View original HTML file with complete header information
ṛṣaya ūcuḥ / kathaṃ sanatkumārastu nāradāya mahātmane /
ṛṣaya ūcuḥ / kathaṃ sanatkumārastu nāradāya mahātmane /
proktavānsakalāndharmānkathaṃ tau militāvubhau // NarP_1,2.1 //
kasminsthāne sthitau sūta tāvubhau brahmavādinau / / harigītasamudgāne cakratustadvadasva naḥ // NarP_1,2.2 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15876227 (0.062):
soḍhuṃ śakyeta manujaistanmamākhyāhi mānada // NarP_1,48.2 // / sūta uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15961190 (0.064):
bhūyaḥ papraccha kiṃ sādho kumāraṃ viduṣāṃ varam // NarP_1,83.3 // / sūta uvāca / śrutvā sa nārado viprāḥ yugmanāmasahasrakam /
sūta uvāca / sanakādyā mahātmāno brahmaṇo mānasāḥ sutāḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15914051 (0.046):
sanandanamukhodgītānkiṃ papracchaṃ tataḥ param // NarP_1,63.2 // / mānasā brahmaṇaḥ putrāḥ sanakādyā munīśvarāḥ /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10438297 (0.063):
12,327.065a saptaite mānasāḥ proktā ṛṣayo brahmaṇaḥ sutāḥ / 12,327.065c svayamāgatavijñānā nivṛttaṃ dharmam āsthitāḥ
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27009204 (0.063):
<12327.65/1> saptaite mānasāḥ proktā !ṛṣayo brahmaṇaḥ sutāḥ ! / <12327.65/2> svayamāgatavijñānā !nivṛttaṃ dharmam āsthitāḥ !!12327.65!
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15773660 (0.063):
<12327.65/1> saptai7te mānasāḥ proktā !ṛṣayo brahmaṇaḥ sutāḥ ! / <12327.65/2> svayam-āgata-vijñānā !nivṛttaṃ dharmam āsthitāḥ !!12327.65!
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3887694 (0.064):
seśvarāḥ svayamudbhūtā $ brahmaṇo mānasāḥ sutāḥ &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8927188 (0.064):
seśvarāḥ svayamudbhūtā brahmaṇo mānasāḥ sutāḥ /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14782011 (0.064):
manasā mānasā jātāḥ sanakādyā maharṣayaḥ // VamPSm_22.39 //
nirmamā nirahaṃkārāḥ sarve te hyūdhvaretasaḥ // NarP_1,2.3 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15906018 (0.044):
dvātrindvāhyataḥ pūjyāstatrāntaḥsthāsrayodaśa // NarP_1,56.602 // / teṣāṃ sthānāni nāmāni vakṣyāmi kramaśodhunā /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15829727 (0.057):
sarvapāpapraśamanamapavargaphalapradam // NarP_1,11.137 // / atrotihāsaṃ vakṣyāmi śṛṇu daityakuleśvara /
teṣāṃ nāmāni vakṣyāmi samakaśca sanandanaḥ / / sanasphumāraśca vibhuḥ sanātama iti smṛtaḥ // NarP_1,2.4 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15885202 (0.026):
ṣaḍatra ṣaṇmātaraśca vākchuro vāgdhasrithā // NarP_1,52.29 // / hariḥśete vibhuścintyastaccheṣo yañcarastanthā /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15873848 (0.046):
bhūteṣu vasanādeva vāsudevastataḥ smṛtaḥ // NarP_1,46.23 // / khāṇḍikyaṃ janakaṃ prāha pṛṣṭaḥ keśidhvajaḥ purā /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15906018 (0.055):
dvātrindvāhyataḥ pūjyāstatrāntaḥsthāsrayodaśa // NarP_1,56.602 // / teṣāṃ sthānāni nāmāni vakṣyāmi kramaśodhunā /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15829727 (0.062):
sarvapāpapraśamanamapavargaphalapradam // NarP_1,11.137 // / atrotihāsaṃ vakṣyāmi śṛṇu daityakuleśvara /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7081583 (0.063):
sanaḥ sanātanaścaiva mukāraśca sanandanaḥ // KūrmP_1,51.14 // / dālabhyaśca mahāyogī dharmātmano mahaujasaḥ /
viṣṇubhaktā mahātmāno brahmadhyānaparāyaṇāḥ /
sahasrasūryasaṃkāśāḥ satyasandhā mumukṣavaḥ // NarP_1,2. 5//
ekadā meruśṛṅgaṃ te prasthitā brahmaṇaḥ sabhām /
iṣṭaṃ mārge 'tha dadṛśuḥ gaṅgāṃ viṣṇipadīṃ dvijāḥ // NarP_1,2.6 //
tāṃ nirīkṣya samudyuktāḥ strātuṃ sītājale 'bhavan /
etasminnantare tatra devarṣirnārado muniḥ // NarP_1,2.7 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15815981 (0.056):
cakāranāradaḥ praśnaṃ nānākhyānakayāntare // NarP_1,2.15 // / nārada uvāca / sarvajñāḥ stha muniśreṣṭhāḥ bhagavadbhaktitatparāḥ /
ājagāma dvijaśreṣṭhā dṛṣṭvā bhrāntṝnsvakāgrajān /
tāndṛṣṭvā strātumudyuktānnamaskṛtya kṛtāñjitiḥ // NarP_1,2.8 //
guṇannāmāni sapremabhaktiyukto madhudviṣaḥ /
nārāyaṇācyutānanta vāsudeva janārdana // NarP_1,2.9 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1091633 (0.040):
prasīda kṛṣṇācyuta vāsudeva__Vdha_035.050 / janārdanānanta nṛsiṃha viṣṇo__Vdha_035.050
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13395389 (0.045):
nārāyaṇa hṛṣīkeśa puṇḍarīkākṣa mādhava / / acyutānanta govinda vāsudeva janārdana // LiP_2,6.19 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21116934 (0.047):
mukti pradatvam / vārāhe / nārāyaṇācyutānanta vāsudeveti yo naraḥ |
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15845752 (0.050):
nārāyaṇācyutahare śaraṇaṃ bhaveti śāntā vadanti satataṃ tarasātyajadhvam / // NarP_1,23.75 // / nārāyaṇācyuta janārdana kṛṣṇa viṣṇo padmeśa padmajapitaḥ śiva śaṅkareti /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15957400 (0.056):
evaṃ kṛte tu viprendra sākṣātsyācchrīdharaḥ svayam // NarP_1,81.117 // / acyutānantagovindapadaṃ ṅeṃtaṃ namontimam /
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13548806 (0.057):
vāsudevaḥ prasīdatu__Vdha_068.019 / vāsudevācyutānanta __Vdha_040.013 / vāsudevājire nityaṃ__Vdha_082.053
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15859218 (0.061):
saṃsārasāgare magnāḥ kathaṃ pāraṃ prayānti hi // NarP_1,34.60 // / acyutānantagovindanāmoccāraṇabheṣajāt /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11162400 (0.063):
viṣṇo anantācyuta vāsudeva BrP_219.33b / śrīśārṅgacakrāmbujaśaṅkhapāṇe BrP_219.33c
yajñeśa yajñapuruṣa kṛṣṇa viṣṇo namo 'stu te /
padmākṣa kamalākānta gaṅgājanaka keśava / / kṣirodaśāyindeveśa dāmodara namo 'stu te // NarP_1,2.10 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 646924 (0.050):
jaya devādhideveśa $ lakṣmīvāsa namo 'stu te /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22132481 (0.050):
jaya devādhideveśa lakṣmīvāsa namo 'stu te / **HV_App.I,40.144**40:11
śrīrāma viṣṇo narasiṃha vāmana pradyumnasaṃkarpaṇa vātpadeva /
ajāniruddhāmalaruṅmurāraṃ tvaṃ pāhi naḥ sarvabhayādajastram // NarP_1,2.11
ityucca ranharernāma natvā tānsvāgrajānmunīn /
upāsīnaśca taiḥ sārddhaṃ sasnau prītisamanvitaḥ // NarP_1,2.12 //
te ṣāṃ cāpi tu sītāyā jale lokamalāpa he /
strātvā saṃtartya devarṣipitanvigatakalmaṣāḥ // NarP_1,2.13 //
uttīryya saṃdhyopāstyādi kṛtvācāraṃ svakaṃ dvijāḥ /
kathāṃ pracakrurvividhāḥ nārāyaṇa guṇāśritāḥ // NarP_1,2.14 //
kṛtatriyeṣu muniṣu gaṅgātīre manorame /
cakāranāradaḥ praśnaṃ nānākhyānakayāntare // NarP_1,2.15 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15873536 (0.037):
punaḥ papraccha taṃ prītyā sanandanamudāradhīḥ // NarP_1,46.1 // / nārada uvāca / ādhyātmikādatrividhaṃ tāpaṃ nānubhavedyathā /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15971780 (0.056):
avatārakalānāṃ hi papraccha vinayānvitaḥ // NarP_1,88.2 // / nārada uvāca / dhanyo 'smikṛtakṛtyo 'smi jāto 'haṃ tvatprasādataḥ /
nārada uvāca / sarvajñāḥ stha muniśreṣṭhāḥ bhagavadbhaktitatparāḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15866918 (0.043):
parāṃ nirvṛttimāpannaḥ punaretaduvāca ha // NarP_1,41.116 // / nārada uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14179578 (0.050):
nārado dharmarājānaṃ gatvā cedamuvāca ha // NarP_2,3.23 // / nārada uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15914107 (0.050):
nārado bhārgavaśreṣṭha punaḥ papraccha tānmunīn // NarP_1,63.6 // / nārada uvāca / sarvadeveśvaro viṣṇurvede tantre ca kīrtitaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15985389 (0.054):
praṇamya vinayopetaḥ sanātanamathābravīt // NarP_1,92.7 // / nārada uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15815850 (0.056):
etasminnantare tatra devarṣirnārado muniḥ // NarP_1,2.7 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15874022 (0.063):
na māṃsacakṣuṣā draṣṭuṃ brahmabhūtaḥ sa śakyate // NarP_1,46.33 // / // nārada uvāca / bhagavaṃstamahaṃ yogaṃ jñātumicchāmi taṃ vada /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15879050 (0.064):
asaṃtuṣṭa iva prāha bhrātaraṃ taṃ sanandanam // NarP_1,50.1 // / nārada uvāca / bhagavansarvamākhyātaṃ yatpṛṣṭaṃ bhavato mayā /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15912896 (0.064):
punaḥ papraccha taṃ vipra śukābhipatanaṃ munim // NarP_1,62.1 // / nārada uvāca / bhagavansarvamākhyātaṃ tvayātikaruṇātmanā /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15866904 (0.064):
kalau nāstyeva nāstyeva gatiranyathā // NarP_1,41.115 // / sūta uvāca / evaṃ sa nārado viprāḥ sanakena prabodhitaḥ /
yūyaṃ sarve jagannāthā bhagavantaḥ sanātanāḥ // NarP_1,2.16 //
lokoddhāraparānyuṣmāndīneṣu kṛtasauhṛdān /
pṛcche tato vadata me bhagavallakṣaṇaṃ budhāḥ // NarP_1,2.17 //
yenedamakhilaṃ jātaṃ jagatsthāvarajaṅgamam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15851031 (0.0):
yakṣāśca siddhā manujā harireva sanātanaḥ // NarP_1,28.84 // / yenedamakhilaṃ jātaṃ jagatsthāvarajaṅgamam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15842169 (0.016):
namaste 'stu hṛṣīkeśa mahāpuruṣa pūrvaja // NarP_1,19.22 // / yenedamakhilaṃ jātaṃ yatra sarvaṃ pratiṣṭitam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15816920 (0.040):
sṛṣṭisthitivināśānāmekaḥ kāraṇatāṃ gataḥ // NarP_1,3.17 // / yenedamakhilaṃ jātaṃ brahmarupadhareṇa vai /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4427481 (0.045):
tvattaḥ sarvam idaṃ jātaṃ jagat sthāvarajaṃgamam // HV_100.61 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 678570 (0.049):
trailokyam āsīd akhilaṃ $ jagat sthāvarajaṅgamam // HV_App.I,42B.50 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22164119 (0.049):
trailokyam āsīd akhilaṃ jagat sthāvarajaṅgamam // HV_App.I,42B.50 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4783750 (0.052):
tvayā pavitritaṃ sarvaṃ jagat sthāvarajaṅgamaṃ /AP_79.020ab/ / khaṇḍitaṃ yanmayā deva vrataṃ vaikalpayogataḥ //AP_79.020cd/
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507480 (0.054):
yenedaṃ tu nijaṃ sarvaṃ $ jagatsthāvarajaṅgamam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27764718 (0.054):
yenedaṃ tu nijaṃ sarvaṃ jagatsthāvarajaṅgamam /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20290708 (0.056):
07,173.062d*1465_03 tvayā sarvam idaṃ vyāptaṃ jagat sthāvarajaṅgamam
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15478529 (0.056):
05,129.013f@008_0011 tvayā vyāptam idaṃ sarvaṃ jagat sthāvarajaṅgamam
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23741435 (0.056):
tvayā sarvamidaṃ vyāptaṃ jagat sthāvarajaṅgamam // VamP_44.63 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15816701 (0.058):
tenedamakhilaṃ vyātpaṃ jagatsthāvarajaṅgamam // NarP_1,3.2 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15300603 (0.060):
agnīṣomātmakaṃ sarvaṃ % jagatsthāvarajaṅgamam // LiP_1,34.6 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7194375 (0.060):
agnīṣomātmakaṃ sarvaṃ jagatsthāvarajaṅgamam // LiP_1,34.6 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13400537 (0.060):
pañcabrahmātmakaṃ sarvaṃ jagatsthāvarajaṅgamam /
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23699250 (0.061):
purā tvekārṇavaṃ sarvaṃ jagatsthāvarajaṅgamam /
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2240851 (0.061):
yad idaṃ dṛśyate kiñcij jagat sthāvarajaṅgamam | / / sarvaṃ sarvaprakārāḍhyaṃ sasurāsurakiṃnaram // Mo_3
gaṅgāpādodakaṃ yasya sa kathaṃ jñāyate hariḥ // NarP_1,2.18 //
kathaṃ ca trividhaṃ karma saphalaṃ jāyate nṛṇām //
jñānasya lakṣaṇa brūta tapasaścāpi mānadāḥ // NarP_1,2.19 //
atitheḥ pūjanaṃ vāpi yena viṣṇuḥ prasīdati / / evamādīni guhyāni harituṣṭikarāṇi ca /
anugṛhya ca māṃ nāthāstattvato vaktumarhatha // NarP_1,2. 20 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15838001 (0.040):
kathamānītavāngaṅgāmetanme vaktumarhasi // NarP_1,16.1 // / sanaka uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15846234 (0.040):
kṛpayā parayā mahyaṃ yathāvadvaktumarhasi // NarP_1,24.4 // / sanaka uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15821628 (0.048):
sagaraḥ ko muniśreṣṭha tanmramākhyātumarhasi // NarP_1,7.1 // / sanaka uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15842961 (0.054):
kimarthametadvṛttāntaṃ yathāvadvaktumarhasi // NarP_1,20.27 // / rājovāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15864477 (0.057):
teṣāṃ ca kīdṛśaṃ karma yathāvadvaktumarhasi // NarP_1,40.5 // / bṛhaspatiruvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15870188 (0.060):
dharmaḥ katividho vāpi tadbhavānvaktumarhati // NarP_1,43.102 // / bhṛguruvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15845425 (0.061):
kasya vā kena vā hetostatsarvaṃ vaktumarhasi // NarP_1,23.53 // / bhadraśīla uvāca
śaunaka uvāca / namaḥ parāya devāya parasmātparamātra ca /
parāvara nivāsāya saguṇāyāguṇāya ca // NarP_1,2.21 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15827942 (0.039):
sarvaikaruparupāya nirguṇāya guṇātmane // NarP_1,11.20 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15839265 (0.047):
anekaruparupāya nirguṇāya parātmane // NarP_1,16.85 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15818746 (0.061):
namo bhūmyādirūpāya namaścaitanyarupiṇe // NarP_1,4.59 // / namo jyeṣṭāya śuddhāya nirguṇāya guṇātmane /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14204889 (0.062):
jayāya jayine netre niyamāya kriyātmane // NarP_2,32.35 // / nirguṇāya nirīhāya nītijñāyākriyātmane /
amāyāyātmasaṃjñāya mācine viśvarupiṇe /
yogīśvarāya yogāya yogagamyāya viṣṇave // NarP_1,2.22 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15948972 (0.040):
yorine yogadhātre ca yogināṃ gurave namaḥ // NarP_1,79.231 // / yogagamyāya devāya jñānināṃ pataye namaḥ /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2161878 (0.061):
īśvarāya namo nityaṃ $ yogagamyāya raṃhase &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19171954 (0.061):
īśvarāya namo nityaṃ yogagamyāya raṃhase /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7066067 (0.064):
namo haṃsāya viśvāya mohanāya namo namaḥ / / yogine yogagamyāya yogamāyāya te namaḥ // KūrmP_1,24.75 //
jñānāya jñānagamyāya sarvajñānaikahetave /
jñāceśvarāya jñeyāya jñātre vijñānasaṃpade // NarP_1,2.23 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14778168 (0.056):
tryambakāya susuddhāya kuṣṇāya jñānahetave // VamPSm_15.35 //
dhyānāya dhyānagamyāya dhyātṛpātaharāya ca /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15948986 (0.032):
vedānāṃ pataye tubhyaṃ devānāṃ pataye namaḥ // NarP_1,79.232 // / dhyānāya dhyānagamyāya dhyātṝṇāṃ gurave namaḥ /
dhyāneśvarāya sudhiyedhyeyadhyātṛsvarupiṇe // NarP_1,2.24 //
ādityavacandrāgnividhātṛdevāḥ siddhāśca yakṣāsuranāgasaṅghāḥ /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23420304 (0.043):
devā manuṣyāḥ paśavo vayāṃsi $ siddhāḥ sayakṣoragadaityasaṅghāḥ &
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7816307 (0.043):
siddhāḥ sayakṣoragadaityasaṅghāḥ ViP_3,11.51b
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5126964 (0.043):
devā manuṣyāḥ paśavo vayāṃsi siddhāḥ sayakṣoragadaityasaṅghāḥ /
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3451974 (0.050):
rudrādityā vasavo ye ca sādhyā viśve 'śvinau marutaś coṣmapāś ca | / gandharvayakṣāsurasiddhasaṅghā vīkṣyante tvāṃ vismitāś caiva sarve ||
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12657317 (0.052):
nagendrā asurendrāś ca yakṣagaṃdharvakinnarāḥ / / siddhā vidyādharāḥ sādhyā garuḍā rākṣasā api // Rm_34.10{10} //
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22927321 (0.060):
virocanaprabhṛtayaḥ siddhāḥ kapilādayas teṣāṃ saṃghāḥ / gandharvayakṣāsurasiddhasaṃghāḥ, te vīkṣante paśyanti tvāṃ vismitāḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9093917 (0.061):
devāśca nāgāsurakiṃnarāśca yakṣāśca yakṣendramahoragāśca /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15839383 (0.064):
yataḥ samudrāḥ sarito 'drayaśca gandharvayakṣāsurasiddhasaṅghāḥ /
yacchaktiyuktāstamajaṃ purāṇaṃ satyaṃ stutīśaṃ satataṃ nato 'smi //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15816219 (0.031):
devaṃ ca bhūmāravinodaśīlaṃ taṃ vāsudevaṃ satataṃ nato 'smi // NarP_1,2.29
NarP_1,2.25 // / yo brahmarupī jagatāṃ vidhātā sa eva pātā dvijaviṣṇurupī /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15816256 (0.016):
jagadvidhātāramakarmakaṃ ca paraṃ purāṇaṃ puruṣama nato 'smi // / NarP_1,2.31 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15839395 (0.019):
sthāṇu ścariṣṇurmahadalpakaṃ ca asañca sajjīvamajīmāsa // NarP_1,16.95 // / nato 'smi taṃ yoginatāṅghripadmaṃ sarvāntarātmānamarupamīśam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15816413 (0.030):
kṣatriyānvayabhettā yo jāmadagnyaṃ nato 'smi tam // NarP_1,2.41 // / āvirbhūtaścaturddhā yaḥ kapibhiḥ parivāritaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15816219 (0.030):
devaṃ ca bhūmāravinodaśīlaṃ taṃ vāsudevaṃ satataṃ nato 'smi // NarP_1,2.29
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15819151 (0.035):
nivṛttamohāḥ paramaṃ pavitraṃ nato 'smi saṃsāranirvarttakaṃ tam // / NarP_1,4.86 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15858653 (0.047):
vartate yasya tasyaiva tuṣyate jagatāṃ patiḥ // NarP_1,34.20 // / sarvabhaghūtadayāyukto viprapūjāparāyaṇaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15984139 (0.048):
arddhanārīśvaraḥ prokto devatā jagatāṃ patiḥ // NarP_1,91.160 // / rephaādivyañjanaiḥ ṣaḍbhiḥ kuryādaṅgāni ṣaṭ kramāt /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15862462 (0.051):
NarP_1,38.3 // / yannibhijābja prabhavo vidhātā sṛjatyamuṃ lokasamuñcayaṃ ca /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15819936 (0.053):
sarvaikarupaṃ paramaṃ praṇato 'smi janārddanamam // NarP_1,5.40 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15862479 (0.053):
yatkrodhajo hṝnti jagañca rudrastamādidevaṃ praṇato 'smi viṣṇum // / NarP_1,38.4 // / padmāpatiṃ padmadalāyatākṣaṃ vicitravīryaṃ nikhilaikahetum /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15862751 (0.062):
nato 'smi bhūyo 'pi nato 'smi bhūyo 'pi nato 'smi bhūyaḥ // NarP_1,38.20
kalpāntarudrākhyatamuḥ sa devaḥ śeteṃ'ghripānastamajaṃ bhajāmi //
NarP_1,2.26 // / yannāmasaṃkīrttanato gajendro grāhograbandhānmumuce sa devaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15819115 (0.051):
bahusvarupo 'pi nirañjano yastamīśamīḍhyaṃ paramaṃ bhajāmi // NarP_1,4.84
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15862771 (0.062):
yannāma duṣkarmanivāraṇāyacaya tamaprameyaṃ puruṣaṃ bhajāmi // / NarP_1,38.21 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15889044 (0.064):
yugmānterthādrayaḥ khāgnisurāḥ sūryā navārṇavāḥ // NarP_1,54.102 // / ojedvyagā ca suyamāradārudrāgajābdhayaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15819132 (0.064):
anūpamaṃ bhakti janānukampinaṃ bhajāmi sarveśvaramādimīḍyam // NarP_1,4.85 / paśyanti yaṃ vītasamastadoṣā dhyānaikaniṣṭhā vigataspṛhāśca /
virājamānaḥ svapade parākhye taṃ viṣṇumādyaṃ śaraṇaṃ prapadye //
NarP_1,2.27 // / śivasvarupī śivabhakti bhājāṃ yo viṣṇurupī haribhāvitānām /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15816202 (0.031):
saṃkalpapūrvātmakadehahetustaṃstameva nityaṃ śaraṇaṃ prapadye // / NarP_1,2.28 // / yaḥ keśihantā narakāntakaśca bālo bhujāgreṇa dadhāra gotram /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15862460 (0.033):
cakrābjaśārṅgīsidharaṃ mahāntaṃ smṛtārtinighnaṃ śaraṇaṃ prapadye // / NarP_1,38.3 // / yannibhijābja prabhavo vidhātā sṛjatyamuṃ lokasamuñcayaṃ ca /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15850080 (0.038):
viṣṇubhaktivihīnaśca śivabhaktiparāḍmukhaḥ // NarP_1,28.15 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15898800 (0.064):
mahendravāsavau nāgadurgādaṇḍadharāhvayaḥ // NarP_1,56.134 // / śivaviṣṇūhariravīkāmaḥ sarvaḥ kalītataḥ /
saṃkalpapūrvātmakadehahetustaṃstameva nityaṃ śaraṇaṃ prapadye //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15862460 (0.062):
cakrābjaśārṅgīsidharaṃ mahāntaṃ smṛtārtinighnaṃ śaraṇaṃ prapadye // / NarP_1,38.3 // / yannibhijābja prabhavo vidhātā sṛjatyamuṃ lokasamuñcayaṃ ca /
NarP_1,2.28 // / yaḥ keśihantā narakāntakaśca bālo bhujāgreṇa dadhāra gotram /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15862460 (0.004):
cakrābjaśārṅgīsidharaṃ mahāntaṃ smṛtārtinighnaṃ śaraṇaṃ prapadye // / NarP_1,38.3 // / yannibhijābja prabhavo vidhātā sṛjatyamuṃ lokasamuñcayaṃ ca /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15816181 (0.031):
virājamānaḥ svapade parākhye taṃ viṣṇumādyaṃ śaraṇaṃ prapadye // / NarP_1,2.27 // / śivasvarupī śivabhakti bhājāṃ yo viṣṇurupī haribhāvitānām /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15863087 (0.057):
dayāṃbudhe pāhi bhayākulaṃ māṃ punaḥ punastvāṃ śaraṇaṃ prapadye // / NarP_1,38.38 //
devaṃ ca bhūmāravinodaśīlaṃ taṃ vāsudevaṃ satataṃ nato 'smi // NarP_1,2.29
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15816137 (0.030):
yacchaktiyuktāstamajaṃ purāṇaṃ satyaṃ stutīśaṃ satataṃ nato 'smi // / NarP_1,2.25 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15816383 (0.059):
vidārya hatavānyo hi taṃ nṛsiṃhaṃ nato 'smyaham // NarP_1,2.39 // / labdhvā vairocanerbhūmiṃ dvābhyāṃ padbhyāmatītya yaḥ /
lebhe 'vatīryogranṛsiṃharupīyodaityavakṣaḥ kaṭhinaṃ śilāvat /
vidāryasaṃrākṣitavānsvabhaktaṃ prahlādamīśaṃ tamajaṃ manāmi // NarP_1,2.30
vyomādibhirmūṣitamātmasaṃjñaṃ nirañjanaṃ nityamameyatattvam /
jagadvidhātāramakarmakaṃ ca paraṃ purāṇaṃ puruṣama nato 'smi //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15816138 (0.033):
yacchaktiyuktāstamajaṃ purāṇaṃ satyaṃ stutīśaṃ satataṃ nato 'smi // / NarP_1,2.25 // / yo brahmarupī jagatāṃ vidhātā sa eva pātā dvijaviṣṇurupī /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15816412 (0.053):
kṣatriyānvayabhettā yo jāmadagnyaṃ nato 'smi tam // NarP_1,2.41 // / āvirbhūtaścaturddhā yaḥ kapibhiḥ parivāritaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15819151 (0.054):
nivṛttamohāḥ paramaṃ pavitraṃ nato 'smi saṃsāranirvarttakaṃ tam // / NarP_1,4.86 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15839394 (0.056):
sthāṇu ścariṣṇurmahadalpakaṃ ca asañca sajjīvamajīmāsa // NarP_1,16.95 // / nato 'smi taṃ yoginatāṅghripadmaṃ sarvāntarātmānamarupamīśam /
NarP_1,2.31 // / brahmendrarudrānilavāyumartyagandharvayakṣāsuradevasaṃghaiḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15816138 (0.016):
yacchaktiyuktāstamajaṃ purāṇaṃ satyaṃ stutīśaṃ satataṃ nato 'smi // / NarP_1,2.25 // / yo brahmarupī jagatāṃ vidhātā sa eva pātā dvijaviṣṇurupī /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15839395 (0.031):
sthāṇu ścariṣṇurmahadalpakaṃ ca asañca sajjīvamajīmāsa // NarP_1,16.95 // / nato 'smi taṃ yoginatāṅghripadmaṃ sarvāntarātmānamarupamīśam /
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601791 (0.032):
yad devanāgāsurasiddhasaṃghair gandharvayakṣottamakinnaraiś ca /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3686299 (0.033):
ārādhito 'si bhujagāsuralokasaṃghairgandharvayakṣamunibhiḥ parivanditāya /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120301 (0.035):
sadevāsuragandharva __Vdha_077.007 / yakṣarākṣasapannagā__Vdha_077.007
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15816412 (0.036):
kṣatriyānvayabhettā yo jāmadagnyaṃ nato 'smi tam // NarP_1,2.41 // / āvirbhūtaścaturddhā yaḥ kapibhiḥ parivāritaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15819151 (0.037):
nivṛttamohāḥ paramaṃ pavitraṃ nato 'smi saṃsāranirvarttakaṃ tam // / NarP_1,4.86 //
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7645429 (0.038):
tathā cāyaṃ praṇidhānaṃ saṃpadyate yad ahaṃ / devāsuragandharvayakṣarākṣasakumbhāṇḍān asmin mahāyajñe samādāpayāmi /"
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1519608 (0.041):
08,064.001a tad devanāgāsurasiddhasaṃghair; gandharvayakṣāpsarasāṃ ca
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20260821 (0.042):
07,138.031a tad devagandharvasamākulaṃ ca; yakṣāsurendrāpsarasāṃ gaṇaiś ca
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25042605 (0.044):
tad devayakṣagandharva+ HV_App.I,18.901a / taddeśabhāṣākṛtiveṣayuktaḥ HV_App.I,29D.189
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19984579 (0.044):
04,051.003c sahopāyāt tadā rājan viśvāśvimarutāṃ gaṇaiḥ / 04,051.004a tad devayakṣagandharvamahoragasamākulam
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6592595 (0.044):
sattvāḥ, te sarve taṃ tathāgataṃ paśyanti sma, sarvaiśca / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramanuṣyāmanuṣyairnamasyamānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241445 (0.044):
sadevamānuṣāsuragandharvayakṣagaruḍakiṃnaramahoragamanuṣyāmanuṣyeṇa lokena
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25317467 (0.044):
sadevamānuṣāsuragandharvayakṣasādibhir hitasukhaprāptaye bhagavato
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19873705 (0.045):
03,170.008e sayakṣagandharvagaṇaiḥ pannagāsurarākṣasaiḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15862479 (0.054):
yatkrodhajo hṝnti jagañca rudrastamādidevaṃ praṇato 'smi viṣṇum // / NarP_1,38.4 // / padmāpatiṃ padmadalāyatākṣaṃ vicitravīryaṃ nikhilaikahetum /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19883481 (0.055):
03,186.064a sadevāsuragandharvaṃ sayakṣoragarākṣasam
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26778093 (0.055):
sadevāsuragandharvaṃ $ sayakṣoragarākṣasam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11049410 (0.055):
sadevāsuragandharvaṃ sayakṣoragarākṣasam /
svamūrtibhedaiḥ sthita eka īśastamādimātmā namahaṃ bhajāmi // NarP_1,2.32
yato bhinnamidaṃ sarvaṃ samudbhūtaṃ sthitaṃ ca vai / / yasminneṣyati paścācca tamasti śaraṇaṃ gataḥ // NarP_1,2.33 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15816322 (0.043):
na jñāyate paraḥ śuddhastamasmi śaraṇaṃ gataḥ // NarP_1,2.35 // / sarvasaṃganivṛttānāṃ dhyānayogaratātmanām /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15922169 (0.054):
anyathā śaraṇaṃ nāsti tvameva śaraṇaṃ mama // NarP_1,67.114 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15957118 (0.059):
dehi me tanayaṃ paścātkṛṣṇa tvāmahamīrayet // NarP_1,81.98 // / śaraṇaṃ gata ityanto mantro dvātriṃśadakṣaraḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14205892 (0.060):
anyaṃ yācasva subhage varaṃ tvāṃ śaraṇaṃ gataḥ // NarP_2,33.36 //
yaḥ sthito viśvarupeṇa saṅgīvātra pratīyate /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15877213 (0.047):
kathyatāṃ ko bhavānatra jālmarupadharaḥ sthitaḥ // NarP_1,48.69 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15940604 (0.052):
pnārayanbhrukuṭīṃ baddhvā bhīṣayanmathayansthitaḥ // NarP_1,75.85 // / japeñca bhugbhugiti vai sahasraṃ dhyānatatparaḥ /
asaṅgī paripūrṇaśca tamasmi śaraṇaṃ gataḥ // NarP_1,2.34 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15816337 (0.041):
sarvatra bhāti jñānātmā tamasmi śaraṇaṃ gataḥ // NarP_1,2.36 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15862832 (0.050):
viṣṇusaṃjñaṃ jagaddhāma tamasmi śaraṇaṃ gataḥ // NarP_1,38.25 // / yaṃ bhajanti kriyāniṣṭāyaṃ paśyanti ca yoginaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15816544 (0.064):
paśyanti yaṃ jñānarupaṃ tamasmi śaraṇaṃ gataḥ // NarP_1,2.50 //
hṛdi sthito 'pi yo devo māyayā mohitātmanām /
na jñāyate paraḥ śuddhastamasmi śaraṇaṃ gataḥ // NarP_1,2.35 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15862846 (0.032):
pūjyātpūjyataraṃ śāntaṃ gato 'smi śaraṇaṃ prabhum // NarP_1,38.26 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15816294 (0.043):
yasminneṣyati paścācca tamasti śaraṇaṃ gataḥ // NarP_1,2.33 // / yaḥ sthito viśvarupeṇa saṅgīvātra pratīyate /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14205892 (0.056):
anyaṃ yācasva subhage varaṃ tvāṃ śaraṇaṃ gataḥ // NarP_2,33.36 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15957118 (0.062):
dehi me tanayaṃ paścātkṛṣṇa tvāmahamīrayet // NarP_1,81.98 // / śaraṇaṃ gata ityanto mantro dvātriṃśadakṣaraḥ /
sarvasaṃganivṛttānāṃ dhyānayogaratātmanām /
sarvatra bhāti jñānātmā tamasmi śaraṇaṃ gataḥ // NarP_1,2.36 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15862832 (0.040):
viṣṇusaṃjñaṃ jagaddhāma tamasmi śaraṇaṃ gataḥ // NarP_1,38.25 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15816306 (0.041):
asaṅgī paripūrṇaśca tamasmi śaraṇaṃ gataḥ // NarP_1,2.34 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15816545 (0.045):
paśyanti yaṃ jñānarupaṃ tamasmi śaraṇaṃ gataḥ // NarP_1,2.50 //
dadhāra mandāraṃ pṛṣṭe nirode 'mṛtamanthane /
devatānāṃ hitārthāya taṃ kūrmaṃ śaraṇaṃ gataḥ // NarP_1,2.37 //
draṣṭrāṅkureṇa yo 'nantaḥ samuddhṛtyārṇavāddharām /
tasthāvidaṃ jagatkṛtsnaṃ vārāhaṃ taṃ nato 'smyaham // NarP_1,2.38 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15862751 (0.048):
nato 'smi bhūyo 'pi nato 'smi bhūyo 'pi nato 'smi bhūyaḥ // NarP_1,38.20
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15816425 (0.053):
hatavānrākṣasānīkaṃ rāmacandraṃ nato 'smyaham // NarP_1,2.42 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15819951 (0.064):
sarvaṃ sanātanaṃ śreṣṭhaṃ praṇato 'smi janārddanam // NarP_1,5.41 // / saguṇaṃ nirguṇaṃ śāntaṃ māyātītaṃ sumāyinam /
prahlādaṃ gopayandaityaṃ śilātikaṭhinorasam /
vidārya hatavānyo hi taṃ nṛsiṃhaṃ nato 'smyaham // NarP_1,2.39 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15862751 (0.053):
nato 'smi bhūyo 'pi nato 'smi bhūyo 'pi nato 'smi bhūyaḥ // NarP_1,38.20
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15816424 (0.058):
hatavānrākṣasānīkaṃ rāmacandraṃ nato 'smyaham // NarP_1,2.42 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15816219 (0.059):
devaṃ ca bhūmāravinodaśīlaṃ taṃ vāsudevaṃ satataṃ nato 'smi // NarP_1,2.29 / lebhe 'vatīryogranṛsiṃharupīyodaityavakṣaḥ kaṭhinaṃ śilāvat /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15816410 (0.060):
kṣatriyānvayabhettā yo jāmadagnyaṃ nato 'smi tam // NarP_1,2.41 //
labdhvā vairocanerbhūmiṃ dvābhyāṃ padbhyāmatītya yaḥ /
ābrahmabhuvanaṃ pādātsurebhyastaṃ nato 'jitam // NarP_1,2.40 //
haihayasyāparādhena hyekaviṃśatisaṃkhyayā / / kṣatriyānvayabhettā yo jāmadagnyaṃ nato 'smi tam // NarP_1,2.41 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15816138 (0.030):
yacchaktiyuktāstamajaṃ purāṇaṃ satyaṃ stutīśaṃ satataṃ nato 'smi // / NarP_1,2.25 // / yo brahmarupī jagatāṃ vidhātā sa eva pātā dvijaviṣṇurupī /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15816256 (0.036):
jagadvidhātāramakarmakaṃ ca paraṃ purāṇaṃ puruṣama nato 'smi // / NarP_1,2.31 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15819151 (0.052):
nivṛttamohāḥ paramaṃ pavitraṃ nato 'smi saṃsāranirvarttakaṃ tam // / NarP_1,4.86 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15839395 (0.056):
sthāṇu ścariṣṇurmahadalpakaṃ ca asañca sajjīvamajīmāsa // NarP_1,16.95 // / nato 'smi taṃ yoginatāṅghripadmaṃ sarvāntarātmānamarupamīśam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15816382 (0.060):
vidārya hatavānyo hi taṃ nṛsiṃhaṃ nato 'smyaham // NarP_1,2.39 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15862751 (0.061):
nato 'smi bhūyo 'pi nato 'smi bhūyo 'pi nato 'smi bhūyaḥ // NarP_1,38.20 / yatpāda toyaṃ bhaghavarogavaidyo yatpādapāṃśurvimalatvasiddhyai /
āvirbhūtaścaturddhā yaḥ kapibhiḥ parivāritaḥ / / hatavānrākṣasānīkaṃ rāmacandraṃ nato 'smyaham // NarP_1,2.42 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12900353 (0.019):
MSS_5390 1 āvirbhūtaṃ caturdhā yaḥ kapibhiḥ parivāritaḥ / / MSS_5390 2 hatavān rākṣasānīkaṃ rāmaṃ dāśarathiṃ bhaje //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15862751 (0.050):
nato 'smi bhūyo 'pi nato 'smi bhūyo 'pi nato 'smi bhūyaḥ // NarP_1,38.20
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15816368 (0.053):
tasthāvidaṃ jagatkṛtsnaṃ vārāhaṃ taṃ nato 'smyaham // NarP_1,2.38 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15816138 (0.055):
yacchaktiyuktāstamajaṃ purāṇaṃ satyaṃ stutīśaṃ satataṃ nato 'smi // / NarP_1,2.25 // / yo brahmarupī jagatāṃ vidhātā sa eva pātā dvijaviṣṇurupī /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15816382 (0.058):
vidārya hatavānyo hi taṃ nṛsiṃhaṃ nato 'smyaham // NarP_1,2.39 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15945679 (0.059):
tadatra prakaṭaṃ tubhyaṃ karomi prītamānasaḥ // NarP_1,79.6 // / āvirbhūto 'smyahaṃ pūrvaṃ rājño daśarathakṣaye /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15945273 (0.064):
samīraṇātmane tasmai nato 'smyātmasvarūpiṇe // NarP_1,78.31 //
mūrtidvayaṃ samāśritya bhūbhāramapahṛtya ca /
saṃjahāra kulaṃ svaṃ yastaṃ śrīkṛṣṇapyahaṃ bhaje // NarP_1,2.43 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15816503 (0.050):
devāsurāśca manavaḥ kathaṃ taṃ śrullako bhaje // NarP_1,2.47 // / yannāmaśravaṇenāpi mahāpātakino narāḥ /
bhūmyādilokatritayaṃ saṃtṛtpātmānamātmani /
paśyanti nirmalaṃ śuddhaṃ tamīśānaṃ bhajāmyaham // NarP_1,2.44 //
yugānte pāpino śuddhānbhittvā tīkṣṇasudhārayā /
sthāpayāmāsa yo dharmaṃ kṛtādau tannamāmyaham // NarP_1,2.45 //
evamādīnyanekāni yasya rupāṇi pāṇḍavāḥ / / na śakyaṃ tena saṃkhyātuṃ koṭyabdairapi taṃ bhaje // NarP_1,2.46 //
mahimānaṃ tu yannāmnaḥ paraṃ gantuṃ munīśvarāḥ /
devāsurāśca manavaḥ kathaṃ taṃ śrullako bhaje // NarP_1,2.47 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15816440 (0.050):
saṃjahāra kulaṃ svaṃ yastaṃ śrīkṛṣṇapyahaṃ bhaje // NarP_1,2.43 //
yannāmaśravaṇenāpi mahāpātakino narāḥ / / pavitratāṃ prapadyante ta kathaṃ staumi cālpadhīḥ // NarP_1,2.48 //
yathākathañcidyannamni kīrtite vā śrute 'pi vā / / pāpinastu viśuddhāḥ syuḥ śaddhā mokṣamavānpuyuḥ // NarP_1,2.49 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21117045 (0.006):
yathā kathañcit yan nāsti kīrtite vā śrute'pi vā | / pāpino 'pi viśuddhāḥ syuḥ śuddhā mokṣam avāpnuyuḥ // Hbhv_11.422 //
ātmanyātmānamādhāya yogino gatakalmaśāḥ /
paśyanti yaṃ jñānarupaṃ tamasmi śaraṇaṃ gataḥ // NarP_1,2.50 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15816337 (0.045):
sarvatra bhāti jñānātmā tamasmi śaraṇaṃ gataḥ // NarP_1,2.36 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15862832 (0.060):
viṣṇusaṃjñaṃ jagaddhāma tamasmi śaraṇaṃ gataḥ // NarP_1,38.25 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15816305 (0.064):
asaṅgī paripūrṇaśca tamasmi śaraṇaṃ gataḥ // NarP_1,2.34 //
sāṅkhyāḥ sarveṣu paśyanti paripūraṇāntakaṃ harim /
tamādidevamajaraṃ jñānarupaṃ bhajāmyaham // NarP_1,2.51 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15863036 (0.054):
vijñānabhedaṃ pratipannakalpaṃ na vāṅmayaṃ prāṇamayaṃ bhajāmi // / NarP_1,38.36 // / na yasya rūpaṃ na balaprabhāvo na yasya karmāṇi na yatpramāṇam /
sarvasattvamayaṃ śāntaṃ sarvadraṣṭāramīśvaram /
sahasraśīrṣakaṃ devaṃ vande bhāvātmakaṃ harim // NarP_1,2.52 //
yadbhūtaṃ yacca vai bhāvyaṃ sthāvaraṃ jaṅgamaṃ jagat /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15833033 (0.056):
annatoyasamandānaṃ na bhūtaṃ na bhaviṣyati // NarP_1,13.70 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14211321 (0.056):
gaṅgā snānātparaṃ snānaṃ na bhūtaṃ na bhaviṣyati // NarP_2,39.38 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16469312 (0.060):
sarvaṃ soma tvaṃ sthāvaraṃ jaṅgamaṃ ca HV_App.I,29.1322 / sarvaṃ somas tvaṃ tryambakaḥ sarvam īśa **HV_App.I,29.1011**28:2
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25181175 (0.060):
sarvaṃ soma tvaṃ sthāvaraṃ jaṅgamaṃ ca HV_App.I,29.1322 / sarvaṃ somas tvaṃ tryambakaḥ sarvam īśa HV_App.I,29.1011**28:2
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15299909 (0.061):
bhūtaṃ bhavyaṃ bhaviṣyaṃ ca % sthāvaraṃ jaṅgamaṃ ca yat // LiP_1,31.41 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7193681 (0.061):
bhūtaṃ bhavyaṃ bhaviṣyaṃ ca sthāvaraṃ jaṅgamaṃ ca yat // LiP_1,31.41 //
daśāṅgulaṃ yo 'tsyatiṣṭattamīśamajaraṃ bhade // NarP_1,2.53 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15828384 (0.064):
tamahaṃ devadeveśaṃ dhārayāma kithaṃ prabho // NarP_1,11.50 // / aṇoraṇīyāṃsamajaṃ parātparataraṃ prabhum /
aṇoraṇīyāṃsamajaṃ mahataśca mahattaram / / guhyādguhyatamaṃ devaṃ praṇamāmi punaḥ punaḥ // NarP_1,2.54 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13404123 (0.030):
pradhānasahitaṃ devaṃ pralayotpattivarjitam / / aṇoraṇīyāṃsamajaṃ mahato 'pi mahattamam // LiP_2,21.25 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15828386 (0.045):
tamahaṃ devadeveśaṃ dhārayāma kithaṃ prabho // NarP_1,11.50 // / aṇoraṇīyāṃsamajaṃ parātparataraṃ prabhum /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15862811 (0.059):
svaprakāśamanirdeṣyaṃ mahatāṃ ca mahattaram / / aṇoraṇīyāṃsamajaṃ sarvopādhivivarjitam // NarP_1,38.24 //
dhyātaḥ smṛtaḥ pūjito vā śṛtaḥ praṇamito 'pi vā / / svapadaṃ yo dadātīśastaṃ vande puruṣottamam // NarP_1,2.55 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15853342 (0.022):
yastu saṃsmarate martyaḥ sa muktaḥ pāpakoṭibhiḥ / / smṛto vā pūjito vāpi dhyātaḥ praṇamito 'pi vā // NarP_1,30.95 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15863491 (0.022):
sa bhajeddharibhaktānāṃ bhaktānvai pāpahāriṇaḥ // NarP_1,39.5 // / dṛṣṭaḥ smṛtaḥ pūjito vā dhyātaḥ praṇamito 'pi vā /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15859011 (0.023):
ubhe te nikaṭe viddhi tannāśo harisevayā // NarP_1,34.45 // / dhyātaḥ smṛtaḥ pūjito vā praṇato vā janārdanaḥ /
iti stuvantaṃ paramaṃ pereśaṃ harṣāmbusaṃruddhavilocanāste /
munīśvarā nāradasaṃyutāstu sanandanādyāḥ prapudaṃ prajagmuḥ // NarP_1,2.56
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15919529 (0.045):
seṃduḥ svanāmāgharṇādyā ṅenamoṃtā ime smṛtāḥ // NarP_1,66.84 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15946619 (0.051):
tasyaivaṃ hatimājñāya prahlādādyā ditīśvarāḥ // NarP_1,79.71 // / devā nṛpā dvijāḥ sarve mṛtā āsaṃstadadbhutam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15886328 (0.062):
devāso 'tho sarvadevatātitvāvata ityapi // NarP_1,53.10 // / ubhayāvina mādyāśca pralayādyāśca stṛcaṃ tathā /
ya idaṃ prātarutyāya pāṭhedvai paurupaṃ stavam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15823962 (0.005):
ta eva lokānbādhante nātrāśvāryaṃ sugetamāḥ // NarP_1,8.85 // / yastu bādhitumiccheta janānniraparādhinaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16000100 (0.008):
kartavyaṃ hi prayatnena vratame tadravipriyam // NarP_1,116.25 // / yaḥ kuryātparāyā bhaktyā sa vai sadgatimāpnuyāt /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 701362 (0.009):
udīrayati vedoktaṃ $ yam āhuḥ paramaṃ stavam // HV_App.I,42B.2610 // / [k: T1.2 G1.3 5 M2.4 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22186912 (0.009):
udīrayati vedoktaṃ yam āhuḥ paramaṃ stavam // HV_App.I,42B.2610 // / [k: T1.2 G1.3 5 M2.4 ins. :k]
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15842842 (0.014):
yatra santaḥ prakurvanti mahatīṃ karuṇāṃ prabho // NarP_1,20.19 // / yo mṛrdhni dhāgyedūhyanmahatpādajalaṃ rajaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15837088 (0.044):
kūṭasākṣyaṃvadedyastu tasya pāpaphalaṃśṛṇu // NarP_1,15.107 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12733360 (0.054):
kūśmāṇḍahoma ityuktassarvapāpapraṇāśanaḥ // BhS_25.18 // / tatkāne dīkṣitāssarve vidhimantrapurassaram /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10789289 (0.055):
candreśvaraṃ tathā liṅgaṃ liṅgaṃ caiva śikhīśvaram / / śaktīśvaraṃ tathā cānyat sarvapāpapraṇāśanam // RKS_26.95 //
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18564182 (0.056):
yadutānuttarāyāḥ samyaksaṃbodheḥ prāg evānyebhiḥ / 8 pāpecchebhiḥ pāpasamudācārebhiḥ śakyān bhettuṃ nedaṃ sthānaṃ vidyate
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1400574 (0.056):
10. ityuṣasaṃhāravacanādanuṣṭāno pāpavācano / 11. ... yukṣasya / 12. ... mucyate 41 / 13. nehātikrama^
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13484886 (0.061):
pradattā | tatas tasyā rūpa-lāvaṇya-lubdhābhyāṃ, jagad-ghātibhyāṃ / masasotsukābhyāṃ, pāpa-timirābhyām, mamety anyonyaṃ kalahāyamānābhyāṃ,
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25180062 (0.062):
sarvapāpavināśāya HV_App.I,42B.2782a / sarvapāpavinimukto HV_App.I,40.173**55:16a
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11517475 (0.062):
tanmukhaṃpāvanaṃtīrthaṃsarvapāpavināśanam // ŚivP_1,23.7cd/
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16467675 (0.062):
sarvapāpavināśāya HV_31.105c / sarvapāpavinimukto **HV_App.I,40.173**55:16a
sarvapāpaviśuddhātmā viṣṇulokaṃ sa gacchati // NarP_1,2.57 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830827 (0.0):
03,081.087a tatra viṣṇupade snātvā arcayitvā ca vāmanam / 03,081.087c sarvapāpaviśuddhātmā viṣṇulokam avāpnuyāt
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820978 (0.0):
sarvapāpavinirmukto viṣṇulokaṃ sa gacchati // NarP_1,6.27 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23942482 (0.0):
ya idaṃ śṛṇuyān nityaṃ $ rājavaṃśam anuttamam & / sarvapāpaviśuddhātmā % viṣṇulokaṃ sa gacchati // NsP_22.14 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17007471 (0.0):
ya idaṃ śṛṇuyān nityaṃ rājavaṃśam anuttamam / / sarvapāpaviśuddhātmā viṣṇulokaṃ sa gacchati // NsP_22.14 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14778577 (0.0):
tatra viṣṇupadesnātvā arcayitvā ca vāmanam / / sarvapāpaviśuddhātmā viṣṇulokamavāpnuyāt // VamPSm_15.66 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19829625 (0.033):
03,080.132c sarvapāpaviśuddhātmā brahmalokaṃ ca gacchati
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830464 (0.033):
03,081.060c sarvapāpaviśuddhātmā brahmalokaṃ prapadyate
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19834070 (0.033):
03,082.137d*0434_02 sarvapāpaviśuddhātmā brahmalokaṃ ca gacchati
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7063256 (0.033):
sarvapāpavimuktātmā viṣṇulokaṃ sa gacchati // KūrmP_1,21.78 //
% Mahabharata: Sauptikaparvan (mbh_10_u.htm.txt) 15636031 (0.033):
10,007.066e*0024_02<>sarvapāpaviśuddhātmā rudralokaṃ sa gacchati
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8498533 (0.033):
sarvapāpaviśuddhātmā rudralokaṃ sa gacchati // BndP_1,27.129 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13452420 (0.033):
sarvapāpaviśuddhātmā rudralokaṃ sa gacchati // KūrmP_2,38.29 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13454336 (0.033):
sarvapāpaviśuddhātmā rudralokaṃ sa gacchati // KūrmP_2,40.27 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15300845 (0.033):
sarvapāpaviśuddhātmā $ rudralokaṃ sa gacchati &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7194617 (0.033):
sarvapāpaviśuddhātmā rudralokaṃ sa gacchati /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3858728 (0.033):
sarvapāpaviśuddhātmā % rudralokaṃ sa gacchati // MatsP_112.9 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8898234 (0.033):
sarvapāpaviśuddhātmā rudralokaṃ sa gacchati // MatsP_112.9 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12759678 (0.036):
āhorātramanirvāṇaṃ dīpamāropayennaraḥ // BhS_35.84 // / sarvapāpa viśuddhātmā viṣṇuloke mahīyate /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21082766 (0.036):
payasā yas tu deveśaṃ snāpayed garuḍa dhvajam | / sarva pāpa viśuddhātmā viṣṇu loke mahīyate // Hbhv_6.88 //
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27959170 (0.041):
sarvapāpaviśuddhātmā śivalokaṃ sa gacchati // BhN_4.319 //
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15817875 (0.0):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15819350 (0.0):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde bhaktivarṇanaprasaṅgena
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820573 (0.0):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde mārkaṇḍeyavarṇanaṃ nāma
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15822721 (0.0):
cakāra tasya śuśrūṣāṃ sapatnyā saha nārad // NarP_1,7.76 // / iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde gaṅgāmāhātmyaṃ nāma
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15824708 (0.0):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde gaṅgāmāhātmyaṃ nāma
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15826860 (0.0):
tadaiva pāpanimukto brahmaloke mahīyate // NarP_1,9.148 // / iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde gaṅgā māhātmye navamo
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15827643 (0.0):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde gaṅgātpattau
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15832011 (0.0):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde dharmākhyāne dvādaśo
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15834277 (0.0):
kāryaṃ ca viṣṇuḥ karaṇāni viṣṇurasmānna kiñcivdyatiriktamasti // / NarP_1,13.153 // / iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde dharmānukathanaṃ nāma
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15835602 (0.0):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde dharmaśāntinirdeśo nāma
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15837976 (0.0):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde dharmākhyāne
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15839706 (0.0):
iti śrūbṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde gaṅgāmāhātmye
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15841345 (0.0):
vācayedvāpi sa naro vājapeyaphalaṃ labhet // NarP_1,17.113 // / iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde vratākhyāne
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15844634 (0.0):
śṛṇuyādvācayedvāpi sarvapāpaiḥ pramucyate // NarP_1,22.28 // / iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde vratākhyāne
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15847579 (0.0):
vedādhyāyī tato vipraḥ sarvānkāmānavānpuyāt // NarP_1,25.65 // / iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde smārtācāreṣu
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15848255 (0.0):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde smārttadhermaṣu
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15849867 (0.0):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde sadācāreṣu
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15851113 (0.0):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde śrāddhakriyāvarṇanaṃ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15851995 (0.0):
tasmāttāṃstu bhavavyādhiḥ kadācinnaiva bādhate // NarP_1,29.63 // / iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde tithyādinirṇayo nāma
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15853625 (0.0):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde prāyaścittavidhirnāma
sanatkumāranāradasaṃvāde nāradakṛtaviṣṇustutirnāma dvitīyodhyāyaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13391185 (0.036):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge kauśikavṛttakathanaṃ nāma / prathamodhyāyaḥ / mārkaṇḍeya uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15824716 (0.044):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde gaṅgāmāhātmyaṃ nāma / aṣṭamo 'dhyāyaḥ / nārada uvāca / śatpaḥ kathaṃ vasiṣṭena saundāso nṛpasattamaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15827653 (0.047):
balikṛtadevaparājayavarṇanannāma daśamo 'dhyāyaḥ / nārada uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15908709 (0.055):
saṅkṣiptacchandovarṇanaṃ nāma saptapañcāśattamo 'dhyāyaḥ / nārada uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15837986 (0.056):
dharmarājopadeśena bhagīrathasya gaṅgānayanodyamavarṇanaṃ nāma pañcadaśo / 'dhyāyaḥ / nārada uvāca
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8467367 (0.058):
naimiṣākhyānakathanaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25730303 (0.058):
śivapuravarṇanaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15942704 (0.058):
kārtavīryamāhātmyamantradīpakathanaṃ nāma ṣaṭsaptatitamo 'dhyāyaḥ / nārada uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15853631 (0.059):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde prāyaścittavidhirnāma / ghatriṃśo 'dhyāyaḥ / nārada uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15842556 (0.059):
dhvajāropaṇannāmaikonaviṃśo 'dhyāyaḥ / nārada uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15940927 (0.060):
dīpavidhinirūpaṇaṃ nāma pañcasaptatitamo 'dhyāyaḥ / nārada uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15819358 (0.062):
mārkaṇḍeyacaritārambho nāma caturtho 'dhyāyaḥ / nārada uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15858363 (0.063):
iti śrībṛnnāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde yoganirupaṇaṃ nāma / trayastriṃśo 'dhyāyaḥ / nārada uvāca
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13391307 (0.063):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge viṣṇumāhātmyaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / ambarīṣa uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15909680 (0.063):
śukapralobhanaṃ nāmāṣṭañcāśattamo 'dhyāyaḥ / sanandana uvāca / tataḥ sa rājā sahito mantribhirdvijasattama /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15994703 (0.064):
brahmāṇḍapurāṇānukramaṇīnirūpaṇaṃ nāma navottaraśatatamo 'dhyāyaḥ / nārada uvāca
nārada uvāca / kathaṃ sasarja brahmādīnādidevaḥ purā vibhuḥ /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13391186 (0.054):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge kauśikavṛttakathanaṃ nāma / prathamodhyāyaḥ / mārkaṇḍeya uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15819361 (0.058):
mārkaṇḍeyacaritārambho nāma caturtho 'dhyāyaḥ / nārada uvāca / brahmankathaṃ sa bhagavānmṛkaṇḍoḥ putratāṃ gataḥ /
tanmamākhyāhi sanaka sarvajño 'sti yato bhavān // NarP_1,3.1 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15867090 (0.048):
asmāllokādamuṃ lokaṃ sarvaṃ śaṃsatu me bhavān // NarP_1,42.4 // / sanandana uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15828443 (0.064):
tvāmeva cintaye deva yathecchāsi tathā kuru // NarP_1,11.54 // / sanaka uvāca / tayoktaṃ vacanaṃ śrutvā devadevo janārdanaḥ /
śrīsanaka uvācā / nārāyaṇo 'kṣaro 'nantaḥ sarvavyāpī nirañjanaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15867091 (0.038):
asmāllokādamuṃ lokaṃ sarvaṃ śaṃsatu me bhavān // NarP_1,42.4 // / sanandana uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15828443 (0.053):
tvāmeva cintaye deva yathecchāsi tathā kuru // NarP_1,11.54 // / sanaka uvāca / tayoktaṃ vacanaṃ śrutvā devadevo janārdanaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15879115 (0.054):
samākhyāhi mahābhāga mo7śāstrārthavidbhavān // NarP_1,50.5 // / sanandana uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15866984 (0.058):
sanakaḥ pratyuvācedaṃ smarannārāyaṇaṃ param // NarP_1,41.121 // / sanaka uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15858404 (0.058):
tanmamākhyāhi sarvajña mune kāruṇyavāridhe // NarP_1,34.3 // / sanaka uvāca / nārāyaṇaṃ paraṃ devaṃ saccidānandavigraham /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15862423 (0.059):
uktaṅkaḥ puṇyapuruṣaḥ kīdṛśaṃ labdhavānvaram // NarP_1,38.1 // / sanaka uvāca / uttaṅkastu tadā vipro haridhyānaparāyaṇaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15842591 (0.061):
tvayoktastasya caritaṃ vistareṇa mamādiśa // NarP_1,20.2 // / sanaka uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15856115 (0.064):
yathā dehabhramatyaktvā mokṣabhāksyāttathā vada // NarP_1,33.6 // / sanaka uvāca
tenedamakhilaṃ vyātpaṃ jagatsthāvarajaṅgamam // NarP_1,3.2 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14195147 (0.022):
satyā dhāramidaṃ sarvaṃ jagatsthāvarajaṅgamam // NarP_2,23.87 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15915224 (0.026):
pañcabhūtātmakaṃ sarvaṃ jagatsthāvarajaṅgamam // NarP_1,63.85 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14195724 (0.026):
annādhāramidaṃ sarvaṃ jagatsthāvarajaṅgamam // NarP_2,24.36 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14181642 (0.044):
paśya mūcchānvatanātha jagatsthāvarajaṅgamam // NarP_2,7.31 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 678570 (0.046):
trailokyam āsīd akhilaṃ $ jagat sthāvarajaṅgamam // HV_App.I,42B.50 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22164119 (0.046):
trailokyam āsīd akhilaṃ jagat sthāvarajaṅgamam // HV_App.I,42B.50 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15858988 (0.047):
tathaḥā carācaraṃ viśvaṃ viṣṇāviva pralīyate // NarP_1,34.43 // / ākāśena yathā vyātpaṃ jagatsthāvarajaṅgamam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15871346 (0.052):
iti tanmayamevaitatsarvaṃ sthāvarajaṅgamam // NarP_1,44.38 //
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23741437 (0.055):
tvayā sarvamidaṃ vyāptaṃ jagat sthāvarajaṅgamam // VamP_44.63 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15816018 (0.058):
yenedamakhilaṃ jātaṃ jagatsthāvarajaṅgamam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1205880 (0.063):
jagatsthāvarajaṅgamam Stk_12.3b / jagadapyakhilaṃ śanaiḥ MrgT_4.57d
ādisarge mahāviṣṇuḥ svaprakāśo jaganmayaḥ /
guṇabhedamadhiṣṭhāya mūrttitrikamavāsṛjat // NarP_1,3.3 //
sṛṣṭyarthaṃ tu purā devo dakṣiṇāṅgātprajāpatim /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15929441 (0.063):
yānsamārādhya brahmādyāścakruḥ sṛṣṭyādi karma vai // NarP_1,71.1 //
madhyerudrākhyamīthānaṃ jagadantakaraṃ mune // NarP_1,3.4 //
pālanāyāsya jagato vāmāṅgādviṣṇumavyayam /
tamādidevamajaraṃ kecidāhuḥ śivābhidham /
kecidviṣṇuṃ sadā satyaṃ brahmāṇaṃ kecidūcire // NarP_1,3.5 //
tasya śaktiḥ parā viṣṇorjagatkāryapravartinī / / bhāvābhāvasvarupā sā vidyāvidyeti gīyate // NarP_1,3.6 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15816893 (0.047):
prakṛtiśca parā ceti vadanti paramarṣasyaḥ // NarP_1,3.15 // / śeṣaśaktiḥ parā viṣṇorjagatsargādikāriṇī /
yadā viśvaṃ mahāviṣṇorbhinnatvena pratīyate /
tadā hyavidyā saṃsiddhā bhavedduḥkhasya sādhanam // NarP_1,3.7 //
jñātṛjñeyādyupādhiste yadā naśyati nārada /
sarvaikabhāvanā buddhiḥ sā vidyetyabhidhīyate // NarP_1,3.8 //
eṣaṃ māyā mahāviṣṇorbhinnā saṃsāradāyinī /
abhedabuddhyā dṛṣṭā cetsaṃsārakṣayakāriṇī // NarP_1,3.9 //
viṣṇuśaktisamudbhūtametatsarvaṃ varācaṃm / / yasmādbhinnamidaṃ sarvaṃ yacceṅgedyaccaneṅgati // NarP_1,3.10 //
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518234 (0.039):
hertormahāphalāvāptiḥ sadṛśānuprabodhataḥ | ityuktam | / 'śāśvatato na' iti yasmādanyadbījam, anyo 'ṅkuraḥ, na ca ya
Abhinavagupta: Paramarthasara, with Yogaraja's Paramarthasarasamgrahavivrti commentary (aparmyou.htm.txt) 14751823 (0.043):
tatkathametatsyādyāvatā paratattvāpekṣayā na kiñcidbhedena bhātuṃ / pragalbheta / tato bhinnaṃ cejjagadbhāsate tadādvayavādakhaṇḍanābhinnaṃ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15856169 (0.048):
yasyābhinnamidaṃ sarvaṃ yacceṅgadyañca neṅgati /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brsgor2u.htm.txt) 21931321 (0.049):
dravyābhinnāḥ, dravyādhīnatvāt, yadyasmādbhinnaṃ tanna tadadhīnaṃ, yathā / śaśabhinnaḥ kuśa ityarthaḥ /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3233916 (0.049):
dravyābhinnāḥ, dravyādhīnatvāt, yadyasmādbhinnaṃ tanna tadadhīnaṃ, yathā / śaśabhinnaḥ kuśa ityarthaḥ /
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16518859 (0.054):
aśita-pīta-khāditānāṃ samyaksupācakaḥ | anyacca yatkiñcitkaṃ tādṛśaṃ / tatsarvaṃ tu tejodhāturucyate | śvāsa iti vāyudhātuḥ | śvāsastu ucchvāsaḥ,
Samkara: Upadesasahasri (samkupad_u.htm.txt) 12531792 (0.055):
ahaṃkartrātmani nyastaṃ caitanye kartṛtādi yat / / neti netīti tat sarvaṃ sāhaṃkartrā niṣidhyate // SamUpad_I,18.25 //
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14617335 (0.061):
yadi bhinnau [164.1] tato vyatiriktau | tādavasthā (tadabasthaḥ) [164.2] / na bhinnaṃ nāpy abhinnaṃ yat tadavastham, yadavasthaṃ
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11843001 (0.061):
iha tvekādaśadravya eva rūpaskandho vivakṣita iti sāmādānikam evarūpam anidarśanam apratigham ity uktaṃ nānyat / kimarthaṃpunas tan noktam / ābhisaṅkṣepikaṃ paramāṇavaeva nīlādikādvarṇān na bhidyante
Ratnakirti (?): Vadarahasya, also known as Udayananirakarana (rvadrahu.htm.txt) 422022 (0.062):
nivaśanaṃ ca yo yasmāt bhidyate vinivartyatam | / tadbhede bhidyamānānāṃ samānākārabhāsini |
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 1002798 (0.063):
pratyekasmādutpattisāmarthayavato yadi phalamudbhuyate tadā abhinnameva / kathaṃ nāmodbhūyate / yadi sarva evaikaphalotpādane samarthāḥ, na
Abhinavagupta: Paramarthasara, with Yogaraja's Paramarthasarasamgrahavivrti commentary (aparmyou.htm.txt) 14760786 (0.063):
madādivargeṇa kathaṃ nāma spṛśyatām kena prakāreṇābilīkriyatāṃ bhinnaṃ
upādhibhiryathākāśo bhinnatvena pratīyate / / avidyopādhiyogenatathedamakhilaṃ jagat // NarP_1,3.11 //
yathā harirjagadyāpī tasya śaktistathā mune / / dāhaśaktiryathāṅgāre svāśrayaṃ vyāpya tiṣṭati // NarP_1,3.12 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15842376 (0.041):
gatidātā viśvamṛgyaḥ sa me viṣṇuḥ prasūdatu // NarP_1,19.36 // / jagaddhitārthaṃ ye dehā dhriyante līlayā hareḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15875529 (0.063):
mūrttametaddhare rūpaṃ bhāvanātritayātmakam // NarP_1,47.35 // / etatsarvamidaṃ viṃśvaṃ jagadetañcarācaram /
umeti kecidāhustāṃ śaktiṃ lakṣmīṃ tathā pare /
bhāratītyapare caināṃ girijetyambiketi ca // NarP_1,3.13 //
durgeti bhadrakālīti caṇḍī māheśvarītyapi / / kaumārī vaiṣṇavī ceti vārāhyendrī ca śāmbhavī // NarP_1,3.14 //
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11336178 (0.048):
balimālyopahāriśca / tadyathā brahmāṇī māheśvarī vaiṣṇavī kaumārī / cāmuṇḍā vārāhī aindrī yāmyā āgneyā vaivasvatī lokāntakarī vāruṇī aiśānī
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25779000 (0.048):
vāmajanau dakṣajānau dakṣavāmāṃsayostathā // BndP_3,44.110 // / brāhmī māheśvarī caiva kaumārī vaiṣṇavī tathā / / vārāhī ca tathendrāṇī cāmuṇḍā caiva saptamī // BndP_3,44.11 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25767632 (0.053):
brahmādyaṃbaradhiṣṇyaṃ syāttatradevīḥ sthitāḥ śṛṇu // BndP_3,36.57 // / brāhmī māheśvarī caiva kaumārī vaiṣṇavī tathā / / vārāhī caiva māhendrī cāmuṇḍāpyatha saptamī /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19257695 (0.053):
nityaklinnāsamākhyāte % rakte ekākṣare pare // KubjT_24.134 // / brāhmī māheśvarī caiva $ kaumārī vaiṣṇavī tathā & / vārāhī caiva māhendrī % cāmuṇḍā tv abhayānanā // KubjT_24.135 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17494543 (0.053):
nityaklinnāsamākhyāte rakte ekākṣare pare // KubjT_24.134 // / brāhmī māheśvarī caiva kaumārī vaiṣṇavī tathā / / vārāhī caiva māhendrī cāmuṇḍā tv abhayānanā // KubjT_24.135 //
Timirodghāṭana (plus short Nirvāṇakārikā at the end) (timudghu.htm.txt) 5517894 (0.057):
brāhmaṇī / / māheśvarī / / kaumārī / / indrāṇī / / [vaiṣṇavī /] / vārāhī /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4819919 (0.061):
pūrvācchivāntaṃ brahmādi brahmāṇī ca maheśvarī /AP_144.027ab/ / kaumārī vaiṣṇavī caiva vārāhī śakraśaktikā //AP_144.027cd/
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6780456 (0.061):
brahmāṇī caiva māheśī kaumārī vaiṣṇavī tathā / / vārāhī caiva māhendrī cāmuṇḍā cāparājitā // GarP_1,198.9 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15343179 (0.061):
brahmāṇī caiva māheśī $ kaumārī vaiṣṇavī tathā & / vārāhī caiva māhendrī % cāmuṇḍāgneyikā tathā // LiP_1,82.96 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7236946 (0.061):
brahmāṇī caiva māheśī kaumārī vaiṣṇavī tathā / / vārāhī caiva māhendrī cāmuṇḍāgneyikā tathā // LiP_1,82.96 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6704034 (0.063):
pīṭhāmbuje tu brāhayādīrbrahmāṇī ca maheśvarī / / kaumārī vaiṣṇavī pūjyā vārāhī cendradevatā // GarP_1,24.6 //
brāhmīti vidyāvidyeti māyeti ca tathā pare / / prakṛtiśca parā ceti vadanti paramarṣasyaḥ // NarP_1,3.15 //
Vijnanabhiksu: Samkhyasara (vijsamsu.htm.txt) 13353788 (0.0):
tamo māyā 'vidyetyādayaḥ prakṛteḥ paryāyāḥ / / brāhmīti vidyā 'vidyeti māyeti ca tathā pare /
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3638015 (0.054):
tathā prakṛtiparyāyā avyaktaṃ pradhānaṃ brahma akṣaraṃ kṣetraṃ tamaḥ māyā / brāhmī vidyā avidyā prakṛtiḥ śaktiḥ ajā ityādayaḥ |
śeṣaśaktiḥ parā viṣṇorjagatsargādikāriṇī /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15816759 (0.047):
kecidviṣṇuṃ sadā satyaṃ brahmāṇaṃ kecidūcire // NarP_1,3.5 // / tasya śaktiḥ parā viṣṇorjagatkāryapravartinī /
vyaktāvyaktasvarupeṇa jagahyāpya vyavasthitā // NarP_1,3.16 //
prakṛtiścapumāṃścaiva kālaśceti vidhisthitiḥ / / sṛṣṭisthitivināśānāmekaḥ kāraṇatāṃ gataḥ // NarP_1,3.17 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27102564 (0.060):
pralayasthitisargāṇām % ekaḥ kāraṇatāṃ gataḥ // Ks_2.6 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1063623 (0.060):
pralayasthitisargāṇām ekaḥ kāraṇatāṃ gataḥ // Ks_2.6 //
yenedamakhilaṃ jātaṃ brahmarupadhareṇa vai /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15842169 (0.031):
namaste 'stu hṛṣīkeśa mahāpuruṣa pūrvaja // NarP_1,19.22 // / yenedamakhilaṃ jātaṃ yatra sarvaṃ pratiṣṭitam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15816015 (0.040):
pṛcche tato vadata me bhagavallakṣaṇaṃ budhāḥ // NarP_1,2.17 // / yenedamakhilaṃ jātaṃ jagatsthāvarajaṅgamam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15851028 (0.040):
yakṣāśca siddhā manujā harireva sanātanaḥ // NarP_1,28.84 // / yenedamakhilaṃ jātaṃ jagatsthāvarajaṅgamam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14195436 (0.058):
purāṇapuṃruṣājjātaṃ yathedaṃ jagadadbhutam // NarP_2,24.16 //
tasmātparataro devo nityaityabhidhīyate // NarP_1,3.18 //
rakṣāṃ karoti yo devo nitya ityabhidhīyate /
rakṣāṃ karoti yo devo jagatāṃ parataḥ pumān // NarP_1,3.19 //
tasmātparataraṃ yattadavyayaṃ paramaṃ padam // NarP_1,3.20 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14207782 (0.026):
na cāpi rājño nikaṭe ca devā nāpyetu viṣṇoḥ padamavyayaṃ yat // / NarP_2,35.60 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15817082 (0.040):
śuddhaṃ yatparamaṃ dhāma tadviṣṇoḥ paramaṃ padam // NarP_1,3.29 // / evaṃ śuddho 'kṣaro 'nantaḥ kālarupī maheśvaraḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15826691 (0.062):
prayānti nātra saṃdehastadviṣṇoḥ paramaṃ padam // NarP_1,9.137 // / sarvabhūtadayāyuktā dharmamārgapravartinaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14193214 (0.062):
kṣapayitvā naro yāti sa viṣṇoḥ paramaṃ padam // NarP_2,22.46 //
akṣaro nirguṇaḥ śuddhaḥ paripūrṇaḥ sanātanaḥ / / yaḥ paraḥ kālapupākhyo yogidhyeyaḥ parātparaḥ // NarP_1,3.21 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15817083 (0.044):
śuddhaṃ yatparamaṃ dhāma tadviṣṇoḥ paramaṃ padam // NarP_1,3.29 // / evaṃ śuddho 'kṣaro 'nantaḥ kālarupī maheśvaraḥ /
paramātmā parānandaḥ sarvopādhivivarjitaḥ / / jñānaikavedyaḥ paramaḥ sañcidānandavigrahaḥ // NarP_1,3.22 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15918292 (0.056):
brahmaivāhaṃ na saṃsārī nityamukto na śokabhāk // NarP_1,65.95 // / sañcidānandarūpo 'hamātmānamiti bhāvayet /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15858616 (0.063):
asvarupo yadātmāsau puṇyāpuṇyavivarjitaḥ // NarP_1,34.17 // / sarvopādhivinirmukto hyānando nirguṇo vibhuḥ /
yo 'sau śuddho 'pi paramo hyahṝṅkāreṇa saṃyutaḥ / / dehīti procyate mūḍhairaho 'jñānaviḍambanam // NarP_1,3.23 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15824729 (0.053):
gaṅgābindūbhiṣekeṇa punaḥ śuddho 'bayatkatham // NarP_1,9.1 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15852663 (0.059):
yavamātrasuvarṇasya steyācchuddho bhaveddijaḥ // NarP_1,30.47 // / āsāyaṃ prātarārabhya japtvā vai vedamātaram /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15818376 (0.062):
kāmādidoṣanir muktāste santo lokaśikṣakāḥ // NarP_1,4.34 // / sastaṅgaḥ paramo brahmanna labhyetākṛtātmanām /
sa devaḥ paramaḥ śuddhaḥ sattvadiguṇabhedataḥ /
mūrtitrayaṃ samāpannaḥ sṛṣṭisthityantakāraṇam // NarP_1,3.24 //
yo 'sau brahmā jagatkartā yannābhikamalodbhavaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15854617 (0.035):
sthāvarādyāśaaca viprendra yatra yatra vyavasthitāḥ // NarP_1,31.67 // / brahmā tattajjagatsarvaṃ yathāpūrvaṃ karoti vai /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14182361 (0.043):
nāma pāpaharaṃ proktaṃ tatkuruṣva kuśadhvaja // NarP_2,8.2 // / brahmovāca / yasmādidaṃ jagatsarvaṃ tvayā suṃdari mohitam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15842317 (0.062):
yamāmananti yogāndrāḥ sarvakāraṇakāraṇam // NarP_1,19.32 // / yo devaḥ sarvabhūtānāmantarātmā jaganmayaḥ /
sa evānandarupātmā tasmānnāstyaparo mune // NarP_1,3.25 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28867350 (0.051):
dvijendrāṇāmṛgādīnāṃ mantrāṇāṃ kamalodbhava / / eka natarantaṃ tu viśrā kramāt kramāt // Paus_27.702 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9386453 (0.064):
kāvyāṃśatvamiti na punaḥ kāvyātmatvam / / yadāha / 'dhvanirnāmāparo yo 'pi vyāpāro vyañjanātmakaḥ /
antaryāmī jagadyāpī sarvasākṣī nirañjanaḥ /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13424638 (0.058):
mahadādikrameṇaiva mama tejo vijṛmbhate // KūrmP_2,6.9 // / yo hi sarvajagatsākṣī kālacakrapravartakaḥ /
bhinnābhinnasvarupeṇa sthito vai parameśvaraḥ // NarP_1,3.26 //
yasya śaktirmahāmāyā jagadvistrambhadhāriṇī /
viśvotpatternidānatvātprakṛtiḥ procyate budhaiḥ // NarP_1,3.27 //
ādisarge mahāviṣṇorlokānkarttuṃ samudyataḥ /
prakṛtiḥ puruṣaśceti kālaśceti tridhā bhavet // NarP_1,3.28 //
paśyanti bhāvitātmāno yaṃ brahmatyabhisaṃjñitam / / śuddhaṃ yatparamaṃ dhāma tadviṣṇoḥ paramaṃ padam // NarP_1,3.29 //
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22940721 (0.027):
prāpya na nivartante, yac ca sūryādir na bhāsayate, tad dhāma padaṃ / paramaṃ viṣṇor mama padam ||BhGS_15.6||
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26868461 (0.029):
pulakāñcitasarvāṅgas % tadākrūro 'bhavad dvijāḥ // BrP_191.25 // / ya etat paramaṃ dhāma $ etat tat paramaṃ padam &
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14193215 (0.032):
kṣapayitvā naro yāti sa viṣṇoḥ paramaṃ padam // NarP_2,22.46 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15826691 (0.035):
prayānti nātra saṃdehastadviṣṇoḥ paramaṃ padam // NarP_1,9.137 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15816954 (0.040):
tasmātparataraṃ yattadavyayaṃ paramaṃ padam // NarP_1,3.20 // / akṣaro nirguṇaḥ śuddhaḥ paripūrṇaḥ sanātanaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15863355 (0.040):
āvāpa duravāpaṃ vai tadviṣṇoḥ paramaṃ padam // NarP_1,38.56 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15957967 (0.040):
dehānte labhate cāpiśrīviṣṇoḥ paramaṃ padam // NarP_1,81.152 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1134398 (0.042):
praṇamāmi jagaddhāma__Vdha_093.021 / tad viṣṇoḥ paramaṃ padam__Vdha_093.021
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16820203 (0.043):
tad viṣṇoḥ paramaṃ padam BrP_51.58d / tad viṣṇoḥ paramaṃ padam BrP_234.66b
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14215857 (0.044):
paṭhan śṛṇvannaro hyeti tadviṣṇoḥ paramaṃ padam // NarP_2,43.128 //
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13510576 (0.046):
tad viṣṇoḥ paramaṃ padam__Vdha_068.044 / tad viṣṇoḥ paramaṃ padam__Vdha_093.019
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13510589 (0.046):
tad viṣṇoḥ paramaṃ padam__Vdha_093.020 / tad viṣṇoḥ paramaṃ padam__Vdha_093.021
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6998140 (0.048):
yad gatvā na nivartante tad dhāma paramaṃ hareḥ || / tad viṣṇoḥ paramaṃ dhāma śāśvataṃ nityam acyutam |
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23395517 (0.050):
natāḥ sma tat paraṃ brahma % viṣṇor yat paramaṃ padam // ViP_1,14.38 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5102182 (0.050):
natāḥ sma tat paraṃ brahma viṣṇor yat paramaṃ padam // ViP_1,14.38 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15819134 (0.052):
anūpamaṃ bhakti janānukampinaṃ bhajāmi sarveśvaramādimīḍyam // NarP_1,4.85 / paśyanti yaṃ vītasamastadoṣā dhyānaikaniṣṭhā vigataspṛhāśca /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15862330 (0.052):
prāpito 'smi tvayā tasmāttadviṣṇoḥ paramaṃ padam // NarP_1,37.64 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15873693 (0.052):
śrutivākyoditaṃ sūkṣmaṃ tadviṣṇoḥ paramaṃ padam // NarP_1,46.12 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26777821 (0.052):
jagāma paramaṃ sthānaṃ % tad viṣṇoḥ paramaṃ padam // BrP_51.58 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11049138 (0.052):
jagāma paramaṃ sthānaṃ tad viṣṇoḥ paramaṃ padam // BrP_51.58 //
evaṃ śuddho 'kṣaro 'nantaḥ kālarupī maheśvaraḥ / / guṇarupīguṇādhārojagatāmādikṛdvibhuḥ // NarP_1,3.30 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15816954 (0.044):
tasmātparataraṃ yattadavyayaṃ paramaṃ padam // NarP_1,3.20 // / akṣaro nirguṇaḥ śuddhaḥ paripūrṇaḥ sanātanaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14207377 (0.047):
siddhau vāpyatha vāsiddhau karmakṛtsyāddṛthā na hi // NarP_2,35.35 //
pratṛtiḥ kṣobhamāpannā puruṣākhye jagadgurau /
mahānprādurabhūddhuddhistato 'haṃ samavarttata // NarP_1,3.31 //
ahṝṅkārāśca sūkṣmāṇi tanmātrāṇīndriyāṇi ca / / tanmātrebhyo hi jātāni bhūtāni jagataḥ kṛte // NarP_1,3.32 //
ākāśavāyyagrijalabhūmayo 'bjabhāvātmaja /
yathākramaṃ kāraṇatāmekaikasyopayānti ca // NarP_1,3.33 //
tato brahmā jagaddhātā tāmasānasṛjatprabhuḥ /
tiryagyonigatāñjantūnpaśupakṣimṛgādikān // NarP_1,3.34 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15863849 (0.037):
madyapānarato nityaṃ bahuśo mārgarodhakṛt // NarP_1,39.31 // / paśupakṣimṛgādīnāṃ jantūnāmantakopamaḥ /
tamapyasādhakaṃ matvā devasargaṃ sanātanāt / / tato vaimānuṣaṃ sargaṃ kalpayāmāsa pahmajaḥ // NarP_1,3.35 //
tato dakṣādikānputrānsṛṣṭisādhanatatparān /
ebhiḥ putrairidaṃ vyāptaṃ sadevāsuramānuṣam // NarP_1,3.36 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14196982 (0.049):
yasya satye sthitā lokāḥ sadevāsuramānuṣāḥ // NarP_2,25.66 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10826024 (0.055):
kṛtvā brahmavapuḥ sarvaṃ sadevāsuramānuṣam // RKS_72.67 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18805217 (0.058):
so 'sṛjadviśvam evaṃ tu sadevāsuramānuṣam // RKV_5.27 //
bhurbhuvaśca tathā svaśca mahaśvaiva janastathā / / tapaśca satyamityevaṃ lokāḥ satyopari sthitāḥ // NarP_1,3.37 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7074967 (0.048):
bhūrloko 'tha bhuvarlokaḥ svarloko 'tha mahastataḥ / / janastapaśca satyaṃ ca lokāstvaṇḍodbhavā matāḥ // KūrmP_1,39.2 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8487951 (0.058):
bhūrlokaśca bhuvarllokastṛtīyassṛriti ssvataḥ // BndP_1,21.21 // / maharlloko janaścaiva tapaḥ satyaṃ ca saptamam /
atalaṃ vitalaṃ caiva sutalaṃ ca talātalam / / mahātalaṃ ca viprendra tato 'dhacca rasātalam // NarP_1,3.38 //
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512232 (0.016):
saptasvargamidaṃ bhadre % pātālaṃ śṛṇu yatnataḥ // ToT_2.7 // / atalaṃ vitalaṃ caiva $ sutalaṃ ca talātalam &
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437064 (0.016):
saptasvargamidaṃ bhadre pātālaṃ śṛṇu yatnataḥ // ToT_2.7 // / atalaṃ vitalaṃ caiva sutalaṃ ca talātalam /
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7615091 (0.016):
sā vaiṣṇavy uvāca rāma ! śṛṇu | bhūr bhuvaḥ svar mahaḥ janas tapaḥ satyam / atalaṃ / vitalaṃ sutalaṃ rasātalaṃ talātalaṃ mahātalaṃ pātālam eva
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26749786 (0.020):
daśasāhasram ekaikaṃ $ pātālaṃ munisattamāḥ & / atalaṃ vitalaṃ caiva % nitalaṃ sutalaṃ tathā // BrP_21.2 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11021111 (0.020):
daśasāhasram ekaikaṃ pātālaṃ munisattamāḥ / / atalaṃ vitalaṃ caiva nitalaṃ sutalaṃ tathā // BrP_21.2 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26779118 (0.028):
mahar janas tapaḥ satyam % atalaṃ vitalaṃ tathā // BrP_54.20 // / pātālaṃ sutalaṃ caiva $ vitalaṃ ca rasātalam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11050435 (0.028):
mahar janas tapaḥ satyam atalaṃ vitalaṃ tathā // BrP_54.20 // / pātālaṃ sutalaṃ caiva vitalaṃ ca rasātalam /
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26558771 (0.030):
adhastāt sapta bhū-vivarā ekaikaśo yojanāyutāntareṇāyāma-vistāreṇopakḷptā / atalaṃ vitalaṃ sutalaṃ talātalaṃ mahātalaṃ rasātalaṃ pātālam iti
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2702612 (0.030):
bhū vivarā ekaikaśo yojanāyutāntareṇāyāma vistāreṇopakḷptā atalaṃ vitalaṃ / sutalaṃ talātalaṃ mahātalaṃ rasātalaṃ pātālam iti // BhP_05.24.007 //_*
Malinivijayottaratantra (malinivu.htm.txt) 23674452 (0.039):
5.3cd: rasātalaṃ tataś cānyat talātalam ataḥ param / 5.4ab: sutalaṃ nitalaṃ ceti vitalaṃ talam eva ca
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16753956 (0.045):
atapovidya eva ca BrP_107.37b / atalaṃ vitalaṃ caiva BrP_21.2c / atalaṃ vitalaṃ tathā BrP_54.20d
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18888130 (0.047):
pātālaṃ sutalaṃ paścādvitalaṃ ca talātalam // RKV_181.31 //
pātālaṃ ceti saptaiva pātālāni kramādadhaḥ / / eṣa sarveṣu lokeṣu lokanāthāṃśca sṛṣṭavān // NarP_1,3.39 //
kulācalānnadīścāsau tattallokanivāsinām /
varttanādīni sarvāṇi yathāyogyaṃmakalpayat // NarP_1,3.40 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18859346 (0.042):
megharūpo hyahaṃ prokto varṣayāmi ca bhūtale // RKV_103.60 // / ahaṃ sarvāṇi bījāni prāksandhyāsūdite ravau /
bhūtale madhyago meruḥ sarvadevasamāśrayaḥ /
lokālokaśca bhūmyante tanmadhye satpa sāgarāḥ // NarP_1,3.41 //
dvīpāśca satpa viprendra dvīpe kulācalāḥ /
bāhyā nadyaśca vikhyātā janāścāmarasannibhāḥ // NarP_1,3.42 //
jambūplakṣābhidhānau ca śālmalaśca kuśastathā / / krauñcaśākau puṣkaraśca te sarve devabhūmayaḥ // NarP_1,3.43 //
ete dvīpāḥ samudraistu satpasatpabhirāvṛtāḥ /
lavaṇekṣusurāsarpirdadhikṣīrajalaiḥ samam // NarP_1,3.44 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4803962 (0.0):
ete dvīpāḥ samudraistu sapta saptabhirāvṛtāḥ /AP_108.002ab/ / lavaṇekṣusurāsarpirdadhidugdhajalaiḥ samaṃ(1) //AP_108.002cd/
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26747559 (0.0):
ete dvīpāḥ samudrais tu $ sapta saptabhir āvṛtāḥ & / lavaṇekṣusurāsarpir % dadhidugdhajalaiḥ samam // BrP_18.12 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11018886 (0.0):
ete dvīpāḥ samudrais tu sapta saptabhir āvṛtāḥ / / lavaṇekṣusurāsarpir dadhidugdhajalaiḥ samam // BrP_18.12 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5110992 (0.0):
ete dvīpāḥ samudrais tu sapta saptabhir āvṛtāḥ / / lavaṇekṣusurāsarpirdadhidugdhajalaiḥ samam // ViP_2,2.6 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10124349 (0.0):
ete dvīpāḥ samudrais tu saptasaptabhir āvṛtāḥ / / lavaṇekṣusurāsarpirdadhigugdhajalaiḥ samam // ViP_2,2.6 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23404328 (0.009):
ete dvīpāḥ samudrais tu $ sapta saptabhir āvṛtāḥ & / lavaṇekṣusurāsarpir % dadhidugdhajalaiḥ samam // ViP_2,2.6 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26778882 (0.019):
dadarśa pṛthivīṃ kṛtsnāṃ % nānājanapadair vṛtām // BrP_54.1 // / lavaṇekṣusurāsarpir $ dadhidugdhajalodadhīn &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11050199 (0.019):
dadarśa pṛthivīṃ kṛtsnāṃ nānājanapadair vṛtām // BrP_54.1 // / lavaṇekṣusurāsarpir dadhidugdhajalodadhīn /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6717293 (0.019):
ete dvīpāḥ samudraistu sapta saptabhirāvṛtāḥ / / lavaṇekṣusurāsarpirdādhidugdhajalaiḥ samam // GarP_1,54.6 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17944888 (0.021):
kuśaḥ krauñcastathā śākaḥ puṣkaradvīpa eva ca // MarkP_54.6 // / lavaṇekṣu surā sarpirdadhi dugdhaḥjalābdhibhiḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4845831 (0.026):
durgā vidyā ca gāndhārī pāntu tvāṃ śāntidāś ca te /AP_219.062ab/ / lavaṇekṣusurāsarpidadhidugdhajalābdhayaḥ //AP_219.062cd/
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22281430 (0.030):
ikṣurasasurāsarpirdadhimaṇḍakṣīrasvādūdakāḥ. sapta samudrapariveṣṭitā
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17011263 (0.032):
ḥlavaṇekṣurasasurāsarpirdadhidugdhasvacchodakasaṃjñaiḥ parasparaṃ
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10795105 (0.048):
kṣārasarpir dadhikṣīramadirekṣujalātmakāḥ /
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7765341 (0.059):
dadhidugdhajalaiḥ samam ViP_2,2.6d / dadhipāyasamāṃsādyair ViP_5,10.44c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16837571 (0.060):
dadhidugdhajalaiḥ samam BrP_18.12d / dadhidugdhajalodadhīn BrP_54.2b
ete dvīpāḥ samudrāśca pūrvasmāduttarerāḥ / / jñeyā dviguṇavistarā lokālokāñca parvatāt // NarP_1,3.45 //
kṣārodadherupattaraṃ yaddhi mādreścaiva dakṣiṇām / / jñeyaṃ tadbhārataṃ varṣaṃ sarvakarmaphalapradam // NarP_1,3.46 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15817674 (0.0):
devānāṃ durlabhaṃ vāpi sarvakarmaphalapradam // NarP_1,3.70 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15930044 (0.002):
hastāvūrddhvamukhau kṛtvā tale saṃyojya madhyame // NarP_1,71.41 // / anāmāyāṃ tu vāmāyāṃ tuvāmāyāṃ dakṣiṇāṃ tu vinikṣipet /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15844660 (0.029):
sarvapāpapraśamanaṃ sarvakāmaphalapradam // NarP_1,23.1 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15924750 (0.029):
biṃbabījena puṭitaṃ sarvakāmaphalapradam // NarP_1,69.51 //
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14510045 (0.032):
sāgārāṣṭraṃ nagārāṇāṃ saṃprayacchanti dakṣiṇāṃ / / anāgārā pragṛhnanti / pratisaṃyamya vinodanā /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15829725 (0.039):
sarvapāpapraśamanamapavargaphalapradam // NarP_1,11.137 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15848234 (0.040):
kāryā dvijātibhiḥ samyaksarvakarmaphalapradāḥ // NarP_1,26.45 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15841385 (0.041):
samastakāmaphaladaṃ sarvavratamyaphalapradam // NarP_1,18.2 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15977936 (0.058):
sarvārthasiddhidaṃ proktaṃ caturvargaphalapradam // NarP_1,89.164 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19942619 (0.061):
04,001.000*0002_010 tāraṇaṃ sarvalokeṣu tena bhārata ucyate / 04,001.000*0003_001 bhārataṃ bhānumā(me)nindur yadi na syur amī tra[yaḥ]
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15843846 (0.062):
dharmakāmārthamokṣāṇāṃ nidānaṃ munisattama // NarP_1,21.2 // / sarvābhīṣṭapradaṃ caiva sarvavrataphalapradam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15915655 (0.063):
kṛtānyapi na karmāṇi bandhanāya bhavanti hi // NarP_1,63.115 // / ekaṃ tu phaladaṃ karma mantrānuṣṭhānasaṃbhavam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15944590 (0.063):
vijayārthapradaṃ nṝṇāṃ sarvasaṃpatpradaṃ śubham // NarP_1,77.123 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15857370 (0.064):
japastu vācikaḥ proktaḥ sarvayajñaphalapradaḥ // NarP_1,33.93 //
atra karmāṇi kurvanti trividhāni tu nārada /
tatphalaṃ bhujyate caiva bhogabhūmidhanakramāt // NarP_1,3.47 //
bhārate tu kṛtaṃ karma śubhaṃ vāśubhameva ca /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4404901 (0.018):
kṣatradharmaparā dāntāḥ kālena nidhanaṃ gatāḥ || *HV_78.32ab*870:10 | / svayam eva kṛtaṃ karma śubhaṃ vā yadi vāśubham | *HV_78.32ab*870:11 |
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15533848 (0.019):
caturyugavatī jñeyā $ bhāratākhye varānane & / tatraiva yatkṛtaṃ karma % śubhaṃ vā yadi vāśubham // SvaT_10.247 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27791062 (0.019):
caturyugavatī jñeyā bhāratākhye varānane / / tatraiva yatkṛtaṃ karma śubhaṃ vā yadi vāśubham // SvaT_10.247 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12623205 (0.021):
triratne yat kṛtaṃ karmaṃ śubhaṃ vāpy aśubhaṃ tathā / / tat phalam aprameyam asaṃkhyeya mahattaraṃ // Rm_19.196{95} //
Maitreyanatha: Bhavasankrantitika (bsa058_u.htm.txt) 3420868 (0.037):
pūrvaṃ kṛtaṃ tanna kṛtaṃ na kṛtaṃ tacchubhāśubham /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6742893 (0.038):
sukṛtaṃ bhuṅkṣva cātmīyaṃ mūḍha kiṃ paritapyase // GarP_1,113.55 // / yathā pūrvakṛtaṃ karma śubhaṃ vā yadi vāśubham /
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9899396 (0.041):
na ca kārako 'sti tatha naiva ca vedako 'sti na ca karma paśyati kṛtaṃ / hyaśubhaṃ śubhaṃ vā // Lal_26.33 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20710941 (0.045):
13,098.022d@010_0041 na naśyati kṛtaṃ karma śubhaṃ vā yadi vāśubham
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13501256 (0.045):
kṛtaṃ karma śubhāśubham__Vdha_037.032 / kṛtaṃ jalamayaṃ budhaḥ__Vdha_088.007
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18617856 (0.045):
yac ca karma aśubhaṃ kṛtaṃ mayā / tat phalaṃ kaṭukaṃ nistarāmy aham iti //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20795702 (0.047):
14,018.011a yad yac ca kurute karma śubhaṃ vā yadi vāśubham / 14,018.011c pūrvadehakṛtaṃ sarvam avaśyam upabhujyate
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10336256 (0.047):
12,168.037a pūrvadehakṛtaṃ karma śubhaṃ vā yadi vāśubham
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12623247 (0.051):
abhuktaṃ kṣīyate naiva kvāpi karma śubhāśubhaṃ / / yenaiva yat kṛtaṃ karmaṃ tenaiva bhujyate phalaṃ // Rm_19.199{98} //
Brhaspatismrti: Vyavaharakanda (brhasppu.htm.txt) 9423709 (0.053):
karmāpi dvividhaṃ proktam aśubhaṃ śubham eva ca / / aśubhaṃ dāsakarmoktaṃ śubhaṃ karmakare smṛtam // Brh_1,15.16 //
Naradasmrti (nars2_pu.htm.txt) 3618357 (0.053):
karmāpi dvividhaṃ jñeyam aśubhaṃ śubham eva ca / / aśubhaṃ dāsakarmoktaṃ śubhaṃ karmakṛtāṃ smṛtam // Nar_5.05 //
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13603469 (0.058):
śubhaṃ vāpy aśubhaṃ vāpi yat paścāt tatphalaṃ labhet ||
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12642940 (0.060):
kāyavāgmānasaṃ karmakṛtaṃ yac ca śubhāśubhaṃ / / lokas tasya phalaṃ bhukte karttā nānyo 'sti kasya cit // Rm_28.77{77} //
tatphalaṃ kṣayi viprendra bhujyate 'nyatrajantubhiḥ // NarP_1,3.48 //
adyāpi devā icchanti janma bhāratabhūtale /
saṃcitaṃ sumahatpuṇyamakṣayyamamalaṃ śubham // NarP_1,3.49 //
kadā labhāmahe janma varṣabhāratabhūmiṣu /
kadā puṇyena mahatā yāsyāma paramaṃ padam // NarP_1,3.50 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14204184 (0.052):
tadā prītā gamiṣyāmi tadviṣṇoḥ paramaṃ padam // NarP_2,31.46 // / vittāhrutijaṃ pāpaṃ yadbhūtaṃ mama suṃdari /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15821601 (0.057):
visṛjyarākṣasaṃ bhāvaṃ saṃprātpaḥ paramaṃ padam // NarP_1,6.70 // / iti śrīvṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde gaṅgāmāhātmyaṃ nāma
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820812 (0.060):
mahadvimānamāruḍhāḥ prayānti paramaṃ padam // NarP_1,6.16 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15953267 (0.061):
samuttīrya bhavāṃbhodhiṃ sa yāti paramaṃ padam // NarP_1,80.154 // / madhye keṇeṣu bāhyeṣvanalapurapuṭasyālikhetkarṇikāyāṃ kandarpaṃ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15856388 (0.063):
ya upāste sadā yogī sa yāti paramaṃ padam // NarP_1,33.24 // / parisarvasaṃgaparityāgī śamādiguṇasaṃyutaḥ /
dānairvāvividhairyajñaistapobhirvāthavā harim /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15817969 (0.040):
śraddhayā sādhyate kāmaḥ śraddhāvānmokṣamānpuyāt // NarP_1,4.6 // / na dānairna tapobhirvā yajñairvā bahudakṣiṇaiḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15999350 (0.053):
yadvrataiśca tapobhiśca dānairvā niyamairapi // NarP_1,115.27 // / tadeteneha labhyeta kiṃ bahūktena nārada /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16907477 (0.054):
yajñair iṣṭvā sudakṣiṇaiḥ BrP_67.77d / yajñair dānais tapobhiś ca BrP_13.171c
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14210390 (0.057):
svargamokṣapradā gaṅgā sukhasevyā yataḥ sthitā // NarP_2,38.39 // / yajñairyamaiśca niyamairdānaiḥ saṃnyāsato 'pi vā /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6796152 (0.064):
idamekaṃ suniṣpannaṃ dhyeyo nārāyaṇaḥ sadā // GarP_1,230.1 // / kiṃ tasya dānaiḥ kintīrthaiḥ kiṃ tapobhiḥ kimadhvaraiḥ / / yo nityaṃ dhyāyate devaṃ nārāyaṇamananyadhīḥ // GarP_1,230.2 //
jagadīśaṃsameṣyāmo nityānandamanāmayam // NarP_1,3.51 //
yo bhāratabhuvaṃ prāpya viṣṇupūjāparo bhavet /
na tasya sadṛśo 'nyo 'sti triṣu lokeṣu nāradā // NarP_1,3.52 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15818324 (0.017):
svāśramācārayuktasya haribhaktiryadā bhavet / / na tasya triṣu lokeṣu sadṛśo 'styajanandana // NarP_1,4.31 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14189519 (0.026):
iyaṃ māṃ janayitvaiva jātā śithilabandhanā // NarP_2,17.26 // / tannāsti truṣu lokeṣu yaddatvā cānṛṇo bhavet /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4433315 (0.029):
bhartā tava viśālākṣi prādyumnir bhīmavikramaḥ // HV_107.75 // / na hy asya triṣu lokeṣu sadṛśo 'sti parākrame /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 555258 (0.029):
viśuddhabhāvaḥ kṛṣṇasya $ āvayor dṛṣṭa tattvataḥ // HV_App.I,20.348 // / ataḥ pātrataraḥ ko 'nyas $ triṣu lokeṣu vidyate / HV_App.I,20.349 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22040816 (0.029):
viśuddhabhāvaḥ kṛṣṇasya āvayor dṛṣṭa tattvataḥ // HV_App.I,20.348 // / ataḥ pātrataraḥ ko 'nyas triṣu lokeṣu vidyate / HV_App.I,20.349 /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15843416 (0.033):
muñcadhvametau niṣpāpau dampatī harivallabhau // NarP_1,20.58 // / vivekastriṣu lokeṣu saṃpadāmādikāraṇam /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26772504 (0.034):
āste tīrthavare devi % vikhyātaḥ puruṣottamaḥ // BrP_45.22 // / na tena sadṛśaḥ kaścit $ triṣu lokeṣu vidyate &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11043825 (0.034):
āste tīrthavare devi vikhyātaḥ puruṣottamaḥ // BrP_45.22 // / na tena sadṛśaḥ kaścit triṣu lokeṣu vidyate /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16305135 (0.034):
nānyo loke jvaro bhavet *HV_111.8ab*1341b / nānyo 'sti sadṛśaḥ pumān *HV_73.35*822:9b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13800506 (0.034):
nānyo loke jvaro bhavet HV_111.8ab*1341b / nānyo 'sti sadṛśaḥ pumān HV_73.35*822:9b
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15829575 (0.045):
bhūmidānasamaṃ nānyatriṣu lokeṣu vidyate // NarP_1,11.127 //
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11756311 (0.047):
5.001.103a asmākam api saṃbandhaḥ kapimukhyas tvayāsti vai / 5.001.103c prakhyatas triṣu lokeṣu mahāguṇaparigrahaḥ
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15447835 (0.049):
05,048.045c na hy asya triṣu lokeṣu sadṛśo 'sti dhanurdharaḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15871465 (0.053):
ye ye ca bhāvā loke 'sminsarve pyeteṣu vai triṣu // NarP_1,44.47 //
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9469573 (0.058):
na ca te sadṛśaḥ kuto 'dhikas triṣu lokeṣv api naiva vidyate // 20
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15843828 (0.058):
durlabhaṃ sarvalokeṣu vikhyātaṃ haripañcakam // NarP_1,21.1 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19766534 (0.059):
02,044.019a devane kuśalaś cāhaṃ na me 'sti sadṛśo bhuvi / 02,044.019c triṣu lokeṣu kaunteyaṃ taṃ tvaṃ dyūte samāhvaya
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10259265 (0.061):
12,019.006c na tvayā sadṛśaḥ kaś cit triṣu lokeṣu vidyate
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14189158 (0.063):
na mātarīdṛśo dharmo lokeṣu triṣu labhyate // NarP_2,17.1 //
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27013978 (0.064):
<12331.39/2> sadṛśas triṣu lokeṣu !ṛte dharmātmajau yuvām !!12331.39!
harikīrtanaśīlo vā tadbhaktānāṃ piyo 'pi vā /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21103645 (0.030):
ataevoktaṃ devais tatraiva bhāratavarṣa prasaṅge [NārP 1.3.53] / hari kīrtana śīlo vā tad bhaktānāṃ priyo 'pi vā |
śukṣaṣurvāpi mahataḥ savedyo divijairapi // NarP_1,3.53 //
haripūjārato nityaṃ bhaktaḥ pūjāsto 'ṣi vā /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15845298 (0.036):
caritaṃ maṅgalaṃ yatte yogināmapi durlabham // NarP_1,23.44 // / haripūjāparo nityaṃ sarvabhūtahiterataḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15865057 (0.041):
manasā prītimāpanno haripūjā rato 'bhavat // NarP_1,40.48 //
bhaktocchiṣṭānnasevī ca yāti viṣṇoḥ paraṃ padam // NarP_1,3.54 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15936325 (0.0):
sarvapāpavinirmukto yāti viṣṇoḥ paraṃ padam // NarP_1,73.171 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15992840 (0.0):
dehānte bhuktabhogo 'sau yāti viṣṇoḥ paraṃ padam // NarP_1,105.21 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16003785 (0.0):
rātrau jāgaraṇaṃ kṛtvā yāti viṣṇoḥ paraṃ padam // NarP_1,120.4 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16004853 (0.029):
sitaikādaśyāṃ tapasye vrajedviṣṇoḥ paraṃ padam // NarP_1,120.79 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14215857 (0.035):
paṭhan śṛṇvannaro hyeti tadviṣṇoḥ paramaṃ padam // NarP_2,43.128 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15818186 (0.035):
haridhyānaparoyastu sa yāti paramaṃ padam // NarP_1,4.21 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15856386 (0.035):
ya upāste sadā yogī sa yāti paramaṃ padam // NarP_1,33.24 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15953265 (0.035):
samuttīrya bhavāṃbhodhiṃ sa yāti paramaṃ padam // NarP_1,80.154 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15993593 (0.035):
viprāyābhyarcya viṣuve sa yāti paramaṃ padam // NarP_1,107.31 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14193215 (0.038):
kṣapayitvā naro yāti sa viṣṇoḥ paramaṃ padam // NarP_2,22.46 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15851973 (0.041):
tasmāddharmaparā yānti tadviṣṇoḥ paramaṃ padam // NarP_1,29.62 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15957967 (0.042):
dehānte labhate cāpiśrīviṣṇoḥ paramaṃ padam // NarP_1,81.152 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15826691 (0.044):
prayānti nātra saṃdehastadviṣṇoḥ paramaṃ padam // NarP_1,9.137 // / sarvabhūtadayāyuktā dharmamārgapravartinaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15863354 (0.048):
āvāpa duravāpaṃ vai tadviṣṇoḥ paramaṃ padam // NarP_1,38.56 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15821587 (0.049):
sarvapāpavinirmuktaḥ prayāti paramaṃ padam // NarP_1,6.69 // / yadvindusevanādeva sagarānvayasambhavaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15873693 (0.049):
śrutivākyoditaṃ sūkṣmaṃ tadviṣṇoḥ paramaṃ padam // NarP_1,46.12 // / tadeva bhagavadvācyaṃ svarūpaṃ paramātmanaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15821559 (0.051):
yatra strātā narā yānti viṣṇoḥ padamanuttamam // NarP_1,6.67 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15843681 (0.051):
āropyāvāṃ vimānāgrayaṃ yayurviṣṇoḥ paraṃ padam // NarP_1,20.77 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15817081 (0.053):
śuddhaṃ yatparamaṃ dhāma tadviṣṇoḥ paramaṃ padam // NarP_1,3.29 // / evaṃ śuddho 'kṣaro 'nantaḥ kālarupī maheśvaraḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14193430 (0.056):
tīrthe hi kārtikīṃ kurvannaro yāti hareḥ padam // NarP_2,22.61 //
nārāyaṇeti kṛṣṇeti vāsudeveti yo vadet / / ahiṃsādiparaḥ śantiḥ so 'pi vandyaḥ surottamaiḥ // NarP_1,3.55 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15817557 (0.041):
satsaṃge 'pi ca yasyāsti so 'pi vandyaḥ surottamaiḥ // NarP_1,3.62 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15859233 (0.053):
naśyanti sakalā rogāḥ satyaṃ satyaṃ vadāmyaham // NarP_1,34.61 // / nārāyaṇa jagannātha vāsudeva janārddana /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15845751 (0.054):
// NarP_1,23.75 // / nārāyaṇācyuta janārdana kṛṣṇa viṣṇo padmeśa padmajapitaḥ śiva śaṅkareti /
śiveti nīlakaṇṭheti śaṅkaretica yaḥ smaret / / sarvabhūtahito nityaṃ so 'bhyarcyo divijaiḥ smṛtaḥ // NarP_1,3.56 //
gurubhaktaḥ śivadhyānī svāśramācāratatparaḥ /
anasūyuḥśucirdakṣo yaḥ so 'pyarcyaḥsureśvaraiḥ // NarP_1,3.57 //
brāhmaṇānāṃ hitakaraḥ śradhdāvānvarṇadharmayoḥ /
vedavādarato nityaṃ sa jñeyaḥ paṅkipāvanaḥ // NarP_1,3.58 //
abhedadarśī deveśe nārāyaṇaśivātmake /
sarvaṃ yo brahmaṇa nityamasmadādiṣu kā kathā // NarP_1,3.59 //
goṣu kṣānto brahmacārī paranindāvivarjitaḥ /
aparigrahaśī laśca devapūjyaḥ sa nārada // NarP_1,3.60 //
steyādidoṣavimukhaḥ kṛtajñaḥ satyavāk śuciḥ /
paropakāranirataḥ pūjanīyaḥ surāsuraiḥ // NarP_1,3.61 //
vedārthaśravaṇe buddhiḥ purāṇaśravaṇe tathā /
satsaṃge 'pi ca yasyāsti so 'pi vandyaḥ surottamaiḥ // NarP_1,3.62 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15817450 (0.041):
ahiṃsādiparaḥ śantiḥ so 'pi vandyaḥ surottamaiḥ // NarP_1,3.55 //
evamādīnyanekāni karmāṇi śraddhayānvitaḥ / / karoti bhārate varṣe saṃbandho 'smābhireva ca // NarP_1,3.63 //
eteṣvanyatamo vipramātmānaṃ nārabhettu yaḥ /
sa eva duṣkṛtirmūḍho nāstyanyo 'smādacetanaḥ // NarP_1,3.64 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15855866 (0.016):
hariṃ na sevate yastu ko 'nyastasmādacetanaḥ // NarP_1,32.41 //
saṃprāpya bhārate janma satkarma suparāṅmukhaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15817800 (0.033):
tasya viṣṇuśca tuṣṭaḥ syādbhaktiyuktasya nārada // NarP_1,3.78 // / bhārate janma saṃprāpya nātmānaṃ tārayetu yaḥ /
pīyūṣakalaśaṃ suktvā viṣabhāṇḍamupāśritaḥ // NarP_1,3.65 //
śrutismṛtyuditairddharmairnātmānaṃ pāvayettu yaḥ /
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4302792 (0.062):
Baudh2.1.1.5/ aśvamedha.avabhṛthe vā^ātmānaṃ (pāvayet // / Baudh2.1.1.6-1/ atha^apy (udāharanti / / Baudh2.1.1.6-2ab/ amatyā brāhmaṇaṃ (hatvā duṣṭo (bhavati dharmataḥ /
sa evātmavidhātī syātpāpināmagraṇīrmune // NarP_1,3.66 //
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16015850 (0.061):
Yāj1.60a/ ity (uktvā (caratām dharmam saha yā (dīyate^arthine / / Yāj1.60c/ sa kāyah (pāvayet tajjah ṣaṭ ṣaḍ.vamśyān saha^ātmanā //
karmabhūmiṃ samāsādya yo na dharmaṃ samācaret /
sa ca sarvādhamaḥ prokto vedavidbhirmunīśvara // NarP_1,3.67 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15950211 (0.049):
tapaḥ satyaṃ ca saṃdagdhumudyato 'bhūnmunīśvaraḥ // NarP_1,79.319 // / tatastu munayo dṛṣṭvātapolokanivāsinaḥ /
śubhaṃ karma samutsṛjya duṣkarmāṇi karoti yaḥ /
kāmadhenuṃ parityajya arkakṣīraṃ saṃ mārgati // NarP_1,3.68 //
evaṃ bhāratabhūbhāgaṃ praśaṃsanti divaukasaḥ / / brahmādyā api viprendra svabhogakṣayabhīravaḥ // NarP_1,3.69 //
tasmātpuṇyatamaṃ jñeyaṃ bhārataṃ varṣamuttamam / / devānāṃ durlabhaṃ vāpi sarvakarmaphalapradam // NarP_1,3.70 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15817315 (0.0):
jñeyaṃ tadbhārataṃ varṣaṃ sarvakarmaphalapradam // NarP_1,3.46 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15844660 (0.029):
sarvapāpapraśamanaṃ sarvakāmaphalapradam // NarP_1,23.1 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15924750 (0.029):
biṃbabījena puṭitaṃ sarvakāmaphalapradam // NarP_1,69.51 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15848234 (0.040):
kāryā dvijātibhiḥ samyaksarvakarmaphalapradāḥ // NarP_1,26.45 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15841385 (0.041):
samastakāmaphaladaṃ sarvavratamyaphalapradam // NarP_1,18.2 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15829725 (0.048):
sarvapāpapraśamanamapavargaphalapradam // NarP_1,11.137 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15977936 (0.059):
sarvārthasiddhidaṃ proktaṃ caturvargaphalapradam // NarP_1,89.164 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26754134 (0.061):
evaṃ samyaṅ mayā proktaṃ $ bhārataṃ varṣam uttamam & / sarvapāpaharaṃ puṇyaṃ % dhanyaṃ buddhivivardhanam // BrP_27.79 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11025461 (0.061):
evaṃ samyaṅ mayā proktaṃ bhārataṃ varṣam uttamam / / sarvapāpaharaṃ puṇyaṃ dhanyaṃ buddhivivardhanam // BrP_27.79 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15843846 (0.062):
dharmakāmārthamokṣāṇāṃ nidānaṃ munisattama // NarP_1,21.2 // / sarvābhīṣṭapradaṃ caiva sarvavrataphalapradam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15944590 (0.063):
vijayārthapradaṃ nṝṇāṃ sarvasaṃpatpradaṃ śubham // NarP_1,77.123 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15857370 (0.064):
japastu vācikaḥ proktaḥ sarvayajñaphalapradaḥ // NarP_1,33.93 //
asminpuṇye ca bhūbhāge yastu satkarmasūdyataḥ /
na tasya sadṛśaṃ kaścitriṣu vidyate // NarP_1,3.71 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15979918 (0.043):
annājyābhyāṃ ca niyataṃ hutvānnāḍhyo bhavennaraḥ // NarP_1,90.120 // / yadyaddhi vāñchitaṃ vastu tattatsarvaṃ tu sarvadā /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15899140 (0.046):
abhyakto bhānuvāre yaḥ sa naraḥ kleśavānbhavet // NarP_1,56.157 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15826809 (0.060):
gṛṇañchṛṇvansmarangaṅgāṃ pītvā mukto bhavennaraḥ // NarP_1,9.145 // / tasmānmāhimne viprendra gaṅgāyāḥ śakyate nahi /
asmiñjāto naro yastu svaṅkarmakṣapaṇodyataḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15899138 (0.045):
abhyakto bhānuvāre yaḥ sa naraḥ kleśavānbhavet // NarP_1,56.157 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10575925 (0.060):
nakṣatre tu na kurvīta yasmin jāto bhavennaraḥ / / na prauṣṭhapadayoḥ kārṃyaṃ tathāgneye ca bhārata! //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15979919 (0.061):
annājyābhyāṃ ca niyataṃ hutvānnāḍhyo bhavennaraḥ // NarP_1,90.120 // / yadyaddhi vāñchitaṃ vastu tattatsarvaṃ tu sarvadā /
nararupaparicchannaḥ sa harirnātra saṃśayaḥ // NarP_1,3.72 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15829625 (0.027):
pṛthvī pradīyate yena sa viṣṇurnātra saṃśayaḥ // NarP_1,11.130 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15995193 (0.030):
jāyate bhuvi durgāyāḥ prasādānnātra saṃśayaḥ // NarP_1,110.34 // / athorjasitapakṣatyāṃ navarātroditaṃ caret /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15821902 (0.031):
sa svasaṃpadvināśāya kuṭhāro nātra saṃśayaḥ // NarP_1,7.20 // / yaḥ svaśreyovināśāya kuryādyatnaṃ naro mune /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15829609 (0.032):
svalpāmapi mahīṃ dadyādyaḥ sa viṣṇurna saṃśayaḥ // NarP_1,11.129 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15938058 (0.035):
japitvā kṣudrarogebhyo mucyate nātra saṃśayaḥ // NarP_1,74.112 // / mahāroganivṛttyai tu sahasraṃ pratyahaṃ japet /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15842858 (0.039):
sa snātaḥ sarvatīrtheṣu puṇyātmā nātra saṃśayaḥ // NarP_1,20.20 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14210134 (0.040):
sa eva dravarūpeṇa gaṅgāṃbho nātra saṃśayaḥ // NarP_2,38.23 // / brahmahā guruḍā goghnaḥ steyī ca gurutalpagaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15829511 (0.043):
paraṃ nirvāṇamānpoti bhūmido nātra saṃśayaḥ // NarP_1,11.123 // / svalpāmapi mahīṃ dattvā śrotriyāyāhitāgnaye /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14182264 (0.047):
dharmakṣīṇo bhavān gantā narake nātra saṃśayaḥ // NarP_2,7.70 // / śrutvā tvadīyaṃ vacanaṃ varāṅgane na hiṃsyate prāṇasamaṃ ca putram /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15825169 (0.049):
tvayā yatkarma bhoktavyaṃ tatprātpaṃ nātra saṃśayaḥ // NarP_1,9.31 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15969205 (0.055):
śatrūṇāṃ gatibuddhyādeḥ staṃbhano nātra saṃśayaḥ // NarP_1,86.115 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15989351 (0.055):
jāyatāṃ girijābhartuḥ prasādānnātra saṃśayaḥ // NarP_1,102.21 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14206395 (0.055):
yaśaḥ pkāśādbhavitā hi kīrtistathākṣayā tāta na saṃśayo 'tra // / NarP_2,33.69 // / iti śrībṛhannāradīyapurāṇottarabhāge mohinīcarite dharmāṅgadoktirnāma
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15849892 (0.056):
yacchrutvā sarvapāpebhyo mucyate nātra saṃśayaḥ // NarP_1,28.1 // / kṣayāhapūrvadivase snātvā caikāśano bhavet /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15882259 (0.056):
svaravyaṇḍajanamādhuryaṃ lupyate nātra saṃśayaḥ // NarP_1,50.216 // / kutīrthādāgataṃ dagdhamapavarṇaiśca bhakṣitam // NarP_1,50.217 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16009355 (0.056):
aihikāmuṣmikānkāmāṃllabhate nātra saṃśayaḥ // NarP_1,124.17 // / kokilāvratamapyatra proktaṃ tadvidhirucyate /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15833172 (0.056):
sa strāto 'ṣṭaśataṃ sāgraṃ gaṅgāyāṃ nātra saṃśayaḥ // NarP_1,13.79 // / rogitānbrahmāṇānyastu premṇā rakṣati rakṣakaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15881906 (0.056):
nirṛtipañcamā hyatra ṛkārā nātra saṃśayaḥ // NarP_1,50.193 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15982194 (0.056):
dvisahasraṃ japan rogānmucyate nātra saṃśayaḥ // NarP_1,91.32 // / trisanmantraṃ japanmantraṃ dīrghamāyuravāpnuyāt /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16002017 (0.056):
putraṃ sallakṣaṇopetaṃ labhate nātra saṃśayaḥ // NarP_1,117.85 // / mārgāśīrṣasitāṣṭamyāṃ kālabhairavasannidau /
paraṃ lokaphalaṃ prepsuḥ kiryātkarmāṇyatandritaḥ /
nivedya haraye bhaktyā tatphalaṃ hyakṣayaṃ smṛtam // NarP_1,3.73 //
virāgī cetkarmaphaleṣvapi kiñcitra kārayet /
arpayetsukṛtaṃ karma prīyatāmitiṃ me hariḥ // NarP_1,3.74 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15930952 (0.030):
trāya sarvādirakṣoghnāya ca naḥ sarvabhūpadam // NarP_1,71.101 // / harirvināśanāyānte sarvajvaravināśanaḥ /
ābrahmabhuvanāllokāḥ punarutpattidāyakāḥ /
phalāgṛdhnuḥ karmaṇāṃ tatprātproti paramaṃ padam // NarP_1,3.75 //
vedoditāni karmāṇi kuryādīśvaratuṣṭaye /
yathāśramaṃ tyaktukāmaḥ prānpoti padamavyayam // NarP_1,3.76 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15840960 (0.048):
tattatphalamavānpoti prānpoti ca hareḥ padam // NarP_1,17.87 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14207782 (0.057):
na cāpi rājño nikaṭe ca devā nāpyetu viṣṇoḥ padamavyayaṃ yat // / NarP_2,35.60 // / na lokavādena vidūṣitāyā lokeṣu kutrāpi bhavecca vāsaḥ /
niṣkāmo vā sakāmo vā kuryātkarma yathāvidhi /
svāśramācāraśūnyaśca patitaḥ procyate budhaiḥ // NarP_1,3.77 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15847064 (0.025):
agnikāryaparityāgī patitaḥ procyate budhaiḥ // NarP_1,25.27 //
sadācāraparo vipro varddhate brahmatejasā /
tasya viṣṇuśca tuṣṭaḥ syādbhaktiyuktasya nārada // NarP_1,3.78 //
bhārate janma saṃprāpya nātmānaṃ tārayetu yaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15817588 (0.033):
sa eva duṣkṛtirmūḍho nāstyanyo 'smādacetanaḥ // NarP_1,3.64 // / saṃprāpya bhārate janma satkarma suparāṅmukhaḥ /
pacyate niraye dhore sa tvācandrākratārakam // NarP_1,3.79 //
Haribhadrasuri: Nyayapravesapravrtti (bsa066_u.htm.txt) 1705579 (0.054):
iti pakṣaḥ / paca vyaktīkaraṇe / pacyate vyaktīkriyate yo 'rthaḥ sa pakṣaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20735377 (0.062):
13,125.038d@014_0230 pāvakaś ca mahātejā havyaṃ na pratigṛhṇati / 13,125.038d@014_0231 ājanmanāṃ śataṃ caiva narake pacyate tu saḥ
vāsadevaparo dharmo vāsudevaparaṃ tapaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627766 (0.0):
vāsudevaparaṃ jñānaṃ vāsudevaparaṃ tapaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895665 (0.0):
vāsudeva paraṃ jñānaṃ vāsudeva paraṃ tapaḥ |
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162945 (0.025):
BhP_01.02.029/1 vāsudevaparaṃ jñānaṃ vāsudevaparaṃ tapaḥ
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13221926 (0.056):
N1.195a/ satyam eva paraṃ dānaṃ satyam eva paraṃ tapaḥ / / N1.195c/ satyam eva paro dharmo lokānām iti naḥ śrutam //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25727566 (0.061):
yasmādasya paraṃ viryaṃ paramāyuḥ paraṃ tapaḥ / / parā śaktiḥ paro dharmaḥ parāvidyā parā dhṛtiḥ // BndP_3,2.105 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12849776 (0.062):
MSS_2716 2 rāga evādhikastatra haridrācūrṇayoriva // / MSS_2717 1 ayameva paro dharmo hyayameva paraṃ tapaḥ /
vāsudevaparaṃ jñānaṃ vāsudevaparā gatiḥ // NarP_1,3.80 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13162943 (0.0):
BhP_01.02.029/1 vāsudevaparaṃ jñānaṃ vāsudevaparaṃ tapaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2627763 (0.0):
vāsudevaparā yoga vāsudevaparāḥ kriyāḥ // BhP_01.02.028 // / vāsudevaparaṃ jñānaṃ vāsudevaparaṃ tapaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13895662 (0.0):
vāsudeva parā yoga vāsudeva parāḥ kriyāḥ || / vāsudeva paraṃ jñānaṃ vāsudeva paraṃ tapaḥ |
vāsudevātmakaṃ sarvaṃ jagatsthāvarajaṅgamam /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13400538 (0.015):
pañcabrahmātmakaṃ sarvaṃ jagatsthāvarajaṅgamam /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1114502 (0.021):
yac ca sthāvarajaṅgamam__Vdha_072.031 / vāsudevātmakaṃ sarvam__Vdha_072.031
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28879422 (0.026):
vāsudevātmakaṃ yasmāt sarvaṃ sthāvarajaṅgamam // Paus_32.105 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15300603 (0.027):
agnīṣomātmakaṃ sarvaṃ % jagatsthāvarajaṅgamam // LiP_1,34.6 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7194375 (0.027):
agnīṣomātmakaṃ sarvaṃ jagatsthāvarajaṅgamam // LiP_1,34.6 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15915222 (0.034):
pañcabhūtātmakaṃ sarvaṃ jagatsthāvarajaṅgamam // NarP_1,63.85 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4427849 (0.038):
na ca nārāyaṇād anyat triṣu lokeṣu vidyate | *HV_100.85*1123:3 | / nārāyaṇātmakam idaṃ jagat sthāvarajaṅgamam || *HV_100.85*1123:4 |
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28543097 (0.039):
agnīṣomātmakaṃ sarvaṃ $ jagatsthāvarajaṅgamam &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10470534 (0.039):
agnīṣomātmakaṃ sarvaṃ jagatsthāvarajaṅgamam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15547080 (0.050):
akāmātsaṃsṛjetsarvaṃ % jagat sthāvarajaṅgamam // SvaT_11.3 // / svatejasā varārohe $ vyoma saṃkṣobhya līlayā &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27804282 (0.050):
akāmātsaṃsṛjetsarvaṃ jagat sthāvarajaṅgamam // SvaT_11.3 // / svatejasā varārohe vyoma saṃkṣobhya līlayā /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13421099 (0.050):
vilināvayavaṃ sarvaṃ jagatsthāvarajaṅgamam // LiP_2,55.13 // / śūnyaṃ sarvaṃ nirābhāsaṃ svarūpaṃ yatra cintyate /
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15670866 (0.053):
09,037.046d*0237_06 tvanmayaṃ hi jagat sarvaṃ bhūtaṃ sthāvarajaṅgamam
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25735653 (0.054):
brahmādipipīlakāntaṃ jagatsthāvarajaṅgamam / / pañcabhūtātmakaṃ proktaṃ caturvāsanayānvitam // BndP_3,8.23 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507480 (0.055):
yenedaṃ tu nijaṃ sarvaṃ $ jagatsthāvarajaṅgamam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27764718 (0.055):
yenedaṃ tu nijaṃ sarvaṃ jagatsthāvarajaṅgamam /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26777115 (0.056):
yat kiṃcid vāṅmayaṃ loke $ jagat sthāvarajaṅgamam & / carācaraṃ ca yad viśvaṃ % madanyan nāsti kiṃcana // BrP_51.6 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11048432 (0.056):
yat kiṃcid vāṅmayaṃ loke jagat sthāvarajaṅgamam / / carācaraṃ ca yad viśvaṃ madanyan nāsti kiṃcana // BrP_51.6 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 643126 (0.057):
agniṣomātmakaṃ caiva $ jagat sthāvarajaṃgamam // HV_App.I,37.54 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22128682 (0.057):
agniṣomātmakaṃ caiva jagat sthāvarajaṃgamam // HV_App.I,37.54 //
ābrahmastambaparyantaṃ tasmādanyatra vidyate // NarP_1,3.81 //
sa eva dhātā tripurāntakaśca sa eva devāsurayajñarupaḥ / / sa evabrahmāṇḍamidaṃ tato 'nyanna kiñcidasti vyatiriktarupam //
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10509371 (0.012):
kālatraye 'pi sa evāsti nānyatkiñcit / / yannaciketasā pṛṣṭaṃ brahma tadetadevetyarthaḥ /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13325498 (0.012):
kālatraye 'pi sa evāsti nānyatkiñcit / / yannaciketasā pṛṣṭaṃ brahma tadetadevetyarthaḥ /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6973975 (0.022):
26509 vastu upāttaṃ vā anupāttaṃ vā nāsti kiñcid yat na parityajati/ tac
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7865321 (0.022):
tato yadyanena prāptā na syurnāyaṃ sarvavibhdavet / tasmānna tatkiñcidasti
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15883174 (0.031):
tasminpūrṇīkṛte vipra yajñasaṃpūrṇatā bhavet // NarP_1,51.43 // / aṣṭamuṣṭirbhavetkiñcitpuṣkalaṃ taccatuṣṭayam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15834270 (0.031):
kāryaṃ ca viṣṇuḥ karaṇāni viṣṇurasmānna kiñcivdyatiriktamasti // / NarP_1,13.153 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14207965 (0.033):
yadbravīti patiḥ kiñcittatkāryamāviśaṅkayā // NarP_2,35.73 //
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2043045 (0.033):
aprapañcaṃ prapañcayasi | nāsti kiñciditi, asti ca nāsti cānyaditi,
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15869773 (0.039):
nivedādeva nirvāṇaṃ na ca kiñcidviccitayet // NarP_1,43.79 // / sukhaṃ vai brahmaṇo brahmannirvedenādhigacchati /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19149398 (0.041):
parasparasāmyanibandhanastayorupamānopameyabhāvaḥ paryavasyāti, / nānyatkiñcidatiriktaṃ manohāritāyāḥ kāraṇam /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14335910 (0.042):
vṛṣotsargādṛte nānyatkiñcidasti mahītale /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14344455 (0.042):
vṛṣotsargādṛte nānyatkiñcidasti mahītale // GarP_2,13.3 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15945230 (0.045):
vaidhātradhātṛprabhṛti yatkiñciddṛśyate 'tyalam // NarP_1,78.28 // / viddhvi vyāptaṃ yathā kīśarūpeṇānañjanena tat /
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3644113 (0.046):
hi kim anyena labdhena , labdhatatparamārthasyāpi tadanyat nāsti yad / vāñchanīyam / yaduktaṃ granthakṛtaivaḥ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7859927 (0.046):
katamattatkalpitam / rūpādi yat a[na]bhinirdhūttam / naiva kiñcit sarvaṃ
Udayana: Nyayakusumanjali, Stavaka 5 (udnyku5u.htm.txt) 967283 (0.050):
tato 'nyadevālaukikaṃ kiñcidanenopalakṣyate, yo liṅādipravṛttigocara iti
Aryabhata: Aryabhatiya with the Commentary of Bhaskara I and (aryabhcu.htm.txt) 4226191 (0.051):
eṣām [vivarṇāni aprakāśātmakāni kṛṣṇāni iti arthaḥ, na tataḥ anyatkārāṇa]m / asti vaivarṇyasya | yathā ghaṭasya ātapasthasya ekam pārśvam svacchāyayā
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21462527 (0.052):
ato 'haṃ bravīmi bahavo na viroddhavyā (121) iti | tad atrāsti me kiñcid
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8721358 (0.053):
tadanusaraṇopayogi na kiñcidapyuktaṃ syāt / / na cāpi prakpadārtheṣu saṅketagrahaṇaṃ vṛttam, anvitānāmeva sarvadā
Tarkasastra (reconstructed text) (Tś) (bsa069_u.htm.txt) 7726493 (0.056):
yadyanyadanyasmādanyat, tadā tadekaṃ bhavet / yadyekaṃ tato nānyat, / tatkimucyate mamānyaditi / ataścaitanyāyyamiti / ahaṃ nyāyamavalambya
NarP_1,3.82 // / asmātparaṃ nāparamasti kiñcidyasmādaṇīyānnatathā mahīyān /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10506608 (5.960):
yasmātparaṃ nāparamasti kiñcit sa evaṃ mukhyaḥ paraḥ na tu piṇḍātparaḥ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13319725 (5.960):
yasmātparaṃ nāparamasti kiñcit sa evaṃ mukhyaḥ paraḥ na tu piṇḍātparaḥ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssbh3u.htm.txt) 2977507 (5.960):
neha nānāsti kiñcana (bṛ. 4.4.1), yasmātparaṃ nāparamasti kiñcit (śve.
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6348264 (5.960):
yasmāt paraṃ nāparam asti kiñcid
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3639222 (5.960):
evaṃ tāvat sāṃkhyācāryāḥ kapilāsuripañcaśikhapatañjaliprabhṛtayo yasmāt / paraṃ nāparamasti kiñciditi nyāyavaiśeṣikāśca bahūn puruṣānātmatvena
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3639257 (5.960):
tadakṣaraṃ tadvibhurvareṇyaṃ yasmāt paraṃ nāparamasti kiñcit sa hi sarveṣu
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13426082 (5.960):
yasmāt paraṃ nāparamasti kiñcit
Simanandadiksita [= Ksemananda/Ksemendra (?)]: Samkhyatattvavivecana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_simu.htm.txt) 28063160 (5.960):
tadakṣaraṃ tatsaviturvareṇyaṃ yasmāt paraṃ nāparamasti kiñcit /
Tattvasamasasutravrtti, or Kramadipika (cf. final verse), a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tatsuvru.htm.txt) 12780934 (5.960):
yasmātparaṃ nāparamasti kiñcit //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15988325 (0.018):
gajādīnāṃ cikitsā ca teṣāṃ śāntistataḥ param // NarP_1,99.18 // / gonarādicikitsā ca nānāpūjāstataḥ param /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17809765 (0.020):
yasmāt paraṃ nāparam asti kiṃcid yasmān nāṇīyo na jyāyo 'sti kaścit |
Bhagavadgita 8 (bhg4c08u.htm.txt) 13102505 (0.020):
yasmāt paraṃ nāparam asti kiṃcid yasmān nāṇīyo na jyāyo 'sti kaścit |
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1382536 (0.020):
sarveśvaraḥ śaṃbhur ākāśamadhye dhyeyaḥ yasmāt paraṃ nāparam asti kiṃcid
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1382988 (0.020):
ityabhyadhāyi tad api yasmāt paraṃ nāparam asti kiṃcid yasmān nāṇīyo na
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25403503 (0.020):
yasmātparaṃ nāparamasti kiṃcidyasmānnāṇīyo na jyāyo 'sti kiṃcit //
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_au.htm.txt) 23857450 (0.020):
yasmāt paraṃ nāparam asti kiṃcid $ yasmān nāṇīyo na jyāyo 'sti kiṃcit &
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_iu.htm.txt) 17211045 (0.020):
yasmāt paraṃ nāparam asti kiṃcid SvetUp_3.9a
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetu_pu.htm.txt) 26561809 (0.020):
yasmāt paraṃ nāparam asti kiṃcid yasmān nāṇīyo na jyāyo 'sti kiṃcit /
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugau.htm.txt) 2507986 (0.020):
yasmāt paraṃ nāparam asti kiṃcid $ yasmān nāṇīyo na jyāyo 'sti kaścit &
Svetasvatara-Upanisad (Svetasvataropanisad) (svetugpu.htm.txt) 23981762 (0.020):
yasmāt paraṃ nāparam asti kiṃcid yasmān nāṇīyo na jyāyo 'sti kaścit /
vyātpaṃ hi tenedamidaṃ vicitraṃ taṃ devadevaṃ praṇametsamīṅyam // / NarP_1,3.83 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15846661 (0.040):
tato yāti paraṃ sthānaṃ yato nāvarttate punaḥ // NarP_1,24.35 // / iti śrībṛhannārāyaṇapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde sadācāro nāma caturviśo
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15834271 (0.042):
kāryaṃ ca viṣṇuḥ karaṇāni viṣṇurasmānna kiñcivdyatiriktamasti // / NarP_1,13.153 // / iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde dharmānukathanaṃ nāma
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14191482 (0.042):
dāsyāmi cedaṃ na vicārayiṣye putraṃ vinā nāsti nadeyamasyāḥ // / NarP_2,19.36 // / iti śrībṛhannāradīyapurāṇottarabhāge mohinīpraṇayavarṇanaṃ nāmaikonaviṃśo
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15913997 (0.049):
paṭhatāṃ śṛṇvatāṃ cāpi haribhaktivivarddhanāḥ // NarP_1,62.80 // / iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge dvitīyapāde bṛhadupākhyāne
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15822716 (0.054):
cakāra tasya śuśrūṣāṃ sapatnyā saha nārad // NarP_1,7.76 // / iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde gaṅgāmāhātmyaṃ nāma
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14201059 (0.056):
yayāvākāśamārgeṇa kāśīmabhi mulocane // NarP_2,28.89 // / iti śrībṛhannāradīyapurāṇottarabhāge mohinīcarite kāṣṭhīlopākhyānaṃ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14203495 (0.056):
viṣṇoḥ padaṃ vittaśarīralubdhā prayāti yāmīṃ ca kuyonipīḍām // / NarP_2,30.87 // / iti śrībṛhannāradīyapurāṇottarabhāge mohinīcarite kāṣṭhīlācaritaṃ nāma
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14215872 (0.056):
vaiṣṇavīṃ gatimicchadbhiḥ śaivīṃ vā vidhinandini // NarP_2,43.129 // / iti śrībṛhannāradīyapurāṇottarabhāge mohinīvasusaṃvāde gaṅgāmāhātmye
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14180652 (0.056):
vimucya kuṃbhīṃ sakalo janaughaḥ prayāti taddhāma parātparasya // / NarP_2,4.28 // / iti śrībṛhannāradīyapurāṇottarabhāge yamavākyaṃ nāma caturtho 'dhyāyaḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15908697 (0.057):
prastāroktaprabhedānāṃ nāmānāṃstyaṃ pragāhate // NarP_1,57.21 // / iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge bṛhadupākhyāne dvitīyapāde
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15975697 (0.057):
bhajatāmiṣṭadāḥ sadyaḥ sarvapāpakṣayaṅkarāḥ // NarP_1,88.258 // / iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge bṛhadupākhyāne tṛtīyapāde
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15816661 (0.0):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15819350 (0.0):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde bhaktivarṇanaprasaṅgena
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820572 (0.0):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde mārkaṇḍeyavarṇanaṃ nāma
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15822721 (0.0):
cakāra tasya śuśrūṣāṃ sapatnyā saha nārad // NarP_1,7.76 // / iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde gaṅgāmāhātmyaṃ nāma
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15824708 (0.0):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde gaṅgāmāhātmyaṃ nāma
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15826859 (0.0):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde gaṅgā māhātmye navamo
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15827642 (0.0):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde gaṅgātpattau
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15832011 (0.0):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde dharmākhyāne dvādaśo
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15834276 (0.0):
kāryaṃ ca viṣṇuḥ karaṇāni viṣṇurasmānna kiñcivdyatiriktamasti // / NarP_1,13.153 // / iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde dharmānukathanaṃ nāma
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15835602 (0.0):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde dharmaśāntinirdeśo nāma
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15837976 (0.0):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde dharmākhyāne
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15839706 (0.0):
iti śrūbṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde gaṅgāmāhātmye
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15841346 (0.0):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde vratākhyāne
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15844634 (0.0):
śṛṇuyādvācayedvāpi sarvapāpaiḥ pramucyate // NarP_1,22.28 // / iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde vratākhyāne
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15847580 (0.0):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde smārtācāreṣu
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15848254 (0.0):
viṣṇau prasannatāṃ yāte kimasādhyaṃ dvijottama // NarP_1,26.46 // / iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde smārttadhermaṣu
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15849867 (0.0):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde sadācāreṣu
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15851114 (0.0):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde śrāddhakriyāvarṇanaṃ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15851996 (0.0):
tasmāttāṃstu bhavavyādhiḥ kadācinnaiva bādhate // NarP_1,29.63 // / iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde tithyādinirṇayo nāma
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15853624 (0.0):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde prāyaścittavidhirnāma
sṛṣṭibharatakhaṇḍaprāśastyabhūgolānāṃ varṇanaṃ nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4626723 (0.024):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyamabhāge tṛtīya upoddhātapade / vṛṣṇivaṃśānukīrttanaṃ nāmaikasaptatitamo 'dhyāyaḥ // 71//
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18806190 (0.026):
āvantyakhaṇḍe revākhaṇḍe narmadāmāhātmye sahaitukarevānāmamāhātmyavarṇane / mayūrakalpasamudbhavo nāma ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ ||
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24948598 (0.029):
brahmakāṇḍe brahmāviṣṇumaheśvarādidevatātāramyanirūpaṇaṃ nāma dvitīyo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 3
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4750711 (0.029):
:ś atha daśamo 'dhyāyaḥ / śrīrāmāvatāravarṇanaṃ
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4608894 (0.030):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyamābhāge tṛtīya upoddhātapāde / sagaracaritesāgarāvināśo nāma tripañcaśattamo 'dhyāyaḥ // 53//
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4610752 (0.030):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyamābhāge tṛtīya upoddhātapāde / gaṅgānayanaṃ nāma ṣaṭpañcaśattamo 'dhyāyaḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15851121 (0.032):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde śrāddhakriyāvarṇanaṃ / nāmāṣṭāviṃśo 'dhyāyaḥ / sanaka uvāca
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27959193 (0.033):
iti bhāratīye nāṭyaśāstre tāṇḍavalakṣaṇaṃ nāma caturtho 'dhyāyaḥ / atha pūrvaraṅgavidhāno nāma pañcamo 'dhyāyaḥ
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27573092 (0.033):
rāmāvatāre ayodhyāpraveśo nāma caturtho'dhyāyaḥ / xlvi.atha pañcamo'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24950696 (0.033):
brahmakāṇḍe guṇavaiṣamyabhedabrahmadehasvarūpaguṇasāmyanirūpaṇaṃ nāma / caturtho 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 5
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25375696 (0.034):
muniprastāvavarṇanaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / Chapter 3 / brahamovāca
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4748703 (0.036):
:e ity ādimahāpurāṇe āgneye varāhanṛsiṃhādyavatāro nāma caturtho 'dhyāyaḥ / % Chapter {5}
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8466773 (0.036):
kṛtyasamuddeśo nāma prathamo 'dhyāyaḥ / pratyavocanpunaḥ sūtamṛṣayaste tapodhanāḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19560112 (0.036):
ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite devalānāṃ nirvvāsanaṃ nāma saptamo / 'dhyāyaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6697437 (0.038):
viṣṇudīkṣānidṛ nāma navamo 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 10
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24955348 (0.038):
pretakalpe brahmāṇḍādivaikṛtaikadeśaprākṛtasṛṣṭinirūpaṇaṃ nāma daśamo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 11
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14331481 (0.038):
śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde aurdhvadehikavidhikarmavipākayorvarṇanaṃ nāma / dvitīyo 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14341361 (0.039):
śrīkṛṣṇa garuḍasaṃvāde śrāddhakartrātmaśrāddhayornirūpaṇaṃ nāmāṣṭamo / 'dhyāyaḥ / śrīgaruḍamahāpurāṇam 9
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27571921 (0.040):
śrīmahābhāratatātparyanirṇaye / sargānusargalayaprādurbhāvanirṇayo nāma tṛtīyo'dhyāyaḥ / xl.(rāmāvatāre ayodhyāpraveśaḥ )
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27969592 (0.040):
iti bhāratīye nāṭyaśāśtre upāṅgavidhānaṃ nāma aṣṭamo 'dhyāyaḥ / atha navamo 'dhyāyaḥ
sanaka uvāca / śraddhāpūrvāḥ sarvadharmā manorathaphalapradāḥ /
śraddhayāsādhyate sarvaṃ śraddhayā tuṣyate hariḥ // NarP_1,4.1 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15817980 (0.056):
bhaktihīnermuniśceṣṭha tuṣyate bhagavānhariḥ // NarP_1,4.7 //
bhaktirbhaktyaiva karttavyātathā karmāṇi bhaktitaḥ / / karmaścaddhāvihīnāni na sidhyantiṃ dvijo tamāḥ // NarP_1,4.2 //
yathā'loko hi jantūnāṃ ceṣṭākāraṇatāṃ gataḥ / / tathaiva sarvasiddhīnāṃ bhaktiḥ paramakāraṇam // NarP_1,4.3 //
yathā samasta lokānāṃ jīvanaṃ salilaṃ smṛtam / / tathā samastasiddhīnāṃ jīvanaṃ bhaktiriṣyate // NarP_1,4.4 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119648 (0.0):
bṛhan nāradīye śrī nāradoktaṃ (1.4.4, 30) / yathā samasta lokānāṃ jīvanaṃ salilaṃ smṛtam |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13902351 (0.0):
ata uktaṃ bṛhan nāradīye (1.4.4) / yathā samasta lokānāṃ jīvanaṃ salilaṃ smṛtam |
yathā bhūmiṃ samāśritya sarve jīvanti jantavaḥ / / tathā bhaktiṃ samāśritya sarvakāryyāṇi sādhayet // NarP_1,4.5 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15818308 (0.023):
jīvanti jantavaḥ sarve yathā mātarāśritāḥ / / tathā bhaktiṃ samāśritya sarve jīvanti dhārṃmikāḥ // NarP_1,4.30 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21119657 (0.060):
jīvanti jantavaḥ sarve yathā mātaramāśritāḥ | / tathā bhaktiṃ samāśritya sarve jīvanti dhārmikāḥ // Hbhv_11.569 //
śraddhāvāṃllabhate dharṃmaṃ śraddhāvātarthamāpnuyāt / / śraddhayā sādhyate kāmaḥ śraddhāvānmokṣamānpuyāt // NarP_1,4.6 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15832911 (0.055):
samabhyarcya mahārāja tattatsālokyamānpuyāt // NarP_1,13.62 //
na dānairna tapobhirvā yajñairvā bahudakṣiṇaiḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15999350 (0.029):
yadvrataiśca tapobhiśca dānairvā niyamairapi // NarP_1,115.27 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7070258 (0.030):
na dānairna tapobhiśca na yajñairnāpi vidyayā /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16907483 (0.033):
yajñair iṣṭvā sudakṣiṇaiḥ BrP_67.77d / yajñair dānais tapobhiś ca BrP_13.171c / yajñair dānais tapobhiś ca BrP_46.29a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16907503 (0.033):
yajñair vividhadakṣiṇaiḥ BrP_40.98b / yajñaiś ca dānaiś ca tapobhir ugraiḥ BrP_49.70b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13830389 (0.034):
yajñair iṣṭvā mahātmāno HV_97.44c / yajñair dānais tapobhir vā HV_23.149c / yajñair vipuladakṣiṇaiḥ HV_41.9d
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16385703 (0.037):
yajñair dānair jagatpate HV_App.I,31.3651b / yajñair dānais tapobhir vā HV_23.149c
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15817378 (0.040):
kadā puṇyena mahatā yāsyāma paramaṃ padam // NarP_1,3.50 // / dānairvāvividhairyajñaistapobhirvāthavā harim /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19682529 (0.055):
01,146.023c bāndhavāś ca parityaktās tvadarthaṃ jīvitaṃ ca me / 01,146.024a yajñais tapobhir niyamair dānaiś ca vividhais tathā
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18868392 (0.056):
jāyate kṛtakṛtyo 'sau lokapālānavekṣayan // RKV_133.45 // / kiṃ tasya bahubhiryajñairdānairvā bahudakṣiṇaiḥ /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14946215 (0.057):
yajñairdānaistapobhiśca MatsP_43.24c / yajñaiśca devānāpnoti MatsP_143.33c
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1139930 (0.059):
na tad yajñair na dānena__Vdha_100.029 / na tapobhir na tad vrataiḥ__Vdha_100.029
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26773705 (0.061):
pratyakṣaṃ mama cābhyeti % viṣṇuḥ satyaparākramaḥ // BrP_46.28 // / yajñair dānais tapobhiś ca $ homair dhyānais tathārcanaiḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11045025 (0.061):
pratyakṣaṃ mama cābhyeti viṣṇuḥ satyaparākramaḥ // BrP_46.28 // / yajñair dānais tapobhiś ca homair dhyānais tathārcanaiḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26771256 (0.063):
dānair yajñais tapobhiś ca % tattulyo nāsti bhūpatiḥ // BrP_44.5 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11042580 (0.063):
dānair yajñais tapobhiś ca tattulyo nāsti bhūpatiḥ // BrP_44.5 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11047495 (0.063):
kiṃ vidyayā kiṃ svaguṇaiś ca teṣāṃ BrP_49.70a / yajñaiś ca dānaiś ca tapobhir ugraiḥ BrP_49.70b
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7793412 (0.064):
yajñair dānais tapobhir vā ViP_4,11.6c / yajñair devāṃs tathātithīn ViP_3,9.9b
bhaktihīnermuniśceṣṭha tuṣyate bhagavānhariḥ // NarP_1,4.7 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15817899 (0.056):
śraddhayāsādhyate sarvaṃ śraddhayā tuṣyate hariḥ // NarP_1,4.1 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15818333 (0.056):
bhaktyā sidhyanti karṃmāṇi karṃmāṇi karṃmābhistuṣyate hariḥ / / tasmiṃstuṣṭe bhavejjñānaṃ jñānānmokṣamavāpyate // NarP_1,4.32 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14781673 (0.057):
mārkaṇḍeyavacaḥ śrutvā brahmatmā sa mahāmuniḥ / / atibhaktyā tu tīrthasya pravaṇīkṛtamānasaḥ // VamPSm_22.14 //
merumātrasuvarṇānāṃ koṭikoṭisahasraśaḥ /
dattā cāpyarthanāśāya yatobhaktivivarjitā // NarP_1,4.8 //
abhaktyā yattapastaptaiḥ kevalaṃ kāyaśoṣaṇam /
abhaktyā yaddhutaṃ havyaṃ bhasmani nyastahavyavat // NarP_1,4.9 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15857491 (0.0):
na phalanti munīśreṣṭha bhasmani nyastahavyavat // NarP_1,33.101 //
yatkiñcitkurute karṃmaśraddhayāpyaṇumātrumātrakam /.
tannāma jāyate puṃsāṃ śāśvataṃ pratīdāyakam // NarP_1,4.10 //
aśvameghasahasraṃ vā karṃma vedoditaṃ kṛtam /
tatsarvaṃ niṣphalaṃ brahmanyadi bhaktivivarjitam // NarP_1,4.11 //
haribhaktiḥ parā nṝṇāṃ kāmadhenūpamā smṛtā /
tasyāṃ satyāṃ pibantyajñāḥ saṃsāragaralaṃ hyaho // NarP_1,4.12 //
asārabhūte saṃsāre sārametadajātmaja /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21105653 (0.022):
atha sarva sāratā | bṛhan nāradīye śrī nārada sanatkumāra saṃvāde [NārP / asāra bhūte saṃsāre sāram etad ajātmaja |
bhagavadbhaktasaṅgaśca haribhaktistitikṣutā // NarP_1,4.13 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21105656 (0.021):
asāra bhūte saṃsāre sāram etad ajātmaja | / bhagavad bhakta saṅgaś ca hari bhaktis titikṣutā // Hbhv_10.270 //
asūyopetamanasāṃ bhaktidānādikarṃma yat /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15821861 (0.053):
tuṣāgniṃ vāyusaṃyogamiva jānīhi suvrata // NarP_1,7.17 // / asūyopetamanasāṃ dambhācāravatāṃ tathā /
avehi niṣphalaṃ brahaṃsteṣāṃ dūrataro hariḥ // NarP_1,4.14 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15818122 (0.063):
tatrāśraddhāparā ye tu teṣāṃ dūrataro hariḥ // NarP_1,4.17 //
pariśriyābhitatpānāṃ dambhācāraratātmanām /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15835971 (0.044):
anyodvegarataścaiva anyeṣāṃ doṣasūvakaḥ // NarP_1,15.27 // / dambhācārarataśvaiva brahmahetyabhidhīyate /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15866051 (0.048):
śūdrādharmānpravakṣyantī kūṭayuktaparāyaṇāḥ // NarP_1,41.55 // / dvijāḥsvācāramutḥsṛjyacaparapākānnabhojinaḥ /
mṛṣā tu kurvatāṃ karma teṣāṃ dūrataro hariḥ // NarP_1,4.15 //
pṛcchatāṃ ca mahādharṃmānvadatāṃ vai mṛṣā ca tān /
dharmeṣvabhaktimanasāṃ teṣāṃ dūrataro hariḥ // NarP_1,4.16 //
vedapraṇihito dharṃmo dharṃmo vedo nārāyaṇaḥ paraḥ /
tatrāśraddhāparā ye tu teṣāṃ dūrataro hariḥ // NarP_1,4.17 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15818080 (0.063):
avehi niṣphalaṃ brahaṃsteṣāṃ dūrataro hariḥ // NarP_1,4.14 //
yasya dharṃmavihīnāni dinānyāyānti yānti ca /
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21461527 (0.0):
yasya dharma vihīnāni dināny āyānti yānti ca |
sa lohakārabhastreva śvasannapi na jīvati // NarP_1,4.18 //
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21461532 (0.0):
yasya dharma vihīnāni dināny āyānti yānti ca | / sa lohakāra bhastreva śvasann api na jīvati ||Panc_3.97||
dharmārthakāmamokṣākhyāḥ puruṣārthāḥ sanātanāḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21103484 (0.0):
kiṃ ca [NārP 1.30.101] / dharmārtha kāma mokṣākhyāḥ puruṣārthā dvijottamāḥ |
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15963212 (0.0):
devatā ca paro haṃsaḥ parabrahmādidevatā // NarP_1,83.139 // / dharmārthakāmamokṣāptyai viniyoga udāhṛtaḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21113985 (0.026):
dharmārtha kāma mokṣākhyā puruṣārthāḥ sanātanāḥ |
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15988739 (0.043):
nāradāya purāṇārthaṃ prāha sarvamalaukikam // NarP_1,101.2 // / dharmārthakāmamokṣāṇāṃ sāraḥ prītirharau hare /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15992875 (0.043):
lakṣmīkalpānucaritaṃ yatra kūrmavapurhariḥ // NarP_1,106.1 // / dharmārthakāmamokṣāṇāṃ māhātmyaṃ ca pṛthakpṛthak /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15994981 (0.043):
nabhaḥ śukle pratipadi lakṣmībuddhipradāyakam // NarP_1,110.19 // / dharmārthakāmamokṣāṇāṃ nidānaṃ paramaṃ vratam /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21076287 (0.044):
idānīṃ krameṇa vitta dharma mokṣa kāmākhya puruṣārthacatuṣṭayasya tathā
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23399821 (0.053):
dharmārthakāmamokṣākhyaḥ $ puruṣārtha udāhṛtaḥ &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5106486 (0.053):
dharmārthakāmamokṣākhyaḥ puruṣārtha udāhṛtaḥ /
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23713218 (0.055):
dharmārthakāmamokṣādyāstvakṣayāḥ saṃbhavanti hi // VamP_18.24 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10119892 (0.059):
dharmārthakāmamokṣāś ca puruṣārthā udāhṛtāḥ /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17937084 (0.061):
dharmārthakāmamokṣākhyaṃ puruṣārthacatuṣṭayam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15870335 (0.062):
NarP_1,43.108 // / dharmārthakāmāvāptirhya.tra trivargasādhanamapekṣyāgarhitakarmaṇā
śraddhāvatāṃ hi sidhyanti nānyathā brahmanandanā // NarP_1,4.19 //
svācāramanatikramya haribhaktiparo hi yaḥ /
sa yāti viṣṇubhavanaṃ yadvai paśyanti sūrayaḥ // NarP_1,4.20 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15873680 (0.011):
vyāpyaṃ vyāptaṃ yataḥ sarvaṃ taṃ vai paśyanti sūrayaḥ // NarP_1,46.11 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15832877 (0.059):
padmapuṣpeṇa yo viṣṇuṃ śivāṃ vā pūjayennaraḥ / / sa yāti viṣṇubhavanaṃ kulakoṭisamanvitaḥ // NarP_1,13.60 //
kurvanvedoditāndharṃmānmunīndra svāśramocitān /
haridhyānaparoyastu sa yāti paramaṃ padam // NarP_1,4.21 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15856387 (5.960):
ya upāste sadā yogī sa yāti paramaṃ padam // NarP_1,33.24 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15953266 (5.960):
samuttīrya bhavāṃbhodhiṃ sa yāti paramaṃ padam // NarP_1,80.154 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15993593 (5.960):
viprāyābhyarcya viṣuve sa yāti paramaṃ padam // NarP_1,107.31 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12763590 (0.001):
uttārayan svayaṃ viṣṇossa yāti paramaṃ padam / / savāduttāraṇaṃ yasmādutsavaḥ parikīrtyate // BhS_35.385 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8893372 (0.011):
dinaṃ payovratastiṣṭhet sa yāti paramaṃ padam / / etaddhenuvrataṃ nāma punarāvṛttidurlabham // MatsP_101.49 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15821587 (0.026):
sarvapāpavinirmuktaḥ prayāti paramaṃ padam // NarP_1,6.69 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26195814 (0.032):
ekā1kṣaraṃ vā satataṃ % sa yāti paramaṃ padam // 1.21 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14193214 (0.035):
kṣapayitvā naro yāti sa viṣṇoḥ paramaṃ padam // NarP_2,22.46 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15817435 (0.035):
bhaktocchiṣṭānnasevī ca yāti viṣṇoḥ paraṃ padam // NarP_1,3.54 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15936325 (0.035):
sarvapāpavinirmukto yāti viṣṇoḥ paraṃ padam // NarP_1,73.171 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15992839 (0.035):
dehānte bhuktabhogo 'sau yāti viṣṇoḥ paraṃ padam // NarP_1,105.21 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16003785 (0.035):
rātrau jāgaraṇaṃ kṛtvā yāti viṣṇoḥ paraṃ padam // NarP_1,120.4 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15840943 (0.037):
saṃvatsaraṃ muniśreṣṭha sa yāti parama padam // NarP_1,17.86 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29009062 (0.041):
sa yāti paramaṃ padam LiP_1,26.41d / sa yāti paramāṃ gatim LiP_1,16.17b
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15864040 (0.045):
sarvapāpavinirmuktaḥ prayāti paramaṃ padam // NarP_1,39.45 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14215856 (0.046):
paṭhan śṛṇvannaro hyeti tadviṣṇoḥ paramaṃ padam // NarP_2,43.128 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15296696 (0.046):
saṃkṣipya yaḥ sakṛtkuryāt % sa yāti paramaṃ padam // LiP_1,26.41 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe pūrvabhāge pañcayajñavidhānaṃ nāma ṣaḍviṃśo
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7190471 (0.046):
saṃkṣipya yaḥ sakṛtkuryāt sa yāti paramaṃ padam // LiP_1,26.41 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe pūrvabhāge pañcayajñavidhānaṃ nāma ṣaḍviṃśo
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16465599 (0.046):
sa yāti narakaṃ pāpī **HV_App.I,42B.2824**196:30a / (sa yāti paramaṃ padam) **HV_App.I,40.157**49A:5
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 647841 (0.046):
**HV_App.I,40.157**49A:4 / / (sa yāti paramaṃ padam) | **HV_App.I,40.157**49A:5 |
ācāraprabhavo dharmaḥ dharṃmasya prabhuracyutaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20777013 (0.052):
13,135.137c ācāraprabhavo dharmo dharmasya prabhur acyutaḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15837758 (0.052):
ācāraprabhavo dharmo dharmasya prabhuracyutaḥ // NarP_1,15.154 //
āśramācārayuktena pūjitaḥ sarvadā hariḥ // NarP_1,4.22 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15930952 (0.061):
trāya sarvādirakṣoghnāya ca naḥ sarvabhūpadam // NarP_1,71.101 // / harirvināśanāyānte sarvajvaravināśanaḥ /
yaḥ svācāraparibhraṣṭaḥ sāṅgavedāntago 'pi vā /
sa eva patito jñeyo yataḥ karmabahiṣkṛtaḥ // NarP_1,4.23 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15846411 (0.037):
anyathā patito jñeyaḥ sarvadharmabahiṣkṛtaḥ // NarP_1,24.17 //
haribhaktipari vāpi haridhyānaparo 'pi vā / / bhraṣṭo yaḥ svāśramācārātpatitaḥ so 'bhidhīyate // NarP_1,4.24 //
vedo vā haribhaktirvā bhaktirvāpi maheśvare / / ācārātpatitaṃ mūḍhaṃ na punāti dvijottama // NarP_1,4.25 //
puṇyakṣetrābhigamanaṃ puṇyatīrthaniṣevaṇam /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13446775 (0.063):
cāndrāyaṇaṃ cavidhinā kṛcchraṃ caivātikṛcchrakam // KūrmP_2,33.94 // / puṇyakṣetrābhigamanaṃ sarvapāpavināśanam /
yajño vā vividho brahmaṃstyaktācāraṃna rakṣati // NarP_1,4.26 //
ācārātprāpyate svarga ācārātprāpyate sukham /
ācārātprāpyate mokṣa ācārātkiṃ na labhyate // NarP_1,4.27 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15909985 (0.064):
kṛtvā śubhāśubhaṃ karma mokṣo nāmeha labhyate // NarP_1,59.21 //
ācārāṇāntu sarveṣāṃ yogānāṃ caiva sattam / / haribhaktepari tathā nidānaṃ bhaktiriṣyate // NarP_1,4.28 //
bhaktyaiva pūjyate viṣṇurvāñchitārthaphalapradaḥ /
tasmātsamastalokānāṃ bhaktirmāteti gīyate // NarP_1,4.29 //
jīvanti jantavaḥ sarve yathā mātarāśritāḥ / / tathā bhaktiṃ samāśritya sarve jīvanti dhārṃmikāḥ // NarP_1,4.30 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15817946 (0.023):
tathā samastasiddhīnāṃ jīvanaṃ bhaktiriṣyate // NarP_1,4.4 // / yathā bhūmiṃ samāśritya sarve jīvanti jantavaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15823505 (0.050):
hātānāṃ hanave kīrtiḥ kā samutpadyate vada // NarP_1,8.53 // / bhūmīśa jantavaḥ sarve karmapāśena yantritāḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14187553 (0.055):
na dānairjīrṇavastraiśca nopajīvanti mānavāḥ // NarP_2,15.27 // / kaccidṛṣṭvā svayaṃ putra hastyaśvaṃ parirakṣasi /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21488359 (0.059):
[M.sarve jīvanti) jantavaḥ] / Manu3.77c[67ṃc]/ tathā gṛhastham āśritya) vartante sarva āśramāḥ ||
svāśramācārayuktasya haribhaktiryadā bhavet /
na tasya triṣu lokeṣu sadṛśo 'styajanandana // NarP_1,4.31 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4433316 (0.015):
bhartā tava viśālākṣi prādyumnir bhīmavikramaḥ // HV_107.75 // / na hy asya triṣu lokeṣu sadṛśo 'sti parākrame /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15817404 (0.017):
na tasya sadṛśo 'nyo 'sti triṣu lokeṣu nāradā // NarP_1,3.52 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26772504 (0.034):
āste tīrthavare devi % vikhyātaḥ puruṣottamaḥ // BrP_45.22 // / na tena sadṛśaḥ kaścit $ triṣu lokeṣu vidyate &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11043825 (0.034):
āste tīrthavare devi vikhyātaḥ puruṣottamaḥ // BrP_45.22 // / na tena sadṛśaḥ kaścit triṣu lokeṣu vidyate /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14189519 (0.036):
iyaṃ māṃ janayitvaiva jātā śithilabandhanā // NarP_2,17.26 // / tannāsti truṣu lokeṣu yaddatvā cānṛṇo bhavet /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19766534 (0.040):
02,044.019a devane kuśalaś cāhaṃ na me 'sti sadṛśo bhuvi / 02,044.019c triṣu lokeṣu kaunteyaṃ taṃ tvaṃ dyūte samāhvaya
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10259266 (0.046):
12,019.006c na tvayā sadṛśaḥ kaś cit triṣu lokeṣu vidyate
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9469573 (0.047):
na ca te sadṛśaḥ kuto 'dhikas triṣu lokeṣv api naiva vidyate // 20
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11756311 (0.047):
5.001.103a asmākam api saṃbandhaḥ kapimukhyas tvayāsti vai / 5.001.103c prakhyatas triṣu lokeṣu mahāguṇaparigrahaḥ
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15447835 (0.049):
05,048.045a sarvaṃ tad abhijānāmi kariṣyati ca pāṇḍavaḥ / 05,048.045c na hy asya triṣu lokeṣu sadṛśo 'sti dhanurdharaḥ
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26672368 (0.051):
1.021.012c triṣu lokeṣu vā rāma na bhavet sadṛśas tava
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 555257 (0.053):
viśuddhabhāvaḥ kṛṣṇasya $ āvayor dṛṣṭa tattvataḥ // HV_App.I,20.348 // / ataḥ pātrataraḥ ko 'nyas $ triṣu lokeṣu vidyate / HV_App.I,20.349 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22040815 (0.053):
viśuddhabhāvaḥ kṛṣṇasya āvayor dṛṣṭa tattvataḥ // HV_App.I,20.348 // / ataḥ pātrataraḥ ko 'nyas triṣu lokeṣu vidyate / HV_App.I,20.349 /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4567037 (0.059):
na yajñahavane dānejavenāpi parākrame / / tulyo 'sti triṣu lokeṣu vālinohemamālinaḥ // BndP_2,7.273 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14181654 (0.061):
sa nāsti triṣu lokeṣu yaḥ pumānmama darśanāt // NarP_2,7.32 //
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27013977 (0.061):
<12331.39/1> ko hi nāma bhavet tasya !tejasā yaśasā śriyā ! / <12331.39/2> sadṛśas triṣu lokeṣu !ṛte dharmātmajau yuvām !!12331.39!
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14189156 (0.063):
na mātarīdṛśo dharmo lokeṣu triṣu labhyate // NarP_2,17.1 //
bhaktyā sidhyanti karṃmāṇi karṃmāṇi karṃmābhistuṣyate hariḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15817978 (0.056):
bhaktihīnermuniśceṣṭha tuṣyate bhagavānhariḥ // NarP_1,4.7 //
tasmiṃstuṣṭe bhavejjñānaṃ jñānānmokṣamavāpyate // NarP_1,4.32 //
bhaktistu bhagavadbhaktasaṅgena khalu jāyate /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21105835 (0.027):
bṛhan nāradīye tatraiva [1.4.33] / bhaktis tu bhagavad bhakta saṅgena parijāyate |
tatsaṅgaṃ prāpyate pumbhiḥ sukṛtaiḥ pūrvasañcitaiḥ // NarP_1,4.33 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21105844 (5.960):
sat saṅgaḥ prāpyate pumbhiḥ sukṛtaiḥ pūrva sañcitaiḥ // Hbhv_10.279 //
varṇāśramācāraratā bhagavadbhaktilālasāḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15849849 (0.0):
sa yāti paramaṃ sthānaṃ yatra gatvā na śocayati // NarP_1,27.105 // / varṇāśramācāraratāḥ sarvapāpavivarjitāḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15985417 (0.045):
yasmiñ śrute śrutaṃ sarvaṃ jñātaṃ kṛte kṛtam // NarP_1,92.9 // / varṇāśramācāradharmaṃ sākṣātkāramupaiṣyati /
kāmādidoṣanir muktāste santo lokaśikṣakāḥ // NarP_1,4.34 //
sastaṅgaḥ paramo brahmanna labhyetākṛtātmanām /
yadi labhyeta vijñeyaṃ puṇyaṃ janmāntarārjitam // NarP_1,4.35 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15851681 (0.028):
daśamīsaṃyutā hṝntipuṇyaṃ janmatrayārjitam // NarP_1,29.40 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14184405 (0.050):
iha janmakṛtaṃ vāpi parajanmakṛtaṃ tathā // NarP_2,10.66 // / mama puṇyaṃ vada brahman vicārya svamanīṣayā // NarP_2,10.67 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15987822 (0.060):
pakṣiṇāṃ dharmasaṃjñānaṃ tato janmanirūpaṇam // NarP_1,98.3 // / pūrvajanmakathā caiṣāṃ vikriyā cā divaspateḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15856694 (0.060):
sarvapāpāni naśyanti pūrvajanmārjitāni vai // NarP_1,33.45 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15861533 (0.062):
dṛḍhabhaktimatāṃ viṣṇau pāpabuddhiḥ kathaṃ bhavet // NarP_1,37.10 // / janmakoṭyarjitaṃ pāpaṃ viṣṇupūjāratātmanām /
pūrvārjitāni pāpāni nāśamāyānti yasya vai /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3833703 (0.062):
yatkīrtanenāpyakhilāni nāśam % āyānti pāpāni na saṃśayo 'sti //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8873221 (0.062):
yatkīrtanenāpyakhilāni nāśam āyānti pāpāni na saṃśayo 'sti // MatsP_55.32
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15856694 (0.064):
sarvapāpāni naśyanti pūrvajanmārjitāni vai // NarP_1,33.45 //
satsaṅgatirbhavettasya nānyathā ghaṭate hi sā // NarP_1,4.36 //
ravirhi raśimajālena divā hantibahistamaḥ /
santaḥ sūktimarīcyoścāntardhvāntaṃ hi sarvadā // NarP_1,4.37 //
durlabhāḥ puruṣā loke bhagavadbhaktilālasāḥ /
teṣāṃ saṅgo bhavedyasya tasya śāntirhi śāśvatī // NarP_1,4.38 //
nārada uvāca / kiṃlakṣaṇā bhāgavatāste ca kiṃ karṃma kurvate /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820041 (0.024):
bhagavadbhaktarupeṇa lokākrakṣāmi sarvadā // NarP_1,5.47 // / mārkaṇḍeya uvāca / kiṃlakṣaṇā bhāgavatā jāyante kena karṃmaṇā /
teṣāṃ loko bhavetkīdṛktatsarvaṃ brūhi tattvataḥ // NarP_1,4.39 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14180160 (0.050):
kenāpamārjito devapaṭo lokapaṭastava // NarP_2,3.65 // / brūhi sarvamaśeṣeṇa kuśaketurvadatvayam /
tvaṃ hi bhakto rameśasya devadevasya citriṇaḥ / / etānnigadituṃ śaktastvato nāstyadhiko 'paraḥ // NarP_1,4.40 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14179638 (0.050):
yo 'yaṃ nārada bhūpālaḥ pṛthivyāṃ sāṃprataṃ sthitaḥ // NarP_2,3.27 // / sa hi bhakto hṛṣīkeśe purāṇapuruṣottame /
sanaka uvāca / śṛṇu brahmanparaṃ guhyaṃ mārkaṇḍeyasya dhīmanaḥ ña /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15866984 (0.022):
sanakaḥ pratyuvācedaṃ smarannārāyaṇaṃ param // NarP_1,41.121 // / sanaka uvāca / brahmannahaṃ dhyānaparo bhaveyaṃ sanandanaṃ pṛccha yathābhilāṣam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15853651 (0.030):
idānīṃ śrotumicchāmi yamamārgaṃ sudurgamam // NarP_1,31.1 // / sanaka uvāca / śṛṇu vipra pravakṣyāmi yamamārgaṃ sudurgamam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15826885 (0.031):
tadutpattiṃ vada bhrātaranugrāhyo 'smi te yadi // NarP_1,10.1 // / sanaka uvāca / śṛṇu nārada vakṣyāmi gaṅgotpattiṃ tavānagha /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15827686 (0.033):
paropadeśaniratāḥ sajjanā hi munīśvarāḥ // NarP_1,11.2 // / sanaka uvāca / śṛṇu nārada māhātmyaṃ haribhaktiratātmanām /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15846236 (0.045):
kṛpayā parayā mahyaṃ yathāvadvaktumarhasi // NarP_1,24.4 // / sanaka uvāca / śṛṇuṣva muniśārdūla yathā bhaktapriyaṅkaraḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15865658 (0.045):
kimāhārāḥ kimācārāḥ bhaviṣyanti kalau yuge // NarP_1,41.27 // / sanaka uvāca / śṛṇuṣva muniśārdūla sarvalokopakāraka /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15842593 (0.047):
tvayoktastasya caritaṃ vistareṇa mamādiśa // NarP_1,20.2 // / sanaka uvāca / śṛṇuṣvaikamanāḥ puṇyamitihāsaṃ purātanamam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15879167 (0.049):
tanme karma samācakṣva śrotuṃ kautūhalaṃ mama // NarP_1,50.8 // / sanandana uvāca / śṛṇu nārada vakṣyāmi hyanūcānasya lakṣaṇam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15867092 (0.051):
asmāllokādamuṃ lokaṃ sarvaṃ śaṃsatu me bhavān // NarP_1,42.4 // / sanandana uvāca / śṛṇu nārada vakṣyāmi cetihāsaṃ purātanam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15879116 (0.051):
samākhyāhi mahābhāga mo7śāstrārthavidbhavān // NarP_1,50.5 // / sanandana uvāca / śṛṇu viprapravakṣyāmi śukotpattiṃ samāsataḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15942738 (0.055):
kavace śrotumicchāmi tadvadasvakṛpānidhe // NarP_1,77.2 // / sanatkumāra uvāca / śṛṇu viprendra vakṣyāmi kavacaṃ paramādbhutam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15971837 (0.055):
sanatkumāraḥ provāca dhyātvā rādhāpadāṃbujam // NarP_1,88.6 // / sanatkumāra uvāca / śṛṇu vipra pravakṣyāmi rahasyātirahasyakam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15819391 (0.057):
apaśyadvaiṣṇavīṃ māyāṃ cirañjīvyasya saṃplave // NarP_1,5.2 // / sanaka uvāca / śruṇu nārada vakṣaayāmi kathāmetāṃ sanātanīm /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15985390 (0.059):
praṇamya vinayopetaḥ sanātanamathābravīt // NarP_1,92.7 // / nārada uvāca / brahmanpurāṇavicchreṣṭha jñānavijñānatatpara /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15821630 (0.059):
sagaraḥ ko muniśreṣṭha tanmramākhyātumarhasi // NarP_1,7.1 // / sanaka uvāca / śruṇuṣva muniśārdūla gaṅgāmāhātmyamuttamam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15856115 (0.059):
yathā dehabhramatyaktvā mokṣabhāksyāttathā vada // NarP_1,33.6 // / sanaka uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15914180 (0.060):
sanatkumāro bhagavānuvācārkasamadyutiḥ // NarP_1,63.11 // / sanatkumāra uvāca / śṛṇu nārada vakṣyāmi tantraṃ bhāgavataṃ tava /
yamuvāca jagannātho yoganidrāvimocitaḥ // NarP_1,4.41 //
yo 'sau viṣṇuḥ paraṃ jyotirdevadevaḥ sanātanaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13923014 (0.060):
kaivalyadaḥ paraṃ brahma viṣṇur eva sanātanaḥ || iti | / atha bhajana śraddhā
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8365680 (0.063):
ādyaḥ sanātanaḥ paramātmā viṣṇur yo 'yaṃ sa evādikeśavapadābhidheyaḥ |
jagatkarttā śivabrahma svarupavān // NarP_1,4.42 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15898800 (0.019):
mahendravāsavau nāgadurgādaṇḍadharāhvayaḥ // NarP_1,56.134 // / śivaviṣṇūhariravīkāmaḥ sarvaḥ kalītataḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15982690 (0.046):
brahmādhipatiḥ śabdānte brahmaṇo 'dhipatiḥ punaḥ // NarP_1,91.64 // / brahmeṣṭadā tṛtīyāsyācchivo me astu tatparā /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15926564 (0.057):
dhruvaḥkirīṭakeyūrahārānte makaretica // NarP_1,70.28 // / kuṇḍalānte cakraśaṅkhagadānteṃ'bhojahastataḥ /
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18765652 (0.057):
tato haṃmi prādurahu brahmā loke sanātano /
yugānte raudrarupeṇa brahmāṇḍagrāhitaḥ /
jagatyekārṇavībhūte naṣṭe sthāvarajaṅgame // NarP_1,4.43 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14784427 (0.022):
yacchrutvā sarvapāpebhyo mukto bhavati mānavaḥ // VamPSm_26.2 // / ekārṇave jagatyasmin naṣṭe sthāvarajaṅgame /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15328033 (0.041):
śāntatāraikanīre 'smin % na prājñāyata kiṃcana // LiP_1,70.115 // / ekārṇave tadā tasmin $ naṣṭe sthāvarajaṅgame &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7221799 (0.041):
śāntatāraikanīre 'smin na prājñāyata kiṃcana // LiP_1,70.115 // / ekārṇave tadā tasmin naṣṭe sthāvarajaṅgame /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7044716 (0.048):
śāntavātādikaṃ sarvaṃ na prajñāyata kiñcana // KūrmP_1,6.1 // / ekārṇave tadā tasmin naṣṭe sthāvarajaṅgame /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19882737 (0.049):
03,186.009a tasminn ekārṇave loke naṣṭe sthāvarajaṅgame / 03,186.009c naṣṭe devāsuragaṇe samutsannamahorage
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15282040 (0.049):
rātrau caikārṇave brahmā % naṣṭe sthāvarajaṅgame // LiP_1,4.58 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7176073 (0.049):
rātrau caikārṇave brahmā naṣṭe sthāvarajaṅgame // LiP_1,4.58 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26778419 (0.050):
tasminn ekārṇave ghore % naṣṭe sthāvarajaṅgame // BrP_53.13 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11049736 (0.050):
tasminn ekārṇave ghore naṣṭe sthāvarajaṅgame // BrP_53.13 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19891019 (0.055):
03,194.008c ekārṇave tadā ghore naṣṭe sthāvarajaṅgame
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 648601 (0.055):
evam ekārṇave ghore $ naṣṭe sthāvarajaṅgame / HV_App.I,41.14 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22134158 (0.055):
kathaṃ nirmitavāṃś caiva sa tu lokān sanātanaḥ // HV_App.I,41.13 // / evam ekārṇave ghore naṣṭe sthāvarajaṅgame / HV_App.I,41.14 /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18861922 (0.056):
śrīmārkaṇḍeya uvāca: / tasminnekārṇave ghore naṣṭe sthāvarajaṅgame /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10855183 (0.056):
mārkaṇḍeya uvāca: / tasminn ekārṇave ghore naṣṭe sthāvarajaṅgame /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16302470 (0.058):
naṣṭe sthāvarajaṅgame HV_App.I,41.14b / naṣṭe sthāvarajaṅgame **HV_App.I,41.162**11:1
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25076707 (0.058):
naṣṭe sthāvarajaṅgame HV_App.I,41.14b / naṣṭe sthāvarajaṅgame HV_App.I,41.162**11:1
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13455995 (0.063):
parvatāśca vilīyante mahī cāpsu nimajjati // KūrmP_2,43.45 // / tasminnekārṇave ghore naṣṭe sthāvarajaṅgame /
bhagavāneva śeṣātmā śete vaṭadale hariḥ /
asaṃkhyātābjajanmādyairābhūṣitatanūrūhaḥ // NarP_1,4.44 //
pādāṅguṣṭāgraniryātagaṅgāśītāmbupāvanaḥ /
sūkṣmātsūkṣmataro devo brahmāṇḍagrāsaṃbṛṃhitaḥ // NarP_1,4.45 //
vaṭacchade śayāno 'bhūtsarvaśaktisamanvitaḥ /
tasminsthāne mahābhāgo nārāyaṇaparāyaṇaḥ / / mārkaṇḍeyaḥ sthinastasya līlāḥ paśyanmahe śituḥ // NarP_1,4.46 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15823897 (0.059):
prāṇamya daṇḍavadrūmau tuṣṭuvuvridaśāstataḥ // NarP_1,8.81 // / devā ūcuḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15845196 (0.063):
tasyābhavadbhadraśīla iti khyātaḥ suto vaśī // NarP_1,23.36 // / jāntismaro mahābhāgo nārāyaṇaparāyaṇaḥ /
ṛṣaya ūcuḥ / tasminkāle mahāghore naṣṭe sthāvarajaṅgame /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 648602 (0.025):
kathaṃ nirmitavāṃś caiva $ sa tu lokān sanātanaḥ // HV_App.I,41.13 // / evam ekārṇave ghore $ naṣṭe sthāvarajaṅgame / HV_App.I,41.14 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22134159 (0.025):
kathaṃ nirmitavāṃś caiva sa tu lokān sanātanaḥ // HV_App.I,41.13 // / evam ekārṇave ghore naṣṭe sthāvarajaṅgame / HV_App.I,41.14 /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26778420 (0.033):
ādipadmālayo devaḥ $ pītvā svapiti bho dvijāḥ & / tasminn ekārṇave ghore % naṣṭe sthāvarajaṅgame // BrP_53.13 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11049737 (0.033):
ādipadmālayo devaḥ pītvā svapiti bho dvijāḥ / / tasminn ekārṇave ghore naṣṭe sthāvarajaṅgame // BrP_53.13 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19891020 (0.035):
03,194.008c ekārṇave tadā ghore naṣṭe sthāvarajaṅgame
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19883660 (0.036):
03,186.076c ādipadmālayo devaḥ pītvā svapiti bhārata / 03,186.077a tasminn ekārṇave ghore naṣṭe sthāvarajaṅgame
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14781709 (0.037):
pūrvamekārṇave ghore naṣṭe sthāvarajaṅgame /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7067141 (0.041):
purā caikārṇave ghore naṣṭe sthāvarajaṅgame /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18805648 (0.042):
tasminmahārṇave ghore naṣṭe sthāvarajaṅgame /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18861922 (0.043):
śrīmārkaṇḍeya uvāca: / tasminnekārṇave ghore naṣṭe sthāvarajaṅgame /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10855184 (0.043):
mārkaṇḍeya uvāca: / tasminn ekārṇave ghore naṣṭe sthāvarajaṅgame /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15823897 (0.047):
prāṇamya daṇḍavadrūmau tuṣṭuvuvridaśāstataḥ // NarP_1,8.81 // / devā ūcuḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15829320 (0.048):
tvadāgamanamātreṇa hyanāyāso mahotsavaḥ // NarP_1,11.110 // / ete ca ṛṣayaḥ sarve kṛtārthāṃ nātra saṃśayaḥ /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13455996 (0.049):
parvatāśca vilīyante mahī cāpsu nimajjati // KūrmP_2,43.45 // / tasminnekārṇave ghore naṣṭe sthāvarajaṅgame /
% Mahabharata: Aranyakaparvan (mbh_03_u.htm.txt) 24692221 (0.050):
03,194.008c ekārṇave tadā ghore naṣṭe sthāvarajaṅgame / 03,194.008e pranaṣṭeṣu ca bhūteṣu sarveṣu bharatarṣabha
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18806201 (0.051):
śrīmārkaṇḍeya uvāca: / punarekārṇave ghore naṣṭe sthāvarajaṃgame /
harirekaḥ sthita iti mune pūrvaṃ hi śuśruma // NarP_1,4.47 //
jagatyekārṇavībhūte naṣṭe sthāvarañjagame / / sarvagrastena hariṇā kimarthaṃ so 'vaśeṣitaḥ // NarP_1,4.48 //
paraṃ kautūhalaṃ hyatraṃ varttate 'tīva sūta naḥ /
harikīrtisudhāpāne kasyālasyaṃ prajā yate // NarP_1,4.49 //
sūta uvāca / āsīnmunirmahābhāgo mṛkaṇḍuriti viśrutaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20677272 (0.060):
13,040.015d*0293_01 tan nibodha mahārāja kathayāmi samāsataḥ / 13,040.016a ṛṣir āsīn mahābhāgo devaśarmeti viśrutaḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15866904 (0.061):
kalau nāstyeva nāstyeva gatiranyathā // NarP_1,41.115 // / sūta uvāca / evaṃ sa nārado viprāḥ sanakena prabodhitaḥ /
śālagrāme mahātīrthe so 'tapyata mahātapāḥ // NarP_1,4.50 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15909249 (0.045):
devatānāmṛṣīṇāṃ ca bālye 'pi sumahātapāḥ // NarP_1,58.41 // / saṃmatraṇīyo janyaśca jñānena tapasā tathā /
yugānāma yutaṃ brahmangṛṇanbrahma sanātanam //ṭa
nirāhāraḥ kṣamāyuktaḥ satyasandho jitendriyaḥ // NarP_1,4.51 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15988658 (0.043):
gandhādyairbhojyabhakṣyaiśca kṛtvā nīrājanādikam // NarP_1,100.16 // / yo vai jitendriyo bhūtvā sopavāsaḥ samāhitaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15849725 (0.043):
japecca praṇavaṃ nityaṃ jitātmā vijitendriyaḥ // NarP_1,27.97 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15827787 (0.043):
naśyanti yatra sadbhakto harilakṣmyarcane rataḥ // NarP_1,11.9//ṭa / jitendriyaḥ sarvahito dharmakarmaparāyaṇaḥ /
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8386197 (0.050):
BhP_07.04.031/1 brahmaṇyaḥ śīlasampannaḥ satyasandho jitendriyaḥ / BhP_07.04.031/2 ātmavat sarvabhūtānāmekapriyasuhṛttamaḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15869717 (0.054):
parigrahātparityajya bhavedbaddhyā jitendriyaḥ // NarP_1,43.75 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15985933 (0.055):
śṛṇoti yaḥ purāṇaṃ tu brahmaṃ sarvaṃ jitendriyaḥ // NarP_1,92.47 // / haviṣyāśī ca niyamātsa labhedbrahmaṇaḥ padam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15923664 (0.056):
brahmacārī haviṣyāśī satyavāk ca jitendriyaḥ // NarP_1,68.74 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2720222 (0.056):
brahmaṇyaḥ śīlasampannaḥ satyasandho jitendriyaḥ / / ātmavat sarvabhūtānāmekapriyasuhṛttamaḥ // BhP_07.04.031 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15849652 (0.061):
vedāntābhyāsanirataḥ śānto dānto jitendriyaḥ // NarP_1,27.92 // / nirdvedvo nirahṝṅkāro nirmamaḥ sarvadā bhavet /
ātmavatsarvabhūtāni paśyanviṣayaniḥspṛhaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820177 (0.0):
ye guṇagrāhiṇo loke te vai bhāgavatāḥ smṛtāḥ // NarP_1,5.56 // / ātmavatsarvabhūtāni ye paśyanti narottamāḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15829456 (0.0):
nityānandasvarupāṇāṃ kimanyaiḥ sādhyate dhanaiḥ // NarP_1,11.119 // / ātmavatsarvabhūtāni paśyatāṃ śāntacetasām /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15856564 (0.0):
iti niścitya manasā yogadvitayamabhyaset // NarP_1,33.36 // / ātmavatsarvabhūtāni ye manyante manīṣiṇaḥ /
sarvabhūtahito dānta statāpa sumahattapaḥ // NarP_1,4.52 //
tattāpaḥśaṅkitāḥ sarve devā indrādayastadā /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12646584 (0.047):
tatas tāṃ śrīghanaṃ nātvā maudgalyaṃ ca prasāditāḥ / / te śakrādayo devāḥ sarve svasvālayāṃ yayuḥ // Rm_29.125{24} //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24406996 (0.055):
sarve 'pīndrādayo devāḥ brahmādayo maharṣayaḥ //
pareśaṃ śaraṇaṃ jagmurnārāyaṇamanāmayam // NarP_1,4.53 //
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8620073 (0.052):
saṅkīrṇabuddhayo devā brahmarudrapurassarāḥ / / śaraṇyaṃ śaraṇaṃ jagmuḥ nārāyaṇamanāmayam //
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15777877 (0.059):
<12330.61/2> prasādayām āsa tato !devaṃ nārāyaṇaṃ prabhum ! / <12330.61/3> śaraṇaṃ ca jagāmā8dyaṃ !vareṇyaṃ vara-daṃ harim !!12330.61!
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20976461 (0.060):
saṅkīrṇa-buddhayo devā brahma-rudra-puraḥsarāḥ || / śaraṇyaṃ śaraṇaṃ jagmur nārāyaṇam anāmayam |
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10442222 (0.062):
12,330.061c prasādayām āsa tato devaṃ nārāyaṇaṃ prabhum / 12,330.061e śaraṇaṃ ca jagāmādyaṃ vareṇyaṃ varadaṃ harim
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27013196 (0.062):
<12330.61/2> prasādayām āsa tato !devaṃ nārāyaṇaṃ prabhum ! / <12330.61/3> śaraṇaṃ ca jagāmādyaṃ !vareṇyaṃ varadaṃ harim !!12330.61!
kṣīrābdheruttaraṃ tīraṃ saṃprāpyatrivivaukasaḥ / / tuṣṭuvurdevadeveśaṃ pahmanābhaṃ jagadgurum // NarP_1,4.54 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15823897 (0.031):
prāṇamya daṇḍavadrūmau tuṣṭuvuvridaśāstataḥ // NarP_1,8.81 // / devā ūcuḥ
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4365065 (0.051):
[k: D6 S (except G4 M3) ins.: :k] / tuṣṭuvuś ca jagannāthaṃ devaṃ nārāyaṇaṃ harim | *HV_32.29*485:1 |
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15828086 (0.059):
iti lokasya netā yastaṃ namāmi jagadgurum // NarP_1,11.30 // / brahmādyā api deveśā yanmāyāpāśayantritāḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15949918 (0.062):
tataḥ prāha kapiśreṣṭho devadevamumāpatim // NarP_1,79.299 // / guriṇā liṅgapūjaiva niyatā parikalpitā /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15876357 (0.063):
athāśrame samāgatya vāsudevaṃ jagatpatim // NarP_1,48.11 // / samāhṛtaiḥ svayaṃ dravyaiḥ samitkuśamṛdādibhiḥ /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10837304 (0.063):
purā devī mahābhāga brahmādyaiḥ sakalaiḥ suraiḥ // RKS_91.3 // / abhyarthayaj jagannāthaṃ devadevaṃ jagadgurum /
devā ūcuḥ / nārāyaṇākṣarānanta śaraṇāgatapālaka /
mṛkaṇḍutapasā trastānpāhi naḥ śaraṇāgatān // NarP_1,4.55 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15823941 (0.060):
sāgaraiḥ pīḍitānasmāṃstrāyasva śaraṇāgatān // NarP_1,8.84 //
jaya devādhideveśa jaya śaṅkhagadādhara /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16231257 (0.036):
jaya viṣṇo hṛṣīkeśa *HV_110.1*1294:14a / jaya śaṅkhagadādhara *HV_32.29*485:3b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13772882 (0.036):
jaya viṣṇo hṛṣīkeśa HV_110.1*1294:14a / jaya śaṅkhagadādhara HV_32.29*485:3b
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22132476 (0.036):
pradakṣiṇāṃ namaskāro harau pustakam eva / **HV_App.I,40.144**40:10 / / jaya devādhideveśa lakṣmīvāsa namo 'stu te / **HV_App.I,40.144**40:11
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4365085 (0.059):
jaya deva prabho viṣṇo jaya śaṅkhagadādhara | *HV_32.29*485:3 | / namas tubhyaṃ hṛṣīkeśa namo deva janārdana | *HV_32.29*485:4 |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11052454 (0.062):
jaya padmapalāśākṣa jaya cakragadādhara / / jaya nīlāmbudaśyāma jaya sarvasukhaprada // BrP_57.34 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16805645 (0.063):
jaya cakragadādhara BrP_57.34b / jaya cakragadādhara BrP_65.51b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16230886 (0.064):
jaya cakragadādhara *HV_110.1*1294:1b / jaya cakragadāpāṇe HV_App.I,31.1043a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13772738 (0.064):
jaya cakragadādhara HV_110.1*1294:1b / jaya cakragadāśaṅkha+ HV_110.1*1294:8a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4438934 (0.064):
jayājaya jagannātha jaya cakragadādhara | *HV_110.1*1294:1 | / jaya lokatrayāvāsa jayāśeṣajaganmaya || *HV_110.1*1294:2 |
jayo lokasvarupāya jayo brahmāṇḍahetave // NarP_1,4.56 //
namaste devadeveśa namaste lokapāvana / / namaste lokanāthāya namaste lokasākṣiṇe // NarP_1,4.57 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15839291 (0.033):
namo dhyānasvarupāya namaste dhyānasākṣiṇe // NarP_1,16.87 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14214988 (0.040):
namo 'stu viṣṇurūpiṇyai gaṅgāyai te namo namaḥ // NarP_2,43.69 // / sarvadevasvarūpiṇyai namo bheṣajamūrtaye /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16007659 (0.052):
namaḥ prabhāvarūpāya prabhāvārthāya vai namaḥ // NarP_1,122.65 // / namo namaḥ kāraṇakāraṇāya te mṛtyuñjayāyātmabhavasvarūpiṇe /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4390149 (0.054):
namaḥ praṇavavācyāya vācakāya namo namaḥ || *HV_62.10ab*721A:6 | / namas te viśvarūpāya namo lokahitāya te | *HV_62.10ab*721A:7 |
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13798350 (0.057):
namas te devadeveśa HV_111.7*1340:21a / namas te devarūpiṇe HV_67.52*773:6b
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15818769 (0.057):
jagaddhitāya kṛṣṇāya govindāya namonamaḥ // NarP_1,4.61 // / namo hikṣamagarbhāya namo brahmādirupiṇe /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15818799 (0.057):
namaḥ smṛtārtināśāya bhūyo bhūyo namo namaḥ // NarP_1,4.63 // / evaṃ devastutiṃ śrutvā bhagavānkamalāpatiḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14215116 (0.058):
parāvaragatādyaiyai tārāyai te namonamaḥ // NarP_2,43.78 // / namaste svargasaṃsthāyai abhinnāyai namonamaḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 563090 (0.059):
sarvātman sarvabhūteśa $ sarvabhāvana bhāvan / HV_App.I,21.116 / / namas te devadeveśa $ namo bhūyo namo namaḥ // HV_App.I,21.117 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22048649 (0.059):
sarvātman sarvabhūteśa sarvabhāvana bhāvan / HV_App.I,21.116 / / namas te devadeveśa namo bhūyo namo namaḥ // HV_App.I,21.117 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15913585 (0.060):
namaste vāsudevāya sarvalokaikasākṣiṇe // NarP_1,62.50 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15828745 (0.061):
namonamo durjananāśanāya namo 'stu tasmai jagadīśvarāya // NarP_1,11.73 // / namonamaḥ kāraṇavāmanāya nārāyaṇāyāmitavikramāya /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14204750 (0.062):
bhaktavighnavināśāya vaikuṇṭhāya namo namaḥ // NarP_2,32.24 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15828881 (0.062):
smṛtārtināśine tubhyaṃ bhūyo bhūyo namonamaḥ // NarP_1,11.80 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14204861 (0.063):
kamalāpratipālāya keśavāya namo namaḥ // NarP_2,32.33 // / namo bhāskararūpāya śaśirūpadharāya ca /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15828759 (0.063):
saśārṅgacakrāsigadādhārāya namo 'stu tasmai puruṣottamāya // NarP_1,11.74 / namaḥ payorāśinivāsanāya namo 'stu saddhṛtkamalasthitāya /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15985150 (0.064):
tridhāmne dhāmarūpāya janmadāya namonamaḥ // NarP_1,91.228 // / devāsuraśiroratnakirīṭāruṇitāṅghraye /
namaste dhyānagamyāya namaste dhyānahetave /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15839295 (0.018):
namo dhyānasvarupāya namaste dhyānasākṣiṇe // NarP_1,16.87 // / namaste dhyānasaṃsthāya dhyānagamyāya te namaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15948985 (0.031):
vedānāṃ pataye tubhyaṃ devānāṃ pataye namaḥ // NarP_1,79.232 // / dhyānāya dhyānagamyāya dhyātṝṇāṃ gurave namaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15335283 (0.033):
dhāraṇābhyāsayuktānāṃ $ purastātsaṃsthitāya ca & / dhyānāya dhyānarūpāya % dhyānagamyāya te namaḥ // LiP_1,72.149 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7229048 (0.033):
dhāraṇābhyāsayuktānāṃ purastātsaṃsthitāya ca / / dhyānāya dhyānarūpāya dhyānagamyāya te namaḥ // LiP_1,72.149 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15948971 (0.047):
yorine yogadhātre ca yogināṃ gurave namaḥ // NarP_1,79.231 // / yogagamyāya devāya jñānināṃ pataye namaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28957163 (0.052):
dhyānagamyaṃ vicārataḥ LiP_1,8.107b / dhyānagamyāya te namaḥ LiP_1,72.149d / dhyānatatparamānasāḥ LiP_1,23.37b
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15818757 (0.061):
arupāya svarupāya bahurupāya te namaḥ // NarP_1,4.60 // / namo brahmaṇyadevāya gobrāhmaṇahitāya ca /
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23265268 (0.062):
jagatsraṣṭe jagatpātre jagaddhartre namo namaḥ // SvayambhuP_10.70 // / dhyānagamyāya dhyeyāya cartuvargapradāyine /
namaste dhyānarupāya namaste dhyānapākṣiṇe // NarP_1,4.58 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15839288 (0.056):
hiraṇyaretase tubhyaṃnamo hiraṇyabāhave / / namo dhyānasvarupāya namaste dhyānasākṣiṇe // NarP_1,16.87 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15948986 (0.057):
vedānāṃ pataye tubhyaṃ devānāṃ pataye namaḥ // NarP_1,79.232 // / dhyānāya dhyānagamyāya dhyātṝṇāṃ gurave namaḥ /
keśihantre namastubhyaṃ madhuhantre parātmane /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15288186 (0.047):
kālahantre namastubhyaṃ % namastubhyaṃ mahātmane // LiP_1,16.15 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7182216 (0.047):
kālahantre namastubhyaṃ namastubhyaṃ mahātmane // LiP_1,16.15 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16260147 (0.048):
tubhyaṃ śabdātmane namaḥ HV_App.I,31.1304b / tubhyaṃ sarvātmane namaḥ *HV_70.38*794:2b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 570591 (0.051):
sarvātman sarvakartāsi $ sarvabhāvanabhāvana / HV_App.I,27.111 / / namaḥ sarvātmane tubhyaṃ $ bhūyo bhūyo namo namaḥ // HV_App.I,27.112 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22056147 (0.051):
sarvātman sarvakartāsi sarvabhāvanabhāvana / HV_App.I,27.111 / / namaḥ sarvātmane tubhyaṃ bhūyo bhūyo namo namaḥ // HV_App.I,27.112 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13798446 (0.053):
namaḥ praṇavavācyāya HV_62.10ab*721A:6a / namaḥ sarvātmane tubhyaṃ HV_70.38*794:1a / namaḥ sarvātmane deva HV_111.7*1340:17a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16299266 (0.054):
namaḥ sarvātmane tubhyaṃ HV_App.I,27.110a / namaḥ sarvātmane tubhyaṃ HV_App.I,27.112a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16299280 (0.054):
namaḥ sarvātmane tubhyaṃ HV_App.I,31.1093a / namaḥ sarvātmane tubhyaṃ **HV_App.I,42.613**33:8a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 618221 (0.054):
bhūtāvāsa namas tubhyaṃ $ sarvāvāsa namo namaḥ // HV_App.I,31.1092 // / namaḥ sarvātmane tubhyaṃ $ namas te bhūtidāyine / HV_App.I,31.1093 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25074608 (0.054):
namaḥ sarvātmane tubhyaṃ HV_App.I,31.1093a / namaḥ sarvātmane tubhyaṃ HV_App.I,42.613**33:8a
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22103774 (0.054):
bhūtāvāsa namas tubhyaṃ sarvāvāsa namo namaḥ // HV_App.I,31.1092 // / namaḥ sarvātmane tubhyaṃ namas te bhūtidāyine / HV_App.I,31.1093 /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16260126 (0.055):
tubhyaṃ deva namo namaḥ HV_App.I,21.79b / tubhyaṃ brahmātmane namaḥ HV_App.I,31.1288b
namo bhūmyādirūpāya namaścaitanyarupiṇe // NarP_1,4.59 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15818773 (0.018):
jagaddhitāya kṛṣṇāya govindāya namonamaḥ // NarP_1,4.61 // / namo hikṣamagarbhāya namo brahmādirupiṇe /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15985096 (0.018):
kandarppadarppanāśāya kālahṝntre namonamaḥ // NarP_1,91.224 // / viṣāśanāya viharadvṛṣaskandhamupeyuṣe /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15985109 (0.018):
sariddāmasamābaddhakapadārya namonamaḥ // NarP_1,91.225 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16002165 (0.018):
śītale tvaṃ jagadvātrī śītalāyai namonamaḥ // NarP_1,117.95 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14215060 (0.018):
namastrailokyamūrtāyai tridaśāyai namonamaḥ // NarP_2,43.74 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14215086 (0.018):
namaste viśvamitrāyai revatyai te namonamaḥ // NarP_2,43.76 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15985164 (0.018):
kāntāya nijakāntāyai dattārddhāya namonamaḥ // NarP_1,91.229 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14215016 (0.018):
saṃsāraviṣanāśinyai jīvanāyai namonamaḥ // NarP_2,43.71 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14215047 (0.018):
bhuktimuktipradāyinyai bhogavatyai namonamaḥ // NarP_2,43.73 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14215160 (0.018):
viluṣāyai durgahantryai dakṣāyai te namonamaḥ // NarP_2,43.81 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15985084 (0.023):
yogidhyeyāya mahate nirguṇāya namonamaḥ // NarP_1,91.223 // / viśvātmane viviktāya vilasaccandramaulaye /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16007648 (0.024):
liṅgarūpāya liṅgāya liṅgānapataye namaḥ // NarP_1,122.64 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15945314 (0.031):
rāvaṇāntanidānāya namaḥ sarvottarātmane // NarP_1,78.34 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16007518 (0.031):
vyālapriyāya vyālāya vyālānāṃ pataye namaḥ // NarP_1,122.54 // / mahīdharāya vyomāya paśūnāṃ pataye namaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15828851 (0.032):
namo 'stu te yajñavarāhanāmne namo hiraṇyākṣavidārakāya // NarP_1,11.78 // / namo 'stu te vāmanarupabhāje namo 'stu te kṣatrakulāntakāya /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14215073 (0.032):
tridaśāsanasaṃsthāyai tejovatyai namo 'stu te // NarP_2,43.75 // / mandāyai liṅgadhāriṇyai nārāyaṇyai namonamaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15906186 (0.032):
tāmbūlaṃ ca tataḥ kartā prārthayedvāstupūruṣam // NarP_1,56.614 // / vāstupuruṣa namaste 'stu bhūśayyānirata prabho //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15839213 (0.034):
namo 'stu nīlagrīvāya pasūnāṃ pataye namaḥ // NarP_1,16.81 // / namaḥ kapālahastāya pāśapataye namaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14204860 (0.037):
kamalāpratipālāya keśavāya namo namaḥ // NarP_2,32.33 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14215030 (0.040):
śāntyai saṃtāpahāriṇyai namaste sarvamūrtaye // NarP_2,43.72 //
namo jyeṣṭāya śuddhāya nirguṇāya guṇātmane /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15985110 (0.018):
sariddāmasamābaddhakapadārya namonamaḥ // NarP_1,91.225 // / śuddhāya śuddhabhāvā śuddhānāmantarātmane /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15827942 (0.022):
namaste bahuparupāyārupāya ca mahātmane / / sarvaikaruparupāya nirguṇāya guṇātmane // NarP_1,11.20 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14204780 (0.044):
rāmāyākhilanāthāya viśveśāya ca sākṣiṇe // NarP_2,32.26 // / dattātreyāya śuddhāya kapilāyārtihāriṇe /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16310399 (0.045):
nirguṇāya guṇātmane *HV_67.52*773:4b / nirguṇāya namo 'stu te HV_App.I,20.639b
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15985084 (0.045):
yogidhyeyāya mahate nirguṇāya namonamaḥ // NarP_1,91.223 // / viśvātmane viviktāya vilasaccandramaulaye /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 562685 (0.047):
namas te sakaleśāya $ nirguṇāya guṇātmane // HV_App.I,21.67 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25081768 (0.047):
nirguṇāya guṇātmane HV_App.I,31.1307b / nirguṇāya namo 'stu te HV_App.I,20.639b
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22048244 (0.047):
namas te sakaleśāya nirguṇāya guṇātmane // HV_App.I,21.67 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16007648 (0.047):
liṅgarūpāya liṅgāya liṅgānapataye namaḥ // NarP_1,122.64 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15818770 (0.047):
jagaddhitāya kṛṣṇāya govindāya namonamaḥ // NarP_1,4.61 // / namo hikṣamagarbhāya namo brahmādirupiṇe /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14215047 (0.047):
bhuktimuktipradāyinyai bhogavatyai namonamaḥ // NarP_2,43.73 // / mandākinyai namaste 'stu svargadāyai namonamaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14215060 (0.047):
namastrailokyamūrtāyai tridaśāyai namonamaḥ // NarP_2,43.74 // / namaste śuklasaṃsthāyai kṣemavatyai namonamaḥ /
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23752970 (0.049):
antarāya caikāya avyaktāya namo namaḥ // VamP_58.32 // / namo guhyāya gūḍhāya guṇāya guṇavartine /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15839352 (0.049):
kaparddine namastubhyaṃ sadyo jātāya vai namaḥ // NarP_1,16.92 // / bhavodbhavāya śuddhāya jyeṣṭhāya ca kanīyase /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15945452 (0.050):
vihṝṅgamāya śavāya vajradehāya te namaḥ // NarP_1,78.43 // / pratigrāmasthitāyātha bhūtapretavadhārthine /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15839264 (0.051):
namaḥ samastabhūtānāmādibhṛtāya bhūbhṛte / / anekaruparupāya nirguṇāya parātmane // NarP_1,16.85 //
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23753017 (0.051):
namo 'stu tasmai devāya nirguṇāya guṇātmane /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14204860 (0.052):
kamalāpratipālāya keśavāya namo namaḥ // NarP_2,32.33 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14215160 (0.053):
viluṣāyai durgahantryai dakṣāyai te namonamaḥ // NarP_2,43.81 // / sarvāpatpratipakṣāyai maṅgalāyai namonamaḥ /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3825206 (0.055):
nirguṇāya guṇajñāya $ vyākṛtāyāmṛtāya ca & / nirupākhyāya mitrāya % tubhyaṃ sāṃkhyātmane namaḥ // MatsP_47.162 //
arupāya svarupāya bahurupāya te namaḥ // NarP_1,4.60 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15827941 (0.033):
namaste bahuparupāyārupāya ca mahātmane / / sarvaikaruparupāya nirguṇāya guṇātmane // NarP_1,11.20 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15828745 (0.047):
namonamo durjananāśanāya namo 'stu tasmai jagadīśvarāya // NarP_1,11.73 // / namonamaḥ kāraṇavāmanāya nārāyaṇāyāmitavikramāya /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16007659 (0.051):
namaḥ prabhāvarūpāya prabhāvārthāya vai namaḥ // NarP_1,122.65 // / namo namaḥ kāraṇakāraṇāya te mṛtyuñjayāyātmabhavasvarūpiṇe /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16007598 (0.055):
trinetrāya trivedāya vedāṅgāya namo namaḥ // NarP_1,122.60 // / arthāyārthasvarūpāya paramārthāya vai namaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15818716 (0.061):
namaste lokanāthāya namaste lokasākṣiṇe // NarP_1,4.57 // / namaste dhyānagamyāya namaste dhyānahetave /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15985068 (0.061):
caturvargavadānyāya sarvajñāya namonamaḥ // NarP_1,91.222 // / ādimadhyāntaśūnyāya nirastāśeṣabhītaye /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16007558 (0.063):
namo jagatpratiṣṭhāya vyomarūpāya vai namaḥ // NarP_1,122.57 // / kalyāṇāya viśiṣyāya śiṣṭāya paramātmane /
namo brahmaṇyadevāya gobrāhmaṇahitāya ca / / jagaddhitāya kṛṣṇāya govindāya namonamaḥ // NarP_1,4.61 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20777206 (0.0):
13,135.142d*0638_01 iti stutvā hṛṣīkeśaṃ pārthas tūṣṇīṃ sthitas tataḥ / 13,135.142d*0639_01 namo brahmaṇyadevāya gobrāhmaṇahitāya ca
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10273391 (0.0):
12,047.060b*0093_02 saṃsāranimnagāvartatarakāṣṭhāya viṣṇave / 12,047.060b*0093_03 namo brahmaṇyadevāya gobrāhmaṇahitāya ca
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6748684 (0.0):
svajanma vāsudevāpa gobrāhmaṇahitāya ca // GarP_1,131.20 // / jagaddhitāya kṛṣṇāya govindāya namonamaḥ /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23401033 (0.0):
namas te sarvalokātman % namas te tigmacakriṇe // ViP_1,19.64 // / namo brahmaṇyadevāya $ gobrāhmaṇahitāya ca &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5107697 (0.0):
namas te sarvalokātman namas te tigmacakriṇe // ViP_1,19.64 // / namo brahmaṇyadevāya gobrāhmaṇahitāya ca /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10121123 (0.0):
namaste sarvalokātmannamaste tigmacakriṇe // ViP_1,19.64 // / namo brahmaṇyadevāya gobrāhmaṇahitāya ca /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14215047 (5.960):
bhuktimuktipradāyinyai bhogavatyai namonamaḥ // NarP_2,43.73 // / mandākinyai namaste 'stu svargadāyai namonamaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14215061 (5.960):
namastrailokyamūrtāyai tridaśāyai namonamaḥ // NarP_2,43.74 // / namaste śuklasaṃsthāyai kṣemavatyai namonamaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14215160 (0.013):
viluṣāyai durgahantryai dakṣāyai te namonamaḥ // NarP_2,43.81 // / sarvāpatpratipakṣāyai maṅgalāyai namonamaḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21061967 (0.016):
namo brahmaṇya devāya go brāhmaṇa hitāya ca |
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15985084 (0.017):
yogidhyeyāya mahate nirguṇāya namonamaḥ // NarP_1,91.223 // / viśvātmane viviktāya vilasaccandramaulaye /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15985109 (0.018):
sariddāmasamābaddhakapadārya namonamaḥ // NarP_1,91.225 // / śuddhāya śuddhabhāvā śuddhānāmantarātmane /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16007648 (0.019):
liṅgarūpāya liṅgāya liṅgānapataye namaḥ // NarP_1,122.64 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15839213 (0.019):
namo 'stu nīlagrīvāya pasūnāṃ pataye namaḥ // NarP_1,16.81 // / namaḥ kapālahastāya pāśapataye namaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15818743 (0.020):
namo bhūmyādirūpāya namaścaitanyarupiṇe // NarP_1,4.59 // / namo jyeṣṭāya śuddhāya nirguṇāya guṇātmane /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14204862 (0.021):
kamalāpratipālāya keśavāya namo namaḥ // NarP_2,32.33 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14215101 (0.025):
namaste viśvamukhyāyai nandinyai te namonamaḥ // NarP_2,43.77 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16007659 (0.027):
namaḥ prabhāvarūpāya prabhāvārthāya vai namaḥ // NarP_1,122.65 // / namo namaḥ kāraṇakāraṇāya te mṛtyuñjayāyātmabhavasvarūpiṇe /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14215130 (0.028):
śāntāyai te pratiṣṭhāyai varadāyai namonamaḥ // NarP_2,43.79 // / ugrāyai nukhajalpāyai saṃjīvinyai namonamaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15985067 (0.028):
caturvargavadānyāya sarvajñāya namonamaḥ // NarP_1,91.222 //
namo hikṣamagarbhāya namo brahmādirupiṇe /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15985096 (0.0):
kandarppadarppanāśāya kālahṝntre namonamaḥ // NarP_1,91.224 // / viṣāśanāya viharadvṛṣaskandhamupeyuṣe /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15985108 (0.0):
sariddāmasamābaddhakapadārya namonamaḥ // NarP_1,91.225 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16002165 (0.0):
śītale tvaṃ jagadvātrī śītalāyai namonamaḥ // NarP_1,117.95 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14215059 (0.0):
namastrailokyamūrtāyai tridaśāyai namonamaḥ // NarP_2,43.74 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14215086 (0.0):
namaste viśvamitrāyai revatyai te namonamaḥ // NarP_2,43.76 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15985164 (5.960):
kāntāya nijakāntāyai dattārddhāya namonamaḥ // NarP_1,91.229 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14215016 (5.960):
saṃsāraviṣanāśinyai jīvanāyai namonamaḥ // NarP_2,43.71 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14215045 (5.960):
bhuktimuktipradāyinyai bhogavatyai namonamaḥ // NarP_2,43.73 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14215160 (5.960):
viluṣāyai durgahantryai dakṣāyai te namonamaḥ // NarP_2,43.81 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15828852 (0.013):
namo 'stu te yajñavarāhanāmne namo hiraṇyākṣavidārakāya // NarP_1,11.78 // / namo 'stu te vāmanarupabhāje namo 'stu te kṣatrakulāntakāya /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14215073 (0.013):
tridaśāsanasaṃsthāyai tejovatyai namo 'stu te // NarP_2,43.75 // / mandāyai liṅgadhāriṇyai nārāyaṇyai namonamaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15906186 (0.013):
tāmbūlaṃ ca tataḥ kartā prārthayedvāstupūruṣam // NarP_1,56.614 // / vāstupuruṣa namaste 'stu bhūśayyānirata prabho //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15945314 (0.015):
rāvaṇāntanidānāya namaḥ sarvottarātmane // NarP_1,78.34 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16007518 (0.017):
vyālapriyāya vyālāya vyālānāṃ pataye namaḥ // NarP_1,122.54 // / mahīdharāya vyomāya paśūnāṃ pataye namaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15818744 (0.018):
namo bhūmyādirūpāya namaścaitanyarupiṇe // NarP_1,4.59 // / namo jyeṣṭāya śuddhāya nirguṇāya guṇātmane /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14215135 (0.025):
śāntāyai te pratiṣṭhāyai varadāyai namonamaḥ // NarP_2,43.79 // / ugrāyai nukhajalpāyai saṃjīvinyai namonamaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15819995 (0.028):
trāhi māṃ karuṇāsindho manotīti namo 'stute // NarP_1,5.44 // / evaṃ stavantaṃ viprendraṃ mārkaṇḍeyajagadgurum /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15945388 (0.028):
ṛkṣavānaravīraughaprāsādāya namonamaḥ // NarP_1,78.39 // / parasainyabalaghnāya śastrāstraghnāya te namaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16007560 (0.030):
namo jagatpratiṣṭhāya vyomarūpāya vai namaḥ // NarP_1,122.57 // / kalyāṇāya viśiṣyāya śiṣṭāya paramātmane /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4880060 (0.032):
namo gobhyaḥ śrīmatībhyaḥ saurabheyībhya eva ca /AP_291.019ab/ / namo brahmasutābhyaś ca pavitrābhyo namo namaḥ //AP_291.019cd/
namaḥ sūryyādirupāya havyakavyabhuje namaḥ // NarP_1,4.62 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21483268 (0.054):
Manu1.94a/ taṃ hi svayaṃbhūḥ svād āsyāt tapas taptvā) ādito 'asṛjat) | / Manu1.94c/ havya.kavyābhivāhyāya sarvasya asya ca guptaye ||
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24371290 (0.059):
asaṃkhyānantarupāya viśvarupāya te namaḥ / / sarvabhūtātmarupāya ādināthāya te namaḥ //
namo nityāya vandyāya sadānandaikarupiṇe /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15985083 (0.048):
yogidhyeyāya mahate nirguṇāya namonamaḥ // NarP_1,91.223 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14204861 (0.051):
kamalāpratipālāya keśavāya namo namaḥ // NarP_2,32.33 // / namo bhāskararūpāya śaśirūpadharāya ca /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15828881 (0.056):
smṛtārtināśine tubhyaṃ bhūyo bhūyo namonamaḥ // NarP_1,11.80 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15829350 (0.057):
tasmāttubhyaṃ namastubhyaṃ namastubhyaṃ namastubhyaṃ namonamaḥ // / NarP_1,11.112 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15839353 (0.057):
kaparddine namastubhyaṃ sadyo jātāya vai namaḥ // NarP_1,16.92 // / bhavodbhavāya śuddhāya jyeṣṭhāya ca kanīyase /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15985027 (0.057):
sarvabhūtāntarasthāya śaṅkarāya namonamaḥ // NarP_1,91.219 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16007658 (0.059):
namaḥ prabhāvarūpāya prabhāvārthāya vai namaḥ // NarP_1,122.65 // / namo namaḥ kāraṇakāraṇāya te mṛtyuñjayāyātmabhavasvarūpiṇe /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14204751 (0.060):
bhaktavighnavināśāya vaikuṇṭhāya namo namaḥ // NarP_2,32.24 // / haraye 'dbhutasiṃhāya vāmanāya mahātmane /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15917723 (0.060):
cakṣurunmīlitaṃ yena tasmai śrīgurave namaḥ // NarP_1,65.56 // / namo 'stu gurave tasmā iṣṭadevasvarūpiṇe /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15828158 (0.061):
ṣaḍaṅgarupiṇe tubhyaṃ bhūyobhūyo namo namaḥ // NarP_1,11.35 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15945288 (0.063):
namaḥ śrīrāmabhaktāya śyāmāya mahate namaḥ // NarP_1,78.32 // / namo vānara vīrāya sugrīvasakhyakāriṇe /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15949023 (0.063):
namaste 'stu namaste 'stu bhūya eva namonamaḥ // NarP_1,79.235 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14215115 (0.064):
parāvaragatādyaiyai tārāyai te namonamaḥ // NarP_2,43.78 // / namaste svargasaṃsthāyai abhinnāyai namonamaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15950283 (0.064):
namo vedaguhyāya bhaktapriyāya namaḥ pākabhoktre makheśāya tubhyam // / NarP_1,79.323 // / namaste śivāyādidevāya kurmo namo vyālayajñopavītapradhartne /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15828759 (0.064):
saśārṅgacakrāsigadādhārāya namo 'stu tasmai puruṣottamāya // NarP_1,11.74 / namaḥ payorāśinivāsanāya namo 'stu saddhṛtkamalasthitāya /
namaḥ smṛtārtināśāya bhūyo bhūyo namo namaḥ // NarP_1,4.63 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1117932 (0.015):
vyomavāyvādirūpiṇam__Vdha_075.010 / namaḥ smṛtārtināśāya__Vdha_075.011
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20657019 (0.028):
13,014.153d@006_0037 śaṃyor abhisravantāya atharvāya namo namaḥ / 13,014.153d@006_0038 namaḥ sarvārtināśāya namaḥ śokaharāya ca
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13521615 (0.030):
namaḥ sthūlātisūkṣmāya__Vdha_075.015 / namaḥ smṛtārtināśāya__Vdha_075.011
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14214988 (0.034):
namo 'stu viṣṇurūpiṇyai gaṅgāyai te namo namaḥ // NarP_2,43.69 // / sarvadevasvarūpiṇyai namo bheṣajamūrtaye /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15828879 (0.038):
namaste kamalākānta namaste sukhadāyine / / smṛtārtināśine tubhyaṃ bhūyo bhūyo namonamaḥ // NarP_1,11.80 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14215146 (0.048):
brahmagāyai brahmadāyai duritaghnyai namonamaḥ // NarP_2,43.80 // / praṇatārtiprabhañjinyai jaganmātre namonamaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15985151 (0.048):
tridhāmne dhāmarūpāya janmadāya namonamaḥ // NarP_1,91.228 // / devāsuraśiroratnakirīṭāruṇitāṅghraye /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14204750 (0.049):
bhaktavighnavināśāya vaikuṇṭhāya namo namaḥ // NarP_2,32.24 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15828724 (0.054):
namonamaste 'maranāyakāya namonamo daiteyavināśanāya // NarP_1,11.72 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16007658 (0.057):
namaḥ prabhāvarūpāya prabhāvārthāya vai namaḥ // NarP_1,122.65 // / namo namaḥ kāraṇakāraṇāya te mṛtyuñjayāyātmabhavasvarūpiṇe /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15818704 (0.057):
jayo lokasvarupāya jayo brahmāṇḍahetave // NarP_1,4.56 // / namaste devadeveśa namaste lokapāvana /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15945405 (0.059):
viṣaghnāya dviṣaghnāya bhayaghnāya namonamaḥ // NarP_1,78.40 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16007598 (0.064):
trinetrāya trivedāya vedāṅgāya namo namaḥ // NarP_1,122.60 // / arthāyārthasvarūpāya paramārthāya vai namaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14204836 (0.064):
jagannāthāya nāthāya namo rāmeśvarāya ca // NarP_2,32.31 //
evaṃ devastutiṃ śrutvā bhagavānkamalāpatiḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15863096 (0.057):
iti prasāditastena dayālasuḥ kamalāpatiḥ / / pratyakṣatāmagāttasya bhagavāṃstejasāṃ nidhiḥ // NarP_1,38.39 //
pratyakṣatāmagātteṣāṃ śaṅkacatragadādharaḥ // NarP_1,4.64 //
vikacāmbujapatrākṣaṃ sūryyakoṭisamaprabham /
sarvālaṅkārasaṃyuktaṃ śrīvatsāṅkitavakṣasam // NarP_1,4.65 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150281 (0.021):
sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ śrīvatsāṅkitavakṣasam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147848 (0.048):
sarvalakṣaṇasaṃpannaṃ śrīvatsāṅkitavakṣasam /
pītāmbaradharaṃ saumyaṃ svarṇayajñopavītinam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15828680 (0.034):
sarvābharaṇaṃsaṃyuktaṃ pītāmbaradharaṃ harim // NarP_1,11.70 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15857954 (0.045):
pītāmbaradharaṃ devaṃ hemayajñopavītinam // NarP_1,33.135 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15863130 (0.051):
nāsāvinyastamuktā bhavardhamānatanucchavim // NarP_1,38.41 // / pītāṃbaradharaṃ devaṃ vanamālāvibhūṣimat /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14182716 (0.058):
saṃpūjya bahuśo devaṃ pītāṃbaradharaṃ haram // NarP_2,9.1 //
stṛyamānaṃ munivaraiḥ pārṣadapravarāvṛttam // NarP_1,4.66 //
taṃ dṛṣyvā devasaṃghāste tattejohatatejasaḥ /
namaścakrurmudā yuktā aṣṭāṅgauravaniṃ gatāḥ // NarP_1,4.67 //
tataḥ prasanno bhagavānmeghagaṃbhīranisvanaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15843338 (0.058):
netumāvāṃ nṛtyaratau sudhorāṃ yamayātanām // NarP_1,20.52 // / tataḥ prasanno bhagavānkarmaṇā mama mānada /
uvāca prīṇayandevānnatānindrapurogamān // NarP_1,4.68 //
śrībhagavānuvāca / jāne vo mānasaṃ duḥkhaṃ mṛkaṇḍutapasoṅgam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15828457 (0.046):
dattvābhayaṃ devamāturidaṃ vacanamabravīt // NarP_1,11.55 // / śrībhagavānuvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15828303 (0.051):
uvāca harṣayanvipra devamātaramādarāt // NarP_1,11.45 // / śrībhagavānuvāca / prīto 'smi devi bhadraṃ te bhaviṣyāmi suto hyaham /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15839043 (0.053):
uvāca kṛpayāviṣṭo bhagavānbhūtabhāvanaḥ // NarP_1,16.69 // / śrībhagavānuvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15828914 (0.054):
uvāca prahasanharṣaṃ vardhdayankaśyapasya saḥ // NarP_1,11.82 // / śrībhagavānuvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15829411 (0.054):
āsannabhraṣṭarājyasya vairāgyaṃ janamannivā // NarP_1,11.116 // / śrībhagavānuvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15863269 (0.061):
tacchirasi nyasan // NarP_1,38.50 // / śrībhagavānuvāca ārādhaya kriyāyogairmāṃ sadā dvijasattam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15819271 (0.062):
tatpade paramaṃ yānni te dṛṣṭvā kiṣunācyuta // NarP_1,4.94 // / śrībhagavānuvāca
yuṣmānna bādhate devāḥ sa ṛṣiḥ sajjanāgrāṇīḥ // NarP_1,4.69 //
saṃpadbhiḥ saṃyutā vāpi vipadbhiścāpi sajjanāḥ / / sarvathānyaṃ na bādhante svapne 'pi surasattamāḥ // NarP_1,4.70 //
satataṃ bādhyamāno 'pi viṣayākhyairarātibhiḥ / / avidhāyātmano rakṣāmanyāndveṣṭi kathaṃ sudhīḥ // NarP_1,4.71 //
tāpatrayābhidhānena bādhyamāno hi mānavaḥ / / anyaṃ krīḍayituṃ śaktaḥ kathaṃ bhavati sattamaḥ // NarP_1,4.72 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15856070 (0.062):
bhujyante ca muniśreṣṭha teṣāṃ nāśaḥ kathaṃ bhavet // NarP_1,33.3 // / karmaṇā dehamānpoti dehī kāmena badhyate /
karmaṇā manasā vācā bādhate yaḥ sadā parān /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15823980 (0.029):
taṃ vidyātsarvalokeṣu pāpabhogarataṃ surāḥ // NarP_1,8.86 // / karmaṇā manasā vācā yastvanyānbādhate sadā /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15833206 (0.029):
tasya viṣṇuḥ prasannātmā sarvānkāmānprayacchati // NarP_1,13.81 // / manasā karmaṇā vācā yo rakṣedāmayānvitam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15859574 (0.029):
daivātke 'pīha jāyante lokānugrahatatparāḥ // NarP_1,35.6 // / karmaṇā manasā vācā yo yajedbhaktito harim /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15856641 (0.029):
muktayarthamarcayetsamyak kriyāyogaparo naraḥ // NarP_1,33.41 // / karmaṇā manasā vācā sarvalokahite rataḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15856526 (0.037):
pratimāḥ keśavasyaitā pūjya etāsu bhaktitaḥ // NarP_1,33.33 // / karmaṇā manasā vācā paripīḍāparāṅmukhaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15846336 (0.049):
deśācārāstathāgrāhyāḥ smṛtidharmāvirodhataḥ // NarP_1,24.11 // / karmaṇā manasā vācā yatnāddharṃmaṃ samācaret /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15857596 (0.055):
kurvanti tatphalaṃ vidyādakṣayaṃ sukhadāyakam // NarP_1,33.108 // / karmaṇā manasā vācā stutiśravaṇa pūjanaiḥ /
nityaṃ kāmādibhiryukto mūḍhadhīḥ procyate tu saḥ // NarP_1,4.73 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14215337 (0.063):
lakṣmīgauryataraṃ yaśca prabrūte mūḍhadhīstu saḥ // NarP_2,43.93 //
yo lokahitakṛnmartyo gatāsuryo vimatsaraḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15838380 (0.016):
karmakāryasahāyatvamakāryaparipanthitā // NarP_1,16.26 // / sarvalokahitatvaṃ vai procyate dharmakovidaiḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15987001 (0.053):
idaṃ brahma nirākāraṃ kaivalyaṃ narmadājalam // NarP_1,95.9 // / dhruvaṃ lokahitārthāya śivena svaśarīrataḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15842378 (0.059):
gatidātā viśvamṛgyaḥ sa me viṣṇuḥ prasūdatu // NarP_1,19.36 // / jagaddhitārthaṃ ye dehā dhriyante līlayā hareḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15838423 (0.064):
dharmādharmavivekena vedamārgānusāriṇaḥ // NarP_1,16.29 // / sarvalokahitāsaktāḥ sādhavaḥ parikīrttitāḥ /
niḥśaṅgaḥ procyate sadbhirihāmātra ca sattamāḥ // NarP_1,4.74 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15838356 (0.063):
yadvacaḥ procyate sadbhistastatyamabhidhīyate / / sarveṣāmeva jantūnāmakleṣajananaṃ hi tat // NarP_1,16.25 //
saśaṅkaḥ sarvadā duḥkhī niḥśaṅkaḥ sukhamānpuyāt /
gacchadhvaṃ svālayaṃ svasthāḥ krīḍayiṣyati vo na saḥ // NarP_1,4.75 //
bhavatāṃ rakṣakaścāhaṃ viharadhvaṃ yathāsukham / / iti datvā varaṃ teṣāmatasīkusumaprabhaḥ // NarP_1,4.76 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15959731 (0.058):
śilānugandhanilayaḥ pādacārī ghanacchaviḥ // NarP_1,82.122 // / atasīkusumaprakhyaḥ sadā lakṣmīkṛpākaraḥ /
paśyatāmeva devānāṃ tatraivāntaradhīyata / / tuṣṭātmānaḥ suragaṇāṃ yayurnākaṃ yathāgatam // NarP_1,4.77 //
mṛkaṇḍorapi tuṣṭātmā hariḥ pratyakṣatāmagāt /
arupaṃ paramaṃ brahmasvaprakāśaṃ nirañjanam // NarP_1,4.78 //
atasīpuṣpasaṃkāśaṃ pītavāsasamacyacutam /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14345519 (0.059):
umāmaheśvaraṃ caikaṃ paridhāpya pridāpayet / / atasīpuṣpasaṅkāśaṃ pītavāsasamacyutam // GarP_2,14.56 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15863103 (0.059):
pratyakṣatāmagāttasya bhagavāṃstejasāṃ nidhiḥ // NarP_1,38.39 // / atasī puṣpasaṃkāśaṃ phullapaṅkajalocanan /
divyāyudhadharaṃ dṛṣṭvā mṛkaṇḍurvismito 'bhavat // NarP_1,4.79 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14201180 (0.061):
udgirantaṃ jagannāthaṃ dṛṣṭvā prīto 'bhavattadā // NarP_2,29.8 //
dhyānādunmīlya nayanaṃ apaśyaddharimagrataḥ /
prasannavadanaṃ śāntaṃ dhātāraṃ viśvatejasam // NarP_1,4.80 //
romāñcitaśarīro 'sāvānandāśruvilocanaḥ / / nanāma daṇḍavadbhūmau devadeva sanātanam // NarP_1,4.81 //
aśrubhiḥ kṣālayaṃstasya caraṇau harṣasaṃbhavaiḥ / / śirasyañcalimādhāya stotuṃ samupacakrame // NarP_1,4.82 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15828703 (0.030):
praṇamya prañjalirbhūtva stotuṃ samupacakrame // NarP_1,11.71 //
mṛkaṇḍuruvāca / namaḥ pareśāya parātmarupiṇe parātparasprātparataḥ parāya /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15830393 (0.0):
devā ūcuḥ / namaḥ pareśāya parātmarupiṇe parātparāyāpararupadhāriṇe /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15828704 (0.035):
praṇamya prañjalirbhūtva stotuṃ samupacakrame // NarP_1,11.71 // / kaśyapa uvāca / namonamaste 'khilakāraṇāya namonamaste 'khailapālakāya /
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26203455 (0.063):
sarva-loko1pakārā1rthaṃ % namas tebhyaḥ sadā namaḥ // 7.136 //
apārapārāya parānukartre namaḥ parebhyaḥ parapāraṇāya // NarP_1,4.83 //
yo nāmajātyādivikalpahīnaḥ śabdādidoṣavyatirekarupaḥ /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 2, (jsbh1-2u.htm.txt) 23056621 (0.039):
tajjanyarodanakāritvādidoṣarūpasvārthairlakṣyateṃ rudre rodanaṃ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15878063 (0.049):
parijñānamayo sadbhirnāmajātyādibhivibhuḥ // NarP_1,49.30 // / na yogavānna yukto 'bhūnnaiva pārthivaḥ yokṣyati /
Abhinavagupta: Tantrasara (abhtantu.htm.txt) 13112032 (0.051):
icchāvaicitryāt iti saty api prātibhatve śāstrādyapekṣā saṃvādāya syād api / iti nirbhittisabhittyādibahubhedatvam ācāryasya prātibhasyāgameṣu uktam
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20964722 (0.052):
viśeṣaṇavaiyarthyādidoṣābhāvādi 2 tyevābhiprāyaḥ/ paddhatāvapi
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28783426 (0.053):
tarhi dhvaniguṇībhūtavyaṅgyor īṣadantarayor vibhinnabhedatve durāgrahaḥ/ / śabdārthacamatkṛtyor aikādhikaraṇyaṃ tatra tayor guṇapradhānabhāvaṃ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20931443 (0.055):
ātmāśrayāt/ āropatve uktadoṣāt//
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20965921 (0.056):
bādhaśabdārthatvāditi bhāvaḥ/ astītīti// iti 4 iti ca / doṣadvayasyetyanvayaḥ/ bādhitasādhyake hetuvṛttereva vyabhicārātvāt/ tathā
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28102938 (0.057):
ajijñāsitārthakathanarūpārthāntaradoṣāpatteḥ/ viśaiśajijñāsāṃ prati
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21159278 (0.059):
svātantrādapīti // anāśaṅkitadoṣeti bahuvrīhiḥ / tadrūpānyadvāreṇetyarthaḥ
Samkara (attrib.): Kathopanisadbhasya (samkaubh_u.htm.txt) 23833721 (0.060):
prāṇisukhaduḥkhodbhūtaharṣaśokajātanṛtyagītavāditrakṣvelitāsphoṭitahasitākṛṣṭaruditahāhāmuñcamuñcetyādyanekaśabdakṛtatumulībhūtamahāravo
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9221727 (0.061):
kvacittadasahatvācchabdājaṅkāratvaṃ, doṣaguṇālaṅkārāṇāṃ śabdārthagatatvena
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21189764 (0.062):
padavalītyādiśabdapratipādyatvaṃ padavalya apyastītyuktadoṣanirīsāyaiva / svetyapyuktiriti bhāvaḥ //
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20949119 (0.062):
ityuktatvādityarthaḥ/ doṣatvāditi// parārthānumāne
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6220290 (0.063):
kvacittadasahatvācchabdājaṅkāratvaṃ, doṣaguṇālaṅkārāṇāṃ śabdārthagatatvena
bahusvarupo 'pi nirañjano yastamīśamīḍhyaṃ paramaṃ bhajāmi // NarP_1,4.84
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15816158 (0.051):
kalpāntarudrākhyatamuḥ sa devaḥ śeteṃ'ghripānastamajaṃ bhajāmi // / NarP_1,2.26 // / yannāmasaṃkīrttanato gajendro grāhograbandhānmumuce sa devaḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1239705 (0.061):
nirañjanastataḥ param SvaT_10.1184b / nirañjanaṃ niṣpratimaṃ nirīśam Dka_59c
devāntavedyaṃ puruṣaṃ purāṇaṃ hiraṇyagarbhādijagatsvarupam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15862951 (0.034):
taṃvāṅmano 'cintyamanantaśaktiṃ jñānaikavedyaṃ puruṣaṃ bhajāmi // / NarP_1,38.32 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15862771 (0.043):
yannāma duṣkarmanivāraṇāyacaya tamaprameyaṃ puruṣaṃ bhajāmi // / NarP_1,38.21 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 677713 (0.044):
tvām āhur agryaṃ puruṣaṃ purāṇam || HV_App.I,42A.571 || / [k: T1 G4 M4 ins. :k]
anūpamaṃ bhakti janānukampinaṃ bhajāmi sarveśvaramādimīḍyam // NarP_1,4.85
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15817070 (0.052):
prakṛtiḥ puruṣaśceti kālaśceti tridhā bhavet // NarP_1,3.28 // / paśyanti bhāvitātmāno yaṃ brahmatyabhisaṃjñitam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15862849 (0.061):
pūjyātpūjyataraṃ śāntaṃ gato 'smi śaraṇaṃ prabhum // NarP_1,38.26 // / yaṃ na paśyanti vidvāṃso ya etadvyāvya tiṣṭati /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15816158 (0.064):
kalpāntarudrākhyatamuḥ sa devaḥ śeteṃ'ghripānastamajaṃ bhajāmi // / NarP_1,2.26 // / yannāmasaṃkīrttanato gajendro grāhograbandhānmumuce sa devaḥ /
paśyanti yaṃ vītasamastadoṣā dhyānaikaniṣṭhā vigataspṛhāśca /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15817070 (0.060):
prakṛtiḥ puruṣaśceti kālaśceti tridhā bhavet // NarP_1,3.28 // / paśyanti bhāvitātmāno yaṃ brahmatyabhisaṃjñitam /
nivṛttamohāḥ paramaṃ pavitraṃ nato 'smi saṃsāranirvarttakaṃ tam //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15816138 (0.035):
yacchaktiyuktāstamajaṃ purāṇaṃ satyaṃ stutīśaṃ satataṃ nato 'smi // / NarP_1,2.25 // / yo brahmarupī jagatāṃ vidhātā sa eva pātā dvijaviṣṇurupī /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15816256 (0.037):
jagadvidhātāramakarmakaṃ ca paraṃ purāṇaṃ puruṣama nato 'smi // / NarP_1,2.31 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15816412 (0.052):
kṣatriyānvayabhettā yo jāmadagnyaṃ nato 'smi tam // NarP_1,2.41 // / āvirbhūtaścaturddhā yaḥ kapibhiḥ parivāritaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15839395 (0.054):
sthāṇu ścariṣṇurmahadalpakaṃ ca asañca sajjīvamajīmāsa // NarP_1,16.95 // / nato 'smi taṃ yoginatāṅghripadmaṃ sarvāntarātmānamarupamīśam /
NarP_1,4.86 // / smṛtārtināśanaṃ viṣṇuṃ śaraṇāgatapālakam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15864236 (0.042):
yer'cayanti mahāviṣṇuṃ praṇatārtipraṇāśanam // NarP_1,39.60 //
jagatsevyaṃ jagāddhāma pareśaṃ karuṇākaram // NarP_1,4.87 //
evaṃ stutaḥ sa bhagavānviṣṇustena maharṣiṇā /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15838935 (0.042):
yajñāpriyaṃ yajñakaraṃ viśuddhaṃ natāḥ sma sarvottamamavyayaṃ tam // / NarP_1,16.61 // / iti stuto mahāviṣṇurdevairindrādibhistadā /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15862386 (0.043):
śirasyañjalimādhāya tuṣṭāva kamalāpatim // NarP_1,37.68 // / tena stuto mahāviṣṇurdattavānvaramattamam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15828901 (0.045):
yajñarupa yajadrūpa yajñāṅgaṃ tvāṃ yajāmyaham // NarP_1,11.81 // / iti stutaḥ sa deveśo vāmano lokapāvanaḥ //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15830437 (0.048):
viśvataḥ śirase caiva viśvato gataye namaḥ // NarP_1,11.186 // / evaṃra stuto mahāviṣṇurbrahmādyaiḥ svarddavaukasām /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16969931 (0.053):
stutaḥ sa bhagavān evaṃ BrP_33.24a / stutaḥ saṃpūjito viṣṇus BrP_122.47a
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15913430 (0.062):
dṛṣṭaḥ śrutivimṛgyo hi devadevo janārdanaḥ // NarP_1,62.39 // / stutaśca śukadevena prasannaḥ prāha nārada /
avāpa paramāṃ tuṣṭiṃ śaṅkhacakragadādharaḥ // NarP_1,4.88 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820009 (0.0):
uvāca parayā prītyā śaṅkhacakragadādharaḥ // NarP_1,5.45 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15827852 (0.0):
prādurāsītsamīpe 'syāḥ śaṅkhacakragadādharaḥ // NarP_1,11.14 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15875908 (0.025):
nāpayāti yadā cittātsiddhāṃ manyeta tāṃ tadā // NarP_1,47.62 // / tataḥ śaṅkhagadācakraśārṅgādi rahitaṃ budhaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15854079 (0.034):
yamaścaturmukho bhūtvā śaṅkhacakragadāsibhṛt // NarP_1,31.29 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10796135 (0.039):
śrutvā stotram idaṃ devaḥ śaṅkhacakragadādharaḥ // RKS_34.114 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15962381 (0.039):
patrāgreṣvarcayedaṣṭāvāyudhāni yathākramāt // NarP_1,83.84 // / śaṅkhacakragadākhaḍgapāśāṅkuśaśarāndhanuḥ /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10792839 (0.040):
śambhurna devatā yatra śaṅkhacakragadādharaḥ // RKS_30.31 // / kathaṃ siddhyati yajñau 'sau na sūryo naiva candramāḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15849611 (0.041):
vyavāyaṃ varjayeccaiva nidrālasye tathaiva ca // NarP_1,27.89 // / śaṅkhacakragadāpāṇiṃ nityaṃ nārāyaṇaṃ smaret /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15838961 (0.043):
jagāma yatra rājarṣistapastapati nārada // NarP_1,16.63 // / śaṅkhacakradharo devaḥ saccidānandavigrahaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16009301 (0.044):
caturbhujaṃ mahākāyaṃ jāṃbūnadasamaprabham // NarP_1,124.13 // / śaṅkhacakragadāpadmaramāgaruḍaśobhitam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15922936 (0.044):
ramā padmadvayakarā śaṅkhacakradharo hariḥ // NarP_1,68.26 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16006601 (0.044):
tadā sā vijayā nāma tasyāmacedgadādharam // NarP_1,121.107 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23970357 (0.048):
āvir babhūva bhagavān % śaṅkhacakragadādharaḥ // NsP_53.25 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23972044 (0.048):
prādur babhūva tasyāgre % śaṅkhacakragadādharaḥ // NsP_55.13 // / uvāca śukram ekākṣaṃ $ devo nārāyaṇas tadā &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17035342 (0.048):
āvir babhūva bhagavān śaṅkhacakragadādharaḥ // NsP_53.25 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17037029 (0.048):
prādur babhūva tasyāgre śaṅkhacakragadādharaḥ // NsP_55.13 // / uvāca śukram ekākṣaṃ devo nārāyaṇas tadā /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10818609 (0.050):
śrīpatiś ca śriyā sārddhaṃ śaṅkhacakragadādharaḥ // RKS_63.18 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15826616 (0.051):
koṭisūryapratīkāśā babhūvurvivudharṣabhāḥ // NarP_1,9.132 // / śaṅkhacakragadācihnā harisārupyamāgatāḥ /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18861960 (0.052):
evamuktastu deveśaḥ śaṅkhacakragadādharaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15957505 (0.054):
ādyāvaraṇasaṃgaiḥ syāccakraśaṅkhagadāsibhiḥ // NarP_1,81.124 //
ayāliṅgya muniṃ devaścaturbhirdīrghabāhubhiḥ /
uvāca paramaṃ prītyā varaṃ baraya suvrata // NarP_1,4.89 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15842922 (0.025):
vinayāllabhate martyo durlabhaṃ kiṃ mahātmanām // NarP_1,20.24 // / prīto 'smi tava bhāpāla sanmārgaparivarttinaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14201919 (0.064):
varaṃ vṛṇu pradāsye 'haṃ saṃtuṣṭaḥ stotratastava // NarP_2,29.52 //
prīto 'smi tapasā tena stotreṇa ca tavānagha /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19751358 (0.052):
02,035.029d@021_0187 brahmā brahmavidāṃ śreṣṭho daityam āgamya cābravīt / 02,035.029d@021_0188 prīto 'smi tava bhaktasya tapasānena suvrata
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 672060 (0.052):
brahmā brahmavidāṃ śreṣṭho $ daityaṃ vacanam abravīt // HV_App.I,42A.18 // / prīto 'smi tava bhaktasya $ tapasānena suvrata / HV_App.I,42A.19 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22157612 (0.052):
brahmā brahmavidāṃ śreṣṭho daityaṃ vacanam abravīt // HV_App.I,42A.18 // / prīto 'smi tava bhaktasya tapasānena suvrata / HV_App.I,42A.19 /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4362506 (0.052):
brahmā brahmavidāṃ śreṣṭho daityaṃ vacanam abravīt // HV_31.39 // / prīto 'smi tava bhaktasya tapasānena suvrata /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3912051 (0.052):
brahmā brahmavidāṃ śreṣṭho % daityaṃ vacanamabravīt // MatsP_161.9 // / prīto 'smi tava bhaktasya $ tapasānena suvrata &
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15839499 (0.053):
toṣito 'smi tvayā samyak stotreṇa tapasā tathā // NarP_1,16.102 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26880639 (0.053):
{brahmovāca: } / prīto 'smi tava bhaktasya $ tapasānena suvrata &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11151952 (0.053):
{brahmovāca: } / prīto 'smi tava bhaktasya tapasānena suvrata /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8951545 (0.058):
brahmā brahmavidāṃ śreṣṭho daityaṃ vacanamabravīt // MatsP_161.9 // / prīto 'smi tava bhaktasya tapasānena suvrata /
manasā yadabhipretaṃ varaṃ varaya suvrata // NarP_1,4.90 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1073470 (0.056):
varaṃ varaya suvrata__Vdha_002.006 / evam uktas tato rājā__Vdha_002.007
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15827889 (0.056):
ciraṃ śrāntāsi bhadraṃ te bhaviśaṣyati na saṃśayaḥ // NarP_1,11.16 // / varaṃ varaya dāsyāmi yatte manasi rocate /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26777132 (0.057):
prīto 'haṃ te nṛpaśreṣṭha $ varaṃ varaya suvrata & / yad iṣṭaṃ tat prayacchāmi % hṛdi yat te vyavasthitam // BrP_51.7 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11048449 (0.057):
prīto 'haṃ te nṛpaśreṣṭha varaṃ varaya suvrata / / yad iṣṭaṃ tat prayacchāmi hṛdi yat te vyavasthitam // BrP_51.7 //
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7800848 (0.060):
varaṃ varaya tasmāt tvaṃ ViP_1,12.77a / varaṃ varaya suvrata ViP_1,12.42d
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16417252 (0.064):
varaṃ varaya vatsa tvam HV_App.I,30.379a / varaṃ varaya suvrata HV_App.I,31.2138b
mṛkaṇḍurūvāca / devadeva jagannātha kṛtārtho 'smi na saṃśayaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25771292 (0.022):
bhaktyā tvaddarśanenaiva kṛtārtho 'smi na saṃśayaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15840504 (0.053):
devadeva jagannāta prasīda parameśvara // NarP_1,17.55 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14201880 (0.058):
nahi mama gatidaṃ purāṇapuṃso 'nyaditi prārthanayā prasīda'medya // / NarP_2,29.49 // / iti stuto jagannātho bhaktyā devena śaṃbhunā /
tvaddarśanamapuṇyānāṃ durlabhaṃ ca yataḥ smṛtam // NarP_1,4.91 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23949132 (0.062):
pāvito 'haṃ muniśreṣṭha $ sāṃprataṃ tava darśanāt & / tvaddarśanam apuṇyānāṃ % kalāv asmin sudurlabham // NsP_32.6 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17014117 (0.062):
pāvito 'haṃ muniśreṣṭha sāṃprataṃ tava darśanāt / / tvaddarśanam apuṇyānāṃ kalāv asmin sudurlabham // NsP_32.6 //
brahmādyā yaṃ na vaśyanti yoginaḥ saṃśitavratāḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14202049 (0.021):
bhaktibhāvena śaṃbhustu nibaddhastatra saṃsthitaḥ // NarP_2,29.61 // / yaṃ tu brahmādayo devāḥ svaḥsthāḥ paśyati sarvadā /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10776491 (0.052):
ete cānye 'pi bahavo ṛṣayaḥ saṃśitavratāḥ / / tīrthasyā 'sya prabhāveṇa śaṃsiddhiṃ paramāṃ gatāḥ // RKS_11.41 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15889790 (0.062):
vyastāvyastairyutāstaistaiḥ karkaṭādyāstatastu yaḥ // NarP_1,54.147 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 569623 (0.063):
badaryāṃ vai samuṣitā $ munayaḥ saṃśitavratāḥ / HV_App.I,26.69 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22055179 (0.063):
badaryāṃ vai samuṣitā munayaḥ saṃśitavratāḥ / HV_App.I,26.69 /
dharmiṣṭā dīkṣitāśvāpi vītarāgā vimatsarāḥ // NarP_1,4.92 //
taṃ paśyāmi paraṃ dhāma kimato 'nyaṃ varaṃ vṛṇe /
etenaiva kṛtārtho 'smi janārdana jagaddharo // NarP_1,4.93 //
yatrāmasmṛtimātreṇa mahāpātakino 'pi ye / / tatpade paramaṃ yānni te dṛṣṭvā kiṣunācyuta // NarP_1,4.94 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15829410 (0.040):
āsannabhraṣṭarājyasya vairāgyaṃ janamannivā // NarP_1,11.116 // / śrībhagavānuvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15863268 (0.040):
tacchirasi nyasan // NarP_1,38.50 // / śrībhagavānuvāca ārādhaya kriyāyogairmāṃ sadā dvijasattam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15846660 (0.049):
tato yāti paraṃ sthānaṃ yato nāvarttate punaḥ // NarP_1,24.35 // / iti śrībṛhannārāyaṇapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde sadācāro nāma caturviśo
śrībhagavānuvāca / satyatpruktaṃ tvayā brahmānprīno 'smi tava paṇḍita /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15828458 (0.028):
dattvābhayaṃ devamāturidaṃ vacanamabravīt // NarP_1,11.55 // / śrībhagavānuvāca
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13154812 (0.041):
svasāsmi tava nirdaye paricinoṣi na tvaṃ kutaḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15839043 (0.049):
uvāca kṛpayāviṣṭo bhagavānbhūtabhāvanaḥ // NarP_1,16.69 // / śrībhagavānuvāca
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15776242 (0.049):
<12329.34/3> uvāca cai7nām iyam asmi tvayo9pahūto9pasthitā kiṃ te priyaṃ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15828914 (0.052):
uvāca prahasanharṣaṃ vardhdayankaśyapasya saḥ // NarP_1,11.82 // / śrībhagavānuvāca / tāta tuṣṭo 'smi bhadraṃ te bhaviṣyati surārcitā /
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8643929 (0.055):
pūrṇatvādbrahma / asanānminuterasmi / yadvā sumitatvāt smītyukto jīvaḥ,
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28076484 (0.055):
taddha mana uvāca | ahameva tvacreyo 'smi na vai mayā tvaṃ kiṃ
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10177060 (0.056):
śrībhagavānuvāca / paiṇḍrakoktaṃ tvayā yattudūtavaktreṇa māṃ prati /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15828303 (0.057):
uvāca harṣayanvipra devamātaramādarāt // NarP_1,11.45 // / śrībhagavānuvāca / prīto 'smi devi bhadraṃ te bhaviṣyāmi suto hyaham /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15863269 (0.057):
tacchirasi nyasan // NarP_1,38.50 // / śrībhagavānuvāca ārādhaya kriyāyogairmāṃ sadā dvijasattam /
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28083302 (0.060):
tasyaivāhamasmīti tasyāmapitvamīṣāte tadvā jajñau tadvā na jajñāvati
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15818877 (0.062):
uvāca prīṇayandevānnatānindrapurogamān // NarP_1,4.68 // / śrībhagavānuvāca
Yamuna: Siddhitraya, Part 3: Samvitsiddhi (yasasi_u.htm.txt) 3307208 (0.062):
na muktirnityasiddhatvāt , na brahmāsmītidhīrapi / / na hi brahmāya(ha)masmīti saṃvitpuṣkalakāraṇam /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13778500 (0.062):
tathaivāsmi tavānagha HV_86.65d / tathaivāhvṛtibhīṣmakau HV_96.52d
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21653885 (0.063):
tvayā dunṛtyam/ / 470.008. api tu mayā tava nṛtyantyā vināśalakṣaṇaṃ dṛṣṭam saptame divase
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15829411 (0.064):
āsannabhraṣṭarājyasya vairāgyaṃ janamannivā // NarP_1,11.116 // / śrībhagavānuvāca / śṛṇu daityandra vakṣyāmi guhyādguhyatamaṃ param /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820011 (0.064):
uvāca parayā prītyā śaṅkhacakragadādharaḥ // NarP_1,5.45 // / śrībhagavānuvāca
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25789794 (0.064):
viniṣyandamāna-tan-mahotsava-rasa-makarandam aham apy āpātum āgatāsmi tat / tvayaiva pariveṣyatām |
madṛrśanaṃ hi viphalaṃ na kadācidbhaviṣyati // NarP_1,4.95 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15861326 (0.020):
akāmādapi ye viṣṇoḥ sakṛtpūjāṃ prakurvate // NarP_1,36.57 // / na teṣāṃ bhavabandhastu kadācidapi jāyate /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15863778 (0.022):
daridro duḥkhitaścaiva śīrṇāṅgo vyādhito 'bhavat // NarP_1,39.26 // / sa kadāciddharthaṃ tu pṛthivyāṃ paryaṭan dvijaḥ /
viṣṇirbhaktakuṭumbīti vadanti vivudhāḥ sadā / / tadeva pālayiṣyāmi majjano nānṛtaṃ vadet // NarP_1,4.96 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21103261 (0.0):
viṣṇur bhakta kuṭumbīti vadanti vibudhāḥ sadā | / tad eva pālayiṣyāmi majjano nānṛtaṃ vadet // Hbhv_10.137 //
tasmāttvattapasātuṣṭo yāsyāmi tava putratām /
samastaguṇasaṃyukto dīrghajīvī svarupavān // NarP_1,4.97 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15860270 (0.048):
ko 'haṃ mama kriyā keti svayameva vyaktintayat // NarP_1,35.57 // / mama janma kathaṃ jātaṃ rūpaṃ kīdṛgvidhaṃ mama /
mama janma kule yasya katatkulaṃ mokṣagāmi vai /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21103271 (0.0):
mama janma kule yasya tat kulaṃ mokṣagāmi vai |
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15860270 (0.041):
ko 'haṃ mama kriyā keti svayameva vyaktintayat // NarP_1,35.57 // / mama janma kathaṃ jātaṃ rūpaṃ kīdṛgvidhaṃ mama /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27731161 (0.054):
yasya tatra kule janma tasya tat-tad-vacomanaḥ // Jss_1
mayi tuṣṭe muniśreṣṭha kimasādhyaṃ jagatraye // NarP_1,4.98 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21103276 (0.0):
mama janma kule yasya tat kulaṃ mokṣagāmi vai | / mayi tuṣṭe muni śreṣṭha kim asādhyaṃ jagat traye // Hbhv_10.138 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14194260 (0.049):
tvayā kāmavatā kānta durllabhaṃ yajjagattraye // NarP_2,23.27 // / pronnatābhyāṃ kucābhyāṃ hi kāmino hṛdayaṃ yadi /
ityuktvā devadevaśo muneratasya samīkṣataḥ / / antardadhe mṛkaṇḍuśca tapasaḥ samavartata // NarP_1,4.99 //
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde bhaktivarṇanaprasaṅgena
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15816661 (0.0):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820573 (0.0):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde mārkaṇḍeyavarṇanaṃ nāma
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15822721 (0.0):
cakāra tasya śuśrūṣāṃ sapatnyā saha nārad // NarP_1,7.76 // / iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde gaṅgāmāhātmyaṃ nāma
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15824708 (0.0):
gaṅgābinduniṣeveṇaṃpunarmukto nṛpo 'bhavat // NarP_1,8.138 // / iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde gaṅgāmāhātmyaṃ nāma
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15826860 (0.0):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde gaṅgā māhātmye navamo
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15827643 (0.0):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde gaṅgātpattau
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15832011 (0.0):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde dharmākhyāne dvādaśo
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15834277 (0.0):
kāryaṃ ca viṣṇuḥ karaṇāni viṣṇurasmānna kiñcivdyatiriktamasti // / NarP_1,13.153 // / iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde dharmānukathanaṃ nāma
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15835602 (0.0):
ubhābhyāṃ tarpaṇe dadyādeṣa dharmo vyavasthitaḥ // NarP_1,14.94 // / iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde dharmaśāntinirdeśo nāma
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15837976 (0.0):
tapastaptvānayāmāsa gaṅgāṃ trailokyapāvanīm // NarP_1,15.169 // / iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde dharmākhyāne
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15839706 (0.0):
iti śrūbṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde gaṅgāmāhātmye
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15841345 (0.0):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde vratākhyāne
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15844634 (0.0):
śṛṇuyādvācayedvāpi sarvapāpaiḥ pramucyate // NarP_1,22.28 // / iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde vratākhyāne
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15847580 (0.0):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde smārtācāreṣu
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15848255 (0.0):
viṣṇau prasannatāṃ yāte kimasādhyaṃ dvijottama // NarP_1,26.46 // / iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde smārttadhermaṣu
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15849867 (0.0):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde sadācāreṣu
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15851114 (0.0):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde śrāddhakriyāvarṇanaṃ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15851995 (0.0):
tasmāttāṃstu bhavavyādhiḥ kadācinnaiva bādhate // NarP_1,29.63 // / iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde tithyādinirṇayo nāma
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15853625 (0.0):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde prāyaścittavidhirnāma
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15854683 (0.0):
sūjatyavati cāttyetatsarvaṃ sarvabhugavyayaḥ // NarP_1,31.71 // / iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde yamadūtakṛtyanirupaṇaṃ
mārkaṇḍeyacaritārambho nāma caturtho 'dhyāyaḥ / nārada uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15827653 (0.054):
balikṛtadevaparājayavarṇanannāma daśamo 'dhyāyaḥ / nārada uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15824716 (0.057):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde gaṅgāmāhātmyaṃ nāma / aṣṭamo 'dhyāyaḥ / nārada uvāca / śatpaḥ kathaṃ vasiṣṭena saundāso nṛpasattamaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15816672 (0.058):
sanatkumāranāradasaṃvāde nāradakṛtaviṣṇustutirnāma dvitīyodhyāyaḥ / nārada uvāca
brahmankathaṃ sa bhagavānmṛkaṇḍoḥ putratāṃ gataḥ /
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23716102 (0.061):
itī śrīvāmanapurāṇe ekaviṃśo 'dhyāyaḥ / nārada uvāca / / pulastya kathyatāṃ tāvad devyā bhūyaḥ samudbhavaḥ /
kiṃ cakāra ca tadbruhi harirbhārgavavaṃśajaḥ // NarP_1,5.1 //
śrūyate capurāṇeṣu mārkaṇḍeyo mahāmuniḥ / / apaśyadvaiṣṇavīṃ māyāṃ cirañjīvyasya saṃplave // NarP_1,5.2 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15830488 (0.048):
kiṃ bhojyaṃ kalpayāmāsa ghore sarpabhayākule // NarP_1,11.189 // / sanaka uvāca / amantritaṃ haviryattu hūyate jātavedasi /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14775778 (0.053):
tasmin palkṣe sthitāṃ dṛṣṭvā mārkaṇḍeyo mahāmuniḥ /
sanaka uvāca / śruṇu nārada vakṣaayāmi kathāmetāṃ sanātanīm /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15826884 (0.023):
tadutpattiṃ vada bhrātaranugrāhyo 'smi te yadi // NarP_1,10.1 // / sanaka uvāca / śṛṇu nārada vakṣyāmi gaṅgotpattiṃ tavānagha /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15827687 (0.023):
paropadeśaniratāḥ sajjanā hi munīśvarāḥ // NarP_1,11.2 // / sanaka uvāca / śṛṇu nārada māhātmyaṃ haribhaktiratātmanām /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15867092 (0.038):
asmāllokādamuṃ lokaṃ sarvaṃ śaṃsatu me bhavān // NarP_1,42.4 // / sanandana uvāca / śṛṇu nārada vakṣyāmi cetihāsaṃ purātanam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15879167 (0.038):
tanme karma samācakṣva śrotuṃ kautūhalaṃ mama // NarP_1,50.8 // / sanandana uvāca / śṛṇu nārada vakṣyāmi hyanūcānasya lakṣaṇam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15821630 (0.040):
sagaraḥ ko muniśreṣṭha tanmramākhyātumarhasi // NarP_1,7.1 // / sanaka uvāca / śruṇuṣva muniśārdūla gaṅgāmāhātmyamuttamam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15853650 (0.046):
idānīṃ śrotumicchāmi yamamārgaṃ sudurgamam // NarP_1,31.1 // / sanaka uvāca / śṛṇu vipra pravakṣyāmi yamamārgaṃ sudurgamam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15914180 (0.046):
sanatkumāro bhagavānuvācārkasamadyutiḥ // NarP_1,63.11 // / sanatkumāra uvāca / śṛṇu nārada vakṣyāmi tantraṃ bhāgavataṃ tava /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15940959 (0.046):
samullaṅghya nṛpānanyānetanme nuda saṃśayam // NarP_1,76.2 // / sanatkumāra uvāca / śṛṇu nārada vakṣyāmi saṃdehavinivṛttaye /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15846236 (0.052):
kṛpayā parayā mahyaṃ yathāvadvaktumarhasi // NarP_1,24.4 // / sanaka uvāca / śṛṇuṣva muniśārdūla yathā bhaktapriyaṅkaraḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15865658 (0.052):
kimāhārāḥ kimācārāḥ bhaviṣyanti kalau yuge // NarP_1,41.27 // / sanaka uvāca / śṛṇuṣva muniśārdūla sarvalokopakāraka /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15994751 (0.055):
yadvidhānaṃ ca pūjādestatsarvaṃ vada sāṃpratam // NarP_1,110.3 // / sanātana uvāca / śṛṇu nārada vakṣyāmi tithīnāṃ te vrataṃ pṛthak /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15818463 (0.057):
etānnigadituṃ śaktastvato nāstyadhiko 'paraḥ // NarP_1,4.40 // / sanaka uvāca / śṛṇu brahmanparaṃ guhyaṃ mārkaṇḍeyasya dhīmanaḥ ña /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820613 (0.059):
parayā dayayā tathavaṃ brūhiṃ śāstrārthapāraga // NarP_1,6.2 // / sanaka uvāca / śuṇu brahmantaraṃ guhyaṃ sarvasaṃpatkaraṃ param /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15879116 (0.061):
samākhyāhi mahābhāga mo7śāstrārthavidbhavān // NarP_1,50.5 // / sanandana uvāca / śṛṇu viprapravakṣyāmi śukotpattiṃ samāsataḥ /
viṣṇubhaktisamāyuktāṃ mārkuṇḍeyamuniṃ prati // NarP_1,5.3 //
tapaso 'nte mṛkaṇḍuste mṛkaṇḍustu bhāryāmudūhya sattamaḥ /
gārhasthyamakaroddhṛṣṭaḥ śānto dāntaḥ kṛtārthakaḥ // NarP_1,5.4 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14195552 (0.055):
purāṇamanyathā matvā tiryagyonimavāpnuyāt // NarP_2,24.24 // / saṃsrāto 'pi sudānto 'pi na gatiṃ prāpnuyāditi /
tasya bhāryā śucirdakṣā nityaṃ patiparāyaṇā /
manasā vacasā cāpi dehena ca pativratā // NarP_1,5.5 //
kāle dadhāra sā garbhaṃ haritejoṃśasaṃbhavam / / ruṣuve daśamāsānte putraṃ tejasvināṃ param // NarP_1,5.6 //
sa ṛṣiḥ paramaprīto dṛṣṭvā putraṃ sulakṣaṇam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15909304 (0.057):
śṛtvā putrasya vacanaṃ paramarṣiruvāca tam // NarP_1,58.45 //
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26680635 (0.062):
1.051.001a sa dṛṣṭvā paramaprīto viśvāmitro mahābalaḥ
jātakaṃ kārayāmāsa maṅgalaṃ vidhipūrvakam // NarP_1,5.7 //
sa bālo vavṛdhe tatra śuklapakṣa ivīḍupaḥ /
tatastu pañcame varṣe upanīya mudānvitaḥ // NarP_1,5.8 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10542885 (0.060):
dvitīye tu śuklapakṣe tadanādhikye 'pi tyāgāpattiḥ /
śikṣāṃ cakāra viprendra vaidikīṃ dharmasaṃhitām /
namaskāryā dvijāḥ putra sadādṛṣṭā vidhānataḥ // NarP_1,5.9 //
trikālaṃ sūryamabhyarcya salilāñcalidānataḥ /
vaidikaṃ karma tartavyaṃ vedādhyayanapūrvakam // NarP_1,5.10 //
brahmacaryeṇa tapasā pūjanīyo hariḥ sadā / / niṣiddhaṃ varjanīyaṃ syādṛṣṭasaṃbhāṣaṇādikam // NarP_1,5.11 //
sādhubhiḥ saha vastavyaṃ viṣṇubhaktiparaiḥ sadā /
na dveṣaḥ kasyacitkāryaḥ sarveṣāṃ hitamācaret // NarP_1,5.12 //
ijyādhyaṃyanadānāni sadā kāryāṇi te suta /
evaṃ pitrā samādiṣṭo mārkaṇḍeyo munīśvaraḥ // NarP_1,5.13 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15950211 (0.046):
tapaḥ satyaṃ ca saṃdagdhumudyato 'bhūnmunīśvaraḥ // NarP_1,79.319 // / tatastu munayo dṛṣṭvātapolokanivāsinaḥ /
cacāra dharmaṃ satataṃ sadā saṃcintayanharim /
mārkaṇḍeyo mahābhāgo dayāvāndharmavatsalaḥ // NarP_1,5.14 //
ātmavānsatyasandhaśca mārtaṇḍasadṛśaprabhaḥ /
vaśīṃ śānto mahājñānī sarvatattvārthakovidaḥ // NarP_1,5.15 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15838303 (0.040):
ko vā dvādaśavarṇaśca mune tattvārthakovida // NarP_1,16.21 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15876647 (0.057):
sarvavijñāna saṃpannaḥ sarvaśāstrārthatattvavit // NarP_1,48.32 //
tapaścacāraṃ mahāmacyutaprītikāraṇam /
ārādhito jagannātho mākraṇḍeyena dhīmatā // NarP_1,5.16 //
purāṇasaṃhitāṃ karttudattavānvaramacyutaḥ /
mārkaṇḍeyo muni tapaścacāraṃ paramamacyutaprītikāraṇam /
mārkaṇḍeyo munistasmānnārāyaṇa iti smṛtaḥ // NarP_1,5.17 //
cirajīvī mahābhakto devadevasya cakriṇaḥ /
jagatyekārṇavībhūte svaprabhāvaṃ janārddanaḥ // NarP_1,5.18 //
tasya darśayituṃ vigrāstaṃ na saṃhṛtavānhariḥ / / mṛkaṇḍutanayo dhīmānviṣṇubhaktisamanvitaḥ // NarP_1,5.19 //
tasmiñjale mahāghore sthitavāñchīrṇapatravat /
mārkaṇḍeyaḥ sthitastāvadyāvacchete hariḥ svayam // NarP_1,5.20 //
tasya pramāṇaṃ vakṣyāmi kālasya vadataḥ śruṇu / / daśabhiḥ pañcabhiścaiva nimeṣaiḥ parikīrtitā // NarP_1,5.21 //
kāṣṭātatriṃśato jñeyā kalā pahmajanandana / / tatriṃśato kṣaṇo jñeyastaiḥ paṅbharghaṭikā smṛtā // NarP_1,5.22 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15887170 (0.014):
carcādyā ādhṛṣīyāstu pyantā vā parikīrtitāḥ // NarP_1,53.70 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15890512 (0.016):
ādipañcanavādhīśādreṣkāṇeśāḥ prakīrtitāḥ // NarP_1,55.3 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15919528 (0.020):
seṃduḥ svanāmāgharṇādyā ṅenamoṃtā ime smṛtāḥ // NarP_1,66.84 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15821031 (0.050):
evamādiṣu tīrtheṣu gaṅgā mukhyatamā smṛtā // NarP_1,6.31 // / yathā sarvagato viṣṇurjagavdyāpya pratiṣṭitaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15892607 (0.052):
varṣāṇi śeṣamarkadhnaṃ hārātsaṃmāsakāḥ smṛtāḥ // NarP_1,55.126 // / taccheṣaśca triguṇitaḥ tenaivāptaṃ dināni ca /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15850395 (0.059):
annadāne caturthī syāccheṣāḥ saṃpuddhayaḥ smṛtāḥ // NarP_1,28.38 //
tadvayena muhūrttaṃ syāddinaṃ tatriṃśatā bhavet /
Suryasiddhanta (surysidu.htm.txt) 2965467 (0.037):
12.55b: upariṣṭād bhagolo +ayaṃ vyakṣe paścān mukhaH sadā// / 12.56a: atas tatra dinaṃ triṃśannāḍikaṃ śarvadī tathā/
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21378640 (0.054):
tasya paścimato devi yojanadvitaye punaḥ / / bhūśailamasti tatraiva tridinaṃ vedaparvate // Āk_1,23.489 //
triṃśaddinerbhavenyāsaḥ pakṣadvitayasaṃyutaḥ // NarP_1,5.23 //
Suryasiddhanta (surysidu.htm.txt) 2965467 (0.027):
12.55b: upariṣṭād bhagolo +ayaṃ vyakṣe paścān mukhaH sadā// / 12.56a: atas tatra dinaṃ triṃśannāḍikaṃ śarvadī tathā/
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21378640 (0.044):
tasya paścimato devi yojanadvitaye punaḥ / / bhūśailamasti tatraiva tridinaṃ vedaparvate // Āk_1,23.489 //
ṛturmāsadvayena syāttatrayeṇāyanaṃ smṛtam /
taddayena bhavedabdaḥ sa devānāṃ dinaṃ bhavet // NarP_1,5.24 //
uttaraṃ divasaṃ prāhū rātrirvai dakṣiṇāyanam /
mānuṣeṇaiva māsena pitṝṇāṃ dinamucyate // NarP_1,5.25 //
tasmātsuryendusaṃyoge jñātavyaṃ kalpamuttamam /
divyairvarṣasahasrairdvādaśabhirdaivataṃ yugam // NarP_1,5.26 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23463109 (0.058):
kṛtaṃ tretā dvāparaṃ ca $ kaliś caiva caturyugam & / divyair varṣasahasrais tu % tad dvādaśabhir ucyate // ViP_6,1.5 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5169769 (0.058):
kṛtaṃ tretā dvāparaṃ ca kaliś caiva caturyugam / / divyair varṣasahasrais tu tad dvādaśabhir ucyate // ViP_6,1.5 //
daive yugasahasre dve brāhmaḥ kalpau tu tau nṛṇām /
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7292341 (0.0):
(1.4.295) daive yugasahasre dve brāhmaḥ kalpau tu tau nṛṇām
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23043118 (0.039):
(1.4.294) māsena syādahorātraḥ paitro varṣeṇa daivataḥ / (1.4.295) daive yugasahasre dve brāhmaḥ kalpau tu tau nṛṇām
ekasatpatisaṃkhyātairdivyairmanvantaraṃ yugaiḥ // NarP_1,5.27 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14179877 (0.063):
kalākāṣṭhānimeṣaiśca ṛtubhiścāyanairyugaiḥ // NarP_2,3.44 // / manvantaraistathā kalpairnimeṣairunmiṣairapi /
caturddaśabhiretaiśca brahmaṇo divasaṃmune / / yāvatpramāṇaṃ divasaṃ tāvadrātriḥ prakīrtitā // NarP_1,5.28 //
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3512080 (0.063):
brahmaṇo vā etad udaraṇaṃ yac caturhotrāro brāhmaṇa upadraṣṭopadraṣṭur
nāśamāyāti viprendra tasminkāle jagannayam /
manuṣeṇa sahasreṇa yatpramāṇaṃ bhavecchṛṇu // NarP_1,5.29 //
caturyugasahasrāṇi brahmaṇo divasaṃ mune / / tadvanmāso vatsaraśca jñeyastasyāpi vedhasaḥ // NarP_1,5.30 //
parārddhadvayakālastu tanmatena bhavedvijāḥ /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28186724 (0.054):
kṛtyādiparigraha iti/ ādinā kālo gṛhyate/ paramateneti/
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip12u.htm.txt) 10739871 (0.063):
atastasyaiva tatpūrvoktaṃ tatamatvamapi bhavet / na viṣṇoriti yojanā /
viṣṇorahastu vijñeyaṃ tāvadrātriḥ prakīrtitā // NarP_1,5.31 //
mṛkaṇḍutanayastāvatsthitaḥ saṃjīrṇaparṇavat /
tasminghore jalamaye viṣṇuśaktyupabṛṃhitaḥ /
ātmānaṃ paramaṃ dhyāyansthitavānharisānnidhau // NarP_1,5.32 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14181214 (0.054):
tamekaṃ devatāśreṣṭhaṃ saṃprāpte harivāsare // NarP_2,7.2 // / yadi cālayase dhairyāttato 'haṃ tava kiṅkaraḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14197609 (0.054):
nāsvādayati pāpānna saṃprāpte harivāsare // NarP_2,27.7 // / anuvartaya rājāna gurureṣa sanātanaḥ /
atha kāle samāyāte yoganidrāvimocitaḥ /
sṛṣṭavānbrahmarupeṇa jagadetaccarācaram // NarP_1,5.33 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15875529 (0.041):
mūrttametaddhare rūpaṃ bhāvanātritayātmakam // NarP_1,47.35 // / etatsarvamidaṃ viṃśvaṃ jagadetañcarācaram /
saṃhṛtaṃ tu jalaṃ vīkṣya sṛṣṭaṃ viśvaṃ mṛkaṇḍujaḥ /
vismitaḥ paramaprīto vavande caraṇau hareḥ // NarP_1,5.34 //
śirasyañjalimādhāya mārkaṇḍeyo mahāmuniḥ /
tuṣṭāva vāgbhiriṣṭābhiḥ sadānandaikavigraham // NarP_1,5.35 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23955630 (0.059):
NarP 42 || / .mārkaṇḍeya uvāca: / atha sa gurugṛhe 'pi vartamānaḥ $ sakalavidacyutasaktapuṇyacetāḥ &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17020618 (0.059):
NarP 42 || / .mārkaṇḍeya uvāca: / atha sa gurugṛhe 'pi vartamānaḥ sakalavidacyutasaktapuṇyacetāḥ /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23967380 (0.061):
|| iti śrīnarasiṃhapurāṇe rāmaprādurbhāve pañcāśo 'dhyāyaḥ || NarP 50 || / .mārkaṇḍeya uvāca: / sa tu rāvaṇanītāyāḥ $ sītāyāḥ parimārgaṇam &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17032367 (0.061):
|| iti śrīnarasiṃhapurāṇe rāmaprādurbhāve pañcāśo 'dhyāyaḥ || NarP 50 || / .mārkaṇḍeya uvāca: / sa tu rāvaṇanītāyāḥ sītāyāḥ parimārgaṇam /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15295644 (0.063):
rudrāvatāraṃ bhagavān % praṇipatya maheśvaram // LiP_1,24.141 // / tuṣṭāva vāgbhir iṣṭābhiḥ $ punaḥ prāha ca śaṅkaram &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7189421 (0.063):
rudrāvatāraṃ bhagavān praṇipatya maheśvaram // LiP_1,24.141 // / tuṣṭāva vāgbhir iṣṭābhiḥ punaḥ prāha ca śaṅkaram /
mārkaṇḍeya uvāca / sahasraśirasaṃ devaṃ nārāyaṇamanāmayam /
Satvatatantra (satvtanu.htm.txt) 16986722 (0.028):
hairaṇyagarbhās traividyā nārāyaṇam anāmayam // SatvT_3.46 / sahasraśirasaṃ devaṃ paramānandam avyayam /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19841618 (0.063):
03,100.017b*0502_01 śaraṇyaṃ śaraṇaṃ devaṃ nārāyaṇam ajaṃ vibhum / 03,100.017c nārāyaṇaṃ puraskṛtya vaikuṇṭham aparājitam
vāsudevamanādhāraṃ praṇato 'smijanārdanam // NarP_1,5.36 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15876358 (0.058):
athāśrame samāgatya vāsudevaṃ jagatpatim // NarP_1,48.11 // / samāhṛtaiḥ svayaṃ dravyaiḥ samitkuśamṛdādibhiḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15862479 (0.064):
yatkrodhajo hṝnti jagañca rudrastamādidevaṃ praṇato 'smi viṣṇum // / NarP_1,38.4 // / padmāpatiṃ padmadalāyatākṣaṃ vicitravīryaṃ nikhilaikahetum /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3187172 (0.064):
evaṃ dhyātvā mahāviṣṇuṃ nārāyaṇamanāmayam / / tattanmantreṇa saṃsthāpya prokṣayedgandhavāriṇā // Vis_38.68 //
ameyamajaraṃ nityaṃ sadānandaikavigraham /
apratarkyamanirdeśyaṃ praṇato 'smi janārddanam // NarP_1,5.37 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15819951 (0.030):
sarvaṃ sanātanaṃ śreṣṭhaṃ praṇato 'smi janārddanam // NarP_1,5.41 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15819967 (0.032):
arupaṃ bahurupaṃ taṃ praṇato 'smi janārddanam // NarP_1,5.42 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15819979 (0.040):
tamādidevamīśānaṃ praṇato 'smi janārddanam // NarP_1,5.43 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15819923 (0.040):
parātparataraṃ rupaṃ praṇato 'smi janārddanam // NarP_1,5.39 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15862479 (0.063):
yatkrodhajo hṝnti jagañca rudrastamādidevaṃ praṇato 'smi viṣṇum // / NarP_1,38.4 // / padmāpatiṃ padmadalāyatākṣaṃ vicitravīryaṃ nikhilaikahetum /
akṣaraṃ paramaṃ nityaṃ viśākṣaṃ viśvasambhavam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15858178 (0.052):
purāṇapuruṣo 'nādiḥ śabdabrahmeti gīyate // NarP_1,33.150 // / viśuddamakṣaraṃ nityaṃ pūrṇamākāśamadhyagam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15881130 (0.054):
uñcādekākṣarātpūrvātsvaraṃ yadyadihākṣaram // NarP_1,50.140 // / svārāṇāṃ jātyavarjānāmeṣā prakṛtirucyate /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15952288 (0.063):
tebhyo munibhyaḥ svaṃ dhāma diśantaṃ paramakṣaram // NarP_1,80.95 // / unnidredīvaraśyāmaṃ padmapatrāyatekṣaṇam /
sarvatattvamayaṃ śāntaṃ praṇato 'smi janārddanam // NarP_1,5.38 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15819951 (0.026):
sarvaṃ sanātanaṃ śreṣṭhaṃ praṇato 'smi janārddanam // NarP_1,5.41 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15819967 (0.032):
arupaṃ bahurupaṃ taṃ praṇato 'smi janārddanam // NarP_1,5.42 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15819979 (0.038):
tamādidevamīśānaṃ praṇato 'smi janārddanam // NarP_1,5.43 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15862478 (0.058):
yatkrodhajo hṝnti jagañca rudrastamādidevaṃ praṇato 'smi viṣṇum // / NarP_1,38.4 //
purāṇaṃ puruṣaṃ siddhaṃ sarvajñānaikabhājanam /
parātparataraṃ rupaṃ praṇato 'smi janārddanam // NarP_1,5.39 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15819951 (0.026):
sarvaṃ sanātanaṃ śreṣṭhaṃ praṇato 'smi janārddanam // NarP_1,5.41 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15819967 (0.028):
arupaṃ bahurupaṃ taṃ praṇato 'smi janārddanam // NarP_1,5.42 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15819979 (0.033):
tamādidevamīśānaṃ praṇato 'smi janārddanam // NarP_1,5.43 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15819894 (0.040):
apratarkyamanirdeśyaṃ praṇato 'smi janārddanam // NarP_1,5.37 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15862890 (0.059):
varaṃ vareṇyamajanaṃ praṇato 'smi parātparam // NarP_1,38.29 //
parañjyotiḥ paraṃ dhāma pavitraṃ paramaṃ padam /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20101475 (0.035):
06,032.012 arjuna uvāca / 06,032.012a paraṃ brahma paraṃ dhāma pavitraṃ paramaṃ bhavān
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25625586 (0.035):
arjuna uvāca / paraṃ brahma paraṃ dhāma pavitraṃ paramaṃ
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15626654 (0.035):
paraṃ brahma paraṃ dhāma pavitraṃ paramaṃ bhavān Bhg_10.012a
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3433289 (0.035):
sarveśvaraṃ na jānāti, yata evaṃ vakṣyati, paraṃ brahma paraṃ dhāma / pavitraṃ paramaṃ bhavān / puruṣaṃ śāśvataṃ divyam ādidevam ajaṃ vibhum //"
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3448930 (0.035):
tadvistāraṃ śrotukāmo 'rjuna uvāca / paraṃ brahma paraṃ dhāma pavitraṃ paramaṃ bhavān |
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1134339 (0.036):
paraṃ brahma paraṃ dhāma__Vdha_093.018 / pavitraṃ paramaṃ ca yat__Vdha_093.018
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26868460 (0.045):
pulakāñcitasarvāṅgas % tadākrūro 'bhavad dvijāḥ // BrP_191.25 // / ya etat paramaṃ dhāma $ etat tat paramaṃ padam &
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22924541 (0.051):
yathoktāṃ bhagavato vibhūtiṃ yogaṃ ca śrutvārjuna uvāca / paraṃ brahma paraṃ dhāma pavitraṃ paramaṃ bhavān |
Bhagavadgita 10 (bhg4c10u.htm.txt) 12543352 (0.051):
arjuna uvāca / paraṃ brahma paraṃ dhāma pavitraṃ paramaṃ bhavān |
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4830537 (0.055):
paraṃ brahma paraṃ dhāma pavitraṃ paramañca yat /AP_172.017ab/
Bhagavata-Purana 12 (bhp_12u.htm.txt) 19544903 (0.058):
BhP_12.05.011/1 ahaṃ brahma paraṃ dhāma brahmāhaṃ paramaṃ padam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2841119 (0.058):
ahaṃ brahma paraṃ dhāma brahmāhaṃ paramaṃ padam /
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22924561 (0.061):
paraṃ brahma paramātmā paraṃ dhāma paraṃ tejaḥ pavitraṃ pāvanaṃ paramaṃ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22928433 (0.061):
vedya jātasya | yac ca vedyaṃ vedanārhaṃ tac cāsi paraṃ ca dhāma paramaṃ / padaṃ vaiṣṇavam | tvayā tataṃ vyāptaṃ viśvaṃ samastam | he 'nanta rūpa !
sarvaikarupaṃ paramaṃ praṇato 'smi janārddanamam // NarP_1,5.40 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15862479 (0.043):
yatkrodhajo hṝnti jagañca rudrastamādidevaṃ praṇato 'smi viṣṇum // / NarP_1,38.4 // / padmāpatiṃ padmadalāyatākṣaṃ vicitravīryaṃ nikhilaikahetum /
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2173888 (0.051):
śaktyaitān api sarvadātmani layīkurvāṇam ādyaṃ śivam / bodhāhvam praṇato 'smi devam anaghaṃ ṣaṭkośadāvānalam // *2 //"
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15816138 (0.053):
yacchaktiyuktāstamajaṃ purāṇaṃ satyaṃ stutīśaṃ satataṃ nato 'smi // / NarP_1,2.25 // / yo brahmarupī jagatāṃ vidhātā sa eva pātā dvijaviṣṇurupī /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19568382 (0.056):
trātāsi dīptosi parāyaṇesi / nāthosi loke praṇato 'smi tubhyam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15819979 (0.058):
tamādidevamīśānaṃ praṇato 'smi janārddanam // NarP_1,5.43 // / pareśa paramānanda śaraṇāgatavatsala /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15816256 (0.062):
jagadvidhātāramakarmakaṃ ca paraṃ purāṇaṃ puruṣama nato 'smi // / NarP_1,2.31 // / brahmendrarudrānilavāyumartyagandharvayakṣāsuradevasaṃghaiḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15839183 (0.062):
viśvarupaṃ virupākṣa praṇato 'smyugraretasam // NarP_1,16.79 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15819967 (0.063):
arupaṃ bahurupaṃ taṃ praṇato 'smi janārddanam // NarP_1,5.42 // / yatratadbhagavānviśvaṃ sṛjatyavatti hanti ca /
taṃ sadānandacinmātraṃ parāṇāṃ paramaṃ padam /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13448479 (0.062):
ātmānandaparaṃ tattvaṃ cinmātraṃ paramaṃ padam /
sarvaṃ sanātanaṃ śreṣṭhaṃ praṇato 'smi janārddanam // NarP_1,5.41 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15819979 (0.013):
tamādidevamīśānaṃ praṇato 'smi janārddanam // NarP_1,5.43 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15819908 (0.026):
sarvatattvamayaṃ śāntaṃ praṇato 'smi janārddanam // NarP_1,5.38 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15819922 (0.026):
parātparataraṃ rupaṃ praṇato 'smi janārddanam // NarP_1,5.39 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15819893 (0.030):
apratarkyamanirdeśyaṃ praṇato 'smi janārddanam // NarP_1,5.37 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15862479 (0.044):
yatkrodhajo hṝnti jagañca rudrastamādidevaṃ praṇato 'smi viṣṇum // / NarP_1,38.4 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15862890 (0.063):
varaṃ vareṇyamajanaṃ praṇato 'smi parātparam // NarP_1,38.29 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15816368 (0.064):
tasthāvidaṃ jagatkṛtsnaṃ vārāhaṃ taṃ nato 'smyaham // NarP_1,2.38 // / prahlādaṃ gopayandaityaṃ śilātikaṭhinorasam /
saguṇaṃ nirguṇaṃ śāntaṃ māyātītaṃ sumāyinam /
arupaṃ bahurupaṃ taṃ praṇato 'smi janārddanam // NarP_1,5.42 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15819922 (0.028):
parātparataraṃ rupaṃ praṇato 'smi janārddanam // NarP_1,5.39 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15819908 (0.032):
sarvatattvamayaṃ śāntaṃ praṇato 'smi janārddanam // NarP_1,5.38 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15819893 (0.032):
apratarkyamanirdeśyaṃ praṇato 'smi janārddanam // NarP_1,5.37 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15862479 (0.049):
yatkrodhajo hṝnti jagañca rudrastamādidevaṃ praṇato 'smi viṣṇum // / NarP_1,38.4 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15863201 (0.060):
punaḥ praṇamya taṃ prāha devadevaṃ janārddanam // NarP_1,38.46 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15819936 (0.063):
sarvaikarupaṃ paramaṃ praṇato 'smi janārddanamam // NarP_1,5.40 //
yatratadbhagavānviśvaṃ sṛjatyavatti hanti ca / / tamādidevamīśānaṃ praṇato 'smi janārddanam // NarP_1,5.43 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15819951 (0.013):
sarvaṃ sanātanaṃ śreṣṭhaṃ praṇato 'smi janārddanam // NarP_1,5.41 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15819922 (0.033):
parātparataraṃ rupaṃ praṇato 'smi janārddanam // NarP_1,5.39 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15819908 (0.038):
sarvatattvamayaṃ śāntaṃ praṇato 'smi janārddanam // NarP_1,5.38 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15819893 (0.040):
apratarkyamanirdeśyaṃ praṇato 'smi janārddanam // NarP_1,5.37 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15862479 (0.046):
yatkrodhajo hṝnti jagañca rudrastamādidevaṃ praṇato 'smi viṣṇum // / NarP_1,38.4 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14773470 (0.055):
śete grasitvā sakalaṃ jagad yastamīḍyamīśaṃ praṇato 'smi viṣṇum // / VamPSm_8.26 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15819936 (0.058):
sarvaikarupaṃ paramaṃ praṇato 'smi janārddanamam // NarP_1,5.40 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10796055 (0.058):
vedyaṃ puruṣamadhyakṣamādyaṃ nārāyaṇaṃ prabhum // RKS_34.108 // / praṇato 'smi sadā devaṃ daityāntakaraṇaṃ harim /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1073651 (0.064):
tam īḍyam īśam ajaraṃ__Vdha_002.017 / praṇato 'smi janārdanam__Vdha_002.017
pareśa paramānanda śaraṇāgatavatsala /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15830410 (1.192):
brahmātmane brahmaratātmabuddhaye namo 'stu te 'vyāhatakarmaśīline // / NarP_1,11.184 // / pareśa paramānanda paramātmanparātpara /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26813493 (0.055):
trāhi trāhi jagannātha $ śaraṇāgatavatsala &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11084806 (0.055):
trāhi trāhi jagannātha śaraṇāgatavatsala /
trāhi māṃ karuṇāsindho manotīti namo 'stute // NarP_1,5.44 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15818772 (0.028):
jagaddhitāya kṛṣṇāya govindāya namonamaḥ // NarP_1,4.61 // / namo hikṣamagarbhāya namo brahmādirupiṇe /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15985096 (0.028):
kandarppadarppanāśāya kālahṝntre namonamaḥ // NarP_1,91.224 // / viṣāśanāya viharadvṛṣaskandhamupeyuṣe /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15985108 (0.028):
sariddāmasamābaddhakapadārya namonamaḥ // NarP_1,91.225 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16002165 (0.028):
śītale tvaṃ jagadvātrī śītalāyai namonamaḥ // NarP_1,117.95 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14215059 (0.028):
namastrailokyamūrtāyai tridaśāyai namonamaḥ // NarP_2,43.74 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15985164 (0.028):
kāntāya nijakāntāyai dattārddhāya namonamaḥ // NarP_1,91.229 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14215016 (0.028):
saṃsāraviṣanāśinyai jīvanāyai namonamaḥ // NarP_2,43.71 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14215045 (0.028):
bhuktimuktipradāyinyai bhogavatyai namonamaḥ // NarP_2,43.73 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14215160 (0.028):
viluṣāyai durgahantryai dakṣāyai te namonamaḥ // NarP_2,43.81 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14215086 (0.028):
namaste viśvamitrāyai revatyai te namonamaḥ // NarP_2,43.76 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14215073 (0.028):
tridaśāsanasaṃsthāyai tejovatyai namo 'stu te // NarP_2,43.75 // / mandāyai liṅgadhāriṇyai nārāyaṇyai namonamaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15828852 (0.028):
namo 'stu te yajñavarāhanāmne namo hiraṇyākṣavidārakāya // NarP_1,11.78 // / namo 'stu te vāmanarupabhāje namo 'stu te kṣatrakulāntakāya /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15906186 (0.028):
tāmbūlaṃ ca tataḥ kartā prārthayedvāstupūruṣam // NarP_1,56.614 // / vāstupuruṣa namaste 'stu bhūśayyānirata prabho //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15945314 (0.036):
rāvaṇāntanidānāya namaḥ sarvottarātmane // NarP_1,78.34 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19916303 (0.053):
03,247.047d@025_0081 pāhi māṃ kṛpayā deva śaraṇāgatavatsala
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15945388 (0.057):
ṛkṣavānaravīraughaprāsādāya namonamaḥ // NarP_1,78.39 // / parasainyabalaghnāya śastrāstraghnāya te namaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26813493 (0.060):
trāhi trāhi jagannātha $ śaraṇāgatavatsala &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11084806 (0.060):
trāhi trāhi jagannātha śaraṇāgatavatsala /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15830435 (0.060):
viśvataḥ śirase caiva viśvato gataye namaḥ // NarP_1,11.186 // / evaṃra stuto mahāviṣṇurbrahmādyaiḥ svarddavaukasām /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15843930 (0.061):
namaste ghajñānarupāya jñānadāya namo 'stute // NarP_1,21.8 // / namaste sravaparupāya sarvasiddhipradāyine /
evaṃ stavantaṃ viprendraṃ mārkaṇḍeyajagadgurum / / uvāca parayā prītyā śaṅkhacakragadādharaḥ // NarP_1,5.45 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15819184 (0.0):
avāpa paramāṃ tuṣṭiṃ śaṅkhacakragadādharaḥ // NarP_1,4.88 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15827852 (0.0):
prādurāsītsamīpe 'syāḥ śaṅkhacakragadādharaḥ // NarP_1,11.14 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15875908 (0.025):
nāpayāti yadā cittātsiddhāṃ manyeta tāṃ tadā // NarP_1,47.62 // / tataḥ śaṅkhagadācakraśārṅgādi rahitaṃ budhaḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 642580 (0.026):
dattvārghyaṃ parayā prītyā $ śaṅkhacakragadāsibhṛt / HV_App.I,36.80 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22128136 (0.026):
dattvārghyaṃ parayā prītyā śaṅkhacakragadāsibhṛt / HV_App.I,36.80 /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15854079 (0.034):
yamaścaturmukho bhūtvā śaṅkhacakragadāsibhṛt // NarP_1,31.29 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10796135 (0.039):
śrutvā stotram idaṃ devaḥ śaṅkhacakragadādharaḥ // RKS_34.114 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15962381 (0.039):
patrāgreṣvarcayedaṣṭāvāyudhāni yathākramāt // NarP_1,83.84 // / śaṅkhacakragadākhaḍgapāśāṅkuśaśarāndhanuḥ /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23970357 (0.040):
āvir babhūva bhagavān % śaṅkhacakragadādharaḥ // NsP_53.25 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23972044 (0.040):
prādur babhūva tasyāgre % śaṅkhacakragadādharaḥ // NsP_55.13 // / uvāca śukram ekākṣaṃ $ devo nārāyaṇas tadā &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17035342 (0.040):
āvir babhūva bhagavān śaṅkhacakragadādharaḥ // NsP_53.25 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17037029 (0.040):
prādur babhūva tasyāgre śaṅkhacakragadādharaḥ // NsP_55.13 // / uvāca śukram ekākṣaṃ devo nārāyaṇas tadā /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10792839 (0.040):
śambhurna devatā yatra śaṅkhacakragadādharaḥ // RKS_30.31 // / kathaṃ siddhyati yajñau 'sau na sūryo naiva candramāḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15849611 (0.041):
vyavāyaṃ varjayeccaiva nidrālasye tathaiva ca // NarP_1,27.89 // / śaṅkhacakragadāpāṇiṃ nityaṃ nārāyaṇaṃ smaret /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15838961 (0.043):
jagāma yatra rājarṣistapastapati nārada // NarP_1,16.63 // / śaṅkhacakradharo devaḥ saccidānandavigrahaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15922936 (0.044):
ramā padmadvayakarā śaṅkhacakradharo hariḥ // NarP_1,68.26 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15997565 (0.044):
kṣīreṇāpyāyanaṃ kuryādetannāgavrataṃ smṛtam // NarP_1,113.53 // / evaṅkṛte tu viprendra nṛbhirnāgavrate śubhe /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15859428 (0.045):
hari bhakti yutā daivī taddhīnā hyāsurī mahā // NarP_1,34.74 // / tasmācchṛṇaṣva viprendra haribhaktiparāyaṇāḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1110072 (0.047):
prītimān abhavad rājañ__Vdha_067.057 / śaṅkhacakragadādharaḥ__Vdha_067.057
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16009301 (0.048):
caturbhujaṃ mahākāyaṃ jāṃbūnadasamaprabham // NarP_1,124.13 // / śaṅkhacakragadāpadmaramāgaruḍaśobhitam /
śrībhagavānuvāca / loke bhāgavatā ye ca bhagavadbhaktamānasāḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15828457 (0.049):
dattvābhayaṃ devamāturidaṃ vacanamabravīt // NarP_1,11.55 // / śrībhagavānuvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15828914 (0.054):
uvāca prahasanharṣaṃ vardhdayankaśyapasya saḥ // NarP_1,11.82 // / śrībhagavānuvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15839043 (0.055):
uvāca kṛpayāviṣṭo bhagavānbhūtabhāvanaḥ // NarP_1,16.69 // / śrībhagavānuvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15828303 (0.055):
uvāca harṣayanvipra devamātaramādarāt // NarP_1,11.45 // / śrībhagavānuvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15829411 (0.055):
āsannabhraṣṭarājyasya vairāgyaṃ janamannivā // NarP_1,11.116 // / śrībhagavānuvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15913794 (0.057):
āraṇeyamuvācedaṃ bhṛśaṃ praṇatavatsalaḥ // NarP_1,62.66 // / śrībhagavānuvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15863268 (0.059):
tacchirasi nyasan // NarP_1,38.50 // / śrībhagavānuvāca ārādhaya kriyāyogairmāṃ sadā dvijasattam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15819271 (0.064):
tatpade paramaṃ yānni te dṛṣṭvā kiṣunācyuta // NarP_1,4.94 // / śrībhagavānuvāca
teṣāṃ tuṣṭo na sandeho rakṣāmyetāṃśca sarvadā // NarP_1,5.46 //
ahameva dvijaśreṣṭha nityaṃ pracchannavigrahaḥ / / bhagavadbhaktarupeṇa lokākrakṣāmi sarvadā // NarP_1,5.47 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21103320 (0.049):
aham eva dvija śreṣṭha nityaṃ pracchanna vigrahaḥ | / bhagavad bhakta rūpeṇa lokān rakṣāmi sarvadā // Hbhv_10.141 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17033136 (0.051):
|| iti śrīnarasiṃhapurāṇe rāmaprādurbhāve ekapañcāso 'dhyāyaḥ || NarP 51 / .mārkaṇḍeya uvāca:
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23934626 (0.061):
|| iti śrinarasiṃhapurāṇe puṃsavanākhyānaṃ nāma ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ || NarP 6 / .śrībharadvāja uvāca: / mārkaṇḍeyena muninā $ kathaṃ mṛtyuḥ parājitaḥ &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 16999613 (0.061):
|| iti śrinarasiṃhapurāṇe puṃsavanākhyānaṃ nāma ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ || NarP 6 / .śrībharadvāja uvāca: / mārkaṇḍeyena muninā kathaṃ mṛtyuḥ parājitaḥ /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13399071 (0.062):
pūjanīyau namaskāryau cintanīyau ca sarvadā // LiP_2,11.41 // / iti śrīliṅgamahāpurāṇe uttarabhāge ekādaśo 'dhyāyaḥ
Dramatic Fragments (buddhist) (dramfrag_pu.htm.txt) 5906397 (0.064):
2 /// + .t. + + .. + vā naitad āścaryyaṃm bhagavat. .. /// / 3 /// sāddhyam asti ─ tataḥ praviśanti _ śramaṇa .. .i ///
mārkaṇḍeya uvāca / kiṃlakṣaṇā bhāgavatā jāyante kena karṃmaṇā /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15818435 (0.024):
teṣāṃ saṅgo bhavedyasya tasya śāntirhi śāśvatī // NarP_1,4.38 // / nārada uvāca / kiṃlakṣaṇā bhāgavatāste ca kiṃ karṃma kurvate /
etadicchāmyadaṃ śrotuṃ kautuhalaparo yataḥ // NarP_1,5.48 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15829410 (0.039):
āsannabhraṣṭarājyasya vairāgyaṃ janamannivā // NarP_1,11.116 // / śrībhagavānuvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15863268 (0.039):
tacchirasi nyasan // NarP_1,38.50 // / śrībhagavānuvāca ārādhaya kriyāyogairmāṃ sadā dvijasattam /
śrībhagavānuvācā / lakṣaṇaṃ bhāgavatānāṃ śruṇuṣva munisattam /
vaktuṃ teṣāṃ prabhāvaṃ hi śakyate nābdakoṭibhiḥ // NarP_1,5.49 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820465 (0.062):
mayāpi gadituṃ śakyā nābdakoṭiśatairapi // NarP_1,5.76 //
yo hitāḥ sarvajantūnāṃ gatāsūyā aamatsarā /
viśino nispṛhāḥ śāntāste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.50 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820452 (0.0):
madarthaṃ karṃmakarttāraste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.75 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820127 (0.033):
gaṅgāviśveśvaradhiyā te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.53 // / ye tu devārccanaratā ye tu tatsādhakāḥ smṛtāḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820203 (0.033):
satāṃ śuśrūṣavo ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.58 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820217 (0.033):
tadvaktari ca bhaktā ye te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.59 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820233 (0.033):
tīrthayātrāparā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.60 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820247 (0.033):
harināmaparā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.61 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820261 (0.033):
kāsārakūpakarttāraste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.62 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820275 (0.033):
goyatrīniratā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.63 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820304 (0.033):
tatkāṣṭāṅkitakarṇā ye te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.65 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820322 (0.033):
tanmūlamṛttikāṃ ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.66 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820351 (0.033):
tripuṇḍradhāriṇo ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.68 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820364 (0.033):
rudrākṣālaṅkṛtā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.69 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820420 (0.033):
śivadhyānaratā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.73 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820436 (0.042):
ekādarśīvrataratā vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.74 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820110 (0.043):
tadbhaktaviṣṇubhaktāśca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.52 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820377 (0.049):
hariṃ vā parayā bhaktyā te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.70 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820144 (0.052):
pūjāṃ dṛṣṭvānumodante te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.54 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820287 (0.054):
romāñcitaśarīrāśca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.64 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820335 (0.056):
ye ca vedārthavaktāraste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.67 // / śivāpriyāḥ śivāsaktāḥ śivapādārccane ratāḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820189 (0.063):
tulyāḥ śatruṣu mitreṣu te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.57 // / dharṃmaśāstrapravaktāraḥ satyavākyaratāśca ye /
karṃmaṇā manasā vācā parapīḍāṃ na kurvate /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15857567 (0.045):
na tānpuṃnati tīrthāni surābhāṇḍamivāpagā // NarP_1,33.106 // / vācā dharmānpravaladati manasā pāpamicchati /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12833676 (0.064):
MSS_1827 1 karmaṇā manasā vācā parapīḍāṃ karoti yaḥ /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23400251 (0.064):
karmaṇā manasā vācā $ parapīḍāṃ karoti yaḥ &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5106916 (0.064):
karmaṇā manasā vācā parapīḍāṃ karoti yaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15855281 (0.064):
kāyena manasā vācā parapīḍāmakāriṣamtena pāpena dahyāmi tvahameko
aparigrahaśīlāśca te vai bhāgavatāḥ smṛtāḥ // NarP_1,5.51 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820174 (0.026):
ye guṇagrāhiṇo loke te vai bhāgavatāḥ smṛtāḥ // NarP_1,5.56 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820393 (0.029):
sarvatra guṇabhājo ye te vai bhāgavatāḥ smṛtāḥ // NarP_1,5.71 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820405 (0.047):
samabuddhyā pravarttante te vai bhāgavatāḥ smṛtāḥ // NarP_1,5.72 //
satkathāśravaṇe yeṣāṃ vartate sāttvikī matiḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21101585 (0.0):
mat kathā śravaṇe yeṣāṃ vartate sāttvikī matiḥ |
tadbhaktaviṣṇubhaktāśca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.52 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21101592 (0.0):
mat kathā śravaṇe yeṣāṃ vartate sāttvikī matiḥ | / tad bhakta viṣṇu bhaktāś ca te vai bhāgavatottamāḥ // Hbhv_10.40 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820203 (0.023):
satāṃ śuśrūṣavo ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.58 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820217 (0.023):
tadvaktari ca bhaktā ye te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.59 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820232 (0.023):
tīrthayātrāparā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.60 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820247 (0.023):
harināmaparā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.61 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820261 (0.023):
kāsārakūpakarttāraste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.62 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820275 (0.023):
goyatrīniratā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.63 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820304 (0.023):
tatkāṣṭāṅkitakarṇā ye te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.65 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820320 (0.023):
tanmūlamṛttikāṃ ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.66 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820350 (0.023):
tripuṇḍradhāriṇo ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.68 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820365 (0.023):
rudrākṣālaṅkṛtā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.69 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820420 (0.023):
śivadhyānaratā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.73 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820453 (0.027):
madarthaṃ karṃmakarttāraste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.75 // / ete bhāgavatā vipra kecidatra prakīrtitāḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820377 (0.034):
hariṃ vā parayā bhaktyā te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.70 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820435 (0.036):
ekādarśīvrataratā vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.74 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820080 (0.043):
viśino nispṛhāḥ śāntāste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.50 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820335 (0.050):
ye ca vedārthavaktāraste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.67 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820143 (0.052):
pūjāṃ dṛṣṭvānumodante te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.54 //
mātāpitrośca śuśruṣāṃ kurvanti ye narottamāḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15828519 (0.057):
vahanti satataṃ devi striyo 'pi tyaktapratsarāḥ // NarP_1,11.59 // / mātāpitrośca śuśrūṣurgurubhakto 'tithipriyaḥ /
gaṅgāviśveśvaradhiyā te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.53 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820203 (0.0):
satāṃ śuśrūṣavo ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.58 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820218 (0.0):
tadvaktari ca bhaktā ye te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.59 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820233 (0.0):
tīrthayātrāparā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.60 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820247 (0.0):
harināmaparā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.61 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820261 (0.0):
kāsārakūpakarttāraste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.62 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820276 (0.0):
goyatrīniratā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.63 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820304 (0.0):
tatkāṣṭāṅkitakarṇā ye te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.65 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820320 (0.0):
tanmūlamṛttikāṃ ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.66 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820351 (0.0):
tripuṇḍradhāriṇo ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.68 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820365 (0.0):
rudrākṣālaṅkṛtā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.69 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820420 (0.0):
śivadhyānaratā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.73 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820453 (0.022):
madarthaṃ karṃmakarttāraste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.75 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820435 (0.024):
ekādarśīvrataratā vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.74 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820377 (0.032):
hariṃ vā parayā bhaktyā te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.70 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820081 (0.033):
viśino nispṛhāḥ śāntāste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.50 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820334 (0.034):
ye ca vedārthavaktāraste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.67 //
ye tu devārccanaratā ye tu tatsādhakāḥ smṛtāḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15921552 (0.033):
bhaktyā gṛhāṇa me deva naivedyantuṣṭidaṃsadā // NarP_1,67.73 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21627701 (0.035):
361.019. ahirbudhnye caled bhūmirvaṇijāmanayo mahān/ / 361.020. dharme ratāśca ye siddhā ye ca śauktikakarmiṇaḥ//289//
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6636529 (0.035):
p.117.3ab/.ahirbudhnye caled bhūmir vaṇijām anayo mahān/ / p.117.3cd/.dharme ratāś ca ye siddhā ye ca śauktikakarmiṇaḥ//
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21627432 (0.035):
360.001. <360>svātau pracalitā bhūmiścaurā ye ca kuśīlakāḥ/ / 360.002. hiṃsakā ye ca tatkarmaratā^bhyarthitamūṣakāḥ//268//
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15827774 (0.048):
parapīḍāratā ye tu bhūtavetālakādayaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820269 (0.049):
ye vai taḍāgakarttāro devasahmāni kurvate / / goyatrīniratā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.63 //
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6636256 (0.050):
p.113.8ab/.svātau pracalitā bhūmiś caurā ye ca kuśīlakāḥ/ / p.113.8cd/.hiṃsakā ye ca tat karma^ratā +abhyarthitamūṣakāḥ//
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19258590 (0.052):
kinniyogaratā deva % kimpramāṇaṃ vyavasthitāḥ // KubjT_25.1 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17495438 (0.052):
kinniyogaratā deva kimpramāṇaṃ vyavasthitāḥ // KubjT_25.1 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820447 (0.056):
godānaniratā ye ca kanyādānaratāśca ye / / madarthaṃ karṃmakarttāraste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.75 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17941771 (0.059):
vṛthopavāsino martyā dyūtastrīṣu sadā ratāḥ / / tvadbhāṣaṇopakartāro vaiḍālavratikāśca ye // MarkP_50.58 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7045180 (0.059):
te 'parigrāhiṇaḥ sarve saṃvibhāgaratāḥ punaḥ / / khādanāścāpyaśīlāśca bhūtādyāḥ parikīrtitāḥ /
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9674128 (0.059):
rājakathāratāśca satataṃ te corakathābhikīrtanaratāśca / / jñātiniṣevane ca niratāste cintayamāna rātriṃdivasāni // 194 //
pūjāṃ dṛṣṭvānumodante te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.54 //
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9610899 (0.0):
[118.16] bṛhannāradīye: devārcanaparā ye ca ye ca tatsādhakā narāḥ / / [118.17] pūjāṃ dṛṣṭvānumodante te vai bhāgavatottamāḥ //"
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820204 (0.027):
satāṃ śuśrūṣavo ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.58 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820217 (0.027):
tadvaktari ca bhaktā ye te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.59 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820233 (0.027):
tīrthayātrāparā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.60 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820247 (0.027):
harināmaparā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.61 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820261 (0.027):
kāsārakūpakarttāraste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.62 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820276 (0.027):
goyatrīniratā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.63 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820304 (0.027):
tatkāṣṭāṅkitakarṇā ye te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.65 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820320 (0.027):
tanmūlamṛttikāṃ ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.66 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820350 (0.027):
tripuṇḍradhāriṇo ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.68 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820364 (0.027):
rudrākṣālaṅkṛtā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.69 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820420 (0.027):
śivadhyānaratā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.73 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820452 (0.043):
madarthaṃ karṃmakarttāraste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.75 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820436 (0.043):
ekādarśīvrataratā vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.74 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820377 (0.049):
hariṃ vā parayā bhaktyā te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.70 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820110 (0.052):
tadbhaktaviṣṇubhaktāśca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.52 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820081 (0.052):
viśino nispṛhāḥ śāntāste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.50 // / karṃmaṇā manasā vācā parapīḍāṃ na kurvate /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820335 (0.054):
ye ca vedārthavaktāraste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.67 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820189 (0.056):
tulyāḥ śatruṣu mitreṣu te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.57 // / dharṃmaśāstrapravaktāraḥ satyavākyaratāśca ye /
vratināṃ ca yatīnāṃ ca paricaryāparāśaaca ye / / viyuktaparanindāśca te va bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.55 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820233 (0.056):
tīrthayātrāparā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.60 // / anyeṣāmudayaṃ dṛṣṭvā ye 'bhinavandanti mānavāḥ /
sarveṣāṃ hitavākyāni ye vadanti narottamāḥ /
ye guṇagrāhiṇo loke te vai bhāgavatāḥ smṛtāḥ // NarP_1,5.56 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820393 (0.022):
sarvatra guṇabhājo ye te vai bhāgavatāḥ smṛtāḥ // NarP_1,5.71 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820095 (0.026):
aparigrahaśīlāśca te vai bhāgavatāḥ smṛtāḥ // NarP_1,5.51 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820405 (0.039):
samabuddhyā pravarttante te vai bhāgavatāḥ smṛtāḥ // NarP_1,5.72 //
ātmavatsarvabhūtāni ye paśyanti narottamāḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15818627 (0.0):
nirāhāraḥ kṣamāyuktaḥ satyasandho jitendriyaḥ // NarP_1,4.51 // / ātmavatsarvabhūtāni paśyanviṣayaniḥspṛhaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15829456 (0.0):
nityānandasvarupāṇāṃ kimanyaiḥ sādhyate dhanaiḥ // NarP_1,11.119 // / ātmavatsarvabhūtāni paśyatāṃ śāntacetasām /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15856564 (0.0):
iti niścitya manasā yogadvitayamabhyaset // NarP_1,33.36 // / ātmavatsarvabhūtāni ye manyante manīṣiṇaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15837603 (0.056):
śraddhayā parayā yuktaḥ sā rājasyadhamā smṛtā // NarP_1,15.143 // / yaḥ sarvalokavikhyātakīrtimuddiśya mādhavam /
tulyāḥ śatruṣu mitreṣu te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.57 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820127 (0.042):
gaṅgāviśveśvaradhiyā te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.53 // / ye tu devārccanaratā ye tu tatsādhakāḥ smṛtāḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820217 (0.042):
tadvaktari ca bhaktā ye te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.59 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820232 (0.042):
tīrthayātrāparā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.60 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820247 (0.042):
harināmaparā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.61 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820261 (0.042):
kāsārakūpakarttāraste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.62 // / ye vai taḍāgakarttāro devasahmāni kurvate /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820275 (0.042):
goyatrīniratā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.63 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820305 (0.042):
tatkāṣṭāṅkitakarṇā ye te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.65 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820320 (0.042):
tanmūlamṛttikāṃ ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.66 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820350 (0.042):
tripuṇḍradhāriṇo ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.68 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820364 (0.042):
rudrākṣālaṅkṛtā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.69 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820420 (0.042):
śivadhyānaratā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.73 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820335 (0.045):
ye ca vedārthavaktāraste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.67 // / śivāpriyāḥ śivāsaktāḥ śivapādārccane ratāḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820377 (0.051):
hariṃ vā parayā bhaktyā te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.70 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820452 (0.053):
madarthaṃ karṃmakarttāraste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.75 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820436 (0.054):
ekādarśīvrataratā vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.74 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820288 (0.054):
romāñcitaśarīrāśca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.64 // / tulasīkāvanaṃ dṛṣṭvā ye namaskurvate narāḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820110 (0.056):
tadbhaktaviṣṇubhaktāśca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.52 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820144 (0.056):
pūjāṃ dṛṣṭvānumodante te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.54 // / vratināṃ ca yatīnāṃ ca paricaryāparāśaaca ye /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820081 (0.059):
viśino nispṛhāḥ śāntāste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.50 // / karṃmaṇā manasā vācā parapīḍāṃ na kurvate /
dharṃmaśāstrapravaktāraḥ satyavākyaratāśca ye /
satāṃ śuśrūṣavo ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.58 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820127 (0.0):
gaṅgāviśveśvaradhiyā te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.53 // / ye tu devārccanaratā ye tu tatsādhakāḥ smṛtāḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820233 (0.0):
tīrthayātrāparā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.60 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820247 (0.0):
harināmaparā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.61 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820261 (0.0):
kāsārakūpakarttāraste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.62 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820275 (0.0):
goyatrīniratā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.63 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820304 (0.0):
tatkāṣṭāṅkitakarṇā ye te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.65 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820320 (0.0):
tanmūlamṛttikāṃ ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.66 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820351 (0.0):
tripuṇḍradhāriṇo ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.68 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820364 (0.0):
rudrākṣālaṅkṛtā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.69 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820420 (0.0):
śivadhyānaratā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.73 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820452 (0.022):
madarthaṃ karṃmakarttāraste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.75 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820110 (0.023):
tadbhaktaviṣṇubhaktāśca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.52 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820435 (0.024):
ekādarśīvrataratā vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.74 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820143 (0.027):
pūjāṃ dṛṣṭvānumodante te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.54 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820377 (0.032):
hariṃ vā parayā bhaktyā te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.70 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820081 (0.033):
viśino nispṛhāḥ śāntāste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.50 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820334 (0.034):
ye ca vedārthavaktāraste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.67 //
vyākurvate purāṇāni tāni śṛṇvanti ye tathā / / tadvaktari ca bhaktā ye te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.59 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820127 (0.0):
gaṅgāviśveśvaradhiyā te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.53 // / ye tu devārccanaratā ye tu tatsādhakāḥ smṛtāḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820247 (0.0):
harināmaparā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.61 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820261 (0.0):
kāsārakūpakarttāraste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.62 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820275 (0.0):
goyatrīniratā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.63 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820304 (0.0):
tatkāṣṭāṅkitakarṇā ye te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.65 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820320 (0.0):
tanmūlamṛttikāṃ ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.66 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820351 (0.0):
tripuṇḍradhāriṇo ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.68 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820364 (0.0):
rudrākṣālaṅkṛtā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.69 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820420 (0.0):
śivadhyānaratā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.73 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820437 (0.016):
ekādarśīvrataratā vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.74 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820453 (0.022):
madarthaṃ karṃmakarttāraste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.75 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820110 (0.023):
tadbhaktaviṣṇubhaktāśca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.52 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820143 (0.027):
pūjāṃ dṛṣṭvānumodante te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.54 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820377 (0.032):
hariṃ vā parayā bhaktyā te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.70 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820081 (0.033):
viśino nispṛhāḥ śāntāste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.50 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820334 (0.034):
ye ca vedārthavaktāraste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.67 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21101650 (0.060):
man nāma śravaṇāsaktās te vai bhāgavatottamāḥ // Hbhv_10.43 // / ye'bhinandanti nāmāni hareḥ śrutvā'tiharṣitāḥ |
ye gobrāhmaṇaśuśrūṣaāṃ kurvate satataṃ narāḥ /
tīrthayātrāparā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.60 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820127 (0.0):
gaṅgāviśveśvaradhiyā te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.53 // / ye tu devārccanaratā ye tu tatsādhakāḥ smṛtāḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820203 (0.0):
satāṃ śuśrūṣavo ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.58 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820261 (0.0):
kāsārakūpakarttāraste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.62 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820275 (0.0):
goyatrīniratā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.63 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820304 (0.0):
tatkāṣṭāṅkitakarṇā ye te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.65 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820320 (0.0):
tanmūlamṛttikāṃ ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.66 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820351 (0.0):
tripuṇḍradhāriṇo ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.68 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820364 (0.0):
rudrākṣālaṅkṛtā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.69 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820420 (0.0):
śivadhyānaratā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.73 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820452 (0.022):
madarthaṃ karṃmakarttāraste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.75 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820110 (0.023):
tadbhaktaviṣṇubhaktāśca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.52 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820435 (0.024):
ekādarśīvrataratā vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.74 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820144 (0.027):
pūjāṃ dṛṣṭvānumodante te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.54 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820377 (0.032):
hariṃ vā parayā bhaktyā te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.70 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21101676 (0.032):
hari nāma parā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // Hbhv_10.45 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820081 (0.033):
viśino nispṛhāḥ śāntāste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.50 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820334 (0.034):
ye ca vedārthavaktāraste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.67 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820158 (0.056):
viyuktaparanindāśca te va bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.55 // / sarveṣāṃ hitavākyāni ye vadanti narottamāḥ /
anyeṣāmudayaṃ dṛṣṭvā ye 'bhinavandanti mānavāḥ /
harināmaparā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.61 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820127 (0.0):
gaṅgāviśveśvaradhiyā te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.53 // / ye tu devārccanaratā ye tu tatsādhakāḥ smṛtāḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820203 (0.0):
satāṃ śuśrūṣavo ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.58 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820218 (0.0):
tadvaktari ca bhaktā ye te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.59 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820275 (0.0):
goyatrīniratā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.63 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820304 (0.0):
tatkāṣṭāṅkitakarṇā ye te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.65 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820320 (0.0):
tanmūlamṛttikāṃ ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.66 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820351 (0.0):
tripuṇḍradhāriṇo ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.68 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820364 (0.0):
rudrākṣālaṅkṛtā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.69 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820420 (0.0):
śivadhyānaratā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.73 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820452 (0.022):
madarthaṃ karṃmakarttāraste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.75 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820110 (0.023):
tadbhaktaviṣṇubhaktāśca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.52 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820435 (0.024):
ekādarśīvrataratā vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.74 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820143 (0.027):
pūjāṃ dṛṣṭvānumodante te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.54 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820377 (0.032):
hariṃ vā parayā bhaktyā te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.70 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21101676 (0.032):
hari nāma parā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // Hbhv_10.45 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820081 (0.033):
viśino nispṛhāḥ śāntāste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.50 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820334 (0.034):
ye ca vedārthavaktāraste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.67 //
ārāmāropaṇaratāstaḍāparirakṣakāḥ / / kāsārakūpakarttāraste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.62 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820127 (0.0):
gaṅgāviśveśvaradhiyā te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.53 // / ye tu devārccanaratā ye tu tatsādhakāḥ smṛtāḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820203 (0.0):
satāṃ śuśrūṣavo ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.58 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820218 (0.0):
tadvaktari ca bhaktā ye te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.59 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820233 (0.0):
tīrthayātrāparā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.60 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820304 (0.0):
tatkāṣṭāṅkitakarṇā ye te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.65 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820320 (0.0):
tanmūlamṛttikāṃ ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.66 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820351 (0.0):
tripuṇḍradhāriṇo ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.68 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820364 (0.0):
rudrākṣālaṅkṛtā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.69 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820420 (0.0):
śivadhyānaratā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.73 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820453 (0.022):
madarthaṃ karṃmakarttāraste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.75 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820110 (0.023):
tadbhaktaviṣṇubhaktāśca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.52 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820435 (0.024):
ekādarśīvrataratā vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.74 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820143 (0.027):
pūjāṃ dṛṣṭvānumodante te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.54 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820377 (0.032):
hariṃ vā parayā bhaktyā te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.70 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820334 (0.033):
ye ca vedārthavaktāraste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.67 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820082 (0.033):
viśino nispṛhāḥ śāntāste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.50 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820287 (0.058):
romāñcitaśarīrāśca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.64 //
ye vai taḍāgakarttāro devasahmāni kurvate /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15866210 (0.063):
tatraiva nindāniratā vṛthāviśraṃbhiṇo janāḥ / / nidāṃ kurvanti satataṃ pitṛmātṛsuteṣu ca // NarP_1,41.67 //
goyatrīniratā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.63 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820133 (0.0):
gaṅgāviśveśvaradhiyā te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.53 // / ye tu devārccanaratā ye tu tatsādhakāḥ smṛtāḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820203 (0.0):
satāṃ śuśrūṣavo ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.58 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820218 (0.0):
tadvaktari ca bhaktā ye te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.59 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820233 (0.0):
tīrthayātrāparā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.60 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820247 (0.0):
harināmaparā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.61 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820304 (0.0):
tatkāṣṭāṅkitakarṇā ye te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.65 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820320 (0.0):
tanmūlamṛttikāṃ ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.66 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820351 (0.0):
tripuṇḍradhāriṇo ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.68 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820365 (0.0):
rudrākṣālaṅkṛtā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.69 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820420 (0.0):
śivadhyānaratā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.73 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820452 (0.022):
madarthaṃ karṃmakarttāraste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.75 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820110 (0.023):
tadbhaktaviṣṇubhaktāśca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.52 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820435 (0.024):
ekādarśīvrataratā vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.74 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820143 (0.027):
pūjāṃ dṛṣṭvānumodante te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.54 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820377 (0.032):
hariṃ vā parayā bhaktyā te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.70 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820081 (0.033):
viśino nispṛhāḥ śāntāste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.50 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820334 (0.034):
ye ca vedārthavaktāraste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.67 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15866210 (0.050):
tatraiva nindāniratā vṛthāviśraṃbhiṇo janāḥ / / nidāṃ kurvanti satataṃ pitṛmātṛsuteṣu ca // NarP_1,41.67 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21101675 (0.060):
hari nāma parā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // Hbhv_10.45 //
ye 'bhinandanti nāmāni hareḥ śrutvātiharṣitāḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21101658 (0.0):
man nāma śravaṇāsaktās te vai bhāgavatottamāḥ // Hbhv_10.43 // / ye'bhinandanti nāmāni hareḥ śrutvā'tiharṣitāḥ |
romāñcitaśarīrāśca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.64 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21101661 (0.0):
ye'bhinandanti nāmāni hareḥ śrutvā'tiharṣitāḥ | / romāñcitaśarīrāśca te vai bhāgavatottamāḥ // Hbhv_10.44 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820453 (0.044):
madarthaṃ karṃmakarttāraste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.75 // / ete bhāgavatā vipra kecidatra prakīrtitāḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820377 (0.044):
hariṃ vā parayā bhaktyā te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.70 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820127 (0.045):
gaṅgāviśveśvaradhiyā te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.53 // / ye tu devārccanaratā ye tu tatsādhakāḥ smṛtāḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820203 (0.045):
satāṃ śuśrūṣavo ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.58 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820217 (0.045):
tadvaktari ca bhaktā ye te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.59 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820232 (0.045):
tīrthayātrāparā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.60 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820247 (0.045):
harināmaparā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.61 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820261 (0.045):
kāsārakūpakarttāraste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.62 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820320 (0.045):
tanmūlamṛttikāṃ ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.66 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820350 (0.045):
tripuṇḍradhāriṇo ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.68 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820364 (0.045):
rudrākṣālaṅkṛtā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.69 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820421 (0.045):
śivadhyānaratā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.73 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820080 (0.054):
viśino nispṛhāḥ śāntāste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.50 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820189 (0.054):
tulyāḥ śatruṣu mitreṣu te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.57 // / dharṃmaśāstrapravaktāraḥ satyavākyaratāśca ye /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820110 (0.056):
tadbhaktaviṣṇubhaktāśca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.52 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820335 (0.058):
ye ca vedārthavaktāraste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.67 // / śivāpriyāḥ śivāsaktāḥ śivapādārccane ratāḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820436 (0.059):
ekādarśīvrataratā vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.74 //
tulasīkāvanaṃ dṛṣṭvā ye namaskurvate narāḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21101542 (0.028):
śrī tulasī sevā niṣṭhā [NārP 1.5.65 66] / tulasī kānanaṃ dṛṣṭvā ye namaskurvate narāḥ |
tatkāṣṭāṅkitakarṇā ye te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.65 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820127 (0.0):
gaṅgāviśveśvaradhiyā te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.53 // / ye tu devārccanaratā ye tu tatsādhakāḥ smṛtāḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820203 (0.0):
satāṃ śuśrūṣavo ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.58 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820218 (0.0):
tadvaktari ca bhaktā ye te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.59 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820233 (0.0):
tīrthayātrāparā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.60 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820247 (0.0):
harināmaparā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.61 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820261 (0.0):
kāsārakūpakarttāraste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.62 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820275 (0.0):
goyatrīniratā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.63 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820351 (0.0):
tripuṇḍradhāriṇo ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.68 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820364 (0.0):
rudrākṣālaṅkṛtā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.69 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820421 (0.0):
śivadhyānaratā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.73 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21101552 (1.192):
tat kāṣṭhāṅkita karṇā ye te vai bhāgavatottamāḥ // Hbhv_10.38 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820453 (0.022):
madarthaṃ karṃmakarttāraste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.75 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820110 (0.023):
tadbhaktaviṣṇubhaktāśca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.52 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820436 (0.024):
ekādarśīvrataratā vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.74 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820143 (0.027):
pūjāṃ dṛṣṭvānumodante te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.54 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820377 (0.032):
hariṃ vā parayā bhaktyā te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.70 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820081 (0.033):
viśino nispṛhāḥ śāntāste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.50 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820335 (0.034):
ye ca vedārthavaktāraste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.67 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820189 (0.054):
tulyāḥ śatruṣu mitreṣu te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.57 // / dharṃmaśāstrapravaktāraḥ satyavākyaratāśca ye /
tulasīgandhamāghrāya santoṣaṃ kurvate tu ye /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21101558 (0.0):
tat kāṣṭhāṅkita karṇā ye te vai bhāgavatottamāḥ // Hbhv_10.38 // / tulasī gandham āghrāya santoṣaṃ kurvate tu ye |
tanmūlamṛttikāṃ ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.66 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820127 (0.0):
gaṅgāviśveśvaradhiyā te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.53 // / ye tu devārccanaratā ye tu tatsādhakāḥ smṛtāḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820203 (0.0):
satāṃ śuśrūṣavo ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.58 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820218 (0.0):
tadvaktari ca bhaktā ye te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.59 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820233 (0.0):
tīrthayātrāparā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.60 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820247 (0.0):
harināmaparā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.61 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820261 (0.0):
kāsārakūpakarttāraste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.62 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820275 (0.0):
goyatrīniratā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.63 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820351 (0.0):
tripuṇḍradhāriṇo ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.68 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820364 (0.0):
rudrākṣālaṅkṛtā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.69 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820420 (0.0):
śivadhyānaratā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.73 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820452 (0.022):
madarthaṃ karṃmakarttāraste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.75 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820110 (0.023):
tadbhaktaviṣṇubhaktāśca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.52 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820435 (0.024):
ekādarśīvrataratā vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.74 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820143 (0.027):
pūjāṃ dṛṣṭvānumodante te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.54 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820377 (0.032):
hariṃ vā parayā bhaktyā te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.70 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820082 (0.033):
viśino nispṛhāḥ śāntāste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.50 //
āśramācācaraniratāstathaivātithipūjakāḥ / / ye ca vedārthavaktāraste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.67 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820261 (0.033):
kāsārakūpakarttāraste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.62 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820127 (0.034):
gaṅgāviśveśvaradhiyā te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.53 // / ye tu devārccanaratā ye tu tatsādhakāḥ smṛtāḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820203 (0.034):
satāṃ śuśrūṣavo ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.58 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820217 (0.034):
tadvaktari ca bhaktā ye te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.59 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820232 (0.034):
tīrthayātrāparā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.60 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820247 (0.034):
harināmaparā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.61 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820275 (0.034):
goyatrīniratā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.63 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820305 (0.034):
tatkāṣṭāṅkitakarṇā ye te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.65 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820364 (0.034):
rudrākṣālaṅkṛtā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.69 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820420 (0.034):
śivadhyānaratā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.73 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820453 (0.043):
madarthaṃ karṃmakarttāraste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.75 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820377 (0.044):
hariṃ vā parayā bhaktyā te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.70 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820436 (0.045):
ekādarśīvrataratā vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.74 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820189 (0.045):
tulyāḥ śatruṣu mitreṣu te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.57 // / dharṃmaśāstrapravaktāraḥ satyavākyaratāśca ye /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820110 (0.050):
tadbhaktaviṣṇubhaktāśca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.52 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820143 (0.054):
pūjāṃ dṛṣṭvānumodante te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.54 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820081 (0.056):
viśino nispṛhāḥ śāntāste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.50 // / karṃmaṇā manasā vācā parapīḍāṃ na kurvate /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820288 (0.058):
romāñcitaśarīrāśca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.64 // / tulasīkāvanaṃ dṛṣṭvā ye namaskurvate narāḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16860207 (0.062):
nityaṃ ye 'tithipūjakāḥ BrP_214.114b / nityaṃ ye 'tithipūjakāḥ BrP_214*.114b
śivāpriyāḥ śivāsaktāḥ śivapādārccane ratāḥ /
tripuṇḍradhāriṇo ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.68 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820127 (0.0):
gaṅgāviśveśvaradhiyā te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.53 // / ye tu devārccanaratā ye tu tatsādhakāḥ smṛtāḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820204 (0.0):
satāṃ śuśrūṣavo ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.58 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820218 (0.0):
tadvaktari ca bhaktā ye te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.59 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820233 (0.0):
tīrthayātrāparā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.60 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820247 (0.0):
harināmaparā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.61 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820261 (0.0):
kāsārakūpakarttāraste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.62 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820276 (0.0):
goyatrīniratā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.63 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820304 (0.0):
tatkāṣṭāṅkitakarṇā ye te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.65 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820320 (0.0):
tanmūlamṛttikāṃ ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.66 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820420 (0.0):
śivadhyānaratā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.73 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820452 (0.022):
madarthaṃ karṃmakarttāraste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.75 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820110 (0.023):
tadbhaktaviṣṇubhaktāśca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.52 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820435 (0.024):
ekādarśīvrataratā vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.74 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820143 (0.027):
pūjāṃ dṛṣṭvānumodante te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.54 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820377 (0.032):
hariṃ vā parayā bhaktyā te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.70 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820081 (0.033):
viśino nispṛhāḥ śāntāste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.50 //
vyāharanti ca nāmāni hareḥ śambhormahātmanaḥ / / rudrākṣālaṅkṛtā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.69 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820127 (0.0):
gaṅgāviśveśvaradhiyā te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.53 // / ye tu devārccanaratā ye tu tatsādhakāḥ smṛtāḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820203 (0.0):
satāṃ śuśrūṣavo ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.58 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820218 (0.0):
tadvaktari ca bhaktā ye te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.59 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820233 (0.0):
tīrthayātrāparā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.60 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820247 (0.0):
harināmaparā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.61 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820261 (0.0):
kāsārakūpakarttāraste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.62 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820276 (0.0):
goyatrīniratā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.63 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820304 (0.0):
tatkāṣṭāṅkitakarṇā ye te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.65 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820320 (0.0):
tanmūlamṛttikāṃ ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.66 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820420 (0.0):
śivadhyānaratā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.73 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820453 (0.022):
madarthaṃ karṃmakarttāraste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.75 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820110 (0.023):
tadbhaktaviṣṇubhaktāśca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.52 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820435 (0.024):
ekādarśīvrataratā vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.74 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820143 (0.027):
pūjāṃ dṛṣṭvānumodante te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.54 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820081 (0.033):
viśino nispṛhāḥ śāntāste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.50 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820334 (0.034):
ye ca vedārthavaktāraste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.67 //
ye yajanti mahādevaṃ ṛtubhirbahudakṣiṇaiḥ /
hariṃ vā parayā bhaktyā te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.70 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820127 (0.032):
gaṅgāviśveśvaradhiyā te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.53 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820203 (0.032):
satāṃ śuśrūṣavo ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.58 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820217 (0.032):
tadvaktari ca bhaktā ye te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.59 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820233 (0.032):
tīrthayātrāparā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.60 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820247 (0.032):
harināmaparā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.61 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820261 (0.032):
kāsārakūpakarttāraste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.62 // / ye vai taḍāgakarttāro devasahmāni kurvate /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820275 (0.032):
goyatrīniratā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.63 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820305 (0.032):
tatkāṣṭāṅkitakarṇā ye te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.65 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820320 (0.032):
tanmūlamṛttikāṃ ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.66 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820350 (0.032):
tripuṇḍradhāriṇo ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.68 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820420 (0.032):
śivadhyānaratā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.73 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820110 (0.034):
tadbhaktaviṣṇubhaktāśca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.52 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820452 (0.040):
madarthaṃ karṃmakarttāraste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.75 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820288 (0.044):
romāñcitaśarīrāśca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.64 // / tulasīkāvanaṃ dṛṣṭvā ye namaskurvate narāḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820335 (0.044):
ye ca vedārthavaktāraste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.67 // / śivāpriyāḥ śivāsaktāḥ śivapādārccane ratāḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820143 (0.049):
pūjāṃ dṛṣṭvānumodante te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.54 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820081 (0.049):
viśino nispṛhāḥ śāntāste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.50 // / karṃmaṇā manasā vācā parapīḍāṃ na kurvate /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820189 (0.051):
tulyāḥ śatruṣu mitreṣu te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.57 // / dharṃmaśāstrapravaktāraḥ satyavākyaratāśca ye /
viditāni ca śāstrāṇi parārthaṃ gravadanti ye /
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9566675 (0.061):
tasmāt prekṣavadbhiḥ sarvaguṇākareṣu bhagavatsu śraddhā utpadanīyā, / tadguṇaparisādhanārthaṃ sarvaprakāreṇa prayatitavyam / trikāyadivibhāgastu
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18339049 (0.063):
dṛśyate prameyamebhiriti darśanāni sāṅkhayādiśāstrāṇi / / etaduktaṃ bhavati / / yadyapi paramatasādhakānāmasmanmatabādhakānāṃ ca
sarvatra guṇabhājo ye te vai bhāgavatāḥ smṛtāḥ // NarP_1,5.71 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820174 (0.022):
ye guṇagrāhiṇo loke te vai bhāgavatāḥ smṛtāḥ // NarP_1,5.56 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820095 (0.029):
aparigrahaśīlāśca te vai bhāgavatāḥ smṛtāḥ // NarP_1,5.51 //
śive ca parameśe ca viṣṇau ca paramātmani / / samabuddhyā pravarttante te vai bhāgavatāḥ smṛtāḥ // NarP_1,5.72 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21101419 (0.0):
śive ca parameśāne viṣṇau ca paramātmani | / samabuddhyā pravarttante te vai bhāgavatottamāḥ // Hbhv_10.30 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13922243 (0.0):
tathaiva śaiveṣu tad apekṣayā yathā bṛhan nāradīye / śive ca parameśāne viṣṇau ca paramātmani | / samabuddhyā pravarttante te vai bhāgavatottamāḥ || [NārP 1.5.72] iti |
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820174 (0.039):
ye guṇagrāhiṇo loke te vai bhāgavatāḥ smṛtāḥ // NarP_1,5.56 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820095 (0.047):
aparigrahaśīlāśca te vai bhāgavatāḥ smṛtāḥ // NarP_1,5.51 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15986311 (0.063):
gautamākhyānakaṃ caiva śivagītā tataḥ smṛtā // NarP_1,93.25 //
śivāgrikāryaniratāḥ pañcākṣarajape ratāḥ /
śivadhyānaratā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.73 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820127 (0.0):
gaṅgāviśveśvaradhiyā te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.53 // / ye tu devārccanaratā ye tu tatsādhakāḥ smṛtāḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820203 (0.0):
satāṃ śuśrūṣavo ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.58 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820218 (0.0):
tadvaktari ca bhaktā ye te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.59 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820233 (0.0):
tīrthayātrāparā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.60 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820247 (0.0):
harināmaparā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.61 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820261 (0.0):
kāsārakūpakarttāraste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.62 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820275 (0.0):
goyatrīniratā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.63 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820304 (0.0):
tatkāṣṭāṅkitakarṇā ye te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.65 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820320 (0.0):
tanmūlamṛttikāṃ ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.66 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820351 (0.0):
tripuṇḍradhāriṇo ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.68 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820364 (0.0):
rudrākṣālaṅkṛtā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.69 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820452 (0.022):
madarthaṃ karṃmakarttāraste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.75 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820110 (0.023):
tadbhaktaviṣṇubhaktāśca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.52 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820143 (0.027):
pūjāṃ dṛṣṭvānumodante te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.54 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820377 (0.032):
hariṃ vā parayā bhaktyā te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.70 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820081 (0.033):
viśino nispṛhāḥ śāntāste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.50 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820334 (0.034):
ye ca vedārthavaktāraste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.67 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29003504 (0.053):
śivārcanaratāḥ sarve LiP_1,82.48c / śivārcanaratāḥ sarve LiP_1,82.66c
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25415507 (0.064):
japayajñaratāścānye dhyānayajñaratāstathā // ŚivP_7.2,22.45cd/
pānīyadānaniratā ye 'nnadānaratāstathā /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16916645 (0.060):
ye ca dānaratāḥ śūrā BrP_214.113c / ye ca dānaratāḥ śūrā BrP_214*.113c
ekādarśīvrataratā vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.74 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820218 (0.016):
tadvaktari ca bhaktā ye te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.59 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820127 (0.024):
gaṅgāviśveśvaradhiyā te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.53 // / ye tu devārccanaratā ye tu tatsādhakāḥ smṛtāḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820203 (0.024):
satāṃ śuśrūṣavo ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.58 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820232 (0.024):
tīrthayātrāparā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.60 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820247 (0.024):
harināmaparā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.61 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820261 (0.024):
kāsārakūpakarttāraste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.62 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820275 (0.024):
goyatrīniratā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.63 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820304 (0.024):
tatkāṣṭāṅkitakarṇā ye te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.65 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820320 (0.024):
tanmūlamṛttikāṃ ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.66 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820350 (0.024):
tripuṇḍradhāriṇo ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.68 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820364 (0.024):
rudrākṣālaṅkṛtā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.69 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820110 (0.036):
tadbhaktaviṣṇubhaktāśca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.52 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820081 (0.042):
viśino nispṛhāḥ śāntāste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.50 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820144 (0.043):
pūjāṃ dṛṣṭvānumodante te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.54 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820335 (0.045):
ye ca vedārthavaktāraste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.67 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820377 (0.054):
hariṃ vā parayā bhaktyā te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.70 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820189 (0.058):
tulyāḥ śatruṣu mitreṣu te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.57 // / dharṃmaśāstrapravaktāraḥ satyavākyaratāśca ye /
godānaniratā ye ca kanyādānaratāśca ye /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16916646 (0.059):
ye ca dānaratāḥ śūrā BrP_214.113c / ye ca dānaratāḥ śūrā BrP_214*.113c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26883685 (0.062):
śrāntasaṃvāhakā ye ca $ priyavādaratāś ca ye & / ye ca dānaratāḥ śūrā % mātāpitṛparāś ca ye // BrP_214.113 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26885360 (0.062):
śrāntasaṃvāhakā ye ca $ priyavādaratāś ca ye & / ye ca dānaratāḥ śūrā % mātāpitṛparāś ca ye // BrP_214*.113 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11154997 (0.062):
śrāntasaṃvāhakā ye ca priyavādaratāś ca ye / / ye ca dānaratāḥ śūrā mātāpitṛparāś ca ye // BrP_214.113 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11156672 (0.062):
śrāntasaṃvāhakā ye ca priyavādaratāś ca ye / / ye ca dānaratāḥ śūrā mātāpitṛparāś ca ye // BrP_214*.113 //
madarthaṃ karṃmakarttāraste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.75 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820082 (0.0):
viśino nispṛhāḥ śāntāste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.50 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820133 (0.022):
gaṅgāviśveśvaradhiyā te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.53 // / ye tu devārccanaratā ye tu tatsādhakāḥ smṛtāḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820203 (0.022):
satāṃ śuśrūṣavo ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.58 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820218 (0.022):
tadvaktari ca bhaktā ye te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.59 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820233 (0.022):
tīrthayātrāparā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.60 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820247 (0.022):
harināmaparā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.61 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820261 (0.022):
kāsārakūpakarttāraste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.62 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820275 (0.022):
goyatrīniratā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.63 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820304 (0.022):
tatkāṣṭāṅkitakarṇā ye te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.65 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820322 (0.022):
tanmūlamṛttikāṃ ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.66 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820350 (0.022):
tripuṇḍradhāriṇo ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.68 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820365 (0.022):
rudrākṣālaṅkṛtā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.69 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820420 (0.022):
śivadhyānaratā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.73 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820110 (0.027):
tadbhaktaviṣṇubhaktāśca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.52 //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17848200 (0.039):
śravaṇa kīrtanādi bhāgavata dharmas tat paramas tad eka niṣṭho bhava | / abhyāsāsamarthye mad arthaṃ bhāgavata dharma saṃjñakāni karmāṇy api kurvan
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16980743 (0.039):
śravaṇa-kīrtanādi-bhāgavata-dharmas tat-paramas tad-eka-niṣṭho bhava | / abhyāsāsamarthye mad-arthaṃ bhāgavata-dharma-saṃjñakāni karmāṇy api kurvan
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820377 (0.040):
hariṃ vā parayā bhaktyā te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.70 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820144 (0.043):
pūjāṃ dṛṣṭvānumodante te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.54 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820335 (0.043):
ye ca vedārthavaktāraste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.67 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820189 (0.053):
tulyāḥ śatruṣu mitreṣu te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.57 // / dharṃmaśāstrapravaktāraḥ satyavākyaratāśca ye /
ete bhāgavatā vipra kecidatra prakīrtitāḥ / / mayāpi gadituṃ śakyā nābdakoṭiśatairapi // NarP_1,5.76 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820127 (0.052):
gaṅgāviśveśvaradhiyā te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.53 // / ye tu devārccanaratā ye tu tatsādhakāḥ smṛtāḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820203 (0.055):
satāṃ śuśrūṣavo ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.58 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820217 (0.055):
tadvaktari ca bhaktā ye te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.59 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820232 (0.055):
tīrthayātrāparā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.60 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820247 (0.055):
harināmaparā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.61 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820261 (0.055):
kāsārakūpakarttāraste vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.62 // / ye vai taḍāgakarttāro devasahmāni kurvate /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820275 (0.055):
goyatrīniratā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.63 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820304 (0.055):
tatkāṣṭāṅkitakarṇā ye te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.65 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820320 (0.055):
tanmūlamṛttikāṃ ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.66 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820350 (0.055):
tripuṇḍradhāriṇo ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.68 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820364 (0.055):
rudrākṣālaṅkṛtā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.69 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820420 (0.055):
śivadhyānaratā ye ca te vai bhāgavatottamāḥ // NarP_1,5.73 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820066 (0.062):
vaktuṃ teṣāṃ prabhāvaṃ hi śakyate nābdakoṭibhiḥ // NarP_1,5.49 // / yo hitāḥ sarvajantūnāṃ gatāsūyā aamatsarā /
tasmāttvamapi viprendra suśīlo bhava sarvadā /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15861458 (0.025):
godvijadveṣaniratā rākṣasāḥ parikīrttitāḥ // NarP_1,37.5 // / yo vā ko vāpi viprendra vipradveṣaparāyaṇaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15997565 (0.045):
kṣīreṇāpyāyanaṃ kuryādetannāgavrataṃ smṛtam // NarP_1,113.53 // / evaṅkṛte tu viprendra nṛbhirnāgavrate śubhe /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15859429 (0.046):
hari bhakti yutā daivī taddhīnā hyāsurī mahā // NarP_1,34.74 // / tasmācchṛṇaṣva viprendra haribhaktiparāyaṇāḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15911007 (0.048):
utthāya satkṛtastena brahmaputro hi kārṣṇinā // NarP_1,60.39 // / tataḥ provāca viprendra śukaṃ vidāṃ varaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15862171 (0.050):
tāni sarvāṇi naṣṭāni viprendra tava darśanāt // NarP_1,37.54 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15826811 (0.055):
gṛṇañchṛṇvansmarangaṅgāṃ pītvā mukto bhavennaraḥ // NarP_1,9.145 // / tasmānmāhimne viprendra gaṅgāyāḥ śakyate nahi /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15849516 (0.059):
prāṇādyā āhutīrdattvācamya bhojanamācaret // NarP_1,27.82 // / tataścācamya viprendra śāstracintāparo bhavet /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15987187 (0.059):
surapādaparūpo 'yaṃ skandhairdvādaśabhiryutaḥ // NarP_1,96.2 // / bhagavāneva viprendra viśvarūpīsamīritaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15864070 (0.060):
anantatuṣṭimāpanno haripūjāparo 'bhavat // NarP_1,39.47 // / tasmācchṛṇuṣva viprendra devo nārāyaṇo 'vyayaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15861338 (0.060):
haribhaktiratānyastu haribuddhyā samarcayet // NarP_1,36.58 // / tasya tuṣyanti viprendra brahmaviṣṇumaheśvarāḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15846073 (0.064):
tasmāccariṣye viprendra śubhamekādaśīvratam // NarP_1,23.94 //
sarvabhūtāśrayo dānto metro dharṃmaparāyaṇaḥ // NarP_1,5.77 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14213112 (0.054):
sarvasaukhyānyavāpyeha sarvadharmaparāyaṇaḥ // NarP_2,41.55 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15849715 (0.061):
vivādarahite caiva bhikṣārthaṃ paryaṭedyatiḥ // NarP_1,27.96 // / bhavetriṣavaṇasnāyī nārāyaṇaparāyaṇaḥ /
punaryugāntaparyyantaṃ dharṃmaṃ sarvaṃ samācaran /
manmūrttidhyānanirataḥ paraṃ nirvāṇamāpsyasi // NarP_1,5.78 //
evaṃ mṛkaṇḍuputrasya svabhaktasya kṛpānidhiḥ /
dattvā varaṃ sa deveśastatraivāntaradhīyata // NarP_1,5.79 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18830647 (0.039):
vṛṣapuṃgavam āruhya devo 'sāvumayā saha / / varaṃ dattvā sa tasyaivaṃ tatraivāntaradhīyata // RKV_45.41 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18863515 (0.059):
nadyo nadāḥ samudrāśca varo me cākṣayo bhavet // RKV_115.6 // / evamastviti deveśo dattvā varamanuttamam /
mārkaṇḍeyo mahābhāgo haribhaktirataḥ sadā / / cacāra paramaṃ dharmamīje ca vidhivanmakhaiḥ // NarP_1,5.80 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23967380 (0.062):
|| iti śrīnarasiṃhapurāṇe rāmaprādurbhāve pañcāśo 'dhyāyaḥ || NarP 50 || / .mārkaṇḍeya uvāca: / sa tu rāvaṇanītāyāḥ $ sītāyāḥ parimārgaṇam &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17032367 (0.062):
|| iti śrīnarasiṃhapurāṇe rāmaprādurbhāve pañcāśo 'dhyāyaḥ || NarP 50 || / .mārkaṇḍeya uvāca: / sa tu rāvaṇanītāyāḥ sītāyāḥ parimārgaṇam /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23961064 (0.064):
|| iti śrīnarasiṃhapurāṇe rāmaprādurbhāve saptacatvāriṃśo 'dhyāyaḥ || NarP / .mārkaṇḍeya uvāca: / kṛtadāro mahātejā $ rāmaḥ kamalalocanaḥ &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17026050 (0.064):
|| iti śrīnarasiṃhapurāṇe rāmaprādurbhāve saptacatvāriṃśo 'dhyāyaḥ || NarP / .mārkaṇḍeya uvāca: / kṛtadāro mahātejā rāmaḥ kamalalocanaḥ /
śālaprāme mahākṣetre tatāpa paramaṃ tapaḥ /
dhyānakṣapitakarmā tu paraṃ nirvāṇamātpavān // NarP_1,5.81 //
tasmājjantuṣu sarveṣu hitakṛddharipūjakaḥ / / īpsivaṃ manasā yadyanattadānprotyasaṃśayam // NarP_1,5.82 //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5922367 (0.058):
tīkṣṇo gṛñjanako grāhī pittināṃ hita kṛn na saḥ |
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16027399 (0.061):
Yāj3.153a/ mama dārāh suta.amātyā aham eṣām iti sthitih / / Yāj3.153c/ hita.ahiteṣu bhāveṣu viparīta.matih sadā //
sanaka uvāca / etatsarvaṃ nigaditaṃ tvayā pṛṣṭaṃ dvijottama /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15828443 (0.054):
tvāmeva cintaye deva yathecchāsi tathā kuru // NarP_1,11.54 // / sanaka uvāca / tayoktaṃ vacanaṃ śrutvā devadevo janārdanaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15837787 (0.062):
yattu pṛṣṭaṃ tvayā bhūyastatsarvaṃ gaditaṃ mayā // NarP_1,15.156 //
bhagavadbhakti māhātmyaṃ kimanyacchrotumicchasi // NarP_1,5.83 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15846149 (0.0):
saṃkocavistarābhyāṃ ca kimanyacchrotumicchasi // NarP_1,23.99 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15872299 (0.0):
nikhilena mahāprājña kiṃ bhūyaḥ śrotumicchasi // NarP_1,44.107 // / iti śrībṛhannāradīyapurāṇe dvitīyapāde catuścatvāriṃśattamo 'dhyāyaḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15950822 (0.0):
sukhadaṃ mokṣadaṃ sāraṃ kimanyacchrotumicchasi // NarP_1,79.358 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15961130 (0.0):
bhuktimuktipradaṃ divyaṃ kiṃ bhūyaḥ śrotumicchasi // NarP_1,82.215 // / iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge bṛhadupākhyāne tṛtīyapāde rādhākṛṣṇa
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15985261 (0.0):
devatārādhanaṃ bhaktyā kiṃ bhūyaḥ śrotumicchasi // NarP_1,91.235 // / iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge bṛhadupākhyāne tṛtīyapāde
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15971738 (0.029):
durgāyā jagadaṃbāyāḥ kiṃ punaḥ praṣṭumicchasi // NarP_1,87.169 // / iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge bṛhadupākhyāne tṛtīyapāde
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18816296 (0.053):
bhūya eva mahābāho kimanyacchrotumicchasi // RKV_20.83 // / || iti śrīskānde mahāpurāṇa ekāśītisāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pañcama
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17909270 (0.059):
praśnaṃ catuṣṭayaṃ gītaṃ kimanyacchrotumicchasi // MarkP_7.69 // / iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe draupadeyotpattirnāma saptamo 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17937363 (0.059):
suvistaraṃ yathāvacca kimanyacchrotumicchasi // MarkP_44.40 // / iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe pitāputrasaṃvāde jaḍopākhyānaṃ nāma
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde mārkaṇḍeyavarṇanaṃ nāma
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15816660 (0.0):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15819349 (0.0):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde bhaktivarṇanaprasaṅgena
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15822719 (0.0):
cakāra tasya śuśrūṣāṃ sapatnyā saha nārad // NarP_1,7.76 // / iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde gaṅgāmāhātmyaṃ nāma
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15824708 (0.0):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde gaṅgāmāhātmyaṃ nāma
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15826859 (0.0):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde gaṅgā māhātmye navamo
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15827643 (0.0):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde gaṅgātpattau
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15830611 (0.0):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde / gaṅgotpattirgaṅgāmāhātmyaṃ nāmaikādaśo 'dhyāyaḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15832011 (0.0):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde dharmākhyāne dvādaśo
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15834280 (0.0):
kāryaṃ ca viṣṇuḥ karaṇāni viṣṇurasmānna kiñcivdyatiriktamasti // / NarP_1,13.153 // / iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde dharmānukathanaṃ nāma
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15835605 (0.0):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde dharmaśāntinirdeśo nāma
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15837976 (0.0):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde dharmākhyāne
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15839708 (0.0):
iti śrūbṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde gaṅgāmāhātmye
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15841345 (0.0):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde vratākhyāne
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15843812 (0.0):
iti śrabṛhannāradīyaparāṇe pūrvabhāge prathamapāde
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15844634 (0.0):
śṛṇuyādvācayedvāpi sarvapāpaiḥ pramucyate // NarP_1,22.28 // / iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde vratākhyāne
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15847579 (0.0):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde smārtācāreṣu
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15848256 (0.0):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde smārttadhermaṣu
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15849867 (0.0):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde sadācāreṣu
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15851113 (0.0):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde śrāddhakriyāvarṇanaṃ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15851995 (0.0):
tasmāttāṃstu bhavavyādhiḥ kadācinnaiva bādhate // NarP_1,29.63 // / iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde tithyādinirṇayo nāma
pañcamo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca / bhagavadbhaktimāhātmyaṃ śrutvā prītastu nāradaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8470162 (0.0):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge prathame prakriyāpāde / lokakalpanaṃ nāma pañcamo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8471199 (0.013):
kalpamanvantarākhyānavarṇanaṃ nāma ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4561320 (0.013):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde / svayaṃbhūtraiguṇyasvarūpavarṇanaṃ nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4569645 (0.014):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde / kāśyapeyavarṇanaṃ nāma saptamo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8474591 (0.014):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde / mānasasṛṣṭivarṇanaṃ nāmāṣṭamo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8467367 (0.017):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge prathame prakriyāpāde / naimiṣākhyānakathanaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25730303 (0.017):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte uttarabhāge caturtha upasaṃhārapāde / śivapuravarṇanaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4559252 (0.020):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyabhāge tṛtīya upoddhātapāde / ṛṣisargavarṇanaṃ nāma prathamo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8477535 (0.021):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde / ṛṣisargavarṇanaṃ nāmaikādaśo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8473731 (0.021):
lokajñāna varṇanaṃ nāma saptamo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca / tatobhidhyāyatastasya mānasyo jajñire prajāḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4574786 (0.023):
upoddhātapāde śrāddhakalpe samidvarṇana nāmaikādaśo 'dhyāyaḥ // 11// / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8482167 (0.024):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvītīye 'nuṣaṅgapāde / pṛthivyāyāmavistaro nāma pañcadaśo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8492360 (0.025):
iti śrībrahmāṇḍe mahādṛvāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde / dhruvacaryākīrttanaṃ nāma trayoviṃśatitamo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8490951 (0.025):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde / devagrahānukīrtanaṃ nāma dvāviṃśatitamo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8486966 (0.025):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde / plakṣādidvīpavarṇanaṃ nāmaikonaviṃśatitamo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8484574 (0.026):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde / jambūdvīpavarṇanaṃ nāmāṣṭādaśo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8487688 (0.026):
dvitīye 'nuṣaṅgapāde 'dholokavarṇanaṃ nāma viṃśatitamo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8483492 (0.027):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde / kiṃpuruṣādivarṣavarṇanaṃ nāma saptadaśo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8503313 (0.027):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde / caturyugākhyānaṃ nāmaikatriṃśattamo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8489877 (0.027):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte pūrvabhāge dvitīye 'nuṣaṅgapāde / ādityavyūhakīrttanaṃ nāmaikaviṃśatitamo 'dhyāyaḥ / sūta uvāca
punaḥ papraccha sanakaṃ jñānavijñānapāragam // NarP_1,6.1 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15839735 (0.064):
śrutvā tu gaṅgāmāhātmyaṃ nārado devadarśanaḥ / / kiṃ papraccha punaḥ sūta sanakaṃ munisattamam // NarP_1,17.2 //
nārada uvāca / kṣetrāṇāmuttamaṃ kṣetraṃ tīrthānāṃ ca tathottamam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820647 (0.016):
sarvarogapraśamanamāyurvardhdanakāraṇam // NarP_1,6.4 // / kṣetrāṇāmuttamaṃ kṣetraṃ tīrthānāṃ ca tathottamam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15821063 (0.019):
punāti pāvanītyeṣā na kathaṃ sevyate nṛbhiḥ // NarP_1,6.33 // / tīrthānāmuttamaṃ tīrthaṃ kṣetrāṇāṃ kṣetramuttamam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15985291 (0.062):
punarapyāha suprīto jijñāsuḥ śreya uttamam // NarP_1,92.1 // / nārada uvāca
parayā dayayā tathavaṃ brūhiṃ śāstrārthapāraga // NarP_1,6.2 //
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23749839 (0.048):
tato vikaṭarūpo 'sau sarvaśāstrārthapāragaḥ // VamP_53.78 // / vivāhayad dvijasutāṃ rūpeṇānupamāṃ dvija /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15842567 (0.056):
bhagavansarvadharmajña sarvaśāstrārthapāraga / / sarvakarmavariṣṭaṃ ca tvayoktaṃ dhvajadhāraṇam // NarP_1,20.1 //
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28748452 (0.057):
sarvāmayavi nirmuktaḥ sarvaśāstrārthapāragaḥ |3| / sarvavācāthasaṃyuktaḥ sarvānarthavivarjitaḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19878530 (0.059):
03,178.028d@020_0018 ataḥ pṛcchāmi sauhārdāt tvām ahaṃ nābhyasūyayā / 03,178.028d@020_0019 sarvaśāstrārthatattvajñaṃ trailokyeśvarapūjitam
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13478985 (0.060):
mayoktam-sarva-śāstrārtha-pāragaḥ śarvajño nāma cakravākaḥ |
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12617688 (0.063):
śāsane śaraṇaṃ gatvā pravrajitācarad vrataṃ // Rm_17.157{58} // / tatra sa sarvaśāstrārthakovidātivicakṣaṇā /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15822436 (0.064):
aurvo 'pi tāṃ punaḥ prāha sarvaśāstrārthakoviduḥ / / mārodīrāja nanaye śriyamagrye gamiṣyasi // NarP_1,7.57 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15829936 (0.064):
tasminnāśākhyaripuṇā māne naṣṭe daridratā // NarP_1,11.152 // / sarvaśāstrārthavettāpi daridro bhāti mūrkhavat /
sanaka uvāca / śuṇu brahmantaraṃ guhyaṃ sarvasaṃpatkaraṃ param /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15830635 (0.052):
adhunā lakṣaṇaṃ brūhi bhrātarme dānapātraghayoḥ // NarP_1,12.1 // / sanaka uvāca / sarveṣāmeva varṇānāṃ brahmaṇaḥ paramo guruḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15830488 (0.057):
kiṃ bhojyaṃ kalpayāmāsa ghore sarpabhayākule // NarP_1,11.189 // / sanaka uvāca / amantritaṃ haviryattu hūyate jātavedasi /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15819392 (0.059):
apaśyadvaiṣṇavīṃ māyāṃ cirañjīvyasya saṃplave // NarP_1,5.2 // / sanaka uvāca / śruṇu nārada vakṣaayāmi kathāmetāṃ sanātanīm /
duḥsvanpanāśanaṃ puṇyaṃ dharmyaṃ pāpaharaṃ śubham // NarP_1,6.3 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10843635 (0.044):
dakṣiṇe narmadātīre tīrthaṃ paramaśobhanam / / sarvapāpaharaṃ puṇyaṃ gopāleśvaram uttamam // RKS_98.1 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26754137 (0.048):
evaṃ samyaṅ mayā proktaṃ $ bhārataṃ varṣam uttamam & / sarvapāpaharaṃ puṇyaṃ % dhanyaṃ buddhivivardhanam // BrP_27.79 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11025464 (0.048):
evaṃ samyaṅ mayā proktaṃ bhārataṃ varṣam uttamam / / sarvapāpaharaṃ puṇyaṃ dhanyaṃ buddhivivardhanam // BrP_27.79 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18865184 (0.050):
tato gacchenmahīpāla kohanasveti viśrutam / / sarvapāpaharaṃ puṇyaṃ tīrthaṃ mṛtyuvināśanam // RKV_122.1 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18865629 (0.050):
tadāprabhṛti tattīrthaṃ kohanasveti viśrutam / / sarvapāpaharaṃ puṇyaṃ sarvatīrtheṣvanuttamam // RKV_122.34 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26785735 (0.054):
bhuktimuktiphalaṃ nṝṇāṃ $ dhanyaṃ duḥsvapnanāśanam & / sarvapāpaharaṃ puṇyaṃ % sarvakāmaphalapradam // BrP_62.15 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11057050 (0.054):
bhuktimuktiphalaṃ nṝṇāṃ dhanyaṃ duḥsvapnanāśanam / / sarvapāpaharaṃ puṇyaṃ sarvakāmaphalapradam // BrP_62.15 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13452623 (0.054):
nāmnā bhadreśvaraṃ puṇyaṃ sarvapāpaharaṃ śubham /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1072307 (0.055):
dvaipāyanauṣṭhapuṭaniḥsṛtam aprameyaṃ__Vdha_Maṅg2 / puṇyaṃ pavitram atha pāpaharaṃ śubhaṃ ca__Vdha_Maṅg2
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13528334 (0.058):
puṇyaṃ pavitram atha pāpaharaṃ śubhaṃ ca__Vdha_Maṅg2 / puṇyaṃ pāpaṃ ca kathitaṃ__Vdha_032.073
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10829679 (0.058):
māhātmyaṃ pippalādasya pippaleśvaram uttamam / / etat puṇyaṃ pāpaharaṃ dhanyaṃ duḥkhapraṇāśanam // RKS_79.65 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18862991 (0.059):
tadāprabhṛti tattīrthaṃ skandatīrthamiti śrutam / / sarvapāpaharaṃ puṇyaṃ martyānāṃ bhuvi durlabham // RKV_111.36 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18862401 (0.061):
etatpuṇyaṃ pāpaharaṃ dhanyaṃ duḥkhapraṇāśanam /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10828367 (0.061):
etat puṇyaṃ pāpaharaṃ dhanyaṃ duḥkhapraṇāśanam /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16956609 (0.062):
sarvapāpaharaṃ param BrP_246.6d / sarvapāpaharaṃ puṇyaṃ BrP_27.79c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26897064 (0.063):
idaṃ rahasyam āyuṣyaṃ % dhanyaṃ buddhivivardhanam // BrP_221.165 // / sarvapāpaharaṃ puṇyaṃ $ śrīpuṣṭyārogyadaṃ śivam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11168366 (0.063):
idaṃ rahasyam āyuṣyaṃ dhanyaṃ buddhivivardhanam // BrP_221.165 // / sarvapāpaharaṃ puṇyaṃ śrīpuṣṭyārogyadaṃ śivam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14200254 (0.064):
ye golakasutāḥ kuṇḍāḥ pāṇḍavāḥ samayonigāḥ / / teṣāṃ saṃkīrtanaṃ puṇyaṃ pavitraṃ pāpanāśanam // NarP_2,28.34 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15863417 (0.064):
bhūyaḥ śṛṇuṣva viprendra māhātmyaṃ parameṣṭinaḥ / / sarvapāpaharaṃ puṇyaṃ bhuktimuktipradaṃ nṛṇām // NarP_1,39.1 //
śrotavyaṃ munibhirnityaṃ duṣṭagrahanivāraṇam /
sarvarogapraśamanamāyurvardhdanakāraṇam // NarP_1,6.4 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108313 (0.043):
śrī pradaṃ viṣṇu caritaṃ sarvopadrava nāśanam | / sarva duḥkhopaśamanaṃ duṣṭa graha nivāraṇam // Hbhv_10.424 //
Mekhala-Dharani (mekhdh_u.htm.txt) 24324810 (0.047):
sarvagrahanivāraṇa (MDh_116v1) sarvarogapraśamanaṃ bhavatv iti // tadyathā
Tarabhattarikanamastottarasatakastotra (tarb108u.htm.txt) 26485275 (0.063):
saubhāgyaṃ bhāgyakaraṇaṃ sarvakīlbiṣanāśanam / / sarvavyādhipraśamanaṃ sarvasatvasukhāvaham // Tbh_44
kṣetrāṇāmuttamaṃ kṣetraṃ tīrthānāṃ ca tathottamam / / gaṅgāyamunayoryogaṃ vadanti paramarṣayaḥ // NarP_1,6.5 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820601 (0.016):
nārada uvāca / kṣetrāṇāmuttamaṃ kṣetraṃ tīrthānāṃ ca tathottamam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15821062 (0.023):
punāti pāvanītyeṣā na kathaṃ sevyate nṛbhiḥ // NarP_1,6.33 // / tīrthānāmuttamaṃ tīrthaṃ kṣetrāṇāṃ kṣetramuttamam /
sitāsitodakaṃ tīrthaṃ brahmādyāḥ sarvadevatāḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15830377 (0.045):
etaddaṣṭvādbhutaṃ karma brahmādyā devatāgaṇāḥ / / ṛṣayo manavaścaiva hyastuvanharṣavihvalāḥ // NarP_1,11.183 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18869059 (0.060):
brahmādyā devatāḥ sarva ṛṣayaśca tapodhanāḥ // RKV_138.2 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18872039 (0.062):
indrādyā devatāḥ sarve pitaro munayastathā /
munayo manavaścaiva sevante puṇyakāṅkṣiṇaḥ // NarP_1,6.6 //
gaṅgā puṇyanadī jñeyā yato viṣṇupadodbhavā /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820996 (0.049):
sarvapāpavinirmuktaḥ sūryalokaṃ sameti hi // NarP_1,6.28 // / seyaṃ gaṅgā mahāpuṇyā nadī bhaktyā niṣevitā /
ravijā yamunā brahmaṃstayoryogaḥ śubhāvahaḥ // NarP_1,6.7 //
smṛtārtināśinī gaṅgā nadīnāṃ pravarā mune /
sarvapāpakṣayakarī sarvopadra vanāśinī // NarP_1,6.8 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15998442 (0.030):
śāradīyāni cānnāni tathā vāsaṃtikānyapi // NarP_1,114.23 // / yāni syustaiḥ samṛddho 'haṃ bhūyāṃ janmani janmani /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16956361 (0.039):
sarvapāpakṣayakaraṃ BrP_127.62a / sarvapāpakṣayakarī BrP_175.68c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26856226 (0.042):
tasmād godāvarī gaṅgā $ tvayā nītā bhaviṣyati & / sarvapāpakṣayakarī % sarvābhīṣṭapradāyinī // BrP_175.68 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11127537 (0.042):
tasmād godāvarī gaṅgā tvayā nītā bhaviṣyati / / sarvapāpakṣayakarī sarvābhīṣṭapradāyinī // BrP_175.68 //
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19426574 (0.064):
niṣprayojanamevābhilaṣitam, kiṃ tarhi saṃbhārābhisaṃvardhanārthaṃ / pāpakṣayārthaṃ ca / tad yadi sukṛtakṣayanimittameva tat syāt, tadā kiṃ
yāni kṣetrāṇi puṇyāni samudrānte mahītale /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820733 (0.053):
tathaiva munayaḥ sarve cakraśca vividhānmakhān // NarP_1,6.10 // / sarvatīrthābhiṣekāṇi yāni puṇyāni tāni vai /
teṣāṃ puṇyatamaṃ jñeyaṃ prayāgākhyaṃ mahāmune // NarP_1,6.9 //
iyāja vedhā yajñena yatra devaṃ ramāpatim / / tathaiva munayaḥ sarve cakraśca vividhānmakhān // NarP_1,6.10 //
sarvatīrthābhiṣekāṇi yāni puṇyāni tāni vai /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820704 (0.053):
sarvapāpakṣayakarī sarvopadra vanāśinī // NarP_1,6.8 // / yāni kṣetrāṇi puṇyāni samudrānte mahītale /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11061827 (0.063):
santi yāni tu tīrthāni puṇyāny āyatanāni ca / / tāni śrīpuruṣākhyasya kalāṃ nārhanti ṣoḍaśīm // BrP_69.11 //
gaṅgābindvabhiṣekasya kalāṃ nārhanti ṣoḍaśīm // NarP_1,6.11 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14178334 (0.0):
ekādaśyupavāsasya kalāṃ nārhanti ṣoḍaśīm // NarP_2,1.13 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18849828 (0.047):
śivaliṅgārcanasyeha kalāṃ nārhanti ṣoḍaśīm // RKV_84.42 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10836999 (0.050):
śūlabhedasya tīrthasya kalāṃ nārhanti ṣoḍaśīm // RKS_90.19 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18837126 (0.052):
śūlabhedasya tīrthasya kalāṃ nārhanti ṣoḍaśīm // RKV_55.19 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15853563 (0.056):
nārāyaṇārcanasyaite kalāṃ nārhanti ṣoḍaśīm / / kiṃ vai vedairmakhaiḥ śāstraiḥ kiṃvā tīrthaniṣevaṇaiḥ // NarP_1,30.111 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18840347 (0.056):
ravitīrthasya sarvāṇi kalāṃ nārhanti ṣoḍaśīm / / ravitīrthe hi yadvṛttaṃ tacchṛṇuṣva nṛpottama // RKV_60.5 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10839162 (0.056):
ravitīrthasya sarvāṇi kalāṃ nārhanti ṣoḍaśīm / / ravitīrthe ca yad dattaṃ śṛṇuṣva kurunandana // RKS_93.18 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26790520 (0.059):
tāni śrīpuruṣākhyasya % kalāṃ nārhanti ṣoḍaśīm // BrP_69.11 // / yathā sarveśvaro viṣṇuḥ $ sarvalokottamottamaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11061834 (0.059):
tāni śrīpuruṣākhyasya kalāṃ nārhanti ṣoḍaśīm // BrP_69.11 // / yathā sarveśvaro viṣṇuḥ sarvalokottamottamaḥ /
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23762325 (0.060):
nārāyaṇapraṇāmasya kalāṃ nārhanti ṣoḍaśīm // VamP_67.62 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26787721 (0.060):
tāni snānāvaśeṣasya % kalāṃ nārhanti ṣoḍaśīm // BrP_65.81 // / tasmāt snānāvaśeṣaṃ yat $ kṛṣṇasya salilaṃ dvijāḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11059035 (0.060):
tāni snānāvaśeṣasya kalāṃ nārhanti ṣoḍaśīm // BrP_65.81 // / tasmāt snānāvaśeṣaṃ yat kṛṣṇasya salilaṃ dvijāḥ /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18826672 (0.062):
ekasya vipravākyasya kalāṃ nārhanti ṣoḍaśīm // RKV_38.64 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18864363 (0.062):
kapilādānasyaikasya kalāṃ nārhanti ṣoḍaśīm // RKV_119.8 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28927855 (0.062):
kalāṃ nārhanti ṣoḍaśīm LiP_1,85.118b / kalāṃ nārhanti ṣoḍaśīm LiP_1,89.21d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16781479 (0.062):
kalāṃ nārhanti ṣoḍaśīm BrP_33.29d / kalāṃ nārhanti ṣoḍaśīm BrP_65.81d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16859084 (0.062):
nārhanti ṣoḍaśīṃ kalām BrP_12.46d / nālapej janavidviṣṭān BrP_221.140a
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6796171 (0.063):
nārāyaṇapraṇāmasya kalāṃ nārhanti ṣoḍaśīm // GarP_1,230.3 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10812340 (0.064):
narmadātoyapānasya kalāṃ nārhanti ṣoḍaśīm // RKS_54.48 //
gaṅgā gaṅgeti yo brūyādyojanānāṃ śate sthitaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26856435 (0.021):
ya enāṃ gautamīṃ gaṅgāṃ % daṇḍakāraṇyam āpnuyāt // BrP_175.81 // / gaṅgā gaṅgeti yo brūyād $ yojanānāṃ śatair api &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11127746 (0.021):
ya enāṃ gautamīṃ gaṅgāṃ daṇḍakāraṇyam āpnuyāt // BrP_175.81 // / gaṅgā gaṅgeti yo brūyād yojanānāṃ śatair api /
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22413764 (0.036):
kas tvāṃ yo nābhivanden madhu-mathana-hara-brahma-samparka-pūtām // GGS_30 / gaṅgā gaṅgeti yo brūyāt yojanānāṃ śatair api /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20671246 (0.037):
13,027.042c gatim anveṣamāṇānāṃ na gaṅgāsadṛśī gatiḥ / 13,027.042d*0234_01 gaṅgā gaṅgeti yo brūyād yojanānāṃ śatair api
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15826841 (0.054):
vimukto brahmasadanaṃ naro yāti na saṃśayaḥ // NarP_1,9.147 // / gaṅgā gaṅgeti yannāma sakṛdapyucyate yadā /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14211068 (0.059):
gaṅgā gaṅgā japannāma yojanānāṃ śate sthitaḥ // NarP_2,39.21 //
so 'pi mucyeta pāpebhyaḥ kimu gaṅgābhiṣekavān // NarP_1,6.12 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15839662 (5.960):
divyadehadharā bhūtvā viṣṇulokaṃ prapedire // NarP_1,16.113 // / evaṃprabhāvā sā gaṅgā viṣṇupādāgrasaṃbhavā /
viṣṇupādodbhavā devī viśveśvaraśiraḥ sthitā /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15839661 (0.053):
divyadehadharā bhūtvā viṣṇulokaṃ prapedire // NarP_1,16.113 // / evaṃprabhāvā sā gaṅgā viṣṇupādāgrasaṃbhavā /
saṃsevyā munibhirdevaḥ kiṃ punaḥ pāmarairjanai // NarP_1,6.13 //
yatsaikataṃ lalāṭe tu dhriyate manujottamaiḥ /
tatraiva netraṃ vijñeyaṃ vidhyarddhādhaḥ samujjvalat // NarP_1,6.14 //
yanmajjana mahāpuṇyaṃ durlabhaṃ tridivaukasām /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15835802 (0.063):
vṛkṣāgrātpātanañcaiva jalāntarmajjanaṃ tathā // NarP_1,15.15 //
sārupyadāyakaṃ viṣṇoḥ kimasmātkathyate parama // NarP_1,6.15 //
yatra strātāḥ pāpino 'pi sarvapāpavivarjitāḥ / / mahadvimānamāruḍhāḥ prayānti paramaṃ padam // NarP_1,6.16 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16005176 (0.033):
yaḥ kuryādvidhinānena madanadvādaśīvratam // NarP_1,121.9 // / sa sarvapāpanirbhuktaḥ prāpnoti harisāmyatām /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15859469 (0.036):
satpātradānaniratāḥ prayānti paramaṃ padam // NarP_1,34.77 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15856388 (0.037):
ya upāste sadā yogī sa yāti paramaṃ padam // NarP_1,33.24 // / parisarvasaṃgaparityāgī śamādiguṇasaṃyutaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15837090 (0.037):
kūṭasākṣyaṃvadedyastu tasya pāpaphalaṃśṛṇu // NarP_1,15.107 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15882269 (0.044):
kutīrthādāgataṃ dagdhamapavarṇaiśca bhakṣitam // NarP_1,50.217 // / na tasya parimokṣo 'sti pāpāheriva kilbiṣāt // NarP_1,50.217 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15845975 (0.053):
sadyaḥ saṃpreṣayāmāsa tadviṣṇoḥ paramaṃ padam // NarP_1,23.87 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15864954 (0.054):
vadatāṃ śṛṇvatāṃ caiva sarvapāpapraṇāśanam // NarP_1,40.41 // / ahamāṃsa purā śakra gṛdhraḥ pāpo viśeṣataḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15990900 (0.054):
tīrthaṃ kanakhaleśasya sarvapāpapraṇāśanam // NarP_1,104.94 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16000767 (0.054):
dhanadaṃ putradaṃ caitatsarvapāpapraṇāśanam // NarP_1,116.70 // / trivargadāmiti prāhuḥ kecidetadvataṃ dvija /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15821601 (0.057):
visṛjyarākṣasaṃ bhāvaṃ saṃprātpaḥ paramaṃ padam // NarP_1,6.70 // / iti śrīvṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde gaṅgāmāhātmyaṃ nāma
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15817376 (0.060):
kadā puṇyena mahatā yāsyāma paramaṃ padam // NarP_1,3.50 // / dānairvāvividhairyajñaistapobhirvāthavā harim /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15862395 (0.061):
vareṇa tenoktaṅko 'pi prapede paramaṃ padam // NarP_1,37.69 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15826534 (0.061):
gaṅgājalapradānena pāhmasmānpāpakarmiṇaḥ // NarP_1,9.126 // / ityākhyātaṃ rākṣasaistairgaṅgāmāhātmyamuttamam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15953264 (0.063):
samuttīrya bhavāṃbhodhiṃ sa yāti paramaṃ padam // NarP_1,80.154 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15834114 (0.064):
te haṃsayānamāruḍhā vrajanti brahmaṇaḥ padam // NarP_1,13.143 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15821587 (0.064):
sarvapāpavinirmuktaḥ prayāti paramaṃ padam // NarP_1,6.69 // / yadvindusevanādeva sagarānvayasambhavaḥ /
yatra snātā mahātmānaḥ pitṛmātṛkulāni vai /
sahasrāṇi samuddhṛtya viṣṇuloke vrajanti vai // NarP_1,6.17 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15821098 (0.059):
nirdhūtasarvapāpāste śivalokaṃ vrajanti vai // NarP_1,6.36 //
sa snātaḥ sarvatīrtheṣu yo gaṅgāṃ smarati dvica /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15833321 (0.0):
saṃrakṣati mahīpāla yo vipraṃ bhayavihvalam // NarP_1,13.89 // / sa snātaḥ sarvatīrtheṣu sarvayajñeṣu dīkṣitaḥ /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16467063 (0.050):
sarvatīrthāmbusaṃbhṛtaiḥ HV_App.I,42B.44b / sarvatīrtheṣu sa snātaḥ **HV_App.I,44.59**14:11a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 710528 (0.050):
**HV_App.I,44.59**14:10 // / sarvatīrtheṣu sa snātaḥ $ śrutvānukramaṇīṃ śubhām //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25179550 (0.050):
sarvatīrthāmbusaṃbhṛtaiḥ HV_App.I,42B.44b / sarvatīrtheṣu sa snātaḥ HV_App.I,44.59**14:11a
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22196076 (0.050):
**HV_App.I,44.59**14:10 // / sarvatīrtheṣu sa snātaḥ śrutvānukramaṇīṃ śubhām //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15833150 (0.052):
pādābhyaṅgaṃbhaktiyukto yo 'titheḥ kurute naraḥ / / sa snātaḥ sarvatīrtheṣu gaṅgāsnānapuraḥsaram // NarP_1,13.78 //
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19232656 (0.053):
tasya vakṣyāmi suśroṇi % guṇān nānāvidhān śṛṇu // KubjT_9.57 // / sarvatīrtheṣu yaḥ snātaḥ $ sarvayajñeṣu dīkṣitaḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17469521 (0.053):
tasya vakṣyāmi suśroṇi guṇān nānāvidhān śṛṇu // KubjT_9.57 // / sarvatīrtheṣu yaḥ snātaḥ sarvayajñeṣu dīkṣitaḥ /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18847541 (0.063):
revātīre vasennityaṃ revātoyaṃ sadā pibet // RKV_82.14 // / sa snātaḥ sarvatīrtheṣu somapānaṃ dine dine /
puṇyakṣetreṣu sarveṣau sthitavānnātra saṃśayaḥ // NarP_1,6.18 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15995193 (0.048):
jāyate bhuvi durgāyāḥ prasādānnātra saṃśayaḥ // NarP_1,110.34 // / athorjasitapakṣatyāṃ navarātroditaṃ caret /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15821901 (0.057):
sa svasaṃpadvināśāya kuṭhāro nātra saṃśayaḥ // NarP_1,7.20 // / yaḥ svaśreyovināśāya kuryādyatnaṃ naro mune /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15938058 (0.058):
japitvā kṣudrarogebhyo mucyate nātra saṃśayaḥ // NarP_1,74.112 // / mahāroganivṛttyai tu sahasraṃ pratyahaṃ japet /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15842858 (0.062):
sa snātaḥ sarvatīrtheṣu puṇyātmā nātra saṃśayaḥ // NarP_1,20.20 // / mama putrāśca dārāśca saṃpattvayi samarpitāḥ /
yatra snātaṃ naraṃ dṛṣṭvā pāpo 'pi svargabhūmibhāk /
madaṅgasparśemātreṇa devānāmādhapo bhavet // NarP_1,6.19 //
tulasīmūlasaṃbhūtā dvijapādodbhāvā tathā /
gaṅgodbhavā tu mṛllokānnayatyacyutarupatām // NarP_1,6.20 //
gaṅgā ca tulasī caiva haribhaktiracañcalā / / atyantadurllabhā nṝṇāṃ bhaktirddharmapravaktari // NarP_1,6.21 //
saddharmavaktuḥ padasaṃbhavāṃ mṛdaṃ gaṅgodbhavāṃ caiva tathā tulasyāḥ /
mūlodbhavāṃ bhaktiyuto manuṣyo dhṛtvā śirasyeti padaṃ ca viṣṇoḥ //
NarP_1,6.22 // / kadā yāsyāmyahaṃ gaṅgāṃ kadā paśyāmi tāmaham /
vāñcchatyapi ca yo hyevaṃ so 'pi viṣṇupadaṃ vrajet // NarP_1,6.23 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15955483 (0.021):
bhuktvā nānāvidhānbhogānante viṣṇupadaṃ vrajet // NarP_1,80.297 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15832600 (0.034):
keśavaṃ lakṣapitṛbhiḥ sārddhaṃ viṣṇupadaṃ vrajet // NarP_1,13.40 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15952722 (0.037):
bhuktveha vividhānbhogānante viṣṇupadaṃ vrajet // NarP_1,80.120 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14211406 (0.044):
jīvanmuktaḥ sa cātraiva mṛto viṣṇupadaṃ vrajet / / prātaḥsnānāddaśaguṇaṃ puṇyaṃ madhyandine smṛtam // NarP_2,39.44 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16004853 (0.049):
sitaikādaśyāṃ tapasye vrajedviṣṇoḥ paraṃ padam // NarP_1,120.79 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14211558 (0.054):
vimānenārkavarṇena sa vrajedviṣṇumandiram // NarP_2,40.5 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16004769 (0.059):
sa bhuktveha varānbhogānante viṣṇoḥ padaṃ vrajet // NarP_1,120.73 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14178424 (0.062):
sarvapāpavinirmukto viṣṇuloke vrajennaraḥ // NarP_2,1.19 //
gaṅgāyā mahimā brahmanvaktuṃ varṣaśatairapi /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10156421 (0.036):
evamanekaśatasahas6puṣasaṃkhyasya yadukulasya putrasaṃkhyā varṣaśatair api / vaktuṃ na śakyate // ViP_4,15.43 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3866743 (0.047):
na śakyo vistarādvaktum % api varṣaśatairapi // MatsP_122.90 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8906245 (0.047):
na śakyo vistarādvaktum api varṣaśatairapi // MatsP_122.90 //
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 12997920 (0.049):
BhP_09.01.007/2 na śakyate vistarato vaktuṃ varṣaśatairapi
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2743564 (0.049):
na śakyate vistarato vaktuṃ varṣaśatairapi // BhP_09.01.007 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16413853 (0.049):
vaktuṃ varṣaśatair api HV_7.50d / vaktuṃ varṣaśatair api HV_101.3b / vaktuṃ vidyāvataḥ puraḥ HV_App.I,31.170b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13841452 (0.049):
vaktur vigraham ṛcchataḥ HV_77.46*861:1b / vaktuṃ varṣaśatair api HV_7.3b / vaktuṃ varṣaśatair api HV_7.50d
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12760982 (0.049):
na tasya śakyate vaktuṃ phalaṃ varṣaśatairapi /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12761455 (0.049):
na śakyate phalaṃ tasya vaktuṃ varṣaśatairapi // BhS_35.224 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16413845 (0.051):
vaktuṃ neśo janārdana HV_App.I,31.2534b / vaktuṃ varṣaśatair api HV_7.3b / vaktuṃ varṣaśatair api HV_7.50d
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7079217 (0.052):
na śakyaṃ vistarād vaktuṃ mayā varṣaśatairapi // KūrmP_1,46.60 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5143258 (0.056):
varṣaśatair api jñātuṃ na śakyate || ViP_4,15.43 ||
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16925207 (0.056):
vaktuṃ naiva śaśāka saḥ BrP_110.185b / vaktuṃ varṣaśatair api BrP_5.3b / vaktuṃ varṣaśatair api BrP_5.57d
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19639997 (0.057):
01,092.013c guṇā na hi mayā śakyā vaktuṃ varṣaśatair api
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 2,127: Atharvavidhikathana (vd2127_u.htm.txt) 21431805 (0.059):
na te śakyā mahābhāga vaktuṃ varṣaśatair api /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26735659 (0.059):
na śakyate 'ntas teṣāṃ vai % vaktuṃ varṣaśatair api // BrP_5.57 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11006991 (0.059):
na śakyate 'ntas teṣāṃ vai vaktuṃ varṣaśatair api // BrP_5.57 //
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25390183 (0.060):
na śakyaṃ vistarādvaktuṃ varṣakoṭiśatairapi // ŚivP_7.1,24.4cd/
na śakyate viṣṇunāpi kimanyairbahubhāṣitaiḥ // NarP_1,6.24 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15841874 (0.048):
saṃpūjyate vigniñcyādyaiḥ kimanyairbahubhāṣitaiḥ // NarP_1,19.2 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19639997 (0.051):
01,092.013c guṇā na hi mayā śakyā vaktuṃ varṣaśatair api
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10156421 (0.051):
evamanekaśatasahas6puṣasaṃkhyasya yadukulasya putrasaṃkhyā varṣaśatair api / vaktuṃ na śakyate // ViP_4,15.43 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12760982 (0.058):
na tasya śakyate vaktuṃ phalaṃ varṣaśatairapi /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12761455 (0.058):
na śakyate phalaṃ tasya vaktuṃ varṣaśatairapi // BhS_35.224 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7079217 (0.059):
na śakyaṃ vistarād vaktuṃ mayā varṣaśatairapi // KūrmP_1,46.60 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6727815 (0.061):
na tacchakyaṃ mayā vaktuṃ varṣakoṭiśatairapi // GarP_1,82.19 //
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25426591 (0.061):
na tasya mahimā śakyo vaktuṃ varṣaśatairapi // ŚivP_7.2,34.16cd/ / yenādau mohitau syātāṃ brahmanārāyaṇāvapi // ŚivP_7.2,34.17ab/
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15866873 (0.061):
tridarśerapi te pūjyāḥ kimanyairbahubhāṣitaiḥ // NarP_1,41.113 // / tasmātsamastalokānāṃ hitameva mayocyate /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15831358 (0.063):
so 'pi tatphalamāpnoti kimanyairbahubhāṣitaiḥ // NarP_1,12.53 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3866742 (0.064):
na śakyo vistarādvaktum % api varṣaśatairapi // MatsP_122.90 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8906244 (0.064):
na śakyo vistarādvaktum api varṣaśatairapi // MatsP_122.90 //
aho māyā jagatsarvaṃ mohayatyetadadbhutam /
yato vai narakaṃ yānti gaṅgānātri sthite 'pi hi // NarP_1,6.25 //
saṃsāraduḥkha vicchedi gaṅgānāma prakīrtitam /
tathā tulasyā bhaktiśca harikīrtipravaktari // NarP_1,6.26 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15864158 (0.052):
satsaṃgastulasīsebā haribhaktiśca durlabhā // NarP_1,39.54 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15913995 (0.057):
paṭhatāṃ śṛṇvatāṃ cāpi haribhaktivivarddhanāḥ // NarP_1,62.80 // / iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge dvitīyapāde bṛhadupākhyāne
sakṛdapyuccaredyastu gaṅgetyevākṣaradvayam /
sarvapāpavinirmukto viṣṇulokaṃ sa gacchati // NarP_1,6.27 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 641792 (0.0):
āryāstavam imaṃ puṇyaṃ $ yaḥ paṭhet susamāhitaḥ / HV_App.I,35.95 / / sarvapāpavinirmukto $ viṣṇulokaṃ sa gacchati // HV_App.I,35.96 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22127348 (0.0):
āryāstavam imaṃ puṇyaṃ yaḥ paṭhet susamāhitaḥ / HV_App.I,35.95 / / sarvapāpavinirmukto viṣṇulokaṃ sa gacchati // HV_App.I,35.96 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4450063 (0.0):
sarvapāpavinirmukto viṣṇulokaṃ sa gacchati | *HV_113.82ab*1542:1 |
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15816654 (0.0):
sarvapāpaviśuddhātmā viṣṇulokaṃ sa gacchati // NarP_1,2.57 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18834170 (0.0):
ṛgyajuḥsāmamantroktaṃ sūktaṃ japati yo dvijaḥ / / sarvapāpavinirmukto viṣṇulokaṃ sa gacchati // RKV_51.12 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10834800 (0.0):
ṛgyajuḥsāmātharvāṇāṃ sūktaṃ taj japati dvijaḥ / / sarvapāpavinirmukto viṣṇulokaṃ sa gacchati // RKS_88.12 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23462192 (0.0):
yaś caitac caritaṃ tasya $ kṛṣṇasya śṛṇuyāt sadā // ViP_5,38.93*90:1 / sarvapāpavinirmukto $ viṣṇulokaṃ sa gacchati // ViP_5,38.93*90:2 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5168852 (0.0):
yaś caitac caritaṃ tasya kṛṣṇasya śṛṇuyāt sadā // ViP_5,38.93*90:1 // / sarvapāpavinirmukto viṣṇulokaṃ sa gacchati // ViP_5,38.93*90:2 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10180384 (0.0):
yaścaitaccaritaṃ tasya kṛṣṇasya śṛmuyātsadā / / sarvapāpavinirmukto viṣṇulokaṃ sa gacchati // ViP_5,38.94 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23949210 (0.008):
sa sarvapāpanirmukto % viṣṇulokam avāpnuyāt // NsP_32.12 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23949224 (0.008):
sa sarvapāpanirmukto % viṣṇulokam avāpnuyāt // NsP_32.13 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17014195 (0.008):
sa sarvapāpanirmukto viṣṇulokam avāpnuyāt // NsP_32.12 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17014208 (0.008):
sa sarvapāpanirmukto viṣṇulokam avāpnuyāt // NsP_32.13 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1113789 (0.015):
sarvapāpavinirmukto__Vdha_070.099 / viṣṇulokam avāptavān__Vdha_070.099
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26754154 (0.021):
sarvapāpair vinirmukto % viṣṇulokaṃ sa gacchati // BrP_27.80 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26781034 (0.021):
sarvapāpair vinirmukto % viṣṇulokaṃ sa gacchati // BrP_57.26 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11025481 (0.021):
sarvapāpair vinirmukto viṣṇulokaṃ sa gacchati // BrP_27.80 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11052350 (0.021):
sarvapāpair vinirmukto viṣṇulokaṃ sa gacchati // BrP_57.26 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16003913 (0.024):
tato dvijāgryānsaṃbhojya datvā tebhyaśca dakṣiṇām // NarP_1,120.13 // / sarvapāpavinirmukto viṣṇulokaṃ vrajennaraḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15834197 (0.027):
tālakāṃsyādininadaṃ kurvan viṣṇugṛhe naraḥ / / sarvapāpavinirmukto viṣṇulokamavānpuyāt // NarP_1,13.149 //
yojanatritayaṃ yastu gaṅgāyāmadhigacchati /
sarvapāpavinirmuktaḥ sūryalokaṃ sameti hi // NarP_1,6.28 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26755380 (0.040):
sarvaśuklopahāreṇa % pūjayed yas tu bhāskaram // BrP_29.26 // / sarvapāpavinirmuktaḥ $ sūryalokaṃ sa gacchati &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11026705 (0.040):
sarvaśuklopahāreṇa pūjayed yas tu bhāskaram // BrP_29.26 // / sarvapāpavinirmuktaḥ sūryalokaṃ sa gacchati /
seyaṃ gaṅgā mahāpuṇyā nadī bhaktyā niṣevitā /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820673 (0.049):
munayo manavaścaiva sevante puṇyakāṅkṣiṇaḥ // NarP_1,6.6 // / gaṅgā puṇyanadī jñeyā yato viṣṇupadodbhavā /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15821454 (0.051):
nāsti mokṣātparo lābho nāsti gaṅgāsamā nadī // NarP_1,6.60 // / gaṅgāyāḥ paramaṃ nāma pāpāraṇyadavānalaḥ /
meṣataulimṛgākarṣu pāvayatyakhilaṃ jagat // NarP_1,6.29 //
godāvarī bhīmarathī kṛṣṇā revā sarasvatī / / tuṅgabhadrā ca kāverī kāliṃndī bāhudā tathā // NarP_1,6.30 //
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23709037 (0.024):
vindhyapādaprasūtāśca nadyaḥ puṇyajalāḥ śubhāḥ // VamP_13.29 // / godāvarī bhīmarathī kṛṣṇā veṇā sarasvatī /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24968737 (0.032):
bhāgīrathī samudraśca yamunā ca sarasvatī / / godāvarī narmadā ca kṛṣṇā bhīmarathī tathā // GarP_3,24.32 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26753591 (0.054):
vindhyapādaprasūtās tā % nadyaḥ puṇyajalāḥ śubhāḥ // BrP_27.34 // / godāvarī bhīmarathī $ kṛṣṇaveṇā tathāpagā & / tuṅgabhadrā suprayogā % tathānyā pāpanāśinī // BrP_27.35 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11024918 (0.054):
vindhyapādaprasūtās tā nadyaḥ puṇyajalāḥ śubhāḥ // BrP_27.34 // / godāvarī bhīmarathī kṛṣṇaveṇā tathāpagā / / tuṅgabhadrā suprayogā tathānyā pāpanāśinī // BrP_27.35 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26795819 (0.057):
yamunā saṃgatā tatra % prabhāse tu sarasvatī // BrP_77.4 // / kṛṣṇā bhīmarathī caiva $ tuṅgabhadrā tu nārada &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11067133 (0.057):
yamunā saṃgatā tatra prabhāse tu sarasvatī // BrP_77.4 // / kṛṣṇā bhīmarathī caiva tuṅgabhadrā tu nārada /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26786276 (0.058):
godāvarī bhīmarathī $ tuṅgabhadrā ca narmadā & / tāpī payouṣṇī kāverī % śiprā carmaṇvatī dvijāḥ // BrP_64.11 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11057591 (0.058):
godāvarī bhīmarathī tuṅgabhadrā ca narmadā / / tāpī payouṣṇī kāverī śiprā carmaṇvatī dvijāḥ // BrP_64.11 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 830107 (0.059):
rucyaṃ tṛṣṇāpahaṃ pathyaṃ madhuraṃ ceṣaduṣṇakam // Rajni_14.11 / gaṅgā bhānusutā revā candrabhāgā sarasvatī /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18803501 (0.062):
gaṅgā tu saritāṃ śreṣṭhā tathā caiva sarasvatī / / kāverī devikā caiva sindhuḥ sālakuṭī tathā // RKV_2.53 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4845925 (0.064):
tāpī payoṣṇī veṇā ca gaurī vaitaraṇī tathā //AP_219.071cd/ / godāvarī bhīmarathī tuṅgabhadrā praṇī tathā /AP_219.072ab/
vetravatī tāmraparṇī sarayūśca dvijottama / / evamādiṣu tīrtheṣu gaṅgā mukhyatamā smṛtā // NarP_1,6.31 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15819672 (0.037):
tatriṃśato kṣaṇo jñeyastaiḥ paṅbharghaṭikā smṛtā // NarP_1,5.22 // / tadvayena muhūrttaṃ syāddinaṃ tatriṃśatā bhavet /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15919530 (0.048):
seṃduḥ svanāmāgharṇādyā ṅenamoṃtā ime smṛtāḥ // NarP_1,66.84 // / tataḥ sthitvāsane dhīmānācamya prayataḥ śuciḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15821433 (0.049):
yathā payodhiḥ sindhūnāṃ tathā gaṅgā parā smṛtā // NarP_1,6.59 // / nāsti śāntisamo bandhurnāsti satyātparaṃ tapaḥ /
yathā sarvagato viṣṇurjagavdyāpya pratiṣṭitaḥ / / tatheyaṃ vyāpinī gaṅgā sarvapāpapraṇāśinī // NarP_1,6.32 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14210121 (0.033):
pāpaśīlā api narāḥ parāṃ gatimavāpnuyuḥ // NarP_2,38.22 // / yo 'sau sarvagato viṣṇuścitsvarūpī janārdanaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15842361 (0.034):
hūyate ca punardvātārthaṃbhyāṃ sa me viṣṇuḥ pratīdatu // NarP_1,19.35 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15842374 (0.034):
gatidātā viśvamṛgyaḥ sa me viṣṇuḥ prasūdatu // NarP_1,19.36 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15830436 (0.048):
viśvataḥ śirase caiva viśvato gataye namaḥ // NarP_1,11.186 // / evaṃra stuto mahāviṣṇurbrahmādyaiḥ svarddavaukasām /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15831004 (0.055):
gaṅgāmāhātmyasahitaṃ sarvapāpapraṇāśanam // NarP_1,12.28 // / bhagīrathasya dharmasya saṃvādaṃ puṇyakāraṇam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14201139 (0.057):
muktidā sarvajantūnāṃ sarvapāpapraṇāśinī // NarP_2,29.5 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15861412 (0.057):
ekameva harernāma sarvapāpapraṇāśanam // NarP_1,37.2 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15862174 (0.063):
tāni sarvāṇi naṣṭāni viprendra tava darśanāt // NarP_1,37.54 // / aho 'haṃ pāpadhīrnityaṃ mahāpāpamupācaram /
aho gaṅgā jagaddhātrī snānapānādibhirjagat /
punāti pāvanītyeṣā na kathaṃ sevyate nṛbhiḥ // NarP_1,6.33 //
tīrthānāmuttamaṃ tīrthaṃ kṣetrāṇāṃ kṣetramuttamam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820601 (0.019):
nārada uvāca / kṣetrāṇāmuttamaṃ kṣetraṃ tīrthānāṃ ca tathottamam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820647 (0.023):
sarvarogapraśamanamāyurvardhdanakāraṇam // NarP_1,6.4 // / kṣetrāṇāmuttamaṃ kṣetraṃ tīrthānāṃ ca tathottamam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15993757 (0.054):
māhātmyamatha tīrthānāṃ gayāmāhātmyamuttamam // NarP_1,108.10 //
vārāṇasīti vikhyātaṃ sarvadevaniṣevitam // NarP_1,6.34 //
te eva śravaṇe dhanye saṃvidāte bahuśrutam / / iha śrutimatāṃ puṃsāṃ kāśī yābhyāṃ śrutāsakṛt // NarP_1,6.35 //
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8360443 (0.052):
rakṣanti, na punar bahuśrutaṃ paryeṣyanti, na ca tathāgatabhāṣitānāṃ
ye yaṃ smaranti saṃsthānamavimuktaṃ dvijottamam /
nirdhūtasarvapāpāste śivalokaṃ vrajanti vai // NarP_1,6.36 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26769197 (0.054):
te 'pi pāpavinirmuktāḥ % śivalokaṃ vrajanti vai // BrP_41.74 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11040520 (0.054):
te 'pi pāpavinirmuktāḥ śivalokaṃ vrajanti vai // BrP_41.74 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820827 (0.059):
sahasrāṇi samuddhṛtya viṣṇuloke vrajanti vai // NarP_1,6.17 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14202096 (0.062):
śivasya cintanādvipra śaivāḥ sarve nirākulāḥ // NarP_2,29.64 // / prayānti śivalokaṃ vaijarāmṛtyuvivarjitam /
yojanānāṃ śatastho 'pi avimuktaṃ smaredyadi / / bahupātakapūrṇo 'pi padaṃ gacchatyanāmayam // NarP_1,6.37 //
prāṇaprayāṇasamaye yo 'vimuktaṃ smaredvūja /
so 'pi pāpavinirmuktaḥ śaivaṃ padamavānpuyāt // NarP_1,6.38 //
kāśīsmaraṇajaṃ puṇyaṃ bhuktvā svarge tadantataḥ /
pṛthivyāmekarāḍū bhūtvā kāśīṃ prāpya ca muktibhāk // NarP_1,6.39 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15834101 (0.062):
gāyate vā sa bhūpāla rudraloke ca muktibhāk // NarP_1,13.142 // / ye tu vādyaṃ prakurvanti devatāyatane narāḥ /
bahunātra kimuktena vārāṇasyā guṇānprati / / nāmāpi gṛhṇātāṃ kāśyāścaturvargo na dūrataḥ // NarP_1,6.40 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16008161 (0.047):
durlabhaṃ vārcanaṃ tatra darśanaṃ pāpanāśanam // NarP_1,123.14 // / kimatra bahunoktena pūjādhyānajapekṣaṇam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15996025 (0.051):
dhenudvādaśasaṃkalpaṃ dadyādutsargasiddhaye // NarP_1,112.7 // / kimatra bahunoktena gaurī saubhāgyadāyinī /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15929399 (0.064):
sa bhaveddāsavatsadyo mantrasyāsya prabhāvataḥ // NarP_1,70.201 // / bahunā kimihoktena manunānena sādhakaḥ /
gaṅgāyamunayoryogo 'dhikaḥ kāśyā api dvijā /
yasya darśanamātreṇa narā yānti parāṃ gatim // NarP_1,6.41 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14210117 (0.032):
pāpaśīlā api narāḥ parāṃ gatimavāpnuyuḥ // NarP_2,38.22 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15843623 (0.037):
te dūtāḥ sahasā yānti pāpino 'pi parāṃ gatim // NarP_1,20.73 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15861369 (0.037):
śuśrūṣāniratā yānti pāpino 'pi parāṃ gatim // NarP_1,36.61 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14209934 (0.040):
śeṣe gaṅgāṃ niṣevante te 'pi yānti parāṃ gatim // NarP_2,38.40 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10787815 (0.059):
tvattoyasnānamātreṇa tṛptā yānti parāṃ gatim // RKS_25.111 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18809533 (0.062):
śūdrānnena vihīnāstu te yānti paramāṃ gatim // RKV_11.28 //
makarasthe ravau gaṅgā yatra kutrāvagāhitā /
punāti strānapānādyairnayantīndrapuraṃ jagat // NarP_1,6.42 //
yo gaṅgāṃ bhajate nityaṃ śaṅkaro lokaśaṅkaraḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15839419 (0.044):
itthaṃ stuto mahādevaḥ śaṅkaro lokaśaṅkaraḥ / / āvirbabhūva bhṛpasya saṃtatpatapasogrataḥ // NarP_1,16.97 //
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18390355 (0.060):
ekosau'; ityanena"eko nārāyaṇa āsīnna brahmā naca śaṅkaraḥ'; iti / / "tasmāt'; ityanena"sa ruṣyaḥ sa prasanno yadruṣyo"
liṅgarupīṃ kathaṃ tasyā mahimā parikīrtyate // NarP_1,6.43 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15839419 (0.060):
itthaṃ stuto mahādevaḥ śaṅkaro lokaśaṅkaraḥ / / āvirbabhūva bhṛpasya saṃtatpatapasogrataḥ // NarP_1,16.97 //
harirupadharaṃ liṅgaṃ liṅgarupadharo hariḥ /
īṣadapyantaraṃ nāsti bhedakṛccānayoḥ kudhīḥ // NarP_1,6.44 //
anādinidhane deve hariśaṅkarasaṃjñite /
ajñānasāgare magnā bhedaṃ kurvanti pāpinaḥ // NarP_1,6.45 //
yo devo jagatāmaśaḥ kāraṇānāṃ ca kāraṇam /
yugānte nigadantyetadrudrarupadharo hariḥ // NarP_1,6.46 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15842361 (0.055):
hūyate ca punardvātārthaṃbhyāṃ sa me viṣṇuḥ pratīdatu // NarP_1,19.35 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15842374 (0.055):
gatidātā viśvamṛgyaḥ sa me viṣṇuḥ prasūdatu // NarP_1,19.36 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15930952 (0.055):
trāya sarvādirakṣoghnāya ca naḥ sarvabhūpadam // NarP_1,71.101 // / harirvināśanāyānte sarvajvaravināśanaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15828075 (0.062):
prātpavānparamaṃ dhāma taṃ vande lokasākṣiṇam // NarP_1,11.29 // / harirupī mahādevaḥ śivarupī janārdanaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15837804 (0.064):
nārāyaṇamaṇīyāṃsaṃ sukhameṣyasi śāśvakatam // NarP_1,15.157 // / śiva eva hariḥ sākṣāddharireva śivaḥ svayam /
rudro vai viṣṇurupeṇa pālayatyakhilañjagat /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14215313 (0.058):
vidhiryo vihitaḥ samyakso 'pi gaṅgāprapūjane // NarP_2,43.91 // / yathā śivastathā viṣṇuryathā viṣṇustathā hyumā /
brahmarupeṇa sṛjati prānteḥ hayetatrayaṃ haraḥ // NarP_1,6.47 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23394057 (0.049):
haviṣāṃ pariṇāmo 'yaṃ % yad etad akhilaṃ jagat // ViP_1,13.25 // / V1,B2,D8 ins.:
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5100722 (0.049):
haviṣāṃ pariṇāmo 'yaṃ yad etad akhilaṃ jagat // ViP_1,13.25 // / V1,B2,D8 ins.:
hariśaṅkarayormadhye brahmaṇaścāpi yo naraḥ /
bhedaṃ karoti so 'bhyeti narakaṃ bhṛśadāruṇam // NarP_1,6.48 //
haraṃ hariṃ vidhātāraṃ yaḥ paśyatyekarupiṇam /
sa yāti paraṃmānandaṃ śāstrāṇāmeṣa viṣvayaḥ // NarP_1,6.49 //
Aryasura: Paramitasamasa (bsa050_u.htm.txt) 12050268 (0.043):
nātmābhikhedapariviklavatāṃ sa yāti yānasya buddhaguṇasaṃjananasya loke //
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18694698 (0.055):
nivāpapuṣṭā vaḍḍavaḍḍā te janena kriṇiya tataḥ paṃjarehi kaḍḍhiyanti // so / paśyati sakuntako paṇḍitajātiko / na eṣa asmākaṃ śākuntako hitakāmatāye
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16910597 (0.060):
yadā yāti virūpavān BrP_92.16b / yadā yāti surūpadhṛk BrP_92.17b
Buddhist Yoga manual" (byogalbu.htm.txt) 403361 (0.064):
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + ti / pratikūlālāṃbanābhā / 3 + + + + + + + + + + + + + + .āśīviṣāṃ nirdhāvyamānāṃ paśyati / tata + +"
yo 'sāvanādiḥ sarvajño jagatāmādikṛdvibhuḥ /
nityaṃ saṃnihitastatra liṅgarupī janārdanaḥ // NarP_1,6.50 //
kāśīviśveśvaraṃ liṅgajyotirliṅgaṃ taducyate /
taṃ dṛṣṭvā paramaṃ jyotirāproti manujottamaḥ // NarP_1,6.51 //
kāśīpradakṣiṇā yena kṛtā trailokyapāvanī /
satpadvīpāsābdhiśailā bhūḥ parikramitāmunā // NarP_1,6.52 //
dhātumṛddārapāṣāṇalekhyādyā mūrtayo 'malāḥ /
śivasya vācyutasyāpi tāsu saṃnihito hariḥ // NarP_1,6.53 //
tulasīkānanaṃ yatra yatra pahmavanaṃ dvijā / / purāṇapaṭhanaṃ yatra yatra saṃnihito hariḥ // NarP_1,6.54 //
purāṇasaṃhitāvaktā harirityabhidhīyate / / tadbhaktiṃ kurvatāṃ nṝṇāṃ gaṅgāstrānāṃ dine dine // NarP_1,6.55 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14210588 (0.045):
dīkṣitaḥ sarvayajñeṣu somapānaṃ dine dine // NarP_2,38.52 // / sarvāṇi yaṃṣāṃ gaṅgāyāstoyaiḥ kṛtyāni sarvadā /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16004319 (0.057):
viṣṇoḥ prītikaraṃ vipra tataḥ prātarharerdine // NarP_1,120.42 // / padnanābhaṃ samabhyarcya bhūdevānbhojayetsudhīḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14195380 (0.061):
na ca vedeṣu dṛṣṭo 'yamupavāso harerdine // NarP_2,24.12 // / agnimanto na viprā hi manyante samupoṣaṇam /
purāṇaśravaṇe bhaktirgaṅgāstrānasamā dvija /
tadvaktari ca yā bhaktiḥ sā prayāgopamā smṛtā // NarP_1,6.56 //
purāṇadharmakathanairyaḥ samuddharate jagat /
saṃsārasāgare magnaṃ sa hariḥ parikīrtitaḥ // NarP_1,6.57 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21091600 (0.043):
saṃsārasāgare magnaṃ mām uddhara jagad guro // Hbhv_8.340 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10830942 (0.064):
jaya deva mahādeva mahāpātakanāśana / / saṃsārasāgare magnaṃ māṃ samuddhara sāmpratam // RKS_81.33 //
nāsti gaṅgāsamaṃ tīrthaṃ nāsti mātṛsamo guruḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20688766 (0.0):
13,061.089a nāsti bhūmisamaṃ dānaṃ nāsti mātṛsamo guruḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15845084 (0.0):
upavāsaparo bhūtvā parāṃ siddhimavānpuyāt // NarP_1,23.29 // / nāsti gaṅgāsamaṃ tīrthaṃ nāsti mātṛsamoguruḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20721615 (5.960):
13,109.062a nāsti vedāt paraṃ śāstraṃ nāsti mātṛsamo guruḥ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10303675 (0.020):
12,109.016c gurutvenābhibhavati nāsti mātṛsamo guruḥ / 12,109.016e gurur garīyān pitṛto mātṛtaś ceti me matiḥ
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1101470 (0.026):
nāsti vedāt paraṃ śāstraṃ__Vdha_056.033 / nāsti mātṛsamo guruḥ__Vdha_056.033
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13524044 (0.026):
nāsti dārādipoṣaṇam__Vdha_094.042 / nāsti mātṛsamo guruḥ__Vdha_056.033
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10439958 (0.032):
12,329.011a nāsti satyāt paro dharmo nāsti mātṛsamo guruḥ
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27010891 (0.032):
<12329.11/1> nāsti satyāt paro dharmo !nāsti mātṛsamo guruḥ !
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20720746 (0.034):
13,108.015a gauraveṇābhibhavati nāsti mātṛsamo guruḥ / 13,108.015c mātā garīyasī yac ca tenaitāṃ manyate janaḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14213391 (0.038):
yacchrutaṃ tvanmukhāṃbhojādgāmāhātmyamuttamam // NarP_2,42.1 // / aho gaṅgāsamaṃ tīrthaṃ nāsti kiñciddharā tale /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565043 (0.044):
nāsti pitṛsamo devo nāsti mātṛsamo guruḥ // Valc_2,16.8 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15821433 (0.054):
yathā payodhiḥ sindhūnāṃ tathā gaṅgā parā smṛtā // NarP_1,6.59 // / nāsti śāntisamo bandhurnāsti satyātparaṃ tapaḥ /
nāsti viṣṇusamaṃ daivaṃ nāsti tattvaṃ guroḥ param // NarP_1,6.58 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1101470 (0.044):
nāsti vedāt paraṃ śāstraṃ__Vdha_056.033 / nāsti mātṛsamo guruḥ__Vdha_056.033
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13524044 (0.044):
nāsti dārādipoṣaṇam__Vdha_094.042 / nāsti mātṛsamo guruḥ__Vdha_056.033
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20688765 (0.046):
13,061.089a nāsti bhūmisamaṃ dānaṃ nāsti mātṛsamo guruḥ / 13,061.089c nāsti satyasamo dharmo nāsti dānasamo nidhiḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20721615 (0.046):
13,109.062a nāsti vedāt paraṃ śāstraṃ nāsti mātṛsamo guruḥ / 13,109.062c na dharmāt paramo lābhas tapo nānaśanāt param
varṇānāṃ brāhmaṇaḥ śreṣṭhastārakāṇāṃ yathā śaśī / / yathā payodhiḥ sindhūnāṃ tathā gaṅgā parā smṛtā // NarP_1,6.59 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15821030 (0.049):
evamādiṣu tīrtheṣu gaṅgā mukhyatamā smṛtā // NarP_1,6.31 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15821401 (0.054):
saṃsārasāgare magnaṃ sa hariḥ parikīrtitaḥ // NarP_1,6.57 // / nāsti gaṅgāsamaṃ tīrthaṃ nāsti mātṛsamo guruḥ /
nāsti śāntisamo bandhurnāsti satyātparaṃ tapaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20762076 (0.042):
13,134.057d@015_2924 nāsti satyāt paraṃ dānaṃ nāsti satyāt paraṃ tapaḥ
nāsti mokṣātparo lābho nāsti gaṅgāsamā nadī // NarP_1,6.60 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820996 (0.051):
sarvapāpavinirmuktaḥ sūryalokaṃ sameti hi // NarP_1,6.28 // / seyaṃ gaṅgā mahāpuṇyā nadī bhaktyā niṣevitā /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1125112 (0.062):
nāsty arogasamaṃ dhanyaṃ__Vdha_079.128 / nāsti gaṅgāsamā sarit__Vdha_079.128
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13524015 (0.062):
nāsti kiṃcin naravyāghra__Vdha_051.007 / nāsti gaṅgāsamā sarit__Vdha_079.128
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4916692 (0.062):
nāstyārogyasamaṃ dhanyaṃ nāsti gaṅgāsamā sarit //AP_381.014cd/ / na so 'sti bāndhavaḥ kaścidviṣṇuṃ muktvā jagadguruṃ /AP_381.015ab/
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15826841 (0.064):
vimukto brahmasadanaṃ naro yāti na saṃśayaḥ // NarP_1,9.147 // / gaṅgā gaṅgeti yannāma sakṛdapyucyate yadā /
gaṅgāyāḥ paramaṃ nāma pāpāraṇyadavānalaḥ /
bhavavyādhiharā gaṅgā tasmātsevyā prayantataḥ // NarP_1,6.61 //
gāyatrī jāhnavī cobhe sarvapāpahare smṛte /
etayorbhaktihīno yastaṃ vidyātpatitaṃ dvija // NarP_1,6.62 //
gāyatrī chandasāṃ mātā mātā lokasya jāhnavī /
ubhe te sarvapāpānāṃ nāśakāraṇatāṃ gate // NarP_1,6.63 //
yasya prasannā gāyatrī tasya gaṅgā prasīdati / / viṣṇuśaktiyute te dve samakāmaprasiddhede // NarP_1,6.64 //
dharmārthakāmarupāṇāṃ phalarupe nirañjane / / sarvalokānugrahārthaṃ pravartete mahottame // NarP_1,6.65 //
atīva durllabhā nṝṇāṃ gāyatrī jāhnavī tathā / / tathaiva tulasībhaktirharibhaktiśca sāttvikī // NarP_1,6.66 //
aho gaṅgā mahābhāgā smṛtā pāpapraṇāśinī /
harilokapradā dṛṣṭā pītā sārupyadāyinī /
yatra strātā narā yānti viṣṇoḥ padamanuttamam // NarP_1,6.67 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15851973 (0.027):
tasmāddharmaparā yānti tadviṣṇoḥ paramaṃ padam // NarP_1,29.62 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15863355 (0.051):
āvāpa duravāpaṃ vai tadviṣṇoḥ paramaṃ padam // NarP_1,38.56 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15817436 (0.051):
bhaktocchiṣṭānnasevī ca yāti viṣṇoḥ paraṃ padam // NarP_1,3.54 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14193215 (0.053):
kṣapayitvā naro yāti sa viṣṇoḥ paramaṃ padam // NarP_2,22.46 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15826691 (0.055):
prayānti nātra saṃdehastadviṣṇoḥ paramaṃ padam // NarP_1,9.137 // / sarvabhūtadayāyuktā dharmamārgapravartinaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15843680 (0.055):
āropyāvāṃ vimānāgrayaṃ yayurviṣṇoḥ paraṃ padam // NarP_1,20.77 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15936325 (0.055):
sarvapāpavinirmukto yāti viṣṇoḥ paraṃ padam // NarP_1,73.171 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15992840 (0.055):
dehānte bhuktabhogo 'sau yāti viṣṇoḥ paraṃ padam // NarP_1,105.21 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16003785 (0.055):
rātrau jāgaraṇaṃ kṛtvā yāti viṣṇoḥ paraṃ padam // NarP_1,120.4 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15849859 (0.057):
nārāyaṇaparā yānti tadviṣṇaḥ paramaṃ padam // NarP_1,27.106 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16004853 (0.057):
sitaikādaśyāṃ tapasye vrajedviṣṇoḥ paraṃ padam // NarP_1,120.79 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15957967 (0.057):
dehānte labhate cāpiśrīviṣṇoḥ paramaṃ padam // NarP_1,81.152 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14206939 (0.063):
upoṣya vāsaraṃ viṣṇorākumārāttu mānavāḥ / / prayānti paramaṃ lokaṃ luptapāpāḥ pitāmaha // NarP_2,35.4 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15845975 (0.063):
sadyaḥ saṃpreṣayāmāsa tadviṣṇoḥ paramaṃ padam // NarP_1,23.87 //
nārāyaṇo jagaddhātā vāsudevaḥ sanātanaḥ / / gaṅgāstrānaparāṇāṃ tu vāñchitārthaphalapradaḥ // NarP_1,6.68 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15955669 (0.029):
kiṃ bahūktena mantro 'yaṃ sarvābhīṣṭaphalapradaḥ // NarP_1,81.11 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15965747 (0.036):
tasya siddho manuḥ sadyaḥ sarvepsitaphalapradaḥ // NarP_1,85.32 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15857370 (0.061):
japastu vācikaḥ proktaḥ sarvayajñaphalapradaḥ // NarP_1,33.93 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15906313 (0.062):
asaptapañcatryādyeṣu yātrābhīṣṭaphalapradāḥ // NarP_1,56.623 // / na mandendudine prācīṃ na vrajeddakṣiṇaṃ gurau /
gaṅgājalakaraṇenāpi yaḥ sikto manujottamaḥ /
sarvapāpavinirmuktaḥ prayāti paramaṃ padam // NarP_1,6.69 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15864040 (0.0):
yaḥ pūjayejjagannāthamekākī vigataspṛhaḥ / / sarvapāpavinirmuktaḥ prayāti paramaṃ padam // NarP_1,39.45 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13911971 (5.960):
samparkād yadi vā mohād yas tu pūjayate harim | / sarva pāpa vinirmuktaḥ prayāti paramaṃ padam ||
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21113964 (0.024):
sarva pāpa vinirmuktaḥ sa yāti paramaṃ padam // Hbhv_11.235 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15818186 (0.026):
haridhyānaparoyastu sa yāti paramaṃ padam // NarP_1,4.21 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15856387 (0.026):
ya upāste sadā yogī sa yāti paramaṃ padam // NarP_1,33.24 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15953266 (0.026):
samuttīrya bhavāṃbhodhiṃ sa yāti paramaṃ padam // NarP_1,80.154 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15993593 (0.026):
viprāyābhyarcya viṣuve sa yāti paramaṃ padam // NarP_1,107.31 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15853363 (0.046):
sarvapāpavinirmuktaḥ sa prayāti hareḥ padam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15936325 (0.048):
sarvapāpavinirmukto yāti viṣṇoḥ paraṃ padam // NarP_1,73.171 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15817435 (0.049):
bhaktocchiṣṭānnasevī ca yāti viṣṇoḥ paraṃ padam // NarP_1,3.54 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15992839 (0.049):
dehānte bhuktabhogo 'sau yāti viṣṇoḥ paraṃ padam // NarP_1,105.21 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16003785 (0.049):
rātrau jāgaraṇaṃ kṛtvā yāti viṣṇoḥ paraṃ padam // NarP_1,120.4 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21084747 (0.049):
bhava pāpa vinirmukto yāti viṣṇoḥ paraṃ padam // Hbhv_6.219 //
Madhva (Anandatirtha): Krsnamrtamaharnava (mdhvkmou.htm.txt) 2551772 (0.052):
sarvapāpavinirmuktaḥ prāpnoti paramaṃ padam. // MKm_192 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26202256 (0.052):
sarva-pāpa-vinirmuktaḥ % prāpnoti paramaṃ padam // 7.42 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5707674 (0.052):
sarvapāpavinirmuktaḥ prāpnoti paramaṃ padam // 7.42 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15859469 (0.052):
satpātradānaniratāḥ prayānti paramaṃ padam // NarP_1,34.77 // / iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde haribhaktilakṣaṇaṃ nāma
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14215856 (0.056):
paṭhan śṛṇvannaro hyeti tadviṣṇoḥ paramaṃ padam // NarP_2,43.128 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1136752 (0.058):
vyapāśrito hariṃ yāti__Vdha_094.127 / pāpamuktaḥ paraṃ padam__Vdha_094.127
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26782554 (0.062):
sarvapāpavinirmukto % naro yāti paraṃ padam // BrP_59.1 //
yadvindusevanādeva sagarānvayasambhavaḥ /
visṛjyarākṣasaṃ bhāvaṃ saṃprātpaḥ paramaṃ padam // NarP_1,6.70 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15849861 (0.026):
nārāyaṇaparā yānti tadviṣṇaḥ paramaṃ padam // NarP_1,27.106 // / iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde sadācāreṣu
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15859470 (0.026):
satpātradānaniratāḥ prayānti paramaṃ padam // NarP_1,34.77 // / iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde haribhaktilakṣaṇaṃ nāma
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15862397 (0.026):
vareṇa tenoktaṅko 'pi prapede paramaṃ padam // NarP_1,37.69 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15957968 (0.026):
dehānte labhate cāpiśrīviṣṇoḥ paramaṃ padam // NarP_1,81.152 // / iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge bṛhadupākhyāne tṛtīyapāde
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15993594 (0.026):
viprāyābhyarcya viṣuve sa yāti paramaṃ padam // NarP_1,107.31 // / iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge bṛhadupākhyāne caturthapāde
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15912867 (0.034):
mokṣamevānusaṃcitya gata eva paraṃ padam // NarP_1,61.78 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15992841 (0.034):
dehānte bhuktabhogo 'sau yāti viṣṇoḥ paraṃ padam // NarP_1,105.21 // / iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge bṛhadupākhyāne caturthapāde
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15953267 (0.040):
samuttīrya bhavāṃbhodhiṃ sa yāti paramaṃ padam // NarP_1,80.154 // / madhye keṇeṣu bāhyeṣvanalapurapuṭasyālikhetkarṇikāyāṃ kandarpaṃ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15845975 (0.040):
sadyaḥ saṃpreṣayāmāsa tadviṣṇoḥ paramaṃ padam // NarP_1,23.87 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15920053 (0.044):
saṃvartake mahāmāyā proktā śrīkaṇṭhamātṛkā // NarP_1,66.119 // / yatra svīśapadaṃ noktaṃ tatra sarvatra yojayet /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15856388 (0.048):
ya upāste sadā yogī sa yāti paramaṃ padam // NarP_1,33.24 // / parisarvasaṃgaparityāgī śamādiguṇasaṃyutaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15856359 (0.052):
parātparataraṃ yañca tadviṣṇoḥ paramaṃ padam // NarP_1,33.22 // / advayaṃ niguṇaṃ nityamadvitīyamanaupamam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15999886 (0.055):
dehānte maṇḍalaṃ bhānorbhattvā gacchetparaṃ padam // NarP_1,116.10 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15817376 (0.057):
kadā puṇyena mahatā yāsyāma paramaṃ padam // NarP_1,3.50 // / dānairvāvividhairyajñaistapobhirvāthavā harim /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820812 (0.057):
mahadvimānamāruḍhāḥ prayānti paramaṃ padam // NarP_1,6.16 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14204184 (0.060):
tadā prītā gamiṣyāmi tadviṣṇoḥ paramaṃ padam // NarP_2,31.46 // / vittāhrutijaṃ pāpaṃ yadbhūtaṃ mama suṃdari /
iti śrīvṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde gaṅgāmāhātmyaṃ nāma
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15822723 (0.0):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde gaṅgāmāhātmyaṃ nāma
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15839708 (0.005):
iti śrūbṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde gaṅgāmāhātmye
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15816661 (0.017):
sarvapāpaviśuddhātmā viṣṇulokaṃ sa gacchati // NarP_1,2.57 // / iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15819350 (0.017):
antardadhe mṛkaṇḍuśca tapasaḥ samavartata // NarP_1,4.99 // / iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde bhaktivarṇanaprasaṅgena
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15820572 (0.017):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde mārkaṇḍeyavarṇanaṃ nāma
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15824712 (0.017):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde gaṅgāmāhātmyaṃ nāma
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15826863 (0.017):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde gaṅgā māhātmye navamo
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15827643 (0.017):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde gaṅgātpattau
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15832014 (0.017):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde dharmākhyāne dvādaśo
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15834277 (0.017):
kāryaṃ ca viṣṇuḥ karaṇāni viṣṇurasmānna kiñcivdyatiriktamasti // / NarP_1,13.153 // / iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde dharmānukathanaṃ nāma
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15835602 (0.017):
ubhābhyāṃ tarpaṇe dadyādeṣa dharmo vyavasthitaḥ // NarP_1,14.94 // / iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde dharmaśāntinirdeśo nāma
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15837976 (0.017):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde dharmākhyāne
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15841345 (0.017):
vācayedvāpi sa naro vājapeyaphalaṃ labhet // NarP_1,17.113 // / iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde vratākhyāne
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15847579 (0.017):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde smārtācāreṣu
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15848255 (0.017):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde smārttadhermaṣu
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15849867 (0.017):
nārāyaṇaparā yānti tadviṣṇaḥ paramaṃ padam // NarP_1,27.106 // / iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde sadācāreṣu
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15851114 (0.017):
pitarastasya tuṣyanti saṃtatiścaiva varddhate // NarP_1,28.90 // / iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde śrāddhakriyāvarṇanaṃ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15851995 (0.017):
tasmāttāṃstu bhavavyādhiḥ kadācinnaiva bādhate // NarP_1,29.63 // / iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde tithyādinirṇayo nāma
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15853625 (0.017):
NarP_1,30.114 // / iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde prāyaścittavidhirnāma
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15854683 (0.017):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde yamadūtakṛtyanirupaṇaṃ
ṣaṣṭo 'dhyāyaḥ / nārada uvāca / ko 'sau rākṣasabhāvāddhi mocitaḥ sagarāvanvaye /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15824714 (0.022):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde gaṅgāmāhātmyaṃ nāma / aṣṭamo 'dhyāyaḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15826865 (0.044):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge prathamapāde gaṅgā māhātmye navamo / 'dhyāyaḥ / nārada uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15942705 (0.049):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge bṛhadupākhyāne tṛtīyapāde / kārtavīryamāhātmyamantradīpakathanaṃ nāma ṣaṭsaptatitamo 'dhyāyaḥ / nārada uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15867027 (0.055):
nāmamahātmyannāmaikacatvāriṃśo 'dhyāyaḥ / śrīnārada uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15940927 (0.057):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge bṛhadupākhyāne tṛtīyapāde / dīpavidhinirūpaṇaṃ nāma pañcasaptatitamo 'dhyāyaḥ / nārada uvāca
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23705440 (0.058):
iti śrīvāmanapurāṇe aṣṭamo 'dhyāyaḥ / nārada uvāca /
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23707080 (0.059):
iti śrīvāmanapurāṇe daśamo 'dhyāyaḥ / nārada uvāca /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14211479 (0.061):
iti śrībṛhannāradīyapurāṇottarabhāge mohinīcarite gaṅgāsnānamāhātmyaṃ / nāmaikonacatvāriṃśo 'dhyāyaḥ / vasuruvāca
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23712022 (0.064):
iti śrīvāmanapurāṇe ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ / nārada uvāca /
sagaraḥ ko muniśreṣṭha tanmramākhyātumarhasi // NarP_1,7.1 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15838002 (0.017):
kathamānītavāngaṅgāmetanme vaktumarhasi // NarP_1,16.1 // / sanaka uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15846235 (0.017):
kṛpayā parayā mahyaṃ yathāvadvaktumarhasi // NarP_1,24.4 // / sanaka uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15816060 (0.048):
anugṛhya ca māṃ nāthāstattvato vaktumarhatha // NarP_1,2. 20 // / śaunaka uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15842961 (0.048):
kimarthametadvṛttāntaṃ yathāvadvaktumarhasi // NarP_1,20.27 // / rājovāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15870820 (0.052):
tamahaṃ jñātumicchāmi tadbhavānvaktumarhati // NarP_1,44.1 // / mṛguruvāca
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10131466 (0.052):
bharatena muniśreṣṭha tatsarvaṃ vaktumarhasi // ViP_2,13.6 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15909812 (0.053):
tanme dharmabhṛtāṃ śreṣṭha yathāvadvaktumarhasi // NarP_1,59.9 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15845425 (0.054):
kasya vā kena vā hetostatsarvaṃ vaktumarhasi // NarP_1,23.53 // / bhadraśīla uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15864477 (0.058):
teṣāṃ ca kīdṛśaṃ karma yathāvadvaktumarhasi // NarP_1,40.5 // / bṛhaspatiruvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15831219 (0.059):
tatsarvaṃ me mahābhāga vistarādvaktumarhasi // NarP_1,12.43 // / dharmarāja uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15870220 (0.060):
teṣāṃ sve sve samācārāstanme vaktumihārhasi // NarP_1,43.104 // / bhṛguruvāca
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23395270 (0.061):
cakrus taṃ me muniśreṣṭha % supuṇyaṃ vaktum arhasi // ViP_1,14.21 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5101935 (0.061):
cakrus taṃ me muniśreṣṭha supuṇyaṃ vaktum arhasi // ViP_1,14.21 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10115581 (0.061):
cakrustanme muniśreṣṭha supuṇyaṃ vaktumarhasi // ViP_1,14.21 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15870188 (0.064):
dharmaḥ katividho vāpi tadbhavānvaktumarhati // NarP_1,43.102 // / bhṛguruvāca
sanaka uvāca / śruṇuṣva muniśārdūla gaṅgāmāhātmyamuttamam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15846238 (0.011):
kṛpayā parayā mahyaṃ yathāvadvaktumarhasi // NarP_1,24.4 // / sanaka uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15865660 (0.011):
kimāhārāḥ kimācārāḥ bhaviṣyanti kalau yuge // NarP_1,41.27 // / sanaka uvāca / śṛṇuṣva muniśārdūla sarvalokopakāraka /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15853650 (0.037):
idānīṃ śrotumicchāmi yamamārgaṃ sudurgamam // NarP_1,31.1 // / sanaka uvāca / śṛṇu vipra pravakṣyāmi yamamārgaṃ sudurgamam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15838002 (0.037):
kathamānītavāngaṅgāmetanme vaktumarhasi // NarP_1,16.1 // / sanaka uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15819391 (0.040):
apaśyadvaiṣṇavīṃ māyāṃ cirañjīvyasya saṃplave // NarP_1,5.2 // / sanaka uvāca / śruṇu nārada vakṣaayāmi kathāmetāṃ sanātanīm /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15849879 (0.044):
gṛhasthaāvānaprasthayatidharmnirupaṇaṃ nāma satpaviṃśo 'dhyāyaḥ / sanaka uvāca / śṛṇuṣva muniśārdūla śrāddhasya vidhimuttamam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15837919 (0.046):
tāni karmāṇira naśyanti gaṅgābindvabhiṣecanāt // NarP_1,15.165 // / sanaka uvāca / ityuktvā muniśārdūla mahārājaṃ bhagīratham /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15842962 (0.048):
kimarthametadvṛttāntaṃ yathāvadvaktumarhasi // NarP_1,20.27 // / rājovāca / śṛṇuṣva bhagavansarvaṃ yatpṛcchasi vadāmi tat /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15842593 (0.048):
tvayoktastasya caritaṃ vistareṇa mamādiśa // NarP_1,20.2 // / sanaka uvāca / śṛṇuṣvaikamanāḥ puṇyamitihāsaṃ purātanamam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15826884 (0.053):
tadutpattiṃ vada bhrātaranugrāhyo 'smi te yadi // NarP_1,10.1 // / sanaka uvāca / śṛṇu nārada vakṣyāmi gaṅgotpattiṃ tavānagha /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15827686 (0.053):
paropadeśaniratāḥ sajjanā hi munīśvarāḥ // NarP_1,11.2 // / sanaka uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15879116 (0.053):
samākhyāhi mahābhāga mo7śāstrārthavidbhavān // NarP_1,50.5 // / sanandana uvāca / śṛṇu viprapravakṣyāmi śukotpattiṃ samāsataḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15818463 (0.059):
etānnigadituṃ śaktastvato nāstyadhiko 'paraḥ // NarP_1,4.40 // / sanaka uvāca / śṛṇu brahmanparaṃ guhyaṃ mārkaṇḍeyasya dhīmanaḥ ña /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15942738 (0.062):
kavace śrotumicchāmi tadvadasvakṛpānidhe // NarP_1,77.2 // / sanatkumāra uvāca / śṛṇu viprendra vakṣyāmi kavacaṃ paramādbhutam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15971837 (0.062):
sanatkumāraḥ provāca dhyātvā rādhāpadāṃbujam // NarP_1,88.6 // / sanatkumāra uvāca / śṛṇu vipra pravakṣyāmi rahasyātirahasyakam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15867091 (0.063):
asmāllokādamuṃ lokaṃ sarvaṃ śaṃsatu me bhavān // NarP_1,42.4 // / sanandana uvāca / śṛṇu nārada vakṣyāmi cetihāsaṃ purātanam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15828442 (0.064):
tvāmeva cintaye deva yathecchāsi tathā kuru // NarP_1,11.54 // / sanaka uvāca / tayoktaṃ vacanaṃ śrutvā devadevo janārdanaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15879166 (0.064):
tanme karma samācakṣva śrotuṃ kautūhalaṃ mama // NarP_1,50.8 // / sanandana uvāca / śṛṇu nārada vakṣyāmi hyanūcānasya lakṣaṇam /
yajjalasparśamātreṇa pāvitaṃ sāgaraṃ kulam /
gataṃ viṣṇupadaṃ vipra sarvalokottamottamam // NarP_1,7.2 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15859588 (5.960):
sa yāti paramaṃ sthānaṃ sarvalokottamottamam // NarP_1,35.7 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15985306 (0.055):
mahātantraṃ tvayā proktaṃ sarvatantrottamottamam // NarP_1,92.2 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15858337 (0.060):
etadviditvā yogīndro labhate mokṣamuttamam // NarP_1,33.161 // / yastvetacchṛāṇuyādvāpi paṭhedvāpi samāhitaḥ /
āsīdravikule bāhurnāma vṛkātmajaḥ /
bubhuje pṛthivīṃ sarvāṃ dharmato dharmatatparaḥ // NarP_1,7.3 //
brahmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrāścānye ca jantavaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15846268 (0.014):
tatte vakṣyāmi vidhivadbhakto 'si tvamadhokṣaje // NarP_1,24.6 // / brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrāścatvāra eva te /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15865375 (0.014):
vedānāṃ ca vibhāgaśca na yuge kṛtasaṃjñake // NarP_1,41.8 // / brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrāḥ svācāratatparāḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15865646 (0.014):
kaliṃ vistarato brūhi tvaṃ hi dharmavidāṃ varaḥ // NarP_1,41.26 // / brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrāścamunisattama /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15865689 (0.014):
tasmātkalirmahāghoraḥ sarvapātakasaṃkaraḥ // NarP_1,41.29 // / brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrā dharmaparāṅmukhāḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15869371 (0.029):
yakṣarākṣasanāgāśca piśācā manujāstathā // NarP_1,43.52 // / brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrāṇāmasitastathā /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7070118 (0.029):
avimuktaṃ praviṣṭasya tatsarvaṃ vrajati kṣayam // KūrmP_1,29.30 // / brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrā ye varṇasaṃkarāḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19784533 (0.030):
02,071.022d*0603_05 brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrā ye 'nye vadanty atha
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15846279 (0.036):
varṇā iti samākhyātā eteṣu brāhmaṇo 'dhikaḥ // NarP_1,24.7 // / brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyā dvijāḥ proktāstrayastāthā /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20824702 (0.040):
14,094.033c nṛpāḥ satyaiś ca dānaiś ca nyāyalabdhais tapodhanāḥ / 14,094.034a brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrā ye cāśritās tapaḥ
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13221016 (0.040):
N1.134a/ brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrā ye cāpy aninditāḥ /
Naradasmrti (nars2_pu.htm.txt) 3616601 (0.040):
brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrā ye cāpy aninditāḥ /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10341654 (0.041):
12,181.004a brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrāś ca dvijasattama / 12,181.004c ye cānye bhūtasaṃghānāṃ saṃghās tāṃś cāpi nirmame
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28909116 (0.042):
saṃjñāmātreṇa kalpyante brāhmaṇāḥ kṣatriyās tathā / / vaiśyāḥ śūdrās tathānye 'pi saṃjñāmātre hi kīrtitāḥ // KDA_169 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13395430 (0.043):
vakṣyanti satataṃ hṛṣṭā brāhmaṇāḥ kṣatriyāstathā / / vaiśyāḥ śūdrāśca ye nityaṃ teṣāṃ dhanagṛhādiṣu /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23387475 (0.043):
tamaḥpradhānās tāḥ sarvāś % cāturvarṇyam idaṃ tataḥ // ViP_1,6.5 // / brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ $ śūdrāś ca dvijasattama &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5094138 (0.043):
tamaḥpradhānās tāḥ sarvāś cāturvarṇyam idaṃ tataḥ // ViP_1,6.5 // / brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrāś ca dvijasattama /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23971611 (0.044):
tatraiva nindāniratā % bhuktvā caikatra saṃsthitāḥ // NsP_54.43 // / dvijāś ca kṣatriyā vaiśyāḥ $ śūdrāś cānye ca jātayaḥ &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17036596 (0.044):
tatraiva nindāniratā bhuktvā caikatra saṃsthitāḥ // NsP_54.43 // / dvijāś ca kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrāś cānye ca jātayaḥ /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23971161 (0.044):
tasmāt kalir mahāghoraḥ % sarvapāpasya sādhakaḥ // NsP_54.10 // / brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ $ śūdrā dharmaparāṅmukhāḥ &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17036146 (0.044):
tasmāt kalir mahāghoraḥ sarvapāpasya sādhakaḥ // NsP_54.10 // / brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrā dharmaparāṅmukhāḥ /
sthāpitāḥ svasvadharmeṣu tena bāhurviśāṃpatiḥ // NarP_1,7.4 //
aśvamedhairiyājāsau satpadvīpeṣu satpabhiḥ /
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14154913 (0.028):
sacca-saṃkappidā / seibimaddaṇo saccabhāmāe sondera-pūro dhīraṃ bi maṃ āndoledi | [sakhi
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9638007 (0.050):
anyathā tu na yojanīyamityata āha na tvatreti / / na vyakhyeyastathā / / sadasadyogavivakṣaṇāditi śeṣaḥ /
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12502926 (0.050):
atulakulajaśīlamīladugraprakṛtikagīrmṛdulāḥ sadārdrayanti | / girigiri ca vitaṇḍayāticaṇḍaprabharacanaprabhavo vicitrayanti ||152
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14159539 (0.050):
kundalatā - bīrāhimaṇṇo, puṇṇabadī me sahī rāhā | jāe dakkhiṇā saccabādiṇī / siṇiddhā tumha mādā sussū laddhā | [vīrābhimanyo! puṇyavatī me sakhī
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14140965 (0.050):
caṇḍagaṇḍīvajīāsaddaṇijjidavajjaṇigghādaghoseṇa
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2870430 (0.050):
mogatirtāvālirāvāhirāmuvahakhidhedhinaruṃruṃnimaḥbhebhinamomonimaḥbhebhinasadupraṣṭāsaṣāṃrvacicarmugajistaṃnaṃrurughraṃśyaṃśabdopetā
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1678230 (0.053):
tadvarṣma satsamaṃ syāt | samaṃ sadavibhraṃśi syādavibhraṃśi / satprākpravaṇaṃ
atarppayadbhūmidevān gobhūsvarṇāśukādibhiḥ // NarP_1,7.5 //
aśāsannītiśāstreṇa yatheṣṭaṃ paripanthinaḥ / / mene kṛtārthamātmānamanyātapanivāraṇam // NarP_1,7.6 //
candanāni manojñāni baliṃ yatsarvadā janāḥ /
bhūṣitā bhūṣaṇaurdivyaistadrāṣṭre sukhino mune // NarP_1,7.7 //
akṛṣṭapacyā pṛthivī phalapuṣpasamanvitā // NarP_1,7.8 //
vavarṣa bhūmau devendraḥ kāle kāle muniśvaraḥ /
ādharmaniratāpāye prajā dharmeṇa rakṣitāḥ // NarP_1,7.9 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15876286 (0.052):
pālayāmāsa dharmeṇa pitṛbadrañjayan prajāḥ // NarP_1,48.6 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15822138 (0.062):
tasminbāhau vanaṃ yāte tenaiva parirakṣitāḥ / / durguṇānvigaṇayyāsyadhigdhigityabruvanprajāḥ // NarP_1,7.37 //
ekadā tasya bhūpasya sarvasaṃpadvināśakṛt /
ahṝṅkāro mahāñjajñe sāsūyo lopahetukaḥ // NarP_1,7.10 //
ahaṃ rājā samastānāṃ lokānāṃ pālako balī /
karttā mahākratūnāṃ ca mattaḥ pūjyo 'sti ko 'paraḥ // NarP_1,7.11 //
ahaṃ vicakṣaṇaḥ śrīmāñjitāḥ sarve mayarayaḥ /
vedavedāṅgatattvajño nītiśāstra viśāradaḥ // NarP_1,7.12 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4582322 (0.017):
vedavedāṅgatattvajñaḥ sarvaśāstraviśāradaḥ // BndP_2,21.2 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18827694 (0.017):
vedavedāṅgatattvajñaḥ sarvaśāstraviśāradaḥ // RKV_40.22 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10828333 (0.017):
vedavedāṅgatattvajñaḥ sarvaśāstraviśāradaḥ // RKS_77.26 //
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2542955 (0.035):
vedaśāstrārthatattvajño Mn_12.102a / vedaśāstrāvirodhinā Mn_12.106b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26845246 (0.038):
vedavedāṅgatattvajñāḥ % sarvaśāstraviśāradāḥ // BrP_158.4 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11116557 (0.038):
vedavedāṅgatattvajñāḥ sarvaśāstraviśāradāḥ // BrP_158.4 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4920439 (0.039):
vedavedāṅgatattvajñaṃ sarvaśāstraviśāradaṃ //AP_*6.004cd/
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21325770 (0.044):
dharmajñaḥ satyasaṃdhaśca rasaśāstraviśāradaḥ / / vedavedāntatattvajño nirmalaḥ śivavatsalaḥ // Āk_1,2.3 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15343120 (0.046):
śivaloke sthitā nityaṃ % sā me pāpaṃ vyapohatu // LiP_1,82.91 // / vedaśāstrārthatattvajñaḥ $ sarvakāryābhicintakaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7236887 (0.046):
śivaloke sthitā nityaṃ sā me pāpaṃ vyapohatu // LiP_1,82.91 // / vedaśāstrārthatattvajñaḥ sarvakāryābhicintakaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29000022 (0.050):
vedaśāstra namo 'stu te LiP_1,18.37b / vedaśāstrārthatattvajñaḥ LiP_1,82.92a
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25405105 (0.050):
sarvaśāstrārthatattvajñā vedavedāṃgapāragāḥ // ŚivP_7.2,9.22cd/
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23938877 (0.051):
kaśyapo nītimān nāma $ brāhmaṇo vedapāragaḥ & / sarvaśāstrārthatattvajño % vyākhyāne pariniṣṭhitaḥ // NsP_13.3 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17003865 (0.051):
kaśyapo nītimān nāma brāhmaṇo vedapāragaḥ / / sarvaśāstrārthatattvajño vyākhyāne pariniṣṭhitaḥ // NsP_13.3 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20831634 (0.055):
14,096.015d@004_1010 mahādhanapatiḥ śrīmān vedavedāṅgapāragaḥ / 14,096.015d@004_1011 sarvaśāstrārthatattvajño bhogavān brāhmaṇo bhavet
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27433593 (0.055):
sarvaśāstraviśāradaḥ NsP_24.19b / sarvaśāstrārthatattvajño NsP_13.3c
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19708357 (0.056):
01,198.008a tatra gatvā sa dharmajñaḥ sarvaśāstraviśāradaḥ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10285170 (0.060):
12,069.014d*0158_03 praṣṭavyo brāhmaṇaḥ pūrvaṃ nītiśāstrārthatattvavit
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14361020 (0.061):
mahādhanī ca dharmajñaḥ sarvaśāstraviśāradaḥ / / punaḥ sa yāti vaikuṇṭhaṃ mṛto 'sau narapuṅgavaḥ // GarP_2,34.106 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15825972 (0.062):
śāstravaktā dharmavaktā nītiśāstropadeśakaḥ // NarP_1,9.86 // / mantropadeśavyākhyākhyākṛdvedasadaṃhṛttathā /
ajeyo 'vyāhataiśvaryo mattaḥ ko 'nyo 'dhiko bhuvi /
ahṝṅkāraparasyaivaṃ jātāsūyā pareṣvapi // NarP_1,7.13 //
asūyāto 'bhavatkāmastasya rājño munīśvara /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15838733 (0.035):
ṣaṣṭivarṣasahastāṇi nirucchvāsaparo 'bhavat // NarP_1,16.51 // / tasya nānmāpuṭādrājño vahnirjajñaṃ bhayaṅkaraḥ /
eṣu sthiteṣu tu naro vināṣaṃ yatyasaṃśayam // NarP_1,7.14 //
yauvanaṃ dhanasaṃpattiḥ prabhutvamavivekitā /
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13466348 (0.020):
yauvanaṃ dhana-sampattiḥ prabhutvam avivekitā |
ekaikamapyanarthāya kimu yatra catuṣṭayam // NarP_1,7.15 //
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13466349 (0.054):
yauvanaṃ dhana-sampattiḥ prabhutvam avivekitā | / ekaikam apy anarthāya kim u yatra catuṣṭayam // Hit_0.11 //
tasyāsūyā nu mahatī jātā lokavirodhinī /
svadehanāśinī vigra sarvasaṃpadvināśinī // NarP_1,7.16 //
asūyāviṣṭamanasi yadi saṃpatpravarttate / / tuṣāgniṃ vāyusaṃyogamiva jānīhi suvrata // NarP_1,7.17 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12868328 (0.043):
MSS_3790 2 tuṣāgniṃ vāyusamyogam iva jānīhi suvrata //
asūyopetamanasāṃ dambhācāravatāṃ tathā / / paruṣoktiratānāṃ ca sukhaṃ neha paratra ca // NarP_1,7.18 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14183464 (0.050):
satyamuktaṃ tvayā rājanputrasaukhyātparaṃ sukham // NarP_2,10.1 // / na bhavediha rājendra munīnāṃ bhāṣitaṃ yathā /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15818069 (0.053):
bhagavadbhaktasaṅgaśca haribhaktistitikṣutā // NarP_1,4.13 // / asūyopetamanasāṃ bhaktidānādikarṃma yat /
asūyāviṣṭacittā nāṃ sadā niṣṭhurabhāṣiṇām /
priyāvā tanayā vāpi bāndhavā apyarātayaḥ // NarP_1,7.19 //
manobhilāṣaṃ kurute yaḥ samīkṣya parastriyam /
sa svasaṃpadvināśāya kuṭhāro nātra saṃśayaḥ // NarP_1,7.20 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15995194 (0.011):
jāyate bhuvi durgāyāḥ prasādānnātra saṃśayaḥ // NarP_1,110.34 // / athorjasitapakṣatyāṃ navarātroditaṃ caret /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15938058 (0.015):
japitvā kṣudrarogebhyo mucyate nātra saṃśayaḥ // NarP_1,74.112 // / mahāroganivṛttyai tu sahasraṃ pratyahaṃ japet /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15829511 (0.022):
paraṃ nirvāṇamānpoti bhūmido nātra saṃśayaḥ // NarP_1,11.123 // / svalpāmapi mahīṃ dattvā śrotriyāyāhitāgnaye /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15842858 (0.024):
sa snātaḥ sarvatīrtheṣu puṇyātmā nātra saṃśayaḥ // NarP_1,20.20 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14210134 (0.029):
sa eva dravarūpeṇa gaṅgāṃbho nātra saṃśayaḥ // NarP_2,38.23 // / brahmahā guruḍā goghnaḥ steyī ca gurutalpagaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15817705 (0.031):
nararupaparicchannaḥ sa harirnātra saṃśayaḥ // NarP_1,3.72 // / paraṃ lokaphalaṃ prepsuḥ kiryātkarmāṇyatandritaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15951324 (0.035):
aṇimādyaṣṭasiddhīnāmīśvaraḥ syānna saṃśayaḥ // NarP_1,80.32 // / yasyārādhanato mantrī kṛṣṇasaṃnidhyatāṃ vrajet /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15969205 (0.036):
śatrūṇāṃ gatibuddhyādeḥ staṃbhano nātra saṃśayaḥ // NarP_1,86.115 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15989351 (0.036):
jāyatāṃ girijābhartuḥ prasādānnātra saṃśayaḥ // NarP_1,102.21 // / iti śrībṛhannāradīyapurāṇe pūrvabhāge bṛhadupākhyāne caturthapāde
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14206395 (0.036):
yaśaḥ pkāśādbhavitā hi kīrtistathākṣayā tāta na saṃśayo 'tra // / NarP_2,33.69 // / iti śrībṛhannāradīyapurāṇottarabhāge mohinīcarite dharmāṅgadoktirnāma
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14182264 (0.036):
dharmakṣīṇo bhavān gantā narake nātra saṃśayaḥ // NarP_2,7.70 // / śrutvā tvadīyaṃ vacanaṃ varāṅgane na hiṃsyate prāṇasamaṃ ca putram /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14210279 (0.037):
vīkṣya gaṅgāṃ bhavetpūtaḥ puruṣo nātra saṃśayaḥ // NarP_2,38.32 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15831390 (0.038):
katkartuḥ sarvapāpāni naśyantyeva na saṃśayaḥ // NarP_1,12.55 // / ekāhamaṣi yatkuryādbhūmisthamudakaṃ naraḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15849892 (0.039):
yacchrutvā sarvapāpebhyo mucyate nātra saṃśayaḥ // NarP_1,28.1 // / kṣayāhapūrvadivase snātvā caikāśano bhavet /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15882259 (0.039):
svaravyaṇḍajanamādhuryaṃ lupyate nātra saṃśayaḥ // NarP_1,50.216 // / kutīrthādāgataṃ dagdhamapavarṇaiśca bhakṣitam // NarP_1,50.217 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16009355 (0.039):
aihikāmuṣmikānkāmāṃllabhate nātra saṃśayaḥ // NarP_1,124.17 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15833172 (0.039):
sa strāto 'ṣṭaśataṃ sāgraṃ gaṅgāyāṃ nātra saṃśayaḥ // NarP_1,13.79 // / rogitānbrahmāṇānyastu premṇā rakṣati rakṣakaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15881906 (0.039):
nirṛtipañcamā hyatra ṛkārā nātra saṃśayaḥ // NarP_1,50.193 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15982194 (0.039):
dvisahasraṃ japan rogānmucyate nātra saṃśayaḥ // NarP_1,91.32 // / trisanmantraṃ japanmantraṃ dīrghamāyuravāpnuyāt /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16002017 (0.039):
putraṃ sallakṣaṇopetaṃ labhate nātra saṃśayaḥ // NarP_1,117.85 // / mārgāśīrṣasitāṣṭamyāṃ kālabhairavasannidau /
yaḥ svaśreyovināśāya kuryādyatnaṃ naro mune /
sarveṣāṃ śreyasaṃ dṛṣṭvā sa kuryānmatsūraṃ kudhīḥ // NarP_1,7.21 //
mitrāpatyagṛhakṣetra dhanadhānyapaṣuṣvapi /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15853443 (0.027):
putradāragṛhakṣetradhanadhānyābhidhāvatīm // NarP_1,30.102 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23466412 (0.037):
kalatraputramitrārtha $ gṛhakṣetradhanādikaiḥ &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5173075 (0.037):
kalatraputramitrārthagṛhakṣetradhanādikaiḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15855177 (0.038):
'haṃpūrvajanmanibhṛtyāpatyamitrayoṣidgṛhakṣetradhanadhānyādiṣvatyantarāgeṇa
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26909796 (0.039):
kalatraputramitrādi % gṛhakṣetradhanādikaiḥ // BrP_234.53 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11181095 (0.039):
kalatraputramitrādi gṛhakṣetradhanādikaiḥ // BrP_234.53 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1124578 (0.050):
bandhuputrakalatrauka __Vdha_079.098 / kṣetradhānyadhanādiṣu__Vdha_079.098
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1799594 (0.062):
kumārīvivāhakāle jñānam | gṛhaputradhanadhānyādisarvakalyāṇam | samāptāni
hānimicchannaraḥ kuryādasūyāṃ satataṃ dvija // NarP_1,7.22 //
atha tasyāvinītasya hyasūyāviṣṭacetasaḥ / / haihayāstālalajaṅghāśca balino 'rātayo 'bhavan // NarP_1,7.23 //
yasyānukūlo lakṣmīśaḥ saubhāgyaṃ tasya varddhate / / sa eva vimukho yasya saubhāgyaṃ tasya hīyate // NarP_1,7.24 //
tāvatputrāśca pautrāśca dhanadhānyagṛhādayaḥ /
yāvadīkṣeta lakṣmīśaḥ kṛpāpāṅgena nārada // NarP_1,7.25 //
api mūrkhāndhabadhirajaḍāḥ śūrā vivekinaḥ /
ślādhyā bhavanti viprendra prekṣitā mādhavena ye // NarP_1,7.26 //
saubhāgyaṃ tasya hīyeta yasyāsūyādilāñchanam /
jāyate nātra saṃdeho jantudveṣo viśeṣataḥ // NarP_1,7.27 //
satataṃ yasya kasyāpi yo dveṣaṃ kurute naraḥ /
tasya sarvāṇi naśyanti śreyāṃsi munisatam // NarP_1,7.28 //
asūyā varddhate yasya tasya viṣṇuḥ parāṅmukhaḥ / / dhanaṃ dhānyaṃ mahī saṃpanadviśyati tato dhruvam // NarP_1,7.29 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15946581 (0.012):
maraṇaṃ yatra dṛṣṭaṃ syāttatra no maraṇaṃ dhruvam // NarP_1,79.68 // / tacchrutvā hyasurācāryaḥ sukraḥ prāha vidāṃvaraḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14212188 (0.026):
ekaviṃśatikulyānāṃ tārako bhavati dhruvam / / tasmādadititīrthaṃ ca yatrāvāpāditirharim // NarP_2,40.48 //
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6641269 (0.034):
u3.24ab/.yasya pāda^tale jātas tathā hasta^tale +api ca/ / u3.24cd/.dhanaṃ dhānyaṃ sutā gāvaḥ striyo yānāni ca^apnuyāt//
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21631901 (0.038):
384.017. yasya pādatale jātastathā hastale 'pi ca/ / 384.018. dhanaṃ dhānyaṃ sutā gāvaḥ striyo yānāni cāpnuyāt//607//
Manava-Grhyasutra (=Maitrayaniyamanava-Grhyasutra) (manavgsu.htm.txt) 4744998 (0.052):
putrānpaśūndhanaṃ dhānyaṃ bahvaścājagaveḍakam
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25734467 (0.062):
punaśca tatpuraṃ prāyādvajro 'pi dhanatṛṣmayā // BndP_3,7.14 // / evaṃ bahudhanaṃ tdṛtvā niścikṣepa mahītale /
vivekaṃ hantyahṝṅkārastvavivekāttu jīvinām /
āpadaḥ saṃbhavantyevetyahṝṅkāraṃ tyajettataḥ // NarP_1,7.30 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14204581 (0.037):
tapastyajettyajedvidyāṃ siddhiṃ mokṣaṃ tyajecchubhe // NarP_2,32.12 // / na tyajeddvādagaśīṃ puṇyāṃ pakṣayorubhayorapi /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15891292 (0.047):
yanmāsādhipatirnaṣṭastanmāsaṃ saṃsrave tyajet // NarP_1,55.49 //
ahaṃ kāro bhavedyasya tasya nāśo 'tivegataḥ /
asūyāvisṛṣṭamanasastasya rājñaḥ paraiḥ saha // NarP_1,7.31 //
āyodhanamabhīddhoraṃ māsamekaṃ nirantaram / / haihayaistālajaṅghaiśca ripubhiḥ sa parājitaḥ // NarP_1,7.32 //
sa tu bāhustato duḥkhī antarvatnyā svabhāryayā /
avāpa paramāṃ tuṣṭiṃ tatra dṛṣṭvā mahatsaraḥ // NarP_1,7.33 //
asūyopetamanasastasya bhāvaṃ nirīkṣya ca / / sarogatavihaṅgāste līnāścitramidaṃ mahat // NarP_1,7.34 //
aho kaṣṭamaho rupaṃ ghoramatra samāgatam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15859097 (0.027):
mṛtyuḥ saṃnihito bhūyāttasmāddharmaparo bhavet // NarP_1,34.51 // / aho kaṣṭamaho kaṣṭamahokaṣṭamidaṃ vapuḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15855931 (0.032):
saṃsāracchedakaṃ viṣṇuṃ na bhajetso 'tipātakī // NarP_1,32.45 // / aho kaṣṭamaho kaṣṭamaho kaṣṭaṃ hi mūrkhatā /
viśantastvarayā vāsamityūcuste vihaṅgamāḥ // NarP_1,7.35 //
so 'vagāhyasarobhūpaḥ patnībhyāṃ sahito mutā /
pītvā jalaṃ ca sukhadaṃ vṛkṣamūlamupāśritaḥ // NarP_1,7.36 //
tasminbāhau vanaṃ yāte tenaiva parirakṣitāḥ / / durguṇānvigaṇayyāsyadhigdhigityabruvanprajāḥ // NarP_1,7.37 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15821742 (0.062):
ādharmaniratāpāye prajā dharmeṇa rakṣitāḥ // NarP_1,7.9 //
yo vā ko vā guṇī martyaḥ sarvaśvādhyatarodvijaḥ /
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24068068 (0.048):
tasya sarvadharmeśvaratvādicchāmātra pratibadhaḥ / sarvaguṇasaṃpatsaṃmukhībhāvaḥ /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19119629 (0.055):
varṇavinyāsavicchittivihitā lāvaṇyalakṣaṇaguṇa40saṃpadastyeva / / līlāe kuvalaaṃ kuvalaaṃ va sīse samuvvahanteṇa /
sarvasaṃpatsamāyukto 'pyaguṇīnindito janaiḥ // NarP_1,7.38 //
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19119631 (0.030):
varṇavinyāsavicchittivihitā lāvaṇyalakṣaṇaguṇa40saṃpadastyeva / / līlāe kuvalaaṃ kuvalaaṃ va sīse samuvvahanteṇa /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15841290 (0.032):
bhuñjīta vāgyataḥ paścātsvayaṃ bevṛjanairvṛtaḥ // NarP_1,17.110 // / āsāyaṃ śṛduyādviṣṇoḥ kathāṃ vidvajjanaiḥ saha /
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5199265 (0.036):
/ dharmabhāṇakadharmaśrāvaṇikānāṃ dhanadhānyasarvabhogasaṃpadvivṛddhīṃ / niṣdayiṣyāmaḥ / avipralopadharmaṃ jinaśāsanaṃ saṃdhārayiṣyāmaḥ / atha
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24068068 (0.042):
tasya sarvadharmeśvaratvādicchāmātra pratibadhaḥ / sarvaguṇasaṃpatsaṃmukhībhāvaḥ /
apakīrtisamo mṛtyurlokeṣvanyo na vidyate /
yadā bāhurvanaṃ yātastadā tadrāgagā janāḥ /
saṃtuṣṭiṃ paramāṃ yātā davathau vigate yathā // NarP_1,7.39 //
nindāto bahuśo bāhurmṛtavatkānanesthitaḥ /
nihatya karma ca yaśo loke dvajavarottama // NarP_1,7.40 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15865228 (0.050):
sa prāpnotyaśvamedhasya phalaṃ munivarottama // NarP_1,40.58 //
nāstyakīrtisamo mṛtyurmāsti krodhasamo ripuḥ /
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23896347 (0.0):
* nāsti jñānasamaṃ cakṣurnāsti krodhasamo ripuḥ / nāsti lobhasamaṃ duḥkhaṃ
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10809769 (0.061):
nāsty āhārasamaṃ saukhyaṃ nāsti krodhasamo ripuḥ // RKS_52.13 //
nāsti nindāsamaṃ pāpaṃ nāsti mohasamāsavaḥ // NarP_1,7.41 //
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23896347 (0.057):
* nāsti jñānasamaṃ cakṣurnāsti krodhasamo ripuḥ / nāsti lobhasamaṃ duḥkhaṃ
nāstyasūyāsamā kīrtirnāsti kāmasamo 'nalaḥ /
nāsti rāgasamaḥ pāśo nāsti saṅgasamaṃ viṣam // NarP_1,7.42 //
evaṃ vilapyabahudhā bāhuratyantaduḥkhitaḥ / / jīrṇāṅgomanasastāpād vṛddhabhāvādabhūdasau // NarP_1,7.43 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15860477 (0.047):
guruṃ praṇamya jānanti sadā dhyānaparo 'bhavat // NarP_1,35.71 // / gate bahutithe kāle vedamālirmunīśva /
gate bahutithe kāle aurvāśramasamīpataḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15860478 (0.009):
guruṃ praṇamya jānanti sadā dhyānaparo 'bhavat // NarP_1,35.71 // / gate bahutithe kāle vedamālirmunīśva /
sa bāhurvyādhinā graste mamāra munisattama // NarP_1,7.44 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15823732 (0.060):
nāmnāsamañjāḥ keśinyāstanayo munisattama // NarP_1,8.69 // / asamañjāstu karmāṇi cakāronmattaceṣṭitaḥ /
tasya bhāryā ca duḥkhārtā kaniṣṭhā garbhiṇī tadā /
ciraṃ vilapya bahudhā sahagantuṃ mano dadhe // NarP_1,7.45 //
samānīya casaidhāṃsi citāṃ kṛtvātiduḥkhitā /
samāropya tanpūruḍhaṃ svayaṃ samupacakrame // NarP_1,7.46 //
etasminnantare dhīmanaurvastejonidhirmuniḥ / / etadvijñātavānsarvaṃ parameṇa samādhinā // NarP_1,7.47 //
bhūtaṃ bhavyaṃ varttamānaṃ trikālajñāmunīśvarāḥ /
gatāsūyā mahātnānaḥ paśyantijñāna cakṣuṣā // NarP_1,7.48 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15842193 (0.063):
yoginoyaṃ na paśyanti taṃ vandaṃ jñānarupuṇam // NarP_1,19.24 //
tapobhistejasāṃ rāśiraurvapuṇyasamo muniḥ /
saṃprātpastatra sādhvī ca yatra bāhupriyā sthitā // NarP_1,7.49 //
citāmāroḍhumudyuktāṃ tāṃ dṛṣṭvā munisattamaḥ /
provāca dharmamūlāni vākyāni munisattamaḥ // NarP_1,7.50 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15957198 (0.059):
pañcabrahmātmakasyāsya mantrasya muni sattamaḥ // NarP_1,81.103 // / ṛṣirbrahmā ca paramā gāyatrīchanda īritam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15823732 (0.063):
nāmnāsamañjāḥ keśinyāstanayo munisattama // NarP_1,8.69 // / asamañjāstu karmāṇi cakāronmattaceṣṭitaḥ /
aurva uvāca / rājavaryapriye sādhvi mā kuruṣvātisāhasam /
tavodare cakravartī śanuhantā hi tiṣṭati // NarP_1,7.51 //
bālāpatyāśca garbhiṇyo hyadṛṣṭaṛtavastathā / / rajasvalā rājasutenārohati cintāśubho // NarP_1,7.52 //
brahmahatyādipāpānāṃ proktā niṣkṛtiruttamaiḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15844793 (0.059):
annamāśritya tiṣṭanti tāni vipra harerdine // NarP_1,23.9 // / brahmahatyādipāpānāṃ kathañcinniṣkṛtirbhavet /
dāmbhinonindakasyāpi bhrūṇaghrasya na niṣkṛtiḥ // NarP_1,7.53 //
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4312133 (0.044):
Baudh4.2.5cd/ ṛgbhis taratsamandībhir [K: taratsamandīyair] / mārjanaṃpāpa.śodhanam // / Baudh4.2.6ab/ bhrūṇa.hatyā.vidhis tv anyas taṃ tu (vakṣyāmy ataḥ param /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15991587 (0.044):
siddheśvaraṃ nāgasaraḥ saptārṣeyaṃ hyagastyakam // NarP_1,104.145 // / bhrūṇagartaṃ naleśaṃ ca bhaiṣmaṃ vaiḍuramarkakam /
nāstikasya kṛtanghasya dharmopekṣākarasya ca / / viśvāsaghātakasyāpi niṣkṛtirnāsti suvrate // NarP_1,7.54 //
tasmādetanmahatpāpaṃ karttuṃ nārhasi śobhane /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15837398 (0.046):
grāmavidhvaṃ sakānāṃ tu dāhakānāṃ ca lumpatām // NarP_1,15.128 // / mahatpāpaṃ tadādeṣṭuṃ na kṣamo 'haṃ nijāyuṣā /
yadetadduḥkhamutpannaṃ tatsarvaṃ śāntimeṣyati // NarP_1,7.55//
ityuktā muninā sādhvī viśvasya tadanugraham /
vilalāpātiduḥkhārtā samuhyadhavapatkujau // NarP_1,7.56 //
aurvo 'pi tāṃ punaḥ prāha sarvaśāstrārthakoviduḥ /
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11563260 (0.008):
yogaratādyās tu śāstrasandhārakāntimāḥ <śāstrasaṃdhārakāntimāḥ> /
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16015002 (0.017):
Yāj1.3a/ purāṇa.nyāya.mīmāmsā.dharma.śāstra.aṅga.miśritāh / / Yāj1.3c/ vedāh sthānāni vidyānām dharmasya ca caturdaśa //
Vatsyayana, Kamasutram (kamasutu.htm.txt) 9666973 (0.019):
6.4.25/.*vartamānasya *ced artha^vighātaṃ[ch:tad^artha^abhighātaṃ] / kariṣyati/
Ratnakirti (?): Vadarahasya, also known as Udayananirakarana (rvadrahu.htm.txt) 415692 (0.021):
punarartharadritasāmānyadyarthasāmānyadyarthaviṣayā vyapadeśavikalpāḥ
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2338570 (0.022):
niḥśreyasopayoti, na tat pañcāvayavākyodatacchāstropadiṣṭopakaraṇād vinā
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16526175 (0.023):
lokārthābhiyuktānāṃ, sarvalokaparinirvāpitābhiyuktānāṃ,
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4981351 (0.024):
*{3/579: E2: 4,503; E4: 4,785; E6: 1,250}* / na vā tāsāṃ tadarthatvāt // MS_3,6.12 //
Ratnakirti (?): Vadarahasya, also known as Udayananirakarana (rvadrahu.htm.txt) 420616 (0.026):
samayasīmavikramatvāt, indriyasya tu arthaśaktera pekṣaṇāt na tu sambaddho
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4980937 (0.027):
*{3/561: E2: sarvārtham, E4: sarvārthe, E6: sarvārtha}* / *{3/562: E2: 4,491; E4: 4,773; E6: 1,248}*
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25776249 (0.027):
sarvastaṃbhiṇi sarvajṛṃbhiṇi sarvavaśaṅkari sarvarañjini sarvonmādini / sarvārthasādhike sarvasaṃpatprapūriṇi sarvamantramayi
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4973524 (0.028):
*{3/362: E2,4: na tu}* / *{3/363: E2: 4,312; E4: 4,444; E6: 1,215}* / arthavādo vā prakaraṇāt // MS_3,4.8 //
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4934080 (0.030):
*{1/574: E2: 2,115; E4: 1,346; E5: 2,93; E6: 1,47}* / *{1/575: E2,4,6 om. iti}* / na śāstraparimāṇatvāt // MS_1,3.6 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19878530 (0.049):
03,178.028d@020_0018 ataḥ pṛcchāmi sauhārdāt tvām ahaṃ nābhyasūyayā / 03,178.028d@020_0019 sarvaśāstrārthatattvajñaṃ trailokyeśvarapūjitam
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14367440 (0.057):
iti sūtamukhodgīrṇāṃ sarvaśāstrārthamaṇḍitām / / vaiṣṇaviṃ vāksudhāṃ pītvā ṛṣayastuṣṭimāyayuḥ // GarP_2,47.50 //
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24748521 (0.058):
(virodhimatanirāsādi) kāryāntaravyāpṛtimattvaṃ prakaraṇatvam / taduktam / śāstrai kadeśasaṃbaddha śāstrakāryāntare sthitam / mataṃ prakaraṇaṃ nāma""
mārodīrāja nanaye śriyamagrye gamiṣyasi // NarP_1,7.57 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14367440 (0.054):
iti sūtamukhodgīrṇāṃ sarvaśāstrārthamaṇḍitām / / vaiṣṇaviṃ vāksudhāṃ pītvā ṛṣayastuṣṭimāyayuḥ // GarP_2,47.50 //
mā bhuṃ cāstramāhābhāgepreto dāhyo 'dya sajjanaiḥ /
tasmācchokaṃ parityajya kuru kālocitā kri pām // NarP_1,7.58 //
paṇḍite vāpimūrkhe vā daridre vāśriyānvite /
durvṛtte vā suvṛtte vā mṛtyoḥsarvatratulyatā // NarP_1,7.59 //
nagare vā tathāmanye dainyamatrātiricyate // NarP_1,7.60 //
yadyatpurātanaṃ karmatattaderviha yujyate /
kāraṇaṃ daivamevātra manye sopādhikā janāḥ // NarP_1,7.61 //