View original HTML file with complete header information
atha śrīsaṭīkaliṅgamahāpurāṇottarabhāgaprāraṃbhaḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18016268 (0.045):
skandharome kāliṅgaprāvaraṇe pratyāstaraṇe sottarocchadanapaṭe
atha śrīsaṭīkaliṅgamahāpurāṇottarabhāgaprāraṃbhaḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18016268 (0.045):
skandharome kāliṅgaprāvaraṇe pratyāstaraṇe sottarocchadanapaṭe
śrīgaṇeśāya namaḥ / ṛṣaya ūcuḥ / kṛṣṇas tuṣyati keneha sarvadeveśvareśvaraḥ /
vaktumarhāsi cāsmākaṃ sūta sarvārthavidbhavān // LiP_2,1.1 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7072789 (1.192):
idānīṃ kathayāsmākaṃ sūta sarvārthavid bhavān // KūrmP_1,34.2 //
sūta uvāca / purā pṛṣṭo mahātejā mārkaṇḍeyo mahāmuniḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6797545 (0.041):
sūta uvāca / / nāradena purā pṛṣṭa evaṃ sa vṛṣabhadhvajaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15341172 (0.046):
vaktumarhasi cāsmākaṃ $ yathāpūrvaṃ tvayā śrutam & / sūta uvāca / purā sanatkumāreṇa % pṛṣṭaḥ śailādirādarāt // LiP_1,81.2 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7234938 (0.046):
vaktumarhasi cāsmākaṃ yathāpūrvaṃ tvayā śrutam / / sūta uvāca / purā sanatkumāreṇa pṛṣṭaḥ śailādirādarāt // LiP_1,81.2 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7072789 (0.048):
idānīṃ kathayāsmākaṃ sūta sarvārthavid bhavān // KūrmP_1,34.2 // / sūta uvāca
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3812023 (0.053):
yasmāttatpuṇyamāyuṣyam % abhinandyaṃ surairapi // MatsP_25.2 // / *sūta uvāca / etadeva purā pṛṣṭaḥ $ śatānīkena śaunakaḥ &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8851542 (0.053):
yasmāttatpuṇyamāyuṣyam abhinandyaṃ surairapi // MatsP_25.2 // / *sūta uvāca / etadeva purā pṛṣṭaḥ śatānīkena śaunakaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4347303 (0.057):
yathovāca mahātejā mārkaṇḍeyo mahātapāḥ // HV_15.13 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23951358 (0.062):
bhaktyā taṃ pūjayiṣyāmi % koṭihomaphalaṃ vada // NsP_35.2 // / .mārkaṇḍeya uvāca: / imam arthaṃ purā pṛṣṭaḥ $ śaunako guruṇā nṛpa &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17016345 (0.062):
bhaktyā taṃ pūjayiṣyāmi koṭihomaphalaṃ vada // NsP_35.2 // / .mārkaṇḍeya uvāca: / imam arthaṃ purā pṛṣṭaḥ śaunako guruṇā nṛpa /
aṃbarīṣeṇa viprendrās tad vadāmi yathātatham // LiP_2,1.2 //
aṃbarīṣa uvāca / mune samastadharmāṇāṃ pāragas tvaṃ mahāmate /
mārkaṇḍeya purāṇo 'si purāṇārthaviśāradaḥ // LiP_2,1.3 //
nārāyaṇānāṃ divyānāṃ dharmāṇāṃ śreṣṭhamuttamam / / tatkiṃ brūhi mahāprājña bhaktānāmiha suvrata // LiP_2,1.4 //
sūta uvāca / tasya tadvacanaṃ śrutvā samutthāya kṛtāñjaliḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8492394 (0.047):
vāyuruvāca / śrutvā tu vacanaṃ teṣāṃ tadā sūtaḥ samāhitaḥ // BndP_1,24.3 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15315772 (0.047):
etadvistarato brūhi % jyotiṣāṃ ca vinirṇayam // LiP_1,59.2 // / śrutvā tu vacanaṃ teṣāṃ $ tadā sūtaḥ samāhitaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7209545 (0.047):
etadvistarato brūhi jyotiṣāṃ ca vinirṇayam // LiP_1,59.2 // / śrutvā tu vacanaṃ teṣāṃ tadā sūtaḥ samāhitaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15331108 (0.050):
idānīṃ dahanaṃ sarvaṃ $ vaktumarhasi suvrata & / teṣāṃ tadvacanaṃ śrutvā % sūtaḥ paurāṇikottamaḥ // LiP_1,71.6 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7224874 (0.050):
idānīṃ dahanaṃ sarvaṃ vaktumarhasi suvrata / / teṣāṃ tadvacanaṃ śrutvā sūtaḥ paurāṇikottamaḥ // LiP_1,71.6 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15331617 (0.051):
puratrayavināśāya % jagattrayavibhūtaye // LiP_1,71.44 // / sūta uvāca / atha tasya vacaḥ śrutvā $ devadevasya dhīmataḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7225382 (0.051):
puratrayavināśāya jagattrayavibhūtaye // LiP_1,71.44 // / sūta uvāca / atha tasya vacaḥ śrutvā devadevasya dhīmataḥ /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13455424 (0.053):
bhūtānāṃ bhūtabhavyeśa yathā pūrvaṃ tvayoditam // KūrmP_2,43.3 // / sūta uvāca / śrutvā teṣāṃ tadā vākyaṃ bhagavān kūrmarūpadhṛk /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23979189 (0.057):
varaṃ vṛṇīṣva dāsyāmi % yat te manasi vartate // NsP_64.112 // / .sūta uvāca: / etac chrutvā tu vacanaṃ $ devadevena bhāṣitam &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17044177 (0.057):
varaṃ vṛṇīṣva dāsyāmi yat te manasi vartate // NsP_64.112 // / .sūta uvāca: / etac chrutvā tu vacanaṃ devadevena bhāṣitam /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15297829 (0.058):
vaktumarhasi tattvena % devadevasya ceṣṭitam // LiP_1,29.3 // / sūta uvāca / tasya tadvacanaṃ śrutvā $ śrutisāravidāṃ varaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7191602 (0.058):
vaktumarhasi tattvena devadevasya ceṣṭitam // LiP_1,29.3 // / sūta uvāca / tasya tadvacanaṃ śrutvā śrutisāravidāṃ varaḥ /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16453002 (0.058):
śrutvā tu vacanaṃ devī *HV_99.49*1114:1a / śrutvā tu vacanaṃ sūtas HV_App.I,15.47a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15357369 (0.062):
ye na kurvanti te bhaktā % na bhavanti na saṃśayaḥ // LiP_1,92.184 // / sūta uvāca / niśamya vacanaṃ devī $ gatvā vārāṇasīṃ purīm &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7251130 (0.062):
ye na kurvanti te bhaktā na bhavanti na saṃśayaḥ // LiP_1,92.184 // / sūta uvāca / niśamya vacanaṃ devī gatvā vārāṇasīṃ purīm /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15369054 (0.062):
varayāmi śive bhaktim % ityuvāca kṛtāñjaliḥ // LiP_1,107.33 // / tato niśamya vacanaṃ $ muneḥ kupitavatprabhuḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7262815 (0.062):
varayāmi śive bhaktim ityuvāca kṛtāñjaliḥ // LiP_1,107.33 // / tato niśamya vacanaṃ muneḥ kupitavatprabhuḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 537598 (0.062):
pratīkṣamāṇas tiṣṭhasva $ yāvadāgamanaṃ mama // HV_App.I,15.46 // / śrutvā tu vacanaṃ sūtas $ tathāstv iti ca so 'bravīt // HV_App.I,15.47 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25171074 (0.062):
śrutvā tu vacanaṃ teṣāṃ HV_App.I,42B.2491a / śrutvā tu vacanaṃ sūtas HV_App.I,15.47a
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22023154 (0.062):
pratīkṣamāṇas tiṣṭhasva yāvadāgamanaṃ mama // HV_App.I,15.46 // / śrutvā tu vacanaṃ sūtas tathāstv iti ca so 'bravīt // HV_App.I,15.47 //
smaran nārāyaṇaṃ devaṃ kṛṣṇam acyutam avyayam // LiP_2,1.5 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13396416 (0.028):
śṛṇvantu vacanaṃ sarve praṇipatya janārdanam / / devadevamajaṃ viṣṇuṃ kṛṣṇamacyutamavyayam // LiP_2,7.4 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6998454 (0.046):
ye'rcayanti hariṃ viṣṇuṃ kṛṣṇaṃ jiṣṇuṃ sanātanam | / nārāyaṇam ajaṃ devaṃ viṣvaksenaṃ caturbhujam ||
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16306866 (0.058):
nārāyaṇaṃ prabhuṃ kṛṣṇam *HV_112.32*1379:10a / nārāyaṇaṃ mahādevaṃ HV_App.I,42A.66a
mārkaṇḍeya uvāca / śṛṇu bhūpa yathānyāyaṃ puṇyaṃ nārāyaṇātmakam /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13392821 (0.038):
yuṣmabhiradya yat proktaṃ tadvadāmi yathātatham // LiP_2,4.3 // / mārkaṇḍeya uvāca / śṛṇu rājanyathānyāyaṃ yanmāṃ tvaṃ paripṛcchasi /
smaraṇaṃ pūjanaṃ caiva praṇāmo bhaktipūrvakam // LiP_2,1.6 //
pratyekam aśvamedhasya yajñasya samam ucyate / / ya ekaḥ puruṣaḥ śreṣṭhaḥ paramātmā janārdanaḥ // LiP_2,1.7 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20104112 (0.060):
06,037.016c kṣaraḥ sarvāṇi bhūtāni kūṭastho 'kṣara ucyate / 06,037.017a uttamaḥ puruṣas tv anyaḥ paramātmety udāhṛtaḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25628097 (0.060):
kṣaraḥ sarvāṇi bhūtāni kūṭasthokṣara ucyate 15.16 / uttamaḥ puruṣas tv anyaḥ paramātmety udāhṛtaḥ
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27569162 (0.060):
kṣaraḥ sarvāṇi bhūtāni kūṭastho'kṣara ucyate | 2.89 | / uttamaḥ puruṣastvanyaḥ paramātmetyudāhṛtaḥ |
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1377457 (0.060):
kṣaraḥ sarvāṇi bhūtāni kūṭastho 'kṣara ucyate // / uttamaḥ puruṣas tv anyaḥ paramātmety udāhṛtaḥ /
yasmādbrahmā tataḥ sarvaṃ samāśrityaiva mucyate /
dharmamekaṃ pravakṣyāmi yaddṛṣṭaṃ viditaṃ mayā // LiP_2,1.8 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10808700 (0.056):
etat te kathitaṃ sarvaṃ mayā dṛṣṭaṃ purānagha // RKS_50.61 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10438755 (0.058):
12,327.097a evam etat purā dṛṣṭaṃ mayā vai jñānacakṣuṣā / 12,327.097c kathitaṃ tac ca vaḥ sarvaṃ mayā pṛṣṭena tattvataḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17918391 (0.059):
tat tat sarvaṃ samākhyātaṃ yathā dṛṣṭaṃ mayā purā / / purānubhavajaṃ jñānamavāpyāvitathaṃ tava /
purā tretāyuge kaścit kauśiko nāma vai dvijaḥ /
vāsudevaparo nityaṃ sāmagānarataḥ sadā // LiP_2,1.9 //
bhojanāsana śayyāsu sadā tadgatamānasaḥ /
udāracaritaṃ viṣṇor gāyamānaḥ punaḥ punaḥ // LiP_2,1.10 //
viṣṇoḥ sthalaṃ samāsādya hareḥ kṣetramanuttamam /
agāyata hariṃ tatra tālavarṇalayānvitam // LiP_2,1.11 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13391724 (0.0):
praṇipatya yathānyāyaṃ tatra vinyastamānasaḥ / / agāyata hariṃ tatra tālavarṇalayānvitam // LiP_2,3.32 //
mūrcchanāsvarayogena śrutibhedena bheditam /
bhaktiyogaṃ samāpanno bhikṣāmātraṃ hi tatra vai // LiP_2,1.12 //
tatraivaṃ gāyamānaṃ ca dṛṣṭvā kaściddvijastadā / / padmākhya iti vikhyātastasmai cānnaṃ dadau tadā // LiP_2,1.13 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26891633 (0.056):
piṇḍapātraṃ samādāya % cchāyāyai pradadau tataḥ // BrP_219.71 // / sā tad annaṃ dvidhā kṛtvā $ tridhaikaikam athākarot &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11162942 (0.056):
piṇḍapātraṃ samādāya cchāyāyai pradadau tataḥ // BrP_219.71 // / sā tad annaṃ dvidhā kṛtvā tridhaikaikam athākarot /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4606014 (0.058):
anāśramī dvijaḥ kaścinna babhūva tadābhuvi /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17910005 (0.061):
atha vṛddho dvijaḥ kaścidāgatyāha narādhipam / / samarpayasva me dāsīmahaṃ kretā dhanapradaḥ // MarkP_8.53 //
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10663282 (0.061):
saubhareṇorg ity annaṃ prāyacchat tato vai tāḥ samaidhanta
sakuṭuṃbo mahātejā hyuṣṇamannaṃ hi tatra vai /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 574526 (0.030):
jalaṃ devaḥ svayaṃ kṛṣṇo $ bhṛṅgāreṇa dadau tadā // HV_App.I,29.313 // / athopakalpayām āsa $ sukhāsīnāya keśavaḥ / HV_App.I,29.314 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22060082 (0.030):
jalaṃ devaḥ svayaṃ kṛṣṇo bhṛṅgāreṇa dadau tadā // HV_App.I,29.313 // / athopakalpayām āsa sukhāsīnāya keśavaḥ / HV_App.I,29.314 /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4559398 (0.037):
tāṃstu dṛṣṭvā mahātejāḥ sa vivarddhayiṣuḥ prajāḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1268595 (0.039):
mahādevo mahātejā SvaT_10.1119a / mahādhaṃṣṭraḥ karālīśaḥ KubjT_21.18a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15321372 (0.040):
viśvakasyārdrako dhīmān % yuvanāśvastu tatsutaḥ // LiP_1,65.33 // / śābastiś ca mahātejā $ vaṃśakastu tato 'bhavat &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7215142 (0.040):
viśvakasyārdrako dhīmān yuvanāśvastu tatsutaḥ // LiP_1,65.33 // / śābastiś ca mahātejā vaṃśakastu tato 'bhavat /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16309121 (0.043):
nidrāyamāṇe bhagavaty upendre HV_App.I,29F.517 / nidrāyai pradadau tadā HV_47.25d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15322360 (0.044):
mahānāso mahākaṇṭho % mahāgrīvaḥ śmaśānavān // LiP_1,65.108 // / mahābalo mahātejā hy $ antarātmā mṛgālayaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7216127 (0.044):
mahānāso mahākaṇṭho mahāgrīvaḥ śmaśānavān // LiP_1,65.108 // / mahābalo mahātejā hy antarātmā mṛgālayaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28914540 (0.046):
ativegāya vegine LiP_1,18.5b / atiṣṭhacca mahātejāḥ LiP_1,107.47c
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4379186 (0.047):
ugrasenamate tiṣṭhan yaśodāyai dadau tadā | *HV_48.17*603 | / [k: D6,T2,G1 3.5,M ins. after 17; T1.3.4,G4 cont. after *602: :k]
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28991694 (0.049):
rudhireṇa tu vai tadā LiP_1,63.84b / rundhatīṃ pratyapādayat LiP_1,63.79d
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25145242 (0.050):
likhitvā sumahātejāḥ HV_App.I,20.386a / lilāyantyas tathāparāḥ HV_App.I,29D.62b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4378030 (0.051):
prāṇeśvarāṃś ca niṣkṛṣya nidrāyai pradadau tadā // HV_47.25 // / tāṃ covāca tadā nidrāṃ viṣṇuḥ satyaparākramaḥ /
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26674810 (0.051):
1.031.003c niveśaṃ cakrire sarve purāṇāṃ nṛvarās tadā / 1.031.004a kuśāmbas tu mahātejāḥ kauśāmbīm akarot purīm
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4748594 (0.051):
aprārthayat kāmadhenuṃ(3) yadā sa na dadau tadā /AP_4.016ab/
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4562502 (0.054):
evamuktvā mahātejāstathā samabhāvattadā // BndP_2,5.53 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28976995 (0.055):
bhadramāha mahātejāḥ LiP_1,100.40a / bhadravatyāṃ purutvataḥ LiP_1,68.48d
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_pu.htm.txt) 12277706 (0.055):
tāvatpraveśya duhiturvyadhādudvāhamaṅgalam // SoKss_8,1.114 // / dadau tasyi tadā kāntimatyai sūryaprabhāya ca /
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22267141 (0.056):
7.081.019a tataḥ prītamanā rudraḥ puruṣatvaṃ dadau punaḥ / 7.081.019c ilāyai sumahātejā dattvā cāntaradhīyata
kauśiko hi tāda hṛṣṭo gāyannāste hariṃ prabhum // LiP_2,1.14 //
śṛṇvannāste sa padmākhyaḥ kāle kāle vinirgataḥ /
kālayogena saṃprāptāḥ śiṣyā vai kauśikasya ca // LiP_2,1.15 //
sapta rājanyavaiśyānāṃ viprāṇāṃ kulasaṃbhavāḥ /
jñānavidyādhikāḥ śuddhā vāsudevaparāyaṇāḥ // LiP_2,1.16 //
teṣām api tathānnādyaṃ padmākṣaḥ pradadau svayam / / śiṣyaiśca sahito nityaṃ kauśiko hṛṣṭamānasaḥ // LiP_2,1.17 //
viṣṇusthale hariṃ tatra āste gāyanyathāvidhi /
tatraiva mālavo nāma vaiśyo viṣṇuparāyaṇaḥ // LiP_2,1.18 //
dīpamālāṃ harernityaṃ karoti prītimānasaḥ /
mālavī nāma bhāryā ca tasya nityaṃ pativratā // LiP_2,1.19 //
gomayena samālipya hareḥ kṣetraṃ samantataḥ / / bhartrā sahāste suprītā śṛṇvatī gānamuttamam // LiP_2,1.20 //
kuśasthalātsamāpannā brāhmaṇāḥ śaṃsitavratāḥ / / pañcāśadvai samāpannā harergānārthamuttamāḥ // LiP_2,1.21 //
sādhayanto hi kāryāṇi kauśikasya mahātmanaḥ / / jñānavidyārthatattvajñāḥ śṛṇvanto hyavasaṃstu te // LiP_2,1.22 //
khyātamāsīttadā tasya gānaṃ vai kauśikasya tat /
śrutvā rājā samabhyetya kaliṅgo vākyamabravīt // LiP_2,1.23 //
kauśikādya gaṇaiḥ sārdhaṃ gāyasveha ca māṃ punaḥ /
śṛṇudhvaṃ ca tathā yūyaṃ kuśasthalajanā api // LiP_2,1.24 //
tacchrutvā kauśikaḥ prāha rājānaṃ sāṃtvayā girā /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13390479 (0.063):
ūcuste pārthivaṃ tadvadyathā prāha ca kauśikaḥ // LiP_2,1.27 // / śravakāste tathā procuḥ pārthivaṃ viṣṇutatparāḥ /
na jihvā me mahārājan vāṇī ca mama sarvadā // LiP_2,1.25 //
hareranyamapindraṃ vā stauti naiva ca vakṣyati /
evamukte tu tacchiṣyo vāsiṣṭho gautamo hariḥ // LiP_2,1.26 //
sārasvatastathā citraścitramālyastathā śiśuḥ / / ūcuste pārthivaṃ tadvadyathā prāha ca kauśikaḥ // LiP_2,1.27 //
śravakāste tathā procuḥ pārthivaṃ viṣṇutatparāḥ / / śrotrāṇīmāni śṛṇvanti hareranyaṃ na pārthiva // LiP_2,1.28 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13390442 (0.063):
śṛṇudhvaṃ ca tathā yūyaṃ kuśasthalajanā api // LiP_2,1.24 // / tacchrutvā kauśikaḥ prāha rājānaṃ sāṃtvayā girā /
gānakīrtiṃ vayaṃ tasya śṛṇumonyāṃ na ca stutim /
tacchrutvā pārthivo ruṣṭo gāyatāmiti cābravīt // LiP_2,1.29 //
svabhṛtyānbrāhmaṇā hyete kīrtiṃ śṛṇvanti me yathā /
na śṛṇvanti kathaṃ tasmāt gāyamāne samantataḥ // LiP_2,1.30 //
eva muktāstadā bhṛtyā jaguḥ pārthivamuttamam /
niruddhamārgā viprāste gāne vṛtte tu duḥkhitāḥ // LiP_2,1.31 //
kāṣṭhasaṃkubhiranyonyaṃ śrotrāṇi vidadhurdvijāḥ /
kauśikādyāśca tāṃ jñātvā manovṛttiṃ nṛpasya vai // LiP_2,1.32 //
prasahyāsmāṃstu gāyeta svagānesau nṛpaḥ sthitaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4369662 (0.034):
punar vajreṇa taṃ daityam indro mārutavartmani | *HV_37.48*518:17 | / sthitas tadā jṛmbhaṇena jigīrṇe sāyudhaṃ hariḥ | *HV_37.48*518:18 |
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4748592 (0.040):
kāmadhenuprabhāveṇa bhojitaḥ sabalo nṛpaḥ //AP_4.015cd/ / aprārthayat kāmadhenuṃ(3) yadā sa na dadau tadā /AP_4.016ab/
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21492039 (0.044):
Manu4.47a/ na sa.sattveṣu garteṣu na gacchann) api na sthitaḥ | / Manu4.47c/ na nadītīram āsādya) na ca parvatamastake ||
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_pu.htm.txt) 12353323 (0.045):
jagāma vijitāsostamāśramaṃ sa punarnṛpaḥ // SoKss_12,2.177 // / tatra tārāvalīr aṅkumālinau tau samāgatau /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15874536 (0.045):
tasthau hṝntuṃ kṛtamatismamāha sa punarnṛpaḥ / / ahaṃ tu nāpakārāya prāptaḥ khāṇḍikya mā krudhaḥ // NarP_1,46.68 //
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18293246 (0.047):
sa vādyakaḥ punar akhilaṃ gilaḥ sthitaḥ ||JGc_1,9.19|| [*jabhajasaga]
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4633262 (0.049):
tasyānvayo bhaviṣyanti rājānaste trayastu vai / / daihitraḥ śiśiko nāma pūrikāyāṃ nṛpo 'bhavat // BndP_2,74.183 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13870153 (0.050):
sthitaviprasthitadvijam HV_52.13f / sthitas tadā jṛmbhaṇena HV_37.48*518:18a
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8214675 (0.055):
tatas tayā sa nartakyā vihitodvāhayā saha / / lāsyavatyā nṛpastasthau tanmukhāsaktalocanaḥ // SoKss_12,7.41 //
iti viprāḥ suniyatā jihvāgraṃ cicchiduḥ karaiḥ // LiP_2,1.33 //
tato rājā susaṃkruddhaḥ svadeśāttānnyavāsayat /
ādāya sarvaṃ vittaṃ ca tataste jagmuruttarām // LiP_2,1.34 //
diśamāsādya kālena kāladharmeṇayojitāḥ / / tānāgatānyamo dṛṣṭvā kiṃ kartavyamiti sma ha // LiP_2,1.35 /
coṣṭitaṃ tatkṣaṇe rājan brahmā prāha surādhipān /
kauśikādīn dvijānadya vāsayadhvaṃ yathāsukham // LiP_2,1.36 /
gānayogena ye nityaṃ pūjayanti janārdanam /
tānānayata bhadraṃ vo yadi devatvamicchatha // LiP_2,1.37 //
ityuktā lokapālaste kauśiketi punaḥ punaḥ / / mālaveti tathā kecit padmākṣeti tathā pare // LiP_2,1.38 //
krośamānāḥ samabhyetya tānādāya vihāyasā / / brahmalokaṃ gatāḥ śīghraṃ muhūrtenaiva te surāḥ // LiP_2,1.39 //
kauśikādīṃstato dṛṣṭvā brahmā lokapitāmahaḥ /
pratyudgamya yathānyāyaṃ svāgatenābhyapūjayat // LiP_2,1.40 // / tataḥ kolāhalamabhūdatigauravamulbaṇam /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13391451 (0.044):
tato nāradamālokya gānabandhuruvāca ha // LiP_2,3.11 / / praṇipatya yathānyāyaṃ svāgatenābhyapūjayat /
brahmaṇā caritaṃ dṛṣṭvā devānāṃ nṛpasattama // LiP_2,1.41 //
hiraṇyagarbho bhagavāṃstānnivārya surottamān / / kauśikādīnsamādāya munīn devaiḥ samāvṛtaḥ // LiP_2,1.42 //
viṣṇulokaṃ yayau śīghraṃ vāsudevaparāyaṇaḥ /
tatra nārāyaṇodevaḥ śvetadvīpanivāsibhiḥ // LiP_2,1.43 // / jñānayogeśvaraiḥ siddhairviṣṇubhaktaiḥ samāhitaiḥ /
nārāyaṇasamairdivyaiścaturbāhudharaiḥ śubhaiḥ // LiP_2,1.44 //
viṣṇucihnasamāpannairdīpyamānairakalmaṣaiḥ / / aṣṭāśītisahasraiśca sevyamāno mahājanaiḥ // LiP_2,1.45 //
asmābhirnāradādyaiśca sanakādyairakalmaṣaiḥ /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23974020 (0.058):
marīcyādyair mahābhāgaiḥ $ sanakādyais ca yogibhiḥ & / tasmān na laṅghayet saṃdhyāṃ % sāyaṃ prātar dvijaḥ sadā // NsP_58.56 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17039004 (0.058):
marīcyādyair mahābhāgaiḥ sanakādyais ca yogibhiḥ / / tasmān na laṅghayet saṃdhyāṃ sāyaṃ prātar dvijaḥ sadā // NsP_58.56 //
bhūtairnānāvidhaiścaiva divyastrībhiḥ samantataḥ // LiP_2,1.46 //
sevyamānotha madhye vai sahasradvārasaṃvṛte /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13410063 (0.049):
piśāca vīrthirvai madhye nābhivīthiḥ samantataḥ // LiP_2,27.32 //
sahasrayojanāyāme divye maṇimaye śubhe // LiP_2,1.47 //
vimāne vimale citre bhadrapīṭhāsane hariḥ /
lokakārye prasaktānāṃ dattadṛṣṭiśca mādhavaḥ // LiP_2,1.48 //
tasminkāle 'tha bhagavān kauśikādyaiśca saṃvṛtaḥ /
āgamya praṇipatyāgre tuṣṭāva garuḍadhvajam // LiP_2,1.49 //
tato kilokya bhagavān harirnārāyaṇaḥ prabhuḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 649880 (0.020):
pracchādya salilaṃ sarvaṃ $ harir nārāyaṇaḥ prabhuḥ // HV_App.I,41.163 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22135438 (0.020):
pracchādya salilaṃ sarvaṃ harir nārāyaṇaḥ prabhuḥ // HV_App.I,41.163 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13444435 (0.021):
divyaṃ varṣasahasraṃ tu sā ca dhārā pravāhitā // KūrmP_2,31.91 // / athābravīt kālarudraṃ harirnārāyaṇaḥ prabhuḥ /
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15781827 (0.024):
<12336.36/2> dharmam etaṃ svayaṃ devo !harir nārāyaṇaḥ prabhuḥ ! / <12336.36/3> ujjagārā7ravindā1kṣo !brahmaṇaḥ paśyatas tadā !!12336.36!
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10445367 (0.032):
12,335.084a tattvam eko mahāyogī harir nārāyaṇaḥ prabhuḥ / 12,335.084c sabrahmakānāṃ lokānām ṛṣīṇāṃ ca mahātmanām
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27016355 (0.032):
<12335.84/1> tattvam eko mahāyogī !harir nārāyaṇaḥ prabhuḥ ! / <12335.84/2> sabrahmakānāṃ lokānām !ṛṣīṇāṃ ca mahātmanām !!12335.84!
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15781252 (0.032):
<12335.84/1> tattvam eko mahā-yogī !harir nārāyaṇaḥ prabhuḥ ! / <12335.84/2> sa-brahmakānāṃ lokānām !ṛṣīṇāṃ ca mahā4tmanām !!12335.84!
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19750508 (0.032):
02,035.029d@021_0046 asṛjat salilaṃ pūrvaṃ sa ca nārāyaṇaḥ prabhuḥ / 02,035.029d@021_0047 tatas tu bhagavāṃs toye brahmāṇam asṛjat svayam
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16306809 (0.034):
nārāyaṇasurādhipau HV_App.I,29.1393b / nārāyaṇas tu bhagavāñ HV_App.I,42B.2611a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29005503 (0.037):
śrutvā harirabhāṣata LiP_1,20.68d / śrutvaitadbhagavān viṣṇur LiP_1,94.7c
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7066622 (0.046):
procurnārāyaṇo nāthaḥ kutrāste bhagavān hariḥ // KūrmP_1,25.24 // / sa tānuvāca bhagavān kailasaśikhare hariḥ /
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22250736 (0.046):
7.027.013a evam uktaḥ sa śakreṇa devo nārāyaṇaḥ prabhuḥ / 7.027.013c abravīn na paritrāsaḥ kāryas te śrūyatāṃ ca me
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 616158 (0.048):
atīva manasā prīta $ ity uktvā bhagavān hariḥ // HV_App.I,31.832 // / paspaṛśāṇgaṃ tadā viṣṇuḥ $ piśācasyātha sarvataḥ / HV_App.I,31.833 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22101709 (0.048):
atīva manasā prīta ity uktvā bhagavān hariḥ // HV_App.I,31.832 // / paspaṛśāṇgaṃ tadā viṣṇuḥ piśācasyātha sarvataḥ / HV_App.I,31.833 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25079464 (0.050):
nārāyaṇasurādhipau HV_App.I,29.1393b / nārāyaṇas tu bhagavāñ HV_App.I,42B.2611a
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15766768 (0.052):
<12321.9/2> naro nārāyaṇaś cai7va !hariḥ kṛṣṇas tathai9va ca !!12321.9!
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm19u.htm.txt) 28842755 (0.054):
tataḥ pradadhyau bhagavāngaruḍaṃ garuḍadhvajaḥ / / sa ca dhyātor'kalaṃkṣābhaḥ sahasā pratyadṛśyata // Bhmj_19.1305 //
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8393692 (0.055):
BhP_07.13.021/1 yasya nārāyaṇo devo bhagavān hṛdgataḥ sadā / BhP_07.13.021/2 bhaktyā kevalayājñānaṃ dhunoti dhvāntamarkavat
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10444456 (0.056):
12,335.017a vidyāsahāyavān devo viṣvakseno hariḥ prabhuḥ / 12,335.017b*0895_01 ādikarmā sa bhūtānām aprameyo hariḥ prabhuḥ
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28953747 (0.058):
devadeve maheśvare LiP_1,92.109b / devadeveśvaraṃ harim LiP_1,98.4b / devadeveśvaro hariḥ LiP_1,98.5b
kauśiketyāha saṃprītyā tānsarvāṃśca yathākramam // LiP_2,1.50 // / jayaghoṣo mahānasīnmahāścarye samāgate /
brahmāṇamāha viśvātmā śṛṇu brahman mayoditam // LiP_2,1.51 //
kauśikasya ime viprāḥ sādhyasādhanatatparāḥ / / hitāya saṃpravṛttā vai kuśasthalanivāsinaḥ // LiP_2,1.52 //
matkīrtiśravaṇe yuktā jñānatattvārthakovidāḥ /
ananyadevatābhaktāḥ sādhyā devā bhavantvime // LiP_2,1.53 //
divyarūpadharaḥ śrīmān śṛṇvangānamihādhipaḥ /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13390853 (0.0):
mama loke yathākālaṃ bhāryayā saha mālava // LiP_2,1.56 // / divyarūpadharaḥ śrīmān śṛṇvangānamihādhipaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16839786 (0.057):
divyaratnasamāyukta BrP_61.34a / divyarūpadharaḥ śrīmān BrP_43.72a
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27404531 (0.060):
divyarūpadharaḥ śrīmān NsP_46.38c / divyarūpasamanvitaḥ NsP_33.72d
āsva nityaṃ yathākāmaṃ yāvallokā bhavanti vai // LiP_2,1.54 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13390861 (0.0):
divyarūpadharaḥ śrīmān śṛṇvangānamihādhipaḥ / / āsva nityaṃ yathākāmaṃ yāvallokā bhavanti vai // LiP_2,1.57 //
padmākṣamāha bhagavān dhanado bhavamādhavaḥ / / dhanānāmīśvaro bhūtvā yathākālaṃ hi māṃ punaḥ // LiP_2,1.55 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13390871 (0.0):
āsva nityaṃ yathākāmaṃ yāvallokā bhavanti vai // LiP_2,1.57 // / padmākṣamāha bhagavān dhanado bhavamādhavaḥ /
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11514636 (0.042):
yathādeśaṃ yathākālaṃ yathādehaṃ yathādhanam // ŚivP_1,18.153ab/ / yathāyogyaṃprakurvīta kriyādīñchivabhaktimān // ŚivP_1,18.153cd/
mālabaṃ mālavīṃ caivaṃ prāha dāmodaro hariḥ / / mama loke yathākālaṃ bhāryayā saha mālava // LiP_2,1.56 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16766514 (0.028):
āśvastaḥ sa punaḥ prāha BrP_110.84c / āśvāsayiṣye 'py atha poṣayiṣye BrP_229.79d
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21596037 (0.038):
238.003. caṇḍagirikaḥ prāha nāvagacchāmi/ / 238.004. vistīryatāṃ vacanametaditi/
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10173130 (0.038):
ko 'yaṃ kathamayaṃ matsyajaṭhare praviveśitaḥ / / ityevaṃ kaunupāviṣṭāṃ nanvīṃ prāhātha nāradaḥ // ViP_5,27.9 //
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27288148 (0.040):
sa hovāca | turīyaṃturīyaṃ cenmāmabībhajusturīyameva tarhi vāṅniruktaṃ
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16902064 (0.042):
mām agāt sākṣiṇas tv ime BrP_87.62d / mām adhyātvātha yad dadyāt BrP_136.30a
Varahamihira: Yogayatra (yogay1_u.htm.txt) 28723673 (0.045):
BY_9.2cd/.rāśau rāśau prāgvilagnopayātaiḥ drekkāṇais tu prāha horāṃ / vasiṣṭhaḥ//
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25732562 (0.046):
gautamāya bharadvājaḥ so 'pi niryyantare punaḥ // BndP_3,4.63 // / niryyantarastu provāca tathā vājaśravāya vai /
Kumaralata: Kalpanamanditika (kukalpmu.htm.txt) 17216353 (0.047):
2 maṇikāram āha / alam alam atinirdayaṃ mām upakrāmasy atha .. /// + .. / ṇ.ḥ prāha // _ _ _ _ ^ _ ^ titīvraduḥkh. _ _ _ _ ^ _ ^
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7053703 (0.052):
āgatya devo rājānaṃ prāha dāmodaraḥ svayam // KūrmP_1,13.18 // / dhramikau rūpasaṃpannau sarvaśastrabhṛtāṃ varau /
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15782825 (0.054):
<12337.26/1> athai7naṃ buddhi-saṃyuktaṃ !punaḥ sa dadṛśe hariḥ ! / <12337.26/2> bhūyaś cai7naṃ vacaḥ prāha !sṛje7mā vi-vidhāḥ prajāḥ
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27582735 (0.058):
yathā'raṇye parvaṇi tu keśavaḥ prāha pārṣatīm | (9.135.10)| / sāntvayan dhārtarāṣṭrāṃ śca śatamarjunasāyakaiḥ |
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13420156 (0.061):
tadā tamāha sa vibhṛrhṛṣṭo brahmā ca viśvasṛṭ // LiP_2,51.14 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13815671 (0.064):
prādhānyeneha kīrtitāḥ HV_10.79b / prādhyāyad garuḍaṃ hariḥ HV_109.81b / prānṛtyata bhaye jāte HV_112.116a
divyarūpadharaḥ śrīmān śṛṇvangānamihādhipaḥ /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13390813 (0.0):
ananyadevatābhaktāḥ sādhyā devā bhavantvime // LiP_2,1.53 // / divyarūpadharaḥ śrīmān śṛṇvangānamihādhipaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16839788 (0.057):
divyaratnasamāyukta BrP_61.34a / divyarūpadharaḥ śrīmān BrP_43.72a
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27404531 (0.060):
divyarūpadharaḥ śrīmān NsP_46.38c / divyarūpasamanvitaḥ NsP_33.72d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26770963 (0.062):
āruhya tridivaṃ yāti % yatra śaṃbhor niketanam // BrP_43.71 // / divyarūpadharaḥ śrīmān $ divyālaṃkārabhūṣitaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11042287 (0.062):
āruhya tridivaṃ yāti yatra śaṃbhor niketanam // BrP_43.71 // / divyarūpadharaḥ śrīmān divyālaṃkārabhūṣitaḥ /
āsva nityaṃ yathākāmaṃ yāvallokā bhavanti vai // LiP_2,1.57 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13390821 (0.0):
divyarūpadharaḥ śrīmān śṛṇvangānamihādhipaḥ / / āsva nityaṃ yathākāmaṃ yāvallokā bhavanti vai // LiP_2,1.54 //
padmākṣamāha bhagavān dhanado bhavamādhavaḥ / / dhanānāmīśvaro bhūtvā yathākālaṃ hi māṃ punaḥ // LiP_2,1.58 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13390832 (0.0):
āsva nityaṃ yathākāmaṃ yāvallokā bhavanti vai // LiP_2,1.54 // / padmākṣamāha bhagavān dhanado bhavamādhavaḥ /
āgamya dṛṣṭvā māṃ nityaṃ kuru rājyaṃ yathāsukham /
evamuktvā harirviṣṇurbrahmāṇamidamabravīt // LiP_2,1.59 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15291290 (0.043):
tenaivamukto bhagavān % viṣṇurbrahmāṇamabravīt // LiP_1,20.62 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7185320 (0.043):
tenaivamukto bhagavān viṣṇurbrahmāṇamabravīt // LiP_1,20.62 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28998934 (0.044):
viṣṇurnānāvidhāśrayān LiP_1,20.23b / viṣṇurbrahmāṇamabravīt LiP_1,20.62d / viṣṇurbhavamidaṃ vacaḥ LiP_1,22.9d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15290794 (0.052):
nāhamantaṃ prapaśyāmi % udarasya tavānagha // LiP_1,20.25 // / evamuktvābravīdbhūyaḥ $ pitāmahamidaṃ hariḥ & / bhagavānevamevāhaṃ % śāśvataṃ hi mamodaram // LiP_1,20.26 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7184824 (0.052):
nāhamantaṃ prapaśyāmi udarasya tavānagha // LiP_1,20.25 // / evamuktvābravīdbhūyaḥ pitāmahamidaṃ hariḥ / / bhagavānevamevāhaṃ śāśvataṃ hi mamodaram // LiP_1,20.26 //
kauśikasyāsya gānena yoganidrā ca me gatā / / viṣṇusthale ca māṃ stauti śiṣyaireṣa samantataḥ // LiP_2,1.60 //
rājñā nirastaḥ krūreṇa kaliṅgena mahīyasā / / sa jihvācchedanaṃ kṛtvā hareranyaṃ kathañcana // LiP_2,1.61 //
na stoṣyāmīti niyataḥ prāptosau mama lokatām /
ete ca viprā niyatā mama bhaktā yaśasvinaḥ // LiP_2,1.62 //
śrotracchidramathāhatya śaṅkubhirvai parasparam /
śroṣyāmo naiva cānyadvai hareḥ kīrtimitisma ha // LiP_2,1.63 //
ete viprāsca devatvaṃ mama sānnidhyameva ca / / mālavo bhāryayā sārdhaṃ matkṣetraṃ parimṛjya vai // LiP_2,1.64 //
dīpamālādibhirnityamabhyarcya satataṃ hi mām /
gānaṃ śṛṇoti niyato matkīrticaritānvitam // LiP_2,1.65 //
tenāsau prāptavāṃllokaṃ mama brahmā sanātanam / / padmākṣosau dadau bhojyaṃ kauśikasya mahātmanaḥ // LiP_2,1.66 //
dhaneśatvamavāptosau mama sānnidhyameva ca /
evamuktvā haristatra samāje lokapūjitaḥ // LiP_2,1.67 //
tasmin kṣaṇe samāpannā madhurākṣarapeśalaiḥ / / vipañcīguṇatattvajñairvādyavidyāviśāradaiḥ // LiP_2,1.68 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 700485 (0.061):
śabdanirvacanārthajñair $ sarvavidyāviśāradaiḥ / HV_App.I,42B.2508 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22186035 (0.061):
śabdanirvacanārthajñair sarvavidyāviśāradaiḥ / HV_App.I,42B.2508 /
mandaṃ mandasmitā devī vicitrābharaṇānvitā /
gāyamānā samāyātā lakṣmīrviṣṇuparigrahā // LiP_2,1.69 //
vṛtā sahasrakoṭībhiraṅganābhiḥ samantataḥ / / tato gaṇādhipā dṛṣṭvā bhuśuṇḍīparighāyudhāḥ // LiP_2,1.70 //
brahmādīṃstarjayantaste munīndevānsamantataḥ /
utsārayantaḥ saṃhṛṣṭā dhiṣṭhitāḥ parvatopamāḥ // LiP_2,1.71 //
sarve vayaṃ hi niryātāḥ sārdhaṃ vai brahmaṇā suraiḥ /
tasmin kṣaṇe samāhūtastuṃbarurmunisattamaḥ // LiP_2,1.72 //
praviveśa samīpaṃ vai devyā devasya caiva hi / / tatrāsīno yathāyogaṃ nānāmūrcchāsamanvitam // LiP_2,1.73 //
jagau kalapadaṃ hṛṣṭo vipañcīṃ cābhyavādayat /
nānāratnasamāyuktairdivyairābharaṇottamaiḥ // LiP_2,1.74 //
divyamālyaistathā śubhraiḥ pūjito munisattamaḥ /
nirgatastuṃbarurhṛṣṭo anye ca ṛṣayaḥ surāḥ // LiP_2,1.75 //
dṛṣṭvā saṃpūjitaṃ yāntaṃ yathāyogamarindama / / nāradotha munirdṛṣṭvā tuṃbaroḥ satkriyāṃ hareḥ // LiP_2,1.76 //
śokāviṣṭena manasā saṃtaptahṛdayekṣaṇaḥ /
cintāmāpedivāṃstatra śokamūrcchākulātmakaḥ // LiP_2,1.77 //
kenāhaṃ hi haretyāsye yogaṃ devīsamīpataḥ /
aho tuṃbaruṇā prāptaṃ dhiṅmāṃ mūḍhaṃ vicetasam // LiP_2,1.78 //
yohaṃ hareḥ sannikāśaṃ bhūtairniryātitaḥ katham /
jīvanyāsyāmi kutrāhamaho tuṃbaruṇā kṛtam // LiP_2,1.79 //
iti saṃcintayan viprastapa āsthitavānmuniḥ / / divyaṃ varṣasahasraṃ tu nirucchvāsasamanvitaḥ // LiP_2,1.80 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18834237 (0.061):
divyaṃ varṣasahasraṃ sa tapastepe sudāruṇam // RKV_51.17 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27726312 (0.061):
tapaś cakāra sa munir divyaṃ varṣa-sahasrakam /"
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10800815 (0.064):
divyaṃ varṣasahasraṃ tu tapas tepe suduṣkaram // RKS_40.21 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10801473 (0.064):
divyaṃ varṣasahasraṃ tu tapas tepe suduṣkaram // RKS_41.32 //
dhyāyanviṣṇumathādhyāste tuṃbaroḥ satkriyāṃ smaran /
rodamāno muhurvidvān dhiṅmāmiti ca cintayan // LiP_2,1.81 //
tatra yatkṛtavānviṣṇustacchṛṇuṣva narādhipa // LiP_2,1.82 //
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge kauśikavṛttakathanaṃ nāma
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13391305 (0.0):
kiṃ vadāmi ca te bhūto vada dharmabhṛtāṃ vara // LiP_2,2.9 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge viṣṇumāhātmyaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13392775 (0.0):
gāyan śṛṇvaṃstamāpnoti tasmādgeyaṃ paraṃ viduḥ // LiP_2,3.112 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge vaiṣṇavagītakathanaṃ nāma tṛtīyo
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13393075 (0.0):
pūjayetsarvayatnena dharmakāmārthamuktaye // LiP_2,4.21 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge viṣṇubhaktakathanaṃ nāma caturtho
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13395147 (0.0):
sāyaṃ prātaḥ paṭhennityaṃ viṣṇoḥ sāyujyamāpnuyāt // LiP_2,5.159 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge śrīmatyākhyānaṃ nāma pañcamo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13396354 (0.0):
alakṣmīvṛttamanagho lakṣmīvāllaṃbhate gatim // LiP_2,6.92 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge alakṣmīvṛttaṃ nāma ṣaṣṭhe 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13397210 (0.0):
sa yāti brahmalokaṃ tu rudrajāpyamanuttamam // LiP_2,8.36 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge aṣṭamo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13398516 (0.0):
kariṣyanti śivasyājñāṃ sarvairāvaraṇaiḥ saha // LiP_2,10.47 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge daśamo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13399075 (0.0):
pūjanīyau namaskāryau cintanīyau ca sarvadā // LiP_2,11.41 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge ekādaśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13399652 (0.0):
śreyo ḥrthibhir narair nityaṃ śreyasāmekahetavaḥ // LiP_2,12.46 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge dvādaśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13400133 (0.0):
sarvābhayapradānaṃ ca śivārādhanamicchatā // LiP_2,13.37 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge trayodaśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13400581 (0.0):
śreyorthibhirato nityaṃ cintanīyaḥ prayatnataḥ // LiP_2,14.33 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge pañcabrahmakathanaṃ nāma caturdaśo
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13400920 (0.0):
tattrayaṃ śāṅkaraṃ rūpaṃ nānyatkiñcidaśāṅkaram // LiP_2,15.26 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge pañcadaśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13401636 (0.0):
tathordhvabāhavo devā rudraṃ stunvanti saṃkaram // LiP_2,17.24 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge saptadaśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13403099 (0.0):
itthaṃ śivena sāyujyaṃ labhate nātra saṃśayaḥ // LiP_2,19.43 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge ekonaviṃśodhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13403810 (0.0):
ayogī naiva jānāti tattvaśuddhiṃ śivātmikām // LiP_2,20.52 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge viṃśodhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13406070 (0.0):
sūryameva samabhyarcya sūryasāyujyamāpnuyāt // LiP_2,22.85 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge dvāviṃśatitamo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13406568 (0.0):
liṅge ca pūjayeddevaṃ sthaṇḍile vā sadāśivam // LiP_2,23.31 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge trayoviṃśatitamodhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13407522 (0.0):
yānyāṃścintayate kāmāṃstāṃnprāpnoti mānavaḥ // LiP_2,24.41 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge caturviśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13409186 (0.0):
bāhyahomapradātā tu pāṣāṇe darduro bhavet // LiP_2,25.108 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge pañcaviṃśatitamo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13409648 (0.0):
varṣakoṭiśatenāpi vistareṇa na śakyate // LiP_2,26.30 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge ṣaḍviṃśatitamo 'dhyāyaḥ
prathamodhyāyaḥ / mārkaṇḍeya uvāca / tato nārāyaṇo devastasmai sarvaṃ pradāya vai /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15816672 (0.036):
sanatkumāranāradasaṃvāde nāradakṛtaviṣṇustutirnāma dvitīyodhyāyaḥ / nārada uvāca
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17904675 (0.048):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe vapuśāpo nāma prathamo 'dhyāyaḥ
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4559252 (0.050):
ṛṣisargavarṇanaṃ nāma prathamo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14178549 (0.051):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇottarabhāge dvādaśīmāhātmyavarṇanaṃ nāma prathamo / 'dhyāyaḥ / vasiṣṭa uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14180916 (0.053):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇottarabhāge yamavilāpanaṃ nāma pañcamo 'dhyāyaḥ / brahmovāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14179236 (0.054):
śrībṛhannāradīyapuraṇottarabhāge tithivicāro nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8467367 (0.056):
naimiṣākhyānakathanaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25730303 (0.056):
śivapuravarṇanaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18895339 (0.056):
suvrīḍitā gatāḥ sarve viśvarūpo sahāyataḥ // RKV_194.20 // / mārkaṇḍeya uvāca: / nārāyaṇo 'tha bhagavāñchaṅkhacakragadābhṛtam /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13392776 (0.059):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge vaiṣṇavagītakathanaṃ nāma tṛtīyo / 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13400582 (0.059):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge pañcabrahmakathanaṃ nāma caturdaśo / 'dhyāyaḥ / sanatkumāra uvāca
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17905567 (0.060):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe caṭakotpattirnāma dvitīyo 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17941002 (0.060):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe sṛṣṭiprakaraṇe ekonapañcāśadadhyāyaḥ / pañyāśo 'dhyāyaḥ 50 / mārkaṇḍeya uvāca / tato 'bhidyāyatastasya jajñire mānasīḥ prajāḥ /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13393076 (0.060):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge viṣṇubhaktakathanaṃ nāma caturtho / 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13415087 (0.060):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge suvarṇamedinīnīdānaṃ nāma dvātriṃśo / 'dhyāyaḥ / sanatkumāra uvāca
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10819634 (0.060):
RKS adhyāya 65 / mārkaṇḍeya uvāca: / narmadāyāmyabhāge tu tīrthaṃ pāpapraṇāśanam /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17947628 (0.061):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe kūrmaniveśo nāmāṣṭapañcāśo 'dhyāyaḥ / ūnaṣaṣṭitamo 'dhyāyaḥ 59 / mārkaṇḍeya uvāca
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4561320 (0.061):
svayaṃbhūtraiguṇyasvarūpavarṇanaṃ nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13415784 (0.061):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge tiladhenudānavidhinirūpaṇaṃ nāma / saptatriṃśo 'dhyāyaḥ / sanatkumāra uvāca
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13414888 (0.061):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge tilaparvatadānaṃ nāma triṃśo 'dhyāyaḥ / sanatkumāra uvāca
kālayogena viśvatmā samaṃ cakre 'tha tuṃbaroḥ // LiP_2,2.1 //
nāradaṃ muniśārdūlamevaṃ vṛttamabhūtpurā /
nārāyaṇasya gītānāṃ gānaṃ śreṣṭhaṃ punaḥ punaḥ // LiP_2,2.2 //
gānenārādhito viṣṇuḥ satkīrti jñānavarcasī /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21090630 (0.053):
nārāyaṇānāṃ vidhinā gānaṃ śreṣṭhatamaṃ smṛtam | / gānenārādhito viṣṇuh sva kīrti jana varcasā dadāti |
dadāti tuṣṭiṃ sthānaṃ ca yathāsau kauśikasya vai // LiP_2,2.3 //
padmākṣaprabhṛtīnāṃ ca saṃsiddhiṃ pradadau hariḥ / / tasmāttvayā mahārāja viṣṇukṣatre viśeṣataḥ // LiP_2,2.4 //
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7832449 (0.058):
(70) asādhuste mahārāja yadbṛkṣa ccheditastvayā /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7647816 (0.058):
samudrareṇurbrāhmaṇo rājānamaraṇeminaṃ prāha anumodatu mahārājemaṃ / yacca tvayā māstrayaṃ bhagavataḥ upasthānaṃ kṛtaṃ sarvopakaraṇaiḥ"
arcanaṃ gānanṛtyādyaṃ vādyotsavasamanvitam /
kartavyaṃ viṣṇubhaktairhi puruṣairaniśaṃ nṛpa // LiP_2,2.5 //
śrotavyaṃ ca sadā nityaṃ śrotavyosau haristathā / / viṣṇukṣetre tu yo vidvān kārayedbhaktisaṃyutaḥ // LiP_2,2.6 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21090344 (0.0):
viṣṇu kṣetre tu yo vidvān kārayed bhakti saṃyutaḥ |
gānanṛtyādikaṃ caiva viṣṇvākhyānāṃ kathāṃ tathā /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21090347 (0.064):
viṣṇu kṣetre tu yo vidvān kārayed bhakti saṃyutaḥ | / gana nṛtyādikaṃ caiva viṣṇv ākhyaṃ ca kathāṃ tathā // Hbhv_8.260 //
jatismṛtiṃ ca medhāṃ ca tathaivoparame smṛtim // LiP_2,2.7 //
prāpnoti viṣṇusāyujyaṃ satyametannṛpādhipa /
etatte kathitaṃ rājan yanmāṃ tvaṃ paripṛcchasi // LiP_2,2.8 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20243748 (0.0):
07,119.020a etat te kathitaṃ rājan yan māṃ tvaṃ paripṛcchasi
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20089968 (0.025):
06,010.009c śṛṇu me gadato rājan yan māṃ tvaṃ paripṛcchasi
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10790306 (0.035):
śṛṇu rājan mahābhāga yan māṃ tvaṃ paripṛcchasi /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20683197 (0.037):
13,051.047a etat te kathitaṃ tāta yan māṃ tvaṃ paripṛcchasi
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10375682 (0.037):
12,230.021c etat te kathitaṃ tāta yan māṃ tvaṃ paripṛcchasi
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10389600 (0.037):
12,265.022a etat te kathitaṃ tāta yan māṃ tvaṃ paripṛcchasi
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22256118 (0.040):
7.036.045a tad etat kathitaṃ sarvaṃ yan māṃ tvaṃ paripṛcchasi
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1455007 (0.041):
08,004.051c hatāḥ sahasraśo rājan yan māṃ tvaṃ paripṛcchasi / 08,004.051e evam eṣa kṣayo vṛttaḥ karṇārjunasamāgame
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20829077 (0.041):
14,096.015d@004_0597 śṛṇu rājan yathāvṛttaṃ yan māṃ tvaṃ paripṛcchasi
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23391089 (0.046):
etat te kathitaṃ brahman $ yan māṃ tvaṃ paripṛcchasi &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5097752 (0.046):
etat te kathitaṃ brahman yan māṃ tvaṃ paripṛcchasi /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10111524 (0.046):
etate kathitaṃ brahmanyanmāṃ tvaṃ paripṛcchasi /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20222734 (0.046):
07,091.001a śṛṇuṣvaikamanā rājan yan māṃ tvaṃ paripṛcchasi
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16391412 (0.046):
yan māṃ tvaṃ nāvabudhyase HV_71.26b / yan māṃ tvaṃ paripṛcchasi HV_App.I,40.157b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 647332 (0.046):
śraddadhānena vai bhāvyaṃ $ yan māṃ tvaṃ paripṛcchasi // HV_App.I,40.157
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25132500 (0.046):
yan mayoktaṃ kṣamasva tat HV_App.I,31.2596b / yan māṃ tvaṃ paripṛcchasi HV_App.I,40.157b
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22132889 (0.046):
śraddadhānena vai bhāvyaṃ yan māṃ tvaṃ paripṛcchasi // HV_App.I,40.157 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13832696 (0.046):
yan māṃ tvaṃ nāvabudhyase HV_71.26b / yan māṃ tvaṃ paripṛcchasi HV_11.6d
% Mahabharata: Dronaparvan (mbh_07_u.htm.txt) 21730541 (0.047):
07,091.001a śṛṇuṣvaikamanā rājan yan māṃ tvaṃ paripṛcchasi
kiṃ vadāmi ca te bhūto vada dharmabhṛtāṃ vara // LiP_2,2.9 //
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge viṣṇumāhātmyaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13391184 (0.0):
tatra yatkṛtavānviṣṇustacchṛṇuṣva narādhipa // LiP_2,1.82 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge kauśikavṛttakathanaṃ nāma
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13392776 (0.0):
gāyan śṛṇvaṃstamāpnoti tasmādgeyaṃ paraṃ viduḥ // LiP_2,3.112 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge vaiṣṇavagītakathanaṃ nāma tṛtīyo
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13393076 (0.0):
pūjayetsarvayatnena dharmakāmārthamuktaye // LiP_2,4.21 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge viṣṇubhaktakathanaṃ nāma caturtho
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13395147 (0.0):
sāyaṃ prātaḥ paṭhennityaṃ viṣṇoḥ sāyujyamāpnuyāt // LiP_2,5.159 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge śrīmatyākhyānaṃ nāma pañcamo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13396354 (0.0):
alakṣmīvṛttamanagho lakṣmīvāllaṃbhate gatim // LiP_2,6.92 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge alakṣmīvṛttaṃ nāma ṣaṣṭhe 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13397210 (0.0):
sa yāti brahmalokaṃ tu rudrajāpyamanuttamam // LiP_2,8.36 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge aṣṭamo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13398516 (0.0):
kariṣyanti śivasyājñāṃ sarvairāvaraṇaiḥ saha // LiP_2,10.47 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge daśamo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13399075 (0.0):
pūjanīyau namaskāryau cintanīyau ca sarvadā // LiP_2,11.41 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge ekādaśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13399652 (0.0):
śreyo ḥrthibhir narair nityaṃ śreyasāmekahetavaḥ // LiP_2,12.46 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge dvādaśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13400133 (0.0):
sarvābhayapradānaṃ ca śivārādhanamicchatā // LiP_2,13.37 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge trayodaśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13400582 (0.0):
śreyorthibhirato nityaṃ cintanīyaḥ prayatnataḥ // LiP_2,14.33 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge pañcabrahmakathanaṃ nāma caturdaśo
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13400920 (0.0):
tattrayaṃ śāṅkaraṃ rūpaṃ nānyatkiñcidaśāṅkaram // LiP_2,15.26 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge pañcadaśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13401636 (0.0):
tathordhvabāhavo devā rudraṃ stunvanti saṃkaram // LiP_2,17.24 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge saptadaśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13403099 (0.0):
itthaṃ śivena sāyujyaṃ labhate nātra saṃśayaḥ // LiP_2,19.43 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge ekonaviṃśodhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13403810 (0.0):
ayogī naiva jānāti tattvaśuddhiṃ śivātmikām // LiP_2,20.52 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge viṃśodhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13406070 (0.0):
sūryameva samabhyarcya sūryasāyujyamāpnuyāt // LiP_2,22.85 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge dvāviṃśatitamo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13406568 (0.0):
liṅge ca pūjayeddevaṃ sthaṇḍile vā sadāśivam // LiP_2,23.31 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge trayoviṃśatitamodhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13407522 (0.0):
yānyāṃścintayate kāmāṃstāṃnprāpnoti mānavaḥ // LiP_2,24.41 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge caturviśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13409186 (0.0):
bāhyahomapradātā tu pāṣāṇe darduro bhavet // LiP_2,25.108 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge pañcaviṃśatitamo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13409648 (0.0):
varṣakoṭiśatenāpi vistareṇa na śakyate // LiP_2,26.30 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge ṣaḍviṃśatitamo 'dhyāyaḥ
ambarīṣa uvāca / mārkaṇḍeya mahāprājña kena yogena labdhavān /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17904676 (0.061):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe vapuśāpo nāma prathamo 'dhyāyaḥ / dvitīyo 'dhyāyaḥ / mārkaṇḍeya uvāca / ariṣṭanemiputro 'bhūd garuḍo nāma pakṣirāṭ /
gānavidyāṃ mahābhāga nārado bhagavānmuniḥ // LiP_2,3.1 //
tuṃbarośca samānatvaṃ kasminkāla upeyivān / / etadācakṣva me sarvaṃ sarvajñosi mahāmate // LiP_2,3.2 //
mārkaṇḍeya uvāca / śruto mayāyamartho vai nāradāddevadarśanāt /
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7772851 (0.056):
nāradād devadarśanāt ViP_5,15.4b / nāradā nāśam eheti ViP_1,15.101*47:2a
svayamahā mahātejā nārado 'sau mahāmatiḥ // LiP_2,3.3 //
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15779344 (0.053):
<12332.26/1> avasat sa mahā-tejā !nārado bhagavān ṛṣiḥ ! / <12332.26/2> tam evā7bhyarcayan devaṃ !nara-nārāyaṇau ca tau !!12332.26!
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15772210 (0.054):
<12326.98/2> etāvad uktvā vacanaṃ !tatrai7vā7ntaradhīyata !!12326.98! / <12326.99/1> nārado 'pi mahā-tejāḥ !prāpyā7nugraham īpsitam !
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13390295 (0.064):
padmākhya iti vikhyātastasmai cānnaṃ dadau tadā // LiP_2,1.13 // / sakuṭuṃbo mahātejā hyuṣṇamannaṃ hi tatra vai /
saṃtapyamāno bhagavān divyaṃvarṣasahasrakam / / nirucchvāsena saṃyuktastuṃbarorgauravaṃ smaran // LiP_2,3.4 //
tatāpa ca mahāghoraṃ taporāśistapaḥ param /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7059038 (0.014):
tatāpa sumahad ghoraṃ taporāśistapaḥ param /
athāntarikṣe śuśrāva nārado 'sau mahāmuniḥ // LiP_2,3.5 //
vāṇīṃ divyāṃ mahāghoṣāmadbhutāmasarīriṇīm /
kimarthaṃ muniśārdūla tapastapasi duścaram // LiP_2,3.6 //
ulūkaṃ paśya gatvā tvaṃ yadi gāne ratā matiḥ /
mānasottaraśaile tu gānabandhuriti smṛtaḥ // LiP_2,3.7 //
gaccha śīghraṃ ca paśyainaṃ gānavittvaṃ bhaviṣyasi /
ityukto vismayā viṣṭo nārado vāgvidāṃ varaḥ // LiP_2,3.8 //
mānasottaraśaile tu gānabandhuṃ jagāma vai /
gandharvāḥ kinnarā yakṣāstathā cāpsarasāṃ gaṇāḥ // LiP_2,3.9 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21065812 (0.027):
devā yakṣās tathā nāgā gandharvāpsarasāṃ gaṇāḥ // Hbhv_3.338 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15366515 (0.027):
uragā garuḍā yakṣā % gandharvāḥ kinnarā gaṇāḥ // LiP_1,103.8 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7260276 (0.027):
uragā garuḍā yakṣā gandharvāḥ kinnarā gaṇāḥ // LiP_1,103.8 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19829242 (0.031):
03,080.106d*0388_01 ṛṣayaḥ pitaro devā gandharvāpsarasāṃ gaṇāḥ / 03,080.106d*0388_02 guhyakāḥ kiṃnarā yakṣāḥ siddhā vidyādharā narāḥ
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8496026 (0.033):
siddhā brahmarṣayo yakṣā gandharvāpsarasāṃ gaṇāḥ // BndP_1,26.4 //
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25485351 (0.036):
4.039.041a vibudhāś cāraṇā yakṣāḥ kiṃnarāḥ sāpsarogaṇāḥ
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26809258 (0.041):
tatrāgaman suragaṇā % gandharvā yakṣakiṃnarāḥ // BrP_105.10 // / devāḥ siddhāś ca ṛṣayas $ tathāṣṭau devayonayaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11080572 (0.041):
tatrāgaman suragaṇā gandharvā yakṣakiṃnarāḥ // BrP_105.10 // / devāḥ siddhāś ca ṛṣayas tathāṣṭau devayonayaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15340836 (0.042):
viśālajaghanā yakṣā % gandharvāpsarasas tathā // LiP_1,80.38 // / kinnaryaḥ kiṃnarāścaiva $ bhujaṅgāḥ siddhakanyakāḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7234602 (0.042):
viśālajaghanā yakṣā gandharvāpsarasas tathā // LiP_1,80.38 // / kinnaryaḥ kiṃnarāścaiva bhujaṅgāḥ siddhakanyakāḥ /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25382160 (0.043):
uccāvacāni bhūtāni gātrebhyastasya jajñire // ŚivP_7.1,12.62cd/ / yakṣāḥ piśācā gaṃdharvāstathaivāpsarasāṃ gaṇāḥ // ŚivP_7.1,12.63ab/
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18822808 (0.044):
tatra cānye surāḥ siddhā yakṣagandharvakiṃnarāḥ / / gaṇāścāpsarasāṃ tatra ṛṣayaśca tathānagha // RKV_29.22 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13453502 (0.046):
devadānavagandharvāḥ siddhavidyādharāstathā / / gaṇāścāpsarasāṃ nāgāstatra tiṣṭhanti puṅgava // KūrmP_2,39.69 //
% Mahabharata: Aranyakaparvan (mbh_03_u.htm.txt) 24630440 (0.047):
03,080.106d*0388_01 ṛṣayaḥ pitaro devā gandharvāpsarasāṃ gaṇāḥ / 03,080.106d*0388_02 guhyakāḥ kiṃnarā yakṣāḥ siddhā vidyādharā narāḥ
samāsīnāstu parito gānabandhuṃ tatastataḥ /
ganavidyāṃ samāpannaḥ sikṣitāstena pakṣiṇā // LiP_2,3.10 //
snigdhakaṇṭhasvarās tatra samāsīnām udānvitāḥ /
tato nāradamālokya gānabandhuruvāca ha // LiP_2,3.11 /
praṇipatya yathānyāyaṃ svāgatenābhyapūjayat / / kimarthaṃ bhagavānatra cāgato 'si mahāmate // LiP_2,3.12 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13390641 (0.044):
kauśikādīṃstato dṛṣṭvā brahmā lokapitāmahaḥ / / pratyudgamya yathānyāyaṃ svāgatenābhyapūjayat // LiP_2,1.40 //
kiṃ kāryaṃ hi mayā brahman brūhi kiṃ karavāṇi te / / nārada uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15291094 (0.046):
yanmayānantaraṃ kāryaṃ % brūhi kiṃ karavāṇyaham // LiP_1,20.48 // / tataḥ paramameyātmā $ hiraṇyakaśipo ripuḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7185124 (0.046):
yanmayānantaraṃ kāryaṃ brūhi kiṃ karavāṇyaham // LiP_1,20.48 // / tataḥ paramameyātmā hiraṇyakaśipo ripuḥ /
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27420734 (0.059):
yat kāryam aham icchāmi NsP_12.14a / yat kāryaṃ brūhi me brahman NsP_47.25c
ulūkendra mahāprājña śṛṇusarvaṃ yathātatham // LiP_2,3.13 //
% Mahabharata: Asramavasikaparvan (mbh_15_u.htm.txt) 2625918 (0.062):
15,045.009a sthirībhūya mahārāja śṛṇu sarvaṃ yathātatham / 15,045.009c yathā śrutaṃ ca dṛṣṭaṃ ca mayā tasmiṃs tapovane
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13854547 (0.063):
śṛṇu sarvaṃ yathātatham HV_12.20d / śṛṇu sarvaṃ samāhitaḥ HV_11.35f
mama vṛttaṃ pravakṣyāmi purā bhūtaṃ mahādbhutam /
atīte hi yuge vidvannārāyaṇasamīpagam // LiP_2,3.14 //
māṃ vinirdhūya saṃhṛṣṭaḥ samāhūya ca tuṃbarum / / lakṣmīsamanvito viṣṇuraśṛṇodgānamuttamam // LiP_2,3.15 //
brahmādayaḥ surāḥ sarve nirastāḥ sthānato 'cyutāḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28975591 (0.053):
brahmaśakrādayaḥ surāḥ LiP_1,96.30d / brahma śāśvatam uttamam LiP_1,88.33d
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27416036 (0.056):
brahmādayaḥ surāḥ sarve NsP_32.16a / brahmādidevagandharvair NsP_16.31a
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23949253 (0.057):
tasya kāmāḥ prasidhyanti % paramaṃ padam āpnuyāt // NsP_32.15 // / brahmādayaḥ surāḥ sarve $ viṣṇum ārādhya te purā &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17014238 (0.057):
tasya kāmāḥ prasidhyanti paramaṃ padam āpnuyāt // NsP_32.15 // / brahmādayaḥ surāḥ sarve viṣṇum ārādhya te purā /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10772024 (0.063):
vyāsatīrthaṃ tu vai gatvā sarve brahmādayaḥ surāḥ // RKS_6.24 //
kauśikādyāḥ samāsīnā gānayogena vai harim // LiP_2,3.16 //
evamārādhya saṃprāptā gāṇapatyaṃ yathāsukham / / tenāhamatiduḥkhārtastapastaptumihāgataḥ // LiP_2,3.17 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4585422 (0.059):
bhūtvā tu dhārmikastvaṃ tu tapaścartumihāgataḥ // BndP_2,23.78 //
yaddattaṃ yaddhutaṃ caiva yathā vā śrutameva ca / / yadadhītaṃ mayā sarvaṃ kalāṃ nārhati ṣoḍaśīm // LiP_2,3.18 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28927851 (0.019):
kalā saṃśoṣamāyāti LiP_1,86.17a / kalāṃ nārhati ṣoḍaśīm LiP_1,67.24b
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18869267 (0.047):
ekasya mantrayuktasya kalāṃ nārhati ṣoḍaśīm // RKV_139.6 // / evaṃ tu bhojayet tatra bahvṛcaṃ vedapāragam /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19760540 (0.048):
02,038.026c sarvam etad apatyasya kalāṃ nārhati ṣoḍaśīm
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26790256 (0.055):
viṣṇulokasya te viprāḥ % kalāṃ nārhanti ṣoḍaśīm // BrP_68.70 // / evaṃ hareḥ purasthānaṃ $ sarvabhogaguṇānvitam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11061571 (0.055):
viṣṇulokasya te viprāḥ kalāṃ nārhanti ṣoḍaśīm // BrP_68.70 // / evaṃ hareḥ purasthānaṃ sarvabhogaguṇānvitam /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15324664 (0.055):
tṛṣṇākṣayasukhasyaitat $ kalāṃ nārhati ṣoḍaśīm & / evamuktvā sa rājarṣiḥ % sadāraḥ prāviśadvanam // LiP_1,67.24 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7218430 (0.055):
tṛṣṇākṣayasukhasyaitat kalāṃ nārhati ṣoḍaśīm / / evamuktvā sa rājarṣiḥ sadāraḥ prāviśadvanam // LiP_1,67.24 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14356213 (0.063):
aśvamedho mahāyajñaḥ kalāṃ nārhati ṣoḍaśīm // GarP_2,30.22 // / dharmātmā sa nu putro vaidevairapi supūjyate /
viṣṇormāhātmyayuktasya gāna yogasya vai tataḥ /
saṃcintyāhaṃ tapo ghoraṃ tadarthaṃ taptavān dvija // LiP_2,3.19 //
divyavarṣasahasraṃ vai tato hyaśṛṇuvaṃ punaḥ /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18805414 (0.010):
tāṃ paśyanti varārohām ekadhā bahudhā punaḥ / / divyavarṣasahasraṃ tu bhrāmitāste tayā purā // RKV_5.43 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28951993 (0.038):
divyarūpam acintayat LiP_1,70.124b / divyavarṣasahasraṃ tu LiP_1,85.22a
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11849730 (0.045):
tasyāḥsthiteḥkālaniyama iyantaṃ kālam anenāsmin nikāyasabhāgesthātavyaṃ varṣaśataṃ varṣasahasraṃ vetyayaṃsthitikālaniyamaḥ
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15302657 (0.047):
janārdano jagannāthaḥ % kalpe vai meghavāhane // LiP_1,37.17 // / divyaṃ varṣasahasraṃ tu $ megho bhūtvāvahaddharam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7196427 (0.047):
janārdano jagannāthaḥ kalpe vai meghavāhane // LiP_1,37.17 // / divyaṃ varṣasahasraṃ tu megho bhūtvāvahaddharam /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28952075 (0.047):
divyaṃ varṣasahasraṃ tu LiP_1,42.2c / divyaṃ varṣasahasraṃ tu LiP_1,101.12c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28952058 (0.051):
divyaṃ yacca bileśvaram LiP_1,92.148d / divyaṃ varṣasahasraṃ tu LiP_1,4.23c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15345437 (0.052):
tasyābhyāśe tapastīvraṃ % lokasṛṣṭisamutsukāḥ // LiP_1,85.21 // / divyavarṣasahasraṃ tu $ vāyubhakṣāḥ samācaran &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7239203 (0.052):
tasyābhyāśe tapastīvraṃ lokasṛṣṭisamutsukāḥ // LiP_1,85.21 // / divyavarṣasahasraṃ tu vāyubhakṣāḥ samācaran /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2152345 (0.053):
divyaṃ varṣasahasraṃ ca % teṣāṃ tadabhiyāttathā // SkP_5.9 // / atha divyena rūpeṇa $ sāmavāgdiṅnirīkṣaṇā &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19162424 (0.053):
divyaṃ varṣasahasraṃ ca teṣāṃ tadabhiyāttathā // SkP_5.9 // / atha divyena rūpeṇa sāmavāgdiṅnirīkṣaṇā /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28941400 (0.056):
tato labdhvā vimucyate LiP_1,76.38b / tato varṣasahasraṃ tu LiP_1,14.11a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 589258 (0.058):
vānaprathena vidhinā $ pūjayan māṃ tapodhanaḥn // HV_App.I,29B.57 // / varṣāṇāṃ sa sahasraṃ tu $ tapasāṃ prāpsyate phalam / HV_App.I,29B.58 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22074808 (0.058):
vānaprathena vidhinā pūjayan māṃ tapodhanaḥn // HV_App.I,29B.57 // / varṣāṇāṃ sa sahasraṃ tu tapasāṃ prāpsyate phalam / HV_App.I,29B.58 /
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3334159 (0.058):
sa ha varṣagaṇaṃ provāsa | / tā yadā sahasraṃ sampeduḥ || ChUp_4,4.5 ||
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18806217 (0.059):
brahmaiko vicaraṃstatra tamībhūte mahārṇave / / divyavarṣasahasraṃ tu khadyota iva rūpavān // RKV_7.2 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28952068 (0.060):
divyaṃ varṣasahasraṃ tu LiP_1,4.23c / divyaṃ varṣasahasraṃ tu LiP_1,37.18a
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7680462 (0.060):
cittamutpāditaṃ; sa ca tatra kauśikaḥ śakro bhayātparimukto, varṣasahasraṃ / cāyurvivṛddhaṃ, avaivartikaścānuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau babhūva / tadevaṃ
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4685768 (0.060):
ekāhaṃ jīvitaṃ śreyo praṃñavantassa jhāyato || / Uv24:4 / yac ca varṣaśataṃ jīved duṣprajño asamāhitaḥ |
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15291047 (0.060):
tathaiva dṛṣṭāḥ kārtsnyena % mayā lokāstavodare // LiP_1,20.44 // / tato varṣasahasrāttu $ upāvṛttasya me 'nagha &
vāṇīmākāśasaṃbhūtāṃ tvāmuddiśya vihaṅgama // LiP_2,3.20 //
ulūkaṃ gaccha devaṣe gānabandhuṃ matiryadi / / gāte cedvartate brahman tatra tvaṃ vetsyase cirāt // LiP_2,3.21 //
ityahaṃ preritastena tvatsamīpamīhāgataḥ / / kiṃ karīṣyāmi śiṣyohaṃ tava māṃ pālayāvyaya // LiP_2,3.22 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9129784 (0.049):
vastraṃ vasānaḥ dadhānaḥ san madadhivasatiṃ mama gṛhamāgāḥ āgato 'si /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21585145 (0.055):
200.018. api tvahamasya mahāpṛthivīpālasya sarvaṃdadasya sakāśamāgataḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21563269 (0.057):
kaścidanyadvīpo nājñāpitah? āgato 'smi pūrvān/ / 133.013. asti deva uttarakurur nāma dvīpaḥ/
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18021488 (0.059):
gautamaḥ pravrajitaḥ; ahaṃ tvadartham āgataḥ; sā tvaṃ mayā sārdhaṃ / paricārayeti; tayā gopikāyā (SBV II 260) samākhyātaṃ; sā kathayati: tvam
gānabandhuruvāca / śṛṇu nārada yadvṛttaṃ purā mama mahāmate /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19921262 (0.052):
03,258.006 mārkaṇḍeya uvāca / 03,258.006*1234_01 śṛṇu rājan purā vṛttam itihāsaṃ purātanam
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26800017 (0.061):
gaṇikāsaṃgame snātvā % prāpnuyād akṣayaṃ padam // BrP_86.2 // / purā tatra yathā vṛttaṃ $ tan me nigadataḥ śṛṇu &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11071330 (0.061):
gaṇikāsaṃgame snātvā prāpnuyād akṣayaṃ padam // BrP_86.2 // / purā tatra yathā vṛttaṃ tan me nigadataḥ śṛṇu /
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15422410 (0.062):
05,009.002 śalya uvāca / 05,009.002a śṛṇu rājan purā vṛttam itihāsaṃ purātanam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20744969 (0.064):
13,134.057d@015_0028 prapibann iva taṃ dṛṣṭvā bhīṣmo vacanam abravīt / 13,134.057d@015_0029 śṛṇu rājan purā vṛttam itihāsaṃ purātanam
atyāścaryasamāyuktaṃ sarvapāpaharaṃ śubham // LiP_2,3.23 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29010378 (0.043):
sarvapāpaharaṃ divyaṃ LiP_1,92.118a / sarvapāpaharaṃ śubham LiP_1,85.80b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15346204 (0.062):
evaṃ nyāsamimaṃ proktaṃ $ sarvapāpaharaṃ śubham & / sarvasiddhikaraṃ puṇyaṃ % sarvarakṣākaraṃ śivam // LiP_1,85.80 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7239970 (0.062):
evaṃ nyāsamimaṃ proktaṃ sarvapāpaharaṃ śubham / / sarvasiddhikaraṃ puṇyaṃ sarvarakṣākaraṃ śivam // LiP_1,85.80 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4610101 (0.063):
kṣetraṃ tallokavikhyātaṃ sarvapāpaharaṃ śubham / / tattīrthamabdherapatadbhāge dakṣiṇapaścime // BndP_2,56.9 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7073094 (0.064):
sthānaṃ rakṣanti vai devāḥ sarvapāpaharaṃ śubham // KūrmP_1,34.25 // / svakarmaṇāvṛto loko naiva gacchati tatpadam /
bhuvaneśa iti khyāto rājabhūddhārmikaḥ purā /
aśvamedhasahasraiśca vājapeyāyutena ca // LiP_2,3.24 // / gavāṃ koṭyarbude caiva suvarmasya tathaiva ca /
vāsasāṃ rathahastīnāṃ kanyāśvānāṃ tathaiva ca // LiP_2,3.25 //
datvā sa rājā viprebhyo medinīṃ pratipālayan /
nivārayan svake rājye geyayogena keśavam // LiP_2,3.26 //
anyaṃ vā geyayogena gāyanyadi sa me bhavet /
vadhyaḥ sarvātmanā tasmādvedai rīḍyaḥ paraḥ pumān // LiP_2,3.27 //
gānayogena sarvatra striyo gāyantu nityaśaḥ /
sūtamāgadhasaṃghāśca gītaṃ te kārayantu vai // LiP_2,3.28 //
ityajñāpyamahātejā rājyaṃ vai paryapālayat /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13390295 (0.062):
padmākhya iti vikhyātastasmai cānnaṃ dadau tadā // LiP_2,1.13 // / sakuṭuṃbo mahātejā hyuṣṇamannaṃ hi tatra vai /
tasya rājñaḥ purābhyāśe harimitra iti śrutaḥ // LiP_2,3.29 //
brāhmaṇo viṣṇubhaktaśca sarvadvandvavivarjitaḥ /
nadīpulinamāsādya pratimāṃ ca hareḥ śubhām // LiP_2,3.30 //
abhyarcya ca yathānyāyaṃ ghṛtadadhyuttaraṃ bahu /
miṣṭānnaṃ pāyasaṃ dattvā harerāvedya pūpakam // LiP_2,3.31 //
praṇipatya yathānyāyaṃ tatra vinyastamānasaḥ / / agāyata hariṃ tatra tālavarṇalayānvitam // LiP_2,3.32 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13390266 (0.0):
viṣṇoḥ sthalaṃ samāsādya hareḥ kṣetramanuttamam / / agāyata hariṃ tatra tālavarṇalayānvitam // LiP_2,1.11 //
atīva snehasaṃyuktastadgatenāntarātmanā /
tato rājñaḥ samādeśāccārāstatra samāgatāḥ // LiP_2,3.33 //
tadarcanādi sakalaṃ nirdūya ca samantataḥ /
brāhmaṇaṃ taṃ gṛhītvā te rājñe samyaṅnyavedayan // LiP_2,3.34 //
tato rājā dvijaśreṣṭhaṃ paribhartsya sudurmatiḥ /
rājyānnaryātayāmāsa hṛtvā sarvaṃ dhanādikam // LiP_2,3.35 //
pratimāṃ ca hareścaiva mlecchā hṛtvā yayuḥ punaḥ /
tataḥ kālena mahatā kāladharmamupeyivān // LiP_2,3.36 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10266170 (0.025):
12,031.045a utpādya ca bahūn putrān kulasaṃtānakāriṇaḥ / 12,031.045c kālena mahatā rājan kāladharmam upeyivān
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3811972 (0.032):
tataḥ sa nṛpaśārdūlaḥ % pūruṃ rājye 'bhiṣicya ca // MatsP_24.70 // / kālena mahatā paścāt $ kāladharmam upeyivān &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8851491 (0.032):
tataḥ sa nṛpaśārdūlaḥ pūruṃ rājye 'bhiṣicya ca // MatsP_24.70 // / kālena mahatā paścāt kāladharmam upeyivān /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19627372 (0.035):
01,070.046b*0694_01 tapaḥ sucaritaṃ kṛtvā bhṛgutuṅge mahātapāḥ / 01,070.046c kālena mahatā paścāt kāladharmam upeyivān
sa rājā sarvalokeṣu pūjyamānaḥ samantataḥ /
kṣudhārtaśca tathā khinno yamamāha suduḥ khitaḥ // LiP_2,3.37 //
kṣuttṛṭ ca vartate deva svargatasyāpi me sadā /
mayā pāpaṃ kṛtaṃ kiṃ vā kiṃ kariṣyāmi vai yama // LiP_2,3.38 //
yama uvāca / tvayā hi sumahatpāpaṃ kṛtamajñānamohataḥ /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17908239 (0.050):
cintayāmāsa sumahanmayā pāpamidaṃ kṛtam // MarkP_6.31 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17908278 (0.050):
yairāviṣṭena sumahanmayā pāpamidaṃ kṛtam // MarkP_6.34 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14204130 (0.055):
bahujanmārjjitaṃ pāpaṃ jñānājñānakṛtaṃ ca yat /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15861024 (0.058):
kṛtaṃ yatsumahatkarma tvayā prāktanajanmani /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15822822 (0.063):
jñānājñānakṛtaṃ pāpaṃ yaccānyatkārītaṃ paraiḥ /
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27418772 (0.064):
mahat pāpaṃ tvayā kṛtam NsP_48.117d / mahatyā senayā yuktaḥ NsP_51.36a
harimitraṃ prati tadā vāsudevaparāyaṇam // LiP_2,3.39 // / harimitre kṛtaṃ pāpaṃ vāsudevārcanādiṣu /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16246298 (0.048):
tathaivāhaṃ parāyaṇam HV_App.I,41.284b / tathaivāhvṛtibhīṣmakau HV_96.52d
tena pāpena saṃprāptaḥ kṣudrogastvāṃ sadā nṛpa // LiP_2,3.40 //
dānayajñādikaṃ sarvaṃ pranaṣṭaṃ te narādhipa /
gītavādyasamopetaṃ gāyamānaṃ mahāmatim // LiP_2,3.41 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13416459 (0.061):
yajamānaṃ samāhūya sarvābharamabhūṣitān // LiP_2,43.8 // / tena tānpūjayitvātha dvijobhyo dāpayeddhanam /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23955409 (0.063):
punas tasya vadhopāyaṃ % cintayan sa sudurmatiḥ // NsP_42.27 // / samādiśat samāhūya $ daṃdaśūkān sudurviṣān &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17020397 (0.063):
punas tasya vadhopāyaṃ cintayan sa sudurmatiḥ // NsP_42.27 // / samādiśat samāhūya daṃdaśūkān sudurviṣān /
harimitraṃ samāhūya hṛtavānasi taddhanam /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23955409 (0.062):
punas tasya vadhopāyaṃ % cintayan sa sudurmatiḥ // NsP_42.27 // / samādiśat samāhūya $ daṃdaśūkān sudurviṣān &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17020397 (0.062):
punas tasya vadhopāyaṃ cintayan sa sudurmatiḥ // NsP_42.27 // / samādiśat samāhūya daṃdaśūkān sudurviṣān /
upahārādikaṃ sarvaṃ vāsudevasya sannidhau // LiP_2,3.42 //
tava bhṛtyaistadā luptaṃ pāpaṃ cakrustvadājñayā /
hareḥ kīrtiṃ vinā cānyadbrahmaṇena nṛpottama // LiP_2,3.43 //
na geyayoge gātavyaṃ tasmātpāpaṃ kṛtaṃ tvayā /
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18692819 (0.056):
so avaca eṣo artho nayena jāto yadā mayā pāpaṃ / / avijānantena kṛtaṃ evaṃ kṣamyantu me devā //
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28050057 (0.057):
bhaviṣyatyanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau | pāpaṃ mayā karma kṛtaṃ / mahānagarakasaṃvartanīyam | kṣiprameva mayā mahāniraye pratipattavyaṃ
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12600650 (0.061):
hā mayā kiṃ kṛtaṃ pāpaṃ yenedrig jāyate vipat /
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17441711 (0.061):
duṣkhaṃ kṛtaṃ sarvamahādayānāṃ | / tad adya pāpaṃ pratideśayāmi yatkheditās te munayaḥ kṣamantām ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3756303 (0.061):
tasmān mayā yaj jana duṣkhanena | duṣkhaṃ kṛtaṃ sarva mahā dayānāṃ | tad / adya pāpaṃ pratideśayāmi yat kheditās te munayaḥ kṣamantām ||
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951992 (0.061):
tasmān mayā yajjanaduṣkhanena | duṣkhaṃ kṛtaṃ sarvamahādayānāṃ | tad adya / pāpaṃ pratideśayāmi yatkheditās te munayaḥ kṣamantām ||
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386105 (0.061):
tasmānmayā yajjanaduḥkhadena duḥkhaṃ kṛtaṃ sarvamahākṛpānām / / tadadya pāpaṃ pratideśayāmi yatkheditāstanmunayaḥ kṣamantām //
naṣṭaste sarvalokodya gacca parvatakoṭaram // LiP_2,3.44 //
pūrvotsṛṣṭaṃ svadehaṃ taṃ khādannityaṃ nikṛtya vai /
tasminkoṇe tvimaṃ dehaṃ khādannityaṃ kṣudhanvitaḥ // LiP_2,3.45 //
mahānirayasaṃsthastvaṃ yāvanmanvantaraṃ bhavet /
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7797009 (0.055):
yāvan manvantaraṃ tu tat ViP_3,2.47d / yāvan manvantaraṃ tu taiḥ ViP_3,2.48b
manvantare tato 'tīte bhūmyāṃ tvaṃ ca bhaviṣyasi // LiP_2,3.46 //
tataḥ kālena saṃprāpya mānuṣyamavagacchasi / / gānabandhuruvāca
evamuktvā yamo vidvāṃstatraivāntaradhīyata // LiP_2,3.47 // / harimitro vimānena stūyamāno gaṇādhipaiḥ /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23950890 (0.064):
vihāya pāpakalilaṃ $ saharādityasaprabhaḥ & / jyotiṣmatā vimānena % viṣṇulokaṃ sa gacchati // NsP_34.28 //
viṣṇulokaṃ gataḥ śrīmān saṃgṛhya gamabāndhavān // LiP_2,3.48 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23950891 (0.058):
jyotiṣmatā vimānena % viṣṇulokaṃ sa gacchati // NsP_34.28 //
bhuvaneśo nṛpo hyasmin koṭare parvatasya vai / / khādamānaḥ śavaṃ nityam āste kṣuttṛṭsamanvitaḥ // LiP_2,3.49 //
adrākṣaṃ taṃ nṛpaṃ tatra sarvametanmamoktavān / / samālokyāhamājñāya harimitraṃ sameyivān // LiP_2,3.50 //
vimānenārkavarṇena gacchantamamarairvṛtam /
indradyumnaprasādena prāptaṃ me hyāyuruttamam // LiP_2,3.51 //
tenāhaṃ harimitraṃ vai dṛṣṭavān asmi suvrata /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20780950 (0.047):
13,144.034a na te 'parādham iha vai dṛṣṭavān asmi suvrata / 13,144.034c prīto 'smi tava govinda vṛṇu kāmān yathepsitān
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28076482 (0.060):
taddha mana uvāca | ahameva tvacreyo 'smi na vai mayā tvaṃ kiṃ
tadaiśvaryaprabhāvena mano me samupāgatam // LiP_2,3.52 //
gānavidyāṃ prati tadā kinnaraiḥ samupāviśam / / ṣaṣṭiṃ varṣasahasrāṇāṃ gānayogena me mune // LiP_2,3.53 //
jihvā prasāditā spaṣṭā tato gānamaśikṣayam /
tatastu dviguṇenaiva kālenābhūdiyaṃ mama // LiP_2,3.54 //
gānayogasamāyuktā gatā manvantarā daśa /
gānācāryo 'bhavaṃ tatra gandharvādyāḥ samāgatāḥ // LiP_2,3.55 //
ete kinnarasaṃghā vai māmācāryamupāgatāḥ /
tapasā naiva śakyā vai gānavidyā tapodhana // LiP_2,3.56 //
tasmācchrutena saṃyukto mattastvaṃ gānamāpnuhi /
evamukto munistaṃ vai praṇipatya jagau tadā // LiP_2,3.57 //
tacchṛṇuṣva muniśreṣṭha vāsudevaṃ namasya tu /
mārkaṇḍeya uvāca / ulūkenaivamuktastu nārado munisattamaḥ // LiP_2,3.58 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 584364 (0.040):
pratigṛhya tu tat sarvaṃ $ nārado munisattamaḥ / HV_App.I,29.1528 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22069915 (0.040):
pratigṛhya tu tat sarvaṃ nārado munisattamaḥ / HV_App.I,29.1528 /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4400518 (0.041):
mām evam uktvā bhagavān nārado munisattamaḥ | *HV_73.35*822:1 |
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 562183 (0.043):
{vaiśaṃpāyana uvāca} / etasminn eva kāle tu $ nārado munisattamaḥ / HV_App.I,21.8 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22047742 (0.043):
{vaiśaṃpāyana uvāca} / etasminn eva kāle tu nārado munisattamaḥ / HV_App.I,21.8 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 620755 (0.047):
tataḥ kailāsaśikharān $ nirgato munisattamaḥ / HV_App.I,31.1394 / / nāradaḥ sarvalokajñaḥ $ pauṇḍrasya nagaraṃ prati // HV_App.I,31.1395 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22106310 (0.047):
tataḥ kailāsaśikharān nirgato munisattamaḥ / HV_App.I,31.1394 / / nāradaḥ sarvalokajñaḥ pauṇḍrasya nagaraṃ prati // HV_App.I,31.1395 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23954216 (0.048):
praṇamya prāha bhūpāla % nārado munisattamaḥ // NsP_41.10 // / .nārada uvāca:
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17019204 (0.048):
praṇamya prāha bhūpāla nārado munisattamaḥ // NsP_41.10 // / .nārada uvāca:
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 584537 (0.048):
tutoṣa ca tato dhīmān $ nārado munisattamaḥ // HV_App.I,29.1549 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22070088 (0.048):
tutoṣa ca tato dhīmān nārado munisattamaḥ // HV_App.I,29.1549 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 584888 (0.054):
yayau dvāravatīṃ dhīmān $ nārado munisattamaḥ // HV_App.I,29A.6 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22070439 (0.054):
yayau dvāravatīṃ dhīmān nārado munisattamaḥ // HV_App.I,29A.6 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13800965 (0.056):
nārado munipuṃgavaḥ HV_112.75*1422:9b / nārado munisattamaḥ HV_73.35*822:1b / nārado lokanāradaḥ HV_46.2*573:4b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16306210 (0.056):
nārado munipuṃgavaḥ *HV_112.75*1422:9b / nārado munisattamaḥ HV_App.I,21.8b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16306222 (0.056):
nārado munisattamaḥ HV_App.I,29.1528b / nārado munisattamaḥ HV_App.I,29.1549b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25079013 (0.056):
nārado matpriyaṃ kurvan HV_App.I,29.291a / nārado munisattamaḥ HV_App.I,21.8b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25079030 (0.056):
nārado munisattamaḥ HV_App.I,29.1528b / nārado munisattamaḥ HV_App.I,29.1549b
śikṣākrameṇa saṃyuktastatra gānamāśikṣayat / / gānabandhustadāhedaṃ tyaktalajjo bhavādhunā // LiP_2,3.59 //
ulūka uvāca / strīsaṃgame tathā gīte dyūte vyākhyānasaṃgame /
vyavahāre tathāhāre tvarthānāṃ ca samāgame // LiP_2,3.60 //
āye vyaye tathā nityaṃ tyaktalajjastu vai bhavet /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12895798 (0.0):
MSS_5168 1 āye vyaye tathā nityaṃ tyaktalajjas tu vai bhavet /
na kuñcitena gūḍhena nityaṃ prāvaramādibhiḥ // LiP_2,3.61 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12895802 (0.036):
MSS_5168 1 āye vyaye tathā nityaṃ tyaktalajjas tu vai bhavet / / MSS_5168 2 na kuñcitena gūḍhena nityaṃ prāvaraṇādibhiḥ //
hastavikṣepabhāvena vyādi tāsyena caiva hi / / niryātajihvāyogena na geyaṃ hi kathañcana // LiP_2,3.62 //
na gāyedūrdhvabāhuśca nordhvadṛṣṭiḥ kathañcana /
svāṅgaṃ nirīkṣamāṇena paraṃ saṃprekṣatā tathā // LiP_2,3.63 //
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28040343 (0.043):
so 'sau chidyatu aṅgamaṅgaśo na ca kṣubhye yo 'sau dharmasvabhāvu jānatī
saṃghaṭṭe ca tathotthāne kaṭisthānaṃ na śasyate /
hāso roṣastathā kaṃpastathānyatra smṛtiḥ punaḥ // LiP_2,3.64 //
naitāni śastarūpāṇi gānayoge mahāmate /
naikahastena śakyaṃ syāttālasaṃghaṭṭanaṃ mune // LiP_2,3.65 //
kṣudhārttena bhayārtena tṛṣṇārtena tathaiva ca /
gānayoge na kartavyo nāndhakāre kathañcana // LiP_2,3.66 //
evamādīni cānyāni na kartavyāni gāyatā / / mārkaṇḍeya uvāca
evamuktaḥ sa bhagavāṃstenoktairvidhilakṣaṇaiḥ /
aśikṣayattathā gītaṃ divyaṃ varṣasahasrakam // LiP_2,3.67 //
tataḥ samastasaṃpanno gītaprastārakādiṣu /
vipañcyādiṣu saṃpannaḥ sarvasvaravibhāgavit // LiP_2,3.68 //
ayutāni ca ṣaṭtriṃśatsahasrāṇi śatāni ca / / svarāṇāṃ bhedayogena jñātavānmunisattamaḥ // LiP_2,3.69 //
tato gandharvasaṃghāśca kinnarāṇāṃ tathaiva ca / / muninā saha saṃyuktāḥ prītiyuktā bhavanti te // LiP_2,3.70 //
gānabandhuṃ muniḥ prāha prāpya gānamanuttamam /
tvāṃ samāsādya saṃpannastvaṃ hi gītaviśāradaḥ // LiP_2,3.71 //
dhvāṅkṣaśatro mahāprājña kimācārya karomi te /
gānabandhuruvāca / brahmaṇo divase brahman manavastu caturdaśa // LiP_2,3.72 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4822041 (0.0):
devā yajñabhujaste tu bhūḥ putraiḥ paripālyate /AP_150.022ab/ / brahmaṇo divase brahmanmanavastu caturdaśa //AP_150.022cd/
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23385439 (0.0):
procyate tatsahasraṃ ca % brahmaṇo divasaṃ mune // ViP_1,3.15 // / brahmaṇo divase brahman $ manavas tu caturdaśa &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5092100 (0.0):
procyate tatsahasraṃ ca brahmaṇo divasaṃ mune // ViP_1,3.15 // / brahmaṇo divase brahman manavas tu caturdaśa /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10106003 (0.0):
procyate tatsahasraṃ va brahmaṇāṃ divasaṃ mune // ViP_1,3.15 // / brahmaṇo divase brahmanmanavastu caturdaśa /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4918201 (0.021):
procyate tat sahasrañca brahmaṇo divasaṃ dvija /AP_*1.014ab/ / brahmaṇo divase brahmanmanavaś ca caturdaśa //AP_*1.014cd/
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23932421 (0.027):
procyate tatsahasraṃ tu % brahmaṇo divasaṃ dvija // NsP_2.15 // / brahmaṇo divase brahman $ manavas tu caturdaśa &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 16997410 (0.027):
procyate tatsahasraṃ tu brahmaṇo divasaṃ dvija // NsP_2.15 // / brahmaṇo divase brahman manavas tu caturdaśa /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17938728 (0.028):
etat sahasraguṇitamo brāhmyamudāhṛtam // MarkP_46.31 // / brahmaṇo divase brahman manavaḥ syuścaturdaśa /
tatastrai lokyasaṃplāvo bhaviṣyati mahāmune /
tāvanme tvāyuṣo bhāvastāvanme paramaṃ śubham // LiP_2,3.73 //
manasādhyāhitaṃ me syāddakṣiṇā munisattama /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 562181 (0.059):
{vaiśaṃpāyana uvāca} / etasminn eva kāle tu $ nārado munisattamaḥ / HV_App.I,21.8 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22047740 (0.059):
{vaiśaṃpāyana uvāca} / etasminn eva kāle tu nārado munisattamaḥ / HV_App.I,21.8 /
nārada uvāca / atītakalpasaṃyoge garuḍastvaṃ bhaviṣyasi // LiP_2,3.74 //
svasti te 'stu mahāprājña gamiṣyāmi prasīda mām /
mārkaṇḍeya uvāca / evamuktvā jagāmatha nāradopi janārdanam // LiP_2,3.75 //
śvetadvīpe hṛṣīkeśaṃ gāpayāmāsa gītakān / / tatra śrutvā tu bhagavānnāradaṃ prāha mādhavaḥ // LiP_2,3.76 //
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15772210 (0.040):
<12326.98/2> etāvad uktvā vacanaṃ !tatrai7vā7ntaradhīyata !!12326.98! / <12326.99/1> nārado 'pi mahā-tejāḥ !prāpyā7nugraham īpsitam !
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 592937 (0.040):
sahāyair asuraiḥ sārdhaṃ $ bahubhiḥ sarvadharṣibhiḥ // HV_App.I,29C.30 // / taṃ śrutvā bhagavāñ śakraḥ $ kaśyapaṃ pitaraṃ bravīt / HV_App.I,29C.31 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22078487 (0.040):
sahāyair asuraiḥ sārdhaṃ bahubhiḥ sarvadharṣibhiḥ // HV_App.I,29C.30 // / taṃ śrutvā bhagavāñ śakraḥ kaśyapaṃ pitaraṃ bravīt / HV_App.I,29C.31 /
Madhva (Anandatirtha): Krsnamrtamaharnava (mdhvkmou.htm.txt) 2550748 (0.042):
smaryatāṃ tu hṛṣīkeśo hṛṣīkeṣu dṛḍheṣu ca / adṛḍheṣu hṛṣīkeṣu hṛṣīkeśaṃ smaranti ke. // MKm_117 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17904459 (0.043):
śakracchandānuyātābhiḥ pṛṣṭastābhiḥ sanāradaḥ / / provāca yat tadā vākyaṃ jaimine tannibodha me // MarkP_1.39 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10173129 (0.043):
ko 'yaṃ kathamayaṃ matsyajaṭhare praviveśitaḥ / / ityevaṃ kaunupāviṣṭāṃ nanvīṃ prāhātha nāradaḥ // ViP_5,27.9 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 672364 (0.043):
tat prasīdasva bhagavan $ vadho 'py asya vicityatām // HV_App.I,42A.44 // / {vaiśaṃpayana uvāca} / bhagavān sarvabhūtānām $ ādikartā svayaṃ prabhuḥ / HV_App.I,42A.45 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22157916 (0.043):
tat prasīdasva bhagavan vadho 'py asya vicityatām // HV_App.I,42A.44 // / {vaiśaṃpayana uvāca} / bhagavān sarvabhūtānām ādikartā svayaṃ prabhuḥ / HV_App.I,42A.45 /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15912883 (0.047):
sūta uvāca / etacchrṛtvā tu vacanaṃ nārado bhagavānṛṣiḥ /
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23729619 (0.049):
taduktaṃ sādhyamukhyena vākyaṃ śrutvā pitāmahaḥ / / prāha prahasya bhagavān kśruṇu vatseti nārada // VamP_35.33 //
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3318584 (0.049):
ChUpBh_1,11.4 atha hainamauṣastyaṃ vacaḥ śrutvā prastotopasasādoṣastiṃ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16381018 (0.050):
muniṃ tadā saṃsmṛtavān sa nāradaṃ HV_App.I,29.1510
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 584229 (0.050):
muniṃ tadā saṃsmṛtavān sa nāradaṃ @ HV_App.I,29.1510 @
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23730244 (0.050):
ūcurdevaṃ namaskṛtya jagatsaṃkṣubdhikāraṇam // VamP_36.1 // / tacchrutvā bhagavān prāha gacchāmo haramandiram /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20265840 (0.052):
07,147.005c āvāṃ pāṇḍusutān saṃkhye jeṣyāva iti mānadau / 07,147.006a tadaivāhaṃ vacaḥ śrutvā bhavadbhyām anusaṃmatam
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23733940 (0.052):
sa cekṣvākusuto dhīmān śakunirbhrātṛjorcitaḥ // VamP_39.59 // / tato vākyaṃ muniḥ prāha indradyumnaṃ ṛtadhvajaḥ /
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15767324 (0.052):
<12322.5/3> gacche7ti taṃ nāradam uktavān sa ! / <12322.5/4> saṃpūjayitvā0tma-vidhi-kriyābhiḥ !!12322.5!
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4920641 (0.052):
kathayāmāsa tatsarvaṃ ādeśī yad uvāca ha //AP_*6.021cd/ / tac chrutvāsau suniścāha mātaraṃ pitaraṃ punaḥ /AP_*6.022ab/
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15824718 (0.053):
nārada uvāca / śatpaḥ kathaṃ vasiṣṭena saundāso nṛpasattamaḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24379663 (0.053):
iti taiḥ prārthitaṃ śrutvā sa maharṣiḥ prasāditān / / tān sarvāna samupāmantrya samālokyaivamādiśat //
tuṃbarorna viśiṣṭosi gītairadyāpi nārada /
yadā viśiṣṭo bhavitā taṃ kālaṃ pravadāmyaham // LiP_2,3.77 //
gānabandhuṃ samāsādya gānārthajño bhavānasi /
manorvaivasvatasyāhamaṣṭaviśatime yuge // LiP_2,3.78 //
dvāṃparāṃ te bhavaṣyāmi yudavaṃśakulodbhavaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 835958 (0.037):
veṇujo veṇubījaś ca vaṃśajo vaṃśataṇḍulaḥ / / vaṃśadhānyaṃ ca vaṃśāhvo veṇuvaṃśadvidhāyavaḥ // Rajni_16.71
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6752364 (0.041):
bṛhadbalāstu kathayante nṛpoścaikṣvākuvaṃśajāḥ / / bṛhadbalādurukṣayo vatsavyūhastataḥ paraḥ // GarP_1,141.5 //
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10190743 (0.051):
<3.65/2> iyaṃ* tu śāṃbhavī mudrā !guptā kula+vadhūr* iva !!3.65! / <3.66/1> sa* eva ādi+nāthaś* ca !sa* ca nārāyaṇaḥ svayam !
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21539989 (0.061):
062.021. dāyādyaṃ pratipadyeta/ / 062.022. kulavaṃśo me ciraṣṭhitikaḥ syāt/
devakyāṃ vasudevasya kṛṣṇo nāmnā mahāmate // LiP_2,3.79 //
tadānīṃ māṃ samāsādya smārayethā yathātatham / / tatra tvāṃ gītasaṃpannaṃ kariṣyāmi mahāvratam // LiP_2,3.80 //
tuṃbarośca samañcaiva tathātiśayasaṃyutam / / tāvatkālaṃ yatāyogaṃ devagandharvayoniṣu // LiP_2,3.81 //
śikṣayasva yatānyāyamityuktvāntaradhīyata / / tato muniḥ praṇamyainaṃ tathātiśayasaṃyutam // LiP_2,3.82 //
devarṣirdevasaṃkāśaḥ sarvābharaṇabhūṣitaḥ /
tapasāṃ nidhiratyantaṃ vāsudevaparāyaṇaḥ // LiP_2,3.83 //
skandhe vipañcīmāsādya sarvalokāṃścacāra saḥ /
vāruṇaṃ yāmyamāgneyamaidraṃ kauberameva ca // LiP_2,3.84 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18822201 (0.028):
krīḍate kramaśo rājanbhuvanāni caturdaśa // RKV_28.117 // / aindraṃ vāhnaṃ ca kauberaṃ vāyavyaṃ yāmyameva ca /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19990055 (0.031):
04,059.021a prājāpatyaṃ tathaivaindram āgneyaṃ ca sudāruṇam / 04,059.021c kauberaṃ vāruṇaṃ caiva yāmyaṃ vāyavyam eva ca
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18867815 (0.041):
yeṣāṃ darśanamātreṇa sarvapāpakṣayo bhavet // RKV_133.1 // / kauberaṃ vāruṇaṃ yāmyaṃ vāyavyaṃ tu tataḥ param /
vāyavyaṃ ca tatheśānaṃ saṃsadaṃ prāpya dharmavit /
gāyamāno hariṃ samyagvīṇāvādavicakṣaṇaḥ // LiP_2,3.85 //
gandharvāpsarasāṃ saṃghaiḥ pūjyamānastata stataḥ /
brahmalokaṃ samāsādya kasmiṃścitkālaparyaye // LiP_2,3.86 //
hāhāhūhūśca gandharvau gītavādyaviśāradau /
brahmaṇo gāyakau divyau nityau gandharvasattamau // LiP_2,3.87 //
tatra tābhyāṃ samāsādya gāyamāno hariṃ prabhum / / brahmaṇā ca mahātejāḥ pūjito munisattamaḥ // LiP_2,3.88 //
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27432328 (0.063):
sa pumān munisattamaḥ NsP_12.12d / sa pūjito muniḥ prāha NsP_47.48c
taṃ praṇamya mahātmānaṃ sarvalokapitāmaham / / cacāra ca yathākāmaṃ sarvalokeṣu nāradaḥ // LiP_2,3.89 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10369541 (0.061):
12,221.005a brahmaivāmitadīptaujāḥ śāntapāpmā mahātapāḥ / 12,221.005c vicacāra yathākāmaṃ triṣu lokeṣu nāradaḥ
tataḥ kālena mahatā gṛhaṃ prāpya ca tuṃbaroḥ /
vīṇāmādāya tatrastho hyagāyata mahāmuniḥ // LiP_2,3.90 //
svarakalpāstu tatrasthāḥ ṣaḍjādyāḥ sapta vai matāḥ /
krīḍato bhagavāndṛṣṭvā nirgataśca susatvaram // LiP_2,3.91 //
śikṣayā māsa bahuśastatra tatra mahāmatiḥ / / śramayogena saṃyukto nāradopi mahāmuniḥ // LiP_2,3.92 //
saptasvarāṅganāḥ paśyan gānavidyāviśāradaḥ /
āsīdvīṇā samāyoge na tāstantryaḥ prapedire // LiP_2,3.93 //
tato ravaitake kṛṣṇaṃ praṇipatya mahāmuniḥ /
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 1-3 (gu01-03u.htm.txt) 2506036 (0.063):
dvandva-vṛnda-vādyam aśeṣābhivādyatayā samullalāsa | / [10] tathā ca śrī-kṛṣṇam uddiśya ślokayanti-
vijñāpayadaśeṣaṃ tu śvetadvīpe tu yat purā // LiP_2,3.94 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28975063 (0.061):
brahmaṇā kathitaṃ tathā LiP_1,32.8d / brahmaṇā kathitaṃ purā LiP_1,65.49b
nārāyaṇena kathitaṃ gānayogamanuttamam / / tacchrutvā prāhasankṛṣṇaḥ prāha jāṃbavatīṃ mudā // LiP_2,3.95 //
etaṃ munivaraṃ bhadre śikṣayasva yathāvidhi /
vīṇāgāna samāyoge tathetyuktvā ca sā harim // LiP_2,3.96 // / prahasaṃtī yathāyogaṃ śikṣayāmāsa taṃ munim /
tataḥ saṃvatsare pūrṇe punarāgamya mādhavam // LiP_2,3.97 //
praṇipatyāgratastasthau punarāha sa keśavaḥ /
satyāṃ samīpamāgaccha śikṣayasva yathāvidhi // LiP_2,3.98 //
tathetyuktvā satyabhāmāṃ praṇipatyajagau muniḥ / / tayā sa sikṣito vidvān pūrṇe saṃvatsare punaḥ // LiP_2,3.99 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25037600 (0.054):
tataḥ saṃvatsare pūrṇe HV_App.I,29A.394a / tataḥ saṃśoṣayām āsa HV_App.I,41.318a
vāsudevamiyukto 'sau rukmiṇīsadanaṃ gataḥ / / aṅganābhistatastābhirdāsībhirmunisattamaḥ // LiP_2,3.100 ///
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15860049 (0.048):
māmuddhara mahābhāga jñānadānena paṇḍita // NarP_1,35.40 // / evamuktastatastena jānantirmunisattamaḥ /
ukto 'sau gāyamānopi na svaraṃ vetsi vai mune /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15860050 (0.023):
māmuddhara mahābhāga jñānadānena paṇḍita // NarP_1,35.40 // / evamuktastatastena jānantirmunisattamaḥ /
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28750353 (0.034):
atvān bahūṃs tathā cāhaṃ tārāye munisattama |5| / atha sa bhagavān vipaśyī samyaksasambuddhaḥ sakalajaladagambhīrodāttena
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13815759 (0.051):
prāptaḥ sa munisattamaḥ HV_23.92d / prāptaḥ surasabhām imām HV_44.19b
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23954257 (0.051):
prayātaḥ parvatenaiva % sārdhaṃ sa munipuṃgavaḥ // NsP_41.13 // / kalaviṅkau tu tau bhūtvā $ kailāśaṃ parvatottamam &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17019245 (0.051):
prayātaḥ parvatenaiva sārdhaṃ sa munipuṃgavaḥ // NsP_41.13 // / kalaviṅkau tu tau bhūtvā kailāśaṃ parvatottamam /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10134955 (0.052):
saptarṣinapi vakṣyāmi bhaviṣyānmunisattama // ViP_3,2.16 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10114169 (0.053):
yatra jajñe mahāvīryaḥ sa pṛthṛrmunisattama // ViP_1,13.10 // / śrīparāśara uvāca
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13392068 (0.058):
ulūkenaivamuktastu nārado munisattamaḥ // LiP_2,3.58 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1087128 (0.061):
tasyāḥ sa paripṛcchantyā__Vdha_029.010 / jagāda munisattamaḥ__Vdha_029.010
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26810472 (0.062):
sa tāṃ dṛṣṭvā muniśreṣṭho $ namaskārāya tasthivān & / namasyantaṃ muniśreṣṭhaṃ % taṃ gautamam avārayat // BrP_107.15 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11081786 (0.062):
sa tāṃ dṛṣṭvā muniśreṣṭho namaskārāya tasthivān / / namasyantaṃ muniśreṣṭhaṃ taṃ gautamam avārayat // BrP_107.15 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13420228 (0.062):
anayā saṃhṛtiḥ śaṃbhorvidyāyā munipuṅgavāḥ // LiP_2,51.18 // / iti śrīliṃṅgamahāpārāṇe uttarabhāge ekapañcāśattamo 'dhyāyaḥ
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25733456 (0.063):
tāṃ dṛṣṭvā mṛguśāvākṣīmuvāca munipuṅgavaḥ /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21647069 (0.064):
449.024. rūpopapannāṃ viṣayeṣu saktāmavītarāgo 'tra janaḥ pramūḍaḥ//14// / 449.026. ahaṃ tu buddho munisattamaḥ kṛtī prāptā mayā bodhiranuttarā śivā/
tataḥ śrameṇa mahatā vatsaratrayasaṃyutam // LiP_2,3.101 //
śikṣitosau tadā devyā rukmiṇyāpi jagau muniḥ /
tataḥ svarāṅganāḥ prāpyaḥ tantrīyogaṃ mahāmuneḥ // LiP_2,3.102 //
āhūya kṛṣṇo bhagavān svayameva mahāmunim /
aśikṣayadameyātmā gānayogamanuttamam // LiP_2,3.103 //
tato 'tiśayamāpannastuṃbarormunisattamaḥ /
tato nanarta devarṣiḥ praṇipatya janārdanam // LiP_2,3.104 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13393935 (0.061):
viṣṇu lokaṃ tato gatvā nārado munisattamaḥ / / praṇipatya hṛṣīkeśaṃ vākyametaduvāca ha // LiP_2,5.65 //
uvāca ca hṛṣīkeśaḥ sarvajñastvaṃ mahāmune /
prahasya gānayogena gāyasva mama sannidhau // LiP_2,3.105 //
etatte prārthitaṃ prāptaṃ mama loke tathaiva ca / / nityaṃ tuṃbaruṇā sārdhaṃ gāyasva ca yathātatham // LiP_2,3.106 //
evamukto munistatra yathāyogaṃ cacāra saḥ / / yadā saṃpūjayan kṛṣṇo rudraṃ bhuvananāyakam // LiP_2,3.107 //
tadā jagai harestasya niyogācchaṅkarāya vai /
rukmiṇyā saha satyā ca jāṃbavatyā mahāmuniḥ // LiP_2,3.108 //
kṛṣṇena ca nṛpaśreṣṭha śrutijātiviśāradaḥ /
eṣa vo muniśārdūlāḥ prokto gītakramo muneḥ // LiP_2,3.109 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21090649 (0.028):
eṣa vo muni śārdūlaḥ prokto gīta kramo muneḥ |
brāhmaṇo vāsudevākhyāṃ gāyamāno bhṛśaṃ nṛpa /
hareḥ sālokyamāpnoti rudragāno 'dhiko bhavet // LiP_2,3.110 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21090660 (0.019):
brāhmaṇo vāsudevākhyaṃ gāyamāno 'niśaṃ param // Hbhv_8.278 // / hareḥ sālokyam āpnoti rudra gānādhiko bhavet |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13121292 (0.046):
brāhmaṇo vāsudevākhyaṃ gāyamāno 'niśaṃ param | / hareḥ sālokyam āpnoti rudra gānādhikaṃ bhavet || RBhrs_1,2.144 ||
anyathā narakaṃ gacchedgāyamānonyadeva hi / / karmaṇā manasā vācā vāsudevaparāyaṇaḥ // LiP_2,3.111 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21090667 (0.018):
hareḥ sālokyam āpnoti rudra gānādhiko bhavet | / karmaṇā manasā vācā vāsudeva parāyaṇaḥ |
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28872976 (0.057):
buddhitattve prabuddhe tu janmābhyāsavaśāttu vai / / karmaṇā manasā vācā nārāyaṇaparo bhavet // Paus_30.180 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20796858 (0.061):
14,020.007c naiṣkarmyaṃ na ca loke 'smin maurtam ity upalabhyate / 14,020.008a karmaṇā manasā vācā śubhaṃ vā yadi vāśubham
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10376442 (0.064):
12,232.027a nābhiṣvajet paraṃ vācā karmaṇā manasāpi vā
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26911387 (0.064):
nātivrajet paraṃ vācā $ karmaṇā manasāpi vā &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11182686 (0.064):
nātivrajet paraṃ vācā karmaṇā manasāpi vā /
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1403212 (0.064):
tathā hi śukānupreśne11 / karmaṇā manasā vācā yo dharmanirataḥ sadā /
gāyan śṛṇvaṃstamāpnoti tasmādgeyaṃ paraṃ viduḥ // LiP_2,3.112 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21090671 (0.056):
gāyan nṛtyaṃs tam āpnoti tasmād geyaṃ paraṃ viduḥ // Hbhv_8.279 //
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge vaiṣṇavagītakathanaṃ nāma tṛtīyo
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13391183 (0.0):
tatra yatkṛtavānviṣṇustacchṛṇuṣva narādhipa // LiP_2,1.82 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge kauśikavṛttakathanaṃ nāma
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13391305 (0.0):
kiṃ vadāmi ca te bhūto vada dharmabhṛtāṃ vara // LiP_2,2.9 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge viṣṇumāhātmyaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13393076 (0.0):
pūjayetsarvayatnena dharmakāmārthamuktaye // LiP_2,4.21 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge viṣṇubhaktakathanaṃ nāma caturtho
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13395147 (0.0):
sāyaṃ prātaḥ paṭhennityaṃ viṣṇoḥ sāyujyamāpnuyāt // LiP_2,5.159 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge śrīmatyākhyānaṃ nāma pañcamo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13396358 (0.0):
alakṣmīvṛttamanagho lakṣmīvāllaṃbhate gatim // LiP_2,6.92 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge alakṣmīvṛttaṃ nāma ṣaṣṭhe 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13397210 (0.0):
sa yāti brahmalokaṃ tu rudrajāpyamanuttamam // LiP_2,8.36 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge aṣṭamo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13398516 (0.0):
kariṣyanti śivasyājñāṃ sarvairāvaraṇaiḥ saha // LiP_2,10.47 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge daśamo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13399075 (0.0):
pūjanīyau namaskāryau cintanīyau ca sarvadā // LiP_2,11.41 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge ekādaśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13399652 (0.0):
śreyo ḥrthibhir narair nityaṃ śreyasāmekahetavaḥ // LiP_2,12.46 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge dvādaśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13400133 (0.0):
sarvābhayapradānaṃ ca śivārādhanamicchatā // LiP_2,13.37 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge trayodaśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13400582 (0.0):
śreyorthibhirato nityaṃ cintanīyaḥ prayatnataḥ // LiP_2,14.33 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge pañcabrahmakathanaṃ nāma caturdaśo
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13400920 (0.0):
tattrayaṃ śāṅkaraṃ rūpaṃ nānyatkiñcidaśāṅkaram // LiP_2,15.26 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge pañcadaśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13401636 (0.0):
tathordhvabāhavo devā rudraṃ stunvanti saṃkaram // LiP_2,17.24 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge saptadaśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13403099 (0.0):
itthaṃ śivena sāyujyaṃ labhate nātra saṃśayaḥ // LiP_2,19.43 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge ekonaviṃśodhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13403810 (0.0):
ayogī naiva jānāti tattvaśuddhiṃ śivātmikām // LiP_2,20.52 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge viṃśodhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13406070 (0.0):
sūryameva samabhyarcya sūryasāyujyamāpnuyāt // LiP_2,22.85 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge dvāviṃśatitamo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13406568 (0.0):
liṅge ca pūjayeddevaṃ sthaṇḍile vā sadāśivam // LiP_2,23.31 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge trayoviṃśatitamodhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13407522 (0.0):
yānyāṃścintayate kāmāṃstāṃnprāpnoti mānavaḥ // LiP_2,24.41 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge caturviśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13409186 (0.0):
bāhyahomapradātā tu pāṣāṇe darduro bhavet // LiP_2,25.108 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge pañcaviṃśatitamo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13409648 (0.0):
varṣakoṭiśatenāpi vistareṇa na śakyate // LiP_2,26.30 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge ṣaḍviṃśatitamo 'dhyāyaḥ
'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ / vaiṣṇavā iti ye proktā vāsudevaparāyaṇāḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14179238 (0.005):
śrībṛhannāradīyapuraṇottarabhāge tithivicāro nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13393079 (0.006):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge viṣṇubhaktakathanaṃ nāma caturtho / 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4570867 (0.017):
ṛṣivaṃśavarṇanaṃ nāmāṣṭamo 'dhyāyaḥ // 8// / ṛṣaya ūcuḥ
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8483002 (0.027):
bhāratavarmataṃ nāma ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8495971 (0.028):
nīlakaṇṭhanāmotpattikathanaṃ nāma pañcaviṃśatitamo 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8496895 (0.029):
liṅgotpattikathanaṃ nāma ṣaḍviṃśatitamo 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23710290 (0.030):
iti śrīvāmanapurāṇe caturdaśo 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ / / yacca jarjyaṃ mahābāho sadādharmasthitairnaraiḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4621173 (0.032):
dhanvantarisaṃbhavādivarṇanaṃ nāma saptaṣaṣṭitamo 'dhyāyaḥ // 67// / ṛṣaya ūcuḥ
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4559691 (0.040):
prajāpativaṃśānukīrttanaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcu /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13396360 (0.041):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge alakṣmīvṛttaṃ nāma ṣaṣṭhe 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15839712 (0.043):
bhagīrathagaṅgānayanaṃ nāma ṣoḍaṣo 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13417575 (0.043):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge jīvacchrādvavidhirnāma / pañcacatvāriṃśattamo 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7258170 (0.047):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe pūrvabhāge devīsaṃbhavo nāma navanavatitamo / 'dhyāyaḥ / LiP, 1, 100 / ṛṣaya ūcuḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13449835 (0.047):
itī śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge ṣaṭtriśo 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ / kathaṃ dāruvanaṃ prāpto bhagavān govṛṣadhvajaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25740029 (0.049):
lalitopākhyāne lalitāprādurbhāvo nāma dvādaśo 'dhyāyaḥ / devā ūcuḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14781503 (0.050):
iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye ekaviśo 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ / sthāṇutīrthasya māhātmyaṃ vaṭasya ca mahāmune /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13420920 (0.051):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge cutaṣpañcāśattamo 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ / kathaṃ triyaṃbako devo devadevo vṛṣadhvajaḥ /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25380795 (0.051):
nāma daśamo 'dhyāyaḥ / Chapter 11 / munaya ūcuḥ / manvaṃtarāṇi sarvāṇi kalpabhedāṃśca sarvaśaḥ // ŚivP_7.1,11.1ab/
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25731779 (0.052):
upasaṃhārapāde pratisargo nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14775716 (0.060):
iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye daśamo 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ / kathameṣā samutpannā nadīnāmuttamā nadī /
kāni cihnāni teṣāṃ vai tanno brahi mahāmate // LiP_2,4.1 //
teṣāṃ vā kiṃ karotyeṣa bhagavān bhūtabhāvanaḥ / / etanme sarvamācakṣva sūta sarvārthavittama // LiP_2,4.2 //
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11512653 (0.023):
baṃdhamokṣasvarūpaṃ hi brūhi sarvārthavittama // ŚivP_1,18.1ab/ / sūta uvāca
sūta uvāca / aṃbarīṣeṇa vai pṛṣṭo mārkaṇḍeyaḥ purāmuniḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6731693 (0.052):
sūta uvāca / / pṛṣṭaḥ kraiñcukinovāca mārkaṇḍeyaḥ punaśca tam /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23951358 (0.052):
bhaktyā taṃ pūjayiṣyāmi % koṭihomaphalaṃ vada // NsP_35.2 // / .mārkaṇḍeya uvāca: / imam arthaṃ purā pṛṣṭaḥ $ śaunako guruṇā nṛpa &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17016345 (0.052):
bhaktyā taṃ pūjayiṣyāmi koṭihomaphalaṃ vada // NsP_35.2 // / .mārkaṇḍeya uvāca: / imam arthaṃ purā pṛṣṭaḥ śaunako guruṇā nṛpa /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23940660 (0.064):
bhaktyaiva varadaṃ viṣṇuṃ % sadā dhyāyan vimucyate // NsP_16.33 // / .vyāsa uvāca: / nāradena purā pṛṣṭa $ evaṃ sa vṛṣabhadhvajaḥ &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17005648 (0.064):
bhaktyaiva varadaṃ viṣṇuṃ sadā dhyāyan vimucyate // NsP_16.33 // / .vyāsa uvāca: / nāradena purā pṛṣṭa evaṃ sa vṛṣabhadhvajaḥ /
yuṣmabhiradya yat proktaṃ tadvadāmi yathātatham // LiP_2,4.3 //
mārkaṇḍeya uvāca / śṛṇu rājanyathānyāyaṃ yanmāṃ tvaṃ paripṛcchasi /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13390189 (0.038):
smaran nārāyaṇaṃ devaṃ kṛṣṇam acyutam avyayam // LiP_2,1.5 // / mārkaṇḍeya uvāca / śṛṇu bhūpa yathānyāyaṃ puṇyaṃ nārāyaṇātmakam /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10796929 (0.039):
tathā tu kathyatāṃ tāta yathoddiṣṭaṃ śivena tu / / mārkaṇḍeya uvāca: / śṛṇu rājan mahābāho kathyamānaṃ nibodha me // RKS_35.7 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3855301 (0.043):
etatsarvaṃ viditvā tu % cintāvaśamupāgataḥ // MatsP_103.20 // / *mārkaṇḍeya uvāca / śṛṇu rājanmahābāho $ kṣatradharmavyavasthitam &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3855361 (0.043):
kathaya tvaṃ samāsena % yena mucyeta kilbiṣāt // MatsP_103.24 // / *mārkaṇḍeya uvāca / śṛṇu rājanmahābāho $ sarvapātakanāśanam &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3857302 (0.043):
imaṃ me saṃśayaṃ chinddhi % paraṃ kautūhalaṃ hi me // MatsP_108.7 // / *mārkaṇḍeya uvāca / śṛṇu rājanmahāvīra $ yaduktaṃ brahmayoninā &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3857402 (0.043):
prayāge kā gatistasya % tanme brūhi pitāmaha // MatsP_108.13 // / *mārkaṇḍeya uvāca / śṛṇu rājanmahāguhyaṃ $ sarvapāpapraṇāśanam &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3858014 (0.043):
tāni karmāṇi pṛcchāmi % punastaiḥ prāpyate mahī // MatsP_109.19 // / *mārkaṇḍeya uvāca / śṛṇu rājanmahābāho $ yathoktakaraṇaṃ mahīm &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8894807 (0.043):
etatsarvaṃ viditvā tu cintāvaśamupāgataḥ // MatsP_103.20 // / *mārkaṇḍeya uvāca / śṛṇu rājanmahābāho kṣatradharmavyavasthitam /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8894867 (0.043):
kathaya tvaṃ samāsena yena mucyeta kilbiṣāt // MatsP_103.24 // / *mārkaṇḍeya uvāca / śṛṇu rājanmahābāho sarvapātakanāśanam /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8896808 (0.043):
imaṃ me saṃśayaṃ chinddhi paraṃ kautūhalaṃ hi me // MatsP_108.7 // / *mārkaṇḍeya uvāca / śṛṇu rājanmahāvīra yaduktaṃ brahmayoninā /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8896908 (0.043):
prayāge kā gatistasya tanme brūhi pitāmaha // MatsP_108.13 // / *mārkaṇḍeya uvāca / śṛṇu rājanmahāguhyaṃ sarvapāpapraṇāśanam /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8897520 (0.043):
tāni karmāṇi pṛcchāmi punastaiḥ prāpyate mahī // MatsP_109.19 // / *mārkaṇḍeya uvāca / śṛṇu rājanmahābāho yathoktakaraṇaṃ mahīm /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7072946 (0.043):
mucyate pātakādasmāt tad bhavān vaktumarhati // KūrmP_1,34.14 // / mārkaṇḍeya uvāca / śṛṇu rājan mahābhāga yanmāṃ pṛcchasi bhārat /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10790306 (0.043):
mārkaṇḍeya uvāca: / śṛṇu rājan mahābhāga yan māṃ tvaṃ paripṛcchasi /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19891007 (0.046):
03,194.007e sarvam eva mahāprājña vistareṇa tapodhana / 03,194.008 mārkaṇḍeya uvāca / 03,194.008a śṛṇu rājann idaṃ sarvaṃ yathāvṛttaṃ narādhipa
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10812406 (0.047):
sarvopaskarasaṃyuktā tvatta icchāmi veditum // RKS_55.1 // / mārkaṇḍeya uvāca: / śṛṇu rājan mahābāho kathyamānaṃ nibodha me /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 523941 (0.048):
etaṃ me saṃśayaṃ sarvaṃ $ prabravīhi yathātatham // HV_App.I,5.6 // / {bhīṣma uvāca} / śṛṇu sarvaṃ mahārāja $ yathā vṛttam abhūt purā / HV_App.I,5.7 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22009508 (0.048):
etaṃ me saṃśayaṃ sarvaṃ prabravīhi yathātatham // HV_App.I,5.6 // / {bhīṣma uvāca} / śṛṇu sarvaṃ mahārāja yathā vṛttam abhūt purā / HV_App.I,5.7 /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10819942 (0.049):
etat sarvaṃ yathā nyāyaṃ śaṃsa me munisattama / / mārkaṇḍeya uvāca: / śṛṇu rājan mahābhāga samākhyānaṃ purātanam // RKS_65.26 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20243748 (0.049):
07,119.020a etat te kathitaṃ rājan yan māṃ tvaṃ paripṛcchasi / 07,119.020c na hi śakyā raṇe jetuṃ sātvatā manujarṣabha
yatrāste viṣṇubhaktastu tatra nārāyaṇaḥ sthitaḥ // LiP_2,4.4 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7075105 (0.053):
tatra dharmaḥ sa bhagavān viṣṇurnārāyaṇaḥ sthitaḥ // KūrmP_1,39.12 //
viṣṇureva hi sarvatra yeṣāṃ vai devatā smṛtā /
kīrtyamāne harau nityaṃ romāñco yasya vartate // LiP_2,4.5 //
kaṃpaḥ svedastathakṣeṣu dṛsyante jalabindavaḥ /
viṣṇubhaktisamāyuktān śrautasmārtapravartakān // LiP_2,4.6 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21101080 (0.0):
laiṅge ca / viṣṇu bhakti samāyuktān śrauta smārta pravartakān |
prīto bhavati yo dṛṣṭvā vaiṣṇavo 'sau prakīrtitaḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21101084 (0.0):
viṣṇu bhakti samāyuktān śrauta smārta pravartakān | / prīto bhavati yo dṛṣṭvā vaiṣṇavo 'sau prakīrtitaḥ // Hbhv_10.14 //
nānyadācchādayedvastraṃ vaiṣṇavo jagato 'raṇe // LiP_2,4.7 //
viṣṇubhaktamathāyāntaṃ yo dṛṣṭvā sanmukhasthitaḥ /
praṇāmādi karotyevaṃ vāsudeve yathā tathā // LiP_2,4.8 // / sa vai bhakta iti jñeyaḥ sa jayī syājjagattraye /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21101485 (0.016):
praṇāmādi karoty eva vāsudeve yathā tathā | / sa vai bhakta iti jñeyaḥ sa punāti jagat trayam // Hbhv_10.34 //
rūkṣākṣarāṇi śṛṇvanvai tathā bhāgavateritaḥ // LiP_2,4.9 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13929431 (0.046):
rukṣākṣaraṃ tu śṛṇvan vai tathā bhāgavateritam | / praṇāma parvaṃ taṃ kṣāntyā yo vaded vaiṣṇavo his saḥ || iti | (page 128)
praṇāmapūrvaṃ kṣāntyā vai yo vadedvaiṣṇavo hi saḥ /
gandhapuṣpādi kaṃ sarvaṃ śirasā yo hi dhārayet // LiP_2,4.10 //
hareḥ sarvamitītyevaṃ mattvāsau vaiṣṇavaḥ smṛtaḥ / / viṣṇukṣetre śubhānyeva karoti snehasaṃyutaḥ // LiP_2,4.11 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21101911 (1.192):
viṣṇu kṣetre śubhāny eva karoti sneha saṃyutaḥ |
pratimāṃ ca harernityaṃ pūjayetprayatātmavān /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21101914 (0.025):
viṣṇu kṣetre śubhāny eva karoti sneha saṃyutaḥ | / pratimāṃ ca harer nityaṃ pūjayet pratayāmavān // Hbhv_10.56 //
viṣṇubhaktaḥ sa vijñeyaḥ karmaṇā manasā girā // LiP_2,4.12 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21101924 (0.0):
viṣṇu bhaktaḥ sa vijñeyaḥ karmaṇā manasā girā |
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28872977 (0.048):
buddhitattve prabuddhe tu janmābhyāsavaśāttu vai / / karmaṇā manasā vācā nārāyaṇaparo bhavet // Paus_30.180 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28927714 (0.052):
karmaṇā prajayā nāsti LiP_1,8.27c / karmaṇā manasā girā LiP_1,90.16b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15284111 (0.061):
tasmādvirāgaḥ kartavyo % manasā karmaṇā girā // LiP_1,8.24 // / na jātu kāmaḥ kāmānām $ upabhogena śāmyati &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7178141 (0.061):
tasmādvirāgaḥ kartavyo manasā karmaṇā girā // LiP_1,8.24 // / na jātu kāmaḥ kāmānām upabhogena śāmyati /
nārāyaṇaparo nityaṃ mahābhāgavato hi saḥ / / bhojanārādhanaṃ sarvaṃ yathāśaktyā karoti yaḥ // LiP_2,4.13 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21101925 (0.038):
viṣṇu bhaktaḥ sa vijñeyaḥ karmaṇā manasā girā | / nārāyaṇa paro nityaṃ bhūpa bhāgavato hi saḥ // Hbhv_10.57 //
viṣṇubhaktasya ca sadā yathānyāyaṃ hi kathyate / / nārāyaṇaparo vidvānyasyānnaṃ prītamānasaḥ // LiP_2,4.14 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21107232 (1.192):
laiṅge / nārāyaṇa paro vidvān yasyānnaṃ prīta mānasaḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21101512 (0.041):
bhojanācchādanaṃ sarvaṃ yathā śaktyā karoti yaḥ | / viṣṇu bhaktasya satataṃ sa vai bhāgavataḥ smṛtaḥ // Hbhv_10.36 //
aśrāti taddharerāsyaṃ gatamannaṃ na saṃśayaḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21107240 (0.035):
aśnāti tad dharer āsyaṃ gatam annaṃ na saṃśayaḥ // Hbhv_10.358 //
svārcanādapi viśvātmā prīto bhavati mādhavaḥ // LiP_2,4.15 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21107248 (0.005):
aśnāti tad dharer āsyaṃ gatam annaṃ na saṃśayaḥ // Hbhv_10.358 // / sarvārcanād api viśvātmā prīto bhavati mādhavaḥ |
mahābhāgavate tacca dṛṣṭvāsau bhaktavatsalaḥ / / vāsudevaparaṃ dṛṣṭvā vaiṣṇavaṃ dagdhakilbiṣam // LiP_2,4.16 //
devāpi bhītāstaṃ yānti praṇipatya yathāgatam / / śrūyatāṃ hi purāvṛttaṃ viṣṇubhaktasya vaibhavam // LiP_2,4.17 //
dṛṣṭvā yamo 'pi vai bhaktaṃ vaiṣṇavaṃ dagdhakilbiṣam /
utthāya prāñjalirbhūtvā nanāma bhṛgunandanam // LiP_2,4.18 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15298297 (0.059):
teṣāṃ pravṛttamakhilaṃ % puṇye dāruvane purā // LiP_1,29.39 // / utthāya prāñjalirbhūtvā $ praṇipatya bhavāya ca &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7192070 (0.059):
teṣāṃ pravṛttamakhilaṃ puṇye dāruvane purā // LiP_1,29.39 // / utthāya prāñjalirbhūtvā praṇipatya bhavāya ca /
tasmātsaṃpūjayedbhaktyā vaiṣṇavānviṣṇuvannaraḥ /
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23762674 (0.062):
tānarcayennaro bhaktyā brāhmaṇān viṣṇutatparaḥ /
sa yāti viṣṇusāmīpya nātra kāryā vicāraṇā // LiP_2,4.19 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15286098 (0.030):
vairāgyamapavargaś ca % nātra kāryā vicāraṇā // LiP_1,9.66 // / na śakyo vistaro vaktuṃ $ varṣāṇāmayutairapi &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15352482 (0.030):
smaraṇācchuddhimāpnoti % nātra kāryā vicāraṇā // LiP_1,89.47 // / naivamātmavidāmasti $ prāyaścittāni codanā &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28960347 (0.030):
nātra kāryā vicāraṇā LiP_1,15.17b / nātra kāryā vicāraṇā LiP_1,19.17b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28960372 (0.030):
nātra kāryā vicāraṇā LiP_1,77.45b / nātra kāryā vicāraṇā LiP_1,77.48b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28960402 (0.030):
nātra kāryā vicāraṇā LiP_1,85.155b / nātra kāryā vicāraṇā LiP_1,85.176b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28960422 (0.030):
nātra kāryā vicāraṇā LiP_1,87.18b / nātra kāryā vicāraṇā LiP_1,89.47d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28960432 (0.030):
nātra kāryā vicāraṇā LiP_1,91.75b / nātra kāryā vicāraṇā LiP_1,92.177d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7180128 (0.030):
vairāgyamapavargaś ca nātra kāryā vicāraṇā // LiP_1,9.66 // / na śakyo vistaro vaktuṃ varṣāṇāmayutairapi /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7246247 (0.030):
smaraṇācchuddhimāpnoti nātra kāryā vicāraṇā // LiP_1,89.47 // / naivamātmavidāmasti prāyaścittāni codanā /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15348058 (0.031):
pātakānāṃ tadardhaṃ syān % nātra kāryā vicāraṇā // LiP_1,85.217 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7241823 (0.031):
pātakānāṃ tadardhaṃ syān nātra kāryā vicāraṇā // LiP_1,85.217 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16935456 (0.054):
viṣṇulokaṃ naro yāti BrP_64.18c / viṣṇulokaṃ na saṃśayaḥ BrP_68.73d
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13420427 (0.063):
sarvasiddhimavāpnoti nātra kāryā vicāraṇā // LiP_2,52.16 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge dvipañcāśattamo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15350276 (0.063):
sa yāti brahmasāyujyaṃ % nātra kāryā vicāraṇā // LiP_1,86.157 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe pūrvabhāge saṃsāraviṣakathanaṃ nāma ṣaḍaśītitamo
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7220309 (0.063):
sa yāti vaiṣṇavaṃ lokaṃ nātra kāryā vicāraṇā // LiP_1,69.94 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe pūrvabhāge somavaṃśānukīrtanaṃ nāmaikonasaptatitamo
anyabhaktasahasrebhyo viṣṇubhakto viśiṣyate /
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9596812 (0.0):
[41.22] vedāntagasahasrebhyo viṣṇubhakto viśiṣyate / / [41.23] viṣṇubhaktasahasrebhyo vipro vaikhānaso varaḥ // iti [MBh ]"
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13917402 (0.053):
sarva vedānta vit koṭyāṃ viṣṇu bhakto viśiṣyate | / vaiṣṇavānāṃ sahasrebhyaḥ ekānty eko viśiṣyate || iti |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21103887 (0.059):
sarva vedānta vit koṭyā viṣṇu bhakto viśiṣyate // Hbhv_10.175 // / vaiṣṇavānāṃ sahasrebhya ekānty eko viśiṣyate |
viṣṇubhaktasahasrebhyo rudrabhakto viśiṣyate /
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9596812 (0.0):
[41.22] vedāntagasahasrebhyo viṣṇubhakto viśiṣyate / / [41.23] viṣṇubhaktasahasrebhyo vipro vaikhānaso varaḥ // iti [MBh ]"
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13917402 (0.053):
sarva vedānta vit koṭyāṃ viṣṇu bhakto viśiṣyate | / vaiṣṇavānāṃ sahasrebhyaḥ ekānty eko viśiṣyate || iti |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21103887 (0.059):
sarva vedānta vit koṭyā viṣṇu bhakto viśiṣyate // Hbhv_10.175 // / vaiṣṇavānāṃ sahasrebhya ekānty eko viśiṣyate |
rudrabhaktātparataro nāstiloke na saśaṃyaḥ // LiP_2,4.20 //
tasmāttu vaiṣṇavaṃ cāpi rudrabhaktamathāpi vā / / pūjayetsarvayatnena dharmakāmārthamuktaye // LiP_2,4.21 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15338452 (1.788):
kartavyaḥ sarvayatnena $ dharmakāmārthamuktaye &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7232217 (1.788):
kartavyaḥ sarvayatnena dharmakāmārthamuktaye /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28956374 (0.038):
dharmakarmākṣamaḥ kṣetraṃ LiP_1,98.39a / dharmakāmārthamuktaye LiP_1,77.30b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15338122 (0.051):
kartavyaṃ sarvayatnena % dharmakāmārthasiddhaye // LiP_1,77.6 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7231887 (0.051):
kartavyaṃ sarvayatnena dharmakāmārthasiddhaye // LiP_1,77.6 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13417926 (0.060):
pravakṣyāmi samāsena dharmakāmārthamuktaye // LiP_2,47.5 // / kṛtvaiva liṅgaṃ vidhinā bhuvi liṅgeṣu yatnataḥ /
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge viṣṇubhaktakathanaṃ nāma caturtho
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13391183 (0.0):
tatra yatkṛtavānviṣṇustacchṛṇuṣva narādhipa // LiP_2,1.82 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge kauśikavṛttakathanaṃ nāma
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13391305 (0.0):
kiṃ vadāmi ca te bhūto vada dharmabhṛtāṃ vara // LiP_2,2.9 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge viṣṇumāhātmyaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13392776 (0.0):
gāyan śṛṇvaṃstamāpnoti tasmādgeyaṃ paraṃ viduḥ // LiP_2,3.112 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge vaiṣṇavagītakathanaṃ nāma tṛtīyo
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13395147 (0.0):
sāyaṃ prātaḥ paṭhennityaṃ viṣṇoḥ sāyujyamāpnuyāt // LiP_2,5.159 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge śrīmatyākhyānaṃ nāma pañcamo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13396358 (0.0):
alakṣmīvṛttamanagho lakṣmīvāllaṃbhate gatim // LiP_2,6.92 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge alakṣmīvṛttaṃ nāma ṣaṣṭhe 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13397210 (0.0):
sa yāti brahmalokaṃ tu rudrajāpyamanuttamam // LiP_2,8.36 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge aṣṭamo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13398516 (0.0):
kariṣyanti śivasyājñāṃ sarvairāvaraṇaiḥ saha // LiP_2,10.47 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge daśamo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13399075 (0.0):
pūjanīyau namaskāryau cintanīyau ca sarvadā // LiP_2,11.41 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge ekādaśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13399652 (0.0):
śreyo ḥrthibhir narair nityaṃ śreyasāmekahetavaḥ // LiP_2,12.46 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge dvādaśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13400133 (0.0):
sarvābhayapradānaṃ ca śivārādhanamicchatā // LiP_2,13.37 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge trayodaśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13400582 (0.0):
śreyorthibhirato nityaṃ cintanīyaḥ prayatnataḥ // LiP_2,14.33 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge pañcabrahmakathanaṃ nāma caturdaśo
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13400920 (0.0):
tattrayaṃ śāṅkaraṃ rūpaṃ nānyatkiñcidaśāṅkaram // LiP_2,15.26 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge pañcadaśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13401636 (0.0):
tathordhvabāhavo devā rudraṃ stunvanti saṃkaram // LiP_2,17.24 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge saptadaśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13403099 (0.0):
itthaṃ śivena sāyujyaṃ labhate nātra saṃśayaḥ // LiP_2,19.43 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge ekonaviṃśodhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13403810 (0.0):
ayogī naiva jānāti tattvaśuddhiṃ śivātmikām // LiP_2,20.52 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge viṃśodhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13406070 (0.0):
sūryameva samabhyarcya sūryasāyujyamāpnuyāt // LiP_2,22.85 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge dvāviṃśatitamo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13406568 (0.0):
liṅge ca pūjayeddevaṃ sthaṇḍile vā sadāśivam // LiP_2,23.31 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge trayoviṃśatitamodhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13407522 (0.0):
yānyāṃścintayate kāmāṃstāṃnprāpnoti mānavaḥ // LiP_2,24.41 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge caturviśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13409186 (0.0):
bāhyahomapradātā tu pāṣāṇe darduro bhavet // LiP_2,25.108 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge pañcaviṃśatitamo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13409648 (0.0):
varṣakoṭiśatenāpi vistareṇa na śakyate // LiP_2,26.30 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge ṣaḍviṃśatitamo 'dhyāyaḥ
'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ / aikṣvākuraṃbarīṣo vai vāsudevaparāyaṇaḥ /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13392777 (0.006):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge vaiṣṇavagītakathanaṃ nāma tṛtīyo / 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14179237 (0.010):
śrībṛhannāradīyapuraṇottarabhāge tithivicāro nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4570867 (0.018):
ṛṣivaṃśavarṇanaṃ nāmāṣṭamo 'dhyāyaḥ // 8// / ṛṣaya ūcuḥ
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8483001 (0.025):
bhāratavarmataṃ nāma ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8495971 (0.029):
nīlakaṇṭhanāmotpattikathanaṃ nāma pañcaviṃśatitamo 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23710290 (0.030):
iti śrīvāmanapurāṇe caturdaśo 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ / / yacca jarjyaṃ mahābāho sadādharmasthitairnaraiḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8496895 (0.031):
liṅgotpattikathanaṃ nāma ṣaḍviṃśatitamo 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4621173 (0.033):
dhanvantarisaṃbhavādivarṇanaṃ nāma saptaṣaṣṭitamo 'dhyāyaḥ // 67// / ṛṣaya ūcuḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13396360 (0.040):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge alakṣmīvṛttaṃ nāma ṣaṣṭhe 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14781503 (0.048):
iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye ekaviśo 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ / sthāṇutīrthasya māhātmyaṃ vaṭasya ca mahāmune /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25740029 (0.048):
lalitopākhyāne lalitāprādurbhāvo nāma dvādaśo 'dhyāyaḥ / devā ūcuḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13449835 (0.049):
itī śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge ṣaṭtriśo 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ / kathaṃ dāruvanaṃ prāpto bhagavān govṛṣadhvajaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15839713 (0.049):
bhagīrathagaṅgānayanaṃ nāma ṣoḍaṣo 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13417576 (0.049):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge jīvacchrādvavidhirnāma / pañcacatvāriṃśattamo 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14779232 (0.049):
iti kṣīvāmanurāṇe saromāhātmye ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4559691 (0.049):
prajāpativaṃśānukīrttanaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcu /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7258170 (0.049):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe pūrvabhāge devīsaṃbhavo nāma navanavatitamo / 'dhyāyaḥ / LiP, 1, 100 / ṛṣaya ūcuḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13420921 (0.051):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge cutaṣpañcāśattamo 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ / kathaṃ triyaṃbako devo devadevo vṛṣadhvajaḥ /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25380795 (0.052):
nāma daśamo 'dhyāyaḥ / Chapter 11 / munaya ūcuḥ / manvaṃtarāṇi sarvāṇi kalpabhedāṃśca sarvaśaḥ // ŚivP_7.1,11.1ab/
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25731778 (0.054):
upasaṃhārapāde pratisargo nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ
pālayāmāsa pṛthivīṃ viṣṇorājñāpuraḥ saraḥ // LiP_2,5.1 //
śrutametanmahābuddhe tatsarvaṃ vaktumarhasi /
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21880123 (0.062):
anṛtaṃ na śrutaṃ caiva % naiva tvaṃ vaktum arhasi // Ram_3,35.12 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7357546 (0.062):
anṛtaṃ na śrutaṃ caiva naiva tvaṃ vaktum arhasi // Ram_3,35.12 //
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10063215 (0.062):
3.035.012c anṛtaṃ na śrutaṃ caiva naiva tvaṃ vaktum arhasi
nityaṃ tasya hareścakraṃ śatrurogabhayādikam // LiP_2,5.2 //
hantīti śrūyate loke dhārmikasya mahātmanaḥ / / aṃbarīṣasya caritaṃ tatsarvaṃ brūhi sattama // LiP_2,5.3 //
māhātmyamanubhāvaṃ ca bhaktiyogamanuttamam / / yathāvacchrotumicchāmaḥ sūta vaktuṃ tvamarhasi // LiP_2,5.4 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15283301 (0.005):
kalpeṣu kasminkalpe no % vaktumarhasi cātra tān // LiP_1,7.12 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7177334 (0.005):
kalpeṣu kasminkalpe no vaktumarhasi cātra tān // LiP_1,7.12 // / sūta uvāca
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13396390 (0.007):
lakṣmīvāso bhavenmartyaḥ sūta vaktumihārhasi // LiP_2,7.2 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15319251 (0.007):
vāsiṣṭho vadatāṃ śreṣṭha % sūta vaktumihārhasi // LiP_1,64.1 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15357840 (0.007):
etatsarvaṃ viśeṣeṇa % sūta vaktumihārhasi // LiP_1,94.2 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15367421 (0.007):
kathaṃ prabhāvastasyaivaṃ % sūta vaktumihārhasi // LiP_1,104.1 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7213022 (0.007):
vāsiṣṭho vadatāṃ śreṣṭha sūta vaktumihārhasi // LiP_1,64.1 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7251601 (0.007):
etatsarvaṃ viśeṣeṇa sūta vaktumihārhasi // LiP_1,94.2 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7261183 (0.007):
kathaṃ prabhāvastasyaivaṃ sūta vaktumihārhasi // LiP_1,104.1 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15340299 (0.008):
paśutvaṃ tatyajurdevās % tanno vaktumihārhasi // LiP_1,80.1 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15350315 (0.008):
krīḍase vividhairbhogaiḥ % kathaṃ vaktumihārhasi // LiP_1,87.2 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7234064 (0.008):
paśutvaṃ tatyajurdevās tanno vaktumihārhasi // LiP_1,80.1 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7244080 (0.008):
krīḍase vividhairbhogaiḥ kathaṃ vaktumihārhasi // LiP_1,87.2 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15338063 (0.019):
yatphalaṃ labhate martyas % tatphalaṃ vaktumarhasi // LiP_1,77.2 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7231828 (0.019):
yatphalaṃ labhate martyas tatphalaṃ vaktumarhasi // LiP_1,77.2 // / sūta uvāca
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13419114 (0.020):
pūjāṃ pratiṣṭhāṃ devasya bhagavanvaktumarhasi // LiP_2,49.1 // / sūta uvāca
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7074409 (0.020):
nṛpāṇāṃ tatsamāsena sūta vaktumihārhasi // KūrmP_1,38.4 // / sūta uvāca
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7080473 (0.020):
etat sarvaṃ samāsena sūta vaktumihārhasi // KūrmP_1,49.3 // / sūta uvāca
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13449852 (0.020):
mohayāmāsa viprendrān sūta vaktumihārhasi // KūrmP_2,37.1 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7244400 (0.021):
tatsarvaṃ vistarātsūta vaktumarhasi sāṃpratam // LiP_1,88.1 //
sūta uvāca / śrūyatāṃ muniśārdūlāścaritaṃ tasya dhīmataḥ /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13419988 (0.056):
vajravāhanikāṃ vidyāṃ vaktumarhasi sattama // LiP_2,51.1 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15283301 (0.058):
kalpeṣu kasminkalpe no % vaktumarhasi cātra tān // LiP_1,7.12 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7177334 (0.058):
kalpeṣu kasminkalpe no vaktumarhasi cātra tān // LiP_1,7.12 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15326568 (0.058):
sāṃprataṃ vistareṇaiva % vaktumarhasi suvrata // LiP_1,70.1 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7220335 (0.058):
sāṃprataṃ vistareṇaiva vaktumarhasi suvrata // LiP_1,70.1 // / sūta uvāca
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13396391 (0.062):
lakṣmīvāso bhavenmartyaḥ sūta vaktumihārhasi // LiP_2,7.2 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15319251 (0.062):
vāsiṣṭho vadatāṃ śreṣṭha % sūta vaktumihārhasi // LiP_1,64.1 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15340300 (0.062):
paśutvaṃ tatyajurdevās % tanno vaktumihārhasi // LiP_1,80.1 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15350316 (0.062):
krīḍase vividhairbhogaiḥ % kathaṃ vaktumihārhasi // LiP_1,87.2 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15357840 (0.062):
etatsarvaṃ viśeṣeṇa % sūta vaktumihārhasi // LiP_1,94.2 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15367421 (0.062):
kathaṃ prabhāvastasyaivaṃ % sūta vaktumihārhasi // LiP_1,104.1 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7213022 (0.062):
vāsiṣṭho vadatāṃ śreṣṭha sūta vaktumihārhasi // LiP_1,64.1 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7234065 (0.062):
paśutvaṃ tatyajurdevās tanno vaktumihārhasi // LiP_1,80.1 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7244081 (0.062):
krīḍase vividhairbhogaiḥ kathaṃ vaktumihārhasi // LiP_1,87.2 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7251601 (0.062):
etatsarvaṃ viśeṣeṇa sūta vaktumihārhasi // LiP_1,94.2 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7261183 (0.062):
kathaṃ prabhāvastasyaivaṃ sūta vaktumihārhasi // LiP_1,104.1 // / sūta uvāca
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13420947 (0.063):
vistareṇa ca tatsarvaṃ saṃkṣepādvaktumarhasi // LiP_2,55.2 // / sūta uvāca
aṃbarīṣasya māhātmyaṃ sarvapāpaharaṃ param // LiP_2,5.5 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16956609 (0.064):
sarvapāpaharaṃ param BrP_246.6d / sarvapāpaharaṃ puṇyaṃ BrP_27.79c
triśaṅkordayitā bhāryā sarvalakṣaṇaśobhitā /
aṃbarīṣasya jananī nityaṃ śaucasamanvitā // LiP_2,5.6 //
yoganidrāsamārūḍhaṃ śeṣaparyaṅkaśāyinam /
nārāyaṇaṃ mahātmānaṃ brahmāṇḍakamalodbhavam // LiP_2,5.7 //
tamasā kālarudrākhyaṃ rajasā kanakāṇḍajam /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15280084 (0.0):
pradhānapuruṣātītaṃ % pralayotpattivarjitam // LiP_1,1.21 // / tamasā kālarudrākhyaṃ $ rajasā kanakāṇḍajam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15283137 (0.0):
puruṣaṃ paramātmānaṃ % puruhūtaṃ puruṣṭutam // LiP_1,6.29 // / tamasā kālarudrākhyaṃ $ rajasā kanakāṇḍajam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7174117 (0.0):
pradhānapuruṣātītaṃ pralayotpattivarjitam // LiP_1,1.21 // / tamasā kālarudrākhyaṃ rajasā kanakāṇḍajam /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7177170 (0.0):
puruṣaṃ paramātmānaṃ puruhūtaṃ puruṣṭutam // LiP_1,6.29 // / tamasā kālarudrākhyaṃ rajasā kanakāṇḍajam /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25382938 (0.014):
kṣīrārṇavāmṛtamiva śayānaṃ yoganidrayā // ŚivP_7.1,13.39cd/ / tamasā kālarudrākhyaṃ rajasā kanakāṃḍajam // ŚivP_7.1,13.40ab/
sattvena sarvagaṃ viṣṇuṃ sarvadevanamaskṛtam // LiP_2,5.8 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15280086 (0.0):
tamasā kālarudrākhyaṃ $ rajasā kanakāṇḍajam & / sattvena sarvagaṃ viṣṇuṃ % nirguṇatve maheśvaram // LiP_1,1.22 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15283139 (0.0):
tamasā kālarudrākhyaṃ $ rajasā kanakāṇḍajam & / sattvena sarvagaṃ viṣṇuṃ % nirguṇatve maheśvaram // LiP_1,6.30 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7174119 (0.0):
tamasā kālarudrākhyaṃ rajasā kanakāṇḍajam / / sattvena sarvagaṃ viṣṇuṃ nirguṇatve maheśvaram // LiP_1,1.22 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7177172 (0.0):
tamasā kālarudrākhyaṃ rajasā kanakāṇḍajam / / sattvena sarvagaṃ viṣṇuṃ nirguṇatve maheśvaram // LiP_1,6.30 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18872572 (0.050):
tataḥ samuccaran mantraṃ gāyatryā vātha vaiṣṇavam // RKV_146.92 // / nārāyaṇaṃ śaraṇyeśaṃ sarvadevanamaskṛtam /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25382943 (0.056):
tamasā kālarudrākhyaṃ rajasā kanakāṃḍajam // ŚivP_7.1,13.40ab/ / sattvena sarvagaṃ viṣṇuṃ nirguṇatve maheśvaram // ŚivP_7.1,13.40cd/
arcayāmāma satataṃ vāṅmanaḥ kāyakarmabhiḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6800489 (0.030):
stutismaraṇapūjādivāṅmanaḥ kāyakarmabhiḥ / / aniścalā harau bhaktiretadīśvaracintanam /
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7378370 (0.047):
tatra yā sthāvarajaṅgamānāṃ bhūtānāṃ vāṅmanaḥkāyakarmabhir adrohatā sā
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15884095 (0.049):
taiścāpi saṃyatair bhāvyaṃ manovākkāyakarmabhiḥ / / aparāhne samaghabhyarcya svāgatenāgatāṃstu tān // NarP_1,51.110 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13393599 (0.053):
vāsudevaparo nityaṃ vāṅmanaḥ kāyakarmabhiḥ // LiP_2,5.39 //
Manjusrinamasamgiti (manjnspu.htm.txt) 3041748 (0.054):
nāmasaṃgitistavānuttaraprītiprāsādamahodvilya saṅjananārthahṃ, / kāyavāṅmanoguhyapariśuddhyai,
Brhaspatismrti: Vyavaharakanda (brhasppu.htm.txt) 9427145 (0.059):
patiṃ yā nāticarati manovākkāyasaṃyutā /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19222651 (0.064):
guroḥ kopaṃ na kartavyaṃ $ vāṅmanaḥkāyakarmabhiḥ & / tasya kopād dahiṣyanti % prāptajñānaṃ marīcayaḥ // KubjT_3.57 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459518 (0.064):
guroḥ kopaṃ na kartavyaṃ vāṅmanaḥkāyakarmabhiḥ / / tasya kopād dahiṣyanti prāptajñānaṃ marīcayaḥ // KubjT_3.57 //
mālyadānādikaṃ sarvaṃ svayamevamacīkarat // LiP_2,5.9 //
gandhādiṣeṣaṇaṃ caiva dhūpadravyādikaṃ tathā / / bhūmerālepanādīni haviṣāṃ pacanaṃ tathā // LiP_2,5.10 //
Angirasasmrti (angirsau.htm.txt) 13188201 (0.060):
vedamātrānuktitastu $ gandhākṣatayavādikam & / dhūpadīpadukūlādi % kṛtsnaṃ yajñopavītakam // Ang_1.801 //
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4723873 (0.060):
vedamātrānuktitastu gandhākṣatayavādikam / / dhūpadīpadukūlādi kṛtsnaṃ yajñopavītakam // Ang_1.801 //
tatkautukasamāviṣṭā svayameva cakāra sā / / śubhā padmāvatī nityaṃ vācā nārāyaṇeti vai // LiP_2,5.11 //
anantetyeva sā nityaṃ bhāṣamāṇā pativratā / / daśavarṣasahasrāṇi tatpareṇāntarātmanā // LiP_2,5.12 //
arcayāmāsa govindaṃ gandhapuṣpādibhiḥ śuciḥ /
viṣṇubhaktānmahābhāgān sarvapāpavivarjitān // LiP_2,5.13 //
dānamānārcanairnityaṃ dhanaratnairatoṣayat /
tataḥ kadācitsā devī dvādaśīṃ samupoṣya vai // LiP_2,5.14 //
hareragre mahābhāgā suṣvāpa patinā saha /
tatra nārāyaṇo devastāmāha puruṣottamaḥ // LiP_2,5.15 // / kim icchasi varaṃ bhadre mattas tvam brūhi bhāmini /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19936714 (0.013):
03,289.016 brāhmaṇa uvāca / 03,289.016a yadi necchasi bhadre tvaṃ varaṃ mattaḥ śucismite
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10362230 (0.063):
12,212.052d@019_0080 ye 'mī teṣu varaṃ bhadre tvam icchasi mahāvratam
sā dṛṣṭvā tu varaṃ vavre putro me vaiṣṇavo bhavet // LiP_2,5.16 //
sārvabhaumo mahātejāḥ svakarmanirataḥ śuciḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29014806 (0.045):
sārvabhaumaḥ prajeśvaraḥ LiP_1,66.25d / sārvabhaumo mahātejāḥ LiP_1,62.3a
tathetyuktvā dadau tasyai phalam ekaṃ janārdanaḥ // LiP_2,5.17 //
sā prabuddhā phalaṃ dṛṣṭvā bhartre sarvaṃ nyavedayat /
bhakṣayāmāsa saṃhṛṣṭā phalaṃ tadgatamānasā // LiP_2,5.18 //
tataḥ kālena sā devī putraṃ kulavivardhanam /
asūta sā sadācāraṃ vāsudevaparāyaṇam // LiP_2,5.19 //
śubhalakṣaṇasaṃpannaṃ cakraāṅkitatanūruham /
jātaṃ dṛṣṭvā pitā putraṃ kriyāḥ sarvāścakāra vai // LiP_2,5.20 //
aṃbarīṣa iti khyāto loke samabhavatprabhuḥ / / pitaryuparate śrīmānabhiṣikto mahāmuniḥ // LiP_2,5.21 //
mantriṣvādhāya rājyaṃ ca tapa ugrañcakāra saḥ / / saṃvatsarasahasraṃ vai japannārāyaṇaṃ prabhum // LiP_2,5.22 //
hṛtpuṇḍarīkamadhyasthaṃ sūryamaṇḍalamadhyataḥ /
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27439124 (0.058):
hṛtpuṇḍarīkamadhyasthaṃ NsP_17.3a / hṛtpuṇḍarīke govindaṃ NsP_64.99c
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20106168 (0.059):
06,040.078d@003A_0051 somamaṇḍalamadhyasthaṃ tanmadhye sūryamaṇḍalam ||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20106822 (0.059):
06,040.078d@003B_0051 somamaṇḍalamadhyasthaṃ tanmadhye sūryamaṇḍalam ||
śaṅkhacakragadāpadmadhārayantaṃ caturbhujam // LiP_2,5.23 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15302802 (0.023):
anantabhogaśayyāyāṃ % śāyinaṃ paṅkajekṣaṇam // LiP_1,37.27 // / śaṅkhacakragadāpadmaṃ $ dhārayantaṃ caturbhujam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7196572 (0.023):
anantabhogaśayyāyāṃ śāyinaṃ paṅkajekṣaṇam // LiP_1,37.27 // / śaṅkhacakragadāpadmaṃ dhārayantaṃ caturbhujam /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4886382 (0.047):
cakrābjāsanamagnyābhaṃ daṃṣṭraṇañca caturbhujam //AP_305.007cd/ / śaṅkhacakragadāpadmaśalākāṅkuśapāṇinam /AP_305.008ab/
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12719093 (0.047):
pradyumnaṃ tu suvarṇābhaṃ kuryāddevaṃ caturbhujam / / cakraśaṅkhagadāpadmadharaṃ devaṃ mahābalam // BhS_17.27 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12719139 (0.047):
athokṣajaṃ prakurvīta śaṅkhābhaṃ ca caturbhujam / / cakraśaṅkhagadāpadmadharaṃ bhūṣaṇabhūṣitam // BhS_17.30 //
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17404856 (0.047):
śrīvatsāṅkaṃ vanamālāvibhūṣitoraskaṃ saumyarūpaṃ caturbhujaṃ / śaṅkhacakragadāpadmadharaṃ caraṇamadhyagatabhuvaṃ dhyāyet // Vi_97.10 //
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18212558 (0.047):
saumya-rūpaṃ catur-bhujaṃ śaṅkha-cakra-gadā-padma-dharaṃ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15964582 (0.055):
śaṅkhacakragadāpadmadhāriṇastāṃścaturbhujān // NarP_1,84.63 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12719070 (0.056):
śaṅkhacakragadāpadmadharaṃ sarvadharaṃ vibhum /
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17013475 (0.058):
ḥsvadayitākrūranijajananīgokulapālakacatur / bhujaśaṅkhacakragadāpadmatulasīnavadala dāmahārakeyūrakaṭakamukuṭālaṃkṛtaḥ
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15326021 (0.058):
caturbhujaṃ viśālākṣaṃ % śrīvatsakṛtalāñchanam // LiP_1,69.51 // / śaṅkhacakragadāpadmaṃ $ dhārayantaṃ janārdanam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7219788 (0.058):
caturbhujaṃ viśālākṣaṃ śrīvatsakṛtalāñchanam // LiP_1,69.51 // / śaṅkhacakragadāpadmaṃ dhārayantaṃ janārdanam /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12719126 (0.061):
śaṅkhacakragadāpadmadharaṃ devaṃ caturbhujam // BhS_17.29 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12719225 (0.064):
śaṅkhapadmagadācakradharaṃ kuryānmanoharam /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12719240 (0.064):
śaṅkhacakragadāpadmadharaṃ kuryādvicakṣaṇaḥ /
śuddhajāṃbūnadanibhaṃ brahmaviṣṇuśivātmakam /
sarvābharaṇasaṃyuktaṃ pītāṃbaradharaṃ prabhum // LiP_2,5.24 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13406219 (0.037):
sarvābharaṇasaṃyuktaṃ citrāṃbaradharaṃ śivam // LiP_2,23.11 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12718909 (0.054):
viṣṇuṃ nīlotpalābhantu śaṅkhāryabjagadābhṛtam // BhS_17.14 // / sarvābharaṇa saṃyuktaṃ pītavāsasamacyutam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15863132 (0.059):
pītāṃbaradharaṃ devaṃ vanamālāvibhūṣimat /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149247 (0.060):
pītāmbarasamāyuktaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.154 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150369 (0.060):
pītāmbarasamāyuktaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.237 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12718080 (0.063):
eve kṛṣṇaṃ prakurvīta rājagopālavigraham // BhS_16.71 // / pītāṃbaradharaṃ devaṃ jñānamudrālasatkaram /
śrīvatsavakṣasaṃ devaṃ puruṣaṃ puruṣottamam / / tato garuḍamāruhya sarvadevairabhiṣṭutaḥ // LiP_2,5.25 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12719311 (0.053):
vāmanaṃ varadaṃ caiva kāśyapiṃ cāditipriyam' / / "śrīdharaṃ puruṣaṃ ceti viṣṇuṃ śrīvatsavakṣasam' // BhS_17.42 //"
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16946740 (0.058):
śrīvatsavakṣasaṃ devaṃ BrP_53.32c / śrīvatsavakṣasaṃ devaṃ BrP_55.3a
ājagāma sa viśvātmā sarvalokanamaskṛtaḥ /
airāvatamivācintyaṃ kṛtvā vai garuḍaṃhariḥ // LiP_2,5.26 //
svayaṃ śakra ivāsīnastamāha nṛpasattamam / / indro 'hamasmi bhadraṃ te kiṃ dadāmi varaṃ ca te // LiP_2,5.27 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 703736 (0.055):
kasyāsi brāhmaṇaśreṣṭha $ kim icchasi dadāmi te / HV_App.I,42B.2799 / / varaṃ varaya bhadraṃ te $ yatheṣṭaṃ kāmam āpnuhi // HV_App.I,42B.2800 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22189285 (0.055):
kasyāsi brāhmaṇaśreṣṭha kim icchasi dadāmi te / HV_App.I,42B.2799 / / varaṃ varaya bhadraṃ te yatheṣṭaṃ kāmam āpnuhi // HV_App.I,42B.2800 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4621992 (0.059):
pūro prīto 'smi bhadraṃ te prītaścedaṃ dadāmi te // BndP_2,68.61 // / sarvakāmasamṛddhā te prajā rājye bhaviṣyati /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10828225 (0.063):
bhoḥ karañja mahāsattva parituṣṭo 'smi te 'nagha / / varaṃ vṛṇīṣva bhadraṃ te yat te manasi vartate // RKS_77.18 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19921792 (0.064):
03,259.028b*1237_01 kumbhakarṇa mahābāho varaṃ varaya suvrata / 03,259.028b*1238_01 varaṃ vṛṇīṣva bhadraṃ te prīto 'smīti punaḥ punaḥ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 626714 (0.064):
prīto 'smi tava bhadraṃ te $ varaṃ varaya suvrata // HV_App.I,31.2138 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22112270 (0.064):
prīto 'smi tava bhadraṃ te varaṃ varaya suvrata // HV_App.I,31.2138 //
sarvalokeśvaro 'haṃ tvāṃrakṣituṃ samupāgataḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12584691 (0.036):
darśayitvāryyamārgāṇi tena bodhau niveśitāḥ // Rm_4.207{87} // / tasmāt sarvādhikeśaḥ sa lokeśvaro maheśvaraḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2679390 (0.042):
yatra yajña patiḥ sākṣād bhagavān harir īśvaraḥ / / anvabhūyata sarvātmā sarva loka guruḥ prabhuḥ // BhP_04.19.003 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24373741 (0.051):
puṇyakāntivirociṣkaḥ sarvalokādhipeśvaraḥ / / so 'pi lokodbhavaṃ nāma samādhiṃ vidadhe svayam //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24379774 (0.052):
avabhāsya jagallokamihāpi saṃprasāritā // / evaṃ sa trijagannātho lokeśvaro jinātmajaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15294007 (0.052):
saptame caiva vārāhe % tatastasminpitāmaha // LiP_1,24.8 // / kalpeśvaro 'tha bhagavān $ sarvalokaprakāśanaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7188034 (0.052):
saptame caiva vārāhe tatastasminpitāmaha // LiP_1,24.8 // / kalpeśvaro 'tha bhagavān sarvalokaprakāśanaḥ /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12732291 (0.054):
tattanmantraṃ samuccārya ghoṣayetpaṭahādibhiḥ // BhS_24.116 // / priyatāṃ bhagavānviṣṇussarvalokeśvaro hariḥ /"
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24388198 (0.054):
tatheti prativanditvā prābhyanandattamīśvaram // / evaṃ sa trijagannātho lokeśvaro jinātmajaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4572460 (0.055):
devāriskandanaḥ skandaḥ sarvalokeśvaraḥ prabhuḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20290371 (0.058):
07,173.056b@025_0008 vedān kṛtvātha caturaś caturo 'śvān maheśvaraḥ / 07,173.056b@025_0009 upavedān khalīnāṃś ca kṛtvā lokatrayeśvaraḥ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 706229 (0.058):
surāsuraguruśreṣṭha $ sarvalokamaheśvara // HV_App.I,42B.2944 // / [k: D6 T1.2 G1.3 5 M2.4 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22191777 (0.058):
surāsuraguruśreṣṭha sarvalokamaheśvara // HV_App.I,42B.2944 // / [k: D6 T1.2 G1.3 5 M2.4 ins. :k]
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15288827 (0.059):
śṛṇu satyaṃ caturvaktra % sarvadeveśvaro hyayam // LiP_1,17.25 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 703344 (0.063):
[k: After line 2776, K1 Ñ2 V1. 3 B Dn Ds D3. 4. 6 T1. 2 G1. 3 5 M2. 4 / ins. :k] / lokeśvareśvaraḥ śrīmān $ surair brahmapurogamaiḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22188893 (0.063):
[k: After line 2776, K1 Ñ2 V1. 3 B Dn Ds D3. 4. 6 T1. 2 G1. 3 5 M2. 4 / ins. :k] / lokeśvareśvaraḥ śrīmān surair brahmapurogamaiḥ /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2168737 (0.064):
tataḥ prahasamānāsyaḥ $ sarvalokeśvareśvaraḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19178812 (0.064):
tataḥ prahasamānāsyaḥ sarvalokeśvareśvaraḥ /
aṃbarīṣa uvāca / nāhaṃ tvamābhisaṃdhāya tapa āsthitavāniha // LiP_2,5.28 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19560417 (0.058):
siṃhagiriruvāca: / śuśrūṣubhyo yathā rājan rājarṣibhyastaponidhiḥ /
tvayā dattaṃ ca neṣyāmi gaccha śakra yathāsukham /
mama nārāyaṇo nāthastaṃ nāmāmi jagatpatim // LiP_2,5.29 //
gacchedra mākṛthāstvatra mama buddhivilopanam /
tataḥ prahasya bhagavān svarūpamakarodvarīḥ // LiP_2,5.30 //
śārṅgacakragadāpāṇiḥ khaṅgahasto janārdanaḥ /
garuḍopari sarvātmā nīlācala ivāparaḥ // LiP_2,5.31 //
devagandharvasaṃghaiśca stūyamānaḥ samantataḥ / / praṇamya sa ca saṃtuṣṭastuṣṭāva garuḍadhvajam // LiP_2,5.32 //
prasīda lokanātheśa mama nātha janārdana /
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27414177 (0.044):
prasīda sarvadeveśa NsP_11.4a / prasīda sāstu me nātha NsP_43.81c
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27414157 (0.061):
prasīda mama keśava NsP_11.5d / prasīda lokanāthādya NsP_11.3c
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3690134 (0.063):
tvamekosi māṃ trātumīśo dayābdhe prabho 'taḥ prasīda prasīda prasīda // / BuSto_18.30 // / prasīdeśa deveśa lokeśa jiṣṇo jagadvandya madvandya sadvandya buddha /
kṛṣṇa viṣṇo jagannātha sarvalokanamaskṛta // LiP_2,5.33 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 671392 (0.046):
sarveśa bhūtabhavyeśa $ sarvalokanamaskṛta / **HV_App.I,42.613**33:14 / prasīda devadeveśa $ bhaktānām abhayaṃkara //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22156944 (0.046):
sarveśa bhūtabhavyeśa sarvalokanamaskṛta / **HV_App.I,42.613**33:14 / / prasīda devadeveśa bhaktānām abhayaṃkara // **HV_App.I,42.613**33:15
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10175480 (0.058):
martyaloke tvayā tyakte nāyaṃ saṃsthāsyate bhuvi // ViP_5,31.7 // / devadeva jagannātha kṛṣṇa viṣṇo mahābhuja /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16468597 (0.062):
sarvalokaguroḥ prabhoḥ HV_31.151d / sarvalokanamaskṛta **HV_App.I,42.613**33:14b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16468607 (0.062):
sarvalokanamaskṛtam HV_App.I,20.440b / sarvalokanamaskṛtaḥ HV_App.I,20.376b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25180695 (0.062):
sarvalokaguruṃ hariṃ HV_App.I,28A.9b / sarvalokanamaskṛta HV_App.I,42.613**33:14b
tvamādistvamanādistvamanantaḥ pūruṣaḥ prabhuḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28949913 (0.0):
tvamādistvamanantaś ca LiP_1,71.101c / tvamādistvamanādiś ca LiP_1,36.4c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15301403 (0.060):
tvamādistvamanādiś ca % prakṛtistvaṃ janārdanaḥ // LiP_1,36.4 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7195174 (0.060):
tvamādistvamanādiś ca prakṛtistvaṃ janārdanaḥ // LiP_1,36.4 //
aprameyo vibhurviṣṇurgovindaḥ kamalekṣaṇaḥ // LiP_2,5.34 //
maheśvarāṅgajo madhye puṣkaraḥ khagamaḥ khagaḥ /
kavyavāhaḥ kapālī tvaṃ havyavāhaḥ prabhañjanaḥ // LiP_2,5.35 //
ādidevaḥ kriyānandaḥ paramātmātmanī sthitaḥ /
tvāṃ prapannosmigovinda jaya devakinandana /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23937466 (0.062):
jaya candanaliptāṅga $ jaya rāma namo 'stu te & / jaya deva jagannātha % jaya devakinandana // NsP_11.12 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17002454 (0.062):
jaya candanaliptāṅga jaya rāma namo 'stu te / / jaya deva jagannātha jaya devakinandana // NsP_11.12 //
jaya deva jagannātha pāhi māṃ puṣkarekṣaṇa // LiP_2,5.36 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23937469 (0.031):
jaya candanaliptāṅga $ jaya rāma namo 'stu te & / jaya deva jagannātha % jaya devakinandana // NsP_11.12 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17002457 (0.031):
jaya candanaliptāṅga jaya rāma namo 'stu te / / jaya deva jagannātha jaya devakinandana // NsP_11.12 //
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27396649 (0.033):
jaya devakinandana NsP_11.12d / jaya deva jagannātha NsP_11.12c
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4365076 (0.034):
tuṣṭuvuś ca jagannāthaṃ devaṃ nārāyaṇaṃ harim | *HV_32.29*485:1 | / jaya deva jagannātha jaya deva janārdana | *HV_32.29*485:2 |
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16230973 (0.039):
jaya deva jagannātha **HV_App.I,42B.2855**199:4a / jaya deva jagannātha *HV_32.29*485:2a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13772773 (0.039):
jayatsenaḥ kaliṅgānām HV_89.18a / jaya deva jagannātha HV_32.29*485:2a / jaya deva jagannātha HV_112.116ab*1470:1a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16230959 (0.043):
jaya deva jagannātha HV_App.I,31.231a / jaya deva jagannātha HV_App.I,31.1038a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 617770 (0.043):
munayo vipravaryāś ca $ jayaśabdaṃ pracakrire // HV_App.I,31.1037 // / jaya deva jagannātha $ jaya rudra janārdana / HV_App.I,31.1038 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25031972 (0.043):
jaya deva jagannātha HV_App.I,31.1038a / jaya deva jagannātha HV_App.I,42B.2855**199:4a
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22103323 (0.043):
munayo vipravaryāś ca jayaśabdaṃ pracakrire // HV_App.I,31.1037 // / jaya deva jagannātha jaya rudra janārdana / HV_App.I,31.1038 /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10355670 (0.062):
12,202.033d@017C_0116 tato 'haṃ devadeveśa trāhi māṃ puṣkarekṣaṇa
nānyā gatistvadanyā me tvameva śaraṇaṃ mama /
Rupa Gosvami (comp.): Padyavali (padyavlu.htm.txt) 7929364 (0.042):
hā vāsudeva mama nāsti gatis tvad-anyā ||84||
sūta uvāca / tamāha bhagavānviṣṇuḥ kiṃ te hṛdi cikīrṣitam // LiP_2,5.37 //
tatsarvaṃ te pradāsyāmi bhaktosi mama suvrata /
bhaktipriyo 'haṃ satataṃ tasmāddātumihāgataḥ // LiP_2,5.38 //
aṃbarīṣa uvāca / lokanātha parānanda nityaṃ me vartate matiḥ /
vāsudevaparo nityaṃ vāṅmanaḥ kāyakarmabhiḥ // LiP_2,5.39 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13397489 (0.005):
bhajanaṃ bhaktirityuktā vāṅmanaḥ kāyakarmabhiḥ // LiP_2,9.22 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28980907 (0.014):
manovākkāyakarmaṇā LiP_1,8.40d / manovākkāyakarmabhiḥ LiP_1,85.180d
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27418158 (0.028):
manor manvantarasya tu NsP_1.23b / manovākkāyakarmabhiḥ NsP_58.15b
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3281371 (0.032):
hitaṃ tasyācaren nityaṃ manovākkāyakarmabhiḥ // Yj_1.27 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25738577 (0.032):
tapaścacāra suciraṃ manovākkāyakarmabhiḥ // BndP_3,11.8 // / tataḥ prasanno bhagavānsalakṣmīko janārdanaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15347578 (0.037):
gurorhitaṃ priyaṃ kuryān % manovākkāyakarmabhiḥ // LiP_1,85.180 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7241343 (0.037):
gurorhitaṃ priyaṃ kuryān manovākkāyakarmabhiḥ // LiP_1,85.180 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1288307 (0.039):
vāṅmanaḥkāyakarmabhiḥ KubjT_3.57b / vāṅmanaḥkāyakarmabhiḥ KubjT_6.112d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9039601 (0.040):
manovākkāyakarmabhiḥ Yj_1.27d / manovākkāyakarmabhiḥ Yj_1.225d
Yajnavalkyasmrti (yajn2piu.htm.txt) 23850682 (0.043):
manovākkāyakarmabhiḥ Yj_1.27d / manovākkāyakarmabhiḥ Yj_1.225d
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20762155 (0.046):
13,134.057d@015_2937 yad yad ātmapriyaṃ nityaṃ manovākkāyakarmabhiḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6800488 (0.047):
stutismaraṇapūjādivāṅmanaḥ kāyakarmabhiḥ / / aniścalā harau bhaktiretadīśvaracintanam /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16928893 (0.049):
vāṅmanaḥkarmabhir nityaṃ BrP_176.57c / vāṅmanaḥkarmabhir yasmād BrP_34.21a
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23973462 (0.053):
itthaṃ kurvan sadā śūdro $ manovākkāyakarmabhiḥ &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17038448 (0.053):
itthaṃ kurvan sadā śūdro manovākkāyakarmabhiḥ /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13393184 (0.053):
arcayāmāma satataṃ vāṅmanaḥ kāyakarmabhiḥ /
yathā tvaṃ devadevasya bhavasya paramātmanaḥ / / tathā bhavāmyahaṃ viṣṇo tava deva janārdana // LiP_2,5.40 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16251577 (0.039):
tava deva kuśasthalīm HV_App.I,20.1115b / tava deva janārdana HV_App.I,31.1181b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25044829 (0.062):
tava deva janārdana HV_App.I,31.1181b / tava devy adya niḥsṛtaḥ HV_App.I,29.81b
pāliyiṣyāmi pṛthivīṃ kṛtvā vai vaiṣṇavaṃ jagat /
yajñahomārcanaiścaiva tarpayāmi surottamān // LiP_2,5.41 //
vaiṣṇavānpālayiṣyāmi nihaniṣyāmi śātravān / / lokatāpabhaye bhīta iti me dhīyate matiḥ // LiP_2,5.42 //
śrībhagavānuvāca / evamastu yathecchaṃ vai cakrametatsudarśanam /
purā rudraprasādena labdhaṃ vai durlabhaṃ mayā // LiP_2,5.43 //
ṛṣiśāpādikaṃ duḥkhaṃ śatrurogādikaṃ tathā /
nihaniṣyati te nityamityuktvāntaradhīyata // LiP_2,5.44 // / sūta uvāca
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3858887 (0.032):
*sūta uvāca / evamuktvātha nandīśas $ tatraivāntaradhīyata &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8898393 (0.032):
*sūta uvāca / evamuktvātha nandīśas tatraivāntaradhīyata /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15335642 (0.054):
varān varaya bhadraṃ te % devānāṃ ca yathepsitān // LiP_1,72.169 // / sūta uvāca / tataḥ praṇamya deveśaṃ $ bhagavānpadmasaṃbhavaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7229407 (0.054):
varān varaya bhadraṃ te devānāṃ ca yathepsitān // LiP_1,72.169 // / sūta uvāca / tataḥ praṇamya deveśaṃ bhagavānpadmasaṃbhavaḥ /
tataḥ praṇamya mudito rājā nārāyaṇaṃ prabhum /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26875808 (0.061):
{vyāsa uvāca: } / tataḥ praṇamya muditaḥ $ śaṃbhum abhyāgato gṛhāt &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11147119 (0.061):
{vyāsa uvāca: } / tataḥ praṇamya muditaḥ śaṃbhum abhyāgato gṛhāt /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15335641 (0.062):
varān varaya bhadraṃ te % devānāṃ ca yathepsitān // LiP_1,72.169 // / sūta uvāca / tataḥ praṇamya deveśaṃ $ bhagavānpadmasaṃbhavaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7229406 (0.062):
varān varaya bhadraṃ te devānāṃ ca yathepsitān // LiP_1,72.169 // / sūta uvāca / tataḥ praṇamya deveśaṃ bhagavānpadmasaṃbhavaḥ /
praviśya nagarīṃ ramyāmayodhyāṃ paryapālayat // LiP_2,5.45 //
brāhmaṇādīṃśca varṇāṃśca svasvakarmaṇy ayojayat /
nārāyaṇaparo nityaṃ viṣṇubhaktānakalmaṣān // LiP_2,5.46 //
pālayāmāsa hṛṣṭātmā viśeṣeṇa janādhipaḥ / / aśvamedhaśatairiṣṭvā vājapeyaśatena ca // LiP_2,5.47 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20193615 (0.033):
07,049.021d@008_0548 tat sarvaṃ yauvanāśvasya māndhātuḥ kṣetram ucyate / 07,049.021d@008_0549 so 'śvamedhaśatair iṣṭvā rājasūyaśatena ca
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20193732 (0.044):
07,049.021d@008_0566 yayātiṃ nāhuṣaṃ caiva mṛtaṃ sṛñjaya śuśruma / 07,049.021d@008_0567 rājasūyaśatair iṣṭvā so 'śvamedhaśatena ca
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10264401 (0.049):
12,029.083c sarvaṃ tad yauvanāśvasya māndhātuḥ kṣetram ucyate / 12,029.084a aśvamedhaśateneṣṭvā rājasūyaśatena ca
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 648140 (0.050):
**HV_App.I,40.173**52:2 / / aśvamedhasahasreṇa $ vājapeyaśatais tathā / **HV_App.I,40.173**52:3 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22133697 (0.050):
**HV_App.I,40.173**52:2 / / aśvamedhasahasreṇa vājapeyaśatais tathā / **HV_App.I,40.173**52:3 /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23979331 (0.054):
prīto bhavati viśvātmā % tat kuruṣva suvistaram // NsP_64.122 // / aśvamedhasahasreṇa $ vājapeyaśatair api & / nāpnuvanti gatiṃ puṇyāṃ % nārāyaṇaparāṅmukhāḥ // NsP_64.123 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17044319 (0.054):
prīto bhavati viśvātmā tat kuruṣva suvistaram // NsP_64.122 // / aśvamedhasahasreṇa vājapeyaśatair api / / nāpnuvanti gatiṃ puṇyāṃ nārāyaṇaparāṅmukhāḥ // NsP_64.123 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18803471 (0.063):
aśvamedha sahasreṇa vājapeyaśatena ca / / tatphalaṃ samavāpnoti rājannāstyatra saṃśayaḥ // RKV_2.51 //
pālayāmāsa pṛthivīṃ sāgarāvaraṇāmimām / / gṛhegṛhe haristasthau vedaghoṣo gṛhegṛhe // LiP_2,5.48 //
nāmaghoṣo hareścaiva yajñaghoṣastathaiva ca / / abhavannṛpaśārdūle tasmin rājyaṃ praśāsati // LiP_2,5.49 //
nāsasyā nātṛṇā bhūmirna durbhikṣādibhiryutā /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23445398 (0.0):
tena saṃvardhitaiḥ sasyais % tuṣṭāḥ puṣṭā bhavanti vai // ViP_5,10.21 // / nāsasyā nātṛṇā bhūmir $ na bubhukṣārdito janaḥ &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5152062 (0.0):
tena saṃvardhitaiḥ sasyais tuṣṭāḥ puṣṭā bhavanti vai // ViP_5,10.21 // / nāsasyā nātṛṇā bhūmir na bubhukṣārdito janaḥ /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10165160 (0.0):
tena saṃvardhitaiḥ sasyais tuṣṭāḥ puṣṭāḥ bhavanti vai // ViP_5,10.21 // / nāsasyā nātṛṇā bhūmirna bubhukṣārdito janaḥ /
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7773059 (0.027):
nāsamāṃ malināṃ na ca ViP_3,11.111b / nāsasyā nātṛṇā bhūmir ViP_5,10.22a
rāgahīnāḥ prajā nityaṃ sarvopadravavarjitāḥ // LiP_2,5.50 //
aṃbarīṣo mahātejāḥ pālayāmāsa medinīm / / tasyaivaṃvartamānasya kanyā kamalalocanā // LiP_2,5.51 //
śrīmatī nāma vikhyātā sarvalakṣaṇasaṃyutā //
pradānasamayaṃ prāptā devamāyeva śobhanā // LiP_2,5.52 //
tasminkāle muniḥ śrīmānnārado 'bhyāgataścavai /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10791550 (0.054):
nārīṇāṃ calitaṃ cittaṃ kṛtvā devamunis tadā // RKS_29.44 // / āgato nāradaḥ śrīmān kailāsaṃ parvatottamam /
aṃbarīṣasya rājño vai parvataśca mahāmatiḥ // LiP_2,5.53 //
tāvubhāvāgatau dṛṣṭvā praṇipatya yathāvidhi / / aṃbarīṣo mahātejāḥ pūjayāmāsa tāv ṛṣī // LiP_2,5.54 //
kanyāṃ tāṃ ramamāṇāṃ vai meghamadhye śatahradām /
prāha tāṃ prekṣya bhagavān nāradaḥ sasmitas tadā // LiP_2,5.55 //
keyaṃ rājanmahābhāgā kanyā surasutopamā /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19958313 (0.063):
04,015.014d@016_0046 pāñcālarājasya sutā dṛṣṭvā surasutopamā / 04,015.014d@016_0047 dharmajñā vyavahārāṇāṃ kīcakaṃ kṛtakilbiṣam
brūhi dharmabhṛtāṃ śreṣṭha sarvalakṣaṇaśobhitā // LiP_2,5.56 //
rājovāca / duhiteyaṃ mama vibho śrīmatī nāma nāmataḥ /
pradānasamayaṃ prāptā varamanveṣate śubhā // LiP_2,5.57 //
ityukto muniśārdūlastāmaicchannārado dvijāḥ /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13392068 (0.064):
ulūkenaivamuktastu nārado munisattamaḥ // LiP_2,3.58 //
parvatopi munistāṃ vai cakame munisattamāḥ // LiP_2,5.58 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18910341 (0.063):
aṣṭaviṃśatitīrthāni vaiṣṇavānyabravīnmuniḥ / / teṣu vārāhatīrthāni ṣaḍeva munisattamāḥ // RKV_231.28 //
anujñāpya ca rājānaṃ nārado vākyamabravīt / / rahasyāhūya dharmātmāmama dehi sutāmimām // LiP_2,5.59 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10793623 (0.040):
nāradas tu tato vākyaṃ rājānam idam abravīt // RKS_31.21 //
parvato hi tathā prāha rājānaṃ rahasi prabhuḥ / / tāvubhau saha dharmātmā praṇipatya bhayārditaḥ // LiP_2,5.60 //
ubhau bhavantau kanyāṃ me pārthayānau kathaṃ tvaham /
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11223420 (0.036):
BP1.6.016a/ vastra.annahīnaḥ kāntāre likhitaṃ (kurute tu yat / / BP1.6.016b/ karmāhaṃ te (kariṣyāmi dāsapatraṃ tad (iṣyate //
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9569513 (0.042):
sattvāstu evaṃ vidhadharmagāmbhiryānavabodhatayā saṃsāre saṃkliṣṭāḥ / tato / 'haṃ kariṣyāmi tāṃstāṃ dharmatām avabodhayeyuḥ, tathā kariṣyāmi' iti
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12573575 (0.046):
kim atrāhaṃ kariṣyāmi yat putro 'yaṃ ni rudyamaḥ /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17706004 (0.047):
tvat sārathyam ahaṃ kariṣyāmy eva tvaṃ tv adhunaiva yuyutsāṃ
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135048 (0.047):
tvat-sārathyam ahaṃ kariṣyāmy eva tvaṃ tv adhunaiva yuyutsāṃ tyakṣyasīti
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8154048 (0.052):
kṛto mayaiva doṣo 'yaṃ yadetaṃ vṛṣamānayam / / tat tathāhaṃ kariṣyāmi yathokṣāyaṃ vinaṅkṣyati // SoKss_10,4.75 //
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8261147 (0.060):
nāhaṃ jānāmi tat pūrvaṃ pradarśayatu me bhavān / / tatas tathaiva tad ahaṃ kariṣye bhagavann iti // SoKss_12,32.17
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7827358 (0.061):
kautuhalam bhagavān āha - pṛccha tvaṃ sarvaśūra yad yad evākāṃkṣasyahaṃ te / niṣkāṃkṣaṃ kariṣyāmi (sarvaśūra) āha - katamaḥ sa bhagavan ṛṣirabhūd yena
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17092854 (0.061):
eva kautuhalam. 2. bhagavān āha: pṛccha tvaṃ sarvaśūra, yad yad / evākāṃkṣasy ahaṃ te niṣkāṃkṣaṃ kariṣyāmi. 3. sarvaśūra āha: katamaḥ sa
Parasurama-Kalpasutra (paraksau.htm.txt) 22953076 (0.061):
praṇavo gandharva-rāja viśvā-vaso mama abhilaṣitâmukāṃ kanyāṃ prayaccha / tato 'gni-vallabhety uttama-kanyā-vivāha-dāyinī vidyā || Parks_10.12 ||
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10147422 (0.063):
tatkanyācchande nāhaṃ paripaṃṣathānaṃ kariṣyāmītyākarmya sarvā eva tāḥ
Satvatatantra (satvtanu.htm.txt) 16987739 (0.064):
bhaktānāṃ lakṣaṇaṃ sākṣād brūhi me surattama / / tathaiva teṣv ahaṃ prītiṃ kariṣyāmi samāhitaḥ // SatvT_4.65
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453972 (0.064):
prayojane devīṃ tu diṣṭyā vardhayiṣyāmīti noktam | anyathā katham ahaṃ / Dṛḍhavarma-vṛttānte visrabdhas tiṣṭhāmi | tat katipayāny ahāni tad vārtāyā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23212502 (0.064):
prayojane devīṃ tu diṣṭyā vardhayiṣyāmīti noktam | anyathā katham ahaṃ / Dṛḍhavarmavṛttānte visrabdhas tiṣṭhāmi | tat katipayāny ahāni tad vārtāyā
kariṣyāmi mahāprājña śṛṇu nārada me vacaḥ // LiP_2,5.61 //
tvaṃ ca parvata me vākyaṃ śṛṇu vakṣyāmi yatprabho /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19592280 (0.029):
01,011.009a yat tu vakṣyāmi te vākyaṃ śṛṇu tan me dhṛtavrata
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4432893 (0.038):
paramaṃ śṛṇu me vākyaṃ yat tvāṃ vakṣyāmi bhāmini /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046530 (0.052):
tau tāvad aham adyaiva % vakṣyāmi śṛṇu me vacaḥ // Ram_2,10.26 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688799 (0.052):
tau tāvad aham adyaiva vakṣyāmi śṛṇu me vacaḥ // Ram_2,10.26 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962374 (0.052):
tau tāvad aham adyaiva vakṣyāmi śṛṇu me vacaḥ // RamS_2,10.26 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263983 (0.052):
2.010.026c tau tāvad aham adyaiva vakṣyāmi śṛṇu me vacaḥ
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15503541 (0.055):
05,190.006a yadi te rocate rājan vakṣyāmi śṛṇu me vacaḥ / 05,190.006c śrutvedānīṃ prapadyethāḥ svakāryaṃ pṛṣatātmaja
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19897106 (0.060):
03,205.006c vākyaṃ ca śṛṇu me tāta yat te vakṣye hitaṃ dvija
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25169307 (0.063):
śṛṇu vakṣyāmi te vacaḥ HV_App.I,18.351**36:4b / śṛṇu vākyaṃ mamaitat tu HV_App.I,31.2570a
kanyeyaṃ yuvayorekaṃ varayiṣyati cecchubhā // LiP_2,5.62 //
tasmai kanyāṃ prayacchāmi nānyathā śaktirasti me /
tathetyuktvā tato bhūyaḥ śvo yāsyāva iti sma ha // LiP_2,5.63 //
ityuktvā munisārdūlau jagmatuḥ prītimānasau / / vāsudevaparau nityamubhau jñānavidāṃvarau // LiP_2,5.64 //
viṣṇu lokaṃ tato gatvā nārado munisattamaḥ /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10353618 (0.030):
12,202.033d@017A_0124 brahmalokaṃ tato gatvā nārado munipuṃgavaiḥ
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8470566 (0.059):
tatra kalpāndaśa sthitvā satyaṃ gacchanti vai punaḥ / / gatvā te brahmalokaṃ vai aparāvarttinīṃ gatim // BndP_1,6.31 //
praṇipatya hṛṣīkeśaṃ vākyametaduvāca ha // LiP_2,5.65 // / śrotavyamasti bhagavannātha nārāyaṇa prabho /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13392675 (0.061):
tato nanarta devarṣiḥ praṇipatya janārdanam // LiP_2,3.104 // / uvāca ca hṛṣīkeśaḥ sarvajñastvaṃ mahāmune /
rahasi tvāṃ pravakṣyāmi namaste bhuvaneśvara // LiP_2,5.66 //
tataḥ prahasya govindaḥ sarvānutsārya taṃ munim /
brūhītyāha ca viśvātmā munirāha ca keśavam // LiP_2,5.67 // / tvadīyo nṛpatiḥ śrīmānaṃbarīṣo mahīpatiḥ /
tasya kanyā viśālākṣī śrīmatī nāma nāmataḥ // LiP_2,5.68 //
pariṇetumanāstatra gato 'smi vacanaṃ śṛṇu /
parvato 'yaṃ muniḥ śrīmāṃstava bhṛtyastaponidhiḥ // LiP_2,5.69 //
tāmaicchatsopi bhagavannāvāmāha janādhipaḥ / / aṃbarīṣo mahātejāḥ kanyeyaṃ yuvayorvaram // LiP_2,5.70 //
lāvaṇyayuktaṃ vṛṇuyādyadi tasmai dadāmyaham / / ityāhāvāṃ nṛpastatra tathetyuktvāhamāgataḥ // LiP_2,5.71 //
āgamiṣyāmi te rājan śvaḥ prabhāte gṛhaṃ tviti /
āgatohaṃ jagannātha kartumarhasi me priyam // LiP_2,5.72 //
vānarānanavadbhāti parvatasya mukhaṃ yathā / / tathā kuru jagannātha mama cedicchasi priyam // LiP_2,5.73 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19868034 (0.014):
03,158.012e punar evaṃ na kartavyaṃ mama ced icchasi priyam / 03,158.013a evam uktvā sa dharmātmā bhrātā bhrātaram acyutam
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14353961 (0.049):
tanme kathaya deveśa mama cedicchasi priyam // GarP_2,27.2 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20161718 (0.056):
06,117.019c saṃgaccha tair mahābāho mama ced icchasi priyam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20164130 (0.056):
07,004.007d@002_0006 gacchaikatvaṃ mahābāho mama ced icchasi priyam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20635691 (0.063):
13,001.007d*0008_10 tathā praśādhi māṃ rājan mama ced icchasi priyam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20220437 (0.063):
07,087.068c tasmād bhīma nivartasva mama ced icchasi priyam / 07,087.069a tathoktaḥ sātyakiṃ prāha vraja tvaṃ kāryasiddhaye
tathetyuktvā sa govindaḥ prahasta madhusūdanaḥ / / tvayoktaṃ ca kariṣyāmi gaccha saumya yathāgatam // LiP_2,5.74 //
evamuktvā munirhṛṣṭaḥ praṇipatya janārdanam / / manyamānaḥ kṛtātmānaṃ tathāyodhyāṃ jagāma saḥ // LiP_2,5.75 //
gate munivare tasminparvato 'pi mahāmuniḥ /
praṇamya mādhavaṃ hṛṣṭo rahasyenamuvāca ha // LiP_2,5.76 //
vṛttaṃ tasya nivedyāgre nāradasya jagatpateḥ / / golāṅgūlamukhaṃ yadvanmukhaṃ bhāti tathā kuru // LiP_2,5.77 //
tacchrutvā bhagavānviṣṇustvayoktaṃ ca karomi vai /
gaccha śīghramayodhyāṃ vai māvedīrnāradasya vai // LiP_2,5.78 //
tvayā me saṃvidaṃ tatra tathetyuktvā jagāma saḥ / / tato rājā samājñāya prāptau munivarau tadā // LiP_2,5.79 //
māṅgalyairvividhaiḥ sarvāmayodhyāṃ dhvajamālinīm /
maḍaṃyāmāsa puṣpaiśca lājairścaiva samantataḥ // LiP_2,5.80 //
aṃbusiktagṛhadvārāṃ siktāpaṇamahāpathām /
divyagandharasopetāṃ dhūpitāṃ divyadhūpakaiḥ // LiP_2,5.81 //
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22281971 (0.051):
āsvādād divyarasasaṃvit vārtāto divyagandhavijñānam ity etāni nityaṃ
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11763209 (0.060):
5.013.002a santāna kalatābhiś ca pādapair upaśobhitām / 5.013.002c divyagandharasopetāṃ sarvataḥ samalaṃkṛtām
kṛtvā ca nagarīṃ rājā maṇḍayāmāsa tāṃ sabhām / / divyairgandhaistathā dhūpai ratnaiśca vividhaistathā // LiP_2,5.82 //
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1493009 (0.020):
08,040.130d@014_0030 didṛkṣamāṇāni narapravīrān / 08,040.130d@014_0031 divyaiś ca mālyair vividhaiś ca gandhair / 08,040.130d@014_0032 divyaiś ca ratnair vividhair narāgryān
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13766000 (0.035):
gandhena kamalasya ca HV_55.6b / gandhaiś ca vividhair divyair HV_94.25c*1080:2 / gandhaiḥ kolāhalā vānti HV_54.33c
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16213700 (0.036):
gandhaiś ca dhūpamālyaiś ca HV_App.I,7.98a / gandhaiś ca vividhair divyair *HV_94.25c*1080:2
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22837859 (0.045):
gandhair dhūpair manoramaiḥ KubjT_22.58b / gandhaiś ca vividhaiḥ puṣpair KubjT_24.106a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4422849 (0.049):
bhūṣaṇair vividhair api | *HV_94.25c*1080:1 |* / gandhaiś ca vividhair divyair | *HV_94.25c*1080:2 |*
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1198562 (0.049):
gandhairdhūpaistathā puṣpair SvaT_2.54a / gandhaiś ca vividhaiḥ puṣpair KubjT_24.106a
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15998631 (0.052):
tatrāstīrya kuśānvipraṛṣīnsapta samarcayet // NarP_1,114.36 // / gandhaiśca vividhaiḥ puṣpairdhūpairdīpaiḥ suśobhaneḥ /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4003482 (0.053):
yāvajjīvaṃ divyaiḥ puṣpair divyair dhūpair divyair gandhair divyair / mālyair divyair vilepanair divyaiś cūrṇair divyair vastrair divyaiś
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4003669 (0.053):
puṣpairdivyairdhūpairdivyairgandhairdivyairmālyairdivyaiścūrṇairdivyairvastrairdivyaiścha
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4003849 (0.053):
puṣpairdivyairdhūpairdivyairgandhairdivyairmālyairdivyairvilepanairdivyaiścūrṇairdivyairvastrairdivyaiśchatrairdivyairdhvajairdivyābhirghaṇṭābhirdivyābhiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4004034 (0.053):
puṣpairdivyairdhūpairdivyairgandhairdivyairmālyairdivyairvilepanairdirvyaiścūrṇairdivyaiśchatrairdivyair
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4004218 (0.053):
divyaiḥ / pūṣpairdivyairdhūpairdivyairgandhairdivyairmālyairdivyaiścūrṇairdivyairvastrairdivyaiśchatrairdivyairdhvajairdivyābhirghaṇṭābhirdivyābhiḥ
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16840039 (0.054):
divyair gandhaiś ca mālyaiś ca BrP_7.77a / divyair vastrair alaṃkṛtāḥ BrP_46.15b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 595156 (0.064):
cakruś cābhinayaṃ samyak $ svargāvāsa ivāṅganāḥ // HV_App.I,29D.93 // / gandhair mālyaiś ca tā divyair $ vastraiś cāyatalocanāḥ / HV_App.I,29D.94
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22080707 (0.064):
cakruś cābhinayaṃ samyak svargāvāsa ivāṅganāḥ // HV_App.I,29D.93 // / gandhair mālyaiś ca tā divyair vastraiś cāyatalocanāḥ / HV_App.I,29D.94 /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16002446 (0.064):
evaṃ pāpaharāṃ gandhaiḥ puṣpairdhūpaiśca dīpakaiḥ / / naivedyairvividhaiścaiva kumārībhojanaistathā // NarP_1,118.14 //
alaṅkṛtāṃ maṇistaṃbhairnānāmālyopaśobhitām /
parārdhyāstaraṇopetairdivyairbhadrāsanairvṛtām // LiP_2,5.83 //
kṛtvā nṛpendrastāṃ kanyāṃ hyādāya praviveśa ha /
sarvābharaṇasaṃpannāṃ śrīrivāyatalojanām // LiP_2,5.84 //
karasaṃmitamadhyāṅgīṃ pañcasnigdhāṃ śubhānanām /
strībhiḥ parivṛtāṃ divyāṃ śrīmatīṃ saṃśritāṃ tadā // LiP_2,5.85 //
sabhā ca sā bhūpapeḥ samṛddhā maṇipravekottamaratnacitrā /
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15419289 (0.026):
05,001.002a sabhā tu sā matsyapateḥ samṛddhā; maṇipravekottamaratnacitrā
nyastā sanā mālyavatī subaddhā tāmāyayuste nararājavargāḥ // LiP_2,5.86 //
athāparo brahmavarātmajo hi traividyavidyo bhagavānmahātmā /
saparvato brahmavidāṃva riṣṭho mahāmunirnārada ājagāma // LiP_2,5.87 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23459726 (0.024):
viśvāmitras tathā kaṇvo $ nāradaś ca mahāmuniḥ // ViP_5,37.6ab // / T1,G2.3 ins.:
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5166387 (0.024):
viśvāmitras tathā kaṇvo nāradaś ca mahāmuniḥ // ViP_5,37.6ab // / T1,G2.3 ins.:
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6450382 (0.041):
bhagavatpādamūlamaśaraṇam, śaraṇamastu mamama kṛpaṇāyā hiraṇyaretā deva / eva ityudamanāyata / / sa tu muniranuvimṛśya gaṇikāmātaramavadat saṃprati gaccha gṛhān /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 911078 (0.048):
ciraṃ jīvatu te sūturmākaṇḍeyamuniryathā" / / atra mārkaṇḍeyamunirjāvatyeva
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16150288 (0.049):
anāyuḥ siṃhikā muniḥ HV_App.I,41.497b / anāropyam asaṃbhedyaṃ HV_71.40c
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23754203 (0.051):
pratyuvāca mahābhāgo vimṛśya suciraṃ muniḥ // VamP_59.35 // / ṛṣiruvāca/ / / yanmamāhopadeśārthaṃ nirviṇṇāḥ svena karmaṇā /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1092591 (0.051):
gārdabheyo mahāmuniḥ__Vdha_037.016 / pipītaḥ prāha viprarṣiḥ__Vdha_037.016
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13170254 (0.051):
BhP_01.13.038/1 athājagāma bhagavān nāradaḥ sahatumburuḥ
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4342885 (0.053):
muṣṭiprahārair ahanann unmimeṣa tadā muniḥ | *HV_10.48*212:5 | / [k: D6 T1.2 G M ins.: :k]
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4614263 (0.054):
caturdaśa tathā pañcadaśecchantīha nāradaḥ / / sasauvīrāṃ susovīrā brahmaṇo hyapagīyate // BndP_2,61.43 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10159466 (0.056):
yānāha dharmadhvajine najakāyāsito muniḥ // ViP_4,24.127 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 650522 (0.056):
agādhe salile stabdhe $ mārkaṇḍeyaḥ plavan muniḥ / HV_App.I,41.228 / / [k: T1.2 G1.3.5 M2.4 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22136080 (0.056):
agādhe salile stabdhe mārkaṇḍeyaḥ plavan muniḥ / HV_App.I,41.228 / / [k: T1.2 G1.3.5 M2.4 ins. :k]
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15772210 (0.057):
<12326.98/2> etāvad uktvā vacanaṃ !tatrai7vā7ntaradhīyata !!12326.98! / <12326.99/1> nārado 'pi mahā-tejāḥ !prāpyā7nugraham īpsitam !
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10173129 (0.058):
ko 'yaṃ kathamayaṃ matsyajaṭhare praviveśitaḥ / / ityevaṃ kaunupāviṣṭāṃ nanvīṃ prāhātha nāradaḥ // ViP_5,27.9 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21482789 (0.058):
Manu1.59c/ etadd hi matto 'adhijage) sarvam eṣo 'akhilaṃ muniḥ || / Manu1.60a/ tatas tathā sa tena ukto) maharṣi.manunā bhṛguḥ |
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15824718 (0.058):
nārada uvāca / śatpaḥ kathaṃ vasiṣṭena saundāso nṛpasattamaḥ /
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1401304 (0.059):
9. rajastamasotūtkāṭe / 10. tatparyārthaḥ / 11. tvaṃ munistraiguṇyo bhava
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15312167 (0.059):
andhakārātparaścāpi % divāvṛnnāma parvataḥ // LiP_1,53.14 // / divāvṛtaḥ paraścāpi $ vivindo girirucyate &
tāvagatau samīkṣyātha rājā saṃbhrāntamānasaḥ /
divyamāsanāmādāya pūjayāmāsa tāvubhau // LiP_2,5.88 //
ubhau devarṣisiddhau tau ubhau jñānavidāṃ varau /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 652577 (0.050):
devarṣibhiḥ stutāv etau $ brahmabrahmavidāṃ varau / HV_App.I,41.447 / / ubhāv api mahātmānāv $ ūrjitau kṣetratatparau // HV_App.I,41.448 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22138135 (0.050):
devarṣibhiḥ stutāv etau brahmabrahmavidāṃ varau / HV_App.I,41.447 / / ubhāv api mahātmānāv ūrjitau kṣetratatparau // HV_App.I,41.448 //
samāsīnau mahātmānau kanyārthaṃ munisattamau // LiP_2,5.89 //
tāvubhau praṇipatyāgre kanyāṃ tāṃ śrīmatīṃ śubhām /
sutāṃ kamalapatrākṣīṃ prāha rājā yaśasvinīm // LiP_2,5.90 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4277582 (0.052):
2.050.005c sītāṃ kamalapatrākṣīm idaṃ vacanam abravīt
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10068274 (0.062):
3.048.025a na hi me jīvamānasya nayiṣyasi śubhām imām / 3.048.025c sītāṃ kamalapatrākṣīṃ rāmasya mahaṣīṃ priyām
anayoryaṃ varaṃ bhadre manasā tmavihecchasi /
tasmai mālāmimāndehi praṇipatya yathāvidhi // LiP_2,5.91 // / evamuktā tu sā kanyā strībhiḥ parivṛtā tadā /
mālāṃ hiraṇmayīṃ divyāmādāya subhalocanā // LiP_2,5.92 //
yatrāsīnau mahātmānau tatrāgamyasthitā tadā / / vīkṣamāṇā muniśreṣṭhau nāradaṃ parvataṃ tathā // LiP_2,5.93 //
muniśreṣṭhaṃ na paśyāmi nāradaṃ parvataṃ tathā /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13394346 (0.0):
sā prāha pitaraṃ trastā imau tau naravānarau // LiP_2,5.96 // / muniśreṣṭhaṃ na paśyāmi nāradaṃ parvataṃ tathā /
anayormadhyatastvekamūnaṣoḍaśavārṣikam // LiP_2,5.94 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13394352 (0.0):
muniśreṣṭhaṃ na paśyāmi nāradaṃ parvataṃ tathā / / anayormadhyatastvekamūnaṣoḍaśavārṣikam // LiP_2,5.97 //
saṃbhrāntamānasā tatra pravātakadalī yathā / / tasthau tāmahā rājāsau vatse kiṃ tvaṃ kariṣyasi // LiP_2,5.95 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13394442 (0.054):
sthitāṃ tāmāha rājāsau vatse kiṃ tvaṃ kariṣyasi // LiP_2,5.103 //
anayoreka muddiśya dehi mālāmimāṃ śubhe / / sā prāha pitaraṃ trastā imau tau naravānarau // LiP_2,5.96 //
muniśreṣṭhaṃ na paśyāmi nāradaṃ parvataṃ tathā /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13394311 (0.0):
vīkṣamāṇā muniśreṣṭhau nāradaṃ parvataṃ tathā // LiP_2,5.93 // / muniśreṣṭhaṃ na paśyāmi nāradaṃ parvataṃ tathā /
anayormadhyatastvekamūnaṣoḍaśavārṣikam // LiP_2,5.97 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13394316 (0.0):
muniśreṣṭhaṃ na paśyāmi nāradaṃ parvataṃ tathā / / anayormadhyatastvekamūnaṣoḍaśavārṣikam // LiP_2,5.94 //
sarvābharaṇasaṃpannamatasīpuṣpasaṃnibham /
dīrghabāhuṃ viśālākṣaṃ tuṅgīrasthalam uttamam // LiP_2,5.98 //
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27066820 (0.052):
6.087.010c padmapatraviśālākṣaṃ dīrghabāhum ariṃdamam
rekhāṅkitakaṭigrīvaṃ raktāntāyatalocanam /
namracāpānukaraṇapaṭubhrūyugaśobhitam // LiP_2,5.99 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10350864 (0.043):
12,199.032d@015_0114 mandasmitamukhāmbhojaṃ caladāyatalocanam / 12,199.032d@015_0115 namracāpānukaraṇanamrabhrūyugaśobhitam
vibhaktatrivalīvyaktaṃ nābhivyaktaśubhodaram /
hiraṇyāṃbarasaṃvītaṃ tuṅgaratnanakhaṃ śubham /
padmākārakaraṃ tvenaṃ padmāsyaṃ padmalocanam // LiP_2,5.100 //
sunāsaṃ padmahṛdayaṃ padmanābhaṃ śriyā vṛtam /
dantapaṅktibhiratyarthaṃ kundakuḍmalasannibhaiḥ // LiP_2,5.101 //
hasaṃtaṃ māṃ samālokya dakṣiṇaṃ ca prasārya vai /
pāṇiṃ sthitamamuṃ tatra paśyāmi śubhamūrdhajam // LiP_2,5.102 //
saṃbhrāntamānasāṃ tatra vepatīṃ kadalīmiva / / sthitāṃ tāmāha rājāsau vatse kiṃ tvaṃ kariṣyasi // LiP_2,5.103 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13394327 (0.054):
tasthau tāmahā rājāsau vatse kiṃ tvaṃ kariṣyasi // LiP_2,5.95 // / anayoreka muddiśya dehi mālāmimāṃ śubhe /
evamukte muniḥ prāha nāradaḥ saṃśayaṅgataḥ / / kiyanto bāhavastasya kanye brūhi yathātatham // LiP_2,5.104 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1092592 (0.056):
gārdabheyo mahāmuniḥ__Vdha_037.016 / pipītaḥ prāha viprarṣiḥ__Vdha_037.016
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19566874 (0.057):
rājarṣibhyo yathā prāha purā vyāso mahāmuniḥ // Valc_2,21.1 //
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23733940 (0.057):
sa cekṣvākusuto dhīmān śakunirbhrātṛjorcitaḥ // VamP_39.59 // / tato vākyaṃ muniḥ prāha indradyumnaṃ ṛtadhvajaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15912883 (0.060):
sūta uvāca / etacchrṛtvā tu vacanaṃ nārado bhagavānṛṣiḥ /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13392318 (0.061):
śvetadvīpe hṛṣīkeśaṃ gāpayāmāsa gītakān / / tatra śrutvā tu bhagavānnāradaṃ prāha mādhavaḥ // LiP_2,3.76 //
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10208793 (0.064):
11.05cd/ bahurūpam ekam eva prāha munir nāradaḥ ketum//
bāhudvayaṃ ca paśyāmītyāha kanyā śucismitā /
prāha tāṃ parvatastatra tasya vakṣaḥsthale śubhe // LiP_2,5.105 //
kiṃ paśyasi ca me brūhi kare kiṃ vāsya paśyasi / / kanyā tamāha mālāṃ vai pañcarūpāmanuttamām // LiP_2,5.106 //
vakṣaḥsthale 'sya paśyāmi kare kārmukasāyakān /
evamuktau muniśreṣṭhau parasparamanuttamau // LiP_2,5.107 //
manasā cintayantau tau māyeyaṃ kasyacid bhavet / / māyāvī taskaro nūnaṃ svayameva janārdanaḥ // LiP_2,5.108 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28962860 (0.045):
nīlo meruḥ suśobhanaḥ LiP_1,97.26b / nūnam atrāgataḥ svayam LiP_1,107.38b
āgato na yatā kuryātkathamasmanmukhaṃ tvidam /
golāṅgūlatvamityevaṃ cintayā māsa nāradaḥ // LiP_2,5.109 //
parvatopi yathānyāyaṃ vānaratvaṃ kathaṃ mama /
prāptamityeva manasā cintāmāpedivāṃstathā // LiP_2,5.110 // / tato rājā praṇamyāsau nāradaṃ parvataṃ tathā /
bhavadbhyāṃ kimidaṃ tatra kṛtaṃ buddhivimohajam // LiP_2,5.111 //
svasthau bhavantau tiṣṭhetāṃ yathā kanyārtha mudyatau /
evamuktau muniśreṣṭhau nṛpamūcaturulbaṇau // LiP_2,5.112 //
tvameva mohaṃ kuruṣe nāvāmiha kathañcana /
āvayorekameṣā te varayatveva māciram // LiP_2,5.113 // / tataḥ sā kanyakā bhūyaḥ praṇiptayeṣṭadevatām /
māyāmādāya tiṣṭhantaṃ tayormadhye samāhitam // LiP_2,5.114 //
sarvābharaṇasaṃyukta matasīpuṣpasannibham /
dīrghabāhuṃ supuṣṭāṅgaṃ karṇāntāyatalocanam // LiP_2,5.115 //
pūrvavatpuruṣaṃ dṛṣṭvā mālāṃ tasmai dadau hi sā / / anantaraṃ hi sā kanyā na dṛṣṭā manujaiḥ punaḥ // LiP_2,5.116 //
tato nādaḥ samabhavat kimetaditi vismitau / / tāmādāya gato viṣṇuḥ svasthānaṃ puruṣottamaḥ // LiP_2,5.117 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15289142 (0.060):
praṇipatya mayā sārdhaṃ % sasmāra kimidaṃ tviti // LiP_1,17.48 // / tadā samabhavattatra $ nādo vai śabdalakṣaṇaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7183172 (0.060):
praṇipatya mayā sārdhaṃ sasmāra kimidaṃ tviti // LiP_1,17.48 // / tadā samabhavattatra nādo vai śabdalakṣaṇaḥ /
purā tadarthamaniśaṃ tapastaptvā varāṅganā /
śrīmatī sā samutpannā sā gatā ca tathā harim // LiP_2,5.118 // / tāvubhau muniśārdūlau dhikkṛtāvati duḥkhitau /
vāsudevaṃ prati tadā jagmaturbhavanaṃ hareḥ // LiP_2,5.119 //
tāvāgatau samīkṣyāha śrīmatiṃ bhagavānhariḥ / / muniśreṣṭhau samāyātau gūhasvātmānamatra vai // LiP_2,5.120 //
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__4u.htm.txt) 23816236 (0.053):
'haṃ paramapriyāyai te mohaṃ na vadāmīti pratijñāmuktvā / kathamityāśaṅkāyāmavināśī vā are 'yamātmetyātmasvarūpasyānāśamūcivān /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2796247 (0.063):
etāvad uktvā bhagavān ātmānaṃ vallabhām iva / / manyamānām aviśleṣāt tad darpa ghna upāramat // BhP_10.60.021 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19353270 (0.063):
etāvad uktvā bhagavān ātmānaṃ vallabhām iva / manyamānāṃ aviśleṣāt tad darpo ghna upāramat || [BhP 10.60.21] iti |
tathetyuktvā ca sā devī prahasaṃtī cakāra ha / / nāradaḥ praṇipatyāgre prāha dāmodaraṃ harim // LiP_2,5.121 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28921832 (0.053):
ityuktaḥ sa vicakrāma LiP_1,66.6a / ityuktā sā tadā devī LiP_1,94.24a
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24970239 (0.059):
itaḥ parantu gantavyaṃ darśanārthaṃ ramāpate // GarP_3,24.123 // / evamuktvā tu sā devī taiḥ sārdhaṃ tu yayau mudā /
priyaṃ hi kṛtavānadya mama tvaṃ parvatasya hi /
tvameva nūnaṃ govinda kanyāṃ tāṃ hṛtavānāsi // LiP_2,5.122 //
vimohyāvāṃ svayaṃ buddhyā pratārya surasattama /
ityuktaḥ puraṣo viṣṇuḥ pidhāya śrotramacyutaḥ /
pāṇibhyāṃ prāha bhagavān bhavadbhyāṃ kimudīritam // LiP_2,5.123 //
kāmavānapi bhāvoyaṃ munivṛttiraho kila /
evamukto muniḥ prāha vāsudevaṃ sa nāradaḥ // LiP_2,5.124 //
karṇamūle mama kathaṃ golāṅgūlamukhaṃ tviti /
karṇamūle tamāhedaṃ vānaratvaṃ kṛtaṃ mayā // LiP_2,5.125 //
parvatasya mayā vidvan golāṅgūlamukhaṃ tava /
mayā tava kṛtaṃ tatra priyārthaṃ nānyathā tviti // LiP_2,5.126 //
parvato 'pi tathā prāha tasyāpyevaṃ jagādasaḥ / / śṛṇvatorubhayostatra prāha dāmodaro vacaḥ // LiP_2,5.127 //
priyaṃ bhavadbhyāṃ kṛtavān satyenātmānamālabhe /
nāradaḥ prāha dharmātmā āvayormadhyataḥ sthitaḥ // LiP_2,5.128 //
dhanuṣmān puruṣaḥ ko ḥtra tāṃ hṛtvā gatavānkila /
tac chrutvā vāsudevo 'sau prāha tau munisattamau // LiP_2,5.129 //
māyāvino mahātmano bahavaḥ saṃti sattamāḥ / / tatra sā śrīmatī nūnamadṛṣṭvā munisattamau // LiP_2,5.130 //
cakrapāṇirahaṃ nityaṃ caturbāhuriti sthitaḥ /
tāṃ tathā nāhamaicchaṃ vai bhavadbhyāṃ viditaṃ hi tat // LiP_2,5.131 //
ityuktau praṇipatyainamūcatuḥ prītimānasau / / ko 'tra doṣastava vibho nārāyaṇa jagatpate // LiP_2,5.132 //
daurātmyaṃ tannṛpasyaiva māyāṃ hi kṛtavānasau / / ityuktvā jagmatustasmānmunīnāradaparvatau // LiP_2,5.133 //
aṃbarīṣaṃ samāsādya śāpenainamayojayat / / nāradaḥ parvataścaiva yasmādāvāmihāgatau // LiP_2,5.134 //
āhūya paścādanyasmai kanyāṃ tvaṃ dattavānasi /
māyāyogena tasmāttvaṃ tamo hyabhibhaviṣyati // LiP_2,5.135 //
tena cātmānamatyarthaṃ yathāvattvaṃ ca vetsyasi / / evaṃ śāpepradatte tu tamorāśirathotthitaḥ // LiP_2,5.136 //
nṛpaṃ prati tataścakraṃ viṣṇoḥ prādurabhūt kṣaṇāt /
cakravitrāsitaṃ ghoraṃ tāvubhau tama abhyagāt // LiP_2,5.137 //
tataḥ saṃtrastasarvāṅgau dhāvamānau mahāmunī /
pṛṣṭhataścakramālokya tamorāśiṃ durāsadam // LiP_2,5.138 //
kanyāsiddhiraho prāptā hyāvayoriti vegitau /
lokālokāntamaniśaṃ dhāvamānau bhayārditau // LiP_2,5.139 //
trāhitrāhīti govindaṃ bhāṣamāṇau bhayārditau / / viṣṇulokaṃ tato gatvā nārāyaṇa jagatpate // LiP_2,5.140 //
vāsudeva hṛṣīkeśa padmanābha janārdana / / trāhyāvāṃ puṇḍarīkākṣa nātho 'si puruṣottama // LiP_2,5.141 //
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15459264 (0.053):
05,080.029a evaṃvidhānāṃ duḥkhānām abhijño 'si janārdana / 05,080.029c trāhi māṃ puṇḍarīkākṣa sabhartṛjñātibāndhavām
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13395384 (0.059):
sthitā yatra janā nityaṃ mā viśethāḥ kathañcana // LiP_2,6.18 // / nārāyaṇa hṛṣīkeśa puṇḍarīkākṣa mādhava / / acyutānanta govinda vāsudeva janārdana // LiP_2,6.19 //
tato nārāyaṇaścintya śrīmāñchrīvatsalāñchanaḥ /
nivārya cakraṃ dhvāntaṃ ca bhaktānugrahakāmyayā // LiP_2,5.142 //
aṃbarīṣaśca madbhaktastathaitau munisattamau / / anayorasya ca tathā hitaṃ kāryaṃ mayādhunā // LiP_2,5.143 //
āhūya tattamaḥ śrīmān girā prahlādayan hariḥ /
provāca bhagavān viṣṇuḥ śṛṇutāṃ ma idaṃvacaḥ // LiP_2,5.144 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15842360 (0.024):
hūyate ca punardvātārthaṃbhyāṃ sa me viṣṇuḥ pratīdatu // NarP_1,19.35 //
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip12u.htm.txt) 10744140 (0.031):
bhakṣayituṃ 'vyādadāt'; vyāvṛtat viṣṇuḥ / tadā brahmā 'virurāva';
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15842373 (0.032):
gatidātā viśvamṛgyaḥ sa me viṣṇuḥ prasūdatu // NarP_1,19.36 //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10003988 (0.033):
tad yajñasyaivaiṣa ārambhas, atha yad vaiṣṇavas, viṣṇur vai yajñas, yajña
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29005503 (0.037):
śrutvā harirabhāṣata LiP_1,20.68d / śrutvaitadbhagavān viṣṇur LiP_1,94.7c
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22739604 (0.037):
sahasra-mūrdhā viśvātmā mahā-viṣṇuḥ sanātanaḥ ||14|| // BrS_5.18add // / tataś ca teṣu brahmāṇḍeṣu pṛthak pṛthak svarūpaiḥ svarūpāntaraiḥ sa eva
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16347609 (0.038):
prītimān abhavad rājā HV_22.20c / prītimānas tu me viṣṇur HV_App.I,31.2725a
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1080599 (0.040):
bhagavān ujjagau viṣṇuḥ__Vdha_018.022 / purā gārgyāya pṛcchate__Vdha_018.022
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10663165 (0.040):
aindrābārhaspatyam anuśasyate sa evābravīt kaś cāhaṃ cedam anvavaiṣyāva / ity ahaṃ ceti viṣṇus taṃ viṣṇur anvatiṣṭad indra āharat tasmād
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 631456 (0.043):
netre me saphale viṣṇuṃ $ paśyataś ca jaganmayam // HV_App.I,31.2724 // / prītimānas tu me viṣṇur $ vaktur ghorasya karmaṇaḥ / HV_App.I,31.2725 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25104844 (0.043):
prītimantau tapasvinau HV_App.I,31.2077b / prītimānas tu me viṣṇur HV_App.I,31.2725a
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22117013 (0.043):
netre me saphale viṣṇuṃ paśyataś ca jaganmayam // HV_App.I,31.2724 // / prītimānas tu me viṣṇur vaktur ghorasya karmaṇaḥ / HV_App.I,31.2725 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 672364 (0.045):
tat prasīdasva bhagavan $ vadho 'py asya vicityatām // HV_App.I,42A.44 // / {vaiśaṃpayana uvāca} / bhagavān sarvabhūtānām $ ādikartā svayaṃ prabhuḥ / HV_App.I,42A.45 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22157916 (0.045):
tat prasīdasva bhagavan vadho 'py asya vicityatām // HV_App.I,42A.44 // / {vaiśaṃpayana uvāca} / bhagavān sarvabhūtānām ādikartā svayaṃ prabhuḥ / HV_App.I,42A.45 /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13399907 (0.046):
pārthivaṃ tadvapurjñeyaṃ śarvatattvaṃ bubhutsubhiḥ // LiP_2,13.19 // / dehedehe tu deveśo dehabhājāṃ yadavyayam /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16935723 (0.047):
viṣṇuḥ prāha mahākratuḥ BrP_73.45b / viṣṇuḥ prāha sa maudgalim BrP_136.8b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4429545 (0.048):
[k: T1.2 G1.3 5 M4 ins.: :k] / brahmā rudras tathendraś ca varuṇaś ca tathā yamaḥ |
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10126011 (0.048):
kṣāntiś ca puṇḍarīkā ca saptaitā varṣanimnagāḥ // ViP_2,4.55 // / tatrāpi viṣṇurbhagavānpuṣkārādyair jānārdanaḥ /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10182890 (0.048):
yacca vācāmaviṣayaṃ tatsarvaṃ viṣṇuravyayaḥ // ViP_6,4.44 // / vyaktaḥsa eva cāvyaktaḥsa eva puruṣottamaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7259977 (0.049):
saṃstambhitāṃstadā tena bhagavān āha padmajaḥ // LiP_1,102.47 // / mūḍhāstha devatāḥ sarvā naiva budhyata śaṅkaram /
ṛṣiśāpo na caivāsīdanyathā ca varo mama /
datto nṛpāya rakṣārthaṃ nāsti tasyānyathā punaḥ // LiP_2,5.145 //
aṃbarīṣasya putrasyanaptuḥ putro mahāyaśāḥ / / śrīmāndasaratho nāma rājā bhavati dhārmikaḥ // LiP_2,5.146 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4617215 (0.021):
āsīttvaiḍaviḍaḥ śrīmānkṛśaśarmā pratāpavān / / putro viśvasahasrasya putrīkasyāṃ vyajāyata // BndP_2,63.181 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19562529 (0.023):
dhṛtavratasya putrastu satyakarmmā mahāyaśāḥ / / tasya putrastvadhirathaḥ suta ityaparābhidhaḥ // Valc_2,12.46 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26747204 (0.028):
syamantakakṛte prājño % gāndīputro mahāyaśāḥ // BrP_17.25 // / atha ratnāni cānyāni $ dhanāni vividhāni ca &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11018531 (0.028):
syamantakakṛte prājño gāndīputro mahāyaśāḥ // BrP_17.25 // / atha ratnāni cānyāni dhanāni vividhāni ca /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16796593 (0.030):
gāndinīṃ nāma tasyāś ca BrP_16.51a / gāndīputro mahāyaśāḥ BrP_17.25d
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4347413 (0.039):
rucirasya tu dāyādaḥ pṛthuṣeṇo mahāyaśāḥ / / pṛthuṣeṇasya pāras tu pārān nīpo 'tha jajñivān // HV_15.18 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20832503 (0.044):
14,096.015d@004_1149 sarvalokārcitaḥ śrīmān rājā bhavati vīryavān / 14,096.015d@004_1150 tilaparvatakaṃ yas tu śrotriyāya prayacchati
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20737968 (0.045):
13,125.038d@014B_0031 nyāsaṃ yathāvat saṃnyasya jagāma sumahāyaśāḥ / 13,125.038d@014B_0032 karaṃdhamasya pautras tu marutto ''vikṣitaḥ sutaḥ
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22266011 (0.048):
7.078.003c putro bāhlīśvaraḥ śrīmān ilo nāma sudhārmikaḥ
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13766882 (0.051):
gāṃ gatāyās tavājñayā HV_43.35b / gāṃdīputro mahāyaśāḥ HV_29.25d / gāṃdīṃ tasyās tu gāṃdītvaṃ HV_28.37c
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4354934 (0.051):
mudgalasya tu dāyādo maudgalyaḥ sumahāyaśāḥ / / [k: K Ñ2.3 V B D T4 G4 ins.: :k]
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15325306 (0.052):
devarātādabhūdrājā $ devarātir mahāyaśāḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7219073 (0.052):
devarātādabhūdrājā devarātir mahāyaśāḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13811574 (0.053):
pṛthuṣeṇasya pāras tu HV_15.18c / pṛthuṣeṇo mahāyaśāḥ HV_15.18b
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28335310 (0.053):
1.070.011a mahīdhrakasuto rājā kīrtirāto mahābalaḥ
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15505785 (0.055):
05,195.019b*0593_01 śaṅkhaś caiva mahābāhur haiḍimbaś ca mahābalaḥ / 05,195.019b*0593_02 putro 'syāñjanaparvā tu mahābalaparākramaḥ
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4355954 (0.056):
āsīn mahiṣmataḥ putro bhadraśreṇyaḥ pratāpavān | *HV_23.136*392:4 | / [k: K1.3.4 B2 Dn G3 after *392 (Ś1 after *391) cont.: :k]
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3828929 (0.056):
vatsaścāvartako rājā $ yasyaite parivatsakāḥ & / rucirāśvasya dāyādaḥ % pṛthuseno mahāyaśāḥ // MatsP_49.51 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15323648 (0.056):
āsīt tvailaviliḥ śrīmān $ vṛddhaśarmā pratāpavān & / putro viśvasahastasya % pitṛkanyā vyajījanat // LiP_1,66.31 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7217414 (0.056):
āsīt tvailaviliḥ śrīmān vṛddhaśarmā pratāpavān / / putro viśvasahastasya pitṛkanyā vyajījanat // LiP_1,66.31 //
tasyāhamagrajaḥ putro rāmanāmā bhavāmyaham /
tatra me dakṣiṇobāhurbharato nāma vai bhavet // LiP_2,5.147 //
śatrughno nāma savyaśca śeṣo 'sau lakṣmaṇaḥ smṛtaḥ /
tatra māṃ samupāgaccha gacchedānīṃ nṛpaṃ vinā // LiP_2,5.148 //
muniśreṣṭhau ca hitvā tvamiti smāha ca mādhavaḥ /
evam uktaṃ tamo nāśaṃ tatkṣaṇāc ca jagāma vai // LiP_2,5.149 //
nivāritaṃ hareścakraṃ yathāpūrvamatiṣṭhata / / muniśreṣṭhau bhayānmuktau praṇipatya janārdanam // LiP_2,5.150 //
nirgatau śokasaṃtaptau ūcatustau parasparam / / adyaprabhṛti dehāntamāvāṃ kanyāparigraham // LiP_2,5.151 //
na kariṣyāva ityuktvā pratijñāya ca tāvṛṣī / / yogadhyānaparau śuddhau yathāpūrvaṃ vyavasthitau // LiP_2,5.152 //
aṃbarīṣaśca rājāsau paripālya ca medinīm / / sabhṛtyajñātisaṃpanno viṣṇulokaṃ jagāma vai // LiP_2,5.153 //
mānārthamaṃbarīṣasya tathaiva munisiṃhayoḥ / / rāmo dāśarathir bhūtvā nātmavedīśvaro 'bhavat // LiP_2,5.154 //
munayaśca tathā sarve bhṛgvādyā munisattamāḥ /
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9591884 (0.028):
[12.13] dharmasaṅkalpasahitās sanakādyā munīśvarāḥ / / [12.14] bhṛgvādimunayaś caiva śrutismṛtyādivedanāt // [ĀS 4.26]
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11555905 (0.028):
[12.13] dharmasaṅkalpasahitās sanakādyā munīśvarāḥ / / [12.14] bhṛgvādimunayaś caiva śrutismṛtyādivedanāt //*{146}* [ĀS 4.26]
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25384467 (0.059):
khyātyādyā jagṛhuḥ kanyāmunayo munisattamāḥ // ŚivP_7.1,17.14ab/ / kāmādyāstu yaśoṃtā ye te trayodaśa sūnavaḥ // ŚivP_7.1,17.14cd/
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15314249 (0.063):
pulastyādyāḥ kauśikāntā % munayo munisattamāḥ // LiP_1,55.39 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7208023 (0.063):
pulastyādyāḥ kauśikāntā munayo munisattamāḥ // LiP_1,55.39 //
māyā na kāryā vidvadbhirityāhuḥ prekṣyataṃ harim // LiP_2,5.155 //
nāradaḥ parvataścaiva ciraṃ jñātvā viceṣṭitam / / māyāṃ viṣṇorvinindyaiva rudrabhaktau babhūvatuḥ // LiP_2,5.156 //
etaddhi kathitaṃsarva mayā yuṣmākamadya vai / / aṃbarīṣasya māhātmyaṃ māyāvitvaṃ ca vai hareḥ // LiP_2,5.157 //
yaḥ paṭhecchṛṇuyādvāpi śrāvayedvāpi mānavaḥ / / māyāṃ visṛjya puṇyātmā rudralokaṃ sa gacchati // LiP_2,5.158 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13452421 (0.016):
sarvapāpaviśuddhātmā rudralokaṃ sa gacchati // KūrmP_2,38.29 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13454337 (0.016):
sarvapāpaviśuddhātmā rudralokaṃ sa gacchati // KūrmP_2,40.27 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26776045 (0.022):
dharmaṃ cārthaṃ ca kāmaṃ ca % mokṣaṃ ca labhate naraḥ // BrP_49.62 // / yaḥ paṭhec chṛṇuyād vāpi $ śrāvayed vā samāhitaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11047363 (0.022):
dharmaṃ cārthaṃ ca kāmaṃ ca mokṣaṃ ca labhate naraḥ // BrP_49.62 // / yaḥ paṭhec chṛṇuyād vāpi śrāvayed vā samāhitaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28991279 (0.024):
rudralokaṃ vrajanti te LiP_1,78.12b / rudralokaṃ sa gacchati LiP_1,34.25b
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3858729 (0.025):
sarvapāpaviśuddhātmā % rudralokaṃ sa gacchati // MatsP_112.9 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8898235 (0.025):
sarvapāpaviśuddhātmā rudralokaṃ sa gacchati // MatsP_112.9 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15368206 (0.029):
yaḥ paṭhecchṛṇuyādvāpi % śrāvayedvā sukhībhavet // LiP_1,105.30 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7261967 (0.029):
yaḥ paṭhecchṛṇuyādvāpi śrāvayedvā sukhībhavet // LiP_1,105.30 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13396342 (0.031):
aṅganābhiḥ sadā pūjyā balibhirvividhairdvijāḥ // LiP_2,6.91 // / yaḥ paṭhecchṛṇuyādvāpi śrāvayedvā dvijottamān /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13397196 (0.031):
yaḥ paṭhecchṛṇuyādvāpi śrāvayedvā dvijottamān // LiP_2,8.35 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15288506 (0.031):
yaḥ paṭhecchṛṇuyādvāpi % śrāvayedvā dvijottamān // LiP_1,17.1 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15351806 (0.031):
bhasmasnāyī bhaven nityaṃ $ bhasmaliptaḥ sadā bhavet & / yaḥ paṭhecchṛṇuyādvāpi % śrāvayedvā dvijottamān // LiP_1,88.92 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15364066 (0.031):
mayā proktaṃ stavaṃ divyaṃ % padmayone suśobhanam // LiP_1,98.189 // / yaḥ paṭhecchṛṇuyādvāpi $ śrāvayedvā dvijottamān &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7182535 (0.031):
yaḥ paṭhecchṛṇuyādvāpi śrāvayedvā dvijottamān // LiP_1,17.1 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7245571 (0.031):
bhasmasnāyī bhaven nityaṃ bhasmaliptaḥ sadā bhavet / / yaḥ paṭhecchṛṇuyādvāpi śrāvayedvā dvijottamān // LiP_1,88.92 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7257826 (0.031):
mayā proktaṃ stavaṃ divyaṃ padmayone suśobhanam // LiP_1,98.189 // / yaḥ paṭhecchṛṇuyādvāpi śrāvayedvā dvijottamān /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15300846 (0.031):
sarvapāpaviśuddhātmā $ rudralokaṃ sa gacchati &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7194618 (0.031):
sarvapāpaviśuddhātmā rudralokaṃ sa gacchati /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8498534 (0.032):
sarvapāpaviśuddhātmā rudralokaṃ sa gacchati // BndP_1,27.129 //
idaṃ pavitraṃ paramaṃ puṇyaṃ vedairudīritam / / sāyaṃ prātaḥ paṭhennityaṃ viṣṇoḥ sāyujyamāpnuyāt // LiP_2,5.159 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16432733 (0.052):
viṣṇoḥ saṃprītaye sadā **HV_App.I,44.59**15:5b / viṣṇoḥ sāyujyam āpnuyāt HV_App.I,31.677b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25158278 (0.052):
viṣṇoḥ saṃprītaye sadā HV_App.I,44.59**15:5b / viṣṇoḥ sāyujyam āpnuyāt HV_App.I,31.677b
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13406068 (0.056):
sūryameva samabhyarcya sūryasāyujyamāpnuyāt // LiP_2,22.85 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge dvāviṃśatitamo 'dhyāyaḥ
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge śrīmatyākhyānaṃ nāma pañcamo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13391179 (0.0):
tatra yatkṛtavānviṣṇustacchṛṇuṣva narādhipa // LiP_2,1.82 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge kauśikavṛttakathanaṃ nāma
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13391301 (0.0):
kiṃ vadāmi ca te bhūto vada dharmabhṛtāṃ vara // LiP_2,2.9 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge viṣṇumāhātmyaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13392771 (0.0):
gāyan śṛṇvaṃstamāpnoti tasmādgeyaṃ paraṃ viduḥ // LiP_2,3.112 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge vaiṣṇavagītakathanaṃ nāma tṛtīyo
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13393071 (0.0):
pūjayetsarvayatnena dharmakāmārthamuktaye // LiP_2,4.21 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge viṣṇubhaktakathanaṃ nāma caturtho
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13396353 (0.0):
alakṣmīvṛttamanagho lakṣmīvāllaṃbhate gatim // LiP_2,6.92 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge alakṣmīvṛttaṃ nāma ṣaṣṭhe 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13397210 (0.0):
sa yāti brahmalokaṃ tu rudrajāpyamanuttamam // LiP_2,8.36 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge aṣṭamo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13398516 (0.0):
kariṣyanti śivasyājñāṃ sarvairāvaraṇaiḥ saha // LiP_2,10.47 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge daśamo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13399075 (0.0):
pūjanīyau namaskāryau cintanīyau ca sarvadā // LiP_2,11.41 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge ekādaśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13399652 (0.0):
śreyo ḥrthibhir narair nityaṃ śreyasāmekahetavaḥ // LiP_2,12.46 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge dvādaśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13400133 (0.0):
sarvābhayapradānaṃ ca śivārādhanamicchatā // LiP_2,13.37 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge trayodaśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13400577 (0.0):
śreyorthibhirato nityaṃ cintanīyaḥ prayatnataḥ // LiP_2,14.33 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge pañcabrahmakathanaṃ nāma caturdaśo
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13400920 (0.0):
tattrayaṃ śāṅkaraṃ rūpaṃ nānyatkiñcidaśāṅkaram // LiP_2,15.26 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge pañcadaśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13401636 (0.0):
tathordhvabāhavo devā rudraṃ stunvanti saṃkaram // LiP_2,17.24 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge saptadaśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13403099 (0.0):
itthaṃ śivena sāyujyaṃ labhate nātra saṃśayaḥ // LiP_2,19.43 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge ekonaviṃśodhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13403809 (0.0):
ayogī naiva jānāti tattvaśuddhiṃ śivātmikām // LiP_2,20.52 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge viṃśodhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13406070 (0.0):
sūryameva samabhyarcya sūryasāyujyamāpnuyāt // LiP_2,22.85 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge dvāviṃśatitamo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13406568 (0.0):
liṅge ca pūjayeddevaṃ sthaṇḍile vā sadāśivam // LiP_2,23.31 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge trayoviṃśatitamodhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13407522 (0.0):
yānyāṃścintayate kāmāṃstāṃnprāpnoti mānavaḥ // LiP_2,24.41 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge caturviśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13409186 (0.0):
bāhyahomapradātā tu pāṣāṇe darduro bhavet // LiP_2,25.108 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge pañcaviṃśatitamo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13409648 (0.0):
varṣakoṭiśatenāpi vistareṇa na śakyate // LiP_2,26.30 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge ṣaḍviṃśatitamo 'dhyāyaḥ
ṛṣaya ūcuḥ / māyāvitvaṃ śrutaṃ viṣṇordevadevasya dhīmataḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4570867 (0.057):
ṛṣivaṃśavarṇanaṃ nāmāṣṭamo 'dhyāyaḥ // 8// / ṛṣaya ūcuḥ / kathaṃ dvivārāvutpannā bhavānī prāksatī tu yā /
kathaṃ jyeṣṭhāsamutpattirdevadevājjanārdanāt // LiP_2,6.1 //
vaktumarhasi cāsmākaṃ lomaharṣaṇa tattvataḥ / / sūta uvāca
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13402548 (0.049):
hitāya jagatāṃ sarvamasmākaṃ vaktumarhasi // LiP_2,19.4 // / sūta uvāca
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13417649 (0.054):
pratiṣṭhālakṣaṇaṃ sarvaṃ vistāradvaktumarhasi // LiP_2,46.6 // / bhavānsarvārthatattvajño rudrabhaktaśca suvrata /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15286830 (0.055):
aghoraṃ ca tatheśānaṃ $ yathāvadvaktumarhasi & / sūta uvāca / ekonatriṃśakaḥ kalpo % vijñeyaḥ śvetalohitaḥ // LiP_1,11.2 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7180860 (0.055):
aghoraṃ ca tatheśānaṃ yathāvadvaktumarhasi / / sūta uvāca / ekonatriṃśakaḥ kalpo vijñeyaḥ śvetalohitaḥ // LiP_1,11.2 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15317528 (0.055):
meḍhībhūto grāhāṇāṃ vai % vaktumarhasi sāṃpratam // LiP_1,62.1 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7211300 (0.055):
meḍhībhūto grāhāṇāṃ vai vaktumarhasi sāṃpratam // LiP_1,62.1 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13416640 (0.060):
jīvacchrā ddhakramo 'smākaṃ vaktumarhasi sāṃpratam // LiP_2,45.1 // / sūta uvāca
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13420948 (0.062):
vistareṇa ca tatsarvaṃ saṃkṣepādvaktumarhasi // LiP_2,55.2 // / sūta uvāca / evaṃ paitāmahenaiva nandī dinakaraprabhaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28993322 (0.062):
vaktumarhasi cāsmākaṃ LiP_1,106.1c / vaktumarhasi tattvena LiP_1,29.3c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28993290 (0.062):
vaktumarhasi cātra tān LiP_1,7.12d / vaktumarhasi cāsmākaṃ LiP_1,25.1c
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13419337 (0.063):
kṛtāparāndhināṃ taṃ tu vaktumarhasi suvrata // LiP_2,50.1 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20783500 (0.064):
13,150.009d@020_0004 yat prāg bahulayā proktaṃ tan me tvaṃ vaktum arhasi
anādinidhanaḥ śrīmāndhātā nārāyaṇaḥ prabhuḥ // LiP_2,6.2 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10391421 (0.029):
12,271.018c tat te 'nupūrvyā vyākhyāsye tad ihaikamanāḥ śṛṇu / 12,271.019a anādinidhanaḥ śrīmān harir nārāyaṇaḥ prabhuḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13397371 (0.057):
teṣāṃ patitvādbhagavān rudraḥ paśupatiḥ smṛtaḥ // LiP_2,9.12 // / anādinidhano dhātā bhagavānviṣṇuravyayaḥ /
jagaddvaidhamidaṃ cakre mohanāya jagatpatiḥ / / viṣṇurvai brāhmaṇānvedānvedadharmān sanātanān // LiP_2,6.3 //
śriyaṃ padmāṃ tathā śreṣṭhāṃ bhāgamekamakārayat /
jyeṣṭhāmalakṣmīmaśubhāṃ vedabāhyānnarādhamān // LiP_2,6.4 //
adharmaṃ ca mahātejā bhāgameka makalpayat /
alakṣmīmagrataḥ sṛṣṭvā paścātpadmāṃ janārdanaḥ // LiP_2,6.5 //
jyeṣṭhā tena samākhyātā alakṣmīrdvijasattamāḥ / / amṛtodbhavavelāyāṃ viṣānantaramulbaṇāt // LiP_2,6.6 //
aśubhā sā tathotpannā jyeṣṭhā iti ca vai śrutam / / tataḥ śrīśca samutpannā padmā viṣṇuparigrahaḥ // LiP_2,6.7 //
duḥsaho nāma viprarṣirupayeme 'śubhāṃ tadā /
jyeṣṭhāṃ tāṃ paripūrṇo 'sau manasā vīkṣya dhiṣṭhitām // LiP_2,6.8 //
lokaṃ cacāraṃ hṛṣṭātmā tayā saha munistadā /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19560309 (0.056):
vallālenārccito rājñā muniḥ prītamanāstadā / / anāmayañcāvyayañya paryyapṛcchajjaneśvaram // Valc_2,8.15 //
yasmin ghoṣo hareścaiva harasya ca mahātmanaḥ // LiP_2,6.9 //
vedaghoṣastathā viprā homadhūmastathaiva ca / / bhasmāṅgino vā yatrāsaṃstatra tatra bhayārditā // LiP_2,6.10 //
pidhāya karṇau saṃyāti dhāvamānā itastataḥ /
jyeṣṭhāmevaṃvidhāṃ dṛṣṭvā duḥsaho mohamāgataḥ // LiP_2,6.11 //
tayā saha vanaṃ gatvā cacāra sa mahāmuniḥ /
tapo mahadvane ghore yāti kanyā pratigraham // LiP_2,6.12 //
na kariṣyāmi cetyuktvā pratijñāya ca tāmṛṣiḥ / / yogajñānaparaḥ śuddho yatra yogīśvaro muniḥ // LiP_2,6.13 //
tatrāyāntaṃ mahātmānaṃ mārkaṇḍeyamapaśyata / / praṇipatya mahātmānaṃ duḥsaho munimabravīt // LiP_2,6.14 //
bhāryeyaṃ bhagavanmahyaṃ na sthāsyati kathañcana /
kiṃ karomīti viprarṣe hyanayā saha bhāryayā // LiP_2,6.15 //
praviśāmi tathā kutra kuto na praviśāmyaham /
mārkaṇḍeya uvāca / śṛṇu duḥsaha sarvatra akīrtiraśubhānvitā // LiP_2,6.16 //
alakṣmīratulā ceyaṃ jyeṣṭhā ityabhiśabditā / / nārāyaṇaparā yatra vedamārgānusāriṇaḥ // LiP_2,6.17 //
rudrabhaktā mahātmāno bhasmoddhūlitavigrahāḥ /
sthitā yatra janā nityaṃ mā viśethāḥ kathañcana // LiP_2,6.18 //
nārāyaṇa hṛṣīkeśa puṇḍarīkākṣa mādhava / / acyutānanta govinda vāsudeva janārdana // LiP_2,6.19 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13916262 (0.029):
uddiśya / yajñeśācyuta govinda mādhavānanta keśava |
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23411643 (0.029):
avāpa paramāṃ kāṣṭhāṃ % manasaś cāpi saṃyame // ViP_2,13.8 // / yajñeśācyuta govinda $ mādhavānanta keśava &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5118302 (0.029):
avāpa paramāṃ kāṣṭhāṃ manasaś cāpi saṃyame // ViP_2,13.8 // / yajñeśācyuta govinda mādhavānanta keśava /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10131502 (0.030):
avāpa paramāṃ kāṣṭhāṃ manasaścāpi saṃyame // ViP_2,13.8 // / yajñeśācyuta govinda mādhavānanta keśava /
The Khila Verses of the Rgveda (rvkhilau.htm.txt) 16583824 (0.039):
KhKh_3.1a: yajña.īśa.acyuta.govinda.mādhava.ananta.keśava./
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7040961 (0.040):
indradyumna uvāca / yajñeśācyuta govinda mādhavānanta keśava /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1091633 (0.044):
prasīda kṛṣṇācyuta vāsudeva__Vdha_035.050 / janārdanānanta nṛsiṃha viṣṇo__Vdha_035.050
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15815877 (0.045):
guṇannāmāni sapremabhaktiyukto madhudviṣaḥ / / nārāyaṇācyutānanta vāsudeva janārdana // NarP_1,2.9 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11162400 (0.051):
upendra yogin madhukaiṭabhaghna BrP_219.33a / viṣṇo anantācyuta vāsudeva BrP_219.33b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16935749 (0.055):
viṣṇuḥ svapiti nityadā BrP_172.10b / viṣṇo anantācyuta vāsudeva BrP_219.33b
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23953984 (0.057):
devadeva hṛṣīkeśa $ puṇḍarīkākṣa mādhava // NsP_40.55cd // / tvam eva jānāsi hare $ kiṃ tasmāt paripṛcchasi // NsP_40.56ab //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17018972 (0.057):
devadeva hṛṣīkeśa puṇḍarīkākṣa mādhava // NsP_40.55cd // / tvam eva jānāsi hare kiṃ tasmāt paripṛcchasi // NsP_40.56ab //
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13548806 (0.058):
vāsudevācyutānanta __Vdha_040.013 / vāsudevājire nityaṃ__Vdha_082.053
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13501772 (0.058):
kṛṣṇācyuta hṛṣīkeśa__Vdha_072.072 / kṛṣṇācyutānanta jagannivāsa__Vdha_072.064
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13394903 (0.059):
viṣṇulokaṃ tato gatvā nārāyaṇa jagatpate // LiP_2,5.140 // / vāsudeva hṛṣīkeśa padmanābha janārdana /
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13490522 (0.060):
acyutaḥ prīyatām iti__Vdha_088.032 / acyutānanta govinda__Vdha_026.014
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1130189 (0.063):
namaḥ kṛṣṇācyutānanta__Vdha_088.031 / vāsudevety udīritam__Vdha_088.031
rudra rudreti rudreti śivāya ca namo namaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28958892 (0.042):
namaste rudrabhaktāya LiP_1,71.154c / namaste rudra manyave LiP_1,95.35b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15333165 (0.043):
namaḥ śivāya saumyāya % rudrabhaktāya te namaḥ // LiP_1,71.160 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7226930 (0.043):
namaḥ śivāya saumyāya rudrabhaktāya te namaḥ // LiP_1,71.160 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28991124 (0.045):
rudrabhaktaḥ pratāpavān LiP_1,66.55b / rudrabhaktāya te namaḥ LiP_1,71.160d / rudrabhaktārtināśāya LiP_1,71.155a
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3536258 (0.045):
namas tārāya namaḥ śaṃbhave ca mayobhave ca namaḥ śaṃkarāya ca mayaskarāya / ca namaḥ śivāya ca śivatarāya ca //MS_2,9.7//
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27378184 (0.050):
BhP_08.16.031/3 saptahastāya yajñāya trayīvidyātmane namaḥ / BhP_08.16.032/1 namaḥ śivāya rudrāya namaḥ śaktidharāya ca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15289982 (0.050):
namaḥ śivāya rudrāya % pradhānāya namonamaḥ // LiP_1,18.21 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7184012 (0.050):
namaḥ śivāya rudrāya pradhānāya namonamaḥ // LiP_1,18.21 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4836107 (0.051):
narakārṇavakottāranāvaṃ śiva namo 'stu te /AP_193.004ab/ / namaḥ śivāya śāntāya prajārājyādidāyine //AP_193.004cd/
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15358798 (0.051):
namaste kālakālāya $ namaste rudra manyave & / namaḥ śivāya rudrāya % śaṅkarāya śivāya te // LiP_1,95.35 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7252559 (0.051):
namaste kālakālāya namaste rudra manyave / / namaḥ śivāya rudrāya śaṅkarāya śivāya te // LiP_1,95.35 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7048021 (0.052):
namaste 'stu mahādeva namaste parameśvara / / namaḥ śivāya devāya namaste brahmarūpiṇe // KūrmP_1,10.43 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7041049 (0.053):
namo 'stu te susūkṣmāya mahādevāya te namaḥ / / namaḥ śivāya śuddhāya namaste parameṣṭhine // KūrmP_1,1.75 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3903303 (0.055):
namo 'stu śarvāya namaḥ śivāya $ namo 'stu siddhāya purātanāya &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8942789 (0.055):
namo 'stu śarvāya namaḥ śivāya namo 'stu siddhāya purātanāya /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28959033 (0.055):
namaḥ śivāya rudrāya LiP_1,18.21c / namaḥ śivāya rudrāya LiP_1,95.35c
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13443907 (0.057):
namo devāya mahate mahādevyai namo namaḥ / / namaḥ śivāya śāntāya śivāyai śāntaye namaḥ // KūrmP_2,31.51 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6706139 (0.058):
brahmendrarudravandyāya sarveśāya namonamaḥ // GarP_1,31.27 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20843846 (0.061):
14,096.015d@004_3046 brahmāvāsa namas te 'stu brahmanātha namo namaḥ / 14,096.015d@004_3047 rudrarūpa namas te 'stu rudrakarmaratāya te
namaḥ śivatarāyeti śaṅkarāyeti sarvadā // LiP_2,6.20 // / mahādeva mahādeva mahādeveti kīrtayet /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3536258 (0.017):
namas tārāya namaḥ śaṃbhave ca mayobhave ca namaḥ śaṃkarāya ca mayaskarāya / ca namaḥ śivāya ca śivatarāya ca //MS_2,9.7//
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7041050 (0.029):
namo 'stu te susūkṣmāya mahādevāya te namaḥ / / namaḥ śivāya śuddhāya namaste parameṣṭhine // KūrmP_1,1.75 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13443908 (0.033):
namo devāya mahate mahādevyai namo namaḥ / / namaḥ śivāya śāntāya śivāyai śāntaye namaḥ // KūrmP_2,31.51 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7048021 (0.035):
namaste 'stu mahādeva namaste parameśvara / / namaḥ śivāya devāya namaste brahmarūpiṇe // KūrmP_1,10.43 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15289981 (0.036):
namaḥ śivāya rudrāya % pradhānāya namonamaḥ // LiP_1,18.21 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7184011 (0.036):
namaḥ śivāya rudrāya pradhānāya namonamaḥ // LiP_1,18.21 //
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27378184 (0.037):
BhP_08.16.031/3 saptahastāya yajñāya trayīvidyātmane namaḥ / BhP_08.16.032/1 namaḥ śivāya rudrāya namaḥ śaktidharāya ca
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23752977 (0.039):
aprarkyāprameyāya atulāya namo namaḥ // VamP_58.33 // / namaḥ śivāya śāntāya niścintāya yaśasvine /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3903303 (0.040):
namo 'stu śarvāya namaḥ śivāya $ namo 'stu siddhāya purātanāya &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8942789 (0.040):
namo 'stu śarvāya namaḥ śivāya namo 'stu siddhāya purātanāya /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20201395 (0.040):
07,057.055c brahmavaktrāya śarvāya śaṃkarāya śivāya ca / 07,057.056a namo 'stu vācaspataye prajānāṃ pataye namaḥ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16299216 (0.041):
namaḥ śivāya śāntāya HV_App.I,31.1056a / namaḥ śivāya śāntāya HV_App.I,31.2203a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 617940 (0.042):
namaḥ śivāya śāntāya $ giriśāya ca te namaḥ // HV_App.I,31.1056 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22103493 (0.042):
namaḥ śivāya śāntāya giriśāya ca te namaḥ // HV_App.I,31.1056 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7184078 (0.044):
mahādevāya devānām īśvarāya namo namaḥ // LiP_1,18.26 // / śarvāya ca namastubhyaṃ satyāya śamanāya ca /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15360406 (0.051):
yogīśvarāya nityāya $ satyāya parameṣṭhine & / sarvātmane namastubhyaṃ % namaḥ sarveśvarāya te // LiP_1,96.92 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28959071 (0.051):
namaḥ sarvagatāya ca LiP_1,21.29b / namaḥ sarvātmane tubhyaṃ LiP_1,71.100a / namaḥ sarvātmane tubhyaṃ LiP_1,104.7c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7254167 (0.051):
yogīśvarāya nityāya satyāya parameṣṭhine / / sarvātmane namastubhyaṃ namaḥ sarveśvarāya te // LiP_1,96.92 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28982208 (0.051):
mahādeva ivāparaḥ LiP_1,82.30b / mahādeva jagannātha LiP_1,36.10a / mahādeva namo 'stu te LiP_1,16.6d
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4430517 (0.052):
harāya harirūpāya śaṃkarāya namo namaḥ | *HV_106.6*1148A:7 | / namas tubhyaṃ virūpākṣa vyāghracarmanivāsine || *HV_106.6*1148A:8 |
umāyāḥ pataye caiva hiraṇyapataye sadā // LiP_2,6.21 // / hiraṇyabāhave tubhyaṃ vṛṣāṅkāya namo namaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15367550 (0.027):
aṃbikāpataye tubhyaṃ % hiraṇyapataye namaḥ // LiP_1,104.11 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7261312 (0.027):
aṃbikāpataye tubhyaṃ hiraṇyapataye namaḥ // LiP_1,104.11 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13434160 (0.028):
namo namaste rudrāya tvāmahaṃ śaraṇaṃ gataḥ // KūrmP_2,18.38 // / hiraṇyabāhave tubhyaṃ hiraṇyapataye namaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29021206 (0.029):
hiraṇyanetratanayaṃ LiP_1,93.21a / hiraṇyapataye namaḥ LiP_1,104.11d / hiraṇyabāhave tubhyaṃ LiP_1,18.32c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15358911 (0.040):
kapardine namastubhyaṃ % kālakaṇṭhāya te namaḥ // LiP_1,95.44 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7252672 (0.040):
kapardine namastubhyaṃ kālakaṇṭhāya te namaḥ // LiP_1,95.44 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28922572 (0.043):
īśānāya namastubhyam LiP_1,95.51c / īśānāya namonamaḥ LiP_1,72.142d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15290085 (0.044):
śikharāya namastubhyaṃ % nīlakaṇṭhāya vai namaḥ // LiP_1,18.29 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7184115 (0.044):
śikharāya namastubhyaṃ nīlakaṇṭhāya vai namaḥ // LiP_1,18.29 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15358831 (0.045):
antakāya namastubhyam % umāyāḥ pataye namaḥ // LiP_1,95.37 // / hiraṇyabāhave sākṣād $ dhiraṇyapataye namaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7252592 (0.045):
antakāya namastubhyam umāyāḥ pataye namaḥ // LiP_1,95.37 // / hiraṇyabāhave sākṣād dhiraṇyapataye namaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15290118 (0.045):
namo 'ṃbikādhipataye $ umāyāḥ pataye namaḥ & / hiraṇyabāhave tubhyaṃ % namaste hemaretase // LiP_1,18.32 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7184148 (0.045):
namo 'ṃbikādhipataye umāyāḥ pataye namaḥ / / hiraṇyabāhave tubhyaṃ namaste hemaretase // LiP_1,18.32 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7065964 (0.046):
mahādevāya te nityamīśānāya namo namaḥ // KūrmP_1,24.66 // / namaḥ pinākine tubhyaṃ namo muṇḍāya daṇḍine /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7048101 (0.046):
triyambakāya devāya namaste parameṣṭhine // KūrmP_1,10.49 // / namo digvāsase tubhyaṃ namo muṇḍāyā daṇḍine /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28913970 (0.046):
aghorāya namastubhyaṃ LiP_1,72.142a / aghorāya namonamaḥ LiP_1,72.124b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28959068 (0.047):
namaḥ sarvagatāya ca LiP_1,21.29b / namaḥ sarvātmane tubhyaṃ LiP_1,71.100a / namaḥ sarvātmane tubhyaṃ LiP_1,104.7c
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13513634 (0.050):
tubhyaṃ deva namo namaḥ__Vdha_090.028 / tubhyaṃ vāmanarūpāya__Vdha_028.027
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13457007 (0.055):
namo 'stu te varāhāya nārasiṃhāya te namaḥ / / vāmanāya namastubhyaṃ hṛṣīkeśāya te namaḥ // KūrmP_2,44.62 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16299952 (0.061):
namo vaṣaṭkṛte tubhyaṃ HV_App.I,31.1320a / namo vāmanarūpāya HV_App.I,21.68a
nṛsiṃhavāmanācintya mādhaveti ca ye janāḥ // LiP_2,6.22 //
vakṣyanti satataṃ hṛṣṭā brāhmaṇāḥ kṣatriyāstathā / / vaiśyāḥ śūdrāśca ye nityaṃ teṣāṃ dhanagṛhādiṣu /
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13221016 (0.019):
N1.134a/ brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrā ye cāpy aninditāḥ /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7070119 (0.022):
avimuktaṃ praviṣṭasya tatsarvaṃ vrajati kṣayam // KūrmP_1,29.30 // / brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrā ye varṇasaṃkarāḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19784532 (0.022):
02,071.022d*0603_04 sarvaṃ tattvena cācakṣva kṣattaḥ sarvam aśeṣataḥ / 02,071.022d*0603_05 brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrā ye 'nye vadanty atha
Naradasmrti (nars2_pu.htm.txt) 3616601 (0.023):
tryavarāḥ sākṣiṇo 'nindyāḥ śucayaḥ syuḥ subuddhayaḥ // Nar_1.133 // / brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrā ye cāpy aninditāḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 527944 (0.027):
putro gṛtsamadasyāpi $ śunako yasya śaunakāḥ // HV_App.I,7.14 // / brāhmaṇāḥ kṣatriyāś caiva $ vaiśyāḥ śūdrās tathaiva ca / HV_App.I,7.15 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 657791 (0.027):
tato varṇatvam āpannāḥ $ prajā loke caturvidhāḥ / HV_App.I,41.1084 / / brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ $ śūdrāś caiva mahīpate // HV_App.I,41.1085 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 665589 (0.027):
daityāḥ piśācā nāgāś ca $ bhūtāni vividhāni ca / HV_App.I,42.24 / / brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ $ śūdrā mlecchādayo bhuvi // HV_App.I,42.25 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22013509 (0.027):
putro gṛtsamadasyāpi śunako yasya śaunakāḥ // HV_App.I,7.14 // / brāhmaṇāḥ kṣatriyāś caiva vaiśyāḥ śūdrās tathaiva ca / HV_App.I,7.15 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22143349 (0.027):
tato varṇatvam āpannāḥ prajā loke caturvidhāḥ / HV_App.I,41.1084 / / brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrāś caiva mahīpate // HV_App.I,41.1085 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22151146 (0.027):
daityāḥ piśācā nāgāś ca bhūtāni vividhāni ca / HV_App.I,42.24 / / brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrā mlecchādayo bhuvi // HV_App.I,42.25 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20824702 (0.027):
14,094.033c nṛpāḥ satyaiś ca dānaiś ca nyāyalabdhais tapodhanāḥ / 14,094.034a brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrā ye cāśritās tapaḥ
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7079651 (0.028):
magāśca magadhāścaiva mānavā mandagāstathā / / brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrāścātra krameṇa tu // KūrmP_1,47.36 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10341653 (0.030):
12,181.004a brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrāś ca dvijasattama / 12,181.004c ye cānye bhūtasaṃghānāṃ saṃghās tāṃś cāpi nirmame
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15865689 (0.031):
tasmātkalirmahāghoraḥ sarvapātakasaṃkaraḥ // NarP_1,41.29 // / brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrā dharmaparāṅmukhāḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15865375 (0.032):
vedānāṃ ca vibhāgaśca na yuge kṛtasaṃjñake // NarP_1,41.8 // / brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrāḥ svācāratatparāḥ /
% Mahabharata: Asramavasikaparvan (mbh_15_u.htm.txt) 2616458 (0.033):
15,013.013a śṛṇvanty ekāgramanaso brāhmaṇāḥ kurujāṅgalāḥ / 15,013.013c kṣatriyāś caiva vaiśyāś ca śūdrāś caiva samāgatāḥ
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1458283 (0.033):
08,006.038d*0072_01 brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyās tathā śūdrāś ca saṃmatāḥ / 08,006.038d*0072_02 tuṣṭuvus taṃ mahātmānam abhiṣiktaṃ varāsane
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12594122 (0.034):
siddhavidyādharādyāś ca lokapālagaṇādayaḥ / / brāhmaṇāḥ kṣatriyāś cāpi vaiśyāḥ śūdrāś ca maṃtriṇaḥ // Rm_10.11{11} //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3804448 (0.036):
tathānye devadaityāśca $ brāhmaṇāḥ kṣatriyāstathā & / vaiśyāḥ śūdrāśca bahavaḥ % siddhimīyuryathepsitām // MatsP_13.62 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8843971 (0.036):
tathānye devadaityāśca brāhmaṇāḥ kṣatriyāstathā / / vaiśyāḥ śūdrāśca bahavaḥ siddhimīyuryathepsitām // MatsP_13.62 //
ārāme caiva goṣṭheṣu na viśethāḥ kathañcana // LiP_2,6.23 //
jvālāmālākarālaṃ ca sahasrādityasannibham /
cakraṃ viṣṇoratīvograṃ teṣāṃ hanti sadāśubham // LiP_2,6.24 //
svāhākāro vaṣaṭkāro gṛhe yasmin hi vartate / / taddhitvā cānyamāgaccha samāghoṣetha yatra vā // LiP_2,6.25 //
vedābhyāsaratā nityaṃ nityakarmaparāyaṇāḥ /
vāsudevārcanaratā dūratastānvisarjayet // LiP_2,6.26 //
agnihotraṃ gṛhe yeṣāṃ liṅgārcā vā gṛheṣu ca /
vāsudevatanurvāpi caṇḍikā yatra tiṣṭhati // LiP_2,6.27 // / dūrato vraja tān hitvā sarvapāpavivarjitān /
nityanaimittikairyajñairyajanti ca maheśvaram // LiP_2,6.28 //
tān hitvā vraja cānyatra duḥsahatvaṃ sahānayā /
śrotriyā brāhmaṇā gāvo guravo 'tithayaḥ sadā // LiP_2,6.29 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13395545 (0.033):
na śrotriyā dvijā gāvo guravo 'tithayaḥ sadā /
rudrabhaktāśca pūjyante yairnityaṃ tānvivarjayet /
duḥsaha uvāca / yasminpraveśo yogyo me tadbrūhi munisattama // LiP_2,6.30 //
tvadvākyādbhayanirmukto viśānmeṣāṃ gṛhe sadā /
mārkaṇḍeya uvāca / na śrotriyā dvijā gāvo guravo 'tithayaḥ sadā /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13395511 (0.033):
tān hitvā vraja cānyatra duḥsahatvaṃ sahānayā / / śrotriyā brāhmaṇā gāvo guravo 'tithayaḥ sadā // LiP_2,6.29 //
yatra bhartā ca bhāryā ca parasparavirodhinau // LiP_2,6.31 // / sabhāryastvaṃ gṛhaṃ tasya viśethā bhayavarjitaḥ /
devadevo mahādevo rudrastribhuvaneśvaraḥ // LiP_2,6.32 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15306013 (0.047):
rudraiścaiva mahādevas % tābhistribhuvaneśvaraḥ // LiP_1,41.47 // / sarvātmanaś ca tasyāgre hy $ atiṣṭhatparameśvaraḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7199786 (0.047):
rudraiścaiva mahādevas tābhistribhuvaneśvaraḥ // LiP_1,41.47 // / sarvātmanaś ca tasyāgre hy atiṣṭhatparameśvaraḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8486323 (0.053):
gopāyati prajāstatra svayaṃbhūrjaḍa paṇḍitāḥ // BndP_1,19.145 // / īśvaro daṇḍasudyamya brahmā tribhuvaneśvaraḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28946679 (0.055):
tābhiścāṣṭavidhā rudrāś LiP_1,88.5c / tābhistribhuvaneśvaraḥ LiP_1,41.47d / tābhyaḥ śiṣṭāyavīyasya LiP_1,70.287c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15336498 (0.063):
mūle brahmā tathā madhye % viṣṇustribhuvaneśvaraḥ // LiP_1,74.19 // / rudropari mahādevaḥ $ praṇavākhyaḥ sadāśivaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7230263 (0.063):
mūle brahmā tathā madhye viṣṇustribhuvaneśvaraḥ // LiP_1,74.19 // / rudropari mahādevaḥ praṇavākhyaḥ sadāśivaḥ /
vinindyo yatra bhagavān viśasva bhayavarjitaḥ / / vāsudevaratirnāsti yatra nāsti sadāśivaḥ // LiP_2,6.33 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8486323 (0.053):
gopāyati prajāstatra svayaṃbhūrjaḍa paṇḍitāḥ // BndP_1,19.145 // / īśvaro daṇḍasudyamya brahmā tribhuvaneśvaraḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16972610 (0.063):
sraṣṭā tribhuvaneśvaraḥ BrP_226.15b / sraṣṭā tvaṃ brahmamūrtyā tu BrP_73.14a
japahomādikaṃ nāsti bhasma nāsti gṛhe nṛṇām /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4913068 (0.053):
mātṛmodakavatsarvaṃ japahomārcanādikaṃ /AP_374.020ab/
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15525216 (0.059):
tatra snānaṃ tathā dānaṃ % pūjāhomajapādikam // SvaT_7.74 // / yatkṛtaṃ sādhakairdevi $ tadanantaphalaṃ bhavet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27782435 (0.059):
tatra snānaṃ tathā dānaṃ pūjāhomajapādikam // SvaT_7.74 // / yatkṛtaṃ sādhakairdevi tadanantaphalaṃ bhavet /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1250980 (0.061):
pūjāhomajapādikam SvaT_4.33b / pūjāhomajapādikam SvaT_7.74d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1232820 (0.064):
dhyānahomajapādikam SvaT_7.103d / dhyānahomajapādibhiḥ SvaT_7.84d
parvaṇyabhyarcanaṃ nāsti caturdaśyāṃ viśeṣataḥ // LiP_2,6.34 //
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11509507 (0.048):
āśvayukchuklanavamī sarvābhīṣṭaphalapradā // ŚivP_1,16.41ab/ / ādivāre caturdaśyāṃ kṛṣṇapakṣe viśeṣataḥ // ŚivP_1,16.41cd/
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13440646 (0.049):
dvijaiḥ kṛṣṇacaturdaśyāṃ kṛṣṇāṣṭamyāṃ viśeṣataḥ /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25406370 (0.058):
niṣiddhāsevanaṃ caiva bhasmarudrākṣadhāraṇam // ŚivP_7.2,11.5ab/ / parvaṇyabhyarcanaṃ devi caturdaśyāṃ viśeṣataḥ // ŚivP_7.2,11.5cd/
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11457829 (0.059):
saptāham / kārṣāpaṇaśataṃ labhati / kṛtapuraścaraṇaḥ kṛṣṇāṣṭamyāṃ / kṛṣṇacaturdaśyāṃ vā mṛtakapuruṣaṃ akṣatāṅgaṃ gṛhya snānālaṅkṛtaṃ kṛtvā
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18869714 (0.062):
yatraiva snānamātreṇa rūpavānsubhago bhavet // RKV_142.1 // / aṣṭamyāṃ ca caturdaśyāṃ tṛtīyāyāṃ viśeṣataḥ /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18851882 (0.063):
kṛṣṇāṣṭamyāṃ caturdaśyāṃ sarvakālaṃ narādhipa / / ye 'rcayanti sadā devaṃ te na yānti yamālayam // RKV_89.5 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18845627 (0.063):
savatsā taruṇī śubhrā bahukṣīrā savastrakā / / kṛṣṇapakṣe caturdaśyām aṣṭamyāṃ vā pradāpayet // RKV_73.10 //
kṛṣṇāṣṭamyāṃ ca rudrasya saṃdhyāyāṃ bhasmavarjitāḥ /
caturdaśyāṃ mahādevaṃ na yajanti ca yatra vai // LiP_2,6.35 //
viṣṇornāmavihinā ye saṃgatāśca durātmabhiḥ /
namaḥ kṛṣṇāya śarvāya śivāya parameṣṭhine // LiP_2,6.36 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15360234 (0.033):
nama ugrāya bhīmāya $ namaḥ krodhāya manyave & / namo bhavāya śarvāya % śaṅkarāya śivāya te // LiP_1,96.77 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7253995 (0.033):
nama ugrāya bhīmāya namaḥ krodhāya manyave / / namo bhavāya śarvāya śaṅkarāya śivāya te // LiP_1,96.77 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29002198 (0.039):
śarvāya ca namastubhyaṃ LiP_1,18.27a / śarvāya parameṣṭhine LiP_1,72.134d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28959039 (0.041):
namaḥ śivāya rudrāya LiP_1,18.21c / namaḥ śivāya rudrāya LiP_1,95.35c
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7041051 (0.043):
namaḥ śivāya śuddhāya namaste parameṣṭhine // KūrmP_1,1.75 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15358801 (0.047):
namaḥ śivāya rudrāya % śaṅkarāya śivāya te // LiP_1,95.35 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7252562 (0.047):
namaḥ śivāya rudrāya śaṅkarāya śivāya te // LiP_1,95.35 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15343756 (0.048):
bhavāya devadevāya % śivāya parameṣṭhine // LiP_1,83.18 // / sa yāti muniśārdūla $ vāhneyaṃ lokamuttamam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7237523 (0.048):
bhavāya devadevāya śivāya parameṣṭhine // LiP_1,83.18 // / sa yāti muniśārdūla vāhneyaṃ lokamuttamam /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16299207 (0.048):
namaḥ śarvāya śāntāya HV_App.I,31.1060a / namaḥ śivāya śāntāya HV_App.I,31.1056a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28959026 (0.048):
namaḥ śarvāya śūline LiP_1,104.12b / namaḥ śivāya rudrāya LiP_1,18.21c
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20201394 (0.049):
07,057.055c brahmavaktrāya śarvāya śaṃkarāya śivāya ca / 07,057.056a namo 'stu vācaspataye prajānāṃ pataye namaḥ
brāhmaṇāśca narā mūḍhā navadanti durātmakāḥ / / tatraiva satataṃ vatsa sabhāryastvaṃ samāvisa // LiP_2,6.37 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12963446 (0.064):
MSS_8563A 1 kandamūlāni ye mūḍhāḥ sūryadeve jarnādane / / MSS_8563A 2 bhakṣayanti narāḥ pārtha te vai naraka gāminaḥ //
vedaghoṣo na yatrāsti gurupūjādayo na ca /
pitṛkarmavihīnāṃstu sabhāryastvaṃ samāviśa // LiP_2,6.38 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13395844 (0.033):
yasya kālī gṛhe devī pretarūpā ca ḍākinī // LiP_2,6.53 // / kṣetrapālethavā yatra sabhāryastvaṃ samāviśa /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13395702 (0.042):
bhakṣyāṇi tatra saṃhṛṣṭaḥ sabhāryastvaṃ samāviśa // LiP_2,6.42 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13395689 (0.059):
na saṃti yadgṛhe gāvaḥ sabhāryastvaṃ samāviśa // LiP_2,6.41 //
rātrau rātrau gṛhe yasmin kalaho vartate mithaḥ /
anayā sārdhamaniśaṃ viśa tvaṃ bhayavarjitaḥ // LiP_2,6.39 //
liṅgārcanaṃ yasya nāsti yasya nāsti japādikam /
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 985308 (0.034):
/ yat trikālātītaṃ tasya sadasattvamapi nāsti / yasya nāsti sadasattvaṃ
rudrabhaktirvinindā ca tatraiva viśa nirbhayaḥ // LiP_2,6.40 //
atithiḥ śrotriyo vāpi gururvāvaiṣṇavopi vā / / na saṃti yadgṛhe gāvaḥ sabhāryastvaṃ samāviśa // LiP_2,6.41 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13395645 (0.059):
pitṛkarmavihīnāṃstu sabhāryastvaṃ samāviśa // LiP_2,6.38 //
bālānāṃ prekṣamāṇānāṃ yatrādattvā tvabhakṣayan / / bhakṣyāṇi tatra saṃhṛṣṭaḥ sabhāryastvaṃ samāviśa // LiP_2,6.42 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13395645 (0.042):
pitṛkarmavihīnāṃstu sabhāryastvaṃ samāviśa // LiP_2,6.38 //
anabhyarcya mahādevaṃ vāsudevamathāpi vā / / ahutvā vidhivadyatra tatra nityaṃ samāviśa // LiP_2,6.43 //
pāpa karmaratā mūḍhā dayāhīnāḥ parasparam /
gṛhe yasminsamāsaṃte deśe vā tatra saṃviśa // LiP_2,6.44 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21638721 (0.060):
419.025. atra madhye pṛthivyāpa āśramo viśvadaivataḥ/ / 419.026. tasmin deśe......yasmin prīto vṛṣadhvajaḥ//1037// / 419.027. ityāha bhagavāṃstriśaṅkuḥ/
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10370467 (0.061):
12,221.060a prākārāgāravidhvaṃsān na sma te pratikurvate
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16020065 (0.063):
Yāj1.343a/ yasmin deśe ya ācāro vyavahārah kula.sthitih /
prākārāgāravidhvaṃsā na caiveḍyā kuṭuṃbinī /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21575656 (0.003):
vīthīmadhyena svagṛhaṃ gacchati/ / 171.024. tena śrutam/ / 171.024. sa taiḥ śabditaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21647402 (0.011):
plavante/ / 451.002. sa tāḥ kṛtvā tasyāyaskārasya gṛhamāgataḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21575640 (0.012):
171.022. tatrāpi tāṃ na kaścit kārṣāpaṇasahasreṇa yācate/ / 171.023. sa rājagṛhamapyapattanaṃ ghoṣayitumārabdhaḥ/
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13656739 (0.025):
'nāthapiṇḍadena gṛhapatinā yāvac ca śrāvastī yāvac ca rājagṛham atrāntarād / vāsakān parisaṅkhyāya parikramaṇakā māpitāḥ; dānaśalā kāritā; kālārocakaḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21554182 (0.027):
105.020. yāvadapareṇa samayena bodho gṛhapatiḥ kālagataḥ/ / 105.021. sāpyasya patnī kālagatā/ / 105.021. tadgṛhaṃ pratisaṃskṛtaṃ punaragninā dagdham/
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9539574 (0.027):
13,3: ``yad.udañco.vṛsākape.gṛham.indrājagantana/ / 13,3: kvasya.pulvagho.mṛgaḥ.kam.agañjanayopano.viśvasmād.indra.uttarah/''.
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16025309 (0.030):
Yāj3.11c/ ato na (roditavyam hi kriyāh kāryāh sva.śaktitah // / Yāj3.12a/ iti (samśrutya (gaccheyur gṛham bāla.purahsarāh /
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11334097 (0.033):
meruśikharakūṭāgāradhāriṇī ratnaśikharakūṭāgāradharaṇindharā sukūṭā / bahukūṭā puṣpakūṭā daṇḍadhāriṇī nigrahadhāraṇī ākarṣaṇadhāriṇī (Vaidya 9)
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10370467 (0.034):
12,221.059c dravyopakaraṇaṃ sarvaṃ nānvavaikṣat kuṭumbinī / 12,221.060a prākārāgāravidhvaṃsān na sma te pratikurvate
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11333755 (0.046):
vajraprākāra vajrāsu vajradhanuḥ vajraśaraḥ vajranārāca vajrāṅka
tadgṛhaṃ tu samāsādya vasa nityaṃ hi hṛṣṭadhīḥ // LiP_2,6.45 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21575656 (0.008):
vīthīmadhyena svagṛhaṃ gacchati/ / 171.024. tena śrutam/ / 171.024. sa taiḥ śabditaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21575640 (0.017):
171.022. tatrāpi tāṃ na kaścit kārṣāpaṇasahasreṇa yācate/ / 171.023. sa rājagṛhamapyapattanaṃ ghoṣayitumārabdhaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21647402 (0.017):
451.002. ekā ca mahatī ghaṭitā yasyāṃ sapta sūcyaḥ pratikṣiptāḥ saha tayā / plavante/ / 451.002. sa tāḥ kṛtvā tasyāyaskārasya gṛhamāgataḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21554182 (0.024):
105.020. yāvadapareṇa samayena bodho gṛhapatiḥ kālagataḥ/ / 105.021. sāpyasya patnī kālagatā/ / 105.021. tadgṛhaṃ pratisaṃskṛtaṃ punaragninā dagdham/
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13656739 (0.025):
'nāthapiṇḍadena gṛhapatinā yāvac ca śrāvastī yāvac ca rājagṛham atrāntarād / vāsakān parisaṅkhyāya parikramaṇakā māpitāḥ; dānaśalā kāritā; kālārocakaḥ
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357236 (0.028):
sāpi tena saha ciraṃ sthitvā āgatyākulā moṭāmanutpāṭayitvā gṛhaṃ yayau / / tāṃ choṭayitvā yāvat śvaśrūḥ paśyati kodṛśā godhūmā iti tāvaddhūliṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21574318 (0.029):
sarvabhakṣeṇāpyagninā na dagdhaḥ/ / 167.020. kiṃ bahunā? yadyevaṃ gṛhaṃ praveśayasi, nīyatām/ / 167.020. te gṛhamutsādayad bhaviṣyasi, tvaṃ ca prāṇairviyujyasa iti/
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16025309 (0.030):
Yāj3.11c/ ato na (roditavyam hi kriyāh kāryāh sva.śaktitah // / Yāj3.12a/ iti (samśrutya (gaccheyur gṛham bāla.purahsarāh /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21655004 (0.030):
473.019. āyuṣmān rudrāyaṇaḥ pūrvāhne nivāsya pātracīvaramādāya rājagṛhaṃ / piṇṭāya prāvikṣat/ / 473.020. sa mahājanakāyena dṛṣṭaḥ/
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4436971 (0.033):
aniruddhaṃ yodhayitvā bāṇaḥ svagṛham āviśat // HV_108.98 // / [k: K1.3.4 Ñ2 V B D T4 G2 subst.: :k]
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091232 (0.036):
sarvajñajñānasya paripūraṇāya / tena sarve cābhiprāyāḥ samṛdhyantu // / kṣipraṃ samṛdhyantu / tadgṛhaṃ sa caukṣaṃ kṛtvā vihāraṃ cāraṇyāyatanaṃ vāṃ
Prakasa-Samhita (a Pancaratra Samhita) (prakassu.htm.txt) 11840328 (0.063):
taṃ dhṛtvā sā gṛhaṃ prāparājāgāt svapuraṃ tadā // PS_2,6.56 //
yatra kaṇṭakino vṛkṣā yatra niṣpāvavallarī / / brahmavṛkṣaśca yatrāsti sabhāryāstvaṃ samāviśa // LiP_2,6.46 //
agastyārkādayo vāpi bandhujīvo gṛheṣu vai /
karavīro viśeṣeṇa nandyāvartamathāpi vā // LiP_2,6.47 // / mallikā vā gṛhe yeṣāṃ sabhāryāstvaṃ samāviśa /
kanyā ca yatra vai vallī drohī vā ca jaṭī gṛhe // LiP_2,6.48 //
bahulā kadalī yatra sabhāryastvaṃ samāviśa /
tālaṃ tamālaṃ bhallātaṃ tittiḍīkhaṇḍameva ca // LiP_2,6.49 //
kadaṃbaḥ khādiraṃ vāpi sabhāryastvaṃ samāviśa /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13395844 (0.060):
yasya kālī gṛhe devī pretarūpā ca ḍākinī // LiP_2,6.53 // / kṣetrapālethavā yatra sabhāryastvaṃ samāviśa /
nyagrodhaṃ vā gṛhe yeṣāmaśvatthaṃ cūtameva vā // LiP_2,6.50 //
uduṃbaraṃ vā panasaṃ sabhāryāstvaṃ samāviśa /
yasya kākagṛhaṃ niṃbe ārāme vā gṛhepi vā // LiP_2,6.51 //
daṇḍinī muṇḍinī vāpi sabhāryastvaṃ samāviśa /
ekā dāsī gṛhe yatra trigavaṃ pañcamāhiṣam // LiP_2,6.52 //
ṣaḍaśvaṃ saptamātaṅgaṃ sabhāryastvaṃ samāviśa /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17942131 (0.024):
ekacchāgaṃ dvivāleyaṃ trigavaṃ pañcamāhiṣam / / ṣaḍaśvaṃ saptamātaṅgaṃ gṛhaṃ yakṣāśu śoṣaya // MarkP_50.85 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12941446 (0.024):
MSS_7468 1 ekacchāgaṃ dvirāveyaṃ trigavaṃ pañcamāhiṣam / / MSS_7468 2 ṣaḍaśvaṃ saptamātaṅgaṃ śakrasyāpi śriyaṃ haret //
yasya kālī gṛhe devī pretarūpā ca ḍākinī // LiP_2,6.53 //
kṣetrapālethavā yatra sabhāryastvaṃ samāviśa / / bhikṣubiṃbaṃ ca vai yasya gṛhe kṣapaṇakaṃ tathā // LiP_2,6.54 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13395645 (0.033):
pitṛkarmavihīnāṃstu sabhāryastvaṃ samāviśa // LiP_2,6.38 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13395792 (0.060):
kadaṃbaḥ khādiraṃ vāpi sabhāryastvaṃ samāviśa /
bauddhaṃ vā biṃbamāsādya tatra pūrṇaṃ samāviśa / / śayanāsanakāleṣu bhojanāṭanavṛttiṣu // LiP_2,6.55 //
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10860513 (0.058):
aṭana-bhojana-snānāsana-śayanādiṣv aśeṣāvasthāntareṣu nānyaatropayayāv
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5142946 (0.058):
aṭanabhojanasnānāsanaśayanādiṣv aśeṣāvasthāntareṣu naivāpayayāv
yeṣāṃ vadati no vāṇī nāmāni ca hareḥ sadā /
tadgahaṃ te samākhyātaṃ sabhāryasya niveśitum // LiP_2,6.56 //
pāṣaṇḍācāraniratāḥ śrautasmārtabahiṣkṛtāḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15339724 (0.050):
vedabāhyavratācārāḥ $ śrautasmārtabahiṣkṛtāḥ & / pāṣaṇḍina iti khyātā % na saṃbhāṣyā dvijātibhiḥ // LiP_1,78.21 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7233489 (0.050):
vedabāhyavratācārāḥ śrautasmārtabahiṣkṛtāḥ / / pāṣaṇḍina iti khyātā na saṃbhāṣyā dvijātibhiḥ // LiP_1,78.21 //
viṣṇubhakti vinirmuktā mahādevavinindakāḥ // LiP_2,6.57 //
nāstikāśca śaṭhā yatra sabhāryāstvaṃ samāviśa /
sarvasmādadhikatvaṃ ye na vadanti pinākinaḥ // LiP_2,6.58 //
sādhāraṇaṃ smarantyenaṃ sabhāryastvaṃ samāviśa /
brahmā ca bhagavānviṣṇuḥ śakraḥ sarvasureśvaraḥ // LiP_2,6.59 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28975669 (0.055):
brahmā ca indro viṣṇuś ca LiP_1,96.109a / brahmā ca bhagavānajaḥ LiP_1,97.4b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16888106 (0.063):
brahmāvyayaṃ nityam ajaṃ sa viṣṇur BrP_178.116c / brahmā śakraś ca rudraś ca BrP_179.74a
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20809060 (0.063):
14,053.014a ahaṃ viṣṇur ahaṃ brahmā śakro 'tha prabhavāpyayaḥ
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12141794 (0.064):
priyatāṃ bhagavān viṣṇus sarva deveśvaro hariḥ
rudraprasādajāśceti na vadanti durātmakāḥ /
brahmā ca bhagavānviṣṇuḥ śakraśca sama eva ca // LiP_2,6.60 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28975669 (0.055):
brahmā ca indro viṣṇuś ca LiP_1,96.109a / brahmā ca bhagavānajaḥ LiP_1,97.4b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16888106 (0.062):
brahmāvyayaṃ nityam ajaṃ sa viṣṇur BrP_178.116c / brahmā śakraś ca rudraś ca BrP_179.74a
vadanti mūḍhāḥ khadyotaṃ bhānuṃ vā mūḍhacetasaḥ /
teṣāṃ gṛhe tathā kṣetra āvāse vā sadānayā // LiP_2,6.61 // / viśa bhuṅkṣva gṛhaṃ teṣāṃ api pūrṇamananyadhīḥ /
ye 'śranti kevalaṃ mūḍhāḥ pakvamannaṃ vicetasaḥ // LiP_2,6.62 //
snānamaṅgalahīnāś ca teṣāṃ tvaṃ gṛham āviśa /
yā nārī śaucavibhraṣṭā dehasaṃskāravarjitā // LiP_2,6.63 //
sarvabhakṣaratā nityaṃ tasyāḥ stāne samāviśa /
malināsyāḥ svayaṃ martyā malināṃbaradhāriṇaḥ // LiP_2,6.64 //
maladantā gṛhasthāśca gṛhe teṣāṃ samāviśa / / pādaśaucavinirmuktāḥ saṃdhyākāle ca śāyinaḥ // LiP_2,6.65 //
saṃdhyāyāma śrute ye vai gṛhaṃ teṣāṃ samāviśa /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13396041 (0.060):
paradāraratā martyā gṛhaṃ teṣāṃ samāviśa / / parvaṇyanarcābhiratā maithune vā divā ratāḥ // LiP_2,6.69 //
atyāśanaratā martyā atipānaratā narāḥ // LiP_2,6.66 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13396042 (0.030):
paradāraratā martyā gṛhaṃ teṣāṃ samāviśa / / parvaṇyanarcābhiratā maithune vā divā ratāḥ // LiP_2,6.69 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20742763 (0.058):
13,132.021a kaṭukāṃ ye na bhāṣante paruṣāṃ niṣṭhurāṃ giram / 13,132.021c apaiśunyaratāḥ santas te narāḥ svargagāminaḥ
dyūtavādakriyāmūḍhāḥ gṛhe teṣāṃ samāviśa /
brahmasvahāriṇo ye cāyogyāṃścaiva yajanti vā // LiP_2,6.67 //
śūdrānnabhojino vāpi gṛhaṃ teṣāṃ samāviśa / / madyapānaratāḥ pāpā māṃsa bhakṣaṇatatparāḥ // LiP_2,6.68 //
paradāraratā martyā gṛhaṃ teṣāṃ samāviśa /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13396004 (0.030):
saṃdhyāyāma śrute ye vai gṛhaṃ teṣāṃ samāviśa / / atyāśanaratā martyā atipānaratā narāḥ // LiP_2,6.66 //
parvaṇyanarcābhiratā maithune vā divā ratāḥ // LiP_2,6.69 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13396004 (0.044):
saṃdhyāyāma śrute ye vai gṛhaṃ teṣāṃ samāviśa / / atyāśanaratā martyā atipānaratā narāḥ // LiP_2,6.66 //
saṃdhyāyāṃ maithunaṃ yeṣāṃ gṛhe teṣāṃ samāviśa / / pṛṣṭhato maithunaṃ yeṣāṃ śvānavanmṛgavacca vā // LiP_2,6.70 //
jale vā maithunaṃ kuryātsabhāryastvaṃ samāviśa /
rajasvalāṃ striyaṃ gaccheccāṇḍālīṃ vā narādhamaḥ // LiP_2,6.71 //
kanyāṃ vā gogṛhe vāpi gṛhaṃ teṣāṃ samāviśa / / bahunā kiṃ pralāpena nityakarmabahiṣkṛtāḥ // LiP_2,6.72 //
rudrabhaktivihīnāye gṛhaṃ teṣāṃ samāviśa / / śṛṅgairdivyauṣadhaiḥ kṣudraiḥ śepha ālipya gacchati // LiP_2,6.73 //
bhagadrāvaṃ karotyasmātsabhāryastvaṃ samāviśa /
sūta uvāca / ityuktvā sa muniḥ śrīmān nirmārjya nayane tadā // LiP_2,6.74 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28921827 (0.043):
ityuktaḥ sa muniḥ śrīmān LiP_1,62.17a / ityuktaḥ sa vicakrāma LiP_1,66.6a
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4590020 (0.050):
vasiṣṭha uvāca / ityuktastenasa muniḥ kārttavīryeṇa sādaram /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18828612 (0.062):
sauriṇā hyevamuktastu pippalādo mahāmuniḥ // RKV_42.32 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10829146 (0.062):
sauriṇāpy evam uktas tu pippalādo mahāmuniḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19606662 (0.063):
01,047.001 sūta uvāca / 01,047.001a evam uktvā tataḥ śrīmān mantribhiś cānumoditaḥ
brahmarṣirbrahmasaṃkāśastatraivāntarddhimātanot / / duḥsahaśca tathoktāni stānāni ca samīyivān // LiP_2,6.75 //
viśeṣāddevadevasya viṣṇornidāratātmanām /
sabhāryo muniśārdūlaḥ saiṣā jyeṣṭhā iti smṛtā // LiP_2,6.76 //
duḥsahastāmuvācedaṃ taḍāgāśramamantare / / āsva tvamatra cāhaṃ vai pravekṣyāmi rasātalam // LiP_2,6.77 //
āvayoḥ sthānamālokya nivāsārthaṃ tataḥ punaḥ /
āgamiṣyāmi te pārśvamityuktā tamuvāca sā // LiP_2,6.78 // / kimaśrāmi mahābhāga ko me dāsyati vai balim /
ityuktastāṃ muniḥ prāha yāḥ striyastvāṃ yajanti vai // LiP_2,6.79 //
balibhiḥ puṣpadhūpaiśca na tāsāṃ ca gṛhaṃ viśa /
ityuktvā tvāviśattatra pātālaṃ bilayogataḥ // LiP_2,6.80 //
adyāpi ca vinirmagno muniḥ sa jalasaṃstare /
grāmaparvatabāhyeṣu nityamāste 'śubhā punaḥ // LiP_2,6.81 //
prasaṃgāddevandeveśo viṣṇustribhuvaneśvaraḥ /
lakṣmyā dṛṣṭastayā lakṣmīḥ sā tamāha janārdanam // LiP_2,6.82 // / bhartā gato mahābāho bilaṃ tyaktvā sa māṃ prabho /
anāthāhaṃ jagannātha vṛttiṃ dehi namostu te // LiP_2,6.83 //
sūta uvāca / ityukto bhagavānviṣṇuḥ prahasyāha janārdanaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2742609 (0.045):
BhP_08.24.004/0 śrīsūta uvāca / ity ukto viṣṇurātena bhagavān bādarāyaṇiḥ /
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27382658 (0.046):
BhP_08.24.004/0 śrīsūta uvāca / BhP_08.24.004/1 ity ukto viṣṇurātena bhagavān bādarāyaṇiḥ
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19545358 (0.049):
BhP_12.06.028/0 sūta uvāca / BhP_12.06.028/1 ity uktaḥ sa tathety āha maharṣer mānayan vacaḥ
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15350318 (0.051):
krīḍase vividhairbhogaiḥ % kathaṃ vaktumihārhasi // LiP_1,87.2 // / sūta uvāca / evamuktaḥ prahasyeśaḥ $ pinākī nīlalohitaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7244083 (0.051):
krīḍase vividhairbhogaiḥ kathaṃ vaktumihārhasi // LiP_1,87.2 // / sūta uvāca / evamuktaḥ prahasyeśaḥ pinākī nīlalohitaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841541 (0.057):
BhP_12.06.028/0 sūta uvāca / ity uktaḥ sa tathety āha maharṣer mānayan vacaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2736353 (0.058):
BhP_08.12.014/0 śrīśuka uvāca / evamabhyarthito viṣṇurbhagavān śūlapāṇinā / / prahasya bhāvagambhīraṃ giriśaṃ pratyabhāṣata // BhP_08.12.014 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13419352 (0.061):
śrautaṃ smārtaṃ mahābhāga romaharṣaṇa suvrata // LiP_2,50.2 // / sūta uvāca / purā bhṛgusutenokto hiraṇyākṣāya suvratāḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 612213 (0.064):
{vaiśaṃpāyana uvāca} / tataḥ sa bhagavān viṣṇur $ durvijñeyagatiḥ prabhuḥ / HV_App.I,31.320 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 613126 (0.064):
{vaiśaṃpāyana uvāca} / tataḥ sa bhagavān viṣṇuḥ $ piśācau māṃsabhakṣakau / HV_App.I,31.431 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 616475 (0.064):
{vaiśaṃpāyana uvāca} / tataḥ sa bhagavān viṣṇur $ munibhyas tattvam āditaḥ / HV_App.I,31.868 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22097766 (0.064):
{vaiśaṃpāyana uvāca} / tataḥ sa bhagavān viṣṇur durvijñeyagatiḥ prabhuḥ / HV_App.I,31.320 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22098678 (0.064):
{vaiśaṃpāyana uvāca} / tataḥ sa bhagavān viṣṇuḥ piśācau māṃsabhakṣakau / HV_App.I,31.431 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22102026 (0.064):
{vaiśaṃpāyana uvāca} / tataḥ sa bhagavān viṣṇur munibhyas tattvam āditaḥ / HV_App.I,31.868 /
jyeṣṭhāmalakṣmīṃ deveśo mādhavo madhusūdanaḥ // LiP_2,6.84 //
śrīviṣṇuruvāca / ye rudramanaghaṃ śarvaṃ śaṅkaraṃ nīlalohitam /
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23753479 (0.064):
provāca muniśārdūla madhuraṃ madhusūdanaḥ // VamP_58. 67 // / śrībhagavānuvāca / / yo māṃ tvāñca saraścaiva grāhasya ca vidāraṇam /
aṃbāṃ haimavatīṃ vāpi janitrīṃ jagatāmapi // LiP_2,6.85 // / madbhaktānnindayantyatra teṣāṃ vittaṃ tavaiva hi /
yepi caiva mahādevaṃ vinindyaiva yajanti mām // LiP_2,6.86 //
mūḍhā hyabhāgyā madbhaktā api teṣāṃ dhanaṃ tava /
yasyājñayā hyahaṃ brahmā prasādādvartate sadā // LiP_2,6.87 //
ye yajanti vinindyaiva mama vidveṣakārakāḥ /
madbhaktā naiva te bhaktā iva vartanti durmadāḥ // LiP_2,6.88 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16369137 (0.056):
madbhaktā ye hi nṛtyanti HV_112.121c / madbhaktāḥ puṣkareṣv iha HV_App.I,41.1515b
teṣāṃ gṛhaṃ dhanaṃ kṣetramiṣṭāpūrtaṃ tavaiva hi / / sūta uvāca
ityuktvā tāṃ parityajya lakṣmyālakṣmīṃ janārdanaḥ // LiP_2,6.89 //
jajāpa bhagavanrudramalakṣmīkṣayasiddhaye /
tasmātpradeyastasyai ca balirnityaṃmunīśvarāḥ // LiP_2,6.90 //
viṣṇubhaktairna saṃdehaḥ sarvayatnena sarvadā /
aṅganābhiḥ sadā pūjyā balibhirvividhairdvijāḥ // LiP_2,6.91 //
yaḥ paṭhecchṛṇuyādvāpi śrāvayedvā dvijottamān / / alakṣmīvṛttamanagho lakṣmīvāllaṃbhate gatim // LiP_2,6.92 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13397197 (0.0):
etadvaḥ kathitaṃ sarvaṃ kathāsarvasvamuttamam / / yaḥ paṭhecchṛṇuyādvāpi śrāvayedvā dvijottamān // LiP_2,8.35 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15288507 (0.0):
evaṃ saṃkṣepataḥ proktaḥ $ sahyādīnāṃ samudbhavaḥ & / yaḥ paṭhecchṛṇuyādvāpi % śrāvayedvā dvijottamān // LiP_1,17.1 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15351807 (0.0):
bhasmasnāyī bhaven nityaṃ $ bhasmaliptaḥ sadā bhavet & / yaḥ paṭhecchṛṇuyādvāpi % śrāvayedvā dvijottamān // LiP_1,88.92 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15364068 (0.0):
mayā proktaṃ stavaṃ divyaṃ % padmayone suśobhanam // LiP_1,98.189 // / yaḥ paṭhecchṛṇuyādvāpi $ śrāvayedvā dvijottamān &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7182536 (0.0):
evaṃ saṃkṣepataḥ proktaḥ sahyādīnāṃ samudbhavaḥ / / yaḥ paṭhecchṛṇuyādvāpi śrāvayedvā dvijottamān // LiP_1,17.1 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7245572 (0.0):
bhasmasnāyī bhaven nityaṃ bhasmaliptaḥ sadā bhavet / / yaḥ paṭhecchṛṇuyādvāpi śrāvayedvā dvijottamān // LiP_1,88.92 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7257828 (0.0):
mayā proktaṃ stavaṃ divyaṃ padmayone suśobhanam // LiP_1,98.189 // / yaḥ paṭhecchṛṇuyādvāpi śrāvayedvā dvijottamān /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7081781 (0.008):
bhūtabhavyairvartamānairākhyānairupabṛṃhitaḥ // KūrmP_1,51.32 // / yaḥ paṭhecchṛṇuyād vāpi śrāvayed vā dvijottamān /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15323206 (0.028):
gaṇādhipatyaṃ samprāptas % taṇḍinastejasā prabhoḥ // LiP_1,65.171 // / yaḥ paṭhecchṛṇuyād vāpi $ śrāvayedbrāhmaṇānapi &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15326532 (0.028):
ityetatsomavaṃśānāṃ % nṛpāṇāṃ caritaṃ dvijāḥ // LiP_1,69.93 // / yaḥ paṭhecchṛṇuyādvāpi $ brāhmaṇān śrāvayedapi &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7216972 (0.028):
gaṇādhipatyaṃ samprāptas taṇḍinastejasā prabhoḥ // LiP_1,65.171 // / yaḥ paṭhecchṛṇuyād vāpi śrāvayedbrāhmaṇānapi /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7220299 (0.028):
ityetatsomavaṃśānāṃ nṛpāṇāṃ caritaṃ dvijāḥ // LiP_1,69.93 // / yaḥ paṭhecchṛṇuyādvāpi brāhmaṇān śrāvayedapi /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13395120 (0.031):
aṃbarīṣasya māhātmyaṃ māyāvitvaṃ ca vai hareḥ // LiP_2,5.157 // / yaḥ paṭhecchṛṇuyādvāpi śrāvayedvāpi mānavaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28987893 (0.041):
yaḥ paṭhecchrāddhakāle vā LiP_1,72.180c / yaḥ paṭhecchrāvayedvāpi LiP_1,18.40c / yaḥ paṭhettu stavaṃ bhaktyā LiP_1,104.29a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28987811 (0.042):
yaḥ paṭhecchṛṇuyādvāpi LiP_1,17.1c / yaḥ paṭhecchṛṇuyādvāpi LiP_1,33.2a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28987819 (0.042):
yaḥ paṭhecchṛṇuyādvāpi LiP_1,41.33a / yaḥ paṭhecchṛṇuyādvāpi LiP_1,42.34c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28987827 (0.042):
yaḥ paṭhecchṛṇuyād vāpi LiP_1,65.172a / yaḥ paṭhecchṛṇuyādvāpi LiP_1,68.50c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28987843 (0.042):
yaḥ paṭhecchṛṇuyādvāpi LiP_1,85.230c / yaḥ paṭhecchṛṇuyādvāpi LiP_1,86.157a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28987851 (0.042):
yaḥ paṭhecchṛṇuyādvāpi LiP_1,88.92c / yaḥ paṭhecchṛṇuyād vāpi LiP_1,89.121c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28987879 (0.042):
yaḥ paṭhecchṛṇuyādvāpi LiP_1,98.190a / yaḥ paṭhecchṛṇuyādvāpi LiP_1,103.67a
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge alakṣmīvṛttaṃ nāma ṣaṣṭhe 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13391182 (0.0):
tatra yatkṛtavānviṣṇustacchṛṇuṣva narādhipa // LiP_2,1.82 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge kauśikavṛttakathanaṃ nāma
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13391305 (0.0):
kiṃ vadāmi ca te bhūto vada dharmabhṛtāṃ vara // LiP_2,2.9 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge viṣṇumāhātmyaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13392777 (0.0):
gāyan śṛṇvaṃstamāpnoti tasmādgeyaṃ paraṃ viduḥ // LiP_2,3.112 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge vaiṣṇavagītakathanaṃ nāma tṛtīyo
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13393078 (0.0):
pūjayetsarvayatnena dharmakāmārthamuktaye // LiP_2,4.21 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge viṣṇubhaktakathanaṃ nāma caturtho
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13395147 (0.0):
sāyaṃ prātaḥ paṭhennityaṃ viṣṇoḥ sāyujyamāpnuyāt // LiP_2,5.159 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge śrīmatyākhyānaṃ nāma pañcamo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13397210 (0.0):
sa yāti brahmalokaṃ tu rudrajāpyamanuttamam // LiP_2,8.36 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge aṣṭamo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13398516 (0.0):
kariṣyanti śivasyājñāṃ sarvairāvaraṇaiḥ saha // LiP_2,10.47 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge daśamo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13399075 (0.0):
pūjanīyau namaskāryau cintanīyau ca sarvadā // LiP_2,11.41 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge ekādaśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13399652 (0.0):
śreyo ḥrthibhir narair nityaṃ śreyasāmekahetavaḥ // LiP_2,12.46 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge dvādaśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13400133 (0.0):
sarvābhayapradānaṃ ca śivārādhanamicchatā // LiP_2,13.37 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge trayodaśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13400582 (0.0):
śreyorthibhirato nityaṃ cintanīyaḥ prayatnataḥ // LiP_2,14.33 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge pañcabrahmakathanaṃ nāma caturdaśo
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13400920 (0.0):
tattrayaṃ śāṅkaraṃ rūpaṃ nānyatkiñcidaśāṅkaram // LiP_2,15.26 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge pañcadaśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13401636 (0.0):
tathordhvabāhavo devā rudraṃ stunvanti saṃkaram // LiP_2,17.24 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge saptadaśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13403099 (0.0):
itthaṃ śivena sāyujyaṃ labhate nātra saṃśayaḥ // LiP_2,19.43 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge ekonaviṃśodhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13403810 (0.0):
ayogī naiva jānāti tattvaśuddhiṃ śivātmikām // LiP_2,20.52 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge viṃśodhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13406070 (0.0):
sūryameva samabhyarcya sūryasāyujyamāpnuyāt // LiP_2,22.85 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge dvāviṃśatitamo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13406568 (0.0):
liṅge ca pūjayeddevaṃ sthaṇḍile vā sadāśivam // LiP_2,23.31 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge trayoviṃśatitamodhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13407522 (0.0):
yānyāṃścintayate kāmāṃstāṃnprāpnoti mānavaḥ // LiP_2,24.41 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge caturviśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13409186 (0.0):
bāhyahomapradātā tu pāṣāṇe darduro bhavet // LiP_2,25.108 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge pañcaviṃśatitamo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13409648 (0.0):
varṣakoṭiśatenāpi vistareṇa na śakyate // LiP_2,26.30 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge ṣaḍviṃśatitamo 'dhyāyaḥ
ṛṣaya ūcuḥ / kiñjapānmucyate jantuḥ sarvalokabhayādibhiḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4621173 (0.037):
dhanvantarisaṃbhavādivarṇanaṃ nāma saptaṣaṣṭitamo 'dhyāyaḥ // 67// / ṛṣaya ūcuḥ
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4570867 (0.037):
ṛṣivaṃśavarṇanaṃ nāmāṣṭamo 'dhyāyaḥ // 8// / ṛṣaya ūcuḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13393078 (0.040):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge viṣṇubhaktakathanaṃ nāma caturtho / 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14179237 (0.040):
śrībṛhannāradīyapuraṇottarabhāge tithivicāro nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8483001 (0.040):
bhāratavarmataṃ nāma ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13392777 (0.041):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge vaiṣṇavagītakathanaṃ nāma tṛtīyo / 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23710290 (0.042):
iti śrīvāmanapurāṇe caturdaśo 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ / / yacca jarjyaṃ mahābāho sadādharmasthitairnaraiḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8495971 (0.044):
nīlakaṇṭhanāmotpattikathanaṃ nāma pañcaviṃśatitamo 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8496895 (0.044):
liṅgotpattikathanaṃ nāma ṣaḍviṃśatitamo 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13417576 (0.048):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge jīvacchrādvavidhirnāma / pañcacatvāriṃśattamo 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13420920 (0.051):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge cutaṣpañcāśattamo 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ / kathaṃ triyaṃbako devo devadevo vṛṣadhvajaḥ /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14779232 (0.054):
iti kṣīvāmanurāṇe saromāhātmye ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14781503 (0.055):
iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye ekaviśo 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ / sthāṇutīrthasya māhātmyaṃ vaṭasya ca mahāmune /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7258170 (0.057):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe pūrvabhāge devīsaṃbhavo nāma navanavatitamo / 'dhyāyaḥ / LiP, 1, 100 / ṛṣaya ūcuḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15839713 (0.059):
bhagīrathagaṅgānayanaṃ nāma ṣoḍaṣo 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13449835 (0.060):
itī śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge ṣaṭtriśo 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ / kathaṃ dāruvanaṃ prāpto bhagavān govṛṣadhvajaḥ /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25380795 (0.062):
nāma daśamo 'dhyāyaḥ / Chapter 11 / munaya ūcuḥ / manvaṃtarāṇi sarvāṇi kalpabhedāṃśca sarvaśaḥ // ŚivP_7.1,11.1ab/
sarvapāpavinirmuktaḥ prāpnoti paramāṃ gatim // LiP_2,7.1 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13440639 (5.960):
prīyatāṃ me mahādevo dadyād dravyaṃ svakīyakam / / sarvapāpavinirmuktaḥ prāpnoti paramāṃ gatim // KūrmP_2,26.31 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21520542 (0.018):
Manu12.116c/ asmād apracyuto vipraḥ prāpnoti) paramāṃ gatim || / Manu12.117a/ evaṃ sa bhagavān devo lokānāṃ hitakāmyayā |
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13396474 (0.025):
abhimantrya spṛśanbhuṅkte sa yāti paramāṃ gatim // LiP_2,7.8 // / sarvapāpavinirmuktaḥ prāpnoti ca satāṃ gatim /
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2483290 (0.028):
sarvapāpādvinirmuktaḥ % prāpnoti paramāṃ gatim // YRps_1.165 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22366624 (0.028):
sarvapāpādvinirmuktaḥ prāpnoti paramāṃ gatim // YRps_1.165 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13447500 (0.037):
sarvapāpavinirmukto gaccheta paramāṃ gatim // KūrmP_2,33.150 //
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27556386 (0.039):
sarvapāpavinirmuktaḥ sa yāti paramāṃ gatim // Vdha_3,353.12 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3138970 (0.039):
sarvapāpavinirmuktaḥ sa yāti paramāṃ gatim /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25409596 (0.042):
sarvapāpavinirmuktaḥ prayāti paramāṃ gatim // ŚivP_7.2,14.77cd/
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14786994 (0.042):
sarvapāpavinirmuktaḥ prayāti paramāṃ gatim // VamPSm_27.35 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21491548 (0.044):
Manu4.14c/ tadd hi kurvan) yathāśakti prāpnoti) paramāṃ gatim || / Manu4.15a/ na īheta) arthān prasaṅgena na viruddhena karmaṇā |
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18841893 (0.053):
punaḥ smarati tattīrthaṃ tatra gatvā nṛpottama / / karoḍeśvaramabhyarcya prāpnoti paramāṃ gatim // RKV_62.18 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 677560 (0.053):
paraṃ rahasyaṃ paramām gatiṃ ca @ HV_App.I,42A.558 @ / [k: T2 G2.4 ins. :k]
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20804358 (0.054):
14,043.025c saṃnyāsī jñānasaṃyuktaḥ prāpnoti paramāṃ gatim / 14,043.025e atīto 'dvaṃdvam abhyeti tamomṛtyujarātigam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20785502 (0.054):
13,150.009d@020_0329 snātvā pāpavinirmuktaḥ prayāti paramāṃ gatim
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2535395 (0.055):
prāpnuvanty utsṛtīḥ punaḥ Mn_5.40d / prāpnoti paramaṃ gatim Mn_6.96d
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21508443 (0.055):
Manu8.420c/ vyapohya) kilbiṣaṃ sarvaṃ prāpnoti) paramāṃ gatim || / Manu9.01a/ puruṣasya striyāś ca eva dharme vartmani tiṣṭhatoḥ) |
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13406006 (0.055):
bhāskaraṃ paramātmānaṃ sa yāti paramāṃ gatim // LiP_2,22.80 // / sarvapāpavinirmuktāḥ sarvapāpa vivarjitaḥ /
alakṣmīṃvātha saṃtyajya gamiṣyati japena vai /
lakṣmīvāso bhavenmartyaḥ sūta vaktumihārhasi // LiP_2,7.2 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15319251 (0.0):
vāsiṣṭho vadatāṃ śreṣṭha % sūta vaktumihārhasi // LiP_1,64.1 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15340299 (0.0):
paśutvaṃ tatyajurdevās % tanno vaktumihārhasi // LiP_1,80.1 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15350315 (0.0):
krīḍase vividhairbhogaiḥ % kathaṃ vaktumihārhasi // LiP_1,87.2 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15357840 (0.0):
etatsarvaṃ viśeṣeṇa % sūta vaktumihārhasi // LiP_1,94.2 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15367421 (0.0):
kathaṃ prabhāvastasyaivaṃ % sūta vaktumihārhasi // LiP_1,104.1 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7213022 (0.0):
vāsiṣṭho vadatāṃ śreṣṭha sūta vaktumihārhasi // LiP_1,64.1 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7234064 (0.0):
paśutvaṃ tatyajurdevās tanno vaktumihārhasi // LiP_1,80.1 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7244080 (0.0):
krīḍase vividhairbhogaiḥ kathaṃ vaktumihārhasi // LiP_1,87.2 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7251601 (0.0):
etatsarvaṃ viśeṣeṇa sūta vaktumihārhasi // LiP_1,94.2 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7261183 (0.0):
kathaṃ prabhāvastasyaivaṃ sūta vaktumihārhasi // LiP_1,104.1 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15283301 (0.007):
kalpeṣu kasminkalpe no % vaktumarhasi cātra tān // LiP_1,7.12 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7177334 (0.007):
kalpeṣu kasminkalpe no vaktumarhasi cātra tān // LiP_1,7.12 // / sūta uvāca
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13393128 (0.007):
yathāvacchrotumicchāmaḥ sūta vaktuṃ tvamarhasi // LiP_2,5.4 // / sūta uvāca
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7074409 (0.011):
nṛpāṇāṃ tatsamāsena sūta vaktumihārhasi // KūrmP_1,38.4 // / sūta uvāca
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7080473 (0.011):
etat sarvaṃ samāsena sūta vaktumihārhasi // KūrmP_1,49.3 // / sūta uvāca
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13449852 (0.011):
mohayāmāsa viprendrān sūta vaktumihārhasi // KūrmP_2,37.1 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15338063 (0.020):
yatphalaṃ labhate martyas % tatphalaṃ vaktumarhasi // LiP_1,77.2 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7231828 (0.020):
yatphalaṃ labhate martyas tatphalaṃ vaktumarhasi // LiP_1,77.2 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29016578 (0.021):
sūta paurāṇikottamam LiP_1,1.12d / sūta vaktumihārhasi LiP_1,17.3b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29016590 (0.021):
sūta vaktumihārhasi LiP_1,64.1d / sūta vaktumihārhasi LiP_1,94.2d
sūta uvāca / purā pitāmahenoktaṃ vasiṣṭhāya mahātmane /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15340301 (0.0):
paśutvaṃ tatyajurdevās % tanno vaktumihārhasi // LiP_1,80.1 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7234066 (0.0):
paśutvaṃ tatyajurdevās tanno vaktumihārhasi // LiP_1,80.1 // / sūta uvāca
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13449853 (0.013):
mohayāmāsa viprendrān sūta vaktumihārhasi // KūrmP_2,37.1 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15367422 (0.047):
kathaṃ prabhāvastasyaivaṃ % sūta vaktumihārhasi // LiP_1,104.1 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7261184 (0.047):
kathaṃ prabhāvastasyaivaṃ sūta vaktumihārhasi // LiP_1,104.1 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15350316 (0.053):
krīḍase vividhairbhogaiḥ % kathaṃ vaktumihārhasi // LiP_1,87.2 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7244081 (0.053):
krīḍase vividhairbhogaiḥ kathaṃ vaktumihārhasi // LiP_1,87.2 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15357841 (0.054):
etatsarvaṃ viśeṣeṇa % sūta vaktumihārhasi // LiP_1,94.2 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7251602 (0.054):
etatsarvaṃ viśeṣeṇa sūta vaktumihārhasi // LiP_1,94.2 // / sūta uvāca
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7074410 (0.058):
nṛpāṇāṃ tatsamāsena sūta vaktumihārhasi // KūrmP_1,38.4 // / sūta uvāca
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7080473 (0.058):
etat sarvaṃ samāsena sūta vaktumihārhasi // KūrmP_1,49.3 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15319251 (0.059):
vāsiṣṭho vadatāṃ śreṣṭha % sūta vaktumihārhasi // LiP_1,64.1 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7213022 (0.059):
vāsiṣṭho vadatāṃ śreṣṭha sūta vaktumihārhasi // LiP_1,64.1 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15361532 (0.061):
sudarśanākhyaṃ vai labdhaṃ % vaktumarhasi viṣṇunā // LiP_1,98.1 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7255295 (0.061):
sudarśanākhyaṃ vai labdhaṃ vaktumarhasi viṣṇunā // LiP_1,98.1 // / sūta uvāca
vakṣye saṃkṣepataḥ sarvaṃ sarvalokahitāya vai // LiP_2,7.3 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15337219 (0.0):
pratiṣṭhāyāḥ phalaṃ sarvaṃ % sarvalokahitāya vai // LiP_1,76.1 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7230984 (0.0):
pratiṣṭhāyāḥ phalaṃ sarvaṃ sarvalokahitāya vai // LiP_1,76.1 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29010891 (0.021):
sarvalokaśubhapradaḥ LiP_1,65.90b / sarvalokahitāya vai LiP_1,76.1d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29010898 (0.021):
sarvalokahitāya vai LiP_1,101.44d / sarvalokahitāya vai LiP_1,103.66d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15367210 (0.023):
tayā samāgato rudraḥ % sarvalokahitāya vai // LiP_1,103.66 // / yaḥ paṭhecchṛṇuyādvāpi $ bhavodvāhaṃ śucismitaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7260972 (0.023):
tayā samāgato rudraḥ sarvalokahitāya vai // LiP_1,103.66 // / yaḥ paṭhecchṛṇuyādvāpi bhavodvāhaṃ śucismitaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15365586 (0.024):
śāpādbhṛgormahātejāḥ % sarvalokahitāya vai // LiP_1,101.44 // / tadā tasya suto yaś ca $ sa patiste bhaviṣyati &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7259347 (0.024):
śāpādbhṛgormahātejāḥ sarvalokahitāya vai // LiP_1,101.44 // / tadā tasya suto yaś ca sa patiste bhaviṣyati /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16468762 (0.040):
sarvalokahitāya ca *HV_7.56*144b / sarvalokahitāya vai HV_31.143d
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13861733 (0.040):
sarvalokahitāya ca HV_7.56*144b / sarvalokahitāya vai HV_31.143d
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27433519 (0.051):
sarvalokahitāya vai NsP_44.38d / sarvalokahitārthāya NsP_38.21a
śṛṇvantu vacanaṃ sarve praṇipatya janārdanam / / devadevamajaṃ viṣṇuṃ kṛṣṇamacyutamavyayam // LiP_2,7.4 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13390184 (0.028):
smaran nārāyaṇaṃ devaṃ kṛṣṇam acyutam avyayam // LiP_2,1.5 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 612053 (0.039):
te ca gatvā hariṃ kṛṣṇaṃ $ viṣṇum īśaṃ janārdanam / HV_App.I,31.299 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22097606 (0.039):
te ca gatvā hariṃ kṛṣṇaṃ viṣṇum īśaṃ janārdanam / HV_App.I,31.299 /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6998454 (0.042):
ye'rcayanti hariṃ viṣṇuṃ kṛṣṇaṃ jiṣṇuṃ sanātanam |
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23935042 (0.056):
ko jetuṃ śaknuyān mṛtyuṃ % tasmāt taṃ tapasārcaya // NsP_7.32 // / tam anantam ajaṃ viṣṇum $ acyutaṃ puruṣottamam &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17000028 (0.056):
ko jetuṃ śaknuyān mṛtyuṃ tasmāt taṃ tapasārcaya // NsP_7.32 // / tam anantam ajaṃ viṣṇum acyutaṃ puruṣottamam /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 613454 (0.056):
namaskṛtya jagannāthaṃ $ hariṃ kṛṣṇaṃ jagatpatim / HV_App.I,31.472 / / ādidevam ajaṃ viṣṇuṃ $ vareṇyam anaghaṃ śucim / HV_App.I,31.473 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22099006 (0.056):
namaskṛtya jagannāthaṃ hariṃ kṛṣṇaṃ jagatpatim / HV_App.I,31.472 / / ādidevam ajaṃ viṣṇuṃ vareṇyam anaghaṃ śucim / HV_App.I,31.473 /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20864092 (0.056):
16,009.022d*0057_01 devakīnandanaṃ devaṃ vāsudevam ajaṃ prabhum / 16,009.023a vinā janārdanaṃ vīraṃ nāhaṃ jīvitum utsahe
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10825918 (0.057):
hariṃ kṛṣṇaṃ hṛṣīkeśaṃ vāsudevaṃ janārdanam / / praṇato 'smi jagannāthaṃ sa me pāpaṃ vyapohatu // RKS_72.60 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16394093 (0.058):
yaṃ sarvagaṃ devam ajaṃ janārdanaṃ HV_App.I,31.559
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 614070 (0.058):
yaṃ sarvagaṃ devam ajaṃ janārdanaṃ @ HV_App.I,31.559 @
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23935091 (0.059):
kaḥ kuryān mānavo vatsa % mṛtyusattānivāraṇam // NsP_7.36 // / tam anantam ajaṃ viṣṇuṃ $ kṛṣṇaṃ jiṣṇuṃ śriyaḥ patim &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17000077 (0.059):
kaḥ kuryān mānavo vatsa mṛtyusattānivāraṇam // NsP_7.36 // / tam anantam ajaṃ viṣṇuṃ kṛṣṇaṃ jiṣṇuṃ śriyaḥ patim /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119271 (0.060):
devadevaṃ mahābhāgaṃ__Vdha_076.037 / vāsudevam ajaṃ vibhum__Vdha_076.037
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1112854 (0.063):
hariṃ kṛṣṇaṃ hṛṣīkeśaṃ__Vdha_070.043 / vāsudevaṃ janārdanam__Vdha_070.043
sarvapāpaharaṃ śuddhaṃ mokṣadaṃ brahmavādinam /
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554214 (0.048):
sarvapāpaharaṃ puṇyaṃ mokṣadaṃ sarvakāmadam /
manasākarmaṇā vācā yo vidvānpuṇyakarmakṛt // LiP_2,7.5 //
nārāyaṇaṃ japennityaṃ praṇamya puruṣottamam / / svapannārāyaṇaṃ devaṃ gacchannārāyaṇaṃ tathā // LiP_2,7.6 //
bhuñjannārāyaṇaṃ viprāstiṣṭhañjāgratsanātanam /
unmiṣannimiṣanvāpi namo nārāyaṇeti vai // LiP_2,7.7 //
bhojyaṃ peyaṃ ca lehyaṃ ca namo nārāyaṇeti ca / / abhimantrya spṛśanbhuṅkte sa yāti paramāṃ gatim // LiP_2,7.8 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13406005 (0.0):
bhāskaraṃ paramātmānaṃ sa yāti paramāṃ gatim // LiP_2,22.80 // / sarvapāpavinirmuktāḥ sarvapāpa vivarjitaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29009075 (0.003):
sa yāti paramāṃ gatim LiP_1,16.17b / sa yāti paramāṃ gatim LiP_1,77.43b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29009087 (0.003):
sa yāti paramāṃ gatim LiP_1,79.27b / sa yāti paramāṃ gatim LiP_1,83.4d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29009097 (0.003):
sa yāti paramāṃ gatim LiP_1,85.98d / sa yāti paramāṃ gatim LiP_1,85.230d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29009108 (0.003):
sa yāti paramāṃ gatim LiP_1,88.93b / sa yāti paramāṃ gatim LiP_1,98.195b
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27556386 (0.034):
sarvapāpavinirmuktaḥ sa yāti paramāṃ gatim // Vdha_3,353.12 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3138970 (0.034):
sarvapāpavinirmuktaḥ sa yāti paramāṃ gatim /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10354731 (0.042):
12,202.033d@017B_0132 api pāpasamācāraḥ sa yāti paramāṃ gatim
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14786994 (0.049):
sarvapāpavinirmuktaḥ prayāti paramāṃ gatim // VamPSm_27.35 //
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25409596 (0.050):
sarvapāpavinirmuktaḥ prayāti paramāṃ gatim // ŚivP_7.2,14.77cd/
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13428380 (0.051):
yo vā vicārayedarthaṃ sa yāti paramāṃ gatim // KūrmP_2,11.144 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7074158 (0.052):
prāṇāṃstyajati yastatra sa yāti paramāṃ gatim // KūrmP_1,37.3 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18829322 (0.056):
tasmiṃstīrthe mṛto yastu sa yāti paramāṃ gatim // RKV_43.10 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10829881 (0.056):
tasmiṃs tīrthe mṛto yas tu sa yāti paramāṃ gatim /
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21469208 (0.056):
atithiṃ pūjayed yas tu sa yāti paramāṃ gatim ||Panc_4.4||
sarvapāpavinirmuktaḥ prāpnoti ca satāṃ gatim /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13406006 (0.024):
bhāskaraṃ paramātmānaṃ sa yāti paramāṃ gatim // LiP_2,22.80 // / sarvapāpavinirmuktāḥ sarvapāpa vivarjitaḥ /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13396373 (0.025):
kiñjapānmucyate jantuḥ sarvalokabhayādibhiḥ / / sarvapāpavinirmuktaḥ prāpnoti paramāṃ gatim // LiP_2,7.1 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13440638 (0.031):
prīyatāṃ me mahādevo dadyād dravyaṃ svakīyakam / / sarvapāpavinirmuktaḥ prāpnoti paramāṃ gatim // KūrmP_2,26.31 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13447500 (0.033):
yaḥ paṭhed bhavatāṃ nityaṃ saṃvādaṃ mama caiva hi / / sarvapāpavinirmukto gaccheta paramāṃ gatim // KūrmP_2,33.150 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14786994 (0.040):
sarvapāpavinirmuktaḥ prayāti paramāṃ gatim // VamPSm_27.35 //
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25409596 (0.042):
sarvapāpavinirmuktaḥ prayāti paramāṃ gatim // ŚivP_7.2,14.77cd/
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27556386 (0.047):
sarvapāpavinirmuktaḥ sa yāti paramāṃ gatim // Vdha_3,353.12 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3138970 (0.047):
sarvapāpavinirmuktaḥ sa yāti paramāṃ gatim /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20785502 (0.057):
13,150.009d@020_0329 snātvā pāpavinirmuktaḥ prayāti paramāṃ gatim
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13455342 (0.057):
sarvapāpavinirmukto yathoktāṃ gatimāpnuyāt // KūrmP_2,42.22 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2483289 (0.063):
sarvapāpādvinirmuktaḥ % prāpnoti paramāṃ gatim // YRps_1.165 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22366623 (0.063):
sarvapāpādvinirmuktaḥ prāpnoti paramāṃ gatim // YRps_1.165 //
alakṣmīśca mayā proktā patnī yā duḥsahasya ca // LiP_2,7.9 //
nārāyaṇapadaṃ śrutvā gacchatyeva na saṃśayaḥ /
yā lakṣmīrdevadevasya hareḥ kṛṣṇasya vallabhā // LiP_2,7.10 //
gṛhe kṣetre tathāvāse tanauvasati suvratāḥ / / āloḍya sarvaśāstrāṇi vicārya ca punaḥ punaḥ // LiP_2,7.11 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20733271 (0.0):
13,124.022d@013_0019 saṃjñābhedaiḥ sa evaikaḥ sarvaśāstrābhisaṃskṛtaḥ / 13,124.022d@013_0020 āloḍya sarvaśāstrāṇi vicārya ca punaḥ punaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13902040 (0.0):
skānde prabhāsa khaṇḍe, liṅga purāṇe ca / āloḍya sarva śāstrāṇi vicārya ca punaḥ punaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13933371 (0.0):
brahmoktau āloḍya sarva śāstrāṇi vicārya ca punaḥ punaḥ ityādi ||
Madhva (Anandatirtha): Krsnamrtamaharnava (mdhvkmou.htm.txt) 2549849 (0.0):
nūnaṃ yaś cintitaḥ puṃsāṃ hanti saṃsārabandhanam. // MKm_51 // / āloḍya sarvaśāstrāṇi vicārya ca punaḥ punaḥ
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27568872 (0.0):
vedaśāstrāt paraṃ nāsti na daivaṃ keśavāt param | 2.67 | / "āloḍya sarvaśāstrāṇi vicārya ca punaḥ punaḥ |"
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12899699 (0.0):
MSS_5360 1 āloḍya sarvaśāstrāṇi vicāryaivaṃ punaḥ punaḥ /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23978758 (0.0):
bahutvād iha śātrāṇāṃ $ jñānatattvaṃ sudurlabham & / āloḍya sarvaśāstrāṇi % vicārya ca punaḥ punaḥ // NsP_64.78 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17043746 (0.0):
bahutvād iha śātrāṇāṃ jñānatattvaṃ sudurlabham / / āloḍya sarvaśāstrāṇi vicārya ca punaḥ punaḥ // NsP_64.78 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21062537 (0.045):
skanda purāṇe brahmoktau ca / āloḍya sarva śāstrāṇi vicārya ca punaḥ punaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907172 (0.058):
manīṣayā [BhP 2.2.34] ity ādi | tathā pādme skānde ca / āloḍya sarva śāstrāṇi vicārya ca punaḥ punaḥ |
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6796141 (0.061):
ālokya sarvaśāstrāṇi vicārya ca punaḥ punaḥ /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23941231 (0.061):
ālocya sarvaśāstrāṇi $ vicārya ca punaḥ punaḥ & / idam ekaṃ suniṣpannaṃ % dhyeyo nārāyaṇaḥ sadā // NsP_17.33 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17006219 (0.061):
ālocya sarvaśāstrāṇi vicārya ca punaḥ punaḥ / / idam ekaṃ suniṣpannaṃ dhyeyo nārāyaṇaḥ sadā // NsP_17.33 //
itamekaṃ suniṣpannaṃ dhyeyo nārāyaṇaḥ sadā /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20733278 (0.0):
13,124.022d@013_0020 āloḍya sarvaśāstrāṇi vicārya ca punaḥ punaḥ / 13,124.022d@013_0021 idam ekaṃ suniṣpannaṃ dhyeyo nārāyaṇaḥ sadā
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6796147 (0.0):
ālokya sarvaśāstrāṇi vicārya ca punaḥ punaḥ / / idamekaṃ suniṣpannaṃ dhyeyo nārāyaṇaḥ sadā // GarP_1,230.1 //
Madhva (Anandatirtha): Krsnamrtamaharnava (mdhvkmou.htm.txt) 2549854 (0.0):
āloḍya sarvaśāstrāṇi vicārya ca punaḥ punaḥ / idam ekaṃ suniṣpannaṃ dhyeyo nārāyaṇaḥ sadā. // MKm_52 //
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27568878 (0.0):
āloḍya sarvaśāstrāṇi vicārya ca punaḥ punaḥ | / idamekaṃ suniṣpannaṃ dhyeyo nārāyaṇaḥ sadā" | 2.68 |"
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12899706 (0.0):
MSS_5360 2 idamekaṃ suniṣpannaṃ dhyeyo nārāyaṇaḥ sadā //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23941237 (0.0):
ālocya sarvaśāstrāṇi $ vicārya ca punaḥ punaḥ & / idam ekaṃ suniṣpannaṃ % dhyeyo nārāyaṇaḥ sadā // NsP_17.33 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23978764 (0.0):
āloḍya sarvaśāstrāṇi % vicārya ca punaḥ punaḥ // NsP_64.78 // / idam ekaṃ suniṣpannaṃ $ dhyeyo nārāyaṇaḥ sadā &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17006225 (0.0):
ālocya sarvaśāstrāṇi vicārya ca punaḥ punaḥ / / idam ekaṃ suniṣpannaṃ dhyeyo nārāyaṇaḥ sadā // NsP_17.33 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17043752 (0.0):
āloḍya sarvaśāstrāṇi vicārya ca punaḥ punaḥ // NsP_64.78 // / idam ekaṃ suniṣpannaṃ dhyeyo nārāyaṇaḥ sadā /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18808882 (0.0):
satyaṃ satyaṃ punaḥ satyamutkṣipya bhujam ucyate / / idamekaṃ suniṣpannaṃ dhyeyo nārāyaṇaḥ sadā // RKV_10.60 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13907177 (0.007):
āloḍya sarva śāstrāṇi vicārya ca punaḥ punaḥ | / idam ekaṃ saniṣpannaṃ dhyeyo nārāyaṇaḥ sadā || (page 51) iti |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13902045 (0.022):
āloḍya sarva śāstrāṇi vicārya ca punaḥ punaḥ | / idam eva suniṣpannaṃ dhyeyo nārāyaṇaḥ sadā || [LiP 2.7.11]
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21062541 (0.054):
idame eva suniṣpannaṃ dhyeyo nārāyaṇaḥ sadā // Hbhv_3.127 //
kiṃ tasya bahubhirmantraiḥ kiṃ tasya bahubhirvrataiḥ // LiP_2,7.12 // / namo nārāyaṇāyeti mantraḥ sarvārthasādhakaḥ /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10354945 (0.0):
12,202.033d@017B_0166 kiṃ tasya bahubhir mantrair bhaktir yasya janārdane / 12,202.033d@017B_0167 namo nārāyaṇāyeti mantraḥ sarvārthasādhakaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4875785 (0.0):
oṃ namo nārāyaṇāya mantraḥ sarvārthasādhakaḥ //AP_283.002cd/
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26784138 (0.0):
oṃ namo nārāyaṇāyeti % mantraḥ sarvārthasādhakaḥ // BrP_60.24 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11055453 (0.0):
oṃ namo nārāyaṇāyeti mantraḥ sarvārthasādhakaḥ // BrP_60.24 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21054419 (0.0):
namo nārāyaṇāyeti mantraḥ sarvārtha sādhakaḥ |
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23940867 (0.0):
ṇākāram añjanābhaṃ tu % yakāraṃ bahuvarṇakam // NsP_17.7 // / oṃ namo nārāyaṇāyeti $ mantraḥ sarvārthasādhakaḥ &
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23975971 (0.0):
anenābhyarcito devaḥ % prīto bhavati tatkṣaṇāt // NsP_63.5 // / kiṃ tasya bahubhir mantraiḥ $ kiṃ tasya bahubhir vrataiḥ &
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23978929 (0.0):
tam evoddiśya deveśaṃ % kuru nityam atandritaḥ // NsP_64.91 // / kiṃ tatra bahubhir mantraiḥ $ kiṃ tatra bahubhir vrataiḥ &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17005855 (0.0):
ṇākāram añjanābhaṃ tu yakāraṃ bahuvarṇakam // NsP_17.7 // / oṃ namo nārāyaṇāyeti mantraḥ sarvārthasādhakaḥ /
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17040956 (0.0):
anenābhyarcito devaḥ prīto bhavati tatkṣaṇāt // NsP_63.5 // / kiṃ tasya bahubhir mantraiḥ kiṃ tasya bahubhir vrataiḥ /
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17043917 (0.0):
tam evoddiśya deveśaṃ kuru nityam atandritaḥ // NsP_64.91 // / kiṃ tatra bahubhir mantraiḥ kiṃ tatra bahubhir vrataiḥ /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18867729 (0.0):
kiṃ tasya bahubhir mantrair bhaktir yasya janārdane / / namo nārāyaṇāyeti mantraḥ sarvārthasādhakaḥ // RKV_132.10 //
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23762273 (0.0):
kiṃ tasya bahurbharmantrairbhaktiryasya janārdane / / namo nārāyaṇāyeti mantraḥ sarvārthasādhakaḥ // VamP_67.58 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21054375 (0.023):
kim anyair bahubhir mantraiḥ kim anyair bahubhir vrataiḥ |
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4894606 (0.042):
skando namaḥ śivāyeti mantraḥ sarvārthasādhakaḥ //AP_326.007cd/
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27391897 (0.054):
kiṃ taj jñānaṃ paraṃ deva NsP_64.59a / kiṃ tatra bahubhir mantraiḥ NsP_64.92a / kiṃ tatra bahubhir vrataiḥ NsP_64.92b
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27391911 (0.054):
kiṃ tasya dānaiḥ kiṃ tīrthaiḥ NsP_64.66c / kiṃ tasya bahubhir mantraiḥ NsP_63.6a / kiṃ tasya bahubhir vrataiḥ NsP_63.6b
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21062392 (0.061):
kintv asya bahubhis tīrthaiḥ kiṃ tasya bahubhir vrataiḥ | / yo nityaṃ dhyāyate devaṃ nārāyaṇam ananya dhīḥ // Hbhv_3.121 //
tasmātsarveṣu kāleṣu namo nārāyaṇeti ca // LiP_2,7.13 // / japetsa yāti viprendrā viṣṇulokaṃ sabāndhavaḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21054390 (0.018):
namo nārāyaṇeti mantraḥ sarvārtha sādhakaḥ // Hbhv_1.136 // / tasmāt sarveṣu kāleṣu namo nārāyaṇeti yaḥ |
anyacca devadevasya śṛṇvantu munisattamāḥ // LiP_2,7.14 //
mantro mayā purābhyastaḥ sarvavedārthasādhakaḥ /
dvādaśākṣarasaṃyukto dvādaśātmā purātanaḥ // LiP_2,7.15 //
tasyaiveha ca māhātmyaṃ saṃkṣepātpravadāmi vaḥ / / kaściddvijo mahāprājñastapastaptvā kathañcana // LiP_2,7.16 //
putramekaṃ tayotpādya saṃskāraiśca yathākramam / / yojayitvā yatākālaṃ kṛtopanayanaṃ punaḥ // LiP_2,7.17 //
adhyāpayāmāsa tadā sa ca novāca kiñcana /
na jihvā spandate tasya duḥkhito 'bhūddvijottamaḥ // LiP_2,7.18 //
vāsudeveti niyatamaitareyo vadatyasau / / pitā tasya tathā cānyāṃ pariṇīya yathāvidhi // LiP_2,7.19 //
putrānutpādayāmāsa tathaiva vidhipūrvakam / / vedānadhītya saṃpannā babhūvuḥ sarvasaṃmatāḥ // LiP_2,7.20 //
aitareyasya sā mātā duḥkhitā śokamūrcchitā / / uvāca putrāḥ saṃpannā vedavedāṅgapāragāḥ // LiP_2,7.21 //
brāhmaṇaiḥ pūjyamānā vai modayanti ca mātaram / / mama tvaṃ bhāgyahīnāyāḥ putro jāto nirākṛtiḥ // LiP_2,7.22 //
mamātra nidhanaṃ śreyo na kathañcana jīvitam /
ityuktaḥ sa ca nirgamya yajñavāṭaṃ jagāma vai // LiP_2,7.23 //
tasminyāte dvijānāṃ tu na mantrāḥ pratipedire /
aitareye sthitetatra brāhmaṇā mohitāstadā // LiP_2,7.24 //
tato vāṇī samudbhūtā vāsudeveti kīrtanāt / / aitareyasya te viprāḥ praṇipatya yatātatham // LiP_2,7.25 //
pūjāṃ cakrustato yajñaṃ svayameva samāgatam /
tataḥ samāpya taṃ yajñamaitareyo dhanādibhiḥ // LiP_2,7.26 //
sarvavedānsadasyāha sa ṣaḍaṅgān samāhitāḥ /
tuṣṭuvuśca tathā viprā brahmādyāśca tathā dvijāḥ // LiP_2,7.27 //
sasarjuḥ puṣpavarṣāṇi khecarāḥ siddhacāraṇāḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15367026 (0.018):
sasṛjuḥ puṣpavarṣāṇi % khecarāḥ siddhacāraṇāḥ // LiP_1,103.51 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7260786 (0.018):
sasṛjuḥ puṣpavarṣāṇi khecarāḥ siddhacāraṇāḥ // LiP_1,103.51 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15334299 (0.027):
vavṛṣuḥ puṣpavarṣāṇi % khecarāḥ siddhacāraṇāḥ \
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7228064 (0.027):
vavṛṣuḥ puṣpavarṣāṇi khecarāḥ siddhacāraṇāḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15366350 (0.049):
sasarjuḥ puṣpavṛṣṭiṃ ca % khecarāḥ siddhacāraṇāḥ // LiP_1,102.58 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7260111 (0.049):
sasarjuḥ puṣpavṛṣṭiṃ ca khecarāḥ siddhacāraṇāḥ // LiP_1,102.58 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4572294 (0.057):
mumucuḥ puṣpavarṣaṃ ca khecarāḥ siddhacāraṇāḥ /
evaṃ samāpya vai yajñamaitareyo dvijottamāḥ // LiP_2,7.28 //
mātaraṃ pūjayitvā tu viṣṇoḥ sthānaṃ jagāma ha /
etadvai kathitaṃ sarvaṃ dvādaśākṣaravaibhavam // LiP_2,7.29 //
paṭhatāṃ śṛṇvatāṃ nityaṃ mahāpātakanāśanam / / japedyaḥ puruṣo nityaṃ dvādaśākṣaramavyayam // LiP_2,7.30 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1113526 (0.064):
paṭhatāṃ śṛṇvatāṃ caiva__Vdha_070.083 / sarvapāpavināśanam__Vdha_070.083
sa yāti divyamatulaṃ viṣṇostatparamaṃ padam /
api pāpasamācāro dvādaśākṣaratatparaḥ // LiP_2,7.31 //
prāpnoti paramaṃ sthānaṃ nātra kāryā vicāraṇā /
Katyayanasmrti (katy2piu.htm.txt) 12514491 (0.030):
nātathyena pramāṇaṃ tu K_380a / nātra kāryā vicāraṇā K_737d / nādadyān na ca gṛhṇīyād K_697c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16856913 (0.033):
nātra kāryā vicāraṇā BrP_4.41d / nātra kāryā vicāraṇā BrP_41.86d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16856923 (0.033):
nātra kāryā vicāraṇā BrP_83.22f / nātra kāryā vicāraṇā BrP_92.41d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16856933 (0.033):
nātra kāryā vicāraṇā BrP_93.2d / nātra kāryā vicāraṇā BrP_96.26d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9017252 (0.034):
nātra kāryā vicāraṇā K_737d / nātra kāryāvicāraṇā YS182v_4.56d
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16303911 (0.034):
nātra kāryā vicāraṇā *HV_45.8*564:4b / nātra kāryā vicāraṇā *HV_65.82*754:4b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13800085 (0.034):
nātra kāryā vicāraṇā HV_45.8*564:4b / nātra kāryā vicāraṇā HV_65.82*754:4b
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7072247 (0.043):
te yānti tat paraṃ sthānaṃ nātra kāryā vicāraṇā // KūrmP_1,32.28 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16346120 (0.047):
prāpnoti patidevatām HV_App.I,29A.259b / prāpnoti paramaṃ sthānaṃ HV_App.I,37.62a
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26592853 (0.064):
daśavarṇaṃ bhavettattu nātra kāryā vicāraṇā // Rrā_3,5.48 //
kiṃ punarye svadharmasthā vāsudevaparāyaṇāḥ // LiP_2,7.32 //
divyaṃ sthānaṃ mahātmānaḥ prāpnuvantīti suvratāḥ // LiP_2,7.33 //
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge dvādaśākṣarapraśaṃsānāma saptamo
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13391179 (0.0):
tatra yatkṛtavānviṣṇustacchṛṇuṣva narādhipa // LiP_2,1.82 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge kauśikavṛttakathanaṃ nāma
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13391301 (0.0):
kiṃ vadāmi ca te bhūto vada dharmabhṛtāṃ vara // LiP_2,2.9 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge viṣṇumāhātmyaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13392771 (0.0):
gāyan śṛṇvaṃstamāpnoti tasmādgeyaṃ paraṃ viduḥ // LiP_2,3.112 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge vaiṣṇavagītakathanaṃ nāma tṛtīyo
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13393071 (0.0):
pūjayetsarvayatnena dharmakāmārthamuktaye // LiP_2,4.21 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge viṣṇubhaktakathanaṃ nāma caturtho
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13395147 (0.0):
sāyaṃ prātaḥ paṭhennityaṃ viṣṇoḥ sāyujyamāpnuyāt // LiP_2,5.159 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge śrīmatyākhyānaṃ nāma pañcamo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13396353 (0.0):
alakṣmīvṛttamanagho lakṣmīvāllaṃbhate gatim // LiP_2,6.92 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge alakṣmīvṛttaṃ nāma ṣaṣṭhe 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13397210 (0.0):
sa yāti brahmalokaṃ tu rudrajāpyamanuttamam // LiP_2,8.36 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge aṣṭamo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13398516 (0.0):
kariṣyanti śivasyājñāṃ sarvairāvaraṇaiḥ saha // LiP_2,10.47 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge daśamo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13399075 (0.0):
pūjanīyau namaskāryau cintanīyau ca sarvadā // LiP_2,11.41 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge ekādaśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13399653 (0.0):
śreyo ḥrthibhir narair nityaṃ śreyasāmekahetavaḥ // LiP_2,12.46 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge dvādaśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13400134 (0.0):
sarvābhayapradānaṃ ca śivārādhanamicchatā // LiP_2,13.37 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge trayodaśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13400577 (0.0):
śreyorthibhirato nityaṃ cintanīyaḥ prayatnataḥ // LiP_2,14.33 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge pañcabrahmakathanaṃ nāma caturdaśo
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13400920 (0.0):
tattrayaṃ śāṅkaraṃ rūpaṃ nānyatkiñcidaśāṅkaram // LiP_2,15.26 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge pañcadaśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13401636 (0.0):
tathordhvabāhavo devā rudraṃ stunvanti saṃkaram // LiP_2,17.24 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge saptadaśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13403099 (0.0):
itthaṃ śivena sāyujyaṃ labhate nātra saṃśayaḥ // LiP_2,19.43 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge ekonaviṃśodhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13403809 (0.0):
ayogī naiva jānāti tattvaśuddhiṃ śivātmikām // LiP_2,20.52 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge viṃśodhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13406070 (0.0):
sūryameva samabhyarcya sūryasāyujyamāpnuyāt // LiP_2,22.85 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge dvāviṃśatitamo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13406568 (0.0):
liṅge ca pūjayeddevaṃ sthaṇḍile vā sadāśivam // LiP_2,23.31 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge trayoviṃśatitamodhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13407522 (0.0):
yānyāṃścintayate kāmāṃstāṃnprāpnoti mānavaḥ // LiP_2,24.41 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge caturviśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13409186 (0.0):
bāhyahomapradātā tu pāṣāṇe darduro bhavet // LiP_2,25.108 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge pañcaviṃśatitamo 'dhyāyaḥ
'dhyāyaḥ / suta uvāca / aṣṭākṣaro dvijaśreṣṭhā namo nārāyaṇeti ca /
dvādaśākṣaramantraśca paramaḥ paramātmanaḥ // LiP_2,8.1 //
mantra ṣaḍakṣaro viprāḥ sarvavedārthasaṃcayaḥ /
yaścoṃnamaḥ śivāyeti mantraḥ sarvārthasādhakaḥ // LiP_2,8.2 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4894607 (0.029):
skando namaḥ śivāyeti mantraḥ sarvārthasādhakaḥ //AP_326.007cd/
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10354945 (0.039):
12,202.033d@017B_0167 namo nārāyaṇāyeti mantraḥ sarvārthasādhakaḥ / 12,202.033d@017B_0168 imāṃ rahasyāṃ paramām anusmṛtim
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26784138 (0.060):
oṃ namo nārāyaṇāyeti % mantraḥ sarvārthasādhakaḥ // BrP_60.24 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11055453 (0.060):
oṃ namo nārāyaṇāyeti mantraḥ sarvārthasādhakaḥ // BrP_60.24 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17043918 (0.064):
namo nārāyaṇāyeti mantraḥ sarvārthasādhakaḥ // NsP_64.92 // / cīravāsā jaṭadhārī tridaṇḍī muṇḍa eva vā /
tathā śivatarāyeti divyaḥ pañcākṣaraḥ śubhaḥ / / mayaskarāya cetyevaṃ namaste śaṅkarāya ca // LiP_2,8.3 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13396862 (0.033):
prāhurnamaḥ śivāyoti namaste śaṅkarāya ca // LiP_2,8.6 // / mayaskarāya rudrāya tathā śivatarāya ca /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15290109 (0.063):
yaśaskarāya devāya % śaṅkarāyeśvarāya ca // LiP_1,18.31 // / namo 'ṃbikādhipataye $ umāyāḥ pataye namaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7184139 (0.063):
yaśaskarāya devāya śaṅkarāyeśvarāya ca // LiP_1,18.31 // / namo 'ṃbikādhipataye umāyāḥ pataye namaḥ /
saptākṣaroyaṃ rudrasya pradhānapuruṣasya vai /
brahmā ca bhagavānviṣṇuḥ sarve devāḥ savāsavāḥ // LiP_2,8.4 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15357694 (0.0):
sa yāti śivasāyujyaṃ $ kiṃ punarbahuśaḥ smaran & / brahmā ca bhagavānviṣṇuḥ % sarve devāḥ savāsavāḥ // LiP_1,93.18 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7251455 (0.0):
sa yāti śivasāyujyaṃ kiṃ punarbahuśaḥ smaran / / brahmā ca bhagavānviṣṇuḥ sarve devāḥ savāsavāḥ // LiP_1,93.18 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15296428 (0.027):
brahmayajñena tuṣyanti $ sarve devāḥ savāsavāḥ & / brahmā ca bhagavānviṣṇuḥ % śaṅkaro nīlalohitaḥ // LiP_1,26.21 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7190203 (0.027):
brahmayajñena tuṣyanti sarve devāḥ savāsavāḥ / / brahmā ca bhagavānviṣṇuḥ śaṅkaro nīlalohitaḥ // LiP_1,26.21 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29011748 (0.034):
sarve dṛṣṭāstvayā prabho LiP_1,20.44b / sarve devāḥ savāsavāḥ LiP_1,26.21b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16470513 (0.051):
sarve devā mahendreṇa **HV_App.I,29.1195**32:3a / sarve devāḥ savāsavāḥ **HV_App.I,42B.2656**179:1b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 702242 (0.051):
viśokā hṛṣṭamanasaḥ $ sarve devāḥ savāsavāḥ / / **HV_App.I,42B.2656**179:1 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25181997 (0.051):
sarve devā mahendreṇa HV_App.I,29.1195**32:3a / sarve devāḥ savāsavāḥ HV_App.I,42B.2656**179:1b
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22187792 (0.051):
viśokā hṛṣṭamanasaḥ sarve devāḥ savāsavāḥ / / **HV_App.I,42B.2656**179:1 /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13862296 (0.051):
sarve devagaṇās tāta HV_3.56a / sarve devāḥ savāsavāḥ HV_112.47d
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4444165 (0.055):
siṃhanādaṃ tataś cakruḥ sarve devāḥ savāsavāḥ // HV_112.47 // / tato deveṣu nardatsu vāsudevaḥ pratāpavān /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15360638 (0.057):
surāsurāḥ samprasūtās % tvattaḥ sarve maheśvara // LiP_1,96.108 // / brahmā ca indro viṣṇuś ca $ yamādyā na surāsurān &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7254399 (0.057):
surāsurāḥ samprasūtās tvattaḥ sarve maheśvara // LiP_1,96.108 // / brahmā ca indro viṣṇuś ca yamādyā na surāsurān /
mantrairetairdvijaśreṣṭhā munayaśca yajanti tam / / śaṅkaraṃ devadevaśaṃ mayaskaramajodbhavam // LiP_2,8.5 //
śivaṃ ca śaṅkaraṃ rudraṃ devadevamumāpatim / / prāhurnamaḥ śivāyoti namaste śaṅkarāya ca // LiP_2,8.6 //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3536255 (0.025):
namas tārāya namaḥ śaṃbhave ca mayobhave ca namaḥ śaṃkarāya ca mayaskarāya
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13396827 (0.033):
mayaskarāya cetyevaṃ namaste śaṅkarāya ca // LiP_2,8.3 // / saptākṣaroyaṃ rudrasya pradhānapuruṣasya vai /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15290109 (0.036):
namaḥ somāya sūryāya $ bhavāya bhavahāriṇe & / yaśaskarāya devāya % śaṅkarāyeśvarāya ca // LiP_1,18.31 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7184139 (0.036):
namaḥ somāya sūryāya bhavāya bhavahāriṇe / / yaśaskarāya devāya śaṅkarāyeśvarāya ca // LiP_1,18.31 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15358915 (0.042):
kapardine namastubhyaṃ % kālakaṇṭhāya te namaḥ // LiP_1,95.44 // / hiraṇyāya maheśāya $ śrīkaṇṭhāya namonamaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28959074 (0.048):
namaḥ sarvātmane tubhyaṃ LiP_1,104.7c / namaḥ sarveśvarāya te LiP_1,96.92d / namaḥ sastupatāya ca LiP_1,21.36d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28959155 (0.051):
na mokṣaḥ prāpyate yataḥ LiP_1,92.47b / namo guṇyāya guhyāya LiP_1,21.72a / namo gaurāya śyāmāya LiP_1,21.47c
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7069423 (0.051):
śaṃbhave sthāṇave nityaṃ śivāya parameṣṭhine / / namaḥ śomāya rudrāya mahāgrāsāya hetave // KūrmP_1,28.44 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13443939 (0.052):
namaste kālakālāya īśvarāyai namo namaḥ // KūrmP_2,31.53 // / namo namo 'stu rudrāya rudrāṇyai te namo namaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19594025 (0.052):
01,016.015d@009_0011 tryakṣaṃ triśūlinaṃ rudraṃ devadevam umāpatim / 01,016.015d@009_0012 tadātha cintito devas taj jñātvā drutam āyayau
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29001417 (0.052):
śaṅkaraṃ nīlalohitam LiP_1,96.41b / śaṅkaraṃ parameśvaram LiP_1,71.81b / śaṅkaraṃ vṛṣabhadhvajam LiP_1,58.15d
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7044879 (0.053):
sarvabhūtātmabhūtāya kūṭasthāya namo namaḥ // KūrmP_1,6.14 // / namo vedarahasyāya namaste vedayonaye /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15300443 (0.053):
mṛgapativaracarmavāsase ca % prathitayaśase namo 'stu śaṅkarāya // / LiP_1,33.18 // / tatas tān sa munīn prītaḥ $ pratyuvāca maheśvaraḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7194215 (0.053):
mṛgapativaracarmavāsase ca prathitayaśase namo 'stu śaṅkarāya // / LiP_1,33.18 // / tatas tān sa munīn prītaḥ pratyuvāca maheśvaraḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19566449 (0.054):
sambhavāya śaṅkarāya mayobhavāya te namaḥ / / mayaskarāya ca śivatarāya ca śivāya ca // Valc_2,20.54 // / avāryyāya ca pāryyāya namaḥ prataraṇāya ca /
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13575881 (0.054):
(AVParis_20,6.5) svāmine namaḥ śaṅkarāyāgniputrāya kṛttikāputrāya namaḥ ||
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28958868 (0.054):
namaste 'dhvararājāya LiP_1,96.91c / namaste nihitāya ca LiP_1,21.53b / namaste paramātmane LiP_1,71.96d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28953562 (0.055):
devadevam ihāyāntaṃ LiP_1,102.48c / devadevamumāpatim LiP_1,22.26d / devadevamumāpatim LiP_1,29.35d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28953578 (0.055):
devadevamumāpatim LiP_1,35.15b / devadevamumāpatim LiP_1,79.34b / devadevamumāpatim LiP_1,83.33b
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7044930 (0.056):
namo yogādhigamyāya namaḥ sakarṣaṇāya te // KūrmP_1,6.18 // / namastrimūrtaye tubhyaṃ tridhāmne divyatejase /
mayaskarāya rudrāya tathā śivatarāya ca / / japtvā mucyeta vai vipro brahmahatyādibhiḥ kṣaṇāt // LiP_2,8.7 //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3536258 (0.032):
namas tārāya namaḥ śaṃbhave ca mayobhave ca namaḥ śaṃkarāya ca mayaskarāya / ca namaḥ śivāya ca śivatarāya ca //MS_2,9.7//
Utpaladeva: Sivastotravali (utsivsau.htm.txt) 11237236 (0.042):
kasmai cid viśvasaṃploṣaviṣamāya namo 'stu te // UtSst_2.3 // / mahādevāya rudrāya śaṅkarāya śivāya te &
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13395400 (0.045):
rudra rudreti rudreti śivāya ca namo namaḥ / / namaḥ śivatarāyeti śaṅkarāyeti sarvadā // LiP_2,6.20 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19566446 (0.047):
sambhavāya śaṅkarāya mayobhavāya te namaḥ / / mayaskarāya ca śivatarāya ca śivāya ca // Valc_2,20.54 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15289982 (0.053):
namaḥ śivāya rudrāya % pradhānāya namonamaḥ // LiP_1,18.21 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7184012 (0.053):
namaḥ śivāya rudrāya pradhānāya namonamaḥ // LiP_1,18.21 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28959032 (0.058):
namaḥ śarvāya śūline LiP_1,104.12b / namaḥ śivāya rudrāya LiP_1,18.21c / namaḥ śivāya rudrāya LiP_1,95.35c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15358801 (0.060):
namaste kālakālāya $ namaste rudra manyave & / namaḥ śivāya rudrāya % śaṅkarāya śivāya te // LiP_1,95.35 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7252562 (0.060):
namaste kālakālāya namaste rudra manyave / / namaḥ śivāya rudrāya śaṅkarāya śivāya te // LiP_1,95.35 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13403065 (0.061):
LiP_2,19.40 // / namaḥ śivāya devāya īśvarāya kapardine /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15290110 (0.061):
yaśaskarāya devāya % śaṅkarāyeśvarāya ca // LiP_1,18.31 // / namo 'ṃbikādhipataye $ umāyāḥ pataye namaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7184140 (0.061):
yaśaskarāya devāya śaṅkarāyeśvarāya ca // LiP_1,18.31 // / namo 'ṃbikādhipataye umāyāḥ pataye namaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28959303 (0.063):
namo rudrāya kālāya LiP_1,16.11c / namo rudrāya śarvāya LiP_1,96.76c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15299885 (0.064):
kandarpāya hutāśāya % namo 'stu paramātmane // LiP_1,31.39 // / śaṅkarāya vṛṣāṅkāya $ gaṇānāṃ pataye namaḥ &
purā kaściddvijaḥ śakto dhundhumūka iti śrutaḥ /
āsīttṛtīye tretāyāmāvartte ca manoḥ prabhoḥ // LiP_2,8.8 //
meghavāhanakalpe vai brahmaṇaḥ paramātmanaḥ / / megho bhūtvā mahādevaṃ kṛttivāsasamīśvaram // LiP_2,8.9 //
bahumānena vai rudraṃ devadevo janārdanaḥ /
khinno 'tibhārādrudrasya niḥśvāsocchvāsavarjitaḥ // LiP_2,8.10 //
vijñāpya śitikaṇṭhāya tapaścakreṃbujekṣaṇaḥ / / tapasā paramaiśvaryaṃ balaṃ caiva tathādbhutam // LiP_2,8.11 //
labdhavānparameśānācchaṅkarātparamātmanaḥ / / tasmātkalpastadā cāsīnmeghavāhanasaṃjñayā // LiP_2,8.12 //
tasminkalpe muneḥ śāpaddhundhumūkasamudbhavaḥ / / dhundhumūkātmajastena durātmā ca babhūva saḥ // LiP_2,8.13 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm19u.htm.txt) 28828870 (0.058):
yajvā devāvṛdho rājā babhrustasyātmajo 'bhavat // Bhmj_19.257 // / āpagāyāṃ sarvarṇāyāṃ jātaḥ koṭisahasradaḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4872555 (0.060):
jahnorabhūdajakāśvo balākāśvastadātmajaḥ //AP_277.016cd/ / valākāśvasya kuśikaḥ kuśikāt gādhirindrakaḥ /AP_277.017ab/
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6750688 (0.060):
haryaśvāttu marurjāto maroḥ pratīndhako 'bhavat / / pratīndhakātkṛtiratho devamīḍhastadātmajaḥ // GarP_1,138.49 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10156725 (0.063):
caṃpasya haryaṅgo nāmātmajo 'bhūt // ViP_4,18.21 // / haryaṅgādbhadrarathaḥ bhadrarathādbṛhadrathaḥ bṛhadrathādbṛhatkarmā
dhundhumūkaḥ purāsakto bhāryayā saha mohitaḥ /
tasyāṃ vai sthāpito garbhaḥ kāmāsaktena cetasā // LiP_2,8.14 //
amāvāsyāmahanyeva muhūrte rudradaivate / / antarvatnī tadā bhāryā muktā tena yathāsukham // LiP_2,8.15 //
asūta sā ca tanayaṃ viśalyākhyā prayatnataḥ / / rudre muhurte mandena vīkṣite munisattamāḥ // LiP_2,8.16 //
mātuḥ pitustathāriṣṭaṃ sa saṃjātastathātmanaḥ /
ṛṣī tamūcaturviprā dhundhumūkaṃ mithastadā // LiP_2,8.17 //
mitrāvaruṇānāmanau duṣputra iti sattamau / / vasiṣṭhaḥ prāha nīco 'pi prabhāvādvai bṛhaspateḥ // LiP_2,8.18 //
putrastavāsau durbuddhirapi mucyati kilbiṣāt / / duḥkhito dhundhumūko 'sau dṛṣṭvā putram avasthitam // LiP_2,8.19 //
jātakarmādikaṃ kṛtvā vidhivatsvayameva ca / / adhyāpayāmāsa ca taṃ vidhinaiva dvijottamāḥ // LiP_2,8.20 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4607235 (0.064):
asūyatāgnigarbhābhaṃ kumāramamitadyutim // BndP_2,51.37 // / jātakarmādikaṃ tasya kṛtvā caiva yathāvidhi / / asamañcasa ityeva nāma tasyā karonnṛpaḥ // BndP_2,51.38 //
tenādhīnaṃ yathānyāyaṃ dhaindhumūkena suvratāḥ / / kṛtodvāhastadā gatvā guruśuśruṣaṇe rataḥ // LiP_2,8.21 //
anenaiva muniśreṣṭhā dhaindhumūkena durmadāt / / bhuktvānyāṃ vṛṣalīṃ dṛṣṭvā svabhāryāvāddivāniśam // LiP_2,8.22 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16899991 (0.035):
mahājyeṣṭhaṃ tathaiva ca BrP_45.88b / mahājyaiṣṭhyāṃ muniśreṣṭhā BrP_64.17c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15349172 (0.041):
draṣṭavyaṃ caiva śrotavyaṃ $ ghrātavyaṃ ca yathākramam & / rasitavyaṃ muniśreṣṭhāḥ % sparśitavyaṃ tathaiva ca // LiP_1,86.75 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7242937 (0.041):
draṣṭavyaṃ caiva śrotavyaṃ ghrātavyaṃ ca yathākramam / / rasitavyaṃ muniśreṣṭhāḥ sparśitavyaṃ tathaiva ca // LiP_1,86.75 //
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11516352 (0.046):
athanityavidhiṃvakṣyeśṛṇudhvaṃmunisattamāḥ // ŚivP_1,21.14cd/ / ekaṃpāpaharaṃproktaṃdviliṃgaṃcārthasiddhidam // ŚivP_1,21.15ab/
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28970365 (0.048):
pratijñaiṣā na saṃśayaḥ LiP_1,87.16b / pratidvīpe muniśreṣṭhāḥ LiP_1,51.31a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4337905 (0.056):
ete sapta mahātmāno bhaviṣyā munisattamāḥ // HV_7.44 // / [k: S1 K1.3 D4 ins. after 44: K2 after 26: :k]
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11518031 (0.056):
dhāraṇaṃmaṃtrataḥ proktaṃdvijānāṃmunipuṃgavaiḥ // ŚivP_1,24.5ab/ / kevalaṃdhāraṇaṃjñeyamanyeṣāṃmaṃtravarjitam // ŚivP_1,24.5cd/
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28937564 (0.057):
chedanaṃ tāḍanaṃ bandhaṃ LiP_1,9.46c / cheditaṃ munipuṅgavāḥ LiP_1,69.79b / chailādiḥ śiṣyasaṃmataḥ LiP_1,48.26d
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12771711 (0.061):
ye satyaniratāssatyaśapathāssatyavikramāḥ // BhS_36.398 // / mahatmāno muniśreṣṭhāste parāṃ siddhimāpnuvan /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28968448 (0.062):
puṣpaketau munīśvarāḥ LiP_1,50.14d / puṣpakośaḥ praśailaś ca LiP_1,49.55c
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13420228 (0.064):
anayā saṃhṛtiḥ śaṃbhorvidyāyā munipuṅgavāḥ // LiP_2,51.18 // / iti śrīliṃṅgamahāpārāṇe uttarabhāge ekapañcāśattamo 'dhyāyaḥ
ekaśayyāsanagato dhaindhumūko dvijādhamaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19710963 (0.031):
01,200.019a ekarājyāv ekagṛhāv ekaśayyāsanāśanau
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10574757 (0.048):
sa eva divasastasya śrāddhaśayyāsanādiṣu // / sadyaḥśauca ityekāhatryahāśaucayorupalakṣaṇam /
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11848242 (0.060):
kāyavākkuhanopāttāḥ śayyāsanādaya upajīvyante na cavyāyāmalabdhā iti mithyājīva ucyate
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14809648 (0.063):
ārabhya trīn śayanāsanoddeśakān kārayema, ṣaṭ śayanāsanagrāhakān; trayaḥ / śayanāsanoddeśalāḥ katame? haimantiko graiṣmiko (A 331a) varṣikaś ca; ṣaṭ
tathā cacāra durbuddhistyaktvā dharmagatiṃ parām // LiP_2,8.23 //
mādhvī pītā tayā sārdhaṃ tena rāgavivṛddhaye / / kenāpi kāraṇenaiva tāmuddisya dvijottamāḥ // LiP_2,8.24 //
nihatā sā ca pāpena vṛṣalī gatamaṅgalā / / tatastasyāstadā tasya bhrātṛbhirnihataḥ pitā // LiP_2,8.25 //
mātā ca tasya durbuddherdhaundhumūkasya śobhanā / / bhāryā ca tasya durbuddheḥ śyālāste cāpi suvratāḥ // LiP_2,8.26 //
rājñā kṣaṇādaho naṣṭa kulaṃ tasyāśca tasya ca / / gatvāsau dhaindhumūkaśca yena kenāpi līlayā // LiP_2,8.27 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7061780 (0.063):
bhañjayāmāsa cādāya gatvāsau līlayaiva hi // KūrmP_1,20.24 // / udvavāha ca tāṃ kanyāṃ pārvatīmiva śaṅkaraḥ /
dṛṣṭvā tu taṃ muniśreṣṭhaṃ rudrajāpyaparāyaṇam /
labdhvā pāśupataṃ tadvai purā devānmaheśvarāt // LiP_2,8.28 //
labdhvā pañcākṣaraṃ caiva ṣaḍakṣaramanuttamam / / punaḥ pañcākṣaraṃ caiva japtvā lakṣaṃ pṛthak pṛthak // LiP_2,8.29 //
vrataṃ kṛtvā ca vidhinā divyaṃ dvādaśamāsikam /
kāladharmaṃ gataḥ kalpe pūjitaśca yamena vai // LiP_2,8.30 //
uddhṛtā ca tathā mātā pitā śyālāśca suvratāḥ / / patnī ca subhagā jātā susmitā ca pativratā // LiP_2,8.31 //
tābhirvimānāmāruhya devaiḥ seṃdrairabhiṣṭutaḥ / / gāṇapatyamanu prāpya rudrasya dayito 'bhavat // LiP_2,8.32 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 543916 (0.036):
devānāṃ mukhya vaikuṇṭha $ viṣṇo devair abhiṣṭutaḥ / HV_App.I,18.482 / / [k: D6 T1 3 G M G(ed.) ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22029474 (0.036):
devānāṃ mukhya vaikuṇṭha viṣṇo devair abhiṣṭutaḥ / HV_App.I,18.482 / / [k: D6 T1 3 G M G(ed.) ins. :k]
tasmādaṣṭākṣarāṃnmantrāttathā vai dvādaśākṣarāt /
bhavetkoṭiguṇaṃ puṇyaṃ nātra kāryā vicāraṇā // LiP_2,8.33 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18829306 (0.029):
tasya koṭiguṇaṃ puṇyaṃ jāyate nātra saṃśayaḥ // RKV_43.9 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26805871 (0.029):
sarvaṃ tad akṣayaṃ vidyān % nātra kāryā vicāraṇā // BrP_96.26 // / yad etat puṇyam ākhyānaṃ $ yaḥ paṭhec ca śṛṇoti vā &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11077182 (0.029):
sarvaṃ tad akṣayaṃ vidyān nātra kāryā vicāraṇā // BrP_96.26 // / yad etat puṇyam ākhyānaṃ yaḥ paṭhec ca śṛṇoti vā /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15349480 (0.043):
ajñānamitaratsarvaṃ % nātra kāryā vicāraṇā // LiP_1,86.100 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7243245 (0.043):
ajñānamitaratsarvaṃ nātra kāryā vicāraṇā // LiP_1,86.100 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18841272 (0.043):
kurukṣetre samaṃ puṇyaṃ nātra kāryā vicāraṇā // RKV_60.70 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10840012 (0.044):
kurukṣetre tathā puṇyaṃ nātra kāryā vicāraṇā // RKS_94.5 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28960347 (0.044):
nātra kāryā vicāraṇā LiP_1,15.17b / nātra kāryā vicāraṇā LiP_1,19.17b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28960372 (0.044):
nātra kāryā vicāraṇā LiP_1,77.45b / nātra kāryā vicāraṇā LiP_1,77.48b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28960402 (0.044):
nātra kāryā vicāraṇā LiP_1,85.155b / nātra kāryā vicāraṇā LiP_1,85.176b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28960422 (0.044):
nātra kāryā vicāraṇā LiP_1,87.18b / nātra kāryā vicāraṇā LiP_1,89.47d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28960432 (0.044):
nātra kāryā vicāraṇā LiP_1,91.75b / nātra kāryā vicāraṇā LiP_1,92.177d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15286098 (0.045):
vairāgyamapavargaś ca % nātra kāryā vicāraṇā // LiP_1,9.66 // / na śakyo vistaro vaktuṃ $ varṣāṇāmayutairapi &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15352481 (0.045):
smaraṇācchuddhimāpnoti % nātra kāryā vicāraṇā // LiP_1,89.47 // / naivamātmavidāmasti $ prāyaścittāni codanā &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7180128 (0.045):
vairāgyamapavargaś ca nātra kāryā vicāraṇā // LiP_1,9.66 // / na śakyo vistaro vaktuṃ varṣāṇāmayutairapi /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7246246 (0.045):
smaraṇācchuddhimāpnoti nātra kāryā vicāraṇā // LiP_1,89.47 // / naivamātmavidāmasti prāyaścittāni codanā /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18841825 (0.046):
bhavetkoṭiguṇaṃ tasya nātra kāryā vicāraṇā // RKV_62.13 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26841884 (0.050):
tasmin datte bhavet puṇyaṃ % sarvaṃ koṭiguṇaṃ suta // BrP_148.17 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11113194 (0.050):
tasmin datte bhavet puṇyaṃ sarvaṃ koṭiguṇaṃ suta // BrP_148.17 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15348058 (0.059):
pātakānāṃ tadardhaṃ syān % nātra kāryā vicāraṇā // LiP_1,85.217 //
tasmājjapeddhiyo nityaṃ prāguktena vidhānataḥ /
śaktibījasamāyuktaṃ sa yāti paramāṃ gatim // LiP_2,8.34 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29009077 (0.036):
sa yāti paramaṃ padam LiP_1,26.41d / sa yāti paramāṃ gatim LiP_1,16.17b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29009097 (0.036):
sa yāti paramāṃ gatim LiP_1,79.27b / sa yāti paramāṃ gatim LiP_1,83.4d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29009107 (0.036):
sa yāti paramāṃ gatim LiP_1,88.93b / sa yāti paramāṃ gatim LiP_1,98.195b
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13396469 (0.040):
abhimantrya spṛśanbhuṅkte sa yāti paramāṃ gatim // LiP_2,7.8 // / sarvapāpavinirmuktaḥ prāpnoti ca satāṃ gatim /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13406004 (0.040):
bhāskaraṃ paramātmānaṃ sa yāti paramāṃ gatim // LiP_2,22.80 // / sarvapāpavinirmuktāḥ sarvapāpa vivarjitaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15364128 (0.059):
japennāmnāṃ sahasraṃ ca $ sa yāti paramāṃ gatim // LiP_1,98.195 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe pūrvabhāge sahasranāmabhiḥ pūjanād viṣṇucakralābho
etadvaḥ kathitaṃ sarvaṃ kathāsarvasvamuttamam /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15367386 (0.0):
daityānāṃ vighnarūpārtham $ avighnāya divaukasām & / etadvaḥ kathitaṃ sarvaṃ % kathāsarvasvamuttamam // LiP_1,103.80 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7261148 (0.0):
daityānāṃ vighnarūpārtham avighnāya divaukasām / / etadvaḥ kathitaṃ sarvaṃ kathāsarvasvamuttamam // LiP_1,103.80 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15357412 (0.060):
etadvaḥ kathitaṃ sarvaṃ % kathāsarvasvamādarāt // LiP_1,92.188 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7251173 (0.060):
etadvaḥ kathitaṃ sarvaṃ kathāsarvasvamādarāt // LiP_1,92.188 //
yaḥ paṭhecchṛṇuyādvāpi śrāvayedvā dvijottamān // LiP_2,8.35 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13396344 (0.0):
aṅganābhiḥ sadā pūjyā balibhirvividhairdvijāḥ // LiP_2,6.91 // / yaḥ paṭhecchṛṇuyādvāpi śrāvayedvā dvijottamān /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15288509 (0.0):
evaṃ saṃkṣepataḥ proktaḥ $ sahyādīnāṃ samudbhavaḥ & / yaḥ paṭhecchṛṇuyādvāpi % śrāvayedvā dvijottamān // LiP_1,17.1 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15351807 (0.0):
bhasmasnāyī bhaven nityaṃ $ bhasmaliptaḥ sadā bhavet & / yaḥ paṭhecchṛṇuyādvāpi % śrāvayedvā dvijottamān // LiP_1,88.92 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15364068 (0.0):
mayā proktaṃ stavaṃ divyaṃ % padmayone suśobhanam // LiP_1,98.189 // / yaḥ paṭhecchṛṇuyādvāpi $ śrāvayedvā dvijottamān &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7182538 (0.0):
evaṃ saṃkṣepataḥ proktaḥ sahyādīnāṃ samudbhavaḥ / / yaḥ paṭhecchṛṇuyādvāpi śrāvayedvā dvijottamān // LiP_1,17.1 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7245572 (0.0):
bhasmasnāyī bhaven nityaṃ bhasmaliptaḥ sadā bhavet / / yaḥ paṭhecchṛṇuyādvāpi śrāvayedvā dvijottamān // LiP_1,88.92 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7257828 (0.0):
mayā proktaṃ stavaṃ divyaṃ padmayone suśobhanam // LiP_1,98.189 // / yaḥ paṭhecchṛṇuyādvāpi śrāvayedvā dvijottamān /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7081781 (0.008):
bhūtabhavyairvartamānairākhyānairupabṛṃhitaḥ // KūrmP_1,51.32 // / yaḥ paṭhecchṛṇuyād vāpi śrāvayed vā dvijottamān /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15323206 (0.028):
gaṇādhipatyaṃ samprāptas % taṇḍinastejasā prabhoḥ // LiP_1,65.171 // / yaḥ paṭhecchṛṇuyād vāpi $ śrāvayedbrāhmaṇānapi &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15326534 (0.028):
ityetatsomavaṃśānāṃ % nṛpāṇāṃ caritaṃ dvijāḥ // LiP_1,69.93 // / yaḥ paṭhecchṛṇuyādvāpi $ brāhmaṇān śrāvayedapi &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7216972 (0.028):
gaṇādhipatyaṃ samprāptas taṇḍinastejasā prabhoḥ // LiP_1,65.171 // / yaḥ paṭhecchṛṇuyād vāpi śrāvayedbrāhmaṇānapi /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7220301 (0.028):
ityetatsomavaṃśānāṃ nṛpāṇāṃ caritaṃ dvijāḥ // LiP_1,69.93 // / yaḥ paṭhecchṛṇuyādvāpi brāhmaṇān śrāvayedapi /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13395120 (0.031):
aṃbarīṣasya māhātmyaṃ māyāvitvaṃ ca vai hareḥ // LiP_2,5.157 // / yaḥ paṭhecchṛṇuyādvāpi śrāvayedvāpi mānavaḥ /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13421414 (0.037):
laiṅgamādyantamakhilaṃ yaḥ paṭhecchṛṇuyādapi // LiP_2,55.39 // / dvijebhyaḥ śrāvayedvāpi sa yāti paramāṃ gatim /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26776045 (0.041):
dharmaṃ cārthaṃ ca kāmaṃ ca % mokṣaṃ ca labhate naraḥ // BrP_49.62 // / yaḥ paṭhec chṛṇuyād vāpi $ śrāvayed vā samāhitaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11047363 (0.041):
dharmaṃ cārthaṃ ca kāmaṃ ca mokṣaṃ ca labhate naraḥ // BrP_49.62 // / yaḥ paṭhec chṛṇuyād vāpi śrāvayed vā samāhitaḥ /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17954980 (0.053):
(ya eṣāṃ śṛṇuyānnityaṃ paṭhedākhyānamuttamam /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15360882 (0.057):
yaḥ paṭhecchṛṇuyādvāpi % stavaṃ sarvamanuttamam // LiP_1,96.127 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7254643 (0.057):
yaḥ paṭhecchṛṇuyādvāpi stavaṃ sarvamanuttamam // LiP_1,96.127 //
sa yāti brahmalokaṃ tu rudrajāpyamanuttamam // LiP_2,8.36 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15288510 (1.788):
yaḥ paṭhecchṛṇuyādvāpi % śrāvayedvā dvijottamān // LiP_1,17.1 // / sa yāti brahmasāyujyaṃ $ prasādātparameṣṭhinaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7182539 (1.788):
yaḥ paṭhecchṛṇuyādvāpi śrāvayedvā dvijottamān // LiP_1,17.1 // / sa yāti brahmasāyujyaṃ prasādātparameṣṭhinaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29009121 (0.034):
sa yāti brahmaṇo 'ntikam LiP_1,21.92d / sa yāti brahmaṇo lokaṃ LiP_1,70.348c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15331017 (0.037):
sa yāti brahmaṇo lokaṃ % śrāvayedvā dvijottamān // LiP_1,70.348 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7224783 (0.037):
sa yāti brahmaṇo lokaṃ śrāvayedvā dvijottamān // LiP_1,70.348 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28975490 (0.052):
brahmalokaṃ vrajanti te LiP_1,89.31d / brahmalokaṃ sa gacchati LiP_1,2.56d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28975472 (0.055):
brahmalokaṃ na saṃśayaḥ LiP_1,79.26d / brahmalokaṃ prayāti saḥ LiP_1,36.79d / brahmalokaṃ vrajanti te LiP_1,89.31d
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge aṣṭamo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13391179 (0.0):
tatra yatkṛtavānviṣṇustacchṛṇuṣva narādhipa // LiP_2,1.82 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge kauśikavṛttakathanaṃ nāma
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13391301 (0.0):
kiṃ vadāmi ca te bhūto vada dharmabhṛtāṃ vara // LiP_2,2.9 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge viṣṇumāhātmyaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13392771 (0.0):
gāyan śṛṇvaṃstamāpnoti tasmādgeyaṃ paraṃ viduḥ // LiP_2,3.112 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge vaiṣṇavagītakathanaṃ nāma tṛtīyo
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13393071 (0.0):
pūjayetsarvayatnena dharmakāmārthamuktaye // LiP_2,4.21 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge viṣṇubhaktakathanaṃ nāma caturtho
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13395147 (0.0):
sāyaṃ prātaḥ paṭhennityaṃ viṣṇoḥ sāyujyamāpnuyāt // LiP_2,5.159 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge śrīmatyākhyānaṃ nāma pañcamo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13396353 (0.0):
alakṣmīvṛttamanagho lakṣmīvāllaṃbhate gatim // LiP_2,6.92 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge alakṣmīvṛttaṃ nāma ṣaṣṭhe 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13398519 (0.0):
kariṣyanti śivasyājñāṃ sarvairāvaraṇaiḥ saha // LiP_2,10.47 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge daśamo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13399078 (0.0):
pūjanīyau namaskāryau cintanīyau ca sarvadā // LiP_2,11.41 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge ekādaśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13399655 (0.0):
śreyo ḥrthibhir narair nityaṃ śreyasāmekahetavaḥ // LiP_2,12.46 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge dvādaśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13400136 (0.0):
sarvābhayapradānaṃ ca śivārādhanamicchatā // LiP_2,13.37 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge trayodaśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13400577 (0.0):
śreyorthibhirato nityaṃ cintanīyaḥ prayatnataḥ // LiP_2,14.33 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge pañcabrahmakathanaṃ nāma caturdaśo
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13400923 (0.0):
tattrayaṃ śāṅkaraṃ rūpaṃ nānyatkiñcidaśāṅkaram // LiP_2,15.26 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge pañcadaśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13401640 (0.0):
tathordhvabāhavo devā rudraṃ stunvanti saṃkaram // LiP_2,17.24 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge saptadaśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13403100 (0.0):
itthaṃ śivena sāyujyaṃ labhate nātra saṃśayaḥ // LiP_2,19.43 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge ekonaviṃśodhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13403809 (0.0):
ayogī naiva jānāti tattvaśuddhiṃ śivātmikām // LiP_2,20.52 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge viṃśodhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13406072 (0.0):
sūryameva samabhyarcya sūryasāyujyamāpnuyāt // LiP_2,22.85 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge dvāviṃśatitamo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13406568 (0.0):
liṅge ca pūjayeddevaṃ sthaṇḍile vā sadāśivam // LiP_2,23.31 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge trayoviṃśatitamodhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13407524 (0.0):
yānyāṃścintayate kāmāṃstāṃnprāpnoti mānavaḥ // LiP_2,24.41 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge caturviśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13409188 (0.0):
bāhyahomapradātā tu pāṣāṇe darduro bhavet // LiP_2,25.108 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge pañcaviṃśatitamo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13409652 (0.0):
varṣakoṭiśatenāpi vistareṇa na śakyate // LiP_2,26.30 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge ṣaḍviṃśatitamo 'dhyāyaḥ
ṛṣaya ūcuḥ / devaiḥ purā kṛtaṃ divyaṃ vrataṃ pāśupataṃ śubham /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13419323 (0.054):
śrīlīṅgamahāpurāṇe uttarabhāge ekonapañcāśattamo 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ / nigrahaḥ kathitastena śivavaktreṇa śūlinā /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15341159 (0.057):
vrataṃ pāśupataṃ laiṅgaṃ % purā devair anuṣṭhitam // LiP_1,81.1 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7234925 (0.057):
vrataṃ pāśupataṃ laiṅgaṃ purā devair anuṣṭhitam // LiP_1,81.1 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13419974 (0.058):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge pañcāśattamo 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ / nigraho 'ghorarūpeyaṃ kathito 'smākamuttamam /
brahmaṇā ca svayaṃ sūta kṛṣṇenākliṣṭakarmaṇā // LiP_2,9.1 //
patitena ca vipreṇa dhaindhumūkena vai tathā / / kṛtvā japtvā gatiḥ prāptā kathaṃ pāśupataṃ vratam // LiP_2,9.2 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13401346 (0.045):
sarvātmā ca kathaṃ śambhuḥ kathaṃ pāśupataṃ vratam // LiP_2,17.2 //
kathaṃ paśupatirdevaḥ śaṅkaraḥ parameśvaraḥ / / vaktumarhasi cāsmākaṃ paraṃ kautūhalaṃ hi naḥ // LiP_2,9.3 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15341068 (0.049):
vrataṃ pāśupataṃ caiva % svayaṃ devo maheśvaraḥ // LiP_1,80.55 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7234834 (0.049):
vrataṃ pāśupataṃ caiva svayaṃ devo maheśvaraḥ // LiP_1,80.55 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26747490 (0.051):
vaktum arhasi sarvajña % paraṃ kautūhalaṃ hi naḥ // BrP_18.7 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11018817 (0.051):
vaktum arhasi sarvajña paraṃ kautūhalaṃ hi naḥ // BrP_18.7 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29001428 (0.051):
śaṅkaraṃ saṅgameśvare LiP_1,1.2b / śaṅkaraḥ parameśvaraḥ LiP_1,64.85d / śaṅkaraḥ parameśvaraḥ LiP_1,98.29b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15345185 (0.051):
kramopāyaṃ mahābhāga % śrotuṃ kautūhalaṃ hi naḥ // LiP_1,85.3 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7238951 (0.051):
kramopāyaṃ mahābhāga śrotuṃ kautūhalaṃ hi naḥ // LiP_1,85.3 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15283154 (0.053):
karmaṇākarmaṇā vāpi % śrotuṃ kautūhalaṃ hi naḥ // LiP_1,6.31 // / LiP, 1, 7 / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7177187 (0.053):
karmaṇākarmaṇā vāpi śrotuṃ kautūhalaṃ hi naḥ // LiP_1,6.31 // / LiP, 1, 7 / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15354868 (0.053):
vistareṇa yathānyāyaṃ % śrotuṃ kautūhalaṃ hi naḥ // LiP_1,92.2 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7248630 (0.053):
vistareṇa yathānyāyaṃ śrotuṃ kautūhalaṃ hi naḥ // LiP_1,92.2 // / sūta uvāca
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7069736 (0.054):
kimakārṣonmahābuddhiḥ śrotuṃ kautūhalaṃ hi naḥ // KūrmP_1,29.1 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28991452 (0.057):
rudraḥ paśupatis tathā LiP_1,82.38d / rudraḥ sākṣānmaheśvaraḥ LiP_1,54.64d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15342488 (0.063):
etāḥ pāpaṃ vyapohantu % mūrtayaḥ parameṣṭhinaḥ // LiP_1,82.39 // / mahādevaḥ śivo rudraḥ $ śaṅkaro nīlalohitaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7236255 (0.063):
etāḥ pāpaṃ vyapohantu mūrtayaḥ parameṣṭhinaḥ // LiP_1,82.39 // / mahādevaḥ śivo rudraḥ śaṅkaro nīlalohitaḥ /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13401345 (0.064):
sarvātmā ca kathaṃ śambhuḥ kathaṃ pāśupataṃ vratam // LiP_2,17.2 //
sūta uvāca / purā śāpādvinirmukto brahmaputro mahāyaśāḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15345185 (0.0):
kramopāyaṃ mahābhāga % śrotuṃ kautūhalaṃ hi naḥ // LiP_1,85.3 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7238951 (0.0):
kramopāyaṃ mahābhāga śrotuṃ kautūhalaṃ hi naḥ // LiP_1,85.3 // / sūta uvāca
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13403260 (0.058):
snānayogādayo vāpi śrotuṃ kautuhalaṃ hi naḥ / / sūta uvāca / purā sanatkumāreṇa merupṛṣṭhe suśobhane // LiP_2,20.12 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15354868 (0.058):
vistareṇa yathānyāyaṃ % śrotuṃ kautūhalaṃ hi naḥ // LiP_1,92.2 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7248630 (0.058):
vistareṇa yathānyāyaṃ śrotuṃ kautūhalaṃ hi naḥ // LiP_1,92.2 // / sūta uvāca
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7069735 (0.060):
kimakārṣonmahābuddhiḥ śrotuṃ kautūhalaṃ hi naḥ // KūrmP_1,29.1 // / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15283154 (0.064):
karmaṇākarmaṇā vāpi % śrotuṃ kautūhalaṃ hi naḥ // LiP_1,6.31 // / LiP, 1, 7 / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7177187 (0.064):
karmaṇākarmaṇā vāpi śrotuṃ kautūhalaṃ hi naḥ // LiP_1,6.31 // / LiP, 1, 7 / sūta uvāca
rudrasya devadevasya marudeśādihāgataḥ // LiP_2,9.4 //
tyaktvā prasādādrudrasya uṣṭradehamajājñayā /
śilādaputramāsādya namaskṛtya vidhānataḥ // LiP_2,9.5 //
meruṣṭaṣṭhe munivaraḥ śrutvā dharmamanuttamam /
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22270097 (0.060):
7.095.012a tad vākyaṃ rāghaveṇṇoktaṃ śrutvā munivaraḥ prabhuḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15846033 (0.061):
jātismaratvāḍajjānāmi sarvametanmunīśaavara // NarP_1,23.91 //
māheśvaraṃ muniśreṣṭhā hyapṛcchacca punaḥ punaḥ // LiP_2,9.6 //
nandinaṃ praṇipatyainaṃ kathaṃ paśupatiḥ prabhuḥ /
vaktumarhasi cāsmākaṃ tatsarvaṃ ca tadāha saḥ // LiP_2,9.7 // / tatsarvaṃ śrutavān vyāsaḥ kṛṣṇadvaipāyanaḥ prabhuḥ /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13402548 (0.042):
hitāya jagatāṃ sarvamasmākaṃ vaktumarhasi // LiP_2,19.4 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28993291 (0.054):
vaktumarhasi cātra tān LiP_1,7.12d / vaktumarhasi cāsmākaṃ LiP_1,25.1c
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13417698 (0.054):
tasmādasmākamakhilaṃ vaktumarhasi sāṃpratam // LiP_2,46.10 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7065479 (0.057):
ihaiva bhagavān vyasaḥ kṛṣṇadvaipāyanaḥ prabhuḥ / / dṛṣṭvā taṃ paramaṃ jñānaṃ labdhavānīśvareśvaram // KūrmP_1,24.38 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28993355 (0.063):
vaktumarhasi me prabho LiP_1,37.1d / vaktumarhasi me sarvaṃ LiP_1,39.3c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28993299 (0.063):
vaktumarhasi cāsmākaṃ LiP_1,25.1c / vaktumarhasi cāsmākaṃ LiP_1,65.1c / vaktumarhasi cāsmākaṃ LiP_1,75.1c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28993307 (0.063):
vaktumarhasi cāsmākaṃ LiP_1,75.1c / vaktumarhasi cāsmākaṃ LiP_1,81.2a / vaktumarhasi cāsmākaṃ LiP_1,92.1c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28993319 (0.063):
vaktumarhasi cāsmākaṃ LiP_1,92.1c / vaktumarhasi cāsmākaṃ LiP_1,93.2a / vaktumarhasi cāsmākaṃ LiP_1,97.2a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 707817 (0.063):
sarvakāmayutaś caiva $ kṛṣṇadvaipāyano 'bravīt // HV_App.I,42B.3071 // / [k: T1.2 G1.3 5 M2.4 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22193367 (0.063):
sarvakāmayutaś caiva kṛṣṇadvaipāyano 'bravīt // HV_App.I,42B.3071 // / [k: T1.2 G1.3 5 M2.4 ins. :k]
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17180032 (0.064):
sarvaṃ me vaktum arhasi Ram_2,66.6d / sarvaṃ vyapanayacchokam Ram_3,60.12c
tasmādahanumaśrutya yuṣmākaṃ pravadāmi vai // LiP_2,9.8 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28988687 (0.029):
yuvāṃ prasūtau gātrābhyāṃ LiP_1,19.2a / yuṣmākaṃ pravadāmyaham LiP_1,83.3b
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25732591 (0.062):
parāśarājjātukarṇyastasmāddvaipāyanaḥ prabhuḥ / / dvaipāyanā tpunaścāpi mayā prāptaṃ dvijottama // BndP_3,4.66 //
sarve śṛṇvaṃ tu vacanaṃ namaskṛtvā maheśvaram /
sanatkumāra uvāca / kathaṃ paśupatirdevaḥ paśavaḥ ke prakīrtitāḥ // LiP_2,9.9 //
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25400119 (0.013):
divyaṃ pāśupataṃ jñānaṃ vibhūtiṃ vāsya kṛtsnaśaḥ // ŚivP_7.2,2.8cd/ / kathaṃ paśupatirdevaḥ paśavaḥ ke prakīrtitāḥ // ŚivP_7.2,2.9ab/
kaiḥ pāśaiste nibadhyante vimucyante ca te katham / / śailādir uvāca
sanatkumāra vakṣyāmi sarvam etad yathātatham // LiP_2,9.10 // / rudrabhaktasya śāntasya tava kalyāmacetasaḥ /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13397981 (0.043):
śailādiruvāca / sanatkumāra saṃkṣepāttava vakṣyāmyaśeṣataḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15958065 (0.057):
sanatkumāro bhagavān vyājahāra yathātatham / / sanatkumāra uvāca / śṛṇu vipra pravakṣyāmi yasmiñjanmani śūlinaḥ // NarP_1,82.6 //
brahmādyāḥ sthāvarāntāśca devadevasya dhīmataḥ // LiP_2,9.11 //
paśavaḥ parikīrtyante saṃsāravaśavartinaḥ / / teṣāṃ patitvādbhagavān rudraḥ paśupatiḥ smṛtaḥ // LiP_2,9.12 //
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25400153 (0.015):
brahmādyāḥ sthāvarāṃtāśca devadevasya śūlinaḥ // ŚivP_7.2,2.11ab/ / paśavaḥ parikīrtyaṃte saṃsāravaśavartinaḥ // ŚivP_7.2,2.11cd/
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28991452 (0.058):
rudraḥ paśupatiścaiva LiP_1,72.43a / rudraḥ paśupatis tathā LiP_1,82.38d / rudraḥ sākṣānmaheśvaraḥ LiP_1,54.64d
anādinidhano dhātā bhagavānviṣṇuravyayaḥ /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16150156 (0.047):
anādinidhano devaḥ HV_App.I,41.1962a / anādinidhano 'vyayaḥ HV_App.I,20.713b
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6694747 (0.054):
anādinidhano dhātā tvanantaḥ puruṣottamaḥ /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13395179 (0.057):
sūta uvāca / anādinidhanaḥ śrīmāndhātā nārāyaṇaḥ prabhuḥ // LiP_2,6.2 //
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm13u.htm.txt) 27698438 (0.060):
so 'vyaktaḥ paramo viṣṇurbhūtānāṃ prabhavo 'vyayaḥ / / anādinidhanaḥ śuddho vedyaḥ sūkṣmo nirañjanaḥ // Bhmj_13.1202 //
māyāpāśena badhnāti paśuvatparameśvaraḥ // LiP_2,9.13 //
sa eva mocakasteṣāṃ jñānayogena sevitaḥ / / avidyāpāśabaddhānāṃ nānyo mocaka iṣyate // LiP_2,9.14 //
tamṛte paramātmānaṃ śaṅkaraṃ parameśvaram / / caturviṃśatitattvāni pāśā hi parameṣṭhinaḥ // LiP_2,9.15 //
taiḥ pāśairmocayatyekaḥ śivo jīvairupāsitaḥ /
nibadhnāti paśūnekaścaturviṃśatipāśakaiḥ // LiP_2,9.16 //
sa eva bhagavānrudro mocayatyapi sevitaḥ / / daśendriyamayaiḥ pāśairantaḥ karaṇasaṃbhavaiḥ // LiP_2,9.17 //
bhūtatanmātrapāśaiśca paśūnmocayati prabhuḥ /
indriyārthamayaiḥ pāśair baddhvā viṣayinaḥ prabhuḥ // LiP_2,9.18 //
āśu bhaktā bhavantyevaṃ parameśvarasevayā / / bhaja ityeṣa dhātur vai sevāyāṃ parikīrtitaḥ // LiP_2,9.19 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13923967 (0.0):
ity uktvāha / bhaja ity eṣa vai dhātuḥ sevāyāṃ parikīrtitaḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17791630 (0.027):
yuktatama iti | bhakti śabdaḥ sevābhidhāyī | / bhaja ity eṣa vai dhātuḥ sevāyāṃ parikīrtitaḥ |
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27101340 (0.027):
yuktatama iti | bhakti-śabdaḥ sevābhidhāyī | / bhaja ity eṣa vai dhātuḥ sevāyāṃ parikīrtitaḥ |
tasmātsevā budhaiḥ proktā bhaktiśabdena bhūyasī /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17791633 (0.0):
bhaja ity eṣa vai dhātuḥ sevāyāṃ parikīrtitaḥ | / tasmāt sevā budhaiḥ proktā bhakti śabdena bhūyasī || iti smṛteḥ |
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27101343 (0.0):
bhaja ity eṣa vai dhātuḥ sevāyāṃ parikīrtitaḥ | / tasmāt sevā budhaiḥ proktā bhakti-śabdena bhūyasī || iti smṛteḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13923969 (0.026):
bhaja ity eṣa vai dhātuḥ sevāyāṃ parikīrtitaḥ | / tasmāt sevā budhaiḥ proktā bhaktiḥ sādhana bhūyasī || iti |
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6795124 (0.037):
jīvitasya phalaṃ svādu niyataṃ smaraṇaṃ hareḥ // GarP_1,227.2 // / tasmātsevā budhaiḥ proktā bhaktisādhanabhūyasī /
brahmadistaṃbaparyantaṃ paśūnbaddhvā maheśvaraḥ // LiP_2,9.20 //
tribhirguṇamayaiḥ pāśaiḥ kāryaṃ kārayati svayam /
dṛḍhena bhaktiyogena paśubhiḥ samupāsitaḥ // LiP_2,9.21 //
mocayatyeva tānsadyaḥ śaṅkaraḥ parameśvaraḥ / / bhajanaṃ bhaktirityuktā vāṅmanaḥ kāyakarmabhiḥ // LiP_2,9.22 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13393600 (0.005):
vāsudevaparo nityaṃ vāṅmanaḥ kāyakarmabhiḥ // LiP_2,5.39 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28980907 (0.015):
manovākkāyakarmaṇā LiP_1,8.40d / manovākkāyakarmabhiḥ LiP_1,85.180d
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27418158 (0.029):
manor manvantarasya tu NsP_1.23b / manovākkāyakarmabhiḥ NsP_58.15b
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25738577 (0.034):
tapaścacāra suciraṃ manovākkāyakarmabhiḥ // BndP_3,11.8 // / tataḥ prasanno bhagavānsalakṣmīko janārdanaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15347578 (0.037):
gurorhitaṃ priyaṃ kuryān % manovākkāyakarmabhiḥ // LiP_1,85.180 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7241343 (0.037):
gurorhitaṃ priyaṃ kuryān manovākkāyakarmabhiḥ // LiP_1,85.180 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1288307 (0.040):
vāṅmanaḥkāyakarmabhiḥ KubjT_3.57b / vāṅmanaḥkāyakarmabhiḥ KubjT_6.112d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9039598 (0.040):
manovākkāyakarmabhiḥ Yj_1.27d / manovākkāyakarmabhiḥ Yj_1.225d
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6800488 (0.042):
stutismaraṇapūjādivāṅmanaḥ kāyakarmabhiḥ / / aniścalā harau bhaktiretadīśvaracintanam /
sarvakāryeṇahetutvātpāśacchedapaṭīyasī /
satyaḥ sarvaga ityādi śivasya guṇacintanā // LiP_2,9.23 //
rupopādānacintā ca mānasaṃ bhajanaṃ viduḥ /
vācikaṃ bhajanaṃ dhīrāḥ praṇavādijapaṃ viduḥ // LiP_2,9.24 //
kāyikaṃ bhajanaṃ sadbhiḥ prāṇāyāmādi kathyate /
dharmādharmamayaiḥ pāśairbandhanaṃ dehināmidam // LiP_2,9.25 //
mocakaḥ śiva evaiko bhagavānparameśvaraḥ / / caturviśatitattvāni māyākarmaguṇā iti // LiP_2,9.26 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13400753 (0.042):
paramātmā paraṃ jyotirbhagavānparameśvaraḥ / / caturviśatitattvāni samaṣṭivyaṣṭikāraṇam // LiP_2,15.13 //
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25400176 (0.055):
caturviṃśatitattvāni māyākarmaguṇā amī // ŚivP_7.2,2.13cd/ / viṣayā iti kathyante pāśā jīvanibandhanāḥ // ŚivP_7.2,2.14ab/
kīrtyante viṣayāśceti pāśā jīvanibandhanāt / / tairbaddhāḥ śivabhaktyaiva mucyante sarvadehinaḥ // LiP_2,9.27 //
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25400180 (0.045):
caturviṃśatitattvāni māyākarmaguṇā amī // ŚivP_7.2,2.13cd/ / viṣayā iti kathyante pāśā jīvanibandhanāḥ // ŚivP_7.2,2.14ab/
pañcakleśamayaiḥ pāśaiḥ paśūnbadhnāti śaṅkaraḥ /
sa eva mocakastoṣāṃ bhaktyā samyagupāsitaḥ // LiP_2,9.28 //
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25400167 (0.059):
malamāyādibhiḥ pāśaiḥ sa badhnāti paśūnpatiḥ // ŚivP_7.2,2.12cd/ / sa eva mocakasteṣāṃ bhaktyā samyagupāsitaḥ // ŚivP_7.2,2.13ab/
avidyāmasmitāṃ rāgaṃ dveṣaṃ ca dvipadāṃ varāḥ /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425562 (0.045):
mayyarpitāni karmāṇi nibandhāya vimuktaye // KūrmP_2,7.28 // / avidyāmasmitāṃ rāgaṃ dveṣaṃ cābhiniveśakam /
vadantyabhiniveśaṃ ca kleśānpāśatvamāgatān // LiP_2,9.29 //
tamomohomahāmohastāmisra iti paṇḍitāḥ / / andhatāmisra ityāhuravidyāṃ pañcadhā sthitām // LiP_2,9.30 //
tāñjīvānmuniśārdūlāḥ sarvāṃścaivāpyavidyayā / / śivo mocayati śrīmānnānyaḥ kaścidvimocakaḥ // LiP_2,9.31 //
avidyāṃ tama ityāhurasmitāṃ moha ityapi / / mahāmoha iti prājñā rāgaṃ yogaparāyaṇāḥ // LiP_2,9.32 //
Tattvasamasasutravrtti, or Kramadipika (cf. final verse), a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tatsuvru.htm.txt) 12781580 (0.054):
atrāha kā sā pañcaparvāvidyetyucyate | / tamo moho mahāmohastāmiśro 'ndhatamisraśceti |
dveṣaṃ tāmisra ityāhurandhatāmisra ityapi / / tathaivābhiniveśaṃ ca mithyājñānaṃ vivekinaḥ // LiP_2,9.33 //
tamaso 'ṣṭavidhā bhedā mohaścāṣṭavidhaḥ smṛtaḥ /
mahāmohaprabhedāśca budhairdaśa vicintitāḥ // LiP_2,9.34 //
aṣṭādaśavidhaṃ cāhustāmisraṃ ca vicakṣaṇāḥ / / andhatāmisrabhedāśca tathāṣṭādaśadhā smṛtāḥ // LiP_2,9.35 //
avidyayāsya saṃbandho nātīto nāstyanāgataḥ /
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12551144 (0.048):
yo 'samutpādaḥ so 'nutpādaḥ / yo 'nutpādaḥ, sa nātīto na anāgato na
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2023633 (0.055):
ato nāsti kriyamāṇam | yadi ghaṭaḥ kriyāvān, atīto 'nāgataḥ pratyutpanno / vā syāt | atīto na kriyāvān | niruddhatvāt | anāgato na kriyāvān asattvāt
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25836457 (0.055):
vartamānāvasthātikrānto hi atītaḥ asaṃprāptaḥ anāgata iti syāt | yadā tu
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1957676 (0.057):
(pṛ) yadi lokasatyato 'sti | tadā punarvaktavyaṃ lokasatyato 'tīto / 'nāgataśca kimasti uta nāsti iti | (u) nāsti | kasmāt | ye rūpādayaḥ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25836613 (0.064):
anapekṣya punaḥ siddhirna jātaṃ vidyate tayoḥ | / tenātīto 'nāgataśca kālo nāma na vidyate ||
bhavedrāgeṇa devasya śaṃbhoraṅganivāsinaḥ // LiP_2,9.36 //
kāleṣu triṣu saṃbandhastasya dveṣeṇa no bhavet /
māyātītasya devasya sthāṇoḥ paśupatervibhoḥ // LiP_2,9.37 //
tathaivābhiniveśena saṃbandho na kadācana / / śaṅkarasya śaraṇyasya śivasya paramātmanaḥ // LiP_2,9.38 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13400205 (0.062):
sarvalokaśaraṇyasya śivasya paramātmanaḥ // LiP_2,14.5 //
kuśalākuśalaistasya saṃbandho naiva karmabhiḥ / / bhavetkālatraye śaṃbhoravidyāmativartinaḥ // LiP_2,9.39 //
vipākaiḥ karmaṇāṃ vāpi na bhavedeva saṃgamaḥ / / kāleṣu triṣu sarvasya śivasya śivadāyinaḥ // LiP_2,9.40 //
sukhaduḥkhairasaṃspṛśyaḥ kālatritayavartibhiḥ /
sa tair vinaśvaraiḥ śaṃbhur bodhānandātmakaḥ paraḥ // LiP_2,9.41 //
Madhusudanasarasvati: Siddhantabindu (madhsiddhb_u.htm.txt) 24808424 (0.063):
'py avādhitaḥ / śivaḥ paramānandabodharūpas tasyaiva maṅgalarūpatvāt /
āśayairaparāmṛṣṭaḥ kālatritayagocaraiḥ / / dhiyāṃ patiḥ svabhūreṣa mahādevo maheśvaraḥ // LiP_2,9.42 //
aspṛśyaḥ karmasaṃskāraiḥ kālatritayavartibhiḥ /
tathaiva bhogasaṃskārairbhagavānantakāntakaḥ // LiP_2,9.43 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4627245 (0.059):
ādityādistu yo devo yaśca daityāntako vibhuḥ // BndP_2,72.38 // / yugānteṣvantako yaśca yaśca lokāntakāntakaḥ /
puṃviśeṣaparo devo bhagavānparameśvaraḥ / / ceta nācetanāyuktaprapañcādakhilātparaḥ // LiP_2,9.44 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12774083 (0.047):
prīyat bhagavān devastatparastu bhavennaraḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28922627 (0.049):
īśo bhavati sarvatra LiP_1,88.21a / īśvarastu paro devo LiP_1,70.81a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29019642 (0.061):
svayaṃjyotir anujyotir LiP_1,98.93a / svayaṃ devo maheśvaraḥ LiP_1,80.55d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15327581 (0.063):
kṣaṇaṃ viyogo na hyeṣāṃ % na tyajanti parasparam // LiP_1,70.80 // / īśvarastu paro devo $ viṣṇuś ca mahataḥ paraḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7221348 (0.063):
kṣaṇaṃ viyogo na hyeṣāṃ na tyajanti parasparam // LiP_1,70.80 // / īśvarastu paro devo viṣṇuś ca mahataḥ paraḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4627245 (0.063):
ādityādistu yo devo yaśca daityāntako vibhuḥ // BndP_2,72.38 // / yugānteṣvantako yaśca yaśca lokāntakāntakaḥ /
loke sātiśayatvena jñānaiśvaryaṃ vilokyate /
śivenātiśayatvena śivaṃ prāhurmanīṣiṇaḥ // LiP_2,9.45 //
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25403328 (0.064):
lokeśātiśayatvena sthitaṃ prāhurmanīṣiṇaḥ // ŚivP_7.2,6.17cd/
pratisargaṃ prasūtānāṃ brahmaṇaṃ śāstravistaram / / upadeṣṭā sa evādau kālāvacchedavartinām // LiP_2,9.46 //
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25403343 (0.012):
lokeśātiśayatvena sthitaṃ prāhurmanīṣiṇaḥ // ŚivP_7.2,6.17cd/ / pratisargaprasūtānāṃ brahmaṇāṃ śāstravistaram // ŚivP_7.2,6.18ab/
kālāvacchedayuktānāṃ gurūṇāmapyasau guruḥ / / sarveṣāmeva sarveśaḥ kālāvacchedavarjitaḥ // LiP_2,9.47 //
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25403354 (0.0):
upadeṣṭā sa evādau kālāvacchedavartinām // ŚivP_7.2,6.18cd/ / kālāvacchedayuktānāṃ gurūṇāmapyasau guruḥ // ŚivP_7.2,6.19ab/
anādireṣa saṃbandho vijñānotkarṣayoḥ paraḥ /
sthitayorīdṛśaḥ sarvaḥ pariśuddhaḥ svabhāvataḥ // LiP_2,9.48 //
ātmaprayojanābhāve parānugraha eva hi / / prayojanaṃ samastānāṃ kāryāṇāṃ parameśvaraḥ // LiP_2,9.49 //
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22272921 (0.061):
tasyātmānugrahābhāve 'pi bhūtānugrahaḥ prayojanam. jñānadharmopadeśena
praṇavo vācakastasya śivasya paramātmanaḥ / / śivarudrādiśabdānāṃ praṇavopi paraḥ smṛtaḥ // LiP_2,9.50 //
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25403403 (0.009):
parānugraha evāsya phalaṃ sarvasya karmaṇaḥ // ŚivP_7.2,6.22cd/ / praṇavo vācakastasya śivasya paramātmanaḥ // ŚivP_7.2,6.23ab/
śaṃbhoḥ praṇavavācyasya bhāvanā tajjapādapi /
yā siddhiḥ svaparāprāpyā bhavatyeva na saṃśayaḥ // LiP_2,9.51 //
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25403419 (0.048):
yā siddhissā parā prāpyā bhavatyeva na saṃśayaḥ // ŚivP_7.2,6.24cd/
jñānatattvaṃ prayatnena yogaḥ pāśupataḥ paraḥ /
uktastu devadevena sarveṣāmanukaṃpayā // LiP_2,9.52 //
sa hovācaiva yājñavalkyo yadakṣaraṃ gārgyayoginaḥ /
abhivadanti sthūlamanantaṃ mahāścaryamadīrghamalohitamamastakamāsāyamata
punānasamasaṃgamagandhamarasamackṣuṣkamaśrotramavāṅmanotejaskamapramāṇamanusukhamanāmagotramamaramajaramanāmayamamṛtamoṃśabdamamṛtamasaṃvṛtamapūrvamanaparamanantamabāhyaṃ
tadaśrāti kiñcana na tāśrāti kiñcana // LiP_2,9.53 //
etatkālavyaye jñātvā paraṃ pāśupataṃ prabhum /
yoge pāśupate cāsmin yasyārthaḥ kila uttame // LiP_2,9.54 //
kṛtvoṅkāraṃ pradīpaṃ mṛgaya gṛhapatiṃ sūkṣmamādyantarasthaṃ saṃyamya
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12956460 (0.011):
MSS_8224 1 oṃkāre satpradīpe mṛgaya gṛhapatiṃ sūkṣmamekāntarasthaṃ
dvāravāsaṃ pavanapaṭutaraṃ nāyakaṃ condriyāṇām /
vāgjālaiḥ kasya hetorvibhaṭasi tu bhayaṃ dṛśyate naiva kiñciddehasthaṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12956477 (0.019):
MSS_8224 2 vāgjālaṃ kasya hetorvitarasi hi girāṃ dṛśyate naiva kiṃcid / dehasthaṃ paśya nāthaṃ bhramasi kimapare śāstramohāndhakāre //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2637425 (0.040):
na te guḍākeśayaśodharāṇāṃ baddhāñjalervai bhayam asti kiñcit /
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13173273 (0.057):
BhP_01.17.031/1 na te guḍākeśayaśodharāṇāṃ baddhāñjalervai bhayam asti / kiñcit
paśya śaṃbhuṃ bhramasi kimu pare sāstrajālendhakāre // LiP_2,9.55 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12956479 (0.057):
MSS_8224 2 vāgjālaṃ kasya hetorvitarasi hi girāṃ dṛśyate naiva kiṃcid / dehasthaṃ paśya nāthaṃ bhramasi kimapare śāstramohāndhakāre //
evaṃ samyagbudhairjñātvā munīnāmatha coktaṃ śivena /
asamarasaṃ pañcadhā kṛtvābhavaṃ cātmani yojayet // LiP_2,9.56 //
iti śrīliṃṅgamahāpurāṇe uttarabhāge navamo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13404885 (0.0):
śivārcanārthaṃ dharmārthakāmamokṣaphalapradaḥ // LiP_2,21.83 // / iti śrīliṃṅgamahāpurāṇe uttarabhāge dīkṣāvidhirnāmaikaviṃśatitamodhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13413223 (0.0):
nṛpāṇāmupakārāya svāyaṃbhuva mano mayā // LiP_2,27.284 // / iti śrīliṃṅgamahāpurāṇe uttarabhāge abhiṣekavidhirnāma saptaviṃśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13398520 (0.011):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge daśamo 'dhyāyaḥ / sanatkumāra uvāca
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13399079 (0.012):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge ekādaśo 'dhyāyaḥ / sanatkumāra uvāca
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13399656 (0.012):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge dvādaśo 'dhyāyaḥ / sanatkumāra uvāca
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13401316 (0.014):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ / sanatkumāra uvāca
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13400137 (0.015):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge trayodaśo 'dhyāyaḥ / sanatkumāra uvāca
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13400925 (0.016):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge pañcadaśo 'dhyāyaḥ / sanatkumāra uvāca
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13414714 (0.018):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge ekonatriṃśo 'dhyāyaḥ / sanatkumāra uvāca
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13414984 (0.020):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge ekatriṃśo 'dhyāyaḥ / sanatkumāra uvāca
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13419320 (0.020):
brahmaputrāya śiṣyāya tena vyāsāya suvratāḥ // LiP_2,49.17 // / śrīlīṅgamahāpurāṇe uttarabhāge ekonapañcāśattamo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13416354 (0.022):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge dvicatvāriṃśo 'dhyāyaḥ / sanatkumāra uvāca
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13416509 (0.022):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge tricatvāriṃśo 'dhyāyaḥ / sanatkumāra uvāca
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13400581 (0.026):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge pañcabrahmakathanaṃ nāma caturdaśo
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13415906 (0.028):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge gosahasrapradānaṃ nāmāṣṭatriṃśo
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13416036 (0.028):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge hiraṇyāśvadānaṃ nāmaikonacatvāriṃśo
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13414887 (0.028):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge tilaparvatadānaṃ nāma triṃśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13418544 (0.029):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge liṅgasthāpanaṃ nāma saptacatvāriṃśo
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14191488 (0.030):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇottarabhāge mohinīpraṇayavarṇanaṃ nāmaikonaviṃśo / 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13415783 (0.030):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge tiladhenudānavidhinirūpaṇaṃ nāma
sanatkumāra uvāca / bhūya eva mamācakṣva mahimānamumāpateḥ /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13401316 (0.034):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ / sanatkumāra uvāca
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13400925 (0.036):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge pañcadaśo 'dhyāyaḥ / sanatkumāra uvāca
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13398521 (0.043):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge daśamo 'dhyāyaḥ / sanatkumāra uvāca
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13414715 (0.044):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge ekonatriṃśo 'dhyāyaḥ / sanatkumāra uvāca
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13399080 (0.045):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge ekādaśo 'dhyāyaḥ / sanatkumāra uvāca
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13399658 (0.046):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge dvādaśo 'dhyāyaḥ / sanatkumāra uvāca
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13416509 (0.047):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge tricatvāriṃśo 'dhyāyaḥ / sanatkumāra uvāca / athānyatsaṃpravakṣyāmi sarvadānottamottamam /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13400138 (0.049):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge trayodaśo 'dhyāyaḥ / sanatkumāra uvāca
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13415907 (0.053):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge gosahasrapradānaṃ nāmāṣṭatriṃśo / 'dhyāyaḥ / sanatkumāra uvāca
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13414888 (0.054):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge tilaparvatadānaṃ nāma triṃśo 'dhyāyaḥ / sanatkumāra uvāca
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13416037 (0.056):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge hiraṇyāśvadānaṃ nāmaikonacatvāriṃśo / 'dhyāyaḥ / sanatkumāra uvāca
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13414984 (0.057):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge ekatriṃśo 'dhyāyaḥ / sanatkumāra uvāca
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13415278 (0.058):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge gaṇeśeśadānavidinirūpaṇaṃ nāma / catustriṃśo 'dhyāyaḥ / sanatkumāra uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15939405 (0.058):
tṛtīyapāde hanumanmantrakathanaṃnāma catuḥsaptatitamo 'dhyāyaḥ / sanatkumāra uvāca / atha dīpavidhiṃ vakṣye sarahasyaṃ hanūmataḥ /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13415784 (0.059):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge tiladhenudānavidhinirūpaṇaṃ nāma / saptatriṃśo 'dhyāyaḥ / sanatkumāra uvāca
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13416134 (0.060):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge kanyādānavidhirnāma catvāriṃśo 'dhyāyaḥ / sanatkumāra uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15955499 (0.061):
nāmāśītitamo 'dhyāyaḥ / śrīsanatkumāra uvāca / / atha kṛṣṇasya mantrāṇāṃ vakṣye bhedān munīśvara /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15920517 (0.061):
saṃdhyādinirūpaṇaṃ nāma ṣaṭṣaṣṭitamo 'dhyāyaḥ / sanatkumāra uvāca / atha vakṣye devapūjāṃ sādhakābhīṣṭasiddhidām /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15923969 (0.061):
gaṇeśamantravidhānanirūpaṇaṃ nāmāṣṭaṣaṣṭitamo 'dhyāyaḥ / sanatkumāra uvāca / atha vakṣye trayīmūrtervidhānaṃ tvabjinīpateḥ /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13406075 (0.062):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge dvāviṃśatitamo 'dhyāyaḥ / śailādiruvāca / atha te saṃpravakṣyāmi śivārcanamanuttamam /
bhavabhakta mahāprājña bhagavannandikeśvara // LiP_2,10.1 //
śailādiruvāca / sanatkumāra saṃkṣepāttava vakṣyāmyaśeṣataḥ /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13397340 (0.043):
kaiḥ pāśaiste nibadhyante vimucyante ca te katham / / śailādir uvāca / sanatkumāra vakṣyāmi sarvam etad yathātatham // LiP_2,9.10 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15296711 (0.052):
LiP, 1, 27 / śailādiruvāca / vakṣyāmi śṛṇu saṃkṣepāl $ liṅgārcanāvidhikramam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7190486 (0.052):
LiP, 1, 27 / śailādiruvāca / vakṣyāmi śṛṇu saṃkṣepāl liṅgārcanāvidhikramam /
mahimānaṃ maheśasya bhavasya parameṣṭhinaḥ // LiP_2,10.2 // / nāsya prakṛtibandho 'bhūdbuddhibandho na kaścana /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28977389 (0.064):
bhavasya darśanaṃ caiva LiP_1,2.14a / bhavasya paramātmanaḥ LiP_1,80.35b / bhavasya parameṣṭhinaḥ LiP_1,80.9d
na cāhaṅkārabandhaśca manobandhaśca no 'bhavat // LiP_2,10.3 //
cittabandho na tasyābhūcchrotrabandho na cābhavat /
na tvacāṃ cakṣuṣāṃ vāpi bandho jajñe kadācana // LiP_2,10.4 //
jihvābandho na tasyābhūdghrāṇabandho na kaścana /
pādabandhaḥ pāṇibandho vāgbandhaścaiva suvrata // LiP_2,10.5 //
upasthendriya bandhaśca bhūtatanmātrabandhanam /
nityaśuddhasvabhāvena nityabuddho nisargataḥ // LiP_2,10.6 //
Vijnanabhiksu: Samkhyasara (vijsamsu.htm.txt) 13355788 (0.062):
nityaśuddho nityabuddho nityamukto nirañjanaḥ /
nityamukta iti prokto munibhistattvavedibhiḥ /
anādi madhyaniṣṭhasya śivasya parameṣṭhinaḥ // LiP_2,10.7 //
buddhiṃ sūte niyogena prakṛtiḥ puruṣasya ca / / ahaṅkāraṃ prasūte 'syā buddhistasya niyogataḥ // LiP_2,10.8 //
antaryāmīti deheṣu prasiddhasya svayaṃbhuvaḥ / / indriyāṇi daśaikaṃ ca tanmātrāṇi ca śāsanāt // LiP_2,10.9 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13398115 (0.046):
adhyavasyati sarvārthānbuddhistasyājñayā vibhoḥ // LiP_2,10.12 // / antaryāmīti deheṣu prasiddhasya svayaṃbhuvaḥ /
ahaṅkāro 'tisaṃsūte śivasya parameṣṭhinaḥ / / tanmātrāṇi niyogena tasya saṃsuvate prabho // LiP_2,10.10 //
mahābhūtānyaśeṣeṇa mahādevasya dhīmataḥ / / brahmādīnāṃ tṛṇāntaṃ hi dehināṃ dehasaṃgatim // LiP_2,10.11 //
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25400238 (0.013):
brahmādīnāṃ tṛṇāntānāṃ dehināṃ dehasaṃgatim // ŚivP_7.2,2.18cd/
mahābhūtānyaśeṣāṇi janayanti śivājñayā / / adhyavasyati sarvārthānbuddhistasyājñayā vibhoḥ // LiP_2,10.12 //
antaryāmīti deheṣu prasiddhasya svayaṃbhuvaḥ / / svabhāvasiddhamaiśvaryaṃ svabhāvādeva bhūtayaḥ // LiP_2,10.13 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13398072 (0.046):
ahaṅkāraṃ prasūte 'syā buddhistasya niyogataḥ // LiP_2,10.8 // / antaryāmīti deheṣu prasiddhasya svayaṃbhuvaḥ /
tasyājñayā samastārthānahaṅkāro 'timanyate / / cittaṃ cetayate cāpi manaḥ saṃkalpayatyapi // LiP_2,10.14 //
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25400254 (0.014):
adhyavasyati vai buddhirahaṃkārobhimanyate // ŚivP_7.2,2.19cd/ / cittaṃ cetayate cāpi manaḥ saṃkalpayatyapi // ŚivP_7.2,2.20ab/
śrotraṃ śṛṇoti tacchaktyā śabdasparśādikaṃ ca yat /
śaṃbhorājñabalenaiva bhavasya parameṣṭhinaḥ // LiP_2,10.15 // / vacanaṃ kurute vākyaṃ nādānādi kadācana /
śarīrāṇāmaśeṣāṇāṃ tasya devasya śāsanāt // LiP_2,10.16 // / karoti pāṇirādānaṃ na gatyādi kadācana /
sarveṣāmeva jantūnāṃ niyamādeva vedhasaḥ // LiP_2,10.17 // / vihāraṃ kurute pādo notsargādi kadācana /
samastadehivṛndānāṃ śivasyaiva niyogataḥ // LiP_2,10.18 //
utsargaṃ kurute pāyurna vadeta kadācana /
jantorjātasya sarvasya parameśvaraśāsanāt // LiP_2,10.19 //
ānandaṃ kurute śaśvadupasthaṃ vacanādvibhoḥ / / sarveṣāmeva bhūtānāmīśvarasyaiva śāsanāt // LiP_2,10.20 //
avakāśamaśeṣāṇāṃ bhūtānāṃ saṃprayacchati / / ākāśaṃ sarvadā tasya paramasyaiva śāsanāt // LiP_2,10.21 //
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25400303 (0.036):
avakāśamaśeṣāṇāṃ bhūtānāṃ saṃprayacchati // ŚivP_7.2,2.23cd/ / ākāśaḥ parameśasya śāsanādeva sarvagaḥ // ŚivP_7.2,2.24ab/
nirdeśena śivasyaiva bhedaiḥ prāṇādibhirnijaiḥ /
bibhartti sarvabhūtānāṃ śarīrāṇi prabhañjanaḥ // LiP_2,10.22 //
nirdeśāddevadevasya saptaskandhagato marut /
lokayātrāṃ vahatyeva bhedaiḥ svairāvahādibhiḥ // LiP_2,10.23 //
nāgādyaiḥ pañcabhirbhedaiḥ śarīreṣu pravartate /
apadeśena devasya paramasya samīraṇaḥ // LiP_2,10.24 // / havyaṃ vahati devānāṃ kavyaṃ kavyāśināmapi /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13424726 (0.0):
madājñayāsau satataṃ saṃhariṣyati me tanuḥ // KūrmP_2,6.15 // / havyaṃ vahati devānāṃ kavyaṃ kavyāśināmapi /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25400329 (0.0):
bibharti sarvaṃ śarvasya śāsanena prabhañjanaḥ // ŚivP_7.2,2.25ab/ / havyaṃ vahati devānāṃ kavyaṃ kavyāśināmapi // ŚivP_7.2,2.25cd/
pākaṃ ca kurute vahniḥ śaṅkarasyaiva śāsanāt // LiP_2,10.25 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13424727 (0.0):
havyaṃ vahati devānāṃ kavyaṃ kavyāśināmapi / / pākaṃ ca kurute vahniḥ so 'pi macchakticoditaḥ // KūrmP_2,6.16 //
bhuktamāhārajātaṃ yatpacate dehināṃ tathā /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13424735 (0.052):
pākaṃ ca kurute vahniḥ so 'pi macchakticoditaḥ // KūrmP_2,6.16 // / bhuktamāhārajātaṃ ca pacate tadaharniśam /
udarasthaḥ sadā vahnirviśveśvaraniyogataḥ // LiP_2,10.26 //
saṃjīvayantyaśeṣāṇi bhūtānyāpastadājñayā /
avilaṅghyā hi sarveṣāmājñā tasya garīyasī // LiP_2,10.27 // / carācarāṇi bhūtāni bibhartyeva tadājñayā /
ājñayā tasya devasya devadevaḥ purandaraḥ // LiP_2,10.28 // / jīvatāṃ vyādhibhiḥ pīḍāṃ mṛtānāṃ yātanāśataiḥ /
viśvaṃbharaḥ sadākālaṃ lokaiḥ sarvairalaṅghyayā // LiP_2,10.29 //
devānpātya surān hanti trailokyamakhilaṃ sthitaḥ /
adhārmikāṇāṃ vai nāśaṃ karoti śivaśāsanāt // LiP_2,10.30 //
varuṇaḥ salilairlokānsaṃbhāvayati śāsanāt / / majjayatyājñayā tasya pāśairbadhnāti cāsurān // LiP_2,10.31 //
puṇyānurapaṃ sarveṣāṃ prāṇināṃ saṃprayacchati / / vittaṃ vitteśvarastasya śāsanātparamoṣṭhinaḥ // LiP_2,10.32 //
udayāstamaye kurvankurute kālamājñayā /
ādityastasya nityasya satyasyaparamātmanaḥ // LiP_2,10.33 // / puṣpāṇyauṣadhijātāni prahlādayati ca prajāḥ /
amṛtāṃśuḥ kalādhāraḥ kālakālasya śāsanāt // LiP_2,10.34 //
ādityā vasavo rudrā aśvinau marutastathā / / anyāśca devatāḥ sarvāstacchāsanavinirmitāḥ // LiP_2,10.35 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425012 (0.0):
pālayanti prajāḥ sarvāste 'pi tasya niyogataḥ // KūrmP_2,6.37 // / ādityā vasavo rudrā marutaśca tathāśvinau /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4449833 (0.005):
deveṣv api sadaityeṣu nāsti dhanyataro 'cyutāt // HV_113.76 // / ādityā vasavo rudrā aśvinau marutas tathā /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19809369 (0.008):
03,044.013a tatra sādhyās tathā viśve maruto 'thāśvināv api / 03,044.013c ādityā vasavo rudrās tathā brahmarṣayo 'malāḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20702418 (0.008):
13,083.055a ādityā vasavo rudrā maruto 'thāśvināv api
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25400507 (0.008):
devaiśca pīyate caṃdraścandrabhūṣaṇaśāsanāt // ŚivP_7.2,2.38ab/ / ādityā vasavo rudrā aśvinau marutastathā // ŚivP_7.2,2.38cd/
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19780438 (0.008):
02,066.012d@039_0170 rudrāś ca marutaś caiva vasavaś cāśvinau tadā / 02,066.012d@039_0171 ādityāś caiva sādhyāś ca viśvedevāś ca bhārata
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19732735 (0.014):
02,011.029d*0132_06 etāś cānyāś ca vai devya upatasthuḥ prajāpatim / 02,011.030a ādityā vasavo rudrā marutaś cāśvināv api
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20737117 (0.014):
13,125.038d@014_0536 sādhyā rudrās tathādityā viśvedevās tathāśvinau / 13,125.038d@014_0537 maruto vasavaś caiva pratigṛhṇanti taṃ balim
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26735402 (0.018):
sādhyā rudrāś ca viśve ca $ vasavo marutas tathā & / ādityāś cāśvinau cāpi % devau vaivasvatau smṛtau // BrP_5.36 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11006734 (0.018):
sādhyā rudrāś ca viśve ca vasavo marutas tathā / / ādityāś cāśvinau cāpi devau vaivasvatau smṛtau // BrP_5.36 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4337727 (0.018):
sādhyā rudrāś ca viśve ca vasavo marutas tathā / / ādityāś cāśvinau caiva devau vaivasvatau smṛtau // HV_7.32 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3801186 (0.018):
sādhyā viśve ca rudrāśca $ maruto vasavo 'śvinau & / ādityāśca surāstadvat % sapta devagaṇāḥ smṛtāḥ // MatsP_9.29 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8840714 (0.018):
sādhyā viśve ca rudrāśca maruto vasavo 'śvinau / / ādityāśca surāstadvat sapta devagaṇāḥ smṛtāḥ // MatsP_9.29 //
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8630510 (0.020):
ādityā vasavo rudrā marutaścāśvināvapi / / bṛhaspatiśac kāmaśca manurdakṣo vināyakaḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 582264 (0.022):
sādhyā viśve ca kauravya $ nāsatyāv aśvinau tathā / HV_App.I,29.1261 / / ādityāś caiva rudrāś ca $ vasavaś ca janeśvara // HV_App.I,29.1262 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22067815 (0.022):
sādhyā viśve ca kauravya nāsatyāv aśvinau tathā / HV_App.I,29.1261 / / ādityāś caiva rudrāś ca vasavaś ca janeśvara // HV_App.I,29.1262 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25741259 (0.022):
aṣṭau ca vasavo rudrā ādityāścāśvinau tathā / / dikpālā marutaḥ sādhyā gandharvāḥ pramatheśvarāḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4449338 (0.024):
pradyumnādīn samastāṃs tu ślakṣṇaṃ madhurayā girā | *HV_113.57*1528:2 / ete rudrās tathādityā vasavo 'thāśvināv api /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22134028 (0.025):
puṣkare vai yathodbhūtā devāḥ sarṣigaṇāḥ purā // HV_App.I,41.2 // / ādityā vasavo rudrā marutaś coṣmapās tathā / HV_App.I,41.3 /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4365817 (0.029):
surāṇāṃ sarvasainyasya vistaraṃ vaiṣṇavaṃ śṛṇu // HV_34.1 // / ādityā vasavo rudrā aśvinau ca mahābalau /
gandharvā devasaṃvāśca siddhāḥ sādhyāśca cāraṇāḥ /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425025 (0.032):
gandharvā garuḍā ṛkṣāḥ siddhāḥ sādhyāścacāraṇāḥ / / yakṣarakṣaḥ piśācāśca sthitāḥ śāstre svayaṃbhuvaḥ // KūrmP_2,6.39 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 618547 (0.034):
hare kurvati tatraivam $ añjaliṃ kurusattama / HV_App.I,31.1132 / / munayo devagandharvāḥ $ siddhāś ca sahakiṃnarāḥ / HV_App.I,31.1133 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22104100 (0.034):
hare kurvati tatraivam añjaliṃ kurusattama / HV_App.I,31.1132 / / munayo devagandharvāḥ siddhāś ca sahakiṃnarāḥ / HV_App.I,31.1133 /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6375229 (0.034):
BhP_10.25.031/1 divi deva gaṇāḥ siddhāḥ sādhyā gandharva cāraṇāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2774003 (0.034):
divi deva gaṇāḥ siddhāḥ sādhyā gandharva cāraṇāḥ /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24410694 (0.042):
gandharvakiṃnarā rakṣāḥ siddhāḥ sādhyāḥ surāṃganāḥ /
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22248068 (0.043):
7.022.014c vijayākāṅkṣiṇos tatra samareṣv anivartinoḥ / 7.022.015a tato devāḥ sagandharvāḥ siddhāś ca paramarṣayaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2813136 (0.050):
daitya dānava gandharvāḥ siddha vidyādhra cāraṇāḥ / / yakṣa rakṣaḥ piśācāś ca bhūta pramatha nāyakāḥ // BhP_10.85.041 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15318033 (0.060):
japedevaṃ hi yo vidvān % dhruvaṃ sthānaṃ prapadyate // LiP_1,62.38 // / tato devāḥ sagandharvāḥ $ siddhāś ca paramarṣayaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7211805 (0.060):
japedevaṃ hi yo vidvān dhruvaṃ sthānaṃ prapadyate // LiP_1,62.38 // / tato devāḥ sagandharvāḥ siddhāś ca paramarṣayaḥ /
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6417412 (0.060):
BhP_10.85.041/1 daitya dānava gandharvāḥ siddha vidyādhra cāraṇāḥ / BhP_10.85.041/3 yakṣa rakṣaḥ piśācāś ca bhūta pramatha nāyakāḥ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28570891 (0.061):
divi deva gaṇāḥ sādhyāḥ siddha gandharva cāraṇāḥ |
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16482617 (0.062):
siddhāś ca sahakiṃnarāḥ HV_App.I,31.1133b / siddhāś caiva sacāraṇāḥ HV_App.I,29.1085b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 580780 (0.063):
taṃ saṃgrāmaṃ mahāghoraṃ $ siddhāś caiva sacāraṇāḥ // HV_App.I,29.1085 // / tatas tu pravaro nāma $ devadūto mahābalaḥ / HV_App.I,29.1086 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22066331 (0.063):
taṃ saṃgrāmaṃ mahāghoraṃ siddhāś caiva sacāraṇāḥ // HV_App.I,29.1085 // / tatas tu pravaro nāma devadūto mahābalaḥ / HV_App.I,29.1086 /
yakṣarakṣaḥpiśācāśca sthitāḥ śāstreṣu vedhasaḥ // LiP_2,10.36 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425026 (0.0):
gandharvā garuḍā ṛkṣāḥ siddhāḥ sādhyāścacāraṇāḥ / / yakṣarakṣaḥ piśācāśca sthitāḥ śāstre svayaṃbhuvaḥ // KūrmP_2,6.39 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2813136 (0.056):
daitya dānava gandharvāḥ siddha vidyādhra cāraṇāḥ / / yakṣa rakṣaḥ piśācāś ca bhūta pramatha nāyakāḥ // BhP_10.85.041 //
grahanakṣatratārāśca yajñā vedāstapāṃsi ca /
ṛṣīṇāṃ ca gaṇāḥ sarve śāsanaṃ tasya dhiṣṭhitāḥ // LiP_2,10.37 //
kavyāśināṃ gaṇāḥ saptasamudrā girisiṃdhavaḥ /
śāsane tasya vartante kānanāni sarāṃsi ca // LiP_2,10.38 // / kalāḥ kāṣṭhā nimeṣāścamuhūrtā divasāḥ kṣapāḥ /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7045462 (0.020):
nadyaḥ samudrāḥ śailāśca vṛkṣā vīrudha eva ca // KūrmP_1,7.31 // / lavāḥ kāṣṭhāḥ kalāścaiva muhūrtā divasāḥ kṣapāḥ /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425036 (0.031):
yakṣarakṣaḥ piśācāśca sthitāḥ śāstre svayaṃbhuvaḥ // KūrmP_2,6.39 // / kalākāṣṭhānimeṣāśca muhūrtā divasāḥ kṣapāḥ /
Sankhayana-Aranyaka (sankharu.htm.txt) 6854995 (0.040):
ārtabhāgaḥ | tasyām etasyāṃ saṃhitāyāṃ dhvaṃsayo nimeṣāḥ kāṣṭhāḥ kalāḥ / kṣaṇā muhūrtā ahorātrā ardhamāsā māsā ṛtavaḥ saṃvatsarāś ca saṃdhīyante |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26861026 (0.046):
kṣaṇā nimeṣāḥ kāṣṭhāś ca $ kalās traikālyam eva ca & / muhūrtās tithayo māsā % dinaṃ saṃvatsaras tathā // BrP_179.35 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11132337 (0.046):
kṣaṇā nimeṣāḥ kāṣṭhāś ca kalās traikālyam eva ca / / muhūrtās tithayo māsā dinaṃ saṃvatsaras tathā // BrP_179.35 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4361228 (0.046):
kṣaṇā nimeṣāḥ kāṣṭhāś ca kalās traikālyam eva ca / / muhūrtās tithayo māsā dinasaṃvatsarās tathā // HV_30.26 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 657105 (0.047):
ardhamāsāś ca māsāś ca $ ṛtusaṃvatsarāṇy atha / HV_App.I,41.997 / / kṣaṇā lavā muhūrtāś ca $ kalāḥ kāṣṭhās tathaiva ca // HV_App.I,41.998 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22142663 (0.047):
ardhamāsāś ca māsāś ca ṛtusaṃvatsarāṇy atha / HV_App.I,41.997 / / kṣaṇā lavā muhūrtāś ca kalāḥ kāṣṭhās tathaiva ca // HV_App.I,41.998 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4429580 (0.052):
candrādityāv ahorātre pakṣā māsās tathā kṣapāḥ / / muhūrtāś ca kalāś caiva kṣaṇāḥ saṃvatsarās tathā // HV_104.20 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16206976 (0.057):
kṣaṇā nimeṣāḥ kāṣṭhāś ca HV_30.26a / kṣaṇā lavā muhūrtāś ca HV_App.I,41.998a
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20653341 (0.062):
13,014.022c sāvitrī brahmavidyā ca ṛtavo vatsarāḥ kṣapāḥ / 13,014.023a kṣaṇā lavā muhūrtāś ca nimeṣā yugaparyayāḥ
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13829092 (0.063):
muhūrtād iva rājā sa HV_19.21a / muhūrtāś ca kalāś caiva HV_104.20e / muhūrtās tithayo māsā HV_30.26c
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4627117 (0.064):
kṣaṇā nimeṣāḥ kāṣṭhāśca kalāstraikālyameva ca // BndP_2,72.29 // / muhūrttāstithayo māsā dinaṃ saṃvatsaraṃ tathā /
ṛtvabdapakṣamāsāśca niyogāttasya dhiṣṭhitāḥ // LiP_2,10.39 //
yugamanvantarāṇyasya śaṃbhostiṣṭhanti śāsanāt / / parāścaivaparārdhāśca kālabhedāstathāpare // LiP_2,10.40 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425052 (0.034):
yugamanvantarāṇyeva mama tiṣṭhanti śāsane / / parāścaiva parārdhāśca kālabhedāstathā pare // KūrmP_2,6.41 //
devānāṃ jātayaścāṣṭau tiraścāṃ pañca jātayaḥ /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25412629 (0.0):
yojayenmanasācāryo yugapatsarvayoniṣu // ŚivP_7.2,18.10cd/ / devānāṃ jātayaścāṣṭau tiraścāṃ pañca jātayaḥ // ŚivP_7.2,18.11ab/
manuṣyāśca pravartante devadevasya dhīmataḥ // LiP_2,10.41 // / jātāni bhūtavṛndāni caturdaśasu yoniṣu /
sarvalokaniṣaṇṇāni tiṣṭhantyasyaiva śāsanāt // LiP_2,10.42 //
caturdaśasu lokeṣu sthitā jātāḥ prajāḥ prabhoḥ /
sarveśvarasya tasyaiva niyogavaśavartinaḥ // LiP_2,10.43 //
pātālāni samastāni bhuvanānyasya śāsanāt / / brahmāṇḍāni ca śeṣāṇi tathā sāvaraṇāni ca // LiP_2,10.44 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425067 (0.022):
niyogādeva vartante devasya paramātmanaḥ // KūrmP_2,6.42 // / pātālāni ca sarvāṇi bhuvanāni ca śāsanāt / / brahmāṇḍāni ca vartante sarvāṇyeva svayaṃbhuvaḥ // KūrmP_2,6.43 //
vartamānāni sarvāṇi brahmāṇḍāni tadājñayā / / vartante sarvabhūtādyaiḥ sametāni samantataḥ // LiP_2,10.45 //
atītānyapyasaṃkhyāni brahmāṇḍāni tadājñayā / / pravṛttāni padārthauṅghaiḥ sahitāni samantataḥ // LiP_2,10.46 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425077 (0.007):
brahmāṇḍāni ca vartante sarvāṇyeva svayaṃbhuvaḥ // KūrmP_2,6.43 // / atītānyapyasaṃkhyāni brahmāṇḍāni mamājñayā /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425084 (0.036):
atītānyapyasaṃkhyāni brahmāṇḍāni mamājñayā / / pravṛttāni padārthaughaiḥ sahitāni samantataḥ // KūrmP_2,6.44 //
brahmāṇḍāni bhaviṣyanti saha vastubhirātmaktaiḥ / / kariṣyanti śivasyājñāṃ sarvairāvaraṇaiḥ saha // LiP_2,10.47 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425086 (0.012):
pravṛttāni padārthaughaiḥ sahitāni samantataḥ // KūrmP_2,6.44 // / brahmāṇḍāni bhaviṣyanti saha vastubhirātmagaiḥ /
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge daśamo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13391179 (0.0):
tatra yatkṛtavānviṣṇustacchṛṇuṣva narādhipa // LiP_2,1.82 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge kauśikavṛttakathanaṃ nāma
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13391301 (0.0):
kiṃ vadāmi ca te bhūto vada dharmabhṛtāṃ vara // LiP_2,2.9 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge viṣṇumāhātmyaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13392771 (0.0):
gāyan śṛṇvaṃstamāpnoti tasmādgeyaṃ paraṃ viduḥ // LiP_2,3.112 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge vaiṣṇavagītakathanaṃ nāma tṛtīyo
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13393071 (0.0):
pūjayetsarvayatnena dharmakāmārthamuktaye // LiP_2,4.21 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge viṣṇubhaktakathanaṃ nāma caturtho
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13395147 (0.0):
sāyaṃ prātaḥ paṭhennityaṃ viṣṇoḥ sāyujyamāpnuyāt // LiP_2,5.159 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge śrīmatyākhyānaṃ nāma pañcamo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13396353 (0.0):
alakṣmīvṛttamanagho lakṣmīvāllaṃbhate gatim // LiP_2,6.92 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge alakṣmīvṛttaṃ nāma ṣaṣṭhe 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13397213 (0.0):
sa yāti brahmalokaṃ tu rudrajāpyamanuttamam // LiP_2,8.36 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge aṣṭamo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13399079 (0.0):
pūjanīyau namaskāryau cintanīyau ca sarvadā // LiP_2,11.41 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge ekādaśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13399656 (0.0):
śreyo ḥrthibhir narair nityaṃ śreyasāmekahetavaḥ // LiP_2,12.46 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge dvādaśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13400137 (0.0):
sarvābhayapradānaṃ ca śivārādhanamicchatā // LiP_2,13.37 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge trayodaśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13400577 (0.0):
śreyorthibhirato nityaṃ cintanīyaḥ prayatnataḥ // LiP_2,14.33 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge pañcabrahmakathanaṃ nāma caturdaśo
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13400925 (0.0):
tattrayaṃ śāṅkaraṃ rūpaṃ nānyatkiñcidaśāṅkaram // LiP_2,15.26 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge pañcadaśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13401638 (0.0):
tathordhvabāhavo devā rudraṃ stunvanti saṃkaram // LiP_2,17.24 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge saptadaśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13403101 (0.0):
itthaṃ śivena sāyujyaṃ labhate nātra saṃśayaḥ // LiP_2,19.43 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge ekonaviṃśodhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13403809 (0.0):
ayogī naiva jānāti tattvaśuddhiṃ śivātmikām // LiP_2,20.52 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge viṃśodhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13406074 (0.0):
sūryameva samabhyarcya sūryasāyujyamāpnuyāt // LiP_2,22.85 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge dvāviṃśatitamo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13406568 (0.0):
liṅge ca pūjayeddevaṃ sthaṇḍile vā sadāśivam // LiP_2,23.31 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge trayoviṃśatitamodhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13407524 (0.0):
yānyāṃścintayate kāmāṃstāṃnprāpnoti mānavaḥ // LiP_2,24.41 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge caturviśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13409190 (0.0):
bāhyahomapradātā tu pāṣāṇe darduro bhavet // LiP_2,25.108 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge pañcaviṃśatitamo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13409651 (0.0):
varṣakoṭiśatenāpi vistareṇa na śakyate // LiP_2,26.30 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge ṣaḍviṃśatitamo 'dhyāyaḥ
sanatkumāra uvāca / vibhūtīḥ śivayormahyamācakṣva tvaṃ gaṇādhipa /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13397965 (0.043):
iti śrīliṃṅgamahāpurāṇe uttarabhāge navamo 'dhyāyaḥ / sanatkumāra uvāca / bhūya eva mamācakṣva mahimānamumāpateḥ /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13399080 (0.049):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge ekādaśo 'dhyāyaḥ / sanatkumāra uvāca
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13400925 (0.052):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge pañcadaśo 'dhyāyaḥ / sanatkumāra uvāca / punareva mahābuddhe śrotumicchāmi tattvataḥ /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13401316 (0.053):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ / sanatkumāra uvāca / bhūyo devagaṇaśreṣṭha śivamāhātmyamuttamam /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13416509 (0.060):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge tricatvāriṃśo 'dhyāyaḥ / sanatkumāra uvāca / athānyatsaṃpravakṣyāmi sarvadānottamottamam /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13414715 (0.064):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge ekonatriṃśo 'dhyāyaḥ / sanatkumāra uvāca / adhunā saṃpravakṣyāmi tilaparvatamuttamam /
parāparavidāṃ śreṣṭha parameśvarabhāvita // LiP_2,11.1 //
nandikeśvara uvāca / hanta te kathayiṣyāmi vibhūtīḥ śivayoraham /
sanatkumāra yogīndra brahmaṇastanayottama // LiP_2,11.2 //
paramātmā śivaḥ proktaḥ śivāsā ca prakīrtitā / / śivameveśvaraṃ prāhurmāyāṃ gaurīṃ vidurbudhāḥ // LiP_2,11.3 //
puruṣaṃ śaṅkaraṃ prāhurgaurīṃ ca prakṛtiṃ dvijāḥ /
arthaḥ śaṃbhuḥ śivā vāṇī divaso 'jaḥ śivā niśā // LiP_2,11.4 //
saptatanturmahādevo rudrāṇī dakṣiṇā smṛtā /
ākāśaṃ śaṅkaro devaḥ pṛthivī śaṅkarapriyā // LiP_2,11.5 //
samudro bhagavān rudro velā śailendrakanyakā /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25402170 (0.033):
ākāśaḥ śaṃkaro devaḥ pṛthivī śaṃkarapriyā // ŚivP_7.2,4.63cd/ / samudro bhagavānīśo velā śailendrakanyakā // ŚivP_7.2,4.64ab/
vṛkṣaḥ śūlāyudho devaḥ śūlapāṇipriyā latā // LiP_2,11.6 //
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25402153 (0.055):
ahaḥ śūlāyudho devaḥ śūlapāṇipriyā niśā // ŚivP_7.2,4.63ab/
brahmā haropi sāvitrī śaṅkarārdhasarīriṇī /
viṣṇurmaheśvaro lakṣmīrbhavānī parameśvarī // LiP_2,11.7 //
vajrapāṇirmahādevaḥ śacī śailendrakanyakā / / jātavedāḥ svayaṃ rudraḥ svāhā śarvārdhakāyinī // LiP_2,11.8 //
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25401871 (0.031):
maheṃdro manmathārātiḥ śacī śailendrakanyakā // ŚivP_7.2,4.42cd/ / jātavedā mahādevaḥ svāhā śarvārdhadehinī // ŚivP_7.2,4.43ab/
yamastriyaṃbako devastātpriyā girikanyakā /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25401872 (0.045):
jātavedā mahādevaḥ svāhā śarvārdhadehinī // ŚivP_7.2,4.43ab/ / yamastriyaṃbako devastatpriyā girikanyakā // ŚivP_7.2,4.43cd/
varuṇo bhagavān rudro gaurī sarvārthadāyinī // LiP_2,11.9 //
bālenduśokharo vāyuḥ śivā śivamanoramā /
candrārdhamauliryakṣendraḥ svayamṛddhiḥ śivā smṛtā // LiP_2,11.10 //
candrārdhaśekharaścandro rohiṇī rudravallabhā /
saptasaptiḥ śivaḥ kāntā umādevī suvarcalā // LiP_2,11.11 //
paṇmukhastripuradhvaṃsī devasenā harapriyā /
umā prasūtīrvai jñeyā dakṣo devo maheśvaraḥ // LiP_2,11.12 //
puruṣākhyo manuḥ śaṃbhuḥ śatarūpā śivapriyā /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25401940 (0.0):
kālāgnirudraḥ kālāriḥ kālī kālāṃtakapriyā // ŚivP_7.2,4.47cd/ / puruṣākhyo manuśśaṃbhuḥ śatarūpā śivapriyā // ŚivP_7.2,4.48ab/
vidurbhavānīmākūtiṃ ruciṃ ca parameśvaram // LiP_2,11.13 //
bhṛgurbhagākṣihā devaḥ khyātistrinayanapriyaḥ /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25401961 (0.0):
rucirbhavo bhavānī ca budhairākūtirucyate // ŚivP_7.2,4.49ab/ / bhṛgurbhagākṣihā devaḥ khyātistrinayanapriyā // ŚivP_7.2,4.49cd/
marīcirbhagavānrudraḥ saṃbhūtirvallabhā vibhoḥ // LiP_2,11.14 //
vidurbhavānīṃ rucirāṃ kaviṃ ca parameśvaram / / gaṅgādharegirā jñeyaḥ smṛtiḥ sākṣādumā smṛtā // LiP_2,11.15 //
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25401979 (0.021):
gaṃgādharo 'ṃgirā jñeyaḥ smṛtiḥ sākṣādumā smṛtā // ŚivP_7.2,4.50cd/
pulastyaḥ śaśabhṛnmauliḥ prītiḥ kāntā pinākinaḥ /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25401983 (0.032):
gaṃgādharo 'ṃgirā jñeyaḥ smṛtiḥ sākṣādumā smṛtā // ŚivP_7.2,4.50cd/ / pulastyaḥ śaśabhṛnmauliḥ prītiḥ kāṃtā pinākinaḥ // ŚivP_7.2,4.51ab/
pulahastripuradhvaṃsī dayā kālaripupriyā // LiP_2,11.16 //
kraturdakṣakratudhvaṃsī saṃnatirdāyitāvibhoḥ /
trinetro 'trirumā sākṣādanasūyā smṛtā budhaiḥ // LiP_2,11.17 //
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25402009 (0.0):
kratudhvaṃsī kratuḥ proktaḥ saṃnatirdayitā vibhoḥ // ŚivP_7.2,4.52ab/ / trinetro 'trirumā sākṣādanasūyā smṛtā budhaiḥ // ŚivP_7.2,4.52cd/
ūrjāmāhurumāṃ vṛddhāṃ vasiṣṭhaṃ ca maheśvaram /
śaṅkaraḥ puruṣāḥ sarve striyaḥ sarvā maheśvarī // LiP_2,11.18 //
pulliṅgaśabdavācyā ye te ca rudāḥ prakīrtitāḥ /
strīliṅgaśabdavācyā yāḥ sarvā gauryā vibhūtayaḥ // LiP_2,11.19 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25761780 (0.059):
jātā evāṇimādyāstāḥ sarvāścānyā vibhūtayaḥ // BndP_3,31.94 // / prāpaṇīyanna me kiñcidastyaṃbabhuvanatraye /
sarvestrīpuruṣāḥ proktāstayoreva vibhūtayaḥ / / padārthaśaktayo yāyāstā gaurīti vidurbudhāḥ // LiP_2,11.20 //
sāsā viśveśvarī devī sa ca sarvo maheśvaraḥ /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25402219 (0.029):
sā sā viśveśvarī devī sa sa sarvo maheśvaraḥ // ŚivP_7.2,4.67cd/
śaktimantaḥ padārthā ye sa sa sarvo maheśvaraḥ // LiP_2,11.21 //
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25402221 (0.056):
sā sā viśveśvarī devī sa sa sarvo maheśvaraḥ // ŚivP_7.2,4.67cd/ / yatparaṃ yatpavitraṃ ca yatpuṇyaṃ yacca maṃgalam // ŚivP_7.2,4.68ab/
aṣṭau prakṛtayo devyā mūrtayaḥ parikīrtitāḥ / / tathā vikṛtayastasyā dehabaddhavibhūtayaḥ // LiP_2,11.22 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28984730 (0.063):
mūrtayaḥ parameṣṭhinaḥ LiP_1,82.39d / mūrtayaḥ parikīrtitāḥ LiP_1,31.9d / mūrtayo 'ṣṭau ca tasyāpi LiP_1,106.24a
visphuliṅgā yathā tāvadagnau ca bahudhā smṛtāḥ / / jīvāḥ sarve tathā śarvo dvandvasattvamupāgataḥ // LiP_2,11.23 //
gaurīrūpāṇi sarvāṇiśarīrāṇi śarīriṇām / / śarīriṇastathā sarve śaṅkarāṃśā vyavasthitāḥ // LiP_2,11.24 //
śrāvyaṃ sarvamumārūpaṃ śrotā devo maheśvaraḥ /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25402044 (0.016):
viṣayī bhagavānīśo viṣayaḥ parameśvarī // ŚivP_7.2,4.55ab/ / śrāvyaṃ sarvamumārūpaṃ śrotā śūlavarāyudhaḥ // ŚivP_7.2,4.55cd/
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13398962 (0.043):
jñeyaṃ sarvamumārūpaṃ jñātā devo maheśvaraḥ // LiP_2,11.33 //
viṣayitvaṃ vibhurdhatte viṣayātmakatāmumā // LiP_2,11.25 //
sraṣṭavyaṃ vastujātaṃ tu dhatte śaṅkaravallabhā /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25402054 (0.059):
śrāvyaṃ sarvamumārūpaṃ śrotā śūlavarāyudhaḥ // ŚivP_7.2,4.55cd/ / praṣṭavyaṃ vastujātaṃ tu dhatte śaṃkaravallabhā // ŚivP_7.2,4.56ab/
sraṣṭā sa eva viśvātmā bālacandrārdhaśekharaḥ // LiP_2,11.26 //
dṛśyavastu prajārūpaṃ bibharti bhuvaneśvarī /
draṣṭā viśveśvaro devaḥ śaśikhaṇḍaśikhāmaṇiḥ // LiP_2,11.27 //
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25402075 (0.053):
draṣṭā viśveśvaro devaḥ śaśikhaṃḍaśikhāmaṇiḥ // ŚivP_7.2,4.57cd/
rasajātamumārūpaṃ ghreyajātaṃ ca sarvaśaḥ /
devo rasayitā śaṃbhurghrātā ca bhuvaneśvaraḥ // LiP_2,11.28 //
mantavyavastutāṃ dhatte mahādevī maheśvarī / / mantā sa eva viśvātmā mahādevo maheśvaraḥ // LiP_2,11.29 //
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25402105 (0.019):
maṃtavyavastutāṃ dhatte sadā devī maheśvarī // ŚivP_7.2,4.59ab/ / maṃtā sa eva viśvātmā mahādevo maheśvaraḥ // ŚivP_7.2,4.59cd/
boddhavyaṃ vastu rūpaṃ ca bibharti bhavavallabhā /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25402109 (0.023):
maṃtā sa eva viśvātmā mahādevo maheśvaraḥ // ŚivP_7.2,4.59cd/ / boddhavyavasturūpaṃ tu bibharti bhavavallabhā // ŚivP_7.2,4.60ab/
devaḥ sa eva bhagavān boddhā bālenduśekharaḥ // LiP_2,11.30 //
pīṭhākṛtirumā devī liṅgarūpaśca śaṅkaraḥ /
pratiṣṭhāpya prayatnena pūjayanti surāsurāḥ // LiP_2,11.31 //
yeye padārthā liṅgāṅkāstete śarvavibhūtayaḥ /
arthā bhagāṅkitā yeye teta gauryā vibhūtayaḥ // LiP_2,11.32 //
svargapātālalokāntabrahmāṇḍāvaraṇāṣṭakam /
jñeyaṃ sarvamumārūpaṃ jñātā devo maheśvaraḥ // LiP_2,11.33 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13398849 (0.043):
śrāvyaṃ sarvamumārūpaṃ śrotā devo maheśvaraḥ /
bibharti kṣetratāṃ devī tripurāntakavallabhā / / kṣetrajñātvamatho dhatte bhagavānandhakāntakaḥ // LiP_2,11.34 //
śivaliṅgaṃ samutsṛjya yajante cānyadevatāḥ /
sa nṛpaḥ saha deśena rauravaṃ narakaṃ vrajet // LiP_2,11.35 //
śivabhakto na yo rājā bhakto 'nyeṣu sureṣu yaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28976508 (0.058):
bhakto 'sau nāsti yastasmāc LiP_1,28.27a / bhakto 'haṃ tava śaṅkara LiP_1,37.23d
svapatiṃ yuvatis tyaktvā yathā jāreṣu rājate // LiP_2,11.36 //
brahmādayaḥ surāḥ sarve rājānaśca maharddhikāḥ /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10442556 (0.061):
12,331.006a yatrāviśanti kalpānte sarve brahmādayaḥ surāḥ / 12,331.006c ṛṣayaś ca sagandharvā yac ca kiṃ cic carācaram
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27013447 (0.061):
<12331.6/1> yatrāviśanti kalpānte !sarve brahmādayaḥ surāḥ ! / <12331.6/2> ṛṣayaś ca sagandharvā !yac ca kiṃcic carācaram !
mānavā munayaścaiva sarve liṅgaṃ yajanti ca // LiP_2,11.37 //
viṣṇunā rāvaṇaṃ hatvā sasainyaṃ brahmaṇaḥ sutam /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 536532 (0.056):
gatvābdhau setunā viṣṇo $ laṇkāṃ rāvaṇapālitām // HV_App.I,13.54 // / rāvaṇaṃ sasutaṃ hatvā $ sānujaṃ sabalaṃ prabho / HV_App.I,13.55 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22022090 (0.056):
gatvābdhau setunā viṣṇo laṇkāṃ rāvaṇapālitām // HV_App.I,13.54 // / rāvaṇaṃ sasutaṃ hatvā sānujaṃ sabalaṃ prabho / HV_App.I,13.55 /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16408104 (0.060):
rāvaṇaṃ sagaṇaṃ hatvā HV_31.142c / rāvaṇaṃ sasutaṃ hatvā HV_App.I,13.55a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25142656 (0.061):
rāvaṇaṃ vinyapātayat HV_App.I,20.142b / rāvaṇaṃ sasutaṃ hatvā HV_App.I,13.55a
sthāpitaṃ vidhivadbhaktyā liṅgaṃ tīre nadīpateḥ // LiP_2,11.38 //
kṛtvā pāpasahasrāṇi hatvā vipraśataṃ tathā /
bhāvātsamāśrito rudraṃ mucyate nātra saṃśayaḥ // LiP_2,11.39 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28984245 (0.026):
mucyate nātra saṃdeho hy LiP_1,92.169a / mucyate nātra saṃśayaḥ LiP_1,15.10b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28984252 (0.026):
mucyate nātra saṃśayaḥ LiP_1,15.13b / mucyate nātra saṃśayaḥ LiP_1,77.54b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28984260 (0.026):
mucyate nātra saṃśayaḥ LiP_1,77.54b / mucyate nātra saṃśayaḥ LiP_1,86.121b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15352465 (0.034):
śatamaṣṭottaraṃ japtvā % mucyate nātra saṃśayaḥ // LiP_1,89.46 // / yaḥ punastattvavettā ca $ brahmavid brāhmaṇottamaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7246230 (0.034):
śatamaṣṭottaraṃ japtvā mucyate nātra saṃśayaḥ // LiP_1,89.46 // / yaḥ punastattvavettā ca brahmavid brāhmaṇottamaḥ /
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543528 (0.049):
gamāgamaṃ viditvā tu $ mucyate nātra saṃśayaḥ & / tanmayastallayo bhūtvā % ṣaṇmāsātsiddhimāpnuyāt // Stk_15.3 //
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10470965 (0.049):
gamāgamaṃ viditvā tu mucyate nātra saṃśayaḥ / / tanmayastallayo bhūtvā ṣaṇmāsātsiddhimāpnuyāt // Stk_15.3 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16380407 (0.050):
mucukundo mahāyaśāḥ HV_85.40b / mucyate nātra saṃśayaḥ **HV_App.I,44.59**14:10b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16903857 (0.051):
mucyate nātra saṃśayaḥ BrP_29.19d / mucyate nātra saṃśayaḥ BrP_29.50b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16903867 (0.051):
mucyate nātra saṃśayaḥ BrP_70.30d / mucyate nātra saṃśayaḥ BrP_235.25d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26910530 (0.051):
sadā cābhyāsayogena % mucyate nātra saṃśayaḥ // BrP_235.27 // / na ca padmāsanād yogo $ na nāsāgranirīkṣaṇāt &
sarve liṅgamayā lokāḥ sarve liṅge pratiṣṭhitāḥ /
tasmādabhyarcayelliṅgaṃ yadīcchecchāśvataṃ padam // LiP_2,11.40 //
sarvākārau sthitāvetau naraiḥ śreyo 'rthibhiḥ śivau /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895417 (0.042):
brahma śivāv api śreyo'rthibhir nopāsyāv ity atra dvau ślokau paramātma
pūjanīyau namaskāryau cintanīyau ca sarvadā // LiP_2,11.41 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge ekādaśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13391179 (0.0):
tatra yatkṛtavānviṣṇustacchṛṇuṣva narādhipa // LiP_2,1.82 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge kauśikavṛttakathanaṃ nāma
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13391301 (0.0):
kiṃ vadāmi ca te bhūto vada dharmabhṛtāṃ vara // LiP_2,2.9 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge viṣṇumāhātmyaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13392771 (0.0):
gāyan śṛṇvaṃstamāpnoti tasmādgeyaṃ paraṃ viduḥ // LiP_2,3.112 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge vaiṣṇavagītakathanaṃ nāma tṛtīyo
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13393071 (0.0):
pūjayetsarvayatnena dharmakāmārthamuktaye // LiP_2,4.21 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge viṣṇubhaktakathanaṃ nāma caturtho
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13395147 (0.0):
sāyaṃ prātaḥ paṭhennityaṃ viṣṇoḥ sāyujyamāpnuyāt // LiP_2,5.159 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge śrīmatyākhyānaṃ nāma pañcamo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13396353 (0.0):
alakṣmīvṛttamanagho lakṣmīvāllaṃbhate gatim // LiP_2,6.92 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge alakṣmīvṛttaṃ nāma ṣaṣṭhe 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13397213 (0.0):
sa yāti brahmalokaṃ tu rudrajāpyamanuttamam // LiP_2,8.36 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge aṣṭamo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13398520 (0.0):
kariṣyanti śivasyājñāṃ sarvairāvaraṇaiḥ saha // LiP_2,10.47 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge daśamo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13399656 (0.0):
śreyo ḥrthibhir narair nityaṃ śreyasāmekahetavaḥ // LiP_2,12.46 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge dvādaśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13400137 (0.0):
sarvābhayapradānaṃ ca śivārādhanamicchatā // LiP_2,13.37 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge trayodaśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13400577 (0.0):
śreyorthibhirato nityaṃ cintanīyaḥ prayatnataḥ // LiP_2,14.33 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge pañcabrahmakathanaṃ nāma caturdaśo
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13400925 (0.0):
tattrayaṃ śāṅkaraṃ rūpaṃ nānyatkiñcidaśāṅkaram // LiP_2,15.26 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge pañcadaśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13401639 (0.0):
tathordhvabāhavo devā rudraṃ stunvanti saṃkaram // LiP_2,17.24 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge saptadaśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13403101 (0.0):
itthaṃ śivena sāyujyaṃ labhate nātra saṃśayaḥ // LiP_2,19.43 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge ekonaviṃśodhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13403809 (0.0):
ayogī naiva jānāti tattvaśuddhiṃ śivātmikām // LiP_2,20.52 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge viṃśodhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13406074 (0.0):
sūryameva samabhyarcya sūryasāyujyamāpnuyāt // LiP_2,22.85 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge dvāviṃśatitamo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13406568 (0.0):
liṅge ca pūjayeddevaṃ sthaṇḍile vā sadāśivam // LiP_2,23.31 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge trayoviṃśatitamodhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13407522 (0.0):
yānyāṃścintayate kāmāṃstāṃnprāpnoti mānavaḥ // LiP_2,24.41 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge caturviśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13409190 (0.0):
bāhyahomapradātā tu pāṣāṇe darduro bhavet // LiP_2,25.108 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge pañcaviṃśatitamo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13409651 (0.0):
varṣakoṭiśatenāpi vistareṇa na śakyate // LiP_2,26.30 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge ṣaḍviṃśatitamo 'dhyāyaḥ
sanatkumāra uvāca / mūrtayo 'ṣṭhau mamācakṣvaśaṅkarasya mahātmanaḥ /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13400925 (0.046):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge pañcadaśo 'dhyāyaḥ / sanatkumāra uvāca / punareva mahābuddhe śrotumicchāmi tattvataḥ /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13398521 (0.049):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge daśamo 'dhyāyaḥ / sanatkumāra uvāca / vibhūtīḥ śivayormahyamācakṣva tvaṃ gaṇādhipa /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13401316 (0.051):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ / sanatkumāra uvāca / bhūyo devagaṇaśreṣṭha śivamāhātmyamuttamam /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13397965 (0.052):
iti śrīliṃṅgamahāpurāṇe uttarabhāge navamo 'dhyāyaḥ / sanatkumāra uvāca / bhūya eva mamācakṣva mahimānamumāpateḥ /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13400138 (0.055):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge trayodaśo 'dhyāyaḥ / sanatkumāra uvāca / pañca brahmāṇi me nandinnācakṣva gaṇasattama /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13416509 (0.056):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge tricatvāriṃśo 'dhyāyaḥ / sanatkumāra uvāca / athānyatsaṃpravakṣyāmi sarvadānottamottamam /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13415907 (0.063):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge gosahasrapradānaṃ nāmāṣṭatriṃśo / 'dhyāyaḥ / sanatkumāra uvāca
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13416355 (0.063):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge dvicatvāriṃśo 'dhyāyaḥ / sanatkumāra uvāca / lokapālāṣṭakaṃ divyaṃ sākṣātparamadurlabham /
viśvarūpasya devasya gaṇeśvara mahāmate // LiP_2,12.1 // / nandikeśvara uvāca
hanta te kathayiṣyāmi mahimānamumāpateḥ / / viśvarūpasya devasya sarojabhavasaṃbhava // LiP_2,12.2 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13399672 (0.042):
aṣṭamūrtermaheśasya śivasya parameṣṭhinaḥ // LiP_2,13.1 // / nandikeśvara uvāca / vakṣyāmi te maheśasya mahimānamumāpateḥ /
bhūr āpo ḥgnir marud vyoma bhāskaro dīkṣitaḥ śaśī /
bhavasya mūrtayaḥ proktāḥ śivasya parameṣṭhanaḥ // LiP_2,12.3 //
khātmenduvahnisūryāṃbhodharāḥ pavana ityapi /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15976666 (0.041):
samastaguptaprakaṭasiddhayoginicakrayuk // NarP_1,89.67 // / vahnisūryendubhūtāhvā tathātmāṣṭākṣarāhvayā /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28932680 (0.044):
kṣmābagnikhendusūryātma LiP_1,103.42c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15366907 (0.045):
kṣmābagnikhendusūryātma % pavanātmā yato bhavaḥ // LiP_1,103.42 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7260667 (0.045):
kṣmābagnikhendusūryātma pavanātmā yato bhavaḥ // LiP_1,103.42 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6362148 (0.063):
sūryendu vahni śvasanāmbudhīṃś ca / BhP_10.07.036/3 dvīpān nagāṃs tad duhitṝr vanāni bhūtāni yāni
tasyāṣṭa mūrtayaḥ proktā devadevasya dhīmataḥ // LiP_2,12.4 //
agnihotrerpite tena sūryātmani mahātmani /
tadvibhūtistathā sarve devāstṛpyanti sarvadāḥ // LiP_2,12.5 //
vṛkṣasya mūlasekena yathā śākhopaśākhikāḥ / / tathā tasyārcayā devās tathā syus tadvibhūtayaḥ // LiP_2,12.6 //
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25401213 (0.031):
vyāpiketaramūrtīnāṃ viśvaṃ tasmācchivātmakam // ŚivP_7.2,3.28cd/ / vṛkṣasya mūlasekena śākhāḥ puṣyaṃti vai yathā // ŚivP_7.2,3.29ab/
tasya dvādaśadhā bhinnaṃ rūpaṃ sūryātmakaṃ prabhoḥ /
sarvadevātmakaṃ yājyaṃ yajānti munipuṅgavāḥ // LiP_2,12.7 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15285760 (0.057):
caturviṃśātmakaṃ hyetat $ taijasaṃ munipuṅgavāḥ & / manogatitvaṃ bhūtānām % antarnivasanaṃ tathā // LiP_1,9.39 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7179790 (0.057):
caturviṃśātmakaṃ hyetat taijasaṃ munipuṅgavāḥ / / manogatitvaṃ bhūtānām antarnivasanaṃ tathā // LiP_1,9.39 //
amṛtākhyā kalā tasya sarvasyādityarūpiṇaḥ /
bhūtasaṃjīvanī ceṣṭā lokosmin pīyate sadā // LiP_2,12.8 //
candrākhyakiraṇāstasya dhūrjaṭerbhāskarātmanaḥ /
oṣadhīnāṃ vivṛddhyarthaṃ himavṛṣṭiṃ vitanvate // LiP_2,12.9 //
suklākhyāraśmayastasya śaṃbhormārtaṇḍarūpiṇaḥ /
dharmaṃ vitanvate loke sasyapākādikāraṇam // LiP_2,12.10 //
divākarātmanastasya harikeśāhvayaḥ karaḥ /
nakṣatrapoṣakaścaiva prasiddhaḥ parameṣṭhinaḥ // LiP_2,12.11 // / viśvakarmāhvayastasya kiraṇo budhapoṣakaḥ /
sarveśvarasya devasya saptasaptisvarūpiṇaḥ // LiP_2,12.12 //
viśvavyaca iti khyātaḥ kiraṇastasya śūlinaḥ / / śukrapoṣakabhāvena pratītaḥ sūryarūpiṇaḥ // LiP_2,12.13 //
saṃyadvasurīti khyāto yasya raśmistriśūlinaḥ /
lohitāṅgaṃ prapuṣṇāti sahasrakiraṇātmanaḥ // LiP_2,12.14 //
arvāvasurīti khyāto raśmistasya pinākinaḥ / / bṛhaspatiṃ prapuṣṇāti sarvadā tapanātmanaḥ // LiP_2,12.15 //
svarāḍiti samākhyātaḥ śivasyāṃśuḥ śanaiścaram / / haridaśvātmanastasya prapuṣṇāti divāniśam // LiP_2,12.16 //
sūryātmakasya devasya viśvayonerumāpateḥ / / suṣumṇākhyaḥ sadā raśmiḥ puṣṇāti śiśiradyutim // LiP_2,12.17 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7075923 (0.030):
supumnaḥ sūryaraśmistu puṣṇāti śiśiradyutim // KūrmP_1,41.4 //
saumyānāṃ vasujātānāṃ prakṛtitvamupāgatā /
tasya somāhvayā mūrtiḥ śaṅkarasya jagadguroḥ // LiP_2,12.18 //
tasya somātmaka rūpa śukratvena vyavasthitam /
śarīrabhājāṃ sarveṣāṃ devasyāntakaśāsinaḥ // LiP_2,12.19 //
śarīriṇāmaśeṣāṇāṃ manasyeva vyavasthitam / / vapuḥ somātmakaṃ śaṃbhostasya sarvajagadguroḥ // LiP_2,12.20 //
śaṃbhoḥ ṣoḍaśadhābhinnā sthitāmṛtakalātmanaḥ /
sarvabhūtaśarīreṣu somākhyā mūrtiruttamā // LiP_2,12.21 //
devānpitṝṃś ca puṣṇāti sudhayāmṛtayā sadā /
mūrtiḥ somāhvayā tasya devadevasya śāsituḥ // LiP_2,12.22 //
puṣṇātyoṣadhijātāni dehināmātmaśuddhaye /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25400491 (0.057):
divi varṣatyasau bhānurdevadevasya śāsanāt // ŚivP_7.2,2.37ab/ / puṣṇātyoṣadhijātāni bhūtānyāhlādayatyapi // ŚivP_7.2,2.37cd/
somāhvayā tanustasya bhavānīmiti nirdiśet // LiP_2,12.23 //
yajñānāṃ patibhāvena jīvānāṃ tapasāmapi / / prasiddharūpametadvai momātmakamumāpateḥ // LiP_2,12.24 //
jalānāmoṣadhīnāṃ ca patibhāvena viśrutam / / somātmakaṃ vapustasya śaṃbhorbhagavataḥ prabhoḥ // LiP_2,12.25 //
devo hiraṇmayo mṛṣṭaḥ parasparavivekinaḥ / / karaṇānāmaśeṣāṇāṃ devatānāṃ nirākṛtiḥ // LiP_2,12.26 //
jīvatvena sthite tasmiñchive somātmake prabhau /
madhurā vilayaṃ yāti sarvalokaikarakṣiṇī // LiP_2,12.27 //
yajamānāhvayā mūrtiḥ śaivī havyairaharniśam /
puṣṇāti devatāḥ sarvāḥ kavyaiḥ pitṛgaṇānapi // LiP_2,12.28 //
yajamānāhvayā yā sā tanuścāhutijā tayā /
vṛṣṭyā bhāvayati spaṣṭaṃ sarvameva parāparam // LiP_2,12.29 //
antaḥsthaṃ ca bahiḥsthaṃ ca brahmāṇḍānāṃ sthitaṃ jalam /
bhūtānāṃ ca śarīrasthaṃ śaṃbhormūrtirgarīyasī // LiP_2,12.30 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13399487 (0.025):
yajñānāṃ ca śarīrasthaḥ śaṃbhormūrtirgarīyasī // LiP_2,12.33 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13399572 (0.026):
antaḥsthaṃ jagadaṇḍānāṃ bahiḥsthaṃ ca viyadvibhoḥ // LiP_2,12.39 // / śarīrasthaṃ ca bhūtānāṃ śaṃbhomūrtirgarīyasī /
nadīnāmamṛtaṃ sākṣānnadānāmapi sarvadā /
samudrāṇāṃ ca sarvatra vyāpī sarvamumāpatiḥ // LiP_2,12.31 //
saṃjīvinī samastānāṃ bhūtānāmeva pāvinī / / aṃbikā prāṇasaṃsthā yā mūrtilaṃbumayī parā // LiP_2,12.32 //
antaḥsthaś ca bahiḥsthaś ca brahmāṇḍānāṃ vibhāvasuḥ /
yajñānāṃ ca śarīrasthaḥ śaṃbhormūrtirgarīyasī // LiP_2,12.33 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13399448 (0.025):
bhūtānāṃ ca śarīrasthaṃ śaṃbhormūrtirgarīyasī // LiP_2,12.30 //
śarīrasthā ca bhūtānāṃ śreyasī mūrtiraiśvarī /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13399447 (0.061):
bhūtānāṃ ca śarīrasthaṃ śaṃbhormūrtirgarīyasī // LiP_2,12.30 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13399571 (0.064):
śarīrasthaṃ ca bhūtānāṃ śaṃbhomūrtirgarīyasī /
mūrtiḥ pāvaka saṃsthā yā śaṃbhoratyantapūjitā // LiP_2,12.34 //
bhedā ekonapañcāśadvedavidbhirudāhṛtāḥ / / havyaṃ vahati devānāṃ śaṃbhoryajñātmakaṃ vapuḥ // LiP_2,12.35 //
kavyaṃ pitṛgaṇānāṃ ca hūyamānaṃ dvijātibhiḥ / / sarvadevamayaṃ śaṃbhoḥ śreṣṭhamagyātmakaṃ vapuḥ // LiP_2,12.36 //
vadanti vedaśāstrajñā yajanti ca yathāvidhi /
antaḥstho jagadaṇḍānāṃ bahiḥsthaśca samīraṇaḥ // LiP_2,12.37 //
śarīrasthaśca bhūtānāṃ śaivī mūrtiḥ paṭīyasī /
prāṇādyā nāgakūrmādyā āvahādyāśca vāyavaḥ // LiP_2,12.38 //
īśānamūrterekasya bhedāḥ sarve prakīrtitāḥ /
antaḥsthaṃ jagadaṇḍānāṃ bahiḥsthaṃ ca viyadvibhoḥ // LiP_2,12.39 //
śarīrasthaṃ ca bhūtānāṃ śaṃbhomūrtirgarīyasī /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13399447 (0.026):
antaḥsthaṃ ca bahiḥsthaṃ ca brahmāṇḍānāṃ sthitaṃ jalam / / bhūtānāṃ ca śarīrasthaṃ śaṃbhormūrtirgarīyasī // LiP_2,12.30 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13399487 (0.064):
yajñānāṃ ca śarīrasthaḥ śaṃbhormūrtirgarīyasī // LiP_2,12.33 // / śarīrasthā ca bhūtānāṃ śreyasī mūrtiraiśvarī /
śaṃbhorviśvaṃbharā mūrtiḥ sarvabrahmādhidevatā // LiP_2,12.40 //
carācarāṇāṃ bhūtānāṃ sarveṣāṃ dhāraṇe matā /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13399779 (0.060):
śivā devī budairuktā putraścāsya manojavaḥ / / carācarāṇāṃ bhūtānāṃ sarveṣāṃ sarvakāmadaḥ // LiP_2,13.10 //
carācarāṇāṃ bhūtānāṃ śarīrāṇi vidurbudhāḥ // LiP_2,12.41 //
pañcakenesamūrtīnāṃ samārabdhāni sarvathā / / pañcabhūtāni candrārkāvātmeti munipuṅgavāḥ // LiP_2,12.42 //
mūrtayo 'ṣṭau śivasyāhurdevadevasya dhīmataḥ /
ātmā tasyāṣṭamī mūrtiryajamānāhvayā parā // LiP_2,12.43 //
carācara śarīreṣu sarveṣveva sthitā tadā / / dīkṣitaṃ brāhmaṇaṃ prāhurātmānaṃ ca munīśvarāḥ // LiP_2,12.44 //
yajamānāhvayā mūrtiḥ śivasya śivadāyinaḥ /
mūrtayo 'ṣṭau śivasyaitā vandanīyāḥ prayatnataḥ // LiP_2,12.45 //
śreyo ḥrthibhir narair nityaṃ śreyasāmekahetavaḥ // LiP_2,12.46 //
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25401041 (0.018):
mūrtayaḥ pañca devasya vaṃdanīyāḥ prayatnataḥ // ŚivP_7.2,3.16ab/ / śreyorthibhirnarairnityaṃ śreyasāmekahetavaḥ // ŚivP_7.2,3.16cd/
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge dvādaśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13391179 (0.0):
tatra yatkṛtavānviṣṇustacchṛṇuṣva narādhipa // LiP_2,1.82 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge kauśikavṛttakathanaṃ nāma
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13391301 (0.0):
kiṃ vadāmi ca te bhūto vada dharmabhṛtāṃ vara // LiP_2,2.9 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge viṣṇumāhātmyaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13392771 (0.0):
gāyan śṛṇvaṃstamāpnoti tasmādgeyaṃ paraṃ viduḥ // LiP_2,3.112 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge vaiṣṇavagītakathanaṃ nāma tṛtīyo
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13393071 (0.0):
pūjayetsarvayatnena dharmakāmārthamuktaye // LiP_2,4.21 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge viṣṇubhaktakathanaṃ nāma caturtho
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13395147 (0.0):
sāyaṃ prātaḥ paṭhennityaṃ viṣṇoḥ sāyujyamāpnuyāt // LiP_2,5.159 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge śrīmatyākhyānaṃ nāma pañcamo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13396353 (0.0):
alakṣmīvṛttamanagho lakṣmīvāllaṃbhate gatim // LiP_2,6.92 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge alakṣmīvṛttaṃ nāma ṣaṣṭhe 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13397213 (0.0):
sa yāti brahmalokaṃ tu rudrajāpyamanuttamam // LiP_2,8.36 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge aṣṭamo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13398520 (0.0):
kariṣyanti śivasyājñāṃ sarvairāvaraṇaiḥ saha // LiP_2,10.47 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge daśamo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13399079 (0.0):
pūjanīyau namaskāryau cintanīyau ca sarvadā // LiP_2,11.41 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge ekādaśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13400137 (0.0):
sarvābhayapradānaṃ ca śivārādhanamicchatā // LiP_2,13.37 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge trayodaśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13400577 (0.0):
śreyorthibhirato nityaṃ cintanīyaḥ prayatnataḥ // LiP_2,14.33 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge pañcabrahmakathanaṃ nāma caturdaśo
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13400925 (0.0):
tattrayaṃ śāṅkaraṃ rūpaṃ nānyatkiñcidaśāṅkaram // LiP_2,15.26 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge pañcadaśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13401639 (0.0):
tathordhvabāhavo devā rudraṃ stunvanti saṃkaram // LiP_2,17.24 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge saptadaśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13403101 (0.0):
itthaṃ śivena sāyujyaṃ labhate nātra saṃśayaḥ // LiP_2,19.43 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge ekonaviṃśodhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13403809 (0.0):
ayogī naiva jānāti tattvaśuddhiṃ śivātmikām // LiP_2,20.52 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge viṃśodhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13406074 (0.0):
sūryameva samabhyarcya sūryasāyujyamāpnuyāt // LiP_2,22.85 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge dvāviṃśatitamo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13406568 (0.0):
liṅge ca pūjayeddevaṃ sthaṇḍile vā sadāśivam // LiP_2,23.31 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge trayoviṃśatitamodhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13407522 (0.0):
yānyāṃścintayate kāmāṃstāṃnprāpnoti mānavaḥ // LiP_2,24.41 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge caturviśo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13409190 (0.0):
bāhyahomapradātā tu pāṣāṇe darduro bhavet // LiP_2,25.108 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge pañcaviṃśatitamo 'dhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13409651 (0.0):
varṣakoṭiśatenāpi vistareṇa na śakyate // LiP_2,26.30 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge ṣaḍviṃśatitamo 'dhyāyaḥ
sanatkumāra uvāca / bhūyo 'pi vada me nandin mahimānamumāpate /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13400925 (0.042):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge pañcadaśo 'dhyāyaḥ / sanatkumāra uvāca
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13397966 (0.046):
iti śrīliṃṅgamahāpurāṇe uttarabhāge navamo 'dhyāyaḥ / sanatkumāra uvāca / bhūya eva mamācakṣva mahimānamumāpateḥ /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13414715 (0.047):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge ekonatriṃśo 'dhyāyaḥ / sanatkumāra uvāca
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13416509 (0.048):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge tricatvāriṃśo 'dhyāyaḥ / sanatkumāra uvāca / athānyatsaṃpravakṣyāmi sarvadānottamottamam /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13401316 (0.050):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ / sanatkumāra uvāca / bhūyo devagaṇaśreṣṭha śivamāhātmyamuttamam /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13400138 (0.060):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge trayodaśo 'dhyāyaḥ / sanatkumāra uvāca
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13399079 (0.061):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge ekādaśo 'dhyāyaḥ / sanatkumāra uvāca
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13414985 (0.063):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge ekatriṃśo 'dhyāyaḥ / sanatkumāra uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7193166 (0.064):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe pūrvabhāge triṃśo 'dhyāyaḥ / LiP, 1, 31 / sanatkumāra uvāca
aṣṭamūrtermaheśasya śivasya parameṣṭhinaḥ // LiP_2,13.1 // / nandikeśvara uvāca
vakṣyāmi te maheśasya mahimānamumāpateḥ / / aṣṭamūrterjagadvyāpya sthitasya parameṣṭhinaḥ // LiP_2,13.2 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13399096 (0.042):
viśvarūpasya devasya gaṇeśvara mahāmate // LiP_2,12.1 // / nandikeśvara uvāca / hanta te kathayiṣyāmi mahimānamumāpateḥ /
carācarāṇāṃ bhūtānāṃ dhātā viśvaṃbharātmakaḥ /
śarva ityucyate devaḥ sarvaśāstrārthapāragaiḥ // LiP_2,13.3 //
viśvaṃbharātmanastasya sarvasya parameṣṭhinaḥ / / vikeśī kathyate patnī tanayoṅgārakaḥ smṛtaḥ // LiP_2,13.4 //
bhava ityucyate devo bhagavānvedavādibhiḥ /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13443455 (0.054):
maheśaṃ puruṣaṃ rudraṃ sa devo bhagavān bhavaḥ // KūrmP_2,31.16 // / evaṃ sa bhagavān brahmā vedānāmīritaṃ śubham /
saṃjīvanasya lokānāṃ bhavasya paramātmanaḥ // LiP_2,13.5 // / umā saṃkīrtitā devī sutaḥ śukraśca sūribhiḥ /
saptalokāṇḍakavyāpī sarvalokaikarakṣitā // LiP_2,13.6 //
vahnyātmā bhagavāndevaḥ smṛtaḥ paśupatirbudhaiḥ /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425430 (0.044):
teṣāṃ patirahaṃ devaḥ smṛtaḥ paśupatirbudhaiḥ // KūrmP_2,7.18 //
svāhā patnyātmanastasya proktā paśupateḥ priyā // LiP_2,13.7 //
ṣaṇmukho bhagavān devo budhaiḥ putra udāhṛtaḥ /
samastabhuvanavyāpī bhartā sarvaśarīriṇām // LiP_2,13.8 //
pavanātmā budhairdeva īśāna iti kīrtyate /
īśānasya jagatkarturdevasya pavanātmanaḥ // LiP_2,13.9 //
śivā devī budairuktā putraścāsya manojavaḥ /
carācarāṇāṃ bhūtānāṃ sarveṣāṃ sarvakāmadaḥ // LiP_2,13.10 //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17795343 (0.039):
baladevaḥ sarva bhūtānāṃ carācarāṇāṃ yad eka bījaṃ sanātanaṃ nityaṃ, na
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6349054 (0.039):
baladevaḥ - sarva-bhūtānāṃ carācarāṇāṃ yad eka-bījaṃ sanātanaṃ nityaṃ, na
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13399583 (0.060):
śaṃbhorviśvaṃbharā mūrtiḥ sarvabrahmādhidevatā // LiP_2,12.40 // / carācarāṇāṃ bhūtānāṃ sarveṣāṃ dhāraṇe matā /
vyomātmā bhagavāndevo bhīma ityucyate budhaiḥ /
mahāmahimno devasya bhīmasya gaganātmanaḥ // LiP_2,13.11 //
diśo daśa smṛtā devyaḥ sutaḥ sargaśca sūribhiḥ /
sūryātmā bhagavāndevaḥ sarveṣāṃ ca vibhūtidaḥ // LiP_2,13.12 //
rudra ityucyate devairbhagavān bhuktimuktidaḥ /
sūryātma kasya rudrasya bhaktānāṃ bhaktidāyinaḥ // LiP_2,13.13 //
suvarcalā smṛtā devī sutaścāsya śanaiścaraḥ / / samastasaumyavastūnāṃ prakṛtitvena viśrutaḥ // LiP_2,13.14 //