View original HTML file with complete header information
Maitrāyaṇī Saṃhitā / [Page I,1] / iṣe tvā subhūtāya vāyavaḥ stha devo vaḥ savitā prārpayatu śreṣṭhatamāya
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13589387 (0.0):
(AVParis_46,3.3) iṣe tvorje tvā vāyava sthopāyava stha devo vaḥ savitā / prārpayatu śreṣṭhatamāya karmaṇa āpyāyadhvam aghnyā indrāya bhāgam
Gopatha-Brahmana 1,1.1 - 1,3.6 (gopthbru.htm.txt) 13232819 (0.0):
tad eva jyotiḥ traiṣṭubhaṃ chando 'ntarikṣaṃ sthānam / ikhe tv orje tvā / vāyava stha devo vaḥ savitā prārpayatu / śreṣṭhatamāya karmaṇa ity evam
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5058402 (0.0):
(GBr_1,1.29k)
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9918829 (0.0):
Maitrāyaṇī Saṃhitā / [Page I,1] / iṣe tvā subhūtāya vāyavaḥ stha devo vaḥ savitā prārpayatu śreṣṭhatamāya
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28081013 (0.0):
savitā vai devānām prasavitā savitṛprasūtā yajñaṃ sambharāniti tasmādāha / devo vaḥ / savitā prārpayatviti / śreṣṭhatamāya karmaṇa iti | yajño vai śreṣṭhatamaṃ karma yajñāya hi
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7501827 (0.025):
pratyayo bhavaty eva / / devo vaḥ savitā prārpayatu śreṣṭhatamāya karmaṇe /
Maitrāyaṇī Saṃhitā / [Page I,1] / iṣe tvā subhūtāya vāyavaḥ stha devo vaḥ savitā prārpayatu śreṣṭhatamāya
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13589387 (0.0):
(AVParis_46,3.3) iṣe tvorje tvā vāyava sthopāyava stha devo vaḥ savitā / prārpayatu śreṣṭhatamāya karmaṇa āpyāyadhvam aghnyā indrāya bhāgam
Gopatha-Brahmana 1,1.1 - 1,3.6 (gopthbru.htm.txt) 13232819 (0.0):
tad eva jyotiḥ traiṣṭubhaṃ chando 'ntarikṣaṃ sthānam / ikhe tv orje tvā / vāyava stha devo vaḥ savitā prārpayatu / śreṣṭhatamāya karmaṇa ity evam
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5058402 (0.0):
(GBr_1,1.29k)
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9918829 (0.0):
Maitrāyaṇī Saṃhitā / [Page I,1] / iṣe tvā subhūtāya vāyavaḥ stha devo vaḥ savitā prārpayatu śreṣṭhatamāya
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28081013 (0.0):
savitā vai devānām prasavitā savitṛprasūtā yajñaṃ sambharāniti tasmādāha / devo vaḥ / savitā prārpayatviti / śreṣṭhatamāya karmaṇa iti | yajño vai śreṣṭhatamaṃ karma yajñāya hi
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7501827 (0.025):
pratyayo bhavaty eva / / devo vaḥ savitā prārpayatu śreṣṭhatamāya karmaṇe /
karmaṇa āpyāyadhvam aghnyā devebhyā indrāya bhāgaṃ mā vaḥ stena īśata
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18924134 (0.0):
(AVŚ_4,21.7c) mā va stena īśata māghaśaṃsaḥ pari vo rudrasya hetir vṛṇaktu
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18942168 (0.0):
(AVŚ_7,75.1c) mā va stena īśata māghaśaṃsaḥ pari vo rudrasya hetir vṛṇaktu
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13589391 (0.0):
(AVParis_46,3.3) iṣe tvorje tvā vāyava sthopāyava stha devo vaḥ savitā / prārpayatu śreṣṭhatamāya karmaṇa āpyāyadhvam aghnyā indrāya bhāgam
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13589401 (0.0):
[ūrjasvatīḥ payasvatīḥ] prajāvatīr anamīvā ayakṣmā mā va stena īśata / māghaśaṃso rudrasya hetiḥ pari vo vṛṇaktu dhruvā asmin gopatau syāta
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9918839 (0.0):
iṣe tvā subhūtāya vāyavaḥ stha devo vaḥ savitā prārpayatu śreṣṭhatamāya / karmaṇe, āpyāyadhvam aghnyā devebhyā indrāya bhāgam, mā vaḥ stena īśata
RGVEDA 2 (rv_02_u.htm.txt) 18088030 (0.018):
RV_02.042.03.2{11} mā na stena īśata māghaśaṃso bṛhad ...
Rgveda, Mandala 2 (rv_hn02u.htm.txt) 13729756 (0.018):
RV_2,042.03c mā na stena īśata māghaśaṃso bṛhad vadema vidathe suvīrāḥ ||
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9996842 (0.023):
evainā āpyāyayati mā vaḥ stena īśata māghaśaṃsā iti, āśiṣam evāśāste
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3570285 (0.023):
etā manuṣyebhyaś ca purāpyāyante 'thaitarhi devebhya evainā āpyāyayati mā / vaḥ stena īśata māghaśaṃsā ity āśiṣam evāśāste dhruvā asmin gopatau syāta
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28081049 (0.023):
prajāvatīranamīvā ayakṣmā iti | nātra tirohitamivāsti mā va stena īśata / māghaśaṃsa
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28081024 (0.032):
śreṣṭhatamāya karmaṇa iti | yajño vai śreṣṭhatamaṃ karma yajñāya hi / śreṣṭhatamāya karmaṇa iti / āpyāyadhvamaghnyā indrāya bhāgamiti | tadyathaivādo devatāyai
RGVEDA 6 (rv_06_u.htm.txt) 14649207 (0.034):
RV_06.028.07.2{25} mā va stena īśata māghaśaṃsaḥ pari vo hetī rudrasya
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14038365 (0.034):
RV_6,028.07c mā va stena īśata māghaśaṃsaḥ pari vo hetī rudrasya vṛjyāḥ ||
māghaśaṃso dhurvā asmin gopatau syāta bahvīr yajamānasya paśūn pāhi
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9918848 (0.0):
karmaṇe, āpyāyadhvam aghnyā devebhyā indrāya bhāgam, mā vaḥ stena īśata / māghaśaṃso dhurvā asmin gopatau syāta bahvīs, yajamānasya paśūn pāhi
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13589412 (1.192):
māghaśaṃso rudrasya hetiḥ pari vo vṛṇaktu dhruvā asmin gopatau syāta / bahvīr yajamānasya paśūn pāhi ||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18924134 (0.039):
(AVŚ_4,21.7c) mā va stena īśata māghaśaṃsaḥ pari vo rudrasya hetir vṛṇaktu
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18942168 (0.039):
(AVŚ_7,75.1c) mā va stena īśata māghaśaṃsaḥ pari vo rudrasya hetir vṛṇaktu
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13589401 (0.039):
[ūrjasvatīḥ payasvatīḥ] prajāvatīr anamīvā ayakṣmā mā va stena īśata / māghaśaṃso rudrasya hetiḥ pari vo vṛṇaktu dhruvā asmin gopatau syāta
RGVEDA 6 (rv_06_u.htm.txt) 14649207 (0.041):
RV_06.028.07.2{25} mā va stena īśata māghaśaṃsaḥ pari vo hetī rudrasya
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14038365 (0.041):
RV_6,028.07c mā va stena īśata māghaśaṃsaḥ pari vo hetī rudrasya vṛjyāḥ ||
RGVEDA 2 (rv_02_u.htm.txt) 18088030 (0.059):
RV_02.042.03.2{11} mā na stena īśata māghaśaṃso bṛhad ...
Rgveda, Mandala 2 (rv_hn02u.htm.txt) 13729756 (0.059):
RV_2,042.03c mā na stena īśata māghaśaṃso bṛhad vadema vidathe suvīrāḥ ||
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28081049 (0.063):
prajāvatīranamīvā ayakṣmā iti | nātra tirohitamivāsti mā va stena īśata / māghaśaṃsa
goṣad asi pratyuṣṭaṃ rakṣaḥ pratyuṣṭārātiḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9918854 (0.0):
māghaśaṃso dhurvā asmin gopatau syāta bahvīs, yajamānasya paśūn pāhi / goṣad asi pratyuṣṭaṃ rakṣaḥ pratyuṣṭārātiḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919031 (0.060):
vīhi pratyuṣṭaṃ rakṣaḥ pratyuṣṭārātir dhūr asi dhvara dhvarantaṃ yo asmān
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3492751 (0.060):
daivīr viśo vānaspatyāsi varṣavṛddham asy urv antarikṣaṃ vīhi pratyuṣṭaṃ / rakṣaḥ pratyuṣṭārātir dhūr asi dhvara dhvarantaṃ yo asmān dhvarād yaṃ
preyam agād dhiṣaṇā barhir acha manunā kṛtā svadhayā vitaṣṭā /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9918863 (0.0):
goṣad asi pratyuṣṭaṃ rakṣaḥ pratyuṣṭārātiḥ // / preyam agād dhiṣaṇā barhir acha manunā kṛtā svadhayā vitaṣṭā /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9996966 (0.0):
manunā kṛtā svadhayā vitaṣṭeti manunā hy eṣā kṛtā svadhayā vitaṣṭā / tayāvahante kavayaḥ purastād iti brāhmaṇāḥ kavayas, ṛṣayaḥ kavayaḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3570409 (0.0):
preyam agād dhiṣaṇā barhir acheti vidyā vai dhiṣaṇā vidyayaivainad achaiti / manunā kṛtā svadhayā vitaṣṭeti manunā hy eṣā kṛtā svadhayā vitaṣṭā
tayāvahante kavayaḥ purastāt // / devānāṃ pariṣūtam asi viṣṇoḥ stupo 'tisṛṣṭo gavāṃ bhāgo devasya tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9918867 (0.0):
preyam agād dhiṣaṇā barhir acha manunā kṛtā svadhayā vitaṣṭā / / tayāvahante kavayaḥ purastāt //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9996967 (1.192):
manunā kṛtā svadhayā vitaṣṭeti manunā hy eṣā kṛtā svadhayā vitaṣṭā / tayāvahante kavayaḥ purastād iti brāhmaṇāḥ kavayas, ṛṣayaḥ kavayaḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3570410 (1.192):
manunā kṛtā svadhayā vitaṣṭeti manunā hy eṣā kṛtā svadhayā vitaṣṭā / tayāvahante kavayaḥ purastād iti brāhmaṇāḥ kavaya ṛṣayaḥ kavayaḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9918876 (0.020):
tayāvahante kavayaḥ purastāt // / devānāṃ pariṣūtam asi viṣṇoḥ stupas, atisṛṣṭo gavāṃ bhāgas, devasya tvā
savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāṃ barhir devasadanaṃ dāmi
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18987167 (0.0):
(AVŚ_19,51.2a) devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo
Jaimini-Grhyasutra (jaimigsu.htm.txt) 28819436 (0.0):
pūrṇamuttarato 'gneridhmābahirdevasya tvā savituḥ prasave 'śvinorbāhubhyāṃ / pūṣṇo hastābhyāṃ prokṣāmiti prokṣitamupakḷptaṃ bhavati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5712428 (0.0):
= ;SS 19.33.3 (but sakalapāṭha!)]> iti pavitre antardhāya havir nirvapati /
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5734762 (0.0):
(KauśS_14,1[137].18)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768122 (0.0):
[devasya tvā savituḥ prasave'śvinorbāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1842682 (0.0):
[devasya tvā savituḥ prasave'śvinorbāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāmā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9918887 (0.0):
devānāṃ pariṣūtam asi viṣṇoḥ stupas, atisṛṣṭo gavāṃ bhāgas, devasya tvā / savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāṃ barhir devasadanaṃ dāmi
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919392 (0.0):
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādade,
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9942486 (0.0):
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāṃ sarasvatyā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9954745 (0.0):
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9956247 (0.0):
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāṃ pṛthivyāḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9997056 (0.0):
ārtim ārchet, devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495762 (0.0):
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādada
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496480 (0.0):
mā mā vitītṛṣata tarpayata mā //MS_1,3.2// / devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādade
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3565730 (0.0):
ahaṃ tam asya manasā śivena somaṃ rājānam iha bhakṣayāmi / devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādade //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3570358 (0.0):
āyanti pratyañca enaṃ paśavo bhavanti ya evaṃ veda //MS_4,1.1// / devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādadā iti
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3570500 (0.0):
ārtim ārched devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo
Manava-Grhyasutra (=Maitrayaniyamanava-Grhyasutra) (manavgsu.htm.txt) 4740411 (0.0):
prokte devasya tvā savituḥ prasave 'śvinorbāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28068453 (0.0):
atha gṛhṇāti | devasya tvā savituḥ prasave 'śvinorbāhubhyām pūṣṇo
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28082864 (0.0):
tatpratigṛhṇāti | devasya tvā savituḥ prasave 'śvinorbāhubhyām pūṣṇo
[Page I,2] / atas tvaṃ barhiḥ śatavalśaṃ viroha sahasravalśā vi vayaṃ ruhema //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9918896 (0.0):
savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāṃ barhir devasadanaṃ dāmi / [Page I,2]
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495605 (0.009):
vanaspate śatavalśo viroha sahasravalśā vi vayaṃ ruhema //
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1692089 (0.009):
sa juhoti | atastvaṃ deva vanaspate śatavalśo viroha sahasravalśā vi vayaṃ
RGVEDA 3 (rv_03_u.htm.txt) 27510200 (0.028):
RV_03.008.11.1{04} vanaspate śatavalśo vi roha sahasravalśā vi vayaṃ
Rgveda, Mandala 3 (rv_hn03u.htm.txt) 3129774 (0.028):
RV_3,008.11a vanaspate śatavalśo vi roha sahasravalśā vi vayaṃ ruhema |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_03u.htm.txt) 16560823 (0.028):
vanaspate | śata-valśaḥ | vi | roha | sahasra-valśāḥ | vi | vayam | ruhema
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921899 (0.038):
vanaspate śatavalśo viroha sahasravalśā vi vayaṃ ruhema // / pṛthivyai tvā, antarikṣāya tvā dive tvā śundhantāṃ lokāḥ pitṛṣadanās, yavo
ayupitā yonir adityā rāsnāsīndrāṇyāḥ saṃnahanaṃ pūṣā te granthiṃ grathnātu
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9918906 (0.0):
atas tvaṃ barhiḥ śatavalśaṃ viroha sahasravalśā vi vayaṃ ruhema // / ayupitā yonis, adityā rāsnāsi, indrāṇyāḥ saṃnahanam, pūṣā te granthiṃ
sa te māsthād indrasya tvā bāhubhyām udyache bṛhaspater mūrdhnāharāmy urv
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9918917 (0.0):
ayupitā yonis, adityā rāsnāsi, indrāṇyāḥ saṃnahanam, pūṣā te granthiṃ / grathnātu sa te māsthāt, indrasya tvā bāhubhyām udyache bṛhaspater
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9997182 (0.046):
devānāṃ bhiṣajau tā enad bhiṣajyate, indrasya tvā bāhubhyām udyachā iti, / indrasyaivainad bāhubhyām udyachate bṛhaspater mūrdhnāharāmīti brahma vai
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3570624 (0.046):
devānāṃ bhiṣajau tā enad bhiṣajyata indrasya tvā bāhubhyām udyachā / itīndrasyaivainad bāhubhyām udyachate bṛhaspater mūrdhnāharāmīti brahma
antarikṣaṃ vīhy adityās tvā pṛṣṭhe sādayāmi //MS_1,1.2//
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9918924 (0.0):
mūrdhnāharāmi, urv antarikṣaṃ vīhi, adityās tvā pṛṣṭhe sādayāmi
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9960116 (0.048):
aśvinādhvaryū sādayatām iha tvā // / adityās tvā pṛṣṭhe sādayāmi, antarikṣasya dhartrīṃ viṣṭambhanīṃ diśām
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3533705 (0.048):
aśvinādhvaryū sādayatām iha tvā // / adityās tvā pṛṣṭhe sādayāmy antarikṣasya dhartrīṃ viṣṭambhanīṃ diśām
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9997197 (0.059):
bṛhaspatis, brahmaṇaivainad dharati, urv antarikṣam iti samiṣṭhyā eva, / adityās tvā pṛṣṭhe sādayāmīti, iyaṃ vā aditis, asyām evainad asīṣadat //
śundhadhvaṃ daivyāya karmaṇe vasūnāṃ pavitram asi śatadhāraṃ sahasradhāram
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9918934 (0.0):
mūrdhnāharāmi, urv antarikṣaṃ vīhi, adityās tvā pṛṣṭhe sādayāmi / śundhadhvaṃ daivyāya karmaṇe vasūnāṃ pavitram asi śatadhāraṃ sahasradhāram
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28081222 (0.0):
tannidadhāti | vasoḥ pavitramasīti yajño vai vasustasmādāha vasoḥ / pavitramasīti / śatadhāraṃ sahasradhāramityupastautyevainadetanmahayatyeva yadāha
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28081229 (0.051):
śatadhāraṃ sahasradhāramityupastautyevainadetanmahayatyeva yadāha / śatadhāraṃ / sahasradhāramiti / atha vācaṃyamo bhavati ā tisṛṇāṃ dogdhorvāgvai yajño 'vikṣubdho yajñaṃ
achidratanu // / dyaur asi pṛthivy asi mātariśvano gharmaḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9918942 (0.0):
śundhadhvaṃ daivyāya karmaṇe vasūnāṃ pavitram asi śatadhāraṃ sahasradhāram / achidratanu //
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28081145 (1.192):
athokhāmādatte dyaurasi pṛthivyasītyupastautyevaināmetanyahayatyeva yadāha / dyaurasi pṛthivyasīti mātariśvano gharmo 'sīti yajñamevaitatkaroti yathā
viśvahotur dhāmant sīda // / poṣāya tvādityā rāsnāsi kām adhukṣaḥ sā viśvāyur astv asau kām adhukṣaḥ sā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9918957 (0.0):
dyaur asi pṛthivy asi mātariśvano gharmaḥ // / viśvahotur dhāmant sīda //
viśvabhūr astv asau kām adhukṣaḥ sā viśvakarmāstv asau hutaḥ stoko huto
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9918960 (0.0):
poṣāya tvā, adityā rāsnāsi kām adhukṣaḥ sā viśvāyur astv asau kām adhukṣaḥ / sā viśvabhūr astv asau kām adhukṣaḥ sā viśvakarmāstv asau hutaḥ stokas,
drapso 'gne pāhi vipruṣaḥ supacā devebhyo havyaṃ pacāgnaye tvā bṛhate
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9918973 (0.0):
huto drapsas, agne pāhi vipruṣaḥ supacā devebhyo havyaṃ paca, agnaye tvā
nākāya svāhā dyāvāpṛthivībhyām indrāya tvā bhāgaṃ somenātanacmi viṣṇo
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9918983 (0.0):
huto drapsas, agne pāhi vipruṣaḥ supacā devebhyo havyaṃ paca, agnaye tvā / bṛhate nākāya svāhā dyāvāpṛthivībhyām indrāya tvā bhāgaṃ somenātanacmi
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3570840 (0.044):
iti pratinayati śṛtatvāya śṛtakāmā hi devā indrāya tvā bhāgaṃ / somenātanacmīti somam evainat karoti tasya ha tvai somapīthaḥ saṃtato ya
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9997399 (0.052):
iti pratinayati śṛtatvāya śṛtakāmā hi devās, indrāya tvā bhāgaṃ / somenātanacmīti somam evainat karoti tasya ha tvai somapīthaḥ saṃtato ya
havyaṃ rakṣasvāpo jāgṛta //MS_1,1.3// / veṣāya vāṃ karmaṇe vāṃ sukṛtāya vāṃ devīr āpo 'greguvo 'greṇīyo 'gre 'sya
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5712360 (0.0):
(KauśS_1,1.40) prātarhute_agnau
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5723403 (0.0):
(KauśS_7,9[58].5)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767746 (0.0):
[prātarhute'gnau karmaṇe vāṃ veṣāya vāṃ sukṛtāya vām iti pāṇī
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1817404 (0.0):
dakṣiṇaṃ karṇamabhimantrayate | samāptam ṛṣihastaḥ || / [karmaṇe vāṃ veṣāya vāṃ sukṛtāya vām iti pāṇī prakṣālya ||
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9918998 (0.0):
bṛhate nākāya svāhā dyāvāpṛthivībhyām indrāya tvā bhāgaṃ somenātanacmi / viṣṇo havyaṃ rakṣasva, āpo jāgṛta //MS_1,1.3//
yajñasya pretāgraṃ yajñaṃ nayatāgraṃ yajñapatiṃ yuṣmān indro 'vṛṇīta
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919009 (0.0):
veṣāya vām, karmaṇe vām, sukṛtāya vām, devīr āpo 'greguvo 'greṇīyo 'gre / 'sya yajñasya preta, agraṃ yajñaṃ nayatāgraṃ yajñapatim, yuṣmān indro
vṛtratūrye yūyam indram avṛṇīdhvaṃ vṛtratūrye prokṣitāḥ stha saṃsīdantāṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919017 (0.0):
'sya yajñasya preta, agraṃ yajñaṃ nayatāgraṃ yajñapatim, yuṣmān indro / 'vṛṇīta vṛtratūrye yūyam indram avṛṇīdhvaṃ vṛtratūrye prokṣitāḥ stha
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28068840 (0.013):
etābhirhyenamahaṃstasmādāha yuṣmā indro 'vṛṇīta vṛtratūrya iti / yūyamindramavṛṇīdhvaṃ vṛtratūrya iti | etā u hīndramavṛṇata vṛtreṇa
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28068851 (0.048):
spardhamānametābhirhyenamahaṃstasmādāha yūyamindramavṛṇīdhvaṃ vṛtratūrya
RGVEDA 6 (rv_06_u.htm.txt) 14654518 (0.055):
RV_06.061.05.2{30} indraṃ na vṛtratūrye / RV_06.061.06.1{31} tvaṃ devi sarasvatyavā vājeṣu vājini
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14043777 (0.055):
RV_6,061.05c indraṃ na vṛtratūrye || / RV_6,061.06a tvaṃ devi sarasvaty avā vājeṣu vājini |
daivīr viśo vānaspatyāsi varṣavṛddham asy urv antarikṣaṃ vīhi pratyuṣṭaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919029 (0.0):
'vṛṇīta vṛtratūrye yūyam indram avṛṇīdhvaṃ vṛtratūrye prokṣitāḥ stha / saṃsīdantāṃ daivīr viśas, vānaspatyāsi varṣavṛddham asi, urv antarikṣaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922352 (0.0):
saṃdṛśe // / urv antarikṣaṃ vīhi pratyuṣṭaṃ rakṣaḥ pratyuṣṭārātis, vāyoḥ stokānām,
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496052 (0.0):
ghṛtena dyāvāpṛthivī prorṇuvātām amuṣmai tvā juṣṭaṃ namaḥ sūryasya saṃdṛśe / urv antarikṣaṃ vīhi pratyuṣṭaṃ rakṣaḥ pratyuṣṭārātir vāyoḥ stokānāṃ
rakṣaḥ pratyuṣṭārātir dhūr asi dhvara dhvarantaṃ yo asmān dhvarād yaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919040 (0.0):
saṃsīdantāṃ daivīr viśas, vānaspatyāsi varṣavṛddham asi, urv antarikṣaṃ / vīhi pratyuṣṭaṃ rakṣaḥ pratyuṣṭārātir dhūr asi dhvara dhvarantaṃ yo asmān
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920704 (0.0):
dhūr asi dhvara dhvarantaṃ yo asmān dhvarāt, yaṃ vayaṃ dhvarāma taṃ dhvara
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3494416 (0.0):
dhūr asi dhvara dhvarantaṃ yo asmān dhvarād yaṃ vayaṃ dhvarāma taṃ dhvara
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496053 (0.0):
urv antarikṣaṃ vīhi pratyuṣṭaṃ rakṣaḥ pratyuṣṭārātir vāyoḥ stokānāṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1775606 (0.035):
[śuni kilāsamaje palitaṃ tṛṇe jvaro yo'smān dveṣṭiṃ yaṃ ca vayaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18798703 (0.037):
tvaṃ mohapuruṣo yaṃ yad eva vayaṃ vigarhāma tad eva tvaṃ praśaṃsitavyaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10034312 (0.037):
ta u haita ūcuḥ | vayaṃ vai prajāpatim pitaramanu smo hanta vayaṃ / tatsṛjāmahai / yadasmānanvasaditi te pariśritya gāyatreṇāpahiṃkāreṇa tuṣṭuvire
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28068309 (0.038):
sa dhuramabhimṛśati | dhūrasi dhūrva dhūrvantaṃ dhūrva taṃ yo / 'smāndhūrvati taṃ / dhūrvayaṃ vayaṃ dhūrvāma ityagnirvā eṣa dhuryastametadatyeṣyanbhavati
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922352 (0.040):
urv antarikṣaṃ vīhi pratyuṣṭaṃ rakṣaḥ pratyuṣṭārātis, vāyoḥ stokānām,
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28078516 (0.042):
catvāro mameti caturthe prayāje | catasrastasya yo 'smāndvesṭi yaṃca vayaṃ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21195027 (0.048):
//apratiṣṭhaḥ sa bhūyādyosmāndveṣṭa yaṃ ca vayaṃ dviṣma"ityatra yo dveṣṭi"
SATAPATHA-BRAHMANA 13 (sb_13_u.htm.txt) 9560342 (0.050):
yo'smāndveṣṭi yaṃ caparāsiñcettenaiva tam parābhāvayati
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3492572 (0.060):
goṣad asi pratyuṣṭaṃ rakṣaḥ pratyuṣṭārātiḥ //
vayaṃ dhvarāma taṃ dhvara //MS_1,1.4// / [Page I,3] / devānām asi vahnitamaṃ sasnitamaṃ papritamaṃ juṣṭatamaṃ devahūtamam
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919053 (0.0):
vīhi pratyuṣṭaṃ rakṣaḥ pratyuṣṭārātir dhūr asi dhvara dhvarantaṃ yo asmān / dhvarāt, yaṃ vayaṃ dhvarāma taṃ dhvara //MS_1,1.4//
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920704 (0.0):
dhūr asi dhvara dhvarantaṃ yo asmān dhvarāt, yaṃ vayaṃ dhvarāma taṃ dhvara
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3494416 (0.0):
dhūr asi dhvara dhvarantaṃ yo asmān dhvarād yaṃ vayaṃ dhvarāma taṃ dhvara
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3571021 (0.0):
dveṣṭi yaś cainaṃ dveṣṭi tā eva śucārpayati //MS_4,1.4// / devānām asi vahnitamaṃ sasnitamaṃ papritamaṃ juṣṭatamaṃ devahūtamam iti
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28068354 (0.0):
atha jaghanena kastambhīmīṣāmabhimṛśya japati | devānāmasi vahnitamaṃ / sasnitamam papritamaṃ juṣṭatamaṃ devahūtamam |ahrutamasi havirdhānaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28078515 (0.057):
catvāro mameti caturthe prayāje | catasrastasya yo 'smāndvesṭi yaṃca vayaṃ / dviṣma
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1775606 (0.058):
[śuni kilāsamaje palitaṃ tṛṇe jvaro yo'smān dveṣṭiṃ yaṃ ca vayaṃ / dviṣmastasmin rājayakṣmaḥ iti dakṣiṇā tṛṇaṃ nirasyati
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9997573 (0.063):
vāva puruṣasya bhrātṛvyau yaṃ dveṣṭi yaś cainaṃ dveṣṭi tā eva śucārpayati / devānām asi vahnitamaṃ sasnitamaṃ papritamaṃ juṣṭatamaṃ devahūtamam iti
ahrutam asi havirdhānaṃ dṛṃhasva mā hvār viṣṇoḥ kramo 'sy uru vātāya
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919063 (0.0):
devānām asi vahnitamaṃ sasnitamaṃ papritamaṃ juṣṭatamaṃ devahūtamam / ahrutam asi havirdhānam, dṛṃhasva mā hvār viṣṇoḥ kramo 'si, uru vātāya
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28068358 (0.0):
sasnitamam papritamaṃ juṣṭatamaṃ devahūtamam |ahrutamasi havirdhānaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9997599 (1.192):
devebhya evainad vahnitamaṃ sasnitamaṃ pipritamaṃ juṣṭatamaṃ devahūtamaṃ / karoti, ahrutam asi havirdhānam, dṛṃhasva mā hvār iti dṛṃhaty evainat,
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3571040 (1.192):
devebhya evainad vahnitamaṃ sasnitamaṃ pipritamaṃ juṣṭatamaṃ devahūtamaṃ / karoty ahrutam asi havirdhānaṃ dṛṃhasva mā hvār iti dṛṃhaty evainad viṣṇoḥ
mitrasya vaś cakṣuṣā prekṣe devasya vaḥ savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919071 (0.0):
ahrutam asi havirdhānam, dṛṃhasva mā hvār viṣṇoḥ kramo 'si, uru vātāya / mitrasya vaś cakṣuṣā prekṣe devasya vaḥ savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18987166 (0.029):
(AVŚ_19,51.2a) devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5073093 (0.029):
(GBr_2,1.2mm) devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5712425 (0.029):
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5734761 (0.029):
(KauśS_14,1[137].18)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767830 (0.029):
antardhāya havirnirvapati devasya tvā savituḥ prasave'śvinorbāhubhyāṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768122 (0.029):
[devasya tvā savituḥ prasave'śvinorbāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāṃ
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya02u.htm.txt) 8350343 (0.029):
devasya tvā savituḥ prasave
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9918878 (0.029):
devānāṃ pariṣūtam asi viṣṇoḥ stupas, atisṛṣṭo gavāṃ bhāgas, devasya tvā / savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāṃ barhir devasadanaṃ dāmi
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921311 (0.029):
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādade,
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922054 (0.029):
ramadhvam, devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9955999 (0.029):
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādade nārir
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3493108 (0.029):
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādada
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3511157 (0.029):
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3516108 (0.029):
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāṃ sarasvatyā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3528341 (0.029):
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3529841 (0.029):
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāṃ pṛthivyāḥ
pūṣṇo hastābhyāṃ yachantu pañca gopīthāya vo nārātaye 'gnaye vo juṣṭān
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919084 (0.0):
mitrasya vaś cakṣuṣā prekṣe devasya vaḥ savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ / pūṣṇo hastābhyām, yachantu pañca gopīthāya vo nārātaye, agnaye vo juṣṭān
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9997640 (0.0):
prabhūtyai vaḥ // iti praivainān bhāvayati devasya vaḥ savituḥ prasave / 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām, yachantu pañca gopīthāya vo nārātaye,
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3571081 (0.0):
prabhūtyai vaḥ // iti praivainān bhāvayati devasya vaḥ savituḥ prasave / 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāṃ yachantu pañca gopīthāya vo nārātaye
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3570361 (0.024):
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādadā iti
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3570975 (0.024):
devīr āpo 'greguvā iti yajñam eva praṇayati devasya tvā savituḥ prasave / 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādadā iti savitṛprasūta evainad
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12065329 (0.026):
so 'bhiṣiñcati | devasya tvā savituḥ prasave 'śvinorbāhubhyām pūṣṇo / hastābhyāmiti / devahastairevainametadabhiṣiñcati sarasvatyai vāco yanturyantriye
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9997053 (0.027):
ārtim ārchet, devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo / hastābhyāṃ barhir devasadanaṃ dāmīti savitṛprasūta evainad devatābhir dāti
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3492600 (0.027):
savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāṃ barhir devasadanaṃ dāmi
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3570496 (0.027):
ārtim ārched devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo / hastābhyāṃ barhir devasadanaṃ dāmīti savitṛprasūta evainad devatābhir dāti
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1693598 (0.028):
atha niyunakti | devasya tvā savituḥ prasave 'śvinorbāhubhyām pūṣṇo / hastābhyāmagnīṣomābhyāṃ juṣṭaṃ niyunajmīti tadyathaivādo devatāyai
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5734764 (0.029):
(KauśS_14,1[137].18) _iti lekhanam ādāya yatrāgniṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1842684 (0.029):
[devasya tvā savituḥ prasave'śvinorbāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāmā / dade iti lekhanamādāya yatrāgniṃ nidhāsyan
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3493111 (0.031):
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādada
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18987169 (0.031):
(AVŚ_19,51.2a) devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo / hastābhyāṃ prasūta ā rabhe ||2||
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5073096 (0.031):
(GBr_2,1.2mm) devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo / hastābhyāṃ prasūtaḥ praśiṣā pratigṛhāmīty abravīt
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5712586 (0.031):
(KauśS_1,2.21) iti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768124 (0.031):
[devasya tvā savituḥ prasave'śvinorbāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāṃ / prasūtaḥ praśiṣā paristṛṇāmi iti || KauśS_1,2.21 ||]
Vaitana-Srautasutra [=Vaitanasutra] (vaitss_u.htm.txt) 12790868 (0.031):
<1.3.9> (3.9) iti
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya02u.htm.txt) 8350345 (0.031):
devasya tvā savituḥ prasave
nirvapāmy amuṣmai vo juṣṭān idaṃ devānām idam u naḥ saha dṛṃhantāṃ duryāḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919092 (0.0):
pūṣṇo hastābhyām, yachantu pañca gopīthāya vo nārātaye, agnaye vo juṣṭān / nirvapāmi, amuṣmai vo juṣṭān idaṃ devānām idam u naḥ saha dṛṃhantāṃ duryāḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919123 (0.023):
agnaye vo juṣṭān prokṣāmi, amuṣmai vo juṣṭān yad vo 'śuddha ālebhe tañ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3492843 (0.023):
agnaye vo juṣṭān prokṣāmy amuṣmai vo juṣṭān yad vo 'śuddha ālebhe tañ
svāhā dyāvāpṛthivībhyāṃ nir varuṇasya pāśād amukṣi svar abhivyakśaṃ jyotir
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919101 (0.0):
nirvapāmi, amuṣmai vo juṣṭān idaṃ devānām idam u naḥ saha dṛṃhantāṃ duryāḥ / svāhā dyāvāpṛthivībhyām, nir varuṇasya pāśād amukṣi svar abhivyakśaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921772 (0.0):
devebhyaḥ svadhā pitṛbhyas, nir varuṇasya pāśād amukṣi svar abhivyakśaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495478 (0.0):
devebhyaḥ svadhā pitṛbhyo nir varuṇasya pāśād amukṣi svar abhivyakśaṃ
vaiśvānaram urv antarikṣaṃ vīhy adityā va upasthe sādayāmi //MS_1,1.5//
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919109 (0.0):
svāhā dyāvāpṛthivībhyām, nir varuṇasya pāśād amukṣi svar abhivyakśaṃ / jyotir vaiśvānaram urv antarikṣaṃ vīhi, adityā va upasthe sādayāmi
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921736 (0.032):
sa naḥ śarma trivarūthaṃ viyaṃsat pātaṃ no dyāvāpṛthivī upasthe // / urv antarikṣaṃ vīhi, adityāḥ sadā āsīda deva savitar eṣa te somas taṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495442 (0.032):
sa naḥ śarma trivarūthaṃ viyaṃsat pātaṃ no dyāvāpṛthivī upasthe // / urv antarikṣaṃ vīhy adityāḥ sadā āsīda deva savitar eṣa te somas taṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9997720 (0.055):
asau vā ādityo jyotir vaiśvānaram // / urv antarikṣam anvemi // iti yad vīhīti brūyād vyāyuko 'dhvaryuḥ syāt //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3571161 (0.055):
ādityo jyotir vaiśvānaram // / urv antarikṣam anvemi // iti yad vīhīti brūyād vyāyuko 'dhvaryuḥ syāt //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3571176 (0.063):
urv antarikṣam anvemi // ity avyāyuko 'dhvaryur bhavaty adityā va upasthe / sādayāmītīyaṃ vā aditir asyām evainān asīṣadat //
devo vaḥ savitotpunātv achidreṇa pavitreṇa /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919111 (0.0):
jyotir vaiśvānaram urv antarikṣaṃ vīhi, adityā va upasthe sādayāmi / devo vaḥ savitotpunātv achidreṇa pavitreṇa /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3493053 (0.0):
[Page I,5] / devo vaḥ savitotpunātv achidreṇa pavitreṇa /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12168407 (0.007):
8.1.98.8 śukram asi jyotir asi tejo 'si devo vas savitotpunātv acchidreṇa
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4944960 (0.008):
punātu, devasya tvā{*2/174*} savitā punātv achidreṇa pavitreṇa vasoḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3493741 (0.008):
devas tvā savitā punātv achidreṇa pavitreṇa /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3528868 (0.008):
śukrā vaḥ śukreṇa punāmi candrā vaś candreṇa punāmi // / devo vaḥ savitā punātv achidreṇa pavitreṇa /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10004870 (0.009):
hiraṇyam, varcasyā evainā akar devo vaḥ savitā punātv achidreṇa
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3578277 (0.009):
hiraṇyam āyuṣyā evainā akar varco vai hiraṇyaṃ varcasyā evainā akar devo / vaḥ savitā punātv achidreṇa pavitreṇety etad vā achidraṃ pavitraṃ yat
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12147449 (0.017):
punātu devas tvā savitā punātv acchidreṇa pavitreṇa vasos sūryasya
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9955270 (0.042):
devo vaḥ savitā punātv achidreṇa pavitreṇa / / vasoḥ sūryasya raśmibhiḥ //
vasoḥ sūryasya raśmibhiḥ // / agnaye vo juṣṭān prokṣāmy amuṣmai vo juṣṭān yad vo 'śuddha ālebhe tañ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919129 (0.0):
devo vaḥ savitotpunātv achidreṇa pavitreṇa / / vasoḥ sūryasya raśmibhiḥ // / agnaye vo juṣṭān prokṣāmi, amuṣmai vo juṣṭān yad vo 'śuddha ālebhe tañ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3493054 (5.960):
devo vaḥ savitotpunātv achidreṇa pavitreṇa / / vasoḥ sūryasya raśmibhiḥ //
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12168408 (0.007):
8.1.98.8 śukram asi jyotir asi tejo 'si devo vas savitotpunātv acchidreṇa / pavitreṇa vasos sūryasya raśmibhiś
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4944962 (0.008):
punātu, devasya tvā{*2/174*} savitā punātv achidreṇa pavitreṇa vasoḥ / sūryasya raśmibhir iti{*2/175*}, atra hi punātv antāni paripūrṇāni na
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3493742 (0.008):
devas tvā savitā punātv achidreṇa pavitreṇa / / vasoḥ sūryasya raśmibhiḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3528869 (0.008):
devo vaḥ savitā punātv achidreṇa pavitreṇa / / vasoḥ sūryasya raśmibhiḥ //
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12147450 (0.017):
punātu devas tvā savitā punātv acchidreṇa pavitreṇa vasos sūryasya / raśmibhis tasya te pavitra pate pavitreṇa yasmai kaṃ pune tac chakeyam ā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919085 (0.023):
pūṣṇo hastābhyām, yachantu pañca gopīthāya vo nārātaye, agnaye vo juṣṭān / nirvapāmi, amuṣmai vo juṣṭān idaṃ devānām idam u naḥ saha dṛṃhantāṃ duryāḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3492805 (0.023):
pūṣṇo hastābhyāṃ yachantu pañca gopīthāya vo nārātaye 'gnaye vo juṣṭān / nirvapāmy amuṣmai vo juṣṭān idaṃ devānām idam u naḥ saha dṛṃhantāṃ duryāḥ
Jaimini-Grhyasutra (jaimigsu.htm.txt) 28819631 (0.048):
praṇītāśca sruvaṃ ca devastvā savitotpunātvacchidreṇa pavitreṇa vasoḥ / sūryasya raśmibhiriti devo va iti praṇītāḥ punarāhāramājyasya sakṛdyajuṣā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9997782 (0.062):
enān juṣṭān karoti yad vo 'śuddha ālebhe tañ śundhadhvam iti śundhaty
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3571223 (0.062):
juṣṭān karoti yad vo 'śuddha ālebhe tañ śundhadhvam iti śundhaty evaināny
śundhadhvam adityās tvag asy avadhūtaṃ rakṣo 'vadhūtārātir adityās tvag
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919131 (0.0):
agnaye vo juṣṭān prokṣāmi, amuṣmai vo juṣṭān yad vo 'śuddha ālebhe tañ / śundhadhvam adityās tvag asi, avadhūtaṃ rakṣas, avadhūtārātis, adityās
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3492924 (0.0):
parāpūtārātiḥ praviddho rakṣasāṃ bhāgo 'dityās tvag asy avadhūtaṃ rakṣo
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919138 (0.021):
agnaye vo juṣṭān prokṣāmi, amuṣmai vo juṣṭān yad vo 'śuddha ālebhe tañ / śundhadhvam adityās tvag asi, avadhūtaṃ rakṣas, avadhūtārātis, adityās
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919205 (0.021):
parāpūtārātiḥ praviddho rakṣasāṃ bhāgas, adityās tvag asi, avadhūtaṃ / rakṣas, avadhūtārātis, adityās tvag asi prati tvādityās tvag vettu
asi prati tvādityās tvag vettu pṛthugrāvāsi vānaspatyaḥ prati tvādityās
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919150 (0.0):
śundhadhvam adityās tvag asi, avadhūtaṃ rakṣas, avadhūtārātis, adityās / tvag asi prati tvādityās tvag vettu pṛthugrāvāsi vānaspatyaḥ prati
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919208 (0.0):
rakṣas, avadhūtārātis, adityās tvag asi prati tvādityās tvag vettu
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3492927 (0.0):
'vadhūtārātir adityās tvag asi prati tvādityās tvag vettu dhiṣaṇāsi
tvag vettv agner jihvāsi vāco visarjanam āyuṣe vo bṛhadgrāvāsi vānaspatyo
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919159 (0.0):
tvag asi prati tvādityās tvag vettu pṛthugrāvāsi vānaspatyaḥ prati / tvādityās tvag vettu, agner jihvāsi vāco visarjanam āyuṣe vas,
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9997819 (0.061):
vānaspatya iti grāvāṇam evainat karoti, agner jihvāsi vāco visarjanam iti, / agner hy eṣā jihvā vāco visarjanam, yadā hi paśavā oṣadhīnām aśnanty atha
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3571258 (0.061):
evainat karoty agner jihvāsi vāco visarjanam ity agner hy eṣā jihvā vāco
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9926137 (0.062):
āha manuṣyāṇāṃ vai navāvasānaṃ priyam, navāvasānam evākar medhyatvāya, / agner jihvāsi vāco visarjanam iti puroḍāśyān āvapati devatānāṃ vā eṣa
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3499830 (0.063):
āha manuṣyāṇāṃ vai navāvasānaṃ priyaṃ navāvasānam evākar medhyatvāyāgner / jihvāsi vāco visarjanam iti puroḍāśyān āvapati devatānāṃ vā eṣa graho
devebhyo havyaṃ śamīṣva suśami śamīṣva kuṭarur asi madhujihvas tvayā vayaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919173 (0.0):
bṛhadgrāvāsi vānaspatyas, devebhyo havyaṃ śamīṣva suśami śamīṣva kuṭarur
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3571338 (0.0):
vṛṅkte kuṭarur asi madhujihvas tvayā vayaṃ saṃghātaṃsaṃghātaṃ jeṣmeti
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9997899 (0.041):
vṛṅkte kuṭarur asi madhujihvas tvayā vayaṃ saṃghātaṃsaṃghātaṃ jeṣmeti / saṃghātaṃsaṃghātaṃ vāvaitena yajamāno bhrātṛvyaṃ jayati, iṣam āvadorjam
saṃghātaṃsaṃghātaṃ jeṣmeṣam āvadorjam āvada rāyaspoṣam āvada //MS_1,1.6//
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919181 (0.0):
asi madhujihvas tvayā vayaṃ saṃghātaṃsaṃghātaṃ jeṣma, iṣam āvada, ūrjam
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3571350 (0.019):
saṃghātaṃsaṃghātaṃ vāvaitena yajamāno bhrātṛvyaṃ jayatīṣam āvadorjam āvada / rāyaspoṣam āvadety āśiṣam evāśāste //MS_4,1.6//
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9997899 (0.047):
vṛṅkte kuṭarur asi madhujihvas tvayā vayaṃ saṃghātaṃsaṃghātaṃ jeṣmeti / saṃghātaṃsaṃghātaṃ vāvaitena yajamāno bhrātṛvyaṃ jayati, iṣam āvadorjam
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3571338 (0.047):
vṛṅkte kuṭarur asi madhujihvas tvayā vayaṃ saṃghātaṃsaṃghātaṃ jeṣmeti
[Page I,4] / varṣavṛddham asi prati tvā varṣavṛddhaṃ vettu parāpūtaṃ rakṣaḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919192 (0.0):
asi madhujihvas tvayā vayaṃ saṃghātaṃsaṃghātaṃ jeṣma, iṣam āvada, ūrjam / āvada rāyaspoṣam āvada //MS_1,1.6// / [Page I,4]
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9997917 (0.0):
varṣavṛddham asi prati tvā varṣavṛddhaṃ vetv iti pratiṣṭhityai, asnā vai
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3571357 (0.0):
varṣavṛddham asi prati tvā varṣavṛddhaṃ vetv iti pratiṣṭhityay asnā vai
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28069433 (0.054):
atha śūrpamādatte | varṣavṛddhamasīti varṣavṛddhaṃ hyetadyadi naḍānāṃ yadi
parāpūtārātiḥ praviddho rakṣasāṃ bhāgo 'dityās tvag asy avadhūtaṃ rakṣo
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919201 (0.0):
varṣavṛddham asi prati tvā varṣavṛddhaṃ vettu parāpūtaṃ rakṣaḥ / parāpūtārātiḥ praviddho rakṣasāṃ bhāgas, adityās tvag asi, avadhūtaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3492857 (0.0):
śundhadhvam adityās tvag asy avadhūtaṃ rakṣo 'vadhūtārātir adityās tvag
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919134 (0.021):
śundhadhvam adityās tvag asi, avadhūtaṃ rakṣas, avadhūtārātis, adityās
'vadhūtārātir adityās tvag asi prati tvādityās tvag vettu dhiṣaṇāsi
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919143 (0.0):
śundhadhvam adityās tvag asi, avadhūtaṃ rakṣas, avadhūtārātis, adityās
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919210 (0.0):
parāpūtārātiḥ praviddho rakṣasāṃ bhāgas, adityās tvag asi, avadhūtaṃ / rakṣas, avadhūtārātis, adityās tvag asi prati tvādityās tvag vettu
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919219 (0.0):
rakṣas, avadhūtārātis, adityās tvag asi prati tvādityās tvag vettu / dhiṣaṇāsi pārvatī prati tvādityās tvag vettu dhiṣaṇāsi pārvatī prati tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3492862 (0.0):
śundhadhvam adityās tvag asy avadhūtaṃ rakṣo 'vadhūtārātir adityās tvag
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919150 (0.060):
tvag asi prati tvādityās tvag vettu pṛthugrāvāsi vānaspatyaḥ prati / tvādityās tvag vettu, agner jihvāsi vāco visarjanam āyuṣe vas,
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28069884 (0.061):
atha dṛṣadamupadadhāti | dhiṣaṇāsi parvatī prati tvādityāstvagvettviti / dhiṣaṇā hi
pārvatī prati tvādityās tvag vettu dhiṣaṇāsi pārvatī prati tvā pārvatī
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919217 (0.0):
rakṣas, avadhūtārātis, adityās tvag asi prati tvādityās tvag vettu / dhiṣaṇāsi pārvatī prati tvādityās tvag vettu dhiṣaṇāsi pārvatī prati tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919224 (0.0):
dhiṣaṇāsi pārvatī prati tvādityās tvag vettu dhiṣaṇāsi pārvatī prati tvā
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28069884 (0.045):
atha dṛṣadamupadadhāti | dhiṣaṇāsi parvatī prati tvādityāstvagvettviti
vettv adityāḥ skambho 'si dhānyam asi dhinuhi devān prāṇāya tvāpānāya tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919235 (0.0):
dhiṣaṇāsi pārvatī prati tvādityās tvag vettu dhiṣaṇāsi pārvatī prati tvā / pārvatī vettu, adityāḥ skambho 'si dhānyam asi dhinuhi devān prāṇāya tvā,
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923992 (5.960):
tvā, antarikṣāya tvā dive tvā, adbhyas tvā, oṣadhībhyo vanaspatibhyas tvā / prāṇāya tvā, apānāya tvā vyānāya tvā sate tvā, asate tvā bhūtāya tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9998018 (5.960):
prathate prajayā paśubhir ya evaṃ veda prāṇāya tvāpānāya tvā vyānāya tveti
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497691 (5.960):
dive tvādbhyas tvauṣadhībhyo vanaspatibhyas tvā prāṇāya tvāpānāya tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3571458 (5.960):
paśubhir ya evaṃ veda prāṇāya tvāpānāya tvā vyānāya tveti prāṇam apānaṃ
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10656929 (5.960):
(PB 5.6.14) tam ullikhet prāṇāya tvāpānāya tvā vyānāya tveti
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28069970 (0.007):
atha pinaṣṭi | prāṇāya tvodānāya tvā vyānāya tvā dīrghāmanu prasitimāyuṣe
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28070008 (0.024):
sa yadāha | prāṇāya tvodānāya tveti tatprāṇodānau dadhāti vyānāya tveti
vyānāya tvā dīrghām anu prasṛtiṃ saṃspṛśethām āyuṣe vo mitrasya vaś
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919243 (0.0):
pārvatī vettu, adityāḥ skambho 'si dhānyam asi dhinuhi devān prāṇāya tvā, / apānāya tvā vyānāya tvā dīrghām anu prasṛtiṃ saṃspṛśethām āyuṣe vas,
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28069973 (0.009):
atha pinaṣṭi | prāṇāya tvodānāya tvā vyānāya tvā dīrghāmanu prasitimāyuṣe
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923992 (0.039):
tvā, antarikṣāya tvā dive tvā, adbhyas tvā, oṣadhībhyo vanaspatibhyas tvā / prāṇāya tvā, apānāya tvā vyānāya tvā sate tvā, asate tvā bhūtāya tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9998018 (0.039):
prathate prajayā paśubhir ya evaṃ veda prāṇāya tvāpānāya tvā vyānāya tveti
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497691 (0.039):
dive tvādbhyas tvauṣadhībhyo vanaspatibhyas tvā prāṇāya tvāpānāya tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3571458 (0.039):
paśubhir ya evaṃ veda prāṇāya tvāpānāya tvā vyānāya tveti prāṇam apānaṃ
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10656929 (0.039):
(PB 5.6.14) tam ullikhet prāṇāya tvāpānāya tvā vyānāya tveti
cakṣuṣāvekṣe devo vaḥ savitā hiraṇyapāṇir upagṛhṇātu //MS_1,1.7//
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919251 (0.0):
apānāya tvā vyānāya tvā dīrghām anu prasṛtiṃ saṃspṛśethām āyuṣe vas, / mitrasya vaś cakṣuṣāvekṣe devo vaḥ savitā hiraṇyapāṇir upagṛhṇātu
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9998042 (0.0):
iti mitram evainān kurute devo vaḥ savitā hiraṇyapāṇir upagṛhṇātv iti
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3571483 (0.0):
āyur asmin dadhāti mitrasya vaś cakṣuṣāvekṣā iti mitram evainān kurute / devo vaḥ savitā hiraṇyapāṇir upagṛhṇātv iti savitṛprasūta evainān
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28069982 (0.0):
dhāmiti / prohati devo vaḥ savitā hiraṇyapāṇiḥ pratigṛbhṇātvacidreṇa pāṇinā cakṣuṣe
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28069505 (1.192):
athānumantrayate | devo vaḥ savitā hiraṇyapāṇiḥ pratigṛbhṇātvācidreṇa
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28070028 (1.192):
dadhāti dīrghāmanu prasitimāyuṣe dhāmiti tadāyurdadhāti devo vaḥ savitā / hiraṇyapāṇiḥ pratigṛbhṇātvacidreṇa pāṇinā supratigṛhītānyasanniti cakṣuṣe
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13567983 (0.059):
pathibhir vartate sukhaiḥ | sa no hastena savitā hiraṇyabhug ghiraṇyapāṇiḥ / savitā [no] 'bhirakṣatu ||
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13573224 (0.059):
pathibhir vartate sukhaiḥ | sa no hastena savitā hiraṇyabhug ghiraṇyapāṇiḥ / savitā no 'bhirakṣatu ||
nirdagdhaṃ rakṣo nirdagdhārātiḥ samudraṃ mā dhāg dhruvam asi pṛthivīṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919262 (0.0):
mitrasya vaś cakṣuṣāvekṣe devo vaḥ savitā hiraṇyapāṇir upagṛhṇātu / nirdagdhaṃ rakṣas, nirdagdhārātiḥ samudraṃ mā dhāk, dhruvam asi pṛthivīṃ
dṛṃhāpāgne 'gnim āmādaṃ jahi niḥ kravyādaṃ nudasvāgne devayajanaṃ vaha
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919272 (0.0):
nirdagdhaṃ rakṣas, nirdagdhārātiḥ samudraṃ mā dhāk, dhruvam asi pṛthivīṃ / dṛṃha, apāgne 'gnim āmādaṃ jahi niḥ kravyādaṃ nudasva, agne devayajanaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9998087 (0.063):
upadadhāti trayo vā ime lokās, eṣāṃ lokānāṃ dhṛtyai, apāgne 'gnim āmādaṃ / jahīti ya āmāt kravyāt tam apahatya devayajane yajñiyā upadadhāti dhruvam
dharuṇam asy antarikṣaṃ dṛṃha dhartram asi divaṃ dṛṃha dharmāsi viśvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919284 (0.0):
dṛṃha, apāgne 'gnim āmādaṃ jahi niḥ kravyādaṃ nudasva, agne devayajanaṃ / vaha dharuṇam asi, antarikṣaṃ dṛṃha dhartram asi divaṃ dṛṃha dharmāsi
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9998119 (0.005):
asi pṛthivīṃ dṛṃheti pṛthivīm eva dṛṃhati dharuṇam asy antarikṣaṃ dṛṃheti, / antarikṣam eva dṛṃhati dhratram asi divaṃ dṛṃheti divam eva dṛṃhati
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3571560 (0.005):
dṛṃheti pṛthivīm eva dṛṃhati dharuṇam asy antarikṣaṃ dṛṃhety antarikṣam / eva dṛṃhati dhratram asi divaṃ dṛṃheti divam eva dṛṃhati dharmāsi viśvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9998108 (0.046):
asi pṛthivīṃ dṛṃheti pṛthivīm eva dṛṃhati dharuṇam asy antarikṣaṃ dṛṃheti,
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3571549 (0.046):
dṛṃheti pṛthivīm eva dṛṃhati dharuṇam asy antarikṣaṃ dṛṃhety antarikṣam
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28069758 (0.050):
atha yatpaścāttadupadadhāti | dharuṇamasyantarikṣaṃ dṛṃhetyantarikṣasyaiva / rūpeṇaitadeva dṛṃhatyetenaiva dviṣantam bhrātṛvyamavabādhate brahmavani
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28069780 (0.051):
atha yatpurastāttadupadadhāti | dhartramasi divaṃ dṛṃheti diva eva
viśvāni dṛṃha cid asi paricid asi viśvāsu dikṣu sīda sajātān asmai
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919295 (0.0):
vaha dharuṇam asi, antarikṣaṃ dṛṃha dhartram asi divaṃ dṛṃha dharmāsi / viśvā viśvāni dṛṃha cid asi paricid asi viśvāsu dikṣu sīda sajātān asmai
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9998118 (0.039):
antarikṣam eva dṛṃhati dhratram asi divaṃ dṛṃheti divam eva dṛṃhati / dharmāsi viśvā viśvāni dṛṃheti diśa eva dṛṃhati prajāpatir vai yat
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3571559 (0.039):
eva dṛṃhati dhratram asi divaṃ dṛṃheti divam eva dṛṃhati dharmāsi viśvā / viśvāni dṛṃheti diśa eva dṛṃhati prajāpatir vai yat samabhavat sa etāvañśa
yajamānāya pariveśaya sajātā imaṃ yajamānaṃ pariviśantu vasūnāṃ rudrāṇām
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919302 (0.0):
viśvā viśvāni dṛṃha cid asi paricid asi viśvāsu dikṣu sīda sajātān asmai / yajamānāya pariveśaya sajātā imaṃ yajamānaṃ pariviśantu vasūnāṃ rudrāṇām
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3571625 (0.041):
citaḥ stha paricitaḥ stha // iti yajuṣmanti karoti vasūnāṃ rudrāṇām / ādityānāṃ bhṛgūṇām aṅgirasāṃ gharmasya tapasā tapyadhvam iti etāsām enāni
Atharvavedaprayascittani (avpray_u.htm.txt) 26442658 (0.057):
(AVPr_1.3:76/3) yajñasya saṃtatir asi yajñasya tvā saṃtatyā saṃtanomi | / (AVPr_1.3:76/4-6) vasūnāṃ rudrāṇām ādityānāṃ marutām ṛṣīṇāṃ bhṛgūṇām
ādityānāṃ bhṛgūṇām aṅgirasāṃ gharmasya tapasā tapyadhvam //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919308 (0.0):
yajamānāya pariveśaya sajātā imaṃ yajamānaṃ pariviśantu vasūnāṃ rudrāṇām / ādityānāṃ bhṛgūṇām aṅgirasāṃ gharmasya tapasā tapyadhvam //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3571630 (0.0):
citaḥ stha paricitaḥ stha // iti yajuṣmanti karoti vasūnāṃ rudrāṇām / ādityānāṃ bhṛgūṇām aṅgirasāṃ gharmasya tapasā tapyadhvam iti etāsām enāni
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 2875 (0.023):
(Pas_11) KA_I,8.1 22 Ro_I,32 35 {29/35} bhṛgūṇām aṅgirasām gharmasya / tapasā tapyadhvam iti .
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5233082 (0.042):
. tathā agnau kapālāni adhiśritya abhimantrayate . bhṛgūṇām aṅgirasām / gharmasya tapasā tapyadhvam iti . antareṇa api mantram agniḥ dahanakarmā
Atharvavedaprayascittani (avpray_u.htm.txt) 26442658 (0.047):
(AVPr_1.3:76/3) yajñasya saṃtatir asi yajñasya tvā saṃtatyā saṃtanomi | / (AVPr_1.3:76/4-6) vasūnāṃ rudrāṇām ādityānāṃ marutām ṛṣīṇāṃ bhṛgūṇām
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28069830 (0.058):
athāṅgārairabhyūhati | bhṛgūṇāmaṅgirasāṃ tapasā tapyadhvamityetadvai / tejiṣṭhaṃ tejo
yāni gharme kapālāny upacinvanti vedhasaḥ / / pūṣṇas tāny api vrata indravāyū vimuñcatām //MS_1,1.8//
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919317 (0.0):
ādityānāṃ bhṛgūṇām aṅgirasāṃ gharmasya tapasā tapyadhvam // / yāni gharme kapālāny upacinvanti vedhasaḥ /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3571643 (0.0):
devatānāṃ tapasā tapati // / yāni gharme kapālāny upacinvanti vedhasaḥ /
devasya vaḥ savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāṃ saṃvapāmi
Jaimini-Grhyasutra (jaimigsu.htm.txt) 28819438 (0.0):
pūrṇamuttarato 'gneridhmābahirdevasya tvā savituḥ prasave 'śvinorbāhubhyāṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919327 (0.0):
pūṣṇas tāny api vrata indravāyū vimuñcatām //MS_1,1.8// / devasya vaḥ savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāṃ saṃvapāmi
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28070118 (0.0):
pavitravati samvapati | pātryām pavitre avadhāya devasya tvāsavituḥ / prasave / 'śvinorbāhubhyām pūṣṇo hastābhyāṃ samvapāmīti so 'sāvevaitasya yajuṣo
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3571656 (5.960):
devasya vaḥ savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāṃ saṃvapāmīti
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4944669 (0.018):
[134]{*2/168*} nirvāpa ekas tasya viśeṣāḥ savituḥ prasave 'śvinor / bāhubhyāṃ puṣṇo{*2/169*} hastābhyām iti, na teṣāṃ bhedān nirvāpasya bheda
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12065329 (0.024):
so 'bhiṣiñcati | devasya tvā savituḥ prasave 'śvinorbāhubhyām pūṣṇo
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18987169 (0.029):
(AVŚ_19,51.2a) devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5073096 (0.029):
(GBr_2,1.2mm) devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5712425 (0.029):
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5734761 (0.029):
(KauśS_14,1[137].18)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767830 (0.029):
antardhāya havirnirvapati devasya tvā savituḥ prasave'śvinorbāhubhyāṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768124 (0.029):
[devasya tvā savituḥ prasave'śvinorbāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāṃ
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya02u.htm.txt) 8350343 (0.029):
devasya tvā savituḥ prasave
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9918878 (0.029):
devānāṃ pariṣūtam asi viṣṇoḥ stupas, atisṛṣṭo gavāṃ bhāgas, devasya tvā / savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāṃ barhir devasadanaṃ dāmi
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921311 (0.029):
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādade,
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922054 (0.029):
ramadhvam, devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9955999 (0.029):
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādade nārir
[Page I,5] / devo vaḥ savitotpunātv achidreṇa pavitreṇa /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919331 (0.0):
devasya vaḥ savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāṃ saṃvapāmi / [Page I,5]
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3492835 (0.0):
vaiśvānaram urv antarikṣaṃ vīhy adityā va upasthe sādayāmi //MS_1,1.5// / devo vaḥ savitotpunātv achidreṇa pavitreṇa /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12168407 (0.007):
8.1.98.8 śukram asi jyotir asi tejo 'si devo vas savitotpunātv acchidreṇa
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4944960 (0.008):
punātu, devasya tvā{*2/174*} savitā punātv achidreṇa pavitreṇa vasoḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3493741 (0.008):
devas tvā savitā punātv achidreṇa pavitreṇa /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3528868 (0.008):
śukrā vaḥ śukreṇa punāmi candrā vaś candreṇa punāmi // / devo vaḥ savitā punātv achidreṇa pavitreṇa /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10004870 (0.009):
hiraṇyam, varcasyā evainā akar devo vaḥ savitā punātv achidreṇa
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3578277 (0.009):
hiraṇyam āyuṣyā evainā akar varco vai hiraṇyaṃ varcasyā evainā akar devo / vaḥ savitā punātv achidreṇa pavitreṇety etad vā achidraṃ pavitraṃ yat
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12147449 (0.017):
punātu devas tvā savitā punātv acchidreṇa pavitreṇa vasos sūryasya
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919111 (0.031):
jyotir vaiśvānaram urv antarikṣaṃ vīhi, adityā va upasthe sādayāmi / devo vaḥ savitotpunātv achidreṇa pavitreṇa /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9955270 (0.042):
devo vaḥ savitā punātv achidreṇa pavitreṇa / / vasoḥ sūryasya raśmibhiḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3493670 (0.042):
śataṃ pavitrā vitatāny āsu tebhir mā devaḥ savitā punātu // / [Page I,10]
vasoḥ sūryasya raśmibhiḥ // / sam āpā oṣadhībhir gachantāṃ sam oṣadhayo rasena /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919343 (0.0):
devo vaḥ savitotpunātv achidreṇa pavitreṇa / / vasoḥ sūryasya raśmibhiḥ // / sam āpā oṣadhībhir gachantāṃ sam oṣadhayo rasena /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3492836 (5.960):
devo vaḥ savitotpunātv achidreṇa pavitreṇa / / vasoḥ sūryasya raśmibhiḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9998246 (1.192):
upasṛjati, amṛtaṃ vā āpas, amṛtam eva haviḥ karoti sam āpā oṣadhībhir / gachantām, sam oṣadhayo rasena saṃ revatīr jagatīr iti, anyā vā etāsām
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3571687 (1.192):
upasṛjaty amṛtaṃ vā āpo 'mṛtam eva haviḥ karoti sam āpā oṣadhībhir / gachantāṃ sam oṣadhayo rasena saṃ revatīr jagatīr ity anyā vā etāsām anyā
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12168408 (0.007):
8.1.98.8 śukram asi jyotir asi tejo 'si devo vas savitotpunātv acchidreṇa / pavitreṇa vasos sūryasya raśmibhiś
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4944962 (0.008):
punātu, devasya tvā{*2/174*} savitā punātv achidreṇa pavitreṇa vasoḥ / sūryasya raśmibhir iti{*2/175*}, atra hi punātv antāni paripūrṇāni na
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3493742 (0.008):
devas tvā savitā punātv achidreṇa pavitreṇa / / vasoḥ sūryasya raśmibhiḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3528869 (0.008):
devo vaḥ savitā punātv achidreṇa pavitreṇa / / vasoḥ sūryasya raśmibhiḥ //
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12147451 (0.017):
punātu devas tvā savitā punātv acchidreṇa pavitreṇa vasos sūryasya / raśmibhis tasya te pavitra pate pavitreṇa yasmai kaṃ pune tac chakeyam ā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919116 (0.031):
devo vaḥ savitotpunātv achidreṇa pavitreṇa / / vasoḥ sūryasya raśmibhiḥ // / agnaye vo juṣṭān prokṣāmi, amuṣmai vo juṣṭān yad vo 'śuddha ālebhe tañ
Jaimini-Grhyasutra (jaimigsu.htm.txt) 28819630 (0.061):
praṇītāśca sruvaṃ ca devastvā savitotpunātvacchidreṇa pavitreṇa vasoḥ / sūryasya raśmibhiriti devo va iti praṇītāḥ punarāhāramājyasya sakṛdyajuṣā
saṃ revatīr jagatīḥ śivāḥ śivābhiḥ samasṛkṣatāpaḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919349 (0.0):
sam āpā oṣadhībhir gachantāṃ sam oṣadhayo rasena / / saṃ revatīr jagatīḥ śivāḥ śivābhiḥ samasṛkṣatāpaḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9998246 (0.050):
upasṛjati, amṛtaṃ vā āpas, amṛtam eva haviḥ karoti sam āpā oṣadhībhir / gachantām, sam oṣadhayo rasena saṃ revatīr jagatīr iti, anyā vā etāsām
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3571687 (0.050):
upasṛjaty amṛtaṃ vā āpo 'mṛtam eva haviḥ karoti sam āpā oṣadhībhir / gachantāṃ sam oṣadhayo rasena saṃ revatīr jagatīr ity anyā vā etāsām anyā
sīdantu viśo janayatyai tvā gharmo 'si viśvāyur gharma gharme śrayasvoru
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919361 (0.0):
saṃ revatīr jagatīḥ śivāḥ śivābhiḥ samasṛkṣatāpaḥ // / sīdantu viśas, janayatyai tvā gharmo 'si viśvāyus, gharma gharme śrayasva,
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9998299 (0.0):
sīdantu viśas, janayatyai tveti mithunam eva karoti gharmo 'si viśvāyus, / gharma gharme śrayasva, uru prathasva, uru te yajñapatiḥ prathatām iti
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3571740 (0.0):
sīdantu viśo janayatyai tveti mithunam eva karoti gharmo 'si viśvāyur / gharma gharme śrayasvoru prathasvoru te yajñapatiḥ prathatām iti
prathasvoru te yajñapatiḥ prathatāṃ saṃ te tanvā tanvaḥ pṛcyantām //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919368 (0.0):
sīdantu viśas, janayatyai tvā gharmo 'si viśvāyus, gharma gharme śrayasva, / uru prathasva, uru te yajñapatiḥ prathatām, saṃ te tanvā tanvaḥ pṛcyantām
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9998301 (0.0):
gharma gharme śrayasva, uru prathasva, uru te yajñapatiḥ prathatām iti
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3571742 (0.0):
gharma gharme śrayasvoru prathasvoru te yajñapatiḥ prathatām iti
pari vājapatiḥ kavir agnir havyāny akramīt /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919375 (0.0):
uru prathasva, uru te yajñapatiḥ prathatām, saṃ te tanvā tanvaḥ pṛcyantām / pari vājapatiḥ kavir agnir havyāny akramīt /
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590684 (0.0):
RV_04.015.02.2 ā deveṣu prayo dadhat / RV_04.015.03.1 pari vājapatiḥ kavir agnir havyāny akramīt
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080142 (0.0):
RV_4,015.02c ā deveṣu prayo dadhat || / RV_4,015.03a pari vājapatiḥ kavir agnir havyāny akramīt |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13710602 (0.0):
prayaḥ | dadhat // RV_4,15.2 // / pari | vāja-patiḥ | kaviḥ | agniḥ | havyāni | akramīt | dadhat | ratnāni |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4691119 (0.0):
1 1 1 0309c sa pāvaka śrudhī havam .. 29 / 1 1 1 0310a pari vājapatiḥ kaviragnirhavyānyakramīt .
dadhad ratnāni dāśuṣe // / devas tvā savitā śrapayatu varṣiṣṭhe adhi nāke pṛthivyā agne brahma
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919381 (0.0):
pari vājapatiḥ kavir agnir havyāny akramīt / / dadhad ratnāni dāśuṣe //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3571798 (5.960):
so 'smād rakṣāṃsy apāhan yad āha devas tvā savitā śrapayatu varṣiṣṭhe adhi
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_04u.htm.txt) 13710604 (5.960):
pari | vāja-patiḥ | kaviḥ | agniḥ | havyāni | akramīt | dadhat | ratnāni |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4691120 (5.960):
1 1 1 0310a pari vājapatiḥ kaviragnirhavyānyakramīt . / 1 1 1 0310c dadhadratnāni dāśuṣe .. 30
RGVEDA 4 (rv_04_u.htm.txt) 8590686 (0.012):
RV_04.015.03.1 pari vājapatiḥ kavir agnir havyāny akramīt / RV_04.015.03.2 dadhad ratnāni dāśuṣe
Rgveda, Mandala 4 (rv_hn04u.htm.txt) 4080144 (0.012):
RV_4,015.03a pari vājapatiḥ kavir agnir havyāny akramīt | / RV_4,015.03c dadhad ratnāni dāśuṣe ||
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9924201 (0.055):
viśvavedā vibhajatu varṣiṣṭhe adhi nāke pṛthivyāḥ // / etat te agne rādha eti somacyutam, tan mitrasya pathā naya //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497901 (0.055):
viśvavedā vibhajatu varṣiṣṭhe adhi nāke pṛthivyāḥ // / etat te agne rādha eti somacyutaṃ tan mitrasya pathā naya //
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14084596 (0.057):
RV_9,003.06a eṣa viprair abhiṣṭuto 'po devo vi gāhate | / RV_9,003.06c dadhad ratnāni dāśuṣe ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_09u.htm.txt) 18541492 (0.057):
eṣaḥ | vipraiḥ | abhi-stutaḥ | apaḥ | devaḥ | vi | gāhate | dadhat | / ratnāni | dāśuṣe // RV_9,3.6 //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3493421 (0.059):
nityahotāraṃ tvā kave dyumantaḥ samidhīmahi // / varṣiṣṭhe adhi nāke pṛthivyāḥ sūryas tvā raśmibhiḥ purastāt pātu kasyāścid
gṛhṇīṣva //MS_1,1.9// / devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādada
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18987167 (0.0):
(AVŚ_19,51.2a) devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo
Jaimini-Grhyasutra (jaimigsu.htm.txt) 28819435 (0.0):
pūrṇamuttarato 'gneridhmābahirdevasya tvā savituḥ prasave 'śvinorbāhubhyāṃ / pūṣṇo hastābhyāṃ prokṣāmiti prokṣitamupakḷptaṃ bhavati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5712426 (0.0):
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5734762 (0.0):
(KauśS_14,1[137].18)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768122 (0.0):
[devasya tvā savituḥ prasave'śvinorbāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1842682 (0.0):
[devasya tvā savituḥ prasave'śvinorbāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāmā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919390 (0.0):
devas tvā savitā śrapayatu varṣiṣṭhe adhi nāke pṛthivyās, agne brahma / gṛhṇīṣva //MS_1,1.9// / devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādade,
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919397 (0.0):
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādade,
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9942486 (0.0):
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāṃ sarasvatyā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9954748 (0.0):
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9956247 (0.0):
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāṃ pṛthivyāḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9997051 (0.0):
ārtim ārchet, devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495764 (0.0):
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādada
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496480 (0.0):
mā mā vitītṛṣata tarpayata mā //MS_1,3.2// / devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādade
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3565732 (0.0):
ahaṃ tam asya manasā śivena somaṃ rājānam iha bhakṣayāmi / devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādade //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3570361 (0.0):
āyanti pratyañca enaṃ paśavo bhavanti ya evaṃ veda //MS_4,1.1// / devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādadā iti
Manava-Grhyasutra (=Maitrayaniyamanava-Grhyasutra) (manavgsu.htm.txt) 4740411 (0.0):
prokte devasya tvā savituḥ prasave 'śvinorbāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28068451 (0.0):
atha gṛhṇāti | devasya tvā savituḥ prasave 'śvinorbāhubhyām pūṣṇo
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28082864 (0.0):
tatpratigṛhṇāti | devasya tvā savituḥ prasave 'śvinorbāhubhyām pūṣṇo
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1014028 (0.0):
tāmādatte devasya tvā savituḥ prasave'śvinorbāhubhyām pūṣṇo
indrasya bāhur asi dakṣiṇaḥ sahasrabhṛṣṭiḥ śatatejā vāyus tigmatejāḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919408 (0.0):
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādade, / indrasya bāhur asi dakṣiṇaḥ sahasrabhṛṣṭiḥ śatatejās, vāyus tigmatejāḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28070892 (0.0):
bāhurdakṣiṇastasmādāhendrasya bāhurasi dakṣiṇa iti sahasrabhṛṣṭiḥ śatatejā
pṛthivi devayajani mā hiṃsiṣaṃ tā oṣadhīnāṃ mūlaṃ vrajaṃ gacha gosthānaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919418 (0.0):
indrasya bāhur asi dakṣiṇaḥ sahasrabhṛṣṭiḥ śatatejās, vāyus tigmatejāḥ / pṛthivi devayajani mā hiṃsiṣaṃ tā oṣadhīnāṃ mūlam, vrajaṃ gacha gosthānam,
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3493165 (0.0):
vaḥ śivā oṣadhayo mūlaṃ hiṃsiṣaṃ vrajaṃ gacha gosthānaṃ varṣatu te
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3493192 (0.0):
divaṃ mā skān vrajaṃ gacha gosthānaṃ varṣatu te parjanyo badhāna deva
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9998553 (0.019):
vā etat saṃśyati bhrātṛvyāya prahariṣyan pṛthivi devayajani mā hiṃsiṣaṃ tā / oṣadhīnāṃ mūlam iti, oṣadhīnām ahiṃsāyai vrajaṃ gacha gosthānam iti
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3571993 (0.019):
vā etat saṃśyati bhrātṛvyāya prahariṣyan pṛthivi devayajani mā hiṃsiṣaṃ tā / oṣadhīnāṃ mūlam ity oṣadhīnām ahiṃsāyai vrajaṃ gacha gosthānam iti
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919447 (0.030):
moci mā vaḥ śivā oṣadhayo mūlaṃ hiṃsiṣam, vrajaṃ gacha gosthānam, varṣatu
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28071119 (0.046):
vā enāmetatkarotyādadānastāmetadāhauṣadhīnāṃ te mūlāni mā hiṃsiṣamiti / vrajaṃ / gaca goṣṭhānamityabhinidhāsyannevaitadanapakrami kurute taddhyanapakrami
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919474 (0.051):
te divaṃ mā skān vrajaṃ gacha gosthānam, varṣatu te parjanyas, badhāna
varṣatu te parjanyo badhāna deva savitaḥ śatena pāśaiḥ paramasyāṃ parāvati
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919427 (0.0):
varṣatu te parjanyas, badhāna deva savitaḥ śatena pāśaiḥ paramasyāṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919456 (0.0):
moci mā vaḥ śivā oṣadhayo mūlaṃ hiṃsiṣam, vrajaṃ gacha gosthānam, varṣatu / te parjanyas, badhāna deva savitaḥ śatena pāśaiḥ paramasyāṃ parāvati yo
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919483 (0.0):
te divaṃ mā skān vrajaṃ gacha gosthānam, varṣatu te parjanyas, badhāna / deva savitaḥ śatena pāśaiḥ paramasyāṃ parāvati yo asmān dveṣṭi yaṃ ca
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3493173 (0.0):
vaḥ śivā oṣadhayo mūlaṃ hiṃsiṣaṃ vrajaṃ gacha gosthānaṃ varṣatu te / parjanyo badhāna deva savitaḥ śatena pāśaiḥ paramasyāṃ parāvati yo asmān
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3493200 (0.0):
divaṃ mā skān vrajaṃ gacha gosthānaṃ varṣatu te parjanyo badhāna deva
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3572015 (0.019):
varṣatu te parjanyā iti parjanyād eva vṛṣṭiṃ vanute badhāna deva savitaḥ / śatena pāśaiḥ paramasyāṃ parāvatīti dvau vāva puruṣasya bhrātṛvyau yaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28071210 (0.064):
vrajaṃ gaca goṣṭhānaṃ varṣatu te dyaurbadhāna deva savitaḥ paramasyām / pṛthivyāṃ / śatena pāśairyo 'smāndveṣṭi yaṃ ca vayaṃ dviṣmastamato mā maugiti
yo asmān dveṣṭi yaṃ ca vayaṃ dviṣmas tam atra badhāna so 'to mā moci mā
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18916262 (0.0):
(AVŚ_2,19.5a) agne yat te tejas tena tam atejasaṃ kṛṇu yo 'smān dveṣṭi yaṃ / vayaṃ dviṣmaḥ ||5||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18916284 (0.0):
(AVŚ_2,20.2a) vāyo yat te haras tena taṃ prati hara yo 'smān dveṣṭi yaṃ / vayaṃ dviṣmaḥ ||2||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18916362 (0.0):
(AVŚ_2,21.4a) sūrya yat te śocis tena taṃ prati śoca yo 'smān dveṣṭi yaṃ / vayaṃ dviṣmaḥ ||4||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18916396 (0.0):
(AVŚ_2,22.2a) candra yat te haras tena taṃ prati hara yo 'smān dveṣṭi yaṃ / vayaṃ dviṣmaḥ ||2||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18916442 (0.0):
(AVŚ_2,23.1a) āpo yad vas tapas tena taṃ prati tapata yo 'smān dveṣṭi yaṃ / vayaṃ dviṣmaḥ ||1||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18920837 (0.0):
(AVŚ_3,27.2e) yo 'smān dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmas taṃ vo jambhe dadhmaḥ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18920893 (0.0):
(AVŚ_3,27.4e) yo 'smān dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmas taṃ vo jambhe dadhmaḥ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18954374 (0.0):
(AVŚ_10,5.15e) tena tam abhyatisṛjāmo yo 'smān dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmaḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18954430 (0.0):
(AVŚ_10,5.17e) tena tam abhyatisṛjāmo yo 'smān dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmaḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18954756 (0.0):
(AVŚ_10,5.30c) ṛco 'nu vi krame 'haṃ ṛgbhyas taṃ nir bhajāmo yo 'smān / dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmaḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18954785 (0.0):
(AVŚ_10,5.31c) yajñam anu vi krame 'haṃ yajñāt taṃ nir bhajāmo yo 'smān / dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmaḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18954843 (0.0):
(AVŚ_10,5.33c) apo 'nu vi krame 'haṃ adbhyas taṃ nir bhajāmo yo 'smān / dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmaḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18954872 (0.0):
(AVŚ_10,5.34c) kṛṣim anu vi krame 'haṃ kṛṣyās taṃ nir bhajāmo yo 'smān / dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmaḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18974674 (0.0):
(AVŚ_16,1.5a) tena tam abhyatisṛjāmo yo 'smān dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmaḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5730852 (0.0):
pādau pratiṣṭhāpya_
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919438 (0.0):
varṣatu te parjanyas, badhāna deva savitaḥ śatena pāśaiḥ paramasyāṃ / parāvati yo asmān dveṣṭi yaṃ ca vayaṃ dviṣmas tam atra badhāna so 'to mā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919465 (0.0):
te parjanyas, badhāna deva savitaḥ śatena pāśaiḥ paramasyāṃ parāvati yo / asmān dveṣṭi yaṃ ca vayaṃ dviṣmas tam atra badhāna so 'to mā moci drapsas
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919492 (0.0):
deva savitaḥ śatena pāśaiḥ paramasyāṃ parāvati yo asmān dveṣṭi yaṃ ca
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9929027 (0.0):
parigṛhṇāti nimrado 'si ny ahaṃ taṃ mṛdyāsaṃ yo asmān dveṣṭi yaṃ ca vayaṃ / dviṣma iti pārṣṇyāvagṛhṇīyād yadi pāpīyasā spardheta, abhibhūr asi, abhy
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9998596 (0.0):
dveṣṭi yaś cainaṃ dveṣṭi tā eva badhnāti paramasyāṃ parāvati yo asmān / dveṣṭi yaṃ ca vayaṃ dviṣmas tam atra badhāna so 'to mā mocīti, āśiṣam
vaḥ śivā oṣadhayo mūlaṃ hiṃsiṣaṃ vrajaṃ gacha gosthānaṃ varṣatu te
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919447 (0.0):
parāvati yo asmān dveṣṭi yaṃ ca vayaṃ dviṣmas tam atra badhāna so 'to mā / moci mā vaḥ śivā oṣadhayo mūlaṃ hiṃsiṣam, vrajaṃ gacha gosthānam, varṣatu
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3493137 (0.0):
pṛthivi devayajani mā hiṃsiṣaṃ tā oṣadhīnāṃ mūlaṃ vrajaṃ gacha gosthānaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3493193 (0.0):
divaṃ mā skān vrajaṃ gacha gosthānaṃ varṣatu te parjanyo badhāna deva
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919418 (0.030):
pṛthivi devayajani mā hiṃsiṣaṃ tā oṣadhīnāṃ mūlam, vrajaṃ gacha gosthānam,
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919474 (0.063):
te divaṃ mā skān vrajaṃ gacha gosthānam, varṣatu te parjanyas, badhāna
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9998552 (0.063):
oṣadhīnāṃ mūlam iti, oṣadhīnām ahiṃsāyai vrajaṃ gacha gosthānam iti
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3571992 (0.063):
oṣadhīnāṃ mūlam ity oṣadhīnām ahiṃsāyai vrajaṃ gacha gosthānam iti
parjanyo badhāna deva savitaḥ śatena pāśaiḥ paramasyāṃ parāvati yo asmān
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919430 (0.0):
varṣatu te parjanyas, badhāna deva savitaḥ śatena pāśaiḥ paramasyāṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919459 (0.0):
moci mā vaḥ śivā oṣadhayo mūlaṃ hiṃsiṣam, vrajaṃ gacha gosthānam, varṣatu / te parjanyas, badhāna deva savitaḥ śatena pāśaiḥ paramasyāṃ parāvati yo
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919486 (0.0):
te divaṃ mā skān vrajaṃ gacha gosthānam, varṣatu te parjanyas, badhāna / deva savitaḥ śatena pāśaiḥ paramasyāṃ parāvati yo asmān dveṣṭi yaṃ ca
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9998592 (0.0):
dveṣṭi yaś cainaṃ dveṣṭi tā eva badhnāti paramasyāṃ parāvati yo asmān / dveṣṭi yaṃ ca vayaṃ dviṣmas tam atra badhāna so 'to mā mocīti, āśiṣam
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3493147 (0.0):
pṛthivi devayajani mā hiṃsiṣaṃ tā oṣadhīnāṃ mūlaṃ vrajaṃ gacha gosthānaṃ / varṣatu te parjanyo badhāna deva savitaḥ śatena pāśaiḥ paramasyāṃ parāvati
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3493203 (0.0):
divaṃ mā skān vrajaṃ gacha gosthānaṃ varṣatu te parjanyo badhāna deva
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3572032 (0.0):
dveṣṭi yaś cainaṃ dveṣṭi tā eva badhnāti paramasyāṃ parāvati yo asmān
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3572015 (0.019):
varṣatu te parjanyā iti parjanyād eva vṛṣṭiṃ vanute badhāna deva savitaḥ / śatena pāśaiḥ paramasyāṃ parāvatīti dvau vāva puruṣasya bhrātṛvyau yaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28071210 (0.064):
vrajaṃ gaca goṣṭhānaṃ varṣatu te dyaurbadhāna deva savitaḥ paramasyām / pṛthivyāṃ / śatena pāśairyo 'smāndveṣṭi yaṃ ca vayaṃ dviṣmastamato mā maugiti
dveṣṭi yaṃ ca vayaṃ dviṣmas tam atra badhāna so 'to mā moci drapsas te
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18916262 (0.0):
(AVŚ_2,19.5a) agne yat te tejas tena tam atejasaṃ kṛṇu yo 'smān dveṣṭi yaṃ / vayaṃ dviṣmaḥ ||5||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18916284 (0.0):
(AVŚ_2,20.2a) vāyo yat te haras tena taṃ prati hara yo 'smān dveṣṭi yaṃ / vayaṃ dviṣmaḥ ||2||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18916362 (0.0):
(AVŚ_2,21.4a) sūrya yat te śocis tena taṃ prati śoca yo 'smān dveṣṭi yaṃ / vayaṃ dviṣmaḥ ||4||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18916396 (0.0):
(AVŚ_2,22.2a) candra yat te haras tena taṃ prati hara yo 'smān dveṣṭi yaṃ / vayaṃ dviṣmaḥ ||2||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18916442 (0.0):
(AVŚ_2,23.1a) āpo yad vas tapas tena taṃ prati tapata yo 'smān dveṣṭi yaṃ / vayaṃ dviṣmaḥ ||1||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18920837 (0.0):
(AVŚ_3,27.2e) yo 'smān dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmas taṃ vo jambhe dadhmaḥ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18920893 (0.0):
(AVŚ_3,27.4e) yo 'smān dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmas taṃ vo jambhe dadhmaḥ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18954374 (0.0):
(AVŚ_10,5.15e) tena tam abhyatisṛjāmo yo 'smān dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmaḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18954430 (0.0):
(AVŚ_10,5.17e) tena tam abhyatisṛjāmo yo 'smān dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmaḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18954756 (0.0):
(AVŚ_10,5.30c) ṛco 'nu vi krame 'haṃ ṛgbhyas taṃ nir bhajāmo yo 'smān / dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmaḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18954785 (0.0):
(AVŚ_10,5.31c) yajñam anu vi krame 'haṃ yajñāt taṃ nir bhajāmo yo 'smān / dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmaḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18954843 (0.0):
(AVŚ_10,5.33c) apo 'nu vi krame 'haṃ adbhyas taṃ nir bhajāmo yo 'smān / dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmaḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18954872 (0.0):
(AVŚ_10,5.34c) kṛṣim anu vi krame 'haṃ kṛṣyās taṃ nir bhajāmo yo 'smān / dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmaḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18974674 (0.0):
(AVŚ_16,1.5a) tena tam abhyatisṛjāmo yo 'smān dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmaḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5730852 (0.0):
pādau pratiṣṭhāpya_
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919436 (0.0):
parāvati yo asmān dveṣṭi yaṃ ca vayaṃ dviṣmas tam atra badhāna so 'to mā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919464 (0.0):
te parjanyas, badhāna deva savitaḥ śatena pāśaiḥ paramasyāṃ parāvati yo / asmān dveṣṭi yaṃ ca vayaṃ dviṣmas tam atra badhāna so 'to mā moci drapsas
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919492 (0.0):
deva savitaḥ śatena pāśaiḥ paramasyāṃ parāvati yo asmān dveṣṭi yaṃ ca / vayaṃ dviṣmas tam atra badhāna so 'to mā moci vasavas tvā parigṛhṇantu
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9929027 (0.0):
parigṛhṇāti nimrado 'si ny ahaṃ taṃ mṛdyāsaṃ yo asmān dveṣṭi yaṃ ca vayaṃ / dviṣma iti pārṣṇyāvagṛhṇīyād yadi pāpīyasā spardheta, abhibhūr asi, abhy
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9998596 (0.0):
dveṣṭi yaś cainaṃ dveṣṭi tā eva badhnāti paramasyāṃ parāvati yo asmān / dveṣṭi yaṃ ca vayaṃ dviṣmas tam atra badhāna so 'to mā mocīti, āśiṣam
divaṃ mā skān vrajaṃ gacha gosthānaṃ varṣatu te parjanyo badhāna deva
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919478 (0.0):
asmān dveṣṭi yaṃ ca vayaṃ dviṣmas tam atra badhāna so 'to mā moci drapsas / te divaṃ mā skān vrajaṃ gacha gosthānam, varṣatu te parjanyas, badhāna
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3493139 (0.0):
pṛthivi devayajani mā hiṃsiṣaṃ tā oṣadhīnāṃ mūlaṃ vrajaṃ gacha gosthānaṃ / varṣatu te parjanyo badhāna deva savitaḥ śatena pāśaiḥ paramasyāṃ parāvati
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3493168 (0.0):
vaḥ śivā oṣadhayo mūlaṃ hiṃsiṣaṃ vrajaṃ gacha gosthānaṃ varṣatu te
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919451 (0.053):
moci mā vaḥ śivā oṣadhayo mūlaṃ hiṃsiṣam, vrajaṃ gacha gosthānam, varṣatu
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919422 (0.060):
pṛthivi devayajani mā hiṃsiṣaṃ tā oṣadhīnāṃ mūlam, vrajaṃ gacha gosthānam, / varṣatu te parjanyas, badhāna deva savitaḥ śatena pāśaiḥ paramasyāṃ
savitaḥ śatena pāśaiḥ paramasyāṃ parāvati yo asmān dveṣṭi yaṃ ca vayaṃ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18916262 (0.0):
(AVŚ_2,19.5a) agne yat te tejas tena tam atejasaṃ kṛṇu yo 'smān dveṣṭi yaṃ / vayaṃ dviṣmaḥ ||5||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18916284 (0.0):
(AVŚ_2,20.2a) vāyo yat te haras tena taṃ prati hara yo 'smān dveṣṭi yaṃ / vayaṃ dviṣmaḥ ||2||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18916362 (0.0):
(AVŚ_2,21.4a) sūrya yat te śocis tena taṃ prati śoca yo 'smān dveṣṭi yaṃ / vayaṃ dviṣmaḥ ||4||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18916396 (0.0):
(AVŚ_2,22.2a) candra yat te haras tena taṃ prati hara yo 'smān dveṣṭi yaṃ / vayaṃ dviṣmaḥ ||2||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18916442 (0.0):
(AVŚ_2,23.1a) āpo yad vas tapas tena taṃ prati tapata yo 'smān dveṣṭi yaṃ / vayaṃ dviṣmaḥ ||1||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18920837 (0.0):
(AVŚ_3,27.2e) yo 'smān dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmas taṃ vo jambhe dadhmaḥ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18920893 (0.0):
(AVŚ_3,27.4e) yo 'smān dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmas taṃ vo jambhe dadhmaḥ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18954374 (0.0):
(AVŚ_10,5.15e) tena tam abhyatisṛjāmo yo 'smān dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmaḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18954430 (0.0):
(AVŚ_10,5.17e) tena tam abhyatisṛjāmo yo 'smān dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmaḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18954756 (0.0):
(AVŚ_10,5.30c) ṛco 'nu vi krame 'haṃ ṛgbhyas taṃ nir bhajāmo yo 'smān / dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmaḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18954785 (0.0):
(AVŚ_10,5.31c) yajñam anu vi krame 'haṃ yajñāt taṃ nir bhajāmo yo 'smān / dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmaḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18954843 (0.0):
(AVŚ_10,5.33c) apo 'nu vi krame 'haṃ adbhyas taṃ nir bhajāmo yo 'smān / dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmaḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18954872 (0.0):
(AVŚ_10,5.34c) kṛṣim anu vi krame 'haṃ kṛṣyās taṃ nir bhajāmo yo 'smān / dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmaḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18974674 (0.0):
(AVŚ_16,1.5a) tena tam abhyatisṛjāmo yo 'smān dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmaḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5730852 (0.0):
pādau pratiṣṭhāpya_
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919431 (0.0):
varṣatu te parjanyas, badhāna deva savitaḥ śatena pāśaiḥ paramasyāṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919460 (0.0):
te parjanyas, badhāna deva savitaḥ śatena pāśaiḥ paramasyāṃ parāvati yo
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919487 (0.0):
te divaṃ mā skān vrajaṃ gacha gosthānam, varṣatu te parjanyas, badhāna / deva savitaḥ śatena pāśaiḥ paramasyāṃ parāvati yo asmān dveṣṭi yaṃ ca
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9929027 (0.0):
parigṛhṇāti nimrado 'si ny ahaṃ taṃ mṛdyāsaṃ yo asmān dveṣṭi yaṃ ca vayaṃ / dviṣma iti pārṣṇyāvagṛhṇīyād yadi pāpīyasā spardheta, abhibhūr asi, abhy
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9998593 (0.0):
dveṣṭi yaś cainaṃ dveṣṭi tā eva badhnāti paramasyāṃ parāvati yo asmān / dveṣṭi yaṃ ca vayaṃ dviṣmas tam atra badhāna so 'to mā mocīti, āśiṣam
dviṣmas tam atra badhāna so 'to mā moci vasavas tvā parigṛhṇantu gāyatreṇa
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919436 (0.0):
parāvati yo asmān dveṣṭi yaṃ ca vayaṃ dviṣmas tam atra badhāna so 'to mā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919464 (0.0):
asmān dveṣṭi yaṃ ca vayaṃ dviṣmas tam atra badhāna so 'to mā moci drapsas
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919494 (0.0):
deva savitaḥ śatena pāśaiḥ paramasyāṃ parāvati yo asmān dveṣṭi yaṃ ca / vayaṃ dviṣmas tam atra badhāna so 'to mā moci vasavas tvā parigṛhṇantu
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919502 (0.0):
vayaṃ dviṣmas tam atra badhāna so 'to mā moci vasavas tvā parigṛhṇantu / gāyatreṇa chandasā rudrās tvā parigṛhṇantu traiṣṭubhena chandasā, ādityās
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9998596 (0.0):
dveṣṭi yaś cainaṃ dveṣṭi tā eva badhnāti paramasyāṃ parāvati yo asmān / dveṣṭi yaṃ ca vayaṃ dviṣmas tam atra badhāna so 'to mā mocīti, āśiṣam
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3493153 (0.0):
yo asmān dveṣṭi yaṃ ca vayaṃ dviṣmas tam atra badhāna so 'to mā moci mā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3493182 (0.0):
parjanyo badhāna deva savitaḥ śatena pāśaiḥ paramasyāṃ parāvati yo asmān / dveṣṭi yaṃ ca vayaṃ dviṣmas tam atra badhāna so 'to mā moci drapsas te
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3572038 (0.0):
dveṣṭi yaś cainaṃ dveṣṭi tā eva badhnāti paramasyāṃ parāvati yo asmān / dveṣṭi yaṃ ca vayaṃ dviṣmas tam atra badhāna so 'to mā mocīty āśiṣam
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10658655 (0.034):
(PB 6.6.7) vasavas tvā gāyatreṇa cchandasā punantu rudrās tvā traiṣṭubhena
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3567423 (0.036):
vasavas tvāñjantu gāyatreṇa chandasā rudrās tvāñjantu traiṣṭubhena
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10650599 (0.041):
(PB 1.2.7) vasavas tvā gāyatreṇa chandasā saṃ mṛjantu rudrās tvā
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21195029 (0.046):
//apratiṣṭhaḥ sa bhūyādyosmāndveṣṭa yaṃ ca vayaṃ dviṣma"ityatra yo dveṣṭi"
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5725303 (0.050):
(KauśS_8,9[68].2)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1820708 (0.050):
ūrjamakṣitamakṣīyamāṇamupajīvyāsam iti dātāraṃ vācayati || rudrāstvā / traiṣṭubhena chandasā | ādityāstvā jāgatena chandasā | viśve tvā devā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9969520 (0.054):
kāryā syāt, vasavas tvāchṛndantu gāyatreṇa chandaseti chandobhiś ca vā eṣā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3543095 (0.054):
paridadāty abhittyai yad dhi mitrāyāparittā bhidyeta punaḥ kāryā syād / vasavas tvāchṛndantu gāyatreṇa chandaseti chandobhiś ca vā eṣā devatābhiś
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9993959 (0.060):
vasavas tvāñjantu gāyatreṇa chandasā rudrās tvāñjantu traiṣṭubhena / chandasā, ādityās tvāñjantu jāgatena chandasā bhūr bhuvaḥ svar lājī3 śācī3
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3530553 (0.060):
vasavas tvāchṛndantu gāyatreṇa chandasāṅgirasvad ukhe rudrās tvāchṛndantu
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18942560 (0.061):
(AVŚ_7,81.5a) yo 'smān dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmas tasya tvaṃ prāṇenā
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1843015 (0.064):
nirastaḥ parāgvasuḥ saha pāpmanā nirastaḥ so'stu yo'smān dveṣṭi / yaṃ ca vayaṃ dviṣmaḥ iti dakṣiṇā tṛṇaṃ nirasyati || KauśS_14,1{137}.38 ||
chandasā rudrās tvā parigṛhṇantu traiṣṭubhena chandasādityās tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919502 (0.0):
vayaṃ dviṣmas tam atra badhāna so 'to mā moci vasavas tvā parigṛhṇantu / gāyatreṇa chandasā rudrās tvā parigṛhṇantu traiṣṭubhena chandasā, ādityās
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5725307 (0.030):
(KauśS_8,9[68].2)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1820712 (0.030):
ūrjamakṣitamakṣīyamāṇamupajīvyāsam iti dātāraṃ vācayati || rudrāstvā / traiṣṭubhena chandasā | ādityāstvā jāgatena chandasā | viśve tvā devā
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10658660 (0.033):
(PB 6.6.7) vasavas tvā gāyatreṇa cchandasā punantu rudrās tvā traiṣṭubhena
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9993963 (0.033):
vasavas tvāñjantu gāyatreṇa chandasā rudrās tvāñjantu traiṣṭubhena / chandasā, ādityās tvāñjantu jāgatena chandasā bhūr bhuvaḥ svar lājī3 śācī3
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3567427 (0.033):
vasavas tvāñjantu gāyatreṇa chandasā rudrās tvāñjantu traiṣṭubhena
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10650602 (0.038):
(PB 1.2.7) vasavas tvā gāyatreṇa chandasā saṃ mṛjantu rudrās tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9969520 (0.054):
kāryā syāt, vasavas tvāchṛndantu gāyatreṇa chandaseti chandobhiś ca vā eṣā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3543095 (0.054):
paridadāty abhittyai yad dhi mitrāyāparittā bhidyeta punaḥ kāryā syād / vasavas tvāchṛndantu gāyatreṇa chandaseti chandobhiś ca vā eṣā devatābhiś
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9924060 (0.056):
agnaye tvā pravṛhāmi gāyatreṇa chandasā, indrāya tvā pravṛhāmi / traiṣṭubhena chandasā, ādityebhyas tvā pravṛhāmi jāgatena chandasā reśīnāṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921045 (0.063):
pṛthivyām adhy asy āyunā nāmnehi, ādityās tvā harantu jāgatena chandasā / vitsva yajñapates, yat te 'nādhṛṣṭaṃ dhāmānādhṛṣyaṃ tena tvādadhe vider
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3494753 (0.063):
pṛthivyām adhy asy āyunā nāmnehy ādityās tvā harantu jāgatena chandasā / vitsva yajñapater yat te 'nādhṛṣṭaṃ dhāmānādhṛṣyaṃ tena tvādadhe vider
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3530567 (0.064):
traiṣṭubhena chandasāṅgirasvad ukha ādityās tvāchṛndantu jāgatena / chandasāṅgirasvad ukhe viśve tvā devā vaiśvānarā āchṛndantv ānuṣṭubhena
parigṛhṇantu jāgatena chandasāpāraruṃ pṛthivyā adevayajanaṃ satyasad asy
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919516 (0.021):
tvā parigṛhṇantu jāgatena chandasā, apāraruṃ pṛthivyā adevayajanam,
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919502 (0.031):
vayaṃ dviṣmas tam atra badhāna so 'to mā moci vasavas tvā parigṛhṇantu / gāyatreṇa chandasā rudrās tvā parigṛhṇantu traiṣṭubhena chandasā, ādityās
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5725306 (0.032):
(KauśS_8,9[68].2)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1820711 (0.032):
ūrjamakṣitamakṣīyamāṇamupajīvyāsam iti dātāraṃ vācayati || rudrāstvā / traiṣṭubhena chandasā | ādityāstvā jāgatena chandasā | viśve tvā devā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9993963 (0.034):
vasavas tvāñjantu gāyatreṇa chandasā rudrās tvāñjantu traiṣṭubhena / chandasā, ādityās tvāñjantu jāgatena chandasā bhūr bhuvaḥ svar lājī3 śācī3
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3567427 (0.034):
vasavas tvāñjantu gāyatreṇa chandasā rudrās tvāñjantu traiṣṭubhena / chandasādityās tvāñjantu jāgatena chandasā bhūr bhuvaḥ svar lājī3 śācī3
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10650602 (0.038):
traiṣṭubhena chandasā saṃ mṛjantv ādityās tvā jāgatena chandasā saṃ
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10658658 (0.045):
(PB 6.6.7) vasavas tvā gāyatreṇa cchandasā punantu rudrās tvā traiṣṭubhena / cchandasā punantv ādityās tvā jāgatena cchandasā punantv etāni vai daivāni
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9924061 (0.055):
traiṣṭubhena chandasā, ādityebhyas tvā pravṛhāmi jāgatena chandasā reśīnāṃ
ṛtasad asi gharmasad asi // / purā krūrasya visṛpo virapśina udādāya pṛthivīṃ jīradānum /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919530 (0.0):
tvā parigṛhṇantu jāgatena chandasā, apāraruṃ pṛthivyā adevayajanam, / satyasad asi, ṛtasad asi gharmasad asi //
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28071780 (0.006):
krūraṃ kriyate hataḥ puruṣo hato 'śvaḥ śete purā hyetatsaṃgrāmānnyadadhata / tasmādāha purā krūrasya visṛpo virapśinnityudādāya pṛthivīṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28071759 (0.059):
sa pratimārṣṭi | purā krūrasya visṛpo virapśinniti saṃgrāmo vai krūraṃ
tām airayaṃś candramasi svadhābhis tāṃ dhīrāsaḥ kavayo / 'nudiśyāyajanta //MS_1,1.10//
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919537 (0.0):
purā krūrasya visṛpo virapśina udādāya pṛthivīṃ jīradānum / / tām airayaṃś candramasi svadhābhis tāṃ dhīrāsaḥ kavayo
pratyuṣṭaṃ rakṣaḥ pratyuṣṭārātir āyuḥ prāṇaṃ mā nirmārjīś cakṣuḥ śrotraṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919542 (0.0):
tām airayaṃś candramasi svadhābhis tāṃ dhīrāsaḥ kavayo / 'nudiśyāyajanta //MS_1,1.10// / pratyuṣṭaṃ rakṣaḥ pratyuṣṭārātir āyuḥ prāṇaṃ mā nirmārjīs, cakṣuḥ śrotraṃ
mā nirmārjīr vācaṃ paśūn mā nirmārjīr yajñaṃ prajāṃ mā nirmārjīs tejo 'si
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919559 (0.0):
mā nirmārjīs, vācaṃ paśūn mā nirmārjīs, yajñaṃ prajāṃ mā nirmārjīs tejo
śukram asi jyotir asy amṛtam asi vaiśvadevam asi //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919567 (0.0):
mā nirmārjīs, vācaṃ paśūn mā nirmārjīs, yajñaṃ prajāṃ mā nirmārjīs tejo / 'si śukram asi jyotir asi, amṛtam asi vaiśvadevam asi //
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12168399 (0.0):
8.1.98.7 idaṃ viṣṇuḥ / 8.1.98.8 śukram asi jyotir asi tejo 'si devo vas savitotpunātv acchidreṇa
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10686252 (0.041):
ṛtasyānnam asi śukram asi tejo 'sy amṛtam asi tāṃ tvā vidma śabali
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16716324 (0.041):
tejo.asi.śukram.asy.amṛtam.asi.vaiśvadevam.asi.ity.āsannam.vedau.yajamānaḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1682997 (0.043):
so 'poddharati | śukramasi candramasyamṛtamasi vaiśvadevamasīti kṛtsnena
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920403 (0.044):
svāhā śukram asi candram asi, amṛtam asi vaiśvadevam asi cid asi manāsi
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3494116 (0.044):
svāhā śukram asi candram asy amṛtam asi vaiśvadevam asi cid asi manāsi
havir asi vaiśvānaram unnītaśuṣmaṃ satyaujāḥ /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919574 (0.0):
'si śukram asi jyotir asi, amṛtam asi vaiśvadevam asi // / havir asi vaiśvānaram unnītaśuṣmaṃ satyaujāḥ /
saho 'si sahasvārātiṃ sahasva pṛtanāyataḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919581 (0.0):
havir asi vaiśvānaram unnītaśuṣmaṃ satyaujāḥ / / saho 'si sahasvārātiṃ sahasva pṛtanāyataḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3532725 (0.0):
aṣāḍhāsi sahamānā sahasvārātiṃ sahasva pṛtanāyataḥ /
sahasravīryam asi tan mā jinvājyasyājyam asi haviṣo haviḥ satyasya satyaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919593 (0.0):
saho 'si sahasvārātiṃ sahasva pṛtanāyataḥ // / sahasravīryam asi tan mā jinva, ājyasyājyam asi haviṣo haviḥ satyasya
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3532726 (0.029):
aṣāḍhāsi sahamānā sahasvārātiṃ sahasva pṛtanāyataḥ / / sahasravīryāsi sā mā jinva //
satyābhighṛtaṃ satyena tvābhighārayāmy adabdhena tvā cakṣuṣāvekṣe
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919602 (0.0):
sahasravīryam asi tan mā jinva, ājyasyājyam asi haviṣo haviḥ satyasya / satyam, satyābhighṛtam, satyena tvābhighārayāmi, adabdhena tvā
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5730757 (0.056):
madhyadeśe_abhisaṃnahyati / (KauśS_12,1[90].5) <ṛtena tvā satyena tvā tapasā tvā karmaṇā tvā>_iti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1834579 (0.057):
prāntāni ca yathāvistīrṇa iva syādityupotkṛṣya madhyadeśe'bhisannahyati || / KauśS_12,1{90}.4 || / ṛtena tvā satyena tvā tapasā tvā karmaṇā tvā iti sannahyati ||
rāyaspoṣāya suprajāstvāya // / dhāmāsi priyaṃ devānām anādhṛṣṭaṃ devayajanam /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919607 (0.0):
satyam, satyābhighṛtam, satyena tvābhighārayāmi, adabdhena tvā / cakṣuṣāvekṣe rāyaspoṣāya suprajāstvāya //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3498869 (0.0):
caros tvā pañcabilasya dhartrāya gṛhṇāmi // / dhāmāsi priyaṃ devānām anādhṛṣṭaṃ devayajanam /
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28073112 (0.043):
yadājyaṃ tasmādāha dhāma nāmāsi priyaṃ devānāmityanādhṛṣṭaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9926061 (0.052):
gṛhṇāmīti, ime vai lokāś caruḥ pañcabilas, imān eva lokān agrahīt // / dhāmāsi priyaṃ devānām anādhṛṣṭaṃ devayajanam /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3499755 (0.052):
caruḥ pañcabila imān eva lokān agrahīt // / dhāmāsi priyaṃ devānām anādhṛṣṭaṃ devayajanam /
devavītyai tvā gṛhṇāmi // / devīr āpaḥ śuddhā yūyaṃ devān yuyudhvaṃ śuddhā vayaṃ supariviṣṭāḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919625 (0.0):
dhāmāsi priyaṃ devānām anādhṛṣṭaṃ devayajanam / / devavītyai tvā gṛhṇāmi // / devīr āpaḥ śuddhā yūyaṃ devān yuyudhvam, śuddhā vayaṃ supariviṣṭāḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922268 (0.0):
rāyaspoṣeṇa devīr āpaḥ śuddhā yūyaṃ devān yuyudhvam, śuddhā vayaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9988953 (0.0):
yajamānāya ghṛtasya kulyām anu saha rāyaspoṣeṇeti, āśiṣam evāśāste devīr / āpaḥ śuddhā yūyaṃ devān yuyudhvam iti, apo vā etad bhūṣanti pūtābhir ābhiḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495968 (0.0):
namas ta ātānānarvā prehi yajamānāya ghṛtasya kulyām anu saha rāyaspoṣeṇa / devīr āpaḥ śuddhā yūyaṃ devān yuyudhvaṃ śuddhā vayaṃ supariviṣṭāḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3498870 (0.0):
dhāmāsi priyaṃ devānām anādhṛṣṭaṃ devayajanam / / devavītyai tvā gṛhṇāmi //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3562436 (0.0):
yajamānāya ghṛtasya kulyām anu saha rāyaspoṣeṇety āśiṣam evāśāste devīr / āpaḥ śuddhā yūyaṃ devān yuyudhvam ity apo vā etad bhūṣanti pūtābhir ābhiḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9925170 (0.057):
dhāmāsi priyaṃ devānām anādhṛṣṭaṃ devayajanam / / devavītyai tvā gṛhṇāmi // / bhūr asmākam, havyaṃ devānām āśiṣo yajamānasya devatābhyas tvā devatābhir
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9926067 (0.062):
dhāmāsi priyaṃ devānām anādhṛṣṭaṃ devayajanam / / devavītyai tvā gṛhṇāmi // / iti prajñāta ājyagrahaḥ pathāgāt, bhūr asmākam, havyaṃ devānām āśiṣo
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3499761 (0.062):
dhāmāsi priyaṃ devānām anādhṛṣṭaṃ devayajanam / / devavītyai tvā gṛhṇāmi // / iti prajñāta ājyagrahaḥ pathāgād bhūr asmākaṃ havyaṃ devānām āśiṣo
pariveṣṭāro vo bhūyāsma kṛṣṇo 'sy ākhareṣṭho 'gnaye ghṛtaṃ bhava vedir asi
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919627 (0.0):
devīr āpaḥ śuddhā yūyaṃ devān yuyudhvam, śuddhā vayaṃ supariviṣṭāḥ / pariveṣṭāro vo bhūyāsma kṛṣṇo 'sy ākhareṣṭhas, agnaye ghṛtaṃ bhava vedir
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922269 (0.0):
rāyaspoṣeṇa devīr āpaḥ śuddhā yūyaṃ devān yuyudhvam, śuddhā vayaṃ / supariviṣṭāḥ pariveṣṭāro vo bhūyāsma vācam asya mā hiṃsīs, prāṇam asya mā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495969 (0.0):
devīr āpaḥ śuddhā yūyaṃ devān yuyudhvaṃ śuddhā vayaṃ supariviṣṭāḥ / pariveṣṭāro vo bhūyāsma vācam asya mā hiṃsīḥ prāṇam asya mā hiṃsīś cakṣur
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919635 (1.192):
devīr āpaḥ śuddhā yūyaṃ devān yuyudhvam, śuddhā vayaṃ supariviṣṭāḥ / pariveṣṭāro vo bhūyāsma kṛṣṇo 'sy ākhareṣṭhas, agnaye ghṛtaṃ bhava vedir
barhiṣe tvā juṣṭaṃ prokṣāmi barhir asi vedyai tvā juṣṭaṃ prokṣāmi svāhā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919647 (0.0):
pariveṣṭāro vo bhūyāsma kṛṣṇo 'sy ākhareṣṭhas, agnaye ghṛtaṃ bhava vedir / asi barhiṣe tvā juṣṭaṃ prokṣāmi barhir asi vedyai tvā juṣṭaṃ prokṣāmi
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9999228 (0.0):
tam eva medham avarunddhe vedir asi barhiṣe tvā juṣṭaṃ prokṣāmīti prajā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3572666 (0.0):
eva medham avarunddhe vedir asi barhiṣe tvā juṣṭaṃ prokṣāmīti prajā vai
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28073176 (0.031):
atha vedim prokṣati | vedirasi barhiṣe tvā juṣṭām prokṣāmi
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28073192 (0.057):
barhirasi / srugbhyastvā juṣṭam prokṣāmi tanmedhyamevaitatsrugbhyaḥ karoti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768021 (0.058):
agneruttarata idhmamupasādayati | tato barhiḥ || / [agnaye tvā juṣṭaṃ prokṣāmi itīdhmam || KauśS_1,2.15 ||]
pitṛbhyo gharmapāvabhyaḥ //MS_1,1.11// / ākhareṣṭhas : FN saṃdhi is strange. Ed.: ākhareṣṭhā agnaye. P:
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919657 (0.0):
asi barhiṣe tvā juṣṭaṃ prokṣāmi barhir asi vedyai tvā juṣṭaṃ prokṣāmi / svāhā pitṛbhyo gharmapāvabhyaḥ //MS_1,1.11//
ākhareṣṭhaḥ. / pūṣā te granthiṃ viṣyatu viṣṇoḥ stupo 'sy uru prathasvorṇamradaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919669 (0.0):
ākhareṣṭhas : FN saṃdhi is strange. Ed.: ākhareṣṭhā agnaye. P: / ākhareṣṭhaḥ. / pūṣā te granthiṃ viṣyatu viṣṇoḥ stupo 'si, uru prathasvorṇamradaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9999310 (0.048):
dakṣiṇato nīvīs, uru prathasvorṇamradam iti prathayaty evainat svāsasthaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3572745 (0.048):
dakṣiṇato nīvīr uru prathasvorṇamradam iti prathayaty evainat svāsasthaṃ
svāsasthaṃ devebhyo gandharvo 'si viśvāvasur viśvasmād īṣamāṇo yajamānasya
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919678 (0.0):
pūṣā te granthiṃ viṣyatu viṣṇoḥ stupo 'si, uru prathasvorṇamradaṃ / svāsasthaṃ devebhyas, gandharvo 'si viśvāvasur viśvasmād īṣamāṇas,
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9999311 (0.044):
dakṣiṇato nīvīs, uru prathasvorṇamradam iti prathayaty evainat svāsasthaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3572746 (0.044):
dakṣiṇato nīvīr uru prathasvorṇamradam iti prathayaty evainat svāsasthaṃ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5712548 (0.051):
(KauśS_1,2.17) darbhamuṣṭim abhyukṣya paścād agneḥ prāgagraṃ nidadhāti / <ūrṇamradaṃ prathasva svāsasthaṃ devebhyaḥ [corrupt: cf. i.a. KS
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768052 (0.053):
[darbhamuṣṭimabhyukṣya paścādagneḥ prāgagraṃ nidadhāti / ūrṇamradaṃ prathasva svāsasthaṃ devebhyaḥ iti || KauśS_1,2.17 ||]
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28073636 (0.064):
sa madhyamamevāgre | paridhiṃ paridadhāti gandharvastvā viśvāvasuḥ / paridadhātu / viśvasyāriṣṭyai yajamānasya paridhirasyagniriḍa īḍita iti
paridhir iḍa īḍita indrasya bāhur asi dakṣiṇo yajamānasya paridhir iḍa
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919687 (0.018):
svāsasthaṃ devebhyas, gandharvo 'si viśvāvasur viśvasmād īṣamāṇas, / yajamānasya paridhir iḍa īḍitas, indrasya bāhur asi dakṣiṇas, yajamānasya
īḍito mitrāvaruṇau tvottarataḥ paridhattāṃ yajamānasya paridhir asīḍa
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919696 (0.0):
paridhir iḍa īḍitas, mitrāvaruṇau tvottarataḥ paridhattām, yajamānasya
īḍitaḥ // / nityahotāraṃ tvā kave dyumantaḥ samidhīmahi //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919703 (0.0):
paridhir iḍa īḍitas, mitrāvaruṇau tvottarataḥ paridhattām, yajamānasya / paridhir asīḍa īḍitaḥ // / nityahotāraṃ tvā kave dyumantaḥ samidhīmahi //
RGVEDA 5 (rv_05_u.htm.txt) 20872611 (0.042):
RV_05.026.03.1 vītihotraṃ tvā kave dyumantaṃ sam idhīmahi
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14023682 (0.042):
RV_5,026.03a vītihotraṃ tvā kave dyumantaṃ sam idhīmahi |
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28073702 (0.050):
so 'bhyādadhāti | vītihotraṃ tvā kave dyumantaṃ samidhīmahi agne
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28074541 (0.050):
tamṛgbhirhvayituṃ dadhre | vītihotraṃ tvā kave dyumantaṃ samidhīmahi agne
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4708238 (0.050):
4 7 1 1303a vītihotraṃ tvā kave dyumantaṃ samidhīmahi . / 4 7 1 1303c agne bṛhantamadhvare .. 1523
varṣiṣṭhe adhi nāke pṛthivyāḥ sūryas tvā raśmibhiḥ purastāt pātu kasyāścid
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919711 (0.0):
nityahotāraṃ tvā kave dyumantaḥ samidhīmahi // / varṣiṣṭhe adhi nāke pṛthivyāḥ sūryas tvā raśmibhiḥ purastāt pātu kasyāścid
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28073752 (0.027):
athābhyādhāya japati | sūryastvā purastātpātu kasyāścidabhiśastyā iti
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3493099 (0.059):
devas tvā savitā śrapayatu varṣiṣṭhe adhi nāke pṛthivyā agne brahma
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3571797 (0.059):
so 'smād rakṣāṃsy apāhan yad āha devas tvā savitā śrapayatu varṣiṣṭhe adhi / nāke pṛthivyā iti rakṣasām apahatyai śiro vā etad yajñasya yat puroḍāśaḥ
abhiśastyā viśvajanasya vidhṛtī stho vasūnāṃ rudrāṇām ādityānāṃ sado 'si
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919722 (5.960):
varṣiṣṭhe adhi nāke pṛthivyāḥ sūryas tvā raśmibhiḥ purastāt pātu kasyāścid / abhiśastyās, viśvajanasya vidhṛtī sthas, vasūnāṃ rudrāṇām ādityānāṃ sado
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3572798 (0.028):
adityās tvopasthe sādayāmi // itīyaṃ vā aditir asyām evainam asīṣadad / vasūnāṃ rudrāṇām ādityānāṃ sado 'sīty etā vā etām agre devatām abhyajayaṃs
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9999366 (0.049):
vasūnāṃ rudrāṇām ādityānāṃ sado 'sīti, etā vā etām agre devatām
srucāṃ yonir dyaur asi janmanā juhūr nāma priyā devānāṃ priyeṇa nāmnā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919734 (0.0):
abhiśastyās, viśvajanasya vidhṛtī sthas, vasūnāṃ rudrāṇām ādityānāṃ sado / 'si srucāṃ yonis, dyaur asi janmanā juhūr nāma priyā devānāṃ priyeṇa nāmnā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919746 (0.0):
dhruve sadasi sīda, antarikṣam asi janmanopabhṛn nāma priyā devānāṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919758 (0.0):
priyeṇa nāmnā dhruve sadasi sīda pṛthivy asi janmanā dhruvā nāma priyā / devānāṃ priyeṇa nāmnā dhruve sadasi sīda ṛṣabho 'si śākvaras, vaṣaṭkārasya
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9999384 (0.0):
abhyajayan, tābhya evainat sadaḥ karoti dyaur asi janmanā juhūr nāma priyā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3493473 (0.0):
nāmnā dhruve sadasi sīda pṛthivy asi janmanā dhruvā nāma priyā devānāṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3572816 (0.0):
tābhya evainat sadaḥ karoti dyaur asi janmanā juhūr nāma priyā devānāṃ
dhruve sadasi sīdāntarikṣam asi janmanopabhṛn nāma priyā devānāṃ priyeṇa
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919739 (0.0):
'si srucāṃ yonis, dyaur asi janmanā juhūr nāma priyā devānāṃ priyeṇa nāmnā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919749 (0.0):
dhruve sadasi sīda, antarikṣam asi janmanopabhṛn nāma priyā devānāṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919758 (0.0):
priyeṇa nāmnā dhruve sadasi sīda pṛthivy asi janmanā dhruvā nāma priyā / devānāṃ priyeṇa nāmnā dhruve sadasi sīda ṛṣabho 'si śākvaras, vaṣaṭkārasya
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9999385 (0.0):
abhyajayan, tābhya evainat sadaḥ karoti dyaur asi janmanā juhūr nāma priyā / devānāṃ priyeṇa nāmnā dhruve sadasi sīdeti, etad vā āsāṃ priyaṃ nāma yad
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3572817 (0.0):
tābhya evainat sadaḥ karoti dyaur asi janmanā juhūr nāma priyā devānāṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3493473 (0.030):
nāmnā dhruve sadasi sīda pṛthivy asi janmanā dhruvā nāma priyā devānāṃ / priyeṇa nāmnā dhruve sadasi sīda ṛṣabho 'si śākvaro vaṣaṭkārasya tvā
nāmnā dhruve sadasi sīda pṛthivy asi janmanā dhruvā nāma priyā devānāṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919735 (0.0):
'si srucāṃ yonis, dyaur asi janmanā juhūr nāma priyā devānāṃ priyeṇa nāmnā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919748 (0.0):
'si srucāṃ yonis, dyaur asi janmanā juhūr nāma priyā devānāṃ priyeṇa nāmnā / dhruve sadasi sīda, antarikṣam asi janmanopabhṛn nāma priyā devānāṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919758 (0.0):
priyeṇa nāmnā dhruve sadasi sīda pṛthivy asi janmanā dhruvā nāma priyā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9999384 (1.192):
abhyajayan, tābhya evainat sadaḥ karoti dyaur asi janmanā juhūr nāma priyā / devānāṃ priyeṇa nāmnā dhruve sadasi sīdeti, etad vā āsāṃ priyaṃ nāma yad
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3572816 (1.192):
tābhya evainat sadaḥ karoti dyaur asi janmanā juhūr nāma priyā devānāṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9967012 (0.030):
devatayāṅgirasvad dhruvā sīda //MS_2,13.14// / pṛthivy asi janmanā vaśā sāgniṃ garbham adhatthāḥ sā mayā saṃbhava,
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3540589 (0.030):
devatā tena chandasā tena brahmaṇā tayā devatayāṅgirasvad dhruvā sīda / pṛthivy asi janmanā vaśā sāgniṃ garbham adhatthāḥ sā mayā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3493447 (0.051):
srucāṃ yonir dyaur asi janmanā juhūr nāma priyā devānāṃ priyeṇa nāmnā
priyeṇa nāmnā dhruve sadasi sīda ṛṣabho 'si śākvaro vaṣaṭkārasya tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919734 (0.0):
'si srucāṃ yonis, dyaur asi janmanā juhūr nāma priyā devānāṃ priyeṇa nāmnā / dhruve sadasi sīda, antarikṣam asi janmanopabhṛn nāma priyā devānāṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919746 (0.0):
dhruve sadasi sīda, antarikṣam asi janmanopabhṛn nāma priyā devānāṃ / priyeṇa nāmnā dhruve sadasi sīda pṛthivy asi janmanā dhruvā nāma priyā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919763 (0.0):
priyeṇa nāmnā dhruve sadasi sīda pṛthivy asi janmanā dhruvā nāma priyā / devānāṃ priyeṇa nāmnā dhruve sadasi sīda ṛṣabho 'si śākvaras, vaṣaṭkārasya
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9999384 (0.0):
abhyajayan, tābhya evainat sadaḥ karoti dyaur asi janmanā juhūr nāma priyā / devānāṃ priyeṇa nāmnā dhruve sadasi sīdeti, etad vā āsāṃ priyaṃ nāma yad
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3493449 (0.0):
srucāṃ yonir dyaur asi janmanā juhūr nāma priyā devānāṃ priyeṇa nāmnā / dhruve sadasi sīdāntarikṣam asi janmanopabhṛn nāma priyā devānāṃ priyeṇa
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3572817 (0.0):
tābhya evainat sadaḥ karoti dyaur asi janmanā juhūr nāma priyā devānāṃ / priyeṇa nāmnā dhruve sadasi sīdety etad vā āsāṃ priyaṃ nāma yad ghṛtavat
mātrāyāṃ sādayāmi // / dhruvā asadann ṛtasya yonau sukṛtasya loke tā viṣṇo pāhi //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919776 (0.0):
devānāṃ priyeṇa nāmnā dhruve sadasi sīda ṛṣabho 'si śākvaras, vaṣaṭkārasya / tvā mātrāyāṃ sādayāmi // / dhruvā asadann ṛtasya yonau sukṛtasya loke tā viṣṇo pāhi //
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16716337 (0.027):
dhruvā.asadann.ṛtasya.yonau.sukṛtasya.loke.tā.viṣṇo.pāhi.pāhi.yajñam.pāhi.yajña.patim.ity.āsannāni.havīṃṣy.abhimṛśya.|.pāhi.mām.yajñanyam.ity.ātmānam
pāhi yajñaṃ pāhi yajñapatiṃ pāhi māṃ yajñanyam //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919783 (0.0):
dhruvā asadann ṛtasya yonau sukṛtasya loke tā viṣṇo pāhi // / pāhi yajñam, pāhi yajñapatim, pāhi māṃ yajñanyam //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9999400 (0.0):
ghṛtavat tad evāvarunddhe tā viṣṇo pāhi pāhi yajñam, pāhi yajñapatim, pāhi
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3572832 (0.0):
priyeṇa nāmnā dhruve sadasi sīdety etad vā āsāṃ priyaṃ nāma yad ghṛtavat / tad evāvarunddhe tā viṣṇo pāhi pāhi yajñaṃ pāhi yajñapatiṃ pāhi māṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28073976 (0.0):
yoniryajñe hyasadaṃstā viṣṇo pāhi pāhi yajñam pāhi yajñapatimiti
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16716340 (0.016):
dhruvā.asadann.ṛtasya.yonau.sukṛtasya.loke.tā.viṣṇo.pāhi.pāhi.yajñam.pāhi.yajña.patim.ity.āsannāni.havīṃṣy.abhimṛśya.|.pāhi.mām.yajñanyam.ity.ātmānam
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5073471 (0.017):
(GBr_2,1.4bb) sa yajñaṃ pāhi sa yajñapatiṃ pāhi sa māṃ pāhi sa māṃ
Vaitana-Srautasutra [=Vaitanasutra] (vaitss_u.htm.txt) 12791196 (0.017):
prāha, tat pra ca suva pra ca yaja | bṛhaspatir brahmā sa yajñaṃ pāhi, sa / yajñapatiṃ pāhi sa māṃ pāhi, sa māṃ karmaṇyaṃ pāhi [GB 2.1.4 etc.]> ity
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27289929 (0.030):
gṛhṇīyāttasmādāhāgrayaṇo 'si svāgrayaṇa iti / pāhi yajñam pāhi yajñapatimiti | vācamevaitadutsṛṣṭāmāha gopāya yajñamiti
Asvalayana-Srautasutra (asvss_u.htm.txt) 8398977 (0.054):
brahman.prasthāsyāma.iti.śrutvā.bṛhaspatir.brahmā.brahma.sadana.āsiṣṭa.bṛhaspate.yajñam.ajūgupaḥ.sa.yajñam.pāhi.yajñapatim.pāhi.sa.mām.pāhi./
viṣṇūni stha vaiṣṇavāni dhāmāni stha prājāpatyāni //MS_1,1.12//
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919789 (0.0):
pāhi yajñam, pāhi yajñapatim, pāhi māṃ yajñanyam // / viṣṇūni stha vaiṣṇavāni dhāmāni stha prājāpatyāni //MS_1,1.12//
sūyame me 'dya staṃ svāvṛtau sūpāvṛtav agnāviṣṇū vijihāthāṃ mā mā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919794 (0.0):
viṣṇūni stha vaiṣṇavāni dhāmāni stha prājāpatyāni //MS_1,1.12// / sūyame me 'dya staṃ svāvṛtau sūpāvṛtau, agnāviṣṇū vijihāthām, mā mā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919801 (0.0):
sūyame me 'dya staṃ svāvṛtau sūpāvṛtau, agnāviṣṇū vijihāthām, mā mā
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1837739 (0.045):
bhavataṃ naḥ samanasau samokasāvarepasau | mā hiṃsiṣṭaṃ / yajñapatiṃ mā yajñaṃ jātavedasau śivau bhavatamadya naḥ || agnināgniḥ
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4988972 (0.052):
karmārthaṃ phalam, yathā [427]{*3/760*} agnāviṣṇū māvakramiṣam{*3/761*} / vijihāthāṃ māmā saṃtāptam iti{*3/762*}, asaṃtapto 'dhvaryuḥ karma śaknoti
hiṃsiṣṭaṃ lokaṃ me lokakṛtau kṛṇutaṃ mā modoṣiṣṭam ātmānaṃ me pātaṃ śivau
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919812 (0.0):
sūyame me 'dya staṃ svāvṛtau sūpāvṛtau, agnāviṣṇū vijihāthām, mā mā / hiṃsiṣṭam, lokaṃ me lokakṛtau kṛṇutam, mā modoṣiṣṭam ātmānaṃ me pātam,
Asvalayana-Srautasutra (asvss_u.htm.txt) 8409764 (0.057):
dvārye.sthūne.devī.dvārau.mā.mā.amāptam.lokam.me.loka.kṛtau.kṛṇutam.iti./ / (soma: sutyā day: prātar.Anuvāka)
bhavatam adya no viṣṇoḥ sthāmāsīta indras tiṣṭhan vīryam akṛṇod devatābhiḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919824 (0.0):
śivau bhavatam adya nas, viṣṇoḥ sthāmāsi, ita indras tiṣṭhan vīryam akṛṇod
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9999502 (0.0):
viprathasva // iti prathayaty evainat, ita indras tiṣṭhan vīryam akṛṇod / devatābhiḥ samārabhyeti, ato hīndras tiṣṭhan vīryam akṛṇod devatābhiḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3572934 (0.0):
viprathasva // iti prathayaty evainad ita indras tiṣṭhan vīryam akṛṇod / devatābhiḥ samārabhyety ato hīndras tiṣṭhan vīryam akṛṇod devatābhiḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919815 (0.041):
hiṃsiṣṭam, lokaṃ me lokakṛtau kṛṇutam, mā modoṣiṣṭam ātmānaṃ me pātam, / śivau bhavatam adya nas, viṣṇoḥ sthāmāsi, ita indras tiṣṭhan vīryam akṛṇod
samārabhya // / ūrdhvo adhvaro divispṛg ahruto yajño yajñapateḥ /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919831 (0.0):
śivau bhavatam adya nas, viṣṇoḥ sthāmāsi, ita indras tiṣṭhan vīryam akṛṇod / devatābhiḥ samārabhya // / ūrdhvo adhvaro divispṛg ahruto yajño yajñapateḥ /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9999545 (0.0):
yajñasyānavakrāmāya, ūrdhvo adhvaro divispṛg ahruto yajño yajñapater ity
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3572977 (0.0):
yajñasyānavakrāmāyordhvo adhvaro divispṛg ahruto yajño yajñapater ity ṛjum
indravānt svavān bṛhadbhāḥ // / vīhi madhor ghṛtasya svāhā saṃ jyotiṣā jyotiḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919840 (0.0):
ūrdhvo adhvaro divispṛg ahruto yajño yajñapateḥ / / indravānt svavān bṛhadbhāḥ //
vājasya mā prasavenodgrābheṇodajigrabhat /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919846 (0.0):
vīhi madhor ghṛtasya svāhā saṃ jyotiṣā jyotiḥ // / vājasya mā prasavenodgrābheṇodajigrabhat /
athā sapatnān indro me nigrābheṇādharaṃ akaḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919853 (0.0):
vājasya mā prasavenodgrābheṇodajigrabhat / / athā sapatnān indro me nigrābheṇādharaṃ akaḥ //
SATAPATHA-BRAHMANA 9 (sb_09_u.htm.txt) 26460119 (0.048):
vājasya mā prasavaḥ | udgrābheṇodagrabhīt adhā sapatnānindro me
udgrābhaś ca nigrābhaś ca brahma devaṃ avīvṛdhat / / athā sapatnān indrāgnī me viṣūcīnān vyasyatām //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919865 (0.0):
athā sapatnān indro me nigrābheṇādharaṃ akaḥ // / udgrābhaś ca nigrābhaś ca brahma devaṃ avīvṛdhat /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9974780 (0.0):
brahmaṇāsya bhrātṛvyaṃ nigṛhṇāti, athā sapatnān indrāgnī me viṣūcīnān
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3548311 (0.0):
nigṛhṇāty athā sapatnān indrāgnī me viṣūcīnān vyasyatām ity ojo vai vīryam
SATAPATHA-BRAHMANA 9 (sb_09_u.htm.txt) 26460136 (0.0):
udgrābhaṃ ca nigrābhaṃ ca | brahma devā avīvṛdhan adhā sapatnānindrāgnī me
[Page I,9] / vasur asy upāvasur asi viśvāvasur asy aptubhī rihāṇā vyantu vayo vaśā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919870 (0.0):
athā sapatnān indrāgnī me viṣūcīnān vyasyatām // / [Page I,9]
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919877 (5.960):
vasur asi, upāvasur asi viśvāvasur asi, aptubhī rihāṇā vyantu vayas, vaśā
pṛśnir bhūtvā maruto gacha tato no vṛṣṭyāvata //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919886 (0.0):
vasur asi, upāvasur asi viśvāvasur asi, aptubhī rihāṇā vyantu vayas, vaśā / pṛśnir bhūtvā maruto gacha tato no vṛṣṭyāvata //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9999643 (0.023):
iti, etad vāva tā upajīvanti vaśā pṛśnir bhūtvā maruto gacheti maruto vai
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3573074 (0.023):
ity etad vāva tā upajīvanti vaśā pṛśnir bhūtvā maruto gacheti maruto vai
saṃsrāvabhāgāḥ stheṣā bṛhantaḥ prastareṣṭhā barhiṣadaś ca devāḥ /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919893 (0.0):
pṛśnir bhūtvā maruto gacha tato no vṛṣṭyāvata // / saṃsrāvabhāgāḥ stheṣā bṛhantaḥ prastareṣṭhā barhiṣadaś ca devāḥ /
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769386 (0.026):
yadājyadhānyāṃ tat saṃsrāvayati saṃsrāvabhāgāstaviṣā bṛhantaḥ / prastareṣṭhā barhiṣadaśca devāḥ | imaṃ yajñamabhi viśve gṛṇantaḥ svāhā
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5713613 (0.039):
(KauśS_1,6.9) yad ājyadhānyāṃ tat saṃsrāvayati
imāṃ vācam abhi viśve gṛṇantaḥ svāhā devā amṛtā mādayantām //
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5713619 (0.0):
bṛhantaḥ prastareṣṭhā barhiṣadaś ca devāḥ | imaṃ yajñam abhi viśve / gṛṇantaḥ svāhā devā amṛtā mādayantām || [PS 20.35.2, TS 1.1.13.2 3]> iti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1769392 (0.0):
prastareṣṭhā barhiṣadaśca devāḥ | imaṃ yajñamabhi viśve gṛṇantaḥ svāhā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919900 (0.0):
saṃsrāvabhāgāḥ stheṣā bṛhantaḥ prastareṣṭhā barhiṣadaś ca devāḥ / / imāṃ vācam abhi viśve gṛṇantaḥ svāhā devā amṛtā mādayantām //
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14113201 (0.023):
RV_10,070.11c sīdantu barhir viśva ā yajatrāḥ svāhā devā amṛtā mādayantām
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5826550 (0.023):
antarikṣāt | sīdantu | barhiḥ | viśve | ā | yajatrāḥ | svāhā | devāḥ | / amṛtāḥ | mādayantām // RV_10,70.11 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_03u.htm.txt) 16560003 (0.037):
turebhiḥ | barhiḥ | naḥ | āstām | aditiḥ | su-putrā | svāhā | devāḥ | / amṛtāḥ | mādayantām // RV_3,4.11 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_07u.htm.txt) 22798577 (0.037):
turebhiḥ | barhiḥ | naḥ | āstām | aditiḥ | su-putrā | svāhā | devāḥ | / amṛtāḥ | mādayantām // RV_7,2.11 //
Rgveda, Mandala 3 (rv_hn03u.htm.txt) 3128994 (0.054):
RV_3,004.11c barhir na āstām aditiḥ suputrā svāhā devā amṛtā mādayantām || / RV_3,005.01a praty agnir uṣasaś cekitāno 'bodhi vipraḥ padavīḥ kavīnām |
Rgveda, Mandala 7 (rv_hn07u.htm.txt) 6833049 (0.056):
RV_7,002.11c barhir na āstām aditiḥ suputrā svāhā devā amṛtā mādayantām || / RV_7,003.01a agniṃ vo devam agnibhiḥ sajoṣā yajiṣṭhaṃ dūtam adhvare
devā gātuvido gātuṃ vittvā gātum ita manasaspate sudhātv imaṃ yajñaṃ divi
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919911 (0.0):
imāṃ vācam abhi viśve gṛṇantaḥ svāhā devā amṛtā mādayantām // / devā gātuvido gātuṃ vittvā gātum ita manasaspate sudhātv imaṃ yajñaṃ divi
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9999742 (0.0):
prayuṅkte tat pratiṣṭhāpayatīti devā gātuvido gātuṃ vittvā gatum ita / manasaspate sudhātv imaṃ yajñaṃ divi deveṣu vāte dhāḥ svāheti, ato vā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3498089 (0.0):
yajñapate sahasūktavākaḥ suvīras tena saṃbhava bhrājaṃ gacha devā gātuvido / gātuṃ vittvā gātum ita manasaspate sudhātv imaṃ yajñaṃ divi deveṣu vāte
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3573173 (0.0):
prayuṅkte tat pratiṣṭhāpayatīti devā gātuvido gātuṃ vittvā gatum ita
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18943211 (5.960):
(AVŚ_7,97.7c) devā gātuvido gātuṃ vittvā gātum ita ||7||
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28086558 (0.032):
sa juhoti | devā gātuvida iti gātuvido hi devā gātuṃ vittveti yajñaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27296378 (0.032):
devā gātuvida iti | gātuvido hi devā gātuṃ vittveti yajñaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922185 (0.059):
vittvā nātham ihi nāthaṃ mahyam, nāthaṃ paśubhyas, gātuvid asi gātuṃ / vittvā gātum ihi gātuṃ mahyam, gātuṃ paśubhyaḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495886 (0.059):
vittvā nātham ihi nāthaṃ mahyaṃ nāthaṃ paśubhyo gātuvid asi gātuṃ vittvā / gātum ihi gātuṃ mahyaṃ gātuṃ paśubhyaḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9924383 (0.064):
yajñapate sahasūktavākaḥ suvīras tena saṃbhava bhrājaṃ gacha devā gātuvido / gātuṃ vittvā gātum ita manasaspate sudhātv imaṃ yajñaṃ divi deveṣu vāte
deveṣu vāte dhāḥ svāhā //MS_1,1.13// / āpo devīḥ śundhata mā madhumantaṃ madhumatīr devayajyāyai //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919923 (0.0):
devā gātuvido gātuṃ vittvā gātum ita manasaspate sudhātv imaṃ yajñaṃ divi / deveṣu vāte dhāḥ svāhā //MS_1,1.13//
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9999745 (0.0):
manasaspate sudhātv imaṃ yajñaṃ divi deveṣu vāte dhāḥ svāheti, ato vā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3498091 (0.0):
gātuṃ vittvā gātum ita manasaspate sudhātv imaṃ yajñaṃ divi deveṣu vāte
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3573176 (0.0):
manasaspate sudhātv imaṃ yajñaṃ divi deveṣu vāte dhāḥ svāhety ato vā
oṣadhe trāyasvainaṃ svadhite mainaṃ hiṃsīḥ /
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5720426 (0.0):
(KauśS_5,8[44].30)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1805061 (0.0):
auṣadhe trāyasvainaṃ svadhite mainaṃ hiṃsīḥ iti śastraṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919924 (0.0):
āpo devīḥ śundhata mā madhumantaṃ madhumatīr devayajyāyai // / oṣadhe trāyasvainaṃ svadhite mainaṃ hiṃsīḥ /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495576 (0.0):
ghṛtaṃ ghṛtavane piba prapra yajñapatiṃ tira // svāhā // / oṣadhe trāyasvainaṃ svadhite mainaṃ hiṃsīḥ /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9978096 (0.035):
dīkṣāṃ punar apsu praveśayati, oṣadhe trāyasvainam ity āha trātyā eva / svadhite mainaṃ hiṃsīr iti vajro vai svadhitiḥ sa īśvaro 'śānto yajamānaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9989048 (0.035):
evemām ṛchanti, ahiṃsāyai, oṣadhe trāyasvainam ity āha trātyā eva svadhite
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3551615 (0.035):
punar apsu praveśayaty oṣadhe trāyasvainam ity āha trātyā eva svadhite / mainaṃ hiṃsīr iti vajro vai svadhitiḥ sa īśvaro 'śānto yajamānaṃ hiṃsitor
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3560350 (0.035):
oṣadhe trāyasvainam ity āha trātyā eva svadhite mainaṃ hiṃsīr iti vajro
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3562532 (0.035):
evemām ṛchanty ahiṃsāyay oṣadhe trāyasvainam ity āha trātyā eva svadhite / mainaṃ hiṃsīr iti vajro vai svadhitir vajrād vāvāsmā etad antardadhāty
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922309 (0.036):
pāyum asya mā hiṃsīs, śam adbhyaḥ // / oṣadhe trāyasvainaṃ svadhite mainaṃ hiṃsīḥ /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496009 (0.036):
śam adbhyaḥ // / oṣadhe trāyasvainaṃ svadhite mainaṃ hiṃsīḥ /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9986860 (0.044):
oṣadhe trāyasvainam ity āha trātyā eva svadhite mainaṃ hiṃsīr iti vajro
yā te śivatamā tanūs tayainam upaspṛśa // / devaśrud imān pravape svasty uttaraṃ aśīya //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919940 (0.0):
yā te śivatamā tanūs tayainam upaspṛśa // / devaśrud imān pravape svasty uttaraṃ aśīya //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495579 (0.0):
oṣadhe trāyasvainaṃ svadhite mainaṃ hiṃsīḥ / / yā te śivatamā tanūs tayainam upaspṛśa //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922317 (0.037):
yā te śivatamā tanūs tayainam upaspṛśa // / pṛthivyai tvā rakṣasāṃ bhāgo 'si, idam ahaṃ rakṣo 'vabādhe, idam ahaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496017 (0.037):
yā te śivatamā tanūs tayainam upaspṛśa // / pṛthivyai tvā rakṣasāṃ bhāgo 'sīdam ahaṃ rakṣo 'vabādha idam ahaṃ rakṣo
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9978119 (0.038):
iti devaśrud hy etān pravapate svasty uttaraṃ aśīyeti svasty asya
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3551638 (0.038):
devaśrud hy etān pravapate svasty uttaraṃ aśīyeti svasty asya
hiraṇyavarṇāḥ śucayaḥ pāvakāḥ pracakramur hitvāvadyam āpaḥ /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919947 (0.0):
devaśrud imān pravape svasty uttaraṃ aśīya // / hiraṇyavarṇāḥ śucayaḥ pāvakāḥ pracakramur hitvāvadyam āpaḥ /
śataṃ pavitrā vitatāny āsu tebhir mā devaḥ savitā punātu //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919957 (0.0):
hiraṇyavarṇāḥ śucayaḥ pāvakāḥ pracakramur hitvāvadyam āpaḥ / / śataṃ pavitrā vitatāny āsu tebhir mā devaḥ savitā punātu //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3493048 (0.042):
[Page I,5] / devo vaḥ savitotpunātv achidreṇa pavitreṇa /
[Page I,10] / āpo mā mātaraḥ sūdayantu ghṛtena mā ghṛtapvaḥ punantu /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919967 (0.0):
śataṃ pavitrā vitatāny āsu tebhir mā devaḥ savitā punātu // / [Page I,10]
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18934685 (0.013):
(AVŚ_6,51.2a) āpo asmān mātaraḥ sūdayantu ghṛtena no ghṛtapvaḥ punantu |
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1678790 (0.013):
sapūtaṃ yaṃ ghṛtenāpunaṃstasmādāha ghṛtena no ghṛtapvaḥ punantviti viśvaṃ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035364 (0.027):
RV_10.017.10.1{24} apo asmān mātaraḥ śundhayantu ghṛtena no ghṛtapvaḥ / punantu
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102320 (0.027):
RV_10,017.10a āpo asmān mātaraḥ śundhayantu ghṛtena no ghṛtapvaḥ punantu |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3551651 (0.039):
yajñasyodṛcam aśīyeti vā etad āhāpo mā mātaraḥ sūdayantv ity āpo hi yajño / ghṛtena mā ghṛtapvaḥ punantv iti devatābhir evātmānaṃ pāvayate viśvaṃ hi
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9978132 (0.041):
yajñasyodṛcam aśīyeti vā etad āha, āpo mā mātaraḥ sūdayantv iti, āpo hi / yajñas, ghṛtena mā ghṛtapvaḥ punantv iti devatābhir evātmānaṃ pāvayate
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3493048 (0.047):
[Page I,5] / devo vaḥ savitotpunātv achidreṇa pavitreṇa /
viśvaṃ hi ripraṃ pravahantu devīr ud id ābhyaḥ śucir ā pūta emi //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919974 (0.0):
āpo mā mātaraḥ sūdayantu ghṛtena mā ghṛtapvaḥ punantu / / viśvaṃ hi ripraṃ pravahantu devīr ud id ābhyaḥ śucir ā pūta emi //
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1678794 (0.007):
sapūtaṃ yaṃ ghṛtenāpunaṃstasmādāha ghṛtena no ghṛtapvaḥ punantviti viśvaṃ / ripram pravahanti devīriti yadvai viśvaṃ sarvaṃ tadyadamedhyaṃ ripraṃ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18934691 (0.011):
(AVŚ_6,51.2a) āpo asmān mātaraḥ sūdayantu ghṛtena no ghṛtapvaḥ punantu | / (AVŚ_6,51.2c) viśvaṃ hi ripraṃ pravahanti devīr ud id ābhyaḥ śucir ā pūta
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14102327 (0.011):
RV_10,017.10a āpo asmān mātaraḥ śundhayantu ghṛtena no ghṛtapvaḥ punantu | / RV_10,017.10c viśvaṃ hi ripram pravahanti devīr ud id ābhyaḥ śucir ā pūta
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035365 (0.023):
RV_10.017.10.1{24} apo asmān mātaraḥ śundhayantu ghṛtena no ghṛtapvaḥ / punantu / RV_10.017.10.2{24} viśvaṃ hi ripraṃ pravahanti devirudidābhyaḥ śucirāpūta
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5815387 (0.026):
punantu | vi śvam | hi | ripram | pra vahanti | devīḥ | ut | it | ābhyaḥ |
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9978143 (0.046):
yajñas, ghṛtena mā ghṛtapvaḥ punantv iti devatābhir evātmānaṃ pāvayate / viśvaṃ hi ripraṃ pravahantu devīr iti yad evāsya ripram amedhyam ātmani
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3551662 (0.046):
ghṛtena mā ghṛtapvaḥ punantv iti devatābhir evātmānaṃ pāvayate viśvaṃ hi / ripraṃ pravahantu devīr iti yad evāsya ripram amedhyam ātmani śamalaṃ tad
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12147405 (0.061):
uttarāṇy aśī yāpo asmān mātaraś śundhantu ghṛtena no ghṛta puvaḥ punantu / viśvam asmat pravahantu ripram udābhyaś śucirā pūta emi somasya tanūr asi
viṣṇoḥ śarmāsi śarma me yacchorje tvā mahīnāṃ payo 'sy apām oṣadhīnāṃ raso
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919976 (0.0):
viśvaṃ hi ripraṃ pravahantu devīr ud id ābhyaḥ śucir ā pūta emi // / viṣṇoḥ śarmāsi śarma me yaccha, ūrje tvā mahīnāṃ payo 'sy apām oṣadhīnāṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919989 (0.0):
viśvaṃ hi ripraṃ pravahantu devīr ud id ābhyaḥ śucir ā pūta emi // / viṣṇoḥ śarmāsi śarma me yaccha, ūrje tvā mahīnāṃ payo 'sy apām oṣadhīnāṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3551792 (0.0):
abhyañjanam akar atho abhy evaitad ghārayati medhatvāya mahīnāṃ payo 'sīty / āha mahīnāṃ hy etat payo 'pām oṣadhīnāṃ rasā ity apāṃ hy eṣa oṣadhīnāṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9979312 (1.192):
vā eṣas, apratinodāya devatā vai yajñasya śarma yajño yajamānasya yad āha / viṣṇoḥ śarmāsi śarma me yacheti devatā vā etad yajñasya śarmākar yajñaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3552823 (1.192):
śarma yajño yajamānasya yad āha viṣṇoḥ śarmāsi śarma me yacheti devatā vā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9978274 (0.019):
mahīnāṃ payo 'sīty āha mahīnāṃ hy etat payas, apām oṣadhīnāṃ rasā iti,
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920090 (0.037):
ṛksāmayoḥ śilpe sthas te vām ārabhe, ā modṛcaḥ pātam, viṣṇoḥ śarmāsi śarma / me yacha namas te astu mā mā hiṃsīḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3493804 (0.037):
ṛksāmayoḥ śilpe sthas te vām ārabha ā modṛcaḥ pātaṃ viṣṇoḥ śarmāsi śarma / me yacha namas te astu mā mā hiṃsīḥ //
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1680392 (0.047):
atha dakṣiṇena jānunārohati | śarmāsi śarma me yaceti carma vā
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1680640 (0.056):
tadyajamānastasmādāha viṣṇoḥ śarmāsi śarma yajamānasyeti / atha kṛṣṇaviṣāṇāṃ sici badhnīte | devāśca vā asurāścobhaye prājāpatyāḥ
varcodhā asi varco me dhehi //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919994 (0.0):
viṣṇoḥ śarmāsi śarma me yaccha, ūrje tvā mahīnāṃ payo 'sy apām oṣadhīnāṃ / rasas, varcodhā asi varco me dhehi //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9978277 (0.0):
mahīnāṃ payo 'sīty āha mahīnāṃ hy etat payas, apām oṣadhīnāṃ rasā iti, / apāṃ hy eṣa oṣadhīnāṃ rasas, varcodhā asi varco me dhehīti, āśiṣam
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3551795 (0.0):
āha mahīnāṃ hy etat payo 'pām oṣadhīnāṃ rasā ity apāṃ hy eṣa oṣadhīnāṃ / raso varcodhā asi varco me dhehīty āśiṣam evāśāste //MS_3,6.2//
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3585562 (0.0):
hṛdispṛk kratuspṛg varcodhā asi varco me dhehi // iti āśiṣam evāśāste
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10650807 (0.015):
(PB 1.3.10) namo gandharvāya viṣvag vādine varcodhā asi varco mayi dhehi
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9928561 (0.026):
āyurdhā agne 'si, āyur me dhehīti, āyur evāsmin dadhāti varcodhā agne 'si / varco me dhehīti varca evāsmin dadhāti cakṣuṣpā agne 'si cakṣur me pāhīti
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3502247 (0.026):
āyurdhā agne 'sy āyur me dhehīty āyur evāsmin dadhāti varcodhā agne 'si / varco me dhehīti varca evāsmin dadhāti cakṣuṣpā agne 'si cakṣur me pāhīti
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10005617 (0.029):
iyad asi, āyur asi, āyur me dhehīti, āyur evāsmin dadhāti yuṅṅ asi varco / 'si varco me dhehīti varca evāsmin dadhāti, ūrg asi, ūrjaṃ mayi dhehīti,
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3579023 (0.029):
iyad asy āyur asy āyur me dhehīty āyur evāsmin dadhāti yuṅṅ asi varco 'si / varco me dhehīti varca evāsmin dadhāty ūrg asy ūrjaṃ mayi dhehītīyaṃ vai
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9955600 (0.034):
iyad asi, āyur asi, āyur me dhehi yuṅṅ asi varco 'si varco me dhehi, ūrg
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3529191 (0.034):
iyad asy āyur asy āyur me dhehi yuṅṅ asi varco 'si varco me dhehy ūrg asy
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12147427 (0.059):
tanuvaṃ me pāhi mahīnāṃ payo 'si varco dhā asi varcomayi dhehi vṛtrasya
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3584483 (0.060):
varcodhā asi dhruva varco me dhehi //
vṛtrasyāsi kanīnikā cakṣuṣo me vayodhā antar ahaṃ tvayā dveṣo antar arātīr
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920007 (0.0):
rasas, varcodhā asi varco me dhehi // / vṛtrasyāsi kanīnikā cakṣuṣo me vayodhās, antar ahaṃ tvayā dveṣo antar
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12147429 (0.019):
tanuvaṃ me pāhi mahīnāṃ payo 'si varco dhā asi varcomayi dhehi vṛtrasya / kanīnikāsi cakṣuṣ pā asi cakṣur me pāhi cit patis tvā punātu vāk patis tvā
dadhe mahatā parvatena cakṣuṣpā asi cakṣur me pāhi //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920015 (0.0):
vṛtrasyāsi kanīnikā cakṣuṣo me vayodhās, antar ahaṃ tvayā dveṣo antar / arātīr dadhe mahatā parvatena cakṣuṣpā asi cakṣur me pāhi //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9978360 (0.032):
antar ahaṃ tvayā dveṣo antarārātīr dadhe mahatā parvateneti parvatena vā / etad dveṣo 'rātīr antar dhatte cakṣuḥpā asi cakṣur me pāhīti, āśiṣam
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3551878 (0.032):
antar ahaṃ tvayā dveṣo antarārātīr dadhe mahatā parvateneti parvatena vā / etad dveṣo 'rātīr antar dhatte cakṣuḥpā asi cakṣur me pāhīty āśiṣam
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3501168 (0.054):
agne 'si varco me dhehi cakṣuṣpā agne 'si cakṣur me pāhi śrotrapā agne 'si
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3502253 (0.054):
varco me dhehīti varca evāsmin dadhāti cakṣuṣpā agne 'si cakṣur me pāhīti
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3573090 (0.054):
vṛṣṭiṃ vanute cakṣuṣpā agne 'si cakṣur me pāhīti cakṣur evāsya pāti
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28085057 (0.054):
tūṣṇīmevānuprahṛtya cakṣuṣpā agne 'si cakṣurme pāhītyātmānamupaspṛśati
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28086296 (0.054):
athāgnīdāhānuprahareti | tūṣṇīmevānuprahṛtya cakṣuṣpā agne 'si cakṣurme / pāhītyātmānamupaspṛśāte tano apyātmānaṃ nānupravṛṇakti
citpatis tvā punātu vācaspatis tvā punātu //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920022 (0.0):
arātīr dadhe mahatā parvatena cakṣuṣpā asi cakṣur me pāhi // / citpatis tvā punātu vācaspatis tvā punātu //
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 1, (jsbh2-1u.htm.txt) 942085 (0.023):
yathā citpatistvā punātu vākpatistvā punātu devastvā savitā punātvi""
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya02u.htm.txt) 8350913 (0.026):
jyotiṣṭome dīkṣāprakaraṇe paṭhyate -citpatistvā punātu" "vākpatistvā / punātu" "devastvā savitā punātvācchidreṇa pavitreṇa vasoḥ sūryasya"
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12147445 (0.037):
kanīnikāsi cakṣuṣ pā asi cakṣur me pāhi cit patis tvā punātu vāk patis tvā / punātu devas tvā savitā punātv acchidreṇa pavitreṇa vasos sūryasya
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4944955 (0.045):
paripūraṇasamarthaḥ śrūyate, yathā citpatis tvā punātu, vākypatis tvā / punātu, devasya tvā{*2/174*} savitā punātv achidreṇa pavitreṇa vasoḥ
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya02u.htm.txt) 8350942 (0.049):
na hicitpatistvā punātu""vākpatistvā punātu"ityanayoḥ śeṣiṇoḥ"
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3551911 (0.057):
citpatis tvā punātv iti yajño vai citpatir vācaspatis tvā punātv iti / vācaspatir evainaṃ yajñāya pāvayati devas tvā savitā punātv iti
devas tvā savitā punātv achidreṇa pavitreṇa /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920027 (0.0):
citpatis tvā punātu vācaspatis tvā punātu //
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4944960 (5.960):
paripūraṇasamarthaḥ śrūyate, yathā citpatis tvā punātu, vākypatis tvā / punātu, devasya tvā{*2/174*} savitā punātv achidreṇa pavitreṇa vasoḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3528868 (5.960):
śukrā vaḥ śukreṇa punāmi candrā vaś candreṇa punāmi // / devo vaḥ savitā punātv achidreṇa pavitreṇa /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12147450 (5.960):
kanīnikāsi cakṣuṣ pā asi cakṣur me pāhi cit patis tvā punātu vāk patis tvā / punātu devas tvā savitā punātv acchidreṇa pavitreṇa vasos sūryasya
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3492835 (0.008):
devo vaḥ savitotpunātv achidreṇa pavitreṇa /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12168407 (0.013):
8.1.98.8 śukram asi jyotir asi tejo 'si devo vas savitotpunātv acchidreṇa / pavitreṇa vasos sūryasya raśmibhiś
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 1, (jsbh2-1u.htm.txt) 942086 (0.028):
yathā citpatistvā punātu vākpatistvā punātu devastvā savitā punātvi""
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya02u.htm.txt) 8350914 (0.028):
jyotiṣṭome dīkṣāprakaraṇe paṭhyate -citpatistvā punātu" "vākpatistvā / punātu" "devastvā savitā punātvācchidreṇa pavitreṇa vasoḥ sūryasya"
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10004871 (0.029):
hiraṇyam, varcasyā evainā akar devo vaḥ savitā punātv achidreṇa
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3578278 (0.029):
hiraṇyam āyuṣyā evainā akar varco vai hiraṇyaṃ varcasyā evainā akar devo / vaḥ savitā punātv achidreṇa pavitreṇety etad vā achidraṃ pavitraṃ yat
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28081248 (0.032):
tadānīyamānamabhimantrayate | devastvā savitā punātu vasoḥ pavitreṇa
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1679568 (0.055):
prajāpatirmā punātvityevaitadāha devo mā savitā punātviti tadvai supūtaṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768214 (0.056):
devastvā savitotpunātu || KauśS_1,2.33 || / acchidreṇa tvā pavitreṇa śatadhāreṇa sahasradhāreṇa supvotpunāmi
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9978401 (0.062):
vācaspatir evainaṃ yajñāya pāvayati devas tvā savitā punātv iti / savitṛprasūta evaitābhir devatābhir medhāyātmānaṃ pāvayate, achidreṇa
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3551919 (0.062):
vācaspatir evainaṃ yajñāya pāvayati devas tvā savitā punātv iti / savitṛprasūta evaitābhir devatābhir medhāyātmānaṃ pāvayate 'chidreṇa
vasoḥ sūryasya raśmibhiḥ // / tasya te pavitrapate pavitreṇa yasmai kaṃ pune tañ śakeyam //MS_1,2.1//
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4944962 (0.0):
punātu, devasya tvā{*2/174*} savitā punātv achidreṇa pavitreṇa vasoḥ / sūryasya raśmibhir iti{*2/175*}, atra hi punātv antāni paripūrṇāni na
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920037 (0.0):
devas tvā savitā punātv achidreṇa pavitreṇa / / vasoḥ sūryasya raśmibhiḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3528869 (0.0):
devo vaḥ savitā punātv achidreṇa pavitreṇa / / vasoḥ sūryasya raśmibhiḥ //
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12147457 (0.0):
punātu devas tvā savitā punātv acchidreṇa pavitreṇa vasos sūryasya
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3492836 (0.008):
devo vaḥ savitotpunātv achidreṇa pavitreṇa / / vasoḥ sūryasya raśmibhiḥ //
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12168408 (0.013):
8.1.98.8 śukram asi jyotir asi tejo 'si devo vas savitotpunātv acchidreṇa / pavitreṇa vasos sūryasya raśmibhiś
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6788325 (0.040):
citpa tirmā punātvacchidreṇa pavitreṇa sūryasya raśmibhiḥ / / tasya te pavitrapūtasya yatkāmaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6788341 (0.041):
praṇitacchakeyaṃ devo vākpatirmā savitā tvacchidreṇa pavitreṇa sūryasya / raśmibhiḥ / / tasya te pavitrapate ! pavitrapūtasya catkāmaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6788366 (0.041):
devo mā savitā punātvacchidreṇa pavitreṇa sūryasya raśmibhiḥ / / tasya te pavitrapate pavitrapūtasya yatkāmaḥ punātacchakeyam? /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3493054 (0.041):
devo vaḥ savitotpunātv achidreṇa pavitreṇa / / vasoḥ sūryasya raśmibhiḥ // / sam āpā oṣadhībhir gachantāṃ sam oṣadhayo rasena /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919116 (0.042):
devo vaḥ savitotpunātv achidreṇa pavitreṇa / / vasoḥ sūryasya raśmibhiḥ // / agnaye vo juṣṭān prokṣāmi, amuṣmai vo juṣṭān yad vo 'śuddha ālebhe tañ
Jaimini-Grhyasutra (jaimigsu.htm.txt) 28819630 (0.043):
praṇītāśca sruvaṃ ca devastvā savitotpunātvacchidreṇa pavitreṇa vasoḥ / sūryasya raśmibhiriti devo va iti praṇītāḥ punarāhāramājyasya sakṛdyajuṣā
ākūtyai prayuje agnaye svāhā medhāyai manase agnaye svāhā dīkṣāyai tapase
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920043 (0.0):
tasya te pavitrapate pavitreṇa yasmai kaṃ pune tañ śakeyam //MS_1,2.1// / ākūtyai prayuje agnaye svāhā medhāyai manase agnaye svāhā dīkṣāyai tapase
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920050 (0.0):
ākūtyai prayuje agnaye svāhā medhāyai manase agnaye svāhā dīkṣāyai tapase
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1680005 (0.019):
prayuṅkte yattanute te asyaite ātmandevate ādhīte bhavata ākūtiśca / prayukca / medhāyai manase 'gnaye svāheti | medhayā vai manasābhigacati yajeyeti te
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1679919 (0.046):
dīkṣāyai tapase 'gnaye svāheti | anvevaitaducyate nettu hūyate
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1679962 (0.052):
nāgniriti / ākūtyai prayuje 'gnaye svāheti | nāta ekaṃ canāgnirvā addhevāgniḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3552090 (0.055):
khalu vā enaṃ yajñāya prayuñjate medhāyai manase agnaye svāheti medhayā hi
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1679905 (0.058):
medhāyai manase 'gnaye svāheti | medhayā vai manasābhigacati yajeyeti
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9978562 (0.062):
śvaḥsutyayā paśūṃs tayā //MS_3,6.3// / ākūtyai prayuje agnaye svāheti, ākūtyā vā ākūtir yakṣyate sya iti prayujaḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3552078 (0.062):
śvaḥsutyayā paśūṃs tayā //MS_3,6.3// / ākūtyai prayuje agnaye svāhety ākūtyā vā ākūtir yakṣyate sya iti prayujaḥ
agnaye svāhā sarasvatyai pūṣṇe agnaye svāhā //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920053 (0.0):
ākūtyai prayuje agnaye svāhā medhāyai manase agnaye svāhā dīkṣāyai tapase
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1679926 (0.038):
dīkṣāyai tapase 'gnaye svāheti | anvevaitaducyate nettu hūyate
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9955510 (0.051):
agnaye svāhā somāya svāhā savitre svāhā sarasvatyai svāhā pūṣṇe svāhā / bṛhaspataye svāhā, indrāya svāhā ghoṣāya svāhā ślokāya svāhā, aṃśāya svāhā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3529103 (0.051):
agnaye svāhā somāya svāhā savitre svāhā sarasvatyai svāhā pūṣṇe svāhā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3552108 (0.055):
yajñam aśnute sarasvatyai pūṣṇe agnaye svāheti vāg vai sarasvatī vācā
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1680020 (0.055):
sarasvatyai pūṣṇe 'gnaye svāheti | vāgvai sarasvatī vāgyajñaḥ
Mahamayurividyarajni (Mmvr) (mmayuvru.htm.txt) 19046519 (0.063):
svāhā. agnaye svāhā. vāyave svāhā. varuṇāya svāhā. kuverāya svāhā. yamāya
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9955758 (0.063):
apāṃ naptre svāhā, ūrjo naptre svāhā, agnaye gṛhapataye svāhā // / sāvitro 'ṣṭākapālaḥ śyeto dakṣiṇā sārasvataś carus, dhenur dakṣiṇā pauṣṇaś
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3529352 (0.063):
apāṃ naptre svāhorjo naptre svāhāgnaye gṛhapataye svāhā // / sāvitro 'ṣṭākapālaḥ śyeto dakṣiṇā sārasvataś carur dhenur dakṣiṇā pauṣṇaś
āpo devīr bṛhatīr viśvaśaṃbhuvo dyāvāpṛthivī uro antarikṣa /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920060 (0.0):
agnaye svāhā sarasvatyai pūṣṇe agnaye svāhā // / āpo devīr bṛhatīr viśvaśaṃbhuvo dyāvāpṛthivī uro antarikṣa /
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1680062 (0.014):
atha caturthī juhoti | āpo devīrbṛhatīrviśvaśambhuvo dyāvāpṛthivī uro
bṛhaspatir no haviṣā vṛdhātu // svāhā // / viśvo devasya netur marto vurīta sakhyam /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920071 (0.0):
āpo devīr bṛhatīr viśvaśaṃbhuvo dyāvāpṛthivī uro antarikṣa / / bṛhaspatir no haviṣā vṛdhātu // svāhā //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9957013 (0.0):
prajāpataye manave svāhā, agnaye vaiśvānarāya svāhā // / viśvo devasya netur marto vurīta sakhyam /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3530614 (0.0):
prajāpataye manave svāhāgnaye vaiśvānarāya svāhā // / viśvo devasya netur marto vurīta sakhyam /
RGVEDA 5 (rv_05_u.htm.txt) 20876913 (0.0):
RV_05.050.01.1 viśvo devasya netur marto vurīta sakhyam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14027990 (0.0):
RV_5,050.01a viśvo devasya netur marto vurīta sakhyam |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_05u.htm.txt) 9336987 (0.0):
(RV_5,50) / viśvaḥ | devasya | netuḥ | martaḥ | vurīta | sakhyam | viśvaḥ | rāye |
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1680132 (0.0):
sa juhoti | viśvo devasya neturmarto vurīta sakhyam viśvo rāya iṣudhyati
SATAPATHA-BRAHMANA 6 (sb_06_u.htm.txt) 22296121 (0.0):
prayuṅkte viśvo devasya neturmarto vurīta sakhyam viśvo rāya iṣudhyati
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9978844 (0.034):
pūrṇayā juhoti yajñe vā etad ūrjaṃ dadhāti viśvo devasya netur iti / sāvitram, marto vurīta sakhyam iti pitṛdevatyam, viśvo rāya iṣudhyatīti
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3552360 (0.034):
pūrṇayā juhoti yajñe vā etad ūrjaṃ dadhāti viśvo devasya netur iti / sāvitraṃ marto vurīta sakhyam iti pitṛdevatyaṃ viśvo rāya iṣudhyatīti
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9978629 (0.048):
yajñam ālabdha bṛhaspatir no haviṣā vṛdhātu svāheti brahma vai bṛhaspatis,
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3552145 (0.048):
ālabdha bṛhaspatir no haviṣā vṛdhātu svāheti brahma vai bṛhaspatir
viśvo rāya iṣudhyati dyumnaṃ vṛṇīta puṣyase // svāhā //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3530619 (0.0):
viśvo devasya netur marto vurīta sakhyam / / viśvo rāya iṣudhyati dyumnaṃ vṛṇīta puṣyase // svāhā //
RGVEDA 5 (rv_05_u.htm.txt) 20876919 (0.0):
RV_05.050.01.1 viśvo devasya netur marto vurīta sakhyam / RV_05.050.01.2 viśvo rāya iṣudhyati dyumnaṃ vṛṇīta puṣyase
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14027996 (0.0):
RV_5,050.01a viśvo devasya netur marto vurīta sakhyam | / RV_5,050.01c viśvo rāya iṣudhyati dyumnaṃ vṛṇīta puṣyase ||
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1680137 (0.0):
sa juhoti | viśvo devasya neturmarto vurīta sakhyam viśvo rāya iṣudhyati
SATAPATHA-BRAHMANA 6 (sb_06_u.htm.txt) 22296126 (0.0):
prayuṅkte viśvo devasya neturmarto vurīta sakhyam viśvo rāya iṣudhyati
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920079 (1.192):
viśvo rāya iṣudhyati dyumnaṃ vṛṇīta puṣyase // svāhā // / ṛksāmayoḥ śilpe sthas te vām ārabhe, ā modṛcaḥ pātam, viṣṇoḥ śarmāsi śarma
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_05u.htm.txt) 9336993 (0.017):
viśvaḥ | devasya | netuḥ | martaḥ | vurīta | sakhyam | viśvaḥ | rāye |
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9978853 (0.039):
sāvitram, marto vurīta sakhyam iti pitṛdevatyam, viśvo rāya iṣudhyatīti / vaiśvadevam, dyumnaṃ vṛṇīteti bārhaspatyam, puṣyasā iti pauṣṇam,
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3552369 (0.039):
sāvitraṃ marto vurīta sakhyam iti pitṛdevatyaṃ viśvo rāya iṣudhyatīti / vaiśvadevaṃ dyumnaṃ vṛṇīteti bārhaspatyaṃ puṣyasā iti pauṣṇaṃ sārasvataḥ
Rgveda, Mandala 5 (rv_hn05u.htm.txt) 24208526 (0.053):
RV_5,050.01c viśvo rāya iṣudhyati dyumnaṃ vṛṇīta puṣyase ||
ṛksāmayoḥ śilpe sthas te vām ārabha ā modṛcaḥ pātaṃ viṣṇoḥ śarmāsi śarma
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920091 (0.0):
viśvo rāya iṣudhyati dyumnaṃ vṛṇīta puṣyase // svāhā // / ṛksāmayoḥ śilpe sthas te vām ārabhe, ā modṛcaḥ pātam, viṣṇoḥ śarmāsi śarma
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9979312 (0.013):
vā eṣas, apratinodāya devatā vai yajñasya śarma yajño yajamānasya yad āha / viṣṇoḥ śarmāsi śarma me yacheti devatā vā etad yajñasya śarmākar yajñaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3552823 (0.013):
śarma yajño yajamānasya yad āha viṣṇoḥ śarmāsi śarma me yacheti devatā vā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3493691 (0.037):
viśvaṃ hi ripraṃ pravahantu devīr ud id ābhyaḥ śucir ā pūta emi // / viṣṇoḥ śarmāsi śarma me yacchorje tvā mahīnāṃ payo 'sy apām oṣadhīnāṃ raso
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919977 (0.038):
viśvaṃ hi ripraṃ pravahantu devīr ud id ābhyaḥ śucir ā pūta emi // / viṣṇoḥ śarmāsi śarma me yaccha, ūrje tvā mahīnāṃ payo 'sy apām oṣadhīnāṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1680404 (0.062):
tadasya tanmānuṣaṃ śarma devatrā tasmādāha śarmāsi śarma me yaceti namaste
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1680618 (0.064):
sa prorṇute | viṣṇoḥ śarmāsi śarma yajamānasyetyubhayaṃ vā eṣo 'tra
me yacha namas te astu mā mā hiṃsīḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920097 (0.0):
ṛksāmayoḥ śilpe sthas te vām ārabhe, ā modṛcaḥ pātam, viṣṇoḥ śarmāsi śarma / me yacha namas te astu mā mā hiṃsīḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3536696 (0.0):
jyotir gacha namas te astu mā mā hiṃsīḥ //MS_2,9.10//
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1680430 (0.031):
evaitadyajñāya nihnute tatho hainameṣa yajño na hinasti tasmādāha namaste / astu / mā mā hiṃsīriti / sa vai jaghanārdha ivaivāgra āsīta | atha yadagra eva madhya upaviśedya
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495371 (0.031):
'si kavyavāhano raudreṇānīkena pāhi māgne pipṛhi mā namas te astu mā mā
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1680408 (0.031):
tadasya tanmānuṣaṃ śarma devatrā tasmādāha śarmāsi śarma me yaceti namaste
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9979295 (0.032):
enam īśvarāṇi pratinudas, yad āha namas te astu mā mā hiṃsīr iti namaskāro
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3552807 (0.032):
vā eṣa devatāś cābhyārohati tāny enam īśvarāṇi pratinudo yad āha namas te / astu mā mā hiṃsīr iti namaskāro vā eṣo 'pratinodāya devatā vai yajñasya
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10016916 (0.038):
āyurdās tvam asmabhyaṃ gharma varcodā asi pitāsi pitā no bodhiṣīmahi tvā / namas te astu mā mā hiṃsīḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3590268 (0.038):
bodhiṣīmahi tvā namas te astu mā mā hiṃsīḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10017255 (0.039):
viśvadevyāvataḥ pitṛmato 'ṅgirasvatas, uśīmahi tvā namas te astu mā mā / hiṃsīḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3590607 (0.039):
viśvadevyāvataḥ pitṛmato 'ṅgirasvata uśīmahi tvā namas te astu mā mā / hiṃsīḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920152 (0.040):
yonir asi gopāya mā namas te astu mā mā hiṃsīḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3493865 (0.040):
ūrg asy āṅgirasy ūrṇamradā ūrjaṃ mayi dhehīndrasya yonir asi gopāya mā / namas te astu mā mā hiṃsīḥ //
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10651433 (0.042):
(PB 1.7.2) ādityānāṃ patmānv ihi namas te 'stu mā mā hiṃsīḥ / (PB 1.7.3) vāyoṣ ṭvā tejasā prati gṛhṇāmi nakṣatrāṇāṃ tvāṃ rūpeṇa prati
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9965094 (0.043):
mahānt sadhasthe dhruva ā niṣattas, namas te astu mā mā hiṃsīḥ // / divo mūrdhāsi nābhiḥ pṛthivyā ūrg apām oṣadhīnām /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3538672 (0.043):
mahānt sadhasthe dhruva ā niṣatto namas te astu mā mā hiṃsīḥ //
SATAPATHA-BRAHMANA 9 (sb_09_u.htm.txt) 26464759 (0.044):
hiraṇyamamṛtapakṣaḥ śakuno bhartetyetanmahāntsadhasthe dhruva ā niṣatto / namaste astu mā mā hiṃsīrityātmanaḥ paridāṃ vadate
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1015766 (0.044):
namaste astu / mā mā hiṃsīrityāśiṣamevaitadāśāste
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1017074 (0.044):
deva gharma namaste astu mā mā hiṃsīrityāśiṣamevaitadāśāste
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3498750 (0.046):
patni patny eṣa te loko namas te astu mā mā hiṃsīr yā sarasvatī veśayamanī
[Page I,11] / imāṃ dhiyaṃ śikṣamāṇasya deva kratuṃ dakṣaṃ varuṇa saṃśiśādhi /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920107 (0.0):
me yacha namas te astu mā mā hiṃsīḥ // / [Page I,11] / imāṃ dhiyaṃ śikṣamāṇasya deva kratuṃ dakṣaṃ varuṇa saṃśiśādhi /
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7306851 (0.0):
RV_08.042.03.1{28} imāṃ dhiyaṃ śikṣamāṇasya deva kratuṃ dakṣaṃ varuṇa saṃ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14072584 (0.0):
RV_8,042.03a imāṃ dhiyaṃ śikṣamāṇasya deva kratuṃ dakṣaṃ varuṇa saṃ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_08u.htm.txt) 11203477 (0.015):
dyāvāpṛthivī iti | upa-sthe // RV_8,42.2 // / imām | dhiyam | śikṣamāṇasya | deva | kratum | dakṣam | varuṇa | sam |
yayāti viśvā duritā tarema sutarmāṇam adhi nāvaṃ ruheyam //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920114 (0.0):
imāṃ dhiyaṃ śikṣamāṇasya deva kratuṃ dakṣaṃ varuṇa saṃśiśādhi / / yayāti viśvā duritā tarema sutarmāṇam adhi nāvaṃ ruheyam //
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14072593 (0.0):
śiśādhi | / RV_8,042.03c yayāti viśvā duritā tarema sutarmāṇam adhi nāvaṃ ruhema ||
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7306860 (0.026):
śiśādhi / RV_08.042.03.2{28} yayāti viśvā duritā tarema sutarmāṇamadhi nāvaṃ ruhema
sūryāgnī dyāvāpṛthivī uro antarikṣāpa oṣadhayā upa mā dīkṣāyāṃ dīkṣāpatayo
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920125 (0.0):
yayāti viśvā duritā tarema sutarmāṇam adhi nāvaṃ ruheyam // / sūryāgnī dyāvāpṛthivī uro antarikṣāpa oṣadhayās, upa mā dīkṣāyāṃ
hvayadhvaṃ deva savitas tvaṃ dīkṣāyā dīkṣāpatir asītthaṃ mā santaṃ pāhy
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920137 (0.0):
sūryāgnī dyāvāpṛthivī uro antarikṣāpa oṣadhayās, upa mā dīkṣāyāṃ / dīkṣāpatayo hvayadhvam, deva savitas tvaṃ dīkṣāyā dīkṣāpatir asi, itthaṃ
ūrg asy āṅgirasy ūrṇamradā ūrjaṃ mayi dhehīndrasya yonir asi gopāya mā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920150 (0.0):
dīkṣāpatayo hvayadhvam, deva savitas tvaṃ dīkṣāyā dīkṣāpatir asi, itthaṃ / mā santaṃ pāhi, ūrg asy āṅgirasy ūrṇamradās, ūrjaṃ mayi dhehi, indrasya
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1680580 (0.057):
tām pariharate | ūrgasyāṅgirasītyaṅgiraso hyetāmūrjamapaśyannūrṇamradā / ūrjam / mayi / dhehīti nātra tirohitamivāsti
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12071269 (0.062):
athaudumbarīṃ śākhāmupaspṛśati | ūrgasyūrjam mayi dhehīti / tadūrjamātmandhatte
namas te astu mā mā hiṃsīḥ // / kṛṣiṃ susasyām utkṛṣe supippalā oṣadhīs kṛdhi /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920156 (0.0):
yonir asi gopāya mā namas te astu mā mā hiṃsīḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920163 (0.0):
yonir asi gopāya mā namas te astu mā mā hiṃsīḥ // / kṛṣiṃ susasyām utkṛṣe supippalā oṣadhīs kṛdhi /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495371 (0.0):
'si kavyavāhano raudreṇānīkena pāhi māgne pipṛhi mā namas te astu mā mā
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1680431 (0.006):
evaitadyajñāya nihnute tatho hainameṣa yajño na hinasti tasmādāha namaste / astu / mā mā hiṃsīriti / sa vai jaghanārdha ivaivāgra āsīta | atha yadagra eva madhya upaviśedya
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9979295 (0.008):
enam īśvarāṇi pratinudas, yad āha namas te astu mā mā hiṃsīr iti namaskāro
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3552807 (0.008):
vā eṣa devatāś cābhyārohati tāny enam īśvarāṇi pratinudo yad āha namas te / astu mā mā hiṃsīr iti namaskāro vā eṣo 'pratinodāya devatā vai yajñasya
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921665 (0.021):
budhnyaḥ kavyo 'si kavyavāhanas, raudreṇānīkena pāhi māgne pipṛhi mā namas / te astu mā mā hiṃsīḥ //MS_1,2.12//
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3498750 (0.028):
patni patny eṣa te loko namas te astu mā mā hiṃsīr yā sarasvatī veśayamanī
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10016916 (0.029):
āyurdās tvam asmabhyaṃ gharma varcodā asi pitāsi pitā no bodhiṣīmahi tvā / namas te astu mā mā hiṃsīḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10017256 (0.029):
viśvadevyāvataḥ pitṛmato 'ṅgirasvatas, uśīmahi tvā namas te astu mā mā / hiṃsīḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3590268 (0.029):
bodhiṣīmahi tvā namas te astu mā mā hiṃsīḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3590608 (0.029):
viśvadevyāvataḥ pitṛmato 'ṅgirasvata uśīmahi tvā namas te astu mā mā / hiṃsīḥ //
SATAPATHA-BRAHMANA 9 (sb_09_u.htm.txt) 26464760 (0.034):
namaste astu mā mā hiṃsīrityātmanaḥ paridāṃ vadate
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10017509 (0.036):
mahānt sadhasthe dhruva ā niṣattas, namas te astu mā mā hiṃsīḥ // / somapīthānu mehi //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3590861 (0.036):
mahānt sadhasthe dhruva ā niṣatto namas te astu mā mā hiṃsīḥ // / somapīthānu mehi //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3536694 (0.039):
jyotir gacha namas te astu mā mā hiṃsīḥ //MS_2,9.10//
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3493810 (0.040):
me yacha namas te astu mā mā hiṃsīḥ // / [Page I,11]
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1015766 (0.041):
pravargyastadetamevaitatprīṇāti tasmādāha pitā no'si pitā no bodhīti / namaste astu / mā mā hiṃsīrityāśiṣamevaitadāśāste
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10651432 (0.041):
(PB 1.7.2) ādityānāṃ patmānv ihi namas te 'stu mā mā hiṃsīḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9925048 (0.041):
patni patny eṣa te lokas, namas te astu mā mā hiṃsīs, yā sarasvatī
viṣāṇe viṣyaitaṃ granthiṃ yad asya guṣpitaṃ hṛdi mano yad asya
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920172 (0.0):
kṛṣiṃ susasyām utkṛṣe supippalā oṣadhīs kṛdhi / / viṣāṇe viṣyaitaṃ granthiṃ yad asya guṣpitaṃ hṛdi mano yad asya
guṣpitam // / bṛhann asi vānaspatyaḥ sudyumno dyumnaṃ yajamānāya dhehi nakṣatrāṇāṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920181 (0.0):
viṣāṇe viṣyaitaṃ granthiṃ yad asya guṣpitaṃ hṛdi mano yad asya / guṣpitam // / bṛhann asi vānaspatyaḥ sudyumno dyumnaṃ yajamānāya dhehi nakṣatrāṇāṃ
mātīkāśāt pāhi // / ā vo devāsa īmahe vāmaṃ prayaty adhvare /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920189 (0.0):
bṛhann asi vānaspatyaḥ sudyumno dyumnaṃ yajamānāya dhehi nakṣatrāṇāṃ / mātīkāśāt pāhi //
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1679621 (0.0):
athāśiṣāmārambhaṃ vācayati | ā vo devāsa īmahe vāmam prayatyadhvare ā vo
yad vo devāsa āguri yajñiyāso havāmahe //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920195 (0.0):
ā vo devāsa īmahe vāmaṃ prayaty adhvare /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12147469 (5.960):
vo devāsa īmahe satya dharmāṇo adhvare yad vo devāsa āgure yajñiyāso
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13035981 (0.025):
RV_10.021.06.1{05} tvāṃ yajñeṣvīḷate 'gne prayatyadhvare / RV_10.021.06.2{05} tvaṃ vasūnikāmyā vi vo made viśvā dadhāsi dāśuṣe
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1679622 (0.026):
athāśiṣāmārambhaṃ vācayati | ā vo devāsa īmahe vāmam prayatyadhvare ā vo
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7313024 (0.053):
RV_08.071.{12}1 . agniṃ vo devayajyayāgnim prayaty adhvare | / RV_08.071.{12}2 . agniṃ dhīṣu prathamam agnim arvaty agniṃ kṣaitrāya
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14078842 (0.053):
RV_8,071.12a agniṃ vo devayajyayāgnim prayaty adhvare | / RV_8,071.12c agniṃ dhīṣu prathamam agnim arvaty agniṃ kṣaitrāya sādhase ||
svāhā yajñaṃ manasaḥ svāhā divaḥ svāhā pṛthivyāḥ svāhoror antarikṣāt svāhā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920206 (0.0):
yad vo devāsa āguri yajñiyāso havāmahe // / svāhā yajñaṃ manasaḥ svāhā divaḥ svāhā pṛthivyāḥ svāhoror antarikṣāt svāhā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3553359 (0.062):
svāhā yajñaṃ manasā // iti manasā yajñam abhigachanti tata eva yajñam / ālabdha svāhā divaḥ svāhā pṛthivyāḥ iti dyāvāpṛthivī vā anv antarikṣaṃ
vātāt parigṛhṇāmi svāhā //MS_1,2.2// / nakṣatrāṇāṃ sakāśān mā yauṣaṃ vrataṃ carata //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920208 (0.0):
svāhā yajñaṃ manasaḥ svāhā divaḥ svāhā pṛthivyāḥ svāhoror antarikṣāt svāhā / vātāt parigṛhṇāmi svāhā //MS_1,2.2//
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920215 (0.0):
vātāt parigṛhṇāmi svāhā //MS_1,2.2// / nakṣatrāṇāṃ sakāśān mā yauṣam, vrataṃ carata //
daivīṃ dhiyaṃ manāmahe sumṛḍīkām abhiṣṭaye /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920220 (0.0):
nakṣatrāṇāṃ sakāśān mā yauṣam, vrataṃ carata // / daivīṃ dhiyaṃ manāmahe sumṛḍīkām abhiṣṭaye /
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1681657 (0.0):
athāsmai vratam pradāsyannapa upasparśayati | daivīṃ dhiyam manāmahe / sumṛḍīkāmabhiṣṭaye varcodhāṃ yajñavāhasaṃ sutīrthā no asadvaśa iti
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1681680 (0.0):
eṣa purāśanāyāvanenikte 'thātra daivyai dhiye tasmādāha daivīṃ dhiyam / manāmahe
varcodhāṃ yajñavāhasaṃ sutīrthā no asad vaśe //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920228 (0.0):
daivīṃ dhiyaṃ manāmahe sumṛḍīkām abhiṣṭaye / / varcodhāṃ yajñavāhasaṃ sutīrthā no asad vaśe //
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1681663 (0.0):
sumṛḍīkāmabhiṣṭaye varcodhāṃ yajñavāhasaṃ sutīrthā no asadvaśa iti
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1681686 (0.0):
sumṛḍīkāmabhiṣṭaye varcodhāṃ yajñavāhasaṃ sutīrthā no asadvaśa iti sa
ye devā manujātā manoyujaḥ sudakṣā dakṣapitaras te no 'vantu te naḥ pāntu
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920242 (0.0):
varcodhāṃ yajñavāhasaṃ sutīrthā no asad vaśe // / ye devā manujātā manoyujaḥ sudakṣā dakṣapitaras te no 'vantu te naḥ pāntu
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17396102 (0.0):
ye devā manojātā monojuṣaḥ sudakṣā dakṣapitaras te naḥ pāntu te no 'vantu
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18203254 (0.0):
Viṣṇu 48.08 ye devā mano-jātā mono-juṣaḥ su-dakṣā dakṣa-pitaras te naḥ / pāntu\ te no^avantu\ tebhyo namas tebhyaḥ svāhā^ity ātmani juhuyāt\ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9980076 (0.014):
manujātā manoyujā iti vrataṃ vratayati, ete vai devā manujātā manoyujo yad
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3553586 (0.014):
ātmānaṃ pāvayate ye devā manujātā manoyujā iti vrataṃ vratayaty ete vai / devā manujātā manoyujo yad ime prāṇā eṣā vā asminn etarhi devatā tāṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9980067 (0.027):
annādyasyāvaruddhyai, atho annāya vā etad ātmānaṃ pāvayate ye devā / manujātā manoyujā iti vrataṃ vratayati, ete vai devā manujātā manoyujo yad
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3553577 (0.027):
ātmānaṃ pāvayate ye devā manujātā manoyujā iti vrataṃ vratayaty ete vai
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3528369 (0.031):
ye devāḥ puraḥsado agninetrā rakṣohaṇas te no 'vantu te naḥ pāntu tebhyaḥ / svāhā ye devā dakṣiṇātsado yamanetrā rakṣohaṇas te no 'vantu te naḥ pāntu
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3528382 (0.031):
svāhā ye devā dakṣiṇātsado yamanetrā rakṣohaṇas te no 'vantu te naḥ pāntu / tebhyaḥ svāhā ye devāḥ paścātsado marunnetrā rakṣohaṇas te no 'vantu te
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3528395 (0.031):
tebhyaḥ svāhā ye devāḥ paścātsado marunnetrā rakṣohaṇas te no 'vantu te / naḥ pāntu tebhyaḥ svāhā ye devā uttarātsado mitrāvaruṇanetrā rakṣohaṇas te
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3528408 (0.031):
naḥ pāntu tebhyaḥ svāhā ye devā uttarātsado mitrāvaruṇanetrā rakṣohaṇas te / no 'vantu te naḥ pāntu tebhyaḥ svāhā ye devā upariṣado 'vasvadvantaḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9954824 (0.038):
somanetrā rakṣohaṇas te no 'vantu te naḥ pāntu tebhyaḥ svāhā, idam ahaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3528420 (0.038):
somanetrā rakṣohaṇas te no 'vantu te naḥ pāntu tebhyaḥ svāhedam ahaṃ rakṣo
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27129074 (0.042):
naḥ | aṃhasaḥ | niḥ | pipatarna // RV_1,106.2 // / avantu | naḥ | pitaraḥ | su pravācanāḥ | uta | devī iti |
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4310445 (0.043):
Baudh3.6.8/ ye devā mano.jātā mano.yujaḥ sudakṣā dakṣa.pitāras te / naḥ(pāntu te no^(avantu tebhyo namas tebhyaḥ svāhā^iti / ātmani (juhuyāt//
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1354457 (0.046):
RV_01.106.03.1{24} avantu naḥ pitaraḥ supravācanā uta devī devaputre
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13976115 (0.046):
RV_1,106.03a avantu naḥ pitaraḥ supravācanā uta devī devaputre ṛtāvṛdhā |
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10003571 (0.049):
ye devāḥ puraḥsado agninetrā rakṣohaṇas te no 'vantu te naḥ pāntu tebhyaḥ / svāheti, etaddevatyā vā imā diśas, yathādevataṃ vā etad ābhyo digbhyo 'dhi
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3576982 (0.049):
devāḥ puraḥsado agninetrā rakṣohaṇas te no 'vantu te naḥ pāntu tebhyaḥ / svāhety etaddevatyā vā imā diśo yathādevataṃ vā etad ābhyo digbhyo 'dhi
tebhyaḥ svāhā // / [Page I,12] / śivāḥ pītā bhavata yūyam āpo asmākaṃ yonā udare suśevāḥ /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920255 (0.0):
ye devā manujātā manoyujaḥ sudakṣā dakṣapitaras te no 'vantu te naḥ pāntu / tebhyaḥ svāhā // / [Page I,12]
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1681727 (0.032):
atha vrataṃ vratayitvā nābhimupaspṛśate | śvātrāḥ pītā bhavata yūyamāpo / asmākamantarudare suśevāḥ tā asmabhyamayakṣmā anamīvā anāgasaḥ svadantu
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17396118 (0.047):
snātāḥ pītā bhavata yūyam āpo 'smākam udare yavāḥ, tā asmabhyam anamīvā
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18203271 (0.047):
Viṣṇu 48.10 snātāḥ pītā bhavata\ yūyam āpo asmākam udare yavāḥ, tā
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1681778 (0.049):
mithyākṛtam bhavati na vratam pramīṇāti tasmādāha śvātrāḥ pītā bhavata / yūyamāpo / asmākamantarudare suśevāḥ tā asmabhyamayakṣmā anamīvā anāgasaḥ svadantu
irāvatīr anamīvā anāgasaḥ śivā no bhavata jīvase //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920261 (0.0):
śivāḥ pītā bhavata yūyam āpo asmākaṃ yonā udare suśevāḥ / / irāvatīr anamīvā anāgasaḥ śivā no bhavata jīvase //
kāmo haviṣāṃ mandiṣṭho 'gne tvaṃ su jāgṛhi vayaṃ su mandiṣīmahi /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920272 (0.0):
irāvatīr anamīvā anāgasaḥ śivā no bhavata jīvase // / kāmo haviṣāṃ mandiṣṭho 'gne tvaṃ su jāgṛhi vayaṃ su mandiṣīmahi /
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1681920 (0.0):
vratapatistasmā evaitatparidāya svapityagne tvaṃ su jāgṛhi vayaṃ su
gopāya naḥ svastaye prabudhe naḥ punas kṛdhi //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920279 (0.0):
kāmo haviṣāṃ mandiṣṭho 'gne tvaṃ su jāgṛhi vayaṃ su mandiṣīmahi / / gopāya naḥ svastaye prabudhe naḥ punas kṛdhi //
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1681932 (0.064):
aprayucanniti gopāya no 'pramatta ityevaitadāha prabudhe naḥ punaskṛdhīti
punar manaḥ punar āyur nā āgāt punaḥ prāṇaḥ punar ākūtam āgāt /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920281 (0.0):
gopāya naḥ svastaye prabudhe naḥ punas kṛdhi // / punar manaḥ punar āyur nā āgāt punaḥ prāṇaḥ punar ākūtam āgāt /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920290 (0.0):
punar manaḥ punar āyur nā āgāt punaḥ prāṇaḥ punar ākūtam āgāt /
vaiśvānaro 'dabdhas tanūpā apabādhatāṃ duritāni viśvā //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920296 (0.0):
punar manaḥ punar āyur nā āgāt punaḥ prāṇaḥ punar ākūtam āgāt / / vaiśvānaro 'dabdhas tanūpā apabādhatāṃ duritāni viśvā //
tvam agne vratapā asi deva ā martyeṣv ā /
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18987907 (0.0):
(AVŚ_19,59.1a) tvam agne vratapā asi deva ā martyeṣv ā |
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920303 (0.0):
vaiśvānaro 'dabdhas tanūpā apabādhatāṃ duritāni viśvā // / tvam agne vratapā asi deva ā martyeṣv ā /
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7299290 (0.0):
RV_08.011.01.1{35} tvamagne vratapā asi deva ā martyeṣvā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14064705 (0.0):
RV_8,011.01a tvam agne vratapā asi deva ā martyeṣv ā |
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1682042 (0.015):
tvamagne vratapā asi deva ā martyeṣvā tvāṃ yajñaṣvīḍya iti tasyo haiṣā
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1682061 (0.015):
tvamagne vratapā asi deva ā martyeṣvā tvaṃ yajñaṣvīḍya iti
tvaṃ yajñeṣv īḍyo vratam asmāsu dhāraya //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920308 (0.0):
tvam agne vratapā asi deva ā martyeṣv ā / / tvaṃ yajñeṣv īḍyo vratam asmāsu dhāraya //
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7299294 (0.023):
RV_08.011.01.1{35} tvamagne vratapā asi deva ā martyeṣvā / RV_08.011.01.2{35} tvaṃ yajñeṣvīḍyaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14064709 (0.023):
RV_8,011.01a tvam agne vratapā asi deva ā martyeṣv ā | / RV_8,011.01c tvaṃ yajñeṣv īḍyaḥ ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_08u.htm.txt) 11195446 (0.024):
tvam | agne | vrata-pāḥ | asi | devaḥ | ā | martyeṣu | ā | tvam | yajñeṣu / | īḍyaḥ // RV_8,11.1 //
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18987909 (0.046):
(AVŚ_19,59.1a) tvam agne vratapā asi deva ā martyeṣv ā | / (AVŚ_19,59.1c) tvaṃ yajñeṣv īḍyaḥ ||1||
pūṣā sanīnāṃ somo rādhasāṃ mā pṛṇan pūrtyā virādhiṣṭa mā vayam āyuṣā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920319 (0.0):
tvaṃ yajñeṣv īḍyo vratam asmāsu dhāraya // / pūṣā sanīnām, somo rādhasām, mā pṛṇan pūrtyā virādhiṣṭa mā vayam āyuṣā
varcasā ca rāsveyat somā bhūyo bhara devaḥ savitā vasor vasudāvā vāyur
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920328 (0.0):
pūṣā sanīnām, somo rādhasām, mā pṛṇan pūrtyā virādhiṣṭa mā vayam āyuṣā / varcasā ca rāsveyat soma, ā bhūyo bhara devaḥ savitā vasor vasudāvā vāyur
gopās tvaṣṭādhipatiḥ puṣā pratigrahītā devīr āpo apāṃ napād ya ūrmir
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920340 (0.0):
varcasā ca rāsveyat soma, ā bhūyo bhara devaḥ savitā vasor vasudāvā vāyur / gopās tvaṣṭādhipatiḥ puṣā pratigrahītā devīr āpo apāṃ napād ya ūrmir
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9980200 (0.003):
dīkṣito 'vagāheta yajñam avakṛśnīyāt, yad āha devīr āpo apāṃ napād iti yad
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3553710 (0.003):
yajñam avakṛśnīyād yad āha devīr āpo apāṃ napād iti yad evāsāṃ yajñiyaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9955161 (0.023):
gaṇas, ṛtaś ca satyaś ca dhruvaś ca dharuṇaś ca dhartā ca vidhartā ca / vidhārayaḥ //MS_2,6.6// / devīr āpo apāṃ napāt, rāṣṭradāḥ stha rāṣṭraṃ datta svāhā devīr āpo apāṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3528758 (0.023):
ṛtaś ca satyaś ca dhruvaś ca dharuṇaś ca dhartā ca vidhartā ca vidhārayaḥ / devīr āpo apāṃ napād rāṣṭradāḥ stha rāṣṭraṃ datta svāhā devīr āpo apāṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496337 (0.045):
devīḥ : FN cf. 4.5.2:64.11: dhiṣaṇā ca devīti / devīr āpo apāṃ nāpād ya ūrmir haviṣya indriyāvān madintamas taṃ devebhyaḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9980176 (0.063):
vāyur gopās tvaṣṭādhipatiḥ pūṣā pratigrahīteti vāyum evāsāṃ goptāram akas
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3553686 (0.063):
evaitābhir devatābhir upa pratigṛhṇāty ātmano 'hiṃsāyai vāyur gopās / tvaṣṭādhipatiḥ pūṣā pratigrahīteti vāyum evāsāṃ goptāram akas tvaṣṭāram
haviṣya indriyāvān madintamas taṃ vo mā kramiṣaṃ yāḥ paśūnām ṛṣabhe vācas
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920349 (0.0):
gopās tvaṣṭādhipatiḥ puṣā pratigrahītā devīr āpo apāṃ napād ya ūrmir / haviṣya indriyāvān madintamas taṃ vo mā kramiṣam, yāḥ paśūnām ṛṣabhe vācas
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1697986 (0.042):
va ūrmirhaviṣya iti yo va ūrmiryajñiya ityevaitadāhendriyāvānmadintama iti
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496341 (0.042):
devīr āpo apāṃ nāpād ya ūrmir haviṣya indriyāvān madintamas taṃ devebhyaḥ
tāḥ sūryo agre śukro agre tāḥ prahiṇomi yathābhāgaṃ vo atra śivā naḥ punar
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920360 (0.0):
haviṣya indriyāvān madintamas taṃ vo mā kramiṣam, yāḥ paśūnām ṛṣabhe vācas / tāḥ sūryo agre śukro agre tāḥ prahiṇomi yathābhāgaṃ vo atra śivā naḥ punar
āyantu vāco vāyave tvā varuṇāya tvā rudrāya tvā nirṛtyai tvendrāya tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920373 (0.0):
tāḥ sūryo agre śukro agre tāḥ prahiṇomi yathābhāgaṃ vo atra śivā naḥ punar / āyantu vācas, vāyave tvā varuṇāya tvā rudrāya tvā nirṛtyai tvā, indrāya
marudbhyas tvā //MS_1,2.3// / [Page I,13] / iyaṃ te śukra tanūr idaṃ varcas tayā saṃbhava bhrājaṃ gacha jūr asi dhṛtā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920377 (0.0):
āyantu vācas, vāyave tvā varuṇāya tvā rudrāya tvā nirṛtyai tvā, indrāya / tvā marudbhyas tvā //MS_1,2.3//
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920386 (0.0):
[Page I,13] / iyaṃ te śukra tanūr idaṃ varcas tayā saṃbhava bhrājaṃ gacha jūr asi dhṛtā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496518 (0.056):
agnaye tvā rāyaspoṣade viṣṇave tvā śyenāya tvā somabhṛte viṣṇave tvā // / [Page I,31]
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497269 (0.063):
upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā marutvata eṣa te yonir indrāya tvā marutvate / [Page I,38]
manasā juṣṭā viṣṇave tasyās te satyasavasaḥ prasave tanvo yantram aśīya
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920395 (0.0):
iyaṃ te śukra tanūr idaṃ varcas tayā saṃbhava bhrājaṃ gacha jūr asi dhṛtā / manasā juṣṭā viṣṇave tasyās te satyasavasaḥ prasave tanvo yantram aśīya
svāhā śukram asi candram asy amṛtam asi vaiśvadevam asi cid asi manāsi
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920408 (0.0):
manasā juṣṭā viṣṇave tasyās te satyasavasaḥ prasave tanvo yantram aśīya / svāhā śukram asi candram asi, amṛtam asi vaiśvadevam asi cid asi manāsi
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1682997 (0.030):
so 'poddharati | śukramasi candramasyamṛtamasi vaiśvadevamasīti kṛtsnena
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3574192 (0.033):
ehi cid asi manāsi dhīr asi vasvī rantiḥ sumanāḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919566 (0.044):
'si śukram asi jyotir asi, amṛtam asi vaiśvadevam asi //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3493282 (0.044):
mā nirmārjīr vācaṃ paśūn mā nirmārjīr yajñaṃ prajāṃ mā nirmārjīs tejo 'si / śukram asi jyotir asy amṛtam asi vaiśvadevam asi //
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16716324 (0.047):
tejo.asi.śukram.asy.amṛtam.asi.vaiśvadevam.asi.ity.āsannam.vedau.yajamānaḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1683011 (0.049):
hutvā yadevaitattadāha śukramasīti śukraṃ hyetaccandramasīti candraṃ / hyetadamṛtamasītyamṛtaṃ hyetadvaiśvadevamasīti vaiśvadevaṃ hyetatpramucya
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10686252 (0.060):
ṛtasyānnam asi śukram asi tejo 'sy amṛtam asi tāṃ tvā vidma śabali
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1682961 (0.063):
prasava iti satyaprasavā na edhi somaṃ no 'cehītyevaitadāha tanvo / yantramaśīya / svāheti sa ha vai tanvo yantramaśnute yo yajñasyodṛcaṃ gacati
dhīr asi dakṣiṇāsi yajñiyāsi kṣatriyāsy aditir asy ubhayataḥśīrṣṇī sā naḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920413 (0.0):
svāhā śukram asi candram asi, amṛtam asi vaiśvadevam asi cid asi manāsi / dhīr asi dakṣiṇāsi yajñiyāsi kṣatriyāsi, aditir asy ubhayataḥśīrṣṇī sā naḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920420 (0.0):
dhīr asi dakṣiṇāsi yajñiyāsi kṣatriyāsi, aditir asy ubhayataḥśīrṣṇī sā naḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1683109 (0.0):
ṃ tenobhayataḥśīrṣṇī tasmādāhāditirasyubhayataḥśīrṣṇīti / sā naḥ suprācī supratīcyedhīti | suprācī na edhi somaṃ no
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3555022 (0.027):
yajñiyāsīti vāg ghi yajñiyā kṣatriyāsīti yaṃ hi vāg juṣate sa kṣatriyo / 'ditir asy ubhayataḥśīrṣṇīti yat svid ādityaḥ prāyaṇīya āditya udayanīyas
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1683079 (0.043):
prakāmodyeneva gāthābhiriva tasmādāha dhīrasīti dakṣiṇeti dakṣiṇā hyeṣā / kṣatriyāsi yajñiyāsīti kṣatriyā hyeṣā yajñiyā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3574192 (0.060):
ehi cid asi manāsi dhīr asi vasvī rantiḥ sumanāḥ //
suprācī supratīcī bhava mitras tvā padi badhnātu pūṣādhvanaḥ pātv
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920430 (0.0):
dhīr asi dakṣiṇāsi yajñiyāsi kṣatriyāsi, aditir asy ubhayataḥśīrṣṇī sā naḥ / suprācī supratīcī bhava mitras tvā padi badhnātu pūṣādhvanaḥ pātu,
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1683131 (0.027):
supratīcī ta edhi somena naḥ saha punarehītyevaitadāha tasmādāha sā naḥ / suprācī / supratīcyedhīti / mitrastvā padi badhnītāmiti | varuṇyā vā eṣā yadrajjuḥ sā yadrajjvābhihitā
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1683109 (0.031):
ṃ tenobhayataḥśīrṣṇī tasmādāhāditirasyubhayataḥśīrṣṇīti / sā naḥ suprācī supratīcyedhīti | suprācī na edhi somaṃ no
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9981561 (0.059):
manuṣyadevatyā yat padi baddhayā pitṛdevatyā yad abaddhayāyatā syāt, yad / āha mitras tvā padi badhnātv iti mitrasyaivaināṃ pāśena yachati
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3555069 (0.059):
manuṣyadevatyā yat padi baddhayā pitṛdevatyā yad abaddhayāyatā syād yad / āha mitras tvā padi badhnātv iti mitrasyaivaināṃ pāśena yachati
indrāyādhyakṣāyānu tvā mātā manyatām anu pitānu bhrātā sagarbhyo 'nu sakhā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920435 (0.0):
suprācī supratīcī bhava mitras tvā padi badhnātu pūṣādhvanaḥ pātu, / indrāyādhyakṣāya, anu tvā mātā manyatām anu pitā, anu bhrātā sagarbhyas,
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495787 (0.0):
adbhyas tvauṣadhībhyo juṣṭaṃ prokṣāmy anu tvā mātā manyatām anu pitānu / bhrātā sagarbhyo 'nu sakhā sayūthyo 'numānāvaha devān devāyate
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1683191 (0.0):
indrāyādhyakṣāyeti | svadhyakṣāsadityevaitadāha yadāhendrāyādhyakṣāyetyanu / mātā manyatāmanu pitānu bhrātā sagarbhyo 'nu sakhā sayūthya iti sā yatte
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1693666 (0.017):
tata evaitanmedhyaṃ karotyanu bhrātā sagarbhyo 'nu sakhā sayūthya iti sa
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922080 (0.029):
dharṣā mānuṣās, adbhyas tvauṣadhībhyo juṣṭaṃ prokṣāmi, anu tvā mātā / manyatām anu pitā, anu bhrātā sagarbhyas, anu sakhā sayūthyas, anumānāvaha
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16719216 (0.032):
pra.asmā.agnim.bharata.stṛṇīta.barhir.anv.enam.mātā.manyatām.anu.pitā.anu.bhrātā.sagarbhyo.anu.sakhā.sayūthyaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20799605 (0.042):
14,028.011c chāgārthe vartate yajño bhavataḥ kiṃ prayojanam / 14,028.012a anu tvā manyatāṃ mātā pitā bhrātā sakhāpi ca
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10025068 (0.048):
anv enaṃ mātā manyatām anu pitānu bhrātā saṃgarbhyas, anu sakhā sayūthyas,
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3598426 (0.048):
medhapataye medhaṃ prāsmā agniṃ bharata stṛṇīta barhir anv enaṃ mātā / manyatām anu pitānu bhrātā saṃgarbhyo 'nu sakhā sayūthya udīcīnāṃ asya
sayūthyaḥ sā devi devam achehīndrāya somaṃ rudras tvāvartayatu svasti
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920451 (0.0):
indrāyādhyakṣāya, anu tvā mātā manyatām anu pitā, anu bhrātā sagarbhyas, / anu sakhā sayūthyaḥ sā devi devam achehi, indrāya somam, rudras
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1683191 (0.031):
mātā manyatāmanu pitānu bhrātā sagarbhyo 'nu sakhā sayūthya iti sā yatte
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1693666 (0.035):
tata evaitanmedhyaṃ karotyanu bhrātā sagarbhyo 'nu sakhā sayūthya iti sa
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9981628 (0.038):
rudrāya vā etat paśūn apidadhāti yad āha rudras tvāvartayatu yad āha / svasti somasakhā punar ehīti svastim evāsyai punar āvṛttāyai dadhāti vāg
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3555136 (0.038):
vā etat paśūn apidadhāti yad āha rudras tvāvartayatu yad āha svasti / somasakhā punar ehīti svastim evāsyai punar āvṛttāyai dadhāti vāg vai
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495787 (0.048):
adbhyas tvauṣadhībhyo juṣṭaṃ prokṣāmy anu tvā mātā manyatām anu pitānu / bhrātā sagarbhyo 'nu sakhā sayūthyo 'numānāvaha devān devāyate
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1683220 (0.054):
yajñasya devatā tasmādāhendrāya somamiti / rudrastvāvartayatvityapraṇāśāyaitadāha
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1683211 (0.063):
devamacaiti yadvākṣomaṃ tasmādāha sā devi devamacehītīndrāya somamitīndro
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16719216 (0.063):
pra.asmā.agnim.bharata.stṛṇīta.barhir.anv.enam.mātā.manyatām.anu.pitā.anu.bhrātā.sagarbhyo.anu.sakhā.sayūthyaḥ
somasakhā punar ehi vasvy asi rudrāsy aditir asy ādityāsi candrāsi rudrāsi
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920467 (0.0):
anu sakhā sayūthyaḥ sā devi devam achehi, indrāya somam, rudras / tvāvartayatu svasti somasakhā punar ehi vasvy asi rudrāsi, aditir asi,
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1683308 (0.0):
sa vai vāca eva rūpeṇānunikrāmati | vasvyasyaditirasyādityāsi rudrāsi / candrāsīti vasvī
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9981631 (0.004):
rudrāya vā etat paśūn apidadhāti yad āha rudras tvāvartayatu yad āha / svasti somasakhā punar ehīti svastim evāsyai punar āvṛttāyai dadhāti vāg
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3555139 (0.004):
vā etat paśūn apidadhāti yad āha rudras tvāvartayatu yad āha svasti / somasakhā punar ehīti svastim evāsyai punar āvṛttāyai dadhāti vāg vai
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 116013 (0.044):
iṣyate : svasti somasakhā punaḥ ehi . / (P_2,1.24) KA_I,383.2 384,8 Ro_II,582 587 {50/50} gavāṅsakhaḥ iti .
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1683231 (0.046):
aṃ hi nāti paśavaḥ svasti somasakhā punarehīti svasti naḥ somena saha
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9981613 (0.064):
evāsyāḥ parastād dadhāti svasti somasakhā punar ehīti pratyakṣam evālabdha
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3555121 (0.064):
parastād dadhāti svasti somasakhā punar ehīti pratyakṣam evālabdha rudrāya
bṛhaspatiṣ ṭvā sumne ramṇātu rudro vasubhir ācake pṛthivyās tvā mūrdhann
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920477 (0.0):
ādityāsi candrāsi rudrāsi bṛhaspatiṣ ṭvā sumne ramṇātu rudro vasubhir
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9981728 (0.045):
paśūṃs tān evāvarunddhe bṛhaspatiṣ ṭvā sumne ramṇātv iti brahma vai
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3555234 (0.045):
chandāṃsi sapta hotrāḥ sapta grāmyāḥ paśavaḥ paśūṃs tān evāvarunddhe / bṛhaspatiṣ ṭvā sumne ramṇātv iti brahma vai bṛhaspatir brahmaṇaivaināṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9981744 (0.047):
vasubhir ākartāram akaḥ pṛthivyās tvā mūrdhann ājigharmīti, eṣa vai
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3555250 (0.047):
yachati rudro vasubhir ācaka iti rudram evāsyā vasubhir ākartāram akaḥ / pṛthivyās tvā mūrdhann ājigharmīty eṣa vai pṛthivyā mūrdhā yad devayajanam
ājigharmi yajñiyā iḍāyās pade ghṛtavati svāhāsme ramasvāsme te rāyas tava
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920489 (0.0):
ācake pṛthivyās tvā mūrdhann ājigharmi yajñiyā iḍāyās pade ghṛtavati
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9981744 (0.048):
vasubhir ākartāram akaḥ pṛthivyās tvā mūrdhann ājigharmīti, eṣa vai
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3555250 (0.048):
yachati rudro vasubhir ācaka iti rudram evāsyā vasubhir ākartāram akaḥ / pṛthivyās tvā mūrdhann ājigharmīty eṣa vai pṛthivyā mūrdhā yad devayajanam
rāyas tavatava rāyo mā rāyaspoṣeṇa viyauṣma tvaṣṭrimantas tvā sapema
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920497 (0.013):
svāhā, asme ramasva, asme te rāyas tava rāyas tavatava rāyas, mā
RGVEDA 3 (rv_03_u.htm.txt) 27511046 (0.056):
RV_03.016.02.2{16} abhi ye santi pṛtanāsu dūḍhyo viśvāhā śatrumādabhuḥ / RV_03.016.03.1{16} sa tvaṃ no rāyaḥ śiśīhi mīḍhvo agne suviryasya
RGVEDA 6 (rv_06_u.htm.txt) 14653831 (0.058):
RV_06.055.02.1{21} rathītamaṃ kapardinamīśānaṃ rādhaso mahaḥ / RV_06.055.02.2{21} rāyaḥ sakhāyamīmahe / RV_06.055.03.1{21} rāyo dhārāsyāghṛṇe vaso rāśirajāśva
sūryasya cakṣur āruham agner akṣṇaḥ kanīnikām /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920505 (0.0):
sūryasya cakṣur āruham agner akṣṇaḥ kanīnikām /
yad etaśebhir īyase bhrājamāno vipaścitā // / [Page I,14]
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920512 (0.0):
sūryasya cakṣur āruham agner akṣṇaḥ kanīnikām / / yad etaśebhir īyase bhrājamāno vipaścitā //
api panthām aganmahi svastigām anehasam / / yena viśvāḥ pari dviṣo vṛṇakti vindate vasu //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920523 (0.0):
yad etaśebhir īyase bhrājamāno vipaścitā // / [Page I,14] / api panthām aganmahi svastigām anehasam /
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14042558 (0.0):
RV_6,051.15c kartā no adhvann ā sugaṃ gopā amā || / RV_6,051.16a api panthām aganmahi svastigām anehasam |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_06u.htm.txt) 15020044 (0.0):
naḥ | adhvan | ā | su-gam | gopāḥ | amā // RV_6,51.15 // / api | panthām | aganmahi | svasti-gām | anehasam | yena | viśvāḥ | pari |
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1684520 (0.0):
gāmanehasam / yena viśvāḥ pari dviṣo vṛṇakti vindate vasviti
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1684564 (0.0):
prati panthāmapadmahi svasti gāmanehasam yena viśvāḥ pari dviṣo vṛṇakti / vindate
RGVEDA 6 (rv_06_u.htm.txt) 14653320 (0.055):
RV_06.051.16.2{13} yena viśvāḥ paridviṣo vṛṇakti vindate vasu
āsmāko 'si śukras te grahaḥ svāhā tvā vicidbhyaḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920530 (0.0):
yena viśvāḥ pari dviṣo vṛṇakti vindate vasu // / āsmāko 'si śukras te grahaḥ svāhā tvā vicidbhyaḥ //
abhi tyaṃ devaṃ savitāramoṇyoḥ kavikratum arcāmi satyasavasaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920539 (0.0):
āsmāko 'si śukras te grahaḥ svāhā tvā vicidbhyaḥ // / abhi tyaṃ devaṃ savitāramoṇyoḥ kavikratum arcāmi satyasavasaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1683925 (0.0):
sa mimīte | abhi tyaṃ devaṃ savitāramoṇyoḥ kavikratumarcāmi satyasavaṃ
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4696367 (0.0):
1 5 2 0807e viśvā yadrūpā pariyāsyṛkvabhiḥ saptāsyebhirṛkvabhiḥ .. 463 / 1 5 2 0808a abhi tyaṃ devaṃ savitāramoṇyoḥ kavikratumarcāmi satyasavaṃ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18939702 (0.009):
(AVŚ_7,14.1a) abhi tyaṃ devaṃ savitāram oṇyoḥ kavikratum |
Asvalayana-Srautasutra (asvss_u.htm.txt) 8407932 (0.038):
sabudhnād.āṣṭa.januṣā.abhyugnam.bṛhaspatir.devatā.tasya.saṃrāṭ./ / abhi.tyam.devam.savitāram.oṇyoḥ.kavi.kratum.arcāmi.satya.savam.ratnadhām.abhipriyam.matim.kavim./
Kausitaki-Brahmana (or Sankhayana-Brahmana) (kausibru.htm.txt) 8689731 (0.052):
abhi.tyam.devam.savitāram.oṇyoḥ.kavi.kratum.ity.aticchandasā.vaiśvadevam.pratipadyate
ratnadhām abhi priyaṃ matim / / ūrdhvā yasyāmatir bhā adidyutat savīmani hiraṇyapāṇir amimīta
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920551 (0.0):
abhi tyaṃ devaṃ savitāramoṇyoḥ kavikratum arcāmi satyasavasaṃ / ratnadhām abhi priyaṃ matim /
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4696380 (0.0):
1 5 2 0808a abhi tyaṃ devaṃ savitāramoṇyoḥ kavikratumarcāmi satyasavaṃ / ratnadhāmabhi priyaṃ matim
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1683939 (1.788):
sa mimīte | abhi tyaṃ devaṃ savitāramoṇyoḥ kavikratumarcāmi satyasavaṃ / ratnadhāmabhi priyam matiṃ kavim
Asvalayana-Srautasutra (asvss_u.htm.txt) 8407951 (0.027):
ūrdhvā.yasyā.matir.mā.adidyutat.savīmani.hiraṇya.pāṇir.amimīta.sukratuḥ.kṛpā.svas.tṛpā.svar.iti.vā./(soma:
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18939718 (0.028):
(AVŚ_7,14.1c) arcāmi satyasavaṃ ratnadhām abhi priyaṃ matim ||1||
The Khila Verses of the Rgveda (rvkhilau.htm.txt) 16576725 (0.034):
RvKh_3,22.4b: {.ūrdhva.yasya.amatir.bhā.adidyutat.savīmani. / RvKh_3,22.4b: {.hiraṇya.pāṇir.amimīta.sukratuḥ.kṛpā.svaḥ.//34
sukratuḥ kṛpā svaḥ // / prajābhyas tvā prajās tvānuprāṇantu prajāḥ pāhi śukraṃ te śukra śukreṇa
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920564 (0.0):
ūrdhvā yasyāmatir bhā adidyutat savīmani hiraṇyapāṇir amimīta / sukratuḥ kṛpā svaḥ //
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1683940 (1.192):
ūrdhvā yasyāmatirbhā adidyutatsavīmani hiraṇyapāṇiramimīta sukratuḥ kṛpā
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4696381 (1.192):
1 5 2 0808c ūrdhvā yasyāmatirbhā adidyutatsavīmani hiraṇyapāṇiramimīta / sukratuḥ kṛpā svaḥ .. 464
The Khila Verses of the Rgveda (rvkhilau.htm.txt) 16576725 (0.028):
RvKh_3,22.4b: {.hiraṇya.pāṇir.amimīta.sukratuḥ.kṛpā.svaḥ.//34
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18939720 (0.034):
(AVŚ_7,14.2c) hiraṇyapāṇir amimīta sukratuḥ kṛpāt svaḥ ||2||
Asvalayana-Srautasutra (asvss_u.htm.txt) 8407951 (0.036):
ūrdhvā.yasyā.matir.mā.adidyutat.savīmani.hiraṇya.pāṇir.amimīta.sukratuḥ.kṛpā.svas.tṛpā.svar.iti.vā./(soma:
candraṃ candreṇāmṛtam amṛtena krīṇāmi deva soma śakma yat te gor asme te
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920570 (0.0):
prajābhyas tvā prajās tvānuprāṇantu prajāḥ pāhi śukraṃ te śukra śukreṇa / candraṃ candreṇāmṛtam amṛtena krīṇāmi deva soma śakma yat te gos, asme te
candrāṇi tapasas tanūr asi prajāpater varṇaḥ sahasrapoṣaṃ puṣyantī
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920584 (0.0):
candraṃ candreṇāmṛtam amṛtena krīṇāmi deva soma śakma yat te gos, asme te / candrāṇi tapasas tanūr asi prajāpater varṇaḥ sahasrapoṣaṃ puṣyantī
parameṇa paśunā krīyasvāsme te bandhuḥ suvāṅ nabhrāḍ aṅghāre bambhāre
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920593 (0.0):
candrāṇi tapasas tanūr asi prajāpater varṇaḥ sahasrapoṣaṃ puṣyantī / parameṇa paśunā krīyasva, asme te bandhuḥ suvāṅ nabhrāḍ aṅghāre bambhāre
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9985821 (0.007):
sa : FN emended. Ed.: sa. / suvāṅ nabhrāḍ aṅghāre bambhārā iti, ete vai devānāṃ somarakṣayas, etebhyo
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3559314 (0.007):
sa : FN emended. Ed.: sa. / suvāṅ nabhrāḍ aṅghāre bambhārā ity ete vai devānāṃ somarakṣaya etebhyo vā
'star ahasta kṛśāna ete vaḥ somakrayaṇās tān rakṣadhvaṃ mā vo dabhan
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920605 (0.0):
'star ahasta kṛśāno, ete vaḥ somakrayaṇās tān rakṣadhvam, mā vo dabhan
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1684409 (0.0):
vaḥ somakrayaṇāstānrakṣadhvam mā vo dabhanniti dhiṣṇyānāṃ vā ete
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5031896 (0.016):
*{6/260: E1,6; E2: viguṇo}* / *{6/261: E1,6; E2: ahargaṇa}*
SATAPATHA-BRAHMANA 6 (sb_06_u.htm.txt) 22300001 (0.019):
ha vā etaṃ sarvaṃ kṛtsnam prajāpatiṃ saṃskaroti ya evaṃ vidvānvanīvāhyate / vanīvāhyetaiva / sa yadahaḥ prayāsyantsyāt | tadaharuttarato 'gneḥ prāgana
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9524401 (0.022):
6,19: ghraṃsa.ity.aharnāma.grasyanto.asmin.rasāh/ / 6,19: gorūdha.uddhatataram.bhavaty.uponnaddham.iti.vā/
duścakṣā vo māvakśat //MS_1,2.5// / somakrayaṇās : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920612 (0.0):
'star ahasta kṛśāno, ete vaḥ somakrayaṇās tān rakṣadhvam, mā vo dabhan / duścakṣā vo māvakśat //MS_1,2.5//
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920620 (0.0):
somakrayaṇās : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922592 (0.0):
sumnyāya : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9925035 (0.0):
abhūtām : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9936457 (0.0):
pruṣvāḥ : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9939071 (0.0):
pratyaṅṅ : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9946825 (0.0):
lelāyad : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9971291 (0.0):
parṣad : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9975153 (0.0):
atṛṃhan : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9983520 (0.0):
niśṛṇāty : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9986845 (0.0):
hurṇo : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9987225 (0.0):
rohītakerohītake : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9987717 (0.0):
vyutam : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9987729 (0.0):
vyutās : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9988110 (0.0):
dhūmno : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9988120 (0.0):
dhūmavatī : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9988725 (0.0):
āśrāvyopapreṣyati : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9989894 (0.0):
āśroṇayati : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9990445 (0.0):
māsā3 : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9999192 (0.0):
samāhārya : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
[Page I,15] / svajā asi svabhūr asy asme karmaṇe jāta ṛtena tvā gṛhṇāmy ṛtena naḥ pāhi
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920626 (0.0):
somakrayaṇās : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk. / [Page I,15]
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920636 (0.0):
svajā asi svabhūr asi, asme karmaṇe jātas, ṛtena tvā gṛhṇāmi, ṛtena naḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3517561 (0.011):
aṣṭāṣṭā : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk. / [Page II,1]
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3582618 (0.014):
udardya : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk. / [Page IV,78]
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3582820 (0.014):
prātar : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk. / [Page IV,79]
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3585035 (0.014):
vettheti : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk. / [Page IV,92]
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10011658 (0.034):
vettheti : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk. / [Page IV,92]
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9943942 (0.047):
aṣṭāṣṭā : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk. / [Page II,1] / aindrāgnam ekādaśakapālaṃ nivarped yasya sajātā vīyāyus, ojo vai vīryam
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10009426 (0.050):
prātar : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk. / [Page IV,79]
mitro nā ehi sumitradhaḥ saha rāyaspoṣeṇendrasyorum āviśa dakṣiṇam uśann
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920646 (0.0):
svajā asi svabhūr asi, asme karmaṇe jātas, ṛtena tvā gṛhṇāmi, ṛtena naḥ / pāhi mitro nā ehi sumitradhaḥ saha rāyaspoṣeṇa, indrasyorum āviśa dakṣiṇam
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1684383 (0.012):
dakṣiṇamityeṣa vā atrendro bhavati yadyajamānastasmādāhendrasyorumāviśa / dakṣiṇamityuśannuśantamiti priyaḥ priyamityevaitadāha syonaḥ syonamiti
uśantaṃ syonaḥ syonam // / ud āyuṣā svāyuṣod oṣadhīnāṃ rasena /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920655 (0.0):
pāhi mitro nā ehi sumitradhaḥ saha rāyaspoṣeṇa, indrasyorum āviśa dakṣiṇam / uśann uśantaṃ syonaḥ syonam //
SATAPATHA-BRAHMANA 6 (sb_06_u.htm.txt) 22295644 (0.055):
sarvāsāmevaināmetadoṣadhīnāṃ rasenācṛṇatti / vasavastvācūndantu | gāyatreṇa candasāṅgirasvadrudrāstvācṛndantu
ut parjanyasya dhāmnodasthām amṛtaṃ anu // / urv antarikṣaṃ vīhy adityāḥ sadā āsīda //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920665 (0.0):
ud āyuṣā svāyuṣod oṣadhīnāṃ rasena / / ut parjanyasya dhāmnodasthām amṛtaṃ anu //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921738 (1.788):
sa naḥ śarma trivarūthaṃ viyaṃsat pātaṃ no dyāvāpṛthivī upasthe // / urv antarikṣaṃ vīhi, adityāḥ sadā āsīda deva savitar eṣa te somas taṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495444 (1.788):
sa naḥ śarma trivarūthaṃ viyaṃsat pātaṃ no dyāvāpṛthivī upasthe // / urv antarikṣaṃ vīhy adityāḥ sadā āsīda deva savitar eṣa te somas taṃ
astabhnād dyām ṛṣabho antarikṣam amimīta varimāṇaṃ pṛthivyāḥ /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920667 (0.0):
urv antarikṣaṃ vīhi, adityāḥ sadā āsīda // / astabhnād dyām ṛṣabho antarikṣam amimīta varimāṇaṃ pṛthivyāḥ /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3555737 (0.0):
vyardhayati yad āha // / astabhnād dyām ṛṣabho antarikṣam amimīta varimāṇaṃ pṛthivyāḥ /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9982223 (0.017):
devatayā vyardhayati yad āha // / astabhnād dyām ṛṣabho antarikṣam amimīta varimāṇaṃ pṛthivyāḥ /
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7306818 (0.021):
RV_08.042.01.1{28} astabhnād dyāmasuro viśvavedā amimīta varimāṇaṃ / pṛthivyāḥ / RV_08.042.01.2{28} āsīdad viśvā bhuvanāni samrāḍ viśvet tāni varuṇasya
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14072551 (0.021):
RV_8,042.01a astabhnād dyām asuro viśvavedā amimīta varimāṇam pṛthivyāḥ | / RV_8,042.01c āsīdad viśvā bhuvanāni samrāḍ viśvet tāni varuṇasya vratāni
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12171205 (0.042):
8.0.19 vicaṣṭe 'ṣṭau ca / 8.1.153.1 astabhnād[*882] dyām ṛṣabho antarikṣam amimīta varīmāṇaṃ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_08u.htm.txt) 11203447 (0.044):
astabhnāt | dyām | asuraḥ | viśva-vedāḥ | amimīta | varimāṇam | pṛthivyāḥ / | ā | asīdat | viśvā | bhuvanāni | sam-rāṭ | viśvā | it | tāni | varuṇasya
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1684687 (0.058):
badhāccakruryadāhāstabhnāddyāṃ vṛṣabho antarikṣamiti / amimīta varimāṇam pṛthivyā iti | tadenenemāṃlokānāspṛṇoti tasya hi na
āsīdad viśvā bhuvanāni samrāḍ viśvet tāni varuṇasya vratāni //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920679 (0.0):
āsīdad viśvā bhuvanāni samrāḍ viśvet tāni varuṇasya vratāni // / vaneṣu vy antarikṣaṃ tatāna vājam arvatsu payo aghnyāsu /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3555741 (0.0):
astabhnād dyām ṛṣabho antarikṣam amimīta varimāṇaṃ pṛthivyāḥ / / āsīdad viśvā bhuvanāni samrāḍ viśvet tāni varuṇasya vratāni //
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7306823 (0.0):
RV_08.042.01.1{28} astabhnād dyāmasuro viśvavedā amimīta varimāṇaṃ / pṛthivyāḥ / RV_08.042.01.2{28} āsīdad viśvā bhuvanāni samrāḍ viśvet tāni varuṇasya
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14072556 (0.0):
RV_8,042.01a astabhnād dyām asuro viśvavedā amimīta varimāṇam pṛthivyāḥ | / RV_8,042.01c āsīdad viśvā bhuvanāni samrāḍ viśvet tāni varuṇasya vratāni
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_08u.htm.txt) 11203448 (0.011):
astabhnāt | dyām | asuraḥ | viśva-vedāḥ | amimīta | varimāṇam | pṛthivyāḥ / | ā | asīdat | viśvā | bhuvanāni | sam-rāṭ | viśvā | it | tāni | varuṇasya
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1684724 (0.012):
na badho yenedaṃ sarvamāspṛtaṃ tasmādāhāsīdadviśvā bhuvanāni samrāḍiti / viśvettāni varuṇasya vratānīti tadasmā idaṃ sarvamanuvartma karoti yadidaṃ
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12171211 (0.022):
8.1.153.1 astabhnād[*882] dyām ṛṣabho antarikṣam amimīta varīmāṇaṃ / pṛthivyā / āsīdad viśvā bhuvanāni saṃrāḍ viśvet tāni varuṇasya vratāni
vaneṣu vy antarikṣaṃ tatāna vājam arvatsu payo aghnyāsu /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920686 (0.0):
āsīdad viśvā bhuvanāni samrāḍ viśvet tāni varuṇasya vratāni // / vaneṣu vy antarikṣaṃ tatāna vājam arvatsu payo aghnyāsu /
RGVEDA 5 (rv_05_u.htm.txt) 20881452 (1.192):
RV_05.085.00.21 vaneṣu vy antarikṣaṃ tatāna vājam arvatsu paya usriyāsu
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14032530 (1.192):
RV_5,085.02a vaneṣu vy antarikṣaṃ tatāna vājam arvatsu paya usriyāsu |
hṛtsu kratuṃ varuṇaṃ dikṣv agniṃ divi sūryam adadhāt somam adrau //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920695 (0.0):
vaneṣu vy antarikṣaṃ tatāna vājam arvatsu payo aghnyāsu / / hṛtsu kratuṃ varuṇaṃ dikṣv agniṃ divi sūryam adadhāt somam adrau //
RGVEDA 5 (rv_05_u.htm.txt) 20881461 (0.0):
RV_05.085.00.22 hṛtsu kratuṃ varuṇo apsv agniṃ divi sūryam adadhāt somam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14032539 (0.0):
RV_5,085.02c hṛtsu kratuṃ varuṇo apsv agniṃ divi sūryam adadhāt somam
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_05u.htm.txt) 9341704 (0.0):
hṛt-su | kratum | varuṇaḥ | ap-su | agnim | divi | sūryam | adadhāt | / somam | adrau // RV_5,85.2 //
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1684809 (0.020):
hyayam prajāsvagnirdivi sūryamadadhātsomamadrāviti divi hyasau sūryo hitaḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1684820 (0.028):
somamadrāviti giriṣu hi somastasmādāha divi sūryamadadhātsomamadrāviti
dhūr asi dhvara dhvarantaṃ yo asmān dhvarād yaṃ vayaṃ dhvarāma taṃ dhvara
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919040 (0.0):
vīhi pratyuṣṭaṃ rakṣaḥ pratyuṣṭārātir dhūr asi dhvara dhvarantaṃ yo asmān
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920707 (0.0):
hṛtsu kratuṃ varuṇaṃ dikṣv agniṃ divi sūryam adadhāt somam adrau // / dhūr asi dhvara dhvarantaṃ yo asmān dhvarāt, yaṃ vayaṃ dhvarāma taṃ dhvara
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3492760 (0.0):
rakṣaḥ pratyuṣṭārātir dhūr asi dhvara dhvarantaṃ yo asmān dhvarād yaṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1775606 (0.035):
[śuni kilāsamaje palitaṃ tṛṇe jvaro yo'smān dveṣṭiṃ yaṃ ca vayaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18798703 (0.037):
tvaṃ mohapuruṣo yaṃ yad eva vayaṃ vigarhāma tad eva tvaṃ praśaṃsitavyaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10034312 (0.037):
ta u haita ūcuḥ | vayaṃ vai prajāpatim pitaramanu smo hanta vayaṃ / tatsṛjāmahai / yadasmānanvasaditi te pariśritya gāyatreṇāpahiṃkāreṇa tuṣṭuvire
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28068309 (0.038):
sa dhuramabhimṛśati | dhūrasi dhūrva dhūrvantaṃ dhūrva taṃ yo / 'smāndhūrvati taṃ / dhūrvayaṃ vayaṃ dhūrvāma ityagnirvā eṣa dhuryastametadatyeṣyanbhavati
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28078516 (0.042):
catvāro mameti caturthe prayāje | catasrastasya yo 'smāndvesṭi yaṃca vayaṃ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21195027 (0.048):
//apratiṣṭhaḥ sa bhūyādyosmāndveṣṭa yaṃ ca vayaṃ dviṣma"ityatra yo dveṣṭi"
SATAPATHA-BRAHMANA 13 (sb_13_u.htm.txt) 9560342 (0.050):
yo'smāndveṣṭi yaṃ caparāsiñcettenaiva tam parābhāvayati
vāruṇam asi varuṇas tvottabhnātu varuṇasya skambho 'si //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920715 (0.0):
dhūr asi dhvara dhvarantaṃ yo asmān dhvarāt, yaṃ vayaṃ dhvarāma taṃ dhvara / vāruṇam asi varuṇas tvottabhnātu varuṇasya skambho 'si //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3494476 (0.0):
[Page I,16] / vāruṇam asi varuṇas tvottabhnātu varuṇasya skambhasarjanam asi //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9982269 (0.050):
ity āha rakṣasāṃ dhvarāyai rakṣasāmantarityai vāruṇam asi varuṇas / tvottabhnātv iti vāruṇaṃ hy eṣa etarhi varuṇadevatyam, manasācha yanti
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3555777 (0.050):
ity āha rakṣasāṃ dhvarāyai rakṣasāmantarityai vāruṇam asi varuṇas / tvottabhnātv iti vāruṇaṃ hy eṣa etarhi varuṇadevatyaṃ manasācha yanti
pracyavasva bhuvanaspate viśvāny abhi dhāmāni / / mā tvā paripariṇo mā paripanthino mā tvā vṛkā aghāyavo vidan //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920729 (0.0):
vāruṇam asi varuṇas tvottabhnātu varuṇasya skambho 'si // / pracyavasva bhuvanaspate viśvāny abhi dhāmāni /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3555836 (0.0):
abhi dhāmānīti viśvāni hy eṣa dhāmāny abhi pracyavate mā tvā paripariṇo mā
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7497146 (0.037):
mā tvā paripanthino vidan mā tvā paripariṇo vidan //
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5334932 (0.040):
ātmagrahaṇam kriyate chandasi parecchāyām na prāpnoti . ma tvā vṛkāḥ / aghāyavaḥ vidan . tasmāt na arthaḥ ātmagrahaṇena . iha kasmāt na bhavati :
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5334958 (0.043):
asamartham bhavati iti . chandasi api tarhi na prāpnoti . ma tvā vṛkāḥ / aghāyavaḥ vidan . asti atra viśeṣaḥ . antareṇa api atra tṛtīyasya padasya
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 25895097 (0.045):
chandasi parecchāyām iti vaktavyam / / mā tvā vṛkā aghāyavo vidan //
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 156409 (0.048):
(P_3,1.8.1) KA_II,16.2 17.12 Ro_III,45 48 {31/84} ma tvā vṛkāḥ / aghāyavaḥ vidan .
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 156463 (0.048):
(P_3,1.8.1) KA_II,16.2 17.12 Ro_III,45 48 {38/84} ma tvā vṛkāḥ / aghāyavaḥ vidan .
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 26036412 (0.049):
aśvāyanto maghavan / / mā tvā vṛkā aghāyavo vidan /
śyeno bhūtvā parāpata yajamānasya no gṛhe saṃskṛtam /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920736 (0.0):
mā tvā paripariṇo mā paripanthino mā tvā vṛkā aghāyavo vidan // / śyeno bhūtvā parāpata yajamānasya no gṛhe saṃskṛtam /
devebhyaḥ sutyāyai // / namo mitrasya varuṇasya cakṣase maho devāya tad ṛtaṃ saparyata /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920747 (0.0):
śyeno bhūtvā parāpata yajamānasya no gṛhe saṃskṛtam / / devebhyaḥ sutyāyai //
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13039102 (0.0):
RV_10.037.01.1{12} namo mitrasya varuṇasya cakṣase maho devāya tad
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14106214 (0.0):
RV_10,037.01a namo mitrasya varuṇasya cakṣase maho devāya tad ṛtaṃ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5819335 (0.0):
RV_7:8/12 / (RV_10,37) / namaḥ | mitrasya | varuṇasya | cakṣase | mahaḥ | devāya | tat | ṛtam |
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1685228 (0.0):
tasminvācayati | namo mitrasya varuṇasya cakṣase maho devāya tadṛtaṃ
dūredṛśe devajātāya ketave divas putrāya sūryāya śaṃsata //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920756 (0.0):
namo mitrasya varuṇasya cakṣase maho devāya tad ṛtaṃ saparyata / / dūredṛśe devajātāya ketave divas putrāya sūryāya śaṃsata //
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13039110 (0.0):
ṛtaṃsaparyata / RV_10.037.01.2{12} dūredṛśe devajātāya ketave divas putrāyasūryāya śaṃsata
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14106223 (0.0):
saparyata | / RV_10,037.01c dūredṛśe devajātāya ketave divas putrāya sūryāya śaṃsata ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5819345 (0.0):
saparyata | dūre dṛśe | deva jātāya | ketave | divaḥ | putrāya | sūryāya
[Page I,16] / vāruṇam asi varuṇas tvottabhnātu varuṇasya skambhasarjanam asi //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920767 (0.0):
dūredṛśe devajātāya ketave divas putrāya sūryāya śaṃsata // / [Page I,16]
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3494425 (0.0):
dhūr asi dhvara dhvarantaṃ yo asmān dhvarād yaṃ vayaṃ dhvarāma taṃ dhvara / vāruṇam asi varuṇas tvottabhnātu varuṇasya skambho 'si //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9982269 (0.050):
ity āha rakṣasāṃ dhvarāyai rakṣasāmantarityai vāruṇam asi varuṇas / tvottabhnātv iti vāruṇaṃ hy eṣa etarhi varuṇadevatyam, manasācha yanti
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3555777 (0.050):
ity āha rakṣasāṃ dhvarāyai rakṣasāmantarityai vāruṇam asi varuṇas / tvottabhnātv iti vāruṇaṃ hy eṣa etarhi varuṇadevatyaṃ manasācha yanti
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920709 (0.060):
dhūr asi dhvara dhvarantaṃ yo asmān dhvarāt, yaṃ vayaṃ dhvarāma taṃ dhvara / vāruṇam asi varuṇas tvottabhnātu varuṇasya skambho 'si //
vicṛtto varuṇasya pāśaḥ pratyasto varuṇasya pāśo namo varuṇasya pāśāyāgnes
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920777 (0.0):
vāruṇam asi varuṇas tvottabhnātu varuṇasya skambhasarjanam asi // / vicṛtto varuṇasya pāśaḥ pratyasto varuṇasya pāśas, namo varuṇasya pāśāya,
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3498203 (0.0):
tasya tā upahūtā upahūtasya bhakṣayāmi vicṛtto varuṇasya pāśaḥ pratyasto / varuṇasya pāśo namo varuṇasya pāśāyonnetar vasīyo nā unnayābhi //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9924502 (0.016):
tasya tā upahūtā upahūtasya bhakṣayāmi vicṛtto varuṇasya pāśaḥ pratyasto / varuṇasya pāśas, namo varuṇasya pāśāya, unnetar vasīyo nā unnayābhi //
tanūr asi viṣṇave tvā somasya tanūr asi viṣṇave tvātither ātithyam asi
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920783 (0.0):
vicṛtto varuṇasya pāśaḥ pratyasto varuṇasya pāśas, namo varuṇasya pāśāya, / agnes tanūr asi viṣṇave tvā somasya tanūr asi viṣṇave tvā, atither
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920790 (0.0):
agnes tanūr asi viṣṇave tvā somasya tanūr asi viṣṇave tvā, atither
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1685634 (0.041):
triṣṭuptattriṣṭubhamanvābhajati / atitherātithyamasi viṣṇave tveti | so 'syoddhāro yathā śreṣṭhasyoddhāra
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9982557 (0.042):
tveti gāyatrīṃ tena chandasā gṛhṇāti somasya tanūr asi viṣṇave tveti
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3556064 (0.042):
gāyatrīṃ tena chandasā gṛhṇāti somasya tanūr asi viṣṇave tveti triṣṭubhaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9982542 (0.050):
karoti, anvārambhāya vai patnyā hastān nirvapati, agnes tanūr asi viṣṇave / tveti gāyatrīṃ tena chandasā gṛhṇāti somasya tanūr asi viṣṇave tveti
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3556049 (0.050):
anvārambhāya vai patnyā hastān nirvapaty agnes tanūr asi viṣṇave tveti
viṣṇave tvāgnaye tvā rāyaspoṣade viṣṇave tvā śyenāya tvā somabhṛte viṣṇave
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920794 (0.0):
agnes tanūr asi viṣṇave tvā somasya tanūr asi viṣṇave tvā, atither / ātithyam asi viṣṇave tvā, agnaye tvā rāyaspoṣade viṣṇave tvā śyenāya tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920801 (0.0):
ātithyam asi viṣṇave tvā, agnaye tvā rāyaspoṣade viṣṇave tvā śyenāya tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9982570 (0.0):
tveti gāyatrīṃ tena chandasā gṛhṇāti somasya tanūr asi viṣṇave tveti / triṣṭubhaṃ tena, atither ātithyam asi viṣṇave tveti jagatīṃ tena, agnaye
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496517 (0.0):
tvādityavate // / agnaye tvā rāyaspoṣade viṣṇave tvā śyenāya tvā somabhṛte viṣṇave tvā //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3556077 (0.0):
gāyatrīṃ tena chandasā gṛhṇāti somasya tanūr asi viṣṇave tveti triṣṭubhaṃ / tenātither ātithyam asi viṣṇave tveti jagatīṃ tenāgnaye tvā rāyaspoṣade
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1685668 (0.0):
dvitīyamanvābhajati / agnaye tvā rāyaspoṣade viṣṇave tveti | paśavo vai rāyaspoṣaḥ paśavo jagatī
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1685645 (0.010):
ṛte candobhyaḥ / śyenāya tvā somabhṛte viṣṇave tveti | tadgāyatrīmanvābhajati sā yadgāyatrī
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1685633 (0.049):
triṣṭuptattriṣṭubhamanvābhajati / atitherātithyamasi viṣṇave tveti | so 'syoddhāro yathā śreṣṭhasyoddhāra
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922813 (0.062):
agnaye tvā rāyaspoṣade viṣṇave tvā śyenāya tvā somabhṛte viṣṇave tvā //
tvā vāruṇam asi varuṇo 'si dhṛtavrato varuṇasya ṛtasadanam āsīda varuṇāya
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920813 (0.0):
ātithyam asi viṣṇave tvā, agnaye tvā rāyaspoṣade viṣṇave tvā śyenāya tvā / somabhṛte viṣṇave tvā vāruṇam asi varuṇo 'si dhṛtavratas, varuṇasya
tvā //MS_1,2.6// / agner janitram asi vṛṣaṇau stha urvaśy asy āyur asi purūravā asi gāyatram
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920828 (0.0):
ṛtasadanam āsīda varuṇāya tvā //MS_1,2.6// / agner janitram asi vṛṣaṇau sthas, urvaśy asi, āyur asi purūravā asi
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1685890 (0.044):
urvaśyasītyathottarāraṇyājyavilāpanīmupaspṛśatyāyurasīti / tāmabhinidadhāti purūravā asītyurvaśī vā apsarāḥ purūravāḥ patiratha
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3561313 (0.053):
mithunam āyur asīti samanakti tasminn eva mithune reto dadhāti gāyatram / asi triṣṭub asi jagad asīti chandobhir evainaṃ prajanayati sāvitrīṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3590368 (0.064):
gāyatram asi // / traiṣṭubham asi // / jāgatāsi //
asi triṣṭub asi jagad asi // / bhavataṃ naḥ samanasau samokasau sacetasā arepasau //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920838 (0.0):
agner janitram asi vṛṣaṇau sthas, urvaśy asi, āyur asi purūravā asi / gāyatram asi triṣṭub asi jagad asi //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9970977 (0.0):
saṃ padyete tā īśvarā aśāntau yajamānaṃ hiṃsitos, yad āha bhavataṃ naḥ / samanasau samokasau sacetasā arepasā iti śamayaty eva śānta eva nyupyate
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9987909 (0.0):
iva vā etad yajñe kriyate yad agnā agniṃ juhvati yad āha bhavataṃ naḥ / samanasau samokasau sacetasā arepasā iti śamayaty eva śānta eva prahriyate
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3510295 (0.0):
eva prāñcam uddhṛtyānvavasāyāgnihotraṃ juhuyād athābhimantrayeta // / bhavataṃ naḥ samanasau samokasau sacetasā arepasā iti samanasā evainau
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3544548 (0.0):
hiṃsitor yad āha bhavataṃ naḥ samanasau samokasau sacetasā arepasā iti
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3561314 (0.0):
mithunam āyur asīti samanakti tasminn eva mithune reto dadhāti gāyatram / asi triṣṭub asi jagad asīti chandobhir evainaṃ prajanayati sāvitrīṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3561392 (0.0):
vā etad yajñe kriyate yad agnā agniṃ juhvati yad āha bhavataṃ naḥ / samanasau samokasau sacetasā arepasā iti śamayaty eva śānta eva prahriyate
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9936623 (0.049):
eva prāñcam uddhṛtyānvavasāyāgnihotraṃ juhuyāt, athābhimantrayeta // / bhavataṃ naḥ samanasau samokasau sacetasā arepasā iti samanasā evainau
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5732596 (0.053):
(KauśS_13,16[108].1) atha yatra_etad agnināgniḥ saṃsṛjyate ity etena sūktena juhuyāt
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1837726 (0.053):
[atha yatraitadagnināgniḥ saṃsṛjyate bhavataṃ naḥ samanasau / samokasau ityetena sūktena juhuyāt || KauśS_13,16{108}.1 ||
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5732604 (0.061):
(KauśS_13,16[108].2)
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3590368 (0.061):
gāyatram asi // / traiṣṭubham asi // / jāgatāsi //
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5734140 (0.063):
(KauśS_13,41[133].7)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1841563 (0.063):
iti janayitvā || KauśS_13,41{133}.6 || / bhavataṃ naḥ samanasau samokasau (KauśS 108.2) ityetena sūktena
mā yajñaṃ hiṃsiṣṭaṃ mā yajñapatiṃ jātavedasau śivau bhavatam adya naḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920847 (0.0):
bhavataṃ naḥ samanasau samokasau sacetasā arepasau // / mā yajñaṃ hiṃsiṣṭaṃ mā yajñapatiṃ jātavedasau śivau bhavatam adya naḥ //
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1685956 (0.0):
so 'nupraharati | bhavataṃ naḥ samanasau sacetasāvarepasau mā yajñaṃ / hiṃsiṣṭam / mā yajñapatiṃ jātavedasau śivau bhavatamadya na iti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1837747 (5.960):
bhavataṃ naḥ samanasau samokasāvarepasau | mā hiṃsiṣṭaṃ / yajñapatiṃ mā yajñaṃ jātavedasau śivau bhavatamadya naḥ || agnināgniḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5732614 (0.025):
(KauśS_13,16[108].2)
agnā agniś carati praviṣṭā ṛṣīṇāṃ putro adhirāja eṣaḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920855 (0.0):
mā yajñaṃ hiṃsiṣṭaṃ mā yajñapatiṃ jātavedasau śivau bhavatam adya naḥ // / agnā agniś carati praviṣṭā ṛṣīṇāṃ putro adhirāja eṣaḥ //
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12163332 (0.032):
8.1.2.2 agnāv agniś carati praviṣṭa ṛṣīṇāṃ putro adhirāja eṣaḥ
tasmai vidhema haviṣā vayaṃ mā devānāṃ yūyupāma bhāgadheyam //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920862 (0.0):
agnā agniś carati praviṣṭā ṛṣīṇāṃ putro adhirāja eṣaḥ // / tasmai vidhema haviṣā vayaṃ mā devānāṃ yūyupāma bhāgadheyam //
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18934222 (0.058):
(AVŚ_6,41.2c) sarasvatyā uruvyace vidhema haviṣā vayam ||2|| / (AVŚ_6,41.3a) mā no hāsiṣur ṛṣayo daivyā ye tanūpā ye nas tanvas tanūjāḥ |
āpataye tvā gṛhṇāmi paripataye tvā gṛhṇāmi tanūnaptre śakmane śakvarāya
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920871 (0.0):
tasmai vidhema haviṣā vayaṃ mā devānāṃ yūyupāma bhāgadheyam // / āpataye tvā gṛhṇāmi paripataye tvā gṛhṇāmi tanūnaptre śakmane śakvarāya
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1686279 (0.021):
patati pari ca patatyetasmā u hi gṛhṇāti tasmādāhāpataye tvā paripataye / gṛhṇāmīti / tanūnaptre śākvarāyeti | yo vā ayam pavata eṣa tanūtaptā śākvara etasmā u
Vaitana-Srautasutra [=Vaitanasutra] (vaitss_u.htm.txt) 12792872 (0.030):
<3.3.16> (13.16) tānūnaptrapātre pañcakṛtvo 'vadyanty ājyam <āpataye tvā / gṛhṇāmi paripataye tvā tanūnaptre tvā śākvarāya tvā śakmana ojiṣṭhāya tvā
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1686267 (0.041):
athāto gṛhṇātyeva | āpataye tvā paripataye gṛhṇāmīti yo vā ayam pavata eṣa
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9982935 (0.063):
te vyudakrāman, āpataye tvā gṛhṇāmīti, ātmānam eva tena gṛhṇāti paripataye
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3556439 (0.063):
vyudakrāmann āpataye tvā gṛhṇāmīty ātmānam eva tena gṛhṇāti paripataye
śakmanā ojiṣṭhāyānādhṛṣṭam asy anādhṛṣyaṃ devānām ojaḥ // abhiśastipā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920882 (0.0):
śakmanā ojiṣṭhāya, anādhṛṣṭam asy anādhṛṣyaṃ devānām ojaḥ // abhiśastipā
Asvalayana-Srautasutra (asvss_u.htm.txt) 8407776 (0.038):
saṃsthitāyām.ājyam.tānūnaptram.kariṣyanto.abhimṛśanty.anādhṛṣṭam.asy.anādhṛṣyam.devānām.ojo.abhiśastipāḥ./.anabhiśasty.añjasā.satyam.upageṣām.svite.mā.dhā.iti./
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16718191 (0.043):
anādhṛṣṭam.asy.anādhṛṣyam.devānām.ojo.anabhiśasty.abhiśastipāḥ.|.anabhiśastenyam.añjasā.satyam.upageṣam.suvite.mā.dhā.iti.sahiraṇyam.dhrauvam.ājyam.pātrīstham.barhiṣy.āsannam.tānūnaptram.samavamṛśya
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9536161 (0.044):
11,32: ``sinīvāli.pṛthustuke.yā.devānām.asi.svasā/ / 11,32: jusasva.havyam.āhutam.prajām.devi.dididdhi.nah/''.
Vaitana-Srautasutra [=Vaitanasutra] (vaitss_u.htm.txt) 12792887 (0.046):
<3.3.18> (13.18)
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9536187 (0.057):
11,32: pṛthu.keśa.stukā8,.pṛthu.stutā8.vā/ / 11,32: yā.tvam.devānām.asi.svasā/
anabhiśastenyam // / anu ma idaṃ vrataṃ vratapatir manyatām anu dīkṣāṃ dīkṣāpatir añjasā satyam
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920893 (0.0):
śakmanā ojiṣṭhāya, anādhṛṣṭam asy anādhṛṣyaṃ devānām ojaḥ // abhiśastipā / anabhiśastenyam //
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28067605 (0.058):
tanme rādhyatāmityagnirvai devānāṃ vratapatistasmā evaitatprāha vrataṃ / cariṣyāmi / taccakeyaṃ tanme rādhyatāmiti nātra tirohitamivāsti
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1803337 (0.059):
yadvrateṣu duritaṃ nijagmimo durhārdaṃ tena śamalenāñjmaḥ || yanme vrataṃ / vratapate lulobhāhorātre samādhātāṃ ma enat | udyan purastādbhiṣagastu
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5076091 (0.064):
(GBr_2,2.3z) anu me dīkṣāṃ dīkṣāpatir manyatām anu tapas tapaspatir añjasā
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1686671 (0.064):
me dīkṣāṃ dīkṣāpatirmanyatāmanu tapastapaspatiriti tadavāntarāṃ
Vaitana-Srautasutra [=Vaitanasutra] (vaitss_u.htm.txt) 12792893 (0.064):
anabhiśastiḥ | anu me dīkṣāṃ dīkṣāpatir manyatām anu tapas tapaspatiḥ |
upāgāṃ suvite mā dhā agne vratapate yā mama tanūr eṣā sā tvayy agne
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920907 (0.0):
anu ma idaṃ vrataṃ vratapatir manyatām anu dīkṣāṃ dīkṣāpatis, añjasā / satyam upāgām, suvite mā dhās, agne vratapate yā mama tanūr eṣā sā tvayi,
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921784 (0.0):
jyotir vaiśvānaram agne vratapate yā tava tanūr mayy abhūd eṣā sā tvayi, / agne vratapate yā mama tanūs tvayy abhūd iyaṃ sā mayi punar nau vratapate
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9986556 (0.0):
tvayi, agne vratapate yā mama tanūs tvayy abhūd iyaṃ sā mayīti, agninā vā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495491 (0.0):
jyotir vaiśvānaram agne vratapate yā tava tanūr mayy abhūd eṣā sā tvayy
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3560047 (0.0):
yathāyathaṃ tanvaṃ na viparidadhīta rudra enam abhimānukaḥ syād yad āhāgne / vratapate yā tava tanūr mayy abhūd eṣā sā tvayy agne vratapate yā mama
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921777 (0.017):
jyotir vaiśvānaram agne vratapate yā tava tanūr mayy abhūd eṣā sā tvayi,
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9986548 (0.017):
abhimānukaḥ syāt, yad āha, agne vratapate yā tava tanūr mayy abhūd eṣā sā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3560039 (0.017):
yathāyathaṃ tanvaṃ na viparidadhīta rudra enam abhimānukaḥ syād yad āhāgne / vratapate yā tava tanūr mayy abhūd eṣā sā tvayy agne vratapate yā mama
vratapate yā tava tanūr iyaṃ sā mayi saha nau vratapate vratinor vratāny
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920914 (0.0):
satyam upāgām, suvite mā dhās, agne vratapate yā mama tanūr eṣā sā tvayi,
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921777 (0.0):
jyotir vaiśvānaram agne vratapate yā tava tanūr mayy abhūd eṣā sā tvayi,
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9986549 (0.0):
abhimānukaḥ syāt, yad āha, agne vratapate yā tava tanūr mayy abhūd eṣā sā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495483 (0.0):
jyotir vaiśvānaram agne vratapate yā tava tanūr mayy abhūd eṣā sā tvayy
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3560040 (0.0):
yathāyathaṃ tanvaṃ na viparidadhīta rudra enam abhimānukaḥ syād yad āhāgne / vratapate yā tava tanūr mayy abhūd eṣā sā tvayy agne vratapate yā mama
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921785 (0.006):
jyotir vaiśvānaram agne vratapate yā tava tanūr mayy abhūd eṣā sā tvayi,
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9986556 (0.006):
tvayi, agne vratapate yā mama tanūs tvayy abhūd iyaṃ sā mayīti, agninā vā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495491 (0.006):
jyotir vaiśvānaram agne vratapate yā tava tanūr mayy abhūd eṣā sā tvayy
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3560047 (0.006):
vratapate yā tava tanūr mayy abhūd eṣā sā tvayy agne vratapate yā mama
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495505 (0.010):
agne vratapate yā mama tanūs tvayy abhūd iyaṃ sā mayi punar nau vratapate / vratinor vratāni yathāyathaṃ nau vratapate vratinor vratāni vi vratāni
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1686658 (0.037):
vratapatistasmādāhāgne vratapāstve vratapā iti yā tava tanūriyaṃ sā mayi
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1691692 (0.059):
devānāṃ vratapatistasmādāhāgne vratapāstve vratapā iti yā tava / tanūrmayyabhūdeṣā
aṃśuraṃśuṣ ṭe deva somāpyāyatām indrāyaikadhanavida ā tvam indrāya
Asvalayana-Srautasutra (asvss_u.htm.txt) 8407813 (0.0):
aṃśur.aṃśuṣ.ṭe.deva.soma.āpyāyatām.indrāya.eka.dhanavida.ā.tubhyam.indraḥ.pyāyatām.ā.tvam.indrāya.pyāyasva.āpyāyaya.asmān.sakhīn.sanyā.medhayā.svasti.te.deva.soma.sutyām.udṛcam.aśīya.iti./
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5076143 (0.0):
(GBr_2,2.4g) aṃśur aṃśuṣ ṭe deva somāpyāyatām indrāyaikadhanavida ity āha
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920925 (0.0):
agne vratapate yā tava tanūr iyaṃ sā mayi saha nau vratapate vratinor / vratāni, aṃśuraṃśuṣ ṭe deva somāpyāyatām indrāyaikadhanavide, ā tvam
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9983360 (0.0):
srucau cājyaṃ cāntikam abhārṣus, yad āha, aṃśuraṃśuṣ ṭe deva somāpyāyatām
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3556861 (0.0):
srucau cājyaṃ cāntikam abhārṣur yad āhāṃśuraṃśuṣ ṭe deva somāpyāyatām iti
Vaitana-Srautasutra [=Vaitanasutra] (vaitss_u.htm.txt) 12792934 (0.0):
<3.3.23> (13.23) tā upaspṛśya somam āpyāyayanti
pyāyasvā tubhyam indraḥ pyāyatām āpyāyaya sakhīnt sanyā medhayā svasti te
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920937 (0.0):
indrāya pyāyasva, ā tubhyam indraḥ pyāyatām āpyāyaya sakhīnt sanyā medhayā
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1686916 (0.026):
evāṃśurekadhanānāpyāyate daśadaśa vā tubhyamindraḥ pyāyatāmā tvamindrāya
Asvalayana-Srautasutra (asvss_u.htm.txt) 8407816 (0.060):
aṃśur.aṃśuṣ.ṭe.deva.soma.āpyāyatām.indrāya.eka.dhanavida.ā.tubhyam.indraḥ.pyāyatām.ā.tvam.indrāya.pyāyasva.āpyāyaya.asmān.sakhīn.sanyā.medhayā.svasti.te.deva.soma.sutyām.udṛcam.aśīya.iti./
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16718226 (0.060):
aṃśur.aṃśuṣ.ṭe.deva.soma.ā.pyāyatām.indrāya.eka.dhanavide.|.ā.tubhyam.indraḥ.pyāyatām.ā.tvam.indrāya.pyāyasva.|.ā.pyāyaya.asmān.sakhīn.sanyā.medhayā.svasti.te.|.deva.soma.sutyām.udṛcam.aśīya.iti
Vaitana-Srautasutra [=Vaitanasutra] (vaitss_u.htm.txt) 12792940 (0.063):
somāpyāyatām indrāyaikadhanavide | ā tubhyam indraḥ pyāyatām ā tvam / indrāya pyāyasva || āpyāyayāsmānt sakhīnt sanyā medhayā prajayā dhanena |
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5076156 (0.063):
(GBr_2,2.4i) ā tubhyam indraḥ pyāyatām ā tvam indrāya pyāyasvety āha_
deva soma sutyām aśīya svasty udṛcam eṣṭā rāyā eṣṭā vāmāni preṣe bhagāya
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5076183 (0.0):
(GBr_2,2.4n) svasti te deva soma sutyām udṛcam aśīyety āha_
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920950 (0.0):
indrāya pyāyasva, ā tubhyam indraḥ pyāyatām āpyāyaya sakhīnt sanyā medhayā / svasti te deva soma sutyām aśīya svasty udṛcam eṣṭā rāyā eṣṭā vāmāni preṣe
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9983392 (0.0):
yad āha, eṣṭā rāyā eṣṭā vāmāni preṣe bhagāyeti tenāsmāl lokān naiti
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3556892 (0.0):
somam āpyāyayitum udasthuḥ parāñco hi yantīśvarāḥ prametor yad āhaiṣṭā / rāyā eṣṭā vāmāni preṣe bhagāyeti tenāsmāl lokān naiti tenāsmiṃl loke dhṛtā
Vaitana-Srautasutra [=Vaitanasutra] (vaitss_u.htm.txt) 12792954 (0.0):
indrāya pyāyasva || āpyāyayāsmānt sakhīnt sanyā medhayā prajayā dhanena | / svasti te deva soma sutyām udṛcam aśīya [TS 1.2.11.1, GB 2.2.4]> iti ||
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5076208 (0.013):
(GBr_2,2.4r) eṣṭā rāya eṣṭā vāmāni preṣe bhagāya
Vaitana-Srautasutra [=Vaitanasutra] (vaitss_u.htm.txt) 12792969 (0.021):
<3.3.24> (13.24) punar upaspṛśyottānahastāḥ prastare nihnuvata
Asvalayana-Srautasutra (asvss_u.htm.txt) 8407846 (0.024):
spṛṣṭvā.udakam.nihnavante.prastare.pāṇīn.nidhāya.uttānān.dakṣiṇānt.savyān.nīca.eṣṭā.rāya.eṣṭā.vāmāni.preṣe.bhagāya./.ṛtam.ṛtava.ādibhyo.namo.dive.namaḥ.pṛthivyā.iti./
ṛtam ṛtavādibhyo namo dive namaḥ pṛthivyai //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920956 (0.0):
svasti te deva soma sutyām aśīya svasty udṛcam eṣṭā rāyā eṣṭā vāmāni preṣe / bhagāya ṛtam ṛtavādibhyas, namo dive namaḥ pṛthivyai //
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5076212 (0.025):
(GBr_2,2.4r) eṣṭā rāya eṣṭā vāmāni preṣe bhagāya / (GBr_2,2.4s) ṛtam ṛtavādibhyo namo dive namaḥ pṛthivyā iti
RGVEDA 3 (rv_03_u.htm.txt) 27516609 (0.046):
bhūtam / RV_03.054.03.2{24} idaṃ dive namo agne pṛthivyai saparyāmi prayasā yāmi
Rgveda, Mandala 3 (rv_hn03u.htm.txt) 3136483 (0.046):
RV_3,054.03a yuvor ṛtaṃ rodasī satyam astu mahe ṣu ṇaḥ suvitāya pra bhūtam / RV_3,054.03c idaṃ dive namo agne pṛthivyai saparyāmi prayasā yāmi ratnam
Vaitana-Srautasutra [=Vaitanasutra] (vaitss_u.htm.txt) 12792973 (0.051):
eṣṭā vāmāni preṣe bhagāya ṛtamṛtavādibhyo namo dive namaḥ pṛthivyai [TS
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_03u.htm.txt) 16567812 (0.051):
yuvoḥ | ṛtam | rodasī iti | satyam | astu | mahe | su | ṇaḥ | su-vitāya | / pra | bhūtam | idam | dive | namaḥ | agne | pṛthivyai | saparyāmi |
yā te agne 'yāśayā tanūr varṣiṣṭhā gahenaṣṭhā /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920962 (0.0):
bhagāya ṛtam ṛtavādibhyas, namo dive namaḥ pṛthivyai // / yā te agne 'yāśayā tanūr varṣiṣṭhā gahenaṣṭhā /
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4944781 (1.192):
anuṣaṅgo vākyasamāptiḥ sarveṣu tulyayogitvat // MS_2,1.48 // / yā te agne 'yāśayā tanūrvarṣiṣṭhā gahvareṣṭhā, ugraṃ vaco apāvadhīt tveṣaṃ
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4944827 (0.051):
prāpte brūmaḥ anuṣaṅgo vākyasamāptiḥ syāt tanūrvarṣiṣṭheti, yathaiva hy / ayaṃ yā te agne 'yāśayety etasyānantaram, evaṃ yā te agne rajāśayā, yā te
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya02u.htm.txt) 8350751 (0.051):
jyotiṣṭome upasaddhomeṣvevamāmnāyate -- / yā te agne 'yāśayā tanūrvarṣiṣṭhā gahvareṣṭhā |"
tveṣaṃ vaco apāvadhīr ugraṃ vaco apāvadhīḥ // svāhā //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920968 (0.0):
yā te agne 'yāśayā tanūr varṣiṣṭhā gahenaṣṭhā / / tveṣaṃ vaco apāvadhīr ugraṃ vaco apāvadhīḥ // svāhā //
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4944788 (0.010):
yā te agne 'yāśayā tanūrvarṣiṣṭhā gahvareṣṭhā, ugraṃ vaco apāvadhīt tveṣaṃ
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya02u.htm.txt) 8350805 (0.040):
tathā ca brāhmaṇam,yadugraṃ vaco apāvadhīttveṣaṃ vaco apāvadhītsvāheti |"
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1687494 (0.040):
tanūrvarṣiṣṭhā ugraṃ vaco apāvadhīttveṣaṃ vaco apāvadhītsvāhetyevaṃrūpā hi
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4695001 (0.062):
pūrvineṣṭhām . / 1 4 2 0702c ugraṃ vaco apāvadhīḥ .. 353 / 1 4 2 0703a ā tvā rathaṃ yathotaye sumnāya vartayāmasi .
yā te agne rajāśayā yā te agne harāśayā yā te agne rudriyā tanūs tayā naḥ
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 1, (jsbh2-1u.htm.txt) 941938 (0.0):
uttarau mantrau yā te agne rajāśayā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920981 (0.0):
tveṣaṃ vaco apāvadhīr ugraṃ vaco apāvadhīḥ // svāhā // / yā te agne rajāśayā yā te agne harāśayā yā te agne rudriyā tanūs tayā naḥ
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4944794 (1.192):
vaco apāvadhīt svāhā, yā te agne rajāśayā, yā te agne harāśayety{*2/171*}
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4944836 (1.192):
ayaṃ yā te agne 'yāśayety etasyānantaram, evaṃ yā te agne rajāśayā, yā te
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya02u.htm.txt) 8350767 (1.192):
ugraṃ vaco apāvadhītveṣaṃ vaco apāvadhītsvāhā | / yā te agne rajāśayā, yā te agne harāśayāiti |"
pāhi tasyai te svāhā //MS_1,2.7// / taptāyanī me 'si vittāyanī me 'sy avatān mā nāthitam avatād vyathitam agne
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920986 (0.0):
yā te agne rajāśayā yā te agne harāśayā yā te agne rudriyā tanūs tayā naḥ / pāhi tasyai te svāhā //MS_1,2.7//
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920994 (0.0):
taptāyanī me 'si vittāyanī me 'si, avatān mā nāthitam avatād vyathitam
aṅgiro yo 'syāṃ pṛthivyām adhy asy āyunā nāmnehi vasavas tvā harantu
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921005 (0.0):
taptāyanī me 'si vittāyanī me 'si, avatān mā nāthitam avatād vyathitam / agne aṅgiro yo 'syāṃ pṛthivyām adhy asy āyunā nāmnehi vasavas tvā harantu
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921024 (0.017):
tena tvādadhe, agne aṅgiro yo dvitīyasyāṃ pṛthivyām adhy asy āyunā nāmnehi
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921044 (0.019):
'nādhṛṣṭaṃ dhāmānādhṛṣyaṃ tena tvādadhe, agne aṅgiro yas tṛtīyasyāṃ / pṛthivyām adhy asy āyunā nāmnehi, ādityās tvā harantu jāgatena chandasā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3494752 (0.019):
'nādhṛṣṭaṃ dhāmānādhṛṣyaṃ tena tvādadhe 'gne aṅgiro yas tṛtīyasyāṃ / pṛthivyām adhy asy āyunā nāmnehy ādityās tvā harantu jāgatena chandasā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3494731 (0.043):
tvādadhe 'gne aṅgiro yo dvitīyasyāṃ pṛthivyām adhy asy āyunā nāmnehi / rudrās tvā harantu traiṣṭubhena chandasā vitsva yajñapater yat te
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9969519 (0.055):
kāryā syāt, vasavas tvāchṛndantu gāyatreṇa chandaseti chandobhiś ca vā eṣā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3543094 (0.055):
paridadāty abhittyai yad dhi mitrāyāparittā bhidyeta punaḥ kāryā syād / vasavas tvāchṛndantu gāyatreṇa chandaseti chandobhiś ca vā eṣā devatābhiś
gāyatreṇa chandasā vitsva yajñapater yat te 'nādhṛṣṭaṃ dhāmānādhṛṣyaṃ tena
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921013 (0.0):
agne aṅgiro yo 'syāṃ pṛthivyām adhy asy āyunā nāmnehi vasavas tvā harantu / gāyatreṇa chandasā vitsva yajñapates, yat te 'nādhṛṣṭaṃ dhāmānādhṛṣyaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3494760 (0.0):
pṛthivyām adhy asy āyunā nāmnehy ādityās tvā harantu jāgatena chandasā / vitsva yajñapater yat te 'nādhṛṣṭaṃ dhāmānādhṛṣyaṃ tena tvādadhe vider
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921033 (0.020):
tena tvādadhe, agne aṅgiro yo dvitīyasyāṃ pṛthivyām adhy asy āyunā nāmnehi / rudrās tvā harantu traiṣṭubhena chandasā vitsva yajñapates, yat te
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3494741 (0.027):
rudrās tvā harantu traiṣṭubhena chandasā vitsva yajñapater yat te
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921052 (0.035):
pṛthivyām adhy asy āyunā nāmnehi, ādityās tvā harantu jāgatena chandasā / vitsva yajñapates, yat te 'nādhṛṣṭaṃ dhāmānādhṛṣyaṃ tena tvādadhe vider
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9969520 (0.042):
kāryā syāt, vasavas tvāchṛndantu gāyatreṇa chandaseti chandobhiś ca vā eṣā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3543095 (0.042):
paridadāty abhittyai yad dhi mitrāyāparittā bhidyeta punaḥ kāryā syād / vasavas tvāchṛndantu gāyatreṇa chandaseti chandobhiś ca vā eṣā devatābhiś
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3530553 (0.060):
vasavas tvāchṛndantu gāyatreṇa chandasāṅgirasvad ukhe rudrās tvāchṛndantu
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3567417 (0.061):
etaṃ stotar anena pathā punar aśvam āvartayāsi naḥ //MS_3,12.18// / vasavas tvāñjantu gāyatreṇa chandasā rudrās tvāñjantu traiṣṭubhena
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10658652 (0.061):
(PB 6.6.7) vasavas tvā gāyatreṇa cchandasā punantu rudrās tvā traiṣṭubhena
tvādadhe 'gne aṅgiro yo dvitīyasyāṃ pṛthivyām adhy asy āyunā nāmnehi
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921022 (0.0):
gāyatreṇa chandasā vitsva yajñapates, yat te 'nādhṛṣṭaṃ dhāmānādhṛṣyaṃ / tena tvādadhe, agne aṅgiro yo dvitīyasyāṃ pṛthivyām adhy asy āyunā nāmnehi
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921041 (0.0):
rudrās tvā harantu traiṣṭubhena chandasā vitsva yajñapates, yat te / 'nādhṛṣṭaṃ dhāmānādhṛṣyaṃ tena tvādadhe, agne aṅgiro yas tṛtīyasyāṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3494747 (0.003):
'nādhṛṣṭaṃ dhāmānādhṛṣyaṃ tena tvādadhe 'gne aṅgiro yas tṛtīyasyāṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921001 (0.018):
agne aṅgiro yo 'syāṃ pṛthivyām adhy asy āyunā nāmnehi vasavas tvā harantu
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3494707 (0.043):
aṅgiro yo 'syāṃ pṛthivyām adhy asy āyunā nāmnehi vasavas tvā harantu
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921052 (0.053):
vitsva yajñapates, yat te 'nādhṛṣṭaṃ dhāmānādhṛṣyaṃ tena tvādadhe vider / agne nabho nāma yat te siṃhīr asi mahiṣīr asi devebhyaḥ śundhasva
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3494760 (0.053):
vitsva yajñapater yat te 'nādhṛṣṭaṃ dhāmānādhṛṣyaṃ tena tvādadhe vider / agne nabho nāma yat te siṃhīr asi mahiṣīr asi devebhyaḥ śundhasva
rudrās tvā harantu traiṣṭubhena chandasā vitsva yajñapater yat te
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921029 (0.0):
tena tvādadhe, agne aṅgiro yo dvitīyasyāṃ pṛthivyām adhy asy āyunā nāmnehi / rudrās tvā harantu traiṣṭubhena chandasā vitsva yajñapates, yat te
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921009 (0.017):
agne aṅgiro yo 'syāṃ pṛthivyām adhy asy āyunā nāmnehi vasavas tvā harantu
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921049 (0.022):
pṛthivyām adhy asy āyunā nāmnehi, ādityās tvā harantu jāgatena chandasā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3494716 (0.027):
aṅgiro yo 'syāṃ pṛthivyām adhy asy āyunā nāmnehi vasavas tvā harantu
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3494758 (0.032):
pṛthivyām adhy asy āyunā nāmnehy ādityās tvā harantu jāgatena chandasā
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10658653 (0.059):
(PB 6.6.7) vasavas tvā gāyatreṇa cchandasā punantu rudrās tvā traiṣṭubhena
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9993958 (0.059):
vasavas tvāñjantu gāyatreṇa chandasā rudrās tvāñjantu traiṣṭubhena / chandasā, ādityās tvāñjantu jāgatena chandasā bhūr bhuvaḥ svar lājī3 śācī3
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3567422 (0.059):
vasavas tvāñjantu gāyatreṇa chandasā rudrās tvāñjantu traiṣṭubhena
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919500 (0.063):
gāyatreṇa chandasā rudrās tvā parigṛhṇantu traiṣṭubhena chandasā, ādityās
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3493217 (0.063):
dviṣmas tam atra badhāna so 'to mā moci vasavas tvā parigṛhṇantu gāyatreṇa / chandasā rudrās tvā parigṛhṇantu traiṣṭubhena chandasādityās tvā
'nādhṛṣṭaṃ dhāmānādhṛṣyaṃ tena tvādadhe 'gne aṅgiro yas tṛtīyasyāṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921017 (0.0):
gāyatreṇa chandasā vitsva yajñapates, yat te 'nādhṛṣṭaṃ dhāmānādhṛṣyaṃ / tena tvādadhe, agne aṅgiro yo dvitīyasyāṃ pṛthivyām adhy asy āyunā nāmnehi
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921037 (0.0):
rudrās tvā harantu traiṣṭubhena chandasā vitsva yajñapates, yat te / 'nādhṛṣṭaṃ dhāmānādhṛṣyaṃ tena tvādadhe, agne aṅgiro yas tṛtīyasyāṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3494723 (0.003):
gāyatreṇa chandasā vitsva yajñapater yat te 'nādhṛṣṭaṃ dhāmānādhṛṣyaṃ tena
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921052 (0.053):
vitsva yajñapates, yat te 'nādhṛṣṭaṃ dhāmānādhṛṣyaṃ tena tvādadhe vider
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3494760 (0.058):
vitsva yajñapater yat te 'nādhṛṣṭaṃ dhāmānādhṛṣyaṃ tena tvādadhe vider
pṛthivyām adhy asy āyunā nāmnehy ādityās tvā harantu jāgatena chandasā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921046 (0.0):
'nādhṛṣṭaṃ dhāmānādhṛṣyaṃ tena tvādadhe, agne aṅgiro yas tṛtīyasyāṃ / pṛthivyām adhy asy āyunā nāmnehi, ādityās tvā harantu jāgatena chandasā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921026 (0.004):
tena tvādadhe, agne aṅgiro yo dvitīyasyāṃ pṛthivyām adhy asy āyunā nāmnehi
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3494715 (0.017):
aṅgiro yo 'syāṃ pṛthivyām adhy asy āyunā nāmnehi vasavas tvā harantu
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921005 (0.019):
agne aṅgiro yo 'syāṃ pṛthivyām adhy asy āyunā nāmnehi vasavas tvā harantu
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3494730 (0.044):
tvādadhe 'gne aṅgiro yo dvitīyasyāṃ pṛthivyām adhy asy āyunā nāmnehi
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10658660 (0.055):
(PB 6.6.7) vasavas tvā gāyatreṇa cchandasā punantu rudrās tvā traiṣṭubhena / cchandasā punantv ādityās tvā jāgatena cchandasā punantv etāni vai daivāni
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5725307 (0.056):
(KauśS_8,9[68].2)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1820712 (0.056):
ūrjamakṣitamakṣīyamāṇamupajīvyāsam iti dātāraṃ vācayati || rudrāstvā / traiṣṭubhena chandasā | ādityāstvā jāgatena chandasā | viśve tvā devā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9993963 (0.060):
vasavas tvāñjantu gāyatreṇa chandasā rudrās tvāñjantu traiṣṭubhena / chandasā, ādityās tvāñjantu jāgatena chandasā bhūr bhuvaḥ svar lājī3 śācī3
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3567427 (0.060):
vasavas tvāñjantu gāyatreṇa chandasā rudrās tvāñjantu traiṣṭubhena / chandasādityās tvāñjantu jāgatena chandasā bhūr bhuvaḥ svar lājī3 śācī3
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3493222 (0.063):
chandasā rudrās tvā parigṛhṇantu traiṣṭubhena chandasādityās tvā / parigṛhṇantu jāgatena chandasāpāraruṃ pṛthivyā adevayajanaṃ satyasad asy
vitsva yajñapater yat te 'nādhṛṣṭaṃ dhāmānādhṛṣyaṃ tena tvādadhe vider
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921013 (0.0):
gāyatreṇa chandasā vitsva yajñapates, yat te 'nādhṛṣṭaṃ dhāmānādhṛṣyaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921033 (0.0):
rudrās tvā harantu traiṣṭubhena chandasā vitsva yajñapates, yat te / 'nādhṛṣṭaṃ dhāmānādhṛṣyaṃ tena tvādadhe, agne aṅgiro yas tṛtīyasyāṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3494721 (0.0):
aṅgiro yo 'syāṃ pṛthivyām adhy asy āyunā nāmnehi vasavas tvā harantu / gāyatreṇa chandasā vitsva yajñapater yat te 'nādhṛṣṭaṃ dhāmānādhṛṣyaṃ tena
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921054 (5.960):
pṛthivyām adhy asy āyunā nāmnehi, ādityās tvā harantu jāgatena chandasā / vitsva yajñapates, yat te 'nādhṛṣṭaṃ dhāmānādhṛṣyaṃ tena tvādadhe vider
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3494739 (0.032):
rudrās tvā harantu traiṣṭubhena chandasā vitsva yajñapater yat te
agne nabho nāma yat te siṃhīr asi mahiṣīr asi devebhyaḥ śundhasva
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921065 (0.0):
vitsva yajñapates, yat te 'nādhṛṣṭaṃ dhāmānādhṛṣyaṃ tena tvādadhe vider / agne nabho nāma yat te siṃhīr asi mahiṣīr asi devebhyaḥ śundhasva
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9984384 (0.048):
pṛthivyā jīvaṃ yajñiyam, tad evāvarunddhe siṃhīr asi mahiṣīr asīti / siṃhīrūpam iva hi tan mahiṣīrūpam iva bhūtvātiṣṭhat, devebhyaḥ śundhasva
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3557876 (0.048):
jīvaṃ yajñiyaṃ tad evāvarunddhe siṃhīr asi mahiṣīr asīti siṃhīrūpam iva hi
devebhyaḥ śumbhasvendraghoṣās tvā purastād vasubhiḥ pāntu pitaras tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921076 (0.0):
agne nabho nāma yat te siṃhīr asi mahiṣīr asi devebhyaḥ śundhasva / devebhyaḥ śumbhasva, indraghoṣās tvā purastād vasubhiḥ pāntu pitaras tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9984413 (0.0):
niḥsārayati, indraghoṣās tvā purastād vasubhiḥ pāntv iti, etaddevatyā vā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9984394 (0.054):
siṃhīrūpam iva hi tan mahiṣīrūpam iva bhūtvātiṣṭhat, devebhyaḥ śundhasva / devebhyaḥ śumbhasveti devebhya evaināṃ śundhanti devebhyaḥ śumbhanti
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3557886 (0.054):
tan mahiṣīrūpam iva bhūtvātiṣṭhad devebhyaḥ śundhasva devebhyaḥ / śumbhasveti devebhya evaināṃ śundhanti devebhyaḥ śumbhanti niḥsārayati yad
manojavā dakṣiṇataḥ pāntu rudrās tvā pracetasaḥ paścāt pāntu viśvakarmā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921084 (0.0):
devebhyaḥ śumbhasva, indraghoṣās tvā purastād vasubhiḥ pāntu pitaras tvā / manojavā dakṣiṇataḥ pāntu rudrās tvā pracetasaḥ paścāt pāntu viśvakarmā
tvādityair uttarāt pātu siṃhīr asi sapatnasāhī svāhā siṃhīr asi
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921097 (0.0):
manojavā dakṣiṇataḥ pāntu rudrās tvā pracetasaḥ paścāt pāntu viśvakarmā / tvādityair uttarāt pātu siṃhīr asi sapatnasāhī svāhā siṃhīr asi
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9984453 (0.041):
'kāmayanta sapatnaṃ bhrātṛvyaṃ sahemahīti siṃhīr asi sapatnasāhī svāheti
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3557945 (0.041):
bhrātṛvyasyānanvagbhāvāya te 'kāmayanta sapatnaṃ bhrātṛvyaṃ sahemahīti / siṃhīr asi sapatnasāhī svāheti tam eva tena kāmam āśunuvata sapatnaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9984467 (0.046):
paśavo naḥ syur iti siṃhīr asi rāyaspoṣavaniḥ svāheti tam eva tena kāmam
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3557959 (0.046):
bhrātṛvyaṃ sāḍhvā te 'kāmayanta paśavo naḥ syur iti siṃhīr asi / rāyaspoṣavaniḥ svāheti tam eva tena kāmam āśnuvata sapatnaṃ bhrātṛvyaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921109 (0.052):
rāyaspoṣavaniḥ svāhā siṃhīr asi suprajāvaniḥ svāhā siṃhīr asy ādityavaniḥ / sajātavaniḥ svāhā siṃhīr asi, āvaha devān devāyate yajamānāya svāhā
rāyaspoṣavaniḥ svāhā siṃhīr asi suprajāvaniḥ svāhā siṃhīr asy ādityavaniḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921110 (0.0):
tvādityair uttarāt pātu siṃhīr asi sapatnasāhī svāhā siṃhīr asi / rāyaspoṣavaniḥ svāhā siṃhīr asi suprajāvaniḥ svāhā siṃhīr asy ādityavaniḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9984491 (0.0):
syād iti siṃhīr asi suprajāvaniḥ svāheti tam eva tena kāmam āśnuvata / siṃhīr asy ādityavaniḥ sajātavaniḥ svāheti, ādityābhir hi sā prajābhiḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3557983 (0.0):
suprajāvaniḥ svāheti tam eva tena kāmam āśnuvata siṃhīr asy ādityavaniḥ / sajātavaniḥ svāhety ādityābhir hi sā prajābhiḥ saha te 'kāmayanta devā no
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9984482 (1.192):
syād iti siṃhīr asi suprajāvaniḥ svāheti tam eva tena kāmam āśnuvata
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3557974 (1.192):
sāḍhvā paśūn bhittvā te 'kāmayanta prajānaḥ syād iti siṃhīr asi / suprajāvaniḥ svāheti tam eva tena kāmam āśnuvata siṃhīr asy ādityavaniḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9984467 (0.035):
paśavo naḥ syur iti siṃhīr asi rāyaspoṣavaniḥ svāheti tam eva tena kāmam
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3557959 (0.035):
bhrātṛvyaṃ sāḍhvā te 'kāmayanta paśavo naḥ syur iti siṃhīr asi / rāyaspoṣavaniḥ svāheti tam eva tena kāmam āśnuvata sapatnaṃ bhrātṛvyaṃ
sajātavaniḥ svāhā siṃhīr asy āvaha devān devāyate yajamānāya svāhā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921117 (0.0):
rāyaspoṣavaniḥ svāhā siṃhīr asi suprajāvaniḥ svāhā siṃhīr asy ādityavaniḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9984492 (0.0):
syād iti siṃhīr asi suprajāvaniḥ svāheti tam eva tena kāmam āśnuvata / siṃhīr asy ādityavaniḥ sajātavaniḥ svāheti, ādityābhir hi sā prajābhiḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3557984 (0.0):
suprajāvaniḥ svāheti tam eva tena kāmam āśnuvata siṃhīr asy ādityavaniḥ / sajātavaniḥ svāhety ādityābhir hi sā prajābhiḥ saha te 'kāmayanta devā no
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9984507 (1.192):
saha te 'kāmayanta devā no yajñaṃ vidyur iti siṃhīr asi, āvaha devān / devāyate yajamānāya svāheti tam eva tena kāmam āśnuvata bhūtebhyas tvety
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3557999 (1.192):
yajñaṃ vidyur iti siṃhīr asy āvaha devān devāyate yajamānāya svāheti tam
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921097 (0.047):
tvādityair uttarāt pātu siṃhīr asi sapatnasāhī svāhā siṃhīr asi / rāyaspoṣavaniḥ svāhā siṃhīr asi suprajāvaniḥ svāhā siṃhīr asy ādityavaniḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9984467 (0.064):
paśavo naḥ syur iti siṃhīr asi rāyaspoṣavaniḥ svāheti tam eva tena kāmam
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3557959 (0.064):
bhrātṛvyaṃ sāḍhvā te 'kāmayanta paśavo naḥ syur iti siṃhīr asi / rāyaspoṣavaniḥ svāheti tam eva tena kāmam āśnuvata sapatnaṃ bhrātṛvyaṃ
bhūtebhyas tvā viśvāyur asi pṛthivīṃ dṛṃha dhruvakṣitir asy antarikṣaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921127 (0.0):
sajātavaniḥ svāhā siṃhīr asi, āvaha devān devāyate yajamānāya svāhā / bhūtebhyas tvā viśvāyur asi pṛthivīṃ dṛṃha dhruvakṣitir asi, antarikṣaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9984583 (0.021):
ete lokānāṃ vidhṛtyai paridhīyante dhruvakṣitir asi, antarikṣaṃ dṛṃheti,
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3558075 (0.021):
asi pṛthivīṃ dṛṃhety eṣāṃ hy ete lokānāṃ vidhṛtyai paridhīyante / dhruvakṣitir asy antarikṣaṃ dṛṃhety antarikṣaṃ hi yajño 'cyutakṣid asi
dṛṃhācyutakṣid asi divaṃ dṛṃhāgner bhasmāsy agneḥ purīṣam asy agneḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921139 (0.0):
bhūtebhyas tvā viśvāyur asi pṛthivīṃ dṛṃha dhruvakṣitir asi, antarikṣaṃ / dṛṃha, acyutakṣid asi divaṃ dṛṃha, agner bhasmāsi, agneḥ purīṣam asi,
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9957807 (0.0):
adād idaṃ yamo 'vasānaṃ pṛthivyā akrann imaṃ pitaro lokam asmai // / agner bhasmāsi, agneḥ purīṣam asi saṃjñānam asi kāmadharaṇam, mayi te
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9970764 (0.0):
yoniḥ sva eva yonau cīyate, agner bhasmāsy agneḥ purīṣam asīti sikatā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9984603 (0.0):
antarikṣaṃ hi yajñas, acyutakṣid asi divaṃ dṛṃheti divam evainam ajīgamat, / agner bhasmāsi, agneḥ purīṣam asīti, agner hy etad bhasmāgneḥ purīṣam,
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3531403 (0.0):
adād idaṃ yamo 'vasānaṃ pṛthivyā akrann imaṃ pitaro lokam asmai // / agner bhasmāsy agneḥ purīṣam asi saṃjñānam asi kāmadharaṇaṃ mayi te
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3544336 (0.0):
yoniḥ sva eva yonau cīyate 'gner bhasmāsy agneḥ purīṣam asīti sikatā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3558095 (0.0):
divaṃ dṛṃheti divam evainam ajīgamad agner bhasmāsy agneḥ purīṣam asīty
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9984590 (0.028):
ete lokānāṃ vidhṛtyai paridhīyante dhruvakṣitir asi, antarikṣaṃ dṛṃheti, / antarikṣaṃ hi yajñas, acyutakṣid asi divaṃ dṛṃheti divam evainam ajīgamat,
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3558082 (0.028):
dhruvakṣitir asy antarikṣaṃ dṛṃhety antarikṣaṃ hi yajño 'cyutakṣid asi
SATAPATHA-BRAHMANA 7 (sb_07_u.htm.txt) 23900503 (0.046):
agnerbhasmāsyagneḥ purīṣamasīti | yātayāma vā agnerbhasmāyātayāmnyaḥ
kulāyam asi // / vibhrāḍ bṛhat pibatu somyaṃ madhv āyur dadhad yajñapatā avihrutam /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921151 (0.0):
dṛṃha, acyutakṣid asi divaṃ dṛṃha, agner bhasmāsi, agneḥ purīṣam asi, / agneḥ kulāyam asi // / vibhrāḍ bṛhat pibatu somyaṃ madhv āyur dadhad yajñapatā avihrutam /
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13060956 (0.0):
RV_10.170.01.1{28} vibhrāḍ bṛhat pibatu somyaṃ madhvāyurdadhad
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14128922 (0.0):
RV_10,170.01a vibhrāḍ bṛhat pibatu somyam madhv āyur dadhad yajñapatāv
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5842697 (0.0):
(RV_10,170) / vi bhrāṭ | bṛhat | pibatu | somyam | madhu | āyuḥ | dadhat | yajña patau |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4698429 (0.0):
2 0 0 0501c āre bādhasva ducchunām .. 627 / 2 0 0 0502a vibhrāṅbṛhatpibatu somyaṃ madhvāyurdadhadyajñapatāvavihrutam .
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4707393 (0.0):
4 6 3 0403c urudhāreva dohate .. 1452 / 4 6 3 0501a vibhrāḍ bṛhatpibatu somyaṃ madhvāyurdadhadyajñapatāvavihrutam
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9984619 (0.017):
devapātraṃ vā uttaravedi devebhyo devapātraṃ procyam, vaibhrājā devās, yad / āha vibhrāḍ bṛhat pibatu somyaṃ madhv iti devebhyo vā etad devapātraṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3558111 (0.017):
devapātraṃ procyaṃ vaibhrājā devā yad āha vibhrāḍ bṛhat pibatu somyaṃ
The Khila Verses of the Rgveda (rvkhilau.htm.txt) 16579385 (0.047):
RvKh_4,12.2c: vibhrāḍ.bṛhat.pibatu.somyam.madhu.//22(p.129)
Asvalayana-Srautasutra (asvss_u.htm.txt) 8423620 (0.061):
AsvSS_8.6/8: / vibhrāḍ.bṛhat.pibatu.somyam.madhu.namo.namo.mitrasya.varuṇasya.cakṣasa.iti.stotriya.anurūpau.yadi.bṛhad.rathantare.pavamānayoḥ.kuryur.yonī.enayoḥ.śaṃset./
vātajūto yo abhirakṣati tmanā prajāḥ piparti bahudhā virājati
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921159 (0.0):
vibhrāḍ bṛhat pibatu somyaṃ madhv āyur dadhad yajñapatā avihrutam / / vātajūto yo abhirakṣati tmanā prajāḥ piparti bahudhā virājati
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13060966 (0.0):
yajñapatāvavihrutam / RV_10.170.01.2{28} vātajūto yo abhirakṣati tmanā prajāḥ pupoṣapurudhā vi
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14128930 (0.0):
avihrutam | / RV_10,170.01c vātajūto yo abhirakṣati tmanā prajāḥ pupoṣa purudhā vi
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4698441 (0.0):
2 0 0 0502a vibhrāṅbṛhatpibatu somyaṃ madhvāyurdadhadyajñapatāvavihrutam . / 2 0 0 0502c vātajūto yo abhirakṣati tmanā prajāḥ piparti bahudhā vi rājati
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4707405 (0.0):
4 6 3 0501a vibhrāḍ bṛhatpibatu somyaṃ madhvāyurdadhadyajñapatāvavihrutam / 4 6 3 0501c vātajūto yo abhirakṣati tmanā prajāḥ piparti bahudhā vi rājati
devaśrutau deveṣv āghoṣethām // / yuñjate mana uta yuñjate dhiyo viprā viprasya bṛhato vipaścitaḥ /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921166 (0.0):
vātajūto yo abhirakṣati tmanā prajāḥ piparti bahudhā virājati / devaśrutau deveṣv āghoṣethām //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3589470 (0.0):
pratitiṣṭhanti : FN emended. Ed.: pratitiṣṭhanti. / yuñjate mana uta yuñjate dhiyo viprā viprasya bṛhato vipaścitaḥ /
RGVEDA 5 (rv_05_u.htm.txt) 20881018 (0.0):
RV_05.080.06.2 vyūrṇvatī dāśuṣe vāryāṇi punar jyotir yuvatiḥ pūrvathākaḥ / RV_05.081.01.1 yuñjate mana uta yuñjate dhiyo viprā viprasya bṛhato
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14032094 (0.0):
RV_5,080.06c vyūrṇvatī dāśuṣe vāryāṇi punar jyotir yuvatiḥ pūrvathākaḥ || / RV_5,081.01a yuñjate mana uta yuñjate dhiyo viprā viprasya bṛhato
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_05u.htm.txt) 9341248 (0.0):
(RV_5,81) / yuñjate | manaḥ | uta | yuñjate | dhiyaḥ | viprāḥ | viprasya | bṛhataḥ |
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1014049 (0.0):
tāṃ savye pāṇau kṛtvā dakṣiṇenābhimṛśya japati yuñjate mana uta yuñjate / dhiyo / viprā viprasya bṛhato vipaścitaḥ vi hotrā dadhe vayunāvideka inmahī
SATAPATHA-BRAHMANA 6 (sb_06_u.htm.txt) 22290376 (0.0):
prasuvāti tāniti savitṛprasūtā etatkarma karavannityetat / yuñjate mana uta yuñjate dhiya iti | manaścaivaitatprāṇāścaitasmai karmaṇe
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_au.htm.txt) 23857058 (0.0):
yuñjate mana uta yuñjate dhiyo $ viprā viprasya bṛhato vipaścitaḥ &
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_pu.htm.txt) 26561420 (0.0):
yuñjate mana uta yuñjate dhiyo viprā viprasya bṛhato vipaścitaḥ / / vi hotrā dadhe vayunāvid eka in mahī devasya savituḥ pariṣṭutiḥ //
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugau.htm.txt) 2507558 (0.0):
[*3] This mantra is also found in Yajurveda 11.3 / yuñjate mana uta yuñjate dhiyo $ viprā viprasya bṛhato vipaścitaḥ &
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugpu.htm.txt) 23981332 (0.0):
[*3] This mantra is also found in Yajurveda 11.3 / yuñjate mana uta yuñjate dhiyo viprā viprasya bṛhato vipaścitaḥ /
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1688947 (0.040):
sa juhoti | yuñjate mana uta yuñjate dhiya iti manasā ca vai vācā ca
vi hotrā dadhe vayunāvid ekā in mahī devasya savituḥ pariṣṭutiḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921182 (0.0):
vi hotrā dadhe vayunāvid ekā in mahī devasya savituḥ pariṣṭutiḥ // / apa janyaṃ bhayaṃ nuda mā cakrā āvṛtsata /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3589478 (0.0):
yuñjate mana uta yuñjate dhiyo viprā viprasya bṛhato vipaścitaḥ / / vi hotrā dadhe vayunāvid ekā in mahī devasya savituḥ pariṣṭutiḥ //
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1014057 (0.0):
viprā viprasya bṛhato vipaścitaḥ vi hotrā dadhe vayunāvideka inmahī
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_au.htm.txt) 23857067 (0.0):
yuñjate mana uta yuñjate dhiyo $ viprā viprasya bṛhato vipaścitaḥ & / vi hotrā dadhe vayunāvid eka in % mahī devasya savituḥ pariṣṭutiḥ //
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_pu.htm.txt) 26561429 (0.0):
yuñjate mana uta yuñjate dhiyo viprā viprasya bṛhato vipaścitaḥ / / vi hotrā dadhe vayunāvid eka in mahī devasya savituḥ pariṣṭutiḥ //
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugau.htm.txt) 2507566 (0.0):
yuñjate mana uta yuñjate dhiyo $ viprā viprasya bṛhato vipaścitaḥ & / vi hotrā dadhe vayunāvid eka % inmahī devasya savituḥ pariṣṭutiḥ [*4] //
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugpu.htm.txt) 23981341 (0.0):
yuñjate mana uta yuñjate dhiyo viprā viprasya bṛhato vipaścitaḥ / / vi hotrā dadhe vayunāvid eka inmahī devasya savituḥ pariṣṭutiḥ [*4] //
RGVEDA 5 (rv_05_u.htm.txt) 20881027 (0.015):
RV_05.081.01.1 yuñjate mana uta yuñjate dhiyo viprā viprasya bṛhato / vipaścitaḥ / RV_05.081.01.2 vi hotrā dadhe vayunāvid eka in mahī devasya savituḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14032103 (0.015):
RV_5,081.01a yuñjate mana uta yuñjate dhiyo viprā viprasya bṛhato / vipaścitaḥ | / RV_5,081.01c vi hotrā dadhe vayunāvid eka in mahī devasya savituḥ
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_iu.htm.txt) 17211411 (0.027):
vi hotrā dadhe vayunāvid eka in SvetUp_2.4c
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_05u.htm.txt) 9341260 (0.034):
vipaḥ-citaḥ | vi | hotrāḥ | dadhe | vayuna-vit | ekaḥ | it | mahī |
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1689001 (0.045):
bṛhanvipaścidyajñamevaitadabhyāha vi hotrā dadhe vayunāvideka iditi vi hi
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugiu.htm.txt) 7014159 (0.060):
inmahī devasya savituḥ pariṣṭutiḥ SvetUp_2.4 d
apa janyaṃ bhayaṃ nuda mā cakrā āvṛtsata /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921188 (0.0):
vi hotrā dadhe vayunāvid ekā in mahī devasya savituḥ pariṣṭutiḥ // / apa janyaṃ bhayaṃ nuda mā cakrā āvṛtsata /
gṛhaṃ somasya gachataṃ gachad indrasya niṣkṛtam //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921195 (0.0):
apa janyaṃ bhayaṃ nuda mā cakrā āvṛtsata / / gṛhaṃ somasya gachataṃ gachad indrasya niṣkṛtam //
idaṃ viṣṇur vicakrame tredhā nidadhe padā / / samūḍham asya pāṃsure //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921202 (0.0):
gṛhaṃ somasya gachataṃ gachad indrasya niṣkṛtam // / idaṃ viṣṇur vicakrame tredhā nidadhe padā /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3572451 (0.0):
cakṣuḥ pradadhāty ājyaṃ vai yajño yajñas viṣṇuḥ // / idaṃ viṣṇur vicakrame tredhā nidadhe padā /
Atharvavedaprayascittani (avpray_u.htm.txt) 26447746 (0.025):
(AVPr_5.2:125/10-11) |
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1689037 (0.025):
juhotīdaṃ viṣṇurvicakrame tredhā nidadhe padam samūḍhamasya pāṃsure
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9999008 (0.037):
viṣṇuḥ // / idaṃ viṣṇur vicakrame tredhā nidadhe padā /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6790258 (0.059):
idaṃ viṣṇurvicakrame tredhā nidadhe padam / / samūḍhamasya pāṃsure /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6787778 (0.062):
oṃ idaṃ viṣṇurvicakrame tredhā nidhe padam samūḍhamasya pāṃsure /
irāvatī dhenumatī hi bhūtaṃ sūyavasinī manave yaśasye /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921209 (0.0):
idaṃ viṣṇur vicakrame tredhā nidadhe padā / / samūḍham asya pāṃsure // / irāvatī dhenumatī hi bhūtaṃ sūyavasinī manave yaśasye /
Rgveda, Mandala 7 (rv_hn07u.htm.txt) 6846246 (0.019):
pṛthivyāḥ || / RV_7,099.03a irāvatī dhenumatī hi bhūtaṃ sūyavasinī manuṣe daśasyā |
vyaṣkabhnā rodasī viṣṇa ete dādhartha pṛthivīm abhito mayūkhaiḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921216 (0.0):
irāvatī dhenumatī hi bhūtaṃ sūyavasinī manave yaśasye / / vyaṣkabhnā rodasī viṣṇa ete dādhartha pṛthivīm abhito mayūkhaiḥ //
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1689087 (0.044):
daśasyā vyaskabhnā rodasī viṣṇavete dādhartha pṛthivīmabhito mayūkhaiḥ / svāheti / saṃsruvam patnyai pāṇāvānayati sākṣasya saṃtāpamupānakti devaśrutau
Agamasastra 3) Advaitaprakarana (agsas_3u.htm.txt) 26452071 (0.051):
'nekaśaḥ kāmabhedata idaṅkāmo 'daḥkāma iti; paraścasa dādhāra pṛthivīṃ"
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1366550 (0.053):
RV_01.167.05.1{04} joṣad yadīmasuryā sacadhyai viṣitastukā rodasī nṛmaṇāḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_07u.htm.txt) 22812301 (0.058):
itisu-yavasinī | manuṣe | daśasyā | vi | astabhnāḥ | rodasī iti | viṣṇo / iti | ete iti | dādhartha | pṛthivīm | abhitaḥ | mayūkhaiḥ // RV_7,99.3 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_05u.htm.txt) 9339280 (0.059):
paviḥ | ā | vavatar // RV_5,62.2 // / adhārayatam | pṛthivīm | uta | dyām | mitra-rājānā | varuṇā | mahaḥ-bhiḥ |
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1689079 (0.059):
vartanyāṃ hiraṇyaṃ nidhāya juhotīrāvatī dhenumatī hi bhūtaṃ sūyavasinī / manave / daśasyā vyaskabhnā rodasī viṣṇavete dādhartha pṛthivīmabhito mayūkhaiḥ
RGVEDA 7 (rv_07_u.htm.txt) 2319560 (0.063):
RV_07.099.03.2 vy astabhnā rodasī viṣṇav ete dādhartha pṛthivīm abhito / mayūkhaiḥ
Rgveda, Mandala 7 (rv_hn07u.htm.txt) 6846255 (0.063):
RV_7,099.03c vy astabhnā rodasī viṣṇav ete dādhartha pṛthivīm abhito / mayūkhaiḥ ||
suvāg āvada deva duryaṃ ariṣyann ariṣyataḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921222 (0.0):
vyaṣkabhnā rodasī viṣṇa ete dādhartha pṛthivīm abhito mayūkhaiḥ // / suvāg āvada deva duryaṃ ariṣyann ariṣyataḥ //
ā no vīro jāyatāṃ karmaṇyo 'bhiśastipā anabhiśastenyaḥ /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921229 (0.0):
suvāg āvada deva duryaṃ ariṣyann ariṣyataḥ // / ā no vīro jāyatāṃ karmaṇyo 'bhiśastipā anabhiśastenyaḥ /
yaṃ bahavo 'nujīvān yo bahūnām asad vaśī //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921236 (0.0):
ā no vīro jāyatāṃ karmaṇyo 'bhiśastipā anabhiśastenyaḥ / / yaṃ bahavo 'nujīvān yo bahūnām asad vaśī //
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4924128 (0.056):
yathā asmin deśe sāsnādimati gośabdaḥ, evaṃ sarveṣu durgameṣv api. bahavaḥ / saṃbandhāraḥ kathaṃ saṃgamsyante. eko 'pi{*1/216*} na śaknuyāt{*1/217*}.
Sabara: Mimamsasutrabhasya ad Jaimini's Mimamsasutra 1,1.1-5 (sabbha1u.htm.txt) 17444821 (0.056):
bahavaḥ saṃbandhāraḥ kathaṃ saṃgamsyante / eko 'pi na śaknuyāt / ato nāsti
vaiṣṇavam asi viṣṇus tvottabhnātu // / divo viṣṇa uta vā pṛthivyā uror vā viṣṇo bṛhato antarikṣāt /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921249 (0.0):
yaṃ bahavo 'nujīvān yo bahūnām asad vaśī // / vaiṣṇavam asi viṣṇus tvottabhnātu //
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18940229 (0.045):
(AVŚ_7,26.8a) divo viṣṇa uta pṛthivyā maho viṣṇa uror antarikṣāt |
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9985118 (0.047):
prativikramate trayo vā ime lokās, imān eva lokān yajamānāyoñśiṃṣati / vaiṣṇavam asi viṣṇus tvottabhnātv iti vaiṣṇavaṃ hi havirdhānam, divo viṣṇa
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1689302 (0.053):
atha pratiprasthātā | uttaraṃ havirdhānamupastabhnāti divo vā viṣṇa uta vā / pṛthivyā / maho vā viṣṇa urorantarikṣāta ubhā hi hastā vasunā pṛṇasvā prayaca
hastau pṛṇasva bahubhir vasavyair ā prayacha dakṣiṇād ota savyāt //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921256 (0.0):
divo viṣṇa uta vā pṛthivyā uror vā viṣṇo bṛhato antarikṣāt / / hastau pṛṇasva bahubhir vasavyair ā prayacha dakṣiṇād ota savyāt //
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18940236 (1.192):
(AVŚ_7,26.8a) divo viṣṇa uta pṛthivyā maho viṣṇa uror antarikṣāt | / (AVŚ_7,26.8c) hastau pṛṇasva bahubhir vasavyair āprayacha dakṣiṇād ota
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5390576 (0.058):
bahubhirvasavyairupasaṅkhyānam . chandasi bahubhirvasavyairupasaṅkhyānam . / hastau pṛṇasva bahuviḥ vasavyaiḥ . agnirīśevasavyasya . agnirīśevasavyasya
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5407202 (0.058):
bahubhirvasavyairupasaṅkhyānam . hastau pṛṇasva bahuviḥ vasavyaiḥ .
viṣṇor nu kaṃ vīryāṇi pravocaṃ yaḥ pārthivāni vimame rajāṃsi /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921265 (0.0):
hastau pṛṇasva bahubhir vasavyair ā prayacha dakṣiṇād ota savyāt // / viṣṇor nu kaṃ vīryāṇi pravocaṃ yaḥ pārthivāni vimame rajāṃsi /
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1689277 (0.0):
athottareṇa paryetyādhvaryuḥ | dakṣiṇaṃ havirdhānamupastabhnāti viṣṇornu / vīryāṇi pravocaṃ yaḥ pārthivāni vimame rajāṃsi yo askabhāyaduttaraṃ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13985423 (0.008):
RV_1,154.01a viṣṇor nu kaṃ vīryāṇi pra vocaṃ yaḥ pārthivāni vimame rajāṃsi
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7009460 (0.012):
bhavac ca bhaviṣyac cety [BAU 3.7.3] ādyāḥ | viṣṇor nu kaṃ vīryāṇi / pravocaṃ / yaṃ pārthivāni vimame rajāṃsi ity ādyāś ca |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18940133 (0.015):
(AVŚ_7,26.1a) viṣṇor nu kaṃ prā vocaṃ vīryāṇi yaḥ pārthivāni vimame
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8648421 (0.015):
'viṣṇornu kaṃ vīryāṇi pravocaṃ yaḥ pārthivān vimame rajāṃsi'; (ṛ.
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27138651 (0.019):
(RV_1,154) / viṣṇoḥ | nu | kam | vīryāṇi | pra | vocam | yaḥ | pārthivāni | vi mame |
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1363323 (0.020):
RV_01.154.01.1{24} viṣṇornu kaṃ vīryāṇi pra vocaṃ yaḥ pārthivāni
RGVEDA 5 (rv_05_u.htm.txt) 20881060 (0.035):
RV_05.081.03.2 yaḥ pārthivāni vimame sa etaśo rajāṃsi devaḥ savitā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14032136 (0.035):
RV_5,081.03c yaḥ pārthivāni vimame sa etaśo rajāṃsi devaḥ savitā mahitvanā
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27382567 (0.041):
BhP_08.23.029/2 yaḥ pārthivāni vimame sa rajāṃsi martyaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14041916 (0.041):
RV_6,049.12c sa pispṛśati tanvi śrutasya stṛbhir na nākaṃ vacanasya vipaḥ / RV_6,049.13a yo rajāṃsi vimame pārthivāni triś cid viṣṇur manave bādhitāya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2742524 (0.041):
pāraṃ mahimna uruvikramato gṛṇāno $ yaḥ pārthivāni vimame sa rajāṃsi
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3529563 (0.049):
yaḥ pārthivāni vimame sa etaśo rajāṃsi devaḥ savitā mahitvanā //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2643347 (0.056):
viṣṇornu vīryagaṇanāṃ katamo 'rhatīha $ yaḥ pārthivānyapi kavirvimame / rajāṃsi &
yo askabhāyad uttaraṃ sadhasthaṃ vicakramāṇas tredhorugāyaḥ //
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18940140 (0.0):
(AVŚ_7,26.1a) viṣṇor nu kaṃ prā vocaṃ vīryāṇi yaḥ pārthivāni vimame / rajāṃsi | / (AVŚ_7,26.1c) yo askabhāyad uttaraṃ sadhasthaṃ vicakramāṇas tredhorugāyaḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921273 (0.0):
viṣṇor nu kaṃ vīryāṇi pravocaṃ yaḥ pārthivāni vimame rajāṃsi / / yo askabhāyad uttaraṃ sadhasthaṃ vicakramāṇas tredhorugāyaḥ //
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1363336 (0.0):
vimamerajāṃsi / RV_01.154.01.2{24} yo askabhāyaduttaraṃ sadhasthaṃ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13985431 (0.0):
RV_1,154.01a viṣṇor nu kaṃ vīryāṇi pra vocaṃ yaḥ pārthivāni vimame rajāṃsi / RV_1,154.01c yo askabhāyad uttaraṃ sadhasthaṃ vicakramāṇas tredhorugāyaḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1689283 (0.0):
vīryāṇi pravocaṃ yaḥ pārthivāni vimame rajāṃsi yo askabhāyaduttaraṃ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27138651 (0.052):
viṣṇoḥ | nu | kam | vīryāṇi | pra | vocam | yaḥ | pārthivāni | vi mame | / rajāṃsi | yaḥ | askabhāyat | ut taram | sadha stham | vi cakramāṇaḥ |
viṣṇoḥ pṛṣṭham asi viṣṇo rarāṭam asi viṣṇoḥ śipre stho viṣṇoḥ syūr asi
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921285 (0.0):
yo askabhāyad uttaraṃ sadhasthaṃ vicakramāṇas tredhorugāyaḥ // / viṣṇoḥ pṛṣṭham asi viṣṇo rarāṭam asi viṣṇoḥ śipre sthas, viṣṇoḥ syūr asi
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3558696 (0.043):
nirahan yac chadir abhinidadhāty apihityā achidratvāya viṣṇoḥ pṛṣṭham / asīty ada eva viṣṇo rarāṭam asīty ada eva viṣṇoḥ śipre sthā itīme eva
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9985200 (0.046):
nirahan yac chadir abhinidadhāti, apihityā achidratvāya viṣṇoḥ pṛṣṭham / asīty ada eva viṣṇo rarāṭam asīty ada eva viṣṇoḥ śipre sthā itīme eva
viṣṇor dhruvo 'si vaiṣṇavam asi viṣṇave tvā //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921292 (0.0):
viṣṇoḥ pṛṣṭham asi viṣṇo rarāṭam asi viṣṇoḥ śipre sthas, viṣṇoḥ syūr asi / viṣṇor dhruvo 'si vaiṣṇavam asi viṣṇave tvā //
pra tad viṣṇuḥ stavate vīryeṇa mṛgo na bhīmaḥ kucaro giriṣṭhāḥ /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921300 (0.0):
viṣṇor dhruvo 'si vaiṣṇavam asi viṣṇave tvā // / pra tad viṣṇuḥ stavate vīryeṇa mṛgo na bhīmaḥ kucaro giriṣṭhāḥ /
Parasurama-Kalpasutra (paraksau.htm.txt) 22948133 (0.0):
nṛ-ṣad vara-sad ṛta-sad vayoma-sad ab-jā go-jā ṛta-jā adri-jā ṛtaṃ bṛhat / pra tad-viṣṇuḥ stavate vīryeṇa mṛgo na bhīmaḥ ku-caro giri-ṣṭhāḥ |
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2865132 (0.0):
nṛṣad varasad ṛtasad vayomasad abjā gojā ṛtajā adrijā ṛtaṃ bṛhat || / pra tadviṣṇuḥ stavate vīryeṇa mṛgo na bhīmaḥ kucaro giriṣṭhāḥ |
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1363346 (0.0):
RV_01.154.02.1{24} pra tad viṣṇu stavate vīryeṇa mṛgo na bhīmaḥ kucaro
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13985441 (0.0):
RV_1,154.02a pra tad viṣṇu stavate vīryeṇa mṛgo na bhīmaḥ kucaro giriṣṭhāḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27138668 (0.0):
tredhā | ūru gāyaḥ // RV_1,154.1 // / pra | tat | viṣṇuḥ | stavate | vīryeṇa | mṛgaḥ | na | bhīmaḥ | kucaraḥ |
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1689340 (0.0):
atha madhyamaṃ cadirupaspṛśya vācayati | pra tadviṣṇu stavate vīryeṇa mṛgo / na / bhīmaḥ kucaro giriṣṭhāḥ yasyoruṣu triṣu vikramaṇeṣvadhikṣiyanti bhuvanāni
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13061515 (0.024):
RV_10.180.02.1{38} mṛgo na bhīmaḥ kucaro giriṣṭhāḥ parāvata ā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14129503 (0.024):
RV_10,180.02a mṛgo na bhīmaḥ kucaro giriṣṭhāḥ parāvata ā jaganthā parasyāḥ
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4712430 (0.038):
mamāntaram .. 1872 / 4 9 3 0901a mṛgo na bhīmaḥ kucaro giriṣṭhāḥ parāvata ā jaganthā parasyāḥ .
SATAPATHA-BRAHMANA 9 (sb_09_u.htm.txt) 26466777 (0.039):
vi na indra mṛdho jahi | mṛgo na bhīmaḥ kucaro giriṣṭhā iti vaimṛdhībhyāṃ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18940149 (0.039):
(AVŚ_7,26.2a) pra tad viṣṇu stavate vīryāṇi mṛgo na bhīmaḥ kucaro
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18942804 (0.039):
(AVŚ_7,84.3a) mṛgo na bhīmaḥ kucaro giriṣṭhāḥ parāvata ā jagamyāt parasyāḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10022770 (0.042):
mṛgo na bhīmaḥ kucaro giriṣṭhāḥ parāvatā ājaganthā parasyāḥ /
yasyoruṣu triṣu vikramaṇeṣv adhikṣiyanti bhuvanāni viśvā //MS_1,2.9//
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921307 (0.0):
pra tad viṣṇuḥ stavate vīryeṇa mṛgo na bhīmaḥ kucaro giriṣṭhāḥ / / yasyoruṣu triṣu vikramaṇeṣv adhikṣiyanti bhuvanāni viśvā //MS_1,2.9//
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2865136 (0.0):
pra tadviṣṇuḥ stavate vīryeṇa mṛgo na bhīmaḥ kucaro giriṣṭhāḥ | / yasyoruṣu triṣu vikrameṣv adhikṣiyanti bhuvanāni vviśvā ||
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1363353 (0.0):
RV_01.154.02.1{24} pra tad viṣṇu stavate vīryeṇa mṛgo na bhīmaḥ kucaro / giriṣṭhāḥ / RV_01.154.02.2{24} yasyoruṣu triṣu vikramaṇeṣvadhikṣiyanti bhuvanāni viśvā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13985448 (0.0):
RV_1,154.02a pra tad viṣṇu stavate vīryeṇa mṛgo na bhīmaḥ kucaro giriṣṭhāḥ / RV_1,154.02c yasyoruṣu triṣu vikramaṇeṣv adhikṣiyanti bhuvanāni viśvā ||
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1689345 (0.0):
na / bhīmaḥ kucaro giriṣṭhāḥ yasyoruṣu triṣu vikramaṇeṣvadhikṣiyanti bhuvanāni
Parasurama-Kalpasutra (paraksau.htm.txt) 22948140 (0.035):
pra tad-viṣṇuḥ stavate vīryeṇa mṛgo na bhīmaḥ ku-caro giri-ṣṭhāḥ | / yasyoruṣu triṣu vikrameṣv adhikṣiyanti bhuvanāni vviśvā ||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18940160 (0.051):
(AVŚ_7,26.3a) yasyoruṣu triṣu vikramaneṣv adhikṣiyanti bhuvanāni viśvā |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27138676 (0.056):
giri sthāḥ | yasya | uruṣu | triṣu | vi kramaṇeṣu | adhi kṣiyanti | / bhuvanāni | viśvā // RV_1,154.2 //
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādade
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18987167 (0.0):
(AVŚ_19,51.2a) devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo
Jaimini-Grhyasutra (jaimigsu.htm.txt) 28819435 (0.0):
pūrṇamuttarato 'gneridhmābahirdevasya tvā savituḥ prasave 'śvinorbāhubhyāṃ / pūṣṇo hastābhyāṃ prokṣāmiti prokṣitamupakḷptaṃ bhavati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5712426 (0.0):
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5734764 (0.0):
(KauśS_14,1[137].18)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768122 (0.0):
[devasya tvā savituḥ prasave'śvinorbāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1842682 (0.0):
[devasya tvā savituḥ prasave'śvinorbāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāmā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919395 (0.0):
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādade,
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921316 (0.0):
yasyoruṣu triṣu vikramaṇeṣv adhikṣiyanti bhuvanāni viśvā //MS_1,2.9// / devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādade,
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922058 (0.0):
ramadhvam, devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9942486 (0.0):
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāṃ sarasvatyā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9954745 (0.0):
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9956247 (0.0):
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāṃ pṛthivyāḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9997051 (0.0):
ārtim ārchet, devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495761 (0.0):
dhārayā vasūni havyā te svadaṃ deva tvaṣṭar vasu raṇe revatī ramadhvaṃ / devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādada
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496484 (0.0):
mā mā vitītṛṣata tarpayata mā //MS_1,3.2// / devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādade
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3529599 (0.0):
bṛhad gāyatravartani // / devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādade nārir
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3565732 (0.0):
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādade //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3570360 (0.0):
āyanti pratyañca enaṃ paśavo bhavanti ya evaṃ veda //MS_4,1.1// / devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādadā iti
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3589489 (0.0):
vi hotrā dadhe vayunāvid ekā in mahī devasya savituḥ pariṣṭutiḥ // / devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādade //
Manava-Grhyasutra (=Maitrayaniyamanava-Grhyasutra) (manavgsu.htm.txt) 4740411 (0.0):
prokte devasya tvā savituḥ prasave 'śvinorbāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāṃ
'bhrir asi nārir asīdam ahaṃ rakṣaso grīvā apikṛntāmīdam ahaṃ yo me samāno
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921322 (0.0):
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādade, / abhrir asi nārir asi, idam ahaṃ rakṣaso grīvā apikṛntāmi, idam ahaṃ yo me
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921329 (0.0):
abhrir asi nārir asi, idam ahaṃ rakṣaso grīvā apikṛntāmi, idam ahaṃ yo me
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3589490 (0.017):
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādade // / abhrir asi nārir asi //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3529599 (0.047):
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādade nārir / asi gāyatreṇa chandasā pṛthivyāḥ sadhasthād agniṃ purīṣyam aṅgirasvad
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9985259 (0.050):
devatābhir eva, abhrir asi nārir asīti krūram iva vā etad yad abhriḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3558752 (0.050):
devatābhir evābhrir asi nārir asīti krūram iva vā etad yad abhriḥ śamayaty
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1014031 (0.050):
tāmādatte devasya tvā savituḥ prasave'śvinorbāhubhyām pūṣṇo / hastābhyāmādade / nārirasītyasāveva bandhuḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922784 (0.052):
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādade / grāvāsy adhvarakṛd devebhyas, gabhīram imam adhvaraṃ kṛdhi //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496484 (0.052):
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādade / grāvāsy adhvarakṛd devebhyo gabhīram imam adhvaraṃ kṛdhi //
yo 'samāno 'rātīyati tasya grīvā apikṛntāmi bṛhann asi bṛhadrāyā bṛhatīm
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921337 (0.0):
abhrir asi nārir asi, idam ahaṃ rakṣaso grīvā apikṛntāmi, idam ahaṃ yo me / samāno yo 'samāno 'rātīyati tasya grīvā apikṛntāmi bṛhann asi bṛhadrāyās,
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9985282 (0.023):
rakṣasām antarityai, idam ahaṃ some samāno yo 'samāno 'rātīyati tasya
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3558776 (0.023):
antarityaīdam ahaṃ some samāno yo 'samāno 'rātīyati tasya grīvā
indrāya vācaṃ vada rakṣohaṇaṃ valagahanaṃ vaiṣṇavīṃ samrāḍ asi
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921348 (0.0):
samāno yo 'samāno 'rātīyati tasya grīvā apikṛntāmi bṛhann asi bṛhadrāyās, / bṛhatīm indrāya vācaṃ vada rakṣohaṇaṃ valagahanaṃ vaiṣṇavīm, samrāḍ asi
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1689590 (0.0):
karoti / tasmādāha bṛhatīmindrāya vācaṃ vadeti / rakṣohaṇaṃ valagahanamiti | rakṣasāṃ hyete valagānām badhāya khāyante
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1689574 (0.036):
ityupastautyevainānetanmahayatyeva yadāha bṛhannasi bṛhadravā iti / bṛhatīmindrāya / vācaṃ vadetīndro vai yajñasya devatā vaiṣṇavaṃ havirdhānaṃ tatsendraṃ
sapatnahedam ahaṃ tān valagān udvapāmi yān me samāno yān asamāno nicakhāna
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921360 (0.0):
bṛhatīm indrāya vācaṃ vada rakṣohaṇaṃ valagahanaṃ vaiṣṇavīm, samrāḍ asi / sapatnahā, idam ahaṃ tān valagān udvapāmi yān me samāno yān asamāno
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921376 (0.0):
nicakhāna ye kulphadaghne nirasto valagaḥ svarāḍ asy abhimātihā, idam ahaṃ / tān valagān udvapāmi yān me sajāto yān asajāto nicakhāna ye jānudaghne
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921395 (0.0):
nirasto valagas, virāḍ asi rakṣohā, idam ahaṃ tān valagān udvapāmi yān me
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921418 (0.0):
asy aśastihā, idam ahaṃ tān valagān udvapāmi yān me bhrātṛvyo yān
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921437 (0.0):
hantā, idam ahaṃ tān valagān udvapāmi yān me sajanyo yān asajanyo
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495101 (0.0):
virāḍ asi rakṣohedam ahaṃ tān valagān udvapāmi yān me sabandhur yān
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495124 (0.0):
aśastihedam ahaṃ tān valagān udvapāmi yān me bhrātṛvyo yān abhrātṛvyo
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495142 (0.0):
nicakhāna ye aṃsadaghne nirasto valagaḥ sarvarāḍ asy arātīyato hantedam / ahaṃ tān valagān udvapāmi yān me sajanyo yān asajanyo nicakhāna ye
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495082 (0.034):
ye kulphadaghne nirasto valagaḥ svarāḍ asy abhimātihedam ahaṃ tān valagān / udvapāmi yān me sajāto yān asajāto nicakhāna ye jānudaghne nirasto valago
ye kulphadaghne nirasto valagaḥ svarāḍ asy abhimātihedam ahaṃ tān valagān
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495122 (0.0):
aśastihedam ahaṃ tān valagān udvapāmi yān me bhrātṛvyo yān abhrātṛvyo
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921374 (1.192):
nicakhāna ye kulphadaghne nirasto valagaḥ svarāḍ asy abhimātihā, idam ahaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921395 (0.036):
nirasto valagas, virāḍ asi rakṣohā, idam ahaṃ tān valagān udvapāmi yān me
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921437 (0.036):
hantā, idam ahaṃ tān valagān udvapāmi yān me sajanyo yān asajanyo
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495101 (0.036):
virāḍ asi rakṣohedam ahaṃ tān valagān udvapāmi yān me sabandhur yān
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495142 (0.036):
ahaṃ tān valagān udvapāmi yān me sajanyo yān asajanyo nicakhāna ye
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921354 (0.038):
sapatnahā, idam ahaṃ tān valagān udvapāmi yān me samāno yān asamāno
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921416 (0.038):
asy aśastihā, idam ahaṃ tān valagān udvapāmi yān me bhrātṛvyo yān
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921383 (0.044):
tān valagān udvapāmi yān me sajāto yān asajāto nicakhāna ye jānudaghne / nirasto valagas, virāḍ asi rakṣohā, idam ahaṃ tān valagān udvapāmi yān me
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495152 (0.052):
ahaṃ tān valagān udvapāmi yān me sajanyo yān asajanyo nicakhāna ye / śīrṣadaghne nirasto valagaḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921405 (0.057):
sabandhur yān asabandhur nicakhāna ye nābhidaghne nirasto valagaḥ satrarāḍ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495111 (0.057):
asabandhur nicakhāna ye nābhidaghne nirasto valagaḥ satrarāḍ asy
udvapāmi yān me sajāto yān asajāto nicakhāna ye jānudaghne nirasto valago
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921355 (0.0):
sapatnahā, idam ahaṃ tān valagān udvapāmi yān me samāno yān asamāno
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921379 (0.0):
nicakhāna ye kulphadaghne nirasto valagaḥ svarāḍ asy abhimātihā, idam ahaṃ / tān valagān udvapāmi yān me sajāto yān asajāto nicakhāna ye jānudaghne
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921386 (0.0):
tān valagān udvapāmi yān me sajāto yān asajāto nicakhāna ye jānudaghne
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921395 (0.0):
nirasto valagas, virāḍ asi rakṣohā, idam ahaṃ tān valagān udvapāmi yān me
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921418 (0.0):
asy aśastihā, idam ahaṃ tān valagān udvapāmi yān me bhrātṛvyo yān
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921438 (0.0):
hantā, idam ahaṃ tān valagān udvapāmi yān me sajanyo yān asajanyo
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495124 (0.0):
aśastihedam ahaṃ tān valagān udvapāmi yān me bhrātṛvyo yān abhrātṛvyo
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495142 (0.0):
nicakhāna ye aṃsadaghne nirasto valagaḥ sarvarāḍ asy arātīyato hantedam / ahaṃ tān valagān udvapāmi yān me sajanyo yān asajanyo nicakhāna ye
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495061 (0.034):
sapatnahedam ahaṃ tān valagān udvapāmi yān me samāno yān asamāno nicakhāna
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921404 (0.040):
sabandhur yān asabandhur nicakhāna ye nābhidaghne nirasto valagaḥ satrarāḍ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495151 (0.058):
ahaṃ tān valagān udvapāmi yān me sajanyo yān asajanyo nicakhāna ye
virāḍ asi rakṣohedam ahaṃ tān valagān udvapāmi yān me sabandhur yān
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921354 (0.0):
sapatnahā, idam ahaṃ tān valagān udvapāmi yān me samāno yān asamāno
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921375 (0.0):
nicakhāna ye kulphadaghne nirasto valagaḥ svarāḍ asy abhimātihā, idam ahaṃ / tān valagān udvapāmi yān me sajāto yān asajāto nicakhāna ye jānudaghne
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921401 (0.0):
nirasto valagas, virāḍ asi rakṣohā, idam ahaṃ tān valagān udvapāmi yān me
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921417 (0.0):
asy aśastihā, idam ahaṃ tān valagān udvapāmi yān me bhrātṛvyo yān
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921440 (0.0):
hantā, idam ahaṃ tān valagān udvapāmi yān me sajanyo yān asajanyo
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495062 (0.0):
sapatnahedam ahaṃ tān valagān udvapāmi yān me samāno yān asamāno nicakhāna
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495123 (0.0):
aśastihedam ahaṃ tān valagān udvapāmi yān me bhrātṛvyo yān abhrātṛvyo
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495145 (0.0):
nicakhāna ye aṃsadaghne nirasto valagaḥ sarvarāḍ asy arātīyato hantedam / ahaṃ tān valagān udvapāmi yān me sajanyo yān asajanyo nicakhāna ye
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495080 (0.036):
ye kulphadaghne nirasto valagaḥ svarāḍ asy abhimātihedam ahaṃ tān valagān / udvapāmi yān me sajāto yān asajāto nicakhāna ye jānudaghne nirasto valago
asabandhur nicakhāna ye nābhidaghne nirasto valagaḥ satrarāḍ asy
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921409 (0.0):
nirasto valagas, virāḍ asi rakṣohā, idam ahaṃ tān valagān udvapāmi yān me / sabandhur yān asabandhur nicakhāna ye nābhidaghne nirasto valagaḥ satrarāḍ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921383 (0.040):
tān valagān udvapāmi yān me sajāto yān asajāto nicakhāna ye jānudaghne
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495071 (0.057):
sapatnahedam ahaṃ tān valagān udvapāmi yān me samāno yān asamāno nicakhāna / ye kulphadaghne nirasto valagaḥ svarāḍ asy abhimātihedam ahaṃ tān valagān
aśastihedam ahaṃ tān valagān udvapāmi yān me bhrātṛvyo yān abhrātṛvyo
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921355 (0.0):
sapatnahā, idam ahaṃ tān valagān udvapāmi yān me samāno yān asamāno
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921376 (0.0):
nicakhāna ye kulphadaghne nirasto valagaḥ svarāḍ asy abhimātihā, idam ahaṃ / tān valagān udvapāmi yān me sajāto yān asajāto nicakhāna ye jānudaghne
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921395 (0.0):
nirasto valagas, virāḍ asi rakṣohā, idam ahaṃ tān valagān udvapāmi yān me
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921422 (0.0):
asy aśastihā, idam ahaṃ tān valagān udvapāmi yān me bhrātṛvyo yān
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921437 (0.0):
hantā, idam ahaṃ tān valagān udvapāmi yān me sajanyo yān asajanyo
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495063 (0.0):
sapatnahedam ahaṃ tān valagān udvapāmi yān me samāno yān asamāno nicakhāna
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495083 (0.0):
ye kulphadaghne nirasto valagaḥ svarāḍ asy abhimātihedam ahaṃ tān valagān / udvapāmi yān me sajāto yān asajāto nicakhāna ye jānudaghne nirasto valago
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495101 (0.0):
virāḍ asi rakṣohedam ahaṃ tān valagān udvapāmi yān me sabandhur yān
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495142 (0.036):
ahaṃ tān valagān udvapāmi yān me sajanyo yān asajanyo nicakhāna ye
nicakhāna ye aṃsadaghne nirasto valagaḥ sarvarāḍ asy arātīyato hantedam
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921432 (0.0):
asy aśastihā, idam ahaṃ tān valagān udvapāmi yān me bhrātṛvyo yān / abhrātṛvyo nicakhāna ye aṃsadaghne nirasto valagaḥ sarvarāḍ asy arātīyato
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921448 (1.192):
hantā, idam ahaṃ tān valagān udvapāmi yān me sajanyo yān asajanyo / nicakhāna ye śīrṣadaghne nirasto valagaḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921408 (0.035):
sabandhur yān asabandhur nicakhāna ye nābhidaghne nirasto valagaḥ satrarāḍ / asy aśastihā, idam ahaṃ tān valagān udvapāmi yān me bhrātṛvyo yān
ahaṃ tān valagān udvapāmi yān me sajanyo yān asajanyo nicakhāna ye
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921354 (0.0):
sapatnahā, idam ahaṃ tān valagān udvapāmi yān me samāno yān asamāno
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921381 (0.0):
nicakhāna ye kulphadaghne nirasto valagaḥ svarāḍ asy abhimātihā, idam ahaṃ / tān valagān udvapāmi yān me sajāto yān asajāto nicakhāna ye jānudaghne
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921398 (0.0):
nirasto valagas, virāḍ asi rakṣohā, idam ahaṃ tān valagān udvapāmi yān me
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921417 (0.0):
asy aśastihā, idam ahaṃ tān valagān udvapāmi yān me bhrātṛvyo yān
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921443 (0.0):
abhrātṛvyo nicakhāna ye aṃsadaghne nirasto valagaḥ sarvarāḍ asy arātīyato
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495062 (0.0):
sapatnahedam ahaṃ tān valagān udvapāmi yān me samāno yān asamāno nicakhāna
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495088 (0.0):
ye kulphadaghne nirasto valagaḥ svarāḍ asy abhimātihedam ahaṃ tān valagān / udvapāmi yān me sajāto yān asajāto nicakhāna ye jānudaghne nirasto valago
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495104 (0.0):
virāḍ asi rakṣohedam ahaṃ tān valagān udvapāmi yān me sabandhur yān
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495121 (0.036):
aśastihedam ahaṃ tān valagān udvapāmi yān me bhrātṛvyo yān abhrātṛvyo
śīrṣadaghne nirasto valagaḥ // / saṃmṛśa imān āyuṣe varcase ca devānāṃ nidhir asi dveṣoyavanaḥ /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921457 (0.0):
nicakhāna ye śīrṣadaghne nirasto valagaḥ // / saṃmṛśa imān āyuṣe varcase ca devānāṃ nidhir asi dveṣoyavanaḥ /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495071 (0.052):
sapatnahedam ahaṃ tān valagān udvapāmi yān me samāno yān asamāno nicakhāna / ye kulphadaghne nirasto valagaḥ svarāḍ asy abhimātihedam ahaṃ tān valagān
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921383 (0.058):
tān valagān udvapāmi yān me sajāto yān asajāto nicakhāna ye jānudaghne / nirasto valagas, virāḍ asi rakṣohā, idam ahaṃ tān valagān udvapāmi yān me
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495090 (0.058):
udvapāmi yān me sajāto yān asajāto nicakhāna ye jānudaghne nirasto valago
yuyodhy asmad dveṣāṃsi yāni kāni ca cakṛma // / devānām idaṃ nihitaṃ yad asty athābhāhi pradiśaś catasraḥ /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921462 (0.0):
saṃmṛśa imān āyuṣe varcase ca devānāṃ nidhir asi dveṣoyavanaḥ / / yuyodhy asmad dveṣāṃsi yāni kāni ca cakṛma //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921470 (0.0):
yuyodhy asmad dveṣāṃsi yāni kāni ca cakṛma // / devānām idaṃ nihitaṃ yad asty athābhāhi pradiśaś catasraḥ /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3531381 (0.033):
sa bodhi sūrir maghavā vasudāvā vasupatiḥ / / yuyodhy asmad dveṣāṃsi yāni kāni ca cakṛma //MS_2,7.10//
SATAPATHA-BRAHMANA 6 (sb_06_u.htm.txt) 22288297 (0.054):
saṃdīdihītyetadviśvā ābhāhi pradiśaścatasra iti sarvā ābhāhi / pradiśaścatasra ityetat
kṛṇvāno anyaṃ adharānt sapatnān //MS_1,2.10// / pṛthivyai tvāntarikṣāya tvā dive tvā śundhantāṃ lokāḥ pitṛṣadanā yavo 'si
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921485 (0.0):
devānām idaṃ nihitaṃ yad asty athābhāhi pradiśaś catasraḥ / / kṛṇvāno anyaṃ adharānt sapatnān //MS_1,2.10//
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495619 (0.0):
vanaspate śatavalśo viroha sahasravalśā vi vayaṃ ruhema // / pṛthivyai tvāntarikṣāya tvā dive tvā śundhantāṃ lokāḥ pitṛṣadanā yavo 'si
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923981 (5.960):
indrajyeṣṭhebhyo varuṇarājabhyo vātāpibhyaḥ parjanyātmabhyaḥ pṛthivyai / tvā, antarikṣāya tvā dive tvā, adbhyas tvā, oṣadhībhyo vanaspatibhyas tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9985488 (5.960):
vā : FN emended. Ed.: vā. / pṛthivyai tvā, antarikṣāya tvā dive tveti prokṣati, eṣā hy eṣāṃ lokānāṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9987046 (5.960):
rohitako 'jāyata tasmād rauhītakas tasmād rohītakerohītake svajaḥ / pṛthivyai tvāntarikṣāya tvā dive tveti prokṣati, eṣāṃ hy eṣa lokānāṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3558981 (5.960):
vā : FN emended. Ed.: vā. / pṛthivyai tvāntarikṣāya tvā dive tveti prokṣaty eṣā hy eṣāṃ lokānāṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3560532 (5.960):
rauhītakas tasmād rohītakerohītake svajaḥ pṛthivyai tvāntarikṣāya tvā dive
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1692344 (5.960):
sa prokṣati | dive tvāntarikṣāya tvā pṛthivyai tveti vajro vai yūpa eṣāṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921903 (0.023):
vanaspate śatavalśo viroha sahasravalśā vi vayaṃ ruhema // / pṛthivyai tvā, antarikṣāya tvā dive tvā śundhantāṃ lokāḥ pitṛṣadanās, yavo
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1690127 (0.027):
sa prokṣati | dive tvāntarikṣāya tvā pṛthivyai tvetīmānevaitallokānūrjā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497679 (0.043):
varuṇarājabhyo vātāpibhyaḥ parjanyātmabhyaḥ pṛthivyai tvāntarikṣāya tvā / dive tvādbhyas tvauṣadhībhyo vanaspatibhyas tvā prāṇāya tvāpānāya tvā
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1690106 (0.054):
sa yavānāvapati | yavo 'si yavayāsmaddveṣo yavayārātīriti nātra
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1697492 (0.054):
dive tvā sūryāya tveti | devalokāya tvetyevaitadāha yadāha dive tveti / sūryāya tveti
yavaya dveṣo asmad yavayārātiṃ pitṛṣadanaṃ tvā lokam avastṛṇāmi //
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5728815 (0.0):
(KauśS_11,3[82].17)
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921495 (0.0):
pṛthivyai tvā, antarikṣāya tvā dive tvā śundhantāṃ lokāḥ pitṛṣadanās, yavo / 'si yavaya dveṣo asmat, yavayārātim, pitṛṣadanaṃ tvā lokam avastṛṇāmi //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495627 (0.0):
pṛthivyai tvāntarikṣāya tvā dive tvā śundhantāṃ lokāḥ pitṛṣadanā yavo 'si / yavaya dveṣo asmad yavayārātiṃ pitṛṣadanaṃ tvā lokam avastṛṇāmi //
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1690106 (0.027):
sa yavānāvapati | yavo 'si yavayāsmaddveṣo yavayārātīriti nātra
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921920 (0.034):
'si yavaya dveṣo asmat, yavayārātim, pitṛṣadanaṃ tvā lokam avastṛṇāmi // / svāveśo 'sy agregā netπṇām adhi tvā sthāsyati tasya vitsva //
uñśrayasva vanaspate sajūr devena barhiṣā / / nitānas tvā māruto nihantu mitrāvaruṇau dhruveṇa dharmaṇā //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921507 (0.0):
'si yavaya dveṣo asmat, yavayārātim, pitṛṣadanaṃ tvā lokam avastṛṇāmi // / uñśrayasva vanaspate sajūr devena barhiṣā /
[Page I,21] / brahmavaniṃ tvā kṣatravaniṃ paryūhāmi brahma dṛṃha kṣatraṃ dṛṃha
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921511 (0.0):
nitānas tvā māruto nihantu mitrāvaruṇau dhruveṇa dharmaṇā // / [Page I,21]
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9987209 (0.0):
saṃkalpayati saṃmitatvāya brahmavaniṃ tvā kṣatravaniṃ paryūhāmīti, āśīr
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495699 (0.0):
indrasya yujyaḥ sakhā // / [Page I,24] / brahmavaniṃ tvā kṣatravaniṃ paryūhāmi brahma dṛṃha kṣatraṃ dṛṃha
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3559109 (0.0):
yad audumbarī brahmavaniṃ tvā kṣatravaniṃ paryūhāmīty āśīr evaiṣā brahma
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3560693 (0.0):
viṣṇoḥ karmāṇi paśyateti saṃkalpayati saṃmitatvāya brahmavaniṃ tvā / kṣatravaniṃ paryūhāmīty āśīr evaiṣā brahma dṛṃha kṣatraṃ dṛṃhety āśiṣa
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7436086 (0.023):
karmaṇy upapade chandasi viṣaye inpratyayo bhavati / / brahmavaniṃ tvā kṣatravaniṃ suprajāvaniṃ rāyaspoṣavaniṃ paryūhāmi /
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1690249 (0.026):
atha paryṛṣati | brahma dṛṃha kṣatraṃ dṛṃhāyurdṛṃha prajāṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9985614 (0.037):
paryūhāmīti, āśīr evaiṣā brahma dṛṃha kṣatraṃ dṛṃheti, āśiṣa evaiṣa
rāyaspoṣaṃ dṛṃha prajāṃ dṛṃha sajātān asmai yajamānāya dṛṃha //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921527 (0.0):
rāyaspoṣaṃ dṛṃha prajāṃ dṛṃha sajātān asmai yajamānāya dṛṃha // / ghṛtena dyāvāpṛthivī āpṛṇa viśvajanasya chāyāsi //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495702 (0.0):
brahmavaniṃ tvā kṣatravaniṃ paryūhāmi brahma dṛṃha kṣatraṃ dṛṃha / rāyaspoṣaṃ dṛṃha prajāṃ dṛṃha sajātān asmai yajamānāya dṛṃha //
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1690249 (0.022):
atha paryṛṣati | brahma dṛṃha kṣatraṃ dṛṃhāyurdṛṃha prajāṃ
ghṛtena dyāvāpṛthivī āpṛṇa viśvajanasya chāyāsi //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921532 (0.0):
rāyaspoṣaṃ dṛṃha prajāṃ dṛṃha sajātān asmai yajamānāya dṛṃha // / ghṛtena dyāvāpṛthivī āpṛṇa viśvajanasya chāyāsi //
pari tvā girvaṇo gira imā bhavantu viśvataḥ / / vṛddhāyum anu vṛddhayo juṣṭā bhavantu juṣṭayaḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921542 (0.0):
ghṛtena dyāvāpṛthivī āpṛṇa viśvajanasya chāyāsi // / pari tvā girvaṇo gira imā bhavantu viśvataḥ /
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1690398 (0.0):
udīcī vai manuṣyāṇāṃ diktasmādudīcīnavaṃśaṃ sado bhavati / pari tvā girvaṇo gira imā bhavantu viśvataḥ | vṛddhāyumanu vṛddhayo juṣṭā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13959736 (0.010):
RV_1,010.12a pari tvā girvaṇo gira imā bhavantu viśvataḥ |
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1338577 (0.018):
RV_01.010.12.1{20} pari tvā girvaṇo gira imā bhavantu viśvataḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27112390 (0.018):
| pra | su | tira | kṛdhi | sahasra sām | ṛṣim // RV_1,10.11 // / pari | tvā | girvaṇaḥ | giraḥ | imāḥ | bhavantu | viśvataḥ | vṛddha āyum |
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1338584 (0.018):
RV_01.010.12.1{20} pari tvā girvaṇo gira imā bhavantu viśvataḥ / RV_01.010.12.2{20} vṛddhāyumanu vṛddhayo juṣṭā bhavantu juṣṭayaḥ
indrāya tvendrasya syūr asīndrasya dhruvo 'sy aindram asīndrāya tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921554 (0.0):
vṛddhāyum anu vṛddhayo juṣṭā bhavantu juṣṭayaḥ // / indrāya tvā, indrasya syūr asi, indrasya dhruvo 'si, aindram asi, indrāya
rakṣoghno vo valagaghnaḥ prokṣāmi vaiṣṇavān rakṣohaṇaṃ tvā valagahanam
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921571 (0.0):
indrāya tvā, indrasya syūr asi, indrasya dhruvo 'si, aindram asi, indrāya / tvā rakṣoghno vo valagaghnaḥ prokṣāmi vaiṣṇavān rakṣohaṇaṃ tvā valagahanam
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495300 (0.0):
rakṣoghnī vāṃ valagaghnī upadadhāmi vaiṣṇavī rakṣoghnī vāṃ valagaghnī / paryūhāmi vaiṣṇavī rakṣohaṇaṃ tvā valagahanam āstṛṇāmi vaiṣṇavam
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1689591 (0.046):
rakṣohaṇaṃ valagahanamiti | rakṣasāṃ hyete valagānām badhāya khāyante
avasiñcāmi vaiṣṇavaṃ rakṣohaṇaṃ tvā valagahanam avastṛṇāmi vaiṣṇavaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921576 (0.0):
tvā rakṣoghno vo valagaghnaḥ prokṣāmi vaiṣṇavān rakṣohaṇaṃ tvā valagahanam
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495300 (0.033):
paryūhāmi vaiṣṇavī rakṣohaṇaṃ tvā valagahanam āstṛṇāmi vaiṣṇavam
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1689591 (0.046):
rakṣohaṇaṃ valagahanamiti | rakṣasāṃ hyete valagānām badhāya khāyante
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921591 (0.052):
paryūhāmi vaiṣṇavī rakṣohaṇaṃ tvā valagahanam āstṛṇāmi vaiṣṇavam
rakṣoghnī vāṃ valagaghnī upadadhāmi vaiṣṇavī rakṣoghnī vāṃ valagaghnī
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921587 (0.0):
avasiñcāmi vaiṣṇavam, rakṣohaṇaṃ tvā valagahanam avastṛṇāmi vaiṣṇavam, / rakṣoghnī vāṃ valagaghnī upadadhāmi vaiṣṇavī rakṣoghnī vāṃ valagaghnī
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1689864 (0.062):
vaiṣṇavī iti hanū haivāsyaite atha paryūhati rakṣohaṇau vāṃ valagahanau / paryūhāmi / vaiṣṇavī iti dṛṃhatyevaine etadaśithile karoti
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1689854 (0.063):
athādhiṣavaṇe phalake upadadhāti | rakṣohaṇau vāṃ valagahanā upadadhāmi
paryūhāmi vaiṣṇavī rakṣohaṇaṃ tvā valagahanam āstṛṇāmi vaiṣṇavam
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921596 (0.0):
avasiñcāmi vaiṣṇavam, rakṣohaṇaṃ tvā valagahanam avastṛṇāmi vaiṣṇavam, / rakṣoghnī vāṃ valagaghnī upadadhāmi vaiṣṇavī rakṣoghnī vāṃ valagaghnī
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921571 (1.192):
tvā rakṣoghno vo valagaghnaḥ prokṣāmi vaiṣṇavān rakṣohaṇaṃ tvā valagahanam
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495277 (1.192):
rakṣoghno vo valagaghnaḥ prokṣāmi vaiṣṇavān rakṣohaṇaṃ tvā valagahanam
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1689591 (0.046):
rakṣohaṇaṃ valagahanamiti | rakṣasāṃ hyete valagānām badhāya khāyante
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1689863 (0.053):
vaiṣṇavī iti hanū haivāsyaite atha paryūhati rakṣohaṇau vāṃ valagahanau / paryūhāmi / vaiṣṇavī iti dṛṃhatyevaine etadaśithile karoti
vibhūr asi pravāhaṇo vahnir asi havyavāhanaḥ śvātro 'si pracetās tutho 'si
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921608 (0.0):
paryūhāmi vaiṣṇavī rakṣohaṇaṃ tvā valagahanam āstṛṇāmi vaiṣṇavam / vibhūr asi pravāhaṇas, vahnir asi havyavāhanaḥ śvātro 'si pracetās tutho
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10650843 (0.030):
(PB 1.4.4) vibur asi pravāhaṇaḥ / (PB 1.4.5) vahnir asi havyavāhanaḥ
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10650850 (0.030):
(PB 1.4.5) vahnir asi havyavāhanaḥ / (PB 1.4.6) śvātro 'si pracetāḥ
viśvavedā avasyur asi duvasvān aṅghārir asi bambhārir uśig asi kaviḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921618 (0.0):
vibhūr asi pravāhaṇas, vahnir asi havyavāhanaḥ śvātro 'si pracetās tutho / 'si viśvavedās, avasyur asi duvasvān aṅghārir asi bambhāris, uśig asi
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10650857 (0.0):
(PB 1.4.6) śvātro 'si pracetāḥ / (PB 1.4.7) tutho 'si viśvavedā uśig asi kavir aṅghārir asi bambhārir
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16720899 (0.034):
ŚŚS_6.12.18: uśig.asi.kavir.asi.iti.potuḥ / / ŚŚS_6.12.19: avasyur.asi.duvasvān.iti.neṣṭuḥ /
śundhyur asi mārjālīyaḥ samrāḍ asi kṛśānuḥ pariṣadyo 'sy āstavyo nabho 'si
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921632 (0.0):
'si viśvavedās, avasyur asi duvasvān aṅghārir asi bambhāris, uśig asi / kaviḥ śundhyur asi mārjālīyaḥ samrāḍ asi kṛśānuḥ pariṣadyo 'sy āstavyas,
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10650834 (0.0):
(PB 1.4.3) tutho 'si janadhāyo nabho 'si pratakvāsaṃmṛṣṭo 'si havyasūdanaḥ
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12168795 (0.030):
8.1.108.4 saṃvathsaro 'si parivathsaro 'sīdāvathsaro 'sīduvathsaro 'si / idvathsaro 'si vathsaro 'si tasya te vasantaś śiraḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1030821 (0.033):
athainamabhimṛśati bhramasi jvaladasi pūrṇamasi prastabdhamasyekasabhamasi / hiṅkṛtamasi hiṅkriyamāṇamasyudgīthamasyudgīyamānamasi śrāvitamasi
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10016775 (0.041):
yathā tvaṃ dhrājyā dhrājasa evam ahaṃ dhrājyā dhrājiṣīya taveva me / dhrājamānasya dhrājo bhūyāsus, bhrājir asi bhrājo 'si sa yathā tvaṃ
Bharavi: Kiratarjuniya (bhakirxu.htm.txt) 7340643 (0.042):
sa sāsis+sāsusūs+sāsas+yeyāyeyāyayāyayas+ /
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16720819 (0.045):
ŚŚS_6.12.7: pariṣadyo.asi.pavamāna.ity.āstavam / / ŚŚS_6.12.8: pratakvā.asi.nabhasvān.iti.cātvālam /
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28076497 (0.045):
vadasi sā yanmama tvaṃ kṛtānukarānuvartmāsyahameva tvacreyo 'smīti
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10651988 (0.045):
(PB 1.10.10) niroho 'si nirohāya tvā saṃroho 'si saṃrohāya tvā praroho 'si
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9532560 (0.050):
10,9: utsa.utsaranād.vā.utsadanād.vā.utsyandanād.vā.unatter.vā/ / 10,9: vyajṛas.asya.khāni/ / tvam.arṇavān.arṇasvata.etān.mādhyamikān.saṃstyāyān.bābadhyamānān.aramnāh/
pratakvāsaṃmṛṣṭo 'si havyasūdanaḥ sagaro 'si viśvavedā ṛtadhāmāsi
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921638 (0.0):
kaviḥ śundhyur asi mārjālīyaḥ samrāḍ asi kṛśānuḥ pariṣadyo 'sy āstavyas, / nabho 'si pratakvā, asaṃmṛṣṭo 'si havyasūdanaḥ sagaro 'si viśvavedās,
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10650834 (0.0):
(PB 1.4.3) tutho 'si janadhāyo nabho 'si pratakvāsaṃmṛṣṭo 'si havyasūdanaḥ
svarjyotiḥ samudro 'si viśvavyacā ajo 'sy ekapād ahir asi budhnyaḥ kavyo
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921643 (0.0):
nabho 'si pratakvā, asaṃmṛṣṭo 'si havyasūdanaḥ sagaro 'si viśvavedās, / ṛtadhāmāsi svarjyotiḥ samudro 'si viśvavyacās, ajo 'sy ekapāt, ahir asi
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921652 (0.0):
ṛtadhāmāsi svarjyotiḥ samudro 'si viśvavyacās, ajo 'sy ekapāt, ahir asi / budhnyaḥ kavyo 'si kavyavāhanas, raudreṇānīkena pāhi māgne pipṛhi mā namas
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10650870 (0.038):
(PB 1.4.9) ṛtadhāmāsi svarjyotiḥ / (PB 1.4.10) samudro 'si viśvavyacāḥ
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10650878 (0.041):
(PB 1.4.11) ahir asi budhnyaḥ / (PB 1.4.12) ajo 'sy ekapāt
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16720919 (0.054):
ŚŚS_6.12.23: ṛta.dhāmā.asi.svar.jyotir.ity.audumbarīyam / / ŚŚS_6.12.24: samudro.asi.viśva.vyacā.iti.sado.anuvīkṣya /
'si kavyavāhano raudreṇānīkena pāhi māgne pipṛhi mā namas te astu mā mā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920152 (0.0):
yonir asi gopāya mā namas te astu mā mā hiṃsīḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3493865 (0.0):
ūrg asy āṅgirasy ūrṇamradā ūrjaṃ mayi dhehīndrasya yonir asi gopāya mā / namas te astu mā mā hiṃsīḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921665 (5.960):
ṛtadhāmāsi svarjyotiḥ samudro 'si viśvavyacās, ajo 'sy ekapāt, ahir asi / budhnyaḥ kavyo 'si kavyavāhanas, raudreṇānīkena pāhi māgne pipṛhi mā namas
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16720797 (1.788):
saṃrāḷ.asi.kṛśāno.raudreṇa.anīkena.pāhi.mā.agne.pipṛhi.mā.namas.te.astu.mā.mā.hiṃsīr.ity.āhavanīyam
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1680431 (0.002):
evaitadyajñāya nihnute tatho hainameṣa yajño na hinasti tasmādāha namaste / astu / mā mā hiṃsīriti / sa vai jaghanārdha ivaivāgra āsīta | atha yadagra eva madhya upaviśedya
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9979295 (0.003):
enam īśvarāṇi pratinudas, yad āha namas te astu mā mā hiṃsīr iti namaskāro
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3552807 (0.003):
vā eṣa devatāś cābhyārohati tāny enam īśvarāṇi pratinudo yad āha namas te / astu mā mā hiṃsīr iti namaskāro vā eṣo 'pratinodāya devatā vai yajñasya
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3498750 (0.019):
patni patny eṣa te loko namas te astu mā mā hiṃsīr yā sarasvatī veśayamanī
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10016916 (0.021):
āyurdās tvam asmabhyaṃ gharma varcodā asi pitāsi pitā no bodhiṣīmahi tvā / namas te astu mā mā hiṃsīḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10017255 (0.021):
viśvadevyāvataḥ pitṛmato 'ṅgirasvatas, uśīmahi tvā namas te astu mā mā / hiṃsīḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3590268 (0.021):
bodhiṣīmahi tvā namas te astu mā mā hiṃsīḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3590607 (0.021):
viśvadevyāvataḥ pitṛmato 'ṅgirasvata uśīmahi tvā namas te astu mā mā / hiṃsīḥ //
SATAPATHA-BRAHMANA 9 (sb_09_u.htm.txt) 26464760 (0.023):
namaste astu mā mā hiṃsīrityātmanaḥ paridāṃ vadate
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1015766 (0.030):
pravargyastadetamevaitatprīṇāti tasmādāha pitā no'si pitā no bodhīti / namaste astu / mā mā hiṃsīrityāśiṣamevaitadāśāste
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3493810 (0.031):
me yacha namas te astu mā mā hiṃsīḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10017509 (0.031):
mahānt sadhasthe dhruva ā niṣattas, namas te astu mā mā hiṃsīḥ // / somapīthānu mehi //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3590861 (0.031):
mahānt sadhasthe dhruva ā niṣatto namas te astu mā mā hiṃsīḥ // / somapīthānu mehi //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3536694 (0.032):
jyotir gacha namas te astu mā mā hiṃsīḥ //MS_2,9.10//
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1017074 (0.032):
deva gharma namaste astu mā mā hiṃsīrityāśiṣamevaitadāśāste
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9925049 (0.033):
patni patny eṣa te lokas, namas te astu mā mā hiṃsīs, yā sarasvatī
hiṃsīḥ //MS_1,2.12// / tvaṃ soma tanūkṛdbhyo dveṣobhyo 'nyakṛtebhyaḥ /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921673 (0.0):
te astu mā mā hiṃsīḥ //MS_1,2.12// / tvaṃ soma tanūkṛdbhyo dveṣobhyo 'nyakṛtebhyaḥ /
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1691283 (0.0):
atha juhoti | tvaṃ soma tanūkṛdbhyo dveṣobhyo 'nyakṛtebhya uru yantāsi
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7314221 (5.960):
RV_08.079.02.2{33} premandhaḥ khyan niḥ śroṇo bhūt / RV_08.079.03.1{33} tvaṃ soma tanūkṛdbhyo dveṣobhyo 'nyakṛtebhyaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14080105 (5.960):
RV_8,079.02c prem andhaḥ khyan niḥ śroṇo bhūt || / RV_8,079.03a tvaṃ soma tanūkṛdbhyo dveṣobhyo 'nyakṛtebhyaḥ |
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10017511 (0.019):
mahānt sadhasthe dhruva ā niṣattas, namas te astu mā mā hiṃsīḥ // / somapīthānu mehi //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3590863 (0.019):
mahānt sadhasthe dhruva ā niṣatto namas te astu mā mā hiṃsīḥ // / somapīthānu mehi //
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1680431 (0.049):
evaitadyajñāya nihnute tatho hainameṣa yajño na hinasti tasmādāha namaste / astu / mā mā hiṃsīriti / sa vai jaghanārdha ivaivāgra āsīta | atha yadagra eva madhya upaviśedya
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920152 (0.053):
yonir asi gopāya mā namas te astu mā mā hiṃsīḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3493865 (0.053):
ūrg asy āṅgirasy ūrṇamradā ūrjaṃ mayi dhehīndrasya yonir asi gopāya mā / namas te astu mā mā hiṃsīḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9979295 (0.062):
enam īśvarāṇi pratinudas, yad āha namas te astu mā mā hiṃsīr iti namaskāro
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3552807 (0.062):
vā eṣa devatāś cābhyārohati tāny enam īśvarāṇi pratinudo yad āha namas te / astu mā mā hiṃsīr iti namaskāro vā eṣo 'pratinodāya devatā vai yajñasya
uru yantāsi varūtham // svāhā // / juṣāṇo aptur ājyasya vetu // svāhā //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921683 (0.0):
tvaṃ soma tanūkṛdbhyo dveṣobhyo 'nyakṛtebhyaḥ / / uru yantāsi varūtham // svāhā //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_08u.htm.txt) 11211158 (0.0):
tvam | soma | tanūkṛt-bhyaḥ | dveṣaḥ-bhyaḥ | anya-kṛtebhyaḥ | uru | yantā / | asi | varūtham // RV_8,79.3 //
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1691285 (0.0):
atha juhoti | tvaṃ soma tanūkṛdbhyo dveṣobhyo 'nyakṛtebhya uru yantāsi
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7314225 (0.029):
RV_08.079.03.1{33} tvaṃ soma tanūkṛdbhyo dveṣobhyo 'nyakṛtebhyaḥ / RV_08.079.03.2{33} uru yantāsivarūtham
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14080109 (0.029):
RV_8,079.03a tvaṃ soma tanūkṛdbhyo dveṣobhyo 'nyakṛtebhyaḥ | / RV_8,079.03c uru yantāsi varūtham ||
agne naya supathā rāye asmān viśvāni deva vayunāni vidvān /
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brup___u.htm.txt) 5213953 (0.0):
agne naya supathā rāye 'smān viśvāni deva vayunāni vidvān |
Isa-Upanisad (Isopanisad or Isavasyopanisad), Kanva recension (isup___u.htm.txt) 9906674 (0.0):
oṃ krato smara kṛtaṃ smara krato smara kṛtaṃ smara || IsUp_17 || / agne naya supathā rāye asmān viśvāni deva vayunāni vidvān |
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921693 (0.0):
juṣāṇo aptur ājyasya vetu // svāhā // / agne naya supathā rāye asmān viśvāni deva vayunāni vidvān /
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1369463 (0.0):
RV_01.189.01.1{10} agne naya supathā rāye asmān viśvāni deva vayunāni
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13991811 (0.0):
RV_1,189.01a agne naya supathā rāye asmān viśvāni deva vayunāni vidvān |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27145218 (0.0):
RV_2:5/10 / (RV_1,189) / agne | naya | su pathā | rāye | asmān | viśvāni | deva | vayunāni | vidvān
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1028956 (0.0):
vāyuranilamamṛtam bhasmāntaṃ śarīram o3ṃ krato smara klibe smarāgne naya / supathā rāye asmānviśvāni deva vayunāni vidvān yuyodhyasmajjuhurāṇameno
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1691390 (0.0):
tadāyatsu vācayati | agne naya supathā rāya asmānviśvāni deva vayunāni
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27293531 (0.0):
sa juhoti | agne naya mupathā rāye asmānviśvāni deva vayunāni vidvān |
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12168663 (0.0):
8.1.103.9 mahīm āvāhayāmi / 8.1.103.10 agne naya supathā rāye asmān
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12169691 (0.0):
suvar jana agne naya supathā rāye asmān vāyum āvāhayāmīndram āvāhayāmi
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12170595 (0.0):
8.0.16 jujuṣāṇam asthur eka indro 'sme sapta ca / 8.1.146.1 agne naya supathā rāye asmān viśvāni deva vayunāni vidvān
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb_u.htm.txt) 27275142 (0.031):
agne naya supathā rāye 'smān viśvāni deva vayunāni vidvān |
Asvalayana-Grhyasutra (asvgs_u.htm.txt) 4734892 (0.031):
astamite.sthālī.pākam.śrapayitvā.eka.kapālam.ca.puroḷāśam.<.agne.naya.supathā.rāye.asmān.>.iti.catasṛbhiḥ.pratyṛcam.hutvā.pāṇinā.eka.kapālam.acyutāya.bhaumāya.svāhā.iti./
Asvalayana-Grhyasutra (asvgs_u.htm.txt) 4735285 (0.031):
ataḥ.avadānānām.sthālī.pākasya.ca.<.agne.naya.supathā.rāye.asmān.>.iti.dve./.grīṣmo.hemanta.ṛtavaḥ.śivā.no.varṣāḥ.śivā.abhavā.śaran.naḥ./.saṃvatsaro.adhipatiḥ.prāṇado.no.ahorātre.kṛṇutām.dūrgham.āyuḥ.svāhā./.śāntā.pṛthivī.śivam.antarikṣam.dyaur.no.devy.abhayam.no.astu./.śivā.diśaḥ.pradiśa.uddiśo.na.āpo.vidyutaḥ.paripāntu.sarvataḥ.svāhā./.āpo.marīcīḥ.pravahantu.no.dhiyo.dhātā.samudro.avahantu.pāpam./.bhūtam.bhaviṣyad.abhayam.viśvam.astu.me.brahma.adhig
Asvalayana-Srautasutra (asvss_u.htm.txt) 8404969 (0.031):
agne.naya.supathā.rāye.asmān.iti.dve.pāhi.no.agne.pāyubhir.ajasraiḥ.par.vaḥ.śukrāya.bhānave.bharadhvam.yathā.viprasya.manuṣo.havirbhiḥ.prakāravo.mananā.vācyamānāḥ./
Asvalayana-Srautasutra (asvss_u.htm.txt) 8407571 (0.031):
pathyā.svastir.aṅgiḥ.somaḥ.savitā.aditiḥ.svasti.naḥ.pathyāsu.dhanvasv.iti.dve.agne.naya.supathā.rāye.asmān.ā.devānām.api.panthām.aganma.tvam.soma.pracikito.manīṣā./
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12167865 (0.031):
8.1.90.15 agne naya supathā[*833] rāye asmān
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb5u.htm.txt) 25714390 (0.032):
agne naya supathā rāye 'smān viśvāni deva vayunāni vidvān |
Isa-Upanisad (Isopanisad or Isavasyopanisad), Kanva recension (isupsb_u.htm.txt) 24586048 (0.040):
agne naya supathā rāye asmān viśvāni deva vayunāni vidvān |
yuyodhy asmaj juhurāṇam eno bhūyiṣṭhāṃ te namauktiṃ vidhema //
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brup___u.htm.txt) 5213959 (0.0):
agne naya supathā rāye 'smān viśvāni deva vayunāni vidvān | / yuyodhy asmaj juhurāṇam eno bhūyiṣṭhāṃ te namauktiṃ vidhema ||
Isa-Upanisad (Isopanisad or Isavasyopanisad), Kanva recension (isup___u.htm.txt) 9906679 (0.0):
agne naya supathā rāye asmān viśvāni deva vayunāni vidvān | / yuyodhy asmaj juhurāṇam eno bhūyiṣṭhāṃ te nama uktiṃ vidhema || IsUp_18 ||
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921701 (0.0):
agne naya supathā rāye asmān viśvāni deva vayunāni vidvān / / yuyodhy asmaj juhurāṇam eno bhūyiṣṭhāṃ te namauktiṃ vidhema //
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13991818 (0.0):
RV_1,189.01a agne naya supathā rāye asmān viśvāni deva vayunāni vidvān | / RV_1,189.01c yuyodhy asmaj juhurāṇam eno bhūyiṣṭhāṃ te namauktiṃ vidhema
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27145223 (0.0):
agne | naya | su pathā | rāye | asmān | viśvāni | deva | vayunāni | vidvān / | yuyodhi | asmat | juhurāṇam | enaḥ | bhūyiṣṭhām | te | namaḥ uktim |
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27293538 (0.0):
sa juhoti | agne naya mupathā rāye asmānviśvāni deva vayunāni vidvān | / yuyodhyasmajjuhurāṇameno bhūyiṣṭhāṃ te namauktiṃ vidhema svāhetyatha
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12170597 (0.0):
8.1.146.1 agne naya supathā rāye asmān viśvāni deva vayunāni vidvān / yuyodhy asmaj juhurāṇam eno bhūyiṣṭhān te nama uktiṃ vidhema
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1691393 (0.017):
tadāyatsu vācayati | agne naya supathā rāya asmānviśvāni deva vayunāni / vidvān / yuyodhyasmajjuhurāṇameno bhūyiṣṭhāṃ te namauktiṃ
uru viṣṇo vikramasvoru kṣayāya nas kṛdhi /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921703 (0.0):
yuyodhy asmaj juhurāṇam eno bhūyiṣṭhāṃ te namauktiṃ vidhema // / uru viṣṇo vikramasvoru kṣayāya nas kṛdhi /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495561 (0.0):
tvā juṣāmahe devayajyāyai juṣṭaṃ viṣṇave viṣṇave tvā // / uru viṣṇo vikramasvoru kṣayāya nas kṛdhi /
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18940171 (0.013):
(AVŚ_7,26.3c) uru viṣṇo vi kramasvoru kṣayāya nas kṛdhi |
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921850 (0.024):
taṃ tvā juṣāmahe devayajyāyai juṣṭaṃ viṣṇave viṣṇave tvā // / uru viṣṇo vikramasvoru kṣayāya nas kṛdhi /
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1691498 (0.032):
atha juhoti | uru viṣṇo vikramasvoru kṣayāya naskṛdhi ghṛtaṃ ghṛtayone
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1691782 (0.032):
sruveṇaivopahatya juhotyuru viṣṇo vikramasvoru kṣayāya naskṛdhi ghṛtaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27297449 (0.032):
atho caturgṛhītamevājyaṃ gṛhītvā | vaiṣṇavyarcā juhotyuru viṣṇo / vikramasvoru / kṣayāya naskṛdhi ghṛtaṃ ghṛtayone piba pra-pra yajñapatiṃ tira svāheti
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16723412 (0.054):
ghṛtasya.yaja.ity.ukta.|.uru.viṣṇo.vi.kramasva.uru.kṣayāya.nas.kṛdhi.|.ghṛta.ghṛta.yone.piba.pra.pra.yajña.patim.tira.|.ity.upāṃśu.yajati
ghṛtaṃ ghṛtavane piba prapra yajñapatiṃ tira // svāhā //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921716 (0.0):
ghṛtaṃ ghṛtavane piba prapra yajñapatiṃ tira // svāhā // / evā vandasva varuṇaṃ bṛhantaṃ namasyā dhīram amṛtasya gopām /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495567 (0.0):
uru viṣṇo vikramasvoru kṣayāya nas kṛdhi / / ghṛtaṃ ghṛtavane piba prapra yajñapatiṃ tira // svāhā //
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1691791 (0.043):
sruveṇaivopahatya juhotyuru viṣṇo vikramasvoru kṣayāya naskṛdhi ghṛtaṃ / ghṛtayone piba prapra yajñapatiṃ tira svāheti
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18940176 (0.044):
(AVŚ_7,26.3c) uru viṣṇo vi kramasvoru kṣayāya nas kṛdhi | / (AVŚ_7,26.3e) ghṛtam ghṛtayone piba prapra yajñapatiṃ tira ||3||
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1691504 (0.044):
atha juhoti | uru viṣṇo vikramasvoru kṣayāya naskṛdhi ghṛtaṃ ghṛtayone / piba / prapra yajñapatiṃ tira svāheti tadetenaivaitasyāṃ divi pratiṣṭhāyām
evā vandasva varuṇaṃ bṛhantaṃ namasyā dhīram amṛtasya gopām /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921723 (0.0):
ghṛtaṃ ghṛtavane piba prapra yajñapatiṃ tira // svāhā // / evā vandasva varuṇaṃ bṛhantaṃ namasyā dhīram amṛtasya gopām /
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7306834 (0.0):
RV_08.042.02.1{28} evā vandasva varuṇaṃ bṛhantaṃ namasyā dhīramamṛtasya
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14072567 (0.0):
RV_8,042.02a evā vandasva varuṇam bṛhantaṃ namasyā dhīram amṛtasya gopām |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_08u.htm.txt) 11203462 (0.012):
| vratāni // RV_8,42.1 // / eva | vandasva | varuṇam | bṛhantam | namasya | dhīram | amṛtasya | gopām
sa naḥ śarma trivarūthaṃ viyaṃsat pātaṃ no dyāvāpṛthivī upasthe //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921734 (0.0):
evā vandasva varuṇaṃ bṛhantaṃ namasyā dhīram amṛtasya gopām / / sa naḥ śarma trivarūthaṃ viyaṃsat pātaṃ no dyāvāpṛthivī upasthe //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3602330 (0.0):
sa naḥ śarma trivarūthaṃ viyaṃsad yūyaṃ pāta svastibhiḥ sadā naḥ //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5825489 (0.009):
yau | ījire | vṛṣaṇaḥ | deva yajyayā | tā | naḥ | śarma | tri varūtham | / vi | yāṃsataḥ // RV_10,66.7 //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_08u.htm.txt) 11203465 (0.022):
eva | vandasva | varuṇam | bṛhantam | namasya | dhīram | amṛtasya | gopām / | saḥ | naḥ | śarma | tri-varūtham | vi | yaṃsat | patam | naḥ |
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7306839 (0.031):
RV_08.042.02.1{28} evā vandasva varuṇaṃ bṛhantaṃ namasyā dhīramamṛtasya / gopām / RV_08.042.02.2{28} sa naḥ śarma trivarūthaṃ vi yaṃsat pātaṃ no
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14072575 (0.031):
RV_8,042.02a evā vandasva varuṇam bṛhantaṃ namasyā dhīram amṛtasya gopām | / RV_8,042.02c sa naḥ śarma trivarūthaṃ vi yaṃsat pātaṃ no dyāvāpṛthivī
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13058788 (0.047):
RV_10.142.01.2{30} bhadraṃ hi śarma trivarūthamasti ta ārehiṃsānāmapa
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18948623 (0.054):
(AVŚ_9,2.16a) yat te kāma śarma trivarūtham udbhu brahma varma vitatam
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13044721 (0.061):
RV_10.066.05.2{12} brahmakṛto amṛtā viśvavedasaḥ śarma noyaṃsan / trivarūthamaṃhasaḥ
urv antarikṣaṃ vīhy adityāḥ sadā āsīda deva savitar eṣa te somas taṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921744 (0.0):
sa naḥ śarma trivarūthaṃ viyaṃsat pātaṃ no dyāvāpṛthivī upasthe // / urv antarikṣaṃ vīhi, adityāḥ sadā āsīda deva savitar eṣa te somas taṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920663 (1.788):
ut parjanyasya dhāmnodasthām amṛtaṃ anu // / urv antarikṣaṃ vīhi, adityāḥ sadā āsīda //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3494375 (1.788):
ut parjanyasya dhāmnodasthām amṛtaṃ anu // / urv antarikṣaṃ vīhy adityāḥ sadā āsīda //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919105 (0.032):
jyotir vaiśvānaram urv antarikṣaṃ vīhi, adityā va upasthe sādayāmi
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3492825 (0.032):
vaiśvānaram urv antarikṣaṃ vīhy adityā va upasthe sādayāmi //MS_1,1.5//
rakṣasva mā tvā dabhan duścakṣās te māvakśad etat tvaṃ deva soma devān
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921748 (0.0):
urv antarikṣaṃ vīhi, adityāḥ sadā āsīda deva savitar eṣa te somas taṃ / rakṣasva mā tvā dabhan duścakṣās te māvakśat, etat tvaṃ deva soma devān
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921755 (0.0):
rakṣasva mā tvā dabhan duścakṣās te māvakśat, etat tvaṃ deva soma devān
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923109 (0.0):
upayāmagṛhīto 'si viṣṇos tvorukrame gṛhṇāmi viṣṇa urukramaiṣa te somas taṃ / rakṣasva mā tvā dabhan duścakṣās te māvakśat, ayaṃ vasuḥ purovasur vākpā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496810 (0.0):
upayāmagṛhīto 'si viṣṇos tvorukrame gṛhṇāmi viṣṇa urukramaiṣa te somas taṃ / rakṣasva mā tvā dabhan duścakṣās te māvakśad ayaṃ vasuḥ purovasur vākpā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27294322 (0.0):
urugāyaiṣa te somastaṃ rakṣasva mā tvā dabhanniti yajño vai
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1691582 (0.030):
savitareṣa te somastaṃ rakṣasva mā tvā dabhanniti tadenaṃ devāyaiva
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920606 (0.051):
'star ahasta kṛśāno, ete vaḥ somakrayaṇās tān rakṣadhvam, mā vo dabhan / duścakṣā vo māvakśat //MS_1,2.5// / somakrayaṇās : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3494318 (0.051):
'star ahasta kṛśāna ete vaḥ somakrayaṇās tān rakṣadhvaṃ mā vo dabhan / duścakṣā vo māvakśat //MS_1,2.5// / somakrayaṇās : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
upāvṛtedam ahaṃ manuṣyānt saha rāyaspoṣeṇa prajayā copāvarte namo
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921763 (0.0):
rakṣasva mā tvā dabhan duścakṣās te māvakśat, etat tvaṃ deva soma devān / upāvṛta, idam ahaṃ manuṣyānt saha rāyaspoṣeṇa prajayā copāvarte namo
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9986491 (0.0):
iti devo hy eṣa devān upāvartate, idam ahaṃ manuṣyānt saha rāyaspoṣeṇa
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3559982 (0.0):
saṃprādād etat tvaṃ deva soma devān upāvṛtā iti devo hy eṣa devān / upāvartata idam ahaṃ manuṣyānt saha rāyaspoṣeṇa prajayā copāvartatā ity
SATAPATHA-BRAHMANA 6 (sb_06_u.htm.txt) 22296888 (0.044):
ghāsamasmā iti yathāśvāya tiṣṭhate ghāsamityetadrāyaspoṣeṇa samiṣā madanta / rayyā ca poṣeṇa ca samiṣā madanta ityetadagne mā te prativeśā riṣāmeti
Jaimini-Grhyasutra (jaimigsu.htm.txt) 28823037 (0.057):
parikrameyātāmīrtvamasyūkte mātā nāma sā māmehi saha prajayā saha / rāyaspopeṇeti tasyāṃ pratyāvrajitāyāṃ bhrātānyo vā
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28082352 (0.059):
dadhāti pesukaṃ vai vāstu pisyati ha prajayā paśubhiryasyaivaṃ viduṣo
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10002602 (0.060):
kakut sa stambī stambīva prajayā ca paśubhiś ca bhavati yasya tādṛṅṅ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3576021 (0.060):
paśubhiś ca jāyate yasya tādṛṅṅ ṛṣabho bhavati yasya lomaśā kakut sa / stambī stambīva prajayā ca paśubhiś ca bhavati yasya tādṛṅṅ ṛṣabho bhavati
devebhyaḥ svadhā pitṛbhyo nir varuṇasya pāśād amukṣi svar abhivyakśaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919100 (0.0):
svāhā dyāvāpṛthivībhyām, nir varuṇasya pāśād amukṣi svar abhivyakśaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921772 (0.0):
upāvṛta, idam ahaṃ manuṣyānt saha rāyaspoṣeṇa prajayā copāvarte namo / devebhyaḥ svadhā pitṛbhyas, nir varuṇasya pāśād amukṣi svar abhivyakśaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3492820 (0.0):
svāhā dyāvāpṛthivībhyāṃ nir varuṇasya pāśād amukṣi svar abhivyakśaṃ jyotir
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9986504 (0.055):
iti namaskāro devānām, svadhākāraḥ pitṛṇām, nir varuṇasya pāśād amukṣīti
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3559995 (0.055):
svadhākāraḥ pitṛṇāṃ nir varuṇasya pāśād amukṣīti varuṇapāśād eva
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28076263 (0.063):
sa srucottaramāghāramāghārayiṣyan | pūrveṇa srucāvañjaliṃ nidadhāti namo / devebhyaḥ svadhā pitṛbhya iti taddevebhyaścaivaitatpitṛbhyaścārtvijyaṃ
jyotir vaiśvānaram agne vratapate yā tava tanūr mayy abhūd eṣā sā tvayy
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920908 (0.0):
satyam upāgām, suvite mā dhās, agne vratapate yā mama tanūr eṣā sā tvayi,
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921778 (0.0):
devebhyaḥ svadhā pitṛbhyas, nir varuṇasya pāśād amukṣi svar abhivyakśaṃ / jyotir vaiśvānaram agne vratapate yā tava tanūr mayy abhūd eṣā sā tvayi,
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921788 (0.0):
jyotir vaiśvānaram agne vratapate yā tava tanūr mayy abhūd eṣā sā tvayi,
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9986558 (0.0):
abhimānukaḥ syāt, yad āha, agne vratapate yā tava tanūr mayy abhūd eṣā sā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3494618 (0.0):
upāgāṃ suvite mā dhā agne vratapate yā mama tanūr eṣā sā tvayy agne
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3560043 (0.0):
yathāyathaṃ tanvaṃ na viparidadhīta rudra enam abhimānukaḥ syād yad āhāgne / vratapate yā tava tanūr mayy abhūd eṣā sā tvayy agne vratapate yā mama
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1691700 (5.960):
devānāṃ vratapatistasmādāhāgne vratapāstve vratapā iti yā tava / tanūrmayyabhūdeṣā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3560050 (0.007):
vratapate yā tava tanūr mayy abhūd eṣā sā tvayy agne vratapate yā mama
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919100 (0.039):
svāhā dyāvāpṛthivībhyām, nir varuṇasya pāśād amukṣi svar abhivyakśaṃ / jyotir vaiśvānaram urv antarikṣaṃ vīhi, adityā va upasthe sādayāmi
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3492820 (0.039):
svāhā dyāvāpṛthivībhyāṃ nir varuṇasya pāśād amukṣi svar abhivyakśaṃ jyotir / vaiśvānaram urv antarikṣaṃ vīhy adityā va upasthe sādayāmi //MS_1,1.5//
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1686652 (0.044):
vratapatistasmādāhāgne vratapāstve vratapā iti yā tava tanūriyaṃ sā mayi
agne vratapate yā mama tanūs tvayy abhūd iyaṃ sā mayi punar nau vratapate
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920907 (0.0):
satyam upāgām, suvite mā dhās, agne vratapate yā mama tanūr eṣā sā tvayi,
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921792 (0.0):
jyotir vaiśvānaram agne vratapate yā tava tanūr mayy abhūd eṣā sā tvayi,
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9986560 (0.0):
abhimānukaḥ syāt, yad āha, agne vratapate yā tava tanūr mayy abhūd eṣā sā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3494614 (0.0):
upāgāṃ suvite mā dhā agne vratapate yā mama tanūr eṣā sā tvayy agne
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3560051 (0.0):
yathāyathaṃ tanvaṃ na viparidadhīta rudra enam abhimānukaḥ syād yad āhāgne / vratapate yā tava tanūr mayy abhūd eṣā sā tvayy agne vratapate yā mama
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3494622 (0.006):
upāgāṃ suvite mā dhā agne vratapate yā mama tanūr eṣā sā tvayy agne / vratapate yā tava tanūr iyaṃ sā mayi saha nau vratapate vratinor vratāny
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1691703 (0.006):
devānāṃ vratapatistasmādāhāgne vratapāstve vratapā iti yā tava / tanūrmayyabhūdeṣā
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1686656 (0.052):
vratapatistasmādāhāgne vratapāstve vratapā iti yā tava tanūriyaṃ sā mayi / yo mama
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921799 (0.060):
agne vratapate yā mama tanūs tvayy abhūd iyaṃ sā mayi punar nau vratapate / vratinor vratāni yathāyathaṃ nau vratapate vratinor vratāni vi vratāni
vratinor vratāni yathāyathaṃ nau vratapate vratinor vratāni vi vratāni
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921801 (0.0):
agne vratapate yā mama tanūs tvayy abhūd iyaṃ sā mayi punar nau vratapate / vratinor vratāni yathāyathaṃ nau vratapate vratinor vratāni vi vratāni
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3494623 (0.058):
vratapate yā tava tanūr iyaṃ sā mayi saha nau vratapate vratinor vratāny
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1691706 (0.063):
sā tvayi yo mama tanūstvayyabhūdiyaṃ sā mayi yathāyathaṃ nau vratapate / vratānyanu / me dīkṣāṃ dīkṣāpatiramaṃstānu tapastapaspatiriti
sṛjāvahai //MS_1,2.13// / upāvṛta : FN ⟨ upāvṛtas / upāvṛta : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk: lies upāvṛtta
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921808 (0.0):
vratinor vratāni yathāyathaṃ nau vratapate vratinor vratāni vi vratāni / sṛjāvahai //MS_1,2.13// / upāvṛta : FN ⟨ upāvṛtas
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921822 (0.0):
upāvṛta : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk: lies upāvṛtta
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922592 (0.0):
sumnyāya : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9925035 (0.0):
abhūtām : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9936457 (0.0):
pruṣvāḥ : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9939071 (0.0):
pratyaṅṅ : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9946825 (0.0):
lelāyad : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9971291 (0.0):
parṣad : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9975153 (0.0):
atṛṃhan : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9983520 (0.0):
niśṛṇāty : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9986845 (0.0):
hurṇo : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9987225 (0.0):
rohītakerohītake : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9987717 (0.0):
vyutam : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9987729 (0.0):
vyutās : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9988110 (0.0):
dhūmno : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9988120 (0.0):
dhūmavatī : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9988724 (0.0):
āśrāvyopapreṣyati : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9989894 (0.0):
āśroṇayati : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9990446 (0.0):
māsā3 : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9999192 (0.0):
samāhārya : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
statt upāvṛta / upāvṛta : FN cf. 3.9.1:113.14: upāvṛtā iti. avṛtas sg2 aorist
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921827 (0.0):
upāvṛta : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk: lies upāvṛtta / statt upāvṛta
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921804 (0.051):
sṛjāvahai //MS_1,2.13// / upāvṛta : FN ⟨ upāvṛtas / upāvṛta : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk: lies upāvṛtta
[Page I,23] / aty anyān agāṃ nānyān upāgām arvāk tvā parebhyaḥ paro 'varebhyo 'vidaṃ taṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921840 (0.0):
upāvṛta : FN cf. 3.9.1:113.14: upāvṛtā iti. avṛtas sg2 aorist / [Page I,23]
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9986630 (1.192):
nānyān upāgām iti, atī hy anyān eti nānyān upaiti, arvāk tvā parebhyaḥ / paro 'varebhyo 'vidam iti, arvāg ghy enaṃ parebhyaḥ paro 'varebhyo vindati
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3560121 (1.192):
nānyān upāgām ity atī hy anyān eti nānyān upaity arvāk tvā parebhyaḥ paro
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1691857 (1.192):
etasmādarvāñco bhavanti tasmādāhārvāktvā parebhyo 'vidam paro 'varebhya / taṃ tvā juṣāmahe deva vanaspate devayajyāyā iti | tadyathā bahūnām
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1691835 (0.046):
nānyān upāgāmityati hyanyāneti nānyānupaiti tasmādāhātyanyān agāṃ nānyān / upāgāmiti
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9986637 (0.051):
paro 'varebhyo 'vidam iti, arvāg ghy enaṃ parebhyaḥ paro 'varebhyo vindati / taṃ tvā juṣāmahe devayajyāyā iti, etaṃ hy eṣa juṣate juṣṭaṃ viṣṇavā iti
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3560128 (0.051):
'varebhyo 'vidam ity arvāg ghy enaṃ parebhyaḥ paro 'varebhyo vindati taṃ / tvā juṣāmahe devayajyāyā ity etaṃ hy eṣa juṣate juṣṭaṃ viṣṇavā iti
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9986618 (0.059):
svid ubhayam akar juhoty āha na dīkṣitasyāgnau juhoti, aty anyān agāṃ / nānyān upāgām iti, atī hy anyān eti nānyān upaiti, arvāk tvā parebhyaḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3560109 (0.059):
svid ubhayam akar juhoty āha na dīkṣitasyāgnau juhoty aty anyān agāṃ / nānyān upāgām ity atī hy anyān eti nānyān upaity arvāk tvā parebhyaḥ paro
tvā juṣāmahe devayajyāyai juṣṭaṃ viṣṇave viṣṇave tvā //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921848 (0.0):
aty anyān agāṃ nānyān upāgām arvāk tvā parebhyaḥ paro 'varebhyo 'vidam, / taṃ tvā juṣāmahe devayajyāyai juṣṭaṃ viṣṇave viṣṇave tvā //
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1691858 (0.0):
etasmādarvāñco bhavanti tasmādāhārvāktvā parebhyo 'vidam paro 'varebhya / taṃ tvā juṣāmahe deva vanaspate devayajyāyā iti | tadyathā bahūnām
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3560142 (0.063):
yajñāyaivainaṃ juṣṭaṃ viṣṇave 'kar viṣṇave tveti paryanakti havirbhūtam
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9986638 (0.064):
paro 'varebhyo 'vidam iti, arvāg ghy enaṃ parebhyaḥ paro 'varebhyo vindati / taṃ tvā juṣāmahe devayajyāyā iti, etaṃ hy eṣa juṣate juṣṭaṃ viṣṇavā iti
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3560129 (0.064):
'varebhyo 'vidam ity arvāg ghy enaṃ parebhyaḥ paro 'varebhyo vindati taṃ / tvā juṣāmahe devayajyāyā ity etaṃ hy eṣa juṣate juṣṭaṃ viṣṇavā iti
uru viṣṇo vikramasvoru kṣayāya nas kṛdhi /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921850 (0.0):
taṃ tvā juṣāmahe devayajyāyai juṣṭaṃ viṣṇave viṣṇave tvā // / uru viṣṇo vikramasvoru kṣayāya nas kṛdhi /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495414 (0.0):
yuyodhy asmaj juhurāṇam eno bhūyiṣṭhāṃ te namauktiṃ vidhema // / uru viṣṇo vikramasvoru kṣayāya nas kṛdhi /
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18940171 (0.013):
(AVŚ_7,26.3c) uru viṣṇo vi kramasvoru kṣayāya nas kṛdhi |
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1691498 (0.032):
atha juhoti | uru viṣṇo vikramasvoru kṣayāya naskṛdhi ghṛtaṃ ghṛtayone
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1691782 (0.032):
sruveṇaivopahatya juhotyuru viṣṇo vikramasvoru kṣayāya naskṛdhi ghṛtaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27297449 (0.032):
atho caturgṛhītamevājyaṃ gṛhītvā | vaiṣṇavyarcā juhotyuru viṣṇo / vikramasvoru / kṣayāya naskṛdhi ghṛtaṃ ghṛtayone piba pra-pra yajñapatiṃ tira svāheti
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16723412 (0.054):
ghṛtasya.yaja.ity.ukta.|.uru.viṣṇo.vi.kramasva.uru.kṣayāya.nas.kṛdhi.|.ghṛta.ghṛta.yone.piba.pra.pra.yajña.patim.tira.|.ity.upāṃśu.yajati
ghṛtaṃ ghṛtavane piba prapra yajñapatiṃ tira // svāhā //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921863 (0.0):
ghṛtaṃ ghṛtavane piba prapra yajñapatiṃ tira // svāhā // / oṣadhe trāyasvainaṃ svadhite mainaṃ hiṃsīḥ /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495420 (0.0):
uru viṣṇo vikramasvoru kṣayāya nas kṛdhi / / ghṛtaṃ ghṛtavane piba prapra yajñapatiṃ tira // svāhā //
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18940176 (0.044):
(AVŚ_7,26.3c) uru viṣṇo vi kramasvoru kṣayāya nas kṛdhi | / (AVŚ_7,26.3e) ghṛtam ghṛtayone piba prapra yajñapatiṃ tira ||3||
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1691504 (0.044):
atha juhoti | uru viṣṇo vikramasvoru kṣayāya naskṛdhi ghṛtaṃ ghṛtayone / piba / prapra yajñapatiṃ tira svāheti tadetenaivaitasyāṃ divi pratiṣṭhāyām
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1691791 (0.044):
sruveṇaivopahatya juhotyuru viṣṇo vikramasvoru kṣayāya naskṛdhi ghṛtaṃ / ghṛtayone piba prapra yajñapatiṃ tira svāheti
oṣadhe trāyasvainaṃ svadhite mainaṃ hiṃsīḥ /
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5720426 (0.0):
(KauśS_5,8[44].30)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1805061 (0.0):
auṣadhe trāyasvainaṃ svadhite mainaṃ hiṃsīḥ iti śastraṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921865 (0.0):
ghṛtaṃ ghṛtavane piba prapra yajñapatiṃ tira // svāhā // / oṣadhe trāyasvainaṃ svadhite mainaṃ hiṃsīḥ /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3493643 (0.0):
āpo devīḥ śundhata mā madhumantaṃ madhumatīr devayajyāyai // / oṣadhe trāyasvainaṃ svadhite mainaṃ hiṃsīḥ /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9978096 (0.035):
dīkṣāṃ punar apsu praveśayati, oṣadhe trāyasvainam ity āha trātyā eva / svadhite mainaṃ hiṃsīr iti vajro vai svadhitiḥ sa īśvaro 'śānto yajamānaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9989048 (0.035):
evemām ṛchanti, ahiṃsāyai, oṣadhe trāyasvainam ity āha trātyā eva svadhite / mainaṃ hiṃsīr iti vajro vai svadhitis, vajrād vāvāsmā etad antardadhāti,
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3551615 (0.035):
punar apsu praveśayaty oṣadhe trāyasvainam ity āha trātyā eva svadhite / mainaṃ hiṃsīr iti vajro vai svadhitiḥ sa īśvaro 'śānto yajamānaṃ hiṃsitor
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3560350 (0.035):
oṣadhe trāyasvainam ity āha trātyā eva svadhite mainaṃ hiṃsīr iti vajro
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3562532 (0.035):
evemām ṛchanty ahiṃsāyay oṣadhe trāyasvainam ity āha trātyā eva svadhite / mainaṃ hiṃsīr iti vajro vai svadhitir vajrād vāvāsmā etad antardadhāty
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922309 (0.041):
pāyum asya mā hiṃsīs, śam adbhyaḥ // / oṣadhe trāyasvainaṃ svadhite mainaṃ hiṃsīḥ /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496009 (0.041):
śam adbhyaḥ // / oṣadhe trāyasvainaṃ svadhite mainaṃ hiṃsīḥ /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9986860 (0.044):
oṣadhe trāyasvainam ity āha trātyā eva svadhite mainaṃ hiṃsīr iti vajro
yā te śivatamā tanūs tayainam upaspṛśa // / yaṃ tvām ayaṃ svadhitis tigmatejāḥ praṇināya mahate saubhagāya /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921883 (0.0):
yā te śivatamā tanūs tayainam upaspṛśa // / yaṃ tvām ayaṃ svadhitis tigmatejāḥ praṇināya mahate saubhagāya /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3493646 (0.0):
oṣadhe trāyasvainaṃ svadhite mainaṃ hiṃsīḥ / / yā te śivatamā tanūs tayainam upaspṛśa //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922317 (0.037):
yā te śivatamā tanūs tayainam upaspṛśa // / pṛthivyai tvā rakṣasāṃ bhāgo 'si, idam ahaṃ rakṣo 'vabādhe, idam ahaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496017 (0.037):
yā te śivatamā tanūs tayainam upaspṛśa // / pṛthivyai tvā rakṣasāṃ bhāgo 'sīdam ahaṃ rakṣo 'vabādha idam ahaṃ rakṣo
RGVEDA 3 (rv_03_u.htm.txt) 27510208 (0.053):
RV_03.008.11.2{04} yaṃ tvāmayaṃ svadhitistejamānaḥ praṇināya mahate / saubhagāya
Rgveda, Mandala 3 (rv_hn03u.htm.txt) 3129782 (0.055):
RV_3,008.11c yaṃ tvām ayaṃ svadhitis tejamānaḥ praṇināya mahate saubhagāya / RV_3,009.01a sakhāyas tvā vavṛmahe devam martāsa ūtaye |
divam agreṇa mā hiṃsīr antarikṣaṃ madhyena pṛthivyā saṃbhava bhrājaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921892 (0.0):
yaṃ tvām ayaṃ svadhitis tigmatejāḥ praṇināya mahate saubhagāya / / divam agreṇa mā hiṃsīs, antarikṣaṃ madhyena pṛthivyā saṃbhava bhrājaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9986911 (0.0):
īśvaro hy eṣo 'śānto nīryamāṇa imāṃl lokān hiṃsitos, yad āha divam agreṇa / mā hiṃsīr antarikṣaṃ madhyena pṛthivyāḥ saṃbhava bhrājaṃ gacheti śamayaty
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3560399 (0.0):
bibhyatīśvaro hy eṣo 'śānto nīryamāṇa imāṃl lokān hiṃsitor yad āha divam / agreṇa mā hiṃsīr antarikṣaṃ madhyena pṛthivyāḥ saṃbhava bhrājaṃ gacheti
gacha / / vanaspate śatavalśo viroha sahasravalśā vi vayaṃ ruhema //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921901 (0.0):
divam agreṇa mā hiṃsīs, antarikṣaṃ madhyena pṛthivyā saṃbhava bhrājaṃ / gacha / / vanaspate śatavalśo viroha sahasravalśā vi vayaṃ ruhema //
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1692089 (0.0):
sa juhoti | atastvaṃ deva vanaspate śatavalśo viroha sahasravalśā vi vayaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3492615 (0.009):
atas tvaṃ barhiḥ śatavalśaṃ viroha sahasravalśā vi vayaṃ ruhema //
RGVEDA 3 (rv_03_u.htm.txt) 27510200 (0.021):
RV_03.008.11.1{04} vanaspate śatavalśo vi roha sahasravalśā vi vayaṃ
Rgveda, Mandala 3 (rv_hn03u.htm.txt) 3129774 (0.021):
RV_3,008.11a vanaspate śatavalśo vi roha sahasravalśā vi vayaṃ ruhema |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_03u.htm.txt) 16560823 (0.021):
pṛtanājyeṣu // RV_3,8.10 // / vanaspate | śata-valśaḥ | vi | roha | sahasra-valśāḥ | vi | vayam | ruhema
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9918895 (0.049):
atas tvaṃ barhiḥ śatavalśaṃ viroha sahasravalśā vi vayaṃ ruhema // / ayupitā yonis, adityā rāsnāsi, indrāṇyāḥ saṃnahanam, pūṣā te granthiṃ
pṛthivyai tvāntarikṣāya tvā dive tvā śundhantāṃ lokāḥ pitṛṣadanā yavo 'si
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921485 (0.0):
kṛṇvāno anyaṃ adharānt sapatnān //MS_1,2.10// / pṛthivyai tvā, antarikṣāya tvā dive tvā śundhantāṃ lokāḥ pitṛṣadanās, yavo
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921905 (0.0):
vanaspate śatavalśo viroha sahasravalśā vi vayaṃ ruhema // / pṛthivyai tvā, antarikṣāya tvā dive tvā śundhantāṃ lokāḥ pitṛṣadanās, yavo
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495192 (0.0):
kṛṇvāno anyaṃ adharānt sapatnān //MS_1,2.10// / pṛthivyai tvāntarikṣāya tvā dive tvā śundhantāṃ lokāḥ pitṛṣadanā yavo 'si
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923981 (5.960):
indrajyeṣṭhebhyo varuṇarājabhyo vātāpibhyaḥ parjanyātmabhyaḥ pṛthivyai / tvā, antarikṣāya tvā dive tvā, adbhyas tvā, oṣadhībhyo vanaspatibhyas tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9985488 (5.960):
vā : FN emended. Ed.: vā. / pṛthivyai tvā, antarikṣāya tvā dive tveti prokṣati, eṣā hy eṣāṃ lokānāṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9987046 (5.960):
rohitako 'jāyata tasmād rauhītakas tasmād rohītakerohītake svajaḥ / pṛthivyai tvāntarikṣāya tvā dive tveti prokṣati, eṣāṃ hy eṣa lokānāṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3558981 (5.960):
vā : FN emended. Ed.: vā. / pṛthivyai tvāntarikṣāya tvā dive tveti prokṣaty eṣā hy eṣāṃ lokānāṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3560532 (5.960):
rauhītakas tasmād rohītakerohītake svajaḥ pṛthivyai tvāntarikṣāya tvā dive
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1692344 (5.960):
sa prokṣati | dive tvāntarikṣāya tvā pṛthivyai tveti vajro vai yūpa eṣāṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1690126 (0.027):
sa prokṣati | dive tvāntarikṣāya tvā pṛthivyai tvetīmānevaitallokānūrjā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497679 (0.040):
varuṇarājabhyo vātāpibhyaḥ parjanyātmabhyaḥ pṛthivyai tvāntarikṣāya tvā / dive tvādbhyas tvauṣadhībhyo vanaspatibhyas tvā prāṇāya tvāpānāya tvā
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1690106 (0.054):
sa yavānāvapati | yavo 'si yavayāsmaddveṣo yavayārātīriti nātra
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1697492 (0.054):
dive tvā sūryāya tveti | devalokāya tvetyevaitadāha yadāha dive tveti / sūryāya tveti
yavaya dveṣo asmad yavayārātiṃ pitṛṣadanaṃ tvā lokam avastṛṇāmi //
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5728815 (0.0):
(KauśS_11,3[82].17)
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921493 (0.0):
pṛthivyai tvā, antarikṣāya tvā dive tvā śundhantāṃ lokāḥ pitṛṣadanās, yavo / 'si yavaya dveṣo asmat, yavayārātim, pitṛṣadanaṃ tvā lokam avastṛṇāmi //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921920 (0.0):
'si yavaya dveṣo asmat, yavayārātim, pitṛṣadanaṃ tvā lokam avastṛṇāmi // / svāveśo 'sy agregā netπṇām adhi tvā sthāsyati tasya vitsva //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495200 (0.0):
pṛthivyai tvāntarikṣāya tvā dive tvā śundhantāṃ lokāḥ pitṛṣadanā yavo 'si / yavaya dveṣo asmad yavayārātiṃ pitṛṣadanaṃ tvā lokam avastṛṇāmi //
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1690106 (0.027):
sa yavānāvapati | yavo 'si yavayāsmaddveṣo yavayārātīriti nātra
svāveśo 'sy agregā netπṇām adhi tvā sthāsyati tasya vitsva //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921930 (0.0):
'si yavaya dveṣo asmat, yavayārātim, pitṛṣadanaṃ tvā lokam avastṛṇāmi // / svāveśo 'sy agregā netπṇām adhi tvā sthāsyati tasya vitsva //
ghṛtena dyāvāpṛthivī āpṛṇa devas tvā savitā madhvānaktu //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921939 (0.0):
svāveśo 'sy agregā netπṇām adhi tvā sthāsyati tasya vitsva // / ghṛtena dyāvāpṛthivī āpṛṇa devas tvā savitā madhvānaktu //
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1692510 (0.028):
saṃsparśayati tadasmai savitā prasavitā prasauti tasmādāha devastvā savitā / madhvānaktviti
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1014965 (0.030):
tadasmai savitā prasavitā prasauti tasmādāha devastvā savitā / madhvānaktviti
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3560630 (0.030):
tejo ghṛtam āntam avichinnam anakti yajamānam eva tejasānakti devas tvā / savitā madhvānaktv ity etad vai devānāṃ madhu yad ghṛtaṃ savitṛprasūta
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1014948 (0.035):
mahāvīramājyena samanakti devastvā savitā madhvānaktviti savitā vai
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3589851 (0.037):
sūryasya harase tvā // / devas tvā savitā madhvānaktu //
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1692487 (0.037):
so 'nakti | devastvā savitā madhvānaktviti savitā vai devānām prasavitā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9987142 (0.063):
avichinnam anakti yajamānam eva tejasānakti devas tvā savitā madhvānaktv
indrasya caṣālam asi supippalā oṣadhīs kṛdhi divam agreṇottabhānāntarikṣaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921950 (0.0):
ghṛtena dyāvāpṛthivī āpṛṇa devas tvā savitā madhvānaktu // / indrasya caṣālam asi supippalā oṣadhīs kṛdhi divam agreṇottabhāna,
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9987177 (1.788):
oṣadhīr eva phalaṃ grāhayati tasmād oṣadhayaḥ śīrṣan phalaṃ gṛhṇanti divam / agreṇottabhāna, antarikṣaṃ madhyenāpṛṇa pṛthivīm upareṇa dṛṃheti, eṣāṃ hy
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3560661 (1.788):
phalaṃ gṛhṇanti divam agreṇottabhānāntarikṣaṃ madhyenāpṛṇa pṛthivīm
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1692510 (0.058):
saṃsparśayati tadasmai savitā prasavitā prasauti tasmādāha devastvā savitā / madhvānaktviti / atha caṣālamubhayataḥ pratyajya pratimuñcati | supippalābhyastvauṣadhībhya
madhyenāpṛṇa pṛthivīm upareṇa dṛṃha // / tā te dhāmāny uśmasi gamadhyai gāvo yatra bhūriśṛṅgā ayāsaḥ /
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22738783 (0.0):
tāṃ vāṃ vāstūny uśmasi gamadhyai / yatra gāvo bhūri-śṛṅgā ayāsaḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14419210 (0.0):
tāṃ vāṃ vāstūny uśmasi gamadhyai / yatra gāvo bhūri śṛṅgā ayāsaḥ |
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921962 (0.0):
indrasya caṣālam asi supippalā oṣadhīs kṛdhi divam agreṇottabhāna, / antarikṣaṃ madhyenāpṛṇa pṛthivīm upareṇa dṛṃha //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9987179 (0.0):
oṣadhīr eva phalaṃ grāhayati tasmād oṣadhayaḥ śīrṣan phalaṃ gṛhṇanti divam / agreṇottabhāna, antarikṣaṃ madhyenāpṛṇa pṛthivīm upareṇa dṛṃheti, eṣāṃ hy
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3560663 (0.0):
phalaṃ gṛhṇanti divam agreṇottabhānāntarikṣaṃ madhyenāpṛṇa pṛthivīm
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13985513 (0.0):
RV_1,154.06a tā vāṃ vāstūny uśmasi gamadhyai yatra gāvo bhūriśṛṅgā ayāsaḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27138746 (0.0):
tā | vām | vāstūni | uśmasi | gamadhyai | yatra | gāvaḥ | bhūri śṛṅgāḥ |
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1692588 (5.960):
atha minoti | yā te dhāmānyuśmasi gamadhyai yatra gāvo bhūriśṛṅgā ayāsaḥ
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1363416 (0.061):
RV_01.154.06.1{24} tā vaṃ vāstūnyuśmasi gamadhyai yatra gāvo / bhūriśṛṅgāayāsaḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10026081 (0.064):
vetu devo vanaspatir varṣaprāvā ghṛtanirṇig dyām agreṇāspṛkṣat, āntarikṣaṃ / madhyenāprāḥ pṛthivīm upareṇādṛṃhīt, vasuvane vasudheyasya vetu yaja devo
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3599427 (0.064):
varṣaprāvā ghṛtanirṇig dyām agreṇāspṛkṣad āntarikṣaṃ madhyenāprāḥ pṛthivīm / upareṇādṛṃhīd vasuvane vasudheyasya vetu yaja devo vanaspatir vasuvane
atrāha tad urugāyasya viṣṇoḥ paramaṃ padam avabhāti bhūri //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22738785 (0.0):
yatra gāvo bhūri-śṛṅgā ayāsaḥ | / atrāha tad urugāyasya vṛṣṇaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14419215 (0.0):
yatra gāvo bhūri śṛṅgā ayāsaḥ | / atrāha tad urugāyasya vṛṣṇaḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921969 (0.0):
tā te dhāmāny uśmasi gamadhyai gāvo yatra bhūriśṛṅgā ayāsaḥ / / atrāha tad urugāyasya viṣṇoḥ paramaṃ padam avabhāti bhūri //
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27138749 (0.0):
tā | vām | vāstūni | uśmasi | gamadhyai | yatra | gāvaḥ | bhūri śṛṅgāḥ | / ayāsaḥ | atra | aha | tat | uru gāyasya | vṛṣṇaḥ | paramam | padam | ava |
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22738858 (0.024):
yajuḥsu - mādhyandinīyā stūyate dhāmāny uśmasi ity ādau | viṣṇoḥ / paramaṃ padam avabhātīti bhūrīti cātra prakārāntaraṃ paṭhanti śeṣaṃ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13985517 (0.029):
RV_1,154.06a tā vāṃ vāstūny uśmasi gamadhyai yatra gāvo bhūriśṛṅgā ayāsaḥ / RV_1,154.06c atrāha tad urugāyasya vṛṣṇaḥ paramam padam ava bhāti bhūri ||
viṣṇoḥ karmāṇi paśyata yato vratāni paspaśe / / indrasya yujyaḥ sakhā //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921978 (0.0):
atrāha tad urugāyasya viṣṇoḥ paramaṃ padam avabhāti bhūri // / viṣṇoḥ karmāṇi paśyata yato vratāni paspaśe /
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27113782 (0.0):
| dhārayan // RV_1,22.18 // / viṣṇoḥ | karmāṇi | paśyata | yataḥ | vratāni | paspaśe | indrasya | yujyaḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1692644 (0.0):
athaivamabhipadya vācayati | viṣṇoḥ karmāṇi paśyata yato vratāni paspaśe / indrasya
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4709900 (0.0):
4 8 2 0502c ato dharmāṇi dhārayan .. 1670 / 4 8 2 0503a viṣṇoḥ karmāṇi paśyata yato vratāni paspaśe .
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12154965 (0.0):
[t]ato[*327] dharmāṇi dhārayan svāhā / 6.1.5 viṣṇoḥ karmāṇi paśyata yato vratāni paspaśe
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1339973 (0.021):
RV_01.022.19.1{07} viṣṇoḥ karmāṇi paśyata yato vratāni paspaśe
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13961149 (0.021):
RV_1,022.19a viṣṇoḥ karmāṇi paśyata yato vratāni paspaśe |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18940206 (0.038):
(AVŚ_7,26.6a) viṣṇoḥ karmāṇi paśyata yato vratāni paspaśe |
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1692663 (0.050):
paśyatetyevaitadāha yadāha viṣṇoḥ karmāṇi paśyata yato vratāni paśpaśe / indrasya
[Page I,24] / brahmavaniṃ tvā kṣatravaniṃ paryūhāmi brahma dṛṃha kṣatraṃ dṛṃha
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921982 (0.0):
viṣṇoḥ karmāṇi paśyata yato vratāni paspaśe / / indrasya yujyaḥ sakhā // / [Page I,24]
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9987209 (0.0):
saṃkalpayati saṃmitatvāya brahmavaniṃ tvā kṣatravaniṃ paryūhāmīti, āśīr
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495228 (0.0):
nitānas tvā māruto nihantu mitrāvaruṇau dhruveṇa dharmaṇā // / [Page I,21] / brahmavaniṃ tvā kṣatravaniṃ paryūhāmi brahma dṛṃha kṣatraṃ dṛṃha
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3559109 (0.0):
yad audumbarī brahmavaniṃ tvā kṣatravaniṃ paryūhāmīty āśīr evaiṣā brahma
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3560693 (0.0):
viṣṇoḥ karmāṇi paśyateti saṃkalpayati saṃmitatvāya brahmavaniṃ tvā / kṣatravaniṃ paryūhāmīty āśīr evaiṣā brahma dṛṃha kṣatraṃ dṛṃhety āśiṣa
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7436086 (0.023):
karmaṇy upapade chandasi viṣaye inpratyayo bhavati / / brahmavaniṃ tvā kṣatravaniṃ suprajāvaniṃ rāyaspoṣavaniṃ paryūhāmi /
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1690249 (0.026):
atha paryṛṣati | brahma dṛṃha kṣatraṃ dṛṃhāyurdṛṃha prajāṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9985614 (0.037):
paryūhāmīti, āśīr evaiṣā brahma dṛṃha kṣatraṃ dṛṃheti, āśiṣa evaiṣa
rāyaspoṣaṃ dṛṃha prajāṃ dṛṃha sajātān asmai yajamānāya dṛṃha //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921997 (0.0):
rāyaspoṣaṃ dṛṃha prajāṃ dṛṃha sajātān asmai yajamānāya dṛṃha // / tad viṣṇoḥ paramaṃ padaṃ śacyā paśyanti sūrayaḥ /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495232 (0.0):
brahmavaniṃ tvā kṣatravaniṃ paryūhāmi brahma dṛṃha kṣatraṃ dṛṃha / rāyaspoṣaṃ dṛṃha prajāṃ dṛṃha sajātān asmai yajamānāya dṛṃha //
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1690249 (0.022):
atha paryṛṣati | brahma dṛṃha kṣatraṃ dṛṃhāyurdṛṃha prajāṃ
tad viṣṇoḥ paramaṃ padaṃ śacyā paśyanti sūrayaḥ /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922003 (0.0):
rāyaspoṣaṃ dṛṃha prajāṃ dṛṃha sajātān asmai yajamānāya dṛṃha // / tad viṣṇoḥ paramaṃ padaṃ śacyā paśyanti sūrayaḥ /
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18940213 (0.053):
(AVŚ_7,26.7a) tad viṣṇoḥ paramaṃ padaṃ sadā paśyanti sūrayaḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17863384 (0.053):
viṣṇoḥ paramaṃ padaṃ sadā paśyanti sūrayaḥ ity ādi śrutibhyaś caitad
Bhagavadgita 14 (bhg4c14u.htm.txt) 16031997 (0.053):
viṣṇoḥ paramaṃ padaṃ sadā paśyanti sūrayaḥ ity ādi-śrutibhyaś caitad
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6788379 (0.053):
oṃ tadviṣṇoḥ paramaṃ padaṃ sadā paśyanti sūrayaḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21055295 (0.053):
oṃkārāntarālakaṃ manum āvartayat saṅga rahito 'bhyānayat | tad viṣṇoḥ / paramaṃ padaṃ sadā paśyanti sūrayaḥ | divīva cakṣur ātatam | tasmād enaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6998191 (0.053):
tad viṣṇoḥ paramaṃ padaṃ sadā paśyanti sūrayaḥ |
Parasurama-Kalpasutra (paraksau.htm.txt) 22948159 (0.053):
tad-viṣṇoḥ paramaṃ padaṃ sadā paśyanti sūrayaḥ |
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2865155 (0.053):
tadviṣṇoḥ paramaṃ padaṃ sadā paśyanti sūrayaḥ |
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1339980 (0.053):
RV_01.022.20.1{07} tad viṣṇoḥ paramaṃ padaṃ sadā paśyanti sūrayaḥ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607601 (0.053):
manum āvartayat saṅga rahito'bhyānayat | tad viṣṇoḥ paramaṃ padaṃ sadā / paśyanti / sūrayaḥ | divīva cakṣur ātatam | tasmād enaṃ nityam abhyaset ||172|| ity
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3471246 (0.053):
sthānam prāpsyasi / yad abhidhīyate śrutiśataiḥ, tadviṣṇoḥ paramaṃ padaṃ / sadā paśyanti sūrayaḥ
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1386742 (0.053):
jagato viṣṇupatnī / hrīś ca te lakṣmīś ca patnyau /tadviṣṇoḥ paramaṃ padaṃ / sadā paśyanti sūrayaḥ / kṣayantam asya rajasaḥ parāke / yad ekam avyaktam
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1387041 (0.053):
kvacitprakṛtiviyuktātmasvarūpaṃ, kvacidbhagavatsvarūpam / tadviṣṇoḥ / paramaṃ padaṃ sadā paśyanti sūraya iti parasthānam /
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13961156 (0.053):
RV_1,022.20a tad viṣṇoḥ paramam padaṃ sadā paśyanti sūrayaḥ |
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27113790 (0.053):
tat | viṣṇoḥ | paramam | padam | sadā | paśyanti | sūrayaḥ | divi iva |
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1692686 (0.053):
atha caṣālamudīkṣate | tadviṣṇoḥ paramam padaṃ sadā paśyanti sūrayaḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1692708 (0.053):
paśyatetyevaitadāha yadāha tadviṣṇoḥ paramam padaṃ sadā paśyanti sūrayaḥ
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4709907 (0.053):
4 8 2 0504a tadviṣṇoḥ paramaṃ padaṃ sadā paśyanti sūrayaḥ .
divīva cakṣur ātatam // / parivīr asi pari tvā daivīr viśo vyayantāṃ parīmaṃ yajamānaṃ manuṣyāḥ saha
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922016 (0.0):
tad viṣṇoḥ paramaṃ padaṃ śacyā paśyanti sūrayaḥ / / divīva cakṣur ātatam //
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1339985 (0.028):
RV_01.022.20.1{07} tad viṣṇoḥ paramaṃ padaṃ sadā paśyanti sūrayaḥ / RV_01.022.20.2{07} divīva cakṣurātatam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13961161 (0.028):
RV_1,022.20a tad viṣṇoḥ paramam padaṃ sadā paśyanti sūrayaḥ | / RV_1,022.20c divīva cakṣur ātatam ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27113792 (0.028):
tat | viṣṇoḥ | paramam | padam | sadā | paśyanti | sūrayaḥ | divi iva | / cakṣuḥ | ātatam // RV_1,22.20 //
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1692710 (0.031):
paśyatetyevaitadāha yadāha tadviṣṇoḥ paramam padaṃ sadā paśyanti sūrayaḥ / divīva / cakṣurātatamiti
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6997760 (0.033):
sadā paśyanti sūrayaḥ divīva cakṣur ātatam | tad viprāso vipanyavo
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2865157 (0.033):
tadviṣṇoḥ paramaṃ padaṃ sadā paśyanti sūrayaḥ | / divīva cakṣur ātatam ||
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4709909 (0.033):
4 8 2 0504a tadviṣṇoḥ paramaṃ padaṃ sadā paśyanti sūrayaḥ . / 4 8 2 0504c divīva cakṣurātatam .. 1672
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1692750 (0.036):
sa parivyayati | parivīrasi pari tvā daivīrviśo vyayantām parīmaṃ / yajamānaṃ rāyo
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21054674 (0.042):
tad viṣṇoḥ paramaṃ padaṃ sadā paśyanti sūrayaḥ | / divīva cakṣur ātatam | tad viprāso vipanyavo jāgṛvāṃsaḥ samindhate |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21055297 (0.045):
paramaṃ padaṃ sadā paśyanti sūrayaḥ | divīva cakṣur ātatam | tasmād enaṃ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7607603 (0.045):
manum āvartayat saṅga rahito'bhyānayat | tad viṣṇoḥ paramaṃ padaṃ sadā / paśyanti / sūrayaḥ | divīva cakṣur ātatam | tasmād enaṃ nityam abhyaset ||172|| ity
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1692688 (0.045):
atha caṣālamudīkṣate | tadviṣṇoḥ paramam padaṃ sadā paśyanti sūrayaḥ / divīva / cakṣurātatamiti vajraṃ vā eṣa prāhārṣīdyo yūpamudaśiśriyattā viṣṇorvijitim
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6788381 (0.048):
oṃ tadviṣṇoḥ paramaṃ padaṃ sadā paśyanti sūrayaḥ / / divīva cakṣurātatam // GarP_1,214.29 //
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18940217 (0.054):
(AVŚ_7,26.7a) tad viṣṇoḥ paramaṃ padaṃ sadā paśyanti sūrayaḥ | / (AVŚ_7,26.7c) divīva cakṣur ātatam ||7||
rāyaspoṣeṇa prajayā ca vyayantāṃ divaḥ sānūpeṣa divaṃ te dhūmo gachatv
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922022 (0.0):
parivīr asi pari tvā daivīr viśo vyayantām, parīmaṃ yajamānaṃ manuṣyāḥ / saha rāyaspoṣeṇa prajayā ca vyayantām, divaḥ sānūpeṣa divaṃ te dhūmo
antarikṣaṃ jyotiḥ pṛthivīṃ bhasma svāhā //MS_1,2.14// / iṣe tvopāvīr asy upo devān daivīr viśaḥ prāgur vahnaya uśijo bṛhaspate
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922031 (0.0):
saha rāyaspoṣeṇa prajayā ca vyayantām, divaḥ sānūpeṣa divaṃ te dhūmo / gachatu, antarikṣaṃ jyotiḥ pṛthivīṃ bhasma svāhā //MS_1,2.14//
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922039 (0.0):
iṣe tvā, upāvīr asi, upo devān daivīr viśaḥ prāgur vahnaya uśijas,
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9988236 (0.021):
evainam upāvir asīti, upa hy eṣo 'vati, upo devān daivīr viśaḥ prāgur iti,
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3561717 (0.021):
vai vīryaṃ kriyate varjaṃ vā etad ādatte vīryāyeṣe tvetīṣa evainam upāvir / asīty upa hy eṣo 'vaty upo devān daivīr viśaḥ prāgur ity etā vai daivīr
dhārayā vasūni havyā te svadaṃ deva tvaṣṭar vasu raṇe revatī ramadhvaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922050 (0.0):
iṣe tvā, upāvīr asi, upo devān daivīr viśaḥ prāgur vahnaya uśijas, / bṛhaspate dhārayā vasūni havyā te svadam, deva tvaṣṭar vasu raṇe revatī
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922040 (0.033):
iṣe tvā, upāvīr asi, upo devān daivīr viśaḥ prāgur vahnaya uśijas, / bṛhaspate dhārayā vasūni havyā te svadam, deva tvaṣṭar vasu raṇe revatī
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādada
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18987167 (0.0):
(AVŚ_19,51.2a) devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo
Jaimini-Grhyasutra (jaimigsu.htm.txt) 28819435 (0.0):
pūrṇamuttarato 'gneridhmābahirdevasya tvā savituḥ prasave 'śvinorbāhubhyāṃ / pūṣṇo hastābhyāṃ prokṣāmiti prokṣitamupakḷptaṃ bhavati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5712426 (0.0):
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5734762 (0.0):
(KauśS_14,1[137].18)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768122 (0.0):
pari stṛṇīhi (7.99.1) iti sampreṣyati || KauśS_1,2.20 || / [devasya tvā savituḥ prasave'śvinorbāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1842682 (0.0):
|| KauśS_14,1{137}.17 || / [devasya tvā savituḥ prasave'śvinorbāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāmā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919394 (0.0):
gṛhṇīṣva //MS_1,1.9// / devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādade,
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922060 (0.0):
bṛhaspate dhārayā vasūni havyā te svadam, deva tvaṣṭar vasu raṇe revatī / ramadhvam, devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9942486 (0.0):
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāṃ sarasvatyā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9954745 (0.0):
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9956247 (0.0):
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāṃ pṛthivyāḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9997051 (0.0):
ārtim ārchet, devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3493112 (0.0):
gṛhṇīṣva //MS_1,1.9// / devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādada
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496480 (0.0):
mā mā vitītṛṣata tarpayata mā //MS_1,3.2// / devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādade
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3565732 (0.0):
ahaṃ tam asya manasā śivena somaṃ rājānam iha bhakṣayāmi / devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādade //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3570361 (0.0):
āyanti pratyañca enaṃ paśavo bhavanti ya evaṃ veda //MS_4,1.1// / devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādadā iti
Manava-Grhyasutra (=Maitrayaniyamanava-Grhyasutra) (manavgsu.htm.txt) 4740411 (0.0):
prokte devasya tvā savituḥ prasave 'śvinorbāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28068451 (0.0):
atha gṛhṇāti | devasya tvā savituḥ prasave 'śvinorbāhubhyām pūṣṇo
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28082864 (0.0):
tatpratigṛhṇāti | devasya tvā savituḥ prasave 'śvinorbāhubhyām pūṣṇo
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1014028 (0.0):
tāmādatte devasya tvā savituḥ prasave'śvinorbāhubhyām pūṣṇo
ṛtasya tvā devahaviḥ pāśena pratimuñcāmy amuṣmai tvā juṣṭaṃ dharṣā mānuṣā
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1693555 (0.048):
pāśaṃ kṛtvā pratimuñcati | ṛtasya tvā devahaviḥ pāśena pratimuñcāmīti
adbhyas tvauṣadhībhyo juṣṭaṃ prokṣāmy anu tvā mātā manyatām anu pitānu
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922080 (0.0):
dharṣā mānuṣās, adbhyas tvauṣadhībhyo juṣṭaṃ prokṣāmi, anu tvā mātā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3494150 (0.0):
indrāyādhyakṣāyānu tvā mātā manyatām anu pitānu bhrātā sagarbhyo 'nu sakhā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3561846 (0.025):
tvauṣadhībhyā ity adbhyo hy eṣa oṣadhībhyo juṣṭaṃ prokṣāmīti yasyā eva
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920435 (0.029):
indrāyādhyakṣāya, anu tvā mātā manyatām anu pitā, anu bhrātā sagarbhyas,
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1683189 (0.035):
indrāyādhyakṣāyeti | svadhyakṣāsadityevaitadāha yadāhendrāyādhyakṣāyetyanu / mātā manyatāmanu pitānu bhrātā sagarbhyo 'nu sakhā sayūthya iti sā yatte
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9988376 (0.039):
enaṃ juṣṭam akar anu tvā mātā manyatām anu piteti, anumata evainaṃ mātrā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3561857 (0.039):
devatāyai paśur ālabhyate tasyā enaṃ juṣṭam akar anu tvā mātā manyatām anu / pitety anumata evainaṃ mātrā pitrā bhrātrā sakhyālabhate 'numānāvaha devān
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20799604 (0.042):
14,028.011c chāgārthe vartate yajño bhavataḥ kiṃ prayojanam / 14,028.012a anu tvā manyatāṃ mātā pitā bhrātā sakhāpi ca
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9988365 (0.056):
pratīcīr evāsmai devatā niyunakti, adbhyas tvauṣadhībhyā iti, adbhyo hy / eṣa oṣadhībhyo juṣṭaṃ prokṣāmīti yasyā eva devatāyai paśur ālabhyate tasyā
bhrātā sagarbhyo 'nu sakhā sayūthyo 'numānāvaha devān devāyate
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3494152 (0.0):
indrāyādhyakṣāyānu tvā mātā manyatām anu pitānu bhrātā sagarbhyo 'nu sakhā
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1683191 (0.0):
indrāyādhyakṣāyeti | svadhyakṣāsadityevaitadāha yadāhendrāyādhyakṣāyetyanu / mātā manyatāmanu pitānu bhrātā sagarbhyo 'nu sakhā sayūthya iti sā yatte
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1693666 (0.017):
tata evaitanmedhyaṃ karotyanu bhrātā sagarbhyo 'nu sakhā sayūthya iti sa
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16719216 (0.032):
pra.asmā.agnim.bharata.stṛṇīta.barhir.anv.enam.mātā.manyatām.anu.pitā.anu.bhrātā.sagarbhyo.anu.sakhā.sayūthyaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20799605 (0.043):
14,028.012a anu tvā manyatāṃ mātā pitā bhrātā sakhāpi ca
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10025068 (0.048):
anv enaṃ mātā manyatām anu pitānu bhrātā saṃgarbhyas, anu sakhā sayūthyas,
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3598426 (0.048):
medhapataye medhaṃ prāsmā agniṃ bharata stṛṇīta barhir anv enaṃ mātā / manyatām anu pitānu bhrātā saṃgarbhyo 'nu sakhā sayūthya udīcīnāṃ asya
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9988389 (0.056):
pitrā bhrātrā sakhyālabhate, anumānāvaha devān devāyate yajamānāyeti
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3561870 (0.056):
pitety anumata evainaṃ mātrā pitrā bhrātrā sakhyālabhate 'numānāvaha devān / devāyate yajamānāyeti devatābhya evainaṃ nirdiśaty apāṃ perur asīty apāṃ
yajamānāyāpāṃ perur asi svāttaṃ sad dhavir āpo devīḥ svadantu saṃ te vāyur
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922103 (0.0):
devān devāyate yajamānāya, apāṃ perur asi svāttaṃ sad dhavir āpo devīḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9988405 (0.027):
devatābhya evainaṃ nirdiśati, apāṃ perur asīti, apāṃ hy eṣa peruḥ svāttaṃ / sad dhavir āpo devīḥ svadantv iti svaditam evainam ālabhate, atha yad upa
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3561886 (0.027):
devāyate yajamānāyeti devatābhya evainaṃ nirdiśaty apāṃ perur asīty apāṃ / hy eṣa peruḥ svāttaṃ sad dhavir āpo devīḥ svadantv iti svaditam evainam
vātena gachatāṃ saṃ yajatrair aṅgāni saṃ yajñapatir āśiṣā ghṛtenāktau
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922111 (0.0):
devān devāyate yajamānāya, apāṃ perur asi svāttaṃ sad dhavir āpo devīḥ / svadantu saṃ te vāyur vātena gachatām, saṃ yajatrair aṅgāni saṃ yajñapatir
paśūṃs trāyethām // / mānuṣās : FN P: mānuṣaḥ / ye badhyamānam anu badhyamānā anvaikṣanta manasā cakṣuṣā ca /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922121 (0.0):
svadantu saṃ te vāyur vātena gachatām, saṃ yajatrair aṅgāni saṃ yajñapatir / āśiṣā ghṛtenāktau paśūṃs trāyethām //
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18917460 (0.046):
(AVŚ_2,34.3a) ye badhyamānam anu dīdhyānā anvaikṣanta manasā cakṣuṣā ca |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3562050 (0.058):
paśavo ye cāraṇyā ye badhyamānam anu badhyamānā anvaikṣanta manaseti yaj
agniṣ ṭaṃ agre pramumoktu devaḥ prajāpatiḥ prajayā saṃrarāṇaḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922130 (0.0):
ye badhyamānam anu badhyamānā anvaikṣanta manasā cakṣuṣā ca / / agniṣ ṭaṃ agre pramumoktu devaḥ prajāpatiḥ prajayā saṃrarāṇaḥ //
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18917489 (0.050):
(AVŚ_2,34.4c) vāyuṣ ṭān agre pra mumoktu devaḥ prajāpatiḥ prajayā / saṃrarāṇaḥ ||4||
ṭaṃ : FN P: tān. / revati predhā yajñapatim āviśoro antarikṣa sajūr devena vātena //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922140 (0.0):
agniṣ ṭaṃ agre pramumoktu devaḥ prajāpatiḥ prajayā saṃrarāṇaḥ // / ṭaṃ : FN P: tān.
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1694218 (0.027):
saṃvidānāntarikṣādgopāyetyevaitadāha yadāhororantarikṣātsajūrdevena / vāteneti
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1694192 (0.063):
priyaṃ dhā āviśetyanārtimāviśetyevaitadāhororantarikṣātsajūrdevena / vātenetyantarikṣaṃ vā anu rakṣaścaratyamūlamubhayataḥ paricinnaṃ yathāyam
tmanāsya haviṣo yaja sam asya tanvā bhava / / varṣīyo varṣīyaso yajñaṃ yajñapatau dhāḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922150 (0.0):
revati predhā yajñapatim āviśoro antarikṣa sajūr devena vātena // / tmanāsya haviṣo yaja sam asya tanvā bhava /
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1694219 (0.008):
saṃvidānāntarikṣādgopāyetyevaitadāha yadāhororantarikṣātsajūrdevena / vāteneti / asya haviṣastmanā yajeti | vācamevaitadāhānārtasyāsya haviṣa ātmanā yajeti
svarvid asi svar vittvā svar ihi svar mahyaṃ svaḥ paśubhyo lokavid asi
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922163 (0.0):
varṣīyo varṣīyaso yajñaṃ yajñapatau dhāḥ // / svarvid asi svar vittvā svar ihi svar mahyam, svaḥ paśubhyas, lokavid asi
lokaṃ vittvā lokam ihi lokaṃ mahyaṃ lokaṃ paśubhyo nāthavid asi nāthaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922175 (0.0):
svarvid asi svar vittvā svar ihi svar mahyam, svaḥ paśubhyas, lokavid asi / lokaṃ vittvā lokam ihi lokaṃ mahyam, lokaṃ paśubhyas, nāthavid asi nāthaṃ
vittvā nātham ihi nāthaṃ mahyaṃ nāthaṃ paśubhyo gātuvid asi gātuṃ vittvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922187 (0.0):
lokaṃ vittvā lokam ihi lokaṃ mahyam, lokaṃ paśubhyas, nāthavid asi nāthaṃ / vittvā nātham ihi nāthaṃ mahyam, nāthaṃ paśubhyas, gātuvid asi gātuṃ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18943210 (0.058):
(AVŚ_7,97.7c) devā gātuvido gātuṃ vittvā gātum ita ||7||
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3493618 (0.059):
devā gātuvido gātuṃ vittvā gātum ita manasaspate sudhātv imaṃ yajñaṃ divi
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3498082 (0.059):
yajñapate sahasūktavākaḥ suvīras tena saṃbhava bhrājaṃ gacha devā gātuvido / gātuṃ vittvā gātum ita manasaspate sudhātv imaṃ yajñaṃ divi deveṣu vāte
gātum ihi gātuṃ mahyaṃ gātuṃ paśubhyaḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922192 (0.0):
vittvā nātham ihi nāthaṃ mahyam, nāthaṃ paśubhyas, gātuvid asi gātuṃ / vittvā gātum ihi gātuṃ mahyam, gātuṃ paśubhyaḥ //
na vā etan mriyase nota riṣyasi devaṃ id eṣi pathibhiḥ śivebhiḥ /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922204 (0.0):
vittvā gātum ihi gātuṃ mahyam, gātuṃ paśubhyaḥ // / na vā etan mriyase nota riṣyasi devaṃ id eṣi pathibhiḥ śivebhiḥ /
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13986818 (0.046):
RV_1,162.21a na vā u etan mriyase na riṣyasi devāṃ id eṣi pathibhiḥ
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3426760 (0.053):
mriyase na riṣyasi devāṃ ideṣi pathibhis surebhiḥ / yatra yanti sukṛto
yatra yanti sukṛto nāpi duṣkṛtas tatra tvā devaḥ savitā dadhātu //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922213 (0.0):
na vā etan mriyase nota riṣyasi devaṃ id eṣi pathibhiḥ śivebhiḥ / / yatra yanti sukṛto nāpi duṣkṛtas tatra tvā devaḥ savitā dadhātu //
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3426767 (0.0):
mriyase na riṣyasi devāṃ ideṣi pathibhis surebhiḥ / yatra yanti sukṛto / nāpi duṣkṛtaḥ tatra tvā devas savitā dadhātu iti hi śrūyate / iha ca"
SATAPATHA-BRAHMANA 13 (sb_13_u.htm.txt) 9552501 (0.057):
sukṛdbhirevainaṃ salokaṃ karoti tatra tvā devaḥ savitā dadhātviti / savitaivainaṃ svarge
śamitāra upetana yajñaṃ devebhir anvitam / / pāśāt paśuṃ pramuñcata bandhād yajñapatiṃ pari //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922216 (0.0):
yatra yanti sukṛto nāpi duṣkṛtas tatra tvā devaḥ savitā dadhātu // / śamitāra upetana yajñaṃ devebhir anvitam /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922223 (0.0):
śamitāra upetana yajñaṃ devebhir anvitam / / pāśāt paśuṃ pramuñcata bandhād yajñapatiṃ pari //
aditiḥ pāśān pramumoktv etān paśoḥ pāśān paśupater adhi /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922228 (0.0):
pāśāt paśuṃ pramuñcata bandhād yajñapatiṃ pari // / aditiḥ pāśān pramumoktv etān paśoḥ pāśān paśupater adhi /
yo no dveṣṭy adharaḥ sa padyatāṃ tasmin pāśān pratimuñcāma etān
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922237 (0.0):
aditiḥ pāśān pramumoktv etān paśoḥ pāśān paśupater adhi / / yo no dveṣṭy adharaḥ sa padyatāṃ tasmin pāśān pratimuñcāma etān
etān : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922247 (0.0):
yo no dveṣṭy adharaḥ sa padyatāṃ tasmin pāśān pratimuñcāma etān / etān : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922592 (0.0):
sumnyāya : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9925035 (0.0):
abhūtām : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9936457 (0.0):
pruṣvāḥ : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9939071 (0.0):
pratyaṅṅ : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9946825 (0.0):
lelāyad : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9971291 (0.0):
parṣad : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9975153 (0.0):
atṛṃhan : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9983520 (0.0):
niśṛṇāty : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9986845 (0.0):
hurṇo : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9987225 (0.0):
rohītakerohītake : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9987717 (0.0):
vyutam : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9987729 (0.0):
vyutās : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9988110 (0.0):
dhūmno : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9988120 (0.0):
dhūmavatī : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9988724 (0.0):
āśrāvyopapreṣyati : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9989894 (0.0):
āśroṇayati : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9990445 (0.0):
māsā3 : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9999192 (0.0):
samāhārya : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9999999 (0.0):
manuṣe : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
namas ta ātānānarvā prehi yajamānāya ghṛtasya kulyām anu saha rāyaspoṣeṇa
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922258 (0.0):
namas ta ātāna, anarvā prehi yajamānāya ghṛtasya kulyām anu saha
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9988944 (0.034):
amuṣmā eva namo 'kar anarvāk prehīti, anenāḥ prethīti vā etad āha / yajamānāya ghṛtasya kulyām anu saha rāyaspoṣeṇeti, āśiṣam evāśāste devīr
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3562426 (0.043):
amuṣmā eva namo 'kar anarvāk prehīty anenāḥ prethīti vā etad āha / yajamānāya ghṛtasya kulyām anu saha rāyaspoṣeṇety āśiṣam evāśāste devīr
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3573488 (0.059):
trasanty : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk. / kāmyāyai svāhā śravyāyai svāhelāndāyai svāhā // iti goṣṭho vai nāmaiṣa
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3509649 (0.062):
vīva : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk. / dagdhavyā3ḥ : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3503068 (0.062):
sṛjāmahā : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk. / abhisamamīlat : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3548680 (0.062):
atṛṃhan : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk. / tṛṃhati : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10014185 (0.062):
palāyetām : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk. / tau vṛśaś caivāṣaś cābhavatām, tad vṛśasya caivāṣasya ca janma sa manur
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496283 (0.062):
viśveṣāṃ : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk. / sumnyāya : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3514383 (0.062):
saṃbhindyur : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk. / anvabhyārohāya : FN emended. Ed.: anvabhyārohayat. KS.36.7:74.19:
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3561593 (0.062):
dhūmno : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk. / dhūmavatī : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3574492 (0.062):
caramā : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk. / apagamayeta : FN emended. Ed.: apamayeta. cf. MānŚS.9.5.5.21.
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3582605 (0.062):
apyatteti : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk. / udardya : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3587545 (0.062):
palāyetām : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk. / tau vṛśaś caivāṣaś cābhavatāṃ tad vṛśasya caivāṣasya ca janma sa manur
devīr āpaḥ śuddhā yūyaṃ devān yuyudhvaṃ śuddhā vayaṃ supariviṣṭāḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919625 (0.0):
devavītyai tvā gṛhṇāmi // / devīr āpaḥ śuddhā yūyaṃ devān yuyudhvam, śuddhā vayaṃ supariviṣṭāḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922268 (0.0):
namas ta ātāna, anarvā prehi yajamānāya ghṛtasya kulyām anu saha / rāyaspoṣeṇa devīr āpaḥ śuddhā yūyaṃ devān yuyudhvam, śuddhā vayaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9988953 (0.0):
yajamānāya ghṛtasya kulyām anu saha rāyaspoṣeṇeti, āśiṣam evāśāste devīr / āpaḥ śuddhā yūyaṃ devān yuyudhvam iti, apo vā etad bhūṣanti pūtābhir ābhiḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3493341 (0.0):
devavītyai tvā gṛhṇāmi // / devīr āpaḥ śuddhā yūyaṃ devān yuyudhvaṃ śuddhā vayaṃ supariviṣṭāḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3562436 (0.0):
yajamānāya ghṛtasya kulyām anu saha rāyaspoṣeṇety āśiṣam evāśāste devīr / āpaḥ śuddhā yūyaṃ devān yuyudhvam ity apo vā etad bhūṣanti pūtābhir ābhiḥ
pariveṣṭāro vo bhūyāsma vācam asya mā hiṃsīḥ prāṇam asya mā hiṃsīś cakṣur
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919626 (0.0):
devīr āpaḥ śuddhā yūyaṃ devān yuyudhvam, śuddhā vayaṃ supariviṣṭāḥ / pariveṣṭāro vo bhūyāsma kṛṣṇo 'sy ākhareṣṭhas, agnaye ghṛtaṃ bhava vedir
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922277 (0.0):
rāyaspoṣeṇa devīr āpaḥ śuddhā yūyaṃ devān yuyudhvam, śuddhā vayaṃ / supariviṣṭāḥ pariveṣṭāro vo bhūyāsma vācam asya mā hiṃsīs, prāṇam asya mā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9989005 (0.0):
prāṇāñ śug ṛchati yad āha vācam asya mā hiṃsīḥ prāṇam asya mā hiṃsīr iti,
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3493342 (0.0):
devīr āpaḥ śuddhā yūyaṃ devān yuyudhvaṃ śuddhā vayaṃ supariviṣṭāḥ / pariveṣṭāro vo bhūyāsma kṛṣṇo 'sy ākhareṣṭho 'gnaye ghṛtaṃ bhava vedir asi
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3562488 (0.0):
prāṇāñ śug ṛchati yad āha vācam asya mā hiṃsīḥ prāṇam asya mā hiṃsīr ity
asya mā hiṃsīḥ śrotram asya mā hiṃsīr yat te krūraṃ yad āsthitaṃ tad etena
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922287 (0.0):
supariviṣṭāḥ pariveṣṭāro vo bhūyāsma vācam asya mā hiṃsīs, prāṇam asya mā / hiṃsīs, cakṣur asya mā hiṃsīs, śrotram asya mā hiṃsīs, yat te krūraṃ yad
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3562499 (0.0):
adbhir vāvāsyaitat prāṇāñ śuco muñcati yat te krūraṃ yad āsthitaṃ tad / etena śundhasva devebhyaḥ śumbhasveti yad evāsya gamayantaḥ krūram akraṃs
śundhasva devebhyaḥ śumbhasva gātrāṇy asya mā hiṃsīś caritrān asya mā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922296 (0.0):
hiṃsīs, cakṣur asya mā hiṃsīs, śrotram asya mā hiṃsīs, yat te krūraṃ yad / āsthitaṃ tad etena śundhasva devebhyaḥ śumbhasva gātrāṇy asya mā hiṃsīs,
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3562502 (0.0):
adbhir vāvāsyaitat prāṇāñ śuco muñcati yat te krūraṃ yad āsthitaṃ tad / etena śundhasva devebhyaḥ śumbhasveti yad evāsya gamayantaḥ krūram akraṃs
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3590382 (0.062):
divispṛṅ mā mā hiṃsīḥ // / antarikṣaspṛṅ mā mā hiṃsīḥ //
hiṃsīr nābhim asya mā hiṃsīr meḍhram asya mā hiṃsīḥ pāyum asya mā hiṃsīḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922305 (0.025):
āsthitaṃ tad etena śundhasva devebhyaḥ śumbhasva gātrāṇy asya mā hiṃsīs, / caritrān asya mā hiṃsīs, nābhim asya mā hiṃsīs, meḍhram asya mā hiṃsīs,
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3590382 (0.062):
divispṛṅ mā mā hiṃsīḥ // / antarikṣaspṛṅ mā mā hiṃsīḥ //
śam adbhyaḥ // / oṣadhe trāyasvainaṃ svadhite mainaṃ hiṃsīḥ /
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5720426 (0.0):
(KauśS_5,8[44].30)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1805061 (0.0):
auṣadhe trāyasvainaṃ svadhite mainaṃ hiṃsīḥ iti śastraṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922309 (0.0):
caritrān asya mā hiṃsīs, nābhim asya mā hiṃsīs, meḍhram asya mā hiṃsīs, / pāyum asya mā hiṃsīs, śam adbhyaḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3493643 (0.0):
āpo devīḥ śundhata mā madhumantaṃ madhumatīr devayajyāyai // / oṣadhe trāyasvainaṃ svadhite mainaṃ hiṃsīḥ /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9978096 (0.035):
dīkṣāṃ punar apsu praveśayati, oṣadhe trāyasvainam ity āha trātyā eva / svadhite mainaṃ hiṃsīr iti vajro vai svadhitiḥ sa īśvaro 'śānto yajamānaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9989048 (0.035):
evemām ṛchanti, ahiṃsāyai, oṣadhe trāyasvainam ity āha trātyā eva svadhite / mainaṃ hiṃsīr iti vajro vai svadhitis, vajrād vāvāsmā etad antardadhāti,
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3551615 (0.035):
punar apsu praveśayaty oṣadhe trāyasvainam ity āha trātyā eva svadhite / mainaṃ hiṃsīr iti vajro vai svadhitiḥ sa īśvaro 'śānto yajamānaṃ hiṃsitor
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3560350 (0.035):
oṣadhe trāyasvainam ity āha trātyā eva svadhite mainaṃ hiṃsīr iti vajro
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3562532 (0.035):
evemām ṛchanty ahiṃsāyay oṣadhe trāyasvainam ity āha trātyā eva svadhite / mainaṃ hiṃsīr iti vajro vai svadhitir vajrād vāvāsmā etad antardadhāty
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495571 (0.041):
ghṛtaṃ ghṛtavane piba prapra yajñapatiṃ tira // svāhā // / oṣadhe trāyasvainaṃ svadhite mainaṃ hiṃsīḥ /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9986860 (0.044):
oṣadhe trāyasvainam ity āha trātyā eva svadhite mainaṃ hiṃsīr iti vajro
yā te śivatamā tanūs tayainam upaspṛśa // / pṛthivyai tvā rakṣasāṃ bhāgo 'sīdam ahaṃ rakṣo 'vabādha idam ahaṃ rakṣo
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922324 (0.0):
yā te śivatamā tanūs tayainam upaspṛśa // / pṛthivyai tvā rakṣasāṃ bhāgo 'si, idam ahaṃ rakṣo 'vabādhe, idam ahaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3493646 (0.0):
oṣadhe trāyasvainaṃ svadhite mainaṃ hiṃsīḥ / / yā te śivatamā tanūs tayainam upaspṛśa //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3562561 (0.0):
'sīty etena vā etad bhāgadheyena rakṣāṃsi paśor nirbhajatīdam ahaṃ rakṣo / 'vabādha idam ahaṃ rakṣo 'dhamaṃ tamo nayāmīty āha rakṣasāṃ dhvarāyai
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1694663 (0.0):
tadupāsyābhitiṣṭhati | idamahaṃ rakṣo 'bhitiṣṭhāmīdamahaṃ rakṣo 'vabādha
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495579 (0.061):
yā te śivatamā tanūs tayainam upaspṛśa // / yaṃ tvām ayaṃ svadhitis tigmatejāḥ praṇināya mahate saubhagāya /
'dhamaṃ tamo nayāmīṣe tvorje tvā devebhyaḥ śundhasva devebhyaḥ śumbhasva
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922341 (0.0):
rakṣo 'dhamaṃ tamo nayāmi, iṣe tvā, ūrje tvā devebhyaḥ śundhasva devebhyaḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9989109 (0.036):
paśūnāṃ yatyai, iṣe tvorje tveti, iṣe hy eṣā, ūrje hy eṣā devebhyaḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3562594 (0.036):
tvorje tvetīṣe hy eṣorje hy eṣā devebhyaḥ śundhasva devebhyḥ śumbhasveti / devebhya evaināṃ śundhati devebhyaḥ śumbhati ghṛtena dyāvāpṛthivī
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3562561 (0.049):
'sīty etena vā etad bhāgadheyena rakṣāṃsi paśor nirbhajatīdam ahaṃ rakṣo / 'vabādha idam ahaṃ rakṣo 'dhamaṃ tamo nayāmīty āha rakṣasāṃ dhvarāyai
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1694663 (0.049):
tadupāsyābhitiṣṭhati | idamahaṃ rakṣo 'bhitiṣṭhāmīdamahaṃ rakṣo 'vabādha / idamahaṃ rakṣo 'dhamaṃ tamo nayāmīti tadyajñenaivaitannāṣṭrā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9984395 (0.062):
siṃhīrūpam iva hi tan mahiṣīrūpam iva bhūtvātiṣṭhat, devebhyaḥ śundhasva / devebhyaḥ śumbhasveti devebhya evaināṃ śundhanti devebhyaḥ śumbhanti
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3557887 (0.062):
tan mahiṣīrūpam iva bhūtvātiṣṭhad devebhyaḥ śundhasva devebhyaḥ / śumbhasveti devebhya evaināṃ śundhanti devebhyaḥ śumbhanti niḥsārayati yad
ghṛtena dyāvāpṛthivī prorṇuvātām amuṣmai tvā juṣṭaṃ namaḥ sūryasya saṃdṛśe
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922348 (0.0):
rakṣo 'dhamaṃ tamo nayāmi, iṣe tvā, ūrje tvā devebhyaḥ śundhasva devebhyaḥ / śumbhasva // / ghṛtena dyāvāpṛthivī prorṇuvātām amuṣmai tvā juṣṭam, namaḥ sūryasya
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9989122 (0.035):
śundhasva devebhyḥ śumbhasveti devebhya evaināṃ śundhati devebhyaḥ / śumbhati ghṛtena dyāvāpṛthivī prorṇuvātām iti ghṛtenaiva dyāvāpṛthivī
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3562607 (0.035):
devebhya evaināṃ śundhati devebhyaḥ śumbhati ghṛtena dyāvāpṛthivī
urv antarikṣaṃ vīhi pratyuṣṭaṃ rakṣaḥ pratyuṣṭārātir vāyoḥ stokānāṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919030 (0.0):
saṃsīdantāṃ daivīr viśas, vānaspatyāsi varṣavṛddham asi, urv antarikṣaṃ / vīhi pratyuṣṭaṃ rakṣaḥ pratyuṣṭārātir dhūr asi dhvara dhvarantaṃ yo asmān
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922356 (0.0):
ghṛtena dyāvāpṛthivī prorṇuvātām amuṣmai tvā juṣṭam, namaḥ sūryasya / saṃdṛśe // / urv antarikṣaṃ vīhi pratyuṣṭaṃ rakṣaḥ pratyuṣṭārātis, vāyoḥ stokānām,
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3492750 (0.0):
daivīr viśo vānaspatyāsi varṣavṛddham asy urv antarikṣaṃ vīhi pratyuṣṭaṃ / rakṣaḥ pratyuṣṭārātir dhūr asi dhvara dhvarantaṃ yo asmān dhvarād yaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9989189 (0.064):
viśvatomukho hy agniḥ pratyuṣṭaṃ rakṣaḥ pratyuṣṭārātir ity āha rakṣasāṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3562675 (0.064):
achambaṭkārāya yad atihared etam evātihared viśvatomukho hy agniḥ / pratyuṣṭaṃ rakṣaḥ pratyuṣṭārātir ity āha rakṣasāṃ dhvarāyai
prayutā dveṣāṃsi svāhordhvanabhasaṃ mārutaṃ devaṃ gachatam //MS_1,2.16//
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922365 (0.0):
urv antarikṣaṃ vīhi pratyuṣṭaṃ rakṣaḥ pratyuṣṭārātis, vāyoḥ stokānām, / prayutā dveṣāṃsi svāhordhvanabhasaṃ mārutaṃ devaṃ gachatam //MS_1,2.16//
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3562873 (0.0):
avattaṃ bhavatīti svāhordhvanabhasaṃ mārutaṃ devaṃ gachatam iti
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9989387 (0.050):
avattaṃ bhavatīti svāhordhvanabhasaṃ mārutaṃ devaṃ gachatam iti / vapāśrapaṇī anuprāsyati, ūrdhvanabhaso vā ete mārutasya bhāgadheyam, tam
dveṣāṃsi : FN cf. 3.10.1:131.2 / svāhordhvanabhasaṃ : FN cf. 3.10.1:131.2
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922372 (0.0):
prayutā dveṣāṃsi svāhordhvanabhasaṃ mārutaṃ devaṃ gachatam //MS_1,2.16// / dveṣāṃsi : FN cf. 3.10.1:131.2
juṣṭaṃ devebhyo havyaṃ ghṛtāvad amuṣmai tvā juṣṭaṃ reḍ asy agniṣ ṭvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922383 (0.0):
svāhordhvanabhasaṃ : FN cf. 3.10.1:131.2 / juṣṭaṃ devebhyo havyaṃ ghṛtāvat, amuṣmai tvā juṣṭam, reḍ asi, agniṣ ṭvā
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1818418 (0.041):
caruṃ juhoti | pārvaṇādyuttaratantram | āyuṣkāmaḥ | 'viśvebhyo devebhyo / juṣṭaṃ nirvapāmi' | 'viśvebhyo devebhyastvā juṣṭaṃ prokṣāmi' | 'viśvān
śrīṇātv āpas tvā samariṇvan vātasya tvā dhrājyai pūṣṇo raṃhyā ūṣmaṇo
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922393 (0.0):
juṣṭaṃ devebhyo havyaṃ ghṛtāvat, amuṣmai tvā juṣṭam, reḍ asi, agniṣ ṭvā / śrīṇātu, āpas tvā samariṇvan vātasya tvā dhrājyai pūṣṇo raṃhyā ūṣmaṇo
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1695561 (0.037):
hyetamaṅgebhyo rasaṃ sambharanti tasmādāhāpastvā mamariṇanniti / vātasya tvā dhrājyā iti | antarikṣaṃ vā ayamanupavate yo 'yam pavate
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1695574 (0.039):
gṛhṇāti tasmādāha vātasya tvā dhrājyā iti / pūṣṇā raṃhyā iti | eṣa vai pūṣṇo raṃhiretasmā u hi gṛhṇāti tasmādāha pūṣṇo
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1695584 (0.052):
pūṣṇā raṃhyā iti | eṣa vai pūṣṇo raṃhiretasmā u hi gṛhṇāti tasmādāha pūṣṇo / raṃhyā / ūṣmaṇo vyathiṣaditi | eṣa vā ūṣmaitasmā u hi gṛhṇāte tasmādāhoṣmaṇo
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14126256 (0.061):
RV_10,137.07c anāmayitnubhyāṃ tvā tābhyāṃ tvopa spṛśāmasi || / RV_10,138.01a tava tya indra sakhyeṣu vahnaya ṛtam manvānā vy adardirur
'vyathiṣe 'pām oṣadhīnāṃ raso ghṛtaṃ ghṛtapāvānaḥ pibata vasāṃ vasāpāvānaḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922404 (0.0):
śrīṇātu, āpas tvā samariṇvan vātasya tvā dhrājyai pūṣṇo raṃhyā ūṣmaṇo / 'vyathiṣe 'pām oṣadhīnāṃ rasas, ghṛtaṃ ghṛtapāvānaḥ pibata vasāṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1695818 (0.0):
sa juhoti | ghṛtaṃ ghṛtapāvānaḥ pibata vasāṃ vasāpāvānaḥ pibatāntarikṣasya
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5446901 (0.032):
kim prayojanam . ghṛtam ghṛtapāvānaḥ iti darśanāt . iha mā bhūt : ghṛtam / ghṛtapāvānaḥ pibata . vasām vasapāvānaḥ pibata iti . yadi tarhi vakāre
pibatāntarikṣasya havir asi svāhā tvā vātāya diśaḥ pradiśa ādiśo vidiśa
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922415 (0.0):
'vyathiṣe 'pām oṣadhīnāṃ rasas, ghṛtaṃ ghṛtapāvānaḥ pibata vasāṃ / vasāpāvānaḥ pibata, antarikṣasya havir asi svāhā tvā vātāya diśaḥ pradiśa
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1695821 (0.0):
sa juhoti | ghṛtaṃ ghṛtapāvānaḥ pibata vasāṃ vasāpāvānaḥ pibatāntarikṣasya
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1695902 (0.023):
atha yadvasāhomasya pariśiṣyate | tena diśo vyāghārayati diśaḥ pradiśa / ādiśo vidiśa
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10039411 (0.041):
atha diśo vyāghārayati | diśaḥ pradiśa ādiśo vidiśa uddiśo digbhyaḥ
uddiśo diśa aindraḥ prāṇo aṅge aṅge nidīdhyad aindro 'pāno aṅge aṅge
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7520031 (0.0):
bhavati / / aindraḥ prāṇo aṅge aṅge adīdhyat /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922423 (0.0):
vasāpāvānaḥ pibata, antarikṣasya havir asi svāhā tvā vātāya diśaḥ pradiśa / ādiśo vidiśa uddiśo diśas, aindraḥ prāṇo aṅge aṅge nidīdhyat, aindro 'pāno
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1695947 (0.0):
upatiṣṭhante te vimathiṣyanta iti śaṅkamāno yadyu vimāthānna śaṅketātraiva / sammṛśet / aindraḥ prāṇaḥ | aṅge-aṅge nidīdhyadaindra udāno aṅge-aṅge nidhīta iti
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922430 (5.960):
ādiśo vidiśa uddiśo diśas, aindraḥ prāṇo aṅge aṅge nidīdhyat, aindro 'pāno / aṅge aṅge nibobhuvat, aindro vyāno aṅge aṅge vibobhuvat //
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1695902 (0.040):
atha yadvasāhomasya pariśiṣyate | tena diśo vyāghārayati diśaḥ pradiśa / ādiśo vidiśa
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 25984191 (0.041):
aindraḥ prāṇo aṅge aṅge adīdhyat / / aindraḥ prāṇo aṅge aṅge nidīdhyat /
nibobhuvad aindro vyāno aṅge aṅge vibobhuvat //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922432 (0.0):
ādiśo vidiśa uddiśo diśas, aindraḥ prāṇo aṅge aṅge nidīdhyat, aindro 'pāno / aṅge aṅge nibobhuvat, aindro vyāno aṅge aṅge vibobhuvat //
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1695948 (0.023):
upatiṣṭhante te vimathiṣyanta iti śaṅkamāno yadyu vimāthānna śaṅketātraiva / sammṛśet / aindraḥ prāṇaḥ | aṅge-aṅge nidīdhyadaindra udāno aṅge-aṅge nidhīta iti
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7520024 (0.025):
bhavati / / aindraḥ prāṇo aṅge aṅge adīdhyat /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7520031 (0.032):
aindraḥ prāṇo aṅge aṅge adīdhyat / / aindraḥ prāṇo aṅge aṅge nidīdhyat /
SATAPATHA-BRAHMANA 10 (sb_10_u.htm.txt) 22510815 (0.050):
sa u eva prāṇatejāḥ prāṇaikaśatavidho'nvaṅgamaṅge'ṅge hi prāṇaḥ sa yaḥ
deva tvaṣṭar bhūri te sat sametu salakṣma yad viṣurūpaṃ babhūva /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922444 (0.0):
aṅge aṅge nibobhuvat, aindro vyāno aṅge aṅge vibobhuvat // / deva tvaṣṭar bhūri te sat sametu salakṣma yad viṣurūpaṃ babhūva /
devatrā yantam avase sakhāyo anu tvā mātā pitaro madantu
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922452 (0.0):
deva tvaṣṭar bhūri te sat sametu salakṣma yad viṣurūpaṃ babhūva / / devatrā yantam avase sakhāyo anu tvā mātā pitaro madantu
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1695975 (0.0):
salakṣmā yadviṣurūpam bhavātīti kṛtsnavṛtamevaitatkaroti devatrā / yantamavase / sakhāyo 'nu tvā mātāpitaro madantviti tadyatrainamahauṣīttadenaṃ kṛtsnaṃ
samudraṃ gacha svāhāntarikṣaṃ gacha svāhā devaṃ savitāraṃ gacha
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922462 (0.0):
devatrā yantam avase sakhāyo anu tvā mātā pitaro madantu / samudraṃ gacha svāhā, antarikṣaṃ gacha svāhā devaṃ savitāraṃ gacha svāhā,
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9990614 (0.034):
reta evaitad dadhāti devaṃ savitāraṃ gacha svāhety āha prasūtyā eva, / ahorātre gacha svāheti, ahorātre hy anu prajāḥ prajāyante mitrāvaruṇau
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3564091 (0.034):
reta evaitad dadhāti devaṃ savitāraṃ gacha svāhety āha prasūtyā evāhorātre
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922471 (0.060):
ahorātre gacha svāhā mitrāvaruṇau gacha svāhā dyāvāpṛthivī gacha svāhā / chandāṃsi gacha svāhā somaṃ gacha svāhā yajñaṃ gacha svāhā divyaṃ nabho
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496182 (0.062):
chandāṃsi gacha svāhā somaṃ gacha svāhā yajñaṃ gacha svāhā divyaṃ nabho
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922481 (0.063):
chandāṃsi gacha svāhā somaṃ gacha svāhā yajñaṃ gacha svāhā divyaṃ nabho / gacha svāhā, agniṃ vaiśvānaraṃ gacha svāhā mano hārdiṃ yacha, oṣadhībhyas
svāhāhorātre gacha svāhā mitrāvaruṇau gacha svāhā dyāvāpṛthivī gacha svāhā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922474 (0.0):
samudraṃ gacha svāhā, antarikṣaṃ gacha svāhā devaṃ savitāraṃ gacha svāhā,
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9990616 (0.029):
reta evaitad dadhāti devaṃ savitāraṃ gacha svāhety āha prasūtyā eva, / ahorātre gacha svāheti, ahorātre hy anu prajāḥ prajāyante mitrāvaruṇau
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3564093 (0.029):
reta evaitad dadhāti devaṃ savitāraṃ gacha svāhety āha prasūtyā evāhorātre
chandāṃsi gacha svāhā somaṃ gacha svāhā yajñaṃ gacha svāhā divyaṃ nabho
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922482 (0.0):
ahorātre gacha svāhā mitrāvaruṇau gacha svāhā dyāvāpṛthivī gacha svāhā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922456 (0.060):
samudraṃ gacha svāhā, antarikṣaṃ gacha svāhā devaṃ savitāraṃ gacha svāhā,
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496157 (0.062):
samudraṃ gacha svāhāntarikṣaṃ gacha svāhā devaṃ savitāraṃ gacha
gacha svāhāgniṃ vaiśvānaraṃ gacha svāhā mano hārdiṃ yachauṣadhībhyas tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922486 (0.0):
chandāṃsi gacha svāhā somaṃ gacha svāhā yajñaṃ gacha svāhā divyaṃ nabho
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922493 (0.0):
gacha svāhā, agniṃ vaiśvānaraṃ gacha svāhā mano hārdiṃ yacha, oṣadhībhyas
dhāmnodhāmno rājann ito varuṇa no muñca yad āpo aghnyā varuṇeti
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922505 (0.0):
gacha svāhā, agniṃ vaiśvānaraṃ gacha svāhā mano hārdiṃ yacha, oṣadhībhyas / tvā // / dhāmnodhāmno rājann ito varuṇa no muñca yad āpo aghnyā varuṇeti
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16724020 (0.0):
dhāmno.dhāmno.rājaṃs.tato.varuṇa.no.muñca.|.yad.āpo.aghnyā.iti.varuṇa.iti.śapāmahe.tato.varuṇa.no.muñca
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1696466 (0.031):
dhāmnodhāmno rājaṃstato varuṇa no muñca yadāhuraghnyā iti varuṇeti
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18942716 (0.037):
(AVŚ_7,83.2a) dāmnodāmno rājann ito varuṇa muñca naḥ |
Asvalayana-Srautasutra (asvss_u.htm.txt) 8404846 (0.047):
AsvSS_3.6/24b: / yad.āpo.aghnyā.iti.varuṇa.iti.śapāmahe.tato.varuṇa.no.muñca./.mayi.vā.āpo.mā.oṣadhīr.hiṃsīr.ato.aviśva.vyacā.abhūs.tvā.ito.varuṇa.no.muñca./.sumitryā.na.āpa.oṣadhayaḥ.santv.iti.ca./
śapāmahai / / tato varuṇa no muñca //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922510 (0.0):
dhāmnodhāmno rājann ito varuṇa no muñca yad āpo aghnyā varuṇeti / śapāmahai /
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18942728 (0.029):
(AVŚ_7,83.2c) yad āpo aghnyā iti varuṇeti yad ūcima tato varuṇa muñca naḥ
Asvalayana-Srautasutra (asvss_u.htm.txt) 8404846 (0.050):
AsvSS_3.6/24b: / yad.āpo.aghnyā.iti.varuṇa.iti.śapāmahe.tato.varuṇa.no.muñca./.mayi.vā.āpo.mā.oṣadhīr.hiṃsīr.ato.aviśva.vyacā.abhūs.tvā.ito.varuṇa.no.muñca./.sumitryā.na.āpa.oṣadhayaḥ.santv.iti.ca./
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6787959 (0.051):
varuṇeti śapārmahe tato varuṇa no muñca /
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16724020 (0.055):
dhāmno.dhāmno.rājaṃs.tato.varuṇa.no.muñca.|.yad.āpo.aghnyā.iti.varuṇa.iti.śapāmahe.tato.varuṇa.no.muñca
ud uttamaṃ varuṇa pāśam asmad avādhamaṃ vi madhyamaṃ śrathāya /
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18942735 (0.0):
(AVŚ_7,83.2c) yad āpo aghnyā iti varuṇeti yad ūcima tato varuṇa muñca naḥ / (AVŚ_7,83.3a) ud uttamaṃ varuṇa pāśam asmad avādhamaṃ vi madhyamaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922512 (0.0):
tato varuṇa no muñca // / ud uttamaṃ varuṇa pāśam asmad avādhamaṃ vi madhyamaṃ śrathāya /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3603573 (0.0):
aheḍamāno varuṇeha bodhy uruśaṃsa mā nā āyuḥ pramoṣīḥ // / ud uttamaṃ varuṇa pāśam asmad avādhamaṃ vi madhyamaṃ śrathāya /
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13961698 (0.0):
RV_1,024.15a ud uttamaṃ varuṇa pāśam asmad avādhamaṃ vi madhyamaṃ śrathāya
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12156588 (0.016):
[*395] cf. VMP 8.1.151.6: te naḥ instead of stenaḥ / 6.20.1 ud uttamaṃ varuṇa pāśam asmad avādhamaṃ vi madhyama(gg)ṃ śrathāya
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12171288 (0.016):
[*884] RV: pracetā / 8.1.154.1 ud uttamaṃ varuṇa pāśam asmad avādhamaṃ vi madhyama(gg)ṃ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18981358 (0.018):
(AVŚ_18,4.69a) ud uttamaṃ varuṇa pāśam asmad avādhamaṃ śrathāya |
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1340516 (0.041):
RV_01.024.15.1{15} uduttamaṃ varuṇa pāśamasmadavādhamaṃ vi madhyamaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 6 (sb_06_u.htm.txt) 22299039 (0.041):
varuṇapāśātpramucyata uduttamaṃ varuṇa pāśamasmadavādhamaṃ vi madhyamaṃ
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4697911 (0.041):
2 0 0 0104a uduttamaṃ varuṇa pāśamasmadavādhamaṃ vi madhyamaṃ śrathāya .
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10030228 (0.058):
aheḍamāno varuṇeha bodhy uruśaṃsa mā nā āyuḥ pramoṣīḥ // / ud uttamaṃ varuṇa pāśam asmad avādhamaṃ vi madhyamaṃ śrathāya /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9970356 (0.059):
tvāhārṣam antar abhūr iti, antar hy eṣa etarhi, ud uttamaṃ varuṇa pāśam / asmad iti varuṇapāśam evonmuñcate, ātmano 'hiṃsāyai, agre bṛhann uṣasām
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3543930 (0.059):
paryāvartata ā tvāhārṣam antar abhūr ity antar hy eṣa etarhy ud uttamaṃ / varuṇa pāśam asmad iti varuṇapāśam evonmuñcata ātmano 'hiṃsāyay agre
athā vayam āditya vrate tavānāgaso aditaye syāma //
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18942743 (0.0):
(AVŚ_7,83.3c) adhā vayam āditya vrate tavānāgaso aditaye syāma ||3||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18981367 (0.0):
(AVŚ_18,4.69c) adhā vayam āditya vrate tavānāgaso aditaye syāma ||69||
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6787973 (0.0):
athāvayamādityavrate tavānāgaso aditaye syāma /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922525 (0.0):
athā vayam āditya vrate tavānāgaso aditaye syāma // / sumitrā nā āpā oṣadhayaḥ santu durmitrās tasmai santu /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3603579 (0.0):
ud uttamaṃ varuṇa pāśam asmad avādhamaṃ vi madhyamaṃ śrathāya / / athā vayam āditya vrate tavānāgaso aditaye syāma //
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1340523 (0.0):
RV_01.024.15.1{15} uduttamaṃ varuṇa pāśamasmadavādhamaṃ vi madhyamaṃ / śrathāya / RV_01.024.15.2{15} athā vayamāditya vrate tavānāgaso aditaye syāma
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13961705 (0.0):
RV_1,024.15a ud uttamaṃ varuṇa pāśam asmad avādhamaṃ vi madhyamaṃ śrathāya / RV_1,024.15c athā vayam āditya vrate tavānāgaso aditaye syāma ||
SATAPATHA-BRAHMANA 6 (sb_06_u.htm.txt) 22299050 (0.0):
śrathāyeti yathaiva yajustathā bandhurathā vayamāditya vrate tavānāgaso / aditaye
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12156596 (0.0):
6.20.1 ud uttamaṃ varuṇa pāśam asmad avādhamaṃ vi madhyama(gg)ṃ śrathāya / athā vayam āditya vrate tavānāgaso aditaye syāma svāhā
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12166870 (0.0):
8.1.70.2 athā vayam āditya vrate tavānāgaso aditaye syāma
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12171296 (0.0):
8.1.154.1 ud uttamaṃ varuṇa pāśam asmad avādhamaṃ vi madhyama(gg)ṃ / śrathāya / athā vayam āditya vrate tavānāgaso aditaye syāma
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4697920 (1.192):
2 0 0 0104a uduttamaṃ varuṇa pāśamasmadavādhamaṃ vi madhyamaṃ śrathāya . / 2 0 0 0104c athāditya vrate vayaṃ tavānāgaso aditaye syāma .. 589
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27114340 (0.024):
| śrathaya | atha | vayam | āditya | vrate | tava | anāgasaḥ | aditaye |
sumitrā nā āpā oṣadhayaḥ santu durmitrās tasmai santu /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922532 (0.0):
athā vayam āditya vrate tavānāgaso aditaye syāma // / sumitrā nā āpā oṣadhayaḥ santu durmitrās tasmai santu /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6787752 (0.011):
oṃ sumitriyā na āpa oṣadhayaḥ santu / / durmitriyāstasmai santu yo 'smāndveṣṭi yañca vayaṃ dviṣmaḥ // GarP_1,214.7
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1696492 (0.011):
athābhimantrayate | sumitriyā na āpa oṣadhayaḥ santu durmitriyāstasmai / santu yo
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12168207 (0.041):
8.1.96.5 sumitrā na āpa oṣadhayas santu durmitrās tasmai bhūyāsur yo 'smān
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12175811 (0.041):
8.1.205.3 sumitrā na āpa oṣadhayas santu durmitrās tasmai bhūyāsur yo / 'smān dveṣṭi yaṃ ca vayaṃ dviṣmaḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6789472 (0.060):
oṃ sumitriyā na āpa oṣadhayaḥ santu oṃ durmitriyāstasmai santu yo 'smān
Asvalayana-Srautasutra (asvss_u.htm.txt) 8404547 (0.063):
idam.āpaḥ.pravahata.sumitryā.na.āpa.oṣadhayaḥ.santu.durmitryās.tasmai.santu.yo.asmān.dveṣṭi.yam.ca.vayam.dviṣma.iti./(paśu.bandha)
yo asmān dveṣṭi yaṃ ca vayaṃ dviṣmaḥ //MS_1,2.18//
Asvalayana-Srautasutra (asvss_u.htm.txt) 8404550 (0.0):
idam.āpaḥ.pravahata.sumitryā.na.āpa.oṣadhayaḥ.santu.durmitryās.tasmai.santu.yo.asmān.dveṣṭi.yam.ca.vayam.dviṣma.iti./(paśu.bandha)
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18916262 (0.0):
(AVŚ_2,19.5a) agne yat te tejas tena tam atejasaṃ kṛṇu yo 'smān dveṣṭi yaṃ / vayaṃ dviṣmaḥ ||5||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18916284 (0.0):
(AVŚ_2,20.2a) vāyo yat te haras tena taṃ prati hara yo 'smān dveṣṭi yaṃ / vayaṃ dviṣmaḥ ||2||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18916362 (0.0):
(AVŚ_2,21.4a) sūrya yat te śocis tena taṃ prati śoca yo 'smān dveṣṭi yaṃ / vayaṃ dviṣmaḥ ||4||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18916396 (0.0):
(AVŚ_2,22.2a) candra yat te haras tena taṃ prati hara yo 'smān dveṣṭi yaṃ / vayaṃ dviṣmaḥ ||2||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18916444 (0.0):
(AVŚ_2,23.1a) āpo yad vas tapas tena taṃ prati tapata yo 'smān dveṣṭi yaṃ / vayaṃ dviṣmaḥ ||1||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18920837 (0.0):
(AVŚ_3,27.2e) yo 'smān dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmas taṃ vo jambhe dadhmaḥ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18920893 (0.0):
(AVŚ_3,27.4e) yo 'smān dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmas taṃ vo jambhe dadhmaḥ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18954374 (0.0):
(AVŚ_10,5.15e) tena tam abhyatisṛjāmo yo 'smān dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmaḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18954430 (0.0):
(AVŚ_10,5.17e) tena tam abhyatisṛjāmo yo 'smān dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmaḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18954756 (0.0):
(AVŚ_10,5.30c) ṛco 'nu vi krame 'haṃ ṛgbhyas taṃ nir bhajāmo yo 'smān / dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmaḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18954785 (0.0):
(AVŚ_10,5.31c) yajñam anu vi krame 'haṃ yajñāt taṃ nir bhajāmo yo 'smān / dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmaḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18954843 (0.0):
(AVŚ_10,5.33c) apo 'nu vi krame 'haṃ adbhyas taṃ nir bhajāmo yo 'smān / dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmaḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18954872 (0.0):
(AVŚ_10,5.34c) kṛṣim anu vi krame 'haṃ kṛṣyās taṃ nir bhajāmo yo 'smān / dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmaḥ |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18974674 (0.0):
(AVŚ_16,1.5a) tena tam abhyatisṛjāmo yo 'smān dveṣṭi yaṃ vayaṃ dviṣmaḥ
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5730852 (0.0):
pādau pratiṣṭhāpya_
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919432 (0.0):
parāvati yo asmān dveṣṭi yaṃ ca vayaṃ dviṣmas tam atra badhāna so 'to mā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919461 (0.0):
te parjanyas, badhāna deva savitaḥ śatena pāśaiḥ paramasyāṃ parāvati yo / asmān dveṣṭi yaṃ ca vayaṃ dviṣmas tam atra badhāna so 'to mā moci drapsas
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922538 (0.0):
sumitrā nā āpā oṣadhayaḥ santu durmitrās tasmai santu / / yo asmān dveṣṭi yaṃ ca vayaṃ dviṣmaḥ //MS_1,2.18//
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9929027 (0.0):
parigṛhṇāti nimrado 'si ny ahaṃ taṃ mṛdyāsaṃ yo asmān dveṣṭi yaṃ ca vayaṃ / dviṣma iti pārṣṇyāvagṛhṇīyād yadi pāpīyasā spardheta, abhibhūr asi, abhy
haviṣmatīr imā āpo haviṣmān devo adhvaraḥ / / haviṣmaṃ āvivāsati haviṣmaṃ astu sūryaḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922547 (0.0):
yo asmān dveṣṭi yaṃ ca vayaṃ dviṣmaḥ //MS_1,2.18// / haviṣmatīr imā āpo haviṣmān devo adhvaraḥ /
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12172158 (0.0):
8.1.162.3 suparṇo 'si garutmān divaṃ gaccha suvaḥ pata / 8.1.162.4 haviṣmatīr imā āpo haviṣmān devo adhvaro
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1697227 (0.057):
haviṣmatīrimā āpa iti haviṣmān āvivāsatīti haviṣmānhyenā yajamāna
[Page I,29] / agner vo 'pannagṛhasya sadasi sādayāmi devānāṃ bhāgadheyīḥ sthendrāgnyor
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922554 (0.0):
haviṣmaṃ āvivāsati haviṣmaṃ astu sūryaḥ // / [Page I,29] / agner vo 'pannagṛhasya sadasi sādayāmi devānāṃ bhāgadheyīḥ stha,
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922566 (0.0):
agner vo 'pannagṛhasya sadasi sādayāmi devānāṃ bhāgadheyīḥ stha,
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1697278 (0.029):
tā āhṛtya jaghanena gārhapatyaṃ sādayati | agnervo 'pannagṛhasya sadasi / sādayāmītyagnervo 'nārtagṛhasya sadasi sādayāmītyevaitadāhātha
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12172180 (0.059):
mā dhattendrāgniyor bhāgadheyīs stha mitrā varuṇayor bhāgadheyīs stha / viśveṣāṃ devānāṃ bhāgadheyīs stha yajñe jāgṛta
bhāgadheyīḥ stha mitrāvaruṇayor bhāgadheyīḥ stha viśveṣāṃ devānāṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922567 (0.0):
agner vo 'pannagṛhasya sadasi sādayāmi devānāṃ bhāgadheyīḥ stha, / indrāgnyor bhāgadheyīḥ stha mitrāvaruṇayor bhāgadheyīḥ stha viśveṣāṃ
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12172181 (0.0):
mā dhattendrāgniyor bhāgadheyīs stha mitrā varuṇayor bhāgadheyīs stha
bhāgadheyīḥ stha sumnāyuvaḥ sumnyāya sumnaṃ dhatta //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922573 (0.0):
indrāgnyor bhāgadheyīḥ stha mitrāvaruṇayor bhāgadheyīḥ stha viśveṣāṃ / devānāṃ bhāgadheyīḥ stha sumnāyuvaḥ sumnyāya sumnaṃ dhatta //
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12172181 (0.048):
mā dhattendrāgniyor bhāgadheyīs stha mitrā varuṇayor bhāgadheyīs stha / viśveṣāṃ devānāṃ bhāgadheyīs stha yajñe jāgṛta
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1697362 (0.051):
rakṣāṃsyapaghnatyastā āgnīdhre sādayati viśveṣāṃ devānām bhāgadheyī stheti / tadāsu viśvāndevāntsaṃveśayatyete vai vasatāṃ varaṃ tasmādvasatīvaryo nāma
viśveṣāṃ : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922574 (0.0):
devānāṃ bhāgadheyīḥ stha sumnāyuvaḥ sumnyāya sumnaṃ dhatta // / viśveṣāṃ : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922583 (0.0):
devānāṃ bhāgadheyīḥ stha sumnāyuvaḥ sumnyāya sumnaṃ dhatta // / viśveṣāṃ : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922592 (0.0):
sumnyāya : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9925035 (0.0):
abhūtām : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9936457 (0.0):
pruṣvāḥ : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9939071 (0.0):
pratyaṅṅ : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9946825 (0.0):
lelāyad : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9971291 (0.0):
parṣad : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9975153 (0.0):
atṛṃhan : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9983520 (0.0):
niśṛṇāty : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9986845 (0.0):
hurṇo : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9987225 (0.0):
rohītakerohītake : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9987717 (0.0):
vyutam : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9987729 (0.0):
vyutās : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9988110 (0.0):
dhūmno : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9988120 (0.0):
dhūmavatī : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9988724 (0.0):
āśrāvyopapreṣyati : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9989894 (0.0):
āśroṇayati : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9990445 (0.0):
māsā3 : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9999192 (0.0):
samāhārya : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
sumnyāya : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922585 (0.0):
viśveṣāṃ : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk. / sumnyāya : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922595 (0.0):
viśveṣāṃ : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk. / sumnyāya : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9925035 (0.0):
abhūtām : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9933277 (0.0):
māturbhrātrebhyā : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9936457 (0.0):
pruṣvāḥ : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9939071 (0.0):
pratyaṅṅ : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9946825 (0.0):
lelāyad : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9947239 (0.0):
goagrayāśvavatyā : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9971291 (0.0):
parṣad : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9975159 (0.0):
atṛṃhan : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9983520 (0.0):
niśṛṇāty : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9985952 (0.0):
maṅgalechāyai : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9986845 (0.0):
hurṇo : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9987225 (0.0):
rohītakerohītake : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9987717 (0.0):
vyutam : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9987729 (0.0):
vyutās : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9988109 (0.0):
dhūmno : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9988120 (0.0):
dhūmno : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9988724 (0.0):
āśrāvyopapreṣyati : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9989894 (0.0):
āśroṇayati : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
hṛde tvā manase tvā dive tvā sūryāya tvā /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922603 (0.0):
sumnyāya : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk. / hṛde tvā manase tvā dive tvā sūryāya tvā /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3590179 (0.0):
saṃ devo devena savitrā yajatra saṃ sūryeṇa rocate // / hṛde tvā manase tvā dive tvā sūryāya tvā //
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1015731 (0.0):
tasmādāha madhu mādhvībhyām madhu mādhūcībhyāmiti / hṛde tvā manase tvā dive tvā sūryāya tvā ūrdhvo adhvaraṃ divi deveṣu
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1697485 (0.0):
yajamānastaṃ kāmaṃ kāmayate yatkāmyā yajate tasmādāha hṛde tvā manase / tveti / dive tvā sūryāya tveti | devalokāya tvetyevaitadāha yadāha dive tveti
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1697496 (0.023):
tveti / dive tvā sūryāya tveti | devalokāya tvetyevaitadāha yadāha dive tveti
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9961639 (0.050):
saketāya tvā vivasvate tvā dive tvā jyotiṣe, ādityebhyas tvā //MS_2,8.13//
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10007253 (0.057):
tena devebhyas, yan manase tveti tena manuṣyebhyas, yad āha dive tvā / sūryāya tveti tad anu yajñaṃ svargaṃ lokaṃ samārohayati vi vā etad yajñaś
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3580654 (0.057):
tena devebhyo yan manase tveti tena manuṣyebhyo yad āha dive tvā sūryāya / tveti tad anu yajñaṃ svargaṃ lokaṃ samārohayati vi vā etad yajñaś chidyate
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3535220 (0.060):
saketāya tvā vivasvate tvā dive tvā jyotiṣa ādityebhyas tvā //MS_2,8.13//
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923981 (0.062):
tvā, antarikṣāya tvā dive tvā, adbhyas tvā, oṣadhībhyo vanaspatibhyas tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3511255 (0.063):
indriyasyāpākrāmat : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk. / agnaye tvā mahyaṃ varuṇo dadāti so 'mṛtatvam aśīya mayo dātre bhūyān mayo
ūrdhvam imam adhvaraṃ divi deveṣu hotrā yacha //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922609 (0.0):
hṛde tvā manase tvā dive tvā sūryāya tvā / / ūrdhvam imam adhvaraṃ divi deveṣu hotrā yacha //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3590183 (0.0):
hṛde tvā manase tvā dive tvā sūryāya tvā // / ūrdhvam imam adhvaraṃ divi deveṣu hotrā yacha //
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1697501 (1.192):
sūryāya tveti / devebhyastvetyevaitadāhordhvamimamadhvaraṃ divi deveṣu hotrā yacetyadhvaro
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1015733 (0.026):
hṛde tvā manase tvā dive tvā sūryāya tvā ūrdhvo adhvaraṃ divi deveṣu
śṛṇotv agniḥ samidhā havaṃ me śṛṇvantv āpo dhiṣaṇāś ca devīḥ /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922618 (0.0):
ūrdhvam imam adhvaraṃ divi deveṣu hotrā yacha // / śṛṇotv agniḥ samidhā havaṃ me śṛṇvantv āpo dhiṣaṇāś ca devīḥ /
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1697754 (0.027):
jānātvityevaitadāha śṛṇvantvāpo dhiṣaṇāśca devīriti śṛṇvantu ma idamāpo
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1697743 (0.027):
sa juhoti | śṛṇotvagniḥ samidhā havam ma iti śṛṇotu ma idamagniranu me
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3580352 (0.045):
savitṛprasūto vā etat sarvābhir devatābhir apāṃ somasya rasam achaiti / śṛṇotv agniḥ samidhā havaṃ mā iti yasminn evāgnau juhoti tam etad āha
śṛṇota grāvāṇo viduṣo nu yajñaṃ śṛṇotu devaḥ savitā havaṃ me //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922627 (0.0):
śṛṇotv agniḥ samidhā havaṃ me śṛṇvantv āpo dhiṣaṇāś ca devīḥ / / śṛṇota grāvāṇo viduṣo nu yajñaṃ śṛṇotu devaḥ savitā havaṃ me //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3580373 (0.032):
dhiṣaṇā devī vācaṃ vā etad āha śṛṇota grāvāṇo viduṣo nu yajñam iti
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1697777 (0.040):
me jānantvityevaitadāha viduṣo na yajñamiti vidvāṃso hi grāvāṇaḥ śṛṇotu / devaḥ / savitā havam me svāheti śṛṇotu ma idaṃ devaḥ savitānu me
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3580381 (0.052):
yajñamukhaṃ hi grāvāṇaḥ śṛṇotu devaḥ savitā havaṃ mā ity āha prasūtyā eva
devīḥ : FN cf. 4.5.2:64.11: dhiṣaṇā ca devīti / devīr āpo apāṃ nāpād ya ūrmir haviṣya indriyāvān madintamas taṃ devebhyaḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922643 (0.0):
śṛṇota grāvāṇo viduṣo nu yajñaṃ śṛṇotu devaḥ savitā havaṃ me // / devīḥ : FN cf. 4.5.2:64.11: dhiṣaṇā ca devīti
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920341 (0.042):
gopās tvaṣṭādhipatiḥ puṣā pratigrahītā devīr āpo apāṃ napād ya ūrmir / haviṣya indriyāvān madintamas taṃ vo mā kramiṣam, yāḥ paśūnām ṛṣabhe vācas
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3494054 (0.042):
gopās tvaṣṭādhipatiḥ puṣā pratigrahītā devīr āpo apāṃ napād ya ūrmir
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9980198 (0.052):
dīkṣito 'vagāheta yajñam avakṛśnīyāt, yad āha devīr āpo apāṃ napād iti yad
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3553708 (0.052):
yajñam avakṛśnīyād yad āha devīr āpo apāṃ napād iti yad evāsāṃ yajñiyaṃ
śukrapebhyo dāta yeṣāṃ bhāgaḥ stha svāhā kārṣy asi samudrasya vo 'kṣityā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922654 (0.0):
devīr āpo apāṃ nāpād ya ūrmir haviṣya indriyāvān madintamas taṃ devebhyaḥ / śukrapebhyo dāta yeṣāṃ bhāgaḥ stha svāhā kārṣy asi samudrasya vo 'kṣityā
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1698013 (0.061):
śukrapebhya iti satyaṃ vai śukraṃ satyapebhya ityevaitadāha yeṣām bhāga / stha / svāheti teṣāmu hyeṣa bhāgaḥ
unnaye vasūnāṃ rudrāṇām ādityānāṃ pannejanīḥ stha vasavo rudrā ādityā etā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922664 (0.0):
śukrapebhyo dāta yeṣāṃ bhāgaḥ stha svāhā kārṣy asi samudrasya vo 'kṣityā / unnaye vasūnāṃ rudrāṇām ādityānāṃ pannejanīḥ stha vasavo rudrā ādityā etā
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13747256 (0.060):
ādityānāṃ tathā viṣṇuṃ HV_4.3c / ādityā vasavo rudrā HV_34.2a
vaḥ pannejanīḥ samudraṃ gandharveṣṭhām anvātiṣṭhata vātasya patmaneḍitā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922671 (0.0):
unnaye vasūnāṃ rudrāṇām ādityānāṃ pannejanīḥ stha vasavo rudrā ādityā etā / vaḥ pannejanīḥ samudraṃ gandharveṣṭhām anvātiṣṭhata vātasya patmaneḍitā
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13049806 (0.044):
RV_10.089.11.1{16} prāktubhya indraḥ pra vṛdho ahabhyaḥ prāntarikṣāt / prasamudrasya dhāseḥ / RV_10.089.11.2{16} pra vātasya prathasaḥ pra jmo antātpra sindhubhyo
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1340360 (0.060):
RV_01.024.06.2{14} nemā āpo animiṣaṃ carantīrna ye vātasya / praminantyabhvam / RV_01.024.07.1{14} abudhne rājā varuṇo vanasyordhvaṃ stūpaṃ dadate
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13961541 (0.060):
RV_1,024.06c nemā āpo animiṣaṃ carantīr na ye vātasya praminanty abhvam || / RV_1,024.07a abudhne rājā varuṇo vanasyordhvaṃ stūpaṃ dadate pūtadakṣaḥ |
vāmī te saṃdṛśi viśvaṃ reto dheṣīya tava vāmīr anu saṃdṛśi //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922679 (0.0):
vaḥ pannejanīḥ samudraṃ gandharveṣṭhām anvātiṣṭhata vātasya patmaneḍitā / vāmī te saṃdṛśi viśvaṃ reto dheṣīya tava vāmīr anu saṃdṛśi //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3580962 (0.012):
udgātā patnyā retā ādatte yad āha vāmī te saṃdṛśi viśvaṃ reto dheṣīyeti
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10007563 (0.013):
udgātā patnyā retā ādatte yad āha vāmī te saṃdṛśi viśvaṃ reto dheṣīyeti / tathā ha nādatte dvādaśe stotra upapravartayati dvādaśa māsāḥ saṃvatsaras,
[Page I,30] / yam agne pṛtsu martyam avā vājeṣu yaṃ junāḥ /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922689 (0.0):
vāmī te saṃdṛśi viśvaṃ reto dheṣīya tava vāmīr anu saṃdṛśi // / [Page I,30]
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13962132 (0.0):
RV_1,027.07a yam agne pṛtsu martyam avā vājeṣu yaṃ junāḥ |
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1698217 (0.0):
juhuyādyadyu nālaṃ homāya syādaparaṃ caturgṛhītamājyaṃ gṛhītvā juhoti / yamagne / pṛtsu martyamavā vājeṣu yaṃ junāḥ sa yantā śaśvatīriṣaḥ svāhetyāgneyyā
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4706943 (0.0):
4 6 2 1401a yamagne pṛtsu martyamavā vājeṣu yaṃ junāḥ .
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1340949 (0.033):
RV_01.027.07.1{23} yamagne pṛtsu martyamavā vājeṣu yaṃ junāḥ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27114753 (0.047):
yam | agne | pṛt su | martyam | avāḥ | vājeṣu | yam | junāḥ | saḥ | yantā
sa yantā śaśvatīr iṣaḥ // / juṣṭo vāco bhūyāsaṃ juṣṭo vācaspatir yad vāco madhumat tasmai svāhā svāhā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922694 (0.0):
yam agne pṛtsu martyam avā vājeṣu yaṃ junāḥ / / sa yantā śaśvatīr iṣaḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922703 (0.0):
sa yantā śaśvatīr iṣaḥ // / juṣṭo vāco bhūyāsam, juṣṭo vācaspatis, yad vāco madhumat tasmai svāhā
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27114756 (0.004):
yam | agne | pṛt su | martyam | avāḥ | vājeṣu | yam | junāḥ | saḥ | yantā
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1340949 (0.017):
RV_01.027.07.1{23} yamagne pṛtsu martyamavā vājeṣu yaṃ junāḥ / RV_01.027.07.2{23} sa yantāśaśvatīriṣaḥ
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13962135 (0.017):
RV_1,027.07a yam agne pṛtsu martyam avā vājeṣu yaṃ junāḥ | / RV_1,027.07c sa yantā śaśvatīr iṣaḥ ||
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1698217 (0.050):
pṛtsu martyamavā vājeṣu yaṃ junāḥ sa yantā śaśvatīriṣaḥ svāhetyāgneyyā
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4706943 (0.050):
4 6 2 1401a yamagne pṛtsu martyamavā vājeṣu yaṃ junāḥ . / 4 6 2 1401c sa yantā śaśvatīriṣaḥ .. 1415
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16720493 (0.061):
juṣṭo.vāco.bhūyāsam.juṣṭo.vācaspate.davi.(.daivi.).vāg.yat.te.vāco.madhumattamam.tasmin.no.adya.dhāt.(.dhāḥ.).svāhā.sarasvatyā.iti.pūrvām
sarasvatyai //MS_1,3.1// / nigrābhyāḥ stha devaśrutas tarpayata māyur me tarpayata tarpayata mā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922706 (0.0):
juṣṭo vāco bhūyāsam, juṣṭo vācaspatis, yad vāco madhumat tasmai svāhā / svāhā sarasvatyai //MS_1,3.1// / nigrābhyāḥ stha devaśrutas tarpayata mā, āyur me tarpayata tarpayata mā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922718 (0.0):
svāhā sarasvatyai //MS_1,3.1// / nigrābhyāḥ stha devaśrutas tarpayata mā, āyur me tarpayata tarpayata mā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922731 (0.038):
prāṃaṃ me tarpayata tarpayata mā, apānaṃ me tarpayata tarpayata mā vyānaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496440 (0.042):
tarpayata tarpayata mā cakṣur me tarpayata tarpayata mā śrotraṃ me / tarpayata tarpayata mā mano me tarpayata tarpayata mā vācam me tarpayata
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496449 (0.042):
tarpayata tarpayata mā mano me tarpayata tarpayata mā vācam me tarpayata
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922749 (0.042):
tarpayata tarpayata mā mano me tarpayata tarpayata mā vācam me tarpayata / tarpayata mā, ātmānaṃ me tarpayata tarpayata mā prajāṃ me tarpayata
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922739 (0.045):
me tarpayata tarpayata mā cakṣur me tarpayata tarpayata mā śrotraṃ me / tarpayata tarpayata mā mano me tarpayata tarpayata mā vācam me tarpayata
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922765 (0.048):
tarpayata mā gṛhān me tarpayata tarpayata mā paśūn me tarpayata tarpayata
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496465 (0.048):
mā gṛhān me tarpayata tarpayata mā paśūn me tarpayata tarpayata mā gaṇair
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1698549 (0.057):
gaṇānme tarpayata gaṇā me mā vitṛṣanniti raso vā
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1698571 (0.057):
gaṇānme / tarpayata gaṇā me mā vitṛṣanniti sa ya eṣa upāṃśusavanaḥ sa vivasvānādityo
prāṃaṃ me tarpayata tarpayata māpānaṃ me tarpayata tarpayata mā vyānaṃ me
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922728 (0.0):
nigrābhyāḥ stha devaśrutas tarpayata mā, āyur me tarpayata tarpayata mā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922752 (0.031):
prāṃaṃ me tarpayata tarpayata mā, apānaṃ me tarpayata tarpayata mā vyānaṃ / me tarpayata tarpayata mā cakṣur me tarpayata tarpayata mā śrotraṃ me
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496452 (0.031):
tarpayata tarpayata mā cakṣur me tarpayata tarpayata mā śrotraṃ me / tarpayata tarpayata mā mano me tarpayata tarpayata mā vācam me tarpayata
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922769 (0.047):
tarpayata mā gṛhān me tarpayata tarpayata mā paśūn me tarpayata tarpayata
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496469 (0.047):
mā gṛhān me tarpayata tarpayata mā paśūn me tarpayata tarpayata mā gaṇair
tarpayata tarpayata mā cakṣur me tarpayata tarpayata mā śrotraṃ me
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922737 (0.0):
prāṃaṃ me tarpayata tarpayata mā, apānaṃ me tarpayata tarpayata mā vyānaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1698532 (0.018):
mano me tarpayata vācam me tarpayata prāṇam me tarpayata cakṣurme
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922746 (0.019):
me tarpayata tarpayata mā cakṣur me tarpayata tarpayata mā śrotraṃ me / tarpayata tarpayata mā mano me tarpayata tarpayata mā vācam me tarpayata
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922757 (0.032):
tarpayata tarpayata mā mano me tarpayata tarpayata mā vācam me tarpayata / tarpayata mā, ātmānaṃ me tarpayata tarpayata mā prajāṃ me tarpayata
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496457 (0.032):
tarpayata mātmānaṃ me tarpayata tarpayata mā prajāṃ me tarpayata tarpayata
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922712 (0.037):
nigrābhyāḥ stha devaśrutas tarpayata mā, āyur me tarpayata tarpayata mā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922767 (0.055):
tarpayata mā gṛhān me tarpayata tarpayata mā paśūn me tarpayata tarpayata / mā gaṇair mā mā vitītṛṣata tarpayata mā //MS_1,3.2//
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496467 (0.055):
mā gṛhān me tarpayata tarpayata mā paśūn me tarpayata tarpayata mā gaṇair
tarpayata tarpayata mā mano me tarpayata tarpayata mā vācam me tarpayata
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922750 (0.0):
me tarpayata tarpayata mā cakṣur me tarpayata tarpayata mā śrotraṃ me
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1698525 (1.788):
devaśrutastarpayata mā / mano me tarpayata vācam me tarpayata prāṇam me tarpayata cakṣurme
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922733 (0.019):
prāṃaṃ me tarpayata tarpayata mā, apānaṃ me tarpayata tarpayata mā vyānaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922757 (0.029):
tarpayata tarpayata mā mano me tarpayata tarpayata mā vācam me tarpayata / tarpayata mā, ātmānaṃ me tarpayata tarpayata mā prajāṃ me tarpayata
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922721 (0.031):
nigrābhyāḥ stha devaśrutas tarpayata mā, āyur me tarpayata tarpayata mā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496422 (0.031):
nigrābhyāḥ stha devaśrutas tarpayata māyur me tarpayata tarpayata mā / prāṃaṃ me tarpayata tarpayata māpānaṃ me tarpayata tarpayata mā vyānaṃ me
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1698532 (0.043):
mano me tarpayata vācam me tarpayata prāṇam me tarpayata cakṣurme
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922767 (0.058):
tarpayata mā gṛhān me tarpayata tarpayata mā paśūn me tarpayata tarpayata / mā gaṇair mā mā vitītṛṣata tarpayata mā //MS_1,3.2//
tarpayata mātmānaṃ me tarpayata tarpayata mā prajāṃ me tarpayata tarpayata
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922757 (0.0):
me tarpayata tarpayata mā cakṣur me tarpayata tarpayata mā śrotraṃ me / tarpayata tarpayata mā mano me tarpayata tarpayata mā vācam me tarpayata
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922769 (0.0):
tarpayata mā, ātmānaṃ me tarpayata tarpayata mā prajāṃ me tarpayata / tarpayata mā gṛhān me tarpayata tarpayata mā paśūn me tarpayata tarpayata
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1698542 (0.017):
śrotram me tarpayatātmānam me tarpayata prajām me tarpayata paśūnme
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1698564 (0.017):
sarvaṃ ca ma ātmānaṃ tarpayata prajām me tarpayata paśūnme tarpayata
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922732 (0.032):
prāṃaṃ me tarpayata tarpayata mā, apānaṃ me tarpayata tarpayata mā vyānaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496432 (0.032):
nigrābhyāḥ stha devaśrutas tarpayata māyur me tarpayata tarpayata mā / prāṃaṃ me tarpayata tarpayata māpānaṃ me tarpayata tarpayata mā vyānaṃ me
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922721 (0.034):
nigrābhyāḥ stha devaśrutas tarpayata mā, āyur me tarpayata tarpayata mā
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1698527 (0.037):
devaśrutastarpayata mā / mano me tarpayata vācam me tarpayata prāṇam me tarpayata cakṣurme
mā gṛhān me tarpayata tarpayata mā paśūn me tarpayata tarpayata mā gaṇair
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922773 (0.0):
tarpayata mā, ātmānaṃ me tarpayata tarpayata mā prajāṃ me tarpayata / tarpayata mā gṛhān me tarpayata tarpayata mā paśūn me tarpayata tarpayata
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922756 (0.029):
me tarpayata tarpayata mā cakṣur me tarpayata tarpayata mā śrotraṃ me / tarpayata tarpayata mā mano me tarpayata tarpayata mā vācam me tarpayata
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1698545 (0.037):
śrotram me tarpayatātmānam me tarpayata prajām me tarpayata paśūnme
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1698567 (0.037):
sarvaṃ ca ma ātmānaṃ tarpayata prajām me tarpayata paśūnme tarpayata
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922732 (0.041):
prāṃaṃ me tarpayata tarpayata mā, apānaṃ me tarpayata tarpayata mā vyānaṃ / me tarpayata tarpayata mā cakṣur me tarpayata tarpayata mā śrotraṃ me
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496432 (0.041):
prāṃaṃ me tarpayata tarpayata māpānaṃ me tarpayata tarpayata mā vyānaṃ me / tarpayata tarpayata mā cakṣur me tarpayata tarpayata mā śrotraṃ me
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496445 (0.043):
tarpayata tarpayata mā mano me tarpayata tarpayata mā vācam me tarpayata
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922717 (0.053):
nigrābhyāḥ stha devaśrutas tarpayata mā, āyur me tarpayata tarpayata mā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496417 (0.053):
nigrābhyāḥ stha devaśrutas tarpayata māyur me tarpayata tarpayata mā / prāṃaṃ me tarpayata tarpayata māpānaṃ me tarpayata tarpayata mā vyānaṃ me
mā mā vitītṛṣata tarpayata mā //MS_1,3.2// / devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādade
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18987167 (0.0):
(AVŚ_19,51.2a) devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo
Jaimini-Grhyasutra (jaimigsu.htm.txt) 28819435 (0.0):
pūrṇamuttarato 'gneridhmābahirdevasya tvā savituḥ prasave 'śvinorbāhubhyāṃ / pūṣṇo hastābhyāṃ prokṣāmiti prokṣitamupakḷptaṃ bhavati
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5712426 (0.0):
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5734764 (0.0):
(KauśS_14,1[137].18)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1768122 (0.0):
[devasya tvā savituḥ prasave'śvinorbāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāṃ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1842682 (0.0):
[devasya tvā savituḥ prasave'śvinorbāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāmā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9919394 (0.0):
gṛhṇīṣva //MS_1,1.9// / devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādade,
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922057 (0.0):
ramadhvam, devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922775 (0.0):
tarpayata mā gṛhān me tarpayata tarpayata mā paśūn me tarpayata tarpayata / mā gaṇair mā mā vitītṛṣata tarpayata mā //MS_1,3.2//
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922784 (0.0):
mā gaṇair mā mā vitītṛṣata tarpayata mā //MS_1,3.2// / devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādade
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9942486 (0.0):
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāṃ sarasvatyā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9954745 (0.0):
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9956247 (0.0):
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāṃ pṛthivyāḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9997051 (0.0):
ārtim ārchet, devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495024 (0.0):
yasyoruṣu triṣu vikramaṇeṣv adhikṣiyanti bhuvanāni viśvā //MS_1,2.9// / devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādade
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495761 (0.0):
dhārayā vasūni havyā te svadaṃ deva tvaṣṭar vasu raṇe revatī ramadhvaṃ / devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādada
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3529598 (0.0):
bṛhad gāyatravartani // / devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādade nārir
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3565732 (0.0):
ahaṃ tam asya manasā śivena somaṃ rājānam iha bhakṣayāmi / devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādade //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3570360 (0.0):
āyanti pratyañca enaṃ paśavo bhavanti ya evaṃ veda //MS_4,1.1// / devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādadā iti
Manava-Grhyasutra (=Maitrayaniyamanava-Grhyasutra) (manavgsu.htm.txt) 4740411 (0.0):
prokte devasya tvā savituḥ prasave 'śvinorbāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāṃ
grāvāsy adhvarakṛd devebhyo gabhīram imam adhvaraṃ kṛdhi //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922793 (0.0):
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyām ādade / grāvāsy adhvarakṛd devebhyas, gabhīram imam adhvaraṃ kṛdhi //
indrāya tvā suṣuttamaṃ madhumantaṃ payasvantam / / indrāya tvābhimātighna indrāya tvā vasumate rudravata indrāya
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922799 (0.0):
grāvāsy adhvarakṛd devebhyas, gabhīram imam adhvaraṃ kṛdhi // / indrāya tvā suṣuttamaṃ madhumantaṃ payasvantam /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922808 (0.013):
indrāya tvā suṣuttamaṃ madhumantaṃ payasvantam / / indrāya tvābhimātighne, indrāya tvā vasumate rudravate, indrāya
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10007616 (0.028):
iti, advaraṃ hy eṣa devebhyaḥ karoti, indrāya tvā suṣuttamaṃ madhumantaṃ / payasvantam iti, aindro hi yajñas, indraṃ khalu vā etarhy anyā devatā anu,
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3581015 (0.028):
ity advaraṃ hy eṣa devebhyaḥ karotīndrāya tvā suṣuttamaṃ madhumantaṃ / payasvantam ity aindro hi yajña indraṃ khalu vā etarhy anyā devatā anv
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1698607 (0.037):
sa mimīte | indrāya tvā vasumate rudravata itīndro vai yajñasya devatā
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 2, (jsbh3-2u.htm.txt) 17512328 (0.039):
tatraindrapradānānāṃ prakṛtitvaṃ sādhayitumāha -------- indrāya tveti // / indrāya tvā vasumate minomī"ti mānamantrasyādipadopāttasya "indrāya tvā"
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1016431 (0.064):
indrāya tvābhimātighne svāheti ayam vā indro yo'yam pavate tasmā evainaṃ / juhoti / tasmādāhendrāya tvetyabhimātighna iti sapatno vāabhimātirindrāya tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923599 (0.064):
upayāmagṛhīto 'si, indrāya tvā marutvate, eṣa te yonis, indrāya tvā / marutvate //MS_1,3.22// / sajosā indra sagaṇo marudbhiḥ somaṃ piba vṛtrahā śūra vidvān /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497300 (0.064):
upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā marutvata eṣa te yonir indrāya tvā marutvate / sajosā indra sagaṇo marudbhiḥ somaṃ piba vṛtrahā śūra vidvān /
tvādityavate // / agnaye tvā rāyaspoṣade viṣṇave tvā śyenāya tvā somabhṛte viṣṇave tvā //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920800 (0.0):
ātithyam asi viṣṇave tvā, agnaye tvā rāyaspoṣade viṣṇave tvā śyenāya tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922819 (0.0):
indrāya tvābhimātighne, indrāya tvā vasumate rudravate, indrāya / tvādityavate //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9982570 (0.0):
triṣṭubhaṃ tena, atither ātithyam asi viṣṇave tveti jagatīṃ tena, agnaye / tvā rāyaspoṣade viṣṇave tveti, anuṣṭubhaṃ tena śyenāya tvā somabhṛte
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3494512 (0.0):
tanūr asi viṣṇave tvā somasya tanūr asi viṣṇave tvātither ātithyam asi / viṣṇave tvāgnaye tvā rāyaspoṣade viṣṇave tvā śyenāya tvā somabhṛte viṣṇave
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3556077 (0.0):
tenātither ātithyam asi viṣṇave tveti jagatīṃ tenāgnaye tvā rāyaspoṣade
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1685668 (0.0):
dvitīyamanvābhajati / agnaye tvā rāyaspoṣade viṣṇave tveti | paśavo vai rāyaspoṣaḥ paśavo jagatī
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1685645 (0.010):
ṛte candobhyaḥ / śyenāya tvā somabhṛte viṣṇave tveti | tadgāyatrīmanvābhajati sā yadgāyatrī
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9920374 (0.056):
āyantu vācas, vāyave tvā varuṇāya tvā rudrāya tvā nirṛtyai tvā, indrāya / tvā marudbhyas tvā //MS_1,2.3// / [Page I,13]
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3494087 (0.056):
āyantu vāco vāyave tvā varuṇāya tvā rudrāya tvā nirṛtyai tvendrāya tvā / marudbhyas tvā //MS_1,2.3// / [Page I,13]
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1698607 (0.061):
sa mimīte | indrāya tvā vasumate rudravata itīndro vai yajñasya devatā
[Page I,31] / śvātrāḥ stha vṛtraturo rādhvaṃ gūrtā amṛtasya patnīḥ /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922829 (0.0):
agnaye tvā rāyaspoṣade viṣṇave tvā śyenāya tvā somabhṛte viṣṇave tvā // / [Page I,31]
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1698828 (0.061):
stheti vṛtratura iti / vṛtraṃ hyetā aghnanrādhogūrtā amṛtasya patnīrityamṛtā hyāpastā
tā devīr devatremaṃ yajñaṃ dhattopahūtāḥ somasya pibata //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922836 (0.0):
śvātrāḥ stha vṛtraturo rādhvaṃ gūrtā amṛtasya patnīḥ / / tā devīr devatremaṃ yajñaṃ dhattopahūtāḥ somasya pibata //
yat te soma divi jyotir yat pṛthivyāṃ yad urā antarikṣe tenāsmai
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922844 (0.0):
tā devīr devatremaṃ yajñaṃ dhattopahūtāḥ somasya pibata // / yat te soma divi jyotir yat pṛthivyāṃ yad urā antarikṣe tenāsmai
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1698698 (0.0):
tamabhimṛśati | yatte soma divi jyotiryatpṛthivyāṃ yadurāvantarikṣe
yajñapataya uru rāye kṛdhy adhi dhātre voco mā bhair mā saṃvikthā ūrjaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922846 (1.192):
yat te soma divi jyotir yat pṛthivyāṃ yad urā antarikṣe tenāsmai / yajñapataya uru rāye kṛdhi, adhi dhātre vocas, mā bhais, mā saṃvikthās,
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922854 (0.016):
yat te soma divi jyotir yat pṛthivyāṃ yad urā antarikṣe tenāsmai / yajñapataya uru rāye kṛdhi, adhi dhātre vocas, mā bhais, mā saṃvikthās,
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1698705 (0.031):
tamabhimṛśati | yatte soma divi jyotiryatpṛthivyāṃ yadurāvantarikṣe / yajamānāyoru rāye kṛdhyadhi dātre voca iti yatra vā eṣo 'gre devānāṃ
dhatsvorjam asmāsu dhehi dhiṣaṇe īḍite īḍethām ūrjaṃ dadhāthām ūrjam
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922866 (0.0):
ūrjaṃ dhatsva, ūrjam asmāsu dhehi dhiṣaṇe īḍite īḍethām ūrjaṃ dadhāthām
asmāsu dhattaṃ mā vāṃ hiṃsiṣaṃ māsmān yuvaṃ hiṃsiṣṭam //MS_1,3.3//
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922875 (0.0):
ūrjaṃ dhatsva, ūrjam asmāsu dhehi dhiṣaṇe īḍite īḍethām ūrjaṃ dadhāthām / ūrjam asmāsu dhattam, mā vāṃ hiṃsiṣam, māsmān yuvaṃ hiṃsiṣṭam //MS_1,3.3//
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922857 (0.042):
yajñapataya uru rāye kṛdhi, adhi dhātre vocas, mā bhais, mā saṃvikthās, / ūrjaṃ dhatsva, ūrjam asmāsu dhehi dhiṣaṇe īḍite īḍethām ūrjaṃ dadhāthām
vācaspataye pavasva vṛṣṇo aṃśubhyāṃ gabhastipūtaḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922881 (0.0):
ūrjam asmāsu dhattam, mā vāṃ hiṃsiṣam, māsmān yuvaṃ hiṃsiṣṭam //MS_1,3.3// / vācaspataye pavasva vṛṣṇo aṃśubhyāṃ gabhastipūtaḥ //
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27286770 (0.0):
grahastasmādāha / vācaspataye pavasveti vṛṣṇo aṃśubhyāṃ gabhastipūta iti somāṃśubhyāṃ hyenam
devo devānāṃ pavitram asi yeṣāṃ bhāgo 'si //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922887 (0.0):
vācaspataye pavasva vṛṣṇo aṃśubhyāṃ gabhastipūtaḥ // / devo devānāṃ pavitram asi yeṣāṃ bhāgo 'si //
madhumatīr nā iṣas kṛdhi svāṃkṛto 'sy urv antarikṣaṃ vīhi viśvebhya
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922898 (0.0):
devo devānāṃ pavitram asi yeṣāṃ bhāgo 'si // / madhumatīr nā iṣas kṛdhi svāṃkṛto 'si, urv antarikṣaṃ vīhi viśvebhya
indriyebhyo divyebhyaḥ pārthivebhyo manas tvāṣṭu svāhā tvā subhava sūryāya
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922908 (0.0):
madhumatīr nā iṣas kṛdhi svāṃkṛto 'si, urv antarikṣaṃ vīhi viśvebhya / indriyebhyo divyebhyaḥ pārthivebhyas, manas tvāṣṭu svāhā tvā subhava
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922977 (0.0):
vāk tvāṣṭu svāhā tvā subhava sūryāya devebhyas tvā marīcipebhyas, apānāya
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496678 (0.0):
vāk tvāṣṭu svāhā tvā subhava sūryāya devebhyas tvā marīcipebhyo 'pānāya
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27287686 (0.0):
sa yenaivopāṃśum mantreṇa juhoti | tenaivaitam mantreṇa juhoti svāṃkṛto / 'si / viśvebhya indriyebhyo divyebhyaḥ pārthivebhyo manastvāṣṭu svāhā subhava
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27287058 (0.044):
jātastasmādāha svāṃkṛto 'sīti viśvebhya indriyebhyo divyebhyaḥ / pārthivebhya iti
devebhyas tvā marīcipebhyaḥ prāṇāya tvā yat te somādābhyaṃ nāma jāgṛvi
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922917 (0.0):
indriyebhyo divyebhyaḥ pārthivebhyas, manas tvāṣṭu svāhā tvā subhava / sūryāya devebhyas tvā marīcipebhyaḥ prāṇāya tvā yat te somādābhyaṃ nāma
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496680 (0.0):
vāk tvāṣṭu svāhā tvā subhava sūryāya devebhyas tvā marīcipebhyo 'pānāya
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27286674 (0.0):
tānupanivapati | yatte somādābhyaṃ nāma jāgṛvi tasmai te soma somāya
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 3, (jsbh2-3u.htm.txt) 13206655 (0.027):
kathaṃ tarhi yatte somādābhyaṃ nāma jāgṛvi tasmai te soma somāya svāhā"
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922978 (0.044):
vāk tvāṣṭu svāhā tvā subhava sūryāya devebhyas tvā marīcipebhyas, apānāya
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7846643 (0.061):
tacukramevaitacukrasya purogāṃ karoti somaṃ somasya purogāṃ yatte / somādābhyaṃ / nāma jāgṛvi tasmai tvā gṛhṇāmītyetaddha vā asyādābhyaṃ nāma jāgṛvi
tasmai te soma somāya svāhā prāg apāg adharāg udag etās tvā diśā ādhāvantv
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 3, (jsbh2-3u.htm.txt) 13206656 (0.0):
kathaṃ tarhi yatte somādābhyaṃ nāma jāgṛvi tasmai te soma somāya svāhā"
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922926 (0.0):
sūryāya devebhyas tvā marīcipebhyaḥ prāṇāya tvā yat te somādābhyaṃ nāma / jāgṛvi tasmai te soma somāya svāhā prāg apāg adharāg udag etās tvā diśā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27286675 (0.0):
tānupanivapati | yatte somādābhyaṃ nāma jāgṛvi tasmai te soma somāya
amba nismara sam arir vidām //MS_1,3.4// / tvāṣṭu : FN Oertel, Zur Kapiṣṭhala Kaṭha Saṃhitā, p. 114
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922941 (0.0):
jāgṛvi tasmai te soma somāya svāhā prāg apāg adharāg udag etās tvā diśā / ādhāvantu, amba nismara sam arir vidām //MS_1,3.4//
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3555595 (0.0):
krīṇāti : FN cf. Oertel, Zur Kapiṣṭhala Kaṭha Saṃhitā, p. 25f.
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3560733 (0.0):
agniṣṭhās : FN agniṣṭhā. Oertel, Zur Kapiṣṭhala Kaṭha Saṃhitā. p.26.
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3563984 (0.0):
karambham : FN Ed.: karambhaḥ. Oertel, Zur Kapiṣṭhala Kaṭha Saṃhitā, p.
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3581488 (0.0):
evāsyāpidadhāti // / iti : FN Oertel, Zur Kapiṣṭhala Kaṭha Saṃhitā, p. 114
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9982086 (0.035):
krīṇāti : FN cf. Oertel, Zur Kapiṣṭhala Kaṭha Saṃhitā, p. 25f. / somo vā amutrāsīt te devā gāyatrīṃ prāhiṇvan, amuṃ somam āhareti sā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3561191 (0.039):
agniṣṭhās : FN agniṣṭhā. Oertel, Zur Kapiṣṭhala Kaṭha Saṃhitā. p.26. / vyutam : FN Correcturen und Conjecturen zu dem ganzen Werk.
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9987249 (0.044):
agniṣṭhās : FN agniṣṭhā. Oertel, Zur Kapiṣṭhala Kaṭha Saṃhitā. p.26. / vajro vai yūpas, yad antarvedi minuyān nirdahet, yad bahirvedy
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10008089 (0.060):
apidadhāmi // ity apidadhyāt prāṇam evāsyāpidadhāti // / iti : FN Oertel, Zur Kapiṣṭhala Kaṭha Saṃhitā, p. 114
upayāmagṛhīto 'si // / antar yacha maghavan pāhi somam uruṣya rāyaḥ sam iṣo yajasva //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922953 (0.0):
tvāṣṭu : FN Oertel, Zur Kapiṣṭhala Kaṭha Saṃhitā, p. 114 / upayāmagṛhīto 'si //
antas te dyāvāpṛthivī dadhāmy antar dadhāmy urv antarikṣam /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922959 (0.0):
antar yacha maghavan pāhi somam uruṣya rāyaḥ sam iṣo yajasva // / antas te dyāvāpṛthivī dadhāmy antar dadhāmy urv antarikṣam /
sajoṣā devair avaraiḥ paraiś cāntaryāme maghavan mādayasva //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922967 (0.0):
antas te dyāvāpṛthivī dadhāmy antar dadhāmy urv antarikṣam / / sajoṣā devair avaraiḥ paraiś cāntaryāme maghavan mādayasva //
vāk tvāṣṭu svāhā tvā subhava sūryāya devebhyas tvā marīcipebhyo 'pānāya
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922911 (0.0):
indriyebhyo divyebhyaḥ pārthivebhyas, manas tvāṣṭu svāhā tvā subhava / sūryāya devebhyas tvā marīcipebhyaḥ prāṇāya tvā yat te somādābhyaṃ nāma
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922979 (0.0):
sajoṣā devair avaraiḥ paraiś cāntaryāme maghavan mādayasva // / vāk tvāṣṭu svāhā tvā subhava sūryāya devebhyas tvā marīcipebhyas, apānāya
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496612 (0.0):
indriyebhyo divyebhyaḥ pārthivebhyo manas tvāṣṭu svāhā tvā subhava sūryāya / devebhyas tvā marīcipebhyaḥ prāṇāya tvā yat te somādābhyaṃ nāma jāgṛvi
tvā //MS_1,3.5// / ā vāyo bhūṣa śucipā upa naḥ sahasraṃ te niyuto viśvavāra /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922989 (0.0):
vāk tvāṣṭu svāhā tvā subhava sūryāya devebhyas tvā marīcipebhyas, apānāya / tvā //MS_1,3.5// / ā vāyo bhūṣa śucipā upa naḥ sahasraṃ te niyuto viśvavāra /
RGVEDA 7 (rv_07_u.htm.txt) 2318642 (0.0):
RV_07.091.07.1{13} arvanto na śravaso ... / RV_07.092.01.1{14} ā vāyo bhūṣa śucipā upa naḥ sahasraṃ te niyuto
Rgveda, Mandala 7 (rv_hn07u.htm.txt) 6845319 (0.0):
RV_7,091.07c vājayantaḥ sv avase huvema yūyam pāta svastibhiḥ sadā naḥ || / RV_7,092.01a ā vāyo bhūṣa śucipā upa naḥ sahasraṃ te niyuto viśvavāra |
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27288213 (0.0):
athāto gṛhṇātyeva | ā vāyo bhūṣa śucipā upa naḥ sahasraṃ te niyuto
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12171446 (0.0):
adhā[*889] vāyuṃ niyutas saścata svā uta śvetaṃ vasudhitiṃ nireke[*890] / 8.1.155.3 ā vāyo bhūṣa śucipā upa nas sahasraṃ te niyuto viśva vāra
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12168924 (0.011):
8.1.112.6 tīrthān āvāhayāmi / 8.1.112.7 ā vāyo bhūṣa śucipā upa nas sahasran te niyuto viśva vāra
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_07u.htm.txt) 22811322 (0.060):
ā | vāyo iti | bhūṣa | śuci-pāḥ | upa | naḥ | sahasram | te | ni-yutaḥ |
upo te andho madyam ayāmi yasya deva dadhiṣe pūrvapeyam //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9922998 (0.0):
ā vāyo bhūṣa śucipā upa naḥ sahasraṃ te niyuto viśvavāra / / upo te andho madyam ayāmi yasya deva dadhiṣe pūrvapeyam //
Rgveda, Mandala 7 (rv_hn07u.htm.txt) 6845327 (0.0):
RV_7,092.01a ā vāyo bhūṣa śucipā upa naḥ sahasraṃ te niyuto viśvavāra | / RV_7,092.01c upo te andho madyam ayāmi yasya deva dadhiṣe pūrvapeyam ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_07u.htm.txt) 22811335 (0.0):
viśva-vāra | upo iti | te | andhaḥ | madyam | ayāmi | yasya | deva |
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12168931 (0.0):
8.1.112.7 ā vāyo bhūṣa śucipā upa nas sahasran te niyuto viśva vāra / upo te andho[*846] madyam ayāmi yasya deva dadhiṣe pūrva peyam
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12171453 (0.0):
8.1.155.3 ā vāyo bhūṣa śucipā upa nas sahasraṃ te niyuto viśva vāra / upo te andho madyam ayāmi yasya deva dadhiṣe pūrva peyam
RGVEDA 7 (rv_07_u.htm.txt) 2318649 (0.043):
RV_07.092.01.2{14} upo te andho madyamayāmi yasya deva dadhiṣe pūrvapeyam / RV_07.092.02.1{14} pra sotā jīro adhvareṣvasthāt somamindrāya vāyave
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27288213 (0.046):
athāto gṛhṇātyeva | ā vāyo bhūṣa śucipā upa naḥ sahasraṃ te niyuto / viśvavāra upo te / andho madyamayāmi yasya deva dadhiṣe pūrvapeyaṃ vāyave tveti
RGVEDA 7 (rv_07_u.htm.txt) 2318642 (0.054):
RV_07.092.01.1{14} ā vāyo bhūṣa śucipā upa naḥ sahasraṃ te niyuto / viśvavāra / RV_07.092.01.2{14} upo te andho madyamayāmi yasya deva dadhiṣe pūrvapeyam
upayāmagṛhīto 'si vāyave tvā // / indravāyū ime sutā upa prayobhir āgatam /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923008 (0.0):
upo te andho madyam ayāmi yasya deva dadhiṣe pūrvapeyam // / upayāmagṛhīto 'si vāyave tvā //
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13958715 (0.036):
RV_1,002.03c urūcī somapītaye || / RV_1,002.04a indravāyū ime sutā upa prayobhir ā gatam |
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923640 (0.037):
upayāmagṛhīto 'si mahendrāya tvā, eṣa te yonis, mahendrāya tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497341 (0.037):
upayāmagṛhīto 'si mahendrāya tvaiṣa te yonir mahendrāya tvā //MS_1,3.24//
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497372 (0.037):
upayāmagṛhīto 'si mahendrāya tvaiṣa te yonir mahendrāya tvā //MS_1,3.25//
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27293143 (0.037):
asmadryagvāvṛdhe vīryāyoruḥ pṛthuḥ sukṛtaḥ kartṛbhirbhūt upayāmagṛhīto 'si / mahendrāya tvaiṣa te yonirmahendrāya tveti sādayati mahendrāya hyenaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923619 (0.042):
jahi śatrūṃr apa mṛdho nudasvāthābhayaṃ kṛṇuhi viśvato naḥ // / upayāmagṛhīto 'si, indrāya tvā marutvate, eṣa te yonis, indrāya tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497320 (0.042):
jahi śatrūṃr apa mṛdho nudasvāthābhayaṃ kṛṇuhi viśvato naḥ // / upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā marutvata eṣa te yonir indrāya tvā marutvate
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497644 (0.043):
upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā harivata eṣa te yonir indrāya tvā harivate
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923506 (0.046):
upayāmagṛhīto 'si, indrāya tvā marutvate, eṣa te yonis, indrāya tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497207 (0.046):
upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā marutvata eṣa te yonir indrāya tvā marutvate
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27293009 (0.046):
te yonirindrāya tvā marutvate upayāmagṛhīto 'si marutāṃ tvaujasa iti
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923944 (0.046):
upayāmagṛhīto 'si, indrāya tvā harivate, eṣa te yonis, indrāya tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923952 (0.046):
upayāmagṛhīto 'si, indrāya tvā harivate, eṣa te yonis, indrāya tvā / harivate //MS_1,3.34// / upayāmagṛhīto 'si prajāpataye tvā jyotiṣmate jyotiṣmantaṃ gṛhṇāmi rātaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497652 (0.046):
upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā harivata eṣa te yonir indrāya tvā harivate / upayāmagṛhīto 'si prajāpataye tvā jyotiṣmate jyotiṣmantaṃ gṛhṇāmi rātaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27293001 (0.047):
nūtanāyograṃ sahodāmiha taṃ huvema | upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā marutvata
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923457 (0.047):
upayāmagṛhīto 'si, indrāgnibhyāṃ tvā, eṣa te yonis, indrāgnibhyāṃ tvā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27288231 (0.052):
athāpagṛhya punarānayati | indravāyū ime sutā upa prayobhirāgatam indravo
indavo vām uśanti hi // / upayāmagṛhīto 'si vāyava indravāyubhyāṃ tvaiṣa te yoniḥ sajoṣobhyāṃ tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923013 (0.0):
indravāyū ime sutā upa prayobhir āgatam / / indavo vām uśanti hi //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923022 (0.0):
indavo vām uśanti hi // / upayāmagṛhīto 'si vāyava indravāyubhyāṃ tvā, eṣa te yoniḥ sajoṣobhyāṃ tvā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27288245 (0.0):
athāpagṛhya punarānayati | indravāyū ime sutā upa prayobhirāgatam indravo / vāmuśanti hi upayāmagṛhīto 'si vāyava indravāyubhyāṃ tvaiṣa te yoniḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27288263 (0.040):
sa / vāyustasmādāhaiṣa te yoniḥ sajoṣobhyāṃ tveti
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13958716 (0.043):
RV_1,002.04a indravāyū ime sutā upa prayobhir ā gatam | / RV_1,002.04c indavo vām uśanti hi ||
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27298509 (0.046):
'si sūryāya tvā bhrājāyaiṣa te yoniḥ sūryāya tvā bhrājāyeti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27300472 (0.046):
upayāmagṛhīto 'si sūryāya tvā bhrājāyaiṣa te yoniḥ sūryāya tvā bhrājāyeti
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496744 (0.057):
upayāmagṛhīto asi mitrāvaruṇābhyāṃ tvaiṣa te yonir ṛtāyubhyāṃ tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496853 (0.060):
upayāmagṛhīto 'si śaṇḍāya tvaiṣa te yonir vīratāyai tvā //MS_1,3.10//
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27289154 (0.060):
jayantamanu yāsu vardhase upayāmagṛhīto 'si śaṇḍāya tvaiṣa te yonirvīratām
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923043 (0.062):
upayāmagṛhīto asi mitrāvaruṇābhyāṃ tvā, eṣa te yonir ṛtāyubhyāṃ tvā / yā vāṃ kaśā madhumaty aśvinā sūnṛtāvatī /
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292977 (0.064):
tvāmarutvata eṣa te yonirindrāya tvā marutvate
ayaṃ vāṃ mitrāvaruṇā sutaḥ soma ṛtāvṛdhā / / mamed iha śrutaṃ havam //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923032 (0.0):
upayāmagṛhīto 'si vāyava indravāyubhyāṃ tvā, eṣa te yoniḥ sajoṣobhyāṃ tvā / ayaṃ vāṃ mitrāvaruṇā sutaḥ soma ṛtāvṛdhā /
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27288419 (0.0):
athāto gṛhṇātyeva | ayaṃ vām mitrāvaruṇā sutaḥ soma ṛtāvṛdhā mamediha
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4701477 (0.0):
sukratuḥ .. 909 / 4 3 1 07 01a ayaṃ vāṃ mitrāvaruṇā sutaḥ soma ṛtāvṛdhā .
Rgveda, Mandala 2 (rv_hn02u.htm.txt) 13729505 (0.011):
RV_2,041.04a ayaṃ vām mitrāvaruṇā sutaḥ soma ṛtāvṛdhā |
RGVEDA 2 (rv_02_u.htm.txt) 18087790 (0.013):
RV_02.041.03.2{07} ā yātaṃ pibataṃ narā / RV_02.041.04.1{07} ayaṃ vāṃ mitrāvaruṇā sutaḥ soma ṛtāvṛdhā
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_02u.htm.txt) 13465836 (0.034):
pibatam | narā // RV_2,41.3 // / ayam | vām | mitrāvaruṇā | sutaḥ | somaḥ | ṛta-vṛdhā | mama | it | iha |
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1344684 (0.042):
RV_01.047.01.1{01} ayaṃ vāṃ madhumattamaḥ sutaḥ soma ṛtāvṛdhā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13965879 (0.044):
RV_1,047.01a ayaṃ vām madhumattamaḥ sutaḥ soma ṛtāvṛdhā |
[Page I,33] / upayāmagṛhīto asi mitrāvaruṇābhyāṃ tvaiṣa te yonir ṛtāyubhyāṃ tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923043 (0.0):
mamed iha śrutaṃ havam // / [Page I,33]
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27288909 (0.037):
mimikṣatam upayāmagṛhīto 'syaśvibhyāṃ tvaiṣa te yonirmādhvībhyāṃ tveti
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923809 (0.049):
abhi savanāni pāhi, atas tvā viṣṇuḥ pātu viśaṃ tvaṃ pāhīndriyeṇa / [Page I,40] / upayāmagṛhīto 'si //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497509 (0.049):
savanāni pāhy atas tvā viṣṇuḥ pātu viśaṃ tvaṃ pāhīndriyeṇa //MS_1,3.27// / [Page I,40] / upayāmagṛhīto 'si //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923056 (0.053):
upayāmagṛhīto 'si, aśvibhyāṃ tvā, eṣa te yonis, mādhvībhyāṃ tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496723 (0.057):
upayāmagṛhīto 'si vāyava indravāyubhyāṃ tvaiṣa te yoniḥ sajoṣobhyāṃ tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923022 (0.062):
upayāmagṛhīto 'si vāyava indravāyubhyāṃ tvā, eṣa te yoniḥ sajoṣobhyāṃ tvā / ayaṃ vāṃ mitrāvaruṇā sutaḥ soma ṛtāvṛdhā /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3584076 (0.063):
upayāmagṛhīto 'si mitrāvaruṇābhyāṃ tvā // / iti gṛhṇāti prātaḥsavane maitrāvaruṇāya //
yā vāṃ kaśā madhumaty aśvinā sūnṛtāvatī /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923050 (0.0):
upayāmagṛhīto asi mitrāvaruṇābhyāṃ tvā, eṣa te yonir ṛtāyubhyāṃ tvā / yā vāṃ kaśā madhumaty aśvinā sūnṛtāvatī /
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13960976 (0.0):
RV_1,022.02c aśvinā tā havāmahe || / RV_1,022.03a yā vāṃ kaśā madhumaty aśvinā sūnṛtāvatī |
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27288902 (0.009):
athāto gṛhṇātyeva | yā vāṃ kaśā madhumatyaśvinā sūnṛtāvatī tayā yajñam
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1339798 (0.010):
RV_01.022.02.2{04} aśvinā tā havāmahe / RV_01.022.03.1{04} yā vāṃ kaśā madhumatyaśvinā sūnṛtāvatī
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27113620 (0.047):
yā | vām | kaśā | madhu matī | aśvinā | sūnṛtāvatī | tayā | yajñam |
tayā yajñaṃ mimikṣatam // / upayāmagṛhīto 'sy aśvibhyāṃ tvaiṣa te yonir mādhvībhyāṃ tvā //MS_1,3.8//
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923055 (0.0):
yā vāṃ kaśā madhumaty aśvinā sūnṛtāvatī / / tayā yajñaṃ mimikṣatam //
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27288913 (0.0):
athāto gṛhṇātyeva | yā vāṃ kaśā madhumatyaśvinā sūnṛtāvatī tayā yajñam / mimikṣatam upayāmagṛhīto 'syaśvibhyāṃ tvaiṣa te yonirmādhvībhyāṃ tveti
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1339802 (0.019):
RV_01.022.03.1{04} yā vāṃ kaśā madhumatyaśvinā sūnṛtāvatī / RV_01.022.03.2{04} tayā yajñaṃ mimikṣatam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13960980 (0.019):
RV_1,022.03a yā vāṃ kaśā madhumaty aśvinā sūnṛtāvatī | / RV_1,022.03c tayā yajñam mimikṣatam ||
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27113623 (0.019):
yā | vām | kaśā | madhu matī | aśvinā | sūnṛtāvatī | tayā | yajñam | / mimikṣatam // RV_1,22.3 //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923062 (0.020):
tayā yajñaṃ mimikṣatam // / upayāmagṛhīto 'si, aśvibhyāṃ tvā, eṣa te yonis, mādhvībhyāṃ tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3523609 (0.050):
upayāmagṛhīto 'sy achidrāṃ tvāchidreṇāśvibhyāṃ juṣṭaṃ gṛhṇāmy eṣa te yonir / aśvibhyāṃ tvopayāmagṛhīto 'sy achidrāṃ tvāchidreṇa sarasvatyai juṣṭaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9949999 (0.056):
upayāmagṛhīto 'si, achidrāṃ tvāchidreṇāśvibhyāṃ juṣṭaṃ gṛhṇāmi, eṣa te / yonis, aśvibhyāṃ tvā, upayāmagṛhīto 'si, achidrāṃ tvāchidreṇa sarasvatyai
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923037 (0.058):
upayāmagṛhīto asi mitrāvaruṇābhyāṃ tvā, eṣa te yonir ṛtāyubhyāṃ tvā
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13965931 (0.062):
RV_1,047.04a triṣadhasthe barhiṣi viśvavedasā madhvā yajñam mimikṣatam | / RV_1,047.04c kaṇvāso vāṃ sutasomā abhidyavo yuvāṃ havante aśvinā ||
upayāmagṛhito 'si devebhyas tvopayāmagṛhīto 'si viśvadevebhyas
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923075 (0.0):
upayāmagṛhīto 'si, aśvibhyāṃ tvā, eṣa te yonis, mādhvībhyāṃ tvā / upayāmagṛhito 'si devebhyas tvā, upayāmagṛhīto 'si viśvadevebhyas tvā,
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9942532 (0.0):
yonis, indrāya tvā upayāmagṛhīto 'si, apsuṣadaṃ tvā ghṛtasadaṃ bhūtasadam
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3516154 (0.0):
yonir indrāya tvā upayāmagṛhīto 'sy apsuṣadaṃ tvā ghṛtasadaṃ bhūtasadam
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923351 (0.028):
eṣa te yonis, indrāya tvā, upayāmagṛhīto 'si devebhyas tvā devāyuvaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497052 (0.028):
eṣa te yonir indrāya tvopayāmagṛhīto 'si devebhyas tvā devāyuvaṃ gṛhṇāmi
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10010705 (0.030):
indrāgnibhyāṃ tvā // / ity achāvākāya // / upayāmagṛhīto 'si, indrāya tvendrāya tvā //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3584091 (0.030):
indrāgnibhyāṃ tvā // / ity achāvākāya // / upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvendrāya tvā //
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27300725 (0.030):
sādhukarnā / upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā viśvakarmaṇa eṣa te yonirindrāya tvā
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12062474 (0.030):
samagrabhamupayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā juṣṭameṣa te yonirindrāya tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923534 (0.030):
avardhann indraṃ marutaś cid atra mātā yad vīraṃ jajanaj janiṣṭham // / upayāmagṛhīto 'si, indrāya tvā marutvate, eṣa te yonis, indrāya tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9942515 (0.030):
indrāya juṣṭaṃ gṛhṇāmi, eṣa te yonis, indrāya tvā upayāmagṛhīto 'si / pṛthivīṣadaṃ tvāntarikṣasadaṃ nākasadam indrāya juṣṭaṃ gṛhṇāmi, eṣa te
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497235 (0.030):
avardhann indraṃ marutaś cid atra mātā yad vīraṃ jajanaj janiṣṭham // / upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā marutvata eṣa te yonir indrāya tvā marutvate
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3516137 (0.030):
indrāya juṣṭaṃ gṛhṇāmy eṣa te yonir indrāya tvā upayāmagṛhīto 'si / pṛthivīṣadaṃ tvāntarikṣasadaṃ nākasadam indrāya juṣṭaṃ gṛhṇāmy eṣa te
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27300755 (0.030):
pūrvīrayamugro vihavyo yathāsat | upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā viśvakarmaṇa
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9942502 (0.031):
sāmrājyāyābhiṣiñcāmi, upayāmagṛhīto 'si druṣadaṃ tvā nṛṣadam āyuṣadam
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3516124 (0.031):
sāmrājyāyābhiṣiñcāmy upayāmagṛhīto 'si druṣadaṃ tvā nṛṣadam āyuṣadam
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923151 (0.035):
upayāmagṛhīto 'si śaṇḍāya tvā, eṣa te yonis, vīratāyai tvā //MS_1,3.10//
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27289153 (0.035):
jayantamanu yāsu vardhase upayāmagṛhīto 'si śaṇḍāya tvaiṣa te yonirvīratām
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496852 (0.036):
upayāmagṛhīto 'si śaṇḍāya tvaiṣa te yonir vīratāyai tvā //MS_1,3.10//
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10010716 (0.039):
iti gṛhṇāti sarvebhyo mādhyaṃdine savane // / upayāmagṛhīto 'si, indrāvaruṇābhyāṃ tvā //
tvopayāmagṛhīto 'si viśvebhyas tvā devebhyaḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923078 (0.0):
upayāmagṛhīto 'si, aśvibhyāṃ tvā, eṣa te yonis, mādhvībhyāṃ tvā / upayāmagṛhito 'si devebhyas tvā, upayāmagṛhīto 'si viśvadevebhyas tvā,
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923330 (5.960):
pāhīndriyeṇa, eṣa te yonis, viśvebhyas tvā devebhyaḥ //MS_1,3.13// / upayāmagṛhīto 'si //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923822 (5.960):
eṣa te yonis, viśvebhyas tvā devebhyaḥ //MS_1,3.28// / upayāmagṛhīto 'si bṛhaspatisutasya ta inda indriyāvataḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497031 (5.960):
yonir viśvebhyas tvā devebhyaḥ //MS_1,3.13// / upayāmagṛhīto 'si //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497181 (5.960):
dāśvāṃso dāśuṣaḥ sutam // / upayāmagṛhīto 'si viśvebhyas tvā devebhya eṣa te yonir viśvebhyas tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497522 (5.960):
eṣa te yonir viśvebhyas tvā devebhyaḥ //MS_1,3.28// / upayāmagṛhīto 'si bṛhaspatisutasya ta inda indriyāvataḥ //
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292325 (5.960):
dāśuṣaḥ sutam / upayāmagṛhīto 'si viśvebhyastvā devebhya eṣa te yonirviśvebhyastvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923480 (0.007):
dāśvāṃso dāśuṣaḥ sutam // / upayāmagṛhīto 'si viśvebhyas tvā devebhyas, eṣa te yonis, viśvebhyas tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923351 (0.014):
eṣa te yonis, indrāya tvā, upayāmagṛhīto 'si devebhyas tvā devāyuvaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497052 (0.014):
eṣa te yonir indrāya tvopayāmagṛhīto 'si devebhyas tvā devāyuvaṃ gṛhṇāmi
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923151 (0.027):
upayāmagṛhīto 'si śaṇḍāya tvā, eṣa te yonis, vīratāyai tvā //MS_1,3.10//
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496852 (0.027):
upayāmagṛhīto 'si śaṇḍāya tvaiṣa te yonir vīratāyai tvā //MS_1,3.10//
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27289153 (0.027):
jayantamanu yāsu vardhase upayāmagṛhīto 'si śaṇḍāya tvaiṣa te yonirvīratām
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9942532 (0.029):
yonis, indrāya tvā upayāmagṛhīto 'si, apsuṣadaṃ tvā ghṛtasadaṃ bhūtasadam
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3516154 (0.029):
yonir indrāya tvā upayāmagṛhīto 'sy apsuṣadaṃ tvā ghṛtasadaṃ bhūtasadam
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10010717 (0.030):
upayāmagṛhīto 'si, indrāvaruṇābhyāṃ tvā // / iti gṛhṇāti tṛtīyasavane maitrāvaruṇāya //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3584103 (0.030):
upayāmagṛhīto 'sīndrāvaruṇābhyāṃ tvā // / iti gṛhṇāti tṛtīyasavane maitrāvaruṇāya //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923534 (0.033):
avardhann indraṃ marutaś cid atra mātā yad vīraṃ jajanaj janiṣṭham // / upayāmagṛhīto 'si, indrāya tvā marutvate, eṣa te yonis, indrāya tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9942515 (0.033):
indrāya juṣṭaṃ gṛhṇāmi, eṣa te yonis, indrāya tvā upayāmagṛhīto 'si / pṛthivīṣadaṃ tvāntarikṣasadaṃ nākasadam indrāya juṣṭaṃ gṛhṇāmi, eṣa te
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497235 (0.033):
avardhann indraṃ marutaś cid atra mātā yad vīraṃ jajanaj janiṣṭham // / upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā marutvata eṣa te yonir indrāya tvā marutvate
diteḥ putrāṇām aditer akāriṣam uruśarmaṇāṃ bṛhatāṃ varūthinām /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923086 (0.0):
upayāmagṛhīto 'si viśvebhyas tvā devebhyaḥ // / diteḥ putrāṇām aditer akāriṣam uruśarmaṇāṃ bṛhatāṃ varūthinām /
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18939476 (0.035):
(AVŚ_7,7.1a) diteḥ putrāṇām aditer akāriṣam ava devānāṃ bṛhatām anarmaṇām
yeṣāṃ nāmāni vihitāni dhāmaśaś cittair yajanti bhuvanāya jīvase //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923093 (0.0):
diteḥ putrāṇām aditer akāriṣam uruśarmaṇāṃ bṛhatāṃ varūthinām / / yeṣāṃ nāmāni vihitāni dhāmaśaś cittair yajanti bhuvanāya jīvase //
upayāmagṛhīto 'si viṣṇos tvorukrame gṛhṇāmi viṣṇa urukramaiṣa te somas taṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923104 (0.0):
yeṣāṃ nāmāni vihitāni dhāmaśaś cittair yajanti bhuvanāya jīvase // / upayāmagṛhīto 'si viṣṇos tvorukrame gṛhṇāmi viṣṇa urukramaiṣa te somas taṃ
rakṣasva mā tvā dabhan duścakṣās te māvakśad ayaṃ vasuḥ purovasur vākpā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9921750 (0.0):
urv antarikṣaṃ vīhi, adityāḥ sadā āsīda deva savitar eṣa te somas taṃ / rakṣasva mā tvā dabhan duścakṣās te māvakśat, etat tvaṃ deva soma devān
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923115 (0.0):
upayāmagṛhīto 'si viṣṇos tvorukrame gṛhṇāmi viṣṇa urukramaiṣa te somas taṃ / rakṣasva mā tvā dabhan duścakṣās te māvakśat, ayaṃ vasuḥ purovasur vākpā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3495456 (0.0):
urv antarikṣaṃ vīhy adityāḥ sadā āsīda deva savitar eṣa te somas taṃ / rakṣasva mā tvā dabhan duścakṣās te māvakśad etat tvaṃ deva soma devān
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27294322 (0.0):
urugāyaiṣa te somastaṃ rakṣasva mā tvā dabhanniti yajño vai
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1691582 (0.030):
savitareṣa te somastaṃ rakṣasva mā tvā dabhanniti tadenaṃ devāyaiva
vācaṃ me pātv ayaṃ vasur vidadvasuś cakṣuṣpāś cakṣur me pātv ayaṃ vasuḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923126 (0.0):
rakṣasva mā tvā dabhan duścakṣās te māvakśat, ayaṃ vasuḥ purovasur vākpā / vācaṃ me pātu, ayaṃ vasur vidadvasuś cakṣuṣpāś cakṣur me pātu, ayaṃ vasuḥ
saṃyadvasuḥ śrotrapāḥ śrotraṃ me pātu //MS_1,3.9//
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923130 (0.0):
vācaṃ me pātu, ayaṃ vasur vidadvasuś cakṣuṣpāś cakṣur me pātu, ayaṃ vasuḥ / saṃyadvasuḥ śrotrapāḥ śrotraṃ me pātu //MS_1,3.9//
[Page I,34] / ayaṃ venaś codayat pṛśnigarbhā jyotirjarāyū rajaso vimāne /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923140 (0.0):
saṃyadvasuḥ śrotrapāḥ śrotraṃ me pātu //MS_1,3.9// / [Page I,34] / ayaṃ venaś codayat pṛśnigarbhā jyotirjarāyū rajaso vimāne /
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13056524 (0.0):
RV_10.123.01.1{07} ayaṃ venaścodayat pṛśnigarbhā jyotirjarāyū rajasovimāne
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14124340 (0.0):
RV_10,123.01a ayaṃ venaś codayat pṛśnigarbhā jyotirjarāyū rajaso vimāne |
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27289186 (0.0):
atha manthinaṃ gṛhṇāti | ayaṃ venaścodayatpṛśnigarbhā jyotirjarāyū rajaso
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5838010 (0.046):
ayam | venaḥ | codayat | pṛśni garbhāḥ | jyotiḥ jarāyuḥ | rajasaḥ |
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27289110 (0.053):
imāmu haike śukrasya purorucaṃ kurvanti | ayaṃ venaścodayatpṛśnigarbhā / jyotirjarāyū rajaso vimāna iti tadetasya rūpaṃ kurmo ya eṣa tapatīti
imam apāṃ saṃgame sūryasya śiśuṃ na viprā matibhī rihanti //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923148 (0.0):
ayaṃ venaś codayat pṛśnigarbhā jyotirjarāyū rajaso vimāne / / imam apāṃ saṃgame sūryasya śiśuṃ na viprā matibhī rihanti //
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14124347 (0.0):
RV_10,123.01a ayaṃ venaś codayat pṛśnigarbhā jyotirjarāyū rajaso vimāne | / RV_10,123.01c imam apāṃ saṃgame sūryasya śiśuṃ na viprā matibhī rihanti ||
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27289194 (0.0):
atha manthinaṃ gṛhṇāti | ayaṃ venaścodayatpṛśnigarbhā jyotirjarāyū rajaso / vimāne / imamapāṃ saṃgame sūryasya śiśuṃ na viprā matibhī rihanti upayāmagṛhīto 'si
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13056527 (0.005):
RV_10.123.01.1{07} ayaṃ venaścodayat pṛśnigarbhā jyotirjarāyū rajasovimāne / RV_10.123.01.2{07} imamapāṃ saṃgame sūryasya śiśuṃ na viprāmatibhī rihanti
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5838017 (0.049):
vi māne | imam | apām | sam game | sūryasya | śiśum | na | viprāḥ |
upayāmagṛhīto 'si śaṇḍāya tvaiṣa te yonir vīratāyai tvā //MS_1,3.10//
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923158 (0.0):
imam apāṃ saṃgame sūryasya śiśuṃ na viprā matibhī rihanti // / upayāmagṛhīto 'si śaṇḍāya tvā, eṣa te yonis, vīratāyai tvā //MS_1,3.10//
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27289157 (0.0):
jayantamanu yāsu vardhase upayāmagṛhīto 'si śaṇḍāya tvaiṣa te yonirvīratām
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27289195 (0.0):
imamapāṃ saṃgame sūryasya śiśuṃ na viprā matibhī rihanti upayāmagṛhīto 'si
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3496773 (0.027):
upayāmagṛhito 'si devebhyas tvopayāmagṛhīto 'si viśvadevebhyas
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923072 (0.027):
upayāmagṛhito 'si devebhyas tvā, upayāmagṛhīto 'si viśvadevebhyas tvā,
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9942503 (0.034):
sāmrājyāyābhiṣiñcāmi, upayāmagṛhīto 'si druṣadaṃ tvā nṛṣadam āyuṣadam
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3516125 (0.034):
sāmrājyāyābhiṣiñcāmy upayāmagṛhīto 'si druṣadaṃ tvā nṛṣadam āyuṣadam
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9942532 (0.036):
yonis, indrāya tvā upayāmagṛhīto 'si, apsuṣadaṃ tvā ghṛtasadaṃ bhūtasadam
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3516154 (0.036):
yonir indrāya tvā upayāmagṛhīto 'sy apsuṣadaṃ tvā ghṛtasadaṃ bhūtasadam
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27300757 (0.040):
pūrvīrayamugro vihavyo yathāsat | upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā viśvakarmaṇa
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10010717 (0.042):
upayāmagṛhīto 'si, indrāvaruṇābhyāṃ tvā // / iti gṛhṇāti tṛtīyasavane maitrāvaruṇāya //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3584103 (0.042):
upayāmagṛhīto 'sīndrāvaruṇābhyāṃ tvā // / iti gṛhṇāti tṛtīyasavane maitrāvaruṇāya //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923534 (0.043):
avardhann indraṃ marutaś cid atra mātā yad vīraṃ jajanaj janiṣṭham // / upayāmagṛhīto 'si, indrāya tvā marutvate, eṣa te yonis, indrāya tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9942515 (0.043):
indrāya juṣṭaṃ gṛhṇāmi, eṣa te yonis, indrāya tvā upayāmagṛhīto 'si / pṛthivīṣadaṃ tvāntarikṣasadaṃ nākasadam indrāya juṣṭaṃ gṛhṇāmi, eṣa te
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497235 (0.043):
avardhann indraṃ marutaś cid atra mātā yad vīraṃ jajanaj janiṣṭham // / upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā marutvata eṣa te yonir indrāya tvā marutvate
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10010705 (0.043):
indrāgnibhyāṃ tvā // / ity achāvākāya // / upayāmagṛhīto 'si, indrāya tvendrāya tvā //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3516137 (0.046):
indrāya juṣṭaṃ gṛhṇāmy eṣa te yonir indrāya tvā upayāmagṛhīto 'si / pṛthivīṣadaṃ tvāntarikṣasadaṃ nākasadam indrāya juṣṭaṃ gṛhṇāmy eṣa te
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3584091 (0.046):
indrāgnibhyāṃ tvā // / ity achāvākāya // / upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvendrāya tvā //
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27300725 (0.046):
sādhukarnā / upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā viśvakarmaṇa eṣa te yonirindrāya tvā
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12062474 (0.046):
samagrabhamupayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā juṣṭameṣa te yonirindrāya tvā
taṃ pratnathā pūrvathā viśvathemathā jyeṣṭharājaṃ barhiṣadaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923164 (0.0):
upayāmagṛhīto 'si śaṇḍāya tvā, eṣa te yonis, vīratāyai tvā //MS_1,3.10// / taṃ pratnathā pūrvathā viśvathemathā jyeṣṭharājaṃ barhiṣadaṃ
RGVEDA 5 (rv_05_u.htm.txt) 20875931 (0.036):
RV_05.044.01.1 tam pratnathā pūrvathā viśvathemathā jyeṣṭhatātim
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14027006 (0.036):
RV_5,044.01a tam pratnathā pūrvathā viśvathemathā jyeṣṭhatātim barhiṣadaṃ
svardṛśam / / pratīcīnaṃ vṛjanaṃ dohase girāśuṃ jayantam anu yāsu vardhase //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923173 (0.0):
taṃ pratnathā pūrvathā viśvathemathā jyeṣṭharājaṃ barhiṣadaṃ / svardṛśam /
RGVEDA 5 (rv_05_u.htm.txt) 20875942 (0.0):
barhiṣadaṃ svarvidam / RV_05.044.01.2 pratīcīnaṃ vṛjanaṃ dohase girāśuṃ jayantam anu yāsu
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14027016 (0.0):
RV_5,044.01a tam pratnathā pūrvathā viśvathemathā jyeṣṭhatātim barhiṣadaṃ / svarvidam | / RV_5,044.01c pratīcīnaṃ vṛjanaṃ dohase girāśuṃ jayantam anu yāsu vardhase
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_05u.htm.txt) 9335989 (0.0):
barhi-sadam | svaḥ-vidam | pratīcīnam | vṛjanam | dohase | girā | āśum |
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27289150 (0.0):
jyeṣṭhatātim barhiṣadaṃ svarvidam pratīcīnaṃ vṛjanaṃ dohase dhunimāśuṃ
upayāmagṛhīto 'si markāya tvaiṣa te yoniḥ prajābhyas tvā //MS_1,3.11//
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923182 (0.0):
pratīcīnaṃ vṛjanaṃ dohase girāśuṃ jayantam anu yāsu vardhase // / upayāmagṛhīto 'si markāya tvā, eṣa te yoniḥ prajābhyas tvā //MS_1,3.11//
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27289152 (0.0):
jyeṣṭhatātim barhiṣadaṃ svarvidam pratīcīnaṃ vṛjanaṃ dohase dhunimāśuṃ / jayantamanu yāsu vardhase upayāmagṛhīto 'si śaṇḍāya tvaiṣa te yonirvīratām
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923020 (0.043):
upayāmagṛhīto 'si vāyava indravāyubhyāṃ tvā, eṣa te yoniḥ sajoṣobhyāṃ tvā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27289197 (0.043):
imamapāṃ saṃgame sūryasya śiśuṃ na viprā matibhī rihanti upayāmagṛhīto 'si / markāya tveti
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923056 (0.047):
upayāmagṛhīto 'si, aśvibhyāṃ tvā, eṣa te yonis, mādhvībhyāṃ tvā
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 3, (jsbh2-3u.htm.txt) 13205991 (0.049):
tatra vidhīyate, dvitīye tu upayāma gṛhīto 'si prajāpataye tvā juṣṭaṃ"
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923038 (0.052):
upayāmagṛhīto asi mitrāvaruṇābhyāṃ tvā, eṣa te yonir ṛtāyubhyāṃ tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497627 (0.052):
upayāmagṛhīto 'si sūryāya tvā bhrājasvata eṣa te yoniḥ sūryāya tvā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27298508 (0.052):
'si sūryāya tvā bhrājāyaiṣa te yoniḥ sūryāya tvā bhrājāyeti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27300470 (0.052):
upayāmagṛhīto 'si sūryāya tvā bhrājāyaiṣa te yoniḥ sūryāya tvā bhrājāyeti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27300759 (0.056):
pūrvīrayamugro vihavyo yathāsat | upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā viśvakarmaṇa / eṣa te / yonirindrāya tvā viśvakarmaṇa iti
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923640 (0.058):
upayāmagṛhīto 'si mahendrāya tvā, eṣa te yonis, mahendrāya tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497341 (0.058):
upayāmagṛhīto 'si mahendrāya tvaiṣa te yonir mahendrāya tvā //MS_1,3.24//
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497372 (0.058):
upayāmagṛhīto 'si mahendrāya tvaiṣa te yonir mahendrāya tvā //MS_1,3.25//
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27293143 (0.058):
asmadryagvāvṛdhe vīryāyoruḥ pṛthuḥ sukṛtaḥ kartṛbhirbhūt upayāmagṛhīto 'si / mahendrāya tvaiṣa te yonirmahendrāya tveti sādayati mahendrāya hyenaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27298248 (0.062):
girāmupaśrutiṃ cara upayāmagṛhīto 'sīndrāya tvā ṣoḍaśina eṣa te
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3497048 (0.063):
eṣa te yonir indrāya tvopayāmagṛhīto 'si devebhyas tvā devāyuvaṃ gṛhṇāmi
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3516135 (0.063):
indrāya juṣṭaṃ gṛhṇāmy eṣa te yonir indrāya tvā upayāmagṛhīto 'si
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3516151 (0.063):
pṛthivīṣadaṃ tvāntarikṣasadaṃ nākasadam indrāya juṣṭaṃ gṛhṇāmy eṣa te / yonir indrāya tvā upayāmagṛhīto 'sy apsuṣadaṃ tvā ghṛtasadaṃ bhūtasadam
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3516167 (0.063):
indrāya juṣṭaṃ gṛhṇāmy eṣa te yonir indrāya tvā upayāmagṛhīto 'si graha
apanuttau śaṇḍāmarkau saha tena yaṃ dviṣmo 'chinnasya te deva soma
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923189 (0.0):
upayāmagṛhīto 'si markāya tvā, eṣa te yoniḥ prajābhyas tvā //MS_1,3.11// / apanuttau śaṇḍāmarkau saha tena yaṃ dviṣmas, achinnasya te deva soma
dakṣasya rāyaspoṣasya suvīryasyābhirahītāraḥ syāma //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923197 (0.0):
apanuttau śaṇḍāmarkau saha tena yaṃ dviṣmas, achinnasya te deva soma / dakṣasya rāyaspoṣasya suvīryasyābhirahītāraḥ syāma //
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27289511 (0.006):
tatra japati | acinnasya te deva soma savīryasya rāyaspoṣasya daditāraḥ
tutho 'si janadhāyā devās tvā śukrapāḥ praṇayantu tutho 'si janadhāyā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3583338 (0.0):
ākramete tasmād ime upariṣṭāc cakṣuṣī tutho 'si janadhāyā devās tvā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923210 (5.960):
dakṣasya rāyaspoṣasya suvīryasyābhirahītāraḥ syāma // / tutho 'si janadhāyās, devās tvā śukrapāḥ praṇayantu tutho 'si janadhāyās,
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3583352 (0.029):
anuprajāyante tutho 'si janadhāyā devās tvā manthipāḥ praṇayantv iti yā
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10009948 (0.057):
tutho 'si janadhāyās, devās tvā śukrapāḥ praṇayantv iti yā atrīḥ prajās
devās tvā manthipāḥ praṇayantv anādhṛṣṭāsi suvīrāḥ prajāḥ prajanayan
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923219 (0.0):
tutho 'si janadhāyās, devās tvā śukrapāḥ praṇayantu tutho 'si janadhāyās,
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3583352 (0.0):
anuprajāyante tutho 'si janadhāyā devās tvā manthipāḥ praṇayantv iti yā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3583337 (0.032):
ākramete tasmād ime upariṣṭāc cakṣuṣī tutho 'si janadhāyā devās tvā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27289385 (0.060):
hīmāḥ prajā viśastasmādāha suprajāḥ prajāḥ prajanayanparīhītyabhi
parīhi suprajāḥ prajāḥ prajanayann abhiparīhi // / indreṇa manyunā yujāvabādhe pṛtanyataḥ /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923227 (0.0):
devās tvā manthipāḥ praṇayantu, anādhṛṣṭāsi suvīrāḥ prajāḥ prajanayan / parīhi suprajāḥ prajāḥ prajanayann abhiparīhi //
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27289387 (0.028):
hīmāḥ prajā viśastasmādāha suprajāḥ prajāḥ prajanayanparīhītyabhi
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27289377 (0.063):
atha pratiprasthātā paryeti | suprajāḥ prajāḥ prajanayanparīhītyādyo
ghnatā vṛtrāny aprati // / saṃjagmānau divā pṛthivyā śukrau śukraśociṣau tau devau śukrāmanthinā āyur
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923239 (0.0):
indreṇa manyunā yujāvabādhe pṛtanyataḥ / / ghnatā vṛtrāny aprati //
yajñe dhattam āyur yajñapatau pumāṃsaṃ garbham ādhattaṃ gavīṇyoḥ prāṇān
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923248 (0.0):
saṃjagmānau divā pṛthivyā śukrau śukraśociṣau tau devau śukrāmanthinā āyur / yajñe dhattam āyur yajñapatau pumāṃsaṃ garbham ādhattaṃ gavīṇyoḥ prāṇān
paśuṣu yachataṃ śukrasyādhiṣṭhānam asi manthino 'dhiṣṭhānam asi nirastaḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923256 (0.0):
yajñe dhattam āyur yajñapatau pumāṃsaṃ garbham ādhattaṃ gavīṇyoḥ prāṇān / paśuṣu yachatam, śukrasyādhiṣṭhānam asi manthino 'dhiṣṭhānam asi nirastaḥ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10010037 (0.0):
janayati śukrasyādhiṣṭhānam asi manthino 'dhiṣṭhānam asīti śakalau
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3583426 (0.0):
vīraṃ patnī janayati śukrasyādhiṣṭhānam asi manthino 'dhiṣṭhānam asīti
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27289494 (0.041):
śukrasyādhiṣṭhānamasītyevameva pratiprasthātā manthino 'dhiṣṭhānamasīti
śaṇḍo nirasto markaḥ saha tena yaṃ dviṣmaḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923262 (0.0):
paśuṣu yachatam, śukrasyādhiṣṭhānam asi manthino 'dhiṣṭhānam asi nirastaḥ / śaṇḍas, nirasto markaḥ saha tena yaṃ dviṣmaḥ //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3583442 (0.021):
śakalau prāsyataḥ samid vā eṣaitayor atho āhutīnāṃ pratiṣṭhityai nirastaḥ / ṣaṇḍo nirasto markaḥ saha tena yaṃ dviṣma iti śakalau nirasyata etāvāṃl
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10010053 (0.039):
prāsyataḥ samid vā eṣaitayos, atho āhutīnāṃ pratiṣṭhityai nirastaḥ ṣaṇḍas, / nirasto markaḥ saha tena yaṃ dviṣma iti śakalau nirasyatas, etāvāṃl loko
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27289476 (0.059):
so 'dhvaryuḥ | aprokṣitaṃ yūpaśakalaṃ nirasyati nirastaḥ śaṇḍa ityevameva / pratiprasthātā nirasto marka iti tatpurāhutibhyo 'surarakṣase apahataḥ
yā prathamā saṃskṛtir yajñe asmin yaḥ paramo bṛhaspatiś cikitvān /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923271 (0.0):
śaṇḍas, nirasto markaḥ saha tena yaṃ dviṣmaḥ // / yā prathamā saṃskṛtir yajñe asmin yaḥ paramo bṛhaspatiś cikitvān /
yo madhyamo varuṇo mitro agnis tasmā indrāya sutam ājuhota tasmai
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923280 (0.0):
yā prathamā saṃskṛtir yajñe asmin yaḥ paramo bṛhaspatiś cikitvān / / yo madhyamo varuṇo mitro agnis tasmā indrāya sutam ājuhota tasmai
sūryāya sutam ājuhota //MS_1,3.12// / ye devā divy ekādaśa stha pṛthivyām adhy ekādaśa stha /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923284 (0.0):
yo madhyamo varuṇo mitro agnis tasmā indrāya sutam ājuhota tasmai / sūryāya sutam ājuhota //MS_1,3.12//
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9923292 (0.0):
ye devā divy ekādaśa stha pṛthivyām adhy ekādaśa stha /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10010344 (0.0):
savanāni saṃtiṣṭhante ye devā divy ekādaśa stha pṛthivyām adhy ekādaśa
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3583732 (0.0):
saṃtiṣṭhante ye devā divy ekādaśa stha pṛthivyām adhy ekādaśa sthāpsukṣito
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1361470 (0.0):
RV_01.139.11.1{xx} ye devāso divy ekādaśa stha pṛthivyām adhy ekādaśa stha
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13983536 (0.0):
RV_1,139.11a ye devāso divy ekādaśa stha pṛthivyām adhy ekādaśa stha |
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27289898 (0.0):
athāto gṛhṇātyeva | ye devāso divyekādaśa stha pṛthivyāmadhyekādaśa stha
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_01u.htm.txt) 27136726 (0.022):
ye | devāsaḥ | divi | ekādaśa | stha | pṛthivyām | adhi | ekādaśa | stha |
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18984414 (0.045):
(AVŚ_19,27.11a) ye devā divy ekādaśa stha te devāso havir idaṃ juṣadhvam
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27289606 (0.053):
pratha