View original HTML file with complete header information
śrīdevy uvāca |=20 / anuttaraṃ kathaṃ deva svataḥ kaulikasiddhidam |
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9363470 (1.192):
śrīdevī uvāca / anuttaraṃ kathaṃ deva $ sadyaḥkaulikasiddhidam &
Paratrimsika (partr_pu.htm.txt) 10869591 (1.192):
śrīdevī uvāca / anuttaraṃ kathaṃ deva sadyaḥkaulikasiddhidam /
śrīdevy uvāca |=20 / anuttaraṃ kathaṃ deva svataḥ kaulikasiddhidam |
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9363470 (1.192):
śrīdevī uvāca / anuttaraṃ kathaṃ deva $ sadyaḥkaulikasiddhidam &
Paratrimsika (partr_pu.htm.txt) 10869591 (1.192):
śrīdevī uvāca / anuttaraṃ kathaṃ deva sadyaḥkaulikasiddhidam /
yena vijñātamātreṇa khecarīsamatāṃ vrajet || 1 ||
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9363476 (0.0):
anuttaraṃ kathaṃ deva $ sadyaḥkaulikasiddhidam & / yena vijñātamātreṇa % khecarīsamatāṃ vrajet // ParTri_1 //
Paratrimsika (partr_pu.htm.txt) 10869598 (0.0):
anuttaraṃ kathaṃ deva sadyaḥkaulikasiddhidam / / yena vijñātamātreṇa khecarīsamatāṃ vrajet // ParTri_1 //
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9366849 (0.028):
anuttaraṃ kaulikasiddhidaṃ yena jñātamātreṇa khecarīsāmyam uktanayena
Paratrimsika (partr_au.htm.txt) 25469755 (0.046):
yena vijñātamātreṇa % khecarīsamatāṃ vrajet // ParTri_1 // / etad guhyaṃ mahāguhyaṃ $ kathayasva mama prabho &
etad guhyaṃ mahāguhyaṃ kathayasva mama prabho |
Paratrimsika (partr_au.htm.txt) 25469763 (0.0):
yena vijñātamātreṇa % khecarīsamatāṃ vrajet // ParTri_1 // / etad guhyaṃ mahāguhyaṃ $ kathayasva mama prabho &
Paratrimsika (partr_pu.htm.txt) 10869606 (0.0):
yena vijñātamātreṇa khecarīsamatāṃ vrajet // ParTri_1 // / etad guhyaṃ mahāguhyaṃ kathayasva mama prabho /
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9366861 (5.960):
ParTri 2ab: / etad guhyaṃ mahāguhyaṃ $ kathayasva mama prabho &
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvpu.htm.txt) 17192421 (5.960):
ParTri 2ab: / etad guhyaṃ mahāguhyaṃ kathayasva mama prabho /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20759480 (0.064):
13,134.057d@015_2487 tan me vada mahādeva tad dhi guhyaṃ paraṃ mama / 13,134.057d@015_2488 śṛṇu bhāmini tad guhyaṃ guhyānāṃ paramaṃ priye
hṛdayasthā tu yā śaktiḥ kaulinī kulanāyikā || 2 ||
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9367401 (0.0):
hṛdayasthā tu yā śaktiḥ % kaulinī kulanāyikā // ParTri_2 //
Paratrimsika (partr_au.htm.txt) 25469765 (0.0):
etad guhyaṃ mahāguhyaṃ $ kathayasva mama prabho & / hṛdayasthā tu yā śaktiḥ % kaulinī kulanāyikā // ParTri_2 //
Paratrimsika (partr_pu.htm.txt) 10869612 (0.0):
etad guhyaṃ mahāguhyaṃ kathayasva mama prabho / / hṛdayasthā tu yā śaktiḥ kaulinī kulanāyikā // ParTri_2 //
tām me kathaya deveśa yena tṛptiṃ vrajāmy aham |
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9367408 (0.033):
hṛdayasthā tu yā śaktiḥ % kaulinī kulanāyikā // ParTri_2 // / tāṃ me kathaya deveśa $ yena tṛptiṃ labhāmy aham &
Paratrimsika (partr_pu.htm.txt) 10869621 (0.033):
hṛdayasthā tu yā śaktiḥ kaulinī kulanāyikā // ParTri_2 // / tāṃ me kathaya deveśa yena tṛptiṃ labhāmy aham /
Paratrimsika (partr_au.htm.txt) 25469778 (0.043):
tāṃ me kathaya deveśa $ yena tṛptiṃ labhāmy aham & / śrībhairava uvāca
śrībhairava uvāca | / śṛṇu devi mahābhage uttarasyāpy anuttaram || 3 ||
Paratrimsika (partr_au.htm.txt) 25469782 (0.0):
tāṃ me kathaya deveśa $ yena tṛptiṃ labhāmy aham & / śrībhairava uvāca
Paratrimsika (partr_pu.htm.txt) 10869628 (0.0):
tāṃ me kathaya deveśa yena tṛptiṃ labhāmy aham / / śrībhairava uvāca
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27813460 (0.012):
tadetajjāyate yena % tamupāyaṃ vada prabho // Ras_2.30 // / śrībhairava uvāca / śṛṇu devi paraṃ guhyaṃ $ yatsurairapi durlabham &
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11786833 (0.012):
tadetajjāyate yena tamupāyaṃ vada prabho // Ras_2.30 // / śrībhairava uvāca / śṛṇu devi paraṃ guhyaṃ yatsurairapi durlabham /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19224125 (0.017):
yathā vijñāyate deva % prasādaṃ kuru bhairava // KubjT_4.29 // / śrībhairava uvāca / śṛṇu devi pravakṣyāmi $ mantrāṇāṃ nirṇayaṃ sphuṭam &
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19228837 (0.017):
tām ācakṣva prayatnena % saṃsphuṭaṃ vyāptilakṣaṇam // KubjT_7.1 // / śrībhairava uvāca / śṛṇu devi yathātathyaṃ $ devyā māhātmyam uttamam &
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19249591 (0.017):
kva sthāne saṃsthitā deva % etad ācakṣva niścayam // KubjT_20.58 // / śrībhairava uvāca / śṛṇu devi yathā dehe $ pīṭhaiḥ ṣoḍaśabhiḥ śiraḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19254327 (0.017):
akṣasūtraṃ purā jñātaṃ % divyākṣaṃ vada sāmpratam // KubjT_23.84 // / śrībhairava uvāca / śṛṇu devi pravakṣyāmi $ divyākṣasūtranirṇayam &
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19258983 (0.017):
cared vidyāvrataṃ mantrī % yathā tat kathayasva me // KubjT_25.29 // / śrībhairava uvāca / śṛṇu devi pravakṣyāmi $ vidyāyā vratam uttamam &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17460990 (0.017):
yathā vijñāyate deva prasādaṃ kuru bhairava // KubjT_4.29 // / śrībhairava uvāca / śṛṇu devi pravakṣyāmi mantrāṇāṃ nirṇayaṃ sphuṭam /
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17465703 (0.017):
tām ācakṣva prayatnena saṃsphuṭaṃ vyāptilakṣaṇam // KubjT_7.1 // / śrībhairava uvāca / śṛṇu devi yathātathyaṃ devyā māhātmyam uttamam /
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17486446 (0.017):
kva sthāne saṃsthitā deva etad ācakṣva niścayam // KubjT_20.58 // / śrībhairava uvāca / śṛṇu devi yathā dehe pīṭhaiḥ ṣoḍaśabhiḥ śiraḥ /
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17491178 (0.017):
akṣasūtraṃ purā jñātaṃ divyākṣaṃ vada sāmpratam // KubjT_23.84 // / śrībhairava uvāca / śṛṇu devi pravakṣyāmi divyākṣasūtranirṇayam /
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17495831 (0.017):
cared vidyāvrataṃ mantrī yathā tat kathayasva me // KubjT_25.29 // / śrībhairava uvāca / śṛṇu devi pravakṣyāmi vidyāyā vratam uttamam /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21337906 (0.024):
viśeṣajāraṇaṃ brūhi yathā jānāmyahaṃ prabho // Āk_1,5.1 // / śrībhairavaḥ / / śṛṇu devi vakṣyāmi bhūcarākhyaṃ tu jāraṇam /
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvpu.htm.txt) 17193282 (0.062):
ParTri 3cd4cd: / śṛṇu devi mahābhage uttarasyāpy anuttaram // ParTri_3 //
kathayāmi na saṃdehaḥ sadyaḥ kaulikasiddhidam |
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9367740 (1.192):
kathayāmi na saṃdehaḥ % sadyaḥ kaulikasiddhidam // ParTri_4 //
Paratrimsika (partr_pu.htm.txt) 10869644 (1.192):
kathayāmi na saṃdehaḥ sadyaḥ kaulikasiddhidam // ParTri_4 //
kauliko 'yaṃ vidhir devi mama hṛdvyomny avasthitaḥ || 4 ||
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9367734 (0.030):
yad ayaṃ kauliko vidhir $ mama hṛdvyomny avasthitaḥ &
Paratrimsika (partr_pu.htm.txt) 10869638 (0.030):
yad ayaṃ kauliko vidhir mama hṛdvyomny avasthitaḥ /
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9369076 (0.046):
yatra kīdṛśe svasvarūpe 'vasthitaḥ / Q: mama hṛdvyomni / / mameti yad etad dhṛdayaṃ sarvabhāvānāṃ sthānaṃ pratiṣṭhādhāma / nīlādīnāṃ
athādyās tithayaḥ sarve svarā bindvavasānakāḥ |
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9369830 (0.0):
athādyās tithayaḥ sarve $ svarā bindvavasānakāḥ &
Paratrimsika (partr_pu.htm.txt) 10869654 (0.0):
athādyās tithayaḥ sarve svarā bindvavasānakāḥ /
Sivasutra (with Vartika) (sivsutru.htm.txt) 2474367 (5.960):
* athādyās tithayaḥ sarve svarā bindvavasānagāḥ || SivSV_2.7:3 ||
tadantaḥ kālayogena somasūryau prakīrtitau || 5 ||
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9369834 (0.0):
athādyās tithayaḥ sarve $ svarā bindvavasānakāḥ & / tadantaḥ kālayogena % somasūryau prakīrtitau // ParTri_5 //
Paratrimsika (partr_pu.htm.txt) 10869658 (0.0):
athādyās tithayaḥ sarve svarā bindvavasānakāḥ / / tadantaḥ kālayogena somasūryau prakīrtitau // ParTri_5 //
Sivasutra (with Vartika) (sivsutru.htm.txt) 2474375 (0.0):
* tadantaḥ kālayogena somasūryau prakīrtitau || SivSV_2.7:4 ||
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9377813 (0.049):
tad vyākhyātam, ādyās tithayaḥ bindvavasānagāḥ kālayogena somasūryau / tasyaivākulasyāntaḥ /
pṛthivyādīni tattvāni puruṣāntāni pañcasu |
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9369843 (0.0):
tadantaḥ kālayogena % somasūryau prakīrtitau // ParTri_5 // / pṛthivyādīni tattvāni $ puruṣāntāni pañcasu &
Paratrimsika (partr_pu.htm.txt) 10869667 (0.0):
tadantaḥ kālayogena somasūryau prakīrtitau // ParTri_5 // / pṛthivyādīni tattvāni puruṣāntāni pañcasu /
Sivasutra (with Vartika) (sivsutru.htm.txt) 2474383 (0.0):
* tadantaḥ kālayogena somasūryau prakīrtitau || SivSV_2.7:4 || / * pṛthivyādīni tattvāni puruṣāntāni pañcasu || SivSV_2.7:5 ||
kramāt kādiṣu vargeṣu makārānteṣu suvrate || 6 ||
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9369850 (0.0):
pṛthivyādīni tattvāni $ puruṣāntāni pañcasu & / kramāt kādiṣu vargeṣu % makārānteṣu suvrate // ParTri_6 //
Paratrimsika (partr_pu.htm.txt) 10869674 (0.0):
pṛthivyādīni tattvāni puruṣāntāni pañcasu / / kramāt kādiṣu vargeṣu makārānteṣu suvrate // ParTri_6 //
Sivasutra (with Vartika) (sivsutru.htm.txt) 2474392 (0.0):
* pṛthivyādīni tattvāni puruṣāntāni pañcasu || SivSV_2.7:5 || / * kramāt kādiṣu vargeṣu makārānteṣu suvrate || SivSV_2.7:6 ||
vāyvagnisalilendrāṇāṃ dhāraṇānāṃ catuṣṭayam |
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9369857 (0.0):
kramāt kādiṣu vargeṣu % makārānteṣu suvrate // ParTri_6 // / vāyvagnisalilendrāṇāṃ $ dhāraṇānāṃ catuṣṭayam &
Paratrimsika (partr_pu.htm.txt) 10869681 (0.0):
kramāt kādiṣu vargeṣu makārānteṣu suvrate // ParTri_6 // / vāyvagnisalilendrāṇāṃ dhāraṇānāṃ catuṣṭayam /
Sivasutra (with Vartika) (sivsutru.htm.txt) 2474398 (0.0):
* vāyvagnisalilendrāṇāṃ dhāraṇānāṃ catuṣṭayam || SivSV_2.7:7 ||
tadūrdhve śādivikhyātam purastād brahmapañcakam || 7 ||
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9369862 (0.0):
vāyvagnisalilendrāṇāṃ $ dhāraṇānāṃ catuṣṭayam & / tadūrdhve śādivikhyātaṃ % purastād brahmapañcakam // ParTri_7 //
Paratrimsika (partr_pu.htm.txt) 10869686 (0.0):
vāyvagnisalilendrāṇāṃ dhāraṇānāṃ catuṣṭayam / / tadūrdhve śādivikhyātaṃ purastād brahmapañcakam // ParTri_7 //
Sivasutra (with Vartika) (sivsutru.htm.txt) 2474406 (1.192):
* tadūrdhve śādi vikhyātaṃ purastād brahmapañcakam || SivSV_2.7:8 ||
amūlā tatkramā jñeyā kṣāntā sṛṣṭir udāhṛtā |
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9369875 (0.0):
[var. 7cd: -ūrdvhaṃ] / amūlā tatkramā jñeyā $ kṣāntā sṛṣṭir udāhṛtā &
Paratrimsika (partr_pu.htm.txt) 10869698 (0.0):
[var. 7cd: ūrdvhaṃ] / amūlā tatkramā jñeyā kṣāntā sṛṣṭir udāhṛtā /
Sivasutra (with Vartika) (sivsutru.htm.txt) 2474414 (0.029):
* amūlā tatkramāj jñeyā kṣāntā sṛṣṭir udāhṛtā || SivSV_2.7:9 ||
sarveṣāṃ caiva mantrāṇāṃ vidyānāṃ ca yaśasvini || 8 || / iyaṃ yoniḥ samākhyātā sarvatantreṣu sarvadā |
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9369883 (0.0):
amūlā tatkramā jñeyā $ kṣāntā sṛṣṭir udāhṛtā & / sarveṣāṃ caiva mantrāṇāṃ % vidyānāṃ ca yaśasvini // ParTri_8 //
Paratrimsika (partr_au.htm.txt) 25469864 (0.0):
iyaṃ yoniḥ samākhyātā $ sarvatantreṣu sarvadā & / caturdaśayutaṃ bhadre % tithīśāntasamanvitam // ParTri_9 //
Paratrimsika (partr_pu.htm.txt) 10869707 (0.0):
amūlā tatkramā jñeyā kṣāntā sṛṣṭir udāhṛtā / / sarveṣāṃ caiva mantrāṇāṃ vidyānāṃ ca yaśasvini // ParTri_8 //
Sivasutra (with Vartika) (sivsutru.htm.txt) 2474422 (0.031):
* amūlā tatkramāj jñeyā kṣāntā sṛṣṭir udāhṛtā || SivSV_2.7:9 || / * sarveṣāṃ caiva mantrāṇāṃ vidyānāṃ ca yaśasvini || SivSV_2.7:10 ||
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvpu.htm.txt) 17195431 (0.060):
iyaṃ yoniḥ samākhyātā sarvatantreṣu sarvadā / / tatrākulam anuttaram eva kaulikaṃ sṛṣṭirūpam iti nirṇīyate / atha tat
caturdaśayutaṃ bhadre tithīśāntasamanvitam |
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9378551 (0.0):
ParTri 9cd-18ab: / caturdaśayutaṃ bhadre % tithīśāntasamanvitam // ParTri_9 //
Paratrimsika (partr_au.htm.txt) 25469867 (0.0):
iyaṃ yoniḥ samākhyātā $ sarvatantreṣu sarvadā & / caturdaśayutaṃ bhadre % tithīśāntasamanvitam // ParTri_9 //
Paratrimsika (partr_pu.htm.txt) 10869714 (0.0):
iyaṃ yoniḥ samākhyātā sarvatantreṣu sarvadā / / caturdaśayutaṃ bhadre tithīśāntasamanvitam // ParTri_9 //
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9379403 (0.037):
10) tathaiva tṛtīyaṃ brahma caturdaśayutaṃ tithīśāntasamanvitaṃ
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9379567 (0.047):
14) ... yad uktaṃ ``caturdaśayutaṃ tṛtīyaṃ brahma tithīśāntasamanvitaṃ''
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvpu.htm.txt) 17204093 (0.051):
ParTri 9cd18ab: / caturdaśayutaṃ bhadre tithīśāntasamanvitam // ParTri_9 //
tṛtīyam brahma suśroṇi hṛdayam bhairavātmanaḥ || 9 ||
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9378557 (0.0):
caturdaśayutaṃ bhadre % tithīśāntasamanvitam // ParTri_9 // / tṛtīyam brahma suśroṇi $ hṛdayam bhairavātmanaḥ &
Paratrimsika (partr_pu.htm.txt) 10869720 (0.0):
caturdaśayutaṃ bhadre tithīśāntasamanvitam // ParTri_9 // / tṛtīyam brahma suśroṇi hṛdayam bhairavātmanaḥ /
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9379567 (0.062):
14) ... yad uktaṃ ``caturdaśayutaṃ tṛtīyaṃ brahma tithīśāntasamanvitaṃ''
etan nā yoginījāto nā rudro labhate sphuṭam |
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9378558 (0.055):
tṛtīyam brahma suśroṇi $ hṛdayam bhairavātmanaḥ & / etan nāyoginījāto % nārudro labhate sphuṭam // ParTri_10 //
Paratrimsika (partr_pu.htm.txt) 10869721 (0.055):
tṛtīyam brahma suśroṇi hṛdayam bhairavātmanaḥ / / etan nāyoginījāto nārudro labhate sphuṭam // ParTri_10 //
hṛdayaṃ devadevasya sadyo yogavimokṣadam || 10 ||
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9378572 (0.0):
etan nāyoginījāto % nārudro labhate sphuṭam // ParTri_10 // / hṛdayaṃ devadevasya $ sadyo yogavimokṣadam &
Paratrimsika (partr_pu.htm.txt) 10869735 (0.0):
etan nāyoginījāto nārudro labhate sphuṭam // ParTri_10 // / hṛdayaṃ devadevasya sadyo yogavimokṣadam /
asyoccāre kṛte samyaṅ mantramudrāgaṇo mahān |
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9378576 (0.0):
hṛdayaṃ devadevasya $ sadyo yogavimokṣadam & / asyoccāre kṛte samyaṅ % mantramudrāgaṇo mahān // ParTri_11 //
Paratrimsika (partr_pu.htm.txt) 10869739 (0.0):
hṛdayaṃ devadevasya sadyo yogavimokṣadam / / asyoccāre kṛte samyaṅ mantramudrāgaṇo mahān // ParTri_11 //
sadyaḥ sanmukhatām eti svadehāveśalakṣaṇam || 11 ||
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9378589 (0.0):
sadyas tanmukhatām eti $ svadehāveśalakṣaṇam &
Paratrimsika (partr_pu.htm.txt) 10869752 (0.0):
sadyas tanmukhatām eti svadehāveśalakṣaṇam /
muhūrtaṃ smarate yas tu cumbake nābhimudritaḥ |
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9378590 (0.0):
sadyas tanmukhatām eti $ svadehāveśalakṣaṇam & / muhūrtaṃ smarate yas tu % cumbakenābhimudritaḥ // ParTri_12 //
Paratrimsika (partr_pu.htm.txt) 10869753 (0.0):
sadyas tanmukhatām eti svadehāveśalakṣaṇam / / muhūrtaṃ smarate yas tu cumbakenābhimudritaḥ // ParTri_12 //
sa badhnāti tadā dehaṃ mantramudrāgaṇaṃ naraḥ || 12 ||
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9378603 (0.0):
sa badhnāti tadā dehaṃ $ mantramudrāgaṇaṃ naraḥ &
Paratrimsika (partr_pu.htm.txt) 10869766 (0.0):
sa badhnāti tadā dehaṃ mantramudrāgaṇaṃ naraḥ /
atītānāgatānarthān pṛṣṭo 'sau kathayaty api | / praharād yad abhipretaṃ devatārūpam uccaran || 13 ||
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9378605 (0.0):
sa badhnāti tadā dehaṃ $ mantramudrāgaṇaṃ naraḥ & / atītānāgatānarthān % pṛṣṭo 'sau kathayaty api // ParTri_13 //
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9378615 (0.0):
sa badhnāti tadā dehaṃ $ mantramudrāgaṇaṃ naraḥ & / atītānāgatānarthān % pṛṣṭo 'sau kathayaty api // ParTri_13 //
Paratrimsika (partr_pu.htm.txt) 10869768 (0.0):
sa badhnāti tadā dehaṃ mantramudrāgaṇaṃ naraḥ / / atītānāgatānarthān pṛṣṭo 'sau kathayaty api // ParTri_13 //
Paratrimsika (partr_pu.htm.txt) 10869778 (0.0):
sa badhnāti tadā dehaṃ mantramudrāgaṇaṃ naraḥ / / atītānāgatānarthān pṛṣṭo 'sau kathayaty api // ParTri_13 //
sakṣāt paśyaty asaṃdigdham ākṛṣṭaṃ rudrasaktibhiḥ |
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9378618 (0.0):
praharād yad abhipretaṃ $ devatārūpam uccaran & / sakṣāt paśyaty asaṃdigdham % ākṛṣṭaṃ rudraśaktibhiḥ // ParTri_14 //
Paratrimsika (partr_pu.htm.txt) 10869781 (0.0):
praharād yad abhipretaṃ devatārūpam uccaran / / sakṣāt paśyaty asaṃdigdham ākṛṣṭaṃ rudraśaktibhiḥ // ParTri_14 //
praharadvayamātreṇa vyomastho jāyate smaran || 14 ||
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9378629 (0.0):
sakṣāt paśyaty asaṃdigdham % ākṛṣṭaṃ rudraśaktibhiḥ // ParTri_14 // / praharadvayamātreṇa $ vyomastho jāyate smaran &
Paratrimsika (partr_pu.htm.txt) 10869792 (0.0):
sakṣāt paśyaty asaṃdigdham ākṛṣṭaṃ rudraśaktibhiḥ // ParTri_14 // / praharadvayamātreṇa vyomastho jāyate smaran /
trayeṇa mātaraḥ sarvā yogesvaryo mahābalāḥ |
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9378630 (0.0):
praharadvayamātreṇa $ vyomastho jāyate smaran & / trayeṇa mātaraḥ sarvā % yogeśvaryo mahābalāḥ // ParTri_15 //
Paratrimsika (partr_pu.htm.txt) 10869793 (0.0):
praharadvayamātreṇa vyomastho jāyate smaran / / trayeṇa mātaraḥ sarvā yogeśvaryo mahābalāḥ // ParTri_15 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4416799 (0.046):
yajvānaḥ puṇyakarmāṇo mahābhāgā mahābalāḥ // HV_88.44 // / [k: D6 T G1.3 5 M ins.: :k]
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4333565 (0.053):
saiṃhikeyā iti khyātās tasyāḥ putrā mahābalāḥ | *HV_3.58*67 | / [k: K2.4 V B2 Dn D2.3.5 G3 cont.: :k]
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15776073 (0.059):
<12329.29/6> an-indrāś cā7-balā lokāḥ su-pradhṛṣyā babhūvuḥ !!12329.29!
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565340 (0.061):
agnikuṇḍasamutpannāḥ paramārā mahābalāḥ / / śālukikāḥ sendrakāśca kādraveyā iti smṛtāḥ // Valc_2,18.9 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 695973 (0.062):
vidāryamāṇā daityaughais $ tridaśās tu mahābalāḥ / HV_App.I,42B.2049 / / amarṣitatarā bhūyaś $ cakruḥ karmāṇy abhītavat // HV_App.I,42B.2050 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22181523 (0.062):
vidāryamāṇā daityaughais tridaśās tu mahābalāḥ / HV_App.I,42B.2049 / / amarṣitatarā bhūyaś cakruḥ karmāṇy abhītavat // HV_App.I,42B.2050 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 849204 (0.063):
dūrvā niśā ṛddhivacā priyā ca sā māṣaparṇī śimirocanā tvatha / / trāyantikā jīvanikā mahābalā maṅgalyakāyām iti candramāhvayāḥ //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20171931 (0.064):
07,016.020d*0125_01 maladāś ca karūśāś ca daradāś ca mahārathāḥ / 07,016.020d*0125_02 taṅkaṇāś ca parādāś ca yugapatte samāgatāḥ
vīrā vīresvarāḥ siddhā balavān śākinīgaṇaḥ || 15 ||
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9378642 (0.010):
vīrā vīreśvarāḥ siddhā $ balavāñ chākinīgaṇaḥ & / āgatya samayaṃ dattvā % bhairaveṇa pracoditāḥ // ParTri_16 //
Paratrimsika (partr_pu.htm.txt) 10869805 (0.010):
vīrā vīreśvarāḥ siddhā balavāñ chākinīgaṇaḥ / / āgatya samayaṃ dattvā bhairaveṇa pracoditāḥ // ParTri_16 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4416799 (0.048):
yajvānaḥ puṇyakarmāṇo mahābhāgā mahābalāḥ // HV_88.44 // / [k: D6 T G1.3 5 M ins.: :k]
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3938095 (0.055):
ete sarve tu sūtendrā rasasiddhā mahābalāḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4333565 (0.060):
saiṃhikeyā iti khyātās tasyāḥ putrā mahābalāḥ | *HV_3.58*67 | / [k: K2.4 V B2 Dn D2.3.5 G3 cont.: :k]
āgatya samayaṃ dattvā bhairaveṇa pracoditāḥ | / yacchanti paramāṃ siddhiṃ phalaṃ yad vā samīhitam || 16 ||
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9378655 (0.0):
vīrā vīreśvarāḥ siddhā $ balavāñ chākinīgaṇaḥ & / āgatya samayaṃ dattvā % bhairaveṇa pracoditāḥ // ParTri_16 //
Paratrimsika (partr_pu.htm.txt) 10869818 (0.0):
vīrā vīreśvarāḥ siddhā balavāñ chākinīgaṇaḥ / / āgatya samayaṃ dattvā bhairaveṇa pracoditāḥ // ParTri_16 //
anena siddhāḥ setsyanti sādhayanti ca mantriṇaḥ || 17 || / yatkiṃcid bhairave tantre sarvam asmāt prasidhyati |
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9378656 (0.0):
yacchanti paramāṃ siddhiṃ $ phalaṃ yad vā samīhitam & / anena siddhāḥ setsyanti % sādhayanti ca mantriṇaḥ // ParTri_17 //
Paratrimsika (partr_pu.htm.txt) 10869819 (0.0):
yacchanti paramāṃ siddhiṃ phalaṃ yad vā samīhitam / / anena siddhāḥ setsyanti sādhayanti ca mantriṇaḥ // ParTri_17 //
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9378663 (0.029):
yacchanti paramāṃ siddhiṃ $ phalaṃ yad vā samīhitam & / anena siddhāḥ setsyanti % sādhayanti ca mantriṇaḥ // ParTri_17 //
Paratrimsika (partr_pu.htm.txt) 10869826 (0.029):
yacchanti paramāṃ siddhiṃ phalaṃ yad vā samīhitam / / anena siddhāḥ setsyanti sādhayanti ca mantriṇaḥ // ParTri_17 //
mantravīryasamāveśaprabhāvān na niyantriṇā || 18 ||
adṛṣṭama.ṅdalo 'py evam yaḥ kaścid vetti tattvataḥ |
Paratrimsika (partr_pu.htm.txt) 10869835 (5.960):
adṛṣṭamaṇdalo 'py evaṃ yaḥ kaścid vetti tattvataḥ / / sa siddhibhāg bhaven nityaṃ sa yogī sa ca dīkṣitaḥ // ParTri_18 //
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8758049 (0.046):
AbhT_4.49a/. adṛṣṭamaṇḍalo@pyevaṃ yaḥ kaścidvetti tattvataḥ / / AbhT_4.49b/. sa siddhibhāgbhavennityaṃ sa yogī sa ca dīkṣitaḥ // 49
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8789076 (0.046):
AbhT_13.152b/. adṛṣṭamaṇḍalo@pyevaṃ yaḥ kaścidvetti tattvataḥ // 152 / AbhT_13.153a/. sa siddhibhāgbhavennityaṃ sa yogī sa ca dīkṣitaḥ /
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25625525 (0.061):
etāṃ vibhūtiṃ yogaṃ ca mama yo vetti tattvataḥ / sovikampena yogena yujyate nātra saṃśayaḥ 10.7
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15910220 (0.063):
yañcānyadapi vettavyaṃ tattvato vetti tadbhavān // NarP_1,59.38 //
Udayana: Nyayakusumanjali, Stavaka 5 (udnyku5u.htm.txt) 968453 (0.063):
[ku.5.676] hananakāraṇakamadṛṣṭaṃ (mapūrvam) nāstītyartha iti tu
sa siddhibhāg bhaven nityaṃ sa yogī sa ca dīkṣītaḥ || 19 ||
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8758055 (0.0):
AbhT_4.49a/. adṛṣṭamaṇḍalo@pyevaṃ yaḥ kaścidvetti tattvataḥ / / AbhT_4.49b/. sa siddhibhāgbhavennityaṃ sa yogī sa ca dīkṣitaḥ // 49
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8789082 (0.0):
AbhT_13.152b/. adṛṣṭamaṇḍalo@pyevaṃ yaḥ kaścidvetti tattvataḥ // 152 / AbhT_13.153a/. sa siddhibhāgbhavennityaṃ sa yogī sa ca dīkṣitaḥ /
Paratrimsika (partr_pu.htm.txt) 10869840 (0.0):
adṛṣṭamaṇdalo 'py evaṃ yaḥ kaścid vetti tattvataḥ / / sa siddhibhāg bhaven nityaṃ sa yogī sa ca dīkṣitaḥ // ParTri_18 //
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1416372 (0.051):
karma svāśrayam avihitaṃ3 karoti yaḥ sa sannyāsī4 sa yogī ca / / sa sannyāsī mayi sarvāṇi karmāṇi ity uktalakṣaṇo5
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15336061 (0.054):
triyāyuṣaṃ trisaṃdhyaṃ ca % dhūlayed bhasitena yaḥ // LiP_1,73.17 // / sa yogī sarvatattvajño $ vrataṃ pāśupataṃ tvidam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7229826 (0.054):
triyāyuṣaṃ trisaṃdhyaṃ ca dhūlayed bhasitena yaḥ // LiP_1,73.17 // / sa yogī sarvatattvajño vrataṃ pāśupataṃ tvidam /
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9373979 (0.059):
abhyāsaparo yogī tattatsiddhibhāg yatraiva dehe prāṇe vā bhavati /
Paratrimsika (partr_iu.htm.txt) 18129850 (0.062):
saśabdaṃ vighnaśāntaye ParTri_27d / sa siddhibhāg bhaven nityaṃ ParTri_18e
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4888815 (0.064):
pūrṇāhutyā tu tadyogī dharmādharmair na lipyate //AP_310.024cd/
anena jñātamātreṇa jñāyate sarvaśaktibhiḥ | / śākinīkulasāmānyo bhaved yogaṃ vināpi hi || 20 ||
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9381369 (0.0):
śākinīkulasāmānyo % bhaved yogaṃ vināpi hi // ParTri_19 //
Paratrimsika (partr_au.htm.txt) 25470012 (0.0):
anena jñātamātreṇa $ jñāyate sarvaśaktibhiḥ & / śākinīkulasāmānyo % bhaved yogaṃ vināpi hi // ParTri_19 //
Paratrimsika (partr_pu.htm.txt) 10869855 (0.0):
anena jñātamātreṇa jñāyate sarvaśaktibhiḥ / / śākinīkulasāmānyo bhaved yogaṃ vināpi hi // ParTri_19 //
avidhijño vidhānajño jāyate yajanaṃ prati |
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9381403 (0.0):
ParTri 20: / avidhijño vidhānajño $ jāyate yajanaṃ prati // ParTri_20 //
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8789091 (0.0):
AbhT_13.153b/. avidhijño vidhānajño jāyate yajanaṃ prati // 153
Paratrimsika (partr_pu.htm.txt) 10869862 (0.0):
śākinīkulasāmānyo bhaved yogaṃ vināpi hi // ParTri_19 // / avidhijño vidhānajño jāyate yajanaṃ prati // ParTri_20 //
Paratrimsika (partr_au.htm.txt) 25470019 (0.040):
śākinīkulasāmānyo % bhaved yogaṃ vināpi hi // ParTri_19 // / avidhijño vidhānajño $ jāyate yajanaṃ prati // ParTri_20 //
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvpu.htm.txt) 17206942 (0.050):
ParTri 20: / avidhijño vidhānajño jāyate yajanaṃ prati // ParTri_20 //
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8786722 (0.062):
AbhT_12.15b/. uktaṃ śrītrikasūtre ca jāyate yajanaṃ prati // 15 / AbhT_12.16a/. avidhijño vidhijñaścetyevamādi suvistaram /
kālāgnim āditaḥ kṛtvā māyāntam brahmadehagam || 21 ||
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9381462 (0.0):
ParTri 21: / kālāgnim āditaḥ kṛtvā $ māyāntam brahmadehagam &
Paratrimsika (partr_pu.htm.txt) 10869870 (0.0):
avidhijño vidhānajño jāyate yajanaṃ prati // ParTri_20 // / kālāgnim āditaḥ kṛtvā māyāntam brahmadehagam /
Paratrimsika (partr_au.htm.txt) 25470023 (0.057):
avidhijño vidhānajño $ jāyate yajanaṃ prati // ParTri_20 // / kālāgnim āditaḥ kṛtvā $ māyāntam brahmadehagam &
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvpu.htm.txt) 17206999 (0.064):
ParTri 21: / kālāgnim āditaḥ kṛtvā māyāntam brahmadehagam /
śivo viśvadyanantāntaḥ paraṃ śaktitrayaṃ matam |
Paratrimsika (partr_pu.htm.txt) 10869878 (0.035):
śivo viśvādyanantāntaḥ paraṃ śaktitrayaṃ matam // ParTri_21 //
tadantar varti yatkiṃcic chuddhamārge vyavasthitam || 22 ||
Paratrimsika (partr_pu.htm.txt) 10869889 (0.0):
śivo viśvādyanantāntaḥ paraṃ śaktitrayaṃ matam // ParTri_21 // / tadantar varti yat kiṃcic chuddhamārge vyavasthitam /
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9381516 (0.030):
tadantar varti yat kiṃcic $ chuddhamārge vyavasthitam &
Paratrimsika (partr_au.htm.txt) 25470038 (0.058):
śivo viśvādyanantāntaḥ % paraṃ śaktitrayaṃ matam // ParTri_21 // / tadantar varti yat kiṃcic $ chuddhamārge vyavasthitam &
aṇur viśuddham acirād aisvaraṃ jñānam aśnute |
Paratrimsika (partr_pu.htm.txt) 10869892 (0.0):
tadantar varti yat kiṃcic chuddhamārge vyavasthitam / / aṇur viśuddham acirād aiśvaraṃ jñānam aśnute // ParTri_22 //
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9381520 (0.030):
tadantar varti yat kiṃcic $ chuddhamārge vyavasthitam & / aṇur viśuddham acirād % aiśvaraṃ jñānam aśnute // ParTri_22 //
taccodakaḥ śivo jñeyaḥ sarvajñaḥ parameśvaraḥ || 23 || / sarvago nirmalaḥ svacchas tṛptaḥ svāyatanaḥ śuciḥ |
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9381562 (0.0):
katham / / ParTri 23: / taccodakaḥ śivo jñeyaḥ $ sarvajñaḥ parameśvaraḥ &
Paratrimsika (partr_pu.htm.txt) 10869906 (0.0):
aṇur viśuddham acirād aiśvaraṃ jñānam aśnute // ParTri_22 // / taccodakaḥ śivo jñeyaḥ sarvajñaḥ parameśvaraḥ /
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvpu.htm.txt) 17207095 (0.035):
katham / / ParTri 23: / taccodakaḥ śivo jñeyaḥ sarvajñaḥ parameśvaraḥ /
Paratrimsika (partr_au.htm.txt) 25470055 (0.035):
aṇur viśuddham acirād % aiśvaraṃ jñānam aśnute // ParTri_22 // / taccodakaḥ śivo jñeyaḥ $ sarvajñaḥ parameśvaraḥ &
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25407358 (0.062):
ādimadhyāṃtanirmuktassvabhāvavimalaḥ prabhuḥ // ŚivP_7.2,12.18ab/ / sarvajñaḥ paripūrṇaśca śivo jñeyaśśivāgame // ŚivP_7.2,12.18cd/
yathā nyagrodhabījasthaḥ śaktirūpo mahādrumaḥ || 24 ||
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9381598 (0.0):
ParTri 24-25: / yathā nyagrodhabījasthaḥ $ śaktirūpo mahādrumaḥ &
Paratrimsika (partr_pu.htm.txt) 10869915 (0.0):
sarvago nirmalaḥ svacchas tṛptaḥ svāyatanaḥ śuciḥ // ParTri_23 // / yathā nyagrodhabījasthaḥ śaktirūpo mahādrumaḥ /
Vasugupta [or Kallata Bhatta?]: Spandakrika (vasspacu.htm.txt) 4506157 (0.0):
* yatastu yathā nyagrodhabījasthaḥ śaktirūpo mahādrumaḥ /
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvpu.htm.txt) 17207135 (0.051):
ParTri 2425: / yathā nyagrodhabījasthaḥ śaktirūpo mahādrumaḥ /
Paratrimsika (partr_au.htm.txt) 25470068 (0.051):
sarvago nirmalaḥ svacchas % tṛptaḥ svāyatanaḥ śuciḥ // ParTri_23 // / yathā nyagrodhabījasthaḥ $ śaktirūpo mahādrumaḥ &
tathā hṛdayabījasthaṃ jagad etac carācaram | / evaṃ yo vetti tattvena tasya nirvāṇagāminī || 25 ||
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9364991 (0.0):
/ yad vakṣyate / Q: evaṃ yo vetti tattvena tasya nirvāṇagāminī /
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9381601 (0.0):
yathā nyagrodhabījasthaḥ $ śaktirūpo mahādrumaḥ & / tathā hṛdayabījasthaṃ % jagad etac carācaram // ParTri_24 //
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9381609 (0.0):
tathā hṛdayabījasthaṃ % jagad etac carācaram // ParTri_24 //
Paratrimsika (partr_pu.htm.txt) 10869918 (0.0):
yathā nyagrodhabījasthaḥ śaktirūpo mahādrumaḥ / / tathā hṛdayabījasthaṃ jagad etac carācaram // ParTri_24 //
Paratrimsika (partr_pu.htm.txt) 10869926 (0.0):
tathā hṛdayabījasthaṃ jagad etac carācaram // ParTri_24 //
Vasugupta [or Kallata Bhatta?]: Spandakrika (vasspacu.htm.txt) 4506161 (0.0):
* yatastu yathā nyagrodhabījasthaḥ śaktirūpo mahādrumaḥ / / * tathā hṛdayabījasthaṃ jagad etac carācaram || VSpkC_1.2:17
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8758064 (0.031):
AbhT_4.50a/. evaṃ yo vetti tattvena tasya nirvāṇagāminī /
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8789060 (0.062):
AbhT_13.151b/. evaṃ yo veda tattvena tasya nirvāṇagāminī // 151 / AbhT_13.152a/. dīkṣā bhavatyasandigdhā tilājyāhutivarjitā /
dīkṣā bhavaty asaṃdigdhā tilājyāhutivarjitā |
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9381616 (0.0):
evaṃ yo vetti tattvena $ tasya nirvāṇagāminī & / dīkṣā bhavaty asaṃdigdhā % tilājyāhutivarjitā // ParTri_25 //
Paratrimsika (partr_pu.htm.txt) 10869933 (0.0):
evaṃ yo vetti tattvena tasya nirvāṇagāminī / / dīkṣā bhavaty asaṃdigdhā tilājyāhutivarjitā // ParTri_25 //
Vasugupta [or Kallata Bhatta?]: Spandakrika (vasspacu.htm.txt) 4512483 (0.0):
* evaṃ yo veda tattvena tasya nirvāṇadāyinī / / * dīkṣā bhavatyasaṃdigdhā tilājyāhutivarjitā || VSpkC_2.6-7:18
Paratrimsika (partr_au.htm.txt) 25470090 (0.050):
dīkṣā bhavaty asaṃdigdhā % tilājyāhutivarjitā // ParTri_25 // / mūrdhni vaktre ca hṛdaye $ guhye mūrtau tathaiva ca &
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvpu.htm.txt) 17207157 (0.058):
dīkṣā bhavaty asaṃdigdhā tilājyāhutivarjitā // ParTri_25 // / ihāsat tāvan na kiṃcid ity uktam / viśvaṃ ca viśvātmakam iti / tataś ca
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8789065 (0.062):
AbhT_13.152a/. dīkṣā bhavatyasandigdhā tilājyāhutivarjitā /
mūrdhni vaktre ca hṛdaye guhye murtau tathaiva ca || 26 || / nyāsaṃ krtvā śikhāṃ baddhvā saptaviṃsatimantritām |
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9381779 (0.041):
mūrdhni vaktre ca hṛdaye $ guhye mūrtau tathaiva ca & / nyāsaṃ krtvā śikhāṃ baddhvā % saptaviṃśatimantritām // ParTri_26 //
Paratrimsika (partr_pu.htm.txt) 10869943 (0.041):
dīkṣā bhavaty asaṃdigdhā tilājyāhutivarjitā // ParTri_25 // / mūrdhni vaktre ca hṛdaye guhye mūrtau tathaiva ca /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15967616 (0.049):
amṛteśīṃ ca yogeśīṃ viśvayoniṃ tṛtīyakām / / mūrdhniṃ vaktre hṛdi nyasyedguhye caraṇayorapi // NarP_1,86.10 //
Paratrimsika (partr_au.htm.txt) 25470093 (0.060):
dīkṣā bhavaty asaṃdigdhā % tilājyāhutivarjitā // ParTri_25 // / mūrdhni vaktre ca hṛdaye $ guhye mūrtau tathaiva ca &
ekaikena diśāṃ bandhaṃ daśānām api kārayet || 27 || / tālatrayam purā dattvā saśabdaṃ vighnaśāntaye |
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9381797 (0.0):
ekaikaṃ tu diśāṃ bandhaṃ $ daśānām api yojayet & / tālatrayam purā dattvā % saśabdaṃ vighnaśāntaye // ParTri_27 //
Paratrimsika (partr_pu.htm.txt) 10869961 (0.0):
ekaikaṃ tu diśāṃ bandhaṃ daśānām api yojayet / / tālatrayam purā dattvā saśabdaṃ vighnaśāntaye // ParTri_27 //
śikhāsaṃkhyābhijaptena toyenābhyukṣayet tataḥ || 28 ||
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9381804 (0.0):
tālatrayam purā dattvā % saśabdaṃ vighnaśāntaye // ParTri_27 // / śikhāsaṃkhyābhijaptena $ toyenābhyukṣayet tataḥ &
Paratrimsika (partr_pu.htm.txt) 10869968 (0.0):
tālatrayam purā dattvā saśabdaṃ vighnaśāntaye // ParTri_27 // / śikhāsaṃkhyābhijaptena toyenābhyukṣayet tataḥ /
puṣpādikaṃ kramāt sarvaṃ liṅgaṃ vā stha.ṅdilaṃ ca vā |
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9381806 (0.0):
śikhāsaṃkhyābhijaptena $ toyenābhyukṣayet tataḥ & / puṣpādikaṃ kramāt sarvaṃ % liṅge vā sthaṇḍile 'thavā // ParTri_28 //
Paratrimsika (partr_pu.htm.txt) 10869970 (0.0):
śikhāsaṃkhyābhijaptena toyenābhyukṣayet tataḥ / / puṣpādikaṃ kramāt sarvaṃ liṅge vā sthaṇḍile 'thavā // ParTri_28 //
caturdaśābhijaptena puṣpeṇāsanakalpanā || 29 || / tatra sṛṣṭiṃ yajed vīraḥ punar evāsanaṃ tataḥ |
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9381822 (0.0):
puṣpādikaṃ kramāt sarvaṃ % liṅge vā sthaṇḍile 'thavā // ParTri_28 // / caturdaśābhijaptena $ puṣpeṇāsanakalpanā &
Paratrimsika (partr_pu.htm.txt) 10869986 (0.0):
puṣpādikaṃ kramāt sarvaṃ liṅge vā sthaṇḍile 'thavā // ParTri_28 // / caturdaśābhijaptena puṣpeṇāsanakalpanā /
sṛṣṭiṃ tu sampuṭīkṛtya paścād yajanam ārabhet || 30 ||
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9381830 (0.0):
tatra sṛṣṭiṃ yajed vīraḥ % punar evāsanaṃ tataḥ // ParTri_29 // / sṛṣṭiṃ tu sampuṭīkṛtya $ paścād yajanam ārabhet &
Paratrimsika (partr_pu.htm.txt) 10869994 (0.0):
tatra sṛṣṭiṃ yajed vīraḥ punar evāsanaṃ tataḥ // ParTri_29 // / sṛṣṭiṃ tu sampuṭīkṛtya paścād yajanam ārabhet /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1246822 (0.064):
paścādyajanamārabhet SvaT_2.155b / paścādyajanamārabhet Stk_2.15d
sarvatattvasusampūrṇām sarvāvayavaśobhitām |
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9381832 (0.0):
sṛṣṭiṃ tu sampuṭīkṛtya $ paścād yajanam ārabhet & / sarvatattvasusampūrṇām % sarvābharaṇabhūṣitām // ParTri_30 //
Paratrimsika (partr_pu.htm.txt) 10869996 (0.0):
sṛṣṭiṃ tu sampuṭīkṛtya paścād yajanam ārabhet / / sarvatattvasusampūrṇām sarvābharaṇabhūṣitām // ParTri_30 //
yajed devīṃ mahābhāgā saptaviṃśatimantritām || 31 || / tataḥ sugandhipuṣpaiś ca yathāśaktyā samarcayet |
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9381847 (0.017):
yajed devīṃ maheśānīṃ $ saptaviṃśatimantritām & / tataḥ sugandhipuṣpais tu % yathāśaktyā samarcayet // ParTri_31 //
Paratrimsika (partr_pu.htm.txt) 10870011 (0.017):
yajed devīṃ maheśānīṃ saptaviṃśatimantritām / / tataḥ sugandhipuṣpais tu yathāśaktyā samarcayet // ParTri_31 //
pūjayet parayā bhaktyā svātmanaṃ ca nivedayet || 32 ||
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9381855 (0.022):
tataḥ sugandhipuṣpais tu % yathāśaktyā samarcayet // ParTri_31 // / pūjayet parayā bhaktyā $ ātmanaṃ ca nivedayet &
Paratrimsika (partr_pu.htm.txt) 10870019 (0.023):
tataḥ sugandhipuṣpais tu yathāśaktyā samarcayet // ParTri_31 // / pūjayet parayā bhaktyā ātmanaṃ ca nivedayet /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16874959 (0.043):
pūjayet parayā bhaktyā BrP_28.47a / pūjayet parayā bhaktyā BrP_57.12c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16874966 (0.043):
pūjayet parayā bhaktyā BrP_57.12c / pūjayet parayā bhaktyā BrP_67.23a / pūjayet parayā bhaktyā BrP_67.46c
evaṃ yajanam ākhyātam agnikārye 'py ayaṃ vidhiḥ | / kṛtapūjāvidhiḥ samyak smaran bījam prasiddhyati || 33 ||
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9382516 (0.0):
kṛtapūjāvidhiḥ samyak $ smaran bījaṃ prasiddhyati &
Paratrimsika (partr_au.htm.txt) 25470187 (0.0):
kṛtapūjāvidhiḥ samyak $ smaran bījaṃ prasiddhyati & / ādyantarahitaṃ bījaṃ % vikasat tithimadhyagam \
Paratrimsika (partr_pu.htm.txt) 10870021 (0.0):
pūjayet parayā bhaktyā ātmanaṃ ca nivedayet / / evaṃ yajanam ākhyātam agnikārye 'py ayaṃ vidhiḥ // ParTri_32 //
Paratrimsika (partr_pu.htm.txt) 10870031 (0.0):
kṛtapūjāvidhiḥ samyak smaran bījaṃ prasiddhyati /
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvpu.htm.txt) 17208058 (0.037):
kṛtapūjāvidhiḥ samyak smaran bījaṃ prasiddhyati / / evam anavarataṃ vyavahāreṣv api bījaṃ smarann eva smaraṇād eva
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9382523 (0.056):
evam anavarataṃ vyavahāreṣv api bījaṃ smarann eva smaraṇād eva / kṛtapūjāvidhiḥ prakarṣeṇānyakulaśāstrādiśaivavaiṣṇavāntaśāstrātirekeṇaiva
ādyantarahitam bījaṃ vikasat tithimadhyagam |
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9382856 (0.0):
ādyantarahitaṃ bījaṃ % vikasat tithimadhyagam \
Paratrimsika (partr_au.htm.txt) 25470190 (0.0):
kṛtapūjāvidhiḥ samyak $ smaran bījaṃ prasiddhyati & / ādyantarahitaṃ bījaṃ % vikasat tithimadhyagam \
Paratrimsika (partr_pu.htm.txt) 10870040 (0.0):
kṛtapūjāvidhiḥ samyak smaran bījaṃ prasiddhyati / / ādyantarahitaṃ bījaṃ vikasat tithimadhyagam /
hṛtpadmāntargataṃ dhyāyet somāṃśuṃ nityam abhyasyet || 34 ||
Paratrimsika (partr_pu.htm.txt) 10870045 (0.0):
ādyantarahitaṃ bījaṃ vikasat tithimadhyagam / / hṛtpadmāntargataṃ dhyāyet somāṃśaṃ nityam abhyasyet // ParTri_33 //
yān yān kāmayate kāmāṃs tān tāñ cchīghram avāpnuyāt |
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9383239 (0.0):
ParTri_34: / yān yān kāmayate kāmāṃs tān tāñ cchīghram avāpnuyāt /
Gopatha-Brahmana 1,1.1 - 1,3.6 (gopthbru.htm.txt) 13230839 (0.050):
'bhavaṃs tad apām aptvam āpnoti vai sa sarvān kāmān yān kāmayate //
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5056049 (0.050):
(GBr_1,1.2x) āpnoti vai sa sarvān kāmān yān kāmayate || 2 ||
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22528173 (0.059):
BhP_04.13.034/1 tāṃs tān kāmān harir dadyād yān yān kāmayate janaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2676706 (0.059):
tāṃs tān kāmān harir dadyād yān yān kāmayate janaḥ /
ajñaḥ pratyakṣatām eti sarvajñatvaṃ na saṃśayaḥ || 35 ||
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9383243 (0.0):
yān yān kāmayate kāmāṃs tān tāñ cchīghram avāpnuyāt / / asmāt pratyakṣatām eti sarvajñatvaṃ na saṃśayaḥ // ParTri_34 //