View original HTML file with complete header information
Nādabindūpaniṣat / oṃ / akāro dakṣiṇaḥ pakṣa ukāras tūttaraḥ smṛtaḥ /
Nādabindūpaniṣat / oṃ / akāro dakṣiṇaḥ pakṣa ukāras tūttaraḥ smṛtaḥ /
makāras tasya pucchaṃ vā ardhamātrā śiras tathā // NbiUp_1 //
pādau rajas tamas tasya śarīraṃ sattvam ucyate /
dharmaś ca dakṣiṇaṃ cakṣur adharmaś cottaraṃ smṛtam // NbiUp_2 //
bhūr lokaḥ pādayos tasya bhuvar lokas tu jānunoḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14415073 (0.059):
bhūr lokaḥ kalpitaḥ padbhyāṃ bhuvar loko 'sya nābhitaḥ | / svar lokaḥ kalpito mūrdhnā iti vā loka kalpanā || [BhP 2.5.42]
svar lokaḥ kaṭideśe tu nābhideśe mahar jagat // NbiUp_3 //
janalokas tu hṛdaye kaṇṭhadeśe tapas tataḥ /
bhruvor lalāṭamadhye tu satyaloko vyavasthitaḥ // NbiUp_4 //
sahasram iti cātra mantra eva pradarśitaḥ / / evam enaṃ samārūḍho haṃsaṃ yogavicakṣaṇaḥ // NbiUp_5 //
na badhyate karmacārī pāpakoṭiśatair api /
āgneyī prathamā mātrā vāyavyaiṣā vaśānugā // NbiUp_6 //
bhānumaṇḍalasaṃkāśā bhaven mātrā tathottarā /
paramā cārdhamātrā ca vāruṇīṃ tāṃ vidur budhāḥ // NbiUp_7 //
kalātrayānanā vāpi tāsāṃ mātrāpratiṣṭhitā / / eṣa oṃkāra ākhyāto dhāraṇābhir nibodhata // NbiUp_8 //
yoṣiṇī prathamā mātrā vidyunmālā tathāparā / / pataṃgī ca tṛtīyā syāc caturthī vāyuveginī // NbiUp_9 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3845400 (0.053):
prathamā guḍadhenuḥ syād $ ghṛtadhenus tathāparā & / tiladhenustṛtīyā tu % caturthī jalasaṃjñitā // MatsP_82.18 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8884908 (0.053):
prathamā guḍadhenuḥ syād ghṛtadhenus tathāparā / / tiladhenustṛtīyā tu caturthī jalasaṃjñitā // MatsP_82.18 //
pañcamīnām adheyā ca ṣaṣṭhī caindrī vidhīyate / / saptamī vaiṣṇavī nāma śaṃkarī ca tathāṣṭamī // NbiUp_10 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10539383 (0.058):
nāgaviddhā tu yā ṣaṣṭhī śivaviddhā ca saptamī / / daśamyekādaśīviddhā nopoṣyāḥ syuḥ kathañcana //
navamī mahatī nāma dhruveti daśamī matā /
ekādaśī bhaven maunī brāhmīti dvādaśī matā // NbiUp_11 //
prathamāyāṃ tu mātrāyāṃ yadi prāṇair viyujyate / / sa rājā bhārate varṣe sārvabhaumaḥ prajāyate // NbiUp_12 //
dvitīyāyāṃ samutkrānto bhaved yakṣo mahātmavān / / vidyādharas tṛtīyāyāṃ gandharvas tu caturthikām // NbiUp_13 //
pañcamyām atha mātrāyāṃ yadi prāṇair viyujyate / / uṣitaḥ sahadevatvaṃ somaloke mahīyate // NbiUp_14 //
Nadabindu-Upanisad (ndbiuppu.htm.txt) 4712632 (0.033):
ekādaśī bhaven maunī brāhmīti dvādaśī matā // NbiUp_11 // / prathamāyāṃ tu mātrāyāṃ yadi prāṇair viyujyate /
ṣaṣṭhyām indrasya sāyujyaṃ saptamyāṃ vaiṣṇavaṃ padam /
aṣṭamyāṃ vrajate rudraṃ paśūnāṃ ca patiṃ tathā // NbiUp_15 //
navamyāṃ ca maharlokaṃ daśamyāṃ ca dhruvaṃ vrajet /
ekādaśyāṃ tapolokaṃ dvādaśyāṃ brahma śāśvatam // NbiUp_16 //
tataḥ paraṃ śuddhaṃ vyāpakaṃ niṣkalaṃ śivam /
sadoditaṃ paraṃ brahma jyotiṣām udayo yataḥ // NbiUp_17 //
atīndriyaṃ guṇātītaṃ mano līnaṃ yadā bhavet /
anaupamyam abhāvaṃ ca yogayuktaṃ tadādiśet // NbiUp_18 //
tadbhaktas tatsamāsaktaḥ śanair muñcet kalevaram /
susthito yogacāreṇa sarvasaṅgavivarjitaḥ // NbiUp_19 //