View original HTML file with complete header information
{MV S_1} / śrīgaṇeśāya namaḥ / / atha vīramitrodayasya samayaprakāśaḥ /
{MV S_1} / śrīgaṇeśāya namaḥ / / atha vīramitrodayasya samayaprakāśaḥ /
kopāṭopanaṭatsaṭodbhaṭamaṭadbhrūbhīṣaṇabhrūkuṭi
bhrāmyadbhairavadṛṣṭi nirbharanamaddarvīkarorvīdharam /
nīrvāṇārivapurvipāṭavikaṭābhogatruṭaddhāṭaka
brahmāṇḍorukaṭāhakoṭi nṛhareravyādapūrvaṃ vapuḥ // 1 //
saṭāgravyagrendusravadamṛtabinduprativalan
mahādaityārambhamphuritagurusaṃrambharabhasaḥ /
lihannāśācakraṃ hutavahaśikhāvadrasanayā
nṛsiṃho raṃhobhirdamayatu madaṃho madakalam // 2 //
saṃsāradhvaṃsikaṃsapramukhasuraripuprāṃśuvaśāvatasabhraṃśī vaṃśīdharo vaḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28073432 (0.019):
vaheyaṃ trīnpūrvānprāvṛḍhvaṃ te prādhanviṣustānnu me 'vakalpayatātha / vāahametadutsākṣye yadvo hotā syāṃ yadvo havyaṃ vaheyamiti tatheti tānasmā
pracurayatu ciraṃ śaṃ sa rādhāriraṃsī /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 895927 (0.053):
saleśamavatādroṣṭhe harirvaściram // / atra goparāgādiśabdānāṃ gope rāga ityādivyaṅgyārthānāṃ saleśamiti padena"
yaccūḍārūḍhagūḍhāsmatamadhuramukhāmbhojaśobāṃ didṛkṣurguñjābhiḥ
sānurāgālikānakaṭanaṭaccandrakavyaktacakṣuḥ // 3 //
līlābhrāntivisarpadamvaratayā vyagrāddhakāntaṃ
padanyāsanyañcadudañcadadrivasudhābhogīndrakūrmādhipam /
phūtkārasphuradutpatatphaṇikulaṃ / riṅgajjaṭātāḍanadhmātavyomagabharidundubhi naṭannavyātsa vo dhūrjjaṭiḥ //
kumbhodbhrāntamadhuvratāvalivalaṭjhaṅkārakolāhalaiḥ śuṇḍāsphālanavihvalaiḥ
stuta iva vyālairviyatplāvibhiḥ / / majjatkumbhamahāvagāhanakṛtārambho mahāmbhonidhau herambaḥ kurutāṃ
kṛtāmbarakarālambaściraṃ vaḥ śivam // 5 //
samantātpaśyantī samasamayameva tribhuvanaṃ / tribhirnnaitrairdderbhirdaśabhirapi pāntī daśa diśaḥ /
SATAPATHA-BRAHMANA 8 (sb_08_u.htm.txt) 10738272 (0.016):
sa yasyāṃ sraktyām prathame upadadhāti | tato daśabhirdaśabhiḥ / saṃcādayannetyā / svayamātṛṇāyai sa tenaiva dakṣiṇāvṛjjaghanena svayamātṛṇāṃ
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28045879 (0.029):
diśo daśa gaveṣadbhiḥ śunyatvānnopalabhyate // SRS_33.22 //
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6302605 (0.031):
asti punaḥ sarvākāraparipūrṇovavādaḥ | sa punaḥ katamaḥ [|] yastribhiḥ / (yat tribhiḥ) prātihāraryaivavadati | ṛddhiprātihāryeṇa,
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28608891 (0.031):
anāvaraṇanaye 'vatārayamāṇān, buddhārthanayamudyotayamānān, daśa diśo
Asvalayana-Srautasutra (asvss_u.htm.txt) 8414068 (0.034):
āpyāyasva.sametu.ta.iti.tisro.mṛjanti.tvā.daśa.kṣipa.etam.u.tyam.daśa.kṣipo.mṛjyamānaḥ.suhastyā.daśabhir.vivasvato.duhanti.sapta.ekām.adhukṣat.pipyuṣīm.iṣam.ā.kalaśeṣu.dhāvati.pavitre.pariṣicyata.ity.ekā.kalaśeṣu.dhāvati.śyeno.varma.vigāhata.iti.dve./.etāsām.arbudasya.caturthīm.uddhṛtya.tṛca.anteṣu.tṛcān.avadadhyāt./
Prakasa-Samhita (a Pancaratra Samhita) (prakassu.htm.txt) 11834056 (0.038):
ajāṇḍakharparaṃ dikṣuvidikṣūrdhvamadhaḥ smṛtam / / mahyādibhirāvaraṇyairdaśabhistu daśādikaiḥ // PS_1,15.67 //
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27380019 (0.041):
BhP_08.19.024/3 nāsantuṣṭastribhirlokairajitātmopasāditaiḥ
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9516889 (0.042):
3,14: raśanābhir.daśabhir.abhyadhītām/[296] / 3,14: abhyadhītām.ity.abhyadhātām/ / 3,14: jyāyāṃs.tatra.guno.abhipretah/[296]
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1684625 (0.046):
taṃ vai / daśabhireva krīṇīyānnādaśabhirdaśākṣarā vai virāḍvairājaḥ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16266477 (0.049):
tribāhutuṅgabāhū ca HV_App.I,31.3326a / tribāhuḥ pañcabāhuś ca HV_App.I,31.993a / tribhir anyaiś ca dhātubhiḥ HV_App.I,41.1385b
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2956564 (0.060):
idaṃ śarīraṃ navabhirasthiśataiḥ saṣaṣṭhaiḥ samucchritaṃ kudārugṛhavat / tribhiḥ śatvisa(?)śataiḥ saṃghātitam, caturbhiḥ śirājālaśataiḥ saṃnatam,
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10523456 (0.063):
(MSV III 66) / tribhis tribhir aṣṭakābhis tisṛbhiś catuścatura aṣṭakāḥ /
dadhānā pārīndropari caraṇamekaṃ parapadā
hatārirvo hanyānmahiṣamathanī mohamahiṣam // 6 //
vāmān bhindannavāmān bhuvamanu sukhayanpūrayannarthikāmān
śrīmān bhīmānukārī bahalabalabharairmedinīmallanāmā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10526985 (0.061):
prakhyātaḥ kṣoṇicakra samajani nupātirmedinīmallanāmā // 8 // / niryadbhistarjjayadbhirvidhumiva jagatīmarjjunābhairyaśobhiḥ
āsīdāsīviṣendradyutidhavalayaśā bhūpacakrāvatasaḥ
sīkāśīrājavaṃśe vidhuriva jaladhau sarvabhūsārvabhaumaḥ // 7 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13766882 (0.048):
gāṃ gatāyās tavājñayā HV_43.35b / gāṃdīputro mahāyaśāḥ HV_29.25d / gāṃdīṃ tasyās tu gāṃdītvaṃ HV_28.37c
{MV S_2} / saṅgrāmagrāmakāmo nirupamamahimā sattvaviśrāmadhāma
krāmannevāricakraṃ mihira iva tamo vikramorukrameṇa /
sārairmerorudārairapara iva girirmedinīmallanena
prakhyātaḥ kṣoṇicakra samajani nupātirmedinīmallanāmā // 8 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10526939 (0.061):
śrīmān bhīmānukārī bahalabalabharairmedinīmallanāmā / / āsīdāsīviṣendradyutidhavalayaśā bhūpacakrāvatasaḥ
niryadbhistarjjayadbhirvidhumiva jagatīmarjjunābhairyaśobhiḥ
sampūryāvāryavīryo viśikhavitaraṇairarjjuno durjjanānām /
sāmrājyopārjjarnaśrīragaṇitaguṇabhūrarjjunaprāṃśubāhur
nāmnābhūdarjjuno 'smānnarapatiratulo medinīmallabhūpāt // 9 //
buddhiḥ śuddhimatī kṣamā nirupamā vidyānavadyā mano
gāmbhīryaikaniketanaṃ vitaraṇe dīnārtinirdāraṇam /
āsīdarjjunabhūpatervidadheto vidrāvaṇe vidviṣāṃ
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15803552 (0.024):
diti sūnur āsīditi | / [59] anapakṛṣṭāyāṃ ca tasyāṃ saraṅga bhūtāgas tat saṅgamataḥ sāgaska iva
bhūmīnāmavanaṃ ca kāraṇaguṇātkāryaṃ yaśo 'pyarjjunam // 10 //
tasmādāvirabhūtprabhūtamahimā bhūmapiterarjjunā / tsaujanyaikanidhirguṇairanavadhirlāvaṇyavārāṃnidhiḥ /
bhindan durjanamarjjayan bahuyaśaḥ prauḍhapratāpodayair
durjeyo malakhānanāma nikhilakṣmāmaṇḍalākhaṇḍalaḥ // 11 //
yasmin śāsati nītibhiḥ kṣitimimāṃ nirvairamāsījjagatpārīndreṇa samaṃ
karīndrarabhasārambho 'pi sambhāvitaḥ / / śyenaḥ krīḍati kautukī sma vihagaiścikrīḍa nakrairjhaṣaḥ kiṃ vānyadgahane
'bhavatsaha mṛgaiḥ śārdūlavikrīḍitam // 12 // / himaviśadayaśo 'bhiśobhitāśo mahimatirohitavāridhiprabhāvaḥ /
samajani malakhānataḥ pratāpaistrijagati rudra iva pratāparudraḥ // 13 //
śuci dhanamarthiṃni sahasā yaśasā samamānane guṇo jagataḥ /
putre bhūrabhidadhre ceto rudre pratāparudreṇa // 14 //
jātaḥ pratāparudrātsasamudrāṃ pālayannavanīm /
kṛtaripukānanadāho madhukarasāhau mahīpatiḥ śuśubhe // 15 //
pṛthuḥ puṇyābhogairvihitahitayogairanudayatkhalāyogairyogaiḥ
kṛtasukatiyogairapi guruḥ / / bhujastambhālambāsaśayitaviśvambharatayā babhau prauḍhotsāhaḥ sa
madhukarasāhaḥ kṣitipatiḥ // 16 // / prajāgaṇarujāpaho dyutimahodayāviṣkṛtaḥ
sudhāṃśuriva māṃsalo rasabharaiḥ sabhārañjanaḥ /
{MV S_3} / pradīptakumudāvalirdvijapatiśca nakṣatrapo
nṛpo jayati satkṛpo madhukaraḥ kṛtāritrapaḥ // 17 //
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17414544 (0.062):
(2.5.573) punarbhūrdidhiṣūrūḍhā dvistasyā didhiṣuḥ patiḥ / (2.5.574) sa tu dvijo 'gredidhiṣūḥ saiva yasya kuṭumbinī
vinyasya vīrasiṃhe bhūpatisiṃhe mahībhāram /
jñānānalamaladāho madhukarasāho divaṃ bheje // 18 //
antargambhīratāndhūkṛtaripunivaho nṛtyasaṅgītaraṅgī /
sanmātaṅgī turaṅgī dharaṇipatirabhūdvīrasiṃho nṛsiṃhaḥ // 19 //
amuṣya prasthāne sati sapadi nānebhanivahairihaiko 'pi dveṣī na khalu
raṇaśeṣī samajani / / paraṃ tasthau duḥstho gahanakuharastho 'pi bhayataḥ kṣipannuccairdikṣu
bhramitacakitaṃ cakṣurabhitaḥ // 20 // / dānaṃ kalpamahīruhopari yaśaḥ kṣīrodanīropari prajñā śakrapurohitopari
mahāsāro 'pi merūpari / / dāvāgnerupari pratāpagarimā kāmopari śrīrabhṛtsiṃhātikramavīrasiṃhanṛpateḥ
kiṃ kiṃ na kasyopari // 21 // / dānairarthinamarthanāvirahiṇaṃ pratyarthinaṃ ca kṣaṇātkurvāṇe sati
vīrasiṃhanikhilakṣmāmaṇḍalākhaṇḍale /
kāmaṃ cetasi kāmadhenuratanotkalpadrumaḥ kalpitaṃ moghībhūtajaniḥ
samāśritakhaniścintāṃ ca cintāmaṇiḥ // 22 // / bhrāmaṃbhrāmamasambhramaṃ trijagatīvakrāṇi cakre cirāccāraṃ
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24401742 (0.047):
teṣāṃ madhye mahāratnaṃ sāradakosidho mahān / / cintāmaṇirjagadbhadravāṃccitārthābhipūrakaḥ //
śīlitaviṣṇupādapadavībrahmāṇḍabhāṇḍopari /
brahmāṇḍaṃ nijamaṇḍamaṇḍalamivācchādyaiva saivādhunā viśveṣāmapi yasya
bhāsvarayaśohaṃsī vataṃsīyati // 23 // / jalakaṇikāmiva jaladhiṃ kaṇamiva kanakācalaṃ manute /
nṛpasiṃhavīrasiṃho vitaraṇaraṃho yadā tanute // 24 //
yadā bhavati kuṇḍalīkṛtamahādhanurmaṇḍalastadā
nayanatāṇḍavatrujitakhāṇḍavaḥ pāṇḍavaḥ / / manovitaraṇotsukaṃ vahati vīrasiṃho yadā tadā punarudāradhīrayamavarṇi
karṇo janaiḥ // 25 // / śauryaudāryagabhīratādhṛtidayādānādinānāguṇānurvīdurvahabhāravatyahipatisparddhāladoḥśālini
{MV S_4} / saṃyojyaiva juhārasiṃhadharaṇīdhaureyacūḍāmaṇau majjan brahmaṇi
vīrasiṃhasukṛtī tasthau svayaṃ nirguṇaḥ // 26 //
nadyaḥ svādujalā drumāśca suphalā bhūrurvarā bhūsurā
vedadhvānavidhūyamānaduritā lokā viśokā babhuḥ /
rājannītinirītirīti pitarīvorvīmimāṃ śāsati śrīddhīrajuhārasiṃhanṛpatau
bhrūbhaṅgabhagnadviṣi // 27 // / saṅgarāmotkaṭatāṇḍavodbhaṭabhaṭairārabdhahelāhaṭhaiścaṇḍāḍambarapūritāmbarataṭakṣīrābdhigodhrāvaṭaiḥ
bhūbhṛtsiṃhajuhārasiṃhadharaṇījāneḥ prayāṇe raṇe śauryaudāryadhano 'pi ko
nu dharaṇīcakre na cakre bhayam // 28 //
tāvadvīragabhīrahuṃkṛtiravastāvadgajāḍambarastāvattuṅgaturaṅgariṅgaṇacamatkāraścamūnāmapi
tāvattoyamahāmahībhṛdaṭavīdurgagraho vidviṣāṃ yāvannaiva
juhārasiṃhanṛpatiryuddhāya baddhotsavaḥ // 29 //
ayaṃ yadi mahāmanā vitaraṇāya dhatte dhiyaṃ bhiyaṃ kanakabhūdharo 'ñcati
hiyaṃ ca karṇo 'ṭati / / dadhīcirapacīyate baliralīkarūpāyate tadātimalināyate sa kila
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4978014 (0.060):
*{3/490: E2,4: dhuvā tataḥ kila}* / *{3/491: E2: 4,447; E4: 4,722; E6: 1,234}*
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_au.htm.txt) 17539062 (0.062):
pramattapuṣkarāvartaḍamarūḍḍāmarāravaiḥ / / tasyāḥ kila palāyante kalpānte tumburādayaḥ // Mo_1
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2192388 (0.062):
pramattapuṣkarāvartaḍamarūḍḍāmarāravaiḥ / / tasyāḥ kila palāyante kalpānte tumburādayaḥ // Mo_1
kalpabhūmīruhaḥ // 30 // / prāsādāgataḍāganāgamaṇibhūdānādinānātapaḥprāgalbhyena
mahendracandravaruṇabrahmeśaviṣṇusthalī /
prācaṇḍyana jitā mitā vasumatī kodaṇḍadorhaṇḍayor jāgarttīti
juhārasiṃhanṛpateḥ kutra pratāpo na vā // 31 //
brahmābhūccaturānanaḥ smaraharaḥ pañcānana ṣaṇmukhaḥ skando
bhūpajuhārasiṃhayaśaso gānotsave 'tyutsukaḥ /
tasyābhogamudīkṣya bhūdharanabhonadyastrilokī diśaḥ saptadvīpamayī mahī ca
vidhinā vijñena nirvāhitāḥ // 32 // / tuṅgatvādanavāpya daivatataroḥ puṣpāṇi sarvāḥ samaṃ
śrīmadvīrajuhārasiṃhanṛpaterddānaṃ samānaṃ jaguḥ /
vrīḍādurvahabhāranirbharanamadgrīve tu devadrume
ślāghante sulabhāyamānakusu prāstaṃ bhūri devastriyaḥ // 33 //
bhīmo yaḥ sahadeva eva pṛtanādurdharṣapārsvā lasan
śrībhūmanikulaḥ sadājunamahākhyātiḥ kṣamāmaṇḍale /
{MV S_5} / karṇaśrīḥ kṛtavarmabhīṣmaghaṭanāśauṭīryaduryodhano
roṣādeṣa yudhisthiro yadi bhavetkaḥ syādamuṣyāgrataḥ // 34 //
satkīrtigrāmadāmābharaṇabhṛtajagadvikramādityanāmā
dhāmno bhūmnā mahimnā vighaṭitaripuṇā vikramopakrameṇa /
suprāṃśuḥ pīvarāṃsaḥ pṛthubhujaparighastasya vaṃśāvataṃso
viśvodañcatpraśaṃso guṇigaṇahadayānandano nandano 'bhūt // 35 //
āśāpūrttiprakurvan karavitaraṇataḥ padminīprāṇabandhuḥ
prodyaddivyāmbaraśrīḥ sphuṭamahimaruciḥ sarvadādhvastadoṣaḥ /
jambhārāterihoccairacalasamudayātsuprabhātaprakāśī
putro rājñaḥ pavitro racayati sudinaṃ vikramāditya eva // 36 //
sārthākurvannirarthīkṛtasuraviṭapī cārthisārthaṃ nijārthair
vyarthībhūtāripṛthvīpatiramaragurusparddhivarddhiṣṇubuddhiḥ /
mānairyānādidānairbahuvidhaguṇibhirgīyate yaḥ sabhāyāṃ
bhrātarjātaḥ sa bhūyaḥ sukavikulamude vikramāditya eva // 37 //
dānaṃ dīnamanorathāvadhi raṇārambho 'rināśāvadhi
krodho vāgavadhi pratāpayaśasoḥ panthā digantāvadhi /
dākṣiṇyaṃ kṣitirakṣaṇāvadhi harau bhaktiśca jīvāvadhi
vyāluptāvadhi vīravikramaraveḥ śreyaḥ paraṃ varddhate // 38 //
hemādreḥ śriyamanyathaiva kurute cakre ca gaurīṃ tanuṃ kailāśopari śobhate
paṭayati spaṣṭaṃ ca diṅmaṇḍalam / / bhogīndraṃ na dadhe śrutau bala jaṭāgūḍhāṃ ca gaṅgāṃ
vyadhāllokānāmayamīśvaro 'sya yaśasastvaiśvaryamujjṛmbhate // 39 //
śrīgopācalamaulimaṇḍalamaṇiḥ śrīdūravārānvaye
śrīhaṃsodayahaṃsapaṇḍita iti khyāto dvijādhīśvaraḥ /
yaṃ lakṣmīśca sarasvatī ca vigatadvandvaṃ ciraṃ bhejatur
bhoktāraṃ rabhasātsamānamubhayoḥ sānnāḍhayamāḍhayaṃ guṇaiḥ // 40 //
paṭu dikṣu vidikṣu kurvatīnāṃ naṭalīlāṃ sphuṭakīrttinarttakīnām /
sphuradadhvaradhūmadhoraṇīha cyutaveṇīti janairamāni yasya // 41 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpbiu.htm.txt) 8380345 (0.046):
yadi dahatyanalo 'tra (ānanda- devīśa-) 454 / yadbañcanāhitamatirbahu (ghvanyālokaḥ3) 312
tato 'nala ivāraṇeratuladhāmabhūrbhūbhujāṃ
śiromāṇaruromaṇirdharaṇināmavābhruvaḥ / / rathī bahuguṇī dhanī bhuvi vanīpakaśrīkhanī
ramāramaṇamiśraṇī paraśurāmamiśro 'jani // 42 //
{MV S_6} / yenāgatva purā purārinagare vidyānavadyārjitā
śrīcaṇḍīśvaramagnihotritilakaṃ labdhvā garīyogurum /
śuddhā saiva mahodyamena bahudhā bhāntī bhavantī sthirā
tadvaṃsyeṣu kiyanna kalpalatikevādyāpi sūte phalam // 43 //
āsyāravindamanupāsya gurorapāsya / lāsyaṃ caturmukhamukheṣu sahasvatīha /
sālaṅkṛtiśca sarasā ca guṇānvitā ca / yasyātanoti rasanopari tāṇḍavāni // 44 //
aṅke lomalateva sīmani dṛśorekeva rekhāñcanī
kastūrīmakarīva bhālaphalake dhāreva mūrdhnyālakī /
ūrddhvaṃ bhṛṅgaparampareva kabarī saurabhyalobhākulā
yasyaivādhvaradhūmadhoraṇirabhūdāśākuraṅgīdṛśaḥ // 45 //
subhāsurayaśonidheḥ suniravadyavidyānidheḥ sucārukavitānidheḥ smṛtinidheḥ
śrutiśrīnidheḥ / / ayaṃ sukṛtagauravātparaśurāmamiśrāṅgaṇair anūnagarimā piturjagati
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8631646 (0.063):
atrābhimataḥ / 'śuṣkatarkaṃ'; śrutismṛtisahāyarahitaṃ tannirapekṣaṃ
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1404524 (0.064):
etad uktaṃ bhavati īśvarārādhanārthatvāt8 / karmaṇaḥ śrutismṛtivihitaḥ9 puruṣavyāpāraḥ karmaśabdenocyate /
mitramiśro 'jani // 46 // / dharmārthaikaniketanaṃ vidhimayaṃ karmāvanīdarśanaṃ
smṛtyambhojamahodayaṃ śrutimayaṃ śrīvīramitrodayam /
drāksiddhīkṛtakāryasiddhiśatayā śrīvīrasiṃhājñayā
tene viśvamude pure purabhidaḥ śrīmitramiśraḥ kṛtī // 47 //
hārītagobhilaparāśaranāradādimunyuktamarthamakhilaṃ hṛdaye 'vadhārya /
śrīvīrasiṃhanṛpadeśitamitramiśro vidvanmaṇiḥ prakurute samayaprakāśam //
tatra kālaprakāśe tu kramo 'yamabhidhīyate / / nityakālasvarūpaṃ prāvkālopādhirathoditaḥ //
samvatsarāyanartūnāṃ krameṇātha vinirṇayaḥ / / māsapakṣatithīnāṃ ca krameṇātha nirūpaṇam //
sāmānyatastithīnāṃ ca grāhyāgrāhyavivecanam / / pratipannirṇayātpascāt dvitīyāyā vinirṇayaḥ //
tṛtīyānirṇayasyānte caturthīnirṇayaḥ smṛtaḥ /
pañcamīnirṇayātpaścātṣaṣṭhīnirṇaya īritaḥ //
saptamīnirṇayasyānte 'ṣṭamīsāmānyanirṇayaḥ /
kṛṣṇajasmāṣṭamī paścādvistareṇa nirūpitā //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10537372 (0.059):
iti durgāṣṭamīnirṇayaḥ / / pauṣaśuklāṣṭamī budhavārayutā mahābhadrā /
navamīnirṇayo rāmanavamyāścātha nirṇayaḥ / / {MV S_7}
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10533048 (0.054):
śrīvīramitrodayābhidhanibandhe samayaprakāśe sāmānyatithinirṇayaḥ / / {MV S_28} / [pratipannirṇayaḥ]
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10539201 (0.062):
vistarastu navarātranirṇaye draṣṭavyaḥ / / iti navamīnirṇayaḥ /
mahānavamyāstadanu nirṇayaḥ samudīritaḥ // / daśamīnirṇayaḥ paścādekādaśyā vinirṇayaḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10543437 (0.048):
ityekādaśīpāraṇānirṇayaḥ / / ityekādaśīnirṇayaḥ / / atha dvādaśīnirṇayaḥ /
dvādaśīnirṇayasyānte trayodaśyā viniscayaḥ // / sāmānyataścaturdaśyā nirṇayo 'tha prakīrttitaḥ /
narasiṃhacaturdaśyā nirṇayo 'tra prakīrttitaḥ // / athātraiva prasaṅgena jayantīnāṃ viniścayaḥ /
jyeṣṭhakārtikamāgheṣu caturdaśryā vinirṇayaḥ // / śivarātriḥ pāraṇā ca tatrātha parikīrtitā /
atha pañcadaśīkṛtye śrāvaṇīkṛtyanirṇayaḥ / / uṣākarma prasaṅgena utsargasamayāstridhā //
kārttike pañcadaśyāstu nirṇayastadanantaram /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20975971 (0.041):
pūrva-siddham eva purāṇaṃ sukha-saṅgrahaṇāya saṅkalpayāmīti tatrārthaḥ | / tad-anantaraṃ hy uktam -
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28167233 (0.043):
tadabhāvavati tatprakārakanirṇaya iti vyākhyānaṃ kṛtamiti bhāvaḥ/ / pramāvāraṇāyedamiti/ tatprakārakanirṇayaḥ viparyayaḥ
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8654384 (0.044):
mukhyārthe harau prayuñjataiti tattvanirṇaṭīkoktamanusandheyam / 'pādme'; / ityanantaram 'antaryāmiṇyahamādipadānāṃ mukhyatvokteḥ śāstradṛṣṭyā
Vidyakarasanti: Tarkasopana (= Ts) (vtrksopu.htm.txt) 9645117 (0.045):
19. tad eva pratyakṣaṃ jñānaṃ pramāṇaphalam / arthapratītirūpatvāt yad / evānantaram uktaṃ pratyakṣaṃjñānaṃtad eva pramāṇasya phalam / arthasya
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5042418 (0.045):
kariṣyate. sa eva tu nirṇayo bhaviṣyati. yadio sa eva nirṇayaḥ, kim arthaḥ
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12097108 (0.045):
viśeṣādhāyakena tatsahabhāvinā tadanantaraṃ tadutpādanāt | tadā ca tasya
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17310257 (0.045):
kṣaṇikānāṃ viśeṣa ādhātuṃ śakyate, viśeṣādhāyakena tatsahabhāvinā / tadanantaraṃ tadutpādanāt | tadā [S. 113a.] ca tasya nirodhāt | teṣv
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15810873 (0.046):
tad api brahma hrada majjana tad unmajjanād anantaraṃ tad darśitavata / etasya caitadīyānāṃ cābhiprāyeṇa śrīmad bhāgavatenābhipretam | api naḥ
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3457255 (0.050):
kṣetraprakāranirṇaya uktaḥ / nātmā śruter nityatvāc ca tābhyaḥ" / ityārabhya kṣetrajñayāthātmyanirṇaya uktaḥ / "parāt tu tacchruteḥ" iti"
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 4 (brssgo4u.htm.txt) 16081331 (0.051):
yo hi sarvamanasāṃ patiḥ pūrvasiddha īśvaraḥ taṃ prāpnoti iti etat uktaṃ / bhavati / / tat anusāreṇa eva ca anantaram 'vākpatiścakṣuṣpatiḥ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14245504 (0.053):
anantaraṃ tu tadarthaparyālojanādyatsāmānyarūpaṃ samarthakaṃ pratīyate
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 901874 (0.054):
tiṣṭha, svayamevāhaṃ saṃharami iti / / anena kāryasyopakṣepādragrathanam / / nirṇayaḥ punaḥ // VisSd_6.110 //"
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24216530 (0.060):
sādhananirbhāsajñānam | / yadyevama, anantarameva kimiti na parīkṣayate? ityāha aytraiva hītyādi |
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6466092 (0.060):
sarastathā saṃskṛtam, yatheha te 'dya siddhiḥ syāt / / tadetasyāṃ nisi galādardāyāṃ gāhanīyam / / gāhanānantaraṃ ca salilatale satatagatīnantaḥsaṃcāriṇaḥ saṃnigṛhya
holikānirṇayaḥ parvanirṇayastadanantaram //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19583025 (0.057):
01,002.055a jambūkhaṇḍavinirmāṇaṃ parvoktaṃ tadanantaram / 01,002.055c bhūmiparva tato jñeyaṃ dvīpavistarakīrtanam
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10549016 (0.060):
iti vacanena snānottarakartavyatvapratīterityāhuḥ / / iti holākānirṇayaḥ / / atha parvanirṇayaḥ /
grahaṇecaikabhakte ca nakte kālasya nirṇayaḥ /
naktaikabhaktathoḥ prāptau nirṇayastadanantaram //
ayācitasya nakṣatropavāsasyātha niścayaḥ / / saṅkrāntinirṇayātpaścānmalamāso nirūpitaḥ //
malamāse 'tha kṛtyānāmakṛtyānāṃ ca nirṇayaḥ /
guruśukrādibālyādau kāryākāryavivecanam //
śrāddhakāleṣvamāvāsyā aṣṭakānvaṣṭakā tathā / / aṣṭakāpūrvadivaso vṛddhiḥ pakṣo 'sitastataḥ //
āśvayukkṛṣṇapakṣaśca tatraiva bharaṇī tathā / / trayodaśīcaturdaśyau krameṇeha nirūpite //
prakīrṇakaśrāddhakālāḥ kāmyaśrāddhadinaṃ tataḥ /
yugādyāśca yugāntāśca tato manvantarādayaḥ //
kalpādyā vyatipātaśca vaidhṛtiścāvamaṃ dinam /
navānnaśrāddhakālaśca navaśrāddhadinaṃ tataḥ /
pretapiṇḍasya kālaśca tadante parikīrttitaḥ
pātheyaśrāddhakālaśca prāyaṇottaramīritaḥ //
asthisañcaṃyane kālo dāne pretodakasya ca
daśādamadhye darśasya pāte pretakriyā tataḥ //
ṣoḍaśaśrāddhakālāśca tadanantaramīritāḥ /
tithidvaiye pārvaṇādiśrāddhanirṇaya īritaḥ //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10578522 (0.044):
kharvādivākyasya caitadbhinnapitryaviṣayatvāt / / itisāmānyaśrāddhatithinirṇayaḥ / / athāparāhṇadilakṣaṇāni /
{MV S_8} / lakṣaṇaṃ cāparāhṇādeḥ kutapasya nirūpaṇam /
śrāddhavelāpiṇḍadānaniṣiddhasamayāstataḥ //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10580116 (0.027):
iti śrāddhavelā / / atha piṇḍadānaniṣiddhakālāḥ /
prakīrṇakālāḥ pratipadādyā puṇyatithistataḥ /
nakṣatravārādivaśātpuṇyāśca tithayastataḥ //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10581311 (0.0):
atha nakṣatravārādivaśātpuṇyāstithaya ucyante /
ataḥ paraṃ niśāyāṃ tu kṛtyākṛtyavivecanam /
catuṣpathasya sevāyā niṣedhastadanantaram // / varjjanīyāni coktāni tithikālviśeṣayoḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20975971 (0.063):
pūrva-siddham eva purāṇaṃ sukha-saṅgrahaṇāya saṅkalpayāmīti tatrārthaḥ | / tad-anantaraṃ hy uktam -
Vidyakarasanti: Tarkasopana (= Ts) (vtrksopu.htm.txt) 9645117 (0.064):
19. tad eva pratyakṣaṃ jñānaṃ pramāṇaphalam / arthapratītirūpatvāt yad / evānantaram uktaṃ pratyakṣaṃjñānaṃtad eva pramāṇasya phalam / arthasya
parvakṛtyaṃ yugadharmā yugavarjvāni cāpyatha //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10584080 (0.063):
iti nānāyugavarjyāni / / atha kaliyugadharmāḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10584457 (0.063):
iti kaliyugadharmāḥ / / atha kaliyugavarjyāni /
Datta, Kedaranatha (=Bhaktivinoda, 1838-1914): Harinamacintamani (harinc_u.htm.txt) 22793950 (0.064):
kali-yuge nāme kena yuga-dharma ha-ilena / kali-yuge suduḥsādhya anya śubha karma /
kalidharmāḥ kalivarjyānyathoktāni viśeṣataḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10584456 (0.032):
vṛthā dānāni tasyeha kalau gaṅgāṃ na yāti yaḥ // / iti kaliyugadharmāḥ / / atha kaliyugavarjyāni /
dīkṣākālastatastasyāpavādaḥ parikīrttitaḥ // / nāmakī ttanakālaścādhānakālāstataḥ param /
paśoḥ kālastataḥ kālaścāturmāsyeṣṭisāmayoḥ //
evamatra viśeṣeṇa mitramiśreṇa sūriṇā / / smṛtīḥ sarvāḥ samālokya samayo 'tra nirūpitaḥ //
tatra tāvatkālasadbhāve pramāṇāni śrutyādīni /
tasmātkāla eva dadyātkāle na dadyāditi ṛgvedaśrutiḥ /
atra kāla ityatra yathākramaṃ vihite pratiṣiddhe ityadhyāhāraḥ /
taṃ kāle kāla āgate yajataiti yajuḥ / / tathā, samvatsaramāsādikāla āgate 'vijāyataiti ca /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3553120 (0.047):
upadhīto 'sya yajñaḥ syāt taṃ vā etad āgate kāle sarvaṃ saṃsphītaṃ yajñaṃ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14342895 (0.061):
nabhomadhyagate sūrye kāle kutupa āgate // GarP_2,10.35 // / ayātā ṛḥṣayaḥ sarve ye rāmeṇa nimantritāḥ /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7538342 (0.064):
pūrvāhṇetame, pūrvāhṇatame / / kāla pūrvāhṇekāle, pūrvahṇākāle / / tana pūrvāhṇetane, pūrvāhṇatane /
ahameva kālo nāhaṃ kālasyaiti ca / / kāca sandhyā kaścasandhyāyāḥ kālaiti sāmavedaḥ /
Agamasastra 2) Vaitathyaprakarana (agsas_2u.htm.txt) 10199389 (0.048):
na ca tad deśaprāpter āgamanasya dīrghaḥ kālo 'sti / / ato dārghatvāc ca kālasya na svapnadṛgdeśāntaraṃ gacchati /
kālaṃ kāla vibhaktiṃ caiti manusmṛtiḥ / / śrāddhakālāḥ prakīrttatāiti yājñavalkyaḥ /
tathā dhāraṇādhyānasamādhitrayarūpātsaṃyamaviśeṣādyogino 'tītādikālaṃ
pratyakṣataḥ paśryantīti yogaśāstre pratyakṣamapi mānamuktam /
sukhamahamasvāpsaṃ na kiñcidavediṣamiti suptotthitasmaraṇānyathānu
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17703226 (0.0):
ādi śruteḥ | so 'kāmayata bahu syām, sukham aham asvāpsaṃ na kiñcid / avediṣam ity ādi śruteś ca | na cobhayatra mahat tattva jāto 'yam
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132270 (0.0):
ādi śruteḥ | so 'kāmayata bahu syām, sukham aham asvāpsaṃ na kiñcid
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb4u.htm.txt) 6867126 (0.0):
suṣuptaccotthānaṃ sukhamahamasvāpsaṃ na kiñcidavediṣamiti /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20984605 (0.0):
sākṣiṇaḥ smṛtiḥ naḥ asmākaṃ jāgrad-draṣṭṝṇāṃ jāyate etāvantaṃ kālaṃ / sukham aham asvāpsaṃ na kiñcid avediṣam iti | ato'nanubhūtasya
Madhusudanasarasvati: Siddhantabindu (madhsiddhb_u.htm.txt) 24814421 (0.0):
tatkalpanābījābhāvāt, iha ca sukham aham asvāpsaṃ na kiñcid avediṣam iti
Madhusudanasarasvati: Siddhantabindu (madhsiddhb_u.htm.txt) 24808770 (0.063):
'ham āsaṃ na kiñcid avediṣam iti suptotthitasya parāmarśāt katham
papattikalpitaṃ sākṣipratyakṣamapi pramāṇamityaupaniṣadāḥ /
sarvendriyavedya iti jaiminīyāḥ / / anādireṣa bhagavān kālo 'nanto 'jaraḥ paraḥ /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7044638 (0.0):
kālenaiva tu sṛjyante sa eva grasate punaḥ // KūrmP_1,5.19 // / anādireṣa bhagavān kālo 'nanto 'jaro 'maraḥ /
iti purāṇamapi mānam / / tasmādasti kālaḥ / / sa dvividhaḥ akhaṇḍaḥ sakhaṇḍaśca /
ādya īśvarādbhinna iti tārkikāḥ / / abhinna iti vedāntino navī natārkikāśca /
īśvārabhede / śrutiḥ, sa viśvakṛdviśvavidātmayonirjñaḥ kālakālo guṇī sarvavidyaḥ /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17831860 (0.0):
kālaḥ jñaḥ kāla kālo guṇī sarva vidyaḥ ity ādi śruti prasiddho 'ham eva |
Bhagavadgita 10 (bhg4c10u.htm.txt) 12547471 (0.0):
kālaḥ jñaḥ kāla-kālo guṇī sarva-vidyaḥ ity ādi-śruti-prasiddho 'ham eva |
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_au.htm.txt) 23858344 (0.0):
yenāvṛtaṃ nityam idaṃ hi sarvaṃ $ jñaḥ kālakālo guṇī sarvavidyaḥ &
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_au.htm.txt) 23858619 (0.0):
sa viśvakṛd viśvavid ātmayonir $ jñaḥ kālakālo guṇī sarvavidyaḥ &
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_iu.htm.txt) 17209885 (0.0):
jñaḥ kālakālo guṇī sarvavidyaḥ SvetUp_6.2b
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_iu.htm.txt) 17209893 (0.0):
jñaḥ kālakālo guṇī sarvavidyaḥ SvetUp_6.16b
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_pu.htm.txt) 26562699 (0.0):
yenāvṛtaṃ nityam idaṃ hi sarvaṃ jñaḥ kālakālo guṇī sarvavidyaḥ /
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_pu.htm.txt) 26562971 (0.0):
sa viśvakṛd viśvavid ātmayonir jñaḥ kālakālo guṇī sarvavidyaḥ /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25378787 (0.027):
viśvakṛdviśvavitsvātmayonijñaḥ kālakṛdguṇī // ŚivP_7.1,6.67ab/
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugau.htm.txt) 2508916 (0.033):
yenāvṛtaṃ nityam idaṃ hi sarvaṃ $ jñaḥ kāla-kālo guṇī sarva-vid yaḥ &
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugau.htm.txt) 2509190 (0.033):
sa viśva-kṛd viśva-vid ātma-yonir $ jñaḥ kāla-kālo guṇī sarva-vid yaḥ &
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugiu.htm.txt) 7014485 (0.033):
jñaḥ kāla-kālo guṇī sarva-vid yaḥ SvetUp_6.2b
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugiu.htm.txt) 7014494 (0.033):
jñaḥ kāla-kālo guṇī sarva-vid yaḥ SvetUp_6.16b
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugpu.htm.txt) 23982688 (0.033):
yenāvṛtaṃ nityam idaṃ hi sarvaṃ jñaḥ kāla-kālo guṇī sarva-vid yaḥ /
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugpu.htm.txt) 23982962 (0.033):
sa viśva-kṛd viśva-vid ātma-yonir jñaḥ kāla-kālo guṇī sarva-vid yaḥ /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10492027 (0.034):
'jñaḥ kālakālo guṇī sarvavidyaḥ'iti sarvajñaṃ parameśvaraṃ prakṛtya 'sa
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13288866 (0.034):
'jñaḥ kālakālo guṇī sarvavidyaḥ'iti sarvajñaṃ parameśvaraṃ prakṛtya 'sa
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16934495 (0.051):
viśvakṛd viśvabhūtaṃ ca BrP_33.19a / viśvacaṇḍadharāya ca BrP_40.12b
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2327994 (0.056):
viśvavyāpī viśvaśaktiḥ pinākī viśveśāno viśvakṛd viśvamūrttiḥ / / viśvajñātā viśvasaṃhārakārī viśvārādhyo rādhayatvīhitaṃ naḥ //
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugau.htm.txt) 2509181 (0.056):
sa viśva-kṛd viśva-vid ātma-yonir $ jñaḥ kāla-kālo guṇī sarva-vid yaḥ &
pradhānakṣetrajñapāterguṇeśaḥ sesāramohasthitibandhahetuḥ //
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_au.htm.txt) 23858619 (0.053):
sa viśvakṛd viśvavid ātmayonir $ jñaḥ kālakālo guṇī sarvavidyaḥ & / pradhānakṣetrajñapatir guṇeśaḥ % saṃsāramokṣasthitibandhahetuḥ //
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_pu.htm.txt) 26562971 (0.053):
sa viśvakṛd viśvavid ātmayonir jñaḥ kālakālo guṇī sarvavidyaḥ / / pradhānakṣetrajñapatir guṇeśaḥ saṃsāramokṣasthitibandhahetuḥ //
kālakālaḥ = janyasya samvatsarādirūpasya kālasyākalanāt /
{MV S_9} / viṣṇudharmottare 'pi / anādinidhanaḥ kālo rudraḥ saṅkarṣaṇaḥ smṛtaḥ /
kalanātsarvabhūtānāṃ sa kālaḥ parikīrttitaḥ //
karṣaṇātsarvabhūtānāṃ sa tu saṅkarṣaṇaḥ smṛtaḥ /
sarvabhūtaśamitvācca sa tu rudraḥ prakīrttitaḥ //
anādinidhanatvena sa mahānparameśvaraḥ /
[saṃvatsaranirṇaya] / etena paratvāparatvābhyāmanumāne ākāśādau
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28191372 (0.062):
tamaḥ ākāśādyanantarbhūtaṃ sparśābhāvāditi hi prayoktavyam/ tatra ca / sādhyābhāvavati ākāśādau sparśābhāvasattvāt vyabhicāra ityarthaḥ/
vinigamakābhāvādatiriktakālasiddhirityapāstaṃ śrutereva vinigamakatvāt /
etacca yathātathāstu / / nāsya kālasyādṛṣṭārthasmaraṇādanyaḥ karmaṇyupayoga iti na nirūpyate /
saṃvatsarādirūpastu sūryādigatyavacchinnaḥ karmaṇiporṇamāsyāṃ paurṇamāsyā
yajet deśe kāla upāyenaityādiśrutismṛtibhiradhikaraṇatvena
viniyuktatvādvicāryate / / sūryādigatiparicchedyatvaṃ coktam viṣṇudharmottare tasya
sūkṣmātisūkṣmasya tathātimahato dvijāḥ! / / mānasaṅkhyā budhairjñeyā grahagatyanusārataḥ //
pratyakṣopalabhyamānanimeṣādikriyāparicchedaśca tatraiva
labvakṣarasamā mātrā nimeṣaḥ parikīrttitaḥ /
ataḥ sūkṣmataraḥ kālo nopalabhyo bhṛgūttama! //
nopalabhyaṃ yathā dravyaṃ susūkṣmaṃ paramāṇutaḥ /
dvau nimeṣau truṭirjñeyā prāṇo daśa truṭiḥ smṛtaḥ //
vināḍikā tu ṣaṭ prāṇāstatṣaṣṭayā nāḍikā smṛtā /
Aryabhata: Aryabhatiya with the Commentary of Bhaskara I and (aryabhcu.htm.txt) 4210075 (0.045):
arthaḥ | atra ārkṣī vināḍikā ṣaṭ vā prāṇāḥ [tulyāḥ] | ārkṣībhiḥ / vināḍikābhiḥ [daśabhiḥ] ekāṃśakaḥ | ataḥ jyotiścakrasambandhinaḥ prāṇāḥ
ahorātraṃ tu tatśaṭayā nityameva prakīrttitam //
triṃśanmuhūrtāsca tathā ahorātreṇa kīrttitāḥ / / tatra pañcadaśa proktā rāma! nityaṃ divācarāḥ //
tathā pañcadaśa proktā rāma! nityaṃ niśācarāḥ / / uttarāṃ tu yadā kāṣṭhāṃ kramādākramate raviḥ //
tathā tathā bhavedvṛddhirdivasasya mahābhuja! / / divasaśca yathā rāma! vṛddhiṃ samadhigacchati //
tadāśritamuhūrtānāṃ tathā vṛddhiḥ prakīrttitā / / ityādi /
tatra śrutau nimeṣādikālānāṃ saṃvatsarāvayavatvenoktatvādavayavirūpaḥ
Siddhasena Mahamati: Nyayavatara, with the Nyayavataravivrti commentary by Siddharsi-ganin (snyayvau.htm.txt) 3978553 (0.039):
pratibhāsasya tad-grāhyârtha-vicārâkṣamatayôpapluta-rūpatvāt. tathā hy: / artho 'vayavi-rūpo 'vayava-rūpo vā syād, gaty-antarâbhāvāt. na tāvad
Siddhasena Mahamati: Nyayavatara, with the Nyayavataravivrti commentary by Siddharsi-ganin (snyayvpu.htm.txt) 18476227 (0.039):
bahiḥ pratibhāsasya tadgrāhyārthavicārākṣamatayopaplutarūpatvāt. tathā hy: / artho 'vayavirūpo 'vayavarūpo vā syād, gatyantarābhāvāt. na tāvad
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21201407 (0.048):
nanu kṣityādikaṃ kāryaṃ sāvayavatvādghaṭavadityanumānāttatsiddhiḥ / na ca / sāvayavatvenaivoktarūpakṛtimajjanyatvaṃ sādhyatāṃ kiṃ madhye
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8642192 (0.059):
śrutyuktatvenāvayavyāderavayavādyabhedādityāśayena tāṃ śrutimudāharati
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21230893 (0.063):
tadviṣayakatvarāhityarūpamityarthaḥ / avayavāvayavyāderanyonyaṃ
saṃvatsaraḥ pradhānatvādvicāryate / / saṃvatsaro nāma samyagvasantyayanartumāsapakṣatithyādayo 'sminniti
Udayana: Nyayakusumanjali, Stavaka 3 (udnyku3u.htm.txt) 16139107 (0.042):
mūhūrtayāmāhorātrapakṣamāsartvayanasaṃvatsarādayo hi bhāvino
vyutpattyādvādaśa / māsāḥ saṃvatsaraitiśruteśca dvādaśamāsātmakaḥ kālaviśeṣaḥ /
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12074420 (0.056):
tā vā etāḥ | dvādaśa vā trayodaśa vā dakṣiṇā bhavanti dvādaśa vā vai / trayodaśa vā / saṃvatsarasya māsāḥ saṃvatsarasammitaiṣeṣṭistasmāddvādaśa vā trayodaśa vā
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12074146 (0.058):
atha yaddvādaśakapālo bhavati | dvādaśa vai māsāḥ saṃvatsarasya / saṃvatsarasammitaiṣeṣṭistasmāddvādaśakapālo bhavati
SATAPATHA-BRAHMANA 7 (sb_07_u.htm.txt) 23905522 (0.063):
dvābhyāmāpyāyayati taddvādaśa dvādaśa māsāḥ saṃvatsaraḥ saṃvatsaro
sa pañcavidhaḥ / / {MV S_10} / saurabārhaspatyasāvanacāndranākṣatrabhedāt /
Aryabhata: Aryabhatiya with the Commentary of Bhaskara I and (aryabhcu.htm.txt) 4211394 (0.063):
[ sauracāndrasāvananākṣatramānāni ] / saura cāndra sāvana nākṣatramānapradarśanārtham āha ã
tathā ca jyotiḥśāstre / saurabṛhaspatisāvanaśaśadharanākṣatrikāḥ krameṇa syuḥ /
mātulapātālātulavimalavarāṅgāni vatsarāḥ kramaśaḥ //
asyārthaḥ / / gaṇakaprasiddhyā kaṭapayā vargāḥ / / śuddhasvaraḥ śūnyārthaḥ /
tatra vargākṣarasahkhayayāṅkasaṅgrahaḥ / / tena mātuletyatra pavargātpañcamena makāreṇa pañcasaṅkhyā labhyate
ṭabargaṣaṣṭhena takāreṇa ṣaṭsaṅkhayā / / yavargatṛtīyena lakāreṇa tritvasaṅkhayā /
evaṃ cāṅkānāṃ vāmato gatiriti prakāreṇa melane sāvanadinānāṃ
pañcaṣaṣṭayadhikaśatatrayaṃ saurasaṃvatsaro bhavati /
evaṃ pātālaśabda ekaṣaṣṭayadhikaśatatrayasaṅkhyāmācaṣṭe /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10528869 (0.0):
eve vimalaśabdaḥ catuṣpañcāśadadhikaśatatrayasaṅkhyāmācaṣṭe / / tāvatsūryodayaparimitaścāndraḥ /
tāvatsūryodayaparimito bahispatyaḥ saṃvatsaraḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10528872 (0.0):
eve vimalaśabdaḥ catuṣpañcāśadadhikaśatatrayasaṅkhyāmācaṣṭe / / tāvatsūryodayaparimitaścāndraḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10528885 (0.056):
eva varāṅgaśabdaścaturviṃśatyadhikaśatatrayasaṅkhyāmāha / tāvatsūryodayaparimito nākṣatraḥ saṃvatsara iti /
evamatulaśabdaḥ ṣaṣṭhyadhikaśatatrayasaṅkhayāmāha /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10528881 (0.036):
eva varāṅgaśabdaścaturviṃśatyadhikaśatatrayasaṅkhyāmāha / tāvatsūryodayaparimito nākṣatraḥ saṃvatsara iti /
tāvatsūryodayaparimitassāvanaḥ savatsaraḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10528883 (0.036):
eva varāṅgaśabdaścaturviṃśatyadhikaśatatrayasaṅkhyāmāha / tāvatsūryodayaparimito nākṣatraḥ saṃvatsara iti /
eve vimalaśabdaḥ catuṣpañcāśadadhikaśatatrayasaṅkhyāmācaṣṭe /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10528841 (0.0):
evaṃ pātālaśabda ekaṣaṣṭayadhikaśatatrayasaṅkhyāmācaṣṭe / / tāvatsūryodayaparimito bahispatyaḥ saṃvatsaraḥ /
tāvatsūryodayaparimitaścāndraḥ / / eva varāṅgaśabdaścaturviṃśatyadhikaśatatrayasaṅkhyāmāha
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10528843 (0.0):
evaṃ pātālaśabda ekaṣaṣṭayadhikaśatatrayasaṅkhyāmācaṣṭe / / tāvatsūryodayaparimito bahispatyaḥ saṃvatsaraḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10528853 (0.036):
evamatulaśabdaḥ ṣaṣṭhyadhikaśatatrayasaṅkhayāmāha / / tāvatsūryodayaparimitassāvanaḥ savatsaraḥ /
tāvatsūryodayaparimito nākṣatraḥ saṃvatsara iti /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10528855 (0.036):
evamatulaśabdaḥ ṣaṣṭhyadhikaśatatrayasaṅkhayāmāha / / tāvatsūryodayaparimitassāvanaḥ savatsaraḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10528844 (0.056):
evaṃ pātālaśabda ekaṣaṣṭayadhikaśatatrayasaṅkhyāmācaṣṭe / / tāvatsūryodayaparimito bahispatyaḥ saṃvatsaraḥ /
nanvadhikamāsavānsaṃvatsaraḥ kathaṃ dvādaśamāsātmako 'dhimāsasya
trayodaśatvāditi cet, na / / ṣaṣṭayā tu divasairmāsaḥ kathito bādarāyaṇaiḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10529724 (0.0):
nanu yadā malamāso bhavati tadā kathaṃ dvimāsaṛturiticet, ṣaṣṭhyā tu / divasairmāsaḥ kathito bādarāyaṇaiḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10558453 (5.960):
jyotiḥ pitāmahaḥ: / ṣaṣṭayā tu divasairmāsaḥ kathito bādarāyaṇaiḥ /
itivacanāt ṣaṣṭidivasātmakasyaikamāsatvena dvādaśasaṅkhyānapāyāt /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10529726 (0.023):
divasairmāsaḥ kathito bādarāyaṇaiḥ / / iti vacanāt ṣaṣṭidinātmakasya māsasyaikatvāt /
asti trayodaśo māsaiti śrutistu trayodaśadarśāntatvenetyadoṣaḥ /
ye tu prabhavādiṣaṣṭisaṃvatsarāḥ te bārhaspatyasyaiva bhedāḥ /
māghaśuklaṃ samārabhya candrākārai vāsavarkṣagau /
jīvayuktau yadā syātāṃ ṣaṣṭyabdādistadā smṛtaḥ //
iti viṣṇudharmokteḥ / / prabhavo vibhavaḥ śuklaḥ pramodo 'tha prajāpatiḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6722300 (0.0):
sarvapāpaharāṇyeva bhuktamuktipradāni vai / / prabhavo vibhavaḥ śuklaḥ pramodo 'tha prajāpatiḥ // GarP_1,66.8 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15898515 (0.0):
gurumadhyamacāreṇaṣaṣṭyabdāḥ prabhāvādayaḥ // NarP_1,56.114 // / prabhavo vibhavaḥ śuklaḥ pramodo 'tha prajāpatiḥ /
aṅgirāḥ śrīmukho bhāvo yuvā dhāteśvarastathā //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6722307 (0.0):
prabhavo vibhavaḥ śuklaḥ pramodo 'tha prajāpatiḥ // GarP_1,66.8 // / aṅgirāḥ śrīmukho bhāvaḥ yuvā dhātā tathaiva ca /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15898518 (0.0):
prabhavo vibhavaḥ śuklaḥ pramodo 'tha prajāpatiḥ / / aṅgirāḥ śrīmukho bhāvo yuvā dhātā tathaiva ca // NarP_1,56.115 //
bahudhānyaḥ pramāthī ca vikramo 'tha vṛṣastathā / / citrabhānuḥ subhānuśca tāraṇaḥ pārthivo vyayaḥ //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6722308 (0.0):
aṅgirāḥ śrīmukho bhāvaḥ yuvā dhātā tathaiva ca / / īśvaro bahudhānyaśca pramāthī vikramo viṣuḥ // GarP_1,66.9 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15898530 (0.015):
aṅgirāḥ śrīmukho bhāvo yuvā dhātā tathaiva ca // NarP_1,56.115 // / īśvaro bahudhānyaśca pramāthī vikramo vṛṣaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6722318 (0.021):
citrabhānuḥ svabānuśca tāraṇaḥ pārthivo vyayaḥ /
sarvajitsarvadhārī ca virodhī vikṛtiḥ kharaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6722324 (0.0):
citrabhānuḥ svabānuśca tāraṇaḥ pārthivo vyayaḥ / / sarvajitsarvadhārī ca virodhī vikṛtiḥ kharaḥ // GarP_1,66.10 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15898540 (0.020):
sarvajitsarvadhārī ca virodhī vikṛtaḥ kharaḥ /
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10207274 (0.062):
8.37ab/ tvāṣṭre yuge sarvajid^ādya uktaḥ saṃvatsaro +anyaḥ khalu / sarvadhārī/ / 8.37cd/ tasmād virodhī vikṛtaḥ kharaś ca śasto dvitīyo +atra bhayāya
nandano vijayaścaiva jayo manmathadurmukhau // / hemalambo vilambaśca vikārī śārvarī plavaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15898543 (0.0):
sarvajitsarvadhārī ca virodhī vikṛtaḥ kharaḥ / / nandano vijayaścaiva jayo manmathadurmukhau // NarP_1,56.117 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6722328 (0.037):
sarvajitsarvadhārī ca virodhī vikṛtiḥ kharaḥ // GarP_1,66.10 // / nandano vijayaścaiva jayo manmathadurmukhau /
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10207284 (0.041):
śeṣāḥ// / 8.38ab/ nandano +atha vijayo jayas tathā manmatho +asya parataś ca
śubhakṛcchobhanaḥ krodhī viśvāvasuparābhavau //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15898556 (0.0):
hemalaṃbo vilaṃbaśca vikārī śārvarī lavaḥ / / śubhakṛcchobhanaḥ krodhī viśvāvasuparābhavau // NarP_1,56.118 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6722340 (0.049):
hemalambo vilaṃbaśca vikāraḥ śarvarī plavaḥ // GarP_1,66.11 // / śubhakṛcchobhanaḥ krodhī viśvāvamuparābhavau /
plavaṅgaḥ kīlakaḥ saumyaḥ sādhāraṇavirodhakṛt /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6722350 (0.0):
śubhakṛcchobhanaḥ krodhī viśvāvamuparābhavau / / plavaṅgaḥ kīlakaḥ saumyaḥ sādhāraṇavirodhakṛt // GarP_1,66.12 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15898565 (0.038):
śubhakṛcchobhanaḥ krodhī viśvāvasuparābhavau // NarP_1,56.118 // / plavaṅgaḥ kīlakaḥ saumyaḥ sāmāptaśca virodhakṛt /
paridhāvī pramādī ca ānando rākṣaso 'nalaḥ // / piṅgalaḥ kālayuktaśca siddhārtho raudradurmatī /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15898569 (0.0):
plavaṅgaḥ kīlakaḥ saumyaḥ sāmāptaśca virodhakṛt / / paribhāvī pramādī ca ānando rākṣaso 'nalaḥ // NarP_1,56.119 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6722355 (0.028):
plavaṅgaḥ kīlakaḥ saumyaḥ sādhāraṇavirodhakṛt // GarP_1,66.12 // / paridhāvī pramādī ca ānando rākṣaso nalaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15898576 (0.030):
paribhāvī pramādī ca ānando rākṣaso 'nalaḥ // NarP_1,56.119 // / piṅgalaḥ kālayuktaśca siddhārtho raudradurmatīḥ /
{MV S_11} / dundubhī rūdhirodgārī raktākṣī krodhanaḥ kṣayaḥ //
ete prabhavādayaścāndrā apīti mādhavaḥ / / mīnādisthe meṣādisthe vā sūrye saurasaṃvatsarārambhaḥ /
bṛhaspatimadhyamarāśibhogena bārhaspatyārambhaḥ /
yatkiñciddivasamārabhya yatkiñcithimārabhya vā cāndrārambhaḥ /
yatkiñcinnakṣatrādimārabhya sāvanārambhaḥ /
athaiṣāṃ viniyogaḥ / / tatra cāndrasya tilakavratābdikaśrāddhādāvupayogaḥ /
tilakavratamuktam / bhaviṣyapurāṇe: / vasante kiṃśukāśokaśobhite pratipattithiḥ /
śuklā tasyāṃ prakurvīta snānaṃ niyamamāsthitaḥ // / lalāṭapaṭṭe tilakaṃ kuryāccandanapaṅkajam /
tataḥ prabhṛtyanudinaṃ tilakālaṅkṛtaṃ mukham //
vidhāryaṃ vatsaraṃ yāvacchaśineva nabhastalam / / atra pratipattithāvupakramavidhānādasya vratasya
cāndrasaṃvatsarasādhyatvāvagatiḥ / / ābdike tu brahmasiddhānte
pratisaṃvatsaraśrāddhe māsaścāndramasaḥ smṛtaḥ / / sujanmādivrate sauraḥ /
viṣṇudharmottare / bhagavankarmaṇā kena tiryagyonau na jāyate /
ityupakramya / meṣasaṅgakramaṇe bhānoḥ sopavāso narottamaḥ //
ityādinā vratasvarūpamabhidhāya / vrataṃ caran vatsarametadiṣṭaṃ mleccheṣu tiryakṣu na cāpi janma /
ityupasaṃhārāt / / evaṃ yatra saṅkrāntipuraskāreṇa karmāṇyuktvāsaṃvatsaraṃ
prakurvītaityuktistatra saṃvatsaraḥ sauro grāhyaḥ / / brahmahā dvādaśābdaṃ caretityādiprāyaścittādau sāvanaḥ /
āyurdāyavibhāgaśca prāyaścittakriyā tathā / / sāvanenaiva kartavyā śatrūṇāṃ cāpyupāsanā //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10530399 (0.0):
pitṛkārye = ṣāṇmāsikādau / / āyurdāyavibhāgaśca prāyaścittakriyā tathā /
itijyotirgargokteḥ / / bārhaspatyasya tu yavadānādau
saṃvatsare tu dādṝṇāṃ tiladānaṃ mahāphalam /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6895667 (0.056):
02505 carañ jānāti evaṃ dānaṃ dattaṃ mahāphalaṃ bhavati/ evaṃ dānaṃ dattaṃ
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6642653 (0.060):
rajanī^prabhāte// / u4.83ab/.dvijottame vā tila^pātra^dānaṃ śānti^kriyāḥ svastyayana^prayogāḥ/
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11970560 (0.060):
taskarādibhyo dānam āniṣṭaphalam iti nirgraṃthāḥ. sukṣetre hīṣṭaphalaṃ.
paripūrve tathā dānaṃ yavānāṃ dvijasattama! // / idāpūrve ca vasrāṇāṃ dhānyānāṃ cānupūrvake /
itpūrve rajatasyāpi dānaṃ proktaṃ mahāphalam //
iti viṣṇudharmokteḥ / / atra samparītyādi vatsaraśabdasyādiḥ /
{MV S_12} / tena saṃvatsaraparivatsaretyādipañcanāmakā vatsarā uktā bhavanti /
eteṣāṃ pañcakasya yugamiti saṃjñā / / tathā ca prabhavādi prakṛtya
brahmavaivarta, / saṃvatsarastu prathamo dvitīyaḥ parivatsaraḥ /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23409190 (0.020):
niścayaḥ sarvakālasya % yugam ity abhidhīyate // ViP_2,8.71 // / saṃvatsaras tu prathamo $ dvitīyaḥ parivatsaraḥ &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5115853 (0.020):
niścayaḥ sarvakālasya yugam ity abhidhīyate // ViP_2,8.71 // / saṃvatsaras tu prathamo dvitīyaḥ parivatsaraḥ /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10129072 (0.020):
niścayaḥ sarvakālsaya yugamityabhidhīyate // ViP_2,8.71 // / saṃvatsarastu prathamo dvitīyaḥ parivatsaraḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8479710 (0.038):
divasārddhamāsamāsaiśca ṛtubhistvayanaistathā / / saṃvatsarastu prathamo dvitīyaḥ parivatsaraḥ // BndP_1,13.114 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8489304 (0.038):
niścayaḥ sarvakālasya yugamityabhidhīyate / / saṃvatsarastu prathamo dvitīyaḥ parivatsaraḥ // BndP_1,21.131 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8489312 (0.062):
iḍāvatsarastṛtīyastu caturthaścānuvatsaraḥ / / pañcamovatsarasteṣāṃ kālastu yugasaṃhitaḥ // BndP_1,21.132 //
idāvatsarastṛtīyaścaturthaścānuvatsaraḥ // / idvatsaraḥ pañcamastu kālastu yugasaṃjñakaḥ /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23409191 (0.012):
saṃvatsaras tu prathamo $ dvitīyaḥ parivatsaraḥ & / idvatsaras tṛtīyas tu % caturthaś cānuvatsaraḥ \
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5115858 (0.012):
saṃvatsaras tu prathamo dvitīyaḥ parivatsaraḥ / / idvatsaras tṛtīyas tu caturthaś cānuvatsaraḥ /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10129073 (0.012):
saṃvatsarastu prathamo dvitīyaḥ parivatsaraḥ / / idvatsarastṛtīyastu caturthaścānuvatsaraḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8489316 (0.016):
iḍāvatsarastṛtīyastu caturthaścānuvatsaraḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8479721 (0.025):
iḍravatsarastṛtīyaśca caturthaścānuvatsaraḥ / / pañcamo vatsarasteṣāṃ kālaḥsa yugasajñitaḥ // BndP_1,13.115 //
bārhaspatya eva kadācilluptasaṃvatsara ityabhidhīyate / / vasiṣṭhaḥ:
sahajāṃ gatimāsādya yadyatīcārago guruḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10529288 (0.049):
tathācāyamarthaḥ / / yadyatīcārago guruḥ pūrvarāśyavaśiṣṭāṃśānāṃ bhogārthaṃ
avaśiṣṭaṃ pūrvarāśiṃ nāyāsyatyupabhuktaye //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10529290 (0.064):
yadyatīcārago guruḥ pūrvarāśyavaśiṣṭāṃśānāṃ bhogārthaṃ
antarbhāvyopabhuktāṃśaṃ vakrānantaritaṃ tadā /
māsairdvādaśabhirluptasaṃvatsara itīritaḥ // / sahajāṃ = vakrātīcārabhinnām /
tathācāyamarthaḥ / / yadyatīcārago guruḥ pūrvarāśyavaśiṣṭāṃśānāṃ bhogārthaṃ
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10529332 (0.045):
meṣe jhaṣe vṛṣe kumbhe yadyatīcārago guruḥ / / na tatra kālalopaḥ syādityāha bhagavānyamaḥ //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10529263 (0.049):
sahajāṃ gatimāsādya yadyatīcārago guruḥ / / avaśiṣṭaṃ pūrvarāśiṃ nāyāsyatyupabhuktaye //
svābhāvikagatimāsthitaḥ punastaṃ rāśiṃ naiti
tadopabhuktāṃśamaticārabhuktāṃśam antarbhāṃvyārabhya
taddinaprabhṛtītiyāvat dvādaśamāsaṃ luptasaṃvatsaro bhavatītyarthaḥ /
asya kvacidapavādaḥ / / meṣe jhaṣe vṛṣe kumbhe yadyatīcārago guruḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6784891 (0.032):
mandākrāntabdhiṣaḍnagairmabhanāstatagā guruḥ / / nardaṭakaṃ najabhajā jalau go yatireva ca // GarP_1,209.31 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10529288 (0.045):
tathācāyamarthaḥ / / yadyatīcārago guruḥ pūrvarāśyavaśiṣṭāṃśānāṃ bhogārthaṃ
Dandin: Kavyadarsa, Pariccheda 3 (dkavy3_u.htm.txt) 2931188 (0.050):
re re rorūrurūrorugāgogo 'gāṅgago 'gaguḥ /
Kedarabhatta (12th c.): Vrttaratnakara (sutra verses only) (kedvratu.htm.txt) 6652090 (0.052):
asame sajo saguruyuktau ketumatī same bharanagādgaḥ // KedV_4.5 // / ākhyānakīṃ tau jagurū ga oje jatāvanoje jagurū guruścet // KedV_4.6 //
na tatra kālalopaḥ syādityāha bhagavānyamaḥ // / parāśaraḥ
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10529288 (0.047):
tathācāyamarthaḥ / / yadyatīcārago guruḥ pūrvarāśyavaśiṣṭāṃśānāṃ bhogārthaṃ
māsān daśaikā daśa vā prabhujya rāśeryadā rāśimupaiti jīvaḥ /
bhuhkte na pūrvaṃ na punastathāpi na luptasaṃvatsaramāhurāryāḥ //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9028261 (0.027):
pūrvaṃ kṛtvā dvijaḥ śaucaṃ YS99v_5a / pūrvaṃ cāpīḍito vātha K_780c / pūrvaṃ jñānaṃ kathaṃ ca na Yj_3.130b
Prabodhananda Sarasvati Gosvami: Caitanyacandramrta (caitcanu.htm.txt) 12052615 (0.033):
prāyaś caitanyam āsīd api sakala-vidāṃ neha pūrvaṃ yad eṣāṃ / khaarvā sarvārtha-sāre'py akṛta nahi padaṃ kuṇṭhitā buddhi-vṛttiḥ |
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4908778 (0.034):
patākā vaijayantī syātketanaṃ dhajamistriyāṃ //AP_365.019cd/ / ahaṃ pūrvamahaṃ pūrvamityahaṃpūrvikā striyāṃ /AP_365.020ab/
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20952711 (0.034):
vināśabdoktasādhyābhāvajñānāya pratiyogibhūtasādhyadhīrevāpekṣitā/ na tu / pūrvaṃ tatpramitiḥ/ / nanu bhūritarabhinnetyādau trayodaśānyonyābhāvānāṃ viśakalitatayā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6254919 (0.034):
rūpakasyāpi sādṛśyajanakatvena tajjananatpūrvaṃ tadvodhena / tatpūrvatvādapītyāha
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10244282 (0.035):
89.15a uccair ghoraṃ varṇam uccārya pūrvaṃ / 89.15b paścāt krośet kroṣṭukasya^anurūpam/ / 89.15c yā sā kṣemaṃ prāha vittasya cāptiṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1686745 (0.035):
evaṃ karmātra vā enāntsamadavindatte saṃśamameva / pūrvamupāyannathāvāntaradīkṣāmathāpyāyanam
Jayarasi: Tattvopaplavasimha (jaytuppu.htm.txt) 22824974 (0.035):
syātām / tataś cedānīm upatabhe pūrvaṃ nopalabha3 iti vyavahāravirahaḥ
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 2, (jsbh3-2u.htm.txt) 17507864 (0.036):
yatrānyadevatyapūrveṣṭiyājyāmnānānantaramuttareṣṭiyājyātaḥ pūrvamāgneyya
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20933950 (0.036):
na ceti// pūrvaṃ dhūmostvityuktatvena nirdhūmatvāṅgīkāre
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 1012663 (0.038):
san paścādadhyeyasya pāṭhayasya prathamam, pūrvamadhyeyasya pāṭhayasya
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9929487 (0.039):
anvāhareyus, yady anuvāhaḥ syāt pūrvaṃ taṃ pravaheyur apa voddhareyus, yad
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2539466 (0.043):
yas tv anākṣāritaḥ pūrvam Mn_8.355a / yas tv amedhyam anāpadi Mn_9.282b
Varahamihira: Yogayatra (yogay1_u.htm.txt) 28729680 (0.044):
BY_23.51ab/.pūrvaṃ prāveśiko bhūtvā punaḥ prāsthāniko bhavet/
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6269165 (0.044):
ādheyānāmasaṃhatatvaṃ tu / / pūrvaṃ pūrvaṃ yadā tyākṣīnnṛpakanyā patiṃvarā /"
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24148916 (0.044):
parabalīyastvamitipratyayottarapadayośca"iti sūtre kaiyaṭena pāṭhāt/ / ata eva 'rame' ityādaupratipadoktatvāt pūrvametva"
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb_u.htm.txt) 27258669 (0.047):
punaḥ pratinyāyaṃ punaḥśabandātpūrvamapyayaṃ / dedāddehāntaramasakṛdgatavānyathā svapnabuddhāntau punaḥ purgacchati tathā
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3475814 (0.047):
nanu upamāyā 'upamā dīpakaṃ ca'iti pūrvamaddiṣṭatvāt yathoddeśalakṣaṇamiti / nyāyāttsyā eva pūrvaṃ lakṣaṇaṃ kartavyam, paścāttu dīpakasya /
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 12999292 (0.048):
BhP_09.03.026/2 bhiṣajāv iti yat pūrvaṃ somāhutyā bahiṣkṛtau / BhP_09.03.027/1 uttānabarhirānarto bhūriṣeṇa iti trayaḥ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5885080 (0.064):
yattadevāsya sajñmetyata āha manaupādhikaśca jīva iti / / nanu mano 'pi calatayā sakaladehavṛtti paryāyeṇetyata āha manaśca
luptasaṃvatsare karmaniṣedho rājamārtaṇḍe, / atīcāragato jīvastaṃ rāśiṃ naiti cetpunaḥ /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5885080 (0.063):
nanu tathāpi śarīramevāsya bhogāyatanamiti ko hṛdayapuṇḍarīkasya viśeṣo / yattadevāsya sajñmetyata āha manaupādhikaśca jīva iti /
luptasaṃvatsaro jheyaḥ sarvakarmasu garhitaḥ //
asyāpavādamāha / vyāsaḥ: / yadāticāraṃ surarājamantrī karoti govṛśvicamīnasaṃsthaḥ /
nāyātyasauyadyapipūrvarāśiṃ śubhāya pāṇigrahaṇaṃ vadanti //
iti saṃvatsaranirṇayaḥ / / athāyanaṃ nirūpyate / / tatra yadyapyayanaśabdenaayanaṃ vartma mārgādhvaiti kośāt
mārgaṃsāmānyamucyate / / tathāpyatra saurarttutritayam ayanamucyate /
tasmādādityaḥ ṣaṇmāsān dakṣiṇenaiti ṣaḍutareṇaiti taittirīyaśruteḥ /
{MV S_13} / sauramṛtutrayamupakramya viṣṇudharmottare 'pi, ṛtutrayaṃ cāyanaṃ syāditi /
siddhāntaśiromaṇāvapi / karkimṛgādiṣaṭke te cāyane dakṣiṇasaumyake staḥ /
asyādityagatipuraskāreṇa vi dhānātsauratvameva /
kecittu mārgaśīr ṣādiṣaṇmāsā udagayanaṃ jyeṣṭhādiṣṇmāsā
Jaimini-Grhyasutra (jaimigsu.htm.txt) 28820521 (0.031):
paridattāmardhamāsāstvā māsebhyaḥ paridadatu māsāstvartubhyaḥ / paridadattvṛtastvā saṃvatsarāya paridadatu saṃvatsarastvā jarāyai mṛtyave
dakṣiṇāyanamityāhustatra mūlaṃ jthotiḥśāsre mṛgyamiti mādhavaḥ /
anayośca saumyadakṣiṇayorviniyogaḥ udagayana āpūryamāṇapakṣe puṇyanakṣatre
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10530503 (0.035):
udagayana āpūryamāṇapakṣe kalyāṇe nakṣatre caulakarmopanayanagodānavivāhāḥ
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21259934 (0.046):
kiñca āśvalāyanagṛhye 'udagayana āpūryamāṇapakṣe kalyāṇe nakṣatre / caulakarmopanayanagodānavivāhāḥ'(āśva.gṛ.1 5) ityatra caulavikāratvādeva
Asvalayana-Grhyasutra (asvgs_u.htm.txt) 4732382 (0.046):
udag.ayana.āpūryamāṇa.pakṣe.kalyāṇe.nakṣatre.caula.karma.upanayana.godāna.vivāhāḥ./:(.cauḍa.karma.)
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13572341 (0.060):
(AVParis_11,1.2) tad udagayana āpūryamāṇapakṣe puṇye nakṣatre / śraddhāpreritau grahaṇakāle vā
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13572645 (0.060):
(AVParis_13,1.2) udagayana āpūryamāṇapakṣe puṇye nakṣatre śraddhāpreritau
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10587870 (0.064):
pūrvāhnādau kuryāditi / / atra pakṣe udagayanapuṇyanakṣatra evopakrama iti /
caulakarmopanayanagodānavivāhādirityādiḥ /
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21259938 (0.0):
kiñca āśvalāyanagṛhye 'udagayana āpūryamāṇapakṣe kalyāṇe nakṣatre / caulakarmopanayanagodānavivāhāḥ'(āśva.gṛ.1 5) ityatra caulavikāratvādeva
Asvalayana-Grhyasutra (asvgs_u.htm.txt) 4732386 (0.0):
udag.ayana.āpūryamāṇa.pakṣe.kalyāṇe.nakṣatre.caula.karma.upanayana.godāna.vivāhāḥ./:(.cauḍa.karma.)
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10530507 (0.0):
udagayana āpūryamāṇapakṣe kalyāṇe nakṣatre caulakarmopanayanagodānavivāhāḥ
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2869221 (0.017):
puṃsavanasīmantajātakarmanāmakaraṇānnaprāśanacaulopanayanagodānavivāhakarmāṇy
Parasurama-Kalpasutra (paraksau.htm.txt) 22952442 (0.022):
puṃsavana-sīmanta-jātakarma-nāmakaraṇânnaprāśana-caulopanayana-godāna-vivāha-karmāṇy
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5575692 (0.060):
deva^ijyā.caula.upanayana.go.dāna.vrata.dīkṣā.ādiṣu kriyā.viśeṣeṣu bhāṇḍam
mātṛbhairavavārāhanārasiṃhatrivikramāḥ /
mahiṣāsurahantrī ca sthāpyā vai dakṣiṇāyane //
ityādiḥ tattatprakaraṇoditastatra tatra bodhyaḥ /
sāmānyataścoktaṃ jyotiṣaratnamālāyām / gṛhapraveśatridivapratiṣṭhāvivāhacaulavratabandhapūrvam /
saumyāyane karma śubhaṃ vidheyaṃ yadgarhitaṃ tatkhalu dakṣiṇe tu //
ityayananirṇayaḥ / / atha ṛturnirṇīyate / / sa ca māsadvayātmakaḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10529836 (0.061):
iti ṛtunirṇayaḥ / / atha māso nirṇīyate / / sa ca cāndrasaurasāvananākṣatrabhedena caturvidhaḥ /
tathāca taittirīyaśrutiḥ dvandvamupadadhāti / / tasmād dvandvamṛtava iti / / dvandvaḥ māsadvayam /
madhuśca mādhavaśca vāsantikāvṛtū śukraśca śuciśca graiṣmāvṛtū nabhaśca
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3535106 (0.035):
vāsantikā ṛtū abhikalpamānā indram iva devā abhisaṃviśantu // / śukraś ca śuciś ca graiṣmā ṛtū nabhaś ca nabhasyaś ca vārṣikā ṛtū iṣaś
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4337507 (0.042):
iṣa ūrjas tanūpaś ca madhur mādhava eva ca / / śuciḥ śukraḥ sahaś caiva nabhasyo nabha eva ca /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26735198 (0.044):
iṣa ūrjas tanūrjas tu % madhur mādhava eva ca // BrP_5.18 // / śuciḥ śukraḥ sahaś caiva $ nabhasyo nabha eva ca &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11006530 (0.044):
iṣa ūrjas tanūrjas tu madhur mādhava eva ca // BrP_5.18 // / śuciḥ śukraḥ sahaś caiva nabhasyo nabha eva ca /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3800962 (0.053):
īṣa ūrjaśca tarjaś ca $ śuciḥ śukrastathaiva ca & / madhuś ca mādhavaścaiva % nabhasyo 'tha nabhāstathā // MatsP_9.12 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8840491 (0.053):
īṣa ūrjaśca tarjaś ca śuciḥ śukrastathaiva ca / / madhuś ca mādhavaścaiva nabhasyo 'tha nabhāstathā // MatsP_9.12 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15314046 (0.056):
ityete vai vasantīha % dvau dvau māsau divākare // LiP_1,55.21 // / madhuś ca mādhavaścaiva $ śukraś ca śucireva ca &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7207820 (0.056):
ityete vai vasantīha dvau dvau māsau divākare // LiP_1,55.21 // / madhuś ca mādhavaścaiva śukraś ca śucireva ca /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15898726 (0.059):
triṃśadbhiścandrabhagaṇo māso nākṣatrasaṃjñakaḥ // NarP_1,56.129 // / madhuśca mādhavaḥ śukraḥ śuciścātha nabhastataḥ /
nabhasyaśca vārṣikāvṛtū iṣaścorjaśca śāradāvṛtū sahaśca sahasyaśca
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3535117 (0.023):
śukraś ca śuciś ca graiṣmā ṛtū nabhaś ca nabhasyaś ca vārṣikā ṛtū iṣaś
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23409327 (0.034):
nabho nabhasyo 'tha iṣaś ca sorjaḥ % sahaḥsahasyāv iti dakṣiṇaṃ syāt //
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7770940 (0.034):
nabho nabhasyo 'tha iṣaś ca sorjaḥ ViP_2,8.81c
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5115987 (0.034):
nabho nabhasyo 'tha iṣaś ca sorjaḥ sahaḥsahasyāv iti dakṣiṇaṃ syāt //
Aryabhata: Aryabhatiya with the Commentary of Bhaskara I and (aryabhcu.htm.txt) 4211756 (0.038):
aśvayukkārtikau śarat, iṣaḥ ca ūrjaḥ ca śāradau / ṛtū" [taittirīyasaṃhitā
SATAPATHA-BRAHMANA 8 (sb_08_u.htm.txt) 10730562 (0.054):
athottare | iṣaścorjaśca śāradāvṛtū iti nāmanī enayorete nāmabhyāmevaine
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10129204 (0.055):
tapastapasyai madhumādhavau ca śukraḥ śuciścāyanamuttaraṃ syāt / / nabhonabhasyau ca iṣastathorjaḥsahaḥ sahasyāviti dakṣiṇaṃ tat //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15314055 (0.057):
nabhonabhasyau viprendrā % iṣaścorjastathaiva ca // LiP_1,55.22 // / sahaḥsahasyau ca tathā $ tapasyaś ca tapaḥ punaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7207829 (0.057):
nabhonabhasyau viprendrā iṣaścorjastathaiva ca // LiP_1,55.22 // / sahaḥsahasyau ca tathā tapasyaś ca tapaḥ punaḥ /
haimantikāvṛtū tapaśca tapasyaśca śaiśirāvṛtū iti śruteḥ /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3535119 (0.0):
corjaś ca śāradā ṛtū sahaś ca sahasyaś ca haimantikā ṛtū tapaś ca tapasyaś
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15314058 (0.043):
nabhonabhasyau viprendrā % iṣaścorjastathaiva ca // LiP_1,55.22 // / sahaḥsahasyau ca tathā $ tapasyaś ca tapaḥ punaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7207832 (0.043):
nabhonabhasyau viprendrā iṣaścorjastathaiva ca // LiP_1,55.22 // / sahaḥsahasyau ca tathā tapasyaś ca tapaḥ punaḥ /
atra ca ṛtū iti dvivacanaṃ tadghaṭakamāsadvayābhiprāyeṇa /
atra ca madhvādiśabdāscaitrādivācakāḥ /
mādhavīye: / caitro māso madhuḥ prokto vaiśākho mādhavo bhavet /
jyeṣṭhamāsastu śukraḥ syādāṣāḍhaḥ śucirucyate //
nabhomāsaḥ śrāvaṇaḥ syāt nabhasyo bhādra ucyate /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 844487 (0.049):
bhādro bhādrapado'pi prauṣṭhapadaḥ syānnabho nabhasyaśca // Rajni_21.67 / iṣastvāśvayujaśca syādāśvinaḥ śāradaśca saḥ // Rajni_21.68
iṣaścāśvayujo māsaḥ kārtikaścorjasaṃjñakaḥ //
sahomāso mārgaśiraḥ sahasyaḥ pauṣasaṃjñitaḥ /
māghamāsastapaḥ proktastapasyaḥ phālgunaḥ smṛtaḥ //
ete cartavo madhuśca mādhavaścetipūrvādāhṛtaśruteḥ ṣaḍvidhāḥ /
ṣaḍvā ṛtavaiti śruteśca / / {MV S_14} / yattu aitareyibrāhmaṇedvādaśamāsāḥ pañcarttavaiti pañcatvābhidhānaṃ
tattatraiva samāhitam hemantaśiśirayoḥ samāsenaiti / / samāsa ekīkaraṇaṃ tenetyarthaḥ /
vasantādayo 'pi pratyekaṃ dvividhāḥ saurāścāndrāśca /
tatra caitrādīnāṃ cāndratvena tadghaṭitāste cāndrāḥ /
śrutirapi candramāḥ ṣaḍḍhotā sa ṛtūn kalpayatīti /
baḍvṛcaśrutau viśvānyanyo bhuvanānyabhicaṣṭe ṛtūnanyo vidadhajjāyate
punariti / / atrābhicaṣṭa ityataḥ sañcārādikriyājanakatvena sūryokteranya ityataścandra
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13047997 (0.049):
RV_10.085.18.2{23} viśvānyanyo bhuvanābhicaṣṭa ṛtunranyovidadhajjāyate
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3595815 (0.061):
viśvāny anyo bhuvanā vicaṣṭa ṛtūṃr anyo vidadhaj jāyate punaḥ //
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14115530 (0.061):
RV_10,085.18c viśvāny anyo bhuvanābhicaṣṭa ṛtūṃr anyo vidadhaj jāyate / punaḥ ||
eva ṛtuvidhāyaka uktaḥ / / kecittu punarjjāyate iti liṅgādṛtukalpakatvaṃ candrasyeti, tanna /
sūryasyāpi punaḥ punarjāyamānatvasya śrutāvuktatvāt /
nanu yadā malamāso bhavati tadā kathaṃ dvimāsaṛturiticet, ṣaṣṭhyā tu
divasairmāsaḥ kathito bādarāyaṇaiḥ / / iti vacanāt ṣaṣṭidinātmakasya māsasyaikatvāt /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10528909 (0.0):
trayodaśatvāditi cet, na / / ṣaṣṭayā tu divasairmāsaḥ kathito bādarāyaṇaiḥ /"
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10558452 (0.040):
ṣaṣṭayā tu divasairmāsaḥ kathito bādarāyaṇaiḥ /
saurastu viṣṇudharmottare / sauraṃ māsadvayaṃ rāma! ṛturityabhidhīyate /
viṣṇupurāṇe 'pi dvau māsāvarkajāvṛtū iti /
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7768941 (0.058):
dvau putrau sumahāvīryau ViP_1,11.1c / dvau māsau cārkajāv ṛtuḥ ViP_2,8.70b
baudhāyanenāpi mīnameṣayorvā vasantaityuktaḥ / / yadyapi bodhāyanavākyena vasantamātre sauratva muktaṃ tathāpi
viṣṇudharmottaravākyaparyālocanayāgre 'pi bodhyam /
eteṣāṃ viniyogastu śrutismṛtipurāṇādiṣu draṣṭavyaḥ /
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9600327 (0.043):
[advārakabhagavadyājinām utkṛṣṭatvam] / [61.4-6] śrutismṛtipurāṇādiṣūktaprakāreṇa kalpasūtre yeṣām
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11568050 (0.043):
[advārakabhagavadyājinām utkṛṣṭatvam] / [61.4 6] śrutismṛtipurāṇādiṣūktaprakāreṇa kalpasūtre*{517}* yeṣām
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9593354 (0.043):
vaikhānasaśabdavācyāḥ kiṃ na syur iti cet na. śrutismṛtipurāṇādiṣu
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9598985 (0.043):
kurvatāṃ devalakatvam iti cet na. / [53.18-19] śrutismṛtipurāṇādiṣu tattacchāstreṣu ca ālayārcakānāṃ
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11566104 (0.043):
paradravyoṇālayārcanaṃ*{466}* kurvatāṃ devalakatvam iti cet na.*{467}* / [53.18 19] śrutismṛtipurāṇādiṣu tattacchāstreṣu ca
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9590075 (0.047):
paramātmano nārāyaṇasya vikhano vaikhānasādiśabdavācyatvaṃ / śrutismṛtipurāṇādiṣv avagamyate. yathā:
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9598806 (0.062):
asat. sāmānyataḥ devatārādhanaṃ ye kurvanti te devalakā iti vā? uta / śrutismṛtītihāsapurāṇādiṣu mukhyādhikāritvena pratipāditā apīti vā?.
tatra śrutiḥ vasante brāhmaṇo 'gnimādadhīta grīṣme rājanya ādadhīta
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5016909 (0.025):
nirdeśāt, agnyādheye trayāṇāṃ nirdeśo bhavati, vasante brāhmaṇo / 'gnīn{*5/243*} ādadhīta, grīṣme rājanyaḥ, śaradi vaiśya iti{*5/244*},
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13326018 (0.041):
manuṣyādhikāratve sthāpite caturvarṇyādhikāritvamāśaṅkya 'vasante / brāhmaṇo 'gnīnādadhīta grīṣme rājanyaḥ śaradi vaiśyaḥ'iti
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 3, (jsbh2-3u.htm.txt) 13200932 (0.045):
ādhāne sarvaśeṣatvāt / Jaim_2,3.4 / / vasante brāhmaṇo 'gnīnādadhīta grīṣme rājanyaḥ śaradi vaiśyaḥ" iti śrutam"
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya02u.htm.txt) 8354998 (0.045):
kālaviprādisaṃyuktamato 'prāptaṃ vidhīyate // MJaiNy_2,3.9 // / vasante brāhmaṇo 'gnīnādadhīta | / grīṣme rājanyaḥ |"
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10031476 (0.045):
ādadhīta brahma hi vasantastasmātkṣatriyo grīṣma ādadhīta kṣatraṃ hi / grīṣmastasmādvaiśyo varṣāsvādadhīta viḍḍhi varṣāḥ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1948185 (0.047):
iti | na brāhmaṇadharmavat vasante brāhmaṇo 'gnīnādadhīta grīṣme rājanya
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5016469 (0.051):
ādadhīyātām iti, eka evādadhīta. vasante brāhmaṇo 'gnim{*5/235*} / ādadhīteti{*5/236*}, ekavacanaṃ hi vivakṣitam. tasmād eka evādadhīta. nanv
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5019362 (0.052):
vādhāne, brāhmaṇo vasante 'gnim ādadhīteti, tadā tu kāmaśrutāv upagraho
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10509693 (0.063):
'gnīnādadhīta grīṣme rājanyaḥ śaradi vaiśyaḥ'iti
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10586347 (0.064):
tatra śrutiḥ vasante brāhmaṇo 'gnīnādadhīta, grīṣme rājanyaḥ, śaradi
śaradi vaiśya ādadhītetyādiḥ / / tathā varṣāsu rathakāra iti /
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5016909 (0.028):
nirdeśāt, agnyādheye trayāṇāṃ nirdeśo bhavati, vasante brāhmaṇo / 'gnīn{*5/243*} ādadhīta, grīṣme rājanyaḥ, śaradi vaiśya iti{*5/244*},
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13326018 (0.041):
manuṣyādhikāratve sthāpite caturvarṇyādhikāritvamāśaṅkya 'vasante / brāhmaṇo 'gnīnādadhīta grīṣme rājanyaḥ śaradi vaiśyaḥ'iti
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10031476 (0.045):
ādadhīta brahma hi vasantastasmātkṣatriyo grīṣma ādadhīta kṣatraṃ hi / grīṣmastasmādvaiśyo varṣāsvādadhīta viḍḍhi varṣāḥ
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 3, (jsbh2-3u.htm.txt) 13200932 (0.047):
vasante brāhmaṇo 'gnīnādadhīta grīṣme rājanyaḥ śaradi vaiśyaḥ" iti śrutam"
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya02u.htm.txt) 8354998 (0.047):
vasante brāhmaṇo 'gnīnādadhīta | / grīṣme rājanyaḥ | / śaradi vaiśyaḥ"iti śrūyate |"
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10509693 (0.063):
'gnīnādadhīta grīṣme rājanyaḥ śaradi vaiśyaḥ'iti
āśvalāyanaḥ hemantaśiśirayoścaturṇāmaparapakṣāṇāmaṣṭamīṣvaṣṭakā iti /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10530515 (1.192):
udagayana āpūryamāṇapakṣe kalyāṇe nakṣatre caulakarmopanayanagodānavivāhāḥ / tathā, hemantaśiśirayoścaturṇāmaparapakṣāṇāmaṣṭamīṣvaṣṭakā ityādi /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10563105 (1.192):
athāṣṭakākālanirṇayaḥ / / tatrāśvalāyanaḥ hemantaśiśirayoścaturṇāmaparapakṣāṇāmaṣṭamīṣvaṣṭakā iti
Asvalayana-Grhyasutra (asvgs_u.htm.txt) 4735187 (0.053):
AsvGS_2.4/1: hemanta.śiśirayoś.caturṇām.apara.pakṣāṇām.aṣṭamīṣv.aṣṭakāḥ./
viṣṇudharmottare 'pi vasantādiṛtuṣu ṣaṭsu ṣaṇmūrttivrate pṛthakpūjāviśeṣā
uktāḥ / / tatraiva snānānulepanādidānaṃ grīṣme pānakadānaṃ coktam /
devīpurāṇe tu varṣāsu tiladānaṃ śaradyannadānam /
hemantaśiśirayorvastradānamiti mādhavaḥ / / tathā divyādivyavasthā ṛtuviśeṣapuraskāreṇoktā tatra tatra draṣṭavyeti /
iti ṛtunirṇayaḥ / / atha māso nirṇīyate / / sa ca cāndrasaurasāvananākṣatrabhedena caturvidhaḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10529524 (0.061):
ityayananirṇayaḥ / / atha ṛturnirṇīyate / / sa ca māsadvayātmakaḥ /
jyotiḥśāsre: / prathamaḥ sāvano māso dvitīyaścāndra ucyate /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10529918 (0.044):
sarvarkṣaparivartaistu nākṣatro māsa ucyate / / cāndro dvividhaḥ kṛṣṇādiḥ śuklādiśca /
nākṣatrastu tṛtīyaḥ syātsauro māsaścaturthakaḥ //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15312010 (0.057):
gomedako 'tra prathamo % dvitīyaścāndra ucyate // LiP_1,53.2 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7205785 (0.057):
gomedako 'tra prathamo dvitīyaścāndra ucyate // LiP_1,53.2 //
{MV S_15} / etallakṣaṇāni viṣṇudharmottare: / candramāḥ paurṇamāsyante bhāskarādatiricyate /
rāśiṣaṭkaṃ tadā rāma! māsārdhena na saṃśayaḥ //
bhāgadvādaśakenaivaṃ tithyāṃ tithyāṃ krameṇa tu /
candramāḥ kṛṣṇapakṣānte sūryeṇa saha yujyate //
asannikarṣādārabhyāsannikarṣamathāparam / / candrārkayorbudhairmāsaścāndra ityabhidhīyate //
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11957322 (0.048):
iti jānānā hanyur ity aghātyebhyas tebhyo 'saṃvaraḥ kathaṃ yujyate. kiṃ / cāryībhūtānāṃ punaḥ paśūbhavituṃ nāsty avakāśaḥ. teṣām
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4993920 (0.060):
yac chrapyamāṇāyā aparam udvāsitāyāḥ. atrocyate syāt tasya mukhyatvāt,
sāvane tu tathā māse triṃśatsūryodayāḥ smṛtāḥ /
ādityarāśibhogena sauro māsaḥ prakīrttitaḥ //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10530457 (0.047):
ahorātreṇa caikena sāvano divasaḥ smṛtaḥ // / ādityarāśibhogena sauro divasa ucyate /
sarvarkṣaparivartaistu nākṣatro māsa ucyate /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10529851 (0.044):
prathamaḥ sāvano māso dvitīyaścāndra ucyate / / nākṣatrastu tṛtīyaḥ syātsauro māsaścaturthakaḥ //
cāndro dvividhaḥ kṛṣṇādiḥ śuklādiśca /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10529851 (0.064):
prathamaḥ sāvano māso dvitīyaścāndra ucyate / / nākṣatrastu tṛtīyaḥ syātsauro māsaścaturthakaḥ //
tatra kṛṣṇādistu udāhṛtaviṣṇudharmottare darśitaḥ /
śuklādimāha / hārītaḥ: / indrāgno yatra hūyete māsādiḥ sa prakīrtitaḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10558413 (0.024):
indrāgnī yatra hūyete māsādiḥ sa prakīrttitaḥ /
agnīṣomau smṛtau madhye samāptau pitṛsomakau //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10558418 (1.192):
indrāgnī yatra hūyete māsādiḥ sa prakīrttitaḥ / / agnīṣomau smṛtau madhye samāptau pitṛsomakau //
atrendrāgnyagnīṣomapitṛsomaśabdairamāvāsyottarapratipatpaurṇamāsyamāvāsyā
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1767544 (0.063):
sāṅkhyāyanīye brāhmaṇe uktaṃ 'dve paurṇamāsyau dve amāvāsye' (śāmbrā 4.4) / iti | paurṇamāsī pratipaditi | amāvāsyā pratipaditi | pūrvopoṣyottarā
upalakṣyante / / ādyāyāmindrāgniyāgavidhānāt paurṇamāsyā magnīṣomīyavidhānādamāvāsyāyāṃ
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21275225 (0.057):
yāgavidhānāt devatāvidhānācca / / evaṃ tarhi śailīyamācāryasya yatrobhayaṃ havirbhavatyājya ñcauṣadhayaśca
piṇḍapitṛyajñe somasya pitṛmato vidhānāt /
tena śuklādirmāsaḥ pratipādito bhavati / / anayośca vyavasthoktā
nnikāṇḍamaṇḍanena: / cāndro 'pi śuklapakṣādiḥ kṛṣṇādirveti ca dvidhā /
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6314994 (0.054):
bhavatyanuprāptavyā tāṃ laghu laghvevāgantā bhavatyadhandhāyamānaḥ | / kṛṣṇapakṣasaṃgṛhītābhirnavavidhābhiḥ prayogatābhirna tvaritatvarita[ṃ]
kṛṣṇapakṣādikaṃ māsaṃ nāṅgīkurvanti kecana //
ye 'pīcchānte na teṣāmabhīṣṭo vindhyasya dakṣiṇe /
atra vindhyadakṣiṇataḥ kṛṣṇādiniṣedhāduttarato dvayorapi vikalpaḥ /
tatrāpi śuklādirmukhyaḥ kṛṣṇādirgauṇaḥ / / caitre māsi jagadbrahmā sasarja prathame 'hani /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10533349 (1.192):
caitre māsi jagata brahmā sasarja prathame 'hani /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15994772 (0.057):
caitre māsi jagadbrahmā sasaja prathame 'hani /
śuklapakṣe yamagraṃ tu tadā sūryodaye sati //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10533350 (0.052):
caitre māsi jagata brahmā sasarja prathame 'hani / / śuklapakṣe samagraṃ tu tadā sūryodaye sati //
pravartayāmāsa tadā kālasya gaṇanāmapi / / grahānnāgānṛtūnmāsānvatsarānvatsarādhipān //
iti brahmapurāṇe māsarttusaṃvatsarārambhokteḥ /
nahi kṛṣṇādivādināṃ saṃvatsaro bhidyate /
śuklādinaiva malamāsokteśca kṛṣṇādinā tadasaṃbhavācca /
{MV S_16} / yadyapi yatkiṃcittriṃśattithisamudāyātmako māsaścāndra eva bhavati
tithighaṭitatvāt, tathāpi tatra caitrādivyavahārābhāvānnāsau
tṛtīyavidhātvena kvacidabhihito dharmaśāstre / / evaṃ saurādāvapi māsaśabdo gauṇaḥ /
anyathānekaśaktikalpanāpatteḥ / / na ca vinigamanāvirahaḥ /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 4, (jsbh1-4u.htm.txt) 1928222 (0.026):
athavā saṃskārāṇāmanekatvādanekaśaktikalpanāpattestadviśiṣṭakāṣṭha
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 3, (jsbh1-3u.htm.txt) 13256119 (0.035):
tacchabdopasthāpanadvāropapatterna vācakatvakalpanā; / anekaśaktikalpanāpatteḥ /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 1, (jsbh2-1u.htm.txt) 935946 (0.039):
smṛtibodhitārtha eva tasyāśśaktirlāghavenāśrayituṃ yuktā; / itarathānekaśaktikalpanāpatteḥ,
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28205364 (0.055):
viśeṣaṇaviśeṣyabhāve vinigamanāvirahaśca/ nāpyuttaraḥ, / tādṛśayatkiñcidekapatanavyaktibhedasya dvitīyādipatanasādhāraṇatvāt/
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 3, (jsbh2-3u.htm.txt) 13201503 (0.056):
brāhmaṇavākyeṣvādhānavidhiratraveti vinigamanāvirahaparihārāya ------- / ananyākṣiptetyuktam /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28195218 (0.058):
laghutvābhāvarūpatvamādāya vinigamanāviraha iti/ vācyam/
masyante piramīyante svakalā vṛddhihānitaḥ /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28195220 (0.027):
laghutvābhāvarūpatvamādāya vinigamanāviraha iti/ vācyam/
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28216837 (0.029):
cāsmanmate 'pi ekadharmāvacchinna eva tatkalpanamiti lāghavaṃ / durapahnavam/ vinigamanāvirahastulya eva/
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28191869 (0.035):
tamobhāva eva tejaḥ kiṃ na syāditi / vinigamanāvirahaśaṅkānirāsāya/ anyathā 'uṣṇaṃ tejaḥ' iti
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28205364 (0.035):
viśeṣaṇaviśeṣyabhāve vinigamanāvirahaśca/ nāpyuttaraḥ, / tādṛśayatkiñcidekapatanavyaktibhedasya dvitīyādipatanasādhāraṇatvāt/
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 3, (jsbh2-3u.htm.txt) 13201503 (0.044):
brāhmaṇavākyeṣvādhānavidhiratraveti vinigamanāvirahaparihārāya ------- / ananyākṣiptetyuktam /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28222907 (0.049):
tatsambandhāvacchinnapratiyogitākatadabhāvaprasiddhyā niṣedhopapatteḥ/ / [225] atiriktaiveti/ kḷptayorvinigamanāvirahe 'kḷptamanyat
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20946083 (0.055):
asiddhiravyāpti 1 śceti/ samucitadeśe hetorabhāvosiddhiḥ/ vyāptiviraho / 'vyāptiḥ/ sā ca tredhā saṃbhavati/ sādhanasya sādhyābhāveneva
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21018551 (0.056):
padārthasmṛtyādirūpakāraṇasya sarvasya satvāditi bhāvaḥ/ / yogyatāvirahadanvayayabuddhyabhāva ityata āha nacātreti// ākāśamastīti
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 20999036 (0.058):
tritvāpatyānanugamāt / tadvirahātmakatvaṃ vā tadvirahavyā 1 pyatvaṃ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20915344 (0.059):
samakoṭiviṣamakoṭikobhayaśaṅkāsāmagrīviraho niścayahetuḥ// / yadi ca tavānveṣaṇepi vyabhicārādarśanasahakṛtamupādhyadarśanaṃ vā upādhya
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28213137 (0.062):
siddhyabhāvarūpaviśeṣyavirahāditi dhyeyam/ [151] siddhessamavāyenābhāva / ityartha iti/
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9634318 (0.063):
yojayati atra jaḍīkaraṇeti / / aprātpirvirahaḥ taddhetuko 'yaṃ viruddhakriyopanipāta ityarthaḥ /
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28794409 (0.064):
saṃdeśahāriṇyā uktiḥ/ priyaviraho 'tra vibhāvaḥ/ asaṃbaddhoktir anubhāvaḥ/
māsa ete smṛtā māsāstriṃśattithisamanvitāḥ //
iti siddhāntaśiromaṇinā vṛddhihānibhyāṃ candrakalāparigaṇanasyaiva
māsapadapravkattinimittatvapradarśanāt iti /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13361999 (0.053):
parārthābhidhāne pravṛttinimittatvamupayāntiṃ iti kecit / / svārthasahacāriguṇābhedena padārthagatā guṇā eva lakṣyante na
kecittu sarvamāseṣu sauracāndrayoreva saura eva vā mukhyo māsaśabda
ityāhuḥ / / tadasat / / uktasiddhāntaśiromaṇivacanaghirodhāt /
caturṣvapi māsapadaprayogastu chatrinyāyena dvādaśavidhaputreṣu
putrapadaprayogavadaviruddhaḥ / / gauṇamāsānāmapi vacanāttatra tatra grahaṇamaviruddham /
nāsti vacanasyātibhāra iti nyāyāt / / asati viśeṣapramāṇe cāndrasyaiva grahaṇam /
evaṃ caitrādiśabdā api cāndrasyaiva vācakāḥ / / anekārthatvasyānyāyyatvāt /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10488549 (0.036):
abrāhmaṇaḥ adharma iti prayogadarśanāditi cenna, / anekārthatvasyānyāyyatvādityāha nañaśceti /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13283079 (0.036):
abrāhmaṇaḥ adharma iti prayogadarśanāditi cenna, / anekārthatvasyānyāyyatvādityāha nañaśceti /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10549270 (0.051):
ādhunikānāṃ tacchabdavyavahārastu bhākto 'nekārthatvasyānyāyyatvāt /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10923796 (0.055):
jyotiḥśabda iti, tanna, anekārthatvāsyānyāyyatvāt /
māsaviśeṣavacanatvācca / / nakṣatreṇa yuktaḥ kālaḥ sāsmin paurṇamāsīiti saṃjñāyāmiti
pāṇinipradarśitayogabalācca / / na cāyaṃ yogaḥ sauramāse 'pi sambhavati mīnādisthe savitari
kadāciccitrādiyuktapaurṇamāsīyogasambhave 'pi kanyādhanurmakarasthe
savitari aśvinīpuṣyamaghāyuktapaurṇamāsīnāṃ kadācidapyasambhavāt /
na ca yadā nakṣatrayogo na syāt tadā kathaṃ caitratvamitivācyam /
kadācidyogasyaiva tathātvāt / / tathā ca cyavanaḥ / antyopāntyau trirbhau jñeyau phālgunaśca tribho mataḥ /
śeṣā māsā dvibhā jñeyāḥ kṛttikādivyavasthayā //
antyopāntyau = āśvinabhādrau / / etacca tribhatvādikaṃ dvitrinakṣatrayogena yathā
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 54464 (0.056):
{12/59} aparimāṇabistācitakambalebhyaḥ na taddhitaluki : dvibistā / dviparamabistā tribistā triparamabistā dvyācitā dviparamācitā .
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21496229 (0.059):
Manu5.69c[68ṃc]/ araṇye kāṣṭhavat tyaktvā kṣapeyus tryaham eva tu || [M. / kṣapeta tryaham eva ca] / Manu5.70a[69ṃa]/na a.trivarṣasya kartavyā bāndhavair udakakriyā |
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7543844 (0.059):
citiśabdasya kapi parataḥ dīrgho bhavati / / ekacitīkaḥ / / dvicitīkaḥ / / tricitīkaḥ //
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7490638 (0.059):
khena mukte pakṣe ṭhañ api bhavati / / dvisaminaḥ, dvaisamikaḥ / / trisamīnaḥ, traisamikaḥ //
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24499158 (0.059):
na tu prakārakārtsnye. tato na ayam arthaḥ dviprakārā api siddhiḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15892789 (0.060):
tataḥ kendrādigānāṃ tu dvitryādau sabalasya ca /
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2337729 (0.063):
vinaśyadavinaśyadavasthayostūpāntyāntyavarṇasmṛtyanubhavayoḥ syāt /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4490072 (0.063):
PrMoSū(Mā)_Pāc.56. syāttasya bhikṣusya kvacideva pratyayosanāyāṅgamanāya / dvi[rā] tramvā trirātramvā tena bhikṣuṇāsenāyāṃ vasitavyaṃ taducarīṃ
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21290531 (0.064):
tvā''bhṛgurvaivāruṇi'riti //5// / tryahamekāhaṃ vā kṣamyādhīyīran //6//
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15281392 (0.064):
tridvyekasāhasramito % vinā saṃdhyāṃśakena tu // LiP_1,4.7 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7175425 (0.064):
tridvyekasāhasramito vinā saṃdhyāṃśakena tu // LiP_1,4.7 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4861735 (0.064):
bhāginyaś ca nijādaṃśāddatvāṃśantu turīyakaṃ //AP_255.011cd/ / catuḥstridvyekabhāgāḥ syurvarṇaśo brāhmaṇātmajāḥ /AP_255.012ab/
kṛttikārohiṇyanyatarayogaḥ kārtikyāṃ mṛgārdrānyatarayogo
mārgaśīrṣyāmityādi / / na ca kārtikīṃ prakṛtya yadā yāmyaṃ tu bhavati kvacittasyāmiti pādme
bharaṇīyogasyāpyukteḥ kathaṃ dvibhatvamiti vācyam /
paurṇamāsyantimakṣaṇe kṛttikārohiṇyanyatarayogasya vivakṣitatvāt /
caitrādīnāṃ cāndratvaṃ spaṣṭamuktam
jyotiḥśāstre: / meṣādisthe savitari yo yo māsaḥ prapūryate cāndraḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10559041 (0.0):
anye tu / meṣādisthe savitari yo yo māsaḥ prapūryate cāndraḥ /
Aryabhata: Aryabhatiya with the Commentary of Bhaskara I and (aryabhcu.htm.txt) 4212126 (0.040):
| tat ca bhacakram kim ādiḥ iti etat vicāryam | yadi meṣādiḥ syāt [tadā] / meṣādisthe savitari savitṛbhacakrādyoḥ yugapat udayaḥ, dvitīyaḥ punar
caitrādiḥ sa tu vijñeyaḥ pūrttidvitve 'dhimāso 'ntyaḥ //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10559042 (0.0):
meṣādisthe savitari yo yo māsaḥ prapūryate cāndraḥ / / caitrādiḥ sa tu vijñeyaḥ
brahmagupto 'pi / meṣagaravisaṅkrāntiḥ śaśimāse bhavati yatra taccaitram /
{MV S_17} / evaṃ vaiśākhādya vṛṣādisaṅkrāntiyogena //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10558523 (0.041):
evaṃ vaiśākhādyā vṛṣādisaṅkrāntiyogena // / itibrahmaguptoktaṃ caitrādilakṣaṇaṃ tacchuddhamāsābhiprāyeṇa prāyikam na
anayośca lakṣaṇayoryathā nādhimāsādiṣvavyāptistathā vakṣyate
sāvananākṣatramāsayostu / caitrādipadaprayogābhāvāttadvacanatvamanāśaṅkyameva /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 2, (jsbh3-2u.htm.txt) 17501346 (0.060):
nanu mukhyārthānupapattyabhāvātkathaṃ gauṇārthābhidhānena tatra viniyoga
mukhyagauṇamāsānāṃ vyavasthā / brahmasiddhānte:
amāvāsyāparicchinno māsaḥ syādbrāhmaṇasya tu /
saṅkrāntipaurṇamāsābhyāṃ tathaiva nṛpavaiśyayoḥ // / jyotirgargaḥ:
sauro māso vivāhādau yajñādau sāvanaḥ smṛtaḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4832191 (0.0):
māsaḥ saurastu saṅkrānternākṣatro bhavivartanāt //AP_175.031cd/ / sauro māso vivāhādau yajñādau sāvanaḥ smṛtaḥ(3) /AP_175.032ab/
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6747697 (0.057):
sauro māso vivāhāya yajñādau sāvanasthitiḥ // GarP_1,128.15 //
ābdike pitṛkārye ca cāndro māsaḥ praśasyate //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10568565 (0.017):
kintu cāndratya / / ābdike pitṛkārye ca māsaścāndramasaḥ smṛtaḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10567186 (0.044):
ābdike pitṛkārye ca māsaścandramasaḥ smṛtaḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4832216 (0.048):
āvdhike pitṛkārye ca cāndro māsaḥ praśasyate //AP_175.032cd/
ābdike = sāṃvatsarike / / pitṛkārye = ṣāṇmāsikādau /
āyurdāyavibhāgaśca prāyaścittakriyā tathā / / sāvanenaiva kartavyā śatrūṇāṃ cāpyupāsanā //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10529175 (0.0):
brahmahā dvādaśābdaṃ caret"ityādiprāyaścittādau sāvanaḥ / / āyurdāyavibhāgaśca prāyaścittakriyā tathā /"
uprāsanā = samayapālanam / / yathā pāṇḍavaḥ kauravāṇām / / pitāmahaḥ
daive karmaṇi pitrye ca māsaścāndramasaḥ smṛtaḥ /
viṣṇudharmottare / nakṣatrasatrāṇyayanāni cendormāsena kuryādbhagaṇātmakena /
brāhme / tithikṛtye ca kṛṣṇādiṃ vrate śuklādimeva ca /
vivāhādau ca saurādiṃ māsaṃ kṛtye vinirdiśet //
iti māsaḥ / / atha divasaḥ / sa caturvidhaḥ / / taduktam
viṣṇudharmottare: / tithinaikena divasaścāndre māne prakīrttitaḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10564191 (0.0):
dinaśabdo 'tra tithiparaḥ pakṣasya tithighaṭitatvāt / / viṣṇudharmottare: / tithinaikena divasaścāndre māne prakīrtitaḥ /
ahorātreṇa caikena sāvano divasaḥ smṛtaḥ // / ādityarāśibhogena sauro divasa ucyate /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10564193 (0.014):
tithinaikena divasaścāndre māne prakīrtitaḥ / / ahorātreṇa caikena sāvano divasaḥ smṛtaḥ //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10529908 (0.047):
sāvane tu tathā māse triṃśatsūryodayāḥ smṛtāḥ / / ādityarāśibhogena sauro māsaḥ prakīrttitaḥ //
candranakṣatrabhogena nākṣatro divasaḥ smṛtaḥ //
rāśibhogenaubhujyamānarāśitriṃśattamena bhāgenetyarthaḥ /
iti divasaḥ / / atha pakṣaḥ / / sadvividhaḥ śuklakṛṣṇabhedāt /
ṣaṭtriṃśanmate: / {MV S_18} / tatra pakṣāvubhau māse śuklakṛṣṇau krameṇa tu /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10530646 (0.0):
ṣaṭtriṃśanmate 'pi / tatra pakṣāvubhau māse śuklakṛṣṇau krameṇa hi /
candravṛddhikaraḥ śuklaḥ kṛṣṇaścāndrakṣayātmakaḥ //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10530651 (0.021):
tatra pakṣāvubhau māse śuklakṛṣṇau krameṇa hi / / candravṛddhikaraḥ śuklaḥ kṛṣṇaścandrakṣayātmakaḥ //
anayorviniyogamāhāśvalāyanaḥ / udagayana āpūryamāṇapakṣe kalyāṇe nakṣatre caulakarmopanayanagodānavivāhāḥ
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21259939 (0.0):
kiñca āśvalāyanagṛhye 'udagayana āpūryamāṇapakṣe kalyāṇe nakṣatre
Asvalayana-Grhyasutra (asvgs_u.htm.txt) 4732386 (0.0):
udag.ayana.āpūryamāṇa.pakṣe.kalyāṇe.nakṣatre.caula.karma.upanayana.godāna.vivāhāḥ./:(.cauḍa.karma.)
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10529473 (0.0):
anayośca saumyadakṣiṇayorviniyogaḥ udagayana āpūryamāṇapakṣe puṇyanakṣatre / caulakarmopanayanagodānavivāhādirityādiḥ /
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2869220 (0.037):
puṃsavanasīmantajātakarmanāmakaraṇānnaprāśanacaulopanayanagodānavivāhakarmāṇy
Parasurama-Kalpasutra (paraksau.htm.txt) 22952441 (0.055):
puṃsavana-sīmanta-jātakarma-nāmakaraṇânnaprāśana-caulopanayana-godāna-vivāha-karmāṇy
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10587513 (0.060):
atrāpi pakṣe śuklapakṣaḥ apekṣita eva / / udagayana āpūryamāṇapakṣe samastāni vaikalpikeṣu"
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5575692 (0.063):
deva^ijyā.caula.upanayana.go.dāna.vrata.dīkṣā.ādiṣu kriyā.viśeṣeṣu bhāṇḍam
tathā, hemantaśiśirayoścaturṇāmaparapakṣāṇāmaṣṭamīṣvaṣṭakā ityādi /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10529791 (1.192):
āśvalāyanaḥ hemantaśiśirayoścaturṇāmaparapakṣāṇāmaṣṭamīṣvaṣṭakā iti /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10563104 (1.192):
tatrāśvalāyanaḥ hemantaśiśirayoścaturṇāmaparapakṣāṇāmaṣṭamīṣvaṣṭakā iti
Asvalayana-Grhyasutra (asvgs_u.htm.txt) 4735187 (0.043):
AsvGS_2.4/1: hemanta.śiśirayoś.caturṇām.apara.pakṣāṇām.aṣṭamīṣv.aṣṭakāḥ./
iti pakṣaḥ / / atha sāmānyatastithirnirṇīyate / / tatra tithirnāmāmāsaṃjñakasarvānusyūtanityakalāvyatiriktānāṃ
pratipaddvitīyādisaṃjñānāṃ / pañcadaśakalanāṃ madhye ekaikasyāḥ kalāyāścandra maṇḍalasya sūryamaṇḍalena
saha paramasannikarṣānantaraṃ viprakarṣaḥ paramaviprakarṣānantaraṃ vā
sannikarṣo yāvatā kālena bhavati tāvānkālo yathākramaṃ śuklakṛṣṇapakṣagato
nirūḍhalakṣaṇayā pratipatdvitīyādiśabdaiḥ pratipādyaḥ /
tathā coktam / skānde prabhāsakhaṇḍe: / (*)amāṣoḍaśabhāgena devi! proktā mahākalā /
saṃsthitā paramā māyā dehināṃ dehadhāriṇī //
(*) asyārthaḥ / / yā mahāmāyā ādhārarūpā dehināṃ dehadhāriṇī saṃsthitā sā candramaṇḍalasya
ṣoḍaśabhāgena piramitā candradehadhāriṇī amānāmnī mahākaleti proktā
kṣayodayarahitā nityā tithisaṃjñakaiva /
itarā api pañcadaśakalā divasavyavahāropayoginyaḥ kṣayodayavatyaḥ
pañcadaśatithayo bhavantīti tithayaḥ ṣoḍaśaivetyaviruddhaṃ vacanamiti /
amādipaurṇamāsyantā yā eva śaśinaḥ kalāḥ /
tithayastāḥ samākhyātāḥ ṣoḍaśaiva varānane! // / ṣaṭtriṃśanmate 'pi / tatra pakṣāvubhau māse śuklakṛṣṇau krameṇa hi /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10530488 (0.0):
ṣaṭtriṃśanmate: / {MV S_18} / tatra pakṣāvubhau māse śuklakṛṣṇau krameṇa tu /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6728513 (0.045):
sāvitre paṭhyate sandhyā kṛtā syāddvādaśābdikī // GarP_1,83.51 // / śuklakṛṣṇāvubhau pakṣau gayāyāṃ yo vasennaraḥ punātyāsaptamaṃ caiva kulaṃ
candravṛddhikaraḥ śuklaḥ kṛṣṇaścandrakṣayātmakaḥ //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10530494 (0.021):
tatra pakṣāvubhau māse śuklakṛṣṇau krameṇa tu / / candravṛddhikaraḥ śuklaḥ kṛṣṇaścāndrakṣayātmakaḥ //
pakṣatyādyāstu tithayaḥ kramātpañcadaśa smṛtāḥ /
darśāntāḥ kṛṣṇapakṣe tāḥ pūrṇimāntāśca śuklake //
sā ca tithirdvividhā pūrṇā khaṇḍā ca / / tatrodayamārabhyodayaparyantā pūrṇā /
ādityodayavelāyā ārabhya ṣaṣṭināḍikāḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10541513 (0.012):
yattu / ādityodayavelāyā ārabhya ṣaṣṭināḍikā /
sampūrṇā iti vikhyātāḥ / / iti nāradīyokteḥ / / {MV S_19} / pratipatprabhṛtayaḥ sarvā udayādodayādraveḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10541454 (0.0):
iti bhaviṣyapurāṇāt / / pratipatprabhṛtayaḥ sarvā udayādodayādraveḥ /
sampūrṇā iti vikhyātā harivāsaravarjitāḥ // / iti skāndokteśca /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10541457 (0.0):
pratipatprabhṛtayaḥ sarvā udayādodayādraveḥ / / sampūrṇā iti vikhyātā harivāsaravarjitāḥ //
Madhva (Anandatirtha): Krsnamrtamaharnava (mdhvkmou.htm.txt) 2550893 (0.059):
pratipatprabhṛtayaḥ sarvā udayād udayād raveḥ / sampūrṇā iti vijñeyā harivāsaravarjitāḥ. // MKm_128 //
kecittu udayādastamayaparyantāyā api sampūrṇatvaṃ dinamātrasādhyeṣu
bhāvati / / trisandhyavyāpinī yā tu saiva pūjyā sadā tithiḥ /
na tatra yugmādaraṇamanyatra harivāsarāt //
iti parāśaravacanāt / / trisandhyavyāpinī prātarmadhyāhnasāyaṃsandhyāvyāpinī /
na tu prātaḥsandhyādvayaṃ sāyaṃsandhyā ceti, saṅkhayāyāḥ
pṛthaktvaniveśitvāttisra āhutīrjuhotiitivat /
trisandhyaṃ yaḥ paṭhedityādau tathā vyutpatteśca /
tasmādaharmātrasādhyeṣu tanmātravyāpinyapi sampūrṇe tyāhuḥ /
sampūrṇetarā khaṇḍā / / tatra sampūrṇā ekadinamātre sattvāttattithiprayuktasya kāryasya itaradine
prasakteḥ sandehābhāvānna nirṇeyā / / khaṇḍā tu dinadveye sattvāt guṇānurodhena ca pradhānāvṛtteranyāyyatvena
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 2, (jsbh2-2u.htm.txt) 16048139 (0.003):
siddhāntetu karmabhedābhāvāt guṇānurodhena / pradhānāvṛtteranyāyyatvānnāvṛttiḥ, kintu
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10536499 (0.042):
tadāguṇe tvanyāyyakalpanā"itinyāyāt guṇānurodhena pradhānatyāgāyogāt"
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22884305 (0.049):
na hyanudite hutvā punarudite hotuṃ śakyate, guṇabhūtakālavaśena / pradhānasya homasyāvṛtteranyāyyatvāt /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 4, (jsbh2-4u.htm.txt) 1054657 (0.058):
guṇabhūtakālānurodhena pradhānāvṛtternyāyalabhyatvābhāvena
tatprayuktasya kāryasya sakṛdanuṣṭeyatvāt vka tadanuṣṭhānamiti
sandehānnirṇeyā bhavati / / niṣedhe tu khaṇḍāpyanirṇeyaiva /
nimittaṃ kālamādāya vṛttirvidhiniṣedhayoḥ /
vidhiḥ pūjyatithau tatra niṣedhaḥ kālamātrake // / tithīnāṃ pūjyatānāma karmānuṣṭhānayogyatā /
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2444287 (0.053):
tena yadyapi jātamātrasya phalasādhanānuṣṭhānayogyatā nāsti tathā 'pi
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7173106 (0.057):
lakṣaṇam // / na hi vidhiniṣedhayoḥ pratijñātayorniṣedhavidhyupasaṃhāre pratijñāyāḥ
niṣedhastu nivṛttyātmā kālamātramapekṣate //
iti vṛddhagārgyokteḥ / / atra kālasya nimittatvaṃ nāmānupādeyatvaṃ na tu vāstavanimittatvaṃ
sarvasya karmaṇo naimittikatvāpatteḥ / / na ceṣṭāpattiḥ /
amāvāsyāyāṃ pitṛbhyo dadyādityādau tatra tatra / saptamyādibhiraṅgatvāvagateḥ /
na ca sāpi nimittasaptamyeveti vācyam / / upapadavibhaktitaḥ kārakavibhakterbalīyastvāt /
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 137390 (0.015):
apradhānavacanam anarthakam upapadavibhakteḥ kārakavibhaktibalīyastvāt
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 137412 (0.015):
(P_2,3.19) KA_I,452.17 453.7 Ro_II,791 793 {25/28} upapadavibhakteḥ / kārakavibhaktibalīyastvāt .
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5323633 (0.015):
anyatra api . sahayukte apradhānavacanam anarthakam . kiṃ kāraṇam . / upapadavibhakteḥ kārakavibhaktibalīyastvāt . anyatra api
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5323619 (0.032):
apradhānavacanam anarthakam upapadavibhakteḥ kārakavibhaktibalīyastvāt / anyatra api . sahayukte apradhānavacanam anarthakam . kiṃ kāraṇam .
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10576631 (0.038):
māsikābdikādiśrāddhavanmṛtatithisajātīyāyāṃ tithau sapiṇḍīkaraṇa miti / vācyam / / upapadavibhakteḥ kārakavibhaktirbalīyasī"itinyāyātsa tisaptamīto"
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14432053 (0.044):
pratyāyakatvena darśitatvāt | saha pada sāpekṣatvena kaṣṭatvāt | upapada / vibhakteḥ kāraka vibhaktir balīyasī iti nyāyāt | sādhakatamasyānyasya
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5302962 (0.049):
punaḥ tat . binduḥ . bindoḥ tarhi kasmāt na bhavati . upapadavibhakteḥ / kārakavibhaktiḥ balīyasī iti prathamā bhaviṣyati iti .
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5322326 (0.049):
vaktavyam . kamaṇḍaloḥ dvitīyā kasmāt na bhavati . upapadavibhakteḥ / kārakavibhaktiḥ balīyasī iti prathamā bhaviṣyati .
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 160669 (0.049):
(P_3,1.19.1) KA_II,16 23 Ro_III,70 {14/14} atha vā upapadavibhakteḥ / kārakavibhaktiḥ balīyasī iti dvitīyā bhaviṣyati .
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5337127 (0.049):
namaḥśabdaḥ arthavān . atha vā upapadavibhakteḥ kārakavibhaktiḥ balīyasī
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10587149 (0.051):
kecittu / upapadavibhakteḥ kārakavibhaktirbalīyasī"ityanuśāsanāt"
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24152095 (0.051):
upapadavibhakteḥ kārakavibhaktirbalīyasī // Paribh_102 //
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 104834 (0.054):
(P_1,4.96) KA_I,348.22 349. 4 Ro_II,464 465 {15/15} upapadavibhakteḥ / kārakavibhaktiḥ balīyasī iti prathamā bhaviṣyati iti .
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 135276 (0.054):
(P_2,3.4) KA_I,444.24 445.10 Ro_II,772 774 {18/18} upapadavibhakteḥ / kārakavibhaktiḥ balīyasī iti prathamā bhaviṣyati .
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 136235 (0.054):
(P_2,3.9) KA_I,447.7 448.11 Ro_II,779 782 {55/55} upapadavibhakteḥ / kārakavibhaktiḥ balīyasī iti prathamā bhaviṣyati
na caivaṃ sarvavyāpikāmyatvāpattiḥ akaraṇe
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 3, (jsbh2-3u.htm.txt) 13201214 (0.055):
etayoścādhānopanayanayoragnividyāphalatve 'pi akaraṇe / pratyavāyādiśravaṇānnityatvamapi /
pratyavāyaśravaṇādinānaimittikatvāt / / na caivaṃ yatra vīpsāmātraśravaṇaṃ tatra nimittaparatvameva syānna kāmye
kālaparateti vācyam / / nimittatvenaiva śrutasyāpi kālasya upasthitatvādaṅgatvenāpi
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 3, (jsbh3-3u.htm.txt) 24320664 (0.049):
punastāt kālapratiyogitvena svārthopasthāpakasyoddeśyasamarpakatvābhāvāt, / upasthitatvāt tadvācakapadāntarakalpanayoddeśyatvāṅgīkāre tu upasadāṃ
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 2, (jsbh3-2u.htm.txt) 17508892 (0.049):
pramāṇābhāvena vidheyatvānupapatteḥ janyatāmātrabodhe 'pi aṅgatvāsaṃbhavāt / aṅgatābodhakatvena yadeve"tyetadvākyadvayameva svīkartavyamiti kaustubhe"
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 2, (jsbh1-2u.htm.txt) 23046852 (0.062):
tasmāttasya durvacatvādapi tadbodhakatvenāpi nārthavādānāṃ
bodhakābhāvāditikecit / / vastuto naivopasthitasyāpi tasya kāmye prayoge grahaṇaṃ bārhadgirādivat
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 2, (jsbh3-2u.htm.txt) 17508892 (0.063):
pramāṇābhāvena vidheyatvānupapatteḥ janyatāmātrabodhe 'pi aṅgatvāsaṃbhavāt / aṅgatābodhakatvena yadeve"tyetadvākyadvayameva svīkartavyamiti kaustubhe"
kintvanyasyaiva yasya kasya cit / / jyotiṣṭome tu vīpsārahitena vākyāntareṇa vasantaprāptirityanyatra vistaraḥ
niṣedhaḥ kālamātraka'; ityayaṃ na vācaniko 'rthaḥ kintu nyāyaprāpta
ityāha niṣedhastvityādinā / / ayamarthaḥ / / vidhivākyeṣu vidheyārthasya śreyaḥsādhanatvaṃ vākyārthaḥ /
niṣedheṣu tu kālaviśeṣe rāgaprāptasyānarthahetutvam /
evaṃ ca ṣaṣṭhīṣu tailamityādau ṣaṣṭhyāṃ tailābhyaṅgakaraṇe
'narthaprasakteravagaterdvinadvaye 'pi ṣaṣṭhyāṃ tanniṣedha iti /
{MV S_20} / tasmādyāvattithibāvitvena niṣedhasya nirṇītatvānniṣedheṣu khaṇḍā na
nirṇeyeti siddham / / na caivaṃ sarvaniṣedhānāṃ nyāyādeva tātkālikatvasiddhau
abhyaṅge codadhisnāne dantadhāvanamaithune /
jāte ca maraṇe caiva tatkālavyāpinī tithiḥ //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10531047 (0.048):
tatkālavyāpinī tithirityasyāyamarthaḥ / / teṣāmabhyaṅgādīnāṃ kālamanuṣṭhānakālaṃ vyāpnotvadhikaraṇatveneti /
iti skānde abhyaṅgādau punarvacanānarthakyamiti vācyam /
manvādau ca yugādau ca grahaṇe candrasūryayoḥ /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13440936 (0.050):
tattad guṇavate deyaṃ tadevākṣyamicchatā // KūrmP_2,26.53 // / apane viṣuve caiva grahaṇe candrasūryayoḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14213774 (0.056):
ayane viṣuve puṇye vyatīpāte 'thavā punaḥ / / yugādau caiva manvādau coparāgādiparvasu // NarP_2,42.28 //
vyatīpāte vaidhutau ca tatkālavyāpinī kriyā //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13440936 (0.041):
tattad guṇavate deyaṃ tadevākṣyamicchatā // KūrmP_2,26.53 // / apane viṣuve caiva grahaṇe candrasūryayoḥ /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10816231 (0.052):
brāhmaṇāya daridrāya dīkṣitāyopaśobhine / / candrasūryoparāge tu vyatīpāte ca saṃkrame // RKS_60.20 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10547033 (0.059):
māṅgalyeṣu samasteṣu grahaṇe candrasūryayoḥ // / dvādaśyādistṛtīyānto vedha indugrahe smṛtaḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10555112 (0.059):
maṅgalyeṣu samasteṣu grahaṇe candrasūryayoḥ // / dvādaśyāditṛtīyānto vedha indugrahe smṛtaḥ /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18869323 (0.061):
tasmātsarvaprayatnena grahaṇe candrasūryayoḥ / / saṃkrāntau ca vyatīpāte yogī bhojyo viśeṣataḥ // RKV_139.11 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26892907 (0.064):
grahaṇe ca vyatīpāte % ravicandrasamāgame // BrP_220.52 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11164215 (0.064):
grahaṇe ca vyatīpāte ravicandrasamāgame // BrP_220.52 //
Cakrapaninatha: Bhavopaharastotra (cakbh_iu.htm.txt) 21913209 (0.064):
grahaṇe candrasūryayoḥ CakBhst_10d / grahaṇe vāmitād dyute CakBhst_31b
iti skānda eva manvādau tatkālavyāpitvavidhānastutyarthaṃ dṛṣṭāntatayā
tadupādānāt / / tatkālavyāpinī tithirityasyāyamarthaḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10531011 (0.048):
jāte ca maraṇe caiva tatkālavyāpinī tithiḥ // / iti skānde abhyaṅgādau punarvacanānarthakyamiti vācyam /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 1, (jsbh3-1u.htm.txt) 8525433 (0.058):
sāmidhenyanuvādasya tadguṇavidhyarthatvābhāvātstutyarthamupādānānna / tadākāṅkṣānuvṛttikalpanāsaṃbhava ityarthaḥ //
teṣāmabhyaṅgādīnāṃ kālamanuṣṭhānakālaṃ vyāpnotvadhikaraṇatveneti /
kecittu abhyaṅgādiṣu vi hiteṣveva tatkālavyāpinī tithiranena
vacanenoktetyāhuḥ / / tadasat / / dantadhāvanamaithunayostithiviśeṣeṣu vidheradarśanāt niṣedhadarśanācceti
tatra khajḍāyāmapi tattadaharbhāgarūpakālavihiteṣu karmasu
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25849030 (0.057):
karmaphalādidarśanāt sasvabhāvanāṃ cādarśanāt ||
tattadaharbhāgarūpakā lavyāpinī eva tithirgrāhyā /
karmaṇo yasya yaḥ kālastatkālavyāpinī tithiḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12971316 (0.0):
MSS_8924 1 karmaṇo yasya yaḥ kālaḥ tatkālavyāpinī tithiḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10577890 (0.0):
karmaṇo yasya yaḥ kālastatkālavyāpinī tithiḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10531264 (0.041):
tatra pradhānopakramakālīnā grāhyā / / yo yasya vihitaḥ kālaḥ karmaṇastadupakrame /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10532047 (0.056):
iti pariśiṣṭaikavākyatvāt / / yadapikarmaṇo yasya yaḥ kāla"iti vākye "hrāsavṛddhī na kāraṇam'; ityatra"
tayā karmāṇi kurvīta hāsavṛddhī na kāraṇam //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10531544 (0.0):
sā tithistadahorātraṃ yasyāmabhyudito raviḥ / / tayā karmāṇi kurvīta hāsavṛddhī na kāraṇam //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10577891 (0.043):
karmaṇo yasya yaḥ kālastatkālavyāpinī tithiḥ / / tayā karmāṇi kurvīta hrāsavṛddhī na kāraṇam //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12971316 (0.057):
MSS_8924 1 karmaṇo yasya yaḥ kālaḥ tatkālavyāpinī tithiḥ / / MSS_8924 2 tayā karmāṇi kurvīta hrāsavṛddhiṃ na kārayet //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10531553 (0.063):
sā tithistadahorātraṃ yasyāmastamito raviḥ / / tayā karmāṇi kurvīta hāsavṛddhī na kāraṇam //
iti vṛddhagājñavalkyokteḥ / / aharbhāgarūpaḥ karmakālaśca
prātaḥsaṅgavamadhyāhnāparāhlasāyāhnarūpasvimuhūrtātmakaḥ /
lekhāprabhṛtyathādityānmuhūrtāstraya eva ca /
prātastu sesmṛtaḥ kālo bhāgaścāhnaḥ sa pañcamaḥ //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23409051 (0.030):
prātaḥ smṛtas tataḥ kālo % bhāgaś cāhnaḥ sa pañcamaḥ // ViP_2,8.61 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5115711 (0.030):
prātaḥ smṛtas tataḥ kālo bhāgaś cāhnaḥ sa pañcamaḥ // ViP_2,8.61 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10128934 (0.030):
prātaḥ smṛtastataḥ kālo bhāgaścāhnaḥ sa pañcamaḥ // ViP_2,8.61 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8489144 (0.043):
prātastataḥ smṛtaḥ kālo bhāgaścāhnaḥ sa pañcamaḥ /
saṅgavastrimuhūrto 'tha madhyāhnastatsamaḥ smṛtaḥ /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3809971 (0.057):
prātaḥkālo muhūrtāṃs trīn $ saṃgavas tāvadeva tu & / madhyāhnastrimuhūrtaḥ syād % aparāhṇastataḥ param // MatsP_22.81 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8849492 (0.057):
prātaḥkālo muhūrtāṃs trīn saṃgavas tāvadeva tu / / madhyāhnastrimuhūrtaḥ syād aparāhṇastataḥ param // MatsP_22.81 //
tatastrayo muhūrtāśca aparāhṇo vidhīyate // / pañcamo 'tha dināṃśo yaḥ sa sāyāhna iti smṛtaḥ /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23409074 (0.054):
tasmān mādhyāhnikāt kālād $ aparāhṇa iti smṛtaḥ & / traya eva muhūrtās tu % kālabhāgaḥ smṛto budhaiḥ // ViP_2,8.63 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5115734 (0.054):
tasmān mādhyāhnikāt kālād aparāhṇa iti smṛtaḥ / / traya eva muhūrtās tu kālabhāgaḥ smṛto budhaiḥ // ViP_2,8.63 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10128954 (0.061):
tasmānmādhyāhnikātkālādaparāhna iti smṛtaḥ / / traya eva muhūrtāstu kālabhāgaḥ smṛto budhaiḥ // ViP_2,8.63 //
yadyadeteṣu vihitaṃ tattatkuryādvicakṣaṇaḥ // / iti parāśarokteḥ /
yastudvedhā tredhā vibhāgaḥ sa yatra karmaviśeṣe vihitastatra grāhyaḥ
tasminnasati tu pañcadhāvibhāga eveti dharmaśāstravidaḥ /
teṣāṃ cāyamāśavaḥ / / atra hi yadyadeteṣu vihitaṃ tattadatra kurvāditi na vidherya vidhita eva
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4931706 (0.032):
*{1/486: E2: 2,45; E4: 1,171; E5: 2,48; E6: 1,37}* / arthas tu vidhiśeṣatvāt, yathā loke // MS_1,2.29 //
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya04u.htm.txt) 3003983 (0.032):
stanaprāśanaṃ tāvajjātakarmānantaraṃ vihitam | / yadi jātakarmaṇaḥ prāgeva vaiśvānareṣṭirnirupyeta, tadā
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23750576 (0.033):
tatra snātvār'cya deveśaṃ bālakhilyairmarīciṣaiḥ / / ārādhyāmānaṃ yadyatra kṛtaṃ pāpapraṇāśanam // VamP_55.12 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10557600 (0.035):
yattvatra śrīdattenoktam abhinnāyāṃ tithau pūrvadinapūrvārdhe puṇyaṃ,
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21263935 (0.036):
prāyaścittaṃ ca 'agārasthūṇāvirohaṇe'(āpa.gṛ.23 9) ityādinā vihitam / / atra ca 'palāśakārrṣmaya'(āpa.śrau1 5 8)ityādisūtroktaguṇayuktāṃstrīn
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21024951 (0.036):
anvayasaṃbhavenāparamānayetyarthopapatteḥ/ / evamevāparamānayetyatrāpyuktadiśā pūrvamānayetyarthopapatteḥ/
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11590654 (0.036):
ācāryakam. api cāpravṛttapravartanaṃ hi vidher arthaḥ. svayam eva / cācāryake dhanāyan yaśasyan vā pravartata iti kiṃ tadvidhānena. ataḥ
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 5,1 (vnyps51u.htm.txt) 26648413 (0.036):
atatkālavartināpi tanniṣṭhatayopalabhyamānena tatsiddheḥ; na hyatītaḥ
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26518938 (0.038):
parikrītaḥ, kṣīrahotā vā jahuyād dhanena sa parikrīta'' iti/ / athāpi vihitaṃ vānūdyeta kāmād vārthaḥ parikalpyeta? vihitānuvacanaṃ
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2au.htm.txt) 22384434 (0.038):
mañjarī-kṛtya gharmā1mbhaḥ $ pallavī-kṛtya cā7dharam & / nā7nyathā kṛtam atrā8syam % ato 'va-yava-rūpakam // 2.72 //
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28183084 (0.041):
pratijānīte atheti/ svaparamatasādhāraṇaṃ vidhitvaṃ tāvat nirvakti
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20908527 (0.043):
parvatīyavahnisiddheḥ pūrvaṃ tadvahnyisiddheḥ/ na ca sāmānyasiddhyā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9387681 (0.044):
yaduktam 'ativyātperathāvyātperna cāsau lakṣyate tayā' iti /
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5027858 (0.045):
*{6/137: E2: 5,296; E6: 2,168}* / *{6/138: E1,6; E2: yat tūktam}*
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28232303 (0.046):
tṛtīyamapi/ tannirūpaṇamittra tacchabdo vidhiparaḥ/ 3atra svapadaṃ
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18498026 (0.048):
3 prāgbhojanaṃ dvipalam* // 327 // bhojanavidhiś ca kāryaḥ rūkṣaḥ sūpodano / bhaved atra / bheṣajam etad vihitaṃ bandhyānāṃ putrajananārtham* // 328 //
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7150962 (0.048):
viśeṣādekasya gamakatvamaparasya natyata āha na ceti / / yat tvatroktam, yathā hyanārdendhane vahnau na dhūma iti
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27994724 (0.051):
ghaṭyāṃ hyetatsadā cchedye vidhānaṃ vihitaṃ mayā // BhN_21.194 //
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28233468 (0.055):
tatsiddhervaktavyatvāditi bhāvaḥ/ tatra apūrve/
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28567479 (0.056):
dīpāvali bali kautukaṃ pratipadya pratipat prātas tu viśrambhataḥ / paramāśrayatām āśrayamāṇair amībhir yathā tena vihitaṃ tathā vihitam |
tatsiddheḥ / / kintu yadyadyadvihitaṃ kālāpekṣaṃ tattadeteṣviti vidhīyatemaitrāvaruṇaḥ
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 5,1 (vnyps51u.htm.txt) 26648414 (0.064):
atatkālavartināpi tanniṣṭhatayopalabhyamānena tatsiddheḥ; na hyatītaḥ
preṣyati cānvāhaitivadapekṣitārthavidheḥ tena sāmānyavidhirayamiti /
idaṃ copavāsādanyatra tasyāho rātrasādhyatvāditi vakṣyate /
tataśca pūrvedyureva karmakālavyāptau ekadeśasambandhe vā pūrvaiva ādye
kālaśāstralābhāt dvitīye kālamātralābhāt /
{MV S_21} / ata eva paratraiva tathātve paraiva / / dinadvaye vaiṣamyeṇa sambandhe yādhikā saiva /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10562878 (0.056):
yā tu dinadvaye 'pi vaiṣamyeṇaikadeśavyāpinī sā yaivādhikā saiva grāhyā /
sāmyenaikadeśasambandhe tu yatkarma prātarupakramya prātareva samāpyate
tatra pradhānopakramakālīnā grāhyā / / yo yasya vihitaḥ kālaḥ karmaṇastadupakrame /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10531098 (0.041):
tattadaharbhāgarūpakā lavyāpinī eva tithirgrāhyā / / karmaṇo yasya yaḥ kālastatkālavyāpinī tithiḥ /
tithiryābhimatā sā tu kāryā nopakramojjhitā //
iti baudhāyanokteḥ nātra yugmavākyapravṛttiḥ /
yattu / karma pūrvamupakramya madhyāhnādau samāpyate //
tatra vakṣyamāṇayugmavākyādipravṛttiḥ evaṃ dinadvayavyāptāvavthāptau
cetyutsargaḥ / / madanaratnastu sāmyena vaiṣamyeṇa vā dinadvaya ekadeśasambandhe 'pi
yadyekatraivānuṣṭhānaparyāptaḥ kālastadā tatraiva yadyubhayatra tadā
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3882725 (0.050):
nirmucyamānayormadhye $ tayormaṇḍalayostu vai & / sa tadānvāhuteḥ kālo % darśasya ca vaṣaṭkriyāḥ \
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8922218 (0.050):
nirmucyamānayormadhye tayormaṇḍalayostu vai / / sa tadānvāhuteḥ kālo darśasya ca vaṣaṭkriyāḥ /
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21263323 (0.051):
tayoragnayerapavṛttakarmatvena laukikatvāt ttyāgaḥ / / yadā tu nirūḍhāt tadā tadā tasminneva kṣepaḥ /
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Samkara arya's Jayamangala commentary (jaymangu.htm.txt) 1676233 (0.054):
ityetāvanmātrādupadeśāt tuṣṭo na jñānaṃ paryeṣyati / yadā tu paryeṣyati / tadā 'naṅkuśa ityarthaḥ / ete pratyayasargabhedāḥ pañcāśat padārthāḥ,
yugmavā kyādinā nirṇayaḥ / / yadi nobhayatra kintu karmaikadeśasambandhastatrāpi yadi
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21209980 (0.059):
gauravasyāpratibandhakatvāt / / tasya sādhyavyā 3 pyatā syāt / na caivam / kintu janyatvam /
Siddhasena Mahamati: Nyayavatara, with the Nyayavataravivrti commentary by Siddharsi-ganin (snyayvpu.htm.txt) 18483977 (0.060):
dhavalatāniyatadeśacāritādāv analīkam iti nirṇayaḥ. yadi tu virodhād / bibhyadbhir bhavadbhir ayam apahnūyate, kim aparam aikāntikaṃ pramāṇaṃ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20932466 (0.063):
na cātra nirdhūmatvaṃ sādhyam/ tathātve hi tarhīti syāditi ca na syāt/ / kintu 1 / nirdhūmoyamiti syāt/ na ca nirdhūmoyamiti jñānasya yāvānviṣayastāvāneva
samastadopakramavākyāt yadi viṣamastadādhikyenetyāha /
atha yadyugmavākyādinirṇāyakaṃ taducyate /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28139078 (0.061):
prakṛtasādhyānumitihetuliṅgabodhakatvaṃ tadartha iti na doṣaḥ/ / vākyapadasya nyāyāvayavatvaparatayā nigamanāvayave tasmāditi bhāge
yugmavākyaṃ tāvannigame / yugmāgniyugabhūtānāṃ ṣaṇmunyorvasurandhrayoḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6747710 (1.192):
yugmāgniyugabhūtāni ṣaṇmunyorvasurandhrayoḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10531395 (0.037):
yugmāgnyoḥ yugabhūtayoḥ ṣaṇmunyoḥ vasurandhrayoḥ rudradvādaśyoḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4832267 (0.039):
yugmāgnikṛtabhūtāni(1) ṣaṇmunyorvasurandhrayoḥ /AP_175.036ab/ / rudreṇa dvādaśo yuktā caturdaśyātha(2) pūrṇimā //AP_175.036cd/
rudreṇa dvādaśīyuktā caturdaśyā ca pūrṇimā // / pratipadyapyamāvāsyā tithyoryugmaṃ mahāphalam /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4832279 (0.0):
rudreṇa dvādaśo yuktā caturdaśyātha(2) pūrṇimā //AP_175.036cd/ / pratipadā tvamāvāsyā tithyoryugmaṃ mahāphalaṃ /AP_175.037ab/
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6747717 (0.0):
yugmāgniyugabhūtāni ṣaṇmunyorvasurandhrayoḥ / / rudreṇa dvādaśī yuktā caturdaśyātha pūrṇimā // GarP_1,128.16 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4832268 (0.036):
yugmāgnikṛtabhūtāni(1) ṣaṇmunyorvasurandhrayoḥ /AP_175.036ab/ / rudreṇa dvādaśo yuktā caturdaśyātha(2) pūrṇimā //AP_175.036cd/
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4815106 (0.056):
caitrādyaṃ bhramaṇāccakraṃ pratipat pūrṇimā tithiḥ //AP_131.001cd/ / trayodaśī caturdaśī aṣṭamyekā ca saptamī /AP_131.002ab/
etadvyastaṃ mahādoṣaṃ hanti puṇyaṃ purākṛtam //
yugmaṃ = dvitīyā, agnistṛtīyā, yugaṃ = caturthī, bhūtaṃ = pañcamī,
ṣaṭuṣaṣṭhī / / muniḥ = saptamī, vasuraṣṭamī /
randhraṃ = navamī / / rudra = ekādaśī / / yugmāgnyoḥ yugabhūtayoḥ ṣaṇmunyoḥ vasurandhrayoḥ rudradvādaśyoḥ
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10531351 (0.037):
yugmāgniyugabhūtānāṃ ṣaṇmunyorvasurandhrayoḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6747707 (0.044):
yugmāgniyugabhūtāni ṣaṇmunyorvasurandhrayoḥ /
caturdaśīpūrṇimayoḥ amāvāsyāpratipadośca tithyoryugme parasparavedhaḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4832274 (0.052):
rudreṇa dvādaśo yuktā caturdaśyātha(2) pūrṇimā //AP_175.036cd/ / pratipadā tvamāvāsyā tithyoryugmaṃ mahāphalaṃ /AP_175.037ab/
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6747720 (0.052):
rudreṇa dvādaśī yuktā caturdaśyātha pūrṇimā // GarP_1,128.16 // / pratipadyapyamāvāsyā tithyormasyaṃ mahāphalam /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6718884 (0.061):
amāvāsyā pūrṇimā ca tadvādaśī ca caturdaśī / / aśuklā pratipacchreṣṭhā dvitīyā candra sūnunā // GarP_1,59.26 //
tattatkarmādhikaraṇatithyavacchedakatvena samapatito mahāphala iti
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 820951 (0.012):
anyaś caiva bṛhatpīlur mahāpīlur mahāphalaḥ / / rājapīlur mahāvṛkṣo madhupīluḥ ṣaḍāhvayaḥ // Rajni_11.85
Narahari: Bodhasara (nabodhsu.htm.txt) 19193847 (0.020):
dharmaśāstravicāreṇa mokṣadharmo mahāphalaḥ / / nehābhikramanāśosti pratyavāyo na vidyate // NBs_16,28.4,7.1 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10576709 (0.020):
tṛtīyapakṣasampūrttidinasyaivādhikaraṇatvamāha saptamīsvārasyāt na tu / taduttaradinasyeti /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28116973 (0.032):
atyantānalasaṃyoge sati anucchidyamānadravatvādhikaraṇatvāt yannaivaṃ / tannaivam/ yathā pṛthivī/ jalamadhyasthaghṛtādau vyabhicāravāraṇāya asati
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11843255 (0.033):
dhyānānāsravasaṃvarayor apidhyānānāsravamārganimittatvāt saṃyagvāgādiphalatvāc cakuśalatvam
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28226482 (0.034):
avacchedakatā svasamānādhikaraṇabhedapratiyogitāvacchedakatāsambandhena/ / svādhikaraṇatvādikaṃ pūrvavat/ [274] viśiṣya
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28233229 (0.035):
svotpattikṣaṇadhvaṃsotpattyadhikarakṣaṇadhvaṃsotpattyadhikaraṇatvam/ na / cātra / svatvaghaṭanayānanugamaḥ/ yataḥ prameyaviśiṣṭatvamāśutaravināśitvamiti
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28136454 (0.037):
sādhyaṃ tadadhikaraṇavṛttitvaṃ dhyāptirityarthaḥ/
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28226910 (0.037):
1svādhikaraṇavṛttitvasvaviśiṣṭadharmāvacchinnatvobhayasaṃbandhena/ / 1. svādhikaraṇetyādi/
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 90061 (0.038):
(P_1,4.1.4) KA_I,301.21 303.14 Ro_II,313 317 {43/48} adhyupasṛṣṭam / karma . adhyupasṛṣṭam karma adhikaraṇasañjñām bādhate .
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20958753 (0.040):
etenaiveti// anuvyākhyāne ceti// yuktipāde na / vilakṣaṇatvādhikaraṇānuvyakhyāna ityarthaḥ/
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28126272 (0.041):
dīpikāgranthavyākhyānāvasara ityarthaḥ/ / adhikaraṇe / ityarthakatayeti/ tathā ca prakāratāvacchedakasambandhena
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20911519 (0.041):
vyāptirūpaniyamagarbhitaviśiṣṭapratītijanakatvagarbhitatvātmāśrayaḥ// / api caivaṃ samānādhikaraṇasādhāyasādhanavyaktiviśeṣayoreva vyāptiriti mate
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28204895 (0.042):
adhikaraṇe svavaiśiṣṭyaṃ ca svasetyādibhedavattvasambandhena/ / svādhikaraṇatvaṃ ca svanirūpakaviṣayatāvacchedakatāsambandhena/
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 2, (jsbh3-2u.htm.txt) 17504796 (0.042):
yadyapica pūrvatra kālānuvādādihaca vidheyatvāttatra / pūrvādhikaraṇatātideśārthatā tathāśabdoktā yujyate; tathāpi gauṇe na
AAPASTAMBA DHARMASUUTRA (apastd_u.htm.txt) 24796941 (0.042):
kartus tu kāla.abhiniyamāt phala.viśeṣaḥ // ( = K 6 ) / Ap2.7.16.8/ prathame- 'ahani [kriyamāṇe strī.prāyam apatye [jāyate / ( = K
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28205528 (0.042):
prathamapatane sattvāt tasya ādyatvopapattiḥ/ / svasamānādhikaraṇetyādi/ prathamasvaśabdaḥ ādyapatanaparaḥ/
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28229731 (0.042):
ādyatvaṃ ca svasamānādhikaraṇatādṛśasaṃyodhvaṃsāsamānākālikatvam/ / atrāpi, prameyaviśiṣṭatvaṃ bhedaviśiṣṭatvaṃ vā
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1391844 (0.042):
6. ^punarutkaṣṭakarma nisiddhatvād^ / 7. saitānugatikatvenādṛṣṭavudbhyānuṣṭīyamānamapyavihitatvaṃ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21014087 (0.043):
pāṇinyukterdvitīyāvibhaktyarthakarmatvetyuktam/ pratiyogiteti//
stutyunnītaḥ kālaviśeṣavidhiḥ / / etat yugmaṃ vvastam /
AAPASTAMBA DHARMASUUTRA (apastd_u.htm.txt) 24796941 (0.030):
kartus tu kāla.abhiniyamāt phala.viśeṣaḥ // ( = K 6 ) / Ap2.7.16.8/ prathame- 'ahani [kriyamāṇe strī.prāyam apatye [jāyate / ( = K
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21000085 (0.037):
sāmayikopi 6 kvacidatyantābhāvostvityarthaḥ / kālaviśeṣeti // / uttambhaka7 kālaviśeṣetyarthaḥ//
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24526002 (0.057):
'mūḍhetyādinā tu kiṃ darśitam ity āha kāleti | [itarevam arthete] naivaṃ / kālaviśeṣo 'nupalabdher vyākhyāta iti | kālaviśeṣo 'tīto varttamānaś ca
Narahari: Bodhasara (nabodhsu.htm.txt) 19193847 (0.058):
dharmaśāstravicāreṇa mokṣadharmo mahāphalaḥ / / nehābhikramanāśosti pratyavāyo na vidyate // NBs_16,28.4,7.1 //
yugmagatāyāḥ pūrvatithestatpūrvatithivedha uttaratitheḥ svottaratithau
vedho mahādoṣa iti na hi nindānyāyena pūrvavidhistutiḥ /
ekavākyatālābhāt / / na tu svatantraniṣedhakalpanaṃ vākyabhedāpatteḥ /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 4, (jsbh1-4u.htm.txt) 1914538 (0.031):
vānavagateranyonyāśrayagrastatvādayuktamavacchedakatvakalpanamiti / vākyabhedāpatteḥ sarvathāparihāraṃ matvā siddhāntamupasaṃharati ata
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 1, (jsbh3-1u.htm.txt) 8521388 (0.050):
anekoddeśenaikasaṃmārgaviṣayānekavidhikalpanasaṃbhavāt vākyabhedāprasakteḥ
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 3, (jsbh2-3u.htm.txt) 13198327 (0.051):
vidhāne vākyabhedāpatteḥ tadaṅgīkāreṇāpi tadvidhāne
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 1, (jsbh2-1u.htm.txt) 931639 (0.057):
paurṇamāsyāmityanekārthavidhānādvākyabhedāpatterna rūpavidhānaṃ
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 2, (jsbh2-2u.htm.txt) 16055846 (0.057):
(vākyabhedāpādakaguṇasya sadṛṣṭāntaṃ karmabhedakatvopapādanam) / vākyabhedāpatteriti //
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 1, (jsbh3-1u.htm.txt) 8521895 (0.061):
dharmasyaikatvagrahatvāderekabodhaviṣayatvābhāvenaikakarmatvabhaṅgāpattyā / vākyabhedāpatterityarthaḥ / / anuvāda iti //
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 3, (jsbh3-3u.htm.txt) 24312861 (0.061):
tannirdeśānyathānupapattyā svatantravidhikalpanā; gauravāpatteḥ,
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 2, (jsbh2-2u.htm.txt) 16047105 (0.062):
vidhāyakātvābhāvāt vākyabhedāpatteḥstuteśca pratīteryuktamarthavādatvam,
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 2, (jsbh1-2u.htm.txt) 23049515 (0.063):
vākyārthāntarakalpanā keṣāñciduktā yuktāḥ ; āvṛttilakṣaṇavākyabhedāpatteḥ / vipariṇāmakalpane pramāṇābhāvāccetyarthajñānāya pūjyapādaiḥ
na ca vinigamanāvirahaḥ / / niyamavidhau lāghavāt niṣedhe gauravāt /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 3, (jsbh2-3u.htm.txt) 13201951 (0.057):
tathātve nakrādivākyeṣvapi viśiṣṭādhānavidhyāpattestulyatvena / vinigamanāvirahāpatteḥ / / ato vidheyāntarābhāvādevātraivādhānavidheraṅgīkāryatvāt
etadyugyavākyaviruddhamaparamāpastambādiṣu yugmavākyam
pratipat sadvitīyā syād dvitīyā pratipadyutā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10533096 (0.0):
yattu / pratipat sadvitīyā syāt dvitīyā pratipadyutā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10533629 (0.0):
yugmāgnītiparaviddhāgrāhyatvapratipādakasya nigamavākyasya / pratipat sadvitīyā syād dvitīyā pratipadyutā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535890 (0.015):
āpastambādyudāhṛtayutmaśāstrāttu / prati patsadvitīyā syāt dvitīyā pratipadyutā /
caturthāsaṃyutā yā ca sā tṛtīyā phalapradā //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535046 (0.010):
caturthīsaṃyutā yā tu tṛtīyā sā phalapradā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535894 (0.033):
prati patsadvitīyā syāt dvitīyā pratipadyutā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534320 (0.038):
āpastambaḥ / caturthīsaṃyutā yā ca sā tṛtīyā phalapradā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10533095 (0.060):
pratipat sadvitīyā syāt dvitīyā pratipadyutā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10533627 (0.060):
pratipat sadvitīyā syād dvitīyā pratipadyutā /
caturthī ca tṛtīyāyāṃ mahāpuṇyaphalapradā //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535050 (0.0):
caturthīsaṃyutā yā tu tṛtīyā sā phalapradā / / caturthī ca tṛtīyāyāṃ mahāpuṇyaphalapradā //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534320 (0.064):
caturthīsaṃyutā yā ca sā tṛtīyā phalapradā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535893 (0.064):
caturthīsaṃyutā yā ca sā tṛtīyā phalapradā //
ityādi / / {MV S_22} / tathā kharvadarpavākyaṃ vyāghrosanasoḥ
kharvo darpastathā hiṃsā trividhaṃ tithilakṣaṇam /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10578142 (0.060):
kharvodarpastathā hiṃsā trividhaṃ tithilakṣaṇam /
kharvadarpāparau pūjyau hiṃsā syāt pūrvakālikī //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10578150 (0.023):
sarvadarpau parau pūjyau hiṃsā syātpūrvakālikī //
kharvaḥ = sāmyam / / darpo = vṛddhiḥ / / hiṃsā = kṣayaḥ /
tathā śuklakṛṣṇapakṣavākyamapi viṣṇudharmottare: / vajra uvāca /
nakṣatraṃ devadeveśa! tithiṃ cārddhavinirgatām / / dṛṣṭopavāsaḥ kartavyaḥ kathaṃ śaṅkara! jānatā //
īśvara uvāca / / sā tithistadahorātraṃ yasyāmabhyudito raviḥ /
tayā karmāṇi kurvīta hāsavṛddhī na kāraṇam //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10531107 (0.0):
karmaṇo yasya yaḥ kālastatkālavyāpinī tithiḥ / / tayā karmāṇi kurvīta hāsavṛddhī na kāraṇam //
sā tithistadahorātraṃ yasyāmastamito raviḥ / / tayā karmāṇi kurvīta hāsavṛddhī na kāraṇam //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10531107 (0.0):
karmaṇo yasya yaḥ kālastatkālavyāpinī tithiḥ / / tayā karmāṇi kurvīta hāsavṛddhī na kāraṇam //
śuklapakṣe tithirgrāhyā yasyāmabhyudito raviḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10533651 (0.0):
iti brahmavaivartavacanena ca virodhe / śuklapakṣe tithirgrāhyā yasyāmabhyudito raviḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10567276 (0.0):
kṛṣṇapakṣe tithirgrāhyā yasyāmastaṃ gato raviḥ / / śuklapakṣe tithirgrāhyā yasyāmabhyudito raviḥ //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10538553 (0.028):
daśamīviddhatvamastu / / śuklapakṣe tithirgrāhyā yasyāmabhyudito raviḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534651 (0.032):
kiñca / śuklapakṣe tithirgrāhyā yasyāmabhyudito raviḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10539311 (0.032):
kiñcidāsthātavyaṃ vyavasthāpakaṃ śāstramiticet, satyam / / śuklapakṣe tithirgrāhyā yasyāmabyudito raviḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10538585 (0.047):
bhavadukto 'piśuklapakṣe tithirgrāhyā"ityayaṃ saṅkocaheturapi sāmānyarūpa"
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535570 (0.049):
kecittu śuklacaturthī pañcamīyutā kṛṣṇacaturthī tṛtīyāyutā grāhyā / / śuklapakṣe tithirjñeya"ityādivacanādityāhuḥ /"
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534660 (0.062):
kṛṣṇapakṣe tithirgrāhyā yasyāmastamito raviḥ //
kṛṣṇāpakṣe tithirgrāhyā yasyāmastamito raviḥ //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10533652 (0.0):
śuklapakṣe tithirgrāhyā yasyāmabhyudito raviḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534661 (0.016):
kṛṣṇapakṣe tithirgrāhyā yasyāmastamito raviḥ // / itivacanaṃ viparītamevārthamavagamayati /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10539315 (0.021):
śuklapakṣe tithirgrāhyā yasyāmabyudito raviḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10567276 (0.025):
kṛṣṇapakṣe tithirgrāhyā yasyāmastaṃ gato raviḥ / / śuklapakṣe tithirgrāhyā yasyāmabhyudito raviḥ //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10532253 (0.050):
pitṛkārye tithirjñeyā yasyāmastamito raviḥ // / udite daivataṃ bhānau pitryaṃ cāstamite ravau /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10538553 (0.053):
śuklapakṣe tithirgrāhyā yasyāmabhyudito raviḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10531597 (0.057):
pitṛkārye tithirjñeyā yasyāmastamito raviḥ // / iti vacanānusāreṇodayāstamayatithyordevapitryaviṣayatvena vyavasthāmāhuḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10578384 (0.061):
pitṛkārye tithirjñeyā yasyāmastamito raviḥ // / vṛddhayājñavalkyavacanādipūrvodāhṛtaśivarahasyasaurapurāṇādivacanebhyaḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10577995 (0.061):
pitṛkārye tithirjñeyā yasyāmastamito raviḥ // / śivarahasyasaurapurāṇayoḥ
atra pūrvavākyavihitodayāstamayatithivyavasthārthaṃ śuklakṛṣṇapakṣavākyam
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10531779 (0.028):
śuklakṛṣṇavākhyādvyavasthā apekṣitavighānāt / / ata eva śuklakṛṣṇapakṣavākyopakrame upavāsagrahaṇaṃ daivamātropalakṣaṇam /
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5200617 (0.043):
maṃtradhāraṇyāḥ kṛṣṇapakṣavidrāpaṇāya śuklapakṣajvālanāya / utsaha tvaṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6317935 (0.043):
pratilapsyase [|] evaṃ kṛṣṇapakṣavimukhībhūtaḥ śuklapakṣābhimukhībhūtasya
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6316052 (0.051):
paryāyeṇa navākāraiva vilomatā | sa eṣa / kṛṣṇaśuklapakṣavyavasthānenāṣṭādaśavidhaprayogo bhavatīyamucyate ekāgratā
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10531995 (0.058):
śuklakṛṣṇavākyameva nirṇāyakamiti vyavasthārthaṃ hrāsavṛddhyādicodaneti
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10531928 (0.061):
codanā śuklakṛṣṇapakṣavākyamityarthaḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10531977 (0.061):
itihetumannigadayuktapariśiṣṭavākyāt pakṣadvaye 'pyastamavavyāpinyeva, / yadyapi śuklakṛṣṇavākyaṃ daśamyādiviṣaye daive 'pi pravartata iti nāsya
kocettu / daivakārye tithirjñeyā yasyāmabhyudito raviḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10532252 (0.0):
samāpyamānatvāt / / devakārye tithirjñeyā yasyāmabhyudito raviḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10578381 (0.0):
dinadvaye 'pi madhyāhnavyāpitve tatsparśābhāve vā pūrvedyurevānuṣṭhānam / / daivakārye tithirjñeyā yasyāmabhyudito raviḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10532349 (0.047):
daive karmaṇi samprāpte yasyāmabhyudito raviḥ / / sā tithiḥ sakalā jñeyā pitrye 'rthe cāparāhṇikī //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10577984 (0.061):
yadā tu dinadvaye 'pi nāparāhṇavyā pinī tadāpi pūrvaiva grāhyā / / bṛddhayājñavalkyaḥ: / devakārye tithirjñeyā yasyāmabhyudito raviḥ /
pitṛkārye tithirjñeyā yasyāmastamito raviḥ //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10532253 (0.0):
samāpyamānatvāt / / devakārye tithirjñeyā yasyāmabhyudito raviḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10578384 (0.0):
daivakārye tithirjñeyā yasyāmabhyudito raviḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534661 (0.043):
kṛṣṇapakṣe tithirgrāhyā yasyāmastamito raviḥ // / itivacanaṃ viparītamevārthamavagamayati /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10577995 (0.045):
pitṛkārye tithirjñeyā yasyāmastamito raviḥ // / śivarahasyasaurapurāṇayoḥ
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10531569 (0.057):
kṛṣṇāpakṣe tithirgrāhyā yasyāmastamito raviḥ // / atra pūrvavākyavihitodayāstamayatithivyavasthārthaṃ śuklakṛṣṇapakṣavākyam
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10538553 (0.060):
śuklapakṣe tithirgrāhyā yasyāmabhyudito raviḥ / / iti vacanabalāditi cet, na /
iti vacanānusāreṇodayāstamayatithyordevapitryaviṣayatvena vyavasthāmāhuḥ /
tanna / / upakramopasaṃhārayorbhinnaviṣayatvāpatteḥ /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 2, (jsbh2-2u.htm.txt) 16045482 (0.043):
prāpte ---------- upakramopasaṃhārayorekaviṣayatvenaikavākyatvapratīterna
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10955357 (0.043):
jīliṅgamapyupakramopasaṃhārayorbrahmaviṣayatvādabhedābhiprāyeṇa
vakṣyamāṇasākalyavacanena daive 'pyastamayavyāpitvavidhānācca /
uktavacanasya tu pitrye 'stamayavyāpinīvidhāna eva tātparyam /
daiva udayavyāpinyabhidhānaṃ tvanuvādaḥyajñopavītī hi devebhyo
dohayatiitivat stuttyarthaḥ / / tathā sākalyavacanaṃ devalīyam
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya03u.htm.txt) 4169785 (0.042):
pretāgnihotre śrūyate- 'prācīnāvītī dohayedyajñopavītī hi devebhyo / dohayati' iti | / 'ye purodañco darbhāḥ, tāndakṣiṇāgrānstṛṇīyāt' iti |
Gautama: Nyayasutra 5.1, with Nyayasutrabhasya by Vatsyayana (nysu51au.htm.txt) 27020844 (0.043):
anityatvā1nupapattiḥ / tasmāt sad-bhāvo1papatteḥ sarvā1viśeṣa-prasaṅga iti / nirabhidheyam etad vākyam iti / sarva-bhāvānāṃ sad-bhāvo1papatter
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 3, (jsbh3-3u.htm.txt) 24320772 (0.049):
yattva gniṣṭome pravṛṇaktī"ti vacanaṃ tatparyudastapratiprasavārtham /"
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10510049 (0.053):
arthitvavadityarthaḥ / / aparyudastatvamāha nacateṣāmiti /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13326570 (0.053):
arthitvavadityarthaḥ / / aparyudastatvamāha nacateṣāmiti /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20915503 (0.053):
ceti saṃbhavati/ tasmātvadvacanaṃ mūkohamitivatsvakriyā
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24556221 (0.056):
nāma sādhanāvayava iti mūlaṃ vyācaṣṭe na dṛṣṭāta iti | artharūpo dṣṭāntas / tad vacanaṃ vā, na sādhanasyārtharūpasya vacanasya vā | nāvayavo
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 29 (gu29___u.htm.txt) 9344122 (0.058):
iti tad-vacanaṃ hi tāsu svīyatām | svīyatāyām api tad-eka-svarūpatāṃ,
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10580043 (0.061):
na dvitīyaḥ, āmaśrāddhasyānnaśrāddhāpekṣayā bhinnatvāt / / vacanaṃ tu yadi sākaraṃ tadā sarvatrāmaśrāddhe pūrvāhṇavikalpitaṃ
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23016938 (0.061):
Vin_2.1090 / nimantraṇkarebhyaḥ svārthaṃ yācñ[ā]yām āsanāni /
yāṃ tithiṃ samanuprāpya udayaṃ yāti bhāskaraḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10568775 (0.0):
atra ca / yāṃ tithiṃ samanuprāpya udayaṃ yāti bhāskaraḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535833 (0.048):
pūrvodāhṛtatattadviśeṣavacanānāṃ prabalataratvāt etādṛśa eva ca viṣayeyāṃ / tithiṃ samanuprāpya"itisākalyavacanamupapadyate /"
sā tithiḥ sakalā jñeyā snānadānavratādiṣu //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10568776 (0.053):
yāṃ tithiṃ samanuprāpya udayaṃ yāti bhāskaraḥ / / sā tithiḥ sakalā jñeyā dānādhyanakarmasu //
yāṃ tithiṃ samanuprāpya astaṃ yāti divākaraḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10568787 (0.017):
sā tithiḥ sakalā jñeyā dānādhyanakarmasu // / yāṃ tithi samanuprāpya astaṃ yāti divākaraḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10568774 (0.051):
atra ca / yāṃ tithiṃ samanuprāpya udayaṃ yāti bhāskaraḥ /
sā tithiḥ sakalā jñeyā snānadānavratādiṣu //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10568788 (0.052):
yāṃ tithi samanuprāpya astaṃ yāti divākaraḥ / / sā tithiḥ sakalā jñeyā dānādhyayanakarmasu //
atreyaṃ vyavasthā / / yugmavākyāni daivaviṣayakāṇi /
kharvadarpavākyaṃ pitryaviṣayam / / dvitīyādikayugmānāṃ pūjyatāniyamādiṣu /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10555327 (0.045):
dvitīyādikayugmānā pūjyatāniyamādiṣu /
ekoddiṣṭādivṛddhyādau hrāsavṛddhyādicodanā //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10531883 (0.0):
ekoddiṣṭādivṛddhyādau hrāsavṛddhyādicodanā"ityatra tu ekoddiṣṭamādiḥ"
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10555329 (0.0):
dvitīyādikayugmānā pūjyatāniyamādiṣu / / ekoddiṣṭādivṛddhyādau dvāsavddhyādicodanā //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5959321 (0.054):
śyāvāruṇa tvag ādi tvam a kasmād vṛddhi hrāsa vat | / sa toda bhedam udaraṃ tanu kṛṣṇa sirā tatam || 14 ||
{MV S_23} / iti vyāsanigamavacanāt / / atra pūjyatāniyamādiṣvityādipadena sakaladaivakarmopādānam /
ekoddiṣṭādītyādipadenābhyudayikaśrāddhātiriktasa kalapitryopādānam /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10532122 (0.052):
etena yat vivekatithitatvayorekoddiṣṭādītyādipadena pārvaṇagrahaṇāt
vṛddhyādītyādipade vātadguṇasaṃvijñānabahuvrīhiṇā
yajñopavītādidaivadharmavatāṃ daivaśrāddhādīnāṃ pitryāṇāṃ ca putravṛddhini
mittavaśenāniyatakālakatvenānirṇeyatvāt /
hrāsavṛddhyādītyādipadena sāmyaṃ teṣāṃ codanā kharvadarpavākyamityarthaḥ /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__4u.htm.txt) 23808616 (0.052):
viśeṣabalena vṛddhihrāsavatītyarthaḥ / / yathoktaṃ avṛddhihrāsarūpatvamityādi /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 468768 (0.059):
vṛddhihrāsabhāktvam antarbhāvād ubhayasāmañjasyād evam | BBs_3,2.20 |
yugmavākyānāṃ tu mithovirodhe tadaviṣayībhūtatithiṣu ca daśamyādiṣu
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2578764 (0.046):
śaknuvantyātmaikatvaṃ niścāyayitum //*// / vacanānāṃ hi mitho virodhe siddhavastuviṣayatvena ca vikalpāsaṃbhave
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22884213 (0.050):
evaṃ smṛtipramāṇamuktvā adhunā ekārthopanipatitānāṃ vākyānāṃ / parasparavirodhe sati kiṃ kravyamityāta āha-
śuklakṛṣṇavākhyādvyavasthā apekṣitavighānāt /
ata eva śuklakṛṣṇapakṣavākyopakrame upavāsagrahaṇaṃ daivamātropalakṣaṇam /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535984 (0.001):
iti viṣṇudharmottaravākyācca / / upavāsagrahaṇaṃ tu daivamātropalakṣaṇamityuktaṃ dvitīyānirṇaye /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10531581 (0.028):
atra pūrvavākyavihitodayāstamayatithivyavasthārthaṃ śuklakṛṣṇapakṣavākyam
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534025 (0.064):
yugmāgnivākyavirodhāt śuklakṛṣṇapakṣaparatayā vyavasthāpanam /
na copavāsa eva śuklakṛṣṇavākyādvyavasthā tadatirikte tu
viruddhayugmavākyadvayavirodhāt vikalpa evāstviti vācyam /
tatra upavāsaprakrame 'pitayā karmāṇi kurvītaiti bahuvacanena karmamātre
tadavagamāt / / yattu devalavākyaṃ tat yugmavākyādinā pūrvasyāmuttarasyāṃ vā grāhyatvena
prāptāyāṃ tattadaharbhāge tattithyabhāve titheḥ pradhānatvādaharbhāgasya
ca guṇabhūtatvād guṇamukhyavyatikramanyāyena tithāveva kartavyatve prāpte
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brsvbh3u.htm.txt) 11734631 (0.053):
guṇamukhyavyatikrame tadarthatvānmukhyena vedasaṃyogaḥ /
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4968318 (0.053):
guṇamukhyavyatikrame tadarthatvān mukhyena vedasaṃyogaḥ // MS_3,3.9 //
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya03u.htm.txt) 4165977 (0.053):
guṇamukhyavyatikrame tadarthatvān mukhyena vedasaṃyogaḥ / Jaim_3,3.9 /
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25598665 (0.053):
prāthamyāttannibandhana evoccaiḥsvare prāpta ucyate guṇamukhyavyatikrame / tadarthatvānmukhyena vedasaṃyogaḥ /
aharbhāge evānuṣṭhānasiddhyarthamiti / / etacca sākalyavacanaṃ manvādivyatirekeṇa /
tatra manvādau cetyādiprāgudāhṛtavacanenāpavādāt /
prācyāstu dvi tīyādikayugmānāmiti pūrvārddhe na vivādaḥ /
ekoddiṣṭādivṛddhyādau hrāsavṛddhyādicodanāityatra tu ekoddiṣṭamādiḥ
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10531699 (0.0):
ekoddiṣṭādivṛddhyādau hrāsavṛddhyādicodanā //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10532001 (0.047):
śuklakṛṣṇavākyameva nirṇāyakamiti vyavasthārthaṃ hrāsavṛddhyādicodaneti
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5959321 (0.054):
śyāvāruṇa tvag ādi tvam a kasmād vṛddhi hrāsa vat | / sa toda bhedam udaraṃ tanu kṛṣṇa sirā tatam || 14 ||
prakṛtiryasya mādhyāhnikaśrāddhasyetyatadguṇasaṃvijñānabahuvrīhiṇā
mādhyāhnikaśrāddhānyucyante / / mukhyaikohiṣṭasyāśaucāntadina evānuṣṭheyatvenānirṇeyatvāt /
vṛddhyādāvityanena paurvāhṇikaṃ śrāddhamucyate / / hāsavṛddhī candrasya tayorādirāśrayaḥ kṛṣṇaśuklapakṣau tatsambandhinī
codanā śuklakṛṣṇapakṣavākyamityarthaḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10531581 (0.061):
atra pūrvavākyavihitodayāstamayatithivyavasthārthaṃ śuklakṛṣṇapakṣavākyam
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10532003 (0.062):
śuklakṛṣṇavākyameva nirṇāyakamiti vyavasthārthaṃ hrāsavṛddhyādicodaneti / vākyamityadoṣaḥ / / ata eva śuklakṛṣṇavākyayipraśnavākye upavāsagrahaṇaṃ
athavā hrāsa vṛddhī kṛṣṇaśuklapakṣau tāvādirnirmittabhūtā yasyāścodanāyā
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6647798 (0.016):
u13.42cd/.api rāja^kule jātā dāsītvam adhigacchati// / u13.43ab/.yasyās tu hasamānāyā gaṇḍe jāyati kūpakaṃ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21637117 (0.029):
411.007. aṣṭau putrān prasūyeta dāsīdāsaiḥ samāvṛtā//916// / 411.008. vyāvartāścatvāro yasyāḥ sarve caiva pradakṣiṇāḥ/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6647290 (0.029):
u13.7cd/.aṣṭau putrān prasūyeta dāsīdāsaiḥ samāvṛtā// / u13.8ab/.avyāvartāś catvāro yasyāḥ sarve ca^eva pradakṣiṇāḥ/
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8498586 (0.050):
antaḥsāramayasyendoḥ pakṣayoḥ śuklakṛṣṇayoḥ / / hrāsavṛddhī pidṛmataḥ pitryasya ca vinirṇayam // BndP_1,28.3 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 882190 (0.060):
guṇo viśeṣādhānahetuḥ siddho vastudharmaḥ / / śuklādayo hi gavādiraṃ sajātīyebhyaḥ kṛṣṇagavādibhyo vyāvartayanti /
nirṇayasye tyarthaḥ / / tadayamarthaḥ / / āparāhṇikaśrāddhātiriktanirṇayaśrāddhe śuklakṛṣṇavākyānnirṇaya iti /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10531992 (0.050):
pitryamātraviṣayatvaṃ tathāpi āparāhṇikaśrāddhātiriktaśrāddheṣu
āparāhṇikaśrāddhe tu / yayāstaṃ savitā yāti pitarastāmupāsate /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10577927 (0.046):
tathācamanuḥ / yasyāmastaṃ raviryāti pitarastāmupāsate /
tithiṃ tebhyo 'paro datto hyaparāṅṇaḥ svayambhuvā // / itihetumannigadayuktapariśiṣṭavākyāt pakṣadvaye 'pyastamavavyāpinyeva,
yadyapi śuklakṛṣṇavākyaṃ daśamyādiviṣaye daive 'pi pravartata iti nāsya
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10531582 (0.061):
atra pūrvavākyavihitodayāstamayatithivyavasthārthaṃ śuklakṛṣṇapakṣavākyam / kocettu
pitryamātraviṣayatvaṃ tathāpi āparāhṇikaśrāddhātiriktaśrāddheṣu
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10533234 (0.047):
āparāhṇikapitryaviṣayatvaṃ yacchabdayogāt /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10531947 (0.050):
tadayamarthaḥ / / āparāhṇikaśrāddhātiriktanirṇayaśrāddhe śuklakṛṣṇavākyānnirṇaya iti /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10578518 (0.052):
kharvādivākyasya caitadbhinnapitryaviṣayatvāt / / itisāmānyaśrāddhatithinirṇayaḥ /
śuklakṛṣṇavākyameva nirṇāyakamiti vyavasthārthaṃ hrāsavṛddhyādicodaneti
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10531883 (0.047):
ekoddiṣṭādivṛddhyādau hrāsavṛddhyādicodanā"ityatra tu ekoddiṣṭamādiḥ"
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10531580 (0.058):
atra pūrvavākyavihitodayāstamayatithivyavasthārthaṃ śuklakṛṣṇapakṣavākyam
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10531948 (0.063):
āparāhṇikaśrāddhātiriktanirṇayaśrāddhe śuklakṛṣṇavākyānnirṇaya iti /
vākyamityadoṣaḥ / / ata eva śuklakṛṣṇavākyayipraśnavākye upavāsagrahaṇaṃ
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10531927 (0.062):
codanā śuklakṛṣṇapakṣavākyamityarthaḥ /
tādṛśapitryopalakṣaṇam / / kharvadarpādivākyaṃ tu prācyanibandhṛbhiralikhanānnirmūlam /
{MV S_24} / samūlatve tu amāvāsyāviṣayameva /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10542787 (0.058):
asya vacanasyācāryacūḍāmaṇiprabhṛtibhiranudāhṛtatvena nirmūlatvāt / samūlatve vāmumukṣuviṣayatvenopapattiḥ /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brsgor2u.htm.txt) 21938714 (0.064):
tasmāt kevalakartrīśvaravādasya nirmūlatvānna / tartrupādānādvayeśvarasamanvayavirodha iti siddham //41//
yadā caturdaśī yāmaṃ turīyamanupṛrayet / / amāvāsyā kṣīyamāṇā tadaiva āddhamiṣyate //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10549428 (0.0):
atra caturdaśyāmanvādhānaṃ caturdaśīdine kiñcidamāvāsyāpraveśa eva bodhyam / yadā caturdaśī yāmaṃ turīyamanupūrayet /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10562854 (0.0):
pūrvedyurevaikadeśabyāpina sā sutarā pūrvā / / yadā caturdaśī yāmaṃ turīyamanuprayet /
iti pariśiṣṭaikavākyatvāt / / yadapikarmaṇo yasya yaḥ kālaiti vākye hrāsavṛddhī na kāraṇam'; ityatra
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12971311 (0.056):
MSS_8924 1 karmaṇo yasya yaḥ kālaḥ tatkālavyāpinī tithiḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10531099 (0.056):
karmaṇo yasya yaḥ kālastatkālavyāpinī tithiḥ /
hrāsavṛddhigrahaṇaṃ tadapi śuklakṛṣṇaparamevetyāhuḥ /
tanna / / hāsavṛddhipadasya pūrvārddhepasthitatithigatahrāsavṛddhiparatve sambhavati
atyantānupasthitacandrahrāsavṛddhiparatvasyāyuktvāt /
yajñaparatve lakṣaṇāpatteśca / / kiñca pūrvārddhe yugmavākyaṃ daiva eveti niyamavidhānāt /
upakramānurodhenottarārddhe 'pi pitrya eva śuklakṛṣṇavākyamiti
niyamaucityāttadatikrameṇa pitrye śuklakṛṣṇavākyamevetiniyamakaraṇe
vairūṣyāpatteḥ / / etena yat vivekatithitatvayorekoddiṣṭādītyādipadena pārvaṇagrahaṇāt
Agamasastra 1) Agamaprakarana (including Mandukya-Upanisad) (agsas_1u.htm.txt) 27946133 (0.049):
chidirivacchedyāvayavasaṃbandhavivekakaraṇe pravṛttā / tadavayavadvaidhībhāvaphalāvasānā tathā nāntarīyakaṃ ghaṭavijñānaṃ na tat
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10531718 (0.052):
ekoddiṣṭādītyādipadenābhyudayikaśrāddhātiriktasa kalapitryopādānam /
Gangesa: Tattvacintamani, Sabdakhanda (gangtciu.htm.txt) 10625909 (0.058):
pratitatparatvāpatteḥ / / tadarthasāthyatvena icchāniyama iti cet /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 3, (jsbh3-3u.htm.txt) 24318933 (0.058):
pūrvapadasyodāttākhyaprakṛtisvaratvavidhānādādyudāttatvāpatteḥ, api tu / madhyodāttatvā 'dahnaḥ khaḥ kratau' iti smṛtyā 'tasya samūha'
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24769959 (0.058):
'numānaprāmāṇya syaivāsambhavāpatteḥ tadasaṅghātatvasya cāpracālyatvāt /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 4, (jsbh1-4u.htm.txt) 1907278 (0.059):
kariṣyamāṇasya vākyārthavicārasyāparisamāpyaiva pramāṇalakṣaṇaṃ karaṇe / 'saṃgatyāpatterayuktam; ataḥ athāto dharmajijñāsā" iti sūtreṇa"
vṛddhyādītyādipadena kṣayasāmyayogrīhaṇāt hāsavṛddhyādītyādipadena yayā
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14229483 (0.040):
tadabhītyādi / / tatpadena madhuratarasya madhuratamasya ca rasasya parāmarśaḥ /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28201885 (0.051):
[93] aparokṣajñānāderityādipadena cikirṣāparigrahaḥ/ [93]
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21178644 (0.055):
svatantrānvayavyatirekābhāve 'pi hetutvakalpane 'tiprasaṅgamāha kiñceti / // pramāvirahāderityādipadena / tatpramāvacchedakadharmaśūnyatvatatpramayośca grahaḥ sannikarṣāderiti /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8710008 (0.058):
akṣinikocanādītyādipadenākṣisambhavināṃ vikārāntarāṇāṃ parigrahaḥ /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 20987368 (0.061):
padādīnāmityādipadena vākyasyākaṅkṣāsannidhyādergrahaḥ/ ata eveti //
Jayaraksita: Sphutartha Srighanacarasamgrahatika (jsphustu.htm.txt) 5503421 (0.063):
smarati- amutrāhaṃ evannāmā evaṃgotrāka ityādi, āstravakṣayajñānaṃ / yenātmano jānāti- kṣīṇā me jātiruṣitaṃ brahmacaryaṃ
staṃ'; itivākyasya grahaṇādekoddiṣṭe paviṇe ca / tithivṛddhikṣayasāmyaprayuktasandehe sati
śuklakṛṣṇapakṣavākyāstamayavākyābhyāṃ krameṇa nirṇaya ityuktaṃ, tadapāstam
vairūpyāpatteḥ samānatvāt / / kiñca vṛddhyādāvitipadena sandehapratipādanaṃ vyarthaṃ
sarvanirṇayavākvānāṃ sandeha eva pravṛtteḥ / / teṣu satsvapi karmakālavyāpto satyāṃ sandehābhāvānna
sandehotthāpakatvamapi teṣāṃ kintu tithikhaṇḍatvasyaivetyuktam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6861750 (0.043):
avirodhinostayorekatra samāveśasambhavena sandehābhāvāt / / kintu tadutthāpitādbhutarasaśṛṅgārābhāsayoraṅgaṅgibhāvasandehena
yā ca yayāstamityādeḥ pārvaṇaviṣayatvena vyavasthā sāpyayuktā /
asya hi satyapi aparāhṇasamabhivyāhāre / pūrvāhṇe daivikaṃ kāryamaparāhṇe tu paitṛkam /
tathā śrāddhasya pūrvāhṇādaparāhṇo viśiṣyate // / ityādivākyaparyālocanayā dvidhāvibhaktadināparāhnaviṣayatvāt
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18579767 (0.054):
yathā caivāparaḥ pakṣaḥ pūrvapakṣād viśiṣyate / / tathā śrāddhasya pūrvāhṇād aparāhṇo viśiṣyate // Mn_3.278[268M] // / prācīnāvītinā samyag apasavyam atandriṇā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10578564 (0.061):
yathā caivāparaḥ pakṣaḥ pūrvapakṣādviśiṣyate / / tathā śrāddhasya pūrvāhṇādaparāhṇo viśivyate // / atra māsasamabhāgayoḥ
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21491241 (0.063):
Manu3.278c[268ṃc]/ tathā śrāddhasya pūrvāhṇād aparāhṇo viśiṣyate) || / Manu3.279a[269ṃa]/ prācīnāvītinā samyag apasavyam a.tandriṇā |
sakalapitryaviṣayatve 'pi na kāpi kṣatiḥ /
ekoddiṣṭāderapi hi kutapapūrvārddha upakrame 'pi tādṛśāparāhṇa eva
samāpyamānatvāt / / devakārye tithirjñeyā yasyāmabhyudito raviḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10531596 (0.0):
kocettu / daivakārye tithirjñeyā yasyāmabhyudito raviḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10577992 (0.0):
bṛddhayājñavalkyaḥ: / devakārye tithirjñeyā yasyāmabhyudito raviḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10532349 (0.047):
daive karmaṇi samprāpte yasyāmabhyudito raviḥ / / sā tithiḥ sakalā jñeyā pitrye 'rthe cāparāhṇikī //
pitṛkārye tithirjñeyā yasyāmastamito raviḥ //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10531597 (0.0):
daivakārye tithirjñeyā yasyāmabhyudito raviḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10577995 (0.0):
devakārye tithirjñeyā yasyāmabhyudito raviḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10531569 (0.050):
kṛṣṇāpakṣe tithirgrāhyā yasyāmastamito raviḥ // / atra pūrvavākyavihitodayāstamayatithivyavasthārthaṃ śuklakṛṣṇapakṣavākyam
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10578384 (0.055):
pitṛkārye tithirjñeyā yasyāmastamito raviḥ // / vṛddhayājñavalkyavacanādipūrvodāhṛtaśivarahasyasaurapurāṇādivacanebhyaḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534661 (0.058):
kṛṣṇapakṣe tithirgrāhyā yasyāmastamito raviḥ // / itivacanaṃ viparītamevārthamavagamayati /
udite daivataṃ bhānau pitryaṃ cāstamite ravau /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10532458 (0.0):
iti paiṭhīnasivacanāt, / udite daivataṃ bhānau pitryaṃ cāstamite ravau /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10578501 (0.016):
karmakālavyāptistadottaraiva grāhyā / / udite daivataṃ bhānau pitrye cāstamite ravau /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10578061 (0.040):
vaudhāyano 'pi / udite daivataṃ bhānau pitryaṃ cāstamite ravau /
dvimuhūrtaṃ triranhaśca sā tithirhavyakabyayoḥ //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10532459 (0.0):
udite daivataṃ bhānau pitryaṃ cāstamite ravau / / dvimuhūrtaṃ trirahnaśca sā tithirhavyakavyayoḥ //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10578503 (0.025):
udite daivataṃ bhānau pitrye cāstamite ravau / / dvimuhūrtaṃ trirahno vā sā tithirhavyakavyayoḥ //
ityādisāmānyavacanānyupapadyante / / anyathā pārvaṇamātraviṣayatve saṅkocāpatteḥ /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 4, (jsbh1-4u.htm.txt) 1942599 (0.061):
guṇabhūtamantrānurodhenendrapradānamātraviṣayatvena saṅkocaḥ / / evañcopakramākāṅkṣayaivārthavādasyānvayopapattau tatra ghṛtapadasya
na copakramaprabhṛtisamāptiparyantaṃ pārvaṇa evāparāhṇasambandhāt
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10532302 (0.061):
śuklapakṣagatapārvaṇasyāpi pūrvahṇa evopakramāt / upakramaprabhṛtisamāptiparyantamaparāhvasambandhābhāvāt /
'yayāstaṃ'; itivacanasya tadviṣayatvamevāstviti vācyam /
śuklapakṣagatapārvaṇasyāpi pūrvahṇa evopakramāt
upakramaprabhṛtisamāptiparyantamaparāhvasambandhābhāvāt /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10532280 (0.061):
anyathā pārvaṇamātraviṣayatve saṅkocāpatteḥ / / na copakramaprabhṛtisamāptiparyantaṃ pārvaṇa evāparāhṇasambandhāt
{MV S_25} / śuklapakṣasya pūrvāhṇe śrāddhaṃ kuryādvicakṣaṇaḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10579776 (0.0):
etasyāpi ca vikṛtibhūte pārvaṇe vyavasthā smaryate mārkaṇḍeyena / śuklapakṣasya pūrvāhṇe śrāddhaṃ kuryādvicakṣaṇaḥ /
kṛṣṇapakṣe 'parāhṇe tu rauhiṇaṃ tu na laṅghayet //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10579781 (2.384):
śuklapakṣasya pūrvāhṇe śrāddhaṃ kuryādvicakṣaṇaḥ / / kṛṣṇapakṣāparāhṇe tu rauhiṇaṃ tu na laṅghayet //
iti pārvaṇaṃ prakṛtyābhidhānāt / / tasmāt yayāstamityādi na pārvaṇe 'stamayavyāpitithividhāyakaṃ kintu
sarvapitrye kharvadarpavākyaprāptāstamayavyāpitvānuvādamātram /
daive karmaṇi samprāpte yasyāmabhyudito raviḥ /
sā tithiḥ sakalā jñeyā pitrye 'rthe cāparāhṇikī //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10531590 (0.047):
daivakārye tithirjñeyā yasyāmabhyudito raviḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10532246 (0.047):
devakārye tithirjñeyā yasyāmabhyudito raviḥ /
iti mārkaṇḍeyavacanamapi satyapyaparāhṇasamabhivyāhāre / sarvapitryaviṣayatvenaiva vyākhyātam /
tasmāduktayuktyā pitrye kharvavākyāt, daive yugmavākyāt, yugmavākyavirodhe
tadaviṣayatithiṣu ca śuklakṛṣṇavākyānnirṇaya iti siddham /
yatra pūrvaviddhīyā grāhyatvaṃ yugmādivākyādavagataṃ yathā
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10532417 (0.0):
evaṃ yatra uttaraviddhāyā grāhyatvaṃ yugmādivākyādavagataṃ yathā
ddhitīyāviddhāyāstṛtīyāyāstatra tṛtīyāyā dvitīyādināstamayāt pūrvaṃ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21018352 (0.056):
hetutvadarśanāt / kiṃ tu saṃbandhatvenaiva jñānamapekṣitam/ evaṃ / cākāśamastītivākyādākāśa 3 śabdasamāvāyitvenākāśasmṛtimata ākāśaśabde
trimuhūrtāyāstato 'dhikāyā vā sattve evāgrāhyatvam /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10532432 (0.022):
tṛtīyāviddhāyā dvitīyāyāstatra dvitīyāyāstṛtīyādine udayādurdhvaṃ / trimuhūrtāyāstato 'dhikāyā vā sattve eva tat na tu tato nyūnatve /
na tu tato nyūnāyāḥ sattve / / evaṃ yatra uttaraviddhāyā grāhyatvaṃ yugmādivākyādavagataṃ yathā
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10532389 (0.0):
yatra pūrvaviddhīyā grāhyatvaṃ yugmādivākyādavagataṃ yathā
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21168947 (0.040):
ghaṭe ca ghaṭāśrayī 1 bhūtakapālagrāhakayāvajyajñānāgrāhyatvarūpaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2593259 (0.050):
idamatrāvadheyam---pratiyogipadottaranañsattve samāsāsambhavāt / yatrottaretyādinā samāsastha eva paryyudāsa ityarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196244 (0.050):
idamatrāvadheyam pratiyogipadottaranañsattve samāsāsambhavāt / yatrottaretyādinā samāsastha eva paryyudāsa ityarthaḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544333 (0.053):
ataḥ kṛṣṇaśuklabhedenobhayorāñjasyam / / atra ca pūrvaviddhāyā grāhyatvaṃ na sāyāhnamātravyāpitve kintu
Santaraksita: Tattvasamgraha (santts_u.htm.txt) 22334831 (0.054):
s.)(an āgatam, n. 1st s.) / (tu*)(sattve, n. 7th s.)(āsajjyeta; a ”sajj pass. Opt. III p.
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22276488 (0.056):
tāpakasya rajasaḥ sattvam eva tapyam. kasmāt, tapikriyāyāḥ karmasthatvāt, / sattve karmaṇi tapikriyā nāpariṇāmini niṣkriye kṣetrajñe,
Narayanabhatta: Narayaniya (narayniu.htm.txt) 22463036 (0.058):
Nar_10.42.10-2 rajo'pi nodṛṣṭamamuṣya tat kathaṃ sa śuddhasattve tvayi
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28203157 (0.059):
viśeṣaṇīyatayā ca gauravamityālocya tatparityāgaḥ/ [101] / tvagagrāhyatvetyādi/ tvācanirūpitalaukikaviṣayatāśūnyatvaṃ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28122646 (0.061):
cakṣurgrāhyatvācceti bhāvaḥ/ tvagagrāhyeti/
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28160584 (0.064):
sāmānyato jñānagrāhakayāvadgrāhyatvamiti tātparyagrāhakaṃ jñānapadam/ / tadaprāmāṇyetyādi/ tadaprāmāṇyāgrāhikā yāvatī jñānagrāhikā sāmagrī
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11221398 (0.064):
BP1.3.002a/ viniścite pūrvapakṣe grāhya.agrāhya.viśeṣite/ / BP1.3.002b/ pratijñāte sthirībhūte (lekhayed uttaraṃ tataḥ//
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 2, (jsbh3-2u.htm.txt) 17515490 (0.064):
anuvaṣaṭkārasyaivābhāvāt madhyataḥ kāricamaseṣu tatsattve 'pi
tṛtīyāviddhāyā dvitīyāyāstatra dvitīyāyāstṛtīyādine udayādurdhvaṃ
trimuhūrtāyāstato 'dhikāyā vā sattve eva tat na tu tato nyūnatve /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10532404 (0.022):
ddhitīyāviddhāyāstṛtīyāyāstatra tṛtīyāyā dvitīyādināstamayāt pūrvaṃ / trimuhūrtāyāstato 'dhikāyā vā sattve evāgrāhyatvam /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10532642 (0.062):
trimuhūrtā tato 'dhikā vā na tato nyūneti / / pakṣadvaye 'pi tithayastithiṃ pūrvāṃ tathottarām /
pakṣadvaye 'pi thithayastithiṃ pūrvāṃ tathottarām /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10532647 (0.052):
pakṣadvaye 'pi tithayastithiṃ pūrvāṃ tathottarām /
tribhirmūhūrtairvidhyanti sāmānyo 'yaṃ vidhiḥ smṛtaḥ //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10532655 (0.0):
pakṣadvaye 'pi tithayastithiṃ pūrvāṃ tathottarām / / tribhirmuhūrtairvidhyanti sāmānyo 'yaṃ vidhiḥ smṛtaḥ //
iti paiṭhīnasivacanāt, / udite daivataṃ bhānau pitryaṃ cāstamite ravau /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10532261 (0.0):
pitṛkārye tithirjñeyā yasyāmastamito raviḥ // / udite daivataṃ bhānau pitryaṃ cāstamite ravau /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10578065 (0.0):
sāyāhnavyāpitā ca trimuhūrtānyūnāyā eva bhavati / / vaudhāyano 'pi / udite daivataṃ bhānau pitryaṃ cāstamite ravau /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10578501 (0.016):
karmakālavyāptistadottaraiva grāhyā / / udite daivataṃ bhānau pitrye cāstamite ravau /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10532655 (0.057):
tribhirmuhūrtairvidhyanti sāmānyo 'yaṃ vidhiḥ smṛtaḥ // / itipaiṭhīnasivacanāt / / yāni tu
dvimuhūrtaṃ trirahnaśca sā tithirhavyakavyayoḥ //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10532261 (0.0):
udite daivataṃ bhānau pitryaṃ cāstamite ravau / / dvimuhūrtaṃ triranhaśca sā tithirhavyakabyayoḥ //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10578070 (0.0):
udite daivataṃ bhānau pitryaṃ cāstamite ravau / / dvimuhūrtaṃ trirahnaśca sā tithirhavyakavyayoḥ //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10578507 (0.0):
udite daivataṃ bhānau pitrye cāstamite ravau / / dvimuhūrtaṃ trirahno vā sā tithirhavyakavyayoḥ //
itiviṣṇudharmottaravacanācca / / astamite ityādikarmaṇi ktaḥ /
astaṃ gantumārabdha ityarthaḥ / / astamayottaramanho 'sattvāt /
atrodayavyāpinyā dvimuhūrtasattāstamayavyāpinyāstrimūhūrtasattā vidhīyate
na tu havye yodayavyāpinī kavye yāstamayavyāpinī tasyā
dvitrimūhūrtasattoddeśyaviśeṣaṇasyābivakṣitatvāt /
yāṃ prāpyāstamupaityarkaḥ sā cet syāt trimuhūrtagā /
dharmakṛtyeṣu sarveṣu sampūrṇāṃ tāṃ vidurbudhāḥ //
iti śivarahasye sāmānyato dharmakṛtyeṣvityuktam /
viṣṇudharmaṃvākye ca dvimuhūrtagrahaṇamanukalpatvena draṣṭavyam /
trimūhūrtā na kartavyā yā tithiḥ kṣayagāminī /
dvimuhūrtāpi kartavyā yā tithirvṛddhigāminī //
{MV S_26} / iti dakṣavacane 'piśabdaśravaṇāt, pūrvārddhe kṣayagāminyāstrimuhūrtāyā
niṣedhasya prāptipūrvakatvena vṛddhisāmyayostrimuhūrtagrāhyatvaliṅgācca /
vastutastu pūrvottarārddhayorekavākayatārthamuttarārddhagatāpiśabdānu
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28211907 (0.001):
syāditi tannirāsāya/ pūrvottaragranthayoḥ ekavākyatāpratipattirapi
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10576710 (0.020):
tṛtīyapakṣasampūrttidinasyaivādhikaraṇatvamāha saptamīsvārasyāt na tu / taduttaradinasyeti /
Aryabhatiya (aryabh_u.htm.txt) 24185127 (0.022):
AB_2.21a/ %eka-uttara-ādi-upacites gacca-ādi-%eka-uttara-%tri-saṃvargas/
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7501526 (0.032):
pūraṇa grahaṇam uttarārtham, na hy apūraṇastīyo 'sti / / mukhatīyādir anarthakaḥ //
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16716522 (0.032):
viśve.devās.trayas.triṃśās.trir.ekādaśina.uttara.uttara.vartmāna.uttara.satvāno.viśve.vaiśvānara.viśve.viśva.mahasa.iha.mā.avata.asmin.brahmaṇy.asmin.kṣatre.asmin.karmaṇy.asyām.āśiṣy.asyām.pratiṣṭhāyām.asyām.deva.hūtyām.ayam.me.kāmaḥ.samṛdhyatām.svāhā.iti.yat.kāmo.bhavati
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15810713 (0.033):
campū dvayam apūrva racanayā sampūrṇaṃ kurvadbhyām / uttara campūttara bhāgam añcadbhyāṃ tat tac chāstra mata vistāraṇayā
Varahamihira: Tikanikayatra (tikaniku.htm.txt) 9279817 (0.034):
TY_1.16cd/.anulomāny ekatvaṃ pūrvottaraś roṇitarayoś ca//
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21264169 (0.036):
evaṃ cottarapariṣecane 'anvamaṃsthāḥ prāsāvīḥ 'iti pūrvamantrebhyo
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11999475 (0.039):
uktaḥ. so 'naikāṃtika iti darśitaṃ bhavati. [Tib. 209a] tadanaikāṃtikatvāc / cāpratisādhanaṃ tat. na pūrvapakṣadūṣaṇaṃ ceti. āha. sapta jñānāni duḥkhe
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23181769 (0.039):
pūrvapūrvasaṃskārādṛṣṭakāritatvāduttarottaradehalambhasya liṃgena
Ratnakirti (?): Vadarahasya, also known as Udayananirakarana (rvadrahu.htm.txt) 415370 (0.040):
vyavaharaṇakāraṇanīli | bhavati tadvayavaharaṇavat | nīraje / pūrvāparakālayaurapikaraṇākaraṇaviruddhadharmākhyānau bījabhede
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7531268 (0.041):
ete ṇinantāḥ ṇini (*6,2.79) ity asya+eva+udāharanārthaṃ pathyante / purvottarapadaniyamārthā iti kecit /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10559076 (0.041):
kṣayamāsasya aṃhaspatisaṃjñatvaṃ tatpūrvottarabhāvinoścādhimāsayoḥ / saṃsarpādhimāsasaṃjñatvaṃ coktam
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16742746 (0.042):
ta.ete.purastād.agniṣṭomā.upariṣṭād.atirātrā.uttara.uttariṇa.eka.uttarā.ahīnāḥ
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24141039 (0.042):
nanu-alugadhikraḥ prāganaṅaḥ, uttarapadādhikāraḥ
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11220966 (0.042):
BP1.2.017a/ mohād vā yadi vā śāṭhyād yan na^uktaṃ pūrvavādinā/ / BP1.2.017b/ uttarāntargataṃ vāpi tad grāhyam ubhayor api//
Vasubandhu: Abhidharmakosa, Karikas only (vakobhku.htm.txt) 18062328 (0.042):
dviguṇottaravṛddhayā tu purvagodottarāvhayāḥ // VAkK_3.75 //
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3658060 (0.043):
'ntarnīlādyavabhāso bāhyatayā adhyavasāyitavyaḥ nāsau svātmoyaḥ api tu / pūrvānubhavasaṃskārajo 'sau , tatra saṃskāro nāma anubhavasya kālāntare
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3696949 (0.044):
pūrvāṣāḍhottarāṣāḍhāṃ śravaṇāṃ ca namāmyaham / / dhaniṣṭhāṃ śatabhiṣāṃ ca pūrvottarābhādrapadām // BuSto_28.42 //
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19158795 (0.045):
pūrvottarādisaṃgatyādaḍgānāṃ viniveśanam // Vjiv_4.14 //
ṣaṅgeṇa dvimuhūrtānukalpastutyarthatvameva yuktaṃ na tu svatantro niṣedho
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brsvbh3u.htm.txt) 11733739 (0.022):
naca darvihomasyāprakṛtivikārasyādharmakatvam / / naca sarvadharmayuktaṃ karma kiñcidapi śakyamanuṣṭhātum /
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (vnyps11u.htm.txt) 27284212 (0.026):
iti mahābhāratokteśca yuktaṃ tattadbahiṣkāraḥ / / iha tu na tatheti cenna, tulyanyāyatayā vacanasyopalakṣaṇārthatvāt /
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3656433 (0.029):
sakramatvam ābhāsamānamapi na apāramārthikam ābhāsamānasya parārthatvāt , / tataśca yuktamuktam jñānādayo 'sya bhagavataḥ śaktayaḥ iti /
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24145315 (0.030):
na cārthakṛtabahiraṅgatvasyānāśrayaṇādidamayuktam, ekadeśyuktitvenādoṣāt/ / ata evāstigrahaṇaṃ nopādyartham, kintvastiśabdānmatubarthamiti
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2460299 (0.036):
eke tu pratijñānyūnaṃ nāmanigrasthānaṃ nāstīti bravate/dūṣayati etattu na / yuktamiti /
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25326385 (0.038):
vacanena sādhyata iti yuktam / / na hi na śabdadāridrayaṃ, yadenaṃ tattvaṃ
Haribhatta: Jatakamala, Jatakas 1-8, 11-12, 19-20, 22, 24, 26, 32, 35. (hjatm_pu.htm.txt) 6680731 (0.039):
saṃsārabhayāj jagat paripālanīyaṃ so 'ham etau na paripālayiṣyāmīti na tu / yuktam idaṃ mayā vitarkayitum iti sa mahātmā viniścitya tat
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 4, (andhvc4u.htm.txt) 4245308 (0.039):
itīdaṃyuktamityatra kākvā ityetanna yuktamityarthaḥ / / cāiaṇeti /
AAPASTAMBA DHARMASUUTRA (apastd_u.htm.txt) 24795456 (0.040):
Ap2.3.6.4/ dharmeṇa vedānām eka.ekāṃ śākhām [adhītya śrotriyo [bhavati / / Ap2.3.6.5/ [sva.dharma.yuktaṃ kuṭumbinam [abhyāgacchati dharma.puraskāro
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10484245 (0.040):
vedāntānāṃ brahmaṇi tātparyeniścīyamāne kāryārthatvaṃ na yuktaṃ 'yatparaḥ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13278777 (0.040):
vedāntānāṃ brahmaṇi tātparyeniścīyamāne kāryārthatvaṃ na yuktaṃ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 640543 (0.041):
dvyadhikaṃ ayutaṃ bhūpa $ trimuhūrtamanavegataḥ // / **HV_App.I,34.39**4:4 // / [k: Regarding line 4b of *4 manavegataḥ??; must be metri causa for
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22126100 (0.041):
dvyadhikaṃ ayutaṃ bhūpa trimuhūrtamanavegataḥ // / **HV_App.I,34.39**4:4 // / [k: Regarding line 4b of *4 manavegataḥ??; must be metri causa for
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 2, (jsbh1-2u.htm.txt) 23065448 (0.041):
tatra ṛgakṣarābhivyaktirūpadvārasya adṛṣṭatvābhāvādato nedaṃ lakṣaṇaṃ / yuktam // / eteṣāñcopādhīnāṃ kvacidudāharaṇe sāṅkarye 'pi na doṣa iti na
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12027014 (0.041):
yuktam arthasaṃbaṃdhaṃ. muktam asaktaṃ. yuktamuktam abhilapatīti
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3349047 (0.043):
vispaṣṭamākaravāṇyasaunāmāyamidaṃrūpa"iti vyākuryāmityarthaḥ / / nanu na yuktamidamasaṃsāriṇyāḥ sarvajñāyā devatāyā"
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18298481 (0.044):
jātās tarhy apy amī tat pratima padam adhus tatra nety eva yuktam | / tad rūpaṃ tad guṇālis tad amita vihṛtiś cāśrayaḥ khalv amīṣāṃ
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4959880 (0.048):
*{3/64: E2: 4,63; E4: 3,562; E6: 1,153}* / ekatvayuktam ekasya śrutisaṃyogāt // MS_3,1.13 //
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4988282 (0.048):
apakṛṣyeta. tad uktam yathā potrīyam, neṣṭrīyam iti, evam atrāpīti. tad / ucyate yuktaṃ tatra viśeṣa[422]{*3/746*}samākhyānāt. iha tu dvandvatā
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21028962 (0.048):
ādyaṃ tāvannirāha yuktaṃ ceti// śakyatvamityanvayaḥ/ / 1. dakata u naṃ. 2.mādyaṃ iti śodhitam u.
vā kyabhedāpatteḥ / / etenāyaṃ svatantro niṣedhaḥ atastatra caturthamuhūrtasparśinī grāhyā iti
mādhavoktamapyapāstam / / evaṃ yatra pūrvaviddhottaraviddhā vā niṣidhyate tatrāpi yadi
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544377 (0.051):
sā tu śuklapakṣagatatvāt pūrvaviddhā / / tathā śanitrathodaśī pūrvaviddhā pradoṣabyāpinī kāryā /
pūrvatithirvodhikā yathā pratipat dvitīyāyāstatra pratipadūdayānantaraṃ
trimuhūrtā tato 'dhikā vottaratithervedhikā, yadi uttaratithirvedhikā
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4901947 (0.025):
su+aujasiti prathamā amauṭśaso dvitīyā /AP_350.002ab/ / ṭābhyāṃ bhisiti tṛtīyā ṅebhyāṃbhyasaś caturthyapi //AP_350.002cd/
yathā dvitīyā pratipadastatra dvitīyā pratipadidane 'stamayātprāk
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4651555 (0.031):
dharmamukhastrotasā | mahatī citta[vibhu]tvalābhinām | sabiprabāsā / prathamā | avipravāsā dvitīyā | vaibhutvikī tṛtīyā | akāyā śrutacintāmayī
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4901952 (0.032):
dve vibhaktī suptiṅaś caya supaḥ sapta vibhaktayaḥ //AP_350.001cd/ / su+aujasiti prathamā amauṭśaso dvitīyā /AP_350.002ab/
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6576346 (0.036):
dvitīyā sarvavyādhipramocanī nāma, tṛtīyā sarvaviṣavināśanī nāma, caturthī
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21231101 (0.049):
yadvādyā viṣayoktirnyoyamatarītyā dvitīyā mīmāṃsakarītyā / tṛtīyāsiddhāntarītyeti 4 dhyeyam / tantupaṭādibuddhiḥ
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10690930 (0.051):
(PB 24.10.2) sarvā vā etā virājo daśinī prathamā viṃśinī dvitīyā triṃśinī / tṛtīyaiṣā vai paramā virāṭ yac catvāriṃśad rātrayaḥ paṅktir vai paramā
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4996116 (0.052):
*{4/167: E2: 5,47; E6: 2,27}* / *{4/168: E2: dvitīyānirdiṣṭā}* / *{4/169: E2: tṛtīyānirdiṣṭas}*
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535886 (0.052):
āpastambādyudāhṛtayutmaśāstrāttu / prati patsadvitīyā syāt dvitīyā pratipadyutā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 884472 (0.052):
yadi dvitīyā na syāttadā yadragiṇā mapi keṣāñcidrasodvodho na dṛśyate
SATAPATHA-BRAHMANA 9 (sb_09_u.htm.txt) 26465785 (0.053):
tṛtīyā sarvā caturthyatha pañcamyai citerasapatnā nākasadaḥ pañcacūḍāstā
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7114780 (0.055):
tisraḥ khalvetāḥ / / tatra prathamā nirabhidhayatā / / dvitīyā viparītāmidheyatā /
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21284002 (0.056):
caturthīrātrimārabhyāṣeḍaśī;aṅ abividhau, dvitīyā ca pañcamyarthe;āṣoḍaśyā / iti yāvat /
trimuhūrtā tato 'dhikā vā na tato nyūneti /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10532437 (0.062):
trimuhūrtāyāstato 'dhikāyā vā sattve eva tat na tu tato nyūnatve / / pakṣadvaye 'pi thithayastithiṃ pūrvāṃ tathottarām /
pakṣadvaye 'pi tithayastithiṃ pūrvāṃ tathottarām /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10532442 (0.052):
pakṣadvaye 'pi thithayastithiṃ pūrvāṃ tathottarām /
tribhirmuhūrtairvidhyanti sāmānyo 'yaṃ vidhiḥ smṛtaḥ //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10532449 (0.0):
pakṣadvaye 'pi thithayastithiṃ pūrvāṃ tathottarām / / tribhirmūhūrtairvidhyanti sāmānyo 'yaṃ vidhiḥ smṛtaḥ //
itipaiṭhīnasivacanāt / / yāni tu / vratopavāsadānādau ghaṭikaikāpi yā bhavet /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10532450 (0.053):
tribhirmūhūrtairvidhyanti sāmānyo 'yaṃ vidhiḥ smṛtaḥ // / iti paiṭhīnasivacanāt,
ādityodayavelāyāṃ yā stokāpi tithirbhavet /
ityādīni trimuhūrtanyūnāyā api sampūrṇatvapratipādakāni tānyaṣṭākapāla
āgneyādhikaraṇanyāyena trimuhūrtavedhastāvakāni
stokāpītyapiśabdopādānādityalam / / ayaṃ ca nirṇayo 'horātrasādhyopavāsādikarmātiriktaviṣayaḥ /
upavāsādau tu yā pūrvadine śuddhā satyuttaradine nāsti trimuhūrtanyūnāsti
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10532805 (0.008):
dvitīyā yadyuttaradine trimuhūrtanyūnāpyasti tadottaraiva /
vā tatrāyugmāpi pūrvaiva trimuhūrtanyūnāyā yuṣmaśāstrāviṣayatvāt /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10532591 (0.054):
ṣaṅgeṇa dvimuhūrtānukalpastutyarthatvameva yuktaṃ na tu svatantro niṣedho
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 640543 (0.057):
dvyadhikaṃ ayutaṃ bhūpa $ trimuhūrtamanavegataḥ // / **HV_App.I,34.39**4:4 // / [k: Regarding line 4b of *4 manavegataḥ??; must be metri causa for
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22126100 (0.057):
dvyadhikaṃ ayutaṃ bhūpa trimuhūrtamanavegataḥ // / **HV_App.I,34.39**4:4 // / [k: Regarding line 4b of *4 manavegataḥ??; must be metri causa for
yā tu pūrvadine trimuhūrtaviddhottaradine trimūhūrtā tato 'dhikā vā tatra
yugmavākyānnirṇayaḥ / / na cottarāyā yugmavākyavi ṣayabhūtatve 'pi pūrvaiva kāryā /
pūrvadine 'horātrakālavyāpitvāditivācyam yugmatvenopakramakālīnatvena ca
balīyastvāt upavāsasya ca saṅkalparūpatvāt tasya caprātaḥ
saṅkalpayedvidvānitivacanena prātaḥ kāle vidhānenottaratitheḥ
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10576432 (0.064):
sapiṇḍīkaraṇasya madhyāhnakālatvāt vṛddhiśrāddhasya ca prātaḥ kālikatvāt /
prathānakālatvācceti kecid vadanti / / hemādrimadanaratnayostūpavāse tu yatra pūrvatithividdhottarā niṣiddhā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26938365 (0.048):
patrābhūtāṃś ca praharitavantaḥ | kecid vadanti | vayaṃ cīvarān hṛtavantaḥ
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13875952 (0.048):
praharitavantaḥ | / kecid vadanti | / vayaṃ cīvarān hṛtavantaḥ |
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 26030654 (0.051):
nipuṇa anaipuṇam, ānaipuṇam / / atra kecid āhuḥ iyaṃ pūrvapadasya vṛddhir aprāptaiva vibhāṣā vidhīyate /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7568007 (0.051):
nipuṇa anaipuṇam, ānaipuṇam / / atra kecid āhuḥ iyaṃ pūrvapadasya vr̥ddhir aprāptaiva vibhāṣā vidhīyate /
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1979054 (0.053):
kiñcitkālasthāyīni | kecidāhuḥ kiñcitkālasthāyīnīti | kasmāt | rūpādīnāṃ
Varahamihira: Tikanikayatra (tikaniku.htm.txt) 9279641 (0.054):
TY_1.5cd/.janmasamayaṃ ca kecid vadanti na vadanti bahuvo 'nye//
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2029142 (0.054):
prātilomikavyutkrāntiḥ ānulomikaprātilomikavyutkrāntiriti | kathamidam | / (u) kecidābhidharmikā āhuḥ yogī nirodhasamāpattāvatāramicchatītyato
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18375231 (0.056):
sa kālastadaiva syāditīśaḥ sadaiva svoddiṣya eva kāle / / tattatkālasṛṣṭimeva vāñchatītyanvayaḥ /
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21302370 (0.060):
udagayanādyapekṣimiti kecit / / netyanye / / bījavato gṛhān pratipadyate (āśva.gṛ.2 10 2)ityāśvalāyanaḥ /
Vatsyayana, Kamasutram (kamasutu.htm.txt) 9659681 (0.061):
3.2.8/.tat^priyeṇa^āliṅganena^ācaritena/ na^atikālatvāt//(p.200) / 3.2.9/.pūrva^kāyeṇa ca^upakramet/ viṣahyatvāt//(p.200)
Prasna-Upanisad (Prasnopanisad) (prasupbu.htm.txt) 15572522 (0.062):
tṛtīyāsyāṃ divītyarthaḥ purīṣiṇaṃ purīṣavantamudakavantamāhuḥ kālavidaḥ / / atha tamevānya ima u pare kālavido ticakṣaṇaṃ nipuṇaṃ sarvajñaṃ saptacakre
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10578334 (0.062):
evaṃ ca kutaparauhiṇayormuhūrtayorekoddiṣṭakālatvāt tavdyāptyādinaiva
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26937537 (0.063):
| tena ca hetunā bhikṣūṇām apy upaśāntāḥ kleśā nopaśamyanti na / tanūbhavanti | tatkāle punas te bhikṣava āśayavipannā bhavanti
Rupa Gosvami (comp.): Padyavali (padyavlu.htm.txt) 7928684 (0.063):
jñānāvalambakāḥ kecit / kecit karmāvalambakāḥ |
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 26017655 (0.063):
atha kimartham āgatasuṭko gṛhyate, na ghādeśavidhānakāle suḍ vidyate ?
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13875062 (0.064):
tena ca hetunā bhikṣūṇām apy upaśāntāḥ kleśā nôpaśamyanti / na tanūbhavanti | / tatkāle punas te bhikṣavâśayavipannā bhavanti śīlavipannāś ca bhavanti |
yathā pratipadviddhā dvitīyā tatra trimuhūrtanyūnayāpi pratipadā viddhā
dvitīyā yadyuttaradine trimuhūrtanyūnāpyasti tadottaraiva /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10532713 (0.008):
upavāsādau tu yā pūrvadine śuddhā satyuttaradine nāsti trimuhūrtanyūnāsti
ghaṭikārghaṃ tribhāgaṃ vā svalpaṃ vā dūṣayottithim /
pañcagavyaghaṭaṃ pūrṇaṃ surāyā binduko yathā // / {MV S_27}
sarvaprakāravedho 'yamupavāsasya dūṣakaḥ / / tathā upavāsaṃ prakramya
ghaṭikāmātravedho 'pi duṣayatyuttarāṃ tithim //
itiṣaṭtriṃśanmatanigamasmṛtyantarairdūṣakavedhokteḥ /
udaye tūpavāsasya naktasyāstamaye tithiḥ /
vratopavāsaniyame ghaṭikaikāpi yā bhavet /
udaye sā tithirgrāhyā viparītā tu paitṛke //
ādityodayavelāyāṃ yālpāpi ca tithirbhavet /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14178737 (0.0):
etacchrutaṃ mayā viprāḥ kṛṣṇadvaipāyanātpurā // NarP_2,2.13 // / ādityodayavelāyāṃ yāstokāpi tithirbhavet /
pūrṇā ityeva mantavyā prasūtā nodayaṃ vinā //
ityādibaudhāyananigamādivacanaiḥ svalpāyā api udayagāminyā
grāhyatvābhidhānāt / / yadā tūttaradine svalpāpi na labhyate tadā
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534978 (0.057):
yadā tu svalpāpi tṛtīyottaradine na labhyate tadā dvitīyāviddhāpi
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534826 (0.058):
vratāntareṣu tu niṣedhyadvitīyāvedhādestrimuhūrtatvamādaraṇīyameva yadā / tūttaradine alpāpi tṛtīyā na labhyate tadā sarvavrateṣu dvitīyāyuktāpi
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544270 (0.062):
nigame kṛṣṇapakṣe trayodaśī'; iti kṛṣṇapakṣapuraskāreṇa viśeṣābhidhānāt / / yadā tu paradine trayodaśī nāsti tadā pūrvaviddhā kāryā /"
niṣiddhapūrvatithividdhāpyupoṣyā / / aviddhāni niṣiddhaiścenna labyante dināni tu /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10542800 (0.0):
aviddhāni niṣiddhaiścenna labyante dināni tu /
muhūrtaiḥ pañcabhirviddhā grāhyaivaikādaśī tithiḥ //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10542805 (0.0):
aviddhāni niṣiddhaiścenna labyante dināni tu / / {MV S_72} / muhūrtaiḥ pañcabhirviddhā grāhyaivaikādaśī tithiḥ //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15851762 (0.058):
viddhāpyekādaśī grāhyā parato dvādaśī na cet /
tadardhaviddhānyanyāni dinānyupavasennaraḥ /
iti ṛṣyaśṛṅgokteḥ / / niṣiddhairaviddhāni cenna labhyanta ityanvayaḥ /
pañcamuhūrtaviddhāyā ekādaśryā grāhyatvaṃ ca yadā daśamī pañcamuhūrtā
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544333 (0.064):
ataḥ kṛṣṇaśuklabhedenobhayorāñjasyam / / atra ca pūrvaviddhāyā grāhyatvaṃ na sāyāhnamātravyāpitve kintu
paradine ekādaśī dvimuhūrtā dvādaśī ca kṣayaṃ gatā tadā jñeyam /
aruṇodayamārabhya pañcamūhūrtavedha iti madanaratne /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10580873 (0.044):
kiñcidabhyudite ravau"iti pādmokteḥ / / bāhne tu / aruṇodayamārabhya prātaḥkālāvadhi prabho! /"
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10552892 (0.051):
snānahomādikaṃ kāryaṃ bhṛñjītandūdaye punaḥ // / iti madanaratne śātātapokteḥ /
tadarddhaviddhānīti tu niṣiddhavedhopalalakṣaṇam /
ghaṭikārddhaṃ tribhāgaṃ vetyādivākyānusārāt /
yatra tu pūrvaviddhā grāhyetyuktaṃ tatra trimuhūrtavedha eveti viśeṣa iti
śrīmatsakalasāmantacakracūḍāmaṇimarīcimañjarīnirājitacaraṇakamalaśrīmanmahārājādhirājapratāparudratanūjaśrīmanmahārājamadhukarasāhasūnuśrīmanmahārājādhirājacaturudadhivala
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10538398 (0.0):
'pyaśaktasyotsavānta ityāha / / iti śrīmatsakalasāmantacakracūḍāmaṇimarīcimañjarīnīrājitacaraṇakamala
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10550472 (0.0):
vikṛtyanuṣṭhānamiti / / śrīmatsakalasāmantacakracūḍāmaṇimarīcimañjarīnīrājitacaraṇakamala śrīmanmahārājādhirājapratāparudratanujaśrīmanmadhukarasāhusūnucaturudadhivalayavasundharāhṛdayapuṇḍarīkavikāsadinakaraśrīmanmahārājādhirājaśrīvirasiṃ
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10580717 (0.0):
iti piṇḍadānaniṣedhakālaḥ / / iti śrīmatsakalasāmantacakracūḍāmaṇimarīcimañjarīnīrājita
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10588074 (0.0):
granthe 'sminsamayaprakāśanaparaḥ pūrttiṃ prakāśo 'gamat // / śrīmatsakalasāmantacakracūḍāmaṇimarīcimañjarīnīrājitacaraṇakamalaśrīmanmahārājādhirājapratāparudratanūja śrīmanmahārājamadhukarasāhasūnucaturudadhibalayavasundharāhṛdayapuṇḍarīkavikāsadinakara
yavasundharāpuṇḍarīkavikāsadinakara śrīvīrasiṃhadevodyojitaśrīhaṃsapaṇḍitātmajaśrīparaśurāmamiśrasunusakalav
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10538426 (0.0):
śrīmanmahārājādhirājavīrasiṃhadevodyojita śrīhaṃsapaṇḍitātmaja śrīparaśurāmamiśrasunu sakalavidyāpārāvārapārīṇadhurīṇajagaddāridrayamahāgajapārīndravidvañcanajīvātu śrīmanmitramiśrakṛte
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10580739 (0.0):
caturudadhivalayavasundharāhṛdayapuṇḍarīkavikāsadinakaraśrīvīrasiṃhadevodyojitaśrīhaṃsapaṇḍitātmajaśrīparaśurāmamiśrasūnu
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10588086 (0.0):
śrīmatsakalasāmantacakracūḍāmaṇimarīcimañjarīnīrājitacaraṇakamalaśrīmanmahārājādhirājapratāparudratanūja śrīmanmahārājamadhukarasāhasūnucaturudadhibalayavasundharāhṛdayapuṇḍarīkavikāsadinakara / śrīvīrasiṃhadevodyojita
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10550480 (0.055):
śrīmatsakalasāmantacakracūḍāmaṇimarīcimañjarīnīrājitacaraṇakamala śrīmanmahārājādhirājapratāparudratanujaśrīmanmadhukarasāhusūnucaturudadhivalayavasundharāhṛdayapuṇḍarīkavikāsadinakaraśrīmanmahārājādhirājaśrīvirasiṃ / hodyojitahaṃsapaṇḍitātmajaparaśurāmaṇiśrasūnusakalavidvyāpārāvārapārīṇadhurīṇajagaddāridvyamahāgajapārīndrav
idyāpārāvārapārīṇadhurīṇajagaddāridryamahāgajapārīndravidvajjanajīvātuśrīmanmitramiśrakṛte
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10550506 (0.0):
idvajjanajīvātuśrīmanmitramiśrakṛte vīramitrodayanibandhe samayaprakāśe
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10580759 (0.0):
sakalavidyāpārāvārapārīṇadhurīṇajagaddāridṣamahāgajapārīndravidvajjanajīvāt
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10588105 (0.0):
śrīhaṃsapaṇḍitātmajaparaśurāmamiśrasūnusakalavidyāpārāvārapārīṇadhurīṇajagaddāridrayamahāgajapārīndravidvajjanajīvātu
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10538434 (0.047):
śrīmanmahārājādhirājavīrasiṃhadevodyojita śrīhaṃsapaṇḍitātmaja śrīparaśurāmamiśrasunu sakalavidyāpārāvārapārīṇadhurīṇajagaddāridrayamahāgajapārīndravidvañcanajīvātu śrīmanmitramiśrakṛte
śrīvīramitrodayābhidhanibandhe samayaprakāśe sāmānyatithinirṇayaḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10580765 (0.0):
śrīmanmitramiśrakṛte vīramitrodayābhidhanibandhe samayaprakāśe
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10588111 (1.192):
śrīmanmitramiśrakṛte / vīramitrodayābhidhanibandhe samayaprakāśaḥ samāptaḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10550513 (0.018):
idvajjanajīvātuśrīmanmitramiśrakṛte vīramitrodayanibandhe samayaprakāśe
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10538440 (0.045):
vīramitrodayanibandhe samayaprakāśe janmāṣṭamīnirṇayaḥ /
{MV S_28} / [pratipannirṇayaḥ] / evaṃ sāmānyatastithau nirṇītāyāṃ viśeṣatastithirnirṇīyate /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10528126 (0.054):
navamīnirṇayo rāmanavamyāścātha nirṇayaḥ / / {MV S_7}
tatra pratipattāvannirṇīyate / / tasyā mukhyatvāt / / pratipadupavāseṣu śuklā kṛṣṇā vā pūrvaiva /
pratipat pañcamī caiva upoṣyā pūrvasaṃyutā / / iti jābālivacanāt /
pratipat pcamī bhūtā sāvitrī vaṭapūrṇimā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10539370 (0.021):
pratipatū pañcamī bhūtasāvitrī vaṭapūrṇimā /
navamī daśamī caiva nopoṣyāḥ parasaṃyutāḥ //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10539376 (0.0):
pratipatū pañcamī bhūtasāvitrī vaṭapūrṇimā / / navamī daśamī caiva nopoṣyāḥ parasaṃyutāḥ //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15851674 (0.064):
sarvairekādaśī grāhyā daśamīparivarjitā / / daśamīsaṃyutā hṝntipuṇyaṃ janmatrayārjitam // NarP_1,29.40 //
iti brahmavaivartte paraviddhāyā niṣedhācca / / yattu
pratipat sadvitīyā syāt dvitīyā pratipadyutā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10531477 (0.0):
etadyugyavākyaviruddhamaparamāpastambādiṣu yugmavākyam / pratipat sadvitīyā syād dvitīyā pratipadyutā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10533630 (5.960):
yugmāgnītiparaviddhāgrāhyatvapratipādakasya nigamavākyasya / pratipat sadvitīyā syād dvitīyā pratipadyutā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535890 (0.015):
āpastambādyudāhṛtayutmaśāstrāttu / prati patsadvitīyā syāt dvitīyā pratipadyutā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10533313 (0.058):
yadā tu sammukhyāparāhṇikī na labhyate tadottaraivapratipat sadvitīyā / syāt"itisāmānyavacanāt /"
ityāpastambavacanaṃ tadupavāsetaradaivakarmaviṣayam /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10533630 (0.043):
pratipat sadvitīyā syād dvitīyā pratipadyutā / / ityāpastambavacenena,
upavāse 'pi anaparāhṇikapratipadviṣayaṃ ca vakṣyamāṇavacanānusārāt /
idaṃ copavāsetaradaivakarmaṇyuttaraviddhāyā grahaṇaṃ tat kṛṣṇapakṣe /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10533798 (0.063):
tathācātra upavāsagrahaṇasya upalakṣaṇamātraparatayā paraviddhāyāḥ / pūrvaviddhāyāśca śuklakṛṣṇapakṣavyavasthayā sarvadaivaviṣayatvaṃ siddhaṃ
śuklapakṣe pratipadyapyamāvāsye tipūrvaviddhāyā eva vidhānāt /
na caitadapyupavāsamātra upasaṃhribatāmiti vācyam / / śuklapakṣapratinmātraviṣayayugmavacanasya viśeṣyatve
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20920068 (0.051):
yadvā granthadvayorapi vyāpakavatvenānumitiviṣayatvaṃ / pakṣatvamabhiprekatam/ vyāpakavatvena viśeṣaṇe 2 na tadanumitiviṣayorapi 3
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20918705 (0.058):
viśiṣṭābhāvasyābhāvādvayāptiriti bhāvaḥ/ na ca 2. pakṣataiva neti vācyam
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6314971 (0.058):
asaṃtuṣṭaprayogatā | avidhuraprayogatā | samyakprayogatā ca | anayā / navavidhayā śuklapakṣasaṃgṛhītayā tvaritatvaritaṃ cittaṃ samādhīyate |
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20951341 (0.061):
sandigdhasādhyadharmakadharmīrūpapakṣaniṣṭhatvarūpatvāt pakṣadhmatā iti / bhāvaḥ/ vyāptīti// sādhyāprasiddhau tannirūpitavyāptigrahāsaṃbhavena
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20919725 (0.061):
sādhyatvāttadviśiṣṭānyasya pakṣatvaṃ syāt/ tadarthaṃ dharmagrahaṇam/ na ca
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28213469 (0.062):
vahnyabhāvavāṃścetyādiniścayasyāpi virodhitāpattiḥ/ / pakṣatāvacchedakāvacchinanaviśeṣyatānirūpitasādhyavadbhedatvāvacchinnasvarūpasambandhāvacchinnaprakāratākatvābhāvo
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2388750 (0.064):
anavasitau anirṇītau, tādṛśayoreva pakṣapratipakṣaśabdavācyatvāt,
śuklakṛṣṇobhayasādhāraṇerupabāsavākyairupasaṃhārāyogāt /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28116021 (0.045):
iti sāṃkaryāt udbhūtatvaṃ na jātiḥ/ / na ca śuklatvavyāpyam
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28131336 (0.059):
tatsamaveto nīla tatsamavetaṃ nīlatvaṃ tadviśeṣaṇatvaṃ / śuklatvābhāvasya/
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28169692 (0.060):
jalatvapṛthivītvadvayasattvāt tadṛbhinnatvaṃ śuklatvādijātau
na ca sāmānyavākyānyeva viśeṣarūpeṇa yugmavākyenopasaṃhriyantāmitivācyam /
tanmate yugmavākyasya / upavāsātiriktadaivakarmaviṣayatvasyāpyavaśyavācyatvāttenaivopavāse
'pisiddhau sāmānyavacanānarthakyāpatteḥ / / mādhavācāryāstu upasaṃhārameva matvāpastambavākyāt kṛṣṇopavāse
'pyuttaraiva grāhyetyāhuḥ / / daivāntareṣu tu kṛṣṇāyā uttaraviddhātvaṃ śuklāyāśca
pūrvaviddhātvamavivādameva / / idaṃ cīpavāse daivāntareṣu ca śuklāyāḥ pūrvaviddhātvaṃ na sāyaṃ
trimūhurttasattve kintu āparāhṇikyā eva / / pratipatsammukhī kāryā yā bhavedāparāhṇikī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10533834 (0.0):
satyeva / / pratipat sammukhī kāryā yā bhavedāparāhṇikī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10533634 (0.054):
ityāpastambavacenena, / pratipat sammukhī kāryā dvitīyā dvijasattama! /
iti skandokteḥ / / yattu gauḍaiḥ etasya vacanasya nirmūlatvaṃ, samūlatve
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10542787 (0.025):
asya vacanasyācāryacūḍāmaṇiprabhṛtibhiranudāhṛtatvena nirmūlatvāt / samūlatve vāmumukṣuviṣayatvenopapattiḥ /
āparāhṇikapitryaviṣayatvaṃ yacchabdayogāt /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10531986 (0.047):
yadyapi śuklakṛṣṇavākyaṃ daśamyādiviṣaye daive 'pi pravartata iti nāsya / pitryamātraviṣayatvaṃ tathāpi āparāhṇikaśrāddhātiriktaśrāddheṣu
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10533274 (0.058):
iti mādhavodāhṛtavyāsavacanavirodhācca / / yadapi ca yacchabdayogādāparāhṇikyā uddeśyatvamuktam /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10542789 (0.059):
asya vacanasyācāryacūḍāmaṇiprabhṛtibhiranudāhṛtatvena nirmūlatvāt / samūlatve vāmumukṣuviṣayatvenopapattiḥ /
vacanāntaraprāptāṃ pitrya āparāhṇikīmuddiśya sammukhītvasya lāghavena
vidhānādityuktam / / tanna / / tathātve pratipatpuraskāreṇa sammukhītvavidhānānarthakyāpatteḥ /
pratipat saiva vijñeyā yā bhavedāparāhṇikī / / daivaṃ karma tayā kāryaṃ pitryaṃ ca manurabravīt //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10559196 (0.025):
māsaḥ kanyāgate bhānāvasaṅkrānto bhavedyadi / / daivaṃ pitryaṃ tadā karma tulāsthe karturakṣayam //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10561776 (0.025):
māsaḥ kanyāgate bhānāvasahkrānto bhavedyadi / / daivaṃ pitryaṃ tadā karma tulāsthe karturakṣayam //
iti mādhavodāhṛtavyāsavacanavirodhācca / / yadapi ca yacchabdayogādāparāhṇikyā uddeśyatvamuktam /
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11253173 (0.055):
dṛṣṭādivyatirekeṇa sarvapadārtheṣu sāṃsiddhikaḥ pratyayaḥ / sa prātibho / bhaviṣyatīti / etaccāpyayuktam / kasmāt ? uktatvāt / uktametat siddharūpaṃ
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10533237 (0.058):
āparāhṇikapitryaviṣayatvaṃ yacchabdayogāt / / vacanāntaraprāptāṃ pitrya āparāhṇikīmuddiśya sammukhītvasya lāghavena
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 4, (jsbh1-4u.htm.txt) 1925418 (0.063):
vihāyopādeyatvādītyuktam // / (nirduṣṭatayoddeśyatvopādeyatvayornirvacanam) ādipadenoddeśyatvasaṃgrahaḥ
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10565852 (0.064):
phalātiśayārthāvanyamunyuktatvādityāha / / tadayuktam / / yadyekavidhikalpanālāghavāya
tadapyayuktam / / uktayuttyā sammukhīmuddiśyāparāhṇikatvasyaiva vidheyatvāvagamāt /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28233470 (0.031):
tatsiddhervaktavyatvāditi bhāvaḥ/ tatra apūrve/ / atra uktākṣepe/
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28155469 (0.031):
ābhimukhyādiparigrahaḥ/ bhojanaprakaraṇe uktatvāditi/ yannaivaṃ tannaivaṃ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20969165 (0.031):
tulyatvamivābhimānikam/ ato nāsaṃbhava ityuktaṃ prāk// / bhāsarvajñoktatvābhāsasāptavidhyabhaṅgaḥ // 3.9 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2592593 (0.034):
vṛthātvasya kathamavimṛṣṭatvam. ucchūnabhuje vṛthātvasya tu kiṃpadenaiva / uktatvāt / / yattu kāvyaprakāśakṛtā asyaiva ślokasya prathamacaraṇenyakkāro"
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20927709 (0.034):
pratipakṣatetyuktatvāditi bhāvaḥ// / 1.dityeva kartavyaḥ/ na tu sa ityevamasti ga.rā. 2.dhyavyāpakopādhi ṭa.
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20955613 (0.034):
hetorabhāvena tanniṣṭatvena tavājñānāditi bhāvaḥ// uktatvācceti// / vidhivāde/ ato na pakṣadharmatāvighaṭakatvena doṣatvaṃ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20915939 (0.034):
atha prameyatvābhidheyatvayorvyāptigrahe khaṇḍanokta / sārvaḍyaprasaṅgabhaṅgaḥ//4// / 1 atroktaṃ khaṇḍane
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11253173 (0.035):
dṛṣṭādivyatirekeṇa sarvapadārtheṣu sāṃsiddhikaḥ pratyayaḥ / sa prātibho / bhaviṣyatīti / etaccāpyayuktam / kasmāt ? uktatvāt / uktametat siddharūpaṃ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20969137 (0.036):
2 ktatvāt/ vyadhikaraṇāsiddhyāderadoṣatva 3 syayoktatvāt// / bhāsarva 4 jñoktahetvābhāsamāptavidhyabhaṅgaḥ // 3.8 //
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28189804 (0.036):
sāmānādhikaraṇyaghaṭakadvitīyavṛttirviṃṣayatayā/ / 1. tadavacchedaketi/ / vidheyatāvacchedaketyarthaḥ/
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10573609 (0.036):
maraṇāt dvādaśāhe syānmāsyūne vonamāsikam / / iti tenaivoktatvāt / / atronamāsikādīni ūnamāsādiṣu kāryāṇī tyuktam /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21024952 (0.036):
anvayasaṃbhavenāparamānayetyarthopapatteḥ/ / evamevāparamānayetyatrāpyuktadiśā pūrvamānayetyarthopapatteḥ/
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20925204 (0.038):
viśeṣaṇavaiyarthyasyoktatvācca/ evaṃ kṛsṛṣṭntarāṇyapi dūṣyāṇi//
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21020895 (0.038):
etenetyuktaṃ vyanakti anvaya iti// uktatvāditi// atha / matamityādinānvayāṃśepi śaktijñānasyāhetutvamāśaṅkya
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21155699 (0.038):
niścitya niṣkampavyavahāra ityabhiprāyam 5iti / prācīnamatasyānyathātātparyasyoktatvātkathaṃ tanmate 'yandṛṣṭānta iti"
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26501264 (0.039):
'nanyaśabda itaram anyaśabdam apekṣamāṇaḥ sidhyatīti tatra yad uktam / anyatāyā abhāva iti etad ayuktam iti//32//
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25526004 (0.039):
parigrahaparityāgau copādanānupādāne ukte, na tūpādayeyatvameva / / anyathoddeśyatayānapapādeyasya grahāderavivakṣitatvena camasādāvapi
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21153199 (0.040):
viruddhāpāmāṇyaniścaye, tadvyāpyatvāviṣayaketyuktatvādvihnimatvāviṣayake, / tatsaṃśayavirodhini tadvyāpyatayā dhūmaniścaye ,
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16685768 (0.040):
vācyadhaṭitatvamuktaṃ draḍhīkartuṃ pūrvoktaṃ smārayati 'vācye'tyādi /
Apastama-Sulbasutra with the commentaries of Kapardi, Karavinda and Sundararaja (apsulbcu.htm.txt) 19494050 (0.041):
samasya grahaṇaṃ kimartham? dīrghanivṛcyarthamiti cenna, uktārthatvāt / / akṣṇayārajjorabhāvānmaṇḍalasyāprasaṅgaḥ /
yacchabdayogastu vyavahitakalpanayāpi na duṣyatiyadāhavanīye
juhotiitivat / / {MV S_29} / yadā tu sammukhyāparāhṇikī na labhyate tadottaraivapratipat sadvitīyā
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28132313 (0.009):
prasañjitatvaṃ labhyate, na tvāpādyāyā upalabdheḥ/ ataḥ tātparyārthamāha
Jayarasi: Tattvopaplavasimha (jaytuppu.htm.txt) 22824780 (0.010):
vyavasthitā samyagrūpāpi vṛttir apoditā bhavati / tataś ca saṅgrāhyā na / labhyate vṛttiḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10584192 (0.014):
yatra saṅkīrttanenaiva sarvaḥ svārtho 'pi labhyate // / saṅkīrttanenauharisahkīrttanena /
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22887963 (0.014):
tarhyevaṃśabda eva vaktavya iti cet na, ubhayasakāśa evāyamartho labhyate / kathaṃ ? evaṃśabde caśabde vā vaktavye ubhayapāṭhasya prayojanāntaraṃ
Magha: Sisupalavadha (maghspvu.htm.txt) 3390505 (0.033):
pativatyabhimate madhutulyasvādamoṣṭhakaṃ vidadaṅkṣau / / labhyate sma pariraktatayātmā yāvakena viyatāpi yuvatyāḥ // MSpv_10.9 //
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28102534 (0.037):
padasambandhitvāṃśasyāvyāvartakatvādāha abhidheyatvamiti/ / lakṣaṇaṃ labhyata iti śeṣaḥ/ tathā ca na nyūnateti bhāvaḥ/vibhāgādeveti/
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7501526 (0.043):
pūraṇa grahaṇam uttarārtham, na hy apūraṇastīyo 'sti / / mukhatīyādir anarthakaḥ //
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2380772 (0.043):
sā ca bahuvrīhiṇai labhyata iti kṛtamatreninetyarthaḥ /
Jayaraksita: Sphutartha Srighanacarasamgrahatika (jsphustu.htm.txt) 5504669 (0.044):
jināṣṭāṅgulapramāṇepyupaviṣṭuṃ [na] labhyata iti | atha / kimarthamidamabhidhīyate- hemarūpyakṛte neti? yāvatā kāyena
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11220966 (0.044):
BP1.2.017a/ mohād vā yadi vā śāṭhyād yan na^uktaṃ pūrvavādinā/ / BP1.2.017b/ uttarāntargataṃ vāpi tad grāhyam ubhayor api//
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18565529 (0.048):
4 idaṃ sarvajñatā pariṇāmanatāyaḥ yadā yadā 'vasiṣyanti | / anuśāsiṣyanti tadā tadā te sarvaśrāvakā abhibhavati | saced
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12871932 (0.050):
MSS_3957 2 daivād yadā pravitaranti na te tadaiva nedaṃkṛpā
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28211905 (0.051):
syāditi tannirāsāya/ pūrvottaragranthayoḥ ekavākyatāpratipattirapi
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20909171 (0.051):
samānadeśatvasātreṇeva, yadākṛttikoyastadā rohiṇyudayāsattiriti
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1013645 (0.051):
pratidhāsyāvastena nāvanuvakṣyasi sa yadā nāvanuvakṣyasyatha te
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21263323 (0.051):
tayoragnayerapavṛttakarmatvena laukikatvāt ttyāgaḥ / / yadā tu nirūḍhāt tadā tadā tasminneva kṣepaḥ /
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1894798 (0.051):
yadā tu jvālate tattu tadaivordhvagamo bhaved // iti // 4 //
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb2u.htm.txt) 2952546 (0.052):
pratidhāsyāvaḥ;tena nāvanuvakṣyasi / / yadā nāvanuvakṣyasi, atha te tadindraḥ śiraśchetsyati;atha te svaṃ śira
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Samkara arya's Jayamangala commentary (jaymangu.htm.txt) 1676233 (0.053):
ityetāvanmātrādupadeśāt tuṣṭo na jñānaṃ paryeṣyati / yadā tu paryeṣyati / tadā 'naṅkuśa ityarthaḥ / ete pratyayasargabhedāḥ pañcāśat padārthāḥ,
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27628482 (0.053):
yadā svaputreṇa jito bhavet sa kimvātmanetyeva tadā pravettum | 25.71 | / sa vismṛt āstrastu yadā bhavet tadā bhīmo bhagadattaṃ prayāti |
syātitisāmānyavacanāt / / mādhavastu tatrāpi sāyānhavyāpinyā grāhyatvamāhānukalpatvāt /
śeṣaṃ tu sāmānyanirṇayādavaseyamiti / / caitraśuklapratipattu saṃvatsarārambhādiprayuktābhyaṅgādāvaudayikī grāhyā
caitre māsi jagata brahmā sasarja prathame 'hani /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10530022 (1.192):
caitre māsi jagadbrahmā sasarja prathame 'hani /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15994772 (0.057):
caitre māsi jagadbrahmā sasaja prathame 'hani / / śuklapakṣe samagraṃ vai tadā sūryodaye sati // NarP_1,110.5 //
śuklapakṣe samagraṃ tu tadā sūryodaye sati //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15994778 (0.006):
caitre māsi jagadbrahmā sasaja prathame 'hani / / śuklapakṣe samagraṃ vai tadā sūryodaye sati // NarP_1,110.5 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10530022 (0.058):
caitre māsi jagadbrahmā sasarja prathame 'hani / / śuklapakṣe yamagraṃ tu tadā sūryodaye sati //
iti brāhmokteḥ / / dinadvaye tatsattvāsattvayoḥ pūrvaiva /
caitrasitapratipadi yo vāro 'rkodaye sa varṣeśaḥ /
udayadvitaye pūrvā nodayayugale 'pi pūrvā syāt //
iti jyotirnibandhadhṛtavacanāt / / vatsarādau vasantādau balirājye tathaiva ca /
pūrvaviddhaiva kartavyā pratipat sarvadā budhaiḥ //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15994793 (0.0):
vatsarādau vasaṃtādau balirājye tathaiva ca / / pūrvaviddhaiva kartavyā pratipatsarvadā budhaiḥ // NarP_1,110.6 //
iti vṛddhavaśiṣṭhokteśca / / navarātrārambhapratipattu
amāyuktā na kartavyā pratipaccaṇḍikārcane /
muhūrtamātrā kartavyā dvitīyādiguṇānvitā //
iti devīpurāṇavacanāt / / tisro hyetāḥ parāḥ proktāstithayaḥ kurunandana! /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10580917 (0.050):
etāstisraḥ purā proktāstithayaḥ kurunandana! /
kārttikāśvayujormāsoścaitre māsi ca bhārata! //
iti pratipadamupakramya brahmapurāṇācca parayutā kāryā /
yattu / devīpurāṇe: / śṛṇu rājan! pravakṣyāmi caṇḍikāpūjanakramam /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23958934 (0.055):
.śrīmārkaṇḍeya uvāca: / śṛṇu rājan pravakṣyāmi $ prādurbhāvaṃ hareḥ śubham &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17023922 (0.055):
.śrīmārkaṇḍeya uvāca: / śṛṇu rājan pravakṣyāmi prādurbhāvaṃ hareḥ śubham /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23971006 (0.057):
.mārkaṇḍeya uvāca: / ataḥparaṃ pravakṣyāmi $ śṛṇu rājan samāhitaḥ &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17035991 (0.057):
.mārkaṇḍeya uvāca: / ataḥparaṃ pravakṣyāmi śṛṇu rājan samāhitaḥ /
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27430705 (0.059):
śṛṇu rājan pravakṣyāmi NsP_47.1a / śṛṇu rājan pravakṣyāmi NsP_53.9a
āśvinasya site pakṣe pratipatsu śubhe dine //
ityupakramya / śuddhe tithau prakartavyaṃ pratipaccordhvagāminī /
ādyāstu nāḍikāstyaktvā ṣoḍaśa dvādaśāpi vā //
aparāṅṇe ca kartavyaṃ śuddhe santatikāṅkṣibhiḥ / / ityāparāhṇikyā grāhyatvamuktaṃ tat paradine pratipado 'bhāve jñeyam /
pūrvaviddhā tu yā śuklā bhavet pratipadāśvinī /
navarātravrataṃ tasyāṃ na kartavyaṃ śubhecchunā //
iti mārkaṇḍeyadevīpurāṇayoḥ pūrvaviddhāniṣedhācca /
viśeṣo navarātre 'tra vakṣyate / / balyutsavapratipattu pūrvāvatsarādau vasantādauiti pūrvodādṛtavacanāt /
{MV S_30} / pūrvaviddhā prakartavyā śivarātrirbalerdinam /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10539114 (2.980):
śrāvaṇī durganavamī dūrvā caiva hutāśanī / / pūrvaviddhā prakartavyā śivarātrirbalerdinam //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10545869 (0.014):
pūrvaviddhaiva kartavyā śivarātrirbalerdinam //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10547578 (0.025):
pūrvaviddhaiva kartavyā śivarātrirbalerdinam // / tadapi na taittirīyātiriktānāṃ pūrvaviddhāvidhāyakaṃ kintu
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544878 (0.063):
kṛṣṇapakṣe 'ṣṭamī caiva kṛṣṇapakṣe caturdaśī / / {MV S_82} / pūrvaviddhā tu kartavyā paraviddhā na karhicit //
iti pādmokteśca / / anyaviśeṣo dīpotsave vakṣyate /
holākā pratipat audayikī / / pravṛtte madhumāse tu pratipadyudite ravau /
iti bhaviṣyokteḥ / / ubhayatra tathātvātathātvayostu vatsarādau vasantā dāviti vacanāt pūrvaiva
iyaṃ kāmapūjāyāṃ prātaryutā grāhyā / / vṛtte tuṣārasamaye sitapañcadaśyāṃ
prātarvasantamaye samupasthite ca / / samprāśya cūtakusumaṃ sahacandanena
satyaṃ hi pārtha! puruṣo 'tha samāṃ sukhī syāt //
iti purāṇasamuccayokteḥ / / bhādraśuklapratipanmahattapavrate rudravratatvāt pūrvā grāhyā /
rudravrateṣu sarveṣu kartavyā sammukhī tithiḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10536657 (0.0):
tadrudropavāsaviṣayam / / rudravrateṣu sarveṣu kartavyā sammukhī tithiḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10546174 (0.029):
ubhayatra rātrivyāptisāmye tu / rudravrateṣu sarveṣu kartavyā sammukhī tithiḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544865 (0.032):
rudravrateṣu sarveṣu kartavyā saṃmukhī tithiḥ /
iti brahmavaivarttokteḥ / / atha dvitīyā nirṇīyate / / sā ca sarvaṃdaivakāryeṣu śuklā parā kṛṣṇā tu pūrvā grāhyā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534513 (0.059):
kṛṣṇāṣṭamī tathā rambhā tṛtīyā paṭapaitṛkī / / bṛhattapā tathā brahmana! kartavyā sammukhī tithiḥ //
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19391189 (0.060):
dharmamudrāyāśca 'śūnyākāro'; noktaḥ | tasmādihāpi nocyate | / athavātaduktyā ca tadukteḥ |'; anātmākāroktyā ca śūnyatāpyuktā bhavati ||
yugmāgnītiparaviddhāgrāhyatvapratipādakasya nigamavākyasya
pratipat sadvitīyā syād dvitīyā pratipadyutā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10531477 (0.0):
etadyugyavākyaviruddhamaparamāpastambādiṣu yugmavākyam / pratipat sadvitīyā syād dvitīyā pratipadyutā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10533098 (0.0):
yattu / pratipat sadvitīyā syāt dvitīyā pratipadyutā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535890 (0.015):
āpastambādyudāhṛtayutmaśāstrāttu / prati patsadvitīyā syāt dvitīyā pratipadyutā /
ityāpastambavacenena, / pratipat sammukhī kāryā dvitīyā dvijasattama! /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10533098 (0.045):
pratipat sadvitīyā syāt dvitīyā pratipadyutā / / ityāpastambavacanaṃ tadupavāsetaradaivakarmaviṣayam /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10533217 (0.054):
trimūhurttasattve kintu āparāhṇikyā eva / / pratipatsammukhī kāryā yā bhavedāparāhṇikī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10533833 (0.054):
pratipat sammukhī kāryā yā bhavedāparāhṇikī /
iti brahmavaivartavacanena ca virodhe / śuklapakṣe tithirgrāhyā yasyāmabhyudito raviḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10531569 (0.0):
tayā karmāṇi kurvīta hāsavṛddhī na kāraṇam // / śuklapakṣe tithirgrāhyā yasyāmabhyudito raviḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534660 (0.0):
kiñca / śuklapakṣe tithirgrāhyā yasyāmabhyudito raviḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10567277 (0.0):
kṛṣṇapakṣe tithirgrāhyā yasyāmastaṃ gato raviḥ / / śuklapakṣe tithirgrāhyā yasyāmabhyudito raviḥ //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10538553 (0.036):
daśamīviddhatvamastu / / śuklapakṣe tithirgrāhyā yasyāmabhyudito raviḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10539311 (0.040):
kiñcidāsthātavyaṃ vyavasthāpakaṃ śāstramiticet, satyam / / śuklapakṣe tithirgrāhyā yasyāmabyudito raviḥ /
kṛṣṇapakṣe tithirgrāhyā yasyāmastamito raviḥ //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10531570 (0.0):
tayā karmāṇi kurvīta hāsavṛddhī na kāraṇam // / śuklapakṣe tithirgrāhyā yasyāmabhyudito raviḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534661 (0.0):
kiñca / śuklapakṣe tithirgrāhyā yasyāmabhyudito raviḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10539316 (0.0):
kiñcidāsthātavyaṃ vyavasthāpakaṃ śāstramiticet, satyam / / śuklapakṣe tithirgrāhyā yasyāmabyudito raviḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10567276 (0.016):
kṛṣṇapakṣe tithirgrāhyā yasyāmastaṃ gato raviḥ / / śuklapakṣe tithirgrāhyā yasyāmabhyudito raviḥ //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10538553 (0.058):
daśamīviddhatvamastu / / śuklapakṣe tithirgrāhyā yasyāmabhyudito raviḥ /
iti mārkaṇḍeyavākyena vyavasthāvidhānāt / / kecittu yugmāgnīti vākyecaturdaśyā ca pūrṇimāiti
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10539317 (0.064):
kṛṣṇapakṣe tithirgrāhyā yasyāmastamito raviḥ // / iti mārkaṇḍeyoktāstyeva vyavasthā /
paurṇamāsīsamabhivyāhārāt sarvaṃ vākyaṃ svata eva śuklapakṣaviṣayamiti na
śuklapakṣe ityasya / vyavasthāpakatvamiti vadanti / / tattu samabhivyāhārarūpasannidhivaśena sāmānyaviṣayayugādiśruti
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2061697 (0.052):
tadapi sannidhānāt pramāṇatvenaiva / / śabdāntarasamabhivyāhāravaśena sāmānyaśabdasya viśeṣātharsya kalpanīyatvāt
saṅkocāyogāt pratipadyapyamāvāsyeti / pakṣadvayavartyamāpratipatsamabhivyāhārāccāyuktamiti pūrvoktaiva vyavasthā
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535946 (0.056):
tena viruddhamāpastambādiyugmaśāstraṃ skandopavāsaviṣayaṃ yuktamiti tasmāt / pūrvoktaiva vyavasthā jyāyasī /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4905256 (0.063):
sa parvasandhiḥ pratipatpañcadaśyorya dantaram //AP_359.038cd/ / pakṣāntau pañcadaśyau dve paurṇamāsī tu pūrṇimā /AP_359.039ab/
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10572812 (0.064):
ādyaṃ śrāddhamaśuddho 'pi"ityādiśaṅkhavacanavirodhāt / / tena pūrvoktaiva vyavasthā jyāyasīti siddham /"
jyāyasī / / nanvevaṃ yugmādivākyānāṃ sarvadaivakāryatithiviṣayatve
ekādaśyaṣṭamī ṣaṣṭhī dvitīyā ca catudrdaśī / / trayodaśī amāvāsyā upoṣyāḥ syuḥ parānvitāḥ //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535975 (0.0):
ṣaṇmunyoritiyugmavākyāt / / ekādaśyaṣṭamī ṣaṣṭhī dvitīyā ca caturdaśī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544305 (0.013):
yattu / ekādaśyaṣṭamī ṣaṣṭhī dvitīyā ca caturhaśī /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21626965 (0.019):
357.012. hīyamāne vardhamāne vā divase vā māse vā pūrṇe 'rdhamāse vā/ / 357.013. dvitīyā ṣaṣṭhī navamī dvādaśī caturdaśī atrāntare divase kalā
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6635789 (0.019):
pūrṇe +ardha^māse vā/ dvitīyā ṣaṣṭhī navamī dvādaśī caturdaśī atra^antare
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10536221 (0.031):
yattu / ekādaśī tṛtīyā ca ṣaṣṭhī caiva trayodaśī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535307 (0.038):
yattu / dvitīyā pañcamīvedhāt daśamī ca trayodaśī /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12703968 (0.044):
prathamācadvitīyāca tṛtīyāpañcamītathā / / ṣaṣṭhīcasaptamīcāpi daśamyekādaśītathā // BhS_1.8 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10583031 (0.050):
pañcamī daśamī caiva tṛtīyā ca trayodaśī / / ekādaśī dvitīyā ca pakṣayorubhayorapi //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15851159 (0.050):
ekādaśyaṣṭamī ṣaṣṭī paurṇamāsī caturddaśī / / amāvāsyā tṛtīyā ca hyupavāsavratādiṣu // NarP_1,29.3 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10533744 (0.052):
etadvacanābhāve hi / tṛtīyaikādaśī ṣaṣṭhī tathā caivāṣṭamī tithiḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534837 (0.053):
grāhyaiva / / ekādaśī tṛtīyā ca ṣaṣṭhī caiva trayodaśī / / pūrvaviddhāpi kartavyā yadi na syāt pare 'hani //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15898843 (0.054):
kṛṣṇapakṣe tviṣṭamadhyāniṣṭadāḥ kramaśastadā / / aṣṭamī dvādaśī ṣaṣṭī caturthī ca caturdaśī // NarP_1,56.137 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534539 (0.058):
ekādaśyaṣṭamī ṣaṣṭhī paurṇamāsī caturdaśī / / amāvāsyā tṛtīyā ca tā upoṣyāḥ parānvitāḥ //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544796 (0.061):
iti, tadupavāsaviṣayam / / ekādaśyaṣṭamī ṣaṣṭhī ube pakṣe caturdasī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535020 (0.064):
ekādaśī tathā ṣaṣṭhī amāvāsyā caturthikā / / upoṣyāḥ parasaṃyuktāḥ parāḥ pūrveṇa saṃyutāḥ //
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11433945 (0.064):
evaṃ sarvakarmāṇi krūrāṇi paraprāṇaharāṇi sadyopaghātāni / kṛṣṇapakṣe / caturdaśīnabamyaṣṭamīṣaṣṭhīcaturthyādibhistithau kāryāṇi /
{MV S_31} / ityupavāsamātraviṣayakaparānvitāgrāhyatvapratipādakaviṣṇudharmottaravākyānarthakyaṃ
etadvacanābhāve hi / tṛtīyaikādaśī ṣaṣṭhī tathā caivāṣṭamī tithiḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544299 (0.037):
yattu / ekādaśyaṣṭamī ṣaṣṭhī dvitīyā ca caturhaśī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10536221 (0.045):
yattu / ekādaśī tṛtīyā ca ṣaṣṭhī caiva trayodaśī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10533716 (0.052):
nanvevaṃ yugmādivākyānāṃ sarvadaivakāryatithiviṣayatve / ekādaśyaṣṭamī ṣaṣṭhī dvitīyā ca catudrdaśī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534837 (0.053):
tūttaradine alpāpi tṛtīyā na labhyate tadā sarvavrateṣu dvitīyāyuktāpi / grāhyaiva / / ekādaśī tṛtīyā ca ṣaṣṭhī caiva trayodaśī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535969 (0.055):
ṣaṇmunyoritiyugmavākyāt / / ekādaśyaṣṭamī ṣaṣṭhī dvitīyā ca caturdaśī /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21626965 (0.056):
357.013. dvitīyā ṣaṣṭhī navamī dvādaśī caturdaśī atrāntare divase kalā
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6635789 (0.056):
pūrṇe +ardha^māse vā/ dvitīyā ṣaṣṭhī navamī dvādaśī caturdaśī atra^antare
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544248 (0.061):
dvitīyā pañcamī vedhāt daśamī ca trayodaśī / / caturdaśī copavāse hanyuḥ pūrvottare tithī //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10583031 (0.061):
pañcamī daśamī caiva tṛtīyā ca trayodaśī / / ekādaśī dvitīyā ca pakṣayorubhayorapi //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544282 (0.062):
yadā tu paradine trayodaśī nāsti tadā pūrvaviddhā kāryā / / vaśiṣṭhaḥ: / ekādaśī tṛtīyā ca ṣaṣṭhī caiva trayodaśī /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14178693 (0.063):
pūrvaviddhā na kartavyā dvitīyā cāṣṭamī tathā // NarP_2,2.10 // / ṣaṣṭhī caikādaśī bhūpa dharmakāmārthalipsubhiḥ /
vedhādadhastāddhanyustā upavāse tithīstvimāḥ //
iti nāradīyavākye tṛtīyāyā dvitīyādūṣakatvābhidhānadvārā upavāse
paraviddhadvitīyāyā niṣedhāt sā upavāsātiriktadaivaviṣayaiva syāt /
viṣṇudharmottaravākyena ca upavāsa eva punaḥ parānvitāvidhāne sati
vidhiniṣedhayorvirodhe sati śuklakṛṣṇavākyābhyāṃ vyavasthāpanāt /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10533999 (0.061):
yugmādivākyānāṃdvitīyā pratipadyutā"ityādivacanairvirodhe khalu / śuklakṛṣṇavākyayorvyavasthāpakatvam /"
tathācātra upavāsagrahaṇasya upalakṣaṇamātraparatayā paraviddhāyāḥ
pūrvaviddhāyāśca śuklakṛṣṇapakṣavyavasthayā sarvadaivaviṣayatvaṃ siddhaṃ
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10533120 (0.063):
idaṃ copavāsetaradaivakarmaṇyuttaraviddhāyā grahaṇaṃ tat kṛṣṇapakṣe / / śuklapakṣe pratipadyapyamāvāsye tipūrvaviddhāyā eva vidhānāt /
bhavati / / evaṃ sarvatra sāmānyato nirṇīte 'rthe viśeṣato niṣedhe
punarviśeṣavidhānasya idameva prayojanaṃ draṣṭavyam / / yacca kṛṣṇadvitīyāyāḥ pūrvaviddhāyā grāhyatvamuktaṃ tat pūrvāhṇasaṃsparśe
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544335 (0.033):
atra ca pūrvaviddhāyā grāhyatvaṃ na sāyāhnamātravyāpitve kintu
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10536399 (0.062):
iti upavāsa eva viddhāyā niṣedhāttatraiva pūrvaviddhāyā grāhyatvamastu /
satyeva / / pratipat sammukhī kāryā yā bhavedāparāhṇikī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10533218 (0.0):
trimūhurttasattve kintu āparāhṇikyā eva / / pratipatsammukhī kāryā yā bhavedāparāhṇikī /
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21300146 (0.039):
kumāryā api jātakādayaścaulāntāḥ dehaṃsaskārārthāḥ kriyāstūṣṇīṃ kartavyā / amantrikā tu kāryeyaṃ strīṇāmāvṛdaśeṣataḥ //"
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1815799 (0.052):
tathā ca yājñavalkyaḥ 'cūḍā kāryā yathākulam' (yāsmṛ 1.12) | / punarupanayane godānavidhānena vapanaṃ kartavyam | savān dāsyato godānavat
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10533634 (0.054):
ityāpastambavacenena, / pratipat sammukhī kāryā dvitīyā dvijasattama! /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20967980 (0.057):
pratibandīmukhena samādhātumāha kiṃ ceti// sarvakāryeti// / anumititaditararvakāryetyarthaḥ/ hetvābhāsatvaṃ
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2495439 (0.063):
sūtako dvipalaḥ kāryaḥ $ sumbilaśca catuṣpalaḥ & / catuṣṭaṃkamitā kāryā % sphaṭikī nirmalā śubhā // YRps_11.61 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22378763 (0.063):
sūtako dvipalaḥ kāryaḥ sumbilaśca catuṣpalaḥ / / catuṣṭaṃkamitā kāryā sphaṭikī nirmalā śubhā // YRps_11.61 //
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27969033 (0.064):
vikūṇitā ca kartavyā jugupsāyāmasūyādiṣu // BhN_8.136 // / kāryā śeṣu bhāveṣu tajñaiḥ svābhāvikā tathā /
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468931 (0.064):
nātra kāryāvicāraṇā YS182v_4.56d / nātra kāryā vicāraṇā YS182v_5.9b
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10566683 (0.064):
tatra śrāddhamathānantaṃ nātra kāryā vicāraṇā // / debalaḥ / ayugmāstithayaḥ sarvā yugmābhyaḥ pratipūjitāḥ /
paurvāhṇikī ca kartavyā dvitīyā tādṛśī vibho! // / iti skandapurāṇavacanāt /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6782388 (0.057):
tṛtīyā jalajambūḥ syānnādeyī sā ca kīrtitā /
Apastama-Sulbasutra with the commentaries of Kapardi, Karavinda and Sundararaja (apsulbcu.htm.txt) 19494433 (0.064):
nanvakṣṇayārajjurityekavacananirdeśāt samacaturaśrā anupapadatvā / cchabdasyeti' nyāyācca dvitīyāpi tādṛśyeveti vijñāyate /"
castvarthe / / tādṛsī sammukhī pūrvaviddhetyarthaḥ /
asya ca vākyasya paurvāhṇikatvapūrvaviddhatvobhayavidhānaparatve
gauravaprasaṅgāt / / yatra pūrvaviddhatvaṃ prāptaṃ tatraiva paurvahṇikatvavidhānāt
kṛṣṇapakṣaviṣayatvameva / / asmiṃśca vākhye yadyapi pūrvāhṇāparāhṇaśabdadarśanāt dvedhā vibhāga eva
pratibhāsate / / tathāpi sāyānhamātravyāpinyāmavidyamānasyāparāhṇikatvasya
dvedhāvibhāgapakṣe 'sambhavāt / pañcadhāvibhāgapakṣopādānenaivāparāhṇikatvamupapādanīyam /
tathā ca tatsāhacaryāt paurvāhṇikatvamapi pañcadhāvibhāgapakṣeṇaiva, anhaḥ
pūrvo bhāgaḥ pūrvāhṇa ityevaṃ vyutpattyā prātaḥ kālasambandhitvameva
vyākhyeyam / / nanvevaṃ vyākhyāne etasyāḥ śuddhatvādeva grāhyatvaṃ prāptamiti
vacanāmidamanarthakaṃ syāt / / maivam / / etadvacanābhāve hi yā pūrvedyuḥ sarvaṃ prātaḥ kālaṃ parityajya pravṛttā
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534034 (0.038):
yā tu sarvaṃ prātaḥ kālaṃ parityajya pravṛttā paradine ca trimuhūrtā tato
paredyuśca trimuhūrtā tato 'dhikā vā sā kṛṣṇapakṣagatatvena pūrvaiva
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534037 (0.061):
yā tu sarvaṃ prātaḥ kālaṃ parityajya pravṛttā paradine ca trimuhūrtā tato
grāhyā syāt / / etadvacanasattvetu tasyāḥ paurvāhṇikatvābhāvāt /
paredyuśca paraviddhāvacanānāṃ yugmāgnītyādīnāṃ pravṛtteḥ parasyā eva
grāhyatvasiddhirityasya vacanasya prayojanaṃ vyatirekataḥ siddhaṃ bhavati
nanu yugmādivākyānāṃ śuklakṛṣṇavākyābhyāṃ śuklakṛṣṇaviṣayatvena
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17778123 (0.056):
avidyāsmitā rāga dveṣābhiniveśānāṃ karmaṇāṃ ca / kṛṣṇa śuklakṛṣṇa śukla bhedena trividhānām avidyā mūlānām avidyā kṣaye
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27087828 (0.056):
avidyāsmitā-rāga-dveṣābhiniveśānāṃ karmaṇāṃ ca / kṛṣṇa-śuklakṛṣṇa-śukla-bhedena trividhānām avidyā-mūlānām avidyā-kṣaye
vyavasthāpitānāṃ kathaṃ kṛṣṇapakṣe pravṛttiḥ ? ucyate /
yugmādivākyānāṃdvitīyā pratipadyutāityādivacanairvirodhe khalu
śuklakṛṣṇavākyayorvyavasthāpakatvam / / {MV S_32}
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10533785 (0.061):
vidhiniṣedhayorvirodhe sati śuklakṛṣṇavākyābhyāṃ vyavasthāpanāt /
yadā tu tāni vacanāni paurvāhvikītyanena vi śeṣavacanena sambadhyante yā
pratipadyuktā grāhyā sā paurvāhṇikītyevamarthatayā tadā etādṛśānāmeva
yugmāgnivākyavirodhāt śuklakṛṣṇapakṣaparatayā vyavasthāpanam /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10531779 (0.064):
śuklakṛṣṇavākhyādvyavasthā apekṣitavighānāt / / ata eva śuklakṛṣṇapakṣavākyopakrame upavāsagrahaṇaṃ daivamātropalakṣaṇam /
yā tu sarvaṃ prātaḥ kālaṃ parityajya pravṛttā paradine ca trimuhūrtā tato
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10533938 (0.038):
etadvacanābhāve hi yā pūrvedyuḥ sarvaṃ prātaḥ kālaṃ parityajya pravṛttā
'dhikā ca tasyāṃ pūrvaviddhāgrāhyatvavacanābhāvāt bhavedeva yugmavākyānāṃ
pravṛttiriti / / yā tu paredyustrimuhūrtanyūnā sā pūrvāhṇasaṃsparśābhāve 'pi pūrvaiva
grāhyā sandehābhāvāt, paraviddhāvacanānāmapravṛtteśca /
prācyāstu idaṃ vacanaṃ na likhanti / / mādhavānantabhaṭṭamate tu sarvā dvitīyā parā //
mādhavaḥ: / pūrvedyurasatī prātaḥ paredyustrimūhūrtagā /
sā dvitīyā paropoṣyā pūrvaviddhā tato 'nyathā //
śrāvaṇādimāsacatuṣṭayāsitapakṣadvitīyāsu aśūnyaśayanākhye vrate
candrodayavyāpinī grāhyā tasya candrodaye vidhānāt /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535590 (0.034):
saṅkaṣṭacaturthī tu candrodayavyāpinī grāhyā tasyāstatkalpe
candrodayavratatvaṃ cāsya / candrāya cārghyo dātavyo dadhyakṣataphalādibhiḥ /
iti purāṇāntaravacanāt / / vrataṃ coktam / bhaviṣye:
aśūnyaśayanaṃ nāma dvitīyāṃ śṛṇubhārata! / / yāmupoṣya na vaidhavyaṃ strī prayāti narādhipa! //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1096561 (0.042):
yām upoṣya na vaidhavyaṃ__Vdha_041.003 / prayāti strī dvijottama__Vdha_041.003
atropoṣyetyanenopāsanamuktaṃ na tu bhojananivṛttiḥ /
naktaṃ praṇamyāyatane hariṃ bhuñjīta vāgyataḥ /
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13520282 (0.058):
naktaṃ ca bhuñjīta naras__Vdha_005.005 / naktaṃ praṇamyāyatane__Vdha_041.012
itipurāṇāntare naktabhojanavidhānāt / / dinadvaye candrodaye tatsattvāsattvayoḥ paraiva /
caturṣvasitapakṣeṣu māseṣu śrāvaṇādiṣu /
aśūnyākhyaṃ vrataṃ kuryājjayayā tu phalādhikam //
itipurāṇāntare jayāyuktāvidhānāditi madanaratnaḥ /
kārttikaśukladvitīyā yamapūjāyāmāparāṅṇikī grāhyā /
ūrje śukladvitīyāyāmaparāhṇe 'rcayedyamam /
itiskāndokteḥ / / bhaviṣye / prathamā śrāvaṇe māsi māsi bhādre tathā parā /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15899032 (0.060):
māghe ca saptamī śuklā nabhasye tvasitāṣṭamī // NarP_1,56.150 // / śrāvaṇe māsyamāvāsyā phaālgune māsi paurṇimā /
tṛtīyāśvayuje māsi caturthī kārtike bhavet //
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13538813 (0.056):
māsi bhādrapade 'rcayet__Vdha_030.031 / māsi māsi dinadvayam__Vdha_024.015
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28983825 (0.061):
māsi bhādrapade liṅgaṃ LiP_1,81.20c / māsi māsi samaśnute LiP_1,89.19b
{MV S_33} / śrāvaṇe kaluṣā nāma tathā bhādre ca gīrmatā /
āśvine pretasañcārā kārttike yāmyakā matā //
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6635752 (0.047):
p.108.1/.yathā śrāvaṇe tathā māghe/ yathā bhādrapade tathā phālgune/ yathā / +asvayuje tathā caitra/ yathā kārttike tathā vaiśākhe/ yathā mārgaśīrṣe
ityuktvā grathamāyāṃ vrataṃ dvitīyāyāṃ sarasvatīpūjāṃ tṛtīyāyāṃ
śrāddhamuktvā caturthyāmuktam / kārttike śuklapakṣasya dvitīyāyāṃ yudhiṣṭhira! /
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8394386 (0.057):
BhP_07.14.021/1 tṛtīyāyāṃ śuklapakṣe navamyāmatha kārtike
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2727841 (0.057):
tṛtīyāyāṃ śuklapakṣe navamyāmatha kārtike /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10567031 (0.062):
yugādayaḥ smṛtā hyetā dattasyākṣayakārakāḥ / / brahmapurāṇe / vaiśākhaśuklapakṣasya tṛtīyāyāṃ kṛtaṃ yugam /
yamo yamunayā pūrvaṃ bhojitaḥ svagṛhe 'rcitaḥ //
ato yamadvitīyeyaṃ triṣu lokeṣu viśrutā / / asyāṃ nijagṛhe vipra! na bhoktavyaṃ tato naraiḥ /
snehena bhaginīhastādbhoktavyaṃ puṣṭivarddhanam //
dānāni ca predayāni bhaginībhyo vidhānataḥ / / sarvā bhaginyaḥ sampūjyā abhāve pratipannakāḥ //
pratipannakāḥ = bhaginītve parikalpitā iti hemādriḥ / / iti dvitīyānirṇayaḥ /
atha tṛtīyānirṇayaḥ / / rambhātṛtīyātiriktā tṛtīyā upavāsādisakaladaiveṣu caturthīyutā grāhyā /
taduktam / brahmavaivartte: / rambhākhyāṃ varjayitvā tu tṛtīyāṃ dvijasattamāḥ!
anyeṣu sarvakāryeṣu gaṇayuktā praśasyate //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534553 (0.0):
iti bṛhaspativacanānuguṇyāditivācyam / / anyeṣu sarvakāryeṣu gaṇayuktā praśasyate /
gaṇaḥ = caturthī / / āpastambaḥ / caturthīsaṃyutā yā ca sā tṛtīyā phalapradā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535895 (0.0):
prati patsadvitīyā syāt dvitīyā pratipadyutā / / caturthīsaṃyutā yā ca sā tṛtīyā phalapradā //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535046 (0.016):
brahmavaivartte: / caturthīsaṃyutā yā tu tṛtīyā sā phalapradā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10531483 (0.038):
caturthāsaṃyutā yā ca sā tṛtīyā phalapradā // / caturthī ca tṛtīyāyāṃ mahāpuṇyaphalapradā //
avaidhavyakarī strīṇāṃ putrapautrapradāyinī //
atra caturthīyutatṛtīyāyāḥ praśaṃsāśravaṇena vidheyatāvagamyate /
dvitīyāyuktatṛtīyāyā niṣedhaśca śrūyate / / skandapurāṇe:
dvitīyayā tu yā viddhā tṛtīyā na kadācana /
kartavyā vratibhistāta! dharmakāmārthatatparaiḥ //
vihāyaikāṃ tu rambhākhyāṃ tṛtīyāṃ puṇyavardhinīm /
taccātra ṛṣibhiḥ prorkta vacanaṃ kṛttikāsuta! //
brahmavaivarte ca / tṛtīyā tu na kartavyā dvitīyopahatā vibho! /
dvitīyayā yutāṃ tāṃ tu yaḥ karoti narādhamaḥ //
{MV S_34} / saṃvatsarakṛteneha naro dharmeṇa mucyate /
dvitīyāśeṣasaṃyuktāṃ kurute nṛpasattama! /
sa yāti narakaṃ ghoraṃ kālasūtraṃ bhayaṅkaram //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987430 (0.037):
iha yo govadhaṃ kṛtvā pracchādayitum icchati / / sa yāti narakaṃ ghoraṃ kālasūtram asaṃśayam (II,1, p. 294) // Par_9.59 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16465588 (0.062):
sa yāti narakaṃ ghoraṃ *HV_65.65*751a / sa yāti narakaṃ pāpī **HV_App.I,42B.2824**196:30a
dvitīyāśeṣasaṃyuktāṃ yā karoti vimīhitā /
sā vaidhavyamavāpnoti pravadanti manīṣiṇaḥ // / skandapurāṇe / tṛtīyā tu na kartavyā dvitīyāsaṃyutā tithiḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534450 (0.059):
kalākāṣṭhāpi yā caiva dvitīyā sampradṛśyate // / sā tṛtīyā na kartavyā kartavyā gaṇasaṃyutā /
yā karoti vimūḍhā strī puruṣo vā śikhidhvaja! /
dvitīyāsaṃyutāṃ tāta! pūrvadharmādvilupyate //
vidhavātvaṃ durbhagatvaṃ bhavennaivātra saṃśayaḥ /
kalākāṣṭhāpi yā caiva dvitīyā sampradṛśyate // / sā tṛtīyā na kartavyā kartavyā gaṇasaṃyutā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534420 (0.059):
tṛtīyā tu na kartavyā dvitīyāsaṃyutā tithiḥ /
ya icchetparamaṃ guhyaṃ bratakarttā śikhidhvaja! //
bhaviṣyatpurāṇe / kāryā dvitīyayā sārddhaṃ na tṛtīyā kadācana /
atrarambhākyāṃ varjayitvāitivihāyaikāṃ tu rambhākhyāṃiti ca
śravaṇādrambhāvrate dvitīyāyuktatṛtīyā grāhyeti gamyate
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535065 (0.031):
atra gaṇanāthetiviśeṣaṇasāmarthyāt gaṇanāthavrate tṛtīyāyuktā caturthī / grāhyeti gamyate /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534990 (0.047):
sarvavrateṣu grāhyaiva rambhāvrate tu dvitīyāyuktaiva grāhyā tadalābhe ca
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535034 (0.055):
vināyakavrate tu tṛtīyāyuktā caturthī grāhyā /
sākṣādvidhānāccayathoktam / skandapurāṇe: / bṛhattapā tathā rambhā sāvitrī vaṭapaitṛkī /
kṛṣṇāṣṭamī ca bhūtā ca kartavyā sammukhī tithiḥ //
kṛṣṇāṣṭamī tathā rambhā tṛtīyā paṭapaitṛkī /
bṛhattapā tathā brahmana! kartavyā sammukhī tithiḥ // / evaṃ ca yugmāgnītiyugmavākyamapi rambhāvrataviṣayameva /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534752 (0.026):
kevalaṃ yugmavākyameva tu rambhāvrataviṣayatvenāsmatpakṣe saṅkocyate iti
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10533602 (0.059):
rudravrateṣu sarveṣu kartavyā sammukhī tithiḥ / / iti brahmavaivarttokteḥ / / atha dvitīyā nirṇīyate /
na ca dvitīyāyutatṛtīyāniṣedhāḥ caturthīyutatṛtīyāvidhaya
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534732 (0.018):
rambhāvrataparityāgena dvitīyāyutatṛtīyāniṣedhānāṃ / caturthīyutatṛtīyāvidhīnāṃ ca śuklapakṣe 'pi pravṛtteraṅgīkaraṇātanyeṣu"
upavāsamātraviṣayāḥ / / ekādaśyaṣṭamī ṣaṣṭhī paurṇamāsī caturdaśī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535971 (0.023):
ṣaṇmunyoritiyugmavākyāt / / ekādaśyaṣṭamī ṣaṣṭhī dvitīyā ca caturdaśī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544578 (0.032):
paurṇamāsīyutā sā syāccaturdaśyā ca pūrṇimā // / nāradīyapurāṇe / tṛtīyaikādaśī ṣaṣṭhī paurṇamāsī caturdaśī /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21329575 (0.032):
tṛtīyā pañcamī caiva saptamī ca caturdaśī / / aṣṭamī paurṇamāsī ca daśamī ca trayodaśī // Āk_1,3.7 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10536386 (0.041):
ṣaṣṭhyekādaśyamāvāsyā pūrvaviddhā tathāṣṭamī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544793 (0.047):
iti, tadupavāsaviṣayam / / ekādaśyaṣṭamī ṣaṣṭhī ube pakṣe caturdasī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10543462 (0.048):
iti skandapurāṇācca / / {MV S_75} / ekādaśī tathā ṣaṣṭhī amāvāsyā caturthikā /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15851159 (0.055):
ekādaśyaṣṭamī ṣaṣṭī paurṇamāsī caturddaśī / / amāvāsyā tṛtīyā ca hyupavāsavratādiṣu // NarP_1,29.3 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10533717 (0.058):
ekādaśyaṣṭamī ṣaṣṭhī dvitīyā ca catudrdaśī / / trayodaśī amāvāsyā upoṣyāḥ syuḥ parānvitāḥ //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6718880 (0.058):
caturtho cāśubhā ṣaṣṭhī aṣṭamī navamī tathā // GarP_1,59.25 // / amāvāsyā pūrṇimā ca tadvādaśī ca caturdaśī /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21626965 (0.060):
357.013. dvitīyā ṣaṣṭhī navamī dvādaśī caturdaśī atrāntare divase kalā
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6635789 (0.060):
pūrṇe +ardha^māse vā/ dvitīyā ṣaṣṭhī navamī dvādaśī caturdaśī atra^antare
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2168177 (0.060):
navamī aṣṭamī caiva $ paurṇamāsī trayodaśī & / yo bhuṅkte devi naiteṣu % saṃyatastu naraḥ samām // SkP_28.10 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19178253 (0.060):
navamī aṣṭamī caiva paurṇamāsī trayodaśī / / yo bhuṅkte devi naiteṣu saṃyatastu naraḥ samām // SkP_28.10 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535020 (0.064):
ekādaśī tathā ṣaṣṭhī amāvāsyā caturthikā / / upoṣyāḥ parasaṃyuktāḥ parāḥ pūrveṇa saṃyutāḥ //
amāvāsyā tṛtīyā ca tā upoṣyāḥ parānvitāḥ // / iti bṛhaspativacanānuguṇyāditivācyam /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535971 (0.025):
ekādaśyaṣṭamī ṣaṣṭhī dvitīyā ca caturdaśī / / trayodaśī amāvāsyā upoṣyāḥ syuḥ parānvitāḥ //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544577 (0.037):
paurṇamāsīyutā sā syāccaturdaśyā ca pūrṇimā // / nāradīyapurāṇe / tṛtīyaikādaśī ṣaṣṭhī paurṇamāsī caturdaśī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10543462 (0.046):
{MV S_75} / ekādaśī tathā ṣaṣṭhī amāvāsyā caturthikā / / upoṣyāḥ parasaṃyuktāḥ parāḥ pūrveṇa saṃyutāḥ //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535020 (0.052):
caturthī pañcamīyutā grāhyā yugabhūtānītivākyāt / / ekādaśī tathā ṣaṣṭhī amāvāsyā caturthikā / / upoṣyāḥ parasaṃyuktāḥ parāḥ pūrveṇa saṃyutāḥ //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544802 (0.053):
ekādaśyaṣṭamī ṣaṣṭhī ube pakṣe caturdasī / / amāvāsyā tṛtīyā ca tā upoṣyāḥ parānvitāḥ //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544305 (0.055):
{MV S_79} / trayodaśī amāvāsyā tā upoṣyāḥ parānvitāḥ //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10533718 (0.061):
ekādaśyaṣṭamī ṣaṣṭhī dvitīyā ca catudrdaśī / / trayodaśī amāvāsyā upoṣyāḥ syuḥ parānvitāḥ //
anyeṣu sarvakāryeṣu gaṇayuktā praśasyate /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534312 (0.0):
rambhākhyāṃ varjayitvā tu tṛtīyāṃ dvijasattamāḥ! / anyeṣu sarvakāryeṣu gaṇayuktā praśasyate //
ityādivacaneṣu upavāsavyatiriktakārye 'pi paraviddhātvasahkīrttanāt
ekādaśyaṣṭamītivākyaṃ tu tithiviśeṣe upavāse paraviddhatvaṃ pratipādayati
{MV S_35} / na tu kāryāntare paraviddhatvaṃ nivartayati /
ubhayārthatve vākyabhedaprasaṅgāt /
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11589559 (0.042):
dharmajijñāsā na vāryata iti prāg api prasajyeta. ubhayavivakṣā tu / vākyabhedaprasaṅgād ayuktaiveti. vakṣyamāṇā[100]locanena tu naitad evam
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 1, (jsbh2-1u.htm.txt) 935061 (0.059):
(vrīhyadṛṣṭobhayoddeśyakatvanibandhanavākyabhedasya
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 4, (jsbh1-4u.htm.txt) 1913161 (0.064):
prāptatvāttadviśiṣṭavidhyasaṃbhave tadanuvādenobhayavidhāne / vākyabhedatādavasthyam; tathāpi tatra dravyāśritāyāstasyāḥ prāptatve 'pi
kecittu dvitīyāyuktatṛtīyāvidhiḥ śuklatṛtīyāviṣayaḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534646 (0.018):
dvitīyāyutatṛtīyāvidhiḥ kṛṣṇatṛtīyāviṣayaḥ / / niṣedhastu śuklatṛtīyāviṣaya iti /
niṣedhastu kṛṣṇatṛtīyāviṣayaḥ / / nacaivaṃ rambhāvākyamanarthakaṃ syāditivācyam /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534646 (1.192):
dvitīyāyutatṛtīyāvidhiḥ kṛṣṇatṛtīyāviṣayaḥ /
ekādaśryaṣṭamītiprāguktavacanavaśādupavāse śuklapakṣagatāyā api tṛtīyāyāḥ
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2566914 (0.049):
asaṃnikṛṣṭagrahaṇaṃ ca pūrvavattāddrūpyaparyayaparicchedanirāsārthamā / / etadeśināṃ tu tadanarthakameva syāt /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21168766 (0.051):
ityarthaḥ / tatpakṣīkaraṇasyāpi prāguktatvāditi bhāvaḥ /
Siddhasena Mahamati: Nyayavatara, with the Nyayavataravivrti commentary by Siddharsi-ganin (snyayvpu.htm.txt) 18490588 (0.052):
[NAV_31.7] svānyanirbhāsītyanena prāguktasvaparābhāsipramāṇaviśeṣaṇavan
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28151846 (0.057):
tīrasya gaṅgāpadavācyatvaṃ tu prāguktaprakāreṇaiva vāryate/ / vācyārthaṃpravāhasambandhamātreṇa tīrasya gaṅgāpadalakṣyatvopapatterityata
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20960207 (0.057):
sādhyātyanbhāvavatvamityādinā prāguktadiśā nānātvāditi bhāvaḥ/
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20965897 (0.058):
vyabhicāraḥ/ kiṃ tūktarūpa eva/ sa ca tatra nāsti/ prāgabhāvena virodhāt/
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28231891 (0.060):
yatkiñcidityabhāvaviśeṣaṇam/ yāvaditīti/ tatra yatretyādinā / prāguktakāṃsyādau/ taditi/ śuddhītyarthaḥ/ nanu yatretyādyuktakāṃsyādau
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22884597 (0.062):
kimanena sūtreṇeti tulyabalagrahaṇaṃ cānarthakaṃ syāditi / / asminapi vedādyurbalataratvaṃ smṛterupapadyate /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21004270 (0.062):
mānābhāvāt / tathaiva tamaso 'pi tādṛśatejaḥsāpekṣargrāhyatvasaṃbhavācceti / bhāvaḥ// / prāguktatarkasyāprayojakatvamuktvā vyabhicāraṃ cāha āloka iti //
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21029274 (0.063):
yadvetitha// pūrvokteti// etacchabdaniṣṭhaśakterayaṃ viṣaya iti
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20944098 (0.063):
cedityarthaḥ/ aniyamapakṣe samayabandha ityata āha uktapakṣeṣviti// sā / cetyādinā prāguktasaptapakṣeṣu//
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2592593 (0.063):
vṛthātvasya kathamavimṛṣṭatvam. ucchūnabhuje vṛthātvasya tu kiṃpadenaiva / uktatvāt / / yattu kāvyaprakāśakṛtā asyaiva ślokasya prathamacaraṇenyakkāro"
paraviddhatvāśrayaṇāttadapavādatvena rambhāvākyārambhopapatterityāhuḥ /
tadayuktam / / vaiparītyasyāpi vastuṃ śaktyatvāt / / dvitīyāyutatṛtīyāvidhiḥ kṛṣṇatṛtīyāviṣayaḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534600 (0.018):
kecittu dvitīyāyuktatṛtīyāvidhiḥ śuklatṛtīyāviṣayaḥ / / niṣedhastu kṛṣṇatṛtīyāviṣayaḥ /
niṣedhastu śuklatṛtīyāviṣaya iti / / kiñca
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534600 (1.192):
kecittu dvitīyāyuktatṛtīyāvidhiḥ śuklatṛtīyāviṣayaḥ /
śuklapakṣe tithirgrāhyā yasyāmabhyudito raviḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10531569 (0.0):
tayā karmāṇi kurvīta hāsavṛddhī na kāraṇam // / śuklapakṣe tithirgrāhyā yasyāmabhyudito raviḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10533651 (0.0):
iti brahmavaivartavacanena ca virodhe / śuklapakṣe tithirgrāhyā yasyāmabhyudito raviḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10567277 (0.0):
kṛṣṇapakṣe tithirgrāhyā yasyāmastaṃ gato raviḥ / / śuklapakṣe tithirgrāhyā yasyāmabhyudito raviḥ //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10538553 (0.036):
daśamīviddhatvamastu / / śuklapakṣe tithirgrāhyā yasyāmabhyudito raviḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10539311 (0.040):
kiñcidāsthātavyaṃ vyavasthāpakaṃ śāstramiticet, satyam / / śuklapakṣe tithirgrāhyā yasyāmabyudito raviḥ /
kṛṣṇapakṣe tithirgrāhyā yasyāmastamito raviḥ //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10531570 (0.0):
tayā karmāṇi kurvīta hāsavṛddhī na kāraṇam // / śuklapakṣe tithirgrāhyā yasyāmabhyudito raviḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10533652 (0.0):
śuklapakṣe tithirgrāhyā yasyāmabhyudito raviḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10539315 (0.0):
kiñcidāsthātavyaṃ vyavasthāpakaṃ śāstramiticet, satyam / / śuklapakṣe tithirgrāhyā yasyāmabyudito raviḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10567276 (0.016):
kṛṣṇapakṣe tithirgrāhyā yasyāmastaṃ gato raviḥ / / śuklapakṣe tithirgrāhyā yasyāmabhyudito raviḥ //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10538553 (0.037):
daśamīviddhatvamastu / / śuklapakṣe tithirgrāhyā yasyāmabhyudito raviḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10531597 (0.043):
pitṛkārye tithirjñeyā yasyāmastamito raviḥ // / iti vacanānusāreṇodayāstamayatithyordevapitryaviṣayatvena vyavasthāmāhuḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10532253 (0.058):
pitṛkārye tithirjñeyā yasyāmastamito raviḥ // / udite daivataṃ bhānau pitryaṃ cāstamite ravau /
itivacanaṃ viparītamevārthamavagamayati / / atra hi kṛṣṇapakṣagatāyāstṛtīyayāstitheryasyāmastamito
raviritidvitīyāyutāyā grāhyatvaṃ pratīyate /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28217024 (0.054):
hetusādhyasāmānādhikaraṇyarūpānvayasahacāraparaḥ/ grahagrāhyatvaṃ / tṛtīyārthaḥ/ ata eva kevalavyatirekinirāsaḥ/ vyatirekeṇetyatrāpi
śuklapakṣagatāyāstu tasyā eva titheryasyāmabhyudito raviriti
caturthīyutāyā grāhyatvam / / vastutastu na śuklakṛṣṇabhedena vidhiniṣedhayorviṣaya vyavasthā yuktimatī
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28162278 (0.045):
tadgrāhyatvabhapramātva evāsti, na tu pramātva iti bādhaḥ syāt/
Vasubandhu: Abhidharmakosa, Karikas only (vakobhku.htm.txt) 18063536 (0.053):
kṛṣṇaśuklādibhedena punaḥ karma caturvidham // VAkK_4.59 //
Siddhasena Mahamati: Nyayavatara, with the Nyayavataravivrti commentary by Siddharsi-ganin (snyayvau.htm.txt) 3971525 (0.059):
aviśeṣeṇânuṣajeta, tathā ca pratiniyato grāhya-grāhaka-bhāvo na
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28139673 (0.059):
viśiṣṭaparāmarśe tatkalpanasyaiva laghīyastvamiti/ / vastutastu / taddharmāvacchinnaviśeṣyakavyāptiprakārakaniścayaviśiṣṭataddharmāvacchi
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21172576 (0.059):
pramāsāmānye grāhyapramāsāmānyaṃ heturiti vācyam / tathāpa / grāhyapramāmātrasyātiprasaktatayā tadgrāhyapramāyāṃ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21146308 (0.059):
kramājjñapttau ca tadevādau samarthayituṃjñānagrāhakamātragrāhyatvaṃ / svatastva"miti ṭīkākṛduktaṃ vākyaṃ vivṛṇvāno 3 jñapttau svatastvaṃ"
Vasubandhu: Madhyantavibhagabhasya (vmvkbh_u.htm.txt) 28803626 (0.061):
artho 'pi na cāsti yathā saṃprakhyāti grāhyagrāhakatvena na ca naivāsti
madhyantavibhagatika.html 19097955 (0.061):
tathārtho'pi na cāsti yathā samprakhyāti grāhyagrāhakatvena tathā
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28163940 (0.061):
svatogrāhyatvābhāve 'nvayaḥ/ paratīgrāhyatvamiti/ prāmāṇyasyānumānāditi
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28225589 (0.061):
svatogrāhyatvānupagamena tatra vicārāsambhavādāha [268] vastutastviti/ / yattu jñānapadena
tathāsati dvitīyāyuktatṛtīyānaṣedhakānāṃ caturthīyuktatṛtīyāvidhāyakānāṃ
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535326 (0.050):
iti pañcamīyuktacaturthīṃniṣedhakaṃ vacanaṃ tadvināyakavrataviṣayam / / gaurīvrate tu tṛtīyāyuktacaturthī grāhyā tṛtīyāyā gaurīdevatātvena
SATAPATHA-BRAHMANA 10 (sb_10_u.htm.txt) 22507499 (0.059):
sa eṣa mithuno'gniḥ prathamā ca citirdvitīyā ca tṛtīyā ca caturthī cātha / pañcamyai / citeryaścite'gnirnidhīyate tanmithunam mithuna u evāyamātmā
ca prāgudāhṛtānāṃ bahūnāṃ saṅkocāpatteḥ / / asmatpakṣe tu na tathā vākyasaṅkocaḥ /
rambhāvrataparityāgena dvitīyāyutatṛtīyāniṣedhānāṃ
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534527 (0.018):
na ca dvitīyāyutatṛtīyāniṣedhāḥ caturthīyutatṛtīyāvidhaya
caturthīyutatṛtīyāvidhīnāṃ ca śuklapakṣe 'pi pravṛtteraṅgīkaraṇātanyeṣu
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534527 (0.032):
na ca dvitīyāyutatṛtīyāniṣedhāḥ caturthīyutatṛtīyāvidhaya
sarvakāryeṣuiti vacanaṃ ca bhavatpakṣe bādhyate /
kevalaṃ yugmavākyameva tu rambhāvrataviṣayatvenāsmatpakṣe saṅkocyate iti
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534520 (0.026):
evaṃ ca yugmāgnītiyugmavākyamapi rambhāvrataviṣayameva /
viśeṣaḥ / / ayaṃ ca dvitīyāvedhaḥ svalpo 'pi tyājyo na tu muhūrtatrayaparimita eva /
dvitīyāśeṣasaṃyuktāṃ kakalākāṣṭhāpi yā
caivaityādivacanebhyastathāvagamāt / / ata eva tṛtīyāpi / caturthīyutā svalpāpi grāhyā na tu trimuhūrtatvakarmakālatvādaraḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535565 (0.064):
kecittu śuklacaturthī pañcamīyutā kṛṣṇacaturthī tṛtīyāyutā grāhyā /
ayaṃ cālpasyāpi dvitīyāvedhasya niṣedhaḥ, alpottaratṛtīyāparigrahaśca
śiṣṭācārāt gaurīdaivatyavratāviṣaya eva /
vratāntareṣu tu niṣedhyadvitīyāvedhādestrimuhūrtatvamādaraṇīyameva yadā
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534971 (0.058):
vedhyavedhakayostṛtīyādvitīyayostrimuhūrtatvamāśrayaṇīyameva / / yadā tu svalpāpi tṛtīyottaradine na labhyate tadā dvitīyāviddhāpi
tūttaradine alpāpi tṛtīyā na labhyate tadā sarvavrateṣu dvitīyāyuktāpi
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534984 (0.036):
yadā tu svalpāpi tṛtīyottaradine na labhyate tadā dvitīyāviddhāpi
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10532893 (0.058):
yadā tūttaradine svalpāpi na labhyate tadā
grāhyaiva / / ekādaśī tṛtīyā ca ṣaṣṭhī caiva trayodaśī / / pūrvaviddhāpi kartavyā yadi na syāt pare 'hani //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10536226 (0.0):
yattu / ekādaśī tṛtīyā ca ṣaṣṭhī caiva trayodaśī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544289 (0.0):
yadā tu paradine trayodaśī nāsti tadā pūrvaviddhā kāryā / / vaśiṣṭhaḥ: / ekādaśī tṛtīyā ca ṣaṣṭhī caiva trayodaśī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544214 (0.026):
tatra śuklatrayodaśī pūrvaviddhā kāryā / / trayodaśī tu kartavyā dvādaśīsahitā mune! /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10536386 (0.036):
nanu / ṣaṣṭhyekādaśyamāvāsyā pūrvaviddhā tathāṣṭamī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10536564 (0.040):
śuklapakṣe 'ṣṭamī caiva śuklapakṣe caturdaśī / / pūrvaviddhā na kartavyā kartavyā parasaṃyutā //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544580 (0.040):
nāradīyapurāṇe / tṛtīyaikādaśī ṣaṣṭhī paurṇamāsī caturdaśī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535969 (0.042):
ṣaṇmunyoritiyugmavākyāt / / ekādaśyaṣṭamī ṣaṣṭhī dvitīyā ca caturdaśī /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14178689 (0.042):
pūrvaviddhā na kartavyā dvitīyā cāṣṭamī tathā // NarP_2,2.10 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10536577 (0.046):
kṛṣṇapakṣe 'ṣṭamī caiva kṛṣṇapakṣe caturdaśī / / pūrvaviddhā tu kartavyā paraviddhā na kutracit //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544763 (0.046):
kṛṣṇapakṣe 'ṣṭamī caiva kṛṣṇapakṣe caturdaśī / / pūrvaviddhā tu kartavyā paraviddhā na karhicit //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544878 (0.047):
kṛṣṇapakṣe 'ṣṭamī caiva kṛṣṇapakṣe caturdaśī / / {MV S_82} / pūrvaviddhā tu kartavyā paraviddhā na karhicit //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10583031 (0.052):
pañcamī daśamī caiva tṛtīyā ca trayodaśī / / ekādaśī dvitīyā ca pakṣayorubhayorapi //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10533745 (0.053):
etadvacanābhāve hi / tṛtīyaikādaśī ṣaṣṭhī tathā caivāṣṭamī tithiḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10533716 (0.053):
ekādaśyaṣṭamī ṣaṣṭhī dvitīyā ca catudrdaśī / / trayodaśī amāvāsyā upoṣyāḥ syuḥ parānvitāḥ //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10539580 (0.053):
pūrvaviddhā na kartavyā tṛtīyā ṣaṣṭhireva ca /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21626965 (0.053):
357.013. dvitīyā ṣaṣṭhī navamī dvādaśī caturdaśī atrāntare divase kalā
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6635789 (0.053):
pūrṇe +ardha^māse vā/ dvitīyā ṣaṣṭhī navamī dvādaśī caturdaśī atra^antare
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544297 (0.059):
yattu / ekādaśyaṣṭamī ṣaṣṭhī dvitīyā ca caturhaśī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10545865 (0.060):
śrāvaṇī durganavamī tathā dūrvāṣṭamī tu yā / / pūrvaviddhaiva kartavyā śivarātrirbalerdinam //
iti vṛddhavasiṣṭhavacanāt / / yadā tu pūrvadine tṛtīyā śuddhā satī uttaradine varddhate tadā śuddhāmapi
tyaktvā caturthīyuktaiva grāhyāgaṇayuktā praśasyataityādivacanaiḥ
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535514 (0.035):
jayāyā madhyānhavyāpitve 'pi jayāyuktā pūrvaiṃva caturthī grāhyā na tu
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11855943 (0.046):
pravicāryatām iyaṃ tair vyākhyā yuktā na vā yuktā. || / yuktā ced grāhyeyaṃ na eed apohyānyathā vidhātavyā |
caturthīyuktāyāḥ prāśastyāvagamāditi kecit / / {MV S_36}
anye tu etādṛśaviṣaye niṣedhavākyānāmapravṛtteḥ
śuddhādhikāyāmapyuttaraviddhaiva tṛtīyā grāhyetyetadarthapratipādakasya
vacanasyānupalambhāt gaṇayuktādivākyānāṃ ca tṛtīyāyāḥ
dvitīyāvedhacaturthīvedhayoḥ satoḥ pūrvaviddhā vā grāhyā uttaraviddhā vā
grāhyā ityevaṃ sandehe sati nirṇāyakatvāt etādṛśaviṣaye ca titheḥ
pūrṇatvena sandehānudayāt nirṇāyakagaṇayuktādivākyāpravṛtteḥ pūrvaiva
tṛtīyā grāhyetyāhuḥ / / tadayaṃ saṅkṣepaḥ / / rambhāvra tārikteṣu upavāsādisakaladevakāryeṣu na dvitīyāviddhā tṛtīyā
grāhyā kintu caturthīṃyuktā / / gaurīvrateṣu svalpayāpi dvitīyayā yuktā varjyā na
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535254 (0.058):
tatra hi caturthī tṛtīyāyuktā grāhyetyeyāvat pratīyate na
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535539 (0.058):
itipurāṇamuñcayavacanādapi gaurīvrate tṛtīyāyuktā caturthī grāhyeti / pratīyate /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535273 (0.059):
pūrvodāhṛtabrahmavaivartaṃvacanānuguṇyāttu gaṇanāthasuteṣiṇī ca caturṣīṃ / tṛtīyāyuktā grāhyetyetadevaitayorvacanayorhṛdayamavagacchāmaḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535305 (0.061):
karmakālaśāstrasya prābalyāt pūrvā grāhyā / / yattu / dvitīyā pañcamīvedhāt daśamī ca trayodaśī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535515 (0.063):
jayāyā madhyānhavyāpitve 'pi jayāyuktā pūrvaiṃva caturthī grāhyā na tu / nāgaviddhā parā caturthī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535440 (0.063):
sampūrṇadinavyāpinī bhavati tadā śuddhā tṛtīyāpi caturthīvrate grāhyā na
dvitīyāyāstrimuhūrtatvādaraḥ / / tathā gaurīvrata eva atrimuhūrtāpi caturthīyuktā grāhyā vratāntareṣu
vedhyavedhakayostṛtīyādvitīyayostrimuhūrtatvamāśrayaṇīyameva /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534819 (0.058):
vratāntareṣu tu niṣedhyadvitīyāvedhādestrimuhūrtatvamādaraṇīyameva yadā / tūttaradine alpāpi tṛtīyā na labhyate tadā sarvavrateṣu dvitīyāyuktāpi
yadā tu svalpāpi tṛtīyottaradine na labhyate tadā dvitīyāviddhāpi
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534830 (0.036):
tūttaradine alpāpi tṛtīyā na labhyate tadā sarvavrateṣu dvitīyāyuktāpi
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10532892 (0.057):
yadā tūttaradine svalpāpi na labhyate tadā
sarvavrateṣu grāhyaiva rambhāvrate tu dvitīyāyuktaiva grāhyā tadalābhe ca
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535034 (0.038):
vināyakavrate tu tṛtīyāyuktā caturthī grāhyā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534484 (0.047):
śravaṇādrambhāvrate dvitīyāyuktatṛtīyā grāhyeti gamyate
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535065 (0.056):
atra gaṇanāthetiviśeṣaṇasāmarthyāt gaṇanāthavrate tṛtīyāyuktā caturthī / grāhyeti gamyate /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534831 (0.058):
tūttaradine alpāpi tṛtīyā na labhyate tadā sarvavrateṣu dvitīyāyuktāpi / grāhyaiva /
dvitīyāyuktāpi śudrādhikā punaḥ pūrṇatvāt pūrvaivādeyeti /
iti tṛtīyānirṇayaḥ / / atha caturthīnirṇayaḥ / / caturthī pañcamīyutā grāhyā yugabhūtānītivākyāt /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535602 (0.050):
iti caturthīnirṇayaḥ / / {MV S_39} / atha pañcamīnirṇayaḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535563 (0.051):
kecittu śuklacaturthī pañcamīyutā kṛṣṇacaturthī tṛtīyāyutā grāhyā /
ekādaśī tathā ṣaṣṭhī amāvāsyā caturthikā / / upoṣyāḥ parasaṃyuktāḥ parāḥ pūrveṇa saṃyutāḥ //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535643 (0.0):
pañcamī tu caturthyā tu kāryā ṣaṣṭhyā na saṃyutā / / ekādaśī tathā ṣaṣṭhī amāvāsyā caturthikā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10543468 (0.024):
iti skandapurāṇācca / / {MV S_75} / ekādaśī tathā ṣaṣṭhī amāvāsyā caturthikā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535971 (0.044):
ṣaṇmunyoritiyugmavākyāt / / ekādaśyaṣṭamī ṣaṣṭhī dvitīyā ca caturdaśī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544557 (0.048):
etāḥ parayutāḥ kāryāḥ parāḥ pūrveṇa saṃyutāḥ //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534540 (0.052):
ekādaśyaṣṭamī ṣaṣṭhī paurṇamāsī caturdaśī / / amāvāsyā tṛtīyā ca tā upoṣyāḥ parānvitāḥ //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10536385 (0.057):
ṣaṣṭhyekādaśyamāvāsyā pūrvaviddhā tathāṣṭamī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544576 (0.061):
nāradīyapurāṇe / tṛtīyaikādaśī ṣaṣṭhī paurṇamāsī caturdaśī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10533718 (0.064):
ekādaśyaṣṭamī ṣaṣṭhī dvitīyā ca catudrdaśī / / trayodaśī amāvāsyā upoṣyāḥ syuḥ parānvitāḥ //
iti vṛddhavaśiṣṭhavākyācca / / vināyakavrate tu tṛtīyāyuktā caturthī grāhyā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535069 (0.023):
atra gaṇanāthetiviśeṣaṇasāmarthyāt gaṇanāthavrate tṛtīyāyuktā caturthī / grāhyeti gamyate /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535541 (0.037):
itipurāṇamuñcayavacanādapi gaurīvrate tṛtīyāyuktā caturthī grāhyeti
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535254 (0.037):
tayoḥ sāmānyataḥ pravṛtteḥ / / tatra hi caturthī tṛtīyāyuktā grāhyetyeyāvat pratīyate na
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534991 (0.038):
sarvavrateṣu grāhyaiva rambhāvrate tu dvitīyāyuktaiva grāhyā tadalābhe ca
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534485 (0.055):
śravaṇādrambhāvrate dvitīyāyuktatṛtīyā grāhyeti gamyate
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535327 (0.060):
gaurīvrate tu tṛtīyāyuktacaturthī grāhyā tṛtīyāyā gaurīdevatātvena
taduktam / brahmavaivartte: / caturthīsaṃyutā yā tu tṛtīyā sā phalapradā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10531486 (0.002):
caturthāsaṃyutā yā ca sā tṛtīyā phalapradā //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534322 (0.016):
gaṇaḥ = caturthī / / āpastambaḥ / caturthīsaṃyutā yā ca sā tṛtīyā phalapradā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535895 (0.016):
prati patsadvitīyā syāt dvitīyā pratipadyutā / / caturthīsaṃyutā yā ca sā tṛtīyā phalapradā //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535068 (0.052):
atra gaṇanāthetiviśeṣaṇasāmarthyāt gaṇanāthavrate tṛtīyāyuktā caturthī / grāhyeti gamyate / / caturthīsaṃyutā kāryā tṛtīyā ca caturthikā /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26892416 (0.062):
pratipaddhanalābhāya $ dvitīyā dvipadapradā & / putrārthinī tṛtīyā tu % caturthī śatrunāśinī // BrP_220.15 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11163724 (0.062):
pratipaddhanalābhāya dvitīyā dvipadapradā / / putrārthinī tṛtīyā tu caturthī śatrunāśinī // BrP_220.15 //
caturthī ca tṛtīyāyāṃ mahāpuṇyaphalapradā //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10531487 (0.0):
caturthāsaṃyutā yā ca sā tṛtīyā phalapradā // / caturthī ca tṛtīyāyāṃ mahāpuṇyaphalapradā //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534320 (0.064):
caturthīsaṃyutā yā ca sā tṛtīyā phalapradā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535893 (0.064):
caturthīsaṃyutā yā ca sā tṛtīyā phalapradā //
kartavyā vratibhirvatsa! gaṇanāthasutoṣiṇī / / atra gaṇanāthetiviśeṣaṇasāmarthyāt gaṇanāthavrate tṛtīyāyuktā caturthī
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535035 (0.023):
vināyakavrate tu tṛtīyāyuktā caturthī grāhyā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534485 (0.031):
śravaṇādrambhāvrate dvitīyāyuktatṛtīyā grāhyeti gamyate
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534991 (0.056):
sarvavrateṣu grāhyaiva rambhāvrate tu dvitīyāyuktaiva grāhyā tadalābhe ca
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535539 (0.062):
itipurāṇamuñcayavacanādapi gaurīvrate tṛtīyāyuktā caturthī grāhyeti / pratīyate /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535254 (0.062):
tatra hi caturthī tṛtīyāyuktā grāhyetyeyāvat pratīyate na
grāhyeti gamyate / / caturthīsaṃyutā kāryā tṛtīyā ca caturthikā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535038 (0.028):
vināyakavrate tu tṛtīyāyuktā caturthī grāhyā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535541 (0.054):
itipurāṇamuñcayavacanādapi gaurīvrate tṛtīyāyuktā caturthī grāhyeti / pratīyate /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535254 (0.054):
tayoḥ sāmānyataḥ pravṛtteḥ / / tatra hi caturthī tṛtīyāyuktā grāhyetyeyāvat pratīyate na
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535327 (0.063):
gaurīvrate tu tṛtīyāyuktacaturthī grāhyā tṛtīyāyā gaurīdevatātvena
tṛtīyayā yutā naiva pañcamyā kārayetkvacit //
iti yat bhaviṣyatpurāṇasthaṃ vacanaṃ, yacca
caturthī caiva kartavyā tṛtīyāsaṃyutā vibho! / / iti skandapurāṇasthaṃ vacanaṃ, tadubhayamapi gaṇanāthavrataviṣayameva /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535622 (0.039):
skandapurāṇe 'pi / pañcamī ca tathā kāryā caturthīsaṃyutā vibho! /
si dvivināyakavrate ca madhyāhnavyāpinī caturthā prāhyā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535179 (0.047):
tatraiva karmakālavyāpteḥ / / evaṃ nāgadevatāvrate 'pi madhyāhnavyāpinī caturthī grāhyā /
{MV S_37} / caturthīṃ gaṇanāthasya mātṛviddhā praśasyate /
madhyāhavyāpinī sā tu parataścet pare 'hani //
iti bṛhaspativacanāt / / parataścet pare 'hanītyasyāyamarthaḥ /
yadi paredyureva madhyāhnavyāptiḥ tadaiva pare 'hani pañcamīviddhetyarthaḥ
pakṣāntareṣu tu mātṛciddhaiva grāhyeti /
prātaḥ śuklatilaiḥ snātvā madhyāhne pūjayennṛpa! /
itigaṇapatikalpe madhyāhnasya karmakālatvāvagamācca /
yadā tu pūrvaṃdine mātṛviddhā paredyureva ca madhyāhnavyāpinī bhavati tadā
mātṛviddhātvaguṇayogena paradina eva vināyakavratamanuṣṭheyam /
tatraiva karmakālavyāpteḥ / / evaṃ nāgadevatāvrate 'pi madhyāhnavyāpinī caturthī grāhyā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535103 (0.047):
si dvivināyakavrate ca madhyāhnavyāpinī caturthā prāhyā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10543682 (0.060):
udayavyāpinī grāhyā śradhaṇadvādaśī vrate /
yugaṃ madhyandine yatra tatropoṣya phaṇīśvarān / / kṣīreṇāpyāyya pañcamyāṃ pārayet prayato naraḥ /
viṣāṇiṃ tasya naśyanti na taṃ hiṃsanti pannagāḥ // / iti madhyāhne nāgapūjāvidhānāt /
etāvāṃstu viśeṣaḥ / / yadā pūrvedyu reva madhyāhnavyāptiḥ tadaiva pūrvā /
pakṣāntareṣu pañcamīyuktaiva grāhyā / / pañcamyā nāgatithitvena tadyogasya prāśastyāt kecittu nāgadevatāvrate 'pi
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535336 (0.030):
gaurīvrate tu tṛtīyāyuktacaturthī grāhyā tṛtīyāyā gaurīdevatātvena / tadyogasya prāśastyāt / / caturthyāṃ gaurīvrate tu bhaviṣyatpurāṇe 'bhihitam
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20916206 (0.053):
bhāsamānavaiśiṣṭyapratiyogitvarūpatvātprakāratvasyeti bhāvaḥ/ kecittu 4 / tārkikāḥ//
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7122821 (0.059):
śakyam, tat ki tannāntarīyakahetutabhdāvāmidhānārthaṃ pañcamyeti, / sādhākatvamātrasyaiva sāmarthye tamabarthasyāsamarthatvāt /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535255 (0.064):
tatra hi caturthī tṛtīyāyuktā grāhyetyeyāvat pratīyate na
vināyakavratavat tṛtīyāyuktā grāhyetyāhuḥ /
tadayuktam / / pramāṇavirahāt / / pūrvodāhṛtabhaviṣyatpurāṇasthaskandapurāṇasthavacanayoḥ pramāṇatvamiticet,
tayoḥ sāmānyataḥ pravṛtteḥ / / tatra hi caturthī tṛtīyāyuktā grāhyetyeyāvat pratīyate na
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535541 (0.0):
itipurāṇamuñcayavacanādapi gaurīvrate tṛtīyāyuktā caturthī grāhyeti
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535036 (0.037):
vināyakavrate tu tṛtīyāyuktā caturthī grāhyā / / taduktam
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535514 (0.039):
jayāyā madhyānhavyāpitve 'pi jayāyuktā pūrvaiṃva caturthī grāhyā na tu
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535326 (0.050):
gaurīvrate tu tṛtīyāyuktacaturthī grāhyā tṛtīyāyā gaurīdevatātvena
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535066 (0.054):
atra gaṇanāthetiviśeṣaṇasāmarthyāt gaṇanāthavrate tṛtīyāyuktā caturthī / grāhyeti gamyate /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11855943 (0.056):
pravicāryatām iyaṃ tair vyākhyā yuktā na vā yuktā. || / yuktā ced grāhyeyaṃ na eed apohyānyathā vidhātavyā |
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534941 (0.058):
rambhāvra tārikteṣu upavāsādisakaladevakāryeṣu na dvitīyāviddhā tṛtīyā / grāhyā kintu caturthīṃyuktā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535218 (0.064):
pakṣāntareṣu pañcamīyuktaiva grāhyā / / pañcamyā nāgatithitvena tadyogasya prāśastyāt kecittu nāgadevatāvrate 'pi
punarnāgacaturthī tṛtīyāyukteti / / pūrvodāhṛtabrahmavaivartaṃvacanānuguṇyāttu gaṇanāthasuteṣiṇī ca caturṣīṃ
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535326 (0.053):
gaurīvrate tu tṛtīyāyuktacaturthī grāhyā tṛtīyāyā gaurīdevatātvena
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535539 (0.056):
itipurāṇamuñcayavacanādapi gaurīvrate tṛtīyāyuktā caturthī grāhyeti
tṛtīyāyuktā grāhyetyetadevaitayorvacanayorhṛdayamavagacchāmaḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535514 (0.041):
jayāyā madhyānhavyāpitve 'pi jayāyuktā pūrvaiṃva caturthī grāhyā na tu
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535538 (0.055):
itipurāṇamuñcayavacanādapi gaurīvrate tṛtīyāyuktā caturthī grāhyeti
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534943 (0.059):
rambhāvra tārikteṣu upavāsādisakaladevakāryeṣu na dvitīyāviddhā tṛtīyā / grāhyā kintu caturthīṃyuktā / / gaurīvrateṣu svalpayāpi dvitīyayā yuktā varjyā na
tena nāgadevatāvrate dinadvaye madhyāhnabyāptyādinā caturthīgrahaṇasandehe
yugmavākyāt paraiva grāhyā, yadā tu pūrvadina eva madhyāhnavabyāptistadā
karmakālaśāstrasya prābalyāt pūrvā grāhyā /
yattu / dvitīyā pañcamīvedhāt daśamī ca trayodaśī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10533717 (0.038):
nanvevaṃ yugmādivākyānāṃ sarvadaivakāryatithiviṣayatve / ekādaśyaṣṭamī ṣaṣṭhī dvitīyā ca catudrdaśī /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21626964 (0.038):
357.012. hīyamāne vardhamāne vā divase vā māse vā pūrṇe 'rdhamāse vā/ / 357.013. dvitīyā ṣaṣṭhī navamī dvādaśī caturdaśī atrāntare divase kalā
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6635788 (0.038):
pūrṇe +ardha^māse vā/ dvitīyā ṣaṣṭhī navamī dvādaśī caturdaśī atra^antare
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544302 (0.051):
yattu / ekādaśyaṣṭamī ṣaṣṭhī dvitīyā ca caturhaśī /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12703968 (0.053):
ṣaṣṭhīcasaptamīcāpi daśamyekādaśītathā // BhS_1.8 // / trayodaśīcatithayaḥ paurṇamāsīśubhāssmatāḥ /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8884924 (0.053):
saptamī śarkarādhenur dadhidhenustathāṣṭamī / / rasadhenuśca navamī daśamī syāt svarūpataḥ // MatsP_82.19 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544251 (0.056):
dvitīyā pañcamī vedhāt daśamī ca trayodaśī / / caturdaśī copavāse hanyuḥ pūrvottare tithī //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4839991 (0.060):
aśvayukacchuklanavamī dvādaśī kārttike tathā /AP_209.016ab/ / tṛtīyā caiva māghasya tathā bhādrapadasya ca //AP_209.016cd/
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10536372 (0.061):
itibrahmapurāṇavacanātu: / pañcamī saptamī caiva daśamī ca trayodaśī / / pratipannavamī caiva kartavyā sammukhī tithiḥ //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534941 (0.061):
rambhāvra tārikteṣu upavāsādisakaladevakāryeṣu na dvitīyāviddhā tṛtīyā / grāhyā kintu caturthīṃyuktā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535441 (0.063):
sampūrṇadinavyāpinī bhavati tadā śuddhā tṛtīyāpi caturthīvrate grāhyā na / tu doṣabhūyiṣṭhā pañcamīviddhā caturthīti /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10583031 (0.063):
pañcamī daśamī caiva tṛtīyā ca trayodaśī / / ekādaśī dvitīyā ca pakṣayorubhayorapi //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25762666 (0.063):
madhuśuklā saptamī ca madhuśuklāṣṭamī punaḥ / / navamī madhuśuklā ca daśamī madhuśuklikā // BndP_3,32.51 //
caturdaśī copavāse hanyuḥ pūrvauttare tithī //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544253 (0.0):
dvitīyā pañcamī vedhāt daśamī ca trayodaśī / / caturdaśī copavāse hanyuḥ pūrvottare tithī //
iti pañcamīyuktacaturthīṃniṣedhakaṃ vacanaṃ tadvināyakavrataviṣayam /
gaurīvrate tu tṛtīyāyuktacaturthī grāhyā tṛtīyāyā gaurīdevatātvena
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535539 (0.036):
itipurāṇamuñcayavacanādapi gaurīvrate tṛtīyāyuktā caturthī grāhyeti
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535254 (0.050):
tayoḥ sāmānyataḥ pravṛtteḥ / / tatra hi caturthī tṛtīyāyuktā grāhyetyeyāvat pratīyate na
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535514 (0.050):
jayāyā madhyānhavyāpitve 'pi jayāyuktā pūrvaiṃva caturthī grāhyā na tu
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534710 (0.050):
tathāsati dvitīyāyuktatṛtīyānaṣedhakānāṃ caturthīyuktatṛtīyāvidhāyakānāṃ
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535263 (0.053):
punarnāgacaturthī tṛtīyāyukteti / / pūrvodāhṛtabrahmavaivartaṃvacanānuguṇyāttu gaṇanāthasuteṣiṇī ca caturṣīṃ
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535035 (0.060):
vināyakavrate tu tṛtīyāyuktā caturthī grāhyā / / taduktam
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535415 (0.061):
iti vacanamapi gaurīvrate kaimutyanyāyena tṛtīyāyuktacaturthīṃ grāhyatayā
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535066 (0.063):
atra gaṇanāthetiviśeṣaṇasāmarthyāt gaṇanāthavrate tṛtīyāyuktā caturthī / grāhyeti gamyate / / caturthīsaṃyutā kāryā tṛtīyā ca caturthikā /
tadyogasya prāśastyāt / / caturthyāṃ gaurīvrate tu bhaviṣyatpurāṇe 'bhihitam
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535221 (0.030):
pañcamyā nāgatithitvena tadyogasya prāśastyāt kecittu nāgadevatāvrate 'pi
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17764385 (0.059):
karma yogābhāvāc citta vaiguṇya praśāmaka karma yogasya saṃnyāsiny abhāvāt
Bhagavadgita 5 (bhg4c05u.htm.txt) 9730452 (0.059):
karma-yogābhāvāc citta-vaiguṇya-praśāmaka-karma-yogasya saṃnyāsiny abhāvāt
vināyakaṃ samabhyarcya caturthyāṃ yadunandana! / / sarvavighnavinirmuktaḥ kāryasiddhimavāpnuyāt //
ityabhidhāyānantaramevābhihitam / {MV S_38} / nidrāṃ ratiṃ śivāṃ bhadrāṃ kīrtiṃ medhāṃ sarasvatīm /
prajñāṃ tuṣṭiṃ tathā kāntiṃ tatraivāhani pūjayet // / vidyākāmo viśeṣeṇa pūjayecca sarasvatīm /
liṅgapurāṇe 'pi / caturthyāṃ tu gaṇeśasya gauryāścaiva vidhānataḥ /
pūjāṃ kṛtvā labhet siddhiṃ saubhāgyaṃ ca naraḥ kramāt //
nāradīyapurāṇe 'pi / māghaśuklacaturthyāṃ tu gaurīmārādhayedūbudhaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15997929 (0.053):
samṛddho dhanadhānyaiḥ syānna ca saṃkaṣṭamāpnuyāt // NarP_1,113.79 // / māghaśuklacaturthyāṃ tu gaurīvratamanuttamam /
caturthī varadā nāma gaurī tatra supūjitā //
jayā ca yadi sampūrṇā caturthī hasate punaḥ / / jayā saiva hi kartavyā nāgaviddhāṃ na kārayet //
iti vacanamapi gaurīvrate kaimutyanyāyena tṛtīyāyuktacaturthīṃ grāhyatayā
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535537 (0.047):
itipurāṇamuñcayavacanādapi gaurīvrate tṛtīyāyuktā caturthī grāhyeti
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4901948 (0.058):
su+aujasiti prathamā amauṭśaso dvitīyā /AP_350.002ab/ / ṭābhyāṃ bhisiti tṛtīyā ṅebhyāṃbhyasaś caturthyapi //AP_350.002cd/
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535326 (0.061):
iti pañcamīyuktacaturthīṃniṣedhakaṃ vacanaṃ tadvināyakavrataviṣayam / / gaurīvrate tu tṛtīyāyuktacaturthī grāhyā tṛtīyāyā gaurīdevatātvena
pratipādayati / / ayaṃ hi asya vacanasyārthaḥ / / yadā paradine caturthīhrāsena pañcamī viddhā bhavati pūrvadine punarjayā
sampūrṇadinavyāpinī bhavati tadā śuddhā tṛtīyāpi caturthīvrate grāhyā na
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535305 (0.063):
karmakālaśāstrasya prābalyāt pūrvā grāhyā / / yattu / dvitīyā pañcamīvedhāt daśamī ca trayodaśī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534942 (0.063):
rambhāvra tārikteṣu upavāsādisakaladevakāryeṣu na dvitīyāviddhā tṛtīyā / grāhyā kintu caturthīṃyuktā / / gaurīvrateṣu svalpayāpi dvitīyayā yuktā varjyā na
tu doṣabhūyiṣṭhā pañcamīviddhā caturthīti /
na tvidaṃ vacanaṃ caturthīvrate śuddhatṛtīyāṃ grāhyatayā pratipādayati
pañcamīviddhacaturthīniṣedhaparatvāt /
ubhayaparatve ca vākyabhedāditi / / kecittu idaṃ vacanaṃ vināyakavrataviṣayamityaṅgīkṛtyānyathā vyācakṣate /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 4 (brsgor4u.htm.txt) 16541425 (0.038):
puruṣasyāmānavatvaṃ netṛtvaṃ cetyubhayaparatve vākyabhedaḥ syādato
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 4 (brssgo4u.htm.txt) 16075058 (0.038):
puruṣasyāmānavatvaṃ netṛtvaṃ cetyubhayaparatve vākyabhedaḥ syādato
yadā pūrvadine madhyāhne jayā sampūrṇā uttaradine punarhāsavaśāccaturthī
madhyāhvādarvāgeva samāpyate tadā dinadvaye karmakāle caturthyā abhāve
sati kiṃ dinaṃ grāhyāmatyapekṣāyāmidaṃ vacanamārabhyate jayā ca yadi
sampūrṇeti / / jayāyā madhyānhavyāpitve 'pi jayāyuktā pūrvaiṃva caturthī grāhyā na tu
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535539 (0.034):
itipurāṇamuñcayavacanādapi gaurīvrate tṛtīyāyuktā caturthī grāhyeti
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534864 (0.035):
tyaktvā caturthīyuktaiva grāhyāgaṇayuktā praśasyata"ityādivacanaiḥ"
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535255 (0.039):
tayoḥ sāmānyataḥ pravṛtteḥ / / tatra hi caturthī tṛtīyāyuktā grāhyetyeyāvat pratīyate na
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535273 (0.041):
pūrvodāhṛtabrahmavaivartaṃvacanānuguṇyāttu gaṇanāthasuteṣiṇī ca caturṣīṃ / tṛtīyāyuktā grāhyetyetadevaitayorvacanayorhṛdayamavagacchāmaḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535326 (0.050):
gaurīvrate tu tṛtīyāyuktacaturthī grāhyā tṛtīyāyā gaurīdevatātvena
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11855943 (0.062):
pravicāryatām iyaṃ tair vyākhyā yuktā na vā yuktā. || / yuktā ced grāhyeyaṃ na eed apohyānyathā vidhātavyā |
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534942 (0.063):
rambhāvra tārikteṣu upavāsādisakaladevakāryeṣu na dvitīyāviddhā tṛtīyā / grāhyā kintu caturthīṃyuktā / / gaurīvrateṣu svalpayāpi dvitīyayā yuktā varjyā na
nāgaviddhā parā caturthī / / gauryāścaturthī vaṭadhenupūjā durgācanaṃ durmaraholike ca /
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11513384 (0.046):
pūjāṃkṛtvāthatalliṃgaṃśirasādhārayetsadā // ŚivP_1,18.57ab/
Kumaralata: Kalpanamanditika (kukalpmu.htm.txt) 17213532 (0.047):
4 ryakaumāralātāyāṃ .. kalpanāmaṇḍitikāyāṃ /// .. paṃktyāṃ tṛtīyā daśatī / samāptā 3 // // pūjāsahiṣṇutvād api bh. + + + + + + + + + +
vatsasya pūjā śivarātriretāḥ parā vinighnanti nṛpaṃ sarāṣṭram //
itipurāṇamuñcayavacanādapi gaurīvrate tṛtīyāyuktā caturthī grāhyeti
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535255 (0.0):
tayoḥ sāmānyataḥ pravṛtteḥ / / tatra hi caturthī tṛtīyāyuktā grāhyetyeyāvat pratīyate na
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535514 (0.034):
jayāyā madhyānhavyāpitve 'pi jayāyuktā pūrvaiṃva caturthī grāhyā na tu
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535326 (0.036):
gaurīvrate tu tṛtīyāyuktacaturthī grāhyā tṛtīyāyā gaurīdevatātvena
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535036 (0.037):
vināyakavrate tu tṛtīyāyuktā caturthī grāhyā / / taduktam
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4901951 (0.040):
su+aujasiti prathamā amauṭśaso dvitīyā /AP_350.002ab/ / ṭābhyāṃ bhisiti tṛtīyā ṅebhyāṃbhyasaś caturthyapi //AP_350.002cd/
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535414 (0.047):
iti vacanamapi gaurīvrate kaimutyanyāyena tṛtīyāyuktacaturthīṃ grāhyatayā
SATAPATHA-BRAHMANA 9 (sb_09_u.htm.txt) 26465785 (0.050):
tṛtīyā sarvā caturthyatha pañcamyai citerasapatnā nākasadaḥ pañcacūḍāstā
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535066 (0.054):
atra gaṇanāthetiviśeṣaṇasāmarthyāt gaṇanāthavrate tṛtīyāyuktā caturthī / grāhyeti gamyate /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535273 (0.055):
pūrvodāhṛtabrahmavaivartaṃvacanānuguṇyāttu gaṇanāthasuteṣiṇī ca caturṣīṃ / tṛtīyāyuktā grāhyetyetadevaitayorvacanayorhṛdayamavagacchāmaḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535263 (0.056):
punarnāgacaturthī tṛtīyāyukteti / / pūrvodāhṛtabrahmavaivartaṃvacanānuguṇyāttu gaṇanāthasuteṣiṇī ca caturṣīṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6576346 (0.057):
dvitīyā sarvavyādhipramocanī nāma, tṛtīyā sarvaviṣavināśanī nāma, caturthī
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534941 (0.058):
rambhāvra tārikteṣu upavāsādisakaladevakāryeṣu na dvitīyāviddhā tṛtīyā / grāhyā kintu caturthīṃyuktā /
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27839763 (0.060):
nāsti daurbalyāviṣkarakarma | caturthī | / nandikasyārthotpattiḥ | pañcamī | / markaṭīya arthotpattiḥ ṣaṣṭhī |
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10690929 (0.063):
(PB 24.10.2) sarvā vā etā virājo daśinī prathamā viṃśinī dvitīyā triṃśinī / tṛtīyaiṣā vai paramā virāṭ yac catvāriṃśad rātrayaḥ paṅktir vai paramā
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 522571 (0.064):
prājāpatyā dvitīyā syāt $ tṛtīyā vaiśvadevikī // HV_App.I,4.5 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22008137 (0.064):
prājāpatyā dvitīyā syāt tṛtīyā vaiśvadevikī // HV_App.I,4.5 //
pratīyate / / gauryāścaturthī = gaurīvratasambandhinī caturthī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535254 (0.053):
tatra hi caturthī tṛtīyāyuktā grāhyetyeyāvat pratīyate na
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535035 (0.061):
vināyakavrate tu tṛtīyāyuktā caturthī grāhyā / / taduktam
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535066 (0.063):
atra gaṇanāthetiviśeṣaṇasāmarthyāt gaṇanāthavrate tṛtīyāyuktā caturthī / grāhyeti gamyate / / caturthīsaṃyutā kāryā tṛtīyā ca caturthikā /
dhenupūjā = tatsambandhinī bahulācaturthī /
vatsasya pūjā = vatsadvādaśī / / kecittu śuklacaturthī pañcamīyutā kṛṣṇacaturthī tṛtīyāyutā grāhyā /
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2920803 (0.051):
dvitīyā tu tṛtīyā syāccaturthī pañcamī bhavet /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535009 (0.051):
atha caturthīnirṇayaḥ / / caturthī pañcamīyutā grāhyā yugabhūtānītivākyāt /
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2912757 (0.055):
dvitīyā ca tṛtīyā syāccaturthī pañcamī bhavet /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10854504 (0.064):
pratipac ca dvitīyā ca tṛtīyā ca tathā nṛpa / / caturthī pañcamī ṣaṣṭhī saptamī cāṣṭamī tathā // RKS_113.84 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534783 (0.064):
ata eva tṛtīyāpi / caturthīyutā svalpāpi grāhyā na tu trimuhūrtatvakarmakālatvādaraḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10536111 (0.064):
iti vrahnavaivartavacanāt pañcamīyutaiva grāhyā / / kṛṣṇāṣṭamī = kṛṣṇapakṣagatā aṣṭamī /
śuklapakṣe tithirjñeyaityādivacanādityāhuḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10531558 (0.049):
tayā karmāṇi kurvīta hāsavṛddhī na kāraṇam // / śuklapakṣe tithirgrāhyā yasyāmabhyudito raviḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10538549 (0.060):
daśamīviddhatvamastu / / śuklapakṣe tithirgrāhyā yasyāmabhyudito raviḥ /
tadayuktam / / tṛtīyāyuktacaturthīgrahaṇavākyasya pūrvoktaiva vyavasthā sādhvīti /
saṅkaṣṭacaturthī tu candrodayavyāpinī grāhyā tasyāstatkalpe
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534111 (0.034):
śrāvaṇādimāsacatuṣṭayāsitapakṣadvitīyāsu aśūnyaśayanākhye vrate / candrodayavyāpinī grāhyā tasya candrodaye vidhānāt /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10545199 (0.035):
tanmate candrodayavyāpinī grāhyā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10536958 (0.048):
āśvinabahulāṣṭamī mahālakṣmīvratasamāptau candrodayavyāpinī grāhyā / / pūrvā vā paraviddhā vā grāhyā candrodaye sadā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10536523 (0.056):
māghaśuklasaptamī cāruṇodayavyāpinī grāhyā / / {MV S_43} / sūryagrahaṇatulyā tu śuklamāghasya saptamī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544665 (0.060):
dvimuhūrtavyāpinyapi sūryodayavyāpinī grāhyā /
candrodayakālatvavidhānāt / / iti caturthīnirṇayaḥ /
{MV S_39} / atha pañcamīnirṇayaḥ / / pañcamī upavāsādisakaladaivakarmasu pūrvayutā grāhyā yugabhūtānāmiti
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535008 (0.050):
iti tṛtīyānirṇayaḥ / / atha caturthīnirṇayaḥ / / caturthī pañcamīyutā grāhyā yugabhūtānītivākyāt /
yuramavākyāt / / skandapurāṇe 'pi / pañcamī ca tathā kāryā caturthīsaṃyutā vibho! /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535088 (0.039):
iti yat bhaviṣyatpurāṇasthaṃ vacanaṃ, yacca / caturthī caiva kartavyā tṛtīyāsaṃyutā vibho! /
bhaviṣyatpurāṇe 'pi / pañcamī tu caturthyā tu kāryā ṣaṣṭhyā na saṃyutā /
ekādaśī tathā ṣaṣṭhī amāvāsyā caturthikā / / upoṣyāḥ parasaṃyuktāḥ parāḥ pūrveṇa saṃyutāḥ //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535026 (0.0):
caturthī pañcamīyutā grāhyā yugabhūtānītivākyāt / / ekādaśī tathā ṣaṣṭhī amāvāsyā caturthikā / / upoṣyāḥ parasaṃyuktāḥ parāḥ pūrveṇa saṃyutāḥ //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10543462 (0.024):
iti skandapurāṇācca / / {MV S_75} / ekādaśī tathā ṣaṣṭhī amāvāsyā caturthikā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10543469 (0.041):
upoṣyāḥ parasaṃyuktāḥ parāḥ pūrveṇa saṃyutāḥ // / iti gārgyavacanācca /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535971 (0.044):
ekādaśyaṣṭamī ṣaṣṭhī dvitīyā ca caturdaśī / / trayodaśī amāvāsyā upoṣyāḥ syuḥ parānvitāḥ //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544557 (0.048):
etāḥ parayutāḥ kāryāḥ parāḥ pūrveṇa saṃyutāḥ //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534540 (0.053):
ekādaśyaṣṭamī ṣaṣṭhī paurṇamāsī caturdaśī / / amāvāsyā tṛtīyā ca tā upoṣyāḥ parānvitāḥ //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10536385 (0.057):
ṣaṣṭhyekādaśyamāvāsyā pūrvaviddhā tathāṣṭamī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544576 (0.062):
nāradīyapurāṇe / tṛtīyaikādaśī ṣaṣṭhī paurṇamāsī caturdaśī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10533718 (0.064):
ekādaśyaṣṭamī ṣaṣṭhī dvitīyā ca catudrdaśī / / trayodaśī amāvāsyā upoṣyāḥ syuḥ parānvitāḥ //
iti vaśiṣṭhavākye parigaṇitavyatiriktāyāḥ paraśabdasaṃgṛhītāyāḥ pañcabhyā
upavāse pūrvasaṃyuktatvābhidhānācca / / prāyaḥ prānta upoṣyā hi tithirdevaphalepsubhiḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10578005 (0.036):
prāyaḥ prānta upoṣyā hi tithirdaivaphalepsubhiḥ /
iti śivarahasyasaurapurāṇayostithiprāntasyopavāse
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10536030 (0.061):
iti śivarahasyasaurapurāṇayoḥ / / nāgaviddhā tu yā ṣaṣṭhī rudraviddho divākaraḥ /
aṅgatvābhidhānāttithidvaidhe paraviddhā tithirupavāse grāhyeti pratīyate /
tathāpyasya sāmānyavidhitvāt prāgudāhṛtatattadviśeṣavacanaiḥ upavāse
pañcamyāḥ pūrvayuktatvaṃ yuktameva / / etadevābhipretya prāyaḥ prānta iti prāyaḥśabdaḥ prayuktaḥ /
yattu / pañcamī tu prakartavyā ṣaṣṭhyā yuktā tu nārada! /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535900 (0.047):
caturthīsaṃyutā yā ca sā tṛtīyā phalapradā // / pañcamī ca prakartavyā ṣaṣṭhyā yuktā ca nārada! //
iti viruddhavacanaṃ tat skandopavāsaviṣayam / / skandopavāse svīkāryā pañcamī parasaṃyutā /
iti tadvākyaśeṣe 'bhidhānāt nāgadevatāvrataviṣayaṃ ca /
śrāvaṇe pañcamī śuklā samproktā nāgapañcamī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10581077 (0.053):
puṇyā bhādrapade proktā pañcamī nāgapañcamī / / skandapurāṇe / śuklā mārgaśire puṇyā śrāvaṇe yā ca pañcamī /
tāṃ parityajya pañcamyaścaturthīsahitā hitāḥ // / itivacanāt /
atra śrāvaṇopādānānmārgaśuklapañcamī vrate pūrvaiveti bodhyam /
kecittu pañcamīviṣayaviruddhavacanānāṃ śuklakṛṣṇabhedena vyavasthāmāhuḥ /
tadayuktam / / caturthyā saṃyutā kāryā pañcamī parayā na tu /
deve karmaṇi pitrye ca śuklapakṣe tathāsite //
iti mādhavādyudāhṛtavacane pakṣadvayavarttiṃpañcamyāḥ
pūrvayuktatvābhidhānāt / / atra pitryagrahaṇaṃ dṛṣṭāntatayā kṛtam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9394054 (0.064):
etacca dharmasya nirdeśānirdeśarūpapakṣadvayayāgūrakatvenoktam /
yathā pitrye aparāhṇādyanurodhena ṣaṣṭhīyuktapañcamīṃ parityajya
caturthīsaṃyutā pañcamī upādīyate tathā daive 'pīti / / naca daive pūrvāhṇasya karmakālatvāt karmakālaśāstrasya ca prabalatvāt
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10537609 (0.0):
atrārddharātrasya vakṣyamāṇarītyā karmakālatvāt karmakālaśāstrasya ca
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10536282 (0.055):
niṣiddhā pūrvaviddhā sāpi kartavyeti pratiprasavārtham / / yuktaṃ caitat / / kālaśāstrasya prabalatvāt /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssbh3u.htm.txt) 2996102 (0.059):
upasthitavipākatvaṃ ca karmaṇo deśakālanimittopaninipātādbhavati /
Haribhadrasuri: Sastravartasamuccaya, (hsasvrau.htm.txt) 425547 (0.063):
(1)kālavāda, svabhāvavāda, niyativāda, karmavāda, kālādisāmagrīvāda / kālādīnāṃ ca kartṛtvaṃ $ manyante 'nye pravādinaḥ &
Haribhadrasuri: Sastravartasamuccaya, (hsasvrpu.htm.txt) 1577238 (0.063):
(1)kālavāda, svabhāvavāda, niyativāda, karmavāda, kālādisāmagrīvāda / kālādīnāṃ ca kartṛtvaṃ manyante 'nye pravādinaḥ /
parayuktaiva pañcamī upādeyeti śaṅkanīyam / / pūrvodāhṛtatattadviśeṣavacanānāṃ prabalataratvāt etādṛśa eva ca viṣayeyāṃ
tithiṃ samanuprāpyaitisākalyavacanamupapadyate / / {MV S_40}
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10531649 (0.048):
tathā sākalyavacanaṃ devalīyam / yāṃ tithiṃ samanuprāpya udayaṃ yāti bhāskaraḥ /
anyathā sākalyavacanamanavakāśaṃ syāt / / ata evopavāsa eva pañcamī pūrvayutānyatra daive
'pyuttaraivetyaṣyabhidhānamayuktamava / / daive kammeṇīti daivamātre pṛrvayutatvapratīteḥ parayuktapañcamīvacanānāṃ
skandopavāsavacanena viṣayadānācca / / nanu vyāsanigamagatayugmaśāstrāt pañcamyāścaturthīyuktāyā grāhyatvaṃ
pratīyate / / āpastambādyudāhṛtayutmaśāstrāttu
prati patsadvitīyā syāt dvitīyā pratipadyutā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10531478 (0.015):
etadyugyavākyaviruddhamaparamāpastambādiṣu yugmavākyam / pratipat sadvitīyā syād dvitīyā pratipadyutā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10533096 (0.015):
yattu / pratipat sadvitīyā syāt dvitīyā pratipadyutā /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18859824 (0.042):
iṣṭāpūrte ca saṃpāti kalāṣoḍaśakena tu // RKV_103.93 // / pratipac ca dvitīyā ca tṛtīyā ca maheśvari /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10533629 (0.045):
pratipat sadvitīyā syād dvitīyā pratipadyutā / / ityāpastambavacenena,
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 884472 (0.052):
yadi dvitīyā na syāttadā yadragiṇā mapi keṣāñcidrasodvodho na dṛśyate
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10854503 (0.052):
pratipac ca dvitīyā ca tṛtīyā ca tathā nṛpa / / caturthī pañcamī ṣaṣṭhī saptamī cāṣṭamī tathā // RKS_113.84 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10532632 (0.052):
trimuhūrtā tato 'dhikā vottaratithervedhikā, yadi uttaratithirvedhikā / yathā dvitīyā pratipadastatra dvitīyā pratipadidane 'stamayātprāk
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 522571 (0.056):
prājāpatyā dvitīyā syāt $ tṛtīyā vaiśvadevikī // HV_App.I,4.5 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22008137 (0.056):
prājāpatyā dvitīyā syāt tṛtīyā vaiśvadevikī // HV_App.I,4.5 //
caturthīsaṃyutā yā ca sā tṛtīyā phalapradā //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534321 (0.0):
gaṇaḥ = caturthī / / āpastambaḥ / caturthīsaṃyutā yā ca sā tṛtīyā phalapradā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535046 (0.016):
brahmavaivartte: / caturthīsaṃyutā yā tu tṛtīyā sā phalapradā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10531483 (0.038):
pratipat sadvitīyā syād dvitīyā pratipadyutā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10533095 (0.052):
pratipat sadvitīyā syāt dvitīyā pratipadyutā /
pañcamī ca prakartavyā ṣaṣṭhyā yuktā ca nārada! // / ityevaṃrūpāt ṣaṣṭhīyuktā pañcamī grāhyeti pratīyate /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535708 (0.047):
yattu / pañcamī tu prakartavyā ṣaṣṭhyā yuktā tu nārada! /
tataśca yugmaśāstrayorvirodhe vyavasthāpakavacanāntarasyāpokṣitatvāt yuktā
śuklakṛṣṇa śāstreṇa byavastheti / / satyam / / prayuktā śuklakṛṣṇaśāstreṇa vyavasthā tāṃ nirākartumeva hārītavacane
śuklapakṣe tathāsita'; ityuktam / / tena viruddhamāpastambādiyugmaśāstraṃ skandopavāsaviṣayaṃ yuktamiti tasmāt
pūrvoktaiva vyavasthā jyāyasī / / iti pañcamīnirṇayaḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10533701 (0.056):
pakṣadvayavartyamāpratipatsamabhivyāhārāccāyuktamiti pūrvoktaiva vyavasthā / jyāyasī /
atha ṣaṣṭhī nirṇīyate / / sā ca skandavratātirikte sarvatra daivakārye saptamīyuktā grāhya
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10536342 (0.062):
iti vacanāt / / iti ṣaṣṭhīnirṇayaḥ / / atha saptamī nirṇīyate /
ṣaṇmunyoritiyugmavākyāt / / ekādaśyaṣṭamī ṣaṣṭhī dvitīyā ca caturdaśī /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21626966 (0.023):
357.012. hīyamāne vardhamāne vā divase vā māse vā pūrṇe 'rdhamāse vā/ / 357.013. dvitīyā ṣaṣṭhī navamī dvādaśī caturdaśī atrāntare divase kalā
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6635790 (0.023):
pūrṇe +ardha^māse vā/ dvitīyā ṣaṣṭhī navamī dvādaśī caturdaśī atra^antare
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534539 (0.023):
upavāsamātraviṣayāḥ / / ekādaśyaṣṭamī ṣaṣṭhī paurṇamāsī caturdaśī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10533718 (0.029):
ekādaśyaṣṭamī ṣaṣṭhī dvitīyā ca catudrdaśī / / trayodaśī amāvāsyā upoṣyāḥ syuḥ parānvitāḥ //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10536221 (0.030):
yattu / ekādaśī tṛtīyā ca ṣaṣṭhī caiva trayodaśī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544301 (0.036):
yattu / ekādaśyaṣṭamī ṣaṣṭhī dvitīyā ca caturhaśī /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4815109 (0.037):
caitrādyaṃ bhramaṇāccakraṃ pratipat pūrṇimā tithiḥ //AP_131.001cd/ / trayodaśī caturdaśī aṣṭamyekā ca saptamī /AP_131.002ab/
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21329574 (0.040):
tṛtīyā pañcamī caiva saptamī ca caturdaśī / / aṣṭamī paurṇamāsī ca daśamī ca trayodaśī // Āk_1,3.7 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15898844 (0.040):
kṛṣṇapakṣe tviṣṭamadhyāniṣṭadāḥ kramaśastadā / / aṣṭamī dvādaśī ṣaṣṭī caturthī ca caturdaśī // NarP_1,56.137 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534837 (0.042):
grāhyaiva / / ekādaśī tṛtīyā ca ṣaṣṭhī caiva trayodaśī / / pūrvaviddhāpi kartavyā yadi na syāt pare 'hani //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544593 (0.043):
ekādaśī daśamyā tu saptamyā cāṣṭamī tathā / / pañcamyā ca yadā ṣaṣṭhī trayodaśyā caturdaśī //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544576 (0.046):
nāradīyapurāṇe / tṛtīyaikādaśī ṣaṣṭhī paurṇamāsī caturdaśī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10583031 (0.047):
pañcamī daśamī caiva tṛtīyā ca trayodaśī / / ekādaśī dvitīyā ca pakṣayorubhayorapi //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10583132 (0.047):
caturthī cāṣṭamī caiva dvādaśī ca caturdaśī / / tathā pañcadaśī vāryā ṣaḍaśītimukhāni ca //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535019 (0.050):
caturthī pañcamīyutā grāhyā yugabhūtānītivākyāt / / ekādaśī tathā ṣaṣṭhī amāvāsyā caturthikā / / upoṣyāḥ parasaṃyuktāḥ parāḥ pūrveṇa saṃyutāḥ //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10854513 (0.052):
navamī daśamī caiva tathā caikādaśī parā / / dvādaśī ca trayodaśī caturdaśī tataḥ param // RKS_113.85 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10536385 (0.054):
ṣaṣṭhyekādaśyamāvāsyā pūrvaviddhā tathāṣṭamī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10536354 (0.055):
sā ca sarvatra daive pūrvaviddhaiva grāhyā / / ṣaṇmunyoriti yugmavākyāt /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10533745 (0.058):
etadvacanābhāve hi / tṛtīyaikādaśī ṣaṣṭhī tathā caivāṣṭamī tithiḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10543462 (0.058):
{MV S_75} / ekādaśī tathā ṣaṣṭhī amāvāsyā caturthikā / / upoṣyāḥ parasaṃyuktāḥ parāḥ pūrveṇa saṃyutāḥ //
trayodaśī amāvāsyā upoṣyāḥ syuḥ parānvitāḥ //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10533722 (0.0):
ekādaśyaṣṭamī ṣaṣṭhī dvitīyā ca catudrdaśī / / trayodaśī amāvāsyā upoṣyāḥ syuḥ parānvitāḥ //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534540 (0.025):
upavāsamātraviṣayāḥ / / ekādaśyaṣṭamī ṣaṣṭhī paurṇamāsī caturdaśī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10543462 (0.038):
{MV S_75} / ekādaśī tathā ṣaṣṭhī amāvāsyā caturthikā / / upoṣyāḥ parasaṃyuktāḥ parāḥ pūrveṇa saṃyutāḥ //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535020 (0.044):
caturthī pañcamīyutā grāhyā yugabhūtānītivākyāt / / ekādaśī tathā ṣaṣṭhī amāvāsyā caturthikā / / upoṣyāḥ parasaṃyuktāḥ parāḥ pūrveṇa saṃyutāḥ //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544576 (0.051):
nāradīyapurāṇe / tṛtīyaikādaśī ṣaṣṭhī paurṇamāsī caturdaśī /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21626965 (0.051):
357.013. dvitīyā ṣaṣṭhī navamī dvādaśī caturdaśī atrāntare divase kalā
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6635789 (0.051):
pūrṇe +ardha^māse vā/ dvitīyā ṣaṣṭhī navamī dvādaśī caturdaśī atra^antare
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535636 (0.054):
pañcamī tu caturthyā tu kāryā ṣaṣṭhyā na saṃyutā / / ekādaśī tathā ṣaṣṭhī amāvāsyā caturthikā / / upoṣyāḥ parasaṃyuktāḥ parāḥ pūrveṇa saṃyutāḥ //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544305 (0.058):
ekādaśyaṣṭamī ṣaṣṭhī dvitīyā ca caturhaśī / / {MV S_79} / trayodaśī amāvāsyā tā upoṣyāḥ parānvitāḥ //
iti viṣṇudharmottaravākyācca / / upavāsagrahaṇaṃ tu daivamātropalakṣaṇamityuktaṃ dvitīyānirṇaye /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10531786 (0.001):
ata eva śuklakṛṣṇapakṣavākyopakrame upavāsagrahaṇaṃ daivamātropalakṣaṇam /
nāgaviddhā tu ṣaṣṭhī syātpakṣayorubhayorapi /
daive karmaṇi tāmantyāṃ pitrye pūrveṇa saṃyutām //
iti sumantunā pañcamīviddhāniṣedhapuraḥsaraṃ daive karmaṇi
antyaḥśabdoditāyāḥ saptamīviddhāyā vidhānācca / / nāgaviddhā tu yā ṣaṣṭhī śivaviddhātu saptamī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10539380 (0.055):
nāgaviddhā tu yā ṣaṣṭhī śivaviddhā ca saptamī /
daśamyekādaśīviddhā nopoṣyā syāt kathañcana //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10539388 (0.030):
nāgaviddhā tu yā ṣaṣṭhī śivaviddhā ca saptamī / / daśamyekādaśīviddhā nopoṣyāḥ syuḥ kathañcana //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8884924 (0.056):
saptamī śarkarādhenur dadhidhenustathāṣṭamī / / rasadhenuśca navamī daśamī syāt svarūpataḥ // MatsP_82.19 //
iti śivarahasyasaurapurāṇayoḥ / / nāgaviddhā tu yā ṣaṣṭhī rudraviddho divākaraḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10539391 (0.046):
daśamyekādaśīviddhā nopoṣyāḥ syuḥ kathañcana // / iti śivarahasyasaurapurāṇādiṣu vacanāni tāni kṛṣṇapakṣaviṣayāṇyeva na
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535667 (0.061):
iti śivarahasyasaurapurāṇayostithiprāntasyopavāse
kāmaviddho bhaved viṣṇurna grāhyāste tu vāsarāḥ //
iti nigaye pūrvaviddhā niṣedhācca / / atrāpi upavāsagrahaṇaṃ pūrvavat /
nāgaḥ pañcamī / / {MV S_41} / śivo rudraścāṣṭamī /
divākaraḥ = saptamī / / kāmastrayodaśī / / viṣṇurdvādaśī /
pañcamīvedhastu / nāgo dvādaśanācībhirdik pañcadaśabistathā /
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13623439 (0.063):
naradevaḥ tāmaliptyāṃ dvādaśa / sāgaradevaḥ dantapuryām aṣṭādaśa
bhūto 'ṣṭādaśanācībhirduṣayatyuttarāṃ tithim //
iti skandapurāṇavacanāt ṣaṇmuhūrtātmako na tu sāmānyatastrimuhūrtāmakaḥ /
skandaṣaṣṭhī tu / kṛṣṇāṣṭamī skandaṣaṣṭhī śivarātriścaturdaśī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10536672 (0.0):
yattu / kṛṣṇāṣṭamī skandaṣaṣṭhī śivarātriścaturdaśī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10546253 (0.008):
athaitatpāraṇaṃ tu skandapurāṇa eva dvidhoktam / kṛṣṇāṣṭamī skandaṣaṣṭhī śivarātriścaturdaśī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10545838 (0.019):
yadā dinadvaye niśīthavyāpinī tadā pūrvaiva grāhyā / / tathāca skandapurāṇe / kṛṣṇāṣṭamī skandaṣaṣṭhī śivarātriścaturdaśī /
etāḥ pūrvayutāḥ kāryāstithyante pāraṇaṃ bhavet //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10536678 (0.0):
kṛṣṇāṣṭamī skandaṣaṣṭhī śivarātriścaturdaśī / / etāḥ pūrvayutāḥ kāryāstithyante pāraṇaṃ bhavet //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10545846 (0.022):
etāḥ pūrvayutāḥ kāryāstithyante pāraṇaṃ bhavet // / janmāṣṭamī rohiṇī ca śivarātristathaiva ca /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10546261 (0.030):
etāḥ pūrvayutāḥ kāryāstithyante pāraṇaṃ bhavet // / itivacanāt paradine yadi divā tithyantastadā tatraiva /
iti vrahnavaivartavacanāt pañcamīyutaiva grāhyā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10536678 (0.013):
etāḥ pūrvayutāḥ kāryāstithyante pāraṇaṃ bhavet // / iti brhanavaivartavacanaṃ tajjanmāṣṭamīparamiti madanaratne /
kṛṣṇāṣṭamī = kṛṣṇapakṣagatā aṣṭamī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10536570 (0.059):
pūrvaviddhā na kartavyā kartavyā parasaṃyutā // / kṛṣṇapakṣe 'ṣṭamī caiva kṛṣṇapakṣe caturdaśī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535566 (0.064):
kecittu śuklacaturthī pañcamīyutā kṛṣṇacaturthī tṛtīyāyutā grāhyā / / śuklapakṣe tithirjñeya"ityādivacanādityāhuḥ /"
vrataprakāśaprasiddharudradaivatyakṛṣṇāṣṭamīvratasambāndhinī vā
janmāṣṭamītyapi kecit / / idaṃ vacanaṃ yā dvādaśanāḍīmitapañcamyā viddhā ṣaṣṭhī sāmānyataḥ
sarvadaivakāryeṣu niṣiddhā tasyā eva skandavrate pratiprasavārtham /
tathāca skandavrate 'pi dvādaśanāḍīviddhāyā niṣiddhatvāt tato
nyūnapañcamīyutaiva grāhyeti jñātavyam / / tasyāḥ śuddhatvena sarvatrāpi grāhyatve vacanānarthakyāpatteḥ /
kiñcanāgo dvādaśanāḍībhiḥiti vākyaṃ na sarvatra dvādaśanāḍīmitapañcamyā
uttaratithidūṣakatvābhidhānaparaṃ tadabhidhāne gauravāt kintu yatra
dūṣakatvaṃ prāptaṃ tatraiva dūṣakatvānuvādena / dvādaśanāḍīmitatvavidhānaparam /
skandavrate tu pūrvayutāyā eva grāhyatvābhidhānānna dūṣakatvamiti
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10578184 (0.044):
atra sarvatvādīnāṃ grāhyatithigatatvaṃ kharvadarpayoḥ parayorhisāyāśca / pūrvasyā grāhyatvābhidhānāt /
dvādaśanāḍīmitapañcamīviddhāyāmapi tatkāryam /
yattu / ekādaśī tṛtīyā ca ṣaṣṭhī caiva trayodaśī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534838 (0.0):
tūttaradine alpāpi tṛtīyā na labhyate tadā sarvavrateṣu dvitīyāyuktāpi / grāhyaiva / / ekādaśī tṛtīyā ca ṣaṣṭhī caiva trayodaśī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544286 (0.027):
yadā tu paradine trayodaśī nāsti tadā pūrvaviddhā kāryā / / vaśiṣṭhaḥ: / ekādaśī tṛtīyā ca ṣaṣṭhī caiva trayodaśī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544299 (0.030):
yattu / ekādaśyaṣṭamī ṣaṣṭhī dvitīyā ca caturhaśī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535970 (0.030):
ṣaṇmunyoritiyugmavākyāt / / ekādaśyaṣṭamī ṣaṣṭhī dvitīyā ca caturdaśī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10533716 (0.031):
ekādaśyaṣṭamī ṣaṣṭhī dvitīyā ca catudrdaśī / / trayodaśī amāvāsyā upoṣyāḥ syuḥ parānvitāḥ //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544577 (0.032):
nāradīyapurāṇe / tṛtīyaikādaśī ṣaṣṭhī paurṇamāsī caturdaśī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10536386 (0.036):
nanu / ṣaṣṭhyekādaśyamāvāsyā pūrvaviddhā tathāṣṭamī /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21626965 (0.039):
357.012. hīyamāne vardhamāne vā divase vā māse vā pūrṇe 'rdhamāse vā/ / 357.013. dvitīyā ṣaṣṭhī navamī dvādaśī caturdaśī atrāntare divase kalā
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6635789 (0.039):
pūrṇe +ardha^māse vā/ dvitīyā ṣaṣṭhī navamī dvādaśī caturdaśī atra^antare
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10583031 (0.040):
yaca / pañcamī daśamī caiva tṛtīyā ca trayodaśī / / ekādaśī dvitīyā ca pakṣayorubhayorapi //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10533745 (0.045):
etadvacanābhāve hi / tṛtīyaikādaśī ṣaṣṭhī tathā caivāṣṭamī tithiḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15902195 (0.060):
śuklapakṣe dvitīyā ca tṛtīyā pañcamī tathā / / trayodaśī ca daśamī saptamī vratabandhane // NarP_1,56.355 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12703966 (0.061):
prathamācadvitīyāca tṛtīyāpañcamītathā / / ṣaṣṭhīcasaptamīcāpi daśamyekādaśītathā // BhS_1.8 //
pūrvaviddhāpi kartavyā yadi na syātpare 'hani //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534842 (0.0):
grāhyaiva / / ekādaśī tṛtīyā ca ṣaṣṭhī caiva trayodaśī / / pūrvaviddhāpi kartavyā yadi na syāt pare 'hani //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544214 (0.026):
tatra śuklatrayodaśī pūrvaviddhā kāryā / / trayodaśī tu kartavyā dvādaśīsahitā mune! /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10536564 (0.040):
śuklapakṣe 'ṣṭamī caiva śuklapakṣe caturdaśī / / pūrvaviddhā na kartavyā kartavyā parasaṃyutā //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544580 (0.040):
tṛtīyaikādaśī ṣaṣṭhī paurṇamāsī caturdaśī / / pūrvaviddhā na kartavyā kartavyā parasaṃyutā //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14178689 (0.042):
pūrvaviddhā na kartavyā dvitīyā cāṣṭamī tathā // NarP_2,2.10 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10536577 (0.046):
kṛṣṇapakṣe 'ṣṭamī caiva kṛṣṇapakṣe caturdaśī / / pūrvaviddhā tu kartavyā paraviddhā na kutracit //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544763 (0.046):
kṛṣṇapakṣe 'ṣṭamī caiva kṛṣṇapakṣe caturdaśī / / pūrvaviddhā tu kartavyā paraviddhā na karhicit //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544878 (0.047):
kṛṣṇapakṣe 'ṣṭamī caiva kṛṣṇapakṣe caturdaśī / / {MV S_82} / pūrvaviddhā tu kartavyā paraviddhā na karhicit //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10539580 (0.053):
pūrvaviddhā na kartavyā tṛtīyā ṣaṣṭhireva ca /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10545865 (0.060):
śrāvaṇī durganavamī tathā dūrvāṣṭamī tu yā / / pūrvaviddhaiva kartavyā śivarātrirbalerdinam //
iti vaśiṣṭhavacanaṃ tat na sarvadaivaviṣayam /
pūrvedyuḥ ṣaṇmuhūrtapañcamīviddhāyāḥ / ṣaṣṭhyāstrimuhūrtādhikakṣayāsambhavena uttaradine 'pi trimuhūrtāyā
avaśyambhāvitvāt yadi na syāt'; ityāsyānupapatteḥ, kintu ekabhaktādikāle
madhyānhādau pare 'hani yadi na syāttadā yā skandavratātirikte savartra
niṣiddhā pūrvaviddhā sāpi kartavyeti pratiprasavārtham /
yuktaṃ caitat / / kālaśāstrasya prabalatvāt / / dvādaśanāḍyādivedhasya naktaikabhaktādivyatiriktaviṣayatvaṃ vadato
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535814 (0.055):
naca daive pūrvāhṇasya karmakālatvāt karmakālaśāstrasya ca prabalatvāt
hemādrerapyayamevābhiprāyo nirṇīyate / / bhādrapadakṛṣṇapakṣagataṣaṣṭhī candraṣaṣṭhī /
sā cadrodayayavyāpinī grāhyā / / tadvadbhādrapade māsi ṣaṣṭhī pakṣe sitetare /
candraṣaṣṭhīvrataṃ kuryāt pūrvavedhaḥ praśasyate //
{MV S_42} / candrodaye yadā ṣaṣṭhī pūrvāhṇe cāpare 'hani /
candrodaye 'site pakṣe saivopoṣyā prayatnataḥ //
iti vacanāt / / iti ṣaṣṭhīnirṇayaḥ / / atha saptamī nirṇīyate /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535951 (0.062):
iti pañcamīnirṇayaḥ / / atha ṣaṣṭhī nirṇīyate / / sā ca skandavratātirikte sarvatra daivakārye saptamīyuktā grāhya
sā ca sarvatra daive pūrvaviddhaiva grāhyā / / ṣaṇmunyoriti yugmavākyāt /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535965 (0.055):
sā ca skandavratātirikte sarvatra daivakārye saptamīyuktā grāhya / ṣaṇmunyoritiyugmavākyāt /
ṣaṣṭhī tu saptamī tāta! anyonyaṃ tu samāśritam /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535966 (0.061):
ṣaṇmunyoritiyugmavākyāt / / ekādaśyaṣṭamī ṣaṣṭhī dvitīyā ca caturdaśī /
pūrvaviddhā dvijaśreṣṭha! kartavyā spatamī tithiḥ //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14178739 (0.064):
ādityodayavelāyāṃ yāstokāpi tithirbhavet / / pūrvaviddhā tu mantavyā prabhūtā nodayaṃ vinā // NarP_2,2.14 //
itibrahmapurāṇavacanātu: / pañcamī saptamī caiva daśamī ca trayodaśī /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21056723 (0.037):
pūrṇimā pañcamī caiva dvitīyā saptamī tathā | / trayodaśī ca daśamī praśastā sarva kāmadā // Hbhv_2.26 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10585090 (0.037):
saṃhitāyāṃ tu / pūrṇimā pañcamī caiva dvitīyā saptamī tathā / / trayodaśī ca daśamī praśastāḥ sarvakāmadāḥ //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21329573 (0.042):
maghāśvinī śreṣṭhatamā dīkṣākarmaṇi tārakāḥ // Āk_1,3.6 // / tṛtīyā pañcamī caiva saptamī ca caturdaśī / / aṣṭamī paurṇamāsī ca daśamī ca trayodaśī // Āk_1,3.7 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10539384 (0.042):
nāgaviddhā tu yā ṣaṣṭhī śivaviddhā ca saptamī / / daśamyekādaśīviddhā nopoṣyāḥ syuḥ kathañcana //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15902197 (0.049):
śuklapakṣe dvitīyā ca tṛtīyā pañcamī tathā / / trayodaśī ca daśamī saptamī vratabandhane // NarP_1,56.355 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12703966 (0.051):
prathamācadvitīyāca tṛtīyāpañcamītathā / / ṣaṣṭhīcasaptamīcāpi daśamyekādaśītathā // BhS_1.8 //
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2920793 (0.056):
daśamī tu bhavetprathamī prathamī cāṣṭamī bhavet / / navamī saptamī cāpi saptamī cāṣṭamī bhavet // Lank_10.205 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10854510 (0.057):
caturthī pañcamī ṣaṣṭhī saptamī cāṣṭamī tathā // RKS_113.84 // / navamī daśamī caiva tathā caikādaśī parā /
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2912748 (0.058):
daśamī tu bhavetprathamā prathamā cāṣṭamī bhavet / / navamī saptamī cāpi saptamī cāṣṭamī bhavet // Lank_4.6 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3156279 (0.059):
sudhūmrā pañcamī ṣaṣṭha sphaliṅginyabhiśabditā / / saptamī viśvarūpākhyā saptajihvāḥ prakīrtitāḥ // Vis_15.53 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10583030 (0.060):
pañcamī daśamī caiva tṛtīyā ca trayodaśī / / ekādaśī dvitīyā ca pakṣayorubhayorapi //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535307 (0.061):
yattu / dvitīyā pañcamīvedhāt daśamī ca trayodaśī /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4813395 (0.061):
tṛtīyā kṛṣṇapakṣe tu saptamī daśamī tathā //AP_125.037cd/ / caturdaśī tathā śukre caturthyekādaśī tithiḥ /AP_125.038ab/
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4815110 (0.062):
trayodaśī caturdaśī aṣṭamyekā ca saptamī /AP_131.002ab/ / pratipattrayodaśyantāstithayo dvādaśa smṛtāḥ //AP_131.002cd/
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544248 (0.063):
dvitīyā pañcamī vedhāt daśamī ca trayodaśī / / caturdaśī copavāse hanyuḥ pūrvottare tithī //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10533716 (0.064):
ekādaśyaṣṭamī ṣaṣṭhī dvitīyā ca catudrdaśī / / trayodaśī amāvāsyā upoṣyāḥ syuḥ parānvitāḥ //
pratipannavamī caiva kartavyā sammukhī tithiḥ // / iti paiṭhīnasivacanāt /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4815109 (0.063):
trayodaśī caturdaśī aṣṭamyekā ca saptamī /AP_131.002ab/ / pratipattrayodaśyantāstithayo dvādaśa smṛtāḥ //AP_131.002cd/
ṣaṣṭhyekādaśyamāvāsyā pūrvaviddhā tathāṣṭamī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544578 (0.027):
tṛtīyaikādaśī ṣaṣṭhī paurṇamāsī caturdaśī / / pūrvaviddhā na kartavyā kartavyā parasaṃyutā //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534837 (0.036):
grāhyaiva / / ekādaśī tṛtīyā ca ṣaṣṭhī caiva trayodaśī / / pūrvaviddhāpi kartavyā yadi na syāt pare 'hani //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10536221 (0.036):
ekādaśī tṛtīyā ca ṣaṣṭhī caiva trayodaśī / / pūrvaviddhāpi kartavyā yadi na syātpare 'hani //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534538 (0.041):
upavāsamātraviṣayāḥ / / ekādaśyaṣṭamī ṣaṣṭhī paurṇamāsī caturdaśī /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21329573 (0.050):
tṛtīyā pañcamī caiva saptamī ca caturdaśī / / aṣṭamī paurṇamāsī ca daśamī ca trayodaśī // Āk_1,3.7 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535970 (0.054):
ekādaśyaṣṭamī ṣaṣṭhī dvitīyā ca caturdaśī / / trayodaśī amāvāsyā upoṣyāḥ syuḥ parānvitāḥ //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10543462 (0.055):
{MV S_75} / ekādaśī tathā ṣaṣṭhī amāvāsyā caturthikā / / upoṣyāḥ parasaṃyuktāḥ parāḥ pūrveṇa saṃyutāḥ //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535020 (0.057):
ekādaśī tathā ṣaṣṭhī amāvāsyā caturthikā / / upoṣyāḥ parasaṃyuktāḥ parāḥ pūrveṇa saṃyutāḥ //
saptamī paraviddhā ca nopoṣyaṃ tithipañcakam //
iti upavāsa eva viddhāyā niṣedhāttatraiva pūrvaviddhāyā grāhyatvamastu /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544334 (0.051):
atra ca pūrvaviddhāyā grāhyatvaṃ na sāyāhnamātravyāpitve kintu
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10533824 (0.062):
yacca kṛṣṇadvitīyāyāḥ pūrvaviddhāyā grāhyatvamuktaṃ tat pūrvāhṇasaṃsparśe
ṣaṣṭhīsametā kartavyā saptamī nāṣṭamīyutā /
(*) pataṅgopāsanāyeha ṣaṣṭhyāmāhurupoṣaṇam //
(*) pataṅgaḥ sūryaḥ / iti bhaviṣyatpurāṇavacanāt
ṣaṣṭhyā yuktā saptamī ca kartavyā tāta! sarvadā /
ṣaṣṭhī ca saptamī yatra tatra sannihito raviḥ // / itiskandapurāṇavacanācca sauropavāsaviṣayatvameva vāstu /
naitadyuktam / / saptamī nāṣṭamīyuktā na saptamyā yutāṣṭamī /
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2912747 (0.064):
daśamī tu bhavetprathamā prathamā cāṣṭamī bhavet / / navamī saptamī cāpi saptamī cāṣṭamī bhavet // Lank_4.6 //
sarveṣu vratakalpeṣu aṣṭamī parataḥ śubhā //
itibrahmavaivartavākye sarvavrateṣu paraviddhāyā niṣedhāt /
pataṅgopāsanāyetyāderupalakṣaṇatayā pūrvaviddhāyāḥ sarvaviṣayatvopapatteḥ
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 4, (jsbh1-4u.htm.txt) 1915613 (0.040):
dāśamikanyāyena mahendrastotraviṣayatvasyevehāpi tadviṣayatvopapatterna
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2095907 (0.063):
saguṇaviṣayatvena saviṣayatvopapatteḥ /
yadā tu pūrvedyuḥ astamayottaraṃ pravṛttā paredyuśca tithikṣayavaśena
trimuhūrtayā aṣṭamyā viddhatvāt śuddhā pūrvaviddhā vā na labhyate /
tadāguṇe tvanyāyyakalpanāitinyāyāt guṇānurodhena pradhānatyāgāyogāt
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10530791 (0.042):
khaṇḍā tu dinadveye sattvāt guṇānurodhena ca pradhānāvṛtteranyāyyatvena
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 2, (jsbh2-2u.htm.txt) 16048138 (0.043):
siddhāntetu karmabhedābhāvāt guṇānurodhena / pradhānāvṛtteranyāyyatvānnāvṛttiḥ, kintu
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3791350 (0.058):
dharmikalpanāto varaṃ dharmakalpanā"iti nyāyād / vyāpārantarakalpanasyaiva nyāyyatvāt /"
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24143731 (0.058):
sāmānyaśāstreṇotpattistu sarūpasūtrasttha kaiyaṭa rītyā pradhānānurodhena / guṇabhedakalpanā tāvatprakṛti kalpanayā kāryā, pratyayanivṛttau ca
niṣedhamatikramyāpi va canābhāve 'pi guṇakālatvena aṣṭamīviddhāyā
evopādānaṃ nyāyyam / / māghaśuklasaptamī cāruṇodayavyāpinī grāhyā /
{MV S_43} / sūryagrahaṇatulyā tu śuklamāghasya saptamī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535590 (0.056):
saṅkaṣṭacaturthī tu candrodayavyāpinī grāhyā tasyāstatkalpe
aruṇodayavelāyāṃ tatra snānaṃ vidhīyate // / iti vacanāt /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16000660 (0.042):
bhāskarī saptamī ceyaṃ koṭibhāsvadgrahopamā / / aruṇodayavelāyāmasyāṃ snānaṃ vidhīyate // NarP_1,116.63 //
vaiśākhaśuklasaptamyāṃ gaṅgāpūjā tatra madhyānhavyāpinī grāhyā śiṣṭācārāt
iti saptamīnirṇayaḥ / / athāṣṭamīnirṇayaḥ / / sā ca vratamātre śuklā parā kṛṣṇā pūrvā /
śuklapakṣe 'ṣṭamī caiva śuklapakṣe caturdaśī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544761 (0.015):
kṛṣṇapakṣe 'ṣṭamī caiva kṛṣṇapakṣe caturdaśī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544877 (0.032):
kṛṣṇapakṣe 'ṣṭamī caiva kṛṣṇapakṣe caturdaśī / / {MV S_82}
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13553415 (0.038):
śuklapakṣe caturdaśīm__Vdha_056.005 / śuklapakṣe tu pauṣasya__Vdha_014.001
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1301457 (0.038):
śuklapakṣe caturdaśyāṃ MrgT_3.97c / śuklapakṣe caturdaśyāṃ KubjT_25.218c
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544551 (0.043):
ekādaśyaṣṭamī ṣaṣṭhī śuklapakṣe caturdaśī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10536640 (0.055):
yattu / kṛṣṇapakṣe 'ṣṭamī caiva"itipūrvodāhṛtanigamavacane upavāsagrahaṇaṃ"
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarniu.htm.txt) 27904295 (0.058):
śuklapakṣe ṛtumatī Ras_2.19a / śuklapakṣe pūrṇamāsyāṃ Ras_12.190a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16943962 (0.059):
śuklapakṣasya saptamyāṃ BrP_29.29c / śuklapakṣe yathā śaśī BrP_110.80b
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10538598 (0.063):
eva tasmāt pakṣayorubhayorapi pūrvaviddhaiva navamīti siddham / / caitraśuklapakṣe navamī rāmanavamī sā ca madhyāhnavyāpinī grāhyā /
pūrvaviddhā na kartavyā kartavyā parasaṃyutā //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544583 (0.0):
tṛtīyaikādaśī ṣaṣṭhī paurṇamāsī caturdaśī / / pūrvaviddhā na kartavyā kartavyā parasaṃyutā //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544763 (0.000):
kṛṣṇapakṣe 'ṣṭamī caiva kṛṣṇapakṣe caturdaśī / / pūrvaviddhā tu kartavyā paraviddhā na karhicit //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544878 (0.035):
kṛṣṇapakṣe 'ṣṭamī caiva kṛṣṇapakṣe caturdaśī / / {MV S_82} / pūrvaviddhā tu kartavyā paraviddhā na karhicit //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534840 (0.040):
ekādaśī tṛtīyā ca ṣaṣṭhī caiva trayodaśī / / pūrvaviddhāpi kartavyā yadi na syāt pare 'hani //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10536224 (0.040):
ekādaśī tṛtīyā ca ṣaṣṭhī caiva trayodaśī / / pūrvaviddhāpi kartavyā yadi na syātpare 'hani //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544213 (0.049):
tatra śuklatrayodaśī pūrvaviddhā kāryā / / trayodaśī tu kartavyā dvādaśīsahitā mune! /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10545866 (0.063):
śrāvaṇī durganavamī tathā dūrvāṣṭamī tu yā / / pūrvaviddhaiva kartavyā śivarātrirbalerdinam //
kṛṣṇapakṣe 'ṣṭamī caiva kṛṣṇapakṣe caturdaśī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544761 (0.0):
kṛṣṇacaturdaśī tu pūrvaviddhā grāhyā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544877 (0.017):
iti vacanācca / / yadapi / kṛṣṇapakṣe 'ṣṭamī caiva kṛṣṇapakṣe caturdaśī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10536640 (0.030):
yattu / kṛṣṇapakṣe 'ṣṭamī caiva"itipūrvodāhṛtanigamavacane upavāsagrahaṇaṃ"
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarniu.htm.txt) 27888331 (0.040):
kṛṣṇapakṣe caturdaśyām Ras_12.184a / kṛṣṇapakṣe tu pañcamyāṃ Ras_12.137c
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3cpu.htm.txt) 970887 (0.040):
[kṛṣṇapakṣe caturdaśyāmaṣṭamyāṃ] kṛṣṇāṣṭamīcaturdaśyoḥ [siddhadarśane]
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1194234 (0.047):
kṛṣṇapakṣe caturdaśyām MrgT_3.20a / kṛṣṇapakṣe trayodaśyāṃ KubjT_25.217a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8984886 (0.052):
kṛṣṇapakṣe daśamyādau Mn_3.276[266M]a / kṛṣṇapakṣe yadā somo Par_5.8a
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544229 (0.057):
ṣaṣṭhyaṣṭamī tvamāvāsyā kṛṣṇapakṣe trayodaśī /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4813392 (0.058):
tṛtīyā kṛṣṇapakṣe tu saptamī daśamī tathā //AP_125.037cd/ / caturdaśī tathā śukre caturthyekādaśī tithiḥ /AP_125.038ab/
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10536114 (0.059):
kṛṣṇāṣṭamī = kṛṣṇapakṣagatā aṣṭamī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544264 (0.060):
nigame kṛṣṇapakṣe trayodaśī'; iti kṛṣṇapakṣapuraskāreṇa viśeṣābhidhānāt /"
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10542855 (0.060):
ityuttarārddhaṃ paṭhitvā śuklapakṣe daśamīviddhā tyājyā kṛṣṇapakṣe tu
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544550 (0.061):
ekādaśyaṣṭamī ṣaṣṭhī śuklapakṣe caturdaśī /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18879882 (0.063):
mārgaśīrṣasya māsasya kṛṣṇapakṣe ca yāṣṭamī / / sopavāsaḥ śucirbhūtvā liṅgaṃ sampūrayet tilaiḥ /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23422849 (0.064):
nabhasyamāsasya tu kṛṣṇapakṣe % trayodaśī pañcadaśī ca māghe //
pūrvaviddhā tu kartavyā paraviddhā na kutracit //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544765 (0.0):
kṛṣṇapakṣe 'ṣṭamī caiva kṛṣṇapakṣe caturdaśī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544879 (0.023):
kṛṣṇapakṣe 'ṣṭamī caiva kṛṣṇapakṣe caturdaśī / / {MV S_82} / pūrvaviddhā tu kartavyā paraviddhā na karhicit //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544581 (0.038):
tṛtīyaikādaśī ṣaṣṭhī paurṇamāsī caturdaśī / / pūrvaviddhā na kartavyā kartavyā parasaṃyutā //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534840 (0.046):
ekādaśī tṛtīyā ca ṣaṣṭhī caiva trayodaśī / / pūrvaviddhāpi kartavyā yadi na syāt pare 'hani //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10536224 (0.046):
ekādaśī tṛtīyā ca ṣaṣṭhī caiva trayodaśī / / pūrvaviddhāpi kartavyā yadi na syātpare 'hani //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544751 (0.048):
kṛṣṇacaturdaśī tu pūrvaviddhā grāhyā /
upavāsādikāryeṣu eṣa dharmaḥ sanātanaḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544888 (1.192):
upavāsādikāryeṣu hyeṣa dharmaḥ sanātanaḥ /
iti nigamokteḥ / / śivaśaktyutsave tu sarvā parā /
aṣṭamī navamīyoge mahotsāhe! mahotsavaḥ /
śivaśaktyoḥ śivakṣetre pakṣayorubhayorapi //
iti pādmokteḥ / / upavāse tu pakṣadvaye 'pyaṣṭamī parayutaiva grāhyā /
upavāse saptamī tu vedhāddhantyuttaraṃ dinam /
pakṣayorubhayoreṣa upavāsavidhiḥ smṛtaḥ // / iti nāradīyavacane pakṣadvaye 'pi saptamīviddhāniṣedhāt /
Madhusudanasarasvati: Siddhantabindu (madhsiddhb_u.htm.txt) 24814327 (0.052):
sākṣicaitanyaṃ vidyata evety upapāditam / tasmān na pakṣadvaye 'pi kāpy / anupapattiḥ / / atra ca svāpnikapadārthabhoktā taijasa ity ucyate /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20969151 (0.060):
satya dṛśyatvāt brahmavaditi// pakṣadvaye trirūpatvaṃ ca pratipakṣe 5
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20920174 (0.064):
lakṣaṇāntaramāha yadveti// / nanūktapakṣadvaye kadācideva pakṣatā prāptā na tu parāmarśātpūrvaṃ
yattu / kṛṣṇapakṣe 'ṣṭamī caivaitipūrvodāhṛtanigamavacane upavāsagrahaṇaṃ
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10536574 (0.030):
pūrvaviddhā na kartavyā kartavyā parasaṃyutā // / kṛṣṇapakṣe 'ṣṭamī caiva kṛṣṇapakṣe caturdaśī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544760 (0.030):
āpastambaḥ / kṛṣṇapakṣe 'ṣṭamī caiva kṛṣṇapakṣe caturdaśī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544875 (0.036):
iti vacanācca / / yadapi / kṛṣṇapakṣe 'ṣṭamī caiva kṛṣṇapakṣe caturdaśī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10568098 (0.044):
kṛṣṇāpakṣaniṣedhaḥ kāmadhenau / kṛṣṇapakṣe navānnaṃ tu na kuryānmānavo yataḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10536560 (0.055):
śuklapakṣe 'ṣṭamī caiva śuklapakṣe caturdaśī / / pūrvaviddhā na kartavyā kartavyā parasaṃyutā //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8984886 (0.058):
kṛṣṇapakṣe daśamyādau Mn_3.276[266M]a / kṛṣṇapakṣe yadā somo Par_5.8a
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18879882 (0.063):
mārgaśīrṣasya māsasya kṛṣṇapakṣe ca yāṣṭamī / / sopavāsaḥ śucirbhūtvā liṅgaṃ sampūrayet tilaiḥ /
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3cpu.htm.txt) 970886 (0.064):
[kṛṣṇapakṣe caturdaśyāmaṣṭamyāṃ] kṛṣṇāṣṭamīcaturdaśyoḥ [siddhadarśane]
tadrudropavāsaviṣayam / / rudravrateṣu sarveṣu kartavyā sammukhī tithiḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10533600 (0.0):
bhādraśuklapratipanmahattapavrate rudravratatvāt pūrvā grāhyā / / rudravrateṣu sarveṣu kartavyā sammukhī tithiḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10546174 (0.029):
ubhayatra rātrivyāptisāmye tu / rudravrateṣu sarveṣu kartavyā sammukhī tithiḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544865 (0.032):
rudravrateṣu sarveṣu kartavyā saṃmukhī tithiḥ /
anyeṣu vratakalpeṣu yathohiṣṭāmupāvaset // / itivacanāt /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10546175 (0.016):
rudravrateṣu sarveṣu kartavyā sammukhī tithiḥ / / anyathā vratakalpeṣu yathoddiṣṭāmupāvaset //
yattu / kṛṣṇāṣṭamī skandaṣaṣṭhī śivarātriścaturdaśī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10536099 (0.0):
iti skandapurāṇavacanāt ṣaṇmuhūrtātmako na tu sāmānyatastrimuhūrtāmakaḥ / / skandaṣaṣṭhī tu / kṛṣṇāṣṭamī skandaṣaṣṭhī śivarātriścaturdaśī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10546253 (0.008):
athaitatpāraṇaṃ tu skandapurāṇa eva dvidhoktam / kṛṣṇāṣṭamī skandaṣaṣṭhī śivarātriścaturdaśī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10545838 (0.019):
yadā dinadvaye niśīthavyāpinī tadā pūrvaiva grāhyā / / tathāca skandapurāṇe / kṛṣṇāṣṭamī skandaṣaṣṭhī śivarātriścaturdaśī /
etāḥ pūrvayutāḥ kāryāstithyante pāraṇaṃ bhavet //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10536105 (0.0):
kṛṣṇāṣṭamī skandaṣaṣṭhī śivarātriścaturdaśī / / etāḥ pūrvayutāḥ kāryāstithyante pāraṇaṃ bhavet //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10545846 (0.022):
etāḥ pūrvayutāḥ kāryāstithyante pāraṇaṃ bhavet // / janmāṣṭamī rohiṇī ca śivarātristathaiva ca /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10546261 (0.030):
etāḥ pūrvayutāḥ kāryāstithyante pāraṇaṃ bhavet // / itivacanāt paradine yadi divā tithyantastadā tatraiva /
iti brhanavaivartavacanaṃ tajjanmāṣṭamīparamiti madanaratne /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10536105 (0.013):
etāḥ pūrvayutāḥ kāryāstithyante pāraṇaṃ bhavet // / iti vrahnavaivartavacanāt pañcamīyutaiva grāhyā /
bādraśuklāṣṭamī dūrvāṣṭamī / / sā ca pūrvā grāhyā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10545862 (0.033):
pūrvaviddhaiva kartavyā tithibhānte ca pāraṇam // / śrāvaṇī durganavamī tathā dūrvāṣṭamī tu yā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10536732 (0.048):
muhūrte rauhiṇe 'ṣṭamyāṃ pūrvā vā yadi vā parā / / dūrvāṣṭamī tu sā kāryā jyeṣṭhāṃ mūlaṃ ca varjayet //
śrāvaṇī durganavamī dūrvā caiṃva hutāśanī / / pūrvaviddhā tu karttvayā śivarātrirbalerdiṃnam //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10548959 (0.030):
yāni tu / śrāvaṇī durganavamī dūrvā caiva hutāśanī / / pūrvaviddhaiva kartavyā śivarātrirbalerddinam //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10547574 (0.031):
yadapi / śrāvaṇī durganavamī dūrvā caiva hutāśanī / / pūrvaviddhaiva kartavyā śivarātrirbalerdinam //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10545862 (0.033):
pūrvaviddhaiva kartavyā tithibhānte ca pāraṇam // / śrāvaṇī durganavamī tathā dūrvāṣṭamī tu yā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10539110 (0.038):
iya ca upavāsādiṣu aṣṭamīviddhaiva grāhyā / / padmapurāṇe: / śrāvaṇī durganavamī dūrvā caiva hutāśanī /
iti bṛhadyamokteḥ / / {MV S_44} / śuklāṣṭamī tithiryātu māsi bhādrapade bhavet /
dūrvāṣṭamī tu sā jñeyā nottarā sā vidhīyate //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10536777 (0.050):
śukle bhādrapade māsi dūrvāsaṃjñā tathāṣṭamī /
iti purāṇasamuccayācca / / yattu / muhūrte rauhiṇe 'ṣṭamyāṃ pūrvā vā yadi vā parā /
dūrvāṣṭamī tu sā kāryā jyeṣṭhāṃ mūlaṃ ca varjayet //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10536689 (0.048):
bādraśuklāṣṭamī dūrvāṣṭamī / / sā ca pūrvā grāhyā /
iti parābhidhānaṃ tat pūrvadine jyeṣṭhādiyoge veditavyam /
dūrvāṣṭamī sadā tyājyā jyeṣṭhāmūlarkṣasaṃyutā //
aindrarkṣe pūjitā dūrvā hantyapatyāni nānyathā /
bhartturāyurharā mūle tasmāttāṃ parivarjayet // / itiniṣedhāt /
iyaṃ ca kanyārke agastyodaye ca na kāryā /
śukle bhādrapade māsi dūrvāsaṃjñā tathāṣṭamī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10536717 (0.050):
śuklāṣṭamī tithiryātu māsi bhādrapade bhavet / / dūrvāṣṭamī tu sā jñeyā nottarā sā vidhīyate //
siṃhārka eva kartavyā na kanyārke kadācana //
itiskāndokteḥ / / agastya udite tāta! pūjayedamṛtodbhavām /
vaidhavyaṃ pūrvaśokaṃ ca daśavarṣāṇi pañca ca //
iti tatraiva doṣokteśca / / atraiva jyeṣṭhāvratamuktam / laiṅge:
kanyārke yāṣṭamī śuklā jyeṣṭharkṣe mahatī smṛtā /
alakṣmīparihārāya jyeṣṭhāṃ tatra prapūjayet // / iyaṃ ca jyeṣṭharkṣayuktā grāhyā /
dinadvaye tathātve parā kāryā / / navamyā saha kāryā syādaṣṭamī nātra saṃśayaḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10538477 (0.014):
bhaviṣyapurāṇe 'pi dvādaśīkalpe / navamyā saha kāryā syādaṣṭamī navamī tathā /
māse bhādrapade śuklapakṣe jyeṣṭharkṣasaṃyutā //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10842885 (0.045):
sarvatīrthaphalaṃ tatra prāpyate nātra saṃśayaḥ / / caitramāse trayodaśyāṃ śuklapakṣe jitendriyaḥ // RKS_97.2 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10775071 (0.054):
darśe bhādrapade māse śuklapakṣe viśeṣataḥ // RKS_9.56 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10539423 (0.056):
daśamī śuklapakṣe tu jyeṣṭhamāse kuje 'hani /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12666096 (0.056):
pratiśrutya yathādiṣṭaṃ munīndreṇa tathācarat // Rm_37.130{30} // / tathā bhādrapade māse kṛṣṇapakṣe sa sadguruḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12665257 (0.060):
māse bhādrapade kṛṣṇapakṣe māghe 'pi vā punaḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12666629 (0.061):
yathāvidhi mahālakṣmīvrataṃ caritum ārabhat // Rm_37.172{72} // / māse bhādrapade kṛṣṇapakṣe 'ṣṭamyāṃ yathāvidhi /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18885061 (0.064):
jyeṣṭhamāse tu samprāpte śuklapakṣe caturdaśī /
rātriryasmindine kuryāt jyeṣṭhāyāḥ paripūjanam /
itiskāndokteḥ / / nakṣatrayogaśca madhyānhādūrddhvam /
maghyānhātpūrvaṃ cet pūrvaiva /
yasmin dine bhavejjyeṣṭhā madhyānhādūrddhvamapyadhaḥ /
tasmin haviṣyaṃ pūjā ca nyūnā cet pūrvavāsare //
itivacanāt / / etacca tithiprayuktaṃ nakṣatrābhāve kevalatithau kāryam /
nakṣatraprayuktaṃ tu kevalanakṣatre / / pratyābdikaṃ tithāvuktaṃ yajjyeṣṭhādaivataṃ vratam /
nīlajyeṣṭhāvrataṃ yacca vihitaṃ kevaloḍuni //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19333862 (0.058):
saundarya saurabhyādi pariṣkriyamāṇatayaiva taṃ pariṣkurvanti na / kevala sva
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10531191 (0.060):
atra hi yadyadeteṣu vihitaṃ tattadatra kurvāditi na vidherya vidhita eva
itimātsyoktaṃ nīlajyeṣṭhāvratamapi tithiprayuktameveti mādhavaḥ /
tatrāṣṭamyāṃ yadā vāro bhānornakṣatrameva ca / / nīlajyeṣṭheti sā proktā durlabhā bahukālikī //
{MV S_45} / ititallakṣaṇārthe skāndavacane tatreti saptamyā nirdiṣṭāyā aṣṭamyāstatra
jayāṃ juhuyāt'; (a 0 3 pā 04 adhi 0 13) itivat prādhānyāvagateḥ /
madanaratnādayastu nakṣatravratamevetyāhuḥ /
nīljayeṣṭhāpadasya nakṣatraparatvāditi / / āśvinabahulāṣṭamī mahālakṣmīvratasamāptau candrodayavyāpinī grāhyā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535590 (0.048):
saṅkaṣṭacaturthī tu candrodayavyāpinī grāhyā tasyāstatkalpe
pūrvā vā paraviddhā vā grāhyā candrodaye sadā /
trimuhūrtāpi sā pūjyā parataścordhvagāminī //
itisaṅgrahokteḥ / / ūrdhvaṃgāminī = candrodayordhvagāminī trimuhūrtā cet parato 'nyathā tu
pūrvā / / yattu / kanyāgate 'rke prārabhya kartavyaṃ na śriyo 'rcanam /
hastaprāntadalasthe 'rke tadvrataṃ na samāpayet /
doṣaiśrcaturbhiḥ saṃtyaktā savesampatkarī tithiḥ //
putrasaubhāgyarājyāyurnāśinī samprakīrttitā /
tasmātsarvaprayatnena tyājyā kanyāgate ravau //
viśeṣeṇa parityājyā navamīdūṣitā yadi / / tridine cāvame caiva aṣṭamīṃ nopavāsayet //
putrahā navamīviddhā svaghnī hastārkage ravau /
iti navamīyuktāyā niṣedhakathanaṃ tadardharātrādūrdhvaṃ trimuhūrtatvābhāve
trimuhūrtetyupādānāt / / trispṛgādiniṣedhaśca prathamārambhaviṣayaḥ /
prāravdhasya ṣoḍaśavārṣikavratasya madhye 'nuṣṭhāne lokavigarhaṇā syāditi
iti mahālakṣmyaṣṭamī / / āśvinaśuklāṣṭamī tu durgāṣṭamī sā ca sāmānyanirṇayādeva navamīviddhā kāryā
sāmānyanirṇayādevāsyā uttaraviddhatvaṃ tathāpi iyaṃ leśato 'pi
saptamīviddhā na kartavyā / / smṛtisaṅgrahe: / saptamīleśasaṃyuktāṃ mohādajñānato 'pivā /
mahāṣṭamīṃ prakurvāṇo narakaṃ pratipadyate // / saptamī kalayā yatra parataścāṣṭamī bhavet /
tena śalyamidaṃ proktaṃ putrapautrakṣayapradam //
putrān hanti paśūn hanti hanti rāṣṭraṃ sarājakam /
hanti jātānajātāṃśca saptamīsahitāṣṭamī //
itisaptamīmiśritāyā niṣedāt / / yacca / saptamyāmudite sūrye parato yāṣṭamī bhavet //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10539384 (0.043):
nāgaviddhā tu yā ṣaṣṭhī śivaviddhā ca saptamī / / daśamyekādaśīviddhā nopoṣyāḥ syuḥ kathañcana //
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11433946 (0.053):
evaṃ sarvakarmāṇi krūrāṇi paraprāṇaharāṇi sadyopaghātāni / kṛṣṇapakṣe / caturdaśīnabamyaṣṭamīṣaṣṭhīcaturthyādibhistithau kāryāṇi /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10538161 (0.056):
kāryā viddhā tu saptamyā rohiṇīsahitāṣṭamī / / tatrovāsaṃ kuryāttu tithibhānte ca pāraṇam //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8884924 (0.058):
saptamī śarkarādhenur dadhidhenustathāṣṭamī / / rasadhenuśca navamī daśamī syāt svarūpataḥ // MatsP_82.19 //
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28206436 (0.060):
tatra dvitīyamatamanusṛtyāha viśeṣyitvamiti/ atra ca viśeṣyatāyāḥ / saptamyarthatve prakāratāviśiṣṭaviśeṣyatānirūpakānubhavatvaṃ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3156279 (0.061):
sudhūmrā pañcamī ṣaṣṭha sphaliṅginyabhiśabditā / / saptamī viśvarūpākhyā saptajihvāḥ prakīrtitāḥ // Vis_15.53 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544796 (0.063):
ekādaśyaṣṭamī ṣaṣṭhī ube pakṣe caturdasī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10581366 (0.063):
śuklapakṣasya saptamyāṃ bhānuvāro bhavedyadi / / saptamī vijayānāma tatra dattaṃ mahāphalam //
tatra durgotsavaṃ kuryānna kuryādapare 'hani //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10537265 (1.192):
yadāṣṭamīṃ tu samprāpya cāstaṃ yāti divākaraḥ / / tatra durgotsavaṃ kuryānna kuryādapare 'hani //
{MV S_46} / tad yadāśvinakṛṣṇāṣṭamīmārabhya
kanyāyāṃ kṛṣṇapakṣe tu pūjayitvāṣṭamīdine /
navamyāṃ bodhayeddevīṃ gītavāditranisvanaiḥ //
iti devīpurāṇe kṛṣṇapakṣāṣṭamyāṃ devībodhanamuktaṃ tadviṣayam /
yacca / bhadrāyāṃ bhadrakālyāśca madye syādarcanakriyā /
tasmādvai saptamīviddhā kāryā durgāṣṭamī budhaiḥ //
yacca madanaratne / mahāṣṭamyāśvine māsi śuklā kalyāṇakāriṇī /
saptamyādiyutā kāryā mūlena tu viśeṣataḥ //
tathā nirṇayāmūte / ahaṃ bhadrā ca bhadrāhaṃ nāvayorantaraṃ kvacit /
sarvasiddhiṃ pradāsyāmi bhadrāyāmarcitā hyaham //
iti devīpurāṇam, tathā tatraiva / viṣṭiṃ tyaktvā mahārāja! mama pūjāṃ karoti yaḥ /
kṛtsnaṃ tasya phalaṃ na syāttenāhamavamānitā //
ityanena saptamīviddhāyā api grāhyatvamuktam / / tadaparadine kalākāṣṭhādirūpāyā aṣṭamyā abhāve /
yattu / yadāṣṭamīṃ tu samprāpya cāstaṃ yāti divākaraḥ /
tatra durgotsavaṃ kuryānna kuryādapare 'hani //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10537147 (1.192):
saptamyāmudite sūrye parato yāṣṭamī bhavet // / tatra durgotsavaṃ kuryānna kuryādapare 'hani //
durbhikṣaṃ tatra jānīyānnavamyāṃ yatra pūjayet / / iti vacanaṃ taddaśamyāṃ navamyasattve /
yadā sūryodaye na syānnavamī cāpare 'hani /
tadāṣṭamīṃ prakurvīta saptamyā sahitāṃ nṛpa! //
iti smṛtisaṅgrahāditi madanaratne / / vastutaḥ pūrvodāhṛtadevīpurāṇāt kṛṣṇapakṣāṣṭamīviṣayamidamiti
pratibhāti / / atra ca putravatā upavāso na kārya ityuktam
kālikāpurāṇe: / upavāsaṃ mahāṣṭamyāṃ putravānna samācaret /
yathā tathā vā pūtātmā vratī devīṃ prapūjayet // / iyaṃ ca mūlayuktātipraśastetyuktaṃ hemādrau skandapurāṇe
kanyāṃ gate savitari śuklapakṣe 'ṣṭamī tu yā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10539073 (0.041):
āśvayukśuklapakṣe tu aṣṭamī mūlasaṃyutā /
mūlanakṣatrasaṃyuktā sā mahānavamī smṛtā // / navamyāṃ pūjitā devī dadātyabhimataṃ phalam /
{MV S_47} / iyamapi saptamīyuktā na kāryetyuktam
nirṇayāmṛte durgotsave: / mūlenāpihi saṃyuktā sadā tyājyāṣṭamī budhaiḥ /
leśamātreṇa saptamyā api syād dūṣitā yadi / / iti durgāṣṭamīnirṇayaḥ /
pauṣaśuklāṣṭamī budhavārayutā mahābhadrā /
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11433943 (0.056):
evaṃ sarvakarmāṇi krūrāṇi paraprāṇaharāṇi sadyopaghātāni / kṛṣṇapakṣe / caturdaśīnabamyaṣṭamīṣaṣṭhīcaturthyādibhistithau kāryāṇi /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16002571 (0.056):
iha bhuktvā varānbhogānante svargatimāpnuyāt // NarP_1,118.22 // / kārtike śuklanavamī yākṣayā sā prakīrtatā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10528117 (0.059):
saptamīnirṇayasyānte 'ṣṭamīsāmānyanirṇayaḥ / / kṛṣṇajasmāṣṭamī paścādvistareṇa nirūpitā //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25762666 (0.063):
madhuśuklā saptamī ca madhuśuklāṣṭamī punaḥ / / navamī madhuśuklā ca daśamī madhuśuklikā // BndP_3,32.51 //
taduktam / bhaviṣyottare: / puṣye māsi yadā devi! śuklāṣṭamyāṃ budho bhavet /
tadā sā tu mahāpuṇyā mahābhadretikīrttitā //
iyameva bharaṇīsaṃyuktā jayantī / / puṣye māsi yadā devi! aṣṭamyāṃ nagaje ! śubhe ! /
nakṣatraṃ jāyate puṇyaṃ yalloke raudramucyate //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10581466 (0.0):
nakṣatraṃ jāyate puṇyaṃ yalloke raudramucyate //
tadā tu sā mahāpuṇyā jayantī aṣṭamī śubhā //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10581471 (0.0):
nakṣatraṃ jāyate puṇyaṃ yalloke raudramucyate // / tadā sā tu mahāpuṇyā jayantī cāṣṭamī smṛtā /
raudraṃ = krūradaivatyatvādbharaṇī / / ārdreti kalpataruḥ /
tanna / / tatra tadyogāsambhavāt / / atha kṛṣṇajanmāṣṭamī nirṇīyate /
yadyapīyaṃ / prājāpatyarkṣasaṃyuktā kṛṣṇā nabhasi cāṣṭamī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10537561 (0.0):
{MV S_48} / prājāpatyarkṣasaṃyuktā kṛṣṇā nabhasi cāṣṭamī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10538038 (0.027):
bhāṣyakāramatena ca phalaśruteḥ kāmyatvameva / / prājāpatyarkṣasaṃyuktā kṛṣṇā nabhasi cāṣṭamī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10537728 (0.052):
tithitattvakārādayo 'pi budhavārādiyogasyānirṇāyakatvaṃ manyante / / prājāpatyarkṣasaṃyuktā kṛṣṇā nabhasi cāṣṭamī /
iti viṣṇudharmottarāt, / māsi bhādrapade 'ṣṭamyāṃ kṛṣṇapakṣe 'rddharātrake /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12666630 (0.046):
yathāvidhi mahālakṣmīvrataṃ caritum ārabhat // Rm_37.172{72} // / māse bhādrapade kṛṣṇapakṣe 'ṣṭamyāṃ yathāvidhi /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15899007 (0.046):
dvādaśyūrje śuklapakṣe navamyaccheśvayujyapi / / caitre bhādrapade caiva tṛtīyā śuklasaṃjñitā // NarP_1,56.149 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18899354 (0.047):
tathā koṭīśvarī devī cāmuṇḍā mahiṣārdinī // RKV_203.2 // / kṛṣṇapakṣe caturdaśyāṃ māsi bhādrapade nṛpa /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12665258 (0.049):
māse bhādrapade kṛṣṇapakṣe māghe 'pi vā punaḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4833980 (0.055):
saptajanmakṛtāt pāpāt mucyate copavāsataḥ //AP_183.002cd/ / kṛṣṇapakṣe bhādrapade aṣṭamyāṃ rohiṇīyute /AP_183.003ab/
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7605360 (0.055):
evaṃ paripūrṇa maṅgala guṇatayā dūṣaṇa dvāparānte dvāparānte nirantarāla / bhādrapade bhādrapade māsi māsite pakṣe'pakṣepa rahite hite rasamaye
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10539719 (0.056):
tathā hemādrayudāhṛte bhaviṣye 'pi / dvādaśyāṃ śuklapakṣe tu prasvāpāvartanotsavāḥ /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14781474 (0.057):
aṣṭamyāṃ kṛṣṇapakṣasya caitre māsi dvijottamāḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4378887 (0.057):
[k: After 13ab, D6 T2 G1.3 5 M4 ins.: :k] / aṣṭamyāṃ śrāvaṇe māse kṛṣṇapakṣe mahātithau | *HV_48.13ab*597:1 |
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18899569 (0.057):
sarvapāpaharaṃ puṇyaṃ sarvatīrtheṣvanuttamam // RKV_204.10 // / tatra bhādrapade māsi kṛṣṇapakṣe viśeṣataḥ /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18845627 (0.058):
savatsā taruṇī śubhrā bahukṣīrā savastrakā / / kṛṣṇapakṣe caturdaśyām aṣṭamyāṃ vā pradāpayet // RKV_73.10 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13453648 (0.059):
tato gaccheta rājendra yamatīrtha manuttamam / / kṛṣṇapakṣe caturdaśyāṃ māghamāse yudhiṣṭhira /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544933 (0.059):
taduktaṃ hemādrau nṛsiṃhapurāṇe / vaiśākhe śuklapakṣe tu caturdaśyāṃ niśāmukhe //
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8394387 (0.063):
BhP_07.14.021/1 tṛtīyāyāṃ śuklapakṣe navamyāmatha kārtike / BhP_07.14.021/2 catasṛṣvapyaṣṭakāsu hemante śiśire tathā
Abhinavagupta: Tantrasara (abhtantu.htm.txt) 13116123 (0.063):
śukladvādaśyām caitrasya śuklatrayodaśyām vaiśākhasya kṛṣṇāṣṭamyām / jyaiṣṭhasya kṛṣṇanavamyām āṣāḍhasya prathame dine śrāvaṇasya
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18846699 (0.063):
māsi bhādrapade pārtha kṛṣṇapakṣe caturdaśī /
iti bhaviṣyottarācca śrāvaṇabhādrayoḥ pratīyate / / tathāpyekamūlakalpanālāghavāt paurṇamāsyantaṃ māsamādāya bhādre
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10552744 (0.030):
ekamūlakalpanālāghavāt / / atrāpyāturādīnāṃ pūrvavadeva vyavasthā jñeyā /
amāvāsyāntamādāya śrāvaṇe grāhyā ityanusandheyam /
evaṃ catithikṛtye ca kṛṣṇādimiti vacanaṃ nātra śrāvaṇasya
paurṇamāstantatvavidhāyakaṃ kintu etadatiriktaviṣayakalpanā lāghavāt /
bhādrastu yadyapi bhādraśrutyāmāvāsyānta eva prāpnoti
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip12u.htm.txt) 10753546 (0.063):
nirduḥkhatvādisāmyaṃ vā 'upaiti'; prāpnotīti śrutyarthaḥ / / tattvodyotaṭīkāyāṃ tu iyaṃ śrutiḥ muktaparatayā vyākhyātā /
mūlaśrutikalpanāgauravasya phalamukhatvenādoṣatvāt tathāpitithikṛtye ca
Gangesa: Tattvacintamani, Sabdakhanda (gangtciu.htm.txt) 10638905 (0.0):
lāghavādinecchābodhakatvena loke liṅgaḥ pramāṇasiddhatvena / phalamukhagauravasyādoṣatvāt /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 1, (jsbh2-1u.htm.txt) 932333 (0.0):
kalpyate; gauravasya phalamukhatvenādoṣatvāt /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21162885 (0.029):
pra ni pra katvaṃ) prāmāṇyavādaḥ pu 95. / phalamukhagauravasya cādoṣatvāt / anyāthānumitau vyāptijñānaṃ na hetuḥ /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21002532 (0.045):
pratisandhīyamānasya nānātvasya phalamukhatvenādoṣatvāt/ tvanmate
kṛṣṇādimitivacanāt tithyantarakṛtyeṣu tattanmāsapade
lakṣaṇāśrayaṇavadihāpi lakṣaṇāśrayaṇamadoṣaḥ /
sā ca dvividhā śuddhā saptamīviddhā ca / / tatra dvividhā api sūryodayādūrdhvagāminī na veti dvividhā /
tādṛśyapi rohiṇīyogāyogabhedena dvividhā /
sūryodayordhvamasatyāṃ sarvasyāmapi na sandehaḥ /
pare 'hanyaṣṭamyabhāvāt / / sūryodayordhvagāminyāṃ tu śuddhāyāṃ viddhāyāṃ vā rohiṇīyogasyānyataratra
sattve saiva / / {MV S_48} / prājāpatyarkṣasaṃyuktā kṛṣṇā nabhasi cāṣṭamī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10537438 (0.0):
yadyapīyaṃ / prājāpatyarkṣasaṃyuktā kṛṣṇā nabhasi cāṣṭamī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10537730 (0.0):
tithitattvakārādayo 'pi budhavārādiyogasyānirṇāyakatvaṃ manyante / / prājāpatyarkṣasaṃyuktā kṛṣṇā nabhasi cāṣṭamī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10538038 (0.027):
bhāṣyakāramatena ca phalaśruteḥ kāmyatvameva / / prājāpatyarkṣasaṃyuktā kṛṣṇā nabhasi cāṣṭamī /
muhūrtamapi labhyeta sopoṣyā sā mahāphalā //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10537730 (0.030):
prājāpatyarkṣasaṃyuktā kṛṣṇā nabhasi cāṣṭamī / / muhūrtamapi labhyeta
muhūrtamapyahorātre yasmin yuktaṃ hi labhyate / / aṣṭamyāṃ rohiṇīṛkṣaṃ tāṃ supuṇyāmupāvaset //
iti viṣṇurahasyokteḥ / / tenottaradina eva rohiṇīyoge pūrvaniśīthavyāpinī śuddhāpi tyājyeti
hemādrimādhavādayaḥ / / śiṣṭāstu pūrvāmevopavasanti /
teṣāmayamāśayaḥ / / atrārddharātrasya vakṣyamāṇarītyā karmakālatvāt karmakālaśāstrasya ca
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535811 (0.0):
naca daive pūrvāhṇasya karmakālatvāt karmakālaśāstrasya ca prabalatvāt
sarvāpekṣayā balavattvāt parīdane ca tadabhāvāt pūrvaiveti /
na ca rohiṇīyogaśāstrānurodhenottareti vācyam /
tasya guṇaphalasambandhārthakatvena budhavārādiyogaśāstravanirṇāyakatvāt /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10537701 (0.031):
parjanyaḥ syātitivat (a0 3 pā0 8 adhi0 6) / guṇaphalasambandhārthakatvapratīteḥ /"
pretayonigatānāṃ ca pretatvaṃ nāśitaṃ naraiḥ /
yaiḥ kṛtā śrāvaṇe māsi hyaṣṭamī rohiṇīyutā //
kiṃ punarbudhavāreṇa somenāpi viśeṣataḥ // / kiṃ punarnavamīyuktā kulakoyyāstu muktidā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10537684 (0.037):
na ceṣṭāpattiḥ / / kulakoṭayāstu muktidā kiṃ punarbudhavāreṇetyādināyadi kāmayeta varṣukaḥ"
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 1 (dkavy1au.htm.txt) 14215965 (0.062):
duṣ-pra-yuktā punar go-tvaṃ % pra-yoktuḥ sai0va śaṃsati // 1.6 //
iti pādmāt pūrvejhurarddharātragatāṃ rohiṇīyutāmaṣyaṣṭamīṃ parityajya
budhavārādiyutā parā kartavyā āpadyeta / / na ceṣṭāpattiḥ /
kulakoṭayāstu muktidā kiṃ punarbudhavāreṇetyādināyadi kāmayeta varṣukaḥ
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10537662 (0.037):
kiṃ punarnavamīyuktā kulakoyyāstu muktidā /
parjanyaḥ syātitivat (a0 3 pā0 8 adhi0 6)
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4987461 (0.010):
*{3/720: E2,4,6 om. na}* / *{3/721: E2: 4,598; E4: 4,945; E6: 1,280}* / guṇatvāc ca vedena na vyavasthā syāt // MS_3,8.12 //
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28123430 (0.013):
guṇavibhājaketyupādhiviśeṣaṇam/ guṇatvaṃ tu na guṇavibhājakamiti / bhāvaḥ/
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4996112 (0.014):
*{4/166: E2: anekaguṇabhāvaḥ syāt}* / *{4/167: E2: 5,47; E6: 2,27}* / *{4/168: E2: dvitīyānirdiṣṭā}*
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4944172 (0.014):
*{2/154: E2: 2,430; E4: 2,517; E5: 2,380; E6: 1,89}* / guṇārtho vyapadeśaḥ // MS_2,1.43 //
Dramatic Fragments (buddhist) (dramfrag_pu.htm.txt) 5905875 (0.015):
palinatatālaphalavannīkāhi _ bhujjitāhi _ kusalavā tam acchaliyaṃ ///
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8709878 (0.016):
na ca guṇādibhyo vyatireke sati kāvyasambandhitvamasya śacakyopapādaṃ, / nṛttgītādivat /
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18536889 (0.016):
2594-2 .. ri | ta .. e .etavāro guṇānuśaṃṣā pratikā .. tatvāḥ || atha
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21188898 (0.017):
tatkṛtatvasya ca kalpanīyatve kalpanāgauravaṃ syāt // / na ca sārvajñye 1 naivāvipralambhādisiddhiḥ / sarvajñeśvarāvatāreṣvapi
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24055854 (0.018):
yathā naikena luṅgenālūnena dedāramalūnaṃ bhavati / / phalatvādaṣṭajñānaṣoḍaśākārabhāvanāt pūrvamārgavihāneḥ pravandhikatvācca
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya03u.htm.txt) 4166921 (0.018):
indragārhapatyayoḥ pradhānatvāviśeṣadupasthānasya ca guṇatvāt / 'pratipradhānaṃ guṇaḥ' iti nyāyenopasthānāvṛtyā śrutiliṅgayoḥ samuccayaḥ-
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5894043 (0.020):
kiñcitphalavatkarmārabhyāmnātaḥ, / nāpyavyabhicaritakratusaṃbandhapadārthagataḥ, nahi juhvādivatsvādhyāyo
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12706506 (0.021):
vistārantatpramāṇena śikharantatracocyataṃ / / tadūrdhvekaṇṭhamityuktaṃ phalakācatadūrdhvataḥ // BhS_5.81 //
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1402026 (0.022):
7. tadyadvadnaṇi / 8. punaraṃvokṛte syāt 12
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11843255 (0.022):
dhyānānāsravasaṃvarayor apidhyānānāsravamārganimittatvāt saṃyagvāgādiphalatvāc cakuśalatvam
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1417814 (0.022):
2. kaścit la/va / 3. bhaṣṭaḥ karma tāvatraphalāṃrtha va
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5014030 (0.023):
*{5/170: E2: bhavet}* / *{5/171: E2: 5,183; E6: 2,108}* / phalārthatvāt karmaṇaḥ śāstraṃ sarvādhikāraṃ syāt//6.1.4//
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24068067 (0.025):
tasya sarvadharmeśvaratvādicchāmātra pratibadhaḥ / sarvaguṇasaṃpatsaṃmukhībhāvaḥ /
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24148254 (0.025):
iko jhal"ityatra bhāṣyepi dhvanitametat/ tatra hi 'ajjhana' iti dīrdheṇa / guṇottaraṃ phalābhāvenānavakāśatvād guṇo bādhite dīrghottaraṃ guṇaḥ syāt
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6646133 (,0.025):
u11.4ab/.uvāca vidhivat prājño viśva^karmā mahā^matiḥ/ / u11.4cd/.vāstūnāṃ guṇadauṣau ca pravakṣyāmy anupūrvaśaḥ//"
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25588873 (0.027):
ye punarantaryimivyāpārāyā phalotpādanāyā nityatvaṃ sarvasādhāraṇatvamiti
guṇaphalasambandhārthakatvapratīteḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10537629 (0.031):
na ca rohiṇīyogaśāstrānurodhenottareti vācyam / / tasya guṇaphalasambandhārthakatvena budhavārādiyogaśāstravanirṇāyakatvāt /
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya03u.htm.txt) 4166921 (0.032):
indragārhapatyayoḥ pradhānatvāviśeṣadupasthānasya ca guṇatvāt / 'pratipradhānaṃ guṇaḥ' iti nyāyenopasthānāvṛtyā śrutiliṅgayoḥ samuccayaḥ-
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28783426 (0.032):
tarhi dhvaniguṇībhūtavyaṅgyor īṣadantarayor vibhinnabhedatve durāgrahaḥ/ / śabdārthacamatkṛtyor aikādhikaraṇyaṃ tatra tayor guṇapradhānabhāvaṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9625534 (0.032):
ata ścāturvidhyamanusandheyam / / prākaraṇikeṣu guṇābhaisaṃbandhaḥ, kriyābhisambandhaśca /
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2400461 (0.034):
etayā ca dvādā parispandayorapyasti sambandhapa iti / / kālasambandhānapekṣameva ca sūryaparispandāvacchinnasya
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11843255 (0.034):
dhyānānāsravasaṃvarayor apidhyānānāsravamārganimittatvāt saṃyagvāgādiphalatvāc cakuśalatvam
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11519807 (0.034):
guṃjayāsadṛśaṃyatsyātsarvārthaphalasādhanam // ŚivP_1,25.17cd/
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 2, (jsbh1-2u.htm.txt) 23049081 (0.036):
sarvatrāpyaikarūpyeṇa tasyaiva / phalatvāpattyār'thajñānaphalakatvānupapatterupekṣaṇīyam //
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5014031 (0.037):
*{5/170: E2: bhavet}* / *{5/171: E2: 5,183; E6: 2,108}* / phalārthatvāt karmaṇaḥ śāstraṃ sarvādhikāraṃ syāt//6.1.4//
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4987461 (0.038):
*{3/720: E2,4,6 om. na}* / *{3/721: E2: 4,598; E4: 4,945; E6: 1,280}* / guṇatvāc ca vedena na vyavasthā syāt // MS_3,8.12 //
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1401669 (0.038):
10. karmaṇyedyetyevakāraḥ phalavyavachedārtho na / jñānavyavachedārthaḥ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28154079 (0.039):
pratipādyasambandha iti/ bodhyārthasambandha / ityarthaḥ/ tathā ca / chatrinniti vākyaśakyārthāprasiddhāvapi tādṛśavākyajanyabodhaviṣayo
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21045052 (0.059):
phalapadādhyāhārasyāvaśyakatvādasti phalavatvamiti siddhāntayitvā tatkiṃ / sarvaphalārthatvamutaikaphalārthatvamiti punaḥ saṃśaye
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3323000 (0.059):
ChUpBh_2,22.1 sāmopāsanaprasaṅgena gānaviśeṣādisampadudgāturupadiśyate / / phalaviśeṣasambandhātṣa vinardi viśiṣṭo nardaḥ svaraviśeṣa
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 20991485 (0.060):
'nāsannābhidhānarūpārthakanigrahānupapattecca/
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 2, (jsbh2-2u.htm.txt) 16059966 (0.062):
ityādinā sāmnaḥ kriyārūpatvenāśrayākāṅkṣābhāvānna guṇaphalasaṃbandha / ityuktam, tatprauḍhyeti dūṣayitumanūdya dūṣayati --------- naceti //
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28107328 (0.062):
kṛtsnārthakamiti/sambandhaviśeṣati/ / lakṣaṇatāvacchedakasambandhetyarthaḥ/lakṣyavṛttitvasāmānyābhāveti/
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28234814 (0.062):
prakarṣādirūpārthaviśeṣetyādiḥ/ tātparyeti/ / samabhivyāhṛtadhātupratipādyārthaviśeṣetyādiḥ/ grāhakatvamiti/ anyathā
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28192409 (0.062):
prakāśikāyāṃ mātrapadaṃ kṛtsnārthakatayā vyācaṣṭe [33] mātrapadamiti/ [33] / sambandhaviśeṣetyādi/
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21038884 (0.063):
vodbhitprātipādikārthagatakaraṇtavārthakatvena vā tṛtīyāyāḥ
etena ācāryacūḍāmaṇyuktaṃ budhāvārādiyogasya nirṇāyakatvaṃ pratyuktam /
tithitattvakārādayo 'pi budhavārādiyogasyānirṇāyakatvaṃ manyante /
prājāpatyarkṣasaṃyuktā kṛṣṇā nabhasi cāṣṭamī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10537438 (0.0):
yadyapīyaṃ / prājāpatyarkṣasaṃyuktā kṛṣṇā nabhasi cāṣṭamī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10537563 (0.0):
{MV S_48} / prājāpatyarkṣasaṃyuktā kṛṣṇā nabhasi cāṣṭamī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10538038 (0.027):
bhāṣyakāramatena ca phalaśruteḥ kāmyatvameva / / prājāpatyarkṣasaṃyuktā kṛṣṇā nabhasi cāṣṭamī /
muhūrtamapi labhyeta / iti viṣṇurahasyavacanamapi guṇaphalasambandhaparaṃ vyākhyeyam /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10537563 (0.030):
prājāpatyarkṣasaṃyuktā kṛṣṇā nabhasi cāṣṭamī / / muhūrtamapi labhyeta sopoṣyā sā mahāphalā //
yattu / udaye cāṣṭamī kiñcit navamī sakalā yadi /
iti skāndavacane udayagrahaṇaṃ taccandrodayaparaṃtārāpatyudaye
tathāitivacanāntaraikavākyatvāt / / na ca
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10555656 (0.042):
nakṣatradarśanāt sandhyā sāyaṃ tatparataḥ sthitam / / iti vacanāntaraikavākyatvāt /
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4954558 (0.048):
vaditum, bhaved upapannam anarthakatvam, na tv arthāntaravacanatā. tasmān
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4973613 (0.061):
vidhiḥ syāt, vākyaṃ bhidyeta, na hi vidheś ca{*3/364*} vidheś caikavākyatā / bhavati, vacanavyaktibhedāt. tatraikavākyatārūpaṃ bādhyeta. kim
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya02u.htm.txt) 8349867 (0.061):
mantrāstadekavākyatvānna tallakṣaṇavarjanāt // MJaiNy_2,1.26 //
divā vā yadi vā rātrau nāsti cedrohiṇī kalā /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16296317 (0.042):
naditvedaṃ tadābravīt HV_App.I,29C.168b / na divā na ca rātrau vā *HV_31.45*469a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4362659 (0.045):
na divā na ca rātrau vā na me mṛtyur bhaviṣyati | *HV_31.45*469 |
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13797586 (0.055):
na dārayogaṃ bījaṃ vā HV_35.44c / na divā na ca rātrau vā HV_31.45*469a
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2956899 (0.058):
divasasaṃjñādhiṣṭhitaṃ samaprabhāsaṃ cittaṃ bhāvayati yathā divā tathā / rātrau, yathā rātrau tathā divā, yathā pūrvaṃ tathā paścāt, yathā
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2956966 (0.058):
supratibandhonavamasaṃjñā - vesthitā(?) samaprabhāsaṃ cittaṃ bhāvayati / yathā divā tathā rātrau yathā rātrau tathā divā, yathā pūrvaṃ tathā
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16839538 (0.059):
divā rātrau pracaṇḍayā BrP_146.19d / divā rātrau prayatnena BrP_215.140c
rātriyuktāṃ prakurvīta viśeṣeṇendusaṃyutām //
itivacanāt paradine rohiṇīyogābhāva eva rātriyuktāṣṭamī grāhye ti vācyam /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10537939 (0.059):
samūlatve vā paradine niśīthe rohiṇīyogābhāvaviṣayatvāditi /
tasya taddine svalpasyāpi rohiṇīyogasyābhāve 'pi nyāyaprāptaśuddhā
ṣṭamīvratakartavyatānuvādakatvāt iti śiṣṭamatamanavadyam /
dinadvaye rohiṇīyoge 'yoge vā śuddhādhikā pūrvaiva tadatikrame
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10537880 (0.042):
ata eva viddhādhikāyāṃ dvinadvaye 'pi niśītha matikramya rohiṇīyoge / 'ṣṭamyāśca dinadvaye niśīthe sattvāsattavayoḥ paraiva /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10537853 (0.059):
iti vakṣyamāṇasaptamīviddhāniṣedhapratiprasavārthakavahvipurāṇāt / / dinadvaye niśīthe rohiṇīyoge tūttaraiva /
kāraṇābhāvāt / / {MV S_49} / viddhādhikāyāṃ tvanyatarasminneva dine niśīthe rohiṇīyoge saiva
rohiṇīyogaprāśastyāt / / pūrvatraiva yoge / saptamīsaṃyutāṣṭamyāṃ niśīthe rohiṇī yadi /
bhavitā sāṣṭamī puṇyā yāvaccandradivākarau //
iti vakṣyamāṇasaptamīviddhāniṣedhapratiprasavārthakavahvipurāṇāt /
dinadvaye niśīthe rohiṇīyoge tūttaraiva /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10537881 (0.026):
ata eva viddhādhikāyāṃ dvinadvaye 'pi niśītha matikramya rohiṇīyoge
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10537808 (0.059):
ṣṭamīvratakartavyatānuvādakatvāt iti śiṣṭamatamanavadyam / / dinadvaye rohiṇīyoge 'yoge vā śuddhādhikā pūrvaiva tadatikrame
varjanīyā prayatnena saptamīsaṃyutāṣṭamī / / saṛkṣāpi na kartavyā saptamīsaṃyutāṣṭamī //
iti brahmavaivartavacanāt / / ata eva viddhādhikāyāṃ dvinadvaye 'pi niśītha matikramya rohiṇīyoge
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10537853 (0.059):
iti vakṣyamāṇasaptamīviddhāniṣedhapratiprasavārthakavahvipurāṇāt / / dinadvaye niśīthe rohiṇīyoge tūttaraiva /
'ṣṭamyāśca dinadvaye niśīthe sattvāsattavayoḥ paraiva /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10537854 (0.026):
iti vakṣyamāṇasaptamīviddhāniṣedhapratiprasavārthakavahvipurāṇāt / / dinadvaye niśīthe rohiṇīyoge tūttaraiva /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10537808 (0.042):
ṣṭamīvratakartavyatānuvādakatvāt iti śiṣṭamatamanavadyam / / dinadvaye rohiṇīyoge 'yoge vā śuddhādhikā pūrvaiva tadatikrame
anyatarasminneva sattve saiva / / sarvathā rohiṇīyogarahitāyāmaṣṭamyāṃ niśīthe
dinadvayasattvānyatarasattveṣvayameva nyāyo draṣṭavyaḥ /
na ca / alābhe rohiṇībhasya kāryāṣṭamyastagāminī /
tatropavāsaṃ kṛtvaiva tithyante pāraṇaṃ bhavet // / iti gauḍadhṛtaviṣṇurahasyavacanāt rohiṇyalābhe sarvathā pūrvaiva grāhyā
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10538130 (0.061):
kṛtvopavāsaṃ tithyante tathā kuryācca pāraṇam // / atra jayantīśabdo janmāṣṭamīmātravacanaḥ tithimātrānte pāraṇāvidhānāt /
syāditivācyam / / vākyasya hemādryādibhiranibandhanānnirmūlatvāt /
samūlatve vā paradine niśīthe rohiṇīyogābhāvaviṣayatvāditi /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10542787 (0.036):
asya vacanasyācāryacūḍāmaṇiprabhṛtibhiranudāhṛtatvena nirmūlatvāt / samūlatve vāmumukṣuviṣayatvenopapattiḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10537781 (0.059):
itivacanāt paradine rohiṇīyogābhāva eva rātriyuktāṣṭamī grāhye ti vācyam /
atra cārddharātrapūjopavāsaśca dvayaṃ pradhānam /
arddharātre tu rohiṇyāṃ yadā kṛṣṇāṣṭamī bhavet /
tasyāmabhyarcanaṃ śaurerhanti pāpaṃ trijanmajam //
iti bhaviṣyapurāṇātsopoṣyā sā mahāphalāiti pūrvodāhṛtavacanācca /
trikālaṃ pūjayeddevaṃ divārātrau viśeṣataḥ /
ardharātrāvapi tathā puṣpainārnāvidhairapi // / iti bhaviṣyoktapūjā tvaṅgabhūtā phalasambandhābhāvāt /
na caivaṃ pūjopavāsayoḥ phalabhedāt samānaphalakatve 'pi vā
nirapekṣavidhānāt citrodbhidādivadekaikasyāpyanuṣṭhānaprasaṅga iti vācyam
sopavāso hareḥ pūjāṃ kṛtvā tatra na sīdati /
iti bhaviṣyavacanāt samuccayāvagateḥdvādaśarātre havīṃṣi
nirvapetitivacanādādhānapavamāneṣṭayoriva / / bhāṣyakāramatena ca phalaśruteḥ kāmyatvameva /
prājāpatyarkṣasaṃyuktā kṛṣṇā nabhasi cāṣṭamī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10537439 (0.0):
yadyapīyaṃ / prājāpatyarkṣasaṃyuktā kṛṣṇā nabhasi cāṣṭamī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10537561 (0.030):
{MV S_48} / prājāpatyarkṣasaṃyuktā kṛṣṇā nabhasi cāṣṭamī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10537728 (0.039):
tithitattvakārādayo 'pi budhavārādiyogasyānirṇāyakatvaṃ manyante / / prājāpatyarkṣasaṃyuktā kṛṣṇā nabhasi cāṣṭamī /
varṣe varṣe tu kartavyā tuṣṭayarthaṃ cakrapāṇinaḥ //
{MV S_50} / iti vīpsāśravaṇānnityatvopapatteḥ /
na cātra tuṣṭayarthamitiphalaśravaṇāt / phalanimittoddeśyadvayanimittavākyabhedaḥ syāditi vācyam /
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1397223 (0.036):
sata ātmanaḥ so 'ham iti pratyabhijñānān / nityatvopapatter anityahetoś cābhāvāt11 /
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2581632 (0.038):
anekatve hi pratyabhijñāyā aprāmāṇyamasmākamiva bhavato 'pi syāt / tadaprāmāṇyeca / nityatvānupapattiḥ, tasmānnityatve satyekatvamaṅgīkartavyam, ekasya
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb4u.htm.txt) 6875332 (0.040):
ādityādiprakāśakatvavaddarśanopapatteḥ / / yathā'dityādayo nityaprakāśasvabhāvā eva santaḥ svābhāvikena nityenaiva
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 1, (jsbh2-1u.htm.txt) 932711 (0.041):
kriyārūpasya kṣaṇikatvenā'śutaravināśyatvāt dhvaṃsasyaca nityatvena / nāśyatāsaṃbhavāt / tattatsmṛtiśrūyamāṇakīrtanaprāyaścittanāśyatvānupapattestadyogyāpūrvāntarakalpanamāvaśyakamityabhi-
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10928903 (0.045):
yadapyalpaphalaśravaṇānna brahmeti, tadapyanupapannam / / nahīyate phalāya brahmāśrayaṇīyaṃ, iyate neti niyamaheturasti /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 1, (jsbh3-1u.htm.txt) 8528327 (0.045):
padārthabhūtaitanmalābhāvasaṃpādakatayā sarvārthatvopapatteḥ / / sarvārthatvopapattyai kartṛsaṃskārasyetyupādānam /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18388774 (0.045):
rūpādimatvācca vināśitvāpatteḥ / / yadrūpādimattadanityatvamiti pareṇaiva vyāpteraṅgīkṛtatvāt iti /
Gautama: Nyayasutra 5.1, with Nyayasutrabhasya by Vatsyayana (nysu51au.htm.txt) 27020181 (0.046):
anityatva-kāraṇaṃ nā7sti, tad-abhāvān nityatvaṃ prāptaṃ, nityasya
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23586374 (0.048):
yadi pradhānāvasthā kūṭasthanityā, tato na tasyāḥ / prācyutiranityatvaprasaṅgāt /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 2, (jsbh2-2u.htm.txt) 16044712 (0.048):
vidhānāduddeśyānekatvanimittavākyabhedābhāvāt upasthitisattvena
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20951886 (0.051):
ādipadena jñānanityatvādigrahaḥ/ ekatvādāvatiprasaṅgābhāvamāśaṅkya
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 4 (brsvbh4u.htm.txt) 4092245 (0.052):
nāpi dharmāḥ teṣāṃ tato 'tyantabhinnānāṃ taddharmatvānupapatteḥ, nahi / gauraśvasya dharmaḥ saṃbandhasyāpi vyatirekāvyatirekābhyāṃ
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26520410 (0.052):
nityatvaprasaṅgāc ca/ tasmān nāsty avayavīti//
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10545647 (0.053):
niścalaṃ nityakartavyamityarthaḥ / / phalaśravaṇātkāmyatāpi skandapurāṇa eva
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28233667 (0.054):
iti/ karmaṇīti śeṣaḥ/ / phalābhāvāditi/ / phalatvamiha janyatvaghaṭitam/ tatra nityakarmavākye/ dīpikāyām
Gautama: Nyayasutra (nysvbh_u.htm.txt) 22578557 (0.054):
ubhayakāraṇopapatteḥ"itibruvatā nānityatvakāraṇopapatteranityatvaṃ"
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14407124 (0.054):
nyāyena bhajanīya evārtha sampratīteḥ | mukhyatvaṃ ca tasya phalam ata / upapatter iti [Vs 3.2.29] nyāyena | viśeṣatas tu tac chabdena na svayam
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 3, (jsbh2-3u.htm.txt) 13197627 (0.056):
bṛhadrathantarayoranyayogavyāvṛttyā viseṣaṇatvāsaṃbhavāt, / jyotiṣṭomatvāvacchedenāyogasyāpi vyāvartayitumaśakyatvācca /
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11252928 (0.056):
iti tatrānumānam / katham ? sāhacaryopapatteḥ / kṛtakatvānityatvavat / / anye tu abhāvamanyathā varṇayanti / tadyathā gehe nāsti caitra
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17726131 (0.056):
cākāmitāny api tāny āpateyuḥ kāmitānām eva teṣāṃ phalatva śravaṇāt | na ca / sarveṣāṃ vedānāṃ traiguṇya viṣayatvaṃ nistraiguṇyatāyā aprāmāṇikatvāpatteḥ
vijātīyānekoddeśyadvayanimittavākyabhedaḥ syāditi vācyam /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 2, (jsbh3-2u.htm.txt) 17502781 (0.030):
uddeśyānekatvanimittavākyabhedāpattestṛtīyāntaṃ dvitīyāntañca padaṃ
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 1, (jsbh2-1u.htm.txt) 935571 (0.043):
dvikarmakatvāpattyoddeśyānekatvanimittaka- vākyabhedāpatteḥ /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 3, (jsbh2-3u.htm.txt) 13201676 (0.043):
ādhānopanayanayorīpsitatvākhyoddeśyatve 'pi vijātīyānekoddeśyatvānna / vākyabhedaḥ /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 2, (jsbh2-2u.htm.txt) 16044779 (0.044):
vidheyatvopapatteruddeśyānekatvanimittavākyabhedāprasakteḥ /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 2, (jsbh2-2u.htm.txt) 16044712 (0.050):
vidhānāduddeśyānekatvanimittavākyabhedābhāvāt upasthitisattvena
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 2, (jsbh2-2u.htm.txt) 16060280 (0.051):
pariśeṣāt karmatvena, tadāśrayaṇe yadīpsitakarmatvena, tadoddeśyānekatvāt / vākyabhedāpattiḥ, guṇasyāśrayāṅgatāpattiśca, yaditvanīpsitakarmatvena,
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 3, (jsbh3-3u.htm.txt) 24319402 (0.055):
nimitte ca pratipaduddeśena mantravidhāne 'pi vijātīyatvānnānekoddeśyatā /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 2, (jsbh2-2u.htm.txt) 16060479 (0.057):
etatpadasyāpyuddeśyasamarpakatve uddeśyānekatvaprayuktavākyabhedāpattiḥ,
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 2, (jsbh2-2u.htm.txt) 16044759 (0.062):
kālasyānupādeyatvenoddeśyatvāt tadanekatvanimittakavākyabhedāpādakaguṇāt
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 1, (jsbh3-1u.htm.txt) 8520363 (0.063):
nacoddeśyānekatve vākyabhedaḥ; / bhāvanāyāmanekakārakasaṃbandhavadanekoddeśyasaṃbandhe bādhakābhāvāt /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 4, (jsbh1-4u.htm.txt) 1916233 (0.064):
nacātra vākyabhedaḥ; vidheyānekatvābhāvāt /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 1, (jsbh3-1u.htm.txt) 8520571 (0.064):
tāvadvākyabhedāpattiḥ spaṣṭā / / nimittadvayasthale 'pi yāvajjīvādhikaraṇanyāyena nimittadvayasya
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 1, (jsbh3-1u.htm.txt) 8521353 (0.064):
vidhiphalasyājñātajñāpanasyaikaviṣayatvasvabhāvabhaṅgāpatteryukto / vidhivākyabhedaḥ, uddeśyānekatvetu śrutabhāvanāyāṃ teṣāmanvayāt
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 2, (jsbh3-2u.htm.txt) 17502153 (0.064):
pratyapyaṅgatve uddeśyānekatvakṛtavākyabhedāpatterātmanepadavirodhena ca
vijātīyānekoddeśyatvanimittasya tasyādoṣatvāt /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 3, (jsbh3-3u.htm.txt) 24319402 (0.041):
nimitte ca pratipaduddeśena mantravidhāne 'pi vijātīyatvānnānekoddeśyatā /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 3, (jsbh2-3u.htm.txt) 13201675 (0.047):
ādhānopanayanayorīpsitatvākhyoddeśyatve 'pi vijātīyānekoddeśyatvānna
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 2, (jsbh3-2u.htm.txt) 17502778 (0.058):
saktuvadanīpsitakarmatvāṅgīkāre ca / uddeśyānekatvanimittavākyabhedāpattestṛtīyāntaṃ dvitīyāntañca padaṃ
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 2, (jsbh2-2u.htm.txt) 16044777 (0.060):
vidheyatvopapatteruddeśyānekatvanimittavākyabhedāprasakteḥ /
na ca nityatve 'syākaraṇe prāyaścittaśravaṇaṃ syāditivācyam /
viśiṣya tadanuktāvapi prāṇāyāmaśataṃ kāryaṃ sarvapāpāpanuttaye /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4830924 (1.192):
prāṇāyāmaśataṃ kāryaṃ sarvapāpāpanuttaye /AP_173.021ab/
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3294227 (1.192):
gaur deyā karmaṇo 'syānte pṛthag ebhiḥ payasvinī // Yj_3.304 // / prāṇāyāmaśataṃ kāryaṃ sarvapāpāpanuttaye /
ityādeḥ sāmānyataḥ śrutasyātrāpi prāpterityanavadyam /
iti janmaṣṭamīnirṇayaḥ / / athāsyāḥ pāraṇanirṇayaḥ / / tatra kevalāṣṭyamyupavāse pāraṇadine cāṣṭamyanuvṛttau tadante kāryam /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10538150 (0.053):
rohiṇīsahitāṣṭamyupavāse tu pāraṇadine ubhayānuvṛttāvubhayānte tat kāryam
viṣṇudharmottare / jayantī śivarātriśca kārye bhadrājayānvite /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10545874 (0.036):
pūrvaviddhaiva kartavyā śivarātrirbalerdinam // / jayantī śivarātriśca kārye bhadrājayānvite /
kṛtvopavāsaṃ tithyante tathā kuryācca pāraṇam // / atra jayantīśabdo janmāṣṭamīmātravacanaḥ tithimātrānte pāraṇāvidhānāt /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10537913 (0.061):
tatropavāsaṃ kṛtvaiva tithyante pāraṇaṃ bhavet // / iti gauḍadhṛtaviṣṇurahasyavacanāt rohiṇyalābhe sarvathā pūrvaiva grāhyā
rohiṇīsahitāṣṭamyupavāse tu pāraṇadine ubhayānuvṛttāvubhayānte tat kāryam
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10543879 (0.041):
śravaṇadvādaśīvratanimittopavāsapāraṇaṃ tu pāraṇādine ubhayānuvṛttau / tūbhayānte kartavyamiti mukhyaḥ kalpaḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10538116 (0.053):
tatra kevalāṣṭyamyupavāse pāraṇadine cāṣṭamyanuvṛttau tadante kāryam /
kāryā viddhā tu saptamyā rohiṇīsahitāṣṭamī /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10537133 (0.056):
hanti jātānajātāṃśca saptamīsahitāṣṭamī // / itisaptamīmiśritāyā niṣedāt /
tatrovāsaṃ kuryāttu tithibhānte ca pāraṇam //
iti padmapurāṇāt / / idaṃ cobhayānte pāraṇaṃ mahāniśāto 'rvāgubha yānte
bhojanaparyāptakālalābhe / / na rātrau pāraṇaṃ kuryādṛte vai rohiṇīvratāt /
atra niśyapi tatkuryāt varjayitvā mahāniśām //
iti gauḍanibandhodāhṛtabrahmāṇḍapurāṇāt / / mahāniśā ca sārddhayāmānantaraṃ yāmamātro rātribhāgaḥ /
mahāniśā tu vijñeyā madhyaṃ madhyamayāmayoḥ /
iti smṛteḥ rohiṇīvrataṃ cātra taduktāṣṭamīvratameva prakaraṇāt /
sarveṣvevopavāseṣu divā pāraṇamiṣyate / / anyathā puṇyahāniḥ syādṛte dhāraṇapāraṇam //
anyatithyāgamo rātrau tāmasastaijaso divā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10546344 (0.0):
śivarātriprakaraṇapaṭhitakālādarśamadanaratnamādhavādilikhitasmṛtivacanāt / anyatithyāgamo rātrau tāmasastaijaso divā /
tāmase pāraṇaṃ kuryāt tāmasīṃ gatimāpnuyāt //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10546347 (0.025):
anyatithyāgamo rātrau tāmasastaijaso divā / / tāmase pāraṇaṃ kurvan tāmasīṃ gatimāpnuyāt /
iti garuḍapurāṇādau rātripāraṇaniṣedho janmāṣṭamīpāraṇātiriktaparaḥ /
yadā tu tādṛśe kāle ubhayānto na labhyate tadānyatarānte 'pi tat kāryam /
{MV S_51} / bhānte kuryāttithervāpi śastaṃ bhārata! pāraṇam /
iti janmāṣṭamīṃ prakramya vanhipurāṇāt / / yadā tu mahāniśāyāḥ pūrvaṃ pāraṇāparyāptaḥ kālo na labhyate tadā tatrāpi
kuryāt / / tithyarkṣayoryadā cchedo nakṣatrāntamathāpi vā /
arddharātre 'pi vā kuryāt pāraṇaṃ tvapare 'hani //
iti hemādridhṛtavacanāt / / arddhaṃrātre = mahāniśāyām /
tatraiva bhojananiṣedhāt pratiprasavasyocitatvāt / / nakṣatrāntamiti tithyantasyāpyupalakṣaṇam /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10555760 (0.060):
dinānte te 'pi bhuñjīranniṣedhādrātribhojane // / iti bhaviṣyapurāṇavacanaṃ tad bhānusaptamyādivihitasauranaktaviṣayam /
gauḍāstu arddharātrena tat kuryāt iti paṭhitvā yadyardharātre
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16677938 (0.058):
yaduktam 'kasyaciddhvanibhedasya sā tu syādupalakṣaṇam' iti /
ubhayoranyatarasya vāntastadā nārddharātre pāraṇaṃ kintu divaiva /
varjayitvā mahāniśāmiti paryudāsaikavākyatālābhādityāhuḥ /
yattu / tithyante votsavānte vā vratī kurvīṃta pāraṇam /
iti kālādarśavacanaṃ tadaśaktaviṣayamiti madanaratne /
hemādristu ubhayānte pāraṇaṃ śaktaviṣayamaśaktasya tu anyatarānte tato
'pyaśaktasyotsavānta ityāha / / iti śrīmatsakalasāmantacakracūḍāmaṇimarīcimañjarīnīrājitacaraṇakamala
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10532989 (0.0):
yuktam / / śrīmatsakalasāmantacakracūḍāmaṇimarīcimañjarīnirājitacaraṇakamalaśrīmanmahārājādhirājapratāparudratanūjaśrīmanmahārājamadhukarasāhasūnuśrīmanmahārājādhirājacaturudadhivala
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10550466 (0.0):
vikṛtyanuṣṭhānamiti / / śrīmatsakalasāmantacakracūḍāmaṇimarīcimañjarīnīrājitacaraṇakamala śrīmanmahārājādhirājapratāparudratanujaśrīmanmadhukarasāhusūnucaturudadhivalayavasundharāhṛdayapuṇḍarīkavikāsadinakaraśrīmanmahārājādhirājaśrīvirasiṃ
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10580709 (0.0):
iti piṇḍadānaniṣedhakālaḥ / / iti śrīmatsakalasāmantacakracūḍāmaṇimarīcimañjarīnīrājita
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10588066 (0.0):
granthe 'sminsamayaprakāśanaparaḥ pūrttiṃ prakāśo 'gamat // / śrīmatsakalasāmantacakracūḍāmaṇimarīcimañjarīnīrājitacaraṇakamalaśrīmanmahārājādhirājapratāparudratanūja śrīmanmahārājamadhukarasāhasūnucaturudadhibalayavasundharāhṛdayapuṇḍarīkavikāsadinakara
śrīmanmahārājādhirājapratāparudratanūjaśrīmanmahārājamadhukarasāhasūnu caturudadhivalayayasundharāhṛdayapuṇḍarīkavikāśadinakara
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10532998 (0.0):
śrīmatsakalasāmantacakracūḍāmaṇimarīcimañjarīnirājitacaraṇakamalaśrīmanmahārājādhirājapratāparudratanūjaśrīmanmahārājamadhukarasāhasūnuśrīmanmahārājādhirājacaturudadhivala
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10550472 (0.0):
śrīmatsakalasāmantacakracūḍāmaṇimarīcimañjarīnīrājitacaraṇakamala śrīmanmahārājādhirājapratāparudratanujaśrīmanmadhukarasāhusūnucaturudadhivalayavasundharāhṛdayapuṇḍarīkavikāsadinakaraśrīmanmahārājādhirājaśrīvirasiṃ
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10580716 (0.0):
iti śrīmatsakalasāmantacakracūḍāmaṇimarīcimañjarīnīrājita / caraṇakamalaśrīmanmahārājādhirājapratāparudratanūjaśrīmahārājamadhukarasāhasūnu
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10580723 (0.0):
caraṇakamalaśrīmanmahārājādhirājapratāparudratanūjaśrīmahārājamadhukarasāhasūnu
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10588075 (0.0):
śrīmatsakalasāmantacakracūḍāmaṇimarīcimañjarīnīrājitacaraṇakamalaśrīmanmahārājādhirājapratāparudratanūja śrīmanmahārājamadhukarasāhasūnucaturudadhibalayavasundharāhṛdayapuṇḍarīkavikāsadinakara
śrīmanmahārājādhirājavīrasiṃhadevodyojita śrīhaṃsapaṇḍitātmaja śrīparaśurāmamiśrasunu sakalavidyāpārāvārapārīṇadhurīṇajagaddāridrayamahāgajapārīndravidvañcanajīvātu śrīmanmitramiśrakṛte
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10533015 (0.0):
yavasundharāpuṇḍarīkavikāsadinakara śrīvīrasiṃhadevodyojitaśrīhaṃsapaṇḍitātmajaśrīparaśurāmamiśrasunusakalav
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10533024 (0.0):
yavasundharāpuṇḍarīkavikāsadinakara śrīvīrasiṃhadevodyojitaśrīhaṃsapaṇḍitātmajaśrīparaśurāmamiśrasunusakalav
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10580738 (0.0):
caturudadhivalayavasundharāhṛdayapuṇḍarīkavikāsadinakaraśrīvīrasiṃhadevodyojitaśrīhaṃsapaṇḍitātmajaśrīparaśurāmamiśrasūnu
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10580747 (0.0):
caturudadhivalayavasundharāhṛdayapuṇḍarīkavikāsadinakaraśrīvīrasiṃhadevodyojitaśrīhaṃsapaṇḍitātmajaśrīparaśurāmamiśrasūnu
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10588085 (0.0):
śrīvīrasiṃhadevodyojita / śrīhaṃsapaṇḍitātmajaparaśurāmamiśrasūnusakalavidyāpārāvārapārīṇadhurīṇajagaddāridrayamahāgajapārīndravidvajjanajīvātu
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10588094 (0.0):
śrīhaṃsapaṇḍitātmajaparaśurāmamiśrasūnusakalavidyāpārāvārapārīṇadhurīṇajagaddāridrayamahāgajapārīndravidvajjanajīvātu
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10550480 (0.055):
śrīmatsakalasāmantacakracūḍāmaṇimarīcimañjarīnīrājitacaraṇakamala śrīmanmahārājādhirājapratāparudratanujaśrīmanmadhukarasāhusūnucaturudadhivalayavasundharāhṛdayapuṇḍarīkavikāsadinakaraśrīmanmahārājādhirājaśrīvirasiṃ / hodyojitahaṃsapaṇḍitātmajaparaśurāmaṇiśrasūnusakalavidvyāpārāvārapārīṇadhurīṇajagaddāridvyamahāgajapārīndrav
vīramitrodayanibandhe samayaprakāśe janmāṣṭamīnirṇayaḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10550511 (0.0):
idvajjanajīvātuśrīmanmitramiśrakṛte vīramitrodayanibandhe samayaprakāśe
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10533042 (0.045):
śrīvīramitrodayābhidhanibandhe samayaprakāśe sāmānyatithinirṇayaḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10580764 (0.045):
śrīmanmitramiśrakṛte vīramitrodayābhidhanibandhe samayaprakāśe
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10588110 (0.050):
vīramitrodayābhidhanibandhe samayaprakāśaḥ samāptaḥ /
atha navamī nirṇīyate / / sā tu aṣṭamīsaṃyutā grāhyā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10539204 (0.038):
vistarastu navarātranirṇaye draṣṭavyaḥ / / iti navamīnirṇayaḥ / / atha daśamī nirṇīyate /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10539558 (0.048):
iti purāṇasamuccayāt / / iti daśamīnirṇayaḥ / / athaikādaśī nirṇīyate /
vasurandhrayoritiyugmavākyāt / / padmapurāṇe 'pi / aṣṭamī navamīviddhā navamyā cāṣṭamī yutā /
arddhanārīśvaraprāyā umāmāheśvarī tithiḥ // / bhaviṣyapurāṇe 'pi dvādaśīkalpe
navamyā saha kāryā syādaṣṭamī navamī tathā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10536831 (0.014):
dinadvaye tathātve parā kāryā / / navamyā saha kāryā syādaṣṭamī nātra saṃśayaḥ /
tathā = aṣṭamyā sahetyarthaḥ / / niṣedhamukhenāpi navamyā aṣṭamīviddhatvaṃskandapurāṇādāvabhihitam
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10536831 (0.057):
navamyā saha kāryā syādaṣṭamī nātra saṃśayaḥ /
{MV S_52} / na kāryā navamī tāta! daśamyā tu kadācana /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10539121 (0.022):
na kuryānnavamīṃ tāta! daśamyā tu kadācana / / iti skāndācca /
iti skandapurāṇam / navamyekādaśī caiva diśā viddhā yadā bhavet /
tadā varjyā viśeṣeṇa gaṅgāmbhaḥ surayā yathā //
iti padmapurāṇaṃ ca / / dik daśamī / / navamyā aṣṭamīvedhavidhirdaśamīvedhaniṣedhaśca dvayaṃ brahmavaivartte
darśitam / / aṣṭamyā navamī viddhā kartavyā phalakāṅkṣibhiḥ /
na kuryānnavamīṃ tāta! daśamyā tu kadācana //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10539121 (0.0):
pūrvaviddhā prakartavyā śivarātrirbalerdinam // / na kuryānnavamīṃ tāta! daśamyā tu kadācana /
nanu kṛṣṇanavamyā aṣṭamīviddhatve 'pi śuklapakṣanavamyā
daśamīviddhatvamastu / / śuklapakṣe tithirgrāhyā yasyāmabhyudito raviḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10531569 (0.0):
tayā karmāṇi kurvīta hāsavṛddhī na kāraṇam // / śuklapakṣe tithirgrāhyā yasyāmabhyudito raviḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10567276 (0.0):
kṛṣṇapakṣe tithirgrāhyā yasyāmastaṃ gato raviḥ / / śuklapakṣe tithirgrāhyā yasyāmabhyudito raviḥ //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10533651 (0.025):
iti brahmavaivartavacanena ca virodhe / śuklapakṣe tithirgrāhyā yasyāmabhyudito raviḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10539311 (0.034):
kiñcidāsthātavyaṃ vyavasthāpakaṃ śāstramiticet, satyam / / śuklapakṣe tithirgrāhyā yasyāmabyudito raviḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534661 (0.037):
kṛṣṇapakṣe tithirgrāhyā yasyāmastamito raviḥ //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534651 (0.042):
kiñca / śuklapakṣe tithirgrāhyā yasyāmabhyudito raviḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10538585 (0.049):
bhavadukto 'piśuklapakṣe tithirgrāhyā"ityayaṃ saṅkocaheturapi sāmānyarūpa"
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10535570 (0.060):
kecittu śuklacaturthī pañcamīyutā kṛṣṇacaturthī tṛtīyāyutā grāhyā / / śuklapakṣe tithirjñeya"ityādivacanādityāhuḥ /"
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10531597 (0.060):
pitṛkārye tithirjñeyā yasyāmastamito raviḥ // / iti vacanānusāreṇodayāstamayatithyordevapitryaviṣayatvena vyavasthāmāhuḥ /
iti vacanabalāditi cet, na / / pūrvokteṣu vacaneṣu dadhamīvedhasya sākṣānniṣiddhatvāt /
nanu pūrvoṃktaniṣedhasya kṛṣṇaśuklapakṣobhayasādhāraṇatvena sāmānyarūpasya
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9832059 (0.062):
kṛṣṇapakṣāpagatasya śuklapakṣapratipūrṇasya manāpapriyadarśanasya
kṛṣṇapakṣe saṅkoco 'stviti cet, maivam / / bhavadukto 'piśuklapakṣe tithirgrāhyāityayaṃ saṅkocaheturapi sāmānyarūpa
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10531558 (0.047):
tayā karmāṇi kurvīta hāsavṛddhī na kāraṇam // / śuklapakṣe tithirgrāhyā yasyāmabhyudito raviḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10538549 (0.049):
daśamīviddhatvamastu / / śuklapakṣe tithirgrāhyā yasyāmabhyudito raviḥ /
eva tasmāt pakṣayorubhayorapi pūrvaviddhaiva navamīti siddham /
caitraśuklapakṣe navamī rāmanavamī sā ca madhyāhnavyāpinī grāhyā /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23422841 (0.060):
vaiśākhamāsasya ca yā tṛtīyā $ navamy asau kārttikaśuklapakṣe &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5129503 (0.060):
vaiśākhamāsasya ca yā tṛtīyā navamy asau kārttikaśuklapakṣe /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10566907 (0.060):
vaiśākhamāsasya sitatṛtīyā navamyasau kārttikaśuklapakṣe / / nabhasyamāsasya tamisrapakṣe trayodaśī pañcadaśī ca māghe //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544356 (0.060):
caitre madanatrayodaśī tu madhyāhnabyāpinī grāhyā / / tatprakaraṇe
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10536561 (0.063):
śuklapakṣe 'ṣṭamī caiva śuklapakṣe caturdaśī / / pūrvaviddhā na kartavyā kartavyā parasaṃyutā //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20840255 (0.064):
14,096.015d@004_2448 vaiśākhamāsasya ca yā tṛtīyā / 14,096.015d@004_2449 navamy asau kārtikaśuklapakṣe
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10847406 (0.064):
viśeṣāc chuklapakṣe ca sūryavāreṇa saptamī / / upoṣya yo naro bhaktyā rātrau kurvīta jāgaram // RKS_104.58 //
meṣe pūṣaṇi samprāpte lagne karkaṭakāhvaye /
āvirāsītsa kalayā kosalyāyāṃ paraḥ pumān //
ityagastyasaṃhitāvacanāt maghyāhnasya janmakālatvāt /
jayantīṣu ca janmakālasyaiva pūjārūpakarmakālatvāt /
janmāṣṭamyādau tathā darśanāt / / saiva madhyāhnayoginī yadi punarvasuyutā atīva puṇyatametyuktaṃ
caitraśuddhātra navamī punarvasuyutā yadi /
saiva madhyāhnayogena mahāpuṇyatamā bhavet // / sā rāmanavamī yadi dinadvaye 'pi madhyāhnasparśinī dinadvaye 'pi
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10538720 (0.010):
yadā dinadvaye 'pi madhyāhne vrattamānā dinadvaye 'pi ca madhyāhne
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10538745 (0.045):
yadā dinadvaye madhyāhnayoginī dinadvaye tadayoginī dinadvaye
Aryabhata: Aryabhatiya with the Commentary of Bhaskara I and (aryabhcu.htm.txt) 4211563 (0.059):
apacīyamānā makarāditaḥ eva, na śraviṣṭhādeḥ | yat ca karkaṭādau / sarvamadhyāhnacchāyābhyaḥ svalpīyasī madhyāhnacchāyā, sā ca krameṇa
madhyāhnāsparśinī dinadvaye 'pi madhyāhnaikadeśasparśinī vā tadā
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10538720 (0.010):
yadā dinadvaye 'pi madhyāhne vrattamānā dinadvaye 'pi ca madhyāhne
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10538745 (0.045):
yadā dinadvaye madhyāhnayoginī dinadvaye tadayoginī dinadvaye
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10577975 (0.059):
yadā tu dinadvaye 'pi nāparāhṇavyā pinī tadāpi pūrvaiva grāhyā /
punarvasuyutā grāhyā / / punarvasvṛkṣasaṃyogaḥ svalpo 'pi yadi dṛśyate /
caitraśuddhanavamyāṃ tu sā puṇyā sarvakāmadā //
ityagastyasaṃhitāvacanāt / / yadā tādṛśyā dinadvaye 'pi punarvasuyogastadā yā madhyāhne punarvasuyoginī
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10538725 (0.030):
yadā dinadvaye 'pi madhyāhne vrattamānā dinadvaye 'pi ca madhyāhne / punarvasuyogastadāpyuttaraiva /
sā grāhyā / / janmakāle ṛkṣayogasyarohiṇīyogavat praśastatvāt /
{MV S_53} / yadā dinadvaye 'pi madhyāhne vrattamānā dinadvaye 'pi ca madhyāhne
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10538667 (0.010):
sā rāmanavamī yadi dinadvaye 'pi madhyāhnasparśinī dinadvaye 'pi
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10538699 (0.055):
yadā tādṛśyā dinadvaye 'pi punarvasuyogastadā yā madhyāhne punarvasuyoginī
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10545827 (0.058):
satyāṃ tasyāṃ pūjanaṃ bhavediti hemādriḥ / / {MV S_87} / yadā dinadvaye niśīthavyāpinī tadā pūrvaiva grāhyā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10577975 (0.060):
yadā tu dinadvaye 'pi nāparāhṇavyā pinī tadāpi pūrvaiva grāhyā /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10538744 (0.061):
yadā dinadvaye madhyāhnayoginī dinadvaye tadayoginī dinadvaye
punarvasuyogastadāpyuttaraiva / / yadā dinadvaye madhyāhne madhyāhnaṃ parihṛtya vā vartamānā
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10538700 (0.030):
yadā tādṛśyā dinadvaye 'pi punarvasuyogastadā yā madhyāhne punarvasuyoginī
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10543676 (0.050):
yadā tu śuddhādhikāyā dinadvaye śravaṇayogastadottaraiva /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10538782 (0.061):
yadā tu pūrvadine madhyāhne vartamānāpi uttaradine ca / punarvasuyogastadāpyuttaraiva /
punarvasuyogaśca madhyāhnaṃ parihṛtyaiva tadāpyuttaraiva /
yadā dinadvaye madhyāhnayoginī dinadvaye tadayoginī dinadvaye
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10538666 (0.045):
sā rāmanavamī yadi dinadvaye 'pi madhyāhnasparśinī dinadvaye 'pi
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10538719 (0.061):
yadā dinadvaye 'pi madhyāhne vrattamānā dinadvaye 'pi ca madhyāhne
tadekadeśayoginī vā sarvathaiva punarvasuyogābhāvastadāṣyuttaraiva /
yadā tu uttaradine manyāhne vartamānā pūrvadine ṛkṣayogavatyapi tadāpi
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10574977 (0.058):
tatrāśaucottaradine ekādaśāhe ādyaṃ, tatastaduttaradine tūnādyaṃ dvitīyaṃ
paraiva / / yadā tu pūrvadine madhyāhne vartamānāpi uttaradine ca
punarvasuyogastadāpyuttaraiva / / sarvathāṣṭamīviddhāyā niṣiddhatvāditi /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10538726 (0.061):
punarvasuyogastadāpyuttaraiva / / yadā dinadvaye madhyāhne madhyāhnaṃ parihṛtya vā vartamānā
navamī cāṣṭamīviddhā tyājyā viṣṇuparāyaṇaiḥ / / upoṣaṇaṃ navamyāṃ tu daśamyāṃ pāraṇaṃ bhavet //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10538818 (0.007):
atraivaṃ kecit / / navamī cāṣṭamīviddhā tyājyā viṣṇuparāyaṇaiḥ /
ityagastyasaṃhitāvacanāt / / eteṣāṃ ca pakṣāṇāṃ spaṣṭatvārthamuktānāṃ nātīva paunaruktyaṃ śaṅkanīyam /
atraivaṃ kecit / / navamī cāṣṭamīviddhā tyājyā viṣṇuparāyaṇaiḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10538794 (0.007):
sarvathāṣṭamīviddhāyā niṣiddhatvāditi / / navamī cāṣṭamīviddhā tyājyā viṣṇuparāyaṇaiḥ /
ityatra viṣṇuparāyaṇānāṃ vaiṣṇavānām aṣṭamīviddhā navamī nopoṣyā
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10543742 (0.061):
viddhādhikye 'pi cottaradine śravaṇayogābhāve tādṛśī daśamīviddhāpi grāhyā / daśamyekādaśī yatra sā nopoṣyā bhavettithiḥ /
daśamīviddhopoṣyā / / avaiṣṇavānāṃ tu aṣṭamīviddhāpyupoṣyeti manyante /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10542700 (0.050):
dinapayekṣa'pi śuddhaiva dbādasī mokṣakāṅkṣibhiḥ / / upoṣyā daśamīviddhā nopoṣyaikādaśī sadā //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10543742 (0.058):
viddhādhikye 'pi cottaradine śravaṇayogābhāve tādṛśī daśamīviddhāpi grāhyā / daśamyekādaśī yatra sā nopoṣyā bhavettithiḥ /
tadasat / / viṣṇuparāyaṇaiḥ sadbhiridaṃ sarvaṃ kartavyamityupadeśaparatvenāpi tasya
viśeṣaṇasyopapattau / avaiṣṇavānāmaṣṭamīviddhāvidhyāpādakakarttṛviśeṣaṇatvāṅgīkārasyānucitatvāt
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 4, (jsbh1-4u.htm.txt) 1913817 (0.064):
rūḍhyanurodhena somādivākye lakṣaṇāpādakaviśiṣṭavidherapyaṅgīkāre / tadanāpādakaviśiṣṭavidheraṅgīkaraṇaṃ nāyuktamiti bhāvaḥ //
vastutastu viṣṇupadasya prakṛtarāmātmakaviṣṇuparatvāt
parāyaṇairityetattanmantradīkṣitaparaṃ saṅguṇavidhāvapi śrutam
tasmin dine tu kartavyamupavāsavrataṃ sadā /
iti sadāśabdayukte nityaprayogāvadhyākāṅkṣitatvāt prakṛte 'nveti /
tena sadāśabdaprayogāt pratīyamānaṃ nityatvametahratasya
rāmamantradīkṣitān pratyeva bhavati / / nanu
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10538959 (0.055):
ca rāmamantradīkṣitān pratyeva na sarvān prati /
prāpte śrīrāmanavamīdine marttyo vimūḍhadhīḥ /
Svatmarama: Hathayogapradipika (hathyopu.htm.txt) 3374555 (0.064):
tataḥ saindhava-pathyābhyāṃ cūrṇitābhyāṃ pragharṣayet / / punaḥ sapta-dine prāpte roma-mātraṃ samucchinet // HYP_3.35 //
upoṣaṇaṃ na kurute kummīpākeṣu pacyate //
akṛtvā rāmanavamīvrataṃ sarvavratottamam /
vratānyanyāni kurute na teṣāṃ phalabhāg bhavet //
ityādiṣu akaraṇe doṣapratipādanāt nityatvāvedakeṣu vacaneṣu martya
ityādisāmānyaśabdaśravaṇāta sarvān pratyevedaṃ kuto neti cet, maivam /
tannityatvaṃ hiviṣṇuparāyaṇaiḥityanenatasmin dine tu kartavyamityādinā
ca rāmamantradīkṣitān pratyeva na sarvān prati /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10538900 (0.034):
tena sadāśabdaprayogāt pratīyamānaṃ nityatvametahratasya / rāmamantradīkṣitān pratyeva bhavati /
{MV S_54} / loke 'pi rāmamantradīkṣārahitā rāmanavamyāmanupavasantaḥ śiṣṭā api bahuśo
dṛṣṭā eva / / sūryagrahe kurukṣetre mahādānaiḥ kṛtairmuhuḥ /
yat phalaṃ tadavāpnoti śrīrāmanavamīvratāt //
ityādivākyavihitaḥ kāmyaprayogastu sarveṣāṃ bhavati /
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya02u.htm.txt) 8357383 (0.046):
tathā satyasya vākyasya nityaprayogavidhāyakatvābhāvena vākyāntaravihitaḥ / kāmyaprayoga eka evāgnihotrasya paryavasyati |
nanu yathā viṣṇuparāyaṇairityasya nityādhikāravidhāvanvayastathā
kāmādhikāravi dhāvapyanvayo 'stviticet, na /