View original HTML file with complete header information
śrīlaṅkeśvaraviracitā śivastutiḥ / / gale kalitakālima prakaṭitendu bhālasthale vināṭitajaṭotkaraṃ
Lankesvara: Sivastuti (lnksivsu.htm.txt) 19030840 (0.055):
prabho // LSiv_10 // / iti śrīlaṅkeśvaraviracitā śivastutiḥ samāptā /
śrīlaṅkeśvaraviracitā śivastutiḥ / / gale kalitakālima prakaṭitendu bhālasthale vināṭitajaṭotkaraṃ
Lankesvara: Sivastuti (lnksivsu.htm.txt) 19030840 (0.055):
prabho // LSiv_10 // / iti śrīlaṅkeśvaraviracitā śivastutiḥ samāptā /
rucirapāṇipāthoruhe / / udañcitakapālakaṃ jaghanasīmni saṃdarśitadvipājinamanukṣaṇaṃ kimapi dhāma
vandāmahe // LSiv_1 // / vṛṣopariparisphuraddhavaladhāma
dhāmaśriyākuberagirigaurimaprabhavagarvanirvāsi tat /
rucirapunarumākucopacitakuṅkumai rañjitaṃ gajājinavirājitaṃ
vṛjinabhaṅgabījaṃ bhaje // LSiv_2 // / uditvaravilocanatrayavisṛtvarajyotiṣā kalākarakalākaravyatikareṇa
cāharniśam / / vikāsitajaṭāṭavīviharaṇotsavaprollasattarāmarataraṅgiṇītaralacūḍamīḍe
mṛḍam // LSiv_3 // / vihāya kamalālayāvilasitāni vidyunnaṭīviḍambanapaṭūni me viharaṇaṃ
vidhattāṃ manaḥ / / kapardini kumudvatīramaṇakhaṇḍacūḍāmaṇau kaṭītaṭapaṭībhavatkaraṭicarmaṇi
brahmaṇi // LSiv_4 // / bhavadbhavanadehalīvikaṭātuṇḍadaṇḍāhatitruṭanmukuṭakoṭibhirmaghavadādibhirbhūyate
vrajema bhavadantikaṃ prakṛtimetya paiśācikīṃ kimityamarasaṃpadaḥ
pramathanātha nāthāma he // LSiv_5 // / tvadarcanaparāyaṇapramathakanyakāluṇṭhitaprasūnasaphaladrumaṃ kamapi
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27147655 (0.050):
amaratva>
śailamāśāsmahe / / alaṃ taṭavitardikāśayitasiddhasīmantinīprakīrṇasumanomanoranameruṇā meruṇā
// LSiv_6 // / na jātu hara yātu me viṣayadurvilāsaṃ mano manobhavakathāstu me na ca
manorathātithyabhūḥ / / sphuratsurataraṅgiṇītaṭakuṭīrakoṭau vasannaye śiva devāniśaṃ tava bhavāni
pūjāparaḥ // LSiv_7 // / vibhūṣaṇasurāpagāśucitarālavālāvalīvaladbahalasīkaraprakarasekasaṃvardhitā
maheśvarasuradrumasphuritasajjaṭāmañjarī namajjanaphalapradā mama nu hanta
bhūyādiyam // LSiv_8 // / bahirviṣayasaṃgatipratinivartitākṣāvaleḥ samādhikalitātmanaḥ
paśupateraśeṣātmanaḥ / / śiraḥsurasarittaṭīkuṭilakalpakalpadrumaṃ niśākarakalāmahaṃ
vaṭuvimṛṣyamāṇāṃ bhaje // LSiv_9 // / tvadīyasuravāhinīvimalavāridhārāvalajjaṭāgahanagāhinī matiriyaṃ