View original HTML file with complete header information
Padmagupta (alias Parimala): / Navasāhasāṅkacarita
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10076485 (0.0):
Padmagupta (alias Parimala): / Navasāhasāṅkacarita
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13385784 (0.035):
(Padmagupta alias Parimala's Navasāhasāṅkacarita 6.60)
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11522094 (0.040):
Padmagupta (alias Parimala): / Navasāhasāṅkacarita / akaṅkaṇam akeyūram Pnc_11.90a
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13386972 (0.042):
ayaṃ kva ca kukūlāgnikarkaśo madanānalaḥ //537//} / (Padmagupta's Navasāhasāṅkacarita 1.28)
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13387011 (0.060):
(Padmagupta's Navasāhasāṅkacarita 1.62)
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13387390 (0.060):
(Padmagupta's Navasāhasāṅkacarita 1.22)
Padmagupta (alias Parimala): / Navasāhasāṅkacarita
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10076485 (0.0):
Padmagupta (alias Parimala): / Navasāhasāṅkacarita
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13385784 (0.035):
(Padmagupta alias Parimala's Navasāhasāṅkacarita 6.60)
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11522094 (0.040):
Padmagupta (alias Parimala): / Navasāhasāṅkacarita / akaṅkaṇam akeyūram Pnc_11.90a
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13386972 (0.042):
ayaṃ kva ca kukūlāgnikarkaśo madanānalaḥ //537//} / (Padmagupta's Navasāhasāṅkacarita 1.28)
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13387011 (0.060):
(Padmagupta's Navasāhasāṅkacarita 1.62)
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13387390 (0.060):
(Padmagupta's Navasāhasāṅkacarita 1.22)
prathamaḥ sargaḥ / avyāt sa vo yasya nisargavakraḥ spṛśaty adhijyasmaracāpalīlām /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12862632 (0.0):
MSS_3442 1 avyāt sa vo yasya nisargavakraḥ spṛśatyadhijyasmaracāpalīlām /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10076499 (0.0):
spṝśati+adhijya-smara-cāpa-līlām / jaṭā-pinaddha-uraga-rāja-ratna-
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7323373 (0.0):
'abyātsa vo yamya nisargavakraḥ spṛśatyadhijyasmaracāpalīlām /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11524958 (1.192):
avyāt sa vo yasya nisargavakraḥ Pnc_1.1a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11550986 (0.051):
spṛśati vyaktim ādhīratārake Pnc_12.53b / spṛśaty adhijyasmaracāpalīlām Pnc_1.1b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10076486 (0.061):
Navasāhasāṅkacarita / prathamas+sargas+ / avyāt sas+vas+yasya+nisarga-vakras+
jaṭāpinaddhoragarājaratna- marīcilīḍhobhayakoṭir induḥ // PNc_1.1 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12862641 (0.0):
MSS_3442 1 avyāt sa vo yasya nisargavakraḥ spṛśatyadhijyasmaracāpalīlām / / MSS_3442 2 jaṭāpinaddhoragarājaratna marīcilīḍhobhayakoṭirinduḥ //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10076504 (0.0):
spṝśati+adhijya-smara-cāpa-līlām / jaṭā-pinaddha-uraga-rāja-ratna-
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7323381 (0.0):
'abyātsa vo yamya nisargavakraḥ spṛśatyadhijyasmaracāpalīlām / / jaṭāpinaddhoragarājaratnamarīcilīḍhobhayakoṭirinduḥ' //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11541734 (0.003):
marīcilīḍhakraśimā kim aṃśumān Pnc_13.61d / marīcilīḍhobhayakoṭir induḥ Pnc_1.1d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11531705 (0.058):
jajñe devaḥ pitṛpriyaḥ Pnc_11.91b / jaṭāpinaddhoragarājaratna Pnc_1.1c
jaṭāhiratnadyutipāṭalo 'vyāt sa vaḥ śaśī śaṅkaramauliratnam /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11549183 (0.0):
sa vaḥ śaśī śaṅkaramauliratnam Pnc_1.2b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11531722 (1.192):
jaṭāviṭaṅkendukaleva śūlinaḥ Pnc_4.49d / jaṭāhiratnadyutipāṭalo 'vyāt Pnc_1.2a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10076521 (0.019):
marīci-līḍha-ubhaya-koṭis+indus+ / PNc_1.1 / jaṭā-ahi-ratna-dyuti-pāṭalas+avyāt
śrutāv aśokāṅkurakautukena yaṃ kartum icchaty acalendrakanyā // PNc_1.2 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10076532 (0.0):
sas+vas+śaśī śaṅkara-mauli-ratnam / śrutau+aśoka-aṅkura-kautukena
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11543239 (0.024):
yasyoragapure yaśaḥ Pnc_6.21d / yaṃ kartum icchaty acalendrakanyā Pnc_1.2d
kumbhasthalī rakṣatu vo vikīrṇa- sindūrareṇur dviradānanasya /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11529691 (0.003):
kumudvatīm ivodañcat Pnc_6.8c / kumbhasthalī rakṣatu vo vikīrṇa Pnc_1.3a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10076540 (0.022):
yam+kartum+icchati+acala-indra-kanyā / PNc_1.2 / kumbha-sthalī rakṣatu vas+vikīrṇa-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11550092 (0.062):
sindūrareṇur dviradānanasya Pnc_1.3b / Sindhurāja iti vyaktaṃ Pnc_11.101c
praśāntaye vighnatamaśchaṭānāṃ niṣṭhyūtabālātapapallaveva // PNc_1.3 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10076550 (0.011):
praśāntaye vighna-tamas-chaṭānām+ / niṣṭhyūta-bāla-ātapa-pallavā+iva
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11537387 (0.051):
niṣkampaketur mahatāspadena Pnc_14.28c / niṣṭhyūtabālātapapallaveva Pnc_1.3d
cakṣus tad unmeṣi sadā mukhe vaḥ sārasvataṃ śāśvatam āvir astu /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11531132 (0.004):
cakṣuṣā ca stanena ca Pnc_6.97d / cakṣus tad unmeṣi sadā mukhe vaḥ Pnc_1.4a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10076555 (0.016):
niṣṭhyūta-bāla-ātapa-pallavā+iva / PNc_1.3 / cakṣus+tat+unmeṣi sadā mukhe vas-
paśyanti yenāvahitāḥ kavīndrās triviṣṭapābhyantaravarti vastu // PNc_1.4
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10076572 (0.0):
paśyanti yena-avahitās+kavi-indrās+ / triviṣṭapa-abhyantara-varti vastu
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11534298 (0.031):
triviṣṭaparipor atha Pnc_11.108b / triviṣṭapābhyantaravarti vastu Pnc_1.4d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11538732 (0.063):
paśyanti paśya svam ivāptakāntiṃ Pnc_14.68c / paśyanti yenāvahitāḥ kavīndrās Pnc_1.4c
prācīnakavivarṇanam / tattvaspṛśas te kavayaḥ purāṇāḥ śrībhartṛmeṇṭhapramukhā jayanti /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10076574 (0.0):
triviṣṭapa-abhyantara-varti vastu / PNc_1.4 / prācīnakavivarṇanam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11547867 (0.062):
śrīkaṇṭhavaikuṇṭhapurandarādyair Pnc_9.59a / śrībhartṛmeṇṭhapramukhā jayanti Pnc_1.5b
nistṛṃśadhārāsadṛśena yeṣāṃ vaidarbhamārgeṇa giraḥ pravṛttāḥ // PNc_1.5 //
pūrṇendubimbād api sundarāṇi teṣām adūre purato yaśāṃsi /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11539416 (0.047):
pūrṇendukānti sahasā nigṛhītaśatrur Pnc_18.53c / pūrṇendubimbād api sundarāṇi Pnc_1.6a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10076597 (0.063):
pūrṇa-indu-bimbāt+api sundarāṇi / teṣām adūre puratas+yaśāṃsi/
ye bhartṛmeṇṭhādikavīndrasūkti- vyaktopadiṣṭena pathā prayānti // PNc_1.6
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10076613 (0.0):
ye bhartṝmeṇṭha-ādi-kavi-indra-sūkti- / vyakta-upadiṣṭena pathā prayānti
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11546824 (0.052):
vyaktiṃ śaraccandrakarojjvalābhir Pnc_14.48c / vyaktopadiṣṭena pathā prayānti Pnc_1.6d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11543528 (0.058):
yenerṣyākalahaṃ śacī Pnc_11.74d / ye bhartṛmeṇṭhādikavīndrasūkti Pnc_1.6c
sarasvatīkalpalataikakandaṃ vandāmahe vākpatirājadevam /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10076619 (1.788):
vyakta-upadiṣṭena pathā prayānti / PNc_1.6 / Sarasvatī-kalpalatā-eka-kandaṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11549013 (0.016):
saraso 'sya vimuñca tīralekhām Pnc_5.78a / Sarasvatīkalpalataikakandaṃ Pnc_1.7a
yasya prasādād vayam apy ananya- kavīndracīrṇe pathi sañcarāmaḥ // PNc_1.7
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10076633 (0.0):
vandāmahe vākpatirāja-devam / / yasya prasādāt+vayam api+ananya- / kavi-indra-cīrṇe pathi sañcarāmas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11528920 (0.003):
kavimitre viśaśrāma Pnc_11.93c / kavīndracīrṇe pathi sañcarāmaḥ Pnc_1.7d
divaṃ yiyāsur mama vāci mudrām adatta yāṃ vākpatirājadevaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10076642 (0.0):
kavi-indra-cīrṇe pathi sañcarāmas+ / PNc_1.7 / divaṃ yiyāsus+mama vāci mudrām
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11534899 (0.006):
divaścyuteneva kuraṅgalakṣmaṇā Pnc_4.33b / divaṃ yiyāsur mama vāci mudrām Pnc_1.8a
tasyānujanmā kavibāndhavasya bhinatti tāṃ saṃprati sindhurājaḥ // PNc_1.8
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10076649 (0.025):
adatta yāṃ vākpatirāja-devas+/ / tasya+anujanmā kavi-bāndhavasya
kaveḥ śālīnatādi / naite kavīndrāḥ kati kāvyabandhe tad eṣa rājñā kim ahaṃ niyuktaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10076662 (0.0):
na+ete kavi-indrās+kati kāvya-bandhe / tat+eṣa rājñā kim ahaṃ niyuktas+/
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11537853 (1.192):
neyaṃ pravālaśayyāyāṃ Pnc_16.29a / naite kavīndrāḥ kati kāvyabandhe Pnc_1.9a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10076652 (1.192):
bhinatti tāṃ saṃprati sindhurājas+ / PNc_1.8 / kaveḥ śālīnatādi
kiṃ vālukāparvatake dhareyam āropyate satsu kulācaleṣu // PNc_1.9 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10076670 (0.0):
tat+eṣa rājñā kim ahaṃ niyuktas+/ / kiṃ vāluka-aparvatake dharā+iyam
aho mahatsāhasam etad eva yad varṇaṇīyo navasāhasāṅkaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10076679 (0.0):
āropyate satsu kula-acaleṣu / PNc_1.9 / aho mahat-sāhasam etad eva
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10103866 (0.045):
gehe mama+atra nṝpate navasāhasāṅka !
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11542983 (0.057):
yad yad vane 'bhūt kusumaṃ sugandhi Pnc_14.69a / yad varṇaṇīyo navasāhasāṅkaḥ Pnc_1.10b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011306 (0.063):
ayaṃ sa na syān navasāhasāṅka ity anaṅgalīlāsu kṛtī bhuvaḥpatiḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11524353 (0.063):
ayaṃ sa na syān navasāhasāṅka ity Pnc_4.34a
dūre paricchedakathā hi satyam etadguṇānām udadher apāṃ ca // PNc_1.10 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10076687 (0.0):
yad varṇaṇīyas+nava-sāhasa-aṅkaḥ / / dūre pariccheda-kathā hi satyam
bhaktyāthavāsyaiva mama prabandhe sūkṣmo 'yam unmīlati śaktileśaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10076694 (0.026):
etat-guṇānām udadher apāṃ ca / PNc_1.10 / bhaktyā+athavā+asya+eva mama prabandhe
ullaṅghito yat kapinā payodhiḥ sevānubhavaḥ sa raghūdvahasya // PNc_1.11
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10076705 (0.0):
sevā-anubhavas+sa raghu-udvahasya / PNc_1.11 / sa-matsare cetasi durjanānāṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11550579 (0.003):
sendīvarasphaṭikaśuktiśatā cakāse Pnc_15.69b / sevānubhavaḥ sa raghūdvahasya Pnc_1.11d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10076695 (0.062):
sūkṣmaḥ+ayam unmīlati śakti-leśas+ / ullaṅghitas+yat kapinā payodhis+
samatsare cetasi durjanānāṃ na jātucit sūktiguṇo guṇāya /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10076707 (0.0):
sevā-anubhavas+sa raghu-udvahasya / PNc_1.11 / sa-matsare cetasi durjanānāṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11548637 (0.006):
samaṇistambham agre 'tha Pnc_11.105a / samatsare cetasi durjanānāṃ Pnc_1.12a
nisargakṛṣṇendravadhūkapole nirarthakaḥ kuṅkumapattrabhaṅgaḥ // PNc_1.12
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10076723 (0.013):
na jātu-cit sūkti-guṇas+guṇāya / nisarga-kṝṣṇa-indra-vadhū-kapole
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11537125 (0.045):
nirapīyanta payodhaśuktiyūthaiḥ Pnc_5.33d / nirarthakaḥ kuṅkumapattrabhaṅgaḥ Pnc_1.12d
kim anyad asyāś caritair nṛpasya muktāvadātaiḥ kṛtamaṇḍanāyāḥ /
madīyasūkter mukulībhavantu svabhāvaśuddhāni satāṃ manāṃsi // PNc_1.13 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10076742 (0.0):
madīya-sūktes+mukulībhavantu / svabhāva-śuddhāni satāṃ manāṃsi
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11551388 (0.052):
svabāṇa iva sa prāpa Pnc_2.44c / svabhāvaśuddhāni satāṃ manāṃsi Pnc_1.13d
namo 'stu sāhityarasāya tasmai niṣiktam antaḥ pṛṣatāpi yasya /
suvarṇatāṃ vaktram upaiti sadhor durvarṇatāṃ yāti ca durjanasya //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10076759 (0.0):
niṣiktam antas+pṝṣatā+api yasya / suvarṇatāṃ vaktram upaiti sadhos+ / durvarṇatāṃ yāti ca durjanasya
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11534988 (0.054):
durlabho 'yam atithir mamāpi tad Pnc_8.77a / durvarṇatāṃ yāti ca durjanasya Pnc_1.14d / Duṣyantabharatopamaḥ Pnc_11.99d
PNc_1.14 // / śrīsāhasāṅkojjvalakīrtigarbhā mamāthavā kaṃ na haranti vācaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10076764 (0.0):
durvarṇatāṃ yāti ca durjanasya / PNc_1.14 / śrī-sāhasa-aṅka-ujjvala-kīrti-garbhās+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11547908 (0.002):
śrīvikramāditya iti kṣitīśaḥ Pnc_1.17d / śrīsāhasāṅkojjvalakīrtigarbhā Pnc_1.15a
kasyātra lobhāya na śuktayas tā muktā hi yāsām udare sphuranti // PNc_1.15
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10076782 (0.0):
kasya+atra lobhāya na śuktayas tās+ / muktās+hi yāsām udare sphuranti
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11542079 (0.029):
muktāstraḥ strīṣu kandarpo Pnc_11.30a / muktā hi yāsām udare sphuranti Pnc_1.15d
pratijñā / etāny avantīśvarapārijāta- jātāni tārāpatipāṇḍurāṇi /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12950581 (0.0):
MSS_7918 1 etānyavantīśvarapārijāta jātāni tārāpatipāṇḍurāṇi /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10076790 (0.0):
muktās+hi yāsām udare sphuranti / PNc_1.15 / pratijñā / etāni+avanti-īśvara-pārijāta-
sampraty ahaṃ paśyata! digvadhūnāṃ yaśaḥprasūnāny avataṃsayāmi // PNc_1.16
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12950589 (0.0):
MSS_7918 2 saṃpratyahaṃ paśyata digvadhūnāṃ yaśaḥprasūnānyavataṃsayāmi //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10076799 (0.0):
jātāni tārā-pati-pāṇḍurāṇi / samprati+ahaṃ paśyata! dig-vadhūnāṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11543051 (0.039):
yaśas trilokābharaṇaṃ prasūte Pnc_1.62d / yaśaḥprasūnāny avataṃsayāmi Pnc_1.16d / yaśaḥsnapitadiksīmā Pnc_2.80c
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11548862 (0.058):
sampraty avaimi prathitā yadātaḥ Pnc_9.47a / sampraty ahaṃ paśyata! digvadhūnāṃ Pnc_1.16c
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9642824 (0.060):
avantīścararūpāt pārijātāt jātāni yaśorūpāṇi prasūnāni digrūpāṇāṃ / vadhūnāmavataṃsayāmi, paśyata /
atha ujjayinīvarṇanam / asti kṣitaūjjayinīti nāmnā purī vihāyasy amarāvatīva /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10076805 (0.0):
yaśas-prasūnāni+avataṃsayāmi / PNc_1.16 / atha ujjayinīvarṇanam
babandha yasyāṃ padam indrakalpaḥ śrīvikramāditya iti kṣitīśaḥ // PNc_1.17
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10076815 (0.038):
babandha yasyāṃ padam indra-kalpas+ / śrī-vikramādityas+iti kṣiti-īśas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11547901 (0.050):
śrīr ivorasi muradviṣaḥ padaṃ Pnc_8.9c / śrīvikramāditya iti kṣitīśaḥ Pnc_1.17d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11540462 (0.064):
bandhe kacānā navamallikāsyāḥ Pnc_14.46c / babandha yasyāṃ padam indrakalpaḥ Pnc_1.17c
āmañjuguñjatkalahaṃsapaṅkti- vikasvarāmbhojarajaḥpiśaṅgā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10076829 (0.014):
PNc_1.17 / ā-mañju-guñjat-kalahaṃsa-paṅkti- / vikasvara-ambhoja-rajas-piśaṅgā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11525820 (0.040):
ābhānti līnabhramarodarāṇi Pnc_14.35b / āmañjuguñjatkalahaṃsapaṅkti Pnc_1.18a
ābhāti yasyāḥ parikhā nitambe saśabdajambūnadamekhaleva // PNc_1.18 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11549247 (0.060):
saśabdajambūnadamekhaleva Pnc_1.18d / saśaraṃ cāpam ādade Pnc_2.73d
prākāravapracchalataḥ śarīram āvartya līlāśayanaṃ murāreḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10076849 (0.013):
prākāra-vapra-cchalatas+śarīram / āvartya līlā-śayanaṃ murāres+ / yatra+antara-sthāyi-nidhāna-rakṣāṃ
yatrāntarasthāyinidhānarakṣāṃ vidhātum unmagna ivoragendraḥ // PNc_1.19 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10076858 (0.011):
āvartya līlā-śayanaṃ murāres+ / yatra+antara-sthāyi-nidhāna-rakṣāṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11545796 (0.055):
vidhātum unmagna ivoragendraḥ Pnc_1.19d / vidhātum enām aham eva vā kṣamā Pnc_4.38a
pade pade sāndrasudhojjvalāni gṛhāṇi yā nākasadāṃ bibharti /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10076862 (1.192):
vidhātum unmagnas+iva+uraga-indras+ / PNc_1.19 / pade pade sāndra-sudhā-ujjvalāni
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11538196 (0.002):
pade pade vatsa vilambamānā Pnc_9.22d / pade pade sāndrasudhojjvalāni Pnc_1.20a
abhyudgatānīva phaṇīndralokam āpūrya tadbhūmibhṛtāṃ yaśāṃsi // PNc_1.20 //
himacchaṭāhāribhir aṃśujālaiḥ prālambimuktāphalajālakāni /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11551754 (0.002):
hintālasālasaralaḥ sahasā samīraḥ Pnc_7.80d / himacchaṭāhāribhir aṃśujālaiḥ Pnc_1.21a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10076887 (0.015):
āpūrya tat-bhūmi-bhṝtāṃ yaśāṃsi / PNc_1.20 / hima-cchaṭā-hāribhis+aṃśu-jālais+
vilāsinīvibhramamandirāṇi yasyāṃ hasantīva parasparasya // PNc_1.21 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10076891 (0.0):
hima-cchaṭā-hāribhis+aṃśu-jālais+ / prālambi-muktāphala-jālakāni / vilāsinī-vibhrama-mandirāṇi
gṛhāṇi yasyāṃ savarāṅganāni varāṅganā rūpapuraskṛtāṅgyaḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13387380 (0.0):
{purāṇi yasyāṃ savarāṅganāni varāṅganā rūpapuraskṛtāṅgyaḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23089711 (0.0):
krameṇodāharaṇam-- purāṇi yasyāṃ savarāṅganāni varāṅganā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10076901 (0.0):
gṝhāṇi yasyāṃ sa-vara-aṅganāni / vara-aṅganās+rūpa-puraskṝta-aṅgyaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11530929 (0.003):
gūḍhamatsaraviṣe viśeṣavān Pnc_8.46c / gṛhāṇi yasyāṃ savarāṅganāni Pnc_1.22a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11545051 (0.039):
vayo vibhaktāṅgam anaṅgadohadam Pnc_7.10d / varāṅganā rūpapuraskṛtāṅgyaḥ Pnc_1.22b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13867631 (0.054):
sundarā ca varāṅganā HV_24.10d / sundarā ca varāṅganā HV_28.40d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16966859 (0.062):
sundarī ca varāṅganā BrP_14.10d / sundarī ca varāṅganā BrP_16.54b
rūpaṃ samunmīlitasadvilāsam astraṃ vilāsāḥ kusumāyudhasya // PNc_1.22 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10076909 (0.0):
vara-aṅganās+rūpa-puraskṝta-aṅgyaḥ / rūpaṃ samunmīlita-sat-vilāsam
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13387384 (1.192):
{purāṇi yasyāṃ savarāṅganāni varāṅganā rūpapuraskṛtāṅgyaḥ / / rūpaṃ samunmīlitasadvilāsamastraṃ vilāsaḥ kusumāyudhasya //548//}
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23089717 (1.192):
rūpapūraskṛtāṅgyaḥ / / rūpaṃ samunmīlitasadvilāsam astraṃ vilāsaḥ kusumāyudhasya // 548 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11525184 (0.039):
asty eva bhakteṣv ativatsalatvāt Pnc_9.31c / astraṃ vilāsāḥ kusumāyudhasya Pnc_1.22d / asyantīṃ tilakaḥ krudhā Pnc_6.73b
CF. Kāvyaprakāśa 10.131a / yatrānanair eṇādṛśām abhikhyāṃ sitāśmavātāyanapaṅktir eti /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11550055 (0.050):
sitāravindacchadadīrghalocanaḥ Pnc_4.28b / sitāśmavātāyanapaṅktir eti Pnc_1.23b
ambhoruhair ujjvalahemakḷptair ākāśagaṅgājalaveṇikeva // PNc_1.23 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10076939 (0.0):
ambhas-ruhais+ujjvala-hema-kḷptais+ / ākāśa-gaṅgā-jala-veṇikā+iva
vidhūyamānāḥ pavanena yasyāṃ nīlāśmaveśmāruṇavaijayantyaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10076944 (0.0):
ākāśa-gaṅgā-jala-veṇikā+iva / PNc_1.23 / vidhūyamānāḥ pavanena yasyāṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11537616 (0.048):
nīlātapatramitreṇa Pnc_2.86a / nīlāśmaveśmāruṇavaijayantyaḥ Pnc_1.24b
bhinnāñjanaśyāmaghanodgatānāṃ taḍillatānāṃ dyutim āvahanti // PNc_1.24 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10076958 (0.0):
bhinna-añjana-śyāma-ghana-udgatānāṃ / taḍit-latānāṃ dyutim āvahanti
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11532108 (0.046):
taḍid iva na cirād udīritāśīḥ Pnc_9.67c / taḍillatānāṃ dyutim āvahanti Pnc_1.24d
udeti kāntāmaṇimekhalānāṃ gṛhe gṛhe yatra muhur ninādaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10076960 (0.0):
taḍit-latānāṃ dyutim āvahanti / PNc_1.24 / udeti kāntā-maṇi-mekhalānāṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11527334 (0.060):
udūṣmaṇā niḥśvasitena kāntiṃ Pnc_10.67c / udeti kāntāmaṇimekhalānāṃ Pnc_1.25a
āyāti yo 'naṅgajayadvipasya madāvatārotsavaḍiṇḍimatvam // PNc_1.25 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10076975 (0.0):
gṝhe gṝhe yatra muhur ninādaḥ / āyāti yas+anaṅga-jaya-dvipasya
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11541427 (0.003):
madāmbuvarṣī samare 'bhidhāvan Pnc_17.41a / madāvatārotsavaḍiṇḍimatvam Pnc_1.25d
mukhendubhiḥ pauravilāsinīnāṃ kapolakāntyā kṛtasaṃvibhāgaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11542207 (0.022):
mukhendunā pannagasundarīṇāṃ Pnc_9.63c / mukhendubhiḥ pauravilāsinīnāṃ Pnc_1.26a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10076984 (0.037):
PNc_1.25 / mukha-indubhis+paura-vilāsinīnāṃ / kapola-kāntyā kṝta-saṃvibhāgas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11528435 (0.058):
kapolakāntyā kṛtasaṃvibhāgaḥ Pnc_1.26b / kapolakālāgurupattrakāni Pnc_14.20d
na yāti kārśyaṃ bahule 'pi yatra vātāyanāsannataraḥ śaśāṅkaḥ // PNc_1.26
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10076988 (0.012):
kapola-kāntyā kṝta-saṃvibhāgas+ / na yāti kārśyaṃ bahule+api yatra
na pakṣapātena vadāmi satyam uṣassu yasyāṃ bhavanāṅganebhyaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077004 (0.0):
na pakṣa-pātena vadāmi satyam / uṣassu yasyāṃ bhavana-aṅganebhyas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11536059 (0.052):
na pakṣapātena vadāmi satyam Pnc_1.27a / na padminīpatrapuṭodare ciram Pnc_13.57d
sammarjanībhiḥ parataḥ kriyante visūtritaikāvalimauktikāni // PNc_1.27 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077012 (0.0):
uṣassu yasyāṃ bhavana-aṅganebhyas+ / sammarjanībhis+paratas+kriyante
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11546514 (0.054):
visūtritā hāralatāḥ sphuṭanti Pnc_14.21d / visūtritaikāvalimauktikāni Pnc_1.27d
yasyām asaṅkṣiptadṛśāṃ stanāṅke kastūrikāpattralatā cakāsti /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077012 (0.024):
visūtrita-eka-āvali-mauktikāni / PNc_1.27 / yasyām asaṅkṣipta-dṝśāṃ stana-aṅke
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11543165 (0.041):
yasyām aśokadrumavīthikāsu Pnc_1.32d / yasyām asaṅkṣiptadṛśāṃ stanāṅke Pnc_1.28a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077020 (0.063):
kastūrikā-pattra-latā cakāsti / śara-āsana-ābhyāsa-vidhau samāpte
śarāsanābhyāsavidhau samāpte mukteva godhā makaradhvajena // PNc_1.28 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077029 (0.037):
śara-āsana-ābhyāsa-vidhau samāpte / muktā+iva godhā makara-dhvajena
vilāsinīsadmalasatpatākā- paṭāñcale kāñcanakiṅkiṇīnām /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077039 (1.192):
vilāsinī-sadma-lasat-patākā- / paṭa-añcale kāñcana-kiṅkiṇīnām
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11546287 (0.050):
vilāsinīvibhramamandirāṇi Pnc_1.21c / vilāsinīsadmalasatpatākā Pnc_1.29a
nirantarair yā raṇitair ajasram ājñām ivodghoṣayati smarasya // PNc_1.29
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077047 (0.0):
nirantarais+yā raṇitais+ajasram / ājñām iva+udghoṣayati smarasya / PNc_1.29
pratikṣaṇaṃ yā galitāṃśukānām anaṅgalīlākalahotsaveṣu /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077051 (0.0):
ājñām iva+udghoṣayati smarasya / PNc_1.29 / pratikṣaṇaṃ yā galita-aṃśukānām
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11539604 (0.043):
pratikriyāṃ tatra na kartum asmy alam Pnc_13.61b / pratikṣaṇaṃ yā galitāṃśukānām Pnc_1.30a
analpakṛṣṇāgurudhūmabhaṅgyā vāmabhruvām arpayatīva vāsaḥ // PNc_1.30 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077066 (0.0):
an-alpa-kṝṣṇa-āguru-dhūma-bhaṅgyā / vāma-bhruvām arpayati+iva vāsas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11545277 (0.055):
vāmanatvam alinatvam atyajan Pnc_8.4a / vāmabhruvām arpayatīva vāsaḥ Pnc_1.30d
yatrāṣṭamīcandram upeyivāṃsam ālambya saudheṣv asamagrakāntim /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077073 (0.0):
vāma-bhruvām arpayati+iva vāsas+ / PNc_1.30 / yatra+aṣṭamī-candram upeyivāṃsam
keśāhṛtaiḥ ketakagarbhabarhair āpūrayanty ardham arālakeśyaḥ // PNc_1.31
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077082 (0.0):
ālambya saudheṣu+ a-samagra-kāntim / keśa-āhṝtais+ ketaka-garbha-barhais+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11530092 (0.046):
keśakusumaśabalam śuśubhe Pnc_15.32c / keśāhṛtaiḥ ketakagarbhabarhair Pnc_1.31c
līlākaṭākṣe madirekṣaṇānāṃ sammohanāstrasphuritaṃ niveśya /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077092 (0.0):
līlā-kaṭa-akṣe madirā-īkṣaṇānāṃ / sammohana-astra-sphuritaṃ niveśya
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11544507 (0.041):
lilekha citte muhur anyathānyathā Pnc_4.6d / līlākaṭākṣe madirekṣaṇānāṃ Pnc_1.32a
ratyā saha kṛīḍati puṣpadhanvā yasyām aśokadrumavīthikāsu // PNc_1.32 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077102 (1.192):
sammohana-astra-sphuritaṃ niveśya / Ratyā saha kṝīḍati puṣpa-dhanvā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11543161 (0.040):
yasyām anekāmaraveśmarājir Pnc_1.49a / yasyām aśokadrumavīthikāsu Pnc_1.32d
jāne jaganmohanakautukena vidhāya kūjāmiṣam anyapuṣṭaiḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077109 (0.0):
yasyām aśoka-druma-vīthikāsu / PNc_1.32 / jāne jagan-mohana-kautukena
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11545806 (0.044):
vidhātum enām aham eva vā kṣamā Pnc_4.38a / vidhāya kūjāmiṣam anyapuṣṭaiḥ Pnc_1.33b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11531872 (0.057):
Jānakīva janakapratijñayā Pnc_8.10d / jāne jaganmohanakautukena Pnc_1.33a
aharniśaṃ cūtavaneṣu yasyām adhīyate mānmatham astravedam // PNc_1.33 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077121 (0.0):
ahas-niśaṃ cūta-vaneṣu yasyām / adhīyate mānmatham astra-vedam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11523181 (0.040):
adhītya kautukenātha Pnc_6.13a / adhīyate mānmatham astravedam Pnc_1.33d
dikcakrasaṃcārimarīcidaṇḍa= cchalena cāmīkaratoraṇānām /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077129 (0.0):
adhīyate mānmatham astra-vedam / PNc_1.33 / dik-cakra-saṃcāri-marīci-daṇḍa=
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11534811 (0.003):
dāvadhūmalatodgamaḥ Pnc_2.63b / dikcakrasaṃcārimarīcidaṇḍa= Pnc_1.34a
avaimi dikpālapurīr vijitya yā hemavetragrahaṇe niyuṅkte // PNc_1.34 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077140 (0.0):
avaimi dik-pāla-purīs+vijitya / yā hema-vetra-grahaṇe niyuṅkte
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11543379 (0.003):
yā sāsya śaktiḥ prasarāmbupaṅke Pnc_9.29a / yā hemavetragrahaṇe niyuṅkte Pnc_1.34d
ullāsiṣu svarṇagavākṣapaṅkter yā raśmidaṇḍeṣu vighūrṇamānaiḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077150 (1.192):
ullāsiṣu svarṇa-gava-akṣa-paṅktes+ / yā raśmi-daṇḍeṣu vighūrṇamānais+ / bhāti+agra-vedi-sphaṭika-aṃśu-jālais+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11527699 (0.029):
ullāsitaḥ kuṅkumapāṃsupūraḥ Pnc_14.16c / ullāsiṣu svarṇagavākṣapaṅkter Pnc_1.35a
bhāty agravedisphaṭikāṃśujālair dodhūyamānojjvalacāmareva // PNc_1.35 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11540893 (0.0):
bhāti sma śantanur iva tridivasravantyā Pnc_18.48c / bhāty agravedisphaṭikāṃśujālair Pnc_1.35c
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077160 (0.0):
yā raśmi-daṇḍeṣu vighūrṇamānais+ / bhāti+agra-vedi-sphaṭika-aṃśu-jālais+
yasyāṃ gṛhaprāṅganapadmarāga- raśmicchaṭāpāṭalam antarikṣam /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077168 (0.012):
yasyāṃ gṝha-prāṅgana-padma-rāga- / raśmi-cchaṭā-pāṭalam antarikṣam / āliṅgitaṃ kiṃśuka-śoṇa-bhāsā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11543191 (0.059):
yasyāś ca nāyāty alakāpi sāmyam Pnc_1.90b / yasyāṃ gṛhaprāṅganapadmarāga Pnc_1.36a
āliṅgitaṃ kiṃśukaśoṇabhāsā sandhyātapeneva sadā vibhāti // PNc_1.36 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077179 (0.0):
raśmi-cchaṭā-pāṭalam antarikṣam / āliṅgitaṃ kiṃśuka-śoṇa-bhāsā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11548545 (0.047):
sandhyayā kṛtapadaṃ kva cit kva cit Pnc_8.64d / sandhyātapeneva sadā vibhāti Pnc_1.36d
avāpya yasyāṃ gṛhadīrghikāccha- vaiḍūryasopānamayūkhasakhyam /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077188 (0.0):
vaiḍūrya-sopāna-mayūkha-sakhyam / hārīta-śaṅkāṃ kalahaṃsa-śāvā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077179 (0.042):
sandhyā-ātapena+iva sadā vibhāti / PNc_1.36 / avāpya yasyāṃ gṝha-dīrghika-accha-
hārītaśaṅkāṃ kalahaṃsaśāvā vāmabhruvāṃ pratyaham arpayanti // PNc_1.37 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077188 (0.0):
vaiḍūrya-sopāna-mayūkha-sakhyam / hārīta-śaṅkāṃ kalahaṃsa-śāvā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077197 (0.0):
vāma-bhruvāṃ pratyaham arpayanti / PNc_1.37 / nikāmam acchaiḥ pramadā-kapolais+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11545280 (0.053):
vāmabhruvām arpayatīva vāsaḥ Pnc_1.30d / vāmabhruvāṃ pratyaham arpayanti Pnc_1.37d
nikāmam acchaiḥ pramadākapolair yatrendubimbākṛtibhiḥ kriyante /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077200 (0.0):
vāma-bhruvāṃ pratyaham arpayanti / PNc_1.37 / nikāmam acchaiḥ pramadā-kapolais+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11536803 (0.034):
nikāmaniryannakhacandrikeṇa ca Pnc_4.55b / nikāmam acchaiḥ pramadākapolair Pnc_1.38a
svavaktrasaundaryavilokaneṣu vilāsino darpaṇanirvyapekṣāḥ // PNc_1.38 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077213 (0.0):
yatra+indu-bimba-ākṝtibhis+kriyante / sva-vaktra-saundarya-vilokaneṣu
parāṅmukhīnām api ratnabhittau prasādavat tadvadanaṃ vilokya /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077220 (0.0):
vilāsino darpaṇa-nirvyapekṣās+ / PNc_1.38 / parāṅmukhīnām api ratna-bhittau
yasyāṃ yuvāno hariṇekṣaṇānām alīkakopaṃ sahasā vidanti // PNc_1.39 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077229 (0.0):
prasādavat tat-vadanaṃ vilokya / yasyāṃ yuvānas+hariṇa-īkṣaṇānām
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11524635 (0.053):
alipaṭalena latām imāṃ vinā me Pnc_3.20b / alīkakopaṃ sahasā vidanti Pnc_1.39d
kurvanti yasyāṃ kusumeṣukeli- śramonmiṣatsvedalavās taruṇyaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11547810 (0.0):
śrameṇa kiṃ cin mukulībhavanti Pnc_14.73c / śramonmiṣatsvedalavās taruṇyaḥ Pnc_1.40b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077234 (0.046):
alīka-kopaṃ sahasā vidanti / PNc_1.39 / kurvanti yasyāṃ kusuma-iṣu-keli-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11529724 (0.060):
kurvatīva phaṇilokam aṅkitaṃ Pnc_8.71c / kurvanti yasyāṃ kusumeṣukeli Pnc_1.40a
kapolakālāgurupattravallī- kalmāṣam ambho gṛhadīrghikāsu // PNc_1.40 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11528900 (0.052):
kalpitaṃ tridaśacāpam asya sā Pnc_9.66b / kalmāṣam ambho gṛhadīrghikāsu Pnc_1.40d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077249 (0.058):
kapola-kāla-āguru-pattra-vallī- / kalmāṣam ambhas+gṝha-dīrghikāsu
yasyāṃ samunmīlati sundarīṇāṃ sā kāpi saubhāgyaviśeṣalakṣmīḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077255 (0.0):
kalmāṣam ambhas+gṝha-dīrghikāsu / PNc_1.40 / yasyāṃ samunmīlati sundarīṇāṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11543210 (0.064):
yasyāṃ sa caṇḍīpatimaṇḍapo 'pi Pnc_1.47c / yasyāṃ samunmīlati sundarīṇāṃ Pnc_1.41a
vilāsamuktāguṇavad yad āsāṃ sadā priyas tiṣṭhati kaṇṭhalagnaḥ // PNc_1.41
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11548418 (0.003):
sadāgatipravṛttena Pnc_11.77a / sadā priyas tiṣṭhati kaṇṭhalagnaḥ Pnc_1.41d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077266 (0.029):
sadā priyas+tiṣṭhati kaṇṭha-lagnas+ / PNc_1.41 / avaimi gītena hṝte kuraṅge
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077256 (0.044):
yasyāṃ samunmīlati sundarīṇāṃ / sā kā+api saubhāgya-viśeṣa-lakṣmīs+ / vilāsa-muktā-guṇa-vad yat+āsāṃ
avaimi gītena hṛte kuraṅge purandhribhiḥ saudhatalasthitābhiḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11524926 (0.033):
avepata samunmīlat Pnc_6.15a / avaimi gītena hṛte kuraṅge Pnc_1.42a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077269 (0.058):
PNc_1.41 / avaimi gītena hṝte kuraṅge / purandhribhis+saudha-tala-sthitābhis+
śyāmāsu yasyāṃ labhate tadaccha= kapolabimbānukṛtiṃ mṛgāṅkaḥ // PNc_1.42
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077281 (1.192):
purandhribhis+saudha-tala-sthitābhis+ / śyāmāsu yasyāṃ labhate tat-accha= / kapola-bimba-anukṝtiṃ mṝgāṅkas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11528475 (0.041):
kapolaphalakadyuti Pnc_2.66b / kapolabimbānukṛtiṃ mṛgāṅkaḥ Pnc_1.42d
durgeti sarvatra gatā prasiddhiṃ nagendrakanyeva sanīlakaṇṭhā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077295 (0.0):
kapola-bimba-anukṝtiṃ mṝgāṅkas+ / PNc_1.42 / durgā+iti sarvatra gatā prasiddhiṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11535845 (0.038):
nagendrakanyeva sanīlakaṇṭhā Pnc_1.43b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11534964 (0.045):
duritaghnam idaṃ sudarśanaṃ Pnc_12.21a / durgeti sarvatra gatā prasiddhiṃ Pnc_1.43a
yā lagnakāñcīviṣayeṇa kāntiṃ siṃhāsanenātitarāṃ bibharti // PNc_1.43 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077303 (0.0):
naga-indra-kanyā+iva sa-nīla-kaṇṭhā / yā lagna-kāñcī-viṣayeṇa kāntiṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11543333 (0.056):
yā raśmidaṇḍeṣu vighūrṇamānaiḥ Pnc_1.35b / yā lagnakāñcīviṣayeṇa kāntiṃ Pnc_1.43c
vṛntād apāstair marutā vikīrṇaiḥ sugandhibhis tīrataruprasūnaiḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077312 (0.039):
vṝntāt+apāstais+marutā vikīrṇais+ / sugandhibhis+tīra-taru-prasūnais+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11550219 (0.040):
sugandhibhis tīrataruprasūnaiḥ Pnc_1.44b / sugandhibhiḥ pāṭalipādapena Pnc_14.55c
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11546699 (0.044):
vṛtte vadhūm atha vivāhamahotsave tām Pnc_18.55a / vṛntād apāstair marutā vikīrṇaiḥ Pnc_1.44a
śiprāsarit kūlatamālanīlā vibhāti yasyāḥ kabarīlateva // PNc_1.44 //
dhūmena yā naikamukhogatena saṃveṣṭyamāṇā paritaś cakāsti /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11535619 (0.0):
dhūmāvalīvalayasaṃśayam arpayantam Pnc_18.35b / dhūmena yā naikamukhogatena Pnc_1.45a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077333 (0.018):
PNc_1.44 / dhūmena yā na-eka-mukha-ugatena
madāttaratneti samatsareṇa kṛtoparodheva mahārṇaveṇa // PNc_1.45 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077343 (1.192):
dhūmena yā na-eka-mukha-ugatena / saṃveṣṭyamāṇā paritas+cakāsti / mat-ātta-ratnā+iti sa-matsareṇa
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11546171 (0.034):
virocanaphaṇāmaṇiḥ Pnc_2.97b / vilaṅghayaty alaṅghyāni Pnc_6.58c / vilaṅghayanti śrutivartma yasyāṃ Pnc_1.46a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012815 (0.042):
tvam anāgasi yac chaśiprabhāyāḥ praharan kelimṛge kṛtavyālīkaḥ // PNc_5.53 / atha vā mṛgayiṣyate na hāraṃ viśikhaṃ dāsyati coragendrakanyā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11529967 (0.052):
kṛtopacāro 'smi kiyat kadarthyase Pnc_7.47b / kṛtoparodheva mahārṇaveṇa Pnc_1.45d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11541414 (0.059):
madaṃ yad uddīpayituṃ yatante Pnc_13.63d / madāttaratneti samatsareṇa Pnc_1.45c
vilaṅghayanti śrutivartma yasyāṃ līlāvatīnāṃ nayanotpalāni /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077351 (0.0):
kṝta-uparodhā+iva mahā-arṇaveṇa / PNc_1.45 / vilaṅghayanti śruti-vartma yasyāṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11546175 (0.003):
vilaṅghayaty alaṅghyāni Pnc_6.58c / vilaṅghayanti śrutivartma yasyāṃ Pnc_1.46a
bibharti yasyām api vakrimāṇam eko mahākālajaṭārdhacandraḥ // PNc_1.46 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077353 (0.0):
vilaṅghayanti śruti-vartma yasyāṃ / līlāvatīnāṃ nayana-utpalāni / bibharti yasyām api vakrimāṇam
dhvajāgralagnena vilambatā kham anekaratnāṃśukadambakena /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11535710 (0.0):
dhruvam iyam indukalāsudhālavānām Pnc_3.63b / dhvajāgralagnena vilambatā kham Pnc_1.47a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077370 (0.0):
eko mahā-kāla-jaṭā-ardha-candraḥ / PNc_1.46 / dhvaja-agra-lagnena vilambatā kham
yasyāṃ sa caṇḍīpatimaṇḍapo 'pi bibharti māyūram ivātapattram // PNc_1.47
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077372 (0.0):
aneka-ratna-aṃśu-kadambakena / yasyāṃ sa caṇḍī-pati-maṇḍapas+api
purā kila brahmakamaṇḍalor yat āpūritaṃ puṇyatamābhir adbhiḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11539235 (0.004):
puraḥ sandhyeva pāṭalā Pnc_6.98d / purā kila brahmakamaṇḍalor yat Pnc_1.48a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077389 (0.046):
purā kila brahma-kamaṇḍalos+yat / āpūritaṃ puṇyatamābhis+adbhis+
dhatte 'tra yā tat tripurāntakasya taḍāgam ādarśam ivāṅkadeśe // PNc_1.48
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077399 (0.0):
dhatte+atra yā tat tripura-antakasya / taḍāgam ādarśam iva+aṅkadeśe
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11532096 (0.052):
taṭodgataprāṃśu tamālarāji Pnc_14.83a / taḍāgam ādarśam ivāṅkadeśe Pnc_1.48d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077389 (0.052):
purā kila brahma-kamaṇḍalos+yat / āpūritaṃ puṇyatamābhis+adbhis+ / dhatte+atra yā tat tripura-antakasya
yasyām anekāmaraveśmarājir maṇidhvajāgrocchalitair mayūkhaiḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077405 (0.0):
taḍāgam ādarśam iva+aṅkadeśe / PNc_1.48 / yasyām aneka-amara-veśma-rājis+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11543156 (0.003):
yasyāpsarobhiḥ parigīyamānam Pnc_1.65a / yasyām anekāmaraveśmarājir Pnc_1.49a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11541259 (0.058):
maṇidarpaṇeṣu dadṛśuḥ purandhrayaḥ Pnc_15.47d / maṇidhvajāgrocchalitair mayūkhaiḥ Pnc_1.49b
likhaty amartyapramadākuceṣu vicitravarṇā iva patralekhāḥ // PNc_1.49 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077419 (0.035):
likhati+amartya-pramadā-kuceṣu / vicitra-varṇās+iva patra-lekhās+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11545483 (0.047):
vicitraratnadyutibhāsvarormikā Pnc_4.44b / vicitravarṇā iva patralekhāḥ Pnc_1.49d
yasyāṃ visūtrojjhitamekhalāni tathā śukāvartitasītkṛtāni /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077426 (1.192):
vicitra-varṇās+iva patra-lekhās+ / PNc_1.49 / yasyāṃ visūtra-ujjhita-mekhalāni
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11543203 (0.032):
yasyāṃ yuvāno hariṇekṣaṇānām Pnc_1.39c / yasyāṃ visūtrojjhitamekhalāni Pnc_1.50a
śaṃsanti saṃketam uṣassu yūnāṃ śiprātaṭodyānalatāgṛhāṇi // PNc_1.50 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077431 (0.0):
tathā śuka-āvartita-sītkṝtāni / śaṃsanti saṃketam uṣassu yūnāṃ / śiprā-taṭa-udyāna-latā-gṝhāṇi
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11547477 (0.002):
śithileva hemaraśanā vididyute Pnc_15.14d / śiprātaṭodyānalatāgṛhāṇi Pnc_1.50d
manoharaiḥ kāmijanasya yasyāṃ nīrandhraniryanmṛganābhigandhaiḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11537543 (0.032):
nīrandhragharmasalila Pnc_16.32c / nīrandhraniryanmṛganābhigandhaiḥ Pnc_1.51b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11541589 (0.046):
manobhuve muktaśilīmukhe hṛdi Pnc_7.17d / manoharaiḥ kāmijanasya yasyāṃ Pnc_1.51a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077443 (0.050):
PNc_1.50 / manoharais+kāmi-janasya yasyāṃ / nīrandhra-niryat-mṝga-nābhi-gandhais+
sacandanaiḥ kāñcanakeliśailaiḥ kucair ivodyānabhuvo vibhānti // PNc_1.51
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077457 (0.021):
kucais+iva+udyāna-bhuvas+vibhānti / PNc_1.51 / gatāsu tīraṃ timi-ghaṭṭanena
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11529583 (0.058):
kuce kiṃ cid atudyata Pnc_6.86d / kucair ivodyānabhuvo vibhānti Pnc_1.51d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11548242 (0.061):
saṅghaṭṭitormimukharāmbaranirjharāya Pnc_18.22b / sacandanaiḥ kāñcanakeliśailaiḥ Pnc_1.51c
gatāsu tīraṃ timighaṭṭanena sasaṃbhramaṃ pauravilāsinīṣu /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077464 (0.0):
kucais+iva+udyāna-bhuvas+vibhānti / PNc_1.51 / gatāsu tīraṃ timi-ghaṭṭanena
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7321967 (0.0):
'gatāsu tīraṃ timighaṭṭanena sasaṃbhramaṃ pauravilāsinīṣu /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11530699 (0.028):
gatā śrīmanmahākāla Pnc_6.22c / gatāsu tīraṃ timighaṭṭanena Pnc_1.52a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11549324 (0.053):
sasaṃbhramaṃ pauravilāsinīṣu Pnc_1.52b / sasaṃbhramottaṃbhitakarṇatālam Pnc_14.2a
yatrollasatphenataticchalena muktārdrahāseva vibhāti śiprā // PNc_1.52 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7321969 (0.0):
'gatāsu tīraṃ timighaṭṭanena sasaṃbhramaṃ pauravilāsinīṣu / / yatrollasatphenataticchalena muktāṭṭahāseva vibhāti siprā' //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11542063 (0.042):
muktā muhur vibudhasindhukalindakanyā Pnc_18.5c / muktārdrahāseva vibhāti śiprā Pnc_1.52d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077476 (0.049):
mukta-ardrahāsā+iva vibhāti śiprā / PNc_1.52
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11549324 (0.063):
sasaṃbhramaṃ pauravilāsinīṣu Pnc_1.52b / sasaṃbhramottaṃbhitakarṇatālam Pnc_14.2a
saṃsargam āsādya vilāsinīnāṃ vilāsaveśmāgurudhūpadhūmaiḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077484 (0.0):
mukta-ardrahāsā+iva vibhāti śiprā / PNc_1.52 / saṃsargam āsādya vilāsinīnāṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11546263 (0.036):
vilāsavālavyajanena ko 'pi ayam Pnc_4.31d / vilāsaveśmāgurudhūpadhūmaiḥ Pnc_1.53b
baddhāspadāḥ saudhaśikhāsu yasyāṃ sugandhi toyaṃ jaladā vamanti //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11550210 (0.040):
sukhāsīne mahībhṛti Pnc_11.39b / sugandhi toyaṃ jaladā vamanti Pnc_1.53d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077493 (0.051):
vilāsa-veśma-āguru-dhūpa-dhūmais+ / baddha-āspadās+saudha-śikhāsu yasyāṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11540427 (0.052):
baddhābhyasūyāḥ stanamaṇḍaleṣu Pnc_14.67d / baddhāspadāḥ saudhaśikhāsu yasyāṃ Pnc_1.53c
PNc_1.53 // / satpuṣkaroddyotitaraṅgaśobhi- ny amandam ārabdhamṛdaṅgavādye /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077503 (0.0):
sugandhi toyaṃ jaladās+vamanti / PNc_1.53 / sat-puṣkara-uddyoti-taraṅga-śobhi-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11548384 (0.003):
satpuṣkarānañjanapuñjabhāsas Pnc_17.8a / satpuṣkaroddyotitaraṅgaśobhi Pnc_1.54a
udyānavāpīpayasīva yasyām eṇīdṛśo lāsyagṛhe ramante // PNc_1.54 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11527880 (0.003):
eṇīdṛśāṃ viacarati sma sa rājahaṃsaḥ Pnc_18.9c / eṇīdṛśo lāsyagṛhe ramante Pnc_1.54d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077506 (0.034):
ni+amandam ārabdha-mṝdaṅga-vādye / udyāna-vāpī-payasi+iva yasyām / eṇī-dṝśas+lāsya-gṝhe ramante
māṇikyavātāyanakāntijāla- viluptarathyātimirotkarāsu /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077523 (0.0):
eṇī-dṝśas+lāsya-gṝhe ramante / PNc_1.54 / māṇikya-vātāyana-kānti-jāla-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11541894 (0.038):
māṇikyakuṇḍalam iha śravaṇe videhi Pnc_gp.2d / māṇikyavātāyanakāntijāla Pnc_1.55a
śyāmāsu yasyāṃ pramadāḥ kathaṃ cit saṅketam utkampikucāḥ prayānti //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077531 (0.0):
vilupta-rathyā-timira-utkarāsu / śyāmāsu yasyāṃ pramadāḥ kathaṃ cit
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11548217 (0.034):
saṅkucaty abjinīpatraṃ Pnc_16.39c / saṅketam utkampikucāḥ prayānti Pnc_1.55d
PNc_1.55 // / navāmbuvāhapratibimbavatyāṃ yatroccaharmyāruṇaratnabhūmau /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077541 (0.0):
saṅketam utkampi-kucās+prayānti / PNc_1.55 / nava-ambu-vāha-pratibimbavatyāṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11536477 (0.061):
navāmbubhārālasanīradāvalī Pnc_13.31c / navāmbuvāhapratibimbavatyāṃ Pnc_1.56a
vyaktiṃ labhante surasundarīṇāṃ sālaktakāḥ prāvṛṣi pādamudrāḥ // PNc_1.56
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077544 (0.0):
yatra+ucca-harmya-aruṇa-ratna-bhūmau / vyaktiṃ labhante sura-sundarīṇāṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11549900 (0.005):
sālaktakapadāṅkitam Pnc_16.57b / sālaktakāḥ prāvṛṣi pādamudrāḥ Pnc_1.56d
kṛtāvadhānātiśayena manye yā vedhasā madhyamalokaratnam /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077562 (0.0):
PNc_1.56 / kṝta-avadhāna-atiśayena manye / yā vedhasā madhyama-loka-ratnam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11529927 (0.053):
kṛtāvatāraṃ tadvaṃśe Pnc_16.108a / kṛtāvadhānātiśayena manye Pnc_1.57a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11543367 (0.054):
yāvan nāsya camūrajaḥ Pnc_16.90b / yā vedhasā madhyamalokaratnam Pnc_1.57b
svaśilpavijñānaparaprakarṣa- prakāśanāyātra vinirmiteva // PNc_1.57 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077571 (0.0):
yā vedhasā madhyama-loka-ratnam / sva-śilpa-vijñāna-para-prakarṣa-
atha nāyakavarṇanam / rājāsti tasyāṃ sa kulācalendra- nikuñjaviśrāntayaśastaraṅgaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11543994 (0.0):
rājāsti tasyāṃ sa kulācalendra Pnc_1.58a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077584 (0.0):
prakāśanāya+atra vinirmitā+iva / PNc_1.57 / atha nāyaka-varṇanam
bhāsvān grahāṇām iva bhūpatīnām avāptasaṃkhyo dhuri sindhurājaḥ //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077588 (0.015):
nikuñja-viśrānta-yaśas-taraṅgas+ / bhāsvān grahāṇām iva bhūpatīnām
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11524853 (0.048):
avāptavaty ātmaguṇaprakarṣam Pnc_14.61b / avāptasaṃkhyo dhuri sindhurājaḥ Pnc_1.58d
PNc_1.58 // / nirvyūḍhanānādbhutasāhasaṃ ca raṇe vṛtaṃ ca svayam eva lakṣmyā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077600 (0.0):
avāpta-saṃkhyas+dhuri sindhurājas+ / PNc_1.58 / nirvyūḍha-nānā-adbhuta-sāhasaṃ ca
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11537253 (0.054):
nirvyājaudāryaśālinaḥ Pnc_11.94b / nirvyūḍhanānādbhutasāhasaṃ ca Pnc_1.59a
nāmnā yam eke navasāhasāṅkaṃ kumāranārāyaṇam āhur anye // PNc_1.59 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11536732 (0.0):
nāmnāpi pṛthivīpateḥ Pnc_6.3b / nāmnā yam eke navasāhasāṅkaṃ Pnc_1.59c
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077611 (0.0):
raṇe vṝtaṃ ca svayam eva lakṣmyā / nāmnā yam eke nava-sāhasa-aṅkaṃ
sahelam abhyuddharatā dharitrīṃ magnāṃ dviṣadvārinidhāv agādhe /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077620 (0.0):
Kumāra-nārāyaṇam āhus+ anye / PNc_1.59 / sa-helam abhyuddharatā dharitrīṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11549511 (0.004):
sahemaśṛṅkhalāḥ śvānaḥ Pnc_2.14a / sahelam abhyuddharatā dharitrīṃ Pnc_1.60a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11541224 (0.064):
magnāṃ dviṣadvārinidhāv agādhe Pnc_1.60b / maghavadibhasya vilāsakarṇaśaṅkham Pnc_3.17d
yenātra nītā pṛthuvikrameṇa vyaktiṃ jagaty ādivarāhalīlā // PNc_1.60 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077630 (0.0):
magnāṃ dviṣat-vāri-nidhau+agādhe / yena+atra nītā pṝthu-vikrameṇa
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11546803 (0.003):
vyaktim alabhata mado hṛdaye Pnc_15.54c / vyaktiṃ jagaty ādivarāhalīlā Pnc_1.60d
uddāmadugdhābdhitaraṅgahāse yasyārikāntākucamaṇḍalāni /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11527357 (0.002):
uddaṇḍahemāmburuhāsu khelad Pnc_9.13a / uddāmadugdhābdhitaraṅgahāse Pnc_1.61a
hārāḥ patatsāñjanabāṣpapaṅka- kalaṅkabhītyeva parityajanti // PNc_1.61 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11551725 (0.049):
hāraṃ priyam ivāparam Pnc_6.110d / hārāḥ patatsāñjanabāṣpapaṅka Pnc_1.61c
[VAR 1.61a:
sadyaḥ karasparśam avāpya citraṃ raṇe raṇe yasya kṛpāṇalekhā /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13386999 (0.0):
{sadyaḥkarasparśamavāpya citraṃ raṇe raṇe yasya kṛpāṇalekhā /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23089367 (0.0):
jagrase sāśrayaṃ tatra tamanyaḥ siṃhikāsutaḥ // 538 // / sadyaḥ karasparśamavāpya citraṃ raṇe raṇe yasya kṛpāṇalekhā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077669 (0.0):
PNc_1.61 / sadyas+kara-sparśam avāpya citraṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 923161 (0.0):
krameṇa yathā / sadyaḥ karasparśamavāpya citraṃ raṇe raṇe yasya kṛpāṇalekhā /"
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11543596 (0.041):
raṇe raṇe muktakṛpaḥ kṛpāṇaṃ Pnc_1.67a / raṇe raṇe yasya kṛpāṇalekhā Pnc_1.62b
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpbiu.htm.txt) 8380818 (0.056):
sadā snanātvā niśīthinyāṃ 267 / sadyaḥ karasparśamavāpya (navasāhasāṅka-) 539
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11548443 (0.060):
sadaiva darbhāṅkuralālitair mṛgaiḥ Pnc_13.11b / sadyaḥ karasparśam avāpya citraṃ Pnc_1.62a
tamālanīlā śaradindupāṇḍu yaśas trilokābharaṇaṃ prasūte // PNc_1.62 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13387006 (0.0):
{sadyaḥkarasparśamavāpya citraṃ raṇe raṇe yasya kṛpāṇalekhā / / tamālanīlā śaradindupāṇḍu yaśastrilokyābharaṇaṃ prasūte //539//}
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23089373 (0.0):
sadyaḥ karasparśamavāpya citraṃ raṇe raṇe yasya kṛpāṇalekhā / / tamālanīlā śaradindupāṇḍu yaśastrilokyābharaṇaṃ prasūtai // 539 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077672 (0.0):
raṇe raṇe yasya kṝpāṇa-lekhā / tamāla-nīlā śarat-indu-pāṇḍu
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 923167 (0.0):
sadyaḥ karasparśamavāpya citraṃ raṇe raṇe yasya kṛpāṇalekhā / / tamālanīlā śaradindupāṇḍu yaśastrilokābhāraṇaṃ prasūte" //"
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077681 (0.021):
tamāla-nīlā śarat-indu-pāṇḍu / yaśas+triloka-ābharaṇaṃ prasūte
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11533024 (0.034):
tamālanīlas taḍiteva meghaḥ Pnc_17.41d / tamālanīlā śaradindupāṇḍu Pnc_1.62c
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11543046 (0.043):
yaśaso bāhuśalinā Pnc_11.100d / yaśas trilokābharaṇaṃ prasūte Pnc_1.62d
parāṅmukhenāpi sadā parasve patyā bhuvaḥ sāgaramekhalāyāḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077684 (0.0):
yaśas+triloka-ābharaṇaṃ prasūte / PNc_1.62 / parāṅmukhena+api sadā parasve
aho yaśaḥ pūrvamahīpatīnām anāvilaṃ yena balād viluptam // PNc_1.63 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077701 (0.016):
an-āvilaṃ yena balāt+viluptam / PNc_1.63 / cittaṃ prasādas+ca manasvitā ca
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11523436 (0.056):
anārdratām indumarīcisakhye Pnc_9.32c / anāvilaṃ yena balād viluptam Pnc_1.63d
cittaṃ prasādaś ca manasvitā ca bhujaṃ pratāpaś ca vasundharā ca /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077703 (0.014):
an-āvilaṃ yena balāt+viluptam / PNc_1.63 / cittaṃ prasādas+ca manasvitā ca
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11531310 (0.064):
cittam akṛta vivaśaṃ sudṛśāṃ Pnc_15.53c / cittaṃ prasādaś ca manasvitā ca Pnc_1.64a
adhyāsate yasya mukhāravindaṃ dve eva satyaṃ ca sarasvatī ca // PNc_1.64
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077714 (0.0):
bhujaṃ pratāpas+ca vasundharā ca / adhyāsate yasya mukha-aravindaṃ
yasyāpsarobhiḥ parigīyamānam ākarṇya bāhvor vijayaprapañcam /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077721 (0.059):
dve eva satyaṃ ca sarasvatī ca / PNc_1.64 / yasya+apsarobhis+parigīyamānam / ākarṇya bāhvos+vijaya-prapañcam
śacīkucasparśam ivāpya dhatte romodgamādhyāsitam aṅgam indraḥ // PNc_1.65
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11544128 (0.003):
romodgama ivānena Pnc_6.54c / romodgamādhyāsitam aṅgam indraḥ Pnc_1.65d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077733 (0.020):
ākarṇya bāhvos+vijaya-prapañcam / śacī-kuca-sparśam iva+āpya dhatte
prasādhitā yena ca bālya eva caturbhir utsāhavatā catasraḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077734 (0.060):
roma-udgama-adhyāsitam aṅgam indras+ / PNc_1.65 / prasādhitā yena ca bālye+eva
śrutena buddhiḥ prabhutā nayena tyāgena lakṣmīr vasudhā balena // PNc_1.66
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077749 (0.023):
śrutena buddhis+prabhutā nayena / tyāgena lakṣmīs+vasudhā balena
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11534229 (0.050):
tyāgiteva yaśasāvabhāsitā Pnc_8.68b / tyāgena lakṣmīr vasudhā balena Pnc_1.66d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11547991 (0.054):
śrutilagnagandhagajabṛṃhitaḥ kṣaṇaṃ Pnc_10.26c / śrutena buddhiḥ prabhutā nayena Pnc_1.66c
raṇe raṇe muktakṛpaḥ kṛpāṇaṃ yaḥ śātadhāraṃ kṛtavān kṛtāstraḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077751 (0.0):
tyāgena lakṣmīs+vasudhā balena / PNc_1.66 / raṇe raṇe mukta-kṝpas+kṝpāṇaṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11543592 (0.002):
raṇājire lohitarañjitāni Pnc_17.65c / raṇe raṇe muktakṛpaḥ kṛpāṇaṃ Pnc_1.67a
anekarājanyaghaṭākirīṭa- māṇikyaśāṇopalapaṭṭikāsu // PNc_1.67 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077770 (0.039):
aneka-rājanya-ghaṭā-kirīṭa- / māṇikya-śāṇa-upala-paṭṭikāsu
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11541897 (0.042):
māṇikyavātāyanakāntijāla Pnc_1.55a / māṇikyaśāṇopalapaṭṭikāsu Pnc_1.67d
bhareṇa bhūmeḥ sphuṭam ā namantyāḥ pāṃsucchaṭāḥ śeṣaphaṇāmaṇīnām /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077780 (0.031):
pāṃsu-cchaṭās+śeṣa-phaṇā-maṇīnām / nyamīlayan+yat-vijaya-prayāṇe
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11539000 (0.043):
pāṃsukūṭair ajāyata Pnc_2.13b / pāṃsucchaṭāḥ śeṣaphaṇāmaṇīnām Pnc_1.68b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11540763 (0.057):
bhayaṅkarābhūt taruṇārkabimba Pnc_17.18c / bhareṇa bhūmeḥ sphuṭam ā namantyāḥ Pnc_1.68a
nyamīlayan yadvijayaprayāṇe nāgāṅganānāṃ nayanotpalāni // PNc_1.68 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077790 (0.0):
pāṃsu-cchaṭās+śeṣa-phaṇā-maṇīnām / nyamīlayan+yat-vijaya-prayāṇe
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11536650 (0.033):
nāgāṅganaṃ saḥ phaṇirājagṛhaṃ jagāma Pnc_18.24d / nāgāṅganānāṃ nayanotpalāni Pnc_1.68d
anyonyasaṃśleṣaviśīrṇahāra- cyutena sevāvasare nṛpāṇām /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077797 (0.0):
nāga-aṅganānāṃ nayana-utpalāni / PNc_1.68 / anyonya-saṃśleṣa-viśīrṇa-hāra-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11523698 (0.051):
anyonyasaṅghaṭṭavisūtritāni Pnc_14.18a / anyonyasaṃśleṣaviśīrṇahāra Pnc_1.69a
kīrṇāsu muktānikareṇa yasya kakṣyāsu vārapramadāḥ skhalanti // PNc_1.69 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077805 (0.0):
cyutena sevā-avasare nṝpāṇām / kīrṇāsu muktā-nikareṇa yasya
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11528151 (0.035):
kakubhas tārikā ivāvabhānti Pnc_5.10d / kakṣyāsu vārapramadāḥ skhalanti Pnc_1.69d
ākṣipya hārān nijavikramāgni- sphuliṅgaśaṅkām anusandadhanti /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077815 (0.0):
kakṣyāsu vāra-pramadās+skhalanti / PNc_1.69 / ākṣipya hārān nija-vikrama-agni-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11525510 (0.003):
ākṣipya muktāḥ kapayaḥ kṣipanti Pnc_14.45d / ākṣipya hārān nijavikramāgni Pnc_1.70a
yenārikāntākucamaṇḍaleṣu guñjāphalāny ābharaṇīkṛtāni // PNc_1.70 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077815 (0.031):
ākṣipya hārān nija-vikrama-agni- / sphuliṅga-śaṅkām anusandadhanti / yena+ari-kāntā-kuca-maṇḍaleṣu
kṛpāṇapātair dalatām arāti- karīndrakumbhasthalamauktikānām /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11530017 (0.002):
kṛpāṇadharā masṛṇībabhūva Pnc_17.15c / kṛpāṇapātair dalatām arāti Pnc_1.71a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077836 (0.050):
kari-indra-kumbha-sthala-mauktikānām / dhūli-cchaṭās+māṃsalayanti yasya
dhūlicchaṭā māṃsalayanti yasya samudgatāny ājimukhe yaśāṃsi // PNc_1.71 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077846 (0.019):
kari-indra-kumbha-sthala-mauktikānām / dhūli-cchaṭās+māṃsalayanti yasya
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11548764 (0.033):
samutkayantī kalahaṃsayūtham Pnc_9.13c / samudgatāny ājimukhe yaśāṃsi Pnc_1.71d
indudyutiḥ kundasitān dadhānā guṇān anaṅgotsavavaijayantī /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077855 (0.0):
samudgatāni+āji-mukhe yaśāṃsi / PNc_1.71 / indu-dyutis+kunda-sitān dadhānā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11526653 (0.002):
indukāntaśileva tvam Pnc_6.64c / indudyutiḥ kundasitān dadhānā Pnc_1.72a
yena dviṣāṃ dūram anāyi kaṇṭhād ekāvalī vāmavilocanā ca // PNc_1.72 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077866 (0.0):
guṇān anaṅga-utsava-vaijayantī / yena dviṣāṃ dūram anāyi kaṇṭhāt+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11543476 (0.041):
yena tvam avalokitaḥ Pnc_11.40d / yena dviṣāṃ dūram anāyi kaṇṭhād Pnc_1.72c
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11527854 (0.053):
ekā māṇikyakaṭakaṃ Pnc_16.58a / ekāvalī vāmavilocanā ca Pnc_1.72d
yasmin vahaty ambudhinemim urvīm maurvīkiṇaśyāmaladīrghadoṣṇi /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077876 (0.0):
eka-āvalī vāma-vilocanā ca / PNc_1.72 / yasmin+vahati+ambudhi-nemim urvīm
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11543098 (0.003):
yasmin devī sarasvatī Pnc_11.93d / yasmin vahaty ambudhinemim urvīm Pnc_1.73a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11542560 (0.049):
maunaṃ muñcata śaṃsata Pnc_6.19b / maurvīkiṇaśyāmaladīrghadoṣṇi Pnc_1.73b
vibhāvyate pauravarāṅganānām madhyaṃ paraṃ dhāma daridratāyāḥ // PNc_1.73
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077885 (0.0):
maurvī-kiṇa-śyāmala-dīrgha-doṣṇi / vibhāvyate paura-vara-aṅganānām
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11541500 (0.003):
madhyacyute bibhrati kiṃśuke 'sminn Pnc_14.54a / madhyaṃ paraṃ dhāma daridratāyāḥ Pnc_1.73d
ākrāntadiṅmaṇḍalakuntalendra- sāndrāndhakārāntaritaṃ raṇe yaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11525499 (0.003):
ākṛṣyamāṇasya śarāsanasya Pnc_17.55b / ākrāntadiṅmaṇḍalakuntalendra Pnc_1.74a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077889 (0.026):
madhyaṃ paraṃ dhāma daridratāyāḥ / PNc_1.73 / ākrānta-dik-maṇḍala-kuntala-indra-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11549778 (0.045):
sāndrānurāgapiśunāḥ paraśuḥ pareṣām Pnc_18.14a / sāndrāndhakārāntaritaṃ raṇe yaḥ Pnc_1.74b
svarājyam astrāruṇamaṇḍalāgro gṛhītavān dīdhitimān ivāhaḥ // PNc_1.74 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077900 (0.0):
sāndra-andha-kāra-antaritaṃ raṇe yaḥ / sva-rājyam astra-aruṇa-maṇḍala-agras+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11551443 (1.192):
svarahasye manobhuvaḥ Pnc_6.114d / svarājyam astrāruṇamaṇḍalāgro Pnc_1.74c
ākampitānāṃ maruteva yasya doṣṇājibhūmāv atidakṣiṇena /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077908 (0.040):
gṝhītavān dīdhitimān iva+ahas+ / PNc_1.74 / ākampitānāṃ marutā+iva yasya
ajāyatāripramadālatānāṃ bāṣpodabindūtkarapuṣpamokṣaḥ // PNc_1.75 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077921 (0.0):
doṣṇā+āji-bhūmau+atidakṣiṇena / ajāyata+ari-pramadā-latānāṃ / bāṣpa-uda-bindu-utkara-puṣpa-mokṣas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11540619 (0.002):
bāṣpasrāvimukhendunā Pnc_11.89b / bāṣpodabindūtkarapuṣpamokṣaḥ Pnc_1.75d
vipakṣahṛdbhaṅgakṛtā nitāntam bhrūlekhayākuñcitayollasantyā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11545987 (0.003):
vipakvatālīdalapāṇḍurāṇi Pnc_1.83b / vipakṣahṛdbhaṅgakṛtā nitāntam Pnc_1.76a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077935 (0.022):
vipakṣa-hṝt-bhaṅga-kṝtā nitāntam / bhrū-lekhayā+ākuñcitayā+ullasantyā
nākāramātreṇa parantapasya yasyānvakāri kriyayāpi cāpam // PNc_1.76 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077944 (0.0):
bhrū-lekhayā+ākuñcitayā+ullasantyā / na+ākāra-mātreṇa parantapasya / yasya+anvakāri kriyayā+api cāpam
madhyantavibhagatika.html 19082618 (0.021):
daśavidhadharmadhātuprativedhasarvākārapariṣodhanavibhandhabūtaṃ yad
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24150875 (0.021):
sannipātanimittakavidhāvupādānamapekṣitamiti tu nāgrahaḥ/ ata eva 'dākṣiḥ' / ityatrākārāntaprakṛtīñsannipātanimittāṅgasaṃjñānayā paribhāṣayāllopasya
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1398408 (0.022):
11. sāvayuvasyāvapava^ / 12. tasmādubhavapyetāvajño / 13. ... mātreṇottka hetvapekṣāyāṃ yasmāmapi
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6312215 (0.031):
pratirūpakametattasmātsabhāgamityucyate | yā punarabhikṣayākārānichidrā / (niśchidrā) nirantarā smṛtiḥ pravartate | tenālambanena satataṃ ca
Siddhasena Mahamati: Nyayavatara, with the Nyayavataravivrti commentary by Siddharsi-ganin (snyayvpu.htm.txt) 18469415 (0.032):
tadākāratāpi kim arthākārasaṅkrāntyā? atha tatsadṛśatayotpatter
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11543145 (0.048):
yasyāntare sukṛtino hi vilokayanti Pnc_18.51d / yasyānvakāri kriyayāpi cāpam Pnc_1.76d
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13000249 (0.052):
BhP_09.04.053/2 bhrūbhaṅgamātreṇa hi sandidhakṣoḥ kālātmano yasya / tirobhaviṣyati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745736 (0.052):
bhrūbhaṅgamātreṇa hi sandidhakṣoḥ kālātmano yasya tirobhaviṣyati //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15859608 (0.055):
tatpravakṣyāmi caritaṃ yajñamālisumālinoḥ / / yasya śravaṇamātreṇa vācimedha phalaṃ labhet // NarP_1,35.9 //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17798587 (0.061):
tathaivāsaktimattvāt yasya sa nāma mātreṇaiva jñānīti bhāvaḥ |
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6352297 (0.061):
tathaivāsaktimattvāt yasya sa nāma-mātreṇaiva jñānīti bhāvaḥ |
doścandanānokaham āpya yasya samullasatsāndrayaśaḥprasūnā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077952 (0.027):
yasya+anvakāri kriyayā+api cāpam / PNc_1.76 / dos-candana-anokaham āpya yasya
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11535343 (0.053):
doleva śokapramādāvabhūtām Pnc_17.52d / doścandanānokaham āpya yasya Pnc_1.77a
gatātivṛddhiṃ lavalīlateva nibaddhamūlā paramāralakṣmīḥ // PNc_1.77 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11537035 (0.045):
nibaddhabhīmabhrukuṭir vilokayan Pnc_13.54a / nibaddhamūlā paramāralakṣmīḥ Pnc_1.77d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077961 (0.062):
nibaddha-mūlā paramāra-lakṣmīs+ / PNc_1.77 / kṝta-ānatibhyaḥ sahasā dadāti
kṛtānatibhyaḥ sahasā dadāti yaḥ sāmparāyeṣv abhayaṃ ripubhyaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11529907 (0.031):
kṛtāṅguliśleṣavivartitollasat Pnc_13.1c / kṛtānatibhyaḥ sahasā dadāti Pnc_1.78a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077965 (0.043):
nibaddha-mūlā paramāra-lakṣmīs+ / PNc_1.77 / kṝta-ānatibhyaḥ sahasā dadāti
yaśaś ca gṛhṇāti tuṣārahāra- mṛṇālakarpūraparāgapāṇḍu // PNc_1.78 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11542437 (0.037):
mṛgopanīte mṛgaśāvalocanā Pnc_7.62b / mṛṇālakarpūraparāgapāṇḍu Pnc_1.78d
prakāśitāśaṃ paritaḥ prajānāṃ yasyodayaṃ dhāmanidher vadanti /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077990 (0.024):
prakāśita-āśaṃ paritaḥ prajānāṃ / yasya+udayaṃ dhāma-nidhes+vadanti
muktāñjanadhvāntaparigrahāṇi netrāṇi śatrupramadājanasya // PNc_1.79 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078001 (0.0):
mukta-añjana-dhvānta-parigrahāṇi / netrāṇi śatru-pramadā-janasya
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11537819 (0.039):
netrāñjanaśyāmalapakṣmarājayaḥ Pnc_7.30b / netrāṇi śatrupramadājanasya Pnc_1.79d
yasya prayāṇe pṛtanābhareṇa pariskhalatsaptasamudramudrā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078007 (0.0):
netrāṇi śatru-pramadā-janasya / PNc_1.79 / yasya prayāṇe pṝtanā-bhareṇa
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11543111 (0.042):
yasya tuṅgasya bhūbhṛtaḥ Pnc_11.56b / yasya prayāṇe pṛtanābhareṇa Pnc_1.80a
parasparakṣodasamākulāsu dolāyate bhūḥ phaṇabhṛtphaṇāsu // PNc_1.80 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11535333 (0.002):
dolām iva jayaśriyaḥ Pnc_16.74d / dolāyate bhūḥ phaṇabhṛtphaṇāsu Pnc_1.80d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078015 (0.053):
paraspara-kṣoda-samākulāsu / dolāyate bhūs+phaṇa-bhṝt-phaṇāsu
vibhinnamānaṃ kamalekṣaṇānāṃ vyaktānubhāvaṃ bhuvanatraye 'pi /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078022 (0.0):
dolāyate bhūs+phaṇa-bhṝt-phaṇāsu / PNc_1.80 / vibhinna-mānaṃ kamala-īkṣaṇānāṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11546035 (0.048):
vibhinnacūrṇālakabhakti kurvatī Pnc_4.46a / vibhinnamānaṃ kamalekṣaṇānāṃ Pnc_1.81a
āhur janā dīrghaguṇābhirāmaṃ yam ekacāpaṃ kusumāyudhasya // PNc_1.81 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078037 (1.192):
āhus+janās+dīrgha-guṇa-abhirāmaṃ / yam eka-cāpaṃ kusuma-āyudhasya
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11543000 (0.056):
yam ekacāpaṃ kusumāyudhasya Pnc_1.81d / yam ekam eva trijagadvadānyam Pnc_1.82b
asaṃśayaṃ prāg asṛjad vidhātā yam ekam eva trijagadvadānyam /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11525048 (0.051):
Asameṣor adhidevatām iva Pnc_12.14d / asaṃśayaṃ prāg asṛjad vidhātā Pnc_1.82a
kalpadrumādīn atha tais tadīya- nirmāṇaśeṣaiḥ paramāṇuleśaiḥ // PNc_1.82
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11537205 (0.055):
nirdagdhabhāskaramahāya namo 'stu tasmai Pnc_18.18d / nirmāṇaśeṣaiḥ paramāṇuleśaiḥ Pnc_1.82d
akṛtrimatyāgasamudgatāni vipakvatālīdalapāṇḍurāṇi /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078067 (0.0):
akṝtrima-tyāga-samudgatāni / vipakva-tālī-dala-pāṇḍurāṇi
āśālatānāṃ valayeṣu bhartur yaśāṃsi yasya stabakībhavanti // PNc_1.83 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078075 (0.0):
vipakva-tālī-dala-pāṇḍurāṇi / āśā-latānāṃ valayeṣu bhartus+
yatra pratāporjitarājacakra- kirīṭaratnadyuticumbitāṅghrau /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078083 (0.0):
yaśāṃsi yasya stabakībhavanti / PNc_1.83 / yatra pratāpa-ūrjita-rāja-cakra-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11542656 (0.039):
yatphalāny ajahāra sa Pnc_2.84b / yatra pratāporjitarājacakra Pnc_1.84a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11529444 (0.055):
kirīṭamāṇikyacayaṃ jahāra Pnc_17.68b / kirīṭaratnadyuticumbitāṅghrau Pnc_1.84b
yathārthatāṃ yāti yayātipāṇḍu- dilīpatulyaujasi rājaśabdaḥ // PNc_1.84 //
ucchindataḥ kṣmāsarasīṃ vigāhya dharmakriyāpaṅkajinīvanāni /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078103 (0.0):
ucchindatas+kṣmā-sarasīṃ vigāhya / dharma-kriyā-paṅkajinī-vanāni
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11527019 (0.033):
uccaiḥ sphaṭikaviṣṭare Pnc_16.72b / ucchindataḥ kṣmāsarasīṃ vigāhya Pnc_1.85a
svairapracāraḥ kalikuñjarasya yenāṅkuśeneva balān niruddhaḥ // PNc_1.85 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078104 (0.015):
dharma-kriyā-paṅkajinī-vanāni / svaira-pracāras+kali-kuñjarasya\var{kalikuñjarasya\lem \ed;
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11543500 (0.045):
yena vyāpāritaḥ śaraḥ Pnc_6.59d / yenāṅkuśeneva balān niruddhaḥ Pnc_1.85d
[VAR 1.85c: {kalikuñjarasya/lem /ed; hyaghakuñjarasya /k (agha must be
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078116 (0.0):
svaira-pracāras+kali-kuñjarasya\var{kalikuñjarasya\lem \ed; / hyaghakuñjarasya \k (agha must be masc.)}
masc.)}] / ciraṃ vibhinnāḥ kumudendukunda- bhāsaḥ samagrā api yatra te te /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11531419 (0.050):
ciraṃ papau saḥ stimitena cakṣuṣā Pnc_7.37c / ciraṃ vibhinnāḥ kumudendukunda Pnc_1.86a
anyonyam ekatra nivāsasaukhya- kutūhaleneva guṇā ghaṭante // PNc_1.86 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078139 (0.022):
bhāsas+samagrās+api yatra te te / anyonyam ekatra nivāsa-saukhya- / kutūhalena+iva guṇās+ghaṭante
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11529618 (0.046):
kutūhalādhyāsitamadhyalokayā Pnc_7.49a / kutūhaleneva guṇā ghaṭante Pnc_1.86d
kāntyānuliptāni vilocanānām ā pāṭalānām atirodanena / / sakuṅkumānīva puno bhavanti yasyārinārīkucamaṇḍalāni // PNc_1.87 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078144 (0.0):
kutūhalena+iva guṇās+ghaṭante / PNc_1.86 / kāntyā+anuliptāni vilocanānām
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078153 (0.0):
ā pāṭalānām atirodanena / sa-kuṅkumāni+iva punas+bhavanti
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11543177 (0.004):
yasyārikāntākucamaṇḍalāni Pnc_1.61b / yasyārinārīkucamaṇḍalāni Pnc_1.87d
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12985059 (0.045):
MSS_9502 2 sakuṅkumānīva punarbhaṃvanti yasyārinārīkucamaṇḍalāni //
śriyi pratāpe yaśasi kṣamāyāṃ tyāge vilāse vinaye mahimni /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078162 (0.0):
yasya+ari-nārī-kuca-maṇḍalāni / PNc_1.87 / śriyi pratāpe yaśasi kṣamāyāṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11547857 (0.030):
śriyaṃ nīlābjakāntyā yaḥ Pnc_11.96a / śriyi pratāpe yaśasi kṣamāyāṃ Pnc_1.88a
kim anyad ārohati yasya sāmyaṃ na rantidevo na pṛthur na pārthaḥ //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11536232 (0.0):
na rantidevo na pṛthur na pārthaḥ Pnc_1.88d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078164 (0.0):
tyāge vilāse vinaye mahimni / kim anyat+ārohati yasya sāmyaṃ
PNc_1.88 // / sacivavarṇanam / sāmrājyabhārodvahanapragalbho yaśobhaṭākhyaḥ sacivo 'sti yasya /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078177 (1.192):
na ranti-devas+na pṝthus+na pārthas+ / PNc_1.88 / saciva-varṇanam / sāmrājya-bhāra-udvahana-pragalbhas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11543072 (0.019):
yaśobhaṭaḥ karṇam ivendrasūnus Pnc_17.34d / Yaśobhaṭākhyaḥ sacivo 'sti yasya Pnc_1.89b
svasūkticaryāsv apareṇa nāmnā ramāṅgadaṃ yaṃ kavayo vadanti // PNc_1.89 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11551491 (0.029):
svaśilpavijñānaparaprakarṣa Pnc_1.57c / svasūkticaryāsv apareṇa nāmnā Pnc_1.89c
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078198 (0.040):
Ramāṅgadaṃ yaṃ kavayas+vadanti / PNc_1.89 / kula-rāja-dhānī-varṇanam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11543786 (0.051):
Ramāṅgadaṃ yaṃ kavayo vadanti Pnc_1.89d / ramāṅgadaṃ vyaktaśaśiprabheṅgitaḥ Pnc_7.72b
kularājadhānīvarṇanam / vijitya laṅkām api vartate yā yasyāś ca nāyāty alakāpi sāmyam /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078203 (0.057):
kula-rāja-dhānī-varṇanam / vijitya laṅkām api vartate yā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11543185 (0.063):
yasyālaṅghyata sāgaraḥ Pnc_11.77d / yasyāś ca nāyāty alakāpi sāmyam Pnc_1.90b
jetuḥ purī sāpy aparāsti tasya dhāreti nāmnā kularājadhānī // PNc_1.90 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11535575 (0.042):
dhārām amātyakathitāmṛgayetivṛttaḥ Pnc_18.62d / dhāreti nāmnā kularājadhānī Pnc_1.90d
[VAR 1.90d: {tasya/lem /k/b; yasya /ed}] / tasyāṃ sa sāhasajitāvanipālamauli- ratnāṃśupallavitakāñcanapādapīṭhaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11543687 (0.0):
ratnārghapāṇiraśanair atha śaṅkhapālaḥ Pnc_18.1d / ratnāṃśupallavitakāñcanapādapīṭhaḥ Pnc_1.91b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078236 (0.0):
tasyāṃ sa sāhasa-jita-avani-pāla-mauli- / ratna-aṃśu-pallavita-kāñcana-pāda-pīṭhas+
devaḥ kṣamāvalayam etad udañcitaika- līlātapatrasulabhābharaṇaṃ bhunakti
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11544518 (0.002):
līlāgaladgairikanirjharāṇāṃ Pnc_17.21c / līlātapatrasulabhābharaṇaṃ bhunakti Pnc_1.91d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11535230 (0.060):
devasyārpitahemābjas Pnc_16.116a / devaḥ kṣamāvalayam etad udañcitaika Pnc_1.91c
// PNc_1.91 // / [VAR 1.91d: {
iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009267 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010694 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye śaśiprabhāhāralābho nāma tṛtīyaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011858 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013366 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye śaśiprabhāvalokanārthaprasthānaṃ nāma
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014896 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye śaśiprabhādarśano nāma ṣaṣṭhaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3016422 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye śaśiprabhāsaṃllāpo nāma saptamaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3019017 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3020479 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3022108 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3023461 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye phaṇirājasutāsvapnasamāgamo nāma dvādaśaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3024947 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye vidyādharādhipasamāgamo nāma trayodaśaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3026460 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye pātālāvalokano nāma caturdaśaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3027804 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye pātālagaṅgāvagāhano nāma pañcadaśaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3029418 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye kanakāravindaprārthano nāma ṣoḍaśaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3030823 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye hemakamalaharaṇo nāma saptadaśaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3017813 (0.056):
iti parimalāparanāmno mṛgāṅkadattasūnoḥ padmaguptasya kṛtau
navasāhasāṅkacarite mahākāvye nagarīnarendravarṇano nāma prathamaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009278 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye citramṛgāvalokano nāma dvitīyaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010697 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye śaśiprabhāhāralābho nāma tṛtīyaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011867 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye pāṭalādarśanaṃ nāma caturthaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013369 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye śaśiprabhāvalokanārthaprasthānaṃ nāma
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014899 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye śaśiprabhādarśano nāma ṣaṣṭhaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3016430 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye śaśiprabhāsaṃllāpo nāma saptamaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3017823 (0.0):
iti parimalāparanāmno mṛgāṅkadattasūnoḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite nāgalokāvatāro nāmāṣṭamaḥ sargaḥ samāptaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3019020 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye narmadāsaṃvādo nāma navamaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3020485 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye ratnacūḍasaṃpreṣaṇo nāma daśamaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3022113 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite Vaṅkumaharṣidarśanaṃ nāma daśamaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3023464 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye phaṇirājasutāsvapnasamāgamo nāma dvādaśaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3024950 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye vidyādharādhipasamāgamo nāma trayodaśaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3026467 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye pātālāvalokano nāma caturdaśaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3027810 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye pātālagaṅgāvagāhano nāma pañcadaśaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3029424 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye kanakāravindaprārthano nāma ṣoḍaśaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3030829 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye hemakamalaharaṇo nāma saptadaśaḥ sargaḥ
Abhinanda: Ramacaritamahakavya, 1-3 (to be continued) (rmc1-3pu.htm.txt) 6654046 (0.014):
ity abhinandakṛtau rāmacarite mahākāvye prathamaḥ sargaḥ samāptaḥ |/ / dvitīyaḥ sargaḥ / tām anīkṣitacarīm adhīratām ātmano 'tha viniyamya lakṣmaṇaḥ /
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1034846 (0.016):
[[iti (CśrīC)buddhacarite mahākāvye bhagavatprasūtir nāma prathamaḥ sargaḥ
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035873 (0.018):
[[iti (CśrīC)buddhacarite mahākāvye 'ntaḥpuravihāro nāma dvitīyaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078266 (0.022):
iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye nagarī-nara-indra-varṇanas+nāma
dvitīyaḥ sargaḥ / kadā cil locanātithyam āptenālekhyaveśmani /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009278 (0.043):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye citramṛgāvalokano nāma dvitīyaḥ sargaḥ / tritīyaḥ sargaḥ / atha bahu carato 'sya cāpapāṇeś cakitavalanmṛgayūthavīkṣitasya /
Jayadeva: Gitagovinda (jaygit2u.htm.txt) 12783873 (0.051):
|| iti śrī-gīta-govinde sāmoda-dāmodaro nāma prathamaḥ sargaḥ || / dvitīyaḥ sargaḥ
Jayadeva: Gitagovinda (jaygit2u.htm.txt) 12784337 (0.054):
iti śrī-gīta-govinda-mahā-kāvye akleśa-keśavo nāma / dvitīyaḥ sargaḥ / tṛtīyaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1848095 (0.056):
kādambarīkathāsāre prathamaḥ sargaḥ / dvitīyaḥ sargaḥ / atha saṃdhyāsamādhyantāḥ samāpya munayaḥ kriyāḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010706 (0.056):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye śaśiprabhāhāralābho nāma tṛtīyaḥ sargaḥ / caturthaḥ sargaḥ / tataḥ saś cetasy avanīpatir dadhe śaśiprabhālokamahotsavaspṛhām /
Abhinanda: Ramacaritamahakavya, 1-3 (to be continued) (rmc1-3pu.htm.txt) 6654045 (0.057):
ity abhinandakṛtau rāmacarite mahākāvye prathamaḥ sargaḥ samāptaḥ |/ / dvitīyaḥ sargaḥ / tām anīkṣitacarīm adhīratām ātmano 'tha viniyamya lakṣmaṇaḥ /
Buddhaghosa: Siddharthacaritrakavya (bghsic_u.htm.txt) 28760777 (0.064):
iti buddhaghoṣācāryaviracite padyacūḍāmaṇināmni mahākāvye siddhārthacarite / prathamaḥ sargaḥ // / dvitīyaḥ sargaḥ / devānāṃ tuṣitapurīgamanam
sa mṛgavyāvinodena paspṛśe pārthivo bhṛśam // PNc_2.1 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11538819 (0.064):
paspṛśe pārthivo bhṛśam Pnc_2.1d / pāṭalākuḍmaleṣu te Pnc_6.81d
[VAR 2.1: {bhṛśam/lem /k; hṛdi /ed}] / udagraturagārūḍhaḥ sa samaṃ rājasūnubhiḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078302 (0.037):
udagra-turaga-ārūḍhas+ / sa samaṃ rāja-sūnubhis+
girer agacchad vipinam vindhyasyāvandhyaśasanaḥ // PNc_2.2 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078311 (0.058):
gires+agacchat+vipinam / Vindhyasya+avandhya-śasanas+ / PNc_2.2 / hāreṇa+amalaka-sthūla-
hāreṇāmalakasthūla- muktenāmuktakuntalaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9407749 (0.0):
'hāreṇāmalakasthūlamuktenāmuktakuntalaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078315 (0.049):
Vindhyasya+avandhya-śasanas+ / PNc_2.2 / hāreṇa+amalaka-sthūla-
phaṇīndrabaddhajūṭasya śriyam āpa sa dhūrjaṭeḥ // PNc_2.3 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9407754 (0.0):
'hāreṇāmalakasthūlamuktenāmuktakuntalaḥ / / phaṇīndrabaddhajūṭasya śriyamāpa sa dhūrjaṭeḥ' //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078323 (0.055):
phaṇi-indra-baddha-jūṭasya / śriyam āpa sa dhūrjaṭes+
devaḥ sa vārabāṇena nalinīpatrabandhunā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078336 (0.0):
devas+sa vāra-bāṇena / nalinī-patra-bandhunā / śyāma-jīmūta-sannaddhas+
śyāmajīmūtasannaddhaḥ kāñcanādrir ivābabhau // PNc_2.4 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078336 (0.047):
devas+sa vāra-bāṇena / nalinī-patra-bandhunā / śyāma-jīmūta-sannaddhas+
tasyopari vibho nīlam ātapatraṃ vyarājata / / vāridher iva pītāmbhaś- śyāmalaṃ meghamaṇḍalam // PNc_2.5 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078350 (0.036):
kāñcana-adris+iva+ābabhau / PNc_2.4 / tasya+upari vibhos+nīlam / ātapatraṃ vyarājata
vyādhūtimuktamarutā vyarucac cāmareṇa saḥ / / bandigṛhān niḥśvasatā yaśasevādibhūbhujām // PNc_2.6 //
[VAR 2.6a: {vyādhūti
vyadhād ivodgatair dūraṃ cūḍāratnaraśmibhiḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078388 (1.192):
vyadhāt+ iva+udgatais+dūraṃ / cūḍā-ratna-raśmibhis+ / niśākara-kuraṅgasya
niśākarakuraṅgasya pāśam ākāśavartmani // PNc_2.7 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078393 (0.0):
cūḍā-ratna-raśmibhis+ / niśākara-kuraṅgasya / pāśam ākāśa-vartmani
tasyāṃsayor nṛsiṃhasya hārakāntisaṭābharaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078402 (0.062):
hāra-kānti-saṭā-bharas+ / uvāha kaṇṭha-lagna-śrī-
uvāha kaṇṭhalagnaśrī- vilāsahasitaśriyam // PNc_2.8 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078410 (0.0):
hāra-kānti-saṭā-bharas+ / uvāha kaṇṭha-lagna-śrī-
puraḥ pade pade tasya nānāratnāṅgadatviṣaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078417 (0.0):
vilāsa-hasita-śriyam / PNc_2.8 / puras+pade pade tasya
racayanti sma sañcāri cāpaṃ prācīnabarhiṣaḥ // PNc_2.9 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078419 (0.025):
nānā-ratna-aṅgada-tviṣas+ / racayanti sma sañcāri
bhāti sma kaṇṭhābharaṇa- padmarāgaprabhāvṛtaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078427 (0.042):
cāpaṃ prācīna-barhiṣas+ / PNc_2.9 / bhāti sma kaṇṭha-ābharaṇa-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11540883 (0.050):
bhājanaṃ tasya tasyāham Pnc_16.96c / bhāti sma kaṇṭhābharaṇa Pnc_2.10a
rājanyāsrasaraḥsnātaḥ sa bhārgava ivāparaḥ // PNc_2.10 //
ruruce sa purastvaṅgat- sitacchatraparamparaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078446 (0.0):
PNc_2.10 / ruruce sa puras-tvaṅgat-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11544079 (0.004):
ruruce 'limaṇḍalam udaṃśu Pnc_15.52a / ruruce sa purastvaṅgat Pnc_2.11a
velānilasamuddhūta- pheṇaḥ patir ivārṇasām // PNc_2.11 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078453 (0.022):
velā-anila-samuddhūta- / pheṇas+patis+iva+arṇasām
upāyanīkṛtonnidra- padmakiñjalkasaurabhaḥ / / tam asevata samrājaṃ vindhyadūta ivānilaḥ // PNc_2.12 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078461 (0.049):
PNc_2.11 / upāyanīkṝta-unnidra- / padma-kiñjalka-saurabhas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11538200 (0.057):
pade pade sāndrasudhojjvalāni Pnc_1.20a / padmakiñjalkasaurabhaḥ Pnc_2.12b / padmakesaraśālinā Pnc_6.54b
tadaśvīyakhurotkhātaiḥ pāṃsukūṭair ajāyata /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078471 (0.028):
Vindhya-dūtas+iva+anilas+ / PNc_2.12 / tat-aśvīya-khura-utkhātais+ / pāṃsu-kūṭais+ajāyata
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11532649 (0.062):
tad avaimi pakṣmaladṛśaḥ sabhāntare Pnc_10.38b / tadaśvīyakhurotkhātaiḥ Pnc_2.13a
punaḥ prasabhavardhiṣṇu- vindhyaśaṅkākulaṃ jagat // PNc_2.13 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078482 (1.192):
punas+prasabha-vardhiṣṇu- / Vindhya-śaṅkā-ākulaṃ jagat
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11545960 (0.051):
Vindhyaśaṅkākulaṃ jagat Pnc_2.13d / Vindhyasyāvandhyaśasanaḥ Pnc_2.2d
sahemaśṛṅkhalāḥ śvānaḥ śvetās tasyāgrato yayuḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11549505 (0.040):
sahemakavacaḥ pumān Pnc_11.68d / sahemaśṛṅkhalāḥ śvānaḥ Pnc_2.14a
vahantaḥ sataḍiddāma- śāradāmbudharaśriyam // PNc_2.14 //
tatas turagaheṣābhiḥ pattikolāhalena ca /
ajāyanta bhayodbhrānta- śvāpadā vindhyabhūmayaḥ // PNc_2.15 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078512 (0.0):
patti-kolāhalena ca / ajāyanta bhaya-udbhrānta- / śvāpadā vindhya-bhūmayas+
rabhasākṛṣṭakodaṇḍaṃ karṇapūrīkṛtekṣaṇāḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078513 (0.050):
śvāpadā vindhya-bhūmayas+ / PNc_2.15 / rabhasā+ākṝṣṭa-kodaṇḍaṃ
tam anaṅgam ivāpaśyan vanānte vanadevatāḥ // PNc_2.16 //
mayi goptari coro 'yam abalālocanaśriyaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078528 (0.055):
PNc_2.16 / mayi goptari coras+ayam / abalā-locana-śriyas+
itīva mumuce tena kṛṣṇasāre śilīmukhaḥ // PNc_2.17 // / sa citravarṇavicchitti- hāriṇor avanīpatiḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078540 (0.0):
PNc_2.17 / sa citra-varṇa-vicchitti- / hāriṇos+avanī-patis+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11548288 (0.057):
sa citralikhito nṛpaḥ Pnc_6.36b / sa citravarṇavicchitti Pnc_2.18a
śrīharṣa iva saṃghaṭṭaṃ cakre bāṇamayūrayoḥ // PNc_2.18 //
Bana: Harsacarita, Parisista (bahcarpu.htm.txt) 26203689 (0.0):
sacitravarṇavicchittihāriṇoravanīpatiḥ / / śrīharṣa iva saṃghaṭṭaṃ cakre bāṇamayūrayoḥ // 10 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078551 (0.058):
śrīharṣas+iva saṃghaṭṭaṃ cakre / bāṇa-mayūrayos+ / PNc_2.18
camarīṇāṃ śarotkṛttaiḥ sa vāladhibhir ujjvalam /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078557 (0.044):
śrīharṣas+iva saṃghaṭṭaṃ cakre / bāṇa-mayūrayos+ / PNc_2.18 / camarīṇāṃ śara-utkṝttais+
parito vyadhitāraṇyaṃ svayaśaḥstabakair iva // PNc_2.19 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078560 (0.030):
sa vāladhibhis+ujjvalam / paritas+vyadhita+araṇyaṃ
āhuta iva sāṭopaṃ lāṅgūlasphoṭaniḥsvanaiḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078570 (0.031):
ā-hutas+iva sāṭopaṃ / lāṅgūla-sphoṭa-niḥsvanais+ / abhyadhāvat+abhivyāghrān+
abhyadhāvad abhivyāghrān āgrataḥ kautukena sa // PNc_2.20 // / vidhitsur ātmanaḥ śauryam asāmānyam ivādadhe /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078576 (0.047):
lāṅgūla-sphoṭa-niḥsvanais+ / abhyadhāvat+abhivyāghrān+ / āgratas+kautukena sas+
sa śarān puṇḍarīkeṣu puṇḍarīkāyatekṣaṇaḥ // PNc_2.21 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078587 (0.018):
vidhitsus+ātmanas+śauryam / asāmānyam iva+ādadhe / sa śarān puṇḍarīkeṣu
tais tasya bāhuvīryeṇa dṛṣṭena vrīḍitair iva / / tatyaje vikramaspardhā puraḥ paścāt tu jīvitam // PNc_2.22 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078603 (0.0):
dṝṣṭena vrīḍitais+iva / tatyaje vikrama-spardhā / puras+paścāt tu jīvitam
kṣiter ekātapatrāyāḥ sa patir matsarād iva /
udagrapuṇḍarīkatvaṃ na sehe vindhyabhūbhṛtaḥ // PNc_2.23 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078614 (0.0):
sa patis+matsarāt+iva / udagra-puṇḍarīkatvaṃ
araṇyamahiṣair dūraṃ tasmāt sāyakavarṣiṇaḥ / / apasasre vikīrṇāṃśos tamobhir iva bhāsvataḥ // PNc_2.24 //
mahāmahiṣaniṣpeṣakeliḥ pāram agād dvayoḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078636 (0.030):
tamobhis+iva bhāsvatas+ / PNc_2.24 / mahā-mahiṣa-niṣpeṣa-kelis+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11541827 (0.060):
mahāmahiṣaniṣpeṣakeliḥ Pnc_2.25a / mahāsamaraparvasu Pnc_2.50d
rājñas tasyāticaṇḍasya caṇḍikācaraṇasya ca // PNc_2.25 // / śaradīva prasarpantyāṃ tasya kodaṇḍaṭāṅkṛtau /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078647 (0.0):
pāram agāt+dvayos+ / rājñas+tasya+aticaṇḍasya / caṇḍikā-caraṇasya ca
vinidrajṛmbhitaharir vindhyodadhir ajāyata // PNc_2.26 //
aśeṣabhuvanakhyāta- vikrame 'vyaktavikramaiḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078659 (0.0):
Vindhya-udadhis+ajāyata / PNc_2.26 / aśeṣa-bhuvana-khyāta-
darpān mumucire tasmin tiryakkesaribhir dṛśaḥ // PNc_2.27 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078666 (0.056):
tiryak+kesaribhis+dṝśas+ / PNc_2.27 / sa teṣāṃ sahaja-udagra-
sa teṣāṃ sahajodagra- śauryasañcāravīthiṣu /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078673 (0.0):
tiryak+kesaribhis+dṝśas+ / PNc_2.27 / sa teṣāṃ sahaja-udagra-
mattebhamauktikottaṃsān na sehe nakhaśuktiṣu // PNc_2.28 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078681 (0.0):
sa teṣāṃ sahaja-udagra- / śaurya-sañcāra-vīthiṣu / matta-ibha-mauktika-uttaṃsān+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11536583 (0.003):
na sehe nakhaśuktiṣu Pnc_2.28d / na sehe vindhyabhūbhṛtaḥ Pnc_2.23d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11541342 (0.062):
mattebhamauktikottaṃsān Pnc_2.28c / mattebhavadhaniḥsahāḥ Pnc_11.59b
yūthe mahāvarāhāṇāṃ gate tadbāṇagocaram /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078688 (0.0):
na sehe nakha-śuktiṣu / PNc_2.28 / yūthe mahā-varāhāṇāṃ
cirāt palvalamustānāṃ santānaḥ svastimān abhūt // PNc_2.29 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078694 (0.016):
gate tat-bāṇa-gocaram / cirāt+palvala-mustānāṃ
samadakroḍadaṃṣṭrābhiḥ kṛttābhiḥ kautukena sa /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078696 (1.192):
santānas+svastimān+abhūt / PNc_2.29 / sa-mada-kroḍa-daṃṣṭrābhis+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11548643 (0.004):
samadakroḍadaṃṣṭrābhiḥ Pnc_2.30a / samadakroḍasanāthapalvalāsu Pnc_5.38b
sthalīr vyadhita vindhyasya vikīrṇendukalā iva // PNc_2.30 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078708 (0.023):
kṝttābhis+kautukena sas+ / sthalīs+vyadhita vindhyasya / vikīrṇa-indu-kalās+iva
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11545370 (0.055):
vikīrṇendīvarā iva Pnc_2.43b / vikīrṇendukalā iva Pnc_2.30d
asairibham asāraṅgam avārāham akesari / / kṣaṇād vanam aśārdūlam āttacāpaś cakāra sa // PNc_2.31 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078721 (0.039):
ātta-cāpas+cakāra sas+ / PNc_2.31 / {\lq}alaṃ prahṝtya bhū-pāla
alaṃ prahṛtya bhūpāla sattveṣv anaparādhiṣu / / itīva saḥ khagārāvair nyaṣedhi vanarājibhiḥ // PNc_2.32 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078739 (0.026):
iti+iva sas+khaga-ārāvais+ / nyaṣedhi vana-rājibhis+ / PNc_2.32 / asevanta samīrās+tam+
asevanta samīrās tam anastamṛgayāśramam / / surataśrāntaśabarī- kabarīmālyacumbinaḥ // PNc_2.33 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014245 (0.017):
iyaṃ ca manmathasyāstraṃ nirgatā cūtamañjarī // PNc_6.68 // / surataklāntaśabarī- kabarīmālyacumbinaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078754 (0.026):
an-asta-mṝgayā-śramam / surata-śrānta-śabarī- / kabarī-mālya-cumbinas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085051 (0.061):
PNc_6.68 / surata-klānta-śabarī- / kabarī-mālya-cumbinas+
sacivavarṇanam / athendracāpalalitaṃ sañcarantam itas tataḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078760 (0.039):
PNc_2.33 / saciva-varṇanam / atha+indra-cāpa-lalitaṃ
amandamṛgayāsaṅgaḥ saḥ kuraṅgam alokata // PNc_2.34 //
so 'pi taṃ valitagrīvaḥ kṣaṇaṃ sthitvā dadarśa ca / / nirantaralatāpuñjaṃ vindhyakuñjaṃ viveśa ca // PNc_2.35 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078782 (0.0):
sas+api taṃ valita-grīvas- / kṣaṇaṃ sthitvā dadarśa ca
tatas turagam utsṛjya visṛjyānuplavān api / / tam anviyāya sāraṅgaṃ sāraṅgāyatalocanaḥ // PNc_2.36 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078791 (0.025):
Vindhya-kuñjaṃ viveśa ca / PNc_2.35 / tatas+turagam utsṝjya
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11549884 (0.064):
sāraṅgākṣyaḥ preyasāṃ kaṇṭhalagnāḥ Pnc_15.71d / sāraṅgāyatalocanaḥ Pnc_2.36d / sārasvataṃ śāśvatam āvir astu Pnc_1.4b
devo ramāṅgadenātha saḥ śriyevānvagamyata / / chāyā nivartate jātu na tu tasyaiṣa bhūpateḥ // PNc_2.37 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078803 (0.0):
devas+ramāṅgadena+atha / sas+śriyā+iva+anvagamyata
mṛgānusārī vicarann āttacāpo vane vane /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078815 (0.025):
mṝga-anusārī vicarann / ātta-cāpas+vane vane
līlāṃ kirātaveṣasya saḥ prapede pinākinaḥ // PNc_2.38 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078821 (0.025):
ātta-cāpas+vane vane / līlāṃ kirāta-veṣasya
dūrād eva sa tenātha śaravyatvam anīyata /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078827 (0.0):
sas+prapede pinākinas+ / PNc_2.38 / dūrāt+eva sa tena+atha
svanāmadheyasya cihnasya hemapuṅkhasya patriṇaḥ // PNc_2.39 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078832 (0.064):
sva-nāma-dheyasya cihnasya / hema-puṅkhasya patriṇas+
śilābhedakṣamenāpi kim api ślathamuṣṭinā / / abhūd viddhaḥ saḥ sāraṅgas tena tvaci ca marmaṇi // PNc_2.40 //
[VAR 2.40a: {śilābheda
saḥ śarāpātabhītena manaso 'py atiraṃhasā / / atidūraṃ kuraṅgeṇa ninye rāma ivāparaḥ // PNc_2.41 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078866 (0.018):
sas+śara-āpāta-bhītena / manasas+api+atiraṃhasā / atidūraṃ kuraṅgeṇa
tena vindhyāṭavīmadhye dhāvan nīrandhravīrudhi /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078876 (0.019):
PNc_2.41 / tena vindhya-aṭavī-madhye / dhāvan nīrandhra-vīrudhi
utpatann utpatann eva sa kevalam alakṣyata // PNc_2.42 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078879 (0.0):
tena vindhya-aṭavī-madhye / dhāvan nīrandhra-vīrudhi / utpatann utpatann eva
dṛśā vanasthalīḥ kurvan vikīrṇendīvarā iva / / javād dūram atikrāntaṃ taṃ kṣitīśas tadaikṣata // PNc_2.43 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078894 (0.008):
javāt+dūram atikrāntaṃ / taṃ kṣitīśas+tadā+aikṣata
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11535091 (0.060):
dṛśāvataṃsāgatayaitadīyayā Pnc_7.79b / dṛśā vanasthalīḥ kurvan Pnc_2.43a
tatas tirohite tasminn asamāptakutūhalaḥ / / svabāṇa iva sa prāpa pṛthivīṃ durvilakṣatām // PNc_2.44 //
daśanajyotsnayā kurvan latāḥ stabakitā iva / / iti pārśvagataṃ smitvā sa jagāda ramāṅgadam // PNc_2.45 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078927 (0.0):
latās+stabakitās+iva / iti pārśva-gataṃ smitvā / sas+jagāda ramāṅgadam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11526261 (0.063):
iti pārśvagataṃ smitvā Pnc_2.45c / iti pārśvavartinam udīrya maunavān Pnc_10.45a
[VAR 2.45a: {
ramāṅgadāya mṛgavarṇanam / ayaṃ tulitapaulomī- kāntakāmukavigrahaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078935 (0.018):
ramāṅgadāya mṝga-varṇanam / ayaṃ tulita-paulomī- / kānta-kāmuka-vigrahas+
mṛgo dṛggocaraṃ kaccit- gatas tava ramāṅgada! // PNc_2.46 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078945 (0.009):
mṝgas+dṝk-gocaraṃ kac-cit- / gatas tava ramāṅgada! / PNc_2.46 / tat-vadhū-sva-kara-nyasta-
tadvadhūsvakaranyasta- citrapatralatāṅkitaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11532817 (0.004):
tadrūpollekhalekhayā Pnc_6.27d / tadvadhūsvakaranyasta Pnc_2.47a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078953 (0.010):
mṝgas+dṝk-gocaraṃ kac-cit- / gatas tava ramāṅgada! / PNc_2.46 / tat-vadhū-sva-kara-nyasta-
asau vihārahariṇaḥ kiṃ syād analasāratheḥ // PNc_2.47 //
api dṛṣṭā tvayaitasya kaṇṭhe kanakaśṛṅkhalā? / / churitasyendracāpena meghasyeva taḍillatā // PNc_2.48 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078970 (0.052):
churitasya+indra-cāpena / meghasya+iva taḍit-latā
mṛgajātir apūrveyaṃ sarvathā vasudhātale /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078977 (0.032):
mṝga-jātis+a-pūrvā+iyaṃ / sarvathā vasudhā-tale / sambhavati+amara-adrau vā
sambhavaty amarādrau vā bhuvane vā phaṇābhṛtām // PNc_2.49 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078980 (0.0):
mṝga-jātis+a-pūrvā+iyaṃ / sarvathā vasudhā-tale / sambhavati+amara-adrau vā
asyākhaṇḍalakodaṇḍa- kānti carmātipāvanam / / gajapṛṣṭhe nidhāsyāmi mahāsamaraparvasu // PNc_2.50 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078997 (0.0):
gaja-pṝṣṭhe nidhāsyāmi / mahā-samara-parvasu / PNc_2.50
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078988 (0.019):
bhuvane vā phaṇā-bhṝtām / PNc_2.49 / asya+ākhaṇḍala-kodaṇḍa- / kānti carma+ati-pāvanam
yan nimajjati maccetaḥ kutūhalarasormiṣu /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079004 (0.022):
mahā-samara-parvasu / PNc_2.50 / yat+nimajjati mat-cetas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11542988 (0.054):
yan nimajjati maccetaḥ Pnc_2.51a / yan maṇḍalaṃ bālamṛgāṅkamauleḥ Pnc_9.64b
mārgam anveṣṭum etasya tad ehi prayatāvahe // PNc_2.51 // / ity uktvā virate tasmin paramāramahībhṛti /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079009 (0.0):
yat+nimajjati mat-cetas+ / kutūhala-rasa-ūrmiṣu / mārgam anveṣṭum etasya
ūce ramāṅgadenaivam avāpyāvasaraṃ vacaḥ // PNc_2.52 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079020 (0.020):
Paramāra-mahī-bhṝti / ūce ramāṅgadena+evam / avāpya+avasaraṃ vacas+
ramāṅgadakṛto mṛgānusaraṇaniṣedhaḥ / krudhevādhijyacāpena varṇasaṅkaradarśinā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079031 (0.0):
ramāṅgada-kṝtas+mṝga-anusaraṇa-niṣedhas+ / krudhā+iva+adhijya-cāpena / varṇa-saṅkara-darśinā
tvayaiṣa citrasāraṅgo deva dūram anudruta // PNc_2.53 s //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079040 (0.0):
varṇa-saṅkara-darśinā / tvayā+eṣa citra-sāraṅgas+
aśūnyāḥ suragandharva- siddhavidyādharoragaiḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079045 (0.017):
deva dūram anudruta / PNc_2.53 s / a-śūnyās+sura-gandharva-
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15550644 (0.040):
devadānavagandharva $ siddhavidyādharoragaiḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27807845 (0.040):
devadānavagandharva siddhavidyādharoragaiḥ /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22518274 (0.054):
BhP_04.01.022/1 apsaro-muni-gandharva- siddha-vidyādharoragaiḥ
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26559662 (0.056):
surāsuroraga-siddha-gandharva-vidyādhara-muni-gaṇair
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2703504 (0.056):
dhyāyamānaḥ surāsuroraga siddha gandharva vidyādhara muni gaṇair
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667467 (0.057):
apsaro muni gandharva siddha vidyādharoragaiḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23185374 (0.057):
apsaro-muni-gandharva-siddha-vidyādharoragaiḥ |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26753094 (0.059):
devadānavagandharvair $ yakṣavidyādharoragaiḥ & / munisiddhāpsarobhiś ca % vṛtam anyair divālayaiḥ // BrP_26.32 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11024423 (0.059):
devadānavagandharvair yakṣavidyādharoragaiḥ / / munisiddhāpsarobhiś ca vṛtam anyair divālayaiḥ // BrP_26.32 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10779503 (0.062):
yatra vai vasurudraiśca brahmād yaiś ca surāsuraiḥ / / siddhagandharvayakṣaiś ca vidyādharamahoragaiḥ // RKS_15.5 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26789032 (0.063):
siddhāpsarobhir gandharvaiḥ % suravidyādharoragaiḥ // BrP_67.58 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11060347 (0.063):
siddhāpsarobhir gandharvaiḥ suravidyādharoragaiḥ // BrP_67.58 //
imā navanavāścarya- nidhayo vindhyabhūmayaḥ // PNc_2.54 //
viramātyādaraḥ ko 'yaṃ kuraṅgānveṣaṇe tava / / na dhāvanty arthariktāsu kriyāsu tvādṛśāṃ dhiyaḥ // PNc_2.55 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079064 (0.0):
virama+atyādaras+kas+ayaṃ / kuraṅga-anveṣaṇe tava / na dhāvanti+artha-riktāsu
mṛgayāsaktacittasya tavātra vicariṣyataḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079073 (0.047):
PNc_2.55 / mṝgayā-āsakta-cittasya / tava+atra vicariṣyatas-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11542396 (0.051):
mṛgayāsaktacittasya Pnc_2.56a / mṛgayāsaktacetasaḥ Pnc_2.98d
pathi locanayor eṣa puno 'py āpatiṣyati // PNc_2.56 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079081 (0.062):
pathi locanayos+eṣa / punas+api+āpatiṣyati / PNc_2.56 / śaras+saṃhriyatām eṣa
śaraḥ saṃhriyatām eṣa dhanur apy avatāryatām / / śeṣā ca svastimaty astu deva śvāpadasantatiḥ // PNc_2.57 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079093 (0.021):
deva śvāpada-santatis+ / PNc_2.57 / daśā dinasya tīvrā+iyaṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079081 (0.062):
pathi locanayos+eṣa / punas+api+āpatiṣyati / PNc_2.56 / śaras+saṃhriyatām eṣa
daśā dinasya tīvreyaṃ yad ayaṃ bhagavān raviḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079096 (0.050):
PNc_2.57 / daśā dinasya tīvrā+iyaṃ / yat+ayaṃ bhagavān ravis+
kṛṣṇasyorasi puṣṇāti nabhasaḥ kaustubhaśriyam // PNc_2.58 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079107 (0.016):
kṝṣṇasya+urasi puṣṇāti / nabhasas+kaustubha-śriyam / PNc_2.58
nihateṣu tvayā deva sattveṣu vyathitā iva / / etā vahanti santāpam atīvāraṇyabhūmayaḥ // PNc_2.59 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079109 (0.0):
nabhasas+kaustubha-śriyam / PNc_2.58 / nihateṣu tvayā deva
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079118 (0.013):
etās+vahanti santāpam / atīva+araṇya-bhūmayas+ / PNc_2.59
amībhir bālavānīra- viṭapeṣv agataklamaiḥ /
kapiñjalair itaḥ paśya sahasaiva nilīyate // PNc_2.60 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079133 (0.0):
viṭapeṣu+a-gata-klamais+ / kapiñjalais+itas+paśya / sahasā+eva nilīyate
arkāṃśuglapitair ebhir ito 'py ālikhitair iva / / rājajambūnikuñjeṣu paśya puṃskokilaiḥ sthitam // PNc_2.61 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079133 (0.058):
kapiñjalais+itas+paśya / sahasā+eva nilīyate / PNc_2.60 / arka-aṃśu-glapitais+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079145 (0.062):
rāja-jambū-nikuñjeṣu / paśya puṃs-kokilais+sthitam
āhlādahetuḥ snigdheyam ito vanyena dantinā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079155 (0.0):
paśya puṃs-kokilais+sthitam / PNc_2.61 / āhlāda-hetus+snigdhā+iyam
paśya nīpataroś chāyā savaśena niṣevyate // PNc_2.62 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079162 (0.0):
itas+vanyena dantinā / paśya nīpa-taros+chāyā
navāmbudharanīlo 'yaṃ dāvadhūmalatodgamaḥ /
nīlakaṇṭhair itas tarṣāt sotkaṇṭhair avalokyate // PNc_2.63 //
anayā vidrumastamba- bhaṅgapiṅgalayā dṛśā / / itaḥ palvalapaṅkānto vyaktim abhyeti sairibhaḥ // PNc_2.64 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079182 (0.0):
sa-utkaṇṭhais+avalokyate / PNc_2.63 / anayā vidruma-stamba- / bhaṅga-piṅgalayā dṝśā
[VAR 2.64c: {
kaṭhorātapataptasya rājahaṃsasya samprati / / narendra nalinīpatram ātapatrībhavaty adaḥ // PNc_2.65 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079202 (0.037):
vyaktim abhyeti sairibhas+ / PNc_2.64 / kaṭhora-ātapa-taptasya / rājahaṃsasya samprati
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079210 (0.038):
nara-indra nalinī-patram / ātapatrībhavati+adas+ / PNc_2.65 / mukham aśva-raja-channa-
mukham aśvarajachanna- kapolaphalakadyuti /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079218 (0.0):
ātapatrībhavati+adas+ / PNc_2.65 / mukham aśva-raja-channa-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11542139 (0.047):
mukham aśvarajachanna Pnc_2.66a / mukham āpāṇḍukapolamaṇḍalam Pnc_12.9d
deva danturayanty ete tavāpi svedabindavaḥ // PNc_2.66 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079219 (0.0):
mukham aśva-raja-channa- / kapola-phalaka-dyuti / deva danturayanti+ete
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11533457 (0.037):
tavāparigham utprekṣe Pnc_16.112c / tavāpi svedabindavaḥ Pnc_2.66d
tad atra kusumasmere niḥsvanatsamadālini /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079226 (0.049):
PNc_2.66 / tat+atra kusuma-smere / niḥsvanat-sa-mada-ālini
vinīyatāṃ latākuñje tvayaiṣa mṛgayāśramaḥ // PNc_2.67 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079234 (0.037):
vinīyatāṃ latā-kuñje / tvayā+eṣa mṝgayā-śramas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11545944 (0.062):
vinīyatāṃ latākuñje Pnc_2.67c / vineśa tava karpūra Pnc_16.25c
api svacchajalā deva kalahaṃsāṅkasaikatā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079245 (0.0):
tvayā+eṣa mṝgayā-śramas+ / PNc_2.67 / api svaccha-jalā deva / kalahaṃsa-aṅka-saikatā
varāhotkhātamṛtsneyaṃ puraḥ puṣkariṇī tava // PNc_2.68 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079252 (0.0):
puras+puṣkariṇī tava / PNc_2.68 / tvām iva+arka-kara-klāntam
tvām ivārkakaraklāntam ākārayitum etayā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079259 (0.0):
puras+puṣkariṇī tava / PNc_2.68 / tvām iva+arka-kara-klāntam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11534578 (0.026):
tvām indum iva paryāpta Pnc_11.28c / tvām ivārkakaraklāntam Pnc_2.69a
ayam ādhūtakahlāra- kalikaḥ preṣito 'nilaḥ // PNc_2.69 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079265 (0.0):
tvām iva+arka-kara-klāntam / ākārayitum etayā / ayam ādhūta-kahlāra-
latāpuṣpotkaraiḥ kīrṇo mārgo 'yam avagāhyatām /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11544277 (0.051):
latāgrapuṣpāṇy acinvatīnām Pnc_14.36b / latāpuṣpotkaraiḥ kīrṇo Pnc_2.70a
ito vanyebhamuktābhir imāḥ śarkarilā bhuvaḥ // PNc_2.70 //
ity ukte masṛṇaṃ tena nṛpasya padam ādadhe / / smitaṃ sarasvatīratna- paryaṅke dantavāsasi // PNc_2.71 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079292 (0.0):
nṝpasya padam ādadhe / smitaṃ sarasvatī-ratna-
yaśobhaṭopadiṣṭena gatvā kiñcid ivādhvanā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079294 (0.048):
paryaṅke danta-vāsasi / PNc_2.71 / Yaśobhaṭa-upadiṣṭena
prāpa puṣkariṇītīram avantitilako 'tha saḥ // PNc_2.72 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11540043 (0.044):
prāñjaleḥ śaṃsitas tayā Pnc_11.110b / prāpa puṣkariṇītīram Pnc_2.72c
karād anucaras tasya sāndrasvedajalāṅguleḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079311 (0.020):
Avanti-tilakas+atha sas- / PNc_2.72 / karāt+anucaras+tasya / sāndra-sveda-jala-aṅguleḥ
madhur manobhavasyeva saśaraṃ cāpam ādade // PNc_2.73 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079321 (0.0):
madhus+manobhavasya+iva / sa-śaraṃ cāpam ādade / PNc_2.73
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11549253 (0.007):
saśabdajambūnadamekhaleva Pnc_1.18d / saśaraṃ cāpam ādade Pnc_2.73d
atha snānādivarṇanam / tataḥ snānecchayā spṛṣṭo visṛṣṭaśyāmakañcukaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079325 (0.0):
sa-śaraṃ cāpam ādade / PNc_2.73 / atha snāna-ādi-varṇanam
sa reje meghanirmuktaḥ paryāpta iva candramaḥ // PNc_2.74 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079333 (0.051):
visṝṣṭa-śyāma-kañcukas+ / sa reje megha-nirmuktas+
pramṛṣtamṛgayāreṇu tanmukhaṃ pārśvavartinā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079345 (0.029):
pramṝṣta-mṝgayā-reṇu / tat-mukhaṃ pārśva-vartinā
ruruce mārutākṣipta- parāgam iva paṅkajam // PNc_2.75 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079351 (0.0):
tat-mukhaṃ pārśva-vartinā / ruruce māruta-ākṣipta-
nisargalalitā tasya vimuktālaṅkṛtis tanuḥ / / lateva pārijātasya paryastastabakābhavat // PNc_2.76 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079352 (1.192):
ruruce māruta-ākṣipta- / parāgam iva paṅkajam / PNc_2.75 / nisarga-lalitā tasya
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079362 (0.009):
vimukta-alaṅkṝtis+tanus+ / latā+iva pārijātasya / paryasta-stabakā+abhavat
svedanunnāṅgavarṇasya sarasīm avagāhataḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079368 (0.0):
paryasta-stabakā+abhavat / PNc_2.76 / sveda-nunna-aṅga-varṇasya
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11551541 (0.047):
svibhāvyamānastanakuḍmalodgamam Pnc_7.10b / svedanunnāṅgavarṇasya Pnc_2.77a
vanyasyevābhavat tasya śrīḥ paryantavisarpiṇī // PNc_2.77 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079370 (0.033):
sveda-nunna-aṅga-varṇasya / sarasīm avagāhataḥ / vanyasya+iva+abhavat tasya
[Only in K; ed. reads: svedabhinnāṅgarāgaḥ sa sarasīṃ tām agāhata |
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079383 (0.0):
śrīs+paryanta-visarpiṇī\var{only in \k; \ed reads: / svedabhinnāṅgarāgaḥ
madasiktataṭāghātadhūlir vanya iva dvipaḥ}]
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079390 (0.0):
sa sarasīṃ tām agāhata / madasiktataṭāghātadhūlir vanya iva dvipaḥ}
sa tasyāṃ dūravikṣipta- vihagaśreṇimekhalaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079393 (0.061):
madasiktataṭāghātadhūlir vanya iva dvipaḥ} / PNc_2.77 / sa tasyāṃ dūra-vikṣipta-
vijahāra yathākāmaṃ vilāsakusumāyudhaḥ // PNc_2.78 // / uvāha visphurannāla- kaṇṭakacchadmanāpi sā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079407 (0.015):
vijahāra yathā-kāmaṃ / vilāsa-kusumāyudhas+ / PNc_2.78 / uvāha visphuran-nāla-
tadaṅgayaṣṭisparśena romañcam iva padminī // PNc_2.79 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079413 (0.0):
uvāha visphuran-nāla- / kaṇṭaka-cchadmanā+api sā / tat-aṅga-yaṣṭi-sparśena
tatas taraṅganirdhautam adhyāsya sa śilātalam /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079420 (0.0):
romañcam iva padminī / PNc_2.79 / tatas+taraṅga-nirdhautam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11532140 (0.049):
tatas tam pratyamarṣo 'sya Pnc_11.109a / tatas taraṅganirdhautam Pnc_2.80a
yaśaḥsnapitadiksīmā devaḥ sasnau yathāvidhi // PNc_2.80 //
tasyāviralamattāli- niḥsvanacchadmanā vane / / agīyateva devasya latābhiḥ snānakautukam // PNc_2.81 //
[VAR 2.81d: {
so dūrodastaparyasta- sapuṣpasalilāñjaliḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079452 (0.0):
sas+dūra-udasta-paryasta- / sa-puṣpa-salila-añjalis+
jagattamo'pahaṃ jyotis trayīmayam upasthitaḥ // PNc_2.82 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079462 (0.030):
jagat-tamas-apahaṃ jyotis+ / trayī-mayam upasthitas+ / PNc_2.82 / tam ānarca sa rāja-indus+
tam ānarca sa rājendur maulau yasyendulekhayā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079470 (0.028):
trayī-mayam upasthitas+ / PNc_2.82 / tam ānarca sa rāja-indus+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11533002 (0.064):
tam āttaṃ vācayety uktvā Pnc_16.20a / tam ānarca sa rājendur Pnc_2.83a
kriyate svardhunībāla- mṛṇālaśakalabhramaḥ // PNc_2.83 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079472 (0.054):
maulau yasya+indu-lekhayā / kriyate svar-dhunī-bāla-
dhanyā hi tā vanalatā yatphalāny ajahāra sa /
kāryataḥ sadṛśī tāsāṃ samudraraśanā mahī // PNc_2.84 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079495 (1.192):
kāryatas+sadṝśī tāsāṃ / samudra-raśanā mahī / PNc_2.84 / nipīya nikhila-vyakta-
nipīya nikhilavyakta- rājacihnena pāṇinā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079500 (0.0):
samudra-raśanā mahī / PNc_2.84 / nipīya nikhila-vyakta-
upāspṛśat sa cāmbhoja- kiñjalkakapiśaṃ payaḥ // PNc_2.85 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079506 (0.021):
rāja-cihnena pāṇinā / upāspṝśat+sa ca+ambhoja-
nīlātapatramitreṇa patreṇāmbujinībhuvā / / nivāritoṣṇaḥ saśrīkaṃ latākuñjaṃ jagāma sa // PNc_2.86 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079523 (1.788):
nivārita-uṣṇas+sa-śrīkaṃ / latā-kuñjaṃ jagāma sas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11544256 (0.062):
latayā karṇikārasya Pnc_6.76a / latākuñjaṃ jagāma sa Pnc_2.86d
saparāge viśaśrāma kusumaprastare ca sa /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079529 (0.0):
latā-kuñjaṃ jagāma sas+ / PNc_2.86 / sa-parāge viśaśrāma
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11548577 (0.064):
saparāge viśaśrāma Pnc_2.87a / sapuṣpasalilāñjaliḥ Pnc_2.82b
lakṣmīkucāṅgarāgeṇa bhinne śeṣa ivācyutaḥ // PNc_2.87 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079532 (0.032):
kusuma-prastare ca sas+ / Lakṣmī-kuca-aṅga-rāgeṇa
ramāṅgado 'pi nirvartya tvarayā kiṃ cid āhnikam / / avāptasevāvasaraḥ paryupāsta viśāmpatim // PNc_2.88 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079543 (0.034):
Ramāṅgadas+api nirvartya / tvarayā kiṃ cit+āhnikam / avāpta-seva-avasaras+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079551 (0.037):
paryupāsta viśām-patim / PNc_2.88 / sas+bhṝṅga-dhvaninā suptas+
so bhṛṅgadhvaninā supto vipañcīnādabandhunā / / tamālapallavais tena kiṃ cit kiṃ cid avījyata // PNc_2.89 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079563 (0.025):
vipañcī-nāda-bandhunā / tamāla-pallavais+tena / kiṃ cit+kiṃ cit+avījyata
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079552 (0.047):
paryupāsta viśām-patim / PNc_2.88 / sas+bhṝṅga-dhvaninā suptas+
nidrāgṛhītanirmukta- locano 'tha jahāra sa /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079570 (0.024):
kiṃ cit+kiṃ cit+avījyata / PNc_2.89 / nidrā-gṝhīta-nirmukta-
ghanachāyāvṛtavyakta- bhāsvato nabhasaḥ śriyam // PNc_2.90 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079573 (0.063):
locanas+atha jahāra sas+ / ghana-chāyā-āvṝta-vyakta- / bhāsvatas+nabhasas+śriyam
pīnāṃsataṭasaṃśliṣṭa- puṣpakesaraśobhinā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079583 (0.0):
bhāsvatas+nabhasas+śriyam / PNc_2.90 / pīna-aṃsa-taṭa-saṃśliṣṭa-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11539046 (0.049):
pītaśītakaramūrtitānavaṃ Pnc_8.35c / pīnāṃsataṭasaṃśliṣṭa Pnc_2.91a
uṣaḥsākalpakeneva śayanīyam amucyate // PNc_2.91 // / punar mṛgayāvihāraḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079592 (0.044):
puṣpa-kesara-śobhinā / uṣas-sa-ākalpakena-iva / śayanīyam amucyate
cakāra ca padaṃ citraḥ sa mṛgas tasya cetasi /
lagnaṃ hi kim api kvāpi kṛcchrād ākṛṣyate manaḥ // PNc_2.92 //
prasādahṛdyālaṅkārais tena mūrtir abhūṣyata / / atyujjvalaiḥ kavīndreṇa kālidāsena vāg iva // PNc_2.93 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079618 (0.051):
atyujjvalais+kavi-indreṇa / Kālidāsena vāk+iva / PNc_2.93 / jagāhe sa mahā-araṇyam
jagāhe sa mahāraṇyam aṃsāsaktadhanurlataḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079626 (0.0):
Kālidāsena vāk+iva / PNc_2.93 / jagāhe sa mahā-araṇyam
upoḍhaśaśabhṛllekhaḥ sāyam abdhim ivāryamā // PNc_2.94 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079635 (0.0):
upoḍha-śaśabhṝt-lekhas+ / sāyam abdhim iva+aryamā / PNc_2.94 / tasmin+kusuma-kirmīra-
tasmin kusumakirmīra- tale ca vicacāra sa / / sphurannakṣatraśabale nabhasīva niśākaraḥ // PNc_2.95 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079642 (0.0):
sāyam abdhim iva+aryamā / PNc_2.94 / tasmin+kusuma-kirmīra- / tale ca vicacāra sas+
mṛgānugamanirbandho na jagāmāsya mandatām /
maithilīramaṇasyeva vipine pṛthivīpateḥ // PNc_2.96 // / niśātikramaṇam
tataḥ papāta jaladhau virocanaphaṇāmaṇiḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079665 (0.0):
PNc_2.96 / niśā-atikramaṇam / tatas+papāta jaladhau
dināher nīyamānasya balātkāragarutmatā // PNc_2.97 //
śanaiḥ śanair atha vyomni mṛgāṅkaḥ padam ādadhe /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11547097 (0.051):
śanaiḥ kṛpā sānuśaye prasīdati Pnc_13.57b / śanaiḥ śanair atha vyomni Pnc_2.98a
saśaṅka iva bhūpālān mṛgayāsaktacetasaḥ // PNc_2.98 //
ramāṅgadāstṛtasnigdha- pallavaprastare tataḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079698 (0.0):
Ramāṅgada-āstṝta-snigdha- / pallava-prastare tatas+ / vane rāja-indunā ninye
vane rājendunā ninye tenendutilakā niśā // PNc_2.99 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079706 (1.192):
pallava-prastare tatas+ / vane rāja-indunā ninye
atha mukharakhagāpanītanidraḥ kvacid api padmasarasy upāsya sandhyām /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11522763 (0.003):
atha mālyavatī nāma Pnc_6.20a / atha mukharakhagāpanītanidraḥ Pnc_2.100a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079718 (0.024):
kva-cit+api padma-sarasi+upāsya sandhyām / punas+api tam avekṣituṃ niśā-ante \var{niśānte\lem \k; vanānte \ed}
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11530303 (0.058):
kvacit skhalaty uccaśilātale pathi Pnc_4.19b / kvacid api padmasarasy upāsya sandhyām Pnc_2.100b
puno 'pi tam avekṣituṃ niśānte nṛpatir iyeṣṭa mṛgaṃ mṛgendrakalpaḥ //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11537677 (0.003):
nṛpatir anuyayau vane vihaṅgaṃ Pnc_3.43a / nṛpatir iyeṣṭa mṛgaṃ mṛgendrakalpaḥ Pnc_2.100d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079720 (0.022):
kva-cit+api padma-sarasi+upāsya sandhyām / punas+api tam avekṣituṃ niśā-ante \var{niśānte\lem \k; vanānte \ed}
PNc_2.100 // / [VAR 2.100c: {niśānte/lem /k; vanānte /ed}] / pañcaikena smara iva śarān pāṇinā hemapuṅkhān anyenorvīvijayi ca dhanuḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11537953 (0.0):
pañcamaḥ prathāmā samit Pnc_6.14d / pañcaikena smara iva śarān pāṇinā hemapuṅkhān Pnc_2.101a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079740 (0.017):
pañca+ekena smaras+iva śarān pāṇinā hema-puṅkhān
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11523652 (0.050):
anyā payodharabhare pulakaṃ babhāra Pnc_18.7d / anyenorvīvijayi ca dhanuḥ sāhasāṅkaṃ dadhānaḥ Pnc_2.101b
sāhasāṅkaṃ dadhānaḥ / / devaḥ sa atha vyavaharad ariṣu nyastapādaḥ pikālī-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11535242 (0.0):
devaḥ śrīvatsalāñchanaḥ Pnc_6.28d / devaḥ sa atha vyavaharad ariṣu nyastapādaḥ pikālī Pnc_2.101c
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11523653 (1.192):
anyā payodharabhare pulakaṃ babhāra Pnc_18.7d / anyenorvīvijayi ca dhanuḥ sāhasāṅkaṃ dadhānaḥ Pnc_2.101b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079754 (0.032):
devas+sas+atha vyavaharat+ariṣu nyasta-pādas+pikālī-
nīḍanyañcanniculanicayaśyāmalāsu sthalīṣu // PNc_2.101 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11537505 (0.0):
niḥsvanatsamadālini Pnc_2.67b / nīḍanyañcanniculanicayaśyāmalāsu sthalīṣu Pnc_2.101d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079763 (1.192):
nīḍa-nyañcan-nicula-nicaya-śyāmalāsu sthalīṣu / PNc_2.101
iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007884 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010694 (0.0):
śrīnavasāhasāṅkanṛpater utkaṇṭhayākṛṣyata // PNc_3.74 // / iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011858 (0.0):
candrāṃśunā kumudinīva dinoṣmataptā vītaklamā narapater vacasā babhūva // / PNc_4.63 // / iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013366 (0.0):
avanihariṇalakṣmā sāhasopārjitaśrīr ahiparivṛḍhakanyālokanāya pratasthe // / PNc_5.82 // / iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014896 (0.0):
saś cchāyām atha mahasā hasan himāṃśoḥ kṣmāpālaḥ pulinam avāpa narmadāyās / // PNc_6.119 // / iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3016422 (0.0):
devaḥ sa sāhasalāñcanaḥ // PNc_7.82 // / iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3019017 (0.0):
PNc_9.67 // / iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3020479 (0.0):
asīt saḥ sāhasalāñchanaḥ // PNc_10.71 // / iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3022108 (0.0):
navasāhasāṅkaḥ // PNc_11.121 // / iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3023461 (0.0):
lumpaty aho bata sāhasam // PNc_12.81 // / iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3024947 (0.0):
kulagirikuharapratidhvānaṃ dīrghair nirundhan diśaḥ // PNc_13.72 // / iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3026460 (0.0):
bahiś ca mṛgīdṛśaḥ // PNc_14.87 // / iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3027804 (0.0):
saṃbhogakeliklamabharam aharajjāhnavīvīcivātaḥ // PNc_15.74 // / iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3029418 (0.0):
navaparibhavaśyāmalāvaktralakṣmīḥ // PNc_16.121 // / iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3030823 (0.0):
prālambocchaladacchakāntinikarasmerām avāpat purīm // PNc_17.76 // / iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3017813 (0.056):
iti parimalāparanāmno mṛgāṅkadattasūnoḥ padmaguptasya kṛtau
navasāhasāṅkacarite mahākāvye citramṛgāvalokano nāma dvitīyaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007893 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye nagarīnarendravarṇano nāma prathamaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010697 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye śaśiprabhāhāralābho nāma tṛtīyaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011867 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye pāṭalādarśanaṃ nāma caturthaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013369 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye śaśiprabhāvalokanārthaprasthānaṃ nāma
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014899 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye śaśiprabhādarśano nāma ṣaṣṭhaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3016430 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye śaśiprabhāsaṃllāpo nāma saptamaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3017823 (0.0):
iti parimalāparanāmno mṛgāṅkadattasūnoḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite nāgalokāvatāro nāmāṣṭamaḥ sargaḥ samāptaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3019020 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye narmadāsaṃvādo nāma navamaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3020489 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye ratnacūḍasaṃpreṣaṇo nāma daśamaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3022113 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite Vaṅkumaharṣidarśanaṃ nāma daśamaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3023464 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye phaṇirājasutāsvapnasamāgamo nāma dvādaśaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3024950 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye vidyādharādhipasamāgamo nāma trayodaśaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3026467 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye pātālāvalokano nāma caturdaśaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3027810 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye pātālagaṅgāvagāhano nāma pañcadaśaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3029424 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye kanakāravindaprārthano nāma ṣoḍaśaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3030829 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye hemakamalaharaṇo nāma saptadaśaḥ sargaḥ
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1035873 (0.016):
[[iti (CśrīC)buddhacarite mahākāvye 'ntaḥpuravihāro nāma dvitīyaḥ sargaḥ
Asvaghosa: Buddhacarita (asvbuc2u.htm.txt) 21992590 (0.016):
iti buddhacarite mahākāvye antaḥpuravihāro nāma dvitīyaḥ sargaḥ // 2 //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1036984 (0.021):
[[iti (CśrīC)buddhacarite mahākāvye saṃvegotpattir nāma tṛtīyaḥ sargaḥ --
Asvaghosa: Buddhacarita (asvbuc2u.htm.txt) 21993691 (0.021):
iti buddhacarite mahākāvye saṃvegotpattirnāma tṛtīyaḥ sargaḥ // 3 //
tritīyaḥ sargaḥ / atha bahu carato 'sya cāpapāṇeś cakitavalanmṛgayūthavīkṣitasya /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010706 (0.030):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye śaśiprabhāhāralābho nāma tṛtīyaḥ sargaḥ / caturthaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007894 (0.035):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye nagarīnarendravarṇano nāma prathamaḥ sargaḥ / dvitīyaḥ sargaḥ
Jayadeva: Gitagovinda (jaygit2u.htm.txt) 12784337 (0.036):
iti śrī-gīta-govinda-mahā-kāvye akleśa-keśavo nāma / dvitīyaḥ sargaḥ / tṛtīyaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1850863 (0.042):
kādambarīkathāsāre tṛtīyaḥ sargaḥ / caturthaḥ sargaḥ / sa tadguṇaprabhāvarddhivardhamānakutūhalaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011868 (0.042):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye pāṭalādarśanaṃ nāma caturthaḥ sargaḥ / pañcamaḥ sargaḥ
Abhinanda: Ramacaritamahakavya, 1-3 (to be continued) (rmc1-3pu.htm.txt) 6654045 (0.044):
ity abhinandakṛtau rāmacarite mahākāvye prathamaḥ sargaḥ samāptaḥ |/ / dvitīyaḥ sargaḥ
Buddhaghosa: Siddharthacaritrakavya (bghsic_u.htm.txt) 28761868 (0.045):
iti buddhaghoṣaviracite padyacūḍāmaṇināmni mahākāvye dvitīyaḥ sargaḥ // / tṛtīyaḥ sargaḥ
Jayadeva: Gitagovinda (jaygit2u.htm.txt) 12783873 (0.048):
|| iti śrī-gīta-govinde sāmoda-dāmodaro nāma prathamaḥ sargaḥ || / dvitīyaḥ sargaḥ
Jayadeva: Gitagovinda (jaygit2u.htm.txt) 12784685 (0.049):
iti śrī-gīta-govinda-mahā-kāvye mugdha-madhusūdano nāma / tṛtīyaḥ sargaḥ / caturthaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11531049 (0.050):
cakitam ivāyam itas tataḥ prayāti Pnc_3.32d / cakitavalanmṛgayūthavīkṣitasya Pnc_3.1b
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1848095 (0.051):
kādambarīkathāsāre prathamaḥ sargaḥ / dvitīyaḥ sargaḥ / atha saṃdhyāsamādhyantāḥ samāpya munayaḥ kriyāḥ /
Asvaghosa: Saundarananda (asvsau2u.htm.txt) 11483587 (0.056):
saundarananda mahākāvye rājavarṇana" nāma dvitīyaḥ sarga samāpta / / tṛtīyaḥ sargaḥ"
Jayadeva: Gitagovinda (jaygit2u.htm.txt) 12785108 (0.060):
iti śrī-gīta-govinde snigdha-madhusūdano nāma / caturthaḥ sargaḥ / pañcamaḥ sargaḥ
Buddhaghosa: Siddharthacaritrakavya (bghsic_u.htm.txt) 28760777 (0.064):
iti buddhaghoṣācāryaviracite padyacūḍāmaṇināmni mahākāvye siddhārthacarite / prathamaḥ sargaḥ // / dvitīyaḥ sargaḥ / devānāṃ tuṣitapurīgamanam
Jayadeva: Gitagovinda (jaygit2u.htm.txt) 12785571 (0.064):
iti śrī-gīta-govinde'bhisārikā-varṇane sākāṅkṣa-puṇḍarīkākso nāma / pañcamaḥ sargaḥ / ṣaṣṭhaḥ sargaḥ / sotkaṇṭha-vaikuṇṭhaḥ
vanabhuvi sulabhaḥ pariśramo 'bhūn na tu hariṇaḥ sa hṛtendracāpaśobhaḥ //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11535957 (0.0):
na tu hariṇaḥ sa hṛtendracāpaśobhaḥ Pnc_3.1d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11544890 (0.036):
vanabhuvipatitaḥ kuto 'yam asyāṃ Pnc_3.23a / vanabhuvi sulabhaḥ pariśramo 'bhūn Pnc_3.1c
PNc_3.1 // / dhanuṣi tanubharaṃ nidhāya kiṃcit taruṇatamālavane vinītakhedaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11535506 (0.003):
dhanuṣi kriyate 'dhirohaṇaṃ Pnc_12.62a / dhanuṣi tanubharaṃ nidhāya kiṃcit Pnc_3.2a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079813 (0.042):
na tu hariṇas+sas+hṝta-indra-cāpa-śobhas+ / PNc_3.1 / dhanuṣi tanu-bharaṃ nidhāya kiṃ+cit
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11533245 (0.050):
taruṇatamālavanādito nivṛttaḥ Pnc_3.33d / taruṇatamālavane vinītakhedaḥ Pnc_3.2b
mṛgarudhirakalaṅkitena devaḥ samaviṣameṇa pathā puraḥ pratasthe // PNc_3.2
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079836 (0.0):
\ed} / sama-viṣameṇa pathā puras+pratasthe
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11548694 (0.003):
samarpitā pārthiva puṣpaketunā Pnc_7.73a / samaviṣameṇa pathā puraḥ pratasthe Pnc_3.2d
[VAR 3.2c: {
vindhyakandarapraveśaḥ / atha sa caṭulaṣaṭpadopagītaṃ vanagajadānasugandhigandhavāham /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079848 (0.0):
vindhya-kandara-praveśas+ / atha sa caṭula-ṣaṭpada-upagītaṃ
Bharavi: Kiratarjuniya (bhakirxu.htm.txt) 7332076 (0.064):
āyastas+surasaridogharuddhavartmā samprāptum+vanagajadānagandhi rodhas+ /
parisaram abhinṛttanīlakaṇṭhaṃ nyaviśata vindhyanagendrakandarasya //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079860 (0.0):
parisaram abhinṝtta-nīlakaṇṭhaṃ / nyaviśata vindhya-naga-indra-kandarasya
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11537909 (0.002):
nyamīlayan yadvijayaprayāṇe Pnc_1.68c / nyaviśata vindhyanagendrakandarasya Pnc_3.3d
PNc_3.3 // / caṭulakṛtakacagrahaḥ sa gacchan vanalatayā parihāsalolayeva /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11531143 (1.192):
cacāla vidyādhararājasainyam Pnc_14.78d / caṭulakṛtakacagrahaḥ sa gacchan Pnc_3.4a
narapatir avaśaḥ kṛtaḥ sa kāmaṃ viyati mukhendum udañcayāṃ cakāra //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079889 (0.0):
nara-patis+avaśas+kṝtas+sa kāmaṃ / viyati mukha-indum udañcayāṃ+cakāra
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11546102 (0.003):
vimuñcatī cakṣuṣi puṣpadhūlim Pnc_14.53a / viyati mukhendum udañcayāṃ cakāra Pnc_3.4d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11536238 (0.055):
na rantidevo na pṛthur na pārthaḥ Pnc_1.88d / narapatir avaśaḥ kṛtaḥ sa kāmaṃ Pnc_3.4c
PNc_3.4 // / [VAR 3.4a: {caṭula
namad avanipatiḥ patiḥ prajānām ayi! capale nu vikṛṣyate kaceṣu /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11524381 (0.060):
ayi! kathaya sitacchadaḥ kva cāyaṃ Pnc_3.22a / ayi! capale nu vikṛṣyate kaceṣu Pnc_3.5b
virama muhur itīva manyuguñjad- dhvanibhir asāv alibhir latābhyadhāyi //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11535722 (0.044):
dhvanipeśalaṃ nṛpatir ādade vacaḥ Pnc_10.41d / dhvanibhir asāv alibhir latābhyadhāyi Pnc_3.5d
PNc_3.5 // / [VAR 3.5c: {manyu
katicidalinipītadhūpagandhān anativilambiparārdhyamauliratnān /
tvaritam atha ramāṅgado 'sya keśān vipinalatāviṭapāntarāc cakarṣa //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079942 (1.192):
an-ati-vilambi-parārdhya-mauli-ratnān / tvaritam atha ramāṅgadas+asya keśān
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11546002 (0.002):
vipadaṃ vilokya tava duḥsahām imām Pnc_10.52a / vipinalatāviṭapāntarāc cakarṣa Pnc_3.6d
PNc_3.6 // / haṃsadarśanam / nṛpatir atha tadonmukhaś carantaṃ jhaṭiti sitacchadam ambare dadarśa /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079948 (0.0):
vipina-latā-viṭapa-antarāt+cakarṣa / PNc_3.6 / haṃsa-darśanam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11537666 (0.050):
nṛpatim abhi praṇayī ramāṅgado 'pi Pnc_3.43b / nṛpatir atha tadonmukhaś carantaṃ Pnc_3.7a
dadhatam adhigatāṃ kuto 'pi cañcvā bisalatikām iva tārahāralekhām //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079964 (0.0):
jhaṭiti sita-cchadam ambare dadarśa / dadhatam adhigatāṃ kutas+api cañcvā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11540670 (0.002):
bimbauṣṭhe eva rāgas te Pnc_6.60a / bisalatikām iva tārahāralekhām Pnc_3.7d
PNc_3.7 // / vikasitakumudacchadāvadāte tatanibhṛte patatāṃ tatī dadhānam /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079966 (0.0):
bisa-latikām iva tāra-hāra-lekhām / PNc_3.7 / vikasita-kumuda-cchada-avadāte
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079974 (0.017):
PNc_3.7 / vikasita-kumuda-cchada-avadāte / tata-nibhṝte patatāṃ tatī dadhānam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11545344 (0.040):
vikasanmarīciracitendrakārmukaṃ Pnc_10.3c / vikasitakumudacchadāvadāte Pnc_3.8a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11532113 (0.048):
taḍillatānāṃ dyutim āvahanti Pnc_1.24d / tatanibhṛte patatāṃ tatī dadhānam Pnc_3.8b
viracayitum upāyanaṃ nṛpendor navaghaṭite iva dantapatralekhe // PNc_3.8
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079983 (0.0):
tata-nibhṝte patatāṃ tatī dadhānam / viracayitum upāyanaṃ nṝpa-indos+
citam atanu visarpatā samantāt kiraṇalatānikareṇa hārayaṣṭeḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079993 (0.0):
nava-ghaṭite iva danta-patra-lekhe / PNc_3.8 / citam a-tanu visarpatā samantāt
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11531301 (0.003):
ciccheda rāma iva viśravasaḥ sutasya Pnc_17.69c / citam atanu visarpatā samantāt Pnc_3.9a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11529430 (0.043):
kiyad api sarasas taṭe sa gatvā Pnc_3.52c / kiraṇalatānikareṇa hārayaṣṭeḥ Pnc_3.9b
sitamaṇimayasūcinirmitasya sthitam iva jaṅgamapañjarasya madhye // PNc_3.9
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080003 (0.0):
kiraṇa-latā-nikareṇa hāra-yaṣṭes+ / sita-maṇi-maya-sūci-nirmitasya
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11550004 (0.047):
sitaprasūnastabakais tarūṇām Pnc_14.29a / sitamaṇimayasūcinirmitasya Pnc_3.9c
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11550876 (0.050):
sthitam antaramīṣu sāṃprataṃ Pnc_12.63c / sthitam iva jaṅgamapañjarasya madhye Pnc_3.9d
taralamaṇirucāvṛtaṃ prakṛtyā vidalitavidrumakandakāñcituṇḍam /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080014 (0.0):
sthitam iva jaṅgama-pañjarasya madhye / PNc_3.9 / tarala-maṇi-rucā+āvṝtaṃ prakṝtyā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11533188 (0.003):
taralakaladhautakuṇḍalā Pnc_15.56b / taralamaṇirucāvṛtaṃ prakṛtyā Pnc_3.10a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11545639 (0.044):
vidadhe sa viśāmpatyur Pnc_11.38c / vidalitavidrumakandakāñcituṇḍam Pnc_3.10b
praṇayanihitapādayāvakāṅkaṃ kamalavanasthitilolayeva lakṣmyā // PNc_3.10
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080025 (0.0):
vidalita-vidruma-kanda-kāñci-tuṇḍam / praṇaya-nihita-pāda-yāvaka-aṅkaṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11528558 (0.002):
kamalarajaḥkapiśe dadarśa hāram Pnc_3.52d / kamalavanasthitilolayeva lakṣmyā Pnc_3.10d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11539559 (0.048):
praṇanāma mahībhuje Pnc_16.7b / praṇayanihitapādayāvakāṅkaṃ Pnc_3.10c
caraṇayugatale vibhātakāla- sphuṭitajapākusumābhitāmrabhāsi /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080035 (0.0):
kamala-vana-sthiti-lolayā+iva lakṣmyā / PNc_3.10 / caraṇa-yuga-tale vibhāta-kāla-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11531221 (0.003):
caraṇanalinānuṣaṅgiṇā Pnc_15.45b / caraṇayugatale vibhātakāla Pnc_3.11a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11551032 (0.037):
sphuṭavidrumarājinaikataḥ Pnc_12.35a / sphuṭitajapākusumābhitāmrabhāsi Pnc_3.11b
svayam iva nalinīvanaprasūteḥ paricayataḥ kṛtakāntisaṃvibhāgam // PNc_3.11
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080044 (0.0):
sphuṭita-japā-kusuma-abhitāmra-bhāsi / svayam iva nalinī-vana-prasūtes+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11538450 (0.057):
parigalitamauktikabhramāt Pnc_15.27b / paricayataḥ kṛtakāntisaṃvibhāgam Pnc_3.11d
pratipadam atidīrghahārabhārāt avanamadunnamayantam uttamāṅgam /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080046 (0.0):
paricayatas+kṝta-kānti-saṃvibhāgam / PNc_3.11 / pratipadam atidīrgha-hāra-bhārāt
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11539614 (0.042):
pratipaccandra iva uditas tvam eva Pnc_5.4d / pratipadam atidīrghahārabhārāt Pnc_3.12a
śirasi nipatato nikāmam uṣṇān ahimarucaḥ kiraṇān ivotkṣipantam // PNc_3.12
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080058 (1.192):
avanamat-unnamayantam uttamāṅgam / śirasi nipatato nikāmam uṣṇān
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11525301 (0.055):
ahiparivṛḍhakanyālokanāya pratasthe Pnc_5.82d / ahimarucaḥ kiraṇān ivotkṣipantam Pnc_3.12d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11547495 (0.057):
śirasi nipatato nikāmam uṣṇān Pnc_3.12c / śirastāmarasena te Pnc_16.118b
vivṛtamukhadhṛtasya niṣpatadbhis taralamaṇer aruṇasya kāntileśaiḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080069 (0.024):
vivṝta-mukha-dhṝtasya niṣpatadbhis+ / tarala-maṇes+aruṇasya kānti-leśais+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11533200 (0.050):
taralamaṇiṃ taruṇendragopaśr̆bham Pnc_3.56b / taralamaṇer aruṇasya kāntileśaiḥ Pnc_3.13b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11546379 (0.053):
viviktanepathyaparigraheṇa ca Pnc_4.22b / vivṛtamukhadhṛtasya niṣpatadbhis Pnc_3.13a
aviratam aravindavṛndapītān madhupṛṣatān iva bhūyasodvamantam // PNc_3.13
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080078 (0.029):
a-viratam aravinda-vṝnda-pītān / madhupṝṣatān iva bhūyasā+udvamantam / PNc_3.13
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11541473 (0.057):
madhuni paricumbitānane Pnc_15.54b / madhupṛṣatān iva bhūyasodvamantam Pnc_3.13d
parikhacitam ayatnapūritāśair aviralamauktikadāmaraśmijālaiḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080080 (0.021):
madhupṝṣatān iva bhūyasā+udvamantam / PNc_3.13 / parikhacitam a-yatna-pūrita-āśais+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11524891 (0.051):
aviralam asakṛnnivāsalagnaṃ Pnc_3.56c / aviralamauktikadāmaraśmijālaiḥ Pnc_3.14b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080088 (0.052):
a-virala-mauktika-dāma-raśmi-jālais+ / yaśas+iva para-bhūta-bhṝtāṃ niruddhya
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11538433 (0.055):
parārdhyacūḍāmaṇinā ca maulinā Pnc_4.30d / parikhacitam ayatnapūritāśair Pnc_3.14a
yaśa iva parabhūtabhṛtāṃ niruddhya prasabham upāhṛtam ātmano yaśobhiḥ //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11539904 (0.050):
prasabham abhajyata pārthivasya nidrā Pnc_12.80d / prasabham upāhṛtam ātmano yaśobhiḥ Pnc_3.14d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080089 (0.064):
a-virala-mauktika-dāma-raśmi-jālais+ / yaśas+iva para-bhūta-bhṝtāṃ niruddhya
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11543018 (0.064):
yayau sā ca viśāṃpatyur Pnc_16.5c / yaśa iva parabhūtabhṛtāṃ niruddhya Pnc_3.14c
PNc_3.14 // / abhinavabisaśaṅkayāpahṛtya sphaṭikamayīm asamakṣam akṣamālām /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11524044 (0.044):
abhidhehi lavaḥ kutūhalasya Pnc_5.6a / abhinavabisaśaṅkayāpahṛtya Pnc_3.15a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080106 (0.052):
PNc_3.14 / abhinava-bisa-śaṅkayā+apahṝtya / sphaṭika-mayīm a-samakṣam akṣa-mālām
vihagam iva vimānahaṃsapaṅkter vighaṭitam ekataraṃ caturmukhasya //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080115 (0.055):
vighaṭitam ekataraṃ caturmukhasya / PNc_3.15 / cyutam iva sita-cāmaraṃ maghones+
PNc_3.15 // / cyutam iva sitacāmaraṃ maghoneḥ śramajaḍavāravilāsinīkarāgrāt /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080121 (0.0):
vihagam iva vimāna-haṃsa-paṅktes+ / vighaṭitam ekataraṃ caturmukhasya / PNc_3.15 / cyutam iva sita-cāmaraṃ maghones+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11547755 (0.026):
śramajaḍapakṣatirāvayor vanānte Pnc_3.25 ab / śramajaḍavāravilāsinīkarāgrāt Pnc_3.16b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11531510 (0.050):
cchurita ivāmbaranimnagātaraṅgam Pnc_3.52b / cyutam iva sitacāmaraṃ maghoneḥ Pnc_3.16a
apahṛtam iva lolapatrajālaṃ surasaritaḥ pavanena puṇḍarīkam // PNc_3.16 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11550471 (0.050):
Surasaritaḥ pavanena puṇḍarīkam Pnc_3.16d / surāṅganādhyāsitaratnakandhare Pnc_13.32c
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080128 (0.052):
śrama-jaḍa-vāra-vilāsinī-kara-agrāt / apahṝtam iva lola-patra-jālaṃ
harahasitasitaṃ divāpi kānti- stabakam ivāpatitam sudhākarasya /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080143 (0.047):
Hara-hasita-sitaṃ divā+api kānti- / stabakam iva+āpatitam sudhā-ākarasya
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11551628 (0.056):
Haraśaile malaye himālaye ca Pnc_5.26d / Harahasitasitaṃ divāpi kānti Pnc_3.17a
api patitam ivāntarikṣapīlor maghavadibhasya vilāsakarṇaśaṅkham //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11541231 (0.030):
magnāṃ dviṣadvārinidhāv agādhe Pnc_1.60b / maghavadibhasya vilāsakarṇaśaṅkham Pnc_3.17d
PNc_3.17 // / [SYNTAX: kulakam] / sa ca pariṇatalodhradhūliśuklas taralam avantipateś cakāra cetaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080160 (0.024):
Maghavat-ibhasya vilāsa-karṇa-śaṅkham kulakam / PNc_3.17
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11533206 (0.048):
taralamaṇer aruṇasya kāntileśaiḥ Pnc_3.13b / taralam avantipateś cakāra cetaḥ Pnc_3.18b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11548250 (0.061):
sa candranīlaharmyeṣu Pnc_16.69a / sa ca pariṇatalodhradhūliśuklas Pnc_3.18a
kisalayam iva bālacandanasya stimitagatir malayācalendravātaḥ // PNc_3.18
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11550782 (0.0):
stimitagatir malayācalendravātaḥ Pnc_3.18d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080173 (0.018):
stimita-gatis+malaya-acala-indra-vātas+
nāyakavarṇanam / avadad atha vibuddhapuṇḍarīka- pratimam upāntacare nidhāya cakṣuḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080184 (0.0):
stimita-gatis+malaya-acala-indra-vātas+ / PNc_3.18 / nāyaka-varṇanam / avadat+atha vibuddha-puṇḍarīka-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11539651 (0.055):
pratimandriram evam eva yasyām Pnc_5.18c / pratimam upāntacare nidhāya cakṣuḥ Pnc_3.19b
daśanamaṇimayūkhabhinnavarṇāṃ girim iti mālavarājapūrṇacandraḥ // PNc_3.19
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080195 (0.0):
pratimam upānta-care nidhāya cakṣus+ / daśana-maṇi-mayūkha-bhinna-varṇāṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11530833 (0.003):
girāṃ tvam eko yat satyam Pnc_16.85c / girim iti mālavarājapūrṇacandraḥ Pnc_3.19d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11534788 (0.053):
daśanajyotsnayāraṇyaṃ Pnc_6.52c / daśanamaṇimayūkhabhinnavarṇāṃ Pnc_3.19c
surabhikusumacumbināvanamrām alipaṭalena latām imāṃ vinā me /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080204 (0.0):
girim iti mālava-rāja-pūrṇa-candras+ / PNc_3.19 / surabhi-kusuma-cumbinā+avanamrām
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11550454 (0.045):
suranirjayārjitamadāvṛte 'ntaraṃ Pnc_10.30c / surabhikusumacumbināvanamrām Pnc_3.20a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11524628 (0.064):
alinoḥ śrotum ivāsphuṭaṃ vacaḥ Pnc_12.45b / alipaṭalena latām imāṃ vinā me Pnc_3.20b
khagam amum upadarśayet ka evaṃ gaganaramāpatipāñcajanyam anyaḥ //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11530611 (0.059):
khelajjayaśrīcaraṇāravinda Pnc_17.49c / gaganaramāpatipāñcajanyam anyaḥ Pnc_3.20d
PNc_3.20 // / smaravarakarihastaśīkarāṇām vidadhati rucayo navahāramauktikānām /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080219 (0.0):
gagana-ramā-pati-pāñca-janyam anyas+ / PNc_3.20 / smara-vara-kari-hasta-śīkarāṇām
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11551190 (0.004):
smaralīlābhavanaṃ bhujaṅgalokaḥ Pnc_5.7b / smaravarakarihastaśīkarāṇām Pnc_3.21a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11545599 (0.041):
vidadhati rucayo navahāramauktikānām Pnc_3.21b / vidadhati rucayo 'sya canncukoṭau Pnc_3.21c
vidadhati rucayo 'sya canncukoṭau kavalitabālamṛṇālasūtralīlām // PNc_3.21
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11528905 (0.002):
kalmāṣam ambho gṛhadīrghikāsu Pnc_1.40d / kavalitabālamṛṇālasūtralīlām Pnc_3.21d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11545601 (0.046):
vidadhati rucayo navahāramauktikānām Pnc_3.21b / vidadhati rucayo 'sya canncukoṭau Pnc_3.21c
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080236 (0.049):
kavalita-bāla-mṝṇāla-sūtra-līlām / PNc_3.21 / ayi! kathaya sita-cchadas+kva cāyaṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080228 (0.057):
vidadhati rucayas+nava-hāra-mauktikānām / vidadhati rucayas+asya canncu-koṭau / kavalita-bāla-mṝṇāla-sūtra-līlām
ayi! kathaya sitacchadaḥ kva cāyaṃ vananalinīpulināntabaddhavāsaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11544880 (0.0):
vanagajadānasugandhigandhavāham Pnc_3.3b / vananalinīpulināntabaddhavāsaḥ Pnc_3.22b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080244 (0.019):
ayi! kathaya sita-cchadas+kva cāyaṃ / vana-nalinī-pulinā+anta-baddha-vāsas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11524378 (0.039):
ayācito 'py arpita eva te śaraḥ Pnc_7.69a / ayi! kathaya sitacchadaḥ kva cāyaṃ Pnc_3.22a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080236 (0.041):
kavalita-bāla-mṝṇāla-sūtra-līlām / PNc_3.21 / ayi! kathaya sita-cchadas+kva cāyaṃ
avanipatikalatrakaṇṭhayogyaḥ kva ca śaśibandhur anargha eṣa hāraḥ //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11530262 (1.192):
krośamātram agaman nareśvaraḥ Pnc_8.48d / kva ca śaśibandhur anargha eṣa hāraḥ Pnc_3.22d
PNc_3.22 // / vanabhuvipatitaḥ kuto 'yam asyāṃ katham ayam asya mukhātithitvam āptaḥ? /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080267 (0.048):
katham ayam asya mukha-ātithitvam āptas+? / guru-vibhava-padasya kasya vā syāt+
guruvibhavapadasya kasya vā syād ayam iti me na paricchinatti cetaḥ //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080275 (0.0):
katham ayam asya mukha-ātithitvam āptas+? / guru-vibhava-padasya kasya vā syāt+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11524295 (0.060):
ayam āyāti bhūpatiḥ Pnc_16.117d / ayam iti me na paricchinatti cetaḥ Pnc_3.23d
PNc_3.23 // / ayam ucitataraḥ phaṇistriyo vā kucakalaśāntaramartyayoṣito vā ? /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080284 (0.0):
ayam iti me na paricchinatti cetas+ / PNc_3.23 / ayam ucitataras+phaṇi-striyas+vā
niyatam udadhim udram īdṛśāni kṣititalam ābharaṇāni na spṛśanti //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080289 (1.192):
kuca-kalaśa-antara-martya-yoṣito vā ? / niyatam udadhim udram īdṝśāni
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11530486 (0.004):
kṣiticumbitahāraṃ sā Pnc_16.7a / kṣititalam ābharaṇāni na spṛśanti Pnc_3.24d
PNc_3.24 // / kim aparam anugamya eṣa haṃsaḥ śramajaḍapakṣatirāvayor vanānte /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080298 (0.062):
kim aparam anugamya eṣa haṃsas+ / śrama-jaḍa-pakṣa-tirāvayos+vana-ante
ayi! yad ayam avāmanasya bhūmir mukhadhṛtahāralataḥ kutūhalasy // PNc_3.25
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11542132 (0.003):
mukhacandrāṃśusaṭāṃ smitacchaṭām Pnc_12.11d / mukhadhṛtahāralataḥ kutūhalasy Pnc_3.25 ad
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080315 (0.045):
mukha-dhṝta-hāra-latas+kutūhalasy / PNc_3.25 a / ramāṅgada-vākyam
ramāṅgadavākyam / iti viratavacasy udīrya tasmin kṛtini nṛpe paramāravaṃśaketau /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080320 (0.0):
mukha-dhṝta-hāra-latas+kutūhalasy / PNc_3.25 a / ramāṅgada-vākyam / iti virata-vacasi+udīrya tasmin
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11526316 (0.052):
iti valgu vaco niśamya tasyāḥ Pnc_5.79a / iti viratavacasy udīrya tasmin Pnc_3.26a
sphuradadharavikīrṇadantakānti- prasaram idaṃ jagade ramāṅgadena //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080334 (0.0):
kṝtini nṝpe paramāra-vaṃśa-ketau / sphurat-adhara-vikīrṇa-danta-kānti-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11551081 (0.042):
sphuradadbhutarūpasampadāṃ tām Pnc_5.24a / sphuradadharavikīrṇadantakānti Pnc_3.26c
PNc_3.26 // / jaḍarucir api rocate na kasmai katham api dīrghaguṇena labdhasaṅgaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080344 (0.0):
sphurat-adhara-vikīrṇa-danta-kānti- / prasaram idaṃ jagade ramāṅgadena / PNc_3.26 / jaḍa-rucis+api rocate na kasmai
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11531732 (0.032):
jaṭile jātavedasi Pnc_11.67d / jaḍarucir api rocate na kasmai Pnc_3.27a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11528220 (0.043):
katipayaśilīmukhānvitā Pnc_15.53b / katham api dīrghaguṇena labdhasaṅgaḥ Pnc_3.27b
naravara yad anena hāradāmnā tava patagaḥ spṛhaṇīya eṣa jātaḥ // PNc_3.27
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080350 (0.0):
katham api dīrgha-guṇena labdha-saṅgas+ / nara-vara yad anena hāra-dāmnā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11533338 (0.003):
tava nātha vikramamayūkhamālinā Pnc_10.19b / tava patagaḥ spṛhaṇīya eṣa jātaḥ Pnc_3.27d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11536250 (0.057):
na ramāṅgadān mama sakhe 'tiricyase Pnc_10.53b / naravara yad anena hāradāmnā Pnc_3.27c
upavana iva sambhavaḥ kadācin nṛpa ghaṭate vipine 'pi hārayaṣṭeḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11537643 (0.030):
nṛpa gṛhītuṃ nayam atra ko 'py alaṃ Pnc_7.68a / nṛpa ghaṭate vipine 'pi hārayaṣṭeḥ Pnc_3.28b
yad asurasuranāgarājakanyā iha viharanti nagendrakandareṣu // PNc_3.28 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080374 (0.0):
yat+asura-sura-nāga-rāja-kanyā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11526926 (0.003):
iha bhānty atilohitātapa Pnc_12.27a / iha viharanti nagendrakandareṣu Pnc_3.28d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11542849 (0.023):
yad asurasuranāgarājakanyā Pnc_3.28c
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11440629 (0.063):
piśācamaharddhikāḥ nāgakanyāḥ asurakanyāḥ apsarā surayoṣid daityakanyā /
śakunir ayam ito digantalagnair anupamamauktikanirgatair mayūkhaiḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11547000 (0.003):
vrīḍāvanamramukhapadmam upāgatāyāṃ Pnc_18.39a / śakunir ayam ito digantalagnair Pnc_3.29a
tava viracayatīva sūtrapātaṃ sukṛtanidhāna! bhaviṣyataḥ śubhasya //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11550183 (0.003):
sukumāre tavāpy aṅge Pnc_6.59c / sukṛtanidhāna! bhaviṣyataḥ śubhasya Pnc_3.29d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080394 (0.043):
sukṝta-nidhāna! bhaviṣyatas+śubhasya / PNc_3.29 / drutam ayam anugamyatām idānīm
PNc_3.29 // / drutam ayam anugamyatām idānīm anugamanena yato 'sya hāralābhaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080401 (0.0):
sukṝta-nidhāna! bhaviṣyatas+śubhasya / PNc_3.29 / drutam ayam anugamyatām idānīm
phalam adhikam ato 'pi naḥ kadācit kim api bhaved ayam asya hetuḥ //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080405 (0.054):
anugamanena yatas+asya hāra-lābhas+ / phalam adhikam atas+api nas+kadācit
PNc_3.30 // / taruviṭapalatāntareṇa gacchan bhuvam abhajan bahumuktameghavartmā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11541068 (0.0):
bhuvane vā phaṇābhṛtām Pnc_2.49d / bhuvam abhajan bahumuktameghavartmā Pnc_3.31b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080420 (0.0):
phalam adhikam atas+api nas+kadācit / kim api bhaved ayam asya hetus+ / PNc_3.30 / taru-viṭapa-latā-antareṇa gacchan
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11533268 (0.002):
tarutatiṣu tirohito 'yam etāsv Pnc_3.38c / taruviṭapalatāntareṇa gacchan Pnc_3.31a
ayam atiguruhārabhārajātāṃ śramajaḍatāmalam ātmano vyanakti // PNc_3.31 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080424 (0.0):
bhuvam abhajan bahu-mukta-megha-vartmā / ayam ati-guru-hāra-bhāra-jātāṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11547745 (0.003):
śyāmībhavat kanakatāmarasāvataṃsām Pnc_18.47b / śramajaḍatāmalam ātmano vyanakti Pnc_3.31d
nayanapatham ayaṃ yathā tavārāt tvam api tathāsya sitacchadasya yātaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080432 (0.0):
śrama-jaḍa-tāmalam ātmanas+vyanakti / PNc_3.31 / nayana-patham ayaṃ yathā tava+ārāt
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11536160 (0.034):
namo 'stu sāhityarasāya tasmai Pnc_1.14a / nayanapatham ayaṃ yathā tavārāt Pnc_3.32a
avanitalamṛgāṅka! yad vanāntaś cakitam ivāyam itas tataḥ prayāti //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080448 (0.043):
cakitam iva+ayam itas+tatas+prayāti / PNc_3.32 / nicula-vanam atītya vartate+ayam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11531043 (0.057):
cakāsti saṃdhyātapaleśaśaṅki Pnc_14.66c / cakitam ivāyam itas tataḥ prayāti Pnc_3.32d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11524701 (0.058):
avanamadunnamayantam uttamāṅgam Pnc_3.12b / avanitalamṛgāṅka! yad vanāntaś Pnc_3.32c
PNc_3.32 // / niculavanam atītya vartate 'yam purata imām ayam abjinīm upetaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080454 (0.0):
cakitam iva+ayam itas+tatas+prayāti / PNc_3.32 / nicula-vanam atītya vartate+ayam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11536844 (0.064):
nikhilāsu gatā paraṃ prakarṣaṃ Pnc_5.25c / niculavanam atītya vartate 'yam Pnc_3.33a
navajaladharaśaṅkayeva śaṅke taruṇatamālavanādito nivṛttaḥ // PNc_3.33 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11533241 (0.049):
tarukoṭaramūkaśārikaṃ Pnc_12.42a / taruṇatamālavanādito nivṛttaḥ Pnc_3.33d
kisalayakalitāñjaliṃ tvarāvān ayam upasarpati nīlasinduvāram /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080475 (0.0):
taruṇa-tamāla-vana-āditas+nivṝttas+ / PNc_3.33 / kisalaya-kalita-añjaliṃ tvarāvān
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11529466 (0.057):
kirmīravārilaharīsuhṛdaḥ kaṭākṣāḥ Pnc_18.5d / kisalayakalitāñjaliṃ tvarāvān Pnc_3.34a
kṣaṇam ayam iha bālacūtamaulau vicakilamālyavilāsam ādadhāti // PNc_3.34
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080486 (0.0):
ayam upasarpati nīla-sindu-vāram / kṣaṇam ayam iha bāla-cūta-maulau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11545463 (0.042):
vicakilamālyam iva svayaṃvarāya Pnc_3.59d / vicakilamālyavilāsam ādadhāti Pnc_3.34d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11530423 (0.049):
kṣaṇam apy aho patasi me śucismite Pnc_10.64a / kṣaṇam ayam iha bālacūtamaulau Pnc_3.34c
ayam abhinavakarṇikārayaṣṭiṃ jhaṭiti ghanastabakastanīm upaiti /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080495 (0.0):
ayam abhinava-karṇikā-āra-yaṣṭiṃ / jhaṭiti ghana-stabaka-stanīm upaiti
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11531973 (0.051):
jhaṭiti gamane devo 'py asīt saḥ sāhasalāñchanaḥ Pnc_10.71d / jhaṭiti ghanastabakastanīm upaiti Pnc_3.35b
ayam aticapalo nisargaraktāṃ sthalanalinīm avadhīrya deva! yātaḥ //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080503 (0.0):
jhaṭiti ghana-stabaka-stanīm upaiti / ayam aticapalas+nisarga-raktāṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11550831 (0.003):
straiṇakaratalanirastam abhūd Pnc_15.30c / sthalanalinīm avadhīrya deva! yātaḥ Pnc_3.35d
PNc_3.35 // / ayam iha hi latām upaiti kaundīṃ kusumavatīṃ navamādhavīṃ vilaṅghya /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080511 (0.0):
sthala-nalinīm avadhīrya deva! yātas+ / PNc_3.35 / ayam iha hi latām upaiti kaundīṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11524306 (0.002):
ayam indumukhi tvayā yathā Pnc_12.61a / ayam iha hi latām upaiti kaundīṃ Pnc_3.36a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11549683 (0.059):
sācikārmukalatām alokata Pnc_8.12b / sācimukulitadṛśā dadṛśe Pnc_15.12c
kvaṇadalivalayāsu nāsu tena skhalitam itaḥ sahakāramañjarīṣu // PNc_3.36
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080522 (0.0):
kvaṇat-ali-valayāsu na+āsu tena / skhalitam itas+sahakāra-mañjarīṣu / PNc_3.36
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080511 (0.028):
ayam iha hi latām upaiti kaundīṃ / kusumavatīṃ nava-mādhavīṃ vilaṅghya
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11550729 (0.058):
skandhe 'rpitaṃ tūṇām iva smareṇa Pnc_14.62d / skhalitam itaḥ sahakāramañjarīṣu Pnc_3.36d
abhisarati vanasthalīm ivaitāṃ madanavatīmayamūḍhakāmilīlaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080527 (0.0):
skhalitam itas+sahakāra-mañjarīṣu / PNc_3.36 / abhisarati vana-sthalīm iva+etāṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11541380 (0.039):
madanamahānṛpateḥ sa pārthivendraḥ Pnc_3.66b / madanavatīmayamūḍhakāmilīlaḥ Pnc_3.37b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11524055 (0.051):
abhilāṣaṃ babandha sā Pnc_6.1d / abhisarati vanasthalīm ivaitāṃ Pnc_3.37a
sphuradatanuśilīmukhasya cāgre vicarati karṇe ivāyam arjunasya // PNc_3.37
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080538 (0.0):
sphurat-atanu-śilīmukhasya ca+agre / vicarati karṇe iva+ayam arjunasya
śramam apaharatas tanūrmivātair ayam atithir vanapalvalasya jātaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11547768 (0.003):
śramataḥ kiṃ tu nṛpas tu tām avocat Pnc_4.61d / śramam apaharatas tanūrmivātair Pnc_3.38a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080540 (0.054):
vicarati karṇe iva+ayam arjunasya / PNc_3.37 / śramam apaharatas+tanu-ūrmi-vātais+
tarutatiṣu tirohito 'yam etāsv ayam aravindavanād ivojjihīte // PNc_3.38
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080554 (0.013):
taru-tatiṣu tirohitas+ayam etāsu+ / ayam aravinda-vanāt+iva+ujjihīte / PNc_3.38 / kurabaka-vanatas+kadamba-rājiṃ
kurabakavanataḥ kadambarājiṃ vrajati tato mucakundakānanāni /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080563 (0.0):
ayam aravinda-vanāt+iva+ujjihīte / PNc_3.38 / kurabaka-vanatas+kadamba-rājiṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11529705 (0.048):
kuraṅgānveṣaṇe tava Pnc_2.55b / kurabakavanataḥ kadambarājiṃ Pnc_3.39a
iti nagam avagāhate sahāras tvam iva dhrtaklama eṣa rājahaṃsaḥ // PNc_3.39
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080566 (0.0):
vrajati tatas+mucakunda-kānanāni / iti nagam avagāhate sa-hāras+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11534405 (0.004):
tvam āgatā caṇḍi kuto duradhvanā Pnc_4.60b / tvam iva dhrtaklama eṣa rājahaṃsaḥ Pnc_3.39d
kuru vijayam ito mamārpya etad dhanur adhunā sasuvarṇapuṅkhabāṇam /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11535484 (0.0):
dhanur adhunā sasuvarṇapuṅkhabāṇam Pnc_3.40b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080584 (0.0):
tvam iva dhrta-klamas+eṣa rājahaṃsas+ / PNc_3.39 / kuru vijayam itas+mama+arpya etat+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11529711 (0.003):
kurabakavanataḥ kadambarājiṃ Pnc_3.39a / kuru vijayam ito mamārpya etad Pnc_3.40a
yad ayam itagatir gato 'tidūraṃ jalapatagaḥ saha naḥ kutūhalena //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080584 (0.032):
dhanus+adhunā sa-suvarṇa-puṅkha-bāṇam / yat+ayam ita-gatis+gatas+atidūraṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080593 (0.039):
yat+ayam ita-gatis+gatas+atidūraṃ / jala-patagas+saha nas+kutūhalena
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11531790 (0.061):
jaladvipaprastutavaprakelibhiḥ Pnc_13.40b / jalapatagaḥ saha naḥ kutūhalena Pnc_3.40d
PNc_3.40 // / haṃsānugamanam / iti kathayati cāpam arpayitvā samam iṣubhiḥ sa ramāṅgade narendras /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080600 (0.0):
jala-patagas+saha nas+kutūhalena / PNc_3.40 / haṃsa-anugamanam
patagam anu tam āttahāraṃ harati na kaṃ navavastusaṃprayogaḥ // PNc_3.41
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080613 (0.0):
patagam anu tam āttahāraṃ / harati na kaṃ nava-vastu-saṃprayogas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11551605 (0.005):
Harakaṇṭhābharaṇasya bhogibhartuḥ Pnc_5.12b / harati na kaṃ navavastusaṃprayogaḥ Pnc_3.41d
ṛju tam atha vihāyasā vrajantam rabhasavaśād anugacchato nṛpasya /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080622 (0.012):
ṝju tam atha vihāyasā vrajantam / rabhasa-vaśāt+anugacchatas+nṝpasya
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11527782 (0.061):
ṛju kvacit kvāpi anṛju pravartate Pnc_4.19a / ṛju tam atha vihāyasā vrajantam Pnc_3.42a
samajani bhṛśam āyato 'sya panthās taruviṭapāvaṭavarjanena vakraḥ //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11533272 (0.002):
taruviṭapalatāntareṇa gacchan Pnc_3.31a / taruviṭapāvaṭavarjanena vakraḥ Pnc_3.42d
PNc_3.42 // / nṛpatir anuyayau vane vihaṅgaṃ nṛpatim abhi praṇayī ramāṅgado 'pi /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11537672 (0.020):
nṛpatir atha tadonmukhaś carantaṃ Pnc_3.7a / nṛpatir anuyayau vane vihaṅgaṃ Pnc_3.43a
śrutam iva viśadaṃ śucir vivekaḥ kṛtini vivekam ivāntaraḥ prasādaḥ //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11529939 (0.033):
kṛtini nṛpe paramāravaṃśaketau Pnc_3.26b / kṛtini vivekam ivāntaraḥ prasādaḥ Pnc_3.43d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080646 (0.035):
śrutam iva viśadaṃ śucis+vivekas+ / kṝtini vivekam iva+antaras+prasādas+
PNc_3.43 // / atha kamalasarastaraṅgadolā- calayavilolarathāṅganāmayugmam /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080660 (0.0):
kṝtini vivekam iva+antaras+prasādas+ / PNc_3.43 / atha kamala-saras-taraṅga-dolā-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11522622 (0.003):
atha kanakamṛṇālikāyugasya Pnc_3.48a / atha kamalasarastaraṅgadolā Pnc_3.44a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11529938 (0.063):
kṛtini nṛpe paramāravaṃśaketau Pnc_3.26b / kṛtini vivekam ivāntaraḥ prasādaḥ Pnc_3.43d
madakalakalahaṃsanādakṛṣṭaḥ śramaviveśaḥ saḥ sitacchadaḥ prapede //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11547785 (0.041):
śramavatyeyam anīyata triyāmā Pnc_5.28d / śramaviveśaḥ saḥ sitacchadaḥ prapede Pnc_3.44d
PNc_3.44 // / vilulitakabarīkalāpamālyā mṛdunavaśaivalamekhalā vahantyaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080677 (0.015):
śrama-viveśas+sas+sita-cchadas+prapede / PNc_3.44 / vilulita-kabarī-kalāpa-mālyā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11546309 (0.044):
vilumpatī niḥśvasitena kāntim Pnc_9.16c / vilulitakabarīkalāpamālyā Pnc_3.45a
ratiraṇam avasāya yatra nityaṃ saha ramaṇair amarāṅganā ramante //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11549399 (0.002):
saha medhāvini kas tvayā vivādaḥ Pnc_5.61b / saha ramaṇair amarāṅganā ramante Pnc_3.45d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080694 (0.044):
rati-raṇam avasāya yatra nityaṃ / saha ramaṇais+amara-aṅganā ramante
PNc_3.45 // / salilagatadhiyātha tena dūrāt sa gurur amucyata niḥsahena hāraḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080701 (0.0):
saha ramaṇais+amara-aṅganā ramante / PNc_3.45 / salila-gata-dhiyā+atha tena dūrāt
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11549112 (0.006):
sarvathā vasudhātale Pnc_2.49b / salilagatadhiyātha tena dūrāt Pnc_3.46a
jaḍahṛtahṛdayāḥ kiyac ciraṃ vā guṇamahatām iha bhāram udvahanti //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080715 (0.0):
jaḍa-hṝta-hṝdayās+kiyat+ciraṃ vā / guṇa-mahatām iha bhāram udvahanti
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11530869 (0.004):
guṇaprakarṣe hi sadā manāṃsi Pnc_14.41c / guṇamahatām iha bhāram udvahanti Pnc_3.46d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11531736 (0.045):
jaḍarucir api rocate na kasmai Pnc_3.27a / jaḍahṛtahṛdayāḥ kiyac ciraṃ vā Pnc_3.46c
PNc_3.46 // / sa ca vitatamarīcicañculekho vigalitahāralatāmiṣeṇa haṃsaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080726 (0.0):
guṇa-mahatām iha bhāram udvahanti / PNc_3.46 / sa ca vitata-marīci-cañcu-lekhas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11548258 (0.003):
sa ca pariṇatalodhradhūliśuklas Pnc_3.18a / sa ca vitatamarīcicañculekho Pnc_3.47a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11545421 (0.049):
vigalitavisūtrahārayā Pnc_15.10b / vigalitahāralatāmiṣeṇa haṃsaḥ Pnc_3.47b
pariṇatabisakāṇḍabhaṅgapītaṃ paya iva vistṛtadhāram ujjagāra // PNc_3.47
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080730 (0.026):
vigalita-hāra-latāmiṣeṇa haṃsas+ / pariṇata-bisa-kāṇḍa-bhaṅga-pītaṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11538271 (0.031):
papau śaśiprabhāpy enaṃ Pnc_6.33a / paya iva vistṛtadhāram ujjagāra Pnc_3.47d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11538477 (0.061):
paricyutaiḥ kuñjarakarṇaśaṅkhaiḥ Pnc_17.26b / pariṇatabisakāṇḍabhaṅgapītaṃ Pnc_3.47c
atha kanakamṛṇālikāyugasya dyutinicayena citaṃ visarpatādhaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11535367 (0.0):
dyāṃ ca tāṃ ca sumukhīṃ vilokayan Pnc_8.3b / dyutinicayena citaṃ visarpatādhaḥ Pnc_3.48b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11522617 (0.040):
atrorvītilake dṛṣṭim Pnc_6.73a / atha kanakamṛṇālikāyugasya Pnc_3.48a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080741 (0.061):
atha kanaka-mṝṇālikā-yugasya / dyuti-nicayena citaṃ visarpatā+adhas+
aśiśiramahaso visāriṇā khe valayitam aṃśulatākadambakena // PNc_3.48 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080749 (0.064):
a-śiśira-mahasas+visāriṇā khe / valayitam aṃśu-latā-kadambakena
taṭabhuvi tam apaśyad āpatantaṃ patir avane ravataṃsitāyatākṣaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11538033 (0.0):
patim utpathagāminam Pnc_16.101d / patir avane ravataṃsitāyatākṣaḥ Pnc_3.49b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080764 (0.0):
valayitam aṃśu-latā-kadambakena / PNc_3.48 / taṭa-bhuvi tam apaśyat+āpatantaṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11532061 (0.048):
taccintayaiva sacivās tam atha praṇemuḥ Pnc_18.59b / taṭabhuvi tam apaśyad āpatantaṃ Pnc_3.49a
sitam abhinavahemadaṇḍaśobhi sphaṭikaśalākam ivātapatram aindram //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080770 (0.0):
patis+avane rava-taṃsita-āyata-akṣas+ / sitam abhinava-hema-daṇḍa-śobhi
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11550999 (0.027):
sphaṭikamayīm asamakṣam akṣamālām Pnc_3.15b / sphaṭikaśalākam ivātapatram aindram Pnc_3.49d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11550018 (0.059):
sitamaṇimaye yasminn anto bahiś ca mṛgīdṛśaḥ Pnc_14.87d / sitam abhinavahemadaṇḍaśobhi Pnc_3.49c
PNc_3.49 // / [SYNTAX: sandānitakam] / sarasi dhavalite tataḥ samantād amṛtamarīciruceva tasya kāntyā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080785 (0.019):
sphaṭika-śalākam iva+ātapatram aindram sandānitakam / PNc_3.49 / sarasi dhavalite tatas+samantāt+
vyadhita balavatī viyogapīḍā padam apade hṛdayeṣu cakranāmnām // PNc_3.50
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080788 (0.0):
amṝta-marīci-rucā+iva tasya kāntyā / vyadhita balavatī viyoga-pīḍā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11538142 (0.003):
padam aṅke vanitā ca vallakī ca Pnc_5.17d / padam apade hṛdayeṣu cakranāmnām Pnc_3.50d
ativitataguṇaikadhāmni tasmin vidhuram adhaḥpatite viśuddhibhāji /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080803 (0.0):
padam apade hṝdayeṣu cakra-nāmnām / PNc_3.50 / ativitata-guṇa-eka-dhāmni tasmin
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11545844 (0.042):
vidhutiḥ kadā cana vibho na bhūbhṛtaḥ Pnc_10.27c / vidhuram adhaḥpatite viśuddhibhāji Pnc_3.51b
katham api vasudhādhipaḥ pramodaṃ jhaṭiti jagāma guṇiṣv amatsaro hi //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080811 (0.014):
katham api vasudhā-adhipas+pramodaṃ / jhaṭiti jagāma guṇiṣu+amatsaras+hi
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11531979 (0.024):
jhaṭiti ghanastabakastanīm upaiti Pnc_3.35b / jhaṭiti jagāma guṇiṣv amatsaro hi Pnc_3.51d
PNc_3.51 // / atha nabhasi piśaṅgasāndhyarāga- cchurita ivāmbaranimnagātaraṅgam /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080817 (1.192):
jhaṭiti jagāma guṇiṣu+amatsaras+hi / PNc_3.51 / atha nabhasi piśaṅga-sāndhya-rāga-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11522682 (0.003):
atha dvirephasya mukhābjapātino Pnc_7.71a / atha nabhasi piśaṅgasāndhyarāga Pnc_3.52a
kiyad api sarasas taṭe sa gatvā kamalarajaḥkapiśe dadarśa hāram //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11528553 (0.003):
kamalamakarandagandhinā Pnc_15.3b / kamalarajaḥkapiśe dadarśa hāram Pnc_3.52d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080831 (0.018):
cchuritas+iva+ambara-nimnak-ātaraṅgam / kiyat+api sarasas+taṭe sa gatvā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11529424 (0.062):
kiyat tayā pannagarājaputryā Pnc_9.2b / kiyad api sarasas taṭe sa gatvā Pnc_3.52c
PNc_3.52 // / sa ca sapadi ramāṅgadopanītaṃ kanakasaroruhakāntinā kareṇa /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080842 (0.0):
kamala-rajas-kapiśe dadarśa hāram / PNc_3.52 / sa ca sapadi ramāṅgada-upanītaṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11548271 (0.030):
sa ca vindhyavanāntarājim etām Pnc_5.36a / sa ca sapadi ramāṅgadopanītaṃ Pnc_3.53a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11528340 (0.049):
kanakasaroruhakāntinā kareṇa Pnc_3.53b / kanakasnigdhamayūkhakesaram Pnc_12.25d
nijayaśa iva mūrtam ādade taṃ bhuvanatalābhayadānadīkṣitena // PNc_3.53 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080851 (0.020):
kanaka-saroruha-kāntinā kareṇa / nija-yaśas+iva mūrtam ādade taṃ
sujanam iva guṇair upoḍhaśobhaṃ śucitarabālamṛṇālasūtradīrghaiḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080857 (0.0):
bhuvana-tala-abhaya-dāna-dīkṣitena / PNc_3.53 / sujanam iva guṇais+upoḍha-śobhaṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11550239 (0.003):
suciram udañcitadīrghapakṣmamāle Pnc_6.118b / sujanam iva guṇair upoḍhaśobhaṃ Pnc_3.54a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11547601 (0.034):
śuktir muktāphalair iva Pnc_11.95d / śucitarabālamṛṇālasūtradīrghaiḥ Pnc_3.54b
ahamahamikayā kṛtapraveśaṃ taraṇikaraglapitair ivendupādaiḥ // PNc_3.54 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11533178 (0.002):
taraṅgabhaṅgojjvalacāmaraśrīr Pnc_14.85a / taraṇikaraglapitair ivendupādaiḥ Pnc_3.54d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080874 (0.034):
śucitara-bāla-mṝṇāla-sūtra-dīrghais+ / aham-ahamikayā kṝta-praveśaṃ / taraṇi-kara-glapitais+iva-indu-pādais+
dadhatam aruṇam aṅgarāgaśeṣaṃ kvacid api yaṣṭiṣu tāramauktikāsu /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080876 (0.0):
taraṇi-kara-glapitais+iva-indu-pādais+ / PNc_3.54 / dadhatam aruṇam aṅga-rāga-śeṣaṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11534646 (0.003):
dadhatam adhigatāṃ kuto 'pi cañcvā Pnc_3.7c / dadhatam aruṇam aṅgarāgaśeṣaṃ Pnc_3.55a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080884 (0.043):
dadhatam aruṇam aṅga-rāga-śeṣaṃ / kva-cit+api yaṣṭiṣu tāra-mauktikāsu
ghaṭitam iva navātapena kiṃcid bahunavayā śaśalakṣmaṇas tviṣā ca //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080885 (0.0):
kva-cit+api yaṣṭiṣu tāra-mauktikāsu / ghaṭitam iva nava-ātapena kiṃ-cit+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11540522 (0.046):
bahiraṅgo nirasyate Pnc_6.37d / bahunavayā śaśalakṣmaṇas tviṣā ca Pnc_3.55d
PNc_3.55 // / ativitataruciṃ vahantam antas taralamaṇiṃ taruṇendragopaśr̆bham /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11533195 (0.0):
taralamaṇirucāvṛtaṃ prakṛtyā Pnc_3.10a / taralamaṇiṃ taruṇendragopaśr̆bham Pnc_3.56b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080903 (0.0):
bahu-navayā śaśalakṣmaṇas+tviṣā ca / PNc_3.55 / ativitata-ruciṃ vahantam antas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11522488 (0.046):
ativitataguṇaikadhāmni tasmin Pnc_3.51a / ativitataruciṃ vahantam antas Pnc_3.56a
aviralam asakṛnnivāsalagnaṃ lalitavadhūhṛdayād ivānurāgam // PNc_3.56 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080910 (0.045):
tarala-maṇiṃ taruṇa-indragopa-śr̆bham / aviralam asakṝt-nivāsa-lagnaṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11544384 (0.051):
lalitabhruvāṃ jalavihāralīlayā Pnc_15.10d / lalitavadhūhṛdayād ivānurāgam Pnc_3.56d
katicid api latāntare dadhānaṃ mṛgamadaliptatalāni mauktikāni /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080923 (0.0):
kati-cit+api latā-antare dadhānam+ / mṝga-mada-lipta-talāni mauktikāni
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11542381 (0.046):
mṛgajātir apūrveyaṃ Pnc_2.49a / mṛgamadaliptatalāni mauktikāni Pnc_3.57b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11528205 (0.052):
kaṇḍūyata ivāsannaṃ Pnc_11.57c / katicid api latāntare dadhānaṃ Pnc_3.57a
śabalajalalavair ivāttajanmāny ayam aranadīyamunātither ghanasya //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080923 (0.048):
mṝga-mada-lipta-talāni mauktikāni / śabala-jala-lavais+iva+ātta-janmāni+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11547127 (0.057):
śapharaiḥ samaṃ suciram apsu babhrame Pnc_15.28d / śabalajalalavair ivāttajanmāny Pnc_3.57c
PNc_3.57 // / anuguṇapadavīvinirgatāsu pratilatam āyatamauktikaprabhāsu /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080942 (0.0):
ayam ara-nadī-yamunā-ātithes+ghanasya / PNc_3.57 / anuguṇa-padavī-vinirgatāsu
rajanikaramarīcisūcidīrghair bahubhir iva grathitaṃ mṛṇālasūtraiḥ //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080950 (0.016):
pratilatam āyata-mauktika-prabhāsu / rajani-kara-marīci-sūci-dīrghais+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11540531 (0.051):
bahunā kiṃ cakorākṣi Pnc_6.85a / bahubhir iva grathitaṃ mṛṇālasūtraiḥ Pnc_3.58d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11543572 (0.053):
racitaikadurgam apathāṃ vidhāsyati Pnc_10.32d / rajanikaramarīcisūcidīrghair Pnc_3.58c
PNc_3.58 // / atidṛḍham anuraktayā vitīrṇaṃ mukharamahodadhimekhalāṃ vahantyā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080959 (0.053):
bahubhis+iva grathitaṃ mṝṇālasūtrais+ / PNc_3.58 / atidṝḍham anuraktayā vitīrṇam+ / mukhara-mahā-udadhi-mekhalāṃ vahantyā
urasi nihitabandhujīvam urvyā vicakilamālyam iva svayaṃvarāya // PNc_3.59
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080966 (0.0):
mukhara-mahā-udadhi-mekhalāṃ vahantyā / urasi nihita-bandhu-jīvam urvyā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11527655 (0.044):
urasi narapateḥ pataṃś cakāśe Pnc_3.62a / urasi nihitabandhujīvam urvyā Pnc_3.59c
[SYNTAX: kulakam] / arucad atha kare sa tasya bibhrad yuvatiradacchadakāntimadhyaratnam /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080984 (1.192):
yuvati-rada-cchada-kānti-madhya-ratnam / kim api manasijena śāsana-aṅkas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080975 (0.033):
vicakila-mālyam iva svayaṃ-varāya kulakam / PNc_3.59 / arucat+atha kare sa tasya bibhrat+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11543435 (0.050):
yuto vidyādharair ayam Pnc_16.81b / yuvatiradacchadakāntimadhyaratnam Pnc_3.60b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3024370 (0.052):
PNc_13.45 // / [SYNTAX: kulakam] / tathaiva tasyopari gatvarasya me tamālanīlena pathā payomucām /
kim api manasijena śāsanāṅkaḥ prahitanijāyudhacitrapuṣpamudraḥ // PNc_3.60
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11540027 (1.192):
praharan kelimṛge kṛtavyālīkaḥ Pnc_5.53d / prahitanijāyudhacitrapuṣpamudraḥ Pnc_3.60d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080989 (0.057):
yuvati-rada-cchada-kānti-madhya-ratnam / kim api manasijena śāsana-aṅkas+ / prahita-nija-āyudha-citra-puṣpa-mudras+
śaśikararucā sa tena reje mṛdukarapuṣkaravartinā narendraḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080999 (0.0):
PNc_3.60 / śaśi-kara-rucā sa tena reje
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11547293 (0.003):
śaśaṃsur vijayaṃ yasya Pnc_11.89c / śaśikararucā sa tena reje Pnc_3.61a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11542461 (0.042):
mṛṇālahārādisanāthapārśve Pnc_10.66b / mṛdukarapuṣkaravartinā narendraḥ Pnc_3.61b
amarapuradhunīsamuddhṛtena tridaśakarīva mṛṇālakandalena // PNc_3.61 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081012 (0.022):
amara-pura-dhunī-samuddhṝtena / tridaśa-karī+iva mṝṇāla-kandalena / PNc_3.61
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11534269 (0.046):
tritīyena tanūdarī Pnc_6.35b / tridaśakarīva mṛṇālakandalena Pnc_3.61d
urasi narapateḥ pataṃś cakāśe kanakaśilāvipule tadaṃśupūraḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11528334 (0.0):
kanakaviśikhayācñāvyājam avyājakāntaḥ Pnc_5.82b / kanakaśilāvipule tadaṃśupūraḥ Pnc_3.62b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081022 (0.024):
urasi nara-pates+pataṃś cakāśe / kanaka-śilā-vipule tat-aṃśu-pūras+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11527650 (0.037):
urasi jaladhatakuṅkume Pnc_15.24b / urasi narapateḥ pataṃś cakāśe Pnc_3.62a
akhilabhuvanakośarājalakṣmyā nihita ivādhikam utkyā kaṭākṣaḥ // PNc_3.62
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081028 (0.027):
kanaka-śilā-vipule tat-aṃśu-pūras+ / akhila-bhuvana-kośa-rāja-lakṣmyā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11537441 (0.042):
nihateṣu tvayā deva Pnc_2.59a / nihita ivādhikam utkyā kaṭākṣaḥ Pnc_3.62d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11522177 (0.051):
akhaṇḍamaṇḍalenāpya Pnc_11.87a / akhilabhuvanakośarājalakṣmyā Pnc_3.62c
[VAR 3.62: {kaṭākṣaḥ/lem /em; kadākṣaḥ /ed}] / vikṛtir udadhiśuktieṣu cyutānāṃ dhruvam iyam indukalāsudhālavānām /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11535703 (0.0):
dhruvam iyam indukalāsudhālavānām Pnc_3.63b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081046 (0.0):
vikṝtis+udadhi-śuktieṣu cyutānāṃ / dhruvam iyam indu-kalā-sudhā-lavānām
jaladajalakaṇodbhaveṣu kāmaṃ nivasati kāntir iyaṃ na mauktikeṣu //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081058 (0.0):
dhruvam iyam indu-kalā-sudhā-lavānām / jalada-jala-kaṇa-udbhaveṣu kāmaṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11537280 (0.026):
nivartamānaṃ tu haṭhād vikṛṣyatā Pnc_13.48a / nivasati kāntir iyaṃ na mauktikeṣu Pnc_3.63d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11531772 (0.055):
Jamadagner anīyata Pnc_11.65d / jaladajalakaṇodbhaveṣu kāmaṃ Pnc_3.63c
PNc_3.63 // / na kim ayam uḍumaṇḍalāpavādaḥ kumudavanāni puro 'sya na trapante /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081061 (0.0):
nivasati kāntis+iyaṃ na mauktikeṣu / PNc_3.63 / na kim ayam uḍu-maṇḍala-apavādas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081068 (1.192):
na kim ayam uḍu-maṇḍala-apavādas+ / kumuda-vanāni puras+asya na trapante
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11529645 (0.048):
Kumāranārāyaṇam āhur anye Pnc_1.59d / kumudavanāni puro 'sya na trapante Pnc_3.64b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11535762 (0.052):
na kim ayam uḍumaṇḍalāpavādaḥ Pnc_3.64a / na kim arpitāni nṛpa lāṭayoṣitā Pnc_10.17c
katham ayam avadhir na muktibhājām iti tam avekṣya sa cintayāṃ cakāra //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11526224 (0.037):
iti tadvacasā smaraikadūta Pnc_5.58a / iti tam avekṣya sa cintayāṃ cakāra Pnc_3.64d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081073 (0.045):
kumuda-vanāni puras+asya na trapante / katham ayam avadhis+na muktibhājām
PNc_3.64 // / [SYNTAX: sandānitakam] / sphuradudaraniveśitendranīlāṃ madajalarājim iva smaradvipasya /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081087 (0.0):
iti tam avekṣya sa cintayāṃ+cakāra sandānitakam / PNc_3.64 / sphurat-udara-niveśita-indranīlāṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11541361 (0.044):
madaklinnaṃ gajasya yat Pnc_11.22b / madajalarājim iva smaradvipasya Pnc_3.65b
avanipatir apaśyad akṣarāṇāṃ tatim atha hāramṛṇālikāntarāle // PNc_3.65 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11532290 (0.003):
tataḥ snānecchayā spṛṣṭo Pnc_2.74a / tatim atha hāramṛṇālikāntarāle Pnc_3.65d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081098 (0.056):
avani-patis+apaśyat+akṣarāṇāṃ / tatim atha hāra-mṝṇālikā-antarāle
abhinavalikhitām iva praśatiṃ madanamahānṛpateḥ sa pārthivendraḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11541372 (0.0):
madanamahānṛpateḥ sa pārthivendraḥ Pnc_3.66b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081104 (0.0):
tatim atha hāra-mṝṇālikā-antarāle / PNc_3.65 / abhinava-likhitām iva praśatiṃ
iti nibiḍakutūhalākulas tāṃ lalitapadābharaṇām avācayac ca // PNc_3.66 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081116 (1.192):
madana-mahā-nṝpates+sa pārthiva-indras+ / iti nibiḍa-kutūhala-ākulas+tāṃ / lalita-pada-ābharaṇām avācayat+ca
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11544373 (0.052):
lalāma lokatritaye Pnc_11.40c / lalitapadābharaṇām avācayac ca Pnc_3.66d
``manasijavaravīravaijantyās tribhuvanadurlabhavibhramaikabhūmeḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081118 (0.0):
lalita-pada-ābharaṇām avācayat+ca / PNc_3.66 / ``manasija-vara-vīra-vaijantyās+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081126 (0.022):
tri-bhuvana-durlabha-vibhrama-eka-bhūmes+ / kuca-mukula-vicitra-patra-vallī-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11528128 (0.056):
`ātto mayaiṣa' iti kāpi kṛtotsavābhūt Pnc_18.8b / ``manasijavaravīravaijantyās Pnc_3.67a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11534285 (0.060):
tripuraṃ yaḥ śarapāvake juhāva Pnc_5.20d / tribhuvanadurlabhavibhramaikabhūmeḥ Pnc_3.67b
kucamukulavicitrapatravallī- paricita eṣa sadā śaśiprabhāyāḥ'' // PNc_3.67
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081131 (0.018):
tri-bhuvana-durlabha-vibhrama-eka-bhūmes+ / kuca-mukula-vicitra-patra-vallī-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11529559 (0.048):
kucakalaśāntaramartyayoṣito vā ? Pnc_3.24b / kucamukulavicitrapatravallī Pnc_3.67c
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081138 (0.061):
paricitas+eṣa sadā śaśiprabhāyās+'' / PNc_3.67 / kim u vipulam imaṃ manuṣya-lokaṃ
kim u vipulam imaṃ manuṣyalokaṃ puram uta parvatapakṣaśātanasya /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081146 (0.0):
paricitas+eṣa sadā śaśiprabhāyās+'' / PNc_3.67 / kim u vipulam imaṃ manuṣya-lokaṃ / puram uta parvata-pakṣa-śātanasya
kim u yuvatir iyaṃ bhujaṅgabhartur bhuvanam alaṅkurute śaśiprabheti //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081149 (0.056):
puram uta parvata-pakṣa-śātanasya / kim u yuvatis+iyaṃ bhujaṅga-bhartus+ / bhuvanam alaṅkurute śaśiprabhā+iti
PNc_3.68 // / vadati śaśimukhīm itas na dūre taruṇavilepanabhinna eṣa hāraḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081161 (0.0):
bhuvanam alaṅkurute śaśiprabhā+iti / PNc_3.68 / vadati śaśi-mukhīm itas na dūre
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11544798 (1.192):
vada tac caratā kvacid vane 'smin Pnc_5.42c / vadati śaśimukhīm itas na dūre Pnc_3.69a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11533252 (0.064):
taruṇavilepanabhinna eṣa hāraḥ Pnc_3.69b
saritam iva vanāntare samīraḥ sphutitasaroruhareṇunā piśaṅgaḥ // PNc_3.69
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081174 (0.030):
saritam iva vana-antare samīras+ / sphutita-saroruha-reṇunā piśaṅgas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11551049 (0.047):
sphutavarṇaṃ tava nāmadheyalakṣma Pnc_5.47b / sphutitasaroruhareṇunā piśaṅgaḥ Pnc_3.69d
kusumaśarasakhasya kasya cit kiṃ samajani nākatalādhidevateyam /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081183 (0.0):
sphutita-saroruha-reṇunā piśaṅgas+ / PNc_3.69 / Kusumaśara-sakhasya kasya cit kiṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11529778 (0.060):
Kusumaśarasakhasya kasya cit kiṃ Pnc_3.70a / kusumaśaro 'sya babhūva pārśvavartī Pnc_3.72d
uta mukulitamanmathāvatāre pathi vicare 'dhinākakanyakānām // PNc_3.70 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081191 (1.192):
samajani nāka-tala-adhidevatā+iyam / [uta mukulita-manmatha-avatāre]
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11538117 (0.035):
pathi locanayor eṣa Pnc_2.56c / pathi vicare 'dhinākakanyakānām Pnc_3.70d
api kṛtanayanotsavena tanvī taruṇasudhāmadhureṇa darśanena /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081200 (0.0):
pathi vicare+adhināka-kanyakānām / PNc_3.70 / api kṝta-nayana-utsavena tanvī
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11523874 (0.047):
apāṃ kaṇas tiṣṭhati vīcikampite Pnc_13.57c / api kṛtanayanotsavena tanvī Pnc_3.71a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11533257 (0.052):
taruṇasudhāmadhureṇa darśanena Pnc_3.71b / tarutatiṣu tirohito 'yam etāsv Pnc_3.38c
mudam upajaned vane kim eṣā ? mama śaradindukaleva kairavasya // PNc_3.71
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081208 (0.0):
taruṇa-sudhā-madhureṇa darśanena / mudam upajanet+vane kim eṣā ?
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11541621 (0.003):
manye tavaitannīrandhram Pnc_16.106a / mama śaradindukaleva kairavasya Pnc_3.71d
iti kiyad api yāvad eva cintā- vaśam agamat sa manuṣyalokapālaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081214 (0.0):
mama śarat-indu-kalā+iva kairavasya / PNc_3.71 / iti kiyat+api yāvat+eva cintā-
dhanur api niculaṃ vidhāya tāvat kusumaśaro 'sya babhūva pārśvavartī //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11529783 (0.003):
Kusumaśarasakhasya kasya cit kiṃ Pnc_3.70a / kusumaśaro 'sya babhūva pārśvavartī Pnc_3.72d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081226 (0.034):
dhanus+api niculaṃ vidhāya tāvat / kusuma-śaras+asya babhūva pārśvavartī
PNc_3.72 // / atha sambhramād anucareṇa nihitatamālapallave /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081236 (1.192):
atha sambhramāt+anucareṇa / nihita-tamāla-pallave / āsta taru-kusuma-saṃvalite
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081227 (0.014):
kusuma-śaras+asya babhūva pārśvavartī / PNc_3.72 / atha sambhramāt+anucareṇa
āsta tarukusumasaṃvalite sarasaḥ saḥ saikataśilātale nṛpaḥ // PNc_3.73 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081239 (0.0):
atha sambhramāt+anucareṇa / nihita-tamāla-pallave / āsta taru-kusuma-saṃvalite
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11548970 (0.002):
sarasakanakajambūpallavaprastareṣu Pnc_15.70d / sarasaḥ saḥ saikataśilātale nṛpaḥ Pnc_3.73d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081246 (0.050):
sarasas+sas+saikata-śilā-tale nṝpas+ / PNc_3.73 / ālakṣya stana-sakhya-lakṣmaṇi tatas tasmin kuraṅgī-dṝśas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11526048 (0.058):
āsūtritaṃ narapate navasāhasāṅka Pnc_gp.4b / āsta tarukusumasaṃvalite Pnc_3.73c
ālakṣya stanasakhyalakṣmaṇi tatas tasmin kuraṅgīdṛśo muktādāmni
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11525917 (0.0):
ālakṣyate paśya nilīnam etat Pnc_14.10b / ālakṣya stanasakhyalakṣmaṇi tatas tasmin kuraṅgīdṛśo Pnc_3.74a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081255 (1.192):
sarasas+sas+saikata-śilā-tale nṝpas+ / PNc_3.73 / ālakṣya stana-sakhya-lakṣmaṇi tatas tasmin kuraṅgī-dṝśas+
karodarapraṇayitām āpte tuṣāratviṣi /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11542045 (0.0):
muktādanturabhūmiṣu Pnc_11.59d / muktādāmni karodarapraṇayitām āpte tuṣāratviṣi Pnc_3.74b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081261 (0.0):
ālakṣya stana-sakhya-lakṣmaṇi tatas tasmin kuraṅgī-dṝśas+ / muktā-dāmni kara-udara-praṇayitām āpte tuṣāra-tviṣi
vismṛtyā sahasā hṛtaṃ caturayā kroḍīkṛtaṃ cintayā cetaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11546547 (0.0):
vismayenātisāndreṇa Pnc_6.35c / vismṛtyā sahasā hṛtaṃ caturayā kroḍīkṛtaṃ cintayā Pnc_3.74c
śrīnavasāhasāṅkanṛpater utkaṇṭhayākṛṣyata // PNc_3.74 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11531486 (0.0):
cetasīva sukaveḥ sarasvatī Pnc_8.79d / cetaḥ śrīnavasāhasāṅkanṛpater utkaṇṭhayākṛṣyata Pnc_3.74d
iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007884 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009267 (0.0):
nīḍanyañcanniculanicayaśyāmalāsu sthalīṣu // PNc_2.101 // / iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011858 (0.0):
candrāṃśunā kumudinīva dinoṣmataptā vītaklamā narapater vacasā babhūva // / PNc_4.63 // / iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013366 (0.0):
avanihariṇalakṣmā sāhasopārjitaśrīr ahiparivṛḍhakanyālokanāya pratasthe // / PNc_5.82 // / iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014896 (0.0):
saś cchāyām atha mahasā hasan himāṃśoḥ kṣmāpālaḥ pulinam avāpa narmadāyās / // PNc_6.119 // / iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3016422 (0.0):
devaḥ sa sāhasalāñcanaḥ // PNc_7.82 // / iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3019017 (0.0):
PNc_9.67 // / iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3020479 (0.0):
asīt saḥ sāhasalāñchanaḥ // PNc_10.71 // / iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3022108 (0.0):
navasāhasāṅkaḥ // PNc_11.121 // / iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3023461 (0.0):
lumpaty aho bata sāhasam // PNc_12.81 // / iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3024947 (0.0):
kulagirikuharapratidhvānaṃ dīrghair nirundhan diśaḥ // PNc_13.72 // / iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3026460 (0.0):
bahiś ca mṛgīdṛśaḥ // PNc_14.87 // / iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3027804 (0.0):
saṃbhogakeliklamabharam aharajjāhnavīvīcivātaḥ // PNc_15.74 // / iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3029418 (0.0):
navaparibhavaśyāmalāvaktralakṣmīḥ // PNc_16.121 // / iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3030823 (0.0):
prālambocchaladacchakāntinikarasmerām avāpat purīm // PNc_17.76 // / iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3017813 (0.056):
iti parimalāparanāmno mṛgāṅkadattasūnoḥ padmaguptasya kṛtau
navasāhasāṅkacarite mahākāvye śaśiprabhāhāralābho nāma tṛtīyaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007886 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye nagarīnarendravarṇano nāma prathamaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007893 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye nagarīnarendravarṇano nāma prathamaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009277 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye citramṛgāvalokano nāma dvitīyaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011860 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye pāṭalādarśanaṃ nāma caturthaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011868 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye pāṭalādarśanaṃ nāma caturthaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013371 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye śaśiprabhāvalokanārthaprasthānaṃ nāma
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014901 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye śaśiprabhādarśano nāma ṣaṣṭhaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3016424 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye śaśiprabhāsaṃllāpo nāma saptamaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3016432 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye śaśiprabhāsaṃllāpo nāma saptamaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3017819 (0.0):
iti parimalāparanāmno mṛgāṅkadattasūnoḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite nāgalokāvatāro nāmāṣṭamaḥ sargaḥ samāptaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3019021 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye narmadāsaṃvādo nāma navamaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3020483 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye ratnacūḍasaṃpreṣaṇo nāma daśamaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3022110 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite Vaṅkumaharṣidarśanaṃ nāma daśamaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3023465 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye phaṇirājasutāsvapnasamāgamo nāma dvādaśaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3024951 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye vidyādharādhipasamāgamo nāma trayodaśaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3026464 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye pātālāvalokano nāma caturdaśaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3027808 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye pātālagaṅgāvagāhano nāma pañcadaśaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3029422 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye kanakāravindaprārthano nāma ṣoḍaśaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3030826 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye hemakamalaharaṇo nāma saptadaśaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078268 (0.022):
iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye nagarī-nara-indra-varṇanas+nāma
caturthaḥ sargaḥ / tataḥ saś cetasy avanīpatir dadhe śaśiprabhālokamahotsavaspṛhām /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11547336 (0.0):
śaśiprabhā pārthivakairavasya Pnc_9.11d / śaśiprabhālokamahotsavaspṛhām Pnc_4.1b
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1850864 (0.009):
kādambarīkathāsāre tṛtīyaḥ sargaḥ / caturthaḥ sargaḥ / sa tadguṇaprabhāvarddhivardhamānakutūhalaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011869 (0.014):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye pāṭalādarśanaṃ nāma caturthaḥ sargaḥ / pañcamaḥ sargaḥ
Jayadeva: Gitagovinda (jaygit2u.htm.txt) 12784685 (0.024):
iti śrī-gīta-govinda-mahā-kāvye mugdha-madhusūdano nāma / tṛtīyaḥ sargaḥ / caturthaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009277 (0.030):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye citramṛgāvalokano nāma dvitīyaḥ sargaḥ / tritīyaḥ sargaḥ
Jayadeva: Gitagovinda (jaygit2u.htm.txt) 12785109 (0.033):
iti śrī-gīta-govinde snigdha-madhusūdano nāma / caturthaḥ sargaḥ / pañcamaḥ sargaḥ
Jayadeva: Gitagovinda (jaygit2u.htm.txt) 12785571 (0.035):
iti śrī-gīta-govinde'bhisārikā-varṇane sākāṅkṣa-puṇḍarīkākso nāma / pañcamaḥ sargaḥ / ṣaṣṭhaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081309 (0.037):
tatas+sas+cetasi+avanī-patis+dadhe / śaśiprabhā-āloka-mahā-utsava-spṝhām
Buddhaghosa: Siddharthacaritrakavya (bghsic_u.htm.txt) 28764199 (0.039):
iti buddhaghoṣaviracite padyacūḍāmaṇināmni mahākāvye caturthaḥ sargaḥ // / pañcamaḥ sargaḥ / trayo mahāprāsādāḥ
Jayadeva: Gitagovinda (jaygit2u.htm.txt) 12784337 (0.039):
iti śrī-gīta-govinda-mahā-kāvye akleśa-keśavo nāma / dvitīyaḥ sargaḥ / tṛtīyaḥ sargaḥ
Buddhaghosa: Siddharthacaritrakavya (bghsic_u.htm.txt) 28761867 (0.041):
iti buddhaghoṣaviracite padyacūḍāmaṇināmni mahākāvye dvitīyaḥ sargaḥ // / tṛtīyaḥ sargaḥ / dauhṛdaliṅgādhānam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007893 (0.042):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye nagarīnarendravarṇano nāma prathamaḥ sargaḥ / dvitīyaḥ sargaḥ
Abhinanda: Ramacaritamahakavya, 1-3 (to be continued) (rmc1-3pu.htm.txt) 6654045 (0.045):
ity abhinandakṛtau rāmacarite mahākāvye prathamaḥ sargaḥ samāptaḥ |/ / dvitīyaḥ sargaḥ
Buddhaghosa: Siddharthacaritrakavya (bghsic_u.htm.txt) 28762879 (0.046):
iti buddhaghoṣaviracite padyacūḍāmaṇināmni mahākāvye tṛtīyaḥ sargaḥ // / caturthaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3016432 (0.048):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye śaśiprabhāsaṃllāpo nāma saptamaḥ sargaḥ / samāptaḥ / aṣṭamaḥ sargaḥ
Jayadeva: Gitagovinda (jaygit2u.htm.txt) 12783872 (0.050):
|| iti śrī-gīta-govinde sāmoda-dāmodaro nāma prathamaḥ sargaḥ || / dvitīyaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014906 (0.052):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye śaśiprabhādarśano nāma ṣaṣṭhaḥ sargaḥ / saptamaḥ sargaḥ
upoḍharāgām udadhis taṭodare navodgatāṃ vidrumakandalīm iva // PNc_4.1 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081322 (0.0):
upoḍha-rāgām udadhis+taṭa-udare / nava-udgatāṃ vidruma-kandalīm iva
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11536534 (0.026):
navodgatāśokapalāśakāntinā Pnc_4.55a / navodgatāṃ vidrumakandalīm iva Pnc_4.1d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11527577 (0.048):
upoḍhanānāmaṇimauktikotkaraiḥ Pnc_13.36a / upoḍharāgām udadhis taṭodare Pnc_4.1c
śaśiprabhāśānalinīmṛṇālatām upāgate mauktikadāmni sādaraḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11547351 (0.037):
śaśiprabhāvibhramadarśanaṃ prati Pnc_4.7b / śaśiprabhāśānalinīmṛṇālatām Pnc_4.2a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081330 (0.055):
śaśiprabhā-āśā-nalinī-mṝṇālatām / upāgate mauktika-dāmni sa-ādaras+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11527506 (0.064):
upāgate mauktikadāmni sādaraḥ Pnc_4.2b / upāgateyaṃ nidhanāgradūtī Pnc_9.38c
tadāgate dūta iva nyaveśayat sa darśitapremalave vilocane // PNc_4.2 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081342 (1.192):
tat-āgate dūte+iva nyaveśayat / sas+darśita-prema-lave vilocane
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11548403 (0.003):
sa dakṣiṇena sphuratā ca bahunā Pnc_4.8b / sa darśitapremalave vilocane Pnc_4.2d
punaḥ punaḥ ṣaṭpadarājimecakāṃ tadindranīlākṣarapaṅktim aikṣata /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081352 (1.192):
punas+punas+ṣaṭpada-rāji-mecakāṃ / tat-indranīla-akṣara-paṅktim aikṣata / sa tat-kṣanāt+manmatha-jātavedasaṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11539127 (0.004):
punaḥ punaḥ prārthitayāpi yat tvayā Pnc_13.50b / punaḥ punaḥ ṣaṭpadarājimecakāṃ Pnc_4.3a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11532723 (0.043):
tadindranīladvāre sā Pnc_16.3a / tadindranīlākṣarapaṅktim aikṣata Pnc_4.3b
sa tatkṣanān manmathajātavedasaṃ tanīyasīṃ dhūmalatām ivodgatām // PNc_4.3
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081358 (0.0):
tat-indranīla-akṣara-paṅktim aikṣata / sa tat-kṣanāt+manmatha-jātavedasaṃ
sugandhihārād anulepanaṃ kare samunmiṣatsvedalave vilumpati /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081369 (0.0):
tanīyasīṃ dhūma-latām iva+udgatām / PNc_4.3 / sugandhi-hārāt+anulepanaṃ kare
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11550226 (0.034):
sugandhibhiḥ pāṭalipādapena Pnc_14.55c / sugandhihārād anulepanaṃ kare Pnc_4.4a
asaṅgatāyā api dīrghacakṣuṣaḥ payodharaspṛśam ivāsasāda sa // PNc_4.4 //
tadīyanāmāṅkalipiṃ śanaiḥ śanaiḥ salīlam āvartayituṃ pracakrame /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081390 (0.0):
payodhara-spṝśam iva+āsasāda sas+ / PNc_4.4 / tadīya-nāma-aṅka-lipiṃ śanais+śanais+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11532731 (1.192):
tadindranīlākṣarapaṅktim aikṣata Pnc_4.3b / tadīyanāmāṅkalipiṃ śanaiḥ śanaiḥ Pnc_4.5a
parisphuratpallavapāṭalādharo rahasyavidyām iva manmathasya sa // PNc_4.5
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081390 (0.016):
sa-līlam āvartayituṃ pracakrame / parisphurat-pallava-pāṭala-adharas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081397 (0.053):
sa-līlam āvartayituṃ pracakrame / parisphurat-pallava-pāṭala-adharas+
anekarūpālikhanapragalbhayā sutīkṣṇayā vartikayeva cintayā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081408 (0.0):
PNc_4.5 / aneka-rūpa-ālikhana-pragalbhayā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11523517 (0.003):
anekarājanyaghaṭākirīṭa Pnc_1.67c / anekarūpālikhanapragalbhayā Pnc_4.6a
sas tām anāptekṣaṇasaṃstavāṃ purā lilekha citte muhur anyathānyathā //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081415 (0.0):
sutīkṣṇayā vartikayā+iva cintayā / sas+tām anāpta-īkṣaṇa-saṃstavāṃ purā
PNc_4.6 // / anaṅgacaṇḍātapataptayos tadā śaśiprabhāvibhramadarśanaṃ prati /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081426 (0.0):
lilekha citte muhus+anyathā+anyathā / PNc_4.6 / Anaṅga-caṇḍa-ātapa-taptayos+tadā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11523277 (0.003):
Anaṅgakodaṇḍalatām ivaikṣata Pnc_7.1d / Anaṅgacaṇḍātapataptayos tadā Pnc_4.7a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11547346 (0.039):
śaśiprabhāvibhramadarśanaṃ prati Pnc_4.7b / śaśiprabhāśānalinīmṛṇālatām Pnc_4.2a
dvayor abhūd utsukatā vanāntare vilāsinas tasya ca kairavasya ca //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11535426 (0.0):
dvayor abhūd utsukatā vanāntare Pnc_4.7c
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081428 (0.052):
śaśiprabhā-vibhrama-darśanaṃ prati / dvayos+abhūt+utsukatā vana-antare
PNc_4.7 // / udagradigvāraṇahastahāriṇā sa dakṣiṇena sphuratā ca bahunā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081443 (0.0):
vilāsinas+tasya ca kairavasya ca / PNc_4.7 / udagra-dik-vāraṇa-hasta-hāriṇā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11527182 (0.003):
udagraturagārūḍhaḥ Pnc_2.2a / udagradigvāraṇahastahāriṇā Pnc_4.8a
sthirīkṛtāśo manāsāpi durlabhām adurlabhām indumukhīm amanyata // PNc_4.8
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081456 (0.013):
sthirīkṝta-āśas+manāsā+api durlabhām / a-durlabhām indu-mukhīm amanyata / PNc_4.8
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11523047 (0.047):
adaḥ sugandhīkuru matprasūnaṃ Pnc_14.60a / adurlabhām indumukhīm amanyata Pnc_4.8d
puro vimuñcannayane yadṛcchayā nṛpas tamāladrumakānanodare /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081465 (0.0):
nṝpas+tamāla-druma-kānana-udare / apaśyat+atra-vāsare vilāsinīṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081456 (0.013):
a-durlabhām indu-mukhīm amanyata / PNc_4.8 / puras+vimuñcan-nayane yadṝcchayā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11537700 (0.050):
nṛpa vāsarāṇi nirupaplavāḥ prajāḥ Pnc_10.23a / nṛpas tamāladrumakānanodare Pnc_4.9b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11539270 (0.051):
puro raṇotsekabhṛtāṃ niruddham Pnc_17.5a / puro vimuñcannayane yadṛcchayā Pnc_4.9a
apaśyad atravāsare vilāsinīṃ payodhamadhye śaśinaḥ kalām iva // PNc_4.9 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081474 (0.0):
nṝpas+tamāla-druma-kānana-udare / apaśyat+atra-vāsare vilāsinīṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11538290 (0.044):
payodakhaṇḍe harivāḍ ivāyudham Pnc_13.27d / payodhamadhye śaśinaḥ kalām iva Pnc_4.9d
nāyakavākyam / athaiṣa dīrghā darśanārciṣaḥ kiran mukhāmṛtāṃśoḥ kiraṇacchaṭā iva /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081475 (0.0):
payodha-madhye śaśinas+kalām iva / PNc_4.9 / nāyaka-vākyam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11523024 (0.034):
athaiṣa dīrghā darśanārciṣaḥ kiran Pnc_4.10a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11542185 (0.055):
mukhābjasaugandhyakaṇārpaṇena Pnc_14.60b / mukhāmṛtāṃśoḥ kiraṇacchaṭā iva Pnc_4.10b
nirīkṣya tām unmadahaṃsagāminīṃ ramāṅgadaṃ sasmitam ity avocat // PNc_4.10
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11537145 (0.037):
nirīkṣya taṃ bhūpatim arpitekṣaṇam Pnc_7.39b / nirīkṣya tām unmadahaṃsagāminīṃ Pnc_4.10c
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081491 (0.045):
mukha-amṝta-aṃśos+kiraṇa-cchaṭās+iva / nirīkṣya tām unmada-haṃsa-gāminīṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11543796 (0.058):
ramāṅgadaṃ vyaktaśaśiprabheṅgitaḥ Pnc_7.72b / ramāṅgadaṃ sasmitam ity avocat Pnc_4.10d
[VAR 4.10d: {sasmitam/lem K/tr/i; saspṛham /ed}]
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2005989 (0.063):
paritoṣitacittaḥ prasannavadanaḥ sākūtasakākusasmitābhilāṣī durlabhakopaḥ
śanaiś carantī vipine tava sthitā nitambinī kaccid iyaṃ dṛśaḥ pathi? /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081509 (0.0):
PNc_4.10 / śanais+carantī vipine tava sthitā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11547070 (0.054):
śanair babandha jaghane Pnc_16.55a / śanaiś carantī vipine tava sthitā Pnc_4.11a
adhīratāṃ dakṣiṇamātariśvanā lateva nītā masṛṇena mādhavī // PNc_4.11 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11544319 (0.043):
lateva tanvī haricandanasya Pnc_9.12d / lateva nītā masṛṇena mādhavī Pnc_4.11d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081523 (0.055):
a-dhīratāṃ dakṣiṇa-mātariśvanā / latā+iva nītā masṝṇena mādhavī
yutā sitābhaiḥ sumanobhir etayā pariślatheyaṃ kabarī niyamyate /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11543426 (0.002):
yugāntajīmūtaśatodayārpitaiḥ Pnc_13.39c / yutā sitābhaiḥ sumanobhir etayā Pnc_4.12a
udastabhāsvatkarakāntayā śriyā dinasya tārāśabaleva śarvarī // PNc_4.12 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11534865 (0.003):
dinaśrīr iva bhānunā Pnc_11.69d / dinasya tārāśabaleva śarvarī Pnc_4.12d
asatkaver vāg iva vītasauṣṭhavaṃ niveśayantī padam avyavasthayā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081551 (1.192):
asat-kaves+vāk+iva vīta-sauṣṭhavaṃ / niveśayantī padam avyavasthayā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11525012 (0.005):
asatām asuhṛn na lajjate 'yaṃ Pnc_5.50a / asatkaver vāg iva vītasauṣṭhavaṃ Pnc_4.13a
asāv anekaskhalitaiḥ samākulā vimucya mārgaṃ kim itaḥ pratiṣṭhate //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081560 (1.192):
asau+aneka-skhalitais+samākulā / vimucya mārgaṃ kim itas+pratiṣṭhate
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11546083 (0.052):
vimucyate kena nāma sa deśo Pnc_14.76c / vimucya mārgaṃ kim itaḥ pratiṣṭhate Pnc_4.13d
PNc_4.13 // / haṭhena netuṃ vaśatām ivātmano mano'bhirāmāsu vilāsabhaṅgiṣu /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081567 (0.0):
vimucya mārgaṃ kim itas+pratiṣṭhate / PNc_4.13 / haṭhena netuṃ vaśatām iva+ātmanas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11551572 (0.048):
shṛtavān hāram adhīralocanāyāḥ Pnc_5.34d / haṭhena netuṃ vaśatām ivātmano Pnc_4.14a
dhṛtāṃśukā tābhir iyaṃ pade pade latābhir ambhojamukhī niruddhyate //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081580 (0.042):
dhṝta-aṃśukā tābhis+iyaṃ pade pade / latābhis+ambhoja-mukhī niruddhyate
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11544282 (0.052):
latāpuṣpotkaraiḥ kīrṇo Pnc_2.70a / latābhir ambhojamukhī niruddhyate Pnc_4.14d
PNc_4.14 // / vicinvatī kiṃ cid iveyam ādarād apakṣamapātastimite vilocane /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081588 (0.0):
latābhis+ambhoja-mukhī niruddhyate / PNc_4.14 / vicinvatī kiṃ cit+iva+iyam ādarāt+
gate 'vataṃsotpalapatrabandhutām itas tataḥ padmavane vimuñcati //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081596 (0.0):
apakṣama-pāta-stimite vilocane / gate+avataṃsa-utpala-patra-bandhutām
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11526129 (0.004):
itaś cetaś ca vepate Pnc_16.37d / itas tataḥ padmavane vimuñcati Pnc_4.15d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11530715 (0.039):
gate tadbāṇagocaram Pnc_2.29b / gate 'vataṃsotpalapatrabandhutām Pnc_4.15c
PNc_4.15 // / mṛdu prayāntīyam animnanimnayoḥ sitāṃśukā kām api kāntim aśnute /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081606 (0.0):
mṝdu prayāntī+iyam animna-nimnayos+ / sita-aṃśukā kām api kāntim aśnute
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11542478 (0.050):
mṛduny alaṃ pāṭalayā samarpite Pnc_7.33b / mṛdu prayāntīyam animnanimnayoḥ Pnc_4.16a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11550065 (0.062):
sitāṃśukā kām api kāntim aśnute Pnc_4.16b / sitetarendīvaramecakāḥ kva cit Pnc_13.45b
jale kalā iva pratibimbitaindavī vanānilodañcadavāñcadūrmiṇi // PNc_4.16
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11544938 (0.003):
vanānilāhṛtonnidra Pnc_6.54a / vanānilodañcadavāñcadūrmiṇi Pnc_4.16d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081616 (0.019):
vana-anila-udañcat-avāñcat-ūrmiṇi / PNc_4.16
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081607 (0.024):
sita-aṃśukā kām api kāntim aśnute / jale kalā iva pratibimbita-endavī
prasādam asmākam araṇyadurlabhair vidhehi sālaktakapādatāḍanaiḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081624 (0.0):
vana-anila-udañcat-avāñcat-ūrmiṇi / PNc_4.16 / prasādam asmākam araṇya-durlabhais+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11539929 (0.052):
prasavollāsavasantavāsareṇa Pnc_5.58b / prasādam asmākam araṇyadurlabhair Pnc_4.17a
asāv aśokaiḥ kṣaṇam āśritaiḥ śramāt itīva mattālirutena yācyate //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081636 (0.0):
asau+aśokais+kṣaṇam āśritais+śramāt / iti+iva matta-ali-rutena yācyate
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11526381 (0.057):
itīva nirvyājam udīrya tatyaje Pnc_7.27c / itīva mattālirutena yācyate Pnc_4.17d
PNc_4.17 // / abhedamūḍhastabakābhir āvṛtā latābhir īṣal lulitālipaṅktibhiḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081637 (0.0):
iti+iva matta-ali-rutena yācyate / PNc_4.17 / abheda-mūḍha-stabakābhis+āvṝtā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081647 (0.036):
latābhis+īṣat+lulita-ali-paṅktibhis+ / iyaṃ puras+māruta-nartita-alakā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11544288 (0.041):
latābhir ambhojamukhī niruddhyate Pnc_4.14d / latābhir īṣal lulitālipaṅktibhiḥ Pnc_4.18b
iyaṃ puro mārutanartitālakā na lakṣyate vyaktam avāmanastanī // PNc_4.18
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081649 (0.0):
latābhis+īṣat+lulita-ali-paṅktibhis+ / iyaṃ puras+māruta-nartita-alakā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11536330 (0.003):
Narmadormilulite tadaṃśuke Pnc_8.28a / na lakṣyate vyaktam avāmanastanī Pnc_4.18d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081657 (0.033):
na lakṣyate vyaktam a-vāmana-stanī / PNc_4.18 / ṝju kva-cit+kva-api anṝju pravartate
ṛju kvacit kvāpi anṛju pravartate kvacit skhalaty uccaśilātale pathi /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11530297 (0.0):
kva cit sudhāpāṇḍuni phenamaṇḍale Pnc_13.44a / kvacit skhalaty uccaśilātale pathi Pnc_4.19b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081671 (0.0):
kva-cit+skhalati+ucca-śilā-tale pathi
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11527778 (0.003):
ūrmidalanaśiśireṇa balād Pnc_15.3c / ṛju kvacit kvāpi anṛju pravartate Pnc_4.19a
iyaṃ śanaiḥ śailanadīva ca kvacit vinamravānīratalena gacchati // PNc_4.19
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081672 (0.0):
kva-cit+skhalati+ucca-śilā-tale pathi / iyaṃ śanais+śaila-nadī+iva ca kva-cit
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081682 (0.0):
kva-cit+skhalati+ucca-śilā-tale pathi / iyaṃ śanais+śaila-nadī+iva ca kva-cit
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11545896 (0.036):
vinamatsmeramukhaḥ smitānncitam Pnc_12.69b / vinamravānīratalena gacchati Pnc_4.19d
sthite pariṣvajya sarojinīm imāṃ vane ghane 'smin kusumonmadālini /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081690 (0.0):
vinamra-vānīra-talena gacchati / PNc_4.19 / sthite pariṣvajya sarojinīm imāṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11544967 (0.045):
vane gataḥ ko 'yam anaṅgavibhramaḥ Pnc_4.28d / vane ghane 'smin kusumonmadālini Pnc_4.20b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11550895 (0.056):
sthitā yasyāgrasānuṣu Pnc_11.55b / sthite pariṣvajya sarojinīm imāṃ Pnc_4.20a
prayāti sāsūyam iyaṃ kathaṃcana svahastasīmantitamārgavīrudhi // PNc_4.20
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081700 (0.0):
prayāti sāsūyam iyaṃ kathaṃ+cana / sva-hasta-sīmantita-mārga-vīrudhi
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081691 (1.192):
vane ghane+asmin kusuma-unmada-alini / prayāti sāsūyam iyaṃ kathaṃ+cana
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11551503 (0.004):
svasti sthitasya svaḥsindhu Pnc_16.22a / svahastasīmantitamārgavīrudhi Pnc_4.20d
kvacit kvacit svedalavodgamo mukhe samāhṛteyaṃ kabarī yathā tathā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11530275 (1.192):
kva cit kva cit patantyā yaḥ Pnc_11.57a / kvacit kvacit svedalavodgamo mukhe Pnc_4.21a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081710 (0.059):
kva-cit kva-cit+sveda-lava-udgamas+mukhe / samāhṝtā+iyaṃ kabarī yathā tathā
sayaṃ ca kampaḥ kucayor vadhūr iyaṃ ratiśramavyākuliteva lakṣyate //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081719 (0.0):
sayaṃ ca kampas+kucayos+vadhūs+iyaṃ / rati-śrama-vyākulitā+iva lakṣyate
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11543617 (0.028):
ratiraṇam avasāya yatra nityaṃ Pnc_3.45c / ratiśramavyākuliteva lakṣyate Pnc_4.21d
PNc_4.21 // / anena rūpātiśayena līlayā viviktanepathyaparigraheṇa ca /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081727 (0.0):
rati-śrama-vyākulitā+iva lakṣyate / PNc_4.21 / anena rūpa-atiśayena līlayā
araṇyasañcāraparā iyam ekikā kutūhalaṃ me hṛdaye niṣiñcati // PNc_4.22 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081734 (0.039):
anena rūpa-atiśayena līlayā / vivikta-nepathya-parigraheṇa ca / araṇya-sañcāra-parā iyam ekikā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11529605 (0.055):
kutūhalarasormiṣu Pnc_2.51b / kutūhalaṃ me hṛdaye niṣiñcati Pnc_4.22d
asau parādhīnatayāspadīkṛtā na bālikā na pratibhāsate na mama /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11536088 (0.0):
na bālikā na pratibhāsate na mama Pnc_4.23b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081744 (0.0):
kutūhalaṃ me hṝdaye niṣiñcati / PNc_4.22 / asau parādhīnatayā+āspadīkṝtā
ayaṃ sphuratkāñcanapadmasodaraḥ sacāmaro 'syāḥ kathamanyathā karaḥ //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11548281 (0.004):
sa ca smitadyotitadantam evam Pnc_9.25c / sacāmaro 'syāḥ kathamanyathā karaḥ Pnc_4.23d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081743 (0.043):
na bālikā na pratibhāsate na mama / ayaṃ sphurat-kāñcana-padma-sa-udaras+
PNc_4.23 // / iyaṃ kim u syād vanadevatāgatā ? gatā dharāṃ vyomavadhūr iyaṃ kim u ? /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081759 (0.052):
sa-cāmaras+asyās+katham-anyathā karas+ / PNc_4.23 / iyaṃ kim u syāt+vana-devatā+āgatā ?
avekṣituṃ hāram iheyam āgatā śaśiprabhāvāravilāsinī kim u ? // PNc_4.24 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081772 (0.0):
gatā dharāṃ vyoma-vadhūs+iyaṃ kim u ? / avekṣituṃ hāram iha+iyam āgatā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11547342 (0.034):
śaśiprabhālokamahotsavaspṛhām Pnc_4.1b / śaśiprabhāvāravilāsinī kim u ? Pnc_4.24d
itaḥ saś citrākṛtir īkṣato mṛgaḥ sitacchadādāptam ito vibhūṣaṇam /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11526181 (0.003):
itaḥ śilotsaṅgatale niṣeduṣā Pnc_4.33a / itaḥ saś citrākṛtir īkṣato mṛgaḥ Pnc_4.25a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081772 (0.033):
śaśiprabhā-vāra-vilāsinī kim u ? / PNc_4.24 / itas+sas+citra-ākṝtis+īkṣatas+mṝgas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11549986 (0.046):
sitacchatraparamparaḥ Pnc_2.11b / sitacchadādāptam ito vibhūṣaṇam Pnc_4.25b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081781 (0.061):
sita-cchadāt-āptam itas+vibhūṣaṇam / itas+ca dṝṣṭā+iyam iti sprasūyate
itaś ca dṛṣṭeyam iti sprasūyate prasaktam āścaryam iyaṃ vanasthalī //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081789 (0.0):
sita-cchadāt-āptam itas+vibhūṣaṇam / itas+ca dṝṣṭā+iyam iti sprasūyate
PNc_4.25 // / pāṭalāyā nāyakadarśanam / iti prakṛtyā madhuroktir uktavān tayāyatākṣyā dadṛśe viśāmpatiḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11533111 (0.036):
tayātidīrghair daśanānupātibhir Pnc_4.48a / tayāyatākṣyā dadṛśe viśāmpatiḥ Pnc_4.26b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081788 (0.061):
itas+ca dṝṣṭā+iyam iti sprasūyate / prasaktam āścaryam iyaṃ vana-sthalī / PNc_4.25
tamālapatrāpihite śilātale kumudvatīkānta ivāmbare sthitaḥ // PNc_4.26 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081810 (1.192):
tayā+āyata-akṣyā dadṝśe viśāmpatis+ / tamāla-patra-apihite śilā-tale
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11529670 (0.027):
kumudeṣu tathā hi dṛśyatāṃ Pnc_12.54c / kumudvatīkānta ivāmbare sthitaḥ Pnc_4.26d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11533035 (0.043):
tamālanīlena pathā payomucām Pnc_13.46b / tamālapatrāpihite śilātale Pnc_4.26c
tatas tadālokanakautukena sā sthitā nimeṣojjhitapakṣmalekṣaṇam /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081820 (0.0):
kumudvatī-kāntas+iva+ambare sthitas+ / PNc_4.26 / tatas+tat-ālokana-kautukena sā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11532128 (0.034):
tatas tathā pañcaśarapratāritaḥ Pnc_13.1a / tatas tadālokanakautukena sā Pnc_4.27a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11550885 (0.053):
sthitam etad ayomukheṣv amīṣu Pnc_5.47a / sthitā nimeṣojjhitapakṣmalekṣaṇam Pnc_4.27b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11522564 (0.060):
atyunmanās tadavalokanakautukena Pnc_18.3c / atra yat tava sambhramaḥ Pnc_6.57d
vinidrasatkesarapaṅkajā babhau vane nivātastimiteva padminī // PNc_4.27 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081829 (0.0):
sthitā nimeṣa-ujjhita-pakṣmala-īkṣaṇam / vinidra-satkesara-paṅkajā babhau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11544973 (0.041):
vane ghane 'smin kusumonmadālini Pnc_4.20b / vane nivātastimiteva padminī Pnc_4.27d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11545914 (0.050):
vinidrajṛmbhitaharir Pnc_2.26c / vinidrasatkesarapaṅkajā babhau Pnc_4.27c
pāṭalāyāḥ svagatam / acintayat seti ca pāṭalādharaḥ sitāravindacchadadīrghalocanaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11550050 (0.046):
sitātapatrair iva sarvato vṛtaḥ Pnc_4.31b / sitāravindacchadadīrghalocanaḥ Pnc_4.28b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081841 (0.046):
pāṭalāyās+svagatam / acintayat+sā+iti ca pāṭalādharas+ / sita-aravinda-cchada-dīrgha-locanas+
mukhaṃ sudhādīdhitisundaraṃ dadhan vane gataḥ ko 'yam anaṅgavibhramaḥ //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11544961 (0.051):
vanitājano 'bhimukhatāṃ samādade Pnc_15.48d / vane gataḥ ko 'yam anaṅgavibhramaḥ Pnc_4.28d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11542167 (0.054):
mukhaṃ niśāghrātam ivāravindaṃ Pnc_9.16a / mukhaṃ sudhādīdhitisundaraṃ dadhan Pnc_4.28c
PNc_4.28 // / vyanakti kalyāṇamayīyam ākṛtir mahīyasīmasya mahānubhavatām /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11546868 (0.062):
vyadhita balavatī viyogapīḍā Pnc_3.50c / vyanakti kalyāṇamayīyam ākṛtir Pnc_4.29a
asatyam etāsu rucā vitanvatī latāsu kārtasvarapallavodgamam // PNc_4.29 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081869 (0.0):
mahīya-sīmasya mahā-anubhavatām / asatyam etāsu rucā vitanvatī / latāsu kārtasvara-pallava-udgamam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11544302 (0.038):
latālasyapradā ime Pnc_11.18b / latāsu kārtasvarapallavodgamam Pnc_4.29d
bhujena citrāṅgadaratnaśobhinā satārahāreṇa bhujāntareṇa ca /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11541024 (0.023):
bhujāṃsasampīḍitakuṇḍalo nṛpaḥ Pnc_13.1d / bhujena citrāṅgadaratnaśobhinā Pnc_4.30a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081874 (0.039):
latāsu kārtasvara-pallava-udgamam / PNc_4.29 / bhujena citra-aṅgada-ratna-śobhinā
vadaty ayaṃ madhyamalokapālatāṃ parārdhyacūḍāmaṇinā ca maulinā // PNc_4.30
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11538429 (0.056):
parāmamarśāṅgam anaṅgamohitaḥ Pnc_13.3d / parārdhyacūḍāmaṇinā ca maulinā Pnc_4.30d / parikhacitam ayatnapūritāśair Pnc_3.14a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081884 (0.062):
vadati+ayaṃ madhyama-lokapālatāṃ / para-ardhya-cūḍāmaṇinā ca maulinā
anātapatro 'yam atra lakṣyate sitātapatrair iva sarvato vṛtaḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12824650 (0.0):
MSS_1312 1 anātapatro'pyayamatra lakṣyate sitātapatrairiva sarvato vṛtaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081888 (0.055):
para-ardhya-cūḍāmaṇinā ca maulinā / PNc_4.30 / anātapatras+ayam atra lakṣyate
acāmaro 'py eṣa sateva vījyate vilāsavālavyajanena ko 'pi ayam // PNc_4.31
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081903 (0.0):
acāmaras+api+eṣa satā+iva vījyate / vilāsa-vālavyajanena kas+api ayam
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12824650 (0.048):
MSS_1312 1 anātapatro'pyayamatra lakṣyate sitātapatrairiva sarvato vṛtaḥ / / MSS_1312 2 acāmaro'pyeṣa sadaiva vījyate vilāsabālavyajanena ko'pyayam //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011713 (0.051):
marutpatir menakayeva tanvi yas tvayāpi vālavyajanena vījyate // PNc_4.56
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082372 (0.051):
tvayā+api vālavyajanena vījyate / PNc_4.56 / atha+ṝdhimatyā paravatī+asi striyā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11534444 (0.062):
tvayā tu saṃpraty abalāvibhūṣaṇe Pnc_13.55c / tvayāpi vālavyajanena vījyate Pnc_4.56d
priyā iyam ārūḍhaguṇā suvaṃśabhūr na cāntikaṃ cāpalatāsya muñcati /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11540167 (0.0):
priyaṃvadatvena tavāmunā ca Pnc_9.6b / priyā iyam ārūḍhaguṇā suvaṃśabhūr Pnc_4.32a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081911 (0.0):
vilāsa-vālavyajanena kas+api ayam / PNc_4.31 / priyā iyam ārūḍha-guṇā suvaṃśa-bhūs+
ime pṛṣatkā api pārthivaśriyo vilāsakarṇotpalapallavā iva // PNc_4.32 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11546211 (0.044):
vilasanmāṃsalavismayo narendraḥ Pnc_5.80d / vilāsakarṇotpalapallavā iva Pnc_4.32d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081919 (0.045):
ime pṝṣatkās+api pārthiva-śriyas+ / vilāsa-karṇa-utpala-pallavās+iva
itaḥ śilotsaṅgatale niṣeduṣā divaścyuteneva kuraṅgalakṣmaṇā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081932 (0.0):
vilāsa-karṇa-utpala-pallavās+iva / PNc_4.32 / itas+śilā-utsaṅga-tale niṣeduṣā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11526176 (0.002):
itaḥ palvalapaṅkānto Pnc_2.64c / itaḥ śilotsaṅgatale niṣeduṣā Pnc_4.33a
adhas taruṇām amunā vinīyate kṣaṇaṃ mṛgavyopanataḥ pariśramaḥ // PNc_4.33
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081935 (1.192):
divas-cyutena+iva kuraṅga-lakṣmaṇā / adhas+taruṇām amunā vinīyate
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11530452 (0.021):
kṣaṇaṃ mukulitekṣaṇā Pnc_6.49d / kṣaṇaṃ mṛgavyopanataḥ pariśramaḥ Pnc_4.33d
ayaṃ sa na syān navasāhasāṅka ity anaṅgalīlāsu kṛtī bhuvaḥpatiḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11524355 (0.0):
ayaṃ yayātimandhātṛ Pnc_11.99c / ayaṃ sa na syān navasāhasāṅka ity Pnc_4.34a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081947 (0.0):
kṣaṇaṃ mṝgavya-upanatas+pariśramas+ / PNc_4.33 / ayaṃ sa na syāt+nava-sāhasa-aṅkas+iti+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11523314 (0.054):
anaṅgalīlāsu kṛtī bhuvaḥpatiḥ Pnc_4.34b / anaṅgavatyāḥ kamalaṃ jahāra sā Pnc_7.28d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3019555 (0.061):
PNc_10.26 // / navasāhasāṅka, na tavāsurād ahaṃ kalayāmi samprati kim apy atādṛśam /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006420 (0.063):
aho mahatsāhasam etad eva yad varṇaṇīyo navasāhasāṅkaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10076676 (0.063):
aho mahat-sāhasam etad eva / yad varṇaṇīyas+nava-sāhasa-aṅkaḥ /
sa yena mukto nijanāmalāñchitaḥ śaśiprabhākelikuraṅgake śaraḥ // PNc_4.34
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11548928 (1.192):
sa yena mukto nijanāmalāñchitaḥ Pnc_4.34c
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11547320 (0.002):
śaśineritayā samucchrite Pnc_12.62c / śaśiprabhākelikuraṅgake śaraḥ Pnc_4.34d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081963 (0.029):
sa yena muktas+nija-nāma-lāñchitas+ / śaśiprabhā-keli-kuraṅgake śaras+
ayaṃ sa no hāra ivāsya dṛśyate karodare pallavapāṭalatviṣi /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081974 (0.0):
ayaṃ sas+na+u hāras+iva+asya dṝśyate / karodare pallava-pāṭalatviṣi
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11528734 (0.041):
karoty ekāvalīm iva Pnc_16.26b / karodare pallavapāṭalatviṣi Pnc_4.35b
itaḥ kim etasya na saikate saḥ kiṃ sitacchado locanagocaraṃ gataḥ //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081974 (1.192):
karodare pallava-pāṭalatviṣi / itas+kim etasya na saikate sas+kiṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11549992 (0.049):
sitacchadādāptam ito vibhūṣaṇam Pnc_4.25b / sitacchado locanagocaraṃ gataḥ Pnc_4.35d
PNc_4.35 // / suvarṇapuṅkhe likhitaṃ śilīmukhe tad asya nāmāsti samānam ākṛteḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081988 (0.0):
sita-cchadas+locana-gocaraṃ gatas+ / PNc_4.35 / suvarṇa-puṅkhe likhitaṃ śilīmukhe
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11550531 (0.020):
suvarṇatāṃ vaktram upaiti sadhor Pnc_1.14c / suvarṇapuṅkhe likhitaṃ śilīmukhe Pnc_4.36a
yad adbhutām ekapade pṛṣatkatām agād anaṅgasya śaśiprābhāṃ prati //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082001 (0.039):
yat+adbhutām eka-pade pṝṣatkatām / agāt+anaṅgasya śaśiprābhāṃ prati / PNc_4.36
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11522191 (0.040):
agalan kusumavyājāt Pnc_11.7a / agād anaṅgasya śaśiprābhāṃ prati Pnc_4.36d
PNc_4.36 // / anena ced yogam upaiti daivataḥ phanīndrakanyā śaśineva rohiṇī /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082011 (1.192):
agāt+anaṅgasya śaśiprābhāṃ prati / PNc_4.36 / anena cet+yogam upaiti daivatas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11523534 (0.044):
anena guṇinā sārdhaṃ Pnc_11.47a / anena ced yogam upaiti daivataḥ Pnc_4.37a
analpalāvaṇyatiraskṛtopamaṃ vapus tad asyāḥ saphalatvam eṣyati // PNc_4.37
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082021 (0.033):
vapus+tat+asyās+saphalatvam eṣyati / PNc_4.37 / vidhātum enām aham eva vā kṣamā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082012 (0.048):
Phanīndra-kanyā śaśinā+iva rohiṇī / analpa-lāvaṇya-tiraskṝta-upamaṃ
vidhātum enām aham eva vā kṣamā mitodarīm aṅkatale 'sya ko vidhiḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082024 (0.0):
vapus+tat+asyās+saphalatvam eṣyati / PNc_4.37 / vidhātum enām aham eva vā kṣamā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11541977 (0.047):
mā viṣīda navasāhasāṅka, te Pnc_8.29a / mitodarīm aṅkatale 'sya ko vidhiḥ Pnc_4.38b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11545800 (0.064):
vidhātum enām aham eva vā kṣamā Pnc_4.38a / vidhāya kūjāmiṣam anyapuṣṭaiḥ Pnc_1.33b
mamedṛśe yadviṣaye vimatsarāḥ stuvanti sakhyo masṛṇoktisauṣṭhavam //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11550807 (0.015):
stutvety avantipatir indukulāvataṃsaṃ Pnc_18.24a / stuvanti sakhyo masṛṇoktisauṣṭhavam Pnc_4.38d
PNc_4.38 // / sahāmunā kiṃcidupāntavartinā vadaty asaūdgatadantadīdhitiḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11544819 (0.041):
vadaty ayaṃ madhyamalokapālatāṃ Pnc_4.30c / vadaty asaūdgatadantadīdhitiḥ Pnc_4.39b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11549490 (0.042):
sahāmunā kiṃcidupāntavartinā Pnc_4.39a / sa hiraṇyamayam āsanam Pnc_16.77b
kutūhalākṣiptanimeṣalāsyayā vilokayan mām iva dīrghayā dṛśā // PNc_4.39 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082056 (0.019):
vadati+asau+udgata-danta-dīdhitis+ / kutūhala-ākṣipta-nimeṣa-lāsyayā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11546327 (0.059):
vilokayantī tam apāṅgalocanā Pnc_7.78a / vilokayan mām iva dīrghayā dṛśā Pnc_4.39d
pāṭalāyāḥsamīpagamanam / athādhigantuṃ kila tasya patriṇo gatiṃ vanānte katham apy alakṣitām /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082065 (0.0):
pāṭalāyās-samīpa-gamanam / atha+adhigantuṃ kila tasya patriṇas+
tam abhyagāt sā nṛpatiṃ sacāmarā sarit saphenā nidhim ambhasām iva //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082081 (0.0):
tam abhyagāt+sā nṝpatiṃ sa-cāmarā / sarit+saphenā nidhim ambhasām iva
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11549072 (0.003):
saritpayāṃsīva niśakarāṃśu Pnc_17.30c / sarit saphenā nidhim ambhasām iva Pnc_4.40d
PNc_4.40 // / samuccaran nūpurasinncitaiḥ padair yathā yathā saṃmukham ājagāma sā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082080 (0.036):
sarit+saphenā nidhim ambhasām iva / PNc_4.40 / samuccaran nūpura-sinncitais+padais+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11548755 (0.062):
samīrās taṃ siṣevire Pnc_11.4b / samuccaran nūpurasinncitaiḥ padair Pnc_4.41a
tayāyatākṣyeva tathātatheritā dṛg asya paścād apasāram ādade // PNc_4.41
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11535053 (0.053):
dūre paricchedakathā hi satyam Pnc_1.10c / dṛg asya paścād apasāram ādade Pnc_4.41d
śanais tatas tāṃ savidhopasarpaṇīṃ nirīkṣya hāraṃ pidadhe narādhipaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082103 (0.023):
dṝk+asya paścāt+apasāram ādade / PNc_4.41 / śanais+tatas+tāṃ savidha-upasarpaṇīṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11547076 (0.049):
śanaiś carantī vipine tava sthitā Pnc_4.11a / śanais tatas tāṃ savidhopasarpaṇīṃ Pnc_4.42a
nijottarīyeṇa sitena mārutaḥ śaraddhaneneva śaśāṅkamaṇḍalam // PNc_4.42 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082116 (0.0):
nija-uttarīyeṇa sitena mārutas+ / śarat-dhanena+iva śaśāṅka-maṇḍalam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11547218 (0.054):
śaradīva prasarpantyāṃ Pnc_2.26a / śaraddhaneneva śaśāṅkamaṇḍalam Pnc_4.42d
payodharotsaṅganivāsalālitaṃ vyadhād imaṃ pannagarājakanyakā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082123 (0.0):
śarat-dhanena+iva śaśāṅka-maṇḍalam / PNc_4.42 / payodhara-utsaṅga-nivāsa-lālitaṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11538305 (0.035):
payodharaspṛśam ivāsasāda sa Pnc_4.4d / payodharotsaṅganivāsalālitaṃ Pnc_4.43a
iti prarohadbahumānamantharo babhūva tasminn avanīpurandaraḥ // PNc_4.43
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082128 (1.192):
vyadhāt+imaṃ pannaga-rāja-kanyakā / iti prarohat-bahumāna-mantharas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11526274 (0.060):
iti prakṛtyā madhuroktir uktavān Pnc_4.26a / iti prarohadbahumānamantharo Pnc_4.43c
analpalāvaṇyavilāsajanmabhūr vicitraratnadyutibhāsvarormikā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11523395 (0.003):
analpalāvaṇyatiraskṛtopamaṃ Pnc_4.37c / analpalāvaṇyavilāsajanmabhūr Pnc_4.44a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082142 (0.017):
babhūva tasmin+avanī-purandaras+ / PNc_4.43 / analpa-lāvaṇya-vilāsa-janma-bhūs+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11545478 (0.052):
vicitrapuṣpābharaṇojjvaleṣu Pnc_14.70b / vicitraratnadyutibhāsvarormikā Pnc_4.44b
tamiddhamuktābharaṇaṃ bhuvaḥpatiṃ payodhiveleva suvelam āpa sā // PNc_4.44
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082152 (1.192):
tamiddhamukta-ābharaṇaṃ bhuvas-patiṃ / payodhi-velā+iva suvelam āpa sā / PNc_4.44
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11538310 (0.047):
payodharotsaṅganivāsalālitaṃ Pnc_4.43a / payodhiveleva suvelam āpa sā Pnc_4.44d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082143 (0.057):
vicitra-ratna-dyuti-bhāsvara-ūrmikā / tamiddhamukta-ābharaṇaṃ bhuvas-patiṃ
avāpa devaḥ śriyam antikasthayā tayā sa vālavyajanāṅkahastayā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082162 (0.0):
payodhi-velā+iva suvelam āpa sā / PNc_4.44 / avāpa devas+śriyam antikasthayā+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11524828 (0.003):
avāpad anyonyanibaddhabhāvayos Pnc_7.43c / avāpa devaḥ śriyam antikasthayā Pnc_4.45a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11533136 (0.056):
tayā vinā cetasi tāmyasīva Pnc_9.10d / tayā sa vālavyajanāṅkahastayā Pnc_4.45b
niṣevyamāṇaḥ sphuṭalakṣyadehayā narendralakṣmyeva yaśaḥsametayā //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082170 (0.022):
tayā sas+vālavyajana-aṅka-hastayā / niṣevyamāṇas+sphuṭa-lakṣya-dehayā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11536284 (0.043):
narendrabāṇapuṅkhena Pnc_6.86c / narendralakṣmyeva yaśaḥsametayā Pnc_4.45d
PNc_4.45 // / pāṭalākṛtaḥ satkāraḥ / vibhinnacūrṇālakabhakti kurvatī vikīrṇacūḍāmaṇicandrikaṃ śiraḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082183 (0.0):
narendra-lakṣmyā+iva yaśas-sametayā / PNc_4.45 / pāṭalā-kṝtas+satkāras+ / vibhinna-cūrṇa-alaka-bhakti kurvatī
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11546030 (0.050):
vibhāvyate pauravarāṅganānām Pnc_1.73c / vibhinnacūrṇālakabhakti kurvatī Pnc_4.46a
athānubhavena nideśiteva sā nanāma māninyavaśā viśāṃpatim // PNc_4.46 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082192 (5.960):
vikīrṇa-cūḍāmaṇi-candrikaṃ śiras+ / atha+anubhavena nideśitā+iva sā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11536014 (0.025):
na nāgeṣu na siddheṣu Pnc_6.27a / nanāma māninyavaśā viśāṃpatim Pnc_4.46d
Bana: Harsacarita, Ucchvasa 4 (bahcar4u.htm.txt) 5739889 (0.055):
gurupraṇāmeṣvapi stambitamiva śiraḥ kathamapi nanāma /
dṛśā narendreṇa nideśite svayaṃ śilātale nātividūravartini /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082199 (0.0):
nanāma māninyavaśā viśāṃpatim / PNc_4.46 / dṝśā narendreṇa nideśite svayaṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11535084 (0.051):
dṛśā tadolkākapiśogratārayā Pnc_13.54b / dṛśā narendreṇa nideśite svayaṃ Pnc_4.47a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11547532 (0.060):
śilātale tāmarasaṃ trapāvatī Pnc_7.40d / śilātale nātividūravartini Pnc_4.47b
upāviśat sā raśanāmaṇitviṣā niṣicyamāne 'maracāpaśobhini // PNc_4.47 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082210 (0.0):
upāviśat sā raśanā-maṇi-tviṣā / niṣicyamāne+amara-cāpa-śobhini / PNc_4.47
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11537369 (0.025):
niṣiktākṣaram ādade Pnc_6.87d / niṣicyamāne 'maracāpaśobhini Pnc_4.47d
ramāṅgadavākyam / tayātidīrghair daśanānupātibhir vikṛṣyamāṇām iva bhūṣaṇāṃśubhiḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082217 (0.009):
niṣicyamāne+amara-cāpa-śobhini / PNc_4.47 / ramāṅgada-vākyam
iti kṣitīśeṅgitavartmadīpikām udīrayām āsa giraṃ ramāṅgadaḥ // PNc_4.48 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11527317 (0.046):
udiyāya mānatimiraugha Pnc_15.49a / udīrayām āsa giraṃ ramāṅgadaḥ Pnc_4.48d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082217 (0.047):
tayā+atidīrghais+daśana-anupātibhis+ / vikṝṣyamāṇām iva bhūṣaṇa-aṃśubhis+ / iti kṣitīśa-iṅgita-vartma-dīpikām
anena vindhyādrivihārajanmanā śrameṇa kāmaṃ bhavatī kadarthitā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082235 (0.0):
udīrayām āsa giraṃ ramāṅgadas+ / PNc_4.48 / anena vindhya-adri-vihāra-janmanā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11523578 (0.024):
anena līlākamalaṃ yad ujjhitam Pnc_7.52d / anena vindhyādrivihārajanmanā Pnc_4.49a
prasuptajūṭāhimukhāniloṣmaṇā jaṭāviṭaṅkendukaleva śūlinaḥ // PNc_4.49 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082247 (1.788):
śrameṇa kāmaṃ bhavatī kadarthitā / prasupta-jūṭa-ahi-mukhā+anila-uṣmaṇā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11531717 (0.002):
jaṭābhir abhitaḥ śiraḥ Pnc_11.24d / jaṭāviṭaṅkendukaleva śūlinaḥ Pnc_4.49d
amī sarojapratime mukhe muhus tavātapātāmrakapolabhittini /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082256 (0.0):
jaṭā-viṭaṅka-indu-kalā+iva śūlinas+ / PNc_4.49 / amī saroja-pratime mukhe muhus+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11524190 (0.035):
amīṣv aṅkasthakandarpa Pnc_6.81a / amī sarojapratime mukhe muhus Pnc_4.50a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11533443 (0.045):
tavāṅkam abhyeṣyati sācireṇa Pnc_9.11c / tavātapātāmrakapolabhittini Pnc_4.50b
samunmiṣanti śramavāribindavo natāṅgi lāvaṇyasudhālavās iva // PNc_4.50 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082268 (0.0):
tava+ātapa-ātāmra-kapola-bhittini / samunmiṣanti śrama-vāri-bindavas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11535939 (0.002):
natabhru yasyāḥ smaracāpayaṣṭayo Pnc_4.57c / natāṅgi lāvaṇyasudhālavās iva Pnc_4.50d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082258 (0.015):
tava+ātapa-ātāmra-kapola-bhittini / samunmiṣanti śrama-vāri-bindavas+
ito 'vataṃsotpalalāsyadeśike nirantaraṃ gandhavahe vahaty api /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082272 (0.0):
nata-aṅgi lāvaṇya-sudhā-lavās iva / PNc_4.50 / itas+avataṃsa-utpala-lāsya-deśike
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11526425 (0.003):
ito latāḥ pārthiva saṃrabhante Pnc_14.34c / ito 'vataṃsotpalalāsyadeśike Pnc_4.51a
na ghūrṇate khinnalalāṭasaṅginī tavālakaśreṇir iyaṃ manāg api // PNc_4.51
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082286 (0.0):
nirantaraṃ gandha-vahe vahati+api / na ghūrṇate khinna-lalāṭa-saṅginī
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11535853 (0.048):
nagendrakanyeva sanīlakaṇṭhā Pnc_1.43b / na ghūrṇate khinnalalāṭasaṅginī Pnc_4.51c
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11533464 (0.051):
tavāpi svedabindavaḥ Pnc_2.66d / tavālakaśreṇir iyaṃ manāg api Pnc_4.51d
anena pīnastanakampadāyinā nirāyatenodvahatā kaduṣṇatām /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082293 (0.0):
tava+alaka-śreṇis+iyaṃ manāk+api / PNc_4.51 / anena pīna-stana-kampa-dāyinā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11523555 (0.036):
anena te sundari darśanena vā Pnc_7.47a / anena pīnastanakampadāyinā Pnc_4.52a
atha pravālād api pāṭalacchavir na dūyate niḥśvasitena te 'dharaḥ //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082302 (0.0):
nirāyatena+udvahatā kaduṣṇatām / atha pravālāt+api pāṭala-cchavis+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11535973 (0.035):
na diśanti kim atra coraluptaṃ Pnc_5.51c / na dūyate niḥśvasitena te 'dharaḥ Pnc_4.52d
PNc_4.52 // / uditya paṅktyā śramavārivipruṣāṃ nirantarādhyāsitarekhayānayā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082310 (0.0):
na dūyate niḥśvasitena te+adharas+ / PNc_4.52 / uditya paṅktyā śrama-vāri-vipruṣāṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11527307 (0.002):
uditair bhaṅgurakeśi bhāty adaḥ Pnc_12.47b / uditya paṅktyā śramavārivipruṣāṃ Pnc_4.53a
tavaiṣa kaṇṭhaḥ kuṭajāvadātayā vilāsamuktālatatayeva bhūṣyate // PNc_4.53
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11546245 (0.023):
vilāsamuktāguṇavad yad āsāṃ Pnc_1.41c / vilāsamuktālatatayeva bhūṣyate Pnc_4.53d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082320 (0.030):
nirantara-adhyāsita-rekhayā+anayā / tava+eṣa kaṇṭhas+kuṭaja-avadātayā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11533502 (0.052):
tavaiva saubhāgyapatākayā nṛpa Pnc_7.74b / tavaiṣa kaṇṭhaḥ kuṭajāvadātayā Pnc_4.53c
idaṃ mahac citram amānuṣaṃ tvayā vigāhyate yad vanam advitīyayā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082326 (0.0):
vilāsa-muktā-latatayā+iva bhūṣyate / PNc_4.53 / idaṃ mahat+citram amānuṣaṃ tvayā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11526625 (0.051):
idaṃ madhyamalokendor Pnc_16.22c / idaṃ mahac citram amānuṣaṃ tvayā Pnc_4.54a
imāḥ kva vindhyasya bhuvo 'tidurgamāḥ kva rājaveśmābharaṇaṃ bhavādṛśī //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11530385 (0.003):
kva muktāhāro 'yaṃ kva ca saḥ patagaḥ kveyam abalā Pnc_5.81b / kva rājaveśmābharaṇaṃ bhavādṛśī Pnc_4.54d
PNc_4.54 // / navodgatāśokapalāśakāntinā nikāmaniryannakhacandrikeṇa ca /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082348 (0.0):
kva rāja-veśma-ābharaṇaṃ bhavādṝśī / PNc_4.54 / nava-udgata-aśoka-palāśa-kāntinā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11536530 (0.002):
navodgatā vidrumakandalīr dadhan Pnc_13.43b / navodgatāśokapalāśakāntinā Pnc_4.55a
bibharṣi kasyedam anena pāṇinā vadāvadhūtendumarīci cāmaram // PNc_4.55 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082357 (0.0):
nikāma-niryat-nakha-candrikeṇa ca / bibharṣi kasya+idam anena pāṇinā / vadā+avadhūta-indu-marīci cāmaram
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11544842 (0.002):
vadānavadyāṅgi sakhījanādṛtaḥ Pnc_7.45a / vadāvadhūtendumarīci cāmaram Pnc_4.55d
nṛpasya kasyāpi paricchadāṅganā yadi tvam uccair vibhavo hi ko 'pi sa /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082359 (0.026):
vadā+avadhūta-indu-marīci cāmaram / PNc_4.55 / nṝpasya kasya+api paricchada-aṅganā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11537706 (0.061):
nṛpas tamāladrumakānanodare Pnc_4.9b / nṛpasya kasyāpi paricchadāṅganā Pnc_4.56a / nṛpasya citre madhureyam ākṛtir Pnc_7.26a
marutpatir menakayeva tanvi yas tvayāpi vālavyajanena vījyate // PNc_4.56
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082373 (0.0):
Marutpatis+menakayā+iva tanvi yas+ / tvayā+api vālavyajanena vījyate
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11534446 (0.022):
tvayā tu saṃpraty abalāvibhūṣaṇe Pnc_13.55c / tvayāpi vālavyajanena vījyate Pnc_4.56d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011265 (0.051):
acāmaro 'py eṣa sateva vījyate vilāsavālavyajanena ko 'pi ayam // PNc_4.31
atha rdhimatyā paravaty asi striyā kayāpi kāsau jagadekasundarī /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11522775 (0.004):
atha mekalācalasutātirohitau Pnc_10.1a / atha rdhimatyā paravaty asi striyā Pnc_4.57a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082376 (0.036):
tvayā+api vālavyajanena vījyate / PNc_4.56 / atha+ṝdhimatyā paravatī+asi striyā
natabhru yasyāḥ smaracāpayaṣṭayo vidheyatāṃ yānti bhavadvidhā api //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11535933 (0.0):
na tad asty atra yan nāstraṃ Pnc_6.3c / natabhru yasyāḥ smaracāpayaṣṭayo Pnc_4.57c
PNc_4.57 // / parasparaspardhi vilāsasampadāṃ trayaṃ bhavatsvāmitayā vikalpyate /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082397 (0.0):
vidheyatāṃ yānti bhavadvidhās+api / PNc_4.57 / paraspara-spardhi vilāsa-sampadāṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11538384 (0.048):
parasparakṣodasamākulāsu Pnc_1.80c / parasparaspardhi vilāsasampadāṃ Pnc_4.58a
marutvato vā ramaṇī ramātha vā kalatram ardhenduvibhūṣaṇasya vā ? //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082409 (1.192):
trayaṃ bhavat-svāmitayā vikalpyate / marutvatas+vā ramaṇī ramā+atha vā / kalatram ardha-indu-vibhūṣaṇasya vā ?
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11528813 (0.028):
kalaṅkiteva tripurāntakasya Pnc_14.81d / kalatram ardhenduvibhūṣaṇasya vā ? Pnc_4.58d
PNc_4.58 // / iyaṃ paribhrāntir agendrakandare sakhīva te śaṃsati kāryagauravam /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082416 (0.0):
kalatram ardha-indu-vibhūṣaṇasya vā ? / PNc_4.58 / iyaṃ paribhrāntis+aga-indra-kandare
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11526824 (0.049):
iyaṃ patākāsya rasātalasya Pnc_9.38b / iyaṃ paribhrāntir agendrakandare Pnc_4.59a
bhavādṛśaḥ śvāpadadūṣite 'nyathā caranty araṇye kim adhīnanītayaḥ //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082423 (0.056):
sakhi+iva te śaṃsati kārya-gauravam / bhavādṝśas+śvāpada-dūṣite+anyathā / caranti+araṇye kim adhīna-nītayas+
PNc_4.59 // / anena khelanmadadantinā vada tvam āgatā caṇḍi kuto duradhvanā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082436 (0.0):
caranti+araṇye kim adhīna-nītayas+ / PNc_4.59 / anena khelat-mada-dantinā vada
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11523526 (0.028):
anena kenāpi tavāśrame balād Pnc_13.53a / anena khelanmadadantinā vada Pnc_4.60a
vidhāya viśleṣaviṣādam āvayoḥ svakāryaniṣṭhe kathaya kva yāsyasi ? //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082446 (0.0):
tvam āgatā caṇḍi kutas+duradhvanā / vidhāya viśleṣa-viṣādam āvayos+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11551334 (1.192):
svakalābhyāsavatībhir āptasakhyā Pnc_5.25b / svakāryaniṣṭhe kathaya kva yāsyasi ? Pnc_4.60d
PNc_4.60 // / nāyakavākyam / iti sābhihitā mṛgāyatākṣī samupoḍhapraṇayaṃ yaśobhaṭena /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082457 (0.0):
sva-kārya-niṣṭhe kathaya kva yāsyasi ? / PNc_4.60 / nāyaka-vākyam
sahasā na jagāda lajjayā nu śramataḥ kiṃ tu nṛpas tu tām avocat //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082459 (0.0):
samupoḍha-praṇayaṃ yaśobhaṭena / sahasā na jagāda lajjayā nu
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11547762 (0.005):
śramajaḍavāravilāsinīkarāgrāt Pnc_3.16b / śramataḥ kiṃ tu nṛpas tu tām avocat Pnc_4.61d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11549405 (0.056):
saha ramaṇair amarāṅganā ramante Pnc_3.45d / sahasā na jagāda lajjayā nu Pnc_4.61c
PNc_4.61 // / śrāntāsi kautukahṛtena kadarthitāsi praśnair anena vihito na tavopacāraḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11547827 (0.0):
śravaṇendīvarareṇurūṣitam Pnc_12.71b / śrāntāsi kautukahṛtena kadarthitāsi Pnc_4.62a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082468 (0.036):
śramatas+kiṃ tu nṝpas+tu tām avocat / PNc_4.61 / śrāntā+asi kautuka-hṝtena kadarthitā+asi
ātithyam eṣa kurute param aṅgalekhā- saṃvāhanaikacaturo niculānilas te //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11525577 (0.0):
ātithyam eṣa kurute param aṅgalekhā Pnc_4.62c
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082484 (0.0):
ātithyam eṣa kurute param aṅga-lekhā-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11549545 (0.003):
saṃvādinyaḥ pade pade Pnc_11.9b / saṃvāhanaikacaturo niculānilas te Pnc_4.62d
PNc_4.62 // / evaṃ nisargamadhureṇa sudhārasaika- niṣyandinā phaṇivadhūr atha sā hasantī
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082501 (0.0):
saṃvāhana-eka-caturas+nicula-anilas+te / PNc_4.62 / evaṃ nisarga-madhureṇa sudhā-rasa-eka-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11528028 (0.003):
evam eva yad iyaṃ na labhyate Pnc_8.10c / evaṃ nisargamadhureṇa sudhārasaika Pnc_4.63a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11537392 (0.039):
niṣṭhyūtabālātapapallaveva Pnc_1.3d / niṣyandinā phaṇivadhūr atha sā hasantī Pnc_4.63b
candrāṃśunā kumudinīva dinoṣmataptā vītaklamā narapater vacasā babhūva //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082507 (0.0):
niṣyandinā phaṇi-vadhūs+atha sā hasantī / candra-aṃśunā kumudinī+iva dina-uṣma-taptā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11546648 (0.003):
vīṇāmṛdaṅgamurajadhvanir utsavo 'bhūt Pnc_18.54d / vītaklamā narapater vacasā babhūva Pnc_4.63d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11531198 (0.015):
candrātapasnapitamauktikasodarāṇāṃ Pnc_gp.3c / candrāṃśunā kumudinīva dinoṣmataptā Pnc_4.63c
PNc_4.63 // / iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007884 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009267 (0.0):
nīḍanyañcanniculanicayaśyāmalāsu sthalīṣu // PNc_2.101 // / iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010694 (0.0):
śrīnavasāhasāṅkanṛpater utkaṇṭhayākṛṣyata // PNc_3.74 // / iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013366 (0.0):
avanihariṇalakṣmā sāhasopārjitaśrīr ahiparivṛḍhakanyālokanāya pratasthe // / PNc_5.82 // / iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014896 (0.0):
saś cchāyām atha mahasā hasan himāṃśoḥ kṣmāpālaḥ pulinam avāpa narmadāyās / // PNc_6.119 // / iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3016422 (0.0):
devaḥ sa sāhasalāñcanaḥ // PNc_7.82 // / iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3019017 (0.0):
PNc_9.67 // / iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3020479 (0.0):
asīt saḥ sāhasalāñchanaḥ // PNc_10.71 // / iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3022108 (0.0):
navasāhasāṅkaḥ // PNc_11.121 // / iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3023461 (0.0):
lumpaty aho bata sāhasam // PNc_12.81 // / iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3024947 (0.0):
kulagirikuharapratidhvānaṃ dīrghair nirundhan diśaḥ // PNc_13.72 // / iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3026460 (0.0):
bahiś ca mṛgīdṛśaḥ // PNc_14.87 // / iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3027804 (0.0):
saṃbhogakeliklamabharam aharajjāhnavīvīcivātaḥ // PNc_15.74 // / iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3029418 (0.0):
navaparibhavaśyāmalāvaktralakṣmīḥ // PNc_16.121 // / iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3030823 (0.0):
prālambocchaladacchakāntinikarasmerām avāpat purīm // PNc_17.76 // / iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3017813 (0.056):
iti parimalāparanāmno mṛgāṅkadattasūnoḥ padmaguptasya kṛtau
navasāhasāṅkacarite mahākāvye pāṭalādarśanaṃ nāma caturthaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007893 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye nagarīnarendravarṇano nāma prathamaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009277 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye citramṛgāvalokano nāma dvitīyaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010697 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye śaśiprabhāhāralābho nāma tṛtīyaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013369 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye śaśiprabhāvalokanārthaprasthānaṃ nāma
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014899 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye śaśiprabhādarśano nāma ṣaṣṭhaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3016432 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye śaśiprabhāsaṃllāpo nāma saptamaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3017823 (0.0):
iti parimalāparanāmno mṛgāṅkadattasūnoḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite nāgalokāvatāro nāmāṣṭamaḥ sargaḥ samāptaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3019020 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye narmadāsaṃvādo nāma navamaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3020489 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye ratnacūḍasaṃpreṣaṇo nāma daśamaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3022113 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite Vaṅkumaharṣidarśanaṃ nāma daśamaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3023464 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye phaṇirājasutāsvapnasamāgamo nāma dvādaśaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3024950 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye vidyādharādhipasamāgamo nāma trayodaśaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3026469 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye pātālāvalokano nāma caturdaśaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3027810 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye pātālagaṅgāvagāhano nāma pañcadaśaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3029424 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye kanakāravindaprārthano nāma ṣoḍaśaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3030829 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye hemakamalaharaṇo nāma saptadaśaḥ sargaḥ
Jayadeva: Gitagovinda (jaygit2u.htm.txt) 12785571 (0.010):
iti śrī-gīta-govinde'bhisārikā-varṇane sākāṅkṣa-puṇḍarīkākso nāma / pañcamaḥ sargaḥ / ṣaṣṭhaḥ sargaḥ
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_1u.htm.txt) 1038317 (0.016):
[[iti (CśrīC)buddhacarite mahākāvye strīvighātano nāma caturthaḥ sargaḥ --
Asvaghosa: Buddhacarita (asvbuc2u.htm.txt) 21995024 (0.016):
iti buddhacarite mahākāvye strīvighātano nāma caturthaḥ sargaḥ // 4 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078266 (0.022):
iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye nagarī-nara-indra-varṇanas+nāma
pañcamaḥ sargaḥ / atha sā vadane navendukānti- smitam aṅke viniveśya cāmaraṃ ca /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082552 (1.192):
smitam aṅke viniveśya cāmaraṃ ca / jagatīpatim evam ā babhāṣe
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010707 (0.014):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye śaśiprabhāhāralābho nāma tṛtīyaḥ sargaḥ / caturthaḥ sargaḥ
Jayadeva: Gitagovinda (jaygit2u.htm.txt) 12785572 (0.015):
iti śrī-gīta-govinde'bhisārikā-varṇane sākāṅkṣa-puṇḍarīkākso nāma / pañcamaḥ sargaḥ / ṣaṣṭhaḥ sargaḥ
Jayadeva: Gitagovinda (jaygit2u.htm.txt) 12785109 (0.024):
iti śrī-gīta-govinde snigdha-madhusūdano nāma / caturthaḥ sargaḥ / pañcamaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1850863 (0.028):
kādambarīkathāsāre tṛtīyaḥ sargaḥ / caturthaḥ sargaḥ / sa tadguṇaprabhāvarddhivardhamānakutūhalaḥ /
Buddhaghosa: Siddharthacaritrakavya (bghsic_u.htm.txt) 28764199 (0.033):
iti buddhaghoṣaviracite padyacūḍāmaṇināmni mahākāvye caturthaḥ sargaḥ // / pañcamaḥ sargaḥ
Jayadeva: Gitagovinda (jaygit2u.htm.txt) 12784685 (0.038):
iti śrī-gīta-govinda-mahā-kāvye mugdha-madhusūdano nāma / tṛtīyaḥ sargaḥ / caturthaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013380 (0.039):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye śaśiprabhāvalokanārthaprasthānaṃ nāma / pañcamaḥ sargaḥ / ṣaṣṭhaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3016432 (0.039):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye śaśiprabhāsaṃllāpo nāma saptamaḥ sargaḥ / samāptaḥ / aṣṭamaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1853944 (0.042):
kādambarīkathāsāre pañcamaḥ sargaḥ / ṣaṣṭhaḥ sargaḥ / atha praviśya nagarīmupāsya pitarau ciram /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009277 (0.042):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye citramṛgāvalokano nāma dvitīyaḥ sargaḥ / tritīyaḥ sargaḥ / atha bahu carato 'sya cāpapāṇeś cakitavalanmṛgayūthavīkṣitasya /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014907 (0.049):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye śaśiprabhādarśano nāma ṣaṣṭhaḥ sargaḥ / saptamaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3017826 (0.050):
navasāhasāṅkacarite nāgalokāvatāro nāmāṣṭamaḥ sargaḥ samāptaḥ / navamaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3022118 (0.053):
navasāhasāṅkacarite Vaṅkumaharṣidarśanaṃ nāma daśamaḥ sargaḥ / dvādaśaḥ sargaḥ / atha mānavamīnalakṣmaṇo maṇiparyaṅkagatasya tasya sā /
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1852522 (0.054):
kādambarīkathāsāre caturthaḥ sargaḥ / pañcamaḥ sargaḥ
Jayadeva: Gitagovinda (jaygit2u.htm.txt) 12784336 (0.055):
iti śrī-gīta-govinda-mahā-kāvye akleśa-keśavo nāma / dvitīyaḥ sargaḥ / tṛtīyaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11522884 (0.058):
atha sāndragharmajalabindu Pnc_15.1a / atha sā vadane navendukānti Pnc_5.1a
jagatīpatim evam ā babhāṣe masṛṇaṃ mūrtimatī vidagdhateva // PNc_5.1 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082556 (0.026):
smitam aṅke viniveśya cāmaraṃ ca / jagatīpatim evam ā babhāṣe
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11541794 (0.063):
masṛṇagamanena subrhuvām Pnc_15.6b / masṛṇaṃ mūrtimatī vidagdhateva Pnc_5.1d
[VAR 5.1a: {
tvayi puṇyavaśena dṛṣtim āpte labhate śarma gataśramo mamātmā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11544356 (0.0):
labhate yat kumude 'ntaraṃ dvirephaḥ Pnc_5.32d / labhate śarma gataśramo mamātmā Pnc_5.2b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082569 (0.032):
tvayi puṇya-vaśena dṝṣtim āpte / labhate śarma gata-śramas+mama+ātmā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11534488 (0.049):
tvayi netrapathātithitvam āpte Pnc_5.54c / tvayi puṇyavaśena dṛṣtim āpte Pnc_5.2a
udite hi virocane nalinyā vitamastāmarasaṃ vikāsam eti // PNc_5.2 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082579 (0.0):
vitamas-tāmarasaṃ vikāsam eti / PNc_5.2 / atimātram upoḍha-saukumārye
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11545576 (0.041):
viṭapeṣv agataklamaiḥ Pnc_2.60b / vitamastāmarasaṃ vikāsam eti Pnc_5.2d
atimātram upoḍhasaukumārye vacasi śrotram upeyuṣi tvadīye /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082586 (0.0):
vitamas-tāmarasaṃ vikāsam eti / PNc_5.2 / atimātram upoḍha-saukumārye
jhaṭiti pratibhāsate mamāyaṃ kaṭhinaś candanapallavāvataṃsaḥ // PNc_5.3 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082593 (1.192):
vacasi śrotram upeyuṣi tvadīye / jhaṭiti pratibhāsate mama+ayaṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11528177 (0.029):
kaṭākṣakāntiḥ snapitāvataṃsayā Pnc_7.59b / kaṭhinaś candanapallavāvataṃsaḥ Pnc_5.3d
kim ayaṃ mayi saṃbhramo 'yam āstāṃ kim ayaṃ na eva janaḥ paricchadas te /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11529295 (0.052):
kim ayaṃ na eva janaḥ paricchadas te Pnc_5.4b / kim ayaṃ mayi saṃbhramo 'yam āstāṃ Pnc_5.4a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082596 (0.055):
kaṭhinas+candana-pallava-avataṃsas+ / PNc_5.3 / kim ayaṃ mayi saṃbhramas+ayam āstāṃ
upacāraviśeṣasaṃvidhāne pratipaccandra iva uditas tvam eva // PNc_5.4 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11539609 (0.059):
pratipaccandra iva uditas tvam eva Pnc_5.4d / pratipadam atidīrghahārabhārāt Pnc_3.12a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082602 (0.064):
kim ayaṃ na eva janas+paricchadas+te / upacāra-viśeṣa-saṃvidhāne / pratipat-candras+iva uditas+tvam eva
bhavadiṅgitavedinaiva pṛṣṭā yad anenāham upāntavartinā te /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082618 (0.0):
pratipat-candras+iva uditas+tvam eva / PNc_5.4 / bhavat-iṅgita-vedinā+eva pṝṣṭā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11540834 (0.015):
bhavatsakhīyaṃ pratibhāsate mama Pnc_7.77b / bhavadiṅgitavedinaiva pṛṣṭā Pnc_5.5a
kim u tat kathayāmi sammataṃ cet kriyatāṃ me svayam ājñayā prasādaḥ //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082625 (0.0):
yat+anena+aham upānta-vartinā te / kim u tat+kathayāmi sammataṃ cet+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11530205 (0.003):
krāmati sma sahasaiva meghabhūr Pnc_8.4c / kriyatāṃ me svayam ājñayā prasādaḥ Pnc_5.5d
PNc_5.5 // / nāyakanideśaḥ / abhidhehi lavaḥ kutūhalasya tvadudantaśravaṇe mamāpi jātaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082626 (0.030):
kriyatāṃ me svayam ājñayā prasādas+ / PNc_5.5 / nāyaka-nideśas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11534329 (0.039):
tvad udantam ivaitasya Pnc_6.63c / tvadudantaśravaṇe mamāpi jātaḥ Pnc_5.6b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082636 (0.062):
tvat-udanta-śravaṇe mama+api jātas+ / iti sā vasudhāpates+nideśāt+atha
iti sā vasudhāpater nideśād atha pātālavilāsinī jagāda // PNc_5.6 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082645 (0.0):
tvat-udanta-śravaṇe mama+api jātas+ / iti sā vasudhāpates+nideśāt+atha
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11538886 (0.064):
pātālam etan nayanotsavena Pnc_14.23a / pātālavilāsinī jagāda Pnc_5.6d / pātālasaṃtamasam asya puro babhūva Pnc_13.68d
bhujaṅgalokavarṇanam / sa tava śrutim āpta eva tāvat smaralīlābhavanaṃ bhujaṅgalokaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082647 (0.0):
pātāla-vilāsinī jagāda / PNc_5.6 / bhujaṅga-loka-varṇanam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082657 (0.031):
sa tava śrutim āptas+eva tāvat / smara-līlā-bhavanaṃ bhujaṅga-lokas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11551183 (0.049):
smaralakṣmi vihāyasāmunā Pnc_12.21c / smaralīlābhavanaṃ bhujaṅgalokaḥ Pnc_5.7b
upayāti yad ekadeśasāmyaṃ na mahī nāpi purī purandarasya // PNc_5.7 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082669 (0.0):
smara-līlā-bhavanaṃ bhujaṅga-lokas+ / upayāti yat+eka-deśa-sāmyaṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11536149 (0.005):
namad avanipatiḥ patiḥ prajānām Pnc_3.5a / na mahī nāpi purī purandarasya Pnc_5.7d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11527474 (0.051):
upajātakopam iva jāhnavījalam Pnc_15.30d / upayāti yad ekadeśasāmyaṃ Pnc_5.7c
atidurlabhasūryabhāsi yasmiṃs tamasām ullasatāṃ tiraskriyāyai /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082674 (0.0):
na mahī nā+api purī purandarasya / PNc_5.7 / atidurlabha-sūrya-bhāsi yasmin+
phaṇino 'ruṇakāntibhiḥ śirasthair maṇibhir bālam ivātapaṃ vahanti //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11540256 (0.056):
phaṇināṃ bhartur upoḍhavismayā sā Pnc_5.64b / phaṇino 'ruṇakāntibhiḥ śirasthair Pnc_5.8c
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11541304 (0.062):
maṇibandhe gatāgatam Pnc_16.40b / maṇibhir bālam ivātapaṃ vahanti Pnc_5.8d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082686 (0.063):
maṇibhis+bālam iva+ātapaṃ vahanti / PNc_5.8 / anulimpati rodasī yathā+indus+
PNc_5.8 // / anulimpati rodasī yathenduḥ prabhayā māṃ na tathety asūyayeva /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082693 (1.788):
maṇibhis+bālam iva+ātapaṃ vahanti / PNc_5.8 / anulimpati rodasī yathā+indus+
paṭu yaḥ pramādāvilāsahāsa- stabakair induparamparāḥ prasūte // PNc_5.9 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11550775 (0.022):
stabakāḥ paśya vanāntabhūmayaḥ Pnc_12.27b / stabakair induparamparāḥ prasūte Pnc_5.9d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082701 (0.035):
prabhayā māṃ na tathā+iti+asūyayā+iva / paṭu yas+pramāda-avilāsa-hāsa-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11537970 (0.061):
paṭu yaḥ pramādāvilāsahāsa Pnc_5.9c
savilāsam udastahastamuktair nikarair digdviradendraśīkarāṇām /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082708 (0.0):
stabakais+indu-paramparās+ prasūte / PNc_5.9 / savilāsam udasta-hasta-muktais+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11549207 (0.003):
savidhe niṣasāda sā Pnc_16.8d / savilāsam udastahastamuktair Pnc_5.10a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082715 (0.048):
nikarais+dik-dvirada-indra-śīkarāṇām / paritas+nicitās+sadā+eva yasmin+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11536785 (0.054):
nikaṭaṃ ca raṇotkasya Pnc_16.119c / nikarair digdviradendraśīkarāṇām Pnc_5.10b
parito nicitāḥ sadaiva yasmin kakubhas tārikā ivāvabhānti // PNc_5.10 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082724 (0.030):
paritas+nicitās+sadā+eva yasmin+ / kakubhas tārikās+iva+avabhānti / PNc_5.10 / pratibhāti dadhan phaṇā-kalāpe
pratibhāti dadhan phaṇākalāpe pṛthivīṃ yatra saḥ śeṣanāgarājaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082728 (0.0):
kakubhas tārikās+iva+avabhānti / PNc_5.10 / pratibhāti dadhan phaṇā-kalāpe
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11539639 (0.039):
pratibhāti kiṃ cana mamaiva tatra te Pnc_10.36c / pratibhāti dadhan phaṇākalāpe Pnc_5.11a
nabhaso nipatañ javena bhittvā jagatīṃ gāṅga iva cyutaḥ pravāhaḥ //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082738 (0.053):
pṝthivīṃ yatra sas+śeṣa-nāga-rājas+ / nabhasas+nipatan+javena bhittvā / jagatīṃ gāṅgas+iva cyutas+pravāhas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11531596 (0.059):
jagatīviśeṣaka tavānujīvino Pnc_10.12c / jagatīṃ gāṅga iva cyutaḥ pravāhaḥ Pnc_5.11d
PNc_5.11 // / bhogavatīvarṇanam / viditā khalu vāsukes trilokyāṃ harakaṇṭhābharaṇasya bhogibhartuḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082746 (0.013):
jagatīṃ gāṅgas+iva cyutas+pravāhas+ / PNc_5.11 / bhogavatī-varṇanam / viditā khalu vāsukes+trilokyāṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082753 (0.026):
Hara-kaṇṭha-ābharaṇasya bhogi-bhartus+ / lalita-adbhuta-bhūmis+asti tasmin
lalitādbhutabhūmir asti tasmin nagarī bhogavatīti rājadhānī // PNc_5.12 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082762 (0.0):
Hara-kaṇṭha-ābharaṇasya bhogi-bhartus+ / lalita-adbhuta-bhūmis+asti tasmin
maṇiharmyatalāni ratnadīpāḥ phaṇikāntārdhavilokitāni vīṇāḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082764 (0.0):
nagarī bhogavatī+iti rājadhānī / PNc_5.12 / maṇi-harmya-talāni ratna-dīpās+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11541320 (0.002):
maṇiśuktiṣu kṣaṇam upoḍha Pnc_15.51a / maṇiharmyatalāni ratnadīpāḥ Pnc_5.13a
ṛtavo 'py akhilāḥ sametya yatra smarasāmrājyamahādhuraṃ vahanti //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11551195 (0.003):
smaravarakarihastaśīkarāṇām Pnc_3.21a / smarasāmrājyamahādhuraṃ vahanti Pnc_5.13d
PNc_5.13 // / anupādhir upāhṛto vikāsaḥ kamalair yatra vilāsadīrghikāsu /
api yatra kumudvatībhir astaḥ sahajaś candramarīcipakṣapātaḥ // PNc_5.14
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11549379 (0.063):
sahakāranavāṅkurāḥ Pnc_6.77d / sahajaś candramarīcipakṣapātaḥ Pnc_5.14d
abhikān abhisartum udyataḥ san sapadi vyālavilāsinīsamūhaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082806 (0.026):
PNc_5.14 / abhikān abhisartum udyatas+san / sapadi vyāla-vilāsinī-samūhas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11524014 (0.036):
abhāṣatorvītilakaṃ ramāṅgadaḥ Pnc_7.76d / abhikān abhisartum udyataḥ san Pnc_5.15a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11548572 (0.055):
sapadi vyālavilāsinīsamūhaḥ Pnc_5.15b / saparāge viśaśrāma Pnc_2.87a
bhavati svaphaṇāmaṇipradīpe timirotsāriṇi yatra sābhyasūyaḥ // PNc_5.15 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082814 (0.0):
sapadi vyāla-vilāsinī-samūhas+ / bhavati sva-phaṇā-maṇi-pradīpe
adhirohati yatra vaṃśamuktā- paṭalasmerataṭā surasravantī /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082823 (0.0):
timira-utsāriṇi yatra sa-abhyasūyas+ / PNc_5.15 / adhirohati yatra vaṃśa-muktā- / paṭala-smera-taṭā surasravantī
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11523167 (0.064):
adhikādhikajātalajjayā Pnc_12.75a / adhirohati yatra vaṃśamuktā Pnc_5.16a / adhirohati svayam acintitāpy aho Pnc_10.2a
saritaḥ śriyam īrṣyayeva tasyāḥ suvate mauktikam eva yat payāṃsi //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082832 (0.0):
paṭala-smera-taṭā surasravantī / saritas+śriyam īrṣyayā+iva tasyās+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11550521 (0.058):
sulabho 'syā hi mahājanoparodhaḥ Pnc_5.54d / suvate mauktikam eva yat payāṃsi Pnc_5.16d
PNc_5.16 // / atikāntaguṇābhirāmamūrtir madhureṇa dhvaninā manoharantī /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082838 (0.0):
suvate mauktikam eva yat+payāṃsi / PNc_5.16 / atikānta-guṇa-abhirāma-mūrtis+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11522402 (0.055):
atikampam ūrmikuṭilabhru Pnc_15.30a / atikāntaguṇābhirāmamūrtir Pnc_5.17a
vidadhāti sadaiva yatra yūnāṃ padam aṅke vanitā ca vallakī ca // PNc_5.17
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082846 (0.0):
madhureṇa dhvaninā manoharantī / vidadhāti sadā+eva yatra yūnāṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11538135 (0.045):
patho jayasyātha gajān asīṃś ca Pnc_17.8b / padam aṅke vanitā ca vallakī ca Pnc_5.17d
śataśo vilasanty udaṃśuratna- stabakāḥ kalpalatā yad aṅgaṇeṣu /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082860 (0.0):
śataśas+vilasanti+udaṃśu-ratna- / stabakās+kalpalatā yat+aṅgaṇeṣu
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11547046 (0.049):
śaṭhātmanāśāya karaḥ prasāritaḥ Pnc_13.55d / śataśo vilasanty udaṃśuratna Pnc_5.18a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11550765 (0.064):
stabakam ivāpatitam sudhākarasya Pnc_3.17b / stabakāḥ kalpalatā yad aṅgaṇeṣu Pnc_5.18b
pratimandriram evam eva yasyām api cintāmaṇayaḥ pade luṭhanti // PNc_5.18
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082863 (0.055):
stabakās+kalpalatā yat+aṅgaṇeṣu / pratimandriram evam eva yasyām+
api dattakutūhalāḥ surāṇām api vāñcchāpadam ekapiṅgalasya /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082867 (0.055):
api cintāmaṇayas+pade luṭhanti / PNc_5.18 / api datta-kutūhalās+surāṇām / api vāñcchā-padam eka-piṅgalasya
api nirviṣayā manorathānām uragān yatra vibhūtayaḥ śrayante // PNc_5.19 //
vasati svayam eva yatra devaḥ sadā kalpitahāṭakeśvarākhyaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082883 (0.030):
uragān yatra vibhūtayas+śrayante / PNc_5.19 / vasati svayam eva yatra devas+
smaram ūrdhvavilocanārciṣīva tripuraṃ yaḥ śarapāvake juhāva // PNc_5.20 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11534279 (0.003):
tridivaṃ namucidviṣā tvayeyaṃ Pnc_5.48c / tripuraṃ yaḥ śarapāvake juhāva Pnc_5.20d
[VAR 5.20c: {smaram ūrdhva
śaṅkhapālavarṇanam / nijavaṃśaviśeṣako 'sti tasyām uragāṇām adhipaḥ saḥ śaṅkhapālaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082910 (0.018):
PNc_5.20 / śaṅkhapāla-varṇanam / nija-vaṃśa-viśeṣakas+asti tasyām
srag asāv iti yat phaṇāsu dhatte vasudhāṃ vāsukinā samānasāraḥ // PNc_5.21
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082923 (0.0):
srak+asau+iti yat+phaṇāsu dhatte / vasudhāṃ vāsukinā samāna-sāras+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11545154 (0.051):
vasudhā vāsukinā rasātalaṃ ca Pnc_5.48d / vasudhāṃ vāsukinā samānasāraḥ Pnc_5.21d
śaśiprabhāvarṇanam / jagadekalalāma tasya kanyā guṇavaty asti śaśiprabhā nāmnā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082934 (0.0):
vasudhāṃ vāsukinā samāna-sāras+ / PNc_5.21 / śaśiprabhā-varṇanam / jagat-eka-lalāma tasya kanyā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082925 (1.192):
vasudhāṃ vāsukinā samāna-sāras+ / PNc_5.21 / śaśiprabhā-varṇanam
sahasaiva phaṇabhṛtāṃ praviṣṭā bhuvane rāhubhayād ivendulekhā // PNc_5.22
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11541060 (0.027):
bhuvanābhayadāyinām amīṣāṃ Pnc_5.46c / bhuvane rāhubhayād ivendulekhā Pnc_5.22d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082936 (0.064):
guṇavatī+asti śaśiprabhā nāmnā / sahasā+eva phaṇa-bhṝtāṃ praviṣṭā
na kayāpy atiśayyate 'tiśīghraṃ yad iyaṃ kandukakeliṣu bhramantī /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082952 (0.0):
bhuvane rāhu-bhayāt+iva+indu-lekhā / PNc_5.22 / na kayā+api+atiśayyate+atiśīghraṃ
aparaṃ kṛtam arthavat tad asyāḥ sutarāṃ nāma sakhībhir āśugeti // PNc_5.23
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11550282 (0.042):
sutanuḥ snehavaṃśavadena pitrā Pnc_5.26b / sutarāṃ nāma sakhībhir āśugeti Pnc_5.23d
sphuradadbhutarūpasampadāṃ tām anukartuṃ kalayāpi dhārṣṭyam eti /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082970 (0.0):
PNc_5.23 / sphurat-adbhuta-rūpa-sampadāṃ tām / anukartuṃ kalayā+api dhārṣṭyam eti
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11551076 (0.053):
sphuradatanuśilīmukhasya cāgre Pnc_3.37c / sphuradadbhutarūpasampadāṃ tām Pnc_5.24a
na ratir na śacī na citralekhā na ghṛtācī na tilottamā na rambhā //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11536214 (5.960):
na ratir na śacī na citralekhā Pnc_5.24c
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082983 (5.960):
na ghṝtācī na tilottamā na rambhā / PNc_5.24 / sura-kinnara-siddha-kanyakābhis+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11535860 (1.192):
na ghūrṇate khinnalalāṭasaṅginī Pnc_4.51c / na ghṛtācī na tilottamā na rambhā Pnc_5.24d
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10801014 (0.038):
ahalyā menakā rambhā ghṛtācī corvaśī tathā / / tilottamā tathā cānyā saritaḥ sāgarāś ca vai // RKS_40.37 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26790118 (0.040):
atha kiṃ bahunoktena % sarvaṃ tatra pratiṣṭhitam // BrP_68.59 // / ghṛtācī menakā rambhā $ sahajanyā tilottamā &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11061434 (0.040):
atha kiṃ bahunoktena sarvaṃ tatra pratiṣṭhitam // BrP_68.59 // / ghṛtācī menakā rambhā sahajanyā tilottamā /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19621620 (0.044):
01,067.014b@044_0001 tvayaivaṃ kā samā nārī na gandharvī tathāpsarāḥ / 01,067.014b@044_0002 na miśrakeśī rambhā vā na ghṛtācī na menakā
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2165747 (0.045):
urvaśī caiva rambhā ca $ ghṛtācī pūrvacittyapi & / tilottamā ca viśvācī % anyāścāpsarasaḥ śubhāḥ \
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19175823 (0.045):
ete cānye ca gandharvā jagurmadhurakaṇṭhinaḥ // SkP_25.10 // / urvaśī caiva rambhā ca ghṛtācī pūrvacittyapi / / tilottamā ca viśvācī anyāścāpsarasaḥ śubhāḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082972 (0.053):
anukartuṃ kalayā+api dhārṣṭyam eti / na ratis+na śacī na citralekhā
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8320976 (0.056):
tadetayor na rambhāpi norvaśī na tilottamā /
PNc_5.24 // / surakinnarasiddhakanyakābhiḥ svakalābhyāsavatībhir āptasakhyā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082987 (0.0):
na ghṝtācī na tilottamā na rambhā / PNc_5.24 / sura-kinnara-siddha-kanyakābhis+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11550429 (0.036):
sumukhīṃ svapnaprathena pārthivaḥ Pnc_12.8b / surakinnarasiddhakanyakābhiḥ Pnc_5.25a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11551327 (0.054):
svakarāmṛṣṭaśilātale tale Pnc_12.30d / svakalābhyāsavatībhir āptasakhyā Pnc_5.25b
nikhilāsu gatā paraṃ prakarṣaṃ śitadhīḥ śaiśavas eva yā kalāsu // PNc_5.25
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082998 (0.0):
sva-kalā-abhyāsavatībhis+āpta-sakhyā / nikhilāsu gatā paraṃ prakarṣaṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11547457 (0.003):
śikhimuktamantrahaviṣā vihanyate Pnc_10.22c / śitadhīḥ śaiśavas eva yā kalāsu Pnc_5.25d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083006 (0.052):
śita-dhīs+śaiśavas eva yā kalāsu / PNc_5.25 / anivārita-keli-kautukā sā
anivāritakelikautukā sā sutanuḥ snehavaṃśavadena pitrā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083015 (0.0):
śita-dhīs+śaiśavas eva yā kalāsu / PNc_5.25 / anivārita-keli-kautukā sā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11550276 (1.788):
sutanuḥ sneharasārdratām upaitu Pnc_5.76d / sutanuḥ snehavaṃśavadena pitrā Pnc_5.26b
viharaty apacīyamānabālyā haraśaile malaye himālaye ca // PNc_5.26 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083023 (0.026):
Hara-śaile malaye himālaye ca / PNc_5.26 / adhunā punas+atra vindhya-pade
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11551623 (0.035):
Haraśaile malaye himālaye ca Pnc_5.26d / Harahasitasitaṃ divāpi kānti Pnc_3.17a
adhunā puno 'tra vindhyapade viharantyāḥ kusumāvacūḍanāmni /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11523212 (0.003):
adhunāpi deva muralāṅganājanais Pnc_10.16a / adhunā puno 'tra vindhyapade Pnc_5.27a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083025 (0.031):
Hara-śaile malaye himālaye ca / PNc_5.26 / adhunā punas+atra vindhya-pade
kvacid apy agamat palāyya tasyāś capalaḥ kelimṛgo mṛgāyatākṣyāḥ //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11531208 (1.192):
candrāṃśunā kumudinīva dinoṣmataptā Pnc_4.63c / capalaḥ kelimṛgo mṛgāyatākṣyāḥ Pnc_5.27d
PNc_5.27 // / ativatsalayā samaṃ sakhībhir vipine taṃ paritas tayā vicitya /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083050 (0.040):
capalas+keli-mṝgas+mṝga-āyata-akṣyās+ / PNc_5.27 / ativatsalayā samaṃ sakhībhis+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11531208 (0.057):
capalaḥ kelimṛgo mṛgāyatākṣyāḥ Pnc_5.27d / camarīṇāṃ śarotkṛttaiḥ Pnc_2.19a
puline saritaḥ śaśāṅkasūteḥ śramavatyeyam anīyata triyāmā // PNc_5.28 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11539313 (0.038):
puline saritaḥ śaśāṅkasūteḥ Pnc_5.28c / pulomakanyāpatikārmukair iva Pnc_13.39d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083051 (0.056):
ativatsalayā samaṃ sakhībhis+ / vipine taṃ paritas+tayā vicitya / puline saritas+śaśāṅka-sūtes+
kalahaṃsakalasvanair vibuddhā parivārapramadānideśitaṃ sā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083069 (0.0):
kalahaṃsa-kala-svanais+vibuddhā / parivāra-pramadā-nideśitaṃ sā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11528840 (0.041):
kalaviṅkapakṣapavanena śāṅkyate Pnc_10.27d / kalahaṃsakalasvanair vibuddhā Pnc_5.29a
nikaṣā niculapravālaśayyāṃ tam atha prekṣitavaty āptanidram // PNc_5.29 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083077 (0.0):
kalahaṃsa-kala-svanais+vibuddhā / parivāra-pramadā-nideśitaṃ sā / nikaṣā nicula-pravāla-śayyāṃ
tapanīyaśilīmukhas tadaṅge cakitaṃ citrarucau tayā ca dṛṣṭaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083084 (0.033):
tam atha prekṣitavatī+āpta-nidram / PNc_5.29 / tapanīya-śilīmukhas+tat-aṅge
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11532936 (0.056):
tapanīyadaṇḍam asitoṣṇavāraṇam Pnc_15.52d / tapanīyaśilīmukhas tadaṅge Pnc_5.30a
jalade lalitendracāpabhaktau ahimāṃśor iva bhāsuro mayūkhaḥ // PNc_5.30 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083093 (0.041):
cakitaṃ citra-rucau tayā ca dṝṣṭas+ / jalade lalita-indracāpa-bhaktau / ahimāṃśos+iva bhāsuras+mayūkhas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083086 (0.047):
cakitaṃ citra-rucau tayā ca dṝṣṭas+ / jalade lalita-indracāpa-bhaktau
aravindadalatviṣā kareṇa svayam utpāṭya sakautukaṃ gṛhīte /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083100 (0.0):
ahimāṃśos+iva bhāsuras+mayūkhas+ / PNc_5.30 / aravinda-dala-tviṣā kareṇa
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11524470 (0.033):
aravindakareṇa lohitaṃ Pnc_12.22a / aravindadalatviṣā kareṇa Pnc_5.31a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11551409 (0.060):
svayam iva nalinīvanaprasūteḥ Pnc_3.11c / svayam utpāṭya sakautukaṃ gṛhīte Pnc_5.31b
avalokitam etayātha tasmin vijayāṅke navasāhasāṅkanāma // PNc_5.31 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083111 (0.0):
svayam utpāṭya sa-kautukaṃ gṝhīte / avalokitam etayā+atha tasmin / vijaya-aṅke navasāhasāṅka-nāma
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11545525 (0.007):
vijayaṃ jayaikasuhṛdo 'sya sarvadā Pnc_10.23c / vijayāṅke navasāhasāṅkanāma Pnc_5.31d
aviśan naranātha nāma pūrvaṃ hṛdaye 'syāḥ sahasātha puṣpaketuḥ /
amṛtāṃśumarīciluptanidre labhate yat kumude 'ntaraṃ dvirephaḥ // PNc_5.32
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11544352 (0.004):
labhate na sāma kila tādṛśaṃ hṛdi Pnc_10.30d / labhate yat kumude 'ntaraṃ dvirephaḥ Pnc_5.32d
navameghamalīmasād yugānte vasudhām uddharato rathāṅgapāṇeḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11536412 (0.003):
navapravālopamam eṇacakṣuṣaḥ Pnc_13.23c / navameghamalīmasād yugānte Pnc_5.33a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083144 (0.042):
nava-megha-malīmasāt+yuga-ante / vasudhām uddharatas+rathāṅgapāṇes+ / paritas+śrama-vāri-bindavas+ye
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083133 (0.059):
labhate yat kumude+antaraṃ dvirephas+ / PNc_5.32 / nava-megha-malīmasāt+yuga-ante
paritaḥ śramavāribindavo ye nirapīyanta payodhaśuktiyūthaiḥ // PNc_5.33 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083154 (0.0):
vasudhām uddharatas+rathāṅgapāṇes+ / paritas+śrama-vāri-bindavas+ye
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11537120 (0.038):
nirantarair yā raṇitair ajasram Pnc_1.29c / nirapīyanta payodhaśuktiyūthaiḥ Pnc_5.33d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11538502 (0.063):
pariṇetuṃ śaśiprabhām Pnc_16.87b / paritaḥ śramavāribindavo ye Pnc_5.33c
prakṛtiḥ kila yasya te parītā pariṇāmena tadantare 'tra haṃsaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083160 (0.006):
nirapīyanta payodha-śukti-yūthais+ / PNc_5.33 / prakṝtis+kila yasya te parītā
śayanāntagataṃ mṛṇālaśaṅki shṛtavān hāram adhīralocanāyāḥ // PNc_5.34 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083172 (0.023):
pariṇāmena tat-antare+atra haṃsas+ / śayana-anta-gataṃ mṝṇāla-śaṅki
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11551567 (0.027):
svodyānavīthīm iva yaḥ praviṣṭaḥ Pnc_9.49d / shṛtavān hāram adhīralocanāyāḥ Pnc_5.34d
[SYNTAX: sandānitakam] / udaḍīyata khe mukhena bibhrad bhujagendrapratimaṃ tam añjasā sa /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083184 (0.0):
shṝtavān hāram adhīra-locanāyās+ sandānitakam / PNc_5.34 / 35 udaḍīyata khe mukhena bibhrat+
apadārpitavaitaneyaśaṅkaḥ phaṇikanyāsu muhūrtaviklavāsu // PNc_5.35 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083192 (0.0):
bhujaga-indra-pratimaṃ tam añjasā sas+ / apadārpita-vaitaneya-śaṅkas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11540230 (0.020):
phaṇāvalīṣv āpatitoragāṇām Pnc_17.15a / phaṇikanyāsu muhūrtaviklavāsu Pnc_5.35d
sa ca vindhyavanāntarājim etām aviśan mārutapītapadmagandhām /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11548264 (0.0):
sa ca vitatamarīcicañculekho Pnc_3.47a / sa ca vindhyavanāntarājim etām Pnc_5.36a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083202 (0.0):
phaṇi-kanyāsu muhūrta-viklavāsu / PNc_5. / sa ca vindhya-vana-anta-rājim etām
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11524902 (0.058):
aviśan naranātha nāma pūrvaṃ Pnc_5.32a / aviśan mārutapītapadmagandhām Pnc_5.36b
atidūravikṛṣṭanāgakanyā- cakitodañcitadīrghanetramālaḥ // PNc_5.36 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083212 (0.0):
atidūra-vikṝṣṭa-nāga-kanyā- / cakita-udañcita-dīrgha-netra-mālas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11531074 (0.002):
cakitaiḥ sarasīva kṣmā Pnc_11.84c / cakitodañcitadīrghanetramālaḥ Pnc_5.36d
ahirājasutānideśato 'smin asamāpteṣuvilokanotsavo 'pi /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083222 (0.016):
cakita-udañcita-dīrgha-netra-mālas+ / PNc_5.36 / ahi-rāja-sutā-nideśatas+asmin
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11525311 (0.046):
ahimāṃśor iva bhāsuro mayūkhaḥ Pnc_5.30d / ahirājasutānideśato 'smin Pnc_5.37a
atha haṃsam itas tato vicetuṃ vijane nāgavadhūjanaḥ pravṛttaḥ // PNc_5.37
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11545507 (0.003):
vicchittimūhuḥ karikarṇatālāḥ Pnc_17.19d / vijane nāgavadhūjanaḥ pravṛttaḥ Pnc_5.37d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11540784 (0.055):
bhavatātra vāgaḍavadhūjanaḥ kṛto Pnc_10.15c
śabalāsv iha kṛṣṇasārayūthaiḥ samadakroḍasanāthapalvalāsu /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11547145 (0.031):
śabalādharapallavā Pnc_16.9d / śabalāsv iha kṛṣṇasārayūthaiḥ Pnc_5.38a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11548646 (0.062):
samadakroḍadaṃṣṭrābhiḥ Pnc_2.30a / samadakroḍasanāthapalvalāsu Pnc_5.38b
gahanāsv api tadgaveṣaṇāyai vanalekhāsu mama tvayaṃ prayatnaḥ // PNc_5.38
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11544911 (0.004):
vanalatayā parihāsalolayeva Pnc_3.4b / vanalekhāsu mama tvayaṃ prayatnaḥ Pnc_5.38d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083254 (0.020):
sa-mada-kroḍa-sa-nātha-palvalāsu / gahanāsu+api tat-gaveṣaṇāyai / vana-lekhāsu mama tvayaṃ prayatnas+
sa mayā na taṭeṣu nirjharāṇāṃ sarasāṃ nāpsu na puṇḍarīkaṣaṇḍe /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11548978 (0.0):
sarasāṃ nāpsu na puṇḍarīkaṣaṇḍe Pnc_5.39b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083265 (0.0):
vana-lekhāsu mama tvayaṃ prayatnas+ / PNc_5.38 / sa mayā na taṭeṣu nirjharāṇāṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11548674 (0.005):
samam evāhikanyānāṃ Pnc_6.32c / sa mayā na taṭeṣu nirjharāṇāṃ Pnc_5.39a
sarasīṣv api nāyatormilekhā ntarapāriplavasārasāsu dṛṣṭaḥ // PNc_5.39 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083268 (0.0):
sarasāṃ na+apsu na puṇḍarīka-ṣaṇḍe / sarasīṣu+api na+āyata-ūrmi-lekha-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083275 (0.042):
antara-pāriplava-sārasāsu dṝṣṭas+ / PNc_5.39 / sita-cāmara-dhāraṇe niyuktāṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11537882 (0.053):
nokṣā viṣaṃ na dayitāpi na yatra rūpam Pnc_18.23c / ntarapāriplavasārasāsu dṛṣṭaḥ Pnc_5.39d
sitacāmaradhāraṇe niyuktāṃ duhitas tena bhujaṅgamādhipena /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083283 (0.011):
antara-pāriplava-sārasāsu dṝṣṭas+ / PNc_5.39 / sita-cāmara-dhāraṇe niyuktāṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11549978 (0.050):
sitacakṣuṣām asitaratna Pnc_15.5a / sitacāmaradhāraṇe niyuktāṃ Pnc_5.40a
avadhāraya pāṭaleti nāmnā tanayāṃ mām uragasya hemanāmnaḥ // PNc_5.40 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083291 (0.0):
duhitas+tena bhujaṅgama-adhipena / avadhāraya pāṭalā+iti nāmnā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11532838 (0.003):
tadvīryanirvāsitasauṣṭhavānāṃ Pnc_17.29a / tanayāṃ mām uragasya hemanāmnaḥ Pnc_5.40d
acale vicayaḥ patatriṇo 'yaṃ phalitaḥ sādhu mamāhitaśramo 'pi /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083300 (0.039):
phalitas+sādhu mama+āhita-śramas+api / yat+itas+puruṣa-uttamas+asi dṝṣṭas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11540375 (0.042):
phalāśayā bāla ivāñjanīsutaḥ Pnc_13.19d / phalitaḥ sādhu mamāhitaśramo 'pi Pnc_5.41b
yad itaḥ puruṣottamo 'si dṛṣṭo vanamadhye nibiḍaśriyopagūḍhaḥ // PNc_5.41
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11544896 (0.003):
vanabhuvi sulabhaḥ pariśramo 'bhūn Pnc_3.1c / vanamadhye nibiḍaśriyopagūḍhaḥ Pnc_5.41d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083312 (0.009):
yat+itas+puruṣa-uttamas+asi dṝṣṭas+ / vana-madhye nibiḍa-śriyā+upagūḍhas+
uparodham imaṃ na manyase ced yadi vāsmāsu tavāsti pakṣapātaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083318 (0.0):
vana-madhye nibiḍa-śriyā+upagūḍhas+ / PNc_5.41 / uparodham imaṃ na manyase cet+
vada tac caratā kvacid vane 'smin saḥ sahāro vihagas tvayā nu dṛṣṭaḥ //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11549644 (0.003):
saḥ sarasvatīmukhararatnanūpura Pnc_10.41c / saḥ sahāro vihagas tvayā nu dṛṣṭaḥ Pnc_5.42d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083332 (0.062):
sas+sahāras+vihagas+tvayā nu dṝṣṭas+ / PNc_5.42 / na sa dṝṣṭim itas+tava+api manye
PNc_5.42 // / na sa dṛṣṭim itas tavāpi manye tad ahaṃ tadvicayād ito nivarte /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11536552 (1.192):
na sa avalepo na ca sā pramāditā Pnc_7.60c / na sa dṛṣṭim itas tavāpi manye Pnc_5.43a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11532667 (0.063):
tad asya nāmāsti samānam ākṛteḥ Pnc_4.36b / tad ahaṃ tadvicayād ito nivarte Pnc_5.43b
nanu tāmyati kāmam āttacintā cirayantyāṃ mayi sāhirājakanyā // PNc_5.43 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083350 (0.0):
tat+ahaṃ tat-vicayāt+itas+nivarte / nanu tāmyati kāmam ātta-cintā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11531389 (0.003):
ciram utpakṣmalekhayā Pnc_6.33b / cirayantyāṃ mayi sāhirājakanyā Pnc_5.43d
atha vā mṛgabhaṅginopanīte vidhinā sā navasāhasāṅkabāṇe /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083365 (0.0):
cirayantyāṃ mayi sā+ahi-rāja-kanyā / PNc_5.43 / atha vā mṝga-bhaṅginā+upanīte
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11522798 (0.033):
athavā parato 'stu narma nāsyāṃ Pnc_5.73a / atha vā mṛgabhaṅginopanīte Pnc_5.44a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11545828 (0.046):
vidhitsur ātmanaḥ śauryam Pnc_2.21a / vidhinā sā navasāhasāṅkabāṇe Pnc_5.44b
praṇayārpitalocanā sanāmany adhunāpy ālikhiteva nūnam āste // PNc_5.44 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083372 (0.0):
vidhinā sā navasāhasāṅka-bāṇe / praṇaya-arpita-locanā sanāmani+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11523218 (0.052):
adhunā puno 'tra vindhyapade Pnc_5.27a / adhunāpy ālikhiteva nūnam āste Pnc_5.44d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11539564 (0.054):
praṇayanihitapādayāvakāṅkaṃ Pnc_3.10c / praṇayārpitalocanā sanāmany Pnc_5.44c
puno 'pi pāṭaloktiḥ / iti sā samudīrya tatpṛṣatkān avalokyaiva punaś camatkṛtā iva /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083381 (0.063):
iti sā samudīrya tat-pṝṣatkān / avalokya+eva punas+camatkṝtā iva / sphuṭa-keli-mṝga-upanīta-bāṇa-
sphuṭakelimṛgopanītabāṇa- smaraṇasmeramukhī puno jagāda // PNc_5.45 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11551132 (0.002):
smarakelikalārasajñatām Pnc_12.72c / smaraṇasmeramukhī puno jagāda Pnc_5.45d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083391 (0.023):
iti sā samudīrya tat-pṝṣatkān / avalokya+eva punas+camatkṝtā iva / sphuṭa-keli-mṝga-upanīta-bāṇa-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11551015 (0.062):
sphuṭakālāgarupatram ānanam Pnc_12.52d / sphuṭakelimṛgopanītabāṇa Pnc_5.45c
so nṛlokaśaśī tvam eva manye mṛgayābaddharuciḥ sa yatpṛṣatkaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11542387 (0.0):
mṛgayābaddharuciḥ sa yatpṛṣatkaḥ Pnc_5.46b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11550669 (0.004):
so nṛpaḥ kam api pramodam āpat Pnc_5.58c / so nṛlokaśaśī tvam eva manye Pnc_5.46a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083398 (0.062):
sas+nṝ-loka-śaśī tvam eva manye / mṝgayā-baddha-rucis+sas+yat-pṝṣatkas+
bhuvanābhayadāyinām amīṣāṃ bhavataḥ saṃvadatīva sāyakānām // PNc_5.46 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083412 (0.013):
bhuvana-abhaya-dāyinām amīṣāṃ / bhavatas+saṃvadati+iva sāyakānām
sthitam etad ayomukheṣv amīṣu sphutavarṇaṃ tava nāmadheyalakṣma /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083420 (0.0):
bhavatas+saṃvadati+iva sāyakānām / PNc_5.46 / sthitam etat+ayomukheṣu+amīṣu
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11551042 (0.062):
sphuṭeyam asyāḥ kurute yad aṅgake Pnc_7.22c / sphutavarṇaṃ tava nāmadheyalakṣma Pnc_5.47b
avanītilaka tvayi prarūḍhaṃ mama sandehalavaṃ balāt pramārṣṭi // PNc_5.47
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083430 (0.0):
sphuta-varṇaṃ tava nāmadheya-lakṣma / avanī-tilaka tvayi prarūḍhaṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11541627 (0.003):
mama śaradindukaleva kairavasya Pnc_3.71d / mama sandehalavaṃ balāt pramārṣṭi Pnc_5.47d
samupaiti sanāthatāṃ kim anyat tritayena tritayaṃ narendracandra /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083438 (0.0):
mama sandeha-lavaṃ balāt pramārṣṭi / PNc_5.47 / samupaiti sa-nāthatāṃ kim anyat
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11534257 (0.060):
tritayena tritayaṃ narendracandra Pnc_5.48b / tritayena tritayaṃ viyujyate Pnc_12.24b
tridivaṃ namucidviṣā tvayeyaṃ vasudhā vāsukinā rasātalaṃ ca // PNc_5.48 //
sanaye nṛpatāv akhaṇḍitājñe tvayi śāsaty avanīṃ dilīpakalpe /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083457 (0.0):
sa-naye nṝpatau+akhaṇḍita-ājñe / tvayi śāsati+avanīṃ dilīpa-kalpe
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11548455 (0.029):
sa na kasyānṛjucetaso janaḥ? Pnc_5.74d / sanaye nṛpatāv akhaṇḍitājñe Pnc_5.49a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11534501 (0.056):
tvayi me dṛḍhapraṇayavāsitaṃ manaḥ Pnc_10.43d / tvayi śāsaty avanīṃ dilīpakalpe Pnc_5.49b
vidadhīta padaṃ sudurnaye kas tam ṛte hāramalimlucaṃ vihaṅgam // PNc_5.49
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083458 (0.0):
tvayi śāsati+avanīṃ dilīpa-kalpe / vidadhīta padaṃ sudurnaye kas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11533078 (0.061):
tam udvahantī maṇim utprabhaṃ kare Pnc_13.49b / tam ṛte hāramalimlucaṃ vihaṅgam Pnc_5.49d
asatām asuhṛn na lajjate 'yaṃ kim iti jyākiṇalāñchito bhujas te /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083475 (0.056):
asatām asuhṝt+na lajjate+ayaṃ / kim iti jyā-kiṇa-lāñchitas+bhujas+te / avanau yat+anena rakṣitāyāṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11525005 (0.061):
asaṅgatāyā api dīrghacakṣuṣaḥ Pnc_4.4c / asatām asuhṛn na lajjate 'yaṃ Pnc_5.50a
avanau yad anena rakṣitāyāṃ vayam asyāṃ mūṣitāḥ patatriṇāpi // PNc_5.50 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083483 (0.037):
kim iti jyā-kiṇa-lāñchitas+bhujas+te / avanau yat+anena rakṣitāyāṃ / vayam asyāṃ mūṣitās+patatriṇā+api
apayātu khagaḥ sas tena kṛtyaṃ na hi me hāram iha tvam eva yācyaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11536606 (5.960):
na hi me hāram iha tvam eva yācyaḥ Pnc_5.51b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11523758 (0.064):
apade yad udyamakathāvirodhinī Pnc_10.44c / apayātu khagaḥ sas tena kṛtyaṃ Pnc_5.51a
na diśanti kim atra coraluptaṃ bata ṣaṣṭāṃśabhujo vasundharāyāḥ //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083501 (0.0):
na diśanti kim atra cora-luptaṃ / bata ṣaṣṭa-aṃśa-bhujas+vasundharāyās+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11540405 (0.043):
baṭavaḥ khaṇḍayanty atra Pnc_11.20c / bata ṣaṣṭāṃśabhujo vasundharāyāḥ Pnc_5.51d
PNc_5.51 // / pathi ced avatiṣṭhase praṇīte manunā nātha tad arpyatāṃ sa hāraḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083513 (0.023):
pathi cet+avatiṣṭhase praṇīte / manunā nātha tat+arpyatāṃ sas+hāras+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11541560 (0.035):
manāṅ mṛṇālīm iva dhīratām ataḥ Pnc_7.42d / manunā nātha tad arpyatāṃ sa hāraḥ Pnc_5.52b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11538103 (0.060):
pathi ced avatiṣṭhase praṇīte Pnc_5.52a / pathi jātena pariśrameṇa sa Pnc_12.6b
na narendra bhavādṛśāḥ kadācit padavīṃ nyāyavidāṃ vilaṅghayanti //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083522 (0.0):
na narendra bhavādṝśās+kadā+cit / padavīṃ nyāya-vidāṃ vilaṅghayanti / PNc_5.52
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11538152 (0.043):
padam astācalacūlake raviḥ Pnc_12.20d / padavīṃ nyāyavidāṃ vilaṅghayanti Pnc_5.52d
PNc_5.52 // / nijam arthayase śilīmukhaṃ ced bhavatā yatnavatāpi kiṃ na labhyaḥ? /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083531 (0.0):
padavīṃ nyāya-vidāṃ vilaṅghayanti / PNc_5.52 / nijam arthayase śilīmukhaṃ cet+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11536861 (0.051):
nijam aṅkaṃ lalanāṃ nināya ca Pnc_12.77d / nijam arthayase śilīmukhaṃ ced Pnc_5.53a
tvam anāgasi yac chaśiprabhāyāḥ praharan kelimṛge kṛtavyālīkaḥ // PNc_5.53
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11540021 (0.003):
prasthitenāmbikāpateḥ Pnc_11.98b / praharan kelimṛge kṛtavyālīkaḥ Pnc_5.53d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083533 (0.041):
bhavatā yatnavatā+api kiṃ na labhyas+? / tvam anāgasi yat+śaśiprabhāyās+
atha vā mṛgayiṣyate na hāraṃ viśikhaṃ dāsyati coragendrakanyā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083552 (0.0):
praharan keli-mṝge kṝta-vyālīkas+ / PNc_5.53 / atha vā mṝgayiṣyate na hāraṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11529967 (0.019):
kṛtopacāro 'smi kiyat kadarthyase Pnc_7.47b / kṛtoparodheva mahārṇaveṇa Pnc_1.45d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007033 (0.042):
madāttaratneti samatsareṇa kṛtoparodheva mahārṇaveṇa // PNc_1.45 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3015610 (0.048):
vihasya lajjāmukule cakarṣa sā balād apāṅgaprasṛte vilocane // PNc_7.39 // / yaśobhaṭe rūpam avantiśasituḥ kṛtasmite citragataṃ praśaṃsati /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10089906 (0.053):
PNc_9.57 / Hares+tvam aṃśas+atra kṝta-avatāras+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11533076 (0.059):
tam udvahantī maṇim utprabhaṃ kare Pnc_13.49b / tam ṛte hāramalimlucaṃ vihaṅgam Pnc_5.49d
tvayi netrapathātithitvam āpte sulabho 'syā hi mahājanoparodhaḥ //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11534480 (0.0):
tvayi netrapathātithitvam āpte Pnc_5.54c
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083557 (0.0):
viśikhaṃ dāsyati ca+uragendra-kanyā / tvayi netra-patha-atithitvam āpte
PNc_5.54 // / atidūrato dṛśyate 'yaṃ tvam ivābhyunnatimānino nagendraḥ /
vahati praṇayoparuddhakūlā kalahaṃsair amum antareṇa revā // PNc_5.55 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083574 (0.016):
tvam iva+abhyunnati-māninas+nagendras+ / vahati praṇaya-uparuddha-kūlā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083582 (0.039):
kalahaṃsais+amum antareṇa revā / PNc_5.55 / amṝta-indu-kalā-sahodarā+asyās+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11528853 (0.049):
kalahaṃsāṅkasaikatā Pnc_2.68b / kalahaṃsair amum antareṇa revā Pnc_5.55d
amṛtendukalāsahodarāsyāḥ sutanus tīratale 'vatiṣṭhate sā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11524231 (0.003):
amṛtāṃśusūtir iyam āpadāpagā Pnc_10.2d / amṛtendukalāsahodarāsyāḥ Pnc_5.56a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083593 (0.031):
sutanus+tīra-tale+avatiṣṭhate sā / urasi+iva payodhi-rāja-kanyā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083584 (0.035):
kalahaṃsais+amum antareṇa revā / PNc_5.55 / amṝta-indu-kalā-sahodarā+asyās+
urasīva payodhirājakanyā vanamālābharaṇe rathāṅgapāṇeḥ // PNc_5.56 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083602 (1.192):
sutanus+tīra-tale+avatiṣṭhate sā / urasi+iva payodhi-rāja-kanyā
tad itaḥ svayam eva deva gatvā pulinaṃ somabhuvas taraṅgavatyāḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083608 (0.0):
vana-mālā-ābharaṇe rathāṅgapāṇes+ / PNc_5.56 / tat+itas+svayam eva deva gatvā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11539304 (0.052):
pulinaṃ somabhuvas taraṅgavatyāḥ Pnc_5.57b / Pulinādrau ca payodhavelayā Pnc_12.62d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11532710 (0.064):
tad itaḥ kiṃ cid ito 'valokayeti Pnc_5.66d / tad itaḥ svayam eva deva gatvā Pnc_5.57a
khagaluptavibhūṣaṇaṃ kṣitau te phaṇirājendrasutāṃ vibodhayehi // PNc_5.57
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083622 (0.0):
khaga-lupta-vibhūṣaṇaṃ kṣitau te / phaṇi-rāja-indra-sutāṃ vibodhayehi
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11540289 (0.003):
phaṇirājendrasutāvilāsinīṃ tām Pnc_5.59b / phaṇirājendrasutāṃ vibodhayehi Pnc_5.57d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11540273 (0.019):
phaṇirājasutākarṇaṃ Pnc_16.17a / phaṇirājasutām eṣa Pnc_16.87a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11530573 (0.044):
khagaluptavibhūṣaṇaṃ kṣitau te Pnc_5.57c / Khagendrabhaṅgena tathā tathā ca Pnc_9.57a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3016181 (0.061):
chalād alīkabhṛkuṭiṃ vidhāya sā tayāluloke phaṇirājakanyayā // PNc_7.70 // / atha dvirephasya mukhābjapātino nivāraṇayoragarājakanyakā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10087105 (0.061):
tayā+aluloke phaṇi-rāja-kanyayā / PNc_7.70 / atha dvirephasya mukha-abja-pātinas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11527133 (0.063):
utpākam eṣa ca phalaṃ phaṇirājakanyā Pnc_18.12c / utprekṣyase pannagarājaputri Pnc_10.68d
iti tadvacasā smaraikadūta- prasavollāsavasantavāsareṇa /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083628 (0.0):
phaṇi-rāja-indra-sutāṃ vibodhayehi / PNc_5.57 / iti tat-vacasā smara-eka-dūta-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11526220 (0.004):
iti tadvacasaḥ sīmni Pnc_6.95a / iti tadvacasā smaraikadūta Pnc_5.58a
so nṛpaḥ kam api pramodam āpat ghanarājidhvanineva nīlakaṇṭhaḥ // PNc_5.58
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083638 (0.008):
sas+nṝpas+kam+api pramodam āpat / ghana-rāji-dhvaninā+iva nīlakaṇṭhas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11530983 (0.053):
ghanachāyāvṛtavyakta Pnc_2.90c / ghanarājidhvanineva nīlakaṇṭhaḥ Pnc_5.58d
avadac ca vihasya pārthivendraḥ phaṇirājendrasutāvilāsinīṃ tām /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083648 (5.960):
ghana-rāji-dhvaninā+iva nīlakaṇṭhas+ / PNc_5.58 / avadat+ca vihasya pārthiva-indras+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11524676 (0.036):
avadac ca vācāṃsi pārthivaṃ sā Pnc_5.68c / avadac ca vihasya pārthivendraḥ Pnc_5.59a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11540284 (0.043):
phaṇirājendranagarīṃ Pnc_16.51c / phaṇirājendrasutāvilāsinīṃ tām Pnc_5.59b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083620 (0.051):
phaṇi-rāja-indra-sutāṃ vibodhayehi / PNc_5.57 / iti tat-vacasā smara-eka-dūta-
vacasotkayatā mayūraśāvān navajīmūtaninādasodareṇa // PNc_5.59 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083656 (0.0):
phaṇi-rāja-indra-sutā-vilāsinīṃ tām / vacasā+utkayatā mayūra-śāvān
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11536374 (0.028):
navajaladharaśaṅkayeva śaṅke Pnc_3.33c / navajīmūtaninādasodareṇa Pnc_5.59d
api nāma mṛdūni vetsi vaktuṃ nipunaṃ nyāyam anujjhatī vacāṃsi /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083664 (0.0):
api nāma mṝdūni vetsi vaktuṃ / nipunaṃ nyāyam anujjhatī vacāṃsi
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11523900 (0.051):
api dṛṣṭā tvayaitasya Pnc_2.48a / api nāma mṛdūni vetsi vaktuṃ Pnc_5.60a
prasabhaṃ vihitās tvayā yad ete vayam ātmaskhalite 'pi sāparādhāḥ //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083670 (0.0):
nipunaṃ nyāyam anujjhatī vacāṃsi / prasabhaṃ vihitās+tvayā yat+ete
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11545027 (0.005):
vayam asyāṃ mūṣitāḥ patatriṇāpi Pnc_5.50d / vayam ātmaskhalite 'pi sāparādhāḥ Pnc_5.60d
PNc_5.60 // / idam om iti gṛhyate vacas te saha medhāvini kas tvayā vivādaḥ /
yad imā viśadodgamā giras te pathi siddhāntasamīkṣite caranti // PNc_5.61
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083691 (0.028):
yat+imās+viśada-udgamās+giras+te / pathi siddhānta-samīkṣite caranti / PNc_5.61
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11538119 (0.058):
pathi vicare 'dhinākakanyakānām Pnc_3.70d / pathi siddhāntasamīkṣite caranti Pnc_5.61d
tad anena vinodayāśu tāvan mama hāreṇa manaḥ śaśiprabhāyāḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083699 (0.030):
pathi siddhānta-samīkṣite caranti / PNc_5.61 / tat+anena vinodaya+āśu tāvat+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013217 (0.045):
nanu yāmy amunā śaśiprabhāyās tava hāreṇa mano vinodayāmi /
iha palvalasaikateṣu yāvat tadalaṅkāram avekṣituṃ yatiṣyate // PNc_5.62 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083711 (0.0):
iha palvala-saikateṣu yāvat+ / tat-alaṅkāram avekṣituṃ yatiṣyate / PNc_5.62
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11532638 (0.052):
tadarthaṃ prahitā vayam Pnc_16.88d / tadalaṅkāram avekṣituṃ yatiṣyate Pnc_5.62d
hārapradānam / atha hāram anādareṇa kaṇṭhāt svayam ākṛṣya saḥ kṛṣṭacandraśobham /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083716 (0.0):
tat-alaṅkāram avekṣituṃ yatiṣyate / PNc_5.62 / hāra-pradānam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11551400 (0.058):
svam ākūtaṃ dhātā kim api nibhṛtaṃ pallavayati Pnc_5.81d / svayam ākṛṣya saḥ kṛṣṭacandraśobham Pnc_5.63b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11522918 (0.059):
atha hāram anādareṇa kaṇṭhāt Pnc_5.63a / atha hāralatāvikṛṣṭadṛṣṭiḥ Pnc_5.67a
vihasann aravindakośatāmre nidade pāṇitale vilāsavatyāḥ // PNc_5.63 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083729 (0.0):
svayam ākṝṣya sas+kṝṣṭa-candra-śobham / vihasan+aravinda-kośa-tāmre
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11536915 (0.050):
nitāntam antaḥkaraṇaṃ kṛśodari Pnc_7.56d / nidade pāṇitale vilāsavatyāḥ Pnc_5.63d
api kośagṛhodare durāpaṃ phaṇināṃ bhartur upoḍhavismayā sā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083741 (0.021):
PNc_5.63 / api kośa-gṝha-udare durāpaṃ / phaṇināṃ bhartus+upoḍha-vismayā sā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11523879 (0.046):
api kṛtanayanotsavena tanvī Pnc_3.71a / api kośagṛhodare durāpaṃ Pnc_5.64a
tam udañcitapakṣmaṇā mṛgākṣī likhitenaiva dadarśa locanena // PNc_5.64 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083749 (0.0):
phaṇināṃ bhartus+upoḍha-vismayā sā / tam udañcita-pakṣmaṇā mṝga-akṣī
śaśiprabhāhārapradānam / avakṛṣya salīlam uttarīyāt sitameghād iva tārakāvitānam /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083760 (0.033):
likhitena+eva dadarśa locanena / PNc_5.64 / śaśiprabhā-hāra-pradānam
urasā sa babhāra hāram īśaḥ stanaparyaṅkaśayaṃ śaśiprabhāyāḥ // PNc_5.65
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083771 (0.0):
sita-meghāt+iva tārakā-vitānam / urasā sas+babhāra hāram īśas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11550750 (0.002):
stanapatralatāṃ tasyā Pnc_6.37a / stanaparyaṅkaśayaṃ śaśiprabhāyāḥ Pnc_5.65d
vadati sma hasan ramāṅgadas tām uragastrīm atah bhartur iṅgitajñaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11527610 (0.0):
umāpatiśrīdharayor ivaikā Pnc_14.83d / uragastrīm atah bhartur iṅgitajñaḥ Pnc_5.66b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11544805 (0.045):
vadati śaśimukhīm itas na dūre Pnc_3.69a / vadati sma hasan ramāṅgadas tām Pnc_5.66a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083783 (0.057):
vadati sma hasan ramāṅgadas+tām / uraga-strīm atah bhartus+iṅgita-jñas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083774 (0.064):
stana-paryaṅka-śayaṃ śaśiprabhāyās+ / PNc_5.65 / vadati sma hasan ramāṅgadas+tām
yadi kautukavaty amatsaras te tad itaḥ kiṃ cid ito 'valokayeti // PNc_5.66
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11532708 (0.016):
tadāśrayaivānucareṇa vardhitā Pnc_13.8a / tad itaḥ kiṃ cid ito 'valokayeti Pnc_5.66d
atha hāralatāvikṛṣṭadṛṣṭiḥ sahasā vārivihaṅgamāvaluptam /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11522923 (0.003):
atha hāram anādareṇa kaṇṭhāt Pnc_5.63a / atha hāralatāvikṛṣṭadṛṣṭiḥ Pnc_5.67a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083801 (0.014):
atha hāra-latā-vikṝṣṭa-dṝṣṭis+ / sahasā vāri-vihaṅgama-avaluptam / uragendra-sutā-vibhūṣaṇaṃ tat+
uragendrasutāvibhūṣaṇaṃ tan nṛpater vakṣasi pāṭalā dadarśaḥ // PNc_5.67 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083805 (0.013):
sahasā vāri-vihaṅgama-avaluptam / uragendra-sutā-vibhūṣaṇaṃ tat+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11537687 (0.025):
nṛpater nāmalakṣma sā Pnc_6.12b / nṛpater vakṣasi pāṭalā dadarśaḥ Pnc_5.67d
punaḥ pāṭalāvākyam / daśanacchadam āttabimbaśobhaṃ snapayantī sudhayeva hāsakāntyā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083822 (0.0):
PNc_5.67 / punas+pāṭalā-vākyam+ / daśana-cchadam ātta-bimba-śobhaṃ
avadac ca vācāṃsi pārthivaṃ sā caturaivaṃ parihāsapeśalāni // PNc_5.68 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083828 (0.0):
snapayantī sudhayā+iva hāsa-kāntyā / avadat+ca vācāṃsi pārthivaṃ sā
apahartum agās tvam eva hāraṃ kim itaḥ kalpitarājahaṃsarūpaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083835 (0.061):
apahartum agās+tvam eva hāraṃ / kim itas+kalpita-rājahaṃsa-rūpas+ / viditas+asi ghanā tava+uragāṇāṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11523819 (0.061):
apasasre vikīrṇāṃśos Pnc_2.24c / apahartum agās tvam eva hāraṃ Pnc_5.69a
vidito 'si ghanā tavoragāṇāṃ nagare 'sty eva hi kāmarūpavārtā // PNc_5.69
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083847 (0.0):
kim itas+kalpita-rājahaṃsa-rūpas+ / viditas+asi ghanā tava+uragāṇāṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11535838 (0.054):
nagarīṃ tvadāttahṛdayo 'pi bhoginām Pnc_10.55a / nagare 'sty eva hi kāmarūpavārtā Pnc_5.69d
paravañcanapaṇḍitā matis te yadi naivaṃ katham anyathā narendra /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083848 (0.021):
nagare+asti+eva hi kāmarūpa-vārtā / PNc_5.69 / para-vañcana-paṇḍitā matis+te
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11538375 (0.044):
pararandhradṛṣṭipaṭucāracakṣuṣā Pnc_10.21b / paravañcanapaṇḍitā matis te Pnc_5.70a
idam ābharaṇaṃ harasy araṇye harahāsaikasitaṃ śaśiprabhāyāḥ // PNc_5.70 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083864 (0.0):
yadi na+evaṃ katham anyathā narendra / idam ābharaṇaṃ harasi+araṇye
avanīvalaye tvam āttadaṇḍaḥ sahase nāvinayāṃśam ity avaimi /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11524737 (0.004):
avanīpurandara, karaḥ prasāryate Pnc_10.8d / avanīvalaye tvam āttadaṇḍaḥ Pnc_5.71a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083865 (0.043):
hara-hāsa-eka-sitaṃ śaśiprabhāyās+ / PNc_5.70 / avanī-valaye tvam ātta-daṇḍas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11549445 (0.044):
sahasā hṛdaye tasyā Pnc_6.2a / sahase nāvinayāṃśam ity avaimi Pnc_5.71b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083876 (0.056):
sahase nā+avinaya-aṃśam iti+avaimi / atha ca sthitim ātmanā vidhatse
atha ca sthitim ātmanā vidhatse viṣaye dasyuniṣevite kim etat // PNc_5.71
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083884 (0.0):
sahase nā+avinaya-aṃśam iti+avaimi / atha ca sthitim ātmanā vidhatse
72 kṣitipa smayase kim eṣa kelir na bhavaty arpaya hāram asmadīyam /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083893 (0.0):
viṣaye dasyu-niṣevite kim etat / PNc_5.71 / 72 kṣitipa smayase kim eṣa kelis+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11530492 (0.020):
kṣititalam ābharaṇāni na spṛśanti Pnc_3.24d / 72 kṣitipa smayase kim eṣa kelir Pnc_5.a
nayavartmajuṣo bhavādṛśāḥ kiṃ na parasvagrahaṇād iha trapante // PNc_5. //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11536078 (0.0):
na parasvagrahaṇād iha trapante Pnc_5.d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083893 (0.027):
na bhavati+arpaya hāram asmadīyam / naya-vartma-juṣas+bhavādṝśās+kiṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083905 (0.046):
na para-sva-grahaṇāt+iha trapante / PNc_5. / athavā paratas+astu narma na+asyāṃ
athavā parato 'stu narma nāsyāṃ bhuvi devena samo 'sti pārthivo 'nyaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11541075 (0.0):
bhuvam abhajan bahumuktameghavartmā Pnc_3.31b / bhuvi devena samo 'sti pārthivo 'nyaḥ Pnc_5.73b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11522792 (0.004):
atha vallabhārpitakarāgra Pnc_15.8a / athavā parato 'stu narma nāsyāṃ Pnc_5.73a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083907 (0.046):
na para-sva-grahaṇāt+iha trapante / PNc_5. / athavā paratas+astu narma na+asyāṃ
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18135841 (0.049):
snigdhaḥ pravṛddhaḥ phalapūritāśaḥ chāyātarurdharmasamo 'sti nānyaḥ //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10816617 (0.059):
nānyo mama samaḥ kaścid ityahaṃkāravān nṛpaḥ // RKS_60.49 //
apaviddhanayā na yasya dṛṣṭer apasarpanty atha khecarāḥ kim anye //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5974692 (0.034):
yāvad dṛṣṭer na saṃbhrāntir yāvan na kṣobhate manaḥ |
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11523811 (0.042):
apaśyad gaganollekhi Pnc_16.2c / apasarpanty atha khecarāḥ kim anye Pnc_5.73d
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10287084 (0.054):
12,072.032c asaṃbhavaś ca dharmāṇām īdṛśānām arājasu / 12,072.032e tasmād rājaiva nānyo 'sti yo mahat phalam āpnuyāt
PNc_5.73 // / anayoḥ kim api tvayā vilāsin parivarto 'yam akāri hārayor yaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083929 (0.049):
PNc_5.73 / anayos+kim api tvayā vilāsin / parivartas+ayam akāri hārayos+yas+
vacasām avakāśam īśa datte sa na kasyānṛjucetaso janaḥ? // PNc_5.74 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083938 (0.0):
parivartas+ayam akāri hārayos+yas+ / vacasām avakāśam īśa datte / sa na kasya+anṝju-cetasas+janas+?
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11548449 (0.006):
sadyaḥ karasparśam avāpya citraṃ Pnc_1.62a / sa na kasyānṛjucetaso janaḥ? Pnc_5.74d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11544718 (0.064):
vacasām avakāśam īśa datte Pnc_5.74c / vacasi śrotram upeyuṣi tvadīye Pnc_5.3b
vihito na hi vakṣasi tvayāyaṃ nṛpa hāraḥ phaṇirājakanyakāyāḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11537728 (0.043):
nṛpasyāraṇyasañcāraḥ Pnc_6.91a / nṛpa hāraḥ phaṇirājakanyakāyāḥ Pnc_5.75b
kim apīpsitam ātmano vidhātur vihitaṃ sūtram idaṃ manobhavena // PNc_5.75
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083964 (0.0):
kim api+īpsitam ātmanas+vidhātus+ / vihitaṃ sūtram idaṃ manobhavena / PNc_5.75 / nanu yāmi+amunā śaśiprabhāyās+
nanu yāmy amunā śaśiprabhāyās tava hāreṇa mano vinodayāmi /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083973 (1.192):
vihitaṃ sūtram idaṃ manobhavena / PNc_5.75 / nanu yāmi+amunā śaśiprabhāyās+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11536045 (0.024):
nanu phenakānti karabhoru me patat Pnc_10.58b / nanu yāmy amunā śaśiprabhāyās Pnc_5.76a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012963 (0.045):
tad anena vinodayāśu tāvan mama hāreṇa manaḥ śaśiprabhāyāḥ /
tvayi sāpy alam eva sāndracetaḥ sutanuḥ sneharasārdratām upaitu //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11550271 (0.0):
sutanus tīratale 'vatiṣṭhate sā Pnc_5.56b / sutanuḥ sneharasārdratām upaitu Pnc_5.76d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083984 (0.0):
tava hāreṇa manas+vinodayāmi / tvayi sā+api+alam eva sāndra-cetas+
PNc_5.76 // / ucitaṃ nijasāyakānurodhād ahirājendrasutopasarpaṇaṃ te /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083992 (0.0):
sutanus+sneha-rasa-ārdratām upaitu / PNc_5.76 / ucitaṃ nija-sāyaka-anurodhāt+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11527006 (0.043):
ucitaṃ na tan mayi rahasyagopanam Pnc_10.50d / ucitaṃ nijasāyakānurodhād Pnc_5.77a
parato 'stu śaras tvadarthitā sā kim u na tyāgavaśaṃvadā dadāti //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084004 (0.0):
paratas+astu śaras+tvat-arthitā sā / kim u na tyāga-vaśaṃvadā dadāti
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11538319 (0.035):
parato 'stagirer idaṃ galaty Pnc_12.33c / parato 'stu śaras tvadarthitā sā Pnc_5.77c
PNc_5.77 // / saraso 'sya vimuñca tīralekhām anurevā pulinaṃ gṛhāṇa yātrām /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084014 (0.024):
kim u na tyāga-vaśaṃvadā dadāti / PNc_5.77 / sarasas+asya vimuñca tīra-lekhām
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11549007 (0.061):
sarasī suptahaṃseva Pnc_6.100c / saraso 'sya vimuñca tīralekhām Pnc_5.78a
uragādhiparūpapakṣapātaṃ śamaya vyālavadhūvilocanānām // PNc_5.78 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084024 (0.0):
uraga-adhipa-rūpa-pakṣapātaṃ / śamaya vyāla-vadhū-vilocanānām / PNc_5.78
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11547155 (0.047):
śamam eti smarajvaraḥ Pnc_16.43d / śamaya vyālavadhūvilocanānām Pnc_5.78d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084014 (0.058):
anurevā pulinaṃ gṝhāṇa yātrām / uraga-adhipa-rūpa-pakṣapātaṃ
śaśiprabhādarśanārthaṃ gamanam / iti valgu vaco niśamya tasyāḥ sa nṛpaḥ pannagavāmalocanāyāḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084029 (0.0):
śamaya vyāla-vadhū-vilocanānām / PNc_5.78 / śaśiprabhā-darśana-arthaṃ gamanam+
sthitam atra vacasy alaṅghanīye tava kalyāṇi mayeti tām uvāca // PNc_5.79
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084047 (0.0):
sas+nṝpas+pannaga-vāma-locanāyās+ / sthitam atra vacasi+alaṅghanīye / tava kalyāṇi mayā+iti tām uvāca
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11533298 (0.022):
tallīlāmaṇiparyaṅka Pnc_16.8c / tava kalyāṇi mayeti tām uvāca Pnc_5.79d
atha sānṛjuvādinī vidhāya kṣitipālaṃ purataś cacāla bālā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084055 (0.0):
atha sā+anṝju-vādinī vidhāya / kṣitipālaṃ puratas+cacāla bālā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11522873 (0.005):
atha sasmitam āttavepathuḥ Pnc_12.15a / atha sānṛjuvādinī vidhāya Pnc_5.80a
hṛdayena parāmamarśa caivaṃ vilasanmāṃsalavismayo narendraḥ // PNc_5.80 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11546205 (0.049):
vilasanti tāvad asurālaye śriyaḥ Pnc_10.29d / vilasanmāṃsalavismayo narendraḥ Pnc_5.80d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084060 (0.058):
hṝdayena parāmamarśa ca+evaṃ / vilasan-māṃsala-vismayas+narendras+
araṇyānī kveyaṃ dhṛtakanasūtraḥ kva sa mṛgaḥ kva muktāhāro 'yaṃ kva ca saḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11524448 (0.0):
araṇyahariṇīdṛśaḥ Pnc_11.9d / araṇyānī kveyaṃ dhṛtakanasūtraḥ kva sa mṛgaḥ Pnc_5.81a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11530377 (0.0):
kva nāma na prakāśante Pnc_6.26c / kva muktāhāro 'yaṃ kva ca saḥ patagaḥ kveyam abalā Pnc_5.81b
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12852121 (0.041):
MSS_2834 1 araṇyānī kveyaṃ dhṛtakanakasūtraḥ kva ca mṛgaḥ kva
patagaḥ kveyam abalā / / kva tat kanyāratnaṃ lalitam ahibhartuḥ kva ca vayam svam ākūtaṃ dhātā kim
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12852143 (0.0):
MSS_2834 2 kva tatkanyāratnaṃ lalitamahibhartuḥ kva ca vayaṃ svamākūtaṃ / dhātā kimapi nibhṛtaṃ pallavayati //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11530379 (0.0):
kva nāma na prakāśante Pnc_6.26c / kva muktāhāro 'yaṃ kva ca saḥ patagaḥ kveyam abalā Pnc_5.81b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084089 (0.0):
kva muktā-hāras+ayaṃ kva ca sas+patagas+kva+iyam abalā / kva tat+kanyā-ratnaṃ lalitam ahi-bhartus+kva ca vayam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11530364 (1.192):
kvaṇadvimānāvalihemaghaṇṭam Pnc_14.78b / kva tat kanyāratnaṃ lalitam ahibhartuḥ kva ca vayam Pnc_5.81c
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12852134 (0.034):
muktāhāro'yaṃ kva ca sa patagaḥ kveyamabalā / / MSS_2834 2 kva tatkanyāratnaṃ lalitamahibhartuḥ kva ca vayaṃ svamākūtaṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11551393 (0.064):
svabhāvaśuddhāni satāṃ manāṃsi Pnc_1.13d / svam ākūtaṃ dhātā kim api nibhṛtaṃ pallavayati Pnc_5.81d
api nibhṛtaṃ pallavayati // PNc_5.81 // / atha madagajalīlākhelagāmī saḥ kṛtvā kanakaviśikhayācñāvyājam avyājakāntaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11528328 (0.0):
kanakapiśaṅgataḍillataḥ payodaḥ Pnc_7.81b / kanakaviśikhayācñāvyājam avyājakāntaḥ Pnc_5.82b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11522742 (5.960):
atha bibhrat sarāgeṇa Pnc_11.1a / atha madagajalīlākhelagāmī saḥ kṛtvā Pnc_5.82a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11551394 (0.003):
svabhāvaśuddhāni satāṃ manāṃsi Pnc_1.13d / svam ākūtaṃ dhātā kim api nibhṛtaṃ pallavayati Pnc_5.81d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084106 (0.021):
svam ākūtaṃ dhātā kim api nibhṝtaṃ pallavayati / PNc_5.81 / atha mada-gaja-līlā-khela-gāmī sas+kṝtvā
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12852143 (0.034):
MSS_2834 2 kva tatkanyāratnaṃ lalitamahibhartuḥ kva ca vayaṃ svamākūtaṃ / dhātā kimapi nibhṛtaṃ pallavayati // / MSS_2835 1 araṇye puṣpitā vṛkṣā dūrasthāne ca bāndhavāḥ /
avanihariṇalakṣmā sāhasopārjitaśrīr ahiparivṛḍhakanyālokanāya pratasthe //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11525296 (0.002):
ahāri lolaṃ nṛpates tayā balāt Pnc_7.2c / ahiparivṛḍhakanyālokanāya pratasthe Pnc_5.82d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084120 (0.032):
avani-hariṇa-lakṣmā sāhasa-upārjita-śrīs+ / ahi-parivṝḍha-kanyā-ālokanāya pratasthe
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11524721 (0.053):
avanipateḥ pathi locane mumoca Pnc_6.118d / avanihariṇalakṣmā sāhasopārjitaśrīr Pnc_5.82c
PNc_5.82 // / iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007884 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009267 (0.0):
nīḍanyañcanniculanicayaśyāmalāsu sthalīṣu // PNc_2.101 // / iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010694 (0.0):
śrīnavasāhasāṅkanṛpater utkaṇṭhayākṛṣyata // PNc_3.74 // / iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011858 (0.0):
candrāṃśunā kumudinīva dinoṣmataptā vītaklamā narapater vacasā babhūva // / PNc_4.63 // / iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014896 (0.0):
saś cchāyām atha mahasā hasan himāṃśoḥ kṣmāpālaḥ pulinam avāpa narmadāyās / // PNc_6.119 // / iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3016422 (0.0):
devaḥ sa sāhasalāñcanaḥ // PNc_7.82 // / iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3019017 (0.0):
PNc_9.67 // / iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3020479 (0.0):
asīt saḥ sāhasalāñchanaḥ // PNc_10.71 // / iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3022108 (0.0):
navasāhasāṅkaḥ // PNc_11.121 // / iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3023461 (0.0):
lumpaty aho bata sāhasam // PNc_12.81 // / iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3024947 (0.0):
kulagirikuharapratidhvānaṃ dīrghair nirundhan diśaḥ // PNc_13.72 // / iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3026460 (0.0):
bahiś ca mṛgīdṛśaḥ // PNc_14.87 // / iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3027804 (0.0):
saṃbhogakeliklamabharam aharajjāhnavīvīcivātaḥ // PNc_15.74 // / iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3029418 (0.0):
navaparibhavaśyāmalāvaktralakṣmīḥ // PNc_16.121 // / iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3030823 (0.0):
prālambocchaladacchakāntinikarasmerām avāpat purīm // PNc_17.76 // / iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084120 (0.045):
ahi-parivṝḍha-kanyā-ālokanāya pratasthe / PNc_5.82 / iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3017813 (0.056):
iti parimalāparanāmno mṛgāṅkadattasūnoḥ padmaguptasya kṛtau
navasāhasāṅkacarite mahākāvye śaśiprabhāvalokanārthaprasthānaṃ nāma
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007888 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye nagarīnarendravarṇano nāma prathamaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009271 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye citramṛgāvalokano nāma dvitīyaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010699 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye śaśiprabhāhāralābho nāma tṛtīyaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011862 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye pāṭalādarśanaṃ nāma caturthaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014901 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye śaśiprabhādarśano nāma ṣaṣṭhaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3016426 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye śaśiprabhāsaṃllāpo nāma saptamaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3017819 (0.0):
iti parimalāparanāmno mṛgāṅkadattasūnoḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite nāgalokāvatāro nāmāṣṭamaḥ sargaḥ samāptaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3019020 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye narmadāsaṃvādo nāma navamaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3020483 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye ratnacūḍasaṃpreṣaṇo nāma daśamaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3022110 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite Vaṅkumaharṣidarśanaṃ nāma daśamaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3023465 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye phaṇirājasutāsvapnasamāgamo nāma dvādaśaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3024951 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye vidyādharādhipasamāgamo nāma trayodaśaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3026464 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye pātālāvalokano nāma caturdaśaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3027808 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye pātālagaṅgāvagāhano nāma pañcadaśaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3029422 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye kanakāravindaprārthano nāma ṣoḍaśaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3030827 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye hemakamalaharaṇo nāma saptadaśaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078266 (0.022):
iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye nagarī-nara-indra-varṇanas+nāma
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079775 (0.022):
iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye citra-mṝga-avalokanas+ nāma
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084140 (0.022):
iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye śaśiprabhā-avalokana-artha-prasthānaṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085744 (0.022):
iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye śaśiprabhā-darśanas+ nāma
pañcamaḥ sargaḥ / ṣaṣṭhaḥ sargaḥ / nāyikāvasthāvarṇanam
Jayadeva: Gitagovinda (jaygit2u.htm.txt) 12785572 (0.026):
iti śrī-gīta-govinde'bhisārikā-varṇane sākāṅkṣa-puṇḍarīkākso nāma / pañcamaḥ sargaḥ / ṣaṣṭhaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3016433 (0.036):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye śaśiprabhāsaṃllāpo nāma saptamaḥ sargaḥ / samāptaḥ / aṣṭamaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011868 (0.039):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye pāṭalādarśanaṃ nāma caturthaḥ sargaḥ / pañcamaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1853944 (0.049):
kādambarīkathāsāre pañcamaḥ sargaḥ / ṣaṣṭhaḥ sargaḥ
Buddhaghosa: Siddharthacaritrakavya (bghsic_u.htm.txt) 28765268 (0.053):
iti buddhaghoṣaviracite padyacūḍāmaṇināmni mahākāvye pañcamaḥ sargaḥ // / ṣaṣṭhaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084149 (0.053):
ṣaṣṭhas+sargas+ / nāyikā-avasthā-varṇanam / tadā phaṇi-indra-kanyā+api
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014907 (0.054):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye śaśiprabhādarśano nāma ṣaṣṭhaḥ sargaḥ / saptamaḥ sargaḥ
Jayadeva: Gitagovinda (jaygit2u.htm.txt) 12785109 (0.054):
iti śrī-gīta-govinde snigdha-madhusūdano nāma / caturthaḥ sargaḥ / pañcamaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3017826 (0.056):
navasāhasāṅkacarite nāgalokāvatāro nāmāṣṭamaḥ sargaḥ samāptaḥ / navamaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010706 (0.057):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye śaśiprabhāhāralābho nāma tṛtīyaḥ sargaḥ / caturthaḥ sargaḥ / tataḥ saś cetasy avanīpatir dadhe śaśiprabhālokamahotsavaspṛhām /
Jayadeva: Gitagovinda (jaygit2u.htm.txt) 12785792 (0.058):
iti śrī-gīta-govinde'bhisārikā-varṇane dhanya-vaikuṇṭho nāma / ṣaṣṭhaḥ sargaḥ / saptamaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3019028 (0.059):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye narmadāsaṃvādo nāma navamaḥ sargaḥ / daśamaḥ sargaḥ
Buddhaghosa: Siddharthacaritrakavya (bghsic_u.htm.txt) 28764198 (0.059):
iti buddhaghoṣaviracite padyacūḍāmaṇināmni mahākāvye caturthaḥ sargaḥ // / pañcamaḥ sargaḥ
Buddhaghosa: Siddharthacaritrakavya (bghsic_u.htm.txt) 28766058 (0.062):
iti buddhaghoṣaviracite padyacūḍāmaṇināmni mahākāvye ṣaṣṭhaḥ sargaḥ // / saptamaḥ sargaḥ
tadā phaṇīndrakanyāpi bāṇanāmāṅkasūcite /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084157 (0.019):
nāyikā-avasthā-varṇanam / tadā phaṇi-indra-kanyā+api
narendratilake tasminn abhilāṣaṃ babandha sā // PNc_6.1 // / sahasā hṛdaye tasyā nidadhe manmathaḥ padam /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084167 (0.0):
bāṇa-nāma-aṅka-sūcite / narendra-tilake tasmin+ / abhilāṣaṃ babandha sā
aśokayaṣṭistabake sarāga iva ṣaṭpadaḥ // PNc_6.2 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084170 (0.015):
sahasā hṝdaye tasyā / nidadhe manmathas+padam / aśoka-yaṣṭi-stabake
avaśā sābhavac citraṃ nāmnāpi pṛthivīpateḥ / / na tad asty atra yan nāstraṃ sannaddhasya manobhuvaḥ // PNc_6.3 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084189 (0.037):
na tat+asti+atra yat+na+astraṃ / sannaddhasya manobhuvas+ / PNc_6.3
smarāgnikaṇameṇākṣyās tasyāḥ samudadīpayat / / makaradhvajasāmrājya- sacivo malayānilaḥ // PNc_6.4 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11551210 (0.041):
smaraḥ pallavito hṛdi Pnc_6.103d / smarāgnikaṇameṇākṣyās Pnc_6.4a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11548294 (0.049):
sa citravarṇavicchitti Pnc_2.18a / sacivo malayānilaḥ Pnc_6.4d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084201 (0.050):
tasyās+samudadīpayat / Makara-dhvaja-sāmrājya- / sacivas+malaya-anilas+
sollasatsmaralīlena navena vayasā babhau /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084211 (0.0):
sacivas+malaya-anilas+ / PNc_6.4 / sa-ullasat-smara-līlena
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11550698 (0.057):
so ratnacūḍo 'pi tathā bhuśuṇḍyā Pnc_17.63a / sollasatsmaralīlena Pnc_6.5a
unmiṣanmadhulekhena mukuleneva mālatī // PNc_6.5 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084215 (0.0):
sa-ullasat-smara-līlena / navena vayasā babhau / unmiṣat-madhu-lekhena
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085662 (0.063):
PNc_6.115 / sarojinī+iva haṃsībhis+ / bhṝṅgībhis+iva mālatī
sātanuśvasanaspṛṣṭa- pāṭalādharapallavam /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11549709 (0.038):
sā tataḥ pṛthivībhujā Pnc_16.51b / sātanuśvasanaspṛṣṭa Pnc_6.6a
uvāha mukham ujjṛmbham ambhojam iva padminī // PNc_6.6 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084231 (0.0):
sā+atanu-śvasana-spṝṣṭa- / pāṭala-adhara-pallavam / uvāha mukham ujjṝmbham
nikāmasarale tasmin sā muhus taraledṛśau / / śare narendracandrasya cikṣepa na sakhījane // PNc_6.7 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084231 (0.0):
uvāha mukham ujjṝmbham / ambhojam iva padminī / PNc_6.6 / nikāma-sarale tasmin
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084242 (0.0):
śare narendra-candrasya / cikṣepa na sakhī-jane
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11531279 (0.058):
cikṣepa cāsyām arapuṣpavṛṣṭim Pnc_17.39d / cikṣepa na sakhījane Pnc_6.7d
narendranāmāṅkalipis tām ānandayati sma sā / / kumudvatīm ivodañcat- bālendukiraṇacchaṭā // PNc_6.8 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084254 (0.0):
cikṣepa na sakhī-jane / PNc_6.7 / narendra-nāma-aṅka-lipis+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11540601 (0.031):
bālā vyaghaṭayat kā cit Pnc_16.54c / bālendukiraṇacchaṭā Pnc_6.8d
hemapuṅkhāṅkite tasmin śare karam upeyuṣi /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084260 (0.0):
bāla-indu-kiraṇa-cchaṭā / PNc_6.8 / hema-puṅkha-aṅkite tasmin
balād viveśa sā bālā dīkṣāṃ vaivāhikīm iva // PNc_6.9 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084266 (0.0):
śare karam upeyuṣi / balāt+viveśa sā bālā
tenāvāptatadātāmra- pāṇisparśeṇa patriṇā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084272 (1.192):
balāt+viveśa sā bālā / dīkṣāṃ vaivāhikīm iva / PNc_6.9 / tena+avāpta-tat-ātāmra-
sphuratkānticayavyājād amucyanteva pallavāḥ // PNc_6.10 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084277 (0.0):
tena+avāpta-tat-ātāmra- / pāṇi-sparśeṇa patriṇā / sphurat-kānti-caya-vyājāt+
navīnasāhasāṅkasya kāmadevākṛter ayam / / mālavaikamṛgāṅkasya sindhurājasya sāyakaḥ // PNc_6.11 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084280 (0.062):
amucyanta+iva pallavās+ / PNc_6.10 / Navīnasāhasāṅkasya
punaḥpuna iti svādu nṛpater nāmalakṣma sā /
apaṭhac cārubimbauṣṭha- luṭhaddaśanacandrikā // PNc_6.12 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084305 (0.016):
nṝpates+nāma-lakṣma sā / apaṭhat+cāru-bimba-oṣṭha-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11544562 (0.054):
līlāṃ kirātaveṣasya Pnc_2.38c / luṭhaddaśanacandrikā Pnc_6.12d / luṭhaddaśanadīdhitiḥ Pnc_16.14b
[SYNTAX: sandānitakam] / adhītya kautukenātha kṛtapañcamamūrcchanāḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084308 (0.018):
luṭhat-daśana-candrikā sandānitakam / PNc_6.12 / adhītya kautukena+atha
tadagre nṛpanāmāṅkaṃ jaguḥ pātālakanyakāḥ // PNc_6.13 //
adṛṣṭe 'py utsukā rājñi tadgītena babhūva sā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084326 (0.030):
adṝṣṭe+api+utsukā rājñi / tat-gītena babhūva sā / prabodhe yat-anaṅga-agnes+
prabodhe yadanaṅgāgneḥ pañcamaḥ prathāmā samit // PNc_6.14 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084333 (0.022):
adṝṣṭe+api+utsukā rājñi / tat-gītena babhūva sā / prabodhe yat-anaṅga-agnes+
avepata samunmīlat- vilāsakusumānncitā / / manobhavānilasparśa- vaśād vanalateva sā // PNc_6.15 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084345 (0.0):
pañcamas+prathāmā samit / PNc_6.14 / avepata samunmīlat-
navānurāgam aṅgena vyaktataccihnacumbinā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084352 (0.0):
vaśāt+vana-latā+iva sā / PNc_6.15 / nava-anurāgam aṅgena
vināvacanam ācakhyau sakhīṣu caturāsu sā // PNc_6.16 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084357 (0.0):
vyakta-tat-cihna-cumbinā / vinā-vacanam ācakhyau
śaśiprabhāyāḥ praśnaḥ / sāvahittham athetthaṃ sā sakhījanam abhāṣata /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084369 (0.0):
śaśiprabhāyās+praśnas+ / sāvahittham atha+itthaṃ sā / sakhī-janam abhāṣata
sudhāniṣyandajaḍayā śaradindumukhī girā // PNc_6.17 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084377 (0.0):
sāvahittham atha+itthaṃ sā / sakhī-janam abhāṣata / sudhā-niṣyanda-jaḍayā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11547210 (0.049):
śaradindumarīcinirmalaṃ Pnc_12.10a / śaradindumukhī girā Pnc_6.17d
abhedam indunā nītaḥ sācivyaṃ menaketunā / / sakhyaḥ kaḥ sindhurājo 'yaṃ sāhasāṅkanirūpyate // PNc_6.18 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084389 (0.0):
sakhyas+kas+sindhurājas+ayaṃ / sāhasa-aṅka-nirūpyate / PNc_6.18 / kim evam avatiṣṭhadhvai
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084380 (0.034):
śarat-indu-mukhī girā / PNc_6.17 / abhedam indunā nītas+
kim evam avatiṣṭhadhvai maunaṃ muñcata śaṃsata / / unmīlati yad antar me balāt kautukakandalī // PNc_6.19 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084395 (0.0):
sāhasa-aṅka-nirūpyate / PNc_6.18 / kim evam avatiṣṭhadhvai / maunaṃ muñcata śaṃsata
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084402 (0.0):
maunaṃ muñcata śaṃsata / unmīlati yat+antar me / balāt+kautuka-kandalī
malyavatyā uttaram / atha mālyavatī nāma tatsakhī siddhakanyakā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084409 (0.0):
balāt+kautuka-kandalī / PNc_6.19 / malyavatyās+uttaram
iti smitasudhārdreṇa vacasā tām avocata // PNc_6.20 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084417 (0.0):
iti smita-sudhā-ārdreṇa / vacasā tām avocata / PNc_6.20 / sakhi sāhāsikas+sas+ayam
sakhi sāhāsikaḥ sa ayam avantitilako nṛpaḥ / / gīyate ketakāpāṇḍu yasyoragapure yaśaḥ // PNc_6.21 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084430 (0.032):
yasya+uraga-pure yaśas+ / PNc_6.21 / taṃ kāśyapī-sahasrākṣam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084417 (0.049):
iti smita-sudhā-ārdreṇa / vacasā tām avocata / PNc_6.20 / sakhi sāhāsikas+sas+ayam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11543231 (0.054):
yasyodayaṃ dhāmanidher vadanti Pnc_1.79b / yasyoragapure yaśaḥ Pnc_6.21d
taṃ kāśyapīsahasrākṣam adrakṣam aham ekadā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084435 (0.052):
taṃ kāśyapī-sahasrākṣam / adrakṣam aham ekadā / gatā śrīmat-mahākāla-
gatā śrīmanmahākāla- parvaṇy ujjayinīṃ purīṃ // PNc_6.22 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084443 (0.0):
adrakṣam aham ekadā / gatā śrīmat-mahākāla-
tanvi tigmāṃśuneva dyaur niśeva śaśalakṣmaṇā / / sā sanāthā purī tena vajriṇevāmarāvatī // PNc_6.23 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084453 (0.0):
parvaṇi+ujjayinīṃ purīṃ / PNc_6.22 / tanvi tigmāṃśunā+iva dyaus+
rambhā tvayeva yat satyaṃ tenāli nalakūbaraḥ /
tyājito rūpajaṃ garvam urvīmakaraketunā // PNc_6.24 //
akalaṅkākṛtes tasya catuḥṣaṣṭhikalāvataḥ / / tulādhirohahevāke kaḥ ṣoḍaśakalaḥ śaśī // PNc_6.25 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084476 (0.062):
tula-adhiroha-hevāke / kas+ṣoḍaśa-kalas+śaśī
tasyāvanipradīpasya te te naisargikā guṇāḥ / / kva nāma na prakāśante raver iva marīcayaḥ // PNc_6.26 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084485 (0.042):
te te naisargikā guṇās+ / kva nāma na prakāśante
na nāgeṣu na siddheṣu na nareṣv amareṣv atha /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084497 (0.0):
raves+iva marīcayas+ / PNc_6.26 / na nāgeṣu na siddheṣu
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11536008 (0.046):
nanarta vidyādharasundarīṇāṃ Pnc_17.39a / na nāgeṣu na siddheṣu Pnc_6.27a
avāpi kvāpi saṃvādas tadrūpollekhalekhayā // PNc_6.27 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11532811 (0.043):
tadrūpollekhalekhayā Pnc_6.27d / tadvadhūsvakaranyasta Pnc_2.47a
[VAR 6.27b: {amareṣv atha/lem /k; amareṣu ca /ed}] / so hi kenāpi kṛtyena gāṃ gataḥ śrūyate punaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084518 (0.048):
gāṃ gatas+śrūyate punas+ / nihnuta-eka-bhuja-dvandvas+
nihnutaikabhujadvandvo devaḥ śrīvatsalāñchanaḥ // PNc_6.28 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084520 (0.047):
gāṃ gatas+śrūyate punas+ / nihnuta-eka-bhuja-dvandvas+
kim anyat tava saṃtuṣṭyai paśya citre likhāmy aham /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084536 (0.0):
PNc_6.28 / kim anyat tava saṃtuṣṭyai / paśya citre likhāmi+aham
cirasya dīrghanayane tavāstu nayanotsavaḥ // PNc_6.29 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084539 (0.0):
paśya citre likhāmi+aham / cirasya dīrgha-nayane
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11533479 (0.042):
tavāstu tat saṃyugajāmadagnya Pnc_9.64d / tavāstu nayanotsavaḥ Pnc_6.29d
ākṛtilekhanam / atha sā siddhatanayā taṃ lilekha śilātale /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084552 (0.0):
ākṝti-lekhanam / atha sā siddha-tanayā / taṃ lilekha śilā-tale
hṛdi tūragarājendra- duhitur mīnaketanaḥ // PNc_6.30 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11535003 (0.056):
duhitas tena bhujaṅgamādhipena Pnc_5.40b / duhitur mīnaketanaḥ Pnc_6.30d / duḥsthānaikabhaṭākulam Pnc_16.71b
tadālikhitabhūpālaṃ tayā cintitakāmadam / / cintāmaṇer apy adhikaṃ śilātalam amāṃsta sā // PNc_6.31 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084574 (0.0):
cintā-maṇes+api+adhikaṃ / śilā-talam amāṃsta sā / PNc_6.31
tataś citragate tasmin mahīpālo madālasāḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084577 (1.192):
śilā-talam amāṃsta sā / PNc_6.31 / tatas+citra-gate tasmin
samam evāhikanyānāṃ petur netraparamparāḥ // PNc_6.32 //
papau śaśiprabhāpy enaṃ ciram utpakṣmalekhayā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084595 (0.0):
papau śaśiprabhā+api+enaṃ / ciram utpakṣmalekhayā / punaruktīkṝta-unnidra-
punaruktīkṛtonnidra- karṇendīvarayā dṛśā // PNc_6.33 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084596 (0.0):
papau śaśiprabhā+api+enaṃ / ciram utpakṣmalekhayā / punaruktīkṝta-unnidra-
rūpam āsvādayām āsa tasyālekhyagatasya sā / / bhramarīvāravindasya sudhāsahacaram madhu // PNc_6.34 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084613 (0.0):
karṇa-indīvarayā dṝśā / PNc_6.33 / rūpam āsvādayām āsa / tasya+ālekhya-gatasya sā
ānīyatākulatvaṃ sā tritīyena tanūdarī /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084619 (0.0):
sudhā-sahacaram madhu / PNc_6.34 / ānīyata+ākulatvaṃ sā
vismayenātisāndreṇa madena madanena ca // PNc_6.35 // / viveśa hṛdaye tasyāḥ sa citralikhito nṛpaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084623 (0.0):
ānīyata+ākulatvaṃ sā / tritīyena tanu-udarī / vismayena+atisāndreṇa
śaratprasanne saritaḥ pratimendur iva ambhasi // PNc_6.36 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084637 (0.063):
pratimā-indus+iva ambhasi / PNc_6.36 / stana-patra-latāṃ tasyās+
stanapatralatāṃ tasyā bibheda pulakodgamaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084641 (0.032):
pratimā-indus+iva ambhasi / PNc_6.36 / stana-patra-latāṃ tasyās+
satyaṃ yadantaraṅgeṇa bahiraṅgo nirasyate // PNc_6.37 //
tasyāḥ kucayuge kiṃcin niśvāsaḥ kampam ādadhe /
rathāṅganāmamithune sāyantana ivānilaḥ // PNc_6.38 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084661 (0.0):
niśvāsas+kampam ādadhe / rathāṅga-nāma-mithune
tasyāḥ svedalavaśreṇi- cchadmanā vadanaśriyā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084673 (0.006):
PNc_6.38 / tasyās+sveda-lava-śreṇi- / cchadmanā vadana-śriyā
viśato 'ntar anaṅgasya lājāñjalir ivojjhitaḥ // PNc_6.39 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084675 (0.026):
cchadmanā vadana-śriyā / viśatas+antar+anaṅgasya
śaṅke śaram ṛjūkurvan dadṛśe manmathas tayā / / yat sā mṛdukvaṇatkāñci- kiṅkiṇīkam akampata // PNc_6.40 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084692 (0.0):
lājā-añjalis+iva+ujjhitas+ / PNc_6.39 / śaṅke śaram ṝjūkurvan
eṣa dṛṣṭas tvayety uktā sakhyā sā sādhvasākulā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084699 (0.024):
kiṅkiṇīkam akampata / PNc_6.40 / eṣa dṝṣṭas+tvayā+iti+uktā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11528068 (0.056):
eṣa te na ghaṭate manorathaḥ Pnc_8.8a / eṣa dṛṣṭas tvayety uktā Pnc_6.41a
gadgadākṣaram avyaktaṃ kṛcchrāt prativaco dadau // PNc_6.41 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084700 (0.026):
sakhyā sā sādhvasā+ākulā / gadgada-akṣaram avyaktaṃ
citravartiny api nṛpe tattvāveśena cetasi / / vrīḍārdhavalitaṃ cakre mukhendum avaśaiva sā // PNc_6.42 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084719 (0.0):
citra-vartini+api nṝpe / tattva-āveśena cetasi / vrīḍā-ardha-valitaṃ cakre
dṛṣṭā sakhībhiḥ sākūtaṃ sā bālādharapallave /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084727 (0.0):
dṝṣṭā sakhībhis+sākūtaṃ / sā bāla-adhara-pallave / dadhau vailakṣya-hasitaṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11535125 (0.063):
dṛṣṭā bhujaṅgādhipates tanūjā Pnc_9.12b / dṛṣṭā sakhībhiḥ sākūtaṃ Pnc_6.43a
dadhau vailakṣyahasitaṃ prasūnam iva mādhavī // PNc_6.43 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084733 (0.0):
dṝṣṭā sakhībhis+sākūtaṃ / sā bāla-adhara-pallave / dadhau vailakṣya-hasitaṃ
navaṃ prema navotkaṇṭhā navās te te manorathāḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084734 (0.0):
dadhau vailakṣya-hasitaṃ / prasūnam iva mādhavī / PNc_6.43 / navaṃ prema nava-utkaṇṭhā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11536443 (0.061):
Navasāhasāṅkanṛpater yadā vacaḥ Pnc_10.48b / navaṃ prema navotkaṇṭhā Pnc_6.44a
iti tasyās tathaivābhūd antaraṅgaḥ paricchadaḥ // PNc_6.44 // / kiṃcit trapānuviddhena puṇḍarīkadalatviṣā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084750 (0.013):
kiṃ+cit+trapā-anuviddhena / puṇḍarīka-dala-tviṣā
tam ānarceva rājendum animittasmitena sā // PNc_6.45 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084754 (0.013):
puṇḍarīka-dala-tviṣā / tam ānarca+iva rāja-indum
sā ca doḥśayitabhuvā nṛpeṇāddhyāsitā hṛdi / / kṛtāṅgabhaṅgavalanā jhaṭity ālasyam āyayau // PNc_6.46 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084771 (0.0):
kṝta-aṅga-bhaṅga-valanā / jhaṭiti+ālasyam āyayau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078576 (0.059):
āgratas+kautukena sas+ / PNc_2.20 / vidhitsus+ātmanas+śauryam
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6761041 (0.059):
galarodhaśca klomni syātsarvāṅgaprarujā hṛdi // GarP_1,160.14 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11529893 (0.059):
kṛtāṅgadaḥ kambalakāliyābhyāṃ Pnc_9.55a / kṛtāṅgabhaṅgavalanā Pnc_6.46c
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11523442 (0.062):
anidritāpi yat sābhūt Pnc_6.49c / animittasmitena sā Pnc_6.45d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11532040 (0.064):
jhaṭity ālasyam āyayau Pnc_6.46d / jhaṭity uadadhiveleva Pnc_6.115c
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11551891 (0.064):
hṛdi dīrghaguṇaṃ dadhre Pnc_6.110c / hṛdipraviṣṭair aviśuddhimadbhir Pnc_17.50a / hṛdi yan nidhāya sahasaiva yāmy ahaṃ Pnc_10.49c
tatkṣaṇenaiva sā citraṃ tanvī tanmayatāṃ yayau /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084778 (0.0):
jhaṭiti+ālasyam āyayau / PNc_6.46 / tat-kṣaṇena+eva sā citraṃ
kaṃ na pratārayaty eṣa kitavaḥ kusumāyudhaḥ // PNc_6.47 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084780 (0.0):
tanvī tanmayatāṃ yayau / kaṃ na pratārayati+eṣa
stimitevāvatasthe sā sāraṅgāyatalocanā / / acetaneva śūnyeva suptevālikhiteva ca // PNc_6.48 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084795 (0.023):
stimitā+iva+avatasthe / sā sāraṅga-āyata-locanā / acetanā+iva śūnyā+iva
smareṇa marmaṇi kvāpi sāvidhyata sumadhyamā / / anidritāpi yat sābhūt kṣaṇaṃ mukulitekṣaṇā // PNc_6.49 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084809 (0.052):
anidritā+pi yat+sā+abhūt+ / kṣaṇaṃ mukulita-īkṣaṇā / PNc_6.49
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8177082 (0.059):
ākhyātaḥ śramaṇo mūrkhaṣṭakkvamūrkho niśamyatāsm / / kadaryaḥ ko 'py abhūtkvāpi mūrkhaṣṭakko mahādhanaḥ // SoKss_10,9.140 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084796 (0.060):
suptā+iva+ālikhitā+iva ca / PNc_6.48 / smareṇa marmaṇi kva+pai
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11530448 (0.061):
kṣaṇaṃ puṭakinīpatra Pnc_11.53c / kṣaṇaṃ mukulitekṣaṇā Pnc_6.49d / kṣaṇaṃ mṛgavyopanataḥ pariśramaḥ Pnc_4.33d
vyañcitānaṅgalīlena śṛṅgārarasabandhunā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084816 (0.054):
vyañcita-anaṅga-līlena / śṝṅgāra-rasa-bandhunā
tanvī navānurāgeṇa sānyaiva ghaṭitābhavat // PNc_6.50 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084824 (0.0):
vyañcita-anaṅga-līlena / śṝṅgāra-rasa-bandhunā / tanvī nava-anurāgeṇa
ṛjunā aikṣata yac citraṃ yad abhūc ca trapāvatī /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11527787 (0.042):
ṛju tam atha vihāyasā vrajantam Pnc_3.42a / ṛjunā aikṣata yac citraṃ Pnc_6.51a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084830 (0.045):
ṝjunā aikṣata yat+citraṃ / yat+abhūt+ca trapāvatī / tena+atigūḍha-bhāvā+api
tenātigūḍhabhāvāpi sā sakhībhir alakṣyata // PNc_6.51 // / athānaṅgavatī nāma sakhī tām ity avocata /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084840 (0.0):
yat+abhūt+ca trapāvatī / tena+atigūḍha-bhāvā+api / sā sakhībhis+alakṣyata / PNc_6.51
daśanajyotsnayāraṇyaṃ sudhayeva niṣiñcatī // PNc_6.52 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084847 (0.038):
daśana-jyotsnayā+araṇyaṃ / sudhayā+iva niṣiñcatī / PNc_6.52 / kat+cit+asya pramodāya
kac cid asya pramodāya kumudasyeva cakṣuṣaḥ / / ayaṃ madhyamalokenduḥ pātālendukale tava // PNc_6.53 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084860 (0.0):
kat+cit+asya pramodāya / kumudasya+iva cakṣuṣas+ / ayaṃ madhyama-loka-indus+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084851 (0.035):
sudhayā+iva niṣiñcatī / PNc_6.52 / kat+cit+asya pramodāya
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11538895 (0.059):
pātālasaṃtamasam asya puro babhūva Pnc_13.68d / pātālendukale tava Pnc_6.53d
vanānilāhṛtonnidra- padmakesaraśālinā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084867 (0.012):
pātāla-indu-kale tava / PNc_6.53 / vana-anila-āhṝta-unnidra-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11544934 (0.032):
vanānilavyākulite 'ṃsucumbini Pnc_7.12b / vanānilāhṛtonnidra Pnc_6.54a
romodgama ivānena dhṛtas tvadavalokanāt // PNc_6.54 //
adya naḥ saphalaṃ cakṣuś citre yad avalokitaḥ /
kandarpādhikakānto 'yam avantimṛgalāñchanaḥ // PNc_6.55 //
tvām apy avāñcitāṃ manye yat tvayaitasya vakṣasi /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084893 (0.0):
Avanti-mṝga-lāñchanas+ / PNc_6.55 / tvām api+avāñcitāṃ manye
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11532518 (0.049):
tathātra manye tava pakṣapātavan Pnc_7.56c / tathā tvam api mām evaṃ Pnc_16.48c
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11534568 (0.064):
tvādṛśāḥ kim upekṣante Pnc_16.101c / tvām apy avāñcitāṃ manye Pnc_6.56a / tvām indum iva paryāpta Pnc_11.28c
ete savibhramaṃ nyaste dṛśau muktālate iva // PNc_6.56 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084895 (0.0):
yat tvayā+etasya vakṣasi / ete savibhramaṃ nyaste
jitam etena ko 'py eṣa satyaṃ kāmo 'sya kiṅkaraḥ / / ārohati parāṃ koṭim atra yat tava sambhramaḥ // PNc_6.57 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084910 (0.0):
satyaṃ kāmas+asya kiṅkaras+ / ārohati parāṃ koṭim / atra yat tava sambhramas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11522569 (0.013):
atyunmanās tadavalokanakautukena Pnc_18.3c / atra yat tava sambhramaḥ Pnc_6.57d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084901 (0.062):
dṝśau muktā-late iva / PNc_6.56 / jitam etena kas+api+eṣa
tvam atra baddhabhāveva kim indumukhi lajjase /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084922 (0.0):
PNc_6.57 / tvam atra baddha-bhāvā+iva / kim indu-mukhi lajjase
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11534365 (0.059):
tvam atra baddhabhāveva Pnc_6.58a / tvam atra lokatritayaikasundaraḥ Pnc_7.67d
vilaṅghayaty alaṅghyāni smaradurlalitāni kaḥ // PNc_6.58 // / ko 'nyaḥ sakhi nṛśaṃso 'sti kāmaṃ viṣamabāṇataḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084937 (0.0):
kas+anyas+sakhi nṝśaṃsas+ / asti kāmaṃ viṣamabāṇatas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084923 (0.034):
kim indu-mukhi lajjase / vilaṅghayati+alaṅghyāni
sukumāre tavāpy aṅge yena vyāpāritaḥ śaraḥ // PNc_6.59 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084939 (1.192):
asti kāmaṃ viṣamabāṇatas+ / sukumāre tava+api+aṅge
bimbauṣṭhe eva rāgas te tanvi pūrvam adṛśyata /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084948 (0.0):
yena vyāpāritas+śaras+ / PNc_6.59 / bimba-oṣṭhe eva rāgas te
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13385773 (1.192):
{bimboṣṭa eva rāgaste tanvi pūrvamadṛśyata /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23088331 (0.045):
bimboṣṭha eva rāgaste tanvi pūrvamadṛśyata /
adhunā hṛdaye 'py eṣa mṛgaśāvākṣi lakṣyate // PNc_6.60 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13385777 (0.0):
{bimboṣṭa eva rāgaste tanvi pūrvamadṛśyata / / adhunā hṛdaye 'pyeṣa mṛgaśāvākṣi lakṣyate //514//}
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084958 (0.031):
mṝga-śāva-akṣi lakṣyate / PNc_6.60 / ekena rājahaṃsena
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23088335 (0.055):
bimboṣṭha eva rāgaste tanvi pūrvamadṛśyata / / adhunā hadaye 'pyeṣa mṛgaśāvākṣi lakṣyate // 514 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11542408 (0.060):
mṛgarudhirakalaṅkitena devaḥ Pnc_3.2c / mṛgaśāvākṣi lakṣyate Pnc_6.60d
ekena rājahaṃsena hṛto hāras tanūdari /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084958 (0.052):
mṝga-śāva-akṣi lakṣyate / PNc_6.60 / ekena rājahaṃsena
anena tu dvitīyena likhitenāpi te manaḥ // PNc_6.61 // / kutas trapā tavālīṣu kiṃcid unnamayānanam /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084971 (0.022):
hṝtas+hāras+tanu-udari / anena tu dvitīyena / likhitena+api te manas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11529592 (0.046):
kuṇḍalīkṛtakaras tam abhyagāt Pnc_8.54c / kutas trapā tavālīṣu Pnc_6.62a
aho bata tvam etasminn atyāyatakutūhalā // PNc_6.62 // / etat karṇotpalaṃ lolam apāṅgaprativeśitam /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084986 (0.0):
kiṃ+cit+unnamaya+ānanam / aho bata tvam etasmin+ / atyāyata-kutūhalā
tvad udantam ivaitasya kathayaty alikūjitaiḥ // PNc_6.63 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084992 (0.0):
etat+karṇa-utpalaṃ lolam / apāṅga-prativeśitam / tvat+udantam iva+etasya / kathayati+ali-kūjitais+
aho dūrasthitenāpi hṛdi spṛṣṭā nṛpendunā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084994 (0.0):
kathayati+ali-kūjitais+ / PNc_6.63 / aho dūrasthitena+api
indukāntaśileva tvam ārdratām avagāhase // PNc_6.64 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085007 (0.0):
hṛdi spṝṣṭā nṝpa-indunā / indu-kānta-śilā+iva tvam
nipuṇe niḥśvasiṣy evam atigūḍhaṃ yathā yathā / / tathā tathā tava vyaktam ayam ucchvasati smaraḥ // PNc_6.65 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085014 (0.0):
indu-kānta-śilā+iva tvam / ārdratām avagāhase / PNc_6.64 / nipuṇe niḥśvasiṣi+evam
smitam etad alolākṣi lajjāsaṃvalitaṃ tava /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085021 (1.788):
ayam ucchvasati smaras+ / PNc_6.65 / smitam etat+alola-akṣi
idaṃ nirjitabālyasya yauvanasyoditaṃ yaśaḥ // PNc_6.66 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085025 (0.0):
smitam etat+alola-akṣi / lajjā-saṃvalitaṃ tava / idaṃ nirjita-bālyasya
yathā taveyam aratir yathā sutanu vepase / / tathā kavacitaḥ śaṅke niḥśaṅkaṃ madanas tvayi // PNc_6.67 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085037 (0.018):
PNc_6.66 / yathā tava+iyam aratis+ / yathā sutanu vepase
kim atra karavai gāḍham ākalpakam idaṃ tava / / iyaṃ ca manmathasyāstraṃ nirgatā cūtamañjarī // PNc_6.68 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085049 (0.0):
niḥśaṅkaṃ madanas+tvayi / PNc_6.67 / kim atra karavai gāḍham
surataklāntaśabarī- kabarīmālyacumbinaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085052 (0.0):
nirgatā cūta-mañjarī / PNc_6.68 / surata-klānta-śabarī-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008329 (0.017):
surataśrāntaśabarī- kabarīmālyacumbinaḥ // PNc_2.33 //
katham ete tvayā tanvi sahyā malayavāyavaḥ // PNc_6.69 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085061 (0.014):
katham ete tvayā tanvi / sahyā malaya-vāyavas+
kiṃ tāmyasi tavopāntam ānayāmy adhunaiva tam / / ity āśvāsayatīva tvām kokilo 'yaṃ kalasvanaḥ // PNc_6.70 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085065 (0.0):
sahyā malaya-vāyavas+ / PNc_6.69 / kiṃ tāmyasi tava+upāntam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085072 (0.0):
kiṃ tāmyasi tava+upāntam / ānayāmi+adhunā+eva tam / iti+āśvāsayati+iva tvām
kūjantī kokilavadhūr iyam ādhiṃ dhunoti te / / anaṅganṛpasāmrājya- līlāmaṅgalagāyinī // PNc_6.71 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085084 (0.028):
PNc_6.70 / kūjantī kokila-vadhūs+ / iyam ādhiṃ dhunoti te
vanāntadevatāvāpta- pādanyāsotsavaḥ sphuṭam /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085091 (0.016):
vana-anta-devatā-avāpta- / pāda-nyāsa-utsavas+sphuṭam
eṣa stabakito 'śokaḥ suhṛt kāmasya kā gatiḥ // PNc_6.72 //
atrorvītilake dṛṣṭim asyantīṃ tilakaḥ krudhā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085106 (0.031):
suhṝt+kāmasya kā gatis+ / PNc_6.72 / atra+urvī-tilake dṝṣṭim
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11522611 (0.039):
atrorvītilake dṛṣṭim Pnc_6.73a / atha kanakamṛṇālikāyugasya Pnc_3.48a
ayaṃ tarjayatīva tvāṃ vātādhūtalatāṅguliḥ // PNc_6.73 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085114 (0.024):
asyantīṃ tilakas+krudhā / ayaṃ tarjayati+iva tvāṃ / vātā-dhūta-latā-aṅgulis+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11545227 (0.047):
vātaḥ patākāṃśukapallavāni Pnc_14.15d / vātādhūtalatāṅguliḥ Pnc_6.73d
pathi smarasya viṣame skhalitāyām itas tvayi /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085120 (0.019):
vātā-dhūta-latā-aṅgulis+ / PNc_6.73 / pathi smarasya viṣame
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11538123 (0.061):
pathi siddhāntasamīkṣite caranti Pnc_5.61d / pathi smarasya viṣame Pnc_6.74a
smitacchaṭeva niryāti sinduvārasya mañjarī // PNc_6.74 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085126 (0.018):
skhalitāyām itas+tvayi / smita-cchaṭā+iva niryāti
drāghayaty astabimbauṣṭha- ruciniḥśvasitāni te /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11535384 (0.056):
dravaśītalojjvalakarā kucadvaye Pnc_10.63b / drāghayaty astabimbauṣṭha Pnc_6.75a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085133 (0.057):
drāghayati+asta-bimba-oṣṭha- / ruci-niḥśvasitāni te / ayaṃ mukulitas+kiṃ+cit+
ayaṃ mukulitaḥ kiṃcid bakulo mukulastani // PNc_6.75 // / latayā karṇikārasya puraḥ puṣpitayānayā /
anaṅgasyaikarājye 'smin hemavetralatāyitam // PNc_6.76 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085153 (0.0):
puras+puṣpitayā+anayā / Anaṅgasya+eka-rājye+asmin / hema-vetra-latāyitam
aho na kasya bhindanti hṛdayaṃ vīkṣitā api / / nisargamṛdavo 'py ete sahakāranavāṅkurāḥ // PNc_6.77 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085154 (0.0):
hema-vetra-latāyitam / PNc_6.76 / aho na kasya bhindanti
caturāṃ kokilām eṣa kṛtvā kurabako mukhe /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085172 (0.043):
PNc_6.77 / caturāṃ kokilām eṣa / kṝtvā kurabakas+mukhe
durlabhaṃ yācatīva tvāṃ līlāliṅganadohadam // PNc_6.78 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085180 (0.0):
kṝtvā kurabakas+mukhe / durlabhaṃ yācati+iva tvāṃ / līlā-liṅgana-dohadam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11544533 (0.051):
līlālavāñcitavilocanam āluloke Pnc_18.4d / līlāliṅganadohadam Pnc_6.78d
aśokaskandhalagneyaṃ kusumair navamādhavī /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085186 (1.788):
līlā-liṅgana-dohadam / PNc_6.78 / aśoka-skandha-lagnā+iyaṃ
prārthanīyapriyasparśāṃ hasati tvām ivotsukām // PNc_6.79 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085193 (0.0):
kusumais+nava-mādhavī / prārthanīya-priya-sparśāṃ
bhūpatāv anuraktāyās tava santāpadīpanam / / sthalāravindaṃ serṣyeva sūte sakhi vasundharā // PNc_6.80 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085208 (0.0):
bhūpatau+anuraktāyās+ / tava santāpa-dīpanam / sthala-aravindaṃ sa-īrṣyā+iva
amīṣv aṅkasthakandarpa- jagadvijagayasiddhiṣu /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085213 (0.0):
sūte sakhi vasundharā / PNc_6.80 / amīṣu+aṅkastha-kandarpa-
dṛṣṭir udvijate tanvi pāṭalākuḍmaleṣu te // PNc_6.81 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085220 (0.053):
dṝṣṭis+udvijate tanvi / pāṭalā-kuḍmaleṣu te / PNc_6.81 / sundari dvitayasya+atra
sundari dvitayasyātra kraśimā bhūṣaṇāyate / / rājanyābaddhabhāvāyās tava rātreś ca samprati // PNc_6.82 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085234 (0.0):
rājanya-ābaddha-bhāvāyās+ / tava rātres+ca samprati / PNc_6.82 / eṣa caitra-utsavas+citre
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085221 (0.063):
pāṭalā-kuḍmaleṣu te / PNc_6.81 / sundari dvitayasya+atra
eṣa caitrotsavaś citre nṛpo 'yaṃ nūtanaṃ vayaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085235 (0.019):
tava rātres+ca samprati / PNc_6.82 / eṣa caitra-utsavas+citre
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11528051 (0.046):
eṣa kva ca kukūlāgni Pnc_16.28c / eṣa caitrotsavaś citre Pnc_6.83a
prāptāvakāśaḥ kāmo 'pi patitāsyatisaṅkaṭe // PNc_6.83 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085247 (0.054):
patitāsyati-saṅkaṭe / PNc_6.83 / kim ālikhitavatī+eṣā / citre mālyavatī nṝpam
kim ālikhitavaty eṣā citre mālyavatī nṛpam / / dvārīkṛteyam athavā vāmena vidhinā tava // PNc_6.84 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085259 (0.0):
PNc_6.83 / kim ālikhitavatī+eṣā / citre mālyavatī nṝpam / dvārīkṝtā+iyam athavā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085249 (0.046):
patitāsyati-saṅkaṭe / PNc_6.83 / kim ālikhitavatī+eṣā / citre mālyavatī nṝpam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11545286 (0.060):
vāmena pasphure tasyāś Pnc_6.97c / vāmena vidhinā tava Pnc_6.84d
bahunā kiṃ cakorākṣi chalitāsi manobhuvā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085264 (1.192):
vāmena vidhinā tava / PNc_6.84 / bahunā kiṃ cakora-akṣi
sarvathā te kariṣyanti kuśalaṃ kuladevatāḥ // PNc_6.85 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085270 (1.788):
chalitā+asi manobhuvā / sarvathā te kariṣyanti / kuśalaṃ kula-devatās+
ityādi vyāharantī sā kṛtabhrūbhaṅgayā tayā / / narendrabāṇapuṅkhena kuce kiṃ cid atudyata // PNc_6.86 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085283 (0.0):
PNc_6.85 / iti-ādi vyāharantī sā / kṝta-bhrū-bhaṅgayā tayā
kalāvatīvacanam / atha kinnararājendra- kanyā nāmnā kalāvatī /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085291 (0.0):
kuce kiṃ cit+atudyata / PNc_6.86 / kalāvatī-vacanam
evaṃ vacaḥ smitasudhā- niṣiktākṣaram ādade // PNc_6.87 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085298 (0.0):
kanyā nāmnā kalāvatī / evaṃ vacas+smita-sudhā-
kāmaṃ durlabham evaitac caitraś candrāṅkitā niśāḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085300 (0.023):
niṣikta-akṣaram ādade / PNc_6.87 / kāmaṃ durlabham eva+etat+ / caitras+candra-aṅkitās+niśās+
preyān vipañcīraṇitaṃ pañcabāṇāṅkitaṃ vayaḥ // PNc_6.88 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085313 (0.031):
preyān vipañcī-raṇitaṃ / Pañcabāṇa-aṅkitaṃ vayas+
ayi tvāṃ mlāpayaty eṣa kālaḥ kamalalocane /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085320 (0.028):
Pañcabāṇa-aṅkitaṃ vayas+ / PNc_6.88 / ayi tvāṃ mlāpayati+eṣa
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11524398 (0.060):
ayi cakravadhūr iyaṃ puraḥ Pnc_12.65a / ayi tvāṃ mlāpayaty eṣa Pnc_6.89a
jagadāhlādajanakaḥ sudhāsūtir ivābjinīm // PNc_6.89 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085327 (0.018):
kālas+kamala-locane / jagat-āhlāda-janakas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11550384 (0.053):
sudhāsūtir ivābjinīm Pnc_6.89d / sudhaikasūtiḥ sa yadākaras te Pnc_9.26c
sthāne tavānurāgo 'yam anaṅgasyāyam utsavaḥ / / sakhi snihyati nirvyājam indāv eva kumudvatī // PNc_6.90 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085337 (0.0):
sthāne tava+anurāgas+ayam / Anaṅgasya+ayam utsavas+ / sakhi snihyati nirvyājam
nṛpasyāraṇyasañcāraḥ śareṇānena sūcyate / / marutā dviradasyeva madaniṣyandagandhinā // PNc_6.91 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085349 (0.0):
śareṇa+anena sūcyate / marutā dviradasya+iva / mada-niṣyanda-gandhinā
avaśyaṃ tanvi cinvānā vane haṃsam itas tataḥ /
kvacid vilokayiṣyanti taṃ tvatparijanastriyaḥ // PNc_6.92 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085363 (0.022):
kva+cit+vilokayiṣyanti / taṃ tvat-parijana-striyas+ / PNc_6.92 / jñāta-tvat-iṅgitā+eva+atra
jñātatvadiṅgitaivātra taṃ ced drakṣyati pāṭalā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085369 (0.031):
taṃ tvat-parijana-striyas+ / PNc_6.92 / jñāta-tvat-iṅgitā+eva+atra
tato 'sya ṣaṭpadasyeva balāc ceto hariṣyati // PNc_6.93 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085374 (0.015):
jñāta-tvat-iṅgitā+eva+atra / taṃ cet+drakṣyati pāṭalā / tatas+asya ṣaṭpadasya+iva / balāt+cetas+hariṣyati
sthirā bhava nṛpena tvam iha saṃyogam āpsyasi /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085383 (0.0):
sthirā bhava nṝpena tvam / iha saṃyogam āpsyasi / yathā kaṇva-āśrame pūrvaṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11550936 (0.013):
sthitvaikato yuvatimaṅgalagītim atra Pnc_18.32a / sthirā bhava nṛpena tvam Pnc_6.94a
yathā kaṇvāśrame pūrvaṃ duṣyantena śakuntalā // PNc_6.94 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085385 (1.192):
sthirā bhava nṝpena tvam / iha saṃyogam āpsyasi / yathā kaṇva-āśrame pūrvaṃ
iti tadvacasaḥ sīmni masṛṇotkampitastanī /
vyājasācīkṛtamukhaṃ niśaśvāsa śaśiprabhā // PNc_6.95 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085399 (0.045):
masṝṇa-utkampita-stanī / vyāja-sācīkṝta-mukhaṃ / niśaśvāsa śaśiprabhā
vanaśrīratnamañjīro latākuñjodare tataḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085406 (0.0):
vana-śrī-ratna-mañjīras+ / latā-kuñja-udare tatas+ / cukūja mañju-kaṇṭhas+tāṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11544916 (0.062):
vanalekhāsu mama tvayaṃ prayatnaḥ Pnc_5.38d / vanaśrīratnamañjīro Pnc_6.96a
cukūja mañjukaṇṭhas tāṃ dakṣiṇena kapiñjalaḥ // PNc_6.96 // / harṣāśrulavakīrṇena satpatrāvalicāruṇā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085417 (0.0):
dakṣiṇena kapiñjalas+ / PNc_6.96 / harṣa-aśru-lava-kīrṇena
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11551662 (0.049):
Hares tvam aṃśo 'tra kṛtāvatāras Pnc_9.58a / harṣāśrulavakīrṇena Pnc_6.97a
vāmena pasphure tasyāś cakṣuṣā ca stanena ca // PNc_6.97 // / atrāntare samāyāntī dadṛśe dūratas tayā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085431 (1.788):
vāmena pasphure tasyās+ / cakṣuṣā ca stanena ca / PNc_6.97
narendrasavitus tasya puraḥ sandhyeva pāṭalā // PNc_6.98 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085439 (0.024):
dadṝśe dūratas tayā / narendra-savitus+tasya / puras+sandhyā+iva pāṭalā
tasyās traye ca tritayam apaśyat phaṇikanyakā / / mukhe smitaṃ kare hāraṃ sitam aṃse ca cāmaram // PNc_6.99 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085452 (0.0):
puras+sandhyā+iva pāṭalā / PNc_6.98 / tasyās+traye ca tritayam
sā hārahastā ruruce dhṛtastimitacāmarā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085457 (0.019):
sitam aṃse ca cāmaram / PNc_6.99 / sā hāra-hastā ruruce
sarasī suptahaṃseva phenādhyāsitapaṅkajā // PNc_6.100 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085464 (0.006):
dhṝta-stimita-cāmarā / sarasī supta-haṃsā+iva
dṛṣṭiḥ phanīndraduhitur atikramyaiva pāṭalām /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11535142 (0.045):
dṛṣṭiṃ dāsyanti me sakhyaḥ Pnc_16.56a / dṛṣṭiḥ phanīndraduhitur Pnc_6.101a
bhṛṅgaśreṇir ivāśoke papātāvantibhartari // PNc_6.101 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085478 (0.0):
atikramya+eva pāṭalām / bhṝṅga-śreṇis+iva+aśoke / papāta+avanti-bhartari
priyaṃ naḥ sa ayam āyāti paśya paśya śaśiprabhe /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085485 (0.041):
priyaṃ nas+sas+ayam āyāti / paśya paśya śaśiprabhe
paramārānvayodāra- hāramadhyamaṇir nṛpas // PNc_6.102 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11551695 (0.063):
hārakāntisaṭābharaḥ Pnc_2.8b / hāramadhyamaṇir nṛpas Pnc_6.102d
iti priyasakhīsūkti- sudhāniṣyandalekhayā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085501 (0.0):
hāra-madhya-maṇis+nṝpas / PNc_6.102 + / iti priya-sakhī-sūkti- / sudhā-niṣyanda-lekhayā
sikte tadābhavat tasyāḥ smaraḥ pallavito hṛdi // PNc_6.103 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085502 (0.027):
sudhā-niṣyanda-lekhayā / sikte tadā+abhavat+tasyās+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11551203 (0.063):
smarasya mūrtā mamateva kanyakā Pnc_13.49d / smaraḥ pallavito hṛdi Pnc_6.103d
[SYNTAX: sandānitakam] / sudhārasa ivorvībhṛt tayā saṃmukham āpatan /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085514 (0.043):
Smaras+pallavitas+hṝdi sandānitakam / PNc_6.103 / sudhā-rasas+iva+urvībhṝt+
dṛśā sphaṭikaśuktyeva vāraṃvāram apīyata // PNc_6.104 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085521 (0.030):
tayā saṃmukham āpatan / dṝśā sphaṭika-śuktyā+iva / vāraṃvāram apīyata
vitene 'py ahikanyābhiḥ kautukenātanīyasā / / tasyāgre rājahaṃsasya netrendīvaravāgurā // PNc_6.105 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085533 (0.0):
vāraṃvāram apīyata / PNc_6.104 / vitene+api+ahi-kanyābhis+
avantitilakodantam upasṛtyātha pāṭalā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085534 (0.034):
netra+indīvara-vāgurā / PNc_6.105 / Avanti-tilaka-udantam
anaṅgadīpanaṃ tasyai jagādeṅgitavedinī // PNc_6.106 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085546 (0.0):
upasṝtya+atha pāṭalā / Anaṅga-dīpanaṃ tasyai / jagāda+iṅgita-vedinī
deva paścātsthito 'py agre prāptaḥ paryutsuko bhavān /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085547 (0.031):
jagāda+iṅgita-vedinī / PNc_6.106 / deva paścāt-sthitas+api+agre
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11535182 (0.046):
deva paścātsthito 'py agre Pnc_6.107a / deva prasīda samitiḥ kriyatām idānīṃ Pnc_13.67a
ity abhāṣyata bhūpālaḥ citre caturayā tayā // PNc_6.107 // / abhūt paryākulā sā ca muhūrtam asitekṣaṇā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085563 (0.0):
prāptas+paryutsukas+bhavān / iti+abhāṣyata bhūpālas- / citre caturayā tayā / PNc_6.107
paścād alajjatālībhis tathā sasmitam īkṣitā // PNc_6.108 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085570 (0.0):
abhūt+paryākulā sā ca / muhūrtam asita-īkṣaṇā / paścāt+alajjata+ālībhis+
tasyai hāraṃ mahībhartur arpayām āsa pāṭalā / / ākṛṣya bhartum ānītam atiśuddham iva āśayam // PNc_6.109 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085581 (0.0):
tathā sa-smitam īkṣitā / PNc_6.108 / tasyai hāraṃ mahībhartus+ / arpayām āsa pāṭalā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11524561 (0.061):
ardhanimīlitalocanotpalaḥ Pnc_8.27c / arpayām āsa pāṭalā Pnc_6.109b / arpayām āsa pāṭalā Pnc_16.19d
sakhīnām anurodhena sā kilānaṅgamohitā / / hṛdi dīrghaguṇaṃ dadhre hāraṃ priyam ivāparam // PNc_6.110 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085594 (0.0):
PNc_6.109 / sakhīnām anurodhena / sā kila+anaṅga-mohitā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085582 (1.192):
ākṝṣya bhartum ānītam / atiśuddham iva āśayam / PNc_6.109 / sakhīnām anurodhena
tuṣārapāṇḍunā tena vavṛdhe 'syā manobhavaḥ / / digantavāntajyotsnena mahodadhir ivendunā // PNc_6.111 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085607 (0.033):
dik-anta-vānta-jyotsnena / mahā-udadhis+iva+indunā / PNc_6.111 / puṣpa-udgamena+iva latā
puṣpodgameneva latā prasādeneva bhāratī / / sā tena reje hāreṇa yaśaseva narendratā // PNc_6.112 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085617 (0.0):
mahā-udadhis+iva+indunā / PNc_6.111 / puṣpa-udgamena+iva latā
tataḥ śithilaparyasta- vilolakabarīlatā / / ketuyaṣṭir iva śyāma- patākāṅgā hiraṇmayī // PNc_6.113 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085618 (0.0):
yaśasā+iva narendratā / PNc_6.112 / tatas+śithila-paryasta-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085631 (0.013):
ketu-yaṣṭis+iva śyāma- / patāka-aṅgā hiraṇmayī
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11532219 (0.019):
tataḥ phaṇikumārena Pnc_16.61a / tataḥ śithilaparyasta Pnc_6.113a
vasaṃtakamalollāsi- mattabhramaraniḥsvanā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085639 (0.006):
vasaṃta-kamala-ullāsi- / matta-bhramara-niḥsvanā / dīpamāna-upadeśā+iva
dīpamānopadeśeva svarahasye manobhuvaḥ // PNc_6.114 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085646 (0.006):
vasaṃta-kamala-ullāsi- / matta-bhramara-niḥsvanā / dīpamāna-upadeśā+iva
ullasatkuṭajācchāccha- vilāsahasitacchaviḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085650 (0.0):
sva-rahasye manobhuvas+ / PNc_6.114 / ullasat-kuṭaja-acchāccha-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11527683 (0.061):
ullalāsa sahasā sarasvatī Pnc_8.11d / ullasatkuṭajācchāccha Pnc_6.115a / ullasan navapayodharālasāṃ Pnc_8.3a
jhaṭity uadadhiveleva nirgacchad amṛtacchaṭā // PNc_6.115 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085659 (0.046):
nirgacchat+amṝta-cchaṭā / PNc_6.115 / sarojinī+iva haṃsībhis+
sarojinīva haṃsībhir bhṛṅgībhir iva mālatī / / śaśilekheva tārābhiḥ sakhībhir abhito vṛtā // PNc_6.116 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085665 (0.009):
nirgacchat+amṝta-cchaṭā / PNc_6.115 / sarojinī+iva haṃsībhis+
dṛṣṭvā narandram āyāntam udasthād utsukātha sā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085679 (0.0):
PNc_6.116 / dṝṣṭvā narandram āyāntam / udasthāt+utsukā+atha sā
dadhatī nūtanaprema- pariṇītām adhīratām // PNc_6.117 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085686 (0.0):
udasthāt+utsukā+atha sā / dadhatī nūtana-prema-
[SYNTAX: kulakam] / atha sutanur alolatārake sā suciram udañcitadīrghapakṣmamāle /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11550233 (0.0):
sugandhihārād anulepanaṃ kare Pnc_4.4a / suciram udañcitadīrghapakṣmamāle Pnc_6.118b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085698 (0.0):
atha sutanus+alola-tārake sā / suciram udañcita-dīrgha-pakṣmamāle
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085686 (0.030):
dadhatī nūtana-prema- / pariṇītām adhīratām kulakam / PNc_6.117 / atha sutanus+alola-tārake sā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11522894 (0.061):
atha sā siddhatanayā Pnc_6.30a / atha sutanur alolatārake sā Pnc_6.118a
śaśina iva navodgatasya dūrāt- avanipateḥ pathi locane mumoca // PNc_6.118
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085706 (0.0):
avanipates+pathi locane mumoca / PNc_6.118 / āsanna-anucara-dhṝtena paṅkajinyās+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085699 (0.012):
suciram udañcita-dīrgha-pakṣmamāle / śaśinas+iva+nava-udgatasya dūrāt-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11524716 (0.048):
avanipatir apaśyad akṣarāṇāṃ Pnc_3.65c / avanipateḥ pathi locane mumoca Pnc_6.118d
āsannānucaradhṛtena paṅkajinyāḥ patreṇa sphuṭaghaṭitātapatralīlaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085715 (0.025):
avanipates+pathi locane mumoca / PNc_6.118 / āsanna-anucara-dhṝtena paṅkajinyās+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11538091 (0.042):
patrāvalī taruṇi te valitānaneti Pnc_12.79b / patreṇa sphuṭaghaṭitātapatralīlaḥ Pnc_6.119b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11525987 (0.046):
āsannaphalam adya naḥ Pnc_16.79b / āsannānucaradhṛtena paṅkajinyāḥ Pnc_6.119a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085707 (0.062):
avanipates+pathi locane mumoca / PNc_6.118 / āsanna-anucara-dhṝtena paṅkajinyās+
saś cchāyām atha mahasā hasan himāṃśoḥ kṣmāpālaḥ pulinam avāpa narmadāyās
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085728 (0.015):
sas+cchāyām atha mahasā hasan hima-aṃśos+ / kṣmāpālas+pulinam avāpa narmadāyās / PNc_6.119
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11530549 (0.020):
kṣobhaṃ jagāma saritas tuhināṃśusūteḥ Pnc_7.80b / kṣmāpālaḥ pulinam avāpa narmadāyās Pnc_6.119d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11549296 (0.054):
saś cāsanatvaṃ tadanujñayānayan Pnc_13.13c / saś cchāyām atha mahasā hasan himāṃśoḥ Pnc_6.119c
// PNc_6.119 // / iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007884 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009267 (0.0):
nīḍanyañcanniculanicayaśyāmalāsu sthalīṣu // PNc_2.101 // / iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010694 (0.0):
śrīnavasāhasāṅkanṛpater utkaṇṭhayākṛṣyata // PNc_3.74 // / iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011858 (0.0):
candrāṃśunā kumudinīva dinoṣmataptā vītaklamā narapater vacasā babhūva // / PNc_4.63 // / iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013366 (0.0):
avanihariṇalakṣmā sāhasopārjitaśrīr ahiparivṛḍhakanyālokanāya pratasthe // / PNc_5.82 // / iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3016422 (0.0):
devaḥ sa sāhasalāñcanaḥ // PNc_7.82 // / iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3019017 (0.0):
PNc_9.67 // / iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3020479 (0.0):
asīt saḥ sāhasalāñchanaḥ // PNc_10.71 // / iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3022108 (0.0):
navasāhasāṅkaḥ // PNc_11.121 // / iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3023461 (0.0):
lumpaty aho bata sāhasam // PNc_12.81 // / iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3024947 (0.0):
kulagirikuharapratidhvānaṃ dīrghair nirundhan diśaḥ // PNc_13.72 // / iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3026460 (0.0):
bahiś ca mṛgīdṛśaḥ // PNc_14.87 // / iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3027804 (0.0):
saṃbhogakeliklamabharam aharajjāhnavīvīcivātaḥ // PNc_15.74 // / iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3029418 (0.0):
navaparibhavaśyāmalāvaktralakṣmīḥ // PNc_16.121 // / iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3030823 (0.0):
prālambocchaladacchakāntinikarasmerām avāpat purīm // PNc_17.76 // / iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085728 (0.035):
kṣmāpālas+pulinam avāpa narmadāyās / PNc_6.119 / iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3017813 (0.056):
iti parimalāparanāmno mṛgāṅkadattasūnoḥ padmaguptasya kṛtau
navasāhasāṅkacarite mahākāvye śaśiprabhādarśano nāma ṣaṣṭhaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007889 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye nagarīnarendravarṇano nāma prathamaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009272 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye citramṛgāvalokano nāma dvitīyaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010699 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye śaśiprabhāhāralābho nāma tṛtīyaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011860 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye pāṭalādarśanaṃ nāma caturthaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011868 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye pāṭalādarśanaṃ nāma caturthaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013371 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye śaśiprabhāvalokanārthaprasthānaṃ nāma
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3016424 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye śaśiprabhāsaṃllāpo nāma saptamaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3016433 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye śaśiprabhāsaṃllāpo nāma saptamaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3017819 (0.0):
iti parimalāparanāmno mṛgāṅkadattasūnoḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite nāgalokāvatāro nāmāṣṭamaḥ sargaḥ samāptaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3019020 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye narmadāsaṃvādo nāma navamaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3020484 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye ratnacūḍasaṃpreṣaṇo nāma daśamaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3022110 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite Vaṅkumaharṣidarśanaṃ nāma daśamaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3023465 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye phaṇirājasutāsvapnasamāgamo nāma dvādaśaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3024951 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye vidyādharādhipasamāgamo nāma trayodaśaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3026465 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye pātālāvalokano nāma caturdaśaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3027808 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye pātālagaṅgāvagāhano nāma pañcadaśaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3029423 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye kanakāravindaprārthano nāma ṣoḍaśaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3030826 (0.0):
iti śrīmṛgāṅkadattasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau / navasāhasāṅkacarite mahākāvye hemakamalaharaṇo nāma saptadaśaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078268 (0.022):
iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye nagarī-nara-indra-varṇanas+nāma
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079777 (0.022):
iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye citra-mṝga-avalokanas+ nāma
saptamaḥ sargaḥ / śaśiprabhādarśanam / tataḥ sa dūrād ahirājakanyakāṃ javaikamitreṇā yutāṃ patatriṇā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11532225 (0.0):
tataḥ sa dūrād ahirājakanyakāṃ Pnc_7.1a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085769 (0.035):
tatas+sas+dūrāt+ahi-rāja-kanyakāṃ / javā-eka-mitreṇā yutāṃ patatriṇā
Buddhaghosa: Siddharthacaritrakavya (bghsic_u.htm.txt) 28767018 (0.037):
iti buddhaghoṣacarite padyacuḍāmaṇināmni mahākāvye saptamaḥ sargaḥ // / aṣṭamaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085756 (0.040):
saptamas+sargas+ / śaśiprabhā-darśanam / tatas+sas+dūrāt+ahi-rāja-kanyakāṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3016433 (0.042):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye śaśiprabhāsaṃllāpo nāma saptamaḥ sargaḥ / samāptaḥ / aṣṭamaḥ sargaḥ
Jayadeva: Gitagovinda (jaygit2u.htm.txt) 12785571 (0.043):
iti śrī-gīta-govinde'bhisārikā-varṇane sākāṅkṣa-puṇḍarīkākso nāma / pañcamaḥ sargaḥ / ṣaṣṭhaḥ sargaḥ
Jayadeva: Gitagovinda (jaygit2u.htm.txt) 12785792 (0.045):
iti śrī-gīta-govinde'bhisārikā-varṇane dhanya-vaikuṇṭho nāma / ṣaṣṭhaḥ sargaḥ / saptamaḥ sargaḥ
Jayadeva: Gitagovinda (jaygit2u.htm.txt) 12786535 (0.049):
nāgara-nārāyaṇo nāma / saptamaḥ sargaḥ / aṣṭamaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1856915 (0.050):
kādambarīkathāsāre saptamaḥ sargaḥ / aṣṭamaḥ sargaḥ / atha māṃ śrutajābāliproktākhilakathākramam /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011868 (0.053):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye pāṭalādarśanaṃ nāma caturthaḥ sargaḥ / pañcamaḥ sargaḥ / atha sā vadane navendukānti- smitam aṅke viniveśya cāmaraṃ ca /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013380 (0.055):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye śaśiprabhāvalokanārthaprasthānaṃ nāma / pañcamaḥ sargaḥ / ṣaṣṭhaḥ sargaḥ
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1853943 (0.056):
kādambarīkathāsāre pañcamaḥ sargaḥ / ṣaṣṭhaḥ sargaḥ / atha praviśya nagarīmupāsya pitarau ciram /
Buddhaghosa: Siddharthacaritrakavya (bghsic_u.htm.txt) 28766059 (0.058):
iti buddhaghoṣaviracite padyacūḍāmaṇināmni mahākāvye ṣaṣṭhaḥ sargaḥ // / saptamaḥ sargaḥ
Jayadeva: Gitagovinda (jaygit2u.htm.txt) 12786798 (0.059):
vilakṣa-lakṣmīpatir nāma / aṣṭamaḥ sargaḥ / navamaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3017826 (0.060):
navasāhasāṅkacarite nāgalokāvatāro nāmāṣṭamaḥ sargaḥ samāptaḥ / navamaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010706 (0.061):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye śaśiprabhāhāralābho nāma tṛtīyaḥ sargaḥ / caturthaḥ sargaḥ / tataḥ saś cetasy avanīpatir dadhe śaśiprabhālokamahotsavaspṛhām /
Abhinanda: Kadambarikathasara (akadambu.htm.txt) 1855373 (0.064):
kādambarīkathāsāre ṣaṣṭhaḥ sargaḥ // / saptamaḥ sargaḥ
viśāmpatidīrghaguṇānuṣaṅgiṇīm anaṅgakodaṇḍalatām ivaikṣata // PNc_7.1 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085770 (0.0):
javā-eka-mitreṇā yutāṃ patatriṇā / viśāmpati-dīrgha-guṇa-anuṣaṅgiṇīm
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11523278 (0.025):
Anaṅgacaṇḍātapataptayos tadā Pnc_4.7a / anaṅgatāpavaty asyā Pnc_16.39a
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1748994 (0.039):
namatānaṅga ratyor mohanāni ||) / atra punar ujjīvitenaa kāmena saha ratyā rater bāhyopacārānapekṣayaiva
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083544 (0.052):
praharan keli-mṝge kṝta-vyālīkas+ / PNc_5.53 / atha vā mṝgayiṣyate na hāraṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10089905 (0.062):
PNc_9.57 / Hares+tvam aṃśas+atra kṝta-avatāras+
upoḍhalāvaṇyataraṅgabhaṅgayā sarāgabimbauṣṭhagalatpravālayā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11549029 (0.0):
sarāga iva ṣaṭpadaḥ Pnc_6.2d / sarāgabimbauṣṭhagalatpravālayā Pnc_7.2b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085786 (0.0):
Anaṅga-kodaṇḍa-latām iva+aikṣata / PNc_7.1 / upoḍha-lāvaṇya-taraṅga-bhaṅgayā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11527589 (0.016):
upoḍharāmāmukhahemapadmā Pnc_14.31b / upoḍhalāvaṇyataraṅgabhaṅgayā Pnc_7.2a
ahāri lolaṃ nṛpates tayā balāt anaṅgaratnākaravelayā manaḥ // PNc_7.2 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11523305 (0.003):
anaṅgamattadvipakumbhalakṣmīḥ Pnc_14.54d / Anaṅgaratnākaravelayā manaḥ Pnc_7.2d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085795 (0.041):
sa-rāga-bimba-oṣṭha-galat-pravālayā / ahāri lolaṃ nṝpates+tayā balāt
ramāṅgadakṛtaṃ śaśiprabhāvarṇanam / savismayo locanamārgam āptayā tayā saḥ pātālatalendulekhayā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085811 (0.0):
ramāṅgada-kṝtaṃ śaśiprabhā-varṇanam / sa-vismayas+locana-mārgam āptayā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085801 (0.019):
Anaṅga-ratna-ākara-velayā manas+ / PNc_7.2 / ramāṅgada-kṝtaṃ śaśiprabhā-varṇanam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082926 (0.059):
PNc_5.21 / śaśiprabhā-varṇanam / jagat-eka-lalāma tasya kanyā
athettham amlānamanorathodgamo ramāṅgadenābhidadhe narādhipaḥ // PNc_7.3
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085816 (0.0):
tayā sas+pātāla-tala-indu-lekhayā / atha+ittham amlāna-manoratha-udgamas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11523008 (0.021):
atheti bāṣpodgamagadgadaiḥ padair Pnc_13.51c / athettham amlānamanorathodgamo Pnc_7.3c
avaimi saiveyam amogham āyudhaṃ manobhuvaḥ pannagarājakanyakā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085830 (0.005):
Ramāṅgadena+abhidadhe narādhipas+ / PNc_7.3 / avaimi sā+eva+iyam amogham āyudhaṃ / manobhuvas+pannaga-rāja-kanyakā
udaṃśulekhena mukhena kurvatī jagad vilīnenduvilokanaspṛham // PNc_7.4 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085838 (0.0):
manobhuvas+pannaga-rāja-kanyakā / udaṃśu-lekhena mukhena kurvatī
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11531653 (0.002):
jagadvidheyeṣu vidhūtacintaḥ Pnc_9.8b / jagad vilīnenduvilokanaspṛham Pnc_7.4d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11527261 (0.062):
udasya vaktrāṇi nabhasthalena Pnc_14.3a / udaṃśulekhena mukhena kurvatī Pnc_7.4c
narendra satyaṃ saḥ kutūhalī bhaved alaukikaṃ rūpam avekṣituṃ rateḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085848 (0.018):
PNc_7.4 / narendra satyaṃ sas+kutūhalī bhavet+
iyaṃ na yasyātithitāṃ gatā dṛśor agādhalāvaṇyasarit sumadhyamā // PNc_7.5
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085859 (0.0):
iyaṃ na yasya+atithitāṃ gatā dṝśos+ / agādha-lāvaṇya-sarit+sumadhyamā / PNc_7.5
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11522206 (0.048):
agādhapātālatalodgatāni Pnc_9.62a / agādhalāvaṇyasarit sumadhyamā Pnc_7.5d
iyaṃ sudhā mugdhavilāsajanmabhūr iyaṃ bhujaṅgālayaratnadīpikā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085867 (0.0):
agādha-lāvaṇya-sarit+sumadhyamā / PNc_7.5 / iyaṃ sudhā mugdha-vilāsa-janma-bhūs+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11526883 (0.002):
iyaṃ śvasiti naḥ sakhī Pnc_16.46d / iyaṃ sudhā mugdhavilāsajanmabhūr Pnc_7.6a
iyaṃ jagannetracakoracandrikā puraḥ patākeyam ayugmapatriṇaḥ // PNc_7.6 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085872 (0.0):
iyaṃ bhujaṅga-ālaya-ratna-dīpikā / iyaṃ jagannetra-cakora-candrikā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11539200 (0.057):
puraṃ kālakramāt tena Pnc_11.98a / puraḥ patākeyam ayugmapatriṇaḥ Pnc_7.6d
iyattayā muktam avaimi naipuṇaṃ prajāpater adbhutaśilpakarmaṇi /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11526736 (0.046):
ime pṛṣatkā api pārthivaśriyo Pnc_4.32c / iyattayā muktam avaimi naipuṇaṃ Pnc_7.7a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085882 (0.056):
puras+patākā+iyam ayugma-patriṇas+ / PNc_7.6 / iyattayā muktam avaimi naipuṇaṃ
nṛpopamānām upamānatāṃ gataṃ vinirmitaṃ yena hi ratnam īdṛśam // PNc_7.7
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085892 (0.0):
Prajāpates+adbhuta-śilpa-karmaṇi / nṝpa-upamānām upamānatāṃ gataṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11545924 (0.044):
vinirgatā vāḍavajātavedasaḥ Pnc_13.43d / vinirmitaṃ yena hi ratnam īdṛśam Pnc_7.7d
iyaṃ tavānena virājatetarāṃ karasthitenāvanipālapatriṇā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085901 (0.0):
vinirmitaṃ yena hi ratnam īdṝśam / PNc_7.7 / iyaṃ tava+anena virājatetarāṃ
upeyuṣā kāñcanapadmam aṃśunā himetarāṃśor iva jahnukanyakā // PNc_7.8 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085910 (0.0):
kara-sthitena+avanipāla-patriṇā / upeyuṣā kāñcana-padmam aṃśunā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11551768 (0.041):
himācalendraśikhare Pnc_16.72c / himetarāṃśor iva jahnukanyakā Pnc_7.8d
arālakeśīyam anena bhāti te śareṇa kārtasvarapuṅkhaśobhinā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085918 (5.960):
hima-itara-aṃśos+iva jahnu-kanyakā / PNc_7.8 / arāla-keśīyam anena bhāti te / śareṇa kārtasvara-puṅkha-śobhinā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11547244 (0.061):
śareṇa kārtasvarapuṅkhaśobhinā Pnc_7.9b / śareṇānena sūcyate Pnc_6.91b