View original HTML file with complete header information
phenapiṇḍopamaṃ rūpaṃ vedanā budbudopamā |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25801217 (0.0):
pralopadharmakamapyetat, mṛṣāpyetat, māyeyaṃ bālalāpinī iti | tathā / phenapiṇḍopamaṃ rūpaṃ vedanā budbudopamā |
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28754099 (0.0):
kleśāvaraṇaprahāṇārtham phenapiṇḍopamaṃ rūpaṃ vedanā budbudopamā /"
Maitreyanatha: Bhavasankrantitika (bsa058_u.htm.txt) 3421330 (0.0):
caittaṃ cittavikalpaḥ / parīkṣā tu pūrvavat / / phenapiṇḍopamaṃ rūpaṃ vedanā budbudopamā /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11898226 (0.0):
arśaādibhyo 'j ity akāro matvarthīyaḥ. visaṃvādanīty arthaḥ. / phenapiṇḍopamaṃ rūpaṃ vedanā budbudopamety
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22393609 (0.034):
bhāṣitam rūpaṃ budbudopamaṃ vedanā phenopamā saṃjñā marīcikopamā saṃskārāḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23106772 (0.039):
dhyānapāramitāyāṃ sthitaḥ phenapiṇḍopamaṃ rūpaṃ pratyavekṣate. / budbudopamāṃ vedanām marīcyupamāṃ saṃjñāṃ kadalyupamāṃ saṃskārān māyopamaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25854614 (0.046):
sattvadhātuṃ ca deśeti eṣā lokānuvartanā || ityādi | / phenapiṇḍopamaṃ rūpaṃ vedanā budbudopamā |
phenapiṇḍopamaṃ rūpaṃ vedanā budbudopamā |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25801217 (0.0):
pralopadharmakamapyetat, mṛṣāpyetat, māyeyaṃ bālalāpinī iti | tathā / phenapiṇḍopamaṃ rūpaṃ vedanā budbudopamā |
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28754099 (0.0):
kleśāvaraṇaprahāṇārtham phenapiṇḍopamaṃ rūpaṃ vedanā budbudopamā /"
Maitreyanatha: Bhavasankrantitika (bsa058_u.htm.txt) 3421330 (0.0):
caittaṃ cittavikalpaḥ / parīkṣā tu pūrvavat / / phenapiṇḍopamaṃ rūpaṃ vedanā budbudopamā /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11898226 (0.0):
arśaādibhyo 'j ity akāro matvarthīyaḥ. visaṃvādanīty arthaḥ. / phenapiṇḍopamaṃ rūpaṃ vedanā budbudopamety
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22393609 (0.034):
bhāṣitam rūpaṃ budbudopamaṃ vedanā phenopamā saṃjñā marīcikopamā saṃskārāḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23106772 (0.039):
dhyānapāramitāyāṃ sthitaḥ phenapiṇḍopamaṃ rūpaṃ pratyavekṣate. / budbudopamāṃ vedanām marīcyupamāṃ saṃjñāṃ kadalyupamāṃ saṃskārān māyopamaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25854614 (0.046):
sattvadhātuṃ ca deśeti eṣā lokānuvartanā || ityādi | / phenapiṇḍopamaṃ rūpaṃ vedanā budbudopamā |
marīcisadṛśī saṃjñā saṃskārāḥ kadalīnibhāḥ || NagBhc_12
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25801223 (0.0):
phenapiṇḍopamaṃ rūpaṃ vedanā budbudopamā | / marīcisadṛśī saṃjñā saṃskārāḥ kadalīnibhāḥ |
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28754105 (0.0):
kleśāvaraṇaprahāṇārtham phenapiṇḍopamaṃ rūpaṃ vedanā budbudopamā / / marīcisadṛśī saṃjñā saṃskārāḥ kadalīnibhāḥ / māyopamaṃ ca"
Maitreyanatha: Bhavasankrantitika (bsa058_u.htm.txt) 3421335 (0.0):
phenapiṇḍopamaṃ rūpaṃ vedanā budbudopamā / / marīcisadṛśī saṃjñā saṃskārāḥ kadalīsamāḥ /
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25854626 (0.028):
marīcisadṛśī saṃjñā saṃskārāḥ kadalīnibhāḥ | / māyopamaṃ ca vijñānamuktamādityabandhunā ||
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22393611 (0.054):
bhāṣitam rūpaṃ budbudopamaṃ vedanā phenopamā saṃjñā marīcikopamā saṃskārāḥ
māyopamaṃ ca vijñānaṃ ... NagBhc_13 / parivrāṭkāmukaśunām ekasyāṃ pramadātanau |
Ratnakirti (?): Vadarahasya, also known as Udayananirakarana (rvadrahu.htm.txt) 420314 (0.0):
parivrāṭkāmukaśunāmekasyāṃ pramadā tanau | / kuṇapaḥ kāminī bhañjamiti tisro vikalpanā ||
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25801223 (0.034):
marīcisadṛśī saṃjñā saṃskārāḥ kadalīnibhāḥ | / māyopamaṃ ca vijñānamuktamādityabandhunā || iti ||
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25854626 (0.034):
marīcisadṛśī saṃjñā saṃskārāḥ kadalīnibhāḥ | / māyopamaṃ ca vijñānamuktamādityabandhunā ||
kuṇapaḥ kāminī bhakṣya iti tisro vikalpanāḥ || NagBhc_20
Ratnakirti (?): Vadarahasya, also known as Udayananirakarana (rvadrahu.htm.txt) 420314 (0.051):
parivrāṭkāmukaśunāmekasyāṃ pramadā tanau | / kuṇapaḥ kāminī bhañjamiti tisro vikalpanā ||
ātmagrahanivṛttyarthaṃ skandhadhātvādideśenā |
sāpi dhvastā mahābhāgaiś cittamātravyavasthayā || NagBhc_25 / cittamātram idaṃ sarvam iti yā deśanā muneḥ |
uttrāsaparihārārthaṃ bālānāṃ sā na 'tattvataḥ || NagBhc_27
na bodhyabodhakākāraṃ cittaṃ dṛṣṭaṃ tathāgataiḥ |
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19451265 (0.0):
na bodhyabodhakākāraṃ cittaṃ dṛṣṭaṃ tathāgataiḥ /
yatra boddhā ca bodhyaṃ ca tatra bodhir na vidyate || NagBhc_45
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19451268 (0.0):
na bodhyabodhakākāraṃ cittaṃ dṛṣṭaṃ tathāgataiḥ / / yatra boddhā ca bodhyaṃ ca tatra bodhirna vidyate //
alakṣaṇam anutpādam asaṃsthitam avāṅmayam | / ākāśaṃ bodhicittaṃ ca bodhir advayalakṣaṇā || NagBhc_46
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19453171 (0.054):
ākāśaṃ bodhicittaṃ ca bodhiradvayalakṣaṇā //
śūnyatāsiṃhanādena trasitāḥ sarvavādinaḥ | NagBhc_52
guḍe madhuratā cāgner uṣṇatvaṃ prakṛtir yathā |
śūnyatā sarvadharmāṇāṃ tathā prakṛtir iṣyate || NagBhc_57
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25252683 (0.026):
tatra katamā prakṛtiśūnyatā? yā sarvadharmāṇāṃ prakṛtiḥ saṃskṛtānāṃ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559742 (0.026):
iyam ucyate 'pratikāraśūnyatā tatra katamā prakṛtiśūnyatā yā / sarvadharmāṇāṃ prakṛtiḥ saṃskṛtānāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15105006 (0.026):
tatra katamā prakṛtiśūnyatā, yā sarvadharmāṇāṃ prakṛtiḥ saṃskṛtānāṃ vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4023246 (0.040):
prakṛtiḥ, sā aprakṛtiḥ, yā ca prakṛtiḥ, sā prakṛtiḥ / sarvadharmāṇāmekalakṣaṇatvādyaduta alakṣaṇatvāt / tasmāttarhi subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4023279 (0.044):
prakṛtiḥ / yā ca subhūte sarvadharmāṇāṃ prakṛtiḥ, sā aprakṛtiḥ, yā ca
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25824422 (0.059):
dharmatā? dharmāṇāṃ svabhāvaḥ | ko 'yaṃ svabhāvaḥ? prakṛtiḥ | kā ceyaṃ / prakṛtiḥ? yeyaṃ śūnyatā | keyaṃ śūnyatā? naiḥsvābhāvyam | kimidaṃ
deśanā lokanāthānāṃ sattvāśayavaśānugāḥ |
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25563516 (0.0):
yathoktaṃ bodhacittavivaraṇe deśanā lokanāthānāṃ sattvāśayavaśānugāḥ /
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590140 (0.0):
yathoktaṃ bodhicittavivaraṇe deśanā lokanāthānāṃ sattvāśayavaśānugāḥ /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brsgor2u.htm.txt) 21934445 (0.008):
uktaṃ ca dharmakīrtinā 'deśanā lokanāthānāṃ sattvāśayavaśānugāḥ'iti /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3239649 (0.008):
uktaṃ ca dharmakīrtinā 'deśanā lokanāthānāṃ sattvāśayavaśānugāḥ'iti /
bhidyante bahudhā loka upāyair bahubhiḥ punaḥ || NagBhc_98
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25563522 (0.0):
yathoktaṃ bodhacittavivaraṇe deśanā lokanāthānāṃ sattvāśayavaśānugāḥ / / bhidyante bahudhā loka upāyairbahubhiḥ punaḥ //1 //
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590146 (0.0):
yathoktaṃ bodhicittavivaraṇe deśanā lokanāthānāṃ sattvāśayavaśānugāḥ / / bhidyante bahudhā loka upāyairbahubhiḥ punaḥ //1//
gambhīrottānabhedena kva cid vobhayalakṣaṇā |
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25563522 (0.064):
bhidyante bahudhā loka upāyairbahubhiḥ punaḥ //1 // / gambhīrottānabhedena kvaciccobhayalakṣaṇā /
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23590146 (0.064):
bhidyante bahudhā loka upāyairbahubhiḥ punaḥ //1// / gambhīrottānabhedena kvaciccobhayalakṣaṇā /