇanta LiP_1,39.43a / tatastu garbhakālena LiP_1,88.48c
ijyā vedātmakaṃ śrautaṃ LiP_1,10.17a / ijyo hastī tathā vyāghro LiP_1,65.163c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15286314 (0.021):
vijñeyaṃ śravaṇācchrautaṃ % smaraṇātsmārtamucyate // LiP_1,10.16 // / ijyā vedātmakaṃ śrautaṃ $ smārtaṃ varṇāśramātmakam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7180345 (0.021):
vijñeyaṃ śravaṇācchrautaṃ smaraṇātsmārtamucyate // LiP_1,10.16 // / ijyā vedātmakaṃ śrautaṃ smārtaṃ varṇāśramātmakam /
ita evābhivartate LiP_1,20.62b / itareṣāṃ hi vastrāṇāṃ LiP_1,89.54c
iti karmaṇyatadvidaḥ LiP_1,86.15d / iti kiṃ ceha cādbhutam LiP_1,54.37b
iti cānye sureśvarāḥ LiP_1,71.137b / iti tena samādiṣṭaḥ LiP_1,85.14a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29016187 (0.062):
sureśvarā munīśvarā LiP_1,72.179c / sureśvarāḥ suvismitā LiP_1,72.178c
iti te sarvamākhyātaṃ LiP_1,85.230a / iti niścitya duḥkhitaḥ LiP_1,64.7b
iti puṇyākṣarāṣṭakam LiP_1,76.44d / iti putrītvihoktitaḥ LiP_1,5.31d
iti bhaktyā stuto mayā LiP_1,65.169b / iti matvā śamaṃ vrajet LiP_1,67.18b
iti matvā smaredbhavam LiP_1,86.142d / iti mantreṇa pūjayet LiP_1,27.31b
iti mantreṇa mantravit LiP_1,25.16b / iti yo daśavāyūnāṃ LiP_1,8.67a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16904893 (0.056):
mūlamantreṇa cārcayet BrP_41.64b / mūlamantreṇa mantravit BrP_61.53d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28929929 (0.061):
kulaṃ te saṃtariṣyati LiP_1,64.22d / kulaṃ mantreṇa mantravit LiP_1,64.107d
iti laiṅge 'tra paṭhyate LiP_1,4.15b / iti varṇāḥ samākhyātā LiP_1,59.40c
iti vākpatirbahuvidhaistavārcanaiḥ LiP_1,94.19a / iti vāṇī purātanī LiP_1,69.58b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15358103 (0.037):
abaloddhṛtā ca bhagavaṃstavaiva % sakalaṃ tvayaiva hi dhṛtaṃ jagadguro // / LiP_1,94.18 // / iti vākpatirbahuvidhaistavārcanaiḥ $ praṇipatya viṣṇumamaraiḥ prajāpatiḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7251864 (0.037):
abaloddhṛtā ca bhagavaṃstavaiva sakalaṃ tvayaiva hi dhṛtaṃ jagadguro // / LiP_1,94.18 // / iti vākpatirbahuvidhaistavārcanaiḥ praṇipatya viṣṇumamaraiḥ prajāpatiḥ /
iti śāstrasya niścayaḥ LiP_1,72.44b / iti śrutvā vacaḥ sarvaṃ LiP_1,72.36a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28940654 (0.060):
tatasteṣāṃ prasādārthaṃ LiP_1,31.27a / tatasteṣāṃ vacaḥ śrutvā LiP_1,33.23c
iti saṃkṣepataḥ proktā LiP_1,89.92c / iti saṃkṣepataḥ prokto LiP_1,79.36c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28926080 (0.0):
evaṃ saṃkṣipya kathitaṃ LiP_1,57.37a / evaṃ saṃkṣepataḥ proktaṃ LiP_1,25.28c / evaṃ saṃkṣepataḥ proktaṃ LiP_1,86.154c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28926087 (0.0):
evaṃ saṃkṣepataḥ proktaḥ LiP_1,69.92c / evaṃ saṃkṣepataḥ proktā LiP_1,49.69a / evaṃ saṃkṣepataḥ proktāḥ LiP_1,49.21a
iti stavena deveśaṃ LiP_1,16.16a / itihāsapurāṇāni LiP_1,39.61a
itihāsaś ca kalpaś ca LiP_1,65.100a / itihāsaṃ purātanam LiP_1,41.14b
itīdamakhilaṃ śrutvā LiP_1,93.9a / itthamaṅgāni vinyasya LiP_1,85.76c
itthaṃ prasannaṃ vijñānaṃ LiP_1,86.101a / itthaṃbhūtaṃ tadā dṛṣṭvā LiP_1,98.166a
itthaṃ sarvaṃ samālokya LiP_1,96.59a / ityanye neti cāpare LiP_1,71.137d
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3882999 (0.043):
ete manuṣyāḥ pitaro % māsaśrāddhabhujastu vai // MatsP_141.65 // / tebhyo 'pare tu ye tvanye $ saṃkīrṇāḥ karmayoniṣu &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14887298 (0.043):
tebhyo 'dhastāttu catvāraḥ MatsP_128.69c / tebhyo 'pare tu ye tvanye MatsP_141.66a
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8922492 (0.043):
ete manuṣyāḥ pitaro māsaśrāddhabhujastu vai // MatsP_141.65 // / tebhyo 'pare tu ye tvanye saṃkīrṇāḥ karmayoniṣu /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15359979 (0.056):
śāstāśeṣasya jagato % na tvaṃ naivacaturmukhaḥ // LiP_1,96.58 // / itthaṃ sarvaṃ samālokya $ saṃharātmānam ātmanā &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7253740 (0.056):
śāstāśeṣasya jagato na tvaṃ naivacaturmukhaḥ // LiP_1,96.58 // / itthaṃ sarvaṃ samālokya saṃharātmānam ātmanā /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23413812 (0.062):
tvaṃ cānye ca na ca tvaṃ ca % nānye naivāham apy aham // ViP_2,15.25 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5120472 (0.062):
tvaṃ cānye ca na ca tvaṃ ca nānye naivāham apy aham // ViP_2,15.25 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10133617 (0.062):
tvaṃ cānye ca na ca tvaṃ ca nānye naivāhamapyaham // ViP_2,15.25 //
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23715608 (0.063):
gāyantyanye hasantyanye pamantyanye tu saṃghaśaḥ /
ityanye neti cāpare LiP_1,75.3d / ityanye munayo dvijāḥ LiP_1,75.4d
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16181583 (0.038):
ete cānye ca bahavo *HV_28.8*434:1a / ete cānye ca bahavo HV_31.149a / ete cānye ca munayo HV_App.I,26.51a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25002011 (0.043):
ete cānye ca bahavo HV_App.I,42B.2713**184:1a / ete cānye ca munayo HV_App.I,26.51a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28967331 (0.049):
punaranye maharṣayaḥ LiP_1,70.289b / punaranye mahāgrahāḥ LiP_1,57.20b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16916724 (0.055):
ye cānye ca maharṣayaḥ BrP_107.43b / ye cānye chedadāhakāḥ BrP_44.39d
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3882999 (0.059):
ete manuṣyāḥ pitaro % māsaśrāddhabhujastu vai // MatsP_141.65 // / tebhyo 'pare tu ye tvanye $ saṃkīrṇāḥ karmayoniṣu &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14887298 (0.059):
tebhyo 'dhastāttu catvāraḥ MatsP_128.69c / tebhyo 'pare tu ye tvanye MatsP_141.66a
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8922492 (0.059):
ete manuṣyāḥ pitaro māsaśrāddhabhujastu vai // MatsP_141.65 // / tebhyo 'pare tu ye tvanye saṃkīrṇāḥ karmayoniṣu /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16246244 (0.061):
tathaivāndhrāś ca pauṇḍrāś ca HV_App.I,42A.452a / tathaivānye maharṣayaḥ *HV_3.23*55:2b / tathaivānye vyarājanta HV_App.I,42A.125a
ityapāṃ nāma śuśrumaḥ LiP_1,70.119b / ityādiṣṭo gaṇādhyakṣaḥ LiP_1,96.15c
ityādyāḥ parivāryeśaṃ LiP_1,72.82c / ityāhuryajuṣāṃ varāḥ LiP_1,17.70b
ityāhuḥ śrutayastadā LiP_1,17.71b / ityuktavati tasmiṃś ca LiP_1,17.31c
ityuktavati viprendraḥ LiP_1,43.10c / ityuktaḥ praṇipatyainaṃ LiP_1,62.21c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16768253 (0.028):
ity uktaḥ praṇipatyeśaṃ BrP_197.4a / ity uktaḥ praṇipatyainaṃ BrP_210.36a / ity uktaḥ prayayau siddhaḥ BrP_228.117c
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7738634 (0.039):
ity uktaḥ praṇipatyeśaṃ ViP_5,24.4a / ity uktaḥ praṇipatyainaṃ ViP_5,37.35a / ity uktaḥ prāha govindaḥ ViP_5,33.45a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28925614 (0.044):
evamuktāstadā tena LiP_1,95.13a / evamukto namaskṛtya LiP_1,101.38a / evamukto 'bravīdenaṃ LiP_1,70.317a
ityuktaḥ sa tu mātrā vai LiP_1,62.11a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15317658 (0.0):
svasthasthānaṃ dhruvaṃ putra % svaśaktyā tvaṃ samāpnuyāḥ // LiP_1,62.10 // / ityuktaḥ sa tu mātrā vai $ nirjagāma tadā vanam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7211430 (0.0):
svasthasthānaṃ dhruvaṃ putra svaśaktyā tvaṃ samāpnuyāḥ // LiP_1,62.10 // / ityuktaḥ sa tu mātrā vai nirjagāma tadā vanam /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16768252 (0.042):
ity uktaḥ praṇipatyeśaṃ BrP_197.4a / ity uktaḥ praṇipatyainaṃ BrP_210.36a / ity uktaḥ prayayau siddhaḥ BrP_228.117c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16776291 (0.048):
evam uktaḥ sa nṛpatiś BrP_164.47a / evam uktaḥ sa vai mātrā BrP_81.4a
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7738634 (0.059):
ity uktaḥ praṇipatyainaṃ ViP_5,37.35a / ity uktaḥ prāha govindaḥ ViP_5,33.45a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28925612 (0.060):
evamukto namaskṛtya LiP_1,101.38a / evamukto 'bravīdenaṃ LiP_1,70.317a
ityuktaḥ sa muniḥ śrīmān LiP_1,62.17a / ityuktaḥ sa vicakrāma LiP_1,66.6a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15317742 (0.034):
tava prasādāt prāpsye 'haṃ % sthānamadbhutamuttamam // LiP_1,62.16 // / ityuktaḥ sa muniḥ śrīmān $ prahasann idam abravīt &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7211514 (0.034):
tava prasādāt prāpsye 'haṃ sthānamadbhutamuttamam // LiP_1,62.16 // / ityuktaḥ sa muniḥ śrīmān prahasann idam abravīt /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13396114 (0.043):
sūta uvāca / ityuktvā sa muniḥ śrīmān nirmārjya nayane tadā // LiP_2,6.74 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15317658 (0.050):
svasthasthānaṃ dhruvaṃ putra % svaśaktyā tvaṃ samāpnuyāḥ // LiP_1,62.10 // / ityuktaḥ sa tu mātrā vai $ nirjagāma tadā vanam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7211430 (0.050):
svasthasthānaṃ dhruvaṃ putra svaśaktyā tvaṃ samāpnuyāḥ // LiP_1,62.10 // / ityuktaḥ sa tu mātrā vai nirjagāma tadā vanam /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4612267 (0.051):
sthitiṃ caiṣāṃ prabhāvaṃ ca brūhi naḥ paripṛcchatām // BndP_2,59.2 // / evamuktastatastaistu tadāsau lomaharṣaṇaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16770487 (0.051):
uktas tayaivaṃ sa muniḥ BrP_178.75a / uktas tv āvāhayec chuciḥ BrP_219.53d
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23754191 (0.057):
pulastya uvāca/ / / ityevamuktaḥ sa munistadā vai tena rakṣasā /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4590020 (0.058):
vasiṣṭha uvāca / ityuktastenasa muniḥ kārttavīryeṇa sādaram /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16182445 (0.061):
evam uktā tu kṛṣṇena *HV_99.49*1115:1a / evam uktā tu dāseyī HV_13.40a / evam uktā tu bāṇena *HV_112.99a*1441:2
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13753713 (0.061):
evam uktā tu kṛṣṇena HV_99.49*1115:1a / evam uktā tu dāseyī HV_13.40a / evam uktā tu bāṇena HV_112.99a*1441:2
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25406254 (0.061):
sa viprendro muniḥ śrīmānsa yatissa ca paṃḍitaḥ // ŚivP_7.2,10.70cd/
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27640345 (0.062):
iti śrutirhi paramā paṭhyate paiṅgibhiḥ sadā | 28.203 | / ityuktā taṃ punaḥ prāha kathaṃ te naraśoṇitam |
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29005190 (0.062):
śrībhūmisahitaḥ śrīmāñ LiP_1,36.1c / śrīmatsiddhavaṭaṃ caiva LiP_1,92.153a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28925452 (0.063):
etairanyair yathālābhaṃ LiP_1,81.13a / etairāvaraṇairaṇḍaṃ LiP_1,70.59a / etairuktaḥ purātanaḥ LiP_1,9.44b
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10383433 (0.064):
12,254.001 bhīṣma uvāca / 12,254.001a ity uktaḥ sa tadā tena tulādhāreṇa dhīmatā
ityuktā sā tadā devī LiP_1,94.24a / ityukto devadevena LiP_1,98.180a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29004090 (0.042):
śubhāni munisattamāḥ LiP_1,83.2b / śubhāvatī tadā devī LiP_1,72.89a / śubhāvatyāḥ sakhī śāntā LiP_1,82.18a
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19654602 (0.048):
01,112.031c aṣṭamīṃ vā ṛtusnātā saṃviśethā mayā saha / 01,112.032a evam uktā tu sā devī tathā cakre pativratā
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13394648 (0.053):
muniśreṣṭhau samāyātau gūhasvātmānamatra vai // LiP_2,5.120 // / tathetyuktvā ca sā devī prahasaṃtī cakāra ha /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16169978 (0.064):
ity ukto devadevena HV_App.I,31.493a / ity ukto devadeveśaḥ HV_App.I,31.52a
ityukto nāhuṣastadā LiP_1,67.10d / ityukto vīrabhadreṇa LiP_1,96.25a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28925567 (0.050):
evamāhustathānye ca LiP_1,75.29a / evam uktas tadā tena LiP_1,101.31a / evamuktastadā tena LiP_1,107.33a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28925582 (0.058):
evamuktastu vijñāya LiP_1,22.11a / evam uktas tu śakreṇa LiP_1,101.23a / evamuktaḥ prahasyeśaḥ LiP_1,87.3a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28925574 (0.060):
evamuktastadā dakṣo LiP_1,5.33a / evamuktastadā brahmā LiP_1,70.322a / evamuktastu vijñāya LiP_1,22.11a
ityukto vīrabhadreṇa LiP_1,96.60c / ityuktvā ca punaḥ punaḥ LiP_1,20.22d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28925650 (0.024):
evamuktvā tu taṃ devam LiP_1,107.45a / evamuktvā tu taṃ viṣṇuṃ LiP_1,19.4a / evamuktvā tu bhagavān LiP_1,22.13a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28925692 (0.026):
evamuktvā rudanvipra LiP_1,64.27c / evamuktvā sa bhagavāṃs LiP_1,19.14c / evamuktvā sa rājarṣiḥ LiP_1,67.24c
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16170226 (0.028):
ity uktvā punar āhedaṃ HV_App.I,16.26a / ity uktvā punar āhedaṃ HV_App.I,31.1128a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16182746 (0.030):
evam uktvā pariṣvajya HV_113.70a / evam uktvā punas tāṃs tu *HV_108.17*1218:1a / evam uktvā pradudrāva HV_App.I,5.127a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13753840 (0.030):
evam uktvā pariṣvajya HV_113.70a / evam uktvā punas tāṃs tu HV_108.17*1218:1a / evam uktvā mahādevaṃ HV_112.113a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16776364 (0.037):
evam uktvā tadā sā tu BrP_178.46a / evam uktvā tadauṣadhyo BrP_110.78a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16182721 (0.041):
evam uktvā tu sa tadā *HV_67.68*775a / evam uktvā tu hariṇā HV_App.I,29.298a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13753828 (0.041):
evam uktvā tu te sarve HV_3.49a / evam uktvā tu bhagavāñ HV_31.47a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16776413 (0.044):
evam uktvā tu bhagavāñ BrP_213.59a / evam uktvā tu bhagavān BrP_213.76a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16182691 (0.045):
evam uktvā tu tau vīrau HV_App.I,18.290a / evam uktvā tu bhagavāñ HV_31.47a / evam uktvā tu bhagavān HV_App.I,42A.75a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16776453 (0.051):
evam uktvā sa bhagavān BrP_72.23a / evam uktvā sa bhagavān BrP_109.38c
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16182682 (0.054):
evam uktvā tu te sarve HV_3.49a / evam uktvā tu tau vīrau HV_App.I,18.290a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16776388 (0.055):
evam uktvā tu te sarve BrP_3.56a / evam uktvā tu deveśaḥ BrP_40.111a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28925663 (0.056):
evamuktvātha dharmajñā LiP_1,64.13a / evamuktvātha saṃtaptā LiP_1,29.49a / evamuktvā dadau cakraṃ LiP_1,98.176c
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13753859 (0.057):
evam uktvā sa bhagavān HV_31.64a / evam uktvā sa rājarṣiḥ HV_22.41a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25002645 (0.057):
evam uktvā tu bhagavān HV_App.I,42A.576a / evam uktvā tu bhagavān HV_App.I,42B.2720a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28925638 (0.059):
evamuktvā tadāpaśyad LiP_1,87.11c / evamuktvā tu taṃ devam LiP_1,107.45a / evamuktvā tu taṃ viṣṇuṃ LiP_1,19.4a
ityuktvā tadgṛhe tiṣṭhad LiP_1,92.160c / ityuktvā taṃ praṇemuś ca LiP_1,103.51a
ityuktvā tāṃ namaskṛtya LiP_1,102.8c / ityuktvā tāṃ samālokya LiP_1,102.14c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28925692 (0.042):
evamuktvā rudanvipra LiP_1,64.27c / evamuktvā sa bhagavāṃs LiP_1,19.14c / evamuktvā sa rājarṣiḥ LiP_1,67.24c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28925650 (0.047):
evamuktvā tu taṃ viṣṇuṃ LiP_1,19.4a / evamuktvā tu bhagavān LiP_1,22.13a / evamuktvā tu bhagavāṃs LiP_1,22.15c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28921887 (0.063):
ityuktvā pūrvamabhyarcya LiP_1,73.28a / ityuktvā prayayau ca saḥ LiP_1,29.64b / ityuktvā bhagavān devas LiP_1,92.145a
ityuktvātha mahādevaṃ LiP_1,97.36a / ityuktvā darśayāmāsa LiP_1,36.64a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28925638 (0.026):
evamuktvā tadāpaśyad LiP_1,87.11c / evamuktvā tu taṃ devam LiP_1,107.45a / evamuktvā tu taṃ viṣṇuṃ LiP_1,19.4a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28925649 (0.037):
evamuktvā tu taṃ devam LiP_1,107.45a / evamuktvā tu taṃ viṣṇuṃ LiP_1,19.4a / evamuktvā tu bhagavān LiP_1,22.13a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28925673 (0.038):
evamuktvā dadau cakraṃ LiP_1,98.176c / evamuktvābravīdbhūyaḥ LiP_1,20.26a / evamuktvā mahādevaḥ LiP_1,16.36a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28925680 (0.039):
evamuktvābravīdbhūyaḥ LiP_1,20.26a / evamuktvā mahādevaḥ LiP_1,16.36a / evamuktvā mahādevaḥ LiP_1,107.59a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13753842 (0.040):
evam uktvā punas tāṃs tu HV_108.17*1218:1a / evam uktvā mahādevaṃ HV_112.113a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28925691 (0.048):
evamuktvā rudanvipra LiP_1,64.27c / evamuktvā sa bhagavāṃs LiP_1,19.14c / evamuktvā sa rājarṣiḥ LiP_1,67.24c
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16182767 (0.050):
evam uktvā mahādevas HV_App.I,29.1356a / evam uktvā mahādevaṃ HV_112.113a
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7738799 (0.061):
ity uktvāntardadhe devas ViP_1,15.71a / ity uktvāntardadhe viṣṇus ViP_1,20.29a
ityuktvāntardadhe rudro LiP_1,98.188a / ityuktvānyonyamanaghaṃ LiP_1,104.7a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15364043 (0.049):
drakṣyase ca prasannena % mitrabhūtamivātmanā // LiP_1,98.187 // / ityuktvāntardadhe rudro $ bhagavānnīlalohitaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7257803 (0.049):
drakṣyase ca prasannena mitrabhūtamivātmanā // LiP_1,98.187 // / ityuktvāntardadhe rudro bhagavānnīlalohitaḥ /
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7738803 (0.052):
ity uktvāntardadhe devas ViP_1,15.71a / ity uktvāntardadhe viṣṇus ViP_1,20.29a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28925649 (0.061):
evamuktvā tu taṃ viṣṇuṃ LiP_1,19.4a / evamuktvā tu bhagavān LiP_1,22.13a / evamuktvā tu bhagavāṃs LiP_1,22.15c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28925691 (0.061):
evamuktvā rudanvipra LiP_1,64.27c / evamuktvā sa bhagavāṃs LiP_1,19.14c / evamuktvā sa rājarṣiḥ LiP_1,67.24c
ityuktvā pūrvamabhyarcya LiP_1,73.28a / ityuktvā prayayau ca saḥ LiP_1,29.64b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28925692 (0.034):
evamuktvā rudanvipra LiP_1,64.27c / evamuktvā sa bhagavāṃs LiP_1,19.14c / evamuktvā sa rājarṣiḥ LiP_1,67.24c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28925650 (0.037):
evamuktvā tu taṃ viṣṇuṃ LiP_1,19.4a / evamuktvā tu bhagavān LiP_1,22.13a / evamuktvā tu bhagavāṃs LiP_1,22.15c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28921865 (0.063):
ityuktvā tāṃ namaskṛtya LiP_1,102.8c / ityuktvā tāṃ samālokya LiP_1,102.14c / ityuktvātha mahādevaṃ LiP_1,97.36a
ityuktvā bhagavān devas LiP_1,92.145a / ityuktvā bhagavān rudraḥ LiP_1,92.144a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16170299 (0.008):
ity uktvā bhagavāñ śarvas HV_App.I,31.2195a / ity uktvā bhagavān devas HV_14.11e
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13749243 (0.009):
ity uktvā pañcaviṃśatyā HV_81.79*919:26a / ity uktvā bhagavān devas HV_14.11e / ity uktvā bhagavān devas HV_19.12e
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10353123 (0.026):
12,202.033d@017A_0046 ity uktvā bhagavān devas tato novāca kiṃ cana
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28925692 (0.027):
evamuktvā rudanvipra LiP_1,64.27c / evamuktvā sa bhagavāṃs LiP_1,19.14c / evamuktvā sa rājarṣiḥ LiP_1,67.24c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28925630 (0.027):
evamuktvā ghṛṇī vipraṃ LiP_1,64.23a / evamuktvā ca māṃ devo LiP_1,43.29a / evamuktvā tadāpaśyad LiP_1,87.11c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28925650 (0.028):
evamuktvā tu taṃ viṣṇuṃ LiP_1,19.4a / evamuktvā tu bhagavān LiP_1,22.13a / evamuktvā tu bhagavāṃs LiP_1,22.15c
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16239722 (0.036):
tataḥ sa bhagavān devo *HV_10.51a*216:1a / tataḥ sa bhagavān rudraḥ HV_App.I,31.1277a
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13495141 (0.041):
ity uktvāntardadhe devaḥ__Vdha_002.087 / ity uktvā prayayau vipras__Vdha_094.051
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15307174 (0.041):
madbalaścaiva bhavitā % mahāyogabalānvitaḥ // LiP_1,43.28 // / evamuktvā ca māṃ devo $ bhagavān sagaṇastadā &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7200947 (0.041):
madbalaścaiva bhavitā mahāyogabalānvitaḥ // LiP_1,43.28 // / evamuktvā ca māṃ devo bhagavān sagaṇastadā /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28941021 (0.041):
tataḥ sa bhagavāñśarvaḥ LiP_1,43.53a / tataḥ sa bhagavāndevaḥ LiP_1,22.3a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15356855 (0.042):
tena muktaṃ mayā juṣṭam % avimuktam ata ucyate // LiP_1,92.143 // / ityuktvā bhagavān rudraḥ $ sarvalokamaheśvaraḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7250617 (0.042):
tena muktaṃ mayā juṣṭam avimuktam ata ucyate // LiP_1,92.143 // / ityuktvā bhagavān rudraḥ sarvalokamaheśvaraḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28915186 (0.043):
athāha bhagavānbrahmā LiP_1,72.105a / athāha bhagavān rudro LiP_1,72.34a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28925680 (0.045):
evamuktvā dadau cakraṃ LiP_1,98.176c / evamuktvābravīdbhūyaḥ LiP_1,20.26a / evamuktvā mahādevaḥ LiP_1,16.36a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16182693 (0.047):
evam uktvā tu bhagavāñ HV_31.47a / evam uktvā tu bhagavān HV_App.I,42A.75a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28946443 (0.047):
taṃ dṛṣṭvā bhagavān brahmā LiP_1,5.30c / taṃ dṛṣṭvā bhagavānrudro LiP_1,64.81c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15290656 (0.050):
dyaurantarikṣaṃ bhūścaiva % paraṃ padamahaṃ bhuvaḥ // LiP_1,20.14 // / tamevamuktvā bhagavān $ viṣṇuḥ punarathābravīt &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7184686 (0.050):
dyaurantarikṣaṃ bhūścaiva paraṃ padamahaṃ bhuvaḥ // LiP_1,20.14 // / tamevamuktvā bhagavān viṣṇuḥ punarathābravīt /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16776410 (0.052):
evam uktvā tu bhagavāñ BrP_213.59a / evam uktvā tu bhagavān BrP_213.76a
ityuktvā yajñaśālāṃ tāṃ LiP_1,100.13c / ityuktvā vai japedrudraṃ LiP_1,92.181c
ityuktvā sodakaṃ dattvā LiP_1,103.48c / ityuktvā svoṭajaṃ vipraḥ LiP_1,36.76a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15302341 (0.046):
brāhmaṇā eva rājendra % balinaḥ prabhaviṣṇavaḥ // LiP_1,36.75 // / ityuktvā svoṭajaṃ vipraḥ $ praviveśa mahādyutiḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7196111 (0.046):
brāhmaṇā eva rājendra balinaḥ prabhaviṣṇavaḥ // LiP_1,36.75 // / ityuktvā svoṭajaṃ vipraḥ praviveśa mahādyutiḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15366982 (0.055):
ityuktvā sodakaṃ dattvā % devīṃ deveśvarāya tām // LiP_1,103.48 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7260742 (0.055):
ityuktvā sodakaṃ dattvā devīṃ deveśvarāya tām // LiP_1,103.48 //
ityuvāca kṛtāñjaliḥ LiP_1,107.33d / ityuvāca maheśvaram LiP_1,103.1d
ityetatsomavaṃśānāṃ LiP_1,69.93c / ityetadakhilaṃ proktaṃ LiP_1,83.54a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28925064 (0.057):
etat ṣoḍaśakaṃ proktam LiP_1,9.35c / etatsarvaṃ dvijottamāḥ LiP_1,86.142b / etatsarvaṃ viśeṣeṇa LiP_1,20.2a
ityetadvai mayā proktam LiP_1,24.139a / ityetanmaṇḍalaṃ śuklaṃ LiP_1,59.43a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16898850 (0.057):
mayā proktaṃ dvijottamāḥ BrP_33.46d / mayā proktaṃ sudurlabham BrP_177.1d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28980557 (0.063):
madhyamaṃ caiva dhātujam LiP_1,74.18d / madhyamaṃ yanmayā proktaṃ LiP_1,52.37c
ityetallakṣaṇaṃ proktaṃ LiP_1,40.94a / ityetāni mahāntīha LiP_1,47.11a
ityetāni yathākramam LiP_1,70.340d / ityetāstanavastena hy LiP_1,70.216c / ityetāṃ vaidikīṃ vidyāṃ LiP_1,13.13c
ityete krūrakarmāṇaḥ LiP_1,63.65c / ityete devacaritā LiP_1,49.48a
ityete devacaritā LiP_1,49.52a / ityete dharmasūnavaḥ LiP_1,70.298b
ityete parvatavarā hy LiP_1,49.43c / ityete prākṛtāścaiva LiP_1,70.170a / ityete brahmaṇaḥ putrā LiP_1,63.93a
ityete brahmaṇaḥ putrā LiP_1,70.189c / ityete vahnayaḥ proktāḥ LiP_1,6.3c
ityete vai vasantīha LiP_1,55.21c / ityete vai vasantīha LiP_1,55.71c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28925378 (0.049):
ete labdhāstu kṛṣṇena LiP_1,69.69c / ete vasanti vai sūrye LiP_1,55.18a / ete vasanti vai sūrye LiP_1,55.51c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28994904 (0.063):
vasantyete tu vai sūrye LiP_1,55.58a / vasantyete divākare LiP_1,55.62b
ityeva te mayā proktā LiP_1,89.18a / ityevamukto bhagavān LiP_1,23.48c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15293040 (0.035):
tadevaṃ svasti te vatsa % gamiṣyāmyaṃbujekṣaṇa // LiP_1,22.12 // / evamuktvā tu bhagavān $ brahmāṇaṃ cāpi śaṅkaraḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7187068 (0.035):
tadevaṃ svasti te vatsa gamiṣyāmyaṃbujekṣaṇa // LiP_1,22.12 // / evamuktvā tu bhagavān brahmāṇaṃ cāpi śaṅkaraḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28925607 (0.056):
evamuktāstadā tena LiP_1,30.30a / evamuktāstadā tena LiP_1,95.13a / evamukto namaskṛtya LiP_1,101.38a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15291290 (0.057):
tenaivamukto bhagavān % viṣṇurbrahmāṇamabravīt // LiP_1,20.62 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7185320 (0.057):
tenaivamukto bhagavān viṣṇurbrahmāṇamabravīt // LiP_1,20.62 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28925648 (0.058):
evamuktvā tu taṃ viṣṇuṃ LiP_1,19.4a / evamuktvā tu bhagavān LiP_1,22.13a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28925560 (0.060):
evamāhustathānye ca LiP_1,75.29a / evam uktas tadā tena LiP_1,101.31a / evamuktastadā tena LiP_1,107.33a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28925574 (0.061):
evamuktastadā dakṣo LiP_1,5.33a / evamuktastadā brahmā LiP_1,70.322a / evamuktastu vijñāya LiP_1,22.11a
ityevamuktvā brahmāṇam LiP_1,24.149a / ityevaṃ kathitaṃ sarvaṃ LiP_1,88.90c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15293040 (0.035):
tadevaṃ svasti te vatsa % gamiṣyāmyaṃbujekṣaṇa // LiP_1,22.12 // / evamuktvā tu bhagavān $ brahmāṇaṃ cāpi śaṅkaraḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7187068 (0.035):
tadevaṃ svasti te vatsa gamiṣyāmyaṃbujekṣaṇa // LiP_1,22.12 // / evamuktvā tu bhagavān brahmāṇaṃ cāpi śaṅkaraḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15291290 (0.057):
tenaivamukto bhagavān % viṣṇurbrahmāṇamabravīt // LiP_1,20.62 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7185320 (0.057):
tenaivamukto bhagavān viṣṇurbrahmāṇamabravīt // LiP_1,20.62 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28925648 (0.058):
evamuktvā tu taṃ viṣṇuṃ LiP_1,19.4a / evamuktvā tu bhagavān LiP_1,22.13a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28925574 (0.061):
evamuktastadā dakṣo LiP_1,5.33a / evamuktastadā brahmā LiP_1,70.322a / evamuktastu vijñāya LiP_1,22.11a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29005512 (0.064):
śrutvaivamakhilaṃ brahmā LiP_1,24.1a / śrutvaivaṃ kathitaṃ tadā LiP_1,33.14b
ityevaṃ khecarāḥ siddhā LiP_1,87.24a / ityevaṃ niyatendriyaḥ LiP_1,62.20d
ityevaṃ manasā dhyātvā LiP_1,20.40c / ityevaṃ lokamātuś ca LiP_1,71.128c / ityevaṃ satataṃ vedā LiP_1,24.143c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28914857 (0.058):
atha tasyaivamaniśaṃ LiP_1,42.2a / atha taṃ manasā dhyātvā LiP_1,16.5c / atha tāmāha deveśo LiP_1,13.10a
ityevaṃ saṃprasaṃgena LiP_1,89.120c / ityevaṃ hi manuṣyādiḥ LiP_1,88.69c / ityeṣa ekacakreṇa LiP_1,55.81a
ityeṣa jyotiṣāmevaṃ LiP_1,61.58a / ityeṣa tāmasaḥ sargo LiP_1,70.303c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15328557 (0.056):
ityeṣa taijasaḥ sargo hy % arvāksrotaḥprakīrtitaḥ // LiP_1,70.157 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7222324 (0.056):
ityeṣa taijasaḥ sargo hy arvāksrotaḥprakīrtitaḥ // LiP_1,70.157 //
ityeṣa taijasaḥ sargo hy LiP_1,70.157c / ityeṣa prākṛtaḥ sargaḥ LiP_1,70.165a
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4754628 (0.048):
vaikārikastṛtīyastu sarga aindriyakaḥ smṛtaḥ /AP_20.002ab/ / ityeṣa prākṛtaḥ sargaḥ sambhūto buddhipūrvakaḥ //AP_20.002cd/
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7045214 (0.048):
vaikārikastṛtīyastu sarga aindriyakaḥ smṛtaḥ / / ityeṣa prākṛtaḥ sargaḥ saṃbhūto 'buddhipūrvakaḥ // KūrmP_1,7.14 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17939302 (0.048):
vaikārikastṛtīyastu sargaścaindriyakaḥ smṛtaḥ / / ityeṣa prākṛtaḥ sargaḥ saṃbhūto buddhaipūrvakaḥ // MarkP_47.32 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15328585 (0.053):
siddhātmāno manuṣyāstu % ṛṣideveṣu kṛtsnaśaḥ // LiP_1,70.159 // / ityeṣa prākṛtaḥ sargo $ vaikṛto navamaḥ smṛtaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7222352 (0.053):
siddhātmāno manuṣyāstu ṛṣideveṣu kṛtsnaśaḥ // LiP_1,70.159 // / ityeṣa prākṛtaḥ sargo vaikṛto navamaḥ smṛtaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28972280 (0.055):
prākṛtaṃ maṇḍalaṃ param LiP_1,77.81b / prākṛtaḥ kathitastveṣa LiP_1,3.39a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29000196 (0.055):
vaikārikastṛtīyastu LiP_1,70.164c / vaikārikaḥ sa sargastu LiP_1,70.39a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15328644 (0.056):
vaikārikastṛtīyastu % sarga aindriyakaḥ smṛtaḥ // LiP_1,70.164 // / ityeṣa prākṛtaḥ sargaḥ $ sambhūto buddhipūrvakaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7222411 (0.056):
vaikārikastṛtīyastu sarga aindriyakaḥ smṛtaḥ // LiP_1,70.164 // / ityeṣa prākṛtaḥ sargaḥ sambhūto buddhipūrvakaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15326928 (0.057):
bhūtatanmātrasargastu % bhūtādistāmasastu saḥ // LiP_1,70.30 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7220695 (0.057):
bhūtatanmātrasargastu bhūtādistāmasastu saḥ // LiP_1,70.30 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29009459 (0.058):
sargo mithunasambhavaḥ LiP_1,2.11b / sargo mukhya iti smṛtaḥ LiP_1,5.3b / sargo mukhyaḥ prajāpatiḥ LiP_1,5.3d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15328557 (0.060):
ityeṣa taijasaḥ sargo hy % arvāksrotaḥprakīrtitaḥ // LiP_1,70.157 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7222324 (0.060):
ityeṣa taijasaḥ sargo hy arvāksrotaḥprakīrtitaḥ // LiP_1,70.157 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29009383 (0.060):
sargasaṃhārakāraṇam LiP_1,17.19d / sargas tathāpyahaṃkārād LiP_1,3.26c / sargastṛtīyaścaindriyas LiP_1,5.7a
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6694878 (0.061):
(3)vaikārikastṛtīyastu sargastvaindriyakaḥ smṛtaḥ / / ityeṣa prākṛtaḥ sargaḥ sambhūto buddhipūrvakaḥ // GarP_1,4.15 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29009406 (0.064):
sargaṃ visṛjya cātmānam LiP_1,41.19a / sargaḥ prādhānikaḥ paścāt LiP_1,2.6a / sargaḥ proktastvayā śubhaḥ LiP_1,71.1b
ityeṣa prākṛtaḥ sargo LiP_1,70.160a / ityeṣa vai sutodarkaḥ LiP_1,70.299a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15330381 (0.0):
kāmasya harṣaḥ putro vai % devyāṃ prītyāṃ vyajāyata // LiP_1,70.298 // / ityeṣa vai sutodarkaḥ $ sargo dharmasya kīrtitaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7224147 (0.0):
kāmasya harṣaḥ putro vai devyāṃ prītyāṃ vyajāyata // LiP_1,70.298 // / ityeṣa vai sutodarkaḥ sargo dharmasya kīrtitaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15328586 (0.040):
siddhātmāno manuṣyāstu % ṛṣideveṣu kṛtsnaśaḥ // LiP_1,70.159 // / ityeṣa prākṛtaḥ sargo $ vaikṛto navamaḥ smṛtaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7222353 (0.040):
siddhātmāno manuṣyāstu ṛṣideveṣu kṛtsnaśaḥ // LiP_1,70.159 // / ityeṣa prākṛtaḥ sargo vaikṛto navamaḥ smṛtaḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4754628 (0.041):
vaikārikastṛtīyastu sarga aindriyakaḥ smṛtaḥ /AP_20.002ab/ / ityeṣa prākṛtaḥ sargaḥ sambhūto buddhipūrvakaḥ //AP_20.002cd/
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7045214 (0.041):
vaikārikastṛtīyastu sarga aindriyakaḥ smṛtaḥ / / ityeṣa prākṛtaḥ sargaḥ saṃbhūto 'buddhipūrvakaḥ // KūrmP_1,7.14 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17939302 (0.041):
vaikārikastṛtīyastu sargaścaindriyakaḥ smṛtaḥ / / ityeṣa prākṛtaḥ sargaḥ saṃbhūto buddhaipūrvakaḥ // MarkP_47.32 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28972280 (0.055):
prākṛtaṃ maṇḍalaṃ param LiP_1,77.81b / prākṛtaḥ kathitastveṣa LiP_1,3.39a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15328643 (0.057):
vaikārikastṛtīyastu % sarga aindriyakaḥ smṛtaḥ // LiP_1,70.164 // / ityeṣa prākṛtaḥ sargaḥ $ sambhūto buddhipūrvakaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7222410 (0.057):
vaikārikastṛtīyastu sarga aindriyakaḥ smṛtaḥ // LiP_1,70.164 // / ityeṣa prākṛtaḥ sargaḥ sambhūto buddhipūrvakaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29009459 (0.058):
sargo mithunasambhavaḥ LiP_1,2.11b / sargo mukhya iti smṛtaḥ LiP_1,5.3b / sargo mukhyaḥ prajāpatiḥ LiP_1,5.3d
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7739032 (0.062):
ity eṣa prākṛtaḥ sargaḥ ViP_1,5.21a / ity eṣa saṃniveśo yaḥ ViP_2,12.35a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29009406 (0.064):
sargaṃ visṛjya cātmānam LiP_1,41.19a / sargaḥ prādhānikaḥ paścāt LiP_1,2.6a / sargaḥ proktastvayā śubhaḥ LiP_1,71.1b
ityeṣānugatirviṣṇo LiP_1,20.48a / ityeṣā pratisiddhirvai LiP_1,40.85c
ityeṣā sūryavīryeṇa LiP_1,56.6c / ityauṣadhyaḥ pitāmahaḥ LiP_1,39.44d
idamāha pitāmaham LiP_1,12.6b / idaṃ guhyatamaṃ kṣetraṃ LiP_1,92.38a / idaṃ tu matparaṃ tejaḥ LiP_1,96.33c
idaṃ tu vaiṣṇavaṃ stotraṃ LiP_1,36.19a / idaṃ tu śarabhākāraṃ LiP_1,96.123a
idaṃ pavitraṃ paramaṃ rahasyaṃ LiP_1,81.56a / idaṃ bhūtamaheśvaraḥ LiP_1,96.34d
idaṃ manye mahākṣetraṃ LiP_1,92.90a / idaṃ vacanamabravīt LiP_1,33.1d
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16171273 (0.042):
idaṃ vacanam abravīt HV_29.9d / idaṃ vacanam abravīt HV_102.7d
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16414137 (0.042):
vacanaṃ cedam abravīt HV_35.31d / vacanaṃ cedam abravīt HV_91.58d / vacanaṃ cedam abravīt HV_112.12d
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13749568 (0.042):
idaṃ rūpaṃ na śobhate HV_8.31b / idaṃ vacanam abravīt HV_29.9d / idaṃ vacanam abravīt HV_102.7d
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13841564 (0.042):
vacanaṃ cedam abravīt HV_35.31d / vacanaṃ cedam abravīt HV_91.58d
idaṃ vacanamabravīt LiP_1,98.5d / idaṃ vacanamabruvan LiP_1,33.22b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13749577 (0.037):
idaṃ rūpaṃ na śobhate HV_8.31b / idaṃ vacanam abravīt HV_29.9d / idaṃ vacanam abravīt HV_102.7d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16925299 (0.039):
vaṅgaḥ suhmas tathaiva ca BrP_13.30d / vacanaṃ cedam abruvan BrP_123.129d / vacanaṃ caitad abruvan BrP_123.154d
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16171273 (0.042):
idaṃ vacanam abravīt HV_29.9d / idaṃ vacanam abravīt HV_102.7d
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16414137 (0.042):
vacanaṃ cedam abravīt HV_35.31d / vacanaṃ cedam abravīt HV_91.58d / vacanaṃ cedam abravīt HV_112.12d
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13841564 (0.042):
vacanaṃ cedam abravīt HV_35.31d / vacanaṃ cedam abravīt HV_91.58d
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14838674 (0.047):
idaṃ vacanamabravīt MatsP_136.48d / idaṃ vacanamabruvan MatsP_34.15d
idaṃ vacanam abruvan LiP_1,44.9d / idaṃ vacanamabruvan LiP_1,66.81d
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13749577 (0.037):
idaṃ vacanam abravīt HV_102.20d / idaṃ vacanam abravīt HV_109.38b / idaṃ vacanam abruvan HV_75.9d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16925299 (0.039):
vaṅgaḥ suhmas tathaiva ca BrP_13.30d / vacanaṃ cedam abruvan BrP_123.129d / vacanaṃ caitad abruvan BrP_123.154d
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14838674 (0.047):
idaṃ vacanamabruvan MatsP_34.15d / idaṃ vacanamabruvan MatsP_133.43d
idaṃ vetyubhayaspṛktaṃ LiP_1,9.5a / idaṃ stotramudīrayat LiP_1,21.2b
idaṃ haimavataṃ varṣaṃ LiP_1,49.7a / idānīṃ dahanaṃ sarvaṃ LiP_1,71.6a
idānīṃ śrotumicchāmi LiP_1,29.1a / idānīṃ saṃhariṣyāmi LiP_1,96.26c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29005566 (0.043):
śrotumicchāmi tattvataḥ LiP_1,85.5d / śrotumicchāmi tatsarvaṃ LiP_1,37.1c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16769085 (0.056):
idānīṃ madbhayād dviṣaḥ BrP_112.19d / idānīṃ śrotum icchāmaḥ BrP_18.7a / idānīṃ saṃpravakṣyāmi BrP_220.127a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1178270 (0.057):
idānīṃ śrotum icchāmi ToT_9.1c / idānīṃ śrotumicchāmi ToT_10.8a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13753091 (0.064):
etad vaḥ kathitaṃ sarvaṃ HV_23.40*358:10a / etad vai śrotum icchāmi HV_11.4c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15331102 (0.064):
purasya saṃbhavaḥ sarvo % varalābhaḥ purā śrutaḥ // LiP_1,71.5 // / idānīṃ dahanaṃ sarvaṃ $ vaktumarhasi suvrata &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7224868 (0.064):
purasya saṃbhavaḥ sarvo varalābhaḥ purā śrutaḥ // LiP_1,71.5 // / idānīṃ dahanaṃ sarvaṃ vaktumarhasi suvrata /
indīvaranibhekṣaṇā LiP_1,82.21d / indurvisargaḥ sumukhaḥ LiP_1,65.150c
indragopapratīkāśaṃ LiP_1,52.43c / indradvīpe tathā kecit LiP_1,52.27a
indranārāyaṇādyaiś ca LiP_1,36.55a / indranīlamayaṃ liṅgaṃ LiP_1,74.2a
indranīlamayais tathā LiP_1,77.68b / indrapramitirucyate LiP_1,63.90b
indrapramitisaṃbhavam LiP_1,63.89b / indraviṣṇupurogamāḥ LiP_1,102.56d
indraśailaś ca sānumān LiP_1,49.54d / indraś cendrajayaścaiva LiP_1,72.78c
indraścaiva vivasvāṃś ca LiP_1,55.52c / indrasya ca śirastasya LiP_1,100.44c
indrasya vajram agneś ca LiP_1,84.60c / indrasyāpi ca devānāṃ LiP_1,35.23a
indrasyāpi ca dharmajña LiP_1,29.27a / indrāgniyamavitteśa LiP_1,97.24a
indrāṇīṃ caiva cāmuṇḍāṃ LiP_1,76.59a / indrādayas tathā devāḥ LiP_1,34.22a
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24406997 (0.054):
sarve 'pīndrādayo devāḥ brahmādayo maharṣayaḥ //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28954488 (0.063):
devāḥ sarvamidaṃ jagat LiP_1,85.28b / devāḥ sendrapurogamāḥ LiP_1,71.132b
indrādilokapālāṃś ca LiP_1,84.57c / indrānujaṃ prekṣya tadāṃbujākṣam LiP_1,35.31d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15301344 (0.0):
ārādhayāmāsa hariṃ mukundam % indrānujaṃ prekṣya tadāṃbujākṣam //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7195115 (0.0):
ārādhayāmāsa hariṃ mukundam indrānujaṃ prekṣya tadāṃbujākṣam //
indriyaḥ sarvavarṇikaḥ LiP_1,65.106d / indriyāṇāṃ ca darśanam LiP_1,9.42b
indriyāṇāṃ vaśitvaṃ ca LiP_1,85.105c / indriyāṇi ca tasyaiva LiP_1,72.12c / indriyāṇi daśaikaṃ ca LiP_1,41.3c
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3457350 (0.062):
vākpāṇipādapāyūpasthāni pañca karmendriyāṇīti tāni daśa, ekam iti manaḥ; / indriyagocarāś ca pañca śabdasparśarūparasagandhāḥ; icchā dveṣas sukhaṃ
indriyāṇi manaścitta LiP_1,88.13a / indriyāṇi manaścaiva LiP_1,88.12a
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7789037 (0.055):
manaḥ sarvendriyāṇi ca ViP_1,22.73d / manaḥ sarvendriyāṇi ca ViP_5,5.19b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15350764 (0.056):
tatra sūkṣmapravṛttistu % pañcabhūtātmikā punaḥ // LiP_1,88.12 // / indriyāṇi manaścitta $ buddhyahaṅkārasaṃjñitam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7244529 (0.056):
tatra sūkṣmapravṛttistu pañcabhūtātmikā punaḥ // LiP_1,88.12 // / indriyāṇi manaścitta buddhyahaṅkārasaṃjñitam /
indriyāṇi mano buddhiṃ LiP_1,91.60a / indriyāṇīndriyādeva LiP_1,76.11c
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16171627 (0.045):
indriyāṇi mano buddhis HV_App.I,24.12a / indriyāṇīndriyārtheṣu HV_App.I,31.595a
Samkhyaparibhasa (sparibhu.htm.txt) 1712781 (0.062):
nāhaṃ deho na ca prāṇo nendriyāṇi tathaiva ca / / na mano hanta buddhiśca naiva cittamahaṅkṛtiḥ // 41 //
indriyāṇīndriyārthāś ca LiP_1,70.69c / indriyāṇīha yasya vai LiP_1,10.25d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15286434 (0.019):
ātmārthaṃ vā parārthaṃ vā % indriyāṇīha yasya vai // LiP_1,10.25 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7180465 (0.019):
ātmārthaṃ vā parārthaṃ vā indriyāṇīha yasya vai // LiP_1,10.25 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16769514 (0.024):
indriyāṇi ha sarvāṇi BrP_240.87a / indriyāṇīndriyārthāś ca BrP_236.14a
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20659111 (0.047):
13,016.023c karma satyānṛte cobhe tvam evāsti ca nāsti ca / 13,016.024a indriyāṇīndriyārthāś ca tatparaṃ prakṛter dhruvam
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15327445 (0.055):
indriyāṇīndriyārthāś ca % mahābhūtāni pañca ca // LiP_1,70.69 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7221212 (0.055):
indriyāṇīndriyārthāś ca mahābhūtāni pañca ca // LiP_1,70.69 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20803778 (0.055):
14,042.040c jñānam asya hi dharmajñāḥ prāptaṃ buddhimatām iha / 14,042.041a indriyāṇīndriyārthāś ca mahābhūtāni pañca ca
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16171631 (0.062):
indriyāṇīndriyārtheṣu HV_App.I,31.595a / indriyāṇīndriyārtheṣu HV_App.I,31.1158a
indriyārtheṣu mūrtiṣu LiP_1,70.254d / indriyārthaiḥ samanvitam LiP_1,9.42d
indriyeṣu tathānyeṣu LiP_1,35.20c / indriyairajitairnagno LiP_1,34.14a
indretir nāma vikhyāto LiP_1,66.75c / indro dhātā bhagastvaṣṭa LiP_1,63.25c
indro dhātā bhagaḥ pūṣā LiP_1,59.31c / indro 'dhidaivataṃ chando LiP_1,85.49a
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8492794 (0.036):
hemante śiśire caiva hima mutsṛjate tribhiḥ / / indro dhātā bhagaḥ pūṣā mitro 'tha varuṇor'yamā // BndP_1,24.33 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15316157 (0.036):
/ indro dhātā bhagaḥ pūṣā % mitro 'tha varuṇo 'ryamā // LiP_1,59.31 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7209929 (0.036):
/ indro dhātā bhagaḥ pūṣā mitro 'tha varuṇo 'ryamā // LiP_1,59.31 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 24995795 (0.047):
indro vivasvān pūṣā ca HV_App.I,42B.2700a / indro viṣṇur bhagas tvaṣṭā HV_App.I,41.552a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16171743 (0.048):
indro vivasvān pūṣā ca *HV_8.35*158:6a / indro viṣṇur bhagas tvaṣṭā HV_App.I,41.552a
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3799092 (0.053):
vaivasvate 'ntare caite % ādityā dvādaśa smṛtāḥ // MatsP_6.3 // / indro dhātā bhagas tvaṣṭā $ mitro 'tha varuṇo yamaḥ &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8838623 (0.053):
vaivasvate 'ntare caite ādityā dvādaśa smṛtāḥ // MatsP_6.3 // / indro dhātā bhagas tvaṣṭā mitro 'tha varuṇo yamaḥ /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18892471 (0.053):
aditer dvādaśādityā jātāḥ śakrapurogamāḥ / / indro dhātā bhagastvaṣṭā mitro 'tha varuṇo 'ryamā // RKV_191.7 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16935415 (0.055):
viṣṇur daityāṃś ca danujān BrP_131.17a / viṣṇur dhātā bhagaḥ pūṣā BrP_31.17a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 678298 (0.058):
dhātāryamā ca mitraś ca $ varuṇo 'ṃśo bhagas tathā // HV_App.I,42B.22 // / indro vivasvān pūṣā ca $ parjanyo daśamas tathā / HV_App.I,42B.23 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 702565 (0.058):
dhātāryamā ca mitraś ca $ varuṇo 'ṃśo bhagas tathā / HV_App.I,42B.2699 / / indro vivasvān pūṣā ca $ tvaṣṭā ca savitā tathā / HV_App.I,42B.2700 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22163847 (0.058):
dhātāryamā ca mitraś ca varuṇo 'ṃśo bhagas tathā // HV_App.I,42B.22 // / indro vivasvān pūṣā ca parjanyo daśamas tathā / HV_App.I,42B.23 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22188115 (0.058):
dhātāryamā ca mitraś ca varuṇo 'ṃśo bhagas tathā / HV_App.I,42B.2699 / / indro vivasvān pūṣā ca tvaṣṭā ca savitā tathā / HV_App.I,42B.2700 /
indropendroragātmanām LiP_1,49.60d / indropendrau bhujābhyāṃ tu LiP_1,75.10a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15310498 (0.040):
tathā tālavane proktam % indropendroragātmanām // LiP_1,49.60 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7204270 (0.040):
tathā tālavane proktam indropendroragātmanām // LiP_1,49.60 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15336786 (0.040):
vaktrādvai brāhmaṇāḥ sarve % brahmā ca bhagavānprabhuḥ // LiP_1,75.9 // / indropendrau bhujābhyāṃ tu $ kṣatriyāś ca mahātmanaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7230551 (0.040):
vaktrādvai brāhmaṇāḥ sarve brahmā ca bhagavānprabhuḥ // LiP_1,75.9 // / indropendrau bhujābhyāṃ tu kṣatriyāś ca mahātmanaḥ /
ibhānanāśritaṃ varaṃ LiP_1,105.9a / ibhendradārakaṃ devaṃ LiP_1,76.29a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15367924 (0.030):
samastalokasaṃbhavaṃ % bhavārttihāriṇaṃ śubham // LiP_1,105.8 // / ibhānanāśritaṃ varaṃ $ triśūlapāśadhāriṇam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7261685 (0.030):
samastalokasaṃbhavaṃ bhavārttihāriṇaṃ śubham // LiP_1,105.8 // / ibhānanāśritaṃ varaṃ triśūlapāśadhāriṇam /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15337582 (0.052):
kṛtvā bhaktyā pratiṣṭhāpya % śivasāyujyamāpnuyāt // LiP_1,76.28 // / ibhendradārakaṃ devaṃ $ sāṃbaṃ siddhārthadaṃ prabhum &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7231347 (0.052):
kṛtvā bhaktyā pratiṣṭhāpya śivasāyujyamāpnuyāt // LiP_1,76.28 // / ibhendradārakaṃ devaṃ sāṃbaṃ siddhārthadaṃ prabhum /
ibho vā śarabho vāpi LiP_1,8.51c / imaṃ codāharantyatra LiP_1,70.118c
imaṃ paramasādṛśyaṃ LiP_1,20.75c / imaṃ pāśupataṃ dhyāyan LiP_1,34.24a
imānaṣṭādaśa dvīpān LiP_1,20.20c / imān sarvān svatejasā LiP_1,102.5d
imāṃ saṃkhyāṃ nibodhata LiP_1,54.11d / ime kartā pitāmahaḥ LiP_1,3.38d
iyaṃ ca prakṛtirdevī LiP_1,102.44a / ilā kiṃpuruṣatve ca LiP_1,65.22c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15321228 (0.020):
ikṣvākoraśvamedhena $ ilā kiṃpuruṣo 'bhavat & / ilā kiṃpuruṣatve ca % sudyumna iti cocyate // LiP_1,65.22 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7214998 (0.020):
ikṣvākoraśvamedhena ilā kiṃpuruṣo 'bhavat / / ilā kiṃpuruṣatve ca sudyumna iti cocyate // LiP_1,65.22 //
ilā kiṃpuruṣo 'bhavat LiP_1,65.22b / ilā jyeṣṭhā variṣṭhā ca LiP_1,65.19c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15321226 (0.025):
ikṣvākoraśvamedhena $ ilā kiṃpuruṣo 'bhavat & / ilā kiṃpuruṣatve ca % sudyumna iti cocyate // LiP_1,65.22 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7214996 (0.025):
ikṣvākoraśvamedhena ilā kiṃpuruṣo 'bhavat / / ilā kiṃpuruṣatve ca sudyumna iti cocyate // LiP_1,65.22 //
ilā budhasya bhavanaṃ LiP_1,65.23c / ilāvṛtātparaṃ nīlaṃ LiP_1,49.9a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15309883 (0.058):
harivarṣātparaṃ caiva % meroḥ śubhamilāvṛtam // LiP_1,49.8 // / ilāvṛtātparaṃ nīlaṃ $ ramyakaṃ nāma viśrutam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7203657 (0.058):
harivarṣātparaṃ caiva meroḥ śubhamilāvṛtam // LiP_1,49.8 // / ilāvṛtātparaṃ nīlaṃ ramyakaṃ nāma viśrutam /
ilāvṛtāya pradadau LiP_1,47.8a / ilā sarvamajījanat LiP_1,63.40d
iva devāndvijottamān LiP_1,106.2d / iṣaścorjastathaiva ca LiP_1,55.22d
iṣuṇā tena kalpānte LiP_1,72.116a / iṣuṇā bhūtasaṃghaiś ca LiP_1,72.108c
iṣurviṣṇurmahātejāḥ LiP_1,72.24c / iṣṭadaṃ paramaṃ śuddhaṃ LiP_1,62.19c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28915062 (0.061):
atha vibhramya pakṣābhyāṃ LiP_1,96.71a / atha viṣṇurmahātejāś LiP_1,100.23c
iṣṭāyejyāparāya ca LiP_1,21.39b / iṣṭaiḥ śatasahasraśaḥ LiP_1,92.141b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1589397 (0.028):
iṣṭaiḥ śatasahasraśaḥ SkP_29.87d / iṣṭo mama sadā caiva SkP_22.6c
iṣṭo mama sadā caiva LiP_1,43.28a / iṣṭo viśiṣṭaḥ śiṣṭeṣṭaḥ LiP_1,98.72c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1589398 (0.032):
iṣṭaiḥ śatasahasraśaḥ SkP_29.87d / iṣṭo mama sadā caiva SkP_22.6c
Satvatatantra (satvtanu.htm.txt) 16989059 (0.053):
siddheśaḥ siddhamārgāgraḥ siddhalokaikapālakaḥ // SatvT_6.16 / iṣṭo viśiṣṭaḥ śiṣṭeṣṭo mahiṣṭho jiṣṇur uttamaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19986061 (0.063):
04,053.006d*0941_001 yasyāham iṣṭaḥ satataṃ mama ceṣṭaḥ sadā ca yaḥ
iṣṭvā yajñairyathānyāyaṃ LiP_1,77.95c / iṣṭvā yajñairyathāvidhi LiP_1,66.44d
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16385683 (0.036):
yajñair iṣṭvāptadakṣiṇaiḥ HV_97.31b / yajñair iṣṭvā mahātmāno HV_97.44c / yajñair iṣṭvā yāyajūkāḥ HV_App.I,42.626a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15323811 (0.052):
samabhyarcya yathājñānam % iṣṭvā yajñairyathāvidhi // LiP_1,66.44 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7217577 (0.052):
samabhyarcya yathājñānam iṣṭvā yajñairyathāvidhi // LiP_1,66.44 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16172215 (0.056):
iṣṭvā yajñair bahuvidhair HV_App.I,6.70a / iṣṭvā yajñaiḥ sa dharmavit *HV_23.109*382:3b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13830383 (0.062):
yajñair iṣṭvāptadakṣiṇaiḥ HV_97.31b / yajñair iṣṭvā mahātmāno HV_97.44c / yajñair dānais tapobhir vā HV_23.149c
iṣṭvaivaṃ juhuyādagnau LiP_1,29.75a / iha kṣetre mṛtaḥ so 'pi LiP_1,92.63c
iha loke pare cāpi LiP_1,86.106c / iha vā matparigrahāt LiP_1,92.48b
iha vaikhānasānāṃ ca LiP_1,8.17a / iha ṣaḍviṃśako dhyeyo LiP_1,28.7a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15297454 (0.048):
pradhānapuruṣeśānaṃ % yāthātathyaṃ prapadyate // LiP_1,28.6 // / iha ṣaḍviṃśako dhyeyo $ dhyātā vai pañcaviṃśakaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7191227 (0.048):
pradhānapuruṣeśānaṃ yāthātathyaṃ prapadyate // LiP_1,28.6 // / iha ṣaḍviṃśako dhyeyo dhyātā vai pañcaviṃśakaḥ /
iha samprāpyate mokṣo LiP_1,92.55c / iha samprāpyate yena LiP_1,92.47c
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1589423 (0.024):
iha samprāpyate mokṣo SkP_30.57c / iha samprāpyate yena SkP_30.53e
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15355640 (0.035):
snānātsaṃsevanādvāpi $ na mokṣaḥ prāpyate yataḥ & / iha samprāpyate yena % tata etadviśiṣyate // LiP_1,92.47 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7249403 (0.035):
snānātsaṃsevanādvāpi na mokṣaḥ prāpyate yataḥ / / iha samprāpyate yena tata etadviśiṣyate // LiP_1,92.47 //