View original HTML file with complete header information
MSuAv [1] (GBM 1451.8) // punar api mahārāja yan mayā anuttarāṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9482249 (0.0):
punar api mahārāja yan mayā anuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ prārthayitā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9482390 (0.0):
punar api mahārāja yan mayā anuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ prārthayatā dānāni
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9484116 (0.0):
punar api mahārāja yan mayānuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ prārthayatā dānāni
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9484514 (0.0):
punar api mahārāja yan mayā anuttarāṃ samyakasaṃbodhiṃ prārthayitā dānāni
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9484655 (0.0):
punar aparaṃ mahārāja yan mayānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhiprārthayitā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9486217 (0.0):
punar api mahārāja yan mayānuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ prārthayitā dānāni
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9481560 (0.015):
dānasahasreṇa na dānaśatasahasreṇāpi tu mahārāja tvayā anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhiprārthayitā dātavyāny eva dānāni kartavyāny eva
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18122814 (0.040):
MSuAv [3] punar aparaṃ mahārāja (GBM 1550.6) rājā mahāsudarśano 'bhirūpo
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125552 (0.048):
saptabhi ratnaiḥ samanvāgataḥ catasṛbhi mānuṣikābhi riddhibhiḥ (GBM / 1567.7) iti. syāt khalu mahārāja tena mayā dānena vā dānasaṃvibhāgena vā
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9888327 (0.051):
bhikṣavastathāgatastasminneva bodhimaṇḍe niṣaṇṇo 'sthāt iha mayā / 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhaḥ / mayā anavarāgrasya
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7649132 (0.054):
'smākaṃ prathamataraṃ tatra buddhakṣetre (KpSū 115) 'nuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyante? / bhagavān āha "ime te mahārāja"
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21606530 (0.062):
283.002. punarapi mahārāja yanmayā anuttarasamyaksambodhiprāptaye dānāni
MSuAv [1] (GBM 1451.8) // punar api mahārāja yan mayā anuttarāṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9482249 (0.0):
punar api mahārāja yan mayā anuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ prārthayitā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9482390 (0.0):
punar api mahārāja yan mayā anuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ prārthayatā dānāni
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9484116 (0.0):
punar api mahārāja yan mayānuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ prārthayatā dānāni
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9484514 (0.0):
punar api mahārāja yan mayā anuttarāṃ samyakasaṃbodhiṃ prārthayitā dānāni
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9484655 (0.0):
punar aparaṃ mahārāja yan mayānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhiprārthayitā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9486217 (0.0):
punar api mahārāja yan mayānuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ prārthayitā dānāni
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9481560 (0.015):
dānasahasreṇa na dānaśatasahasreṇāpi tu mahārāja tvayā anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhiprārthayitā dātavyāny eva dānāni kartavyāny eva
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18122814 (0.040):
MSuAv [3] punar aparaṃ mahārāja (GBM 1550.6) rājā mahāsudarśano 'bhirūpo
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125552 (0.048):
saptabhi ratnaiḥ samanvāgataḥ catasṛbhi mānuṣikābhi riddhibhiḥ (GBM / 1567.7) iti. syāt khalu mahārāja tena mayā dānena vā dānasaṃvibhāgena vā
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9888327 (0.051):
bhikṣavastathāgatastasminneva bodhimaṇḍe niṣaṇṇo 'sthāt iha mayā / 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhaḥ / mayā anavarāgrasya
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7649132 (0.054):
'smākaṃ prathamataraṃ tatra buddhakṣetre (KpSū 115) 'nuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyante? / bhagavān āha "ime te mahārāja"
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21606530 (0.062):
283.002. punarapi mahārāja yanmayā anuttarasamyaksambodhiprāptaye dānāni
samyaksaṃbodhiṃ prārthayatā satvahitaṃ (GBM 1550.1) kṛtaṃ tac chrūyatāṃ.
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9482251 (0.040):
punar api mahārāja yan mayā anuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ prārthayitā / sarvahitaṃ kṛtaṃ tac chrūyatām* /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9482389 (0.041):
punar api mahārāja yan mayā anuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ prārthayatā dānāni
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9484115 (0.041):
punar api mahārāja yan mayānuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ prārthayatā dānāni
MSuAv [2] bhūtapūrvaṃ mahārāja rājā babhūva mahāsudarśano nāma saptabhi
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9482260 (0.024):
sarvahitaṃ kṛtaṃ tac chrūyatām* / / bhūtapūrvaṃ mahārāja mahāsudarśano nāma rājābhūc cakravartī saptatiratnaiḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463152 (0.047):
34.17 kuś(ā)vat(y)ām ānanda rājadh(ā)ny(āṃ rājā mahā)sudarśano nāma( / babhū)v(a) saptabhī ratnaiḥ samanvāgataś catasṛbhiś ca mānuṣikābhir
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125536 (0.049):
mahārājābhūvan mahāsudarśano nāma rājā cakravartī caturdvīpeśvaraḥ
ratnaiḥ samanvāgataḥ catasṛbhiś ca mānuṣikābhi riddhibhiḥ. katamaiḥ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125524 (0.003):
mahāsudarśano (GBM 1567.5) nāma rājā cakravartī caturdvīpeśvaraḥ saptabhi / ratnaiḥ samanvāgataḥ catasṛbhi mānuṣikābhi riddhibhir iti, na khalv evaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125547 (0.003):
mahārājābhūvan mahāsudarśano nāma rājā cakravartī caturdvīpeśvaraḥ / saptabhi ratnaiḥ samanvāgataḥ catasṛbhi mānuṣikābhi riddhibhiḥ (GBM
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9482338 (0.017):
nāma rājā cakravartī caturdvīpeśvaraḥ saptatiratnaiḥ samanvāgataś / catasṛbhiś ca mānuṣikābhi riddhibhir iti na khalv evaṃ draṣṭavyam* / api
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9482359 (0.019):
cakravartī caturdvīpeśvaraḥ saptatiratnaiḥ samanvāgataś catasṛbhiś ca / mānuṣikābhi riddhibhiḥ / syāt khalu te mahārāja tena mayā dānena vā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463158 (0.021):
34.17 kuś(ā)vat(y)ām ānanda rājadh(ā)ny(āṃ rājā mahā)sudarśano nāma( / babhū)v(a) saptabhī ratnaiḥ samanvāgataś catasṛbhiś ca mānuṣikābhir
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9482268 (0.026):
bhūtapūrvaṃ mahārāja mahāsudarśano nāma rājābhūc cakravartī saptatiratnaiḥ / samanvāgataś catasṛbhiś ca mānuṣikābhi riddhibhiḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9482538 (0.026):
bhūtapūrvaṃ mahārāja śakuno nāma rājābhūc cakravartī caturdvīpeśvaraḥ / saptatiratnaiḥ samanvāgataś catasṛbhiś ca mānuṣikābhi riddhibhiḥ /
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18122752 (0.038):
pariṇāyakaratnena saptamena. katamābhiś catasṛbhiḥ mānuṣikābhi riddhibhiḥ / samanvāgata, rājā (GBM 1550.3) mahārāja mahāsudarśano dīrghāyur abhūc
saptabhi ratnaiḥ, tadyathā (GBM 1550.2) cakraratnena / hastiratnenāśvaratnena maṇiratnena strīratnena gṛhapatiratnena
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463171 (0.0):
34.18 katamaiḥ saptabhiḥ || tadyathā cakraratnena hastiratnenāśva(ratnena
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12553596 (0.0):
bhavanti, teṣāmeva cakravartidhanaṃ rocate / kimānanda daridrasattvānāṃ / cakraratnena vā hastiratnena vā aśvaratnena vā maṇiratnena vā strīratnena
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125547 (0.053):
saptabhi ratnaiḥ samanvāgataḥ catasṛbhi mānuṣikābhi riddhibhiḥ (GBM
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125522 (0.054):
mahāsudarśano (GBM 1567.5) nāma rājā cakravartī caturdvīpeśvaraḥ saptabhi / ratnaiḥ samanvāgataḥ catasṛbhi mānuṣikābhi riddhibhir iti, na khalv evaṃ
pariṇāyakaratnena saptamena. katamābhiś catasṛbhiḥ mānuṣikābhi riddhibhiḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463177 (0.0):
maṇiratne)n(a) strīratnena gṛhapatiratnena pariṇāyakaratnena saptamena ||
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9482338 (0.031):
nāma rājā cakravartī caturdvīpeśvaraḥ saptatiratnaiḥ samanvāgataś / catasṛbhiś ca mānuṣikābhi riddhibhir iti na khalv evaṃ draṣṭavyam* / api
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12553596 (0.035):
cakraratnena vā hastiratnena vā aśvaratnena vā maṇiratnena vā strīratnena / vā gṛhapatiratnena vā pariṇāyakaratnena vā udārairvā vastraiḥ, udārairvā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18122730 (0.038):
ratnaiḥ samanvāgataḥ catasṛbhiś ca mānuṣikābhi riddhibhiḥ. katamaiḥ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125524 (0.041):
ratnaiḥ samanvāgataḥ catasṛbhi mānuṣikābhi riddhibhir iti, na khalv evaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9482359 (0.046):
cakravartī caturdvīpeśvaraḥ saptatiratnaiḥ samanvāgataś catasṛbhiś ca / mānuṣikābhi riddhibhiḥ / syāt khalu te mahārāja tena mayā dānena vā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9482269 (0.050):
bhūtapūrvaṃ mahārāja mahāsudarśano nāma rājābhūc cakravartī saptatiratnaiḥ / samanvāgataś catasṛbhiś ca mānuṣikābhi riddhibhiḥ / / vistareṇa mahāsudarśanasūtre dīrghāgame ṣaṭsūtrikanipāte /
samanvāgata, rājā (GBM 1550.3) mahārāja mahāsudarśano dīrghāyur abhūc
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18122798 (0.0):
rājarṣibrahmacaryam acārṣīd. yan mahārāja rājā mahāsudarśano (GBM 1550.5)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125549 (0.019):
saptabhi ratnaiḥ samanvāgataḥ catasṛbhi mānuṣikābhi riddhibhiḥ (GBM
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9482338 (0.042):
nāma rājā cakravartī caturdvīpeśvaraḥ saptatiratnaiḥ samanvāgataś / catasṛbhiś ca mānuṣikābhi riddhibhir iti na khalv evaṃ draṣṭavyam* / api
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125524 (0.044):
ratnaiḥ samanvāgataḥ catasṛbhi mānuṣikābhi riddhibhir iti, na khalv evaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463183 (0.050):
34.19 katamābhiś catasṛbhir mānuṣikābhir ṛddhibhiḥ || rājā mahā(sudarśano / dīrghāyuṣko ')bhūc cirasthitikaḥ || sa caturaśītivarṣasahasrāṇi
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9482359 (0.054):
cakravartī caturdvīpeśvaraḥ saptatiratnaiḥ samanvāgataś catasṛbhiś ca / mānuṣikābhi riddhibhiḥ / syāt khalu te mahārāja tena mayā dānena vā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9482269 (0.057):
samanvāgataś catasṛbhiś ca mānuṣikābhi riddhibhiḥ / / vistareṇa mahāsudarśanasūtre dīrghāgame ṣaṭsūtrikanipāte /
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463220 (0.059):
34.20 yad ānanda rājā mahāsuda(r)ś(ano dīrghāyuṣko 'bhūc cirasthitikaś / catu)raśītivarṣasahasrāṇi kumārakakrīḍāyāṃ krīḍitavān pūrvavat || iyaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18122817 (0.062):
MSuAv [3] punar aparaṃ mahārāja (GBM 1550.6) rājā mahāsudarśano 'bhirūpo
cirasthitikaḥ. sa caturaśītiṃ varṣasahasrāṇi kumārakrīḍāyāṃ krīḍitavāṃ,
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463194 (0.005):
dīrghāyuṣko ')bhūc cirasthitikaḥ || sa caturaśītivarṣasahasrāṇi
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18122802 (0.010):
rājarṣibrahmacaryam acārṣīd. yan mahārāja rājā mahāsudarśano (GBM 1550.5) / dīrghāyur abhūc cirasthitikaś caturaśītiṃ varṣasahasrāṇi yāvad
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24879987 (0.055):
evamāhāraḥ / evaṃ sukhaduḥkhapratisaṃvedī / evaṃ dīrghāyuḥ / evaṃ / cirasthitikaḥ / evamāyuḥ paryanta iti /
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463220 (0.063):
34.20 yad ānanda rājā mahāsuda(r)ś(ano dīrghāyuṣko 'bhūc cirasthitikaś / catu)raśītivarṣasahasrāṇi kumārakakrīḍāyāṃ krīḍitavān pūrvavat || iyaṃ
caturaśītiṃ varṣasahasrāṇi yauvarājyaṃ kāritavāṃ, (GBM 1550.4) caturaśītiṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463205 (0.032):
dīrghāyuṣko ')bhūc cirasthitikaḥ || sa caturaśītivarṣasahasrāṇi / kumārakrīḍāyāṃ krīḍitavān || caturaśītivarṣasahasrāṇi yauvarā(jyaṃ
varṣasahasrāṇi mahārājyaṃ kāritavāṃ, caturaśītiṃ varṣasahasrāṇi
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463208 (0.005):
kumārakrīḍāyāṃ krīḍitavān || caturaśītivarṣasahasrāṇi yauvarā(jyaṃ / kāritavān ||) caturaśītivarṣasahasrāṇi mahārājyaṃ kāritavān ||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19861451 (0.050):
03,147.038a daśa varṣasahasrāṇi daśa varṣaśatāni ca / 03,147.038c rājyaṃ kāritavān rāmas tatas tu tridivaṃ gataḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19930562 (0.050):
03,275.069d*1307_01 daśa varṣasahasrāṇi daśa varṣaśatāni ca / 03,275.069d*1307_02 rājyaṃ kāritavān rāmaḥ paścāt sa tridivaṃ gataḥ
rājarṣibrahmacaryam acārṣīd. yan mahārāja rājā mahāsudarśano (GBM 1550.5)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18122758 (0.0):
samanvāgata, rājā (GBM 1550.3) mahārāja mahāsudarśano dīrghāyur abhūc
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463210 (0.017):
caturaśītivarṣasahasrāṇi rājarṣir brahmacaryam acārṣīt ||
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18122817 (0.034):
MSuAv [3] punar aparaṃ mahārāja (GBM 1550.6) rājā mahāsudarśano 'bhirūpo
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9484626 (0.060):
pravṛttam āgamya caturaśītir mahādevasahasrāṇi rājarṣayo brahmacaryam / acārṣuḥ / syāt khalu te mahārāja tena mayā dānena vā dānasaṃvibhāgena vā
dīrghāyur abhūc cirasthitikaś caturaśītiṃ varṣasahasrāṇi yāvad
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18122766 (0.010):
samanvāgata, rājā (GBM 1550.3) mahārāja mahāsudarśano dīrghāyur abhūc
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463187 (0.014):
dīrghāyuṣko ')bhūc cirasthitikaḥ || sa caturaśītivarṣasahasrāṇi
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463208 (0.050):
kāritavān ||) caturaśītivarṣasahasrāṇi mahārājyaṃ kāritavān || / caturaśītivarṣasahasrāṇi rājarṣir brahmacaryam acārṣīt ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463220 (0.059):
34.20 yad ānanda rājā mahāsuda(r)ś(ano dīrghāyuṣko 'bhūc cirasthitikaś / catu)raśītivarṣasahasrāṇi kumārakakrīḍāyāṃ krīḍitavān pūrvavat || iyaṃ
rājarṣibrahmacaryam acārṣī, iyaṃ rājño mahāsudarśanasya riddhir ity
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18122848 (0.022):
varṇaṃ, iyaṃ rājño mahāsudarśanasya riddhir ity ucyate. // / MSuAv [4] punar aparaṃ mahārāja rājā mahāsudarśano 'lpābādho (GBM 1550.8)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18122896 (0.022):
'bhūd arogajātīyaḥ pūrvavad, / iyaṃ rājño mahāsudarśanasya riddhir ity ucyate. // / MSuAv [5] punar aparaṃ mahārāja rājā mahāsudarśano naigamajānapadānāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463209 (0.032):
caturaśītivarṣasahasrāṇi rājarṣir brahmacaryam acārṣīt ||
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21605420 (0.056):
278.021. tasya karmaṇo vipākenoccakule upapannaḥ/ / 278.022. yāvaddaśavarṣasahasrāṇi brahmacaryaṃ caritvā samyakpraṇidhānaṃ
ucyate. / MSuAv [3] punar aparaṃ mahārāja (GBM 1550.6) rājā mahāsudarśano 'bhirūpo
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18122853 (0.0):
varṇaṃ, iyaṃ rājño mahāsudarśanasya riddhir ity ucyate. // / MSuAv [4] punar aparaṃ mahārāja rājā mahāsudarśano 'lpābādho (GBM 1550.8)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18122901 (0.0):
'bhūd arogajātīyaḥ pūrvavad, / iyaṃ rājño mahāsudarśanasya riddhir ity ucyate. // / MSuAv [5] punar aparaṃ mahārāja rājā mahāsudarśano naigamajānapadānāṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18122792 (0.034):
rājarṣibrahmacaryam acārṣīd. yan mahārāja rājā mahāsudarśano (GBM 1550.5)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18122704 (0.040):
MSuAv [1] (GBM 1451.8) // punar api mahārāja yan mayā anuttarāṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123001 (0.059):
pituḥ (sic; Matsumura om.) putrā, iyaṃ rajño mahāsudarśanasya (GBM 1551.6) / riddhir ity ucyate. / MSuAv [6] athāpareṇa samayena naigamajānapadāḥ prabhūtaṃ hiraṇyasuvarṇam
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18122756 (0.062):
samanvāgata, rājā (GBM 1550.3) mahārāja mahāsudarśano dīrghāyur abhūc
'bhūd darśanīyaḥ prāsādikaḥ atikrāntaś ca mānuṣaṃ varṇam asaṃprāptaś ca
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5672988 (0.0):
krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko / 'tikrānto mānuṣaṃ varṇam asaṃprāptaś ca divyaṃ varṇam* | yadāsau kumāro
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13632089 (0.0):
atyarthaṃ bhāsate tapati virocate; evam eva śākyamunir bodhisatva abhirūpo / darśanīyaḥ prāsādikaḥ atikrānto mānuṣaṃ varṇaṃ asaṃprāptaś ca divyaṃ
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1437232 (0.016):
tṛtīyaḥ putro jātaḥ / abhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko 'tikrānto
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5667338 (0.016):
vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ / prāsādiko 'tikrānto mānuṣavarṇam asaṃprāptaś ca divyaṃ varṇaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5668042 (0.016):
paricārayataḥ putro jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko atikrānto
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5687116 (0.016):
aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo / darśanīyaḥ prāsādiko 'tikrānto mānuṣavarṇam asaṃprāptaś ca divyaṃ varṇam*
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5687351 (0.016):
papracchuḥ: kāni bhadanta śobhitena karmāṇi kṛtāni, yenābhirūpo darśanīyaḥ / prāsādiko 'tikrānto mānuṣavarṇam asaṃprāptaś ca divyaṃ varṇam*, janmani
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13632054 (0.016):
dharmatā khalu śākyamunir bodhisatva abhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ; / atikrānto mānuṣavarṇam asaṃprāptaś ca divyaṃ varṇaṃ; apīdānīm narāś ca
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5700474 (0.017):
gṛhapateḥ putro jāto 'tikrānto mānuṣaṃ varṇam asaṃprāptaś ca divyaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463246 (0.019):
34.21 punar a(paraṃ rājā mahāsudarśano ')bhirūpo 'bhūd darśanīyaḥ / prāsādiko 'tikrāntaś ca mānuṣyakaṃ varṇam asaṃprāptaś ca divyaṃ varṇam ||
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19109139 (0.021):
dharmatā khalu sāṃpratajāto Vipaśyī bodhisatvo 'bhirūpo darśanīya / prāsādiko 'tikrāntaś ca mānuṣyakaṃ varṇam asaṃprāptaś ca divyaṃ varṇaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5700566 (0.024):
asmadīye viṣaye sundaro nāma kumāro 'tikrānto mānuṣaṃ varṇam asaṃprāptaś / ca divyaṃ varṇam* | janmani cāsya divyagandhodakaparipūrṇā ratnamayī
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5668640 (0.038):
krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko / gauro 'tikrānto mānuṣavarṇam asaṃprāptaś ca divyaṃ varṇaṃ ramyavapuḥ
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28017298 (0.039):
rājakumāro 'bhūdabhirūpaḥ prāsādiko darśanīyaḥ paramaśubhavarṇapuṣkalatayā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21583525 (0.047):
195.027. bhadraśilāyāṃ rājādhānyāṃ rājābhūccandraprabho nāma abhirūpo / darśanīyaḥ prāsādiko divyacakṣuścaturbhāgacakravartī dhārmiko dharmarājā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28673168 (0.047):
jayaprabhasya vijitāvī nāma putro 'bhūdabhirūpaḥ prāsādiko darśanīyaḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28683670 (0.047):
strīsahasrāṇāṃ pramukhā / tasyāṃ tejodhipatirnāma putro 'bhūdabhirūpaḥ / prāsādiko darśanīyaḥ dvātriṃśanmahāpuruṣalakṣaṇasamalaṃkṛtakāyaḥ /
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9675099 (0.047):
puṇyaraśmirnāma putro 'bhūdabhirūpaḥ prāsādiko darśanīyaḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21590710 (0.048):
218.008. yāvadguptasya gāndhikasya tṛtīyaḥ putro jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ / prasādiko 'tikrānto mānuṣavarṇamasamprāptaśca divyavarṇam/
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5669241 (0.053):
krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko / 'tikrāntapauruṣabalaḥ | tasya jātau jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ
divyaṃ varṇaṃ. yan mahārāja rājā mahāsudarśano 'bhirūpo 'bhūd darśanīyaḥ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13632089 (0.031):
darśanīyaḥ prāsādikaḥ atikrānto mānuṣaṃ varṇaṃ asaṃprāptaś ca divyaṃ / varṇaṃ; dharmatā khalu śākyamunir bodhisatvo mahājanakāyasya priyaś cābhūn
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5672988 (0.037):
'tikrānto mānuṣaṃ varṇam asaṃprāptaś ca divyaṃ varṇam* | yadāsau kumāro
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5700474 (0.043):
gṛhapateḥ putro jāto 'tikrānto mānuṣaṃ varṇam asaṃprāptaś ca divyaṃ / varṇam* | janmani cāsya divyagandhodakaparipūrṇā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13632055 (0.047):
atikrānto mānuṣavarṇam asaṃprāptaś ca divyaṃ varṇaṃ; apīdānīm narāś ca
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463248 (0.047):
prāsādiko 'tikrāntaś ca mānuṣyakaṃ varṇam asaṃprāptaś ca divyaṃ varṇam || / 34.22 yad ānanda rājā mahāsuda(r)śan(o 'bhirūpo 'bhūd darśanīyaḥ pūrvavat
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9482260 (0.048):
bhūtapūrvaṃ mahārāja mahāsudarśano nāma rājābhūc cakravartī saptatiratnaiḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5700567 (0.053):
asmadīye viṣaye sundaro nāma kumāro 'tikrānto mānuṣaṃ varṇam asaṃprāptaś / ca divyaṃ varṇam* | janmani cāsya divyagandhodakaparipūrṇā ratnamayī
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28017297 (0.058):
rājakumāro 'bhūdabhirūpaḥ prāsādiko darśanīyaḥ paramaśubhavarṇapuṣkalatayā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21583524 (0.059):
195.027. bhadraśilāyāṃ rājādhānyāṃ rājābhūccandraprabho nāma abhirūpo / darśanīyaḥ prāsādiko divyacakṣuścaturbhāgacakravartī dhārmiko dharmarājā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21578480 (0.064):
180.021. bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani rājābhūt kanakavarṇo nāma / abhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ paramayā suvarṇapuṣkalatayā samanvāgataḥ/
(GBM 1550.7) prāsādikaḥ atikrāntaś ca mānuṣaṃ varṇam asaṃprāptaś ca divyaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5672988 (0.0):
krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko / 'tikrānto mānuṣaṃ varṇam asaṃprāptaś ca divyaṃ varṇam* | yadāsau kumāro
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13632089 (0.0):
atyarthaṃ bhāsate tapati virocate; evam eva śākyamunir bodhisatva abhirūpo / darśanīyaḥ prāsādikaḥ atikrānto mānuṣaṃ varṇaṃ asaṃprāptaś ca divyaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5700474 (0.017):
gṛhapateḥ putro jāto 'tikrānto mānuṣaṃ varṇam asaṃprāptaś ca divyaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13632054 (0.017):
dharmatā khalu śākyamunir bodhisatva abhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ; / atikrānto mānuṣavarṇam asaṃprāptaś ca divyaṃ varṇaṃ; apīdānīm narāś ca
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5667338 (0.018):
vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ / prāsādiko 'tikrānto mānuṣavarṇam asaṃprāptaś ca divyaṃ varṇaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5668042 (0.018):
paricārayataḥ putro jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko atikrānto
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5687116 (0.018):
aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo / darśanīyaḥ prāsādiko 'tikrānto mānuṣavarṇam asaṃprāptaś ca divyaṃ varṇam*
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5687351 (0.018):
papracchuḥ: kāni bhadanta śobhitena karmāṇi kṛtāni, yenābhirūpo darśanīyaḥ / prāsādiko 'tikrānto mānuṣavarṇam asaṃprāptaś ca divyaṃ varṇam*, janmani
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463246 (0.021):
34.21 punar a(paraṃ rājā mahāsudarśano ')bhirūpo 'bhūd darśanīyaḥ / prāsādiko 'tikrāntaś ca mānuṣyakaṃ varṇam asaṃprāptaś ca divyaṃ varṇam ||
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19109139 (0.021):
dharmatā khalu sāṃpratajāto Vipaśyī bodhisatvo 'bhirūpo darśanīya / prāsādiko 'tikrāntaś ca mānuṣyakaṃ varṇam asaṃprāptaś ca divyaṃ varṇaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5700566 (0.024):
asmadīye viṣaye sundaro nāma kumāro 'tikrānto mānuṣaṃ varṇam asaṃprāptaś / ca divyaṃ varṇam* | janmani cāsya divyagandhodakaparipūrṇā ratnamayī
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5668640 (0.038):
gauro 'tikrānto mānuṣavarṇam asaṃprāptaś ca divyaṃ varṇaṃ ramyavapuḥ
Pamsupradana-Avadana (pamsuavu.htm.txt) 16038597 (0.044):
GBM 1509.5 (cf. Divy 352.2f.) /// + + ḥ cchatrākāraśiraḥ vistīrṇalalāṭaḥ / atikrānto mānuṣaṃ varṇam asaṃprāptaś ca / GBM 1509.6 (cf. Divy -) /// + + k[ṣ]īradadhinavanītakṣaudrādibhiḥ
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1437232 (0.050):
tṛtīyaḥ putro jātaḥ / abhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko 'tikrānto
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5669241 (0.060):
krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko / 'tikrāntapauruṣabalaḥ | tasya jātau jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14307245 (0.060):
prasūtā / dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko 'tikrāntamānuṣyavarṇaḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21590710 (0.061):
218.008. yāvadguptasya gāndhikasya tṛtīyaḥ putro jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ / prasādiko 'tikrānto mānuṣavarṇamasamprāptaśca divyavarṇam/
varṇaṃ, iyaṃ rājño mahāsudarśanasya riddhir ity ucyate. // / MSuAv [4] punar aparaṃ mahārāja rājā mahāsudarśano 'lpābādho (GBM 1550.8)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18122816 (0.0):
rājarṣibrahmacaryam acārṣī, iyaṃ rājño mahāsudarśanasya riddhir ity / ucyate. / MSuAv [3] punar aparaṃ mahārāja (GBM 1550.6) rājā mahāsudarśano 'bhirūpo
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18122888 (0.0):
1551.1) paripākaṃ gacchanti yan mahārāja rājā mahāsudarśano 'lpābādho
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18122902 (0.0):
1551.1) paripākaṃ gacchanti yan mahārāja rājā mahāsudarśano 'lpābādho / 'bhūd arogajātīyaḥ pūrvavad,
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463272 (0.044):
|| iyaṃ rā)jño mahāsudarśanasyarddhir ity ucyate || / 34.23 punar aparaṃ rājā mahāsudarśano 'lpābādho 'bhūd arogajātīyaḥ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123001 (0.059):
pituḥ (sic; Matsumura om.) putrā, iyaṃ rajño mahāsudarśanasya (GBM 1551.6) / riddhir ity ucyate. / MSuAv [6] athāpareṇa samayena naigamajānapadāḥ prabhūtaṃ hiraṇyasuvarṇam
'bhūd arogajātīyaḥ samapācanyā grahaṇyā samanvāgato nātyuṣṇayā nātiśītayā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15180527 (5.960):
katham alpābādho bhavati / arogajātīyaḥ samayā pācanyā grahaṇyā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5643161 (0.017):
bhagavāṃs tv alpābādho 'lpātaṅko balavān arogajātīyaḥ, samapākayā ca / grahaṇyā samanvāgata iti ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463277 (0.022):
34.23 punar aparaṃ rājā mahāsudarśano 'lpābādho 'bhūd arogajātīyaḥ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18122890 (0.033):
1551.1) paripākaṃ gacchanti yan mahārāja rājā mahāsudarśano 'lpābādho / 'bhūd arogajātīyaḥ pūrvavad,
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6293529 (0.036):
kathamalpābādho bhavati | arogajātīyaḥ | samayāsādhinyā grahaṇyā / samanvāgato bhavati | nātyuṣṇayā, nātiśītayā, avyābādhā(dha)yā,
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463305 (0.037):
34.24 (yad ānanda rājā mahā)sudarśano 'lpābādho 'bhūd arogajātīyaḥ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24826043 (0.057):
bodhisattvastena puṇyaparigraheṇālpābādho bhavatyarogajātīyaḥ / na ca
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6293520 (0.059):
kathamalpābādho bhavati | arogajātīyaḥ | samayāsādhinyā grahaṇyā
avyābādhayā ṛtusukhayā yayāsyāśitapītakhāditāsvāditāni samyak sukhena (GBM
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463292 (0.0):
samav(ipacanayā grahaṇyā samanvāgato nātyu)ṣṇayā / nātiśītayāvyābādhayartusukhayā yayāsyāśitapītakhāditāsvāditaṃ samyak
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15180536 (0.0):
samanvāgato bhavati, nātyuṣṇayā, nātiśītayā, avyābādhayā, ṛtusukhayā/
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6293541 (0.017):
jātusukhayā yayāsyāśitapītakhāditāsvāditā[ni] samyakyukhena paripākaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5643725 (0.020):
me aśitapītakhāditāsvāditaṃ samyak sukhena pariṇamati | alpābādho
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6289489 (0.060):
sa cedaśitapītakhāditāsvāditaṃ svalakṣaṇataḥ samyageva prajānāti |
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6299016 (0.063):
yenāyaṃ kāya ātapyate | saṃtapyate, paritapyate | yena / cāśitapītakhāditāsvāditaṃ samyaksukhena paripākaṃ gacchati | yasya
1551.1) paripākaṃ gacchanti yan mahārāja rājā mahāsudarśano 'lpābādho
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463272 (0.0):
34.23 punar aparaṃ rājā mahāsudarśano 'lpābādho 'bhūd arogajātīyaḥ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18122858 (0.0):
MSuAv [4] punar aparaṃ mahārāja rājā mahāsudarśano 'lpābādho (GBM 1550.8)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463304 (0.036):
34.24 (yad ānanda rājā mahā)sudarśano 'lpābādho 'bhūd arogajātīyaḥ
'bhūd arogajātīyaḥ pūrvavad, / iyaṃ rājño mahāsudarśanasya riddhir ity ucyate. //
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463309 (0.0):
34.24 (yad ānanda rājā mahā)sudarśano 'lpābādho 'bhūd arogajātīyaḥ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18122810 (0.0):
rājarṣibrahmacaryam acārṣī, iyaṃ rājño mahāsudarśanasya riddhir ity / ucyate. / MSuAv [3] punar aparaṃ mahārāja (GBM 1550.6) rājā mahāsudarśano 'bhirūpo
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18122848 (0.0):
varṇaṃ, iyaṃ rājño mahāsudarśanasya riddhir ity ucyate. // / MSuAv [4] punar aparaṃ mahārāja rājā mahāsudarśano 'lpābādho (GBM 1550.8)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463273 (5.960):
34.23 punar aparaṃ rājā mahāsudarśano 'lpābādho 'bhūd arogajātīyaḥ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18122859 (0.033):
MSuAv [4] punar aparaṃ mahārāja rājā mahāsudarśano 'lpābādho (GBM 1550.8) / 'bhūd arogajātīyaḥ samapācanyā grahaṇyā samanvāgato nātyuṣṇayā nātiśītayā
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24826043 (0.043):
bodhisattvastena puṇyaparigraheṇālpābādho bhavatyarogajātīyaḥ / na ca
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6293520 (0.044):
kathamalpābādho bhavati | arogajātīyaḥ | samayāsādhinyā grahaṇyā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15180515 (0.044):
katham alpābādho bhavati / arogajātīyaḥ samayā pācanyā grahaṇyā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123001 (0.059):
pituḥ (sic; Matsumura om.) putrā, iyaṃ rajño mahāsudarśanasya (GBM 1551.6) / riddhir ity ucyate. / MSuAv [6] athāpareṇa samayena naigamajānapadāḥ prabhūtaṃ hiraṇyasuvarṇam
MSuAv [5] punar aparaṃ mahārāja rājā mahāsudarśano naigamajānapadānāṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18122816 (0.0):
rājarṣibrahmacaryam acārṣī, iyaṃ rājño mahāsudarśanasya riddhir ity / ucyate. / MSuAv [3] punar aparaṃ mahārāja (GBM 1550.6) rājā mahāsudarśano 'bhirūpo
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18122854 (0.0):
varṇaṃ, iyaṃ rājño mahāsudarśanasya riddhir ity ucyate. // / MSuAv [4] punar aparaṃ mahārāja rājā mahāsudarśano 'lpābādho (GBM 1550.8)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18122977 (0.0):
prakṣyāmaḥ). yan mahārāja rājā mahāsudarśano naigamajānapadānāṃ priyaś
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463376 (0.027):
34.27 (yad ānanda rājā mahāsudarśanaḥ sarvajānapadānāṃ priyaś cābhūn)
priyaś cābhūn / manāpaś ca (GBM 1551.2) tadyathā putrāṇāṃ pitā. rājño 'pi mahāsudarśanasya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18122988 (0.0):
prakṣyāmaḥ). yan mahārāja rājā mahāsudarśano naigamajānapadānāṃ priyaś / (GBM 1551.5) cābhūn manāpaś ca tadyathā putrāṇāṃ pitā rājño 'pi
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463377 (0.023):
34.27 (yad ānanda rājā mahāsudarśanaḥ sarvajānapadānāṃ priyaś cābhūn)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463326 (0.035):
34.25 punar aparaṃ rājā mahāsuda(r)ś(anaḥ sarva)j(ā)n(a)padānāṃ priyaś / cābhūn manāpaś ca tadyathā putrāṇāṃ pitā || rājño 'pi mahāsudarśanasya
naigamajānapadā priyaś cābhūvan manaāpaś ca tadyathā pituḥ putrāḥ. eko
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18122989 (0.006):
(GBM 1551.5) cābhūn manāpaś ca tadyathā putrāṇāṃ pitā rājño 'pi / mahāsudarśanasya naigamajānapadāḥ priyaś cābhūvan manāpaś ca tadyathā
'yaṃ mahārāja samayo rājā mahāsudarśana (GBM 1551.3) udyānabhūmiṃ niryān
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463341 (0.037):
34.26 eko 'yaṃ samayo rājā mahāsudarśana udyānabhūmiṃ niryān sārathim / āmantrayate || manda(ṃ) mandaṃ tāvat sārathe rathaṃ (vartaya yathāhaṃ
sārathim āmantrayate. śanais tāvat sārathe mandamandaṃ rathaṃ preraya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18122961 (0.0):
sārathim (GBM 1551.4) āmantrayante. śanais tāvat sārathe mandamandaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463347 (0.037):
34.26 eko 'yaṃ samayo rājā mahāsudarśana udyānabhūmiṃ niryān sārathim / āmantrayate || manda(ṃ) mandaṃ tāvat sārathe rathaṃ (vartaya yathāhaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13635292 (0.050):
rudantībhiḥ pṛṣṭhataḥ samanubaddham; dṛṣṭvā ca punaḥ sārathim āmantrayate: / kim etat sārathe nānāraṅgair vastraiś cailavitānaṃ vitatam? śibikā ca
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463362 (0.055):
āmantrayante || (mandaṃ mandaṃ tāvat sārathe rathaṃ vartaya yathā vayaṃ
yāvad ahaṃ ciracirā / naigamajānapadāṃ drakṣyāmi (sic; Matsumura prakṣyāmi). naigamajānapadā api
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18122962 (0.028):
sārathim (GBM 1551.4) āmantrayante. śanais tāvat sārathe mandamandaṃ / rathaṃ preraya yāvad vayaṃ ciracirā devaṃ drakṣyāmaḥ (sic; Matsumura
sārathim (GBM 1551.4) āmantrayante. śanais tāvat sārathe mandamandaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18122938 (0.0):
'yaṃ mahārāja samayo rājā mahāsudarśana (GBM 1551.3) udyānabhūmiṃ niryān / sārathim āmantrayate. śanais tāvat sārathe mandamandaṃ rathaṃ preraya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463347 (0.047):
āmantrayate || manda(ṃ) mandaṃ tāvat sārathe rathaṃ (vartaya yathāhaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463362 (0.055):
āmantrayante || (mandaṃ mandaṃ tāvat sārathe rathaṃ vartaya yathā vayaṃ
rathaṃ preraya yāvad vayaṃ ciracirā devaṃ drakṣyāmaḥ (sic; Matsumura
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18122941 (0.0):
sārathim āmantrayate. śanais tāvat sārathe mandamandaṃ rathaṃ preraya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463347 (0.051):
āmantrayate || manda(ṃ) mandaṃ tāvat sārathe rathaṃ (vartaya yathāhaṃ
prakṣyāmaḥ). yan mahārāja rājā mahāsudarśano naigamajānapadānāṃ priyaś
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18122907 (0.0):
MSuAv [5] punar aparaṃ mahārāja rājā mahāsudarśano naigamajānapadānāṃ
(GBM 1551.5) cābhūn manāpaś ca tadyathā putrāṇāṃ pitā rājño 'pi
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463326 (0.0):
34.25 punar aparaṃ rājā mahāsuda(r)ś(anaḥ sarva)j(ā)n(a)padānāṃ priyaś / cābhūn manāpaś ca tadyathā putrāṇāṃ pitā || rājño 'pi mahāsudarśanasya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18122913 (0.0):
MSuAv [5] punar aparaṃ mahārāja rājā mahāsudarśano naigamajānapadānāṃ / priyaś cābhūn / manāpaś ca (GBM 1551.2) tadyathā putrāṇāṃ pitā. rājño 'pi mahāsudarśanasya
mahāsudarśanasya naigamajānapadāḥ priyaś cābhūvan manāpaś ca tadyathā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18122917 (0.006):
MSuAv [5] punar aparaṃ mahārāja rājā mahāsudarśano naigamajānapadānāṃ / priyaś cābhūn / manāpaś ca (GBM 1551.2) tadyathā putrāṇāṃ pitā. rājño 'pi mahāsudarśanasya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463326 (0.041):
cābhūn manāpaś ca tadyathā putrāṇāṃ pitā || rājño 'pi mahāsudarśanasya / naigamaj(ā)napadāḥ priy(ā)ś cā(bhūvan manāpāś ca tadyathā pi)tuḥ putrāḥ ||
pituḥ (sic; Matsumura om.) putrā, iyaṃ rajño mahāsudarśanasya (GBM 1551.6)
riddhir ity ucyate. / MSuAv [6] athāpareṇa samayena naigamajānapadāḥ prabhūtaṃ hiraṇyasuvarṇam
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463390 (0.028):
manāpaś ca pūrvavat || i(yaṃ rājño mahāsudarśanasyarddhir ity ucyate ||) / 34.28 (atha naigama)jānapadāḥ prabhūtaṃ suvarṇam ādāya maṇi(ratnaṃ ca
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18122810 (0.059):
rājarṣibrahmacaryam acārṣī, iyaṃ rājño mahāsudarśanasya riddhir ity / ucyate. / MSuAv [3] punar aparaṃ mahārāja (GBM 1550.6) rājā mahāsudarśano 'bhirūpo
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18122848 (0.059):
varṇaṃ, iyaṃ rājño mahāsudarśanasya riddhir ity ucyate. // / MSuAv [4] punar aparaṃ mahārāja rājā mahāsudarśano 'lpābādho (GBM 1550.8)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18122896 (0.059):
'bhūd arogajātīyaḥ pūrvavad, / iyaṃ rājño mahāsudarśanasya riddhir ity ucyate. // / MSuAv [5] punar aparaṃ mahārāja rājā mahāsudarśano naigamajānapadānāṃ
ādāya maṇiratnaṃ kaṃbalaratnaṃ ca, yena rājā mahāsudarśanas
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463394 (0.0):
34.28 (atha naigama)jānapadāḥ prabhūtaṃ suvarṇam ādāya maṇi(ratnaṃ ca
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463492 (0.025):
34.36 (nāsmākaṃ pratirūpaṃ syād yad idaṃ devāya prabhūtaṃ suvarṇam ānīya / maṇiratnaṃ ca kaṃbalaratnaṃ ca) tad vayam ādāya svakasvaka(niveśanaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463414 (0.030):
34.29 (idaṃ devāya prabhū)taṃ suvarṇam ānītaṃ maṇiratnaṃ ca kaṃbalaratnaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463445 (0.030):
34.32 (idaṃ devāya prabhūtaṃ suvarṇam ānītaṃ maṇiratnaṃ ca kaṃbalaratnaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123034 (0.030):
avocan. idam asmābhir devam uddiśya prabhūtaṃ hiraṇyasuvarṇaṃ maṇiratnam / ānītaṃ kaṃbalaratnaṃ ca. tad devaḥ pratigṛhṇātv (GBM 1551.8) anukaṃpām
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123069 (0.030):
uddiśya prabhūtaṃ hiraṇyasuvarṇam ānītaṃ maṇiratnaṃ kaṃbalaratnaṃ ca. tad
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123114 (0.030):
uddiśya prabhūtaṃ hiraṇyasuvarṇam ānītaṃ maṇiratnaṃ kaṃbalaratnaṃ ca, yad
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13824041 (0.058):
maṇimuktāḥ suvarṇaṃ ca HV_89.25c / maṇiratnaṃ syamantakam HV_28.12*435:10b
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124118 (0.063):
dharmyaṃ prāsādaṃ dharmyāṃ puṣkariṇīṃ dharmyaṃ tālavanaṃ viditvā yena rājā / mahāsudarśanas (GBM 1558.6) tenopasaṃkrāntāny. upasaṃkramya rājānaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463515 (0.063):
suvarṇasya ca rājata)sya (ca rā)śim ākīrya maṇiratnaṃ kaṃbalaratnaṃ / caikānta upanikṣipy(ai)t(ad) de(vasya dhanajātam ity upekṣya prakrāmema
tenopasaṃkrāntā (GBM 1551.7) upasaṃkramya rājānaṃ mahāsudarśanam idam
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124674 (0.028):
sauvarṇaṃ bhadrāsanaṃ prajñapya yena rājā mahāsudarśanas tenopasaṃkrāntaḥ. / upasaṃkramya rājānaṃ mahāsudarśanam (GBM 1562.3) idam avocat. prajñaptaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124119 (0.039):
dharmyaṃ prāsādaṃ dharmyāṃ puṣkariṇīṃ dharmyaṃ tālavanaṃ viditvā yena rājā / mahāsudarśanas (GBM 1558.6) tenopasaṃkrāntāny. upasaṃkramya rājānaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123211 (0.040):
udyukto dharmyaṃ prāsādaṃ māpayitum. iti śrutvā ca punar yena rājā / mahāsudarśanaḥ tenopasaṃkrāntā. (GBM 1553.2) upasaṃkramya rājānaṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22223051 (0.048):
punar yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntā / (258v1 = GBM 6.829) upasaṃkramya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123363 (0.049):
ratnastaṃbhaṃ yena rājā mahāsudarśanas tenopasaṃkrāntā, upasaṃkramya / rājānaṃ mahāsudarśanam idam avocan*. kutra vayaṃ devasya dharmyaṃ prāsādaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5650700 (0.058):
yamakaśālayor uttarāśirā mañcaḥ | atha bhagavān yena mañcas / tenopasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya dakṣinena pārśvena śayyāṃ kalpayati pāde
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5700104 (0.058):
yamakaśālayor uttarāśirasaṃ mañcaḥ | atha bhagavān* yena mañcas / tenopasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya dakṣiṇena pārśvena śayyāṃ kalpayati pādaṃ
avocan. idam asmābhir devam uddiśya prabhūtaṃ hiraṇyasuvarṇaṃ maṇiratnam
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123068 (0.0):
rājānaṃ mahāsudarśanam (GBM 1552.1) idam avocan. idam asmābhir devam / uddiśya prabhūtaṃ hiraṇyasuvarṇam ānītaṃ maṇiratnaṃ kaṃbalaratnaṃ ca. tad
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123112 (0.0):
etad abhavan. nāsmākaṃ pratirūpaṃ syād yad asmābhir (GBM 1552.5) devam / uddiśya prabhūtaṃ hiraṇyasuvarṇam ānītaṃ maṇiratnaṃ kaṃbalaratnaṃ ca, yad
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463444 (0.028):
34.32 (idaṃ devāya prabhūtaṃ suvarṇam ānītaṃ maṇiratnaṃ ca kaṃbalaratnaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463412 (0.029):
34.29 (idaṃ devāya prabhū)taṃ suvarṇam ānītaṃ maṇiratnaṃ ca kaṃbalaratnaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123012 (0.032):
MSuAv [6] athāpareṇa samayena naigamajānapadāḥ prabhūtaṃ hiraṇyasuvarṇam / ādāya maṇiratnaṃ kaṃbalaratnaṃ ca, yena rājā mahāsudarśanas
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463489 (0.043):
34.36 (nāsmākaṃ pratirūpaṃ syād yad idaṃ devāya prabhūtaṃ suvarṇam ānīya / maṇiratnaṃ ca kaṃbalaratnaṃ ca) tad vayam ādāya svakasvaka(niveśanaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463392 (0.055):
34.28 (atha naigama)jānapadāḥ prabhūtaṃ suvarṇam ādāya maṇi(ratnaṃ ca / kaṃbalaratnaṃ ca yena rā)jā mahāsudarśanas te(nopajagmuḥ || upetya rājānaṃ
ānītaṃ kaṃbalaratnaṃ ca. tad devaḥ pratigṛhṇātv (GBM 1551.8) anukaṃpām
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463414 (5.960):
34.29 (idaṃ devāya prabhū)taṃ suvarṇam ānītaṃ maṇiratnaṃ ca kaṃbalaratnaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463447 (5.960):
34.32 (idaṃ devāya prabhūtaṃ suvarṇam ānītaṃ maṇiratnaṃ ca kaṃbalaratnaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123073 (5.960):
uddiśya prabhūtaṃ hiraṇyasuvarṇam ānītaṃ maṇiratnaṃ kaṃbalaratnaṃ ca. tad
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123114 (5.960):
uddiśya prabhūtaṃ hiraṇyasuvarṇam ānītaṃ maṇiratnaṃ kaṃbalaratnaṃ ca, yad
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463490 (0.021):
34.36 (nāsmākaṃ pratirūpaṃ syād yad idaṃ devāya prabhūtaṃ suvarṇam ānīya / maṇiratnaṃ ca kaṃbalaratnaṃ ca) tad vayam ādāya svakasvaka(niveśanaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463393 (0.030):
34.28 (atha naigama)jānapadāḥ prabhūtaṃ suvarṇam ādāya maṇi(ratnaṃ ca / kaṃbalaratnaṃ ca yena rā)jā mahāsudarśanas te(nopajagmuḥ || upetya rājānaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123013 (0.030):
MSuAv [6] athāpareṇa samayena naigamajānapadāḥ prabhūtaṃ hiraṇyasuvarṇam / ādāya maṇiratnaṃ kaṃbalaratnaṃ ca, yena rājā mahāsudarśanas
upādāya. alaṃ grāmaṇyaḥ saṃvidyante me idam evaṃrūpaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123088 (0.0):
naigamajānapadān idam avocat. (GBM 1552.4) alaṃ grāmaṇyaḥ saṃvidyante me / idam evaṃrūpaṃ dhanajātam ity uktvā nādhivāsayati. atha naigamajānapadānām
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123278 (0.0):
avocat. alaṃ grāmaṇyaḥ saṃvidyante me idam evaṃrūpaṃ dhanajātam ity uktvā
dhanajātam ity uktvā nādhivāsayati. dvir api trir api naigamajānapadā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123092 (0.0):
naigamajānapadān idam avocat. (GBM 1552.4) alaṃ grāmaṇyaḥ saṃvidyante me / idam evaṃrūpaṃ dhanajātam ity uktvā nādhivāsayati. atha naigamajānapadānām
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123239 (0.0):
grāmaṇyaḥ (GBM 1553.3) saṃvidyante me idam evaṃrūpaṃ dhanajātaṃ ity uktvā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123281 (0.0):
avocat. alaṃ grāmaṇyaḥ saṃvidyante me idam evaṃrūpaṃ dhanajātam ity uktvā
rājānaṃ mahāsudarśanam (GBM 1552.1) idam avocan. idam asmābhir devam
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123105 (0.037):
etad abhavan. nāsmākaṃ pratirūpaṃ syād yad asmābhir (GBM 1552.5) devam / uddiśya prabhūtaṃ hiraṇyasuvarṇam ānītaṃ maṇiratnaṃ kaṃbalaratnaṃ ca, yad
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123027 (0.062):
tenopasaṃkrāntā (GBM 1551.7) upasaṃkramya rājānaṃ mahāsudarśanam idam / avocan. idam asmābhir devam uddiśya prabhūtaṃ hiraṇyasuvarṇaṃ maṇiratnam
uddiśya prabhūtaṃ hiraṇyasuvarṇam ānītaṃ maṇiratnaṃ kaṃbalaratnaṃ ca. tad
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463447 (0.0):
34.32 (idaṃ devāya prabhūtaṃ suvarṇam ānītaṃ maṇiratnaṃ ca kaṃbalaratnaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123036 (0.0):
tenopasaṃkrāntā (GBM 1551.7) upasaṃkramya rājānaṃ mahāsudarśanam idam / avocan. idam asmābhir devam uddiśya prabhūtaṃ hiraṇyasuvarṇaṃ maṇiratnam
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123114 (0.0):
etad abhavan. nāsmākaṃ pratirūpaṃ syād yad asmābhir (GBM 1552.5) devam / uddiśya prabhūtaṃ hiraṇyasuvarṇam ānītaṃ maṇiratnaṃ kaṃbalaratnaṃ ca, yad
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463415 (5.960):
34.29 (idaṃ devāya prabhū)taṃ suvarṇam ānītaṃ maṇiratnaṃ ca kaṃbalaratnaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463490 (0.021):
34.36 (nāsmākaṃ pratirūpaṃ syād yad idaṃ devāya prabhūtaṃ suvarṇam ānīya / maṇiratnaṃ ca kaṃbalaratnaṃ ca) tad vayam ādāya svakasvaka(niveśanaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463393 (0.030):
34.28 (atha naigama)jānapadāḥ prabhūtaṃ suvarṇam ādāya maṇi(ratnaṃ ca / kaṃbalaratnaṃ ca yena rā)jā mahāsudarśanas te(nopajagmuḥ || upetya rājānaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123015 (0.030):
MSuAv [6] athāpareṇa samayena naigamajānapadāḥ prabhūtaṃ hiraṇyasuvarṇam / ādāya maṇiratnaṃ kaṃbalaratnaṃ ca, yena rājā mahāsudarśanas
devaḥ pratigṛhṇātv anukaṃpām upādāya. dvir api trir api rājā mahāsudarśano
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463455 (0.027):
34.32 (idaṃ devāya prabhūtaṃ suvarṇam ānītaṃ maṇiratnaṃ ca kaṃbalaratnaṃ / ca || tad devaḥ pratigṛhṇātv anu)kampām upādāya ||
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123039 (0.042):
avocan. idam asmābhir devam uddiśya prabhūtaṃ hiraṇyasuvarṇaṃ maṇiratnam / ānītaṃ kaṃbalaratnaṃ ca. tad devaḥ pratigṛhṇātv (GBM 1551.8) anukaṃpām
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302751 (0.050):
brahmacaryopasthānasaṃvṛtiṃ / anukampako 'nukampām upādāya evaṃ dvir api / trir api // // / tataḥ karmakārikayā bhikṣuṇyā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / śṛṇotv
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764804 (0.050):
ardhamāsapraticchannānām ardhamāsaṃ parivāsam anukaṃpayānukaṃpām upādāya / / evaṃ dvir api trir api / tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730634 (0.051):
ādhikaraṇikāṃs tarjanīyakarmakṛtān anukaṃpakaḥ anukaṃpām upādāya / evaṃ / dvir api trir api / / Pāṇḍ-v § 1.12 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731274 (0.051):
śreyakaṃ bhikṣum abhikṣṇāpattikaṃ nigarhaṇīyakarmakṛtam anukaṃpako / 'nukaṃpām upādāya / evaṃ dvir api trir api /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734370 (0.051):
anukaṃpako 'nukaṃpām upādāya / evaṃ dvir api trir api // / Pāṇḍ-v § 7.2.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735728 (0.051):
anukaṃpām upādāya / evaṃ dvir api trir api / / Pāṇḍ-v § 7.4.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam*
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736886 (0.051):
praticchannāyā mūlāpakarṣaparyuṣitaṃ ṣaḍrātraṃ cīrṇamānāpyam anukaṃpakaḥ / anukaṃpām upādāyeti Ś evaṃ dvir api trir api / / Pāṇḍ-v 7.5.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734927 (0.057):
mūlāpakarṣam anukaṃpaka anukampām upādāya / evaṃ dvir api trir api / / Pāṇḍ-v § 7.3.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303073 (0.064):
'nukampām upādāya / evaṃ dvir api trir api // / tataḥ paścāt karmakārakeṇa bhikṣuṇā jñaptiḥ kartavyā / śṛṇotu bhadantā
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336916 (0.064):
/ yathādharmeṇa yathāvinayaṃ pratikariṣye / anukampayānukampām upādāya / / evaṃ dvir api trir api / tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337148 (0.064):
mamaivaṃnāmna osāritasya bhikṣoḥ saṃghasāmagrīm* / anukampayānukampām / upādāya / evaṃ dvir api / evaṃ trir api / tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337279 (0.064):
saṃghaḥ mamaivaṃnāmnaḥ sāmagrīdattakasya bhikṣoḥ sāmagrīpoṣadham anukampām / upādāya / evaṃ dvir api / trir api / tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6490161 (0.064):
anukampām upādāya; evaṃ dvir apy evaṃ trir api; tataḥ paścād ekena
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6490741 (0.064):
saṃgho me sekatasya bhikṣor amūḍhavinayam anukampām upādāya; evaṃ dvir apy / evaṃ trir api; tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam;
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492288 (0.064):
tatsvabhāvaiṣīyam anukampām upādāya; evaṃ dvir apy evaṃ trir api; tataḥ / paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam; śṛṇotu bhadantāḥ
naigamajānapadān idam avocat. (GBM 1552.4) alaṃ grāmaṇyaḥ saṃvidyante me
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123046 (0.0):
upādāya. alaṃ grāmaṇyaḥ saṃvidyante me idam evaṃrūpaṃ / dhanajātam ity uktvā nādhivāsayati. dvir api trir api naigamajānapadā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123278 (0.0):
rājā mahāsudarśanaś caturaśītiṃ koṭṭarājasahasrāṇi-m-idam (GBM 1553.5) / avocat. alaṃ grāmaṇyaḥ saṃvidyante me idam evaṃrūpaṃ dhanajātam ity uktvā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463457 (0.055):
34.33 dvir api trir a(pi rājā mahāsudarśano naigamajānapadān āmantrayate / 34.34 (madrājye 'pi ya)d (e)va(ṃ) dhanajāta(m) ity uktvā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123233 (0.059):
vayaṃ devasya dharmyaṃ prāsādaṃ māpayiṣyāmo. 'laṃ (sic; Matsumura lpaṃ) / grāmaṇyaḥ (GBM 1553.3) saṃvidyante me idam evaṃrūpaṃ dhanajātaṃ ity uktvā
idam evaṃrūpaṃ dhanajātam ity uktvā nādhivāsayati. atha naigamajānapadānām
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123050 (0.0):
upādāya. alaṃ grāmaṇyaḥ saṃvidyante me idam evaṃrūpaṃ / dhanajātam ity uktvā nādhivāsayati. dvir api trir api naigamajānapadā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123238 (0.0):
grāmaṇyaḥ (GBM 1553.3) saṃvidyante me idam evaṃrūpaṃ dhanajātaṃ ity uktvā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123282 (0.0):
avocat. alaṃ grāmaṇyaḥ saṃvidyante me idam evaṃrūpaṃ dhanajātam ity uktvā
etad abhavan. nāsmākaṃ pratirūpaṃ syād yad asmābhir (GBM 1552.5) devam
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123061 (0.037):
rājānaṃ mahāsudarśanam (GBM 1552.1) idam avocan. idam asmābhir devam / uddiśya prabhūtaṃ hiraṇyasuvarṇam ānītaṃ maṇiratnaṃ kaṃbalaratnaṃ ca. tad
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5654771 (0.046):
abhavat: nāsmākaṃ pratirūpaṃ syāt, yad vayaṃ paryuṣitaparivāsā bhagavantaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5657776 (0.046):
etad abhavat: nāsmākaṃ pratirūpaṃ syāt, yad vayaṃ paryuṣitaparivāsā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9476458 (0.046):
teṣām etad abhavat* / nāsmākaṃ pratirūpaṃ syād yad vayaṃ bhagavato 'ntikāt
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463481 (0.046):
34.35 atha naigamaj(ānapadānām etad abhavat ||) / 34.36 (nāsmākaṃ pratirūpaṃ syād yad idaṃ devāya prabhūtaṃ suvarṇam ānīya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124149 (0.054):
devaḥ kālaṃ manyate. atha rājño mahāsudarśanasyaitad abhavan. na mama / pratirūpaṃ syād yad aham evam eva tatprathamato dharmyaṃ prāsādam
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124207 (0.054):
mahāsudarśanasyaitad abhavan. na mama pratirūpaṃ syād yad ahaṃ dharmye
uddiśya prabhūtaṃ hiraṇyasuvarṇam ānītaṃ maṇiratnaṃ kaṃbalaratnaṃ ca, yad
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123035 (0.0):
avocan. idam asmābhir devam uddiśya prabhūtaṃ hiraṇyasuvarṇaṃ maṇiratnam
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123070 (0.0):
rājānaṃ mahāsudarśanam (GBM 1552.1) idam avocan. idam asmābhir devam / uddiśya prabhūtaṃ hiraṇyasuvarṇam ānītaṃ maṇiratnaṃ kaṃbalaratnaṃ ca. tad
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463414 (5.960):
34.29 (idaṃ devāya prabhū)taṃ suvarṇam ānītaṃ maṇiratnaṃ ca kaṃbalaratnaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463446 (5.960):
34.32 (idaṃ devāya prabhūtaṃ suvarṇam ānītaṃ maṇiratnaṃ ca kaṃbalaratnaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463492 (0.021):
34.36 (nāsmākaṃ pratirūpaṃ syād yad idaṃ devāya prabhūtaṃ suvarṇam ānīya / maṇiratnaṃ ca kaṃbalaratnaṃ ca) tad vayam ādāya svakasvaka(niveśanaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463393 (0.030):
34.28 (atha naigama)jānapadāḥ prabhūtaṃ suvarṇam ādāya maṇi(ratnaṃ ca / kaṃbalaratnaṃ ca yena rā)jā mahāsudarśanas te(nopajagmuḥ || upetya rājānaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123015 (0.030):
MSuAv [6] athāpareṇa samayena naigamajānapadāḥ prabhūtaṃ hiraṇyasuvarṇam / ādāya maṇiratnaṃ kaṃbalaratnaṃ ca, yena rājā mahāsudarśanas
vayaṃ punar apy ādāya svakasvakāni niveśanāni prakrāmema, yan nu vayaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463493 (0.029):
maṇiratnaṃ ca kaṃbalaratnaṃ ca) tad vayam ādāya svakasvaka(niveśanaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18736603 (0.035):
dakarākṣasaḥ okaḍḍheyā ti // yaṃ velaṃ udakapāyā gacchanti tato / svakasvakāni nalāny ādāya otaranti tataḥ dūrato bhontā tena nalena udakaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21587770 (0.037):
208.006. teṣāṃ gaṇḍyākoṭitā/ / 208.006. te svakasvakāni pātrāṇyādāya yathāgatya niṣaṇṇāḥ/
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9433621 (0.037):
yāvat teṣāṃ bhojanakālo jātaḥ gaṇḍir ākoṭitā | te svakasvakāni pātrāṇy / ādāya yathāgantryā niṣaṇṇāḥ te ca niṣaṇṇāḥ vihāraś cāntarhitaḥ tatas teṣāṃ
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4687792 (0.058):
sma svakasvakāni ca rutāni pravyāharaṃti / teṣāṃ pravyāharatām
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23028739 (0.059):
Vin_5.34 / śvo ham āyuṣmantaḥ kaṭhinam āstariṣyāmi yuṣmābhiḥ svakasvakāni / cīvarāṇy uddhartavyāniīti sāmagryām ārocanam* /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325700 (0.061):
/ yuṣmābhiḥ svakasvakāni cīvarāṇi pratyuddhartavyāni iti tataḥ
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9433876 (0.064):
yāvat teṣāṃ bhojanakālo jāto gaṇḍir ākoṭitā te svakasvakāni pātrāṇy ādāya / yathāgantryā niṣaṇṇāḥ vihāraś cāntarhitaḥ tad annapānam ayorasaṃ
(GBM 1552.6) rājño mahāsudarśanasya purastān mahāntaṃ hiraṇyasuvarṇasya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123158 (0.0):
naigamajānapadā rājño mahāsudarśanasya purastān mahāntaṃ hiraṇyasuvarṇasya
rāśim ākīrya maṇiratnaṃ kaṃbalaratnaṃ caikānte upanikṣipya etat te deva
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463541 (0.0):
rājatasya ca rāśim ākīrya maṇiratnaṃ kaṃbalaratnaṃ caikānta
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123165 (0.0):
naigamajānapadā rājño mahāsudarśanasya purastān mahāntaṃ hiraṇyasuvarṇasya / rāśim ākīrya maṇiratnaṃ kaṃbalaratnaṃ caikānte upanikṣipya etat te (GBM
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463515 (5.960):
suvarṇasya ca rājata)sya (ca rā)śim ākīrya maṇiratnaṃ kaṃbalaratnaṃ
dhanajātam ity uktvā nirapekṣāḥ (GBM 1552.7) prakrāmema. iti
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123169 (0.0):
rāśim ākīrya maṇiratnaṃ kaṃbalaratnaṃ caikānte upanikṣipya etat te (GBM / 1552.8) deva dhanajātam ity uktvā nirapekṣāḥ prakrāntāḥ.
naigamajānapadā rājño mahāsudarśanasya purastān mahāntaṃ hiraṇyasuvarṇasya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123134 (0.0):
(GBM 1552.6) rājño mahāsudarśanasya purastān mahāntaṃ hiraṇyasuvarṇasya
rāśim ākīrya maṇiratnaṃ kaṃbalaratnaṃ caikānte upanikṣipya etat te (GBM
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463539 (0.0):
rājatasya ca rāśim ākīrya maṇiratnaṃ kaṃbalaratnaṃ caikānta
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123141 (0.0):
(GBM 1552.6) rājño mahāsudarśanasya purastān mahāntaṃ hiraṇyasuvarṇasya / rāśim ākīrya maṇiratnaṃ kaṃbalaratnaṃ caikānte upanikṣipya etat te deva
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463515 (5.960):
suvarṇasya ca rājata)sya (ca rā)śim ākīrya maṇiratnaṃ kaṃbalaratnaṃ
1552.8) deva dhanajātam ity uktvā nirapekṣāḥ prakrāntāḥ.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123146 (0.0):
rāśim ākīrya maṇiratnaṃ kaṃbalaratnaṃ caikānte upanikṣipya etat te deva / dhanajātam ity uktvā nirapekṣāḥ (GBM 1552.7) prakrāmema. iti
MSuAv [7] atha rājño mahāsudarśanasyaitad abhavat*. saṃpannaṃ me
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463552 (0.037):
34.38 (atha rājño mahā)sudarśanasyaitad abhavat || / 34.39 saṃpanna(ṃ) me dhanajātaṃ dharmeṇa nādharmeṇa || yannv ahaṃ dh(ārmaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464463 (0.058):
dhārmaṃ ca tālavanam || yasyedānīṃ d(e)v(aḥ) kālaṃ man(yat)e || / 34.88 atha rājño mahāsudarśanasyaitad abhavat || / 34.89 na mama pra(ti)rūpaṃ syād yad aham evam eva dhārme prāsāde
dhanajātaṃ dharmeṇa nādharmeṇa. yanv ahaṃ dharmyaṃ prāsādaṃ (GBM 1553.1)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124158 (0.0):
pratirūpaṃ syād yad aham evam eva tatprathamato dharmyaṃ prāsādam / adhinivaseyaṃ. (GBM 1558.8) yanv ahaṃ ye me vijite sādhurūpasaṃmatāḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463556 (1.192):
34.38 (atha rājño mahā)sudarśanasyaitad abhavat || / 34.39 saṃpanna(ṃ) me dhanajātaṃ dharmeṇa nādharmeṇa || yannv ahaṃ dh(ārmaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124225 (0.058):
krīḍeyaṃ rameyaṃ paricārayeyaṃ. yanv ahaṃ dharmyaṃ prāsādaṃ abhiruhy';
māpayeyam. aśrauṣuś caturaśīti koṭṭarājasahasrāṇi rājā mahāsudarśana
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463568 (0.008):
34.39 saṃpanna(ṃ) me dhanajātaṃ dharmeṇa nādharmeṇa || yannv ahaṃ dh(ārmaṃ / prāsādaṃ māpayeyam ||) / 34.40 (aśrauṣuś caturaśītikoṭṭarāja)sahasrāṇ(i) rājā mahāsudarśano dhārmaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463620 (0.020):
34.44 (dvir api trir api caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi rājānaṃ / mahā)sudarśanam idam avocan ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464284 (0.021):
34.80 atha caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi sarvaj(ā)ta(k)ṛtan(i)ṣṭh(i)t(aṃ)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464419 (0.021):
34.86 atha caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi sarvajātakṛtaniṣṭhitaṃ dhārmaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124101 (0.021):
MSuAv [13.1] atha caturaśīti koṭṭarājasahasrāṇi sarvajātakṛtaniṣṭhitaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7642404 (0.035):
aklāntacitto māsatrayaṃ bhagavantamupasthitavān / evaṃ sahasraṃ / rājāputrāṇāṃ caturaśītiśca koṭṭarājasahasrāṇi anyāni ca
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124441 (0.037):
1560.6) ahaṃ caturaśītiṃ koṭṭarājasahasrāṇi sannipātayāmi, caturaśītiṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464750 (0.038):
pītavastramālyābharaṇāni pītānulepanaṃ pītaparivāraṃ saṃpādayatha || yāvad / ahaṃ caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi caturaśītināgasahasrāṇy
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123326 (0.038):
devasya dharmyaṃ prāsādaṃ māpayiṣyāmo. 'dhivāsayati rājā mahāsudarśanaś / caturaśīti koṭṭarājasahasrāṇāṃ tūṣṇīṃbhāvena.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123268 (0.038):
rājā mahāsudarśanaś caturaśītiṃ koṭṭarājasahasrāṇi-m-idam (GBM 1553.5)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464792 (0.041):
34.108-111 (pariṇāyakaratnaṃ ca caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi / caturaśītināgasahasrāṇy upoṣathanāgarājapramukhāni
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123245 (0.045):
nādhivāsayati. dvir api trir api caturaśītiṃ koṭṭarājasahasrāṇi rājānaṃ / mahāsudarśanam idam avocaṃ. alpotsuko (GBM 1553.4) devo bhavatu dharmyāt
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123787 (0.049):
MSuAv [11] atha caturaśītiḥ koṭṭarājasahasrāṇi (GBM 1556.6)
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7647441 (0.049):
putrasahastaṃ ca caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi aparāṇi ca
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123335 (0.052):
MSuAv [9] atha caturaśīti (GBM 1553.8) koṭṭarājasahasrāṇi rājño
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123388 (0.052):
kuśāvatyāṃ dharmyaṃ prāsādaṃ māpayataḥ yojanam āyāmena yojanaṃ vistāreṇa. / evaṃ deveti caturaśīti koṭṭarājasahasrāṇi (GBM 1554.3) rājño
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463787 (0.056):
34.55 (evaṃ deveti caturaśītikoṭṭarājasaha)srāṇi rājño mahāsudarśanasya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123951 (0.056):
MSuAv [12] atha caturaśīti (GBM 1557.6) koṭṭarājasahasrāṇi
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463722 (0.057):
34.51 (atha caturaśītikoṭṭarājasaha)srāṇi rājño mahāsudarśanasya
udyukto dharmyaṃ prāsādaṃ māpayitum. iti śrutvā ca punar yena rājā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123358 (0.063):
ratnastaṃbhaṃ yena rājā mahāsudarśanas tenopasaṃkrāntā, upasaṃkramya
mahāsudarśanaḥ tenopasaṃkrāntā. (GBM 1553.2) upasaṃkramya rājānaṃ / mahāsudarśanam idam avocaṃ. alpotsuko devo bhavatu dharmyāt prāsādād.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123256 (0.0):
nādhivāsayati. dvir api trir api caturaśītiṃ koṭṭarājasahasrāṇi rājānaṃ / mahāsudarśanam idam avocaṃ. alpotsuko (GBM 1553.4) devo bhavatu dharmyāt
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124122 (1.192):
dharmyaṃ prāsādaṃ dharmyāṃ puṣkariṇīṃ dharmyaṃ tālavanaṃ viditvā yena rājā / mahāsudarśanas (GBM 1558.6) tenopasaṃkrāntāny. upasaṃkramya rājānaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463591 (0.036):
34.42 alpotsuko devo bhavatu dhārmāt prāsādāt (|| vayaṃ dhārmaṃ prāsādaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463629 (0.036):
34.45 a(l)p(otsuko devo bhavatu dhārmāt prāsādāt || vayaṃ dhārmaṃ prāsādaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123022 (0.040):
ādāya maṇiratnaṃ kaṃbalaratnaṃ ca, yena rājā mahāsudarśanas / tenopasaṃkrāntā (GBM 1551.7) upasaṃkramya rājānaṃ mahāsudarśanam idam
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124766 (0.052):
yena rajā mahāsudarśanas tenopasaṃkrāntam. upasaṃkramya rājño (GBM 1562.8)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123359 (0.052):
ratnastaṃbhaṃ yena rājā mahāsudarśanas tenopasaṃkrāntā, upasaṃkramya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124673 (0.053):
sauvarṇaṃ bhadrāsanaṃ prajñapya yena rājā mahāsudarśanas tenopasaṃkrāntaḥ. / upasaṃkramya rājānaṃ mahāsudarśanam (GBM 1562.3) idam avocat. prajñaptaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123312 (0.055):
avocan*. alpotsuko devo bhavatu (GBM 1553.7) dharmyāt prāsādād. vayaṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22223051 (0.058):
punar yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntā / (258v1 = GBM 6.829) upasaṃkramya
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6592692 (0.058):
saṃmukhamimāṃ vācamabhāṣetām alpotsuko bhagavān bhavatvasminnarthe |
vayaṃ devasya dharmyaṃ prāsādaṃ māpayiṣyāmo. 'laṃ (sic; Matsumura lpaṃ)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123369 (0.051):
rājānaṃ mahāsudarśanam idam avocan*. kutra vayaṃ devasya dharmyaṃ prāsādaṃ / māpayiṣyāmaḥ (GBM 1554.2) kiyantaṃ vā. tena hi yūyaṃ grāmaṇyaḥ pūrveṇa
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123258 (0.054):
mahāsudarśanam idam avocaṃ. alpotsuko (GBM 1553.4) devo bhavatu dharmyāt / prāsādād. vayaṃ devasya dharmyaṃ prāsādaṃ māpayiṣyāmo. dvir api trir api
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123319 (0.054):
avocan*. alpotsuko devo bhavatu (GBM 1553.7) dharmyāt prāsādād. vayaṃ / devasya dharmyaṃ prāsādaṃ māpayiṣyāmo. 'dhivāsayati rājā mahāsudarśanaś
grāmaṇyaḥ (GBM 1553.3) saṃvidyante me idam evaṃrūpaṃ dhanajātaṃ ity uktvā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123049 (0.0):
upādāya. alaṃ grāmaṇyaḥ saṃvidyante me idam evaṃrūpaṃ / dhanajātam ity uktvā nādhivāsayati. dvir api trir api naigamajānapadā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123092 (0.0):
naigamajānapadān idam avocat. (GBM 1552.4) alaṃ grāmaṇyaḥ saṃvidyante me / idam evaṃrūpaṃ dhanajātam ity uktvā nādhivāsayati. atha naigamajānapadānām
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123281 (0.0):
avocat. alaṃ grāmaṇyaḥ saṃvidyante me idam evaṃrūpaṃ dhanajātam ity uktvā
nādhivāsayati. dvir api trir api caturaśītiṃ koṭṭarājasahasrāṇi rājānaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123051 (0.0):
dhanajātam ity uktvā nādhivāsayati. dvir api trir api naigamajānapadā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463621 (0.005):
34.44 (dvir api trir api caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi rājānaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123195 (0.045):
māpayeyam. aśrauṣuś caturaśīti koṭṭarājasahasrāṇi rājā mahāsudarśana
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463568 (0.053):
34.40 (aśrauṣuś caturaśītikoṭṭarāja)sahasrāṇ(i) rājā mahāsudarśano dhārmaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123092 (0.056):
idam evaṃrūpaṃ dhanajātam ity uktvā nādhivāsayati. atha naigamajānapadānām
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464283 (0.061):
34.80 atha caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi sarvaj(ā)ta(k)ṛtan(i)ṣṭh(i)t(aṃ)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464419 (0.061):
34.86 atha caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi sarvajātakṛtaniṣṭhitaṃ dhārmaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124101 (0.061):
MSuAv [13.1] atha caturaśīti koṭṭarājasahasrāṇi sarvajātakṛtaniṣṭhitaṃ
mahāsudarśanam idam avocaṃ. alpotsuko (GBM 1553.4) devo bhavatu dharmyāt
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123218 (0.0):
mahāsudarśanaḥ tenopasaṃkrāntā. (GBM 1553.2) upasaṃkramya rājānaṃ / mahāsudarśanam idam avocaṃ. alpotsuko devo bhavatu dharmyāt prāsādād.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123315 (0.0):
avocan*. alpotsuko devo bhavatu (GBM 1553.7) dharmyāt prāsādād. vayaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463622 (0.058):
34.44 (dvir api trir api caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi rājānaṃ / mahā)sudarśanam idam avocan ||
prāsādād. vayaṃ devasya dharmyaṃ prāsādaṃ māpayiṣyāmo. dvir api trir api
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123318 (1.192):
avocan*. alpotsuko devo bhavatu (GBM 1553.7) dharmyāt prāsādād. vayaṃ / devasya dharmyaṃ prāsādaṃ māpayiṣyāmo. 'dhivāsayati rājā mahāsudarśanaś
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463636 (0.046):
34.45 a(l)p(otsuko devo bhavatu dhārmāt prāsādāt || vayaṃ dhārmaṃ prāsādaṃ / māpayiṣyāmaḥ ||) / 34.46 (dvir api trir api rājā mahāsudar)śanaś caturaśītiṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123222 (0.054):
mahāsudarśanam idam avocaṃ. alpotsuko devo bhavatu dharmyāt prāsādād. / vayaṃ devasya dharmyaṃ prāsādaṃ māpayiṣyāmo. 'laṃ (sic; Matsumura lpaṃ)
rājā mahāsudarśanaś caturaśītiṃ koṭṭarājasahasrāṇi-m-idam (GBM 1553.5)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123326 (0.005):
devasya dharmyaṃ prāsādaṃ māpayiṣyāmo. 'dhivāsayati rājā mahāsudarśanaś / caturaśīti koṭṭarājasahasrāṇāṃ tūṣṇīṃbhāvena.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123196 (0.038):
māpayeyam. aśrauṣuś caturaśīti koṭṭarājasahasrāṇi rājā mahāsudarśana
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463568 (0.052):
34.40 (aśrauṣuś caturaśītikoṭṭarāja)sahasrāṇ(i) rājā mahāsudarśano dhārmaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123334 (0.063):
MSuAv [9] atha caturaśīti (GBM 1553.8) koṭṭarājasahasrāṇi rājño
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123951 (0.063):
MSuAv [12] atha caturaśīti (GBM 1557.6) koṭṭarājasahasrāṇi
avocat. alaṃ grāmaṇyaḥ saṃvidyante me idam evaṃrūpaṃ dhanajātam ity uktvā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123049 (0.0):
upādāya. alaṃ grāmaṇyaḥ saṃvidyante me idam evaṃrūpaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123092 (0.0):
naigamajānapadān idam avocat. (GBM 1552.4) alaṃ grāmaṇyaḥ saṃvidyante me
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123237 (0.0):
grāmaṇyaḥ (GBM 1553.3) saṃvidyante me idam evaṃrūpaṃ dhanajātaṃ ity uktvā
nādhivāsayati. / MSuAv [8] atha tad eke koṭṭarājānāṃ rājño mahāsudarśanasya pādayor
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124923 (0.043):
(AAWG, 149), Erster Teil, pp. 73, Anm. 46: puṃjya] rājño mahāsudarśanasya / pādayor nipatya rājānaṃ mahāsudarśanam idam avocat*. yathā kathaṃ pūrve
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124770 (0.051):
yena rajā mahāsudarśanas tenopasaṃkrāntam. upasaṃkramya rājño (GBM 1562.8) / mahāsudarśanasya pādayor nipatya rājānaṃ mahāsudarśanam idam avocat*.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123092 (0.057):
idam evaṃrūpaṃ dhanajātam ity uktvā nādhivāsayati. atha naigamajānapadānām
nipatya, (GBM 1553.6) eke bāhū pragṛhya, eke cīvarakarṇake pragṛhya, eke
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124768 (0.058):
yena rajā mahāsudarśanas tenopasaṃkrāntam. upasaṃkramya rājño (GBM 1562.8) / mahāsudarśanasya pādayor nipatya rājānaṃ mahāsudarśanam idam avocat*.
yena rājā mahāsudarśanas tenāṃjaliṃ praṇamayya rājānaṃ mahāsudarśanam idam
avocan*. alpotsuko devo bhavatu (GBM 1553.7) dharmyāt prāsādād. vayaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123258 (0.0):
mahāsudarśanam idam avocaṃ. alpotsuko (GBM 1553.4) devo bhavatu dharmyāt
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463589 (0.043):
mah(ā)sudarśanam idam avocan || / 34.42 alpotsuko devo bhavatu dhārmāt prāsādāt (|| vayaṃ dhārmaṃ prāsādaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123218 (0.055):
mahāsudarśanam idam avocaṃ. alpotsuko devo bhavatu dharmyāt prāsādād.
devasya dharmyaṃ prāsādaṃ māpayiṣyāmo. 'dhivāsayati rājā mahāsudarśanaś
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463708 (0.0):
prāsādaṃ māpayiṣyāmaḥ || / 34.50 adhivāsayati rājā mahāsudarśanaś caturaś(ī)ti(koṭṭarājasa)hasrāṇāṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123260 (1.192):
mahāsudarśanam idam avocaṃ. alpotsuko (GBM 1553.4) devo bhavatu dharmyāt / prāsādād. vayaṃ devasya dharmyaṃ prāsādaṃ māpayiṣyāmo. dvir api trir api
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123369 (0.046):
rājānaṃ mahāsudarśanam idam avocan*. kutra vayaṃ devasya dharmyaṃ prāsādaṃ / māpayiṣyāmaḥ (GBM 1554.2) kiyantaṃ vā. tena hi yūyaṃ grāmaṇyaḥ pūrveṇa
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123224 (0.054):
mahāsudarśanam idam avocaṃ. alpotsuko devo bhavatu dharmyāt prāsādād. / vayaṃ devasya dharmyaṃ prāsādaṃ māpayiṣyāmo. 'laṃ (sic; Matsumura lpaṃ)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123267 (0.056):
rājā mahāsudarśanaś caturaśītiṃ koṭṭarājasahasrāṇi-m-idam (GBM 1553.5)
caturaśīti koṭṭarājasahasrāṇāṃ tūṣṇīṃbhāvena. / MSuAv [9] atha caturaśīti (GBM 1553.8) koṭṭarājasahasrāṇi rājño
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123952 (0.0):
candanavāriṣiktā hemajālāvanatā suvarṇakaṃkaṇikāvṛtā. / MSuAv [12] atha caturaśīti (GBM 1557.6) koṭṭarājasahasrāṇi
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123390 (5.960):
evaṃ deveti caturaśīti koṭṭarājasahasrāṇi (GBM 1554.3) rājño
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124101 (5.960):
abhūc candanavāripariṣiktaṃ hemajālāvanataṃ suvarṇakaṃkaṇikāvṛtam. (GBM / MSuAv [13.1] atha caturaśīti koṭṭarājasahasrāṇi sarvajātakṛtaniṣṭhitaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123788 (0.004):
MSuAv [11] atha caturaśītiḥ koṭṭarājasahasrāṇi (GBM 1556.6)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123268 (0.005):
rājā mahāsudarśanaś caturaśītiṃ koṭṭarājasahasrāṇi-m-idam (GBM 1553.5)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124440 (0.012):
bhavata pītavastrā pītamālyābharaṇānulepanā pītaparivārā. yāvad (GBM / 1560.6) ahaṃ caturaśītiṃ koṭṭarājasahasrāṇi sannipātayāmi, caturaśītiṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124488 (0.027):
pītamālyābharaṇānulepanāḥ pītaparivārāḥ. atha pariṇāyakaratnaṃ caturaśītiṃ / koṭṭarājasahasrāṇi (GBM 1561.1) sannipātya, caturaśīti nāgasahasrāṇi
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124788 (0.035):
apekṣāṃ karotu devo (GBM 1563.1) jīvite. caturaśīti koṭṭarājasahasrāṇi
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463568 (0.036):
34.40 (aśrauṣuś caturaśītikoṭṭarāja)sahasrāṇ(i) rājā mahāsudarśano dhārmaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464283 (0.037):
34.80 atha caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi sarvaj(ā)ta(k)ṛtan(i)ṣṭh(i)t(aṃ)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464419 (0.037):
34.86 atha caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi sarvajātakṛtaniṣṭhitaṃ dhārmaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123196 (0.038):
māpayeyam. aśrauṣuś caturaśīti koṭṭarājasahasrāṇi rājā mahāsudarśana
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464749 (0.040):
pītavastramālyābharaṇāni pītānulepanaṃ pītaparivāraṃ saṃpādayatha || yāvad / ahaṃ caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi caturaśītināgasahasrāṇy
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464131 (0.042):
/ 34.73 atha caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi s(arvajātakṛtaniṣṭhitaṃ dhārmaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464791 (0.052):
34.108-111 (pariṇāyakaratnaṃ ca caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi / caturaśītināgasahasrāṇy upoṣathanāgarājapramukhāni
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463724 (0.052):
34.51 (atha caturaśītikoṭṭarājasaha)srāṇi rājño mahāsudarśanasya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463788 (0.052):
34.55 (evaṃ deveti caturaśītikoṭṭarājasaha)srāṇi rājño mahāsudarśanasya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463660 (0.063):
34.48 atha caturaśītiḥ koṭṭarājasaha(srāṇi rājño mahāsudarśanas)y(a
mahāsudarśanasya tūṣṇīṃbhāvenādhivāsanāṃ viditvā svakasvakāni vijitāni
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218506 (0.055):
rājā bimbisāro bhagavatas tūṣṇīṃbhāvenādhivāsanāṃ viditvā bhagavataḥ pādau
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13660916 (0.057):
bhagavān rājñaḥ śuddhodanasya tūṣṇīṃbhāvena; atha rājā śuddhodano / bhagavatas tūṣṇīṃbhāvena adhivāsanāṃ viditvā bhagavataḥ pādau śirasā
gatvā prabhūtaṃ hiraṇyasuvarṇam ādāya ekaikaṃ (GBM 1554.1) ca
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463738 (0.061):
tūṣṇī(mbhāvenādhi)vāsanaṃ viditvā svakasvakani(veśana)m āgatya / 34.52 prabhūtaṃ suvarṇa(hiraṇyam ekaikaṃ ca ratnastambham ādāya) y(e)na
ratnastaṃbhaṃ yena rājā mahāsudarśanas tenopasaṃkrāntā, upasaṃkramya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124672 (0.007):
sauvarṇaṃ bhadrāsanaṃ prajñapya yena rājā mahāsudarśanas tenopasaṃkrāntaḥ. / upasaṃkramya rājānaṃ mahāsudarśanam (GBM 1562.3) idam avocat. prajñaptaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123209 (0.052):
udyukto dharmyaṃ prāsādaṃ māpayitum. iti śrutvā ca punar yena rājā / mahāsudarśanaḥ tenopasaṃkrāntā. (GBM 1553.2) upasaṃkramya rājānaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123022 (0.053):
tenopasaṃkrāntā (GBM 1551.7) upasaṃkramya rājānaṃ mahāsudarśanam idam
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9485637 (0.063):
jayena yenādarśamukho rājā tenopasaṃkrāntāḥ / upasaṃkramya daṇḍī rājānaṃ
rājānaṃ mahāsudarśanam idam avocan*. kutra vayaṃ devasya dharmyaṃ prāsādaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123319 (0.046):
avocan*. alpotsuko devo bhavatu (GBM 1553.7) dharmyāt prāsādād. vayaṃ / devasya dharmyaṃ prāsādaṃ māpayiṣyāmo. 'dhivāsayati rājā mahāsudarśanaś
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123024 (0.049):
tenopasaṃkrāntā (GBM 1551.7) upasaṃkramya rājānaṃ mahāsudarśanam idam
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123224 (0.051):
mahāsudarśanam idam avocaṃ. alpotsuko devo bhavatu dharmyāt prāsādād. / vayaṃ devasya dharmyaṃ prāsādaṃ māpayiṣyāmo. 'laṃ (sic; Matsumura lpaṃ)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124671 (0.053):
sauvarṇaṃ bhadrāsanaṃ prajñapya yena rājā mahāsudarśanas tenopasaṃkrāntaḥ. / upasaṃkramya rājānaṃ mahāsudarśanam (GBM 1562.3) idam avocat. prajñaptaṃ
māpayiṣyāmaḥ (GBM 1554.2) kiyantaṃ vā. tena hi yūyaṃ grāmaṇyaḥ pūrveṇa
kuśāvatyāṃ dharmyaṃ prāsādaṃ māpayataḥ yojanam āyāmena yojanaṃ vistāreṇa.
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463798 (0.039):
(pratiśrutya pūrveṇa kuśāvatyā) dhārmaṃ prāsādaṃ māpayanti (taṃ ca) / yojanam āyāmena yojana(ṃ) vistā(reṇa ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464310 (0.062):
puṣkari(ṇyāḥ purastād dhā)rmaṃ tālavanaṃ māpayanti yojanam āyāmena yojanaṃ / vistāreṇa ||
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13653458 (0.064):
prakṣipya viviktāvakāśe pṛthivīpradeśe śārīraḥ stūpaḥ pratiṣṭhāpitaḥ, / yojanam ucchrāyeṇa ardhayojanaṃ vistāreṇa; tena khalu samayena vārāṇasyām
evaṃ deveti caturaśīti koṭṭarājasahasrāṇi (GBM 1554.3) rājño
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123337 (5.960):
MSuAv [9] atha caturaśīti (GBM 1553.8) koṭṭarājasahasrāṇi rājño
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123952 (0.012):
MSuAv [12] atha caturaśīti (GBM 1557.6) koṭṭarājasahasrāṇi
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123788 (0.016):
MSuAv [11] atha caturaśītiḥ koṭṭarājasahasrāṇi (GBM 1556.6)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124440 (0.021):
bhavata pītavastrā pītamālyābharaṇānulepanā pītaparivārā. yāvad (GBM / 1560.6) ahaṃ caturaśītiṃ koṭṭarājasahasrāṇi sannipātayāmi, caturaśītiṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463789 (0.033):
dhārmaṃ prāsādaṃ mā(pa)yatha yojanam āyāmena yoja(naṃ vistāreṇa ||) / 34.55 (evaṃ deveti caturaśītikoṭṭarājasaha)srāṇi rājño mahāsudarśanasya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124488 (0.037):
pītamālyābharaṇānulepanāḥ pītaparivārāḥ. atha pariṇāyakaratnaṃ caturaśītiṃ / koṭṭarājasahasrāṇi (GBM 1561.1) sannipātya, caturaśīti nāgasahasrāṇi
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464284 (0.044):
34.80 atha caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi sarvaj(ā)ta(k)ṛtan(i)ṣṭh(i)t(aṃ)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464419 (0.044):
34.86 atha caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi sarvajātakṛtaniṣṭhitaṃ dhārmaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124101 (0.044):
abhūc candanavāripariṣiktaṃ hemajālāvanataṃ suvarṇakaṃkaṇikāvṛtam. (GBM / MSuAv [13.1] atha caturaśīti koṭṭarājasahasrāṇi sarvajātakṛtaniṣṭhitaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124788 (0.046):
apekṣāṃ karotu devo (GBM 1563.1) jīvite. caturaśīti koṭṭarājasahasrāṇi
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464750 (0.047):
pītavastramālyābharaṇāni pītānulepanaṃ pītaparivāraṃ saṃpādayatha || yāvad / ahaṃ caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi caturaśītināgasahasrāṇy
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464792 (0.049):
34.108-111 (pariṇāyakaratnaṃ ca caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi / caturaśītināgasahasrāṇy upoṣathanāgarājapramukhāni
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123195 (0.052):
māpayeyam. aśrauṣuś caturaśīti koṭṭarājasahasrāṇi rājā mahāsudarśana
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463724 (0.052):
34.51 (atha caturaśītikoṭṭarājasaha)srāṇi rājño mahāsudarśanasya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463568 (0.054):
34.40 (aśrauṣuś caturaśītikoṭṭarāja)sahasrāṇ(i) rājā mahāsudarśano dhārmaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464131 (0.055):
/ 34.73 atha caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi s(arvajātakṛtaniṣṭhitaṃ dhārmaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463660 (0.063):
34.48 atha caturaśītiḥ koṭṭarājasaha(srāṇi rājño mahāsudarśanas)y(a
mahāsudarśanasya pratiśrutya pūrveṇa kuśāvatyāṃ dharmyaṃ prāsādaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463793 (0.055):
34.55 (evaṃ deveti caturaśītikoṭṭarājasaha)srāṇi rājño mahāsudarśanasya / (pratiśrutya pūrveṇa kuśāvatyā) dhārmaṃ prāsādaṃ māpayanti (taṃ ca)
māpayanti yojanam āyāmena yojanaṃ vistāreṇa. / MSuAv [10.1] dharmye mahārāja prāsāde (GBM 1554.4) caturvidhāḥ prācīnā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464310 (0.018):
puṣkari(ṇyāḥ purastād dhā)rmaṃ tālavanaṃ māpayanti yojanam āyāmena yojanaṃ / vistāreṇa ||
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123973 (0.021):
purastād dharmyaṃ tālavanaṃ māpayanti yojanam āyāmena (GBM 1557.7) yojanaṃ / vistāreṇa. dharmye mahārāja tālavane caturvidhās tālā māpitā abhūvan*
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123806 (0.027):
purastād dharmyāṃ puṣkariṇīṃ māpayanti yojanam āyāmena yojanaṃ vistāreṇa.
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463798 (0.035):
(pratiśrutya pūrveṇa kuśāvatyā) dhārmaṃ prāsādaṃ māpayanti (taṃ ca) / yojanam āyāmena yojana(ṃ) vistā(reṇa ||)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123522 (0.050):
rupyamayā vaiḍūryamayā sphaṭikamayā. / MSuAv [10.6] dharmye prāsāde (GBM 1555.1) caturvidhā baladharaṇyā māpitā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123629 (0.056):
sphaṭikamayyā vaiḍūryamaya-m-ālaṃbanam adhiṣṭhānaṃ sūcako māpito 'bhūt*. / MSuAv [10.11] dharmye prāsāde caturvidhāni (GBM 1555.6) kūṭāgārāṇi
māpitā abhūvaṃ suvarṇamayā rupyamayā vaiḍūryamayā sphaṭikamayāḥ.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123454 (0.0):
MSuAv [10.3] dharmye prāsāde caturvidhā staṃbhā ucchṛtā abhūvaṃ / suvarṇamayā rupyamayā vaiḍūryamayā sphaṭikamayāḥ. suvarṇamayasya (GBM
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123440 (0.022):
nyaktā) abhūvaṃ suvarṇamayā (GBM 1554.5) rupyamayā vaiḍūryamayā / sphaṭikamayāḥ.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123986 (0.022):
vistāreṇa. dharmye mahārāja tālavane caturvidhās tālā māpitā abhūvan* / suvarṇamayā rupyamayā vaiḍūryamayā sphaṭikamayā. suvarṇamayasya (GBM
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123502 (0.030):
sauvarṇamayā rupyamayā (GBM 1554.8) vaiḍūryamayā sphaṭikamayā. / MSuAv [1O.5] dharmye prāsāde caturvidhā annāgrā māpitā abhūvaṃ suvarṇamayā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123518 (0.030):
rupyamayā vaiḍūryamayā sphaṭikamayā. / MSuAv [10.6] dharmye prāsāde (GBM 1555.1) caturvidhā baladharaṇyā māpitā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463885 (0.039):
34.59 dhārme prāsāde ca(turvidhā gopānasyo māpitā abhūvan sauvarṇā rāja)tā / vaiḍūryamayāḥ sphaṭikamayāḥ ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463898 (0.042):
rājatā vaiḍūryamayāḥ sphaṭikamayāḥ ||) / 34.61 (dhārme prā)sāde caturvidhā avaṣaṅgā māpitā abhūvan sauvarṇā rājatā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21564410 (0.043):
136.016. teṣu prākāreṣu caturvidhāḥ ṣo(kho)ḍakā māpitāḥ suvarṇamayā / rūpyamayā vaiḍūryamayā sphaṭikamayāḥ/
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463911 (0.050):
34.61 (dhārme prā)sāde caturvidhā avaṣaṅgā māpitā abhūvan sauvarṇā rājatā / vaiḍūryamayāḥ (s)phaṭikamayāḥ ||
Ajitasenavyakarana (ajitsvyu.htm.txt) 1370181 (0.051):
gavākṣatoraṇaniryūhakā [hiraṇya]mayāḥ sphaṭikamayā rūpyamayāḥ
Ajitasenavyakarana (bsu006_u.htm.txt) 15275832 (0.051):
gavākṣatoraṇaniryūhakā hiraṇyamayāḥ sphaṭikamayā rūpyamayāḥ prādurabhūvan
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463844 (0.052):
34.57 dhārme prāsāde caturv(i)dhāḥ staṃbhā ucchritā abhūvan sauvarṇā / rājatā vaiḍūryamayāḥ sphaṭikamayāḥ ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24462846 (0.053):
34.4 teṣu khalu (dvāreṣ)u (catu)rvidhā iṣ(ṭi)kā māpitā abhūvan sauvarṇā / rājatā vaiḍūryamayāḥ sphaṭikamayāḥ saptapauruṣā ardhacaturthapauruṣāś ca
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24401950 (0.060):
keciddhemamayā rupyamayā vajramayā api / / indranīlamayāścāpi padmarāgamayā api //
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463922 (0.061):
34.62 dhārme (p)r(āsāde caturvidhā aṭṭālā māpitā abhūvan sauvarṇā rājatā / vaiḍū)ryamayāḥ sphaṭikamayāḥ ||
MSuAv [10.2] dharmye prāsāde caturvidhā nyāsā nyastā (sic; Matsumura
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123504 (0.025):
sauvarṇamayā rupyamayā (GBM 1554.8) vaiḍūryamayā sphaṭikamayā. / MSuAv [1O.5] dharmye prāsāde caturvidhā annāgrā māpitā abhūvaṃ suvarṇamayā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123520 (0.030):
rupyamayā vaiḍūryamayā sphaṭikamayā. / MSuAv [10.6] dharmye prāsāde (GBM 1555.1) caturvidhā baladharaṇyā māpitā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123442 (0.031):
sphaṭikamayāḥ. / MSuAv [10.3] dharmye prāsāde caturvidhā staṃbhā ucchṛtā abhūvaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463887 (0.059):
vaiḍūryamayāḥ sphaṭikamayāḥ || / 34.60 dhārme prāsāde caturvidhā baladharaṇīyā māpitā abhūvan sauv(arṇā
nyaktā) abhūvaṃ suvarṇamayā (GBM 1554.5) rupyamayā vaiḍūryamayā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123989 (0.0):
vistāreṇa. dharmye mahārāja tālavane caturvidhās tālā māpitā abhūvan* / suvarṇamayā rupyamayā vaiḍūryamayā sphaṭikamayā. suvarṇamayasya (GBM
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123501 (5.960):
sauvarṇamayā rupyamayā (GBM 1554.8) vaiḍūryamayā sphaṭikamayā.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123416 (0.022):
māpitā abhūvaṃ suvarṇamayā rupyamayā vaiḍūryamayā sphaṭikamayāḥ.
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21564410 (0.025):
136.016. teṣu prākāreṣu caturvidhāḥ ṣo(kho)ḍakā māpitāḥ suvarṇamayā / rūpyamayā vaiḍūryamayā sphaṭikamayāḥ/
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123517 (0.032):
MSuAv [1O.5] dharmye prāsāde caturvidhā annāgrā māpitā abhūvaṃ suvarṇamayā / rupyamayā vaiḍūryamayā sphaṭikamayā.
sphaṭikamayāḥ. / MSuAv [10.3] dharmye prāsāde caturvidhā staṃbhā ucchṛtā abhūvaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123504 (0.025):
sauvarṇamayā rupyamayā (GBM 1554.8) vaiḍūryamayā sphaṭikamayā.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123523 (0.030):
MSuAv [1O.5] dharmye prāsāde caturvidhā annāgrā māpitā abhūvaṃ suvarṇamayā / rupyamayā vaiḍūryamayā sphaṭikamayā.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123421 (0.031):
māpitā abhūvaṃ suvarṇamayā rupyamayā vaiḍūryamayā sphaṭikamayāḥ.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123987 (0.035):
suvarṇamayā rupyamayā vaiḍūryamayā sphaṭikamayā. suvarṇamayasya (GBM
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123490 (0.037):
śīrṣako gosārako māpito 'bhūd. / MSuAv [10.4] dharmye prāsāde caturvidhā avasaṃgā māpitā abhūvan*
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21564410 (0.046):
136.016. teṣu prākāreṣu caturvidhāḥ ṣo(kho)ḍakā māpitāḥ suvarṇamayā / rūpyamayā vaiḍūryamayā sphaṭikamayāḥ/
suvarṇamayā rupyamayā vaiḍūryamayā sphaṭikamayāḥ. suvarṇamayasya (GBM
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123418 (0.0):
māpitā abhūvaṃ suvarṇamayā rupyamayā vaiḍūryamayā sphaṭikamayāḥ.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123993 (0.022):
vistāreṇa. dharmye mahārāja tālavane caturvidhās tālā māpitā abhūvan* / suvarṇamayā rupyamayā vaiḍūryamayā sphaṭikamayā. suvarṇamayasya (GBM
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463884 (0.034):
34.59 dhārme prāsāde ca(turvidhā gopānasyo māpitā abhūvan sauvarṇā rāja)tā / vaiḍūryamayāḥ sphaṭikamayāḥ ||
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123478 (0.034):
'bhūd. rupyamayasya suvarṇamayo. vaiḍūryamayasya sphaṭikamayaḥ. / sphaṭikamayasya (GBM 1554.7) staṃbhasya vaiḍūryamayaḥ kuṃbhakaḥ tṛkaṭakaḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21564411 (0.036):
136.016. teṣu prākāreṣu caturvidhāḥ ṣo(kho)ḍakā māpitāḥ suvarṇamayā / rūpyamayā vaiḍūryamayā sphaṭikamayāḥ/
Ajitasenavyakarana (ajitsvyu.htm.txt) 1370181 (0.051):
gavākṣatoraṇaniryūhakā [hiraṇya]mayāḥ sphaṭikamayā rūpyamayāḥ
Ajitasenavyakarana (bsu006_u.htm.txt) 15275832 (0.051):
gavākṣatoraṇaniryūhakā hiraṇyamayāḥ sphaṭikamayā rūpyamayāḥ prādurabhūvan
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124005 (0.052):
rupyamayasya suvarṇamayaṃ, vaiḍūryamayasya sphaṭikamayaṃ, sphaṭikamayasya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24462846 (0.055):
34.4 teṣu khalu (dvāreṣ)u (catu)rvidhā iṣ(ṭi)kā māpitā abhūvan sauvarṇā / rājatā vaiḍūryamayāḥ sphaṭikamayāḥ saptapauruṣā ardhacaturthapauruṣāś ca
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18631633 (0.055):
muktāmayā sūcikā ālambanam adhiṣṭhānakaṃ ca abhūṣi / muktāmayasya / vaiḍūryamayī vaiḍūryamayasya sphaṭikamayī sphaṭikamayasya musāragalvamayī
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463843 (0.056):
34.57 dhārme prāsāde caturv(i)dhāḥ staṃbhā ucchritā abhūvan sauvarṇā / rājatā vaiḍūryamayāḥ sphaṭikamayāḥ ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463897 (0.058):
rājatā vaiḍūryamayāḥ sphaṭikamayāḥ ||) / 34.61 (dhārme prā)sāde caturvidhā avaṣaṅgā māpitā abhūvan sauvarṇā rājatā
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24401950 (0.060):
keciddhemamayā rupyamayā vajramayā api / / indranīlamayāścāpi padmarāgamayā api //
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16528694 (0.063):
mayāḥ ; santi rūpyavarṇā rūpyamayāḥ ; santi vaiḍūryavarṇā / vaiḍūryamayāḥ ; santi sphaṭikavarṇāḥ sphaṭikamayāḥ ;
1554.6) staṃbhasya rupyamayaḥ kuṃbhakaḥ tṛkaṭakaḥ śīrṣako gosārako māpito
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123485 (0.029):
sphaṭikamayasya (GBM 1554.7) staṃbhasya vaiḍūryamayaḥ kuṃbhakaḥ tṛkaṭakaḥ / śīrṣako gosārako māpito 'bhūd.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123993 (0.039):
suvarṇamayā rupyamayā vaiḍūryamayā sphaṭikamayā. suvarṇamayasya (GBM / 1557.8) tālasya rupyamayaṃ patraṃ puṣpaṃ phalaṃ māpitam abhūd.
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463871 (0.046):
spha(ṭ)ikamayaḥ sph(aṭikamayasya s)t(aṃ)bhasya vaiḍūryamayaḥ kuṃbhakaḥ / kṛpaṭakaśīrṣakaṃ gosārako māpito babhūva ||
'bhūd. rupyamayasya suvarṇamayo. vaiḍūryamayasya sphaṭikamayaḥ.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123735 (0.0):
'bhūt suvarṇamayena patreṇa puṣpeṇa phalena. rupyamayasya suvarṇamayo, / (GBM 1556.3) vaiḍūryamayasya sphaṭikamayaḥ, sphaṭikamayasya kūṭāgārasya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464340 (0.010):
puṣpaṃ phalaṃ māpitam abhūt || rājatasya sauvarṇam || vaiḍūryamayasya / sphaṭikamayam || sphaṭikamayasya vaiḍūryamayaṃ patraṃ puṣpaṃ phalaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124010 (0.014):
1557.8) tālasya rupyamayaṃ patraṃ puṣpaṃ phalaṃ māpitam abhūd. / rupyamayasya suvarṇamayaṃ, vaiḍūryamayasya sphaṭikamayaṃ, sphaṭikamayasya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18631637 (0.017):
muktāmayā sūcikā ālambanam adhiṣṭhānakaṃ ca abhūṣi / muktāmayasya / vaiḍūryamayī vaiḍūryamayasya sphaṭikamayī sphaṭikamayasya musāragalvamayī
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464090 (0.022):
mā(pito 'bhūt sauvarṇena patreṇa puṣpeṇa phalena || rājatasya sauvarṇo / vaiḍūryamayasya sphaṭikamayaḥ || sphaṭikamayasya) vaiḍūryamayaḥ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123619 (0.045):
'bhūt*. rupyamayyā (GBM 1555.5) suvarṇamayaḥ, vaiḍūryamayyā sphaṭikamayaḥ, / sphaṭikamayyā vaiḍūryamaya-m-ālaṃbanam adhiṣṭhānaṃ sūcako māpito 'bhūt*.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123678 (0.050):
ubhayatopahitalohitopadhānaḥ. (GBM 1555.8) rupyamaye suvarṇamayaḥ, / vaiḍūryamaye sphaṭikamayaḥ, sphaṭikamaye mahārāja kūṭāgāre vaiḍūryamayaḥ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123874 (0.060):
rupyamayyāḥ suvarṇamayaṃ, (GBM 1557.2) vaiḍūryamayyāḥ sphaṭikamayaṃ, / sphaṭikamayyāḥ vaiḍūryamayam ālaṃbanam adhiṣṭhānaṃ sūcako māpito 'bhūt*.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124071 (0.063):
sphaṭikamayaṃ, sphaṭikamayyā vaiḍūryamayam ālaṃbanam (GBM 1558.4)
sphaṭikamayasya (GBM 1554.7) staṃbhasya vaiḍūryamayaḥ kuṃbhakaḥ tṛkaṭakaḥ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123735 (0.029):
'bhūt suvarṇamayena patreṇa puṣpeṇa phalena. rupyamayasya suvarṇamayo, / (GBM 1556.3) vaiḍūryamayasya sphaṭikamayaḥ, sphaṭikamayasya kūṭāgārasya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123461 (0.034):
suvarṇamayā rupyamayā vaiḍūryamayā sphaṭikamayāḥ. suvarṇamayasya (GBM / 1554.6) staṃbhasya rupyamayaḥ kuṃbhakaḥ tṛkaṭakaḥ śīrṣako gosārako māpito
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463869 (0.045):
spha(ṭ)ikamayaḥ sph(aṭikamayasya s)t(aṃ)bhasya vaiḍūryamayaḥ kuṃbhakaḥ / kṛpaṭakaśīrṣakaṃ gosārako māpito babhūva ||
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18631637 (0.045):
vaiḍūryamayī vaiḍūryamayasya sphaṭikamayī sphaṭikamayasya musāragalvamayī
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464339 (0.045):
puṣpaṃ phalaṃ māpitam abhūt || rājatasya sauvarṇam || vaiḍūryamayasya / sphaṭikamayam || sphaṭikamayasya vaiḍūryamayaṃ patraṃ puṣpaṃ phalaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124009 (0.051):
rupyamayasya suvarṇamayaṃ, vaiḍūryamayasya sphaṭikamayaṃ, sphaṭikamayasya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464087 (0.061):
vaiḍūryamayasya sphaṭikamayaḥ || sphaṭikamayasya) vaiḍūryamayaḥ
śīrṣako gosārako māpito 'bhūd. / MSuAv [10.4] dharmye prāsāde caturvidhā avasaṃgā māpitā abhūvan*
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123629 (0.018):
sphaṭikamayyā vaiḍūryamaya-m-ālaṃbanam adhiṣṭhānaṃ sūcako māpito 'bhūt*. / MSuAv [10.11] dharmye prāsāde caturvidhāni (GBM 1555.6) kūṭāgārāṇi
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123464 (0.029):
1554.6) staṃbhasya rupyamayaḥ kuṃbhakaḥ tṛkaṭakaḥ śīrṣako gosārako māpito
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123444 (0.037):
MSuAv [10.3] dharmye prāsāde caturvidhā staṃbhā ucchṛtā abhūvaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463879 (0.038):
spha(ṭ)ikamayaḥ sph(aṭikamayasya s)t(aṃ)bhasya vaiḍūryamayaḥ kuṃbhakaḥ / kṛpaṭakaśīrṣakaṃ gosārako māpito babhūva ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463890 (0.041):
vaiḍūryamayāḥ sphaṭikamayāḥ || / 34.60 dhārme prāsāde caturvidhā baladharaṇīyā māpitā abhūvan sauv(arṇā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123523 (0.045):
MSuAv [10.6] dharmye prāsāde (GBM 1555.1) caturvidhā baladharaṇyā māpitā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123541 (0.048):
MSuAv [lO.7] dharmye prāsāde caturvidhā niryūhā māpitā abhūvan*
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463916 (0.062):
34.62 dhārme (p)r(āsāde caturvidhā aṭṭālā māpitā abhūvan sauvarṇā rājatā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463905 (0.064):
34.61 (dhārme prā)sāde caturvidhā avaṣaṅgā māpitā abhūvan sauvarṇā rājatā
sauvarṇamayā rupyamayā (GBM 1554.8) vaiḍūryamayā sphaṭikamayā.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123440 (5.960):
nyaktā) abhūvaṃ suvarṇamayā (GBM 1554.5) rupyamayā vaiḍūryamayā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123420 (0.030):
māpitā abhūvaṃ suvarṇamayā rupyamayā vaiḍūryamayā sphaṭikamayāḥ. / MSuAv [10.2] dharmye prāsāde caturvidhā nyāsā nyastā (sic; Matsumura
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123990 (0.043):
vistāreṇa. dharmye mahārāja tālavane caturvidhās tālā māpitā abhūvan* / suvarṇamayā rupyamayā vaiḍūryamayā sphaṭikamayā. suvarṇamayasya (GBM
MSuAv [1O.5] dharmye prāsāde caturvidhā annāgrā māpitā abhūvaṃ suvarṇamayā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123442 (0.025):
nyaktā) abhūvaṃ suvarṇamayā (GBM 1554.5) rupyamayā vaiḍūryamayā / sphaṭikamayāḥ. / MSuAv [10.3] dharmye prāsāde caturvidhā staṃbhā ucchṛtā abhūvaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123421 (0.025):
māpitā abhūvaṃ suvarṇamayā rupyamayā vaiḍūryamayā sphaṭikamayāḥ. / MSuAv [10.2] dharmye prāsāde caturvidhā nyāsā nyastā (sic; Matsumura
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123433 (0.052):
nyaktā) abhūvaṃ suvarṇamayā (GBM 1554.5) rupyamayā vaiḍūryamayā
rupyamayā vaiḍūryamayā sphaṭikamayā.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123989 (0.0):
suvarṇamayā rupyamayā vaiḍūryamayā sphaṭikamayā. suvarṇamayasya (GBM
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123420 (0.030):
māpitā abhūvaṃ suvarṇamayā rupyamayā vaiḍūryamayā sphaṭikamayāḥ. / MSuAv [10.2] dharmye prāsāde caturvidhā nyāsā nyastā (sic; Matsumura
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123440 (0.030):
nyaktā) abhūvaṃ suvarṇamayā (GBM 1554.5) rupyamayā vaiḍūryamayā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21564410 (0.059):
136.016. teṣu prākāreṣu caturvidhāḥ ṣo(kho)ḍakā māpitāḥ suvarṇamayā / rūpyamayā vaiḍūryamayā sphaṭikamayāḥ/
MSuAv [10.6] dharmye prāsāde (GBM 1555.1) caturvidhā baladharaṇyā māpitā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123420 (0.030):
māpitā abhūvaṃ suvarṇamayā rupyamayā vaiḍūryamayā sphaṭikamayāḥ. / MSuAv [10.2] dharmye prāsāde caturvidhā nyāsā nyastā (sic; Matsumura
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123443 (0.030):
nyaktā) abhūvaṃ suvarṇamayā (GBM 1554.5) rupyamayā vaiḍūryamayā / sphaṭikamayāḥ. / MSuAv [10.3] dharmye prāsāde caturvidhā staṃbhā ucchṛtā abhūvaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123569 (0.031):
suvarṇamayai rupyamayaiḥ vaiḍūryamayaiḥ sphaṭikamayaiḥ. / MSuAv [10.9] dharmye prāsāde (GBM 1555.3) caturvidhāni sopānāni māpitāny
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123490 (0.045):
śīrṣako gosārako māpito 'bhūd. / MSuAv [10.4] dharmye prāsāde caturvidhā avasaṃgā māpitā abhūvan*
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123629 (0.046):
sphaṭikamayyā vaiḍūryamaya-m-ālaṃbanam adhiṣṭhānaṃ sūcako māpito 'bhūt*. / MSuAv [10.11] dharmye prāsāde caturvidhāni (GBM 1555.6) kūṭāgārāṇi
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123406 (0.050):
MSuAv [10.1] dharmye mahārāja prāsāde (GBM 1554.4) caturvidhāḥ prācīnā
abhūvaṃ suvarṇamayyo rupyamayyaḥ vaiḍūryamayyo sphaṭikamayyaḥ.
MSuAv [lO.7] dharmye prāsāde caturvidhā niryūhā māpitā abhūvan*
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123492 (0.048):
MSuAv [10.4] dharmye prāsāde caturvidhā avasaṃgā māpitā abhūvan*
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123981 (0.054):
vistāreṇa. dharmye mahārāja tālavane caturvidhās tālā māpitā abhūvan* / suvarṇamayā rupyamayā vaiḍūryamayā sphaṭikamayā. suvarṇamayasya (GBM
suvarṇamayāni (GBM 1555.2) rupyamayāni vaiḍūryamayāṇi sphaṭikamayāni.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123583 (0.006):
MSuAv [10.9] dharmye prāsāde (GBM 1555.3) caturvidhāni sopānāni māpitāny / abhūvan* suvarṇamayāni rupyamayāni vaiḍūryamayāni sphaṭikamayāni.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123641 (0.006):
MSuAv [10.11] dharmye prāsāde caturvidhāni (GBM 1555.6) kūṭāgārāṇi / māpitāni abhūvan* suvarṇamayāni rupyamayāni vaiḍūryamayāni sphaṭikamayāni.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123834 (0.015):
puṣkariṇyāṃ caturvidhāni sopānāni (GBM 1556.8) māpitāny abhūvan / suvarṇamayāni rupyamayāni vaiḍūryamayāni sphaṭikamayāni. dharmyā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24462832 (0.027):
sauvarṇāni rājatāni vaiḍūryamayāṇi sphaṭikamayāni ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24462964 (0.027):
sauvarṇāni rājatāni vaiḍūryamayāṇi sphaṭikamayāni || / 34.11 tāḥ khalu puṣkariṇyaś c(aturvi)dhābhir vedikābhiḥ parikṣiptā abhūvan
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464178 (0.027):
abhūv(an) s(auvarṇāni rājatāni vaiḍūryamayāṇi sphaṭikamayāni ||)
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9893328 (0.034):
rūpyamayāni catvāri vaiḍūryamayāni sphaṭikamayāni musāragalvamayāni
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18778385 (0.042):
ratanapātrāṇīti kṛtvā na pratigṛhṇāti // evaṃ muktāmayāni vaiḍūryāmayāni / sphaṭikamayāni musāragalvamayāni lohitikāmayāni tān api bhagavāṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123983 (0.057):
vistāreṇa. dharmye mahārāja tālavane caturvidhās tālā māpitā abhūvan* / suvarṇamayā rupyamayā vaiḍūryamayā sphaṭikamayā. suvarṇamayasya (GBM
MSuAv [10.8] dharmyaḥ prāsādaś caturvidhaiḥ phalakaiḥ cchanno 'bhūt*
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123585 (0.009):
abhūvan* suvarṇamayāni rupyamayāni vaiḍūryamayāni sphaṭikamayāni. / MSuAv [10.10] dharmyaḥ prāsādaḥ caturvidhābhir vedikābhiḥ parikṣipto 'bhūt
suvarṇamayai rupyamayaiḥ vaiḍūryamayaiḥ sphaṭikamayaiḥ.
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21564525 (0.015):
136.026. tā puṣkariṇyaścaturvidhairiṣṭakaiścitāḥ suvarṇamayai rūpyamayaiḥ / sphaṭikamayairvaiḍūryamayaiḥ/
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24462890 (0.037):
caturvidhais tālaiḥ sauvarṇai rājatair vaiḍūryamayaiḥ sphaṭikamayaiḥ ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463935 (0.059):
34.63 dhārmaḥ prāsādaś (ca)turvidhaiḥ phalakaiś channo 'bhūt sauvarṇai / rājatair vaiḍūryamayai(ḥ sphaṭikamayaiḥ ||)
MSuAv [10.9] dharmye prāsāde (GBM 1555.3) caturvidhāni sopānāni māpitāny
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123828 (5.960):
suvarṇamayībhiḥ rupyamayībhi vaiḍūryamayībhiḥ sphaṭikamayībhiḥ. dharmyāyaṃ / puṣkariṇyāṃ caturvidhāni sopānāni (GBM 1556.8) māpitāny abhūvan
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123634 (0.018):
sphaṭikamayyā vaiḍūryamaya-m-ālaṃbanam adhiṣṭhānaṃ sūcako māpito 'bhūt*. / MSuAv [10.11] dharmye prāsāde caturvidhāni (GBM 1555.6) kūṭāgārāṇi
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463941 (0.029):
34.64 (dhārme prāsāde caturvidhāni sopānāni māpitāny abhūvan) sauvarṇāni
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123522 (0.031):
rupyamayā vaiḍūryamayā sphaṭikamayā. / MSuAv [10.6] dharmye prāsāde (GBM 1555.1) caturvidhā baladharaṇyā māpitā
abhūvan* suvarṇamayāni rupyamayāni vaiḍūryamayāni sphaṭikamayāni.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123642 (0.0):
MSuAv [10.11] dharmye prāsāde caturvidhāni (GBM 1555.6) kūṭāgārāṇi / māpitāni abhūvan* suvarṇamayāni rupyamayāni vaiḍūryamayāni sphaṭikamayāni.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123834 (0.0):
puṣkariṇyāṃ caturvidhāni sopānāni (GBM 1556.8) māpitāny abhūvan / suvarṇamayāni rupyamayāni vaiḍūryamayāni sphaṭikamayāni. dharmyā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123552 (0.006):
MSuAv [lO.7] dharmye prāsāde caturvidhā niryūhā māpitā abhūvan* / suvarṇamayāni (GBM 1555.2) rupyamayāni vaiḍūryamayāṇi sphaṭikamayāni.
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9893328 (0.029):
rūpyamayāni catvāri vaiḍūryamayāni sphaṭikamayāni musāragalvamayāni
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18778385 (0.032):
ratanapātrāṇīti kṛtvā na pratigṛhṇāti // evaṃ muktāmayāni vaiḍūryāmayāni / sphaṭikamayāni musāragalvamayāni lohitikāmayāni tān api bhagavāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463943 (0.038):
34.64 (dhārme prāsāde caturvidhāni sopānāni māpitāny abhūvan) sauvarṇāni
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18675218 (0.038):
suvarṇamayāni rūpyamayāni ratanamayāni ṣoḍaśagoṇikāstṛtāṃ pattikāstaraṇāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24462832 (0.041):
34.3 kuśāvatyāṃ rājadhānyāṃ caturvidhāni dvārāṇi māpitāny abhūvan / sauvarṇāni rājatāni vaiḍūryamayāṇi sphaṭikamayāni ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24462963 (0.041):
sauvarṇāni rājatāni vaiḍūryamayāṇi sphaṭikamayāni || / 34.11 tāḥ khalu puṣkariṇyaś c(aturvi)dhābhir vedikābhiḥ parikṣiptā abhūvan
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464177 (0.041):
abhūv(an) s(auvarṇāni rājatāni vaiḍūryamayāṇi sphaṭikamayāni ||) / 34.76 (sā khalu puṣkariṇī caturvidhābhiḥ vedikābhiḥ parikṣiptā ba)bhūva
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18719233 (0.043):
suvarṇamayāni rūpyamayāni dantamayāni ṣaṣṭi suvarṇapātrasahasrāṇi ṣaṣṭi
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18743245 (0.043):
suvarṇamayāni rūpyamayāni dantamayāni aśokavanikādeśaramaṇīyāni
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9467932 (0.047):
tvaṃ mattaḥ kuśalataro 'si / na kevalaṃ dantamayāni / suvarṇaraupyavaiḍūryasphaṭikamayāny api / so 'bhiprasannaḥ / tato
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18800270 (0.050):
sauvarṇamayāni rūpyamayāni dantamayāni // arindamasya khalu punar bhikṣavo
MSuAv [10.10] dharmyaḥ prāsādaḥ caturvidhābhir vedikābhiḥ parikṣipto 'bhūt
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123554 (0.009):
suvarṇamayāni (GBM 1555.2) rupyamayāni vaiḍūryamayāṇi sphaṭikamayāni. / MSuAv [10.8] dharmyaḥ prāsādaś caturvidhaiḥ phalakaiḥ cchanno 'bhūt*
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124042 (0.049):
samyaksupravāditasya. dharmyaṃ tālavanaṃ caturvidhābhir vedikābhiḥ / parikṣiptam abhūt suvarṇamayībhi rupyamayībhiḥ vaiḍūryamayībhiḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463955 (0.050):
34.65 dhārmaḥ prāsādaś caturv(i)dhābhir vedikābhiḥ parikṣipto ('bhūt
(GBM 1555.4) suvarṇamayībhi rupyamayībhi vaiḍūryamayībhi sphaṭikamayībhiḥ.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123852 (0.0):
puṣkariṇīś caturvidhābhir vedikābhiḥ parikṣiptābhūt* suvarṇamayībhi (GBM
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123820 (0.005):
dharmyā (GBM 1556.7) puṣkariṇī caturvidhābhir iṣṭakābhiś citābhūt / suvarṇamayībhiḥ rupyamayībhi vaiḍūryamayībhiḥ sphaṭikamayībhiḥ. dharmyāyaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124053 (0.005):
parikṣiptam abhūt suvarṇamayībhi rupyamayībhiḥ vaiḍūryamayībhiḥ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124046 (0.019):
samyaksupravāditasya. dharmyaṃ tālavanaṃ caturvidhābhir vedikābhiḥ / parikṣiptam abhūt suvarṇamayībhi rupyamayībhiḥ vaiḍūryamayībhiḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24462979 (0.059):
sauvarṇ(ībhī rā)jatībhir vaiḍūryamayībhiḥ sphaṭikamayībhiḥ || sauvarṇyā / vedikāyā rājataṃ sūcyālaṃbanam adhiṣṭhānaṃ māpitam abhūt || rājatyāḥ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123867 (0.060):
rupyamayyāḥ suvarṇamayaṃ, (GBM 1557.2) vaiḍūryamayyāḥ sphaṭikamayaṃ,
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464164 (0.060):
rājatībhir vaiḍūryamayībhiḥ sphaṭikamayībhiḥ ||) / 34.75 (tasyāṃ khalu puṣkariṇ)y(āṃ) caturvidhāni sopānāni māpitāny
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24462951 (0.060):
rājatībhir vaiḍūryamayībhiḥ sphaṭikamayībhiḥ || / 34.10 tāsu khalu puṣkariṇīṣu caturvidhāni sopānān(i māpitāny abhū)va(n)
suvarṇamayyā vedikāyāḥ rupyamayaḥ ālaṃbanam adhiṣṭhānaṃ sūcako māpito
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123863 (0.0):
mahārāja vedikāyā rupyamayam ālaṃbanam adhiṣṭhānaṃ sūcako māpito 'bhūt*.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124061 (0.0):
parikṣiptam abhūt suvarṇamayībhi rupyamayībhiḥ vaiḍūryamayībhiḥ / sphaṭikamayībhiḥ. suvarṇamayyā (GBM 1558.3) vedikāyā rupyamayam ālaṃbanam
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123880 (0.017):
sphaṭikamayyāḥ vaiḍūryamayam ālaṃbanam adhiṣṭhānaṃ sūcako māpito 'bhūt*.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123852 (0.041):
1557.1) rupyamayībhi vaiḍūryamayībhiḥ sphaṭikamayībhiḥ. suvarṇamayyā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24462979 (0.052):
sauvarṇ(ībhī rā)jatībhir vaiḍūryamayībhiḥ sphaṭikamayībhiḥ || sauvarṇyā / vedikāyā rājataṃ sūcyālaṃbanam adhiṣṭhānaṃ māpitam abhūt || rājatyāḥ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124077 (0.056):
sphaṭikamayaṃ, sphaṭikamayyā vaiḍūryamayam ālaṃbanam (GBM 1558.4) / adhiṣṭhānaṃ sūcako māpito 'bhūt*. dharmyaṃ tālavanaṃ kanakavālukāstṛtam
'bhūt*. rupyamayyā (GBM 1555.5) suvarṇamayaḥ, vaiḍūryamayyā sphaṭikamayaḥ,
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123874 (0.0):
mahārāja vedikāyā rupyamayam ālaṃbanam adhiṣṭhānaṃ sūcako māpito 'bhūt*. / rupyamayyāḥ suvarṇamayaṃ, (GBM 1557.2) vaiḍūryamayyāḥ sphaṭikamayaṃ,
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124071 (0.014):
sphaṭikamayībhiḥ. suvarṇamayyā (GBM 1558.3) vedikāyā rupyamayam ālaṃbanam
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463982 (0.020):
abhūt || rāja(ty)āḥ sauvarṇaṃ vaiḍūrya(mayyāḥ sphaṭikamayaṃ sphaṭikamayyā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464393 (0.020):
abhūt || rājatyāḥ sauvarṇaṃ vaiḍūryamayyāḥ sphaṭikamayaṃ sphaṭikamayyā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123679 (0.026):
ubhayatopahitalohitopadhānaḥ. (GBM 1555.8) rupyamaye suvarṇamayaḥ, / vaiḍūryamaye sphaṭikamayaḥ, sphaṭikamaye mahārāja kūṭāgāre vaiḍūryamayaḥ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123474 (0.045):
'bhūd. rupyamayasya suvarṇamayo. vaiḍūryamayasya sphaṭikamayaḥ. / sphaṭikamayasya (GBM 1554.7) staṃbhasya vaiḍūryamayaḥ kuṃbhakaḥ tṛkaṭakaḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464090 (0.050):
vaiḍūryamayasya sphaṭikamayaḥ || sphaṭikamayasya) vaiḍūryamayaḥ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123734 (0.053):
'bhūt suvarṇamayena patreṇa puṣpeṇa phalena. rupyamayasya suvarṇamayo, / (GBM 1556.3) vaiḍūryamayasya sphaṭikamayaḥ, sphaṭikamayasya kūṭāgārasya
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24018040 (0.053):
suvarṇamayo rūpyamayo vaidūryamayaḥ sphaṭikamayaśca yathāsaṃkhyaṃ caturṣu
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123846 (0.057):
puṣkariṇīś caturvidhābhir vedikābhiḥ parikṣiptābhūt* suvarṇamayībhi (GBM / 1557.1) rupyamayībhi vaiḍūryamayībhiḥ sphaṭikamayībhiḥ. suvarṇamayyā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464209 (0.059):
sauvarṇaṃ vai)ḍūryamayyāḥ sphaṭikamayaṃ sphaṭi(kamayyā vaiḍūryamayaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124010 (0.063):
rupyamayasya suvarṇamayaṃ, vaiḍūryamayasya sphaṭikamayaṃ, sphaṭikamayasya / vaiḍūryamayaṃ patraṃ puṣpaṃ phalaṃ (GBM 1558.1) māpitam abhūt. teṣāṃ khalu
sphaṭikamayyā vaiḍūryamaya-m-ālaṃbanam adhiṣṭhānaṃ sūcako māpito 'bhūt*.
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463982 (0.022):
abhūt || rāja(ty)āḥ sauvarṇaṃ vaiḍūrya(mayyāḥ sphaṭikamayaṃ sphaṭikamayyā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464393 (0.022):
abhūt || rājatyāḥ sauvarṇaṃ vaiḍūryamayyāḥ sphaṭikamayaṃ sphaṭikamayyā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124077 (0.027):
adhiṣṭhānaṃ sūcako māpito 'bhūt*. rupyamayyā suvarṇamayaṃ, vaiḍūryamayyā / sphaṭikamayaṃ, sphaṭikamayyā vaiḍūryamayam ālaṃbanam (GBM 1558.4)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123862 (0.035):
mahārāja vedikāyā rupyamayam ālaṃbanam adhiṣṭhānaṃ sūcako māpito 'bhūt*.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124060 (0.035):
sphaṭikamayībhiḥ. suvarṇamayyā (GBM 1558.3) vedikāyā rupyamayam ālaṃbanam / adhiṣṭhānaṃ sūcako māpito 'bhūt*. rupyamayyā suvarṇamayaṃ, vaiḍūryamayyā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123880 (0.043):
rupyamayyāḥ suvarṇamayaṃ, (GBM 1557.2) vaiḍūryamayyāḥ sphaṭikamayaṃ, / sphaṭikamayyāḥ vaiḍūryamayam ālaṃbanam adhiṣṭhānaṃ sūcako māpito 'bhūt*.
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464208 (0.057):
sauvarṇaṃ vai)ḍūryamayyāḥ sphaṭikamayaṃ sphaṭi(kamayyā vaiḍūryamayaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123473 (0.058):
'bhūd. rupyamayasya suvarṇamayo. vaiḍūryamayasya sphaṭikamayaḥ. / sphaṭikamayasya (GBM 1554.7) staṃbhasya vaiḍūryamayaḥ kuṃbhakaḥ tṛkaṭakaḥ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123678 (0.060):
ubhayatopahitalohitopadhānaḥ. (GBM 1555.8) rupyamaye suvarṇamayaḥ, / vaiḍūryamaye sphaṭikamayaḥ, sphaṭikamaye mahārāja kūṭāgāre vaiḍūryamayaḥ
MSuAv [10.11] dharmye prāsāde caturvidhāni (GBM 1555.6) kūṭāgārāṇi
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123573 (0.018):
suvarṇamayai rupyamayaiḥ vaiḍūryamayaiḥ sphaṭikamayaiḥ. / MSuAv [10.9] dharmye prāsāde (GBM 1555.3) caturvidhāni sopānāni māpitāny
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123488 (0.018):
śīrṣako gosārako māpito 'bhūd. / MSuAv [10.4] dharmye prāsāde caturvidhā avasaṃgā māpitā abhūvan*
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123522 (0.046):
rupyamayā vaiḍūryamayā sphaṭikamayā. / MSuAv [10.6] dharmye prāsāde (GBM 1555.1) caturvidhā baladharaṇyā māpitā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463941 (0.049):
34.64 (dhārme prāsāde caturvidhāni sopānāni māpitāny abhūvan) sauvarṇāni
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123405 (0.056):
MSuAv [10.1] dharmye mahārāja prāsāde (GBM 1554.4) caturvidhāḥ prācīnā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123827 (0.056):
puṣkariṇyāṃ caturvidhāni sopānāni (GBM 1556.8) māpitāny abhūvan
māpitāni abhūvan* suvarṇamayāni rupyamayāni vaiḍūryamayāni sphaṭikamayāni.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123581 (0.0):
MSuAv [10.9] dharmye prāsāde (GBM 1555.3) caturvidhāni sopānāni māpitāny / abhūvan* suvarṇamayāni rupyamayāni vaiḍūryamayāni sphaṭikamayāni.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123834 (0.0):
puṣkariṇyāṃ caturvidhāni sopānāni (GBM 1556.8) māpitāny abhūvan
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123550 (0.006):
MSuAv [lO.7] dharmye prāsāde caturvidhā niryūhā māpitā abhūvan* / suvarṇamayāni (GBM 1555.2) rupyamayāni vaiḍūryamayāṇi sphaṭikamayāni.
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9467933 (0.022):
tvaṃ mattaḥ kuśalataro 'si / na kevalaṃ dantamayāni / suvarṇaraupyavaiḍūryasphaṭikamayāny api / so 'bhiprasannaḥ / tato
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18778385 (0.026):
ratanapātrāṇīti kṛtvā na pratigṛhṇāti // evaṃ muktāmayāni vaiḍūryāmayāni / sphaṭikamayāni musāragalvamayāni lohitikāmayāni tān api bhagavāṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9893328 (0.029):
rūpyamayāni catvāri vaiḍūryamayāni sphaṭikamayāni musāragalvamayāni
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18675218 (0.038):
suvarṇamayāni rūpyamayāni ratanamayāni ṣoḍaśagoṇikāstṛtāṃ pattikāstaraṇāṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18719233 (0.043):
suvarṇamayāni rūpyamayāni dantamayāni ṣaṣṭi suvarṇapātrasahasrāṇi ṣaṣṭi
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18743245 (0.043):
suvarṇamayāni rūpyamayāni dantamayāni aśokavanikādeśaramaṇīyāni
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18800270 (0.050):
sauvarṇamayāni rūpyamayāni dantamayāni // arindamasya khalu punar bhikṣavo
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24462832 (0.051):
sauvarṇāni rājatāni vaiḍūryamayāṇi sphaṭikamayāni || / 34.4 teṣu khalu (dvāreṣ)u (catu)rvidhā iṣ(ṭi)kā māpitā abhūvan sauvarṇā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24462963 (0.051):
sauvarṇāni rājatāni vaiḍūryamayāṇi sphaṭikamayāni || / 34.11 tāḥ khalu puṣkariṇyaś c(aturvi)dhābhir vedikābhiḥ parikṣiptā abhūvan
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464177 (0.051):
abhūv(an) s(auvarṇāni rājatāni vaiḍūryamayāṇi sphaṭikamayāni ||) / 34.76 (sā khalu puṣkariṇī caturvidhābhiḥ vedikābhiḥ parikṣiptā ba)bhūva
suvarṇamaye kūṭāgāre rupyamayaḥ paryaṃka sthāpito 'bhūt* (GBM 1555.7)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123675 (0.052):
ubhayatopahitalohitopadhānaḥ. (GBM 1555.8) rupyamaye suvarṇamayaḥ, / vaiḍūryamaye sphaṭikamayaḥ, sphaṭikamaye mahārāja kūṭāgāre vaiḍūryamayaḥ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123687 (0.056):
vaiḍūryamaye sphaṭikamayaḥ, sphaṭikamaye mahārāja kūṭāgāre vaiḍūryamayaḥ / paryaṅkaḥ sthāpito 'bhūt paṭṭikāstṛto (GBM 1556.1) goṇikāstṛtas
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123581 (0.058):
abhūvan* suvarṇamayāni rupyamayāni vaiḍūryamayāni sphaṭikamayāni.
paṭṭikāstṛto goṇikāstṛtas tūlikāstṛtaḥ citṛkāstṛto vyahatikāstṛtaḥ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123698 (0.029):
paryaṅkaḥ sthāpito 'bhūt paṭṭikāstṛto (GBM 1556.1) goṇikāstṛtas / tūlikāstṛtaḥ citrikāstṛtaḥ vyahatikāstṛto palalikāstṛtaḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464051 (0.046):
vaiḍūryamayaḥ paryaṅkaḥ sthāpito 'bhūt paṭikāstṛto goṇikāstṛtas / tūlikāstṛtaś citri(kāstṛtaḥ paṭalikāstṛtaḥ kāliṅgaprāvārapratyā)staraṇaḥ
palalikāstṛtaḥ kāliṃgaprāvārapratyāstaraṇaḥ sottarocchadapaṭaḥ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123704 (0.011):
tūlikāstṛtaḥ citrikāstṛtaḥ vyahatikāstṛto palalikāstṛtaḥ / kāliṃgaprāvārapratyāstaraṇaḥ sottarocchadapaṭa
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464028 (0.039):
kāliṅgaprāvārapratyāstaraṇaḥ sottaracchadapaṭa ubhayāntalo(hitopadhānaḥ
ubhayatopahitalohitopadhānaḥ. (GBM 1555.8) rupyamaye suvarṇamayaḥ,
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123709 (0.021):
kāliṃgaprāvārapratyāstaraṇaḥ sottarocchadapaṭa / ubhayatopahitalohitopadhānaḥ. (GBM 1556.2)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123612 (0.028):
'bhūt*. rupyamayyā (GBM 1555.5) suvarṇamayaḥ, vaiḍūryamayyā sphaṭikamayaḥ,
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123646 (0.052):
māpitāni abhūvan* suvarṇamayāni rupyamayāni vaiḍūryamayāni sphaṭikamayāni. / suvarṇamaye kūṭāgāre rupyamayaḥ paryaṃka sthāpito 'bhūt* (GBM 1555.7)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123867 (0.055):
rupyamayyāḥ suvarṇamayaṃ, (GBM 1557.2) vaiḍūryamayyāḥ sphaṭikamayaṃ,
vaiḍūryamaye sphaṭikamayaḥ, sphaṭikamaye mahārāja kūṭāgāre vaiḍūryamayaḥ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123619 (0.026):
'bhūt*. rupyamayyā (GBM 1555.5) suvarṇamayaḥ, vaiḍūryamayyā sphaṭikamayaḥ,
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464045 (0.039):
34.69 (rājate sauvarṇo vaiḍūryamaye sphaṭikama)yaḥ sphaṭikamaye
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464090 (0.044):
mā(pito 'bhūt sauvarṇena patreṇa puṣpeṇa phalena || rājatasya sauvarṇo / vaiḍūryamayasya sphaṭikamayaḥ || sphaṭikamayasya) vaiḍūryamayaḥ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24018040 (0.046):
suvarṇamayo rūpyamayo vaidūryamayaḥ sphaṭikamayaśca yathāsaṃkhyaṃ caturṣu
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123474 (0.050):
'bhūd. rupyamayasya suvarṇamayo. vaiḍūryamayasya sphaṭikamayaḥ. / sphaṭikamayasya (GBM 1554.7) staṃbhasya vaiḍūryamayaḥ kuṃbhakaḥ tṛkaṭakaḥ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123734 (0.054):
(GBM 1556.3) vaiḍūryamayasya sphaṭikamayaḥ, sphaṭikamayasya kūṭāgārasya
paryaṅkaḥ sthāpito 'bhūt paṭṭikāstṛto (GBM 1556.1) goṇikāstṛtas
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464048 (0.040):
34.69 (rājate sauvarṇo vaiḍūryamaye sphaṭikama)yaḥ sphaṭikamaye / vaiḍūryamayaḥ paryaṅkaḥ sthāpito 'bhūt paṭikāstṛto goṇikāstṛtas
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123654 (0.049):
suvarṇamaye kūṭāgāre rupyamayaḥ paryaṃka sthāpito 'bhūt* (GBM 1555.7)
tūlikāstṛtaḥ citrikāstṛtaḥ vyahatikāstṛto palalikāstṛtaḥ / kāliṃgaprāvārapratyāstaraṇaḥ sottarocchadapaṭa
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123666 (0.006):
suvarṇamaye kūṭāgāre rupyamayaḥ paryaṃka sthāpito 'bhūt* (GBM 1555.7) / paṭṭikāstṛto goṇikāstṛtas tūlikāstṛtaḥ citṛkāstṛto vyahatikāstṛtaḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464054 (0.035):
vaiḍūryamayaḥ paryaṅkaḥ sthāpito 'bhūt paṭikāstṛto goṇikāstṛtas / tūlikāstṛtaś citri(kāstṛtaḥ paṭalikāstṛtaḥ kāliṅgaprāvārapratyā)staraṇaḥ
ubhayatopahitalohitopadhānaḥ. (GBM 1556.2) / MSuAv [10.12] suvarṇamayasya kūṭāgārasya purastād rupyamayas tālo māpito
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123670 (0.021):
palalikāstṛtaḥ kāliṃgaprāvārapratyāstaraṇaḥ sottarocchadapaṭaḥ / ubhayatopahitalohitopadhānaḥ. (GBM 1555.8) rupyamaye suvarṇamayaḥ,
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123741 (0.034):
(GBM 1556.3) vaiḍūryamayasya sphaṭikamayaḥ, sphaṭikamayasya kūṭāgārasya / purastād vaiḍūryamayaḥ tālo māpito 'bhūt sphaṭikamayena patreṇa puṣpeṇa
'bhūt suvarṇamayena patreṇa puṣpeṇa phalena. rupyamayasya suvarṇamayo,
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123748 (0.025):
purastād vaiḍūryamayaḥ tālo māpito 'bhūt sphaṭikamayena patreṇa puṣpeṇa
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123470 (0.057):
'bhūd. rupyamayasya suvarṇamayo. vaiḍūryamayasya sphaṭikamayaḥ.
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464079 (0.058):
mā(pito 'bhūt sauvarṇena patreṇa puṣpeṇa phalena || rājatasya sauvarṇo
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123612 (0.060):
'bhūt*. rupyamayyā (GBM 1555.5) suvarṇamayaḥ, vaiḍūryamayyā sphaṭikamayaḥ,
(GBM 1556.3) vaiḍūryamayasya sphaṭikamayaḥ, sphaṭikamayasya kūṭāgārasya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123478 (0.0):
'bhūd. rupyamayasya suvarṇamayo. vaiḍūryamayasya sphaṭikamayaḥ.
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464340 (0.010):
puṣpaṃ phalaṃ māpitam abhūt || rājatasya sauvarṇam || vaiḍūryamayasya / sphaṭikamayam || sphaṭikamayasya vaiḍūryamayaṃ patraṃ puṣpaṃ phalaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124010 (0.014):
rupyamayasya suvarṇamayaṃ, vaiḍūryamayasya sphaṭikamayaṃ, sphaṭikamayasya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18631637 (0.017):
muktāmayā sūcikā ālambanam adhiṣṭhānakaṃ ca abhūṣi / muktāmayasya / vaiḍūryamayī vaiḍūryamayasya sphaṭikamayī sphaṭikamayasya musāragalvamayī
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464090 (0.022):
mā(pito 'bhūt sauvarṇena patreṇa puṣpeṇa phalena || rājatasya sauvarṇo / vaiḍūryamayasya sphaṭikamayaḥ || sphaṭikamayasya) vaiḍūryamayaḥ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123874 (0.041):
rupyamayyāḥ suvarṇamayaṃ, (GBM 1557.2) vaiḍūryamayyāḥ sphaṭikamayaṃ, / sphaṭikamayyāḥ vaiḍūryamayam ālaṃbanam adhiṣṭhānaṃ sūcako māpito 'bhūt*.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123616 (0.053):
'bhūt*. rupyamayyā (GBM 1555.5) suvarṇamayaḥ, vaiḍūryamayyā sphaṭikamayaḥ,
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123678 (0.054):
ubhayatopahitalohitopadhānaḥ. (GBM 1555.8) rupyamaye suvarṇamayaḥ, / vaiḍūryamaye sphaṭikamayaḥ, sphaṭikamaye mahārāja kūṭāgāre vaiḍūryamayaḥ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123715 (0.056):
MSuAv [10.12] suvarṇamayasya kūṭāgārasya purastād rupyamayas tālo māpito
purastād vaiḍūryamayaḥ tālo māpito 'bhūt sphaṭikamayena patreṇa puṣpeṇa
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123725 (0.025):
MSuAv [10.12] suvarṇamayasya kūṭāgārasya purastād rupyamayas tālo māpito
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123474 (0.060):
'bhūd. rupyamayasya suvarṇamayo. vaiḍūryamayasya sphaṭikamayaḥ. / sphaṭikamayasya (GBM 1554.7) staṃbhasya vaiḍūryamayaḥ kuṃbhakaḥ tṛkaṭakaḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464079 (0.063):
mā(pito 'bhūt sauvarṇena patreṇa puṣpeṇa phalena || rājatasya sauvarṇo
phalena. / MSuAv [10.13] teṣāṃ khalu (GBM 1556.4) tālānāṃ vāyunā īryamāṇānāṃ ayam
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123723 (0.054):
'bhūt suvarṇamayena patreṇa puṣpeṇa phalena. rupyamayasya suvarṇamayo,
evaṃrūpo manojñaḥ śabdo niścarati. tadyathā paṃcāṃgikasya tūryasya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24462927 (0.0):
34.8 teṣāṃ khalu tālānāṃ vāyunā pre(rit)ānām ayam evaṃrūpo manojñaḥ śabdo / niścarati (yathā pañcāṅgikasya) tūryasya kuśalena puruṣeṇa
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464107 (0.0):
34.71 (teṣāṃ khalu tālānāṃ vāyunā preritānām ayam evaṃrūpo manojñaḥ śabdo
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124030 (0.0):
tālānāṃ vāyunā īryamanānām ayaṃ evaṃrūpo manojñaḥ śabdo niścarati. / tadyathā paṃcāṃgikasya tūryasya kuśalena puruṣeṇa (GBM 1558.2)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464353 (0.046):
34.82 teṣāṃ khalu tālānāṃ vāyunā preritānām ayam evaṃrūpo manojñaḥ śabdo
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28030861 (0.062):
yattebhyaḥ pañcabhyastūryaśatebhyaḥ saṃprayuktebhyaḥ pravāditebhyo / yathānakumpopasaṃhṛtaḥ śabdo niścarati dharmapratisaṃyuktaḥ | imāśca
kuśalena puruṣeṇa samyaksupravāditasya. (GBM 1556.5)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24462930 (0.0):
34.8 teṣāṃ khalu tālānāṃ vāyunā pre(rit)ānām ayam evaṃrūpo manojñaḥ śabdo / niścarati (yathā pañcāṅgikasya) tūryasya kuśalena puruṣeṇa
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464110 (0.0):
34.71 (teṣāṃ khalu tālānāṃ vāyunā preritānām ayam evaṃrūpo manojñaḥ śabdo / niścarati yathā pañcāṅgikasya) tūryasya kuśalena puruṣeṇa
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464362 (0.0):
niścarati tadyathā pañcāṅgikasya tūryasya kuśalena puruṣeṇa / samyaksupravāditasya ||
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124033 (1.192):
tālānāṃ vāyunā īryamanānām ayaṃ evaṃrūpo manojñaḥ śabdo niścarati. / tadyathā paṃcāṃgikasya tūryasya kuśalena puruṣeṇa (GBM 1558.2)
MSuAv [10.14] dharmyaḥ prāsādaḥ kanakavālukāstṛto 'bhūc
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124086 (0.014):
adhiṣṭhānaṃ sūcako māpito 'bhūt*. dharmyaṃ tālavanaṃ kanakavālukāstṛtam / abhūc candanavāripariṣiktaṃ hemajālāvanataṃ suvarṇakaṃkaṇikāvṛtam. (GBM
candanavāripariṣikto hemajālāvanaddho suvarṇakaṅkaṇikāvṛtaḥ.
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464122 (1.192):
34.72 (dhārmaḥ prāsādaḥ kanakavālikāstṛto 'bhūc candanavāripariṣikto / hemajālāvatata)s suvarṇakaṅkaṇikāvṛtaḥ ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464412 (0.009):
34.85 dhārmaṃ tālavanaṃ kanakavālikāstṛtam abhūc candanavāripariṣiktaṃ / hemajālāvatataṃ suvarṇakaṅkaṇikāvṛtam ||
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124089 (0.009):
adhiṣṭhānaṃ sūcako māpito 'bhūt*. dharmyaṃ tālavanaṃ kanakavālukāstṛtam / abhūc candanavāripariṣiktaṃ hemajālāvanataṃ suvarṇakaṃkaṇikāvṛtam. (GBM
MSuAv [11] atha caturaśītiḥ koṭṭarājasahasrāṇi (GBM 1556.6)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123953 (0.0):
MSuAv [12] atha caturaśīti (GBM 1557.6) koṭṭarājasahasrāṇi
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124102 (0.004):
abhūc candanavāripariṣiktaṃ hemajālāvanataṃ suvarṇakaṃkaṇikāvṛtam. (GBM / MSuAv [13.1] atha caturaśīti koṭṭarājasahasrāṇi sarvajātakṛtaniṣṭhitaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123335 (0.004):
devasya dharmyaṃ prāsādaṃ māpayiṣyāmo. 'dhivāsayati rājā mahāsudarśanaś / caturaśīti koṭṭarājasahasrāṇāṃ tūṣṇīṃbhāvena.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124440 (0.014):
bhavata pītavastrā pītamālyābharaṇānulepanā pītaparivārā. yāvad (GBM / 1560.6) ahaṃ caturaśītiṃ koṭṭarājasahasrāṇi sannipātayāmi, caturaśītiṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123388 (0.016):
kuśāvatyāṃ dharmyaṃ prāsādaṃ māpayataḥ yojanam āyāmena yojanaṃ vistāreṇa. / evaṃ deveti caturaśīti koṭṭarājasahasrāṇi (GBM 1554.3) rājño
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124488 (0.031):
pītamālyābharaṇānulepanāḥ pītaparivārāḥ. atha pariṇāyakaratnaṃ caturaśītiṃ / koṭṭarājasahasrāṇi (GBM 1561.1) sannipātya, caturaśīti nāgasahasrāṇi
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464283 (0.041):
he(majālāvatat)ā suvarṇakaṅkaṇikāvṛtā || / 34.80 atha caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi sarvaj(ā)ta(k)ṛtan(i)ṣṭh(i)t(aṃ)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464420 (0.041):
hemajālāvatataṃ suvarṇakaṅkaṇikāvṛtam || / 34.86 atha caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi sarvajātakṛtaniṣṭhitaṃ dhārmaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124788 (0.041):
apekṣāṃ karotu devo (GBM 1563.1) jīvite. caturaśīti koṭṭarājasahasrāṇi
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464749 (0.043):
pītavastramālyābharaṇāni pītānulepanaṃ pītaparivāraṃ saṃpādayatha || yāvad / ahaṃ caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi caturaśītināgasahasrāṇy
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464131 (0.045):
/ 34.73 atha caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi s(arvajātakṛtaniṣṭhitaṃ dhārmaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123195 (0.049):
māpayeyam. aśrauṣuś caturaśīti koṭṭarājasahasrāṇi rājā mahāsudarśana
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463568 (0.052):
34.40 (aśrauṣuś caturaśītikoṭṭarāja)sahasrāṇ(i) rājā mahāsudarśano dhārmaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464791 (0.052):
34.108-111 (pariṇāyakaratnaṃ ca caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi / caturaśītināgasahasrāṇy upoṣathanāgarājapramukhāni
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463659 (0.061):
34.48 atha caturaśītiḥ koṭṭarājasaha(srāṇi rājño mahāsudarśanas)y(a
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463722 (0.061):
34.51 (atha caturaśītikoṭṭarājasaha)srāṇi rājño mahāsudarśanasya
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7642404 (0.062):
rājāputrāṇāṃ caturaśītiśca koṭṭarājasahasrāṇi anyāni ca
sarvajātakṛtaniṣṭhitaṃ dharmyaṃ prasādaṃ viditvā dharmyasya prāsādasya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124106 (0.061):
MSuAv [13.1] atha caturaśīti koṭṭarājasahasrāṇi sarvajātakṛtaniṣṭhitaṃ / dharmyaṃ prāsādaṃ dharmyāṃ puṣkariṇīṃ dharmyaṃ tālavanaṃ viditvā yena rājā
purastād dharmyāṃ puṣkariṇīṃ māpayanti yojanam āyāmena yojanaṃ vistāreṇa.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123972 (0.021):
purastād dharmyaṃ tālavanaṃ māpayanti yojanam āyāmena (GBM 1557.7) yojanaṃ / vistāreṇa. dharmye mahārāja tālavane caturvidhās tālā māpitā abhūvan*
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464145 (0.024):
prāsādaṃ viditvā dhārmasya prāsādasya purastād dhārmīṃ puṣkariṇīṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123402 (0.027):
mahāsudarśanasya pratiśrutya pūrveṇa kuśāvatyāṃ dharmyaṃ prāsādaṃ / māpayanti yojanam āyāmena yojanaṃ vistāreṇa.
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464309 (0.030):
puṣkari(ṇyāḥ purastād dhā)rmaṃ tālavanaṃ māpayanti yojanam āyāmena yojanaṃ / vistāreṇa ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463798 (0.064):
(pratiśrutya pūrveṇa kuśāvatyā) dhārmaṃ prāsādaṃ māpayanti (taṃ ca) / yojanam āyāmena yojana(ṃ) vistā(reṇa ||)
dharmyā (GBM 1556.7) puṣkariṇī caturvidhābhir iṣṭakābhiś citābhūt
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123972 (0.055):
purastād dharmyaṃ tālavanaṃ māpayanti yojanam āyāmena (GBM 1557.7) yojanaṃ / vistāreṇa. dharmye mahārāja tālavane caturvidhās tālā māpitā abhūvan*
suvarṇamayībhiḥ rupyamayībhi vaiḍūryamayībhiḥ sphaṭikamayībhiḥ. dharmyāyaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123851 (0.0):
puṣkariṇīś caturvidhābhir vedikābhiḥ parikṣiptābhūt* suvarṇamayībhi (GBM / 1557.1) rupyamayībhi vaiḍūryamayībhiḥ sphaṭikamayībhiḥ. suvarṇamayyā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124050 (0.0):
parikṣiptam abhūt suvarṇamayībhi rupyamayībhiḥ vaiḍūryamayībhiḥ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123598 (0.005):
MSuAv [10.10] dharmyaḥ prāsādaḥ caturvidhābhir vedikābhiḥ parikṣipto 'bhūt / (GBM 1555.4) suvarṇamayībhi rupyamayībhi vaiḍūryamayībhi sphaṭikamayībhiḥ.
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464164 (0.047):
34.74 dhārmī puṣkariṇī caturvi(dhābhir iṣṭikābhiś citā babhūva sauvarṇībhī / rājatībhir vaiḍūryamayībhiḥ sphaṭikamayībhiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24462952 (0.049):
puṣkariṇ(yaś caturvidhābhir iṣṭikā)bh(i)ś c(i)tā abhūvan sauvarṇībhī / rājatībhir vaiḍūryamayībhiḥ sphaṭikamayībhiḥ ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464376 (0.051):
sauvarṇībhī rājatībhir vaiḍūryamayībhiḥ sphaṭikamayībhiḥ ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463961 (0.056):
sauvarṇībhī rājatībhir vaiḍūryamayībhiḥ sphaṭikamayībhiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24462875 (0.063):
khalu parikhāś caturvidhābhir iṣṭikābhiś citā abhūvan sauvarṇībhī / rājatībhir vaiḍūryamayībhiḥ sphaṭikamayībhiḥ ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24462979 (0.063):
sauvarṇ(ībhī rā)jatībhir vaiḍūryamayībhiḥ sphaṭikamayībhiḥ || sauvarṇyā / vedikāyā rājataṃ sūcyālaṃbanam adhiṣṭhānaṃ māpitam abhūt || rājatyāḥ
puṣkariṇyāṃ caturvidhāni sopānāni (GBM 1556.8) māpitāny abhūvan
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123575 (5.960):
MSuAv [10.9] dharmye prāsāde (GBM 1555.3) caturvidhāni sopānāni māpitāny
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123635 (0.019):
MSuAv [10.11] dharmye prāsāde caturvidhāni (GBM 1555.6) kūṭāgārāṇi / māpitāni abhūvan* suvarṇamayāni rupyamayāni vaiḍūryamayāni sphaṭikamayāni.
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463941 (0.062):
34.64 (dhārme prāsāde caturvidhāni sopānāni māpitāny abhūvan) sauvarṇāni
suvarṇamayāni rupyamayāni vaiḍūryamayāni sphaṭikamayāni. dharmyā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123581 (0.0):
MSuAv [10.9] dharmye prāsāde (GBM 1555.3) caturvidhāni sopānāni māpitāny / abhūvan* suvarṇamayāni rupyamayāni vaiḍūryamayāni sphaṭikamayāni.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123642 (0.0):
MSuAv [10.11] dharmye prāsāde caturvidhāni (GBM 1555.6) kūṭāgārāṇi / māpitāni abhūvan* suvarṇamayāni rupyamayāni vaiḍūryamayāni sphaṭikamayāni.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123550 (0.015):
MSuAv [lO.7] dharmye prāsāde caturvidhā niryūhā māpitā abhūvan* / suvarṇamayāni (GBM 1555.2) rupyamayāni vaiḍūryamayāṇi sphaṭikamayāni.
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9893328 (0.034):
rūpyamayāni catvāri vaiḍūryamayāni sphaṭikamayāni musāragalvamayāni
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18675218 (0.038):
suvarṇamayāni rūpyamayāni ratanamayāni ṣoḍaśagoṇikāstṛtāṃ pattikāstaraṇāṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18719233 (0.043):
suvarṇamayāni rūpyamayāni dantamayāni ṣaṣṭi suvarṇapātrasahasrāṇi ṣaṣṭi
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18743245 (0.043):
suvarṇamayāni rūpyamayāni dantamayāni aśokavanikādeśaramaṇīyāni
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18778385 (0.045):
ratanapātrāṇīti kṛtvā na pratigṛhṇāti // evaṃ muktāmayāni vaiḍūryāmayāni / sphaṭikamayāni musāragalvamayāni lohitikāmayāni tān api bhagavāṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9467932 (0.047):
tvaṃ mattaḥ kuśalataro 'si / na kevalaṃ dantamayāni / suvarṇaraupyavaiḍūryasphaṭikamayāny api / so 'bhiprasannaḥ / tato
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18800270 (0.050):
sauvarṇamayāni rūpyamayāni dantamayāni // arindamasya khalu punar bhikṣavo
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24462832 (0.056):
sauvarṇāni rājatāni vaiḍūryamayāṇi sphaṭikamayāni ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24462963 (0.057):
sauvarṇāni rājatāni vaiḍūryamayāṇi sphaṭikamayāni || / 34.11 tāḥ khalu puṣkariṇyaś c(aturvi)dhābhir vedikābhiḥ parikṣiptā abhūvan
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464177 (0.057):
abhūv(an) s(auvarṇāni rājatāni vaiḍūryamayāṇi sphaṭikamayāni ||) / 34.76 (sā khalu puṣkariṇī caturvidhābhiḥ vedikābhiḥ parikṣiptā ba)bhūva
puṣkariṇīś caturvidhābhir vedikābhiḥ parikṣiptābhūt* suvarṇamayībhi (GBM
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123593 (0.028):
MSuAv [10.10] dharmyaḥ prāsādaḥ caturvidhābhir vedikābhiḥ parikṣipto 'bhūt / (GBM 1555.4) suvarṇamayībhi rupyamayībhi vaiḍūryamayībhi sphaṭikamayībhiḥ.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124042 (0.036):
samyaksupravāditasya. dharmyaṃ tālavanaṃ caturvidhābhir vedikābhiḥ / parikṣiptam abhūt suvarṇamayībhi rupyamayībhiḥ vaiḍūryamayībhiḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464181 (0.062):
abhūv(an) s(auvarṇāni rājatāni vaiḍūryamayāṇi sphaṭikamayāni ||) / 34.76 (sā khalu puṣkariṇī caturvidhābhiḥ vedikābhiḥ parikṣiptā ba)bhūva
1557.1) rupyamayībhi vaiḍūryamayībhiḥ sphaṭikamayībhiḥ. suvarṇamayyā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123600 (0.0):
MSuAv [10.10] dharmyaḥ prāsādaḥ caturvidhābhir vedikābhiḥ parikṣipto 'bhūt / (GBM 1555.4) suvarṇamayībhi rupyamayībhi vaiḍūryamayībhi sphaṭikamayībhiḥ.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123820 (0.0):
dharmyā (GBM 1556.7) puṣkariṇī caturvidhābhir iṣṭakābhiś citābhūt / suvarṇamayībhiḥ rupyamayībhi vaiḍūryamayībhiḥ sphaṭikamayībhiḥ. dharmyāyaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124053 (0.0):
parikṣiptam abhūt suvarṇamayībhi rupyamayībhiḥ vaiḍūryamayībhiḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24462951 (0.041):
puṣkariṇ(yaś caturvidhābhir iṣṭikā)bh(i)ś c(i)tā abhūvan sauvarṇībhī / rājatībhir vaiḍūryamayībhiḥ sphaṭikamayībhiḥ ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464164 (0.041):
34.74 dhārmī puṣkariṇī caturvi(dhābhir iṣṭikābhiś citā babhūva sauvarṇībhī / rājatībhir vaiḍūryamayībhiḥ sphaṭikamayībhiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464376 (0.047):
sauvarṇībhī rājatībhir vaiḍūryamayībhiḥ sphaṭikamayībhiḥ ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24462875 (0.049):
khalu parikhāś caturvidhābhir iṣṭikābhiś citā abhūvan sauvarṇībhī / rājatībhir vaiḍūryamayībhiḥ sphaṭikamayībhiḥ ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24462979 (0.050):
sauvarṇ(ībhī rā)jatībhir vaiḍūryamayībhiḥ sphaṭikamayībhiḥ || sauvarṇyā / vedikāyā rājataṃ sūcyālaṃbanam adhiṣṭhānaṃ māpitam abhūt || rājatyāḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463961 (0.052):
sauvarṇībhī rājatībhir vaiḍūryamayībhiḥ sphaṭikamayībhiḥ ||)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123612 (0.057):
'bhūt*. rupyamayyā (GBM 1555.5) suvarṇamayaḥ, vaiḍūryamayyā sphaṭikamayaḥ,
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123867 (0.060):
rupyamayyāḥ suvarṇamayaṃ, (GBM 1557.2) vaiḍūryamayyāḥ sphaṭikamayaṃ,
mahārāja vedikāyā rupyamayam ālaṃbanam adhiṣṭhānaṃ sūcako māpito 'bhūt*.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123609 (0.0):
suvarṇamayyā vedikāyāḥ rupyamayaḥ ālaṃbanam adhiṣṭhānaṃ sūcako māpito
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124061 (0.0):
sphaṭikamayībhiḥ. suvarṇamayyā (GBM 1558.3) vedikāyā rupyamayam ālaṃbanam
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123625 (0.035):
sphaṭikamayyā vaiḍūryamaya-m-ālaṃbanam adhiṣṭhānaṃ sūcako māpito 'bhūt*.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124077 (0.051):
sphaṭikamayaṃ, sphaṭikamayyā vaiḍūryamayam ālaṃbanam (GBM 1558.4) / adhiṣṭhānaṃ sūcako māpito 'bhūt*. dharmyaṃ tālavanaṃ kanakavālukāstṛtam
rupyamayyāḥ suvarṇamayaṃ, (GBM 1557.2) vaiḍūryamayyāḥ sphaṭikamayaṃ,
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124073 (0.012):
adhiṣṭhānaṃ sūcako māpito 'bhūt*. rupyamayyā suvarṇamayaṃ, vaiḍūryamayyā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123618 (0.019):
suvarṇamayyā vedikāyāḥ rupyamayaḥ ālaṃbanam adhiṣṭhānaṃ sūcako māpito / 'bhūt*. rupyamayyā (GBM 1555.5) suvarṇamayaḥ, vaiḍūryamayyā sphaṭikamayaḥ,
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463982 (0.019):
abhūt || rāja(ty)āḥ sauvarṇaṃ vaiḍūrya(mayyāḥ sphaṭikamayaṃ sphaṭikamayyā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464393 (0.019):
abhūt || rājatyāḥ sauvarṇaṃ vaiḍūryamayyāḥ sphaṭikamayaṃ sphaṭikamayyā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124002 (0.041):
1557.8) tālasya rupyamayaṃ patraṃ puṣpaṃ phalaṃ māpitam abhūd. / rupyamayasya suvarṇamayaṃ, vaiḍūryamayasya sphaṭikamayaṃ, sphaṭikamayasya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123733 (0.041):
(GBM 1556.3) vaiḍūryamayasya sphaṭikamayaḥ, sphaṭikamayasya kūṭāgārasya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123674 (0.055):
ubhayatopahitalohitopadhānaḥ. (GBM 1555.8) rupyamaye suvarṇamayaḥ, / vaiḍūryamaye sphaṭikamayaḥ, sphaṭikamaye mahārāja kūṭāgāre vaiḍūryamayaḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464208 (0.059):
sauvarṇaṃ vai)ḍūryamayyāḥ sphaṭikamayaṃ sphaṭi(kamayyā vaiḍūryamayaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123593 (0.060):
(GBM 1555.4) suvarṇamayībhi rupyamayībhi vaiḍūryamayībhi sphaṭikamayībhiḥ.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123846 (0.060):
puṣkariṇīś caturvidhābhir vedikābhiḥ parikṣiptābhūt* suvarṇamayībhi (GBM / 1557.1) rupyamayībhi vaiḍūryamayībhiḥ sphaṭikamayībhiḥ. suvarṇamayyā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124054 (0.064):
sphaṭikamayībhiḥ. suvarṇamayyā (GBM 1558.3) vedikāyā rupyamayam ālaṃbanam
sphaṭikamayyāḥ vaiḍūryamayam ālaṃbanam adhiṣṭhānaṃ sūcako māpito 'bhūt*.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124060 (0.0):
sphaṭikamayībhiḥ. suvarṇamayyā (GBM 1558.3) vedikāyā rupyamayam ālaṃbanam / adhiṣṭhānaṃ sūcako māpito 'bhūt*. rupyamayyā suvarṇamayaṃ, vaiḍūryamayyā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124077 (0.010):
adhiṣṭhānaṃ sūcako māpito 'bhūt*. rupyamayyā suvarṇamayaṃ, vaiḍūryamayyā / sphaṭikamayaṃ, sphaṭikamayyā vaiḍūryamayam ālaṃbanam (GBM 1558.4)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123607 (0.017):
suvarṇamayyā vedikāyāḥ rupyamayaḥ ālaṃbanam adhiṣṭhānaṃ sūcako māpito
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463982 (0.019):
abhūt || rāja(ty)āḥ sauvarṇaṃ vaiḍūrya(mayyāḥ sphaṭikamayaṃ sphaṭikamayyā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464393 (0.019):
abhūt || rājatyāḥ sauvarṇaṃ vaiḍūryamayyāḥ sphaṭikamayaṃ sphaṭikamayyā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124010 (0.029):
rupyamayasya suvarṇamayaṃ, vaiḍūryamayasya sphaṭikamayaṃ, sphaṭikamayasya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464340 (0.031):
puṣpaṃ phalaṃ māpitam abhūt || rājatasya sauvarṇam || vaiḍūryamayasya / sphaṭikamayam || sphaṭikamayasya vaiḍūryamayaṃ patraṃ puṣpaṃ phalaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123625 (0.043):
'bhūt*. rupyamayyā (GBM 1555.5) suvarṇamayaḥ, vaiḍūryamayyā sphaṭikamayaḥ, / sphaṭikamayyā vaiḍūryamaya-m-ālaṃbanam adhiṣṭhānaṃ sūcako māpito 'bhūt*.
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24462998 (0.052):
sauvarṇaṃ sphaṭikam(ayyā vaiḍūryama)yaṃ vaiḍūryamayyāḥ sphaṭikamayaṃ / sūcyālaṃbanam adhiṣṭhānaṃ māpitam abhūt ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464209 (0.053):
sauvarṇaṃ vai)ḍūryamayyāḥ sphaṭikamayaṃ sphaṭi(kamayyā vaiḍūryamayaṃ
dharmyāṃ puṣkariṇyāṃ vividhāni jalajāni mālyāni ropitāny (GBM 1557.3)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123913 (0.022):
mahārāja puṣkariṇyā ubhayatīre (GBM 1557.4) vividhāni sthalajāni mālyāni / ropitāny abhūvan* tadyathā atimuktaś caṃpaka pāṭalā vārṣikā mallikā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463007 (0.042):
34.12 tāsu khalu puṣkariṇīṣu vividhāni jalajāni mālyāni ropitā(ny abh)ūvan
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21569244 (0.042):
151.008. puṣkariṇyaścaturdiśamanupārśvena māpitāḥ/ / 151.008. tatra ca vividhāni jalajāni mālyāni ropitāni tadyathā utpalaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464244 (0.049):
34.78 tasyāḥ khalu puṣkariṇyās tīre (vividhāni sthalajāni mālyāni ropitāny
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464226 (0.051):
34.77 (tasyāṃ khalu puṣkariṇyāṃ vividhāni ja)lajāni mālyāni ropitāny / (abhūvan tadyathotpalaṃ padmaṃ kumudaṃ puṇḍarīkaṃ saugandhikaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463031 (0.060):
34.13 tāsāṃ kha(lu) p(uṣ)kariṇīnāṃ tīreṣu vividhāni sthalajāni mālyāni / ropitāny abhūvan tadyathātimuktakaś campakaḥ pāṭalā vārṣikā mālikā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18007533 (0.063):
brahmāvatī nāma puṣkariṇī saraḥprativiśiṣṭatarākhyā; tasyāṃ nānāvidhāni / jalajāni puṣpāṇi ropitāni; tīre samantāc caturṣv api pārśveṣu anekāni
abhūvan tadyathotpalaṃ padmaṃ kumudaṃ puṇḍarīkaṃ saugandhikaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464230 (0.0):
34.77 (tasyāṃ khalu puṣkariṇyāṃ vividhāni ja)lajāni mālyāni ropitāny / (abhūvan tadyathotpalaṃ padmaṃ kumudaṃ puṇḍarīkaṃ saugandhikaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21569250 (0.007):
151.008. tatra ca vividhāni jalajāni mālyāni ropitāni tadyathā utpalaṃ / padmaṃ kumudaṃ puṇḍarīkaṃ sugandhikaṃ mṛdugandhikam/
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463015 (0.034):
34.12 tāsu khalu puṣkariṇīṣu vividhāni jalajāni mālyāni ropitā(ny abh)ūvan / tadyathotpalaṃ padmaṃ kumudaṃ puṇḍarīkaṃ saugandhikaṃ madhugandhikaṃ
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22235381 (0.047):
brahmā devagaṇaiḥ sārdhaṃ % pūjāṃ tasya kariṣyati // MvyG_84 // / utpalaṃ kumudaṃ padmaṃ $ puṇḍarīkaṃ sugandhikam &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23284264 (0.047):
brahmā devagaṇaiḥ sārdhaṃ pūjāṃ tasya kariṣyati // MvyG_84 // / utpalaṃ kumudaṃ padmaṃ puṇḍarīkaṃ sugandhikam /
Maitreyavyakaranam (bsu009_u.htm.txt) 10045643 (0.047):
brahmā devagaṇaiḥ sārdhaṃ pūjāṃ tasya kariṣyati // Mvyā_84 // / utpalaṃ kumudaṃ padmaṃ puṇḍarīkaṃ sugandhikaṃ /
Maitreyavyakarana (maivy_au.htm.txt) 22237809 (0.049):
brahma devagaṇaiḥ sārdhaṃ % pūjāṃ tasya vidhāsyati // MvyK_80 // / utpalaṃ kumudaṃ padmaṃ $ puṇḍarīkaṃ sugandhikam &
Maitreyavyakarana (maivy_pu.htm.txt) 23286690 (0.049):
brahma devagaṇaiḥ sārdhaṃ pūjāṃ tasya vidhāsyati // MvyK_80 // / utpalaṃ kumudaṃ padmaṃ puṇḍarīkaṃ sugandhikam /
mṛdugandhikaṃ sarvartukaṃ sarvakālikaṃ anāvṛtaṃ sarvajanasya. dharmyāyā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464262 (0.0):
s(u)manā y(ū)thikā dhānuṣkārī sarv(artukaṃ sarvakālikam anāvṛtaṃ / sarvajanasya ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463019 (0.035):
tadyathotpalaṃ padmaṃ kumudaṃ puṇḍarīkaṃ saugandhikaṃ madhugandhikaṃ / sarvartukaṃ sarvakālikam anāvṛtaṃ sarvajanasya ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464234 (0.035):
(abhūvan tadyathotpalaṃ padmaṃ kumudaṃ puṇḍarīkaṃ saugandhikaṃ / madhugandhikaṃ sarvartukaṃ sarvakālikam anāvṛtaṃ sa)rvajanasya ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463050 (0.055):
navamālikā sumanā yū(thikā dhānuṣk)ārī sarvartukaṃ sarvakālikam anāvṛtaṃ / sarvajanasya || / 34.14 tāsāṃ khalu puṣkariṇīnāṃ tīreṣu rājñā mahāsudarśanena kanyāḥ
mahārāja puṣkariṇyā ubhayatīre (GBM 1557.4) vividhāni sthalajāni mālyāni
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463033 (0.0):
34.13 tāsāṃ kha(lu) p(uṣ)kariṇīnāṃ tīreṣu vividhāni sthalajāni mālyāni / ropitāny abhūvan tadyathātimuktakaś campakaḥ pāṭalā vārṣikā mālikā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464246 (0.0):
34.78 tasyāḥ khalu puṣkariṇyās tīre (vividhāni sthalajāni mālyāni ropitāny
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123887 (0.022):
dharmyāṃ puṣkariṇyāṃ vividhāni jalajāni mālyāni ropitāny (GBM 1557.3)
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21569243 (0.062):
151.008. puṣkariṇyaścaturdiśamanupārśvena māpitāḥ/ / 151.008. tatra ca vividhāni jalajāni mālyāni ropitāni tadyathā utpalaṃ
ropitāny abhūvan* tadyathā atimuktaś caṃpaka pāṭalā vārṣikā mallikā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463039 (0.013):
34.13 tāsāṃ kha(lu) p(uṣ)kariṇīnāṃ tīreṣu vividhāni sthalajāni mālyāni / ropitāny abhūvan tadyathātimuktakaś campakaḥ pāṭalā vārṣikā mālikā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464249 (0.013):
34.78 tasyāḥ khalu puṣkariṇyās tīre (vividhāni sthalajāni mālyāni ropitāny / abhūvan tadyathātimuktakaś caṃpakaḥ pāṭalā vārṣikā mālikā navamā)likā
navamālikā sumanā yūthikā dhānuṣkārī sarvartukaṃ (GBM 1557.5) sarvakālikam
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463020 (0.040):
tadyathotpalaṃ padmaṃ kumudaṃ puṇḍarīkaṃ saugandhikaṃ madhugandhikaṃ / sarvartukaṃ sarvakālikam anāvṛtaṃ sarvajanasya ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464236 (0.040):
madhugandhikaṃ sarvartukaṃ sarvakālikam anāvṛtaṃ sa)rvajanasya ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463039 (0.044):
ropitāny abhūvan tadyathātimuktakaś campakaḥ pāṭalā vārṣikā mālikā / navamālikā sumanā yū(thikā dhānuṣk)ārī sarvartukaṃ sarvakālikam anāvṛtaṃ
anāvṛtaṃ sarvajanasya. dharmyā puṣkariṇī kanakavālukāstṛtābhūc
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464264 (0.057):
s(u)manā y(ū)thikā dhānuṣkārī sarv(artukaṃ sarvakālikam anāvṛtaṃ / sarvajanasya ||) / 34.79 (dhārmī puṣkariṇī kanakavālikāstṛtābhūc candanavāripariṣi)ktā
candanavāriṣiktā hemajālāvanatā suvarṇakaṃkaṇikāvṛtā.
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16532963 (0.053):
sarvaratnapratimaṇḍitaṃ, hemaratnakaṃkaṇījālasaṃcchannaṃ,
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9879865 (0.063):
atha khalūttarapūrvasyā diśo hemajālapratichannāyā lokadhāto / ratnacchatrābhyudgatāvabhāsasya tathāgatasya buddhakṣetrāddhemajālālaṃkṛto
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18628823 (0.064):
varakiṃkaṇīkasalīlasusaṃcitā hemajālatulyaravā /
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124093 (0.064):
abhūc candanavāripariṣiktaṃ hemajālāvanataṃ suvarṇakaṃkaṇikāvṛtam. (GBM
MSuAv [12] atha caturaśīti (GBM 1557.6) koṭṭarājasahasrāṇi
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123335 (0.0):
caturaśīti koṭṭarājasahasrāṇāṃ tūṣṇīṃbhāvena. / MSuAv [9] atha caturaśīti (GBM 1553.8) koṭṭarājasahasrāṇi rājño
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123789 (0.0):
MSuAv [11] atha caturaśītiḥ koṭṭarājasahasrāṇi (GBM 1556.6)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124102 (5.960):
abhūc candanavāripariṣiktaṃ hemajālāvanataṃ suvarṇakaṃkaṇikāvṛtam. (GBM / MSuAv [13.1] atha caturaśīti koṭṭarājasahasrāṇi sarvajātakṛtaniṣṭhitaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123388 (0.012):
evaṃ deveti caturaśīti koṭṭarājasahasrāṇi (GBM 1554.3) rājño
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124440 (0.012):
bhavata pītavastrā pītamālyābharaṇānulepanā pītaparivārā. yāvad (GBM / 1560.6) ahaṃ caturaśītiṃ koṭṭarājasahasrāṇi sannipātayāmi, caturaśītiṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124488 (0.027):
pītamālyābharaṇānulepanāḥ pītaparivārāḥ. atha pariṇāyakaratnaṃ caturaśītiṃ / koṭṭarājasahasrāṇi (GBM 1561.1) sannipātya, caturaśīti nāgasahasrāṇi
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124788 (0.035):
apekṣāṃ karotu devo (GBM 1563.1) jīvite. caturaśīti koṭṭarājasahasrāṇi
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464283 (0.037):
34.80 atha caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi sarvaj(ā)ta(k)ṛtan(i)ṣṭh(i)t(aṃ)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464420 (0.037):
34.86 atha caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi sarvajātakṛtaniṣṭhitaṃ dhārmaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464749 (0.040):
pītavastramālyābharaṇāni pītānulepanaṃ pītaparivāraṃ saṃpādayatha || yāvad / ahaṃ caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi caturaśītināgasahasrāṇy
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464131 (0.042):
/ 34.73 atha caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi s(arvajātakṛtaniṣṭhitaṃ dhārmaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464791 (0.051):
34.108-111 (pariṇāyakaratnaṃ ca caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi / caturaśītināgasahasrāṇy upoṣathanāgarājapramukhāni
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123195 (0.056):
māpayeyam. aśrauṣuś caturaśīti koṭṭarājasahasrāṇi rājā mahāsudarśana
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463722 (0.063):
34.51 (atha caturaśītikoṭṭarājasaha)srāṇi rājño mahāsudarśanasya
sarvajātakṛtaniṣṭhitāṃ dharmyāṃ puṣkariṇīṃ viditvā dharmyāyāḥ puṣkariṇyā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464422 (0.0):
34.86 atha caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi sarvajātakṛtaniṣṭhitaṃ dhārmaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124104 (0.0):
MSuAv [13.1] atha caturaśīti koṭṭarājasahasrāṇi sarvajātakṛtaniṣṭhitaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464134 (0.045):
34.73 atha caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi s(arvajātakṛtaniṣṭhitaṃ dhārmaṃ
purastād dharmyaṃ tālavanaṃ māpayanti yojanam āyāmena (GBM 1557.7) yojanaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123806 (0.021):
purastād dharmyāṃ puṣkariṇīṃ māpayanti yojanam āyāmena yojanaṃ vistāreṇa.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123402 (0.021):
mahāsudarśanasya pratiśrutya pūrveṇa kuśāvatyāṃ dharmyaṃ prāsādaṃ / māpayanti yojanam āyāmena yojanaṃ vistāreṇa.
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464309 (0.030):
puṣkari(ṇyāḥ purastād dhā)rmaṃ tālavanaṃ māpayanti yojanam āyāmena yojanaṃ
vistāreṇa. dharmye mahārāja tālavane caturvidhās tālā māpitā abhūvan*
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123403 (0.031):
māpayanti yojanam āyāmena yojanaṃ vistāreṇa. / MSuAv [10.1] dharmye mahārāja prāsāde (GBM 1554.4) caturvidhāḥ prācīnā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123807 (0.036):
purastād dharmyāṃ puṣkariṇīṃ māpayanti yojanam āyāmena yojanaṃ vistāreṇa. / dharmyā (GBM 1556.7) puṣkariṇī caturvidhābhir iṣṭakābhiś citābhūt
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464315 (0.050):
34.81 dhārme tālavane caturvidhās tālā māpitā abhūvan sauvarṇā rājatā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123542 (0.054):
MSuAv [lO.7] dharmye prāsāde caturvidhā niryūhā māpitā abhūvan* / suvarṇamayāni (GBM 1555.2) rupyamayāni vaiḍūryamayāṇi sphaṭikamayāni.
suvarṇamayā rupyamayā vaiḍūryamayā sphaṭikamayā. suvarṇamayasya (GBM
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123438 (0.0):
nyaktā) abhūvaṃ suvarṇamayā (GBM 1554.5) rupyamayā vaiḍūryamayā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123517 (0.0):
MSuAv [1O.5] dharmye prāsāde caturvidhā annāgrā māpitā abhūvaṃ suvarṇamayā / rupyamayā vaiḍūryamayā sphaṭikamayā.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123418 (0.022):
MSuAv [10.1] dharmye mahārāja prāsāde (GBM 1554.4) caturvidhāḥ prācīnā / māpitā abhūvaṃ suvarṇamayā rupyamayā vaiḍūryamayā sphaṭikamayāḥ.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123458 (0.022):
MSuAv [10.3] dharmye prāsāde caturvidhā staṃbhā ucchṛtā abhūvaṃ / suvarṇamayā rupyamayā vaiḍūryamayā sphaṭikamayāḥ. suvarṇamayasya (GBM
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21564410 (0.025):
136.016. teṣu prākāreṣu caturvidhāḥ ṣo(kho)ḍakā māpitāḥ suvarṇamayā / rūpyamayā vaiḍūryamayā sphaṭikamayāḥ/
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123500 (0.043):
MSuAv [10.4] dharmye prāsāde caturvidhā avasaṃgā māpitā abhūvan* / sauvarṇamayā rupyamayā (GBM 1554.8) vaiḍūryamayā sphaṭikamayā.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123544 (0.057):
MSuAv [lO.7] dharmye prāsāde caturvidhā niryūhā māpitā abhūvan* / suvarṇamayāni (GBM 1555.2) rupyamayāni vaiḍūryamayāṇi sphaṭikamayāni.
1557.8) tālasya rupyamayaṃ patraṃ puṣpaṃ phalaṃ māpitam abhūd.
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24462913 (5.960):
(v)aiḍūryamayaṃ patraṃ puṣpaṃ phalaṃ māpitam abhūt ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464346 (5.960):
sphaṭikamayam || sphaṭikamayasya vaiḍūryamayaṃ patraṃ puṣpaṃ phalaṃ / māpitam abhūt ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24462898 (0.034):
34.7 sauvarṇasya tālasya rājataṃ patraṃ puṣpaṃ phalaṃ māpitam abhūt ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464331 (0.034):
v(ai)ḍūryamayāḥ spha(ṭi)kamay(ā)ḥ || sauvarṇasya tālasya rājataṃ patraṃ / puṣpaṃ phalaṃ māpitam abhūt || rājatasya sauvarṇam || vaiḍūryamayasya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123458 (0.039):
suvarṇamayā rupyamayā vaiḍūryamayā sphaṭikamayāḥ. suvarṇamayasya (GBM / 1554.6) staṃbhasya rupyamayaḥ kuṃbhakaḥ tṛkaṭakaḥ śīrṣako gosārako māpito
rupyamayasya suvarṇamayaṃ, vaiḍūryamayasya sphaṭikamayaṃ, sphaṭikamayasya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464341 (0.012):
puṣpaṃ phalaṃ māpitam abhūt || rājatasya sauvarṇam || vaiḍūryamayasya / sphaṭikamayam || sphaṭikamayasya vaiḍūryamayaṃ patraṃ puṣpaṃ phalaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123475 (0.014):
'bhūd. rupyamayasya suvarṇamayo. vaiḍūryamayasya sphaṭikamayaḥ.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123735 (0.014):
(GBM 1556.3) vaiḍūryamayasya sphaṭikamayaḥ, sphaṭikamayasya kūṭāgārasya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124071 (0.020):
adhiṣṭhānaṃ sūcako māpito 'bhūt*. rupyamayyā suvarṇamayaṃ, vaiḍūryamayyā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18631637 (0.021):
muktāmayā sūcikā ālambanam adhiṣṭhānakaṃ ca abhūṣi / muktāmayasya / vaiḍūryamayī vaiḍūryamayasya sphaṭikamayī sphaṭikamayasya musāragalvamayī
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123874 (0.029):
rupyamayyāḥ suvarṇamayaṃ, (GBM 1557.2) vaiḍūryamayyāḥ sphaṭikamayaṃ, / sphaṭikamayyāḥ vaiḍūryamayam ālaṃbanam adhiṣṭhānaṃ sūcako māpito 'bhūt*.
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464090 (0.036):
mā(pito 'bhūt sauvarṇena patreṇa puṣpeṇa phalena || rājatasya sauvarṇo / vaiḍūryamayasya sphaṭikamayaḥ || sphaṭikamayasya) vaiḍūryamayaḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463982 (0.038):
abhūt || rāja(ty)āḥ sauvarṇaṃ vaiḍūrya(mayyāḥ sphaṭikamayaṃ sphaṭikamayyā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464393 (0.038):
abhūt || rājatyāḥ sauvarṇaṃ vaiḍūryamayyāḥ sphaṭikamayaṃ sphaṭikamayyā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123865 (0.041):
mahārāja vedikāyā rupyamayam ālaṃbanam adhiṣṭhānaṃ sūcako māpito 'bhūt*. / rupyamayyāḥ suvarṇamayaṃ, (GBM 1557.2) vaiḍūryamayyāḥ sphaṭikamayaṃ,
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18784518 (0.052):
muktāmayaṃ vā vaiḍūryamayaṃ vā sphaṭikamayaṃ vā musāragalvamayaṃ vā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123454 (0.052):
suvarṇamayā rupyamayā vaiḍūryamayā sphaṭikamayāḥ. suvarṇamayasya (GBM
vaiḍūryamayaṃ patraṃ puṣpaṃ phalaṃ (GBM 1558.1) māpitam abhūt. teṣāṃ khalu
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464348 (0.0):
puṣpaṃ phalaṃ māpitam abhūt || rājatasya sauvarṇam || vaiḍūryamayasya / sphaṭikamayam || sphaṭikamayasya vaiḍūryamayaṃ patraṃ puṣpaṃ phalaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24462915 (0.043):
(v)aiḍūryamayaṃ patraṃ puṣpaṃ phalaṃ māpitam abhūt ||
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18784518 (0.053):
bhagavanto suvarṇamayaṃ vā dharmacakraṃ pravartenti rūpyamayaṃ vā / muktāmayaṃ vā vaiḍūryamayaṃ vā sphaṭikamayaṃ vā musāragalvamayaṃ vā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18700208 (0.053):
lohitikāmayasya skandhasya vaiḍūryamayaṃ patraṃ ca phalaṃ ca (yāvad*)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124071 (0.054):
sphaṭikamayaṃ, sphaṭikamayyā vaiḍūryamayam ālaṃbanam (GBM 1558.4)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24462897 (0.061):
34.7 sauvarṇasya tālasya rājataṃ patraṃ puṣpaṃ phalaṃ māpitam abhūt ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464330 (0.061):
v(ai)ḍūryamayāḥ spha(ṭi)kamay(ā)ḥ || sauvarṇasya tālasya rājataṃ patraṃ / puṣpaṃ phalaṃ māpitam abhūt || rājatasya sauvarṇam || vaiḍūryamayasya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123874 (0.064):
rupyamayyāḥ suvarṇamayaṃ, (GBM 1557.2) vaiḍūryamayyāḥ sphaṭikamayaṃ, / sphaṭikamayyāḥ vaiḍūryamayam ālaṃbanam adhiṣṭhānaṃ sūcako māpito 'bhūt*.
tālānāṃ vāyunā īryamanānām ayaṃ evaṃrūpo manojñaḥ śabdo niścarati.
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24462925 (0.0):
34.8 teṣāṃ khalu tālānāṃ vāyunā pre(rit)ānām ayam evaṃrūpo manojñaḥ śabdo / niścarati (yathā pañcāṅgikasya) tūryasya kuśalena puruṣeṇa
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464105 (0.0):
34.71 (teṣāṃ khalu tālānāṃ vāyunā preritānām ayam evaṃrūpo manojñaḥ śabdo / niścarati yathā pañcāṅgikasya) tūryasya kuśalena puruṣeṇa
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123759 (0.0):
MSuAv [10.13] teṣāṃ khalu (GBM 1556.4) tālānāṃ vāyunā īryamāṇānāṃ ayam / evaṃrūpo manojñaḥ śabdo niścarati. tadyathā paṃcāṃgikasya tūryasya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464354 (0.052):
māpitam abhūt || / 34.82 teṣāṃ khalu tālānāṃ vāyunā preritānām ayam evaṃrūpo manojñaḥ śabdo
tadyathā paṃcāṃgikasya tūryasya kuśalena puruṣeṇa (GBM 1558.2) / samyaksupravāditasya. dharmyaṃ tālavanaṃ caturvidhābhir vedikābhiḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24462930 (0.0):
34.8 teṣāṃ khalu tālānāṃ vāyunā pre(rit)ānām ayam evaṃrūpo manojñaḥ śabdo / niścarati (yathā pañcāṅgikasya) tūryasya kuśalena puruṣeṇa
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464110 (0.0):
34.71 (teṣāṃ khalu tālānāṃ vāyunā preritānām ayam evaṃrūpo manojñaḥ śabdo / niścarati yathā pañcāṅgikasya) tūryasya kuśalena puruṣeṇa
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464369 (0.0):
niścarati tadyathā pañcāṅgikasya tūryasya kuśalena puruṣeṇa / samyaksupravāditasya || / 34.83 dhārmaṃ tālavanaṃ caturvidhābhir vedikābhiḥ parikṣiptam abhūt
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123764 (0.0):
evaṃrūpo manojñaḥ śabdo niścarati. tadyathā paṃcāṃgikasya tūryasya
parikṣiptam abhūt suvarṇamayībhi rupyamayībhiḥ vaiḍūryamayībhiḥ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123820 (0.0):
dharmyā (GBM 1556.7) puṣkariṇī caturvidhābhir iṣṭakābhiś citābhūt / suvarṇamayībhiḥ rupyamayībhi vaiḍūryamayībhiḥ sphaṭikamayībhiḥ. dharmyāyaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123851 (0.0):
puṣkariṇīś caturvidhābhir vedikābhiḥ parikṣiptābhūt* suvarṇamayībhi (GBM
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123598 (0.005):
MSuAv [10.10] dharmyaḥ prāsādaḥ caturvidhābhir vedikābhiḥ parikṣipto 'bhūt / (GBM 1555.4) suvarṇamayībhi rupyamayībhi vaiḍūryamayībhi sphaṭikamayībhiḥ.
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463961 (0.038):
sauvarṇībhī rājatībhir vaiḍūryamayībhiḥ sphaṭikamayībhiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464376 (0.038):
34.83 dhārmaṃ tālavanaṃ caturvidhābhir vedikābhiḥ parikṣiptam abhūt
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24462951 (0.038):
puṣkariṇ(yaś caturvidhābhir iṣṭikā)bh(i)ś c(i)tā abhūvan sauvarṇībhī / rājatībhir vaiḍūryamayībhiḥ sphaṭikamayībhiḥ ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464164 (0.038):
34.74 dhārmī puṣkariṇī caturvi(dhābhir iṣṭikābhiś citā babhūva sauvarṇībhī / rājatībhir vaiḍūryamayībhiḥ sphaṭikamayībhiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24462875 (0.051):
khalu parikhāś caturvidhābhir iṣṭikābhiś citā abhūvan sauvarṇībhī / rājatībhir vaiḍūryamayībhiḥ sphaṭikamayībhiḥ ||
sphaṭikamayībhiḥ. suvarṇamayyā (GBM 1558.3) vedikāyā rupyamayam ālaṃbanam
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123859 (0.0):
puṣkariṇīś caturvidhābhir vedikābhiḥ parikṣiptābhūt* suvarṇamayībhi (GBM / 1557.1) rupyamayībhi vaiḍūryamayībhiḥ sphaṭikamayībhiḥ. suvarṇamayyā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123605 (0.015):
(GBM 1555.4) suvarṇamayībhi rupyamayībhi vaiḍūryamayībhi sphaṭikamayībhiḥ.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123820 (0.027):
suvarṇamayībhiḥ rupyamayībhi vaiḍūryamayībhiḥ sphaṭikamayībhiḥ. dharmyāyaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24462951 (0.030):
puṣkariṇ(yaś caturvidhābhir iṣṭikā)bh(i)ś c(i)tā abhūvan sauvarṇībhī / rājatībhir vaiḍūryamayībhiḥ sphaṭikamayībhiḥ ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464164 (0.030):
34.74 dhārmī puṣkariṇī caturvi(dhābhir iṣṭikābhiś citā babhūva sauvarṇībhī / rājatībhir vaiḍūryamayībhiḥ sphaṭikamayībhiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463962 (0.035):
sauvarṇībhī rājatībhir vaiḍūryamayībhiḥ sphaṭikamayībhiḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464376 (0.035):
sauvarṇībhī rājatībhir vaiḍūryamayībhiḥ sphaṭikamayībhiḥ ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24462875 (0.038):
khalu parikhāś caturvidhābhir iṣṭikābhiś citā abhūvan sauvarṇībhī / rājatībhir vaiḍūryamayībhiḥ sphaṭikamayībhiḥ ||
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123866 (0.038):
mahārāja vedikāyā rupyamayam ālaṃbanam adhiṣṭhānaṃ sūcako māpito 'bhūt*.
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24462979 (0.051):
sauvarṇ(ībhī rā)jatībhir vaiḍūryamayībhiḥ sphaṭikamayībhiḥ || sauvarṇyā / vedikāyā rājataṃ sūcyālaṃbanam adhiṣṭhānaṃ māpitam abhūt || rājatyāḥ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123878 (0.062):
sphaṭikamayyāḥ vaiḍūryamayam ālaṃbanam adhiṣṭhānaṃ sūcako māpito 'bhūt*.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123612 (0.064):
'bhūt*. rupyamayyā (GBM 1555.5) suvarṇamayaḥ, vaiḍūryamayyā sphaṭikamayaḥ,
adhiṣṭhānaṃ sūcako māpito 'bhūt*. rupyamayyā suvarṇamayaṃ, vaiḍūryamayyā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123615 (0.0):
suvarṇamayyā vedikāyāḥ rupyamayaḥ ālaṃbanam adhiṣṭhānaṃ sūcako māpito
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123870 (0.0):
mahārāja vedikāyā rupyamayam ālaṃbanam adhiṣṭhānaṃ sūcako māpito 'bhūt*.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123880 (0.0):
sphaṭikamayyāḥ vaiḍūryamayam ālaṃbanam adhiṣṭhānaṃ sūcako māpito 'bhūt*.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124010 (0.026):
1557.8) tālasya rupyamayaṃ patraṃ puṣpaṃ phalaṃ māpitam abhūd. / rupyamayasya suvarṇamayaṃ, vaiḍūryamayasya sphaṭikamayaṃ, sphaṭikamayasya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123625 (0.035):
'bhūt*. rupyamayyā (GBM 1555.5) suvarṇamayaḥ, vaiḍūryamayyā sphaṭikamayaḥ, / sphaṭikamayyā vaiḍūryamaya-m-ālaṃbanam adhiṣṭhānaṃ sūcako māpito 'bhūt*.
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463981 (0.045):
abhūt || rāja(ty)āḥ sauvarṇaṃ vaiḍūrya(mayyāḥ sphaṭikamayaṃ sphaṭikamayyā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464392 (0.045):
abhūt || rājatyāḥ sauvarṇaṃ vaiḍūryamayyāḥ sphaṭikamayaṃ sphaṭikamayyā
sphaṭikamayaṃ, sphaṭikamayyā vaiḍūryamayam ālaṃbanam (GBM 1558.4)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123878 (0.010):
rupyamayyāḥ suvarṇamayaṃ, (GBM 1557.2) vaiḍūryamayyāḥ sphaṭikamayaṃ,
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463982 (0.012):
abhūt || rāja(ty)āḥ sauvarṇaṃ vaiḍūrya(mayyāḥ sphaṭikamayaṃ sphaṭikamayyā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464393 (0.012):
abhūt || rājatyāḥ sauvarṇaṃ vaiḍūryamayyāḥ sphaṭikamayaṃ sphaṭikamayyā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124011 (0.020):
rupyamayasya suvarṇamayaṃ, vaiḍūryamayasya sphaṭikamayaṃ, sphaṭikamayasya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123619 (0.023):
'bhūt*. rupyamayyā (GBM 1555.5) suvarṇamayaḥ, vaiḍūryamayyā sphaṭikamayaḥ, / sphaṭikamayyā vaiḍūryamaya-m-ālaṃbanam adhiṣṭhānaṃ sūcako māpito 'bhūt*.
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464340 (0.033):
puṣpaṃ phalaṃ māpitam abhūt || rājatasya sauvarṇam || vaiḍūryamayasya / sphaṭikamayam || sphaṭikamayasya vaiḍūryamayaṃ patraṃ puṣpaṃ phalaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464209 (0.049):
sauvarṇaṃ vai)ḍūryamayyāḥ sphaṭikamayaṃ sphaṭi(kamayyā vaiḍūryamayaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24462997 (0.055):
sauvarṇaṃ sphaṭikam(ayyā vaiḍūryama)yaṃ vaiḍūryamayyāḥ sphaṭikamayaṃ / sūcyālaṃbanam adhiṣṭhānaṃ māpitam abhūt ||
adhiṣṭhānaṃ sūcako māpito 'bhūt*. dharmyaṃ tālavanaṃ kanakavālukāstṛtam
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123625 (0.031):
sphaṭikamayyā vaiḍūryamaya-m-ālaṃbanam adhiṣṭhānaṃ sūcako māpito 'bhūt*.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123862 (0.051):
mahārāja vedikāyā rupyamayam ālaṃbanam adhiṣṭhānaṃ sūcako māpito 'bhūt*.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123880 (0.051):
sphaṭikamayyāḥ vaiḍūryamayam ālaṃbanam adhiṣṭhānaṃ sūcako māpito 'bhūt*.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123607 (0.056):
suvarṇamayyā vedikāyāḥ rupyamayaḥ ālaṃbanam adhiṣṭhānaṃ sūcako māpito / 'bhūt*. rupyamayyā (GBM 1555.5) suvarṇamayaḥ, vaiḍūryamayyā sphaṭikamayaḥ,
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123773 (0.064):
MSuAv [10.14] dharmyaḥ prāsādaḥ kanakavālukāstṛto 'bhūc / candanavāripariṣikto hemajālāvanaddho suvarṇakaṅkaṇikāvṛtaḥ.
abhūc candanavāripariṣiktaṃ hemajālāvanataṃ suvarṇakaṃkaṇikāvṛtam. (GBM
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464411 (0.0):
34.85 dhārmaṃ tālavanaṃ kanakavālikāstṛtam abhūc candanavāripariṣiktaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464119 (0.009):
34.72 (dhārmaḥ prāsādaḥ kanakavālikāstṛto 'bhūc candanavāripariṣikto / hemajālāvatata)s suvarṇakaṅkaṇikāvṛtaḥ ||
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123777 (0.009):
MSuAv [10.14] dharmyaḥ prāsādaḥ kanakavālukāstṛto 'bhūc / candanavāripariṣikto hemajālāvanaddho suvarṇakaṅkaṇikāvṛtaḥ.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123944 (0.064):
candanavāriṣiktā hemajālāvanatā suvarṇakaṃkaṇikāvṛtā.
MSuAv [13.1] atha caturaśīti koṭṭarājasahasrāṇi sarvajātakṛtaniṣṭhitaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464284 (0.0):
he(majālāvatat)ā suvarṇakaṅkaṇikāvṛtā || / 34.80 atha caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi sarvaj(ā)ta(k)ṛtan(i)ṣṭh(i)t(aṃ)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464424 (0.0):
hemajālāvatataṃ suvarṇakaṅkaṇikāvṛtam || / 34.86 atha caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi sarvajātakṛtaniṣṭhitaṃ dhārmaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123955 (0.0):
candanavāriṣiktā hemajālāvanatā suvarṇakaṃkaṇikāvṛtā. / MSuAv [12] atha caturaśīti (GBM 1557.6) koṭṭarājasahasrāṇi
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123335 (5.960):
devasya dharmyaṃ prāsādaṃ māpayiṣyāmo. 'dhivāsayati rājā mahāsudarśanaś / caturaśīti koṭṭarājasahasrāṇāṃ tūṣṇīṃbhāvena.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123793 (0.004):
candanavāripariṣikto hemajālāvanaddho suvarṇakaṅkaṇikāvṛtaḥ. / MSuAv [11] atha caturaśītiḥ koṭṭarājasahasrāṇi (GBM 1556.6)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464750 (0.020):
pītavastramālyābharaṇāni pītānulepanaṃ pītaparivāraṃ saṃpādayatha || yāvad / ahaṃ caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi caturaśītināgasahasrāṇy
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123195 (0.021):
māpayeyam. aśrauṣuś caturaśīti koṭṭarājasahasrāṇi rājā mahāsudarśana
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464792 (0.029):
34.108-111 (pariṇāyakaratnaṃ ca caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi / caturaśītināgasahasrāṇy upoṣathanāgarājapramukhāni
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124440 (0.032):
bhavata pītavastrā pītamālyābharaṇānulepanā pītaparivārā. yāvad (GBM / 1560.6) ahaṃ caturaśītiṃ koṭṭarājasahasrāṇi sannipātayāmi, caturaśītiṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463620 (0.035):
34.44 (dvir api trir api caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi rājānaṃ / mahā)sudarśanam idam avocan ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464135 (0.037):
/ 34.73 atha caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi s(arvajātakṛtaniṣṭhitaṃ dhārmaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463722 (0.039):
34.51 (atha caturaśītikoṭṭarājasaha)srāṇi rājño mahāsudarśanasya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463568 (0.042):
34.40 (aśrauṣuś caturaśītikoṭṭarāja)sahasrāṇ(i) rājā mahāsudarśano dhārmaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123388 (0.044):
kuśāvatyāṃ dharmyaṃ prāsādaṃ māpayataḥ yojanam āyāmena yojanaṃ vistāreṇa. / evaṃ deveti caturaśīti koṭṭarājasahasrāṇi (GBM 1554.3) rājño
dharmyaṃ prāsādaṃ dharmyāṃ puṣkariṇīṃ dharmyaṃ tālavanaṃ viditvā yena rājā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464433 (0.0):
prāsādaṃ dhārmīṃ puṣkariṇīṃ dhārmaṃ ca tālavanaṃ viditvā yena rājā
mahāsudarśanas (GBM 1558.6) tenopasaṃkrāntāny. upasaṃkramya rājānaṃ / mahāsudarśanam idam avocan*. sarvajātakṛtaniṣṭhito devasya dharmyaḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464446 (0.0):
mahāsudarśanas tenopajagmur upetya rājānaṃ mahāsudarśanam idam avocan || / 34.87 sarvajātakṛtaniṣṭhito devasya dhārmaḥ prāsādo dhārmī puṣkariṇī
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123213 (0.0):
udyukto dharmyaṃ prāsādaṃ māpayitum. iti śrutvā ca punar yena rājā / mahāsudarśanaḥ tenopasaṃkrāntā. (GBM 1553.2) upasaṃkramya rājānaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123020 (0.039):
ādāya maṇiratnaṃ kaṃbalaratnaṃ ca, yena rājā mahāsudarśanas / tenopasaṃkrāntā (GBM 1551.7) upasaṃkramya rājānaṃ mahāsudarśanam idam
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124672 (0.041):
sauvarṇaṃ bhadrāsanaṃ prajñapya yena rājā mahāsudarśanas tenopasaṃkrāntaḥ. / upasaṃkramya rājānaṃ mahāsudarśanam (GBM 1562.3) idam avocat. prajñaptaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465159 (0.058):
34.138 atha strīratnaṃ cīvarakarṇakenāśrūṇy utstīrya rājānaṃ / mahāsudarśanam idam (avocat ||) / 34.139 (kathaṃ tarhi vayaṃ devaṃ mi)travat samudācarāmo na sapatnavat ||
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124180 (0.064):
pratyekapratyekaṃ navena duṣyayugenācchadayeyam. (GBM 1559.1) / MSuAv [13.2] atha rājā mahāsudarśano ye 'sya vijite sādhurūpasaṃmatāḥ
prāsādo dharmyā puṣkariṇī (GBM 1558.7) dharmyaṃ tālavanaṃ. yasyedānīṃ
devaḥ kālaṃ manyate. atha rājño mahāsudarśanasyaitad abhavan. na mama
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124207 (0.0):
pratyekapratyekaṃ (GBM 1559.2) navena duṣyayugenācchādayati. atha rājño / mahāsudarśanasyaitad abhavan. na mama pratirūpaṃ syād yad ahaṃ dharmye
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9472872 (1.192):
cakravartinaḥ upanāmayati / dāntaṃ deva bhadraṃ hastiratnam* / yasyedānīṃ / devaḥ kālaṃ manyata iti / atha rājā cakravartī tad dhastiratnaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9473033 (1.192):
viditvā rājñaś cakravartina upanāmayati / dāntaṃ deva bhadram aśvaratnaṃ / yasyedānīṃ devaḥ kālaṃ manyate / atha rājā cakravartī aśvaratnaṃ
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19109510 (1.192):
bodhisatvam idam avocat yuktaṃ devasya bhadraṃ yānaṃ yasyedānīṃ devaḥ / kālaṃ manyate / / atha Vipaśyī bodhisatvo bhadraṃ yānam abhiruhyodyānabhūmiṃ niryāti
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13634415 (1.192):
avocat: yuktaṃ devasya bhadraṃ yānaṃ, yasyedānīṃ devaḥ kālaṃ manyate; atha
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13634840 (1.192):
bodhisatvam idam avocat: yuktaṃ devasya bhadraṃ yānaṃ, yasyedānīṃ devaḥ / kālaṃ manyata iti; atha śākyamunir bhadraṃ yānam abhiruhya udyānabhūmiṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13635249 (1.192):
avocat: yuktaṃ devasya bhadraṃ yānaṃ yasyedānīṃ devaḥ kālaṃ manyata iti; / atha śākyamunir bodhisatvo bhadraṃ yānam abhiruhya udyānabhūmiṃ nirgataḥ;
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012597 (1.192):
ajātaśatruṃ vaidehīputram idam avocat: sannaddho devasya mahān hastināgaḥ; / yasyedānīṃ devaḥ kālaṃ manyate iti; atha rājā māgadhaḥ ajātaśatrur
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21549691 (0.029):
bimbisāramidamavocat yuktaṃ devasya bhadraṃ yānaṃ yasyedānīṃ devaḥ kālaṃ / manyata iti/
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124685 (0.029):
devasya dharmyasya prāsādasyādhastāt sauvarṇaṃ bhadrāsanaṃ. yasyedānīṃ / devaḥ kālaṃ manyate.
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5621280 (0.034):
yasyedānīṃ bhagavān kālaṃ manyata iti | atha bhagavān bhikṣugaṇaparivṛto
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470231 (0.034):
upasthānaśālāyāṃ sanniṣaṇṇāḥ sannipatitāḥ / yasyedānīṃ bhagavān kālaṃ / manyata iti / atha bhagavān yenopasthānaśālā tenopasaṃkrāntaḥ /
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20885801 (0.034):
bhadanta tathāgatasya śroṇasya ca koṭīkarṇasyaikavihāre mañco yasyedānīṃ / bhagavān kālaṃ manyate / atha bhagavān yena śroṇasya koṭīkarṇasya vihāras
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24456226 (0.034):
sarve ta upasthānaśālāyāṃ niṣaṇṇāḥ sannipatitāḥ || yasyedānīṃ bhagavān / kālaṃ manyate ||) / 19.5 (atha bhagavān yenopasthānaśālā tenopasaṃkrāntaḥ || upasaṃkramya
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13654118 (0.034):
kālam ārocayati: samayo (SBV I 166) bhadanta; sajjaṃ bhaktam yasyedānīṃ / kālaṃ manyate iti; atha (A 410b) bhagavān pūrvāhṇe nivāsya, pātracīvaram
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13661052 (0.034):
sajjaṃ bhaktam; yasyedānīṃ bhagavān kālaṃ manyate iti; atha bhagavān
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17970809 (0.034):
yasyedānīṃ bhagavān kālaṃ manyate iti; atha kāsyapaḥ samyaksaṃbuddhaḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17981797 (0.034):
upasthānaśālāyāṃ sanniṣaṇṇāḥ, sannipatitāḥ; yasyedānīṃ bhagavān kālaṃ / manyata iti. / atha bhagavān yenopasthānaśālā tenopasaṃkrāntaḥ, upasaṃkramya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18020195 (0.034):
253) samayo bhadantaḥ sajjaṃ bhaktaṃ yasyaivedānīṃ bhagavān kālaṃ manyate; / atha bhagavān pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaram ādāya bhikṣsugaṇaparivṛto
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464463 (0.036):
dhārmaṃ ca tālavanam || yasyedānīṃ d(e)v(aḥ) kālaṃ man(yat)e || / 34.88 atha rājño mahāsudarśanasyaitad abhavat || / 34.89 na mama pra(ti)rūpaṃ syād yad aham evam eva dhārme prāsāde
pratirūpaṃ syād yad aham evam eva tatprathamato dharmyaṃ prāsādam
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23097184 (0.0):
kṣubhitavyam. tat kasya hetoḥ? tathā hi naitan mama pratirūpaṃ syād yad / aham eṣām antike vyāpadyeyaṃ vā kṣubhyeyaṃ vā. tat kasya hetoḥ? tathā hy
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5623487 (0.0):
svacittaṃ paribhāṣitavān: naitan mama pratirūpaṃ syād yad ahaṃ bhagavantaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659238 (0.0):
'ntike cittaṃ prasādyeti || athāśīviṣapūrvakasya devaputrasyaitad abhavat: / na mama pratirūpaṃ syāt*, yad ahaṃ paryuṣitaparivāso bhagavantaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659925 (0.0):
devaputrasyaitad abhavat: na mama pratirūpaṃ syāt*, yad ahaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5661872 (0.0):
abhavat: na mama pratirūpaṃ syād yad ahaṃ paryuṣitaparivāsā bhagavantaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5663594 (0.0):
abhavat*: na mama pratirūpaṃ syād yad ahaṃ paryuṣitaparivāso bhagavantaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5665352 (0.0):
devaputrasyaitad abhavat*: na mama pratirūpaṃ syād yad ahaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9475792 (0.0):
bhagavato 'ntike cittam abhiprasādyeti / tasyaitad abhavat* / na mama / pratirūpaṃ syād yad ahaṃ paryuṣitaparivāso bhagavantaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9498193 (0.0):
abhūtenābhyākhyātaḥ / so 'yam idānīṃ praghātyate / na mama pratirūpaṃ / syāt* / yad aham apy upekṣeya / iti viditvā parāvṛtya rājñaḥ sakāśam
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501868 (0.0):
mahāmaudgalyāyanaḥ saṃlakṣayati / na mama pratirūpaṃ syād yad aham
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22229502 (0.0):
kṛtam upārdhapiṇḍapātaś ca dattaḥ / na mama pratirūpaṃ syād yad ahaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21525386 (0.0):
015.013. na mama pratirūpaṃ syād yadahaṃ svāminamadhyupekṣeyamiti/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21566773 (0.0):
144.004. na mama pratirūpaṃ syāt yadahaṃ buddhasya bhagavato nāmodghoṣaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21654734 (0.0):
472.025. rājā bimbisāraḥ saṃlakṣayati na mama pratirūpaṃ syādyadahaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291836 (0.0):
manasi etad abhavat // na mama pratirūpaṃ syād yad ahaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14299825 (0.0):
atha sā pānadāyikādevakanyāyā etad abhavat // na mama pratirūpaṃ syād yad
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27658512 (0.0):
atha tasya devaputrasya cetasy etad abhavat // na mama pratirūpaṃ syād yad / ahaṃ paryuṣitaparivāso bhagavantaṃ darśanāyopasaṃkrāmayeyam / iti sa
Kumaralata: Kalpanamanditika (kukalpmu.htm.txt) 17217037 (0.0):
4 stūpāt puṣpa + + + /// ti vyavasita .. + .. .. r.. .ir abhavat naitan / mama pratirūpaṃ syād yad aham upāsakakulaprasūto buddhaguṇānām upa
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24454882 (0.0):
14.17 (na mama pratirūpaṃ syād yad ahaṃ vi)prakrānte bhikṣusaṃghe
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124208 (0.0):
mahāsudarśanasyaitad abhavan. na mama pratirūpaṃ syād yad ahaṃ dharmye
adhinivaseyaṃ. (GBM 1558.8) yanv ahaṃ ye me vijite sādhurūpasaṃmatāḥ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123189 (0.0):
dhanajātaṃ dharmeṇa nādharmeṇa. yanv ahaṃ dharmyaṃ prāsādaṃ (GBM 1553.1)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464508 (1.192):
34.90 atha rājā mahāsud(arśa)no ye (svavijite sādhu)rūpasaṃmatāḥ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124187 (0.043):
MSuAv [13.2] atha rājā mahāsudarśano ye 'sya vijite sādhurūpasaṃmatāḥ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124225 (0.058):
krīḍeyaṃ rameyaṃ paricārayeyaṃ. yanv ahaṃ dharmyaṃ prāsādaṃ abhiruhy';
śramaṇabrāhmaṇāḥ prativasanti te tāṃ dharmye prāsāde bhojayitvā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464509 (0.0):
34.90 atha rājā mahāsud(arśa)no ye (svavijite sādhu)rūpasaṃmatāḥ / śramaṇabrāhmaṇāḥ prativasanti tān prathamataraṃ dhārme prāsāde bhojayitvā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124194 (0.0):
MSuAv [13.2] atha rājā mahāsudarśano ye 'sya vijite sādhurūpasaṃmatāḥ / śrāmaṇabrāhmaṇāḥ prativasanti tāṃ dharmye prāsāde bhojayitvā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15179999 (0.062):
viśiṣṭāḥ katame / te śramaṇabrāhmaṇāḥ {MS śravaṇa }, sādhurūpa saṃmatāḥ,
pratyekapratyekaṃ navena duṣyayugenācchadayeyam. (GBM 1559.1)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464495 (0.035):
śr(a)maṇabrāhmaṇāḥ prativasanti tān prathamatar(aṃ) dhārme prāsāde / bhojayitvā pratyekapratyekaṃ duṣyayugenācchādayeyam ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464517 (0.036):
śramaṇabrāhmaṇāḥ prativasanti tān prathamataraṃ dhārme prāsāde bhojayitvā / pratyekapratyekaṃ duṣyayugenācchādaya(t)i ||
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124198 (0.044):
śrāmaṇabrāhmaṇāḥ prativasanti tāṃ dharmye prāsāde bhojayitvā / pratyekapratyekaṃ (GBM 1559.2) navena duṣyayugenācchādayati. atha rājño
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125474 (0.054):
pratyekabuddhaśatāni bhojayitvā (GBM 1567.3) pratyekapratyekaṃ / duṣyayugenācchādayitvā gāthāṃ bhāsate.
MSuAv [13.2] atha rājā mahāsudarśano ye 'sya vijite sādhurūpasaṃmatāḥ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124548 (0.027):
nirghoṣo 'bhud. / MSuAv [16] aśrauṣīd (GBM 1561.4) rājā mahāsudarśano dharmyasya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125169 (0.039):
bhavatu jīvite. / MSuAv [20] atha rājā mahāsudarśanaḥ (GBM 1565.4) strīratnenānenāvavādena
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464507 (0.043):
34.90 atha rājā mahāsud(arśa)no ye (svavijite sādhu)rūpasaṃmatāḥ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124165 (0.043):
adhinivaseyaṃ. (GBM 1558.8) yanv ahaṃ ye me vijite sādhurūpasaṃmatāḥ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124248 (0.059):
rājarṣibrahmacaryam acārṣīd. / MSuAv [14] atha rājā mahāsudarśanaḥ suvarṇamayaṃ (GBM 1559.5) kūṭāgāraṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124118 (0.064):
dharmyaṃ prāsādaṃ dharmyāṃ puṣkariṇīṃ dharmyaṃ tālavanaṃ viditvā yena rājā / mahāsudarśanas (GBM 1558.6) tenopasaṃkrāntāny. upasaṃkramya rājānaṃ
śrāmaṇabrāhmaṇāḥ prativasanti tāṃ dharmye prāsāde bhojayitvā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124171 (0.0):
adhinivaseyaṃ. (GBM 1558.8) yanv ahaṃ ye me vijite sādhurūpasaṃmatāḥ / śramaṇabrāhmaṇāḥ prativasanti te tāṃ dharmye prāsāde bhojayitvā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464508 (0.041):
34.90 atha rājā mahāsud(arśa)no ye (svavijite sādhu)rūpasaṃmatāḥ / śramaṇabrāhmaṇāḥ prativasanti tān prathamataraṃ dhārme prāsāde bhojayitvā
pratyekapratyekaṃ (GBM 1559.2) navena duṣyayugenācchādayati. atha rājño
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125475 (0.038):
pratyekabuddhaśatāni bhojayitvā (GBM 1567.3) pratyekapratyekaṃ / duṣyayugenācchādayitvā gāthāṃ bhāsate.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124176 (0.044):
śramaṇabrāhmaṇāḥ prativasanti te tāṃ dharmye prāsāde bhojayitvā / pratyekapratyekaṃ navena duṣyayugenācchadayeyam. (GBM 1559.1)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464520 (0.058):
pratyekapratyekaṃ duṣyayugenācchādaya(t)i || / 34.91 atha rājño mahāsu(darśa)n(a)sy(aita)d (a)bh(avat ||)
mahāsudarśanasyaitad abhavan. na mama pratirūpaṃ syād yad ahaṃ dharmye
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23097184 (0.0):
kṣubhitavyam. tat kasya hetoḥ? tathā hi naitan mama pratirūpaṃ syād yad / aham eṣām antike vyāpadyeyaṃ vā kṣubhyeyaṃ vā. tat kasya hetoḥ? tathā hy
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5623487 (0.0):
svacittaṃ paribhāṣitavān: naitan mama pratirūpaṃ syād yad ahaṃ bhagavantaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659238 (0.0):
'ntike cittaṃ prasādyeti || athāśīviṣapūrvakasya devaputrasyaitad abhavat: / na mama pratirūpaṃ syāt*, yad ahaṃ paryuṣitaparivāso bhagavantaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659925 (0.0):
devaputrasyaitad abhavat: na mama pratirūpaṃ syāt*, yad ahaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5661872 (0.0):
abhavat: na mama pratirūpaṃ syād yad ahaṃ paryuṣitaparivāsā bhagavantaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5663594 (0.0):
abhavat*: na mama pratirūpaṃ syād yad ahaṃ paryuṣitaparivāso bhagavantaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5665352 (0.0):
devaputrasyaitad abhavat*: na mama pratirūpaṃ syād yad ahaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9475792 (0.0):
bhagavato 'ntike cittam abhiprasādyeti / tasyaitad abhavat* / na mama / pratirūpaṃ syād yad ahaṃ paryuṣitaparivāso bhagavantaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9498193 (0.0):
abhūtenābhyākhyātaḥ / so 'yam idānīṃ praghātyate / na mama pratirūpaṃ / syāt* / yad aham apy upekṣeya / iti viditvā parāvṛtya rājñaḥ sakāśam
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501868 (0.0):
mahāmaudgalyāyanaḥ saṃlakṣayati / na mama pratirūpaṃ syād yad aham
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22229502 (0.0):
kṛtam upārdhapiṇḍapātaś ca dattaḥ / na mama pratirūpaṃ syād yad ahaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21525386 (0.0):
015.013. na mama pratirūpaṃ syād yadahaṃ svāminamadhyupekṣeyamiti/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21566773 (0.0):
144.004. na mama pratirūpaṃ syāt yadahaṃ buddhasya bhagavato nāmodghoṣaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21654734 (0.0):
472.025. rājā bimbisāraḥ saṃlakṣayati na mama pratirūpaṃ syādyadahaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291836 (0.0):
manasi etad abhavat // na mama pratirūpaṃ syād yad ahaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14299825 (0.0):
atha sā pānadāyikādevakanyāyā etad abhavat // na mama pratirūpaṃ syād yad
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27658512 (0.0):
atha tasya devaputrasya cetasy etad abhavat // na mama pratirūpaṃ syād yad / ahaṃ paryuṣitaparivāso bhagavantaṃ darśanāyopasaṃkrāmayeyam / iti sa
Kumaralata: Kalpanamanditika (kukalpmu.htm.txt) 17217037 (0.0):
4 stūpāt puṣpa + + + /// ti vyavasita .. + .. .. r.. .ir abhavat naitan / mama pratirūpaṃ syād yad aham upāsakakulaprasūto buddhaguṇānām upa
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24454882 (0.0):
14.17 (na mama pratirūpaṃ syād yad ahaṃ vi)prakrānte bhikṣusaṃghe
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124150 (0.0):
devaḥ kālaṃ manyate. atha rājño mahāsudarśanasyaitad abhavan. na mama
prāsāde paṃcabhiḥ kāmaguṇais samarpitaḥ (GBM 1559.3) samanvaṃgībhūtaḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012293 (0.049):
paurṇamāsyāṃ yad devaḥ rājagṛhasya nagarasya anuparyāyapathakān anvāhiṇḍan / paṃcabhiḥ kāmaguṇaiḥ samarpitaḥ samanvaṅgībhūtaḥ krīḍed rameta paricārayed
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18014701 (0.064):
nayenakāmaṃgamaḥ; sa tvāṃ paśyed upariprāsādatalagataṃ paṃcabhiḥ / kāmaguṇaiḥ samarpitaṃ samanvaṅgībhūtaṃ niṣpuruṣeṇa tūryeṇa krīḍantaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18015013 (0.064):
rājakośasaṃvardhakaḥ; sa tvāṃ paśyed upariprāsādatalagataṃ paṃcabhiḥ / kāmaguṇaiḥ samarpitaṃ samanvaṅgībhūtaṃ niṣpuruṣeṇa tūryeṇa krīḍantaṃ
krīḍeyaṃ rameyaṃ paricārayeyaṃ. yanv ahaṃ dharmyaṃ prāsādaṃ abhiruhy';
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21521255 (0.031):
tūryeṇa krīḍasi ramasi paricārayasi, yadyahamapi evameva krīḍeyaṃ rameyaṃ / paricārayeyam, nacirādevāsmākaṃ bhogāstanutvaṃ parikṣayaṃ paryādāyaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124157 (0.058):
pratirūpaṃ syād yad aham evam eva tatprathamato dharmyaṃ prāsādam / adhinivaseyaṃ. (GBM 1558.8) yanv ahaṃ ye me vijite sādhurūpasaṃmatāḥ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123188 (0.058):
dhanajātaṃ dharmeṇa nādharmeṇa. yanv ahaṃ dharmyaṃ prāsādaṃ (GBM 1553.1) / māpayeyam. aśrauṣuś caturaśīti koṭṭarājasahasrāṇi rājā mahāsudarśana
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20882445 (0.060):
paricārayasi yady aham apy evam eva krīḍeyaṃ rameyaṃ paricārayeyaṃ na
ekena puruṣeṇopasthāyakena rājarṣibrahmacaryaṃ careyaṃ. (GBM 1559.4) atha
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464553 (0.033):
ah(aṃ) dhārme prāsāda ekena puruṣeṇopasthāyakena rājarṣir brahmacary(aṃ
rājā mahāsudarśano dharmyaṃ prāsādam abhiruhy'; ekena puruṣeṇopasthāyakena
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464553 (0.033):
ah(aṃ) dhārme prāsāda ekena puruṣeṇopasthāyakena rājarṣir brahmacary(aṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463572 (0.062):
34.40 (aśrauṣuś caturaśītikoṭṭarāja)sahasrāṇ(i) rājā mahāsudarśano dhārmaṃ / prāsādaṃ māpayitukāmaḥ ||
rājarṣibrahmacaryam acārṣīd. / MSuAv [14] atha rājā mahāsudarśanaḥ suvarṇamayaṃ (GBM 1559.5) kūṭāgāraṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125249 (0.0):
viharati. rupyamayāt paryaṃkād avatīrya suvarṇamayāt kūṭāgārān niṣkramya / rupyamayaṃ (GBM 1565.8) kūṭāgāraṃ praviśya suvarṇamaye paryaṃke paryaṃkena
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464572 (0.032):
rājarṣir brahmacaryam acārṣīt || / 34.94 atha rājā mahāsudarśano dhārme prāsāde (p)r(aviśya s)auv(ar)ṇ(aṃ)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124291 (0.046):
avatīrya suvarṇamayāt kūṭāgārān niṣkramya rupyamayaṃ kūṭāgāraṃ praviśya / suvarṇamaye (GBM 1559.7) paryaṃke paryaṃkena niṣadya viviktaṃ kāmair yāvat
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125181 (0.048):
codito dharmyaṃ prāsādam abhiruhya suvarṇamayaṃ kūṭāgāraṃ praviśya / rupyamaye paryaṃke paryaṃkena niṣadya maitrīsahagatena (GBM 1565.5)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124315 (0.059):
rupyamayāt kūṭāgārān niṣkramya vaiḍūryamayaṃ (GBM 1559.8) kūṭāgāraṃ / praviśya sphaṭikamaye paryaṃke paryaṃkena niṣadya viviktaṃ kāmair yāvat
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124180 (0.059):
pratyekapratyekaṃ navena duṣyayugenācchadayeyam. (GBM 1559.1) / MSuAv [13.2] atha rājā mahāsudarśano ye 'sya vijite sādhurūpasaṃmatāḥ
praviśya rupyamaye paryaṃke paryaṃkena niṣadya viviktaṃ kāmair viviktaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124323 (0.0):
rupyamayāt kūṭāgārān niṣkramya vaiḍūryamayaṃ (GBM 1559.8) kūṭāgāraṃ / praviśya sphaṭikamaye paryaṃke paryaṃkena niṣadya viviktaṃ kāmair yāvat
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124349 (0.0):
(GBM 1560.1) vaiḍūryamayāt kūṭāgāran niṣkramya sphaṭikamayaṃ kūṭāgāraṃ / praviśya vaiḍūryamaye paryaṃke paryaṃkena niṣadya viviktaṃ kāmair yāvat
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125185 (0.0):
codito dharmyaṃ prāsādam abhiruhya suvarṇamayaṃ kūṭāgāraṃ praviśya / rupyamaye paryaṃke paryaṃkena niṣadya maitrīsahagatena (GBM 1565.5)
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13642159 (0.0):
śuddhodanasya niveśane karmāntān anusaṅgamya jambūcchāyāyāṃ niṣadya (A / 382a) viviktaṃ kāmair viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13659366 (0.0):
yadāpi sarvārthasiddhaṃ kumāro mama karmāntān anusaṃyān jambūchāyāyāṃ / niṣadya viviktaṃ kāmair viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9874684 (0.016):
tasya me bhikṣava etadabhavat yadahaṃ piturudyāne jambucchāyāyāṃ niṣaṇṇo / viviktaṃ kāmairviviktaṃ pāpakairakuśalairdharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18677934 (0.016):
apravrajito pituḥ śākyasya udyānabhūmīye śītalāyāṃ jambucchāyāyāṃ / paryaṃkena niṣaṇṇo viviktaṃ kāmaiḥ viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmaiḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15027597 (0.019):
paripūrayati. sa viviktam eva kāmair viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmaiḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9797504 (0.019):
sthāpayitvā tathāgatasamādhiṃ sarvasamādhīn paripūrayati, sa viviktaṃ / kāmair viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmaiḥ sa vitarkaṃ sa vicāraṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11919673 (0.019):
(II.67) rūpadhātāv akuśalaṃ nāstīti. sa viviktaṃ kāmair viviktaṃ pāpakair
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124298 (0.021):
avatīrya suvarṇamayāt kūṭāgārān niṣkramya rupyamayaṃ kūṭāgāraṃ praviśya / suvarṇamaye (GBM 1559.7) paryaṃke paryaṃkena niṣadya viviktaṃ kāmair yāvat
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23105874 (0.022):
kṣāntipāramitāyāṃ sthito viviktam eva kāmair viviktaṃ pāpakair akuśalaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17258168 (0.022):
bhagavān āha: iha subhūte bodhisattvo mahāsattvo dhyānapāramitāyāṃ sthito / viviktaṃ kāmair viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13636488 (0.024):
jambūchāyāyāṃ niṣadya viviktaṃ pāpakair akuśaladharmaiḥ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125252 (0.026):
viharati. rupyamayāt paryaṃkād avatīrya suvarṇamayāt kūṭāgārān niṣkramya / rupyamayaṃ (GBM 1565.8) kūṭāgāraṃ praviśya suvarṇamaye paryaṃke paryaṃkena
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251169 (0.026):
[DsP_16] tatra katamāni catvāri dhyānāni? yaduta viviktaṃ kāmair viviktaṃ / pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251392 (0.026):
[DsP_20] tatra katamā navānupūrvavihārasamāpattayaḥ? yaduta / viviktaṃ kāmair viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15190610 (0.027):
tatrādhicittaṃśikṣā viviktaṃ kāmair viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmaiḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23106848 (0.027):
mahāsattvo dhyānapāramitāyāṃ sthitvā viviktam eva kāmair viviktaṃ pāpakair / akuśalaiḥ dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955518 (0.028):
bhikṣavo bhikṣuḥ viviktaṃ kāmaiḥ viviktaṃ pāpakairakuśalairdharmaiḥ
pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ (GBM 1559.6)
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955524 (0.0):
bhikṣavo bhikṣuḥ viviktaṃ kāmaiḥ viviktaṃ pāpakairakuśalairdharmaiḥ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955678 (0.0):
bhikṣavo bhikṣurviviktaṃ kāmaiḥ viviktaṃ pāpakairakuśalairdharmaiḥ
Asokavadana (bsa056_u.htm.txt) 13089812 (0.0):
asmin pradeśe jambucchāyāyāṃ niṣadya viviktaṃ pāpakairakuśalairdharmaiḥ / savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhamanāsravasadṛśaṃ prathamadhyānaṃ
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1446953 (0.0):
asmin pradeśe jambucchāyāyāṃ niṣadya viviktaṃ pāpakairakuśalairdharmaiḥ / savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhamanāsravasadṛśaṃ prathamadhyānaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23105878 (0.0):
kṣāntipāramitāyāṃ sthito viviktam eva kāmair viviktaṃ pāpakair akuśalaiḥ / dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23106359 (0.0):
parigṛhṇāti? bhagavān āha: iha subhūte bodhisattvo mahāsattvo viviktam eva / kāmair viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23106592 (0.0):
savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamadhyānam upasaṃpadya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23106853 (0.0):
mahāsattvo dhyānapāramitāyāṃ sthitvā viviktam eva kāmair viviktaṃ pāpakair / akuśalaiḥ dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107843 (0.0):
katamā nava? iha subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ viviktam eva kāmair / viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107903 (0.0):
bodhisattvo mahāsattvo viviktam eva kāmair viviktaṃ pāpakair akuśalair / dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23121935 (0.0):
viviktaṃ pāpakair akuśalaiḥ dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23122149 (0.0):
viviktaṃ kāmair viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ / vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamadhyānam upasaṃpadya vyāharṣaṃ. evaṃ yāvat
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15027605 (0.0):
paripūrayati. sa viviktam eva kāmair viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmaiḥ.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15033296 (0.0):
(4) katamāni ca navānupūrvasamāpattayaḥ? ihaikatyo (i) viviktam eva kāmair / viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmair savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ.
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 859786 (0.0):
pāpakairakuśaladharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251172 (0.0):
[DsP_16] tatra katamāni catvāri dhyānāni? yaduta viviktaṃ kāmair viviktaṃ / pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251400 (0.0):
viviktaṃ kāmair viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ / vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharatīyaṃ prathamā
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251873 (0.0):
[DsP_38] tatra katamaḥ savitarkaḥ savicāraḥ samādhiḥ? viviktaṃ kāmair / viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmaiḥ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28235758 (0.0):
tatsaṃvartanīyaṃ viviktaṃ kāmair viviktaṃ (DhskD 4r4) pāpakair akuśalair / dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28240847 (0.0):
tatprārthayamānas taddhetos tatsaṃvartanīyaṃ viviktaṃ kāmair viviktaṃ / pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ (DhskD 14r10)
prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. rupyamayā paryaṃkād
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955684 (5.960):
savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānamupasaṃpadya
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278888 (5.960):
kāmairviviktampāpakairakuśalairdharmaiḥ savitarka savicāraṃ vivekajaṃ / prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati [|] savitarkasavicārāṇāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23105888 (5.960):
dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107848 (5.960):
viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ / prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. yāvac cathurthaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107912 (5.960):
dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam / upasaṃpadya viharati. yāvan naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanād vyutthāya nirodhaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15027611 (5.960):
savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 859791 (5.960):
pāpakairakuśaladharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ / prathamaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati / sa vitarkavicārāṇāṃ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25251183 (5.960):
pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ / prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati;
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9852772 (5.960):
kāmairviviktaṃ pāpakairakuśalairdharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ / prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati sma / sa
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887025 (5.960):
pāpakairakuśalairdhamaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ / prathamaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati sma / savitarkasavicārāṇāṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18765286 (5.960):
avitarkam avicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya / viharati ekotībhūto ti vayaṃ bhavanto mahābrahmaṇo bhāṣamāṇasya etam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6937319 (5.960):
16705 savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam {upasaṃpadya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 759165 (5.960):
pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ / prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati vitarkavicārāṇāṃ vyupaśamād
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 762143 (5.960):
viviktaṃ pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkasavicāraṃ vivekajaṃ / prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati evaṃ dvitīyaṃ tṛtīyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17257708 (5.960):
pāpakair akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ / prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. vitarkavicārāṇāṃ vyupaśamād
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17258181 (5.960):
vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17258540 (5.960):
pāpakair akuśalamūlair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ / prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. vitarkavicārāṇāṃ vyupaśamād
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259783 (5.960):
(PSP_5:101) savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17260140 (5.960):
akuśalair dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ / dhyānam upasaṃpadya viharati. evaṃ dvitīyaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17260274 (5.960):
dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam / upasaṃpadya viharati, prathamād dhyānād vyutthito dvitīyaṃ dhyānaṃ
avatīrya suvarṇamayāt kūṭāgārān niṣkramya rupyamayaṃ kūṭāgāraṃ praviśya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125249 (0.0):
viharati. rupyamayāt paryaṃkād avatīrya suvarṇamayāt kūṭāgārān niṣkramya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125182 (5.960):
codito dharmyaṃ prāsādam abhiruhya suvarṇamayaṃ kūṭāgāraṃ praviśya / rupyamaye paryaṃke paryaṃkena niṣadya maitrīsahagatena (GBM 1565.5)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124314 (0.017):
prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. suvarṇamayāt paryaṃkād avatīrya / rupyamayāt kūṭāgārān niṣkramya vaiḍūryamayaṃ (GBM 1559.8) kūṭāgāraṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125277 (0.017):
spharitvopasaṃpadya viharati. (GBM 1566.1) suvarṇamayāt paryaṃkād avatīrya / rupyamayāt kūṭāgārān niṣkramya vaiḍūryamayaṃ kūṭāgāraṃ praviśya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465545 (0.029):
34.160 (atha) rājatāt kūṭāgārān niṣkramya vaiḍūryamayaṃ kūṭāgāraṃ praviśya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124254 (0.047):
MSuAv [14] atha rājā mahāsudarśanaḥ suvarṇamayaṃ (GBM 1559.5) kūṭāgāraṃ / praviśya rupyamaye paryaṃke paryaṃkena niṣadya viviktaṃ kāmair viviktaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125303 (0.049):
1566.2) yāvad adhimucya spharitvopasaṃpadya viharati. sphaṭikamayāt / paryaṃkād avatīrya vaiḍūryamayāt kūṭāgarān niṣkramya sphaṭikamayaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465566 (0.054):
34.162 (atha vaiḍūryamayāt kūṭāgārān niṣkramya sphaṭika)mayaṃ kūṭāgār(aṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124333 (0.057):
prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. sphaṭikamayāt paryaṃkād avatīrya / (GBM 1560.1) vaiḍūryamayāt kūṭāgāran niṣkramya sphaṭikamayaṃ kūṭāgāraṃ
suvarṇamaye (GBM 1559.7) paryaṃke paryaṃkena niṣadya viviktaṃ kāmair yāvat
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124325 (0.0):
rupyamayāt kūṭāgārān niṣkramya vaiḍūryamayaṃ (GBM 1559.8) kūṭāgāraṃ / praviśya sphaṭikamaye paryaṃke paryaṃkena niṣadya viviktaṃ kāmair yāvat
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124351 (0.0):
praviśya vaiḍūryamaye paryaṃke paryaṃkena niṣadya viviktaṃ kāmair yāvat
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125253 (0.0):
rupyamayaṃ (GBM 1565.8) kūṭāgāraṃ praviśya suvarṇamaye paryaṃke paryaṃkena
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125307 (0.016):
paryaṃkād avatīrya vaiḍūryamayāt kūṭāgarān niṣkramya sphaṭikamayaṃ / kūṭāgāraṃ praviśya vaiḍūryamaye (GBM 1566.3) paryaṃke paryaṃkena
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124260 (0.021):
MSuAv [14] atha rājā mahāsudarśanaḥ suvarṇamayaṃ (GBM 1559.5) kūṭāgāraṃ / praviśya rupyamaye paryaṃke paryaṃkena niṣadya viviktaṃ kāmair viviktaṃ
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28235815 (0.043):
avidyāsaṃcetanāhetor viviktaṃ kāmair yāvat prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464589 (0.046):
kūṭ(ā)gāra(m a)dhiruhya rājate paryaṅke niṣadya viviktaṃ kāmaiḥ pūrvavad / yāvat prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya vyahā(rṣīt ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464665 (0.046):
adhiruhya vaiḍūryamaye paryaṅke niṣadya viviktaṃ kāmaiḥ pūrvavad yāvat / prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya vyahārṣīt ||)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125181 (0.048):
codito dharmyaṃ prāsādam abhiruhya suvarṇamayaṃ kūṭāgāraṃ praviśya / rupyamaye paryaṃke paryaṃkena niṣadya maitrīsahagatena (GBM 1565.5)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125278 (0.060):
rupyamayāt kūṭāgārān niṣkramya vaiḍūryamayaṃ kūṭāgāraṃ praviśya / sphaṭikamaye paryaṃke paryaṃkena niṣadya muditāsahagatena cittena (GBM
prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. suvarṇamayāt paryaṃkād avatīrya
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28235817 (0.0):
avidyāsaṃcetanāhetor viviktaṃ kāmair yāvat prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124333 (0.0):
praviśya sphaṭikamaye paryaṃke paryaṃkena niṣadya viviktaṃ kāmair yāvat / prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. sphaṭikamayāt paryaṃkād avatīrya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124353 (0.0):
praviśya vaiḍūryamaye paryaṃke paryaṃkena niṣadya viviktaṃ kāmair yāvat / prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya (GBM 1560.2) viharati.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125243 (0.0):
mahadgatenāpramāṇena subhāvitenaikāṃ diśam adhimucya spharitvopasaṃpadya / viharati. rupyamayāt paryaṃkād avatīrya suvarṇamayāt kūṭāgārān niṣkramya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125269 (0.0):
spharitvopasaṃpadya viharati. (GBM 1566.1) suvarṇamayāt paryaṃkād avatīrya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124285 (0.019):
prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. rupyamayā paryaṃkād
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125295 (0.024):
1566.2) yāvad adhimucya spharitvopasaṃpadya viharati. sphaṭikamayāt / paryaṃkād avatīrya vaiḍūryamayāt kūṭāgarān niṣkramya sphaṭikamayaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15027135 (0.031):
prajñāpāramitāyāṃ caran kāyikena eva vīryeṇa samanvāgato bhavati. sa / prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. yāvac caturthaṃ dhyānam
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107912 (0.032):
dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam / upasaṃpadya viharati. yāvan naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanād vyutthāya nirodhaṃ
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4551890 (0.033):
bhikṣuścittasyotpādakuśalo bhavati iha bhikṣurviviktaṃ / kāmairyāvaccaturthadhyānamupasaṃpadya viharati / evaṃ hi
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23105893 (0.039):
dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam / upasaṃpadya viharati. yāvac caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati, yāvan
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23106377 (0.039):
pritisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. yāvac caturthaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107849 (0.039):
prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. yāvac cathurthaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464590 (0.040):
kūṭ(ā)gāra(m a)dhiruhya rājate paryaṅke niṣadya viviktaṃ kāmaiḥ pūrvavad / yāvat prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya vyahā(rṣīt ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464666 (0.040):
adhiruhya vaiḍūryamaye paryaṅke niṣadya viviktaṃ kāmaiḥ pūrvavad yāvat / prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya vyahārṣīt ||)
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11928497 (0.045):
savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. sa / na haiva tān ākārān tāni liṃgāni tāni nimittāni manasikaroti. api tu yat
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15029918 (0.046):
mahāsattva prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. yāvac caturthaṃ dhyānam
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955684 (0.052):
savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānamupasaṃpadya / viharati | sa vitarkavicārāṇāṃ vyupaśamādadhyātmasaṃprasādāccetasa
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278888 (0.052):
prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati [|] savitarkasavicārāṇāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15027611 (0.052):
savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya / viharati. sa maitrisahagatena cittena yāvad upekṣāsahagatena cittena yāvat
rupyamayāt kūṭāgārān niṣkramya vaiḍūryamayaṃ (GBM 1559.8) kūṭāgāraṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125276 (0.0):
spharitvopasaṃpadya viharati. (GBM 1566.1) suvarṇamayāt paryaṃkād avatīrya / rupyamayāt kūṭāgārān niṣkramya vaiḍūryamayaṃ kūṭāgāraṃ praviśya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124291 (0.017):
prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. rupyamayā paryaṃkād / avatīrya suvarṇamayāt kūṭāgārān niṣkramya rupyamayaṃ kūṭāgāraṃ praviśya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125249 (0.017):
viharati. rupyamayāt paryaṃkād avatīrya suvarṇamayāt kūṭāgārān niṣkramya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465566 (0.031):
34.162 (atha vaiḍūryamayāt kūṭāgārān niṣkramya sphaṭika)mayaṃ kūṭāgār(aṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465546 (0.037):
34.160 (atha) rājatāt kūṭāgārān niṣkramya vaiḍūryamayaṃ kūṭāgāraṃ praviśya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125303 (0.038):
paryaṃkād avatīrya vaiḍūryamayāt kūṭāgarān niṣkramya sphaṭikamayaṃ / kūṭāgāraṃ praviśya vaiḍūryamaye (GBM 1566.3) paryaṃke paryaṃkena
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124333 (0.054):
prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. sphaṭikamayāt paryaṃkād avatīrya / (GBM 1560.1) vaiḍūryamayāt kūṭāgāran niṣkramya sphaṭikamayaṃ kūṭāgāraṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124253 (0.059):
MSuAv [14] atha rājā mahāsudarśanaḥ suvarṇamayaṃ (GBM 1559.5) kūṭāgāraṃ / praviśya rupyamaye paryaṃke paryaṃkena niṣadya viviktaṃ kāmair viviktaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125294 (0.061):
1566.2) yāvad adhimucya spharitvopasaṃpadya viharati. sphaṭikamayāt / paryaṃkād avatīrya vaiḍūryamayāt kūṭāgarān niṣkramya sphaṭikamayaṃ
praviśya sphaṭikamaye paryaṃke paryaṃkena niṣadya viviktaṃ kāmair yāvat
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124260 (0.0):
MSuAv [14] atha rājā mahāsudarśanaḥ suvarṇamayaṃ (GBM 1559.5) kūṭāgāraṃ / praviśya rupyamaye paryaṃke paryaṃkena niṣadya viviktaṃ kāmair viviktaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124300 (0.0):
avatīrya suvarṇamayāt kūṭāgārān niṣkramya rupyamayaṃ kūṭāgāraṃ praviśya / suvarṇamaye (GBM 1559.7) paryaṃke paryaṃkena niṣadya viviktaṃ kāmair yāvat
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124351 (0.0):
(GBM 1560.1) vaiḍūryamayāt kūṭāgāran niṣkramya sphaṭikamayaṃ kūṭāgāraṃ / praviśya vaiḍūryamaye paryaṃke paryaṃkena niṣadya viviktaṃ kāmair yāvat
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125280 (0.0):
rupyamayāt kūṭāgārān niṣkramya vaiḍūryamayaṃ kūṭāgāraṃ praviśya / sphaṭikamaye paryaṃke paryaṃkena niṣadya muditāsahagatena cittena (GBM
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125252 (0.022):
rupyamayaṃ (GBM 1565.8) kūṭāgāraṃ praviśya suvarṇamaye paryaṃke paryaṃkena
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125306 (0.023):
paryaṃkād avatīrya vaiḍūryamayāt kūṭāgarān niṣkramya sphaṭikamayaṃ / kūṭāgāraṃ praviśya vaiḍūryamaye (GBM 1566.3) paryaṃke paryaṃkena
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125184 (0.029):
codito dharmyaṃ prāsādam abhiruhya suvarṇamayaṃ kūṭāgāraṃ praviśya / rupyamaye paryaṃke paryaṃkena niṣadya maitrīsahagatena (GBM 1565.5)
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28235815 (0.043):
avidyāsaṃcetanāhetor viviktaṃ kāmair yāvat prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464589 (0.046):
kūṭ(ā)gāra(m a)dhiruhya rājate paryaṅke niṣadya viviktaṃ kāmaiḥ pūrvavad / yāvat prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya vyahā(rṣīt ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464665 (0.046):
adhiruhya vaiḍūryamaye paryaṅke niṣadya viviktaṃ kāmaiḥ pūrvavad yāvat / prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya vyahārṣīt ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465547 (0.062):
34.160 (atha) rājatāt kūṭāgārān niṣkramya vaiḍūryamayaṃ kūṭāgāraṃ praviśya / sphaṭikamayaparyaṅke niṣadya muditāsahagatena cittenāvai(reṇa pūrvavat ||)
prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. sphaṭikamayāt paryaṃkād avatīrya
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28235817 (0.0):
avidyāsaṃcetanāhetor viviktaṃ kāmair yāvat prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124305 (0.0):
suvarṇamaye (GBM 1559.7) paryaṃke paryaṃkena niṣadya viviktaṃ kāmair yāvat / prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. suvarṇamayāt paryaṃkād avatīrya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124353 (0.0):
praviśya vaiḍūryamaye paryaṃke paryaṃkena niṣadya viviktaṃ kāmair yāvat / prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya (GBM 1560.2) viharati.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125294 (0.0):
1566.2) yāvad adhimucya spharitvopasaṃpadya viharati. sphaṭikamayāt / paryaṃkād avatīrya vaiḍūryamayāt kūṭāgarān niṣkramya sphaṭikamayaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125267 (0.027):
spharitvopasaṃpadya viharati. (GBM 1566.1) suvarṇamayāt paryaṃkād avatīrya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125238 (0.032):
mahadgatenāpramāṇena subhāvitenaikāṃ diśam adhimucya spharitvopasaṃpadya / viharati. rupyamayāt paryaṃkād avatīrya suvarṇamayāt kūṭāgārān niṣkramya
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4551890 (0.033):
bhikṣuścittasyotpādakuśalo bhavati iha bhikṣurviviktaṃ / kāmairyāvaccaturthadhyānamupasaṃpadya viharati / evaṃ hi
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107912 (0.033):
dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam / upasaṃpadya viharati. yāvan naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanād vyutthāya nirodhaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15027135 (0.034):
prajñāpāramitāyāṃ caran kāyikena eva vīryeṇa samanvāgato bhavati. sa / prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. yāvac caturthaṃ dhyānam
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23105893 (0.039):
dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam / upasaṃpadya viharati. yāvac caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati, yāvan
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23106377 (0.039):
pritisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. yāvac caturthaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107849 (0.039):
prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. yāvac cathurthaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464590 (0.040):
kūṭ(ā)gāra(m a)dhiruhya rājate paryaṅke niṣadya viviktaṃ kāmaiḥ pūrvavad / yāvat prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya vyahā(rṣīt ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464666 (0.040):
adhiruhya vaiḍūryamaye paryaṅke niṣadya viviktaṃ kāmaiḥ pūrvavad yāvat / prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya vyahārṣīt ||)
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15029920 (0.042):
mahāsattva prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. yāvac caturthaṃ dhyānam
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11928497 (0.045):
savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. sa / na haiva tān ākārān tāni liṃgāni tāni nimittāni manasikaroti. api tu yat
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955684 (0.052):
savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānamupasaṃpadya / viharati | sa vitarkavicārāṇāṃ vyupaśamādadhyātmasaṃprasādāccetasa
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6278888 (0.052):
prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati [|] savitarkasavicārāṇāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15027611 (0.052):
savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya / viharati. sa maitrisahagatena cittena yāvad upekṣāsahagatena cittena yāvat
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 859791 (0.052):
pāpakairakuśaladharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ / prathamaṃ dhyānamupasaṃpadya viharati / sa vitarkavicārāṇāṃ
(GBM 1560.1) vaiḍūryamayāt kūṭāgāran niṣkramya sphaṭikamayaṃ kūṭāgāraṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125300 (0.0):
1566.2) yāvad adhimucya spharitvopasaṃpadya viharati. sphaṭikamayāt / paryaṃkād avatīrya vaiḍūryamayāt kūṭāgarān niṣkramya sphaṭikamayaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125241 (0.040):
viharati. rupyamayāt paryaṃkād avatīrya suvarṇamayāt kūṭāgārān niṣkramya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465567 (0.050):
34.162 (atha vaiḍūryamayāt kūṭāgārān niṣkramya sphaṭika)mayaṃ kūṭāgār(aṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465546 (0.054):
34.160 (atha) rājatāt kūṭāgārān niṣkramya vaiḍūryamayaṃ kūṭāgāraṃ praviśya / sphaṭikamayaparyaṅke niṣadya muditāsahagatena cittenāvai(reṇa pūrvavat ||)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124308 (0.054):
prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. suvarṇamayāt paryaṃkād avatīrya / rupyamayāt kūṭāgārān niṣkramya vaiḍūryamayaṃ (GBM 1559.8) kūṭāgāraṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125269 (0.054):
spharitvopasaṃpadya viharati. (GBM 1566.1) suvarṇamayāt paryaṃkād avatīrya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124283 (0.057):
prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. rupyamayā paryaṃkād / avatīrya suvarṇamayāt kūṭāgārān niṣkramya rupyamayaṃ kūṭāgāraṃ praviśya
praviśya vaiḍūryamaye paryaṃke paryaṃkena niṣadya viviktaṃ kāmair yāvat
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124260 (0.0):
MSuAv [14] atha rājā mahāsudarśanaḥ suvarṇamayaṃ (GBM 1559.5) kūṭāgāraṃ / praviśya rupyamaye paryaṃke paryaṃkena niṣadya viviktaṃ kāmair viviktaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124300 (0.0):
suvarṇamaye (GBM 1559.7) paryaṃke paryaṃkena niṣadya viviktaṃ kāmair yāvat
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124325 (0.0):
rupyamayāt kūṭāgārān niṣkramya vaiḍūryamayaṃ (GBM 1559.8) kūṭāgāraṃ / praviśya sphaṭikamaye paryaṃke paryaṃkena niṣadya viviktaṃ kāmair yāvat
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125252 (0.016):
rupyamayaṃ (GBM 1565.8) kūṭāgāraṃ praviśya suvarṇamaye paryaṃke paryaṃkena
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125280 (0.020):
rupyamayāt kūṭāgārān niṣkramya vaiḍūryamayaṃ kūṭāgāraṃ praviśya / sphaṭikamaye paryaṃke paryaṃkena niṣadya muditāsahagatena cittena (GBM
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125184 (0.028):
codito dharmyaṃ prāsādam abhiruhya suvarṇamayaṃ kūṭāgāraṃ praviśya / rupyamaye paryaṃke paryaṃkena niṣadya maitrīsahagatena (GBM 1565.5)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125306 (0.041):
kūṭāgāraṃ praviśya vaiḍūryamaye (GBM 1566.3) paryaṃke paryaṃkena
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28235815 (0.043):
avidyāsaṃcetanāhetor viviktaṃ kāmair yāvat prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464589 (0.046):
kūṭ(ā)gāra(m a)dhiruhya rājate paryaṅke niṣadya viviktaṃ kāmaiḥ pūrvavad / yāvat prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya vyahā(rṣīt ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464665 (0.046):
adhiruhya vaiḍūryamaye paryaṅke niṣadya viviktaṃ kāmaiḥ pūrvavad yāvat / prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya vyahārṣīt ||)
prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya (GBM 1560.2) viharati. / MSuAv [15] atha caturaśīti strīsahasrāṇi yena strīratnaṃ tenopasaṃkrāntā
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28235817 (0.0):
avidyāsaṃcetanāhetor viviktaṃ kāmair yāvat prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464675 (0.0):
34.98 (atha caturaśītistrīsahasrāṇi yena strīratnaṃ tenopajagmuḥ || upetya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124302 (0.0):
suvarṇamaye (GBM 1559.7) paryaṃke paryaṃkena niṣadya viviktaṃ kāmair yāvat / prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. suvarṇamayāt paryaṃkād avatīrya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124326 (0.0):
praviśya sphaṭikamaye paryaṃke paryaṃkena niṣadya viviktaṃ kāmair yāvat / prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. sphaṭikamayāt paryaṃkād avatīrya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107912 (0.032):
dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam / upasaṃpadya viharati. yāvan naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanād vyutthāya nirodhaṃ
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4551889 (0.033):
bhikṣuścittasyotpādakuśalo bhavati iha bhikṣurviviktaṃ / kāmairyāvaccaturthadhyānamupasaṃpadya viharati / evaṃ hi
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15027135 (0.033):
prajñāpāramitāyāṃ caran kāyikena eva vīryeṇa samanvāgato bhavati. sa / prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. yāvac caturthaṃ dhyānam
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464590 (0.042):
kūṭ(ā)gāra(m a)dhiruhya rājate paryaṅke niṣadya viviktaṃ kāmaiḥ pūrvavad / yāvat prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya vyahā(rṣīt ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464666 (0.042):
adhiruhya vaiḍūryamaye paryaṅke niṣadya viviktaṃ kāmaiḥ pūrvavad yāvat / prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya vyahārṣīt ||)
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23105893 (0.050):
dharmaiḥ savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam / upasaṃpadya viharati. yāvac caturthaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati, yāvan
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23106377 (0.050):
pritisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. yāvac caturthaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107848 (0.050):
prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. yāvac cathurthaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11928497 (0.051):
savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. sa / na haiva tān ākārān tāni liṃgāni tāni nimittāni manasikaroti. api tu yat
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15029920 (0.051):
mahāsattva prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. yāvac caturthaṃ dhyānam
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23106868 (0.053):
prathamadhyānam (AdSPG I 103) upasaṃpadya viharati. yāvac caturthaṃ / dhyānam upasaṃpadya viharati. sa dhyānānāṃ dhyānāṅgānāṃ ca nimittam
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464880 (0.055):
mahājanakāyasyoccaśabdamahāśabdaḥ ||) / 34.116-120 (imāni deva caturaśītistrīsahasrāṇi strīratnapramukhāni
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23106598 (0.056):
savitarkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ prītisukhaṃ prathamadhyānam upasaṃpadya / viharati. yāvan naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanasamāpattim upasaṃpadya viharati.
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7868512 (0.062):
caturthaṃ dhyānamupasampadya viharati iti // / viviktaṃ kāmairiti / kleśakāmasyāsaṃprayogāt / vastukāmānāmanālambanāt /"
upasaṃkramya strīratnam idam avocan*. yat khalu devi jānīthā, ciradṛṣṭo
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124407 (0.052):
pariṇāyakaratnaṃ dūtena prakrośyedam avocat*. yat khalu senāpate jānīyāc, / ciradṛṣṭo 'smābhir deva, paritṛṣitā smo devasya darśanena, (GBM 1560.5)
'smābhir (GBM 1560.3) devaḥ, paritṛṣitāḥ smo devasya darśanena, icchāmo
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5685922 (0.035):
jānīyā cira ): ciradṛṣṭo 'smābhir bhagavān*, paritṛṣitāḥ smo vayaṃ / bhagavato darśanena | icchāmo vayaṃ bhagavantaṃ draṣṭum* | saced
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124416 (0.046):
ciradṛṣṭo 'smābhir deva, paritṛṣitā smo devasya darśanena, (GBM 1560.5) / icchāmo vayaṃ devaṃ draṣṭuṃ. tena hi yūyaṃ bhaginyaḥ sarvā pītālaṃkārā
vayaṃ devaṃ draṣṭuṃ. tena hi yūyaṃ bhaginyaḥ āgamayata yāvad ahaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124420 (0.0):
ciradṛṣṭo 'smābhir deva, paritṛṣitā smo devasya darśanena, (GBM 1560.5) / icchāmo vayaṃ devaṃ draṣṭuṃ. tena hi yūyaṃ bhaginyaḥ sarvā pītālaṃkārā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464703 (0.052):
34.100 (āgamayadhvaṃ tāvad bhaginyo yāvad ahaṃ pariṇāyakaratnaṃ prakṣyāmi
pariṇāyakaratnam avalokayāmi. atha (GBM 1560.4) strīratnaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464709 (0.050):
34.100 (āgamayadhvaṃ tāvad bhaginyo yāvad ahaṃ pariṇāyakaratnaṃ prakṣyāmi / 34.101 (atha strīratnaṃ pariṇāyakaratnaṃ dūtenāhūyaivam āmantrayate ||
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23108599 (0.053):
tac ca pariṇāyakaratnaṃ tac ca gṛhapatiratnaṃ tac ca strīratnaṃ tac ca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21532630 (0.053):
036.030. tadyathā cakraratnaṃ hastiratnamaśvaratnaṃ maṇiratnaṃ strīratnaṃ / gṛhapatiratnaṃ pariṇāyakaratnameva saptamam/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21548487 (0.053):
087.027. tadyathā cakraratnaṃ hastiratnamaśvaratnaṃ maṇiratnaṃ strīratnaṃ / gṛhapatiratnaṃ pariṇāyakaratnameva saptamam/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21562467 (0.053):
hastiratnamaśvaratnaṃ maṇiratnaṃ pariṇāyakaratnaṃ strīratnaṃ / gṛhapatiratnameva saptamam/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21562875 (0.053):
hastiratnamaśvaratnaṃ maṇiratnaṃ gṛhapatiratnaṃ strīratnaṃ / pariṇāyakaratnameva saptamam/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21563048 (0.053):
maṇiratnaṃ strīratnaṃ gṛhapatiratnaṃ pariṇāyakaratnameva saptamam/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21652902 (0.053):
hastiratnamaśvaratnaṃ maṇiratnaṃ strīratnaṃ gṛhapatiratnaṃ / pariṇāyakaratnameva saptamam/
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7100205 (0.053):
strīratnaṃ gṛhapatiratnaṃ pariṇāyakaratnam / evaṃ sapta ratnāni
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7105806 (0.053):
maṇiratnaṃ strīratnaṃ gṛhapatiratnaṃ pariṇāyakaratnam / evaṃ sapta
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9848240 (0.053):
maṇiratnaṃ strīratnaṃ gṛhapatiratnaṃ pariṇāyakaratnam / evaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9853827 (0.053):
tadyathā cakraratnaṃ hastiratnaṃ aśvaratnaṃ maṇiratnaṃ strīratnaṃ / gṛhapatiratnaṃ pariṇāyakaratnam / evaṃ saptaratnam / saṃpūrṇaṃ cāsya
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19108343 (0.053):
tadyathā cakraratnaṃ hastiratnam aśvaratnaṃ maṇiratnaṃ strīratnaṃ / gṛhapatiratnaṃ pariṇāyakaratnam eva saptamaṃ pūrṇaṃ cāsya bhavati sahasraṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18614174 (0.053):
idaṃ cakraratnaṃ hastiratnam aśvaratnaṃ maṇiratnaṃ strīratnaṃ / gṛhapatiratnaṃ pariṇāyakaratnam eva saptamaṃ pūrṇaṃ cāsya putrasahasraṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18682607 (0.053):
maṇiratnaṃ strīratnaṃ gṛhapatiratnaṃ pariṇāyakaratnaṃ evaṃ saptamaṃ /
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18748643 (0.053):
tadyathā / cakraratnaṃ hastiratnaṃ aśvaratnaṃ maṇiratnaṃ strīratnaṃ / gṛhapatiratnaṃ pariṇāyakaratnaṃ evaṃ saptaratnaṃ / pūraṃ cāsya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18789556 (0.053):
maṇiratnaṃ gṛhapatiratnaṃ strīratnaṃ pariṇāyakaratnaṃ saptamaṃ pūraṃ cāsya
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13631593 (0.053):
maṇiratnam, (5) strīratnam, (6) gṛhapatiratnam, (7) pariṇāyakaratnam eva
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11893235 (0.053):
hastiratnaṃ aśvaratnaṃ maṇiratnaṃ strīratnaṃ gṛhapatiratnaṃ / pariṇāyakaratnam eva saptamam iti vistaraḥ. ebhis saptabhī ratnais
pariṇāyakaratnaṃ dūtena prakrośyedam avocat*. yat khalu senāpate jānīyāc,
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464710 (0.028):
34.101 (atha strīratnaṃ pariṇāyakaratnaṃ dūtenāhūyaivam āmantrayate ||
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21577133 (0.052):
176.003. bandhumān rājā anaṅgaṇaṃ gṛhapatiṃ dūtena / prakrośyedamavocat yatkhalu gṛhapate jānīyāt ahaṃ tvatprathamato
ciradṛṣṭo 'smābhir deva, paritṛṣitā smo devasya darśanena, (GBM 1560.5)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124382 (0.046):
'smābhir (GBM 1560.3) devaḥ, paritṛṣitāḥ smo devasya darśanena, icchāmo / vayaṃ devaṃ draṣṭuṃ. tena hi yūyaṃ bhaginyaḥ āgamayata yāvad ahaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124373 (0.052):
upasaṃkramya strīratnam idam avocan*. yat khalu devi jānīthā, ciradṛṣṭo / 'smābhir (GBM 1560.3) devaḥ, paritṛṣitāḥ smo devasya darśanena, icchāmo
icchāmo vayaṃ devaṃ draṣṭuṃ. tena hi yūyaṃ bhaginyaḥ sarvā pītālaṃkārā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124386 (0.0):
'smābhir (GBM 1560.3) devaḥ, paritṛṣitāḥ smo devasya darśanena, icchāmo / vayaṃ devaṃ draṣṭuṃ. tena hi yūyaṃ bhaginyaḥ āgamayata yāvad ahaṃ
bhavata pītavastrā pītamālyābharaṇānulepanā pītaparivārā. yāvad (GBM
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124479 (0.013):
1560.8) striyaḥ sarvāḥ pītālaṃkārābhūvaṃ pītavastrāḥ / pītamālyābharaṇānulepanāḥ pītaparivārāḥ. atha pariṇāyakaratnaṃ caturaśītiṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124713 (0.013):
striyaḥ pītālaṃkārāḥ pītavastrāḥ pītamālyābharaṇānulepanāḥ pītaparivārāḥ.
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464740 (0.043):
34.102-106 (tena hi yūyaṃ bhaginyaḥ sarvāḥ pītālaṅkāraṃ / pītavastramālyābharaṇāni pītānulepanaṃ pītaparivāraṃ saṃpādayatha || yāvad
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464782 (0.043):
34.107 (atha sarvās tāḥ striyaḥ pītālaṅkāraṃ pītavastramālyābharaṇāni
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18641618 (0.051):
santy atra lecchavayaḥ pītāśvāḥ pītarathā pītaraśmipratodayaṣṭī / pītavastrāḥ pītālaṃkārā pītoṣṇīṣā pītacchatrā pītakhaḍgamaṇipādukā //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1248924 (0.052):
pītamālyānulepanaḥ SvaT_10.780d / pītamālyāmbarapriyām VT_104d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15728228 (0.052):
pītamālyānulepanaḥ SvaT_10.780d / pītamālyāṃśukavatī SvaT_10.717c
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11361674 (0.057):
pītamālyāmbarasaṃvītaḥ pītavastropaśobhitaḥ /
1560.6) ahaṃ caturaśītiṃ koṭṭarājasahasrāṇi sannipātayāmi, caturaśītiṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123335 (0.012):
MSuAv [9] atha caturaśīti (GBM 1553.8) koṭṭarājasahasrāṇi rājño
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123952 (0.012):
MSuAv [12] atha caturaśīti (GBM 1557.6) koṭṭarājasahasrāṇi
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123788 (0.014):
MSuAv [11] atha caturaśītiḥ koṭṭarājasahasrāṇi (GBM 1556.6)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123388 (0.021):
kuśāvatyāṃ dharmyaṃ prāsādaṃ māpayataḥ yojanam āyāmena yojanaṃ vistāreṇa. / evaṃ deveti caturaśīti koṭṭarājasahasrāṇi (GBM 1554.3) rājño
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7647441 (0.023):
evamanimiṣo jyeṣṭho rājaputraḥ, nimuḥ, indragaṇaḥ, evaṃ tadrājñaḥ sarvaṃ / putrasahastaṃ ca caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi aparāṇi ca
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124488 (0.032):
pītamālyābharaṇānulepanāḥ pītaparivārāḥ. atha pariṇāyakaratnaṃ caturaśītiṃ / koṭṭarājasahasrāṇi (GBM 1561.1) sannipātya, caturaśīti nāgasahasrāṇi
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464283 (0.032):
34.80 atha caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi sarvaj(ā)ta(k)ṛtan(i)ṣṭh(i)t(aṃ)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464419 (0.032):
hemajālāvatataṃ suvarṇakaṅkaṇikāvṛtam || / 34.86 atha caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi sarvajātakṛtaniṣṭhitaṃ dhārmaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124101 (0.032):
abhūc candanavāripariṣiktaṃ hemajālāvanataṃ suvarṇakaṃkaṇikāvṛtam. (GBM / MSuAv [13.1] atha caturaśīti koṭṭarājasahasrāṇi sarvajātakṛtaniṣṭhitaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123195 (0.037):
māpayeyam. aśrauṣuś caturaśīti koṭṭarājasahasrāṇi rājā mahāsudarśana
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464751 (0.042):
pītavastramālyābharaṇāni pītānulepanaṃ pītaparivāraṃ saṃpādayatha || yāvad / ahaṃ caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi caturaśītināgasahasrāṇy
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464793 (0.044):
34.108-111 (pariṇāyakaratnaṃ ca caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi / caturaśītināgasahasrāṇy upoṣathanāgarājapramukhāni
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124788 (0.044):
apekṣāṃ karotu devo (GBM 1563.1) jīvite. caturaśīti koṭṭarājasahasrāṇi
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463566 (0.052):
prāsādaṃ māpayeyam ||) / 34.40 (aśrauṣuś caturaśītikoṭṭarāja)sahasrāṇ(i) rājā mahāsudarśano dhārmaṃ
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7097690 (0.053):
/ anekāni ca nāgarājaśatasahasrāṇi saṃnipatitāni / tadyathāùupalālaśca
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463722 (0.053):
tūṣṇ(ī)mbh(āvena ||) / 34.51 (atha caturaśītikoṭṭarājasaha)srāṇi rājño mahāsudarśanasya
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7642560 (0.054):
chatrasahasrāṇi caturaśītyudārāṇāṃ rājārhanāṃ vastrāṇāṃ sahasrāṇi / caturaśītisahasrāṇi ratnamayānāṃ mālānāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463659 (0.055):
34.48 atha caturaśītiḥ koṭṭarājasaha(srāṇi rājño mahāsudarśanas)y(a
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7642405 (0.055):
aklāntacitto māsatrayaṃ bhagavantamupasthitavān / evaṃ sahasraṃ / rājāputrāṇāṃ caturaśītiśca koṭṭarājasahasrāṇi anyāni ca
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7647614 (0.056):
yāvaccaturaśītiḥ koṭṭarājasahasrāṇi evamapare dvānavatiḥ prāṇakoṭyo
nāgasahasrāṇy upoṣadhanāgarājapramukhāni, caturaśītim aśvasahasrāṇi (GBM
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124614 (0.0):
draṣṭukāmāni, caturaśītiḥ koṭṭarājasahasrāṇi pariṇāyakaratnapramukhāni, / (GBM 1561.7) caturaśīti nāgasahasrāṇy upoṣadhanāgarājapramukhāni,
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124809 (0.0):
pariṇāyakaratnapramukhāni, caturaśīti nāgasahasrāṇy / upoṣadhanāgarājapramukhāni, caturaśītim (GBM 1563.2) aśvasahasrāṇi
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124497 (5.960):
koṭṭarājasahasrāṇi (GBM 1561.1) sannipātya, caturaśīti nāgasahasrāṇi / poṣadhanāgarājapramukhāni, caturaśītiṃ aśvasahasrāṇi
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124506 (0.015):
poṣadhanāgarājapramukhāni, caturaśītiṃ aśvasahasrāṇi
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124621 (0.015):
(GBM 1561.7) caturaśīti nāgasahasrāṇy upoṣadhanāgarājapramukhāni, / caturaśītim aśvasahasrāṇi vālāhāśvarājapramukhāni, caturaśītiṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464755 (0.017):
ahaṃ caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi caturaśītināgasahasrāṇy / upoṣathanāgarājapramukhāni caturaśītyaśvarājasahasrāṇi vālāhāśvapramukhāni
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464797 (0.017):
34.108-111 (pariṇāyakaratnaṃ ca caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi / caturaśītināgasahasrāṇy upoṣathanāgarājapramukhāni
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464898 (0.017):
cat(uraśītināgasahasrāṇy upoṣathanāgarājapramukhāni pūrvavat ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464764 (0.019):
upoṣathanāgarājapramukhāni caturaśītyaśvarājasahasrāṇi vālāhāśvapramukhāni
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464806 (0.019):
caturaśītināgasahasrāṇy upoṣathanāgarājapramukhāni / caturaśītyaśvarājasahasrāni vālāhāśvapramukhāni caturaśītirathasahasrāṇi
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465081 (0.036):
chandaṃ janayatv avekṣāṃ (devaḥ karotu jīvite ||) / 34.133 (caturaśītyaśvasahasrāṇi vālāhāśva)rājapramukhāni || atra de(vaś
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125013 (0.040):
nāgasahasreṣūpoṣadhanāgarājapramukheṣu, (GBM 1564.3) / caturaśītiṣu-r-aśvasahasreṣu vālāhāśvarājapramukheṣu, caturaśītiṣu
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125132 (0.040):
upoṣadhanāgarājapramukheṣu, caturaśītiṣv (GBM 1565.2) aśvasahasreṣu / vālāhāśvarājapramukheṣu, caturaśītiṣu rathasahasreṣu
Sumagadhavadana (sumagavu.htm.txt) 27921397 (0.043):
saptaratnasamanvāgataś caturaśītyā bhaṭabalāgrakoṭibhiḥ samanugamyamānaś / caturaśītyā nāgasahasrair upoṣadhanāgarājapramukhaiś
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125006 (0.048):
caturaśītiṣu koṭṭarājasahasreṣu pariṇāyakaratnapramukheṣu, caturaśītiṣu / nāgasahasreṣūpoṣadhanāgarājapramukheṣu, (GBM 1564.3)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125124 (0.048):
pariṇāyakaratnapramukheṣu, caturaśītiṣu nāgasahasreṣu / upoṣadhanāgarājapramukheṣu, caturaśītiṣv (GBM 1565.2) aśvasahasreṣu
1560.7) vālāhāśvarājapramukhāni, caturaśīti rathasahasrāṇi
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124807 (5.960):
upoṣadhanāgarājapramukhāni, caturaśītim (GBM 1563.2) aśvasahasrāṇi
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124509 (0.003):
poṣadhanāgarājapramukhāni, caturaśītiṃ aśvasahasrāṇi / vālāhāśvarājapramukhāni, caturaśītiṃ rathasahasrāṇi (GBM 1561.2)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124624 (0.003):
caturaśītim aśvasahasrāṇi vālāhāśvarājapramukhāni, caturaśītiṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124814 (0.003):
upoṣadhanāgarājapramukhāni, caturaśītim (GBM 1563.2) aśvasahasrāṇi / vālāhāśvarājapramukhāni, caturaśītiṃ rathasahasrāṇi
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464766 (0.022):
upoṣathanāgarājapramukhāni caturaśītyaśvarājasahasrāṇi vālāhāśvapramukhāni
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464808 (0.022):
caturaśītināgasahasrāṇy upoṣathanāgarājapramukhāni / caturaśītyaśvarājasahasrāni vālāhāśvapramukhāni caturaśītirathasahasrāṇi
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125132 (0.025):
upoṣadhanāgarājapramukheṣu, caturaśītiṣv (GBM 1565.2) aśvasahasreṣu / vālāhāśvarājapramukheṣu, caturaśītiṣu rathasahasreṣu
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124502 (0.032):
poṣadhanāgarājapramukhāni, caturaśītiṃ aśvasahasrāṇi
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124617 (0.032):
(GBM 1561.7) caturaśīti nāgasahasrāṇy upoṣadhanāgarājapramukhāni, / caturaśītim aśvasahasrāṇi vālāhāśvarājapramukhāni, caturaśītiṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465081 (0.033):
chandaṃ janayatv avekṣāṃ (devaḥ karotu jīvite ||) / 34.133 (caturaśītyaśvasahasrāṇi vālāhāśva)rājapramukhāni || atra de(vaś
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125014 (0.048):
nāgasahasreṣūpoṣadhanāgarājapramukheṣu, (GBM 1564.3) / caturaśītiṣu-r-aśvasahasreṣu vālāhāśvarājapramukheṣu, caturaśītiṣu
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465098 (0.059):
34.134 (caturaśītirathasahasrāṇi nandighoṣa)rathapramukhāni || atra devaś
nandīghoṣarathapramukhāni. tathā bhavatv iti tāḥ śriyaḥ pratiśrutya (GBM
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124814 (0.0):
vālāhāśvarājapramukhāni, caturaśītiṃ rathasahasrāṇi / nandīghoṣarathapramukhāni, caturaśītin nagarasahasrāṇi
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464768 (0.027):
caturaśītirathasahasrāṇi nandighoṣarathapramukhāni saṅgrahiṣyāmi ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464810 (0.027):
caturaśītyaśvarājasahasrāni vālāhāśvapramukhāni caturaśītirathasahasrāṇi / nandighoṣarathapramukhāni samagrahīt ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465098 (0.027):
34.134 (caturaśītirathasahasrāṇi nandighoṣa)rathapramukhāni || atra devaś
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124509 (0.041):
vālāhāśvarājapramukhāni, caturaśītiṃ rathasahasrāṇi (GBM 1561.2) / nandīghoṣarathapramukhāni sannipātya, strīratnaṃ nandīghoṣarathe āropya,
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124624 (0.041):
caturaśītim aśvasahasrāṇi vālāhāśvarājapramukhāni, caturaśītiṃ / rathasahasrāṇi (GBM 1561.8) nandīghoṣarathapramukhāni dharmyasya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125023 (0.042):
caturaśītiṣu-r-aśvasahasreṣu vālāhāśvarājapramukheṣu, caturaśītiṣu / rathasahasreṣu nandīghoṣarathapramukheṣu, caturaśītiṣu (GBM 1564.4)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125141 (0.042):
vālāhāśvarājapramukheṣu, caturaśītiṣu rathasahasreṣu / nandīghoṣarathapramukheṣu, caturaśītiṣu nagarasahasreṣu
Sumagadhavadana (sumagavu.htm.txt) 27921408 (0.043):
caturaśītyāśvasahasrair bālāhakāśvarājapramukhair caturaśītyā / rathasahasrair nandīghoṣarathapramukhair anekaiś ca paurajānapadasahasrair
1560.8) striyaḥ sarvāḥ pītālaṃkārābhūvaṃ pītavastrāḥ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124711 (0.039):
avatāran* (sic; Matsumura: dha(rmasya prāsādasyādhastā)t) sarvās tāḥ / striyaḥ pītālaṃkārāḥ pītavastrāḥ pītamālyābharaṇānulepanāḥ pītaparivārāḥ.
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18641618 (0.048):
santy atra lecchavayaḥ pītāśvāḥ pītarathā pītaraśmipratodayaṣṭī / pītavastrāḥ pītālaṃkārā pītoṣṇīṣā pītacchatrā pītakhaḍgamaṇipādukā //
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464775 (0.062):
34.107 (atha sarvās tāḥ striyaḥ pītālaṅkāraṃ pītavastramālyābharaṇāni
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124426 (0.062):
icchāmo vayaṃ devaṃ draṣṭuṃ. tena hi yūyaṃ bhaginyaḥ sarvā pītālaṃkārā / bhavata pītavastrā pītamālyābharaṇānulepanā pītaparivārā. yāvad (GBM
pītamālyābharaṇānulepanāḥ pītaparivārāḥ. atha pariṇāyakaratnaṃ caturaśītiṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124714 (0.0):
striyaḥ pītālaṃkārāḥ pītavastrāḥ pītamālyābharaṇānulepanāḥ pītaparivārāḥ.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124432 (0.013):
bhavata pītavastrā pītamālyābharaṇānulepanā pītaparivārā. yāvad (GBM
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464789 (0.025):
34.107 (atha sarvās tāḥ striyaḥ pītālaṅkāraṃ pītavastramālyābharaṇāni / pītānulepanaṃ pītaparivāraṃ samapādayan ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464740 (0.048):
pītavastramālyābharaṇāni pītānulepanaṃ pītaparivāraṃ saṃpādayatha || yāvad
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15287346 (0.052):
pītamālyāṃbaradharāḥ % pītasraganulepanāḥ // LiP_1,13.16 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7181375 (0.052):
pītamālyāṃbaradharāḥ pītasraganulepanāḥ // LiP_1,13.16 //
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124790 (0.053):
apekṣāṃ karotu devo (GBM 1563.1) jīvite. caturaśīti koṭṭarājasahasrāṇi / pariṇāyakaratnapramukhāni, caturaśīti nāgasahasrāṇy
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124600 (0.055):
draṣṭukāmāni, caturaśītiḥ koṭṭarājasahasrāṇi pariṇāyakaratnapramukhāni,
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1248924 (0.055):
pītamālyānulepanaḥ SvaT_10.780d / pītamālyāmbarapriyām VT_104d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15728227 (0.055):
pītamālyānulepanaḥ SvaT_10.780d / pītamālyāṃśukavatī SvaT_10.717c
koṭṭarājasahasrāṇi (GBM 1561.1) sannipātya, caturaśīti nāgasahasrāṇi
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464790 (0.004):
pītānulepanaṃ pītaparivāraṃ samapādayan ||) / 34.108-111 (pariṇāyakaratnaṃ ca caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123335 (0.027):
MSuAv [9] atha caturaśīti (GBM 1553.8) koṭṭarājasahasrāṇi rājño
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123952 (0.027):
MSuAv [12] atha caturaśīti (GBM 1557.6) koṭṭarājasahasrāṇi
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124601 (0.027):
draṣṭukāmāni, caturaśītiḥ koṭṭarājasahasrāṇi pariṇāyakaratnapramukhāni,
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124797 (0.029):
apekṣāṃ karotu devo (GBM 1563.1) jīvite. caturaśīti koṭṭarājasahasrāṇi / pariṇāyakaratnapramukhāni, caturaśīti nāgasahasrāṇy
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123788 (0.031):
MSuAv [11] atha caturaśītiḥ koṭṭarājasahasrāṇi (GBM 1556.6)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124438 (0.032):
bhavata pītavastrā pītamālyābharaṇānulepanā pītaparivārā. yāvad (GBM / 1560.6) ahaṃ caturaśītiṃ koṭṭarājasahasrāṇi sannipātayāmi, caturaśītiṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123388 (0.037):
evaṃ deveti caturaśīti koṭṭarājasahasrāṇi (GBM 1554.3) rājño
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464887 (0.057):
caturaśītikoṭṭarājasaha)srāṇi pariṇāyakaratnapramukhāni
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464283 (0.058):
34.80 atha caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi sarvaj(ā)ta(k)ṛtan(i)ṣṭh(i)t(aṃ)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464419 (0.058):
34.86 atha caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi sarvajātakṛtaniṣṭhitaṃ dhārmaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124101 (0.058):
MSuAv [13.1] atha caturaśīti koṭṭarājasahasrāṇi sarvajātakṛtaniṣṭhitaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464131 (0.059):
/ 34.73 atha caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi s(arvajātakṛtaniṣṭhitaṃ dhārmaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464748 (0.059):
ahaṃ caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi caturaśītināgasahasrāṇy
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124608 (0.061):
draṣṭukāmāni, caturaśītiḥ koṭṭarājasahasrāṇi pariṇāyakaratnapramukhāni, / (GBM 1561.7) caturaśīti nāgasahasrāṇy upoṣadhanāgarājapramukhāni,
poṣadhanāgarājapramukhāni, caturaśītiṃ aśvasahasrāṇi
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124619 (0.0):
(GBM 1561.7) caturaśīti nāgasahasrāṇy upoṣadhanāgarājapramukhāni, / caturaśītim aśvasahasrāṇi vālāhāśvarājapramukhāni, caturaśītiṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124457 (5.960):
nāgasahasrāṇy upoṣadhanāgarājapramukhāni, caturaśītim aśvasahasrāṇi (GBM
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124809 (1.788):
upoṣadhanāgarājapramukhāni, caturaśītim (GBM 1563.2) aśvasahasrāṇi
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464764 (0.003):
ahaṃ caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi caturaśītināgasahasrāṇy / upoṣathanāgarājapramukhāni caturaśītyaśvarājasahasrāṇi vālāhāśvapramukhāni
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464806 (0.012):
caturaśītināgasahasrāṇy upoṣathanāgarājapramukhāni
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124449 (0.014):
1560.6) ahaṃ caturaśītiṃ koṭṭarājasahasrāṇi sannipātayāmi, caturaśītiṃ / nāgasahasrāṇy upoṣadhanāgarājapramukhāni, caturaśītim aśvasahasrāṇi (GBM
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124612 (0.014):
draṣṭukāmāni, caturaśītiḥ koṭṭarājasahasrāṇi pariṇāyakaratnapramukhāni, / (GBM 1561.7) caturaśīti nāgasahasrāṇy upoṣadhanāgarājapramukhāni,
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124801 (0.014):
pariṇāyakaratnapramukhāni, caturaśīti nāgasahasrāṇy / upoṣadhanāgarājapramukhāni, caturaśītim (GBM 1563.2) aśvasahasrāṇi
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465081 (0.023):
34.133 (caturaśītyaśvasahasrāṇi vālāhāśva)rājapramukhāni || atra de(vaś
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464897 (0.036):
cat(uraśītināgasahasrāṇy upoṣathanāgarājapramukhāni pūrvavat ||)
Sumagadhavadana (sumagavu.htm.txt) 27921394 (0.059):
caturaśītyā nāgasahasrair upoṣadhanāgarājapramukhaiś
vālāhāśvarājapramukhāni, caturaśītiṃ rathasahasrāṇi (GBM 1561.2)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464765 (0.0):
upoṣathanāgarājapramukhāni caturaśītyaśvarājasahasrāṇi vālāhāśvapramukhāni
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465081 (0.0):
34.133 (caturaśītyaśvasahasrāṇi vālāhāśva)rājapramukhāni || atra de(vaś
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124624 (0.0):
(GBM 1561.7) caturaśīti nāgasahasrāṇy upoṣadhanāgarājapramukhāni, / caturaśītim aśvasahasrāṇi vālāhāśvarājapramukhāni, caturaśītiṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124812 (0.0):
upoṣadhanāgarājapramukhāni, caturaśītim (GBM 1563.2) aśvasahasrāṇi
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124460 (0.003):
nāgasahasrāṇy upoṣadhanāgarājapramukhāni, caturaśītim aśvasahasrāṇi (GBM
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464807 (0.009):
caturaśītināgasahasrāṇy upoṣathanāgarājapramukhāni / caturaśītyaśvarājasahasrāni vālāhāśvapramukhāni caturaśītirathasahasrāṇi
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125014 (0.041):
caturaśītiṣu-r-aśvasahasreṣu vālāhāśvarājapramukheṣu, caturaśītiṣu
nandīghoṣarathapramukhāni sannipātya, strīratnaṃ nandīghoṣarathe āropya,
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124624 (0.0):
caturaśītim aśvasahasrāṇi vālāhāśvarājapramukhāni, caturaśītiṃ / rathasahasrāṇi (GBM 1561.8) nandīghoṣarathapramukhāni dharmyasya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124462 (0.039):
1560.7) vālāhāśvarājapramukhāni, caturaśīti rathasahasrāṇi / nandīghoṣarathapramukhāni. tathā bhavatv iti tāḥ śriyaḥ pratiśrutya (GBM
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124813 (0.039):
vālāhāśvarājapramukhāni, caturaśītiṃ rathasahasrāṇi / nandīghoṣarathapramukhāni, caturaśītin nagarasahasrāṇi
avaśiṣṭā striyaḥ pratyekapratyekaratheṣv āropya, kuśāvatyā niṣkramya, (GBM
1561.3) yena dharmyaḥ prāsādas tenopasaṃkrāntāḥ. tena khalu samayena
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464834 (0.041):
avaśeṣastriyaḥ svakasvakarathaṃ niṣadya yena dhārmaḥ prāsādas tenopajagmuḥ / 34.113 (tena khalu samayena dhārmasya prāsādasyādhastād
dharmyasya prāsādasyādhastād uccaśabdamahāśabdo mahājanakāyasya ca
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6292385 (0.0):
bhavati | prabhūtaḥ, rātrau vā [|] uccaśabdo, mahāśabdomahājanakāyasya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24458967 (0.0):
28.29 kim etad bhoḥ puruṣādumāyā uccaśabdamahāśabdo mahājanakāyasya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124580 (0.0):
bhoḥ puruṣa dharmyasya prāsādasyādhastād uccaśabdamahāśabdo
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13634148 (0.0):
nirgatā iti śrutvā mahājanakāyaḥ preṣitaḥ; tatroccaśabdamahāśabdo / mahājanakāyasya ca nirghoṣo jātaḥ; bodhisatvaḥ (A 369a) pṛcchati:
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13634160 (0.0):
bhavantaḥ kim eṣa uccaśabdamahāśabdo mahājanakāyasya ca nirghoṣa iti;
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14809843 (0.0):
śayanāsanaṃ na labhante; tenāyam ante ārāmasya uccaśabdo mahāśabdo / mahājanakāyasya ca nirghoṣaḥ; bhagavān āha: kalahakārakān ānanda mayā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15179224 (0.021):
voccaśabdo mahāśabdo mahājanakāyasya nirghosaḥ / tīvrakaṭukaś ca
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14809812 (0.037):
kim eṣa ānanda ante ārāmasya uccaśabdo mahāśabdo jātaḥ mahājanakāyasya ca
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464842 (0.045):
avaśeṣastriyaḥ svakasvakarathaṃ niṣadya yena dhārmaḥ prāsādas tenopajagmuḥ / 34.113 (tena khalu samayena dhārmasya prāsādasyādhastād
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464874 (0.045):
mahājanakāyasyoccaśabdamahāśabdaḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464856 (0.061):
mahājanakāyasyoccaśabdamahāśabdam || śrutvā cānyatamam antevāsinaṃ puruṣam
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24458927 (0.063):
uccaśabdamahāśa)bdo mahājanakāyasya nirghoṣaḥ || / 28.26 so 'haṃ sāyāhne pratisaṃlayan(ād vyutthāya bhūtāgārasya cchāyāyām
nirghoṣo 'bhud. / MSuAv [16] aśrauṣīd (GBM 1561.4) rājā mahāsudarśano dharmyasya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124181 (0.027):
pratyekapratyekaṃ navena duṣyayugenācchadayeyam. (GBM 1559.1) / MSuAv [13.2] atha rājā mahāsudarśano ye 'sya vijite sādhurūpasaṃmatāḥ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124660 (0.040):
mahāsudarśanasya (GBM 1562.2) pratiśrutya dharmyasya prāsādasyādhastāt
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125169 (0.061):
MSuAv [20] atha rājā mahāsudarśanaḥ (GBM 1565.4) strīratnenānenāvavādena
prāsādasyādhastād uccaśabdamahāśabdo mahājanakāyasya ca nirghoṣo 'bhūc.
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6292385 (0.0):
bhavati | prabhūtaḥ, rātrau vā [|] uccaśabdo, mahāśabdomahājanakāyasya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24458966 (0.0):
28.29 kim etad bhoḥ puruṣādumāyā uccaśabdamahāśabdo mahājanakāyasya
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13634148 (0.0):
nirgatā iti śrutvā mahājanakāyaḥ preṣitaḥ; tatroccaśabdamahāśabdo / mahājanakāyasya ca nirghoṣo jātaḥ; bodhisatvaḥ (A 369a) pṛcchati:
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13634160 (0.0):
bhavantaḥ kim eṣa uccaśabdamahāśabdo mahājanakāyasya ca nirghoṣa iti;
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14809843 (0.0):
śayanāsanaṃ na labhante; tenāyam ante ārāmasya uccaśabdo mahāśabdo / mahājanakāyasya ca nirghoṣaḥ; bhagavān āha: kalahakārakān ānanda mayā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124580 (0.018):
bhoḥ puruṣa dharmyasya prāsādasyādhastād uccaśabdamahāśabdo
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15179223 (0.021):
voccaśabdo mahāśabdo mahājanakāyasya nirghosaḥ / tīvrakaṭukaś ca
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14809812 (0.037):
kim eṣa ānanda ante ārāmasya uccaśabdo mahāśabdo jātaḥ mahājanakāyasya ca
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464842 (0.045):
mahājanakāyasyoccaśabdamahāśabdo nāditaḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464874 (0.045):
mahājanakāyasyoccaśabdamahāśabdaḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464856 (0.061):
mahājanakāyasyoccaśabdamahāśabdam || śrutvā cānyatamam antevāsinaṃ puruṣam
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24458927 (0.063):
uccaśabdamahāśa)bdo mahājanakāyasya nirghoṣaḥ || / 28.26 so 'haṃ sāyāhne pratisaṃlayan(ād vyutthāya bhūtāgārasya cchāyāyām
chrutva ca punar upasthāyakaṃ puruṣam āmantrayate. (GBM 1561.5) kim etad
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124638 (0.005):
prāsādasyādhastāt tiṣṭhanti. atha rājā mahāsudarśana upasthāyakaṃ puruṣam / āmantrayate. tena hi tvaṃ bhoḥ (GBM 1562.1) puruṣa dharmyasya
bhoḥ puruṣa dharmyasya prāsādasyādhastād uccaśabdamahāśabdo
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124540 (0.0):
1561.3) yena dharmyaḥ prāsādas tenopasaṃkrāntāḥ. tena khalu samayena / dharmyasya prāsādasyādhastād uccaśabdamahāśabdo mahājanakāyasya ca
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24458965 (1.192):
28.29 kim etad bhoḥ puruṣādumāyā uccaśabdamahāśabdo mahājanakāyasya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124642 (1.192):
prāsādasyādhastāt tiṣṭhanti. atha rājā mahāsudarśana upasthāyakaṃ puruṣam / āmantrayate. tena hi tvaṃ bhoḥ (GBM 1562.1) puruṣa dharmyasya
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13634145 (1.192):
nirgatā iti śrutvā mahājanakāyaḥ preṣitaḥ; tatroccaśabdamahāśabdo / mahājanakāyasya ca nirghoṣo jātaḥ; bodhisatvaḥ (A 369a) pṛcchati:
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13634157 (1.192):
bhavantaḥ kim eṣa uccaśabdamahāśabdo mahājanakāyasya ca nirghoṣa iti;
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15179222 (0.022):
voccaśabdo mahāśabdo mahājanakāyasya nirghosaḥ / tīvrakaṭukaś ca
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14809840 (0.022):
śayanāsanaṃ na labhante; tenāyam ante ārāmasya uccaśabdo mahāśabdo / mahājanakāyasya ca nirghoṣaḥ; bhagavān āha: kalahakārakān ānanda mayā
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6292382 (0.028):
bhavati | prabhūtaḥ, rātrau vā [|] uccaśabdo, mahāśabdomahājanakāyasya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124555 (0.029):
MSuAv [16] aśrauṣīd (GBM 1561.4) rājā mahāsudarśano dharmyasya / prāsādasyādhastād uccaśabdamahāśabdo mahājanakāyasya ca nirghoṣo 'bhūc.
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464842 (0.045):
mahājanakāyasyoccaśabdamahāśabdo nāditaḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464874 (0.045):
mahājanakāyasyoccaśabdamahāśabdaḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464903 (0.061):
cat(uraśītināgasahasrāṇy upoṣathanāgarājapramukhāni pūrvavat ||) / 34.121 (tena bhoḥ puruṣa dhārmasya prāsādasyādhastād sauvarṇaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464856 (0.061):
mahājanakāyasyoccaśabdamahāśabdam || śrutvā cānyatamam antevāsinaṃ puruṣam
mahājanakāyasya ca nirghoṣaḥ. etāni deva caturaśītiṃ strīsahasrāṇi (GBM
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6292385 (0.0):
bhavati | prabhūtaḥ, rātrau vā [|] uccaśabdo, mahāśabdomahājanakāyasya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24458966 (0.0):
28.29 kim etad bhoḥ puruṣādumāyā uccaśabdamahāśabdo mahājanakāyasya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124543 (0.0):
dharmyasya prāsādasyādhastād uccaśabdamahāśabdo mahājanakāyasya ca
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13634148 (0.0):
nirgatā iti śrutvā mahājanakāyaḥ preṣitaḥ; tatroccaśabdamahāśabdo / mahājanakāyasya ca nirghoṣo jātaḥ; bodhisatvaḥ (A 369a) pṛcchati:
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13634160 (0.0):
bhavantaḥ kim eṣa uccaśabdamahāśabdo mahājanakāyasya ca nirghoṣa iti;
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14809843 (0.0):
śayanāsanaṃ na labhante; tenāyam ante ārāmasya uccaśabdo mahāśabdo / mahājanakāyasya ca nirghoṣaḥ; bhagavān āha: kalahakārakān ānanda mayā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124559 (0.018):
prāsādasyādhastād uccaśabdamahāśabdo mahājanakāyasya ca nirghoṣo 'bhūc.
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15179223 (0.021):
voccaśabdo mahāśabdo mahājanakāyasya nirghosaḥ / tīvrakaṭukaś ca
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14809812 (0.037):
kim eṣa ānanda ante ārāmasya uccaśabdo mahāśabdo jātaḥ mahājanakāyasya ca
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464842 (0.050):
mahājanakāyasyoccaśabdamahāśabdo nāditaḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464882 (0.050):
mahājanakāyasyoccaśabdamahāśabdaḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24458927 (0.063):
uccaśabdamahāśa)bdo mahājanakāyasya nirghoṣaḥ || / 28.26 so 'haṃ sāyāhne pratisaṃlayan(ād vyutthāya bhūtāgārasya cchāyāyām
1561.6) strīratnapramukhāni dharmyasya prāsādasyādhastāt tiṣṭhanti devaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124629 (0.023):
rathasahasrāṇi (GBM 1561.8) nandīghoṣarathapramukhāni dharmyasya / prāsādasyādhastāt tiṣṭhanti. atha rājā mahāsudarśana upasthāyakaṃ puruṣam
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464882 (0.038):
34.116-120 (imāni deva caturaśītistrīsahasrāṇi strīratnapramukhāni
draṣṭukāmāni, caturaśītiḥ koṭṭarājasahasrāṇi pariṇāyakaratnapramukhāni,
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124794 (5.960):
apekṣāṃ karotu devo (GBM 1563.1) jīvite. caturaśīti koṭṭarājasahasrāṇi / pariṇāyakaratnapramukhāni, caturaśīti nāgasahasrāṇy
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464790 (0.022):
34.108-111 (pariṇāyakaratnaṃ ca caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124486 (0.027):
pītamālyābharaṇānulepanāḥ pītaparivārāḥ. atha pariṇāyakaratnaṃ caturaśītiṃ / koṭṭarājasahasrāṇi (GBM 1561.1) sannipātya, caturaśīti nāgasahasrāṇi
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464889 (0.041):
34.116-120 (imāni deva caturaśītistrīsahasrāṇi strīratnapramukhāni / caturaśītikoṭṭarājasaha)srāṇi pariṇāyakaratnapramukhāni
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7642521 (0.046):
pariṇāyakaratnapūrvaṃgamāni caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi bhagavata
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465235 (0.048):
34.143 yad devas(ya caturaśītiṣu koṭṭarājasahasreṣu / pariṇāyakaratnapramukheṣu cchando vā pūrvavad yāvan niravekṣo) devo
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465381 (0.048):
34.151 (yad devasya caturaśītiṣu koṭṭarājasahasreṣu / pariṇāyakaratnapramukheṣu cchando vā pūrvavad yāvan niravekṣo devo bhavatu
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124998 (0.048):
caturaśītiṣu koṭṭarājasahasreṣu pariṇāyakaratnapramukheṣu, caturaśītiṣu
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125116 (0.048):
jīvite. (GBM 1565.1) yo devasya caturaśītiṣu koṭṭarājasahasreṣu / pariṇāyakaratnapramukheṣu, caturaśītiṣu nāgasahasreṣu
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465048 (0.053):
janayatv ave(kṣāṃ devaḥ karotu jīvite ||) / 34.131 caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi pariṇāya(ka)ratnapramukhā(ni || atra
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464283 (0.062):
34.80 atha caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi sarvaj(ā)ta(k)ṛtan(i)ṣṭh(i)t(aṃ)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464419 (0.062):
34.86 atha caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi sarvajātakṛtaniṣṭhitaṃ dhārmaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124101 (0.062):
MSuAv [13.1] atha caturaśīti koṭṭarājasahasrāṇi sarvajātakṛtaniṣṭhitaṃ
(GBM 1561.7) caturaśīti nāgasahasrāṇy upoṣadhanāgarājapramukhāni,
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124450 (0.0):
1560.6) ahaṃ caturaśītiṃ koṭṭarājasahasrāṇi sannipātayāmi, caturaśītiṃ / nāgasahasrāṇy upoṣadhanāgarājapramukhāni, caturaśītim aśvasahasrāṇi (GBM
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124802 (0.0):
apekṣāṃ karotu devo (GBM 1563.1) jīvite. caturaśīti koṭṭarājasahasrāṇi / pariṇāyakaratnapramukhāni, caturaśīti nāgasahasrāṇy
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124497 (0.014):
koṭṭarājasahasrāṇi (GBM 1561.1) sannipātya, caturaśīti nāgasahasrāṇi / poṣadhanāgarājapramukhāni, caturaśītiṃ aśvasahasrāṇi
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464757 (0.017):
ahaṃ caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi caturaśītināgasahasrāṇy / upoṣathanāgarājapramukhāni caturaśītyaśvarājasahasrāṇi vālāhāśvapramukhāni
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464799 (0.017):
34.108-111 (pariṇāyakaratnaṃ ca caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi / caturaśītināgasahasrāṇy upoṣathanāgarājapramukhāni
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464898 (0.017):
cat(uraśītināgasahasrāṇy upoṣathanāgarājapramukhāni pūrvavat ||)
Sumagadhavadana (sumagavu.htm.txt) 27921397 (0.041):
caturaśītyā nāgasahasrair upoṣadhanāgarājapramukhaiś
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125006 (0.043):
caturaśītiṣu koṭṭarājasahasreṣu pariṇāyakaratnapramukheṣu, caturaśītiṣu / nāgasahasreṣūpoṣadhanāgarājapramukheṣu, (GBM 1564.3)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125124 (0.043):
pariṇāyakaratnapramukheṣu, caturaśītiṣu nāgasahasreṣu / upoṣadhanāgarājapramukheṣu, caturaśītiṣv (GBM 1565.2) aśvasahasreṣu
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7642480 (0.054):
hastiratnapūrvaṃgamāni caturaśītirnāgasahasrāṇi sarvaśvetāni bhagavato
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465251 (0.063):
34.144 yad devasya caturaśītiṣu nāgasahasreṣv (upoṣathanāgarājapramukheṣu
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465397 (0.063):
34.152 (yad devasya caturaśītiṣu nāgasahasreṣv upoṣathanāgarājapramukheṣu
caturaśītim aśvasahasrāṇi vālāhāśvarājapramukhāni, caturaśītiṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464765 (0.0):
upoṣathanāgarājapramukhāni caturaśītyaśvarājasahasrāṇi vālāhāśvapramukhāni
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465081 (0.0):
34.133 (caturaśītyaśvasahasrāṇi vālāhāśva)rājapramukhāni || atra de(vaś
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124504 (0.0):
poṣadhanāgarājapramukhāni, caturaśītiṃ aśvasahasrāṇi
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124809 (0.0):
upoṣadhanāgarājapramukhāni, caturaśītim (GBM 1563.2) aśvasahasrāṇi
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124457 (5.960):
nāgasahasrāṇy upoṣadhanāgarājapramukhāni, caturaśītim aśvasahasrāṇi (GBM
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464807 (0.009):
caturaśītināgasahasrāṇy upoṣathanāgarājapramukhāni / caturaśītyaśvarājasahasrāni vālāhāśvapramukhāni caturaśītirathasahasrāṇi
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125014 (0.041):
caturaśītiṣu-r-aśvasahasreṣu vālāhāśvarājapramukheṣu, caturaśītiṣu
rathasahasrāṇi (GBM 1561.8) nandīghoṣarathapramukhāni dharmyasya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124510 (0.0):
vālāhāśvarājapramukhāni, caturaśītiṃ rathasahasrāṇi (GBM 1561.2)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124451 (0.015):
nāgasahasrāṇy upoṣadhanāgarājapramukhāni, caturaśītim aśvasahasrāṇi (GBM
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124803 (0.015):
upoṣadhanāgarājapramukhāni, caturaśītim (GBM 1563.2) aśvasahasrāṇi
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124462 (0.039):
1560.7) vālāhāśvarājapramukhāni, caturaśīti rathasahasrāṇi
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124813 (0.039):
upoṣadhanāgarājapramukhāni, caturaśītim (GBM 1563.2) aśvasahasrāṇi / vālāhāśvarājapramukhāni, caturaśītiṃ rathasahasrāṇi
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464758 (0.059):
upoṣathanāgarājapramukhāni caturaśītyaśvarājasahasrāṇi vālāhāśvapramukhāni
prāsādasyādhastāt tiṣṭhanti. atha rājā mahāsudarśana upasthāyakaṃ puruṣam
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124592 (0.023):
1561.6) strīratnapramukhāni dharmyasya prāsādasyādhastāt tiṣṭhanti devaṃ
āmantrayate. tena hi tvaṃ bhoḥ (GBM 1562.1) puruṣa dharmyasya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124571 (1.192):
chrutva ca punar upasthāyakaṃ puruṣam āmantrayate. (GBM 1561.5) kim etad / bhoḥ puruṣa dharmyasya prāsādasyādhastād uccaśabdamahāśabdo
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21536415 (0.057):
051.013. upasaṃkramya dauvārikaṃ puruṣamāmantrayate na tāvadbhoḥ puruṣa
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21579402 (0.060):
183.009. atha rājā kanakavarṇaḥ koṣṭhāgārikaṃ puruṣamāmantrayate asti / bhoḥ puruṣa, mama niveśane kiṃcidbhaktam, yadahamasya ṛṣeḥ pradāsyāmi? sa
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464903 (0.061):
cat(uraśītināgasahasrāṇy upoṣathanāgarājapramukhāni pūrvavat ||) / 34.121 (tena bhoḥ puruṣa dhārmasya prāsādasyādhastād sauvarṇaṃ
prāsādasyādhastāt sauvarṇaṃ bhadrāsanaṃ prajñapaya, yatrāhaṃ niṣadya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464929 (0.035):
34.122 (evaṃ deveti sa puruṣo rājño mahāsudarśanasya pratiśrutya dhārmasya / prāsādasyādhastāt sauvarṇaṃ bhadrāsanaṃ prajñapya yena r)ājā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124679 (0.055):
upasaṃkramya rājānaṃ mahāsudarśanam (GBM 1562.3) idam avocat. prajñaptaṃ / devasya dharmyasya prāsādasyādhastāt sauvarṇaṃ bhadrāsanaṃ. yasyedānīṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124571 (0.057):
chrutva ca punar upasthāyakaṃ puruṣam āmantrayate. (GBM 1561.5) kim etad / bhoḥ puruṣa dharmyasya prāsādasyādhastād uccaśabdamahāśabdo
mahājanakāyam apekṣyāmy. evaṃ devety upasthāyakaḥ puruṣo rājño
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464921 (0.037):
bha)dr(ā)sanaṃ prajñ(ā)paya yatrāhaṃ niṣadya mahāja(nakāyaṃ nirīkṣeya ||) / 34.122 (evaṃ deveti sa puruṣo rājño mahāsudarśanasya pratiśrutya dhārmasya
mahāsudarśanasya (GBM 1562.2) pratiśrutya dharmyasya prāsādasyādhastāt
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464928 (0.018):
34.122 (evaṃ deveti sa puruṣo rājño mahāsudarśanasya pratiśrutya dhārmasya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124551 (0.040):
MSuAv [16] aśrauṣīd (GBM 1561.4) rājā mahāsudarśano dharmyasya / prāsādasyādhastād uccaśabdamahāśabdo mahājanakāyasya ca nirghoṣo 'bhūc.
sauvarṇaṃ bhadrāsanaṃ prajñapya yena rājā mahāsudarśanas tenopasaṃkrāntaḥ.
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464930 (0.0):
34.122 (evaṃ deveti sa puruṣo rājño mahāsudarśanasya pratiśrutya dhārmasya / prāsādasyādhastāt sauvarṇaṃ bhadrāsanaṃ prajñapya yena r)ājā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123361 (0.007):
ratnastaṃbhaṃ yena rājā mahāsudarśanas tenopasaṃkrāntā, upasaṃkramya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123209 (0.058):
udyukto dharmyaṃ prāsādaṃ māpayitum. iti śrutvā ca punar yena rājā / mahāsudarśanaḥ tenopasaṃkrāntā. (GBM 1553.2) upasaṃkramya rājānaṃ
upasaṃkramya rājānaṃ mahāsudarśanam (GBM 1562.3) idam avocat. prajñaptaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123022 (0.028):
ādāya maṇiratnaṃ kaṃbalaratnaṃ ca, yena rājā mahāsudarśanas / tenopasaṃkrāntā (GBM 1551.7) upasaṃkramya rājānaṃ mahāsudarśanam idam
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123361 (0.034):
ratnastaṃbhaṃ yena rājā mahāsudarśanas tenopasaṃkrāntā, upasaṃkramya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124119 (0.041):
dharmyaṃ prāsādaṃ dharmyāṃ puṣkariṇīṃ dharmyaṃ tālavanaṃ viditvā yena rājā / mahāsudarśanas (GBM 1558.6) tenopasaṃkrāntāny. upasaṃkramya rājānaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123211 (0.053):
udyukto dharmyaṃ prāsādaṃ māpayitum. iti śrutvā ca punar yena rājā / mahāsudarśanaḥ tenopasaṃkrāntā. (GBM 1553.2) upasaṃkramya rājānaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21574912 (0.054):
bimbisārastenopasaṃskrāntaḥ/ / 169.013. upasaṃkramya rājānaṃ bimbisārametadavocat bhagavāṃste mahārāja
devasya dharmyasya prāsādasyādhastāt sauvarṇaṃ bhadrāsanaṃ. yasyedānīṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21550232 (0.043):
devasya bhadraṃ yānaṃ yasyedānīṃ devaḥ kālaṃ manyate/ / 092.025. atha rājā prasenajit kauśalo bhadraṃ yānamabhiruhya śrāvastyā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21578905 (0.043):
sarvagrāmanagaranigamarājadhānīṣvekasmin koṣṭhāgāre sathāpitam yasyedānīṃ / devaḥ kālaṃ manyate/
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464942 (0.052):
mahāsudarśanas tenopajagāma || upetya rājā(naṃ mahāsudarśanam idam avocat / 34.123 (prajñaptaṃ deva dhārmasya prāsādasyādhastāt sau)varṇaṃ bhadrāsanam
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124644 (0.055):
āmantrayate. tena hi tvaṃ bhoḥ (GBM 1562.1) puruṣa dharmyasya / prāsādasyādhastāt sauvarṇaṃ bhadrāsanaṃ prajñapaya, yatrāhaṃ niṣadya
devaḥ kālaṃ manyate. / MSuAv [17] adrākṣīd rājā mahāsudarśano dharmyāt (GBM 1562.4) prāsādād
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21549691 (0.0):
bimbisāramidamavocat yuktaṃ devasya bhadraṃ yānaṃ yasyedānīṃ devaḥ kālaṃ / manyata iti/
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14299619 (0.025):
sajjīkṛtaṃ, yasyedānīṃ bhagavān kālaṃ manyata iti //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21530622 (0.025):
kālamārocayanti samayo bhadanta, sajjaṃ bhaktam yasyedānīṃ bhagavān kālam / <31>manyata iti/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21533517 (0.025):
kālamārocayati samayo bhadanta, sajjaṃ bhaktam, yasyedānīṃ bhagavān kālaṃ / manyate iti/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21536467 (0.025):
sajjaṃ bhaktam yasyedānīṃ bhagavān kālaṃ manyata iti/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21537244 (0.025):
bhaktam yasyedānīṃ bhagavān kālaṃ manyata iti/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21556993 (0.025):
bhadanta, sajjaṃ bhaktam yasyedānīṃ bhagavān kālaṃ manyata iti/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21577605 (0.025):
dūtena kālamārocayati samaye bhadanta, sajjaṃ bhaktam yasyedānīṃ bhagavān / kālaṃ manyata iti/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21581596 (0.025):
sajjaṃ bhaktam yasyedānīṃ bhagavān kālaṃ manyate iti/
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124752 (0.026):
devo 'smābhir anarthiko bhaviṣyatīti. atha rājā mahāsudarśano (GBM 1562.7) / dharmyāt prāsādād avatīrya sauvarṇe bhadrāsane niṣaṇṇo. 'tha strīratnaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9472871 (0.029):
cakravartinaḥ upanāmayati / dāntaṃ deva bhadraṃ hastiratnam* / yasyedānīṃ / devaḥ kālaṃ manyata iti / atha rājā cakravartī tad dhastiratnaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9473032 (0.029):
yasyedānīṃ devaḥ kālaṃ manyate / atha rājā cakravartī aśvaratnaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124141 (0.029):
prāsādo dharmyā puṣkariṇī (GBM 1558.7) dharmyaṃ tālavanaṃ. yasyedānīṃ / devaḥ kālaṃ manyate. atha rājño mahāsudarśanasyaitad abhavan. na mama
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19109510 (0.029):
bodhisatvam idam avocat yuktaṃ devasya bhadraṃ yānaṃ yasyedānīṃ devaḥ / kālaṃ manyate / / atha Vipaśyī bodhisatvo bhadraṃ yānam abhiruhyodyānabhūmiṃ niryāti
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13634415 (0.029):
avocat: yuktaṃ devasya bhadraṃ yānaṃ, yasyedānīṃ devaḥ kālaṃ manyate; atha
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13634840 (0.029):
bodhisatvam idam avocat: yuktaṃ devasya bhadraṃ yānaṃ, yasyedānīṃ devaḥ / kālaṃ manyata iti; atha śākyamunir bhadraṃ yānam abhiruhya udyānabhūmiṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13635249 (0.029):
avocat: yuktaṃ devasya bhadraṃ yānaṃ yasyedānīṃ devaḥ kālaṃ manyata iti; / atha śākyamunir bodhisatvo bhadraṃ yānam abhiruhya udyānabhūmiṃ nirgataḥ;
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012596 (0.029):
yasyedānīṃ devaḥ kālaṃ manyate iti; atha rājā māgadhaḥ ajātaśatrur
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21550232 (0.035):
devasya bhadraṃ yānaṃ yasyedānīṃ devaḥ kālaṃ manyate/ / 092.025. atha rājā prasenajit kauśalo bhadraṃ yānamabhiruhya śrāvastyā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21578905 (0.035):
sarvagrāmanagaranigamarājadhānīṣvekasmin koṣṭhāgāre sathāpitam yasyedānīṃ / devaḥ kālaṃ manyate/ / 181.025. atha rājā kanakavarṇaḥ saṃkhyāgaṇakalipikapauruṣeyānāmantrayitvā
avatāran* (sic; Matsumura: dha(rmasya prāsādasyādhastā)t) sarvās tāḥ
striyaḥ pītālaṃkārāḥ pītavastrāḥ pītamālyābharaṇānulepanāḥ pītaparivārāḥ.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124480 (0.0):
1560.8) striyaḥ sarvāḥ pītālaṃkārābhūvaṃ pītavastrāḥ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124432 (0.013):
icchāmo vayaṃ devaṃ draṣṭuṃ. tena hi yūyaṃ bhaginyaḥ sarvā pītālaṃkārā / bhavata pītavastrā pītamālyābharaṇānulepanā pītaparivārā. yāvad (GBM
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18641618 (0.037):
santy atra lecchavayaḥ pītāśvāḥ pītarathā pītaraśmipratodayaṣṭī / pītavastrāḥ pītālaṃkārā pītoṣṇīṣā pītacchatrā pītakhaḍgamaṇipādukā //
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464740 (0.048):
34.102-106 (tena hi yūyaṃ bhaginyaḥ sarvāḥ pītālaṅkāraṃ / pītavastramālyābharaṇāni pītānulepanaṃ pītaparivāraṃ saṃpādayatha || yāvad
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464782 (0.048):
34.107 (atha sarvās tāḥ striyaḥ pītālaṅkāraṃ pītavastramālyābharaṇāni
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15287346 (0.052):
pītamālyāṃbaradharāḥ % pītasraganulepanāḥ // LiP_1,13.16 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7181375 (0.052):
pītamālyāṃbaradharāḥ pītasraganulepanāḥ // LiP_1,13.16 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1248924 (0.055):
pītamālyānulepanaḥ SvaT_10.780d / pītamālyāmbarapriyām VT_104d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15728227 (0.055):
pītamālyānulepanaḥ SvaT_10.780d / pītamālyāṃśukavatī SvaT_10.717c
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464964 (0.064):
stri(yaḥ pītavastramālyābhāraṇāḥ pītā)nulepanā(ḥ ||)
dṛṣṭvā ca punar asyaitad (GBM 1562.5) abhavat. atirañjanīyo batāyaṃ / mātṛgrāma iti viditvā indriyāṇy utkṣipaty. adrākṣī strīratnaṃ rājānaṃ
mahāsudarśanam indriyāṇy utkṣipantaṃ (GBM 1562.6) dṛṣṭvā punar asyā etad
abhavad. yathā khalu devo 'smākaṃ dṛṣṭvā indriyāṇy utkṣipati. mā haiva
devo 'smābhir anarthiko bhaviṣyatīti. atha rājā mahāsudarśano (GBM 1562.7)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124693 (0.026):
MSuAv [17] adrākṣīd rājā mahāsudarśano dharmyāt (GBM 1562.4) prāsādād
dharmyāt prāsādād avatīrya sauvarṇe bhadrāsane niṣaṇṇo. 'tha strīratnaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124693 (0.037):
MSuAv [17] adrākṣīd rājā mahāsudarśano dharmyāt (GBM 1562.4) prāsādād
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465011 (0.062):
34.128 (atha) rājā mahāsudarśano dhārmāt prāsādād avatīrya sauvarṇe
yena rajā mahāsudarśanas tenopasaṃkrāntam. upasaṃkramya rājño (GBM 1562.8)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123210 (0.052):
udyukto dharmyaṃ prāsādaṃ māpayitum. iti śrutvā ca punar yena rājā / mahāsudarśanaḥ tenopasaṃkrāntā. (GBM 1553.2) upasaṃkramya rājānaṃ
mahāsudarśanasya pādayor nipatya rājānaṃ mahāsudarśanam idam avocat*.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124927 (0.0):
(AAWG, 149), Erster Teil, pp. 73, Anm. 46: puṃjya] rājño mahāsudarśanasya / pādayor nipatya rājānaṃ mahāsudarśanam idam avocat*. yathā kathaṃ pūrve
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123291 (0.051):
MSuAv [8] atha tad eke koṭṭarājānāṃ rājño mahāsudarśanasya pādayor / nipatya, (GBM 1553.6) eke bāhū pragṛhya, eke cīvarakarṇake pragṛhya, eke
etāni devasya caturaśītiḥ strīsahasrāṇi, yatra devac chandaṃ janayatv
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124827 (0.033):
kuśāvatīrājadhānīpramukhāni, (GBM 1563.3) atra devac chandaṃ janayatv / apekṣāṃ karotu devo jīvite. pūrve ca tvaṃ māṃ bhagini mitravattayā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465033 (0.042):
upetya rājānaṃ) mahāsudarśanam idam avocat || / 34.130 imāni devasya caturaśītistrī(sahasrāṇi ||) atra devaś chandaṃ
apekṣāṃ karotu devo (GBM 1563.1) jīvite. caturaśīti koṭṭarājasahasrāṇi
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124828 (1.192):
kuśāvatīrājadhānīpramukhāni, (GBM 1563.3) atra devac chandaṃ janayatv / apekṣāṃ karotu devo jīvite. pūrve ca tvaṃ māṃ bhagini mitravattayā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124601 (0.004):
draṣṭukāmāni, caturaśītiḥ koṭṭarājasahasrāṇi pariṇāyakaratnapramukhāni,
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465047 (0.011):
janayatv ave(kṣāṃ devaḥ karotu jīvite ||) / 34.131 caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi pariṇāya(ka)ratnapramukhā(ni || atra
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464790 (0.020):
34.108-111 (pariṇāyakaratnaṃ ca caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124486 (0.029):
pītamālyābharaṇānulepanāḥ pītaparivārāḥ. atha pariṇāyakaratnaṃ caturaśītiṃ / koṭṭarājasahasrāṇi (GBM 1561.1) sannipātya, caturaśīti nāgasahasrāṇi
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123952 (0.035):
MSuAv [12] atha caturaśīti (GBM 1557.6) koṭṭarājasahasrāṇi
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123335 (0.035):
MSuAv [9] atha caturaśīti (GBM 1553.8) koṭṭarājasahasrāṇi rājño
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7642521 (0.041):
pariṇāyakaratnapūrvaṃgamāni caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi bhagavata
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123788 (0.041):
MSuAv [11] atha caturaśītiḥ koṭṭarājasahasrāṇi (GBM 1556.6)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464888 (0.042):
34.116-120 (imāni deva caturaśītistrīsahasrāṇi strīratnapramukhāni / caturaśītikoṭṭarājasaha)srāṇi pariṇāyakaratnapramukhāni
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465235 (0.042):
34.143 yad devas(ya caturaśītiṣu koṭṭarājasahasreṣu / pariṇāyakaratnapramukheṣu cchando vā pūrvavad yāvan niravekṣo) devo
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465381 (0.042):
34.151 (yad devasya caturaśītiṣu koṭṭarājasahasreṣu / pariṇāyakaratnapramukheṣu cchando vā pūrvavad yāvan niravekṣo devo bhavatu
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124997 (0.042):
caturaśītiṣu koṭṭarājasahasreṣu pariṇāyakaratnapramukheṣu, caturaśītiṣu
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125115 (0.042):
jīvite. (GBM 1565.1) yo devasya caturaśītiṣu koṭṭarājasahasreṣu
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124438 (0.044):
bhavata pītavastrā pītamālyābharaṇānulepanā pītaparivārā. yāvad (GBM / 1560.6) ahaṃ caturaśītiṃ koṭṭarājasahasrāṇi sannipātayāmi, caturaśītiṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123388 (0.046):
evaṃ deveti caturaśīti koṭṭarājasahasrāṇi (GBM 1554.3) rājño
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464283 (0.062):
34.80 atha caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi sarvaj(ā)ta(k)ṛtan(i)ṣṭh(i)t(aṃ)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464419 (0.062):
34.86 atha caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi sarvajātakṛtaniṣṭhitaṃ dhārmaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124101 (0.062):
MSuAv [13.1] atha caturaśīti koṭṭarājasahasrāṇi sarvajātakṛtaniṣṭhitaṃ
pariṇāyakaratnapramukhāni, caturaśīti nāgasahasrāṇy
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124604 (5.960):
draṣṭukāmāni, caturaśītiḥ koṭṭarājasahasrāṇi pariṇāyakaratnapramukhāni,
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124448 (0.023):
1560.6) ahaṃ caturaśītiṃ koṭṭarājasahasrāṇi sannipātayāmi, caturaśītiṃ / nāgasahasrāṇy upoṣadhanāgarājapramukhāni, caturaśītim aśvasahasrāṇi (GBM
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124611 (0.023):
draṣṭukāmāni, caturaśītiḥ koṭṭarājasahasrāṇi pariṇāyakaratnapramukhāni, / (GBM 1561.7) caturaśīti nāgasahasrāṇy upoṣadhanāgarājapramukhāni,
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464756 (0.037):
ahaṃ caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi caturaśītināgasahasrāṇy / upoṣathanāgarājapramukhāni caturaśītyaśvarājasahasrāṇi vālāhāśvapramukhāni
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464797 (0.037):
34.108-111 (pariṇāyakaratnaṃ ca caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124495 (0.037):
koṭṭarājasahasrāṇi (GBM 1561.1) sannipātya, caturaśīti nāgasahasrāṇi / poṣadhanāgarājapramukhāni, caturaśītiṃ aśvasahasrāṇi
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464897 (0.041):
cat(uraśītināgasahasrāṇy upoṣathanāgarājapramukhāni pūrvavat ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464889 (0.045):
34.116-120 (imāni deva caturaśītistrīsahasrāṇi strīratnapramukhāni / caturaśītikoṭṭarājasaha)srāṇi pariṇāyakaratnapramukhāni
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7642521 (0.048):
pariṇāyakaratnapūrvaṃgamāni caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi bhagavata
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124485 (0.053):
pītamālyābharaṇānulepanāḥ pītaparivārāḥ. atha pariṇāyakaratnaṃ caturaśītiṃ / koṭṭarājasahasrāṇi (GBM 1561.1) sannipātya, caturaśīti nāgasahasrāṇi
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465048 (0.056):
34.131 caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi pariṇāya(ka)ratnapramukhā(ni || atra
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124998 (0.062):
caturaśītiṣu koṭṭarājasahasreṣu pariṇāyakaratnapramukheṣu, caturaśītiṣu
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125116 (0.062):
jīvite. (GBM 1565.1) yo devasya caturaśītiṣu koṭṭarājasahasreṣu / pariṇāyakaratnapramukheṣu, caturaśītiṣu nāgasahasreṣu
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7642480 (0.062):
hastiratnapūrvaṃgamāni caturaśītirnāgasahasrāṇi sarvaśvetāni bhagavato
upoṣadhanāgarājapramukhāni, caturaśītim (GBM 1563.2) aśvasahasrāṇi
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124457 (0.0):
1560.6) ahaṃ caturaśītiṃ koṭṭarājasahasrāṇi sannipātayāmi, caturaśītiṃ / nāgasahasrāṇy upoṣadhanāgarājapramukhāni, caturaśītim aśvasahasrāṇi (GBM
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124613 (0.0):
draṣṭukāmāni, caturaśītiḥ koṭṭarājasahasrāṇi pariṇāyakaratnapramukhāni, / (GBM 1561.7) caturaśīti nāgasahasrāṇy upoṣadhanāgarājapramukhāni,
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124498 (0.014):
koṭṭarājasahasrāṇi (GBM 1561.1) sannipātya, caturaśīti nāgasahasrāṇi / poṣadhanāgarājapramukhāni, caturaśītiṃ aśvasahasrāṇi
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124506 (0.015):
poṣadhanāgarājapramukhāni, caturaśītiṃ aśvasahasrāṇi / vālāhāśvarājapramukhāni, caturaśītiṃ rathasahasrāṇi (GBM 1561.2)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124621 (0.015):
(GBM 1561.7) caturaśīti nāgasahasrāṇy upoṣadhanāgarājapramukhāni, / caturaśītim aśvasahasrāṇi vālāhāśvarājapramukhāni, caturaśītiṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464755 (0.017):
ahaṃ caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi caturaśītināgasahasrāṇy / upoṣathanāgarājapramukhāni caturaśītyaśvarājasahasrāṇi vālāhāśvapramukhāni
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464797 (0.017):
34.108-111 (pariṇāyakaratnaṃ ca caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi / caturaśītināgasahasrāṇy upoṣathanāgarājapramukhāni
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464898 (0.017):
cat(uraśītināgasahasrāṇy upoṣathanāgarājapramukhāni pūrvavat ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464764 (0.035):
upoṣathanāgarājapramukhāni caturaśītyaśvarājasahasrāṇi vālāhāśvapramukhāni
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465079 (0.036):
chandaṃ janayatv avekṣāṃ (devaḥ karotu jīvite ||) / 34.133 (caturaśītyaśvasahasrāṇi vālāhāśva)rājapramukhāni || atra de(vaś
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125013 (0.040):
nāgasahasreṣūpoṣadhanāgarājapramukheṣu, (GBM 1564.3) / caturaśītiṣu-r-aśvasahasreṣu vālāhāśvarājapramukheṣu, caturaśītiṣu
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125132 (0.040):
upoṣadhanāgarājapramukheṣu, caturaśītiṣv (GBM 1565.2) aśvasahasreṣu / vālāhāśvarājapramukheṣu, caturaśītiṣu rathasahasreṣu
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464806 (0.041):
caturaśītināgasahasrāṇy upoṣathanāgarājapramukhāni / caturaśītyaśvarājasahasrāni vālāhāśvapramukhāni caturaśītirathasahasrāṇi
Sumagadhavadana (sumagavu.htm.txt) 27921394 (0.041):
caturaśītyā nāgasahasrair upoṣadhanāgarājapramukhaiś
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125006 (0.043):
caturaśītiṣu koṭṭarājasahasreṣu pariṇāyakaratnapramukheṣu, caturaśītiṣu / nāgasahasreṣūpoṣadhanāgarājapramukheṣu, (GBM 1564.3)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125124 (0.043):
pariṇāyakaratnapramukheṣu, caturaśītiṣu nāgasahasreṣu / upoṣadhanāgarājapramukheṣu, caturaśītiṣv (GBM 1565.2) aśvasahasreṣu
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465251 (0.063):
34.144 yad devasya caturaśītiṣu nāgasahasreṣv (upoṣathanāgarājapramukheṣu
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465397 (0.063):
34.152 (yad devasya caturaśītiṣu nāgasahasreṣv upoṣathanāgarājapramukheṣu
vālāhāśvarājapramukhāni, caturaśītiṃ rathasahasrāṇi
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464766 (0.0):
upoṣathanāgarājapramukhāni caturaśītyaśvarājasahasrāṇi vālāhāśvapramukhāni
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465081 (0.0):
chandaṃ janayatv avekṣāṃ (devaḥ karotu jīvite ||) / 34.133 (caturaśītyaśvasahasrāṇi vālāhāśva)rājapramukhāni || atra de(vaś
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124509 (0.0):
poṣadhanāgarājapramukhāni, caturaśītiṃ aśvasahasrāṇi
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124624 (0.0):
(GBM 1561.7) caturaśīti nāgasahasrāṇy upoṣadhanāgarājapramukhāni, / caturaśītim aśvasahasrāṇi vālāhāśvarājapramukhāni, caturaśītiṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124462 (5.960):
nāgasahasrāṇy upoṣadhanāgarājapramukhāni, caturaśītim aśvasahasrāṇi (GBM
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464808 (0.009):
caturaśītināgasahasrāṇy upoṣathanāgarājapramukhāni / caturaśītyaśvarājasahasrāni vālāhāśvapramukhāni caturaśītirathasahasrāṇi
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125132 (0.025):
upoṣadhanāgarājapramukheṣu, caturaśītiṣv (GBM 1565.2) aśvasahasreṣu / vālāhāśvarājapramukheṣu, caturaśītiṣu rathasahasreṣu
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125014 (0.048):
nāgasahasreṣūpoṣadhanāgarājapramukheṣu, (GBM 1564.3) / caturaśītiṣu-r-aśvasahasreṣu vālāhāśvarājapramukheṣu, caturaśītiṣu
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465098 (0.058):
34.134 (caturaśītirathasahasrāṇi nandighoṣa)rathapramukhāni || atra devaś
nandīghoṣarathapramukhāni, caturaśītin nagarasahasrāṇi
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124462 (0.0):
1560.7) vālāhāśvarājapramukhāni, caturaśīti rathasahasrāṇi / nandīghoṣarathapramukhāni. tathā bhavatv iti tāḥ śriyaḥ pratiśrutya (GBM
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464770 (0.027):
caturaśītirathasahasrāṇi nandighoṣarathapramukhāni saṅgrahiṣyāmi ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464810 (0.027):
caturaśītyaśvarājasahasrāni vālāhāśvapramukhāni caturaśītirathasahasrāṇi / nandighoṣarathapramukhāni samagrahīt ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465099 (0.027):
34.134 (caturaśītirathasahasrāṇi nandighoṣa)rathapramukhāni || atra devaś
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124509 (0.041):
vālāhāśvarājapramukhāni, caturaśītiṃ rathasahasrāṇi (GBM 1561.2) / nandīghoṣarathapramukhāni sannipātya, strīratnaṃ nandīghoṣarathe āropya,
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124624 (0.041):
caturaśītim aśvasahasrāṇi vālāhāśvarājapramukhāni, caturaśītiṃ / rathasahasrāṇi (GBM 1561.8) nandīghoṣarathapramukhāni dharmyasya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125023 (0.047):
caturaśītiṣu-r-aśvasahasreṣu vālāhāśvarājapramukheṣu, caturaśītiṣu / rathasahasreṣu nandīghoṣarathapramukheṣu, caturaśītiṣu (GBM 1564.4)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125141 (0.047):
vālāhāśvarājapramukheṣu, caturaśītiṣu rathasahasreṣu / nandīghoṣarathapramukheṣu, caturaśītiṣu nagarasahasreṣu
Sumagadhavadana (sumagavu.htm.txt) 27921408 (0.048):
caturaśītyāśvasahasrair bālāhakāśvarājapramukhair caturaśītyā / rathasahasrair nandīghoṣarathapramukhair anekaiś ca paurajānapadasahasrair
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465112 (0.050):
34.135 caturaśītinagarasah(asrāṇi kuśāvatīrājadhānīpramukhāni || atra
kuśāvatīrājadhānīpramukhāni, (GBM 1563.3) atra devac chandaṃ janayatv
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124782 (0.027):
etāni devasya caturaśītiḥ strīsahasrāṇi, yatra devac chandaṃ janayatv / apekṣāṃ karotu devo (GBM 1563.1) jīvite. caturaśīti koṭṭarājasahasrāṇi
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465113 (0.045):
34.135 caturaśītinagarasah(asrāṇi kuśāvatīrājadhānīpramukhāni || atra
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125030 (0.056):
rathasahasreṣu nandīghoṣarathapramukheṣu, caturaśītiṣu (GBM 1564.4) / nagarasahasreṣu kuśāvatīrājadhānīpramukheṣu cchando vā rāgo vā sneho vā
apekṣāṃ karotu devo jīvite. pūrve ca tvaṃ māṃ bhagini mitravattayā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124784 (1.192):
etāni devasya caturaśītiḥ strīsahasrāṇi, yatra devac chandaṃ janayatv / apekṣāṃ karotu devo (GBM 1563.1) jīvite. caturaśīti koṭṭarājasahasrāṇi
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465128 (0.031):
devaś chandaṃ janayatv ave)kṣāṃ devaḥ karotu jīvite || / 34.136 pūrve ca tvaṃ bhagini māṃ mitravat samudācarasi sā t(v)aṃ tarhi
samudācarasi sā tvam etarhi sapatnavattayā. (GBM 1563.4) / MSuAv [18] atha strīratnaṃ rājñā mahāsudarśanena bhaginivādena
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465141 (0.057):
34.137 (atha strīratnaṃ bhaginīvādena rājñā mahāsudarśanena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21533225 (0.059):
038.020. teṣāṃ varṇānubhāvena mahānudārāvabhāsaḥ saṃvṛttaḥ/ / 038.021. dhanasaṃmatena rājñā dṛṣṭaḥ/ / 038.021. dṛṣṭvā ca punaramātyān pṛcchati kimayaṃ bhavanto vāsavasya rājño
samudācaritaṃ prārodīd, aśrūṇi pravartayaty, evaṃ cāha. yathā khalu devo
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21616149 (0.053):
315.005. ekāntasthitaḥ sa punarāyuṣmānāndaḥ prārodīt/ / 315.006. aśrūṇi pravartayamāna evamāha vyasanaprāpto 'hamasmi/
'smākaṃ (GBM 1563.5) bhaginivādena samudācarati na cirā devāsmākaṃ devena
sārdhaṃ nānābhāvo bhaviṣyati vinābhāvo viprayogo visaṃyogaḥ. atha
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21584391 (0.0):
sattvavatsalasyānityatābalamāgacchet, mā haiva asmākaṃ devena sārdhaṃ / nānābhāvo bhaviṣyati vinābhāvo viprayogaḥ, mā haiva atrāṇo 'paritrāṇo
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24455009 (5.960):
manāpai(r nānābhāvo bhaviṣyati vinābhāvo viprayogo visaṃyogaḥ ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24468378 (5.960):
priyair manāpair nānābhāvo bhaviṣyati vinābhāvo viprayogo visaṃyogaḥ ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24461874 (0.013):
bhaga)vatākhyāt(aṃ sarvair iṣṭaiḥ kāntaiḥ priyai)r manāpair nānābhāvo / bhaviṣyati vinābhāvo viprayogo visaṃyogaḥ ||
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21585227 (0.044):
'nityatābalaṃ pratyupasthitam, adyāsmākaṃ devena sārdhaṃ nānābhāvo / bhaviṣyati vinābhāvo viprayogo visamyogaḥ/
strīratnaṃ cīvareṇāśrūṇi (GBM 1563.6) pramṛjya [O. von Hinüber, Die
Buddhist Yoga manual" (byogalbu.htm.txt) 405622 (0.032):
Unveränderter Nachdruck der Ausgabe von 1964 unter Beigabe aller seither"
Buddhist Yoga manual" (byogalbu.htm.txt) 405765 (0.032):
in: D. Schlingloff
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4956101 (0.036):
eine von E1,6 abweichende Zählung der folgenden Sūtras}*
Gopadatta: Jatakamala (gopjatmu.htm.txt) 22743947 (0.051):
von Hahn nach der Publ. von 1981 noch verbessert.
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18569734 (0.052):
k /// + + + .. .ā + .. .. + + .. .ilayānā .. /// / K. Wille, Die Sanskrit-Fragmente der Crosby-Sammlung (Washington D.C.)ḥ
Gopadatta: Jatakamala (gopjatmu.htm.txt) 22756234 (0.055):
based on the edition by Michael Hahn. Die Einladung der Pratyekabuddhas"
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24468199 (,0.060):
König Ajātaśatru von Magadha mit Hilfe eines Gemäldes vom Tode des Buddha / in Kenntnis gesetzt wird. Siehe unten S. 490-494."
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24821560 (0.060):
Geschichte, Literatur, Religion und Kunst des indischen Kulturraumes
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11565859 (0.061):
gibt an, daß dies ein Zitat von Devala in Smṛticandrikā II (S. 396) und
Bestimmung der Schulzugehörigkeit buddhistischer Texte nach sprachlichen
Buddhist Yoga manual" (byogalbu.htm.txt) 405589 (0.011):
in: Festschrift Dieter Schlingloff zur Vollendung des 65. Lebensjahres"
BUDDHIST STOTRAS (busto1_u.htm.txt) 19295605 (0.013):
Lehrgedichte aus Sammelhandschriften der Gruppe Buddhastotras""
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6493065 (0.015):
Mūlasarvāstivādin, Stuttgart 1990 (Verzeichnis der orientalischen / Handschriften in Deutschland, Suppl.-Bd. 30) [= Diss., 1987], pp. 111ff.
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27941732 (0.015):
((82)). snr.671a virala- qui comporte des intervalles, espacé, / clairsemé... yaśodhara : viralaśa iti satata-darśane hi grāmyatā
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27941164 (0.016):
aux corbeaux (kāka-) qui prennent dans leur bec des (objets) impurs :
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27941201 (0.017):
((46)). snr.593a yūṣa- m. nt. soupe, potage, eau dans laquelle des grains
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27941420 (0.018):
((57)). coucher sur le sol (cf. la littérature de dharma) est synonyme / d'interruption des relations sexuelles, yaśodhara : bhūmau śayyā na tena
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4921369 (0.019):
E1,3: parastāc ca; nach Kumārila, ŚV 1.84 85 wurde dies von einigen / hinzugefügt (kecid adhyāharanti)}*
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4995443 (0.020):
*{4/151: Die Ausgaben wiederholen zwischen MS 4.2.6 und 4.2.7 noch einmal
Gopadatta: Jatakamala (gopjatmu.htm.txt) 22756237 (0.021):
based on the edition by Michael Hahn. Die Einladung der Pratyekabuddhas"
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24562709 (0.021):
1937) [Die Ordnung des Kapitels bleibt unverändert, d.h. sie entsprecht
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4933222 (0.023):
*{1/555: Zu MS 1.2.39}* / *{1/557: E2 nimmt den Kommentar irrtümlicherweise als eigenes Sūtra}*
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5039191 (0.024):
*{6/475: E2 läßt hier MS 6.8.37 folgen, die Zählung verschiebt sich / gegenüber E1/6 demnach um eine Nummer. MS 6.8.37 (nach E2): na vā
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18569735 (0.024):
K. Wille, Die Sanskrit-Fragmente der Crosby-Sammlung (Washington D.C.)ḥ
"Buddhist Yoga manual" (byogalbu.htm.txt) 405618 (,0.027):
[Reprinted with corrections in: D. Schlingloff
Buddhist Yoga manual" (byogalbu.htm.txt) 405761 (0.027):
in: D. Schlingloff
Kriterien, Zur Schulzugehörigkeit von Werken der Hīnayāna-Literatur
Buddhist Yoga manual" (byogalbu.htm.txt) 405590 (5.960):
in: Festschrift Dieter Schlingloff zur Vollendung des 65. Lebensjahres"
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4921370 (0.011):
E1,3: parastāc ca; nach Kumārila, ŚV 1.84 85 wurde dies von einigen / hinzugefügt (kecid adhyāharanti)}*
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27941164 (0.016):
aux corbeaux (kāka-) qui prennent dans leur bec des (objets) impurs :
BUDDHIST STOTRAS (busto1_u.htm.txt) 19295605 (0.016):
Lehrgedichte aus Sammelhandschriften der Gruppe Buddhastotras""
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6493065 (0.017):
Mūlasarvāstivādin, Stuttgart 1990 (Verzeichnis der orientalischen / Handschriften in Deutschland, Suppl.-Bd. 30) [= Diss., 1987], pp. 111ff.
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27941201 (0.018):
((46)). snr.593a yūṣa- m. nt. soupe, potage, eau dans laquelle des grains
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27941731 (0.018):
((82)). snr.671a virala- qui comporte des intervalles, espacé, / clairsemé... yaśodhara : viralaśa iti satata-darśane hi grāmyatā
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4956097 (0.020):
jedoch bei Kumārila. In E2,4,5 ist es aufgenommen worden. Dies bedingt / eine von E1,6 abweichende Zählung der folgenden Sūtras}*
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27941420 (0.020):
((57)). coucher sur le sol (cf. la littérature de dharma) est synonyme / d'interruption des relations sexuelles, yaśodhara : bhūmau śayyā na tena
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4470006 (0.021):
{Gewinnung von Hg mit nackten Frauen}
Buddhist Yoga manual" (byogalbu.htm.txt) 405618 (0.025):
Yogalehrbuch. / Unveränderter Nachdruck der Ausgabe von 1964 unter Beigabe aller seither"
Buddhist Yoga manual" (byogalbu.htm.txt) 405761 (0.025):
in: D. Schlingloff
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26583549 (0.027):
{Tamarindenbaum im Osten von Śrīśaila}
Moksopaya, 4. Sthitiprakarana (motik_4u.htm.txt) 1564054 (0.032):
napelavāḥ. Zu anderweitigem Gebrauch von na Samāsas vgl. auch MṬ (I) 30,7.
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24468201 (0.039):
König Ajātaśatru von Magadha mit Hilfe eines Gemäldes vom Tode des Buddha / in Kenntnis gesetzt wird. Siehe unten S. 490-494.
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24562707 (0.039):
1937) [Die Ordnung des Kapitels bleibt unverändert, d.h. sie entsprecht
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24821539 (0.039):
Mitteilungen des Instituts für Orientforschung 6 (1958), pp. 388_392,
Buddhist Yoga manual" (byogalbu.htm.txt) 405941 (0.040):
Collection"
(Symposium zur Buddhismusforschung, III,1), ed. H. Bechert, Göttingen 1985
Buddhist Yoga manual" (byogalbu.htm.txt) 405587 (0.030):
in: Festschrift Dieter Schlingloff zur Vollendung des 65. Lebensjahres"
Chandoviciti (chandovu.htm.txt) 20897940 (0.035):
III. Metrik-Lehrtext / I. Regeln zur Metrik, Versgruppe A: A.1 - A.15
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4921370 (0.043):
E1,3: parastāc ca; nach Kumārila, ŚV 1.84 85 wurde dies von einigen / hinzugefügt (kecid adhyāharanti)}*
Buddhist Yoga manual" (byogalbu.htm.txt) 405635 (0.046):
gewordenen Fragmente
Buddhist Yoga manual" (byogalbu.htm.txt) 405778 (0.046):
Hartmann und H.-J. Röllicke. / München 2006 (Buddhismus-Studien
Buddhist Yoga manual" (byogalbu.htm.txt) 405959 (0.046):
bekannt gewordenen Fragmente
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27941163 (0.048):
aux corbeaux (kāka-) qui prennent dans leur bec des (objets) impurs :
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6493064 (0.049):
Mūlasarvāstivādin, Stuttgart 1990 (Verzeichnis der orientalischen / Handschriften in Deutschland, Suppl.-Bd. 30) [= Diss., 1987], pp. 111ff.
Gopadatta: Jatakamala (gopjatmu.htm.txt) 22748696 (0.051):
Re edited and translated
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24821539 (0.052):
Mitteilungen des Instituts für Orientforschung 6 (1958), pp. 388_392,
Buddhist Yoga manual" (byogalbu.htm.txt) 405618 (0.053):
Yogalehrbuch. / Unveränderter Nachdruck der Ausgabe von 1964 unter Beigabe aller seither"
Buddhist Yoga manual" (byogalbu.htm.txt) 405761 (0.053):
in: D. Schlingloff
(AAWG, 149), Erster Teil, pp. 73, Anm. 46: puṃjya] rājño mahāsudarśanasya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123290 (0.043):
MSuAv [8] atha tad eke koṭṭarājānāṃ rājño mahāsudarśanasya pādayor / nipatya, (GBM 1553.6) eke bāhū pragṛhya, eke cīvarakarṇake pragṛhya, eke
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24821541 (0.056):
Mitteilungen des Instituts für Orientforschung 6 (1958), pp. 388_392, / [Nachdruck: Ernst Waldschmidt. Von Ceylon bis Turfan, Schriften zur
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5039190 (0.059):
*{6/475: E2 läßt hier MS 6.8.37 folgen, die Zählung verschiebt sich / gegenüber E1/6 demnach um eine Nummer. MS 6.8.37 (nach E2): na vā
Buddhist Yoga manual" (byogalbu.htm.txt) 405962 (0.063):
München 2006 (Buddhismus-Studien
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24821566 (0.064):
(Festgabe zum 70. Geburtstag), / Göttingen 1967, pp. 353-357, 360-361].
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18565122 (0.064):
in Kogetsu Zenshū, vol. 1 (Tokyo 1977), pp. 539-54; Hoernle 150
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13651509 (0.064):
been edited and restored with the aid of the Tibetan translation by Prof. / Ernst Waldschmidt, Catuṣpariṣatsūtra, ed. cit, vol. lll, Vorgang 23, 18 27
pādayor nipatya rājānaṃ mahāsudarśanam idam avocat*. yathā kathaṃ pūrve
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124773 (0.0):
yena rajā mahāsudarśanas tenopasaṃkrāntam. upasaṃkramya rājño (GBM 1562.8) / mahāsudarśanasya pādayor nipatya rājānaṃ mahāsudarśanam idam avocat*.
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123290 (0.054):
MSuAv [8] atha tad eke koṭṭarājānāṃ rājño mahāsudarśanasya pādayor / nipatya, (GBM 1553.6) eke bāhū pragṛhya, eke cīvarakarṇake pragṛhya, eke
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1449153 (0.064):
ruṣitaṃ ca rājānamavekṣya rādhagupto rājñaḥ pādayornipatyovāca / deva
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21600714 (0.064):
pratidvandvayatyalokajñah? ruṣitaṃ ca rājānamavekṣya rādhagupto rājñaḥ / pādayor nipatyovāca deva, kasya śaktir narendreṇa sārdhaṃ vispardhituṃ
vayaṃ devaṃ mitravattayā samudācarāmas (GBM 1563.7) tathā vayam etarhi
samudācarāmo na sapatnavattayā. ehi tvaṃ bhaginy, evaṃ vada. alpakaṃ deva
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4017318 (0.052):
yathābhūtamarthamanavabudhyamānā evamavavadiṣyanti, evamanuśāsiṣyanti / ehi tvaṃ kulaputra atītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125064 (0.054):
MSuAv [19] idānīṃ vayaṃ devaṃ (GBM 1564.6) mitravattayā samudacarāmo, na / sapatnavattayā. alpakaṃ deva jīvitaṃ manuṣyāṇāṃ gamanīyaḥ sāṃparāyaḥ,
Uddamaresvaratantra (uddamt_u.htm.txt) 24133193 (0.059):
uoṃ drīṃ uoṃ namo mālinī stri ehy ehi sundari haṃsahaṃsi samīhāṃ me
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpbiu.htm.txt) 8379081 (0.060):
eṣo 'hamadritanayāmukha- (uṣāharaṇam) 234 / ehi gaccha tottiṣṭa (pañcatantram / dhvanyā-3) 339
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10001107 (0.062):
puṣṭiṃ harati tam ito 'bhisṛjyātheto 'tyāhvayet, vasīyasy ehi śreyasy / ehīti, etadetad evāsyā atyāhvayati nāsya kiṃcanodaśiṣat, grāmakāmaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18635014 (0.063):
ucchritacchatradhvajapatākehi nāvāyānehi prakrīḍitā // atha sudīpāye
jīvitaṃ manuṣyāṇāṃ. gamanīyaḥ saṃparāyaḥ, kartavyaṃ (GBM 1563.8) kuśalaṃ,
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125073 (0.016):
sapatnavattayā. alpakaṃ deva jīvitaṃ manuṣyāṇāṃ gamanīyaḥ sāṃparāyaḥ,
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465180 (0.049):
34.141 alpaṃ jīvitaṃ manuṣyāṇām || gamanīyaḥ sāṃparāyaḥ || kartavyaṃ / kuśalam || cari(tavyaṃ brahmacaryam || na prā)ptajātasyāmaraṇam || so 'pi
caritavyaṃ brahmacaryaṃ. nāsti jātasyāmaraṇaṃ. so 'pi deva
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125073 (0.002):
sapatnavattayā. alpakaṃ deva jīvitaṃ manuṣyāṇāṃ gamanīyaḥ sāṃparāyaḥ, / kartavyaṃ kuśalaṃ, caritavyaṃ brahmacaryaṃ. (GBM 1564.7) nāsti
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11977908 (0.064):
jīvitaṃ. gamanīyaḥ samparāyaḥ. caritavyaṃ kuśalaṃ. nāsti jātasyāmaraṇam
kṣaṇalavamuhūrto na prajñāyate yatra devasya sarveṇa sarvaṃ śarīranikṣepo
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125089 (0.0):
jātasyāmaraṇaṃ so 'pi deva kṣaṇalavamuhūrto na prajñāyate yatra devasya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465203 (0.041):
deva kṣaṇo la(vo) muhūrto na prajñāyate yatrā(sya kāyasya) sarveṇa sarvaṃ / nikṣepo bhaviṣyati || / 34.142 yad devasya caturaśīti(ṣu) s(trīsahasreṣu strīratnapramukheṣu
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465352 (0.041):
deva kṣaṇo lavo muhūrto na prajñā)yate yatrāsya kā(yasya sarveṇa sarvaṃ / nikṣepo bhaviṣyati ||) / 34.150 (yad devasya caturaśītiṣu strīsahasreṣu strīratnapramukheṣu cchando
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28305189 (0.042):
mahāvajravimokṣasamādhibuddhakṣetravikurvaṇaprātihāryasaṃdarśakaiḥ | / ekakṣaṇalavamuhūrtasarvasattvacittacaritānupraveśavicitramadhurodāragambhīradharmadeśanāpratibhānaprātihāryasamanvāgatair
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13624056 (0.061):
prādurbhāvo bhavati; na nakṣatrāṇāṃ; na kṣaṇalavamuhūrtānāṃ; na
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 871559 (0.062):
tathāgatānāṃ sakāśādekakṣaṇalavamuhūrtena dharmadhātutryadhvakośaṃ nāma
bhaviṣyati. (GBM 1564.1) yo devasya caturaśītiṣu strīsahasreṣu cchando vā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125097 (0.0):
sarveṇa sarvaṃ śarīranikṣepo bhaviṣyati. yo devasya caturaśītiṣu (GBM
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465355 (0.056):
nikṣepo bhaviṣyati ||) / 34.150 (yad devasya caturaśītiṣu strīsahasreṣu strīratnapramukheṣu cchando
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465205 (0.057):
nikṣepo bhaviṣyati || / 34.142 yad devasya caturaśīti(ṣu) s(trīsahasreṣu strīratnapramukheṣu
rāgo vā sneho vā prema vā ālayo vā niyantir adhyavasānaṃ vā taṃ devaḥ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125104 (0.0):
sarveṇa sarvaṃ śarīranikṣepo bhaviṣyati. yo devasya caturaśītiṣu (GBM / 1564.8) strīsahasreṣu cchando vā rāgo vā sneho vā prema vā ālayo vā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125161 (0.0):
kuśāvatīrājadhānīpramukheṣu (GBM 1565.3) cchando va rāgo vā sneho vā prema / vā ālayo vā niyantir adhyavasānaṃ vā taṃ devaḥ prajahātu nirapekṣo devo
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125040 (5.960):
nagarasahasreṣu kuśāvatīrājadhānīpramukheṣu cchando vā rāgo vā sneho vā / prema vā ālayo vā niyantir adhyavasānaṃ (GBM 1564.5) vā taṃ devaḥ
prajahātu nirapekṣo (GBM 1564.2) devo bhavatu jīvite. yo devasya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125111 (0.0):
1564.8) strīsahasreṣu cchando vā rāgo vā sneho vā prema vā ālayo vā / niyantir adhyavasānaṃ vā taṃ devaḥ prajahātu nirapekṣo devo bhavatu
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465246 (0.004):
pariṇāyakaratnapramukheṣu cchando vā pūrvavad yāvan niravekṣo) devo / bhavatu jīvite || / 34.144 yad devasya caturaśītiṣu nāgasahasreṣv (upoṣathanāgarājapramukheṣu
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465301 (0.004):
nandighoṣarathapramukheṣu cchando vā (pūrvavad yāvan niravekṣo devo / bhavatu jīvite ||) / 34.147 (yad devasya caturaśītiṣu) nagarasahasre(ṣu
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465378 (0.004):
vā janito rāgo vā janita iṣṭakāntamanāpatvaṃ vā janitaṃ tad devaḥ / prajahātu niravekṣo devo bhavatu jīvite ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465392 (0.004):
pariṇāyakaratnapramukheṣu cchando vā pūrvavad yāvan niravekṣo devo bhavatu / jīvite ||) / 34.152 (yad devasya caturaśītiṣu nāgasahasreṣv upoṣathanāgarājapramukheṣu
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125165 (0.032):
vā ālayo vā niyantir adhyavasānaṃ vā taṃ devaḥ prajahātu nirapekṣo devo
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465227 (0.044):
cchando vā janito rāgo vā janita iṣṭakāntamanāpatvaṃ vā janitaṃ tad) devaḥ / prajahātu niravekṣo devo bhavatu jīvite ||
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125044 (0.052):
prema vā ālayo vā niyantir adhyavasānaṃ (GBM 1564.5) vā taṃ devaḥ / parijahātu nirapekṣo devo bhavatu jīvite. evaṃ hi tvaṃ bhagini
caturaśītiṣu koṭṭarājasahasreṣu pariṇāyakaratnapramukheṣu, caturaśītiṣu
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465382 (0.0):
prajahātu niravekṣo devo bhavatu jīvite ||) / 34.151 (yad devasya caturaśītiṣu koṭṭarājasahasreṣu
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125121 (0.0):
jīvite. (GBM 1565.1) yo devasya caturaśītiṣu koṭṭarājasahasreṣu
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465236 (5.960):
34.143 yad devas(ya caturaśītiṣu koṭṭarājasahasreṣu
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124791 (0.042):
apekṣāṃ karotu devo (GBM 1563.1) jīvite. caturaśīti koṭṭarājasahasrāṇi / pariṇāyakaratnapramukhāni, caturaśīti nāgasahasrāṇy
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124601 (0.048):
draṣṭukāmāni, caturaśītiḥ koṭṭarājasahasrāṇi pariṇāyakaratnapramukhāni,
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125137 (0.053):
vālāhāśvarājapramukheṣu, caturaśītiṣu rathasahasreṣu
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464789 (0.062):
34.108-111 (pariṇāyakaratnaṃ ca caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi
nāgasahasreṣūpoṣadhanāgarājapramukheṣu, (GBM 1564.3)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125129 (0.0):
pariṇāyakaratnapramukheṣu, caturaśītiṣu nāgasahasreṣu
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465252 (0.016):
34.144 yad devasya caturaśītiṣu nāgasahasreṣv (upoṣathanāgarājapramukheṣu
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465398 (0.016):
34.152 (yad devasya caturaśītiṣu nāgasahasreṣv upoṣathanāgarājapramukheṣu
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124609 (0.043):
(GBM 1561.7) caturaśīti nāgasahasrāṇy upoṣadhanāgarājapramukhāni,
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124798 (0.043):
pariṇāyakaratnapramukhāni, caturaśīti nāgasahasrāṇy / upoṣadhanāgarājapramukhāni, caturaśītim (GBM 1563.2) aśvasahasrāṇi
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124446 (0.048):
1560.6) ahaṃ caturaśītiṃ koṭṭarājasahasrāṇi sannipātayāmi, caturaśītiṃ / nāgasahasrāṇy upoṣadhanāgarājapramukhāni, caturaśītim aśvasahasrāṇi (GBM
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125137 (0.049):
vālāhāśvarājapramukheṣu, caturaśītiṣu rathasahasreṣu
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464753 (0.055):
ahaṃ caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi caturaśītināgasahasrāṇy / upoṣathanāgarājapramukhāni caturaśītyaśvarājasahasrāṇi vālāhāśvapramukhāni
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464795 (0.055):
caturaśītināgasahasrāṇy upoṣathanāgarājapramukhāni
Sumagadhavadana (sumagavu.htm.txt) 27921394 (0.064):
caturaśītyā nāgasahasrair upoṣadhanāgarājapramukhaiś
caturaśītiṣu-r-aśvasahasreṣu vālāhāśvarājapramukheṣu, caturaśītiṣu
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125138 (0.0):
upoṣadhanāgarājapramukheṣu, caturaśītiṣv (GBM 1565.2) aśvasahasreṣu
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465272 (0.021):
34.145 (yad devasya catu)raśītiṣv aśvasahasreṣu vālāhāśvarāja(pramukheṣu
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125145 (0.025):
nandīghoṣarathapramukheṣu, caturaśītiṣu nagarasahasreṣu
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464761 (0.037):
upoṣathanāgarājapramukhāni caturaśītyaśvarājasahasrāṇi vālāhāśvapramukhāni
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465080 (0.037):
34.133 (caturaśītyaśvasahasrāṇi vālāhāśva)rājapramukhāni || atra de(vaś
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124456 (0.040):
nāgasahasrāṇy upoṣadhanāgarājapramukhāni, caturaśītim aśvasahasrāṇi (GBM / 1560.7) vālāhāśvarājapramukhāni, caturaśīti rathasahasrāṇi
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124806 (0.040):
upoṣadhanāgarājapramukhāni, caturaśītim (GBM 1563.2) aśvasahasrāṇi / vālāhāśvarājapramukhāni, caturaśītiṃ rathasahasrāṇi
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124501 (0.041):
poṣadhanāgarājapramukhāni, caturaśītiṃ aśvasahasrāṇi / vālāhāśvarājapramukhāni, caturaśītiṃ rathasahasrāṇi (GBM 1561.2)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124616 (0.041):
caturaśītim aśvasahasrāṇi vālāhāśvarājapramukhāni, caturaśītiṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464803 (0.041):
caturaśītyaśvarājasahasrāni vālāhāśvapramukhāni caturaśītirathasahasrāṇi
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125121 (0.053):
pariṇāyakaratnapramukheṣu, caturaśītiṣu nāgasahasreṣu
rathasahasreṣu nandīghoṣarathapramukheṣu, caturaśītiṣu (GBM 1564.4)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125146 (0.0):
vālāhāśvarājapramukheṣu, caturaśītiṣu rathasahasreṣu
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125129 (0.038):
upoṣadhanāgarājapramukheṣu, caturaśītiṣv (GBM 1565.2) aśvasahasreṣu
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124461 (0.042):
1560.7) vālāhāśvarājapramukhāni, caturaśīti rathasahasrāṇi / nandīghoṣarathapramukhāni. tathā bhavatv iti tāḥ śriyaḥ pratiśrutya (GBM
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124813 (0.047):
vālāhāśvarājapramukhāni, caturaśītiṃ rathasahasrāṇi / nandīghoṣarathapramukhāni, caturaśītin nagarasahasrāṇi
nagarasahasreṣu kuśāvatīrājadhānīpramukheṣu cchando vā rāgo vā sneho vā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125155 (0.0):
nandīghoṣarathapramukheṣu, caturaśītiṣu nagarasahasreṣu / kuśāvatīrājadhānīpramukheṣu (GBM 1565.3) cchando va rāgo vā sneho vā prema
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124981 (0.028):
bhaviṣyati. (GBM 1564.1) yo devasya caturaśītiṣu strīsahasreṣu cchando vā / rāgo vā sneho vā prema vā ālayo vā niyantir adhyavasānaṃ vā taṃ devaḥ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125099 (0.028):
1564.8) strīsahasreṣu cchando vā rāgo vā sneho vā prema vā ālayo vā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125148 (0.028):
nandīghoṣarathapramukheṣu, caturaśītiṣu nagarasahasreṣu / kuśāvatīrājadhānīpramukheṣu (GBM 1565.3) cchando va rāgo vā sneho vā prema
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124820 (0.056):
nandīghoṣarathapramukhāni, caturaśītin nagarasahasrāṇi / kuśāvatīrājadhānīpramukhāni, (GBM 1563.3) atra devac chandaṃ janayatv
prema vā ālayo vā niyantir adhyavasānaṃ (GBM 1564.5) vā taṃ devaḥ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124986 (5.960):
bhaviṣyati. (GBM 1564.1) yo devasya caturaśītiṣu strīsahasreṣu cchando vā / rāgo vā sneho vā prema vā ālayo vā niyantir adhyavasānaṃ vā taṃ devaḥ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125102 (5.960):
1564.8) strīsahasreṣu cchando vā rāgo vā sneho vā prema vā ālayo vā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125159 (5.960):
kuśāvatīrājadhānīpramukheṣu (GBM 1565.3) cchando va rāgo vā sneho vā prema / vā ālayo vā niyantir adhyavasānaṃ vā taṃ devaḥ prajahātu nirapekṣo devo
parijahātu nirapekṣo devo bhavatu jīvite. evaṃ hi tvaṃ bhagini
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124988 (0.052):
rāgo vā sneho vā prema vā ālayo vā niyantir adhyavasānaṃ vā taṃ devaḥ / prajahātu nirapekṣo (GBM 1564.2) devo bhavatu jīvite. yo devasya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465244 (0.053):
pariṇāyakaratnapramukheṣu cchando vā pūrvavad yāvan niravekṣo) devo / bhavatu jīvite || / 34.144 yad devasya caturaśītiṣu nāgasahasreṣv (upoṣathanāgarājapramukheṣu
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125106 (0.053):
niyantir adhyavasānaṃ vā taṃ devaḥ prajahātu nirapekṣo devo bhavatu / jīvite. (GBM 1565.1) yo devasya caturaśītiṣu koṭṭarājasahasreṣu
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125163 (0.053):
vā ālayo vā niyantir adhyavasānaṃ vā taṃ devaḥ prajahātu nirapekṣo devo / bhavatu jīvite.
mitravattayā samudācara mā sapatnavattayā. / MSuAv [19] idānīṃ vayaṃ devaṃ (GBM 1564.6) mitravattayā samudacarāmo, na
sapatnavattayā. alpakaṃ deva jīvitaṃ manuṣyāṇāṃ gamanīyaḥ sāṃparāyaḥ,
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465180 (0.012):
34.141 alpaṃ jīvitaṃ manuṣyāṇām || gamanīyaḥ sāṃparāyaḥ || kartavyaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124950 (0.027):
samudācarāmo na sapatnavattayā. ehi tvaṃ bhaginy, evaṃ vada. alpakaṃ deva / jīvitaṃ manuṣyāṇāṃ. gamanīyaḥ saṃparāyaḥ, kartavyaṃ (GBM 1563.8) kuśalaṃ,
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21862281 (0.054):
<1> <1.samutsrakṣyāmi jīvitam, samutsrakṣyati jīvitam> iti / / evamihitā ca punaravadat-āvedayāmi te
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465329 (0.059):
34.149 alpaṃ deva jīvi(taṃ manuṣyāṇāṃ) gamanīyaḥ sāṃparāyaḥ kartavyaṃ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12571919 (0.059):
eṣu dharmeṣu śikṣitukāmā, aśaṭhā ṛjavo 'māyāvinaḥ, ye jīvitamapi / parityajeyuḥ, na punareṣāṃ dharmāṇāṃ pratyarthikā bhaveyuḥ, nāpīmān
kartavyaṃ kuśalaṃ, caritavyaṃ brahmacaryaṃ. (GBM 1564.7) nāsti
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124955 (0.002):
jīvitaṃ manuṣyāṇāṃ. gamanīyaḥ saṃparāyaḥ, kartavyaṃ (GBM 1563.8) kuśalaṃ, / caritavyaṃ brahmacaryaṃ. nāsti jātasyāmaraṇaṃ. so 'pi deva
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465181 (0.049):
34.141 alpaṃ jīvitaṃ manuṣyāṇām || gamanīyaḥ sāṃparāyaḥ || kartavyaṃ / kuśalam || cari(tavyaṃ brahmacaryam || na prā)ptajātasyāmaraṇam || so 'pi
jātasyāmaraṇaṃ so 'pi deva kṣaṇalavamuhūrto na prajñāyate yatra devasya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124966 (0.0):
caritavyaṃ brahmacaryaṃ. nāsti jātasyāmaraṇaṃ. so 'pi deva / kṣaṇalavamuhūrto na prajñāyate yatra devasya sarveṇa sarvaṃ śarīranikṣepo
sarveṇa sarvaṃ śarīranikṣepo bhaviṣyati. yo devasya caturaśītiṣu (GBM
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124975 (0.0):
kṣaṇalavamuhūrto na prajñāyate yatra devasya sarveṇa sarvaṃ śarīranikṣepo
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465205 (0.041):
deva kṣaṇo la(vo) muhūrto na prajñāyate yatrā(sya kāyasya) sarveṇa sarvaṃ / nikṣepo bhaviṣyati || / 34.142 yad devasya caturaśīti(ṣu) s(trīsahasreṣu strīratnapramukheṣu
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465355 (0.041):
deva kṣaṇo lavo muhūrto na prajñā)yate yatrāsya kā(yasya sarveṇa sarvaṃ / nikṣepo bhaviṣyati ||) / 34.150 (yad devasya caturaśītiṣu strīsahasreṣu strīratnapramukheṣu cchando
1564.8) strīsahasreṣu cchando vā rāgo vā sneho vā prema vā ālayo vā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124983 (0.0):
bhaviṣyati. (GBM 1564.1) yo devasya caturaśītiṣu strīsahasreṣu cchando vā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125039 (5.960):
nagarasahasreṣu kuśāvatīrājadhānīpramukheṣu cchando vā rāgo vā sneho vā / prema vā ālayo vā niyantir adhyavasānaṃ (GBM 1564.5) vā taṃ devaḥ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125158 (5.960):
kuśāvatīrājadhānīpramukheṣu (GBM 1565.3) cchando va rāgo vā sneho vā prema / vā ālayo vā niyantir adhyavasānaṃ vā taṃ devaḥ prajahātu nirapekṣo devo
niyantir adhyavasānaṃ vā taṃ devaḥ prajahātu nirapekṣo devo bhavatu
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124990 (0.0):
rāgo vā sneho vā prema vā ālayo vā niyantir adhyavasānaṃ vā taṃ devaḥ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125165 (0.0):
kuśāvatīrājadhānīpramukheṣu (GBM 1565.3) cchando va rāgo vā sneho vā prema / vā ālayo vā niyantir adhyavasānaṃ vā taṃ devaḥ prajahātu nirapekṣo devo
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465227 (0.030):
cchando vā janito rāgo vā janita iṣṭakāntamanāpatvaṃ vā janitaṃ tad) devaḥ / prajahātu niravekṣo devo bhavatu jīvite ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465374 (0.030):
vā janito rāgo vā janita iṣṭakāntamanāpatvaṃ vā janitaṃ tad devaḥ / prajahātu niravekṣo devo bhavatu jīvite ||)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125045 (0.038):
nagarasahasreṣu kuśāvatīrājadhānīpramukheṣu cchando vā rāgo vā sneho vā / prema vā ālayo vā niyantir adhyavasānaṃ (GBM 1564.5) vā taṃ devaḥ
jīvite. (GBM 1565.1) yo devasya caturaśītiṣu koṭṭarājasahasreṣu
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465382 (0.0):
prajahātu niravekṣo devo bhavatu jīvite ||) / 34.151 (yad devasya caturaśītiṣu koṭṭarājasahasreṣu
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124998 (0.0):
prajahātu nirapekṣo (GBM 1564.2) devo bhavatu jīvite. yo devasya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465236 (5.960):
34.143 yad devas(ya caturaśītiṣu koṭṭarājasahasreṣu
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124790 (0.042):
apekṣāṃ karotu devo (GBM 1563.1) jīvite. caturaśīti koṭṭarājasahasrāṇi
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125165 (0.043):
vā ālayo vā niyantir adhyavasānaṃ vā taṃ devaḥ prajahātu nirapekṣo devo / bhavatu jīvite. / MSuAv [20] atha rājā mahāsudarśanaḥ (GBM 1565.4) strīratnenānenāvavādena
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465300 (0.047):
nandighoṣarathapramukheṣu cchando vā (pūrvavad yāvan niravekṣo devo / bhavatu jīvite ||) / 34.147 (yad devasya caturaśītiṣu) nagarasahasre(ṣu
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465392 (0.047):
pariṇāyakaratnapramukheṣu cchando vā pūrvavad yāvan niravekṣo devo bhavatu / jīvite ||) / 34.152 (yad devasya caturaśītiṣu nāgasahasreṣv upoṣathanāgarājapramukheṣu
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124600 (0.048):
draṣṭukāmāni, caturaśītiḥ koṭṭarājasahasrāṇi pariṇāyakaratnapramukhāni,
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465246 (0.057):
pariṇāyakaratnapramukheṣu cchando vā pūrvavad yāvan niravekṣo) devo / bhavatu jīvite || / 34.144 yad devasya caturaśītiṣu nāgasahasreṣv (upoṣathanāgarājapramukheṣu
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464789 (0.062):
34.108-111 (pariṇāyakaratnaṃ ca caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi
pariṇāyakaratnapramukheṣu, caturaśītiṣu nāgasahasreṣu
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125003 (0.0):
caturaśītiṣu koṭṭarājasahasreṣu pariṇāyakaratnapramukheṣu, caturaśītiṣu
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125011 (5.960):
caturaśītiṣu koṭṭarājasahasreṣu pariṇāyakaratnapramukheṣu, caturaśītiṣu / nāgasahasreṣūpoṣadhanāgarājapramukheṣu, (GBM 1564.3)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465236 (0.025):
34.143 yad devas(ya caturaśītiṣu koṭṭarājasahasreṣu / pariṇāyakaratnapramukheṣu cchando vā pūrvavad yāvan niravekṣo) devo
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465382 (0.025):
34.151 (yad devasya caturaśītiṣu koṭṭarājasahasreṣu / pariṇāyakaratnapramukheṣu cchando vā pūrvavad yāvan niravekṣo devo bhavatu
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465251 (0.048):
34.144 yad devasya caturaśītiṣu nāgasahasreṣv (upoṣathanāgarājapramukheṣu
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465397 (0.048):
34.152 (yad devasya caturaśītiṣu nāgasahasreṣv upoṣathanāgarājapramukheṣu
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125019 (0.053):
caturaśītiṣu-r-aśvasahasreṣu vālāhāśvarājapramukheṣu, caturaśītiṣu / rathasahasreṣu nandīghoṣarathapramukheṣu, caturaśītiṣu (GBM 1564.4)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124601 (0.062):
draṣṭukāmāni, caturaśītiḥ koṭṭarājasahasrāṇi pariṇāyakaratnapramukhāni,
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124791 (0.062):
apekṣāṃ karotu devo (GBM 1563.1) jīvite. caturaśīti koṭṭarājasahasrāṇi / pariṇāyakaratnapramukhāni, caturaśīti nāgasahasrāṇy
upoṣadhanāgarājapramukheṣu, caturaśītiṣv (GBM 1565.2) aśvasahasreṣu
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125019 (0.0):
caturaśītiṣu koṭṭarājasahasreṣu pariṇāyakaratnapramukheṣu, caturaśītiṣu / nāgasahasreṣūpoṣadhanāgarājapramukheṣu, (GBM 1564.3)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465252 (0.016):
34.144 yad devasya caturaśītiṣu nāgasahasreṣv (upoṣathanāgarājapramukheṣu
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465398 (0.016):
34.152 (yad devasya caturaśītiṣu nāgasahasreṣv upoṣathanāgarājapramukheṣu
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125028 (0.038):
caturaśītiṣu-r-aśvasahasreṣu vālāhāśvarājapramukheṣu, caturaśītiṣu / rathasahasreṣu nandīghoṣarathapramukheṣu, caturaśītiṣu (GBM 1564.4)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124453 (0.040):
nāgasahasrāṇy upoṣadhanāgarājapramukhāni, caturaśītim aśvasahasrāṇi (GBM / 1560.7) vālāhāśvarājapramukhāni, caturaśīti rathasahasrāṇi
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124805 (0.040):
upoṣadhanāgarājapramukhāni, caturaśītim (GBM 1563.2) aśvasahasrāṇi / vālāhāśvarājapramukhāni, caturaśītiṃ rathasahasrāṇi
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124609 (0.043):
(GBM 1561.7) caturaśīti nāgasahasrāṇy upoṣadhanāgarājapramukhāni,
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124798 (0.043):
pariṇāyakaratnapramukhāni, caturaśīti nāgasahasrāṇy / upoṣadhanāgarājapramukhāni, caturaśītim (GBM 1563.2) aśvasahasrāṇi
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124446 (0.048):
1560.6) ahaṃ caturaśītiṃ koṭṭarājasahasrāṇi sannipātayāmi, caturaśītiṃ / nāgasahasrāṇy upoṣadhanāgarājapramukhāni, caturaśītim aśvasahasrāṇi (GBM
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464753 (0.055):
ahaṃ caturaśītikoṭṭarājasahasrāṇi caturaśītināgasahasrāṇy / upoṣathanāgarājapramukhāni caturaśītyaśvarājasahasrāṇi vālāhāśvapramukhāni
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464795 (0.055):
caturaśītināgasahasrāṇy upoṣathanāgarājapramukhāni
Sumagadhavadana (sumagavu.htm.txt) 27921394 (0.064):
caturaśītyā nāgasahasrair upoṣadhanāgarājapramukhaiś
vālāhāśvarājapramukheṣu, caturaśītiṣu rathasahasreṣu
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125025 (0.0):
nāgasahasreṣūpoṣadhanāgarājapramukheṣu, (GBM 1564.3) / caturaśītiṣu-r-aśvasahasreṣu vālāhāśvarājapramukheṣu, caturaśītiṣu
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465272 (0.021):
34.145 (yad devasya catu)raśītiṣv aśvasahasreṣu vālāhāśvarāja(pramukheṣu
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124453 (0.025):
nāgasahasrāṇy upoṣadhanāgarājapramukhāni, caturaśītim aśvasahasrāṇi (GBM / 1560.7) vālāhāśvarājapramukhāni, caturaśīti rathasahasrāṇi
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124806 (0.025):
upoṣadhanāgarājapramukhāni, caturaśītim (GBM 1563.2) aśvasahasrāṇi / vālāhāśvarājapramukhāni, caturaśītiṃ rathasahasrāṇi
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464761 (0.053):
upoṣathanāgarājapramukhāni caturaśītyaśvarājasahasrāṇi vālāhāśvapramukhāni
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465080 (0.053):
34.133 (caturaśītyaśvasahasrāṇi vālāhāśva)rājapramukhāni || atra de(vaś
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124501 (0.053):
poṣadhanāgarājapramukhāni, caturaśītiṃ aśvasahasrāṇi / vālāhāśvarājapramukhāni, caturaśītiṃ rathasahasrāṇi (GBM 1561.2)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124616 (0.053):
caturaśītim aśvasahasrāṇi vālāhāśvarājapramukhāni, caturaśītiṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125003 (0.053):
caturaśītiṣu koṭṭarājasahasreṣu pariṇāyakaratnapramukheṣu, caturaśītiṣu / nāgasahasreṣūpoṣadhanāgarājapramukheṣu, (GBM 1564.3)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464803 (0.060):
caturaśītyaśvarājasahasrāni vālāhāśvapramukhāni caturaśītirathasahasrāṇi
nandīghoṣarathapramukheṣu, caturaśītiṣu nagarasahasreṣu
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125025 (0.0):
caturaśītiṣu-r-aśvasahasreṣu vālāhāśvarājapramukheṣu, caturaśītiṣu / rathasahasreṣu nandīghoṣarathapramukheṣu, caturaśītiṣu (GBM 1564.4)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125032 (0.0):
rathasahasreṣu nandīghoṣarathapramukheṣu, caturaśītiṣu (GBM 1564.4)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124461 (0.042):
1560.7) vālāhāśvarājapramukhāni, caturaśīti rathasahasrāṇi / nandīghoṣarathapramukhāni. tathā bhavatv iti tāḥ śriyaḥ pratiśrutya (GBM
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124813 (0.047):
vālāhāśvarājapramukhāni, caturaśītiṃ rathasahasrāṇi / nandīghoṣarathapramukhāni, caturaśītin nagarasahasrāṇi
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125011 (0.063):
nāgasahasreṣūpoṣadhanāgarājapramukheṣu, (GBM 1564.3) / caturaśītiṣu-r-aśvasahasreṣu vālāhāśvarājapramukheṣu, caturaśītiṣu
kuśāvatīrājadhānīpramukheṣu (GBM 1565.3) cchando va rāgo vā sneho vā prema
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125038 (0.0):
rathasahasreṣu nandīghoṣarathapramukheṣu, caturaśītiṣu (GBM 1564.4) / nagarasahasreṣu kuśāvatīrājadhānīpramukheṣu cchando vā rāgo vā sneho vā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124982 (0.035):
bhaviṣyati. (GBM 1564.1) yo devasya caturaśītiṣu strīsahasreṣu cchando vā / rāgo vā sneho vā prema vā ālayo vā niyantir adhyavasānaṃ vā taṃ devaḥ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125100 (0.035):
1564.8) strīsahasreṣu cchando vā rāgo vā sneho vā prema vā ālayo vā
vā ālayo vā niyantir adhyavasānaṃ vā taṃ devaḥ prajahātu nirapekṣo devo
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124989 (0.0):
bhaviṣyati. (GBM 1564.1) yo devasya caturaśītiṣu strīsahasreṣu cchando vā / rāgo vā sneho vā prema vā ālayo vā niyantir adhyavasānaṃ vā taṃ devaḥ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125107 (0.0):
1564.8) strīsahasreṣu cchando vā rāgo vā sneho vā prema vā ālayo vā / niyantir adhyavasānaṃ vā taṃ devaḥ prajahātu nirapekṣo devo bhavatu
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125045 (5.960):
nagarasahasreṣu kuśāvatīrājadhānīpramukheṣu cchando vā rāgo vā sneho vā / prema vā ālayo vā niyantir adhyavasānaṃ (GBM 1564.5) vā taṃ devaḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465227 (0.030):
cchando vā janito rāgo vā janita iṣṭakāntamanāpatvaṃ vā janitaṃ tad) devaḥ / prajahātu niravekṣo devo bhavatu jīvite ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465374 (0.030):
vā janito rāgo vā janita iṣṭakāntamanāpatvaṃ vā janitaṃ tad devaḥ / prajahātu niravekṣo devo bhavatu jīvite ||)
bhavatu jīvite. / MSuAv [20] atha rājā mahāsudarśanaḥ (GBM 1565.4) strīratnenānenāvavādena
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124990 (0.032):
prajahātu nirapekṣo (GBM 1564.2) devo bhavatu jīvite. yo devasya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125108 (0.032):
niyantir adhyavasānaṃ vā taṃ devaḥ prajahātu nirapekṣo devo bhavatu / jīvite. (GBM 1565.1) yo devasya caturaśītiṣu koṭṭarājasahasreṣu
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124181 (0.039):
pratyekapratyekaṃ navena duṣyayugenācchadayeyam. (GBM 1559.1) / MSuAv [13.2] atha rājā mahāsudarśano ye 'sya vijite sādhurūpasaṃmatāḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465227 (0.051):
cchando vā janito rāgo vā janita iṣṭakāntamanāpatvaṃ vā janitaṃ tad) devaḥ / prajahātu niravekṣo devo bhavatu jīvite ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465374 (0.051):
vā janito rāgo vā janita iṣṭakāntamanāpatvaṃ vā janitaṃ tad devaḥ / prajahātu niravekṣo devo bhavatu jīvite ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465440 (0.053):
pūrvavad yāva(n) niravekṣo devo bhavatu (jīvite ||) / 34.156 atha rājā mahāsu(darśanaḥ strīratnam anenāvavādenānuśāsya dhārmaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124548 (0.061):
nirghoṣo 'bhud. / MSuAv [16] aśrauṣīd (GBM 1561.4) rājā mahāsudarśano dharmyasya
codito dharmyaṃ prāsādam abhiruhya suvarṇamayaṃ kūṭāgāraṃ praviśya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124291 (5.960):
avatīrya suvarṇamayāt kūṭāgārān niṣkramya rupyamayaṃ kūṭāgāraṃ praviśya / suvarṇamaye (GBM 1559.7) paryaṃke paryaṃkena niṣadya viviktaṃ kāmair yāvat
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124254 (0.047):
MSuAv [14] atha rājā mahāsudarśanaḥ suvarṇamayaṃ (GBM 1559.5) kūṭāgāraṃ / praviśya rupyamaye paryaṃke paryaṃkena niṣadya viviktaṃ kāmair viviktaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125249 (0.048):
rupyamayaṃ (GBM 1565.8) kūṭāgāraṃ praviśya suvarṇamaye paryaṃke paryaṃkena
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125277 (0.055):
rupyamayāt kūṭāgārān niṣkramya vaiḍūryamayaṃ kūṭāgāraṃ praviśya / sphaṭikamaye paryaṃke paryaṃkena niṣadya muditāsahagatena cittena (GBM
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125303 (0.055):
paryaṃkād avatīrya vaiḍūryamayāt kūṭāgarān niṣkramya sphaṭikamayaṃ / kūṭāgāraṃ praviśya vaiḍūryamaye (GBM 1566.3) paryaṃke paryaṃkena
rupyamaye paryaṃke paryaṃkena niṣadya maitrīsahagatena (GBM 1565.5)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124258 (0.0):
MSuAv [14] atha rājā mahāsudarśanaḥ suvarṇamayaṃ (GBM 1559.5) kūṭāgāraṃ / praviśya rupyamaye paryaṃke paryaṃkena niṣadya viviktaṃ kāmair viviktaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125255 (0.026):
rupyamayaṃ (GBM 1565.8) kūṭāgāraṃ praviśya suvarṇamaye paryaṃke paryaṃkena
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124346 (0.028):
(GBM 1560.1) vaiḍūryamayāt kūṭāgāran niṣkramya sphaṭikamayaṃ kūṭāgāraṃ / praviśya vaiḍūryamaye paryaṃke paryaṃkena niṣadya viviktaṃ kāmair yāvat
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124319 (0.029):
rupyamayāt kūṭāgārān niṣkramya vaiḍūryamayaṃ (GBM 1559.8) kūṭāgāraṃ / praviśya sphaṭikamaye paryaṃke paryaṃkena niṣadya viviktaṃ kāmair yāvat
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125282 (0.029):
rupyamayāt kūṭāgārān niṣkramya vaiḍūryamayaṃ kūṭāgāraṃ praviśya / sphaṭikamaye paryaṃke paryaṃkena niṣadya muditāsahagatena cittena (GBM
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124290 (0.039):
avatīrya suvarṇamayāt kūṭāgārān niṣkramya rupyamayaṃ kūṭāgāraṃ praviśya / suvarṇamaye (GBM 1559.7) paryaṃke paryaṃkena niṣadya viviktaṃ kāmair yāvat
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125222 (0.042):
sarvaśas sarvam imaṃ lokaṃ maitrīsahagatena / cittenāvaireṇāsapatnenāvyābādhena (GBM 1565.7) vipulena
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465531 (0.051):
sauvarṇaparyaṅke niṣadya karuṇāsaha(gatena cittenāvaireṇa pūrvavat ||)
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11970937 (0.053):
puṇyaṃ prasavati. maitrīsahagatena cittenāvaireṇāsaṃspardhenāvyābādhena
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6287726 (0.053):
tatra vyāpāde ayamviśeṣaḥ | tathā niṣaṇṇo maitrīsahagatena / cittenāvaireṇāsaṃpathenāvyābādhena, vipulena, mahadgatenāpramāṇena
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28757395 (0.060):
ārūpyasamāpattayaḥ / catvāro 'pramāṇāstu evam sa maitrīsahagatena / cittena vipulena"
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125309 (0.063):
kūṭāgāraṃ praviśya vaiḍūryamaye (GBM 1566.3) paryaṃke paryaṃkena
cittenāvaireṇāsapatnenāvyābādhena vipulena mahadgatenāpramāṇena
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955765 (0.0):
bhikṣurmaitrīsahagatena cittena avaireṇa asaṃpannena avyābādhena vipulena
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6287732 (0.0):
tatra vyāpāde ayamviśeṣaḥ | tathā niṣaṇṇo maitrīsahagatena / cittenāvaireṇāsaṃpathenāvyābādhena, vipulena, mahadgatenāpramāṇena
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125228 (0.0):
sarvaśas sarvam imaṃ lokaṃ maitrīsahagatena / cittenāvaireṇāsapatnenāvyābādhena (GBM 1565.7) vipulena
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010221 (0.0):
svargeṣu modate; 4) punar aparaṃ yaḥ pudgalaḥ maitrīsahagatena cittena / avaireṇa asapatnena avyābādhena vipulena mahadgatena apramāṇena
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010268 (0.0):
spharitvā upasaṃpadya viharati; evaṃ karuṇāmuditaupekṣāsahagatena cittena / avaireṇa asapatnena avyābādhena vipulena mahadgatena apramāṇena
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010293 (0.0):
lokaṃ upekṣāsahagatena cittena avaireṇa asapatnena avyābādhena vipulena
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15172744 (0.0):
cittenāvaireṇāsapathenāvyābādhena vipulena mahadgatenāpramāṇena
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11970943 (0.0):
puṇyaṃ prasavati. maitrīsahagatena cittenāvaireṇāsaṃspardhenāvyābādhena / vipulena mahadgatenāpramāṇena subhāvitenaikāṃ diśam adhimucya
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955793 (0.018):
ūrdhvamadhastiryak sarvaśaḥ sarvāvantamimaṃ lokaṃ maitrīsahagatena cittena / avaireṇa asaṃpannena avyābādhena vipulena mahadgatena advayena apramāṇena
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955817 (0.018):
karuṇāsahagatena, muditāsahagatena, upekṣāsahagatena cittena avaireṇa / asaṃpannena avyābādhena vipulena mahadgatena advayena apramāṇena
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010250 (0.023):
sarvam imaṃ lokaṃ maitrīsahagatena cittena avaireṇa asapatnena avyābādhena
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465502 (0.033):
c(i)ttenāvaireṇāsapatnenāvyāvadhyena vipulena mahadgatenāpra(māṇenādvayena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15100427 (0.034):
upekṣāsagatena cittenavipulena / mahadgatenādvayenāpramāṇenāvaireṇāsapatnenānāvaraṇenāvyāvādhena
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7868812 (0.035):
apramāṇeṣu sūtram maitrīsahagatena cittena vipulena / mahadgatenādvayenāpramāṇenāvaireṇāsampannenānāvaraṇenāvyābādhena"
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 859921 (0.035):
sa maitrīsahagatena cittena vipulena / mahadgatenādvayenāpramāṇenāvaireṇāsapatnenānāvaraṇenāvyābādhena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15100386 (0.035):
vipulena mahadgatenādvayenāpramāṇenāvaireṇāsapatnenānāvaraṇenāvyāvadhena
subhāvitenaikāṃ diśam adhimucya spharitvopasaṃpadya viharati. (GBM 1565.6)
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955799 (0.0):
avaireṇa asaṃpannena avyābādhena vipulena mahadgatena advayena apramāṇena / subhāvitena ekāṃ diśamadhimucya sphuritvā upasaṃpadya viharati | evaṃ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955824 (0.0):
asaṃpannena avyābādhena vipulena mahadgatena advayena apramāṇena / subhāvitena ekāṃ diśamadhimucya sphuritvā upasaṃpadya viharati | ime
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6287736 (0.0):
cittenāvaireṇāsaṃpathenāvyābādhena, vipulena, mahadgatenāpramāṇena / subhāvitenaikāṃ diśamadhimucya smāritvopa (smṛtvopa )sampadya viharati |
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125235 (0.0):
cittenāvaireṇāsapatnenāvyābādhena (GBM 1565.7) vipulena / mahadgatenāpramāṇena subhāvitenaikāṃ diśam adhimucya spharitvopasaṃpadya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010230 (0.0):
avaireṇa asapatnena avyābādhena vipulena mahadgatena apramāṇena / subhāvitena ekāṃ diśam adhimucya spharitvā upasaṃpadya viharati; tathā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010300 (0.0):
lokaṃ upekṣāsahagatena cittena avaireṇa asapatnena avyābādhena vipulena / mahadgatena apramāṇena subhāvitena ekāṃ diśam adhimucya spharitvā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766443 (0.0):
ca | evaṃ yāvad ekāṃ diśam adhimucya spharitvā + upasaṃpadya viharati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961477 (0.0):
svagrāmavāsiṣu | evaṃ paragrāme ca | evaṃ yāvad ekāṃ diśam adhimucya / spharitvopasaṃpadya viharati | evaṃ daśasu dikṣu | buddhādyārambaṇāyās tv
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11970950 (0.0):
vipulena mahadgatenāpramāṇena subhāvitenaikāṃ diśam adhimucya
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15172753 (5.960):
cittenāvaireṇāsapathenāvyābādhena vipulena mahadgatenāpramāṇena / subhāvitenaikāṃ diśām adhimucya spharitvopasaṃpadya viharati / tathā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125263 (0.027):
niṣadya karuṇāsahagatena cittenāvaireṇa yāvad adhimucya / spharitvopasaṃpadya viharati. (GBM 1566.1) suvarṇamayāt paryaṃkād avatīrya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125288 (0.027):
sphaṭikamaye paryaṃke paryaṃkena niṣadya muditāsahagatena cittena (GBM / 1566.2) yāvad adhimucya spharitvopasaṃpadya viharati. sphaṭikamayāt
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955765 (0.028):
bhikṣurmaitrīsahagatena cittena avaireṇa asaṃpannena avyābādhena vipulena / mahadgatena apramāṇena subhāvitena ekādrisamaṃ vimucya sphuritvā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465512 (0.030):
c(i)ttenāvaireṇāsapatnenāvyāvadhyena vipulena mahadgatenāpra(māṇenādvayena / subhāvitenaikāṃ diśam adhimucya sphari)tvopasaṃ(pad)ya (v)yahārṣīt ||
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010275 (0.035):
avaireṇa asapatnena avyābādhena vipulena mahadgatena apramāṇena / subhāvitena adhimucya spharitvā upasaṃpadya viharati; tathā dvitīyāṃ tathā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010251 (0.040):
vipulena (SBV II 207) mahadgatena apramāṇena subhāvitena adhimucya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125316 (0.046):
niṣadyopekṣāsahagatena cittena yāvad adhimucya spharitvopasaṃpadya / viharati.
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465481 (0.046):
mahadgatenāpramāṇenādvaye)na subhāvite(naikāṃ diśa)m adhimucya / spharitvopasaṃpadya vyahārṣīt ||
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15100407 (0.054):
sarvāvantaṃ lokam ekāṃ diśaṃ sphuritvopasaṃpadya viharati, yāvad daśa
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15186423 (0.060):
yat punar āha / adhimucya spharitvopasaṃpadya viharatī"ty anena"
tathā dvitīyāṃ tathā tṛtīyāṃ tathā caturthīm ity ūrdhvam adhas tiryak
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465489 (0.0):
spharitvopasaṃpadya vyahārṣīt || / 34.157 tathā dvitīyāṃ tathā tṛtīyāṃ (tathā caturthīm ity ūrdhvam adhas
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010236 (0.0):
subhāvitena ekāṃ diśam adhimucya spharitvā upasaṃpadya viharati; tathā / dvitīyāṃ tathā tṛtīyāṃ tathā caturthīm; ity ūrdhvam adhaḥ tiryak sarvaśaḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010281 (0.0):
subhāvitena adhimucya spharitvā upasaṃpadya viharati; tathā dvitīyāṃ tathā / tṛtīyāṃ tathā caturthīm; ity ūrdhvam adhaḥ tiryak sarvaśaḥ sarvam imaṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15172758 (0.0):
subhāvitenaikāṃ diśām adhimucya spharitvopasaṃpadya viharati / tathā / dvitīyāṃ tathā tṛtīyāṃ tathā caturthīm ity ūrdhvam adhas tiryak sarvam
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2028298 (0.013):
diśaṃ[sphuritvā viharati | tathā] dvitīyāṃ tathā tṛtīyāṃ caturthī / ityūrdhvamadhastiryak[sarvadā sarvatratāyai] sarvāvantaṃ lokaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11970957 (0.034):
spharitvopasaṃpadya viharati. tathā dvitīyāṃ. tathā tṛtīyāṃ. tathā / caturthīm. ity ūrdhvam adhas tiryak sarvataḥ sarvam imaṃ lokaṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6287747 (0.046):
tathā dvitīyāṃ, tathā tṛtīyāṃ, tathā / caturthīmityūrdhvamadhastiryaksarvamanantaṃ lokaṃ smāritvā (smṛtvā)
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955780 (0.056):
upasaṃpadya viharati, tathā dvitīyam, tathā tṛtīyam, tathā caturtham, iti / ūrdhvamadhastiryak sarvaśaḥ sarvāvantamimaṃ lokaṃ maitrīsahagatena cittena
sarvaśas sarvam imaṃ lokaṃ maitrīsahagatena
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010241 (0.0):
dvitīyāṃ tathā tṛtīyāṃ tathā caturthīm; ity ūrdhvam adhaḥ tiryak sarvaśaḥ / sarvam imaṃ lokaṃ maitrīsahagatena cittena avaireṇa asapatnena avyābādhena
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010282 (1.192):
tṛtīyāṃ tathā caturthīm; ity ūrdhvam adhaḥ tiryak sarvaśaḥ sarvam imaṃ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955785 (0.028):
ūrdhvamadhastiryak sarvaśaḥ sarvāvantamimaṃ lokaṃ maitrīsahagatena cittena
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11970958 (0.035):
caturthīm. ity ūrdhvam adhas tiryak sarvataḥ sarvam imaṃ lokaṃ
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28757395 (0.043):
ārūpyasamāpattayaḥ / catvāro 'pramāṇāstu evam sa maitrīsahagatena / cittena vipulena"
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6287748 (0.051):
caturthīmityūrdhvamadhastiryaksarvamanantaṃ lokaṃ smāritvā (smṛtvā)
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15172759 (0.051):
dvitīyāṃ tathā tṛtīyāṃ tathā caturthīm ity ūrdhvam adhas tiryak sarvam / anantaṃ lokam spharitvopasaṃpadya viharati / śeṣaṃ pūrvavat //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6940732 (0.052):
18119 punar aparaṃ {śāriputra} {bodhisattvo} mahāsattvo maitrīsahagatena / cittena vipulena mahodgatenā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125190 (0.054):
rupyamaye paryaṃke paryaṃkena niṣadya maitrīsahagatena (GBM 1565.5) / cittenāvaireṇāsapatnenāvyābādhena vipulena mahadgatenāpramāṇena
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465531 (0.057):
sauvarṇaparyaṅke niṣadya karuṇāsaha(gatena cittenāvaireṇa pūrvavat ||)
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11970937 (0.064):
puṇyaṃ prasavati. maitrīsahagatena cittenāvaireṇāsaṃspardhenāvyābādhena
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6287726 (0.064):
tatra vyāpāde ayamviśeṣaḥ | tathā niṣaṇṇo maitrīsahagatena / cittenāvaireṇāsaṃpathenāvyābādhena, vipulena, mahadgatenāpramāṇena
cittenāvaireṇāsapatnenāvyābādhena (GBM 1565.7) vipulena
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125197 (0.0):
rupyamaye paryaṃke paryaṃkena niṣadya maitrīsahagatena (GBM 1565.5) / cittenāvaireṇāsapatnenāvyābādhena vipulena mahadgatenāpramāṇena
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010247 (0.026):
sarvam imaṃ lokaṃ maitrīsahagatena cittena avaireṇa asapatnena avyābādhena
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010220 (0.028):
svargeṣu modate; 4) punar aparaṃ yaḥ pudgalaḥ maitrīsahagatena cittena / avaireṇa asapatnena avyābādhena vipulena mahadgatena apramāṇena
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010267 (0.028):
spharitvā upasaṃpadya viharati; evaṃ karuṇāmuditaupekṣāsahagatena cittena / avaireṇa asapatnena avyābādhena vipulena mahadgatena apramāṇena
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010292 (0.028):
lokaṃ upekṣāsahagatena cittena avaireṇa asapatnena avyābādhena vipulena
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28757396 (0.040):
ārūpyasamāpattayaḥ / catvāro 'pramāṇāstu evam sa maitrīsahagatena / cittena vipulena"
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11970942 (0.041):
puṇyaṃ prasavati. maitrīsahagatena cittenāvaireṇāsaṃspardhenāvyābādhena
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6287731 (0.041):
tatra vyāpāde ayamviśeṣaḥ | tathā niṣaṇṇo maitrīsahagatena / cittenāvaireṇāsaṃpathenāvyābādhena, vipulena, mahadgatenāpramāṇena
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955763 (0.043):
bhikṣurmaitrīsahagatena cittena avaireṇa asaṃpannena avyābādhena vipulena
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955789 (0.043):
ūrdhvamadhastiryak sarvaśaḥ sarvāvantamimaṃ lokaṃ maitrīsahagatena cittena / avaireṇa asaṃpannena avyābādhena vipulena mahadgatena advayena apramāṇena
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955813 (0.043):
karuṇāsahagatena, muditāsahagatena, upekṣāsahagatena cittena avaireṇa / asaṃpannena avyābādhena vipulena mahadgatena advayena apramāṇena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6940732 (0.046):
18119 punar aparaṃ {śāriputra} {bodhisattvo} mahāsattvo maitrīsahagatena / cittena vipulena mahodgatenā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465531 (0.050):
sauvarṇaparyaṅke niṣadya karuṇāsaha(gatena cittenāvaireṇa pūrvavat ||)
mahadgatenāpramāṇena subhāvitenaikāṃ diśam adhimucya spharitvopasaṃpadya
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955765 (0.0):
bhikṣurmaitrīsahagatena cittena avaireṇa asaṃpannena avyābādhena vipulena / mahadgatena apramāṇena subhāvitena ekādrisamaṃ vimucya sphuritvā
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955799 (0.0):
avaireṇa asaṃpannena avyābādhena vipulena mahadgatena advayena apramāṇena
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955823 (0.0):
karuṇāsahagatena, muditāsahagatena, upekṣāsahagatena cittena avaireṇa / asaṃpannena avyābādhena vipulena mahadgatena advayena apramāṇena
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6287736 (0.0):
cittenāvaireṇāsaṃpathenāvyābādhena, vipulena, mahadgatenāpramāṇena
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125205 (0.0):
cittenāvaireṇāsapatnenāvyābādhena vipulena mahadgatenāpramāṇena
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010228 (0.0):
avaireṇa asapatnena avyābādhena vipulena mahadgatena apramāṇena
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010269 (0.0):
avaireṇa asapatnena avyābādhena vipulena mahadgatena apramāṇena / subhāvitena adhimucya spharitvā upasaṃpadya viharati; tathā dvitīyāṃ tathā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010300 (0.0):
lokaṃ upekṣāsahagatena cittena avaireṇa asapatnena avyābādhena vipulena / mahadgatena apramāṇena subhāvitena ekāṃ diśam adhimucya spharitvā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3766443 (0.0):
ca | evaṃ yāvad ekāṃ diśam adhimucya spharitvā + upasaṃpadya viharati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961477 (0.0):
svagrāmavāsiṣu | evaṃ paragrāme ca | evaṃ yāvad ekāṃ diśam adhimucya / spharitvopasaṃpadya viharati | evaṃ daśasu dikṣu | buddhādyārambaṇāyās tv
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15172751 (0.0):
cittenāvaireṇāsapathenāvyābādhena vipulena mahadgatenāpramāṇena
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11970950 (0.0):
puṇyaṃ prasavati. maitrīsahagatena cittenāvaireṇāsaṃspardhenāvyābādhena / vipulena mahadgatenāpramāṇena subhāvitenaikāṃ diśam adhimucya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010251 (0.029):
vipulena (SBV II 207) mahadgatena apramāṇena subhāvitena adhimucya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465512 (0.030):
c(i)ttenāvaireṇāsapatnenāvyāvadhyena vipulena mahadgatenāpra(māṇenādvayena / subhāvitenaikāṃ diśam adhimucya sphari)tvopasaṃ(pad)ya (v)yahārṣīt ||
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 859921 (0.037):
sa maitrīsahagatena cittena vipulena / mahadgatenādvayenāpramāṇenāvaireṇāsapatnenānāvaraṇenāvyābādhena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15100386 (0.037):
vipulena mahadgatenādvayenāpramāṇenāvaireṇāsapatnenānāvaraṇenāvyāvadhena
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7868812 (0.037):
apramāṇeṣu sūtram maitrīsahagatena cittena vipulena / mahadgatenādvayenāpramāṇenāvaireṇāsampannenānāvaraṇenāvyābādhena"
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465481 (0.046):
mahadgatenāpramāṇenādvaye)na subhāvite(naikāṃ diśa)m adhimucya / spharitvopasaṃpadya vyahārṣīt ||
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125316 (0.049):
niṣadyopekṣāsahagatena cittena yāvad adhimucya spharitvopasaṃpadya / viharati. / MSuAv [21] atha rājā mahāsudarśanaś caturo brahmāṃ (GBM 1566.4) vihārāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15100407 (0.054):
sarvāvantaṃ lokam ekāṃ diśaṃ sphuritvopasaṃpadya viharati, yāvad daśa
viharati. rupyamayāt paryaṃkād avatīrya suvarṇamayāt kūṭāgārān niṣkramya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124289 (0.0):
prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. rupyamayā paryaṃkād / avatīrya suvarṇamayāt kūṭāgārān niṣkramya rupyamayaṃ kūṭāgāraṃ praviśya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124312 (0.0):
prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. suvarṇamayāt paryaṃkād avatīrya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125273 (0.0):
spharitvopasaṃpadya viharati. (GBM 1566.1) suvarṇamayāt paryaṃkād avatīrya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125296 (0.030):
1566.2) yāvad adhimucya spharitvopasaṃpadya viharati. sphaṭikamayāt
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124333 (0.032):
prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. sphaṭikamayāt paryaṃkād avatīrya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465566 (0.054):
34.162 (atha vaiḍūryamayāt kūṭāgārān niṣkramya sphaṭika)mayaṃ kūṭāgār(aṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125316 (0.057):
niṣadyopekṣāsahagatena cittena yāvad adhimucya spharitvopasaṃpadya / viharati. / MSuAv [21] atha rājā mahāsudarśanaś caturo brahmāṃ (GBM 1566.4) vihārāṃ
rupyamayaṃ (GBM 1565.8) kūṭāgāraṃ praviśya suvarṇamaye paryaṃke paryaṃkena
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124257 (0.0):
MSuAv [14] atha rājā mahāsudarśanaḥ suvarṇamayaṃ (GBM 1559.5) kūṭāgāraṃ / praviśya rupyamaye paryaṃke paryaṃkena niṣadya viviktaṃ kāmair viviktaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124294 (0.0):
avatīrya suvarṇamayāt kūṭāgārān niṣkramya rupyamayaṃ kūṭāgāraṃ praviśya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124346 (0.016):
(GBM 1560.1) vaiḍūryamayāt kūṭāgāran niṣkramya sphaṭikamayaṃ kūṭāgāraṃ / praviśya vaiḍūryamaye paryaṃke paryaṃkena niṣadya viviktaṃ kāmair yāvat
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125306 (0.019):
paryaṃkād avatīrya vaiḍūryamayāt kūṭāgarān niṣkramya sphaṭikamayaṃ / kūṭāgāraṃ praviśya vaiḍūryamaye (GBM 1566.3) paryaṃke paryaṃkena
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124319 (0.022):
rupyamayāt kūṭāgārān niṣkramya vaiḍūryamayaṃ (GBM 1559.8) kūṭāgāraṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125280 (0.022):
rupyamayāt kūṭāgārān niṣkramya vaiḍūryamayaṃ kūṭāgāraṃ praviśya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125186 (0.026):
codito dharmyaṃ prāsādam abhiruhya suvarṇamayaṃ kūṭāgāraṃ praviśya / rupyamaye paryaṃke paryaṃkena niṣadya maitrīsahagatena (GBM 1565.5)
niṣadya karuṇāsahagatena cittenāvaireṇa yāvad adhimucya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125314 (0.019):
kūṭāgāraṃ praviśya vaiḍūryamaye (GBM 1566.3) paryaṃke paryaṃkena / niṣadyopekṣāsahagatena cittena yāvad adhimucya spharitvopasaṃpadya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125287 (0.023):
sphaṭikamaye paryaṃke paryaṃkena niṣadya muditāsahagatena cittena (GBM
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125187 (0.031):
rupyamaye paryaṃke paryaṃkena niṣadya maitrīsahagatena (GBM 1565.5)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465530 (0.033):
sauvarṇaparyaṅke niṣadya karuṇāsaha(gatena cittenāvaireṇa pūrvavat ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465464 (0.041):
prā)sādam adhiruhya sauva(r)ṇaṃ kūṭāgāraṃ pr(avi)śya rājate paryaṅke / niṣadya maitrāsahagatena cittenāvaireṇāsapa(tnenāvyāvadhyena vipulena
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18018132 (0.052):
pariśuddhacittena paryavadātena adhimucya spharitvopasaṃpadya (SBV II 245)
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010255 (0.062):
vipulena (SBV II 207) mahadgatena apramāṇena subhāvitena adhimucya / spharitvā upasaṃpadya viharati; evaṃ karuṇāmuditaupekṣāsahagatena cittena
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010271 (0.062):
avaireṇa asapatnena avyābādhena vipulena mahadgatena apramāṇena / subhāvitena adhimucya spharitvā upasaṃpadya viharati; tathā dvitīyāṃ tathā
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6287724 (0.063):
tatra vyāpāde ayamviśeṣaḥ | tathā niṣaṇṇo maitrīsahagatena / cittenāvaireṇāsaṃpathenāvyābādhena, vipulena, mahadgatenāpramāṇena
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15172735 (0.063):
tatra vyāpāde 'yaṃ viśeṣaḥ / tathā niṣaṇṇo maitrīsahagatena / cittenāvaireṇāsapathenāvyābādhena vipulena mahadgatenāpramāṇena
spharitvopasaṃpadya viharati. (GBM 1566.1) suvarṇamayāt paryaṃkād avatīrya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124308 (0.0):
prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. suvarṇamayāt paryaṃkād avatīrya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125243 (0.0):
viharati. rupyamayāt paryaṃkād avatīrya suvarṇamayāt kūṭāgārān niṣkramya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125295 (0.0):
sphaṭikamaye paryaṃke paryaṃkena niṣadya muditāsahagatena cittena (GBM / 1566.2) yāvad adhimucya spharitvopasaṃpadya viharati. sphaṭikamayāt
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124285 (0.019):
prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. rupyamayā paryaṃkād / avatīrya suvarṇamayāt kūṭāgārān niṣkramya rupyamayaṃ kūṭāgāraṃ praviśya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125316 (0.022):
niṣadyopekṣāsahagatena cittena yāvad adhimucya spharitvopasaṃpadya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124334 (0.027):
prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. sphaṭikamayāt paryaṃkād avatīrya / (GBM 1560.1) vaiḍūryamayāt kūṭāgāran niṣkramya sphaṭikamayaṃ kūṭāgāraṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125206 (0.027):
subhāvitenaikāṃ diśam adhimucya spharitvopasaṃpadya viharati. (GBM 1565.6)
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010256 (0.033):
vipulena (SBV II 207) mahadgatena apramāṇena subhāvitena adhimucya / spharitvā upasaṃpadya viharati; evaṃ karuṇāmuditaupekṣāsahagatena cittena
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010273 (0.033):
subhāvitena adhimucya spharitvā upasaṃpadya viharati; tathā dvitīyāṃ tathā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15186425 (0.038):
yat punar āha / adhimucya spharitvopasaṃpadya viharatī"ty anena"
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18018134 (0.050):
pariśuddhacittena paryavadātena adhimucya spharitvopasaṃpadya (SBV II 245) / viharati; nāsya kiṃcit sarvataḥ kāyād asphuṭaṃ bhavaty aspharaṇīyaṃ yaduta
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955801 (0.054):
subhāvitena ekāṃ diśamadhimucya sphuritvā upasaṃpadya viharati | evaṃ / karuṇāsahagatena, muditāsahagatena, upekṣāsahagatena cittena avaireṇa
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010300 (0.062):
mahadgatena apramāṇena subhāvitena ekāṃ diśam adhimucya spharitvā / upasaṃpadya viharati; ayaṃ caturthaḥ pudgalaḥ brāhmaṃ puṇyaṃ prasavati;
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18018157 (0.063):
evam eva imam eva kāyaṃ pariśuddhena cittena paryavadātenādhimucya / spharitvā upasaṃpadya viharati; nāsya kiṃcit sarvataḥ kāyād asphuṭaṃ
rupyamayāt kūṭāgārān niṣkramya vaiḍūryamayaṃ kūṭāgāraṃ praviśya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465547 (0.0):
34.160 (atha) rājatāt kūṭāgārān niṣkramya vaiḍūryamayaṃ kūṭāgāraṃ praviśya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124316 (0.0):
prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. suvarṇamayāt paryaṃkād avatīrya / rupyamayāt kūṭāgārān niṣkramya vaiḍūryamayaṃ (GBM 1559.8) kūṭāgāraṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125303 (0.0):
1566.2) yāvad adhimucya spharitvopasaṃpadya viharati. sphaṭikamayāt / paryaṃkād avatīrya vaiḍūryamayāt kūṭāgarān niṣkramya sphaṭikamayaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124290 (0.017):
prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. rupyamayā paryaṃkād / avatīrya suvarṇamayāt kūṭāgārān niṣkramya rupyamayaṃ kūṭāgāraṃ praviśya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125245 (0.017):
viharati. rupyamayāt paryaṃkād avatīrya suvarṇamayāt kūṭāgārān niṣkramya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465567 (0.029):
34.162 (atha vaiḍūryamayāt kūṭāgārān niṣkramya sphaṭika)mayaṃ kūṭāgār(aṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464657 (0.033):
34.97 vaiḍūryamay(ā)t (kū)ṭā(gārān niṣkramya sphaṭikamayaṃ kūṭāgāram / adhiruhya vaiḍūryamaye paryaṅke niṣadya viviktaṃ kāmaiḥ pūrvavad yāvat
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124333 (0.054):
prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. sphaṭikamayāt paryaṃkād avatīrya / (GBM 1560.1) vaiḍūryamayāt kūṭāgāran niṣkramya sphaṭikamayaṃ kūṭāgāraṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125181 (0.055):
codito dharmyaṃ prāsādam abhiruhya suvarṇamayaṃ kūṭāgāraṃ praviśya / rupyamaye paryaṃke paryaṃkena niṣadya maitrīsahagatena (GBM 1565.5)
sphaṭikamaye paryaṃke paryaṃkena niṣadya muditāsahagatena cittena (GBM
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124320 (0.0):
rupyamayāt kūṭāgārān niṣkramya vaiḍūryamayaṃ (GBM 1559.8) kūṭāgāraṃ / praviśya sphaṭikamaye paryaṃke paryaṃkena niṣadya viviktaṃ kāmair yāvat
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124346 (0.020):
(GBM 1560.1) vaiḍūryamayāt kūṭāgāran niṣkramya sphaṭikamayaṃ kūṭāgāraṃ / praviśya vaiḍūryamaye paryaṃke paryaṃkena niṣadya viviktaṃ kāmair yāvat
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125256 (0.022):
rupyamayaṃ (GBM 1565.8) kūṭāgāraṃ praviśya suvarṇamaye paryaṃke paryaṃkena
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125310 (0.024):
paryaṃkād avatīrya vaiḍūryamayāt kūṭāgarān niṣkramya sphaṭikamayaṃ / kūṭāgāraṃ praviśya vaiḍūryamaye (GBM 1566.3) paryaṃke paryaṃkena
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124257 (0.029):
MSuAv [14] atha rājā mahāsudarśanaḥ suvarṇamayaṃ (GBM 1559.5) kūṭāgāraṃ / praviśya rupyamaye paryaṃke paryaṃkena niṣadya viviktaṃ kāmair viviktaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125187 (0.029):
codito dharmyaṃ prāsādam abhiruhya suvarṇamayaṃ kūṭāgāraṃ praviśya / rupyamaye paryaṃke paryaṃkena niṣadya maitrīsahagatena (GBM 1565.5)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465547 (0.044):
34.160 (atha) rājatāt kūṭāgārān niṣkramya vaiḍūryamayaṃ kūṭāgāraṃ praviśya / sphaṭikamayaparyaṅke niṣadya muditāsahagatena cittenāvai(reṇa pūrvavat ||)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124292 (0.060):
avatīrya suvarṇamayāt kūṭāgārān niṣkramya rupyamayaṃ kūṭāgāraṃ praviśya / suvarṇamaye (GBM 1559.7) paryaṃke paryaṃkena niṣadya viviktaṃ kāmair yāvat
1566.2) yāvad adhimucya spharitvopasaṃpadya viharati. sphaṭikamayāt
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124331 (0.0):
prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. sphaṭikamayāt paryaṃkād avatīrya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125264 (0.0):
niṣadya karuṇāsahagatena cittenāvaireṇa yāvad adhimucya / spharitvopasaṃpadya viharati. (GBM 1566.1) suvarṇamayāt paryaṃkād avatīrya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124305 (0.024):
prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. suvarṇamayāt paryaṃkād avatīrya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125316 (0.027):
niṣadyopekṣāsahagatena cittena yāvad adhimucya spharitvopasaṃpadya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125206 (0.027):
subhāvitenaikāṃ diśam adhimucya spharitvopasaṃpadya viharati. (GBM 1565.6)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125238 (0.030):
mahadgatenāpramāṇena subhāvitenaikāṃ diśam adhimucya spharitvopasaṃpadya / viharati. rupyamayāt paryaṃkād avatīrya suvarṇamayāt kūṭāgārān niṣkramya
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15186423 (0.049):
yat punar āha / adhimucya spharitvopasaṃpadya viharatī"ty anena"
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18018134 (0.050):
pariśuddhacittena paryavadātena adhimucya spharitvopasaṃpadya (SBV II 245)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124280 (0.059):
prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. rupyamayā paryaṃkād / avatīrya suvarṇamayāt kūṭāgārān niṣkramya rupyamayaṃ kūṭāgāraṃ praviśya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010254 (0.061):
vipulena (SBV II 207) mahadgatena apramāṇena subhāvitena adhimucya / spharitvā upasaṃpadya viharati; evaṃ karuṇāmuditaupekṣāsahagatena cittena
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010272 (0.061):
subhāvitena adhimucya spharitvā upasaṃpadya viharati; tathā dvitīyāṃ tathā
paryaṃkād avatīrya vaiḍūryamayāt kūṭāgarān niṣkramya sphaṭikamayaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124339 (0.0):
prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. sphaṭikamayāt paryaṃkād avatīrya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125242 (0.040):
viharati. rupyamayāt paryaṃkād avatīrya suvarṇamayāt kūṭāgārān niṣkramya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465545 (0.046):
34.160 (atha) rājatāt kūṭāgārān niṣkramya vaiḍūryamayaṃ kūṭāgāraṃ praviśya / sphaṭikamayaparyaṅke niṣadya muditāsahagatena cittenāvai(reṇa pūrvavat ||)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125275 (0.046):
spharitvopasaṃpadya viharati. (GBM 1566.1) suvarṇamayāt paryaṃkād avatīrya / rupyamayāt kūṭāgārān niṣkramya vaiḍūryamayaṃ kūṭāgāraṃ praviśya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124308 (0.048):
prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. suvarṇamayāt paryaṃkād avatīrya / rupyamayāt kūṭāgārān niṣkramya vaiḍūryamayaṃ (GBM 1559.8) kūṭāgāraṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125268 (0.048):
spharitvopasaṃpadya viharati. (GBM 1566.1) suvarṇamayāt paryaṃkād avatīrya / rupyamayāt kūṭāgārān niṣkramya vaiḍūryamayaṃ kūṭāgāraṃ praviśya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124284 (0.049):
prītisukhaṃ prathamaṃ dhyānam upasaṃpadya viharati. rupyamayā paryaṃkād / avatīrya suvarṇamayāt kūṭāgārān niṣkramya rupyamayaṃ kūṭāgāraṃ praviśya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465567 (0.050):
34.162 (atha vaiḍūryamayāt kūṭāgārān niṣkramya sphaṭika)mayaṃ kūṭāgār(aṃ
kūṭāgāraṃ praviśya vaiḍūryamaye (GBM 1566.3) paryaṃke paryaṃkena
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465547 (0.0):
34.160 (atha) rājatāt kūṭāgārān niṣkramya vaiḍūryamayaṃ kūṭāgāraṃ praviśya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125279 (0.0):
rupyamayāt kūṭāgārān niṣkramya vaiḍūryamayaṃ kūṭāgāraṃ praviśya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124295 (0.016):
avatīrya suvarṇamayāt kūṭāgārān niṣkramya rupyamayaṃ kūṭāgāraṃ praviśya / suvarṇamaye (GBM 1559.7) paryaṃke paryaṃkena niṣadya viviktaṃ kāmair yāvat
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125254 (0.019):
rupyamayaṃ (GBM 1565.8) kūṭāgāraṃ praviśya suvarṇamaye paryaṃke paryaṃkena
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124319 (0.023):
rupyamayāt kūṭāgārān niṣkramya vaiḍūryamayaṃ (GBM 1559.8) kūṭāgāraṃ / praviśya sphaṭikamaye paryaṃke paryaṃkena niṣadya viviktaṃ kāmair yāvat
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124257 (0.033):
MSuAv [14] atha rājā mahāsudarśanaḥ suvarṇamayaṃ (GBM 1559.5) kūṭāgāraṃ / praviśya rupyamaye paryaṃke paryaṃkena niṣadya viviktaṃ kāmair viviktaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464657 (0.033):
34.97 vaiḍūryamay(ā)t (kū)ṭā(gārān niṣkramya sphaṭikamayaṃ kūṭāgāram / adhiruhya vaiḍūryamaye paryaṅke niṣadya viviktaṃ kāmaiḥ pūrvavad yāvat
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124346 (0.041):
(GBM 1560.1) vaiḍūryamayāt kūṭāgāran niṣkramya sphaṭikamayaṃ kūṭāgāraṃ / praviśya vaiḍūryamaye paryaṃke paryaṃkena niṣadya viviktaṃ kāmair yāvat
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125184 (0.055):
codito dharmyaṃ prāsādam abhiruhya suvarṇamayaṃ kūṭāgāraṃ praviśya / rupyamaye paryaṃke paryaṃkena niṣadya maitrīsahagatena (GBM 1565.5)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465566 (0.057):
34.162 (atha vaiḍūryamayāt kūṭāgārān niṣkramya sphaṭika)mayaṃ kūṭāgār(aṃ
niṣadyopekṣāsahagatena cittena yāvad adhimucya spharitvopasaṃpadya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125263 (0.019):
rupyamayaṃ (GBM 1565.8) kūṭāgāraṃ praviśya suvarṇamaye paryaṃke paryaṃkena / niṣadya karuṇāsahagatena cittenāvaireṇa yāvad adhimucya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125290 (0.024):
sphaṭikamaye paryaṃke paryaṃkena niṣadya muditāsahagatena cittena (GBM
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15186425 (0.030):
yat punar āha / adhimucya spharitvopasaṃpadya viharatī"ty anena"
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010256 (0.038):
vipulena (SBV II 207) mahadgatena apramāṇena subhāvitena adhimucya / spharitvā upasaṃpadya viharati; evaṃ karuṇāmuditaupekṣāsahagatena cittena
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010273 (0.038):
subhāvitena adhimucya spharitvā upasaṃpadya viharati; tathā dvitīyāṃ tathā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18018134 (0.049):
pariśuddhacittena paryavadātena adhimucya spharitvopasaṃpadya (SBV II 245)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125206 (0.050):
subhāvitenaikāṃ diśam adhimucya spharitvopasaṃpadya viharati. (GBM 1565.6)
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2955801 (0.053):
subhāvitena ekāṃ diśamadhimucya sphuritvā upasaṃpadya viharati | evaṃ / karuṇāsahagatena, muditāsahagatena, upekṣāsahagatena cittena avaireṇa
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 859941 (0.054):
lokaṃ spharitvopasaṃpadya viharati / evaṃ karuṇāsahagatena cittena /
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18018157 (0.056):
evam eva imam eva kāyaṃ pariśuddhena cittena paryavadātenādhimucya / spharitvā upasaṃpadya viharati; nāsya kiṃcit sarvataḥ kāyād asphuṭaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125236 (0.058):
mahadgatenāpramāṇena subhāvitenaikāṃ diśam adhimucya spharitvopasaṃpadya / viharati. rupyamayāt paryaṃkād avatīrya suvarṇamayāt kūṭāgārān niṣkramya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15027619 (0.062):
viharati. sa maitrisahagatena cittena yāvad upekṣāsahagatena cittena yāvat
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010301 (0.064):
mahadgatena apramāṇena subhāvitena ekāṃ diśam adhimucya spharitvā / upasaṃpadya viharati; ayaṃ caturthaḥ pudgalaḥ brāhmaṃ puṇyaṃ prasavati;
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125187 (0.064):
rupyamaye paryaṃke paryaṃkena niṣadya maitrīsahagatena (GBM 1565.5)
viharati. / MSuAv [21] atha rājā mahāsudarśanaś caturo brahmāṃ (GBM 1566.4) vihārāṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125263 (0.040):
niṣadya karuṇāsahagatena cittenāvaireṇa yāvad adhimucya / spharitvopasaṃpadya viharati. (GBM 1566.1) suvarṇamayāt paryaṃkād avatīrya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125290 (0.042):
sphaṭikamaye paryaṃke paryaṃkena niṣadya muditāsahagatena cittena (GBM / 1566.2) yāvad adhimucya spharitvopasaṃpadya viharati. sphaṭikamayāt
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125206 (0.046):
subhāvitenaikāṃ diśam adhimucya spharitvopasaṃpadya viharati. (GBM 1565.6)
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125236 (0.049):
mahadgatenāpramāṇena subhāvitenaikāṃ diśam adhimucya spharitvopasaṃpadya / viharati. rupyamayāt paryaṃkād avatīrya suvarṇamayāt kūṭāgārān niṣkramya
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15186424 (0.051):
yat punar āha / adhimucya spharitvopasaṃpadya viharatī"ty anena"
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18018134 (0.053):
pariśuddhacittena paryavadātena adhimucya spharitvopasaṃpadya (SBV II 245) / viharati; nāsya kiṃcit sarvataḥ kāyād asphuṭaṃ bhavaty aspharaṇīyaṃ yaduta
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010254 (0.055):
vipulena (SBV II 207) mahadgatena apramāṇena subhāvitena adhimucya / spharitvā upasaṃpadya viharati; evaṃ karuṇāmuditaupekṣāsahagatena cittena
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010273 (0.055):
subhāvitena adhimucya spharitvā upasaṃpadya viharati; tathā dvitīyāṃ tathā
bhāvayitvā kāmeṣu kāmacchandaṃ prahāya tadbahulavihārī
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21544938 (0.0):
rājarṣibrahmacaryaṃ caritvā caturo brahmān vihārān bhāvayitvā kāmeṣu / kāmacchandaṃ prahāya tadbahulavihārī brahmalokasabhāgatāyāṃ copapanno
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21565295 (0.0):
brahmavihārān bhāvayitvā kāmeṣu kāmacchandaṃ prahāya tadbahulavihāriṇo
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17981307 (0.0):
bhagavato 'ntike brahmacaryaṃ caritvā caturo brahmavihārān bhāvayitvā, / kāmeṣu kāmacchandaṃ prahāya, tadbahulavihārī brahmalokasabhāgatāyām
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21562207 (0.034):
brahmavihārān bhāvayitvā kalpavṛndaṃ prahāya tadbahulavihāriṇo / brahmalokasabhāgatāyāmupapannāḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21565489 (0.040):
prāṇiśatasahasrāṇi gṛhāśramamapahāya ṛṣibhyaḥ pravrajitvā kāmeṣu / kāmacchandaṃ vyapahāya tadbahulavihāriṇo brahmalokamupapāditāḥ/
brahmalokasabhāgatāyām upapanno. rājño mahāsudarśanasyeyam (sic; Matsumura
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21544943 (0.0):
kāmacchandaṃ prahāya tadbahulavihārī brahmalokasabhāgatāyāṃ copapanno
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17981310 (0.0):
kāmeṣu kāmacchandaṃ prahāya, tadbahulavihārī brahmalokasabhāgatāyām
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21562209 (0.024):
brahmavihārān bhāvayitvā kalpavṛndaṃ prahāya tadbahulavihāriṇo / brahmalokasabhāgatāyāmupapannāḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21565297 (0.024):
brahmavihārān bhāvayitvā kāmeṣu kāmacchandaṃ prahāya tadbahulavihāriṇo / brahmalokasabhāgatāyāmupapannāḥ/
-nasyenaṃ) evaṃ (GBM 1566.5) anubhūtā maraṇāntikī vedanā, tadyathā
balavataḥ puruṣasya subhojanaṃ bhuktavato muhūrtaṃ syād bhaktaklamaḥ.
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465631 (0.062):
babhūva tadyathā balavataḥ puru(ṣa)sya (subho)jana(ṃ) bhuktavato muhūrte / syād bhaktaklamaḥ || / 34.166 syāt khalu te (ānandānyaḥ sa tena kālena tena) samayena rājābhūn
MSuAv [22] yāvac ca mahārāja kuśinagarī, yāvac (GBM 1566.6) ca nadī
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465829 (0.055):
35.9 (yāvad ānanda kuśinagarī yāvan nadī hiraṇyavatī yāvad yamakaśālavanaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24468446 (0.055):
44.19 yāvad āyuṣmann ānanda kuśinagarī yāvan nadī hiraṇyavatī yāvad
hiraṇyavatī, yāvac ca yamakasālavanaṃ, yāvac ca mallānāṃ
mukuṭabandhanacaityam atrāntarā dvādaśa yojanāni sāmantakena yatra
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465844 (0.0):
yāvan mallānāṃ makuṭabandhanaṃ caityam atrāntarā dvādaśa yojanāni
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24468461 (0.0):
yamakaśālavanaṃ yāvan mallānāṃ makuṭabandhanaṃ caityam atrāntarā dvādaśa
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24468929 (0.022):
kuśina)garī yāvan nadī hiraṇyavatī yāvad yama(kaśā)lavanaṃ yāvan mallānāṃ / makuṭabandhanaṃ (caityam atrāntarā dvādaśa yojanāni sāma)ntakena yad
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465681 (0.033):
yāvad yamakaśālavanaṃ yāvan mallānā(ṃ) makuṭabandhanaṃ caityam atrā(ntarā / dvādaśa yojanāni sāmantakena bhūyo 'pi tathāgata)sya (śa)rīranikṣe(p)o
tathāgatasya ṣaṭkṛtvaḥ (GBM 1566.7) śarīranikṣepo 'bhūt sa ca rājñaḥ
kṣatriyasya mūrdhābhiṣiktasya iha saptamikāṃ vārāṃ. tac ca / tathāgatasyārhataḥ samyaksaṃbuddhasya nāhaṃ mahārāja taṃ pṛthivīpradeśaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23099791 (0.028):
hy asyāḥ svabhāvo nopalabhyate, yasya priyo vā apriyo vā bhavet. / tadyathāpi nāma bhagavaṃs tathāgatasya arhataḥ samyaksaṃbuddhasya na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17248078 (0.028):
tadyathāpi nāma bhagavaṃs tathāgatasyārhataḥ samyaksaṃbuddhasya na kaścit
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12139565 (0.028):
dharmāḥ, dharmo anudharmaś ca / etako 'yaṃ punas tasya bhagavato / tathāgatasyārhataḥ samyaksaṃbuddhasya dharmavinayo prātimokṣasūtrāgato
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088511 (0.038):
subhūtirāha - no hīdaṃ bhagavan | nāsti sa kaściddharmo yastathāgatena / dīpaṃkarasya tathāgatasyārhataḥ samyaksaṃbuddhasyāntikādudgṛhītaḥ ||
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089968 (0.038):
nāsti sa bhagavan kaściddharmo yastathāgatena dīpaṃkarasya / tathāgatasyārhataḥ samyaksaṃbuddhasyāntikādanuttarāṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089990 (0.038):
kaściddharmo yastathāgatena dīpaṃkarasya tathāgatasyārhataḥ / samyaksaṃbuddhasyāntikādanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddhaḥ |
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23101118 (0.040):
udānaṃ codānayaṃti. āha: te punar bhagavaṃ katame? bhagavān āha: ye / akṣobhyasya tathāgatasya arhataḥ samyaksaṃbuddhasya bodhisattvacārikāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4034796 (0.040):
asamasamakṛtyeneyaṃ prajñāpāramitā pratyupasthitā? nāsti subhūte / tathāgatasyārhataḥ samyaksaṃbuddhasya svayaṃbhuvaḥ sarvajñasya samaḥ,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4009170 (0.041):
guṇāḥ sarvajñajñānasya ca / yena parinirvṛtasyāpi tathāgatasyārhataḥ / samyaksaṃbuddhasya tāni tathāgataśarīrāṇi pūjāṃ labhante
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17097100 (0.041):
namas tasya bhagavatas tathāgatasyārhataḥ samyaksaṃbuddhasya, ity / ekavārākṛtaṃ. 5. sa tena bhaiṣajyasena kuśalamūlena ṣaṣṭiḥ kalpān
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9097321 (0.041):
bhikṣurmahāyānadhārayamāna ityāha / yo ratnaśikhinastathāgatasyārhataḥ / samyaksaṃbuddhasya maraṇakālasamaye nāmadheyaṃ śṛṇuyāt / sa svargaloka
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9820022 (0.042):
bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhaḥ syāt, / tasya khalu punas tathāgatasyārhataḥ samyaksaṃbuddhasya bodhisattvasya
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12553334 (0.042):
mahāvṛṣṭimutsṛjanti, evameva ānanda tathāgatasyārhataḥ samyaksaṃbuddhasya / mahādharmavṛṣṭimutsṛjato ya ime jyeṣṭhaputrā bodhisattvā mahāsattvāḥ, te
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6935947 (0.043):
nopalabhyate}/ {tad yathāpi nāma subhūte} tathāgatasyārhataḥ / samyaksaṃbuddhasya sarvabodhipakṣadharma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 757812 (0.043):
yathāpi nāma subhūte tathāgatasyārhataḥ samyaksaṃbuddhasya / sarvabodhipakṣadharmabalavaiśāradyāveṇikabuddhadharme carato
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15095887 (0.043):
tadyathāpi nāma subhūte tathāgatasyārhataḥ samyaksaṃbuddhasya / sarvabodhipakṣyadharmabalavaiśāradyāveṇikabuddhadharmeṣu carato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650829 (0.043):
subhūtir āha: tathāgatasyaiva bhagavann arhataḥ samyaksaṃbuddhasya na / śrāvakabhāṣitāni na devabhāṣitāni na nāgabhāṣitāni na yakṣabhāṣitāni na
Ajitasenavyakarana (bsu006_u.htm.txt) 15275929 (0.044):
kṛtāñjalirevamāha / yattasya bhagavatastathāgatasyārhataḥ / samyaksambuddhasya guṇavarṇasamudīraṇasamaye idaṃ śubhanimittamabhūt /
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15045604 (0.044):
abhisaṃbuddhasya. tasya khalu punas tathāgatasya arhata samyaksaṃbuddhasya
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6584881 (0.044):
bhaviṣyati | parinirvṛtasya ca tasya bhagavato dharmaprabhāsasya / tathāgatasyārhataḥ samyaksaṃbuddhasya saddharmaścirasthāyī bhaviṣyati |
(GBM 1566.8) samanupaśyāmi yadivā pūrvasyāṃ diśi yadivā dakṣiṇasyāṃ yadivā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889856 (0.064):
01011 ābhayā varṇena śriyā tejasā ca/ pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ / paścimāyā / 01012 m uttarasyām adhastād ūrdhvaṃ digvidikṣu gaṅgānadīvālukopamān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6906252 (0.064):
06811 dayanti dharmaṃ ca śṛṇvanti/ evaṃ pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ / paścimāyā / 06812 m uttarasyām uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ
paścimasyāṃ yadivā uttarasyāṃ diśi yatra tathāgatasyāṣṭamaṃ vā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465713 (0.053):
paścimasyām uttarasyāṃ diśi yatra tathāga(tasyāṣṭamaḥ śarīranikṣepaḥ ||)
śarīranikṣepo bhaviṣyati. tat kasya (GBM 1567.1) hetoḥ. / ucchinnā tathāgatasya mahārāja bhavanetrī / (sic; Matsumura (samu)cchinnā)
vikṣīṇo jātisaṃsāro nāstīdānīṃ punarbhava // 1 // iti //
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451999 (0.0):
anuviddhaṃ) p(ra)t(i)viddham ucchin(n)ā bhavanetrī vikṣīṇo jātisaṃsāro / nāstīdānīṃ punarbhavaḥ ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452025 (0.0):
vikṣīṇo jātisaṃsāro / nāstīdānīṃ punarbhavaḥ | 2
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13628584 (0.0):
iti gautamā rāhule mahāsaṃmatavaṃśaḥ pratiṣṭhitaḥ; ucchinnā bhavanetrī / vikṣīṇo jātisaṃsāro nāstīdānīṃ punarbhavaḥ
Udanavarga (udanav_u.htm.txt) 8462201 (0.0):
Uv_32.41cd: vikṣīṇo.jāti.saṃsāro.na.asti.idānīm.punar.bhavaḥ //
Udanavarga (udanav_u.htm.txt) 8462230 (0.0):
Uv_32.43cd: vikṣīṇo.jāti.saṃsāro.na.asti.idānīm.punar.bhavaḥ //
Udanavarga (udanav_u.htm.txt) 8462261 (0.0):
Uv_32.45cd: vikṣīṇo.jāti.saṃsāro.na.asti.idānīm.punar.bhavaḥ //
Udanavarga (udanav_u.htm.txt) 8462292 (0.0):
Uv_32.47cd: vikṣīṇo.jāti.saṃsāro.na.asti.idānīm.punar.bhavaḥ //
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451976 (0.035):
bhavanetrī vikṣīṇo jātisaṃsāro nāstīdānī(ṃ) punarbhavaḥ ||
antaroddānaṃ / prācīnanyāsastaṃbhā avasaṃgā annāgrabaladharaṇyaniryūhā / (GBM 1567.2)
phalakasopānavedikā kūṭatālakanakāś ca // 2 // iti
MSuAv [23] atha rājā mahāsudarśano dharme prāsāde paṃca
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9482283 (0.055):
atha mahāsudarśano rājā dharmaprāsāde pañca pratyekabuddhaśatāni
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464573 (0.060):
rājarṣir brahmacaryam acārṣīt || / 34.94 atha rājā mahāsudarśano dhārme prāsāde (p)r(aviśya s)auv(ar)ṇ(aṃ)
pratyekabuddhaśatāni bhojayitvā (GBM 1567.3) pratyekapratyekaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124197 (0.038):
śrāmaṇabrāhmaṇāḥ prativasanti tāṃ dharmye prāsāde bhojayitvā / pratyekapratyekaṃ (GBM 1559.2) navena duṣyayugenācchādayati. atha rājño
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464494 (0.043):
śr(a)maṇabrāhmaṇāḥ prativasanti tān prathamatar(aṃ) dhārme prāsāde / bhojayitvā pratyekapratyekaṃ duṣyayugenācchādayeyam ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464517 (0.043):
śramaṇabrāhmaṇāḥ prativasanti tān prathamataraṃ dhārme prāsāde bhojayitvā / pratyekapratyekaṃ duṣyayugenācchādaya(t)i ||
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124174 (0.054):
śramaṇabrāhmaṇāḥ prativasanti te tāṃ dharmye prāsāde bhojayitvā / pratyekapratyekaṃ navena duṣyayugenācchadayeyam. (GBM 1559.1)
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9482285 (0.056):
atha mahāsudarśano rājā dharmaprāsāde pañca pratyekabuddhaśatāni / bhojayitvā pratyekaṃ ca dūṣyayugenācchādayitvā gāthāṃ bhāṣate /
duṣyayugenācchādayitvā gāthāṃ bhāsate. / labdhvā hi vipulaṃ cittaṃ na pramādyed vicakṣaṇaḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9482300 (0.043):
bhojayitvā pratyekaṃ ca dūṣyayugenācchādayitvā gāthāṃ bhāṣate / / labdhvā hi vipulaṃ bhogaṃ na pramādyed vicakṣaṇaḥ /
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24464518 (0.047):
śramaṇabrāhmaṇāḥ prativasanti tān prathamataraṃ dhārme prāsāde bhojayitvā / pratyekapratyekaṃ duṣyayugenācchādaya(t)i ||
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18124197 (0.053):
pratyekapratyekaṃ (GBM 1559.2) navena duṣyayugenācchādayati. atha rājño
dadyāt saṃpannaśīlebhyo yatra ridhyanti dakṣiṇā // 3 // / evaṃ datveha medhāvī (GBM 1567.4) śrāddho muktena cetasā /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9482309 (0.0):
labdhvā hi vipulaṃ bhogaṃ na pramādyed vicakṣaṇaḥ / / dadyāt saṃpannaśīlebhyo yatra ridhyanti dakṣiṇāḥ //
avyābādhasukhe loke upapadyeta paṇḍitaḥ // 4 // iti. / MSuAv [24] syāt khalu mahārājānyas sa tena kālena tena samayena
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9483790 (5.960):
syāt khalu te mahārājānyaḥ sa tena kālena tena samayena kuśo nāma rājā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9484439 (5.960):
vārāṇasīm āgataḥ / syāt khalu te mahārājānyaḥ sa tena kālena tena samayena
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9484574 (5.960):
syāt khalu te mahārājānyaḥ sa tena kālena tena samayena mahādevo nāma rājā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9486143 (5.960):
syāt khalu te mahārājānyaḥ sa tena kālena tena samayenādarśamukho nāma
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9486316 (5.960):
syāt khalu te mahārājānyaḥ sa tena kālena tena samayena rājābhūc
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9491714 (0.037):
syāt kalu te mahārājānyaḥ sa tena kālena tena samayena sudhanaḥ kumāro
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9482347 (0.038):
tv aham eva sa tena kālena tena samayena mahāsudarśano nāma rājā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28751286 (0.040):
[121] kim manyase mahārājānyaḥ sa tena kālena tena samayena dhārmakathiko
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28750515 (0.042):
[115] kiṃ manyase mahārājānyaḥ sa tena kālena tena samayena surūpro nāma
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9484797 (0.049):
syāt kalu te mahārājānyaḥ sa tena kālena tena samayena nimir nāma rājābhūc
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465640 (0.054):
34.166 syāt khalu te (ānandānyaḥ sa tena kālena tena) samayena rājābhūn / mahāsudarśano nāma || na khalv evaṃ draṣṭav(ya)m || tat kasmād dhetoḥ ||
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092631 (0.054):
tena khalu punaḥ kālena tena samayena rājā baladaketuḥ putrasya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9482316 (0.055):
evaṃ datveha medhāvī śrāddho muktena cetasā / / avyāvādasukhe loke upapadyeta paṇḍitaḥ // iti /
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125534 (0.056):
draṣṭavyaṃ. aham eva sa tena (GBM 1567.6) kālena tena samayena / mahārājābhūvan mahāsudarśano nāma rājā cakravartī caturdvīpeśvaraḥ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9482326 (0.059):
syāt khalu te mahārāja anyaḥ sa tena kālena tena samayena mahāsudarśano / nāma rājā cakravartī caturdvīpeśvaraḥ saptatiratnaiḥ samanvāgataś
mahāsudarśano (GBM 1567.5) nāma rājā cakravartī caturdvīpeśvaraḥ saptabhi
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9482334 (0.0):
nāma rājā cakravartī caturdvīpeśvaraḥ saptatiratnaiḥ samanvāgataś
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9482355 (0.0):
tv aham eva sa tena kālena tena samayena mahāsudarśano nāma rājā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125544 (0.0):
mahārājābhūvan mahāsudarśano nāma rājā cakravartī caturdvīpeśvaraḥ
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12477355 (0.009):
punaḥ samayena rājābhūt utpalavaktro nāma caturdvīpeśvaraścakravartī /
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5184822 (0.009):
tena khalu punaḥ samayena rājābhūd utpalavaktro nāma caturdvīpeśvaraḥ / cakravartī / atha rājā utpalavaktro 'pareṇa kālasamayena
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18789535 (0.012):
na tṛtīyā / saced agāram adhyāvasati rājā bhavati cakravartī / caturdvīpeśvaro vijitāvī dhārmiko dharmarājā saptaratnasamanvāgato / tasya
Ajitasenavyakarana (ajitsvyu.htm.txt) 1373735 (0.021):
bhaviṣyati | bhagavān āha | śṛṇu ānanda rājā bhaviṣyati cakravartī / caturdvīpeśvaraḥ | ya imaṃ dharmaparyāyaṃ sakalaṃ samāptaṃ
Ajitasenavyakarana (bsu006_u.htm.txt) 15279360 (0.021):
bhaviṣyati / bhagavānāha / śṛṇu ānanda rājā bhaviṣyati cakravartī / caturdvīpeśvaraḥ / ya imaṃ dhamaparyāyaṃ sakalaṃ samāptaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9482535 (0.024):
bhūtapūrvaṃ mahārāja śakuno nāma rājābhūc cakravartī caturdvīpeśvaraḥ
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5186763 (0.024):
tena kālena tena samayena rājābhūc caturdvīpeśvaraś cakravartī
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28688158 (0.028):
rājābhavaccakravartī caturdvīpeśvaro dhārmiko dharmarājo vijitāvī
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14295384 (0.034):
rājyaṃ kariṣyati / evaṃrūpeṇa tvaṃ rājā bhaviṣyasi cakravartī / caturdvīpeśvara iti vyākārṣīt // sa bhagavān yathāgataṃ tathārddhyā
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7824288 (0.036):
mahāsattvo mahāsthāmaprāptaḥ) tadyathāpi nāma kulaputra kaścideva rājā / bhaveccakravarttī caturdvīpeśvaraḥ sa caturṣu dvīpakṣetreṣu tile vāpayet
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7678003 (0.039):
jambūdvīpamabhūt / tatrāpyahaṃ sattvaparipācanārthamupapannaḥ, / caturdvīpeśvaraḥ cakravartī rājā ambaro nāma babhūva / tatra ca mayā
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13020959 (0.039):
bhavati dvīpadvayādhipatiḥ. rājā bhavati dvīpatrayādhipatiḥ. rājā bhavati / caturdvīpādhipatiś cakravartī. mahābhogaś ca bhavati. svargeṣūpapadyate.
Tathagatabimbakarapanasutra (tbimbk_u.htm.txt) 27449106 (0.044):
adhīśvarādhipati | śatasahasrakṛtvā (Tbks 3r1) caturdvīpeśvaro rājā / cakravartī babhūvu |
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28644106 (0.047):
rājadhānyāṃ sudharmatīrtho nāma rājābhūt dhārmiko dharmarājā cakravartī / caturdvīpeśvaraḥ saptaratnasamanvāgataḥ / sa tāmakaṇṭakāṃ mahāpṛthivīṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125532 (0.055):
draṣṭavyaṃ. aham eva sa tena (GBM 1567.6) kālena tena samayena / mahārājābhūvan mahāsudarśano nāma rājā cakravartī caturdvīpeśvaraḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465641 (0.058):
34.166 syāt khalu te (ānandānyaḥ sa tena kālena tena) samayena rājābhūn / mahāsudarśano nāma || na khalv evaṃ draṣṭav(ya)m || tat kasmād dhetoḥ ||
ratnaiḥ samanvāgataḥ catasṛbhi mānuṣikābhi riddhibhir iti, na khalv evaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125549 (0.0):
mahārājābhūvan mahāsudarśano nāma rājā cakravartī caturdvīpeśvaraḥ / saptabhi ratnaiḥ samanvāgataḥ catasṛbhi mānuṣikābhi riddhibhiḥ (GBM
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18122732 (0.003):
MSuAv [2] bhūtapūrvaṃ mahārāja rājā babhūva mahāsudarśano nāma saptabhi / ratnaiḥ samanvāgataḥ catasṛbhiś ca mānuṣikābhi riddhibhiḥ. katamaiḥ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9482340 (0.005):
nāma rājā cakravartī caturdvīpeśvaraḥ saptatiratnaiḥ samanvāgataś / catasṛbhiś ca mānuṣikābhi riddhibhir iti na khalv evaṃ draṣṭavyam* / api
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9482360 (0.009):
cakravartī caturdvīpeśvaraḥ saptatiratnaiḥ samanvāgataś catasṛbhiś ca
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9482269 (0.025):
bhūtapūrvaṃ mahārāja mahāsudarśano nāma rājābhūc cakravartī saptatiratnaiḥ / samanvāgataś catasṛbhiś ca mānuṣikābhi riddhibhiḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9482538 (0.028):
bhūtapūrvaṃ mahārāja śakuno nāma rājābhūc cakravartī caturdvīpeśvaraḥ / saptatiratnaiḥ samanvāgataś catasṛbhiś ca mānuṣikābhi riddhibhiḥ /
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18122753 (0.041):
pariṇāyakaratnena saptamena. katamābhiś catasṛbhiḥ mānuṣikābhi riddhibhiḥ / samanvāgata, rājā (GBM 1550.3) mahārāja mahāsudarśano dīrghāyur abhūc
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463156 (0.044):
babhū)v(a) saptabhī ratnaiḥ samanvāgataś catasṛbhiś ca mānuṣikābhir
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21565164 (0.056):
vyākṛtam, teṣāmidaṃ syādvacanīyām rājā bhavanto mūrdhāto ratnaiḥ / samanvāgato 'bhūt/ / 138.019. catasṛbhiśca mānuṣikābhī ṛddhibhiścaturṣu dvīpeṣu
draṣṭavyaṃ. aham eva sa tena (GBM 1567.6) kālena tena samayena
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9482341 (0.036):
catasṛbhiś ca mānuṣikābhi riddhibhir iti na khalv evaṃ draṣṭavyam* / api / tv aham eva sa tena kālena tena samayena mahāsudarśano nāma rājā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125511 (0.055):
MSuAv [24] syāt khalu mahārājānyas sa tena kālena tena samayena / mahāsudarśano (GBM 1567.5) nāma rājā cakravartī caturdvīpeśvaraḥ saptabhi
mahārājābhūvan mahāsudarśano nāma rājā cakravartī caturdvīpeśvaraḥ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9482332 (0.0):
syāt khalu te mahārāja anyaḥ sa tena kālena tena samayena mahāsudarśano / nāma rājā cakravartī caturdvīpeśvaraḥ saptatiratnaiḥ samanvāgataś
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9482354 (0.0):
tv aham eva sa tena kālena tena samayena mahāsudarśano nāma rājā
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125519 (0.0):
MSuAv [24] syāt khalu mahārājānyas sa tena kālena tena samayena / mahāsudarśano (GBM 1567.5) nāma rājā cakravartī caturdvīpeśvaraḥ saptabhi
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12477355 (0.009):
punaḥ samayena rājābhūt utpalavaktro nāma caturdvīpeśvaraścakravartī /
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5184822 (0.009):
tena khalu punaḥ samayena rājābhūd utpalavaktro nāma caturdvīpeśvaraḥ / cakravartī / atha rājā utpalavaktro 'pareṇa kālasamayena
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18789535 (0.012):
na tṛtīyā / saced agāram adhyāvasati rājā bhavati cakravartī / caturdvīpeśvaro vijitāvī dhārmiko dharmarājā saptaratnasamanvāgato / tasya
Ajitasenavyakarana (ajitsvyu.htm.txt) 1373735 (0.021):
bhaviṣyati | bhagavān āha | śṛṇu ānanda rājā bhaviṣyati cakravartī / caturdvīpeśvaraḥ | ya imaṃ dharmaparyāyaṃ sakalaṃ samāptaṃ
Ajitasenavyakarana (bsu006_u.htm.txt) 15279360 (0.021):
bhaviṣyati / bhagavānāha / śṛṇu ānanda rājā bhaviṣyati cakravartī / caturdvīpeśvaraḥ / ya imaṃ dhamaparyāyaṃ sakalaṃ samāptaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9482534 (0.024):
bhūtapūrvaṃ mahārāja śakuno nāma rājābhūc cakravartī caturdvīpeśvaraḥ
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5186763 (0.024):
tena kālena tena samayena rājābhūc caturdvīpeśvaraś cakravartī
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28688158 (0.028):
rājābhavaccakravartī caturdvīpeśvaro dhārmiko dharmarājo vijitāvī
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9482261 (0.031):
bhūtapūrvaṃ mahārāja mahāsudarśano nāma rājābhūc cakravartī saptatiratnaiḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14295384 (0.034):
rājyaṃ kariṣyati / evaṃrūpeṇa tvaṃ rājā bhaviṣyasi cakravartī / caturdvīpeśvara iti vyākārṣīt // sa bhagavān yathāgataṃ tathārddhyā
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7824288 (0.036):
mahāsattvo mahāsthāmaprāptaḥ) tadyathāpi nāma kulaputra kaścideva rājā / bhaveccakravarttī caturdvīpeśvaraḥ sa caturṣu dvīpakṣetreṣu tile vāpayet
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7678003 (0.039):
jambūdvīpamabhūt / tatrāpyahaṃ sattvaparipācanārthamupapannaḥ, / caturdvīpeśvaraḥ cakravartī rājā ambaro nāma babhūva / tatra ca mayā
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13020959 (0.039):
bhavati dvīpadvayādhipatiḥ. rājā bhavati dvīpatrayādhipatiḥ. rājā bhavati / caturdvīpādhipatiś cakravartī. mahābhogaś ca bhavati. svargeṣūpapadyate.
Tathagatabimbakarapanasutra (tbimbk_u.htm.txt) 27449106 (0.044):
adhīśvarādhipati | śatasahasrakṛtvā (Tbks 3r1) caturdvīpeśvaro rājā / cakravartī babhūvu |
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28644106 (0.047):
rājadhānyāṃ sudharmatīrtho nāma rājābhūt dhārmiko dharmarājā cakravartī / caturdvīpeśvaraḥ saptaratnasamanvāgataḥ / sa tāmakaṇṭakāṃ mahāpṛthivīṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18122722 (0.049):
MSuAv [2] bhūtapūrvaṃ mahārāja rājā babhūva mahāsudarśano nāma saptabhi
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465640 (0.060):
34.166 syāt khalu te (ānandānyaḥ sa tena kālena tena) samayena rājābhūn / mahāsudarśano nāma || na khalv evaṃ draṣṭav(ya)m || tat kasmād dhetoḥ ||
saptabhi ratnaiḥ samanvāgataḥ catasṛbhi mānuṣikābhi riddhibhiḥ (GBM
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125525 (0.0):
mahāsudarśano (GBM 1567.5) nāma rājā cakravartī caturdvīpeśvaraḥ saptabhi / ratnaiḥ samanvāgataḥ catasṛbhi mānuṣikābhi riddhibhir iti, na khalv evaṃ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18122732 (0.003):
MSuAv [2] bhūtapūrvaṃ mahārāja rājā babhūva mahāsudarśano nāma saptabhi / ratnaiḥ samanvāgataḥ catasṛbhiś ca mānuṣikābhi riddhibhiḥ. katamaiḥ
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18122754 (0.019):
pariṇāyakaratnena saptamena. katamābhiś catasṛbhiḥ mānuṣikābhi riddhibhiḥ / samanvāgata, rājā (GBM 1550.3) mahārāja mahāsudarśano dīrghāyur abhūc
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9482338 (0.025):
nāma rājā cakravartī caturdvīpeśvaraḥ saptatiratnaiḥ samanvāgataś
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9482269 (0.028):
bhūtapūrvaṃ mahārāja mahāsudarśano nāma rājābhūc cakravartī saptatiratnaiḥ / samanvāgataś catasṛbhiś ca mānuṣikābhi riddhibhiḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9482360 (0.028):
cakravartī caturdvīpeśvaraḥ saptatiratnaiḥ samanvāgataś catasṛbhiś ca
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9482538 (0.028):
bhūtapūrvaṃ mahārāja śakuno nāma rājābhūc cakravartī caturdvīpeśvaraḥ / saptatiratnaiḥ samanvāgataś catasṛbhiś ca mānuṣikābhi riddhibhiḥ /
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24463156 (0.052):
babhū)v(a) saptabhī ratnaiḥ samanvāgataś catasṛbhiś ca mānuṣikābhir
1567.7) iti. syāt khalu mahārāja tena mayā dānena vā dānasaṃvibhāgena vā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9482369 (0.0):
mānuṣikābhi riddhibhiḥ / syāt khalu te mahārāja tena mayā dānena vā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9482494 (0.0):
evaṃvidhaṃ brāhmaṇebhyo dānaṃ dattam* / syāt khalu te mahārāja tena mayā / dānena vā dānasaṃvibhāgenānuttarā samyaksaṃbodhir adhigateti na khalv evaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9483835 (0.0):
nagarasahasreṣu yajñavāṭāni māpayitvā dānāni dattāni puṇyāni kṛtāni / syāt / khalu te mahārāja tena mayā dānena vā (fol. 170r1 = GBM 6.1008)
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9484495 (0.0):
vṛṣṭaḥ / syāt khalu te mahārāja mayā dānena vā dānasaṃvibhāgena vā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9484634 (0.0):
acārṣuḥ / syāt khalu te mahārāja tena mayā dānena vā dānasaṃvibhāgena vā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9486195 (0.0):
anekeṣāṃ prāṇiśatasahasrāṇāṃ piṇḍakena yogodvahanaṃ kṛtam* / syāt khalu te / mahārāja tena mayā dānena vā dānasaṃvibhāgena vānuttarā samyaksaṃbodhir
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9484850 (0.015):
puṇyāni kṛtāni / syāt khalu te mahārāja tena dānena vā dānasaṃvibhāgena
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18122705 (0.048):
MSuAv [1] (GBM 1451.8) // punar api mahārāja yan mayā anuttarāṃ
anuttarā samyaksaṃbodhir adhigateti, na khalv evaṃ draṣṭavyaṃ. api tu tad
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9482500 (0.0):
evaṃvidhaṃ brāhmaṇebhyo dānaṃ dattam* / syāt khalu te mahārāja tena mayā / dānena vā dānasaṃvibhāgenānuttarā samyaksaṃbodhir adhigateti na khalv evaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9484640 (0.0):
acārṣuḥ / syāt khalu te mahārāja tena mayā dānena vā dānasaṃvibhāgena vā / anuttarā samyaksaṃbodhir adhigateti / na khalv evaṃ draṣṭavyam* / api tu
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9484856 (0.0):
puṇyāni kṛtāni / syāt khalu te mahārāja tena dānena vā dānasaṃvibhāgena / vānuttarā samyaksaṃbodhir adhigateti / na khalv evaṃ draṣṭavyam* / api tu
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9484498 (0.015):
vṛṣṭaḥ / syāt khalu te mahārāja mayā dānena vā dānasaṃvibhāgena vā / anuttarā samyaksaṃbodhir adhigatā / na khalv evaṃ draṣṭavyam* / api tv
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9482375 (0.017):
mānuṣikābhi riddhibhiḥ / syāt khalu te mahārāja tena mayā dānena vā / dānasaṃvibhāgenānuttarā samyaksaṃbodhir adhigatā iti na khalv evaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9486198 (0.030):
mahārāja tena mayā dānena vā dānasaṃvibhāgena vānuttarā samyaksaṃbodhir
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9483845 (0.051):
dānasaṃvibhāgena vānuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddheti / na khalv evaṃ