View original HTML file with complete header information
Muktā-caritram / namaḥ śrī-gāndharvikā-giridharābhyām
Muktā-caritram / namaḥ śrī-gāndharvikā-giridharābhyām
kandarpa-koṭi-ramyāya sphurad-indīvara-tviṣe |
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22413534 (0.0):
śrī-gauḍa-maṇḍalāya namaḥ / / kandarpa-koṭi-ramyāya sphurad-indīvara-tviṣe /
jagan-mohana-līlāya namo gopendra-sūnave ||
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22413537 (0.0):
kandarpa-koṭi-ramyāya sphurad-indīvara-tviṣe / / jagan-mohana-līlāya namo gopendra-sūnave // GGS_24 //
kraya-vikraya-khelābdau muktānāṃ majjitātmanoḥ |
mitho jayārthinor vande rādhā-mādhavayor yugam ||
nijām ujjvalitāṃ bhakti-sudhām arpayituṃ kṣitau |
uditaṃ taṃ śacī-garbha-vyomni pūrṇaṃ vidhuṃ bhaje ||
nāma-śreṣṭhaṃ manum api śacīputram atra svarūpaṃ
śrī-rūpaṃ tasyāgrajam uru-purīṃ māthurīṃ goṣṭhavāṭīm |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7634818 (0.064):
yuva dvandvaṃ tac cet paricartium ārād abhilaṣeḥ | / svarūpaṃ śrī rūpaṃ sa gaṇam iha tasyāgrajam api
rādhā-kuṇḍaṃ girivaram aho rādhikā-mādhavāśāṃ
prāpto yasya prathita-kṛpayā śrī-guruṃ taṃ nato'smi ||
hari-caritāmṛta-laharīṃ vṛndā-vipināmbu-rāśimbhūtām |
rasavad vṛndāraka-gaṇa-paramānandāya santanumaḥ ||
ekadā kiñcin-mātra-śruta-pūrva-vṛttāntayā satyabhāmayā kṛṣṇaḥ sākūtaṃ
pṛṣṭaḥ | / latās tā madhurāḥ kasmin jāyante dhanyanivṛti |
nātha mat-kaṅkaṇa-nyastaṃ yāsāṃ muktāphalaṃ phalam ||
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6544936 (0.0):
nātha mat kaṅkaṇa nyastaṃ yāsāṃ muktāphalaṃ phalam // RUnm_11.66 //
[* This verse is quoted in UN 11.66 as an example of maugdhya. There the
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18431600 (0.034):
rādhā gopītamā ced asyāḥ kā samā rāmā ||4|| iti || / [*NOTE: This verse is quoted at Gopāla-campū 1.25.]
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17335213 (0.034):
[746] This verse is omitted in the T.
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12149825 (0.034):
[*207] Text: kāḷim. This verse is omitted in the 1984 edition. (mahā kālī
Jayadeva: Gitagovinda (jaygit2u.htm.txt) 12789142 (0.035):
NOTE: {This verse is the last in some editions. }
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18432453 (0.036):
[*NOTE: The second line is exactly 2.41, the first line of which is
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150096 (0.036):
[*218] This verse is not in AŚ 1.2.1. The accent marks disappear again
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_au.htm.txt) 26645529 (0.036):
Source unknown. More of the verse is quoted in the / \MrgVD\ ad \VP\ 10:14, pp.266--7 and ad
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10713401 (0.037):
Source unknown. More of the verse is quoted in the
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150380 (0.037):
second line of this verse the first line of chapter 151. However, the
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150340 (0.038):
through 5.1.152.4. / [*227] This verse is found at RV 3.27.1 (VC p. 630)
Jayadeva: Gitagovinda (jaygit2u.htm.txt) 12789188 (0.038):
NOTE: {This verse is not found in Narayana Maharaja's edition of
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1728040 (0.038):
[*3] This verse is not found in all editions. Venkatachari has not
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150205 (0.039):
this verse, ūrjāda...juṣadhvam, is the first line of section 150, however
Isvarakrsna: Samkhyakarika (isvskaru.htm.txt) 25619986 (0.040):
[This verse is not commented on by G]
Isvarakrsna: Samkhyakarika (isvskaru.htm.txt) 25620012 (0.040):
1 śiṣṭa K [This verse is not commented on by G]
Isvarakrsna: Samkhyakarika (isvskaru.htm.txt) 25620040 (0.040):
[This verse is not commented on by G;
Kiranatantra, chapters 1-6 (kirtc_pu.htm.txt) 10712679 (0.040):
The same half-verse is quoted there and in 6:8.12.}
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12155511 (0.041):
[*352] RVKh 2.6.10 (5.87.10) cf. VS 39.4; ŚB 14.3.2.19; KŚ 26.7.49 [These / references for first line of verse.] (VC p.683) cf. VS 39.4; ŚB 14.3.2.20;
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15812910 (0.042):
kathaṃ tasyā nityā sthitir abhimatā hanta suhṛdām ||JGc_1,33.106|| [*9] / [*9] This verse is repeated in Uttara campū, 31.43.
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15790089 (0.042):
[*8] This verse is marked as a quote in Puri Das' edition, but I have no
first line / reads: / kās tā latāḥ kva vā santi kena vā kila ropitāḥ]
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6544929 (0.037):
yathā muktā carite / kās tā latāḥ kva vā santi kena vā kila ropitāḥ |
Jiva Gosvamin: Radhakrsnarcanadipika (jivrkadu.htm.txt) 18432453 (0.048):
[*NOTE: The second line is exactly 2.41, the first line of which is
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12155512 (0.048):
[*352] RVKh 2.6.10 (5.87.10) cf. VS 39.4; ŚB 14.3.2.19; KŚ 26.7.49 [These / references for first line of verse.] (VC p.683) cf. VS 39.4; ŚB 14.3.2.20;
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12149121 (0.049):
second line of this verse the first line of chapter 133. The numbering has
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12149248 (0.049):
second line of this verse the first line of chapter 134. The numbering has
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12149384 (0.049):
second line of this verse the first line of chapter 135. The numbering has
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150380 (0.049):
second line of this verse the first line of chapter 151. However, the
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150488 (0.049):
second line of this verse the first line of chapter 152. The numbering has
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4330300 (0.050):
*8, *2, and *3. D1 ins. *10, *1, *5, *2, first line of *3, *11, and lines / 2 4, and 6 8 of *3. D2 ins. *2 and *3. D3 ins. *2, *4, *1, *5, *6, *7, *9,
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4409952 (0.051):
[k: Ñ2 Bom. Poona eds. G(ed.) ins., K2 after the first occurrence of / line 9 of App.I (No. 18): :k]
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4443559 (0.051):
[k: K1 D1 3 ins. after the first occurrence of line 24 of App. I (No.
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12157175 (0.052):
[*409] VMP divides this verse making the second line the first line of
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 566355 (0.053):
[k: the first Pāda of this line has one syllable too many :k]
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12169064 (0.055):
[*849] VMP divides this verse making the second line the first line of
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12169308 (0.055):
[*850] VMP divides this verse making the second line the first line of
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12170368 (0.055):
[*863] VMP divides this verse making the second line the first line of
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12170441 (0.055):
[*865] VMP divides this verse making the second line the first line of
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12172964 (0.055):
[*925] VMP divides this verse making the second line the first line of
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12173082 (0.055):
[*927] VMP divides this verse making the second line the first line of
tatas tad-vṛttānta-smaraṇāt kṛṣṇaḥ svāntar-glānir bahir vihasyāha |
gataḥ sa kālo yatrāsīt muktānāṃ janma valliṣu |
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21968719 (0.0):
gataḥ sa kālo yatrāsīnmuktānāṃ janma valliṣu /"
vartante sāmprataṃ tāsāṃ hetavaḥ śukti-sampuṭāḥ || / tatas tad apūrvaṃ śrutvā sa-viśeṣa-śravaṇotkaṇṭhitayā tayā bāḍham
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21968723 (0.023):
gataḥ sa kālo yatrāsīnmuktānāṃ janma valliṣu / / varttante sāmprataṃ tāsāṃ hetavaḥ śuktisampuṭāḥ" //"
āmreḍitaḥ / kṛṣṇaḥ punar āha | ekadā kārttike māsi gokule govardhana-girau
dīpa-mālikā-mahotsava āsīt | tatra sarvo jano vicitra-nepathya-sāmagrīṇāṃ
saṃskārāya sādhanāya ca paramāśakto babhūva | gopās tu svaṃ svaṃ
bhūṣayanto'pi / viśeṣataḥ gavādi-paśūnāṃ prasādhanārtham udyuktā āsan | gopyaḥ kila
prasādhita-sadanā ātmanāṃ bhūṣaṇārthaṃ nānālaṅkāra-saṃskāra-sādhana-parā
babhūvuḥ | rādhā tu / mālya-haraṇākhya-saras-tīropānta-mādhavī-catuḥ-śālikāyāṃ
sva-sakhī-samudayena paramottama-muktābhir vividha-bhūṣaṇāni racayitum
ārebhe | / mayā ca vicakṣaṇa iti yathārtha-nāma-kīra-kumāra-mukhatas tan niśamya
sa-kautukaṃ tatra gatvātipremāspadasya haṃsī-hariṇīti nāmno
dhenu-yugalasya / bhūṣaṇautsukyena tāsāṃ sakāśe mauktikāni prārthitāni || tataḥ
suvividha-vaidagdhya-parimala-parilasita-sāmi-nimilita-vāma-nayana-nīlotpala-dal
āñcalena sāvahelanam iva manāg eva mām avalokya
muni-vrata-jatu-mudrita-hasita-hīrakānarghya-mahā-ratna-bahiḥ-prakāśaṃ
nirbharāveśa-viśeṣeṇa hārādi-gumphana-vilāsam eva vitanvatīs tāḥ prati
sasmitam / idam aham ābhāṣitavān | / abhinava-yauvanā-mūlya-cintāmaṇi-labdhi-vivardhitottuṅga-garva-mahā-parvatā
vaguṇṭhita-karṇyaḥ! priya-vayasyasya mama prārthite kṣaṇam api karṇān
udghāṭayantu bhavatyaḥ | / tatas tāsām īṣat smitvānyonyam ālokayantīnāṃ madhye pragalbhā lalitā
vihasya / saroṣam iva vyājahāra | aye nāgara! etāni bahu-mūlyāni mauktikāni
rāja-mahiṣī-yogyāni | tava mahiṣīnām evālaṅkriyāyai satyam abhirūpāṇi
kathaṃ / na dāsyāmaḥ ? / tatas tad-vacaḥ śrutvā mayā kautukenāviṣṭena sāmnā punaḥ punar idam
evoktam | / bhoḥ priya-bhūṣaṇāḥ! sarvāṇi yadi na deyāni tadā
mad-atyanta-priya-dhenu-yugala-śṛṅga-paryāptāny evāvaśyaṃ dīyantām |
tato lalitā sarvāsāṃ mauktikāni punaḥ punaś cālayantī bhūyaḥ prāha | he
kṛṣṇa! / kiṃ kartavyam ? tava dhenu-yogyam ekam api nāsti |
tadāham uktavān | ayi parama-cature lalite! tiṣṭha tiṣṭha | ahaṃ
kārpaṇya-bhāk / paścāt tvayā vaktuṃ na śakya ity upālabhya satvaram ambāṃ vrajeśvarīm
āgatya / mātar dehi me mauktikāni | ahaṃ tu tāni kṛṣṭa-kedārikāyām eva vapsyāmīti
punaḥ punar avocam | tato mātrā vihasyoktaṃ | vatsa na mauktikāny uptāni
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17717573 (0.039):
ātma tattvam upadiśan hariḥ śabdato 'rthataś ca yat punaḥ punar avocat / tasya durbodhasya saubodhyārtham evety adoṣaḥ | nirdhāraṇārthaṃ vā | ayaṃ
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7273282 (0.039):
ātma-tattvam upadiśan hariḥ śabdato 'rthataś ca yat punaḥ punar avocat / tasya durbodhasya saubodhyārtham evety adoṣaḥ | nirdhāraṇārthaṃ vā | ayaṃ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20969584 (0.053):
nirdeṣaguṇapūrṇena śrīprāṇapatineritaḥ/ / yadavocamahaṃ tena prīṇātu puruṣottamaḥ//
prarohanti | / tadā mayoktaṃ | mātar avaśyam eva dīyantāṃ dina-trayābhyantare prarūḍhāni
bhavaty eva sākṣāt kartavyānīty asman-nirbandha-parihārāsamarthayā tayā
dattāni / bahūni mauktikāni | mayā gokula-jalāharaṇa-ghaṭṭa-samīpa-vartini
yamunopakaṇṭhe pauruṣa-trayam avagāḍhāṃ kedarikāṃ niṣpādya sahāsaṃ
paśyantīṣu kāsucid gopikāsu tany uptvā sā punar apūri | parito vṛtiś ca
kāṣṭhair / niviḍā kṛtā | / tatas tāsāṃ mauktikaprārthanvacanāsvaranirāsārthaṃ kedārikāsekāya
vayasadvārā / gavyeṣu prārthyamāneṣu solluṇṭhaṃ vihasya tāḥ procuḥ |
tanmauktikakedārikāseko'smākaṃ gavyena kathamucitaḥ |
yatpriyagobhūṣaṇārthaṃ / kṛtamauktikakedārikāsekastāsāṃ gavāṃ dugdhenaiva kriyatām |
tatkedārikotpadyamāne phale nāsmābhirabhilāṣaḥ kartavyaḥ | iti śrutvā mayā
svagṛhāṇāṃ gavāṃ bahubhiḥ payobhireva tā darśayatā pratyahaṃ sekaḥ kriyate
sma | / tataścaturthadivasa eva mauktikāni praūḍhāni | taddarśanenollasitena mayā
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21306581 (0.058):
etaduktaṃ bhavati yassarvajyoṣṭhassa māturuttaro 'nantaraḥ,yo dvitīyo
māturañcalaṃ gṛhītvānīya tadaṅkurā darśitāḥ | tān dṛṣṭvā tu mātā
manasi vicārayantī sandigdhā satī vrajaṃ jagāma | gopyas tu tacchrutvā
hiṃsrā / latāḥ prarūḍhā iti parasparaṃ sahāsamūcire |
tato nātivilambena mūrvākāriṇyastā mauktikalatā vistāriṇyaḥ samālocya
samīpavartināṃ kadambānāmupariṣṭhāt krameṇāvarohitāḥ | tataḥ
katipayairdivasaistāḥ saurabhonmāditamadhuvrataiḥ kusumanicayairgopīnāṃ
camatkāramātanvānāḥ sakalaṃ gokulamevādhyavasāyan | / tato'ṣṭa-vidha-yonija-mauktikebhyo vilakṣaṇāṃ śriyaṃ dadhati muktāphalāni
jātāni tāni dṛṣṭvā vraja-vāsināṃ vismayo'tyarthaṃ jātaḥ | viśeṣataś ca
gopīnām | / tataḥ praty aham eva tad-darśanena jāta-lobhās tāḥ mantrayāñcakrire | bhoḥ
sakhyaḥ bhadrena jñātam asmabhyaḥ kṛṣṇo mauktikāni sarvathaiva na
dāsyatyeva | / bhavatu | tat-kṛta-mauktika-kṛṣi-prakriyāsmābhir na dṛṣṭāstīti na syāt |
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21591348 (0.059):
220.016. nirīkṣyamāṇā api yatnavadbhir nāpyatra dṛṣṭāsi / bhavedyathāvat//8//
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1437856 (0.059):
nirīkṣyamāṇāpi hi yatnavabhdirnāpyatra dṛṣṭāsi bhavedyathā ca //
Isvarakrsna: Samkhyakarika (isvskaru.htm.txt) 25619774 (0.064):
prakṛteḥ su-kumārataraṃ na kiṃ-cid astī 'ti me matir bhavati / yā dṛṣṭā ^smī 'ti punar na darśanam upaiti puruṣasya.
tatrānadhyavasāyaṃ tyaktvā tad-dviguṇikāyāḥ kedārikāyayā ārambhaḥ kathaṃ
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7461033 (0.026):
agurūpottama artha ārambhaḥ / / anaṇiñarthaś ca / / kauḍyā / / lāḍyā / / kauḍi /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21496225 (0.035):
Manu5.69c[68ṃc]/ araṇye kāṣṭhavat tyaktvā kṣapeyus tryaham eva tu || [M. / kṣapeta tryaham eva ca]
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24560956 (0.045):
kāmam asāv evam ucyatām | dṛśṭāntas tu katham atrādikriyata ity āha sa
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7550042 (0.049):
kṣipakādiṣu prakṣepāditvaṃ na kriyate / / chandasyamipacorapyaliṭyetvaṃ vaktavyam /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 507168 (0.049):
atra suvarṇasyaiva yathā rucikādibhāvaḥ suvarṇakāreṇa kriyate na yasya
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5356793 (0.051):
na kvip anyebhyaḥ api dṛśyate iti eva siddham . kvibvidhiḥ anupapadārthaḥ / . anupapadārthaḥ ayam ārambhaḥ . paceḥ pak . bhideḥ bhit . chideḥ chit .
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5402677 (0.051):
(P_5,3.28) KA_II.408.7 22 Ro_IV.188 190 kimartham atasuc kriyate na / tasuc eva kriyate . tatra ayam api arthaḥ . svarārthaḥ cakāraḥ na
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26491170 (0.052):
cāsmin kriyata iti/ sādhanaṃ sthāpanā/ upālambhaḥ pratiṣedhaḥ/ tau
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5379611 (0.052):
kausalyakārmāryayoḥ vikṛtayoḥ grahaṇam kriyate . evam vikṛtābhyām yathā / syāt . atyalpam idam ucyate : kausalyakārmāryābhyām ca iti . phiñprakaraṇe
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24245974 (0.053):
yasmād yadā hetoḥ sāmānyaviśeṣalakṣaṇayonirdeśaḥ kriyate sa / nirduṣṭhadṛṭānta ityucyate tasmād yatra tallakṣaṇayornirdeśo na sambhavati
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 236237 (0.054):
(P_5,3.28) KA_II,408.7 22 Ro_IV,188 190 {1/35} kimartham atasuc / kriyate na tasuc eva kriyate . / (P_5,3.28) KA_II,408.7 22 Ro_IV,188 190 {2/35} tatra ayam api arthaḥ .
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5238641 (0.054):
(Śs_5.6) KA_I,33.5 34.2 Ro_I,108 110 atha kimartham antaḥsthānām aṇsu / upadeśaḥ kriyate . iha sayṃyṃyantā savṃvṃvatsaraḥ yalṃ lṃlokam talṃ
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 327670 (0.055):
(P_7,1.1.2) KA_III,236.17 238.13 Ro_V,3 7 {24/57} ṣitkaraṇam kriyate / ṅīṣvidhānārtham . / (P_7,1.1.2) KA_III,236.17 238.13 Ro_V,3 7 {25/57} ṣitaḥ iti ṅīṣ yathā
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7563336 (0.055):
daridrātes tu kāsyanekājgrahaṇaṃ culumpādyartham ityāmā bhavitavyam / / daridrāñcakāra / / athāpyām na kriyate tathāpi ca daridrāteḥ ārdhadhātuke lopaḥ siddhaś ca
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25611382 (0.056):
naca brahma kriyate niyatvādityarthaḥ / / parokṣatvānupatteśca jñānaphalasya /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15517809 (0.056):
vijñānena dvayaṃ tyaktvā $ sarvagastu bhavediha &
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26491345 (0.056):
sādhanam upālambhaś cāsmin kriyata iti evaṃviśeṣaṇo jalpaḥ/ / na khalu vai chalajātinigrahasthānaiḥ sādhanaṃ kasyacid arthasya
Gautama: Nyayasutra (nysvbh_u.htm.txt) 22547271 (0.056):
sādhanamupālambhaścāsmin kriyata iti evaṃviśeṣaṇo jalpaḥ// / na khalu vai chalajātinigrahasthānaiḥ sādhanaṃ kasyacidarthasya
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya02u.htm.txt) 8349677 (0.057):
parakriyā purākalpo vyavadhāraṇakalphanā | / ' tena hmannaṃ kriyate ' iti hetuḥ | / ' taddadhaṇe dadhitvam ' iti nirvacanam |
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7562164 (0.057):
iṅgrahaṇaṃ nityārtham / / ārambho hi yasya nibhāṣā (*7,2.15) ity asya bādhakaḥ, anyathā hi / nikalpārtha eva syāt /
kriyate ? / iti śrutvāticaturā lalitā prāha -- bhoḥ pavana-vyādhi-vyāpṛtā gopyaḥ!
govardhanoddharaṇādi-bhūmi-mauktikotpādanādikaṃ lokottaraṇām api duṣkaraṃ
karma | tena yad añjasā kriyate tat kila mahā-siddhato
labdha-siddhauṣadhi-mantrādi-prabhāvād eveti samasta-vraja-janair niścitam
anyathāsmad-vrajendra-gṛhiṇī garbha-sarovarotpanna-sukomala-nīlotpalasya
jñāta-sva-gopa-jāti-kriyā-kalāpa-mātrasya gopālakasya tasya tat-tat-karaṇe
katham / etāvatī śaktiḥ svataḥ sambhaved iti jānantyo'pi bhavatyaḥ
siddhauṣadhi-mantrādy-antareṇa yat-tat-karmaṇi pravartitum abhilaṣanti |
tat khalu / pariṇatāvagādha-lajjā-parihāsa-sāgarāntaḥ-svapatanāyaiveti satyam
avadhāryatām | / tatas tuṅgavidyā prāha -- asmābhir api
śrī-bhagavatī-pāda-padma-siddha-mantra-śiṣyā-nāndīmukhī-sakāśāt
siddha-mantram ekam ādāya kathaṃ na tathodyamaḥ kriyate ?
sarvāḥ -- bhadraṃ vadati tuṅgavidyeti nirṇīya tat-pārśvam upetya
sa-vinayam / ātmābhilāṣaṃ nivedayāmāsuḥ | / tato nāndīmukhī svagatamāha -- aye nija-nayana-yugma-dṛṣṭi-sāphalyāya
cira-dinam asmad-vidhābhilaṣyamāṇa-kraya-vikraya-krīḍā-kutūhala-kalpataror
bāḍham akasmād asmād dṛśāṃ bhāgyātiśaya-vaśāt sākṣād bīja-rūpo'yam
avasaraḥ / pratyāsanno babhūva | tad-vidagdhānāṃ śiromaṇīr apy etās tathā
yukti-sauṣṭhavātiśayena kṛtye'tra pravartayāmi | yathā sa tarus tvaritam
praūḍhaḥ phalavān bhaved iti manasi vicintya sāntarānandaṃ nāndī prāha --
bhoḥ / sakhyaḥ | satyaṃ mukundasya na mantra-kṛteyaṃ mṛdi mauktikā sṛṣṭiḥ |
sarvāḥ - tan nija-janena kāraṇa-śuktyādi-mātram antareṇa kathaṃ mṛttikāyām
asambhaveyaṃ tad-utpattiḥ pratīyate | / nāndī -- asyā bhuvaḥ svābhāvikedṛk-prabhāvād eva | yad
vividha-ratna-jananīyaṃ / vraja-vana-bhūr iti śrī-bhagavatī-pāda-padmaiḥ punaḥ punar nivarṇyate |
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21852021 (0.044):
śayanaśirobhāganiveśitāyāṃ dhavalāṃśukapracchadapaṭāyāṃ <2> <2.atra / vividharatnaprabhābhāsitāyām' iti kvacit pāṭho dṛśyate> hemapādāṅkitāyāṃ
ṛtam apy / anubhūyante tathā | yataḥ / pravāla-nava-pallava-marakata-chada-vajra-mauktika-prakara-koraka-kamala-rāga
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21075508 (0.017):
pravāla nava pallavaṃ marakata cchadaṃ vajra mauktika / prakara korakaṃ kamala rāga nānā phalam | sthaviṣṭham akhila rtubhiḥ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7612909 (0.049):
ktika prakara korakaṃ kamala rāga nānā phalam |
-nānā-phalādimanto hiraṇmaya-mahīruhāḥ sphuṭam atra jātā jāyamānāś ca
dṛśyante | ato'syām upta-muktāphalāni janiṣyante phaliṣyanti ceti kiṃ / citram ? tad
bhavatībhir api surabhitara-navanītādi-seka-pūrvakam atiprayatnena tathā
tat-kṛṣiḥ / kriyatāṃ yathā tato'py adhikatamāni paramottama-phalāni labhyante |
iti tad-vacana-mādhurīm āpīya sa-santoṣaṃ sa-ślāghaṃ pratyayantyaḥ sarvās
āliṅgya nijāṃ sthalīm āgatya spardhayā maj-jayāya samucita-vetanato
dviguṇa-triguṇa-gorasa-pradānena karma-kārānānāyya sthāne sthāne kedārikāḥ
kṛtvā peṭikāyām agrathitāni grathitāny aṅga-bhūṣaṇa-rūpāṇi ca yāvanti
tāvanti yathā-yuktam alpāny eva saṃrakṣyāṅgataḥ samuttāritāni ca
mauktikāni / niravaśeṣam uptvā pratyaham eva tri-sandhyaṃ
go-dugdha-navanīta-suvāsita-ghṛtair
eva sekaṃ kartum ārabdhavatyaḥ | / tatastāsāṃ muktākṛṣikaraṇaśravaṇānmātsaryato lobhataśca
candrāvalīprabhṛtayo'pi / sarvā vallabyastato'pyadhikakedārikāḥ sthāne sthāne kṛtvā
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20926430 (0.032):
1.pakṣapadaṃ na ka.ga.rāya 2.tacca na saṃbhatītyadhikam ṭha/ / 3.'bahūnāmiti' ityādikaṃ nāsti ṭa.ṭha.ḍa.
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19327880 (0.051):
galitam ity anena tasya supākimtvenādhika svādumattvam uktvā śāstra pakṣe
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8077777 (0.055):
vicinvan pratyahaṃ tūṣṇīṃ paritapto 'dhikādhikam / / tadbhāṇḍagāriko gatvā sphuṭaṃ rājñe nyavedayat // SoKss_7,9.31 //
dehagehayorekamapyasaṃrakṣya samastamauktikānyuptavatyaḥ |
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4773789 (0.033):
jyotirjñānaṃ paraṃ brahma ekamevādvitīyakaṃ /AP_60.023ab/ / sajīvīkaraṇaṃ kṛtvā praṇavena nibodhayet //AP_60.023cd/
Prasna-Upanisad (Prasnopanisad) (prasupbu.htm.txt) 15573438 (0.058):
sanpratijāyase;prajāpatitvādeva prāgeya siddhaṃ tava mātṛpitṛtvam / / sarvadehadehyākṛticchaṅmanaikaḥ prāṇaḥ sarvātmāsītyarthaḥ /
tataḥ katipayadināntare svasvakedārikāsu jātān hiṃsralatāṅkurān dṛṣṭvā
antargarbhitagarvābhirvallabhībhistābhiḥ sarvābhiśchalato matpriyavayasyāḥ
parihasyante sma | / ekasmin dine gorasānāmatīvavyayaṃ svasvagṛhasya ca nimauktikatāṃ vīkṣya
gopāḥ / sasaṃrambhaṃ kāraṇaṃ papracchuḥ | / tacchrutvā vṛddhā ūcuḥ | bho āyuṣmantaḥ | nānuyogaviṣayo'yamābhirbālābhiḥ
kṛto mauktikakedārikānāṃ nimittaṃ bahulo vyayo'cirādeva bahutaralābho
bhaviṣyati | yatkṛṣṇakedārikāyāṃ rājadārāṇāmapi durlabhāni muktāphalāni
kila / dṛṣṭāni santīti | / athaikadā viśākhayā svadekārikāsu tānaṅkurānnirīkṣya kāsāñcit karṇe
nibhṛtamidamuktam | bhoḥ sakhyaḥ | kṛṣṇakedārikāmadhye mayā yādṛśā aṅkurā
dṛṣṭā ete tu tādṛśā na dṛśyante | na jāne paścāt kiṃ bhavet |
kṛṣṇavayasyadṛṣṭinivāraṇārthaṃ chalataḥ suṣṭhu veṣṭyantām |
atha katipayadivasaistāsāṃ rādhādīnāmanyāsāṃ ca kedārikāsu
kaṇṭakādicihnena / latābhirnijarūpe prakāśyamāne gopīkedārikāsu hiṃsrā latā jātā iti
sakalagokula / eva khyātam | / etad ākarṇya vayasya-dvārā gāndharvā-goṣṭhyāṃ mayedaṃ sotprāsaṃ vijñāpitaṃ
śrutaṃ bhavatīnāṃ kedārikāsu bahūni muktā-phalāni jātāni santi | ahaṃ
tāvat / snigdhas tat sa-vayasyāya mahyaṃ prathama-phalāni dīyantām |
tatas tābhir uktaṃ | yadi vayaṃ kṛṣim akariṣyāmas tadā sakala-goṣṭhaṃ
mauktikamayam abhaviṣyat | paśupālya-svadharmam apahāya sa iva kaḥ
kīlāsa-vṛttim [*NOTE: Karṣaka-vṛttiḥ pakṣe kārpaṇyam] āśrayet ||
tad ākarṇya mayā nikhila-vayasyāḥ savatsā gāvaḥ śakaṭa-vahā mahiṣyaḥ,
savarkarā ajā, vṛndāvana-vartinyaś ca mauktika-mayair mālādy-alaṅkārair
maṇḍitāḥ | / tataś ca gopyo lajjayā sva-bhūṣaṇa-vyatirekeṇa bahu-dhana-vināśena
gopa-bhiyā ca / kim atra yuktam iti mantrayitum ārebhire | aye gṛhīta-kṛṣṇa-pakṣayā
dhūrta-nāndīmukhyā'bhadreṇa pratāritāḥ sma ity ābhāṣya sarps.aṃ
tan-nikaṭam / āgatya tat-kathana-pūrvakaṃ bahuśas tābhir bhartsitā nāndīmukhī prāha |
bhoḥ / tapobhyaḥ śape na mayā sarvathaiva pratāritāḥ stha, kintu yuṣmābhir eva
tat sarvaṃ / vināśitam | / sarvāḥ | kapaṭini kathaṃ kāram |
nāndī | yato garvitābhir yuṣmābhir ḍhakkā-vādyavat kolāhala-prapañcena
savayasya-gaṇasya tasya śravaṇa-kuhare suṣṭhu-gocarīkṛtya kedārikāsu
muktāḥ / sphuṭam uptāḥ tathā ko'py ekaḥ prahariko'pi tatra na rakṣitaḥ |
sarvāḥ -- etāvatā kiṃ na jātam ? / nāndī saroṣam | yaj jātaṃ tac caturaṃmanyābhiḥ śrūyatām | yuṣmān vijetum
abhīṣṭam iṣṭānna-pradānena suṣṭhu pralobhya dhūrta-guruṇā yuṣman-nāgareṇa
tena prerita-lolupa-bhaṇḍa-madhumaṅgalenāti-nirbaddhato vicitya kiñcij
jātāṅkurāḥ sarvā muktā niravaśeṣaṃ samādāya tatra tatra
hiṃsrāvallī-kadambān / samāropya kayatyaḥ pṛthak svakṛta ekasmin kedāre pratnataḥ saṃropitāḥ |
tathānyāsāṃ tu tathaivānīya kālindī-gabhīra-nīrāntaḥ prakṣiptāḥ | iti mayā
sudṛḍhaṃ jñātam asti | / iti niśamya sarvā āhuḥ | ayi
kūṭatva-nāṭaka-naṭana-prakaṭanaika-kāryānindya-mahānandi | ayi
bhaṇḍa-madhumaṅgala-guruprāya-mahā-satīrthe | ayi
vrajaprathita-śaṭha-naṭa-sahita-nāṭya-yogye | tat-priyatame naṭi | ayi
kaliyuga-tapasvini | tiṣṭha tiṣṭheti sabhrūbhaṅgaṃ tām ākṣipya sva-geham
āgatya / punaḥ punas tad eva vicārayantī tāsu rādhā bhoḥ sakhyaḥ nāndīmukhī vā
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15801385 (0.063):
tat prativeśa veśī bhavitā | tad etad avadhāya tau ca gṛham āgatya / sātatyata eva tad artham ājagṛhatuḥ |
pratārayatu sa dhūrtas tathā vā karotu adhunā tad-vicāreṇa ko lābhaḥ |
sāmpratam / anyad duḥkhaṃ na gaṇyate | gurvādito bhayam eva naḥ khedayati | tad vayaṃ
tebhyo mauktikeṣu darśiteṣv eva śithilī bhavet | tādṛśāni sarvathaivātra
sudurlabhāni kintu kṛṣṇād eva mūlyena yathā gṛhītāni syuḥ | tatropāyaś
cintyatām | / tataḥ sarvābhir vibhāvyoktam | candramukhī caturā bhavati | suvarṇāni
gṛhītvā / gatvā samucita-mūlyena mauktikāny ānayatu |
tatas tayoktam | sampraty asmābhir upālabdhasya tasya samīpam aham ekākinī
gantum aśaktāsmi | kāñcanalatā mama saṅge samāgacchatu | iti sarvāsām
anumatyā bahu-suvarṇāni gṛhītvā mauktika-vāṭikā-samīpaṃ te ājagmatuḥ |
tad-vāṭikādhikāriṇaṃ subalaṃ mayā saha niviṣṭam abrūtām | he subala śrutam
asmābhir bhavadbhir navya-muktāni vikrīyante | tad imāni śuddha-suvarṇāni
gṛhītvā samucita-mūlyena pravīṇa-pravīṇa-muktā-phalāni dīyantām |
tataḥ smitvā mayoktam | tadānīm anekadhā prārthyamānaṃ naikam api
mauktikam / asmabhyaṃ dattam | asmat-kedārikā-sekārthaṃ dugdha-pārī ca bhavatībhir na
dattā | asmābhir varaṃ kālindī-madhye prakṣeptavyam | tathāpi bhavatīnāṃ
gṛha-sarvasvenāpi paṇīkṛtena nikhila-mauktika-vṛndādapakṛṣṭam ekam api
mauktikaṃ sarvathā na dātavyam | / tataḥ kāñcanalatayoktam | mauktika-nimittaṃ paty-ādibhyo yadi tāsāṃ bhīr
bhavet tadāsya kadarthanoktim īdṛśīṃ kā nāma saheta | bhavatu kiṃ
kartavyam | / haṭṭa-prasārita-bahuratnā madhurā tāvad dūre tad adya bhoḥ subala svayam
bhavatā madhyasthena bhūyatām | ānyatrika-mūlyād asmābhir viśeṣo'pi
dātavyaḥ | / tataś ca viśeṣa-śabda-śravaṇān mayā vihasyoktam | bhavatu nāma
svabhāva-komalena mayā tu bhavatībhir iva kāṭhinyaṃ kartuṃ na śakyate |
adattvā / vā anyat kiṃ kartavyam | kintu mauktikārdhinīnāṃ sarvāsāṃ
mauktika-mūlya-nirṇayaḥ kiṃ bhavatībhyām eva bhaviṣyati | / tābhyām uktam -- atha kim ?
mayoktam | kas tāvad viśeṣaḥ | tataś candramukhī kiñcid vihasya
kāñcanalatām / ālokitavatī | kāñcanalatātha salajjaṃ subalaṃ prati vyājahāra | sakhe
subala svayam / eva madhyasthena bhūtvā samādhāya samīcīna-yaśo-bhāras tāvad aṅgīkriyatāṃ
bhavatā | / subalenoktam | vayasya rahasyatayā bahu-mūlyatvaṃ kiyat kāñcanalatayā
prakaṭīkriyate | ātmano'bhīṣṭa-mūlyaṃ svayam eva sphuṭaṃ nigadya na kathaṃ
gṛhyate | / tato'ham abruvam | sakhe subala candramukhyā abhiprāyo jñātaḥ |
muktāphalāni / grahītuṃ kāñcanalataiva vicāryānargha-mūlyatvena parikalpya rādhādibhiḥ
prahitya / mama dattāstīti | kintu kāñcana-sañcayato'pi muktāphalānām adhikaṃ mūlyaṃ
jagati prasiddham | tasmād ekayaiva kāñcanalatayā katham etāsāṃ
mūlya-paryāptiḥ | yadi vā asyā bakṣasi svarṇa-sampūṭa-rūpa-phala-dvaye
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20949041 (0.060):
manmatepyasaṅga 2 tatvāntarbhāveṇa doṣatvāt// / nāpi svarṇamayodriragnimānityādāviva pakṣaviśeṣaṇābhāvena
bahavaś / cintāmaṇayo'pi santīti candramukhī vakṣati tathāpi na | yato
vaikuṇṭhanātha-kaṇṭha-sthita-kaustubhato'pi mamaitad ekaṃ muktāphalaṃ
parama-parārdhyam | / tac chrutvā bhrū-bhaṅgena mām avalokayantī kāñcanalatā saroṣam āha -
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25789083 (0.049):
tataḥ sā bhrū-bhaṅgena mām avalokayantī sāsūyaṃ viśākhām āha -- ayi
nirbuddhike candramukhi! tadaiva mayoktaṃ tasya dhṛṣṭasya savidhe mayā na
gantavyam | tathāpi tvayāhyam āgraheṇānīya kadarthitāsmi | tvaṃ
muktāphalāny / ādāya samāgaccha aham itaś calitāsmi |
candramukhī āha - kāñcanalate! satyaṃ kathayasi tat katham ekākinyā mayā
mūlya-nirṇayo bhavatu | kathaṃ vā nijane'tra sthātavyaṃ
ekayoga-nirdiṣṭānāṃ saha / vā pravṛttiḥ saha vā nivṛttir iti mayāpi gantavyam | ity ubhe eva
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24140946 (0.0):
anantaratvādata āha :- / ekayoganirdiṣṭānāṃ saha vā pravṛttiḥ saha vā nivṛttiḥ // Paribh_16 //
gamanodyate / dṛṣṭvā mayoktam - subala! tadaiva mayoktaṃ yad etābhyāṃ mūlya-nirṇayo na
bhaviṣyati | / tac chrutvā tayoḥ savidham āgatya subalenoktam - sakhi candramukhi!
vayasyasya / mūlya-viṣaye mahān āgraho dṛśyate | tena priya-sakhī rādhā lalitādibhiḥ
sahāgatya / samakṣam eva samucita-mūlyaṃ pradāya svepsita-muktāphalāni gṛhṇātu | tatra
mayā madhyasthena bhūtvā sācivyaṃ karaṇīyam | / iti niśamya candramukhī-kāñcanalate tāsāṃ savidhe gatvā sa-roṣam iva
sarvaṃ / vṛttaṃ kathayāṃcakratuḥ | / tataś ca rādhā lalitādibhiḥ saha mauktika-bāṭī-prāntam āsādya
candramukhī-dvārā subalam ākārya tam āha - priya-vayasya subala | asmāsu
bhavato niraṅkuśaḥ snehaḥ | ataḥ svayam eva tathā vidhīyatāṃ yathāsmābhiḥ
samucita-mūlyena muktāphalāni labhyante | / tac chrutvā subalena mahyaṃ nivedya mad-vacanena mat-sannidhau tā
lalitādayaḥ / samānītāḥ | rādhā tu mamātrāgamanaṃ tvayā
mad-upadrāvaka-sva-priya-vayasyāya sarvathā na prakāśanīyam iti subalam
ābhāṣya man-nikaṭa-stha-kadamba-kuñjāntar nikhila-vṛttāntaṃ niśamayantī
nigūḍham āsthitā | / tato mayā tāḥ sarvā nibhālya rādhā kathaṃ na dṛśyate ity ukte
tuṅgavidyayoktam - / gokula-yuva-rāja! sā khalu sa-praṇayaṃ āryayā jaṭilayā kasyacid
gṛha-kārya-viśeṣasya kṛte rakṣitā gṛhe vidyate |
tatas tad-avasara eva praviṣṭena madhumaṅgalena
iṅgita-vijñāpita-rādhā-nigūḍha-man-nikaṭa-sthitim avadhārya kiñcid vihasya
mayoktam - tuṅgavidye! muktā-grahaṇecchā tasyā na vidyate iti dṛśyate |
tatas tayoktaṃ - nahi nahi | tan-muktā-mūlyam asmābhir eva dāsyate |
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7131632 (0.040):
heturliṅgamasiddhatvādityarthaḥ / / nanu na hi yadeva vidyate tadeva dṛśyata ityasti niyama ityata āha tena
tadā mayoktaṃ - viśākhaiva rādhā, rādhaiva viśākhā | tatas tan-mūlyaṃ
dāsyatīti jñāyate | bhavatu tatra samāgraho nāsti, kintu yā khalu svayam
āgatya na / gṛhṇāti tasyāś catur-guṇaṃ mūlyaṃ gṛhyatām | mauktikāni ca sādhāraṇāny eva
dīyantām iti me sarveṣāṃ sakhīnāṃ sudṛḍho nirṇayaḥ |
tad anu subalaṃ prati mayoktaṃ - sakhe subala! avacita
muktā-pūrṇa-sampuṭān / ānīya purataḥ prasārya vicitya sarva-kaniṣṭhāny eva mauktikāni pūrvakṛtaṃ
tat-kārpaṇyam apy avigaṇayya prathamaṃ tat-kṛte viśākhāyāṃ samarpya
tat-sakāśāc / ca tan-mūlyaṃ gṛhyatām | yadi vā prastutaṃ dātuṃ na śaknoti tatas
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4977343 (0.056):
hi śakyaṃ dātum, / nāprabhavatā. kathaṃ na prabhutvam? saṃkalpitaṃ hi yajamānena, devatāyā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18699897 (0.062):
anaṃgaṇasya gṛhapatisya utkṣepaṃ bhave yaṃ vārayiṣyati // na śaknoti / kiṃcit kartuṃ yāvat traimāsikaṃ samāptaṃ dvidivasā avaśeṣā caturdaśī ca
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17747420 (0.063):
garbhas tu pādādi prasārarṃ na śaknoti kartuṃ na copalabhyate | tathā
Bhagavadgita 3 (bhg4c03u.htm.txt) 5229496 (0.063):
garbhas tu pādādi-prasārarṃ na śaknoti kartuṃ na copalabhyate | tathā
tad-abhinneyam | / tāvat puṣpa-pravāla-corikā gopa-kanyakā yatra rakṣyante tatraivārān
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208880 (0.048):
raktacandanam ākhyātaṃ raktāṅgaṃ kṣudracandanam / / tilaparṇaṃ raktasāraṃ tatpravālaphalaṃ smṛtam // 16
mādhavī-kuñja-kārāyāṃ saṃbadhya rakṣyatām | / tac chrutvā madhumaṅgalenoktaṃ - priya-vayasya | nirodhe'pi para-rāmābhiḥ
palāyana-vidyāḥ sphuṭam adhītāḥ santi | / tadā mayoktaṃ - vayasya! mayāpy etad jñāyata eva | kintu cintā nāsti |
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25784545 (0.054):
subalaḥ - vayasya! katham iva | / tato mayoktaṃ - mama kāma-vilāsādhyāpakasya saundarya-vaidaghdyādi-guṇān
para-rāmā-sparśo lajjā-tyāgaś cāsmad-vidhānāṃ svapne'py atīvāyogyas
sva-kāryam uddharet prājñaḥ kurvann api vigarhitaḥ |
āhāre vyavahāre ca lajjām api parityajet | / iti saṃhitā-vacana-balād aham eva prahariko bhavan sarvām eva rātriṃ
jāgran / nirantaraṃ nivatsyāmi | / iti niśamya subalaḥ sa-smitam āha - puruṣottama! priya-sakhyā viśākhayā
etāvati / mahā-saṅkaṭe kiyantaṃ kālaṃ sthātavyam ?
tato mayoktaṃ - yad artham iyaṃ rakṣyate sā yāvat niḥśeṣaṃ mūlya-dravyaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17988522 (0.054):
tyaktaparalokaḥ saṃlakṣayati: śobhanam eṣa kathayati; kiyantaṃ kālaṃ / mayātra sthātavyaṃ? pātayāmi iti; sa tena pātitaḥ; tena mahātmanā
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5762878 (0.058):
alaṃ bhagini saṃtapya |jīvitaṃ rakṣyatām iti ||14.101| / tayā tūktaṃ mayā nedam |ātmaduḥkhena rudyate |
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17988501 (0.064):
vyāhgraḥ kathayati: bhoḥ puruṣa kiyantaṃ kālaṃ tvayātra sthātavyaṃ?
prasthāpayati | kiṃ vā kiyad-dravyaṃ gṛhītvā svayam evāgatya dhruvam asyāḥ
snehād ittham atra sthitvā avaśiṣṭa-dravyānayanārtham enāṃ prasthāpayati |
tāvad / anayā sthātavyam | / iti śrutvā madhumaṅgalaḥ prāha - sakhe! etad-goṣṭhīnām adhīśā sā
Narayanabhatta: Narayaniya (narayniu.htm.txt) 22471516 (0.063):
Nar_10.78.9-1 akathayastvamathainamaye sakhe! tadadhikā mama
sarvābhyo'pi / sarva-karmaṇi vicakṣaṇā viśeṣataḥ palāyane gavya-ghaṭṭyāṃ dānādiṣu sarvair
asmābhi punaḥ punaḥ prayakṣīkṛtāsti | tvaṃ tv aniśaam udghūrṇase tena me
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 20997832 (0.002):
1.'na' iti nāsti rā. 2.ktau vanastha u. 3.ścakā u. 4.ktiri u. 5.ptyeti / u. 6.'kecittviti' iti nāsti u. 7.tvajñānaṃ kāra u.
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20927711 (0.002):
pratipakṣatetyuktatvāditi bhāvaḥ// / 1.dityeva kartavyaḥ/ na tu sa ityevamasti ga.rā. 2.dhyavyāpakopādhi ṭa.
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya01u.htm.txt) 18242028 (0.002):
brūmaḥ- ' sādhūneva prayuñjati, na tvapabhraṃśān ' ityasti niyamaḥ |
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11448079 (0.003):
te tu sarve bhuvirnāsti thadi nākṛṣyāmi corīṇām /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28165308 (0.003):
jñānānāṃ yathārthatvāt ayathārthajñānameva nāstīti/ na ca 'śuktau / idaṃ rajatamṛ' iti jñānāt pravṛttidarśanāt
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13388400 (0.003):
taruṇāṇa hiaalūḍiṃ parisakkantīṃ ṇivāre_i //569//} / [sa nāstyatra grāme ya enāṃ mahamahāyamānalāvaṇyām /
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24149264 (0.003):
ādeśakṛtavairūpyavatsu lakāreṣu sa nāstītyarthaḥ/ atra
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28230166 (0.003):
ātmetyanuṣajyate/ nāstītyanvayaḥ/ taditi/ loṣṭetyarthaḥ/ evamagre 'pi/
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28071486 (0.003):
parigṛhīto 'gniḥ purastānnāpakramaṇamastyatraivānvicateti taṃ khananta / ivānvīṣustaṃtryaṅgule 'nvavindaṃstammāttryaṅgulā vediḥ syāttadu hāpi
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4963642 (0.003):
*{3/139: E2: 4,166; E4: 4,21; E6: 1,170}* / *{3/141: E2,4,6: asti tu cāsyendrasādṛśyam}*
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12132825 (0.004):
prativedetha / ko bhikḥu bhikḥuṇīnāṃ cchandahārako? nāsti cātra kaścid
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24952206 (0.004):
naitāvatā mama vāyośca nityaṃ duḥ khātanaṃ naiva saṃcitanīyam / / etādṛśohaṃ stavanenu kāsti śaktirguṇānāṃ madhusūdana prabho /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28166958 (0.004):
prakāratayoḥ ekadharmāvacchinnaviśeṣyatānirūpitatvaṃ nāstīti / nātivyāpitariti bhāvaḥ/
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24495627 (0.004):
pradarśanavyāpārād anyo vyāpāro nāstīti na pravarttayitṛtvaṃ pāpayitṛtvaṃ
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5028123 (0.005):
śaṅkhavelāyām āgantavyam iti. yasminn api grāme śaṅkho nādhmāyate tasminn / api sa tathākālo{*6/147*} 'stīti, nāgamanaṃ parihāsyate. evam ihāpy asaty
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22926892 (0.005):
cakriṇaṃ caktram asyāstīti cakrī taṃ cakriṇaṃ ca, tejo rāśiṃ tejaḥpujaṃ / sarvatodīptimantaṃ sarvatodīptir asyāstīti sarvatodīptimān, taṃ / sarvatodīptimantaṃ paśyāmi tvāṃ durnirīkṣyaṃ samantāt samantataḥ sarvatra
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1950899 (0.005):
bhagavadupadiṣṭaṃ śāstrantu cāturvargīyāṇāṃ sattvānāmātiryagjantūnāñca / santārakaṃ bhavati iti nāsti pāryantikabādhā |
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24144167 (0.006):
yaṇādeśaḥ, na śabdhamāśritya guṇa ityantaraṅgatvād guṇa eva syādityuktam/ / atra kaiyaṭaḥ/ siverbāhulakādauṇādike na pratyaye guṇavalopoṭhāṃ prasaṅge
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8364915 (0.006):
tasya ca vijayeśvarasya yannikaṭe ayaṃ cakadhar bhavati tasya vijyabhror / iti ādhunikaṃ nāmāsti | / ayaṃ vijyabhror tathāyaṃ cakadhar api dakṣiṇapārśvapuragaṇe yasyādhunā
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26486013 (0.006):
taddharmabhāvī dṛṣṭānta udāharaṇam'' ``tadviparyayād viparītam'' iti/ / asty ayam ity anujñāyamāno 'rthaḥ siddhāntaḥ/ sa ca prameyam/ tasya
mahatī cintā jñāyate | / tataḥ smitam apavāryāham avadaṃ - sakhe! alam anayā cintayā | tan-nikaṭe
mamodghūrṇā na janiṣyata eva | yadi vā jāyeta tarhi mad-uttamāṅgasya
tad-vāma-bhujā-mṛṇālīm upadhānīkṛtya / tad-uras-talpollasita-pīta-paṭṭāmbara-vara-vidhūpadhānopari
mad-vāma-kara-pallavam aruṇam abhinyasya tahtā
mauktika-paṇa-nimittaka-vāg-vilāsam ullāsayiṣyāmi | yathā sukhena jāgaryām
catvāro rajani-yāmā drutam eva viramanti | athavā
mad-uro-nāma-ghanāndhakāra-viṣama-kārāgārāntas tāṃ praviśya
tat-pārśva-yugalaṃ kaṭhora-bhuja-gārutmatārgalābhyāṃ dṛḍhaṃ saṃruddhya
sukhena nirātaṅkaḥ svapna-vilāsaṃ vitariṣyāmi | / iti śrutvā sarvāḥ smayamānā babhūvuḥ | rādhā tūdgrīvikayā māṃ viśākhāṃ
sarvāś ca sakhīr avalokayantī āha - candrāvalī-keli-kuraṅga! tiṣṭha
tiṣṭheti / anuccair māṃ tarjayantī susmitāsīt | viśākhā tu kuṭila-dṛṣṭyā mām
avalokayantī / āha - vraja-dhūrta-dhṛṣṭa! apehai apehīti vadantī sakhī-madhye līnā
babhūva | / tataḥ sarvābhiḥ subalaṃ praty uktaṃ - subala! vidūṣakatāṃ tyaja | yadi
bhavatāṃ / vikrayecchā vartate, tarhi muktāḥ pradarśya samucita-mūlyena pradīyantām |
ced vayaṃ gṛhaṃ gacchāmaḥ | mathurāta eva mauktiāny ānayitavyāni |
iti niśamya subalena sampuṭānudghāṭya tābhyāṃ mauktikāni pradarśya māṃ
praty / uktaṃ -- priya-vayasya! imāni mauktikāny amūlyāni ābhir gṛha-paty-ādikaṃ
samasta-godhanāni ca vikrīyāpi ekasyāpi mūlyaṃ dātum aśakyam | etāḥ khalu
bhavat-snigdhāḥ sarvān upekṣya tvāṃ jānanti | tasmād
etat-pūrva-kṛta-kārpaṇyam / api vismṛtya māṃ ca tva-anugatam avekṣya yat-kiñcin-mūlyaṃ gṛhītvā
vinā-mūlyena / dattavad āsām abhīpsita-mauktikāni dātum ājñā kriyatām |
tato'ham avocam - sakhe! nahi nahi | vayaṃ vāṇijya-vyavasāyinaḥ | bhavatu
kartavyaṃ | bhavad-vacanaṃ ca rakṣaṇīyam | tad yat kiñcid alpam eva mayā
mṛgyate / tad dāpayitvaiva dīyantām | kiṃ ca utkocaṃ gṛhītvā bāraṃ bāraṃ mama
ghaṭṭī-dāna-dravyāṇi bhavatā vināśitāni sanītit mama kenāpi kathitam asti
tasmān mūlya-dravyaṃ samakṣam eva mayaivābhyo grahītavyam |
subalaḥ kiñcid vihasyāha - bhadraṃ vacaḥ | kiṃ ca etābhiḥ / svīya-svīyābhīpsita-mauktikāni vicitya pṛthak pṛthak kuṭī-kṛtāni dṛṣṭvā
bhavatāpi svābhīpsita-mūlyaṃ kathyatām | / tato'ham abruvam - bhadraṃ darśayantu sva-svābhīpsita-mauktikāni mūlyaṃ
kathyate mayā | / subalaḥ prāha - priya-vayasya! etāḥ vinayena yan nivedayanti tat
kṛpayāvadhārya / bhavate yadi rocate tadā vidhīyatām |
tato'haṃ - subala | kathyatāṃ kiṃ nivedayanti yuktaṃ cet kartavyam |
subalaḥ prāha - evaṃ nivedayanti, madhu-purī tāvad dūre
samagra-mūlya-dravyāṇāṃ ca samācayanaṃ dina-dvaya-madhya eva sampadyate |
gurukulaṃ tu mauktikālaṅkārādy-adarśanāt kṣaṇe kṣaṇe khidyamānaṃ bāḍham
ākrośati | ato'tisnigdhān bhavad-vidhān avagatya lajjām api parihāya
nirjana-vanāntaram āgatānām asmākam ṛṇenaiva mauktikāni dāpayitvā drutam
eva vidāyaḥ kriyatām | mūlya-dravyāṇy asmābhir bhavatām
abhīpsita-vṛddhi-sahitāni dina-dvayābhyantare pariśodhya praheyāṇi yady
asmāsu / bhavad-vayasyasya pratītir na jāyate tadā tvam evāsmākaṃ pratibhūr bhaveti
tasmāt parama-pratīti-pātrābhyaḥ santata-satyavādinībhya etābhyaḥ pratītiṃ
kṛtvā / datteṣu mauktikeṣu mūlya-dravyam abhīpsita-vṛddhiś cācirāl lapsyate |
saha niviḍa-sneho'pi vardhiṣyata eva | / tato'haṃ vihasya - subala! tvaṃ śuddha-buddho'si | āsāṃ vyavahṛtiḥ kiñcin
mātrāpi / tvayā na jñāyate | kuṭi-nāṭī-nāī̀oikā-nartakya imā mauktikaṃ gṛhītvā
nija-nija-bhartṛ-mahā-durga-koṣṭheir veṣṭitān
sva-sva-guru-kula-mahā-parvatān
praviśya dravyam adattvā yadi khelyantyas tiṣṭheyus tarhi tvayā kiṃ
kartavyam | / subalaḥ prāha - sakhe! maivaṃ bravīḥ | etāḥ khalu naivaṃ kariṣyanti | yadi
kuryus tadojjvala-vanāntārjuna-kokilādibhiḥ saha tatra gatvā svayam ābhiḥ
svīkṛtam | svayaṃ grahāśleṣa-cumbana-svādhara-sudhā-pānādi-rūpa-mūlyam
etāsāṃ bhartṛṣu saṃśrāvya tat-prāpty-arthaṃ tebhyas tathā bhayaṃ / pradarśayiṣyāmi | yathā ta eva drutam amūs tvat-samīpaṃ prasthāpya tad
dāpayiṣyanti | / tan niśamya madhumaṅgalena sa-krodham uktaṃ - re subala! tvaṃ nāmnaiva
pumāṃś cāsi | vastutas tv abalākṛtir muhur dṛṣṭo'si | yataḥ sāmpratam apy
abalānāṃ phutkāraṃ kṣudrād atikṣudratareṣu tad-bhartṛṣu kartuṃ yad icchasi
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18275348 (0.028):
kim utatarām bhaktimadbhyaḥ | tataś ca tayoḥ sāmpratam eva dāmpatyena / sarveṣām api sukha sampattir ajāyata, kim uta mātara pitarādīnām |
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27631545 (0.064):
ccclxxi.yadi priyaṃ kartumihecchasi tvaṃ mama prayāhyāṇsu ca pārthasātyakī
tad-bhīru-svabhāvasya tavaitat samucitam eva | tasmāt tvam evātropaviśya
mayaiva / vijayādidhāṭīṃ pragṛhya balād āsāṃ bhartṛ-sahita-go-mahiṣyādikaṃ
veṣṭayitvā / samānīya ruddhvātra nadīśvara-pure rakṣiṣyate | tadā tā eva svayam āgatya
Vatsyayana, Kamasutram (kamasutu.htm.txt) 9661676 (0.046):
4.1.26/.nāyakasya vratam upavāsaṃ ca svayam api karaṇena^anuvarteta/ / vāritāyāṃ ca na^aham atra nirbandhanīya^iti tad^vacaso nivartanam//(p.237)
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21661158 (0.047):
496.026. gāndhāpaṇaṃ klībajanābhipannaṃ pitā na vai mādya pure(?) cakāra/ / 496.028. tatraiva hairaṇyikatāṃ sa kṛtvā dhanāni bhūyāṃsi samāpa
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12619720 (0.049):
matvā sapaurikā natvā taṃ muṇiṃ svapure 'caran // Rm_18.120{21} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12620157 (0.053):
kadāyaṃ puri ramyatra samāgachet svayaṃ punaḥ // Rm_18.155{56} //
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15793774 (0.055):
[28] tataḥ svayam āgatya pratyakṣīkṛtya cānyathā manyamānāyāṃ tasyāṃ / sa smitaṃ punar amūr ūcuḥ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15801386 (0.055):
tat prativeśa veśī bhavitā | tad etad avadhāya tau ca gṛham āgatya / sātatyata eva tad artham ājagṛhatuḥ | / [6] atha kadācil lohitāyamāne sāyaṃ mārtaṇḍa raśmi maṇḍale nāmnāriṣṭaḥ
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24397187 (0.059):
tatpure punarāgatya svasvālayaṃ samāviśat //
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8363285 (0.061):
atra yātrikā āgatya śuddhatayā svasvabhāṇḍāni saṃśodhya teṣv eva bhāṇḍeṣu
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9181255 (0.064):
stambhantaritasthito mādhavaśca lavaṅgikāveśena āgatya lavaṅgikām / apasārya tatsthāne svapādaṃ dattvā sthitaḥ /
sva-sva-dravyaṃ sutarāṃ dattvā svaṃ svaṃ patiṃ godhanādikaṃ ca
mocayiṣyanti | / tatas tac-chravaṇena janita-mahā-duḥkha-bhareṇaiva mayoktaṃ - prāṇa-sakha
madhumaṅgala! katham evaṃ tvayā mantryate ? vraja-vāsino bhilla-pulindādyā
me priyebhyo'py adhika-priyāḥ | ete tu sa-gotrāḥ sahodarā mad-abhinnā eva
tasmād etan-mantraṇam atīvānucitam | subala-bhāṣitam eva kiñcid bhāti |
na priya-janaiḥ samam ādāna-pradāna-prayogeṇa rasa-rakṣā na jāyata eva |
ca smṛtiḥ -- / naivādānaṃ pradānaṃ hi mitraiḥ saha vitanyate |
kṛte prītyā bhavel lopaḥ kalahas tad-anantaram || iti |
tataḥ prastutam eva mūlyaṃ dattvā mauktikāni nayantu |
tac chrutvā sa-krodham iva subalaṃ nibhālya - aye! kauṭilya-pāraṅgata
sarvair eva militvā viḍambayitum eva vayam atrānītā bhavatā | tad yūyaṃ
mauktika-vāṇijya-vyavasāyena rājyaṃ kuruta | vayaṃ calitāḥ sma ity uktvā
calantīnāṃ tāsāṃ savidham āsādya sauhārdam abhivyañjayan subalo lalitāṃ
nīcaiḥ / prāha - sakhi lalite! ādāna-pradāna-vyavahārasya sneha-bhaṅga-kāritvāt
kevalaĪa / tad-bhayenaiva priya-vayasyena mūlya-nirṇayaṃ prastuta-vitta-lābhaṃ ca
vinā / sarvathaiva mauktikāni na deyānīit sarva-prakāreṇāvadhāritam | tasmāt
samāgatya / prathamaṃ tāvan mūlyam eva nirṇīyatām | tad-dānopāyaḥ paścāc cintanīyaḥ
anunayena tāḥ parāvṛtya mat-samīpam ānīya māṃ praty uvāca - vayasya! narma
hitvā mūlyam eva tāvat kathyatām |.tato'ham -- sakhe subala! prathamaṃ
kasya mauktikānāṃ mūlyaṃ kathanīyam ? / subalaḥ prāha - etāsāṃ madhye lalitaiva mukhyā tad etad
gṛhīta-mauktika-mūlyaṃ / prathamaṃ nirucyatām | / tato'haṃ kiñcid vihasya - etad-vāhinīnāṃ pravīṇayā lalitayā samare
pauruṣeṇa yadi / mādṛśaḥ puruṣa-siṃhaḥ sakṛd api kuṇṭhitāstrīkartuṃ śakyate | tadāsyāḥ
samakṣaṃ / sarvathaivāstrī na bhaviṣyāmi | kiṃ vā santatam amuktāstrī bhūtvā etaṃ
puaruṣam / evānukīrtayann imām evānucariṣyāmīti idam eva yat kiñcin mūlyaṃ dattvā
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8154046 (0.051):
kṛto mayaiva doṣo 'yaṃ yadetaṃ vṛṣamānayam / / tat tathāhaṃ kariṣyāmi yathokṣāyaṃ vinaṅkṣyati // SoKss_10,4.75 //
gṛhṇātu | / subalaḥ smitvāha - gokula-vīra! sudīpra-darpa-bharair
mahendra-garva-parvata-kharvanāya sapta-rātram atra
vāma-kara-kamala-kaniṣṭhāṅguli-varāṭaka-śikharopari bhramara iva
govardhana-girir yena vyadhāyi tenoccaṇḍena bhavatā samam abaleyaṃ
kaumalya-lalitā katham iva samitim ativistārayatu | / madhumaṅgalaḥ prāha - subala! taṃ kathaṃ pūrvam asya paugaṇḍa-kṛtaṃ darpam
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25783550 (0.060):
subalaḥ prāha - katham iti viditam ? / madhumaṅgalaḥ - yad anena pūrvārīṇāṃ sakalānāṃ pūrvaṃ yādṛśa-vaikalyaṃ
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25791591 (0.063):
jāta-vyalīko'haṃ prāyaścittena śuddho'bhavaṃ sa kathaṃ tābhiḥ samam api / punar / vākovākaṃ vistarayāmi ? / vṛndā - mahāśuddha! bhavad-vāg-gandha-mātreṇāpi samudita-kaluṣa-sañcayā
atiślāghase ? yad adhunā tāruṇyāmṛta-sekena sa
darpaka-kalpa-taru-lakṣa-lakṣa-guṇaṃ pallavito'sti |
subalaḥ prāha - katham iti viditam ? / madhumaṅgalaḥ - yad anena pūrvārīṇāṃ sakalānāṃ pūrvaṃ yādṛśa-vaikalyaṃ
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25783526 (0.060):
madhumaṅgalaḥ prāha - subala! taṃ kathaṃ pūrvam asya paugaṇḍa-kṛtaṃ darpam
kāritam āsīt, sāmpratam etad durgamaṃ tad-dhṛdayaṅgamāna-tanu-parvatān
abhilīlayaiva kena ca nakharāstreṇaiva khaṇḍa-khaṇḍīkṛtya mahāmārādibhis
tato'py atulataravaikalyam āpāditam āste | / tato'haṃ vihasya - subala! satyam anyatra mayā tādṛśenaiva bhūyate | na tv
purataḥ yasmāt tato'pi pravara-vigrahe vividha-vaicitrī-pravīṇayānayā
bāraṃ bāraṃ / bhrū-dhanuṣ-ṭaṅkāreṇaiva huṅkāreṇa helayā stabdhīkṛto'smi | tat katham
abalā bhavatu | / ity ākarṇanena smera-mukhīḥ sakhīr avalokya svānandottha-vikārān avagūhya
sakrodham iva lalitayoktaṃ - aye subala vidūṣaka! madhumaṅgala-sahacarasya
gokula-bhaṇḍasya bhaṇḍatā-devyā satyaṃ tvam apy āviṣṭo'si | yad asmān
etat-samakṣaṃ samānāyya viḍambana-samudre saṃpātayan kautukaṃ paśyann
asaīti / nigadya kuṭila-dṛṣṭyā mām ākṣipantīm āgacchata bhoḥ saralāḥ! āgacchatety
uktvā sarvābhiḥ saha gacchantīṃ tad avasara eva tatrāgatā bhagavatyāḥ
paurṇamāsyā antevāsinī nāndīmukhī tad-gamana-vārtām akhilāṃ sarvābhyaḥ
samavadhārya vyājahāra - sakhi lalite! narma-śālino'sya
śrī-vrajendra-nandanasya / parihāsa-vāṅ-mātreṇaiva sva-kāryam upekṣya katham apayānty asi ? kṣaṇaṃ
saha nirvṛtya - / apamānaṃ puraskṛtya mānaṃ kṛtvā tu pṛṣṭhataḥ |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26843263 (0.0):
sarvopāyakṣaye jīvas % tadā nītim athāsmarat // BrP_152.15 // / apamānaṃ puraskṛtya $ mānaṃ kṛtvā tu pṛṣṭhataḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11114574 (0.0):
sarvopāyakṣaye jīvas tadā nītim athāsmarat // BrP_152.15 // / apamānaṃ puraskṛtya mānaṃ kṛtvā tu pṛṣṭhataḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12835275 (0.0):
MSS_1915 1 apamānaṃ puraskṛtya mānaṃ kṛtvā tu pṛṣṭhataḥ /
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21467896 (0.0):
bhavatoktaṃ, tan mayā sākṣād evānubhūtam | uktaṃ ca / apamānaṃ puraskṛtya mānaṃ kṛtvā tu pṛṣṭhataḥ |
sva-kāryam uddharet prājñaḥ kārya-dhvaṃso hi mūrkhatā ||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12835284 (0.018):
MSS_1915 2 svārthamabhyuddharet prājñaḥ kāryadhvaṃso hi mūrkhatā //
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21467903 (0.018):
apamānaṃ puraskṛtya mānaṃ kṛtvā tu pṛṣṭhataḥ | / svārtham abhyuddharet prājñaḥ kārya dhvaṃso hi mūrkhatā ||Panc_3.237||
ity ādi-nyāyena parihāsa-viḍambanāni soḍhvā sthairyam ālambya sva-kāryam
uddhara | kiṃ ca mayā śapathaṃ kṛtvā vyāhriyate | asya narmabhir eva
lagnakair iva / mauktikāni dāpayitavyāni | anyathā bhavat-pūrva-kṛta-kārpaṇyam
anusmarato'py / abhimāna-śālino'sya narma-prayogo na sambhavati | tad anyasyā
mauktika-mūlyaṃ / śrutvā yat kṛte bhadraṃ syāt tad eva vyavahartavyam iti balād iva tāṃ
haste gṛhītvā / sarvābhiḥ saha muktākuṭa-nikaṭam ānīya māṃ pratyuktavatī gokula-yuvarāja!
tatra-bhavatyā bhagavatyā śubhāśīḥ śata-pūrvakaṃ bhavantaṃ prati kiñcit
sandiṣṭam asti | / tato'haṃ -- nāndīmukhi! kuśalam āste tatra-bhavatī bhagavatī ? tat
kathyatāṃ kim / ājñāpayati | tat-sandeśāmṛtenātmānam apyāyāmi |
nāndīmukhī -- imā vatsā rādhādayo vraja-kumārikā asmākam atīva
sneha-pātrāṇi āyuṣmati bhavaty api santataṃ paramānuraktāḥ | tad asmān
vīkṣya / atyāgrahaṃ vimucya āsāṃ dātuṃ śakyamāna-mūlyam ādāya maāṣṭa-nidhi-pater
vrajendrasya kumāreṇa bhavatā etad abhīṣṭa-mauktikāni dattvā vayaṃ
santoṣaṇīyā iti bhagavatyāḥ sandeśam imam avakalayya narmāṇi parityajya
muktāphala-dānenaitāḥ santoṣya gṛhāya prasthāpayituṃ mahānubhāvāḥ
sarva-gokula-sukha-kāriṇo bhavanta eva pramāṇam |
tato'haṃ sa-ślāghaṃ - nāndīmukhi! pūrvaṃ subala-hastena
tat-prahitājñā-kusumaṃ / śirasi nidhāya samagrame eva parityajya lalitā-mauktikānāṃ yaḥ kaścana
mūlyābhāso'nayā saha nirṇīto'sti tam asyā mukhato niśamya tato yat tvayā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21618889 (0.057):
324.029. doṣo hyayaṃ cātra bhavedayukto yadyattvayā cābhihitaṃ nidāne/ / 324.031. śrutvā tu mattaḥ pratipadya saumya yaccātra manye śṛṇu
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6627508 (0.057):
p.25.1ab/.doṣo hy ayaṃ ca^atra bhaved ayukto yad yat tvayā ca^abhihitaṃ / nidāne/ / p.25.1cd/.śrutvā tu mattaḥ pratipadya saumya yac ca^atra manye
tyājyate / tad api mayā tyājyam | / ity ākarṇya sakampādharaṃ bhruvaṃ kuṭilayantīṃ lalitāṃ sarvāś ca
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10111354 (0.056):
varadā yadi me devi vārarhe yadi vāpyaham / / trailokyaṃ na tvayā tyājyameṣa mestu varaḥ paraḥ // ViP_1,9.136 //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356119 (0.064):
tacca tvayā'ptam / / tanmayā jñātam paramadhunā sa samāgacchatu /
smita-mukhīr / avalokayantī nāndīmukhī smita-pūrvakam evāha - vraja-yuva-rāja! sa
imābhyaḥ / śruto'sti, kintu tādṛṅ narma parihāya amat-samakṣam anyāsāṃ sarvāsām eva
yathā-yuktaṃ mūlyaṃ kathyatām | / tato mayoktaṃ - nāndīmukhi! āsāṃ sarvato jyāyasī jyeṣṭhā tad asyā
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25793668 (0.053):
tāruṇya-dhanaṃ pracurataram amūlyam apīti jñāyatām | / nāndīmukhī - katham iva ? / mayoktaṃ - yata āsāṃ tāvat sampūṭa-dvaya-parimitaṃ tat tasyās tu
mauktika-mūlyam anayā saha vicārya tvayaiva kathyatām |
nāndīmukhī - vitta-svāminaiva mūlyaṃ prathamaṃ kathanīyam | tat svayam eva
bhavatā tat kathyatām | / tato'haṃ - niśāpater mama hṛdayākāśa-vīthyām uditāyāṃ rādhāyām udayantyām
Tarkasastra (reconstructed text) (Tś) (bsa069_u.htm.txt) 7727443 (0.060):
vināśasvabhāvāni kṣayasvabhāvāni ca / idānīmanyadvacanamuccaryate / / tataśca yadbhavatoktaṃ bhavān pūrvavacanaṃ vadatīti tanmithyā /
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21442301 (0.061):
atha tasya sābhiprāyaṃ vacanam ākarṇya piṅgalaka āha kiṃ vaktu manā bhavān / ? tat kathyatāṃ yat kathanīyam asti | / sa prāha deva sañjīvako yuṣmat pādānām upari droha buddhir iti |
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13778314 (0.063):
tathāhaṃ nāvagantavyaḥ HV_63.11c / tathāhaṃ bhavatāpy ukto HV_109.25c / tathā hiraṇyalomānaṃ HV_4.14a
anurādhāyāṃ sva-maryādām unmucya tayor madhye rāgeṇodayantī jyeṣṭhā
man-mukha-candraṃ tābhyāṃ saha vā pṛthag vā manāg api sva-mukhena
pariṣvajatu iti | / tatas tan niśamya nikuñjāntaritāyāṃ rādhāyāṃ lalitā-viśākhā-jyeṣṭhāsu ca
tisṛṣu / bhrū-bhaṅgena krodham abhinayantīṣu mayoktaṃ - nāndīmukhi!
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25795009 (0.053):
tatas tac-chravaṇena hāsa-kolāhale vṛtte mayoktaṃ - nāndīmukhi! / kṣudra-gāminair / eva sva-sva-grāma-sīmārthaṃ madhyastham ālambya nyāyaḥ kriyate | rājānas
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25793670 (0.062):
nāndīmukhī - katham iva ? / mayoktaṃ - yata āsāṃ tāvat sampūṭa-dvaya-parimitaṃ tat tasyās tu
sva-sva-mahā-lābha-karam api bhāṣitam avadhārya katham etāḥ krudhyanti ?
nāndīmukhī - sundara! gokula-śyāma-niśāpater anya-parigṛhītānāṃ satīnām
asmākam etat-para-puruṣasya satīnām asmākam etat para-puruṣasya
mukha-candra-cumbana-karaṇaṃ dūre tāvad āstāṃ sparśo'pi mahā-pāpāyaiveti
krudhyanti | / ityādi vinoda-līlām ākarṇya satyabhāmā kṛṣṇam āha - nātha! tārā-gaṇane
rādhāyā viśākheti-prasiddham api nāma hitvā sākūtam anurādheti nāma
prayuñjatas tan-narmālāpa-bhaṅgīṃ svasmin svasminn evāvadhārayantyos tayor
vidagdha-rādhā-viśākhayor nyāyya eva roṣaḥ | lalitā kathaṃ kupyati ?
kṛṣṇaḥ - priye! anurādheti lalitāyā evāpara-paryāyaḥ |
satyabhāmā - yādavendra! etad apūrva-līlā-kathā-śravaṇena mama manasi
tṛptir / alaṃ vṛttir nāsti tat kathaya kathaya |
kṛṣṇaḥ - tato'haṃ smita-śavalita-campakalatā-vadana-candram ālokayaṃs tad
gṛhīta-muktā-kūṭaṃ hastena cālayann idam avadaṃ - nāndīmukhi! iyaṃ te
priya-sakhī campakalatā kasmād api siddhāt prāpta-siddhir iti mayā
bahu-dinam / anumitam āste | / nāndīmukhī - katham anumitam ?
mayoktaṃ - yata iyaṃ campakavallī sthāvarā madhye / bṛhat-phala-dvaya-bhārānatāpi
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25793670 (0.051):
nāndīmukhī - katham iva ? / mayoktaṃ - yata āsāṃ tāvat sampūṭa-dvaya-parimitaṃ tat tasyās tu
līlayā caṅkramīti | ato mudira-sundare mad-urasi campaka-mālā bhūtvā
sva-saurabha-bhareṇa māṃ vāsayatu | mayāpi sva-siddhi-balāt
etad-ājñayaivāsyāḥ / kaṇṭhe sūkṣmatara-marakata-maṇi-mālayā vakṣojayor antare ca
mahendra-nīlamaṇi-nāyakena tvaritam eva bhavitavyam |
subalaḥ - priya-sakhe! caṅkramaṇādinā'syāḥ siddhiḥ sarvair anubhūyata eva
| tava / tu kenāpi kadāpi kutrāpi sā naiva dṛṣṭāsti | tasmād duṣkare'smin karmaṇi
sahasaiva pravṛttena bhavatā aydi niṣpādayitum aśakyaṃ syāt tarhi vayam
upahasiṣyāmahe | ato vicāryaiva pravṛttena bhavitavyam | / tato'haṃ - subala! mama siddhiṃ paśyann api na paśyasi ? mayā kiṃ
kartavyam ? / nāndīmukhī - madhurāṅga | kadā kutra kā siddhis tvayā niṣpāditāsti | sā
kathyatāṃ, sarve śuśrūṣavaḥ santi | / tato mayoktaṃ - deva-yātrāyām ambikā-vane śaraṇāgatatvena tāta-pādayoḥ
patitaṃ / mahājagaraṃ pādāṅguṣṭha-sparśa-mātreṇaiva sarvālaṅkṛti-bhūṣito
vidyādhara-rājo mayā vyadhāyi | girīndra-rājo govardhanaś ca saptāham
eka-kareṇaiva chatrākam ivānāyāsenaivādhāri | kāliya-viṣa-jvālā-vimohitaḥ
subalādi-vayasya-gaṇaḥ sva-dṛṣṭi-mātreṇaiva sa-cetanaḥ sphuṭam akāri |
bāraṃ / bāraṃ mahādāvānalo'py amṛtīkṛtya sukhenaiva sphuṭam apāyi | evam ādayo
bahavaḥ siddhi-prabhāvā gokule kena nānubhūtāḥ santi ? tad ativistareṇālam
iti niśamya īṣat-smayamānā lalitā prāha - nāndīmukhi! eṣa te durlalito
nāgaraḥ / sarvam etat satyaṃ kathayati | kintu sa kālo gataḥ | yatra
brahmacarya-balena tat / sarvaṃ niṣpāditam āsīt | sāmprataṃ
nṛśaṃsa-kaṃsa-sevaka-govardhana-malla-gṛhiṇyāḥ padmā-śaivyā-prabhṛtīnāṃ ca
vrajāṅganānāṃ santata-sambhoga-vilāsena dūṣita-brahmacāritvād
asyāntarhitāḥ / sarvās tāḥ siddhayaḥ | / tato'haṃ kiñcid vihasya - lalite! tejīyasāṃ na doṣāya vahneḥ sarva-bhujo
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17709243 (0.0):
tejīyasāṃ na doṣāya vahneḥ sarva bhujo yathā || [BhP 10.33.30]
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7264952 (0.0):
tejīyasāṃ na doṣāya vahneḥ sarva-bhujo yathā || [BhP 10.33.30]
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6379382 (0.0):
BhP_10.33.029/3 tejīyasāṃ na doṣāya vahneḥ sarva bhujo yathā
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3419929 (0.0):
tejīyasāṃ na doṣāya vahneḥ[*87] sarvabhujo yathā //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2777860 (0.0):
tejīyasāṃ na doṣāya vahneḥ sarva bhujo yathā // BhP_10.33.029 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7631104 (0.0):
tejīyasāṃ na doṣāya vahneḥ sarva bhujo yathā ||
asya padyasyārtham abuddhaiva tvyedam ucyate | tat-tad-arthaḥ śrūyatāṃ |
sarva-bhakṣaṇenāpi vahnes tejo-glānir na bhavet | pratyuta tad-vṛddhir
mahaty eva / bhavati | tathā bhavādṛśīnām uttama-varāṅganānām
avirata-madhura-rasopabhoga-mādhuryeṇa mamāpi siddhir nirantaram ujjvalā
bhavantī parama-vṛddhim evādhikatarām avāpa | / madhumaṅgalah -- lalite! satyaṃ bravīti priya-vayasyaḥ | siddhiś cen na
āyāti tarhi muktaḥ kathaṃ bhūmau prārohanti ? prārūḍhāś ca kathaṃ sarvataḥ
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4435362 (0.004):
sūryo divicaranmadhye meghānām iva sarvataḥ // HV_108.24 // / [k: K1.3.4 Ñ2.3 V B D T4 G2 5 (T2 after 25, G1 after 28) ins.: :k]
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24371773 (0.007):
tadraśmīḥ saṃprabhāsantīḥ samavabhāsya sarvataḥ / / tatpretabhuvanaṃ sarvaṃ karoti śītatānvitam //
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1521003 (0.012):
08,065.013d*1031_04 kṣurāṃs tathā sāñjalikārdhacandrān / 08,065.013d*1031_05 te sarvataḥ samakīryanta rājan
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18748398 (0.062):
vuhyaṃtasya velagato kathaṃ spṛheyā atrāṇasya // / baddhasya kathaṃ mukto vacanena kārādhvam abhikrameya /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17454302 (0.063):
[p . 53] vidūṣakaḥ - hodi kahaṃ tumaṃ ṇa kiṃ vi ettha samādisasi | / [bhavati kathaṃ tvaṃ na kim apy atra samādiśasi |]
prasāriṇyā vallikā bhavantyaḥ pracurataraṃ phullanti phalanti ca ?
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15813588 (0.042):
vadiṣyati sarve sarvato' py anvicchantu | yathādyatana nimantraṇataḥ
lalitā vihasya - ārya madhumaṅgala! tat kiṃ bhavat-priya-vayasyasya
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25787954 (0.036):
iti śrutvā lalitā vihasya -- ārya madhumaṅgala! sakhe subala! sannidhāya
siddheḥ / prabhāvaḥ ? / madhumaṅgalaḥ - tat kasya ? / lalitā -- vṛndāvana-bhūmer eva |
rādhā svagataṃ - lalite! etat kāminī-saṅgasya cety ucyatām iti rādhayoktaṃ
viśākhāpy anubhāṣitavatī | / tato'haṃ - tat katham atraiva bhavatībhir upta-muktā hiṃsrā jātāḥ ?
lalitā - bho vidagdha-śiromaṇe! muktāḥ kiṃ hiṃsrā bhavanti ?
mayoktaṃ - tat kathaṃ muktā notpannāḥ ?
lalitā - bhūmi-viśeṣasya bījasya ca vaiguṇyāt | / rādhā svagataṃ - lalite! kṣetrasyāsya guṇād apy ucyatām ity etad viśākhāpy
uktavatī | / nāndīmukhī - lalite! satyam eva kathayati viśākhā |
lalitā - katham iva ? / nāndīmukhī - yasmāt sarvadā sarvāṅgīṇa-mukti-viṣa-vallari-mahoṣara-bhūmau
santata-paramānanda-kara-prema-bharojjvalita-bhakti-pīyūṣa-sura-valli-sarasatara
-mahā-kṣetre'smin vṛndāvane dhruvam āgantukā ye kecana jantavo bhaktā eva
bhavanti kathaṃ nu muktā bhavantu | / lalitā vihasya - viśākhe | sphuṭaṃ kāminī-saṅgasya iti
bhavad-vāg-vilāso'pi / sa-sandarbho bhaviṣyati tad vivṛtya kathyatām |
viśākhā - ārūḍha-yogo'pi nipātyate'dhaḥ-saṅgena yogī kim utālpa-siddhir
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23428792 (0.0):
ārūḍhayogo 'pi nipātyate 'dhaḥ % saṅgena yogī kim utālpasiddhiḥ //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5135453 (0.0):
ārūḍhayogo 'pi nipātyate 'dhaḥ saṅgena yogī kim utālpasiddhiḥ //
nyāyenāsya kāye manasi gotre ca śyāmalatarasya sa-cchidra-vaṃśī-rasikasya
kṣaṇa-mātra-saṅgena muktā api bhūmau garbha-vāsena jananam āsādya
ca-cchidrībhūya saṃsāra-guṇa-baddhā babhūvuḥ | / tato'haṃ - viśākhe! nikhilam eva satyaṃ kathayasi |
subalaḥ - vayasya! katham iva | / tato mayoktaṃ - mama kāma-vilāsādhyāpakasya saundarya-vaidaghdyādi-guṇān
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25782631 (0.054):
palāyana-vidyāḥ sphuṭam adhītāḥ santi | / tadā mayoktaṃ - vayasya! mayāpy etad jñāyata eva | kintu cintā nāsti |
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8116148 (0.064):
anicchantī haṭhānnītā vivāhy ahamihāmunā / / kiṃ tadā ca mayā noktaṃ nāsiṣye te gṛheṣviti // SoKss_9,2.53 //
viśeṣeṇa nāradādi-mukhād ākarṇya daṇḍakāraṇya-vāsino jīvan-muktāḥ
kaṭhora-tapasyākulam ācarya gokula-vane'smin pravara-gopa-gṛheṣu janim
aṅgīkṛtya vraja-vilāsinyo bhūtvā susāra-vaidagdhyādi-guṇair āvṛtya etā iva
mad-urasi sraja iva vilasanti | tathaivāpare parama-muktā api
mad-acintya-guṇair / ākṛṣṭā asmin vraja-vane nitya-siddha-sthāvara-jaṅgameṣu
paśu-pakṣi-bhūruhādayo bhūtvā mām ānandayantaḥ paramānandam āsvādayanto
nandayanti | / subalaḥ - vayasya! sādhu varṇitam | / lalitā kiñcid vihasya - mahā-siddhaś ced bhūmi-bheda-guṇaṃ vinā tava
siddheḥ / prabhāvān muktā jāyante tarhi parama-siddho'pi bhavān
kiñcin-mātrādhika-dravya-lābhāya tad-vikraya-kṣudra-vṛttau kathaṃ
pravṛtto'sti ? / tato'haṃ - mūrkhe lalitike! yauvana-dhana-garvitābhir bhavatībhir yathā
sva-dharmaṃ parityajya itas tataś cañcalyate tathā
svadharma-pariniṣṭha-vaiśya / śiromaṇi-śrī-vraja-rājasya eka-putreṇa mayāpi svadharmaṃ parityajya kim
ucchṛṅkhalena bhavitavyam ? yataḥ kṛṣi-vāṇijya-go-rakṣā-kuśīdaṃ tūryam
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6374498 (0.051):
BhP_10.24.021/1 kṛṣi vāṇijya go rakṣā kusīdaṃ tūryam ucyate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2773323 (0.051):
kṛṣi vāṇijya go rakṣā kusīdaṃ tūryam ucyate /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18274970 (0.051):
kṛṣi vāṇijya go rakṣā kusīdaṃ tūryam ucyate |
ucyate / iti vaiśyānām asmākaṃ catasro vṛttayo bhavanti | āsām
eka-vṛttyācaraṇenaiva / sarva-siddher vṛddhis tac-catuṣṭayam ācarato mama punaḥ siddhiḥ
parama-kāṣṭhām ārūḍhaiva paraṃ virājate | / nāndīmukhī sa-smitaṃ - svadharma-niṣṭha-yuvarāja! bhavataḥ
kṛṣi-vāṇijya-gorakṣā-tisro vṛttayaḥ spaṣṭam anubhūyanta eva vṛddhi-jīvikā
kadāpi nāvakalitāsti | / tato'haṃ - nāndīmukhi! sāpy asmābhiḥ kriyamāṇāpi tvayā kiṃ na jñāyate ?
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25796191 (0.045):
nāndīmukhī - mohana! etad apūrva-mūlyaṃ kutrāpi na dṛṣṭaṃ na vā śrutam / asti | / tato'haṃ - vidagdhe nāndīmukhi! īdṛśam etad bhūmi-jātāpūrva-mauktikaṃ
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 494010 (0.057):
na kadāpi dvaitadaśarnanivṛttiḥ syāt /
Narayanabhatta: Narayaniya (narayniu.htm.txt) 22465391 (0.060):
Nar_10.53.2-2 gotrāparitrāṇakṛte'vatīnastadeva devārabhathāstadā yat //ṣ / Nar_10.53.3-1 kadāpi rāmeṇa samaṃ vanānte vanaśriyaṃ vīkṣya caran sukhena
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24396755 (0.060):
jambūdvipe punargantuṃ nābhīcchāmaḥ kadāpi hi / / kiṃ lapsyāmaha etādṛk mahatsaukhyaṃ kadā katham //
sāmpratam api muktātyantābhāva-saṅkṣobhinībhir etābhiḥ saha
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28124300 (0.041):
kālādeḥ sādhāraṇakāraṇatvena tatra nātivyāptiriti bhāvaḥ/ / svātyantābhāveti/ svapratiyogitva
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20911721 (0.045):
pakṣadharādyuktānūdya nirāha na cātyantābhāveti// kālata 3 iti//
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20949350 (0.049):
tatpratiyogikatvādityarthaḥ/ tathā cātyantābhāvopāmāṇika iti yatsādhyaṃ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20949277 (0.053):
tasyāpyabhāvatvāprāmāṇika 2 pratiyogikatvādidharmāśrayatvācca/ / taduktam/na cātyantābhāvo 'pi sarvadharmarahita"iti//"
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20948981 (0.060):
tāvannayuktamiti nirākaroti na tāvaditi, nāpi svarṇamaya iti, / nāpyatyantābhāveti ca granthena// / 1.dhāyāṃ ga.ṭa.rā. 2.pramāṇapadaṃ na ga.ṭa.rā. 3.asadāśrayatvaṃ vā iti
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20911680 (0.061):
satvepi gandhātyantābhāvābhāvāt// / na cātyantābhāvapadena virodhyabhāvamātraṃ vivakṣitam, dhvaṃsaprāgabhāvau
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20912387 (0.062):
nādyaḥ/ ekaikajñānepyanumitidarśanāt/ na dvitīyaḥ/ / atyantābhāvagarbhavyāptijñānepyanumitidarśanāt/ anyonyābhāvapakṣe
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10954653 (0.063):
'tatsadāsīt' iti samākarṣaṇāt / / atyantābhāvābhyupagame hi tatsadāsīditi kiṃ samākṛṣyeta /
saṃkāmita-svadharmaṃ muktāpāra-vyāpāra-vṛddhi-vṛttiṃ vidhātum ārabdhavān
asmi | / viśākhā kiñcid vihasya - subala! yatra yo rajyati, sa khalu vinindyam api
ślāghyatayotkīrtayati | atas tāvat suṣṭhu adharmasyāpi śobhanatvena
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28630319 (0.010):
vibhāvayiṣyāmi, na virodhayiṣyāmi, na vikalpayiṣyāmi, na samāropayiṣyāmi, / samīkariṣyāmi // / atha khalu acalopāsikā sudhanaṃ śreṣṭhidārakamevamāhabhūtapūrvaṃ
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 25987282 (0.011):
dhātuyaṇaḥ khalv api sakṛllvā / / sakṛllve /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1623950 (0.011):
dharmaśravaṇikāś ca nāraṇyakā bhaviṣyanti na paiṇḍapātikā na pāṃśukūlikā / na khalupaścādbhaktikā na ekāsanikā na prasthapiṇḍikā na śmāśānikā
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19638451 (0.011):
01,090.012D tatas tasya prācinvatvam / 01,090.013A prācinvān khalv aśmakīm upayeme
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14518953 (0.011):
nirvvāpayanta(tu)ṃ / atha khalu tulikāye nisnehiya dīpavartti okaḍḍhiya
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14501004 (0.011):
sthāpayituṃ / yadi āgantukānāṃ mātu atyāyikaṃ bhaviṣyati tato / dhoviṣyanti / rañjiṣyanti / sīviṣyanti / atha khalu yaṃ (14b2) śeyyāsanaṃ
Varahamihira: Yogayatra (yogay2_u.htm.txt) 13022606 (0.012):
YY_1.21b/.prāpnoti tan na samayaṃ[K.sa punaḥ] khalu kālakāṃksī/
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28115499 (0.012):
śarīrendriyaviṣayeṣu kvacidantarbhāvo vācyamaḥ/ sa ca na sambabhavati/ / tathā hi na tāvat nityapṛthivyāḥ śarīre 'ntarbhāvaḥ sambhavati, nāpi
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15762650 (0.013):
citā2dhirohaṇāyo7pakramiṣyase | / sa tāvad eva tvat-pādayor nipatya sā1mātyo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6939201 (0.013):
17518 sattvān bodhāya pratiṣṭhāpayiṣyāmi iyataḥ sattvān bodhāya na / pratiṣṭhāpayiṣyā / 17519 mīti/ api tu khalu punaḥ sarvasattvānāṃ kṛtena sannāhaḥ sannahyate
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18775233 (0.013):
gautamaṃ pratyekā praśnaṃ pṛcchema // atha khalu tā māradhītaro jīrṇikā / vṛddhikā sthavirikā palitikā kubjagopānasīvaṃkā bhavitvā daṇḍam avaṣṭabhya
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18536891 (0.013):
2594-2 .. ri | ta .. e .etavāro guṇānuśaṃṣā pratikā .. tatvāḥ || atha / khalu .. bavātaṃsyā velāyām imā gāthā abhāṣataḥ || anābhibhūtaḥ puṇyehi
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6582377 (0.013):
rājakumārāḥ śrāmaṇerā udgṛhītavanto dhāritavanta ārādhitavantaḥ / paryāptavantaḥ || / atha khalu bhikṣavaḥ sa bhagavān mahābhijñājñānābhibhūstathāgato 'rhan
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6582518 (0.013):
samyaksaṃbodhau paripācitavān samādāpitavān saṃharṣitavān samuttejitavān / saṃpraharṣitavānavatāritavān || / atha khalu bhikṣavaḥ sa bhagavān mahābhijñājñānābhibhūstathāgato 'rhan
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27833080 (0.013):
saṃghamahattarīṃ saṃghathaviriṇā vikandhāvetha | atha khalu mahāprajāpatī
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4025863 (0.013):
vicikitsiṣyati na dhaṃdhāyiṣyati na vivadiṣyati // / atha khalu śakro devānāmindra āyuṣmantaṃ śāriputrametadavocat
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26510157 (0.014):
guṇāntaram utpadyata iti/ sa khalv ekapakṣībhāva iva//15//
Jiva Gosvamin: Gopalacampu - Uttaracampu 5-6 (gu05-06u.htm.txt) 5811546 (0.014):
yavann āśnāsi mātas tvam iti niśamaye hanta nāśnāni tāvad / yady aśnāmīva tarhy apy anubhavad asu me ye'savaḥ śoṣamīyuḥ |
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9854651 (0.014):
āha nāhaṃ tvāṃ vimānayāmi, api tu khalu punastvamabhipaścādāgateti / sa
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26495365 (0.014):
jānīte/ yadā tu khalv asya niḥsaṅkalpasya nirjijñāsasya ca vyāsaktamanaso
varṇanam / asya tva-priya-sakhasya nāyogyam |
subalo vihasya - nāndīmukhi! na kevalam asau dhanasya vṛddhiṃ labhate,
kintv / anyeṣāṃ padārthānām api kṣaṇe kṣaṇe vṛddhiṃ labhamāno'sti ||
nāndīmukhī -- kasya kasya ? / subalaḥ - prathamaṃ pratyaṅge manasija-koṭi-vijayi-nava-tāruṇyasya
netrāñcale / cañcala-kamala-vinindi-ghūrṇanasya bhāṣite ca sudhā-sārojjvala-mādhurīṇām
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25298078 (0.061):
manmatha śara mathitābhyāṃ / mukha kamala cañcala locana bhramarābhyām // Krd_8.76 //
madhumaṅgalaḥ - subala! itara-padārthānāṃ vṛddhiṃ kiṃ tvayā vismṛtā ?
subalaḥ - smārya keṣām | / madhumaṅgalaḥ - / makara-kuṇḍala-maṇi-mañjīra-hāra-valaya-keyūra-maṇi-mudrikādibhiḥ
parama-saundarya-darpādika-madhura-keli-vilāsānām |
lalitā - ārya! anyataraika-vastunaḥ kathaṃ vṛddhiṃ saṅgopitavān asi |
nāndīmukhī - katarasya ? / lalitā - ballava-kula-sādhvīnām adharāmṛtocchiṣṭasya |
rādhā sa-smitaṃ - lalite! satyaṃ satyaṃ vapur ākhyāti bhojanam ity etat
praguṇatara-rasāyana-pānenaiva bāhu-yugale / suvṛttendra-nīlārgalā-darpa-dalana-valanasya, vakṣasi
mārakata-kavāṭāhaṅkāra-vidhvaṃsi-vistārasya, ūru-dvaye ca
marakata-kadalī-stambha-garva-sarvaṅkaṣa-suvṛttitāyāḥ, vadane ca
śārada-śaśadhara-parārdha-mādhurya-saṅkoca-kāri-nirbhara-suṣamāyāḥ,
caraṇayoḥ nava-rasāla-pallava-praśasti-vitrāsi-mādhuryasya, sarvāṅge
madhuratara-sanniveśa-kuśala-lajjā-kāri-subhaga-sauṣṭhavasya, vapuṣi ca
nava-nava-mudirendīvaraindranīla-prabhā-hāri-visāri-prakaṭojjvalatā-bharasya,
yenāsya sakalāntaram apy abhivyāpya vilasitam iti tan mṛduu-bhāṣitāmṛtaṃ
viśākhayāpi sa-smita-sphuṭa-sulapita-kusumena suvāsitaṃ vyadhāyi |
madhumaṅgalaḥ sa-parāmarśaṃ - vayasya! para-ramaṇī-madhurādhara-lolupaṃ
tvām etā dhūrtā miṣṭa-miṣṭa-vacana-mādhurī-bhareṇa parilobhayantyaḥ
pracuratara-vṛddhiṃ pratiśrāvya mauktikāny ādāya jaṭilādi-durgam āsthāya
mūlam api na dāsyanti | vṛddhi-vārtā tu dūre vartatām iti suṣṭhu
vijñāyāhaṃ / mitreṇa hitam āśāṃsanīyam iti vijñāpayann asmi | agre tubhyaṃ yad rocate |
tato'haṃ daśanai rasanāṃ sandaśya - sakhe! imā gāndharvādayaḥ kulāṅganāḥ
prakāmādāna-pradāne mahā-śucayas tad ajānataiva tvayedam ucyate tac
chrūyatāṃ / sāmpratam eva svādharāmṛtopaḍhaukanena mām atīva santoṣya gāndharvayā
mat-sakāśāt prātar gṛhīta-kamal-rāga-rekhikā-yugalena nija-vakṣoruhaṃ
paribhūṣya mad-urasi tad eva caturguṇīkṛtya sāyam eva vitīrṇam | lalitayā
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25795680 (0.039):
vihvalīkṛtam iva māṃ sneha-vihvalā raṅgaṇamālikā mad-urasi / nija-kuca-kuṭmalābhyām avaṣṭabhya maj-jīvātu-rūpa-svādhara-pīyūṣa-pāyanena
paraśvaḥ sāyam amṛta-srāvi-cumbaka-ratnam ekam ādāya kali-krameṇa
tri-guṇī-kṛtya pariśodhitam | viśākhayāpi niśīthe paramāgraheṇa
man-madhurādharāmṛtam ādāya sva-sarva-bhūtaṃ tad eva prātar bahu-guṇīkṛtya
pradāya bāḍham āpyāyito'smi | campaka-latādayaś ca bāraṃ bāraṃ
sva-svābhīṣṭa-padārtham āgraheṇābhigṛhya kāścid dviguṇīkṛtya kāścit
triguṇīkṛtya pradāya mām atīva santoṣitavatyaḥ | kintu āsu jana-dvayī
kevalaṃ / pradāne kiñcid anyādṛśa-vyavasāyā vartate |
nāndīmukhī - katarā sā ? / tato'haṃ - ekā raṅgaṇavallī mad-vakṣasi
nija-vakṣaḥ-sthit-nistala-madhura-phala-yugalasya trirāropaṇam urīkṛtya
mat-kara-mardana-phala-dvayaṃ gṛhītvā sakṛd eva tad-arpitaṃ avaiśiṣṭaṃ
dvir-arpaṇaṃ gati-kriyām ācarya nādyāpi karoti | kācid anyā
raṅgaṇamālā-sahacarī / tulasī nāmnī dviguṇīkṛtya dātum uktvā mad-eka-parirambha-stavakaṃ samādāya
sāmpratam idānīṃ deyaṃ tadānīṃ deyam iti kālaṃ kṣapayantī mūlam api na
dadāti | / madhumaṅgalaḥ - ayi raṅgaṇavallī-tulasyau! yuvayoḥ sakāśād
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5464631 (0.045):
, atiyuvat , atyāvat , atitava , atimama, atiyuvayoḥ , atyāvayoḥ , / atiyuvākam , atyāvākam , atiyuvayi , atyāvayi , atiyuvayoḥ , atyāvayoḥ ,
albhyamānātma-divya-dravyo'pi priyaṃvado'smat-priya-vayasyaḥ
sahaja-sāralyato / bhavad-vidhāsu priyam eva vakti | tathāpy etādṛśe'py asmin vañcana-cāturīm
ācarantībhyāṃ bhavatībhyāṃ kṛtaghnatvāt loka-dharmato bhayaṃ na kriyate |
tad ākarṇya cāru hasantī lalitā prāha - sakhyus tavārya madhumaṅgala!
bhāṣitaṃ / tat pīyūṣataḥ priyataraṃ nahi kasya goṣṭhe pratyakṣaraṃ pratipadaṃ
tad-alīkatogra-śakrāśanasya nahi ced iha bhūri-gandhaḥ | tataḥ
sahāsa-kolāhalaṃ / sādhu lalite! sādhu varṇitam iti sarvās tās tām āliṅgatavatyaḥ | rādhā ca
manasā | / nāndīmukhī - mohana! katham apratītiḥ kriyate ? lalitā-prema-pātrīyaṃ
raṅgaṇa-mālikā, dvitīyā ca viśākhā-priya-śiṣyā tad etābhyām eva te
prbodhya tad / avaśyaṃ dāpayiṣyate | yathā tābhyāṃ saha bhavataḥ śuddha-bhāvena punaḥ
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9566903 (0.060):
karuṇayā preryamāṇā bodhisattvāḥ sarvasattvābhyuddhāraṇartham avaśyaṃ / pratijñāsyanti / ataḥ svātmadṛṣṭiṃ nirākṛtya
eṣa vyavahāro nirvahati | yadi vā dāpayituṃ na śakyate tadā
tad-avaśiṣṭa-dravyaṃ / tat-snehāt tābhyāṃ svayam eva dāpyate | ete api yadi te jhaṭiti dātuṃ
nāṅgīkurutas / tarhi kenāpi bhavān anuyoktuṃ na śakyate | bhavatā tv
anaṅga-mañjarī-sahodarāgrataḥ kriyamāṇa eva phutkārārambhe tābhyām eva
sādhvasena svīkṛta-vṛddhi-sahitaṃ tad drutaṃ sutarāṃ vitariṣyate |
tataḥ sarvāsu nāndīmukhīṃ māṃ ca sa-bhrū-kuṭi-kauṭilyam īkṣamāṇāsu kiñcid
upasṛtya tuṅgavidyā sāntaḥ-smitam āha - bho bhoḥ sakhyaḥ! apūrvaikā vārtā
śrūyatām | / sarvāḥ - sakhi! kā sā ? / tuṅgavidyā - ekaḥ kānta-darpa-nāmācāryaḥ śruto'sti |
lalitā - paramparayā śruto'sti bhadreṇa na jñāyate |
tuṅgavidyā - tat-priya-śiṣyeṇa śyāmala-miśra-nāmnā tat-kṛta-sūtrāṇāṃ
sandhi-catuṣṭayākhyāta-kṛd-vṛttaya iti vyākhyātāś catasro vṛttayo yāḥ
kṛtāḥ santi / tāḥ kiṃ bhavatībhir dṛṣṭa-caryo bhavanti ?
viśākhā -- viṣṇu viṣṇu tad-vṛtti-darśanaṃ tāvad-dūre'stu sa eva kadāpi na
karṇa-gocarīkṛto'sti | / lalitā sākūtaṃ - tuṅgavidye! kutrāsau tvayā paricitaḥ ?
tuṅgavidyā - sakhīsthalyā eka-mahā-padmāpsarasā tad-vṛtti-pāī̀ohārthaṃ taṃ
mṛgayituṃ sāya atrāgatam āsīt | / tato'haṃ - tuṅgavidye! etāvad-dūra-bhūmau kathaṃ tat-sañcāraḥ ?
tuṅgavidyā - nikāma-vanyāvṛddhi-sāmarthyena | ity ākarṇya sarvāḥ smitaṃ
kurvanti sma | / lalitā - tatas tataḥ | / tuṅgavidyā - śyāmala-miśrādvitīyenālīka-rāja-paṇḍitena prathamaṃ
narma-pañjikā̆ā̆aṃ kraya-vikraya-pañjikāṃ ca vidhāya sāmpratam
alīka-pañjikā / tathādāna-pradāna-pañjikā ca prapañcitā anukrameṇa nāmnāntareṇa ca
prapañcitaitat-pañjikā-catuṣṭayaṃ bhavatībhiḥ śrutam astīti manye |
lalitā - atha kiṃ so'pi suṣṭhu anubhūyamāno'sti | / tuṅgavidyā - tebhyo'pi parama-samīcīna-tīvra-dhī-prāgalbhyena
tat-satīrthena / kuhaka-bhaṭṭena tad-vrtti-catuṣṭayasya ṭīkā yugapat-kartum ārabdhāḥ santi
campakalatā - tuṅgavidye! tvaṃ sarva-vidyā-viśāradāsi tad eṣāṃ catūrṇāṃ
śāstra-kāriṇāṃ nāma-dheya-niruktim avagantuṃ sarvās tvatto'bhilaṣanti |
viśākhā - ācārya-bhaṭṭayor arthaḥ spaṣṭa eva tan-miśra-paṇḍitayoḥ sa tāvan
nirucyatām | / tuṅgavidyā vihasya - doṣo'py asti guṇo'py asti tena miśrena miśreta iti
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2au.htm.txt) 22383841 (0.024):
sa guṇo vā9stu doṣo ve9ty % ā-cikhyāso1pa-māṃ viduḥ // 2.32 //
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 347576 (0.029):
cit sāvakāsaḥ guṇaḥ syāt evam api na doṣaḥ .
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5464983 (0.029):
sambuddhiguṇena bhavitavyam . atha api katham cit sāvakāsaḥ guṇaḥ syāt / evam api na doṣaḥ . purastāt apavādāḥ anantarān vidhīn bādhante iti evam
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5419775 (0.032):
pūrvavayāḥ brāhmaṇaḥ pratyuttheyaḥ iti . pūrvavayasaḥ apratyutthāne doṣaḥ / uktaḥ pratyutthāne ca guṇaḥ . katham . ūrdhvam prāṇāḥ hi utkrāmanti yūnaḥ
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5403195 (0.033):
na hi apūraṇaḥ tīyaśabdaḥ asti yatra doṣaḥ syāt . nanu ca ayam asti / mukhatīyaḥ pārśvatīyaḥ iti . arthavadgrahaṇe na anarthakasya iti evam asya
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24144166 (0.035):
yaṇādeśaḥ, na śabdhamāśritya guṇa ityantaraṅgatvād guṇa eva syādityuktam/ / atra kaiyaṭaḥ/ siverbāhulakādauṇādike na pratyaye guṇavalopoṭhāṃ prasaṅge
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 268823 (0.038):
apratyutthāne doṣaḥ uktaḥ pratyutthāne ca guṇaḥ . / (P_6,1.84.2) KA_III,57.7 58.17 Ro_IV,399 402 {45/59} katham .
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11761991 (0.045):
5.011.018a nivedyamāne doṣaḥ syād doṣaḥ syād anivedane
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 26035100 (0.045):
syāt ? naiṣa doṣaḥ / / oṇeḥ ṛdit karaṇaṃ jñāpakaṃ nityam api dvirvacanam upadhāhrasvatvena
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5286347 (0.046):
kumbhīdhānyanyāyena śakyaḥ vijñātum . iha hi doṣaḥ syāt . ṭunadi nandathuḥ / iti . evam tarhi na evam vijñāyate ikāraḥ it yasya saḥ ayam idit tasya
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 504483 (0.046):
nanvevaṃ savartra sāpekṣasya hareḥ svātantryahānirdeṣaḥ syādityata āha / svatantrya iti // / ayamapi doṣo nāsti / / katham /
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5314632 (0.047):
atha jahatsvārthāyām tu doṣaḥ eva . jahatsvāṛthāyām api na doṣaḥ . bhavati
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5415022 (0.047):
samprasāraṇe samprasāraṇam samānāṅge iti vaktavyam . tatra upoṣuṣi doṣaḥ . / tatra upoṣuṣi doṣaḥ bhavati . na vā yasya aṅgasya prasāraṇaprāptiḥ tasmin
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 981220 (0.047):
nivārayituṃ śakyate / yadi svabhāvetarakriyālakṣaṇaviyogād anupāda iti? / tadāpi nāsti doṣaḥ, sarvabhāveṣu kriyāyā abhāvāt /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28219228 (0.048):
adhikaraṇatābhinnatvaparvatānyatvobhayavatī dhūmādhikaraṇatātvāt / 2ityatrātivyāpteḥ/ / 1. na doṣa iti/
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7520856 (0.049):
? svaravidhau vyañjanam avidyamānavat iti vacanān na asti vyavadhānam / saṃcaskaratuḥ, saṃcaskaruḥ iti guṇaḥ katham ? tanmadhyapatitastadgrahaṇena
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 25984993 (0.050):
? svaravidhau vyañjanam avidyamānavat iti vacanān na asti vyavadhānam / saṃcaskaratuḥ, saṃcaskaruḥ iti guṇaḥ katham ? tanmadhyapatitastadgrahaṇena
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5366948 (0.051):
dākṣāyaṇaḥ evam gārgeyaḥ dākṣeyaḥ iti atra api syāt . na eṣaḥ doṣaḥ . ḍhak
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21311690 (0.051):
teṣāṃ pātrāṇāṃ niriṣṭikadoṣo nāstīti bhāvaḥ / athaśeṣasyānnasyagrāsavarārdhya grāsāvarārdhyam /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7433826 (0.052):
avaśyapāvyam iti ? naiṣa doṣaḥ / / mayūravyaṃ sakāditvāt samāsaḥ /
miśraḥ | / nāndīmukhī - kataro vā doṣaḥ kataro vā gunaḥ ?
tuṅgavidyā - vaidagdhyāvaidagdhayor avicāreṇaiva yatra kutrāpi sarvatra
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20914340 (0.052):
parabodhaṃ vyabhicariṣyatīti bhojanādau na pravṛttiḥ syāt/ asti ca sā/ ato / na sarvatra śaṅkā kāryetyarthaḥ/ evaṃ vyāghātāvadhirāśaṅketyetadvṛdi kṛtvā
pravṛttir / iti doṣaḥ | sāralyādhikyena uttamānuttamāvicāreṇaiva vaiṣamyaṃ vinā
sarvatra / samatayā pravṛttir iti mahān guṇaḥ | / lalitā smitvā - tad asyaitan-miśratā padavī samucitaiva |
citrā - paṇḍito'pi nirucyatām | / tuṅgavidyā - sad-asad-vicārikā buddhiḥ paṇḍā | tayā yuktaḥ paṇḍitaḥ iti |
Agamasastra 4) Alatasantiprakarana (agsas_4u.htm.txt) 10725457 (0.046):
nāstītyaparo vaināśiko 'sti nāstītyaparor'dhavaināśikaḥ sadasadvādī
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24057564 (0.054):
natvetadyathoktamanyatrāsti / / sadasadvṛttyavṛttibhyāṃ gatāopratyāgateśca tāḥ // VAkK_6.40 //
Samkara (attrib.): Kathopanisadbhasya (samkaubh_u.htm.txt) 23834699 (0.055):
yadāpi viṣayapravilāpanena pravilāpyamānā buddhis tadāpi sā / satpratyayagarbhaiva vilīyate / buddhir hi naḥ pramāṇaṃ sadasator
Mandanamisra: Vibhramaviveka (mndvivpu.htm.txt) 14162518 (0.057):
asac cakasti na vyomakusuma? na ............. / / arthaḥ prakāśate 'to dhīs tadākāreti kecana // MVibhr_2 //
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2209472 (0.058):
sadasadbuddhiviṣayībhūtayoḥ arthayoḥ | sadasadbuddhiparigalanena"
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2442504 (0.059):
idamidānīṃ cintyate kimetatphalamutpatteḥ prāyasadvā sadvā sadasadvā / 'nabhayaṃ veti / / atra samastapakṣākṣepeṇa phalābhāvamabhidhitsuḥ pūrvapakṣayati /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21522525 (0.060):
006.015. virama tvamasmāt pāpakādasaddharmāt/ / 006.015. tathāpi ahaṃ na prativiramāmi/ / 006.015. sa māṃ pṛcchati bhadramukha, kiṃ tvametānurabhrān divā
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5302066 (0.061):
anādare sat asat iti . ādāre sat iti eva siddham . katham asatkṛtya iti .
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9638008 (0.062):
anyathā tu na yojanīyamityata āha na tvatreti / / na vyakhyeyastathā / / sadasadyogavivakṣaṇāditi śeṣaḥ /
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 989965 (0.063):
prativādina upaghātakāmanayā dharmiṇaḥ sadasattvamanveṣayanti, na tu
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1397308 (0.063):
12. nirṇītātaḥ maryādātvavasthā / 13. grāmātā iti / tat sad eva / yad asat tad asad eveti1 /
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2442567 (0.064):
nanu nāsadutapadyate na sanniruddhyataityācakṣate sāṃkhyāḥ
ayaṃ tu / buddhi-gauraveṇa pūrva-parayoḥ para-vidhir balavān iti vicārya parā
asad-vicārikā / yā sā paṇḍā tām evottaramtveāśritas tad-yuktatvāt paṇḍita iti |
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28179617 (0.055):
iti ślokārdheṃna / pratipāditam/ tatra prativādinā yat asaduttaramucyate tadeva
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28176581 (0.061):
asaduttaraṃ jātiḥ/ / prakāśikā / asaduttaramiti/ / uttarasya asatvaṃ tu svāsādhakatāsādhāraṇyena parāsādhakatāsādhakatayā
citrā - sakhi tuṅgavidye! sandhyādi-catuṣṭayasyāpy arthaḥ prakāśya
kathyatām | / tuṅgavidyā - citre! asmad-goṣṭhyāṃ tat-prapañcena lalitaiva dakṣā tat
kathayatu | / lalitā - citre! etat-prasaṅga-leśo'pi mayā kadāpi na śruto'pi tad
etat-prakaraṇa-vyākhyātrī tuṅgavidyaiva tad-arthaṃ jānāti |
citrā - tuṅgavidye! mac-chirasā śāpitāsi tvayaiva vyākhyāyatām |
tato'tilajjayā svayam asaṃkathya rādhikātiprīti-pātrīṃ manāg apy
anucyamānāṃ / tadīya-sukhada-savidhāṃ bhū-cāraṇa-varya-kiśorīṃ tuṅganarmākhya-vaihāsikīṃ
cakṣuḥ-kūṇanena sa-smitam ālokayantyāṃ tuṅgavidyāyāṃ, tuṅganarmā kiñcit
Buddhaghosa: Siddharthacaritrakavya (bghsic_u.htm.txt) 28768841 (0.048):
saṃvartasāgarasamudgatabhaṅgatuṅgatvaṅgatturaṅgamataraṅgitasarvadikkam // / āḍhaukamānarathamaṇḍalacakranemidhārāvidāritadharātalasanniveśam /
sannidhāya sa-smita-man-mukham avalokayantī nijagāda - citre! sa tāvad
artho'smābhir na jñāyate kintu tayāpsarasā punaḥ punar āgatya sa-vinayaṃ
svayam / āgraha-bhareṇa suprasannīkṛtāt yathārtha-padavīka-miśra-varād adhītya
tad-vṛtti-catuṣṭaya-vyākhyānam asmat-sahita-tuṅgavidyāgrataḥ sāṅgaṃ yad
akāri / tat samāsena mayā kathyamānaṃ śṛṇuta - / prathamaṃ śṛṇu dūtī-dvārā vā kṛtābhiyogena yūnor milanaṃ sandhiḥ | tasya
vṛttir / vivaraṇa-matisārādir iti | / tataḥ kucālambha-pariṣvaṅga-cumbanādhara-pāna-rūpāṇāṃ śṛṅgāra-bhedānāṃ
catuṣṭayam eva catuṣṭayam | tasya tasya vṛttir nakha-kṣatādiḥ,
bāhu-bandha-bhṛṅgy-ādiḥ, gaṇḍa-sthale savilāsa-mukha-kamalāropaṇādiḥ,
savaidagdhya-daṃśādir iti | / tato'nyonya-narma-lapitam ākhyātam | tasya vṛttiḥ paraspara-jayākāṅkṣayā
nigūḍhārtha-prahelikādi-prayoga iti | / citrā sa-smitaṃ - tuṅganarman! aśruta-caraitad apūrvārtha-vyākhyānam
asmat-karṇa-gocarīkṛtaṃ, bhavatyā tat kṛd-vṛtter apy arthaḥ suṣṭhu
nirucyatām | / tuṅganarmā -- ānandaṃ karotīti ānanda-kṛt sambhogaḥ | tasya vṛttiḥ
śītkāra-cakṣr nirmīlanādir iti | kiṃ ca kānta-darpācāryādy-avatāriṇā
kalāpa-priyeṇa siddha-kumāreṇānena tat-tad-vigrahāntareṇaiva yat
kalāpa-vyākaraṇam āvirbhāvitaṃ tatrātyantāpādeyatvena atiśaya-rahasyatvena
prakaṭam anigadya bhaṅgyā nāma-dheyāntareṇa ca yat kiñcit nigūhitaṃ tad
bhavad-vidha-rasika-snigdha-vidagdha-janair vidagdha-buddhi-sakhībhiḥ
samasadhika-vicāreṇa samanubhavanīyam iti | / campakalatā kiñcid vihasya - tuṅgavidye! etad-bhaṭṭa-pādānāṃ tvāv eva
bhujau / tatrāpy atīva sukumārau tat katham ekadaiva ṭīkā-catuṣṭayaṃ lekhituṃ
śaknotu | / tuṅgavidyā -- mugdhe! nijendra-jāla-balenāyaṃ bhuja-catuṣṭayam api
prāduṣkartuṃ śaknoti | / lalitā -- satyaṃ satyaṃ vāsantika-rāsollāsa-mahotsave
parama-rāsa-sthalī-nikaṭa-varti-praviṣṭaka-nāmāraṇya-khaṇḍāntar-nikuñjāntar
āle'pi para-rāmā-ratnam apahartuṃ nikhila-ballavī-vṛnda-vañcanāya ca
sva-paricyāyakādbhuta-nija-mādhurī-santatim avaguṇṭhya kuhaka-balād
caturbhujatvam āviṣkṛtam āsīt | / viśākhā - lalite! satyam etat sarvam asyakuhaka-bala-vijṛmbhitam eva yat
priya-sakhyā saha gadya-padyair narmālāpa-goṣṭhyāṃ tāṃ jetuṃ
nija-kuhaka-pāṇḍityena samprati vṛddhi-vṛttim ācaratā pada-dvayasya
kadācid yad anena kriyate tac cāsmābhir api dṛṣṭam asti |
sudevī - viśākhe! caturṇām eteṣāṃ śāstra-kāriṇāṃ prāyeṇaika eva vyavasāyaḥ
kathaṃ dṛśyate ? / nāndīmukhī - sudevi! etad vivaraṇam alpākṣareṇa tuṅganarmaṇā yad akāri tat
tvayā nahi śrutam ? / sudevī - yāva-grāma-stha-priya-sakhyāṃ tadānīṃ datta-manaskayā mayā tat
samyaktayā nāvadhāritaṃ tat kṛpayā tvayaiva vistareṇa saṃkathya śrāvyatām
nāndīmukhī - sudevi! śrūyatām | vastuta ete catvāraḥ kuhaka-bhaṭṭa-nāmā
eva kumāro bhavati | sa eva kṛtya-bheda-vinoda-sampādanāyātmanaḥ
prakṛṣṭatara-kuhaka-prabhāvāt prakaṭitenaikena vigraheṇaiva
kānta-darpācārya / iti apareṇa śyāmala-miśra iti padavīm adhyārūḍho vartate |
alīka-rāja-paṇḍitena / samaṃ tu sphuṭam asya pṛthag-vigrahatā nāsty eva kintv ayam eva sadā
dharmī / kumāraḥ | sphuṭam atra vilāsa-viśeṣollāsa-karaṇāya kiñcit
prakāśa-bhedenālīka-rāja-paṇḍiteti nāmāntaram urarīkṛtya kāmam ātmīyānām
ātmanaś ca paramānanda-kallolam āsphālayan viharate |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7623280 (0.052):
dekhi śrī muralī mukha aṅgera bhaṅgimā | / nityānanda ānanda aśrura nāhi sīmā ||
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6298684 (0.053):
yatpunarāha | adhimucyasyāni rvo( )pasampadya viharatītyanena
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850127 (0.054):
daurvacasyaṃdurvacakajātiyo / 169. bhagavān kauśāmbīyām viharati | chandakamātā nāma bhikṣuṇī | sā
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27648023 (0.057):
ujjhitaparamānaṃ dampatyādyādyāṇsramaiḥ sadaiva paramānandam | 1 |
tato'haṃ - haṃho! yac caturbhujatvādika-līlāyitam akhilam asmābhiḥ
siddhatā-prabhāvair evāvirbhāvyate | tan mūrkhābhir ābhir ugrābhiḥ
kuhaka-bhaṭṭābhir nija-nikṛṣṭa-kuhaka-prabhāvair eveti santatam udghuṣyate
iti mad-vacaḥ samākarṇya sarvāḥ - anena siddha-gosvāminā sva-prabhāveṇa
nijālīkatāpi siddhī-sampādya sva-mukhenaiva paraṃ nirdhāritā vyadhāyīti
sarvair / nirbharam ullāsyamāne hāsa-kutūhale | / ahaṃ svagataṃ - bho āścaryam āścaryam amūbhir vāvadūka-ballavībhir
vacana-prakāśa-paripāṭībhir bāḍham alīkataiva mayi siddhīkṛteti manasi
vibhāvya / lajjayā mayā tad-anākarṇita-mudrayaiva tāḥ suṣṭhv avadhāryeva kiñcid
vihasya / vyāhṛtaṃ - bho mugdhā yauvanāndhā vilāsinyaḥ! yady atra nahi vaḥ pratītis
tarhi / sarveṣāṃ samakṣam eva sva-siddhiṃ darśayan prathamam asyāḥ kaṇṭhe
vana-mālā / bhavāni iti vihasya campakalatām upasarpan - vayasya siddhasya tava
para-ramaṇī-sparśaḥ parama-nyāyya iti vihasya vadatā madhumaṅgalena
nivartito'ham avadaṃ - sakhe! siddhasya siddhayā saṃyogo mithaḥ
paramānanda-lābhāyaiva bhavati | uktaṃ ca śrī-nāradena -
sva-yūthyām eva saṃśrayed iti | / iti niśamya hasantīṣu sarvāsu paramānanda-janita-kampādi-sāttvika-vikārān
bhaneevācchādayantī campakalatā prapalāyya kuñjāntarāle praviṣṭā rādhāṃ
pṛṣṭhe samāliṅgya nilīnāsīt | / tato'haṃ citrāṃ mauktikāni haste cālayann uktavān - citre! samakṣam āgatya
mauktika-mūlyaṃ śṛṇu śṛṅgāra-karma-vicakṣaṇāyās tava mūrti-mañjuṣikāyāṃ
tat-sādhanāni bahūni santīti tvat-prāṇa-preṣṭha-sakhyā kathitam asti |
vicitra-śṛṅgāreṇa mat-pratyaṅgāni tathā bhūṣaya yathāham api
tvad-vakṣaḥ-stha-kāñcana-ghaṭa-dvayam ardha-candra-patrāṅkurādibhiḥ
santoṣeṇālaṅkṛtya tām ānandayāmīti | / tac chravaṇataḥ sa-krodhaṃ citrā - aye aviratam
ativikaṭa-bhaṇḍatoccaṇḍa-caṇḍikāviṣṭa! aye trijagati
prasiddha-dhṛṣṭatodbhaṭa-bāṭikā-kuraṅga-kuṭumbinī-kula-naṭa! tva-yogyābhis
tat-tat-sādhana-karma-karmaṭhābhis tābhir eva sa-santoṣaṃ sucitritena
bhavatā tā / eva suślāghaṃ suvareṇa santatam anukīrtyantāṃ itas tvaritam apasaratu
svāmī | / ity ākarṇanena jāta-hāsāḥ sarvās tāṃ suṣṭhu tuṣṭuvuḥ |
tad anu nāndīmukhī - gokula-maṅgala! / sakala-gokula-jana-jīvātu-mukha-candra-prakāśaṃ bhavantaṃ akasmād
vimanaskam / iva saṃvīkṣya bhavad-ekāyuṣām asmākaṃ hṛdayāni
marma-vraṇa-vedanā-vahni-jvālitānīva sphuṭanti santi | tatas tan-nidānam
avaśyaṃ / kṛpayā prakāśyatām | yathā bhagavatī-dvārā tat-pratīkāraṃ jhaṭiti niṣpādya
śrīmantaṃ bhavantaṃ bāḍham ānandaivātmānaṃ sandhukṣayāma |
iti nāndīmukhī-vacanam ākarṇya savaiklavyam iva mayoktaṃ -- nāndīmukhi
śrūyatām | / adṛṣṭāśruta-cara-cāru-cāturya-niravadya-mahā-vaidagdhya-viovidha-sudurbodha
-narma-karma-svādhyāya-prathamācāryāyāḥ / samasta-kalyāṇa-guṇa-maṇi-mañjuṣāyāḥ
sva-parijana-gaṇa-jīvanī-bhūta-smita-nava-ghana-sāra-suvāsita-bhāṣita-pīyūṣāyāḥ
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25795661 (0.054):
adṛṣṭacara-cañcala-nayanāñcalāvaloka-lava-marikca-kṣoda-miśrita-susmita-nava- / ghanasāra-lava-parimilitāśruta-cara-nava-nava-bhāṣita-makaranda-pāyanena
śacy-ādi-saubhāgyavatī-vṛnda-varṇyamān-saubhāgya-bharāyāḥ santatam
indirādi-gaurī-gaṇa-mṛgyamāṇa-saundarya-rasa-sphurita-nakhāñcala-pratīkāyāḥ
sura-nara-gaṇa-gandharva-vidyādhara-muni-vara-vandita-bhuvaneśvarī-śata-vand
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19139420 (0.038):
surāsurasiddhavidyādharagandarvanaraprabhṛtayaḥ, ye cānye siṃhaprabhṛtayaḥ
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22535035 (0.049):
BhP_04.24.012/1 vibudhāsura-gandharva- muni-siddha-naroragāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2683121 (0.049):
vibudhāsura gandharva muni siddha naroragāḥ /
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25834367 (0.062):
sakalasurāsuranarakiṃnarasiddhavidyādharoragaprabhṛtivineyajanebhyo
yamāna-padāravindāyāḥ, samasta-vaikuṇṭhato'pi / paramottama-parama-vyomato'pi
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18266850 (0.032):
samasta dīpāyamānaḥ sa / mahā dvīpāyamānaḥ parama suveśaḥ sarvaś ca deśaḥ śvetadvīpa ity ācakṣate
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28235025 (0.045):
muktiyapaprayojanādityādiḥ/ avāntareti/ madhyavartītyarthaḥ/ parameti/ / paramatvaṃ ca svānantarotpannatattvajñānasādhyaprayojanakānyatvam/
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11421063 (0.049):
sāmānyasādhanopayikasarvamantratantreṣu sarve sudahyete paramarahasyatamā / paramasaubhāgyatamā paramāścaryādbhutatamāḥ / yairvinā na śakyante
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24554144 (0.052):
avasthitaṃ paramārthasadvas tu tadantikrāntā yathāvasthitā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9640493 (0.054):
dharmāsteṣāmevāṅkalāratvam / / na tu paramārthataḥsanniviśiṣṭānāṃ himāṃśulāvaṇyādīnām /
Panini: Astadhyayi (panini_u.htm.txt) 19052620 (0.055):
2.01.061 sat=mahat-parama=uttama=utkrṣṭāḥ pūjyamanaiḥ
bṛṃhita-mahā-mahimottara-vṛndāṭavī-mahā-yoga-pīṭha-mahā-siṃhāsane
saṃbhṛta-mahāratnābhiṣekāyāḥ mahādevyāḥ / sudhā-sāgara-mathanotthita-rādhety-akṣara-yugala-ghanībhūta-tat-sārāṃśa-kalas
a-dvaya-vinirmita-rādheti-nāma-dheyād / apūrvāmṛta-sāra-vikāra-viśeṣeṇāpyāyita-śītkārita-caturdaśa-bhuvanāyāḥ,
santata-saurabhya-niravadhi-saundarya-nistula-kaumalya-nirbhara-varāruṇyādi-vin
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19333860 (0.058):
saundarya saurabhyādi pariṣkriyamāṇatayaiva taṃ pariṣkurvanti na
Bana: Harsacarita, Ucchvasa 4 (bahcar4u.htm.txt) 5743542 (0.064):
nakhamayūkhadhavalitatanuradṛṣṭapūrvavadhūvararūpavismayasmera ivādṛsyata
irjita-raktotpala-kula-caraṇa-paricaraṇaika-jīvine
sakala-varivasyā-viśāradāya / mahyaṃ svayam āhūyāsaṅkocatayā mat-kāmita-pratyaṅga-sevā yat tayā na
dīyate | / atas tasya mayi madhurāṃ prītim anavadhārya tat-pūrṇāṃśāṃ yathārtha-nāmnīṃ
tuṅgavidyāṃ bhagavatī-mukhāt niśamya satvarābhīṣṭa-lābhāya enāṃ
gurutvenāsādyāsyāḥ sakāśāt mahādevī-mantra-rājaṃ didīkṣiṣur ahaṃ tvāṃ
bhagavaty-advitīyāṃ prapanno'smi | / nāndīmukhī vihasya | sulakṣaṇa prathamaṃ tāvat śāstra-nirṇīta-gurūpasattir
vidhīyatām | / mayoktam | bhadraṃ vacaḥ prathamaṃ guru-śiṣyayoḥ parīkṣaiva nyāyyā | tatas
tisras triyāmāḥ kutrāpi nirjana-kuñje kṣaṇe mahilāṃ kṣaṇe pumāṃsaṃ māṃ
sampādya sva-vidyāyāḥ prabhāvam asau darśayatu | tato viśrabhya
parama-sambhrameṇa mayāpy asyāś / caraṇa-yāvābharaṇa-śroṇi-mardana-vakṣoja-kaṇḍūyana-veṇī-bandhanādi-paricaryās
sarvāpekṣayā kriyamāṇāsu suprasanneyaṃ tvat-sevayā parama-prasannāsmīti
nirucya māṃ manobhavānanda-kara-nikuñja-maṇḍapa-vedikāṃ prāpayya bho
vicakṣaṇa mad-vakṣaḥ-sthala-kārttasvara-maṅgala-ghaṭa-yugalaṃ
svakara-yugalena / spṛśan mṛgamada-kuṅkumādi-paṅka-lepa-pūrvakaṃ maṇi-puṣpa-mālābhir
veṣṭayety ādibhāṣitamantrair ghaṭaṃ sthāpayitvā,
sva-vakṣoja-mahā-prasāda0kuṅkumena mama lalāṭādiṣu tilakaṃ kṛtvā
mṛgamadena mad-vakṣasi mahā-devī-nāma-mudrām abhilikhya bāhu-dvayaṃ ca
tac-caraṇa-cihna-saubhāgya-mudrābhir aṅkīkṛtya sva-kaṇṭhād ekāvalī-mālām
uttārya mat-kaṇṭhe nidhāya mama vakṣaḥ-pārśvayoḥ sva-kucau aṃsa-dvaye
bāhulate mukhe ca svādharaṃ aparāṅgānyāgamānabhijñena mayā sphuṭam
ajñātāny api paramāgamācāryeyaṃ svayaṃ tad-arpaṇa-sthāne'rpayatu iti
ṣaḍ-aṅgāni / vinyasya ṣaḍ-akṣara-mantra-rājasyāsya svayambhū-ṛṣi-gāyatrī chandaḥ
śrī-gāndharvā devatā sa-bindu-prathama-varṇo bījaṃ śaktir upāsyopāsakayor
mithaḥ-suyukta-rati-janana-pūrvakābhīṣṭa-kāma-siddhaye viniyoga ity ādi
pūrvāṅgaṃ yathā-vidhi sampādya, / atha svīya-saras-tīra-kuñja-raṅga-sthale mudā |
sabhyānālī-gaṇān bhaṅgyā dhinvantīṃ narma-nartanaiḥ ||
gaurīṃ raktāmbarāṃ ramyāṃ sunetrāṃ susmitānanām |
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22417278 (0.0):
ānanda-rasa-sammagnāṃ kiśorīm āśraye vane // GGS_186 // / saurīṃ raktāmbarāṃ ramyāṃ sunetrāṃ susmitānanām /
śyāmāṃ śyāmākhilābhīṣṭa-sādhikāṃ rādhikāṃ śraye ||
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22417280 (0.0):
saurīṃ raktāmbarāṃ ramyāṃ sunetrāṃ susmitānanām / / śyāmāṃ śyāmākhilābhīṣṭāṃ rādhikām āśraye vane // GGS_187 //
iti dhyānaṃ ca suciraṃ kārayitvā kṛpayā mahyaṃ kāmine kāma-bīja-puṭitaṃ
mantra-rājam upadiśya māṃ kṛtārthīkarotu |
mahā-bhāvojjvalac-cintā-ratnodbhāvita-vigrahām |
sakhī-praṇaya-sad-gandha-varodvartana-suprabhām ||1||
kāruṇyāmṛta-vīcibhis tāruṇyāmṛta-dhārayā |
lāvaṇyāmṛta-vanyābhiḥ snapitāṃ glaptendirām ||2||
hrī-paṭṭa-vastra-guptāṅgīṃ saundarya-ghusṛṇāñcitām |
śyāmalojjvala-kastūrī-vicitrita-kalevarām ||3|| / kampāśru-pulaka-stambha-sveda-gadgada-raktatāḥ |
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27963259 (0.039):
bhāvāścāsya stambhāśrusvedagadgadaromāñcāvegasambhramajaḍatāpralayādayaḥ |
unmādo jāḍyam ity etai rathanir navabhir uttamaiḥ ||4||
k ptālaṅkṛti-saṃsliṣṭāṃ guṇālī-puṣpa-mālinīm |
dhīrādhīrātva-sad-vāsa-paṭa-vāsaiḥ pariṣkṛtām ||5||
pracchanna-māna-dhammillāṃ saubhāgya-tilakojjvalām |
kṛṣṇa-nāma-yaśaḥ-śrāva-vataṃsollāsi-karṇikām ||6||
rāga-tāmbūla-raktauṣṭhīṃ prema-kauṭilya-kajjalām |
narma-bhāṣita-nisyanda-smita-karpūra-vāsitām ||7||
saurabhāntaḥ-pure garva-paryaṅkopari līlayā |
niviṣṭāṃ prema-vaicittya-vicalat-taralāñcitām ||8||
praṇaya-krodha-sac-colī-bandh-guptī-kṛta-stanām |
sapatnī-vaktra-hṛc-choṣi-yaśaḥ-śrī-kacchapī-varām ||9||
madhyatātma-sakhī-skandha-līlānyasta-karāmbujām |
śyāmāṃ śyāma-smarāmoda-madhulī-pariveśikām ||10||
tvāṃ natvā yācate dhṛtvā tṛṇaṃ dantair ayaṃ janaḥ |
sva-dāsyāmṛta-sekena jīvayāmuṃ suduḥkhitam ||11||
na muñcec charaṇāyātam api duṣṭaṃ dayāmayaḥ |
ato gāndharvike hā hā muñcainaṃ naiva tādṛśam ||12||
premāmbhoja-marandākhyaṃ stavarājam imaṃ janaḥ |
śrī-rādhikā-kṛpā-hetuṃ paṭhaṃs tad-dāsyam āpnuyāt ||13||
imaṃ stava-rājam apy upadiśatu || / tataḥ śrī-guror labdhābhīṣṭa-kāmo'smi iti sagadgadaṃ vadantaṃ sakampaṃ
tac-caraṇa-kamalayoḥ patitaṃ māṃ sānandaṃ samutthāpya samāliṅgya
svādharocchiṣṭa-pīyūṣa-prasādaṃ saṃbhojya ca sva-mukhodgīrṇa-tāmbūlaṃ
man-mukhe vitaratu | brahmacāriṇo mama tāmbūla-bhakṣaṇam anucitam iti cet
tarhi karpūra-vāsita-nija-mukha-vāsena man-mukha-śuddhiṃ vitanotu | tataḥ
kṛtārthena mayaitad-abhīpsitāni anyāny api bahūni ca muktāphalāni
dakṣinātvena / samarpyamāṇāni kṛpayā svīkṛtya mām anugṛhṇātu ||
iti niśamya sarvāsu sa-smitaṃ tuṅgavidyā-mukham avalokayantīṣu tayāpy
ucchalitāntarānandam āvṛtya bhrū-bhaṅgena saroṣam iva mām īṣad avalokya
bhāṣitaṃ | nāndīmukhi tvaṃ siddhā tapasviny asi | tasmād etad-vidhinā tvam
evainaṃ dīkṣaya | tadāsya siddhāto mantra-grahaṇāt svābhīṣṭa-kāma-lābho
jhaṭiti / sampatsyata iti vyāhṛtya sakrodhaṃ gṛhāya gacchantīṃ kareṇa gṛhītvā
vyāghoṭya / viśākhā vihasya nāndīmukhīṃ prāha -- nāndīmukhi! asya samprati
prāpta-vyalīkasya dīkṣā-dāne mahān eva pratyavāyaḥ syād ity ācāryeyaṃ tvāṃ
prati krudhyati || / nāndīmukhī -- mithyā-vādini viśākhe! sakala-sadharma-rājīva-bandhor
gokula-rājasya sat-tanaye katham alīka-parivādam āropayasi |
viśākhā -- tubhyaṃ śape satyam evaitad doṣam | / nāndīmukhī -- kas tāvad doṣaḥ ?
viśākhā -- ucchiṣṭa-bhojanam | / nāndīmukhī -- kasya ? / viśākhā -- dāsyāḥ |
nāndīmukhī vihasya -- kā tāvat sā dāsī ? / viśākhā -- śākhoṭa-vana-vāsinī kācin māyayā gopīva bhūtvā
kaṃsa-bhṛtya-govardhana-malla-gṛhiṇīm āsādya tām uvāca candrāvali! tvaṃ
bhuvaneśvaryāś caṇḍikāyāḥ priya-paricārikāsi | aham api tad-gaṇa-madhye
ekāsmi | tataḥ sneha-bhareṇa tva-sakhītvam icchāmi | tac chrutvā samīcīnam
ity āliṅgya sā candrāvalī yāṃ sakhyena parijagrāha saiva | / nāndīmukhī -- saiva kā ?
viśākhā -- apūrvā padmā sā sarvatra prasiddhā bhavatyāpi jñāyate |
nāndīmukhī -- kiṃ tad ucchiṣṭam ? / viśākhā -- tan mecakādhara-kupī-sthitaṃ parama-pāvanaṃ madhu ||
etan niśamya kiñcit smayamānāṃ rādhikām avalokayantas tat-sabhāsadaḥ sarve
jahasuḥ | tato nāndīmukhī -- viśākhe! kenāpy etad dṛṣṭam asti ?
viśākhā -- atha kim | / nāndīmukhī -- kena ? / viśākhā - vividha-giridhātu-paricchadān ānetuṃ priya-sakhyā gāndharvayā
preṣitābhyāṃ mallī-bhṛṅgībhyāṃ mānasa-gaṅgā-nikaṭoṣara-taṭe prakaṭam
evaitat parama-pāvanaṃ karma paraśva eva sākṣād avalokyāgatya sarvāsāṃ
purato / vivicya kathitam | / nāndīmukhī sacintam iva -- sakala-gokula-jīvanībhūtasyāsya kathaṃ
tad-doṣa-dhvaṃso bhavati ? / viśākhā -- prāyaścittācaraṇenaiva |
nāndīmukhī -- tato bhagavatītas tad-doṣa-vihita-niṣkṛtiṃ sampādya
puruṣottamam / enaṃ śuddhaṃ vidhāya dīkṣayantu bhavaytaḥ |
tac chrutvā campakalatā prāha -- mugdhe! ujjvala-maṇi-saṃhitāyām eva
vivṛto'sti / tan-niṣkṛti-vidhir bhavatyāḥ prāyeṇa gocaro na bhavatīti tayaiva
kathā-prasaṅge / kathitam asti || / nāndīmukhī -- atra tat-saṃhitāṃ kas tāvaj jānāti ?
campakalatā -- priya-sakhī gāndharvaiva | / nāndīmukhī -- adhunā sā kilātra sabhā-madhye na vidyate | tat katham idaṃ
jhaṭiti nirvahatu ? / viśākhā -- tad-advitīyeyaṃ tato'dhīta-sandarbha-tat-saṃhitā-lalitā
nirantaraṃ tad / abhyasyantī suṣṭhu taj jānantī tan nirūpayiṣyati | / nāndīmukhī sa-kāku -- sakhi lalite! vicārya yathocita-niṣkṛtir ādiśyatām |
lalitā kiñcid vihasya -- priya-sakhi! kṛta-vaylīko jano yadi sabhā-madhye
svayam / āgatya niḥśeṣaṃ svayam aghaṃ niṣkāpaṭyena nivedyānutapati, tadaivāsya
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16025128 (0.059):
Yāj2.307c/ (nivedya (dadyād viprebhyah svayam trimśad.guṇī.kṛtam //E
prāyaścittaṃ kāryate iti purāna-kṛdbhiḥ nirṇitam asti | tathā hi --
saṃkathya svam aghaṃ goṣṭhyāṃ paścāt tapati yaḥ sphuṭam |
tasyaiva niṣkṛtiḥ sāṅgā munibhiḥ kāryate'khilā || iti |
ity ākarṇya nāndīmukhyāṃ man-mukhaṃ sākūtam ālokayantyāṃ mayi ca
subala-madhumaṅgalābhyāṃ saha lalitā-savidham āsādya kiñcid vivakṣamāṇe
sati, / viśākhā prāha -- he dhīra! kāmāturāṇāṃ na ghṛṇā na lajjeti svabhāvataḥ
kāminā / tvayā yat kṛtaṃ tat kṛtam eva | adhunā tv etat tasyāḥ puro vivicya tat
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15843272 (0.049):
daivāttvatsavidhaṃ prātpā jīvitāhaṃ tvayādhunā / / ityevaṃ svakṛtaṃ karma mahyaṃ sarvaṃ nyavedayat // NarP_1,20.48 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6798425 (0.062):
kṣantumarhasi tatsarvaṃ yatkṛtaṃ na kṛtaṃ mayā // GarP_1,234.44 //
sarvaṃ / kathaya | / tato'haṃ smitam apavārya sānutāpam iva -- lalite! caturthe'hani
vighaṭita-gavānveṣaṇe gaurī-tīrtham evāptasya mama gaurī-mandirān niḥsṛtya
kācid gaurī sahacarī carcikā haṭhena mad-urasi savya-kucenāhatya
mādhavī-catuḥśālikāntarālaṃ mām ānīya kampamānasya mama mukhe
tāmbūla-carvitaṃ pradāya yat kiñcit kṛtavatī tan-mohito'haṃ kim api
nāvediṣam | / paraśvo'pi suvarṇa-sūtreṇa vividha-kusumair grathita-mālām ādāya
rādhā-kuṇḍa-taṭa-nikuñja-nāgarīṃ gāndharvām anusmarato mama
mālya-haraṇa-kuṇḍa-taṭa-nikaṭa-mandārodyāna-parisare sā carcikā punar apy
āvirbhūya balenaiva mama vāma-gaṇḍaṃ paricumbya mukhe svādhara-pīyūṣam
arpitavatī tad etad agha-yugala-nirāśāya / tan-mukha-kamalocchiṣṭa-madhu-pāna-rūpaṃ prāyaścittam ādiśatu bhavatī |
madhumaṅgalo vihasyāha -- vayasya! bhadrataram idaṃ niṣkṛtaṃ yat tad
aghasyaiva / vṛddhiṃ vitanoti | / tato'ham -- dhiṅ mūrkha! kim api na jānāsi | viṣasya viṣamauṣadham iti |
vahni-santāpato naśyed vahni-santāpajo braṇaḥ | iti |
darayet kaṇṭakaṃ viddhaṃ kaṇṭakenaiva paṇḍitaḥ | / ity ādivad ucchiṣṭa-bhojana-doṣam ucchiṣṭa-bhojanam eva darayati |
Aryadeva: Cittavisuddhiprakarana (bsa006_u.htm.txt) 19204551 (0.062):
karṇājjalaṃ jalenaiva kaṇṭakenaiva kaṇṭakam / / rāgeṇaiva tathārāgamudvaranti maṇīṣiṇaḥ // Cvp_37 //
madhumaṅgalaḥ -- evaṃvidha-pāpa-vyādhi-cikitsāyāṃ tvam eva sad-vaidyo'si
lalitām anuvartase ? / tato'ham -- sakhe | / jñāta-sāro'pi khalv ekaḥ sandigdhaḥ syāt sakarmaṇi |
iti cikitsakasyāpi cikitsānyaiḥ kriyata eva || / iti niśamya lalitā smayamānā prāha -- he deva! devyā saha devasyaiva
saṅgaḥ / sampatsyate tat katham asmākaṃ mānuṣīṇāṃ sā gocarībhavatu ?
tato mayoktaṃ -- lalite! sā kutrāpi mānuṣi bhavatīnām adūra eva virājamānā
vartate | / tataḥ sarvāsu sakautukaṃ sa-śaṅkaṃ karṇākarṇi keyam iti vicārayantīṣu
rādhā / svagataṃ -- etasya dhūrtasya narma-nyāsa etad-goṣṭhyām eva bhaviṣyatīti
lakṣyate | / viśākhā -- deva! kathyatām kutra sā yathaināṃ saṃstutya sabhā-madhye
samānīya / bhavat-kāryam acirād asmābhir niṣpādyate ?
tato'haṃ -- viśākhe! bhavad-goṣṭhyām eva taḍid iva virājayantī sā | kiṃ
dīrgha-netrayāpi tvayā na dṛśyate ? / iti mad-gambhīrālāpam ākarṇya lalitāyām anyāsu sarvāsu ca ātmany ātmani
narma-bhaṅgīm āśaṅkya parasparam ālokayantīṣu viśākhayoktaṃ -- lampaṭa!
campakalatā ? / tato'haṃ -- na hi na hi | / viśākhā -- kiṃ jyeṣṭhā |
subalaḥ -- raṅgadevī-sudevyayor ekatarā bhaviṣyati |
ahaṃ -- anayor ekatarāpi na | / viśākhā -- āṃ niṣkṛti-kāriṇī lalitaiva bhaviṣyati |
tato'haṃ -- viśākhe! iyam api na | / viśākhā -- iyam api na eṣāpi na asāv api na | tat kiṃ ito'ntarhitā |
tato'haṃ -- dhūrte! tvam eva tāṃ jānāsi | smṛtvā paśya |
lalitā -- hā hā sakhi viśākhe! tāṃ prakāśya vikalasyāsya kārya-siddhiṃ
drutam / āpādaya | / viśākhā smṛtim abhinīya -- lalite! yā mayā jñāyate sā devī-manuṣyayor
ekatarāpi / na syāt | / nāndīmukhī -- goṣṭha-madhye devīṃ mānuṣīṃ vā vinā kā punar itarā ?
viśākhā -- sā khalu śaṅkhinī | / lalitā -- kā tāvat sā ? / viśākhā smitvāha -- sā durmukhī padmā yayāsya vyalīkaṃ kṛtam asti |
tuṅgavidyā -- sakhi viśākhe! sā śaṅkhinīti saṃkathya kathaṃ kaluṣam
utpādayasi / ? eṣā khalu bahutithaṃ kātyāyanī-devyā bahutara-sevā-prasādataḥ sākṣāt
kātyāyanī vṛtāsti | / tac chrutvā madhumaṅgalādiṣu hasatsu mayoktaṃ -- viśākhe! tal-lajjayā yadi
tvam / anyataḥ kṣipasi tan mayaiva kathyate | / viśākhā -- kathaya kathaya |
tato mayoktaṃ -- sā carcikā-devī tvam eva |
tataḥ sā sarvāḥ smayamānā vilokya sakampādharam āha -- aye cañcala
vañcaka! / gopa-niṣṭhūra! / kaṃsāsura-sevaka-duṣṭakāliṅga-malla-gṛhiṇī-hāridra-rāga-carcita-sarvāṅga!
vidagdhya-sat-khaṇḍa! cāturya-sac-candra-virahita!
tad-dhṛta-sneha-lubdha-tat-keli-koli-kānana-cara |
ayukta-padmā-śaṅkhinī-parivṛḍha | / avaidagdhya-raṅga0milita-pañcabāṇa-rasa-vyāpāri-mahādhūrta-vaṇig-vara!
dhārṣṭya-jambula-guḍa-haṭṭaṃ tatraiva śākhoṭa-vane gatvā prasāraya | ito
drutam / apasara || / iti śrutvā rādhā anuccaiḥ sa-ślāgham āha -- priya-sakhi viśākhe! vijayinī
bhava / yan man-mānasa-gata-sambodhanoktyā māṃ sukhayanty asi ||
raṅgadevī -- sakhi viśākhe! tvaṃ kathaṃ kupasīty uktvā sakhi lalite!
śākhoṭavanīṃ / mādhavī-catuḥśālikātvena mānasa-gaṅgā-taṭoṣara-pradeśaṃ
mālya-haraṇa-saras-tīra-mandārodyānatvena, padmā-śaṅkhinī-mukhocchiṣṭaṃ ca
priya-sakhī-viśākhādharāmṛtatvena nirūpya svamukhenaiva sānutāpaṃ
sva-duritam / aśeṣam anena vidagdha-dhūrtena / sva-kadarya-kārya-prakaṭana-janiṣyamāṇa-lajjayā
arthottha-vyaṅgenaiva tvayi niveditam | tad upadiśāsya prāyaścittam ||
iti śrutvā lalitā vihasya -- ārya madhumaṅgala! sakhe subala! sannidhāya
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25784383 (0.036):
prasāriṇyā vallikā bhavantyaḥ pracurataraṃ phullanti phalanti ca ? / lalitā vihasya - ārya madhumaṅgala! tat kiṃ bhavat-priya-vayasyasya
śrūyatām / prāyaścittam || / citrā -- sakhi lalite! / sampattau vidyamānāyāṃ prāyaścittaṃ caturguṇam |
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25788584 (0.020):
-- yadyapi kṛtānutāpa-lakṣāṇām ity ādi sāmānya-vacanāntaraṃ / sampattau vidyamānāyāṃ prāyaścittaṃ caturguṇam | / tatrāpi rāja -putrāṇāṃ niṣkṛtiḥ syād dviṣaḍ-guṇā ||
tato'pi rāja-putrāṇāṃ niṣkṛtiḥ ṣaḍ-guṇā matā ||
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25788587 (0.007):
sampattau vidyamānāyāṃ prāyaścittaṃ caturguṇam | / tatrāpi rāja -putrāṇāṃ niṣkṛtiḥ syād dviṣaḍ-guṇā ||
iti smṛti-vākyaṃ smṛtvaiva prāyaścittam ādiśyatām || / lalitā -- mugdhe! tato'pi rāja-putrāṇāṃ niṣkṛtiḥ syād dviṣaḍ-guṇā iti
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25788590 (0.0):
sampattau vidyamānāyāṃ prāyaścittaṃ caturguṇam | / tatrāpi rāja -putrāṇāṃ niṣkṛtiḥ syād dviṣaḍ-guṇā ||
pāṭhaḥ / saṃhitā-saṃmato mayā jñāyate | ṣaḍguṇeti kathaṃ bhaṇyate ?
citrā -- etac-chāstra-vijñayā tvayā yaj jñāyate tad eva satyam |
kintugovardhanoddharaṇa-dāvāgni-vimocana-śaṅkhacūḍādi-mardanādibhiḥ
katidhānena yuvarājena vayaṃ na rakṣitāḥ sma ? tasmād
idānīntana-tat-kṛta-bahutara-vaiguṇyam avigaṇayya kṛpayā ṣaḍ-guṇenaiva
nirūpyatām || / lalitā -- bhadraṃ tva-kathitam evedam anuṣṭhīyate | ādau pāpa-mocane
snātvā / tathā mānasa-gaṅgāyāṃ tri-dināni snātaḥ sann eka-viṃśati-dināni
mallī-bhṛṅgādhara-pañcāmṛta-pānena prathamaṃ mukha-doṣam utsārayatu |
paścād dvi-ṣaḍ-guṇā niṣkṛtiḥ karaṇīyā ||
iti śravaṇena kapaṭa-kopa-vikaṭo madhumaṅgalaḥ prāha -- lalitike!
sad-dhamra-setu-vrajendrayor etan-mātra-putrasya
tathāsmad-vidha-vayasya-vargāṇāṃ sakala-gokula-vāsinām apy eka-jīvātor
ceṭikā-pulindī-juṣṭa-bhakṣaṇena jāti-dhvaṃsaḥ kartum ārabdho bhavatībhis
aham atidrutaṃ gatvā vṛttam etat sa-viśeṣam āśrāvya etat-pitarāv atrānīya
saṅkaṭād amuṃ mocayan sauhṛdaṃ vitanomi | iti nigadya phutkṛtya drutaṃ
gacchantaṃ madhumaṅgalaṃ subalaḥ kare gṛhītvā balād iva nivartayāmāsa |
lalitā -- anārya baṭo! asmat-priya-sakhī-praṇayi-sakhyor anayor
māhātmya-vijñāne / tvam anabhijño'si | tad bhavan nāndīmukhī-mukhād etac chrūyatām ||
nāndīmukhī -- bhrātar madhumaṅgala! / govardhana-girau ramye rādhā-kuṇḍaṃ priyaṃ hareḥ |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6533170 (0.033):
atas tadīya māhātmyaṃ pādme devarṣiṇoditam // RUnm_4.4 // / yathā rādhā priyā viṣṇos tasyāḥ kuṇḍaṃ priyaṃ tathā |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10869546 (0.041):
yathā pādme -- / yathā rādhā priyā viṣṇos tasyāḥ kuṇḍaṃ priyaṃ tathā |
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22416458 (0.043):
pādme ca (UN 4.5)-- / yathā rādhā priyā viṣṇos tasyāḥ kuṇḍaṃ priyaṃ tathā /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19326957 (0.043):
pādme kārttika māhātmye / yathā rādhā priyā viṣṇos tasyāḥ kuṇḍaṃ priyaṃ tathā |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15804392 (0.043):
yathā rādhā priyā viṣṇos tasyāḥ kuṇḍaṃ priyaṃ tathā | / sarva gopīṣu saivaikā viṣṇor atyanta vallabhā ||iti |
yathā rādhā priyā viṣṇos tasyāḥ kuṇḍaṃ priyaṃ tathā || / vaikuṇṭhāj janito varā madhupurī tatrāpi rāsotsavāt
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22416459 (0.024):
pādme ca (UN 4.5)-- / yathā rādhā priyā viṣṇos tasyāḥ kuṇḍaṃ priyaṃ tathā /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19326958 (0.024):
pādme kārttika māhātmye / yathā rādhā priyā viṣṇos tasyāḥ kuṇḍaṃ priyaṃ tathā |
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15804393 (0.024):
[83] kiṃ bahunā ? tatreyam api purāṇānāṃ gāthā / yathā rādhā priyā viṣṇos tasyāḥ kuṇḍaṃ priyaṃ tathā |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10869547 (0.024):
yathā pādme -- / yathā rādhā priyā viṣṇos tasyāḥ kuṇḍaṃ priyaṃ tathā |
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6533171 (0.024):
atas tadīya māhātmyaṃ pādme devarṣiṇoditam // RUnm_4.4 // / yathā rādhā priyā viṣṇos tasyāḥ kuṇḍaṃ priyaṃ tathā |
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7616285 (0.059):
yathā rādhā tathā viṣṇos tasyāḥ kuṇḍaṃ priyaṃ tathā | / sarva gopīṣu saivaikā viṣṇor atyanta vallabhā || iti pādmoktāt |
vṛndāraṇyam udāra-pāṇi-ramaṇāt tatrāpi govardhanaḥ | / rādhā-kuṇḍam ihāpi gokula-pateḥ premāmṛtāplavanāt
kuryād asya virājato giri-taṭe sevāṃ vivekī na kaḥ ||
ity ādy-anusāreṇa / śrī-bhagavatī-guru-śrī-devarṣi-prabhṛti-mahā-mahā-munīndra-gaṇair
varṇita-mahā-mahimnaḥ śrī-govardhanopari-virājamānasya rādhā-kuṇḍasya
dakṣiṇa-taṭe giri-darī-vāsinyāḥ pūrṇāḥ pulindya urugāyety ādi
śrī-śukadeva-varṇita-mahā-saubhāgya-bharayoḥ pulinda-rāja-sutayor anayor
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19319680 (0.049):
atha darśita prabhāvās tad āvirbhāvās tu śrī śuka devādiṣu draṣṭavyāḥ |
adhara-galita-parama-pāvana-pañcāmṛtam etad-durita-nāśakaṃ kiṃ na syāt ?
anyac / ca śrūyatām | vraja-navīna-yuva-dvandva-ratnaṃ prati viśākhādi-dvārā
kvacit / svayaṃ vā lajjām abhinīya mṛdu / bhāṣita-vivicyamāna-narma-kalā-kalāpa-janita-paramānanda-viśeṣa-lābhāya
svābhilaṣita-paricaraṇa-viśeṣa-lābhāya ca raṅgamālā-prabhṛtaya etāḥ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7628074 (0.018):
(vraja vilāsa stave) svābhilaṣita paricaraṇa viśeṣa lābhāya
parama-praṇayi-sakhyo'pi paricārikā iva vyavaharanti || / etad-avasaraa eva netra-kuṇanena goṣṭhī-madhyāt tulasīm āhūya
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7628084 (0.0):
raṅgaṇa vallī raṅgaṇa / mālā prabhṛtayaḥ | etāḥ parama praṇayi sakhyo'pi paricārikā iva
bandhurātibandhura-sugandhī-gandha-phalī-sadṛkṣa-dakṣiṇa-kara-kaniṣṭhāṅg
uli-śikharākṛṣṭa-sva-sīmanta-sindūra-rasa-prakaṭita-tat-saurabha-prasara-rūpa-s
urūpa-lipi-pracayenāti-suvāsitīkṛta-kanaka-ketakī-kusuma-dala-bhūta-varṇa-dūta
ekaḥ | śrī-gāndharvayā tat-kareṇa lalitādiṣu sañcāritaḥ | tatas taṃ lalitā
śirasi / nidhāya sakhībhiḥ saha rahaḥ paripaṭhya nāndīmukhī-kare sa-smitam
arpitavatī | / nāndīmukhī smitvānandam abhinīya vakṣasi nidhāya vācayati --
svasti / śrīnāndīmukhī-śrī-lalitā-śrī-viśākhā-prabhṛti-prāṇa-preṣṭha-sakhī-vargeṣu
pariṣvaṅga-parārdha-raṅga-pūrvikā kasyāścid vijñaptir iyam --
śrīdāma-subala-bhadrasenādi-pramukha-priya-vayasya-gaṇaiḥ saha
govardhana-parisare sambhṛta-gocāraṇa-paramāmodasya
vraja-rāja-nija-jīvita-parārdha-śatādhika-parama-priyatama-tanayasya
vrajendra-mahiṣī-sva-prāṇa-parārdha-paripakva-hiraṇmayeṣṭakāghaṭā-ghaṭita-
mahā-mandirāntarāla-vinirmita-prāṇa-parārdha-vividha-ratna-khacita-mahā-par
yaṅka-kṛṄpta-vātsalya-nānā-vidha-kusuma-suvāsita-sukumāra-sutūlikopari-sama
dhigata-śayana-keli-paramānandasya
mat-prāṇa-parārdhārbuda-parārdha-śata-nirmañchyamāna-vāma-caraṇa-kaniṣṭ
hāṅguli-nakhāñcala-pratīkasya / nava-mṛgamada-parimalita-navanīta-nīlotpala-dala-kula-racita-sundara-sukumāra
-vigrahasya dhīra-lalitasyāsya etāvat kaṭhora-prāyaścitta-śravaṇena mama
hṛdayaṃ / navanītam iva vidravavad āste | / tataḥ --
kṛtānutāpa-lakṣāṇāṃ sukumāra-śarīriṇām | / snigdhānāṃ niṣkṛtiḥ samyak tantreṇaiva vidhīyate ||
ity ujjvala-saṃhitā-vacanam ananusmṛtyaiva lalitayā yat
pañcāmṛta-pāna-rūpaṃ / prāyaścittaṃ kevala-mukha-śodhanāya ca tantreṇa vidhāyāsmin nirdoṣe vihite
mama mahaty eva nirvṛtir jāyate ity alam ativistareṇa ||
ihaiva prāṇa-pratima-praṇayi-sakhyau mallī-bhṛṅgyay prati
sa-praṇaya-pariṣvaṅga-sañcāraḥ kāryaś ca | / rāja-putro'yaṃ parama-pavitro mahā-vilāsī ca | tan
nija-caraṇa-kmala-ghātena / kaṅkelli-latikāṃ puspitīkṛtya tan-makaranda-prasyanda-gaṇḍūṣaiś
caturviṃśatyā / sva-mukhaṃ viśeṣeṇa prakṣālya smita-karpūra-vāsita-madhura-pañcāmṛtaṃ
vidhāya / premṇā śanaiḥ śanais tathā pāyayitavyaṃ yathāsya sukumārasya duritaṃ
drutam / apayāti parama-sukham api niṣpadyate iti || / iti niśamya sāntarānandaṃ rādhā-nikuñjam avalokayati mayi smitvā lalitā
prāha / -- yadyapi kṛtānutāpa-lakṣāṇām ity ādi sāmānya-vacanāntaraṃ
sampattau vidyamānāyāṃ prāyaścittaṃ caturguṇam | / tatrāpi rāja -putrāṇāṃ niṣkṛtiḥ syād dviṣaḍ-guṇā ||
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25787988 (0.0):
lalitā -- mugdhe! tato'pi rāja-putrāṇāṃ niṣkṛtiḥ syād dviṣaḍ-guṇā iti
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25787970 (0.007):
sampattau vidyamānāyāṃ prāyaścittaṃ caturguṇam | / tato'pi rāja-putrāṇāṃ niṣkṛtiḥ ṣaḍ-guṇā matā ||
iti viśeṣa-vacanena sāmānya-viśeṣayor viśeṣa-vidhir balavān iti nyāyenāsya
dviṣaḍ-guṇam eva prāyaścittaṃ yuktam eva pṛthak pṛthak nirūpitam asti
ājñā gurūṇāṃ hy avicāraṇīyeti tad-ājñāṃ śirasi nidhāya tantreṇaiva
kārayitavyam / tataḥ śiṣye vidyā garīyasīti mayokte lalitā sākūtam āha -- nāndīmukhi!
saundarya-rasa-bhareṇāpyāyita-nikhila-gokula-jananayanāravindāṃ
para-rāsa-sthalī-vihāriṇīṃ parama-rasa-taraṅgiṇīṃ raṅgiṇi-sahacarīṃ
hariṇīm etāṃ / parihāya bāḍham ayasa-vidagdha-kṛṣṇasāra-yuvā sakhī-sthaly-upaśalye
tad-vāstavya-śaivyā-sahacarī-mṛgatṛṣṇikāṃ muhur muhur dhāvati | tathā
gāndharvā-sarovara-nikuñjāṅgane saurabha-prasara-parivāsita-sakala-diśāṃ
campakalatā-sakhīṃ kāñcana-yūthikām apahāya
govardhana-malla-gṛhakoṇa-sthāṃ / nirgandha-puṣpavatīṃ kuṣmāṇḍa-latāṃ tan
nikaṭa-stha-nīrasoṣara-sthala-padmāṃ
ca ta-sahacarīṃ cañcalo'yam avidagdha-bhramaraḥ punaḥ punar
uḍḍīyoḍḍiyānusarati / tad etad ālambanāvadagdhya-rūpa-vairūpyeṇa vṛndāvana-maheśvarī-sahacarī
madhurā ratir aprasannā satī etac chyāmala-rasaṃ na puṣṇāti | tasmāt
tathainam / anabhijñaṃ yukta-mādhurībhiḥ prabodhaya | yathā tām avidagdhāṃ
rasa-gandha-śūnyāṃ sarvadaiva vihāyaināṃ vṛndāvana-mahā-devīṃ
sarvato-bhāvenānusarati | tarhi tat-priya-sakhī madhurā ratiḥ svayam eva
paramojjvalā bhavantī etad abhīṣṭa-kāmān sampādayiṣyaty eva |
ity akhila-vilāsa-rasa-mādhurīm āpīya satyabhāmā vyājahāra -- prāṇanātha!
apūrva-rasa-sāgare nimajjantyā mama manāg api tṛpteḥ paryāptir na vidyate
kṛṣṇaḥ -- priye! etad gokula-vilāsānanda-niṣkuṭe viharamāṇasya mama
tvat-praśna / eva mat-priya-vayasya-samaya-rāja-vasantollāsa iti tām āliliṅgati |
satyabhāmā sānandaṃ -- tatas tataḥ ? / kṛṣṇaḥ -- tataḥ subalaḥ sasmitam āha -- priyavayasya! priya-sakhīyam
indulekhā / durdurūḍhāt sva-bhartur bhāsvarākhyād udvignā mām iṅgitena prerayati | tad
asyāḥ mauktik-mūlyaṃ nirṇīya tad dattvā jhaṭiti gṛha-kṛtyāya gantum
ājñāpyatām | / tato'haṃ -- sakhe satyaṃ satyaṃ mayy atīvānurakteyaṃ mām api tyaktuṃ na
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25793604 (0.061):
tato'haṃ - sakhe! satyaṃ satyaṃ yathā vinā rājadhānī-jayena tad-deśāḥ
śaknoti | / tato'pi suṣṭhu bibhetīty aham api jānāmi | tad etan mauktika-mūlyaṃ śṛṇu
yathārtha-nāmnīyaṃ mad-viraham asahamānā kāya-dvayaṃ kṛtvā
śyāmalatara-mad-vakṣo-nabhasi śāṇita-nakhāgreṇa racitām ekāṃ sva-mūrtiṃ
saṃrakṣatu | aham apy asahyaitad-virahas tāvad asyāḥ vakṣoja-parvatopari
sva-vidyā-balenārdha-candra-yugalībhavann udayaṃ karomi | tadaiṣā
labdha-mahā-ratnam iva sarvato māṃ celāñcalenāvṛṇotu | rahasi ca kṣaṇe
sa-romāñcam avalokayantī paramānandam āsādayatu | athavā
mṛga-lāñchana-rahitāyā etasyā hṛn-madhye mañjula-kṛṣṇa-sāro'haṃ bhavāmīti
tataḥ sakampādharaṃ kuṭilaṃ mām avalokayantīm indulekhām ālokya smayamānā
tuṅgavidyā prāha -- nāgara! raṅgadevīyaṃ yathārtha-nāmnī tad asyā
mauktika-paṇaḥ praṇiyatām | / tato'ham -- sakhi raṅgadevi! rāsa-madhye tava lāsya-vilāsollāsaḥ santatam
ālokito'sti | tad adhunā nikuñja-mandirāṅgane rahasi tad-viśeṣam
anubhavitum / abhilaṣāmi | tad ehi sva-vakṣoja-kanaka-kumbhau mad-urasi tathā nartaya
yathāham ānanditaḥ / sakala-vallavī-samudaya-sarvasva-bhūta-mat-svādhara-pīyūṣa-mahā-prasāda-dānena
tvām ānandayāmīti || / tac chrutvā apaihi bhaṇḍa-śekhara! apaihīty uktvā kuṭilaṃ mām avalokya
viśākhā-pṛṣṭhāntaritāyāṃ raṅgadevyāṃ sudevī sa-smitam āha --
rasika-śekhara! / ballavī-kula-bhukta-muka-sujuṣṭa-mahā-prasādāsvādaneneyaṃ tvaritam eva
siddhim āsādayantī sphuṭam asmān api siddhārthāḥ kṛtavaty eva |
subalaḥ -- vayasya! sudevī sva-mauktika-mūlyaṃ śrotu-kāmā
śrīmad-bhavan-mukham īkṣamāṇeyam utkaṇṭhate | / tato'ham -- sakhe subala! sudevīyam akṣa-keli-dakṣeti prasiddhā tac
chapatham eva / dadad asmi kenāpi kasyāpi pakṣo na grāhyaḥ | āvām eva sva-buddhi-balena
kheliṣyāvaḥ | tatra yady aham anayā suṣṭhu jīyeyaṃ, tarhi vāmena vakṣojena
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4682400 (0.036):
te janā pāram ehiṃti maccudheyaṃ suduttaraṃ || / Uv29:34 / ye tarhi samyag ākhyāte dharme dharmānudarśinaḥ |
mad-vakṣṣasi mām āpīḍya mama sarvasva-bhūtam adharaṃ dviḥ pibatu | yadi vā
Bhagavata-Purana 10,29 - 33 with Sridhara's commentary (Bhavarthadipika). (bhpc101u.htm.txt) 3418623 (0.050):
pratikṛtaṃ bhavatu | yuṣmat sauśīlyenaiva mamānṛṇyaṃ, na tu / matkṛtapratyupakāreṇety arthaḥ ||BhPC_10,32.22||
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_pu.htm.txt) 12408942 (0.054):
tadāgacchāśramaṃ tāvannātidūramito mama // SoKss_12,34.157 // / tatrānayā matsutāyā sahāssva svagṛhe yathā /
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25626950 (0.056):
abhyāsayogena tato mām ichāptuṃ dhanaṃjaya 12.9 / abhyāsepy asamarthosi matkarmaparamo bhava
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6452092 (0.059):
madarthameva saṃvardhitāyāṃ kulapālikāyāṃ maddāridṣadoṣātpunaḥ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6456447 (0.063):
madanugrahalabdhenāpi rūpeṇa lokalocanotsavāyamānena / matsapatnīrabhiramayiṣyasi / / nāhamātmavināśāya vetālotthāpanamācareyam' iti /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21581300 (0.063):
188.030. tāt, mahātmā tvam, kiṃ māṃ vyaṃsayiṣyasi? api tu ahameva / mandabhāgyaḥ/ / 188.031. mayā pañcānāṃ kārṣāpaṇaśatānāmarthāya bhṛtikayā karma prārabdhaṃ
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5474274 (0.064):
mahyam grahīṣyati . mām abhivyāhariṣyati mām abhvyāhariṣyati . katham ca / atra dvirvacanam . chāndasatvāt . svaraḥ api tarhi chāndasatvāt eva na
mayedaṃ jīyate, tadā sva-dakṣiṇa-kaṭhina-vakṣojaṃ mad-dakṣiṇa-kareṇa
nikāmaṃ / pīḍayitvā dviḥ svādharāmṛtam āpāyayatv iti |
tataḥ sā bhrū-bhaṅgena mām avalokayantī sāsūyaṃ viśākhām āha -- ayi
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25782281 (0.049):
parama-parārdhyam | / tac chrutvā bhrū-bhaṅgena mām avalokayantī kāñcanalatā saroṣam āha -
viśākhe! / sarva-kālam eva narma-svarṇa-vikrayy asau mahājanaḥ | sāmpratam eva
muktā-maṇi-vyāpāram ārabhya tato vṛddhim alabhamānaḥ punaḥ sva-vṛttim
evārabdhavān asti | tataḥ parārdha-dvi-guṇa-pañcabāṇa-lalitāṃ
kāñcana-mudrā-tatim itaḥ prakāma-mūlyena pragṛhya tayaiva muktāphalāny
ānayantu bhavatyaḥ | mayā tu gṛhāya gamyate |
iti calitum udyatāñcale gṛhītvānaṅga-mañjaryā nivartitā sa-krodham iva
sākūtaṃ / punar āha -- keli-lampaṭa! nikāmam akṣa-keli-nipuṇeyam anaṅga-mañjarī
tvayā / saha dīvyantī te garva-parvataṃ kharvayiṣyati |
tatas tad-vacana-mādhuryam avadhārya mayoktaṃ -- asyās tv abalāyās
tat-keliṣu kā / śaktiḥ ? kintumad-vakṣo-harid-grāva-haritālīya-rekhikāyā rādhikāyāḥ
prāṇa-sahodareyaṃ mayy atīva snihyati | mama ca mānasa-madhukaraḥ param
asyām anavaratam anuvrajyati | ataḥ samucita-paṇam antarāpi sutārāṇi
suvṛttāni / bahūni mauktikāny apy asyai vitariṣyāmi | paraṃ ca
nirjana-nikuñja-vedikāyāṃ / smara-puñjarākṣarāṇy asyāḥ pañcāśad aṅga-pratyaṅgeṣu sva-hastena vinyasya
svāṅgaṃ svāṅgenālinṅgya mantreṇaināṃ vyāpayya tathā siddha-mantram ekam
upadiśāmi yathā tad-grahaṇa-mātrād anaṅgaṃ sāṅgaṃ viracayya santuṣṭena
prasādīkṛta-sva-sarvasva-svarūpa-vilāsa-ratnāni mantra-gurau mayi
Vinayasutram, 1: Pravrajyavastu (bsu058_u.htm.txt) 2876854 (0.024):
steyasaṃvāsikatvaṃ vyavasthitam // (135) tīrthikaprakrāntaka iti // / tatsvarūpaparijñāpanārtham - (136) samāttedaṃ-pravrajyasya taddṛṣṭeḥ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28232679 (0.033):
ityatra tacchabdaḥ kāmanādiṃparaḥ/ evaṃ tatsambandhasyetyatrāpi/ tathā / svaviṣayeti/ svapadamatra kāmanāparam/ sādhanatvādītyādinā
Yamuna: Siddhitraya, Part 3: Samvitsiddhi (yasasi_u.htm.txt) 3299577 (0.035):
nanvatulyatve 'pi sahagaṇaneṣyatāmityatrāhaka iti / / tatsvarūpāntargatasya tena saha gaṇanāyoga ityatredaṃ nidarśanam ,
Udayana: Nyayakusumanjali, Stavaka 3 (udnyku3u.htm.txt) 16141680 (0.036):
nāpi saṅgatibalena tatpratipādanam, vākyārthasyāpūrvatvāt / / nāpi svārthasaṅgatibalena, tasya svārtha evopakṣayāt /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 3, (jsbh1-3u.htm.txt) 13255434 (0.036):
'pyanyān ityevaṃ pāṭhastanmātrevyavasthita iti tatrāpi sarvaviṣayatvameva / // 10 // (svābhimatapūrvapakṣanirūpaṇam) yathaiva dhūmasya
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3644702 (0.036):
bhāvikoṭipatitāmapi puruṣārthasaṃpattim akālakalitasvarūpānupraveśena / svātmīkṛtām abhimanyamāne , tata eva vitatasaṃvitsundaraparāmarśo
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28145631 (0.038):
gaganāravindamāśrayaḥ/ sa ca nāstyeva/ / svarūpāsiddho yathā
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8653947 (0.039):
nanu yadi prāṇaśabdenendreṇāpi viṣṇureva svātmādisarvagatatayocyate tarhi
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20940186 (0.040):
bhāvaḥ/ vyāptidvayasyāpyanugamakamāśaṅkya nirāha na ca sveti// / vyatirekonvayaśya svaśabdārthaḥ/ vyatirekanirūpito vyabhicāro
Samkara: Upadesasahasri (samkupad_u.htm.txt) 12537962 (0.040):
acitimadarthatvaṃ citimato bhavati, acitimato 'citimattvād eva / svārthasaṃbandhānupapatteḥ / nāpy acitimator anyonyārthatvaṃ dṛṣṭam / na
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28145817 (0.042):
gaganīyatvaṃ nāstīti paryavasitor'thaḥ/ / svarūpāsiddhiśca pakṣe
Siddhasena Mahamati: Nyayavatara, with the Nyayavataravivrti commentary by Siddharsi-ganin (snyayvpu.htm.txt) 18483220 (0.042):
aparāparasāmagryantaḥpātitayānekakāryakāryāvedyate, yathā rūpaṃ / svottarakṣaṇaṃ svāvagāhijñānādikaṃ ca yugapaj janayati. yadi
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8246998 (0.043):
mādṛśais tu jagat pūrṇaṃ svātmamātrānukampibhiḥ / / anukampyaṃ jagad yeṣāṃ viralās te bhavādṛśāḥ // SoKss_12,23.140
Jayarasi: Tattvopaplavasimha (jaytuppu.htm.txt) 22824792 (0.043):
atha samyagrūpā vṛttir iha saṅgrāhyā, tadāpohyā nalabhyate vṛttīnāṃ / svarūpaikatābhyupagamāt / bhedābhyupagame vābhyupetahānam / na hi bhavatāṃ
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5547849 (0.044):
kūṭasthanitya7P..svarūpamātrapratiṣṭha7P..muktapuruṣa7P..svarūpāstitā..krama3..evānubhūyata..iti..tatrāpy..alabdhaparyavasānaḥ..śabdapṛṣṭha3..astikriyām..upādāya..kalpita..iti.
Prasastapada: Padarthadharmasamgraha (commentary on Kanada's (paddhs_u.htm.txt) 5915612 (0.044):
yady.apy.aparicchinnadeśāni.sāmānyāni.bhavanti.tathāpy.upalakṣaṇaniyamāt.kāraṇasāmagrīniyamāc.ca.svaviṣayasarvagatāni./
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24776891 (0.044):
cānubandhaḥ / nirastasamastadehendriyavāsanānubandhasyetyarthaḥ / svapare / ti / svasvarūpaviṣayakasyār'thāntaraviṣayakasya vā
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11853169 (0.045):
rūpaskandhavibhāge yathā cakṣurādayaḥ svarūpato nirdiṣṭāḥtathehāpi svarūpatonirdeṣṭavyā iti / tatra hy uktaṃ catvāri mahābhūtāny upādāya varṇaviṣayo rūpaprasādaścakṣurindriyam iti
Varadaraja: Laghusiddhantakaumudi (= Laghukaumudi) (varlghku.htm.txt) 21242958 (0.045):
svamorluk / datvam / svanaḍut, svanaḍud / svanaḍuhī / caturanaḍuhorityām /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23084010 (0.045):
'pyarthālaṃkārāḥ kiṃ necyante / / rasādivyajjakasvarūpavācyaviśeṣasavyapekṣatve 'pi
dakṣiṇātvena / sa-vinayam upaḍhaukayati | tataḥ suprasannena mayā tādṛg-āśīḥ-śatam
ādhāsyate / yena viṣama-śara-vilāsācāryeti padavīm āsādya dvi-guṇaṃ mām eva bhaktyā
paricarati | / iti mad-bhāṣita-kusuma-stavakaṃ śravaṇāvataṃsīkṛtya sakampādharaṃ mām īṣad
avalokayantī smita-subhaga-vadanābhir ābhiḥ snehenotphullatayā
tad-agrajayā ca / sa-smitaṃ sa-snehaṃ ca nirīkṣyamāṇā tulasī-raṅgaṇamālikayor upapṛṣṭham
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12817372 (0.046):
MSS_0922 2 mātarna vidya iti sasmitamullasantīm utphullagaṇḍaphalakāṃ
antarhitāsīt || / satyabhāmā smitvā -- prāṇanātha! tatas tataḥ |
kṛṣṇaḥ -- tadānīm eva mallī-bhṛṅgībhyām ānīya dattaṃ lekha-dvayam |
sarvābhiḥ / samam eva vācayitvā paramotphullā lalitā tayor ekaṃ lekhaṃ subala-haste
samarpitavatī | / tato'ham -- lalite! kasyāyaṃ lekhaḥ ? / lalitā smitvā -- lekha eva kathayiṣyati |
tataḥ subale lekham udghāṭya laghu laghu vācayati sati nāndīmukhī --
subala! / sphuṭam eva vācaya | / subalaḥ smitvā -- sakhe! apūrva-patrīyam avadhāryatām |
ahaṃ -- sakhe! vācaya mamāpi mahatī śuśrūṣā vartate |
subalaḥ -- svasti / samasta-saṃmukha-sarvopamā-yogya-bandha-prbandha-sad-guṇa-prkara-parivṛteṣu
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24368976 (0.015):
ityetadādīni mahattarāṇi puṇyāani śrīsadguṇāsādhanāni /
AAPASTAMBA DHARMASUUTRA (apastd_u.htm.txt) 24790143 (0.051):
Ap1.2.6.11/ adhvā-[āpannas[ā\pad] tu [karma.yukto[\yuj] vā-[āsīdet[ā\sad] / Ap1.2.6.12/ na ced [upasīdet[upa\sad] /
śrī-subalābhidhāna-priya-narma-sakha-mahānubhāveṣu yāvaṭābhidha-grāmato
rādhāyāhḥ / praṇaya-bhara-pīyūṣa-paripūritākṣara-prakara-sumiṣṭa-piṣṭaka-pariveṣāṇa-hir
aṇmaya-bhājana-rūpŪ'yaṃ svastimukham -- / bhavat-prāṇa-bandhu-pāda-padmānāṃ bhavādṛśāṃ ca maṅgala-kulam
anavarata-virājamānam api vraja-maṇḍale śaśvan nitarāṃ virājatām || kāṛyam
anyad api avadhehi priya-jana-sakāśāt kara-grahaṇam anucitam iti bahutaram
kara-dravyam apahāyaiva etāvad-dinaṃ kim api noktam āsīt | samprati
mauktika-vyayena kṣubhyad-guru-jana-dīyamāna-mahānuyoga-nicayena kṣaṇam
api nirvṛti-lavam alabhamānayā yat kiñcin mayā vijñāpyamānam asti |
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1990456 (0.017):
pūrvādhvakṛtapratyayānāmapi sattvānāṃ vadhitā pāpavān syāditi | / yadyupyuktaṃ tvayā pāpiyān na kiñcitsādhayatīti | tadayuktam | caṇḍālādayo
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp13u.htm.txt) 12494163 (0.022):
nibandhanamatanirūpaṇam 1455kramasya pāñcamikasya na kiñcidamidhānamasti / / na cānabhihitasya tasya vainiyogikam, aupādānikaṃ vā śeṣatvaṃ ghaṭate, na
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27733416 (0.028):
mayā jñānaṃm anāpṛṣṭhaṃ yad yad asti surottama /"
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7865321 (0.031):
tato yadyanena prāptā na syurnāyaṃ sarvavibhdavet / tasmānna tatkiñcidasti
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18070601 (0.031):
kiñcit jugupsādāyi bhavati / yathā ---- kapardakaḥ iti / kiñcit / amaṅgalātaṅgadāyi bhavati / yathā ---- saṃsthitaḥ iti //19//
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6973975 (0.034):
26509 vastu upāttaṃ vā anupāttaṃ vā nāsti kiñcid yat na parityajati/ tac
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7859926 (0.036):
katamattatkalpitam / rūpādi yat a[na]bhinirdhūttam / naiva kiñcit sarvaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21645313 (0.036):
442.015. sa tasya kathayati bhoḥ puruṣa, aticireṇa tvamāgataḥ/ / 442.016. mama kiṃciddātavyam/ / 442.016. sa āha sarvaṃ gatam/
Devigita (=Devibhagavata-Purana 7,31 - 40) (dbhp_dgu.htm.txt) 23124965 (0.037):
nājñātaṃ kiñcidapyatra bhvatyāsti jagastraye // Dg_1.58 = DbhP_7,31.58 //
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12504308 (0.037):
nayanavalayayānvasūci kiñcin niṭilakacālanayā tathānyad atra |
Samkara: Upadesasahasri (samkupad_u.htm.txt) 12538604 (0.039):
dṛṣṭim / yā tava dṛṣṭis tac caitanyam iti mayoktam / yayā tvaṃ vidyamānayā / na kiṃcid dṛṣṭam iti pratiṣedhasi, sā dṛṣṭis tac caitanyam / tarhi
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18817942 (0.040):
anekayajñāyatanair vṛtāṅgī na hyatra kiṃcidyadatīrthamasti / / tasyāstu tīre bhavatā yaduktaṃ tapasvino vāpyatapasvino vā // RKV_23.9 //
Bana: Harsacarita, Ucchvasa 8 (bahcar8u.htm.txt) 23141374 (0.040):
dattameva ca śarīramidamanabhyarthitena prathamamevātithyāya mānanīyena / bhavatā mhayam / / ataḥ kiñcidarthaye bhadantamiyaṃ naḥ svasā bālā ca bahuduḥkhakheditā ca
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1411138 (0.041):
brahmaivāgnis tasmin yajñaṃ6 svam ātmānam antaḥkaraṇaṃ7 vivakṣitam / na jīvaḥ8 / / yat kiñcij jñeyaṃ9 jānātīti yajña ity ātmavacano 'tra nirdiśyate10 /
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6644631 (0.041):
nivedayati/ / u8.16/.yat kiñcit kāryam ārabhiṣyati tatsarvaṃ nivedayati/ devyai
Ratnakirti (?): Vadarahasya, also known as Udayananirakarana (rvadrahu.htm.txt) 422336 (0.042):
na tathā na yathā so 'sti tathāpi na ni[10]ṣidhyate || / yat tu jñānasārupyāt ka.....pravṛttiriti prastutya sphurita eva
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21462527 (0.043):
ato 'haṃ bravīmi bahavo na viroddhavyā (121) iti | tad atrāsti me kiñcid
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21645548 (0.045):
kasyacidvā datta iti? sa kathayati nāsti kaścidvikrītaḥ/ / 443.008. api tvasti mayā pūjitake 'dhiṣṭhāne 'maṅgalakaḥ kiśorakaḥ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8721358 (0.045):
tadanusaraṇopayogi na kiñcidapyuktaṃ syāt / / na cāpi prakpadārtheṣu saṅketagrahaṇaṃ vṛttam, anvitānāmeva sarvadā
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27569484 (0.047):
brahmā māmāṇsrito nityaṃ nāhaṃ kiñcidupāṇsritaḥ | 2.110 |
tad-aguṇam / avigaṇayya mad-vṛndāvana-janapade yamunopakaṇṭha-kedārikāyāṃ
bhavat-prāṇa-bandhunā samprati kṣetrājīvatām āśrayatā kṛta-mauktika-kṛṣer
lalitayā saha lekha-pratilekham ācārya samucita-kara-dravym iha tvaritam
prahitya dīyatāṃ, yathā dravyeṇaiva mathurāto mauktikāny ānāyya gurubhyaḥ
pradāya kadana-sāgarād asmād uttarāmaḥ | athavā / bahu-mūlya-mauktikotpatti-bhūmeḥ karasyāpy atibāhulyād etad-dravya-pradāne
yadi bhavādṛśām aśaktiḥ syāt tarhi pañcabhir militvā samucita-mūlyaṃ
nirṇīya / etad-dravya-parivartanena mauktikani lalitā-haste deyānīti kiṃ bahunā
paramābhijña-vareṣv iti | / etan niśamya paramānanda-pūrṇenāpi mayā sākūtam uktaṃ -- ayi malli! ayi
bhṛṅgi! bhavad-īśvarī sukhaṃ vartate ? / mallī-bhṛṅgau -- śrīman-nātha-caraṇa-śubhānudhyānena |
tatas tan-nikuñja-diśaṃ tiryag-avalokayann ahaṃ -- kutra vartate sā ?
te yāvaṭābhidha-grāme | / ahaṃ -- kiṃ kurvatī tiṣṭhati ?
te lalitā-devī-prabhṛtīnāṃ varma-diśam avalokayantī
vṛndāvana-rājya-sārvabhauma-kāmam utkaṇṭhiteva virājamānā vartate |
tato'haṃ -- sakhe subala! ,amue liṭiolayā lalitayaiva kasyacid dvārā
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25792474 (0.039):
? tataḥ śrutyā smṛtir bādhyate ity asmākam evedaṃ rājyaṃ susiddham | tat / sakhe / subala! vidāvayām ūritaḥ para-rājya-kāṅkṣiṇīḥ |
Narayanabhatta: Narayaniya (narayniu.htm.txt) 22471516 (0.050):
Nar_10.78.9-1 akathayastvamathainamaye sakhe! tadadhikā mama
lekhayitvā / lekho'yaṃ vitīrṇo'sti | / subalaḥ -- nahi nahi | rādhāyā eva sva-hasta-likhita-varṇānāṃ vinyāso'yam
tato'ham -- sakhe! tat tāvad idaṃ darśayati tad-dhastād ākṛṣya lekham
ālokya / sa-camatkāram ātmagataṃ -- aho akṣarāṇāṃ paṅkti-vistṛtir iyaṃ man-netrayoḥ
pīyūṣa-vartikeyva pratibhātīty ānanda-janita-pulakān
vismaya-sañcāri-bhāvenaiva / kṛtān iti bhaṅgyā vikhyāpya prakāśaṃ vihasya āścaryam āścaryam
ākāśa-kusumam iva dhūrtābhir etābhiḥ kim apy anyad akasmād eva / samutthāpitam |
madhumaṅgalaḥ -- vayasya! / vikaṭa-kuṭināṭi-kapaṭa-nāṭikā-tāṇḍavodbhaṭa-naṭāCārya-mahā-naṭīm imāṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6593701 (0.026):
na kaukkuṭikān na mṛgalubdhakān na māṃsikān na naṭanṛttakān na jhallān na
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18799021 (0.034):
sārthavāhapramukho vaṇijagrāmo sarvā ca rājagṛhakā aṣṭādaśa śreṇīyo / / tadyathā cakrikatālikagandharvikā naṭanartaka ṛllamallapāṇisvarikā śobhikā
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10590557 (0.040):
(c) anena hi narendrasadma viśatā padair mantharair / [p.90] (d) avīṇam amṛdaṅgam ekanaṭanāṭakaṃ nāṭyate yāvad enam ālapāmi
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12472896 (0.056):
avāme / om vare om vare / parikuñja naṭa naṭa puskara vahaja lukha / khama
tad advitīyāṃ durlalitāṃ lalitāṃ vāg-vilāsābhāsa-mātreṇaiova parājity a
avatiṣṭha / te dhriyate yāvad eko'pi ripus tāvat kutaḥ sukham ity ādi saṃsmṛtya
Magha: Sisupalavadha (maghspvu.htm.txt) 3379372 (0.030):
dhriyateyāvadeko 'pi ripustāvatkutaḥ sukham /
sarvāsām / asmad-vṛndāvana-rājya-kāṅkṣiṇīnāṃ dhūrtānāṃ tatim imām ito vṛndāvanāt
jhaṭiti vidrāvaya | tato niṣkaṇṭaka-rājye madhurāṇi rasavanti phalāny
upabhujya / sukhenaivāhaṃ nṛtyann iva vasāmi | / tato mayoktaṃ -- lalite! iyam asmad-vṛndāṭavī | bhavat-sakhyā rājyaṃ kuto
jātam | / lalitā -- parama-kapaṭin! tad-rājya-mahābhiṣeka-mahotsavaṃ samakṣam
ākalayyāpi / kim evaṃ gopāyasi ? / tato'ham -- lalite! samakṣa-darśanaṃ tāvad-dūre 'stu tac-chravaṇam api
jātam astīti / nāhaṃ smarāmi ? / viśākhā --lalite! asya tāvad dūṣaṇaṃ nāsti |
ballava-sādhvī-śata-dharmollaṅghana-janita-tamaḥ-pracayenāntarhitam asty
cetas tat-saṃsargī ca tādṛśa iti etad-vayasyayor anayor api | tat katham / ete smarantu
nāma ? tasmāt tat kathana-pīyūṣa-prasyandena karṇa-vivareṣu praveśiten
bāḍham / amīṣāṃ cetāṃsi kāruṇyenāvirbhāvaya yathaiṣāṃ smṛtiḥ sampadyate |
tatas tadānīm evāgatāṃ sarvābhir evānanditāṃ vṛndām āliṅgya lalitā
sa-smitam / āha -- vṛnde! bhadrāvasare tvaṃ prāptāsi | tat tvayaiva nirvarṇyatāṃ
mahotsava-raṅgaḥ | / vṛndā sa-vinayānandaṃ -- sakhi lalite! tvan-mukha-padmād
viniṣyandamāna-tan-mahotsava-rasa-makarandam aham apy āpātum āgatāsmi tat
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453032 (0.048):
etaṃ vṛttāntaṃ bhartre nivedayeti Vasantakaṃ bhaṇitvāgatāsmi | / (tataḥ praviśati Kāñcanamālā |)
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211583 (0.048):
vṛttāntaṃ bhartre nivedayeti Vasantakaṃ bhaṇitvāgatāsmi | / (tataḥ praviśati Kāñcanamālā |)
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28076484 (0.049):
taddha mana uvāca | ahameva tvacreyo 'smi na vai mayā tvaṃ kiṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21592350 (0.053):
224.022. sa mayāyāsito nātho na cāhaṃ tena hiṃsitaḥ//30// / 224.023. tvayā punarahaṃ vīra tyaktvā (tu) sahajāṃ dāyām/
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14148727 (0.053):
ekaṃ kṣaṇaṃ virama vatsa pipāsito 'pi ē̃ pātuṃ tvayā saha javādayamāgato / 'smi // 6.30 // / atha vā sukṣatriyāṇāṃ gatimupagataṃ vatsamahamupagato 'pyakṛtī draṣṭum /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19917902 (0.053):
03,252.013a mahābalā kiṃ tv iha durbaleva; sauvīrarājasya matāham asmi / 03,252.013c yāhaṃ pramāthād iha saṃpratītā; sauvīrarājaṃ kṛpaṇaṃ vadeyam
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13154812 (0.054):
svasāsmi tava nirdaye paricinoṣi na tvaṃ kutaḥ
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15776240 (0.054):
<12329.34/2> so9paśrutiḥ śacī-samīpam agāt ! / <12329.34/3> uvāca cai7nām iyam asmi tvayo9pahūto9pasthitā kiṃ te priyaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21563269 (0.055):
kaścidanyadvīpo nājñāpitah? āgato 'smi pūrvān/ / 133.013. asti deva uttarakurur nāma dvīpaḥ/
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28083302 (0.055):
tasyaivāhamasmīti tasyāmapitvamīṣāte tadvā jajñau tadvā na jajñāvati
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21853345 (0.058):
hṛdayena, upakaraṇībhūtāsmi <5> <5.aśaraṇībhūtāsmi> / / na me kāryaṃ tena capaleneti kṣaṇamiva saṅkalpakarot /
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23703968 (0.061):
snātumevāgato 'smyadya draṣṭuñcaivākulīśvaram // VamP_7.33 //
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28076498 (0.062):
vadasi sā yanmama tvaṃ kṛtānukarānuvartmāsyahameva tvacreyo 'smīti
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28076507 (0.063):
atha ha vāguvāca | ahameva tvacreyasyasmi yadvai tvaṃ vetthāhaṃ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15819278 (0.064):
satyatpruktaṃ tvayā brahmānprīno 'smi tava paṇḍita /
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1437692 (0.064):
āryuduhitaryasya tvayāhaṃ sakāśaṃ punaḥ punaranupreṣitā ayaṃ sa upagupto
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16482078 (0.064):
sāhañjasya mahiṣmāṃs tu *HV_23.136*391a / sāham adyāvahāsyāsmi HV_App.I,29.246a
tvayaiva pariveṣyatām | / lalitā sānandam -- bhadraṃ sarvair avadhāya śrūyatām |
ṛtu-pativasanta-samaye / paurṇamāsyāṃ viśākhā-nakṣatre bhagavato hiraṇyagarbhasya gagana-vāṇyā
vṛndāvana-vāsino bhagavataḥ śrī-gopīśvarasya svapna-kṛta-nideśena ca
mānasa-suradhunī-kālindyādi-sarid-varobhiḥ
sāvitrī-saṃjñaikānaṃśā-prabhṛti-devībhiś ca samaṃ
muralī-mahatī-jharjharī-muraja-dundubhi-prabhṛti-vādya-śabda-kolāhalenākṛṣ
ṭeṣu kinnarī-gandharvī-kuleṣu sānandaṃ gāyatsu | apsaro-vidyādharī-vargeṣu
nṛtyatsu śacyādi-surāṅganā-nicayeṣu jaya-jaya-śabda-pūrvakaṃ
pārijātādi-kusuma-vṛṣṭiṃ kurvatsu viśākhādi-sahacarī-samudayeṣu
parimilita-paṭa-vāsa-surāga-bandhana-nava-ghanasāra-kṣoda-mañjula-mṛgamada
-sulalita-kuṅkuma-paṭīra-drava-vividha-surabhi-kusuma-kulāni
sulalita-gāna-puraḥsaram itas tato vikiratsu bhūsura-ramaṇī-vṛndeṣu
śubhāśīḥ-śatāni vitaratsu ca / sakhī-vṛnda-samarpyamāṇa-śobhana-kuṅkumāguru-karpūra-candana-vividha-su
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4583979 (0.058):
nānāvarṇottarāsaṃgāvṛttāṅga ivalkṣyate / / candanāgurukarpūrakastūrīkuṅkumādibhiḥ // BndP_2,22.52 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27812738 (0.060):
tāni dṛṣṭvā tu yatpuṇyaṃ % tatpuṇyaṃ rasadarśanāt // Ras_1.38 // / candanāgurukarpūra- $ kuṅkumāntargato rasaḥ &
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11786111 (0.060):
tāni dṛṣṭvā tu yatpuṇyaṃ tatpuṇyaṃ rasadarśanāt // Ras_1.38 // / candanāgurukarpūra- kuṅkumāntargato rasaḥ /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17402059 (0.060):
candanakuṅkumakarpūrāgarupadmakāny anulepanārthe // Vi_79.11 //
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18209592 (0.060):
Viṣṇu 79.11 candana-kuṅkuma-karpūra-agaru-padmakāny anulepana-arthe //
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18428256 (0.063):
BhP_11.27.030/1 candanośīra-karpūra- kuṅkumāguru-vāsitaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2835378 (0.063):
candanośīra karpūra kuṅkumāguru vāsitaiḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21083086 (0.063):
candanośīra karpūra kuṅkumāguru vāsitaiḥ |
rabhi-kusumādi-suvāsita-jala-paripūrita-kāñcanāṣṭottara-śata-ghaṭaiḥ
suvarṇa-vedikā-nihita-padmarāga-maṇi-pīṭhopari sanniviṣṭāṃ priya-sakhīṃ
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6539707 (0.054):
dukūlaṃ dor mūlopari paridadhānāṃ priya sakhīṃ / kathaṃ rādhām ārye kuṭilita dṛgantaṃ kalayasi // RUnm_8.114 //
gāndarvāṃ bhagavatī paurṇamāsī sānandam abhiṣicya
vividha-sulakṣaṇa-mahāratna-sañcayodaka-sahasra-dhārābhir
jaya-jaya-śabda-pūrvakaṃ ratnābhiṣekaṃ cakāra |
vṛndā sa-harṣam -- tatas tataḥ ? / lalitā tato mayaiva sucīna-vasanena śanaiḥ śanair aṅgāny āmṛjya
surakta-dukūlaṃ / paridhāpya ketakī-kusuma-suvāsita-jalada-nīlottarīya-vasanenāvaguṇṭhya
sukham / anyatara-kanaka-0pīṭhe niveśya / nānāvidha-kusuma-nava-guñjā-puñja-sumadhura-muktādi-maṇi-nikarai
nindita-śikhi-piñcha-kalāpa-kānti-sukeśa-pāśaṃ
sudīrgha-prāntocchalat-kusuma-gucchaṃ veṇītvenāvirbhāvya
sva-sva-sevā-karma-karmaṭha-parijana-gaṇa-dīyamāna-vividhālepa-bhūṣaṇa-mā
lyādibhir yathā-sthānaṃ yathā-śobhaṃ nikāmam alaṅkṛtety ardhokte
tat-smaraṇānanda-janita-kampa-pulaka-svara-bhaṅga-parimilita-divya-moham
āsādayantī sā lalitā viśākhayā sasambhramaṃ pṛṣṭhe samālambya karṇe rādhe
kṛṣṇa rādhe kṛṣṇeti kīrtanāmṛtena sandhukṣitā kṣaṇaṃ maunena dhairyam
ālambya punaḥ kathayitum ārebhe || / tadānīm eva mūrcchitāṃ lalitām ālakṣya -- hā
mat-prāṇa-pradīpa-rājinīrājita-carite priya-sakhi lalite! hata-bhāgyāhaṃ
tvayā / nirāśā kṛtāsmi | hā bhagavan! bhakta-vatsala! bhāskara-deva! rakṣa rakṣa |
santatam / āpulinda-sakala-gokula-janāvanārtha-kalita-nirvikalpa-mahā-saṅkalpa-gokula-sud
hānidhe jhaṭiti nija-sudhāmaya-karābhimarṣaṇena
mad-vidha-jīvita-kokila-kula-jīvātu-lalitā-nāmādbhuta-pīyūṣa-rasāla-vallīṃ
jīvitām ācārya kilaitat-paṇenaiva saṃkrīya dāsī krityatām iyaṃ tapasvinī
rādhiketi / vilapya sāśru-dhāraṃ vegena tām āliṅgitum āgacchantī rādhikā
rasamaya-sāttvika-mahā-stambha-santati-sahacaryā suṣṭhu pariṣvajya
rakṣitāsīt | / ity avakalanāt trāsena sāntaḥkampaṃ raṅgaṇavallī-tulasībhyāṃ tat-savidham
upalabdhaṃ tato raṅnaṇavallyā vāma-bhujayā tat-pṛṣṭham avaṣṭabhya
dakṣiṇa-kareṇa mṛdu mṛdu mṛjyamānā hā nātha rakṣa rakṣa iti sāśru-pravāhaṃ
sa-gadgada-bhāṣitena tulasyā tu / nava-mṛdula-tamāla-pallava-kula-vyajanenātijavena
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_pu.htm.txt) 23291128 (0.062):
nirmokamañjarīm ākarṣantī namrāṃsasraṃsinānilavilolena nīlatamena / tamālapallavacīracīvareṇeva śokocitena dhammillaracanārahitena
bījyamānā bāhyam upālabhya susthām iva lalitām ālokayantī sānandā babhūva
lalitā -- huṃ ? tāṃ tadā / tadānandocchalita-sāttvika-bhāvālaṅkāra-bhūṣita-sabhya-gaṇaiḥ saha
bhagavatī / vicitra-ratna-siṃhāsanopari samupaveśya
ekānaṃśā-sodara-kāmākhyā-śyāmala-devatā-hṛdyasthāsakād
āhṛta-datta-mṛgamadena vṛndāvana-rājya-mahā-rājñītvena
śaṅkha-ghaṇṭā-dundubhi-kolāhala-śabda-pūrvakaṃ jaya-jaya-śabdena tilakaṃ
cakāra | / tata etac-chravaṇena sarvāsām ānanda-hāsa-kolāhale jāte
tac-chravaṇānanda-samutthita-sāttvikādy-anubhāvān yatnenāvṛtya kiñcid
vihasya / mayoktaṃ -- lalite! etat kathaṃ mayā na jñāyate etena kiṃ vo rājyam āyātam
pratyuta etad uṭṭaṅkanāt sva-mukhenaiva bhavatībhir yuṣmat-sahitam idaṃ
rājyaṃ / mamaiveti nirṇītam | / nāndīmukhī -- katham iva ? / tato'ham -- yato vṛndāvana-purandarasya mamaiva rājñītvena mad-iṅgitenaiva
bhagavaty-abhiṣikteyam || / viśākhā vihasya -- asaṅgata-bhāṣin! purandarasya mahiṣi devy eva bhavati |
khalu śacīti prasiddhā svarge vasati | iyaṃ tu mama sakhī bhūmi-vihāriṇī
subhagābhimanyor jāyā mānuṣī | / mayoktaṃ -- tarkācārya-śiromaṇiṃ-manye viśākhe! tvaṃ suṣṭhu jaḍāsi yad
bāraṃ / bāram adhītam api pratyakṣa-khaṇḍaṃ tvayā vismṛtam eva |
viśākhā -- kiṃ tad vismṛtam ? / mayoktaṃ -- śrūyatām | yadi bhavat-sahacarī mat-preyasī na syāt tarhi
mad-vakṣaḥ-sthāsakāhṛta-mṛgamadena kathaṃ bhagavatī tāṃ tilakinīṃ cakāra ?
kathaṃ vā mat-kaṇṭha-mālā-hāra-vaijayantībhyāṃ tat-kaṇṭham alañcakāra ?
lalitā -- bhoḥ śaśa-śṛṅga-dhanurdharālīka-purandara!
pravara-subhaga-lekhāvali-kalita-padāravindāyāḥ
gandharva-vidyādhara-gaṇa-gīyamāna-mahā-vaibhavāyāḥ ātmabhuvāpi
saṃstūyamāna-caritāyāḥ vividha-kāma-sampatti-dāyinyāḥ
nandy-ādīśvara-gṛhiṇyāḥ kāmāripur-vāsinyāḥ
vindhya-vāstavyaikānaṃśāgrajāyāḥ
kāmākhyā-nāma-śyāmala-devatāyāḥ mahāprasāda-mṛgamada-mālābhir eva sā
kila bhagavatyā vibhūṣitā | tava kas tatra sambandhaḥ ? / tuṅgavidyā -- sakhi lalite! sādhu sambodhitaṃ yad ayam alīka-purandara eva
viśākhā -- katham iva ? / tuṅgavidyā -- śrūyatāṃ asmin māthura-pradeśe yācaka-dvija-kalāvadādibhir
pañcaviṃśati-kaparrdikā-mātra-labdhaye deva! mahārājety-alīka-sambodhanaiḥ
kṣudrataraika-grāmādhyakṣo'pi yathā praphullito bhavati tathaiva
śakrāśanāśana-durgata-bhaṇḍa-bhaṭṭādi-vargaiḥ
palaika-parimita-navanīta-mātram āptuṃ vṛndāvana-purandareti
kṛtāsambhavālīka-sambodhana-pūrvaka-stavābhāsenaiva nisargāgambhīra eṣa
kṛṣībalo bāḍham ātmanaḥ purnadaratā-mananena
Abhinavagupta: Malinislokavarttika, Kanda 1 (abhmal1u.htm.txt) 26390706 (0.063):
tatparasparabhidābhir apy alaṃ / yā svarūpaparidṛṣṭir ātmanaḥ // 1.659 //
nija-jālmato'marāvatī-purandaratvam eva prakaṭīcakāra |
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12094257 (0.025):
| yathā indraḥ śakraḥ purandaraḥ iti | atrāpi indanāt śakanāt dāraṇācca
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17307699 (0.025):
| yathā indraḥ śakraḥ purandaraḥ iti | atrāpi indanāt śakanāt dāraṇāc ca
tatas tuṅgavidyā narma-smitam apavārya -- bhoḥ
pāvana-sarovara-jambāla-jāta-jāmbunada-jāta-sutāra-muktāphalādi-vividha-ratn
a-vrāta-viracita-mahā-siṃhāsanopari suṣṭhu niviṣṭasya
saurabha-bharonmādīkṛtāruṇa-bhramara-kulocchalita-jhaṅkāra-rava-nikareṇānu
gamyamāna-nirmala-gagana-sumanaḥ-prapañcāvirbhāvita-vara-mukuṭa-bandhāti
bandhūrottamāṅgasya sānandaṃ śirasi subalena
dhṛta-pariṇata-kamaṭha-kaṭhora-pṛṣṭha-supakṣa-kṛta-prakaṭa-surabhi-sudh-ka
ṇābhivarṣi-pravarāṭapatrasya / masṛṇatarakaratalodbhuta-tanurūha-prakara-racita-cāmara-dvayenojjvala-caturābh
yām ubhaya-pārśvayor ānandenābhivījyamānasya, / atisupratiṣṭhita-bandhyā-garbha-jāta-mahā-mahā-sat-puruṣa-vargaiḥ
padma-gandhābhidhādivalīvardha-sañcayānāṃ sumadhura-payaḥ-pravāheṇa
vṛndāṭavī-mahendratve'bhiṣiktasya, / pariṇata-saśottuṅga-śṛṅga-vinirmita-mañjula-kārmukālaṅkṛta-vāma-kara-muṣṭ
ikasyāsya, tad avadhi yaśaḥ-pratāpa-prakāśa-laharī brahmāṇḍa-bhare yādṛśī
prasarantī vartate | tām anubhavantībhir bhavatībhir api sākṣān / mahendratvaṃ yan
na manyate, tad bhavatīnām anayo'yaṃ mahān eveti mayi prabhāsate |
iti niśamya sa-smitaṃ nayana-kūṇanena sa-smita-lajjita-man-mukham ālokya
parasparaṃ cālokayantīṣu tāsu citrā vihasya - bhoḥ katham asau
pariahasyate / bhavatībhyām ? satyam evāyaṃ devendraḥ | / tuṅgavidyā - citre! iti cet sa katham atrāgataḥ ?
citrā - śrūyatām | para-ramaṇīto'yam iti sarvataḥ samadhigamya krodhinyā
devā / padāghātena nirbhartstas tāṃ parama-sukhada-tan-nija-bhavanaṃ ca
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25790918 (0.0):
padāghāteneti dhārṣṭyātiśayena tasyā anuttamatā sphuṭaiva kintu / parama-sukhada-tan-nija-bhavanaṃ vā katarat ?
nirvedataḥ / parityajya vanam idam āgatya parama-mañjula-navīna-gopatvam ivāsādya
puraścaraṇa-vidhānenaiva vṛndāvaneśvaryāḥ karṣako bhūtvā sukhena samayaṃ
gamayann asti | tad enaṃ hāsya-rasa-viṣayālambanam avidhāya
bāṭika-rūpa-prāghuṇe' smin sneha eva nikāmaṃ vidhīyatām |
tac chrutvā sarvāsu smera-mukhīṣu nāndīmukhī vihasya - sakhi citre! vraja
nitya-vihāriṇi vrajendra-nandane yat kiñcit tvayedaṃ vyāhṛtam | tasya
śabdārthottha-gūḍhābhiprāyeṇa bhavitavyam iti lakṣyate | tatas tasya
vivecana-pūrvaka-kathanenāsmān baḍham ānandaya |
tataḥ smitvā muni-vratam ālambitavatyāṃ citrāyāṃ vṛndā sānandam āha -
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15786378 (0.064):
avitathābhijātyatayā namratā kamrā muni vratam evānuvavṛtire | / [53] śrī kṛṣṇas tu yadā viśīṣṭa lalanā madhyam adhyāvasann evam
nāndīmukhi! asyāḥ parama-vidagdhāyā gūḍhābhiprāyaḥ sphuṭaṃ mayaiva
nirvarṇyamānaḥ suṣṭhu samākarṇyatām | / nāndīmukhīn - katham asya devendratvam ? tat prakaṭaya |
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4711890 (0.023):
4 9 2 0803c viśvapsnyā viśvataspari .. 1833 / 4 9 2 0901a yadindrāhaṃ yathā tvamīśīya vasva eka it .
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7838833 (0.027):
devatvaṃ / yadasmai sasṛjānāya divevāsa / atha yo'yamavāṅ prāṇaḥ tenāsurānasṛjata ta imāmeva
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 921582 (0.028):
hanta ! śikhināṃ barhāḥ saharhā iva // / atra sambhāvyamānebhya indrādigatāñjanaliptatvādibhyaḥ kāryebhyo"
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10411872 (0.030):
12,306.035c śrūyatāṃ yad bhavān asmān praśnaṃ saṃpṛṣṭavān iha / 12,306.036a viśvāviśveti yad idaṃ gandharvendrānupṛcchasi
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24386726 (0.031):
prājñaḥ sambodhimāsādya sambuddhapadamāpnutyāḥ // / tadā tvamasurendraśrīnārma tathāgato jinaḥ /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2111801 (0.031):
etāni tu sāvakāśānītyāha atragasyeti // / indrādigatasya /
Samaveda-Samhita (samavedu.htm.txt) 4693674 (0.032):
1 3 2 0708a mā na indra parā vṛṇagbhavā naḥ sadhamādye . / 1 3 2 0708c tvaṃ na ūtī tvaminna āpyam mā na indra parā vṛṇak .. 260
RGVEDA 7 (rv_07_u.htm.txt) 2309659 (0.033):
RV_07.021.02.2{03} nyu bhriyante yaśaso gṛbhādā dūra upabdo vṛṣaṇonṛṣācaḥ / RV_07.021.03.1{03} tvamindra sravitavā apas kaḥ pariṣṭhitā ahinā śūra
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7317315 (0.035):
RV_08.099.01.2{03} sa indra stomavāhasāmiha śrudhyupa svasaramā gahi
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4963643 (0.037):
*{3/139: E2: 4,166; E4: 4,21; E6: 1,170}* / *{3/141: E2,4,6: asti tu cāsyendrasādṛśyam}*
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13036372 (0.038):
RV_10.023.07.1{09} mākirna enā sakhyā vi yauśustava cendra vimadasya / caṛśeḥ / RV_10.023.07.2{09} vidmā hi te pramatiṃ deva jāmivadasme te santusakhyā
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14182245 (0.038):
dharmāṅgadasya rājendra mamotsaṃgekṣipa svayam // NarP_2,7.69 //
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9526818 (0.039):
7,10: yā.ca.kā.ca.bala.krtir.indra.karma.eva.tat/[772] / atha.asya.saṃstavikā.devāḥ. .agniḥ.somo.varuṇaḥ.pūsan1.bṛhaspatir.brahmanaspatiḥ.parvataḥ.kutso.visnur.vāyuh/[772]
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7297913 (0.040):
RV_08.006.24.1{13} uta tyadāśvaśvyaṃ yadindra nāhuṣīṣvā / RV_08.006.24.2{13} agre vikṣupradīdayat
RGVEDA 7 (rv_07_u.htm.txt) 2310599 (0.040):
RV_07.029.03.2{13} viśvā matīrā tatane tvāyādhā ma indra śṛṇavo havemā
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 215555 (0.041):
(P_5,1.12) KA_II,341.15 20 Ro_IV,16 {3/9} indramahārtham aindramahiham / gāṅgāmahiham kāśeruyajñikam .
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24959549 (0.041):
indrāyedaṃ dātukāmaḥ khagendra tadarthaṃ vai pāvituṃ sovituṃ ca //
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16026892 (0.041):
Yāj3.117c/ ātmanas tu jagat sarvam jagataś ca^ātma.sambhavah // / Yāj3.118a/ katham etad (vimuhyāmah sa.deva.asura.mānavam /
RGVEDA 3 (rv_03_u.htm.txt) 27516346 (0.042):
RV_03.053.12.1{21} ya ime rodasī ubhe ahamindramatuṣṭavam / RV_03.053.12.2{21} viśvāmitrasyarakṣati brahmedaṃ bhārataṃ janam
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 25899499 (0.042):
brahma bhūyaṃ gataḥ brahaṃtvaṃ gataḥ / / deva bhūyaṃ, devatvaṃ gataḥ /
vṛndā - dīvyanti krīḍantīti devāḥ - / vicitra-vividha-manohara-keli-vilāsa-śālinaḥ |
tathā dīvyanti viśeṣeṇa dyotante iti devāḥ | / paramojjvala-tejas-taraṅga-hṛdyādbhuta-saundaryāmṛta-pravāha-śālinas teṣāṃ
teṣām apīndro mahā-parivṛḍha iti devendras tebhyo'pi paramotkarṣeṇa suṣṭhu
virājamāna ity arthaḥ | / nāndīmukhī sa-smitaṃ - samīcīno'yam artho vivṛtaḥ kintu para-ramaṇī-rata
asya ko'rthaḥ ? / vṛndā - parā anyā tathā parā vipakṣā, tathā parā paramotkṛṣṭā, parā cāsau
ramaṇī ceti para-ramaṇī śrī-rādhikā tasyāṃ rataḥ paramāśaktas tām eva
paramānurāgeṇa ramayann ity arthaḥ | / campakalatā smitvā - vṛnde! devy api nirūpyatām |
vṛndā - nādevo devam arcayed iti caṇḍikā-paricaryāparatvāt asya devasya
bhāryeti / vā | kiṃ vā amaṅgale maṅgala-śabdavad iyaṃ devī |
nāndīmukhī - seyaṃ kā ? / viśākhā - etādṛśī candāvaly eva bhaviṣyati | / vṛndā smitvā maunam ālambate | sarvāḥ smitaṃ kurvanti | nāndīmukhī
padāghāteneti dhārṣṭyātiśayena tasyā anuttamatā sphuṭaiva kintu
parama-sukhada-tan-nija-bhavanaṃ vā katarat ?
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25790718 (0.0):
padāghātena nirbhartstas tāṃ parama-sukhada-tan-nija-bhavanaṃ ca
vṛndā - niviḍatva-puṣpavattva-bhṛṅga-guñjitvādi-rāhitvāt param asukhadam |
vā parama-sukhaṃ dārayatīti parama-sukhadaṃ yat tasyā devyā nija-bhavanaṃ
sakhīsthalī-nikaṭa-vartinaṃ tad apahāya | / nāndīmukhī - aho! śabdānāṃ gūḍhārtha-vijñāyās tava vyākhyā-kauśalaṃ tad
asmādṛśībhir duravagāho navīna-gopatvādi-padānāṃ gūḍho'rthaḥ kṛpayā
prakāśyatām | / vṛndā - / veṇu-viṣāṇa-laguḍa-niryoga-pāśa-giri-dhātu-citra-nava-śikhaṇḍa-guñjāhārāraṇy
a-śṛṅgāra-dhāritvaṃ mañjula-navīna-gopatvaṃ tatrāpi navīna-śabdena tasya
prathamato nitya-nūtanatā ca dhvanitā | puraścaraṇa-saṃvidhāneneti puraḥ
saṃmukhe bhṛṅga-raṇita-kusuma-kalita-bakula-rāja-tale caraṇaṃ
proddāma-madonmatta-gajendravad-vividha-vilāsa-samullāsitam itas tato
bhramaṇaṃ / tat-puraḥ-saraṃ yat saṃvidhānaṃ / līlā-kamala-cumbana-kaṅkelli-nava-pallavavad-aṃśena
nistula=nistala-dāḍimī-phala-kara-vinyāsa-kāñcan-yūthikā-samāliṅgana-pūrvaka
-smita-nava-karpūra-saṃmilita-cañcala-nayana-kamalāñcalāvalokana-paramonmād
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25795652 (0.062):
adṛṣṭacara-cañcala-nayanāñcalāvaloka-lava-marikca-kṣoda-miśrita-susmita-nava-
aka-madhura-mādhvīka-pāyanam | tena / malli-bakula-campaka-mādhavī-kanaka-yūthikādi-kusuma-cayana-vilāsa-mādhur
ī-bharam anubhavantyāḥ śrī-vṛndāvana-rājadhānī-vilāsinyāḥ karṣaka ākarṣako
bhūtvā tena tām unmādya nija-nikaṭam ākṛṣyety arthaḥ |
sukhena ślāghya-madhura-madhura-rasāsvādana-janita-paramānanda-sandohena
samayaṃ sahaja-sarvadojjṛmbhamāṇa-vasanta-kālaṃ nirantaraṃ
nirupama-vilāsa-mādhurībhiḥ saubhāgya-lakṣmī-bharaṃ gamayan prāpayann asti
tayā sahānavaratam anirvacanīya-madhura-khelā-vilāsa-tat-paraḥ san sadā
virājata / tato'haṃ sāntar-ānandaṃ -viśākhā-ghātini vṛnde mama
vṛndāvanodyāna-pālikāpi / tvaṃ katham etāsu militāsi ?
madhumaṅgalaḥ - priya-vayasya! iyam udyāna-pālī
sa-lavaṇa-takra-ślathita-bhakta-bhakṣaṇāya tad-udyāna-pālanaṃ parityajya
sāmpratam āsāṃ gṛha-pālī vṛttāsti | tat kathaṃ na bukkiṣyate ?
vṛndā - aye bhūsurābhāsa! kuṭabaṭo! / nija-sahacara-prathama-mudira-vacana-jaladhārā-varṣeṇa praphulla-varṣābhūs
santata-śravaṇa-kaṭu-śabdaṃ kurvan sarvān udvejayann asi |
mallī-bhṛṅgyau - devi lalite! svāminyā yad anya-patreṇa likhitam asti |
vismṛtaṃ bhavatyā ? / lalitā - kiṃ tat smāryatām | / mallī-bhṛṅgyau - samucita-kara-dāne yaḥ kuyuktim uttolya virodham ācarati
so'tra / baddhvā śīghraṃ praheya iti | / lalitā - āṃ | tat-kara-dāna-virodhī madhumaṅgala eva | tad enaṃ
latā-pāśena / dṛḍhaṃ nibadhya komalāyāḥ priya-sakhyāḥ savidham ānītvaiva
jaṭilābhimanyu-pārśve yuvābhyām eva satvaraṃ samarpyatām | yathā sa
yāva-grāma-siṃho'bhimanyur eva tāḍana-pūrvakaṃ sva-karaṃ gṛhṇāti |
madhumaṅgalaḥ antaḥ-sa-bhayam iva - vayasya! kiñcin nigūḍhaṃ kāryaṃ mama
gṛhe / vidyate | tat sampādyāgacchann asmi | / tato'haṃ - dhig brāhmaṇa! katham abalā-vāg-āḍambareṇa mad-agrato'pi
bibheṣi ? / madhumaṅgalaḥ - mahāśūra! ghaṭṭī-pālasya tava govardhane dāna-vartanyāṃ
bahuśaḥ śauryaṃ anubhūtam asti | yat tasmin dine etābhir eva
vṛndāvana-kara-nimittaṃ gāndharvā-nideśena nijottarīya-paṭāñcalena baddhā
nīyamānam api māṃ vīkṣamāṇa eva vilakṣas tvam āsīḥ | aham eva
nija-bhūsuratvaṃ vivṛtya bhāgyena kathañcid urvārito'smi |
ity uktvā bhītim anukṛtya palāyantam iva taṃ kare gṛhītvā parāvartya
mayoktaṃ - / lalite! tādṛśyāḥ komalābalāyā api katham ahaṃ karaṃ dāsyāmi ? pratyuta
kāmam ādāsya eva | / iti niśamya netra-bhāgena mām īṣad avalokayantī rādhā susmitā āsīt |
nāndīmukhī - citre! bāṭikā-prāghuṇa ity asya kas tāvad abhiprāyaḥ ?
lalitā - nāndīmukhi! taj jānaty api kathaṃ pṛcchasi ? yat
sarva-kālīna-nija-vāsa-grāma-mahāvanam apahāya vatsara-ṣaṭ-saptaka-mātram
atrāgato'sti | / nāndīmukhī - priya-janma-bhūmes tyāgena kiṃ tāvat kāraṇam ?
rādhā auccaiḥ - tat-sthānasyāsvācchandyāt janatādhikyena tad-grāme nagara
abalā-vadha-bhāṇḍa-sphoṭana-nava-nīta-haraṇādi-vividha-visadṛśa-vyavasāyābh
yāsena janita-bahu-vidha-vikarmābhilāṣasyāsiddhatvāt nirjane'smin mahati
ghane / vṛndāvane kulābalā-kulānāṃ geha-deha adhara-daśana-vasanāni
svācchandyenāpahartum adhika-lālasaiva | / ity evaṃ lalitayā sphuṭaṃ vyāhṛte sa-smitaṃ sākūtam āha - lalite!
sāmpratam asya / tādṛśa-vyavasāyo na dṛśyate | / rādhā punar anuccaiḥ - satyam eva kathyate | yad ayaṃ samprati
sva-dharma-tyāgena / visadṛśa-saṃskāreṇa ca janitānyādṛśa-buddhi-kṛta-cauryādi-duṣkṛtaṃ
lalitācāryayā / pūrvam api vihita-niṣkṛtena nirvāsya, nirveda-kṛta-vivekena tāsām eva
kṛṣi-vṛttam / eva nija-dharmam ācarya prakāmaṃ śasyāny utpādya tābhyaḥ pradāya tat
svāṃśam / api svayam ādāya tāḥ svātmānam apy ānandayan mahāśucir iva virājate | ity
sphuṭaṃ viśākhāpi sa-smitaṃ bhāṣitavatī | / tatas tan niśamya sarveṣu hāsa-kolāhala-mahotsavam āviṣkurvatsu
sa-kapaṭāsūyaṃ / mayoktam - sakhe subala! dhūrtābhir imābhir narma-bhaṅgī-miṣeṇa mama
vṛndāvana-rājyādhikāritaiva dūrīkriyamāṇāstīti samadhigataṃ bhavatā |
subalaḥ - na kevalam adhikāritaiva dūrīkṛtā kintu karṣako'pi kṛto'si |
vṛndā - subala! tvaṃ bahu-śruto vicakṣaṇas tathānayor api parama-snigdhaḥ
kathaṃ nāndīmukhyā sahānayorḥ parama-snigdhayor api rājya-hetor
Ajitasenavyakarana (bsu006_u.htm.txt) 15279773 (0.011):
paramaduṣkartroḥ sārdhaṃ kṣīṇīena akhiloṭiena diśoṭajāja maṅgali.......
Ajitasenavyakarana (ajitsvyu.htm.txt) 1374149 (0.011):
paramaduṣkartroḥ sārdhaṃ kṣiṇīena akhiloṭiena diśoṭajāja maṃgali ...
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19352987 (0.011):
sarasala / premavatī parama gāmbhīryavatī ca | tato mamābhīṣṭaḥ priyā kopa vilāsaḥ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18266851 (0.014):
samasta dīpāyamānaḥ sa / mahā dvīpāyamānaḥ parama suveśaḥ sarvaś ca deśaḥ śvetadvīpa ity ācakṣate
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13592770 (0.017):
yathā | kāṇvāḥ | mādhyaṃdināḥ | jābālāḥ | śāpeyāḥ | śvetāḥ | śvetatarāḥ | / tāmrāyaṇīyāḥ | paurṇavatsāḥ | āvaṭikāḥ | paramāvaṭikāḥ | hauṣyāḥ |
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21308652 (0.018):
atra tu na sahaudanāni parmāni deyāni;parṇeṣviti saptamīnirdeśāt //14//
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 26043809 (0.019):
teṣām avyayapūrvapadaprakṛtisvaratve satyakriyamāṇe 'pi tiṅgrahaṇe / paramanudāttavad bhavati iti gatinighāto naiva sidhyati /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7581459 (0.019):
teṣām avyayapūrvapadaprakr̥tisvaratve satyakriyamāṇe 'pi tiṅgrahaṇe / paramanudāttavad bhavati iti gatinighāto naiva sidhyati /
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25792476 (0.023):
subala! vidāvayām ūritaḥ para-rājya-kāṅkṣiṇīḥ | / tataḥ sakhe tvam eva me priyaṅkaraḥ priya-vayasya iti sānandaṃ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 23983448 (0.055):
kleśāśca lokaṃ bhramayanti saṃsāramahārṇeve 'sminan / / atastaddhetostasya dharmapravicayasyārthe śāstrā kila buddhenābhidharma
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16702420 (0.058):
dhvaninā sahetyarthaḥ / / durllakṣamitīti / / durllakṣatvāddhetorityarthaḥ /
vivadamānayor ucita-nyāyāvalokanena virodhaṃ na davayasi ?
tato bhadraṃ bhadram iti mayā lalitayā cokte subalaḥ prāha - vayasya!
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12974554 (0.048):
MSS_9075 2 yad yat pāpaṃ pratijahi jagannātha namnasya tan me bhadraṃ / bhadraṃ vitara bhagavan bhūyase maṅgalāya //
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18289571 (0.056):
[71] hasantī sā covāca bhadraṃ bhadram, tadaiva vo bhadratvam / anubhaviṣyāmaḥ iti | [72] vastutas tu tasyāḥ komalatāyām avakalitāyāṃ,
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21493426 (0.058):
Manu4.138c/ priyaṃ ca na anṛtaṃ brūyād) eṣa dharmaḥ sanātanaḥ || / Manu4.139a/ bhadraṃ bhadram iti brūyād) bhadram ity eva vā vadet) |
prathamaṃ / tāvat katham āsām etad rājyaṃ tal lalitaiva kathayatu | paścād bhavān api
vā bhavad-rājyaṃ taj jñāpayatu | / tato'haṃ - subala! yāsāṃ vraja-deva-kanyānām ajñānenāpi saṅgam ācarya
Tarkasastra (reconstructed text) (Tś) (bsa069_u.htm.txt) 7727418 (0.044):
evantāvannāhaṃ bhavadviruddo / tataśca yadi bhavān māṃ khaṇḍayati, tarhi
Tarkasastra (reconstructed text) (Tś) (bsa069_u.htm.txt) 7726911 (0.056):
tadāhamanubhāṣe / yadā tvahaṃ bhavanmataṃ khaṇḍayāmi tadā
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25472516 (0.064):
4.008.003c surarājyam api prāptuṃ svarājyaṃ kiṃ punaḥ prabho / 4.008.004a so 'haṃ sabhājyo bandhūnāṃ suhṛdāṃ caiva rāghava
jāta-vyalīko'haṃ prāyaścittena śuddho'bhavaṃ sa kathaṃ tābhiḥ samam api
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8090749 (0.058):
sūryaprabhaś ca vimanā yuktaṃ yad abhavat tadā / / kāntābhyāṃ hi samaṃ tasya tadāsaktaṃ mano gatam // SoKss_8,2.276 //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24400434 (0.060):
yo 'sau siṃhalo rājā tadāhamabhavaṃ khalu / / yaḥ siṃhakeśarī rājā jyeṣṭha eva mahallakaḥ //
punar / vākovākaṃ vistarayāmi ? / vṛndā - mahāśuddha! bhavad-vāg-gandha-mātreṇāpi samudita-kaluṣa-sañcayā
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8615874 (0.020):
sanmātuliṅgasya dalaṃ tv agelāṃ saraṃgapippalyī sasamaṃ (?) sitayā sametam
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20943556 (0.020):
paramukhenottaraṃ vācayitvā samamityāha nanviti// avivāde tu / nāvayavāntaraprayoga ityatra doṣāntaramāha kiñca kevalānvayinīti//
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4892994 (0.024):
nakhaṃ vai devadāruñca samaṃ kṛtvātha dūpakaḥ /AP_322.011ab/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21574326 (0.026):
167.020. te gṛhamutsādayad bhaviṣyasi, tvaṃ ca prāṇairviyujyasa iti/ / 167.021. nāsti ātmasamaṃ premeti/
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18118094 (0.026):
yatrānyonyānurūpapadārthasaṃghaṭanā kriyate sa samālaṅkāraḥ / yathā / vijjāo sakalāo lacchīe samaṃ paāvaruddaṃmi /
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8279136 (0.026):
ity uktvā tāṃ visṛjyāham upādhyāyagṛhānagām / / samaṃ vijayasenena samāyātena tatkṣaṇam // SoKss_13,1.50 //
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15776704 (0.026):
<12329.46/3> dakṣaś cai7nam abravīn na samaṃ vartasae iti ! / <12329.46/4> tatrar7ṣayaḥ somam abruvan kṣīyase yakṣmaṇā !
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13055804 (0.027):
RV_10.117.09.1{23} samau cid dhastau na samaṃ viviṣṭaḥ sammātarā cin
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14123582 (0.027):
RV_10,117.09a samau cid dhastau na samaṃ viviṣṭaḥ sammātarā cin na samaṃ
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21068542 (0.027):
kāka viṣṭhā samaṃ hy uktam avidhautaṃ ca yad bhavet | / rajakād āhṛtaṃ yac ca na tad vastraṃ bhavec chuci // Hbhv_4.156 //
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5582585 (0.028):
KAZ03.5.21/ samniviṣṭa.samam asamniviṣṭebhyo naiveśanikaṃ dadyuḥ,
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3181637 (0.030):
kaṇṭhāt prabhṛti vṛttaṃ syādvesaraṃ tatsamaṃ bhavet / / tripūrṇakumbhayukdhāma vesarākārarūpiṇam // Vis_34.30 //
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4926959 (0.031):
*{1/323: E2: 1,90; E5: 1,272; E6: 1,19}* / samaṃ tu tatra darśanam // MS_1,1.12 //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147076 (0.032):
paḍiṇivattantīe cittasāliāduvāre ajjavasantaassa susaṃgadāe samaṃ ālāvo
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10591637 (0.033):
ṇaṃ poravīthīe aṣeṣāayitaṃ puṃṇi (puṇṇi) kāvi gaṇikā ṇa dīṣai tahammi / taṣṣa adīye (ādīye), teṇayyuṃ samaṃ khelanto ṇiyyudiṣṣaye, ambā hi me
api śrī-vṛndāvana-cakravartinyā nūnam aśeṣa-vidhinā
śyāmala-viṣama-śara-sarovara-mahā-tīrthe punaḥ punaḥ snapanena śuddīkṛtā
sva-nikaṭam āpitāḥ santi tac cīrṇa-niṣkṛtayor ubhayoḥ saṃvāde doṣo nāsti |
lalite! bhavaty eva kathayatu | / lalitā - prathamaṃ tāvad asmin vṛndāvana-rājye'syālīka-vādino
dhūrtasyādhipatyaṃ / tāvad dūre'stu sambandha-leśo'pi nāsti |
nāndīmukhī - katham iva ? / lalitā - sva-paitṛka-rājye bṛhad-vana eva kula-kramāgata-santata-vāsitvāt
nāndīmukhī - kim atra pramāṇam ? / lalitā - bhāgavatādi-purāṇa-vaktṛ-vyāsādi-munīndra-vacanāny eva |
subalaḥ - lalite! madhyasthena mayā yathārtham eva vaktavyam | tvan-mukham
ālokya mithyā vaktuṃ na śakyate | tad asya bṛhad-vana-rājyatvenaiva
bhavatyā / vṛndāvana-rājyādhipatyaṃ kim āyāti ? kintu tatra cet mahā-pramāṇam asti,
vada | / lalitā - pratyakṣaṃ parokṣam api bahutara-purāṇa-vacana-kulam asti |
pratyakṣa-parokṣayoḥ pratyakṣam eva balīya ity anusāreṇa pratyakṣam eva
grāhyam | / nāndīmukhī - kiṃ tat pratyakṣaṃ pramāṇam ? / lalitā - mayā kiṃ tad vaktavyam ? yuṣmākam anubhūtam eva tat |
nāndīmukhī - na smaryate | tat prakāśaya | / lalitā - brahma-gṛhiṇī-sāvitrī-prabhṛti-devy-ādibhir
dundubhi-vāditrādi-kolāhala-pūrvakaṃ kṛto'tra mahā-siṃhāsane you
ratnābhiṣekaḥ / sa ca trilokī-vāsiṣu kasya vā paramānanda-pradāyako na saṃvṛtto'sti |
tataḥ subalaḥ - lalite! etat tu tāvad anyathātvena nirūpya priya-vayasyo
yuṣmān apy / ātmasāt kartuṃ virājamāno vartate | / lalitā - subala! etac ced bhavad-dvipada-gopa-priya-vayasyaḥ satyam eva
vakti tarhi / vṛndāvana-rājye æbhiṣiktāyā mahā-siṃhāsana-sthāyā ity ādi tathaitasyāś
caraṇānujīvino mamety ādi vyāhṛtya svāmy asau sāmpratam api kathaṃ tac
caraṇa-paricaraṇa-mātraika-lābhāya tan-mantra-rājam ādātum
āgraheṇādhyavasyann astīty ādi sarvaṃ kiṃ bhavādṛgbhir vismṛtam ?
nāndīmukhī smitvā - lalite! asya vilāsino rāja-putrasya
madana-modaka-bhojino / mahā-kāmukasya yat pralapitaṃ tat kim atra pramāṇaṃ syāt ? anyac ced
gāḍhaṃ / pramāṇaṃ syād darśaya | / vṛndā - yad yat pramāṇam iyaṃ darśayati, tat tad evāsyonmādino
rāja-putrasya / pakṣam āśritya yuvābhyāṃ khaṇḍyate | ato'nyat sarvatra prasiddham api
pramāṇaṃ / lalitātikopena noṭṭaṅkayati | / nāndīmukhī - vṛnde! tat tvayaiva tāvat kathyatām |
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25794268 (0.061):
sarva-śāstrābhijñayā vṛndayaiva sa nirūpayitavyaḥ | / nāndīmukhī - bhadraṃ vṛnde! madhyasthayā tvayaiva muktā-māna-daṇḍaḥ kṛtvā
vṛndā - premnā nijāsādhāraṇa-sārūpya-dāna-pūrvakam iyaṃ vṛndāṭavī
priya-sakhyā sva-priya-sakhītve nityaṃ nirūpitāstīti |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16835081 (0.058):
tvaṃ ca priyasakhī nityaṃ BrP_129.115a / tvaṃ ca matsadṛśī bhava BrP_89.6d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26833887 (0.063):
vṛṣākapir mama sakhā % yo jātas tv apsu bhāmini // BrP_129.114 // / tvaṃ ca priyasakhī nityaṃ $ nānyat priyataraṃ mama &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11105196 (0.063):
vṛṣākapir mama sakhā yo jātas tv apsu bhāmini // BrP_129.114 // / tvaṃ ca priyasakhī nityaṃ nānyat priyataraṃ mama /
nāndīmukhī - kīdṛśaṃ svārūpyaṃ tat kathyatām | / vṛndā - śrūyatām -
tanor asyā jyotiḥ-parimala-carac-campaka-latā-
valī vidyud-vallī-jayi-kanaka-yūthī-tatir api |
svarūpaṃ sārūpyaṃ param agamayad vallava-pure
mukhasyāpi prodyad-ruciratara-rājīva-nivahaḥ ||1|| / dṛśor īṣad ghūrṇan-nava-kuvalayānāṃ samudayas
tathā līlās tiryak-kamana-gamanonmatta-hariṇaḥ |
lasad-bimbī-vṛndaṃ vara-vikaca-bandhuka-nikaro'py
asausīdhu-syandi-sphuriad-adhara-yugmasya sukṛtī ||2||
bhujāyā vallaryaś calana-lalitāś cañcu-nicayāḥ
śukānāṃ nāsāyās tila-kusuma-sakhyā dyuti-bhṛtaḥ |
smitasya pronmīlat-kumuda-nikaro danta-surucer
alaṃ gandhair andhīkṛta-madhukarāḥ kunda-kalikāḥ ||3||
bhruvor bhaṅgī-bhrāmyad-bhramara-vara-paṅktiḥ parimitā
lalāṭasya sphūrjat-subhaga-baka-puṣpāti-suṣamā |
alaṃ veṇer udyan-mada-śikhi-śikhaṇḍāvalir asau
śruter muñjāyuktir madana-dhanuṣo jyā-dyuti-muṣaḥ ||4||
alaṃ bilvaṃ tālaṃ karakam udayac cāru-kucayoḥ
sphurad-vakṣaḥ-sthalyāḥ kanaka-kṛta-siṃhāsana-gaṇāḥ |
nitambasyaitasya sphurta-nava-ghaṇṭā-rava-bhṛtaḥ
sphuṭaṃ vaṃśa-dhvānāñcita-guru-giri-sphāra-vikaṭāḥ ||5||
varoru-dvandvasya smara-kali-samarthasya sarasa-
prabhārambhā-stambhāḥ sthala-kamala-saṅghāś caraṇayoḥ |
sadonmāda-prodyad-gaja-gamana-śikṣā-guru-gater
marālī-pālīnāṃ lalita-calitodyac-caturatā ||6||
alaṃ bhrājaj-jambū-phala-malaka-paṅkteḥ śata-mitaṃ
madhau mañju-dhvānāḥ pika-yuva-kṛtāś cāru-bhaṇiteḥ |
prasanna-śrī-vaktra-sphurita-nayana-prānta-naṭana-
kramasya smerodyat-sarasija-naṭat-khañjana-gaṇaḥ ||7||
sphurat-premṇā netrāñjana-galita-pānīya-vitater
yamī ceto-gañgā-jalam amala-cittasya satatam |
ghana-sveda-syandasya ca vividha-kāsāra-nivaho
mahārāgasyoccai ruci-rucira-guñjā-phala-kulam ||8||
sapatnī-nāsānāṃ satatam atitāpaṃ janayatāṃ / suhṛc-chreṇī-nāsā-pramadam anubelaṃ racayatām |
vapuḥ-saurabhyāṇāṃ parimilita-sarva-vraja-bhuvāṃ
nikāmaṃ kāśmīra-vraja-kamala-garbhā vara-rucaḥ ||9||
sumeroḥ kāntīnāṃ mada-damaka-dṛpyal-lava-kaṇa-
chaṭāyā vidyuc-chrī-racita-bhajanāyās tanu-rucaḥ |
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26710973 (0.033):
nivartamānāṃ vinivartamānāṃ kṛtaprasārāṃ racitaprasārām / / śrīsiṅgabhūpālakaṭākṣarekhāṃ chāyeva lakṣmīranubhāti nityam // Ckc_8.*46
sphurad-bhūmi-bhāgāḥ kanaka-nicitāḥ sadma-nivahā
guhāntaḥ-kuñjāntar-girikula-śilāś ca kvacid api ||10||
hradāḥ śrīman-nābhes tad-upari-lasal-loma-laharer
bhujaṅgālī-kālī bata vakaripor vepathū-bhṛtaḥ |
vadānyatvādīnāṃ surataru-gaṇānāṃ ratna-khacitāḥ
paraṃ romāñcānāṃ priyaka-guru-kiñjalka-nikaraḥ ||11||
pare ye muktāḥ syuḥ sthira-cara-padārthā vraja-bhuvaḥ
sadā stavyā bhavyais trijagati nikāmaṃ jana-kulaiḥ |
sad-aṅga-pratyaṅga-prakara-suṣamāyāḥ param umā-
rati-śrī-varṇyāyāḥ pariṣadi yathā yuktam api te ||12|| / rameśa-svānandocchalita-parama-vyoma-purato'py
ajasraṃ visphūrjad-vipula-sukhadaika-druma-latā |
samasta-brahmāṇḍe śaśivad-udayat-prauḍha-yaśasas
tataḥ śrī-rādhāyāḥ prakaṭam aṭavīyaṃ priya-sakhī ||13||
tato'haṃ sāṭopam avadam - / vrajendra-svārājye vijayi-yuvarājatva-vidhinā
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451219 (0.032):
vayasya satyam evoktam Manoramayā | yathaiṣā mama priya-sakhī mahā-rājasya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209808 (0.032):
vayasya satyam evoktam Manoramayā | yathaiṣā mama priyasakhī mahārājasya
Bana: Harsacarita, Ucchvasa V (bahcar5_au.htm.txt) 9352844 (0.046):
bhagini gṛhāṇa mām a-paścimāṃ kaṇṭhe kaṣṭaṃ na dṛṣṭā priya-sakhī / Malayavatī. / Kuraṅgavati ayam āmantraṇâñjaliḥ.
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27110676 (0.052):
tvaṃ mayā priyasakhīsamāgatā % śroṣyateva vacanāni pṛṣṭhataḥ // Ks_8.59 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1071736 (0.052):
tvaṃ mayā priyasakhīsamāgatā śroṣyateva vacanāni pṛṣṭhataḥ // Ks_8.59 //
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26532002 (0.056):
priyasakhī madhukareṇābhibhūyamānā kātarībhūtā / (iti śakuntalāṃ
Rupa Gosvami (comp.): Padyavali (padyavlu.htm.txt) 7933444 (0.056):
vyañjite kapaṭamāna-kuṭmale | / peśala-priya-sakhī-dṛśā harir
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 921621 (0.057):
adya prema madarpitaṃ priyasakhīvṛnde tvayā badhyatā mitthaṃ
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6550794 (0.057):
yat paśyantī bhavanakuhare ruddhakarṇāntarāhaṃ / sāhaṃkārā priyasakhi sukham yāpayiṣyāmi yāmam // RUnm_14.74 //
samāsiktaḥ sneha-stimitam atimitrādi-valitaḥ |
nijām etāṃ rakṣāmy aṭavim iha gocāra-miṣataḥ
kathaṃ svārūpyeṇaiva tu bhavatu vaḥ sāmpratam iyam ||14||
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26714359 (0.034):
bhaṇanāt kālator'thakramo 'yam / / miṣato vākrapravṛttiryā sa paryāya itīryate // Ckc_8.56 //
Sivamahimnastava (sivmstau.htm.txt) 9510256 (0.058):
amāṅgalyaṃ śīlaṃ tava bhavatu nāmai7vam akhilaṃ / tathā9pi smart.Rṇāṃ varada paramaṃ maṅgalam asi || Smst_24
tac chrutvā vṛndā - / sakhitvaṃ yo yasya vrajati nija-sārūpyam athavā
na cet tasya syān no bhavati param anyasya hi tadā |
kathaṃ no gṛhṇāsi druta-gatir idaṃ hanta kathayan
svayaṃ gatvā lakṣmīṃ tad inasamarūpaṃ gaṇam api ||15||
tan niśamya sāṭṭa-hāsaṃ madhumaṅgalaḥ - bho asatya-vādini vṛnde!
kurcikā-lobhena nija-devītvam utsṛjya vandinī bhūtvā,
mithyā-stava-mātreṇaivāsmad-vṛndāṭavīṃ nija-sakhyāṃ sañcārayituṃ kathaṃ
śakṣyasi ? / nāndīmukhī - lalite! vijña-prācīna-munīśvara-vacanaṃ vinā ko'pi nirasto na
bhaviṣyati tasmāt purāṇa-vacanam eva darśaya | / lalitā - asya pakṣam āśritya tādṛgbhir evaṃ cet kathyate tadā tatra gatvā
bhagavatyāḥ sakāśād bahūni purāṇa-vacanāni śrūyantām |
subalaḥ - bhavatya eva paṭhantu | / lalitā - vallava-jātīnāṃ tatrāpi strīṇām asmākaṃ
purāṇa-vacana-pāṭhe'dhikāra eva / nāsti |
subalaḥ - vṛndeyaṃ devī | tad iyam eva śrāvayatu | / vṛndā smṛtim abhinīya - atra subahūni vacanāni santi | tāni kati pāṭhyāni
kintu / anyeṣu deśeṣu anyāḥ pṛthak pṛthag devīr adhikariṇīr uktvā rādhā vṛndāvane
vane iti sarvopamardakaṃ purāṇa-vacanaṃ bhagavatyāḥ sakāśāt kena vā na
śrutam / asti | / tatas tāsāṃ jayābhimānena praphullatām ālokya madhumaṅgalaḥ sāṭopam āha -
nāndīmukhi! sarva-purāṇa-śirasi mahopaniṣadi gopāla-tāpanyāṃ vṛndāvanasya
kṛṣṇa-vanatvena prathita-khyātyā vṛndāvana-rāja-dhānī-purandaratvena
priya-vayasyaṃ brahma-bhavādayo'pi nirantaraṃ gāyantaḥ santīti ke vā na
jānanti / ? tataḥ śrutyā smṛtir bādhyate ity asmākam evedaṃ rājyaṃ susiddham | tat
sakhe / subala! vidāvayām ūritaḥ para-rājya-kāṅkṣiṇīḥ |
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18680474 (0.010):
antaḥpuram apsarasādṛśaṃ vistīrṇo ca jñātivargo na vipraveśeyā rājyāto ca / aiśvaryāto ca na vipariṇāmānyārtībhāvo bhaveyā / ye pi satvā mama
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25791539 (0.023):
kathaṃ nāndīmukhyā sahānayorḥ parama-snigdhayor api rājya-hetor
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17424194 (0.037):
rājā Śāhmeraputrau tau JyaṃśirĀleśirau tadā / / Kramarājyādideśānāṃ svāmyadānād arañjayat // JRt_225 //
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25789562 (0.039):
tato'haṃ -- sakhe subala! ,amue liṭiolayā lalitayaiva kasyacid dvārā
tataḥ sakhe tvam eva me priyaṅkaraḥ priya-vayasya iti sānandaṃ
madhumaṅgalam / āliṅgati mayi kiñcid vailakṣyam iva rādhādhiṣṭhita-nikuñjam ālokya
lalitādi-mukham ālokayantyāṃ nāndīmukhyāṃ rādhā smitvā anuccaiḥ - aho
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15800637 (0.058):
samādhāya lalitā mukham īkṣitavatī | lalitā tu sa vipralāpam ālalāpa
kṛṣṇeti śabda-śravaṇa-mātrata evānena mahā-dūra-darśinā tad-artham
abuddhvaiva para-rājye'smin sva-tātam arpayatā kiṃśuka-kusuma-sādṛśyena
durvidha-bodhasya rolambasya śuka-tuṇḍa-pāna-smaraṇaṃ suṣṭhu samānītāḥ
smaḥ | / tatas tasminn eva varṇa-vinyāse solluṇṭhaṃ lalitayāpi prakāśite sati
kṛṣṇa-vana-śabdasyārthāntaraṃ nūnam eṣā ghaṭayiṣyatīti tad-abhiprāyaṃ
manasi / manāk vicārayati mayi nāndīmukhī sacamatkāraṃ māṃ prāha - jayākāṅkṣin!
ekaṃ vijñāpayitum icchāmi yadi tubhyaṃ rocate | / tato'haṃ - kāmaṃ kathyatām |
nāndīmukhī - śyāma-vana-samāsam ācarya tvayā saha tat-samāsenaiva nyāyam
ācarya tvāṃ parājitya svarājyam ādātuṃ laliteyam abhilaṣati |
tato'haṃ - vividha-kusuma-candana-varṇikādibhiḥ śṛṅgāra-racanācāryeyam |
jānāti yad anayā tad-vana-puṣpair muhuḥ śṛṅgārito'smi | tad vyākaraṇasya
vṛndā smitvā - vyākaraṇa-vijñaṃ-manya! tvatto'pi mat-priya-sakhī lalitā
tad-vyākaraṇasya prathitācāryā | / lalitā - pāmari vṛnde! apehi apehi |
vṛndā - tvat-pakṣam āśritya vivadamānāṃ māṃ kim ity ākṣipasi ?
lalitā - bhoḥ samāsācārya-śārdūla! kathaṃ svepsitāpara-samāsena vibhīṣikāṃ
pradarśya mat-priya-sakhyāḥ khelāspada-kṛṣṇa-vanam idam ādātuṃ
vṛthaivādhyavasyasi | yato'tra nityaṃ vaiśvānaravaj
jājjvalyamāna-bahuvrīhi-karmadhārayādy-avadhāraṇataḥ svayam eva dūrād
evāpasariṣyasi | [samāsābhijña kṛṣṇa-vana-śabdasya narma-cchalena
tat-puruṣa-samāsaṃ viracayya para-rājyaṃ grahītuṃ katham abhilaṣasi | yad
atra / karmadhāraya-bahuvrīhi-samāsayor evāvakāśaḥ |]
tato mayoktaṃ - caturaṃmanye! prakaṭe'tra tat-puruṣa-samāse kathaṃ
karamadhārayādi-yojanā sambhavati | bhavatu bhavatu durjana iti nyāyena
tāvat kathaya śrotavyam | / rādhā anuccaiḥ - vanasyāsya ghanatā-prācaryeṇa kṛṣṇaṃ śyāmaṃ ca tad-vanaṃ
karmadhārayaḥ sphuta eva | / ity evaṃ lalitayāpi sphuṭaṃ bhāṣite campakalatā sa-ślāgham āha - lalite!
sādhu / sādhu satyaṃ satyaṃ yataḥ karmāṇi / ariṣṭa-keśyādi-vadha-kāliya-damana-govardhanoddharaṇa-nitya-rāsādi-līlā
dhārayati niṣpādayati prakāśayati vā ity asya vanasya karmadhārayatvaṃ
sphuṭam / eva prasiddham | / punar lalitā rādhānucca-bhāṣitam evānuvadati - kṛṣṇāni kvacid kvacid
atiśyāmāni / vanāni yatra tat kṛṣṇa-vanam iti vṛndāvanasya viśeṣaṇatvena bahuvrīhir api
vṛndā -- satyaṃ satyaṃ kālindī-tīra-rāsa-sthalyām andhakāri-baṭa-vanaṃ,
govardhanopaśalya-para-rāsa-sthalyām andhakāri-niviḍa-vanaṃ
sarvānanda-karaṃ / suprasiddham eva | / indulekhā - lalite! satyaṃ satyaṃ bahavo brīhayo dhānyādi-śasyāni kiṃ vā
kedārikā-jātatvān muktā eva brīhayaḥ | bahavo brīhayo yasmin nityasya
vanasya / bahuvrīhatvaṃ sphuṭam eva | / tataḥ sa-garva-garbhitaṃ hasantīṣu tāsu mayoktaṃ -
nānā-kuṭa-kalpanā-nagarī-cakravartini lalite! mukham atra
tat-puruṣa-samāsaṃ / kalpita-karmadhāraya-bahuvrīhibhyāṃ kathaṃ davayituṃ śakyase |
lalitā - mahā-paṇḍita! tat-puruṣas tatpuruṣa iti bāraṃ bāraṃ jalpasi |
tāvad aneka-vidho bhavati | tatra katamo'yaṃ sa iti suṣṭhu nirṇīya
kathyatām | / mayoktaṃ - jaḍa-buddhike! kṛṣṇasya vanaṃ kṛṣṇa-vanam iti ṣaṣṭhī-tatpuruṣas
trijagati suprasiddha eva | / rādhā - kṛṣṇasya vanam iti cet tarhi sakhīsthalī-baṭa-śreṇir eva
puruṣa-śārdūlasya / tava vanam | yataḥ ṣaṣṭhī-tatpuruṣo'pi nityaṃ tatraiva vartate |
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11840868 (0.063):
ataś ca tattvānyatvenāvācyatve 'pi svopādānāt ṣaṣṭhī navirudhyate / tataś ca ṣaṣṭhītatpuruṣa evātra
atra ṣaṣṭhī-samāsasya sambhāvanāpi na vidyate ity evaṃ vihasya lalitayāpy
ukte / nāndīmukhī - lalite! eṣa te vāg-vinyāso garbhita-sandarbha iti lakṣyate
prakāśya kathyatām | / tato lalitā netrānta-nīlotpala-mālayā mām akurvatī smita-garbhitam āha -
nāndīmukhi! ṣaṣṭhī kācid ekā | tasyāḥ puruṣaḥ patir eva jano vā
ṣaṣṭhī-tatpuruṣaḥ | / viśākhā sa-smitaṃ - lalite! tat-puruṣo jñāta eva | sā tāvat kā ?
lalitā - candrāvalī | / viśākhā - candrāvalī kathaṃ ṣaṣṭhī ?
lalitā - devī-gaṇa-madhye prathamaḥ kaṃsa-gopo govardhana-mallo
mahā-bhairavaḥ | dvitīyā tan-mātā bhāruṇḍā caṇḍī, tṛtīyā candrāvalī-mātā
mahī-karālā carcikā | caturthī śaivyā kālī | pañcamī padmā śaṅkhinī
prasiddhā | / ṣaṣṭhī sakhīsthalī-baṭa-vāsinī candrāvalī ṣaṣṭhī | yato baṭa-vana-vāsitvāt
tasyāḥ ṣaṣṭhītvaṃ yuktam eva | / tataḥ sarveṣāṃ hāsa-kolāhala-vṛtte ahaṃ svagataṃ - aho buddher variṣṭhatā
vraja-bālānāṃ, yad aham api vacanāṭopa-vilāsair nirvacanīkṛto'smi |
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9343503 (0.058):
iva katham acchadma na tad vraja-pratyāgamanaṃ vacana-sadma cakāra sa ca
prakāśaṃ / sa-nirvedam ivāhaṃ - nāndīmukhi! / asmad-datta-bhoga-rāga-masṛṇa-vasanādibhiḥ
saṃvardhitābhir / asmad-datta-muktā-maṇi-pravāla-kamala-rāga-marakata-vajrādi-khacita-vividha-
bhūṣaṇa-bhūṣitābhiḥ sāmpratam / abhinava-yauvana-mahādhana-garveṇojjhita-guru-laghu-gaṇanotkarābhir
asmat-kṛṣaka-gujjara-gajjarībhir apy etābhir / helollāsita-cañcala-nayana-prānta-nartana-pūrvakaṃ
sāhaṅkṛti-vacanāḍambara-vinyāsa-bhareṇa
samasta-vraja-sāmrājya-sārvabhaumasya / paramoddaṇḍa-kumāro'ham api niravadhi-viḍambyamāno'pi kevalaṃ
bhagavatī-caraṇa-parijana-mukhya-nāndīmukhī-mukham ālokya
tathaika-grāma-vāsenāpakīrti-bhayena ca etat-kṛtaṃ pratīpa-vyavasitam api
etāvantaṃ kālaṃ duḥkhadatvenāpi na gaṇitavān asmi |
sāmprataṃ mama doṣo na deyaḥ | adhunaiva nija-nija-vakṣasi
masṛṇa-mecaka-paṭa-pariveṣṭitam / ativicitrita-kārtasvara-sampūṭa-yuga-puṭitam
aruṇa-dvitīyā-śaśadhara-mudrā-mudritaṃ sva-sva-parivṛḍher api kadāpy
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2230763 (0.050):
prādurbhūtatvāt | na hy ātmanaḥ aprādurbhūtatvaṃ kadāpi yuktam | / svāprādurbhūter api grāhakatayā sthitatvāt | "devaḥ" krīḍāśīlaḥ | anyathā"
anālokita-caraṃ durlabha-nava-tāruṇya-dhanaṃ mahā-tīvra-nakha-bhañais
nirupama-daśana-cchada-padmarāga-mahā-ratnam api daśanoddhara-sāmantair
luṇṭhayitvā etā vacana-dhana-daridrā vidadhāno'smi |
iti sāṭopaṃ sahasopasṛtya tāḥ sandidhīrṣau mayi
kuṭila-bhrū-nartana-valita-smita-śavalita-kaṭākṣeṇa mad-avalokana-pūrvakam
tato manāg apasarpantīṣu sarvāsu, sa-roṣam iva lalitā - aye śyāmala
rasa-pāna-nirata! apehi apehi | etāṃ te matta-tāra-bhaṭīṃ vrajeśvaryai
varṇayituṃ / vayaṃ calitāḥ smaḥ | / satyabhāmā sa-camatkāraṃ hasantī - vinodin! ekaṃ praṣṭum icchāmi |
kṛṣṇaḥ - priye! vijñāpaya | / satyabhāmā - rādhā-svagata-lapitāvalir eva lalitādibhir api katham
anvavādi ? / kṛṣṇaḥ - priye! rādhāyāḥ kāya-vyūha-rūpā eva lalitādayas tat kathaṃ
nādhigamiṣyanti ? / satyabhāmā - subhaga! rādhāyā narmottara-varṇa-vinyāsaḥ kathaṃ vā
bhavan-mānasa-sañcārī babhūva ? / madhumaṅgala sa-gadgadaṃ - priyasakhi satye!
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6447615 (0.064):
bāṣpakaṇākulena virahānaloṣṇaniḥśvāsaglapitādharayā natāṅgyā śanaiḥ śanaiḥ / sagadgadaṃ vyalāpi priyasakhi !' kāmaḥ kusumāyudhaḥ pañcabāṇa iti"
parimala-mañjarī-mañjula-mṛgamadāv iva paraspara-saṃpṛktau
gāndharvā-giridhāriṇau tat kathaṃ na sañcaratv iti |
tad-vacana-niśamana-madhura-payaḥ-pāna-parivardhita-gāndharvā-virahotkaṭa-
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4956180 (0.019):
cāgnihotrasya kiṃcid aṅgaṃ vidhīyate, sarvāvasthasya tad agnihotrasya, yac / ca kāṭhakasyāgnihotraṃ, tac ca taittirīyakasyeti, viśeṣavacanābhāvāt,
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7624418 (0.020):
sabāre śunāñā kahena madhura vacana
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7465314 (0.026):
kāriṣeṇiḥ / / hāriṣeṇiḥ / / lākṣaṇiḥ / / tāntuvāyiḥ / / kaumbhakāriḥ / / vacanasāmarthyād eva pratyaya samāveśe labdhe ācārya grahaṇaṃ
Siddhasena Mahamati: Nyayavatara, with the Nyayavataravivrti commentary by Siddharsi-ganin (snyayvpu.htm.txt) 18477329 (0.028):
ullaṅghyaṃ, tato 'nyad anullaṅghyaṃ, sarvavacanātiśāyīti yāvat. ata eva
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16656890 (0.031):
alakṣyakramo dhvanerātmā rasādaḥ subviśeṣaistiṅviśeṣairvacanavaśeṣaiḥ
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5336114 (0.033):
avagalbhāyate . klība . viklībate viklībāyate . klība . hoḍa . vihoḍate / vihoḍāyate . kim prayojanam . kriyāvacanatā yathā syāt . na etat asti
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5408981 (0.033):
kimarthaḥ yogavibhāgaḥ . ekājmātrasya dvirvacanārthaḥ . ekājmātrayta
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28794483 (0.035):
priyaviraho 'tra vibhāva/ vacanavirāmo 'nubhāvaḥ/ hantapadasyātrātyantam
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16702012 (0.038):
kūjitaṃ cānaṅgīkaraṇavacanādi madhuradhvanitaṃ dīrghīkaroti /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21663735 (0.038):
yadavāpya mūḍhamatayo dūre sthitā jarmiṇah (janminah?) //119// / 509.031. atha tasya vacanānantarameva karmānilāvegotkṣiptamiva taccakraṃ
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5301798 (0.039):
na prāpnuvanti . vadvidhinasbhāvabīttvasvāṅgadisvaraṇatveṣu / vacanaprāmāṇyāt siddham . anavakāśāḥ ete vidhayaḥ . te vacanaprāmāṇyāt
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10553978 (0.039):
tathāpyanatikrāntaniṣedhasyāśaucino 'nadhikārasya duṣpariharatvāt / / tathā ca laiṅgavacanavirodhaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6234416 (0.039):
(vi, ḍha) ekarūpatvam ekaśabdapratipādyatāvacchedakaikyāt / / tena tvaṃ sudhāvanmadhura" ityatra tadudāharaṇe vyaktaikyasya"
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4960081 (0.041):
dvitīyādiṣu ca, kim anyat kuryād anyataḥ parisaṃkhyāyāḥ, na ced ekavacanaṃ / parisaṃcakṣīta dvitīyādīn, anarthakam eva syāt, śaknoti ca dvitīyādīn
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5385944 (0.043):
yadi punaḥ ekavacanaparatvena aṇkhañau viśeṣyeyātām . na evam śakyam . iha
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2606030 (0.043):
sudheva ityatra strīpuliṅgabhedaḥ / / jyotstrā iva ityatra vacanabhedaḥ /
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15503803 (0.047):
05,191.002c dūtair madhurasaṃbhāṣair naitad astīti saṃdiśan / 05,191.003a sa rājā bhūya evātha kṛtvā tattvata āgamam
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28785508 (0.048):
ayaṃ ca paravināśādihetuḥ/ kṣudrāparādhajanmā tu / paruṣavacanāsaṃbhāṣaṇādihetuḥ/ ayam evāmarṣākhyo vyabhicārīti vivekaḥ/
kaṭu-garalodbhaṭa-vikaṭa-jvālā-jāla-janitābhiḥ | punaḥ punaś
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4889514 (0.024):
mūlena hṛdayādi syājjālapūrṇañca kāmakam //AP_312.012cd/
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26712460 (0.028):
vīrakṣīrārṇavāmbugrasanadhagadhagatkāravadvāḍabāgni- / jvālājālābhighātañyatikarajanitāmaprakampānukampā /
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 1-3 (gu01-03u.htm.txt) 2503135 (0.057):
mad-vinābhāva-bhāvanā-jvālā-jāla-samutkarṣita-tarṣini! hā
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19129971 (0.059):
'pyekasya dvayoḥ samuditayośca bahūnāṃ vā punaḥ punarbadhyamānānāmeṣāṃ / manoharinibandhanā hṛdayāvarjakavinyāsā bhavati /
cālyamāna-hṛdaya-marma-nimagnārdha-bhagna-pratapta-lauha-tiryag-avaśalyojjṛ
mbhita-yātanā-bharato'pi mahā-tīvra-pīḍāvalībhir
abhito'vanta-nirbhara-kātaro / yadā babhūva tadaiva tad-avadhānataḥ
sañcarad-apūrva-jāḍya-mohonmādādi-priya-sahacara-samudaya-sahita-sūddīptata
ma-stambha-kampādy-aṣṭa-sāttvika-priya-vayasyeṣu bāḍham ahaṃ pūrvakaṃ ahaṃ
pūrvaka-kṣelana-vidhinā narmocchalita-paraspara-vijayāya
pragāḍha-prāgalbhyam / upalabhya yugapat tvaritam upary upari tam āliṅgituṃ sarvataḥ sarabhasam
ārabhamāneṣu - re re vidagdha-śiromaṇiṃ-manyāḥ! khelana-samayam uttamaṃ
labdhāḥ stha ity upālabhya / śrīmat-premānirvacanīya-pariṇāma-viśeṣa-svarūpeṇa
niravadya-hṛdya-sauhṛdyācintya-mahima-mahauṣadha-rasāti-vaśīkṛta-sapriya-par
ijana-gaṇa-kṛṣṇaika-sarvasva-rūpeṇa
samastātarkya-mahā-mahā-prabhāva-bahuvidha-līlādi-śakty-apaṇa-cintā-ratnādi
-ratna-viñcholīka-maṅgalākareṇa / nirupama-vividha-vaidagdhya-cāturya-samayādi-vijñatva-sugandha-kusumotkarān
irbharārāmeṇa śrī-śrī-rasa-nāma-prāṇa-priyatama-narma-sakhena
sa-bhrū-bhaṅgaṃ nayana-ghūrṇana-līlayā vihita-pratiṣedhāt svayam api ca
paścād / avadhāya | bho bhoḥ! anāyyam anāyyam iti rasajñāṃ daśanaiḥ saṃdaśya laghu
sa-saṅkocaṃ sva-pṛṣṭena dūram apasaratsu teṣu -
tato'sphuṭa-bahir-vikāra-nikaraḥ / sambhṛta-hṛt-kampātiśayaḥ sa śrī-śrīmān yādavendraḥ svagatam idaṃ vilalāpa
mat-prāṇa-kapota-vāsa-baḍabhi-prema-sphuran-mādhurī-dhārāpāra-sarid-vare!
guṇa-kalā-narma-prahelīkhane! hā / man-netra-cakora-poṣaka-vibdhu-jyotsnā-tate
rādhike! hā hā mad-duritena kena nidhivat prāptā karāt tvaṃ cyutā ?
tataḥ satyabhāmā - yādavendra! śrīman-mukhāravindād
gokula-vilāsa-mādhurī-makarandaṃ dhayantyā api mama pipāsā param
ullālasīti | / tat-kṛpayā tad eva punaḥ pāyaya | / kṛṣṇaḥ - priye śrūyatām |
tato madhumaṅgalenoktaṃ - sakhi lalite! priya-sakhasyāham
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25794131 (0.060):
iti manasi bhāvayantyāṃ tasyāṃ punar mayoktaṃ - priya-sakhi lalite! ayaṃ
alaṅghya-vākya-sacivo'smi | tad apūrvaṃ kam apy utkocaṃ mahyaṃ dehi | mayā
mauktika-mūlyena vaḥ sācivyaṃ vidhāsyate | / viśākhā - ārya! kim apy atra nāsti | sāyaṃ sa-krośanārthaṃ tubhyaṃ
varāṭikā-catuṣṭayam avaśyaṃ deyam | yadi pratītir na kriyate tvayā
nāndīmukhī / pratibhūr gṛhyatām | / madhumaṅgalaḥ sa-krodhaṃ - avadya-bhāṣiṇi ābhīrike! tiṣṭha tiṣṭha |
eṣo'haṃ / sadya eva tavaitat prāyaścittaṃ kārayann asi iti nigadya māṃ pratyuvāca -
priya-vayasya! bhavan-mṛdula-vacana-druta-ghṛta-dhārayā
saṃvardhita-garva-vaiśvānarābhir amūbhiḥ suṣṭhu bhavantam upālabhya mām
baddhā netuṃ vyavasīyate | / tato'haṃ - sakhe! satyaṃ satyaṃ yathā vinā rājadhānī-jayena tad-deśāḥ
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25788825 (0.061):
tato'haṃ -- sakhe satyaṃ satyaṃ mayy atīvānurakteyaṃ mām api tyaktuṃ na
suṣṭhu vaśā / na bhavanti | tathaitad yūtheśā parābhavam antareṇa tadīyāḥ katham amūr
amūkā / na bhavantu | iti nigadya rādhā-sanāthaṃ kuñjaṃ paśyan sa-nirvedaṃ punar
avadaṃ - / kiṃ kartavyaṃ sā kilaitad bhayenaiva mat-sānnidhyaṃ nāsāditavatī iti
niśamya / drutam udgrīvikāvalokanāt saṅkucantī rādhā kuñja-madhye niviṣṭaḥ babhūva |
satyabhāmā - tatas tataḥ ? / kṛṣṇaḥ - tato'haṃ - nāndīmukhi! lalitādīnāṃ tāruṇya-dhanād api tasyās
tāruṇya-dhanaṃ pracurataram amūlyam apīti jñāyatām | / nāndīmukhī - katham iva ?
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25783908 (0.053):
yathā-yuktaṃ mūlyaṃ kathyatām | / tato mayoktaṃ - nāndīmukhi! āsāṃ sarvato jyāyasī jyeṣṭhā tad asyā
mayoktaṃ - yata āsāṃ tāvat sampūṭa-dvaya-parimitaṃ tat tasyās tu
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25784095 (0.051):
nāndīmukhī - katham anumitam ? / mayoktaṃ - yata iyaṃ campakavallī sthāvarā madhye
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25783971 (0.062):
bhrū-bhaṅgena krodham abhinayantīṣu mayoktaṃ - nāndīmukhi! / sva-sva-mahā-lābha-karam api bhāṣitam avadhārya katham etāḥ krudhyanti ?
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2395345 (0.063):
sambandhastāvannāstītyuktameva / / tamabhyupagaya tūttaraṃ satyaṃ sambaddhau satyapi sambandha aśakyagraho
mahā-mataṅgaja-kumbhato'pi nistalatvenonnatatvena pariṇāhena ca
pravīṇatare / hṛn-madhyasthe gokula-prasiddha-taskara-bhītyeva mṛgamada-paṅkādi-lepena
varṇāntaram āpite hiraṇmaya-kumbha-yugale paripūrṇaṃ tat |
nāndīmukhī - mohana! atisuguptam etad dhanaṃ kadāpi bhavad-dṛṣṭa-caraṃ
vṛttam asti | / tato'haṃ sa-smitaṃ - nāndīmukhi! vidyuc-camatkṛtim iva sakṛd īkṣitam asti
nāndīmukhī - kadā ? / mayoktaṃ - ekasminn avasare nija-sarovara-snānād uttīrya
nija-madhurāṅgataś / cīnāṃśukena rahasi tayā niḥsāryamāṇe payasi sumanoharaṇāya daivāt
tatraivāgatena mayā manāg evāvalokitaṃ tat tataḥ sā sabhayam iva sahasaiva
śyāmala-śāṭikāñcalenāvṛtavatī | samprati mad-bhāgya-vaśād yadi kutrāpi
yauvana-dhana-garvitā sāsmad-rājyābhilāṣiṇī mac-cakṣuṣor aparokṣībhavet
nakha-daśana-bhaṭa-sāmantān antareṇāpi chāyā-dvitīyena mayā
kara-kamala-yugenaiva tat-kumbha-dvayam āloḍya tāruṇya-dhanānya
ātma-sātkṛtya / sādhvasa-labdha-kampa-pulakāyāṃ tasyāṃ yūtha-nāthāyāṃ nirvacanī-kṛtāyāṃ
tad-amātya-ghaṭeyaṃ mahā-vaikulyena sva-sva-tāruṇya-dhanaṃ gṛhītvā
palāyitum / api suṣṭhu-sthānam api nāpsyati kiṃ vā tad-dhana-samarpaṇa-pūrvakaṃ
śuddha-bhāvena mām eva paricariṣyati | tad atikṣudrābhir ābhiḥ / sva-mahimonnāha-glāni-kāriṇā vākovākena kim ?
tataḥ kiñcit smitvā nāndīmukhīṃ prati rādhā anuccaiḥ prāha - ayi
capala-brahmacāriṇi! apehi apehi | / viśākhā - aho uḍḍīya calitum aśakyasya bimbīmātraika-bhojino bubhukṣitasya
lolubha-śukasya manasi durlabha-madhura-drākṣā-bhakṣaṇam etat |
madhumaṅgalaḥ - priya-vayasya! mad-abhīṣṭa-pāritoṣikaṃ dehi dhruvam
adhunaiva bhavad-rājyābhilāṣiṇīṃ rādhāṃ tāṃ bhavat-kara-gatāṃ vidhāsye |
tato'ham - sāyaṃ miṣṭānna-bhojanaṃ dāsye |
Jaimini-Grhyasutra (jaimigsu.htm.txt) 28821833 (0.031):
nānupaspṛśya bhojanaṃ prātaḥ sāyamupaspṛśyā
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21310280 (0.059):
(vayaṃ tu brūmaḥ pūrvedyuḥ sāyaṃ bhojanaṃ na bhavati / / 'yadanāśvānupavaset pitṛdevatyassyāditi liṅgāditi) /"
madhumaṅgalaḥ - māthura-rāja-pārśve phutkṛtya tad-aśvārūḍhānāṃ śatam ānīya
pṛṣṭha-deśe carma-rajjvā kaphoṇi-dvaya-bandha-pūrvakaṃ kaśābhis tat-patir
abhimanyus tathā tāḍayitavyaḥ yathā sa eva tām ānīya dadāti | / tataḥ sarve smayayanti sma |
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8197531 (0.035):
sa cānīya dadāti sma māmasmai caṇḍaketave /
lalitā - viśākhe! kam api mahābhāgam uddiśya yat kiñcin nivedayāmi tat
śṛṇu | / viśākhā - kathyatām | / tataḥ kadamba-bhūruhāgram abhivīkṣya lalitā - bho
vṛndāvana-cara-tapasvi-vara! / tvaṃ tāvat phalāhārī khyātas tat-sva-maryādhām ullaṅghya
bhavad-ayogya-parama-durlabha-sādhvī-hṛdayaṅgama-mahā-dhane lālasām
udvahan kathaṃ kaluṣito bhavann asi ? / viśākhā - lalite! bubhukṣito'yaṃ tapasvī phalam anālabhya etad ayogyam api
kartuṃ / pravṛtto'sti | tad uttama-phalam asmai samuddiśyatām | tathāpi
dharma-vṛddhir / bhaviṣyati | / lalitā smitam apavarya - viśākhe! kim asau mānasa-jāhnavīṃ na jānāti ?
viśākhā - sarvatra bhramaṇa-śīlo'yam atiprasiddhāṃ tāṃ kathaṃ na jñāsyati
lalitā - tad vāyavya-tīre sarvataś-calā kācid apūrva-padmā sphuṭam ekā
vallarī / vartate | tasyā madhya-bhāge parama-manoharaṃ ahrasvaṃ
tumbī-phala-dvandvaṃ / tathāgre ca akṣīṇam akaṭu-bimbīphala-yugalam asti | (199)
viśākhā - gosvāmin! tvaritam eva tatra gatvā / tva-yogya-tad-anuttama-phalopabhogena sādhvī-dhana-lobham apahāya
sva-dharmaṃ / pālayatā bhavatā parama-sukhinā bhūyatām |
tataḥ sarvāsu hasantīṣu mayoktaṃ - lalite! tapasya-sāvayācita-vṛttiḥ
kara-pātrī / bhakṣaṇe niṣiddhaṃ tumbīphalaṃ nopabhuṅkte | kintu atraiva
nirbhara-nija-pradyota-bhareṇa yā dṛśyamānāpi na dṛśyate | tasyāḥ
kāñcanavallyāḥ / kroḍe madhura-rasa-maya-śrī-phala-dvandvaṃ yad vidyotate tat svayam eva
saivāgatya praṇaya-pūrvakaṃ madhura-vacanenainaṃ nimantryāsya karo yadi
pariveśayati, tadā tad-upabhogena sukhī bhavann asau tathāśiṣayati yathā
tat-phalonnatir mahatī syāt | / tatas tan niśamya rādhā anuccaiḥ - narma-lampaṭo'yaṃ dhūrtaḥ | śaṅke
vaidagdhyenātratyāṃ mad-avasthitim avadhārya mām eva kadarthayitum imāṃ
vacana-bhaṅgīṃ vitanoti | tad itaḥ kuñjāntaram āsādya sva-gopanam eva
nūnam / ucitam | / iti manasi bhāvayantyāṃ tasyāṃ punar mayoktaṃ - priya-sakhi lalite! ayaṃ
Bana: Harsacarita, Ucchvasa 1 (bahcar1u.htm.txt) 1700943 (0.039):
pratyavādīt--priyasakhi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451219 (0.044):
vayasya satyam evoktam Manoramayā | yathaiṣā mama priya-sakhī mahā-rājasya
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23209808 (0.044):
vayasya satyam evoktam Manoramayā | yathaiṣā mama priyasakhī mahārājasya
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6550795 (0.056):
yat paśyantī bhavanakuhare ruddhakarṇāntarāhaṃ / sāhaṃkārā priyasakhi sukham yāpayiṣyāmi yāmam // RUnm_14.74 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6538308 (0.057):
priya sakhi viditaṃ te karma yat prerayantī
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21459905 (0.059):
yena tvaṃ sakalaṃ śrutvā yad ucitaṃ tan me samādiśasi | tad yady uktaṃ / bhavati tas samādeśyam |
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25793527 (0.060):
tato madhumaṅgalenoktaṃ - sakhi lalite! priya-sakhasyāham
vṛndāvana-cārī mahā-vinodī kṣuṇṇa-yūtheśāṃ tvāṃ paṭṭa-rājñīṃ vidhāya tvayā
sahaika-siṃhāsa upaviśya viśākhā-prabhṛti-vṛndāvana-carīṇāṃ lāsya-vilāsam
ālokayitym abhilaṣati tad ājñāpyatām etā nṛtyantu | / lalitā sa-krodhaṃ - nāndīmukhi! asman-muktā-kedārikā-kara-parivartanena
asya vidūṣakasya narma-dhanam eva dāpayituṃ vayam atra vyāghoṭyānītāḥ smaḥ
? tad etāṃ narmādi-gati-kriyām apahāya yathāsau subalena saha yathārthaṃ
lekham / ācarya kedārikā-karaṃ dadāti tathā vidhāyāsmān drutaṃ gṛhāya prasthāpaya |
nāndīmukhī - bhavatīnāṃ kiyān karaḥ saṃmataḥ syāt tat tāvat kathaya |
lalitā - śyāmākādi-kṣetra-karato dhānyasyādhikaḥ karo lagati | tato'pi
kārpāsasya | / tato'pi vāstu-bhūmeḥ pracurataraḥ | apūrvāmūlya-muktā-kedārasya tato'pi
parārdha-guṇaḥ | tad-alaukika-muktā-kedārikām imāṃ
dharma-śāstrokta-vṛndāvana-rājya-vihitālaukika-māna-daṇḍena parimāya
lekhaṃ / vidhāya ca subala eva kathayatu | / nāndīmukhī - kiyat pramāṇaṃ sa khalu māna-daṇḍaḥ ?
lalitā - mayā kathyamānaḥ sa khalu kena pratīyatāṃ | tad etat
kṣetra-pālikayā / sarva-śāstrābhijñayā vṛndayaiva sa nirūpayitavyaḥ |
nāndīmukhī - bhadraṃ vṛnde! madhyasthayā tvayaiva muktā-māna-daṇḍaḥ kṛtvā
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25791865 (0.061):
lalitātikopena noṭṭaṅkayati | / nāndīmukhī - vṛnde! tat tvayaiva tāvat kathyatām |
dīyatām | / vṛndā devī - / vāstu-dhānyādi-kaṅkvādi-kārpāsa-mauktika-kṣamāḥ |
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11220502 (0.060):
BP1.1.160a/ kṣetra.ārāma.gṛhādīni dhana.dhānyādikaṃ tathā / / BP1.1.160b/ a.nyāyavādināṃ tv etāny (āsedhavyāni vādinām //
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27299501 (0.060):
vidyādyadi pratīcīyādibhyatilvila iva dhānyatilvilo bhaviṣyatīti
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17418500 (0.062):
(2.8.1186) tilyatailīnavan māṣomāṇubhaṅgādvirūpatā / (2.8.1187) maudgīnakaudravīṇādi śeṣadhānyodbhavakṣamam
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7661330 (0.063):
dhyānebhirvikrīḍasi brahmarivā rūpeṇa prabhāvasi śakrarivā / / dhanadhānya prayacchasi rājarivā ratanāgravaro muniśreṣṭhirivā /"
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2015684 (0.063):
yaduta rājasevāvāṇijyarogacikitsādikarma | anādeyañca / prāṇidhadhanadhānyādi | ādāne mithyājīvaḥ | vinaye yatpratiṣiddhaṃ tena ca
mīyante'ṅguṣṭham ārabhya kramād aṅguli-pañcakaiḥ || iti |
anyatra ca - / apūrva-muktā-kṣetrāṇām anarghya-karato budhaiḥ |
anāmikāṅguli-prāyo māna-daṇḍaḥ prakīrtitaḥ || iti |
nāndīmukhī - kṣura-pramātra-khānita-bhūmer / anāyāsenaivānargha-śasyotpādakatvāt kaniṣṭhaiva |
nāndīmukhī - lalite! yady api tad eva yuktaṃ bhavati tathāpi / vrajendra-kumāra-mukham ālokya bhagavatī-paricārikāṃ māṃ ca dṛṣṭvā
anāmikaiva sthāpyatām | / lalitā - vṛnde! tvaṃ tāval lekha-kriyāyāṃ māna-viṣaye ca nipuṇyāsi tat
sarvābhiḥ / sambhūya gatvā nāndīmukhī-subala-saṃmati-pūrvakaṃ kedārikāṃ
parimīyāgamyatām | / nāndīmukhī - kṣuṇṇa-yūtheśvari! ekaṃ prārthayitum icchāmi |
lalitā - kāmaṃ kathyatāṃ yogyaṃ cet kartavyam |
nāndīmukhī - ayaṃ tāvat sva-deśaṃ vihāyātrāgato navīna-prāghunaḥ tatrāpi
vṛndāvana-rājñīm āśrito'sti ihāpi bahv-āyāsenojjaṭa-bhūmiṃ kṛṣṭvā vaḥ
prakāma-dhana-lābhaṃ vardhayann asti | tasmān māne kṛte bhavatīnāṃ
bhoga-rāgādi-vyayena bahu-hānyā punaḥ kṛṣi-karaṇo vimanaska iva bhaviṣyati
kṛte'pi māne karaṃ dātum api na śakyate | ato māna-karaṇaṃ vihāya
nija-bhāgam / ādāya tat-samucitāṃśam api pradāyāsya prakāmam utsāhaṃ vivardhayantu
bhavatyaḥ | / vṛndā - kīdṛśaṃ sa bhāgaḥ ? / nāndīmukhī - tvayā kiṃ na jñāyate ? yad asya paramojjvala-kṣetrasya samāna
dvayor bhāgaḥ | tathāyaṃ para-grāmād āgatya kṛṣi-vṛttiṃ kurvann āste |
raṅgaṇamālā anuccaiḥ - asau para-grāma-vāsī bhaumiko na syāt | sāmprataṃ
etasmin vane vāsam ācarya śrī-vṛndāvaneśākṛṣim ācarann asti | tad asya
ṣaṣṭho / bhāga eva prāptavyo bhavati | kathaṃ samānaṃ labhatām ?
viśākhā - ayi mugdhe! bhāga-nirṇaya-cālanayā kim asmākaṃ yato
māna-pūrvakaṃ / sarvadā kara-dānaṃ kartum eva mahā-rājñīnām ājñā-lekhaḥ samāgato'sti tat
katham asmābhiḥ svātantryeṇaivaṃ kartuṃ śakyate ? / tato lalitā-viśākhayor mukham avalokya sva-karṇāvataṃsaṃ nāndīmukhyai
netra-kūṇanena vṛndā darśitavatī | tato'lpaṃ smitvā nāndīmukhī kiñcid
upasṛtya / vṛndayā saha utkoca-dāna-kathan-mudrābhinayena tayor īṣad iṅgitam
evādhigamya mad-antikam āgatya sānucca-bhāṣaṃ - mohana! vṛndāvana-rājñyāḥ
sarvādhyakṣa-sacive khalu lalitā-viśākhe | tad anayoḥ paramottamam utkocaṃ
api dehi | tadaiva tavābhimatam eva drutaṃ sampādayitavyam etābhyām |
tadāhaṃ sānandaṃ - sakhi nāndīmukhi! yathā anyā na jānanti tathā ime eva
nirjana-kuñje mat-samīpam ānīyetāṃ yathā etad abhīṣṭam utkocaṃ dattvā
prīṇayāmi | / nāndīmukhī - sundara! etāḥ khalv anayor abhinnā eva tad asaṅkocaṃ prakaṭam
atraiva dehi | / tato'haṃ - svābhimatārtha-lābhena vinā pūrvam eva kathaṃ dātavyam | yadi
mayy / apratītiḥ syāt tarhi tvayy eva sthāpayāmi |
nāndīmukhī sa-śiraś-cālanaṃ - nahi nahi |
tato'haṃ - āṃ brahmacāriṇyās tu viṣaya-sparśe kālūṣyam iti cet tadā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767763 (0.013):
na strī na pumān na na puṃsakaṃ | na ca + ahaṃ | na mama | na ca apy
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3767798 (0.013):
pumān na na puṃsakaṃ na ca + ahaṃ na mama na ca + apy anyasya kasya cit ||
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1396417 (0.015):
kathaṃ punar asyāvināśitvam ity utsāhayitum āha5 / na tv evāhaṃ jātu nāsaṃ na tvaṃ neme janādhipāḥ /
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6680730 (0.016):
saṃsārabhayāj jagat paripālanīyaṃ so 'ham etau na paripālayiṣyāmīti na tu
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21290545 (0.016):
yasminnahannyupākaraṇaṃ kṛtaṃ tata āraṇyatryahamekāhaṃ vā / kṣamyaviramyādhīryīran /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21542090 (0.016):
sādhitapūrvā/ / 068.012. ahamapi manuṣyaḥ/ / 068.012. taiḥ sādhitā/ / 068.012. kasmādahaṃ na sādhayiṣyāmītyanuvicintya supriyo mahāsārthavāho
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27932058 (0.018):
vāritāyāṃ ca nāham atra nirbandhanīyeti tad-vacaso nivartanam.
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6489082 (0.019):
śalākāṃ cārayeyaṃ sthānam etad vidyate prabhūtā bhikṣavaḥ adharmaśālākāṃ / gṛhṇiyuḥ na tv ahaṃ sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite śalākāṃ cārayeyam
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27872572 (0.021):
pratyodhāvita | āha | nāhaṃ pratyodhāvitā api tu mama devaro
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14108674 (0.021):
RV_10,049.05c ahaṃ veśaṃ namram āyave 'karam ahaṃ savyāya paḍgṛbhim / arandhayam || / RV_10,049.06a ahaṃ sa yo navavāstvam bṛhadrathaṃ saṃ vṛtreva dāsaṃ
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5785809 (0.022):
saṃdiśed yadi nāmāsāv |ahaṃ duhitṛvān iti | / tadā kiṃ pratisaṃdeśyaṃ |mayāhaṃ putravān iti ||22.26|
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6451904 (0.026):
ato 'syāmeva yāminyāṃ deśamimaṃ jihāsāmi' ko vāham, yathā tvamājñapayasi' / atha mayoktam astyetat /"
Vatsyayana, Kamasutram (kamasutu.htm.txt) 9661677 (0.026):
4.1.26/.nāyakasya vratam upavāsaṃ ca svayam api karaṇena^anuvarteta/ / vāritāyāṃ ca na^aham atra nirbandhanīya^iti tad^vacaso nivartanam//(p.237)
Upayahrdaya (reconstructed text) (bsa070_u.htm.txt) 13243848 (0.027):
nigrahasthānam / tasmādbhavadarthanāhau yadi punarahaṃ kiṃcibdravīmi, / [yanmayā] pūrvamuktaṃ tasmādetanna bhidyate / tadā vacanasya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21655865 (0.027):
janakāyaṃ samāścāsaya/ / 478.004. ahamapi tatra pracārite gamiṣyāmi/ / 478.005. ahamenaṃ śikhaṇḍinamahitānnivārayiṣyāmi, hite ca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21603780 (0.028):
siṃhāsanopaviṣṭaṃ dṛṣṭvā kathayati adhyāpyahaṃ jīvāmi/ / 272.030. tvaṃ rājā saṃvṛttaḥ/ / 272.030. tato rājñā abhihitam ko 'tra? tato yāvadvadhyaghātakā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21605630 (0.028):
cāśrayaviyogaṃ śocāmi, kiṃ tu śocāmi āryairyadviprayukṣyāmi/ / 279.021. nāhaṃ punaḥ sarvaguṇopapannaṃ saṃghaṃ samakṣaṃ naradevapūjitam/
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5694587 (0.028):
sthaviraḥ prāha: katham iti? lekuñcikaḥ kathayati: sthavira, yadāhaṃ / gandhakuṭīṃ na saṃmārjitavāṃs tadā piṇḍapātaṃ nāsādayāmīti | tataḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 10 (sb_10_u.htm.txt) 22507954 (0.028):
so'bravīttaṃ vā anvicāma taṃ sambharāma na vā ahaṃ taṃ hiṃsiṣyāmīti taṃ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5736588 (0.029):
pariṇāmanākṛtyaṃ karomḥti | bḥjasyāpi naivaṃ bhavati - ahaṃ bḥjaṃ
mat-pratīti-pātryāṃ sādhvī-pravarāyāṃ raṅgaṇamālikāyām eva tad arpayāmi |
nāndīmukhī - rasika-śekhara! prathamaṃ tāvat śrāvaya kiṃ vā kiyad vā
dātavyam | tena tāvataiva vānayoḥ santoṣo bhaven na veti nirdhārayāmaḥ |
tadā mayoktaṃ - bhavatu | śrūyatām | vṛndāvana-rājasya mama vana-pālanam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20824161 (0.035):
14,093.087c āśayā parayā prāpto na cāhaṃ kāñcanīkṛtaḥ / 14,093.088a tato mayoktaṃ tad vākyaṃ prahasya dvijasattamāḥ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6451907 (0.035):
ato 'syāmeva yāminyāṃ deśamimaṃ jihāsāmi' ko vāham, yathā tvamājñapayasi' / atha mayoktam astyetat /"
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7127861 (0.042):
arthapadānīti bhāṣyagatasyārthapadasya tvanyathārtho bhaviṣyatīti yaduktaṃ / tadāha puruṣārthasthānānīti /
Upayahrdaya (reconstructed text) (bsa070_u.htm.txt) 13240650 (0.042):
vacanamatīva mithyā / atha kasmādātmāmurta iti cenmayā pūrvamuktaṃ ghaṭo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9816664 (0.047):
eva dattaṃ bhavatu, tasmd atra na mayānena cakravartirājyenārthaḥ prāg
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8116147 (0.048):
anicchantī haṭhānnītā vivāhy ahamihāmunā / / kiṃ tadā ca mayā noktaṃ nāsiṣye te gṛheṣviti // SoKss_9,2.53 //
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11979667 (0.050):
nāstīty atītāvasthāyāṃ. yadi kāritraṃ [Tib. 133b] dharma eva nāstīty uktaṃ / bhavet. dharmakāritrayor ananyatvāt. yady abhūtvā bhavatīti neṣyate
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 1-3 (gu01-03u.htm.txt) 2504684 (0.050):
tatra sañcāraḥ sampanna ityasyāpratipannatayā tan-mātra-pratītim / agatavantaḥ |bhavatu, mayā tu pitṛvyatāyāḥ pitṛtāyāś cānusartavyatayā
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3463478 (0.051):
śāstram, tvam anaghatayā yogyatamaḥ" iti kṛtvā mayā tavoktam / etad"
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15922082 (0.051):
śiṣṇānte yatsmṛtaṃ paścādyaduktaṃ yatkṛtaṃ tataḥ / / tatsarvaṃ ca tato brahmarpaṇaṃ bhavatu ṭhadvayam // NarP_1,67.108 //
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28048536 (0.052):
supuṣpacandro dharmabhāṇakastaṃ bodhisattvagaṇametadavocat sacenme ātmā / ārakṣyo bhavet, na mayā atītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ
Vasubandhu: Bodhicittotpadasutrasastra (vasbocpu.htm.txt) 2586514 (0.052):
7 | ākrośo dvividhaḥ | ucito 'nucitaśca | ucitamuktaṃ cenmayāpatraptavyam / | anucitamuktaṃ cenmavā na kiṃcidapi kartavyam | dhavaniriva vāyuriva
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5346499 (0.053):
punaḥ tat . loṭaḥ laṅvat eḥ uḥ seḥ hi apit ca vā chandasi iti . yat ca api / uktam laṅliṅoḥ tat ca na syāt . kim punaḥ tat . nityam ṅitaḥ itaḥ ca
Kedarabhatta (12th c.): Vrttaratnakara (sutra verses only) (kedvratu.htm.txt) 6650905 (0.053):
āryāorathamadaloktaṃ yadi kathamapi lakṣaṇaṃ bhavedubhayoḥ /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28579408 (0.054):
vāsayatha, tadā mayā nātivirāmayā pratikartavyam iti |
Ratnakirti: Nibandhavali (bsa075_u.htm.txt) 3109663 (0.054):
tadanapekṣatve teṣāmaṅkurādbhedānupapatteḥ / na cānupakārakāṇyapekṣanta / iti tvayaivoktam / na ca kṣaṇasyopakārasaṃbhavo 'nyatra jananāt,
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354424 (0.055):
dūtikāmuddiśya-svāmini! purā tvayā uktaṃ yadi tvaṃ siddheśvarīṃ na / snāpayasi tataḥ pañcānāṃ dinānāṃ madhye tvadbhartṛbharaṇaṃ bhaviṣyati tato"
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27604158 (0.055):
sauhārdameṣu yadivā'titarāṃ karoṣi tatrāpi naiva hi mayā kriyate virodhaḥ / vatsyantu vāraṇavate bhavatu sma rāṣṭraṃ teṣāṃ tadeva mama nāgapuraṃ
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4956706 (0.055):
sārasvate vipratiṣedhād yadeti syāt // MS_2,4.27 // / yad uktam puroḍāśināṃ sānnāyināṃ ca sārasvate darśanaṃ bhavatīti,
Tarkabhasa (bsa072_u.htm.txt) 16550206 (0.056):
paricchedakatvaṃ vā kathaṃ bhavet? ata eva kenāpi na tatpratidyate / / yadāha paṇḍitacakracūḍāmaṇiḥ nābhāvaḥ kasyacitpratipattiḥ
apahāya dhana-lobhena mad-rājñīṃ rādhikām anusṛteyaṃ vṛndā | tat prathamam
utkoca-dānena kāyasthām enām ātmano vaśāṃ vidadhāmi |
nāndīmukhī - bhadram etat | / tato'haṃ - carama-śarvaryāṃ paramākalpa-kalpanācāryayā
gāḍhānurāga-vihvalayā / gāndharvyā yena mad-vakṣo-gaganam ākalpitaṃ tenaiva
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25788852 (0.058):
yathārtha-nāmnīyaṃ mad-viraham asahamānā kāya-dvayaṃ kṛtvā / śyāmalatara-mad-vakṣo-nabhasi śāṇita-nakhāgreṇa racitām ekāṃ sva-mūrtiṃ
niravadyārdha-candra-padaka-rājena sva-hastenaināṃ bhūṣayāmi | tataḥ
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_su.htm.txt) 23517132 (0.052):
BKSS_28.83b āmucan mekhalām enāṃ / BKSS_28.84b svahastavilatair yatnān
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27845502 (0.055):
dāsīputra kahiṃ praviṣṭo 'si ti | ocapeṭitaḥ | ekena hastena bāhāyāṃ / gṛhītvā dvitīyena hastena grīvāyāṃ saṃsthāgārād bahiś choritaḥ | virūḍhako
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5587511 (0.055):
KAZ03.20.15/ saṃdiṣṭam artham aprayacchato, bhrātṛ.bhāryāṃ hastena / laṅghayato, rūpa.ājīvām anya.uparuddhāṃ gacchataḥ, para.vaktavyaṃ paṇyaṃ
Vatsyayana, Kamasutram (kamasutu.htm.txt) 9660841 (0.055):
sakhyā vā tasyām antarbhūtayā tam artham anirvadantyā saha^enām aṅkam
SATAPATHA-BRAHMANA 6 (sb_06_u.htm.txt) 22287255 (0.056):
asṛjataitadvai / mṛttapyate yadenāṃ vikṛṣanti tasmādyadyapi sumārtsnaṃ vikṛṣanti
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10153212 (0.058):
tayaiva devyāśaivyayāhamanujñātaḥsamudvahāmīti // ViP_4,12.22 // / athaināṃ rathamāropya svanagaramagacchat // ViP_4,12.23 //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4025471 (0.059):
adhimoktuṃ śakyā / ye punaranadhimucya enāmanavabudhyamānāḥ / pratikṣeptavyāṃ maṃsyante, pūrvāntato'pi bhagavaṃstaiḥ kulaputraiḥ
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15656235 (0.060):
09,019.017c utkṣipya hastena tadā mahādvipo; vipothayām āsa vasuṃdharātale
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13475858 (0.061):
upajāta-kautukena mayā svarṇarekhā sva-hastena spṛṣṭā | tathā citratayāpy / ahaṃ caraṇa-padmena tāḍita āgatya sva-rāṣṭre patitaḥ |
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1683520 (0.062):
kriyate tasmādenāṃ somakrayaṇyā saṃkhyāpayati / sa saṃkhyāpayati | samakhye devyā dhiyā saṃ dakṣiṇayorucakṣasā mā ma āyuḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21600878 (0.064):
saṃnipatitaḥ, tathā te pariveṣṭavyam yathā te kṣatir na syāditi/ / 260.007. tato rājā svahastena pariveṣaṇam yāvannavakāntaṃ gataḥ/
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1449321 (0.064):
syāditi / / tato rājā svahastena pariveṣayan yāvan navakāntaṃ gataḥ / tatra dvau
kaustubhād / apy adhika-dedīpyamānenātula-tat-sahodara-mac-cumbaka-maṇinā yad
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5041790 (0.028):
*{7/55: E2: na jyautiṣṭomikānām}* / *{7/56: E2: nādhikārthavacana iti}*
gāndharvayā praguṇa-paraspara-praṇayoddhura-keli-kautukena
bakula-rāja-tale / parivartitaṃ apūrva-rasa-samudra-saṃloḍanāt
samudbhūta-ghanībhūta-tat-sārāṃśa-rūpaṃ man-maṇito'py anarghyaṃ
sva-cumbaka-mahā-ratnaṃ tat-tad-advaita-dayitam api lalitāyai dāsyāmi |
yathāsphuṭam asau tena sva-karṇābhyarṇam alaṃkaromi | / tataḥ punaḥ punar viśākhā-vadanam īṣad avalokyāhaṃ sa-smitam avadam -
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18271154 (0.049):
dhṛta tṛṣṇayoḥ śrī rāma kṛṣṇayoḥ karṇābhyarṇaṃ lagitavān, tābhyām anumataḥ / punas tad rūpa taś citrībhavituḥ śrīmad vraja dharitrīśituḥ | tena ca
anukṣaṇa-paramānurāga-bhareṇa sva-karābhyāṃ suṣṭhu viracayya
sva-kuṇḍa-kuḍaṅgāṅgane etat priya-sakhī gāndharvā suvaidagdhyena yī̀aṃ
mahyam arpitavatī | tayaiva vicitrāṅka-mālayā mad-dhṛdayākāśa-viśākhāṃ
viśākhām apy alaṅkṛtya paritoṣayāmi | / tac chrutvā - alīka-rājendra! tiṣṭha tiṣṭheti vyāharantī rādhā manasaiva
līlā-kamalena tāṃ tāḍayati sma | / lalitā - padmādhara-rasāhiphenāśana-pramatta! apehi apehi!
viśākhā - ārya vidūṣaka-pravara madhumaṅgala! bhavad-vayasyaḥ kiṃ
bhavato'pi / guruḥ kiṃ vā tasya bhavān gurur ity avagantuṃ sarvāḥ samabhilaṣanti |
lalitā - viśākhe! śrūyatām | kapaṭa-nāṭakasya yaḥ kusumaśara-nāmā naṭas
suprasiddho yaḥ śuci-nāmā vidūṣakas tenāyaṃ dhūrtaḥ śiṣyatvena
kṛpayānugṛhīto'sti | madhumaṅgalas tu / bhinna-sampradāyi-bhojana-lampaṭa-nāmno vidūṣakācāryasya prathīyān śiṣyaḥ
viśākhā - lalite! tad enaṃ brāhmaṇaṃ miṣṭānnaṃ bhojayitum icchāmi |
lalitā - viśākhe! asau karma-sūcakaḥ paramānucāno mahā-brāhmaṇaḥ | tat
katham / asmākaṃ brāhmaṇetara-gopa-jātīnāṃ rāddham annam aśnātu |
viśākhā - paramottama-dvijābhyāṃ mallī-bhṛṅgābhyāṃ sva-hastenānnaṃ
saṃskṛtya / paramādareṇa yathāsau bhojyate tathaiva sampādanīyam | / tatas tac chrutvā krodhena kampamāna iva madhumaṅgalaḥ prāha - aye
avadyavādini garvitābhīrike! etad / duḥśravaṇa-narmotkaṭa-kaṭu-lavaṇa-digdha-dagdhārdha-paryuṣita-vāg-godhūm
a-roṭikāḥ saṃbhojya mama madhura-karṇāv eva suṣṭhu kaṭūkṛtau, kiṃ punar
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22778966 (0.056):
tatrabhavatī padmāvatī taruṇī darśanīyā akopanā anahaṅkārā madhuravāk / sadākṣiṇyā | ayaṃ cāparo mahān guṇaḥ snigdhena bhojanena māṃ
mukha-vivaram | tad vidūṣaka-gopa-vadhūnāṃ yuṣmākaṃ chāyā-nikaṭa-bhūmim
api kadāpi na spṛśāmi | kintu prātar evāsmaj-jāti-yājñika-vadhū-vargam
upasarpiṣyāmi | tatas tena paramādareṇa mac-caraṇa-kṣālana-pūrvakaṃ
kauśeya-dukūle paridhāpya / sakarpūra-vāsitopalāpānaka-madhura-paramānna-sasaindhavārdraka-limpāka-nā
nā-vidha-vyañjana-veṣṭita-saghṛta-sugandhi-śālyanna-phānita-śaṣkulī-kuṇḍalik
ā-laḍḍuka-ghanāvartita-dugdha-rasālā-saśarkara-baddha-dadhi-vividha-baṭakotta
ma-marīcādibhis tathāhaṃ bhojayiṣye | yathā vartmani succhāya-taru-mūleṣu
svapan sva-gṛham āgatya saṅgavāvadhi svapann eva tiṣṭhāmi |
tatas tac-chravaṇena hāsa-kolāhale vṛtte mayoktaṃ - nāndīmukhi!
kṣudra-gāminair / eva sva-sva-grāma-sīmārthaṃ madhyastham ālambya nyāyaḥ kriyate | rājānas
rājyaṃ sva-dordaṇḍa-balenaiva labhante | tad etad-rājya-hetor nyāyena kim
? mayā / sahaitāḥ samaram ācarantu | tatra yasya jayo bhavet tasyaiva rājyaṃ
sphuṭaṃ / setsyati | / ity uktvā tad-artham iva sāṭopaṃ kiñcid upasarpati mayi tāsu ca itas tataḥ
sa-bhaya-sahelanam apasarpantīṣu nāndīmukhī - vīra! sampraty
asmat-samakṣam / etāsām ujjvala-kula-vilasita-ballava-vadhūnāṃ dharṣaṇam etad bhavataḥ
param / asāmpratam eva | / ity avadhārayann ārād eva tiṣṭheti mām ābhāṣya lalitāṃ praty uvāca -
lalite | / sāmpratam asya vana-vīrasya nirjana-vane'smin pragalbhatā-mahatī
bhavatīnāṃ tu / śirīṣa-kusuma-mṛdulāni śarīrāṇi, tad deśa-kāla-balādikaṃ vīkṣya vivādaṃ
tyaja | / tac chrutvā candramukhī - bho mugdhāḥ! nāndīmukhī satyaṃ kathayati | tac
chṛṇudhvam | vayam abalāḥ komalāṅgyaḥ | ayaṃ tu
nirjana-vana-puruṣo'ticapalaḥ | / yasyā darśanād evāyaṃ sādhvasena vihvalo bhavati | sāpy asmac-cakravartinī
nāntika-vartinī | sudurmukhābhimanyu-prabhṛti-vāhinī-patayo'pi sampraty
etad-vṛttānabhijñā dūre vartante | tad-bhayānaka-deśe'sminn ātma-madhye
dvandve / patite sarvataḥ sarve luṇṭāka-duṣṭa-gamakāḥ samutthāya samasta-mauktikāni
viluṇṭhya neṣyanti | tadāsmākam eva mahatī hānir bhaviṣyati | asya tu
ṣaṣṭhāṃśa / eva tato'lpa-hāniḥ | tad yadi sarvābhyo rocate tarhi vayaṃ saumyā iva
bhavatyaḥ / samprati rājya-vārtām apahāya samucitād apy adhika-mūlyena mauktikāny
ādāya / asya cillātakasya sparśa-mātreṇaiva janiṣyamāṇa-duṣkīrti-bharād ātmānam
saṃrakṣya sva-gṛham āsādayāmaḥ | paścād etad-vṛttānta-śravaṇād eva
vṛndāvana-mahārājñī tan-muktā-pradānena drutam eva guru-prabhṛtīn santoṣya
mahārāgeṇātivegena svayam atrāgatya dūrata eva kaṭakāṭopam avaṣṭabhya
samaram akurvāṇā cañcala-nayanāñcala-pravaṇayā
nīta-tīkṣṇādhāra-viṣama-śarāstra-saṃvardhita-bhrūkuṭi-dhanurdhara-sumukha-
kañja-bhīṣaṇābhimanyu-prabhṛti-vāhinī-pati-dvāraiva tathā vigraha-bhaṅgīm
āṭopayiṣyati | yathāyaṃ vana-madhya eva vīraṃmanyas tvaritam eva / sādhvasena
kampamānaḥ san / bṛṃhita-hāheti-kamala-rāga-maṇi-prakara-khacita-cāru-cāṭu-cintā-rana-nikara-ra
cita-mañjula-mālāṃ nija-kaṇṭhād uttāryopaḍhaukitīkṛtya
tac-caraṇa-parisaraṃ / śaraṇam upagacchann etat-samudita-gadgada-gadita-khara-dyuti-lavena
tat-kāla-druta-citta-navanītayā tayā kāruṇyena prasādī-kṛtenaiva
tad-yāvakāruṇa-maṇi-draveṇābhinava-śikhaṇḍāvataṃsaṃ śoṇam iva racayann
etad-rājyaṃ tad-utpanna-nikhila-mauktikādikam api samarpya svayam api tām
evānucariṣyati | / tac-chravaṇena sānandollāsa-sasmitaṃ rādhā-kuñjaṃ tiryag avalokayati mayi
nāndīmukhī smitvā - gokula-pravīra! / tvad-anurūpa-viṣama-śara-samara-pravīṇayā
vṛndāvana-cakravartinyā samam eva bhavat-samara-paripāṭī paraṃ śobhate |
punar atīva komalās tad-abhyarṇam antareṇa tvayā saha
tādṛśa-vigraha-vilāsaṃ / katham ācarantu tad alīka-virodhaṃ parityajya sāmpratam anyāsām api
mauktikam / amūlyaṃ nirṇīyatāṃ paścād bhagavaty eva rājya-nyāyaṃ vicārayiṣyati |
tatas tāsāṃ sākūta-vacanam avadhāryaiva garvita-gopyo jitā jitā iti vadan
sva-mukhe / vāma-muṣṭiṃ bherīkṛtya vādayan madhumaṅgalaḥ sānandaṃ bhāṇḍavam ātanoti |
vṛndā - bho naṭa-pravara madhumaṅgala! asmac-cakravartinyām atrāyātāyām
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18272858 (0.061):
[104] kṛṣṇa uvāca, unmatta
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15800845 (0.064):
[67] saṃdiśya ca tām api madhumaṅgalavat puraḥ praḥīyābhiṣeṇayāmāsa |
tad-āhlādanārtham ātma-priya-sakhasya hāheti-ḍhakkā-vādyena
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20919730 (0.048):
sādhyatvāttadviśiṣṭānyasya pakṣatvaṃ syāt/ tadarthaṃ dharmagrahaṇam/ na ca
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19347788 (0.053):
gopikānāṃ sakhībhis tāsāṃ viraha kāla kṣepāya tat tad bhāva poṣārthaṃ / kṛtrimatayivāṅgīkṛtaṃ, na tu tat tad bhāveneti samādheyam | kecic caivaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13926544 (0.056):
na / tu tad artham evety arthaḥ | sārṣṭiḥ samānaiśvaryam | ekatvaṃ bhagavat
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28162702 (0.058):
phalitārthamāha tattaddharmeti/ yaddharmaghaṭitaprāmāṇyaṃ pakṣaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14402776 (0.058):
paitṛ ṣvaseya prīty arthaṃ tad gotrasyātta bāndhavaḥ ||
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19539736 (0.059):
tatra nirvāhyeti ca na vismartavyama / tadarthameva sukhādyapi
śikṣā-vaiśiṣṭyena / ṣaṭ-pado bhavan uḍḍīyoḍḍīya bhramarikām ādadānaḥ sphuṭam ito raṅgād asmād
adhikam uddaṇḍaḥ tāṇḍavayann anena dvipada-gopena sārdhaṃ sugahanaṃ
nandīśvara-goṣṭham āpsyasi | tadānīṃ tad-avalokanād vayam api
cakṣuḥ-sāphalyam utsphārayiṣyāmaḥ | / tato'haṃ vihasya - nāndīmukhi! seyaṃ candramukhī sāmañjasya-ratā
lalitādivad / dvandva-pātinī na bhavati | ato vinā mūlyenāpy asyai santuṣṭena mayā
mauktikāni / deyāni | kintv iyaṃ mantra-vidāṃ mūrdhanyā tataḥ śvaḥ paraśvo vā
parama-śuciḥ / satī rahaḥ sthānam āgatya snānādinā parama-śucaye
kāntadarpābhidhācārya-nirukta-mantra-paṭalaṃ mahyam upadiśatu | yatheha
vṛndāvane gopenaiva mayā surādhikā-śrī-drutam eva labhyate |
tataś candramukhī kuṭilaṃ mām avalokayanty āha - aho mām api hitopadeśinīṃ
kṛtānabhijñas tvaṃ kadarthayitum udyato'si ? nāhaṃ tava mantrābhijñā
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24407726 (0.059):
bhagavan yadbhavāṃcchāstā sarvarmahitārthabhṛt /
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13479491 (0.063):
atha tayoktam-anabhijño 'si | yo 'sau mama prāṇeśvaro, yena mamākaumāraṃ
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21963820 (0.064):
gadyapadyamayatvāt kavidharmatvāt hitoradeśakatvācca / / tadvi śāstraṇyanudhāvati /
tan-mantra-caturā kāñcana-latair ācāryā kriyatāṃ bhavatā |
tato'haṃ - kāñcanalate! bhavad-vaidagdhyāvalokanena man-mano-bhramaras
tvayi / prakāmam anurajyann atīvotkaṇṭhate tat-parama-sundaratārādhikā
bhavad-upakaṇṭha-vartinī mañjulataraikāvalir ekā sasmitam ālokayantīnām
samakṣam eva paramotkaṇṭhite mad-urasi sneha-bhareṇa svayam eva tvayā yady
adhīyate tarhi mūlyam antareṇāpi bhavad-abhīṣṭa-mauktikāny avaśyaṃ
vitariṣyāmi | api ca mat-pariṣvaṅga-lalita-ratna-hāra-trayeṇa
bhavat-kaṇṭha-madhya-nābhi-pradeśānalaṃ prasādhayiṣyāmīti tām anusarati
sā māṃ tiryag-avalokayantī huṃ kurvatī kiñcic apasasāra | rādhā ca
sasmitaṃ / kurvatī ātmani śaṅkām ādhāya sambhramam avāpa |
tato viśākhā tarjany-aṅguṣṭha-choṭikayā nāndīmukhīm abhimukhīkṛtya
netra-kūṇanena raṅgaṇamālikā-tulasike darśitavatī |
nāndīmukhī vihasya - mohana! ime rādhikā-priya-caraṇa-tat-pare
tad-atīva-priye / raṅgaṇamālikā-tulasike tāṃ vinā-kṣaṇam api kutrāpy avasthātuṃ na
śaknuvatas tad / anayor muktā-mūlyaṃ nirṇīya tūrṇam ete tad-antike prasthāpaya |
tato'haṃ sāntarānandaṃ vihasya - nāndīmukhi! tulasyā
adṛṣṭacara-cañcala-nayanāñcalāvaloka-lava-marikca-kṣoda-miśrita-susmita-nava-
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25786400 (0.054):
sva-parijana-gaṇa-jīvanī-bhūta-smita-nava-ghana-sāra-suvāsita-bhāṣita-pīyūṣāyāḥ
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25791050 (0.062):
-smita-nava-karpūra-saṃmilita-cañcala-nayana-kamalāñcalāvalokana-paramonmād
ghanasāra-lava-parimilitāśruta-cara-nava-nava-bhāṣita-makaranda-pāyanena
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25786400 (0.055):
sva-parijana-gaṇa-jīvanī-bhūta-smita-nava-ghana-sāra-suvāsita-bhāṣita-pīyūṣāyāḥ
vihvalīkṛtam iva māṃ sneha-vihvalā raṅgaṇamālikā mad-urasi
nija-kuca-kuṭmalābhyām avaṣṭabhya maj-jīvātu-rūpa-svādhara-pīyūṣa-pāyanena
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25785039 (0.039):
mat-sakāśāt prātar gṛhīta-kamal-rāga-rekhikā-yugalena nija-vakṣoruhaṃ / paribhūṣya mad-urasi tad eva caturguṇīkṛtya sāyam eva vitīrṇam | lalitayā
drutaṃ sandhukṣayatv iti | / tataḥ sarvāsu hasantīṣv avanata-mukhyau te viśākhā-pṛṣṭha-lagne babhūvatuḥ
nāndīmukhī - muktāphala-vāṇijya-vilāsin! yūtheśayor api rādhā-viśākhayor
mauktika-mūlya-nirṇaye yan mano na dhatse | tatra kiṃ kāraṇam ?
tato'haṃ - sā yūtheśā mat-savidham āgatya cet svayaṃ nirṇayati | tadaiva
nirṇayanīyam | tad-agocare kena nirṇīyatām ? / nāndīmukhī - vīra! mūlyaṃ tāvat prakāśaya | yathā tac-chravaṇena
tan-mūlya-dravyāṇāṃ samāhṛtis tayā kriyate | / mayoktaṃ - rādhā-viśākhayor advaitād dvayor api mad-atīva-priyayor yat
kiñcin / mūlyaṃ kathyate tac chrūyatām | / mat-pṛṣṭha-mañjulatara-tamāla-saṃvalita-masṛṇatara-
dakṣiṇa-savya-bhujā-svarṇa-latayor gāndharvikā-viśākhayor
lalita-natāṃsa-nihita-vilāsollasita-parimilita-supracaṇḍa-dor-daṇḍa-yugalasya
surabhi-kusuma-kula-parivāsita-vana-vihāra-mādhurīm anusṛtasya parasparam
aviṣama-nirupama-prema-kalāpāvalokana-kautukena mama gaṇḍa-raṅga-sthale
tan-madhura-vadana-sudhākara-pravīṇa-naṭa-pravarau yugapat pṛthag vā mṛdu
mṛdu tāṇḍavaṃ samullāsayantau mad-ānanda-kandaṃ kandalayatām |
kiṃ ca, rādhā-kuṇḍa-taṭī-kuḍuṅga-bhavanāṅgane
bhramad-bhramara-jhaṅkṛti-parimilita-surabhi-kusuma-vṛnda-syandamāna-makar
anda-mañjula-bakula-talāmala-kanaka-vedikāyāṃ
mañjula-malli-kusuma-dala-kula-kalpita-praśasta-sukumāra-talpopari svarṇa-
yūthikā-kusuma-kṛta-candropadhāne vāma-kaphoṇim avaṣṭabhya
saṅkucita-jānu-dvayaṃ sukhopaviṣṭasya man-mano-madhupāśrayavāsantyā
viśākhayā svarṇa-sampuṭa-sthita-kuṅkuma-rasaṃ kiñcit ślatham ivālokayantyā
sva-sakhya-praṇaya-madhūnmādena nistala-nija-vakṣoja-yugalād
ākṛṣṭa-dara-kaṭhinībhūta-surabhi-kuṅkuma-paṅka-milanād īṣad ghanīkṛtya
mṛdu mṛdu rūṣite mama pulakita-vakṣasi mat-prāṇa-pañjara-śārikā rādhikā
kadācit svasya kadācit viśākhāyāḥ / kuca-sampuṭa-vikṛṣṭa-nava-mṛgamada-draveṇa
saromāñcaṃ campaka-kalikāgreṇa vallari-makarāṅkura-patrāṇi
praguṇākalpa-kalpanayā kalpayantī / nirbhara-parasparāsamānordhva-sauhārda-saurabhya-bhareṇa
camatkṛti-valita-mad-deha-mano-vākyāni paraṃ parivāsayatv iti |
ato rādhā-viśākhe sa-snehaṃ yugapat / supulaka-paraspara-cātu-rakṣika-vīkṣaṇena
lajjite babhūvatuḥ | / viśākhā - lalite! lampaṭatā-nāṭye tal-lampaṭa-naṭābhyām
asambhava-manoratha-nāma-nāṭakasya vidhīyamānābhinaya-vīkṣaṇāya
nirjana-vana-raṅge'smin yathārtha-nāmnī nāndīmukhīyaṃ
mauktika-pradāna-nimittaka-vitathā-vāk-prastutyāsmān sabhāsadaḥ kartuṃ
saṃrakṣya prakāreṇa viḍambayitum udyuktāsti | tad atra raṅge yasyā raṅgo
vidyate / sā kila kulavatī sādhvī sphuṭam asya catuḥṣaṣṭhī-kalā-vidagdhasya naṭasya
lāsyam atropaviśya paśyantī bhadreṇa kula-dvayam utkīrtayatu ahaṃ tu gṛhaṃ
gacchāmi | / tato nāndīmukhī -sakhi viśākhe! asya narma-karmaṭha-śīlasya durlīlasya
vacana-vilāsa-mātreṇaiva kathaṃ nirvidya khidyase ? kṣaṇaṃ tiṣṭha |
niḥsandeham / adhunaiva muktā dāpayiṣyanty asmi iti tām ābhāsya nivartya ca mat-savidham
āsādya māṃ prāha - durlīla gopa-yuvarāja!
bhavad-visadṛśa-narmālāpa-śravaṇena / viśākhādayo mad-upari śaśvat khidyante | tat kṛpayā samprati
narma-karma-pañjikā-prapañcaṃ saṃrakṣya kraya-vikraya-pañjikām udghāṭya
draviṇādi-mūlyena muktāḥ pradāya dhruvam amūr
bhavat-snigdha-gāndharvā-camūs tvaritam anurañjaya |
tato'haṃ - nāndīmukhi! yadyapi rādhā mayi kāṭhinyam eva santatam ātanoti,
tathāpi sahaja-snigdhasya mama manas tu tan-nāma-mātra-śravaṇād eva nāṅgam
eva samastaṃ drutam anusandhatte tadānu tat-sahacarīṣu kāṭhinyena kim ?
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10577977 (0.031):
yadā tu dinadvaye 'pi nāparāhṇavyā pinī tadāpi pūrvaiva grāhyā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10563020 (0.039):
dinadvaye 'pyavarāhṇasparśinyāṃ tu sāgniniragnikabhedena vyavasthā /
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1999141 (0.046):
(pṛ) śīlasaṃvaro 'yaṃ dvividhaḥ yāvajjīvaka ekadināhorātraka iti | / yāvajjīvaka iti yat bhikṣorūpāsakasya vā | ekāhorātraka iti yathā
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4798738 (0.054):
nivedya sarvakuṇḍeṣu sampātāhutisodhitam(8) //AP_97.047cd/ / dinacatuṣṭayaṃ yāvattannirmālyantadūrdhataḥ /AP_97.048ab/
Suryasiddhanta (surysidu.htm.txt) 2963459 (0.055):
7.06b: vivaraṃ tadvad uddhṛtya dinādiphalam iṣyate// / 7.07a: kṛtvā dinakṣapāmānaṃ tathā vikṣepaliptikāH/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21646713 (0.060):
447.017. sāceddrutaṃ samadhikṛtaṃ bhaviṣyati punarapyasau kāmaguṇeṣu
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9580516 (0.060):
Par6.37cd/.try.ahaṃ.kṣīreṇa.bhuñjīta.eka.ekena.dina.trayaṃ.// / Par6.38ab/.bhāva.duṣṭaṃ.na.bhuñjīta.na.ucchiṣṭaṃ.kṛmi.dūṣitaṃ./
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10238912 (0.064):
77.20cd/ tat puruṣa^samprayogād avicāraṃ garbhatāṃ yāti// / 77.21ab/ na dinatrayaṃ niṣevyaṃ[K.niṣevet] snānaṃ mālya^anulepanaṃ
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10557706 (0.064):
dinadvayārdhavarttitithyābhinnāyāṃ tithau saṅkramastadā pūrvabhogirnāṣu / pūrvadinottarārdham uttarabhoginīṣu uttaradinapūrvārdhama ubhayabhoginīṣu
dina-dvayābhyantare yāvan nirṇīta-mūlyam upasthāpayanti | tāvad eva
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10577977 (0.058):
yadā tu dinadvaye 'pi nāparāhṇavyā pinī tadāpi pūrvaiva grāhyā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10563020 (0.059):
dinadvaye 'pyavarāhṇasparśinyāṃ tu sāgniniragnikabhedena vyavasthā /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4798738 (0.062):
nivedya sarvakuṇḍeṣu sampātāhutisodhitam(8) //AP_97.047cd/ / dinacatuṣṭayaṃ yāvattannirmālyantadūrdhataḥ /AP_97.048ab/
tat-suvarṇālaṅkāraṇādi-raupyādi-rasādi-priya-gavādikaṃ dhanaṃ mayi
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26537339 (0.057):
yadānaghaprasavā bhavati tadā mahyaṃ kam api priyanivedayitṛkaṃ / visarjayiṣyatha /
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5524745 (0.057):
mṛga-vadhūr yadā+anagha-prasavā bhavati tadā mahyaṃ kam api / priya-nivedayitṛkaṃ visarjayiṣyatha /
sthāpyatayā / mayi saṃrakṣya etad-anurūpa-kiyan-mauktikāni gṛhṇantu |
ity ābhāṣya punaḥ kṣaṇaṃ maunena vimṛśyāha - nāndīmukhi!
santata-dayita-gocāraṇa-līlayā vane vane bhramatā mayaitat sarvaṃ kutra
rakṣitavyam | pratīti-pātram api ko'pi na dṛśyate | rakṣite ca
para-ramaṇī-dravye / lajjāpakīrtito mahad bhayaṃ labhyate | tat satyam ucyate prastuta-mūlyaṃ
vinā etat / kim api na sampadyata eva | / nāndīmukhī - mohana! etad apūrva-mūlyaṃ kutrāpi na dṛṣṭaṃ na vā śrutam
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16302286 (0.040):
na śoṣaṃ tvam ihārhasi HV_103.10b / na śrutaṃ na ca dṛṣṭaṃ vā HV_App.I,20.1050a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 561118 (0.046):
sabhāvataraṇaṃ caiva $ kalaśair āgataṃ svayam / HV_App.I,20.1049 / / na śrutaṃ na ca dṛṣṭaṃ vā $ tena manyāmahe 'dbhutam // HV_App.I,20.1050 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25076583 (0.046):
na śobhite tu vicchāyaṃ HV_App.I,32.30a / na śrutaṃ na ca dṛṣṭaṃ vā HV_App.I,20.1050a
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22046677 (0.046):
sabhāvataraṇaṃ caiva kalaśair āgataṃ svayam / HV_App.I,20.1049 / / na śrutaṃ na ca dṛṣṭaṃ vā tena manyāmahe 'dbhutam // HV_App.I,20.1050 //
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2111116 (0.047):
tatra hi karṇādividūratvamuktam / / atra punastadetaddṛṣṭaṃ ca śrutaṃ ceti tadviparītam /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21603919 (0.048):
suvāditamiti ? vītaśoka uvāca na me dṛṣṭaṃ vā syācchrutaṃ veti/ / 273.010. yena śrutaṃ bhavedgītaṃ nṛtyaṃ cāpi nirīkṣitam/
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20725603 (0.048):
13,110.137d@011_0368 yac ca kiṃ cic chrutaṃ na syād dṛṣṭaṃ naiva ca kiṃ
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7106663 (0.048):
śayitaḥ / evaṃ yāvatpaśyati ratikarahasanaṃ tadāhaṃ vismayamāpannaḥ / na / kadācitsyānmayā dṛṣṭaṃ vā śrutaṃ vā prajvalitameva ratikarahasanam,
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 673900 (0.049):
mahārāja mahābāho $ daityānām ādisaṃbhava / HV_App.I,42A.203 / / na śrutaṃ naiva no dṛṣṭaṃ $ nārasiṃham idaṃ vapuḥ // HV_App.I,42A.204 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22159451 (0.049):
mahārāja mahābāho daityānām ādisaṃbhava / HV_App.I,42A.203 / / na śrutaṃ naiva no dṛṣṭaṃ nārasiṃham idaṃ vapuḥ // HV_App.I,42A.204 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19451119 (0.050):
lokaprasiddhiḥ, tadā / yathā dṛṣṭaṃ śrutaṃ jñātaṃ naiveha pratiṣidhyate /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24396942 (0.054):
sārthavāha kathaṃ jñātaṃ kutra dṛṣṭaṃ śrutaṃ tvayā /
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt1chu.htm.txt) 24434992 (0.054):
* kutra vā na dṛṣṭaṃ kiṃ na śrutaṃ bhagavatā svayam ādiṣṭaṃ
asti | / tato'haṃ - vidagdhe nāndīmukhi! īdṛśam etad bhūmi-jātāpūrva-mauktikaṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12940003 (0.041):
MSS_7392 1 ekaṃ citramatīva dṛṣṭamiha yannālokitaṃ na śrutaṃ kiṃ kasmai
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25784727 (0.045):
kadāpi nāvakalitāsti | / tato'haṃ - nāndīmukhi! sāpy asmābhiḥ kriyamāṇāpi tvayā kiṃ na jñāyate ?
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21603920 (0.045):
suvāditamiti ? vītaśoka uvāca na me dṛṣṭaṃ vā syācchrutaṃ veti/
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2111116 (0.050):
tatra hi karṇādividūratvamuktam / / atra punastadetaddṛṣṭaṃ ca śrutaṃ ceti tadviparītam /
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7106663 (0.050):
śayitaḥ / evaṃ yāvatpaśyati ratikarahasanaṃ tadāhaṃ vismayamāpannaḥ / na / kadācitsyānmayā dṛṣṭaṃ vā śrutaṃ vā prajvalitameva ratikarahasanam,
Jayaraksita: Sphutartha Srighanacarasamgrahatika (jsphustu.htm.txt) 5497521 (0.053):
pratyāyitenāvisaṃvādakena tu yaduktaṃ tat śrutamucyate ||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19880858 (0.053):
03,183.001e tam atrir gantum ārebhe vittārtham iti naḥ śrutam / 03,183.002a bhūyo 'tha nānurudhyat sa dharmavyaktinidarśanāt
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21535376 (0.054):
mūrdhānamavalokayasi, tathā sutarāṃ khedamāpatsyase, na ca drakṣyasi/ / 047.013. api tu na tvayā śrutaṃ sasurāsurajagadanavalokitamūrdhāno buddhā
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19451119 (0.054):
lokaprasiddhiḥ, tadā / yathā dṛṣṭaṃ śrutaṃ jñātaṃ naiveha pratiṣidhyate /
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4990652 (0.056):
tava śrutaṃ phalam, mama tu dṛṣṭam iti. / atha yal liṅgam uktam gṛhadāhādiṣu karma śrūyata iti. tatrocyate, yady
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16302279 (0.057):
na śoṣaṃ tvam ihārhasi HV_103.10b / na śrutaṃ na ca dṛṣṭaṃ vā HV_App.I,20.1050a
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_pu.htm.txt) 12235241 (0.058):
yat satyaṃ na mayā deva dṛṣṭaṃ kiṃcin na ca śrutam // SoKss_6,1.49 // / ahaṃ hy ekāvadhānena tailaleśaparicyutam /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20725603 (0.059):
13,110.137d@011_0368 yac ca kiṃ cic chrutaṃ na syād dṛṣṭaṃ naiva ca kiṃ
Yamuna: Siddhitraya, Part 3: Samvitsiddhi (yasasi_u.htm.txt) 3300411 (0.060):
nanuuta tamādeśamaprākṣyoyenāśrataṃ śrutaṃ bhavatīti / pratijñātamekavijñānena sarvavijñānaṃ brahmaṇa ekasyaiva pāramārthye
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10283966 (0.061):
12,067.018a tāḥ sametya tataś cakruḥ samayān iti naḥ śrutam / 12,067.018c vākkrūro daṇḍapuruṣo yaś ca syāt pāradārikaḥ
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10807618 (0.061):
uvāca kṣatriyān sarvān na dṛṣṭaṃ na mayā śrutam // RKS_49.51 //
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2051174 (0.061):
nirodhādarśatvāt | ante tu nirodhaṃ paśyati yaduta yogina evaṃ bhavati / yanmayā dṛṣṭaṃ śrutamityādi | ato jñāyate nirodhaṃ paśyata eva kleśāḥ
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7833151 (0.062):
na me bhagavan dṛṣṭaṃ na śrutaṃ yadacetane vṛkṣe manuṣyā jāyante / sa
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17098427 (0.062):
tvayā dṛṣṭaṃ vā na śrutaṃ vā yad acetane vṛkṣe manuṣyā jāyaṃte? 6. āha: na / me bhagavan dṛṣṭaṃ na śrutaṃ yad acetane vṛkṣe manuṣyā jāyante. 7. sa
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6581468 (0.062):
na īdṛśaṃ no abhidṛṣṭapūrvaṃ śrutaṃ ca keno tatha pūrva āsīt /
tvayā / brahmāṇḍe kutrāpi dṛṣṭacaraṃ śrutacaraṃ vā asti ? tad-apūrva-padārthasya
mūlyam apy apūrvam | tatrāpi na vayaṃ muktā-vyāpāriṇaḥ kintu kevalaṃ
bhagavatī-pādānām ādeśena bhavad-āgraheṇa cātra pravartitāḥ smaḥ | tasmāc
icchā syāt tarhi mitho nirdhārita-mūlyaṃ prastutaṃ dattvā parama-caturā
mauktikāni gṛhṇantu | no ced gṛhaṃ gacchantu | paśya madhyāhna-prāyo
divaso / jātas tad vayam api godhana-sambhālanāya govardhanaṃ gacchāmaḥ |
tato nāndīmukhī sanirvedam iva lalitāntikam upetya anuccaiḥ - sakhi
lalite! sakhi / viśākhe! bhoḥ sarvāḥ priyasakhyaḥ!
tataḥ adbhuta-tapasvini! tiṣṭha tiṣṭha iti nāndīmukhīm ākṣipya māṃ prati
lalitā / smitvā - dhīra-lalita yuvarāja! / tataḥ paramānanda-sandohena mayā vicitya vicitya
paramottama-mauktika-saṅcayaiḥ / sva-hastena vicitra-śilpa-kalpanayā rādhāṅga-pratyaṅgābharaṇāni viracayya
suvarṇa-sampuṭe nidhāya tan-nāma-mudrayā cihnitīkṛtya
lalitā-viśākhādi-sakhī-maṇḍalīnāṃ ca bhūṣaṇāni tathaiva nirmāya pṛthak
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22413362 (0.059):
tat-kālāgata-śrīmal-lalitā-viśākhādi-priya-sakhī-vṛnda-sanarma-vāg-vilāsena
sampuṭe nyasya tat-tan-nāma-mudrayā cihnitīkṛtya tathaivāgrathitāny apy
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7617913 (0.034):
pādyādiṃ tu tatas tat tan mudrayāpy āyayettarām ||22||
uttama-mauktikāni bahūni ca nāndīmukhyā saha / madhumaṅgala-subala-tat-kālāgatojjvala-vasanta-kokilādi-hastena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21613888 (0.064):
vividhāni bahūni duḥkhanyanubhūtāni/ / 308.012. ko mayā tenārtho 'nuprāpto yadā āhamātmanaḥ sthāmaṃ ca balaṃ ca
rādhā-kuṇḍa-nikuñja-mandire prahitāni | / rādhayā smita-lalita-lalitā-viśākhādi-sakhībhiḥ samaṃ
smita-śavalita-harṣeṇādāya / sādara-madhura-pracuratara-pakvānna-tāmbūla-vīṭikābhir madhumaṅgalaṃ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18289148 (0.062):
tadvad anyatarābhis tan madhura cakura cikura cañcuratā pracura cañcalatāṃ
praṇaya-rūpa-gandha-candanair vara-tāmbūlaiś ca subalādikaṃ ca santoṣya
tad-dhastena / sva-hasta-sampādita-surabhi-sukumārāruṇa-kusuma-vicitrita-kāñcana-yūthikā-m
ālya-karpūra-vāsita-tāmbūlopaḍhaukanena nirbharam ānandito'haṃ
praṇayādhikyena tan-mālya-bhūṣitas tat-tāmbūlam upayuñjānaḥ sakhībhiḥ saha
gosambhālanāya govardhanam āgataḥ | / tataś ca svarṇa-sampuṭaṃ samudhghāṭya lalitā tad-alaṅkaraṇena sānandam
ānanditāṃ rādhāṃ prasādhayāmāsa | / tad anu lalitā-viśākhādayaḥ sakhyo'pi parasparaṃ
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7616682 (0.063):
ābhīra subhruvāṃ śreṣṭhā rādhā vṛndāvaneśvarī | / asyāḥ sakhyaś ca lalitā viśākhādyāḥ suviśrutāḥ ||
tat-tat-sampuṭābharaṇenātmānaṃ / bhūṣayāmāsuḥ | tatas tāḥ sva-sva-gṛhe gatvā
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12618631 (0.031):
muditas taṃ muniṃ natvā sahasā svagṛhaṃ yayau // Rm_18.34{34} // / tatra sa svagṛhe gatvā vāṃdhaveṣṭajanais saha /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12668257 (0.036):
tatra sā dhīmatī sādhvī śāntamatyā samanvitā / / sahasā svagṛhe gatvā prastārayat tadāsanaṃ // Rm_37.302{52} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12602144 (0.039):
rātrau svasvagṛhe gatvā vibhagnāsā viṣedire /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10552308 (0.053):
bhojanaṃ svagṛha eva / / nāśrnīyādatha tatkāle grastayoścandrasūryayoḥ /
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27595771 (0.054):
kṛṣṇaḥ suyodhanamukhākramamāmbikeyaṃ j ānan svaputravaśavartinameva gatvā / śvāphalkino gṛhamamuṃ dhṛtarāṣṭraśāntyai gantuṃ dideśa gajanāma puraṃ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19644885 (0.056):
01,096.053e@055_0037 anyasaktāṃ vadhūṃ kanyāṃ vāsayet svagṛhe na hi / 01,096.053e@055_0038 nāham udvāhayiṣye tvāṃ mama bhrātre yavīyase
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8171689 (0.059):
tvaṃ peṣayaitatsvagṛhaṃ gatvā yāvadupaimy aham // SoKss_10,8.15 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12667572 (0.061):
putraṃ putrīṃ purodhāya śanair bhartrā sahācarat // Rm_37.246{96} // / tatra sā svagṛhe gatvā kṣaṇaṃ sthitvā nirutsahā /
tat-pracuratarādbhuta-mauktika-pradānena sva-sva-patiṃ sva-sva-gurūṃś ca
paraṃ / santoṣya punar gāndharvā-saras-tīra-gāndharvā-sthānīm avāpya mitho
man-madhura-madhura-narma-vārtā-vinodena sukhaṃ vijahruḥ |
satyā - gokula-vilāsārāma-matta-kokila! tatas tataḥ ?
kṛṣṇaḥ - priye! śrutaṃ śrotavyam | tad alaṃ tad-ati-vārtayeti bruvann eva
tan-madhura-rahasya-keli-vṛttāntodghāṭana-vaikulyātiśayenādhairyaṃ -
mat-kaṇṭhasya suvarṇa-bandhura-maṇi-vrātollasan-mālikā
mac-chabda-grahayor alaṃ parilasat-svarṇāvataṃsa-dvayī |
mat-kāyasya sugandhi-kuṅkuma-lasac-carcā parā sā kadā
hāhā yāsyati dṛk-pathaṃ mama punaḥ puṇyair agaṇyair iha ||
iti kṣaṇaṃ maunam ālambya punaḥ sautsukyaṃ -
mad-vakṣaḥ-sthala-campakāvalir iyaṃ man-netra-padma-dvayī
saudhāsiktir iyaṃ mad-eka-vilasat-sarvāṅga-lakṣmīr iyam |
mat-prāṇoru-vihaṅga-vallarir iyaṃ mat-kāmita-śrīr iyaṃ
maj-jīvātur iyaṃ mayā punar aho hā hā kadā lapsyate ||
iti vilapan sāśru-dhāras tal-līlā-smaraṇa-vihvalaṃ bhūmau nipatya
sa-śabdaṃ / rudantaṃ madhumaṅgalam āliṅgya tad anu - prāṇa-vallabhe! tvam eva
jīvātu-rūpā / rādhāsīti sa-kampaṃ sa-gadgadaṃ lapan tāṃ satyāṃ pariṣvajya muhur muhur
dīrgham uṣṇaṃ ca uccair niśasann āsīt | / satyabhāmā ca - sambhrameṇa sāśru-romāñcā nija-śāṭikāñcalena taṃ vījayantī
tūṣṇīm āsīt | / ity akhila-vṛttāntaṃ paurṇamāsī-śiṣyā samañjasā-mukhād ākarṇya saromāñcaṃ
sakautukaṃ savyathaṃ lakṣmaṇā prāha - sakhi samañjase! tatas tataḥ ?
samañjasā -- tataḥ prathamam atisambhrameṇa kṣaṇaṃ tūṣṇīṃ sthitvā tad anu
prāṇanātha! nikhila-vraja-janaika-jīvana! jaya jaya dhairyam avalambasva
avalambasva | samāśvāsīhi samāśvāsīhīti vaiyagrya-viśaṅkaṭa-dhvaniṃ
bhāṣamāṇayā muhur muhur vijanena mṛdu mṛdu madhurāṅga-mārjanena
gokula-gamanārtha-prārthanādibhir eva nija-jīvita-nāthaṃ śanaiḥ śanaiḥ
sandhukṣitīkṛtya nijānanta-sukha-sudhā-sindhūn nijānanta-prāṇa-parasparām
tṛṇavad dhruvam anapekṣya sadā / cikīrṣita-nija-paramābhīṣṭa-tat-sukhābhāsa-lava-leśayā
tac-caraṇa-paṅkajaika-gatyā satyayā tadānīm eva sakhī-dvārā
tatrānīta-śrīmad-uddhava-mantri-rāja-sannirūpite samāgāmini paraśvo'hani
madhura-dadhyannādi-bhojanānantaraṃ
guru-dina-sita-daśamī-dhaniṣṭhābha-śubha-yoga-sambhāvita-vividha-guṇābhirā
jitābhijin-nāma-san-muhūrta-vare sarvato nairvighnyena jhaṭiti
samasta-praśasta-śastotpādana-puraḥsara-gokula-pura-praveśa-sampādayitrīṃ
parama-maṅgala-kulojjvalita-yātrāṃ vidhāya savinaya-nirbandhena
pūjya-caraṇa-śrīmad-agraja-mahānubhāvaṃ gokula-gamanārtham
atyutkaṇṭhitayam / api dvārakā-purābhibhāvanārtham abhisaṃrakṣya tatrabhavatī
śrī-bhagavatī-pāda-padmān puro nidhāya sārdham uddhava-rohiṇīśvarībhyāṃ
sakala-maṅgalāliṅgito madhumaṅgalālaṅkṛtaḥ śrī-śrīmad-vraja-nava-yuvarājas
tat-kṣaṇād eva drutam itaś calitvā śrīmatā nandīghoṣa-rathena
śrī-gokulopaśalyam āsādya / pramada-sambhṛta-cintābhilaṣita-nijābhilaṣita-nijābhīra-śṛṅgāra-nikareṇāti-bhr
ājamānaḥ san śrīmati nija-vraja-pure śubha-praveśam avaśyaṃ kariṣyatīti
sudṛḍhaṃ sarva-sammatyā nirṇītam astīti
tat-pariveśita-madhura-samācāra-sudhāsāram ānandāsāra-samplutā
śravaṇa-caṣakaiḥ samācamya / parama-saubhāgyavatī-śiromaṇi-mañjarī-satyabhāmāsamakakṣa-paṭṭa-mahiṣī
sakala-sallakṣaṇa-guṇa-lakṣojjvalita-lakṣmaṇā sautsukyaṃ sālalāpa -- sakhi
samañjase! etan-madhura-rasa-vārtāśravaṇād atīva utkaṇṭhitāhaṃ
śrī-yādavendreṇa sārdhaṃ goṣṭhendra-goṣṭham avāpya
rādhā-sakhya-puṣpa-saurabhyenātmānaṃ vāsayitum abhilaṣāmi |
samañjasā - sakhi tathaiva sarvathā bhavatu bhavatyā iti | / ādadānas tṛṇaṃ dantair idaṃ yāce punaḥ punaḥ |
śrīmad-rūpa-padāmbhoja-dhūliḥ syāṃ janma-janmani ||1||
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7627358 (0.058):
śrīmad rūpa padāmbhoje dhūlir bhūyāṃ bhave bhave ||
yasyājñā-sudhayā prabodhita-dhiyā muktā-caritrair mayā
gucchaḥ puṣpa-bharair vyadhāyi ya iha śrī-rūpa-saṃśikṣayā |
jīvākhyasya mad-eka-jīvita-tanos tasyaiva dṛk-ṣaṭpadī
ghrāṇais taṃ paribhūṣitaṃ na tanutāṃ tat-keli-śīdhūtka-dhīḥ ||2||
muktā-caritra-puṣpaughair gucchaṃ gumphitam adbhutam |
vataṃsatu mat-snehāt śrīmad-rūpa-gaṇo rahaḥ ||3||