View original HTML file with complete header information
Padmagupta (alias Parimala): / Navasāhasāṅkacarita
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006238 (0.0):
Padmagupta (alias Parimala): / Navasāhasāṅkacarita
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13385784 (0.035):
(Padmagupta alias Parimala's Navasāhasāṅkacarita 6.60)
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13386972 (0.042):
ayaṃ kva ca kukūlāgnikarkaśo madanānalaḥ //537//} / (Padmagupta's Navasāhasāṅkacarita 1.28)
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11522094 (0.047):
Padmagupta (alias Parimala): / Navasāhasāṅkacarita / akaṅkaṇam akeyūram Pnc_11.90a
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13387011 (0.060):
(Padmagupta's Navasāhasāṅkacarita 1.62)
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13387390 (0.060):
(Padmagupta's Navasāhasāṅkacarita 1.22)
Padmagupta (alias Parimala): / Navasāhasāṅkacarita
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006238 (0.0):
Padmagupta (alias Parimala): / Navasāhasāṅkacarita
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13385784 (0.035):
(Padmagupta alias Parimala's Navasāhasāṅkacarita 6.60)
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13386972 (0.042):
ayaṃ kva ca kukūlāgnikarkaśo madanānalaḥ //537//} / (Padmagupta's Navasāhasāṅkacarita 1.28)
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11522094 (0.047):
Padmagupta (alias Parimala): / Navasāhasāṅkacarita / akaṅkaṇam akeyūram Pnc_11.90a
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13387011 (0.060):
(Padmagupta's Navasāhasāṅkacarita 1.62)
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13387390 (0.060):
(Padmagupta's Navasāhasāṅkacarita 1.22)
prathamas+sargas+ / avyāt sas+vas+yasya+nisarga-vakras+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006239 (0.061):
Navasāhasāṅkacarita / prathamaḥ sargaḥ / avyāt sa vo yasya nisargavakraḥ spṛśaty adhijyasmaracāpalīlām /
spṝśati+adhijya-smara-cāpa-līlām / jaṭā-pinaddha-uraga-rāja-ratna-
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12862637 (0.0):
MSS_3442 1 avyāt sa vo yasya nisargavakraḥ spṛśatyadhijyasmaracāpalīlām / / MSS_3442 2 jaṭāpinaddhoragarājaratna marīcilīḍhobhayakoṭirinduḥ //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006256 (0.0):
avyāt sa vo yasya nisargavakraḥ spṛśaty adhijyasmaracāpalīlām / / jaṭāpinaddhoragarājaratna- marīcilīḍhobhayakoṭir induḥ // PNc_1.1 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7323377 (0.0):
'abyātsa vo yamya nisargavakraḥ spṛśatyadhijyasmaracāpalīlām / / jaṭāpinaddhoragarājaratnamarīcilīḍhobhayakoṭirinduḥ' //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11531705 (0.058):
jajñe devaḥ pitṛpriyaḥ Pnc_11.91b / jaṭāpinaddhoragarājaratna Pnc_1.1c
marīci-līḍha-ubhaya-koṭis+indus+ / PNc_1.1
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12862638 (0.048):
MSS_3442 2 jaṭāpinaddhoragarājaratna marīcilīḍhobhayakoṭirinduḥ //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006257 (0.048):
jaṭāpinaddhoragarājaratna- marīcilīḍhobhayakoṭir induḥ // PNc_1.1 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7323378 (0.048):
jaṭāpinaddhoragarājaratnamarīcilīḍhobhayakoṭirinduḥ' //
jaṭā-ahi-ratna-dyuti-pāṭalas+avyāt
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006267 (0.019):
jaṭāpinaddhoragarājaratna- marīcilīḍhobhayakoṭir induḥ // PNc_1.1 // / jaṭāhiratnadyutipāṭalo 'vyāt sa vaḥ śaśī śaṅkaramauliratnam /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11531722 (0.019):
jaṭāviṭaṅkendukaleva śūlinaḥ Pnc_4.49d / jaṭāhiratnadyutipāṭalo 'vyāt Pnc_1.2a
sas+vas+śaśī śaṅkara-mauli-ratnam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006274 (0.036):
jaṭāhiratnadyutipāṭalo 'vyāt sa vaḥ śaśī śaṅkaramauliratnam /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11549183 (0.043):
sa vaḥ śaśī śaṅkaramauliratnam Pnc_1.2b
śrutau+aśoka-aṅkura-kautukena / yam+kartum+icchati+acala-indra-kanyā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006284 (0.0):
jaṭāhiratnadyutipāṭalo 'vyāt sa vaḥ śaśī śaṅkaramauliratnam / / śrutāv aśokāṅkurakautukena yaṃ kartum icchaty acalendrakanyā // PNc_1.2 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11543239 (0.0):
yasyoragapure yaśaḥ Pnc_6.21d / yaṃ kartum icchaty acalendrakanyā Pnc_1.2d
PNc_1.2 / kumbha-sthalī rakṣatu vas+vikīrṇa-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006289 (0.020):
śrutāv aśokāṅkurakautukena yaṃ kartum icchaty acalendrakanyā // PNc_1.2 // / kumbhasthalī rakṣatu vo vikīrṇa- sindūrareṇur dviradānanasya /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11529690 (0.043):
kumudvatīm ivodañcat Pnc_6.8c / kumbhasthalī rakṣatu vo vikīrṇa Pnc_1.3a
sindūra-reṇus+dvirada-ānanasya / praśāntaye vighna-tamas-chaṭānām+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006293 (0.022):
kumbhasthalī rakṣatu vo vikīrṇa- sindūrareṇur dviradānanasya /
niṣṭhyūta-bāla-ātapa-pallavā+iva / PNc_1.3 / cakṣus+tat+unmeṣi sadā mukhe vas-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006307 (0.011):
praśāntaye vighnatamaśchaṭānāṃ niṣṭhyūtabālātapapallaveva // PNc_1.3 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11537388 (0.043):
niṣkampaketur mahatāspadena Pnc_14.28c / niṣṭhyūtabālātapapallaveva Pnc_1.3d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11531132 (0.055):
cakṣuṣā ca stanena ca Pnc_6.97d / cakṣus tad unmeṣi sadā mukhe vaḥ Pnc_1.4a
sārasvataṃ śāśvatam+āvis+astu / paśyanti yena-avahitās+kavi-indrās+
triviṣṭapa-abhyantara-varti vastu / PNc_1.4 / prācīnakavivarṇanam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006323 (0.0):
paśyanti yenāvahitāḥ kavīndrās triviṣṭapābhyantaravarti vastu // PNc_1.4
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11534298 (0.031):
triviṣṭaparipor atha Pnc_11.108b / triviṣṭapābhyantaravarti vastu Pnc_1.4d
tattva-spṝśas+te kavayas+purāṇās+ / śrī-bhartṝmeṇṭha-pramukhās+jayanti /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006324 (0.064):
paśyanti yenāvahitāḥ kavīndrās triviṣṭapābhyantaravarti vastu // PNc_1.4 / prācīnakavivarṇanam / tattvaspṛśas te kavayaḥ purāṇāḥ śrībhartṛmeṇṭhapramukhā jayanti /
nistṝṃśa-dhārā-sadṝśena yeṣāṃ / vaidarbha-mārgeṇa giras+pravṝttās+
PNc_1.5 / pūrṇa-indu-bimbāt+api sundarāṇi
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006345 (0.063):
pūrṇendubimbād api sundarāṇi teṣām adūre purato yaśāṃsi /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11539416 (0.064):
pūrṇendubimbād api sundarāṇi Pnc_1.6a / pūrvopakāriṇi jane 'nupakṛtya kiṃ cid Pnc_13.66c
teṣām adūre puratas+yaśāṃsi/ / ye bhartṝmeṇṭha-ādi-kavi-indra-sūkti-
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135536 (0.009):
PrMoSū(Mā-L)NP.17. yo puna bhikṣur anyātikāye bhikṣuṇīye eḍakalomādi / dhovāpeya vā raṃjāpe[ya] vā vivaṭāpaye vā, nissargikapācattikaṃ /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2111801 (0.047):
etāni tu sāvakāśānītyāha atragasyeti // / indrādigatasya /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 921583 (0.048):
hanta ! śikhināṃ barhāḥ saharhā iva // / atra sambhāvyamānebhya indrādigatāñjanaliptatvādibhyaḥ kāryebhyo"
vyakta-upadiṣṭena pathā prayānti / PNc_1.6 / Sarasvatī-kalpalatā-eka-kandaṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006363 (0.0):
ye bhartṛmeṇṭhādikavīndrasūkti- vyaktopadiṣṭena pathā prayānti // PNc_1.6
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11549013 (0.003):
saraso 'sya vimuñca tīralekhām Pnc_5.78a / Sarasvatīkalpalataikakandaṃ Pnc_1.7a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11546824 (0.056):
vyaktiṃ śaraccandrakarojjvalābhir Pnc_14.48c / vyaktopadiṣṭena pathā prayānti Pnc_1.6d
vandāmahe vākpatirāja-devam / / yasya prasādāt+vayam api+ananya-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006370 (0.0):
sarasvatīkalpalataikakandaṃ vandāmahe vākpatirājadevam /
kavi-indra-cīrṇe pathi sañcarāmas+ / PNc_1.7
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006376 (0.0):
yasya prasādād vayam apy ananya- kavīndracīrṇe pathi sañcarāmaḥ // PNc_1.7
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11528920 (0.003):
kavimitre viśaśrāma Pnc_11.93c / kavīndracīrṇe pathi sañcarāmaḥ Pnc_1.7d
divaṃ yiyāsus+mama vāci mudrām / adatta yāṃ vākpatirāja-devas+/
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006386 (0.0):
yasya prasādād vayam apy ananya- kavīndracīrṇe pathi sañcarāmaḥ // PNc_1.7 / divaṃ yiyāsur mama vāci mudrām adatta yāṃ vākpatirājadevaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11534899 (0.034):
divaścyuteneva kuraṅgalakṣmaṇā Pnc_4.33b / divaṃ yiyāsur mama vāci mudrām Pnc_1.8a
tasya+anujanmā kavi-bāndhavasya / bhinatti tāṃ saṃprati sindhurājas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006393 (0.025):
divaṃ yiyāsur mama vāci mudrām adatta yāṃ vākpatirājadevaḥ / / tasyānujanmā kavibāndhavasya bhinatti tāṃ saṃprati sindhurājaḥ // PNc_1.8
PNc_1.8 / kaveḥ śālīnatādi / na+ete kavi-indrās+kati kāvya-bandhe
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006396 (1.192):
tasyānujanmā kavibāndhavasya bhinatti tāṃ saṃprati sindhurājaḥ // PNc_1.8 / kaveḥ śālīnatādi
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006403 (0.045):
naite kavīndrāḥ kati kāvyabandhe tad eṣa rājñā kim ahaṃ niyuktaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14232150 (0.048):
mahākavitvaṃ sagṛdayatvaṃ ca prepsūnāmiti bhāvaḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4899714 (0.049):
nāmadheyaṃ yadi na cedamīṣu kavikāvyayoḥ /AP_342.063ab/ / mitradheyābhituṣyanti nāmitraḥ khidyate tathā //AP_342.063cd/
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9139370 (0.049):
viruddhairapi sthāyino 'tirodhānaṃ mahākavikāvyeṣvabhivyaraktameva / / stragiti / / stravasūtraṃ sarveṣāṃ puṣpāṇāṃ muktānāṃ vā yathā anugataṃ tiṣṭati
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26703516 (0.058):
evaṃ saṃskṛtaprākṛtādibhāṣāśleṣāstu tatra tatra mahākaviprabandheṣu / citratareṣu svayamanusaṃdheyāḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16653836 (0.060):
nanu vibhāvādyaucityābhāve kathaṃ rasavatvamityata āha rasavatvañceti / / avivecaketyādi / / kavivecakajanānāṃ yo 'bhimānaḥ rasavatvābhimānaḥ tadabhiprāyeṇa
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8729909 (0.060):
mahākavitvarvṛttau śikṣānarhatvānniyogāyogamāśaṅkya vyācaṣṭe yo mahetyādi / mahākavirityasya mahākavitvaprakārakāśasāviṣaya ityartha iti bhāvaḥ /
tat+eṣa rājñā kim ahaṃ niyuktas+/ / kiṃ vāluka-aparvatake dharā+iyam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006409 (0.0):
naite kavīndrāḥ kati kāvyabandhe tad eṣa rājñā kim ahaṃ niyuktaḥ /
āropyate satsu kula-acaleṣu / PNc_1.9 / aho mahat-sāhasam etad eva
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006418 (0.0):
kiṃ vālukāparvatake dhareyam āropyate satsu kulācaleṣu // PNc_1.9 //
yad varṇaṇīyas+nava-sāhasa-aṅkaḥ / / dūre pariccheda-kathā hi satyam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006427 (0.0):
kiṃ vālukāparvatake dhareyam āropyate satsu kulācaleṣu // PNc_1.9 // / aho mahatsāhasam etad eva yad varṇaṇīyo navasāhasāṅkaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10103866 (0.045):
gehe mama+atra nṝpate navasāhasāṅka !
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11542983 (0.057):
yad yad vane 'bhūt kusumaṃ sugandhi Pnc_14.69a / yad varṇaṇīyo navasāhasāṅkaḥ Pnc_1.10b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011306 (0.063):
ayaṃ sa na syān navasāhasāṅka ity anaṅgalīlāsu kṛtī bhuvaḥpatiḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11524353 (0.063):
ayaṃ sa na syān navasāhasāṅka ity Pnc_4.34a
etat-guṇānām udadher apāṃ ca / PNc_1.10 / bhaktyā+athavā+asya+eva mama prabandhe
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006434 (0.0):
dūre paricchedakathā hi satyam etadguṇānām udadher apāṃ ca // PNc_1.10 //
sūkṣmaḥ+ayam unmīlati śakti-leśas+ / ullaṅghitas+yat kapinā payodhis+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006439 (0.026):
bhaktyāthavāsyaiva mama prabandhe sūkṣmo 'yam unmīlati śaktileśaḥ /
sevā-anubhavas+sa raghu-udvahasya / PNc_1.11
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006449 (0.0):
ullaṅghito yat kapinā payodhiḥ sevānubhavaḥ sa raghūdvahasya // PNc_1.11 / samatsare cetasi durjanānāṃ na jātucit sūktiguṇo guṇāya /
sa-matsare cetasi durjanānāṃ / na jātu-cit sūkti-guṇas+guṇāya
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006451 (0.0):
ullaṅghito yat kapinā payodhiḥ sevānubhavaḥ sa raghūdvahasya // PNc_1.11 / samatsare cetasi durjanānāṃ na jātucit sūktiguṇo guṇāya /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11548637 (0.006):
samaṇistambham agre 'tha Pnc_11.105a / samatsare cetasi durjanānāṃ Pnc_1.12a
nisarga-kṝṣṇa-indra-vadhū-kapole / nirarthakas+kuṅkuma-pattra-bhaṅgas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006466 (0.013):
samatsare cetasi durjanānāṃ na jātucit sūktiguṇo guṇāya / / nisargakṛṣṇendravadhūkapole nirarthakaḥ kuṅkumapattrabhaṅgaḥ // PNc_1.12
PNc_1.12 / kim anyat+asyās+caritais+nṝpasya
muktāvadātais+kṝta-maṇḍanāyās+ / madīya-sūktes+mukulībhavantu
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006476 (0.062):
kim anyad asyāś caritair nṛpasya muktāvadātaiḥ kṛtamaṇḍanāyāḥ / / madīyasūkter mukulībhavantu svabhāvaśuddhāni satāṃ manāṃsi // PNc_1.13 //
svabhāva-śuddhāni satāṃ manāṃsi / PNc_1.13 / namas+astu sāhitya-rasāya tasmai
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006481 (0.0):
madīyasūkter mukulībhavantu svabhāvaśuddhāni satāṃ manāṃsi // PNc_1.13 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11551388 (0.054):
svabhāvaśuddhāni satāṃ manāṃsi Pnc_1.13d / svam ākūtaṃ dhātā kim api nibhṛtaṃ pallavayati Pnc_5.81d
niṣiktam antas+pṝṣatā+api yasya / suvarṇatāṃ vaktram upaiti sadhos+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006494 (0.0):
namo 'stu sāhityarasāya tasmai niṣiktam antaḥ pṛṣatāpi yasya / / suvarṇatāṃ vaktram upaiti sadhor durvarṇatāṃ yāti ca durjanasya //
durvarṇatāṃ yāti ca durjanasya / PNc_1.14 / śrī-sāhasa-aṅka-ujjvala-kīrti-garbhās+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006502 (0.0):
suvarṇatāṃ vaktram upaiti sadhor durvarṇatāṃ yāti ca durjanasya //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11547908 (0.002):
śrīvikramāditya iti kṣitīśaḥ Pnc_1.17d / śrīsāhasāṅkojjvalakīrtigarbhā Pnc_1.15a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11534988 (0.054):
durlabho 'yam atithir mamāpi tad Pnc_8.77a / durvarṇatāṃ yāti ca durjanasya Pnc_1.14d / Duṣyantabharatopamaḥ Pnc_11.99d
mama+athavā kaṃ na haranti vācas+ / kasya+atra lobhāya na śuktayas tās+
muktās+hi yāsām udare sphuranti / PNc_1.15 / pratijñā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006519 (0.0):
kasyātra lobhāya na śuktayas tā muktā hi yāsām udare sphuranti // PNc_1.15
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11542079 (0.061):
muktāstraḥ strīṣu kandarpo Pnc_11.30a / muktā hi yāsām udare sphuranti Pnc_1.15d
etāni+avanti-īśvara-pārijāta- / jātāni tārā-pati-pāṇḍurāṇi
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12950581 (0.0):
MSS_7918 1 etānyavantīśvarapārijāta jātāni tārāpatipāṇḍurāṇi /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006526 (0.0):
kasyātra lobhāya na śuktayas tā muktā hi yāsām udare sphuranti // PNc_1.15 / pratijñā / etāny avantīśvarapārijāta- jātāni tārāpatipāṇḍurāṇi /
samprati+ahaṃ paśyata! dig-vadhūnāṃ / yaśas-prasūnāni+avataṃsayāmi
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006534 (0.0):
etāny avantīśvarapārijāta- jātāni tārāpatipāṇḍurāṇi / / sampraty ahaṃ paśyata! digvadhūnāṃ yaśaḥprasūnāny avataṃsayāmi // PNc_1.16
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12950588 (0.035):
MSS_7918 2 saṃpratyahaṃ paśyata digvadhūnāṃ yaśaḥprasūnānyavataṃsayāmi //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11548862 (0.058):
sampraty avaimi prathitā yadātaḥ Pnc_9.47a / sampraty ahaṃ paśyata! digvadhūnāṃ Pnc_1.16c
PNc_1.16 / atha ujjayinīvarṇanam / asti kṣitau+ujjayinī+iti nāmnā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006540 (0.0):
sampraty ahaṃ paśyata! digvadhūnāṃ yaśaḥprasūnāny avataṃsayāmi // PNc_1.16 / atha ujjayinīvarṇanam
purī vihāyasi+amarāvatī+iva / babandha yasyāṃ padam indra-kalpas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006549 (0.038):
babandha yasyāṃ padam indrakalpaḥ śrīvikramāditya iti kṣitīśaḥ // PNc_1.17
śrī-vikramādityas+iti kṣiti-īśas+ / PNc_1.17
ā-mañju-guñjat-kalahaṃsa-paṅkti- / vikasvara-ambhoja-rajas-piśaṅgā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006562 (0.014):
babandha yasyāṃ padam indrakalpaḥ śrīvikramāditya iti kṣitīśaḥ // PNc_1.17 / āmañjuguñjatkalahaṃsapaṅkti- vikasvarāmbhojarajaḥpiśaṅgā /
ābhāti yasyās+parikhā nitambe / sa-śabda-jambū-nada-mekhalā+iva
PNc_1.18 / prākāra-vapra-cchalatas+śarīram
āvartya līlā-śayanaṃ murāres+ / yatra+antara-sthāyi-nidhāna-rakṣāṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006583 (0.011):
prākāravapracchalataḥ śarīram āvartya līlāśayanaṃ murāreḥ / / yatrāntarasthāyinidhānarakṣāṃ vidhātum unmagna ivoragendraḥ // PNc_1.19 //
vidhātum unmagnas+iva+uraga-indras+ / PNc_1.19 / pade pade sāndra-sudhā-ujjvalāni
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006592 (1.192):
yatrāntarasthāyinidhānarakṣāṃ vidhātum unmagna ivoragendraḥ // PNc_1.19 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11538196 (0.002):
pade pade vatsa vilambamānā Pnc_9.22d / pade pade sāndrasudhojjvalāni Pnc_1.20a
gṝhāṇi yā nāka-sadāṃ bibharti / abhyudgatāni-iva phaṇi-indra-lokam
āpūrya tat-bhūmi-bhṝtāṃ yaśāṃsi / PNc_1.20 / hima-cchaṭā-hāribhis+aṃśu-jālais+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006606 (0.049):
abhyudgatānīva phaṇīndralokam āpūrya tadbhūmibhṛtāṃ yaśāṃsi // PNc_1.20 // / himacchaṭāhāribhir aṃśujālaiḥ prālambimuktāphalajālakāni /
prālambi-muktāphala-jālakāni / vilāsinī-vibhrama-mandirāṇi
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006615 (0.0):
himacchaṭāhāribhir aṃśujālaiḥ prālambimuktāphalajālakāni / / vilāsinīvibhramamandirāṇi yasyāṃ hasantīva parasparasya // PNc_1.21 //
yasyāṃ hasanti+iva parasparasya / PNc_1.21 / gṝhāṇi yasyāṃ sa-vara-aṅganāni
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13387375 (0.0):
{purāṇi yasyāṃ savarāṅganāni varāṅganā rūpapuraskṛtāṅgyaḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23089708 (0.0):
krameṇodāharaṇam-- purāṇi yasyāṃ savarāṅganāni varāṅganā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006625 (0.0):
vilāsinīvibhramamandirāṇi yasyāṃ hasantīva parasparasya // PNc_1.21 //
vara-aṅganās+rūpa-puraskṝta-aṅgyaḥ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13387377 (0.0):
{purāṇi yasyāṃ savarāṅganāni varāṅganā rūpapuraskṛtāṅgyaḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23089712 (0.0):
krameṇodāharaṇam-- purāṇi yasyāṃ savarāṅganāni varāṅganā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006627 (0.0):
gṛhāṇi yasyāṃ savarāṅganāni varāṅganā rūpapuraskṛtāṅgyaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13867631 (0.054):
sundarā ca varāṅganā HV_24.10d / sundarā ca varāṅganā HV_28.40d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16966859 (0.062):
sundarī ca varāṅganā BrP_14.10d / sundarī ca varāṅganā BrP_16.54b
rūpaṃ samunmīlita-sat-vilāsam / astraṃ vilāsāḥ kusumāyudhasya //\testim{\cit kāvyaprakāśa 10.131a}
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23089717 (0.0):
rūpapūraskṛtāṅgyaḥ / / rūpaṃ samunmīlitasadvilāsam astraṃ vilāsaḥ kusumāyudhasya // 548 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006635 (0.0):
gṛhāṇi yasyāṃ savarāṅganāni varāṅganā rūpapuraskṛtāṅgyaḥ / / rūpaṃ samunmīlitasadvilāsam astraṃ vilāsāḥ kusumāyudhasya // PNc_1.22 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13387384 (0.044):
{purāṇi yasyāṃ savarāṅganāni varāṅganā rūpapuraskṛtāṅgyaḥ / / rūpaṃ samunmīlitasadvilāsamastraṃ vilāsaḥ kusumāyudhasya //548//}
PNc_1.22 / yatra+ānanais+eṇā-dṝśām abhikhyāṃ
sita-aśma-vāta-āyana-paṅktis+eti / ambhas-ruhais+ujjvala-hema-kḷptais+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006652 (0.050):
ambhoruhair ujjvalahemakḷptair ākāśagaṅgājalaveṇikeva // PNc_1.23 //
ākāśa-gaṅgā-jala-veṇikā+iva / PNc_1.23 / vidhūyamānāḥ pavanena yasyāṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006661 (0.0):
ambhoruhair ujjvalahemakḷptair ākāśagaṅgājalaveṇikeva // PNc_1.23 //
nīla-aśma-veśma-aruṇa-vaijayantyas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006663 (0.0):
ambhoruhair ujjvalahemakḷptair ākāśagaṅgājalaveṇikeva // PNc_1.23 // / vidhūyamānāḥ pavanena yasyāṃ nīlāśmaveśmāruṇavaijayantyaḥ /
bhinna-añjana-śyāma-ghana-udgatānāṃ / taḍit-latānāṃ dyutim āvahanti
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006674 (0.0):
bhinnāñjanaśyāmaghanodgatānāṃ taḍillatānāṃ dyutim āvahanti // PNc_1.24 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11532108 (0.046):
taḍid iva na cirād udīritāśīḥ Pnc_9.67c / taḍillatānāṃ dyutim āvahanti Pnc_1.24d
PNc_1.24 / udeti kāntā-maṇi-mekhalānāṃ / gṝhe gṝhe yatra muhur ninādaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006677 (0.0):
bhinnāñjanaśyāmaghanodgatānāṃ taḍillatānāṃ dyutim āvahanti // PNc_1.24 // / udeti kāntāmaṇimekhalānāṃ gṛhe gṛhe yatra muhur ninādaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11527336 (0.003):
udūṣmaṇā niḥśvasitena kāntiṃ Pnc_10.67c / udeti kāntāmaṇimekhalānāṃ Pnc_1.25a
āyāti yas+anaṅga-jaya-dvipasya / mada-avatāra-utsava-ḍiṇḍimatvam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006692 (0.0):
udeti kāntāmaṇimekhalānāṃ gṛhe gṛhe yatra muhur ninādaḥ / / āyāti yo 'naṅgajayadvipasya madāvatārotsavaḍiṇḍimatvam // PNc_1.25 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11541427 (0.003):
madāmbuvarṣī samare 'bhidhāvan Pnc_17.41a / madāvatārotsavaḍiṇḍimatvam Pnc_1.25d
PNc_1.25 / mukha-indubhis+paura-vilāsinīnāṃ / kapola-kāntyā kṝta-saṃvibhāgas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006701 (0.037):
āyāti yo 'naṅgajayadvipasya madāvatārotsavaḍiṇḍimatvam // PNc_1.25 // / mukhendubhiḥ pauravilāsinīnāṃ kapolakāntyā kṛtasaṃvibhāgaḥ /
na yāti kārśyaṃ bahule+api yatra / vātāyana-āsanna-taras+śaśa-aṅkaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006705 (0.012):
mukhendubhiḥ pauravilāsinīnāṃ kapolakāntyā kṛtasaṃvibhāgaḥ / / na yāti kārśyaṃ bahule 'pi yatra vātāyanāsannataraḥ śaśāṅkaḥ // PNc_1.26
PNc_1.26 / na pakṣa-pātena vadāmi satyam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006713 (0.051):
na pakṣapātena vadāmi satyam uṣassu yasyāṃ bhavanāṅganebhyaḥ /
uṣassu yasyāṃ bhavana-aṅganebhyas+ / sammarjanībhis+paratas+kriyante
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006720 (0.0):
na pakṣapātena vadāmi satyam uṣassu yasyāṃ bhavanāṅganebhyaḥ /
visūtrita-eka-āvali-mauktikāni / PNc_1.27 / yasyām asaṅkṣipta-dṝśāṃ stana-aṅke
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006726 (0.0):
sammarjanībhiḥ parataḥ kriyante visūtritaikāvalimauktikāni // PNc_1.27 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11546514 (0.054):
visūtritā hāralatāḥ sphuṭanti Pnc_14.21d / visūtritaikāvalimauktikāni Pnc_1.27d
kastūrikā-pattra-latā cakāsti / śara-āsana-ābhyāsa-vidhau samāpte
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006737 (0.060):
yasyām asaṅkṣiptadṛśāṃ stanāṅke kastūrikāpattralatā cakāsti / / śarāsanābhyāsavidhau samāpte mukteva godhā makaradhvajena // PNc_1.28 //
muktā+iva godhā makara-dhvajena / PNc_1.28 / vilāsinī-sadma-lasat-patākā-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006741 (0.037):
śarāsanābhyāsavidhau samāpte mukteva godhā makaradhvajena // PNc_1.28 //
paṭa-añcale kāñcana-kiṅkiṇīnām / nirantarais+yā raṇitais+ajasram
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006749 (1.192):
vilāsinīsadmalasatpatākā- paṭāñcale kāñcanakiṅkiṇīnām /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11537962 (0.048):
paṭalasmerataṭā surasravantī Pnc_5.16b / paṭāñcale kāñcanakiṅkiṇīnām Pnc_1.29b
ājñām iva+udghoṣayati smarasya / PNc_1.29 / pratikṣaṇaṃ yā galita-aṃśukānām
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006761 (0.0):
nirantarair yā raṇitair ajasram ājñām ivodghoṣayati smarasya // PNc_1.29 / pratikṣaṇaṃ yā galitāṃśukānām anaṅgalīlākalahotsaveṣu /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11539604 (0.043):
pratikriyāṃ tatra na kartum asmy alam Pnc_13.61b / pratikṣaṇaṃ yā galitāṃśukānām Pnc_1.30a
anaṅga-līlā-kalaha-utsaveṣu / an-alpa-kṝṣṇa-āguru-dhūma-bhaṅgyā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006770 (0.046):
analpakṛṣṇāgurudhūmabhaṅgyā vāmabhruvām arpayatīva vāsaḥ // PNc_1.30 //
vāma-bhruvām arpayati+iva vāsas+ / PNc_1.30 / yatra+aṣṭamī-candram upeyivāṃsam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006778 (0.0):
analpakṛṣṇāgurudhūmabhaṅgyā vāmabhruvām arpayatīva vāsaḥ // PNc_1.30 //
ālambya saudheṣu+ a-samagra-kāntim / keśa-āhṝtais+ ketaka-garbha-barhais+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006789 (0.0):
yatrāṣṭamīcandram upeyivāṃsam ālambya saudheṣv asamagrakāntim /
āpūrayanti+ardham arāla-keśyas+ / PNc_1.31 / līlā-kaṭa-akṣe madirā-īkṣaṇānāṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006791 (0.052):
keśāhṛtaiḥ ketakagarbhabarhair āpūrayanty ardham arālakeśyaḥ // PNc_1.31
sammohana-astra-sphuritaṃ niveśya / Ratyā saha kṝīḍati puṣpa-dhanvā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006805 (0.0):
līlākaṭākṣe madirekṣaṇānāṃ sammohanāstrasphuritaṃ niveśya /
yasyām aśoka-druma-vīthikāsu / PNc_1.32 / jāne jagan-mohana-kautukena
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006812 (1.192):
ratyā saha kṛīḍati puṣpadhanvā yasyām aśokadrumavīthikāsu // PNc_1.32 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11543161 (0.055):
yasyām anekāmaraveśmarājir Pnc_1.49a / yasyām aśokadrumavīthikāsu Pnc_1.32d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11531871 (0.063):
Jānakīva janakapratijñayā Pnc_8.10d / jāne jaganmohanakautukena Pnc_1.33a
vidhāya kūja-āmiṣam+ anya-puṣṭaiḥ / ahas-niśaṃ cūta-vaneṣu yasyām
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006814 (0.0):
jāne jaganmohanakautukena vidhāya kūjāmiṣam anyapuṣṭaiḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006821 (0.0):
jāne jaganmohanakautukena vidhāya kūjāmiṣam anyapuṣṭaiḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11545806 (0.044):
vidhātum enām aham eva vā kṣamā Pnc_4.38a / vidhāya kūjāmiṣam anyapuṣṭaiḥ Pnc_1.33b
adhīyate mānmatham astra-vedam / PNc_1.33 / dik-cakra-saṃcāri-marīci-daṇḍa=
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006832 (0.0):
aharniśaṃ cūtavaneṣu yasyām adhīyate mānmatham astravedam // PNc_1.33 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11534810 (0.032):
dāvadhūmalatodgamaḥ Pnc_2.63b / dikcakrasaṃcārimarīcidaṇḍa= Pnc_1.34a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11523181 (0.040):
adhītya kautukenātha Pnc_6.13a / adhīyate mānmatham astravedam Pnc_1.33d
cchalena cāmīkara-toraṇānām / avaimi dik-pāla-purīs+vijitya
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006834 (0.0):
dikcakrasaṃcārimarīcidaṇḍa= cchalena cāmīkaratoraṇānām /
yā hema-vetra-grahaṇe niyuṅkte / PNc_1.34
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006845 (0.0):
avaimi dikpālapurīr vijitya yā hemavetragrahaṇe niyuṅkte // PNc_1.34 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11543379 (0.003):
yā sāsya śaktiḥ prasarāmbupaṅke Pnc_9.29a / yā hemavetragrahaṇe niyuṅkte Pnc_1.34d
ullāsiṣu svarṇa-gava-akṣa-paṅktes+ / yā raśmi-daṇḍeṣu vighūrṇamānais+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006853 (0.0):
avaimi dikpālapurīr vijitya yā hemavetragrahaṇe niyuṅkte // PNc_1.34 // / ullāsiṣu svarṇagavākṣapaṅkter yā raśmidaṇḍeṣu vighūrṇamānaiḥ /
bhāti+agra-vedi-sphaṭika-aṃśu-jālais+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006858 (0.0):
ullāsiṣu svarṇagavākṣapaṅkter yā raśmidaṇḍeṣu vighūrṇamānaiḥ / / bhāty agravedisphaṭikāṃśujālair dodhūyamānojjvalacāmareva // PNc_1.35 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11540893 (0.016):
bhāti sma śantanur iva tridivasravantyā Pnc_18.48c / bhāty agravedisphaṭikāṃśujālair Pnc_1.35c
dodhūyamāna-ujjvala-cāmarā+iva / PNc_1.35 / yasyāṃ gṝha-prāṅgana-padma-rāga-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006862 (0.012):
bhāty agravedisphaṭikāṃśujālair dodhūyamānojjvalacāmareva // PNc_1.35 //
raśmi-cchaṭā-pāṭalam antarikṣam / āliṅgitaṃ kiṃśuka-śoṇa-bhāsā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006871 (0.012):
yasyāṃ gṛhaprāṅganapadmarāga- raśmicchaṭāpāṭalam antarikṣam / / āliṅgitaṃ kiṃśukaśoṇabhāsā sandhyātapeneva sadā vibhāti // PNc_1.36 //
sandhyā-ātapena+iva sadā vibhāti / PNc_1.36 / avāpya yasyāṃ gṝha-dīrghika-accha-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006880 (0.0):
āliṅgitaṃ kiṃśukaśoṇabhāsā sandhyātapeneva sadā vibhāti // PNc_1.36 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11524862 (0.049):
avāptasevāvasaraḥ Pnc_2.88c / avāpya yasyāṃ gṛhadīrghikāccha Pnc_1.37a
vaiḍūrya-sopāna-mayūkha-sakhyam / hārīta-śaṅkāṃ kalahaṃsa-śāvā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006889 (0.0):
avāpya yasyāṃ gṛhadīrghikāccha- vaiḍūryasopānamayūkhasakhyam / / hārītaśaṅkāṃ kalahaṃsaśāvā vāmabhruvāṃ pratyaham arpayanti // PNc_1.37 //
vāma-bhruvāṃ pratyaham arpayanti / PNc_1.37 / nikāmam acchaiḥ pramadā-kapolais+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006900 (0.0):
hārītaśaṅkāṃ kalahaṃsaśāvā vāmabhruvāṃ pratyaham arpayanti // PNc_1.37 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11545282 (0.032):
vāmabhruvām arpayatīva vāsaḥ Pnc_1.30d / vāmabhruvāṃ pratyaham arpayanti Pnc_1.37d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11536803 (0.060):
nikāmaniryannakhacandrikeṇa ca Pnc_4.55b / nikāmam acchaiḥ pramadākapolair Pnc_1.38a
yatra+indu-bimba-ākṝtibhis+kriyante / sva-vaktra-saundarya-vilokaneṣu
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006909 (0.0):
nikāmam acchaiḥ pramadākapolair yatrendubimbākṛtibhiḥ kriyante / / svavaktrasaundaryavilokaneṣu vilāsino darpaṇanirvyapekṣāḥ // PNc_1.38 //
vilāsino darpaṇa-nirvyapekṣās+ / PNc_1.38 / parāṅmukhīnām api ratna-bhittau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006915 (1.192):
svavaktrasaundaryavilokaneṣu vilāsino darpaṇanirvyapekṣāḥ // PNc_1.38 //
prasādavat tat-vadanaṃ vilokya / yasyāṃ yuvānas+hariṇa-īkṣaṇānām
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006923 (0.0):
parāṅmukhīnām api ratnabhittau prasādavat tadvadanaṃ vilokya /
alīka-kopaṃ sahasā vidanti / PNc_1.39 / kurvanti yasyāṃ kusuma-iṣu-keli-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006933 (0.0):
yasyāṃ yuvāno hariṇekṣaṇānām alīkakopaṃ sahasā vidanti // PNc_1.39 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11524635 (0.053):
alipaṭalena latām imāṃ vinā me Pnc_3.20b / alīkakopaṃ sahasā vidanti Pnc_1.39d
śrama-unmiṣat-sveda-lavās+taruṇyas+ / kapola-kāla-āguru-pattra-vallī-
kalmāṣam ambhas+gṝha-dīrghikāsu / PNc_1.40 / yasyāṃ samunmīlati sundarīṇāṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006951 (0.0):
kapolakālāgurupattravallī- kalmāṣam ambho gṛhadīrghikāsu // PNc_1.40 //
sā kā+api saubhāgya-viśeṣa-lakṣmīs+ / vilāsa-muktā-guṇa-vad yat+āsāṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006954 (0.019):
kapolakālāgurupattravallī- kalmāṣam ambho gṛhadīrghikāsu // PNc_1.40 // / yasyāṃ samunmīlati sundarīṇāṃ sā kāpi saubhāgyaviśeṣalakṣmīḥ /
sadā priyas+tiṣṭhati kaṇṭha-lagnas+ / PNc_1.41
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006963 (0.029):
vilāsamuktāguṇavad yad āsāṃ sadā priyas tiṣṭhati kaṇṭhalagnaḥ // PNc_1.41 / avaimi gītena hṛte kuraṅge purandhribhiḥ saudhatalasthitābhiḥ /
avaimi gītena hṝte kuraṅge / purandhribhis+saudha-tala-sthitābhis+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006966 (0.058):
vilāsamuktāguṇavad yad āsāṃ sadā priyas tiṣṭhati kaṇṭhalagnaḥ // PNc_1.41 / avaimi gītena hṛte kuraṅge purandhribhiḥ saudhatalasthitābhiḥ /
śyāmāsu yasyāṃ labhate tat-accha= / kapola-bimba-anukṝtiṃ mṝgāṅkas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006976 (1.192):
avaimi gītena hṛte kuraṅge purandhribhiḥ saudhatalasthitābhiḥ / / śyāmāsu yasyāṃ labhate tadaccha= kapolabimbānukṛtiṃ mṛgāṅkaḥ // PNc_1.42
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11534411 (0.058):
tvam ivācchakapolamaṇḍala Pnc_12.52c / tvam ivābhyunnatimānino nagendraḥ Pnc_5.55b
PNc_1.42 / durgā+iti sarvatra gatā prasiddhiṃ / naga-indra-kanyā+iva sa-nīla-kaṇṭhā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006990 (0.0):
śyāmāsu yasyāṃ labhate tadaccha= kapolabimbānukṛtiṃ mṛgāṅkaḥ // PNc_1.42 / durgeti sarvatra gatā prasiddhiṃ nagendrakanyeva sanīlakaṇṭhā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11535846 (0.0):
nagendrakanyeva sanīlakaṇṭhā Pnc_1.43b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11534963 (0.055):
duritaghnam idaṃ sudarśanaṃ Pnc_12.21a / durgeti sarvatra gatā prasiddhiṃ Pnc_1.43a
yā lagna-kāñcī-viṣayeṇa kāntiṃ / siṃhāsanena+atitarāṃ bibharti
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3006997 (0.0):
durgeti sarvatra gatā prasiddhiṃ nagendrakanyeva sanīlakaṇṭhā / / yā lagnakāñcīviṣayeṇa kāntiṃ siṃhāsanenātitarāṃ bibharti // PNc_1.43 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11543333 (0.056):
yā raśmidaṇḍeṣu vighūrṇamānaiḥ Pnc_1.35b / yā lagnakāñcīviṣayeṇa kāntiṃ Pnc_1.43c
PNc_1.43 / vṝntāt+apāstais+marutā vikīrṇais+
sugandhibhis+tīra-taru-prasūnais+ / śiprā-sarit+kūla-tamāla-nīlā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007007 (0.039):
vṛntād apāstair marutā vikīrṇaiḥ sugandhibhis tīrataruprasūnaiḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11547488 (0.041):
śiprārpitena sahasā purataḥ prabhāva Pnc_18.56c / śiprāsarit kūlatamālanīlā Pnc_1.44c
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11550219 (0.064):
sugandhibhis tīrataruprasūnaiḥ Pnc_1.44b / sugandhibhiḥ pāṭalipādapena Pnc_14.55c
vibhāti yasyās+kabarī-latā+iva / PNc_1.44
dhūmena yā na-eka-mukha-ugatena
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007021 (0.039):
śiprāsarit kūlatamālanīlā vibhāti yasyāḥ kabarīlateva // PNc_1.44 // / dhūmena yā naikamukhogatena saṃveṣṭyamāṇā paritaś cakāsti /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11535619 (0.044):
dhūmāvalīvalayasaṃśayam arpayantam Pnc_18.35b / dhūmena yā naikamukhogatena Pnc_1.45a
saṃveṣṭyamāṇā paritas+cakāsti / mat-ātta-ratnā+iti sa-matsareṇa
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007025 (0.018):
dhūmena yā naikamukhogatena saṃveṣṭyamāṇā paritaś cakāsti /
kṝta-uparodhā+iva mahā-arṇaveṇa / PNc_1.45 / vilaṅghayanti śruti-vartma yasyāṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007038 (0.0):
madāttaratneti samatsareṇa kṛtoparodheva mahārṇaveṇa // PNc_1.45 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11546175 (0.003):
virocanaphaṇāmaṇiḥ Pnc_2.97b / vilaṅghayaty alaṅghyāni Pnc_6.58c / vilaṅghayanti śrutivartma yasyāṃ Pnc_1.46a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083544 (0.036):
praharan keli-mṝge kṝta-vyālīkas+ / PNc_5.53 / atha vā mṝgayiṣyate na hāraṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10089906 (0.040):
PNc_9.57 / Hares+tvam aṃśas+atra kṝta-avatāras+
līlāvatīnāṃ nayana-utpalāni / bibharti yasyām api vakrimāṇam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007044 (0.0):
vilaṅghayanti śrutivartma yasyāṃ līlāvatīnāṃ nayanotpalāni /
eko mahā-kāla-jaṭā-ardha-candraḥ
PNc_1.46 / dhvaja-agra-lagnena vilambatā kham
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007055 (0.0):
bibharti yasyām api vakrimāṇam eko mahākālajaṭārdhacandraḥ // PNc_1.46 // / dhvajāgralagnena vilambatā kham anekaratnāṃśukadambakena /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11535710 (0.0):
dhruvam iyam indukalāsudhālavānām Pnc_3.63b / dhvajāgralagnena vilambatā kham Pnc_1.47a
aneka-ratna-aṃśu-kadambakena / yasyāṃ sa caṇḍī-pati-maṇḍapas+api
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007061 (0.0):
dhvajāgralagnena vilambatā kham anekaratnāṃśukadambakena /
bibharti māyūram iva+ātapattram / PNc_1.47 / purā kila brahma-kamaṇḍalos+yat
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007073 (0.061):
purā kila brahmakamaṇḍalor yat āpūritaṃ puṇyatamābhir adbhiḥ /
āpūritaṃ puṇyatamābhis+adbhis+ / dhatte+atra yā tat tripura-antakasya
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007077 (0.046):
purā kila brahmakamaṇḍalor yat āpūritaṃ puṇyatamābhir adbhiḥ / / dhatte 'tra yā tat tripurāntakasya taḍāgam ādarśam ivāṅkadeśe // PNc_1.48
taḍāgam ādarśam iva+aṅkadeśe / PNc_1.48 / yasyām aneka-amara-veśma-rājis+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007090 (0.0):
dhatte 'tra yā tat tripurāntakasya taḍāgam ādarśam ivāṅkadeśe // PNc_1.48
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11543155 (0.035):
yasyāpsarobhiḥ parigīyamānam Pnc_1.65a / yasyām anekāmaraveśmarājir Pnc_1.49a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11532097 (0.052):
taṭodgataprāṃśu tamālarāji Pnc_14.83a / taḍāgam ādarśam ivāṅkadeśe Pnc_1.48d
maṇi-dhvaja-agra-ucchalitais+mayūkhais+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007091 (0.027):
yasyām anekāmaraveśmarājir maṇidhvajāgrocchalitair mayūkhaiḥ /
likhati+amartya-pramadā-kuceṣu / vicitra-varṇās+iva patra-lekhās+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007103 (0.035):
likhaty amartyapramadākuceṣu vicitravarṇā iva patralekhāḥ // PNc_1.49 //
PNc_1.49 / yasyāṃ visūtra-ujjhita-mekhalāni / tathā śuka-āvartita-sītkṝtāni
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007110 (1.192):
likhaty amartyapramadākuceṣu vicitravarṇā iva patralekhāḥ // PNc_1.49 // / yasyāṃ visūtrojjhitamekhalāni tathā śukāvartitasītkṛtāni /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11543203 (0.033):
yasyāṃ yuvāno hariṇekṣaṇānām Pnc_1.39c / yasyāṃ visūtrojjhitamekhalāni Pnc_1.50a
śaṃsanti saṃketam uṣassu yūnāṃ / śiprā-taṭa-udyāna-latā-gṝhāṇi
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007115 (0.0):
yasyāṃ visūtrojjhitamekhalāni tathā śukāvartitasītkṛtāni / / śaṃsanti saṃketam uṣassu yūnāṃ śiprātaṭodyānalatāgṛhāṇi // PNc_1.50 //
PNc_1.50 / manoharais+kāmi-janasya yasyāṃ / nīrandhra-niryat-mṝga-nābhi-gandhais+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007126 (0.050):
śaṃsanti saṃketam uṣassu yūnāṃ śiprātaṭodyānalatāgṛhāṇi // PNc_1.50 // / manoharaiḥ kāmijanasya yasyāṃ nīrandhraniryanmṛganābhigandhaiḥ /
sa-candanais+kāñcana-keli-śailais+
kucais+iva+udyāna-bhuvas+vibhānti / PNc_1.51 / gatāsu tīraṃ timi-ghaṭṭanena
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007143 (0.0):
sacandanaiḥ kāñcanakeliśailaiḥ kucair ivodyānabhuvo vibhānti // PNc_1.51 / gatāsu tīraṃ timighaṭṭanena sasaṃbhramaṃ pauravilāsinīṣu /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11530699 (0.028):
gatā śrīmanmahākāla Pnc_6.22c / gatāsu tīraṃ timighaṭṭanena Pnc_1.52a
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7321962 (0.060):
'gatāsu tīraṃ timighaṭṭanena sasaṃbhramaṃ pauravilāsinīṣu /
sa-saṃbhramaṃ paura-vilāsinīṣu / yatra+ullasat-phena-tati-cchalena
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007146 (0.0):
gatāsu tīraṃ timighaṭṭanena sasaṃbhramaṃ pauravilāsinīṣu /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7321965 (0.0):
'gatāsu tīraṃ timighaṭṭanena sasaṃbhramaṃ pauravilāsinīṣu /
mukta-ardrahāsā+iva vibhāti śiprā / PNc_1.52
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11542064 (0.021):
muktā muhur vibudhasindhukalindakanyā Pnc_18.5c / muktārdrahāseva vibhāti śiprā Pnc_1.52d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007156 (0.049):
yatrollasatphenataticchalena muktārdrahāseva vibhāti śiprā // PNc_1.52 //
saṃsargam āsādya vilāsinīnāṃ / vilāsa-veśma-āguru-dhūpa-dhūmais+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007164 (0.0):
yatrollasatphenataticchalena muktārdrahāseva vibhāti śiprā // PNc_1.52 // / saṃsargam āsādya vilāsinīnāṃ vilāsaveśmāgurudhūpadhūmaiḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11546263 (0.036):
vilāsavālavyajanena ko 'pi ayam Pnc_4.31d / vilāsaveśmāgurudhūpadhūmaiḥ Pnc_1.53b
baddha-āspadās+saudha-śikhāsu yasyāṃ / sugandhi toyaṃ jaladās+vamanti
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007173 (0.051):
saṃsargam āsādya vilāsinīnāṃ vilāsaveśmāgurudhūpadhūmaiḥ / / baddhāspadāḥ saudhaśikhāsu yasyāṃ sugandhi toyaṃ jaladā vamanti //
PNc_1.53 / sat-puṣkara-uddyoti-taraṅga-śobhi-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007179 (0.0):
baddhāspadāḥ saudhaśikhāsu yasyāṃ sugandhi toyaṃ jaladā vamanti // / PNc_1.53 // / satpuṣkaroddyotitaraṅgaśobhi- ny amandam ārabdhamṛdaṅgavādye /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11548384 (0.003):
satpuṣkarānañjanapuñjabhāsas Pnc_17.8a / satpuṣkaroddyotitaraṅgaśobhi Pnc_1.54a
ni+amandam ārabdha-mṝdaṅga-vādye / udyāna-vāpī-payasi+iva yasyām
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007186 (0.034):
satpuṣkaroddyotitaraṅgaśobhi- ny amandam ārabdhamṛdaṅgavādye /
eṇī-dṝśas+lāsya-gṝhe ramante
PNc_1.54 / māṇikya-vātāyana-kānti-jāla- / vilupta-rathyā-timira-utkarāsu
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007202 (0.0):
udyānavāpīpayasīva yasyām eṇīdṛśo lāsyagṛhe ramante // PNc_1.54 // / māṇikyavātāyanakāntijāla- viluptarathyātimirotkarāsu /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11541894 (0.038):
māṇikyakuṇḍalam iha śravaṇe videhi Pnc_gp.2d / māṇikyavātāyanakāntijāla Pnc_1.55a
śyāmāsu yasyāṃ pramadāḥ kathaṃ cit / saṅketam utkampi-kucās+prayānti
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007210 (0.0):
māṇikyavātāyanakāntijāla- viluptarathyātimirotkarāsu / / śyāmāsu yasyāṃ pramadāḥ kathaṃ cit saṅketam utkampikucāḥ prayānti //
PNc_1.55 / nava-ambu-vāha-pratibimbavatyāṃ / yatra+ucca-harmya-aruṇa-ratna-bhūmau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007220 (0.0):
śyāmāsu yasyāṃ pramadāḥ kathaṃ cit saṅketam utkampikucāḥ prayānti // / PNc_1.55 // / navāmbuvāhapratibimbavatyāṃ yatroccaharmyāruṇaratnabhūmau /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11536477 (0.061):
navāmbubhārālasanīradāvalī Pnc_13.31c / navāmbuvāhapratibimbavatyāṃ Pnc_1.56a
vyaktiṃ labhante sura-sundarīṇāṃ / sa-alaktakās+prāvṝṣi pāda-mudrās+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007224 (0.0):
navāmbuvāhapratibimbavatyāṃ yatroccaharmyāruṇaratnabhūmau / / vyaktiṃ labhante surasundarīṇāṃ sālaktakāḥ prāvṛṣi pādamudrāḥ // PNc_1.56
PNc_1.56 / kṝta-avadhāna-atiśayena manye / yā vedhasā madhyama-loka-ratnam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007239 (0.0):
vyaktiṃ labhante surasundarīṇāṃ sālaktakāḥ prāvṛṣi pādamudrāḥ // PNc_1.56 / kṛtāvadhānātiśayena manye yā vedhasā madhyamalokaratnam /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11529926 (0.049):
kṛtāvatāraṃ tadvaṃśe Pnc_16.108a / kṛtāvadhānātiśayena manye Pnc_1.57a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11543367 (0.054):
yāvan nāsya camūrajaḥ Pnc_16.90b / yā vedhasā madhyamalokaratnam Pnc_1.57b
sva-śilpa-vijñāna-para-prakarṣa- / prakāśanāya+atra vinirmitā+iva
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007247 (0.0):
kṛtāvadhānātiśayena manye yā vedhasā madhyamalokaratnam / / svaśilpavijñānaparaprakarṣa- prakāśanāyātra vinirmiteva // PNc_1.57 //
PNc_1.57 / atha nāyaka-varṇanam / rājā+asti tasyāṃ sa kula-acala-indra-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007258 (0.0):
svaśilpavijñānaparaprakarṣa- prakāśanāyātra vinirmiteva // PNc_1.57 // / atha nāyakavarṇanam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11543994 (0.0):
rājāsti tasyāṃ sa kulācalendra Pnc_1.58a
nikuñja-viśrānta-yaśas-taraṅgas+ / bhāsvān grahāṇām iva bhūpatīnām
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007264 (0.028):
rājāsti tasyāṃ sa kulācalendra- nikuñjaviśrāntayaśastaraṅgaḥ /
avāpta-saṃkhyas+dhuri sindhurājas+ / PNc_1.58 / nirvyūḍha-nānā-adbhuta-sāhasaṃ ca
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007273 (0.0):
bhāsvān grahāṇām iva bhūpatīnām avāptasaṃkhyo dhuri sindhurājaḥ //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11537253 (0.054):
nirvyājaudāryaśālinaḥ Pnc_11.94b / nirvyūḍhanānādbhutasāhasaṃ ca Pnc_1.59a
raṇe vṝtaṃ ca svayam eva lakṣmyā / nāmnā yam eke nava-sāhasa-aṅkaṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007283 (0.0):
nirvyūḍhanānādbhutasāhasaṃ ca raṇe vṛtaṃ ca svayam eva lakṣmyā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11536732 (0.0):
nāmnāpi pṛthivīpateḥ Pnc_6.3b / nāmnā yam eke navasāhasāṅkaṃ Pnc_1.59c
Kumāra-nārāyaṇam āhus+ anye / PNc_1.59 / sa-helam abhyuddharatā dharitrīṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007294 (0.0):
nāmnā yam eke navasāhasāṅkaṃ kumāranārāyaṇam āhur anye // PNc_1.59 // / sahelam abhyuddharatā dharitrīṃ magnāṃ dviṣadvārinidhāv agādhe /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11549511 (0.004):
sahemaśṛṅkhalāḥ śvānaḥ Pnc_2.14a / sahelam abhyuddharatā dharitrīṃ Pnc_1.60a
magnāṃ dviṣat-vāri-nidhau+agādhe / yena+atra nītā pṝthu-vikrameṇa
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007303 (0.027):
sahelam abhyuddharatā dharitrīṃ magnāṃ dviṣadvārinidhāv agādhe /
vyaktiṃ jagati+ādi-varāha-līlā / PNc_1.60
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007309 (0.0):
yenātra nītā pṛthuvikrameṇa vyaktiṃ jagaty ādivarāhalīlā // PNc_1.60 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11546803 (0.003):
vyaktim alabhata mado hṛdaye Pnc_15.54c / vyaktiṃ jagaty ādivarāhalīlā Pnc_1.60d
uddāma-dugdha-abdhi-taraṅga-hāse\var{
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007312 (0.0):
yenātra nītā pṛthuvikrameṇa vyaktiṃ jagaty ādivarāhalīlā // PNc_1.60 // / uddāmadugdhābdhitaraṅgahāse yasyārikāntākucamaṇḍalāni /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11527357 (0.002):
uddaṇḍahemāmburuhāsu khelad Pnc_9.13a / uddāmadugdhābdhitaraṅgahāse Pnc_1.61a
yasya+ari-kāntā-kuca-maṇḍalāni / hārās+patat-sa-añjana-bāṣpa-paṅka-
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12985058 (0.047):
MSS_9502 2 sakuṅkumānīva punarbhaṃvanti yasyārinārīkucamaṇḍalāni //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077817 (0.051):
sphuliṅga-śaṅkām anusandadhanti / yena+ari-kāntā-kuca-maṇḍaleṣu
kalaṅka-bhītyā+ iva parityajanti / PNc_1.61 / sadyas+kara-sparśam avāpya citraṃ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23089362 (0.0):
jagrase sāśrayaṃ tatra tamanyaḥ siṃhikāsutaḥ // 538 // / sadyaḥ karasparśamavāpya citraṃ raṇe raṇe yasya kṛpāṇalekhā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007337 (0.0):
sadyaḥ karasparśam avāpya citraṃ raṇe raṇe yasya kṛpāṇalekhā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 923156 (0.0):
krameṇa yathā / sadyaḥ karasparśamavāpya citraṃ raṇe raṇe yasya kṛpāṇalekhā /"
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11548444 (0.003):
sadaiva darbhāṅkuralālitair mṛgaiḥ Pnc_13.11b / sadyaḥ karasparśam avāpya citraṃ Pnc_1.62a
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13386994 (0.042):
{sadyaḥkarasparśamavāpya citraṃ raṇe raṇe yasya kṛpāṇalekhā /
raṇe raṇe yasya kṝpāṇa-lekhā / tamāla-nīlā śarat-indu-pāṇḍu
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13387002 (0.0):
{sadyaḥkarasparśamavāpya citraṃ raṇe raṇe yasya kṛpāṇalekhā /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23089370 (0.0):
sadyaḥ karasparśamavāpya citraṃ raṇe raṇe yasya kṛpāṇalekhā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007346 (0.0):
sadyaḥ karasparśam avāpya citraṃ raṇe raṇe yasya kṛpāṇalekhā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 923165 (0.0):
sadyaḥ karasparśamavāpya citraṃ raṇe raṇe yasya kṛpāṇalekhā /"
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11533024 (0.034):
tamālanīlas taḍiteva meghaḥ Pnc_17.41d / tamālanīlā śaradindupāṇḍu Pnc_1.62c
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11543596 (0.057):
raṇe raṇe muktakṛpaḥ kṛpāṇaṃ Pnc_1.67a / raṇe raṇe yasya kṛpāṇalekhā Pnc_1.62b
yaśas+triloka-ābharaṇaṃ prasūte / PNc_1.62
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007352 (0.023):
tamālanīlā śaradindupāṇḍu yaśas trilokābharaṇaṃ prasūte // PNc_1.62 // / parāṅmukhenāpi sadā parasve patyā bhuvaḥ sāgaramekhalāyāḥ /
parāṅmukhena+api sadā parasve / patyā bhuvas+sāgara-mekhalāyās+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007356 (0.0):
tamālanīlā śaradindupāṇḍu yaśas trilokābharaṇaṃ prasūte // PNc_1.62 // / parāṅmukhenāpi sadā parasve patyā bhuvaḥ sāgaramekhalāyāḥ /
aho yaśas+pūrva-mahī-patīnām / an-āvilaṃ yena balāt+viluptam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007367 (0.025):
aho yaśaḥ pūrvamahīpatīnām anāvilaṃ yena balād viluptam // PNc_1.63 // / cittaṃ prasādaś ca manasvitā ca bhujaṃ pratāpaś ca vasundharā ca /
PNc_1.63 / cittaṃ prasādas+ca manasvitā ca / bhujaṃ pratāpas+ca vasundharā ca
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007371 (0.014):
aho yaśaḥ pūrvamahīpatīnām anāvilaṃ yena balād viluptam // PNc_1.63 // / cittaṃ prasādaś ca manasvitā ca bhujaṃ pratāpaś ca vasundharā ca /
adhyāsate yasya mukha-aravindaṃ / dve eva satyaṃ ca sarasvatī ca
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007382 (0.0):
cittaṃ prasādaś ca manasvitā ca bhujaṃ pratāpaś ca vasundharā ca / / adhyāsate yasya mukhāravindaṃ dve eva satyaṃ ca sarasvatī ca // PNc_1.64
PNc_1.64 / yasya+apsarobhis+parigīyamānam / ākarṇya bāhvos+vijaya-prapañcam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007389 (0.059):
adhyāsate yasya mukhāravindaṃ dve eva satyaṃ ca sarasvatī ca // PNc_1.64 / yasyāpsarobhiḥ parigīyamānam ākarṇya bāhvor vijayaprapañcam /
śacī-kuca-sparśam iva+āpya dhatte / roma-udgama-adhyāsitam aṅgam indras+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007400 (0.020):
yasyāpsarobhiḥ parigīyamānam ākarṇya bāhvor vijayaprapañcam / / śacīkucasparśam ivāpya dhatte romodgamādhyāsitam aṅgam indraḥ // PNc_1.65
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11544127 (0.029):
romodgama ivānena Pnc_6.54c / romodgamādhyāsitam aṅgam indraḥ Pnc_1.65d
PNc_1.65 / prasādhitā yena ca bālye+eva / caturbhis+utsāhavatā catasras+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007402 (0.022):
śacīkucasparśam ivāpya dhatte romodgamādhyāsitam aṅgam indraḥ // PNc_1.65 / prasādhitā yena ca bālya eva caturbhir utsāhavatā catasraḥ /
śrutena buddhis+prabhutā nayena / tyāgena lakṣmīs+vasudhā balena
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007416 (0.023):
śrutena buddhiḥ prabhutā nayena tyāgena lakṣmīr vasudhā balena // PNc_1.66
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21186040 (0.057):
yathārthavākyārthajñānatvena guṇatvāṅgīkārātvannayenetyuktam / / 1.dirde cha ka. 2.ma kuṃ. 3.ktaḥ cha. 4.tatrottejaka cha. 5.dīti kuṃ.
PNc_1.66 / raṇe raṇe mukta-kṝpas+kṝpāṇaṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007418 (0.0):
śrutena buddhiḥ prabhutā nayena tyāgena lakṣmīr vasudhā balena // PNc_1.66 / raṇe raṇe muktakṛpaḥ kṛpāṇaṃ yaḥ śātadhāraṃ kṛtavān kṛtāstraḥ /
yas+śāta-dhāraṃ kṝtavān kṝta-astraḥ
aneka-rājanya-ghaṭā-kirīṭa- / māṇikya-śāṇa-upala-paṭṭikāsu
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007434 (0.039):
anekarājanyaghaṭākirīṭa- māṇikyaśāṇopalapaṭṭikāsu // PNc_1.67 //
PNc_1.67 / bhareṇa bhūmes+sphuṭam+ā namantyās+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007435 (0.062):
anekarājanyaghaṭākirīṭa- māṇikyaśāṇopalapaṭṭikāsu // PNc_1.67 // / bhareṇa bhūmeḥ sphuṭam ā namantyāḥ pāṃsucchaṭāḥ śeṣaphaṇāmaṇīnām /
pāṃsu-cchaṭās+śeṣa-phaṇā-maṇīnām / nyamīlayan+yat-vijaya-prayāṇe
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007449 (0.0):
bhareṇa bhūmeḥ sphuṭam ā namantyāḥ pāṃsucchaṭāḥ śeṣaphaṇāmaṇīnām / / nyamīlayan yadvijayaprayāṇe nāgāṅganānāṃ nayanotpalāni // PNc_1.68 //
nāga-aṅganānāṃ nayana-utpalāni / PNc_1.68 / anyonya-saṃśleṣa-viśīrṇa-hāra-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007458 (0.0):
nyamīlayan yadvijayaprayāṇe nāgāṅganānāṃ nayanotpalāni // PNc_1.68 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11536650 (0.033):
nāgāṅganaṃ saḥ phaṇirājagṛhaṃ jagāma Pnc_18.24d / nāgāṅganānāṃ nayanotpalāni Pnc_1.68d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11523698 (0.051):
anyonyasaṅghaṭṭavisūtritāni Pnc_14.18a / anyonyasaṃśleṣaviśīrṇahāra Pnc_1.69a
cyutena sevā-avasare nṝpāṇām / kīrṇāsu muktā-nikareṇa yasya
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007466 (0.0):
anyonyasaṃśleṣaviśīrṇahāra- cyutena sevāvasare nṛpāṇām /
kakṣyāsu vāra-pramadās+skhalanti / PNc_1.69 / ākṣipya hārān nija-vikrama-agni-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007475 (1.192):
kīrṇāsu muktānikareṇa yasya kakṣyāsu vārapramadāḥ skhalanti // PNc_1.69 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11525510 (0.037):
ākṣipya muktāḥ kapayaḥ kṣipanti Pnc_14.45d / ākṣipya hārān nijavikramāgni Pnc_1.70a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11528149 (0.052):
kakubhas tārikā ivāvabhānti Pnc_5.10d / kakṣyāsu vārapramadāḥ skhalanti Pnc_1.69d
sphuliṅga-śaṅkām anusandadhanti / yena+ari-kāntā-kuca-maṇḍaleṣu
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007479 (0.0):
ākṣipya hārān nijavikramāgni- sphuliṅgaśaṅkām anusandadhanti /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077648 (0.051):
yasya+ari-kāntā-kuca-maṇḍalāni / hārās+patat-sa-añjana-bāṣpa-paṅka-
guñjā-phalāni+ābharaṇīkṝtāni / PNc_1.70
kṝpāṇa-pātais+dalatām arāti-
kari-indra-kumbha-sthala-mauktikānām / dhūli-cchaṭās+māṃsalayanti yasya
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007498 (0.019):
kṛpāṇapātair dalatām arāti- karīndrakumbhasthalamauktikānām / / dhūlicchaṭā māṃsalayanti yasya samudgatāny ājimukhe yaśāṃsi // PNc_1.71 //
samudgatāni+āji-mukhe yaśāṃsi / PNc_1.71
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007504 (0.027):
dhūlicchaṭā māṃsalayanti yasya samudgatāny ājimukhe yaśāṃsi // PNc_1.71 //
indu-dyutis+kunda-sitān dadhānā / guṇān anaṅga-utsava-vaijayantī
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007513 (0.0):
dhūlicchaṭā māṃsalayanti yasya samudgatāny ājimukhe yaśāṃsi // PNc_1.71 // / indudyutiḥ kundasitān dadhānā guṇān anaṅgotsavavaijayantī /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11526652 (0.031):
indukāntaśileva tvam Pnc_6.64c / indudyutiḥ kundasitān dadhānā Pnc_1.72a
yena dviṣāṃ dūram anāyi kaṇṭhāt+ / eka-āvalī vāma-vilocanā ca
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007523 (0.0):
indudyutiḥ kundasitān dadhānā guṇān anaṅgotsavavaijayantī / / yena dviṣāṃ dūram anāyi kaṇṭhād ekāvalī vāmavilocanā ca // PNc_1.72 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11543476 (0.041):
yena tvam avalokitaḥ Pnc_11.40d / yena dviṣāṃ dūram anāyi kaṇṭhād Pnc_1.72c
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11527854 (0.053):
ekā māṇikyakaṭakaṃ Pnc_16.58a / ekāvalī vāmavilocanā ca Pnc_1.72d
PNc_1.72 / yasmin+vahati+ambudhi-nemim urvīm
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007529 (0.0):
yena dviṣāṃ dūram anāyi kaṇṭhād ekāvalī vāmavilocanā ca // PNc_1.72 // / yasmin vahaty ambudhinemim urvīm maurvīkiṇaśyāmaladīrghadoṣṇi /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11543098 (0.003):
yasmin devī sarasvatī Pnc_11.93d / yasmin vahaty ambudhinemim urvīm Pnc_1.73a
maurvī-kiṇa-śyāmala-dīrgha-doṣṇi / vibhāvyate paura-vara-aṅganānām
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007537 (0.0):
yasmin vahaty ambudhinemim urvīm maurvīkiṇaśyāmaladīrghadoṣṇi /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11542560 (0.049):
maunaṃ muñcata śaṃsata Pnc_6.19b / maurvīkiṇaśyāmaladīrghadoṣṇi Pnc_1.73b
madhyaṃ paraṃ dhāma daridratāyāḥ / PNc_1.73
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007543 (0.0):
vibhāvyate pauravarāṅganānām madhyaṃ paraṃ dhāma daridratāyāḥ // PNc_1.73
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11541500 (0.003):
madhyacyute bibhrati kiṃśuke 'sminn Pnc_14.54a / madhyaṃ paraṃ dhāma daridratāyāḥ Pnc_1.73d
ākrānta-dik-maṇḍala-kuntala-indra- / sāndra-andha-kāra-antaritaṃ raṇe yaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007547 (0.026):
vibhāvyate pauravarāṅganānām madhyaṃ paraṃ dhāma daridratāyāḥ // PNc_1.73 / ākrāntadiṅmaṇḍalakuntalendra- sāndrāndhakārāntaritaṃ raṇe yaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11525499 (0.034):
ākṛṣyamāṇasya śarāsanasya Pnc_17.55b / ākrāntadiṅmaṇḍalakuntalendra Pnc_1.74a
sva-rājyam astra-aruṇa-maṇḍala-agras+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007557 (0.0):
ākrāntadiṅmaṇḍalakuntalendra- sāndrāndhakārāntaritaṃ raṇe yaḥ / / svarājyam astrāruṇamaṇḍalāgro gṛhītavān dīdhitimān ivāhaḥ // PNc_1.74 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11551442 (0.055):
svarahasye manobhuvaḥ Pnc_6.114d / svarājyam astrāruṇamaṇḍalāgro Pnc_1.74c
gṝhītavān dīdhitimān iva+ahas+ / PNc_1.74 / ākampitānāṃ marutā+iva yasya
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007566 (0.040):
svarājyam astrāruṇamaṇḍalāgro gṛhītavān dīdhitimān ivāhaḥ // PNc_1.74 // / ākampitānāṃ maruteva yasya doṣṇājibhūmāv atidakṣiṇena /
doṣṇā+āji-bhūmau+atidakṣiṇena / ajāyata+ari-pramadā-latānāṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007574 (0.0):
ākampitānāṃ maruteva yasya doṣṇājibhūmāv atidakṣiṇena / / ajāyatāripramadālatānāṃ bāṣpodabindūtkarapuṣpamokṣaḥ // PNc_1.75 //
bāṣpa-uda-bindu-utkara-puṣpa-mokṣas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007575 (0.029):
ajāyatāripramadālatānāṃ bāṣpodabindūtkarapuṣpamokṣaḥ // PNc_1.75 //
PNc_1.75 / vipakṣa-hṝt-bhaṅga-kṝtā nitāntam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007585 (0.039):
vipakṣahṛdbhaṅgakṛtā nitāntam bhrūlekhayākuñcitayollasantyā /
bhrū-lekhayā+ākuñcitayā+ullasantyā / na+ākāra-mātreṇa parantapasya
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007593 (0.0):
vipakṣahṛdbhaṅgakṛtā nitāntam bhrūlekhayākuñcitayollasantyā /
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13000249 (0.052):
BhP_09.04.053/2 bhrūbhaṅgamātreṇa hi sandidhakṣoḥ kālātmano yasya / tirobhaviṣyati
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2745736 (0.052):
bhrūbhaṅgamātreṇa hi sandidhakṣoḥ kālātmano yasya tirobhaviṣyati //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15859608 (0.055):
tatpravakṣyāmi caritaṃ yajñamālisumālinoḥ / / yasya śravaṇamātreṇa vācimedha phalaṃ labhet // NarP_1,35.9 //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17798587 (0.061):
tathaivāsaktimattvāt yasya sa nāma mātreṇaiva jñānīti bhāvaḥ |
Bhagavadgita 7 (bhg4c07u.htm.txt) 6352297 (0.061):
tathaivāsaktimattvāt yasya sa nāma-mātreṇaiva jñānīti bhāvaḥ |
yasya+anvakāri kriyayā+api cāpam / PNc_1.76 / dos-candana-anokaham āpya yasya
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007602 (0.0):
nākāramātreṇa parantapasya yasyānvakāri kriyayāpi cāpam // PNc_1.76 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11543145 (0.048):
yasyāntare sukṛtino hi vilokayanti Pnc_18.51d / yasyānvakāri kriyayāpi cāpam Pnc_1.76d
samullasat-sāndra-yaśas-prasūnā / gatā+ativṝddhiṃ lavalī-latā+iva
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007604 (0.027):
doścandanānokaham āpya yasya samullasatsāndrayaśaḥprasūnā /
nibaddha-mūlā paramāra-lakṣmīs+ / PNc_1.77 / kṝta-ānatibhyaḥ sahasā dadāti
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11529905 (0.038):
kṛtāṅguliśleṣavivartitollasat Pnc_13.1c / kṛtānatibhyaḥ sahasā dadāti Pnc_1.78a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007617 (0.043):
gatātivṛddhiṃ lavalīlateva nibaddhamūlā paramāralakṣmīḥ // PNc_1.77 // / kṛtānatibhyaḥ sahasā dadāti yaḥ sāmparāyeṣv abhayaṃ ripubhyaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11537033 (0.061):
nibaddhabhīmabhrukuṭir vilokayan Pnc_13.54a / nibaddhamūlā paramāralakṣmīḥ Pnc_1.77d
yaḥ sāmparāyeṣu+abhayaṃ ripubhyaḥ / yaśas+ca gṝhṇāti tuṣāra-hāra-
mṝṇāla-karpūra-parāga-pāṇḍu / PNc_1.78
prakāśita-āśaṃ paritaḥ prajānāṃ / yasya+udayaṃ dhāma-nidhes+vadanti
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007639 (0.024):
prakāśitāśaṃ paritaḥ prajānāṃ yasyodayaṃ dhāmanidher vadanti /
mukta-añjana-dhvānta-parigrahāṇi / netrāṇi śatru-pramadā-janasya
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007648 (0.0):
muktāñjanadhvāntaparigrahāṇi netrāṇi śatrupramadājanasya // PNc_1.79 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11537819 (0.039):
netrāñjanaśyāmalapakṣmarājayaḥ Pnc_7.30b / netrāṇi śatrupramadājanasya Pnc_1.79d
PNc_1.79 / yasya prayāṇe pṝtanā-bhareṇa / pariskhalat-sapta-samudra-mudrā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007655 (0.0):
muktāñjanadhvāntaparigrahāṇi netrāṇi śatrupramadājanasya // PNc_1.79 // / yasya prayāṇe pṛtanābhareṇa pariskhalatsaptasamudramudrā /
paraspara-kṣoda-samākulāsu / dolāyate bhūs+phaṇa-bhṝt-phaṇāsu
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007661 (0.053):
parasparakṣodasamākulāsu dolāyate bhūḥ phaṇabhṛtphaṇāsu // PNc_1.80 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11535332 (0.062):
dolām iva jayaśriyaḥ Pnc_16.74d / dolāyate bhūḥ phaṇabhṛtphaṇāsu Pnc_1.80d
PNc_1.80 / vibhinna-mānaṃ kamala-īkṣaṇānāṃ / vyakta-anubhāvaṃ bhuvana-traye+api
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007668 (0.0):
parasparakṣodasamākulāsu dolāyate bhūḥ phaṇabhṛtphaṇāsu // PNc_1.80 // / vibhinnamānaṃ kamalekṣaṇānāṃ vyaktānubhāvaṃ bhuvanatraye 'pi /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11546035 (0.048):
vibhinnacūrṇālakabhakti kurvatī Pnc_4.46a / vibhinnamānaṃ kamalekṣaṇānāṃ Pnc_1.81a
āhus+janās+dīrgha-guṇa-abhirāmaṃ
yam eka-cāpaṃ kusuma-āyudhasya / PNc_1.81
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007680 (1.192):
āhur janā dīrghaguṇābhirāmaṃ yam ekacāpaṃ kusumāyudhasya // PNc_1.81 //
asaṃśayaṃ prāk+asṝjat+vidhātā / yam ekam eva tri-jagat-vadānyam
kalpa-drumādīn atha tais+tadīya-
nirmāṇa-śeṣais+paramāṇu-leśais+ / PNc_1.82
akṝtrima-tyāga-samudgatāni / vipakva-tālī-dala-pāṇḍurāṇi
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007705 (0.0):
akṛtrimatyāgasamudgatāni vipakvatālīdalapāṇḍurāṇi /
āśā-latānāṃ valayeṣu bhartus+ / yaśāṃsi yasya stabakībhavanti
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007712 (0.0):
akṛtrimatyāgasamudgatāni vipakvatālīdalapāṇḍurāṇi / / āśālatānāṃ valayeṣu bhartur yaśāṃsi yasya stabakībhavanti // PNc_1.83 //
PNc_1.83 / yatra pratāpa-ūrjita-rāja-cakra- / kirīṭa-ratna-dyuti-cumbita-aṅghrau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007721 (0.0):
āśālatānāṃ valayeṣu bhartur yaśāṃsi yasya stabakībhavanti // PNc_1.83 // / yatra pratāporjitarājacakra- kirīṭaratnadyuticumbitāṅghrau /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11529444 (0.034):
kirīṭamāṇikyacayaṃ jahāra Pnc_17.68b / kirīṭaratnadyuticumbitāṅghrau Pnc_1.84b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11542656 (0.039):
yatphalāny ajahāra sa Pnc_2.84b / yatra pratāporjitarājacakra Pnc_1.84a
yathā-arthatāṃ yāti yayāti-pāṇḍu- / Dilīpa-tulya-ojasi rāja-śabdas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11534880 (0.029):
dināher nīyamānasya Pnc_2.97c / Dilīpatulyaujasi rājaśabdaḥ Pnc_1.84d
PNc_1.84 / ucchindatas+kṣmā-sarasīṃ vigāhya / dharma-kriyā-paṅkajinī-vanāni
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007740 (0.0):
ucchindataḥ kṣmāsarasīṃ vigāhya dharmakriyāpaṅkajinīvanāni /
svaira-pracāras+kali-kuñjarasya\var{kalikuñjarasya\lem \ed;
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007741 (0.015):
ucchindataḥ kṣmāsarasīṃ vigāhya dharmakriyāpaṅkajinīvanāni / / svairapracāraḥ kalikuñjarasya yenāṅkuśeneva balān niruddhaḥ // PNc_1.85 //
hyaghakuñjarasya \k (agha must be masc.)}
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007757 (0.0):
[VAR 1.85c: {kalikuñjarasya/lem /ed; hyaghakuñjarasya /k (agha must be
yena+aṅkuśena+iva balāt+ niruddhas+ / PNc_1.85 / ciraṃ vibhinnās+kumuda-indu-kunda-
bhāsas+samagrās+api yatra te te / anyonyam ekatra nivāsa-saukhya-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007769 (0.026):
ciraṃ vibhinnāḥ kumudendukunda- bhāsaḥ samagrā api yatra te te / / anyonyam ekatra nivāsasaukhya- kutūhaleneva guṇā ghaṭante // PNc_1.86 //
kutūhalena+iva guṇās+ghaṭante / PNc_1.86 / kāntyā+anuliptāni vilocanānām
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007777 (0.0):
anyonyam ekatra nivāsasaukhya- kutūhaleneva guṇā ghaṭante // PNc_1.86 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11529618 (0.062):
kutūhalādhyāsitamadhyalokayā Pnc_7.49a / kutūhaleneva guṇā ghaṭante Pnc_1.86d
ā pāṭalānām atirodanena / sa-kuṅkumāni+iva punas+bhavanti
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007782 (0.0):
anyonyam ekatra nivāsasaukhya- kutūhaleneva guṇā ghaṭante // PNc_1.86 // / kāntyānuliptāni vilocanānām ā pāṭalānām atirodanena /
yasya+ari-nārī-kuca-maṇḍalāni / PNc_1.87
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007788 (0.0):
sakuṅkumānīva puno bhavanti yasyārinārīkucamaṇḍalāni // PNc_1.87 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11543177 (0.004):
yasyārikāntākucamaṇḍalāni Pnc_1.61b / yasyārinārīkucamaṇḍalāni Pnc_1.87d
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12985059 (0.045):
MSS_9502 2 sakuṅkumānīva punarbhaṃvanti yasyārinārīkucamaṇḍalāni //
śriyi pratāpe yaśasi kṣamāyāṃ / tyāge vilāse vinaye mahimni
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007797 (0.0):
sakuṅkumānīva puno bhavanti yasyārinārīkucamaṇḍalāni // PNc_1.87 // / śriyi pratāpe yaśasi kṣamāyāṃ tyāge vilāse vinaye mahimni /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11547857 (0.030):
śriyaṃ nīlābjakāntyā yaḥ Pnc_11.96a / śriyi pratāpe yaśasi kṣamāyāṃ Pnc_1.88a
kim anyat+ārohati yasya sāmyaṃ / na ranti-devas+na pṝthus+na pārthas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007799 (0.0):
śriyi pratāpe yaśasi kṣamāyāṃ tyāge vilāse vinaye mahimni / / kim anyad ārohati yasya sāmyaṃ na rantidevo na pṛthur na pārthaḥ //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11535246 (0.061):
devaḥ sa atha vyavaharad ariṣu nyastapādaḥ pikālī Pnc_2.101c / devaḥ sa vārabāṇena Pnc_2.4a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083543 (0.061):
praharan keli-mṝge kṝta-vyālīkas+ / PNc_5.53 / atha vā mṝgayiṣyate na hāraṃ
PNc_1.88 / saciva-varṇanam / sāmrājya-bhāra-udvahana-pragalbhas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007811 (1.192):
kim anyad ārohati yasya sāmyaṃ na rantidevo na pṛthur na pārthaḥ // / PNc_1.88 // / sacivavarṇanam / sāmrājyabhārodvahanapragalbho yaśobhaṭākhyaḥ sacivo 'sti yasya /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078756 (0.047):
kabarī-mālya-cumbinas+ / PNc_2.33 / saciva-varṇanam / atha+indra-cāpa-lalitaṃ
Yaśobhaṭa-ākhyas+sacivas+asti yasya
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27440671 (0.062):
sannyāsāt ``nirākhyapadāvasthitir''nirgatākhyābhidhānaṃ yasyāsau nirākhyo
sva-sūkti-caryāsu+apareṇa nāmnā
Ramāṅgadaṃ yaṃ kavayas+vadanti / PNc_1.89
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11543785 (0.019):
Ramāṅgadaṃ karagrāha Pnc_16.7c / Ramāṅgadaṃ yaṃ kavayo vadanti Pnc_1.89d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007827 (0.040):
svasūkticaryāsv apareṇa nāmnā ramāṅgadaṃ yaṃ kavayo vadanti // PNc_1.89 // / kularājadhānīvarṇanam
kula-rāja-dhānī-varṇanam / vijitya laṅkām api vartate yā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007832 (0.057):
kularājadhānīvarṇanam / vijitya laṅkām api vartate yā yasyāś ca nāyāty alakāpi sāmyam /
yasyās+ca na+āyāti+alakā+api sāmyam
jetus+purī sā+api+aparā+asti tasya\var{tasya\lem \k\b; yasya \ed}
Dhārā+iti nāmnā kula-rāja-dhānī / PNc_1.90
tasyāṃ sa sāhasa-jita-avani-pāla-mauli- / ratna-aṃśu-pallavita-kāñcana-pāda-pīṭhas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007861 (0.0):
tasyāṃ sa sāhasajitāvanipālamauli- ratnāṃśupallavitakāñcanapādapīṭhaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11543685 (0.024):
ratnārghapāṇiraśanair atha śaṅkhapālaḥ Pnc_18.1d / ratnāṃśupallavitakāñcanapādapīṭhaḥ Pnc_1.91b
devas+kṣamā-valayam etad udañcita-eka- / līlā-ātapatra-sulabha-ābharaṇaṃ bhunakti\var{
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078296 (0.046):
paspṝśe pārthivas+bhṝśam\var{bhṝśam\lem \k; hṝdi \ed}
\ed} / PNc_1.91 / iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079772 (0.0):
nīḍa-nyañcan-nicula-nicaya-śyāmalāsu sthalīṣu / PNc_2.101 / iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081284 (0.0):
PNc_3.74 / iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082516 (0.0):
vīta-klamā narapates+vacasā babhūva / PNc_4.63 / iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082523 (0.0):
PNc_4.63 / iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084123 (0.0):
ahi-parivṝḍha-kanyā-ālokanāya pratasthe / PNc_5.82 / iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084130 (0.0):
PNc_5.82 / iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085737 (0.0):
kṣmāpālas+pulinam avāpa narmadāyās / PNc_6.119 / iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10087357 (0.0):
PNc_7.82 / iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10090103 (0.0):
PNc_9.67 / iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10091616 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye ratnacūḍa-saṃpreṣaṇas+nāma+daśamas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10093350 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite Vaṅku-maharṣi-darśanaṃ nāma+daśamas+ sargas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10094770 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10098031 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye pātāla-avalokanas+nāma+caturdaśas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10099453 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye pātāla-gaṅgā-avagāhanas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10101159 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye kanaka-aravinda-prārthanas+nāma
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10102664 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye hema-kamala-haraṇas+ nāma+saptadaśas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10096369 (0.026):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10087349 (0.053):
kṝtam iti ca tām ūce devas+sa sāhasa-lāñcanas+ / PNc_7.82 / iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10088831 (0.054):
lajjā-avanamra-vadanas+navasāhasāṅkas+ / PNc_8.81 / iti parimala-apara-nāmnas+ mṝgāṅkadatta-sūnos+ padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081277 (0.055):
cetas+śrī-navasāhasāṅka-nṝpates+utkaṇṭhayā+ākṝṣyata / PNc_3.74 / iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye nagarī-nara-indra-varṇanas+nāma
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079778 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye citra-mṝga-avalokanas+ nāma
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081290 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye śaśiprabhā-hāra-lābhas+nāma
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082528 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye pāṭalā-darśanaṃ nāma caturthas+sargas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084135 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye śaśiprabhā-avalokana-artha-prasthānaṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085743 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye śaśiprabhā-darśanas+ nāma
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10087362 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye śaśiprabhā-sa~llāpas+ nāma
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10088837 (0.0):
iti parimala-apara-nāmnas+ mṝgāṅkadatta-sūnos+ padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite nāga-loka-avatāras+nāma+aṣṭamas+ sargas+samāptas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10090108 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye narmadā-saṃvādas+nāma+navamas+ sargas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10091622 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye ratnacūḍa-saṃpreṣaṇas+nāma+daśamas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10093353 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite Vaṅku-maharṣi-darśanaṃ nāma+daśamas+ sargas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10094775 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10098037 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye pātāla-avalokanas+nāma+caturdaśas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10099459 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye pātāla-gaṅgā-avagāhanas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10101164 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye kanaka-aravinda-prārthanas+nāma
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10102670 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye hema-kamala-haraṇas+ nāma+saptadaśas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10096375 (0.034):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3020483 (0.037):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye ratnacūḍasaṃpreṣaṇo nāma daśamaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3027808 (0.040):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye pātālagaṅgāvagāhano nāma pañcadaśaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007888 (0.040):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye nagarīnarendravarṇano nāma prathamaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009271 (0.040):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye citramṛgāvalokano nāma dvitīyaḥ sargaḥ
prathamas+sargas+ / dvitīyas+sargas+ / kadā cit+locana-atithyam
Abhinanda: Ramacaritamahakavya, 1-3 (to be continued) (rmc1-3xu.htm.txt) 13158221 (0.022):
iti+abhinandakṛtau rāmacarite mahākāvye prathamas+sargas+samāptaḥ || / dvitīyas+sargas+ / tām+anīkṣitacarīm+adhīratām+ātmanas+atha viniyamya lakṣmaṇaḥ &
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079786 (0.029):
nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye citra-mṝga-avalokanas+ nāma / dvitīyas+sargas+ / tritīyas+sargas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081299 (0.049):
nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye śaśiprabhā-hāra-lābhas+nāma / tṝtīyas+sargas+ / caturthas+sargas+ / tatas+sas+cetasi+avanī-patis+dadhe
āptena+ālekhya-veśmani / sa mṝgavya-avinodena
paspṝśe pārthivas+bhṝśam\var{bhṝśam\lem \k; hṝdi \ed}
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079726 (0.038):
punas+api tam avekṣituṃ niśā-ante \var{niśānte\lem \k; vanānte \ed} / nṝpatis+iyeṣṭa mṝgaṃ mṝga-indra-kalpas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10098256 (0.043):
dhṝtam udakam etya pṝṣṭhatas+\var{pṝṣṭhataḥ\lem \em; pṝṣṭataḥ \ed}
Nilakantha Diksita: Kalividambana (nkalivxu.htm.txt) 5548711 (0.043):
giram+ skhalantīm+ mīlantīm+ & dṛṣṭim+ pādau visaṃsthulau / \var{visaṃsthulau\lem \em; visaṃsphuṭau \ed} |
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10087032 (0.052):
tvayā+etayā madhyama-loka-vāsasas+\var{tvayaitayā\lem \em; tvayetayā \ed} / PNc_7.66
Ratnakarasanti: Bhramaharanama Hevajrasadhana (rabhramu.htm.txt) 19554237 (0.055):
cchaḍḍahi suṇṇasahāvaḍā savariha sijjhaü kajja /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10092518 (0.059):
hṝtā tasya-ekadā dhenus-\var{hṝtā\lem \ed; hṝtvā \buh}
PNc_2.1 / udagra-turaga-ārūḍhas+ / sa samaṃ rāja-sūnubhis+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007917 (0.037):
udagraturagārūḍhaḥ sa samaṃ rājasūnubhiḥ /
gires+agacchat+vipinam / Vindhyasya+avandhya-śasanas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007926 (0.058):
girer agacchad vipinam vindhyasyāvandhyaśasanaḥ // PNc_2.2 // / hāreṇāmalakasthūla- muktenāmuktakuntalaḥ /
PNc_2.2 / hāreṇa+amalaka-sthūla- / muktena+amukta-kuntalas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007929 (0.049):
girer agacchad vipinam vindhyasyāvandhyaśasanaḥ // PNc_2.2 // / hāreṇāmalakasthūla- muktenāmuktakuntalaḥ /
phaṇi-indra-baddha-jūṭasya / śriyam āpa sa dhūrjaṭes+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007937 (0.055):
phaṇīndrabaddhajūṭasya śriyam āpa sa dhūrjaṭeḥ // PNc_2.3 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9407752 (0.055):
phaṇīndrabaddhajūṭasya śriyamāpa sa dhūrjaṭeḥ' //
PNc_2.3 / devas+sa vāra-bāṇena / nalinī-patra-bandhunā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007948 (0.047):
devaḥ sa vārabāṇena nalinīpatrabandhunā / / śyāmajīmūtasannaddhaḥ kāñcanādrir ivābabhau // PNc_2.4 //
śyāma-jīmūta-sannaddhas+ / kāñcana-adris+iva+ābabhau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007949 (0.0):
devaḥ sa vārabāṇena nalinīpatrabandhunā / / śyāmajīmūtasannaddhaḥ kāñcanādrir ivābabhau // PNc_2.4 //
PNc_2.4 / tasya+upari vibhos+nīlam / ātapatraṃ vyarājata
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007960 (0.043):
śyāmajīmūtasannaddhaḥ kāñcanādrir ivābabhau // PNc_2.4 // / tasyopari vibho nīlam ātapatraṃ vyarājata /
vāridhes+iva pīta-ambhas- / śyāmalaṃ megha-maṇḍalam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007965 (0.036):
tasyopari vibho nīlam ātapatraṃ vyarājata / / vāridher iva pītāmbhaś- śyāmalaṃ meghamaṇḍalam // PNc_2.5 //
PNc_2.5 / vyādhūti-mukta-marutā \var{vyādhūti
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007968 (0.0):
vāridher iva pītāmbhaś- śyāmalaṃ meghamaṇḍalam // PNc_2.5 // / vyādhūtimuktamarutā vyarucac cāmareṇa saḥ /
vyarucat+cāmareṇa saḥ / bandi-gṝhāt+niḥśvasatā \var{
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10092518 (0.043):
hṝtā tasya-ekadā dhenus-\var{hṝtā\lem \ed; hṝtvā \buh}
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078296 (0.054):
paspṝśe pārthivas+bhṝśam\var{bhṝśam\lem \k; hṝdi \ed}
yaśasā+iva+ādi-bhū-bhujām / PNc_2.6 / vyadhāt+ iva+udgatais+dūraṃ
cūḍā-ratna-raśmibhis+ / niśākara-kuraṅgasya / pāśam ākāśa-vartmani
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007998 (0.0):
vyadhād ivodgatair dūraṃ cūḍāratnaraśmibhiḥ / / niśākarakuraṅgasya pāśam ākāśavartmani // PNc_2.7 //
PNc_2.7 / tasya+aṃsayos+nṝ-siṃhasya / hāra-kānti-saṭā-bharas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008005 (0.062):
tasyāṃsayor nṛsiṃhasya hārakāntisaṭābharaḥ / / uvāha kaṇṭhalagnaśrī- vilāsahasitaśriyam // PNc_2.8 //
uvāha kaṇṭha-lagna-śrī- / vilāsa-hasita-śriyam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008013 (0.0):
tasyāṃsayor nṛsiṃhasya hārakāntisaṭābharaḥ / / uvāha kaṇṭhalagnaśrī- vilāsahasitaśriyam // PNc_2.8 //
PNc_2.8 / puras+pade pade tasya / nānā-ratna-aṅgada-tviṣas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008020 (0.0):
uvāha kaṇṭhalagnaśrī- vilāsahasitaśriyam // PNc_2.8 // / puraḥ pade pade tasya nānāratnāṅgadatviṣaḥ /
racayanti sma sañcāri / cāpaṃ prācīna-barhiṣas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008022 (0.025):
puraḥ pade pade tasya nānāratnāṅgadatviṣaḥ / / racayanti sma sañcāri cāpaṃ prācīnabarhiṣaḥ // PNc_2.9 //
PNc_2.9 / bhāti sma kaṇṭha-ābharaṇa- / padma-rāga-prabhā-vṝtas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008029 (0.042):
racayanti sma sañcāri cāpaṃ prācīnabarhiṣaḥ // PNc_2.9 // / bhāti sma kaṇṭhābharaṇa- padmarāgaprabhāvṛtaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11540882 (0.045):
bhājanaṃ tasya tasyāham Pnc_16.96c / bhāti sma kaṇṭhābharaṇa Pnc_2.10a
rājanya-asra-saras-snātas+ / sa bhārgavas+iva+aparas+
PNc_2.10 / ruruce sa puras-tvaṅgat-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008046 (0.0):
rājanyāsrasaraḥsnātaḥ sa bhārgava ivāparaḥ // PNc_2.10 // / ruruce sa purastvaṅgat- sitacchatraparamparaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11544079 (0.004):
ruruce 'limaṇḍalam udaṃśu Pnc_15.52a / ruruce sa purastvaṅgat Pnc_2.11a
sita-cchatra-paramparas+ / velā-anila-samuddhūta-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008046 (0.053):
ruruce sa purastvaṅgat- sitacchatraparamparaḥ /
pheṇas+patis+iva+arṇasām / PNc_2.11 / upāyanīkṝta-unnidra-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008059 (0.022):
velānilasamuddhūta- pheṇaḥ patir ivārṇasām // PNc_2.11 //
padma-kiñjalka-saurabhas+ / tam asevata samrājaṃ / Vindhya-dūtas+iva+anilas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008061 (0.049):
upāyanīkṛtonnidra- padmakiñjalkasaurabhaḥ / / tam asevata samrājaṃ vindhyadūta ivānilaḥ // PNc_2.12 //
PNc_2.12 / tat-aśvīya-khura-utkhātais+ / pāṃsu-kūṭais+ajāyata
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008071 (0.028):
tam asevata samrājaṃ vindhyadūta ivānilaḥ // PNc_2.12 // / tadaśvīyakhurotkhātaiḥ pāṃsukūṭair ajāyata /
punas+prasabha-vardhiṣṇu- / Vindhya-śaṅkā-ākulaṃ jagat
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008081 (0.025):
punaḥ prasabhavardhiṣṇu- vindhyaśaṅkākulaṃ jagat // PNc_2.13 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11545960 (0.028):
Vindhyadūta ivānilaḥ Pnc_2.12d / Vindhyaśaṅkākulaṃ jagat Pnc_2.13d
PNc_2.13 / sa-hema-śṝṅkhalās+śvānas+ / śvetās+tasya+agratas+yayus+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008082 (1.192):
punaḥ prasabhavardhiṣṇu- vindhyaśaṅkākulaṃ jagat // PNc_2.13 // / sahemaśṛṅkhalāḥ śvānaḥ śvetās tasyāgrato yayuḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10092317 (0.024):
daṇḍatvam adhirohat / PNc_11.50 / ādātum avataṃsāya / Svarṇadī-hema-puṣkaram
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11543061 (0.027):
yaśāṃsi yasya stabakībhavanti Pnc_1.83d / Yaśobhaṭasyāttaruṣo 'pi ropān Pnc_17.36b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11522471 (0.027):
atiraktam āyatatareṇa Pnc_15.57a / atirāgiṇi praṇayiṇīva Pnc_15.54a / ativatsalayā samaṃ sakhībhir Pnc_5.28a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11527208 (0.034):
udañcitavyāyatapakṣmaṇā tataḥ Pnc_7.66a / udañcitāḥ kāñcanakaṅkaṭebhyaḥ Pnc_17.2b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10092902 (0.034):
PNc_11.89 / akaṅkaṇam akeyūram / anūpuram amekhalam / Hūṇa-avarodha-vaidhavya-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083543 (0.039):
praharan keli-mṝge kṝta-vyālīkas+ / PNc_5.53 / atha vā mṝgayiṣyate na hāraṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3017445 (0.046):
nirmitaṃ maṇimayūkhapallavair bālam ātapam iva vyalokata // PNc_8.60 // / indranīlakapiśīrṣakaṃ tataḥ sa abhitaḥ sphaṭikasālam aikṣata /
vahantas+sa-taḍit-dāma- / śāradā-ambu-dhara-śriyam
PNc_2.14 / tatas+turaga-heṣābhis+ / patti-kolāhalena ca
ajāyanta bhaya-udbhrānta- / śvāpadā vindhya-bhūmayas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008110 (0.0):
tatas turagaheṣābhiḥ pattikolāhalena ca / / ajāyanta bhayodbhrānta- śvāpadā vindhyabhūmayaḥ // PNc_2.15 //
PNc_2.15 / rabhasā+ākṝṣṭa-kodaṇḍaṃ / karṇapūrīkṝta-īkṣaṇās+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008111 (0.050):
ajāyanta bhayodbhrānta- śvāpadā vindhyabhūmayaḥ // PNc_2.15 // / rabhasākṛṣṭakodaṇḍaṃ karṇapūrīkṛtekṣaṇāḥ /
tam anaṅgam iva+apaśyan / vana-ante vana-devatās+
PNc_2.16 / mayi goptari coras+ayam / abalā-locana-śriyas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008125 (0.055):
tam anaṅgam ivāpaśyan vanānte vanadevatāḥ // PNc_2.16 // / mayi goptari coro 'yam abalālocanaśriyaḥ /
iti+iva mumuce tena / kṝṣṇa-sāre śilī-mukhas+ / PNc_2.17
sa citra-varṇa-vicchitti- / hāriṇos+avanī-patis+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008135 (0.0):
itīva mumuce tena kṛṣṇasāre śilīmukhaḥ // PNc_2.17 // / sa citravarṇavicchitti- hāriṇor avanīpatiḥ /
śrīharṣas+iva saṃghaṭṭaṃ cakre / bāṇa-mayūrayos+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008144 (0.059):
śrīharṣa iva saṃghaṭṭaṃ cakre bāṇamayūrayoḥ // PNc_2.18 // / camarīṇāṃ śarotkṛttaiḥ sa vāladhibhir ujjvalam /
PNc_2.18 / camarīṇāṃ śara-utkṝttais+ / sa vāladhibhis+ujjvalam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008151 (0.044):
śrīharṣa iva saṃghaṭṭaṃ cakre bāṇamayūrayoḥ // PNc_2.18 // / camarīṇāṃ śarotkṛttaiḥ sa vāladhibhir ujjvalam /
paritas+vyadhita+araṇyaṃ / sva-yaśas-stabakais+iva
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008154 (0.030):
camarīṇāṃ śarotkṛttaiḥ sa vāladhibhir ujjvalam / / parito vyadhitāraṇyaṃ svayaśaḥstabakair iva // PNc_2.19 //
PNc_2.19 / ā-hutas+iva sāṭopaṃ / lāṅgūla-sphoṭa-niḥsvanais+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008164 (0.031):
āhuta iva sāṭopaṃ lāṅgūlasphoṭaniḥsvanaiḥ / / abhyadhāvad abhivyāghrān āgrataḥ kautukena sa // PNc_2.20 //
abhyadhāvat+abhivyāghrān+ / āgratas+kautukena sas+ / PNc_2.20
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11525523 (0.046):
ākhyātavān smitasudhāsnapitauṣṭhabimbas Pnc_13.65c / āgrataḥ kautukena sa Pnc_2.20d / āghrātarāmāmukhapadmagandhaḥ Pnc_14.41b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008169 (0.047):
āhuta iva sāṭopaṃ lāṅgūlasphoṭaniḥsvanaiḥ / / abhyadhāvad abhivyāghrān āgrataḥ kautukena sa // PNc_2.20 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083544 (0.050):
praharan keli-mṝge kṝta-vyālīkas+ / PNc_5.53 / atha vā mṝgayiṣyate na hāraṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10089905 (0.055):
jātas+yathā samprati nāga-lokas+ / PNc_9.57 / Hares+tvam aṃśas+atra kṝta-avatāras+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013963 (0.059):
tam ānarceva rājendum animittasmitena sā // PNc_6.45 // / sā ca doḥśayitabhuvā nṛpeṇāddhyāsitā hṛdi /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3032240 (0.061):
yāti sma bhūṣitakulaḥ kularājadhānīṃ dhārām amātyakathitāmṛgayetivṛttaḥ // / PNc_18.62 // / udghāṭiteṣv atha vilokanakautukena vātāyaneṣu paritaḥ purasundarībhiḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012815 (0.062):
tvam anāgasi yac chaśiprabhāyāḥ praharan kelimṛge kṛtavyālīkaḥ // PNc_5.53 / atha vā mṛgayiṣyate na hāraṃ viśikhaṃ dāsyati coragendrakanyā /
vidhitsus+ātmanas+śauryam / asāmānyam iva+ādadhe
sa śarān puṇḍarīkeṣu / puṇḍarīka-āyata-īkṣaṇas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008179 (0.018):
vidhitsur ātmanaḥ śauryam asāmānyam ivādadhe / / sa śarān puṇḍarīkeṣu puṇḍarīkāyatekṣaṇaḥ // PNc_2.21 //
PNc_2.21 / tais+tasya bāhu-vīryeṇa / dṝṣṭena vrīḍitais+iva
tatyaje vikrama-spardhā / puras+paścāt tu jīvitam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008192 (0.0):
tais tasya bāhuvīryeṇa dṛṣṭena vrīḍitair iva / / tatyaje vikramaspardhā puraḥ paścāt tu jīvitam // PNc_2.22 //
PNc_2.22 / kṣites+eka-ātapatrāyās+ / sa patis+matsarāt+iva
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008193 (0.044):
tatyaje vikramaspardhā puraḥ paścāt tu jīvitam // PNc_2.22 // / kṣiter ekātapatrāyāḥ sa patir matsarād iva /
udagra-puṇḍarīkatvaṃ / na sehe vindhya-bhū-bhṝtas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008203 (0.0):
kṣiter ekātapatrāyāḥ sa patir matsarād iva / / udagrapuṇḍarīkatvaṃ na sehe vindhyabhūbhṛtaḥ // PNc_2.23 //
PNc_2.23 / araṇya-mahiṣais+dūraṃ / tasmāt+sāyaka-varṣiṇas+
apasasre vikīrṇa-aṃśos+ / tamobhis+iva bhāsvatas+ / PNc_2.24
mahā-mahiṣa-niṣpeṣa-kelis+ / pāram agāt+dvayos+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008223 (0.030):
apasasre vikīrṇāṃśos tamobhir iva bhāsvataḥ // PNc_2.24 // / mahāmahiṣaniṣpeṣakeliḥ pāram agād dvayoḥ /
rājñas+tasya+aticaṇḍasya / caṇḍikā-caraṇasya ca / PNc_2.25 / śaradi+iva prasarpantyāṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008232 (0.0):
mahāmahiṣaniṣpeṣakeliḥ pāram agād dvayoḥ / / rājñas tasyāticaṇḍasya caṇḍikācaraṇasya ca // PNc_2.25 //
tasya kodaṇḍa-ṭāṅkṝtau / vinidra-jṝmbhita-haris+ / Vindhya-udadhis+ajāyata
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008234 (0.043):
rājñas tasyāticaṇḍasya caṇḍikācaraṇasya ca // PNc_2.25 // / śaradīva prasarpantyāṃ tasya kodaṇḍaṭāṅkṛtau / / vinidrajṛmbhitaharir vindhyodadhir ajāyata // PNc_2.26 //
PNc_2.26 / aśeṣa-bhuvana-khyāta- / vikrame+avyakta-vikramais+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008246 (0.0):
vinidrajṛmbhitaharir vindhyodadhir ajāyata // PNc_2.26 // / aśeṣabhuvanakhyāta- vikrame 'vyaktavikramaiḥ /
darpāt+mumucire tasmin / tiryak+kesaribhis+dṝśas+ / PNc_2.27
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008253 (0.056):
darpān mumucire tasmin tiryakkesaribhir dṛśaḥ // PNc_2.27 // / sa teṣāṃ sahajodagra- śauryasañcāravīthiṣu /
sa teṣāṃ sahaja-udagra- / śaurya-sañcāra-vīthiṣu
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008260 (0.0):
darpān mumucire tasmin tiryakkesaribhir dṛśaḥ // PNc_2.27 // / sa teṣāṃ sahajodagra- śauryasañcāravīthiṣu /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11548349 (0.034):
satārahāreṇa bhujāntareṇa ca Pnc_4.30b / sa teṣāṃ sahajodagra Pnc_2.28a
matta-ibha-mauktika-uttaṃsān+ / na sehe nakha-śuktiṣu
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008268 (0.0):
sa teṣāṃ sahajodagra- śauryasañcāravīthiṣu / / mattebhamauktikottaṃsān na sehe nakhaśuktiṣu // PNc_2.28 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11536583 (0.003):
na sehe nakhaśuktiṣu Pnc_2.28d / na sehe vindhyabhūbhṛtaḥ Pnc_2.23d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11541342 (0.062):
mattebhamauktikottaṃsān Pnc_2.28c / mattebhavadhaniḥsahāḥ Pnc_11.59b
PNc_2.28 / yūthe mahā-varāhāṇāṃ / gate tat-bāṇa-gocaram
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008275 (0.0):
mattebhamauktikottaṃsān na sehe nakhaśuktiṣu // PNc_2.28 // / yūthe mahāvarāhāṇāṃ gate tadbāṇagocaram /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11536580 (0.050):
na sehe nakhaśuktiṣu Pnc_2.28d / na sehe vindhyabhūbhṛtaḥ Pnc_2.23d
cirāt+palvala-mustānāṃ / santānas+svastimān+abhūt
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008281 (0.015):
yūthe mahāvarāhāṇāṃ gate tadbāṇagocaram / / cirāt palvalamustānāṃ santānaḥ svastimān abhūt // PNc_2.29 //
PNc_2.29 / sa-mada-kroḍa-daṃṣṭrābhis+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008284 (1.192):
cirāt palvalamustānāṃ santānaḥ svastimān abhūt // PNc_2.29 // / samadakroḍadaṃṣṭrābhiḥ kṛttābhiḥ kautukena sa /
kṝttābhis+kautukena sas+ / sthalīs+vyadhita vindhyasya
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008293 (0.023):
samadakroḍadaṃṣṭrābhiḥ kṛttābhiḥ kautukena sa / / sthalīr vyadhita vindhyasya vikīrṇendukalā iva // PNc_2.30 //
vikīrṇa-indu-kalās+iva / PNc_2.30 / a-sairibham a-sāraṅgam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008294 (0.024):
samadakroḍadaṃṣṭrābhiḥ kṛttābhiḥ kautukena sa / / sthalīr vyadhita vindhyasya vikīrṇendukalā iva // PNc_2.30 //
a-vārāham a-kesari / kṣaṇāt+vanam+a-śārdūlam / ātta-cāpas+cakāra sas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008307 (0.039):
kṣaṇād vanam aśārdūlam āttacāpaś cakāra sa // PNc_2.31 //
PNc_2.31 / {\lq}alaṃ prahṝtya bhū-pāla
sattveṣu+an-aparādhiṣu{\rq} / iti+iva sas+khaga-ārāvais+
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10246212 (0.055):
95.10d puṃsaḥ pradhānasya hi kāraṇaṃ tat// / 95.11ab/ prārambhamāṇeṣu[K.prārabhyamāṇeṣu] ca sarva^kāryeṣv arka^anvitād
nyaṣedhi vana-rājibhis+ / PNc_2.32 / asevanta samīrās+tam+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008319 (0.026):
itīva saḥ khagārāvair nyaṣedhi vanarājibhiḥ // PNc_2.32 // / asevanta samīrās tam anastamṛgayāśramam /
an-asta-mṝgayā-śramam / surata-śrānta-śabarī-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008328 (0.026):
asevanta samīrās tam anastamṛgayāśramam / / surataśrāntaśabarī- kabarīmālyacumbinaḥ // PNc_2.33 //
kabarī-mālya-cumbinas+ / PNc_2.33 / saciva-varṇanam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085053 (0.018):
surata-klānta-śabarī- / kabarī-mālya-cumbinas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078173 (0.047):
na ranti-devas+na pṝthus+na pārthas+ / PNc_1.88 / saciva-varṇanam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008331 (0.056):
asevanta samīrās tam anastamṛgayāśramam / / surataśrāntaśabarī- kabarīmālyacumbinaḥ // PNc_2.33 //
atha+indra-cāpa-lalitaṃ / sañcarantam itas tatas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008337 (0.039):
surataśrāntaśabarī- kabarīmālyacumbinaḥ // PNc_2.33 // / sacivavarṇanam / athendracāpalalitaṃ sañcarantam itas tataḥ /
a-manda-mṝgayā-āsaṅgas+ / sas+kuraṅgam alokata
PNc_2.34 / sas+api taṃ valita-grīvas- / kṣaṇaṃ sthitvā dadarśa ca
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008350 (0.029):
amandamṛgayāsaṅgaḥ saḥ kuraṅgam alokata // PNc_2.34 // / so 'pi taṃ valitagrīvaḥ kṣaṇaṃ sthitvā dadarśa ca /
nirantara-latā-puñjaṃ / Vindhya-kuñjaṃ viveśa ca
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008356 (0.0):
so 'pi taṃ valitagrīvaḥ kṣaṇaṃ sthitvā dadarśa ca / / nirantaralatāpuñjaṃ vindhyakuñjaṃ viveśa ca // PNc_2.35 //
PNc_2.35 / tatas+turagam utsṝjya / visṝjya+anuplavān api
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008358 (0.031):
nirantaralatāpuñjaṃ vindhyakuñjaṃ viveśa ca // PNc_2.35 // / tatas turagam utsṛjya visṛjyānuplavān api /
tam anviyāya sāraṅgaṃ / sāraṅga-āyata-locanas+ / PNc_2.36
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008366 (0.025):
tatas turagam utsṛjya visṛjyānuplavān api / / tam anviyāya sāraṅgaṃ sāraṅgāyatalocanaḥ // PNc_2.36 //
devas+ramāṅgadena+atha / sas+śriyā+iva+anvagamyata
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008373 (0.050):
tam anviyāya sāraṅgaṃ sāraṅgāyatalocanaḥ // PNc_2.36 // / devo ramāṅgadenātha saḥ śriyevānvagamyata /
chāyā nivartate jātu / na tu tasya+eṣa bhū-pates+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008377 (0.0):
devo ramāṅgadenātha saḥ śriyevānvagamyata / / chāyā nivartate jātu na tu tasyaiṣa bhūpateḥ // PNc_2.37 //
PNc_2.37 / mṝga-anusārī vicarann / ātta-cāpas+vane vane
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008388 (0.025):
mṛgānusārī vicarann āttacāpo vane vane /
līlāṃ kirāta-veṣasya / sas+prapede pinākinas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008394 (0.025):
mṛgānusārī vicarann āttacāpo vane vane / / līlāṃ kirātaveṣasya saḥ prapede pinākinaḥ // PNc_2.38 //
PNc_2.38 / dūrāt+eva sa tena+atha / śaravyatvam anīyata
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008399 (0.0):
līlāṃ kirātaveṣasya saḥ prapede pinākinaḥ // PNc_2.38 // / dūrād eva sa tenātha śaravyatvam anīyata /
sva-nāma-dheyasya cihnasya / hema-puṅkhasya patriṇas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008406 (0.054):
svanāmadheyasya cihnasya hemapuṅkhasya patriṇaḥ // PNc_2.39 //
PNc_2.39 / śilā-bheda-kṣamena+api\var{śilābheda
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008408 (0.049):
svanāmadheyasya cihnasya hemapuṅkhasya patriṇaḥ // PNc_2.39 // / śilābhedakṣamenāpi kim api ślathamuṣṭinā /
kim api ślatha-muṣṭinā / abhūt+viddhas+sas+sāraṅgas+
tena tvaci ca marmaṇi / PNc_2.40 / sas+śara-āpāta-bhītena
manasas+api+atiraṃhasā / atidūraṃ kuraṅgeṇa / ninye rāmas+iva+aparas-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008432 (0.018):
saḥ śarāpātabhītena manaso 'py atiraṃhasā / / atidūraṃ kuraṅgeṇa ninye rāma ivāparaḥ // PNc_2.41 //
PNc_2.41 / tena vindhya-aṭavī-madhye / dhāvan nīrandhra-vīrudhi
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008441 (0.019):
atidūraṃ kuraṅgeṇa ninye rāma ivāparaḥ // PNc_2.41 // / tena vindhyāṭavīmadhye dhāvan nīrandhravīrudhi /
utpatann utpatann eva / sa kevalam alakṣyata / PNc_2.42
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008445 (0.0):
tena vindhyāṭavīmadhye dhāvan nīrandhravīrudhi / / utpatann utpatann eva sa kevalam alakṣyata // PNc_2.42 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11548101 (0.062):
sakuśāṅkālpapallavā Pnc_11.17b / sa kevalam alakṣyata Pnc_2.42d
dṝśās+vana-sthalīs+kurvan / vikīrṇa-indīvarās+iva
javāt+dūram atikrāntaṃ / taṃ kṣitīśas+tadā+aikṣata
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008457 (0.008):
javād dūram atikrāntaṃ taṃ kṣitīśas tadaikṣata // PNc_2.43 //
PNc_2.43 / tatas+tirohite tasminn / a-samāpta-kutūhalas+
sva-bāṇas+iva sa prāpa / pṝthivīṃ durvilakṣatām
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18291103 (0.059):
gaty antaraṃ na prāpa | tataś ca / badhnatī na tu sutaṃ vrajeśvarī
PNc_2.44 / daśana-jyotsnayā kurvan\var{
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10100536 (0.053):
kurvan+mukhāni smerāṇi / daśana-jyotsnayā diśām
latās+stabakitās+iva / iti pārśva-gataṃ smitvā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008477 (0.0):
daśanajyotsnayā kurvan latāḥ stabakitā iva / / iti pārśvagataṃ smitvā sa jagāda ramāṅgadam // PNc_2.45 //
sas+jagāda ramāṅgadam / PNc_2.45 / ramāṅgadāya mṝga-varṇanam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008479 (0.0):
iti pārśvagataṃ smitvā sa jagāda ramāṅgadam // PNc_2.45 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3028904 (0.050):
sīmantitādharaḥ smitvā tam ity ūce ramāṅgadaḥ // PNc_16.84 // / āsāṃ sudhārasārdrāṇāṃ śuddhānām asurādhipa /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10096480 (0.054):
apāṅga-valgīni vilocanāni / PNc_14.5 / ramāṅgada-kṝtaṃ varṇanam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11548297 (0.056):
sacivo malayānilaḥ Pnc_6.4d / sa jagāda ramāṅgadam Pnc_2.45d / sajaṭāpallavaṃ śiraḥ Pnc_11.97b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11526261 (0.063):
iti pārśvagataṃ smitvā Pnc_2.45c / iti pārśvavartinam udīrya maunavān Pnc_10.45a
ayaṃ tulita-paulomī- / kānta-kāmuka-vigrahas+ / mṝgas+dṝk-gocaraṃ kac-cit-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008493 (0.018):
ramāṅgadāya mṛgavarṇanam / ayaṃ tulitapaulomī- kāntakāmukavigrahaḥ /
gatas tava ramāṅgada! / PNc_2.46 / tat-vadhū-sva-kara-nyasta-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008508 (0.009):
mṛgo dṛggocaraṃ kaccit- gatas tava ramāṅgada! // PNc_2.46 // / tadvadhūsvakaranyasta- citrapatralatāṅkitaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11532816 (0.041):
tadrūpollekhalekhayā Pnc_6.27d / tadvadhūsvakaranyasta Pnc_2.47a
citra-patra-latā-aṅkitas+ / asau vihāra-hariṇas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008510 (0.010):
tadvadhūsvakaranyasta- citrapatralatāṅkitaḥ /
kiṃ syāt+anala-sārathes+ / PNc_2.47 / api dṝṣṭā tvayā+etasya
kaṇṭhe kanaka-śṝṅkhalā? / churitasya+indra-cāpena
Sivamahimnastava (sivmstxu.htm.txt) 27448081 (0.039):
vidheyasya+āsīt+yas+trinayana viṣam+saṃhṛtavatas+ | / na kalmāṣas+kaṇṭhe tava na kurute na śriyam+aho
meghasya+iva taḍit-latā / PNc_2.48 / mṝga-jātis+a-pūrvā+iyaṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008527 (0.052):
churitasyendracāpena meghasyeva taḍillatā // PNc_2.48 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11542520 (0.064):
meghasiktasikatenavartmanā Pnc_8.36c / meghasyeva taḍillatā Pnc_2.48d
sarvathā vasudhā-tale / sambhavati+amara-adrau vā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008537 (0.0):
mṛgajātir apūrveyaṃ sarvathā vasudhātale / / sambhavaty amarādrau vā bhuvane vā phaṇābhṛtām // PNc_2.49 //
bhuvane vā phaṇā-bhṝtām / PNc_2.49 / asya+ākhaṇḍala-kodaṇḍa-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008542 (0.063):
sambhavaty amarādrau vā bhuvane vā phaṇābhṛtām // PNc_2.49 // / asyākhaṇḍalakodaṇḍa- kānti carmātipāvanam /
kānti carma+ati-pāvanam / gaja-pṝṣṭhe nidhāsyāmi
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008546 (0.019):
sambhavaty amarādrau vā bhuvane vā phaṇābhṛtām // PNc_2.49 // / asyākhaṇḍalakodaṇḍa- kānti carmātipāvanam /
mahā-samara-parvasu / PNc_2.50 / yat+nimajjati mat-cetas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008556 (0.0):
gajapṛṣṭhe nidhāsyāmi mahāsamaraparvasu // PNc_2.50 //
kutūhala-rasa-ūrmiṣu / mārgam anveṣṭum etasya / tat+ehi prayatāvahe
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008563 (0.0):
yan nimajjati maccetaḥ kutūhalarasormiṣu /
PNc_2.51 / iti+uktvā virate tasmin+ / Paramāra-mahī-bhṝti
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008565 (0.0):
mārgam anveṣṭum etasya tad ehi prayatāvahe // PNc_2.51 // / ity uktvā virate tasmin paramāramahībhṛti /
ūce ramāṅgadena+evam / avāpya+avasaraṃ vacas+ / PNc_2.52
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008573 (0.020):
ūce ramāṅgadenaivam avāpyāvasaraṃ vacaḥ // PNc_2.52 //
ramāṅgada-kṝtas+mṝga-anusaraṇa-niṣedhas+ / krudhā+iva+adhijya-cāpena
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008583 (0.056):
ramāṅgadakṛto mṛgānusaraṇaniṣedhaḥ / krudhevādhijyacāpena varṇasaṅkaradarśinā /
varṇa-saṅkara-darśinā / tvayā+eṣa citra-sāraṅgas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008589 (0.0):
ramāṅgadakṛto mṛgānusaraṇaniṣedhaḥ / krudhevādhijyacāpena varṇasaṅkaradarśinā /
deva dūram anudruta / PNc_2.53 s / a-śūnyās+sura-gandharva-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008596 (0.020):
tvayaiṣa citrasāraṅgo deva dūram anudruta // PNc_2.53 s //
siddha-vidyādhara-uragais+ / imās+nava-nava-āścarya-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008598 (0.017):
tvayaiṣa citrasāraṅgo deva dūram anudruta // PNc_2.53 s // / aśūnyāḥ suragandharva- siddhavidyādharoragaiḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15550643 (0.050):
devadānavagandharva $ siddhavidyādharoragaiḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27807844 (0.050):
devadānavagandharva siddhavidyādharoragaiḥ /
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22518274 (0.057):
BhP_04.01.022/1 apsaro-muni-gandharva- siddha-vidyādharoragaiḥ
Bhagavata-Purana 5 (bhp_05u.htm.txt) 26559662 (0.060):
surāsuroraga-siddha-gandharva-vidyādhara-muni-gaṇair
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2703504 (0.060):
dhyāyamānaḥ surāsuroraga siddha gandharva vidyādhara muni gaṇair
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10779503 (0.062):
yatra vai vasurudraiśca brahmād yaiś ca surāsuraiḥ / / siddhagandharvayakṣaiś ca vidyādharamahoragaiḥ // RKS_15.5 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2667466 (0.063):
apsaro muni gandharva siddha vidyādharoragaiḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23185373 (0.063):
apsaro-muni-gandharva-siddha-vidyādharoragaiḥ |
nidhayas+vindhya-bhūmayas+ / PNc_2.54 / virama+atyādaras+kas+ayaṃ
kuraṅga-anveṣaṇe tava / na dhāvanti+artha-riktāsu
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008615 (0.0):
viramātyādaraḥ ko 'yaṃ kuraṅgānveṣaṇe tava / / na dhāvanty arthariktāsu kriyāsu tvādṛśāṃ dhiyaḥ // PNc_2.55 //
kriyāsu tvādṝśāṃ dhiyas+ / PNc_2.55 / mṝgayā-āsakta-cittasya
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008622 (0.047):
na dhāvanty arthariktāsu kriyāsu tvādṛśāṃ dhiyaḥ // PNc_2.55 // / mṛgayāsaktacittasya tavātra vicariṣyataḥ /
tava+atra vicariṣyatas- / pathi locanayos+eṣa
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18755200 (0.055):
pṛcchati // ko vā strī puruṣo vā ti // tasya tāye tāpasīye strīdharmā ca / ācikṣitā na eṣa tava vayasyo na eṣa ṛṣikumāro eṣā strī nalinī nāma
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008624 (0.064):
mṛgayāsaktacittasya tavātra vicariṣyataḥ / / pathi locanayor eṣa puno 'py āpatiṣyati // PNc_2.56 //
punas+api+āpatiṣyati / PNc_2.56 / śaras+saṃhriyatām eṣa
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008632 (0.062):
pathi locanayor eṣa puno 'py āpatiṣyati // PNc_2.56 // / śaraḥ saṃhriyatām eṣa dhanur apy avatāryatām /
dhanus+api+avatāryatām / śeṣā ca svastimatī+astu
deva śvāpada-santatis+ / PNc_2.57 / daśā dinasya tīvrā+iyaṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008646 (0.021):
śeṣā ca svastimaty astu deva śvāpadasantatiḥ // PNc_2.57 // / daśā dinasya tīvreyaṃ yad ayaṃ bhagavān raviḥ /
yat+ayaṃ bhagavān ravis+ / kṝṣṇasya+urasi puṣṇāti
nabhasas+kaustubha-śriyam / PNc_2.58 / nihateṣu tvayā deva
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008659 (0.0):
kṛṣṇasyorasi puṣṇāti nabhasaḥ kaustubhaśriyam // PNc_2.58 //
sattveṣu vyathitās+iva / etās+vahanti santāpam
atīva+araṇya-bhūmayas+ / PNc_2.59 / amībhis+bāla-vānīra-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008666 (0.013):
etā vahanti santāpam atīvāraṇyabhūmayaḥ // PNc_2.59 //
viṭapeṣu+a-gata-klamais+ / kapiñjalais+itas+paśya
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008676 (0.038):
amībhir bālavānīra- viṭapeṣv agataklamaiḥ / / kapiñjalair itaḥ paśya sahasaiva nilīyate // PNc_2.60 //
sahasā+eva nilīyate / PNc_2.60 / arka-aṃśu-glapitais+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008680 (0.0):
kapiñjalair itaḥ paśya sahasaiva nilīyate // PNc_2.60 //
ebhis+itas+api+ālikhitais+iva / rāja-jambū-nikuñjeṣu
paśya puṃs-kokilais+sthitam / PNc_2.61 / āhlāda-hetus+snigdhā+iyam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008694 (0.015):
rājajambūnikuñjeṣu paśya puṃskokilaiḥ sthitam // PNc_2.61 //
itas+vanyena dantinā / paśya nīpa-taros+chāyā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008701 (0.0):
rājajambūnikuñjeṣu paśya puṃskokilaiḥ sthitam // PNc_2.61 // / āhlādahetuḥ snigdheyam ito vanyena dantinā /
sa-vaśena niṣevyate / PNc_2.62 / nava-ambu-dhara-nīlas+ayaṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008705 (0.0):
paśya nīpataroś chāyā savaśena niṣevyate // PNc_2.62 //
dāva-dhūma-latā-udgamas+ / nīla-kaṇṭhais+itas+tarṣāt+
sa-utkaṇṭhais+avalokyate / PNc_2.63 / anayā vidruma-stamba-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008722 (0.0):
nīlakaṇṭhair itas tarṣāt sotkaṇṭhair avalokyate // PNc_2.63 // / anayā vidrumastamba- bhaṅgapiṅgalayā dṛśā /
bhaṅga-piṅgalayā dṝśā / itas+palvala-paṅka-antas+\var{
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008724 (0.030):
nīlakaṇṭhair itas tarṣāt sotkaṇṭhair avalokyate // PNc_2.63 // / anayā vidrumastamba- bhaṅgapiṅgalayā dṛśā /
Nilakantha Diksita: Kalividambana (nkalivxu.htm.txt) 5548711 (0.047):
\var{visaṃsthulau\lem \em; visaṃsphuṭau \ed} |
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10098255 (0.047):
dhṝtam udakam etya pṝṣṭhatas+\var{pṝṣṭhataḥ\lem \em; pṝṣṭataḥ \ed}
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 436574 (0.048):
dūrādivyapadeśabhājaś ca, prakāśaikarūpatvena tv īśvarasya na kvāpy / \var{kvāpy\lem \em kvapy \ed} aprakāśasaṃbhavāt paramāṇav api /
vyaktim abhyeti sairibhas+ / PNc_2.64 / kaṭhora-ātapa-taptasya
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008738 (0.044):
kaṭhorātapataptasya rājahaṃsasya samprati / / narendra nalinīpatram ātapatrībhavaty adaḥ // PNc_2.65 //
rājahaṃsasya samprati / nara-indra nalinī-patram
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008738 (0.037):
kaṭhorātapataptasya rājahaṃsasya samprati / / narendra nalinīpatram ātapatrībhavaty adaḥ // PNc_2.65 //
ātapatrībhavati+adas+ / PNc_2.65 / mukham aśva-raja-channa-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008750 (0.0):
narendra nalinīpatram ātapatrībhavaty adaḥ // PNc_2.65 // / mukham aśvarajachanna- kapolaphalakadyuti /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11542139 (0.047):
mukhadhṛtahāralataḥ kutūhalasy Pnc_3.25 ad / mukham aśvarajachanna Pnc_2.66a
kapola-phalaka-dyuti / deva danturayanti+ete / tava+api sveda-bindavas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008754 (0.0):
mukham aśvarajachanna- kapolaphalakadyuti /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10090224 (0.056):
smita-puṣpita-adhara-dalas+ramāṅgadas+ / PNc_10.5 / iha kiṃ pratisphurati me tava+agratas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11533413 (0.064):
tava santāpadīpanam Pnc_6.80b / tava savṛīḍavilokiteṣv iva Pnc_12.40d
PNc_2.66 / tat+atra kusuma-smere / niḥsvanat-sa-mada-ālini
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008761 (0.049):
deva danturayanty ete tavāpi svedabindavaḥ // PNc_2.66 // / tad atra kusumasmere niḥsvanatsamadālini /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11527901 (0.051):
etad vinidrakusumadadyuti padmaguptaḥ Pnc_gp.1c / etan mayā ghaṭitam ujjvalakānti kāvya Pnc_gp.2c
vinīyatāṃ latā-kuñje / tvayā+eṣa mṝgayā-śramas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008768 (0.037):
vinīyatāṃ latākuñje tvayaiṣa mṛgayāśramaḥ // PNc_2.67 //
PNc_2.67 / api svaccha-jalā deva / kalahaṃsa-aṅka-saikatā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008778 (0.0):
vinīyatāṃ latākuñje tvayaiṣa mṛgayāśramaḥ // PNc_2.67 // / api svacchajalā deva kalahaṃsāṅkasaikatā /
varāha-utkhāta-mṝtsnā+iyaṃ / puras+puṣkariṇī tava
PNc_2.68 / tvām iva+arka-kara-klāntam / ākārayitum etayā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008792 (0.0):
varāhotkhātamṛtsneyaṃ puraḥ puṣkariṇī tava // PNc_2.68 // / tvām ivārkakaraklāntam ākārayitum etayā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11534578 (0.026):
tvām indum iva paryāpta Pnc_11.28c / tvām ivārkakaraklāntam Pnc_2.69a
ayam ādhūta-kahlāra- / kalikas+preṣitas+anilas+ / PNc_2.69
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008797 (1.192):
tvām ivārkakaraklāntam ākārayitum etayā / / ayam ādhūtakahlāra- kalikaḥ preṣito 'nilaḥ // PNc_2.69 //
latā-puṣpa-utkarais+kīrṇas+ / mārgas+ayam avagāhyatām
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008797 (0.047):
ayam ādhūtakahlāra- kalikaḥ preṣito 'nilaḥ // PNc_2.69 // / latāpuṣpotkaraiḥ kīrṇo mārgo 'yam avagāhyatām /
itas+vanya-ibha-muktābhis+ / imās+śarkarilās+bhuvas+
PNc_2.70 / iti+ukte masṝṇaṃ tena / nṝpasya padam ādadhe
smitaṃ sarasvatī-ratna- / paryaṅke danta-vāsasi
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008821 (0.0):
ity ukte masṛṇaṃ tena nṛpasya padam ādadhe / / smitaṃ sarasvatīratna- paryaṅke dantavāsasi // PNc_2.71 //
PNc_2.71 / Yaśobhaṭa-upadiṣṭena / gatvā kiñ-cit+iva+adhvanā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008824 (0.048):
smitaṃ sarasvatīratna- paryaṅke dantavāsasi // PNc_2.71 // / yaśobhaṭopadiṣṭena gatvā kiñcid ivādhvanā /
prāpa puṣkariṇī-tīram / Avanti-tilakas+atha sas-
PNc_2.72 / karāt+anucaras+tasya / sāndra-sveda-jala-aṅguleḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008838 (0.020):
prāpa puṣkariṇītīram avantitilako 'tha saḥ // PNc_2.72 // / karād anucaras tasya sāndrasvedajalāṅguleḥ /
madhus+manobhavasya+iva / sa-śaraṃ cāpam ādade
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008847 (0.0):
madhur manobhavasyeva saśaraṃ cāpam ādade // PNc_2.73 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11549253 (0.007):
saśabdajambūnadamekhaleva Pnc_1.18d / saśaraṃ cāpam ādade Pnc_2.73d
PNc_2.73 / atha snāna-ādi-varṇanam / tatas+snāna-icchayā spṝṣṭas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008852 (0.0):
madhur manobhavasyeva saśaraṃ cāpam ādade // PNc_2.73 // / atha snānādivarṇanam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11549252 (0.051):
saśaraṃ cāpam ādade Pnc_2.73d / sa śarān puṇḍarīkeṣu Pnc_2.21c
visṝṣṭa-śyāma-kañcukas+ / sa reje megha-nirmuktas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008860 (0.051):
tataḥ snānecchayā spṛṣṭo visṛṣṭaśyāmakañcukaḥ / / sa reje meghanirmuktaḥ paryāpta iva candramaḥ // PNc_2.74 //
paryāptas+iva candramas+ / PNc_2.74 / pramṝṣta-mṝgayā-reṇu
tat-mukhaṃ pārśva-vartinā / ruruce māruta-ākṣipta-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008876 (0.0):
pramṛṣtamṛgayāreṇu tanmukhaṃ pārśvavartinā /
parāgam iva paṅkajam / PNc_2.75 / nisarga-lalitā tasya / vimukta-alaṅkṝtis+tanus+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008880 (0.0):
pramṛṣtamṛgayāreṇu tanmukhaṃ pārśvavartinā / / ruruce mārutākṣipta- parāgam iva paṅkajam // PNc_2.75 //
latā+iva pārijātasya / paryasta-stabakā+abhavat / PNc_2.76
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008890 (0.009):
nisargalalitā tasya vimuktālaṅkṛtis tanuḥ / / lateva pārijātasya paryastastabakābhavat // PNc_2.76 //
sveda-nunna-aṅga-varṇasya / sarasīm avagāhataḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008896 (0.0):
lateva pārijātasya paryastastabakābhavat // PNc_2.76 // / svedanunnāṅgavarṇasya sarasīm avagāhataḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11551541 (0.047):
svibhāvyamānastanakuḍmalodgamam Pnc_7.10b / svedanunnāṅgavarṇasya Pnc_2.77a
vanyasya+iva+abhavat tasya / śrīs+paryanta-visarpiṇī\var{only in \k; \ed reads:
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008905 (0.030):
[Only in K; ed. reads: svedabhinnāṅgarāgaḥ sa sarasīṃ tām agāhata |
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008898 (0.033):
svedanunnāṅgavarṇasya sarasīm avagāhataḥ / / vanyasyevābhavat tasya śrīḥ paryantavisarpiṇī // PNc_2.77 //
svedabhinnāṅgarāgaḥ / sa sarasīṃ tām agāhata
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008911 (0.0):
[Only in K; ed. reads: svedabhinnāṅgarāgaḥ sa sarasīṃ tām agāhata |
madasiktataṭāghātadhūlir vanya iva dvipaḥ}
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008917 (0.0):
[Only in K; ed. reads: svedabhinnāṅgarāgaḥ sa sarasīṃ tām agāhata | / madasiktataṭāghātadhūlir vanya iva dvipaḥ}]
PNc_2.77 / sa tasyāṃ dūra-vikṣipta- / vihaga-śreṇi-mekhalas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008921 (0.061):
madasiktataṭāghātadhūlir vanya iva dvipaḥ}] / sa tasyāṃ dūravikṣipta- vihagaśreṇimekhalaḥ /
vijahāra yathā-kāmaṃ / vilāsa-kusumāyudhas+ / PNc_2.78 / uvāha visphuran-nāla-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008933 (0.015):
vijahāra yathākāmaṃ vilāsakusumāyudhaḥ // PNc_2.78 // / uvāha visphurannāla- kaṇṭakacchadmanāpi sā /
kaṇṭaka-cchadmanā+api sā / tat-aṅga-yaṣṭi-sparśena / romañcam iva padminī
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008940 (0.0):
vijahāra yathākāmaṃ vilāsakusumāyudhaḥ // PNc_2.78 // / uvāha visphurannāla- kaṇṭakacchadmanāpi sā /
PNc_2.79 / tatas+taraṅga-nirdhautam / adhyāsya sa śilā-talam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008948 (0.0):
tadaṅgayaṣṭisparśena romañcam iva padminī // PNc_2.79 // / tatas taraṅganirdhautam adhyāsya sa śilātalam /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11532140 (0.049):
tatas tam pratyamarṣo 'sya Pnc_11.109a / tatas taraṅganirdhautam Pnc_2.80a
yaśas-snapita-dik-sīmā / devas+sasnau yathā-vidhi
PNc_2.80 / tasya+a-virala-matta-ali- / niḥsvanat-chadmanā vane
agīyata+iva devasya / latābhis+snāna-kautukam\var{
PNc_2.81 / sas+dūra-udasta-paryasta- / sa-puṣpa-salila-añjalis+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008976 (0.0):
so dūrodastaparyasta- sapuṣpasalilāñjaliḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11550641 (0.045):
so dadarśa kila prajeśvaraḥ Pnc_12.69c / so dūrodastaparyasta Pnc_2.82a
jagat-tamas-apahaṃ jyotis+ / trayī-mayam upasthitas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008984 (0.057):
jagattamo'pahaṃ jyotis trayīmayam upasthitaḥ // PNc_2.82 // / tam ānarca sa rājendur maulau yasyendulekhayā /
PNc_2.82 / tam ānarca sa rāja-indus+ / maulau yasya+indu-lekhayā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008993 (0.028):
jagattamo'pahaṃ jyotis trayīmayam upasthitaḥ // PNc_2.82 // / tam ānarca sa rājendur maulau yasyendulekhayā /
kriyate svar-dhunī-bāla- / mṝṇāla-śakala-bhramas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008994 (0.054):
tam ānarca sa rājendur maulau yasyendulekhayā / / kriyate svardhunībāla- mṛṇālaśakalabhramaḥ // PNc_2.83 //
PNc_2.83 / dhanyās+hi tās+vana-latās+ / yat-phalāni+ajahāra sas+
kāryatas+sadṝśī tāsāṃ / samudra-raśanā mahī
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009013 (0.059):
kāryataḥ sadṛśī tāsāṃ samudraraśanā mahī // PNc_2.84 // / nipīya nikhilavyakta- rājacihnena pāṇinā /
PNc_2.84 / nipīya nikhila-vyakta- / rāja-cihnena pāṇinā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009019 (0.0):
kāryataḥ sadṛśī tāsāṃ samudraraśanā mahī // PNc_2.84 // / nipīya nikhilavyakta- rājacihnena pāṇinā /
upāspṝśat+sa ca+ambhoja- / kiñjalka-kapiśaṃ payas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009025 (0.021):
nipīya nikhilavyakta- rājacihnena pāṇinā / / upāspṛśat sa cāmbhoja- kiñjalkakapiśaṃ payaḥ // PNc_2.85 //
PNc_2.85 / nīla-ātapatra-mitreṇa / patreṇa+ambujinī-bhuvā
nivārita-uṣṇas+sa-śrīkaṃ / latā-kuñjaṃ jagāma sas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009039 (1.788):
nivāritoṣṇaḥ saśrīkaṃ latākuñjaṃ jagāma sa // PNc_2.86 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11544258 (0.032):
latayā karṇikārasya Pnc_6.76a / latākuñjaṃ jagāma sa Pnc_2.86d
PNc_2.86 / sa-parāge viśaśrāma / kusuma-prastare ca sas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009045 (0.0):
nivāritoṣṇaḥ saśrīkaṃ latākuñjaṃ jagāma sa // PNc_2.86 // / saparāge viśaśrāma kusumaprastare ca sa /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11548578 (0.032):
saparāge viśaśrāma Pnc_2.87a / sapuṣpasalilāñjaliḥ Pnc_2.82b
Lakṣmī-kuca-aṅga-rāgeṇa / bhinne śeṣe+iva+acyutas-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009048 (0.032):
saparāge viśaśrāma kusumaprastare ca sa / / lakṣmīkucāṅgarāgeṇa bhinne śeṣa ivācyutaḥ // PNc_2.87 //
PNc_2.87 / Ramāṅgadas+api nirvartya / tvarayā kiṃ cit+āhnikam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009058 (0.034):
ramāṅgado 'pi nirvartya tvarayā kiṃ cid āhnikam / / avāptasevāvasaraḥ paryupāsta viśāmpatim // PNc_2.88 //
avāpta-seva-avasaras+ / paryupāsta viśām-patim
PNc_2.88 / sas+bhṝṅga-dhvaninā suptas+ / vipañcī-nāda-bandhunā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009067 (0.037):
avāptasevāvasaraḥ paryupāsta viśāmpatim // PNc_2.88 // / so bhṛṅgadhvaninā supto vipañcīnādabandhunā /
tamāla-pallavais+tena / kiṃ cit+kiṃ cit+avījyata / PNc_2.89
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009076 (0.025):
so bhṛṅgadhvaninā supto vipañcīnādabandhunā / / tamālapallavais tena kiṃ cit kiṃ cid avījyata // PNc_2.89 //
nidrā-gṝhīta-nirmukta- / locanas+atha jahāra sas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009083 (0.024):
tamālapallavais tena kiṃ cit kiṃ cid avījyata // PNc_2.89 // / nidrāgṛhītanirmukta- locano 'tha jahāra sa /
ghana-chāyā-āvṝta-vyakta- / bhāsvatas+nabhasas+śriyam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009086 (0.063):
nidrāgṛhītanirmukta- locano 'tha jahāra sa / / ghanachāyāvṛtavyakta- bhāsvato nabhasaḥ śriyam // PNc_2.90 //
PNc_2.90 / pīna-aṃsa-taṭa-saṃśliṣṭa- / puṣpa-kesara-śobhinā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009096 (0.0):
ghanachāyāvṛtavyakta- bhāsvato nabhasaḥ śriyam // PNc_2.90 // / pīnāṃsataṭasaṃśliṣṭa- puṣpakesaraśobhinā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11539046 (0.041):
pītaśītakaramūrtitānavaṃ Pnc_8.35c / pīnāṃsataṭasaṃśliṣṭa Pnc_2.91a
uṣas-sa-ākalpakena-iva / śayanīyam amucyate / PNc_2.91
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009102 (0.044):
pīnāṃsataṭasaṃśliṣṭa- puṣpakesaraśobhinā / / uṣaḥsākalpakeneva śayanīyam amucyate // PNc_2.91 //
punar mṝgayā-vihāras+ / cakāra ca padaṃ citras+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009103 (0.061):
uṣaḥsākalpakeneva śayanīyam amucyate // PNc_2.91 // / punar mṛgayāvihāraḥ
sas+mṝgas+tasya cetasi / lagnaṃ hi kim api kva+api / kṝcchrāt+ākṝṣyate manas+
PNc_2.92 / prasāda-hṝdya-alaṅkārais+ / tena mūrtis+abhūṣyata
atyujjvalais+kavi-indreṇa / Kālidāsena vāk+iva
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009128 (0.051):
atyujjvalaiḥ kavīndreṇa kālidāsena vāg iva // PNc_2.93 // / jagāhe sa mahāraṇyam aṃsāsaktadhanurlataḥ /
PNc_2.93 / jagāhe sa mahā-araṇyam / aṃsa-āsakta-dhanus-latas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009136 (0.0):
atyujjvalaiḥ kavīndreṇa kālidāsena vāg iva // PNc_2.93 // / jagāhe sa mahāraṇyam aṃsāsaktadhanurlataḥ /
upoḍha-śaśabhṝt-lekhas+ / sāyam abdhim iva+aryamā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009143 (0.021):
upoḍhaśaśabhṛllekhaḥ sāyam abdhim ivāryamā // PNc_2.94 // / tasmin kusumakirmīra- tale ca vicacāra sa /
PNc_2.94 / tasmin+kusuma-kirmīra- / tale ca vicacāra sas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009149 (0.0):
upoḍhaśaśabhṛllekhaḥ sāyam abdhim ivāryamā // PNc_2.94 // / tasmin kusumakirmīra- tale ca vicacāra sa /
sphuran-nakṣatra-śabale / nabhasi+iva niśākaras+ / PNc_2.95
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009151 (0.028):
tasmin kusumakirmīra- tale ca vicacāra sa / / sphurannakṣatraśabale nabhasīva niśākaraḥ // PNc_2.95 //
mṝga-anugama-nirbandhas+ / na jagāma+asya mandatām
Maithilī-ramaṇasya+iva / vipine pṝthivī-pates+ / PNc_2.96
niśā-atikramaṇam / tatas+papāta jaladhau / virocana-phaṇā-maṇis+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009173 (0.0):
maithilīramaṇasyeva vipine pṛthivīpateḥ // PNc_2.96 // / niśātikramaṇam / tataḥ papāta jaladhau virocanaphaṇāmaṇiḥ /
dina-ahes+nīyamānasya / balāt-kāra-garutmatā
PNc_2.97 / śanais+śanais+atha vyomni
mṝga-aṅkas+padam ādadhe / sa-śaṅkas+iva bhū-pālāt+
mṝgayā-āsakta-cetasas+ / PNc_2.98 / Ramāṅgada-āstṝta-snigdha-
pallava-prastare tatas+ / vane rāja-indunā ninye
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009205 (0.0):
ramāṅgadāstṛtasnigdha- pallavaprastare tataḥ / / vane rājendunā ninye tenendutilakā niśā // PNc_2.99 //
tena+indu-tilakā niśā / PNc_2.99 / atha mukhara-khaga-apanīta-nidras+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009208 (0.014):
vane rājendunā ninye tenendutilakā niśā // PNc_2.99 //
kva-cit+api padma-sarasi+upāsya sandhyām
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009218 (0.024):
atha mukharakhagāpanītanidraḥ kvacid api padmasarasy upāsya sandhyām / / puno 'pi tam avekṣituṃ niśānte nṛpatir iyeṣṭa mṛgaṃ mṛgendrakalpaḥ //
punas+api tam avekṣituṃ niśā-ante \var{niśānte\lem \k; vanānte \ed}
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009220 (0.022):
atha mukharakhagāpanītanidraḥ kvacid api padmasarasy upāsya sandhyām / / puno 'pi tam avekṣituṃ niśānte nṛpatir iyeṣṭa mṛgaṃ mṛgendrakalpaḥ //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078295 (0.038):
paspṝśe pārthivas+bhṝśam\var{bhṝśam\lem \k; hṝdi \ed}
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10098255 (0.057):
dhṝtam udakam etya pṝṣṭhatas+\var{pṝṣṭhataḥ\lem \em; pṝṣṭataḥ \ed}
Nilakantha Diksita: Kalividambana (nkalivxu.htm.txt) 5548711 (0.057):
\var{visaṃsthulau\lem \em; visaṃsphuṭau \ed} |
nṝpatis+iyeṣṭa mṝgaṃ mṝga-indra-kalpas+
PNc_2.100 / pañca+ekena smaras+iva śarān pāṇinā hema-puṅkhān
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009239 (0.017):
pañcaikena smara iva śarān pāṇinā hemapuṅkhān anyenorvīvijayi ca dhanuḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11537953 (0.017):
pañcamaḥ prathāmā samit Pnc_6.14d / pañcaikena smara iva śarān pāṇinā hemapuṅkhān Pnc_2.101a
anyena+ūrvī-vijayi ca dhanus+sāhasa-aṅkaṃ dadhānas+
devas+sas+atha vyavaharat+ariṣu nyasta-pādas+pikālī-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009251 (0.032):
devaḥ sa atha vyavaharad ariṣu nyastapādaḥ pikālī-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11535241 (0.032):
devaḥ sa atha vyavaharad ariṣu nyastapādaḥ pikālī Pnc_2.101c
nīḍa-nyañcan-nicula-nicaya-śyāmalāsu sthalīṣu
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009258 (1.192):
nīḍanyañcanniculanicayaśyāmalāsu sthalīṣu // PNc_2.101 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11537505 (0.046):
nīḍanyañcanniculanicayaśyāmalāsu sthalīṣu Pnc_2.101d
PNc_2.101 / iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078263 (0.0):
\ed} / PNc_1.91 / iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081284 (0.0):
PNc_3.74 / iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082516 (0.0):
vīta-klamā narapates+vacasā babhūva / PNc_4.63 / iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082523 (0.0):
PNc_4.63 / iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084123 (0.0):
ahi-parivṝḍha-kanyā-ālokanāya pratasthe / PNc_5.82 / iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084130 (0.0):
PNc_5.82 / iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085737 (0.0):
kṣmāpālas+pulinam avāpa narmadāyās / PNc_6.119 / iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10087357 (0.0):
kṝtam iti ca tām ūce devas+sa sāhasa-lāñcanas+ / PNc_7.82 / iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10090103 (0.0):
PNc_9.67 / iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10091616 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye ratnacūḍa-saṃpreṣaṇas+nāma+daśamas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10093350 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite Vaṅku-maharṣi-darśanaṃ nāma+daśamas+ sargas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10094770 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10098031 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye pātāla-avalokanas+nāma+caturdaśas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10099453 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye pātāla-gaṅgā-avagāhanas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10101159 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye kanaka-aravinda-prārthanas+nāma
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10102664 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye hema-kamala-haraṇas+ nāma+saptadaśas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10096369 (0.026):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009259 (0.039):
nīḍanyañcanniculanicayaśyāmalāsu sthalīṣu // PNc_2.101 // / iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081277 (0.047):
cetas+śrī-navasāhasāṅka-nṝpates+utkaṇṭhayā+ākṝṣyata / PNc_3.74 / iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10088831 (0.054):
lajjā-avanamra-vadanas+navasāhasāṅkas+ / PNc_8.81 / iti parimala-apara-nāmnas+ mṝgāṅkadatta-sūnos+ padmaguptasya kṝtau
nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye citra-mṝga-avalokanas+ nāma
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078269 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye nagarī-nara-indra-varṇanas+nāma
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081290 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye śaśiprabhā-hāra-lābhas+nāma
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082528 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye pāṭalā-darśanaṃ nāma caturthas+sargas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084135 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye śaśiprabhā-avalokana-artha-prasthānaṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085743 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye śaśiprabhā-darśanas+ nāma
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10087362 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye śaśiprabhā-sa~llāpas+ nāma
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10088837 (0.0):
iti parimala-apara-nāmnas+ mṝgāṅkadatta-sūnos+ padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite nāga-loka-avatāras+nāma+aṣṭamas+ sargas+samāptas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10090107 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye narmadā-saṃvādas+nāma+navamas+ sargas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10091622 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye ratnacūḍa-saṃpreṣaṇas+nāma+daśamas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10093353 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite Vaṅku-maharṣi-darśanaṃ nāma+daśamas+ sargas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10094775 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10098037 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye pātāla-avalokanas+nāma+caturdaśas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10099459 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye pātāla-gaṅgā-avagāhanas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10101164 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye kanaka-aravinda-prārthanas+nāma
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10102670 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye hema-kamala-haraṇas+ nāma+saptadaśas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10096375 (0.034):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3020483 (0.037):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye ratnacūḍasaṃpreṣaṇo nāma daśamaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3027808 (0.040):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye pātālagaṅgāvagāhano nāma pañcadaśaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007888 (0.040):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye nagarīnarendravarṇano nāma prathamaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009271 (0.040):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye citramṛgāvalokano nāma dvitīyaḥ sargaḥ
dvitīyas+sargas+ / tritīyas+sargas+ / atha bahu caratas+asya cāpa-pāṇes+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078278 (0.029):
nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye nagarī-nara-indra-varṇanas+nāma / prathamas+sargas+ / dvitīyas+sargas+
Abhinanda: Ramacaritamahakavya, 1-3 (to be continued) (rmc1-3xu.htm.txt) 13158221 (0.041):
iti+abhinandakṛtau rāmacarite mahākāvye prathamas+sargas+samāptaḥ || / dvitīyas+sargas+ / tām+anīkṣitacarīm+adhīratām+ātmanas+atha viniyamya lakṣmaṇaḥ &
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081300 (0.049):
nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye śaśiprabhā-hāra-lābhas+nāma / tṝtīyas+sargas+ / caturthas+sargas+ / tatas+sas+cetasi+avanī-patis+dadhe
cakita-valan-mṝga-yūtha-vīkṣitasya / vana-bhuvi sulabhas+pariśramas+abhūt+
na tu hariṇas+sas+hṝta-indra-cāpa-śobhas+
PNc_3.1 / dhanuṣi tanu-bharaṃ nidhāya kiṃ+cit
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009304 (0.042):
vanabhuvi sulabhaḥ pariśramo 'bhūn na tu hariṇaḥ sa hṛtendracāpaśobhaḥ // / PNc_3.1 // / dhanuṣi tanubharaṃ nidhāya kiṃcit taruṇatamālavane vinītakhedaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11535505 (0.051):
dhanuṣi kriyate 'dhirohaṇaṃ Pnc_12.62a / dhanuṣi tanubharaṃ nidhāya kiṃcit Pnc_3.2a
taruṇa-tamāla-vane vinīta-khedas+ / mṝga-rudhira-kalaṅkitena devas+\var{
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11533245 (0.061):
taruṇatamālavanādito nivṛttaḥ Pnc_3.33d / taruṇatamālavane vinītakhedaḥ Pnc_3.2b
sama-viṣameṇa pathā puras+pratasthe / PNc_3.2
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009319 (0.0):
mṛgarudhirakalaṅkitena devaḥ samaviṣameṇa pathā puraḥ pratasthe // PNc_3.2
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11548694 (0.003):
samarpitā pārthiva puṣpaketunā Pnc_7.73a / samaviṣameṇa pathā puraḥ pratasthe Pnc_3.2d
vindhya-kandara-praveśas+ / atha sa caṭula-ṣaṭpada-upagītaṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009334 (0.0):
vindhyakandarapraveśaḥ / atha sa caṭulaṣaṭpadopagītaṃ vanagajadānasugandhigandhavāham /
vana-gaja-dāna-sugandhi-gandha-vāham
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009336 (0.0):
atha sa caṭulaṣaṭpadopagītaṃ vanagajadānasugandhigandhavāham /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11544872 (0.0):
vadhūs tavācireṇātra Pnc_11.117a / vanagajadānasugandhigandhavāham Pnc_3.3b
parisaram abhinṝtta-nīlakaṇṭhaṃ / nyaviśata vindhya-naga-indra-kandarasya
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009348 (0.0):
atha sa caṭulaṣaṭpadopagītaṃ vanagajadānasugandhigandhavāham / / parisaram abhinṛttanīlakaṇṭhaṃ nyaviśata vindhyanagendrakandarasya //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11537909 (0.002):
nyamīlayan yadvijayaprayāṇe Pnc_1.68c / nyaviśata vindhyanagendrakandarasya Pnc_3.3d
PNc_3.3 / caṭula-kṝta-kaca-grahas+sa gacchan\var{caṭula
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009351 (0.029):
parisaram abhinṛttanīlakaṇṭhaṃ nyaviśata vindhyanagendrakandarasya // / PNc_3.3 // / caṭulakṛtakacagrahaḥ sa gacchan vanalatayā parihāsalolayeva /
vana-latayā parihāsa-lolayā+iva / nara-patis+avaśas+kṝtas+sa kāmaṃ
viyati mukha-indum udañcayāṃ+cakāra / PNc_3.4
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009366 (0.0):
narapatir avaśaḥ kṛtaḥ sa kāmaṃ viyati mukhendum udañcayāṃ cakāra //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11546102 (0.003):
vimuñcatī cakṣuṣi puṣpadhūlim Pnc_14.53a / viyati mukhendum udañcayāṃ cakāra Pnc_3.4d
namat+avani-patis+patis+prajānām / ayi! capale nu vikṝṣyate kaceṣu
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009379 (0.060):
namad avanipatiḥ patiḥ prajānām ayi! capale nu vikṛṣyate kaceṣu / / virama muhur itīva manyuguñjad- dhvanibhir asāv alibhir latābhyadhāyi //
virama muhus+iti+iva manyu-guñjad-\var{manyu
\ed}\var{guñjad\lem \k; mukta \ed}
dhvanibhis+asau+alibhis+latā+abhyadhāyi / PNc_3.5
kati-cit-ali-nipīta-dhūpa-gandhān
an-ati-vilambi-parārdhya-mauli-ratnān / tvaritam atha ramāṅgadas+asya keśān
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009406 (0.059):
katicidalinipītadhūpagandhān anativilambiparārdhyamauliratnān / / tvaritam atha ramāṅgado 'sya keśān vipinalatāviṭapāntarāc cakarṣa //
vipina-latā-viṭapa-antarāt+cakarṣa / PNc_3.6
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009415 (0.0):
tvaritam atha ramāṅgado 'sya keśān vipinalatāviṭapāntarāc cakarṣa //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11546002 (0.002):
vipadaṃ vilokya tava duḥsahām imām Pnc_10.52a / vipinalatāviṭapāntarāc cakarṣa Pnc_3.6d
haṃsa-darśanam / nṝpatis+atha tadā+unmukhas+carantaṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009423 (0.023):
tvaritam atha ramāṅgado 'sya keśān vipinalatāviṭapāntarāc cakarṣa // / PNc_3.6 // / haṃsadarśanam / nṛpatir atha tadonmukhaś carantaṃ jhaṭiti sitacchadam ambare dadarśa /
jhaṭiti sita-cchadam ambare dadarśa / dadhatam adhigatāṃ kutas+api cañcvā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009430 (0.0):
nṛpatir atha tadonmukhaś carantaṃ jhaṭiti sitacchadam ambare dadarśa / / dadhatam adhigatāṃ kuto 'pi cañcvā bisalatikām iva tārahāralekhām //
bisa-latikām iva tāra-hāra-lekhām / PNc_3.7
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009437 (0.0):
dadhatam adhigatāṃ kuto 'pi cañcvā bisalatikām iva tārahāralekhām //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11540670 (0.002):
bimbauṣṭhe eva rāgas te Pnc_6.60a / bisalatikām iva tārahāralekhām Pnc_3.7d
vikasita-kumuda-cchada-avadāte / tata-nibhṝte patatāṃ tatī dadhānam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009439 (0.015):
dadhatam adhigatāṃ kuto 'pi cañcvā bisalatikām iva tārahāralekhām // / PNc_3.7 // / vikasitakumudacchadāvadāte tatanibhṛte patatāṃ tatī dadhānam /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009446 (0.041):
vikasitakumudacchadāvadāte tatanibhṛte patatāṃ tatī dadhānam /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11545343 (0.054):
vikasanmarīciracitendrakārmukaṃ Pnc_10.3c / vikasitakumudacchadāvadāte Pnc_3.8a
viracayitum upāyanaṃ nṝpa-indos+ / nava-ghaṭite iva danta-patra-lekhe
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009455 (0.0):
vikasitakumudacchadāvadāte tatanibhṛte patatāṃ tatī dadhānam / / viracayitum upāyanaṃ nṛpendor navaghaṭite iva dantapatralekhe // PNc_3.8
PNc_3.8 / citam a-tanu visarpatā samantāt
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009461 (0.035):
viracayitum upāyanaṃ nṛpendor navaghaṭite iva dantapatralekhe // PNc_3.8 / citam atanu visarpatā samantāt kiraṇalatānikareṇa hārayaṣṭeḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11531300 (0.049):
ciccheda rāma iva viśravasaḥ sutasya Pnc_17.69c / citam atanu visarpatā samantāt Pnc_3.9a
kiraṇa-latā-nikareṇa hāra-yaṣṭes+ / sita-maṇi-maya-sūci-nirmitasya
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009471 (0.0):
citam atanu visarpatā samantāt kiraṇalatānikareṇa hārayaṣṭeḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11550004 (0.051):
sitaprasūnastabakais tarūṇām Pnc_14.29a / sitamaṇimayasūcinirmitasya Pnc_3.9c
sthitam iva jaṅgama-pañjarasya madhye / PNc_3.9 / tarala-maṇi-rucā+āvṝtaṃ prakṝtyā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009477 (0.0):
sitamaṇimayasūcinirmitasya sthitam iva jaṅgamapañjarasya madhye // PNc_3.9
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11550876 (0.050):
sthitam antaramīṣu sāṃprataṃ Pnc_12.63c / sthitam iva jaṅgamapañjarasya madhye Pnc_3.9d
vidalita-vidruma-kanda-kāñci-tuṇḍam / praṇaya-nihita-pāda-yāvaka-aṅkaṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009491 (0.0):
taralamaṇirucāvṛtaṃ prakṛtyā vidalitavidrumakandakāñcituṇḍam /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11545639 (0.044):
vidadhe sa viśāmpatyur Pnc_11.38c / vidalitavidrumakandakāñcituṇḍam Pnc_3.10b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11539559 (0.048):
praṇanāma mahībhuje Pnc_16.7b / praṇayanihitapādayāvakāṅkaṃ Pnc_3.10c
kamala-vana-sthiti-lolayā+iva lakṣmyā / PNc_3.10
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009497 (0.0):
praṇayanihitapādayāvakāṅkaṃ kamalavanasthitilolayeva lakṣmyā // PNc_3.10
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11528558 (0.002):
kamalarajaḥkapiśe dadarśa hāram Pnc_3.52d / kamalavanasthitilolayeva lakṣmyā Pnc_3.10d
caraṇa-yuga-tale vibhāta-kāla- / sphuṭita-japā-kusuma-abhitāmra-bhāsi
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009507 (0.0):
praṇayanihitapādayāvakāṅkaṃ kamalavanasthitilolayeva lakṣmyā // PNc_3.10 / caraṇayugatale vibhātakāla- sphuṭitajapākusumābhitāmrabhāsi /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11531221 (0.003):
caraṇanalinānuṣaṅgiṇā Pnc_15.45b / caraṇayugatale vibhātakāla Pnc_3.11a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11551032 (0.037):
sphuṭavidrumarājinaikataḥ Pnc_12.35a / sphuṭitajapākusumābhitāmrabhāsi Pnc_3.11b
svayam iva nalinī-vana-prasūtes+ / paricayatas+kṝta-kānti-saṃvibhāgam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009514 (0.0):
caraṇayugatale vibhātakāla- sphuṭitajapākusumābhitāmrabhāsi / / svayam iva nalinīvanaprasūteḥ paricayataḥ kṛtakāntisaṃvibhāgam // PNc_3.11
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11538450 (0.042):
parigalitamauktikabhramāt Pnc_15.27b / paricayataḥ kṛtakāntisaṃvibhāgam Pnc_3.11d
PNc_3.11 / pratipadam atidīrgha-hāra-bhārāt / avanamat-unnamayantam uttamāṅgam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009518 (0.0):
svayam iva nalinīvanaprasūteḥ paricayataḥ kṛtakāntisaṃvibhāgam // PNc_3.11 / pratipadam atidīrghahārabhārāt avanamadunnamayantam uttamāṅgam /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11539614 (0.042):
pratipaccandra iva uditas tvam eva Pnc_5.4d / pratipadam atidīrghahārabhārāt Pnc_3.12a
śirasi nipatato nikāmam uṣṇān / a-hima-rucas+kiraṇān iva+utkṣipantam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009529 (1.192):
pratipadam atidīrghahārabhārāt avanamadunnamayantam uttamāṅgam / / śirasi nipatato nikāmam uṣṇān ahimarucaḥ kiraṇān ivotkṣipantam // PNc_3.12
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11547495 (0.057):
śirasi nipatato nikāmam uṣṇān Pnc_3.12c / śirastāmarasena te Pnc_16.118b
PNc_3.12 / vivṝta-mukha-dhṝtasya niṣpatadbhis+ / tarala-maṇes+aruṇasya kānti-leśais+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009540 (0.024):
vivṛtamukhadhṛtasya niṣpatadbhis taralamaṇer aruṇasya kāntileśaiḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11533200 (0.055):
taralamaṇiṃ taruṇendragopaśr̆bham Pnc_3.56b / taralamaṇer aruṇasya kāntileśaiḥ Pnc_3.13b
a-viratam aravinda-vṝnda-pītān / madhupṝṣatān iva bhūyasā+udvamantam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009548 (0.029):
aviratam aravindavṛndapītān madhupṛṣatān iva bhūyasodvamantam // PNc_3.13 / parikhacitam ayatnapūritāśair aviralamauktikadāmaraśmijālaiḥ /
PNc_3.13 / parikhacitam a-yatna-pūrita-āśais+ / a-virala-mauktika-dāma-raśmi-jālais+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009550 (0.021):
aviratam aravindavṛndapītān madhupṛṣatān iva bhūyasodvamantam // PNc_3.13 / parikhacitam ayatnapūritāśair aviralamauktikadāmaraśmijālaiḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009558 (0.052):
parikhacitam ayatnapūritāśair aviralamauktikadāmaraśmijālaiḥ / / yaśa iva parabhūtabhṛtāṃ niruddhya prasabham upāhṛtam ātmano yaśobhiḥ //
yaśas+iva para-bhūta-bhṝtāṃ niruddhya / prasabham upāhṝtam ātmano yaśobhis+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009559 (0.064):
parikhacitam ayatnapūritāśair aviralamauktikadāmaraśmijālaiḥ / / yaśa iva parabhūtabhṛtāṃ niruddhya prasabham upāhṛtam ātmano yaśobhiḥ //
PNc_3.14 / abhinava-bisa-śaṅkayā+apahṝtya / sphaṭika-mayīm a-samakṣam akṣa-mālām
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009576 (0.052):
PNc_3.14 // / abhinavabisaśaṅkayāpahṛtya sphaṭikamayīm asamakṣam akṣamālām /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11550993 (0.057):
spṛśaty adhijyasmaracāpalīlām Pnc_1.1b / sphaṭikamayīm asamakṣam akṣamālām Pnc_3.15b
vihagam iva vimāna-haṃsa-paṅktes+ / vighaṭitam ekataraṃ caturmukhasya
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009584 (0.052):
vihagam iva vimānahaṃsapaṅkter vighaṭitam ekataraṃ caturmukhasya // / PNc_3.15 // / cyutam iva sitacāmaraṃ maghoneḥ śramajaḍavāravilāsinīkarāgrāt /
PNc_3.15 / cyutam iva sita-cāmaraṃ maghones+ / śrama-jaḍa-vāra-vilāsinī-kara-agrāt
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009590 (0.0):
vihagam iva vimānahaṃsapaṅkter vighaṭitam ekataraṃ caturmukhasya // / PNc_3.15 // / cyutam iva sitacāmaraṃ maghoneḥ śramajaḍavāravilāsinīkarāgrāt /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11531510 (0.050):
cchurita ivāmbaranimnagātaraṅgam Pnc_3.52b / cyutam iva sitacāmaraṃ maghoneḥ Pnc_3.16a
apahṝtam iva lola-patra-jālaṃ / Surasaritas+pavanena puṇḍarīkam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009595 (0.052):
cyutam iva sitacāmaraṃ maghoneḥ śramajaḍavāravilāsinīkarāgrāt / / apahṛtam iva lolapatrajālaṃ surasaritaḥ pavanena puṇḍarīkam // PNc_3.16 //
PNc_3.16 / Hara-hasita-sitaṃ divā+api kānti-
stabakam iva+āpatitam sudhā-ākarasya / api patitam iva+antarikṣa-pīlos+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009609 (0.047):
harahasitasitaṃ divāpi kānti- stabakam ivāpatitam sudhākarasya /
Maghavat-ibhasya vilāsa-karṇa-śaṅkham kulakam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009619 (0.024):
api patitam ivāntarikṣapīlor maghavadibhasya vilāsakarṇaśaṅkham // / PNc_3.17 // / [SYNTAX: kulakam]
PNc_3.17 / sa ca pariṇata-lodhra-dhūli-śuklas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009625 (0.029):
api patitam ivāntarikṣapīlor maghavadibhasya vilāsakarṇaśaṅkham // / PNc_3.17 // / [SYNTAX: kulakam] / sa ca pariṇatalodhradhūliśuklas taralam avantipateś cakāra cetaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11548252 (0.041):
sa candranīlaharmyeṣu Pnc_16.69a / sa ca pariṇatalodhradhūliśuklas Pnc_3.18a
taralam avanti-pates+cakāra cetas+ / kisalayam iva bāla-candanasya
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009627 (0.054):
sa ca pariṇatalodhradhūliśuklas taralam avantipateś cakāra cetaḥ /
stimita-gatis+malaya-acala-indra-vātas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009638 (0.018):
kisalayam iva bālacandanasya stimitagatir malayācalendravātaḥ // PNc_3.18
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11550781 (0.045):
stimitagatir malayācalendravātaḥ Pnc_3.18d
PNc_3.18 / nāyaka-varṇanam / avadat+atha vibuddha-puṇḍarīka-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009645 (0.0):
kisalayam iva bālacandanasya stimitagatir malayācalendravātaḥ // PNc_3.18 / nāyakavarṇanam
pratimam upānta-care nidhāya cakṣus+ / daśana-maṇi-mayūkha-bhinna-varṇāṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009656 (0.0):
avadad atha vibuddhapuṇḍarīka- pratimam upāntacare nidhāya cakṣuḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11534788 (0.058):
daśanajyotsnayāraṇyaṃ Pnc_6.52c / daśanamaṇimayūkhabhinnavarṇāṃ Pnc_3.19c
girim iti mālava-rāja-pūrṇa-candras+ / PNc_3.19
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009661 (0.0):
daśanamaṇimayūkhabhinnavarṇāṃ girim iti mālavarājapūrṇacandraḥ // PNc_3.19
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11530834 (0.033):
girāṃ tvam eko yat satyam Pnc_16.85c / girim iti mālavarājapūrṇacandraḥ Pnc_3.19d
surabhi-kusuma-cumbinā+avanamrām / ali-paṭalena latām imāṃ vinā me
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009670 (0.0):
daśanamaṇimayūkhabhinnavarṇāṃ girim iti mālavarājapūrṇacandraḥ // PNc_3.19 / surabhikusumacumbināvanamrām alipaṭalena latām imāṃ vinā me /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11550454 (0.045):
suranirjayārjitamadāvṛte 'ntaraṃ Pnc_10.30c / surabhikusumacumbināvanamrām Pnc_3.20a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11524628 (0.064):
alinoḥ śrotum ivāsphuṭaṃ vacaḥ Pnc_12.45b / alipaṭalena latām imāṃ vinā me Pnc_3.20b
khagam amum upadarśayet ka evaṃ / gagana-ramā-pati-pāñca-janyam anyas+
PNc_3.20 / smara-vara-kari-hasta-śīkarāṇām
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009683 (0.0):
khagam amum upadarśayet ka evaṃ gaganaramāpatipāñcajanyam anyaḥ // / PNc_3.20 // / smaravarakarihastaśīkarāṇām vidadhati rucayo navahāramauktikānām /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11551190 (0.004):
smaralīlābhavanaṃ bhujaṅgalokaḥ Pnc_5.7b / smaravarakarihastaśīkarāṇām Pnc_3.21a
vidadhati rucayas+nava-hāra-mauktikānām / vidadhati rucayas+asya canncu-koṭau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009691 (0.057):
smaravarakarihastaśīkarāṇām vidadhati rucayo navahāramauktikānām / / vidadhati rucayo 'sya canncukoṭau kavalitabālamṛṇālasūtralīlām // PNc_3.21
kavalita-bāla-mṝṇāla-sūtra-līlām
PNc_3.21 / ayi! kathaya sita-cchadas+kva cāyaṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009698 (0.041):
vidadhati rucayo 'sya canncukoṭau kavalitabālamṛṇālasūtralīlām // PNc_3.21 / ayi! kathaya sitacchadaḥ kva cāyaṃ vananalinīpulināntabaddhavāsaḥ /
vana-nalinī-pulinā+anta-baddha-vāsas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009705 (0.019):
ayi! kathaya sitacchadaḥ kva cāyaṃ vananalinīpulināntabaddhavāsaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11544878 (0.053):
vanagajadānasugandhigandhavāham Pnc_3.3b / vananalinīpulināntabaddhavāsaḥ Pnc_3.22b
avani-pati-kalatra-kaṇṭha-yogyas+ / kva ca śaśi-bandhus+anarghas+eṣa hāras+
PNc_3.22 / vana-bhuvi-patitas+kutas+ayam asyāṃ / katham ayam asya mukha-ātithitvam āptas+?
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009726 (0.048):
vanabhuvipatitaḥ kuto 'yam asyāṃ katham ayam asya mukhātithitvam āptaḥ? / / guruvibhavapadasya kasya vā syād ayam iti me na paricchinatti cetaḥ //
guru-vibhava-padasya kasya vā syāt+ / ayam iti me na paricchinatti cetas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009734 (0.0):
vanabhuvipatitaḥ kuto 'yam asyāṃ katham ayam asya mukhātithitvam āptaḥ? / / guruvibhavapadasya kasya vā syād ayam iti me na paricchinatti cetaḥ //
PNc_3.23 / ayam ucitataras+phaṇi-striyas+vā / kuca-kalaśa-antara-martya-yoṣito vā ?
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009743 (0.0):
guruvibhavapadasya kasya vā syād ayam iti me na paricchinatti cetaḥ // / PNc_3.23 // / ayam ucitataraḥ phaṇistriyo vā kucakalaśāntaramartyayoṣito vā ? /
niyatam udadhim udram īdṝśāni / kṣiti-talam ābharaṇāni na spṝśanti
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009748 (1.192):
ayam ucitataraḥ phaṇistriyo vā kucakalaśāntaramartyayoṣito vā ? / / niyatam udadhim udram īdṛśāni kṣititalam ābharaṇāni na spṛśanti //
PNc_3.24 / kim aparam anugamya eṣa haṃsas+ / śrama-jaḍa-pakṣa-tirāvayos+vana-ante
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11529248 (0.035):
kim anyan ``nārthināṃ matto Pnc_16.91a / kim anyāyamalīyase Pnc_16.111b / kim aparam anugamya eṣa haṃsaḥ Pnc_3.25 aa
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009758 (0.062):
kim aparam anugamya eṣa haṃsaḥ śramajaḍapakṣatirāvayor vanānte /
ayi! yad ayam a-vāmanasya bhūmis+ / mukha-dhṝta-hāra-latas+kutūhalasy
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009771 (0.058):
ayi! yad ayam avāmanasya bhūmir mukhadhṛtahāralataḥ kutūhalasy // PNc_3.25 / a // / ramāṅgadavākyam
PNc_3.25 a / ramāṅgada-vākyam / iti virata-vacasi+udīrya tasmin
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009778 (0.0):
ayi! yad ayam avāmanasya bhūmir mukhadhṛtahāralataḥ kutūhalasy // PNc_3.25 / a // / ramāṅgadavākyam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11526319 (0.042):
iti valgu vaco niśamya tasyāḥ Pnc_5.79a / iti viratavacasy udīrya tasmin Pnc_3.26a
kṝtini nṝpe paramāra-vaṃśa-ketau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11529934 (0.025):
kṛtini nṛpe paramāravaṃśaketau Pnc_3.26b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009778 (0.032):
ramāṅgadavākyam / iti viratavacasy udīrya tasmin kṛtini nṛpe paramāravaṃśaketau /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11526319 (0.053):
iti viratavacasy udīrya tasmin Pnc_3.26a / iti śrute bhogabhṛtāṃ kulasya Pnc_9.39d
sphurat-adhara-vikīrṇa-danta-kānti- / prasaram idaṃ jagade ramāṅgadena
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009791 (0.0):
iti viratavacasy udīrya tasmin kṛtini nṛpe paramāravaṃśaketau / / sphuradadharavikīrṇadantakānti- prasaram idaṃ jagade ramāṅgadena //
PNc_3.26 / jaḍa-rucis+api rocate na kasmai / katham api dīrgha-guṇena labdha-saṅgas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009800 (0.0):
sphuradadharavikīrṇadantakānti- prasaram idaṃ jagade ramāṅgadena // / PNc_3.26 // / jaḍarucir api rocate na kasmai katham api dīrghaguṇena labdhasaṅgaḥ /
nara-vara yad anena hāra-dāmnā / tava patagas+spṝhaṇīyas+eṣa jātas-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009805 (0.0):
jaḍarucir api rocate na kasmai katham api dīrghaguṇena labdhasaṅgaḥ / / naravara yad anena hāradāmnā tava patagaḥ spṛhaṇīya eṣa jātaḥ // PNc_3.27
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11536250 (0.057):
na ramāṅgadān mama sakhe 'tiricyase Pnc_10.53b / naravara yad anena hāradāmnā Pnc_3.27c
PNc_3.27 / upavanas+iva sambhavas+kadācit+ / nṝpa ghaṭate vipine+api hāra-yaṣṭes+
yat+asura-sura-nāga-rāja-kanyā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11542850 (0.016):
yad asurasuranāgarājakanyā Pnc_3.28c
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009825 (0.025):
yad asurasuranāgarājakanyā iha viharanti nagendrakandareṣu // PNc_3.28 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10101647 (0.055):
vyadhāyi vidyādhara-sainikais+tat / sa-nāga-vīrais+asurendra-sainyam
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5886141 (0.059):
sarvāṃśca kāmān, tamātmānaṃ vividiṣantau surāsurarājavindravirocanau
iha viharanti naga-indra-kandareṣu / PNc_3.28
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009831 (0.0):
yad asurasuranāgarājakanyā iha viharanti nagendrakandareṣu // PNc_3.28 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11526926 (0.003):
iha bhānty atilohitātapa Pnc_12.27a / iha viharanti nagendrakandareṣu Pnc_3.28d
śakunis+ayam itas+dig-anta-lagnais+ / an-upama-mauktika-nirgatais+mayūkhais+
tava viracayati+iva sūtra-pātaṃ / sukṝta-nidhāna! bhaviṣyatas+śubhasya
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009850 (0.043):
tava viracayatīva sūtrapātaṃ sukṛtanidhāna! bhaviṣyataḥ śubhasya // / PNc_3.29 // / drutam ayam anugamyatām idānīm anugamanena yato 'sya hāralābhaḥ /
PNc_3.29 / drutam ayam anugamyatām idānīm / anugamanena yatas+asya hāra-lābhas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009856 (0.0):
tava viracayatīva sūtrapātaṃ sukṛtanidhāna! bhaviṣyataḥ śubhasya // / PNc_3.29 // / drutam ayam anugamyatām idānīm anugamanena yato 'sya hāralābhaḥ /
phalam adhikam atas+api nas+kadācit / kim api bhaved ayam asya hetus+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009863 (0.054):
drutam ayam anugamyatām idānīm anugamanena yato 'sya hāralābhaḥ / / phalam adhikam ato 'pi naḥ kadācit kim api bhaved ayam asya hetuḥ //
PNc_3.30 / taru-viṭapa-latā-antareṇa gacchan
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009869 (0.047):
phalam adhikam ato 'pi naḥ kadācit kim api bhaved ayam asya hetuḥ // / PNc_3.30 // / taruviṭapalatāntareṇa gacchan bhuvam abhajan bahumuktameghavartmā /
bhuvam abhajan bahu-mukta-megha-vartmā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009875 (0.0):
taruviṭapalatāntareṇa gacchan bhuvam abhajan bahumuktameghavartmā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11541068 (0.0):
bhuvane vā phaṇābhṛtām Pnc_2.49d / bhuvam abhajan bahumuktameghavartmā Pnc_3.31b
ayam ati-guru-hāra-bhāra-jātāṃ / śrama-jaḍa-tāmalam ātmanas+vyanakti
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009879 (0.0):
taruviṭapalatāntareṇa gacchan bhuvam abhajan bahumuktameghavartmā / / ayam atiguruhārabhārajātāṃ śramajaḍatāmalam ātmano vyanakti // PNc_3.31 //
PNc_3.31 / nayana-patham ayaṃ yathā tava+ārāt / tvam api tathā+asya sita-cchadasya yātas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009887 (0.0):
ayam atiguruhārabhārajātāṃ śramajaḍatāmalam ātmano vyanakti // PNc_3.31 // / nayanapatham ayaṃ yathā tavārāt tvam api tathāsya sitacchadasya yātaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11536160 (0.034):
namo 'stu sāhityarasāya tasmai Pnc_1.14a / nayanapatham ayaṃ yathā tavārāt Pnc_3.32a
avani-tala-mṝga-aṅka! yat+vana-antas+
cakitam iva+ayam itas+tatas+prayāti / PNc_3.32 / nicula-vanam atītya vartate+ayam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009905 (0.0):
avanitalamṛgāṅka! yad vanāntaś cakitam ivāyam itas tataḥ prayāti // / PNc_3.32 // / niculavanam atītya vartate 'yam purata imām ayam abjinīm upetaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11536844 (0.064):
nikhilāsu gatā paraṃ prakarṣaṃ Pnc_5.25c / niculavanam atītya vartate 'yam Pnc_3.33a
puratas+imām ayam abjinīm upetas+ / nava-jala-dhara-śaṅkayā+iva śaṅke
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009907 (0.058):
niculavanam atītya vartate 'yam purata imām ayam abjinīm upetaḥ /
taruṇa-tamāla-vana-āditas+nivṝttas+
PNc_3.33 / kisalaya-kalita-añjaliṃ tvarāvān / ayam upasarpati nīla-sindu-vāram
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009924 (0.0):
navajaladharaśaṅkayeva śaṅke taruṇatamālavanādito nivṛttaḥ // PNc_3.33 // / kisalayakalitāñjaliṃ tvarāvān ayam upasarpati nīlasinduvāram /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11529466 (0.057):
kirmīravārilaharīsuhṛdaḥ kaṭākṣāḥ Pnc_18.5d / kisalayakalitāñjaliṃ tvarāvān Pnc_3.34a
kṣaṇam ayam iha bāla-cūta-maulau / vicakila-mālya-vilāsam ādadhāti
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009934 (0.0):
kisalayakalitāñjaliṃ tvarāvān ayam upasarpati nīlasinduvāram / / kṣaṇam ayam iha bālacūtamaulau vicakilamālyavilāsam ādadhāti // PNc_3.34
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11545463 (0.042):
vicakilamālyam iva svayaṃvarāya Pnc_3.59d / vicakilamālyavilāsam ādadhāti Pnc_3.34d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11530423 (0.049):
kṣaṇam apy aho patasi me śucismite Pnc_10.64a / kṣaṇam ayam iha bālacūtamaulau Pnc_3.34c
PNc_3.34 / ayam abhinava-karṇikā-āra-yaṣṭiṃ / jhaṭiti ghana-stabaka-stanīm upaiti
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009942 (0.0):
kṣaṇam ayam iha bālacūtamaulau vicakilamālyavilāsam ādadhāti // PNc_3.34 / ayam abhinavakarṇikārayaṣṭiṃ jhaṭiti ghanastabakastanīm upaiti /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11531973 (0.051):
jhaṭiti gamane devo 'py asīt saḥ sāhasalāñchanaḥ Pnc_10.71d / jhaṭiti ghanastabakastanīm upaiti Pnc_3.35b
ayam aticapalas+nisarga-raktāṃ / sthala-nalinīm avadhīrya deva! yātas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009950 (0.0):
ayam abhinavakarṇikārayaṣṭiṃ jhaṭiti ghanastabakastanīm upaiti / / ayam aticapalo nisargaraktāṃ sthalanalinīm avadhīrya deva! yātaḥ //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11550830 (0.049):
straiṇakaratalanirastam abhūd Pnc_15.30c / sthalanalinīm avadhīrya deva! yātaḥ Pnc_3.35d
PNc_3.35 / ayam iha hi latām upaiti kaundīṃ / kusumavatīṃ nava-mādhavīṃ vilaṅghya
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009960 (0.0):
ayam aticapalo nisargaraktāṃ sthalanalinīm avadhīrya deva! yātaḥ // / PNc_3.35 // / ayam iha hi latām upaiti kaundīṃ kusumavatīṃ navamādhavīṃ vilaṅghya /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11524306 (0.002):
ayam indumukhi tvayā yathā Pnc_12.61a / ayam iha hi latām upaiti kaundīṃ Pnc_3.36a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11549683 (0.059):
sācikārmukalatām alokata Pnc_8.12b / sācimukulitadṛśā dadṛśe Pnc_15.12c
kvaṇat-ali-valayāsu na+āsu tena / skhalitam itas+sahakāra-mañjarīṣu
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009967 (0.0):
kvaṇadalivalayāsu nāsu tena skhalitam itaḥ sahakāramañjarīṣu // PNc_3.36
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11550729 (0.023):
skandhe 'rpitaṃ tūṇām iva smareṇa Pnc_14.62d / skhalitam itaḥ sahakāramañjarīṣu Pnc_3.36d
PNc_3.36 / abhisarati vana-sthalīm iva+etāṃ / madanavatī-maya-mūḍha-kāmi-līlas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009974 (0.0):
kvaṇadalivalayāsu nāsu tena skhalitam itaḥ sahakāramañjarīṣu // PNc_3.36 / abhisarati vanasthalīm ivaitāṃ madanavatīmayamūḍhakāmilīlaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11524055 (0.051):
abhilāṣaṃ babandha sā Pnc_6.1d / abhisarati vanasthalīm ivaitāṃ Pnc_3.37a
sphurat-atanu-śilīmukhasya ca+agre / vicarati karṇe iva+ayam arjunasya
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009985 (0.0):
sphuradatanuśilīmukhasya cāgre vicarati karṇe ivāyam arjunasya // PNc_3.37
PNc_3.37 / śramam apaharatas+tanu-ūrmi-vātais+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009987 (0.050):
sphuradatanuśilīmukhasya cāgre vicarati karṇe ivāyam arjunasya // PNc_3.37 / śramam apaharatas tanūrmivātair ayam atithir vanapalvalasya jātaḥ /
ayam atithis+vana-palvalasya jātas+ / taru-tatiṣu tirohitas+ayam etāsu+
ayam aravinda-vanāt+iva+ujjihīte / PNc_3.38 / kurabaka-vanatas+kadamba-rājiṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010003 (0.013):
tarutatiṣu tirohito 'yam etāsv ayam aravindavanād ivojjihīte // PNc_3.38
vrajati tatas+mucakunda-kānanāni / iti nagam avagāhate sa-hāras+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010012 (0.0):
kurabakavanataḥ kadambarājiṃ vrajati tato mucakundakānanāni /
tvam iva dhrta-klamas+eṣa rājahaṃsas+ / PNc_3.39
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10093239 (0.021):
hṝdayāt+uddhariṣyasi / PNc_11.115 / eṣa vajrāṅkuśasya+ājau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10092902 (0.025):
PNc_11.89 / akaṅkaṇam akeyūram / anūpuram amekhalam / Hūṇa-avarodha-vaidhavya-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10089904 (0.039):
jātas+yathā samprati nāga-lokas+ / PNc_9.57 / Hares+tvam aṃśas+atra kṝta-avatāras+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010021 (0.061):
iti nagam avagāhate sahāras tvam iva dhrtaklama eṣa rājahaṃsaḥ // PNc_3.39 / kuru vijayam ito mamārpya etad dhanur adhunā sasuvarṇapuṅkhabāṇam /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11529709 (0.062):
kurabakavanataḥ kadambarājiṃ Pnc_3.39a / kuru vijayam ito mamārpya etad Pnc_3.40a
kuru vijayam itas+mama+arpya etat+ / dhanus+adhunā sa-suvarṇa-puṅkha-bāṇam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010030 (0.0):
iti nagam avagāhate sahāras tvam iva dhrtaklama eṣa rājahaṃsaḥ // PNc_3.39 / kuru vijayam ito mamārpya etad dhanur adhunā sasuvarṇapuṅkhabāṇam /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11535483 (0.024):
dhanur adhunā sasuvarṇapuṅkhabāṇam Pnc_3.40b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11529710 (0.049):
kurabakavanataḥ kadambarājiṃ Pnc_3.39a / kuru vijayam ito mamārpya etad Pnc_3.40a
yat+ayam ita-gatis+gatas+atidūraṃ / jala-patagas+saha nas+kutūhalena
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010030 (0.032):
kuru vijayam ito mamārpya etad dhanur adhunā sasuvarṇapuṅkhabāṇam / / yad ayam itagatir gato 'tidūraṃ jalapatagaḥ saha naḥ kutūhalena //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010038 (0.039):
yad ayam itagatir gato 'tidūraṃ jalapatagaḥ saha naḥ kutūhalena // / PNc_3.40 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11531790 (0.053):
jalapatagaḥ saha naḥ kutūhalena Pnc_3.40d / jalavipuṣaś ca, nṛpa, sasyasūciṣu Pnc_10.47d
PNc_3.40 / haṃsa-anugamanam / iti kathayati cāpam arpayitvā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010044 (0.0):
yad ayam itagatir gato 'tidūraṃ jalapatagaḥ saha naḥ kutūhalena // / PNc_3.40 // / haṃsānugamanam
samam iṣubhis+sas+ramāṅgade nara-indras
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010045 (0.030):
haṃsānugamanam / iti kathayati cāpam arpayitvā samam iṣubhiḥ sa ramāṅgade narendras /
patagam anu tam āttahāraṃ / harati na kaṃ nava-vastu-saṃprayogas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010056 (0.0):
patagam anu tam āttahāraṃ harati na kaṃ navavastusaṃprayogaḥ // PNc_3.41
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11551605 (0.015):
Harakaṇṭhābharaṇasya bhogibhartuḥ Pnc_5.12b / harati na kaṃ navavastusaṃprayogaḥ Pnc_3.41d
PNc_3.41 / ṝju tam atha vihāyasā vrajantam / rabhasa-vaśāt+anugacchatas+nṝpasya
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010065 (0.012):
ṛju tam atha vihāyasā vrajantam rabhasavaśād anugacchato nṛpasya /
samajani bhṝśam āyatas+asya panthās+ / taru-viṭapa-avaṭa-varjanena vakras+
PNc_3.42 / nṝ-patis+anuyayau vane vihaṅgaṃ
nṝpatim abhi praṇayī ramāṅgadas+api / śrutam iva viśadaṃ śucis+vivekas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010087 (0.035):
śrutam iva viśadaṃ śucir vivekaḥ kṛtini vivekam ivāntaraḥ prasādaḥ //
kṝtini vivekam iva+antaras+prasādas+ / PNc_3.43 / atha kamala-saras-taraṅga-dolā-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010098 (0.027):
śrutam iva viśadaṃ śucir vivekaḥ kṛtini vivekam ivāntaraḥ prasādaḥ // / PNc_3.43 // / atha kamalasarastaraṅgadolā- calayavilolarathāṅganāmayugmam /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11522622 (0.040):
atha kanakamṛṇālikāyugasya Pnc_3.48a / atha kamalasarastaraṅgadolā Pnc_3.44a
calaya-vilola-rathāṅganāma-yugmam / mada-kala-kalahaṃsa-nāda-kṝṣṭas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010102 (0.0):
atha kamalasarastaraṅgadolā- calayavilolarathāṅganāmayugmam /
śrama-viveśas+sas+sita-cchadas+prapede
PNc_3.44 / vilulita-kabarī-kalāpa-mālyā / mṝdu-nava-śaivala-mekhalā vahantyas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010115 (0.015):
madakalakalahaṃsanādakṛṣṭaḥ śramaviveśaḥ saḥ sitacchadaḥ prapede // / PNc_3.44 // / vilulitakabarīkalāpamālyā mṛdunavaśaivalamekhalā vahantyaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11546309 (0.023):
vilumpatī niḥśvasitena kāntim Pnc_9.16c / vilulitakabarīkalāpamālyā Pnc_3.45a
rati-raṇam avasāya yatra nityaṃ / saha ramaṇais+amara-aṅganā ramante
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010130 (0.044):
ratiraṇam avasāya yatra nityaṃ saha ramaṇair amarāṅganā ramante //
PNc_3.45 / salila-gata-dhiyā+atha tena dūrāt
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010135 (0.0):
ratiraṇam avasāya yatra nityaṃ saha ramaṇair amarāṅganā ramante // / PNc_3.45 // / salilagatadhiyātha tena dūrāt sa gurur amucyata niḥsahena hāraḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11549112 (0.006):
sarvathā vasudhātale Pnc_2.49b / salilagatadhiyātha tena dūrāt Pnc_3.46a
sa gurus+amucyata niḥsahena hāras+ / jaḍa-hṝta-hṝdayās+kiyat+ciraṃ vā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010137 (0.037):
salilagatadhiyātha tena dūrāt sa gurur amucyata niḥsahena hāraḥ /
guṇa-mahatām iha bhāram udvahanti / PNc_3.46
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010152 (0.0):
jaḍahṛtahṛdayāḥ kiyac ciraṃ vā guṇamahatām iha bhāram udvahanti //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11530869 (0.004):
guṇaprakarṣe hi sadā manāṃsi Pnc_14.41c / guṇamahatām iha bhāram udvahanti Pnc_3.46d
sa ca vitata-marīci-cañcu-lekhas+ / vigalita-hāra-latāmiṣeṇa haṃsas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010161 (0.0):
jaḍahṛtahṛdayāḥ kiyac ciraṃ vā guṇamahatām iha bhāram udvahanti // / PNc_3.46 // / sa ca vitatamarīcicañculekho vigalitahāralatāmiṣeṇa haṃsaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11545419 (0.030):
vigalitavisūtrahārayā Pnc_15.10b / vigalitahāralatāmiṣeṇa haṃsaḥ Pnc_3.47b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11548258 (0.033):
sa ca pariṇatalodhradhūliśuklas Pnc_3.18a / sa ca vitatamarīcicañculekho Pnc_3.47a
pariṇata-bisa-kāṇḍa-bhaṅga-pītaṃ / payas+iva vistṝta-dhāram ujjagāra
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010165 (0.026):
sa ca vitatamarīcicañculekho vigalitahāralatāmiṣeṇa haṃsaḥ / / pariṇatabisakāṇḍabhaṅgapītaṃ paya iva vistṛtadhāram ujjagāra // PNc_3.47
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11538477 (0.061):
pariṇatabisakāṇḍabhaṅgapītaṃ Pnc_3.47c
PNc_3.47 / atha kanaka-mṝṇālikā-yugasya / dyuti-nicayena citaṃ visarpatā+adhas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010176 (0.061):
atha kanakamṛṇālikāyugasya dyutinicayena citaṃ visarpatādhaḥ /
a-śiśira-mahasas+visāriṇā khe / valayitam aṃśu-latā-kadambakena
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010185 (0.064):
aśiśiramahaso visāriṇā khe valayitam aṃśulatākadambakena // PNc_3.48 //
PNc_3.48 / taṭa-bhuvi tam apaśyat+āpatantaṃ / patis+avane rava-taṃsita-āyata-akṣas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010199 (0.0):
aśiśiramahaso visāriṇā khe valayitam aṃśulatākadambakena // PNc_3.48 // / taṭabhuvi tam apaśyad āpatantaṃ patir avane ravataṃsitāyatākṣaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11532061 (0.048):
taccintayaiva sacivās tam atha praṇemuḥ Pnc_18.59b / taṭabhuvi tam apaśyad āpatantaṃ Pnc_3.49a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11538032 (0.063):
patir avane ravataṃsitāyatākṣaḥ Pnc_3.49b
sitam abhinava-hema-daṇḍa-śobhi / sphaṭika-śalākam iva+ātapatram aindram sandānitakam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010205 (0.0):
taṭabhuvi tam apaśyad āpatantaṃ patir avane ravataṃsitāyatākṣaḥ / / sitam abhinavahemadaṇḍaśobhi sphaṭikaśalākam ivātapatram aindram //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11550018 (0.053):
sitamaṇimaye yasminn anto bahiś ca mṛgīdṛśaḥ Pnc_14.87d / sitam abhinavahemadaṇḍaśobhi Pnc_3.49c
PNc_3.49 / sarasi dhavalite tatas+samantāt+ / amṝta-marīci-rucā+iva tasya kāntyā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010220 (0.019):
sitam abhinavahemadaṇḍaśobhi sphaṭikaśalākam ivātapatram aindram // / PNc_3.49 // / [SYNTAX: sandānitakam] / sarasi dhavalite tataḥ samantād amṛtamarīciruceva tasya kāntyā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11548989 (0.044):
sarasijasanāthapāṇibhiḥ Pnc_15.33b / sarasi dhavalite tataḥ samantād Pnc_3.50a
vyadhita balavatī viyoga-pīḍā / padam apade hṝdayeṣu cakra-nāmnām
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010223 (0.0):
sarasi dhavalite tataḥ samantād amṛtamarīciruceva tasya kāntyā / / vyadhita balavatī viyogapīḍā padam apade hṛdayeṣu cakranāmnām // PNc_3.50
PNc_3.50 / ativitata-guṇa-eka-dhāmni tasmin / vidhuram adhas-patite viśuddhi-bhāji
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010238 (0.0):
vyadhita balavatī viyogapīḍā padam apade hṛdayeṣu cakranāmnām // PNc_3.50 / ativitataguṇaikadhāmni tasmin vidhuram adhaḥpatite viśuddhibhāji /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11545844 (0.042):
vidhutiḥ kadā cana vibho na bhūbhṛtaḥ Pnc_10.27c / vidhuram adhaḥpatite viśuddhibhāji Pnc_3.51b
katham api vasudhā-adhipas+pramodaṃ / jhaṭiti jagāma guṇiṣu+amatsaras+hi
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010245 (0.014):
katham api vasudhādhipaḥ pramodaṃ jhaṭiti jagāma guṇiṣv amatsaro hi // / PNc_3.51 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11531979 (0.035):
jhaṭiti ghanastabakastanīm upaiti Pnc_3.35b / jhaṭiti jagāma guṇiṣv amatsaro hi Pnc_3.51d
PNc_3.51 / atha nabhasi piśaṅga-sāndhya-rāga-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010251 (1.192):
katham api vasudhādhipaḥ pramodaṃ jhaṭiti jagāma guṇiṣv amatsaro hi // / PNc_3.51 // / atha nabhasi piśaṅgasāndhyarāga- cchurita ivāmbaranimnagātaraṅgam /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11522682 (0.003):
atha dvirephasya mukhābjapātino Pnc_7.71a / atha nabhasi piśaṅgasāndhyarāga Pnc_3.52a
cchuritas+iva+ambara-nimnak-ātaraṅgam / kiyat+api sarasas+taṭe sa gatvā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010259 (0.033):
atha nabhasi piśaṅgasāndhyarāga- cchurita ivāmbaranimnagātaraṅgam / / kiyad api sarasas taṭe sa gatvā kamalarajaḥkapiśe dadarśa hāram //
kamala-rajas-kapiśe dadarśa hāram / PNc_3.52
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010267 (0.0):
kiyad api sarasas taṭe sa gatvā kamalarajaḥkapiśe dadarśa hāram //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11528553 (0.026):
kamalamakarandagandhinā Pnc_15.3b / kamalarajaḥkapiśe dadarśa hāram Pnc_3.52d
sa ca sapadi ramāṅgada-upanītaṃ / kanaka-saroruha-kāntinā kareṇa
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010274 (5.960):
kiyad api sarasas taṭe sa gatvā kamalarajaḥkapiśe dadarśa hāram // / PNc_3.52 // / sa ca sapadi ramāṅgadopanītaṃ kanakasaroruhakāntinā kareṇa /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11528340 (0.060):
kanakasaroruhakāntinā kareṇa Pnc_3.53b / kanakasnigdhamayūkhakesaram Pnc_12.25d
nija-yaśas+iva mūrtam ādade taṃ / bhuvana-tala-abhaya-dāna-dīkṣitena
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010283 (0.020):
sa ca sapadi ramāṅgadopanītaṃ kanakasaroruhakāntinā kareṇa / / nijayaśa iva mūrtam ādade taṃ bhuvanatalābhayadānadīkṣitena // PNc_3.53 //
PNc_3.53 / sujanam iva guṇais+upoḍha-śobhaṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010289 (0.0):
nijayaśa iva mūrtam ādade taṃ bhuvanatalābhayadānadīkṣitena // PNc_3.53 // / sujanam iva guṇair upoḍhaśobhaṃ śucitarabālamṛṇālasūtradīrghaiḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11550239 (0.003):
suciram udañcitadīrghapakṣmamāle Pnc_6.118b / sujanam iva guṇair upoḍhaśobhaṃ Pnc_3.54a
śucitara-bāla-mṝṇāla-sūtra-dīrghais+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010290 (0.039):
sujanam iva guṇair upoḍhaśobhaṃ śucitarabālamṛṇālasūtradīrghaiḥ /
aham-ahamikayā kṝta-praveśaṃ / taraṇi-kara-glapitais+iva-indu-pādais+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010302 (0.044):
sujanam iva guṇair upoḍhaśobhaṃ śucitarabālamṛṇālasūtradīrghaiḥ / / ahamahamikayā kṛtapraveśaṃ taraṇikaraglapitair ivendupādaiḥ // PNc_3.54 //
PNc_3.54 / dadhatam aruṇam aṅga-rāga-śeṣaṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010308 (0.0):
ahamahamikayā kṛtapraveśaṃ taraṇikaraglapitair ivendupādaiḥ // PNc_3.54 // / dadhatam aruṇam aṅgarāgaśeṣaṃ kvacid api yaṣṭiṣu tāramauktikāsu /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11534646 (0.003):
dadhatam adhigatāṃ kuto 'pi cañcvā Pnc_3.7c / dadhatam aruṇam aṅgarāgaśeṣaṃ Pnc_3.55a
kva-cit+api yaṣṭiṣu tāra-mauktikāsu / ghaṭitam iva nava-ātapena kiṃ-cit+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010315 (0.0):
dadhatam aruṇam aṅgarāgaśeṣaṃ kvacid api yaṣṭiṣu tāramauktikāsu / / ghaṭitam iva navātapena kiṃcid bahunavayā śaśalakṣmaṇas tviṣā ca //
bahu-navayā śaśalakṣmaṇas+tviṣā ca / PNc_3.55 / ativitata-ruciṃ vahantam antas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010326 (0.047):
ghaṭitam iva navātapena kiṃcid bahunavayā śaśalakṣmaṇas tviṣā ca // / PNc_3.55 // / ativitataruciṃ vahantam antas taralamaṇiṃ taruṇendragopaśr̆bham /
tarala-maṇiṃ taruṇa-indragopa-śr̆bham
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010332 (0.0):
ativitataruciṃ vahantam antas taralamaṇiṃ taruṇendragopaśr̆bham /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11533195 (0.0):
taralamaṇirucāvṛtaṃ prakṛtyā Pnc_3.10a / taralamaṇiṃ taruṇendragopaśr̆bham Pnc_3.56b
aviralam asakṝt-nivāsa-lagnaṃ / lalita-vadhū-hṝdayāt+iva+anurāgam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010339 (0.045):
ativitataruciṃ vahantam antas taralamaṇiṃ taruṇendragopaśr̆bham / / aviralam asakṛnnivāsalagnaṃ lalitavadhūhṛdayād ivānurāgam // PNc_3.56 //
PNc_3.56 / kati-cit+api latā-antare dadhānam+
mṝga-mada-lipta-talāni mauktikāni / śabala-jala-lavais+iva+ātta-janmāni+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010351 (0.0):
katicid api latāntare dadhānaṃ mṛgamadaliptatalāni mauktikāni /
ayam ara-nadī-yamunā-ātithes+ghanasya / PNc_3.57
anuguṇa-padavī-vinirgatāsu / pratilatam āyata-mauktika-prabhāsu
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010366 (0.0):
śabalajalalavair ivāttajanmāny ayam aranadīyamunātither ghanasya // / PNc_3.57 // / anuguṇapadavīvinirgatāsu pratilatam āyatamauktikaprabhāsu /
rajani-kara-marīci-sūci-dīrghais+ / bahubhis+iva grathitaṃ mṝṇālasūtrais+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010374 (0.016):
anuguṇapadavīvinirgatāsu pratilatam āyatamauktikaprabhāsu / / rajanikaramarīcisūcidīrghair bahubhir iva grathitaṃ mṛṇālasūtraiḥ //
PNc_3.58 / atidṝḍham anuraktayā vitīrṇam+ / mukhara-mahā-udadhi-mekhalāṃ vahantyā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010384 (0.053):
rajanikaramarīcisūcidīrghair bahubhir iva grathitaṃ mṛṇālasūtraiḥ // / PNc_3.58 // / atidṛḍham anuraktayā vitīrṇaṃ mukharamahodadhimekhalāṃ vahantyā /
urasi nihita-bandhu-jīvam urvyā / vicakila-mālyam iva svayaṃ-varāya kulakam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010389 (0.0):
atidṛḍham anuraktayā vitīrṇaṃ mukharamahodadhimekhalāṃ vahantyā / / urasi nihitabandhujīvam urvyā vicakilamālyam iva svayaṃvarāya // PNc_3.59
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11527655 (0.044):
urasi narapateḥ pataṃś cakāśe Pnc_3.62a / urasi nihitabandhujīvam urvyā Pnc_3.59c
PNc_3.59 / arucat+atha kare sa tasya bibhrat+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11524505 (0.007):
arālakeśīyam anena bhāti te Pnc_7.9a / arucad atha kare sa tasya bibhrad Pnc_3.60a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010399 (0.033):
urasi nihitabandhujīvam urvyā vicakilamālyam iva svayaṃvarāya // PNc_3.59 / [SYNTAX: kulakam] / arucad atha kare sa tasya bibhrad yuvatiradacchadakāntimadhyaratnam /
yuvati-rada-cchada-kānti-madhya-ratnam
kim api manasijena śāsana-aṅkas+ / prahita-nija-āyudha-citra-puṣpa-mudras+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010410 (1.192):
arucad atha kare sa tasya bibhrad yuvatiradacchadakāntimadhyaratnam / / kim api manasijena śāsanāṅkaḥ prahitanijāyudhacitrapuṣpamudraḥ // PNc_3.60
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11540025 (0.050):
praharan kelimṛge kṛtavyālīkaḥ Pnc_5.53d / prahitanijāyudhacitrapuṣpamudraḥ Pnc_3.60d
PNc_3.60 / śaśi-kara-rucā sa tena reje
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010419 (0.0):
kim api manasijena śāsanāṅkaḥ prahitanijāyudhacitrapuṣpamudraḥ // PNc_3.60 / śaśikararucā sa tena reje mṛdukarapuṣkaravartinā narendraḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11547293 (0.003):
śaśaṃsur vijayaṃ yasya Pnc_11.89c / śaśikararucā sa tena reje Pnc_3.61a
mṝdu-kara-puṣkara-vartinā nara-indras+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010421 (0.057):
śaśikararucā sa tena reje mṛdukarapuṣkaravartinā narendraḥ /
amara-pura-dhunī-samuddhṝtena / tridaśa-karī+iva mṝṇāla-kandalena
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010431 (0.022):
amarapuradhunīsamuddhṛtena tridaśakarīva mṛṇālakandalena // PNc_3.61 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11534268 (0.050):
tritīyena tanūdarī Pnc_6.35b / tridaśakarīva mṛṇālakandalena Pnc_3.61d
PNc_3.61 / urasi nara-pates+pataṃś cakāśe
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010432 (0.063):
amarapuradhunīsamuddhṛtena tridaśakarīva mṛṇālakandalena // PNc_3.61 // / urasi narapateḥ pataṃś cakāśe kanakaśilāvipule tadaṃśupūraḥ /
kanaka-śilā-vipule tat-aṃśu-pūras+ / akhila-bhuvana-kośa-rāja-lakṣmyā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010447 (0.024):
urasi narapateḥ pataṃś cakāśe kanakaśilāvipule tadaṃśupūraḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11528333 (0.046):
kanakaśilāvipule tadaṃśupūraḥ Pnc_3.62b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11522177 (0.056):
akhaṇḍamaṇḍalenāpya Pnc_11.87a / akhilabhuvanakośarājalakṣmyā Pnc_3.62c
nihitas+iva+adhikam utkyā kaṭa-akṣas-\var{kaṭākṣaḥ\lem \em; kadākṣaḥ \ed}
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010448 (0.030):
akhilabhuvanakośarājalakṣmyā nihita ivādhikam utkyā kaṭākṣaḥ // PNc_3.62
PNc_3.62 / vikṝtis+udadhi-śuktieṣu cyutānāṃ / dhruvam iyam indu-kalā-sudhā-lavānām
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010462 (0.0):
vikṛtir udadhiśuktieṣu cyutānāṃ dhruvam iyam indukalāsudhālavānām /
jalada-jala-kaṇa-udbhaveṣu kāmaṃ / nivasati kāntis+iyaṃ na mauktikeṣu
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010475 (0.0):
vikṛtir udadhiśuktieṣu cyutānāṃ dhruvam iyam indukalāsudhālavānām / / jaladajalakaṇodbhaveṣu kāmaṃ nivasati kāntir iyaṃ na mauktikeṣu //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11531772 (0.055):
Jamadagner anīyata Pnc_11.65d / jaladajalakaṇodbhaveṣu kāmaṃ Pnc_3.63c
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11537279 (0.061):
nivartamānaṃ tu haṭhād vikṛṣyatā Pnc_13.48a / nivasati kāntir iyaṃ na mauktikeṣu Pnc_3.63d
PNc_3.63 / na kim ayam uḍu-maṇḍala-apavādas+ / kumuda-vanāni puras+asya na trapante
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010478 (0.0):
jaladajalakaṇodbhaveṣu kāmaṃ nivasati kāntir iyaṃ na mauktikeṣu // / PNc_3.63 // / na kim ayam uḍumaṇḍalāpavādaḥ kumudavanāni puro 'sya na trapante /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010485 (1.192):
na kim ayam uḍumaṇḍalāpavādaḥ kumudavanāni puro 'sya na trapante /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11529645 (0.048):
Kumāranārāyaṇam āhur anye Pnc_1.59d / kumudavanāni puro 'sya na trapante Pnc_3.64b
katham ayam avadhis+na muktibhājām / iti tam avekṣya sa cintayāṃ+cakāra sandānitakam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010490 (0.045):
na kim ayam uḍumaṇḍalāpavādaḥ kumudavanāni puro 'sya na trapante / / katham ayam avadhir na muktibhājām iti tam avekṣya sa cintayāṃ cakāra //
PNc_3.64 / sphurat-udara-niveśita-indranīlāṃ / mada-jala-rājim iva smara-dvipasya
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010505 (0.0):
katham ayam avadhir na muktibhājām iti tam avekṣya sa cintayāṃ cakāra // / PNc_3.64 // / [SYNTAX: sandānitakam] / sphuradudaraniveśitendranīlāṃ madajalarājim iva smaradvipasya /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11551094 (0.044):
sphuradaṃśusūtritanavātapaṃ nabhaḥ Pnc_10.34b / sphuradudaraniveśitendranīlāṃ Pnc_3.65a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11541361 (0.052):
madaklinnaṃ gajasya yat Pnc_11.22b / madajalarājim iva smaradvipasya Pnc_3.65b
avani-patis+apaśyat+akṣarāṇāṃ / tatim atha hāra-mṝṇālikā-antarāle
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010510 (0.056):
avanipatir apaśyad akṣarāṇāṃ tatim atha hāramṛṇālikāntarāle // PNc_3.65 //
PNc_3.65 / abhinava-likhitām iva praśatiṃ / madana-mahā-nṝpates+sa pārthiva-indras+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010521 (0.0):
avanipatir apaśyad akṣarāṇāṃ tatim atha hāramṛṇālikāntarāle // PNc_3.65 // / abhinavalikhitām iva praśatiṃ madanamahānṛpateḥ sa pārthivendraḥ /
iti nibiḍa-kutūhala-ākulas+tāṃ / lalita-pada-ābharaṇām avācayat+ca
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010532 (1.192):
abhinavalikhitām iva praśatiṃ madanamahānṛpateḥ sa pārthivendraḥ / / iti nibiḍakutūhalākulas tāṃ lalitapadābharaṇām avācayac ca // PNc_3.66 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11544373 (0.045):
lalāma lokatritaye Pnc_11.40c / lalitapadābharaṇām avācayac ca Pnc_3.66d
PNc_3.66 / ``manasija-vara-vīra-vaijantyās+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010535 (0.0):
iti nibiḍakutūhalākulas tāṃ lalitapadābharaṇām avācayac ca // PNc_3.66 // / ``manasijavaravīravaijantyās tribhuvanadurlabhavibhramaikabhūmeḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11528127 (0.056):
`ātto mayaiṣa' iti kāpi kṛtotsavābhūt Pnc_18.8b / ``manasijavaravīravaijantyās Pnc_3.67a
tri-bhuvana-durlabha-vibhrama-eka-bhūmes+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010541 (0.022):
``manasijavaravīravaijantyās tribhuvanadurlabhavibhramaikabhūmeḥ / / kucamukulavicitrapatravallī- paricita eṣa sadā śaśiprabhāyāḥ'' // PNc_3.67
kuca-mukula-vicitra-patra-vallī- / paricitas+eṣa sadā śaśiprabhāyās+''
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010552 (0.018):
``manasijavaravīravaijantyās tribhuvanadurlabhavibhramaikabhūmeḥ / / kucamukulavicitrapatravallī- paricita eṣa sadā śaśiprabhāyāḥ'' // PNc_3.67
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11529559 (0.042):
kucakalaśāntaramartyayoṣito vā ? Pnc_3.24b / kucamukulavicitrapatravallī Pnc_3.67c
PNc_3.67 / kim u vipulam imaṃ manuṣya-lokaṃ / puram uta parvata-pakṣa-śātanasya
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010561 (0.0):
kucamukulavicitrapatravallī- paricita eṣa sadā śaśiprabhāyāḥ'' // PNc_3.67 / kim u vipulam imaṃ manuṣyalokaṃ puram uta parvatapakṣaśātanasya /
kim u yuvatis+iyaṃ bhujaṅga-bhartus+ / bhuvanam alaṅkurute śaśiprabhā+iti
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010568 (0.019):
kim u vipulam imaṃ manuṣyalokaṃ puram uta parvatapakṣaśātanasya / / kim u yuvatir iyaṃ bhujaṅgabhartur bhuvanam alaṅkurute śaśiprabheti //
PNc_3.68 / vadati śaśi-mukhīm itas na dūre
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010574 (0.0):
kim u yuvatir iyaṃ bhujaṅgabhartur bhuvanam alaṅkurute śaśiprabheti // / PNc_3.68 // / vadati śaśimukhīm itas na dūre taruṇavilepanabhinna eṣa hāraḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11544798 (1.192):
vada tac caratā kvacid vane 'smin Pnc_5.42c / vadati śaśimukhīm itas na dūre Pnc_3.69a
taruṇa-vilepana-bhinnas+eṣas+hāras+ / saritam iva vana-antare samīras+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010575 (0.045):
vadati śaśimukhīm itas na dūre taruṇavilepanabhinna eṣa hāraḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010583 (0.052):
saritam iva vanāntare samīraḥ sphutitasaroruhareṇunā piśaṅgaḥ // PNc_3.69
sphutita-saroruha-reṇunā piśaṅgas+ / PNc_3.69 / Kusumaśara-sakhasya kasya cit kiṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010593 (0.021):
saritam iva vanāntare samīraḥ sphutitasaroruhareṇunā piśaṅgaḥ // PNc_3.69
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11551048 (0.058):
sphutavarṇaṃ tava nāmadheyalakṣma Pnc_5.47b / sphutitasaroruhareṇunā piśaṅgaḥ Pnc_3.69d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11529777 (0.058):
kusumavatīṃ navamādhavīṃ vilaṅghya Pnc_3.36b / Kusumaśarasakhasya kasya cit kiṃ Pnc_3.70a
samajani nāka-tala-adhidevatā+iyam / [uta mukulita-manmatha-avatāre]
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010600 (0.0):
kusumaśarasakhasya kasya cit kiṃ samajani nākatalādhidevateyam /
pathi vicare+adhināka-kanyakānām / PNc_3.70 / api kṝta-nayana-utsavena tanvī
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010610 (0.024):
uta mukulitamanmathāvatāre pathi vicare 'dhinākakanyakānām // PNc_3.70 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11538117 (0.026):
pathi locanayor eṣa Pnc_2.56c / pathi vicare 'dhinākakanyakānām Pnc_3.70d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11523873 (0.049):
apāṃ kaṇas tiṣṭhati vīcikampite Pnc_13.57c / api kṛtanayanotsavena tanvī Pnc_3.71a
taruṇa-sudhā-madhureṇa darśanena / mudam upajanet+vane kim eṣā ?
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010616 (0.0):
api kṛtanayanotsavena tanvī taruṇasudhāmadhureṇa darśanena /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11533257 (0.052):
taruṇasudhāmadhureṇa darśanena Pnc_3.71b / tarutatiṣu tirohito 'yam etāsv Pnc_3.38c
mama śarat-indu-kalā+iva kairavasya / PNc_3.71
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010622 (0.0):
mudam upajaned vane kim eṣā ? mama śaradindukaleva kairavasya // PNc_3.71
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11541621 (0.038):
manye tavaitannīrandhram Pnc_16.106a / mama śaradindukaleva kairavasya Pnc_3.71d
iti kiyat+api yāvat+eva cintā- / vaśam agamat+sa manuṣya-loka-pālas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010628 (0.0):
mudam upajaned vane kim eṣā ? mama śaradindukaleva kairavasya // PNc_3.71 / iti kiyad api yāvad eva cintā- vaśam agamat sa manuṣyalokapālaḥ /
dhanus+api niculaṃ vidhāya tāvat / kusuma-śaras+asya babhūva pārśvavartī
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010639 (0.034):
dhanur api niculaṃ vidhāya tāvat kusumaśaro 'sya babhūva pārśvavartī //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11529783 (0.044):
Kusumaśarasakhasya kasya cit kiṃ Pnc_3.70a / kusumaśaro 'sya babhūva pārśvavartī Pnc_3.72d
PNc_3.72 / atha sambhramāt+anucareṇa
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010640 (0.014):
dhanur api niculaṃ vidhāya tāvat kusumaśaro 'sya babhūva pārśvavartī // / PNc_3.72 // / atha sambhramād anucareṇa nihitatamālapallave /
nihita-tamāla-pallave / āsta taru-kusuma-saṃvalite
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010650 (0.0):
atha sambhramād anucareṇa nihitatamālapallave / / āsta tarukusumasaṃvalite sarasaḥ saḥ saikataśilātale nṛpaḥ // PNc_3.73 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11526048 (0.058):
āsūtritaṃ narapate navasāhasāṅka Pnc_gp.4b / āsta tarukusumasaṃvalite Pnc_3.73c
sarasas+sas+saikata-śilā-tale nṝpas+
PNc_3.73 / ālakṣya stana-sakhya-lakṣmaṇi tatas tasmin kuraṅgī-dṝśas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010663 (1.192):
āsta tarukusumasaṃvalite sarasaḥ saḥ saikataśilātale nṛpaḥ // PNc_3.73 // / ālakṣya stanasakhyalakṣmaṇi tatas tasmin kuraṅgīdṛśo muktādāmni
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11525916 (1.192):
ālakṣyate paśya nilīnam etat Pnc_14.10b / ālakṣya stanasakhyalakṣmaṇi tatas tasmin kuraṅgīdṛśo Pnc_3.74a
muktā-dāmni kara-udara-praṇayitām āpte tuṣāra-tviṣi
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010671 (0.0):
ālakṣya stanasakhyalakṣmaṇi tatas tasmin kuraṅgīdṛśo muktādāmni / karodarapraṇayitām āpte tuṣāratviṣi /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11542045 (0.0):
muktādanturabhūmiṣu Pnc_11.59d / muktādāmni karodarapraṇayitām āpte tuṣāratviṣi Pnc_3.74b
vismṝtyā sahasā hṝtaṃ caturayā kroḍīkṝtaṃ cintayā
cetas+śrī-navasāhasāṅka-nṝpates+utkaṇṭhayā+ākṝṣyata
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084290 (0.059):
Mālava-eka-mṝgāṅkasya / Sindhurājasya sāyakas+ / PNc_6.11
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079764 (0.064):
nīḍa-nyañcan-nicula-nicaya-śyāmalāsu sthalīṣu / PNc_2.101 / iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
PNc_3.74 / iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078263 (0.0):
\ed} / PNc_1.91 / iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079772 (0.0):
nīḍa-nyañcan-nicula-nicaya-śyāmalāsu sthalīṣu / PNc_2.101 / iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082516 (0.0):
vīta-klamā narapates+vacasā babhūva / PNc_4.63 / iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082523 (0.0):
PNc_4.63 / iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084123 (0.0):
ahi-parivṝḍha-kanyā-ālokanāya pratasthe / PNc_5.82 / iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084130 (0.0):
PNc_5.82 / iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085737 (0.0):
kṣmāpālas+pulinam avāpa narmadāyās / PNc_6.119 / iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10087350 (0.0):
kṝtam iti ca tām ūce devas+sa sāhasa-lāñcanas+ / PNc_7.82 / iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10087357 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye śaśiprabhā-sa~llāpas+ nāma
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10090103 (0.0):
PNc_9.67 / iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10091616 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye ratnacūḍa-saṃpreṣaṇas+nāma+daśamas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10093350 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite Vaṅku-maharṣi-darśanaṃ nāma+daśamas+ sargas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10094770 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10098031 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye pātāla-avalokanas+nāma+caturdaśas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10099453 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye pātāla-gaṅgā-avagāhanas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10101159 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye kanaka-aravinda-prārthanas+nāma
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10102664 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye hema-kamala-haraṇas+ nāma+saptadaśas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10096369 (0.026):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10088831 (0.054):
lajjā-avanamra-vadanas+navasāhasāṅkas+ / PNc_8.81 / iti parimala-apara-nāmnas+ mṝgāṅkadatta-sūnos+ padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10091609 (0.062):
jhaṭiti gamane devas+api+asīt+sas+sāhasa-lāñchanas+ / PNc_10.71 / iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye śaśiprabhā-hāra-lābhas+nāma
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078268 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye nagarī-nara-indra-varṇanas+nāma
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079778 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye citra-mṝga-avalokanas+ nāma
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082527 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye pāṭalā-darśanaṃ nāma caturthas+sargas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084137 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye śaśiprabhā-avalokana-artha-prasthānaṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085745 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye śaśiprabhā-darśanas+ nāma
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10087364 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye śaśiprabhā-sa~llāpas+ nāma
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10088837 (0.0):
iti parimala-apara-nāmnas+ mṝgāṅkadatta-sūnos+ padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite nāga-loka-avatāras+nāma+aṣṭamas+ sargas+samāptas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10090107 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye narmadā-saṃvādas+nāma+navamas+ sargas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10091622 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye ratnacūḍa-saṃpreṣaṇas+nāma+daśamas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10093353 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite Vaṅku-maharṣi-darśanaṃ nāma+daśamas+ sargas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10094775 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10098036 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye pātāla-avalokanas+nāma+caturdaśas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10099458 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye pātāla-gaṅgā-avagāhanas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10101164 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye kanaka-aravinda-prārthanas+nāma
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10102670 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye hema-kamala-haraṇas+ nāma+saptadaśas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013371 (0.032):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye śaśiprabhāvalokanārthaprasthānaṃ nāma
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10096370 (0.034):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3020483 (0.037):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye ratnacūḍasaṃpreṣaṇo nāma daśamaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3027808 (0.040):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye pātālagaṅgāvagāhano nāma pañcadaśaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007888 (0.040):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye nagarīnarendravarṇano nāma prathamaḥ sargaḥ
tṝtīyas+sargas+ / caturthas+sargas+ / tatas+sas+cetasi+avanī-patis+dadhe
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078277 (0.049):
nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye nagarī-nara-indra-varṇanas+nāma / prathamas+sargas+ / dvitīyas+sargas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079788 (0.049):
nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye citra-mṝga-avalokanas+ nāma / dvitīyas+sargas+ / tritīyas+sargas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085750 (0.052):
nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye śaśiprabhā-darśanas+ nāma / ṣaṣṭhas+sargas+ / saptamas+sargas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10088847 (0.061):
nava-sāhasa-aṅka-carite nāga-loka-avatāras+nāma+aṣṭamas+ sargas+samāptas+ / navamas+sargas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10087371 (0.061):
nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye śaśiprabhā-sa~llāpas+ nāma / saptamas+sargas+samāptas+ / aṣṭamas+sargas+
śaśiprabhā-āloka-mahā-utsava-spṝhām
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010714 (0.037):
tataḥ saś cetasy avanīpatir dadhe śaśiprabhālokamahotsavaspṛhām /
upoḍha-rāgām udadhis+taṭa-udare / nava-udgatāṃ vidruma-kandalīm iva
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010727 (0.0):
upoḍharāgām udadhis taṭodare navodgatāṃ vidrumakandalīm iva // PNc_4.1 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11536534 (0.026):
navodgatāśokapalāśakāntinā Pnc_4.55a / navodgatāṃ vidrumakandalīm iva Pnc_4.1d
PNc_4.1 / śaśiprabhā-āśā-nalinī-mṝṇālatām
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010727 (0.038):
upoḍharāgām udadhis taṭodare navodgatāṃ vidrumakandalīm iva // PNc_4.1 // / śaśiprabhāśānalinīmṛṇālatām upāgate mauktikadāmni sādaraḥ /
upāgate mauktika-dāmni sa-ādaras+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010733 (0.055):
śaśiprabhāśānalinīmṛṇālatām upāgate mauktikadāmni sādaraḥ /
tat-āgate dūte+iva nyaveśayat / sas+darśita-prema-lave vilocane
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010745 (1.192):
tadāgate dūta iva nyaveśayat sa darśitapremalave vilocane // PNc_4.2 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11548403 (0.003):
sa dakṣiṇena sphuratā ca bahunā Pnc_4.8b / sa darśitapremalave vilocane Pnc_4.2d
PNc_4.2 / punas+punas+ṣaṭpada-rāji-mecakāṃ
tat-indranīla-akṣara-paṅktim aikṣata / sa tat-kṣanāt+manmatha-jātavedasaṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010761 (0.0):
punaḥ punaḥ ṣaṭpadarājimecakāṃ tadindranīlākṣarapaṅktim aikṣata /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11532723 (0.043):
tadindranīladvāre sā Pnc_16.3a / tadindranīlākṣarapaṅktim aikṣata Pnc_4.3b
tanīyasīṃ dhūma-latām iva+udgatām / PNc_4.3 / sugandhi-hārāt+anulepanaṃ kare
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010769 (0.0):
sa tatkṣanān manmathajātavedasaṃ tanīyasīṃ dhūmalatām ivodgatām // PNc_4.3
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11550226 (0.034):
sugandhibhiḥ pāṭalipādapena Pnc_14.55c / sugandhihārād anulepanaṃ kare Pnc_4.4a
samunmiṣat-sveda-lave vilumpati / a-saṅgatāyās+api dīrgha-cakṣuṣas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010771 (0.0):
sugandhihārād anulepanaṃ kare samunmiṣatsvedalave vilumpati /
payodhara-spṝśam iva+āsasāda sas+ / PNc_4.4 / tadīya-nāma-aṅka-lipiṃ śanais+śanais+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010785 (0.0):
asaṅgatāyā api dīrghacakṣuṣaḥ payodharaspṛśam ivāsasāda sa // PNc_4.4 // / tadīyanāmāṅkalipiṃ śanaiḥ śanaiḥ salīlam āvartayituṃ pracakrame /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11532731 (0.021):
tadindranīlākṣarapaṅktim aikṣata Pnc_4.3b / tadīyanāmāṅkalipiṃ śanaiḥ śanaiḥ Pnc_4.5a
sa-līlam āvartayituṃ pracakrame / parisphurat-pallava-pāṭala-adharas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010791 (0.0):
tadīyanāmāṅkalipiṃ śanaiḥ śanaiḥ salīlam āvartayituṃ pracakrame /
rahasya-vidyām iva manmathasya sas+ / PNc_4.5 / aneka-rūpa-ālikhana-pragalbhayā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010802 (0.043):
parisphuratpallavapāṭalādharo rahasyavidyām iva manmathasya sa // PNc_4.5 / anekarūpālikhanapragalbhayā sutīkṣṇayā vartikayeva cintayā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11523516 (0.049):
anekarājanyaghaṭākirīṭa Pnc_1.67c / anekarūpālikhanapragalbhayā Pnc_4.6a
sutīkṣṇayā vartikayā+iva cintayā / sas+tām anāpta-īkṣaṇa-saṃstavāṃ purā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010810 (0.0):
anekarūpālikhanapragalbhayā sutīkṣṇayā vartikayeva cintayā /
lilekha citte muhus+anyathā+anyathā / PNc_4.6 / Anaṅga-caṇḍa-ātapa-taptayos+tadā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010819 (0.0):
sas tām anāptekṣaṇasaṃstavāṃ purā lilekha citte muhur anyathānyathā //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11523276 (0.003):
Anaṅgakodaṇḍalatām ivaikṣata Pnc_7.1d / Anaṅgacaṇḍātapataptayos tadā Pnc_4.7a
śaśiprabhā-vibhrama-darśanaṃ prati / dvayos+abhūt+utsukatā vana-antare
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010825 (0.0):
anaṅgacaṇḍātapataptayos tadā śaśiprabhāvibhramadarśanaṃ prati /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11547346 (0.039):
śaśiprabhāvibhramadarśanaṃ prati Pnc_4.7b / śaśiprabhāśānalinīmṛṇālatām Pnc_4.2a
vilāsinas+tasya ca kairavasya ca / PNc_4.7 / udagra-dik-vāraṇa-hasta-hāriṇā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010837 (0.027):
dvayor abhūd utsukatā vanāntare vilāsinas tasya ca kairavasya ca // / PNc_4.7 // / udagradigvāraṇahastahāriṇā sa dakṣiṇena sphuratā ca bahunā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11527182 (0.033):
udagraturagārūḍhaḥ Pnc_2.2a / udagradigvāraṇahastahāriṇā Pnc_4.8a
sas+dakṣiṇena sphuratā ca bahunā / sthirīkṝta-āśas+manāsā+api durlabhām
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010840 (0.0):
udagradigvāraṇahastahāriṇā sa dakṣiṇena sphuratā ca bahunā /
a-durlabhām indu-mukhīm amanyata / PNc_4.8 / puras+vimuñcan-nayane yadṝcchayā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010851 (0.013):
sthirīkṛtāśo manāsāpi durlabhām adurlabhām indumukhīm amanyata // PNc_4.8
nṝpas+tamāla-druma-kānana-udare / apaśyat+atra-vāsare vilāsinīṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010863 (0.0):
puro vimuñcannayane yadṛcchayā nṛpas tamāladrumakānanodare / / apaśyad atravāsare vilāsinīṃ payodhamadhye śaśinaḥ kalām iva // PNc_4.9 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11537700 (0.052):
nṛpa vāsarāṇi nirupaplavāḥ prajāḥ Pnc_10.23a / nṛpas tamāladrumakānanodare Pnc_4.9b
payodha-madhye śaśinas+kalām iva / PNc_4.9 / nāyaka-vākyam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010870 (0.0):
apaśyad atravāsare vilāsinīṃ payodhamadhye śaśinaḥ kalām iva // PNc_4.9 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11538290 (0.058):
payodakhaṇḍe harivāḍ ivāyudham Pnc_13.27d / payodhamadhye śaśinaḥ kalām iva Pnc_4.9d
atha+eṣa dīrghās+darśana-arciṣas+kiran+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10099645 (0.058):
phaṇi-indra-duhitus+kṝte / PNc_16.13 / nāyakavākyam / atha vidruma-tāmra-oṣṭha-
mukha-amṝta-aṃśos+kiraṇa-cchaṭās+iva
nirīkṣya tām unmada-haṃsa-gāminīṃ / Ramāṅgadaṃ sa-smitam iti+avocat \var{sasmitam\lem
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010885 (0.045):
athaiṣa dīrghā darśanārciṣaḥ kiran mukhāmṛtāṃśoḥ kiraṇacchaṭā iva / / nirīkṣya tām unmadahaṃsagāminīṃ ramāṅgadaṃ sasmitam ity avocat // PNc_4.10
K\tr\i; saspṝham \ed} / PNc_4.10 / śanais+carantī vipine tava sthitā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010902 (0.0):
[VAR 4.10d: {sasmitam/lem K/tr/i; saspṛham /ed}] / śanaiś carantī vipine tava sthitā nitambinī kaccid iyaṃ dṛśaḥ pathi? /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11547071 (0.003):
śanair babandha jaghane Pnc_16.55a / śanaiś carantī vipine tava sthitā Pnc_4.11a
nitambinī kat-cit+iyaṃ dṝśas+pathi ? / a-dhīratāṃ dakṣiṇa-mātariśvanā
latā+iva nītā masṝṇena mādhavī / PNc_4.11 / yutā sita-ābhais+sumanobhis+etayā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010913 (0.055):
adhīratāṃ dakṣiṇamātariśvanā lateva nītā masṛṇena mādhavī // PNc_4.11 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11544316 (0.058):
lateva tanvī haricandanasya Pnc_9.12d / lateva nītā masṛṇena mādhavī Pnc_4.11d
pariślathā+iyaṃ kabarī niyamyate / udasta-bhāsvat-kara-kāntayā śriyā
dinasya tārā-śabalā+iva śarvarī / PNc_4.12 / asat-kaves+vāk+iva vīta-sauṣṭhavaṃ
niveśayantī padam avyavasthayā / asau+aneka-skhalitais+samākulā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010939 (1.192):
asatkaver vāg iva vītasauṣṭhavaṃ niveśayantī padam avyavasthayā /
vimucya mārgaṃ kim itas+pratiṣṭhate / PNc_4.13 / haṭhena netuṃ vaśatām iva+ātmanas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010950 (0.0):
asāv anekaskhalitaiḥ samākulā vimucya mārgaṃ kim itaḥ pratiṣṭhate //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11546083 (0.052):
vimucyate kena nāma sa deśo Pnc_14.76c / vimucya mārgaṃ kim itaḥ pratiṣṭhate Pnc_4.13d
manas-abhirāmāsu vilāsa-bhaṅgiṣu / dhṝta-aṃśukā tābhis+iyaṃ pade pade
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010953 (0.064):
haṭhena netuṃ vaśatām ivātmano mano'bhirāmāsu vilāsabhaṅgiṣu /
latābhis+ambhoja-mukhī niruddhyate / PNc_4.14
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010965 (0.0):
dhṛtāṃśukā tābhir iyaṃ pade pade latābhir ambhojamukhī niruddhyate //
vicinvatī kiṃ cit+iva+iyam ādarāt+ / apakṣama-pāta-stimite vilocane
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010972 (0.0):
dhṛtāṃśukā tābhir iyaṃ pade pade latābhir ambhojamukhī niruddhyate // / PNc_4.14 // / vicinvatī kiṃ cid iveyam ādarād apakṣamapātastimite vilocane /
gate+avataṃsa-utpala-patra-bandhutām / itas+tatas+padma-vane vimuñcati
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010980 (0.0):
vicinvatī kiṃ cid iveyam ādarād apakṣamapātastimite vilocane / / gate 'vataṃsotpalapatrabandhutām itas tataḥ padmavane vimuñcati //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11526129 (0.004):
itaś cetaś ca vepate Pnc_16.37d / itas tataḥ padmavane vimuñcati Pnc_4.15d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11530715 (0.039):
gate tadbāṇagocaram Pnc_2.29b / gate 'vataṃsotpalapatrabandhutām Pnc_4.15c
PNc_4.15 / mṝdu prayāntī+iyam animna-nimnayos+ / sita-aṃśukā kām api kāntim aśnute
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010990 (0.0):
mṛdu prayāntīyam animnanimnayoḥ sitāṃśukā kām api kāntim aśnute /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11550065 (0.062):
sitāṃśukā kām api kāntim aśnute Pnc_4.16b / sitetarendīvaramecakāḥ kva cit Pnc_13.45b
jale kalā iva pratibimbita-endavī / vana-anila-udañcat-avāñcat-ūrmiṇi
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010999 (0.019):
jale kalā iva pratibimbitaindavī vanānilodañcadavāñcadūrmiṇi // PNc_4.16
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11544938 (0.021):
vanānilāhṛtonnidra Pnc_6.54a / vanānilodañcadavāñcadūrmiṇi Pnc_4.16d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3010991 (0.024):
mṛdu prayāntīyam animnanimnayoḥ sitāṃśukā kām api kāntim aśnute / / jale kalā iva pratibimbitaindavī vanānilodañcadavāñcadūrmiṇi // PNc_4.16
PNc_4.16 / prasādam asmākam araṇya-durlabhais+ / vidhehi sa-ālaktaka-pāda-tāḍanais+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011008 (0.0):
jale kalā iva pratibimbitaindavī vanānilodañcadavāñcadūrmiṇi // PNc_4.16 / prasādam asmākam araṇyadurlabhair vidhehi sālaktakapādatāḍanaiḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11539929 (0.052):
prasavollāsavasantavāsareṇa Pnc_5.58b / prasādam asmākam araṇyadurlabhair Pnc_4.17a
asau+aśokais+kṣaṇam āśritais+śramāt
iti+iva matta-ali-rutena yācyate / PNc_4.17 / abheda-mūḍha-stabakābhis+āvṝtā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011018 (0.0):
asāv aśokaiḥ kṣaṇam āśritaiḥ śramāt itīva mattālirutena yācyate //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11526381 (0.057):
itīva nirvyājam udīrya tatyaje Pnc_7.27c / itīva mattālirutena yācyate Pnc_4.17d
latābhis+īṣat+lulita-ali-paṅktibhis+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011028 (0.036):
abhedamūḍhastabakābhir āvṛtā latābhir īṣal lulitālipaṅktibhiḥ / / iyaṃ puro mārutanartitālakā na lakṣyate vyaktam avāmanastanī // PNc_4.18
iyaṃ puras+māruta-nartita-alakā / na lakṣyate vyaktam a-vāmana-stanī
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011035 (0.0):
abhedamūḍhastabakābhir āvṛtā latābhir īṣal lulitālipaṅktibhiḥ / / iyaṃ puro mārutanartitālakā na lakṣyate vyaktam avāmanastanī // PNc_4.18
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11536329 (0.037):
Narmadormilulite tadaṃśuke Pnc_8.28a / na lakṣyate vyaktam avāmanastanī Pnc_4.18d
PNc_4.18 / ṝju kva-cit+kva-api anṝju pravartate
Aryasura: Jatakamala 1-15 (ajm_u.htm.txt) 24484879 (0.030):
pramādavaśagatvāc ca varṣakarmādhikṛtānāṃ devaputrāṇāṃ durvṛṣṭiparyākulatā / kva cit kva cid abhidudrāva // atha sa rājā vyaktam ayaṃ mama prajānāṃ vā
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19844272 (0.030):
03,108.011a kva cid ābhogakuṭilā praskhalantī kva cit kva cit / 03,108.011c svaphenapaṭasaṃvītā matteva pramadāvrajat
Bhartrhari: Vakyapadiya (vakyp1iu.htm.txt) 22427466 (0.038):
kva cid apy anapāśritā BVaky_3,7.33b / kva cid apy anapāśritām BVaky_3,8.37b
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10316400 (0.038):
12,136.057a yasminn āśvasate kaś cid yaś ca nāśvasate kva cit
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5363551 (0.039):
ṇamulvacanam . kaḥ arthaḥ . ahiṃsārthasya vidhānāt . ahiṃsārthānām ṇamul / yathā syāt . asti punaḥ ayam kva cit hantiḥ ahiṃsārthaḥ yadarthaḥ vidhiḥ
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14734739 (0.040):
kva cid apy anapāśritā Vp_3,7.33b / kva cid arthasya sādhakaḥ Vp_2.462d
Brhaspatismrti: Vyavaharakanda (brhaspiu.htm.txt) 12692182 (0.040):
na pṛcched āgamāṃ kva cit Brh_1,7.54d / na pṛṣṭavyāḥ punaḥ punaḥ Brh_1,8.43d
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10207932 (0.044):
9.20cd/ bhūri^dhana^gokula^ākulam analpa^dhānyaṃ kva cit sabhayam// / 9.21ab/ atra^*ārohec[K.ārohe]^śūlika^gāndhāra^avantayaḥ prapīḍyante/
Bana: Harsacarita, Ucchvasa 1 (bahcar1u.htm.txt) 1700148 (0.044):
kva mahāpobhāravaivadhikatā, kva purobhāgitvam? atiroṣaṇaścakṣuṣmānandha
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10102088 (0.052):
PNc_17.48 / keṣāṃ cit+ūhus+kavacāni śobhāṃ+ / kva cit+kva cit+lohita-pāṭalāni
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8088663 (0.055):
dharmeṇa caratāṃ satye nāsty anabhyudayaḥ kva cit // SoKss_8,2.159 //
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5411906 (0.055):
bahvarthāḥ api dhātavaḥ bhavanti iti . asti punaḥ anyatra api kva cit / mihiḥ mahyarthe vartate . asti iti āha . miheḥ meghaḥ . meghaḥ ca kasmāt
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19813041 (0.060):
03,049.035a yad bravīṣi mahārāja na matto vidyate kva cit / 03,049.035c alpabhāgyataraḥ kaś cit pumān astīti pāṇḍava
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 251673 (0.060):
vikaraṇanāśaḥ pratīkṣyaḥ kva cit lukā kva cit ślunā kva cit ekādeśena .
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5410693 (0.060):
vyavadhānam . tena anena avaśyam vikaraṇanāśaḥ pratīkṣyaḥ kva cit lukā kva / cit ślunā kva cit ekādeśena . saḥ yathā ślulukau pratīkṣate evam ekādeśam
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5353819 (0.060):
luṅ rātriśeṣe vaktavyaḥ . nyāyye pratyutthāne pratyutthitam kaḥ cit kam / cit pṛcchati . kva bhavān uṣitaḥ iti . saḥ āha . amutra avātsam iti .
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19933717 (0.060):
03,281.076c vāyunā dhamyamāno 'gnir dṛśyate 'tra kva cit kva cit
Bharavi: Kiratarjuniya (bhakirxu.htm.txt) 7331205 (0.061):
asat+api+adas+sahitum+arhati nas+kva vanecarās+kva nipuṇās+matayas+ //
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25480209 (0.061):
4.027.017a kva cit prakāśaṃ kva cid aprakāśaṃ; nabhaḥ prakīrṇāmbudharaṃ
---------------------------------------------------------------------- (vakyp_su.htm.txt) 14734728 (0.061):
kva cit saiva pravartate Vp_3,1.81d / kva cit svasvāmiyogākhyo Vp_3,3.18c
kva-cit+skhalati+ucca-śilā-tale pathi
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011048 (0.0):
ṛju kvacit kvāpi anṛju pravartate kvacit skhalaty uccaśilātale pathi /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11530296 (0.040):
kvacit skhalaty uccaśilātale pathi Pnc_4.19b
iyaṃ śanais+śaila-nadī+iva ca kva-cit / vinamra-vānīra-talena gacchati
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011057 (0.0):
ṛju kvacit kvāpi anṛju pravartate kvacit skhalaty uccaśilātale pathi / / iyaṃ śanaiḥ śailanadīva ca kvacit vinamravānīratalena gacchati // PNc_4.19
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11545896 (0.060):
vinamatsmeramukhaḥ smitānncitam Pnc_12.69b / vinamravānīratalena gacchati Pnc_4.19d
PNc_4.19 / sthite pariṣvajya sarojinīm imāṃ / vane ghane+asmin kusuma-unmada-alini
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011066 (0.0):
iyaṃ śanaiḥ śailanadīva ca kvacit vinamravānīratalena gacchati // PNc_4.19 / sthite pariṣvajya sarojinīm imāṃ vane ghane 'smin kusumonmadālini /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11544967 (0.045):
vane gataḥ ko 'yam anaṅgavibhramaḥ Pnc_4.28d / vane ghane 'smin kusumonmadālini Pnc_4.20b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11550895 (0.056):
sthitā yasyāgrasānuṣu Pnc_11.55b / sthite pariṣvajya sarojinīm imāṃ Pnc_4.20a
prayāti sāsūyam iyaṃ kathaṃ+cana / sva-hasta-sīmantita-mārga-vīrudhi
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011075 (0.0):
sthite pariṣvajya sarojinīm imāṃ vane ghane 'smin kusumonmadālini / / prayāti sāsūyam iyaṃ kathaṃcana svahastasīmantitamārgavīrudhi // PNc_4.20
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11551503 (0.004):
svasti sthitasya svaḥsindhu Pnc_16.22a / svahastasīmantitamārgavīrudhi Pnc_4.20d
PNc_4.20 / kva-cit kva-cit+sveda-lava-udgamas+mukhe
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11530276 (0.053):
kvacit kvacit svedalavodgamo mukhe Pnc_4.21a / kva cit kva cil lohitapāṭalāni Pnc_17.49b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011082 (0.059):
kvacit kvacit svedalavodgamo mukhe samāhṛteyaṃ kabarī yathā tathā /
samāhṝtā+iyaṃ kabarī yathā tathā / sayaṃ ca kampas+kucayos+vadhūs+iyaṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011083 (0.064):
kvacit kvacit svedalavodgamo mukhe samāhṛteyaṃ kabarī yathā tathā / / sayaṃ ca kampaḥ kucayor vadhūr iyaṃ ratiśramavyākuliteva lakṣyate //
rati-śrama-vyākulitā+iva lakṣyate / PNc_4.21 / anena rūpa-atiśayena līlayā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011097 (0.0):
sayaṃ ca kampaḥ kucayor vadhūr iyaṃ ratiśramavyākuliteva lakṣyate //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11543617 (0.028):
ratiraṇam avasāya yatra nityaṃ Pnc_3.45c / ratiśramavyākuliteva lakṣyate Pnc_4.21d
vivikta-nepathya-parigraheṇa ca / araṇya-sañcāra-parā iyam ekikā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011102 (0.0):
anena rūpātiśayena līlayā viviktanepathyaparigraheṇa ca /
kutūhalaṃ me hṝdaye niṣiñcati / PNc_4.22 / asau parādhīnatayā+āspadīkṝtā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011112 (0.0):
araṇyasañcāraparā iyam ekikā kutūhalaṃ me hṛdaye niṣiñcati // PNc_4.22 //
na bālikā na pratibhāsate na mama
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011118 (0.0):
araṇyasañcāraparā iyam ekikā kutūhalaṃ me hṛdaye niṣiñcati // PNc_4.22 // / asau parādhīnatayāspadīkṛtā na bālikā na pratibhāsate na mama /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11536088 (0.0):
na bālikā na pratibhāsate na mama Pnc_4.23b
ayaṃ sphurat-kāñcana-padma-sa-udaras+ / sa-cāmaras+asyās+katham-anyathā karas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011117 (0.038):
asau parādhīnatayāspadīkṛtā na bālikā na pratibhāsate na mama / / ayaṃ sphuratkāñcanapadmasodaraḥ sacāmaro 'syāḥ kathamanyathā karaḥ //
PNc_4.23 / iyaṃ kim u syāt+vana-devatā+āgatā ? / gatā dharāṃ vyoma-vadhūs+iyaṃ kim u ?
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011130 (0.052):
ayaṃ sphuratkāñcanapadmasodaraḥ sacāmaro 'syāḥ kathamanyathā karaḥ // / PNc_4.23 // / iyaṃ kim u syād vanadevatāgatā ? gatā dharāṃ vyomavadhūr iyaṃ kim u ? /
avekṣituṃ hāram iha+iyam āgatā / śaśiprabhā-vāra-vilāsinī kim u ?
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011142 (0.0):
iyaṃ kim u syād vanadevatāgatā ? gatā dharāṃ vyomavadhūr iyaṃ kim u ? / / avekṣituṃ hāram iheyam āgatā śaśiprabhāvāravilāsinī kim u ? // PNc_4.24 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11547342 (0.034):
śaśiprabhālokamahotsavaspṛhām Pnc_4.1b / śaśiprabhāvāravilāsinī kim u ? Pnc_4.24d
PNc_4.24 / itas+sas+citra-ākṝtis+īkṣatas+mṝgas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011143 (0.023):
avekṣituṃ hāram iheyam āgatā śaśiprabhāvāravilāsinī kim u ? // PNc_4.24 //
sita-cchadāt-āptam itas+vibhūṣaṇam / itas+ca dṝṣṭā+iyam iti sprasūyate
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011155 (0.037):
itaḥ saś citrākṛtir īkṣato mṛgaḥ sitacchadādāptam ito vibhūṣaṇam / / itaś ca dṛṣṭeyam iti sprasūyate prasaktam āścaryam iyaṃ vanasthalī //
prasaktam āścaryam iyaṃ vana-sthalī / PNc_4.25 / pāṭalāyās+nāyaka-darśanam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011160 (0.0):
itaś ca dṛṣṭeyam iti sprasūyate prasaktam āścaryam iyaṃ vanasthalī //
iti prakṝtyā madhura-uktis+uktavān / tayā+āyata-akṣyā dadṝśe viśāmpatis+
tamāla-patra-apihite śilā-tale / kumudvatī-kāntas+iva+ambare sthitas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011180 (1.192):
iti prakṛtyā madhuroktir uktavān tayāyatākṣyā dadṛśe viśāmpatiḥ / / tamālapatrāpihite śilātale kumudvatīkānta ivāmbare sthitaḥ // PNc_4.26 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11533035 (0.043):
tamālanīlena pathā payomucām Pnc_13.46b / tamālapatrāpihite śilātale Pnc_4.26c
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11529670 (0.056):
kumudvatīkānta ivāmbare sthitaḥ Pnc_4.26d / kumudvatīkāntakarānuviddhās Pnc_14.57c
PNc_4.26 / tatas+tat-ālokana-kautukena sā / sthitā nimeṣa-ujjhita-pakṣmala-īkṣaṇam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011191 (0.0):
tamālapatrāpihite śilātale kumudvatīkānta ivāmbare sthitaḥ // PNc_4.26 // / tatas tadālokanakautukena sā sthitā nimeṣojjhitapakṣmalekṣaṇam /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11550885 (0.033):
sthitam etad ayomukheṣv amīṣu Pnc_5.47a / sthitā nimeṣojjhitapakṣmalekṣaṇam Pnc_4.27b
vinidra-satkesara-paṅkajā babhau / vane nivāta-stimitā+iva padminī
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011200 (0.0):
tatas tadālokanakautukena sā sthitā nimeṣojjhitapakṣmalekṣaṇam / / vinidrasatkesarapaṅkajā babhau vane nivātastimiteva padminī // PNc_4.27 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11544973 (0.043):
vane ghane 'smin kusumonmadālini Pnc_4.20b / vane nivātastimiteva padminī Pnc_4.27d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11545914 (0.051):
vinidrajṛmbhitaharir Pnc_2.26c / vinidrasatkesarapaṅkajā babhau Pnc_4.27c
PNc_4.27 / pāṭalāyās+svagatam / acintayat+sā+iti ca pāṭalādharas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011207 (0.061):
pāṭalāyāḥ svagatam / acintayat seti ca pāṭalādharaḥ sitāravindacchadadīrghalocanaḥ /
sita-aravinda-cchada-dīrgha-locanas+ / mukhaṃ sudhā-dīdhiti-sundaraṃ dadhan
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011212 (0.046):
acintayat seti ca pāṭalādharaḥ sitāravindacchadadīrghalocanaḥ /
vane gatas+kas+ayam anaṅga-vibhramas+ / PNc_4.28
vyanakti kalyāṇa-mayīyam ākṝtis+ / mahīya-sīmasya mahā-anubhavatām
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014927 (0.062):
viśāmpatidīrghaguṇānuṣaṅgiṇīm anaṅgakodaṇḍalatām ivaikṣata // PNc_7.1 //
asatyam etāsu rucā vitanvatī / latāsu kārtasvara-pallava-udgamam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011237 (0.0):
vyanakti kalyāṇamayīyam ākṛtir mahīyasīmasya mahānubhavatām / / asatyam etāsu rucā vitanvatī latāsu kārtasvarapallavodgamam // PNc_4.29 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11544302 (0.038):
latālasyapradā ime Pnc_11.18b / latāsu kārtasvarapallavodgamam Pnc_4.29d
PNc_4.29 / bhujena citra-aṅgada-ratna-śobhinā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011240 (0.038):
asatyam etāsu rucā vitanvatī latāsu kārtasvarapallavodgamam // PNc_4.29 // / bhujena citrāṅgadaratnaśobhinā satārahāreṇa bhujāntareṇa ca /
sa-tāra-hāreṇa bhuja-antareṇa ca / vadati+ayaṃ madhyama-lokapālatāṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011242 (0.039):
bhujena citrāṅgadaratnaśobhinā satārahāreṇa bhujāntareṇa ca /
para-ardhya-cūḍāmaṇinā ca maulinā / PNc_4.30 / anātapatras+ayam atra lakṣyate
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011254 (0.055):
vadaty ayaṃ madhyamalokapālatāṃ parārdhyacūḍāmaṇinā ca maulinā // PNc_4.30 / anātapatro 'yam atra lakṣyate sitātapatrair iva sarvato vṛtaḥ /
sita-ātapatrais+iva sarvatas+vṝtas+ / acāmaras+api+eṣa satā+iva vījyate
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011264 (0.051):
acāmaro 'py eṣa sateva vījyate vilāsavālavyajanena ko 'pi ayam // PNc_4.31
vilāsa-vālavyajanena kas+api ayam / PNc_4.31 / priyā iyam ārūḍha-guṇā suvaṃśa-bhūs+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011271 (0.0):
acāmaro 'py eṣa sateva vījyate vilāsavālavyajanena ko 'pi ayam // PNc_4.31
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11540166 (0.007):
priyaṃvadatvena tavāmunā ca Pnc_9.6b / priyā iyam ārūḍhaguṇā suvaṃśabhūr Pnc_4.32a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082371 (0.062):
Marutpatis+menakayā+iva tanvi yas+ / tvayā+api vālavyajanena vījyate / PNc_4.56
na ca+antikaṃ cāpalatā+asya muñcati / ime pṝṣatkās+api pārthiva-śriyas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011275 (0.057):
priyā iyam ārūḍhaguṇā suvaṃśabhūr na cāntikaṃ cāpalatāsya muñcati /
vilāsa-karṇa-utpala-pallavās+iva / PNc_4.32
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011282 (0.045):
ime pṛṣatkā api pārthivaśriyo vilāsakarṇotpalapallavā iva // PNc_4.32 //
itas+śilā-utsaṅga-tale niṣeduṣā / divas-cyutena+iva kuraṅga-lakṣmaṇā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011294 (0.0):
ime pṛṣatkā api pārthivaśriyo vilāsakarṇotpalapallavā iva // PNc_4.32 // / itaḥ śilotsaṅgatale niṣeduṣā divaścyuteneva kuraṅgalakṣmaṇā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11526176 (0.002):
itaḥ palvalapaṅkānto Pnc_2.64c / itaḥ śilotsaṅgatale niṣeduṣā Pnc_4.33a
adhas+taruṇām amunā vinīyate / kṣaṇaṃ mṝgavya-upanatas+pariśramas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011297 (1.192):
itaḥ śilotsaṅgatale niṣeduṣā divaścyuteneva kuraṅgalakṣmaṇā / / adhas taruṇām amunā vinīyate kṣaṇaṃ mṛgavyopanataḥ pariśramaḥ // PNc_4.33
PNc_4.33 / ayaṃ sa na syāt+nava-sāhasa-aṅkas+iti+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011308 (0.0):
adhas taruṇām amunā vinīyate kṣaṇaṃ mṛgavyopanataḥ pariśramaḥ // PNc_4.33 / ayaṃ sa na syān navasāhasāṅka ity anaṅgalīlāsu kṛtī bhuvaḥpatiḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11524355 (0.006):
ayaṃ yayātimandhātṛ Pnc_11.99c / ayaṃ sa na syān navasāhasāṅka ity Pnc_4.34a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3019555 (0.061):
PNc_10.26 // / navasāhasāṅka, na tavāsurād ahaṃ kalayāmi samprati kim apy atādṛśam /
Anaṅga-līlāsu kṝtī bhuvas-patis+ / sa yena muktas+nija-nāma-lāñchitas+
śaśiprabhā-keli-kuraṅgake śaras+ / PNc_4.34
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011323 (0.029):
sa yena mukto nijanāmalāñchitaḥ śaśiprabhākelikuraṅgake śaraḥ // PNc_4.34
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11547319 (0.038):
śaśineritayā samucchrite Pnc_12.62c / śaśiprabhākelikuraṅgake śaraḥ Pnc_4.34d
ayaṃ sas+na+u hāras+iva+asya dṝśyate / karodare pallava-pāṭalatviṣi
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011334 (0.0):
ayaṃ sa no hāra ivāsya dṛśyate karodare pallavapāṭalatviṣi /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11528734 (0.041):
karoty ekāvalīm iva Pnc_16.26b / karodare pallavapāṭalatviṣi Pnc_4.35b
itas+kim etasya na saikate sas+kiṃ / sita-cchadas+locana-gocaraṃ gatas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011335 (1.192):
ayaṃ sa no hāra ivāsya dṛśyate karodare pallavapāṭalatviṣi / / itaḥ kim etasya na saikate saḥ kiṃ sitacchado locanagocaraṃ gataḥ //
PNc_4.35 / suvarṇa-puṅkhe likhitaṃ śilīmukhe / tat+asya nāma+asti samānam ākṝtes+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011346 (0.0):
itaḥ kim etasya na saikate saḥ kiṃ sitacchado locanagocaraṃ gataḥ // / PNc_4.35 // / suvarṇapuṅkhe likhitaṃ śilīmukhe tad asya nāmāsti samānam ākṛteḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11550531 (0.020):
suvarṇatāṃ vaktram upaiti sadhor Pnc_1.14c / suvarṇapuṅkhe likhitaṃ śilīmukhe Pnc_4.36a
yat+adbhutām eka-pade pṝṣatkatām
agāt+anaṅgasya śaśiprābhāṃ prati / PNc_4.36 / anena cet+yogam upaiti daivatas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011360 (0.028):
yad adbhutām ekapade pṛṣatkatām agād anaṅgasya śaśiprābhāṃ prati // / PNc_4.36 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11522190 (0.056):
agalan kusumavyājāt Pnc_11.7a / agād anaṅgasya śaśiprābhāṃ prati Pnc_4.36d
Phanīndra-kanyā śaśinā+iva rohiṇī / analpa-lāvaṇya-tiraskṝta-upamaṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011370 (0.0):
anena ced yogam upaiti daivataḥ phanīndrakanyā śaśineva rohiṇī /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11540338 (0.045):
phanīndrakanyā śaśineva rohiṇī Pnc_4.37b / phanīndrakanyāsavidhaṃ narādhipaḥ Pnc_7.23d
vapus+tat+asyās+saphalatvam eṣyati
PNc_4.37 / vidhātum enām aham eva vā kṣamā / mita-udarīm aṅkatale+asya kas+vidhis+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011380 (0.0):
analpalāvaṇyatiraskṛtopamaṃ vapus tad asyāḥ saphalatvam eṣyati // PNc_4.37 / vidhātum enām aham eva vā kṣamā mitodarīm aṅkatale 'sya ko vidhiḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11545800 (0.064):
vidhātum enām aham eva vā kṣamā Pnc_4.38a / vidhāya kūjāmiṣam anyapuṣṭaiḥ Pnc_1.33b
mama+īdṝśe yat-viṣaye vimatsarās+ / stuvanti sakhyas+masṝṇa-ukti-sauṣṭhavam
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24148345 (0.047):
svetareṇetyarthaḥ, tadā sva viṣaye svataradyadyat prāpnoti tad bādhyam,
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21020327 (0.047):
śaktijñānasūmakatveneti// śaktijñānamaryādākatvenetyarthaḥ/ yadviṣaye
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28183084 (0.054):
pratijānīte atheti/ svaparamatasādhāraṇaṃ vidhitvaṃ tāvat nirvakti
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9633895 (0.056):
sa uktaviṣaye vastu taduktyo variṇātmakaḥ //
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19137576 (0.059):
rasādiparipoṣaṇasya vā samācchādanaprasaṅgāt / / tathā caitasmin viṣaye sarvākāramalaṅkāryaṃ vilāsavatīva
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 3, (jsbh1-3u.htm.txt) 13257450 (0.060):
śrutau paṭhyamānāyāṃ vidhyarthe vihitena tavaipratyayena
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10099622 (0.061):
śāpāt+nirmocitas+tvayā / iti+amandas+pravādas+atra / tat+kas+api+asi namas+astu te
Datta, Kedaranatha (=Bhaktivinoda, 1838-1914): Harinamacintamani (harinc_u.htm.txt) 22784241 (0.061):
āmi ta adhama ati majiyā viṣaye / / nā bhajinu nāma tava ati mūḍha haye // HNC_1.81 //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16101196 (0.061):
kaṃcit+kālam+kvacit+api ratis+tena kas+te+aparādhas+ / / āgaskāriṇī+aham+iha yayā jīvitam+tvadviyoge
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 344354 (0.063):
ācāryapravṛttiḥ jñāpayati na iyam vibhāṣā uglakṣaṇasya pratiṣedhasya / viṣaye bhavati iti yat ayam / sanīvantardhabhrasjadambhuśrisvṛyūrṇubharajñapisanām iti svṛgrahaṇam
PNc_4.38 / saha+amunā kiṃ-cit-upānta-vartinā
vadati+asau+udgata-danta-dīdhitis+ / kutūhala-ākṣipta-nimeṣa-lāsyayā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011409 (0.019):
sahāmunā kiṃcidupāntavartinā vadaty asaūdgatadantadīdhitiḥ / / kutūhalākṣiptanimeṣalāsyayā vilokayan mām iva dīrghayā dṛśā // PNc_4.39 //
vilokayan+mām iva dīrghayā dṝśā / PNc_4.39 / pāṭalāyās-samīpa-gamanam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011413 (0.020):
kutūhalākṣiptanimeṣalāsyayā vilokayan mām iva dīrghayā dṛśā // PNc_4.39 //
atha+adhigantuṃ kila tasya patriṇas+ / gatiṃ vana-ante katham api+alakṣitām
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011418 (0.0):
kutūhalākṣiptanimeṣalāsyayā vilokayan mām iva dīrghayā dṛśā // PNc_4.39 // / pāṭalāyāḥsamīpagamanam / athādhigantuṃ kila tasya patriṇo gatiṃ vanānte katham apy alakṣitām /
tam abhyagāt+sā nṝpatiṃ sa-cāmarā / sarit+saphenā nidhim ambhasām iva
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011435 (0.0):
tam abhyagāt sā nṛpatiṃ sacāmarā sarit saphenā nidhim ambhasām iva //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11549072 (0.003):
saritpayāṃsīva niśakarāṃśu Pnc_17.30c / sarit saphenā nidhim ambhasām iva Pnc_4.40d
PNc_4.40 / samuccaran nūpura-sinncitais+padais+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011434 (0.028):
tam abhyagāt sā nṛpatiṃ sacāmarā sarit saphenā nidhim ambhasām iva // / PNc_4.40 // / samuccaran nūpurasinncitaiḥ padair yathā yathā saṃmukham ājagāma sā /
yathā yathā saṃmukham ājagāma sā / tayā+āyata-akṣyā+iva tathā-tathā-īritā / dṝk+asya paścāt+apasāram ādade
PNc_4.41 / śanais+tatas+tāṃ savidha-upasarpaṇīṃ / nirīkṣya hāraṃ pidadhe narādhipas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011455 (0.023):
tayāyatākṣyeva tathātatheritā dṛg asya paścād apasāram ādade // PNc_4.41 / śanais tatas tāṃ savidhopasarpaṇīṃ nirīkṣya hāraṃ pidadhe narādhipaḥ /
nija-uttarīyeṇa sitena mārutas+ / śarat-dhanena+iva śaśāṅka-maṇḍalam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011466 (0.026):
nijottarīyeṇa sitena mārutaḥ śaraddhaneneva śaśāṅkamaṇḍalam // PNc_4.42 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11547218 (0.060):
śaraddhaneneva śaśāṅkamaṇḍalam Pnc_4.42d / śaravyatām evam api śrute tvayi Pnc_7.74d
PNc_4.42 / payodhara-utsaṅga-nivāsa-lālitaṃ / vyadhāt+imaṃ pannaga-rāja-kanyakā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011474 (0.0):
nijottarīyeṇa sitena mārutaḥ śaraddhaneneva śaśāṅkamaṇḍalam // PNc_4.42 // / payodharotsaṅganivāsalālitaṃ vyadhād imaṃ pannagarājakanyakā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11538305 (0.035):
payodharaspṛśam ivāsasāda sa Pnc_4.4d / payodharotsaṅganivāsalālitaṃ Pnc_4.43a
iti prarohat-bahumāna-mantharas+ / babhūva tasmin+avanī-purandaras+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011478 (1.192):
payodharotsaṅganivāsalālitaṃ vyadhād imaṃ pannagarājakanyakā / / iti prarohadbahumānamantharo babhūva tasminn avanīpurandaraḥ // PNc_4.43
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23573353 (0.056):
tam āsīnaṃ* nṛ+pa+sutaṃ* |so* *abravīn* muni+sattamaḥ | / bahu+māna+viśālābhyāṃ* |darśanābhyāṃ* pibann* iva ||12.4|
Aryasura: Jatakamala 1-15 (ajm_u.htm.txt) 24480242 (0.062):
dṛṣṭvā rājño guṇavistaram anumāsyante / satyāṃ ca guṇabahumānodbhāvanāyāṃ / taddidṛkṣāyām avaśyaṃ tadguṇapratyakṣiṇo bhaviṣyatheti // atha te yakṣāḥ
PNc_4.43 / analpa-lāvaṇya-vilāsa-janma-bhūs+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011486 (0.035):
iti prarohadbahumānamantharo babhūva tasminn avanīpurandaraḥ // PNc_4.43 / analpalāvaṇyavilāsajanmabhūr vicitraratnadyutibhāsvarormikā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11523395 (0.042):
analpalāvaṇyatiraskṛtopamaṃ Pnc_4.37c / analpalāvaṇyavilāsajanmabhūr Pnc_4.44a
vicitra-ratna-dyuti-bhāsvara-ūrmikā / tamiddhamukta-ābharaṇaṃ bhuvas-patiṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011492 (0.017):
analpalāvaṇyavilāsajanmabhūr vicitraratnadyutibhāsvarormikā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11545478 (0.045):
vicitrapuṣpābharaṇojjvaleṣu Pnc_14.70b / vicitraratnadyutibhāsvarormikā Pnc_4.44b
payodhi-velā+iva suvelam āpa sā / PNc_4.44 / avāpa devas+śriyam antikasthayā+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011505 (1.192):
tamiddhamuktābharaṇaṃ bhuvaḥpatiṃ payodhiveleva suvelam āpa sā // PNc_4.44
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11524828 (0.038):
avāpad anyonyanibaddhabhāvayos Pnc_7.43c / avāpa devaḥ śriyam antikasthayā Pnc_4.45a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11538310 (0.047):
payodharotsaṅganivāsalālitaṃ Pnc_4.43a / payodhiveleva suvelam āpa sā Pnc_4.44d
tayā sas+vālavyajana-aṅka-hastayā / niṣevyamāṇas+sphuṭa-lakṣya-dehayā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011516 (0.0):
avāpa devaḥ śriyam antikasthayā tayā sa vālavyajanāṅkahastayā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11533136 (0.056):
tayā vinā cetasi tāmyasīva Pnc_9.10d / tayā sa vālavyajanāṅkahastayā Pnc_4.45b
narendra-lakṣmyā+iva yaśas-sametayā / PNc_4.45 / pāṭalā-kṝtas+satkāras+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011522 (0.022):
niṣevyamāṇaḥ sphuṭalakṣyadehayā narendralakṣmyeva yaśaḥsametayā //
vibhinna-cūrṇa-alaka-bhakti kurvatī / vikīrṇa-cūḍāmaṇi-candrikaṃ śiras+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011531 (0.0):
pāṭalākṛtaḥ satkāraḥ / vibhinnacūrṇālakabhakti kurvatī vikīrṇacūḍāmaṇicandrikaṃ śiraḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11546030 (0.050):
vibhāvyate pauravarāṅganānām Pnc_1.73c / vibhinnacūrṇālakabhakti kurvatī Pnc_4.46a
atha+anubhavena nideśitā+iva sā / nanāma māninyavaśā viśāṃpatim
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011538 (5.960):
vibhinnacūrṇālakabhakti kurvatī vikīrṇacūḍāmaṇicandrikaṃ śiraḥ / / athānubhavena nideśiteva sā nanāma māninyavaśā viśāṃpatim // PNc_4.46 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11536014 (0.025):
na nāgeṣu na siddheṣu Pnc_6.27a / nanāma māninyavaśā viśāṃpatim Pnc_4.46d
PNc_4.46 / dṝśā narendreṇa nideśite svayaṃ / śilā-tale na-atividūra-vartini
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011547 (0.0):
athānubhavena nideśiteva sā nanāma māninyavaśā viśāṃpatim // PNc_4.46 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11547532 (0.060):
śilātale tāmarasaṃ trapāvatī Pnc_7.40d / śilātale nātividūravartini Pnc_4.47b
upāviśat sā raśanā-maṇi-tviṣā / niṣicyamāne+amara-cāpa-śobhini
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011556 (0.0):
upāviśat sā raśanāmaṇitviṣā niṣicyamāne 'maracāpaśobhini // PNc_4.47 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11537369 (0.025):
niṣiktākṣaram ādade Pnc_6.87d / niṣicyamāne 'maracāpaśobhini Pnc_4.47d
PNc_4.47 / ramāṅgada-vākyam / tayā+atidīrghais+daśana-anupātibhis+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011561 (0.0):
upāviśat sā raśanāmaṇitviṣā niṣicyamāne 'maracāpaśobhini // PNc_4.47 // / ramāṅgadavākyam
vikṝṣyamāṇām iva bhūṣaṇa-aṃśubhis+ / iti kṣitīśa-iṅgita-vartma-dīpikām
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011566 (0.009):
tayātidīrghair daśanānupātibhir vikṛṣyamāṇām iva bhūṣaṇāṃśubhiḥ / / iti kṣitīśeṅgitavartmadīpikām udīrayām āsa giraṃ ramāṅgadaḥ // PNc_4.48 //
udīrayām āsa giraṃ ramāṅgadas+ / PNc_4.48
anena vindhya-adri-vihāra-janmanā / śrameṇa kāmaṃ bhavatī kadarthitā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011580 (0.0):
iti kṣitīśeṅgitavartmadīpikām udīrayām āsa giraṃ ramāṅgadaḥ // PNc_4.48 // / anena vindhyādrivihārajanmanā śrameṇa kāmaṃ bhavatī kadarthitā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11523578 (0.050):
anena līlākamalaṃ yad ujjhitam Pnc_7.52d / anena vindhyādrivihārajanmanā Pnc_4.49a
prasupta-jūṭa-ahi-mukhā+anila-uṣmaṇā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011586 (1.788):
anena vindhyādrivihārajanmanā śrameṇa kāmaṃ bhavatī kadarthitā / / prasuptajūṭāhimukhāniloṣmaṇā jaṭāviṭaṅkendukaleva śūlinaḥ // PNc_4.49 //
jaṭā-viṭaṅka-indu-kalā+iva śūlinas+ / PNc_4.49
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011592 (0.013):
prasuptajūṭāhimukhāniloṣmaṇā jaṭāviṭaṅkendukaleva śūlinaḥ // PNc_4.49 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11531716 (0.055):
jaṭābhir abhitaḥ śiraḥ Pnc_11.24d / jaṭāviṭaṅkendukaleva śūlinaḥ Pnc_4.49d
amī saroja-pratime mukhe muhus+ / tava+ātapa-ātāmra-kapola-bhittini
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011602 (0.0):
prasuptajūṭāhimukhāniloṣmaṇā jaṭāviṭaṅkendukaleva śūlinaḥ // PNc_4.49 // / amī sarojapratime mukhe muhus tavātapātāmrakapolabhittini /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11524190 (0.035):
amīṣv aṅkasthakandarpa Pnc_6.81a / amī sarojapratime mukhe muhus Pnc_4.50a
samunmiṣanti śrama-vāri-bindavas+ / nata-aṅgi lāvaṇya-sudhā-lavās iva
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011611 (0.0):
amī sarojapratime mukhe muhus tavātapātāmrakapolabhittini / / samunmiṣanti śramavāribindavo natāṅgi lāvaṇyasudhālavās iva // PNc_4.50 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11535939 (0.002):
natabhru yasyāḥ smaracāpayaṣṭayo Pnc_4.57c / natāṅgi lāvaṇyasudhālavās iva Pnc_4.50d
PNc_4.50 / itas+avataṃsa-utpala-lāsya-deśike
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011616 (0.0):
samunmiṣanti śramavāribindavo natāṅgi lāvaṇyasudhālavās iva // PNc_4.50 // / ito 'vataṃsotpalalāsyadeśike nirantaraṃ gandhavahe vahaty api /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11526425 (0.003):
ito latāḥ pārthiva saṃrabhante Pnc_14.34c / ito 'vataṃsotpalalāsyadeśike Pnc_4.51a
nirantaraṃ gandha-vahe vahati+api / na ghūrṇate khinna-lalāṭa-saṅginī
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011625 (0.0):
ito 'vataṃsotpalalāsyadeśike nirantaraṃ gandhavahe vahaty api / / na ghūrṇate khinnalalāṭasaṅginī tavālakaśreṇir iyaṃ manāg api // PNc_4.51
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11535853 (0.048):
nagendrakanyeva sanīlakaṇṭhā Pnc_1.43b / na ghūrṇate khinnalalāṭasaṅginī Pnc_4.51c
tava+alaka-śreṇis+iyaṃ manāk+api / PNc_4.51 / anena pīna-stana-kampa-dāyinā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011634 (0.0):
na ghūrṇate khinnalalāṭasaṅginī tavālakaśreṇir iyaṃ manāg api // PNc_4.51
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11523555 (0.036):
anena te sundari darśanena vā Pnc_7.47a / anena pīnastanakampadāyinā Pnc_4.52a
nirāyatena+udvahatā kaduṣṇatām / atha pravālāt+api pāṭala-cchavis+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011640 (0.0):
anena pīnastanakampadāyinā nirāyatenodvahatā kaduṣṇatām /
na dūyate niḥśvasitena te+adharas+ / PNc_4.52 / uditya paṅktyā śrama-vāri-vipruṣāṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011651 (0.0):
atha pravālād api pāṭalacchavir na dūyate niḥśvasitena te 'dharaḥ //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11527307 (0.002):
uditair bhaṅgurakeśi bhāty adaḥ Pnc_12.47b / uditya paṅktyā śramavārivipruṣāṃ Pnc_4.53a
nirantara-adhyāsita-rekhayā+anayā / tava+eṣa kaṇṭhas+kuṭaja-avadātayā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011659 (0.0):
uditya paṅktyā śramavārivipruṣāṃ nirantarādhyāsitarekhayānayā /
vilāsa-muktā-latatayā+iva bhūṣyate / PNc_4.53 / idaṃ mahat+citram amānuṣaṃ tvayā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011668 (0.0):
tavaiṣa kaṇṭhaḥ kuṭajāvadātayā vilāsamuktālatatayeva bhūṣyate // PNc_4.53
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11526625 (0.062):
idaṃ madhyamalokendor Pnc_16.22c / idaṃ mahac citram amānuṣaṃ tvayā Pnc_4.54a
vigāhyate yat+vanam advitīyayā / imās+kva vindhyasya bhuvas+atidurgamās+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011669 (0.0):
idaṃ mahac citram amānuṣaṃ tvayā vigāhyate yad vanam advitīyayā /
kva rāja-veśma-ābharaṇaṃ bhavādṝśī / PNc_4.54
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011681 (0.063):
imāḥ kva vindhyasya bhuvo 'tidurgamāḥ kva rājaveśmābharaṇaṃ bhavādṛśī // / PNc_4.54 // / navodgatāśokapalāśakāntinā nikāmaniryannakhacandrikeṇa ca /
nava-udgata-aśoka-palāśa-kāntinā / nikāma-niryat-nakha-candrikeṇa ca
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011690 (0.0):
imāḥ kva vindhyasya bhuvo 'tidurgamāḥ kva rājaveśmābharaṇaṃ bhavādṛśī // / PNc_4.54 // / navodgatāśokapalāśakāntinā nikāmaniryannakhacandrikeṇa ca /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11536530 (0.002):
navodgatā vidrumakandalīr dadhan Pnc_13.43b / navodgatāśokapalāśakāntinā Pnc_4.55a
bibharṣi kasya+idam anena pāṇinā / vadā+avadhūta-indu-marīci cāmaram
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011697 (0.0):
navodgatāśokapalāśakāntinā nikāmaniryannakhacandrikeṇa ca / / bibharṣi kasyedam anena pāṇinā vadāvadhūtendumarīci cāmaram // PNc_4.55 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11544842 (0.002):
vadānavadyāṅgi sakhījanādṛtaḥ Pnc_7.45a / vadāvadhūtendumarīci cāmaram Pnc_4.55d
PNc_4.55 / nṝpasya kasya+api paricchada-aṅganā / yadi tvam uccais+vibhavas+hi kas+api sas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011701 (0.024):
bibharṣi kasyedam anena pāṇinā vadāvadhūtendumarīci cāmaram // PNc_4.55 // / nṛpasya kasyāpi paricchadāṅganā yadi tvam uccair vibhavo hi ko 'pi sa /
Marutpatis+menakayā+iva tanvi yas+ / tvayā+api vālavyajanena vījyate
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011714 (0.0):
marutpatir menakayeva tanvi yas tvayāpi vālavyajanena vījyate // PNc_4.56
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11534446 (0.022):
tvayā tu saṃpraty abalāvibhūṣaṇe Pnc_13.55c / tvayāpi vālavyajanena vījyate Pnc_4.56d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011265 (0.051):
acāmaro 'py eṣa sateva vījyate vilāsavālavyajanena ko 'pi ayam // PNc_4.31
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081901 (0.062):
acāmaras+api+eṣa satā+iva vījyate / vilāsa-vālavyajanena kas+api ayam / PNc_4.31
PNc_4.56 / atha+ṝdhimatyā paravatī+asi striyā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011717 (0.0):
marutpatir menakayeva tanvi yas tvayāpi vālavyajanena vījyate // PNc_4.56
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11522775 (0.048):
atha mekalācalasutātirohitau Pnc_10.1a / atha rdhimatyā paravaty asi striyā Pnc_4.57a
kayā+api kā+asau jagat-eka-sundarī / nata-bhru yasyās+smara-cāpa-yaṣṭayas+
vidheyatāṃ yānti bhavadvidhās+api / PNc_4.57 / paraspara-spardhi vilāsa-sampadāṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011736 (0.0):
natabhru yasyāḥ smaracāpayaṣṭayo vidheyatāṃ yānti bhavadvidhā api // / PNc_4.57 // / parasparaspardhi vilāsasampadāṃ trayaṃ bhavatsvāmitayā vikalpyate /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11538384 (0.002):
parasparakṣodasamākulāsu Pnc_1.80c / parasparaspardhi vilāsasampadāṃ Pnc_4.58a
trayaṃ bhavat-svāmitayā vikalpyate / marutvatas+vā ramaṇī ramā+atha vā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011741 (0.063):
parasparaspardhi vilāsasampadāṃ trayaṃ bhavatsvāmitayā vikalpyate / / marutvato vā ramaṇī ramātha vā kalatram ardhenduvibhūṣaṇasya vā ? //
kalatram ardha-indu-vibhūṣaṇasya vā ? / PNc_4.58 / iyaṃ paribhrāntis+aga-indra-kandare
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011752 (0.0):
marutvato vā ramaṇī ramātha vā kalatram ardhenduvibhūṣaṇasya vā ? //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11528813 (0.028):
kalaṅkiteva tripurāntakasya Pnc_14.81d / kalatram ardhenduvibhūṣaṇasya vā ? Pnc_4.58d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11526824 (0.049):
iyaṃ patākāsya rasātalasya Pnc_9.38b / iyaṃ paribhrāntir agendrakandare Pnc_4.59a
sakhi+iva te śaṃsati kārya-gauravam / bhavādṝśas+śvāpada-dūṣite+anyathā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011760 (0.026):
iyaṃ paribhrāntir agendrakandare sakhīva te śaṃsati kāryagauravam /
caranti+araṇye kim adhīna-nītayas+ / PNc_4.59 / anena khelat-mada-dantinā vada
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011768 (0.016):
bhavādṛśaḥ śvāpadadūṣite 'nyathā caranty araṇye kim adhīnanītayaḥ //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11523526 (0.034):
anena kenāpi tavāśrame balād Pnc_13.53a / anena khelanmadadantinā vada Pnc_4.60a
tvam āgatā caṇḍi kutas+duradhvanā / vidhāya viśleṣa-viṣādam āvayos+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011776 (0.0):
anena khelanmadadantinā vada tvam āgatā caṇḍi kuto duradhvanā /
sva-kārya-niṣṭhe kathaya kva yāsyasi ?
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011783 (0.0):
vidhāya viśleṣaviṣādam āvayoḥ svakāryaniṣṭhe kathaya kva yāsyasi ? //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11551334 (1.192):
svakalābhyāsavatībhir āptasakhyā Pnc_5.25b / svakāryaniṣṭhe kathaya kva yāsyasi ? Pnc_4.60d
PNc_4.60 / nāyaka-vākyam / iti sā+abhihitā mṝgā-āyata-akṣī
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011790 (0.0):
vidhāya viśleṣaviṣādam āvayoḥ svakāryaniṣṭhe kathaya kva yāsyasi ? // / PNc_4.60 // / nāyakavākyam
samupoḍha-praṇayaṃ yaśobhaṭena / sahasā na jagāda lajjayā nu
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011797 (0.0):
iti sābhihitā mṛgāyatākṣī samupoḍhapraṇayaṃ yaśobhaṭena /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11549405 (0.056):
saha ramaṇair amarāṅganā ramante Pnc_3.45d / sahasā na jagāda lajjayā nu Pnc_4.61c
śramatas+kiṃ tu nṝpas+tu tām avocat / PNc_4.61
śrāntā+asi kautuka-hṝtena kadarthitā+asi
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011806 (0.036):
sahasā na jagāda lajjayā nu śramataḥ kiṃ tu nṛpas tu tām avocat // / PNc_4.61 // / śrāntāsi kautukahṛtena kadarthitāsi praśnair anena vihito na tavopacāraḥ /
praśnais+anena vihitas+na tava+upacāras+ / ātithyam eṣa kurute param aṅga-lekhā-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011822 (0.0):
ātithyam eṣa kurute param aṅgalekhā- saṃvāhanaikacaturo niculānilas te //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11525577 (0.0):
ātithyam attithipriyaḥ Pnc_11.38d / ātithyam eṣa kurute param aṅgalekhā Pnc_4.62c
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28076495 (0.042):
vadasi sā yanmama tvaṃ kṛtānukarānuvartmāsyahameva tvacreyo 'smīti
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28076529 (0.053):
manaso vai tvaṃ kṛtānukarānuvartmāsi śreyaso vai pāpīyāṅkṛtānukaro
saṃvāhana-eka-caturas+nicula-anilas+te
PNc_4.62 / evaṃ nisarga-madhureṇa sudhā-rasa-eka-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011833 (0.0):
ātithyam eṣa kurute param aṅgalekhā- saṃvāhanaikacaturo niculānilas te // / PNc_4.62 // / evaṃ nisargamadhureṇa sudhārasaika- niṣyandinā phaṇivadhūr atha sā hasantī
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11528028 (0.003):
evam eva yad iyaṃ na labhyate Pnc_8.10c / evaṃ nisargamadhureṇa sudhārasaika Pnc_4.63a
niṣyandinā phaṇi-vadhūs+atha sā hasantī / candra-aṃśunā kumudinī+iva dina-uṣma-taptā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011844 (0.0):
evaṃ nisargamadhureṇa sudhārasaika- niṣyandinā phaṇivadhūr atha sā hasantī
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11531198 (0.024):
candrāṃśunā kumudinīva dinoṣmataptā Pnc_4.63c
vīta-klamā narapates+vacasā babhūva / PNc_4.63
iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078263 (0.0):
\ed} / PNc_1.91 / iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079772 (0.0):
nīḍa-nyañcan-nicula-nicaya-śyāmalāsu sthalīṣu / PNc_2.101 / iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081284 (0.0):
cetas+śrī-navasāhasāṅka-nṝpates+utkaṇṭhayā+ākṝṣyata / PNc_3.74 / iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084123 (0.0):
ahi-parivṝḍha-kanyā-ālokanāya pratasthe / PNc_5.82 / iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084130 (0.0):
PNc_5.82 / iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085737 (0.0):
kṣmāpālas+pulinam avāpa narmadāyās / PNc_6.119 / iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10087350 (0.0):
kṝtam iti ca tām ūce devas+sa sāhasa-lāñcanas+ / PNc_7.82 / iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10087357 (0.0):
PNc_7.82 / iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10090103 (0.0):
PNc_9.67 / iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10091616 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye ratnacūḍa-saṃpreṣaṇas+nāma+daśamas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10093350 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite Vaṅku-maharṣi-darśanaṃ nāma+daśamas+ sargas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10094770 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10098031 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye pātāla-avalokanas+nāma+caturdaśas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10099453 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye pātāla-gaṅgā-avagāhanas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10101159 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye kanaka-aravinda-prārthanas+nāma
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10102664 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye hema-kamala-haraṇas+ nāma+saptadaśas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10096369 (0.026):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10088831 (0.054):
lajjā-avanamra-vadanas+navasāhasāṅkas+ / PNc_8.81 / iti parimala-apara-nāmnas+ mṝgāṅkadatta-sūnos+ padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10091609 (0.062):
jhaṭiti gamane devas+api+asīt+sas+sāhasa-lāñchanas+ / PNc_10.71 / iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10093343 (0.062):
PNc_11.121 / iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye pāṭalā-darśanaṃ nāma caturthas+sargas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078269 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye nagarī-nara-indra-varṇanas+nāma
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079778 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye citra-mṝga-avalokanas+ nāma
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081290 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye śaśiprabhā-hāra-lābhas+nāma
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084135 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye śaśiprabhā-avalokana-artha-prasthānaṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085743 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye śaśiprabhā-darśanas+ nāma
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10087362 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye śaśiprabhā-sa~llāpas+ nāma
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10088837 (0.0):
iti parimala-apara-nāmnas+ mṝgāṅkadatta-sūnos+ padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite nāga-loka-avatāras+nāma+aṣṭamas+ sargas+samāptas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10090108 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye narmadā-saṃvādas+nāma+navamas+ sargas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10091622 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye ratnacūḍa-saṃpreṣaṇas+nāma+daśamas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10093353 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite Vaṅku-maharṣi-darśanaṃ nāma+daśamas+ sargas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10094775 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10098036 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye pātāla-avalokanas+nāma+caturdaśas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10099458 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye pātāla-gaṅgā-avagāhanas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10101164 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye kanaka-aravinda-prārthanas+nāma
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10102670 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye hema-kamala-haraṇas+ nāma+saptadaśas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10096370 (0.034):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3020483 (0.037):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye ratnacūḍasaṃpreṣaṇo nāma daśamaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3027808 (0.040):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye pātālagaṅgāvagāhano nāma pañcadaśaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007888 (0.040):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye nagarīnarendravarṇano nāma prathamaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3009271 (0.040):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye citramṛgāvalokano nāma dvitīyaḥ sargaḥ
pañcamas+sargas+ / atha sā vadane nava-indu-kānti-\var{
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011872 (0.029):
pañcamaḥ sargaḥ / atha sā vadane navendukānti- smitam aṅke viniveśya cāmaraṃ ca /
smitam aṅke viniveśya cāmaraṃ ca / jagatīpatim evam ā babhāṣe
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011880 (1.192):
atha sā vadane navendukānti- smitam aṅke viniveśya cāmaraṃ ca /
masṝṇaṃ mūrtimatī vidagdhatā+iva / PNc_5.1 / tvayi puṇya-vaśena dṝṣtim āpte
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011883 (0.026):
atha sā vadane navendukānti- smitam aṅke viniveśya cāmaraṃ ca / / jagatīpatim evam ā babhāṣe masṛṇaṃ mūrtimatī vidagdhateva // PNc_5.1 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11534484 (0.037):
tvayi netrapathātithitvam āpte Pnc_5.54c / tvayi puṇyavaśena dṛṣtim āpte Pnc_5.2a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011892 (0.063):
tvayi puṇyavaśena dṛṣtim āpte labhate śarma gataśramo mamātmā /
labhate śarma gata-śramas+mama+ātmā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011899 (0.032):
tvayi puṇyavaśena dṛṣtim āpte labhate śarma gataśramo mamātmā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11544356 (0.036):
labhate śarma gataśramo mamātmā Pnc_5.2b
udite hi virocane nalinyās+ / vitamas-tāmarasaṃ vikāsam eti
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011907 (0.055):
udite hi virocane nalinyā vitamastāmarasaṃ vikāsam eti // PNc_5.2 // / atimātram upoḍhasaukumārye vacasi śrotram upeyuṣi tvadīye /
PNc_5.2 / atimātram upoḍha-saukumārye / vacasi śrotram upeyuṣi tvadīye
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011915 (0.0):
udite hi virocane nalinyā vitamastāmarasaṃ vikāsam eti // PNc_5.2 // / atimātram upoḍhasaukumārye vacasi śrotram upeyuṣi tvadīye /
jhaṭiti pratibhāsate mama+ayaṃ / kaṭhinas+candana-pallava-avataṃsas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011918 (1.192):
atimātram upoḍhasaukumārye vacasi śrotram upeyuṣi tvadīye / / jhaṭiti pratibhāsate mamāyaṃ kaṭhinaś candanapallavāvataṃsaḥ // PNc_5.3 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11528175 (0.056):
kaṭākṣakāntiḥ snapitāvataṃsayā Pnc_7.59b / kaṭhinaś candanapallavāvataṃsaḥ Pnc_5.3d
PNc_5.3 / kim ayaṃ mayi saṃbhramas+ayam āstāṃ / kim ayaṃ na eva janas+paricchadas+te
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011925 (0.055):
jhaṭiti pratibhāsate mamāyaṃ kaṭhinaś candanapallavāvataṃsaḥ // PNc_5.3 // / kim ayaṃ mayi saṃbhramo 'yam āstāṃ kim ayaṃ na eva janaḥ paricchadas te /
upacāra-viśeṣa-saṃvidhāne / pratipat-candras+iva uditas+tvam eva
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011931 (0.061):
kim ayaṃ mayi saṃbhramo 'yam āstāṃ kim ayaṃ na eva janaḥ paricchadas te / / upacāraviśeṣasaṃvidhāne pratipaccandra iva uditas tvam eva // PNc_5.4 //
PNc_5.4 / bhavat-iṅgita-vedinā+eva pṝṣṭā / yat+anena+aham upānta-vartinā te
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011946 (0.0):
bhavadiṅgitavedinaiva pṛṣṭā yad anenāham upāntavartinā te / / kim u tat kathayāmi sammataṃ cet kriyatāṃ me svayam ājñayā prasādaḥ //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11540834 (0.032):
bhavadiṅgitavedinaiva pṛṣṭā Pnc_5.5a / bhavadvidhaṃ ratnam avāpyate 'tra yat Pnc_7.48d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011937 (0.044):
upacāraviśeṣasaṃvidhāne pratipaccandra iva uditas tvam eva // PNc_5.4 // / bhavadiṅgitavedinaiva pṛṣṭā yad anenāham upāntavartinā te /
kim u tat+kathayāmi sammataṃ cet+ / kriyatāṃ me svayam ājñayā prasādas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011953 (0.0):
bhavadiṅgitavedinaiva pṛṣṭā yad anenāham upāntavartinā te / / kim u tat kathayāmi sammataṃ cet kriyatāṃ me svayam ājñayā prasādaḥ //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11530204 (0.026):
krāmati sma sahasaiva meghabhūr Pnc_8.4c / kriyatāṃ me svayam ājñayā prasādaḥ Pnc_5.5d
PNc_5.5 / nāyaka-nideśas+ / abhidhehi lavas+kutūhalasya
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011954 (0.030):
kim u tat kathayāmi sammataṃ cet kriyatāṃ me svayam ājñayā prasādaḥ // / PNc_5.5 // / nāyakanideśaḥ
tvat-udanta-śravaṇe mama+api jātas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011963 (0.062):
abhidhehi lavaḥ kutūhalasya tvadudantaśravaṇe mamāpi jātaḥ / / iti sā vasudhāpater nideśād atha pātālavilāsinī jagāda // PNc_5.6 //
iti sā vasudhāpates+nideśāt+atha / pātāla-vilāsinī jagāda
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011971 (0.0):
abhidhehi lavaḥ kutūhalasya tvadudantaśravaṇe mamāpi jātaḥ / / iti sā vasudhāpater nideśād atha pātālavilāsinī jagāda // PNc_5.6 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11538886 (0.064):
pātālam etan nayanotsavena Pnc_14.23a / pātālavilāsinī jagāda Pnc_5.6d / pātālasaṃtamasam asya puro babhūva Pnc_13.68d
PNc_5.6 / bhujaṅga-loka-varṇanam / sa tava śrutim āptas+eva tāvat
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011974 (0.0):
iti sā vasudhāpater nideśād atha pātālavilāsinī jagāda // PNc_5.6 // / bhujaṅgalokavarṇanam
smara-līlā-bhavanaṃ bhujaṅga-lokas+ / upayāti yat+eka-deśa-sāmyaṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011990 (0.0):
sa tava śrutim āpta eva tāvat smaralīlābhavanaṃ bhujaṅgalokaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11527474 (0.051):
upajātakopam iva jāhnavījalam Pnc_15.30d / upayāti yad ekadeśasāmyaṃ Pnc_5.7c
na mahī nā+api purī purandarasya / PNc_5.7
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3011996 (0.0):
upayāti yad ekadeśasāmyaṃ na mahī nāpi purī purandarasya // PNc_5.7 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11536149 (0.005):
namad avanipatiḥ patiḥ prajānām Pnc_3.5a / na mahī nāpi purī purandarasya Pnc_5.7d
atidurlabha-sūrya-bhāsi yasmin+ / tamasām ullasatāṃ tiraskriyāyai
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012001 (0.0):
upayāti yad ekadeśasāmyaṃ na mahī nāpi purī purandarasya // PNc_5.7 // / atidurlabhasūryabhāsi yasmiṃs tamasām ullasatāṃ tiraskriyāyai /
phaṇinas+aruṇa-kāntibhis+śirasthais+
maṇibhis+bālam iva+ātapaṃ vahanti / PNc_5.8 / anulimpati rodasī yathā+indus+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012015 (1.788):
phaṇino 'ruṇakāntibhiḥ śirasthair maṇibhir bālam ivātapaṃ vahanti // / PNc_5.8 // / anulimpati rodasī yathenduḥ prabhayā māṃ na tathety asūyayeva /
prabhayā māṃ na tathā+iti+asūyayā+iva / paṭu yas+pramāda-avilāsa-hāsa-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012022 (0.035):
PNc_5.8 // / anulimpati rodasī yathenduḥ prabhayā māṃ na tathety asūyayeva /
stabakais+indu-paramparās+ prasūte / PNc_5.9
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012026 (0.056):
paṭu yaḥ pramādāvilāsahāsa- stabakair induparamparāḥ prasūte // PNc_5.9 //
savilāsam udasta-hasta-muktais+ / nikarais+dik-dvirada-indra-śīkarāṇām
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012032 (0.0):
paṭu yaḥ pramādāvilāsahāsa- stabakair induparamparāḥ prasūte // PNc_5.9 // / savilāsam udastahastamuktair nikarair digdviradendraśīkarāṇām /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11549207 (0.026):
savidhe niṣasāda sā Pnc_16.8d / savilāsam udastahastamuktair Pnc_5.10a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012039 (0.048):
savilāsam udastahastamuktair nikarair digdviradendraśīkarāṇām / / parito nicitāḥ sadaiva yasmin kakubhas tārikā ivāvabhānti // PNc_5.10 //
paritas+nicitās+sadā+eva yasmin+ / kakubhas tārikās+iva+avabhānti
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012046 (0.032):
parito nicitāḥ sadaiva yasmin kakubhas tārikā ivāvabhānti // PNc_5.10 //
PNc_5.10 / pratibhāti dadhan phaṇā-kalāpe / pṝthivīṃ yatra sas+śeṣa-nāga-rājas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012049 (1.192):
parito nicitāḥ sadaiva yasmin kakubhas tārikā ivāvabhānti // PNc_5.10 // / pratibhāti dadhan phaṇākalāpe pṛthivīṃ yatra saḥ śeṣanāgarājaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11539638 (0.039):
pratibhāti kiṃ cana mamaiva tatra te Pnc_10.36c / pratibhāti dadhan phaṇākalāpe Pnc_5.11a
nabhasas+nipatan+javena bhittvā / jagatīṃ gāṅgas+iva cyutas+pravāhas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012060 (0.053):
pratibhāti dadhan phaṇākalāpe pṛthivīṃ yatra saḥ śeṣanāgarājaḥ / / nabhaso nipatañ javena bhittvā jagatīṃ gāṅga iva cyutaḥ pravāhaḥ //
PNc_5.11 / bhogavatī-varṇanam / viditā khalu vāsukes+trilokyāṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012068 (0.013):
nabhaso nipatañ javena bhittvā jagatīṃ gāṅga iva cyutaḥ pravāhaḥ // / PNc_5.11 // / bhogavatīvarṇanam / viditā khalu vāsukes trilokyāṃ harakaṇṭhābharaṇasya bhogibhartuḥ /
Hara-kaṇṭha-ābharaṇasya bhogi-bhartus+ / lalita-adbhuta-bhūmis+asti tasmin
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012079 (0.025):
viditā khalu vāsukes trilokyāṃ harakaṇṭhābharaṇasya bhogibhartuḥ / / lalitādbhutabhūmir asti tasmin nagarī bhogavatīti rājadhānī // PNc_5.12 //
nagarī bhogavatī+iti rājadhānī / PNc_5.12 / maṇi-harmya-talāni ratna-dīpās+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012086 (0.0):
lalitādbhutabhūmir asti tasmin nagarī bhogavatīti rājadhānī // PNc_5.12 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11541319 (0.043):
maṇiśuktiṣu kṣaṇam upoḍha Pnc_15.51a / maṇiharmyatalāni ratnadīpāḥ Pnc_5.13a
phaṇi-kānta-ardha-vilokitāni vīṇās+ / ṝtavas+api+akhilās+sametya yatra
smara-sāmrājya-mahā-dhuraṃ vahanti
PNc_5.13 / anupādhis+upāhṝtas+vikāsas+ / kamalais+yatra vilāsa-dīrghikāsu
api yatra kumudvatībhis+astas+ / sahajas+candra-marīci-pakṣa-pātas+
PNc_5.14 / abhikān abhisartum udyatas+san / sapadi vyāla-vilāsinī-samūhas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012123 (0.026):
api yatra kumudvatībhir astaḥ sahajaś candramarīcipakṣapātaḥ // PNc_5.14 / abhikān abhisartum udyataḥ san sapadi vyālavilāsinīsamūhaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11524011 (0.055):
abhāṣatorvītilakaṃ ramāṅgadaḥ Pnc_7.76d / abhikān abhisartum udyataḥ san Pnc_5.15a
bhavati sva-phaṇā-maṇi-pradīpe / timira-utsāriṇi yatra sa-abhyasūyas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012131 (0.0):
abhikān abhisartum udyataḥ san sapadi vyālavilāsinīsamūhaḥ / / bhavati svaphaṇāmaṇipradīpe timirotsāriṇi yatra sābhyasūyaḥ // PNc_5.15 //
PNc_5.15 / adhirohati yatra vaṃśa-muktā- / paṭala-smera-taṭā surasravantī
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012140 (0.0):
bhavati svaphaṇāmaṇipradīpe timirotsāriṇi yatra sābhyasūyaḥ // PNc_5.15 // / adhirohati yatra vaṃśamuktā- paṭalasmerataṭā surasravantī /
saritas+śriyam īrṣyayā+iva tasyās+ / suvate mauktikam eva yat+payāṃsi
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012148 (0.0):
adhirohati yatra vaṃśamuktā- paṭalasmerataṭā surasravantī / / saritaḥ śriyam īrṣyayeva tasyāḥ suvate mauktikam eva yat payāṃsi //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11550521 (0.059):
sulabho 'syā hi mahājanoparodhaḥ Pnc_5.54d / suvate mauktikam eva yat payāṃsi Pnc_5.16d
PNc_5.16 / atikānta-guṇa-abhirāma-mūrtis+ / madhureṇa dhvaninā manoharantī
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012154 (0.0):
saritaḥ śriyam īrṣyayeva tasyāḥ suvate mauktikam eva yat payāṃsi // / PNc_5.16 // / atikāntaguṇābhirāmamūrtir madhureṇa dhvaninā manoharantī /
vidadhāti sadā+eva yatra yūnāṃ / padam aṅke vanitā ca vallakī ca
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012162 (0.0):
atikāntaguṇābhirāmamūrtir madhureṇa dhvaninā manoharantī / / vidadhāti sadaiva yatra yūnāṃ padam aṅke vanitā ca vallakī ca // PNc_5.17
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11538136 (0.059):
patho jayasyātha gajān asīṃś ca Pnc_17.8b / padam aṅke vanitā ca vallakī ca Pnc_5.17d
PNc_5.17 / śataśas+vilasanti+udaṃśu-ratna-
stabakās+kalpalatā yat+aṅgaṇeṣu
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012173 (0.0):
śataśo vilasanty udaṃśuratna- stabakāḥ kalpalatā yad aṅgaṇeṣu /
pratimandriram evam eva yasyām+ / api cintāmaṇayas+pade luṭhanti / PNc_5.18
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012176 (0.059):
śataśo vilasanty udaṃśuratna- stabakāḥ kalpalatā yad aṅgaṇeṣu / / pratimandriram evam eva yasyām api cintāmaṇayaḥ pade luṭhanti // PNc_5.18
api datta-kutūhalās+surāṇām / api vāñcchā-padam eka-piṅgalasya
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012180 (0.055):
pratimandriram evam eva yasyām api cintāmaṇayaḥ pade luṭhanti // PNc_5.18 / api dattakutūhalāḥ surāṇām api vāñcchāpadam ekapiṅgalasya /
api nirviṣayās+manorathānām / uragān yatra vibhūtayas+śrayante
PNc_5.19 / vasati svayam eva yatra devas+ / sadā kalpita-hāṭakeśvara-ākhyas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012195 (0.030):
api nirviṣayā manorathānām uragān yatra vibhūtayaḥ śrayante // PNc_5.19 // / vasati svayam eva yatra devaḥ sadā kalpitahāṭakeśvarākhyaḥ /
Smaram ūrdhva-vilocana-arciṣi+iva\var{smaram ūrdhva
\ed} / Tripuraṃ yas+śara-pāvake juhāva
PNc_5.20 / śaṅkhapāla-varṇanam / nija-vaṃśa-viśeṣakas+asti tasyām
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012219 (0.018):
śaṅkhapālavarṇanam / nijavaṃśaviśeṣako 'sti tasyām uragāṇām adhipaḥ saḥ śaṅkhapālaḥ /
uragāṇām adhipas+sas+śaṅkhapālas+ / srak+asau+iti yat+phaṇāsu dhatte
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012226 (0.030):
srag asāv iti yat phaṇāsu dhatte vasudhāṃ vāsukinā samānasāraḥ // PNc_5.21
vasudhāṃ vāsukinā samāna-sāras+ / PNc_5.21 / śaśiprabhā-varṇanam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012235 (0.0):
srag asāv iti yat phaṇāsu dhatte vasudhāṃ vāsukinā samānasāraḥ // PNc_5.21
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014952 (0.059):
ahāri lolaṃ nṛpates tayā balāt anaṅgaratnākaravelayā manaḥ // PNc_7.2 // / ramāṅgadakṛtaṃ śaśiprabhāvarṇanam
jagat-eka-lalāma tasya kanyā / guṇavatī+asti śaśiprabhā nāmnā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012241 (0.0):
jagadekalalāma tasya kanyā guṇavaty asti śaśiprabhā nāmnā /
sahasā+eva phaṇa-bhṝtāṃ praviṣṭā / bhuvane rāhu-bhayāt+iva+indu-lekhā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012242 (0.064):
jagadekalalāma tasya kanyā guṇavaty asti śaśiprabhā nāmnā / / sahasaiva phaṇabhṛtāṃ praviṣṭā bhuvane rāhubhayād ivendulekhā // PNc_5.22
PNc_5.22 / na kayā+api+atiśayyate+atiśīghraṃ / yat+iyaṃ kanduka-keliṣu bhramantī
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012257 (0.0):
sahasaiva phaṇabhṛtāṃ praviṣṭā bhuvane rāhubhayād ivendulekhā // PNc_5.22 / na kayāpy atiśayyate 'tiśīghraṃ yad iyaṃ kandukakeliṣu bhramantī /
aparaṃ kṝtam arthavat+tat+asyās+ / sutarāṃ nāma sakhībhis+āśugā+iti
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012258 (0.033):
na kayāpy atiśayyate 'tiśīghraṃ yad iyaṃ kandukakeliṣu bhramantī / / aparaṃ kṛtam arthavat tad asyāḥ sutarāṃ nāma sakhībhir āśugeti // PNc_5.23
PNc_5.23 / sphurat-adbhuta-rūpa-sampadāṃ tām / anukartuṃ kalayā+api dhārṣṭyam eti
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012272 (0.0):
aparaṃ kṛtam arthavat tad asyāḥ sutarāṃ nāma sakhībhir āśugeti // PNc_5.23 / sphuradadbhutarūpasampadāṃ tām anukartuṃ kalayāpi dhārṣṭyam eti /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11551076 (0.051):
sphuradatanuśilīmukhasya cāgre Pnc_3.37c / sphuradadbhutarūpasampadāṃ tām Pnc_5.24a
na ratis+na śacī na citralekhā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012275 (0.053):
sphuradadbhutarūpasampadāṃ tām anukartuṃ kalayāpi dhārṣṭyam eti / / na ratir na śacī na citralekhā na ghṛtācī na tilottamā na rambhā //
na ghṝtācī na tilottamā na rambhā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012286 (5.960):
na ratir na śacī na citralekhā na ghṛtācī na tilottamā na rambhā // / PNc_5.24 // / surakinnarasiddhakanyakābhiḥ svakalābhyāsavatībhir āptasakhyā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11535860 (0.046):
na ghṛtācī na tilottamā na rambhā Pnc_5.24d / na ca trapā tatra nṛpo 'parāddhyati Pnc_7.60d
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13504849 (0.061):
ghṛtāci lalitāvati__Vdha_102.018 / ghṛtācī menakā rambhā__Vdha_078.002
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26790120 (0.063):
ghṛtācī menakā rambhā $ sahajanyā tilottamā & / urvaśī caiva nimlocā % tathānyā vāmanā parā // BrP_68.60 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11061436 (0.063):
ghṛtācī menakā rambhā sahajanyā tilottamā / / urvaśī caiva nimlocā tathānyā vāmanā parā // BrP_68.60 //
PNc_5.24 / sura-kinnara-siddha-kanyakābhis+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012289 (0.0):
na ratir na śacī na citralekhā na ghṛtācī na tilottamā na rambhā // / PNc_5.24 // / surakinnarasiddhakanyakābhiḥ svakalābhyāsavatībhir āptasakhyā /
sva-kalā-abhyāsavatībhis+āpta-sakhyā
nikhilāsu gatā paraṃ prakarṣaṃ / śita-dhīs+śaiśavas eva yā kalāsu
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012299 (0.0):
surakinnarasiddhakanyakābhiḥ svakalābhyāsavatībhir āptasakhyā / / nikhilāsu gatā paraṃ prakarṣaṃ śitadhīḥ śaiśavas eva yā kalāsu // PNc_5.25
PNc_5.25 / anivārita-keli-kautukā sā / sutanus+sneha-vaṃśa-vadena pitrā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012315 (0.0):
nikhilāsu gatā paraṃ prakarṣaṃ śitadhīḥ śaiśavas eva yā kalāsu // PNc_5.25 / anivāritakelikautukā sā sutanuḥ snehavaṃśavadena pitrā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11550276 (0.033):
sutanuḥ snehavaṃśavadena pitrā Pnc_5.26b
viharati+apacīyamāna-bālyā / Hara-śaile malaye himālaye ca
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012322 (0.033):
viharaty apacīyamānabālyā haraśaile malaye himālaye ca // PNc_5.26 // / adhunā puno 'tra vindhyapade viharantyāḥ kusumāvacūḍanāmni /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11551623 (0.035):
harayaḥ śerate yasya Pnc_11.59a / Haraśaile malaye himālaye ca Pnc_5.26d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012314 (0.053):
anivāritakelikautukā sā sutanuḥ snehavaṃśavadena pitrā / / viharaty apacīyamānabālyā haraśaile malaye himālaye ca // PNc_5.26 //
PNc_5.26 / adhunā punas+atra vindhya-pade
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012325 (0.026):
viharaty apacīyamānabālyā haraśaile malaye himālaye ca // PNc_5.26 // / adhunā puno 'tra vindhyapade viharantyāḥ kusumāvacūḍanāmni /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11523213 (0.036):
adhunāpi deva muralāṅganājanais Pnc_10.16a / adhunā puno 'tra vindhyapade Pnc_5.27a
viharantyās+kusumāvacūḍa-nāmni / kva+cit+api+agamat+palāyya tasyās+
capalas+keli-mṝgas+mṝga-āyata-akṣyās+
PNc_5.27 / ativatsalayā samaṃ sakhībhis+ / vipine taṃ paritas+tayā vicitya
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012348 (0.040):
kvacid apy agamat palāyya tasyāś capalaḥ kelimṛgo mṛgāyatākṣyāḥ // / PNc_5.27 // / ativatsalayā samaṃ sakhībhir vipine taṃ paritas tayā vicitya /
puline saritas+śaśāṅka-sūtes+ / śramavatyā+iyam anīyata tri-yāmā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11547778 (0.047):
śramam etya muñcata madambu Pnc_15.2a / śramavatyeyam anīyata triyāmā Pnc_5.28d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012348 (0.063):
ativatsalayā samaṃ sakhībhir vipine taṃ paritas tayā vicitya / / puline saritaḥ śaśāṅkasūteḥ śramavatyeyam anīyata triyāmā // PNc_5.28 //
PNc_5.28 / kalahaṃsa-kala-svanais+vibuddhā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012358 (0.056):
puline saritaḥ śaśāṅkasūteḥ śramavatyeyam anīyata triyāmā // PNc_5.28 // / kalahaṃsakalasvanair vibuddhā parivārapramadānideśitaṃ sā /
parivāra-pramadā-nideśitaṃ sā / nikaṣā nicula-pravāla-śayyāṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012366 (0.0):
kalahaṃsakalasvanair vibuddhā parivārapramadānideśitaṃ sā / / nikaṣā niculapravālaśayyāṃ tam atha prekṣitavaty āptanidram // PNc_5.29 //
tam atha prekṣitavatī+āpta-nidram / PNc_5.29 / tapanīya-śilīmukhas+tat-aṅge
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012375 (0.0):
nikaṣā niculapravālaśayyāṃ tam atha prekṣitavaty āptanidram // PNc_5.29 //
cakitaṃ citra-rucau tayā ca dṝṣṭas+ / jalade lalita-indracāpa-bhaktau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012383 (0.036):
tapanīyaśilīmukhas tadaṅge cakitaṃ citrarucau tayā ca dṛṣṭaḥ /
ahimāṃśos+iva bhāsuras+mayūkhas+ / PNc_5.30 / aravinda-dala-tviṣā kareṇa
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012392 (0.0):
jalade lalitendracāpabhaktau ahimāṃśor iva bhāsuro mayūkhaḥ // PNc_5.30 // / aravindadalatviṣā kareṇa svayam utpāṭya sakautukaṃ gṛhīte /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11524470 (0.032):
aravindakareṇa lohitaṃ Pnc_12.22a / aravindadalatviṣā kareṇa Pnc_5.31a
svayam utpāṭya sa-kautukaṃ gṝhīte / avalokitam etayā+atha tasmin
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012398 (0.0):
aravindadalatviṣā kareṇa svayam utpāṭya sakautukaṃ gṛhīte /
vijaya-aṅke navasāhasāṅka-nāma
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012405 (0.0):
avalokitam etayātha tasmin vijayāṅke navasāhasāṅkanāma // PNc_5.31 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11545525 (0.0):
vijayaṃ jayaikasuhṛdo 'sya sarvadā Pnc_10.23c / vijayāṅke navasāhasāṅkanāma Pnc_5.31d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10101988 (0.051):
atha pratasthe navasāhasāṅkas+ / PNc_17.43
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3019555 (0.056):
PNc_10.26 // / navasāhasāṅka, na tavāsurād ahaṃ kalayāmi samprati kim apy atādṛśam /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10093340 (0.060):
vyālambita-mauktika-lataṃ navasāhasāṅkas+ / PNc_11.121 / iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
PNc_5.31 / aviśat+nara-nātha nāma pūrvaṃ
hṝdaye+asyās+sahasā+atha puṣpaketus+ / amṝta-aṃśu-marīci-lupta-nidre
labhate yat kumude+antaraṃ dvirephas+ / PNc_5.32
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012425 (0.059):
amṛtāṃśumarīciluptanidre labhate yat kumude 'ntaraṃ dvirephaḥ // PNc_5.32 / navameghamalīmasād yugānte vasudhām uddharato rathāṅgapāṇeḥ /
nava-megha-malīmasāt+yuga-ante
vasudhām uddharatas+rathāṅgapāṇes+ / paritas+śrama-vāri-bindavas+ye
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012438 (0.040):
navameghamalīmasād yugānte vasudhām uddharato rathāṅgapāṇeḥ /
Buddhaghosa: Siddharthacaritrakavya (bghsic_u.htm.txt) 28766454 (0.046):
vihārasañjātapariśramāṇāṃ vilāsinīnāmalikasthalīṣu / / pradurbabhūvuḥ śramavārileśāḥ pradyumnakīrtyaṅkaranirviśeṣāḥ // 7.25 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10102577 (0.057):
udbhinna-mauktika-nibha-śrama-vāri-bindus+ / devas+mamārja mukham aṃśuka-pallavena
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23086174 (0.062):
tu bhavato yad vyāmni visphūrjase // 444 // / ādāya vāri paritaḥ saritāṃ mukhebhyaḥ kiṃ tāvadarjitamanena durarṇavena /
nirapīyanta payodha-śukti-yūthais+ / PNc_5.33 / prakṝtis+kila yasya te parītā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012442 (0.0):
paritaḥ śramavāribindavo ye nirapīyanta payodhaśuktiyūthaiḥ // PNc_5.33 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012449 (0.025):
paritaḥ śramavāribindavo ye nirapīyanta payodhaśuktiyūthaiḥ // PNc_5.33 // / prakṛtiḥ kila yasya te parītā pariṇāmena tadantare 'tra haṃsaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11537120 (0.038):
nirantarair yā raṇitair ajasram Pnc_1.29c / nirapīyanta payodhaśuktiyūthaiḥ Pnc_5.33d
pariṇāmena tat-antare+atra haṃsas+ / śayana-anta-gataṃ mṝṇāla-śaṅki
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012449 (0.006):
prakṛtiḥ kila yasya te parītā pariṇāmena tadantare 'tra haṃsaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012457 (0.025):
śayanāntagataṃ mṛṇālaśaṅki shṛtavān hāram adhīralocanāyāḥ // PNc_5.34 //
shṝtavān hāram adhīra-locanāyās+ sandānitakam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012463 (0.023):
śayanāntagataṃ mṛṇālaśaṅki shṛtavān hāram adhīralocanāyāḥ // PNc_5.34 //
PNc_5.34 / 35 udaḍīyata khe mukhena bibhrat+ / bhujaga-indra-pratimaṃ tam añjasā sas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012474 (0.0):
śayanāntagataṃ mṛṇālaśaṅki shṛtavān hāram adhīralocanāyāḥ // PNc_5.34 // / [SYNTAX: sandānitakam] / udaḍīyata khe mukhena bibhrad bhujagendrapratimaṃ tam añjasā sa /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11527211 (0.051):
udañcitāḥ kāñcanakaṅkaṭebhyaḥ Pnc_17.2b / udaḍīyata khe mukhena bibhrad Pnc_5.35a
apadārpita-vaitaneya-śaṅkas+ / phaṇi-kanyāsu muhūrta-viklavāsu
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012481 (0.0):
udaḍīyata khe mukhena bibhrad bhujagendrapratimaṃ tam añjasā sa / / apadārpitavaitaneyaśaṅkaḥ phaṇikanyāsu muhūrtaviklavāsu // PNc_5.35 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11540230 (0.020):
phaṇāvalīṣv āpatitoragāṇām Pnc_17.15a / phaṇikanyāsu muhūrtaviklavāsu Pnc_5.35d
PNc_5. / sa ca vindhya-vana-anta-rājim etām
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012489 (0.0):
apadārpitavaitaneyaśaṅkaḥ phaṇikanyāsu muhūrtaviklavāsu // PNc_5.35 // / sa ca vindhyavanāntarājim etām aviśan mārutapītapadmagandhām /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11548264 (0.0):
sa ca vitatamarīcicañculekho Pnc_3.47a / sa ca vindhyavanāntarājim etām Pnc_5.36a
aviśat+māruta-pīta-padma-gandhām / atidūra-vikṝṣṭa-nāga-kanyā-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012492 (0.0):
sa ca vindhyavanāntarājim etām aviśan mārutapītapadmagandhām /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11524902 (0.058):
aviśan naranātha nāma pūrvaṃ Pnc_5.32a / aviśan mārutapītapadmagandhām Pnc_5.36b
cakita-udañcita-dīrgha-netra-mālas+ / PNc_5.36
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012502 (0.0):
atidūravikṛṣṭanāgakanyā- cakitodañcitadīrghanetramālaḥ // PNc_5.36 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11531074 (0.063):
cakitaiḥ sarasīva kṣmā Pnc_11.84c / cakitodañcitadīrghanetramālaḥ Pnc_5.36d
ahi-rāja-sutā-nideśatas+asmin / asamāpta-iṣu-vilokana-utsavas+api
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012511 (0.016):
atidūravikṛṣṭanāgakanyā- cakitodañcitadīrghanetramālaḥ // PNc_5.36 // / ahirājasutānideśato 'smin asamāpteṣuvilokanotsavo 'pi /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10097809 (0.040):
smṝta-ahi-rājendra-sutā-vilāsas+ / PNc_14.77
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11525311 (0.048):
ahirājasutānideśato 'smin Pnc_5.37a / ahirājasute vilokyatām Pnc_12.49a
atha haṃsam itas+tatas+vicetuṃ / vijane nāga-vadhū-janas+pravṝttas+
PNc_5.37 / śabalāsu+iha kṝṣṇasāra-yūthais+
sa-mada-kroḍa-sa-nātha-palvalāsu
gahanāsu+api tat-gaveṣaṇāyai / vana-lekhāsu mama tvayaṃ prayatnas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012539 (0.020):
śabalāsv iha kṛṣṇasārayūthaiḥ samadakroḍasanāthapalvalāsu / / gahanāsv api tadgaveṣaṇāyai vanalekhāsu mama tvayaṃ prayatnaḥ // PNc_5.38
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11544911 (0.031):
vanalatayā parihāsalolayeva Pnc_3.4b / vanalekhāsu mama tvayaṃ prayatnaḥ Pnc_5.38d
PNc_5.38 / sa mayā na taṭeṣu nirjharāṇāṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012545 (0.0):
gahanāsv api tadgaveṣaṇāyai vanalekhāsu mama tvayaṃ prayatnaḥ // PNc_5.38 / sa mayā na taṭeṣu nirjharāṇāṃ sarasāṃ nāpsu na puṇḍarīkaṣaṇḍe /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11548674 (0.005):
samam evāhikanyānāṃ Pnc_6.32c / sa mayā na taṭeṣu nirjharāṇāṃ Pnc_5.39a
sarasāṃ na+apsu na puṇḍarīka-ṣaṇḍe
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012551 (0.0):
sa mayā na taṭeṣu nirjharāṇāṃ sarasāṃ nāpsu na puṇḍarīkaṣaṇḍe /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11548978 (0.0):
sarasāṃ nāpsu na puṇḍarīkaṣaṇḍe Pnc_5.39b
sarasīṣu+api na+āyata-ūrmi-lekha- / antara-pāriplava-sārasāsu dṝṣṭas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012554 (0.0):
sa mayā na taṭeṣu nirjharāṇāṃ sarasāṃ nāpsu na puṇḍarīkaṣaṇḍe / / sarasīṣv api nāyatormilekhā ntarapāriplavasārasāsu dṛṣṭaḥ // PNc_5.39 //
PNc_5.39 / sita-cāmara-dhāraṇe niyuktāṃ / duhitas+tena bhujaṅgama-adhipena
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012568 (0.011):
sarasīṣv api nāyatormilekhā ntarapāriplavasārasāsu dṛṣṭaḥ // PNc_5.39 // / sitacāmaradhāraṇe niyuktāṃ duhitas tena bhujaṅgamādhipena /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11549978 (0.050):
sitacakṣuṣām asitaratna Pnc_15.5a / sitacāmaradhāraṇe niyuktāṃ Pnc_5.40a
avadhāraya pāṭalā+iti nāmnā / tanayāṃ mām uragasya hema-nāmnas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012577 (0.0):
sitacāmaradhāraṇe niyuktāṃ duhitas tena bhujaṅgamādhipena / / avadhāraya pāṭaleti nāmnā tanayāṃ mām uragasya hemanāmnaḥ // PNc_5.40 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11532837 (0.026):
tadvīryanirvāsitasauṣṭhavānāṃ Pnc_17.29a / tanayāṃ mām uragasya hemanāmnaḥ Pnc_5.40d
PNc_5.40 / acale vicayas+patatriṇas+ayaṃ / phalitas+sādhu mama+āhita-śramas+api
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012577 (0.032):
avadhāraya pāṭaleti nāmnā tanayāṃ mām uragasya hemanāmnaḥ // PNc_5.40 // / acale vicayaḥ patatriṇo 'yaṃ phalitaḥ sādhu mamāhitaśramo 'pi /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012585 (0.039):
acale vicayaḥ patatriṇo 'yaṃ phalitaḥ sādhu mamāhitaśramo 'pi / / yad itaḥ puruṣottamo 'si dṛṣṭo vanamadhye nibiḍaśriyopagūḍhaḥ // PNc_5.41
yat+itas+puruṣa-uttamas+asi dṝṣṭas+
vana-madhye nibiḍa-śriyā+upagūḍhas+ / PNc_5.41
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012596 (0.009):
yad itaḥ puruṣottamo 'si dṛṣṭo vanamadhye nibiḍaśriyopagūḍhaḥ // PNc_5.41
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11544895 (0.014):
vanabhuvi sulabhaḥ pariśramo 'bhūn Pnc_3.1c / vanamadhye nibiḍaśriyopagūḍhaḥ Pnc_5.41d
uparodham imaṃ na manyase cet+ / yadi vā+asmāsu tava+asti pakṣa-pātas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012602 (0.0):
yad itaḥ puruṣottamo 'si dṛṣṭo vanamadhye nibiḍaśriyopagūḍhaḥ // PNc_5.41 / uparodham imaṃ na manyase ced yadi vāsmāsu tavāsti pakṣapātaḥ /
vada tat+caratā kva+cit+vane+asmin / sas+sahāras+vihagas+tvayā nu dṝṣṭas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012612 (0.062):
vada tac caratā kvacid vane 'smin saḥ sahāro vihagas tvayā nu dṛṣṭaḥ // / PNc_5.42 //
PNc_5.42 / na sa dṝṣṭim itas+tava+api manye
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10086112 (0.043):
sarit-gṝhīta-eka-mṝṇālayos+iva / PNc_7.19
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083543 (0.051):
praharan keli-mṝge kṝta-vyālīkas+ / PNc_5.53 / atha vā mṝgayiṣyate na hāraṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080570 (0.057):
tvam iva dhrta-klamas+eṣa rājahaṃsas+ / PNc_3.39
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11543061 (0.059):
yaśāṃsi yasya stabakībhavanti Pnc_1.83d / Yaśobhaṭasyāttaruṣo 'pi ropān Pnc_17.36b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11522471 (0.059):
atiraktam āyatatareṇa Pnc_15.57a / atirāgiṇi praṇayiṇīva Pnc_15.54a / ativatsalayā samaṃ sakhībhir Pnc_5.28a
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4936476 (0.060):
*{1/631: E2/4 (richtig): avabudhyetaivāsau}* / *{1/632: E1,6; E2,4,5 (besser): na tu}*
tat+ahaṃ tat-vicayāt+itas+nivarte / nanu tāmyati kāmam ātta-cintā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012631 (0.0):
na sa dṛṣṭim itas tavāpi manye tad ahaṃ tadvicayād ito nivarte / / nanu tāmyati kāmam āttacintā cirayantyāṃ mayi sāhirājakanyā // PNc_5.43 //
cirayantyāṃ mayi sā+ahi-rāja-kanyā / PNc_5.43
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012631 (0.042):
nanu tāmyati kāmam āttacintā cirayantyāṃ mayi sāhirājakanyā // PNc_5.43 //
atha vā mṝga-bhaṅginā+upanīte / vidhinā sā navasāhasāṅka-bāṇe
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012646 (0.0):
nanu tāmyati kāmam āttacintā cirayantyāṃ mayi sāhirājakanyā // PNc_5.43 // / atha vā mṛgabhaṅginopanīte vidhinā sā navasāhasāṅkabāṇe /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11545828 (0.046):
vidhitsur ātmanaḥ śauryam Pnc_2.21a / vidhinā sā navasāhasāṅkabāṇe Pnc_5.44b
praṇaya-arpita-locanā sanāmani+ / adhunā+api+ālikhitā+iva nūnam āste
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012647 (0.0):
atha vā mṛgabhaṅginopanīte vidhinā sā navasāhasāṅkabāṇe / / praṇayārpitalocanā sanāmany adhunāpy ālikhiteva nūnam āste // PNc_5.44 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012655 (0.022):
atha vā mṛgabhaṅginopanīte vidhinā sā navasāhasāṅkabāṇe / / praṇayārpitalocanā sanāmany adhunāpy ālikhiteva nūnam āste // PNc_5.44 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11523217 (0.047):
adhunā puno 'tra vindhyapade Pnc_5.27a / adhunāpy ālikhiteva nūnam āste Pnc_5.44d
PNc_5.44 / punas+api pāṭalā-uktis+ / iti sā samudīrya tat-pṝṣatkān
avalokya+eva punas+camatkṝtā iva / sphuṭa-keli-mṝga-upanīta-bāṇa-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012668 (0.039):
iti sā samudīrya tatpṛṣatkān avalokyaiva punaś camatkṛtā iva / / sphuṭakelimṛgopanītabāṇa- smaraṇasmeramukhī puno jagāda // PNc_5.45 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11551015 (0.058):
sphuṭakālāgarupatram ānanam Pnc_12.52d / sphuṭakelimṛgopanītabāṇa Pnc_5.45c
smaraṇa-smera-mukhī punas+jagāda / PNc_5.45
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11551132 (0.023):
smarakelikalārasajñatām Pnc_12.72c / smaraṇasmeramukhī puno jagāda Pnc_5.45d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012673 (0.023):
sphuṭakelimṛgopanītabāṇa- smaraṇasmeramukhī puno jagāda // PNc_5.45 //
sas+nṝ-loka-śaśī tvam eva manye
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012679 (0.062):
so nṛlokaśaśī tvam eva manye mṛgayābaddharuciḥ sa yatpṛṣatkaḥ /
mṝgayā-baddha-rucis+sas+yat-pṝṣatkas+
bhuvana-abhaya-dāyinām amīṣāṃ / bhavatas+saṃvadati+iva sāyakānām
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012691 (0.013):
bhuvanābhayadāyinām amīṣāṃ bhavataḥ saṃvadatīva sāyakānām // PNc_5.46 //
PNc_5.46 / sthitam etat+ayomukheṣu+amīṣu / sphuta-varṇaṃ tava nāmadheya-lakṣma
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012700 (0.0):
bhuvanābhayadāyinām amīṣāṃ bhavataḥ saṃvadatīva sāyakānām // PNc_5.46 // / sthitam etad ayomukheṣv amīṣu sphutavarṇaṃ tava nāmadheyalakṣma /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11551042 (0.062):
sphuṭeyam asyāḥ kurute yad aṅgake Pnc_7.22c / sphutavarṇaṃ tava nāmadheyalakṣma Pnc_5.47b
avanī-tilaka tvayi prarūḍhaṃ / mama sandeha-lavaṃ balāt pramārṣṭi
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012710 (0.0):
sthitam etad ayomukheṣv amīṣu sphutavarṇaṃ tava nāmadheyalakṣma / / avanītilaka tvayi prarūḍhaṃ mama sandehalavaṃ balāt pramārṣṭi // PNc_5.47
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11541627 (0.003):
mama śaradindukaleva kairavasya Pnc_3.71d / mama sandehalavaṃ balāt pramārṣṭi Pnc_5.47d
PNc_5.47 / samupaiti sa-nāthatāṃ kim anyat / tritayena tritayaṃ narendra-candra
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012717 (0.0):
avanītilaka tvayi prarūḍhaṃ mama sandehalavaṃ balāt pramārṣṭi // PNc_5.47 / samupaiti sanāthatāṃ kim anyat tritayena tritayaṃ narendracandra /
tridivaṃ namucidviṣā tvayā+iyaṃ / vasudhā vāsukinā rasā-talaṃ ca
PNc_5.48 / sa-naye nṝpatau+akhaṇḍita-ājñe
tvayi śāsati+avanīṃ dilīpa-kalpe / vidadhīta padaṃ sudurnaye kas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012736 (0.0):
sanaye nṛpatāv akhaṇḍitājñe tvayi śāsaty avanīṃ dilīpakalpe /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11534501 (0.058):
tvayi me dṛḍhapraṇayavāsitaṃ manaḥ Pnc_10.43d / tvayi śāsaty avanīṃ dilīpakalpe Pnc_5.49b
tam ṝte hāra-malimlucaṃ vihaṅgam / PNc_5.49
asatām asuhṝt+na lajjate+ayaṃ / kim iti jyā-kiṇa-lāñchitas+bhujas+te
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012750 (0.056):
asatām asuhṛn na lajjate 'yaṃ kim iti jyākiṇalāñchito bhujas te / / avanau yad anena rakṣitāyāṃ vayam asyāṃ mūṣitāḥ patatriṇāpi // PNc_5.50 //
avanau yat+anena rakṣitāyāṃ / vayam asyāṃ mūṣitās+patatriṇā+api
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012757 (0.037):
asatām asuhṛn na lajjate 'yaṃ kim iti jyākiṇalāñchito bhujas te / / avanau yad anena rakṣitāyāṃ vayam asyāṃ mūṣitāḥ patatriṇāpi // PNc_5.50 //
PNc_5.50 / apayātu khagas+sas+tena kṝtyaṃ / na hi me hāram iha tvam eva yācyas+
na diśanti kim atra cora-luptaṃ / bata ṣaṣṭa-aṃśa-bhujas+vasundharāyās+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012774 (0.0):
na diśanti kim atra coraluptaṃ bata ṣaṣṭāṃśabhujo vasundharāyāḥ //
PNc_5.51 / pathi cet+avatiṣṭhase praṇīte / manunā nātha tat+arpyatāṃ sas+hāras+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012786 (0.023):
pathi ced avatiṣṭhase praṇīte manunā nātha tad arpyatāṃ sa hāraḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11541559 (0.061):
manāṅ mṛṇālīm iva dhīratām ataḥ Pnc_7.42d / manunā nātha tad arpyatāṃ sa hāraḥ Pnc_5.52b
na narendra bhavādṝśās+kadā+cit / padavīṃ nyāya-vidāṃ vilaṅghayanti
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012794 (0.0):
na narendra bhavādṛśāḥ kadācit padavīṃ nyāyavidāṃ vilaṅghayanti // / PNc_5.52 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11538152 (0.039):
padam astācalacūlake raviḥ Pnc_12.20d / padavīṃ nyāyavidāṃ vilaṅghayanti Pnc_5.52d
PNc_5.52 / nijam arthayase śilīmukhaṃ cet+ / bhavatā yatnavatā+api kiṃ na labhyas+?
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012804 (0.0):
na narendra bhavādṛśāḥ kadācit padavīṃ nyāyavidāṃ vilaṅghayanti // / PNc_5.52 // / nijam arthayase śilīmukhaṃ ced bhavatā yatnavatāpi kiṃ na labhyaḥ? /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11536861 (0.051):
nijam aṅkaṃ lalanāṃ nināya ca Pnc_12.77d / nijam arthayase śilīmukhaṃ ced Pnc_5.53a
tvam anāgasi yat+śaśiprabhāyās+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012805 (0.041):
nijam arthayase śilīmukhaṃ ced bhavatā yatnavatāpi kiṃ na labhyaḥ? / / tvam anāgasi yac chaśiprabhāyāḥ praharan kelimṛge kṛtavyālīkaḥ // PNc_5.53
praharan keli-mṝge kṝta-vyālīkas+ / PNc_5.53
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10089906 (0.018):
PNc_9.57 / Hares+tvam aṃśas+atra kṝta-avatāras+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11522471 (0.024):
atiraktam āyatatareṇa Pnc_15.57a / atirāgiṇi praṇayiṇīva Pnc_15.54a / ativatsalayā samaṃ sakhībhir Pnc_5.28a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11543061 (0.024):
yaśāṃsi yasya stabakībhavanti Pnc_1.83d / Yaśobhaṭasyāttaruṣo 'pi ropān Pnc_17.36b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012816 (0.025):
tvam anāgasi yac chaśiprabhāyāḥ praharan kelimṛge kṛtavyālīkaḥ // PNc_5.53 / atha vā mṛgayiṣyate na hāraṃ viśikhaṃ dāsyati coragendrakanyā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078485 (0.039):
PNc_2.13 / sa-hema-śṝṅkhalās+śvānas+ / śvetās+tasya+agratas+yayus+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10099247 (0.042):
maṇi-kāñci-dāma ca kareṇa kāminas+ / PNc_15.65 / sudṝśāṃ madāt+atha parisrut+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11529967 (0.043):
kṛtopacāro 'smi kiyat kadarthyase Pnc_7.47b / kṛtoparodheva mahārṇaveṇa Pnc_1.45d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080570 (0.043):
tvam iva dhrta-klamas+eṣa rājahaṃsas+ / PNc_3.39
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10087145 (0.060):
pramoda-vistaritayā dṝśā nṝpas+ / PNc_7.72 / ramāṅgada-vacanam
atha vā mṝgayiṣyate na hāraṃ / viśikhaṃ dāsyati ca+uragendra-kanyā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012823 (0.0):
tvam anāgasi yac chaśiprabhāyāḥ praharan kelimṛge kṛtavyālīkaḥ // PNc_5.53 / atha vā mṛgayiṣyate na hāraṃ viśikhaṃ dāsyati coragendrakanyā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10089905 (0.010):
PNc_9.57 / Hares+tvam aṃśas+atra kṝta-avatāras+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10077342 (0.036):
mat-ātta-ratnā+iti sa-matsareṇa / kṝta-uparodhā+iva mahā-arṇaveṇa / PNc_1.45
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10086507 (0.043):
PNc_7.39 / Yaśobhaṭe rūpam avanti-śasitus+ / kṝta-smite citra-gataṃ praśaṃsati
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11529967 (0.043):
kṛtopacāro 'smi kiyat kadarthyase Pnc_7.47b / kṛtoparodheva mahārṇaveṇa Pnc_1.45d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11522471 (0.052):
atiraktam āyatatareṇa Pnc_15.57a / atirāgiṇi praṇayiṇīva Pnc_15.54a / ativatsalayā samaṃ sakhībhir Pnc_5.28a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11543061 (0.052):
yaśāṃsi yasya stabakībhavanti Pnc_1.83d / Yaśobhaṭasyāttaruṣo 'pi ropān Pnc_17.36b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10087146 (0.056):
pramoda-vistaritayā dṝśā nṝpas+ / PNc_7.72 / ramāṅgada-vacanam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11543076 (0.058):
Yaśobhaṭākhyaḥ sacivo 'sti yasya Pnc_1.89b / Yaśobhaṭe rūpam avantiśasituḥ Pnc_7.40a / Yaśobhaṭopadiṣṭena Pnc_2.72a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078576 (0.058):
āgratas+kautukena sas+ / PNc_2.20 / vidhitsus+ātmanas+śauryam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11533076 (0.059):
tam udvahantī maṇim utprabhaṃ kare Pnc_13.49b / tam ṛte hāramalimlucaṃ vihaṅgam Pnc_5.49d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11537498 (0.061):
niḥsvanacchadmanā vane Pnc_2.81b / niḥsvanatsamadālini Pnc_2.67b / nīḍanyañcanniculanicayaśyāmalāsu sthalīṣu Pnc_2.101d
tvayi netra-patha-atithitvam āpte
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012828 (0.0):
atha vā mṛgayiṣyate na hāraṃ viśikhaṃ dāsyati coragendrakanyā / / tvayi netrapathātithitvam āpte sulabho 'syā hi mahājanoparodhaḥ //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11534480 (0.0):
tvayi netrapathātithitvam āpte Pnc_5.54c
sulabhas+asyās+hi mahā-jana-uparodhas+ / PNc_5.54
atidūratas+dṝśyate+ayaṃ / tvam iva+abhyunnati-māninas+nagendras+
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4680697 (0.025):
rajocelaṃ ukkuṭukapradhānaṃ śodhenti māccaṃ avitiṇṇakaṃchaṃ || / Uv33:1 / na nagacaryā na jaṭā na paṅkā no 'nāśanaṃ sthaṇḍīlaśāyikā vā |
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28608336 (0.028):
mahājaladharān saṃkṣobhayamāṇān lokadhātuśatasahasrāṇi saṃprakampayamānān / sarvaśailendrarājānj saṃghaṭṭayamānān sarvadevabhavanāni
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2111801 (0.029):
etāni tu sāvakāśānītyāha atragasyeti // / indrādigatasya /
RGVEDA 7 (rv_07_u.htm.txt) 2309659 (0.031):
RV_07.021.02.2{03} nyu bhriyante yaśaso gṛbhādā dūra upabdo vṛṣaṇonṛṣācaḥ / RV_07.021.03.1{03} tvamindra sravitavā apas kaḥ pariṣṭhitā ahinā śūra
RGVEDA 7 (rv_07_u.htm.txt) 2310599 (0.033):
RV_07.029.03.2{13} viśvā matīrā tatane tvāyādhā ma indra śṛṇavo havemā
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7297913 (0.035):
RV_08.006.24.1{13} uta tyadāśvaśvyaṃ yadindra nāhuṣīṣvā / RV_08.006.24.2{13} agre vikṣupradīdayat
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1342115 (0.035):
ghanenanekaścarannupaśākebhirindra / RV_01.033.04.2{01} dhanoradhi viṣuṇak te vyāyannayajvanaḥ sanakāḥ
RGVEDA 8 (rv_08_u.htm.txt) 7300353 (0.035):
RV_08.014.14.1{16} māyābhirutsisṛpsata indra dyāmārurukṣataḥ / RV_08.014.14.2{16} ava dasyūnradhūnuthāḥ
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18531803 (0.038):
kavitva pūjā nagavaraṃ praviśatta nāyakasmin* || deva asura nāga yakṣā rā
vahati praṇaya-uparuddha-kūlā / kalahaṃsais+amum antareṇa revā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012843 (0.016):
atidūrato dṛśyate 'yaṃ tvam ivābhyunnatimānino nagendraḥ / / vahati praṇayoparuddhakūlā kalahaṃsair amum antareṇa revā // PNc_5.55 //
PNc_5.55 / amṝta-indu-kalā-sahodarā+asyās+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012852 (0.035):
vahati praṇayoparuddhakūlā kalahaṃsair amum antareṇa revā // PNc_5.55 // / amṛtendukalāsahodarāsyāḥ sutanus tīratale 'vatiṣṭhate sā /
sutanus+tīra-tale+avatiṣṭhate sā / urasi+iva payodhi-rāja-kanyā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012864 (1.192):
amṛtendukalāsahodarāsyāḥ sutanus tīratale 'vatiṣṭhate sā / / urasīva payodhirājakanyā vanamālābharaṇe rathāṅgapāṇeḥ // PNc_5.56 //
vana-mālā-ābharaṇe rathāṅgapāṇes+ / PNc_5.56
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012870 (0.021):
urasīva payodhirājakanyā vanamālābharaṇe rathāṅgapāṇeḥ // PNc_5.56 //
tat+itas+svayam eva deva gatvā / pulinaṃ soma-bhuvas+taraṅgavatyās+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012876 (0.0):
urasīva payodhirājakanyā vanamālābharaṇe rathāṅgapāṇeḥ // PNc_5.56 // / tad itaḥ svayam eva deva gatvā pulinaṃ somabhuvas taraṅgavatyāḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11532710 (0.057):
tad itaḥ kiṃ cid ito 'valokayeti Pnc_5.66d / tad itaḥ svayam eva deva gatvā Pnc_5.57a
khaga-lupta-vibhūṣaṇaṃ kṣitau te / phaṇi-rāja-indra-sutāṃ vibodhayehi
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012887 (0.0):
khagaluptavibhūṣaṇaṃ kṣitau te phaṇirājendrasutāṃ vibodhayehi // PNc_5.57
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11540289 (0.003):
phaṇirājendrasutāvilāsinīṃ tām Pnc_5.59b / phaṇirājendrasutāṃ vibodhayehi Pnc_5.57d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11540273 (0.019):
phaṇirājasutākarṇaṃ Pnc_16.17a / phaṇirājasutām eṣa Pnc_16.87a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083647 (0.051):
phaṇi-rāja-indra-sutā-vilāsinīṃ tām / vacasā+utkayatā mayūra-śāvān
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012913 (0.051):
avadac ca vihasya pārthivendraḥ phaṇirājendrasutāvilāsinīṃ tām / / vacasotkayatā mayūraśāvān navajīmūtaninādasodareṇa // PNc_5.59 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3016181 (0.061):
chalād alīkabhṛkuṭiṃ vidhāya sā tayāluloke phaṇirājakanyayā // PNc_7.70 // / atha dvirephasya mukhābjapātino nivāraṇayoragarājakanyakā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10087105 (0.061):
tayā+aluloke phaṇi-rāja-kanyayā / PNc_7.70 / atha dvirephasya mukha-abja-pātinas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11527133 (0.063):
utpākam eṣa ca phalaṃ phaṇirājakanyā Pnc_18.12c / utprekṣyase pannagarājaputri Pnc_10.68d
PNc_5.57 / iti tat-vacasā smara-eka-dūta- / prasava-ullāsa-vasanta-vāsareṇa
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012895 (0.0):
khagaluptavibhūṣaṇaṃ kṣitau te phaṇirājendrasutāṃ vibodhayehi // PNc_5.57 / iti tadvacasā smaraikadūta- prasavollāsavasantavāsareṇa /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11526220 (0.034):
iti tadvacasaḥ sīmni Pnc_6.95a / iti tadvacasā smaraikadūta Pnc_5.58a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11539924 (0.045):
prasareyaṃ bhāratī ullasati kasya bhāratī Pnc_10.42b / prasavollāsavasantavāsareṇa Pnc_5.58b
sas+nṝpas+kam+api pramodam āpat / ghana-rāji-dhvaninā+iva nīlakaṇṭhas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012903 (0.009):
so nṛpaḥ kam api pramodam āpat ghanarājidhvanineva nīlakaṇṭhaḥ // PNc_5.58
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11530982 (0.057):
ghanachāyāvṛtavyakta Pnc_2.90c / ghanarājidhvanineva nīlakaṇṭhaḥ Pnc_5.58d
PNc_5.58 / avadat+ca vihasya pārthiva-indras+ / phaṇi-rāja-indra-sutā-vilāsinīṃ tām
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012914 (5.960):
so nṛpaḥ kam api pramodam āpat ghanarājidhvanineva nīlakaṇṭhaḥ // PNc_5.58 / avadac ca vihasya pārthivendraḥ phaṇirājendrasutāvilāsinīṃ tām /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11540284 (0.043):
phaṇirājendranagarīṃ Pnc_16.51c / phaṇirājendrasutāvilāsinīṃ tām Pnc_5.59b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083620 (0.051):
phaṇi-rāja-indra-sutāṃ vibodhayehi / PNc_5.57 / iti tat-vacasā smara-eka-dūta-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11524674 (0.056):
avadac ca vācāṃsi pārthivaṃ sā Pnc_5.68c / avadac ca vihasya pārthivendraḥ Pnc_5.59a
vacasā+utkayatā mayūra-śāvān / nava-jīmūta-nināda-sodareṇa
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012922 (0.0):
avadac ca vihasya pārthivendraḥ phaṇirājendrasutāvilāsinīṃ tām / / vacasotkayatā mayūraśāvān navajīmūtaninādasodareṇa // PNc_5.59 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11536374 (0.028):
navajaladharaśaṅkayeva śaṅke Pnc_3.33c / navajīmūtaninādasodareṇa Pnc_5.59d
PNc_5.59 / api nāma mṝdūni vetsi vaktuṃ / nipunaṃ nyāyam anujjhatī vacāṃsi
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012930 (0.0):
vacasotkayatā mayūraśāvān navajīmūtaninādasodareṇa // PNc_5.59 // / api nāma mṛdūni vetsi vaktuṃ nipunaṃ nyāyam anujjhatī vacāṃsi /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11537016 (0.045):
nipuṇe niḥśvasiṣy evam Pnc_6.65a / nipunaṃ nyāyam anujjhatī vacāṃsi Pnc_5.60b
prasabhaṃ vihitās+tvayā yat+ete / vayam ātma-skhalite+api sa-aparādhās+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012936 (0.0):
api nāma mṛdūni vetsi vaktuṃ nipunaṃ nyāyam anujjhatī vacāṃsi / / prasabhaṃ vihitās tvayā yad ete vayam ātmaskhalite 'pi sāparādhāḥ //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11545023 (0.055):
vayam asyāṃ mūṣitāḥ patatriṇāpi Pnc_5.50d / vayam ātmaskhalite 'pi sāparādhāḥ Pnc_5.60d
PNc_5.60 / idam om iti gṝhyate vacas+te / saha medhāvini kas+tvayā vivādas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10096151 (0.060):
sas+kṣmā-patis+jhaṭiti jūṭas+iva+aṣṭamūrtes- / PNc_13.64 / tena+atha sūnṝta-vacas-śrutaye sas+pṝṣṭas+
yat+imās+viśada-udgamās+giras+te
pathi siddhānta-samīkṣite caranti / PNc_5.61 / tat+anena vinodaya+āśu tāvat+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012958 (0.028):
yad imā viśadodgamā giras te pathi siddhāntasamīkṣite caranti // PNc_5.61
mama hāreṇa manas+śaśiprabhāyās+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083971 (0.006):
nanu yāmi+amunā śaśiprabhāyās+ / tava hāreṇa manas+vinodayāmi
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012963 (0.030):
tad anena vinodayāśu tāvan mama hāreṇa manaḥ śaśiprabhāyāḥ /
iha palvala-saikateṣu yāvat+ / tat-alaṅkāram avekṣituṃ yatiṣyate
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012974 (0.013):
iha palvalasaikateṣu yāvat tadalaṅkāram avekṣituṃ yatiṣyate // PNc_5.62 //
PNc_5.62 / hāra-pradānam / atha hāram anādareṇa kaṇṭhāt
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012980 (0.0):
iha palvalasaikateṣu yāvat tadalaṅkāram avekṣituṃ yatiṣyate // PNc_5.62 // / hārapradānam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11522918 (0.059):
atha hāram anādareṇa kaṇṭhāt Pnc_5.63a / atha hāralatāvikṛṣṭadṛṣṭiḥ Pnc_5.67a
svayam ākṝṣya sas+kṝṣṭa-candra-śobham
vihasan+aravinda-kośa-tāmre / nidade pāṇi-tale vilāsavatyās+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3012992 (0.0):
atha hāram anādareṇa kaṇṭhāt svayam ākṛṣya saḥ kṛṣṭacandraśobham / / vihasann aravindakośatāmre nidade pāṇitale vilāsavatyāḥ // PNc_5.63 //
PNc_5.63 / api kośa-gṝha-udare durāpaṃ / phaṇināṃ bhartus+upoḍha-vismayā sā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013002 (0.021):
vihasann aravindakośatāmre nidade pāṇitale vilāsavatyāḥ // PNc_5.63 // / api kośagṛhodare durāpaṃ phaṇināṃ bhartur upoḍhavismayā sā /
tam udañcita-pakṣmaṇā mṝga-akṣī / likhitena+eva dadarśa locanena
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013010 (0.0):
api kośagṛhodare durāpaṃ phaṇināṃ bhartur upoḍhavismayā sā / / tam udañcitapakṣmaṇā mṛgākṣī likhitenaiva dadarśa locanena // PNc_5.64 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11544485 (0.064):
likhitenāpi te manaḥ Pnc_6.61d / likhitenaiva dadarśa locanena Pnc_5.64d / likhiteva kilāsta yat paraṃ Pnc_12.70c
PNc_5.64 / śaśiprabhā-hāra-pradānam / avakṝṣya salīlam uttarīyāt
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013017 (0.0):
tam udañcitapakṣmaṇā mṛgākṣī likhitenaiva dadarśa locanena // PNc_5.64 // / śaśiprabhāhārapradānam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081295 (0.061):
nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye śaśiprabhā-hāra-lābhas+nāma / tṝtīyas+sargas+
sita-meghāt+iva tārakā-vitānam / urasā sas+babhāra hāram īśas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013027 (0.0):
avakṛṣya salīlam uttarīyāt sitameghād iva tārakāvitānam /
stana-paryaṅka-śayaṃ śaśiprabhāyās+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013031 (0.025):
urasā sa babhāra hāram īśaḥ stanaparyaṅkaśayaṃ śaśiprabhāyāḥ // PNc_5.65
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11550749 (0.053):
stanapatralatāṃ tasyā Pnc_6.37a / stanaparyaṅkaśayaṃ śaśiprabhāyāḥ Pnc_5.65d
PNc_5.65 / vadati sma hasan ramāṅgadas+tām
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013035 (0.064):
urasā sa babhāra hāram īśaḥ stanaparyaṅkaśayaṃ śaśiprabhāyāḥ // PNc_5.65 / vadati sma hasan ramāṅgadas tām uragastrīm atah bhartur iṅgitajñaḥ /
uraga-strīm atah bhartus+iṅgita-jñas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013042 (0.057):
vadati sma hasan ramāṅgadas tām uragastrīm atah bhartur iṅgitajñaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11527609 (0.064):
uragastrīm atah bhartur iṅgitajñaḥ Pnc_5.66b
yadi kautukavatī+amatsaras+te / tat+itas+kiṃ cit+itas+avalokaya+iti
PNc_5.66 / atha hāra-latā-vikṝṣṭa-dṝṣṭis+
sahasā vāri-vihaṅgama-avaluptam / uragendra-sutā-vibhūṣaṇaṃ tat+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013063 (0.013):
atha hāralatāvikṛṣṭadṛṣṭiḥ sahasā vārivihaṅgamāvaluptam / / uragendrasutāvibhūṣaṇaṃ tan nṛpater vakṣasi pāṭalā dadarśaḥ // PNc_5.67 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11527629 (0.063):
uragendrasutāvibhūṣaṇaṃ tan Pnc_5.67c / urasā ruddhagīrvāṇa Pnc_16.74a
nṝpates+vakṣasi pāṭalā dadarśas+ / PNc_5.67 / punas+pāṭalā-vākyam+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3027918 (0.054):
tallīlāmaṇiparyaṅka- savidhe niṣasāda sā // PNc_16.8 // / pāṭalāvākyam / kṛtasambhāṣaṇā sātha tenāvanimanobhuvā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013064 (0.054):
uragendrasutāvibhūṣaṇaṃ tan nṛpater vakṣasi pāṭalā dadarśaḥ // PNc_5.67 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10099575 (0.058):
PNc_16.8 / pāṭalā-vākyam / kṝta-sambhāṣaṇā sā+atha
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11538821 (0.058):
paspṛśe pārthivo bhṛśam Pnc_2.1d / pāṭalākuḍmaleṣu te Pnc_6.81d / pāṭalādharapallavam Pnc_6.6b
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013071 (0.062):
uragendrasutāvibhūṣaṇaṃ tan nṛpater vakṣasi pāṭalā dadarśaḥ // PNc_5.67 // / punaḥ pāṭalāvākyam / daśanacchadam āttabimbaśobhaṃ snapayantī sudhayeva hāsakāntyā /
daśana-cchadam ātta-bimba-śobhaṃ / snapayantī sudhayā+iva hāsa-kāntyā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013080 (0.0):
uragendrasutāvibhūṣaṇaṃ tan nṛpater vakṣasi pāṭalā dadarśaḥ // PNc_5.67 // / punaḥ pāṭalāvākyam / daśanacchadam āttabimbaśobhaṃ snapayantī sudhayeva hāsakāntyā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11534764 (0.048):
daśanacchadam āttabimbaśobhaṃ Pnc_5.68a / daśanacchavicchuritapāṭalādharaḥ Pnc_10.1c
avadat+ca vācāṃsi pārthivaṃ sā / caturā+evaṃ parihāsa-peśalāni
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013086 (0.0):
daśanacchadam āttabimbaśobhaṃ snapayantī sudhayeva hāsakāntyā / / avadac ca vācāṃsi pārthivaṃ sā caturaivaṃ parihāsapeśalāni // PNc_5.68 //
PNc_5.68 / apahartum agās+tvam eva hāraṃ / kim itas+kalpita-rājahaṃsa-rūpas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013093 (0.035):
avadac ca vācāṃsi pārthivaṃ sā caturaivaṃ parihāsapeśalāni // PNc_5.68 // / apahartum agās tvam eva hāraṃ kim itaḥ kalpitarājahaṃsarūpaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013085 (0.045):
avadac ca vācāṃsi pārthivaṃ sā caturaivaṃ parihāsapeśalāni // PNc_5.68 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11531176 (0.061):
caturaivaṃ parihāsapeśalāni Pnc_5.68d / caturbhir utsāhavatā catasraḥ Pnc_1.66b
viditas+asi ghanā tava+uragāṇāṃ / nagare+asti+eva hi kāmarūpa-vārtā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013103 (0.0):
apahartum agās tvam eva hāraṃ kim itaḥ kalpitarājahaṃsarūpaḥ / / vidito 'si ghanā tavoragāṇāṃ nagare 'sty eva hi kāmarūpavārtā // PNc_5.69
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11535838 (0.054):
nagarīṃ tvadāttahṛdayo 'pi bhoginām Pnc_10.55a / nagare 'sty eva hi kāmarūpavārtā Pnc_5.69d
PNc_5.69 / para-vañcana-paṇḍitā matis+te / yadi na+evaṃ katham anyathā narendra
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013106 (0.0):
vidito 'si ghanā tavoragāṇāṃ nagare 'sty eva hi kāmarūpavārtā // PNc_5.69 / paravañcanapaṇḍitā matis te yadi naivaṃ katham anyathā narendra /
idam ābharaṇaṃ harasi+araṇye / hara-hāsa-eka-sitaṃ śaśiprabhāyās+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013120 (0.0):
paravañcanapaṇḍitā matis te yadi naivaṃ katham anyathā narendra / / idam ābharaṇaṃ harasy araṇye harahāsaikasitaṃ śaśiprabhāyāḥ // PNc_5.70 //
PNc_5.70 / avanī-valaye tvam ātta-daṇḍas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013122 (0.043):
idam ābharaṇaṃ harasy araṇye harahāsaikasitaṃ śaśiprabhāyāḥ // PNc_5.70 // / avanīvalaye tvam āttadaṇḍaḥ sahase nāvinayāṃśam ity avaimi /
sahase nā+avinaya-aṃśam iti+avaimi / atha ca sthitim ātmanā vidhatse
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013136 (0.0):
avanīvalaye tvam āttadaṇḍaḥ sahase nāvinayāṃśam ity avaimi / / atha ca sthitim ātmanā vidhatse viṣaye dasyuniṣevite kim etat // PNc_5.71
viṣaye dasyu-niṣevite kim etat / PNc_5.71 / 72 kṣitipa smayase kim eṣa kelis+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013143 (0.0):
atha ca sthitim ātmanā vidhatse viṣaye dasyuniṣevite kim etat // PNc_5.71
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11530491 (0.034):
kṣititalam ābharaṇāni na spṛśanti Pnc_3.24d / 72 kṣitipa smayase kim eṣa kelir Pnc_5.a
na bhavati+arpaya hāram asmadīyam / naya-vartma-juṣas+bhavādṝśās+kiṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013149 (0.0):
72 kṣitipa smayase kim eṣa kelir na bhavaty arpaya hāram asmadīyam /
na para-sva-grahaṇāt+iha trapante
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5028065 (0.050):
lakṣyate. kathaṃ punar vatsāpākaraṇaṃ kālārtham iti, parārthatvāt. payase
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013158 (0.061):
nayavartmajuṣo bhavādṛśāḥ kiṃ na parasvagrahaṇād iha trapante // PNc_5. // / athavā parato 'stu narma nāsyāṃ bhuvi devena samo 'sti pārthivo 'nyaḥ /
PNc_5. / athavā paratas+astu narma na+asyāṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013162 (0.046):
nayavartmajuṣo bhavādṛśāḥ kiṃ na parasvagrahaṇād iha trapante // PNc_5. // / athavā parato 'stu narma nāsyāṃ bhuvi devena samo 'sti pārthivo 'nyaḥ /
bhuvi devena samas+asti pārthivas+anyas+
apaviddhanayā na yasya dṝṣṭes+ / apasarpanti+atha khecarās+kim anye
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 984094 (0.002):
śūnyaṃ tannotpadyate, na ca niradhyate / yasya natpattinirādhau / tannānyathā bhavatīti / evaṃ yāvad vedanāto vijñānaparyantam iti"
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13052707 (0.010):
sutāvatām / RV_10.100.11.2{17} pūrṇamūdhardivyaṃ yasya siktayaā sarvatātimaditiṃ
Vinayasutram, 1: Pravrajyavastu (bsu058_u.htm.txt) 2877374 (0.010):
vidhānasya bhāvaḥ // prajñātacauro dhvajabaddhakaḥ / yatra yasya na / prajñāyamānatvaṃ na tatra tasya dhvajabaddhakatvam // (151) na
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7581965 (0.010):
kṣāmimān iti kṣāmasya apatyaṃ kṣāmiḥ, kṣāmo vā asya asti iti kṣāmī, kṣāmiḥ / kṣāmī vā yasya asti iti kṣāmimān /
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9934946 (0.013):
tustūrṣate, ā hāsya vīro jāyate, ājyena hotavyaṃ yasyāpratiṣekyaṃ syāt, / etad vā apratiṣiktam, na tu skannasya prāyaścittir asti, atho na paśumān
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3508624 (0.013):
hotavyaṃ yasyāpratiṣekyaṃ syād etad vā apratiṣiktaṃ na tu skannasya
PNc_5.73 / anayos+kim api tvayā vilāsin / parivartas+ayam akāri hārayos+yas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013181 (0.049):
apaviddhanayā na yasya dṛṣṭer apasarpanty atha khecarāḥ kim anye // / PNc_5.73 // / anayoḥ kim api tvayā vilāsin parivarto 'yam akāri hārayor yaḥ /
vacasām avakāśam īśa datte / sa na kasya+anṝju-cetasas+janas+?
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013189 (0.0):
anayoḥ kim api tvayā vilāsin parivarto 'yam akāri hārayor yaḥ / / vacasām avakāśam īśa datte sa na kasyānṛjucetaso janaḥ? // PNc_5.74 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11544718 (0.064):
vacasām avakāśam īśa datte Pnc_5.74c / vacasi śrotram upeyuṣi tvadīye Pnc_5.3b
PNc_5.74 / vihitas+na hi vakṣasi tvayā+ayaṃ / nṝpa hāras+phaṇi-rāja-kanyakāyās+[[the wrong necklace!]]
kim api+īpsitam ātmanas+vidhātus+ / vihitaṃ sūtram idaṃ manobhavena
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013211 (0.061):
kim apīpsitam ātmano vidhātur vihitaṃ sūtram idaṃ manobhavena // PNc_5.75 / nanu yāmy amunā śaśiprabhāyās tava hāreṇa mano vinodayāmi /
PNc_5.75 / nanu yāmi+amunā śaśiprabhāyās+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013216 (0.0):
kim apīpsitam ātmano vidhātur vihitaṃ sūtram idaṃ manobhavena // PNc_5.75 / nanu yāmy amunā śaśiprabhāyās tava hāreṇa mano vinodayāmi /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10102991 (0.063):
ādāsyate nṝpatis+adya śaśiprabhāyās+ / PNc_18.13
tava hāreṇa manas+vinodayāmi / tvayi sā+api+alam eva sāndra-cetas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10083701 (0.006):
tat+anena vinodaya+āśu tāvat+ / mama hāreṇa manas+śaśiprabhāyās+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013222 (0.024):
nanu yāmy amunā śaśiprabhāyās tava hāreṇa mano vinodayāmi / / tvayi sāpy alam eva sāndracetaḥ sutanuḥ sneharasārdratām upaitu //
sutanus+sneha-rasa-ārdratām upaitu
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013230 (0.0):
tvayi sāpy alam eva sāndracetaḥ sutanuḥ sneharasārdratām upaitu //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11550270 (0.032):
sutanuḥ sneharasārdratām upaitu Pnc_5.76d
PNc_5.76 / ucitaṃ nija-sāyaka-anurodhāt+ / ahi-rāja-indra-sutopa-sarpaṇaṃ te
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013238 (0.0):
tvayi sāpy alam eva sāndracetaḥ sutanuḥ sneharasārdratām upaitu // / PNc_5.76 // / ucitaṃ nijasāyakānurodhād ahirājendrasutopasarpaṇaṃ te /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11527006 (0.043):
ucitaṃ na tan mayi rahasyagopanam Pnc_10.50d / ucitaṃ nijasāyakānurodhād Pnc_5.77a
paratas+astu śaras+tvat-arthitā sā
kim u na tyāga-vaśaṃvadā dadāti / PNc_5.77 / sarasas+asya vimuñca tīra-lekhām
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013254 (0.0):
parato 'stu śaras tvadarthitā sā kim u na tyāgavaśaṃvadā dadāti //
anurevā pulinaṃ gṝhāṇa yātrām / uraga-adhipa-rūpa-pakṣapātaṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013258 (0.032):
saraso 'sya vimuñca tīralekhām anurevā pulinaṃ gṛhāṇa yātrām /
śamaya vyāla-vadhū-vilocanānām / PNc_5.78 / śaśiprabhā-darśana-arthaṃ gamanam+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013271 (0.0):
uragādhiparūpapakṣapātaṃ śamaya vyālavadhūvilocanānām // PNc_5.78 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11547155 (0.047):
śamam eti smarajvaraḥ Pnc_16.43d / śamaya vyālavadhūvilocanānām Pnc_5.78d
iti valgu vacas+niśamya tasyās+ / sas+nṝpas+pannaga-vāma-locanāyās+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013272 (0.034):
śaśiprabhādarśanārthaṃ gamanam / iti valgu vaco niśamya tasyāḥ sa nṛpaḥ pannagavāmalocanāyāḥ /
sthitam atra vacasi+alaṅghanīye / tava kalyāṇi mayā+iti tām uvāca
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013288 (0.0):
iti valgu vaco niśamya tasyāḥ sa nṛpaḥ pannagavāmalocanāyāḥ / / sthitam atra vacasy alaṅghanīye tava kalyāṇi mayeti tām uvāca // PNc_5.79
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11533298 (0.022):
tallīlāmaṇiparyaṅka Pnc_16.8c / tava kalyāṇi mayeti tām uvāca Pnc_5.79d
PNc_5.79 / atha sā+anṝju-vādinī vidhāya / kṣitipālaṃ puratas+cacāla bālā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013297 (0.0):
sthitam atra vacasy alaṅghanīye tava kalyāṇi mayeti tām uvāca // PNc_5.79 / atha sānṛjuvādinī vidhāya kṣitipālaṃ purataś cacāla bālā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013287 (0.019):
sthitam atra vacasy alaṅghanīye tava kalyāṇi mayeti tām uvāca // PNc_5.79
hṝdayena parāmamarśa ca+evaṃ / vilasan-māṃsala-vismayas+narendras+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013302 (0.058):
hṛdayena parāmamarśa caivaṃ vilasanmāṃsalavismayo narendraḥ // PNc_5.80 //
PNc_5.80 / araṇyānī kva+iyaṃ dhṝta-kana-sūtras+kva sas+mṝgas+
kva muktā-hāras+ayaṃ kva ca sas+patagas+kva+iyam abalā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11530379 (0.051):
kva muktāhāro 'yaṃ kva ca saḥ patagaḥ kveyam abalā Pnc_5.81b / kva rājaveśmābharaṇaṃ bhavādṛśī Pnc_4.54d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013320 (0.060):
araṇyānī kveyaṃ dhṛtakanasūtraḥ kva sa mṛgaḥ kva muktāhāro 'yaṃ kva ca saḥ / patagaḥ kveyam abalā / / kva tat kanyāratnaṃ lalitam ahibhartuḥ kva ca vayam svam ākūtaṃ dhātā kim
kva tat+kanyā-ratnaṃ lalitam ahi-bhartus+kva ca vayam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013328 (0.0):
patagaḥ kveyam abalā / / kva tat kanyāratnaṃ lalitam ahibhartuḥ kva ca vayam svam ākūtaṃ dhātā kim
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11530364 (0.029):
kvaṇadvimānāvalihemaghaṇṭam Pnc_14.78b / kva tat kanyāratnaṃ lalitam ahibhartuḥ kva ca vayam Pnc_5.81c
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12852134 (0.043):
muktāhāro'yaṃ kva ca sa patagaḥ kveyamabalā / / MSS_2834 2 kva tatkanyāratnaṃ lalitamahibhartuḥ kva ca vayaṃ svamākūtaṃ
svam ākūtaṃ dhātā kim api nibhṝtaṃ pallavayati / PNc_5.81
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12852140 (1.192):
MSS_2834 2 kva tatkanyāratnaṃ lalitamahibhartuḥ kva ca vayaṃ svamākūtaṃ / dhātā kimapi nibhṛtaṃ pallavayati //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013329 (0.036):
kva tat kanyāratnaṃ lalitam ahibhartuḥ kva ca vayam svam ākūtaṃ dhātā kim
atha mada-gaja-līlā-khela-gāmī sas+kṝtvā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11522743 (0.027):
atha bibhrat sarāgeṇa Pnc_11.1a / atha madagajalīlākhelagāmī saḥ kṛtvā Pnc_5.82a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013342 (0.040):
api nibhṛtaṃ pallavayati // PNc_5.81 // / atha madagajalīlākhelagāmī saḥ kṛtvā kanakaviśikhayācñāvyājam avyājakāntaḥ
kanaka-viśikha-yācñā-vyājam avyāja-kāntas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013345 (0.021):
atha madagajalīlākhelagāmī saḥ kṛtvā kanakaviśikhayācñāvyājam avyājakāntaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11528328 (0.021):
kanakapiśaṅgataḍillataḥ payodaḥ Pnc_7.81b / kanakaviśikhayācñāvyājam avyājakāntaḥ Pnc_5.82b
avani-hariṇa-lakṣmā sāhasa-upārjita-śrīs+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013351 (0.032):
avanihariṇalakṣmā sāhasopārjitaśrīr ahiparivṛḍhakanyālokanāya pratasthe //
ahi-parivṝḍha-kanyā-ālokanāya pratasthe / PNc_5.82
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013358 (0.045):
avanihariṇalakṣmā sāhasopārjitaśrīr ahiparivṛḍhakanyālokanāya pratasthe // / PNc_5.82 // / iti śrīmṛgāṅkaguptasūnoḥ parimalāparanāmnaḥ padmaguptasya kṛtau
iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078263 (0.0):
\ed} / PNc_1.91 / iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079772 (0.0):
nīḍa-nyañcan-nicula-nicaya-śyāmalāsu sthalīṣu / PNc_2.101 / iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081284 (0.0):
cetas+śrī-navasāhasāṅka-nṝpates+utkaṇṭhayā+ākṝṣyata / PNc_3.74 / iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082516 (0.0):
vīta-klamā narapates+vacasā babhūva / PNc_4.63 / iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082523 (0.0):
PNc_4.63 / iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085737 (0.0):
kṣmāpālas+pulinam avāpa narmadāyās / PNc_6.119 / iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10087350 (0.0):
kṝtam iti ca tām ūce devas+sa sāhasa-lāñcanas+ / PNc_7.82 / iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10087357 (0.0):
PNc_7.82 / iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10090103 (0.0):
PNc_9.67 / iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10091616 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye ratnacūḍa-saṃpreṣaṇas+nāma+daśamas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10093350 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite Vaṅku-maharṣi-darśanaṃ nāma+daśamas+ sargas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10094770 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10098031 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye pātāla-avalokanas+nāma+caturdaśas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10099453 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye pātāla-gaṅgā-avagāhanas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10101159 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye kanaka-aravinda-prārthanas+nāma
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10102664 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye hema-kamala-haraṇas+ nāma+saptadaśas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10096369 (0.026):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10088831 (0.054):
lajjā-avanamra-vadanas+navasāhasāṅkas+ / PNc_8.81 / iti parimala-apara-nāmnas+ mṝgāṅkadatta-sūnos+ padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10091609 (0.062):
jhaṭiti gamane devas+api+asīt+sas+sāhasa-lāñchanas+ / PNc_10.71 / iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10093343 (0.062):
PNc_11.121 / iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye śaśiprabhā-avalokana-artha-prasthānaṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078268 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye nagarī-nara-indra-varṇanas+nāma
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079778 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye citra-mṝga-avalokanas+ nāma
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081292 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye śaśiprabhā-hāra-lābhas+nāma
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082527 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye pāṭalā-darśanaṃ nāma caturthas+sargas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10085745 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye śaśiprabhā-darśanas+ nāma
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10087364 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye śaśiprabhā-sa~llāpas+ nāma
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10088837 (0.0):
iti parimala-apara-nāmnas+ mṝgāṅkadatta-sūnos+ padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite nāga-loka-avatāras+nāma+aṣṭamas+ sargas+samāptas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10090107 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye narmadā-saṃvādas+nāma+navamas+ sargas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10091622 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye ratnacūḍa-saṃpreṣaṇas+nāma+daśamas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10093353 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite Vaṅku-maharṣi-darśanaṃ nāma+daśamas+ sargas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10094775 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10098036 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye pātāla-avalokanas+nāma+caturdaśas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10099458 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye pātāla-gaṅgā-avagāhanas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10101164 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye kanaka-aravinda-prārthanas+nāma
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10102670 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye hema-kamala-haraṇas+ nāma+saptadaśas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013375 (0.032):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye śaśiprabhāvalokanārthaprasthānaṃ nāma
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10096370 (0.034):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3020483 (0.037):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye ratnacūḍasaṃpreṣaṇo nāma daśamaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3027808 (0.040):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye pātālagaṅgāvagāhano nāma pañcadaśaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007888 (0.040):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye nagarīnarendravarṇano nāma prathamaḥ sargaḥ
nāma pañcamas+sargas+ / ṣaṣṭhas+sargas+ / nāyikā-avasthā-varṇanam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013384 (0.053):
ṣaṣṭhaḥ sargaḥ / nāyikāvasthāvarṇanam / tadā phaṇīndrakanyāpi bāṇanāmāṅkasūcite /
tadā phaṇi-indra-kanyā+api / bāṇa-nāma-aṅka-sūcite
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013391 (0.019):
nāyikāvasthāvarṇanam / tadā phaṇīndrakanyāpi bāṇanāmāṅkasūcite /
narendra-tilake tasmin+ / abhilāṣaṃ babandha sā / PNc_6.1 / sahasā hṝdaye tasyā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013398 (0.0):
tadā phaṇīndrakanyāpi bāṇanāmāṅkasūcite / / narendratilake tasminn abhilāṣaṃ babandha sā // PNc_6.1 //
nidadhe manmathas+padam / aśoka-yaṣṭi-stabake
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013404 (0.015):
narendratilake tasminn abhilāṣaṃ babandha sā // PNc_6.1 // / sahasā hṛdaye tasyā nidadhe manmathaḥ padam /
sa-rāgas+iva ṣaṭpadas+ / PNc_6.2 / avaśā sā+abhavat+ citraṃ
nāmnā+api pṝthivī-pates+ / na tat+asti+atra yat+na+astraṃ
sannaddhasya manobhuvas+ / PNc_6.3 / smara-agni-kaṇa-meṇā-akṣyās+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013422 (0.037):
na tad asty atra yan nāstraṃ sannaddhasya manobhuvaḥ // PNc_6.3 //
tasyās+samudadīpayat / Makara-dhvaja-sāmrājya- / sacivas+malaya-anilas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013432 (0.050):
smarāgnikaṇameṇākṣyās tasyāḥ samudadīpayat / / makaradhvajasāmrājya- sacivo malayānilaḥ // PNc_6.4 //
PNc_6.4 / sa-ullasat-smara-līlena / navena vayasā babhau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013442 (0.0):
makaradhvajasāmrājya- sacivo malayānilaḥ // PNc_6.4 // / sollasatsmaralīlena navena vayasā babhau /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11550698 (0.055):
so ratnacūḍo 'pi tathā bhuśuṇḍyā Pnc_17.63a / sollasatsmaralīlena Pnc_6.5a
unmiṣat-madhu-lekhena / mukulena+iva mālatī / PNc_6.5
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013446 (0.0):
sollasatsmaralīlena navena vayasā babhau / / unmiṣanmadhulekhena mukuleneva mālatī // PNc_6.5 //
sā+atanu-śvasana-spṝṣṭa- / pāṭala-adhara-pallavam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013454 (0.053):
sātanuśvasanaspṛṣṭa- pāṭalādharapallavam / / uvāha mukham ujjṛmbham ambhojam iva padminī // PNc_6.6 //
uvāha mukham ujjṝmbham / ambhojam iva padminī / PNc_6.6
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013460 (0.0):
sātanuśvasanaspṛṣṭa- pāṭalādharapallavam / / uvāha mukham ujjṛmbham ambhojam iva padminī // PNc_6.6 //
nikāma-sarale tasmin / sā muhus taraledṝśau / śare narendra-candrasya
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013461 (0.0):
uvāha mukham ujjṛmbham ambhojam iva padminī // PNc_6.6 // / nikāmasarale tasmin sā muhus taraledṛśau /
cikṣepa na sakhī-jane / PNc_6.7 / narendra-nāma-aṅka-lipis+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013475 (0.0):
śare narendracandrasya cikṣepa na sakhījane // PNc_6.7 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11531279 (0.058):
cikṣepa cāsyām arapuṣpavṛṣṭim Pnc_17.39d / cikṣepa na sakhījane Pnc_6.7d
tām ānandayati sma sā / kumudvatīm iva+udañcat- / bāla-indu-kiraṇa-cchaṭā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013483 (0.0):
narendranāmāṅkalipis tām ānandayati sma sā / / kumudvatīm ivodañcat- bālendukiraṇacchaṭā // PNc_6.8 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11540601 (0.048):
bālā vyaghaṭayat kā cit Pnc_16.54c / bālendukiraṇacchaṭā Pnc_6.8d
PNc_6.8 / hema-puṅkha-aṅkite tasmin / śare karam upeyuṣi
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013490 (0.0):
kumudvatīm ivodañcat- bālendukiraṇacchaṭā // PNc_6.8 // / hemapuṅkhāṅkite tasmin śare karam upeyuṣi /
balāt+viveśa sā bālā / dīkṣāṃ vaivāhikīm iva / PNc_6.9
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013497 (0.0):
hemapuṅkhāṅkite tasmin śare karam upeyuṣi / / balād viveśa sā bālā dīkṣāṃ vaivāhikīm iva // PNc_6.9 //
tena+avāpta-tat-ātāmra- / pāṇi-sparśeṇa patriṇā / sphurat-kānti-caya-vyājāt+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013506 (0.0):
balād viveśa sā bālā dīkṣāṃ vaivāhikīm iva // PNc_6.9 // / tenāvāptatadātāmra- pāṇisparśeṇa patriṇā /
amucyanta+iva pallavās+ / PNc_6.10 / Navīnasāhasāṅkasya
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11536505 (0.038):
navīnam iva nīradam Pnc_16.72d / Navīnasāhasāṅkasya Pnc_6.11a / Navīnasāhasāṅko 'yaṃ Pnc_11.102c
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013510 (0.053):
sphuratkānticayavyājād amucyanteva pallavāḥ // PNc_6.10 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3020572 (0.060):
caladvaṃśalatā mūrdhni tasya lājān ivākiran // PNc_11.6 // / agalan kusumavyājāt tasminn abhyarṇagāmini /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10091717 (0.060):
tasya lājān iva+ākiran / PNc_11.6 / agalan kusuma-vyājāt+ / tasmin+abhyarṇa-gāmini
Kāmadeva-ākṝtes+ayam / Mālava-eka-mṝgāṅkasya
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12961055 (0.054):
MSS_8452 1 kathaṃ nyāyyamanuṣṭhānaṃ mādṛśaḥ pratiṣedhatu / / MSS_8452 2 kathaṃ vābhyanujānātu sāhasaikarasāṃ kriyām //
Sindhurājasya sāyakas+ / PNc_6.11 / punaḥpunas+iti svādu
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081273 (0.059):
cetas+śrī-navasāhasāṅka-nṝpates+utkaṇṭhayā+ākṝṣyata / PNc_3.74
nṝpates+nāma-lakṣma sā / apaṭhat+cāru-bimba-oṣṭha-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013531 (0.016):
punaḥpuna iti svādu nṛpater nāmalakṣma sā / / apaṭhac cārubimbauṣṭha- luṭhaddaśanacandrikā // PNc_6.12 //
luṭhat-daśana-candrikā sandānitakam / PNc_6.12 / adhītya kautukena+atha
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013537 (0.016):
apaṭhac cārubimbauṣṭha- luṭhaddaśanacandrikā // PNc_6.12 //
kṝta-pañcama-mūrcchanās+ / tat-agre nṝpa-nāma-aṅkaṃ
jagus+pātāla-kanyakās+ / PNc_6.13 / adṝṣṭe+api+utsukā rājñi
tat-gītena babhūva sā / prabodhe yat-anaṅga-agnes+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013559 (0.030):
adṛṣṭe 'py utsukā rājñi tadgītena babhūva sā / / prabodhe yadanaṅgāgneḥ pañcamaḥ prathāmā samit // PNc_6.14 //
pañcamas+prathāmā samit / PNc_6.14 / avepata samunmīlat-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013567 (1.192):
prabodhe yadanaṅgāgneḥ pañcamaḥ prathāmā samit // PNc_6.14 // / avepata samunmīlat- vilāsakusumānncitā /
vilāsa-kusuma-anncitā / manobhava-anila-sparśa-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013574 (0.0):
prabodhe yadanaṅgāgneḥ pañcamaḥ prathāmā samit // PNc_6.14 // / avepata samunmīlat- vilāsakusumānncitā /
vaśāt+vana-latā+iva sā / PNc_6.15 / nava-anurāgam aṅgena
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013581 (0.0):
avepata samunmīlat- vilāsakusumānncitā / / manobhavānilasparśa- vaśād vanalateva sā // PNc_6.15 //
vyakta-tat-cihna-cumbinā / vinā-vacanam ācakhyau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013588 (0.0):
navānurāgam aṅgena vyaktataccihnacumbinā /
sakhīṣu caturāsu sā / PNc_6.16 / śaśiprabhāyās+praśnas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013590 (0.0):
navānurāgam aṅgena vyaktataccihnacumbinā / / vināvacanam ācakhyau sakhīṣu caturāsu sā // PNc_6.16 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10102991 (0.039):
ādāsyate nṝpatis+adya śaśiprabhāyās+ / PNc_18.13
sāvahittham atha+itthaṃ sā / sakhī-janam abhāṣata
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013601 (0.0):
śaśiprabhāyāḥ praśnaḥ / sāvahittham athetthaṃ sā sakhījanam abhāṣata /
sudhā-niṣyanda-jaḍayā / śarat-indu-mukhī girā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013608 (0.0):
sāvahittham athetthaṃ sā sakhījanam abhāṣata / / sudhāniṣyandajaḍayā śaradindumukhī girā // PNc_6.17 //
PNc_6.17 / abhedam indunā nītas+ / sācivyaṃ menaketunā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013612 (1.192):
sudhāniṣyandajaḍayā śaradindumukhī girā // PNc_6.17 // / abhedam indunā nītaḥ sācivyaṃ menaketunā /
sakhyas+kas+sindhurājas+ayaṃ / sāhasa-aṅka-nirūpyate
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013619 (0.035):
sakhyaḥ kaḥ sindhurājo 'yaṃ sāhasāṅkanirūpyate // PNc_6.18 // / kim evam avatiṣṭhadhvai maunaṃ muñcata śaṃsata /
PNc_6.18 / kim evam avatiṣṭhadhvai / maunaṃ muñcata śaṃsata / unmīlati yat+antar me
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013627 (0.0):
sakhyaḥ kaḥ sindhurājo 'yaṃ sāhasāṅkanirūpyate // PNc_6.18 // / kim evam avatiṣṭhadhvai maunaṃ muñcata śaṃsata /
balāt+kautuka-kandalī / PNc_6.19 / malyavatyās+uttaram
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013634 (0.0):
unmīlati yad antar me balāt kautukakandalī // PNc_6.19 //
atha mālyavatī nāma / tat-sakhī siddha-kanyakā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013640 (0.0):
unmīlati yad antar me balāt kautukakandalī // PNc_6.19 // / malyavatyā uttaram / atha mālyavatī nāma tatsakhī siddhakanyakā /
iti smita-sudhā-ārdreṇa / vacasā tām avocata
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013646 (0.048):
iti smitasudhārdreṇa vacasā tām avocata // PNc_6.20 // / sakhi sāhāsikaḥ sa ayam avantitilako nṛpaḥ /
PNc_6.20 / sakhi sāhāsikas+sas+ayam / avanti-tilakas+nṝpas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013647 (0.0):
iti smitasudhārdreṇa vacasā tām avocata // PNc_6.20 // / sakhi sāhāsikaḥ sa ayam avantitilako nṛpaḥ /
gīyate ketakā-pāṇḍu / yasya+uraga-pure yaśas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013657 (0.032):
gīyate ketakāpāṇḍu yasyoragapure yaśaḥ // PNc_6.21 // / taṃ kāśyapīsahasrākṣam adrakṣam aham ekadā /
PNc_6.21 / taṃ kāśyapī-sahasrākṣam / adrakṣam aham ekadā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013664 (0.052):
gīyate ketakāpāṇḍu yasyoragapure yaśaḥ // PNc_6.21 // / taṃ kāśyapīsahasrākṣam adrakṣam aham ekadā /
gatā śrīmat-mahākāla- / parvaṇi+ujjayinīṃ purīṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013671 (0.0):
taṃ kāśyapīsahasrākṣam adrakṣam aham ekadā / / gatā śrīmanmahākāla- parvaṇy ujjayinīṃ purīṃ // PNc_6.22 //
PNc_6.22 / tanvi tigmāṃśunā+iva dyaus+ / niśeva śaśalakṣmaṇā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013676 (0.0):
gatā śrīmanmahākāla- parvaṇy ujjayinīṃ purīṃ // PNc_6.22 // / tanvi tigmāṃśuneva dyaur niśeva śaśalakṣmaṇā /
sā sa-nāthā purī / tena vajriṇā+iva+amarāvatī / PNc_6.23
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013682 (0.0):
tanvi tigmāṃśuneva dyaur niśeva śaśalakṣmaṇā / / sā sanāthā purī tena vajriṇevāmarāvatī // PNc_6.23 //
Rambhā tvayā+iva yat satyaṃ / tena+āli nalakūbaras+
tyājitas+rūpajaṃ garvam / urvī-makaraketunā
PNc_6.24 / akalaṅka-ākṝtes+tasya / catus-ṣaṣṭhi-kalāvatas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11527664 (0.053):
urasīva payodhirājakanyā Pnc_5.56c / urvīmakaraketunā Pnc_6.24d / urvīmarudraviniśākaravahnitoya Pnc_18.19c
tula-adhiroha-hevāke / kas+ṣoḍaśa-kalas+śaśī
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013704 (0.062):
tulādhirohahevāke kaḥ ṣoḍaśakalaḥ śaśī // PNc_6.25 //
PNc_6.25 / tasya+avani-pradīpasya / te te naisargikā guṇās+ / kva nāma na prakāśante
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013711 (0.042):
tasyāvanipradīpasya te te naisargikā guṇāḥ / / kva nāma na prakāśante raver iva marīcayaḥ // PNc_6.26 //
raves+iva marīcayas+ / PNc_6.26 / na nāgeṣu na siddheṣu
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013722 (0.0):
kva nāma na prakāśante raver iva marīcayaḥ // PNc_6.26 // / na nāgeṣu na siddheṣu na nareṣv amareṣv atha /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11536010 (0.046):
nanarta vidyādharasundarīṇāṃ Pnc_17.39a / na nāgeṣu na siddheṣu Pnc_6.27a
na nareṣu+amareṣu+atha\var{amareṣv atha\lem \k; amareṣu ca \ed}
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013722 (0.035):
na nāgeṣu na siddheṣu na nareṣv amareṣv atha /
avāpi kva+api saṃvādas+ / tat-rūpa-ullekha-lekhayā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11532811 (0.049):
tadrūpollekhalekhayā Pnc_6.27d / tadvadhūsvakaranyasta Pnc_2.47a
PNc_6.27 / sas+hi kena+api kṝtyena / gāṃ gatas+śrūyate punas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013741 (0.048):
so hi kenāpi kṛtyena gāṃ gataḥ śrūyate punaḥ / / nihnutaikabhujadvandvo devaḥ śrīvatsalāñchanaḥ // PNc_6.28 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11532811 (0.049):
tadrūpollekhalekhayā Pnc_6.27d / tadvadhūsvakaranyasta Pnc_2.47a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11530812 (0.052):
gahanāsv api tadgaveṣaṇāyai Pnc_5.38c / gāṃ gataḥ śrūyate punaḥ Pnc_6.28b
nihnuta-eka-bhuja-dvandvas+ / devas+śrīvatsalāñchanas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013742 (0.047):
so hi kenāpi kṛtyena gāṃ gataḥ śrūyate punaḥ / / nihnutaikabhujadvandvo devaḥ śrīvatsalāñchanaḥ // PNc_6.28 //
PNc_6.28 / kim anyat tava saṃtuṣṭyai / paśya citre likhāmi+aham
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013757 (0.0):
nihnutaikabhujadvandvo devaḥ śrīvatsalāñchanaḥ // PNc_6.28 // / kim anyat tava saṃtuṣṭyai paśya citre likhāmy aham /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10089937 (0.046):
sambhāvyase me nṝpate tvam eva / PNc_9.59 / kim anyat+uttiṣṭha gṝhāṇa yātrāṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10090224 (0.048):
smita-puṣpita-adhara-dalas+ramāṅgadas+ / PNc_10.5 / iha kiṃ pratisphurati me tava+agratas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084914 (0.060):
atra yat tava sambhramas+ / PNc_6.57 / tvam atra baddha-bhāvā+iva
cirasya dīrgha-nayane / tava+astu nayana-utsavas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013759 (0.0):
kim anyat tava saṃtuṣṭyai paśya citre likhāmy aham / / cirasya dīrghanayane tavāstu nayanotsavaḥ // PNc_6.29 //
PNc_6.29 / ākṝti-lekhanam / atha sā siddha-tanayā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013769 (1.192):
ākṛtilekhanam / atha sā siddhatanayā taṃ lilekha śilātale /
taṃ lilekha śilā-tale / hṝdi tu+uraga-rājendra-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013772 (0.0):
atha sā siddhatanayā taṃ lilekha śilātale /
duhitus+mīnaketanas+ / PNc_6.30 / tadā+ālikhita-bhūpālaṃ
tayā cintita-kāmadam / cintā-maṇes+api+adhikaṃ
śilā-talam amāṃsta sā / PNc_6.31 / tatas+citra-gate tasmin
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013793 (0.0):
cintāmaṇer apy adhikaṃ śilātalam amāṃsta sā // PNc_6.31 //
mahīpālas+mada-ālasās+ / samam eva+ahi-kanyānāṃ
petus+netra-paramparās+ / PNc_6.32 / papau śaśiprabhā+api+enaṃ
ciram utpakṣmalekhayā / punaruktīkṝta-unnidra- / karṇa-indīvarayā dṝśā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013811 (0.0):
papau śaśiprabhāpy enaṃ ciram utpakṣmalekhayā / / punaruktīkṛtonnidra- karṇendīvarayā dṛśā // PNc_6.33 //
PNc_6.33 / rūpam āsvādayām āsa / tasya+ālekhya-gatasya sā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013821 (0.0):
punaruktīkṛtonnidra- karṇendīvarayā dṛśā // PNc_6.33 // / rūpam āsvādayām āsa tasyālekhyagatasya sā /
bhramarī+iva+aravindasya / sudhā-sahacaram madhu / PNc_6.34
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013827 (0.0):
rūpam āsvādayām āsa tasyālekhyagatasya sā / / bhramarīvāravindasya sudhāsahacaram madhu // PNc_6.34 //
ānīyata+ākulatvaṃ sā / tritīyena tanu-udarī
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013833 (0.0):
bhramarīvāravindasya sudhāsahacaram madhu // PNc_6.34 // / ānīyatākulatvaṃ sā tritīyena tanūdarī /
vismayena+atisāndreṇa / madena madanena ca / PNc_6.35 / viveśa hṝdaye tasyās+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013838 (0.0):
ānīyatākulatvaṃ sā tritīyena tanūdarī / / vismayenātisāndreṇa madena madanena ca // PNc_6.35 //
sa citra-likhitas+nṝpas+ / śarat-prasanne saritas+
pratimā-indus+iva ambhasi / PNc_6.36 / stana-patra-latāṃ tasyās+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013853 (0.032):
śaratprasanne saritaḥ pratimendur iva ambhasi // PNc_6.36 // / stanapatralatāṃ tasyā bibheda pulakodgamaḥ /
bibheda pulaka-udgamas+ / satyaṃ yat-antar-aṅgeṇa
bahis-aṅgas+nirasyate / PNc_6.37 / tasyās+kuca-yuge kiṃ+cit+
niśvāsas+kampam ādadhe / rathāṅga-nāma-mithune
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013870 (0.0):
tasyāḥ kucayuge kiṃcin niśvāsaḥ kampam ādadhe / / rathāṅganāmamithune sāyantana ivānilaḥ // PNc_6.38 //
sāyantanas+iva+anilas+ / PNc_6.38 / tasyās+sveda-lava-śreṇi-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013877 (0.039):
rathāṅganāmamithune sāyantana ivānilaḥ // PNc_6.38 // / tasyāḥ svedalavaśreṇi- cchadmanā vadanaśriyā /
cchadmanā vadana-śriyā / viśatas+antar+anaṅgasya
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013882 (0.006):
rathāṅganāmamithune sāyantana ivānilaḥ // PNc_6.38 // / tasyāḥ svedalavaśreṇi- cchadmanā vadanaśriyā /
lājā-añjalis+iva+ujjhitas+ / PNc_6.39 / śaṅke śaram ṝjūkurvan
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013890 (0.044):
viśato 'ntar anaṅgasya lājāñjalir ivojjhitaḥ // PNc_6.39 // / śaṅke śaram ṛjūkurvan dadṛśe manmathas tayā /
dadṝśe manmathas+tayā / yat+sā mṝdu-kvaṇat-kāñci-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013898 (0.033):
viśato 'ntar anaṅgasya lājāñjalir ivojjhitaḥ // PNc_6.39 // / śaṅke śaram ṛjūkurvan dadṛśe manmathas tayā /
kiṅkiṇīkam akampata / PNc_6.40 / eṣa dṝṣṭas+tvayā+iti+uktā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013903 (0.0):
yat sā mṛdukvaṇatkāñci- kiṅkiṇīkam akampata // PNc_6.40 //
sakhyā sā sādhvasā+ākulā / gadgada-akṣaram avyaktaṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013907 (0.024):
eṣa dṛṣṭas tvayety uktā sakhyā sā sādhvasākulā / / gadgadākṣaram avyaktaṃ kṛcchrāt prativaco dadau // PNc_6.41 //
kṝcchrāt prativacas+dadau / PNc_6.41 / citra-vartini+api nṝpe
tattva-āveśena cetasi / vrīḍā-ardha-valitaṃ cakre
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013923 (0.0):
citravartiny api nṛpe tattvāveśena cetasi / / vrīḍārdhavalitaṃ cakre mukhendum avaśaiva sā // PNc_6.42 //
mukha-indum avaśā+eva sā / PNc_6.42 / dṝṣṭā sakhībhis+sākūtaṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013925 (1.192):
vrīḍārdhavalitaṃ cakre mukhendum avaśaiva sā // PNc_6.42 //
sā bāla-adhara-pallave / dadhau vailakṣya-hasitaṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013937 (0.0):
dṛṣṭā sakhībhiḥ sākūtaṃ sā bālādharapallave / / dadhau vailakṣyahasitaṃ prasūnam iva mādhavī // PNc_6.43 //
prasūnam iva mādhavī / PNc_6.43 / navaṃ prema nava-utkaṇṭhā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013941 (0.0):
dṛṣṭā sakhībhiḥ sākūtaṃ sā bālādharapallave / / dadhau vailakṣyahasitaṃ prasūnam iva mādhavī // PNc_6.43 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11536445 (0.003):
Navasāhasāṅkanṛpater yadā vacaḥ Pnc_10.48b / navaṃ prema navotkaṇṭhā Pnc_6.44a
navās+te te manorathās+ / iti tasyās+tathā+eva+abhūt+ / antaraṅgas+paricchadas+
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24147146 (0.043):
iyañcānityā 'chvoḥ' iti satugnirdeśāt/ anyathāntaraṅgatvāt pūrvaṃ tukaḥ
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24146340 (0.049):
tadapavādatvābhāvena maparyantasyavā'deśārthaṃ sā caritārtheti tadāśayaḥ/ / yattu haradattenāntaraṅgapravṛttau pratyaya uttarapade ca
PNc_6.44 / kiṃ+cit+trapā-anuviddhena / puṇḍarīka-dala-tviṣā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013955 (0.013):
kiṃcit trapānuviddhena puṇḍarīkadalatviṣā /
tam ānarca+iva rāja-indum / animitta-smitena sā / PNc_6.45
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013960 (0.013):
kiṃcit trapānuviddhena puṇḍarīkadalatviṣā / / tam ānarceva rājendum animittasmitena sā // PNc_6.45 //
sā ca dos-śayita-bhuvā / nṝpeṇāddhyāsitā hṝdi
kṝta-aṅga-bhaṅga-valanā / jhaṭiti+ālasyam āyayau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013973 (0.0):
kṛtāṅgabhaṅgavalanā jhaṭity ālasyam āyayau // PNc_6.46 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11529893 (0.050):
kṛtāṅgadaḥ kambalakāliyābhyāṃ Pnc_9.55a / kṛtāṅgabhaṅgavalanā Pnc_6.46c
PNc_6.46 / tat-kṣaṇena+eva sā citraṃ / tanvī tanmayatāṃ yayau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013981 (0.0):
kṛtāṅgabhaṅgavalanā jhaṭity ālasyam āyayau // PNc_6.46 // / tatkṣaṇenaiva sā citraṃ tanvī tanmayatāṃ yayau /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11532040 (0.064):
jhaṭity ālasyam āyayau Pnc_6.46d / jhaṭity uadadhiveleva Pnc_6.115c
kaṃ na pratārayati+eṣa / kitavas+kusumāyudhas+ / PNc_6.47
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013982 (0.0):
tatkṣaṇenaiva sā citraṃ tanvī tanmayatāṃ yayau / / kaṃ na pratārayaty eṣa kitavaḥ kusumāyudhaḥ // PNc_6.47 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10080570 (0.051):
tvam iva dhrta-klamas+eṣa rājahaṃsas+ / PNc_3.39
stimitā+iva+avatasthe / sā sāraṅga-āyata-locanā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013993 (0.057):
stimitevāvatasthe sā sāraṅgāyatalocanā / / acetaneva śūnyeva suptevālikhiteva ca // PNc_6.48 //
acetanā+iva śūnyā+iva / suptā+iva+ālikhitā+iva ca / PNc_6.48 / smareṇa marmaṇi kva+pai
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013998 (0.023):
stimitevāvatasthe sā sāraṅgāyatalocanā / / acetaneva śūnyeva suptevālikhiteva ca // PNc_6.48 //
sā+avidhyata sumadhyamā / anidritā+pi yat+sā+abhūt+
kṣaṇaṃ mukulita-īkṣaṇā / PNc_6.49 / vyañcita-anaṅga-līlena
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014009 (0.052):
anidritāpi yat sābhūt kṣaṇaṃ mukulitekṣaṇā // PNc_6.49 //
śṝṅgāra-rasa-bandhunā / tanvī nava-anurāgeṇa
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014018 (0.0):
vyañcitānaṅgalīlena śṛṅgārarasabandhunā /
sā+anyā+eva ghaṭitā+abhavat / PNc_6.50 / ṝjunā aikṣata yat+citraṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014022 (0.035):
tanvī navānurāgeṇa sānyaiva ghaṭitābhavat // PNc_6.50 //
yat+abhūt+ca trapāvatī / tena+atigūḍha-bhāvā+api / sā sakhībhis+alakṣyata
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014033 (0.045):
ṛjunā aikṣata yac citraṃ yad abhūc ca trapāvatī / / tenātigūḍhabhāvāpi sā sakhībhir alakṣyata // PNc_6.51 //
PNc_6.51 / atha+anaṅgavatī nāma / sakhī tām iti+avocata
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014039 (0.0):
tenātigūḍhabhāvāpi sā sakhībhir alakṣyata // PNc_6.51 // / athānaṅgavatī nāma sakhī tām ity avocata /
daśana-jyotsnayā+araṇyaṃ / sudhayā+iva niṣiñcatī
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014044 (0.059):
daśanajyotsnayāraṇyaṃ sudhayeva niṣiñcatī // PNc_6.52 // / kac cid asya pramodāya kumudasyeva cakṣuṣaḥ /
PNc_6.52 / kat+cit+asya pramodāya / kumudasya+iva cakṣuṣas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014050 (0.017):
daśanajyotsnayāraṇyaṃ sudhayeva niṣiñcatī // PNc_6.52 // / kac cid asya pramodāya kumudasyeva cakṣuṣaḥ /
ayaṃ madhyama-loka-indus+ / pātāla-indu-kale tava
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014057 (0.0):
kac cid asya pramodāya kumudasyeva cakṣuṣaḥ / / ayaṃ madhyamalokenduḥ pātālendukale tava // PNc_6.53 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11538895 (0.055):
pātālasaṃtamasam asya puro babhūva Pnc_13.68d / pātālendukale tava Pnc_6.53d
PNc_6.53 / vana-anila-āhṝta-unnidra- / padma-kesara-śālinā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014065 (0.0):
ayaṃ madhyamalokenduḥ pātālendukale tava // PNc_6.53 // / vanānilāhṛtonnidra- padmakesaraśālinā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11544935 (0.044):
vanānilavyākulite 'ṃsucumbini Pnc_7.12b / vanānilāhṛtonnidra Pnc_6.54a
roma-udgamas+iva+anena / dhṝtas+tvat-avalokanāt / PNc_6.54
adya nas+saphalaṃ cakṣus+ / citre yat+avalokitas+
Kandarpa-adhika-kāntas+ayam / Avanti-mṝga-lāñchanas+
PNc_6.55 / tvām api+avāñcitāṃ manye / yat tvayā+etasya vakṣasi
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014091 (0.0):
kandarpādhikakānto 'yam avantimṛgalāñchanaḥ // PNc_6.55 // / tvām apy avāñcitāṃ manye yat tvayaitasya vakṣasi /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11532518 (0.049):
tathātra manye tava pakṣapātavan Pnc_7.56c / tathā tvam api mām evaṃ Pnc_16.48c
ete savibhramaṃ nyaste / dṝśau muktā-late iva
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014093 (0.0):
tvām apy avāñcitāṃ manye yat tvayaitasya vakṣasi / / ete savibhramaṃ nyaste dṛśau muktālate iva // PNc_6.56 //
PNc_6.56 / jitam etena kas+api+eṣa / satyaṃ kāmas+asya kiṅkaras+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014099 (0.062):
ete savibhramaṃ nyaste dṛśau muktālate iva // PNc_6.56 // / jitam etena ko 'py eṣa satyaṃ kāmo 'sya kiṅkaraḥ /
ārohati parāṃ koṭim / atra yat tava sambhramas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014107 (0.0):
jitam etena ko 'py eṣa satyaṃ kāmo 'sya kiṅkaraḥ / / ārohati parāṃ koṭim atra yat tava sambhramaḥ // PNc_6.57 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10090224 (0.043):
smita-puṣpita-adhara-dalas+ramāṅgadas+ / PNc_10.5 / iha kiṃ pratisphurati me tava+agratas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10090597 (0.053):
nanu kārmukasya tava tat-vijṝmbhitam / PNc_10.23 / iti kiṃ cit+eva na tava sva-maṇḍale
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3019132 (0.059):
idam āttanītipatham ādade vacaḥ smitapuṣpitādharadalo ramāṅgadaḥ // / PNc_10.5 // / iha kiṃ pratisphurati me tavāgrato nayaśāstranīranidhipāradṛśvanaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084530 (0.060):
devas+śrīvatsalāñchanas+ / PNc_6.28 / kim anyat tava saṃtuṣṭyai / paśya citre likhāmi+aham
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11533413 (0.063):
tava santāpadīpanam Pnc_6.80b / tava savṛīḍavilokiteṣv iva Pnc_12.40d
PNc_6.57 / tvam atra baddha-bhāvā+iva / kim indu-mukhi lajjase
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014118 (0.0):
ārohati parāṃ koṭim atra yat tava sambhramaḥ // PNc_6.57 // / tvam atra baddhabhāveva kim indumukhi lajjase /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10090224 (0.043):
smita-puṣpita-adhara-dalas+ramāṅgadas+ / PNc_10.5 / iha kiṃ pratisphurati me tava+agratas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11534365 (0.045):
tvam atra baddhabhāveva Pnc_6.58a / tvam atra lokatritayaikasundaraḥ Pnc_7.67d
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10090597 (0.053):
nanu kārmukasya tava tat-vijṝmbhitam / PNc_10.23 / iti kiṃ cit+eva na tava sva-maṇḍale
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3019132 (0.059):
idam āttanītipatham ādade vacaḥ smitapuṣpitādharadalo ramāṅgadaḥ // / PNc_10.5 // / iha kiṃ pratisphurati me tavāgrato nayaśāstranīranidhipāradṛśvanaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084530 (0.060):
devas+śrīvatsalāñchanas+ / PNc_6.28 / kim anyat tava saṃtuṣṭyai / paśya citre likhāmi+aham
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11533413 (0.063):
tava santāpadīpanam Pnc_6.80b / tava savṛīḍavilokiteṣv iva Pnc_12.40d
vilaṅghayati+alaṅghyāni / smara-durlalitāni kas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014120 (0.034):
tvam atra baddhabhāveva kim indumukhi lajjase / / vilaṅghayaty alaṅghyāni smaradurlalitāni kaḥ // PNc_6.58 //
PNc_6.58 / kas+anyas+sakhi nṝśaṃsas+ / asti kāmaṃ viṣamabāṇatas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014131 (1.192):
ko 'nyaḥ sakhi nṛśaṃso 'sti kāmaṃ viṣamabāṇataḥ /
sukumāre tava+api+aṅge / yena vyāpāritas+śaras+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014133 (0.0):
ko 'nyaḥ sakhi nṛśaṃso 'sti kāmaṃ viṣamabāṇataḥ / / sukumāre tavāpy aṅge yena vyāpāritaḥ śaraḥ // PNc_6.59 //
PNc_6.59 / bimba-oṣṭhe eva rāgas te / tanvi pūrvam adṝśyata
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014142 (0.0):
sukumāre tavāpy aṅge yena vyāpāritaḥ śaraḥ // PNc_6.59 // / bimbauṣṭhe eva rāgas te tanvi pūrvam adṛśyata /
adhunā hṝdaye+api+eṣa / mṝga-śāva-akṣi lakṣyate
PNc_6.60 / ekena rājahaṃsena / hṝtas+hāras+tanu-udari
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014151 (0.031):
adhunā hṛdaye 'py eṣa mṛgaśāvākṣi lakṣyate // PNc_6.60 // / ekena rājahaṃsena hṛto hāras tanūdari /
anena tu dvitīyena / likhitena+api te manas+ / PNc_6.61 / kutas+trapā tava+ālīṣu
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014164 (0.022):
ekena rājahaṃsena hṛto hāras tanūdari / / anena tu dvitīyena likhitenāpi te manaḥ // PNc_6.61 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11529591 (0.064):
kuṇḍalīkṛtakaras tam abhyagāt Pnc_8.54c / kutas trapā tavālīṣu Pnc_6.62a
kiṃ+cit+unnamaya+ānanam / aho bata tvam etasmin+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014170 (0.051):
kutas trapā tavālīṣu kiṃcid unnamayānanam / / aho bata tvam etasminn atyāyatakutūhalā // PNc_6.62 //
atyāyata-kutūhalā / PNc_6.62 / etat+karṇa-utpalaṃ lolam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014177 (0.0):
kutas trapā tavālīṣu kiṃcid unnamayānanam / / aho bata tvam etasminn atyāyatakutūhalā // PNc_6.62 //
apāṅga-prativeśitam / tvat+udantam iva+etasya / kathayati+ali-kūjitais+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014183 (0.0):
aho bata tvam etasminn atyāyatakutūhalā // PNc_6.62 // / etat karṇotpalaṃ lolam apāṅgaprativeśitam /
PNc_6.63 / aho dūrasthitena+api / hṛdi spṝṣṭā nṝpa-indunā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014186 (0.0):
tvad udantam ivaitasya kathayaty alikūjitaiḥ // PNc_6.63 // / aho dūrasthitenāpi hṛdi spṛṣṭā nṛpendunā /
indu-kānta-śilā+iva tvam / ārdratām avagāhase
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014197 (0.0):
aho dūrasthitenāpi hṛdi spṛṣṭā nṛpendunā / / indukāntaśileva tvam ārdratām avagāhase // PNc_6.64 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11526648 (0.038):
indukāntaśileva tvam Pnc_6.64c / indudyutiḥ kundasitān dadhānā Pnc_1.72a
PNc_6.64 / nipuṇe niḥśvasiṣi+evam / atigūḍhaṃ yathā yathā / tathā tathā tava vyaktam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014204 (0.0):
indukāntaśileva tvam ārdratām avagāhase // PNc_6.64 // / nipuṇe niḥśvasiṣy evam atigūḍhaṃ yathā yathā /
ayam ucchvasati smaras+ / PNc_6.65 / smitam etat+alola-akṣi
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014209 (0.021):
nipuṇe niḥśvasiṣy evam atigūḍhaṃ yathā yathā / / tathā tathā tava vyaktam ayam ucchvasati smaraḥ // PNc_6.65 //
lajjā-saṃvalitaṃ tava / idaṃ nirjita-bālyasya / yauvanasya+uditaṃ yaśas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014217 (0.0):
tathā tathā tava vyaktam ayam ucchvasati smaraḥ // PNc_6.65 // / smitam etad alolākṣi lajjāsaṃvalitaṃ tava /
PNc_6.66 / yathā tava+iyam aratis+ / yathā sutanu vepase
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014223 (0.031):
idaṃ nirjitabālyasya yauvanasyoditaṃ yaśaḥ // PNc_6.66 // / yathā taveyam aratir yathā sutanu vepase /
tathā kavacitas+śaṅke / niḥśaṅkaṃ madanas+tvayi / PNc_6.67
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014229 (0.018):
yathā taveyam aratir yathā sutanu vepase / / tathā kavacitaḥ śaṅke niḥśaṅkaṃ madanas tvayi // PNc_6.67 //
kim atra karavai gāḍham / ākalpakam idaṃ tava / iyaṃ ca manmathasya+astraṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014236 (0.0):
tathā kavacitaḥ śaṅke niḥśaṅkaṃ madanas tvayi // PNc_6.67 // / kim atra karavai gāḍham ākalpakam idaṃ tava /
nirgatā cūta-mañjarī / PNc_6.68 / surata-klānta-śabarī-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014244 (0.0):
kim atra karavai gāḍham ākalpakam idaṃ tava / / iyaṃ ca manmathasyāstraṃ nirgatā cūtamañjarī // PNc_6.68 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3008329 (0.061):
surataśrāntaśabarī- kabarīmālyacumbinaḥ // PNc_2.33 //
kabarī-mālya-cumbinas+ / katham ete tvayā tanvi
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078752 (0.018):
surata-śrānta-śabarī- / kabarī-mālya-cumbinas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014244 (0.055):
iyaṃ ca manmathasyāstraṃ nirgatā cūtamañjarī // PNc_6.68 // / surataklāntaśabarī- kabarīmālyacumbinaḥ /
sahyā malaya-vāyavas+ / PNc_6.69 / kiṃ tāmyasi tava+upāntam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014257 (0.0):
katham ete tvayā tanvi sahyā malayavāyavaḥ // PNc_6.69 //
ānayāmi+adhunā+eva tam / iti+āśvāsayati+iva tvām / kokilas+ayaṃ kala-svanas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014260 (0.0):
katham ete tvayā tanvi sahyā malayavāyavaḥ // PNc_6.69 // / kiṃ tāmyasi tavopāntam ānayāmy adhunaiva tam /
PNc_6.70 / kūjantī kokila-vadhūs+ / iyam ādhiṃ dhunoti te
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014268 (0.040):
ity āśvāsayatīva tvām kokilo 'yaṃ kalasvanaḥ // PNc_6.70 // / kūjantī kokilavadhūr iyam ādhiṃ dhunoti te /
Anaṅga-nṝpa-sāmrājya- / līlā-maṅgala-gāyinī
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014275 (0.028):
kūjantī kokilavadhūr iyam ādhiṃ dhunoti te / / anaṅganṛpasāmrājya- līlāmaṅgalagāyinī // PNc_6.71 //
PNc_6.71 / vana-anta-devatā-avāpta- / pāda-nyāsa-utsavas+sphuṭam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014282 (0.016):
anaṅganṛpasāmrājya- līlāmaṅgalagāyinī // PNc_6.71 // / vanāntadevatāvāpta- pādanyāsotsavaḥ sphuṭam /
eṣa stabakitas+aśokas+ / suhṝt+kāmasya kā gatis+
PNc_6.72 / atra+urvī-tilake dṝṣṭim / asyantīṃ tilakas+krudhā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014296 (0.031):
eṣa stabakito 'śokaḥ suhṛt kāmasya kā gatiḥ // PNc_6.72 // / atrorvītilake dṛṣṭim asyantīṃ tilakaḥ krudhā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11524009 (0.057):
abhāṣatorvītilakaṃ ramāṅgadaḥ Pnc_7.76d / abhikān abhisartum udyataḥ san Pnc_5.15a
ayaṃ tarjayati+iva tvāṃ / vātā-dhūta-latā-aṅgulis+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014303 (0.024):
atrorvītilake dṛṣṭim asyantīṃ tilakaḥ krudhā / / ayaṃ tarjayatīva tvāṃ vātādhūtalatāṅguliḥ // PNc_6.73 //
PNc_6.73 / pathi smarasya viṣame / skhalitāyām itas+tvayi
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014310 (0.019):
ayaṃ tarjayatīva tvāṃ vātādhūtalatāṅguliḥ // PNc_6.73 // / pathi smarasya viṣame skhalitāyām itas tvayi /
smita-cchaṭā+iva niryāti / sinduvārasya mañjarī / PNc_6.74
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014316 (0.018):
pathi smarasya viṣame skhalitāyām itas tvayi / / smitacchaṭeva niryāti sinduvārasya mañjarī // PNc_6.74 //
drāghayati+asta-bimba-oṣṭha- / ruci-niḥśvasitāni te
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014322 (0.057):
drāghayaty astabimbauṣṭha- ruciniḥśvasitāni te / / ayaṃ mukulitaḥ kiṃcid bakulo mukulastani // PNc_6.75 //
ayaṃ mukulitas+kiṃ+cit+ / bakulas+mukula-stani
PNc_6.75 / latayā karṇika-arasya / puras+puṣpitayā+anayā
Anaṅgasya+eka-rājye+asmin / hema-vetra-latāyitam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014338 (0.0):
anaṅgasyaikarājye 'smin hemavetralatāyitam // PNc_6.76 //
PNc_6.76 / aho na kasya bhindanti / hṝdayaṃ vīkṣitās+api
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014339 (0.0):
anaṅgasyaikarājye 'smin hemavetralatāyitam // PNc_6.76 // / aho na kasya bhindanti hṛdayaṃ vīkṣitā api /
nisarga-mṝdavas+api+ete / sahakāra-nava-aṅkurās+
PNc_6.77 / caturāṃ kokilām eṣa / kṝtvā kurabakas+mukhe
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11531170 (0.035):
caturaṃ locanayor acumbyata Pnc_12.7d / caturāṃ kokilām eṣa Pnc_6.78a
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014355 (0.043):
nisargamṛdavo 'py ete sahakāranavāṅkurāḥ // PNc_6.77 // / caturāṃ kokilām eṣa kṛtvā kurabako mukhe /
durlabhaṃ yācati+iva tvāṃ / līlā-liṅgana-dohadam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014363 (0.0):
caturāṃ kokilām eṣa kṛtvā kurabako mukhe / / durlabhaṃ yācatīva tvāṃ līlāliṅganadohadam // PNc_6.78 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11544533 (0.051):
līlālavāñcitavilocanam āluloke Pnc_18.4d / līlāliṅganadohadam Pnc_6.78d
PNc_6.78 / aśoka-skandha-lagnā+iyaṃ / kusumais+nava-mādhavī
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014369 (0.0):
durlabhaṃ yācatīva tvāṃ līlāliṅganadohadam // PNc_6.78 // / aśokaskandhalagneyaṃ kusumair navamādhavī /
prārthanīya-priya-sparśāṃ / hasati tvām iva+utsukām
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014376 (0.0):
aśokaskandhalagneyaṃ kusumair navamādhavī / / prārthanīyapriyasparśāṃ hasati tvām ivotsukām // PNc_6.79 //
PNc_6.79 / bhūpatau+anuraktāyās+ / tava santāpa-dīpanam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014382 (0.021):
prārthanīyapriyasparśāṃ hasati tvām ivotsukām // PNc_6.79 // / bhūpatāv anuraktāyās tava santāpadīpanam /
sthala-aravindaṃ sa-īrṣyā+iva / sūte sakhi vasundharā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014388 (0.0):
bhūpatāv anuraktāyās tava santāpadīpanam / / sthalāravindaṃ serṣyeva sūte sakhi vasundharā // PNc_6.80 //
PNc_6.80 / amīṣu+aṅkastha-kandarpa- / jagat-vijagaya-siddhiṣu
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014394 (0.0):
sthalāravindaṃ serṣyeva sūte sakhi vasundharā // PNc_6.80 // / amīṣv aṅkasthakandarpa- jagadvijagayasiddhiṣu /
dṝṣṭis+udvijate tanvi / pāṭalā-kuḍmaleṣu te / PNc_6.81
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014401 (0.053):
dṛṣṭir udvijate tanvi pāṭalākuḍmaleṣu te // PNc_6.81 // / sundari dvitayasyātra kraśimā bhūṣaṇāyate /
sundari dvitayasya+atra / kraśimā bhūṣaṇāyate / rājanya-ābaddha-bhāvāyās+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014402 (0.063):
dṛṣṭir udvijate tanvi pāṭalākuḍmaleṣu te // PNc_6.81 // / sundari dvitayasyātra kraśimā bhūṣaṇāyate /
tava rātres+ca samprati / PNc_6.82 / eṣa caitra-utsavas+citre
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014415 (0.0):
rājanyābaddhabhāvāyās tava rātreś ca samprati // PNc_6.82 // / eṣa caitrotsavaś citre nṛpo 'yaṃ nūtanaṃ vayaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11528049 (0.049):
eṣa kva ca kukūlāgni Pnc_16.28c / eṣa caitrotsavaś citre Pnc_6.83a
nṝpas+ayaṃ nūtanaṃ vayas+ / prāpta-avakāśas+kāmas+api
patitāsyati-saṅkaṭe / PNc_6.83 / kim ālikhitavatī+eṣā / citre mālyavatī nṝpam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014430 (0.046):
prāptāvakāśaḥ kāmo 'pi patitāsyatisaṅkaṭe // PNc_6.83 // / kim ālikhitavaty eṣā citre mālyavatī nṛpam /
dvārīkṝtā+iyam athavā / vāmena vidhinā tava
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014436 (0.0):
kim ālikhitavaty eṣā citre mālyavatī nṛpam / / dvārīkṛteyam athavā vāmena vidhinā tava // PNc_6.84 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11545286 (0.060):
vāmena pasphure tasyāś Pnc_6.97c / vāmena vidhinā tava Pnc_6.84d
PNc_6.84 / bahunā kiṃ cakora-akṣi / chalitā+asi manobhuvā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014443 (0.0):
dvārīkṛteyam athavā vāmena vidhinā tava // PNc_6.84 // / bahunā kiṃ cakorākṣi chalitāsi manobhuvā /
sarvathā te kariṣyanti / kuśalaṃ kula-devatās+ / PNc_6.85
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014449 (1.788):
bahunā kiṃ cakorākṣi chalitāsi manobhuvā / / sarvathā te kariṣyanti kuśalaṃ kuladevatāḥ // PNc_6.85 //
iti-ādi vyāharantī sā / kṝta-bhrū-bhaṅgayā tayā / narendra-bāṇa-puṅkhena
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014458 (0.0):
sarvathā te kariṣyanti kuśalaṃ kuladevatāḥ // PNc_6.85 // / ityādi vyāharantī sā kṛtabhrūbhaṅgayā tayā /
kuce kiṃ cit+atudyata / PNc_6.86 / kalāvatī-vacanam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014464 (0.0):
ityādi vyāharantī sā kṛtabhrūbhaṅgayā tayā / / narendrabāṇapuṅkhena kuce kiṃ cid atudyata // PNc_6.86 //
atha kinnara-rājendra- / kanyā nāmnā kalāvatī
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014470 (0.0):
narendrabāṇapuṅkhena kuce kiṃ cid atudyata // PNc_6.86 // / kalāvatīvacanam / atha kinnararājendra- kanyā nāmnā kalāvatī /
evaṃ vacas+smita-sudhā- / niṣikta-akṣaram ādade
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014477 (0.0):
atha kinnararājendra- kanyā nāmnā kalāvatī / / evaṃ vacaḥ smitasudhā- niṣiktākṣaram ādade // PNc_6.87 //
PNc_6.87 / kāmaṃ durlabham eva+etat+ / caitras+candra-aṅkitās+niśās+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014479 (0.0):
evaṃ vacaḥ smitasudhā- niṣiktākṣaram ādade // PNc_6.87 // / kāmaṃ durlabham evaitac caitraś candrāṅkitā niśāḥ /
preyān vipañcī-raṇitaṃ / Pañcabāṇa-aṅkitaṃ vayas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014487 (0.031):
preyān vipañcīraṇitaṃ pañcabāṇāṅkitaṃ vayaḥ // PNc_6.88 //
PNc_6.88 / ayi tvāṃ mlāpayati+eṣa / kālas+kamala-locane
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014498 (0.028):
preyān vipañcīraṇitaṃ pañcabāṇāṅkitaṃ vayaḥ // PNc_6.88 // / ayi tvāṃ mlāpayaty eṣa kālaḥ kamalalocane /
jagat-āhlāda-janakas+ / sudhā-sūtis+iva+abjinīm
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014504 (0.018):
ayi tvāṃ mlāpayaty eṣa kālaḥ kamalalocane / / jagadāhlādajanakaḥ sudhāsūtir ivābjinīm // PNc_6.89 //
PNc_6.89 / sthāne tava+anurāgas+ayam / Anaṅgasya+ayam utsavas+ / sakhi snihyati nirvyājam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014513 (0.011):
jagadāhlādajanakaḥ sudhāsūtir ivābjinīm // PNc_6.89 // / sthāne tavānurāgo 'yam anaṅgasyāyam utsavaḥ /
indau+eva kumudvatī / PNc_6.90 / nṝpasya+araṇya-sañcāras+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014515 (0.0):
sthāne tavānurāgo 'yam anaṅgasyāyam utsavaḥ / / sakhi snihyati nirvyājam indāv eva kumudvatī // PNc_6.90 //
śareṇa+anena sūcyate / marutā dviradasya+iva / mada-niṣyanda-gandhinā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014526 (0.0):
nṛpasyāraṇyasañcāraḥ śareṇānena sūcyate / / marutā dviradasyeva madaniṣyandagandhinā // PNc_6.91 //
PNc_6.91 / avaśyaṃ tanvi cinvānā / vane haṃsam itas+tatas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014526 (1.192):
marutā dviradasyeva madaniṣyandagandhinā // PNc_6.91 // / avaśyaṃ tanvi cinvānā vane haṃsam itas tataḥ /
kva+cit+vilokayiṣyanti / taṃ tvat-parijana-striyas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014539 (0.051):
kvacid vilokayiṣyanti taṃ tvatparijanastriyaḥ // PNc_6.92 // / jñātatvadiṅgitaivātra taṃ ced drakṣyati pāṭalā /
PNc_6.92 / jñāta-tvat-iṅgitā+eva+atra / taṃ cet+drakṣyati pāṭalā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014545 (0.022):
kvacid vilokayiṣyanti taṃ tvatparijanastriyaḥ // PNc_6.92 // / jñātatvadiṅgitaivātra taṃ ced drakṣyati pāṭalā /
tatas+asya ṣaṭpadasya+iva / balāt+cetas+hariṣyati / PNc_6.93
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014551 (0.015):
jñātatvadiṅgitaivātra taṃ ced drakṣyati pāṭalā / / tato 'sya ṣaṭpadasyeva balāc ceto hariṣyati // PNc_6.93 //
sthirā bhava nṝpena tvam / iha saṃyogam āpsyasi
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014560 (0.0):
sthirā bhava nṛpena tvam iha saṃyogam āpsyasi / / yathā kaṇvāśrame pūrvaṃ duṣyantena śakuntalā // PNc_6.94 //
yathā kaṇva-āśrame pūrvaṃ / Duṣyantena śakuntalā / PNc_6.94
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014562 (1.192):
sthirā bhava nṛpena tvam iha saṃyogam āpsyasi / / yathā kaṇvāśrame pūrvaṃ duṣyantena śakuntalā // PNc_6.94 //
iti tat-vacasas+sīmni / masṝṇa-utkampita-stanī / vyāja-sācīkṝta-mukhaṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014572 (0.045):
iti tadvacasaḥ sīmni masṛṇotkampitastanī / / vyājasācīkṛtamukhaṃ niśaśvāsa śaśiprabhā // PNc_6.95 //
niśaśvāsa śaśiprabhā / PNc_6.95 / vana-śrī-ratna-mañjīras+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014577 (0.052):
vyājasācīkṛtamukhaṃ niśaśvāsa śaśiprabhā // PNc_6.95 // / vanaśrīratnamañjīro latākuñjodare tataḥ /
latā-kuñja-udare tatas+ / cukūja mañju-kaṇṭhas+tāṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014585 (1.192):
vanaśrīratnamañjīro latākuñjodare tataḥ / / cukūja mañjukaṇṭhas tāṃ dakṣiṇena kapiñjalaḥ // PNc_6.96 //
dakṣiṇena kapiñjalas+ / PNc_6.96 / harṣa-aśru-lava-kīrṇena
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014595 (0.0):
cukūja mañjukaṇṭhas tāṃ dakṣiṇena kapiñjalaḥ // PNc_6.96 // / harṣāśrulavakīrṇena satpatrāvalicāruṇā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11551662 (0.049):
Hares tvam aṃśo 'tra kṛtāvatāras Pnc_9.58a / harṣāśrulavakīrṇena Pnc_6.97a
sat-patra-āvali-cāruṇā / vāmena pasphure tasyās+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014595 (0.0):
harṣāśrulavakīrṇena satpatrāvalicāruṇā /
cakṣuṣā ca stanena ca / PNc_6.97 / atra+antare samāyāntī
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014606 (1.788):
harṣāśrulavakīrṇena satpatrāvalicāruṇā / / vāmena pasphure tasyāś cakṣuṣā ca stanena ca // PNc_6.97 //
dadṝśe dūratas tayā / narendra-savitus+tasya / puras+sandhyā+iva pāṭalā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014612 (0.024):
atrāntare samāyāntī dadṛśe dūratas tayā / / narendrasavitus tasya puraḥ sandhyeva pāṭalā // PNc_6.98 //
PNc_6.98 / tasyās+traye ca tritayam / apaśyat phaṇi-kanyakā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014619 (0.013):
narendrasavitus tasya puraḥ sandhyeva pāṭalā // PNc_6.98 // / tasyās traye ca tritayam apaśyat phaṇikanyakā /
mukhe smitaṃ kare hāraṃ / sitam aṃse ca cāmaram
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014627 (0.0):
tasyās traye ca tritayam apaśyat phaṇikanyakā / / mukhe smitaṃ kare hāraṃ sitam aṃse ca cāmaram // PNc_6.99 //
PNc_6.99 / sā hāra-hastā ruruce / dhṝta-stimita-cāmarā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014632 (0.019):
mukhe smitaṃ kare hāraṃ sitam aṃse ca cāmaram // PNc_6.99 // / sā hārahastā ruruce dhṛtastimitacāmarā /
sarasī supta-haṃsā+iva / phena-adhyāsita-paṅkajā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014639 (0.006):
sā hārahastā ruruce dhṛtastimitacāmarā / / sarasī suptahaṃseva phenādhyāsitapaṅkajā // PNc_6.100 //
PNc_6.100 / dṝṣṭis+phani-indra-duhitus+ / atikramya+eva pāṭalām
bhṝṅga-śreṇis+iva+aśoke / papāta+avanti-bhartari
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014652 (0.0):
dṛṣṭiḥ phanīndraduhitur atikramyaiva pāṭalām / / bhṛṅgaśreṇir ivāśoke papātāvantibhartari // PNc_6.101 //
PNc_6.101 / priyaṃ nas+sas+ayam āyāti / paśya paśya śaśiprabhe
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014658 (0.039):
bhṛṅgaśreṇir ivāśoke papātāvantibhartari // PNc_6.101 // / priyaṃ naḥ sa ayam āyāti paśya paśya śaśiprabhe /
Paramāra-anvaya-udāra- / hāra-madhya-maṇis+nṝpas
PNc_6.102 + / iti priya-sakhī-sūkti- / sudhā-niṣyanda-lekhayā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014673 (0.0):
paramārānvayodāra- hāramadhyamaṇir nṛpas // PNc_6.102 // / iti priyasakhīsūkti- sudhāniṣyandalekhayā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11526287 (0.060):
iti prasarpatsmitacandrikaḥ śanair Pnc_7.76c / iti priyasakhīsūkti Pnc_6.103a
sikte tadā+abhavat+tasyās+ / Smaras+pallavitas+hṝdi sandānitakam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014674 (0.027):
iti priyasakhīsūkti- sudhāniṣyandalekhayā / / sikte tadābhavat tasyāḥ smaraḥ pallavito hṛdi // PNc_6.103 //
PNc_6.103 / sudhā-rasas+iva+urvībhṝt+ / tayā saṃmukham āpatan
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014686 (0.043):
sikte tadābhavat tasyāḥ smaraḥ pallavito hṛdi // PNc_6.103 // / [SYNTAX: sandānitakam] / sudhārasa ivorvībhṛt tayā saṃmukham āpatan /
dṝśā sphaṭika-śuktyā+iva / vāraṃvāram apīyata / PNc_6.104
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014693 (0.030):
sudhārasa ivorvībhṛt tayā saṃmukham āpatan / / dṛśā sphaṭikaśuktyeva vāraṃvāram apīyata // PNc_6.104 //
vitene+api+ahi-kanyābhis+ / kautukena+atanīyasā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014696 (0.058):
dṛśā sphaṭikaśuktyeva vāraṃvāram apīyata // PNc_6.104 // / vitene 'py ahikanyābhiḥ kautukenātanīyasā /
tasya+agre rājahaṃsasya / netra+indīvara-vāgurā / PNc_6.105
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014704 (0.0):
vitene 'py ahikanyābhiḥ kautukenātanīyasā / / tasyāgre rājahaṃsasya netrendīvaravāgurā // PNc_6.105 //
Avanti-tilaka-udantam / upasṝtya+atha pāṭalā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014705 (0.034):
tasyāgre rājahaṃsasya netrendīvaravāgurā // PNc_6.105 // / avantitilakodantam upasṛtyātha pāṭalā /
Anaṅga-dīpanaṃ tasyai / jagāda+iṅgita-vedinī / PNc_6.106
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014717 (0.0):
avantitilakodantam upasṛtyātha pāṭalā / / anaṅgadīpanaṃ tasyai jagādeṅgitavedinī // PNc_6.106 //
deva paścāt-sthitas+api+agre / prāptas+paryutsukas+bhavān
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014718 (0.031):
anaṅgadīpanaṃ tasyai jagādeṅgitavedinī // PNc_6.106 // / deva paścātsthito 'py agre prāptaḥ paryutsuko bhavān /
iti+abhāṣyata bhūpālas- / citre caturayā tayā / PNc_6.107 / abhūt+paryākulā sā ca
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014731 (0.0):
deva paścātsthito 'py agre prāptaḥ paryutsuko bhavān / / ity abhāṣyata bhūpālaḥ citre caturayā tayā // PNc_6.107 //
muhūrtam asita-īkṣaṇā / paścāt+alajjata+ālībhis+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014737 (0.0):
ity abhāṣyata bhūpālaḥ citre caturayā tayā // PNc_6.107 // / abhūt paryākulā sā ca muhūrtam asitekṣaṇā /
tathā sa-smitam īkṣitā / PNc_6.108 / tasyai hāraṃ mahībhartus+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014741 (0.019):
abhūt paryākulā sā ca muhūrtam asitekṣaṇā / / paścād alajjatālībhis tathā sasmitam īkṣitā // PNc_6.108 //
arpayām āsa pāṭalā / ākṝṣya bhartum ānītam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014748 (0.051):
paścād alajjatālībhis tathā sasmitam īkṣitā // PNc_6.108 // / tasyai hāraṃ mahībhartur arpayām āsa pāṭalā /
atiśuddham iva āśayam / PNc_6.109 / sakhīnām anurodhena / sā kila+anaṅga-mohitā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014754 (0.0):
ākṛṣya bhartum ānītam atiśuddham iva āśayam // PNc_6.109 //
hṝdi dīrgha-guṇaṃ dadhre / hāraṃ priyam iva+aparam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014764 (0.0):
hṛdi dīrghaguṇaṃ dadhre hāraṃ priyam ivāparam // PNc_6.110 //
PNc_6.110 / tuṣāra-pāṇḍunā tena / vavṝdhe+asyās+manobhavas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014764 (0.0):
hṛdi dīrghaguṇaṃ dadhre hāraṃ priyam ivāparam // PNc_6.110 // / tuṣārapāṇḍunā tena vavṛdhe 'syā manobhavaḥ /
dik-anta-vānta-jyotsnena / mahā-udadhis+iva+indunā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014775 (0.037):
digantavāntajyotsnena mahodadhir ivendunā // PNc_6.111 // / puṣpodgameneva latā prasādeneva bhāratī /
PNc_6.111 / puṣpa-udgamena+iva latā / prasādena+iva bhāratī
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014782 (0.0):
digantavāntajyotsnena mahodadhir ivendunā // PNc_6.111 // / puṣpodgameneva latā prasādeneva bhāratī /
sā tena reje hāreṇa / yaśasā+iva narendratā / PNc_6.112
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014787 (0.0):
puṣpodgameneva latā prasādeneva bhāratī / / sā tena reje hāreṇa yaśaseva narendratā // PNc_6.112 //
tatas+śithila-paryasta- / vilola-kabarī-latā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014788 (0.0):
sā tena reje hāreṇa yaśaseva narendratā // PNc_6.112 // / tataḥ śithilaparyasta- vilolakabarīlatā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11532219 (0.060):
tataḥ śithilaparyasta Pnc_6.113a / tataḥ sa dūrād ahirājakanyakāṃ Pnc_7.1a
ketu-yaṣṭis+iva śyāma- / patāka-aṅgā hiraṇmayī
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014798 (0.013):
ketuyaṣṭir iva śyāma- patākāṅgā hiraṇmayī // PNc_6.113 //
PNc_6.113 / vasaṃta-kamala-ullāsi- / matta-bhramara-niḥsvanā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014806 (0.006):
ketuyaṣṭir iva śyāma- patākāṅgā hiraṇmayī // PNc_6.113 // / vasaṃtakamalollāsi- mattabhramaraniḥsvanā /
dīpamāna-upadeśā+iva / sva-rahasye manobhuvas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014811 (0.006):
vasaṃtakamalollāsi- mattabhramaraniḥsvanā / / dīpamānopadeśeva svarahasye manobhuvaḥ // PNc_6.114 //
PNc_6.114 / ullasat-kuṭaja-acchāccha- / vilāsa-hasita-cchavis-
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014817 (0.0):
dīpamānopadeśeva svarahasye manobhuvaḥ // PNc_6.114 // / ullasatkuṭajācchāccha- vilāsahasitacchaviḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11527683 (0.061):
ullalāsa sahasā sarasvatī Pnc_8.11d / ullasatkuṭajācchāccha Pnc_6.115a / ullasan navapayodharālasāṃ Pnc_8.3a
jhaṭiti+uadadhi-velā+iva / nirgacchat+amṝta-cchaṭā
PNc_6.115 / sarojinī+iva haṃsībhis+ / bhṝṅgībhis+iva mālatī
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014829 (0.009):
jhaṭity uadadhiveleva nirgacchad amṛtacchaṭā // PNc_6.115 // / sarojinīva haṃsībhir bhṛṅgībhir iva mālatī /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013446 (0.063):
unmiṣanmadhulekhena mukuleneva mālatī // PNc_6.5 // / sātanuśvasanaspṛṣṭa- pāṭalādharapallavam /
śaśi-lekhā+iva tārābhis+ / sakhībhis+abhitas+vṝtā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014829 (0.032):
sarojinīva haṃsībhir bhṛṅgībhir iva mālatī / / śaśilekheva tārābhiḥ sakhībhir abhito vṛtā // PNc_6.116 //
PNc_6.116 / dṝṣṭvā narandram āyāntam / udasthāt+utsukā+atha sā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014841 (0.0):
śaśilekheva tārābhiḥ sakhībhir abhito vṛtā // PNc_6.116 // / dṛṣṭvā narandram āyāntam udasthād utsukātha sā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11535160 (0.050):
dṛṣṭvā narandram āyāntam Pnc_6.117a / deva danturayanty ete Pnc_2.66c
dadhatī nūtana-prema- / pariṇītām adhīratām kulakam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014848 (0.0):
dṛṣṭvā narandram āyāntam udasthād utsukātha sā / / dadhatī nūtanaprema- pariṇītām adhīratām // PNc_6.117 //
PNc_6.117 / atha sutanus+alola-tārake sā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014849 (0.030):
dadhatī nūtanaprema- pariṇītām adhīratām // PNc_6.117 // / [SYNTAX: kulakam]
suciram udañcita-dīrgha-pakṣmamāle
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014860 (0.0):
atha sutanur alolatārake sā suciram udañcitadīrghapakṣmamāle /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11550233 (0.0):
sugandhihārād anulepanaṃ kare Pnc_4.4a / suciram udañcitadīrghapakṣmamāle Pnc_6.118b
śaśinas+iva+nava-udgatasya dūrāt- / avanipates+pathi locane mumoca
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014862 (0.012):
atha sutanur alolatārake sā suciram udañcitadīrghapakṣmamāle / / śaśina iva navodgatasya dūrāt- avanipateḥ pathi locane mumoca // PNc_6.118
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11524716 (0.056):
avanipateḥ pathi locane mumoca Pnc_6.118d / avanihariṇalakṣmā sāhasopārjitaśrīr Pnc_5.82c
PNc_6.118 / āsanna-anucara-dhṝtena paṅkajinyās+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014871 (0.0):
śaśina iva navodgatasya dūrāt- avanipateḥ pathi locane mumoca // PNc_6.118 / āsannānucaradhṛtena paṅkajinyāḥ patreṇa sphuṭaghaṭitātapatralīlaḥ /
patreṇa sphuṭa-ghaṭita-ātapatra-līlas+ / sas+cchāyām atha mahasā hasan hima-aṃśos+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014876 (0.025):
āsannānucaradhṛtena paṅkajinyāḥ patreṇa sphuṭaghaṭitātapatralīlaḥ /
kṣmāpālas+pulinam avāpa narmadāyās / PNc_6.119 / iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078263 (0.0):
\ed} / PNc_1.91 / iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079772 (0.0):
nīḍa-nyañcan-nicula-nicaya-śyāmalāsu sthalīṣu / PNc_2.101 / iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081284 (0.0):
cetas+śrī-navasāhasāṅka-nṝpates+utkaṇṭhayā+ākṝṣyata / PNc_3.74 / iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082516 (0.0):
vīta-klamā narapates+vacasā babhūva / PNc_4.63 / iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082523 (0.0):
PNc_4.63 / iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084123 (0.0):
ahi-parivṝḍha-kanyā-ālokanāya pratasthe / PNc_5.82 / iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084130 (0.0):
PNc_5.82 / iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10087350 (0.0):
kṝtam iti ca tām ūce devas+sa sāhasa-lāñcanas+ / PNc_7.82 / iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10087357 (0.0):
PNc_7.82 / iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10090103 (0.0):
PNc_9.67 / iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10091616 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye ratnacūḍa-saṃpreṣaṇas+nāma+daśamas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10093350 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite Vaṅku-maharṣi-darśanaṃ nāma+daśamas+ sargas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10094770 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10098031 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye pātāla-avalokanas+nāma+caturdaśas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10099453 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye pātāla-gaṅgā-avagāhanas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10101159 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye kanaka-aravinda-prārthanas+nāma
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10102664 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye hema-kamala-haraṇas+ nāma+saptadaśas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014888 (0.015):
saś cchāyām atha mahasā hasan himāṃśoḥ kṣmāpālaḥ pulinam avāpa narmadāyās / // PNc_6.119 //
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10096369 (0.026):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11530549 (0.042):
kṣobhaṃ jagāma saritas tuhināṃśusūteḥ Pnc_7.80b / kṣmāpālaḥ pulinam avāpa narmadāyās Pnc_6.119d
nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye śaśiprabhā-darśanas+ nāma
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10078268 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye nagarī-nara-indra-varṇanas+nāma
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10079778 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye citra-mṝga-avalokanas+ nāma
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081292 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye śaśiprabhā-hāra-lābhas+nāma
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10082527 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye pāṭalā-darśanaṃ nāma caturthas+sargas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10084137 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye śaśiprabhā-avalokana-artha-prasthānaṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10087368 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkagupta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye śaśiprabhā-sa~llāpas+ nāma
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10088837 (0.0):
iti parimala-apara-nāmnas+ mṝgāṅkadatta-sūnos+ padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite nāga-loka-avatāras+nāma+aṣṭamas+ sargas+samāptas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10090107 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye narmadā-saṃvādas+nāma+navamas+ sargas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10091622 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye ratnacūḍa-saṃpreṣaṇas+nāma+daśamas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10093353 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite Vaṅku-maharṣi-darśanaṃ nāma+daśamas+ sargas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10094775 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10098036 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye pātāla-avalokanas+nāma+caturdaśas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10099458 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye pātāla-gaṅgā-avagāhanas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10101164 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye kanaka-aravinda-prārthanas+nāma
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10102670 (0.0):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye hema-kamala-haraṇas+ nāma+saptadaśas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3013371 (0.032):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye śaśiprabhāvalokanārthaprasthānaṃ nāma
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10096370 (0.034):
iti śrī-mṝgāṅkadatta-sūnos+parimala-apara-nāmnas+padmaguptasya kṝtau / nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3020483 (0.037):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye ratnacūḍasaṃpreṣaṇo nāma daśamaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3027808 (0.040):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye pātālagaṅgāvagāhano nāma pañcadaśaḥ sargaḥ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3007888 (0.040):
navasāhasāṅkacarite mahākāvye nagarīnarendravarṇano nāma prathamaḥ sargaḥ
ṣaṣṭhas+sargas+ / saptamas+sargas+ / śaśiprabhā-darśanam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10087371 (0.033):
nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye śaśiprabhā-sa~llāpas+ nāma / saptamas+sargas+samāptas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014911 (0.040):
saptamaḥ sargaḥ / śaśiprabhādarśanam / tataḥ sa dūrād ahirājakanyakāṃ javaikamitreṇā yutāṃ patatriṇā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10088847 (0.045):
nava-sāhasa-aṅka-carite nāga-loka-avatāras+nāma+aṣṭamas+ sargas+samāptas+ / navamas+sargas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10081299 (0.052):
nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye śaśiprabhā-hāra-lābhas+nāma / tṝtīyas+sargas+ / caturthas+sargas+ / tatas+sas+cetasi+avanī-patis+dadhe
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10090114 (0.063):
nava-sāhasa-aṅka-carite mahā-kāvye narmadā-saṃvādas+nāma+navamas+ sargas+ / daśamas+sargas+
tatas+sas+dūrāt+ahi-rāja-kanyakāṃ
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014912 (0.046):
śaśiprabhādarśanam / tataḥ sa dūrād ahirājakanyakāṃ javaikamitreṇā yutāṃ patatriṇā /
javā-eka-mitreṇā yutāṃ patatriṇā / viśāmpati-dīrgha-guṇa-anuṣaṅgiṇīm
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014926 (0.0):
tataḥ sa dūrād ahirājakanyakāṃ javaikamitreṇā yutāṃ patatriṇā /
Anaṅga-kodaṇḍa-latām iva+aikṣata / PNc_7.1 / upoḍha-lāvaṇya-taraṅga-bhaṅgayā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014933 (0.0):
viśāmpatidīrghaguṇānuṣaṅgiṇīm anaṅgakodaṇḍalatām ivaikṣata // PNc_7.1 // / upoḍhalāvaṇyataraṅgabhaṅgayā sarāgabimbauṣṭhagalatpravālayā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11527589 (0.016):
upoḍharāmāmukhahemapadmā Pnc_14.31b / upoḍhalāvaṇyataraṅgabhaṅgayā Pnc_7.2a
sa-rāga-bimba-oṣṭha-galat-pravālayā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014939 (1.788):
upoḍhalāvaṇyataraṅgabhaṅgayā sarāgabimbauṣṭhagalatpravālayā /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11549028 (0.023):
sarāgabimbauṣṭhagalatpravālayā Pnc_7.2b
ahāri lolaṃ nṝpates+tayā balāt / Anaṅga-ratna-ākara-velayā manas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014948 (0.041):
upoḍhalāvaṇyataraṅgabhaṅgayā sarāgabimbauṣṭhagalatpravālayā / / ahāri lolaṃ nṛpates tayā balāt anaṅgaratnākaravelayā manaḥ // PNc_7.2 //
PNc_7.2 / ramāṅgada-kṝtaṃ śaśiprabhā-varṇanam
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014955 (0.019):
ahāri lolaṃ nṛpates tayā balāt anaṅgaratnākaravelayā manaḥ // PNc_7.2 // / ramāṅgadakṛtaṃ śaśiprabhāvarṇanam
sa-vismayas+locana-mārgam āptayā / tayā sas+pātāla-tala-indu-lekhayā
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014963 (0.0):
ramāṅgadakṛtaṃ śaśiprabhāvarṇanam / savismayo locanamārgam āptayā tayā saḥ pātālatalendulekhayā /
atha+ittham amlāna-manoratha-udgamas+ / Ramāṅgadena+abhidadhe narādhipas+
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscpu.htm.txt) 3014967 (0.0):
savismayo locanamārgam āptayā tayā saḥ pātālatalendulekhayā / / athettham amlānamanorathodgamo ramāṅgadenābhidadhe narādhipaḥ // PNc_7.3
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscsu.htm.txt) 11523008 (0.055):