View original HTML file with complete header information
Mṛtyuvañcanasitatārāsādhana / mṛtyudoṣair aliptaḥ syāt tārāhṛccakrabhāvakaḥ /
Mrtyuvancanatarasadhana (Mvts) / SM 102 (mrtvts_u.htm.txt) 6801788 (0.0):
mṛtyudoṣair na liptaḥ syāt tārāhṛccakrabhāvakaḥ /
Mrtyuvancanatarasadhana (Mvts) / SM 102 (mrtvts_u.htm.txt) 6801696 (0.043):
Mṛtyuvañcanatārāsādhana / // namaḥ sitatārāyai //
Mṛtyuvañcanasitatārāsādhana / mṛtyudoṣair aliptaḥ syāt tārāhṛccakrabhāvakaḥ /
Mrtyuvancanatarasadhana (Mvts) / SM 102 (mrtvts_u.htm.txt) 6801788 (0.0):
mṛtyudoṣair na liptaḥ syāt tārāhṛccakrabhāvakaḥ /
Mrtyuvancanatarasadhana (Mvts) / SM 102 (mrtvts_u.htm.txt) 6801696 (0.043):
Mṛtyuvañcanatārāsādhana / // namaḥ sitatārāyai //
lābhī ca sarvasiddhīnāṃ ṣaṇmāsāvadhi tatparaḥ // Mvsts_1 //
Mrtyuvancanatarasadhana (Mvts) / SM 102 (mrtvts_u.htm.txt) 6801795 (0.0):
mṛtyudoṣair na liptaḥ syāt tārāhṛccakrabhāvakaḥ / / lābhī ca sarvasiddhīnāṃ ṣaṇmāsāvadhi tatparaḥ // Mvts_6 //
vāgīśvarakṛtādeśān mṛtyuvañcanasaṃgrahāt /
uddhṛtā sitatārāyā bhāvanā bhayanāśinī // Mvsts_2 //
turyavargādyasākāratviṣā visphuritāmbare /
sitābjendvāsanāṃ dṛṣṭvā puras triśaraṇaṃ paṭhet // Mvsts_3 //
muhūrtaṃ śūnyatāṃ paśyet prākṛtāropahānaye / / tataḥ praṇidhisāmarthyād bodhicittākṣaraṃ bhavet // Mvsts_4 //
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24829468 (0.058):
bahavo 'nuśaṃsā bhavanti bodhisattvasya bodhipakṣyā / bodhyanukūlāstajjñānasanniśritasya / tasmād ye kecidbodhimanuprāptavanto
sitāravindamadhyasthacandrabimbāsanopari /
Mrtyuvancanopadesatarasadhana (Mvupts) / SM 112 (mrtvutsu.htm.txt) 4477090 (0.0):
iti svaparaśūnyaṃ vai dhyātvā yogī vidhānavit / / sitāravindamadhyasthacandrabimbāsanopari // Mvupts_6 //
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvupau.htm.txt) 27762582 (0.0):
anye 'pi skandhajā doṣāḥ % svayam āyanti nāśitām // VMv_4.27 // / sitāravindamadhyastha- $ candrabimbāsanopari &
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvuppu.htm.txt) 10762423 (0.0):
anye 'pi skandhajā doṣāḥ svayam āyanti nāśitām // VMv_4.27 // / sitāravindamadhyasthacandrabimbāsanopari /
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvupiu.htm.txt) 8378222 (0.063):
sāśītikaśatatrayam VMv_4.102d / sitāravindamadhyastha- VMv_4.28a
ābaddhavajraparyaṅkāṃ varadotpaladhāriṇīm // Mvsts_5 //
Mrtyuvancanatarasadhana (Mvts) / SM 102 (mrtvts_u.htm.txt) 6801719 (0.0):
sitāravindamadhyasthāṃ tāṃbhūtāṃ candraviṣṭarām / / ābaddhavajraparyaṅkāṃ varadotpaladhāriṇīm // Mvts_1 //
Mrtyuvancanopadesatarasadhana (Mvupts) / SM 112 (mrtvutsu.htm.txt) 4477108 (0.0):
pūrvoktabījaniṣpannāṃ tārādevīṃ manoramām / / ābaddhavajraparyaṅkāṃ varadotpaladhāriṇīm // Mvupts_7 //
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvupau.htm.txt) 27762589 (0.0):
sitāravindamadhyastha- $ candrabimbāsanopari & / ābaddhavajraparyaṅkāṃ % varadotpaladhāriṇīm // VMv_4.28 //
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvuppu.htm.txt) 10762430 (0.0):
sitāravindamadhyasthacandrabimbāsanopari / / ābaddhavajraparyaṅkāṃ varadotpaladhāriṇīm // VMv_4.28 //
Mrtyuvancanopadesatarasadhana (Mvupts) / SM 112 (mrtvutsu.htm.txt) 4477047 (0.031):
dvibhujāṃ sitadehāṃ tu varadotpaladhāriṇīm // Mvupts_3 //
śaraccandrakarākārāṃ pṛṣṭhacandrasamāśritām /
Mrtyuvancanatarasadhana (Mvts) / SM 102 (mrtvts_u.htm.txt) 6801726 (0.0):
ābaddhavajraparyaṅkāṃ varadotpaladhāriṇīm // Mvts_1 // / śaraccandrakarākārāṃ pṛṣṭhacandrasamāśritām /
Mrtyuvancanopadesatarasadhana (Mvupts) / SM 112 (mrtvutsu.htm.txt) 4477115 (0.0):
ābaddhavajraparyaṅkāṃ varadotpaladhāriṇīm // Mvupts_7 // / śaraccandrakarākārāṃ pṛṣṭhacandrasamāśritām /
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvupau.htm.txt) 27762597 (0.0):
ābaddhavajraparyaṅkāṃ % varadotpaladhāriṇīm // VMv_4.28 // / śaraccandrakarākārāṃ $ pṛṣṭhacandrasamāśritām &
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvuppu.htm.txt) 10762438 (0.0):
ābaddhavajraparyaṅkāṃ varadotpaladhāriṇīm // VMv_4.28 // / śaraccandrakarākārāṃ pṛṣṭhacandrasamāśritām /
sarvālaṅkārasaṃpūrṇāṃ ṣoḍaśābdavapuṣmatīm // Mvsts_6 //
Mrtyuvancanatarasadhana (Mvts) / SM 102 (mrtvts_u.htm.txt) 6801730 (0.0):
śaraccandrakarākārāṃ pṛṣṭhacandrasamāśritām / / sarvālaṅkārasaṃpūrṇāṃ ṣoḍaśābdavapuḥkramām // Mvts_2 //
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvupau.htm.txt) 27762603 (0.0):
śaraccandrakarākārāṃ $ pṛṣṭhacandrasamāśritām & / sarvālaṅkārasaṃpūrṇāṃ % ṣoḍaśābdavapuṣmatīm // VMv_4.29 //
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvuppu.htm.txt) 10762444 (0.0):
śaraccandrakarākārāṃ pṛṣṭhacandrasamāśritām / / sarvālaṅkārasaṃpūrṇāṃ ṣoḍaśābdavapuṣmatīm // VMv_4.29 //
Mrtyuvancanopadesatarasadhana (Mvupts) / SM 112 (mrtvutsu.htm.txt) 4477122 (0.012):
śaraccandrakarākārāṃ pṛṣṭhacandrasamāśritām / / sarvālaṅkārasampūrṇāṃ ṣoḍaśābdavapuṣmatīm // Mvupts_8 //
sarvasaṃbuddhatatputramātaraṃ kāmarūpadhām /
Mrtyuvancanopadesatarasadhana (Mvupts) / SM 112 (mrtvutsu.htm.txt) 4477128 (0.0):
sarvālaṅkārasampūrṇāṃ ṣoḍaśābdavapuṣmatīm // Mvupts_8 // / sarvasaṃbuddhatatputramātaraṃ kāmarūpadhām /
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvupau.htm.txt) 27762610 (0.0):
sarvālaṅkārasaṃpūrṇāṃ % ṣoḍaśābdavapuṣmatīm // VMv_4.29 // / sarvasaṃbuddhatatputra- $ mātaraṃ kāmarūpadhām &
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvuppu.htm.txt) 10762451 (1.192):
sarvālaṅkārasaṃpūrṇāṃ ṣoḍaśābdavapuṣmatīm // VMv_4.29 // / sarvasaṃbuddhatatputramātaraṃ kāmarūpadhām /
dhyātvāryatārāṃ hṛdaye tasyāś cakraṃ sitadyuti // Mvsts_7 //
Mrtyuvancanopadesatarasadhana (Mvupts) / SM 112 (mrtvutsu.htm.txt) 4477135 (0.0):
sarvasaṃbuddhatatputramātaraṃ kāmarūpadhām / / dhyātvāryatārāṃ hṛdaye tasyāś cakraṃ sitadyuti // Mvupts_9 //
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvupau.htm.txt) 27762617 (0.0):
sarvasaṃbuddhatatputra- $ mātaraṃ kāmarūpadhām & / dhyātvāryatārāṃ hṛdaye % tasyāś cakraṃ sitadyuti // VMv_4.30 //
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvuppu.htm.txt) 10762458 (0.0):
sarvasaṃbuddhatatputramātaraṃ kāmarūpadhām / / dhyātvāryatārāṃ hṛdaye tasyāś cakraṃ sitadyuti // VMv_4.30 //
Mrtyuvancanatarasadhana (Mvts) / SM 102 (mrtvts_u.htm.txt) 6801741 (1.192):
sarvālaṅkārasaṃpūrṇāṃ ṣoḍaśābdavapuḥkramām // Mvts_2 // / dhyātvāryatārāṃ hṛdaye tasyāś cakraṃ sitadyuti /
aṣṭakoṣṭhakam aṣṭābhir akṣaraiḥ paripūritam / / oṃhāvyañjanamadhyasthasādhyanāmādyanābhikam // Mvsts_8 //
Mrtyuvancanatarasadhana (Mvts) / SM 102 (mrtvts_u.htm.txt) 6801755 (0.0):
aṣṭakoṣṭhakam aṣṭābhir akṣaraiḥ paripūritam // Mvts_3 // / oṃhāvyañjanamadhyasthasādhyanāmādyanābhikam /
Mrtyuvancanopadesatarasadhana (Mvupts) / SM 112 (mrtvutsu.htm.txt) 4477150 (0.0):
dhyātvāryatārāṃ hṛdaye tasyāś cakraṃ sitadyuti // Mvupts_9 // / aṣṭakoṣṭhakam aṣṭābhir akṣaraiḥ paripūritam /
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvupau.htm.txt) 27762624 (0.0):
dhyātvāryatārāṃ hṛdaye % tasyāś cakraṃ sitadyuti // VMv_4.30 // / aṣṭakoṣṭhakam aṣṭābhir $ akṣaraiḥ paripūritam &
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvupau.htm.txt) 27762631 (0.0):
aṣṭakoṣṭhakam aṣṭābhir $ akṣaraiḥ paripūritam & / oṃhāvyañjanamadhyastha- % sādhyanāmādyanābhikam // VMv_4.31 //
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvuppu.htm.txt) 10762465 (0.0):
dhyātvāryatārāṃ hṛdaye tasyāś cakraṃ sitadyuti // VMv_4.30 // / aṣṭakoṣṭhakam aṣṭābhir akṣaraiḥ paripūritam /
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvuppu.htm.txt) 10762472 (0.0):
aṣṭakoṣṭhakam aṣṭābhir akṣaraiḥ paripūritam / / oṃhāvyañjanamadhyasthasādhyanāmādyanābhikam // VMv_4.31 //
Mrtyuvancanatarasadhana (Mvts) / SM 102 (mrtvts_u.htm.txt) 6801748 (0.014):
dhyātvāryatārāṃ hṛdaye tasyāś cakraṃ sitadyuti / / aṣṭakoṣṭhakam aṣṭābhir akṣaraiḥ paripūritam // Mvts_3 //
dhyāyād ekāgracittaḥ san ṣaṇ māsān dṛḍhaniścayaḥ /
Mrtyuvancanatarasadhana (Mvts) / SM 102 (mrtvts_u.htm.txt) 6801763 (0.0):
oṃhāvyañjanamadhyasthasādhyanāmādyanābhikam / / dhyāyād ekāgracittaḥ san ṣaṇ māsān dṛḍhaniścayaḥ // Mvts_4 //
Mrtyuvancanopadesatarasadhana (Mvupts) / SM 112 (mrtvutsu.htm.txt) 4477158 (0.0):
oṃhāvyañjanamadhyasthasādhyanāmādyanābhikam // Mvupts_10 // / dhyāyād ekāgracittaḥ san ṣaṇ māsān dṛḍhaniścayaḥ /
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvupau.htm.txt) 27762640 (0.0):
oṃhāvyañjanamadhyastha- % sādhyanāmādyanābhikam // VMv_4.31 // / dhyāyād ekāgracittaḥ san $ ṣaḍ māsān dṛḍhaniścayaḥ &
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvuppu.htm.txt) 10762481 (0.0):
oṃhāvyañjanamadhyasthasādhyanāmādyanābhikam // VMv_4.31 // / dhyāyād ekāgracittaḥ san ṣaḍ māsān dṛḍhaniścayaḥ /
japed akhinnacittaḥ san mantram enaṃ daśākṣaram // Mvsts_9 //
Mrtyuvancanatarasadhana (Mvts) / SM 102 (mrtvts_u.htm.txt) 6801770 (0.0):
dhyāyād ekāgracittaḥ san ṣaṇ māsān dṛḍhaniścayaḥ // Mvts_4 // / japed akhinnacittaḥ san mantram enaṃ daśākṣaram //
Mrtyuvancanopadesatarasadhana (Mvupts) / SM 112 (mrtvutsu.htm.txt) 4477167 (0.0):
dhyāyād ekāgracittaḥ san ṣaṇ māsān dṛḍhaniścayaḥ / / japed akhinnacittaḥ san mantram enaṃ daśākṣaram // Mvupts_11 //
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvupau.htm.txt) 27762648 (0.0):
dhyāyād ekāgracittaḥ san $ ṣaḍ māsān dṛḍhaniścayaḥ & / japec cākhinnacittaḥ san % mantram enaṃ daśākṣaram // VMv_4.32 //
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvuppu.htm.txt) 10762489 (0.0):
dhyāyād ekāgracittaḥ san ṣaḍ māsān dṛḍhaniścayaḥ / / japec cākhinnacittaḥ san mantram enaṃ daśākṣaram // VMv_4.32 //
oṅkāram ādito dattvā paścāt tāre prayojayet /
Mrtyuvancanopadesatarasadhana (Mvupts) / SM 112 (mrtvutsu.htm.txt) 4477174 (0.0):
japed akhinnacittaḥ san mantram enaṃ daśākṣaram // Mvupts_11 // / oṅkāram ādito dattvā paścāt tāre prayojayet /
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvupau.htm.txt) 27762656 (0.0):
japec cākhinnacittaḥ san % mantram enaṃ daśākṣaram // VMv_4.32 // / oṅkāram ādito dattvā $ paścāt tāre prayojayet &
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvuppu.htm.txt) 10762497 (0.0):
japec cākhinnacittaḥ san mantram enaṃ daśākṣaram // VMv_4.32 // / oṅkāram ādito dattvā paścāt tāre prayojayet /
tuttāre syāt ture paścāt svāhāntaḥ sārvakarmikaḥ // Mvsts_10 //
Mrtyuvancanopadesatarasadhana (Mvupts) / SM 112 (mrtvutsu.htm.txt) 4477180 (0.0):
oṅkāram ādito dattvā paścāt tāre prayojayet / / tuttāre syāt ture paścāt svāhāntaṃ sārvakarmikaḥ // Mvupts_12 //
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvupau.htm.txt) 27762662 (0.0):
oṅkāram ādito dattvā $ paścāt tāre prayojayet & / tuttāre syāt ture paścāt % svāhāntaḥ sārvakarmikaḥ // VMv_4.33 //
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvuppu.htm.txt) 10762503 (0.0):
oṅkāram ādito dattvā paścāt tāre prayojayet / / tuttāre syāt ture paścāt svāhāntaḥ sārvakarmikaḥ // VMv_4.33 //
brahmendraviṣṇucandrārkarudradikpālamanmathaiḥ /
Mrtyuvancanopadesatarasadhana (Mvupts) / SM 112 (mrtvutsu.htm.txt) 4477189 (0.0):
tuttāre syāt ture paścāt svāhāntaṃ sārvakarmikaḥ // Mvupts_12 // / brahmendraviṣṇucandrārkarudradikpālamanmathaiḥ /
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvupau.htm.txt) 27762671 (0.0):
tuttāre syāt ture paścāt % svāhāntaḥ sārvakarmikaḥ // VMv_4.33 // / brahmendraviṣṇucandrārka- $ rudradikpālamanmathaiḥ &
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvuppu.htm.txt) 10762512 (0.0):
tuttāre syāt ture paścāt svāhāntaḥ sārvakarmikaḥ // VMv_4.33 // / brahmendraviṣṇucandrārkarudradikpālamanmathaiḥ /
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvupiu.htm.txt) 8375774 (0.046):
brahmāpi hi vinā dharmaṃ VMv_3.8c / brahmendraviṣṇucandrārka- VMv_4.34a
Sarvamatasamgraha (sarvmtsu.htm.txt) 21319853 (0.049):
brahmaviṣṇurudrendrasomasūryānilānalādidevatāsālokyādisukhakāmaṃ prati
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15360625 (0.055):
bhavatā hi jagatsarvaṃ % vyāptaṃ svenaiva tejasā // LiP_1,96.107 // / brahmaviṣṇvindracandrādi $ vayaṃ ca pramukhāḥ surāḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28975576 (0.055):
brahmaviṣṇusurendrāṇāṃ LiP_1,10.36c / brahmaviṣṇvindracandrādi LiP_1,96.108a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7254386 (0.055):
bhavatā hi jagatsarvaṃ vyāptaṃ svenaiva tejasā // LiP_1,96.107 // / brahmaviṣṇvindracandrādi vayaṃ ca pramukhāḥ surāḥ /
apy akhaṇḍitaromāgro mṛtyuṃ jayati muktavat // Mvsts_11 //
Mrtyuvancanopadesatarasadhana (Mvupts) / SM 112 (mrtvutsu.htm.txt) 4477196 (0.0):
brahmendraviṣṇucandrārkarudradikpālamanmathaiḥ / / apy akhaṇḍitaromāgro mṛtyuṃ jayati muktavat // Mvupts_13 //
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvupau.htm.txt) 27762673 (0.031):
brahmendraviṣṇucandrārka- $ rudradikpālamanmathaiḥ & / apy akhaṇḍitaromāgraṃ % mṛtyuṃ jayati mṛtyuvat // VMv_4.34 //
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvuppu.htm.txt) 10762514 (0.031):
brahmendraviṣṇucandrārkarudradikpālamanmathaiḥ / / apy akhaṇḍitaromāgraṃ mṛtyuṃ jayati mṛtyuvat // VMv_4.34 //
valīpalitadaurbhāgyavyādhidāridryasaṃkṣayaḥ /
Mrtyuvancanopadesatarasadhana (Mvupts) / SM 112 (mrtvutsu.htm.txt) 4477203 (0.0):
apy akhaṇḍitaromāgro mṛtyuṃ jayati muktavat // Mvupts_13 // / valīpalitadaurbhāgyavyādhidāridryasaṃkṣayaḥ /
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvupau.htm.txt) 27762685 (0.0):
apy akhaṇḍitaromāgraṃ % mṛtyuṃ jayati mṛtyuvat // VMv_4.34 // / valīpalitadaurbhāgya- $ vyādhidāridryasaṃkṣayaḥ &
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvuppu.htm.txt) 10762526 (0.0):
apy akhaṇḍitaromāgraṃ mṛtyuṃ jayati mṛtyuvat // VMv_4.34 // / valīpalitadaurbhāgyavyādhidāridryasaṃkṣayaḥ /
siṃhādyaṣṭamahābhītiduḥkhasaṃdohanāśanam // Mvsts_12 //
Mrtyuvancanopadesatarasadhana (Mvupts) / SM 112 (mrtvutsu.htm.txt) 4477211 (0.0):
valīpalitadaurbhāgyavyādhidāridryasaṃkṣayaḥ / / siṃhādyaṣṭamahābhītiduḥkhasaṃdohanāśanam // Mvupts_14 //
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvupau.htm.txt) 27762692 (0.0):
valīpalitadaurbhāgya- $ vyādhidāridryasaṃkṣayaḥ & / siṃhādyaṣṭamahābhīti- % duḥkhasaṃdohanāśanam // VMv_4.35 //
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvuppu.htm.txt) 10762533 (0.0):
valīpalitadaurbhāgyavyādhidāridryasaṃkṣayaḥ / / siṃhādyaṣṭamahābhītiduḥkhasaṃdohanāśanam // VMv_4.35 //
ayācitāmbarapānaharmyaratnādisaṃgamaḥ /
Mrtyuvancanopadesatarasadhana (Mvupts) / SM 112 (mrtvutsu.htm.txt) 4477212 (0.053):
siṃhādyaṣṭamahābhītiduḥkhasaṃdohanāśanam // Mvupts_14 // / ayācitānnapānādiharmyavastrādisaṃgamaḥ /
khaḍgāñjanapādalepabhadrakumbhādisiddhayaḥ // Mvsts_13 //
Mrtyuvancanopadesatarasadhana (Mvupts) / SM 112 (mrtvutsu.htm.txt) 4477228 (0.0):
ayācitānnapānādiharmyavastrādisaṃgamaḥ / / khaḍgāñjanapādalepabhadrakumbhādisiddhayaḥ // Mvupts_15 //
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvupau.htm.txt) 27762710 (0.0):
ayācitānnapānādi- $ harmyavastrādisaṃgamaḥ & / khaḍgāñjanapādalepa- % bhadrakumbhādisiddhayaḥ // VMv_4.36 //
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvuppu.htm.txt) 10762551 (0.0):
ayācitānnapānādiharmyavastrādisaṃgamaḥ / / khaḍgāñjanapādalepabhadrakumbhādisiddhayaḥ // VMv_4.36 //
kavitā vaktṛtā medhā prajñā caikāntanirmalā /
Mrtyuvancanopadesatarasadhana (Mvupts) / SM 112 (mrtvutsu.htm.txt) 4477237 (0.0):
khaḍgāñjanapādalepabhadrakumbhādisiddhayaḥ // Mvupts_15 // / kavitā vaktṛtā medhā prajñā caikāntanirmalā /
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvupau.htm.txt) 27762719 (0.0):
khaḍgāñjanapādalepa- % bhadrakumbhādisiddhayaḥ // VMv_4.36 // / kavitā vaktṛtā medhā $ prajñā caikāntanirmalā &
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvuppu.htm.txt) 10762560 (0.0):
khaḍgāñjanapādalepabhadrakumbhādisiddhayaḥ // VMv_4.36 // / kavitā vaktṛtā medhā prajñā caikāntanirmalā /
anyā ca vāñchitā siddhiś cakrād asmāt prajāyate // Mvsts_14 //
Mrtyuvancanopadesatarasadhana (Mvupts) / SM 112 (mrtvutsu.htm.txt) 4477241 (0.0):
kavitā vaktṛtā medhā prajñā caikāntanirmalā / / anyā ca vāñchitā siddhiś cakrād asmāt prajāyate // Mvupts_16 //
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvupau.htm.txt) 27762722 (0.0):
kavitā vaktṛtā medhā $ prajñā caikāntanirmalā & / anyā ca vāñchitā siddhiś % cakrād asmāt prajāyate // VMv_4.37 //
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvuppu.htm.txt) 10762563 (0.0):
kavitā vaktṛtā medhā prajñā caikāntanirmalā / / anyā ca vāñchitā siddhiś cakrād asmāt prajāyate // VMv_4.37 //
sādhanaṃ sitatārāyā mṛtyuvyādhivināśanam /
uddhṛtya yac chubhaṃ tena jagat tārā svayaṃ bhavet // Mvsts_15 //
Mrtyuvancanatarasadhana (Mvts) / SM 102 (mrtvts_u.htm.txt) 6801798 (0.054):
lābhī ca sarvasiddhīnāṃ ṣaṇmāsāvadhi tatparaḥ // Mvts_6 // / // mṛtyuvañcanatārāsādhanam //
// mṛtyuvañcanasitatārāsādhanam // / caturthaḥ pādaḥ /
Mrtyuvancanatarasadhana (Mvts) / SM 102 (mrtvts_u.htm.txt) 6801696 (0.043):
Mṛtyuvañcanatārāsādhana / // namaḥ sitatārāyai //
Mrtyuvancanasitatarasadhana (Mvsts) / SM 103 (mrtvstsu.htm.txt) 1906780 (0.058):
Mṛtyuvañcanasitatārāsādhana / mṛtyudoṣair aliptaḥ syāt tārāhṛccakrabhāvakaḥ /
mṛtyudoṣair aliptaḥ syāt tārāhṛccakrabhāvakaḥ /
Mrtyuvancanatarasadhana (Mvts) / SM 102 (mrtvts_u.htm.txt) 6801788 (0.0):
mṛtyudoṣair na liptaḥ syāt tārāhṛccakrabhāvakaḥ /
lābhī ca sarvasiddhīnāṃ ṣaṇmāsāvadhi tatparaḥ // Mvsts_1 //
Mrtyuvancanatarasadhana (Mvts) / SM 102 (mrtvts_u.htm.txt) 6801795 (0.0):
mṛtyudoṣair na liptaḥ syāt tārāhṛccakrabhāvakaḥ / / lābhī ca sarvasiddhīnāṃ ṣaṇmāsāvadhi tatparaḥ // Mvts_6 //
vāgīśvarakṛtādeśān mṛtyuvañcanasaṃgrahāt /
uddhṛtā sitatārāyā bhāvanā bhayanāśinī // Mvsts_2 //
turyavargādyasākāratviṣā visphuritāmbare /
sitābjendvāsanāṃ dṛṣṭvā puras triśaraṇaṃ paṭhet // Mvsts_3 //
muhūrtaṃ śūnyatāṃ paśyet prākṛtāropahānaye / / tataḥ praṇidhisāmarthyād bodhicittākṣaraṃ bhavet // Mvsts_4 //
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24829468 (0.058):
bahavo 'nuśaṃsā bhavanti bodhisattvasya bodhipakṣyā / bodhyanukūlāstajjñānasanniśritasya / tasmād ye kecidbodhimanuprāptavanto
sitāravindamadhyasthacandrabimbāsanopari /
Mrtyuvancanopadesatarasadhana (Mvupts) / SM 112 (mrtvutsu.htm.txt) 4477090 (0.0):
iti svaparaśūnyaṃ vai dhyātvā yogī vidhānavit / / sitāravindamadhyasthacandrabimbāsanopari // Mvupts_6 //
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvupau.htm.txt) 27762582 (0.0):
anye 'pi skandhajā doṣāḥ % svayam āyanti nāśitām // VMv_4.27 // / sitāravindamadhyastha- $ candrabimbāsanopari &
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvuppu.htm.txt) 10762423 (0.0):
anye 'pi skandhajā doṣāḥ svayam āyanti nāśitām // VMv_4.27 // / sitāravindamadhyasthacandrabimbāsanopari /
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvupiu.htm.txt) 8378222 (0.063):
sāśītikaśatatrayam VMv_4.102d / sitāravindamadhyastha- VMv_4.28a
ābaddhavajraparyaṅkāṃ varadotpaladhāriṇīm // Mvsts_5 //
Mrtyuvancanatarasadhana (Mvts) / SM 102 (mrtvts_u.htm.txt) 6801719 (0.0):
sitāravindamadhyasthāṃ tāṃbhūtāṃ candraviṣṭarām / / ābaddhavajraparyaṅkāṃ varadotpaladhāriṇīm // Mvts_1 //
Mrtyuvancanopadesatarasadhana (Mvupts) / SM 112 (mrtvutsu.htm.txt) 4477108 (0.0):
pūrvoktabījaniṣpannāṃ tārādevīṃ manoramām / / ābaddhavajraparyaṅkāṃ varadotpaladhāriṇīm // Mvupts_7 //
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvupau.htm.txt) 27762589 (0.0):
sitāravindamadhyastha- $ candrabimbāsanopari & / ābaddhavajraparyaṅkāṃ % varadotpaladhāriṇīm // VMv_4.28 //
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvuppu.htm.txt) 10762430 (0.0):
sitāravindamadhyasthacandrabimbāsanopari / / ābaddhavajraparyaṅkāṃ varadotpaladhāriṇīm // VMv_4.28 //
Mrtyuvancanopadesatarasadhana (Mvupts) / SM 112 (mrtvutsu.htm.txt) 4477047 (0.031):
dvibhujāṃ sitadehāṃ tu varadotpaladhāriṇīm // Mvupts_3 //
śaraccandrakarākārāṃ pṛṣṭhacandrasamāśritām /
Mrtyuvancanatarasadhana (Mvts) / SM 102 (mrtvts_u.htm.txt) 6801726 (0.0):
ābaddhavajraparyaṅkāṃ varadotpaladhāriṇīm // Mvts_1 // / śaraccandrakarākārāṃ pṛṣṭhacandrasamāśritām /
Mrtyuvancanopadesatarasadhana (Mvupts) / SM 112 (mrtvutsu.htm.txt) 4477115 (0.0):
ābaddhavajraparyaṅkāṃ varadotpaladhāriṇīm // Mvupts_7 // / śaraccandrakarākārāṃ pṛṣṭhacandrasamāśritām /
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvupau.htm.txt) 27762597 (0.0):
ābaddhavajraparyaṅkāṃ % varadotpaladhāriṇīm // VMv_4.28 // / śaraccandrakarākārāṃ $ pṛṣṭhacandrasamāśritām &
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvuppu.htm.txt) 10762438 (0.0):
ābaddhavajraparyaṅkāṃ varadotpaladhāriṇīm // VMv_4.28 // / śaraccandrakarākārāṃ pṛṣṭhacandrasamāśritām /
sarvālaṅkārasaṃpūrṇāṃ ṣoḍaśābdavapuṣmatīm // Mvsts_6 //
Mrtyuvancanatarasadhana (Mvts) / SM 102 (mrtvts_u.htm.txt) 6801730 (0.0):
śaraccandrakarākārāṃ pṛṣṭhacandrasamāśritām / / sarvālaṅkārasaṃpūrṇāṃ ṣoḍaśābdavapuḥkramām // Mvts_2 //
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvupau.htm.txt) 27762603 (0.0):
śaraccandrakarākārāṃ $ pṛṣṭhacandrasamāśritām & / sarvālaṅkārasaṃpūrṇāṃ % ṣoḍaśābdavapuṣmatīm // VMv_4.29 //
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvuppu.htm.txt) 10762444 (0.0):
śaraccandrakarākārāṃ pṛṣṭhacandrasamāśritām / / sarvālaṅkārasaṃpūrṇāṃ ṣoḍaśābdavapuṣmatīm // VMv_4.29 //
Mrtyuvancanopadesatarasadhana (Mvupts) / SM 112 (mrtvutsu.htm.txt) 4477122 (0.012):
śaraccandrakarākārāṃ pṛṣṭhacandrasamāśritām / / sarvālaṅkārasampūrṇāṃ ṣoḍaśābdavapuṣmatīm // Mvupts_8 //
sarvasaṃbuddhatatputramātaraṃ kāmarūpadhām /
Mrtyuvancanopadesatarasadhana (Mvupts) / SM 112 (mrtvutsu.htm.txt) 4477128 (0.0):
sarvālaṅkārasampūrṇāṃ ṣoḍaśābdavapuṣmatīm // Mvupts_8 // / sarvasaṃbuddhatatputramātaraṃ kāmarūpadhām /
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvupau.htm.txt) 27762610 (0.0):
sarvālaṅkārasaṃpūrṇāṃ % ṣoḍaśābdavapuṣmatīm // VMv_4.29 // / sarvasaṃbuddhatatputra- $ mātaraṃ kāmarūpadhām &
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvuppu.htm.txt) 10762451 (1.192):
sarvālaṅkārasaṃpūrṇāṃ ṣoḍaśābdavapuṣmatīm // VMv_4.29 // / sarvasaṃbuddhatatputramātaraṃ kāmarūpadhām /
dhyātvāryatārāṃ hṛdaye tasyāś cakraṃ sitadyuti // Mvsts_7 //
Mrtyuvancanopadesatarasadhana (Mvupts) / SM 112 (mrtvutsu.htm.txt) 4477135 (0.0):
sarvasaṃbuddhatatputramātaraṃ kāmarūpadhām / / dhyātvāryatārāṃ hṛdaye tasyāś cakraṃ sitadyuti // Mvupts_9 //
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvupau.htm.txt) 27762617 (0.0):
sarvasaṃbuddhatatputra- $ mātaraṃ kāmarūpadhām & / dhyātvāryatārāṃ hṛdaye % tasyāś cakraṃ sitadyuti // VMv_4.30 //
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvuppu.htm.txt) 10762458 (0.0):
sarvasaṃbuddhatatputramātaraṃ kāmarūpadhām / / dhyātvāryatārāṃ hṛdaye tasyāś cakraṃ sitadyuti // VMv_4.30 //
Mrtyuvancanatarasadhana (Mvts) / SM 102 (mrtvts_u.htm.txt) 6801741 (1.192):
sarvālaṅkārasaṃpūrṇāṃ ṣoḍaśābdavapuḥkramām // Mvts_2 // / dhyātvāryatārāṃ hṛdaye tasyāś cakraṃ sitadyuti /
aṣṭakoṣṭhakam aṣṭābhir akṣaraiḥ paripūritam / / oṃhāvyañjanamadhyasthasādhyanāmādyanābhikam // Mvsts_8 //
Mrtyuvancanatarasadhana (Mvts) / SM 102 (mrtvts_u.htm.txt) 6801755 (0.0):
aṣṭakoṣṭhakam aṣṭābhir akṣaraiḥ paripūritam // Mvts_3 // / oṃhāvyañjanamadhyasthasādhyanāmādyanābhikam /
Mrtyuvancanopadesatarasadhana (Mvupts) / SM 112 (mrtvutsu.htm.txt) 4477150 (0.0):
dhyātvāryatārāṃ hṛdaye tasyāś cakraṃ sitadyuti // Mvupts_9 // / aṣṭakoṣṭhakam aṣṭābhir akṣaraiḥ paripūritam /
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvupau.htm.txt) 27762624 (0.0):
dhyātvāryatārāṃ hṛdaye % tasyāś cakraṃ sitadyuti // VMv_4.30 // / aṣṭakoṣṭhakam aṣṭābhir $ akṣaraiḥ paripūritam &
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvupau.htm.txt) 27762631 (0.0):
aṣṭakoṣṭhakam aṣṭābhir $ akṣaraiḥ paripūritam & / oṃhāvyañjanamadhyastha- % sādhyanāmādyanābhikam // VMv_4.31 //
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvuppu.htm.txt) 10762465 (0.0):
dhyātvāryatārāṃ hṛdaye tasyāś cakraṃ sitadyuti // VMv_4.30 // / aṣṭakoṣṭhakam aṣṭābhir akṣaraiḥ paripūritam /
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvuppu.htm.txt) 10762472 (0.0):
aṣṭakoṣṭhakam aṣṭābhir akṣaraiḥ paripūritam / / oṃhāvyañjanamadhyasthasādhyanāmādyanābhikam // VMv_4.31 //
Mrtyuvancanatarasadhana (Mvts) / SM 102 (mrtvts_u.htm.txt) 6801748 (0.014):
dhyātvāryatārāṃ hṛdaye tasyāś cakraṃ sitadyuti / / aṣṭakoṣṭhakam aṣṭābhir akṣaraiḥ paripūritam // Mvts_3 //
dhyāyād ekāgracittaḥ san ṣaṇ māsān dṛḍhaniścayaḥ /
Mrtyuvancanatarasadhana (Mvts) / SM 102 (mrtvts_u.htm.txt) 6801763 (0.0):
oṃhāvyañjanamadhyasthasādhyanāmādyanābhikam / / dhyāyād ekāgracittaḥ san ṣaṇ māsān dṛḍhaniścayaḥ // Mvts_4 //
Mrtyuvancanopadesatarasadhana (Mvupts) / SM 112 (mrtvutsu.htm.txt) 4477158 (0.0):
oṃhāvyañjanamadhyasthasādhyanāmādyanābhikam // Mvupts_10 // / dhyāyād ekāgracittaḥ san ṣaṇ māsān dṛḍhaniścayaḥ /
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvupau.htm.txt) 27762640 (0.0):
oṃhāvyañjanamadhyastha- % sādhyanāmādyanābhikam // VMv_4.31 // / dhyāyād ekāgracittaḥ san $ ṣaḍ māsān dṛḍhaniścayaḥ &
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvuppu.htm.txt) 10762481 (0.0):
oṃhāvyañjanamadhyasthasādhyanāmādyanābhikam // VMv_4.31 // / dhyāyād ekāgracittaḥ san ṣaḍ māsān dṛḍhaniścayaḥ /
japed akhinnacittaḥ san mantram enaṃ daśākṣaram // Mvsts_9 //
Mrtyuvancanatarasadhana (Mvts) / SM 102 (mrtvts_u.htm.txt) 6801770 (0.0):
dhyāyād ekāgracittaḥ san ṣaṇ māsān dṛḍhaniścayaḥ // Mvts_4 // / japed akhinnacittaḥ san mantram enaṃ daśākṣaram //
Mrtyuvancanopadesatarasadhana (Mvupts) / SM 112 (mrtvutsu.htm.txt) 4477167 (0.0):
dhyāyād ekāgracittaḥ san ṣaṇ māsān dṛḍhaniścayaḥ / / japed akhinnacittaḥ san mantram enaṃ daśākṣaram // Mvupts_11 //
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvupau.htm.txt) 27762648 (0.0):
dhyāyād ekāgracittaḥ san $ ṣaḍ māsān dṛḍhaniścayaḥ & / japec cākhinnacittaḥ san % mantram enaṃ daśākṣaram // VMv_4.32 //
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvuppu.htm.txt) 10762489 (0.0):
dhyāyād ekāgracittaḥ san ṣaḍ māsān dṛḍhaniścayaḥ / / japec cākhinnacittaḥ san mantram enaṃ daśākṣaram // VMv_4.32 //
oṅkāram ādito dattvā paścāt tāre prayojayet /
Mrtyuvancanopadesatarasadhana (Mvupts) / SM 112 (mrtvutsu.htm.txt) 4477174 (0.0):
japed akhinnacittaḥ san mantram enaṃ daśākṣaram // Mvupts_11 // / oṅkāram ādito dattvā paścāt tāre prayojayet /
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvupau.htm.txt) 27762656 (0.0):
japec cākhinnacittaḥ san % mantram enaṃ daśākṣaram // VMv_4.32 // / oṅkāram ādito dattvā $ paścāt tāre prayojayet &
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvuppu.htm.txt) 10762497 (0.0):
japec cākhinnacittaḥ san mantram enaṃ daśākṣaram // VMv_4.32 // / oṅkāram ādito dattvā paścāt tāre prayojayet /
tuttāre syāt ture paścāt svāhāntaḥ sārvakarmikaḥ // Mvsts_10 //
Mrtyuvancanopadesatarasadhana (Mvupts) / SM 112 (mrtvutsu.htm.txt) 4477180 (0.0):
oṅkāram ādito dattvā paścāt tāre prayojayet / / tuttāre syāt ture paścāt svāhāntaṃ sārvakarmikaḥ // Mvupts_12 //
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvupau.htm.txt) 27762662 (0.0):
oṅkāram ādito dattvā $ paścāt tāre prayojayet & / tuttāre syāt ture paścāt % svāhāntaḥ sārvakarmikaḥ // VMv_4.33 //
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvuppu.htm.txt) 10762503 (0.0):
oṅkāram ādito dattvā paścāt tāre prayojayet / / tuttāre syāt ture paścāt svāhāntaḥ sārvakarmikaḥ // VMv_4.33 //
brahmendraviṣṇucandrārkarudradikpālamanmathaiḥ /
Mrtyuvancanopadesatarasadhana (Mvupts) / SM 112 (mrtvutsu.htm.txt) 4477189 (0.0):
tuttāre syāt ture paścāt svāhāntaṃ sārvakarmikaḥ // Mvupts_12 // / brahmendraviṣṇucandrārkarudradikpālamanmathaiḥ /
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvupau.htm.txt) 27762671 (0.0):
tuttāre syāt ture paścāt % svāhāntaḥ sārvakarmikaḥ // VMv_4.33 // / brahmendraviṣṇucandrārka- $ rudradikpālamanmathaiḥ &
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvuppu.htm.txt) 10762512 (0.0):
tuttāre syāt ture paścāt svāhāntaḥ sārvakarmikaḥ // VMv_4.33 // / brahmendraviṣṇucandrārkarudradikpālamanmathaiḥ /
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvupiu.htm.txt) 8375774 (0.046):
brahmāpi hi vinā dharmaṃ VMv_3.8c / brahmendraviṣṇucandrārka- VMv_4.34a
Sarvamatasamgraha (sarvmtsu.htm.txt) 21319853 (0.049):
brahmaviṣṇurudrendrasomasūryānilānalādidevatāsālokyādisukhakāmaṃ prati
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15360625 (0.055):
bhavatā hi jagatsarvaṃ % vyāptaṃ svenaiva tejasā // LiP_1,96.107 // / brahmaviṣṇvindracandrādi $ vayaṃ ca pramukhāḥ surāḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28975576 (0.055):
brahmaviṣṇusurendrāṇāṃ LiP_1,10.36c / brahmaviṣṇvindracandrādi LiP_1,96.108a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7254386 (0.055):
bhavatā hi jagatsarvaṃ vyāptaṃ svenaiva tejasā // LiP_1,96.107 // / brahmaviṣṇvindracandrādi vayaṃ ca pramukhāḥ surāḥ /
apy akhaṇḍitaromāgro mṛtyuṃ jayati muktavat // Mvsts_11 //
Mrtyuvancanopadesatarasadhana (Mvupts) / SM 112 (mrtvutsu.htm.txt) 4477196 (0.0):
brahmendraviṣṇucandrārkarudradikpālamanmathaiḥ / / apy akhaṇḍitaromāgro mṛtyuṃ jayati muktavat // Mvupts_13 //
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvupau.htm.txt) 27762673 (0.031):
brahmendraviṣṇucandrārka- $ rudradikpālamanmathaiḥ & / apy akhaṇḍitaromāgraṃ % mṛtyuṃ jayati mṛtyuvat // VMv_4.34 //
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvuppu.htm.txt) 10762514 (0.031):
brahmendraviṣṇucandrārkarudradikpālamanmathaiḥ / / apy akhaṇḍitaromāgraṃ mṛtyuṃ jayati mṛtyuvat // VMv_4.34 //
valīpalitadaurbhāgyavyādhidāridryasaṃkṣayaḥ /
Mrtyuvancanopadesatarasadhana (Mvupts) / SM 112 (mrtvutsu.htm.txt) 4477203 (0.0):
apy akhaṇḍitaromāgro mṛtyuṃ jayati muktavat // Mvupts_13 // / valīpalitadaurbhāgyavyādhidāridryasaṃkṣayaḥ /
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvupau.htm.txt) 27762685 (0.0):
apy akhaṇḍitaromāgraṃ % mṛtyuṃ jayati mṛtyuvat // VMv_4.34 // / valīpalitadaurbhāgya- $ vyādhidāridryasaṃkṣayaḥ &
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvuppu.htm.txt) 10762526 (0.0):
apy akhaṇḍitaromāgraṃ mṛtyuṃ jayati mṛtyuvat // VMv_4.34 // / valīpalitadaurbhāgyavyādhidāridryasaṃkṣayaḥ /
siṃhādyaṣṭamahābhītiduḥkhasaṃdohanāśanam // Mvsts_12 //
Mrtyuvancanopadesatarasadhana (Mvupts) / SM 112 (mrtvutsu.htm.txt) 4477211 (0.0):
valīpalitadaurbhāgyavyādhidāridryasaṃkṣayaḥ / / siṃhādyaṣṭamahābhītiduḥkhasaṃdohanāśanam // Mvupts_14 //
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvupau.htm.txt) 27762692 (0.0):
valīpalitadaurbhāgya- $ vyādhidāridryasaṃkṣayaḥ & / siṃhādyaṣṭamahābhīti- % duḥkhasaṃdohanāśanam // VMv_4.35 //
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvuppu.htm.txt) 10762533 (0.0):
valīpalitadaurbhāgyavyādhidāridryasaṃkṣayaḥ / / siṃhādyaṣṭamahābhītiduḥkhasaṃdohanāśanam // VMv_4.35 //
ayācitāmbarapānaharmyaratnādisaṃgamaḥ /
Mrtyuvancanopadesatarasadhana (Mvupts) / SM 112 (mrtvutsu.htm.txt) 4477212 (0.053):
siṃhādyaṣṭamahābhītiduḥkhasaṃdohanāśanam // Mvupts_14 // / ayācitānnapānādiharmyavastrādisaṃgamaḥ /
khaḍgāñjanapādalepabhadrakumbhādisiddhayaḥ // Mvsts_13 //
Mrtyuvancanopadesatarasadhana (Mvupts) / SM 112 (mrtvutsu.htm.txt) 4477228 (0.0):
ayācitānnapānādiharmyavastrādisaṃgamaḥ / / khaḍgāñjanapādalepabhadrakumbhādisiddhayaḥ // Mvupts_15 //
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvupau.htm.txt) 27762710 (0.0):
ayācitānnapānādi- $ harmyavastrādisaṃgamaḥ & / khaḍgāñjanapādalepa- % bhadrakumbhādisiddhayaḥ // VMv_4.36 //
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvuppu.htm.txt) 10762551 (0.0):
ayācitānnapānādiharmyavastrādisaṃgamaḥ / / khaḍgāñjanapādalepabhadrakumbhādisiddhayaḥ // VMv_4.36 //
kavitā vaktṛtā medhā prajñā caikāntanirmalā /
Mrtyuvancanopadesatarasadhana (Mvupts) / SM 112 (mrtvutsu.htm.txt) 4477237 (0.0):
khaḍgāñjanapādalepabhadrakumbhādisiddhayaḥ // Mvupts_15 // / kavitā vaktṛtā medhā prajñā caikāntanirmalā /
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvupau.htm.txt) 27762719 (0.0):
khaḍgāñjanapādalepa- % bhadrakumbhādisiddhayaḥ // VMv_4.36 // / kavitā vaktṛtā medhā $ prajñā caikāntanirmalā &
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvuppu.htm.txt) 10762560 (0.0):
khaḍgāñjanapādalepabhadrakumbhādisiddhayaḥ // VMv_4.36 // / kavitā vaktṛtā medhā prajñā caikāntanirmalā /
anyā ca vāñchitā siddhiś cakrād asmāt prajāyate // Mvsts_14 //
Mrtyuvancanopadesatarasadhana (Mvupts) / SM 112 (mrtvutsu.htm.txt) 4477241 (0.0):
kavitā vaktṛtā medhā prajñā caikāntanirmalā / / anyā ca vāñchitā siddhiś cakrād asmāt prajāyate // Mvupts_16 //
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvupau.htm.txt) 27762722 (0.0):
kavitā vaktṛtā medhā $ prajñā caikāntanirmalā & / anyā ca vāñchitā siddhiś % cakrād asmāt prajāyate // VMv_4.37 //
Vagisvarakirti: Mrtyuvancanopadesa (vamvuppu.htm.txt) 10762563 (0.0):
kavitā vaktṛtā medhā prajñā caikāntanirmalā / / anyā ca vāñchitā siddhiś cakrād asmāt prajāyate // VMv_4.37 //
sādhanaṃ sitatārāyā mṛtyuvyādhivināśanam /