View original HTML file with complete header information
akāmakṛtapāpasya Par_8.1c / akāmatas tu yo bhuṅkte Par_11.25c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8964940 (0.0):
akasmāt kāraṇaṃ vinā K_843d / akāmakṛtapāpasya Par_8.1c / akāmatas tu yo bhuṅkte Par_11.25c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986031 (0.044):
gavāṃ bandhanayoktreṣu bhaven mṛtyur akāmataḥ / / akāmakṛtapāpasya prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet (II,1, p. 199) // Par_8.1 //
akāmakṛtapāpasya Par_8.1c / akāmatas tu yo bhuṅkte Par_11.25c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8964940 (0.0):
akasmāt kāraṇaṃ vinā K_843d / akāmakṛtapāpasya Par_8.1c / akāmatas tu yo bhuṅkte Par_11.25c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986031 (0.044):
gavāṃ bandhanayoktreṣu bhaven mṛtyur akāmataḥ / / akāmakṛtapāpasya prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet (II,1, p. 199) // Par_8.1 //
akṛtvā pitṛtarpaṇam Par_12.13d / akṛtvā vapanaṃ tasya Par_9.54a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8965074 (0.019):
akṛtvā nityakarmāṇi Ang_1.260a / akṛtvā pitṛtarpaṇam Par_12.13d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8965091 (0.042):
akṛtvā vapanaṃ tasya Par_9.54a / akṛtvā vapanaṃ teṣāṃ YS99v_56c
akṛtvā vaiśvadevaṃ tu Par_1.56a / akṣayāṃl labhate lokān Par_3.31c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8965091 (0.022):
akṛtvā vapanaṃ tasya Par_9.54a / akṛtvā vapanaṃ teṣāṃ YS99v_56c
agamyā gamane caiva Par_10.1c / agnikāryāt paribhraṣṭāḥ Par_12.32(31)a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8965306 (0.0):
agnikāryaṃ tataḥ kuryāt Yj_1.25c / agnikāryāt paribhraṣṭāḥ Par_12.32(31)a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21989244 (0.055):
kuśena coddhṛtaṃ toyaṃ somapānasamaṃ bhavet (II,2, p. 26) // Par_12.31(30) / agnikāryāt paribhraṣṭāḥ saṃdhyopāsanavarjitāḥ /
agnicit kapilā satrī Par_12.47(46)a / agninā copacūlanam Par_5.6d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8965310 (0.0):
agnikāryāt paribhraṣṭāḥ Par_12.32(31)a / agnicit kapilā satrī Par_12.47(46)a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21989463 (0.038):
anyāyena tu yo jīvet sarvakarmabahiṣkṛtaḥ // Par_12.46(45) // / agnicit kapilā satrī rājā bhikṣur mahodadhiḥ /
agnir āpaś ca vedāś ca Par_12.21(20)a / agnivarṇaṃ surāṃ pibet Par_12.76(75)d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8965365 (0.0):
agnivarṇaṃ nyaset piṇḍaṃ Yj_2.105c / agnivarṇaṃ surāṃ pibet Par_12.76(75)d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21989879 (0.028):
surāpānaṃ sakṛt kṛtvā agnivarṇaṃ surāṃ pibet (II,2, p. 80) // / Par_12.76(75) //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8965340 (0.051):
agnipakvāśano vā syāt Mn_6.17a / agnir āpaś ca vedāś ca Par_12.21(20)a / agnir āpas tathaiva ca Mn_7.209Mb
agnividyudvipannānāṃ Par_9.42c / agniṣṭomaphalaṃ hi tat Par_6.52b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8965376 (1.192):
agnivāyuravibhyas tu Mn_1.23a / agnividyudvipannānāṃ Par_9.42c / agniṣṭomaphalaṃ hi tat Par_6.52b
agnisaṃskaraṇe teṣāṃ Par_3.16/1c / agnihotropakaraṇam Par_5.22a
aṅgapratyaṅgasaṃpūrṇo Par_9.16c / aṅgavid dharmapāṭhakaḥ Par_8.27b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8965598 (5.960):
aṅgapratyaṅgasaṃpūrṇo Par_9.16c / aṅgam abrāhmaṇasya tu Yj_2.215b
Angirasasmrti (angirsiu.htm.txt) 7016627 (0.049):
aṅgaviddharmapāṭhakaḥ Ang_2,5.1b / aṅgāni tattatkāleṣu Ang_1.103a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8965583 (0.057):
aṅgapratyaṅgasaṃpūrṇe YS99v_44a / aṅgapratyaṅgasaṃpūrṇo Par_9.16c / aṅgam abrāhmaṇasya tu Yj_2.215b
aṅgaśuddhiś ca jāyate Par_3.3b / aṅgulīṣu daśaiva tu Par_5.16d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8965600 (0.021):
aṅgaviddharmapāṭhakaḥ Ang_2,5.1b / aṅgaśuddhiś ca jāyate Par_3.3b
aṅguṣṭhamātrasthūlas tu Par_9.10a / aṅguṣṭhārdhaṃ tu gomayam Par_11.30d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8965652 (0.0):
aṅgulyor eva vā chedaṃ Mn_8.370c / aṅguṣṭhamātrasthūlas tu Par_9.10a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988464 (0.023):
mūtram ekapalaṃ dadyād aṅguṣṭhārdhaṃ tu gomayam (II,1, p. 434) // / Par_11.30 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8965659 (0.042):
aṅguṣṭhamātrasthūlas tu Par_9.10a / aṅguṣṭhamātrasthūlas tu YS99v_41a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8965667 (0.044):
aṅguṣṭhamūlasya tale Mn_2.59a / aṅguṣṭhārdhaṃ tu gomayam Par_11.30d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986736 (0.045):
prahṛtā vā mṛtā vāpi tad dhi hetur nipātane // Par_9.9 // / aṅguṣṭhamātrasthūlas tu bāhumātraḥ pramāṇataḥ /
aṅgair unmīlyate śanaiḥ Par_8.19b / acchidram iti yad vākyaṃ Par_6.51c
achinnāgrāḥ śukatviṣaḥ Par_11.34d / ajaptvāgnim ahūya ca Par_12.44(43)b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8965730 (0.023):
acchidraṃ sadguṇaṃ sāṅgaṃ Ang_1.904a / achinnāgrāḥ śukatviṣaḥ Par_11.34d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988525 (0.034):
saptāvarās tu ye darbhā achinnāgrāḥ śukatviṣaḥ (II,1, p. 436) // Par_11.34
ajātadantā ye bālā Par_3.14a / ajinaṃ mekhalā daṇḍo Par_12.3a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8965760 (0.025):
ajaḥ śarīragrahaṇāt Yj_3.69c / ajātadantā ye bālā Par_3.14a
ajñātvā dharmaśāstrāṇi Par_8.6a / ajñānāc caikabhaktena tv Par_6.25c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8965931 (0.0):
ajñānāc caikabhaktena tv Par_6.25c / ajñānāt kṛcchram uddiṣṭaṃ YS182v_2.2c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8965908 (0.051):
ajñātvā dharmaśāstrāṇi Par_8.6a / ajñātvā dharmaśāstrāṇi YS182v_4.29a
ajñānāt kṛṣikartāro Par_8.3c / ajñānāt prāśya viṇmūtraṃ Par_12.2a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8965961 (0.0):
ajñānāt tu surāṃ pītvā Yj_3.255a / ajñānāt prāśya viṇmūtraṃ Mn_11.150[149M]a
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2517472 (0.018):
ajñānāt kṣetrikasya tu Mn_8.243d / ajñānāt prāśya viṇmūtraṃ Mn_11.150[149M]a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988827 (0.021):
maithune pretadhūme ca snānam eva vidhīyate (II,2, p. 1) // Par_12.1 // / ajñānāt prāśya viṇmūtraṃ surāsaṃspṛṣṭam eva ca /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8965940 (0.035):
ajñānāt kṛcchram uddiṣṭaṃ YS182v_2.2c / ajñānāt kṛṣikartāro Par_8.3c / ajñānāt kṣetrikasya tu Mn_8.243d
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6793086 (0.056):
sarvaṃ hastyaśvaśastrādyairniścayaṃ kṛcchrameva tu // GarP_1,222.56 // / ajñānātprāśya viṇmūtraṃ surāsaṃspṛṣṭameva ca /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4830966 (0.060):
ajñānāt prāśya viṇmūtraṃ surāsaṃspṛṣṭameva ca //AP_173.024cd/
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13445933 (0.060):
ajñānāt prāśya viṇmūtraṃ surāsaṃspṛṣṭameva ca /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21517254 (0.060):
Manu11.150a[149ṃa]/ ajñānāt prāśya viṣ.mūtraṃ surāsaṃspṛṣṭam eva ca |
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18601212 (0.060):
prāṇān apsu trir āyamya ghṛtaṃ prāśya viśudhyati // Mn_11.149[148M] // / ajñānāt prāśya viṇmūtraṃ surāsaṃspṛṣṭam eva ca /
ajñānāt spṛśate yadi Par_12.55(54)d / ajñānād āpadāpi vā Par_11.5b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8965963 (0.0):
ajñānāt prāśya viṇmūtraṃ Par_12.2a / ajñānāt spṛśate yadi Par_12.55(54)d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8966013 (0.052):
ajñānād bhuñjate dvijaḥ Par_11.10b / ajñānād bhuñjate viprāḥ Par_11.16a / ajñānād yadi vā jñānāt Mn_11.232[231M]a
ajñānād bhuñjate dvijaḥ Par_11.10b / ajñānād bhuñjate viprāḥ Par_11.16a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8966015 (0.0):
ajñānād brāhmaṇo bhuktvā YS99v_26a / ajñānād bhuñjate dvijaḥ Par_11.10b / ajñānād bhuñjate viprāḥ Par_11.16a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988258 (0.028):
svakarmaṇi ratān nityaṃ na tān śūdrān tyajed dvijaḥ // Par_11.15 // / ajñānād bhuñjate viprāḥ sūtake mṛtake 'pi vā /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302700 (0.063):
bhuktvā rathyopasarpaṇe Par_12.18b / bhuṅkte 'jñānād dvijaśreṣṭhaś Par_6.32a / bhuñjate ye dvijādhamāḥ Par_1.56b
ajñānena tu yo gacchet Par_10.11a / ata ūrdhvaṃ tu ye viprāḥ Par_8.15a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8966074 (0.0):
ata ūrdhvaṃ tu yatsnātaḥ Ang_2,9.13a / ata ūrdhvaṃ tu ye viprāḥ Par_8.15a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8966025 (0.030):
ajñānināṃ jñānināṃ ca Ang_1.14c / ajñānena tu yo gacchet Par_10.11a
Angirasasmrti (angirsiu.htm.txt) 7016716 (0.030):
ata ūrdhvaṃ tu ye viprāḥ Ang_2,4.8a / ata ūrdhvaṃ tu snātānāṃ Ang_2,9.4a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987600 (0.039):
mātṛṣvasṛgame caivam ātmameḍhranikartanam (II,1, p. 316) // Par_10.10 // / ajñānena tu yo gacchet kuryāc cāndrāyaṇadvayam /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986214 (0.059):
svavṛttiparituṣṭo ye pariṣat sā prakīrtitā // Par_8.14 // / ata ūrdhvaṃ tu ye viprāḥ kevalaṃ nāmadhārakāḥ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8966011 (0.062):
ajñānād bhuñjate dvijaḥ Par_11.10b / ajñānād bhuñjate viprāḥ Par_11.16a
ata ūrdhvaṃ trirātraṃ syād Par_12.53(52)c / ata ūrdhvaṃ prasūtiḥ syād Par_3.16c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8966087 (0.0):
ata ūrdhvaṃ tu snātānāṃ Ang_2,9.4a / ata ūrdhvaṃ trayo 'py ete Mn_2.39a / ata ūrdhvaṃ trirātraṃ syād Par_12.53(52)c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8966115 (0.0):
ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi Ang_2,12.1a / ata ūrdhvaṃ prasūtiḥ syād Par_3.16c / ata ūrdhvaṃ rajasvalā Par_7.5b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300822 (0.054):
na tyajet tu kadācana Par_6.47b / na trirātram ahorātraṃ Par_3.11c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299796 (0.058):
triyugaṃ ca caturyugam Par_12.54(53)b / trirātram aśucir bhavet Par_3.16/1d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003451 (0.059):
trirātram upavāsena Par_11.10c / trirātraṃ kṣitipātane Par_11.53d / trirātraṃ kṣepaṇaṃ smṛtam Mn_4.119b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299828 (0.059):
trirātram upavāsī syād Par_11.55a / trirātram upavāsena Par_11.10c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983797 (0.061):
abdārdham abdam ekaṃ vā tad ūrdhvaṃ caiva tatsamaḥ // Par_4.10 // / trirātraṃ prathame pakṣe dvitīye kṛcchram ācaret /
ata ūrdhvaṃ rajasvalā Par_7.5b / ataḥ paraṃ gṛhasthasya Par_2.1a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8966116 (0.0):
ata ūrdhvaṃ prasūtiḥ syād Par_3.16c / ata ūrdhvaṃ rajasvalā Par_7.5b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8966152 (0.042):
ataḥ kriyā tadā proktā K_211c / ataḥ paraṃ gṛhasthasya Par_2.1a / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi Mn_9.56c
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi Par_6.1a / ataḥ śuddhiṃ pravakṣyāmi Par_3.1a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8966151 (0.042):
ataḥ kriyā tadā proktā K_211c / ataḥ paraṃ gṛhasthasya Par_2.1a / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi Mn_9.56c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8966160 (0.055):
ataḥ paraṃ gṛhasthasya Par_2.1a / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi Mn_9.56c / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi Mn_10.131c
atikṛcchraṃ ca rudhire Par_11.54a / atikṛcchraḥ sa ucyate Par_11.55b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8966207 (0.0):
atikṛcchraṃ ca rudhire Par_11.54a / atikṛcchraṃ nipātane Mn_11.208[207M]b / atikṛcchraḥ sa ucyate Par_11.55b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988777 (0.052):
avagūrya tv ahorātraṃ trirātraṃ kṣitipātane (II,1, p. 455) // Par_11.53 // / atikṛcchraṃ ca rudhire kṛcchro 'bhyantaraśoṇite /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8966199 (0.052):
atikṛcchraṃ caran dvijaḥ Mn_11.213[212M]d / atikṛcchraṃ ca rudhire Par_11.54a
atikṛcchre trayodaśa Par_9.25d / atikopaṃ vivarjayet Par_9.61d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8966207 (0.0):
atikṛcchraṃ nipātane Mn_11.208[207M]b / atikṛcchraḥ sa ucyate Par_11.55b / atikṛcchre trayodaśa Par_9.25d
atithir yasya bhagnāśas Par_1.46c / atithir yasya bhagnāśo Par_1.45a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8966272 (0.0):
atithir brāhmaṇaḥ smṛtaḥ Mn_3.102[92M]b / atithir yasya bhagnāśas Par_1.46c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16754052 (0.022):
atithibhyas tu yo dadyād BrP_163.16c / atithir yasya bhagnāśo BrP_222.36a
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7732760 (0.032):
atithir yasya bhagnāśo ViP_3,9.15a / atithir yasya bhagnāśo ViP_3,11.68a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21982491 (0.038):
gacchantaṃ cānuyānena prītim utpādayed gṛhī (I,1, p. 400) // Par_1.44 // / atithir yasya bhagnāśo gṛhāt pratinivartate /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26897592 (0.060):
gṛhāgatānāṃ dadyāc ca % śayanāsanabhojanam // BrP_222.35 // / atithir yasya bhagnāśo $ gṛhāt pratinivartate &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11168894 (0.060):
gṛhāgatānāṃ dadyāc ca śayanāsanabhojanam // BrP_222.35 // / atithir yasya bhagnāśo gṛhāt pratinivartate /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18207475 (0.062):
Viṣṇu 67.33a/ atithir yasya bhagna-āśo gṛhāt pratinivartate\ /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17400030 (0.062):
tatpūjayā svargam āpnoti // Vi_67.32 // / atithir yasya bhagnāśo gṛhāt pratinivartate /
Visnusmrti (visnu_iu.htm.txt) 14388834 (0.063):
atithir yasya bhagnāśo Vi_67.33a / atithīṃś ca labhemahi Vi_73.30b
atithiṃ tatra saṃprāptaṃ Par_1.43a / atithiṃ taṃ vijānīyān Par_1.41c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8966286 (5.960):
atithiṃ cānanujñāpya Mn_4.122a / atithiṃ tatra saṃprāptaṃ Par_1.43a / atithiṃ taṃ vijānīyān Par_1.41c
atidāhe caret pādaṃ Par_9.29a / atidāhe 'tivāhe ca Par_9.28a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8966306 (0.0):
atithau taddinabhrāntyā Ang_1.948a / atidāhe caret pādaṃ Par_9.29a / atidāhe 'tivāhe ca Par_9.28a
atimānād atikrodhāt Par_4.1a / ativṛṣṭihatānāṃ ca Par_9.43c
ato 'nyathā bhaved doṣas Par_6.56a / atrer viṣṇoś ca saṃvartād Par_1.13c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8966532 (0.043):
atrāham amukaḥ sākṣī Yj_2.87c / atrer viṣṇoś ca saṃvartād Par_1.13c / atraiva paśavo hiṃsyā Mn_5.41c
athavā brāhmaṇās tuṣṭāḥ Par_6.54c / athavā vāmadaivyena Par_11.18c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8966647 (0.0):
atha vāpy abhyasan vedaṃ Yj_3.204a / athavā brāhmaṇās tuṣṭāḥ Par_6.54c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985198 (0.062):
upavāso vrataṃ homo dvijasaṃpāditāni vai / / athavā brāhmaṇās tuṣṭāḥ sarvaṃ kurvanty anugraham (II,1, p. 129) //
athāto dravyaśuddhis tu Par_7.1a / athāto himaśailāgre Par_1.1a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8966676 (0.0):
atha svahastenārūḍhas K_370a / athāto dravyaśuddhis tu Par_7.1a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985495 (0.049):
analajvālayā śuddhir gorasasya vidhīyate // Par_6.75 // / =dravyaśuddhih= / athāto dravyaśuddhis tu parāśaravaco yathā /
adātā karṣakaś caiva Par_2.10a / aduṣṭā saṃtatā dhārā Par_7.35a
adbhiḥ prakṣālanaṃ proktam Par_5.6c / advitīyā gatā caiva Par_10.32a
adhamaṃ yācamānāya Par_1.29c / adhīyānasya nityaśaḥ Par_12.34(33)b
adhyetavyaṃ prayatnena Par_12.[82](81)c / adhyetavyo 'py ekadeśo Par_12.33(32)c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8967256 (0.0):
adhyetavyaṃ prayatnataḥ Mn_1.103b / adhyetavyaṃ prayatnena Par_12.[82](81)c / adhyetavyo 'py ekadeśo Par_12.33(32)c
adhvānaṃ naiva gacchati Par_9.51b / anaḍutsahitāṃ gāṃ ca Par_4.6c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8967300 (0.0):
anagnir aniketaḥ syān Mn_6.25c / anaḍutsahitāṃ gāṃ ca Par_4.6c / anaḍutsahitāṃ gāṃ ca Par_12.76(75)a
anaḍutsahitāṃ gāṃ ca Par_12.76(75)a / anaḍvān yoktrayantritaḥ Par_9.30b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8967300 (0.0):
anagnir aniketaḥ syān Mn_6.25c / anaḍutsahitāṃ gāṃ ca Par_4.6c / anaḍutsahitāṃ gāṃ ca Par_12.76(75)a
analajvālayā śuddhir Par_6.75c / anāthaṃ brāhmaṇaṃ pretaṃ Par_3.39a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8967490 (0.056):
anāthapretasaṃskārād Ang_1.141a / anāthaṃ brāhmaṇaṃ pretaṃ Par_3.39a / anāthās te tu nirdiṣṭās K_962c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983530 (0.056):
tat somapānena kilāsya tulyaṃ saṃgrāmayajñe vidhivac ca dṛṣṭam // Par_3.38 / anāthaṃ brāhmaṇaṃ pretaṃ ye vahanti dvijātayaḥ /
anāhitāgnayo ye 'nye Par_8.12a / anityam āgato yasmāt Par_1.42c
anivārayatāṃ teṣāṃ Par_9.47c / anugacchen nīyamānaṃ Par_3.45c / anugamyecchayā pretaṃ Par_3.42a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8967787 (0.059):
anugacchettayoḥ śrāddhaṃ Ang_1.993c / anugacchen nīyamānaṃ Par_3.45c / anugamyāmbhasi snātvā Yj_3.26c
anugrāhyo hy ahaṃ tava Par_1.12b / anucchiṣṭena śūdreṇa Par_7.21c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8967812 (5.960):
anugrahaṃ tu vakṣyāmi Ang_2,8.4c / anugrāhyo hy ahaṃ tava Par_1.12b / anucchiṣṭena śūdreṇa Par_7.21c
anujñātas tu kurvīta Par_4.29c / anusmṛtya bravīmi vaḥ Par_1.35b
antarā daśāhasya Par_3.28a / antarā mṛtasūtake Par_3.27b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8968127 (0.019):
antarā janmamaraṇe Yj_3.20a / antarā daśāhasya Par_3.28a / antarā patite piṇḍe Yj_2.107c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8968138 (0.032):
antarā brāhmaṇaṃ kṛtvā Ang_2,5.12c / antarā mṛtasūtake Par_3.27b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983378 (0.055):
pūrvasaṃkalpitaṃ dravyaṃ dīyamānaṃ na duṣyati (I,2, p. 262) // Par_3.27 // / antarā daśāhasya punar maraṇajanmanī /
antarikṣam ṛtau tathā Par_12.62(61)b / antarjala ubhe saṃdhye Par_6.4c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8968158 (0.0):
antargataśave grāme Mn_4.108a / antarjala ubhe saṃdhye Par_6.4c
antardaśāhe viprasya hy Par_12.29(28)c / andhe tamasi majjati Par_4.2b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8968185 (0.022):
antardaśāhe bhuktvānnaṃ Ang_2,9.1a / antardaśāhe viprasya hy Par_12.29(28)c
annam ucchiṣṭitaṃ yadā Par_11.6b / annaśuddhis tathaiva ca Par_6.67d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8968370 (0.038):
annam iṣtaṃ haviṣyaṃ ca Yj_1.240a / annam ucchiṣṭitaṃ yadā Par_11.6b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299445 (0.058):
tam agārād vinirvāsya Par_6.46c / tayor annam adattvā tu Par_1.51c
annasyoddhṛtya tan.mātraṃ Par_6.72c / annaṃ bhuktvā dvijaḥ kuryād Par_12.60(59)c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8968424 (0.018):
annaṃ pitṛmanuṣyebhyo Yj_1.104a / annaṃ bhuktvā dvijaḥ kuryād Par_12.60(59)c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8968391 (0.019):
annaśeṣo 'khilaḥ punaḥ Ang_1.895b / annasyoddhṛtya tan.mātraṃ Par_6.72c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988676 (0.058):
parapākanivṛttasya parapākaratasya ca (II,1, p. 446) // Par_11.45 // / apacasya ca bhuktvānnaṃ dvijaś cāndrāyaṇaṃ caret /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2296802 (0.063):
apakvāśī dinaṃ tiṣṭhet Par_6.5c / apacasya ca bhuktvānnaṃ Par_11.46a
annādye kīṭasamyukte Par_6.64c / anyatrāṅkanalakṣmabhyāṃ Par_9.27a
anyathā kurute kiṃcit Par_1.64c / anyathā kurvate karma tv Par_5.25a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8968554 (0.0):
anyathā kilviṣī nṛpaḥ K_816d / anyathā kurute kiṃcit Par_1.64c / anyathā kurvate karma tv Par_5.25a
anyathā bhrūṇahā bhavet Par_6.61b / anyadā tv aśucī rātris Par_12.23(22)c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8968612 (0.028):
anyathaiṣa vidhiḥ satām Nar_12.27d / anyadā tv aśucī rātris Par_12.23(22)c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21989123 (0.039):
anyadā tv aśucī rātris tasmāt tāṃ parivarjayet // Par_12.23(22) //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8968594 (0.052):
anyathābhāvadoṣeṇa YS182v_2.5c / anyathā bhrūṇahā bhavet Par_6.61b
anyāthā bhāvadoṣeṇa Par_10.3c / anyāyena tu yo jīvet Par_12.46(45)c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8968735 (0.026):
anyāyena kṛtaṃ tu tat K_068b / anyāyena tu yo jīvet Par_12.46(45)c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8968712 (0.058):
anyākṣaraniveśena Nar_M2.17a / anyāthā bhāvadoṣeṇa Par_10.3c
anye kaliyuge nṝṇāṃ Par_1.22c / anye kṛtayuge dharmās Par_1.22a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8968785 (0.0):
anyāṃś ca vanacāriṇaḥ Mn_8.260d / anye kaliyuge nṝṇāṃ Mn_1.85c / anye kaliyuge nṝṇāṃ Par_1.22c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8968794 (0.0):
anye kaliyuge nṝṇāṃ Par_1.22c / anye kṛtayuge dharmās Mn_1.85a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21982196 (0.041):
tathaiva dharmān smarati manuḥ kalpāntare 'ntare (I,1, p. 112) // Par_1.21 / anye kṛtayuge dharmās tretāyāṃ dvāpare yuge /
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2518245 (0.046):
anyāṃś ca vanacāriṇaḥ Mn_8.260d / anye kaliyuge nṝṇāṃ Mn_1.85c / anye kṛtayuge dharmās Mn_1.85a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303500 (0.062):
yugaṃ yugadvayaṃ caiva Par_12.54(53)a / yuge yuge ca ye dharmās Par_1.33a
anye ye vānugantāraḥ Par_4.5c / anyeṣu dharmakhāteṣu Par_9.40c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8968835 (0.0):
anyeṣāṃ lagnakopetaṃ K_628c / anyeṣu cātipāpeṣu K_093c / anyeṣu dharmakhāteṣu Par_9.40c
anyeṣu na nadīmukhe Par_9.5b / anyo vāpi ca bāndhavaḥ Par_5.23b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8968840 (0.0):
anyeṣu dharmakhāteṣu Par_9.40c / anyeṣu na nadīmukhe Par_9.5b
anvahaṃ tu pravartate Par_7.16d / apakvāśī dinaṃ tiṣṭhet Par_6.5c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8968956 (0.050):
apakṛṣṭaprasūtayaḥ Mn_9.24b / apakvāśī dinaṃ tiṣṭhet Par_6.5c
apacasya ca bhuktvānnaṃ Par_11.46a / apacasya ca yad dānaṃ Par_11.46c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8968971 (0.0):
apakṣapatitaṃ vacaḥ Nar_M3.1b / apacasya ca bhuktvānnaṃ Par_11.46a / apacasya ca yad dānaṃ Par_11.46c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988676 (0.047):
parapākanivṛttasya parapākaratasya ca (II,1, p. 446) // Par_11.45 // / apacasya ca bhuktvānnaṃ dvijaś cāndrāyaṇaṃ caret /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2296730 (0.063):
annasyoddhṛtya tan.mātraṃ Par_6.72c / annaṃ bhuktvā dvijaḥ kuryād Par_12.60(59)c
apacaḥ parikīrtitaḥ Par_11.50b / apahṛtya suvarṇaṃ tu Par_12.77(76)c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8968972 (0.0):
apacasya ca bhuktvānnaṃ Par_11.46a / apacasya ca yad dānaṃ Par_11.46c / apacaḥ parikīrtitaḥ Par_11.50b
apūrvaś cātitihir yathā Par_1.49b / apūrvaḥ suvratī vipro hy Par_1.49a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8969365 (0.0):
apūrṇaṣoḍaśābdasya YSS_1.20a / apūrvaś cātitihir yathā Par_1.49b / apūrvaḥ suvratī vipro hy Par_1.49a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21982549 (0.0):
hṛdaye kalpayed devaṃ sarvadevamayo hi saḥ (I,1, p. 404) // Par_1.48 // / apūrvaḥ suvratī vipro hy apūrvaś cātitihir yathā /
apṛcchann ṛṣayaḥ purā Par_1.1d / apṛṣṭvā caiva bhartāraṃ Par_4.18a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8969367 (0.0):
apūrvaḥ suvratī vipro hy Par_1.49a / apṛcchann ṛṣayaḥ purā Par_1.1d
apeyaṃ tad vijānīyāt Par_11.40c / apraśastaṃ niśi snānaṃ Par_12.22(21)c
aphālakṛṣṭam aśnīyād Par_6.14c / abdārdham abdam ekaṃ vā Par_4.10c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8969658 (0.027):
abdaṃ hutvā ghṛtaṃ dvijaḥ Mn_11.256[255M]b / abdārdham abdam ekaṃ vā Par_4.10c
abhakṣasya ca bhakṣaṇam Par_1.66b / abhigacchati yo dvijaḥ Par_10.5b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8969760 (0.038):
abhigacchati yo dvijaḥ Par_10.5b / abhigacchaṃs tu tiṣṭhataḥ Mn_2.196b
abhigamya kṛte dānaṃ Par_1.28a / abhigamyottamaṃ dānam Par_1.29a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8969771 (0.018):
abhigantāsmi bhaginīṃ Yj_2.205a / abhigamya kṛte dānaṃ Par_1.28a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21982292 (0.060):
dvāpare yācamānāya sevayā dīyate kalau // Par_1.28 // / abhigamyottamaṃ dānam āhūyaiva tu madhyamam /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21982278 (0.062):
dvāpare caikamāsena kalau saṃvatsareṇa tu // Par_1.27 // / abhigamya kṛte dānaṃ tretāsv āhūya dīyate /
abhivādya prasādayet Par_11.52b / abhojyasyānnam eva ca Par_11.4b
amantro brāhmaṇas tathā Par_8.17d / amāvāsyāṃ na bhuñjīta hy Par_10.2c
amedhyareto gomāṃsaṃ Par_11.1a / amedhyāni tu sarvāṇi Par_8.23a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8970227 (0.026):
amedhyaprabhavāni ca Mn_5.5d / amedhyareto gomāṃsaṃ Par_11.1a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988048 (0.040):
na praduṣyanti darbhāś ca yajñeṣu camasā yathā // Par_10.41 // / amedhyareto gomāṃsaṃ caṇḍālānnam athāpi vā /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8970258 (0.057):
amedhyāni tu sarvāṇi Par_8.23a / amedhyena tu saṃspṛṣṭo YSS_1.4Aa
ayācitāśy ekam ahar Par_8.37c / ayomukhena kāṣṭhena Par_2.9a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8970377 (0.020):
ayācitāśī mitabhuk Yj_3.204c / ayācitāśy ekam ahar Par_8.37c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8970442 (0.064):
ayonau gacchato yoṣāṃ Yj_2.293a / ayomukhena kāṣṭhena Par_2.9a
araṇiṃ kṛṣṇamārjāraṃ Par_12.48(47)a / araṇīṃ muṣkayor api Par_5.19b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8970460 (0.0):
arakṣyamāṇāḥ kurvanti Yj_1.337a / araṇiṃ kṛṣṇamārjāraṃ Par_12.48(47)a / araṇīṃ muṣkayor api Par_5.19b
araṇyeṣu viśeṣataḥ Par_9.56d / arghyāsanapradānena Par_1.43c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8970584 (0.057):
arghyārthaṃ pitṛpātreṣu Yj_1.253c / arghyāsanapradānena Par_1.43c / arcayed āśramāgatān Mn_6.7d
ardhakṛcchraṃ caret pūrvā Par_7.13a / ardhaṃ cāndrāyaṇaṃ caret Par_11.2b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8970791 (0.021):
arddhakṛcchran tu khāte syāt YS78v_69c / ardhakṛcchraṃ caret pūrvā Par_7.13a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985660 (0.038):
spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ brāhmaṇī kṣatriyā tathā // Par_7.12 // / ardhakṛcchraṃ caret pūrvā pādam ekam anantarā /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8970839 (0.040):
ardhaṃ kṣipedviprapātre Ang_1.812c / ardhaṃ cāndrāyaṇaṃ caret Par_11.2b / ardhaṃ dvayor apahṛtaṃ K_622c
ardhe bhukte tu yo vipras Par_12.41(40)a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8970857 (0.0):
ardhe bhukte tu yo vipras Par_12.41(40)a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21989374 (0.0):
bhuñjāno hi vaded yas tu tad annaṃ parivarjayet (II,2, p. 31) // / Par_12.40(39) // / ardhe bhukte tu yo vipras tasmin pātre jalaṃ pibet /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305754 (0.053):
svargaiṣiṇo vātra yathā yānti Par_3.36b / svalpam annaṃ tyajed vipraḥ Par_6.72a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9077145 (0.055):
svalpam annaṃ tyajed vipraḥ Par_6.72a / svalpasāhasakarttā yaḥ YSS_2.74a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985442 (0.055):
kākaśvānāvalīḍhaṃ tu gavāghrātaṃ khareṇa vā (II,1, p. 141) // Par_6.71 // / svalpam annaṃ tyajed vipraḥ śuddhir droṇāḍhake bhavet /
alpaṃ parityajet tatra Par_6.75a / avagāheta sāgaram Par_12.71(70)d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8971073 (0.052):
avakrayas tribhāgena K_711c / avagāheta sāgaram Par_12.71(70)d / avagāhya tu vāruṇam Par_12.10b
avagāhya tu vāruṇam Par_12.10b / avagāhya pitā śuciḥ Par_3.23d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8971078 (0.0):
avagāheta sāgaram Par_12.71(70)d / avagāhya tu vāruṇam Par_12.10b
avagūrya tv ahorātraṃ Par_11.53c / avadhūnoti yaḥ keśān Par_12.15a
avijñātas tu caṇḍālo Par_6.34a / avijñātā tu tiṣṭhati Par_6.44d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8971225 (0.041):
avijñātakrayo doṣas K_623a / avijñātas tu caṇḍālo Par_6.34a / avijñātahatasyāśu Yj_2.280a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984911 (0.059):
daśāhaṃ niyamasthasya vrataṃ tat tu vinirdiśet (II,1, p. 116) // Par_6.33 / avijñātas tu caṇḍālo yatra veśmani tiṣṭhati /
aver bastasya ghātakaḥ Par_6.14b / avrataḥ savrato vāpi Par_5.5a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8971439 (5.960):
avrataṃ ṣaṭtriṃśadābdikam K_331b / avrataḥ savrato vāpi Par_5.5a / avratānām amantrāṇāṃ Mn_12.114a
avratānām amantrāṇāṃ Par_8.4a / avratā hy anadhīyānā Par_1.60a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8971444 (0.0):
avrataḥ savrato vāpi Par_5.5a / avratānām amantrāṇāṃ Mn_12.114a
aśeṣaṃ tatra nikṣipet Par_5.22b / aśaucamaraṇe tathā Par_12.62(61)d
aṣṭavarṣā bhaved gaurī Par_7.4c / aṣṭādaśadinād arvāk Par_12.53(52)a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8971803 (0.026):
aṣṭamyāṃ rāhusūtake Yj_1.146b / aṣṭavarṣā bhaved gaurī Par_7.4c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21989548 (0.054):
gavāṃ koṭipradānena bhūmihartā na śudhyati // Par_12.52(51) // / aṣṭādaśadinād arvāk snānam eva rajasvalā /
asagotram abandhuṃ ca Par_3.41a / asadbrāhmaṇake grāme Par_5.9a
asaṃbhāṣyo hy apāṅkteyaḥ Par_7.8a / asaṃskārāt tu nāpitaḥ Par_11.22d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8972147 (0.062):
asaṃbhāṣyo hy apāṅkteyaḥ Par_7.8a / asaṃbhāṣyo hy apāṅkteyaḥ YS78v_24c
asau svargāya lokāya Par_5.22c / astaṃgate yadā sūrye Par_7.9c
asthicarmādi patitaṃ Par_11.41c / asthisaṃcayanāt pūrvaṃ Par_12.29(28)a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8972319 (0.0):
astvityapi ca taddhaste Ang_1.888a / asthicarmādi patitaṃ Par_11.41c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21989199 (0.060):
etāṃs tu brāhmaṇaḥ spṛṣṭvā savāsā jalam āviśet (II,2, p. 24) // / Par_12.28(27) // / asthisaṃcayanāt pūrvaṃ ruditvā snānam ācaret /
asnātvā naiva bhuñjītā Par_12.44(43)a / asmatpitaiva praṣṭavya Par_1.4c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305298 (0.063):
saṃvatsareṇa yat pāpaṃ Par_2.8c / saṃviśantīṣu saṃviśet Par_8.34b
asmin kaliyuge sadā Par_1.31d / asmin manvantare dharmāḥ Par_1.16a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303500 (0.062):
yugaṃ yugadvayaṃ caiva Par_12.54(53)a / yuge yuge ca ye dharmās Par_1.33a
aham adyaiva tat sarvam Par_1.35a / ahaṃ tan na vijānāmi Par_12.37(36)c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8972549 (0.0):
ahaṃkāreṇa manasā Yj_3.164a / ahaṃ tan na vijānāmi Par_12.37(36)c / ahaṃ duṣkṛtakarmā vai Par_12.67(66)c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8972521 (0.033):
ahany ekādaśe nāma Yj_1.12a / aham adyaiva tat sarvam Par_1.35a
ahaṃ duṣkṛtakarmā vai Par_12.67(66)c / ahinakravighātī ca Par_6.3c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8972552 (0.0):
ahaṃ tan na vijānāmi Par_12.37(36)c / ahaṃ duṣkṛtakarmā vai Par_12.67(66)c
ahorātram abhojanam Par_6.8d / ahorātram upoṣya saḥ Par_6.14d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8972639 (0.034):
ahorātram abhojanam Par_6.8d / ahorātram upāsīrann Mn_11.183[182M]c / ahorātram upoṣya saḥ Par_6.14d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297069 (0.063):
ahorātreṇa śudhyati Par_10.15d / ahorātreṇa śudhyati Par_10.34b / ahorātroṣitas tiṣṭhej Par_6.15c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8972680 (0.064):
ahorātroṣitas tiṣṭhej Par_6.15c / ahorātroṣitaḥ snātvā Par_6.21c / ahorātroṣito bhūtvā YS99v_5c
ahorātrāntarān naraḥ Par_12.61(60)d / ahorātreṇa niṣkramet Par_10.18d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8972654 (0.0):
ahorātraṃ bhuktihainyaṃ Ang_1.46c / ahorātrāntarān naraḥ Par_12.61(60)d / ahorātreṇa niṣkramet Par_10.18d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8972661 (0.0):
ahorātreṇa niṣkramet Par_10.18d / ahorātreṇa śudhyati Par_6.2d / ahorātreṇa śudhyati Par_6.10d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8972668 (0.030):
ahorātreṇa śudhyati Par_6.10d / ahorātreṇa śudhyati Par_6.25d / ahorātreṇa śudhyati Par_10.15d
ahorātreṇa śudhyati Par_6.2d / ahorātreṇa śudhyati Par_6.10d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8972668 (0.0):
ahorātrāntarān naraḥ Par_12.61(60)d / ahorātreṇa niṣkramet Par_10.18d / ahorātreṇa śudhyati Par_6.2d
ahorātreṇa śudhyati Par_6.25d / ahorātreṇa śudhyati Par_10.15d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8972668 (0.0):
ahorātreṇa niṣkramet Par_10.18d / ahorātreṇa śudhyati Par_6.2d
ahorātreṇa śudhyati Par_10.34b / ahorātroṣitas tiṣṭhej Par_6.15c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8972668 (0.0):
ahorātreṇa niṣkramet Par_10.18d / ahorātreṇa śudhyati Par_6.2d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8972681 (0.0):
ahorātre vibhajate Mn_1.65a / ahorātroṣitas tiṣṭhej Par_6.15c / ahorātroṣitaḥ snātvā Par_6.21c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173980 (0.062):
ahorātroṣito bhūtvā KubjT_22.60a
ahorātroṣitaḥ snātvā Par_6.21c / ākaṇṭhasaṃmite kūpe Par_10.18a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8972682 (0.0):
ahorātroṣitas tiṣṭhej Par_6.15c / ahorātroṣitaḥ snātvā Par_6.21c
ākāśaṃ vāyur agniś ca Par_10.41a / āgneyaṃ bhasmanā snānam Par_12.10a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8972903 (0.0):
āgomaithunam āsevyaḥ YSS_1.27c / āgneyaṃ bhasmanā snānam Par_12.10a / āgneyaṃ vāruṇaṃ brāhmaṃ Par_12.9c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988930 (0.052):
āgneyaṃ vāruṇaṃ brāhmaṃ vāyavyaṃ divyam eva ca (II,2, p. 13) // Par_12.9 / āgneyaṃ bhasmanā snānam avagāhya tu vāruṇam /
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22889293 (0.062):
āgneyaṃ bhasmanā snānamavagāhaṃ tu vāruṇam /
āgneyaṃ vāruṇaṃ brāhmaṃ Par_12.9c / ā caturthād bhavet srāvaḥ Par_3.16a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8972905 (0.0):
āgomaithunam āsevyaḥ YSS_1.27c / āgneyaṃ bhasmanā snānam Par_12.10a / āgneyaṃ vāruṇaṃ brāhmaṃ Par_12.9c
ācāntaḥ punar ācāmed Par_12.18c / ācānto 'py aśucir bhavet Par_12.16d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8972961 (0.016):
ācāntaḥ punar ācāmed Yj_1.196c / ācāntaḥ punar ācāmed Par_12.18c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8972972 (0.019):
ācāntāṃś cānujānīyād Mn_3.251[241M]c / ācānto 'py aśucir bhavet Par_12.16d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21989024 (0.055):
vinā yajñopavītena ācānto 'py aśucir bhavet (II,2, p. 19) // Par_12.16 //
ācāmed vā jalasthe 'pi Par_12.15c / ācārabhraṣṭadehānāṃ Par_1.37c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8972980 (0.044):
ācāmed eva bhuktvānnaṃ Mn_5.144[142M]c / ācāmed vā jalasthe 'pi Par_12.15c / ācāradravyadāneṣṭa K_160a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8972988 (0.047):
ācāradravyadāneṣṭa K_160a / ācārabhraṣṭadehānāṃ Par_1.37c / ācāram agnikāryaṃ ca Mn_2.69c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21982396 (0.057):
caturṇām api varṇānām ācāro dharmapālakaḥ / / ācārabhraṣṭadehānāṃ bhaved dharmaḥ parāṅmukhaḥ (I,1, p. 143) // Par_1.37
ācāro dharmapālakaḥ Par_1.37b / ā cūḍān naiṣikī smṛtā Par_3.17b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21982398 (0.055):
caturṇām api varṇānām ācāro dharmapālakaḥ / / ācārabhraṣṭadehānāṃ bhaved dharmaḥ parāṅmukhaḥ (I,1, p. 143) // Par_1.37
ājyasthalīṃ tu cakṣuṣoḥ Par_5.21b / ātithyaṃ vaiśvadevaṃ ca Par_1.39c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8973199 (5.960):
ātarpaṇaṃ vidhānena Ang_1.29a / ātithyaṃ vaiśvadevaṃ ca Par_1.39c / ātithyena bahiṣkṛtāḥ Par_1.57b
ātithyena bahiṣkṛtāḥ Par_1.57b / āture snānotpanne Par_7.19c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8973199 (5.960):
ātarpaṇaṃ vidhānena Ang_1.29a / ātithyaṃ vaiśvadevaṃ ca Par_1.39c / ātithyena bahiṣkṛtāḥ Par_1.57b
ātmakṛcchraṃ tataḥ kṛtvā Par_8.30c / ātmano yadi vānyeṣāṃ Par_8.33a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8973239 (0.018):
ātṛptes tu pavitrāṇi Yj_1.240c / ātmakṛcchraṃ tataḥ kṛtvā Par_8.30c
ātmabuddhyā pracoditāḥ Par_5.25b / ātmameḍhranikartanam Par_10.10d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8973332 (0.0):
ātmabuddhyā pracoditāḥ Par_5.25b / ātmameḍhranikartanam Par_10.10d
ātmānaṃ copaghātayet Par_12.41(40)d / ā dantajanmanaḥ sadya Par_3.17a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8973332 (0.056):
ātmabuddhyā pracoditāḥ Par_5.25b / ātmameḍhranikartanam Par_10.10d / ātmavṛttyartham eva ca Yj_1.216d
ādityam avalokayet Par_6.24b / ādityāś caiva devatāḥ Par_12.24(23)b
ādras tu sapalāśaś ca Par_9.10c / ādhānaṃ naiva kārayet Par_4.29b
ādhāreṇa ca viprāṇāṃ Par_6.42c / ānupūrvyāṃl labhanti te Par_3.39d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8973689 (0.052):
ādhārabhūtaḥ prakṣepas Nar_3.02c / ādhāreṇa ca viprāṇāṃ Par_6.42c / ādhikekhyaṃ vināśayet K_528d
āpatkāle tu nistīrṇe Par_7.38a / āpatkāleṣu vipreṇa Par_11.20a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8973906 (0.0):
āpatkāle tu kartavyaṃ K_639a / āpatkāle tu nistīrṇe Par_7.38a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986010 (0.038):
uddhared dīnam ātmānaṃ samartho dharmam ācaret (II,1, p. 197) // Par_7.37 / āpatkāle tu nistīrṇe śaucācāraṃ tu cintayet /
āpastambakṛtā dharmā Par_1.14c / āpo hi ṣṭheti ca brāhmaṃ Par_12.10c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8974052 (1.192):
āpo hiṣṭḥety ṛgabhiṣiktā YS182v_3.58a / āpo hi ṣṭheti ca brāhmaṃ Par_12.10c / āpohiṣṭheti cāloḍya Par_11.34a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8973997 (0.020):
āpas tad ghnantu sarvadā Yj_1.283d / āpastambakṛtā dharmā Par_1.14c / āpaḥ pitṛgaṇās tathā YS99v_95b
āpohiṣṭheti cāloḍya Par_11.34a / āpyāyasveti ca kṣīraṃ Par_11.32c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8974053 (0.0):
āpo hi ṣṭheti ca brāhmaṃ Par_12.10c / āpohiṣṭheti cāloḍya Par_11.34a
āyaseṣv āyasānāṃ ca Par_7.25c / āyuṣyaṃ harate bhartuḥ Par_4.17c
ārādhitas tu yaḥ kaścid Par_9.37a / ārto vipro nimantritaḥ Par_3.22b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8974313 (0.034):
ārādhayitumavyayam Ang_2,12.15b / ārādhitas tu yaḥ kaścid Par_9.37a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987121 (0.049):
gavāśaneṣu vikrīṇaṃs tataḥ prāpnoti govadham (II,1, p. 277) // Par_9.36 // / ārādhitas tu yaḥ kaścid bhinnakakṣo yadā bhavet /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8974355 (0.061):
ārtānāṃ mārgamāṇānāṃ Ang_2,7.1a / ārto vipro nimantritaḥ Par_3.22b
āloḍya praṇavenaiva Par_11.36c / āsanāc chayanād yānāt Par_12.79(78)c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8974638 (0.049):
āsanaṃ saṃśrayaṃ tathā Yj_1.347b / āsanāc chayanād yānāt Par_12.79(78)c / āsanāvasathau śayyām Mn_3.107[97M]a
āsīno na vaded dvijaḥ Par_12.40(39)b / āsīno munipuṅgavaḥ Par_1.10d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8974737 (0.0):
āsīno 'dho guroḥ kūrce Nar_5.11c / āsīno na vaded dvijaḥ Par_12.40(39)b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303312 (0.050):
yady eko 'pi tyajet pātraṃ Par_11.7c / yady eko 'pi vaded dvijaḥ Par_6.60d / yad vadanti tamomūḍhā Par_8.5a
āhaveṣu vipannānām Par_3.29c / āha susvāgataṃ brūhīty Par_1.10c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8974872 (0.0):
āhaveṣu vipannānām Par_3.29c / āha susvāgataṃ brūhīty Par_1.10c
āhitāgnir dvijaḥ kaścit Par_5.13c / āhitāgnir mṛto vipro Par_5.10c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8974899 (0.0):
āhitāgnirdaśasuto Ang_1.429c / āhitāgnir dvijaḥ kaścit Par_5.13c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8974909 (0.024):
āhitāgnir mṛto vipro Par_5.10c / āhitāgnirviśeṣeṇa Ang_2,8.9c
Angirasasmrti (angirsiu.htm.txt) 7017996 (0.042):
āhitāgnistu yo vipraḥ Ang_2,8.1a / āhitāgnistrirātreṇa Ang_2,9.3a
āhitāgniś ca yo dvijaḥ Par_3.21b / āhūyaiva tu madhyamam Par_1.29b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8974909 (0.012):
āhitāgnir mṛto vipro Par_5.10c / āhitāgnirviśeṣeṇa Ang_2,8.9c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8974898 (0.014):
āhitāgnirdaśasuto Ang_1.429c / āhitāgnir dvijaḥ kaścit Par_5.13c / āhitāgnir mṛto vipro Par_5.10c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303592 (0.057):
yo veṣṭitaśirā bhuṅkte Par_1.59a / yo vai samācared vipraḥ Par_4.9a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304497 (0.062):
śunā daṣṭo bhaved dvijaḥ Par_5.5b / śunā śūdreṇa vā dvijaḥ Par_7.20d
icchayā ca tato dadyād Par_1.52c / itareṣām ahorātraṃ Par_10.39c
iti vyāsaḥ suto 'bravīt Par_1.4d / ity evaṃ manur abravīt Par_4.18d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8975347 (0.0):
ityevaṃ dakṣiṇe haste Ang_1.776c / ity evaṃ manur abravīt Par_4.18d / ity evaṃ manur abravīt Par_12.38(37)d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9005384 (0.036):
dadyād ity abravīn manuḥ K_792d / dadyād ity abravīn manuḥ Par_9.26d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301186 (0.048):
nocchiṣṭaṃ manur abravīt Par_7.31d / nocchiṣṭaṃ manur abravīt Par_7.32d
ity evaṃ manur abravīt Par_12.38(37)d / irāvatī idaṃ viṣṇur Par_11.35c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8975347 (0.0):
ityevaṃ dakṣiṇe haste Ang_1.776c / ity evaṃ manur abravīt Par_4.18d / ity evaṃ manur abravīt Par_12.38(37)d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9005384 (0.036):
dadyād ity abravīn manuḥ K_792d / dadyād ity abravīn manuḥ Par_9.26d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301186 (0.048):
nocchiṣṭaṃ manur abravīt Par_7.31d / nocchiṣṭaṃ manur abravīt Par_7.32d
iṣṭo vā yadi vā dveṣyo Par_1.40a / iha yo govadhaṃ kṛtvā Par_9.59a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8975597 (0.0):
iha yāsyasy abhavyāsu Nar_1.200c / iha yo govadhaṃ kṛtvā Par_9.59a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987421 (0.0):
gṛheṣu satataṃ tiṣṭhec chucir niyamam ācaret // Par_9.58 // / iha yo govadhaṃ kṛtvā pracchādayitum icchati /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8994722 (0.053):
tataḥ prāpnoti govadham Par_9.36d / tataḥ śuklāmbaradharaḥ Yj_1.292a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299221 (0.053):
tatas ta ṛṣayaḥ sarve Par_1.5a / tataḥ prāpnoti govadham Par_9.36d
ihaloke paratra ca Par_12.77(76)b / īdṛśaṃ tu vidhiṃ kuryād Par_5.24a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8975599 (0.0):
iha yo govadhaṃ kṛtvā Par_9.59a / ihaloke paratra ca Par_12.77(76)b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984443 (0.030):
yathā dahanasaṃskāras tathā kāryaṃ vicakṣaṇaiḥ // Par_5.23 // / īdṛśaṃ tu vidhiṃ kuryād brahmalokagatiḥ smṛtā /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8975647 (0.037):
īkṣitaṃ bhuktamiśritaṃ YSS_2.68b / īdṛśaṃ tu vidhiṃ kuryād Par_5.24a
uktaṃ parāśareṇaiva hy Par_9.30c / ucchiṣṭocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ Par_7.20c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8975905 (0.032):
ucchiṣṭocchiṣṭasaṃsparśe Ang_1.961a / ucchiṣṭocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ Par_7.20c
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2467959 (0.051):
ucchiṣṭocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ YS182v_3.44a / ucchiṣṭocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ YS182v_3.47a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802562 (0.053):
ucchiṣṭocchiṣṭasaṃspṛṣṭo YS182v_3.46a / ucchiṣṭocchiṣtasaṃspṛṣṭaḥ YS78v_41a
utthitas tu yadā gacchet Par_9.11c / udakaṃ piṇḍadānaṃ ca Par_3.13c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8976320 (1.192):
udakaṃ patitās tathā Yj_3.5d / udakaṃ piṇḍadānaṃ ca Par_3.13c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8976204 (0.046):
utthāyāvaśyakaṃ kṛtvā Mn_4.93a / utthitas tu yadā gacchet Par_9.11c
udakāntam upasthitāḥ Par_3.47b / udakābhyukṣaṇaṃ matam Par_7.29d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8976326 (0.0):
udakaṃ piṇḍadānaṃ ca Par_3.13c / udakāntam upasthitāḥ Par_3.47b
uditaṃ grahanakṣatraṃ Par_5.7c / uddhared dīnam ātmānaṃ Par_7.37c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8976463 (0.058):
uddhared iṣṭataḥ svayam Nar_11.11d / uddhared dīnam ātmānaṃ Par_7.37c / uddhared yantrayuktitaḥ Nar_M3.15b
uddhṛtya punar āharet Par_7.25b / uddhṛtya praṇavenaiva Par_11.37a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8976504 (0.0):
uddhṛte dakṣine pāṇāv Mn_2.63a / uddhṛtya punar āharet Par_7.25b / uddhṛtya praṇavenaiva Par_11.37a
uddhṛtya vai ghaṭaśataṃ Par_7.4a / uddhṛtya vaiśvadevārthaṃ Par_1.50c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8976517 (0.0):
uddhṛtya prokṣya tatpātre Ang_1.794a / uddhṛtya vai ghaṭaśataṃ Par_7.4a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985538 (0.036):
vāpīkūpataḍāgeṣu dūṣiteṣu kathaṃcana (II,1, p. 153) // Par_7.3 // / uddhṛtya vai ghaṭaśataṃ pañcagavyena śudhyati /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8976504 (0.055):
uddhṛtya punar āharet Par_7.25b / uddhṛtya praṇavenaiva Par_11.37a
udbadhnīyāt strī pumān vā Par_4.1c / udyato nidhane dāne Par_3.22a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8976520 (0.0):
uddhṛtya vaiśvadevārthaṃ Par_1.50c / udbadhnīyāt strī pumān vā Par_4.1c
upavāsaṃ vinirdiśet Par_6.50d / upavāsair vrataiḥ puṇyaiḥ Par_10.40a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8976800 (0.0):
upavāsena śudhyati YS99v_8b / upavāsair vrataiḥ puṇyaiḥ Par_10.40a
upavāso vrataṃ caiva Par_6.63c / upavāso vrataṃ homo Par_6.54a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8976804 (0.0):
upavāsair vrataiḥ puṇyaiḥ Par_10.40a / upavāso vrataṃ caiva Par_6.63c
upaspṛśet triṣavaṇaṃ Par_12.59(58)a / upaspṛśya pitā śuciḥ Par_3.24d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8976907 (0.043):
upaspṛśya pitā śuciḥ Mn_5.62[61M]d / upaspṛśya pitā śuciḥ Par_3.24d / upaspṛṣṭodakān samyag Mn_3.208[198M]c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8976897 (0.054):
upaspṛśaṃs triṣavaṇaṃ tv Mn_11.123[122M]c / upaspṛśet triṣavaṇaṃ Par_12.59(58)a
upāsane tu viprāṇām Par_3.3a / upoṣya rajanīm ekāṃ Par_7.21a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8977036 (0.032):
upoṣya dvijasaṃskāraṃ YS182v_3.50c / upoṣya rajanīm ekāṃ Par_7.21a / upoṣya rajanīm ekāṃ YS182v_3.44c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985778 (0.040):
ucchiṣṭocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ śunā śūdreṇa vā dvijaḥ (II,1, p. 170) // / Par_7.20 // / upoṣya rajanīm ekāṃ pañcagavyena śudhyati /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8977049 (0.052):
upoṣya rajanīmekāṃ Ang_1.961c / upoṣya rajamīm ekāṃ YS78v_41c
upoṣya vratam ācaret Par_4.17b / uptaṃ dattaṃ na naśyati Par_1.47d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8977056 (0.0):
upoṣya rajamīm ekāṃ YS78v_41c / upoṣya vratam ācaret Par_4.17b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21982530 (0.025):
sukṣetre ca supātre ca hy uptaṃ dattaṃ na naśyati (I,1, p. 403) // / Par_1.47 // / na pṛcched gotracaraṇe na svādhyāyaṃ śrutaṃ tathā /
ubhayatra śucir bhavet Par_12.17d / ubhayos tāmrakāṃsyayoḥ Par_6.39b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8977129 (0.041):
ubhayorhi tayordoṣaḥ Ang_2,6.13c / ubhayos tāmrakāṃsyayoḥ Par_6.39b
ubhe spṛṣṭvā samācānta Par_12.17c / urasi kṣipya dṛṣadaṃ Par_5.20c
ulūkasya ca ghātakaḥ Par_6.5b / ullikhya tad gṛhaṃ paścāt Par_10.36c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8977219 (0.055):
ullapyaṃ yasya viśrambhāt K_376a / ullikhya tad gṛhaṃ paścāt Par_10.36c / uśanā munir abravīt Par_12.53(52)d
uśanā munir abravīt Par_12.53(52)d / uṣṭrīkṣīram avikṣīram Par_11.10a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8977222 (0.0):
ullikhya tad gṛhaṃ paścāt Par_10.36c / uśanā munir abravīt Par_12.53(52)d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988173 (0.024):
palāṇḍuvṛkṣaniryāsa- devasvakavakāni ca (II,1, p. 399) // Par_11.9 // / uṣṭrīkṣīram avikṣīram ajñānād bhuñjate dvijaḥ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8977252 (0.039):
uṣṭraṃ hatvā tu kṛṣṇalam Mn_11.137[136M]d / uṣṭrīkṣīram avikṣīram Par_11.10a
uṣṇe varṣati śīte vā Par_8.32a / ūrdhvam ācamanaṃ bhavet Par_12.29(28)d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8977277 (0.047):
uṣṇe varṣati śīte vā Par_8.32a / uṣṇe varṣati śīte vā Ang_2,11.7a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8977346 (0.049):
ūrdhvapātragrahāśmanām Yj_1.182b / ūrdhvam ācamanaṃ bhavet Par_12.29(28)d / ūrdhvam ekaḥ sthitas teṣāṃ Yj_3.167a
ūrdhvocchiṣṭam adhocchiṣṭam Par_12.62(61)a / ṛtuprasravaṇena ca Par_10.25d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8977422 (0.063):
ūrdhvaṃ snānam adhaḥ śaucaṃ YS78v_45c / ūrdhvocchiṣṭam adhocchiṣṭam Par_12.62(61)a
ṛtusnātā tu yā nārī Par_4.14a / ṛtusnātāṃ tu yo bhāryāṃ Par_4.15a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8977765 (0.0):
ṛtusnātadine so 'yaṃ Ang_1.323a / ṛtusnātā tu yā nārī Par_4.14a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983844 (0.032):
pakṣasaṃkhyāpramāṇena suvarṇāny api dakṣiṇā (II,1, p. 30) // Par_4.13 // / ṛtusnātā tu yā nārī bhartāraṃ nopasarpati /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983859 (0.040):
sā mṛtā narakaṃ yāti vidhavā ca punaḥ punaḥ (II,1, p. 33) // Par_4.14 // / ṛtusnātāṃ tu yo bhāryāṃ saṃnidhau nopagacchati /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303430 (0.061):
yājyavarṇasya niṣkṛtiḥ Par_11.26d / yā nārī kurute tataḥ Par_10.17b
ṛṣibhir dharmatattvajñair Par_11.50a / ṛṣiṃ vyāsaṃ puraskṛtya Par_1.5c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8977878 (0.033):
ṛṣayo dīrghasaṃdhyatvād Mn_4.94a / ṛṣibhir dharmatattvajñair Par_11.50a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988728 (0.058):
gṛhasthadharmā yo vipro dadāti parivarjitaḥ // Par_11.49 // / ṛṣibhir dharmatattvajñair apacaḥ parikīrtitaḥ /
ekadvitricatur gā vā Par_11.3c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8978002 (0.0):
ekadaiva hi deyā syān Ang_1.697a / ekadvitricatur gā vā Par_11.3c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988082 (0.036):
pañcagavyaṃ pibec chūdro brahmakūrcaṃ pibed dvijaḥ / / ekadvitricatur gā vā dadyād viprādyanukramāt // Par_11.3 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8978018 (0.054):
ekadvitricatur viprān Par_2.5c
ekadvitricatur viprān Par_2.5c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8978002 (0.0):
ekadaiva hi deyā syān Ang_1.697a / ekadvitricatur gā vā Par_11.3c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8978019 (0.0):
ekadvitricaturbhāgān K_632c / ekadvitricatur viprān Par_2.5c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988082 (0.036):
pañcagavyaṃ pibec chūdro brahmakūrcaṃ pibed dvijaḥ / / ekadvitricatur gā vā dadyād viprādyanukramāt // Par_11.3 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21982857 (0.054):
japyaṃ devārcanaṃ homaṃ svādhyāyaṃ caivam abhyaset / / ekadvitricatur viprān bhojayet snātakān dvijaḥ (I,2, p. 8) // Par_2.5 //
ekapaṅktyupaviṣṭānāṃ Par_11.7a / ekapādaṃ cared rodhe Par_9.3c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8978046 (0.0):
ekadhaiva bhaveddhi vai Ang_1.805d / ekapaṅktyupaviṣṭānāṃ Par_11.7a
Angirasasmrti (angirsiu.htm.txt) 7027797 (0.032):
pādaprakṣālane bhavet Ang_1.781b / pādamekaṃ caredrodhe Ang_2,10.4a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9024355 (0.032):
pādam ekam anantarā Par_7.14b / pādamekaṃ caredrodhe Ang_2,10.4a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988132 (0.063):
tiladarbhodakaiḥ prokṣya śudhyate nātrasaṃśayaḥ (II,1, p. 390) // Par_11.6 / ekapaṅktyupaviṣṭānāṃ viprāṇāṃ saha bhojane /
ekapādaṃ yathāvidhi Par_9.30d / ekapiṇḍās tu dāyādāḥ Par_3.7a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8978053 (0.0):
ekapātre ca vā paṅktyāṃ K_673a / ekapādaṃ cared rodhe Par_9.3c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983080 (0.022):
nāmadhārakavipras tu daśāhaṃ sūtakī bhavet (I,2, p. 217) // Par_3.6 // / ekapiṇḍās tu dāyādāḥ pṛthagdāraniketanāḥ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9024354 (0.056):
pādam ekam anantarā Par_7.14b / pādamekaṃ caredrodhe Ang_2,10.4a
Angirasasmrti (angirsiu.htm.txt) 7027799 (0.060):
pādamekaṃ caredrodhe Ang_2,10.4a / pādamekaṃ samācaret Ang_2,10.21f
ekabhaktaṃ caret paścād Par_10.21a / ekarātram aśaucakam Par_3.29d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8978059 (0.0):
ekapiṇḍās tu dāyādāḥ Par_3.7a / ekabhaktaṃ caret paścād Par_10.21a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8978100 (0.0):
ekameveti kecana Ang_1.658d / ekarātram aśaucakam Par_3.29d / ekarātraṃ jale vaset Par_10.19d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987747 (0.023):
suvarṇaṃ pañcagavyaṃ ca kvāthayitvā pibej jalam // Par_10.20 // / ekabhaktaṃ caret paścād yāvat puṣpavatī bhavet /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298084 (0.055):
kṛtvā vai kāṃsyabhājane Par_7.24d / kṛtvāśaucaṃ dvirātraṃ ca Par_3.44c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299823 (0.061):
trirātram upavāsī syād Par_11.55a / trirātram upavāsena Par_11.10c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299816 (0.061):
trirātram upavāsitvā tv Par_10.19c / trirātram upavāsī syād Par_11.55a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003412 (0.063):
trirātram aśucir bhavet Par_3.45d / trirātram āvratādeśād Yj_3.23c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299798 (0.063):
trirātram aśucir bhavet Par_3.16/1d / trirātram aśucir bhavet Par_3.45d
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13438444 (0.064):
trirātraṃ daśarātraṃ vā brāhmaṇānāmaśaucakam /
ekarātraṃ jale vaset Par_10.19d / ekarātropavāsaś ca Par_10.28a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8978105 (0.0):
ekarātram aśaucakam Par_3.29d / ekarātraṃ jale vaset Par_10.19d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987731 (0.009):
trirātram upavāsitvā tv ekarātraṃ jale vaset // Par_10.19 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8978122 (0.057):
ekarātropavāsaś ca Yj_3.321c / ekarātropavāsaś ca Par_10.28a
ekaviṃśatim ūrubhyāṃ Par_5.18a / ekā ced bahubhiḥ kācid Par_9.49a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8978253 (0.017):
ekā cet putriṇī bhavet Mn_9.183b / ekā ced bahubhiḥ kācid Par_9.49a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987286 (0.024):
divyena teṣām upalabhya hantā nivartanīyo nṛpasaṃniyuktaiḥ (II,1, p. 286) / // Par_9.48 / ekā ced bahubhiḥ kācid daivād vyāpāditā yadi /
ekāham aśucir bhūtvā Par_3.43c / ekāham ekabhaktāśī Par_8.37a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8978342 (0.0):
ekāhadvyāhādyapekṣaṃ K_112a / ekāham aśucir bhūtvā Par_3.43c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986517 (0.0):
prājāpatyaṃ tataḥ kṛcchraṃ vibhajet tac caturvidham (II,1, p. 240) // / Par_8.36 // / ekāham ekabhaktāśī ekāhaṃ naktabhojanaḥ /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298803 (0.031):
caṇḍālo yadi kasyacit Par_6.46b / caturahaṃ caikabhaktāśī Par_8.40a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986563 (0.031):
dinatrayam ayācī syāt tridinaṃ mārutāśanaḥ // Par_8.39 // / caturahaṃ caikabhaktāśī caturahaṃ naktabhojanaḥ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9018213 (0.053):
nāśayet tasya duṣkṛtam Par_8.9d / nāśuciḥ sā tatas tena Par_7.17a / nāśucī rāhutārakāḥ Yj_1.135d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301047 (0.053):
nāśayet tasya duṣkṛtam Par_8.9d / nāśuciḥ sā tatas tena Par_7.17a / nāśaucaṃ nodakakriyā Par_3.14d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990625 (0.062):
catugurṇaṃ śūdrayogād Ang_1.192c / caturahaṃ caikabhaktāśī Par_8.40a
ekāhaṃ naktabhojanaḥ Par_8.37b / ekāhaṃ mārutāśanaḥ Par_8.37d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8978353 (0.0):
ekāhaṃ codake vaset Mn_11.157[156M]d / ekāhaṃ naktabhojanaḥ Par_8.37b / ekāhaṃ mārutāśanaḥ Par_8.37d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298809 (0.022):
caṇḍālo yadi kasyacit Par_6.46b / caturahaṃ caikabhaktāśī Par_8.40a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986517 (0.039):
Par_8.36 // / ekāham ekabhaktāśī ekāhaṃ naktabhojanaḥ /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299755 (0.041):
tridinaṃ caikabhaktāśī Par_8.39a / tridinaṃ naktabhojanaḥ Par_8.39b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8978341 (0.041):
ekāham aśucir bhūtvā Par_3.43c / ekāham ekabhaktāśī Par_8.37a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300612 (0.046):
dvitīye brahmaghātinī Par_7.18d / dvidinaṃ caikabhojanaḥ Par_8.38b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986566 (0.054):
dinatrayam ayācī syāt tridinaṃ mārutāśanaḥ // Par_8.39 // / caturahaṃ caikabhaktāśī caturahaṃ naktabhojanaḥ /
ekāhāc chudhyate vipro Par_3.5a / ekāhena tu vaiśyas tu Par_11.45a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8978377 (0.0):
ekāhaṃ vāgnihotravān Ang_2,9.11d / ekāhāc chudhyate vipro Par_3.5a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988661 (5.960):
vipraḥ śudhyet trirātreṇa kṣatriyas tu dinadvayāt // Par_11.44 // / ekāhena tu vaiśyas tu śūdro naktena śudhyati /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983049 (0.011):
vaiśyaḥ pañcadaśāhena śūdro māsena śudhyati (I,2, p. 213) // Par_3.4 // / ekāhāc chudhyate vipro yo 'gnivedasamanvitaḥ /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304203 (0.038):
vaiśyaḥ pañcadaśāhakaiḥ Par_3.2b / vaiśyaḥ pañcadaśāhena Par_3.4c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9058651 (0.042):
vaiśyaḥ pañcadaśāhakaiḥ Par_3.2b / vaiśyaḥ pañcadaśāhena Mn_5.83[82M]c / vaiśyaḥ pañcadaśāhena Par_3.4c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303999 (0.042):
viprasyaivaṃvidhā vṛttis Par_2.7c / vipraḥ śudhyet trirātreṇa Par_11.44c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298215 (0.045):
kṣatriyeṇāpi vaiśyena Par_6.20a / kṣatriyo dvādaśāhena Par_3.2a
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578268 (0.047):
Par3.4cd/.vaiśyaḥ.pañcadaśa.ahena.śūdro.māsena.śudhyati.// / Par3.5ab/.eka.ahāt.śudhyate.vipro.yo.agni.veda.samanvitaḥ./
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304450 (0.053):
śudhyate nātrasaṃśayaḥ Par_11.6d / śudhyate sa trirātreṇa Par_6.13c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9056007 (0.055):
vipraḥ śudhyet trirātreṇa Par_11.44c / vipraḥ śūdrāvaraḥ smṛtaḥ YSS_2.62b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983010 (0.060):
dinatrayeṇa śudhyanti brāhmaṇāḥ pretasūtake (I,2, p. 204) // Par_3.1 // / kṣatriyo dvādaśāhena vaiśyaḥ pañcadaśāhakaiḥ /
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2544053 (0.064):
śuddhyed vipro daśāhena Mn_5.83[82M]a / śudhyanti tu sanābhayaḥ Mn_5.72[71M]d
ekaikaṃ grāsam aśnīyād Par_6.33a / ekaikaṃ hrāsayed grāsaṃ Par_10.2a
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2521053 (0.027):
ekaikaṃ kārayet karma Mn_7.138[139M]c / ekaikaṃ grāsam aśnīyāt Mn_11.213[212M]a / ekaikaṃ hrāsayet piṇḍaṃ Mn_11.216[215M]a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8978439 (0.030):
ekaikaṃ grāsam aśnīyāt Mn_11.213[212M]a / ekaikaṃ grāsam aśnīyād Par_6.33a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8978466 (0.038):
ekaikaṃ hrāsayet piṇḍaṃ Mn_11.216[215M]a / ekaikaṃ hrāsayed grāsaṃ Par_10.2a / ekaike tu kṛte pāpe YSS_1.12a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984895 (0.040):
gomūtrayāvakāhāro daśarātreṇa śudhyati (II,1, p. 115) // Par_6.32 // / ekaikaṃ grāsam aśnīyād gomūtrayāvakasya ca /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987472 (0.049):
agamyā gamane caiva śuddhyai cāndrāyaṇaṃ caret (II,1, p. 297) // Par_10.1 / ekaikaṃ hrāsayed grāsaṃ kṛṣṇe śukle ca vardhayet /
ekaikena dinatrayam Par_6.37d / eko 'pi pariṣad bhavet Par_8.13d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8978519 (0.023):
eko 'nyaḥ kṣatriyāpatiḥ Nar_12.6d / eko 'pi pariṣad bhavet Par_8.13d / eko 'pi pariṣadbhavet Ang_2,4.5f
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8978474 (0.041):
ekaike tu kṛte pāpe YSS_1.12a / ekaikena dinatrayam Par_6.37d / ekottaraguṇāni ca Yj_3.179d
eko hato yair bahubhiḥ sametair Par_9.48a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8978548 (0.0):
eko vādhyātmavittamaḥ Yj_1.9d / eko hato yair bahubhiḥ sametair Par_9.48a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987269 (0.0):
anivārayatāṃ teṣāṃ sarveṣāṃ pātakaṃ bhavet (II,1, p. 285) // Par_9.47 // / eko hato yair bahubhiḥ sametair na jñāyate yasya hato 'bhighātāt /
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802784 (0.056):
ekaike tu kṛte pāpe YSS_1.12a / eko hato yo bahubhiḥ sametaiḥ YSS_1.55a
Yamasmrti, South Indian recension (yssoutau.htm.txt) 12799766 (0.056):
YSS_1.54 // / eko hato yo bahubhiḥ sametaiḥ $ na jñāyate kasya mṛtopaghātaiḥ &
Yamasmrti, South Indian recension (yssoutpu.htm.txt) 24443158 (0.056):
YSS_1.54 // / eko hato yo bahubhiḥ sametaiḥ na jñāyate kasya mṛtopaghātaiḥ /
etat pārāśaraṃ śāstraṃ Par_12.[81(80)]c / etad gocarmadānena Par_12.50(49)c
etān prakṣālayej jalaiḥ Par_7.26d / etābhiś caiva hotavyaṃ Par_11.36a
etās tu mohito gatvā Par_10.9c / etāṃs tu brāhmaṇaḥ spṛṣṭvā Par_12.28(27)c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8978887 (0.017):
etāṃs tātkālikān viduḥ Yj_1.151d / etāṃs tu brāhmaṇaḥ spṛṣṭvā Par_12.28(27)c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8978874 (0.030):
etās tisras tu bhāryārthe Mn_11.172[171M]a / etās tu mohito gatvā Par_10.9c / etāṃś cāraiḥ suviditān K_950c
ete śūdreṣu bhojyānnā Par_11.21c / eteṣu khyāpayann enaḥ Par_12.69(68)c
etair uddhṛtya hotavyaṃ Par_11.35a / etais tu gāvo na nibandhanīyā Par_9.33c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298419 (0.033):
gāyanto vedapāragāḥ Par_6.35b / gāvayaṃ saupratīkaṃ ca Par_11.42c / gāvo yenābhighātitāḥ Par_9.17b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8979063 (0.034):
etaiśca gāvo na hi bandhanīyā Ang_2,10.9c / etais tu gāvo na nibandhanīyā Par_9.33c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301300 (0.056):
pañca sapta daśaiva vā Par_9.11d / pañca saṃtapane gāvaḥ Par_9.25a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8988047 (0.064):
gālavastu purā vipro Ang_1.556a / gāvayaṃ saupratīkaṃ ca Par_11.42c / gāvaḥ kṣetraṃ samāśritāḥ Nar_11.31b
evam anveṣaṇaṃ bhavet Par_9.50d / evam āha prajāpatiḥ Par_4.4b / evaṃ catuṣpadānāṃ ca Par_6.15a
evaṃ ca vedavid vipraḥ Par_8.22c / evaṃ nārīkumārīṇāṃ Par_9.55a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8979244 (0.061):
evaṃ ca vedavid vipraḥ Par_8.22c / evaṃ cāndrāyaṇena vā Yj_3.265b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303292 (0.062):
yadi bhuktaṃ tu vipreṇa Par_11.5a / yadi vipraḥ ṣaḍaṅgavit Par_3.25d / yadi sarvaṃ na śakyate Par_12.33(32)d
evaṃ pariṣadādeśān Par_8.9c / evaṃ śuddhas tataḥ paścāt Par_6.41a
evaṃ strī patim uddhṛtya Par_4.33c / eṣa cāndrāyaṇo vidhiḥ Par_10.2d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8979506 (0.026):
eṣa eva vidhir dṛṣṭo Nar_2.07a / eṣa cāndrāyaṇo vidhiḥ Par_10.2d
eṣa dharmaḥ sanātanaḥ Par_2.15d / eṣa dharmaḥ sanātanaḥ Par_3.47d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8979569 (0.0):
eṣa dharmaḥ paraḥ striyāḥ Yj_1.77b / eṣa dharmaḥ sanātanaḥ Mn_4.138d / eṣa dharmaḥ sanātanaḥ Par_2.15d
Brhaspatismrti: Vyavaharakanda (brhaspiu.htm.txt) 12691611 (0.022):
dharma eṣa udāhṛtaḥ Brh_1,10.88d / dharma eṣa sanātanaḥ Brh_1,17.24d / dharma eṣa sanātanaḥ Brh_1,26.95d
Naradasmrti (nars2_iu.htm.txt) 21417681 (0.025):
eṣa dharmaḥ sanātanaḥ Nar_18.44d / eṣa dharmaḥ smṛto rājñām Nar_18.17c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16777689 (0.026):
eṣa dharmaḥ sanātanaḥ BrP_4.36d / eṣa dharmo mayā prokto BrP_225.30c
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16184228 (0.032):
eṣa dharmaḥ sanātanaḥ HV_App.I,20.706b / eṣa dharmaḥ sanātanaḥ HV_App.I,31.1244b
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17181167 (0.036):
sa hi dharmaḥ sanātanaḥ Ram_2,16.52d / sa hi dharmaḥ sanātanaḥ Ram_2,21.10d
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25003533 (0.047):
eṣa dharmaḥ sanātanaḥ HV_App.I,20.706b / eṣa dharmaḥ sanātanaḥ HV_App.I,31.1244b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 619488 (0.050):
eṣa vaḥ puṇyanicaya $ eṣa dharmaḥ sanātanaḥ // HV_App.I,31.1244 // / eṣa vo mokṣavaśaga $ eṣa mārga udāhṛtaḥ / HV_App.I,31.1245 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22105041 (0.050):
eṣa vaḥ puṇyanicaya eṣa dharmaḥ sanātanaḥ // HV_App.I,31.1244 // / eṣa vo mokṣavaśaga eṣa mārga udāhṛtaḥ / HV_App.I,31.1245 /
eṣa me maṇḍalaṃ bhittvā Par_3.32c / aindraṃ sthānam upāsīta Par_1.54c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8979615 (0.039):
eṣa brahmarṣideśo vai Mn_2.19c / eṣa me maṇḍalaṃ bhittvā Par_3.32c
oghavātāhṛtaṃ bījaṃ Par_4.22a / aurasaḥ kṣetrajaś caiva Par_4.24a
Naradasmrti (nars2_iu.htm.txt) 21417737 (0.024):
oghavātāhṛtaṃ bījaṃ Nar_12.56a / aurasaḥ kṣetrajaś caiva Nar_13.43a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8979818 (0.026):
oghavātāhṛtaṃ bījaṃ Mn_9.54a / oghavātāhṛtaṃ bījaṃ Par_4.22a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983955 (0.038):
sa bhavet karmacāṇḍālo yas tu dharmaparāṅmukhaḥ // Par_4.21 // / oghavātāhṛtaṃ bījaṃ yasya kṣetre prarohati /
aurṇanetrapaṭānāṃ ca Par_7.28c / kaṭibhaṅge tathaiva ca Par_9.19b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8979950 (0.063):
auraso hyatiricyate Ang_1.446b / aurṇanetrapaṭānāṃ ca Par_7.28c / aurṇe kārpāsasautrike Yj_2.179b
kaṇṭhābharaṇabhūṣaṇaiḥ Par_9.6b / kaṇṭhe baddhvāpi vāsasā Par_11.52d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8980078 (0.021):
kaṇṭhahṛt kanakaprabhaḥ Ang_1.517b / kaṇṭhābharaṇabhūṣaṇaiḥ Par_9.6b / kaṇṭhe 'kṣamālām āsajya Nar_17.6c
kathaṃ dharmaṃ vadāmy ahaṃ Par_1.4b / kathaṃ śuddhir vidhīyate Par_7.10b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8980141 (0.0):
kathaṃ tasmin vadasva naḥ Yj_3.118d / kathaṃ dharmaṃ vadāmy ahaṃ Par_1.4b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8980162 (0.0):
kathaṃ śuddhir bhavet tāsāṃ YS182v_4.35c / kathaṃ śuddhir vidhīyate Par_7.10b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299270 (0.058):
tatra tatra ca ye dvijāḥ Par_1.33b / tatraśuddhiḥ kathaṃ bhavet Par_6.74d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988876 (0.061):
pratyāvasitavarṇānāṃ kathaṃ śuddhir vidhīyate (II,2, p. 7) // Par_12.5 // / prājāpatyadvayenaiva tīrthābhigamanena ca /
kathaṃ śuddhir vidhīyate Par_12.5d / kanyāyāḥ kṛcchra eva ca Par_4.26b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8980162 (0.0):
kathaṃ śuddhir vidhīyate Par_7.10b / kathaṃ śuddhir vidhīyate Par_12.5d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988876 (0.057):
pratyāvasitavarṇānāṃ kathaṃ śuddhir vidhīyate (II,2, p. 7) // Par_12.5 // / prājāpatyadvayenaiva tīrthābhigamanena ca /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9019967 (0.058):
niṣkṛtir na vidhīyate Mn_11.89[88M]d / niṣkṛtir na vidhīyate Par_10.26d
kapilākṣīrapānena Par_1.67a / kapilāyā ghṛtaṃ grāhyaṃ Par_11.30a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8980447 (0.028):
kapāleṣu ca saṃsthitim Yj_1.139d / kapilākṣīrapānena Par_1.67a / kapilā cet tārayati Yj_1.205c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988453 (0.057):
payaś ca tāmravarṇāyā raktāyā gṛhyate dadhi // Par_11.29 // / kapilāyā ghṛtaṃ grāhyaṃ sarvaṃ kāpilam eva vā /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8980457 (0.061):
kapilā nīlalohitāḥ Yj_3.166d / kapilāyā ghṛtaṃ grāhyaṃ Par_11.30a / kapilāyā ghṛtaṃ grāhyaṃ YS99v_72a
karṇe colūkhalaṃ dadyāt Par_5.20a / karṇe netre mukhe ghrāṇe Par_5.21c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8980620 (0.0):
karṇaśrave 'nile rātrau Mn_4.102a / karṇe colūkhalaṃ dadyāt Par_5.20a / karṇe netre mukhe ghrāṇe Par_5.21c
kartavyaṃ dharmakovidaiḥ Par_1.17d / kartavyaṃ hy ātmarakṣaṇam Par_12.46(45)b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8980664 (0.029):
kartavyaṃ tena tan nityaṃ K_008c / kartavyaṃ dharmakovidaiḥ Par_1.17d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8980682 (0.053):
kartavyaṃ hy ātmarakṣaṇam Par_12.46(45)b / kartavyaḥ putrasaṃgrahaḥ Ang_1.304d
kartavyā svalpaniṣkṛtiḥ Par_8.28d / kartavyo rāhudarśane Par_12.23(22)b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8980720 (0.024):
kartavyāś ca surakṣitāḥ Yj_1.78d / kartavyā svalpaniṣkṛtiḥ Par_8.28d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986402 (0.036):
svayam eva na kartavyaṃ kartavyā svalpaniṣkṛtiḥ (II,1, p. 232) // Par_8.28
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582133 (0.054):
Par8.28cd/.svayaṃ.eva.na.kartavyaṃ.kartavyā.svalpa.niṣkṛtiḥ.//
kartāraṃ tu kalau yuge Par_1.25d / karmācāraṃ kalau yuge Par_2.1b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21982251 (0.011):
dvāpare kulam ekaṃ tu kartāraṃ tu kalau yuge // Par_1.25 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8981107 (0.024):
karmākurvan pratiśrutya Nar_6.5a / karmācāraṃ kalau yuge Par_2.1b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8980780 (0.025):
kartā yadi vipadyate YSS_1.16b / kartāraṃ tu kalau yuge Par_1.25d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21982128 (0.060):
sarve dharmāḥ kṛte jātāḥ sarve naṣṭāḥ kalau yuge (I,1, p. 80) // Par_1.16 / cāturvarṇyasamācāraṃ kiṃcit sādhāraṇaṃ vada /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9006564 (0.060):
dānam ekaṃ kalau yuge Mn_1.86d / dānam eva kalau yuge Par_1.23d
karṣakaḥ khalayajñena Par_2.11a / kalau tv annādiṣu sthitāḥ Par_1.32d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8981240 (0.0):
kaliḥ prasupto bhavati Mn_9.302a / kalau tv annādiṣu sthitāḥ Par_1.32d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21982340 (1.788):
dvāpare rudhiraṃ caiva kalau tv annādiṣu sthitāḥ (I,1, p. 126) // Par_1.32
kalau patati karmaṇā Par_1.26d / kalau pārāśarāḥ smṛtāḥ Par_1.24d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8981248 (0.0):
kalau tv annādiṣu sthitāḥ Par_1.32d / kalau patati karmaṇā Par_1.26d
kalau saṃvatsareṇa tu Par_1.27d / kalpe kalpe kṣayotpattyā Par_1.20a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8981250 (0.0):
kalau patati karmaṇā Par_1.26d / kalau pārāśarāḥ smṛtāḥ Par_1.24d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8981294 (0.0):
kalpito yasya yo daṇḍas tv K_490a / kalpe kalpe kṣayotpattyā Par_1.20a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21982169 (0.011):
śṛṇu putra pravakṣyāmi śṛṇvantu munayas tathā (I,1, p. 93) // Par_1.19 // / kalpe kalpe kṣayotpattyā brahmaviṣṇumaheśvarāḥ /
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9593302 (0.045):
paṅkajatvaṃ tāmarasa eva vartate tathaiva vaikhānasatvam api. tathoktam: / [20.24] kalpe kalpe kṣayotpattyā brahmaviṣṇumaheśvarāḥ /"
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577234 (0.061):
Par1.20ab/.kalpe.kalpe.kṣaya.utpattyā.brahma.viṣṇu.mahā.īśvarāḥ./
kaḥ parityajya gāṃ duṣṭāṃ Par_8.25c / kākayoniṃ vrajanti ca Par_1.57d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8981419 (5.960):
kākatāṃ vā śataṃ samāḥ Mn_11.25[24M]d / kākayoniṃ vrajanti ca Par_1.57d / kākaśvānāvalīḍhaṃ tu Par_6.69c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8981389 (0.054):
kaḥ parityajya gāṃ duṣṭāṃ Par_8.25c / kākaṇī tu caturbhāgā K_493c
kākaśvānāvalīḍhaṃ tu Par_6.69c / kākaśvānāvalīḍhaṃ tu Par_6.71c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8981430 (0.0):
kākayoniṃ vrajanti ca Par_1.57d / kākaśvānāvalīḍhaṃ tu Par_6.69c
kākaśvānopaghātitam Par_6.68d / kā cintā maraṇe raṇe Par_3.37d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8981430 (0.0):
kākayoniṃ vrajanti ca Par_1.57d / kākaśvānāvalīḍhaṃ tu Par_6.69c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985393 (0.034):
śṛtaṃ droṇāḍhakasyānnaṃ kākaśvānopaghātitam (II,1, p. 139) // Par_6.68 //
kātyāyanakṛtāś caiva Par_1.15a / kāmatas tu kṛtaṃ yat syān Par_12.79(78)a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8981579 (0.0):
kāmatas tu kṛtaṃ yat syān Par_12.79(78)a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21989911 (0.0):
tataḥ śuddhim avāpnoti rājñāsau mukta eva ca // Par_12.78(77) // / kāmatas tu kṛtaṃ yat syān nānyathā vadham arhati /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8981692 (0.030):
kāmākāmakṛtakrodho Par_9.9a / kāmākāmakṛtaṃ ca yat Par_9.7b
kāmākāmakṛtakrodho Par_9.9a / kāmākāmakṛtaṃ ca yat Par_9.7b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8981690 (0.0):
kāmaṃ syād brāhmaṇabruvaḥ Mn_8.20b / kāmākāmakṛtakrodho Par_9.9a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986722 (0.018):
mattaḥ pramatta unmattaś cetano vāpy acetanaḥ (II,1, p. 261) // Par_9.8 // / kāmākāmakṛtakrodho daṇḍair hanyād athopalaiḥ /
kāmākāmakṛtaṃ tathā Par_9.1d / kāmān mohāt tu yā gacchet Par_10.30c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8981695 (0.0):
kāmākāmakṛtaṃ ca yat Par_9.7b / kāmākāmakṛtaṃ tathā Par_9.1d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8981756 (5.960):
kāmān mohāt tu yā gacchet Par_10.30c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987886 (0.039):
sā tu naṣṭā vinirdiṣṭā na tasyāgamanaṃ punaḥ / / kāmān mohāt tu yā gacchet tyaktvā bandhūn sutān patim (II,1, p. 356) //
kāraṇḍavacakorāṇāṃ Par_6.7a / kālasūtram asaṃśayam Par_9.59d
kāṣṭhabhārasahasreṇa Par_1.46a / kāṣṭhaloṣṭakapāṣāṇaiḥ Par_9.23a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8982489 (0.022):
kāṣṭhakāṇḍatṛṇādīnāṃ Nar_19.29a / kāṣṭhabhārasahasreṇa Par_1.46a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8982501 (0.064):
kāṣṭhamūlakandabhāṇḍa Ang_1.1025a / kāṣṭhaloṣṭakapāṣāṇaiḥ Par_9.23a / kāṣṭhaloṣṭamayeṣu Mn_8.289b
kāṃ kāṃ yoniṃ gamiṣyati Par_12.37(36)d / kāṃsyāni daśa bhasmabhiḥ Par_10.38b
kilbiṣaṃ parṣadi vrajet Par_8.6d / kiṃcit sādhāraṇaṃ vada Par_1.17b
kīrtitāni manīṣibhiḥ Par_12.9b / kukkuṭāṇḍapramāṇaṃ tu Par_10.3a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987487 (0.041):
amāvāsyāṃ na bhuñjīta hy eṣa cāndrāyaṇo vidhiḥ (II,1, p. 298) // Par_10.2 / kukkuṭāṇḍapramāṇaṃ tu grāsaṃ vai parikalpayet /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8982774 (0.060):
kukkuṭāṇḍapramāṇaṃ tu Par_10.3a / kukkuṭānāṃ ca bhakṣaṇe Mn_11.156[155M]b
kuñjarāroham ṛddhimat Par_1.54b / kuṭumbine daridrāya Par_12.51(50)a
kubjavāmanaṣaṇḍheṣu Par_4.27a / kumāryaś ca prasūyante Par_1.31c
kuraṅgaṃ vānaraṃ siṃhaṃ Par_6.13a / kuryāc cāndrāyaṇadvayam Par_10.11b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983082 (5.960):
kuryāc ca samayakriyām Mn_7.202[203M]d / kuryāc cāndrāyaṇadvayam Par_10.11b / kuryāc cāndrāyaṇaṃ ṣaṣṭhe Par_4.12c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991513 (0.027):
cādhīyānasya nityaśaḥ Ang_2,8.7b / cāndrāyaṇatrayaṃ kuryāc Par_10.10a / cāndrāyaṇam athāparam Yj_3.324d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298941 (0.040):
cāturvedyo vikalpī ca Par_8.27a / cāndrāyaṇatrayaṃ kuryāc Par_10.10a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301944 (0.048):
prājāpatyatrayaṃ caret Par_10.13b / prājāpatyadvayaṃ kuryād Par_10.7c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987585 (0.059):
etās tu mohito gatvā trīṇi kṛcchrāṇi saṃcaret (II,1, p. 311) // Par_10.9 / cāndrāyaṇatrayaṃ kuryāc chiśnacchedena śudhyati /
kuryāc cāndrāyaṇaṃ ṣaṣṭhe Par_4.12c / kuryāt sarveṣu vikrayam Par_1.65d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983083 (0.0):
kuryāc cāndrāyaṇadvayam Par_10.11b / kuryāc cāndrāyaṇaṃ ṣaṣṭhe Par_4.12c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991513 (0.040):
cādhīyānasya nityaśaḥ Ang_2,8.7b / cāndrāyaṇatrayaṃ kuryāc Par_10.10a / cāndrāyaṇam athāparam Yj_3.324d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983164 (0.050):
kuryāt sarvārthacintakam Mn_7.121[122M]b / kuryāt sarveṣu vikrayam Par_1.65d / kuryāt saṃvatsarād api Yj_1.308Ab
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298939 (0.052):
cāturvedyo vikalpī ca Par_8.27a / cāndrāyaṇatrayaṃ kuryāc Par_10.10a / cāndrāyaṇaṃ yāvakaṃ tu Par_12.80(79)c
kuryād brahmaṇabhojanam Par_10.4b / kuryād brāhmaṇatarpaṇam Par_6.41b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983253 (0.0):
kuryād dravyeṣu yo naraḥ K_807b / kuryād brahmaṇabhojanam Par_10.4b / kuryād brāhmaṇatarpaṇam Par_6.41b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983266 (0.027):
kuryād brāhmaṇabhojanam Par_8.41b / kuryād brāhmaṇabhojanam Par_10.22b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297913 (0.062):
kuryād vākyaṃ dvijānāṃ tu Par_6.61a / kuryur brāhmaṇabhojanam Par_4.6b
kuryād brāhmaṇabhojanam Par_8.41b / kuryād brāhmaṇabhojanam Par_10.22b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983256 (0.0):
kuryād brahmaṇabhojanam Par_10.4b / kuryād brāhmaṇatarpaṇam Par_6.41b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983266 (0.0):
kuryād brāhmaṇabhojanam Par_10.22b / kuryād brāhmaṇabhojanam Par_12.73(72)b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297913 (0.049):
kuryād vākyaṃ dvijānāṃ tu Par_6.61a / kuryur brāhmaṇabhojanam Par_4.6b
Kauthuma-Grhyasutra (kauthgsu.htm.txt) 6480801 (0.059):
brāhmaṇabhojanaṃ tato brāhmaṇabhojanam // KauthGS_8 //
Kauthuma-Grhyasutra (kauthgsu.htm.txt) 6480897 (0.059):
paśyasīti vācayitvā vāmadevya gotvā tato brāhmaṇabhojanaṃ tato / brāhmaṇabhojanam // KauthGS_9 //
Kauthuma-Grhyasutra (kauthgsu.htm.txt) 6481383 (0.059):
pratyaṅmukhopaviśya vāmadevyaṃ gītvā tato brāhmaṇabhojanaṃ tato / brāhmaṇabhojanam // KauthGS_12 //
Kauthuma-Grhyasutra (kauthgsu.htm.txt) 6481525 (0.059):
brāhmaṇabhojanaṃ tato brāhmaṇabhojanam // KauthGS_14 //
Kauthuma-Grhyasutra (kauthgsu.htm.txt) 6481967 (0.059):
yathoktamārjanaṃ kuryāt sāyamagnikāryaṃ tato brāhmaṇabhojanaṃ tato / brāhmaṇabhojanam // KauthGS_15 //
Kauthuma-Grhyasutra (kauthgsu.htm.txt) 6482284 (0.059):
saṃpracodayāt iti tūṣṇī pālāśadaṇḍaṃ dadyāt tato brāhmaṇabhojanaṃ tato / brāhmaṇabhojanam // KauthGS_17 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21989863 (0.062):
cāndrāyaṇe tataś cīrṇe kuryād brāhmaṇabhojanam (II,2, p. 77) // / Par_12.75(74) //
kuryād brāhmaṇabhojanam Par_12.73(72)b / kuryād brāhmaṇabhojanam Par_12.75(74)d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983258 (0.0):
kuryād brahmaṇabhojanam Par_10.4b / kuryād brāhmaṇatarpaṇam Par_6.41b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983266 (0.0):
kuryād brāhmaṇabhojanam Par_10.22b / kuryād brāhmaṇabhojanam Par_12.73(72)b / kuryād brāhmaṇabhojanam Par_12.75(74)d
Kauthuma-Grhyasutra (kauthgsu.htm.txt) 6480801 (0.059):
brāhmaṇabhojanaṃ tato brāhmaṇabhojanam // KauthGS_8 //
Kauthuma-Grhyasutra (kauthgsu.htm.txt) 6480897 (0.059):
paśyasīti vācayitvā vāmadevya gotvā tato brāhmaṇabhojanaṃ tato / brāhmaṇabhojanam // KauthGS_9 //
Kauthuma-Grhyasutra (kauthgsu.htm.txt) 6481383 (0.059):
pratyaṅmukhopaviśya vāmadevyaṃ gītvā tato brāhmaṇabhojanaṃ tato / brāhmaṇabhojanam // KauthGS_12 //
Kauthuma-Grhyasutra (kauthgsu.htm.txt) 6481525 (0.059):
brāhmaṇabhojanaṃ tato brāhmaṇabhojanam // KauthGS_14 //
Kauthuma-Grhyasutra (kauthgsu.htm.txt) 6481967 (0.059):
yathoktamārjanaṃ kuryāt sāyamagnikāryaṃ tato brāhmaṇabhojanaṃ tato / brāhmaṇabhojanam // KauthGS_15 //
Kauthuma-Grhyasutra (kauthgsu.htm.txt) 6482284 (0.059):
saṃpracodayāt iti tūṣṇī pālāśadaṇḍaṃ dadyāt tato brāhmaṇabhojanaṃ tato / brāhmaṇabhojanam // KauthGS_17 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21989863 (0.062):
cāndrāyaṇe tataś cīrṇe kuryād brāhmaṇabhojanam (II,2, p. 77) // / Par_12.75(74) //
kuryād rajo nivṛttau tu Par_7.16a / kuryād vākyaṃ dvijānāṃ tu Par_6.61a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983279 (1.192):
kuryād rajo nivṛttau tu Par_7.16a / kuryād rāṣṭrasya saṃgraham Mn_7.114[115M]d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983292 (0.001):
kuryādvā kārayedvāpi Ang_1.183a / kuryād vākyaṃ dvijānāṃ tu Par_6.61a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985289 (0.023):
sa eva niyamo grāhyo yady eko 'pi vaded dvijaḥ (II,1, p. 134) // Par_6.60 / kuryād vākyaṃ dvijānāṃ tu anyathā bhrūṇahā bhavet /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985702 (0.043):
snātā rajasvalā yā tu caturthe 'hani śudhyati (II,1, p. 164) // Par_7.15 / kuryād rajo nivṛttau tu daivapitryādi karma ca /
kuryur brāhmaṇabhojanam Par_4.6b / kurvanty anugrahaṃ ye tu Par_6.57a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983382 (0.0):
kurvanty anugrahaṃ ye tu Par_6.57a / kurvann agamyā gamanaṃ Par_1.66c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985233 (0.042):
snehād vā yadi vā lobhād bhayād ajñānato 'pi vā (II,1, p. 131) // Par_6.56 / kurvanty anugrahaṃ ye tu tat pāpaṃ teṣu gacchati /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983262 (0.049):
kuryād brāhmaṇabhojanam Par_10.22b / kuryād brāhmaṇabhojanam Par_12.73(72)b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297892 (0.049):
kuryād brahmaṇabhojanam Par_10.4b / kuryād brāhmaṇatarpaṇam Par_6.41b
kurvann agamyā gamanaṃ Par_1.66c / kulamitrārdhasīliṇaḥ Par_11.21b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983387 (0.0):
kurvanty anugrahaṃ ye tu Par_6.57a / kurvann agamyā gamanaṃ Par_1.66c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983490 (0.047):
kulamitrārdhasīriṇaḥ YS78v_20b / kulamitrārdhasīliṇaḥ Par_11.21b
kuśalaṃ samyag ity uktvā Par_1.11a / kuśena coddhṛtaṃ toyaṃ Par_12.31(30)c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983686 (0.0):
kuśūlakumbhīdhānyo vā Yj_1.128a / kuśena coddhṛtaṃ toyaṃ Par_12.31(30)c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21989235 (0.022):
kuśaiḥ pūtaṃ tu yat snānaṃ kuśenopaspṛśed dvijaḥ / / kuśena coddhṛtaṃ toyaṃ somapānasamaṃ bhavet (II,2, p. 26) // Par_12.31(30)
kuśenopaspṛśed dvijaḥ Par_12.31(30)b / kuśais tu puruṣākṛtim Par_5.15b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983689 (0.0):
kuśūlakumbhīdhānyo vā Yj_1.128a / kuśena coddhṛtaṃ toyaṃ Par_12.31(30)c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983700 (0.0):
kuśair dravyaṃ pṛthak pṛthak YS99v_72d / kuśais tu puruṣākṛtim Par_5.15b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21989236 (0.039):
kuśaiḥ pūtaṃ tu yat snānaṃ kuśenopaspṛśed dvijaḥ / / kuśena coddhṛtaṃ toyaṃ somapānasamaṃ bhavet (II,2, p. 26) // Par_12.31(30)
kuśaiḥ kāśaiś ca badhnīyād Par_9.34a / kuśaiḥ pūtaṃ tu yat snānaṃ Par_12.31(30)a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983707 (0.0):
kuśais tu puruṣākṛtim Par_5.15b / kuśaiḥ kāśaiś ca badhnīyād Par_9.34a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21989229 (0.0):
somagrahe tathaivoktaṃ snānadānādikarmasu (II,2, p. 25) // Par_12.30(29) / kuśaiḥ pūtaṃ tu yat snānaṃ kuśenopaspṛśed dvijaḥ /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987081 (0.051):
etais tu gāvo na nibandhanīyā baddhvāpi tiṣṭhet paraśuṃ gṛhītvā (II,1, p. / Par_9.33 // / kuśaiḥ kāśaiś ca badhnīyād gopaśuṃ dakṣiṇāmukham /
kusumbhaguḍakārpāsa- Par_6.40a / kūpakhāṭe taṭābandhe Par_9.39a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983836 (1.788):
kūṭoktau sākṣiṇāṃ vākyāl K_290a / kūpakhāṭe taṭābandhe Par_9.39a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987148 (0.034):
sa eva mriyate tatra trīn pādāṃs tu samācaret // Par_9.38 // / kūpakhāṭe taṭābandhe nadībandhe prapāsu ca /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983736 (0.039):
kusīdaṃ śakaṭaṃ giriḥ Yj_3.42b / kusumbhaguḍakārpāsa Par_6.40a / kusūladhānyako vā syāt Mn_4.7a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987161 (0.052):
pānīyeṣu vipannānāṃ prāyaścittaṃ na vidyate // Par_9.39 // / kūpakhāte taṭākhāte dīrghakhāte tathaiva ca /
kūpakhāte taṭākhāte Par_9.40a / kūpād utkramaṇe caiva Par_9.38a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983836 (0.0):
kūṭoktau sākṣiṇāṃ vākyāl K_290a / kūpakhāṭe taṭābandhe Par_9.39a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983847 (0.019):
kūpasthāne tathāraṇye Ang_2,8.16a / kūpād utkramaṇe caiva Par_9.38a / kūpe ca patitaṃ dṛṣṭvā Par_11.41a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987161 (0.042):
pānīyeṣu vipannānāṃ prāyaścittaṃ na vidyate // Par_9.39 // / kūpakhāte taṭākhāte dīrghakhāte tathaiva ca /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987148 (0.044):
sa eva mriyate tatra trīn pādāṃs tu samācaret // Par_9.38 // / kūpakhāṭe taṭābandhe nadībandhe prapāsu ca /
kūpe ca patitaṃ dṛṣṭvā Par_11.41a / kūpe yadi nimajjati Par_11.43b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983851 (0.0):
kūpasthāne tathāraṇye Ang_2,8.16a / kūpād utkramaṇe caiva Par_9.38a / kūpe ca patitaṃ dṛṣṭvā Par_11.41a
kṛcchārdhaṃ caiva bāndhavāḥ Par_10.33d / kṛcchracāndrāyaṇādikam Par_9.58b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983894 (0.0):
kṛcchrakṛd dharmakāmas tu Yj_3.327a / kṛcchracāndrāyaṇādikam Par_9.58b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983883 (0.042):
kūṣmāṇḍair vāpi juhuyād Mn_8.106a / kṛcchārdhaṃ caiva bāndhavāḥ Par_10.33d / kṛcchrakṛd dharmakāmas tu Yj_3.327a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983902 (0.058):
kṛcchratrayaṃ prakurvīta Par_12.62(61)c / kṛcchradvayaṃ prakurvīta YS99v_36c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987936 (0.062):
bhartā caiva caret kṛcchraṃ kṛcchārdhaṃ caiva bāndhavāḥ // Par_10.33 //
kṛcchratrayaṃ prakurvīta Par_12.62(61)c / kṛcchram ekaṃ prakalpitam Par_12.64(63)b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983930 (0.0):
kṛcchram ekaṃ cared dvijaḥ YS99v_27d / kṛcchram ekaṃ prakalpitam Par_12.64(63)b / kṛcchraṃ cāndrāyaṇaṃ caret Par_11.1d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983903 (0.043):
kṛcchracāndrāyaṇādikam Par_9.58b / kṛcchratrayaṃ guruḥ kuryān Yj_3.283c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983893 (0.051):
kṛcchrakṛd dharmakāmas tu Yj_3.327a / kṛcchracāndrāyaṇādikam Par_9.58b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991513 (0.059):
cāndrāyaṇatrayaṃ kuryāc Par_10.10a / cāndrāyaṇam athāparam Yj_3.324d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298026 (0.059):
kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ tathā Par_11.8d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ smṛtam Par_10.28b / kṛcchrātikṛcchrau dātus tu Par_4.26c
kṛcchraṃ cāndrāyaṇaṃ caret Par_11.1d / kṛcchraṃ cāndrāyaṇaṃ vratam Par_10.23b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983934 (0.0):
kṛcchram ekaṃ prakalpitam Par_12.64(63)b / kṛcchraṃ cāndrāyaṇaṃ caret Par_11.1d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983990 (0.013):
kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Mn_11.173[172M]d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Par_4.11d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Par_6.28d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298026 (0.013):
kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Par_6.28d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Par_10.27b / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ tathā Par_11.8d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983944 (0.013):
kṛcchraṃ cāndrāyaṇaṃ caret Par_11.1d / kṛcchraṃ cāndrāyaṇaṃ caiva Mn_11.177[176M]c / kṛcchraṃ cāndrāyaṇaṃ tathā Yj_3.325b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301978 (0.018):
prājāpatyavrataṃ caret Par_10.14d / prājāpatyaṃ caret kṛcchraṃ Par_6.19c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8984001 (0.027):
kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret YSS_1.10d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ tathā Par_11.8d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ smṛtam Mn_11.212[211M]d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031509 (0.032):
prājāpatyaṃ caret kṛcchraṃ Yj_3.260a / prājāpatyaṃ caret kṛcchraṃ Par_6.19c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983955 (0.038):
kṛcchraṃ devy ayutaṃ caiva Par_12.63(62)a / kṛcchraṃ vā pādikaṃ caret Yj_3.270d / kṛcchraṃ vidhānataḥ kṛtvā Ang_1.202a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9010328 (0.039):
dvijaś cāndrāyaṇaṃ caret Mn_11.154[153M]d / dvijaś cāndrāyaṇaṃ caret Par_11.46b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991242 (0.039):
carec cāndrāyaṇavratam YSS_1.23b / carec cāndrāyaṇaṃ vratam YS182v_2.4d
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2522523 (0.041):
kṛcchraṃ cāndrāyaṇaṃ caiva Mn_11.177[176M]c / kṛcchraṃ sāntapanaṃ caret Mn_5.20b / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Mn_11.173[172M]d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9037579 (0.042):
bhuktvā cāndrāyaṇaṃ caret Par_1.51d / bhuktvā cāndrāyaṇaṃ caret Ang_1.960d
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10330676 (0.050):
12,159.064a careyuḥ sarva evaite vīrahā yad vrataṃ caret / 12,159.064c cāndrāyaṇaṃ caren māsaṃ kṛcchraṃ vā pāpaśuddhaye
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803791 (0.053):
carec cāndrāyaṇaṃ vratam YS182v_2.4d / carec cāndrāyaṇaṃ vratam YS78v_8d
kṛcchraṃ devy ayutaṃ caiva Par_12.63(62)a / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Par_4.11d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983992 (0.0):
kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ kuryād YSS_1.22a / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Mn_11.173[172M]d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Par_4.11d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983931 (0.013):
kṛcchram ekaṃ prakalpitam Par_12.64(63)b / kṛcchraṃ cāndrāyaṇaṃ caret Par_11.1d / kṛcchraṃ cāndrāyaṇaṃ caiva Mn_11.177[176M]c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8984002 (0.015):
kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Par_10.27b / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret YS99v_37d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret YSS_1.10d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803200 (0.015):
kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret YSS_1.10d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret YS99v_37d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983953 (0.017):
kṛcchraṃ caivātikṛcchraṃ ca Yj_3.264a / kṛcchraṃ devy ayutaṃ caiva Par_12.63(62)a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991288 (0.017):
caret sāṃtapanaṃ kāṣṭhe Par_9.24a / caret sāṃtapanaṃ kṛcchraṃ Mn_11.124[123M]c / caret sāṃtapanaṃ kṛcchraṃ Mn_11.164[163M]c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984838 (0.017):
prājāpatyaṃ na dātavyaṃ kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret // Par_6.28 // / caret sāṃtapanaṃ vipraḥ prājāpatyam anantaraḥ /
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2522526 (0.018):
kṛcchraṃ sāntapanaṃ caret Mn_5.20b / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Mn_11.173[172M]d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ smṛtam Mn_11.212[211M]d
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2524379 (0.018):
caret sāṃtapanaṃ kṛcchraṃ Mn_11.124[123M]c / caret sāṃtapanaṃ kṛcchraṃ Mn_11.164[163M]c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301974 (0.020):
prājāpatyavrataṃ caret Par_10.14d / prājāpatyaṃ caret kṛcchraṃ Par_6.19c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983810 (0.024):
tṛtīye caiva pakṣe tu kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret (II,1, p. 29) // Par_4.11
kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Par_6.28d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Par_10.27b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983992 (0.0):
kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ kuryād YSS_1.22a / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Mn_11.173[172M]d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Par_4.11d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991289 (0.0):
caret sāṃtapanaṃ kāṣṭhe Par_9.24a / caret sāṃtapanaṃ kṛcchraṃ Mn_11.124[123M]c / caret sāṃtapanaṃ kṛcchraṃ Mn_11.164[163M]c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984839 (0.0):
prājāpatyaṃ na dātavyaṃ kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret // Par_6.28 // / caret sāṃtapanaṃ vipraḥ prājāpatyam anantaraḥ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983931 (0.013):
kṛcchram ekaṃ prakalpitam Par_12.64(63)b / kṛcchraṃ cāndrāyaṇaṃ caret Par_11.1d / kṛcchraṃ cāndrāyaṇaṃ caiva Mn_11.177[176M]c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8984002 (0.015):
kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Par_10.27b / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret YS99v_37d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803201 (0.015):
kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret YSS_1.10d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret YS99v_37d
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2522526 (0.018):
kṛcchraṃ sāntapanaṃ caret Mn_5.20b / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Mn_11.173[172M]d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ smṛtam Mn_11.212[211M]d
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2524379 (0.018):
caret sāṃtapanaṃ kṛcchraṃ Mn_11.124[123M]c / caret sāṃtapanaṃ kṛcchraṃ Mn_11.164[163M]c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301974 (0.020):
prājāpatyavrataṃ caret Par_10.14d / prājāpatyaṃ caret kṛcchraṃ Par_6.19c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983810 (0.024):
tṛtīye caiva pakṣe tu kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret (II,1, p. 29) // Par_4.11
kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ tathā Par_11.8d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ smṛtam Par_10.28b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983991 (0.0):
kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ kuryād YSS_1.22a / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Mn_11.173[172M]d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8984005 (0.0):
kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Par_10.27b / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret YS99v_37d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8984012 (0.0):
kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ tathā Par_11.8d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ smṛtam Mn_11.212[211M]d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ smṛtam Par_10.28b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983935 (0.013):
kṛcchram ekaṃ prakalpitam Par_12.64(63)b / kṛcchraṃ cāndrāyaṇaṃ caret Par_11.1d / kṛcchraṃ cāndrāyaṇaṃ caiva Mn_11.177[176M]c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298003 (0.013):
kṛcchram ekaṃ prakalpitam Par_12.64(63)b / kṛcchraṃ cāndrāyaṇaṃ caret Par_11.1d / kṛcchraṃ cāndrāyaṇaṃ vratam Par_10.23b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301974 (0.020):
prājāpatyaṃ caret kṛcchraṃ Par_6.19c / prājāpatyaṃ caret kṛcchraṃ Par_10.8c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991287 (0.020):
caret sāṃtapanaṃ kāṣṭhe Par_9.24a / caret sāṃtapanaṃ kṛcchraṃ Mn_11.124[123M]c / caret sāṃtapanaṃ kṛcchraṃ Mn_11.164[163M]c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984838 (0.021):
prājāpatyaṃ na dātavyaṃ kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret // Par_6.28 // / caret sāṃtapanaṃ vipraḥ prājāpatyam anantaraḥ /
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2522530 (0.021):
kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Mn_11.173[172M]d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ smṛtam Mn_11.212[211M]d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983810 (0.022):
tṛtīye caiva pakṣe tu kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret (II,1, p. 29) // Par_4.11
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803200 (0.036):
kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ kuryād YSS_1.22a / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret YSS_1.10d
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468206 (0.037):
kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ smṛtam YS182v_1.13d / kṛcchraṃ sāṃtapanādikam YS182v_1.10d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298088 (0.041):
kṛtvāśaucaṃ dvirātraṃ ca Par_3.44c / kṛtvā sāṃtapanaṃ kṛcchraṃ Par_10.24c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297991 (0.059):
kṛcchracāndrāyaṇādikam Par_9.58b / kṛcchratrayaṃ prakurvīta Par_12.62(61)c / kṛcchram ekaṃ prakalpitam Par_12.64(63)b
kṛcchrātikṛcchrau dātus tu Par_4.26c / kṛcchrārdhena viśudhyati Par_6.20d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8984039 (0.037):
kṛcchrātikṛcchrau kurvīta Mn_11.208[207M]c / kṛcchrātikṛcchrau dātus tu Par_4.26c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8984086 (0.039):
kṛcchrārdhaṃ saṃprakurvīta YS99v_62c / kṛcchrārdhena viśudhyati Par_6.20d / kṛcchreṇa vastraghāte 'pi YS78v_71a
kṛcchreṇa śudhyate pūrvā Par_7.15a / kṛcchro 'bhyantaraśoṇite Par_11.54b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8984099 (0.047):
kṛcchreṇa śudhyate pūrvā Par_7.15a / kṛcchreṇa śudhyate pūrvā YS78v_58c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8984116 (0.059):
kṛcchro 'bhyantaraśoṇite Yj_3.292d / kṛcchro 'bhyantaraśoṇite Par_11.54b
kṛtacūḍe ca saṃsthite Par_3.16/1b / kṛtatretādike yuge Par_1.16b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8984206 (0.0):
kṛtatrayavivāhasya Ang_1.402a / kṛtatretādike yuge Par_1.16b
kṛtāñjalipuṭo bhūtvā Par_1.9a / kṛte tātkālikaḥ śāpas Par_1.27a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8984436 (5.960):
kṛte garbhe snuṣaiva sā Nar_12.87d / kṛte tātkālikaḥ śāpas Par_1.27a / kṛte tu mānavā dharmās Par_1.24a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8984367 (0.019):
kṛtāgnikāryo bhuñjīta Yj_1.31a / kṛtāñjalipuṭo bhūtvā Par_1.9a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21982030 (0.041):
sukhāsīnaṃ mahātejā munimukhyagaṇāvṛtam (I,1, p. 73) // Par_1.8 // / kṛtāñjalipuṭo bhūtvā vyāsas tu ṛṣibhiḥ saha /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16787722 (0.063):
kṛtāñjalipuṭo bhūtvā BrP_73.37a / kṛtāñjalipuṭo bhūtvā BrP_76.16a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16787732 (0.063):
kṛtāñjalipuṭo bhūtvā BrP_87.55a / kṛtāñjalipuṭo bhūtvā BrP_110.118e
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16787742 (0.063):
kṛtāñjalipuṭo bhūtvā BrP_110.157c / kṛtāñjalipuṭo bhūtvā BrP_115.6e
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16787752 (0.063):
kṛtāñjalipuṭo bhūtvā BrP_117.6c / kṛtāñjalipuṭo bhūtvā BrP_122.28c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16787762 (0.063):
kṛtāñjalipuṭo bhūtvā BrP_122.54e / kṛtāñjalipuṭo bhūtvā BrP_123.194c
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18804070 (0.063):
manunā saha rājendra potārūḍho hyahaṃ tadā // RKV_3.35 // / kṛtāñjalipuṭo bhūtvā praṇamya śirasā vibhum /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10767287 (0.064):
teṣāṃ madhye samutthāya skando vacanam abravīt // RKS_1.12 // / kṛtāñjalipuṭo bhūtvā sāṣṭāṅgaṃ praṇipatya ca /
kṛte tu mānavā dharmās Par_1.24a / kṛte tv asthigatāḥ prāṇās Par_1.32a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8984440 (0.0):
kṛte garbhe snuṣaiva sā Nar_12.87d / kṛte tātkālikaḥ śāpas Par_1.27a / kṛte tu mānavā dharmās Par_1.24a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8984448 (1.192):
kṛte tv asthigatāḥ prāṇās Par_1.32a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21982328 (1.192):
kumāryaś ca prasūyante asmin kaliyuge sadā (I,1, p. 125) // Par_1.31 // / kṛte tv asthigatāḥ prāṇās tretāyāṃ māṃsam āśritāḥ /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21982225 (0.039):
dvāpare yajñam evāhuḥ dānam eva kalau yuge (I,1, p. 119) // Par_1.23 // / kṛte tu mānavā dharmās tretāyāṃ gautamāḥ smṛtāḥ /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305095 (0.061):
sarve te samabhāginaḥ Par_2.10b / sarve dharmāḥ kṛte jātāḥ Par_1.16c
kṛte saṃbhāṣaṇād eva Par_1.26a / kṛtvā vai kāṃsyabhājane Par_7.24d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8984680 (1.192):
kṛtvā viprān visarjayet Yj_1.248d / kṛtvā vai kāṃsyabhājane Par_7.24d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985827 (0.034):
gaṇḍūṣaṃ pādaśaucaṃ ca kṛtvā vai kāṃsyabhājane // Par_7.24 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8984476 (0.063):
kṛte sarvaṃ kṛtaṃ bhavet Ang_1.1079b / kṛte saṃbhāṣaṇād eva Par_1.26a
kṛtvāśaucaṃ dvirātraṃ ca Par_3.44c / kṛtvā sāṃtapanaṃ kṛcchraṃ Par_10.24c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8984690 (0.0):
kṛtvā śavaśiro dhvajam Mn_11.72[71M]d / kṛtvāśaucaṃ dvirātraṃ ca Par_3.44c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298025 (0.041):
kṛcchraṃ devy ayutaṃ caiva Par_12.63(62)a / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Par_4.11d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983990 (0.046):
kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Par_6.28d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Par_10.27b / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret YS99v_37d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297492 (0.055):
ekabhaktaṃ caret paścād Par_10.21a / ekarātram aśaucakam Par_3.29d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298003 (0.059):
kṛcchram ekaṃ prakalpitam Par_12.64(63)b / kṛcchraṃ cāndrāyaṇaṃ caret Par_11.1d / kṛcchraṃ cāndrāyaṇaṃ vratam Par_10.23b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299814 (0.061):
trirātram upavāsitvā Par_10.5c / trirātram upavāsitvā tv Par_10.19c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983931 (0.062):
kṛcchram ekaṃ prakalpitam Par_12.64(63)b / kṛcchraṃ cāndrāyaṇaṃ caret Par_11.1d / kṛcchraṃ cāndrāyaṇaṃ caiva Mn_11.177[176M]c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8984002 (0.063):
kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret YSS_1.10d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ tathā Par_11.8d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ smṛtam Mn_11.212[211M]d
kṛmiduṣṭaḥ śucir bhavet Par_6.49d / kṛmir utpadyate yasya Par_6.48c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8984800 (0.034):
kṛmikīṭavayohatyā Mn_11.70[69M]a / kṛmiduṣṭaḥ śucir bhavet Par_6.49d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985136 (0.044):
tryahaṃ snātvā ca pītvā ca kṛmiduṣṭaḥ śucir bhavet // Par_6.49 //
kṛṣikarma ca kārayet Par_2.2d / kṛṣikarma ca vāṇijyaṃ Par_1.63c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8984849 (0.0):
kṛśān api kadā cana Mn_4.135d / kṛṣikarma ca kārayet Par_2.2d / kṛṣikarma ca vāṇijyaṃ Par_1.63c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983717 (0.040):
kusīdakṛṣivāṇijya Yj_1.119c / kusīdakṛṣivāṇijya Nar_1.42a
Brhaspatismrti: Vyavaharakanda (brhaspiu.htm.txt) 12686831 (0.046):
kusīdakṛṣivāṇijya- Brh_1,7.4a / kusīdakṛṣivāṇijye Brh_1,9.29c
kṛṣivāṇijyaśilpakam Par_2.14b / kṛṣṇapakṣe yadā somo Par_5.8a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984224 (0.024):
uditaṃ grahanakṣatraṃ dṛṣṭvā sadyaḥ śucir bhavet // Par_5.7 // / kṛṣṇapakṣe yadā somo na dṛśyeta kadācana /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8984891 (0.030):
kṛṣṇapakṣe daśamyādau Mn_3.276[266M]a / kṛṣṇapakṣe yadā somo Par_5.8a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8984847 (0.046):
kṛṣikarma ca kārayet Par_2.2d / kṛṣikarma ca vāṇijyaṃ Par_1.63c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8984862 (0.052):
kṛṣijīvī ślīpadī ca Mn_3.165[155M]c / kṛṣivāṇijyaśilpakam Par_2.14b / kṛṣiṃ cāpi kṛṣīvalaḥ Yj_1.276d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21982975 (0.064):
vaiśyaḥ śūdras tathā kuryāt kṛṣivāṇijyaśilpakam / / vikarma kurvate śūdrā dvijaśuśrūṣayojjhitāḥ (I,2, p. 16) // Par_2.14 //
kṛṣṇā caikādaśī ca yā Par_3.13b / kṛṣṇājinaṃ samāstīrya Par_5.15a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8984923 (0.0):
kṛṣṇā gaur āyasaṃ chāga Yj_1.306c / kṛṣṇā caikādaśī ca yā Par_3.13b / kṛṣṇājinaṃ samāstīrya Par_5.15a
kṛṣṇāṣṭamī tv amāvāsyā Par_3.13a / kṛṣṇe śukle ca vardhayet Par_10.2b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8984932 (0.029):
kṛṣṇāṣṭamī tv amāvāsyā Par_3.13a / kṛṣṇebho 'nalo grahāḥ Ang_1.637b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983163 (0.044):
dehanāśam anuprāptas tithir na jñāyate yadi (I,2, p. 236) // Par_3.12 // / kṛṣṇāṣṭamī tv amāvāsyā kṛṣṇā caikādaśī ca yā /
kṛsaraṃ bhojayed viprān Par_6.9c / kenedaṃ śudhyate ceti Par_6.69a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8985042 (0.036):
kena vāyaṃ gataḥ saha Yj_2.281b / kenedaṃ śudhyate ceti Par_6.69a / kevalaṃ nāmadhārakāḥ Par_8.15b
kevalaṃ nāmadhārakāḥ Par_8.15b / keśānāṃ rakṣaṇārthāya Par_9.52c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8985042 (0.013):
kena vāyaṃ gataḥ saha Yj_2.281b / kenedaṃ śudhyate ceti Par_6.69a / kevalaṃ nāmadhārakāḥ Par_8.15b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304445 (0.059):
śudhyate naktabhojanāt Par_6.6d / śudhyate nātrasaṃśayaḥ Par_11.6d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300910 (0.063):
na doṣaḥ parivedane Par_4.28d / na dharmo na ca śudhyati Par_10.3d
kokilākhañjarīṭake Par_6.6b / kratudīkṣāṃ ca kārayet Par_2.6d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8985320 (0.059):
kratutulyaphalaṃ pṛthak Yj_1.360b / kratudīkṣāṃ ca kārayet Par_2.6d
krameṇaitena sarvaśaḥ Par_11.44b / kriyāvantau śucivratau Par_11.12b
krīḍārtham api yad brūyuḥ Par_8.26c / krodhād daṇḍāditāḍitā Par_10.31d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8985708 (0.033):
krīḍākarmeva bālānāṃ Ang_2,1.10c / krīḍārtham api yad brūyuḥ Par_8.26c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8985930 (0.060):
krodhād daṇḍāditāḍitā Par_10.31d / krodhād dravyaṃ vināśya vā K_565b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987907 (0.063):
madamohagatā nārī krodhād daṇḍāditāḍitā // Par_10.31 //
krauñcasārasahaṃsāṃś ca Par_6.2a / klībe ca patite patau Par_4.30b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8985991 (0.020):
klībe ca patite patau Par_4.30b / klībe ca patite patau Nar_12.97b
klībo duḥkhī ca kuṣṭhī ca Par_9.60c / kvāthayitvā pibej jalam Par_10.20d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8986028 (0.0):
kva tad vadatu sākṣitvam Nar_1.144*1c / kvāthayitvā pibej jalam Par_10.20d
kṣaṇadhvaṃsini kāye 'smin Par_3.37c / kṣaṇena yānty eva hi tatra vīrāḥ Par_3.36c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8986030 (0.0):
kvāthayitvā pibej jalam Par_10.20d / kṣaṇadhvaṃsini kāye 'smin Par_3.37c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8986058 (0.057):
kṣaṇitā vā prayatnataḥ YS182v_5.8b / kṣaṇena yānty eva hi tatra vīrāḥ Par_3.36c / kṣatayonyā api striyāḥ Nar_12.15d
kṣatriyaś cāpi vaiśyaś ca Par_11.12a / kṣatriyas tu dinadvayāt Par_11.44d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8986154 (0.0):
kṣatraṃ hi brahmasaṃbhavam Mn_9.320d / kṣatriyaś cāpi vaiśyaś ca Par_11.12a / kṣatriyas tu dinadvayāt Par_11.44d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298227 (0.002):
kṣatriyo dvādaśāhena Par_3.2a / kṣatriyo 'pi kṛṣiṃ kṛtvā Par_2.13c / kṣatriyo 'pi suvarṇasya Par_6.50a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302407 (0.017):
brāhmaṇaṃ yo 'vamanyate Par_6.59d / brāhmaṇaḥ kṣatriyo vaiśyaḥ Par_6.30c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8986316 (0.029):
kṣatriyo vātha vaiśyo vā Par_10.7a / kṣatriyo vātha vaiśyo vā Ang_2,2.7c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9035343 (0.032):
brāhmaṇaḥ kṣatriyo vaiśyas Mn_10.4a / brāhmaṇaḥ kṣatriyo vaiśyaḥ Par_6.30c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988656 (0.036):
vipraḥ śudhyet trirātreṇa kṣatriyas tu dinadvayāt // Par_11.44 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988401 (0.041):
akāmatas tu yo bhuṅkte prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet (II,1, p. 432) // / Par_11.25 // / brāhmaṇaḥ kṣatriyo vaiśyaḥ śūdro vā upasarpati /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984866 (0.052):
brāhmaṇaḥ kṣatriyo vaiśyaḥ śūdraś caiva pramādataḥ (II,1, p. 114) // / Par_6.30 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20741755 (0.059):
13,131.002c kena karmavipākena vaiśyo gacchati śūdratām / 13,131.003a vaiśyo vā kṣatriyaḥ kena dvijo vā kṣatriyo bhavet
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26897998 (0.062):
kena karmavipākena % vaiśyo gacchati śūdratām // BrP_223.8 // / vaiśyo vā kṣatriyaḥ kena $ dvijo vā kṣatriyo bhavet &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11169300 (0.062):
kena karmavipākena vaiśyo gacchati śūdratām // BrP_223.8 // / vaiśyo vā kṣatriyaḥ kena dvijo vā kṣatriyo bhavet /
kṣatriyaṃ mṛtam ajñānād Par_3.43a / kṣatriyāc chūdrakanyāyāṃ Par_11.23a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983577 (0.041):
snātvā sacailaṃ spṛṣṭvāgniṃ ghṛtaṃ prāśya viśudhyati (I,2, p. 280) // / Par_3.42 // / kṣatriyaṃ mṛtam ajñānād brāhmaṇo yo 'nugacchati /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8986219 (0.044):
kṣatriyaḥ kṣātram utsṛjet Nar_18.15b / kṣatriyāc chūdrakanyāyāṃ Mn_10.9a / kṣatriyāc chūdrakanyāyāṃ Par_11.23a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988357 (0.053):
saṃskārāt tu bhaved dāsaḥ asaṃskārāt tu nāpitaḥ // Par_11.22 // / kṣatriyāc chūdrakanyāyāṃ samutpannas tu yaḥ sutaḥ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8986197 (0.056):
kṣatriyaṃ tu sahasriṇam Mn_8.376d / kṣatriyaṃ mṛtam ajñānād Par_3.43a / kṣatriyaṃ vāhanāyudhaiḥ Mn_8.113b
kṣatriyeṇāpi vaiśyena Par_6.20a / kṣatriyo dvādaśāhena Par_3.2a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8986295 (5.960):
kṣatriyo daṇḍam eva vā Mn_8.384d / kṣatriyo dvādaśāhena Par_3.2a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983010 (0.035):
dinatrayeṇa śudhyanti brāhmaṇāḥ pretasūtake (I,2, p. 204) // Par_3.1 // / kṣatriyo dvādaśāhena vaiśyaḥ pañcadaśāhakaiḥ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8978376 (0.045):
ekāhena tu vaiśyas tu Par_11.45a / ekāhe likhitaṃ yat tu K_513a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297538 (0.045):
ekāhāc chudhyate vipro Par_3.5a / ekāhena tu vaiśyas tu Par_11.45a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988660 (0.045):
vipraḥ śudhyet trirātreṇa kṣatriyas tu dinadvayāt // Par_11.44 // / ekāhena tu vaiśyas tu śūdro naktena śudhyati /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304200 (0.049):
vaiśyaḥ pañcadaśāhakaiḥ Par_3.2b / vaiśyaḥ pañcadaśāhena Par_3.4c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8986272 (0.059):
kṣatriyeṇa yathāvidhi Mn_7.2b / kṣatriyeṇāpi vaiśyena Par_6.20a / kṣatriye tv eva madhyamaḥ Mn_8.276d
kṣatriyo 'pi kṛṣiṃ kṛtvā Par_2.13c / kṣatriyo 'pi suvarṇasya Par_6.50a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8986300 (0.0):
kṣatriyo dvādaśāhena Par_3.2a / kṣatriyo 'pi kṛṣiṃ kṛtvā Par_2.13c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298196 (0.036):
kṣaṇena yānty eva hi tatra vīrāḥ Par_3.36c / kṣatriyaś cāpi vaiśyaś ca Par_11.12a / kṣatriyas tu dinadvayāt Par_11.44d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304203 (0.054):
vaiśyaḥ pañcadaśāhena Par_3.4c / vaiśyaḥ śūdras tathā kuryāt Par_2.14a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302406 (0.060):
brāhmaṇaḥ kṣatriyo vaiśyaḥ Par_6.30c / brāhmaṇaḥ kṣatriyo vaiśyaḥ Par_11.26a
kṣatriyo vātha vaiśyo vā Par_10.7a / kṣatriyo hi prajā rakṣañ Par_1.61a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298197 (0.002):
kṣaṇena yānty eva hi tatra vīrāḥ Par_3.36c / kṣatriyaś cāpi vaiśyaś ca Par_11.12a / kṣatriyas tu dinadvayāt Par_11.44d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302407 (0.015):
brāhmaṇaṃ yo 'vamanyate Par_6.59d / brāhmaṇaḥ kṣatriyo vaiśyaḥ Par_6.30c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8986317 (0.020):
kṣatriyo vāṭakhādirau Mn_2.45b / kṣatriyo vātha vaiśyo vā Par_10.7a / kṣatriyo vātha vaiśyo vā Ang_2,2.7c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8986300 (0.022):
kṣatriyo dvādaśāhena Par_3.2a / kṣatriyo 'pi kṛṣiṃ kṛtvā Par_2.13c / kṣatriyo 'pi suvarṇasya Par_6.50a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9035345 (0.029):
brāhmaṇaḥ kṣatriyo vaiśyas Mn_10.4a / brāhmaṇaḥ kṣatriyo vaiśyaḥ Par_6.30c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988402 (0.036):
akāmatas tu yo bhuṅkte prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet (II,1, p. 432) // / Par_11.25 // / brāhmaṇaḥ kṣatriyo vaiśyaḥ śūdro vā upasarpati /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8986150 (0.044):
kṣatraṃ hi brahmasaṃbhavam Mn_9.320d / kṣatriyaś cāpi vaiśyaś ca Par_11.12a / kṣatriyas tu dinadvayāt Par_11.44d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8986328 (0.047):
kṣatriyo vijayī bhavet Yj_3.332b / kṣatriyo hi prajā rakṣañ Par_1.61a
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13534012 (0.049):
brāhmaṇaḥ kṣatriyo vaiśyaḥ__Vdha_006.019 / brāhmaṇaḥ kṣatriyo vaiśyaḥ__Vdha_022.033
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26897999 (0.056):
kena karmavipākena % vaiśyo gacchati śūdratām // BrP_223.8 // / vaiśyo vā kṣatriyaḥ kena $ dvijo vā kṣatriyo bhavet &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11169301 (0.056):
kena karmavipākena vaiśyo gacchati śūdratām // BrP_223.8 // / vaiśyo vā kṣatriyaḥ kena dvijo vā kṣatriyo bhavet /
% Mahabharata: Anusasanaparvan (mbh_13_u.htm.txt) 26329839 (0.059):
13,131.002c kena karmavipākena vaiśyo gacchati śūdratām / 13,131.003a vaiśyo vā kṣatriyaḥ kena dvijo vā kṣatriyo bhavet
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6627208 (0.060):
bhavanti/tad yathā brāhmaṇaḥ kṣatriyo vaiśyaḥ śūdraś ceti/ kṣatriyasya
kṣitiṃ dharmeṇa pālayet Par_1.61d / kṣīragomūtrayāvakam Par_6.36b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8986489 (5.960):
kṣīyante rāṣṭrakarṣaṇāt Mn_7.112[113M]d / kṣīragomūtrayāvakam Par_6.36b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298604 (0.050):
gomayodakakardame Par_10.18b / gomūtrayāvakasya ca Par_6.33b / gomūtrayāvakāhāras Par_6.26c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298614 (0.054):
gomūtrayāvakāhāras Par_6.26c / gomūtrayāvakāhāro Par_6.32c
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6738256 (0.063):
pañcagavyaṃ tu gokṣīraṃ dadhimūtraśakṛdghṛtam /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8986421 (0.064):
kṣitim āropya mūrdhani Nar_11.10d / kṣitiṃ dharmeṇa pālayet Par_1.61d
kṣīraṃ saptapalaṃ dadyād Par_11.31a / kṣīraiḥ prakṣālayed dvijaḥ Par_5.12d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8986522 (0.0):
kṣīriṇī gauḥ sadakṣiṇā Yj_1.204d / kṣīraiḥ prakṣālayed dvijaḥ Par_5.12d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8986503 (0.020):
kṣīraṃ vā yadi vā dadhi Ang_2,8.14d / kṣīraṃ saptapalaṃ dadyād Par_11.31a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988469 (0.028):
mūtram ekapalaṃ dadyād aṅguṣṭhārdhaṃ tu gomayam (II,1, p. 434) // / Par_11.30 // / kṣīraṃ saptapalaṃ dadyād dadhi tripalam ucyate /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298693 (0.047):
ghṛtakumbhaśatena ca Par_1.46b / ghṛtam ekapalaṃ dadyāt Par_11.31c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984287 (0.050):
dagdhāsthīni punar gṛhya kṣīraiḥ prakṣālayed dvijaḥ (II,1, p. 70) // / Par_5.12 // / punar dahet svāgninā tu svatantreṇa pṛthak pṛthak /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303045 (0.061):
mūḍhagarbhavimocane Par_9.45b / mūtram ekapalaṃ dadyād Par_11.30c
kṣute niṣṭhīvane caiva Par_12.19a / kṣutpipāsābhayārditaḥ Par_12.58(57)b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8986524 (0.0):
kṣīriṇī gauḥ sadakṣiṇā Yj_1.204d / kṣīraiḥ prakṣālayed dvijaḥ Par_5.12d / kṣute niṣṭhīvane caiva Par_12.19a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8986539 (0.021):
kṣutpipāsāturā ca yā Nar_12.51b / kṣutpipāsābhayārditaḥ Par_12.58(57)b
kṣudhitaṃ tṛṣitaṃ śrāntaṃ Par_2.3a / kṣaumakārpāsavāsasām Par_7.28b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21982820 (0.061):
ṣaṭkarmasahito vipraḥ kṛṣikarma ca kārayet (I,2, p. 3) // Par_2.2 // / kṣudhitaṃ tṛṣitaṃ śrāntaṃ balīvardaṃ na yojayet /
kharīṃ ca sūkarīṃ gatvā Par_10.14c / khalayajñe vivāhe ca Par_12.25(24)a
gaṅgādyāḥ saritas tathā Par_12.20b / gacchantaṃ cānuyānena Par_1.44c
gacchen musalam ādāya Par_12.78(77)a / gajasya ca turaṅgasya Par_6.12a
gaṇḍūṣaṃ pādaśaucaṃ ca Par_7.24c / gatā badarikāśramam Par_1.5d
gatir ūrdhvā na vidyate Par_12.34(33)d / gatir eṣā vidhīyate Par_4.1d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8987292 (0.0):
gatirūrdhvaṃ na vidyate Ang_2,8.7d / gatir ūrdhvā na vidyate Par_12.34(33)d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21989280 (0.053):
japato juhvato vāpi gatir ūrdhvā na vidyate // Par_12.34(33) // / śūdrānnaṃ śūdrasaṃparkaḥ śūdreṇa tu sahāsanam /
gatvā nadītaṭe vipro Par_11.13c / gatvā puṃsāṃ śataṃ yāti Par_10.35a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8987346 (0.0):
gatvā tu praviśed agniṃ YSS_1.29c / gatvā nadītaṭe vipro Par_11.13c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987954 (0.035):
brāhmaṇī tu yadā gacchet parapuṃsā vivarjitā (II,1, p. 359) // Par_10.34 / gatvā puṃsāṃ śataṃ yāti tyajeyus tāṃ tu gotriṇaḥ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8987354 (0.045):
gatvā nadītaṭe vipro Par_11.13c / gatvānṛṇyaṃ yathāvidhi Mn_4.257[258M]b
gadgadeṣu jaḍeṣu ca Par_4.27b / gandhadvāreti gomayam Par_11.32b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8987389 (0.026):
gandhadravyairakāvetra Nar_1.60c / gandhadvāreti gomayam Par_11.32b
gargeyā gautamīyāś ca Par_1.13a / garbhapātaṃ ca yā kuryān Par_4.19c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8987616 (0.023):
gardhabhājāvikānāṃ tu Mn_8.298a / garbhapātaṃ ca yā kuryān Par_4.19c
gavāghrātaṃ khareṇa vā Par_6.71d / gavāghrātāni kāṃsyāni Par_7.23c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8987762 (0.0):
gavākṣān noparodhayet K_752b / gavāghrātaṃ khareṇa vā Par_6.71d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985438 (0.034):
kākaśvānāvalīḍhaṃ tu gavāghrātaṃ khareṇa vā (II,1, p. 141) // Par_6.71 //
gavāśaneṣu vikrīṇaṃs Par_9.36c / gavāṃ koṭipradānena Par_12.52(51)c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8987786 (0.0):
gavādiṣu praṇaṣṭeṣu Nar_14.21a / gavāśaneṣu vikrīṇaṃs Par_9.36c / gavāṃ koṭipradānena Par_12.52(51)c
gavāṃ ca paripālanam Par_1.63b / gavāṃ caivānugamanaṃ Par_12.[81(80)]a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8987788 (0.0):
gavāśaneṣu vikrīṇaṃs Par_9.36c / gavāṃ koṭipradānena Par_12.52(51)c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8987801 (0.063):
gavāṃ caivānugamanaṃ Par_12.[81(80)]a / gavāṃ dvādaśakasya ca Yj_3.244b
gavāṃ bandhanayoktreṣu Par_8.1a / gavāṃ madhye vased rātrau Par_8.31c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8987827 (0.0):
gavāṃ pracāre gopālāḥ Nar_M1.47a / gavāṃ bandhanayoktreṣu Par_8.1a / gavāṃ bhakṣye tathendhane Mn_8.112b
gavāṃ mūtrapurīṣeṇa Par_6.49a / gavāṃ śataṃ saikavṛṣaṃ Par_12.49(48)a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8987837 (0.0):
gavāṃ madhye vased rātrau YS182v_4.15c / gavāṃ mūtrapurīṣeṇa Par_6.49a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21989493 (0.0):
tilān kṛṣṇājinaṃ chāgaṃ gṛhe caitāni rakṣayet (II,2, p. 35) // / Par_12.48(47) // / gavāṃ śataṃ saikavṛṣaṃ yatra tiṣṭhaty ayantritam /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985123 (0.048):
kṛmir utpadyate yasya prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet (II,1, p. 126) // / Par_6.48 // / gavāṃ mūtrapurīṣeṇa dadhnā kṣīreṇa sarpiṣā /
gavāṃ śṛṅgodakaiḥ snānaṃ Par_5.2a / gavāṃ saṃrakṣaṇārthāya Par_9.1a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8987849 (0.0):
gavāṃ śatād vatsatarī Nar_6.11a / gavāṃ śṛṅgodakaiḥ snānaṃ Par_5.2a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984138 (0.027):
snātvā japet sa gāyatrīṃ pavitrāṃ vedamātaram (II,1, p. 61) // Par_5.1 // / gavāṃ śṛṅgodakaiḥ snānaṃ mahānadyos tu saṃgame /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986603 (0.058):
brāhmaṇān bhojayitvā tu goghnaḥ śuddho na saṃśayaḥ // Par_8.41/1 // / gavāṃ saṃrakṣaṇārthāya na duṣyed rodhabandhayoḥ /
gām ekāṃ brāhmaṇe dadan Par_10.15b / gāyatrībrahmatattvajñāḥ Par_8.24c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8987935 (0.0):
gāyatrīdaśasāhasra Ang_1.150c / gāyatrībrahmatattvajñāḥ Par_8.24c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8987916 (0.045):
gām ālabhyārkam īkṣya vā Mn_5.87[86M]d / gām ekāṃ brāhmaṇe dadan Par_10.15b
gāyatrīrahito vipraḥ Par_8.24a / gāyatrī śodhanaṃ paraṃ Par_11.56b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8987943 (0.0):
gāyatrībrahmatattvajñāḥ Par_8.24c / gāyatrīrahito vipraḥ Par_8.24a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986331 (0.056):
tathaiva kilbiṣaṃ sarvaṃ prakṣipec ca dvijānale (II,1, p. 227) // Par_8.23 / gāyatrīrahito vipraḥ śūdrād apy aśucir bhavet /
gāyatrīsmaraṇāc chuciḥ Par_6.23d / gāyatrīṃ japamānas tu Par_10.27a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8987949 (0.0):
gāyatrī śodhanaṃ paraṃ Par_11.56b / gāyatrīsmaraṇāc chuciḥ Par_6.23d
gāyatryaṣṭasahasreṇa Par_11.17a / gāyatryādāya gomūtraṃ Par_11.32a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8987978 (0.037):
gāyatro harilocanaḥ Ang_1.512d / gāyatryaṣṭasahasreṇa Par_11.17a / gāyatryā cābhimantrayet Yj_3.325d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988486 (0.045):
ghṛtam ekapalaṃ dadyāt palam ekaṃ kuśodakam // Par_11.31 // / gāyatryādāya gomūtraṃ gandhadvāreti gomayam /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8987990 (0.046):
gāyatryā cāyutatrayam YS182v_4.38b / gāyatryādāya gomūtraṃ Par_11.32a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988271 (0.056):
prāyaścittaṃ kathaṃ teṣāṃ varṇe varṇe vinirdiśet (II,1, p. 417) // / Par_11.16 // / gāyatryaṣṭasahasreṇa śuddhiḥ syāc chūdrasūtake /
gāyanto vedapāragāḥ Par_6.35b / gāvayaṃ saupratīkaṃ ca Par_11.42c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297597 (0.033):
etair uddhṛtya hotavyaṃ Par_11.35a / etais tu gāvo na nibandhanīyā Par_9.33c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8979063 (0.040):
etaiśca gāvo na hi bandhanīyā Ang_2,10.9c / etais tu gāvo na nibandhanīyā Par_9.33c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9021566 (0.043):
pañcasaptārṣakaṃ vaitan Ang_1.347a / pañca saṃtapane gāvaḥ Par_9.25a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8988048 (0.044):
gālavastu purā vipro Ang_1.556a / gāvayaṃ saupratīkaṃ ca Par_11.42c / gāvaḥ kṣetraṃ samāśritāḥ Nar_11.31b
gāvo yenābhighātitāḥ Par_9.17b / gāś caivaikaśataṃ dadyāc Par_12.73(72)c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8988072 (0.025):
gāścaivānuvrajennityaṃ Ang_2,11.4a / gāś caivaikaśataṃ dadyāc Par_12.73(72)c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8988064 (0.027):
gāvo mriyante yadi tā adagdhāḥ YSS_1.54b / gāvo yenābhighātitāḥ Par_9.17b / gāścaivānuvrajennityaṃ Ang_2,11.4a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297597 (0.049):
etair uddhṛtya hotavyaṃ Par_11.35a / etais tu gāvo na nibandhanīyā Par_9.33c
gurupātnīṃ snuṣāṃ caiva Par_10.12c / gurupūjā praṇaśyati Par_1.31b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8988307 (0.057):
gurupatnyā na kāryāṇi Mn_2.211c / gurupātnīṃ snuṣāṃ caiva Par_10.12c / guruputre guṇānvite Mn_2.247b
gṛdhraśyenaśaśādānām Par_6.5a / gṛdhro dvādaśajanmāni Par_12.38(37)a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8988594 (0.0):
gṛdhrocchiṣṭena jīvati Mn_11.26[25M]d / gṛdhro dvādaśajanmāni Par_12.38(37)a / gṛhakarmaṇi caiva hi Par_7.18b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8988582 (0.023):
gṛdhrakākādiyoniṣu Nar_1.200d / gṛdhraśyenaśaśādānām Par_6.5a
gṛhakarmaṇi caiva hi Par_7.18b / gṛhadāhaṃ na kurvīta Par_6.45c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8988595 (0.0):
gṛdhro dvādaśajanmāni Par_12.38(37)a / gṛhakarmaṇi caiva hi Par_7.18b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8988630 (0.0):
gṛhajātas tathā krīto Nar_5.24a / gṛhadāhaṃ na kurvīta Par_6.45c
gṛhadvāreṣu tiṣṭhāmi Par_12.68(67)a / gṛhasthadharmā yo vipro Par_11.49c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8988672 (0.0):
gṛhastha ucyate śreṣṭhaḥ Mn_6.89c / gṛhasthadharmā yo vipro Par_11.49c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8988642 (0.052):
gṛhadvārāśucisthāna Nar_5.06a / gṛhadvāreṣu tiṣṭhāmi Par_12.68(67)a / gṛhadhānyābhayopānac Yj_1.211a
gṛhasthas tu dayāyukto Par_12.45(44)a / gṛhasthaḥ kāmataḥ kuryād Par_12.64(63)c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8988678 (0.0):
gṛhasthadharmā yo vipro Par_11.49c / gṛhasthas tu dayāyukto Par_12.45(44)a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21989432 (0.037):
parṇapṛṣṭhe na bhuñjīta rātrau dīpaṃ vinā tathā // Par_12.44(43) // / gṛhasthas tu dayāyukto dharmam evānucintayet /
gṛhasyābhyantaraṃ gacchec Par_6.46a / gṛhāt pratinivartate Par_1.45b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8988711 (0.039):
gṛhastho 'pi hi mucyate Yj_3.205d / gṛhasyābhyantaraṃ gacchec Par_6.46a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985081 (0.048):
gṛhadāhaṃ na kurvīta śeṣaṃ sarvaṃ ca kārayet (II,1, p. 124) // Par_6.45 // / gṛhasyābhyantaraṃ gacchec caṇḍālo yadi kasyacit /
gṛhītvāgniṃ samāropya Par_11.47c / gṛhe kṣetre khale 'tha vā Par_8.33b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8988897 (0.0):
gṛhe kanyā rtumaty api Mn_9.89b / gṛhe kṣetre khale 'tha vā Par_8.33b
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2523826 (0.056):
gṛhe kanyā rtumaty api Mn_9.89b / gṛhe kṣetre 'tha vā khale Mn_11.114[113M]b / gṛhe gurāv araṇye vā Mn_5.43a
gṛhe caitāni rakṣayet Par_12.48(47)d / gṛhe vāpi vane vāpi Par_9.6c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8988909 (0.038):
gṛhe gurāv araṇye vā Mn_5.43a / gṛhe caitāni rakṣayet Par_12.48(47)d / gṛhe tu muṣitaṃ rājā K_813a
gṛheṣu satataṃ tiṣṭhec Par_9.58c / gokuleṣu vasec caiva Par_12.68(67)c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989067 (0.057):
gokumārīdevapaśu K_791a / gokuleṣu vasec caiva Par_12.68(67)c / gokṣattriyaṃ tathā vaiśyaṃ YS182v_2.4a
gogāmī ca trirātreṇa Par_10.15a / goghātakasya tasyārthaṃ Par_9.22c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989086 (0.0):
gogajoṣṭrahayādiṣu Mn_8.296d / gogāmī ca trirātreṇa Par_10.15a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987660 (0.028):
kharīṃ ca sūkarīṃ gatvā prājāpatyavrataṃ caret (II,1, p. 339) // Par_10.14 / gogāmī ca trirātreṇa gām ekāṃ brāhmaṇe dadan /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989624 (0.061):
gorūpaṃ brāhmaṇasyāgre Par_9.21c / govadhasyānurūpeṇa Par_8.36a / govadhe caiva yat pāpaṃ YS182v_4.2a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298647 (0.061):
gorūpaṃ brāhmaṇasyāgre Par_9.21c / govadhasyānurūpeṇa Par_8.36a / govāṭe vā gṛhe vāpi Par_9.4c
goghnaś cāndrāyaṇaṃ caret Par_9.52b / goghnaḥ śuddho na saṃśayaḥ Par_8.41/1b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989091 (0.0):
goghātakasya tasyārthaṃ Par_9.22c / goghnaś cāndrāyaṇaṃ caret Par_9.52b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989105 (1.788):
goghnaḥ śuddho na saṃśayaḥ Par_8.41/1b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986599 (1.788):
brāhmaṇān bhojayitvā tu goghnaḥ śuddho na saṃśayaḥ // Par_8.41/1 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582367 (0.033):
Par8.42ab/.brāhmaṇān.bhojayitvā.tu.goghnaḥ.śuddho.na.saṃśayaḥ./E
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987330 (0.035):
prāyaścittaṃ tu tenoktaṃ goghnaś cāndrāyaṇaṃ caret /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15287682 (0.062):
mātṛhā niyutaṃ japtvā $ śudhyate nātra saṃśayaḥ & / goghnaścaiva kṛtaghnaś ca % strīghnaḥ pāpayuto naraḥ // LiP_1,15.9 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7181713 (0.062):
mātṛhā niyutaṃ japtvā śudhyate nātra saṃśayaḥ / / goghnaścaiva kṛtaghnaś ca strīghnaḥ pāpayuto naraḥ // LiP_1,15.9 //
gocarmaparikīrtitam Par_12.49(48)d / godakṣiṇāṃ tu vaiśyasyāpy Par_6.50c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989208 (0.032):
gotre tajjanakasya ca Ang_1.354d / godakṣiṇāṃ tu vaiśyasyāpy Par_6.50c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989140 (0.064):
gocare yasya muṣyeta Nar_19.23a / gocarmaparikīrtitam Par_12.49(48)d / go'jāvidhanadhānyataḥ Mn_3.6b
godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadat Par_6.19d / godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyac Par_10.22c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989226 (0.0):
godo bradhnasya viṣṭapam Mn_4.231[232M]d / godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadat Par_6.19d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989233 (0.0):
godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadat Par_6.19d / godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyac Par_10.22c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989240 (0.022):
godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyāc Par_10.6c / godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyāc Par_10.13c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989249 (0.022):
godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyāc Par_10.13c / godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyāc Par_12.8a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298557 (0.027):
godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyāc Par_12.8a / godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyāt Par_10.39a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984712 (0.028):
prājāpatyaṃ caret kṛcchraṃ godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadat (II,1, p. 106) // / Par_6.19 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988902 (0.050):
saśikhaṃ vapanaṃ kṛtvā prājāpatyadvayaṃ caret // Par_12.7 // / godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyāc chuddhiṃ svāyaṃbhuvo 'bravīt /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988008 (0.060):
prāyaścittaṃ cared vipro brāhmaṇair upapāditam // Par_10.38 // / godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyāt prājāpatyadvayaṃ caret /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989207 (0.061):
gotre tajjanakasya ca Ang_1.354d / godakṣiṇāṃ tu vaiśyasyāpy Par_6.50c
godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyāc Par_10.6c / godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyāc Par_10.13c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989237 (0.0):
godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadat Par_6.19d / godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyac Par_10.22c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989250 (0.0):
godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyāc Par_10.6c / godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyāc Par_10.13c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988904 (0.033):
saśikhaṃ vapanaṃ kṛtvā prājāpatyadvayaṃ caret // Par_12.7 // / godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyāc chuddhiṃ svāyaṃbhuvo 'bravīt /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987536 (0.038):
saśikhaṃ pavanaṃ kṛtvā prājāpatyadvayaṃ caret / / godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyāc chuddhiṃ pārāśaro 'bravīt (II,1, p. 306) //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988008 (0.038):
prāyaścittaṃ cared vipro brāhmaṇair upapāditam // Par_10.38 // / godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyāt prājāpatyadvayaṃ caret /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984712 (0.059):
prājāpatyaṃ caret kṛcchraṃ godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadat (II,1, p. 106) // / Par_6.19 //
godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyāc Par_12.8a / godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyāt Par_10.39a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989238 (0.0):
godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadat Par_6.19d / godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyac Par_10.22c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989250 (0.0):
godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyāc Par_10.13c / godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyāc Par_12.8a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298532 (0.027):
godakṣiṇāṃ tu vaiśyasyāpy Par_6.50c / godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadat Par_6.19d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988904 (0.033):
saśikhaṃ vapanaṃ kṛtvā prājāpatyadvayaṃ caret // Par_12.7 // / godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyāc chuddhiṃ svāyaṃbhuvo 'bravīt /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987536 (0.038):
saśikhaṃ pavanaṃ kṛtvā prājāpatyadvayaṃ caret / / godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyāc chuddhiṃ pārāśaro 'bravīt (II,1, p. 306) //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988008 (0.038):
prāyaścittaṃ cared vipro brāhmaṇair upapāditam // Par_10.38 // / godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyāt prājāpatyadvayaṃ caret /
godvayaṃ vastrayugmaṃ ca Par_10.4c / gopatir mṛtyum āpnoti Par_9.8a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989253 (0.0):
godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyāc Par_10.13c / godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyāc Par_12.8a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989241 (0.042):
godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyac Par_10.22c / godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyāc Par_10.6c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987511 (0.048):
prāyaścitte tataś cīrṇe kuryād brahmaṇabhojanam / / godvayaṃ vastrayugmaṃ ca dadyād vipreṣu dakṣiṇām (II,1, p. 305) //
gopaśuṃ dakṣiṇāmukham Par_9.34b / goptā gor brāhmaṇasya ca Par_8.35d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986499 (0.035):
mucyate brahmahatyāyā goptā gor brāhmaṇasya ca // Par_8.35 // / govadhasyānurūpeṇa prājāpatyaṃ vinirdiśet /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989328 (0.055):
goptā gor brāhmaṇasya ca Mn_11.79[78M]d / goptā gor brāhmaṇasya ca Par_8.35d
gobālaiś ca phalodbhavān Par_10.37d / gobhir viprair hato yadi Par_5.10b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989423 (0.0):
gobhir aśvaiś ca yānaiś ca Mn_3.64c / gobhir viprair hato yadi Par_5.10b / gobhir hataṃ tathodbaddhaṃ Par_4.4c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989353 (0.023):
gopradānena śudhyati Yj_3.263d / gobālaiś ca phalodbhavān Par_10.37d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987992 (0.053):
saṃbhārān śodhayet sarvān gobālaiś ca phalodbhavān // Par_10.37 //
gobhir hataṃ tathodbaddhaṃ Par_4.4c / gomayena tu saṃmiśrair Par_6.47c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989425 (0.0):
gobhir viprair hato yadi Par_5.10b / gobhir hataṃ tathodbaddhaṃ Par_4.4c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989475 (0.036):
gomayaṃ gaurasarṣapān Yj_3.13b / gomayena tu saṃmiśrair Par_6.47c / gomayena vidhānataḥ Ang_1.778b
gomaye havyavāhanaḥ Par_11.39b / gomayodakakardame Par_10.18b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989479 (1.192):
gomayenopalepayet Mn_3.206[196M]b / gomaye havyavāhanaḥ Par_11.39b / gomayodakakardame Par_10.18b
gomūtrayāvakasya ca Par_6.33b / gomūtrayāvakāhāras Par_6.26c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989515 (0.0):
gomūtram agnivarṇaṃ vā Mn_11.91[90M]a / gomūtrayāvakasya ca Par_6.33b / gomūtrayāvakāhāras Par_6.26c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989531 (0.0):
gomūtrayāvakāhāras Par_6.26c / gomūtrayāvakāhāraḥ YS182v_1.8c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803622 (0.022):
gomūtrayāvakāhāro YSS_1.6c / gomūtrayāvakāhāro YS99v_26c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989539 (0.023):
gomūtrayāvakāhāro Par_6.43c / gomūtrayāvakāhāro YS99v_26c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298238 (0.050):
kṣitiṃ dharmeṇa pālayet Par_1.61d / kṣīragomūtrayāvakam Par_6.36b
gomūtrayāvakāhāro Par_6.32c / gomūtrayāvakāhāro Par_6.43c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989515 (0.0):
gomūtrayāvakasya ca Par_6.33b / gomūtrayāvakāhāras Par_6.26c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989531 (0.0):
gomūtrayāvakāhāras Par_6.26c / gomūtrayāvakāhāraḥ YS182v_1.8c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989539 (5.960):
gomūtrayāvakāhāro Par_6.43c / gomūtrayāvakāhāro YS99v_26c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803627 (0.021):
gomūtrayāvakāhāraḥ YS182v_1.8c / gomūtrayāvakāhāro YSS_1.6c
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11465228 (0.037):
kṣīragomūtrāhāraḥ yāvakāhāro vā triḥkālasnāyī poṣadhikaḥ sadhātuke caitye
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468339 (0.043):
gomūtrayāvakāhāraḥ YS182v_1.8c / gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ YS182v_1.13a
gomūtraṃ kṛṣṇavarṇāyāḥ Par_11.29a / gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ Par_10.27c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989547 (0.0):
gomūtrayāvakāhāro YSS_1.6c / gomūtraṃ kṛṣṇavarṇāyāḥ Par_11.29a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989559 (0.0):
gomūtraṃ kṛṣṇavarṇāyāḥ Par_11.29a / gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ Mn_11.212[211M]a / gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ Yj_3.314a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989567 (0.0):
gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ Par_10.27c / gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ Par_11.28a
Yajnavalkyasmrti (yajn2piu.htm.txt) 23843893 (0.016):
gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ Yj_3.314a / govadho vrātyatā steyam Yj_3.234a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988442 (0.027):
nirdiṣṭaṃ pañcagavyaṃ tu pavitraṃ pāpaśodhanam (II,1, p. 433) // Par_11.28 / gomūtraṃ kṛṣṇavarṇāyāḥ śvetāyāś caiva gomayam /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988425 (0.027):
brahmakūrcam ahorātraṃ śvapākam api śodhayet // Par_11.27 // / gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ dadhi sarpiḥ kuśodakam /
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2523963 (0.028):
gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ Mn_11.212[211M]a / gomūtreṇācaret snānaṃ Mn_11.109[108M]c
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3294339 (0.039):
niyamā guruśuśrūṣā śaucākrodhāpramādatā // Yj_3.313 // / gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ dadhi sarpiḥ kuśodakam /
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468343 (0.041):
gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ YS182v_1.13a / govadhe caiva yat pāpaṃ YS182v_4.2a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989515 (0.042):
gomūtrayāvakasya ca Par_6.33b / gomūtrayāvakāhāras Par_6.26c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989525 (0.042):
gomūtrayāvakāhāras Par_6.26c / gomūtrayāvakāhāraḥ YS182v_1.8c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989532 (0.042):
gomūtrayāvakāhāro Par_6.32c / gomūtrayāvakāhāro Par_6.43c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803621 (0.063):
gomūtrayāvakāhāro YSS_1.6c / gomūtrayāvakāhāro YS99v_26c
gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ Par_11.28a / gor akṛtvā tu śaktitaḥ Par_8.32d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989566 (0.0):
gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ Par_10.27c / gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ Par_11.28a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989556 (0.014):
gomūtraṃ kṛṣṇavarṇāyāḥ Par_11.29a / gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ Mn_11.212[211M]a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988425 (0.017):
brahmakūrcam ahorātraṃ śvapākam api śodhayet // Par_11.27 // / gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ dadhi sarpiḥ kuśodakam /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989600 (0.031):
gor akṛtvā tu śaktitaḥ Mn_11.113[112M]d / gor akṛtvā tu śaktitaḥ Par_8.32d
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3294340 (0.034):
niyamā guruśuśrūṣā śaucākrodhāpramādatā // Yj_3.313 // / gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ dadhi sarpiḥ kuśodakam /
Yajnavalkyasmrti (yajn2piu.htm.txt) 23843893 (0.036):
gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ Yj_3.314a / govadho vrātyatā steyam Yj_3.234a
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8877064 (0.040):
kadambairatha mālatyā śrāvaṇe pūjayetsadā // MatsP_62.24 // / gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ dadhi sarpiḥ kuśodakam /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4832033 (0.041):
tryahañcopavasedantyamatikṛcchraṃ caran dvijaḥ //AP_175.019cd/ / gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ dadhi sarpiḥ kuśodakaṃ /AP_175.020ab/
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18601948 (0.041):
tryahaṃ paraṃ ca nāśnīyāt prājāpatyaṃ caran dvijaḥ // Mn_11.211[210M] // / gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ dadhi sarpiḥ kuśodakam /
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2523963 (0.047):
gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ Mn_11.212[211M]a / gomūtreṇācaret snānaṃ Mn_11.109[108M]c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986459 (0.048):
na kurvītātmanas trāṇaṃ gor akṛtvā tu śaktitaḥ (II,1, p. 238) // Par_8.32
gorasasya vidhīyate Par_6.75d / gorūpaṃ brāhmaṇasyāgre Par_9.21c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989622 (0.0):
gorasekṣuvikārāṇāṃ Nar_19.30c / gorūpaṃ brāhmaṇasyāgre Par_9.21c
govadhasyānurūpeṇa Par_8.36a / govāṭe vā gṛhe vāpi Par_9.4c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989626 (0.0):
gorūpaṃ brāhmaṇasyāgre Par_9.21c / govadhasyānurūpeṇa Par_8.36a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989651 (0.035):
govartapatitā gāvaḥ YS182v_4.10c / govāṭe vā gṛhe vāpi Par_9.4c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986501 (0.059):
mucyate brahmahatyāyā goptā gor brāhmaṇasya ca // Par_8.35 // / govadhasyānurūpeṇa prājāpatyaṃ vinirdiśet /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298507 (0.061):
gogāmī ca trirātreṇa Par_10.15a / goghātakasya tasyārthaṃ Par_9.22c / goghnaś cāndrāyaṇaṃ caret Par_9.52b
goviṃśad dakṣiṇāṃ dadet Par_6.17d / govṛṣāṇāṃ vipattau ca Par_9.47a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989668 (0.0):
govālaiḥ phalasaṃbhuvām Yj_1.185b / goviṃśad dakṣiṇāṃ dadet Par_6.17d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298545 (0.057):
godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyac Par_10.22c / godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyāc Par_10.6c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298555 (0.057):
godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyāc Par_10.13c / godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyāc Par_12.8a
grāmaghāte śaraugheṇa Par_9.43a / grāmasthānaṃ yathā śūnyaṃ Par_8.17a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989917 (0.0):
grahoparāge saṃkrāntau YS99v_83a / grāmaghāte śaraugheṇa Par_9.43a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987203 (0.028):
agnividyudvipannānāṃ prāyaścittaṃ na vidyate (II,1, p. 280) // Par_9.42 // / grāmaghāte śaraugheṇa veśmabhaṅgān nipātane /
grāmeṣu nagareṣu vā Par_12.68(67)d / grāsaṃ vā yadi gṛhṇīyāt Par_9.12a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990082 (0.051):
grāsaṃ vā yadi gṛhṇīyāt Par_9.12a / grāsaṃ vā yadi gṛhṇīyāt YS99v_47a / grāsaṃ vai parikalpayet Par_10.3b
grāsaṃ vai parikalpayet Par_10.3b / grāsārthaṃ codito vāpi Par_9.51a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990086 (0.022):
grāsaṃ ca parikalpayet YS182v_2.5b / grāsaṃ vā yadi gṛhṇīyāt Par_9.12a
ghātaś ceti caturvidham Par_9.3b / ghṛtakumbhaśatena ca Par_1.46b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990254 (0.043):
ghuṣṭānnaṃ ca viśeṣataḥ Mn_4.209[210M]b / ghṛtakumbhaśatena ca Par_1.46b / ghṛtakumbhaṃ varāhe tu Mn_11.134[133M]a
ghṛtam ekapalaṃ dadyāt Par_11.31c / ghṛtaṃ kuśodakaṃ pītvā Par_5.4c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990283 (1.788):
ghṛtasyāṣṭaguṇā vṛddhiḥ Nar_1.92c / ghṛtaṃ kuśodakaṃ pītvā Par_5.4c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990273 (0.025):
ghṛtam agnau yathāvidhi Mn_8.106b / ghṛtam ekapalaṃ dadyāt Par_11.31c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988481 (0.041):
ghṛtam ekapalaṃ dadyāt palam ekaṃ kuśodakam // Par_11.31 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303045 (0.044):
mūḍhagarbhavimocane Par_9.45b / mūtram ekapalaṃ dadyād Par_11.30c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298243 (0.047):
kṣīragomūtrayāvakam Par_6.36b / kṣīraṃ saptapalaṃ dadyād Par_11.31a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300096 (0.063):
dadhi tripalam ucyate Par_11.31b / dadhi sarpiḥ kuśodakam Par_10.27d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301522 (0.063):
palam ekaṃ pibet sarpis Par_4.8c / palaṃ ekaṃ ghṛtasya tu Par_6.38d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8986502 (0.064):
kṣīraṃ vā yadi vā dadhi Ang_2,8.14d / kṣīraṃ saptapalaṃ dadyād Par_11.31a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9042169 (0.064):
mūḍhagarbhavimocane Ang_2,10.13b / mūtram ekapalaṃ dadyād Par_11.30c
ghṛtaṃ tailaṃ tathā kṣīraṃ Par_11.13a / ghṛtaṃ prāśya viśudhyati Par_3.42d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990294 (0.0):
ghṛtaṃ tejas tilāh prajāḥ Mn_4.189d / ghṛtaṃ tailaṃ tathā kṣīraṃ Par_11.13a / ghṛtaṃ prāśya viśudhyati Mn_5.103[102M]d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990313 (5.960):
ghṛtaṃ prāśya viśudhyati Mn_5.103[102M]d / ghṛtaṃ prāśya viśudhyati Mn_11.149[148M]d / ghṛtaṃ prāśya viśudhyati Yj_3.277d
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2524147 (0.021):
ghṛtaṃ tejas tilāh prajāḥ Mn_4.189d / ghṛtaṃ prāśya viśudhyati Mn_5.103[102M]d / ghṛtaṃ prāśya viśudhyati Mn_11.149[148M]d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984164 (0.031):
sa hiraṇyodakaiḥ snātvā ghṛtaṃ prāśya viśudhyati (II,1, p. 62) // Par_5.3
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990282 (0.054):
ghṛtaṃ kuśodakaṃ pītvā Par_5.4c / ghṛtaṃ tejas tilāh prajāḥ Mn_4.189d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988214 (0.056):
tadgṛhe tu dvijair bhojyaṃ havyakavyeṣu nityaśaḥ (II,1, p. 410) // / Par_11.12 // / ghṛtaṃ tailaṃ tathā kṣīraṃ bhakṣyaṃ snehena pācitam /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9005565 (0.059):
dadhikṣīrasya tripalaṃ Par_6.38c / dadhi kṣīraṃ ghṛtaṃ jalam Yj_3.36d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983628 (0.063):
prāṇāyāmaśataṃ kṛtvā ghṛtaṃ prāśya viśudhyati // Par_3.46 //
ghṛtaṃ prāśya viśudhyati Par_3.46d / ghṛtaṃ prāśya viśudhyati Par_5.3d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990313 (0.0):
ghṛtaṃ tailaṃ tathā kṣīraṃ Par_11.13a / ghṛtaṃ prāśya viśudhyati Mn_5.103[102M]d
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2524147 (0.021):
ghṛtaṃ tejas tilāh prajāḥ Mn_4.189d / ghṛtaṃ prāśya viśudhyati Mn_5.103[102M]d / ghṛtaṃ prāśya viśudhyati Mn_11.149[148M]d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984164 (0.031):
sa hiraṇyodakaiḥ snātvā ghṛtaṃ prāśya viśudhyati (II,1, p. 62) // Par_5.3
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3293839 (0.053):
prāṇāyāmaṃ jale kṛtvā ghṛtaṃ prāśya viśudhyati // Yj_3.277 // / yan me 'dya reta ityābhyāṃ skannaṃ reto 'bhimantrayet /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983628 (0.056):
prāṇāyāmaśataṃ kṛtvā ghṛtaṃ prāśya viśudhyati // Par_3.46 //
ghorāyāṃ bhrūṇahatyāyāṃ Par_4.15c / cakravākaṃ ca kukkuṭam Par_6.2b
caṇḍālakhātavāpīṣu Par_6.25a / caṇḍālaghaṭasaṃsthaṃ tu Par_6.27a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990445 (0.0):
caṇḍāḷotsṛṣṭam utsṛjet YSS_2.22d / caṇḍālakhātavāpīṣu Par_6.25a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984812 (0.025):
gomūtrayāvakāhāras trirātrāc chuddhim āpnuyāt (II,1, p. 112) // Par_6.26 / caṇḍālaghaṭasaṃsthaṃ tu yat toyaṃ pibati dvijaḥ /
caṇḍāladarśane sadya Par_6.24a / caṇḍālabhāṇḍasaṃspṛṣṭaṃ Par_6.26a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990455 (0.017):
caṇḍālatvaṃ bhajeta vai Ang_1.205b / caṇḍāladarśane sadya Par_6.24a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990464 (0.039):
caṇḍāladarśane sadya Par_6.24a / caṇḍālapukkasānāṃ ca Mn_12.55c / caṇḍālapukkasānāṃ ca YS99v_28a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298762 (0.050):
caṇḍālaḥ somavikrayī Par_12.28(27)b / caṇḍālānnam athāpi vā Par_11.1b / caṇḍālānnaṃ kathaṃcana Par_6.32b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984793 (0.050):
ajñānāc caikabhaktena tv ahorātreṇa śudhyati (II,1, p. 111) // Par_6.25 // / caṇḍālabhāṇḍasaṃspṛṣṭaṃ pītvā kūpagataṃ jalam /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298776 (0.062):
caṇḍālīṃ vā śvapākīṃ vā hy Par_10.5a / caṇḍālena śvapākena Par_5.10a / caṇḍālaikapathaṃ gatvā Par_6.23c
caṇḍālasparśane caiva Par_6.24c / caṇḍālasya vadhe prāpte Par_6.20c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990498 (0.0):
caṇḍālaśvapacaiḥ spṛṣṭe YS99v_64a / caṇḍālasparśane caiva Par_6.24c / caṇḍālasya vadhe prāpte Par_6.20c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984793 (0.049):
ajñānāc caikabhaktena tv ahorātreṇa śudhyati (II,1, p. 111) // Par_6.25 // / caṇḍālabhāṇḍasaṃspṛṣṭaṃ pītvā kūpagataṃ jalam /
caṇḍālaṃ patitaṃ striyam Par_7.9d / caṇḍālaṃ hatavān kaścid Par_6.19a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990506 (0.025):
caṇḍālahastād ādāya Mn_10.108c / caṇḍālaṃ patitaṃ striyam Par_7.9d / caṇḍālaṃ patitaṃ spṛśet YS99v_2b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990513 (0.037):
caṇḍālaṃ patitaṃ striyam Par_7.9d / caṇḍālaṃ patitaṃ spṛśet YS99v_2b / caṇḍālaṃ hatavān kaścid Par_6.19a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984702 (0.061):
hatvā cāndrāyaṇaṃ tasya triṃśad goś caiva dakṣiṇām (II,1, p. 105) // / Par_6.18 // / caṇḍālaṃ hatavān kaścid brāhmaṇe yadi kaṃcana /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985622 (0.062):
astaṃgate yadā sūrye caṇḍālaṃ patitaṃ striyam // Par_7.9 // / sūtikāṃ spṛśataś caiva kathaṃ śuddhir vidhīyate /
caṇḍālaḥ somavikrayī Par_12.28(27)b / caṇḍālānnam athāpi vā Par_11.1b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990538 (0.0):
caṇḍālāntyastriyo gatvā Mn_11.175[174M]a / caṇḍālānnam athāpi vā Par_11.1b / caṇḍālānnaṃ kathañcana YSS_1.6b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990546 (0.024):
caṇḍālānnam athāpi vā Par_11.1b / caṇḍālānnaṃ kathañcana YSS_1.6b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803717 (0.045):
caṇḍālānnaṃ kathañcana YSS_1.6b / caṇḍālānnaṃ kadācana YS99v_26b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298739 (0.050):
caṇḍāladarśane sadya Par_6.24a / caṇḍālabhāṇḍasaṃspṛṣṭaṃ Par_6.26a / caṇḍālasparśane caiva Par_6.24c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990520 (0.050):
caṇḍālaḥ pretya jāyate Mn_11.24[23M]d / caṇḍālaḥ somavikrayī Par_12.28(27)b / caṇḍālāt pāṇḍusopākas Mn_10.37a
caṇḍālānnaṃ kathaṃcana Par_6.32b / caṇḍālīṃ gacchato yadi Par_10.7b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990556 (0.0):
caṇḍālānnaṃ kadācana YS99v_26b / caṇḍālīṃ gacchato yadi Par_10.7b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990549 (0.019):
caṇḍālānnam athāpi vā Par_11.1b / caṇḍālānnaṃ kathañcana YSS_1.6b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304745 (0.043):
śvapākaṃ vāpi caṇḍālaṃ Par_6.22a / śvapākīṃ vātha caṇḍālīṃ Par_10.8a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9063921 (0.060):
śvapākaṃ vāpi caṇḍālaṃ Par_6.22a / śvapākīṃ vātha caṇḍālīṃ Par_10.8a / śvabhir hatasya yan māṃsaṃ Mn_5.131[129M]a
caṇḍālīṃ vā śvapākīṃ vā hy Par_10.5a / caṇḍālena śvapākena Par_5.10a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990561 (0.0):
caṇḍālānnaṃ kadācana YS99v_26b / caṇḍālīṃ gacchato yadi Par_10.7b / caṇḍālīṃ vā śvapākīṃ vā hy Par_10.5a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304745 (0.037):
śvapākam iva dūrataḥ Par_11.14d / śvapākaṃ vāpi caṇḍālaṃ Par_6.22a / śvapākīṃ vātha caṇḍālīṃ Par_10.8a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9063921 (0.048):
śvapākaṃ vāpi caṇḍālaṃ Par_6.22a / śvapākīṃ vātha caṇḍālīṃ Par_10.8a / śvabhir hatasya yan māṃsaṃ Mn_5.131[129M]a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298739 (0.062):
caṇḍāladarśane sadya Par_6.24a / caṇḍālabhāṇḍasaṃspṛṣṭaṃ Par_6.26a / caṇḍālasparśane caiva Par_6.24c
caṇḍālaikapathaṃ gatvā Par_6.23c / caṇḍālaiḥ saha saṃparkaṃ Par_6.43a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990570 (0.0):
caṇḍāleṣveva niṣkampaṃ Ang_1.357a / caṇḍālaikapathaṃ gatvā Par_6.23c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990584 (0.0):
caṇḍālaiḥ śvapacaiḥ spṛṣṭo YS99v_10a / caṇḍālaiḥ saha saṃparkaṃ Par_6.43a / caṇḍālaiḥ saha saṃparkaṃ Par_10.17a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985037 (0.060):
ādhāreṇa ca viprāṇāṃ bhūmidoṣo na vidyate // Par_6.42 // / caṇḍālaiḥ saha saṃparkaṃ māsaṃ māsārdham eva vā /
caṇḍālaiḥ saha saṃparkaṃ Par_10.17a / caṇḍālaiḥ saha suptaṃ tu Par_6.23a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990588 (0.0):
caṇḍālaiḥ śvapacaiḥ spṛṣṭo YS99v_10a / caṇḍālaiḥ saha saṃparkaṃ Par_6.43a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984753 (0.038):
divjasaṃbhāṣaṇaṃ kuryāt sāvitrīṃ tu sakṛj japet (II,1, p. 108) // Par_6.22 / caṇḍālaiḥ saha suptaṃ tu trirātram upavāsayet /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985037 (0.059):
ādhāreṇa ca viprāṇāṃ bhūmidoṣo na vidyate // Par_6.42 // / caṇḍālaiḥ saha saṃparkaṃ māsaṃ māsārdham eva vā /
caṇḍālo yadi kasyacit Par_6.46b / caturahaṃ caikabhaktāśī Par_8.40a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990589 (0.0):
caṇḍālaiḥ saha suptaṃ tu Par_6.23a / caṇḍālo yadi kasyacit Par_6.46b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990629 (0.0):
catugurṇaṃ śūdrayogād Ang_1.192c / caturahaṃ caikabhaktāśī Par_8.40a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986567 (0.0):
dinatrayam ayācī syāt tridinaṃ mārutāśanaḥ // Par_8.39 // / caturahaṃ caikabhaktāśī caturahaṃ naktabhojanaḥ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8978341 (0.031):
ekāham ekabhaktāśī Par_8.37a / ekāhaṃ codake vaset Mn_11.157[156M]d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297522 (0.031):
ekāham aśucir bhūtvā Par_3.43c / ekāham ekabhaktāśī Par_8.37a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986514 (0.031):
Par_8.36 // / ekāham ekabhaktāśī ekāhaṃ naktabhojanaḥ /
caturahaṃ naktabhojanaḥ Par_8.40b / caturahaṃ mārutāśanaḥ Par_8.40d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990635 (0.0):
caturahaṃ caikabhaktāśī Par_8.40a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297527 (0.022):
ekāham ekabhaktāśī Par_8.37a / ekāhaṃ naktabhojanaḥ Par_8.37b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986567 (0.036):
dinatrayam ayācī syāt tridinaṃ mārutāśanaḥ // Par_8.39 // / caturahaṃ caikabhaktāśī caturahaṃ naktabhojanaḥ /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299755 (0.047):
tridinaṃ caikabhaktāśī Par_8.39a / tridinaṃ naktabhojanaḥ Par_8.39b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300612 (0.052):
dvidinaṃ caikabhojanaḥ Par_8.38b / dvidinaṃ mārutāśanaḥ Par_8.38d
catur gomithunaṃ dadet Par_10.8d / caturṇām api varṇānām Par_1.37a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990668 (0.0):
caturo 'ṃśāṃs tato haret K_634b / catur gomithunaṃ dadet Par_10.8d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990688 (5.960):
caturṇām api varṇānaṃ Mn_3.20a / caturṇām api varṇānām Mn_1.107c / caturṇām api varṇānām Par_1.37a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990699 (0.026):
caturṇām api varṇānāṃ Mn_11.138[137M]c / caturṇām api varṇānāṃ K_484a / caturṇām api varṇānāṃ Par_1.17c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987569 (0.039):
prājāpatyaṃ caret kṛcchraṃ catur gomithunaṃ dadet // Par_10.8 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300132 (0.058):
daśakṛtvo hy anāturaḥ Par_7.19d / daśa gomithunaṃ dadyāc Par_10.11c
caturṇām api varṇānām Par_2.15c / caturṇām api varṇānāṃ Par_1.17c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990687 (5.960):
caturṇām api varṇānaṃ Mn_3.20a / caturṇām api varṇānām Mn_1.107c / caturṇām api varṇānām Par_1.37a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990699 (0.026):
caturṇām api varṇānām Par_2.15c / caturṇām api varṇānāṃ Mn_5.57c / caturṇām api varṇānāṃ Mn_8.359c
caturthapuruṣeṇa tu Par_3.8b / caturthe godvayaṃ smṛtam Par_9.15d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990780 (0.0):
caturthāṃśāś ca pādinaḥ Mn_8.210d / caturthe godvayaṃ smṛtam Par_9.15d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986826 (0.027):
tripāde govṛṣaṃ dadyāc caturthe godvayaṃ smṛtam // Par_9.15 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990738 (0.064):
caturthadivase kuryād Ang_1.87c / caturthapuruṣeṇa tu Par_3.8b / caturtham ādadāno 'pi Mn_10.118a
caturthe daśarātraṃ syāt Par_3.9a / caturthe daśarātraṃ syāt Par_4.12a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990789 (0.0):
caturthe godvayaṃ smṛtam Par_9.15d / caturthe daśarātraṃ syāt Par_3.9a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983816 (0.020):
tṛtīye caiva pakṣe tu kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret (II,1, p. 29) // Par_4.11 / caturthe daśarātraṃ syāt parākaḥ pañcame mataḥ /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983106 (0.034):
dāyād vicchedam āpnoti pañcamo vātmavaṃśajaḥ (I,2, p. 221) // Par_3.8 // / caturthe daśarātraṃ syāt ṣaṇṇiśāḥ puṃsi pañcame /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003475 (0.053):
trirātraṃ daśarātraṃ vā Yj_3.18a / trirātraṃ prathame pakṣe Par_4.11a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299832 (0.056):
trirātraṃ kṣitipātane Par_11.53d / trirātraṃ prathame pakṣe Par_4.11a
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6739024 (0.058):
janmanā ca vipattau ca bhavetteṣāṃ ca sūtakam / / caturthe daśarātraṃ syātṣaṇṇiśāḥ puṃsi pañcame // GarP_1,107.13 //
caturthe 'hani śudhyati Par_7.15d / caturthe 'hani śudhyati Par_7.19b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990818 (0.0):
caturthe 'hani rātriṣu YS99v_86b / caturthe 'hani śudhyati Par_7.15d / caturthe 'hani śudhyati Par_7.19b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985699 (0.027):
snātā rajasvalā yā tu caturthe 'hani śudhyati (II,1, p. 164) // Par_7.15
caturdinam ayācī syāc Par_8.40c / caturvidyopapannas tu Par_12.65(64)c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990836 (0.025):
caturdaśyāṃ viśeṣeṇa Ang_1.709c / caturdinam ayācī syāc Par_8.40c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986572 (0.039):
caturahaṃ caikabhaktāśī caturahaṃ naktabhojanaḥ / / caturdinam ayācī syāc caturahaṃ mārutāśanaḥ (II,1, p. 241) // Par_8.40 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990863 (0.042):
caturvarṣādhikasya ca YSS_1.20b / caturvidyopapannas tu Par_12.65(64)c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300269 (0.064):
dinatrayeṇa śudhyanti Par_3.1c / dinadvayam ayācī syād Par_8.38c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300260 (0.064):
dāsīdāsāś ca nāpitāḥ Par_3.20b / dinatrayam ayācī syāt Par_8.39c
caturvidhyeṣu dakṣiṇām Par_12.73(72)d / catvāriṃśac chire dadyāc Par_5.16a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991060 (0.058):
catvāriṃśac chatadvayam Yj_3.324b / catvāriṃśac chire dadyāc Par_5.16a
catvāro vā trayo vāpi Par_8.7a / catvāro vā trayo vāpi Par_8.11a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991089 (0.0):
catvāro mūtram eva ca Yj_3.106b / catvāro vā trayo vāpi Par_8.7a
candanaṃ sumaṇiṃ ghṛtam Par_12.48(47)b / caret sarvaṃ nipātane Par_9.4b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991268 (0.0):
caret kṛcchraṃ dvijottamaḥ Mn_5.21b / caret sarvaṃ nipātane Par_9.4b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991275 (0.0):
caret sarvaṃ nipātane Par_9.18d / caret sarvaṃ nipātane Par_9.29d
Angirasasmrti (angirsiu.htm.txt) 7020729 (0.029):
caruṇā lājato 'pi vā Ang_1.89d / caretsarvaṃ nipātane Ang_2,10.4d / caredeva na saṃdehas Ang_1.300a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986874 (0.042):
tripādaṃ caiva karṇe tu caret sarvaṃ nipātane (II,1, p. 267) // Par_9.18
Angirasasmrti (angirsau.htm.txt) 13194154 (0.049):
yojanaṃ pādahīnaṃ syāc % caretsarvaṃ nipātane // Ang_2,10.4 // / na nārikelena na phālakena $ na mauñjinā nāpi ca valkalena &
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4729824 (0.049):
yojanaṃ pādahīnaṃ syāc caretsarvaṃ nipātane // Ang_2,10.4 // / na nārikelena na phālakena na mauñjinā nāpi ca valkalena /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298018 (0.054):
kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Par_4.11d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Par_6.28d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301956 (0.059):
prājāpatyadvayaṃ caret Par_10.6b / prājāpatyadvayaṃ caret Par_10.39b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987017 (0.060):
nāsikye padahīnaṃ tu caret sarvaṃ nipātane // Par_9.29 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991108 (0.061):
catvāry āhuḥ sahasrāṇi Mn_1.69a / candanaṃ sumaṇiṃ ghṛtam Par_12.48(47)b
caret sarvaṃ nipātane Par_9.18d / caret sarvaṃ nipātane Par_9.29d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991275 (0.0):
caret kṛcchraṃ dvijottamaḥ Mn_5.21b / caret sarvaṃ nipātane Par_9.4b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986874 (0.027):
tripādaṃ caiva karṇe tu caret sarvaṃ nipātane (II,1, p. 267) // Par_9.18
Angirasasmrti (angirsiu.htm.txt) 7020729 (0.029):
caruṇā lājato 'pi vā Ang_1.89d / caretsarvaṃ nipātane Ang_2,10.4d / caredeva na saṃdehas Ang_1.300a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983993 (0.042):
kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Par_10.27b / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret YS99v_37d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983981 (0.046):
kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Mn_11.173[172M]d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Par_4.11d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991282 (0.046):
caret sāṃtapanaṃ kāṣṭhe Par_9.24a / caret sāṃtapanaṃ kṛcchraṃ Mn_11.124[123M]c / caret sāṃtapanaṃ kṛcchraṃ Mn_11.164[163M]c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298018 (0.046):
kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Par_4.11d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Par_6.28d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984838 (0.046):
prājāpatyaṃ na dātavyaṃ kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret // Par_6.28 // / caret sāṃtapanaṃ vipraḥ prājāpatyam anantaraḥ /
Angirasasmrti (angirsau.htm.txt) 13194154 (0.049):
yojanaṃ pādahīnaṃ syāc % caretsarvaṃ nipātane // Ang_2,10.4 // / na nārikelena na phālakena $ na mauñjinā nāpi ca valkalena &
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4729824 (0.049):
yojanaṃ pādahīnaṃ syāc caretsarvaṃ nipātane // Ang_2,10.4 // / na nārikelena na phālakena na mauñjinā nāpi ca valkalena /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987019 (0.054):
nāsikye padahīnaṃ tu caret sarvaṃ nipātane // Par_9.29 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301956 (0.059):
prājāpatyadvayaṃ caret Par_10.6b / prājāpatyadvayaṃ caret Par_10.39b
caret sāṃtapanaṃ kāṣṭhe Par_9.24a / caret sāṃtapanaṃ vipraḥ Par_6.29a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991282 (0.0):
caretsarvaṃ nipātane Ang_2,10.4d / caret sāṃtapanaṃ kāṣṭhe Par_9.24a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983981 (0.031):
kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Mn_11.173[172M]d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Par_4.11d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983992 (0.031):
kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Par_10.27b / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret YS99v_37d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298021 (0.031):
kṛcchraṃ devy ayutaṃ caiva Par_12.63(62)a / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Par_4.11d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984840 (0.031):
prājāpatyaṃ na dātavyaṃ kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret // Par_6.28 // / caret sāṃtapanaṃ vipraḥ prājāpatyam anantaraḥ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991292 (0.033):
caret sāṃtapanaṃ kāṣṭhe Par_9.24a / caret sāṃtapanaṃ kṛcchraṃ Mn_11.124[123M]c / caret sāṃtapanaṃ kṛcchraṃ Mn_11.164[163M]c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986948 (0.034):
vyāpādayati yo gāṃ tu tasya śuddhiṃ vinirdiśet (II,1, p. 270) // Par_9.23 / caret sāṃtapanaṃ kāṣṭhe prājāpatyaṃ tu loṣṭake /
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803201 (0.048):
kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret YSS_1.10d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret YS99v_37d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302080 (0.048):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_11.25d / prāyaścittaṃ cared vipraḥ Par_11.8c
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2524377 (0.053):
caret kṛcchraṃ dvijottamaḥ Mn_5.21b / caret sāṃtapanaṃ kṛcchraṃ Mn_11.124[123M]c / caret sāṃtapanaṃ kṛcchraṃ Mn_11.164[163M]c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988154 (0.054):
prāyaścittaṃ cared vipraḥ kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ tathā // Par_11.8 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8984000 (0.057):
kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret YSS_1.10d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ tathā Par_11.8d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298002 (0.062):
kṛcchraṃ cāndrāyaṇaṃ caret Par_11.1d / kṛcchraṃ cāndrāyaṇaṃ vratam Par_10.23b
careyus te pṛthak pṛthak Par_9.49d / cāṇḍālasūtikodakyā- Par_12.54(53)c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991422 (0.056):
cāṇḍālaśvapacādīnāṃ K_681c / cāṇḍālasūtikodakyā Par_12.54(53)c
cāturvarṇyasamācāraṃ Par_1.17a / cāturvarṇyasamācāraṃ Par_1.35c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991454 (0.0):
cāturmāsyāni caiva hi Yj_1.125d / cāturvarṇyasamācāraṃ Par_1.17a / cāturvarṇyasamācāraṃ Par_1.35c
cāturvarṇyasya ca gṛhe tv Par_6.44c / cāturvarṇyasya nārīṇāṃ Par_10.23a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991465 (0.0):
cāturvarṇyasamācāraṃ Par_1.17a / cāturvarṇyasamācāraṃ Par_1.35c / cāturvarṇyasya kīrtitaḥ Mn_10.131b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991453 (0.049):
cāturmāsyāni caiva hi Yj_1.125d / cāturvarṇyasamācāraṃ Par_1.17a / cāturvarṇyasamācāraṃ Par_1.35c
cāturvarṇyāt samācaret Par_12.66(65)d / cāturvarṇyāśramāgatam Par_2.1d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991476 (0.0):
cāturvarṇyaṃ trayo lokāś Mn_12.97a / cāturvarṇyāt samācaret Par_12.66(65)d / cāturvarṇyāśramāgatam Par_2.1d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991465 (0.026):
cāturvarṇyasya ca gṛhe tv Par_6.44c / cāturvarṇyasya nārīṇāṃ Par_10.23a / cāturvarṇyaṃ trayo lokāś Mn_12.97a
cāturvarṇyeṣu sarveṣu Par_10.1a / cāturvedyo vikalpī ca Par_8.27a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991487 (0.061):
cāturvarṇyeṣu sarveṣu Par_10.1a / cāturvedyā iti smṛtāḥ Ang_2,5.2d / cāturvedyo vikalpī ca Par_8.27a
cāndrāyaṇatrayaṃ kuryāc Par_10.10a / cāndrāyaṇaṃ yāvakaṃ tu Par_12.80(79)c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991513 (0.016):
cādhīyānasya nityaśaḥ Ang_2,8.7b / cāndrāyaṇatrayaṃ kuryāc Par_10.10a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991535 (0.033):
cāndrāyaṇaṃ caret sarvān Yj_3.262a / cāndrāyaṇaṃ caren māsaṃ Mn_11.41[40M]c / cāndrāyaṇaṃ yāvakaṃ tu Par_12.80(79)c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297871 (0.040):
kuraṅgaṃ vānaraṃ siṃhaṃ Par_6.13a / kuryāc cāndrāyaṇadvayam Par_10.11b / kuryāc cāndrāyaṇaṃ ṣaṣṭhe Par_4.12c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987585 (0.064):
etās tu mohito gatvā trīṇi kṛcchrāṇi saṃcaret (II,1, p. 311) // Par_10.9 / cāndrāyaṇatrayaṃ kuryāc chiśnacchedena śudhyati /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301940 (0.064):
prājāpatyatrayaṃ caret Par_10.13b / prājāpatyadvayaṃ kuryād Par_10.7c
cāndrāyaṇe tataś cīrṇe Par_12.75(74)c / citrakarma yathānekair Par_8.19a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991697 (0.022):
citrakarma yathānekair Par_8.19a / citrakarma yathānekair Ang_2,4.10a / citraṃ vyāghraṃ tu ghātayan Par_6.13b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302189 (0.049):
prāyaścittī bhavet pūtaḥ Par_8.6c / prāyaścitte tataś cīrṇe Par_8.41a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991553 (0.054):
cāndrāyaṇābhyāṃ śudhyeta YS99v_24c / cāndrāyaṇe tataś cīrṇe Par_12.75(74)c
citraṃ vyāghraṃ tu ghātayan Par_6.13b / cintitaṃ brāhmaṇārthāya Par_1.36c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991701 (0.026):
citrakarma yathānekair Ang_2,4.10a / citraṃ vyāghraṃ tu ghātayan Par_6.13b
cīrṇānte caiva gāṃ dadyād Par_12.59(58)c / cetano vāpy acetanaḥ Par_9.8d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991798 (0.021):
cīrṇavratān api sataḥ Yj_3.298c / cīrṇānte caiva gāṃ dadyād Par_12.59(58)c
caityavṛkṣaś citir yūpaś Par_12.28(27)a / corabhaktaprado hi saḥ Par_1.60d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21989182 (0.041):
pradoṣapaścimau yāmau dinavat snānam ācaret // Par_12.27(26) // / caityavṛkṣaś citir yūpaś caṇḍālaḥ somavikrayī /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991877 (0.053):
caityadrumaśmaśāneṣu Mn_10.50a / caityavṛkṣaś citir yūpaś Par_12.28(27)a
corau śvapākacaṇḍālau Par_6.21a / cchedayed aṅguladvayam Par_9.54d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8992118 (0.055):
cchedane japyam ṛkśatam Yj_3.276b / cchedayed aṅguladvayam Par_9.54d
chataṃ kaṇṭhe tu vinyaset Par_5.16b / chatropānadvivarjitaḥ Par_12.67(66)b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8992151 (1.192):
chataṃ kaṇṭhe tu vinyaset Par_5.16b / chatramālyānulepanam Yj_1.211b
chiśnacchedena śudhyati Par_10.10b / chucir niyamam ācaret Par_9.58d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8992283 (0.0):
chiphāś caivāpnuyād daśa Mn_8.369d / chiśnacchedena śudhyati Par_10.10b
chuddhiṃ pāraśaro 'bravīt Par_10.11d / chuddhiṃ pārāśaro 'bravīt Par_10.6d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8992304 (0.0):
chuddhiṃ tasya vinirdiśet Yj_2.111d / chuddhiṃ pāraśaro 'bravīt Par_10.11d
chuddhiṃ pārāśaro 'bravīt Par_10.22d / chuddhiṃ svāyaṃbhuvo 'bravīt Par_12.8b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8992307 (0.0):
chuddhiṃ tasya vinirdiśet Yj_2.111d / chuddhiṃ pāraśaro 'bravīt Par_10.11d / chuddhiṃ pārāśaro 'bravīt Par_10.6d
chudhyate nātra saṃśayaḥ Par_10.13d / chūdro dānena śudhyati Par_6.51b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8992310 (0.0):
chuddhiṃ pārāśaro 'bravīt Par_10.22d / chuddhiṃ svāyaṃbhuvo 'bravīt Par_12.8b / chudhyate nātra saṃśayaḥ Par_10.13d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8992336 (0.0):
chūdre dvādaśako damaḥ Nar_1516.17d / chūdro dānena śudhyati Par_6.51b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304564 (0.040):
śūdrād apy aśucir bhavet Par_8.24b / śūdrā dānena śudhyati Par_7.15b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9062380 (0.049):
śūdro naktena śudhyati Par_11.45b / śūdro nāsti tu pañcamaḥ Mn_10.4d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304445 (0.056):
śudhyate naktabhojanāt Par_6.6d / śudhyate nātrasaṃśayaḥ Par_11.6d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304598 (0.057):
śūdrocchiṣṭāni yāni ca Par_7.24b / śūdro naktena śudhyati Par_11.45b / śūdro 'py evaṃ yadā bhuṅkte Par_11.2c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9038493 (0.059):
bhojyo viprair na saṃśayaḥ Par_11.24d / bhonane chardito yadi Ang_1.969b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300207 (0.060):
dahanti ye dvijās taṃ tu Par_5.24c / dahānāt tu vipadyate Par_9.30a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9048193 (0.061):
yugyasthāḥ prājake 'nāpte Mn_8.294c / yujyate nātra saṃśayaḥ Par_4.15d
chūdro dānena śudhyati Par_11.27b / janane maraṇe tathā Par_3.1b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8992634 (0.0):
jananītvādinā bhavet Ang_1.119d / janane 'py evam eva syān Mn_5.61c / janane maraṇe tathā Par_3.1b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8992336 (5.960):
chūdre dvādaśako damaḥ Nar_1516.17d / chūdro dānena śudhyati Par_6.51b / chūdro dānena śudhyati Par_11.27b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304564 (0.038):
śūdrād apy aśucir bhavet Par_8.24b / śūdrā dānena śudhyati Par_7.15b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9062380 (0.047):
śūdro naktena śudhyati Par_11.45b / śūdro nāsti tu pañcamaḥ Mn_10.4d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304598 (0.062):
śūdrocchiṣṭāni yāni ca Par_7.24b / śūdro naktena śudhyati Par_11.45b / śūdro 'py evaṃ yadā bhuṅkte Par_11.2c
janane maraṇe tathā Par_3.19b / janmakarmaparibhraṣṭaḥ Par_3.6a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8992634 (0.0):
jananītvādinā bhavet Ang_1.119d / janane 'py evam eva syān Mn_5.61c / janane maraṇe tathā Par_3.1b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8992679 (0.040):
jantūnāṃ janmamocanī Ang_1.916b / janmakarmaparibhraṣṭaḥ Par_3.6a / janmajyeṣṭhena cāhvānaṃ Mn_9.126a
janmany api vipattau ca Par_3.7c / japac chidraṃ tapac chidraṃ Par_6.52c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8992738 (0.016):
janmāntaraśataiḥ kṛtam Yj_2.75b / japac chidraṃ tapac chidraṃ Par_6.52c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985173 (0.057):
praṇamya śirasā grāhyam agniṣṭomaphalaṃ hi tat / / japac chidraṃ tapac chidraṃ yac chidraṃ yajñakarmaṇi (II,1, p. 128) //
japato juhvato vāpi Par_12.34(33)c / japahomadayādānaiḥ Par_10.40c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8992779 (0.017):
japayajñaprasiddhyarthaṃ Yj_1.101c / japahomadayādānaiḥ Par_10.40c
Angirasasmrti (angirsiu.htm.txt) 7021043 (0.056):
japato juhvato vāpi Ang_2,8.7c / japahomavratādikān Ang_1.1023b
japitvā pāvanīṃ devīṃ Par_9.35c / japed vai jātavedasam Par_6.15d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8992844 (0.0):
japed vā niyatāhāras Mn_11.77[76M]c / japed vai jātavedasam Par_6.15d / japed vai vedamātaram Par_8.30d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8992817 (0.036):
japitvā pātamānīyaṃ Ang_2,10.7c / japitvā pāvanīṃ devīṃ Par_9.35c / japitvā pauruṣaṃ sūktaṃ Mn_11.251[250M]c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26784488 (0.060):
upasthāyordhvabāhuś ca % talliṅgair bhāskaraṃ tataḥ // BrP_60.50 // / gāyatrīṃ pāvanīṃ devīṃ $ japed aṣṭottaraṃ śatam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11055803 (0.060):
upasthāyordhvabāhuś ca talliṅgair bhāskaraṃ tataḥ // BrP_60.50 // / gāyatrīṃ pāvanīṃ devīṃ japed aṣṭottaraṃ śatam /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301548 (0.063):
pavitrāṇi japed dvijaḥ Par_8.41d / pavitrāṃ vedamātaram Par_5.1d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984656 (0.063):
ahorātroṣitas tiṣṭhej japed vai jātavedasam (II,1, p. 93) // Par_6.15 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305569 (0.063):
snāto bhavati mānavaḥ Par_12.11d / snātvā japet sa gāyatrīṃ Par_5.1c
japed vai vedamātaram Par_8.30d / japyaṃ devārcanaṃ homaṃ Par_2.5a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8992845 (0.0):
japed vai jātavedasam Par_6.15d / japed vai vedamātaram Par_8.30d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8992892 (0.019):
japtvaitā vyāhṛtīrdivyāḥ Ang_1.20c / japyaṃ devārcanaṃ homaṃ Par_2.5a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21982850 (0.035):
vāhayed divasasyārdhaṃ paścāt snānaṃ samācaret // Par_2.4 // / japyaṃ devārcanaṃ homaṃ svādhyāyaṃ caivam abhyaset /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301548 (0.050):
pavitrāṇi japed dvijaḥ Par_8.41d / pavitrāṃ vedamātaram Par_5.1d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986430 (0.052):
ātmakṛcchraṃ tataḥ kṛtvā japed vai vedamātaram // Par_8.30 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305569 (0.062):
snāto bhavati mānavaḥ Par_12.11d / snātvā japet sa gāyatrīṃ Par_5.1c
jambukena vṛkeṇa vā Par_5.7b / jalaśaucena vastrāṇāṃ Par_6.39c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8992996 (0.042):
jalavṛkṣasamanvitam Mn_7.76d / jalaśaucena vastrāṇāṃ Par_6.39c / jalasthalaśikhaṇḍinaḥ Yj_3.272b
jalasthaś ca bahiḥsthale Par_12.17b / jalaṃ dadhi ghṛtaṃ payaḥ Par_11.25b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8993026 (0.0):
jalaṃ tu prasṛtitrayam Yj_2.112d / jalaṃ dadhi ghṛtaṃ payaḥ Par_11.25b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8993004 (0.023):
jalasthalaśikhaṇḍinaḥ Yj_3.272b / jalasthaś ca bahiḥsthale Par_12.17b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300084 (0.024):
dadhikṣīrasya tripalaṃ Par_6.38c / dadhitakraṃ ghṛtaṃ payaḥ Par_1.65b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9005571 (0.031):
dadhikṣīrasya tripalaṃ Par_6.38c / dadhi kṣīraṃ ghṛtaṃ jalam Yj_3.36d
Yajnavalkyasmrti (yajn2piu.htm.txt) 23846014 (0.031):
dadhi kṣīraṃ ghṛtaṃ jalam Yj_3.36d / dadhi sarpiḥ kuśodakam Yj_3.314b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988390 (0.047):
bhāṇḍasthitam abhojyeṣu jalaṃ dadhi ghṛtaṃ payaḥ / / akāmatas tu yo bhuṅkte prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet (II,1, p. 432) //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19563118 (0.060):
lavaṇaṃ madhutailaṃ ca dadhi takraṃ ghṛtaṃ payaḥ / / na duṣyecchūdrajātīnāṃ kuryyāt sarvvasya vikrayam // Valc_2,13.31 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21982757 (0.060):
lavaṇaṃ madhutailaṃ ca dadhitakraṃ ghṛtaṃ payaḥ / / na duṣyec chūdrajātīnāṃ kuryāt sarveṣu vikrayam (I,1, p. 484) // Par_1.65
jalaṃ dadhi payaḥ pibet Par_6.30b / jalāgnipatane caiva Par_12.5a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8993028 (0.0):
jalaṃ tu prasṛtitrayam Yj_2.112d / jalaṃ dadhi ghṛtaṃ payaḥ Par_11.25b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8993054 (0.021):
jalaṃ muṇḍāṃś ca paśyati Yj_1.272d / jalāgnipatane caiva Par_12.5a / jalāgnibandhanabhraṣṭāḥ YS182v_1.3a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9005571 (0.037):
dadhikṣīrasya tripalaṃ Par_6.38c / dadhi kṣīraṃ ghṛtaṃ jalam Yj_3.36d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988390 (0.038):
bhāṇḍasthitam abhojyeṣu jalaṃ dadhi ghṛtaṃ payaḥ /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984860 (0.042):
bhāṇḍastham antyajānāṃ tu jalaṃ dadhi payaḥ pibet /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300084 (0.051):
dadhikṣīrasya tripalaṃ Par_6.38c / dadhitakraṃ ghṛtaṃ payaḥ Par_1.65b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988866 (0.059):
pañcagavyaṃ ca kurvīta snātvā pītvā śucir bhavet (II,2, p. 6) // Par_12.4 / jalāgnipatane caiva pravrajyānāśakeṣu ca /
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2533011 (0.060):
payo ghṛtaṃ vā maraṇād Mn_11.91[90M]c / payo dadhi ghṛtaṃ madhu Mn_2.107d
jalāvagāhanāt teṣāṃ Par_3.40c / jale sthalastho nācāmej Par_12.17a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8993109 (1.192):
jaleśa trātum arhasi Nar_20.31d / jale sthalastho nācāmej Par_12.17a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21989029 (1.192):
vinā yajñopavītena ācānto 'py aśucir bhavet (II,2, p. 19) // Par_12.16 // / jale sthalastho nācāmej jalasthaś ca bahiḥsthale /
jalaiḥ prokṣed gṛhaṃ tathā Par_6.47d / jātavedaḥ suvarṇaṃ ca Par_7.10c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8993116 (0.057):
jale sthitvābhijuhuyāc Yj_3.302c / jalaiḥ prokṣed gṛhaṃ tathā Par_6.47d
jātimātropajīvinām Par_8.4b / jātau vipro daśāhena Par_3.4a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8993349 (1.192):
jāto 'py anāryād āryāyām Mn_10.67c / jātau vipro daśāhena Par_3.4a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983035 (0.041):
brāhmaṇānāṃ prasūtau tu dehasparśo vidhīyate (I,2, p. 212) // Par_3.3 // / jātau vipro daśāhena dvādaśāhena bhūmipaḥ /
jātyandhe badhire mūke Par_4.27c / jāyāyās tu agamyatām Par_12.57(56)b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8993360 (0.038):
jātyandhabadhirau tathā Mn_9.201b / jātyandhe badhire mūke Par_4.27c
jārasyaiva tu tad gṛham Par_10.36b / jāreṇa janayed garbhaṃ Par_10.28c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8993515 (0.0):
jāraṃ caurety abhivadan Yj_2.301a / jāreṇa janayed garbhaṃ Par_10.28c / jālapādaṃ ca śarabham Par_6.2c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8993505 (0.061):
jārajātaḥ savarṇāyāṃ YSS_1.37a / jārasyaiva tu tad gṛham Par_10.36b / jāraṃ caurety abhivadan Yj_2.301a
jālapādaṃ ca śarabham Par_6.2c / jitāś coraiś ca rājānaḥ Par_1.30c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8993516 (0.0):
jāreṇa janayed garbhaṃ Par_10.28c / jālapādaṃ ca śarabham Par_6.2c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8993568 (0.0):
jitād grāhyaṃ tripakṣakam K_937b / jitāś coraiś ca rājānaḥ Par_1.30c / jitena labhyate lakṣmīr Par_3.37a
jitena labhyate lakṣmīr Par_3.37a / jito dharmo hy adharmeṇa Par_1.30a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8993570 (0.0):
jitāś coraiś ca rājānaḥ Par_1.30c / jitena labhyate lakṣmīr Par_3.37a
juhūṃ ca dakṣiṇe haste Par_5.19c / jñātim ajñātim eva vā Par_3.42b
jñātvā tu niṣkṛtiṃ kuryāt Par_6.45a / jñātvā vipras tv ahorātraṃ Par_11.11c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8993935 (0.0):
jñātvā taṃ sarvasundaram Ang_1.590b / jñātvā tu niṣkṛtiṃ kuryāt Par_6.45a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8993980 (0.0):
jñātvā liṅgaiḥ pravāsayet YSS_2.31d / jñātvā vipras tv ahorātraṃ Par_11.11c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985067 (0.034):
cāturvarṇyasya ca gṛhe tv avijñātā tu tiṣṭhati (II,1, p. 123) // Par_6.44 / jñātvā tu niṣkṛtiṃ kuryāt pūrvoktasyārdham eva ca /
jñātvā samācaret kṛcchraṃ Par_11.5c / jyeṣṭho bhrātā tathaiva ca Par_7.6d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8994295 (0.037):
jyeṣṭhe māsi nayet sīmāṃ Mn_8.245c / jyeṣṭho bhrātā tathaiva ca Par_7.6d / jyeṣṭho bhrātā tathaiva ca YS78v_23b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985578 (0.062):
mātā caiva pitā caiva jyeṣṭho bhrātā tathaiva ca (II,1, p. 158) // Par_7.6
jyeṣṭho bhrātā yadā tiṣṭhed Par_4.29a / jvalantam api pātayet Par_12.35(34)d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8994304 (0.019):
jyeṣṭhe māsi nayet sīmāṃ Mn_8.245c / jyeṣṭho bhrātā tathaiva ca Par_7.6d / jyeṣṭho bhrātā tathaiva ca YS78v_23b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984055 (0.032):
dārāgnihotrasamyoge na doṣaḥ parivedane (II,1, p. 52) // Par_4.28 // / jyeṣṭho bhrātā yadā tiṣṭhed ādhānaṃ naiva kārayet /
Naradasmrti (nars2_pu.htm.txt) 3621900 (0.058):
bibhṛyād vecchataḥ sarvāñ jyeṣṭho bhrātā yathā pitā / / bhrātā śaktaḥ kaniṣṭho vā śaktyapekṣaḥ kule kriyā // Nar_13.5 //
ḍāmare samare vāpi Par_10.16a / takṣaṇāc chuddhir iṣyate Par_7.1d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8994437 (0.058):
takṣaṇaṃ dāruśṛṅgāsthnāṃ Yj_1.185a / takṣaṇāc chuddhir iṣyate Par_7.1d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302225 (0.061):
prokṣaṇāc chuddhitām iyuḥ Par_7.30d / prokṣaṇāc chuddhir iṣyate Par_7.28d / phalavṛṣkair alaṃkṛtam Par_1.6b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985506 (0.062):
dāravāṇāṃ pātrāṇāṃ takṣaṇāc chuddhir iṣyate (II,1, p. 147) // Par_7.1 // / bhasmanā śudhyate kāṃsyaṃ tāmramamlena śudhyati /
tac chrutvā ṛṣivākyaṃ tu Par_1.3a / taj jalaṃ sāgaropamam Par_1.53d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8994571 (0.031):
tajjalaṃ śrāddhakarmaṇi Ang_1.942d / taj jalaṃ sāgaropamam Par_1.53d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8994541 (0.032):
tacchrāddhaṃ bhavatītyāhur Ang_1.41a / tac chrutvā ṛṣivākyaṃ tu Par_1.3a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21981943 (0.033):
śaucācāraṃ yathāvac ca vada satyavatīsuta // Par_1.2 // / tac chrutvā ṛṣivākyaṃ tu saśiṣyo 'gnyarkasaṃnibhaḥ /
taṭākasyātha duṣṭasya Par_11.43c / taṇḍulājyatilān mukhe Par_5.20d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8994638 (0.024):
taḍāgeṣu saraḥsu ca Mn_4.203[204M]b / taṇḍulājyatilān mukhe Par_5.20d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984401 (0.037):
urasi kṣipya dṛṣadaṃ taṇḍulājyatilān mukhe // Par_5.20 //
tatas ta ṛṣayaḥ sarve Par_1.5a / tataḥ prāpnoti govadham Par_9.36d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8994723 (0.0):
tataḥprabhṛti vaktavyaḥ Nar_5.42a / tataḥ prāpnoti govadham Par_9.36d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987117 (0.023):
gavāśaneṣu vikrīṇaṃs tataḥ prāpnoti govadham (II,1, p. 277) // Par_9.36 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8994669 (0.034):
tataścetputrakāmukaḥ Ang_1.868d / tatas ta ṛṣayaḥ sarve Par_1.5a / tatas tathā sa tenokto Mn_1.60a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297284 (0.053):
iṣṭo vā yadi vā dveṣyo Par_1.40a / iha yo govadhaṃ kṛtvā Par_9.59a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987421 (0.053):
gṛheṣu satataṃ tiṣṭhec chucir niyamam ācaret // Par_9.58 // / iha yo govadhaṃ kṛtvā pracchādayitum icchati /
tataḥ śuddhim avāpnoti Par_12.78(77)c / tataḥ śudhyet sa āturaḥ Par_7.20b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8994737 (0.029):
tataḥ śuddhā bhavetsā tu Ang_1.191c / tataḥ śuddhim avāpnoti Par_12.78(77)c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8994753 (0.057):
tataḥ śudhyet sa āturaḥ Par_7.20b / tataḥ śrāddhaikasādguṇya Ang_1.893a
tataḥ saṃtuṣṭahṛdayaḥ Par_1.10a / tataḥ saṃnidhimātreṇa Par_12.55(54)a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8994771 (0.0):
tataḥ saṃtuṣṭahṛdayaḥ Par_1.10a / tataḥ saṃnidhimātreṇa Par_12.55(54)a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21989577 (0.058):
cāṇḍālasūtikodakyā- patitānām adhaḥ kramāt // Par_12.54(53) // / tataḥ saṃnidhimātreṇa sacailaṃ snānam ācaret /
tato droṇāḍhakasyānnaṃ Par_6.71a / tatkṣaṇāt kṣipate yas tu Par_6.27c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8995119 (0.0):
tatkriyārthaṃ prathamataḥ Ang_1.23c / tatkṣaṇāt kṣipate yas tu Par_6.27c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8994833 (0.003):
tato devalakaś caiva YS78v_33a / tato droṇāḍhakasyānnaṃ Par_6.71a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985425 (0.027):
prasthā dvātriṃśatir droṇaḥ smṛto dviprastha āḍhakaḥ // Par_6.70 // / tato droṇāḍhakasyānnaṃ śrutismṛtivido viduḥ /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304643 (0.030):
śṛṇvantu munayas tathā Par_1.19d / śṛtaṃ droṇāḍhakasyānnaṃ Par_6.68c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984820 (0.058):
caṇḍālaghaṭasaṃsthaṃ tu yat toyaṃ pibati dvijaḥ / / tatkṣaṇāt kṣipate yas tu prājāpatyaṃ samācaret // Par_6.27 //
tat kṣetraṃ daśagaṇitaṃ Par_12.49(48)c / tat pāpaṃ teṣu gacchati Par_6.57b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8995147 (0.027):
tatkṣetrasya pitustu vā Ang_1.441b / tat kṣetraṃ daśagaṇitaṃ Par_12.49(48)c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8995446 (0.043):
tat pāpaṃ śatadhā bhūtvā Par_8.5c / tat pāpaṃ śatadhā bhūtvā Par_8.29c / tat pāpaṃ śatadhā bhūtvā YS99v_60c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8995424 (0.046):
tatpāpaṃ kva nu tiṣṭhati Ang_2,6.9d / tat pāpaṃ teṣu gacchati Par_6.57b / tat pāpaṃ na praṇaśyati YS182v_3.60b
tat pāpaṃ śatadhā bhūtvā Par_8.5c / tat pāpaṃ śatadhā bhūtvā Par_8.29c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8995452 (0.0):
tat pāpaṃ parṣadaṃ vrajet YS182v_4.29d / tatpāpaṃ śatadhā bhūtvā Mn_12.115c / tat pāpaṃ śatadhā bhūtvā Par_8.5c
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2525388 (0.061):
tat pāpam apasedhati Mn_11.198[197M]d / tatpāpaṃ śatadhā bhūtvā Mn_12.115c / tatpiṇḍāgraṃ prayaccheta Mn_3.223[213M]c
tatra tatra ca ye dvijāḥ Par_1.33b / tatraśuddhiḥ kathaṃ bhavet Par_6.74d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8980160 (0.058):
kathaṃ śuddhir vidhīyate Par_7.10b / kathaṃ śuddhir vidhīyate Par_12.5d / kathaṃ syād iti ced bhavet Mn_10.82b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297676 (0.058):
kathaṃ dharmaṃ vadāmy ahaṃ Par_1.4b / kathaṃ śuddhir vidhīyate Par_7.10b
tatra śrāddhaṃ ca kārayet Par_3.13d / tatra sthitvā nirāhārā tv Par_10.18c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8995821 (0.0):
tatra sthitaḥ prajāḥ sarvāḥ Mn_7.146[147M]a / tatra sthitvā nirāhārā tv Par_10.18c / tatra snātvā tu gaṅgāyāṃ Par_12.11c
tatra snātvā tu gaṅgāyāṃ Par_12.11c / tat somapānena kilāsya tulyaṃ Par_3.38c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8995824 (0.0):
tatra sthitvā nirāhārā tv Par_10.18c / tatra snātvā tu gaṅgāyāṃ Par_12.11c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8996174 (0.026):
tatsevāhitakāriṇaḥ K_361b / tat somapānena kilāsya tulyaṃ Par_3.38c
tat snānaṃ divyam ucyate Par_12.11b / tat syād vaikālikaṃ matam Par_7.17b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300750 (0.044):
na kaścid vedakartā ca Par_1.21a / na kāryam āvasathyena Par_4.21a / na kuryāt saṃkaraṃ yadi Par_3.23b
tathā kāryaṃ vicakṣaṇaiḥ Par_5.23d / tathā cātyayakarmaṇi Par_12.26(25)b
tathā cośanasā smṛtāḥ Par_1.13b / tathā dānena śaktitaḥ Par_6.31d
tathā prācetasān muneḥ Par_1.15b / tathā vipro 'nṛco 'phalaḥ Par_8.18d
tathā vedāntavedinaḥ Par_12.61(60)b / tathā vai bālavṛddhayoḥ Par_6.55d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8996650 (0.0):
tathā vedāntavedinaḥ Par_12.61(60)b / tathā vai bālavṛddhayoḥ Par_6.55d
tathaiva kilbiṣaṃ sarvaṃ Par_8.23c / tathaiva kṣatriyo vaiśyo 'py Par_11.2a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298196 (0.053):
kṣaṇena yānty eva hi tatra vīrāḥ Par_3.36c / kṣatriyaś cāpi vaiśyaś ca Par_11.12a / kṣatriyas tu dinadvayāt Par_11.44d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298226 (0.056):
kṣatriyo 'pi suvarṇasya Par_6.50a / kṣatriyo vātha vaiśyo vā Par_10.7a / kṣatriyo hi prajā rakṣañ Par_1.61a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302406 (0.058):
brāhmaṇaṃ yo 'vamanyate Par_6.59d / brāhmaṇaḥ kṣatriyo vaiśyaḥ Par_6.30c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8996650 (0.061):
tathā vedāntavedinaḥ Par_12.61(60)b / tathā vai bālavṛddhayoḥ Par_6.55d / tathā vai śūnyavaktāraṃ YSS_2.31c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9035343 (0.063):
brāhmaṇaḥ kṣatriyo vaiśyaḥ Par_6.30c / brāhmaṇaḥ kṣatriyo vaiśyaḥ Par_11.26a / brāhmaṇaḥ kṣīravikrayāt Mn_10.92d
tathaiva dharmān smarati Par_1.21c / tathaivāhaṃ vadāmi vaḥ Par_6.68b
tadantarā spṛśec cāpas Par_6.65a / tad annaṃ parivarjayet Par_12.40(39)d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985345 (0.0):
annādye kīṭasamyukte makṣikākeśadūṣite // Par_6.64 // / tadantarā spṛśec cāpas tad annaṃ bhasmanā spṛśet /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8996912 (0.025):
tadanta eva kurvīta Ang_1.39c / tadantarā spṛśec cāpas Par_6.65a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8996943 (0.031):
tadannaṃ dviguṇaṃ dāpyo Mn_8.393c / tad annaṃ parivarjayet Par_12.40(39)d / tad annaṃ bhasmanā spṛśet Par_6.65b
tad annaṃ bhasmanā spṛśet Par_6.65b / tadardhaṃ tu cared vaiśyaḥ Par_6.29c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8996944 (0.0):
tadannaṃ dviguṇaṃ dāpyo Mn_8.393c / tad annaṃ parivarjayet Par_12.40(39)d / tad annaṃ bhasmanā spṛśet Par_6.65b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8997123 (0.0):
tadardham adhamaḥ smṛtaḥ Yj_1.366d / tadardhaṃ tu cared vaiśyaḥ Par_6.29c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988065 (0.034):
yadi bhuktaṃ tu vipreṇa kṛcchraṃ cāndrāyaṇaṃ caret (II,1, p. 364) // / Par_11.1 // / tathaiva kṣatriyo vaiśyo 'py ardhaṃ cāndrāyaṇaṃ caret /
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843137 (0.050):
caret sāṃtapanaṃ vipraḥ $ prājāpatyaṃ tu kṣattriyaḥ & / tadardhaṃ tu cared vaiśyaḥ % pādaṃ śūdrasya dāpayet // YS182v_1.11 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381249 (0.050):
caret sāṃtapanaṃ vipraḥ prājāpatyaṃ tu kṣattriyaḥ / / tadardhaṃ tu cared vaiśyaḥ pādaṃ śūdrasya dāpayet // YS182v_1.11 //
tad aśuddhaṃ gṛhaṃ bhavet Par_10.35d / tad ūrdhvaṃ caiva tatsamaḥ Par_4.10d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8997542 (0.049):
tadūrdhvamiti vijñeyaṃ Ang_1.677c / tad ūrdhvaṃ caiva tatsamaḥ Par_4.10d / tadūrdhvaṃ patito bhavet Ang_1.151d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8997179 (0.053):
tad avāpya nṛpo daṇḍaṃ Yj_1.354a / tad aśuddhaṃ gṛhaṃ bhavet Par_10.35d / tadaṣṭabhāgahīnaṃ tu K_764c
tad ekāhena lāṅgalī Par_2.9b / tad eva bandhanaṃ vidyāt Par_9.7a
tadaiva ṛṣibhir dṛṣṭaṃ Par_3.22c / tadgṛhe tu dvijair bhojyaṃ Par_11.12c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8997688 (0.0):
tadgṛhakṣetramanasāṃ Ang_1.92a / tadgṛhe tu dvijair bhojyaṃ Par_11.12c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8997648 (0.063):
tadaiva ṛṣibhir dṛṣṭaṃ Par_3.22c / tadaiṣu sarvam apy etat Mn_8.130c
tad dānaṃ śubhakārakam Par_12.51(50)d / tad dhi hetur nipātane Par_9.9d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8997930 (0.058):
taddhi snānaṃ prakīrtitam Ang_1.255b / tad dhi hetur nipātane Par_9.9d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8997733 (0.061):
tad dātavyaṃ sasākṣikam Yj_2.94d / tad dānaṃ śubhakārakam Par_12.51(50)d / taddāne tatpratigrahe Ang_1.304b
tad bhavet tasya niṣphalam Par_1.64d / tad bhaikṣyaṃ meruṇā tulyaṃ Par_1.53c
tadvaktṝn adhigacchati Par_8.5d / tadvat parastriyāḥ putrau Par_4.23a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8998115 (0.029):
tadvaj jāteṣu dharmataḥ Nar_13.14b / tadvat parastriyāḥ putrau Par_4.23a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983972 (0.036):
sa kṣetrī labhate bījaṃ na bījī bhāgam arhati (II,1, p. 42) // Par_4.22 // / tadvat parastriyāḥ putrau dvau smṛtau kuṇḍagolakau /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8998105 (0.051):
tadrūpeṇa sthitāḥ param Ang_1.864b / tadvaktṝn adhigacchati Par_8.5d / tadvaktṝn anugacchati Mn_12.115d
tad vadhaṃ tu na taṃ vidyāt Par_9.1c / tad vai rakṣāṃsi bhuñjate Par_1.59d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8998141 (0.033):
tadvadvacchati kārtsnyena Ang_2,6.6c / tad vadhaṃ tu na taṃ vidyāt Par_9.1c
tanmahādoṣam āpnuyāt Par_2.8b / tapaḥ paraṃ kṛtayuge Par_1.23a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8998575 (0.0):
tapaḥ param ihocyate Mn_2.166d / tapaḥ paraṃ kṛtayuge Mn_1.86a / tapaḥ paraṃ kṛtayuge Par_1.23a
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13511158 (0.043):
tapaḥ paraṃ kṛtayuge__Vdha_105.004 / tapaḥprabhāvo dānaṃ vā__Vdha_081.021
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2525993 (0.049):
tapaḥ param ihocyate Mn_2.166d / tapaḥ paraṃ kṛtayuge Mn_1.86a / tapaḥ śūdrasya sevanam Mn_11.235[234M]d
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27399816 (0.052):
tapaḥ paraṃ kṛtayuge NsP_54.51c / tapaḥ śaucaṃ tathāpare NsP_64.1b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21982211 (0.062):
anye kaliyuge nṝṇāṃ yugarūpānusārataḥ (I,1, p. 117) // Par_1.22 // / tapaḥ paraṃ kṛtayuge tretāyāṃ jñānam ucyate /
tapo vaneṣu tīrtheṣu Par_12.69(68)a / taptakṛcchraṃ tu pāṣāṇe Par_9.24c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8998688 (0.011):
taptakṛcchraṃ cared vipro YS182v_2.3c / taptakṛcchraṃ tu pāṣāṇe Par_9.24c / taptakṛcchraṃ tu pāṣāṇe YS99v_49c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8998612 (0.061):
tapomūlam idaṃ sarvaṃ Mn_11.234[233M]a / tapo vaneṣu tīrtheṣu Par_12.69(68)a / tapo vācaṃ ratiṃ caiva Mn_1.25a
taptakṛcchraṃ vidhīyate Par_4.8d / taptakṛcchreṇa śuddhās te Par_4.6a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8998713 (1.788):
taptakṛcchraṃ samācaret Ang_2,5.9d / taptakṛcchreṇa śuddhās te Par_4.6a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8998686 (0.038):
taptakṛcchraṃ cared vipro YS182v_2.3c / taptakṛcchraṃ tu pāṣāṇe Par_9.24c / taptakṛcchraṃ tu pāṣāṇe YS99v_49c
taptakṛcchreṇa śudhyantīty Par_4.4a / taptakṛcchre bhavanty aṣṭāv Par_9.25c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8998716 (0.0):
taptakṛcchraṃ samācaret Ang_2,5.9d / taptakṛcchreṇa śuddhās te Par_4.6a
tam agārād vinirvāsya Par_6.46c / tayor annam adattvā tu Par_1.51c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8998715 (0.052):
taptakṛcchreṇa śudhyantīty Par_4.4a / taptakṛcchre bhavanty aṣṭāv Par_9.25c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2296718 (0.058):
andhe tamasi majjati Par_4.2b / annam ucchiṣṭitaṃ yadā Par_11.6b / annaśuddhis tathaiva ca Par_6.67d
tarakṣuśvānaghātakaḥ Par_6.11b / tasmāt taṃ na vicārayet Par_1.54d
tasmāt tāṃ na tu dūṣayet Par_10.23d / tasmāt tāṃ parivarjayet Par_12.23(22)d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8999158 (0.015):
tasmāttādṛktu kilbiṣī Ang_1.184b / tasmāt tāṃ na tu dūṣayet Par_10.23d / tasmāt tāṃ parivarjayet Mn_4.6d
tasmāt paśyet tu nityaśaḥ Par_12.47(46)d / tasmāt prakāśayet pāpaṃ Par_9.61a
tasmāt sarvaprayatnena Par_3.26c / tasmād atithir ucyate Par_1.42d
tasmād dānaṃ tu tadgrahe Par_12.24(23)d / tasmād vṛṣalabhītena Par_12.33(32)a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8999393 (0.033):
tasmāddattaḥ svayaṃ paścāj Ang_1.381a / tasmād dānaṃ tu tadgrahe Par_12.24(23)d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21989137 (0.036):
sarve some pralīyante tasmād dānaṃ tu tadgrahe (II,2, p. 22) // / Par_12.24(23) //
tasmān na pīḍayed vastraṃ Par_12.13c / tasmān nānugrahaḥ smṛtaḥ Par_6.56b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8999506 (0.0):
tasmān na pīḍayed vastraṃ Par_12.13c / tasmān nānugrahaḥ smṛtaḥ Par_6.56b
tasminn ṛṣisabhāmadhye Par_1.8a / tasmin pātre jalaṃ pibet Par_12.41(40)b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8999601 (0.064):
tasminno cetpare 'hani Ang_1.113d / tasmin pātre jalaṃ pibet Par_12.41(40)b
tasya śuddhiṃ vinirdiśet Par_9.23d / tasya homo nirarthakaḥ Par_1.46d
tasyāgnir vasate gṛhe Par_5.14b / tasyānurūpaṃ mūlyaṃ vā Par_9.26c
tasyās tyāgo vidhīyate Par_4.20d / taṃ grāmaṃ daṇḍayed rājā Par_1.60c
taṃ pravakṣyāmy ahaṃ pūrvaṃ Par_2.2a / taṃ śūdraṃ varjayed vipraḥ Par_11.14c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9000225 (0.063):
taṃ śuśrūṣeta jīvantaṃ Mn_5.151[149M]c / taṃ śūdraṃ varjayed vipraḥ Par_11.14c
tāḍayitvā tṛṇenāpi Par_11.52c / tāmbūlekṣuphale caiva Par_7.33a
tāmramamlena śudhyati Par_7.2b / tāmrāṇi pañcagavyena Par_10.38a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9000621 (0.039):
tāmrakāt sphaṭikād rakta Yj_1.297a / tāmramamlena śudhyati Par_7.2b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9021322 (0.057):
pañcagavyena śudhyati Par_7.21b / pañcagavyena śudhyati Par_11.10d / pañcagavyena śudhyati YS182v_3.44d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301254 (0.057):
pañcagavyaṃ yathāvidhi Par_11.35b / pañcagavyena śudhyati Par_3.43d / pañcagavyena śudhyati Par_6.21d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985510 (0.064):
dāravāṇāṃ pātrāṇāṃ takṣaṇāc chuddhir iṣyate (II,1, p. 147) // Par_7.1 // / bhasmanā śudhyate kāṃsyaṃ tāmramamlena śudhyati /
tāvatkālaṃ vaset svarge Par_4.32c / tāvat tat sūtakaṃ gotre Par_3.8a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9000788 (0.021):
tāvattattu samācaret Ang_1.713d / tāvat tat sūtakaṃ gotre Par_3.8a / tāvat tasya tu vetanam Yj_2.196b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9000777 (0.055):
tāvato 'bdān amutrānyaiḥ Mn_4.168c / tāvatkālaṃ vaset svarge Par_4.32c / tāvatkṛtvo ha māraṇam Mn_5.38b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983090 (0.057):
janmany api vipattau ca teṣāṃ tat sūtakaṃ bhavet (I,2, p. 219) // Par_3.7 / tāvat tat sūtakaṃ gotre caturthapuruṣeṇa tu /
tāvat taṃ poṣayen naraḥ Par_9.21b / tāvat tiṣṭhen nirāhārā Par_7.12a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9000797 (0.0):
tāvat tasya tu vetanam Yj_2.196b / tāvat taṃ poṣayen naraḥ Par_9.21b / tāvat tiṣṭhet nirāhārā YS78v_61c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9000805 (0.0):
tāvat taṃ poṣayen naraḥ Par_9.21b / tāvat tiṣṭhet nirāhārā YS78v_61c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985647 (0.050):
spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ brāhmaṇī brāhmaṇī tathā (II,1, p. 160) // / Par_7.11 // / tāvat tiṣṭhen nirāhārā trirātreṇaiva śudhyati /
tāvat saṃvasate bahiḥ Par_10.21d / tāvat syād aśucir vipro Par_3.28c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9000853 (0.021):
tāvat syāt kṣetriṇaḥ phalam Yj_2.161b / tāvat syād aśucir vipro Mn_5.79[78M]c / tāvat syād aśucir vipro Par_3.28c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987757 (0.025):
vrataṃ carati tad yāvat tāvat saṃvasate bahiḥ (II,1, p. 344) // Par_10.21
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9000832 (0.031):
tāvatsa tu mṛto tātaḥ Ang_1.462c / tāvat saṃvasate bahiḥ Par_10.21d / tāvat sā bandhane sthāpyā K_489c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9000803 (0.037):
tāvat taṃ poṣayen naraḥ Par_9.21b / tāvat tiṣṭhet nirāhārā YS78v_61c / tāvat tiṣṭhen nirāhārā Par_7.12a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9018213 (0.047):
nāśayet tasya duṣkṛtam Par_8.9d / nāśuciḥ sā tatas tena Par_7.17a / nāśucī rāhutārakāḥ Yj_1.135d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301047 (0.047):
nāśayet tasya duṣkṛtam Par_8.9d / nāśuciḥ sā tatas tena Par_7.17a / nāśaucaṃ nodakakriyā Par_3.14d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985720 (0.051):
rogeṇa yad rajaḥ strīṇām anvahaṃ tu pravartate (II,1, p. 165) // Par_7.16 / nāśuciḥ sā tatas tena tat syād vaikālikaṃ matam /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983387 (0.057):
tāvat syād aśucir vipro yāvat tat syād anirdaśam (I,2, p. 263) // Par_3.28
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304560 (0.061):
śūdrāṇāṃ nopavāsaḥ syāc Par_11.27a / śūdrād apy aśucir bhavet Par_8.24b
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2526664 (0.064):
tāvat syād aśucir vipro Mn_5.79[78M]c / tāvad evāśucir bhavet Mn_5.75[74M]d
tāv apūrvau dine dine Par_1.49d / tāṃ tyajed apare rāṣṭre Par_10.29a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9001065 (0.023):
tāṃ tyaktvā mātṛvattu tām Ang_1.355d / tāṃ tyajed apare rāṣṭre Par_10.29a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304774 (0.048):
ṣaṭkarmasahito vipraḥ Par_2.2c / ṣaṭkarmāṇi dine dine Par_1.39d
tāṃ diśaṃ vāvalokayet Par_5.8d / tithir na jñāyate yadi Par_3.12d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9001065 (0.035):
tāṃ tyaktvā mātṛvattu tām Ang_1.355d / tāṃ tyajed apare rāṣṭre Par_10.29a / tāṃ diśaṃ tu vilokayet Ang_2,9.16b
tiladarbhodakaiḥ prokṣya Par_11.6c / tilaprasthaṃ dvije dadyād Par_6.11c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9001212 (0.0):
tilatarpaṇamityapi Ang_1.878d / tiladarbhodakaiḥ prokṣya Par_11.6c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9001230 (0.024):
tilapradaḥ prajām iṣṭāṃ Mn_4.229[230M]c / tilaprasthaṃ dvije dadyād Par_6.11c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988124 (0.042):
bālair nakulamārjārair annam ucchiṣṭitaṃ yadā / / tiladarbhodakaiḥ prokṣya śudhyate nātrasaṃśayaḥ (II,1, p. 390) // Par_11.6
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9584149 (0.042):
Par11.6cd/.tila.darbha.udakaiḥ.prokṣya.śudhyate.na.atra.saṃśayaḥ.//
tilān kṛṣṇājinaṃ chāgaṃ Par_12.48(47)c / tilā rasā na vikreyā Par_2.7a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9001265 (0.020):
tilā dhānyena tatsāmāḥ Nar_1.62d / tilān kṛṣṇājinaṃ chāgaṃ Par_12.48(47)c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9001273 (0.036):
tilān kṛṣṇājinaṃ chāgaṃ Par_12.48(47)c / tilā māṣās tathā yavāḥ Mn_9.39b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21982877 (0.056):
nirvapet pañca yajñāṃś ca kratudīkṣāṃ ca kārayet (I,2, p. 9) // Par_2.6 // / tilā rasā na vikreyā vikreyā dhānyatatsamāḥ /
tisraḥ koṭyo 'rdhakoṭī ca Par_4.32a / tīrthabhūtā hi sādhavaḥ Par_6.61d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9001404 (0.021):
tisrastābhyastu yā nyūnās Ang_1.36c / tisraḥ koṭyo 'rdhakoṭī ca Par_4.32a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9001463 (0.042):
tīrthapratigrahī dṛṣṭo Ang_1.768a / tīrthabhūtā hi sādhavaḥ Par_6.61d / tīrthaṃ tad dhavyakavyānāṃ Mn_3.130[120M]c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984094 (0.048):
sā mṛtā labhate svargaṃ yathā te brahmacāriṇaḥ // Par_4.31 // / tisraḥ koṭyo 'rdhakoṭī ca yāni romāṇi mānuṣe /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26856448 (0.060):
mucyate sarvapāpebhyo % viṣṇulokaṃ sa gacchati // BrP_175.82 // / tisraḥ koṭyo 'rdhakoṭī ca $ tīrthāni bhuvanatraye &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11127759 (0.060):
mucyate sarvapāpebhyo viṣṇulokaṃ sa gacchati // BrP_175.82 // / tisraḥ koṭyo 'rdhakoṭī ca tīrthāni bhuvanatraye /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3854586 (0.062):
pāhi nas tvenasas tasmād % ājanmamaraṇāntikāt // MatsP_102.4 // / tisraḥ koṭyo 'rdhakoṭī ca $ tīrthānāṃ vāyurabravīt &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8894092 (0.062):
pāhi nas tvenasas tasmād ājanmamaraṇāntikāt // MatsP_102.4 // / tisraḥ koṭyo 'rdhakoṭī ca tīrthānāṃ vāyurabravīt /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985299 (0.064):
brāhmaṇā jaṅgamaṃ tīrthaṃ tīrthabhūtā hi sādhavaḥ // Par_6.61 // / tedāṃ vākyodakenaiva śudhyanti malinā janāḥ /
tīrthābhigamanena ca Par_12.6b / tulāpuruṣa eva ca Par_12.80(79)d / tūlikādyupadhānāni Par_7.30a
tṛṇakāṣṭhasya rajjūṇām Par_7.29c / tṛṇakāṣṭhādivikrayaḥ Par_2.7d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9001706 (0.0):
tṛcenābdaivatena vā Mn_8.106d / tṛṇakāṣṭhadrumāṇāṃ ca Mn_11.166[165M]a / tṛṇakāṣṭhasya rajjūṇām Par_7.29c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21982889 (0.039):
viprasyaivaṃvidhā vṛttis tṛṇakāṣṭhādivikrayaḥ // Par_2.7 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578080 (0.043):
Par2.7cd/.viprasya.evaṃ.vidhā.vṛttis.tṛṇa.kāṣṭha.ādi.vikrayaḥ.// / Par2.8ab/.brāhmaṇaś.cet.kṛṣiṃ.kuryāt.tan.mahā.doṣaṃ.āpnuyāt./
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21577455 (0.058):
176.032. devasyaiva sarvaṃ santasvāpateyaṃ bhaviṣyati/ / 176.032. kāṣṭhavikrayo 'nujñāsyatāmiti<177>/ / 177.001. tena kāṣṭhavikrayo 'nujñātaḥ/
tṛtīye caiva pakṣe tu Par_4.11c / tṛtīye rajakī proktā Par_7.19a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985748 (0.054):
prathame 'hani caṇḍālī dvitīye brahmaghātinī // Par_7.18 // / tṛtīye rajakī proktā caturthe 'hani śudhyati /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9001786 (0.056):
tṛtīye tu śikhā dhāryā YS78v_72c / tṛtīye rajakī proktā Par_7.19a / tṛtīye vadham arhati Mn_9.277d
tṛṣārtāḥ salilārthinaḥ Par_12.12d / tejo 'si śukram ity ājyaṃ Par_11.33a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9001860 (0.020):
tṛptyai sataraṇāyāpi Ang_1.484a / tṛṣārtāḥ salilārthinaḥ Par_12.12d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988970 (0.028):
vāyubhūtās tu gacchanti tṛṣārtāḥ salilārthinaḥ (II,2, p. 17) // Par_12.12
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988499 (0.036):
āpyāyasveti ca kṣīraṃ dadhikrāvṇas tathā dadhi (II,1, p. 435) // Par_11.32 / tejo 'si śukram ity ājyaṃ devasya tvā kuśodakam /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9001912 (0.045):
tejovṛttaṃ nṛpaś caret Mn_9.303d / tejo 'si śukram ity ājyaṃ Par_11.33a
te tasya vighnakartāraḥ Par_6.59a / tedāṃ vākyodakenaiva Par_6.62a
te dvijā pāpakarmāṇaḥ Par_8.20c / tenaiva saha modate Par_4.33d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9001939 (0.061):
te dvādaśa suvarṇās tu K_494e / te dvijā pāpakarmāṇaḥ Par_8.20c
tenocchiṣṭena saṃspṛṣṭaḥ Par_7.22a / te yānti paramāṃ gatim Par_5.24d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984455 (0.058):
dahanti ye dvijās taṃ tu te yānti paramāṃ gatim (II,1, p. 74) // Par_5.24
teṣām udvijate pāpaṃ Par_8.8c / teṣāṃ cāsaṃbhave trayaḥ Par_8.14b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300813 (0.063):
na teṣām aśubhaṃ kiṃcit Par_3.40a / na teṣāṃ sūtakaṃ bhavet Par_3.18d / na tyajet tu kadācana Par_6.47b
teṣāṃ tat sūtakaṃ bhavet Par_3.7d / teṣāṃ nindā na kartavyā Par_1.33c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9002409 (0.0):
teṣāṃ na dadyād yadi tu Mn_8.184a / teṣāṃ nindā na kartavyā Par_1.33c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300813 (0.044):
na teṣām aśubhaṃ kiṃcit Par_3.40a / na teṣāṃ sūtakaṃ bhavet Par_3.18d / na tyajet tu kadācana Par_6.47b
teṣāṃ nindā na kartavyā Par_11.51a / teṣāṃ bhuktvā ca pītvā ca Par_10.34a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9002408 (0.0):
teṣāṃ nindā na kartavyā Par_1.33c / teṣāṃ nindā na kartavyā Par_11.51a
teṣu teṣu ca ye dvijāḥ Par_11.50d / tailabindur ivāmbhasi Par_12.80(79)b
toyaṃ pibati vaktreṇa Par_12.56(55)c / toyaṃ vāpi pibed yadi Par_9.12b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9002721 (0.0):
toyasyāgamane tathā K_110b / toyaṃ pibati vaktreṇa Par_12.56(55)c / toyaṃ vāpi pibed yadi Par_9.12b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303177 (0.059):
yat tu sātapavarṣeṇa Par_12.11a / yat toyaṃ pibati dvijaḥ Par_6.27b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9043880 (0.064):
yat toyaṃ pibati dvijaḥ Par_6.27b / yat tv asatsaṃjñitair aṅgaiḥ K_770a
tau dvau nirayagāminau Par_11.47b / tyaktvā bandhūn sutān patim Par_10.30d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9002832 (0.020):
tyaktvā pitāmahaṃ tvanya Ang_1.1002a / tyaktvā bandhūn sutān patim Par_10.30d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987893 (0.029):
kāmān mohāt tu yā gacchet tyaktvā bandhūn sutān patim (II,1, p. 356) // / Par_10.30 //
tyajec ca mṛṇmayaṃ pātraṃ Par_10.37a / tyajed deśaṃ kṛtayuge Par_1.25a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9002902 (0.0):
tyajedghaṭaprahāreṇa Ang_1.140c / tyajed deśaṃ kṛtayuge Par_1.25a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9002872 (0.021):
tyajan bhāryām avasthāpyo Nar_12.95c / tyajec ca mṛṇmayaṃ pātraṃ Par_10.37a / tyajet kanyāṃ vigarhitām Mn_9.72b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21982239 (0.052):
dvāpare śāṅkhalikhitāḥ kalau pārāśarāḥ smṛtāḥ (I,1, p. 122) // Par_1.24 // / tyajed deśaṃ kṛtayuge tretāyāṃ grāmam utsṛjet /
tyajen naṣṭaśrutāṃ tathā Par_10.33b / tyajeyus tāṃ tu gotriṇaḥ Par_10.35b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9002917 (1.192):
tyajedvarṣatrayaṃ tathā Ang_1.762d / tyajen naṣṭaśrutāṃ tathā Par_10.33b / tyajeyus tāṃ tu gotriṇaḥ Par_10.35b
trayaś ca āśramo mukhyāḥ Par_8.27c / trayas te narakaṃ yānti Par_7.7a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003003 (0.020):
trayaścāśramiṇo mukhyā Ang_2,5.1c / trayas te narakaṃ yānti Par_7.7a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9002989 (0.036):
trayam etad vivādakṛt Nar_M1.21d / trayaś ca āśramo mukhyāḥ Par_8.27c / trayaś cāśramiṇaḥ pūrve Mn_12.111c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003010 (0.036):
trayas te narakaṃ yānti YS78v_23c / trayas te nāmadhārakāḥ Par_8.16d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305079 (0.056):
sarvān keśān samuddhṛtya Par_9.54c / sarve te narakaṃ yānti Par_1.57c / sarve te narakaṃ yānti Par_4.25c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985581 (0.062):
mātā caiva pitā caiva jyeṣṭho bhrātā tathaiva ca (II,1, p. 158) // Par_7.6 / trayas te narakaṃ yānti dṛṣṭvā kanyāṃ rajasvalām /
trayas te nāmadhārakāḥ Par_8.16d / trayo varṇā dvijātayaḥ Par_12.2d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003111 (0.031):
trayo lakṣās tu vijñeyāḥ Yj_3.102a / trayo varṇā dvijātayaḥ Mn_10.4b / trayo varṇā dvijātayaḥ Mn_11.150[149M]d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003010 (0.045):
trayas te narakaṃ yānti YS78v_23c / trayas te nāmadhārakāḥ Par_8.16d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305079 (0.057):
sarvān keśān samuddhṛtya Par_9.54c / sarve te narakaṃ yānti Par_1.57c / sarve te narakaṃ yānti Par_4.25c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9002999 (0.060):
trayaścāśramiṇo mukhyā Ang_2,5.1c / trayas te narakaṃ yānti Par_7.7a
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2527272 (0.060):
trayo varṇā dvijātayaḥ Mn_10.4b / trayo varṇā dvijātayaḥ Mn_11.150[149M]d
trikālaṃ mārutāśanaḥ Par_6.5d / tridinaṃ caikabhaktāśī Par_8.39a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003188 (0.0):
tridinaṃ caikadivasaṃ Ang_1.678a / tridinaṃ caikabhaktāśī Par_8.39a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003196 (0.0):
tridinaṃ caikabhaktāśī Par_8.39a / tridinaṃ naktabhojanaḥ Par_8.39b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986550 (0.0):
dinadvayam ayācī syād dvidinaṃ mārutāśanaḥ // Par_8.38 // / tridinaṃ caikabhaktāśī tridinaṃ naktabhojanaḥ /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986561 (0.048):
dinatrayam ayācī syāt tridinaṃ mārutāśanaḥ // Par_8.39 // / caturahaṃ caikabhaktāśī caturahaṃ naktabhojanaḥ /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300611 (0.056):
dvidinaṃ caikabhojanaḥ Par_8.38b / dvidinaṃ mārutāśanaḥ Par_8.38d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003135 (0.059):
trāyasvāsmād abhīśāpāt Yj_2.110c / trikālaṃ mārutāśanaḥ Par_6.5d / triguṇaṃ kṣattriyasyaiva YS182v_4.14a
tridinaṃ naktabhojanaḥ Par_8.39b / tridinaṃ mārutāśanaḥ Par_8.39d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003196 (0.0):
tridinaṃ caikadivasaṃ Ang_1.678a / tridinaṃ caikabhaktāśī Par_8.39a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986551 (0.023):
dinadvayam ayācī syād dvidinaṃ mārutāśanaḥ // Par_8.38 // / tridinaṃ caikabhaktāśī tridinaṃ naktabhojanaḥ /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300613 (0.026):
dvitīye brahmaghātinī Par_7.18d / dvidinaṃ caikabhojanaḥ Par_8.38b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297527 (0.041):
ekāham ekabhaktāśī Par_8.37a / ekāhaṃ naktabhojanaḥ Par_8.37b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986561 (0.041):
dinatrayam ayācī syāt tridinaṃ mārutāśanaḥ // Par_8.39 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298809 (0.047):
caturahaṃ caikabhaktāśī Par_8.40a / caturahaṃ naktabhojanaḥ Par_8.40b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9010634 (0.048):
dvidinaṃ caikabhojanaḥ Par_8.38b / dvidinaṃ mārutāśanaḥ Par_8.38d / dvidvāraḥ samudāhṛtaḥ Nar_M1.23b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299810 (0.057):
trirātram ā vratādeśād Par_3.17c / trirātram upavāsayet Par_6.23b / trirātram upavāsitvā Par_10.5c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299824 (0.057):
trirātram upavāsī syād Par_11.55a / trirātram upavāsena Par_11.10c / trirātraṃ kṣitipātane Par_11.53d
tripalaṃ tu payaḥ pibet Par_4.8b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003237 (0.0):
tripadā caiva sāvitrī Mn_2.81c / tripalaṃ tu payaḥ pibet Par_4.8b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983758 (0.046):
ṣaṭpalaṃ tu pibed ambhas tripalaṃ tu payaḥ pibet /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986545 (0.048):
dinadvayam ayācī syād dvidinaṃ mārutāśanaḥ // Par_8.38 // / tridinaṃ caikabhaktāśī tridinaṃ naktabhojanaḥ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003196 (0.049):
tridinaṃ naktabhojanaḥ Par_8.39b / tridinaṃ mārutāśanaḥ Par_8.39d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299925 (0.059):
trailokyaṃ tārayanty ete Par_8.21c / tryaham uṣṇaṃ payaḥ pibet Par_4.7b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300085 (0.062):
dadhitakraṃ ghṛtaṃ payaḥ Par_1.65b / dadhi tripalam ucyate Par_11.31b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301517 (0.063):
palam ekaṃ kuśodakam Par_11.31d / palam ekaṃ pibet sarpis Par_4.8c
tripādaṃ caiva karṇe tu Par_9.18c / tripāde govṛṣaṃ dadyāc Par_9.15c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003258 (0.0):
tripādakṛcchro vijñeyaḥ YS182v_4.26c / tripādaṃ caiva karṇe tu Par_9.18c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986821 (0.058):
pāde vastrayugaṃ caiva dvipāde kāṃsyabhājanam / / tripāde govṛṣaṃ dadyāc caturthe godvayaṃ smṛtam // Par_9.15 //
tripāde tu śikhā varjaṃ Par_9.14c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003266 (0.0):
tripādaṃ caiva karṇe tu Par_9.18c / tripāde govṛṣaṃ dadyāc Par_9.15c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986803 (0.040):
tripāde tu śikhā varjaṃ saśikhaṃ tu nipātane (II,1, p. 264) // Par_9.14 //
tribhir varṣair viśudhyati Par_7.9b / triyugaṃ ca caturyugam Par_12.54(53)b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003353 (0.047):
triyavaṃ tv ekakṛṣṇalam Mn_8.134b / triyugaṃ ca caturyugam Par_12.54(53)b / triyonir dvyabhiyogaś ca Nar_M1.9c
trirātram aśucir bhavet Par_3.16/1d / trirātram aśucir bhavet Par_3.45d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003413 (0.0):
trirātraphaladā nadyaḥ Ang_1.913c / trirātram aśucir bhavet Mn_5.76[75M]b / trirātram aśucir bhavet Mn_5.81[80M]b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983616 (5.960):
anugacchen nīyamānaṃ trirātram aśucir bhavet // Par_3.45 //
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2527360 (0.026):
trirātram aśucir bhavet Mn_5.76[75M]b / trirātram aśucir bhavet Mn_5.81[80M]b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28949297 (0.027):
trirātramaśucirbhavet LiP_1,89.86d / trirātramupavāsāś ca LiP_1,90.19a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983228 (0.030):
agnisaṃskaraṇe teṣāṃ trirātram aśucir bhavet (I,2, p. 241) // Par_3.16/1
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299823 (0.041):
trirātram upavāsitvā Par_10.5c / trirātram upavāsitvā tv Par_10.19c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15353017 (0.043):
atikrānte daśāhe tu % trirātramaśucirbhavet // LiP_1,89.86 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7246780 (0.043):
atikrānte daśāhe tu trirātramaśucirbhavet // LiP_1,89.86 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14359855 (0.043):
anuvrajedyadā viprastrirātramaśucirbhavet // GarP_2,34.18 // / trirātre ca tataḥ pūrṇe nadīṃ gacchet samudragām /
trirātram ā vratādeśād Par_3.17c / trirātram upavāsayet Par_6.23b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003423 (0.0):
trirātram aśucir bhavet Par_3.45d / trirātram āvratādeśād Yj_3.23c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003443 (0.0):
trirātram ā vratādeśād Par_3.17c / trirātram āhur āśaucam Mn_5.80[79M]a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003452 (0.019):
trirātram upavāsī syād Par_11.55a / trirātram upavāsena Par_11.10c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983240 (0.032):
trirātram ā vratādeśād daśarātram ataḥ param (I,2, p. 243) // Par_3.17 //
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16025488 (0.032):
Yāj3.23c/ tri.rātram ā.vrata.ādeśād daśa.rātram atah param //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003411 (0.040):
trirātraphaladā nadyaḥ Ang_1.913c / trirātram aśucir bhavet Mn_5.76[75M]b / trirātram aśucir bhavet Mn_5.81[80M]b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983615 (0.042):
anugacchen nīyamānaṃ trirātram aśucir bhavet // Par_3.45 // / trirātre tu tataḥ pūrṇe nadīṃ gatvā samudragām /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299829 (0.046):
trirātram upavāsena Par_11.10c / trirātraṃ kṣitipātane Par_11.53d / trirātraṃ prathame pakṣe Par_4.11a
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2527359 (0.050):
trirātram aśucir bhavet Mn_5.76[75M]b / trirātram aśucir bhavet Mn_5.81[80M]b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003469 (0.051):
trirātraṃ daśarātraṃ vā Yj_3.18a / trirātraṃ prathame pakṣe Par_4.11a
Yajnavalkyasmrti (yajn2piu.htm.txt) 23845593 (0.051):
trirātram āvratādeśād Yj_3.23c / trirātraṃ daśarātraṃ vā Yj_3.18a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300822 (0.051):
na tyajet tu kadācana Par_6.47b / na trirātram ahorātraṃ Par_3.11c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003478 (0.052):
trirātraṃ prathame pakṣe Par_4.11a / trirātraṃ syād abhojanam Mn_11.166[165M]d / trirātrāc cuddhir iṣyate YS182v_3.65d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303366 (0.058):
yas tu bhagneṣu sainyeṣu Par_3.33a / yas trirātram upāvaset Par_5.4b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983228 (0.060):
agnisaṃskaraṇe teṣāṃ trirātram aśucir bhavet (I,2, p. 241) // Par_3.16/1
trirātram upavāsitvā Par_10.5c / trirātram upavāsitvā tv Par_10.19c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003444 (0.0):
trirātram āhur āśaucam Mn_5.80[79M]a / trirātram upavāsayet Par_6.23b / trirātram upavāsitvā Par_10.5c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003452 (0.010):
trirātram upavāsī syād Par_11.55a / trirātram upavāsena Par_11.10c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987728 (0.029):
trirātram upavāsitvā tv ekarātraṃ jale vaset // Par_10.19 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300823 (0.042):
na tyajet tu kadācana Par_6.47b / na trirātram ahorātraṃ Par_3.11c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28949301 (0.043):
trirātramupavāsāś ca LiP_1,90.19a / trirātraṃ śrotriye mṛte LiP_1,89.89d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9014244 (0.048):
na trirātram ahorātraṃ Par_3.11c / na tv anyata iti sthitiḥ Mn_4.33d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303366 (0.051):
yas tu bhagneṣu sainyeṣu Par_3.33a / yas trirātram upāvaset Par_5.4b
trirātram upavāsī syād Par_11.55a / trirātram upavāsena Par_11.10c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003443 (0.0):
trirātram āhur āśaucam Mn_5.80[79M]a / trirātram upavāsayet Par_6.23b / trirātram upavāsitvā Par_10.5c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003452 (0.0):
trirātram upavāsī syād Par_11.55a / trirātram upavāsena Par_11.10c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988794 (0.017):
navāham atikṛcchrī syāt pāṇipūrānnabhojanaḥ (II,1, p. 459) // Par_11.54 // / trirātram upavāsī syād atikṛcchraḥ sa ucyate /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003478 (0.037):
trirātraṃ prathame pakṣe Par_4.11a / trirātraṃ syād abhojanam Mn_11.166[165M]d / trirātrāc cuddhir iṣyate YS182v_3.65d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300823 (0.039):
na tyajet tu kadācana Par_6.47b / na trirātram ahorātraṃ Par_3.11c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003412 (0.041):
trirātram aśucir bhavet Par_3.45d / trirātram āvratādeśād Yj_3.23c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299798 (0.041):
triyugaṃ ca caturyugam Par_12.54(53)b / trirātram aśucir bhavet Par_3.16/1d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987727 (0.042):
trirātram upavāsitvā tv ekarātraṃ jale vaset // Par_10.19 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9014244 (0.043):
na trirātram ahorātraṃ Par_3.11c / na tv anyata iti sthitiḥ Mn_4.33d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28949301 (0.045):
trirātramupavāsāś ca LiP_1,90.19a / trirātraṃ śrotriye mṛte LiP_1,89.89d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983614 (0.047):
anugacchen nīyamānaṃ trirātram aśucir bhavet // Par_3.45 // / trirātre tu tataḥ pūrṇe nadīṃ gatvā samudragām /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303366 (0.051):
yas tu bhagneṣu sainyeṣu Par_3.33a / yas trirātram upāvaset Par_5.4b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988181 (0.054):
trirātram upavāsena pañcagavyena śudhyati // Par_11.10 //
trirātraṃ kṣitipātane Par_11.53d / trirātraṃ prathame pakṣe Par_4.11a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003453 (0.0):
trirātram upavāsitvā tv Par_10.19c / trirātram upavāsī syād Par_11.55a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003476 (5.960):
trirātraṃ tu prakurvīta YS99v_10c / trirātraṃ daśarātraṃ vā Yj_3.18a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003437 (0.038):
trirātram upavāsayet Par_6.23b / trirātram upavāsitvā Par_10.5c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804629 (0.039):
trirātraṃ tatra kārayet YS182v_3.50b / trirātraṃ tu prakurvīta YS99v_10c
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13438722 (0.040):
āpradānāt trirātraṃ syād daśarātramataḥ param // KūrmP_2,23.30 //
Yajnavalkyasmrti (yajn2piu.htm.txt) 23845593 (0.041):
trirātraṃ daśarātraṃ vā Yj_3.18a / trirātrānte ghṛtaṃ prāśya Yj_3.287c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983800 (0.042):
abdārdham abdam ekaṃ vā tad ūrdhvaṃ caiva tatsamaḥ // Par_4.10 // / trirātraṃ prathame pakṣe dvitīye kṛcchram ācaret /
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688068 (0.043):
ekarātraṃ vā dvirātraṃ vā trirātraṃ vā catūrātraṃ vā / paṃcarātraṃ vā ṣaḍrātraṃ vā saptarātraṃ vāvikṣiptacitto manasikariṣyati
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1817024 (0.044):
mṛgāre ṣaḍrātraṃ syāt trirātraṃ syādviṣāsahiḥ.
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13438442 (0.046):
yatheṣṭācaraṇasyāhurmaraṇāntamaśauvakam // KūrmP_2,23.9 // / trirātraṃ daśarātraṃ vā brāhmaṇānāmaśaucakam /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299807 (0.046):
trirātram ā vratādeśād Par_3.17c / trirātram upavāsayet Par_6.23b / trirātram upavāsitvā Par_10.5c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808838 (0.049):
ṣaḍrātraṃ vā trirātraṃ vā YS99v_3a / ṣaḍrātreṇa viśudhyati YS182v_1.8d
Kauthuma-Grhyasutra (kauthgsu.htm.txt) 6479320 (0.049):
tadabhāve sadyaḥ kuryād apareṇa darśaṃ tve prāyaścittiḥ trirātraṃ / pañcarātraṃ vā dadharātrāttāḥ prāyaścittapūrvayajña yajete tāvubhau parvā
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988775 (0.050):
avagūrya tv ahorātraṃ trirātraṃ kṣitipātane (II,1, p. 455) // Par_11.53 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003518 (0.050):
trirātreṇaiva śudhyati Par_7.12b / trirātreṇaiva śudhyati YS99v_8d / trirātre tu tataḥ pūrṇe Par_3.46a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003413 (0.056):
trirātram aśucir bhavet Par_3.45d / trirātram āvratādeśād Yj_3.23c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299797 (0.056):
triyugaṃ ca caturyugam Par_12.54(53)b / trirātram aśucir bhavet Par_3.16/1d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983614 (0.056):
anugacchen nīyamānaṃ trirātram aśucir bhavet // Par_3.45 // / trirātre tu tataḥ pūrṇe nadīṃ gatvā samudragām /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298842 (0.056):
caturthe godvayaṃ smṛtam Par_9.15d / caturthe daśarātraṃ syāt Par_3.9a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983228 (0.059):
agnisaṃskaraṇe teṣāṃ trirātram aśucir bhavet (I,2, p. 241) // Par_3.16/1 / ā dantajanmanaḥ sadya ā cūḍān naiṣikī smṛtā /
trirātrāc chuddhim āpnuyāt Par_6.26d / trirātreṇaiva śudhyati Par_7.12b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003490 (0.0):
trirātrāc cuddhir iṣyate YS182v_3.65d / trirātrāc chuddhim āpnuyāt Par_6.26d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304451 (0.015):
śudhyate nātrasaṃśayaḥ Par_11.6d / śudhyate sa trirātreṇa Par_6.13c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003520 (0.019):
trirātreṇa viśuddhiḥ syād YS99v_11c / trirātreṇaiva śudhyati Mn_5.88[87M]d / trirātreṇaiva śudhyati Par_7.12b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984807 (0.025):
gomūtrayāvakāhāras trirātrāc chuddhim āpnuyāt (II,1, p. 112) // Par_6.26
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9061599 (0.028):
śudhyate 'satpratigrahāt Yj_3.289d / śudhyate sa trirātreṇa Par_6.13c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303996 (0.042):
viprasyaivaṃvidhā vṛttis Par_2.7c / vipraḥ śudhyet trirātreṇa Par_11.44c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003447 (0.047):
trirātram upavāsī syād Par_11.55a / trirātram upavāsena Par_11.10c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300153 (0.049):
daśarātram ataḥ param Par_3.17d / daśarātreṇa śudhyati Par_6.32d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299810 (0.059):
trirātram ā vratādeśād Par_3.17c / trirātram upavāsayet Par_6.23b / trirātram upavāsitvā Par_10.5c
trirātre tu tataḥ pūrṇe Par_3.46a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003524 (5.960):
trirātreṇaiva śudhyati Par_7.12b / trirātreṇaiva śudhyati YS99v_8d / trirātre tu tataḥ pūrṇe Par_3.46a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983618 (5.960):
anugacchen nīyamānaṃ trirātram aśucir bhavet // Par_3.45 // / trirātre tu tataḥ pūrṇe nadīṃ gatvā samudragām /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003517 (0.027):
trirātreṇaiva śudhyati Mn_5.88[87M]d / trirātreṇaiva śudhyati Par_7.12b
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20840154 (0.051):
14,096.015d@004_2429 anugacchen nīyamānaṃ trirātram aśucir bhavet / 14,096.015d@004_2430 trirātre tu tataḥ pūrṇe nadīṃ gatvā samudragām
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9006086 (0.059):
daśarātreṇa śudhyati Mn_5.65[64M]d / daśarātreṇa śudhyati Par_6.32d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300152 (0.061):
daśarātram ataḥ param Par_3.17d / daśarātreṇa śudhyati Par_6.32d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9061598 (0.062):
śudhyate sa trirātreṇa Par_6.13c / śudhyaty āvikakauśikam Yj_1.186b
trisahasreṇa kṣatriye Par_11.17d / trisaṃdhyam avagāhanam Par_6.12d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003684 (0.0):
trisaptāhāt tu dāpayet K_456b / trisahasreṇa kṣatriye Par_11.17d / trisaṃdhyam avagāhanam Par_6.12d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003691 (0.0):
trisaṃdhyam avagāhanam Par_6.12d / trisaṃdhyam avagāhanam Par_6.36d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988281 (0.057):
vaiśye pañcasahasreṇa trisahasreṇa kṣatriye // Par_11.17 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984947 (0.058):
bhuñjīta saha sarvaiś ca trisaṃdhyam avagāhanam (II,1, p. 119) // Par_6.36 / tryahaṃ bhuñjīta dadhnā ca tryahaṃ bhuñjīta sarpiṣā /
trisaṃdhyam avagāhanam Par_6.36d / trisaṃdhyam avagāhanam Par_8.31b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003692 (0.0):
trisahasreṇa kṣatriye Par_11.17d / trisaṃdhyam avagāhanam Par_6.12d / trisaṃdhyam avagāhanam Par_6.36d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984947 (0.058):
bhuñjīta saha sarvaiś ca trisaṃdhyam avagāhanam (II,1, p. 119) // Par_6.36 / tryahaṃ bhuñjīta dadhnā ca tryahaṃ bhuñjīta sarpiṣā /
trisaṃdhyaṃ snānam ity uktaṃ Par_9.57c / triṃśataṃ govṛṣaṃ caikaṃ Par_6.41c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003692 (0.0):
trisahasreṇa kṣatriye Par_11.17d / trisaṃdhyam avagāhanam Par_6.12d / trisaṃdhyam avagāhanam Par_6.36d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003701 (0.0):
trisuparṇaḥ ṣaḍaṅgavit Mn_3.185[175M]b / triṃśataṃ govṛṣaṃ caikaṃ Par_6.41c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305626 (0.060):
snānasaṃdhyārcanādibhiḥ Par_10.40b / snānaṃ kṛtvā viśudhyati Par_7.11b / snānaṃ tīrthaṃ japas tapaḥ Par_6.63d
triṃśad goś caiva dakṣiṇām Par_6.18d / trīṇi kṛcchrāṇi saṃcaret Par_10.9d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984698 (0.054):
hatvā cāndrāyaṇaṃ tasya triṃśad goś caiva dakṣiṇām (II,1, p. 105) // / Par_6.18 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003716 (0.057):
triṃśat paṇam avāpnoti YSS_2.6c / triṃśad goś caiva dakṣiṇām Par_6.18d / triṃśaddināni śūdrasya Yj_3.22c
trīn pādāṃs tu samācaret Par_9.38d / tretāyāṃ gautamāḥ smṛtāḥ Par_1.24b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003842 (0.0):
trīṃs tu tasmād dhaviḥśeṣāt Mn_3.215[205M]a / tretāyāṃ gautamāḥ smṛtāḥ Par_1.24b / tretāyāṃ grāmam utsṛjet Par_1.25b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003816 (0.032):
trīn paṇān dāpyate damaṃ YSS_2.34d / trīn pādāṃs tu samācaret Par_9.38d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987144 (0.057):
sa eva mriyate tatra trīn pādāṃs tu samācaret // Par_9.38 //
tretāyāṃ grāmam utsṛjet Par_1.25b / tretāyāṃ jñānam ucyate Par_1.23b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003853 (0.0):
tretāyāṃ gautamāḥ smṛtāḥ Par_1.24b / tretāyāṃ grāmam utsṛjet Par_1.25b
tretāyāṃ daśabhir dinaiḥ Par_1.27b / tretāyāṃ dvāpare yuge Par_1.22b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003857 (0.0):
tretāyāṃ jñānam ucyate Par_1.23b / tretāyāṃ daśabhir dinaiḥ Par_1.27b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003864 (0.0):
tretāyāṃ daśabhir dinaiḥ Par_1.27b / tretāyāṃ dvāpare 'pare Mn_1.85b / tretāyāṃ dvāpare yuge Par_1.22b
tretāyāṃ māṃsam āśritāḥ Par_1.32b / tretāyāṃ sparśanena ca Par_1.26b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003872 (0.0):
tretāyāṃ dvāpare yuge Par_1.22b / tretāyāṃ māṃsam āśritāḥ Par_1.32b
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10583623 (0.051):
kṛte tvasthigatāḥ prāṇāstretāyāṃ māṃsamāśritāḥ / / dvāpare rudhire caiva kalau tvannādiṣu sthitāḥ //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21982334 (0.058):
kṛte tv asthigatāḥ prāṇās tretāyāṃ māṃsam āśritāḥ / / dvāpare rudhiraṃ caiva kalau tv annādiṣu sthitāḥ (I,1, p. 126) // Par_1.32
tretāsv āhūya dīyate Par_1.28b / trailokyaṃ tārayanty ete Par_8.21c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003873 (0.0):
tretāyāṃ māṃsam āśritāḥ Par_1.32b / tretāyāṃ sparśanena ca Par_1.26b / tretāsv āhūya dīyate Par_1.28b
tryaham uṣṇaṃ payaḥ pibet Par_4.7b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003990 (0.0):
tryaham uṣṇaṃ payaḥ pibet Par_4.7b
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10330771 (0.037):
12,159.071c apas tryahaṃ pibed uṣṇās tryaham uṣṇaṃ payaḥ pibet / 12,159.071e tryaham uṣṇaṃ ghṛtaṃ pītvā vāyubhakṣo bhavet tryaham
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983739 (0.037):
tryaham uṣṇaṃ pibed vāri tryaham uṣṇaṃ payaḥ pibet / / tryaham uṣṇaṃ pibet sarpir vāyubhakṣo dinatrayam (II,1, p. 26) // Par_4.7
tryaham uṣṇaṃ pibet sarpir Par_4.7c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003994 (0.0):
tryaham uṣṇaṃ payaḥ pibet Par_4.7b
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10330771 (0.037):
12,159.071c apas tryahaṃ pibed uṣṇās tryaham uṣṇaṃ payaḥ pibet / 12,159.071e tryaham uṣṇaṃ ghṛtaṃ pītvā vāyubhakṣo bhavet tryaham
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983742 (0.037):
tryaham uṣṇaṃ pibed vāri tryaham uṣṇaṃ payaḥ pibet / / tryaham uṣṇaṃ pibet sarpir vāyubhakṣo dinatrayam (II,1, p. 26) // Par_4.7
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983732 (0.039):
anaḍutsahitāṃ gāṃ ca dadyur viprāya dakṣiṇām // Par_4.6 // / tryaham uṣṇaṃ pibed vāri tryaham uṣṇaṃ payaḥ pibet /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20697364 (0.042):
13,080.036a tryaham uṣṇaṃ piben mūtraṃ tryaham uṣṇaṃ pibet payaḥ
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4312803 (0.051):
Baudh4.5.10ab/ tryahaṃ.tryahaṃ (pibed uṣṇaṃ payaḥ sarpiḥ kuśa.udakam /
tryaham uṣṇaṃ pibed vāri Par_4.7a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003985 (0.0):
tryaham uṣṇaṃ payaḥ pibet Par_4.7b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003995 (0.0):
tryaham uṣṇaṃ pibet sarpir Par_4.7c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983742 (0.0):
anaḍutsahitāṃ gāṃ ca dadyur viprāya dakṣiṇām // Par_4.6 // / tryaham uṣṇaṃ pibed vāri tryaham uṣṇaṃ payaḥ pibet /
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3cpu.htm.txt) 977355 (0.037):
tryahamuṣṇaṃ pibedvāri tryahaṃ kṣīraṃ tathā pibet|
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4312803 (0.051):
Baudh4.5.10ab/ tryahaṃ.tryahaṃ (pibed uṣṇaṃ payaḥ sarpiḥ kuśa.udakam /
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3cau.htm.txt) 23225164 (0.052):
tryahamuṣṇaṃ pibedvāri tryahaṃ kṣīraṃ tathā pibet|
tryahaṃ kṣīreṇa bhuñjīta Par_6.37c / tryahaṃ bhuñjīta dadhnā ca Par_6.37a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9004051 (0.0):
tryahaṃ preteṣv anadhyāyaḥ Yj_1.144a / tryahaṃ bhuñjīta dadhnā ca Par_6.37a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984950 (0.0):
bhuñjīta saha sarvaiś ca trisaṃdhyam avagāhanam (II,1, p. 119) // Par_6.36 / tryahaṃ bhuñjīta dadhnā ca tryahaṃ bhuñjīta sarpiṣā /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9004008 (1.192):
tryahamevaṃ samācaret Ang_2,9.11b / tryahaṃ kṣīreṇa bhuñjīta Par_6.37c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984957 (0.025):
bhuñjīta saha sarvaiś ca trisaṃdhyam avagāhanam (II,1, p. 119) // Par_6.36 / tryahaṃ bhuñjīta dadhnā ca tryahaṃ bhuñjīta sarpiṣā /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003995 (0.048):
tryaham uṣṇaṃ pibed vāri Par_4.7a / tryaham ekāham eva vā Mn_5.59d
tryahaṃ bhuñjīta sarpiṣā Par_6.37b / tryahaṃ snātvā ca pītvā ca Par_6.49c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9004052 (0.0):
tryahaṃ preteṣv anadhyāyaḥ Yj_1.144a / tryahaṃ bhuñjīta dadhnā ca Par_6.37a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9004070 (0.0):
tryahaṃ saptāham eva vā Nar_M2.3b / tryahaṃ snātvā ca pītvā ca Par_6.49c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9004007 (0.032):
tryahamevaṃ samācaret Ang_2,9.11b / tryahaṃ kṣīreṇa bhuñjīta Par_6.37c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984955 (0.035):
bhuñjīta saha sarvaiś ca trisaṃdhyam avagāhanam (II,1, p. 119) // Par_6.36 / tryahaṃ bhuñjīta dadhnā ca tryahaṃ bhuñjīta sarpiṣā /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305584 (0.053):
snātvā pītvā kṣute supte Par_12.18a / snātvā pītvā śucir bhavet Par_12.4d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985130 (0.058):
gavāṃ mūtrapurīṣeṇa dadhnā kṣīreṇa sarpiṣā / / tryahaṃ snātvā ca pītvā ca kṛmiduṣṭaḥ śucir bhavet // Par_6.49 //
tryahāt kevalavedas tu Par_3.5c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9004083 (0.0):
tryahāt kevalavedas tu Par_3.5c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9004070 (0.035):
tryahaṃ snātvā ca pītvā ca Par_6.49c / tryahāc chudhyanti bāndhavāḥ Mn_5.72[71M]b
tvaramāṇāḥ pradhāvanti Par_3.35c / tvaṃkāraṃ ca garīyasaḥ Par_11.51d
dakṣād aṅgirasas tathā Par_1.13d / dakṣiṇaṃ śravaṇaṃ spṛśet Par_12.19d
dakṣiṇārtham tu yo vipraḥ Par_12.39(38)a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9004306 (0.0):
dakṣiṇāyanam eva ca Yj_3.195d / dakṣiṇārtham tu yo vipraḥ Par_12.39(38)a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21989342 (0.0):
Par_12.38(37) // / dakṣiṇārtham tu yo vipraḥ śūdrasya juhuyād dhaviḥ /
dagdhadeśe mṛtā gāvaḥ Par_9.5c / dagdhāsthīni punar gṛhya Par_5.12c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9004332 (0.0):
dakṣināpravaṇaṃ caiva Mn_3.206[196M]c / dagdhadeśe mṛtā gāvaḥ Par_9.5c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9004344 (0.054):
dagdhavyau vā kaṭāgninā Mn_8.377d / dagdhāsthīni punar gṛhya Par_5.12c
daṇḍa ity abhidhīyate Par_9.10d / daṇḍād ūrdhvaṃ yad anyena Par_9.2a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9004658 (0.029):
daṇḍādūrdhvaṃ tu yatnena Ang_2,10.1a / daṇḍād ūrdhvaṃ yad anyena Par_9.2a
Angirasasmrti (angirsiu.htm.txt) 7024276 (0.035):
daṇḍa ityabhidhīyate Ang_2,10.2d / daṇḍādūrdhvaṃ tu yatnena Ang_2,10.1a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986618 (0.042):
tad vadhaṃ tu na taṃ vidyāt kāmākāmakṛtaṃ tathā (II,1, p. 255) // Par_9.1 / daṇḍād ūrdhvaṃ yad anyena prahārād yadi pātayet /
daṇḍenābhihitaḥ sa tu Par_9.11b / daṇḍair hanyād athopalaiḥ Par_9.9b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9004701 (0.030):
daṇḍe vainayikī kriyā Mn_7.65b / daṇḍair hanyād athopalaiḥ Par_9.9b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9004680 (0.056):
daṇḍenābhihitaḥ sa tu Par_9.11b / daṇḍenaiva ca hiṃsataḥ Mn_8.345b
dattaḥ kṛtrimakaḥ sutaḥ Par_4.24b / dadāti parivarjitaḥ Par_11.49d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9004915 (0.055):
dattaḥ kṛtrimakaḥ sutaḥ Par_4.24b / dattaḥ syādadhikaḥ sutāt Ang_1.444d
dadyāc ca bhikṣātritayaṃ Par_1.52a / dadyāt tat pratirūpakam Par_9.26b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9005199 (0.018):
dadyāc catuṣpathe śūrpe Yj_1.286c / dadyāc ca bhikṣātritayaṃ Par_1.52a
dadyāt putro 'thavā bhrātāpy Par_5.23a / dadyād aṣṭau vṛṣaṇayoḥ Par_5.17c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9005307 (0.0):
dadyāt putreṇa vā bhṛguḥ K_545d / dadyāt putro 'thavā bhrātāpy Par_5.23a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9005360 (0.025):
dadyād aputrā vidhavā Nar_1.14a / dadyād aṣṭau vṛṣaṇayoḥ Par_5.17c / dadyād asthimatāṃ vadhe Mn_11.141[140M]b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984432 (0.032):
asau svargāya lokāya svāhety ekāhutiṃ sakṛt (II,1, p. 73) // Par_5.22 // / dadyāt putro 'thavā bhrātāpy anyo vāpi ca bāndhavaḥ /
dadyād ity abravīn manuḥ Par_9.26d / dadyād gomithunadvayam Par_10.7d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9005418 (0.0):
dadyādgobrāhmaṇe hitam Ang_2,10.14b / dadyād gomithunadvayam Par_10.7d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987555 (0.032):
prājāpatyadvayaṃ kuryād dadyād gomithunadvayam (II,1, p. 307) // Par_10.7
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9005386 (0.042):
dadyād ity abravīn manuḥ K_792d / dadyād ity abravīn manuḥ Par_9.26d / dadyād ṛte kuṭumbārthān Yj_2.46c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300132 (0.053):
daśakṛtvo hy anāturaḥ Par_7.19d / daśa gomithunaṃ dadyāc Par_10.11c
dadyād viprādyanukramāt Par_11.3d / dadyād vipreṣu dakṣiṇām Par_6.41d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9005459 (0.0):
dadyād vā sthāvarād ṛte Nar_1.24d / dadyād viprādyanukramāt Par_11.3d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9005475 (0.0):
dadyād viprāya gāḥ sitāḥ Mn_11.130[129M]d / dadyād vipreṣu dakṣiṇām Par_6.41d / dadyād vipreṣu dakṣiṇām Par_10.4d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988087 (0.041):
ekadvitricatur gā vā dadyād viprādyanukramāt // Par_11.3 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985022 (0.043):
triṃśataṃ govṛṣaṃ caikaṃ dadyād vipreṣu dakṣiṇām (II,1, p. 121) // / Par_6.41 //
dadyād vipreṣu dakṣiṇām Par_10.4d / dadyād vipreṣu dakṣiṇām Par_12.76(75)b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9005476 (0.0):
dadyād viprāya gāḥ sitāḥ Mn_11.130[129M]d / dadyād vipreṣu dakṣiṇām Par_6.41d / dadyād vipreṣu dakṣiṇām Par_10.4d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985022 (0.038):
triṃśataṃ govṛṣaṃ caikaṃ dadyād vipreṣu dakṣiṇām (II,1, p. 121) // / Par_6.41 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987515 (0.059):
godvayaṃ vastrayugmaṃ ca dadyād vipreṣu dakṣiṇām (II,1, p. 305) // / Par_10.4 // / caṇḍālīṃ vā śvapākīṃ vā hy abhigacchati yo dvijaḥ /
dadyād veśmani pāvakam Par_6.40d / dadyān mātā pitā vāpi Par_4.24c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9005479 (0.0):
dadyād vipreṣu dakṣiṇām Par_12.76(75)b / dadyād veśmani pāvakam Par_6.40d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9005502 (0.043):
dadyād vai pitṛyajñavat Yj_1.242d / dadyān mātā pitā vāpi Par_4.24c
dadyur viprāya dakṣiṇām Par_4.6d / dadhikrāvṇas tathā dadhi Par_11.32d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9005559 (0.027):
dadhi kālād rasānvitam K_328b / dadhikrāvṇas tathā dadhi Par_11.32d / dadhikṣīrasya tripalaṃ Par_6.38c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983729 (0.064):
anaḍutsahitāṃ gāṃ ca dadyur viprāya dakṣiṇām // Par_4.6 // / tryaham uṣṇaṃ pibed vāri tryaham uṣṇaṃ payaḥ pibet /
dadhikṣīrasya tripalaṃ Par_6.38c / dadhitakraṃ ghṛtaṃ payaḥ Par_1.65b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9005567 (0.0):
dadhi kālād rasānvitam K_328b / dadhikrāvṇas tathā dadhi Par_11.32d / dadhikṣīrasya tripalaṃ Par_6.38c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9005576 (0.0):
dadhi kṣīraṃ ghṛtaṃ jalam Yj_3.36d / dadhitakraṃ ghṛtaṃ payaḥ Par_1.65b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299091 (0.024):
jalasthaś ca bahiḥsthale Par_12.17b / jalaṃ dadhi ghṛtaṃ payaḥ Par_11.25b
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19563118 (0.037):
lavaṇaṃ madhutailaṃ ca dadhi takraṃ ghṛtaṃ payaḥ /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21982757 (0.037):
lavaṇaṃ madhutailaṃ ca dadhitakraṃ ghṛtaṃ payaḥ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8993020 (0.044):
jalaṃ tu prasṛtitrayam Yj_2.112d / jalaṃ dadhi ghṛtaṃ payaḥ Par_11.25b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8986497 (0.047):
kṣīraṃ kṣaudraṃ dadhi ghṛtaṃ Mn_10.88c / kṣīraṃ vā yadi vā dadhi Ang_2,8.14d
Yajnavalkyasmrti (yajn2piu.htm.txt) 23846013 (0.049):
dadhi kṣīraṃ ghṛtaṃ jalam Yj_3.36d / dadhi sarpiḥ kuśodakam Yj_3.314b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 530436 (0.050):
na ca śiṣṭaṃ payas takraṃ $ ghṛtaṃ vā dadhi leśakam / HV_App.I,9A.28 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22015998 (0.050):
na ca śiṣṭaṃ payas takraṃ ghṛtaṃ vā dadhi leśakam / HV_App.I,9A.28 /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20836075 (0.052):
14,096.015d@004_1744 kapilāyā ghṛtaṃ kṣīraṃ dadhi takram athāpi vā / 14,096.015d@004_1745 ye śūdrā upabhuñjanti teṣāṃ gatim imāṃ śṛṇu
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2533014 (0.053):
payo dadhi ghṛtaṃ madhu Mn_2.107d / payo dadhi ghṛtaṃ madhu Mn_3.226[216M]b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9022467 (0.054):
payo dadhi ghṛtaṃ madhu Mn_2.107d / payo dadhi ghṛtaṃ madhu Mn_3.226[216M]b
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5965784 (0.061):
jīrṇaṃ tad vad dadhi payas takraṃ sarpiś ca ṣaṭ palam |
dadhi tripalam ucyate Par_11.31b / dadhi sarpiḥ kuśodakam Par_10.27d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9005577 (0.0):
dadhikṣīrasya tripalaṃ Par_6.38c / dadhi kṣīraṃ ghṛtaṃ jalam Yj_3.36d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9005604 (0.0):
dadhiśrāddhaṃ tṛṇaśrāddham Ang_1.682c / dadhi sarpiḥ kuśodakam Mn_11.212[211M]b / dadhi sarpiḥ kuśodakam Yj_3.314b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9005611 (0.0):
dadhi sarpiḥ kuśodakam Par_10.27d / dadhi sarpiḥ kuśodakam Par_11.28b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987846 (0.017):
gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ dadhi sarpiḥ kuśodakam (II,1, p. 351) // Par_10.27
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9005564 (0.020):
dadhikrāvṇas tathā dadhi Par_11.32d / dadhikṣīrasya tripalaṃ Par_6.38c
Yajnavalkyasmrti (yajn2piu.htm.txt) 23846018 (0.035):
dadhi kṣīraṃ ghṛtaṃ jalam Yj_3.36d / dadhi sarpiḥ kuśodakam Yj_3.314b
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4832037 (0.036):
gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ dadhi sarpiḥ kuśodakaṃ /AP_175.020ab/ / ekarātropavāsaś ca kṛcchraṃ śāntapanaṃ smṛtaṃ //AP_175.020cd/
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4879896 (0.036):
gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ dadhi sarpiḥ kuśodakam //AP_291.006cd/ / ekarātropavāsaś ca śvapākamapi śodhayet /AP_291.007ab/
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843162 (0.036):
gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ $ dadhi sarpiḥ kuśodakam & / ekarātropavāsaś ca % kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ smṛtam // YS182v_1.13 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381274 (0.036):
gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ dadhi sarpiḥ kuśodakam / / ekarātropavāsaś ca kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ smṛtam // YS182v_1.13 //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18601952 (0.036):
gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ dadhi sarpiḥ kuśodakam / / ekarātropavāsaś ca kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ smṛtam // Mn_11.212[211M] //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23555224 (0.047):
Va.27.13 go.mūtram^go.mayam^kṣīram^dadhi sarpis^kuśa.udakam (c)/ / Va.27.13 eka.rātra.upavāsas^ca śva.pākam api śodhayet(śudh-) (c)//
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299091 (0.059):
jalaṃ dadhi ghṛtaṃ payaḥ Par_11.25b / jalaṃ dadhi payaḥ pibet Par_6.30b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003236 (0.062):
tripalaṃ tu payaḥ pibet Par_4.8b / tripalaṃ tu susūkṣmāṇām Nar_9.14c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299762 (0.062):
tridinaṃ mārutāśanaḥ Par_8.39d / tripalaṃ tu payaḥ pibet Par_4.8b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298698 (0.063):
ghṛtam ekapalaṃ dadyāt Par_11.31c / ghṛtaṃ kuśodakaṃ pītvā Par_5.4c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988474 (0.063):
kṣīraṃ saptapalaṃ dadyād dadhi tripalam ucyate / / ghṛtam ekapalaṃ dadyāt palam ekaṃ kuśodakam // Par_11.31 //
dadhi sarpiḥ kuśodakam Par_11.28b / dadhnā kṣīreṇa sarpiṣā Par_6.49b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9005604 (0.0):
dadhiśrāddhaṃ tṛṇaśrāddham Ang_1.682c / dadhi sarpiḥ kuśodakam Mn_11.212[211M]b / dadhi sarpiḥ kuśodakam Yj_3.314b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9005611 (0.0):
dadhi sarpiḥ kuśodakam Par_10.27d / dadhi sarpiḥ kuśodakam Par_11.28b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9005629 (0.0):
dadhnā kṣīreṇa vā yutāḥ Yj_1.303d / dadhnā kṣīreṇa sarpiṣā Par_6.49b
Yajnavalkyasmrti (yajn2piu.htm.txt) 23846020 (0.016):
dadhi kṣīraṃ ghṛtaṃ jalam Yj_3.36d / dadhi sarpiḥ kuśodakam Yj_3.314b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987846 (0.022):
gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ dadhi sarpiḥ kuśodakam (II,1, p. 351) // Par_10.27
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20882338 (0.042):
unnīyate vardhyate kṣīreṇa dadhnā navanītena sarpiṣā sarpirmaṇḍenānyaiś
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9432079 (0.042):
7r4 (Pravr-v I): /// vardhyate kṣīreṇa dadhnā navanītena sarpiṣā / sarpirmaṇḍenānyaiś cottaptottaptair upakaraṇaviśeṣair āśur vardhate
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17991358 (0.042):
dvābhyāṃ krīḍanikadhātrībhyāṃ; so 'ṣṭābhir dhātrībhir unnīyate vardhyate / kṣīreṇa dadhnā navanītena sarpiṣā sarpirmaṇḍena anyaiś cottaptottaptair
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17994264 (0.042):
dhātrībhyāṃ; so 'ṣṭābhir dhātrībhir unnīyate vardhyate kṣīreṇa dadhnā / navanītena sarpiṣā sarpirmaṇḍena anyaiś cottaptottaptair upakaraṇaviśeṣair
Visvantaravadana (visvantu.htm.txt) 28311609 (0.042):
dvābhyāṃ krīḍanakadhātrībhyāṃ. sa aṣṭābhir dhātrībhir unnīyate vardhyate / kṣīreṇa dadhnā navanītena sarpiṣā sarpirmaṇḍenānyaiś cottaptottaptair
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731976 (0.046):
uttara iti nāmadheyaṃ vyvasthāpitaṃ / sa unnīyate vardhate kṣīreṇa dadhnā / navanītena sarpiṣā sarpirmaṇḍenānyaiś cottaptottaptair upakaraṇaviśeṣair
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17989443 (0.046):
dhātrībhir unnīyate kṣīreṇa dadhnā navanītena sarpiṣā sarpirmaṇḍena anyaiś
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14801468 (0.046):
unnīyate vardhate kṣīreṇa dadhnā navanītena sarpiṣā sarpirmaṇḍenānyaiś
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4879896 (0.050):
gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ dadhi sarpiḥ kuśodakam //AP_291.006cd/ / ekarātropavāsaś ca śvapākamapi śodhayet /AP_291.007ab/
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18601952 (0.050):
gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ dadhi sarpiḥ kuśodakam / / ekarātropavāsaś ca kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ smṛtam // Mn_11.212[211M] //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23555224 (0.054):
Va.27.13 go.mūtram^go.mayam^kṣīram^dadhi sarpis^kuśa.udakam (c)/ / Va.27.13 eka.rātra.upavāsas^ca śva.pākam api śodhayet(śudh-) (c)//
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843162 (0.055):
gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ $ dadhi sarpiḥ kuśodakam & / ekarātropavāsaś ca % kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ smṛtam // YS182v_1.13 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381274 (0.055):
gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ dadhi sarpiḥ kuśodakam / / ekarātropavāsaś ca kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ smṛtam // YS182v_1.13 //
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5624164 (0.056):
unnīyate vardhyate kṣīreṇa dadhnā navanītena sarpiṣā sarpimaṇḍena anyaiś
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5673065 (0.056):
dhātrībhyām* | so 'ṣṭābhir dhātrībhir unnīyate vardhyate kṣīreṇa dadhnā / navanītena sarpiṣā sarpimaṇḍenānyaiś cottaptottaptair upakaraṇaviśeṣaiḥ |
dadhnā ca sarpiṣā caiva Par_6.36a / dadhni vāyuḥ samuddiṣṭaḥ Par_11.39c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9005633 (0.0):
dadhnā kṣīreṇa vā yutāḥ Yj_1.303d / dadhnā kṣīreṇa sarpiṣā Par_6.49b
dantajāte 'nujāte ca Par_3.16/1a / dantam asthi tathā bhṛṅgaṃ Par_7.26a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9005658 (0.056):
dantajāte 'nujāte ca Mn_5.58a / dantajāte 'nujāte ca Par_3.16/1a / dantadhāvanapūrvakam Yj_1.98d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983217 (0.059):
ata ūrdhvaṃ prasūtiḥ syād daśāhaṃ sūtakaṃ bhavet (I,2, p. 240) // Par_3.16 / dantajāte 'nujāte ca kṛtacūḍe ca saṃsthite /
dantocchiṣṭe tathānṛte Par_12.19b / daridraṃ vyādhitaṃ mūrkhaṃ Par_4.16a
daśakṛtvo hy anāturaḥ Par_7.19d / daśa gomithunaṃ dadyāc Par_10.11c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9005973 (0.035):
daśa kāmasamutthāni Mn_7.45a / daśakṛtvo hy anāturaḥ Par_7.19d / daśakṛtvo hy anāturaḥ YS78v_53b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300039 (0.053):
dadyād ity abravīn manuḥ Par_9.26d / dadyād gomithunadvayam Par_10.7d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298814 (0.058):
caturahaṃ mārutāśanaḥ Par_8.40d / catur gomithunaṃ dadet Par_10.8d
daśajanmāni sūkaraḥ Par_12.38(37)b / daśame tu dine prāpte Par_10.32c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9006048 (0.021):
daśamīprabhṛti proktās Ang_1.926a / daśame tu dine prāpte Par_10.32c
daśayojanavistīrṇaṃ Par_12.70(69)a / daśarātram ataḥ param Par_3.17d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9006063 (0.0):
daśame tu mṛtaprajā Mn_9.81b / daśayojanavistīrṇaṃ Par_12.70(69)a / daśarātram ataḥ param Yj_3.23d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16838204 (0.043):
daśayojanavistīrṇaṃ BrP_45.53c / daśarātram abhojanam BrP_228.20b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9006085 (0.058):
daśarātreṇa śudhyati Par_6.32d / daśarātreṇa śudhyati YSS_1.6d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21989784 (0.060):
eteṣu khyāpayann enaḥ puṇyaṃ gatvā tu sāgaram (II,2, p. 52) // / Par_12.69(68) // / daśayojanavistīrṇaṃ śatayojanam āyatam /
daśarātreṇa śudhyati Par_6.32d / daśa varṣāṇi pañca ca Par_1.45d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9006118 (0.0):
daśavarṣasthitaṃ tataḥ Nar_3.16b / daśavarṣāṇi pañca ca Mn_4.249[250M]b / daśa varṣāṇi pañca ca Par_1.45d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9006088 (0.022):
daśarātraṃ pivedvajraṃ Ang_2,9.1c / daśarātreṇa śudhyati Mn_5.65[64M]d / daśarātreṇa śudhyati Par_6.32d
Visnusmrti (visnu_iu.htm.txt) 14391509 (0.033):
daśarātreṇa śudhyati Vi_22.85d / daśa varṣāṇi pañca ca Vi_57.12b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304450 (0.041):
śudhyate nātrasaṃśayaḥ Par_11.6d / śudhyate sa trirātreṇa Par_6.13c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299844 (0.049):
trirātrāc chuddhim āpnuyāt Par_6.26d / trirātreṇaiva śudhyati Par_7.12b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003517 (0.055):
trirātreṇaiva śudhyati Mn_5.88[87M]d / trirātreṇaiva śudhyati Par_7.12b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301297 (0.056):
pañcayajñān svayaṃ kṛtvā Par_11.48c / pañca sapta daśaiva vā Par_9.11d / pañca saṃtapane gāvaḥ Par_9.25a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9061598 (0.056):
śudhyate 'satpratigrahāt Yj_3.289d / śudhyate sa trirātreṇa Par_6.13c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303996 (0.061):
viprasyaivaṃvidhā vṛttis Par_2.7c / vipraḥ śudhyet trirātreṇa Par_11.44c
daśavarṣā bhavet kanyā Par_7.5a / daśasāhasram abhyastā Par_11.56a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9006123 (0.0):
daśavarṣāṇi pañca ca Mn_4.249[250M]b / daśa varṣāṇi pañca ca Par_1.45d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9006142 (0.023):
daśa śāntiṣu kāmapi Ang_1.838b / daśasāhasram abhyastā Par_11.56a / daśa sūṇāsahasrāṇi Mn_4.86a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985554 (0.035):
aṣṭavarṣā bhaved gaurī navavarṣā tu rohiṇī (II,1, p. 156) // Par_7.4 // / daśavarṣā bhavet kanyā ata ūrdhvaṃ rajasvalā /
daśāhaṃ na tyajen nārīṃ Par_10.33a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9006204 (1.788):
daśāhato bharturaghasya śuddhiḥ Ang_1.988c / daśāhaṃ na tyajen nārīṃ Par_10.33a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987926 (1.788):
daśame tu dine prāpte prāyaścittaṃ na vidyate (II,1, p. 358) // Par_10.32 / daśāhaṃ na tyajen nārīṃ tyajen naṣṭaśrutāṃ tathā /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9006142 (0.037):
daśa śāntiṣu kāmapi Ang_1.838b / daśasāhasram abhyastā Par_11.56a / daśa sūṇāsahasrāṇi Mn_4.86a
daśāhaṃ niyamasthasya Par_6.33c / daśāhaṃ sūtakaṃ bhavet Par_3.16d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9006209 (0.0):
daśāhaṃ na tyajen nārīṃ Par_10.33a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9006228 (0.0):
daśāhaṃ sarvabījānām Nar_9.6c / daśāhaṃ sūtakaṃ bhavet Par_3.16d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983215 (0.014):
ata ūrdhvaṃ prasūtiḥ syād daśāhaṃ sūtakaṃ bhavet (I,2, p. 240) // Par_3.16
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9006235 (0.017):
daśāhaṃ sūtakaṃ bhavet Par_3.16d / daśāhaṃ sūtakī bhavet Par_3.6d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983076 (0.031):
nāmadhārakavipras tu daśāhaṃ sūtakī bhavet (I,2, p. 217) // Par_3.6 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300813 (0.033):
na teṣām aśubhaṃ kiṃcit Par_3.40a / na teṣāṃ sūtakaṃ bhavet Par_3.18d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305440 (0.047):
sūkṣmaṃ sthūlaṃ ca vistarāt Par_1.19b / sūtakaṃ tu bhavet tasya Par_3.25c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987926 (0.050):
daśame tu dine prāpte prāyaścittaṃ na vidyate (II,1, p. 358) // Par_10.32 / daśāhaṃ na tyajen nārīṃ tyajen naṣṭaśrutāṃ tathā /
Angirasasmrti (angirsiu.htm.txt) 7024625 (0.052):
daśāhaṃ sūtakī bhavet Ang_1.149d / daśeti ca tathāpare Ang_1.658b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9014214 (0.061):
na teṣāṃ vārakaṃ bhavet Ang_1.23b / na teṣāṃ sūtakaṃ bhavet Par_3.18d / na tair anabhyanujñāto Mn_2.229c
daśāhaṃ sūtakī bhavet Par_3.6d / daśāhāc chudhyate mātā tv Par_3.23c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9006230 (0.0):
daśāhaṃ sarvabījānām Nar_9.6c / daśāhaṃ sūtakaṃ bhavet Par_3.16d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9006243 (0.0):
daśāhaṃ sūtakī bhavet Par_3.6d / daśāhaṃ sūtakī bhavet Ang_1.149d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983076 (0.009):
nāmadhārakavipras tu daśāhaṃ sūtakī bhavet (I,2, p. 217) // Par_3.6 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983214 (0.024):
ata ūrdhvaṃ prasūtiḥ syād daśāhaṃ sūtakaṃ bhavet (I,2, p. 240) // Par_3.16
Angirasasmrti (angirsiu.htm.txt) 7024625 (0.038):
daśāhato bharturaghasya śuddhiḥ Ang_1.988c / daśāhaṃ sūtakī bhavet Ang_1.149d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305440 (0.057):
sūkṣmaṃ sthūlaṃ ca vistarāt Par_1.19b / sūtakaṃ tu bhavet tasya Par_3.25c / sūtakaṃ mātur eva syād Par_3.24c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300813 (0.057):
na teṣām aśubhaṃ kiṃcit Par_3.40a / na teṣāṃ sūtakaṃ bhavet Par_3.18d / na tyajet tu kadācana Par_6.47b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9002345 (0.060):
teṣāṃ tatsūtakaṃ tataḥ Ang_1.677d / teṣāṃ tat sūtakaṃ bhavet Par_3.7d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9073673 (0.062):
sūtakaṃ tu praśasyate YS182v_3.55d / sūtakaṃ tu bhavet tasya Par_3.25c / sūtakaṃ mātur eva syād Mn_5.62[61M]c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983314 (0.063):
prasave gṛhamedhī tu na kuryāt saṃkaraṃ yadi / / daśāhāc chudhyate mātā tv avagāhya pitā śuciḥ (I,2, p. 259) // Par_3.23 //
daṣṭo yas tu dvijottamaḥ Par_5.1b / dahanti ye dvijās taṃ tu Par_5.24c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9006308 (0.0):
dahanādi tayorna tu Ang_1.987b / dahanti ye dvijās taṃ tu Par_5.24c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305763 (0.027):
svavṛttiparituṣṭo ye Par_8.14c / svastikurvanti ye dvijāḥ Par_12.43(42)b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304493 (0.030):
śunā daṣṭaḥ śucir bhavet Par_5.2d / śunā daṣṭo dvijottamaḥ Par_5.9b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9006282 (0.035):
daṣṭaḥ snātvā śuciḥ sadyo YSS_1.5c / daṣṭo yas tu dvijottamaḥ Par_5.1b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9077286 (0.040):
svasṛduhitarau snuṣām YS99v_35b / svastikurvanti ye dvijāḥ Par_12.43(42)b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303528 (0.047):
ye dagdhā veśmakeṣu ca Par_9.44b / ye dvijā nāmadhārakāḥ Par_8.20b
dahānāt tu vipadyate Par_9.30a / dahet taṃ brāhmaṇaṃ vipro Par_5.11a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9006315 (0.0):
dahanti ye dvijās taṃ tu Par_5.24c / dahānāt tu vipadyate Par_9.30a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299020 (0.060):
chuddhiṃ svāyaṃbhuvo 'bravīt Par_12.8b / chudhyate nātra saṃśayaḥ Par_10.13d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984263 (0.062):
āhitāgnir mṛto vipro viṣeṇātmahato yadi (II,1, p. 69) // Par_5.10 // / dahet taṃ brāhmaṇaṃ vipro lokāgnau mantravarjitam /
dātā pratigrahītā ca Par_11.47a / dātuś cāsya kutaḥ phalam Par_11.46d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988687 (0.0):
apacasya ca yad dānaṃ dātuś cāsya kutaḥ phalam // Par_11.46 // / dātā pratigrahītā ca tau dvau nirayagāminau /
dātṛyājakapañcamāḥ Par_4.25d / dānam eva kalau yuge Par_1.23d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9006566 (0.048):
dānamārgaś caturvidhaḥ Nar_4.02d / dānam ekaṃ kalau yuge Mn_1.86d / dānam eva kalau yuge Par_1.23d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9006478 (0.063):
dātṛyājakapañcamāḥ Mn_3.172[162M]d / dātṛyājakapañcamāḥ Par_4.25d / dātṛhastaṃ ca chindanti Ang_1.740a
dānaṃ puṇyam akṛtvā tu Par_12.58(57)c / dāyād vicchedam āpnoti Par_3.8c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9006615 (0.025):
dānaṃ dātuṃ caret kṛcchram Yj_3.274c / dānaṃ puṇyam akṛtvā tu Par_12.58(57)c
dāravāṇāṃ pātrāṇāṃ Par_7.1c / dārāgnihotrasamyoge Par_4.28c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9006979 (0.0):
dāravāṇāṃ ca takṣaṇam Mn_5.115[114M]d / dāravāṇāṃ pātrāṇāṃ Par_7.1c / dārāgnihotrasamyoge Par_4.28c
dāvāgnigrāmaghāteṣu Par_9.44c / dāsanāpitagopāla- Par_11.21a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9007035 (0.027):
dārvasthiśṛṅgapāṣāṇair YSS_2.54a / dāvāgnigrāmaghāteṣu Par_9.44c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9007096 (0.042):
dāsatvān na vimucyate Nar_5.27b / dāsanāpitagopāla Par_11.21a / dāsanāpitagopāla YS182v_3.10a
dāsīdāsāś ca nāpitāḥ Par_3.20b / dinatrayam ayācī syāt Par_8.39c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9007274 (5.960):
dinatrayacatuṣpañca Ang_1.18c / dinatrayam ayācī syāt Par_8.39c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9007291 (0.013):
dinatrayeṇa śudhyanti Par_3.1c / dinadvayam ayācī syād Par_8.38c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986556 (0.054):
tridinaṃ caikabhaktāśī tridinaṃ naktabhojanaḥ / / dinatrayam ayācī syāt tridinaṃ mārutāśanaḥ // Par_8.39 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303890 (0.062):
vāyubhakṣo dinatrayam Par_4.7d / vāyubhakṣo dinatrayam Par_6.11d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298855 (0.064):
caturthe 'hani śudhyati Par_7.19b / caturdinam ayācī syāc Par_8.40c
dinatrayeṇa śudhyanti Par_3.1c / dinadvayam ayācī syād Par_8.38c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9007291 (0.0):
dinatrayaṃ varjayityā Ang_1.759c / dinatrayeṇa śudhyanti Par_3.1c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9007274 (0.013):
dinatrayacatuṣpañca Ang_1.18c / dinatrayam ayācī syāt Par_8.39c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298855 (0.064):
caturthe 'hani śudhyati Par_7.19b / caturdinam ayācī syāc Par_8.40c
dinadvayaṃ caikabhakto Par_8.38a / dinam ekam abhojanam Par_12.60(59)d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9007295 (0.0):
dinatrayeṇa śudhyanti Par_3.1c / dinadvayam ayācī syād Par_8.38c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986532 (0.026):
ayācitāśy ekam ahar ekāhaṃ mārutāśanaḥ // Par_8.37 // / dinadvayaṃ caikabhakto dvidinaṃ caikabhojanaḥ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9007303 (0.036):
dinadvayaṃ caikabhakto Par_8.38a / dinabhedena tannyūno Ang_1.406c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9007274 (0.052):
dinatrayacatuṣpañca Ang_1.18c / dinatrayam ayācī syāt Par_8.39c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21989658 (0.063):
annaṃ bhuktvā dvijaḥ kuryād dinam ekam abhojanam (II,2, p. 45) // / Par_12.60(59) //
dinavat snānam ācaret Par_12.27(26)d / dinaṃ tāvat tu sūtakam Par_3.15d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9007316 (0.0):
dinam ekaṃ payovrataḥ Mn_11.144[143M]d / dinavat snānam ācaret Par_12.27(26)d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21989178 (0.054):
pradoṣapaścimau yāmau dinavat snānam ācaret // Par_12.27(26) //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305440 (0.062):
sūkṣmaṃ sthūlaṃ ca vistarāt Par_1.19b / sūtakaṃ tu bhavet tasya Par_3.25c / sūtakaṃ mātur eva syād Par_3.24c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300813 (0.062):
na teṣām aśubhaṃ kiṃcit Par_3.40a / na teṣāṃ sūtakaṃ bhavet Par_3.18d / na tyajet tu kadācana Par_6.47b
divā gāś cāpy anuvrajet Par_8.31d / divā snānaṃ praśasyāte Par_12.22(21)b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300827 (0.020):
na trirātram ahorātraṃ Par_3.11c / na divā gā anuvrajet Par_9.56b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9014484 (0.022):
na dāsī sānvayā tu sā K_723d / na divā gā anuvrajet Par_9.56b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9007473 (0.038):
divā sūryāṃśubhis taptaṃ YS99v_96a / divā snānaṃ praśasyāte Par_12.22(21)b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986443 (0.040):
gavāṃ madhye vased rātrau divā gāś cāpy anuvrajet (II,1, p. 237) // / Par_8.31 //
divjasaṃbhāṣaṇaṃ kuryāt Par_6.22c / divyena teṣām upalabhya hantā Par_9.48c
dīpto 'gniḥ sarvabhakṣakaḥ Par_8.22b / dīyamānaṃ na duṣyati Par_3.27d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9007694 (0.027):
dīptimatvāc chucitvāc ca Nar_18.13c / dīpto 'gniḥ sarvabhakṣakaḥ Par_8.22b
dīrghakhāte tathaiva ca Par_9.40b / durācārasya viprasya Par_12.60(59)a
durgapreraṇayoktraṃ ca Par_9.31c / durge vāpy asamasthale Par_9.4d
durbale 'nugrahaḥ proktas Par_6.55c / durbhikṣe ḍāmare tathā Par_6.53d
durbhikṣe vā janakṣaye Par_10.16b / durvṛttaṃ kurute tu yā Par_4.19b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9007925 (0.028):
durvṛttabrahmaviṭkṣatra Yj_3.268a / durvṛttaṃ kurute tu yā Par_4.19b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987677 (0.047):
mahiṣyuṣṭrīkharīgāmī tv ahorātreṇa śudhyati (II,1, p. 342) // Par_10.15 // / ḍāmare samare vāpi durbhikṣe vā janakṣaye /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9007876 (0.059):
durbhikṣe dharmakārye ca Yj_2.147a / durbhikṣe vā janakṣaye Par_10.16b / durmater vidyate phalam Mn_11.30[29M]d
duhec chīlavatīṃ kharīm Par_8.25d / duḥśīlo 'pi dvijaḥ pūjyo Par_8.25a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986357 (0.034):
kaḥ parityajya gāṃ duṣṭāṃ duhec chīlavatīṃ kharīm (II,1, p. 228) // / Par_8.25 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986345 (0.040):
gāyatrībrahmatattvajñāḥ saṃpūjyante janair dvijāḥ // Par_8.24 // / duḥśīlo 'pi dvijaḥ pūjyo na tu śūdro jitendriyaḥ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9008083 (0.054):
duḥkhotpādi gṛhe dravyaṃ Yj_2.224a / duḥśīlo 'pi dvijaḥ pūjyo Par_8.25a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9008028 (0.062):
duhitrā dāsavargeṇa Mn_4.180c / duhec chīlavatīṃ kharīm Par_8.25d / duḥkhaprāyāsu nityaśaḥ Mn_12.77b
duḥsvapnaṃ yadi paśyet tu Par_12.1a / dūrādhvopagataṃ śrāntaṃ Par_1.41a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9008176 (0.026):
dūrād eva samācaret Mn_4.151d / dūrādhvopagataṃ śrāntaṃ Par_1.41a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21982443 (0.028):
saṃprāpto vaiśvadevānte so 'tithiḥ svargasaṃgramaḥ (I,1, p. 395) // / Par_1.40 // / dūrādhvopagataṃ śrāntaṃ vaiśvadeva upasthitam /
dūṣiteṣu kathaṃcana Par_7.3d / dṛśyate vā sacetanaḥ Par_9.16b
dṛṣṭamātrāḥ punanty ete Par_12.47(46)c / dṛṣṭvā kanyāṃ rajasvalām Par_7.7b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9008364 (0.044):
dṛṣṭe patre sphuṭān doṣān K_298a / dṛṣṭvā kanyāṃ rajasvalām Par_7.7b / dṛṣṭvā kanyāṃ rajasvalām YS182v_3.22d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9008294 (0.045):
dṛṣṭamātrāṇi cettadā Ang_1.1017b / dṛṣṭamātrāḥ punanty ete Par_12.47(46)c
dṛṣṭvā sadyaḥ śucir bhavet Par_5.7d / devakanyās tu taṃ vīraṃ Par_3.34c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9008421 (0.024):
dṛṣṭvā vibhūtiṃ paramām Ang_1.573a / dṛṣṭvā sadyaḥ śucir bhavet Par_5.7d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304896 (0.031):
sadyaḥ śaucāḥ prakīrtitāḥ Par_3.20d / sadyaḥ snātvā śucir bhavet Par_3.11d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9008589 (0.034):
deyo 'ṃśaḥ sahakartṛbhiḥ Mn_8.206d / devakanyās tu taṃ vīraṃ Par_3.34c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984220 (0.046):
uditaṃ grahanakṣatraṃ dṛṣṭvā sadyaḥ śucir bhavet // Par_5.7 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9066221 (0.057):
sadyaḥ stanyarasagrahāt Ang_1.405b / sadyaḥ snātvā śucir bhavet Par_3.11d
devatātithipūjakaḥ Par_1.38b / devatātithipūjanam Par_1.39b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9008605 (0.0):
devatāgārabhedakān Mn_9.280b / devatātithipūjakaḥ Par_1.38b / devatātithipūjanam Par_1.39b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16842513 (0.017):
devatā iva yoṣitaḥ BrP_170.20b / devatātithipūjakaḥ BrP_225.23d / devatātithipūjanam BrP_230.27b
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17398670 (0.044):
nṛyajñaś cātithipūjanam // Vi_59.24 // / devatātithibhṛtyānāṃ pitṝṇām ātmanaś ca yaḥ /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18206025 (0.053):
Viṣṇu 59.24 nṛ-yajñaś ca^atithi-pūjanam // / Viṣṇu 59.25a/ devatā-atithi-bhṛtyānāṃ pitṛṛṇām ātmanaś ca yaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19562785 (0.059):
homo daivo balibhoto nṛyajño 'tithipūjanam // Valc_2,13.5 // / devatātithibhṛtyānāṃ pitḥṇāmātmanaśca yaḥ /
devatābhir adhiṣṭhitam Par_11.38d / devatāyatanāgrataḥ Par_8.30b
devatāyatanāvṛtam Par_1.7b / devadāruvanālaye Par_1.1b
devasya tvā kuśodakam Par_11.33b / devasvakavakāni ca Par_11.9d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9008793 (0.0):
devasṛṣṭo 'tisundaraḥ Ang_1.586b / devasya tvā kuśodakam Par_11.33b
devāṅganāsahasrāṇi Par_3.35a / devānāṃ caikaviṃśakam Par_2.12d
devān viprāṃś ca pūjayet Par_2.13d / devāḥ pitṛgaṇaiḥ saha Par_12.12b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9008936 (0.053):
devāḥ pitṛgaṇaiḥ saha Par_12.12b / devāḥ svarganivāsinaḥ K_006b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9008898 (0.058):
devān viprān purohitān K_053d / devān viprāṃś ca pūjayet Par_2.13d / devān saṃtarpya sa raso Yj_3.121c
deśabhaṅge pravāse vā Par_7.36a / deśāntaragato vipraḥ Par_3.12a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9009153 (0.0):
deśāntaragate prete Yj_2.264a / deśāntaragato vipraḥ Par_3.12a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983149 (0.024):
na trirātram ahorātraṃ sadyaḥ snātvā śucir bhavet (I,2, p. 232) // / Par_3.11 // / deśāntaragato vipraḥ prayāsāt kālakāritāt /
deśāntaramṛtaḥ kaścit Par_3.11a / deśāntaramṛte tathā Par_3.10b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9009160 (0.0):
deśāntaragate prete Yj_2.264a / deśāntaragato vipraḥ Par_3.12a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983149 (0.034):
na trirātram ahorātraṃ sadyaḥ snātvā śucir bhavet (I,2, p. 232) // / Par_3.11 // / deśāntaragato vipraḥ prayāsāt kālakāritāt /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983134 (0.045):
bāle prete ca saṃnyaste sadyaḥ śaucaṃ vidhīyate (I,2, p. 223) // Par_3.10 / deśāntaramṛtaḥ kaścit sagotraḥ śrūyate yadi /
dehanāśam anuprāptas Par_3.12c / dehanāśam anuprāptas Par_5.14a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9009198 (0.0):
dehatyāgo 'nupaskṛtaḥ Mn_10.62b / dehanāśam anuprāptas Par_3.12c / dehanāśam anuprāptas Par_5.14a
dehasparśo vidhīyate Par_3.3d / dehe tiṣṭhati dehinām Par_11.37d
daivapitryādi karma ca Par_7.16b / daivād vyāpāditā yadi Par_9.49b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9009275 (0.038):
daivapitryādi karma ca Par_7.16b / daivamānuṣakaṃ sukham Mn_11.234[233M]b
drupadāṃ vā japec chatam Par_11.20d / droṇānnaṃ na parityajet Par_6.69d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9009857 (0.027):
droṇapriyo droṇarājo Ang_1.521c / droṇānnaṃ na parityajet Par_6.69d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985405 (0.036):
kākaśvānāvalīḍhaṃ tu droṇānnaṃ na parityajet (II,1, p. 140) // Par_6.69 //
dvādaśāham athāpi vā Par_4.9d / dvādaśāhena bhūmipaḥ Par_3.4b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9009965 (0.028):
dvādaśābdāni pañca vā Yj_1.36b / dvādaśāham athāpi vā Par_4.9d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9009980 (0.029):
dvādaśāhena bhūmipaḥ Mn_5.83[82M]b / dvādaśāhena bhūmipaḥ Par_3.4b
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13438984 (0.051):
daśāhena dvijaḥ śudhyed dvādaśāhena bhūmipaḥ // KūrmP_2,23.49 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13438822 (0.054):
śuddhyed vipro daśāhena dvādaśāhena bhūmipaḥ /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21496440 (0.054):
Manu5.83a[82ṃa]/ śuddhyed vipro daśāhena dvādaśāhena bhūmipaḥ |
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983038 (0.054):
jātau vipro daśāhena dvādaśāhena bhūmipaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20737670 (0.063):
13,125.038d@014A_0071 sa trivelaṃ samunmajya dvādaśāhena śudhyati / 13,125.038d@014A_0072 dvādaśāhe vyatīte tu kṛtaśauco viśeṣataḥ
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18584051 (0.063):
śuddhyed vipro daśāhena dvādaśāhena bhūmipaḥ / / vaiśyaḥ pañcadaśāhena śūdro māsena śudhyati // Mn_5.83[82M] //
dvāpare kulam ekaṃ tu Par_1.25c / dvāpare caikamāsena Par_1.27c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9010026 (0.0):
dvāparaṃ kalir eva ca Mn_9.301b / dvāpare kulam ekaṃ tu Par_1.25c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16846417 (0.057):
dvāpare caikadaivikam BrP_175.30d / dvāpare tac ca māsena BrP_230.62c
dvāpare tv annam ādāya Par_1.26c / dvāpare yajñam evāhuḥ Par_1.23c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9010032 (0.0):
dvāpare kulam ekaṃ tu Par_1.25c / dvāpare caikamāsena Par_1.27c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9010039 (5.960):
dvāpare tv annam ādāya Par_1.26c / dvāpare yajñam evāhur Mn_1.86c / dvāpare yajñam evāhuḥ Par_1.23c
dvāpare yācamānāya Par_1.28c / dvāpare rudhiraṃ caiva Par_1.32c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9010045 (0.0):
dvāpare yajñam evāhuḥ Par_1.23c / dvāpare yācamānāya Par_1.28c
dvāpare śāṅkhalikhitāḥ Par_1.24c / dvāre kṛtvā tu dhānyāni Par_6.40c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9010046 (0.0):
dvāpare yācamānāya Par_1.28c / dvāpare rudhiraṃ caiva Par_1.32c / dvāpare śāṅkhalikhitāḥ Par_1.24c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9010073 (1.788):
dvāre kṛtvā tu dhānyāni Par_6.40c / dvāv adharmyau smṛtāv iha Mn_3.25b
dvāv imau puruṣau loke Par_3.30a / dviguṇaṃ garbhapātane Par_4.20b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9010149 (0.0):
dviguṇas tūttameṣu ca Yj_2.214b / dviguṇaṃ garbhapātane Par_4.20b
dviguṇaṃ govadhe caret Par_9.2d / dviguṇaṃ govrataṃ caret Par_9.16d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9010159 (0.0):
dviguṇaṃ garbhapātane Par_4.20b / dviguṇaṃ govadhe caret Par_9.2d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986629 (0.023):
prāyaścittaṃ tadā proktaṃ dviguṇaṃ govadhe caret (II,1, p. 256) // Par_9.2
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986841 (0.025):
aṅgapratyaṅgasaṃpūrṇo dviguṇaṃ govrataṃ caret (II,1, p. 265) // Par_9.16
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9010248 (0.049):
dviguṇaṃ labdhum arhati K_539d / dviguṇaṃ vratam ācaret Par_9.52d / dviguṇaṃ vratam ādiśet YS99v_57b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987338 (0.062):
keśānāṃ rakṣaṇārthāya dviguṇaṃ vratam ācaret (II,1, p. 290) // Par_9.52 // / dviguṇe vrata ādiṣṭe dviguṇā dakṣiṇā bhavet /
dviguṇaṃ vratam ācaret Par_9.52d / dviguṇā dakṣiṇā bhavet Par_9.53b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9010261 (0.033):
dviguṇaṃ savanasthe tu Yj_3.252c / dviguṇā dakṣiṇā bhavet Par_9.53b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9010249 (0.034):
dviguṇaṃ vratam ācaret Par_9.52d / dviguṇaṃ vratam ādiśet YS99v_57b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987343 (0.034):
keśānāṃ rakṣaṇārthāya dviguṇaṃ vratam ācaret (II,1, p. 290) // Par_9.52 // / dviguṇe vrata ādiṣṭe dviguṇā dakṣiṇā bhavet /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9010159 (0.039):
dviguṇaṃ govadhe caret Par_9.2d / dviguṇaṃ govrataṃ caret Par_9.16d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9034888 (0.050):
brahmahatyāvrataṃ caret Yj_3.254b / brahmahatyāvrataṃ caret Par_12.74(73)d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9010294 (0.059):
dviguṇe vrata ādiṣṭe Par_9.53a / dviguṇaiva tu dakṣiṇā YS99v_57d
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3cpu.htm.txt) 977133 (0.059):
dviguṇaṃ svavaśa iti, kāmataḥ kṛtapātako guruḥ sādhakoktaṃ vrataṃ / dviguṇamācaret| tāvaccaredasvavaśo vratīti, yadi punaranicchākṛtapāpo
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6716796 (0.060):
sa tatpāpāpanodārthaṃ tasyaiva vratamācaret / / taptakṛcchraṃ caredvātha saṃvatsaramatandritaḥ // GarP_1,52.13 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986841 (0.061):
aṅgapratyaṅgasaṃpūrṇo dviguṇaṃ govrataṃ caret (II,1, p. 265) // Par_9.16
dviguṇe vrata ādiṣṭe Par_9.53a / dvijaśuśrūṣaṇaratān Par_11.15a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9010316 (0.009):
dvijaveśyāpurohitaḥ Ang_1.766d / dvijaśuśrūṣaṇaratān Par_11.15a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987344 (0.024):
keśānāṃ rakṣaṇārthāya dviguṇaṃ vratam ācaret (II,1, p. 290) // Par_9.52 // / dviguṇe vrata ādiṣṭe dviguṇā dakṣiṇā bhavet /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9010294 (0.029):
dviguṇe tu vrate cīrṇe YS99v_57c / dviguṇe vrata ādiṣṭe Par_9.53a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16846608 (0.056):
dvijavarya bravīhi tān BrP_222.1d / dvijaśuśrūṣaṇenaiva BrP_230.70a / dvijaśuśrūṣaṇe yuktā BrP_214.114a
dvijaśuśrūṣayojjhitāḥ Par_2.14d / dvijaś cāndrāyaṇaṃ caret Par_11.46b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9010322 (0.0):
dvijaśuśrūṣaṇaratān Par_11.15a / dvijaśuśrūṣaṇe rataḥ Ang_2,5.11d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9010331 (5.960):
dvijaśuśrūṣayojjhitāḥ Par_2.14d / dvijaś cāndrāyaṇaṃ caret Mn_11.154[153M]d / dvijaś cāndrāyaṇaṃ caret Par_11.46b
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468834 (0.042):
draṃṣṭrābhir bhakṣitā ye ca YS182v_4.31a / dvijaś cāndrāyaṇaṃ caret YS182v_3.31d / dvijo maithunakārakaḥ YS182v_1.15b
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13445863 (0.054):
cāndrāyaṇaṃ caret samyak tasyānnaprāśane dvijaḥ // KūrmP_2,33.26 //
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805069 (0.061):
dviguṇaiva tu dakṣiṇā YS99v_57d / dvijaś cāndrāyaṇaṃ caret YS182v_3.31d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297998 (0.064):
kṛcchram ekaṃ prakalpitam Par_12.64(63)b / kṛcchraṃ cāndrāyaṇaṃ caret Par_11.1d
dvijasaṃpāditāni vai Par_6.54b / dvijasaṃpāditair iha Par_6.55b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9010339 (0.0):
dvijaś cāndrāyaṇaṃ caret Par_11.46b / dvijaś cāndrāyaṇaṃ caret YS182v_3.31d
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468833 (0.058):
draṃṣṭrābhir bhakṣitā ye ca YS182v_4.31a / dvijaś cāndrāyaṇaṃ caret YS182v_3.31d / dvijo maithunakārakaḥ YS182v_1.15b
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13445863 (0.058):
cāndrāyaṇaṃ caret samyak tasyānnaprāśane dvijaḥ // KūrmP_2,33.26 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9584791 (0.061):
Par11.46ab/.apacasya.ca.bhuktvā.annaṃ.dvijaś.cāndrāyaṇaṃ.caret./ / Par11.46cd/.apacasya.ca.yad.dānaṃ.dātuś.ca.asya.kutaḥ.phalaṃ.//
dvijaḥ śūdrānnabhojanaḥ Par_12.37(36)b / dvijātīnāṃ tu niṣkṛtiḥ Par_6.31b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9010357 (0.026):
dvijaḥ śukram akāmataḥ Mn_2.181b / dvijaḥ śūdrānnabhojanaḥ Par_12.37(36)b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21989318 (0.033):
mṛtasūtakapuṣṭāṅgo dvijaḥ śūdrānnabhojanaḥ / / ahaṃ tan na vijānāmi kāṃ kāṃ yoniṃ gamiṣyati // Par_12.37(36) //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20840095 (0.051):
14,096.015d@004_2420 mṛtasūtakapuṣṭāṅgo yaś ca śūdrānnabhug dvijaḥ / 14,096.015d@004_2421 ahaṃ cāpi na jānāmi gatiṃ tasya narādhipa
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9010393 (0.064):
dvijātīnāṃ ca varṇānāṃ Mn_8.348c / dvijātīnāṃ tu niṣkṛtiḥ Par_6.31b
dvijānāṃ yajñayājinām Par_8.13b / dvijāḥ kurvanty anugraham Par_6.34d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9010416 (0.051):
dvijānāṃ pūjanaṃ caiva K_015c / dvijānāṃ yajñayājinām Par_8.13b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984920 (0.062):
vijñāte tu7pasannasya dvijāḥ kurvanty anugraham (II,1, p. 118) // Par_6.34 / munivaktrodgatān dharmān gāyanto vedapāragāḥ /
dvijais tadānugantavyā Par_3.47c / dvitīye kṛcchram ācaret Par_4.11b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9010579 (0.011):
dvitīyā sāttvikī gatiḥ Mn_12.49d / dvitīye kṛcchram ācaret Par_4.11b / dvitīye caiva taccheṣaṃ Nar_19.39c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9010461 (0.064):
dvijair utpāditāś ca ye YSS_1.37Ab / dvijais tadānugantavyā Par_3.47c
dvitīye brahmaghātinī Par_7.18d / dvidinaṃ caikabhojanaḥ Par_8.38b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9010634 (0.0):
dvitryabdaṃ hi viśiṣyate YS182v_4.33d / dvidinaṃ caikabhojanaḥ Par_8.38b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986545 (0.047):
dinadvayam ayācī syād dvidinaṃ mārutāśanaḥ // Par_8.38 // / tridinaṃ caikabhaktāśī tridinaṃ naktabhojanaḥ /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299755 (0.051):
tridinaṃ caikabhaktāśī Par_8.39a / tridinaṃ naktabhojanaḥ Par_8.39b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297524 (0.061):
ekāham ekabhaktāśī Par_8.37a / ekāhaṃ naktabhojanaḥ Par_8.37b / ekāhaṃ mārutāśanaḥ Par_8.37d
dvidinaṃ mārutāśanaḥ Par_8.38d / dvinavatyā samāyuktaṃ Par_12.[81(80)]e
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9010634 (0.0):
dvitryabdaṃ hi viśiṣyate YS182v_4.33d / dvidinaṃ caikabhojanaḥ Par_8.38b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299756 (0.026):
trikālaṃ mārutāśanaḥ Par_6.5d / tridinaṃ caikabhaktāśī Par_8.39a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297527 (0.046):
ekāhaṃ naktabhojanaḥ Par_8.37b / ekāhaṃ mārutāśanaḥ Par_8.37d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986546 (0.048):
dinadvayam ayācī syād dvidinaṃ mārutāśanaḥ // Par_8.38 // / tridinaṃ caikabhaktāśī tridinaṃ naktabhojanaḥ /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298809 (0.052):
caturahaṃ naktabhojanaḥ Par_8.40b / caturahaṃ mārutāśanaḥ Par_8.40d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003195 (0.054):
tridinaṃ naktabhojanaḥ Par_8.39b / tridinaṃ mārutāśanaḥ Par_8.39d / tridaivatyāni kevalam Ang_1.660d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986561 (0.059):
dinatrayam ayācī syāt tridinaṃ mārutāśanaḥ // Par_8.39 // / caturahaṃ caikabhaktāśī caturahaṃ naktabhojanaḥ /
dvipāde kāṃsyabhājanam Par_9.15b / dvipāde śmaśruṇo 'pi ca Par_9.14b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9010700 (0.0):
dvipāt saṃpratipattiṣu K_245d / dvipāde kāṃsyabhājanam Par_9.15b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986818 (0.039):
pāde vastrayugaṃ caiva dvipāde kāṃsyabhājanam / / tripāde govṛṣaṃ dadyāc caturthe godvayaṃ smṛtam // Par_9.15 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9010708 (0.060):
dvipāde kāṃsyabhājanam Par_9.15b / dvi pāde śmaśrukevalam YS99v_53b
dviyojane tīrthayātrā Par_12.64(63)a / dviśataṃ jānujaṅghayoḥ Par_5.18b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9010773 (0.0):
dvividho vigrahaḥ smṛtaḥ Mn_7.164[165M]d / dviśataṃ jānujaṅghayoḥ Par_5.18b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9010722 (0.037):
dvibhedā sā punarjñeyā K_216c / dviyojane tīrthayātrā Par_12.64(63)a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21989702 (0.037):
puṇyatīrthe 'nārdraśiraḥ snānaṃ dvādaśasaṃkhyayā // Par_12.63(62) // / dviyojane tīrthayātrā kṛcchram ekaṃ prakalpitam /
dviśataṃ tūdare tathā Par_5.17b / dvihīno daśabhir dinaiḥ Par_3.5d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9010773 (0.0):
dvividho vigrahaḥ smṛtaḥ Mn_7.164[165M]d / dviśataṃ jānujaṅghayoḥ Par_5.18b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9010831 (0.022):
dvisvabhāveṣu rāśiṣu Ang_1.640d / dvihīno daśabhir dinaiḥ Par_3.5d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983062 (0.023):
tryahāt kevalavedas tu dvihīno daśabhir dinaiḥ (I,2, p. 215) // Par_3.5 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9010787 (0.031):
dviśataṃ tu damaṃ pumān Yj_2.285b / dviśataṃ tūdare tathā Par_5.17b
dve sahasre tu dāpayet Par_11.18b / dvau kṛcchrau parivittes tu Par_4.26a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9010971 (0.0):
dvaividhyaṃ samupāgatam Ang_1.508b / dvau kṛcchrau parivittes tu Par_4.26a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9010940 (0.030):
dve same tv itarā vaset Nar_12.99d / dve sahasre tu dāpayet Par_11.18b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984013 (0.058):
sarve te narakaṃ yānti dātṛyājakapañcamāḥ // Par_4.25 // / dvau kṛcchrau parivittes tu kanyāyāḥ kṛcchra eva ca /
dvau pādāv asthibhañjane Par_9.18b / dvau pādau garbhasaṃmite Par_9.13b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9011009 (0.0):
dvau doṣau pṛthivīkṣitām Mn_9.221d / dvau pādāv asthibhañjane Par_9.18b
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582663 (0.054):
Par9.18ab/.lāṅgūle.pāda.kṛcchraṃ.tu.dvau.pādāv.asthi.bhañjane./
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986783 (0.059):
piṇḍasthe pādam ekaṃ tu dvau pādau garbhasaṃmite /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986866 (0.059):
lāṅgūle pādakṛcchraṃ tu dvau pādāv asthibhañjane /
dvau pādau netraghātane Par_9.17d / dvau pādau bandhane caret Par_9.3d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9011028 (0.0):
dvau pādau gātrasaṃbhave YS99v_43b / dvau pādau netraghātane Par_9.17d
Angirasasmrti (angirsiu.htm.txt) 7025315 (0.022):
dvau pādau bandhane caret Ang_2,10.4b / dvau māsau snānamabhyaṅgaṃ Ang_2,11.2c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986644 (0.030):
ekapādaṃ cared rodhe dvau pādau bandhane caret (II,1, p. 257) // Par_9.3
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986857 (0.031):
śṛṅgabhaṅge caret pādaṃ dvau pādau netraghātane (II,1, p. 266) // Par_9.17
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9011009 (0.043):
dvau pādāv asthibhañjane Par_9.18b / dvau pādau garbhasaṃmite Par_9.13b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9011035 (0.056):
dvau pādau vāhane caret Par_9.29b / dvau māṣau mahiṣīṃ tathā Nar_11.28b
dvau pādau vāhane caret Par_9.29b / dvau smṛtau kuṇḍagolakau Par_4.23b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9011036 (1.192):
dvau pādau mahiṣīṃ tathā K_667b / dvau pādau vāhane caret Par_9.29b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9011093 (0.021):
dvau sutau kuṇḍagolakau Mn_3.174[164M]b / dvau smṛtau kuṇḍagolakau Par_4.23b
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582833 (0.040):
Par9.29ab/.atidāhe.caret.pādaṃ.dvau.pādau.vāhane.caret./
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9011026 (0.046):
dvau pādau netraghātane Par_9.17d / dvau pādau bandhane caret Par_9.3d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987009 (0.047):
atidāhe caret pādaṃ dvau pādau vāhane caret /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986644 (0.049):
ekapādaṃ cared rodhe dvau pādau bandhane caret (II,1, p. 257) // Par_9.3
dharmajñāḥ pāpasaṃkarāt Par_6.35d / dharmatattvārthakāṅkṣiṇaḥ Par_1.5b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9011474 (0.0):
dharmajñā brahmavādinaḥ Mn_11.120[119M]d / dharmajñāḥ pāpasaṃkarāt Par_6.35d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9011508 (0.037):
dharmajñaiḥ kathitā hi sā Ang_1.458d / dharmatattvārthakāṅkṣiṇaḥ Par_1.5b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984933 (0.043):
patantam uddhareyus taṃ dharmajñāḥ pāpasaṃkarāt // Par_6.35 //
dharmam evānucintayet Par_12.45(44)b / dharmaśāstram idaṃ tathā Par_12.[82](81)b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9011734 (0.026):
dharmaśāstramidaṃ kṛtam Ang_2,1.5b / dharmaśāstram idaṃ tathā Par_12.[82](81)b / dharmaśāstrarathārūḍhā Par_8.26a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9011770 (0.055):
dharmaśāstraṃ vijānatām Par_8.2b / dharmaśāstrāṅgamiśritāḥ Yj_1.3b
dharmaśāstrarathārūḍhā Par_8.26a / dharmaśāstrasya saṃgrahaḥ Par_12.[81(80)]f
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9011740 (0.0):
dharmaśāstram idaṃ tathā Par_12.[82](81)b / dharmaśāstrarathārūḍhā Par_8.26a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9011754 (0.0):
dharmaśāstravirodhe tu Nar_M1.34a / dharmaśāstrasya saṃgrahaḥ Par_12.[81(80)]f / dharmaśāstraṃ tu vai smṛtiḥ Mn_2.10b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986361 (0.048):
kaḥ parityajya gāṃ duṣṭāṃ duhec chīlavatīṃ kharīm (II,1, p. 228) // / Par_8.25 // / dharmaśāstrarathārūḍhā vedakhaḍgadharā dvijāḥ /
dharmaśāstraṃ vijānatām Par_8.2b / dharmaśāstrānupālakaiḥ Par_6.70b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9011771 (0.0):
dharmaśāstraṃ pravartate YS78v_1d / dharmaśāstraṃ vijānatām Par_8.2b / dharmaśāstrāṅgamiśritāḥ Yj_1.3b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9011754 (0.029):
dharmaśāstrasya saṃgrahaḥ Par_12.[81(80)]f / dharmaśāstraṃ tu vai smṛtiḥ Mn_2.10b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9011783 (0.050):
dharmaśāstrānupālakaiḥ Par_6.70b / dharmaśāstrānusāreṇa Yj_2.1c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9011734 (0.054):
dharmaśāstramidaṃ kṛtam Ang_2,1.5b / dharmaśāstram idaṃ tathā Par_12.[82](81)b / dharmaśāstrarathārūḍhā Par_8.26a
dharmasaṃsthāpanāya ca Par_1.36d / dharmasya nirṇayaṃ prāha Par_1.19a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9011891 (0.044):
dharmasya darśanārthāya Ang_2,1.1c / dharmasya nirṇayaṃ prāha Par_1.19a
dharmaṃ kathaya me tāta Par_1.12a / dharmaṃ sādhāraṇaṃ śaktyā Par_2.1c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9011924 (0.0):
dharmasyāsevanena ca Mn_12.52b / dharmaṃ kathaya me tāta Par_1.12a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21982069 (0.045):
yadi jānāsi bhaktiṃ me snehād vā bhaktavatsala (I,1, p. 77) // Par_1.11 // / dharmaṃ kathaya me tāta anugrāhyo hy ahaṃ tava /
dhānyānāṃ mārjanād api Par_7.27d / dhānyaiś ca svayamarjitaiḥ Par_2.6b
na kaścid vedakartā ca Par_1.21a / na kāryam āvasathyena Par_4.21a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9012740 (0.0):
na kaścid vinivartayet K_272b / na kaścid vedakartā ca Par_1.21a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21982182 (0.040):
śrutismṛtisadācāra- nirṇetāraś ca sarvadā // Par_1.20 // / na kaścid vedakartā ca vedaṃ smṛtvā caturmukhaḥ /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299294 (0.044):
tat snānaṃ divyam ucyate Par_12.11b / tat syād vaikālikaṃ matam Par_7.17b / tathā kāryaṃ vicakṣaṇaiḥ Par_5.23d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9012763 (0.054):
na kāryam āvasathyena Par_4.21a / na kāryamiti vācyaṃ kiṃ Ang_1.38c
na kuryāt saṃkaraṃ yadi Par_3.23b / na kurvītātmanas trāṇaṃ Par_8.32c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9012825 (0.020):
na kuryāt saṃkaraṃ yadi Par_3.23b / na kuryāt svānubandhataḥ Ang_1.133d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9012914 (0.024):
na kurvītātmanas trāṇaṃ Mn_11.113[112M]c / na kurvītātmanas trāṇaṃ Par_8.32c
nakhair vilikhitasya ca Par_5.6b / na ca goṣṭhe vased rātrau Par_9.56a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9013141 (1.788):
na ca goṣṭhe nivāsaṃ ca YS99v_55c / na ca goṣṭhe vased rātrau Par_9.56a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987382 (1.788):
na striyāḥ keśavapanaṃ na dūre śayanāśanam (II,1, p. 292) // Par_9.55 // / na ca goṣṭhe vased rātrau na divā gā anuvrajet /
na cāhaṃ sarvatattvajñaḥ Par_1.4a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9013406 (5.960):
na cāhaṃ sarvatattvajñaḥ Par_1.4a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21981959 (5.960):
pratyuvāca mahātejāḥ śrutismṛtiviśāradaḥ (I,1, p. 65) // Par_1.3 // / na cāhaṃ sarvatattvajñaḥ kathaṃ dharmaṃ vadāmy ahaṃ /
na jñāyate yasya hato 'bhighātāt Par_9.48b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9013784 (0.0):
na jñāyate kasya mṛtopaghātaiḥ YSS_1.55b / na jñāyate yasya hato 'bhighātāt Par_9.48b
na tadvacanam anyathā Par_6.63b / na tasyāgamanaṃ punaḥ Par_10.30b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301763 (0.022):
putrajanmani yajñe ca Par_12.26(25)a / punarāgamanaṃ bhavet Par_10.32b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9014030 (0.055):
na tasya haraṇaṃ punaḥ Nar_18.46d / na tasyāgamanaṃ punaḥ Par_10.30b
na tān śūdrān tyajed dvijaḥ Par_11.15d / na tāṃ saṃbhāṣayet kvacit Par_4.19d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9014080 (0.0):
natānāṃ daṇḍadhāraṇāt K_961d / na tān śūdrān tyajed dvijaḥ Par_11.15d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988256 (0.021):
svakarmaṇi ratān nityaṃ na tān śūdrān tyajed dvijaḥ // Par_11.15 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983925 (0.040):
garbhapātaṃ ca yā kuryān na tāṃ saṃbhāṣayet kvacit // Par_4.19 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9014087 (0.056):
na tāpasair brāhmaṇair vā Mn_6.51a / na tāṃ saṃbhāṣayet kvacit Par_4.19d / na tiṣṭhati tadanyatra Ang_1.120c
na tu śūdro jitendriyaḥ Par_8.25b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9014176 (0.0):
na tu śūdrāṅganāṃ gataḥ YSS_2.71d / na tu śūdro jitendriyaḥ Par_8.25b
na teṣām agnisaṃskāro Par_3.14c / na teṣām aśubhaṃ kiṃcit Par_3.40a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9014203 (0.0):
na tenāyaṃ hi durbalaḥ Ang_1.438b / na teṣām agnisaṃskāro Par_3.14c / na teṣām aśubhaṃ kiṃcit Par_3.40a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303229 (0.054):
yathā cājñe 'phalaṃ dānaṃ Par_8.18c / yathā te brahmacāriṇaḥ Par_4.31d / yathā dahanasaṃskāras Par_5.23c
na teṣāṃ sūtakaṃ bhavet Par_3.18d / na tyajet tu kadācana Par_6.47b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9014230 (0.0):
na tau prati hi tān dharmān Mn_10.78c / na tyajet tu kadācana Par_6.47b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305444 (0.014):
sūkṣmaṃ sthūlaṃ ca vistarāt Par_1.19b / sūtakaṃ tu bhavet tasya Par_3.25c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300187 (0.033):
daśāhaṃ niyamasthasya Par_6.33c / daśāhaṃ sūtakaṃ bhavet Par_3.16d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9014214 (0.035):
na teṣāṃ vārakaṃ bhavet Ang_1.23b / na teṣāṃ sūtakaṃ bhavet Par_3.18d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299673 (0.044):
teṣām udvijate pāpaṃ Par_8.8c / teṣāṃ cāsaṃbhave trayaḥ Par_8.14b / teṣāṃ tat sūtakaṃ bhavet Par_3.7d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9002345 (0.053):
teṣāṃ tatsūtakaṃ tataḥ Ang_1.677d / teṣāṃ tat sūtakaṃ bhavet Par_3.7d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303668 (0.057):
rājā vā rājaputro vā Par_9.53c / rājñaś ca sūtakaṃ nāsti Par_3.21c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300288 (0.062):
dinavat snānam ācaret Par_12.27(26)d / dinaṃ tāvat tu sūtakam Par_3.15d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300930 (0.064):
na praduṣyanti darbhāś ca Par_10.41c / na pretaṃ naiva sūtakam Par_3.19d
na trirātram ahorātraṃ Par_3.11c / na divā gā anuvrajet Par_9.56b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9014244 (0.0):
na tyājyaṃ dharmato 'khilaiḥ Ang_1.726b / na trirātram ahorātraṃ Par_3.11c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300294 (0.020):
dinaṃ tāvat tu sūtakam Par_3.15d / divā gāś cāpy anuvrajet Par_8.31d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9014484 (0.020):
na dāsī sānvayā tu sā K_723d / na divā gā anuvrajet Par_9.56b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299825 (0.039):
trirātram upavāsitvā Par_10.5c / trirātram upavāsitvā tv Par_10.19c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299811 (0.042):
trirātram ā vratādeśād Par_3.17c / trirātram upavāsayet Par_6.23b / trirātram upavāsitvā Par_10.5c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2296526 (0.054):
ata ūrdhvaṃ tu ye viprāḥ Par_8.15a / ata ūrdhvaṃ trirātraṃ syād Par_12.53(52)c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986443 (0.057):
gavāṃ madhye vased rātrau divā gāś cāpy anuvrajet (II,1, p. 237) // / Par_8.31 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988774 (0.057):
avagūrya tv ahorātraṃ trirātraṃ kṣitipātane (II,1, p. 455) // Par_11.53 //
nadīparvatasaṃcāre Par_9.28c / nadīprasravaṇeṣu vā Par_12.69(68)b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9014554 (0.0):
nadīnāṃ sindhusaṃgataḥ Ang_1.938d / nadīparvatasaṃcāre Par_9.28c / nadīprasravaṇeṣu vā Par_12.69(68)b
nadīprasravaṇopetaṃ Par_1.6c / nadībandhe prapāsu ca Par_9.39b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9014559 (0.0):
nadīparvatasaṃcāre Par_9.28c / nadīprasravaṇeṣu vā Par_12.69(68)b / nadīprasravaṇopetaṃ Par_1.6c
nadī vegena śudhyeta Par_7.3a / nadīṣu saṃgame caiva Par_9.56c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9014583 (0.014):
nadī vegena śudhyati Mn_5.108[107M]b / nadī vegena śudhyeta Par_7.3a / nadīṣu devakhāteṣu Mn_4.203[204M]a
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2530246 (0.061):
nadī vegena śudhyati Mn_5.108[107M]b / nadīṣu devakhāteṣu Mn_4.203[204M]a / na dūreṇa tirohitam Mn_8.203d
nadīṣv atha samudreṣu tv Par_9.5a / nadīṃ gatvā samudragām Par_3.46b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9014584 (0.0):
nadī vegena śudhyeta Par_7.3a / nadīṣu devakhāteṣu Mn_4.203[204M]a / nadīṣu saṃgame caiva Par_9.56c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9014607 (0.0):
nadīsnānāni sarvatra Ang_1.153a / nadīṃ gatvā samudragām Par_3.46b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986663 (0.044):
govāṭe vā gṛhe vāpi durge vāpy asamasthale (II,1, p. 258) // Par_9.4 // / nadīṣv atha samudreṣu tv anyeṣu na nadīmukhe /
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4301031 (0.050):
Baudh1.5.11.41-2ab/ śunā daṣṭas tu yo vipro nadīṃ gatvā samudra.gām /
nadīṃ gatvā samudragām Par_12.75(74)b / na duṣyanti kadācana Par_7.35d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9014610 (0.0):
nadīsnānāni sarvatra Ang_1.153a / nadīṃ gatvā samudragām Par_3.46b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9014617 (0.0):
na duṣyati kadācana Ang_1.294d / na duṣyanti kadācana Par_7.35d
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4301030 (0.050):
Baudh1.5.11.41-2ab/ śunā daṣṭas tu yo vipro nadīṃ gatvā samudra.gām /
na duṣyec chūdrajātīnāṃ Par_1.65c / na duṣyed rodhabandhayoḥ Par_9.1b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9014624 (0.0):
na duṣyanti kadācana Par_7.35d / na duṣyec chūdrajātīnāṃ Par_1.65c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9014634 (0.0):
na duṣyec chūdrajātīnāṃ Par_1.65c / na duṣyed rodhabandhayoḥ Par_9.1b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986992 (0.019):
sāyaṃ saṃgopanārthaṃ ca na duṣyed rodhabandhayoḥ (II,1, p. 271) // / Par_9.27 //
Angirasasmrti (angirsiu.htm.txt) 7026065 (0.039):
na duṣyedrodhabandhayoḥ Ang_2,10.12d / na duḥkhena tadācaret Ang_1.630d
Angirasasmrti (angirsau.htm.txt) 13194261 (0.041):
sāyaṃ saṃgopanārthaṃ tu % na duṣyedrodhabandhayoḥ // Ang_2,10.12 //
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4729933 (0.041):
sāyaṃ saṃgopanārthaṃ tu na duṣyedrodhabandhayoḥ // Ang_2,10.12 //
na duṣyed rodhabandhayoḥ Par_9.27d / na dūre śayanāśanam Par_9.55d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9014634 (0.0):
na duṣyec chūdrajātīnāṃ Par_1.65c / na duṣyed rodhabandhayoḥ Par_9.1b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9014649 (0.0):
na dūreṇa tirohitam Mn_8.203d / na dūre śayanāśanam Par_9.55d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986992 (0.019):
sāyaṃ saṃgopanārthaṃ ca na duṣyed rodhabandhayoḥ (II,1, p. 271) // / Par_9.27 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987378 (0.022):
na striyāḥ keśavapanaṃ na dūre śayanāśanam (II,1, p. 292) // Par_9.55 //
Angirasasmrti (angirsiu.htm.txt) 7026065 (0.039):
na duṣyedrodhabandhayoḥ Ang_2,10.12d / na duḥkhena tadācaret Ang_1.630d
Angirasasmrti (angirsau.htm.txt) 13194261 (0.041):
sāyaṃ saṃgopanārthaṃ tu % na duṣyedrodhabandhayoḥ // Ang_2,10.12 //
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4729933 (0.041):
sāyaṃ saṃgopanārthaṃ tu na duṣyedrodhabandhayoḥ // Ang_2,10.12 //
na dṛśyeta kadācana Par_5.8b / na devās tṛptim āyānti Par_12.43(42)c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9014653 (0.0):
na dūre śayanāśanam Par_9.55d / na dṛśyeta kadācana Par_5.8b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9014719 (0.0):
na devāya nivedayet Ang_1.233b / na devās tṛptim āyānti Par_12.43(42)c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21989413 (0.057):
na devās tṛptim āyānti nirāśāḥ pitaras tathā // Par_12.43(42) //
na doṣaḥ parivedane Par_4.27d / na doṣaḥ parivedane Par_4.28d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9014746 (0.0):
na doṣaḥ kathitaḥ sadbhiḥ Ang_1.290c / na doṣaḥ parivedane Par_4.27d / na doṣaḥ parivedane Par_4.28d
na dharmo na ca śudhyati Par_10.3d / na nārikelair na ca śāṇavālaiḥ Par_9.33a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9014804 (0.0):
na dharmāt pratiṣedhanam Mn_10.126d / na dharmo na ca śudhyati Par_10.3d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9014843 (5.960):
na nārikelena na phālakena Ang_2,10.9a / na nārikelair na ca śāṇavālaiḥ Par_9.33a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987063 (5.960):
bhavane tasya pāpī syāt prāyaścittārdham arhati (II,1, p. 274) // Par_9.32 / na nārikelair na ca śāṇavālaiḥ na vāpi mauñjair na ca valkaśṛṅkhalaiḥ /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987499 (0.029):
anyāthā bhāvadoṣeṇa na dharmo na ca śudhyati (II,1, p. 304) // Par_10.3 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9014745 (0.051):
na doṣaḥ parivedane Par_4.27d / na doṣaḥ parivedane Par_4.28d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298139 (0.063):
kṛsaraṃ bhojayed viprān Par_6.9c / kenedaṃ śudhyate ceti Par_6.69a / kevalaṃ nāmadhārakāḥ Par_8.15b
na pṛcched gotracaraṇe Par_1.48a / na praduṣyanti darbhāś ca Par_10.41c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9015117 (0.0):
na pṛcchet tatra sākṣiṇaḥ K_232f / na pṛcched gotracaraṇe Par_1.48a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21982534 (0.0):
sukṣetre ca supātre ca hy uptaṃ dattaṃ na naśyati (I,1, p. 403) // / Par_1.47 // / na pṛcched gotracaraṇe na svādhyāyaṃ śrutaṃ tathā /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9015138 (0.031):
na pratyabde kathaṃcana Ang_1.973b / na praduṣyanti darbhāś ca Par_10.41c / na pradhāvec ca varṣati Mn_4.38b
na pretaṃ naiva sūtakam Par_3.19d / na bījī bhāgam arhati Par_4.22d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9015171 (5.960):
na prāṇābādham ācaret Mn_4.54d / na pretaṃ naiva sūtakam Par_3.19d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9015216 (0.023):
na bījī phalabhāg bhavet Nar_12.56d / na bījī bhāgam arhati Par_4.22d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983967 (0.040):
sa kṣetrī labhate bījaṃ na bījī bhāgam arhati (II,1, p. 42) // Par_4.22 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983265 (0.061):
saṃparkāc ca nivṛttasya na pretaṃ naiva sūtakam (I,2, p. 254) // Par_3.19 / śilpinaḥ kārukā vaidyā dāsīdāsāś ca nāpitāḥ /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300813 (0.064):
na teṣām aśubhaṃ kiṃcit Par_3.40a / na teṣāṃ sūtakaṃ bhavet Par_3.18d / na tyajet tu kadācana Par_6.47b
namaskṛtvā visarjayet Par_9.21d / na yathāṅgārakārakaḥ Par_1.62d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9015532 (0.061):
nayaty ātmānam eva ca Yj_1.202d / na yathāṅgārakārakaḥ Par_1.62d / na yathā prathame tathā Nar_19.42d
narakaṃ pratipadyate Par_4.2d / nalasaṃcayasaṃcitam Par_12.70(69)d
navavarṣā tu rohiṇī Par_7.4d / na vāpi mauñjair na ca valkaśṛṅkhalaiḥ Par_9.33b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9016001 (0.0):
na vāpi mauñjair na ca valkaśṛṅkhalaiḥ Par_9.33b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985549 (0.022):
aṣṭavarṣā bhaved gaurī navavarṣā tu rohiṇī (II,1, p. 156) // Par_7.4 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9015958 (0.038):
navavarṣā ca rohiṇī YS182v_3.21b / navavarṣā tu rohiṇī Par_7.4d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987068 (0.047):
na nārikelair na ca śāṇavālaiḥ na vāpi mauñjair na ca valkaśṛṅkhalaiḥ /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582902 (0.062):
Par9.33ab/.na.nāri.kelair.na.ca.śāṇa.vālaiḥ.na.vā.api.mauñjair.na.ca.valka.śṛṅkhalaiḥ./
navāham atikṛcchrī syāt Par_11.54c / naṣṭe mṛte pravrajite Par_4.30a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9016511 (0.018):
naṣṭe 'nyatra nipātite Nar_19.24b / naṣṭe mṛte pravrajite Par_4.30a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9016025 (0.025):
navāham atikṛcchrī syāt Par_11.54c / na vikretur atikramaḥ Nar_8.10d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984068 (0.044):
anujñātas tu kurvīta śaṅkhasya vacanaṃ yathā // Par_4.29 // / naṣṭe mṛte pravrajite klībe ca patite patau /
na sa puṇyena yujyate Par_6.60b / na striyāḥ keśavapanaṃ Par_9.55c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9016566 (0.0):
na sa pāpena lipyate Mn_10.104d / na sa puṇyena yujyate Par_6.60b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9016763 (5.960):
na striyā vapanaṃ kāryaṃ YS99v_55a / na striyāḥ keśavapanaṃ Par_9.55c
na strīṇām ajinaṃ vāso Par_9.57a / na svasthasya kadācana Par_6.58b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9016774 (0.0):
na striyai dātum arhati Yj_2.147d / na strīṇām ajinaṃ vāso Par_9.57a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9016857 (0.029):
na svavākyajitasya tu K_208d / na svasthasya kadācana Par_6.58b / na svātantryaṃ kvacit striyāḥ Yj_1.85d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987395 (0.035):
nadīṣu saṃgame caiva araṇyeṣu viśeṣataḥ // Par_9.56 // / na strīṇām ajinaṃ vāso vratam eva samācaret /
na svādhyāyaṃ śrutaṃ tathā Par_1.48b / na hi bhikṣukṛtān doṣān Par_1.55c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9016968 (0.0):
na hi bhasmani hūyate Mn_3.168[158M]d / na hi bhikṣukṛtān doṣān Par_1.55c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9016883 (0.038):
na svādhyāyaṃ na vā homaṃ Ang_1.95a / na svādhyāyaṃ śrutaṃ tathā Par_1.48b / na svāminā nisṛṣṭo 'pi Mn_8.414a
nāgnihotreṇa vā punaḥ Par_4.21b / nātithiḥ pūrvam āgataḥ Par_1.41d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9017199 (0.006):
nātitṛptyātha saṃviśet Yj_1.114d / nātithiḥ pūrvam āgataḥ Par_1.41d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21982453 (0.006):
atithiṃ taṃ vijānīyān nātithiḥ pūrvam āgataḥ (I,1, p. 396) // Par_1.41 //
nānāpuṣpalatākīrṇaṃ Par_1.6a / nānyatraiva vidhīyate Par_12.25(24)d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9017440 (0.012):
nānāpaṇyopajīvinaḥ Mn_9.257b / nānāpuṣpalatākīrṇaṃ Par_1.6a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21981988 (0.014):
ṛṣiṃ vyāsaṃ puraskṛtya gatā badarikāśramam (I,1, p. 68) // Par_1.5 // / nānāpuṣpalatākīrṇaṃ phalavṛṣkair alaṃkṛtam /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7065045 (0.064):
nānādrumalatākīrṇaṃ nānāpuṣpopaśobhitam /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23935228 (0.064):
nānādrumalatākīrṇaṃ % nānāpuṣpopaśobhitam // NsP_7.46 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23943584 (0.064):
nānādrumalatākīrṇaṃ % nānāpuṣpasamākulam // NsP_24.37 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23946596 (0.064):
nānādrumalatākīrṇaṃ % nānāpuṣpopaśobhitam // NsP_30.21 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23960061 (0.064):
nānādrumalatākīrṇaṃ $ nānāpuṣpopaśobhitam &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17000214 (0.064):
nānādrumalatākīrṇaṃ nānāpuṣpopaśobhitam // NsP_7.46 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17008571 (0.064):
nānādrumalatākīrṇaṃ nānāpuṣpasamākulam // NsP_24.37 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17011582 (0.064):
nānādrumalatākīrṇaṃ nānāpuṣpopaśobhitam // NsP_30.21 //
nānyathā vadham arhati Par_12.79(78)b / nānyo doṣo 'sti vai dvije Par_3.26b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9017697 (0.0):
nānyodaryo dhanaṃ haret Yj_2.139b / nānyo doṣo 'sti vai dvije Par_3.26b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983354 (0.0):
saṃparkāj jāyate doṣo nānyo doṣo 'sti vai dvije /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578642 (0.062):
Par3.26ab/.samparkāj.jāyate.doṣo.na.anyo.doṣo.asti.vai.dvije./ / Par3.26cd/.tasmāt.sarva.prayatnena.samparkaṃ.varjayed.budhaḥ.//
nāmadhārakavipras tu Par_3.6c / nāraṃ tu kuṇapaṃ kākaṃ Par_11.42a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9017996 (0.015):
nārado likuco naṭaḥ Ang_1.519d / nāraṃ tu kuṇapaṃ kākaṃ Par_11.42a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988621 (0.023):
asthicarmādi patitaṃ pītvāmedhyā apo dvijaḥ // Par_11.41 // / nāraṃ tu kuṇapaṃ kākaṃ viḍvarāhakharoṣṭrakam /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303592 (0.064):
yo veṣṭitaśirā bhuṅkte Par_1.59a / yo vai samācared vipraḥ Par_4.9a
nāvaḥ panthās tṛṇāni ca Par_7.34b / nāśayet tasya duṣkṛtam Par_8.9d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9018212 (0.023):
nāśayanty āśu pāpāni Mn_11.245[244M]c / nāśayet tasya duṣkṛtam Par_8.9d / nāśuciḥ sā tatas tena Par_7.17a
nāśuciḥ sā tatas tena Par_7.17a / nāśaucaṃ nodakakriyā Par_3.14d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9018214 (0.0):
nāśayanty āśu pāpāni Mn_11.245[244M]c / nāśayet tasya duṣkṛtam Par_8.9d / nāśuciḥ sā tatas tena Par_7.17a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9018228 (0.0):
nāśucī rāhutārakāḥ Yj_1.135d / nāśaucaṃ nodakakriyā Par_3.14d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983188 (0.0):
na teṣām agnisaṃskāro nāśaucaṃ nodakakriyā (I,2, p. 237) // Par_3.14 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299562 (0.047):
tāvat saṃvasate bahiḥ Par_10.21d / tāvat syād aśucir vipro Par_3.28c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304560 (0.051):
śūdrāṇāṃ nopavāsaḥ syāc Par_11.27a / śūdrād apy aśucir bhavet Par_8.24b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983676 (0.051):
ṣaṣṭhīr varṣasahasrāṇi narakaṃ pratipadyate (II,1, p. 19) // Par_4.2 // / nāśaucaṃ nodakaṃ nāgniṃ nāśrupātaṃ ca kārayet /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297513 (0.053):
ekā ced bahubhiḥ kācid Par_9.49a / ekāham aśucir bhūtvā Par_3.43c
nāśaucaṃ nodakaṃ nāgniṃ Par_4.3a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9018232 (0.0):
nāśucī rāhutārakāḥ Yj_1.135d / nāśaucaṃ nodakakriyā Par_3.14d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983188 (0.0):
na teṣām agnisaṃskāro nāśaucaṃ nodakakriyā (I,2, p. 237) // Par_3.14 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983679 (0.0):
ṣaṣṭhīr varṣasahasrāṇi narakaṃ pratipadyate (II,1, p. 19) // Par_4.2 // / nāśaucaṃ nodakaṃ nāgniṃ nāśrupātaṃ ca kārayet /
nāśrupātaṃ ca kārayet Par_4.3b / nāsikābhedane tathā Par_9.28b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9018262 (0.026):
nāśramaḥ kāraṇaṃ dharme Yj_3.65a / nāśrupātaṃ ca kārayet Par_4.3b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983681 (0.044):
nāśaucaṃ nodakaṃ nāgniṃ nāśrupātaṃ ca kārayet /
nāsikye padahīnaṃ tu Par_9.29c / nimittāni vadhasya ṣaṭ Par_9.31d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9018316 (0.022):
nāsikā locane jihvā tvak Yj_3.91c / nāsikye padahīnaṃ tu Par_9.29c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9019160 (0.060):
nimittaṃ tatra vidyate Ang_2,10.3d / nimittāni vadhasya ṣaṭ Par_9.31d
niyataṃ svargagāminā Par_12.[82](81)d / nirayaṃ yānty asaṃśayaṃ Par_2.15b
nirāśās te nivartante Par_12.13a / nirāśāḥ pitaras tathā Par_12.43(42)d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9019411 (0.0):
nirāyā vyayavantaś ca Yj_2.268c / nirāśās te nivartante Par_12.13a / nirāśāḥ pitaras tathā Par_12.43(42)d
nirjitya parasainyāni Par_1.61c / nirṇetāraś ca sarvadā Par_1.20d
nirdiṣṭaṃ pañcagavyaṃ tu Par_11.28c / nirdoṣaṃ yo 'bhighātayet Par_6.17b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9019563 (0.028):
nirdoṣaṃ prathitaṃ yat tu K_297a / nirdoṣaṃ yo 'bhighātayet Par_6.17b
nirmanthya praṇavena tu Par_11.36d / nirvapet pañca yajñāṃś ca Par_2.6c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301289 (0.048):
pañcayajñaratāś ca ye Par_8.21b / pañcayajñān na nirvapet Par_11.47d
nivartanīyo nṛpasaṃniyuktaiḥ Par_9.48d / nivartante dvijātīnāṃ Par_12.3c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9019737 (0.026):
nirhetiṃ parasaṃgatam Yj_1.326b / nivartanīyo nṛpasaṃniyuktaiḥ Par_9.48d / nivartanīyo nṛpasaṃniyuktaiḥ YSS_1.55d
niśi bandhaniruddheṣu Par_9.42a / niṣiddhācaraṇasya ca Par_12.60(59)b
niṣkṛtir na vidhīyate Par_10.26d / niṣpannasarvagātras tu Par_9.16a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986829 (0.064):
tripāde govṛṣaṃ dadyāc caturthe godvayaṃ smṛtam // Par_9.15 // / niṣpannasarvagātras tu dṛśyate vā sacetanaḥ /
nīcakarmapravartakam Par_11.14b / nṛtyagītair alaṃkṛtam Par_1.7d
necchantī pāpakarmabhiḥ Par_10.25b / netarais tu sahasraśaḥ Par_8.7d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9020400 (1.192):
necchantī dvis tad āvahet Nar_6.20b / necchantī pāpakarmabhiḥ Par_10.25b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986117 (0.028):
sa dharmeti vijñeyo netarais tu sahasraśaḥ (II,1, p. 212) // Par_8.7 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9020423 (0.061):
netarāv iti niścayaḥ Mn_10.1d / netarais tu sahasraśaḥ Par_8.7d
naikagrāmīṇam atithiṃ Par_1.42a / naiva gacchati kartāraṃ Par_8.10a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9020477 (0.0):
naikagrāmīṇam atithiṃ Mn_3.103[93M]a / naikagrāmīṇam atithiṃ Par_1.42a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9020639 (0.0):
nairṛtyāṃ cotsṛjet tanum Yj_3.259d / naiva gacchati kartāraṃ Par_8.10a / naiva gacchati kartāraṃ Ang_2,6.10a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986148 (0.0):
evaṃ pariṣadādeśān nāśayet tasya duṣkṛtam (II,1, p. 213) // Par_8.9 // / naiva gacchati kartāraṃ naiva gacchati parṣadam /
Angirasasmrti (angirsau.htm.txt) 13193367 (0.036):
dharmaṃ pṛcchāmi tattvena % tatpāpaṃ kva nu tiṣṭhati // Ang_2,6.9 // / naiva gacchati kartāraṃ $ naiva gacchati pārṣadam &
Angirasasmrti (angirsiu.htm.txt) 7027017 (0.036):
naiva gacchati kartāraṃ Ang_2,6.10a / naiva gacchati pārṣadam Ang_2,6.10b
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4729035 (0.036):
dharmaṃ pṛcchāmi tattvena tatpāpaṃ kva nu tiṣṭhati // Ang_2,6.9 // / naiva gacchati kartāraṃ naiva gacchati pārṣadam /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21982456 (0.038):
atithiṃ taṃ vijānīyān nātithiḥ pūrvam āgataḥ (I,1, p. 396) // Par_1.41 // / naikagrāmīṇam atithiṃ saṃgṛhṇīta kadācana /
naiva gacchati parṣadam Par_8.10b / nocchiṣṭaṃ kṛmidūṣitam Par_6.38b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9020755 (0.0):
nocchiṣṭaṃ kurvate mukhyā Mn_5.141[139M]a / nocchiṣṭaṃ kṛmidūṣitam Par_6.38b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9020644 (0.025):
naiva gacchati kartāraṃ Par_8.10a / naiva gacchati kartāraṃ Ang_2,6.10a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986149 (0.031):
evaṃ pariṣadādeśān nāśayet tasya duṣkṛtam (II,1, p. 213) // Par_8.9 // / naiva gacchati kartāraṃ naiva gacchati parṣadam /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984969 (0.064):
bhāvaduṣṭaṃ na bhuñjīta nocchiṣṭaṃ kṛmidūṣitam /
nocchiṣṭaṃ dharmato viduḥ Par_7.33d / nocchiṣṭaṃ manur abravīt Par_7.31d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9020760 (0.0):
nocchiṣṭaṃ kṛmidūṣitam Par_6.38b / nocchiṣṭaṃ dharmato viduḥ Par_7.33d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9020773 (0.0):
nocchiṣṭaṃ dharmato viduḥ Par_7.33d / nocchiṣṭaṃ na haviṣkṛtam Mn_4.80b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985924 (0.019):
medhyāmedhyaṃ spṛśanto 'pi nocchiṣṭaṃ manur abravīt (II,1, p. 185) // / Par_7.31 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985940 (0.019):
bhuktocchiṣṭaṃ tathā snehaṃ nocchiṣṭaṃ manur abravīt (II,1, p. 186) //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302766 (0.048):
bhojayet snātakān dvijaḥ Par_2.5d / bhojyaṃ tan manur abravīt Par_11.19d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985953 (0.053):
madhuparke ca some ca nocchiṣṭaṃ dharmato viduḥ // Par_7.33 //
nocchiṣṭaṃ manur abravīt Par_7.32d / nyāyavartī subuddhimān Par_12.45(44)d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9020773 (0.0):
nocchiṣṭaṃ na haviṣkṛtam Mn_4.80b / nocchiṣṭaṃ manur abravīt Par_7.31d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9020946 (1.192):
nyāyamārgād apetaṃ tu K_076a / nyāyavartī subuddhimān Par_12.45(44)d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985923 (0.034):
medhyāmedhyaṃ spṛśanto 'pi nocchiṣṭaṃ manur abravīt (II,1, p. 185) // / Par_7.31 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985939 (0.034):
bhuktocchiṣṭaṃ tathā snehaṃ nocchiṣṭaṃ manur abravīt (II,1, p. 186) // / Par_7.32 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21989446 (0.037):
poṣyavargārthasiddhyarthaṃ nyāyavartī subuddhimān (II,2, p. 33) // / Par_12.45(44) //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302766 (0.048):
bhojayet snātakān dvijaḥ Par_2.5d / bhojyaṃ tan manur abravīt Par_11.19d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297272 (0.048):
iti vyāsaḥ suto 'bravīt Par_1.4d / ity evaṃ manur abravīt Par_4.18d
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9585678 (0.056):
Par12.45cd(44cd)/.poṣya.varga.artha.siddhy.arthaṃ.nyāya.vartī.subuddhimān.// / Par12.46ab(45ab)/.nyāya.upārjita.vittena.kartavyaṃ.hy.ātma.rakṣaṇaṃ./
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8975345 (0.058):
ityevaṃ dakṣiṇe haste Ang_1.776c / ity evaṃ manur abravīt Par_4.18d / ity evaṃ manur abravīt Par_12.38(37)d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9005384 (0.059):
dadyād ity abravīn manuḥ K_792d / dadyād ity abravīn manuḥ Par_9.26d
nyāyopārjitavittena Par_12.46(45)a / pakvaṃ vipragṛhe bhuktaṃ Par_11.19c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9021071 (0.020):
pakvamannaṃ tu garhitam Ang_2,9.9b / pakvaṃ vipragṛhe bhuktaṃ Par_11.19c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21989447 (0.020):
poṣyavargārthasiddhyarthaṃ nyāyavartī subuddhimān (II,2, p. 33) // / Par_12.45(44) // / nyāyopārjitavittena kartavyaṃ hy ātmarakṣaṇam /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9585679 (0.056):
Par12.45cd(44cd)/.poṣya.varga.artha.siddhy.arthaṃ.nyāya.vartī.subuddhimān.// / Par12.46ab(45ab)/.nyāya.upārjita.vittena.kartavyaṃ.hy.ātma.rakṣaṇaṃ./
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9020986 (0.060):
nyāyenāpi parājitaḥ Yj_2.306b / nyāyopārjitavittena Par_12.46(45)a
pakvānnasvāmināv ubhau Par_1.51b / pakveṣṭakacitāni ca Par_7.34d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9021082 (1.192):
pakvānnavarja viprebhyo Ang_2,8.10a / pakvānnasvāmināv ubhau Par_1.51b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9021108 (0.055):
pakveṣṭakacitāni ca Par_7.34d / pakveṣṭakacitāni ca YS78v_52d / pakṣadvayaṃ sādhayed yā K_222e
pakṣasaṃkhyāpramāṇena Par_4.13c / pakṣiṇāṃ caiva sarveṣām Par_6.8c
paṅktāv ucchiṣṭabhojane Par_11.8b / pañcagavyam ṛcā pūtaṃ Par_11.33c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9021273 (0.039):
pañca kḷptā mahāyajñāḥ Mn_3.69[59M]c / pañcagavyam ṛcā pūtaṃ Par_11.33c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9021227 (0.058):
paṅkeṣu vṛṣalīpatiḥ YSS_2.69d / paṅktāv ucchiṣṭabhojane Par_11.8b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9021282 (0.063):
pañcagavyasya prāśanam Ang_2,8.20b / pañcagavyaṃ ca kurvīta Par_12.4c / pañcagavyaṃ ca śodhanam Par_10.39d
pañcagavyaṃ ca kurvīta Par_12.4c / pañcagavyaṃ ca śodhanam Par_10.39d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9021290 (0.0):
pañcagavyasya prāśanam Ang_2,8.20b / pañcagavyaṃ ca kurvīta Par_12.4c
pañcagavyaṃ pibec chūdro Par_11.3a / pañcagavyaṃ yathāvidhi Par_11.35b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9021291 (0.0):
pañcagavyasya prāśanam Ang_2,8.20b / pañcagavyaṃ ca kurvīta Par_12.4c / pañcagavyaṃ ca śodhanam Par_10.39d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988076 (0.029):
śūdro 'py evaṃ yadā bhuṅkte prājāpatyaṃ samācaret (II,1, p. 374) // / Par_11.2 // / pañcagavyaṃ pibec chūdro brahmakūrcaṃ pibed dvijaḥ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9021322 (0.036):
pañcagavyena śudhyati Par_3.43d / pañcagavyena śudhyati Par_6.21d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17397646 (0.051):
sarve cānte vratasya pañcagavyaṃ pibeyuḥ // Vi_54.6 // / pañcagavyaṃ pibec chūdro brāhmaṇas tu surāṃ pibet /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9021299 (0.063):
pañcagavyaṃ yathāvidhi Par_11.35b / pañcagavyaṃ viśodhanam Mn_11.165[164M]d / pañcagavyena śuddhiḥ syād YS182v_3.49c
pañcagavyena śudhyati Par_3.43d / pañcagavyena śudhyati Par_6.21d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9021324 (0.0):
pañcagavyena śuddhyati YS78v_41d / pañcagavyena śudhyati Par_3.43d / pañcagavyena śudhyati Par_6.21d
pañcagavyena śudhyati Par_7.4b / pañcagavyena śudhyati Par_7.21b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9021324 (0.0):
pañcagavyena śuddhyati YS78v_41d / pañcagavyena śudhyati Par_3.43d / pañcagavyena śudhyati Par_6.21d
pañcagavyena śudhyati Par_11.10d / pañcagavyena secayet Par_10.36d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9021316 (0.0):
pañcagavyena śuddhyati YS78v_41d / pañcagavyena śudhyati Par_3.43d / pañcagavyena śudhyati Par_6.21d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9021324 (0.0):
pañcagavyena śudhyati Par_7.4b / pañcagavyena śudhyati Par_7.21b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9021348 (0.013):
pañcagavyena śudhyati Ang_2,9.16d / pañcagavyena secayet Par_10.36d
pañca trayo vā dharmajñāḥ Par_8.12c / pañca pūrvaṃ mayā proktās Par_8.14a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9021408 (0.026):
pañca piṇḍān anuddhṛtya Yj_1.159a / pañca pūrvaṃ mayā proktās Par_8.14a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9021358 (0.026):
pañcagrāmī bahiḥ krośād Yj_2.272c / pañca trayo vā dharmajñāḥ Par_8.12c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986201 (0.032):
vedavrateṣu snātānām eko 'pi pariṣad bhavet // Par_8.13 // / pañca pūrvaṃ mayā proktās teṣāṃ cāsaṃbhave trayaḥ /
pañcamāṣān pradāya tu Par_6.50b / pañca medhre tu vinyaset Par_5.17d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9021449 (0.0):
pañcamādi yathākramam Ang_1.1008b / pañcamāṣān pradāya tu Par_6.50b / pañca medhre tu vinyaset Par_5.17d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984359 (0.045):
dadyād aṣṭau vṛṣaṇayoḥ pañca medhre tu vinyaset // Par_5.17 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9021564 (0.062):
pañca sapta daśaiva vā Par_9.11d / pañcasaptārṣakaṃ vaitan Ang_1.347a / pañca saṃtapane gāvaḥ Par_9.25a
pañcamo vātmavaṃśajaḥ Par_3.8d / pañcayajñaratāś ca ye Par_8.21b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9021478 (0.026):
pañcayajñakriyāparam Yj_3.310b / pañcayajñaratāś ca ye Par_8.21b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983102 (0.061):
dāyād vicchedam āpnoti pañcamo vātmavaṃśajaḥ (I,2, p. 221) // Par_3.8 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9021462 (0.064):
pañcamo nopapadyate Mn_9.186d / pañcamo vātmavaṃśajaḥ Par_3.8d
pañcayajñān na nirvapet Par_11.47d / pañcayajñān svayaṃ kṛtvā Par_11.48c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9021484 (0.016):
pañcayajñavidhānaṃ ca Mn_3.67[57M]c / pañcayajñān na nirvapet Par_11.47d / pañcayajñān na hāpayet Mn_5.169[167M]b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301113 (0.048):
nirmanthya praṇavena tu Par_11.36d / nirvapet pañca yajñāṃś ca Par_2.6c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9021495 (0.060):
pañcayajñān svayaṃ kṛtvā Par_11.48c / pañcayojanaparyanta Ang_1.941a
pañca sapta daśaiva vā Par_9.11d / pañca saṃtapane gāvaḥ Par_9.25a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9021567 (5.960):
pañcaviṃśatyādito vai Ang_1.933c / pañca sapta daśaiva vā Par_9.11d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9006259 (0.038):
daśeśo viṃśatīśine Mn_7.116[117M]d / daśaikapañcasaptāha Yj_2.177a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300158 (0.056):
daśarātreṇa śudhyati Par_6.32d / daśa varṣāṇi pañca ca Par_1.45d / daśavarṣā bhavet kanyā Par_7.5a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297597 (0.056):
etair uddhṛtya hotavyaṃ Par_11.35a / etais tu gāvo na nibandhanīyā Par_9.33c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9021660 (0.064):
pañcāhaṃ vā daśāhaṃ vā Par_4.9c / pañcāhād vāhyam eva tu Nar_9.5b
pañcasv āpatsu nārīṇāṃ Par_4.30c / pañcāhaṃ vā daśāhaṃ vā Par_4.9c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9021661 (0.0):
pañcāhaṃ vā daśāhaṃ vā Par_4.9c / pañcāhād vāhyam eva tu Nar_9.5b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9021582 (0.046):
pañca snānasahasrāṇi Ang_1.222c / pañcasv āpatsu nārīṇāṃ Par_4.30c
pañcendriyaratā api Par_8.21d / pataṅgakṛmidardurāḥ Par_7.31b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9021857 (0.018):
paṇyeṣu prakṣipan hīnaṃ Yj_2.245c / pataṅgakṛmidardurāḥ Par_7.31b / patati hy upayann adhaḥ Mn_11.172[171M]d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9021670 (0.045):
pañcāhād vāhyam eva tu Nar_9.5b / pañcendriyaratā api Par_8.21d
pataty ardhaṃ śarīrasya Par_10.26a / patantam uddhareyus taṃ Par_6.35c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9021885 (0.038):
patanīyair upākrośais K_769e / patantam uddhareyus taṃ Par_6.35c / patanti narake 'śucau Par_1.56d
patanti narake 'śucau Par_1.56d / patanti narake 'śucau Par_5.25d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9021894 (0.0):
patanīyair upākrośais K_769e / patantam uddhareyus taṃ Par_6.35c / patanti narake 'śucau Par_1.56d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984470 (0.051):
bhavanty alpāyuṣas te vai patanti narake 'śucau // Par_5.25 // / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi prāṇihatyāsu niṣkṛtim /
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13525793 (0.059):
patanti narake 'dhamāḥ__Vdha_023.011 / patanti narake narāḥ__Vdha_023.006
patanti narake 'śucau Par_6.59b / patitādiṣv akāmataḥ Par_4.9b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9021895 (0.0):
patantam uddhareyus taṃ Par_6.35c / patanti narake 'śucau Par_1.56d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9021930 (0.0):
patitaḥ kūṭakārakaḥ Nar_1.167b / patitādiṣv akāmataḥ Par_4.9b / patitānām adhaḥ kramāt Par_12.54(53)d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984470 (0.051):
bhavanty alpāyuṣas te vai patanti narake 'śucau // Par_5.25 // / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi prāṇihatyāsu niṣkṛtim /
patitānām adhaḥ kramāt Par_12.54(53)d / patitānāṃ ca saṃbhāṣe Par_12.19c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9021935 (0.0):
patitādiṣv akāmataḥ Par_4.9b / patitānām adhaḥ kramāt Par_12.54(53)d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21989573 (0.042):
cāṇḍālasūtikodakyā- patitānām adhaḥ kramāt // Par_12.54(53) // / tataḥ saṃnidhimātreṇa sacailaṃ snānam ācaret /
patitārdhaśarīrasya Par_10.26c / patitāṃ paṅkamagnāṃ vā Par_8.34c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9021979 (0.0):
patitāyā bhavān yathā YS182v_4.47d / patitārdhaśarīrasya Par_10.26c / patitāṃ paṅkamagnāṃ vā Par_8.34c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9021986 (0.032):
patitāṃ paṅkamagnāṃ vā Par_8.34c / patitāṃ paṅkalagnaṃ vā Mn_11.112[111M]c / patitāṃ paṅkalagnāṃ vā Ang_2,11.6c
patitāṃ pāpakāriṇīm Par_10.29b / patimātṛgṛhaṃ yac ca Par_10.36a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9022033 (0.026):
patibhir devarais tathā Mn_3.55b / patimātṛgṛhaṃ yac ca Par_10.36a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9021989 (0.035):
patitāṃ paṅkalagnāṃ vā Ang_2,11.6c / patitāṃ pāpakāriṇīm Par_10.29b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987968 (0.039):
puṃso yadi gṛhe gacchet tad aśuddhaṃ gṛhaṃ bhavet (II,1, p. 360) // / Par_10.35 // / patimātṛgṛhaṃ yac ca jārasyaiva tu tad gṛham /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9021979 (0.063):
patitāṃ paṅkamagnāṃ vā Par_8.34c / patitāṃ paṅkalagnaṃ vā Mn_11.112[111M]c
patir anyo vidhīyate Par_4.30d / patyau jīvati kuṇḍaḥ syāt Par_4.23c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9022208 (0.0):
patyurmātrādibhiḥ saha Ang_1.975d / patyau jīvati kuṇḍaḥ syāt Par_4.23c
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2532954 (0.029):
patyā prītena caiva yat Mn_9.195b / patyau jīvati kuṇḍaḥ syān Mn_3.174[164M]c / patyau jīvati yaḥ strībhir Mn_9.200a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9022050 (0.053):
patir anyaḥ smṛto nāryā Nar_12.16c / patir anyo vidhīyate Par_4.30d
patyau jīvati yā nārī Par_4.17a / patraṃ vā kusumaṃ phalam Par_10.20b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983887 (0.009):
sā śunī jāyate mṛtvā sūkarī ca punaḥ punaḥ // Par_4.16 // / patyau jīvati yā nārī upoṣya vratam ācaret /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9022208 (0.024):
patyurmātrādibhiḥ saha Ang_1.975d / patyau jīvati kuṇḍaḥ syāt Par_4.23c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9022220 (0.028):
patyau jīvati yaḥ strībhir Mn_9.200a / patyau jīvati yā nārī Par_4.17a
pade pade yajñaphalam Par_3.39c / payaś ca tāmravarṇāyā Par_11.29c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9022358 (0.031):
padenānveṣaṇaṃ kuryur Nar_14.21c / pade pade yajñaphalam Par_3.39c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9022438 (0.049):
pannayugmadvayasya cet Ang_1.385b / payaś ca tāmravarṇāyā Par_11.29c
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20721471 (0.055):
13,109.051a anārto vyādhirahito gacched anaśanaṃ tu yaḥ / 13,109.051c pade pade yajñaphalaṃ sa prāpnoti na saṃśayaḥ
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1101362 (0.059):
gacched anaśanaṃ tu yaḥ__Vdha_056.027 / pade pade yajñaphalaṃ__Vdha_056.027
paranārīsutas tathā Par_4.28b / parapākanivṛttasya Par_11.45c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9022648 (0.0):
parapatnīṣu sarvāsu YSS_1.37Ac / parapākanivṛttasya Par_11.45c / parapākanivṛtto 'sau Par_11.48a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9022660 (0.029):
parapākaratas tu saḥ Par_11.49b / parapākaratasya ca Par_11.45d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988669 (0.032):
ekāhena tu vaiśyas tu śūdro naktena śudhyati / / parapākanivṛttasya parapākaratasya ca (II,1, p. 446) // Par_11.45 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9584780 (0.048):
Par11.45cd/.para.pāka.nivṛttasya.para.pāka.ratasya.ca.//
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9022630 (0.062):
paranārīsutas tathā Par_4.28b / parapatnī tu yā strī syād Mn_2.129a
parapākanivṛtto 'sau Par_11.48a / parapākaratas tu saḥ Par_11.49b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9022648 (0.0):
parapākanivṛttasya Par_11.45c / parapākanivṛtto 'sau Par_11.48a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9022661 (0.0):
parapākaratas tu saḥ Par_11.49b / parapākaratasya ca Par_11.45d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988668 (0.060):
ekāhena tu vaiśyas tu śūdro naktena śudhyati / / parapākanivṛttasya parapākaratasya ca (II,1, p. 446) // Par_11.45 //
parapākaratasya ca Par_11.45d / parapuṃsā vivarjitā Par_10.34d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9022660 (0.0):
parapākaratas tu saḥ Par_11.49b / parapākaratasya ca Par_11.45d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9022675 (0.0):
parapuṃsagatā hi yā YS182v_4.37d / parapuṃsā vivarjitā Par_10.34d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9022647 (0.054):
parapākanivṛttasya Par_11.45c / parapākanivṛtto 'sau Par_11.48a / parapākam abuddhayaḥ Mn_3.104[94M]b
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9583846 (0.060):
Par10.29cd/.brāhmaṇī.tu.yadā.gacchet.para.puṃsā.samanvitā.// / Par10.30ab/.sā.tu.naṣṭā.vinirdiṣṭā.na.tasya.āgamanaṃ.punaḥ./
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987876 (0.064):
brāhmaṇī tu yadā gacchet parapuṃsā samanvitā (II,1, p. 354) // Par_10.29 / sā tu naṣṭā vinirdiṣṭā na tasyāgamanaṃ punaḥ /
parapuṃsā samanvitā Par_10.29d / paramo dharma ucyate Par_1.64b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9022676 (0.0):
parapuṃsagatā hi yā YS182v_4.37d / parapuṃsā vivarjitā Par_10.34d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304900 (0.040):
sadyaḥ snātvā śucir bhavet Par_5.9d / sa dharmaḥ paramaḥ smṛtaḥ Par_8.26d
paraṃ sthānaṃ prayāsyati Par_3.32d / parākaḥ pañcame mataḥ Par_4.12b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983439 (0.033):
eṣa me maṇḍalaṃ bhittvā paraṃ sthānaṃ prayāsyati (I,2, p. 270) // Par_3.32 / yas tu bhagneṣu sainyeṣu vidravatsu samantataḥ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9023000 (0.052):
parākaṃ kṛcchram ācaret YSS_1.31d / parākaḥ pañcame mataḥ Par_4.12b
parānnenopajīvati Par_11.48d / parāśaramataṃ puṇyaṃ Par_1.36a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9023098 (0.0):
parā vyāhṛtayaḥ smṛtāḥ Ang_1.17b / parāśaramataṃ puṇyaṃ Par_1.36a / parāśaramahāmuniḥ Par_1.10b
parāśaramahāmuniḥ Par_1.10b / parāśaravaco yathā Par_2.2b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9023109 (0.0):
parā vyāhṛtayaḥ smṛtāḥ Ang_1.17b / parāśaramataṃ puṇyaṃ Par_1.36a / parāśaramahāmuniḥ Par_1.10b
parāśaravaco yathā Par_3.2d / parāśaravaco yathā Par_7.1b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9023109 (0.0):
parāśaramataṃ puṇyaṃ Par_1.36a / parāśaramahāmuniḥ Par_1.10b / parāśaravaco yathā Par_2.2b
parāśareṇa cāpy uktaṃ Par_1.34c / parāśarena pūrvoktā Par_6.1c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9023119 (0.0):
parāśaravyāsaśaṅkha Yj_1.5a / parāśareṇa cāpy uktaṃ Par_1.34c / parāśarena pūrvoktā Par_6.1c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9023109 (0.036):
parāśaramataṃ puṇyaṃ Par_1.36a / parāśaramahāmuniḥ Par_1.10b / parāśaravaco yathā Par_2.2b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9044415 (0.041):
yathā pakveṣu dhānyeṣu Nar_M1.55a / yathā parāśareṇoktaṃ Par_6.68a / yathā pūrvaṃ tathā punaḥ YS99v_42d
parityāgena mṛṇmayam Par_6.39d / paritrātā yadā gacchet Par_3.33c
parivittiḥ parivettā Par_4.25a / parivrāḍ brahmacāriṇām Par_1.52b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9023257 (0.034):
parivrajyā ca nityaśaḥ Mn_10.52d / parivrāḍ brahmacāriṇām Par_1.52b / parivrāḍ yogayuktaś ca Par_3.30c
parivrāḍ yogayuktaś ca Par_3.30c / pariṣattvaṃ na teṣv asti Par_8.15c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9023257 (0.0):
parivrajyā ca nityaśaḥ Mn_10.52d / parivrāḍ brahmacāriṇām Par_1.52b / parivrāḍ yogayuktaś ca Par_3.30c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9023286 (0.0):
pariṣattvamudāhṛtam Ang_2,4.6d / pariṣattvaṃ na teṣv asti Par_8.15c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9023297 (0.017):
pariṣattvaṃ na teṣv asti Par_8.15c / pariṣattvaṃ na teṣvasti Ang_2,4.8c
Angirasasmrti (angirsiu.htm.txt) 7027500 (0.036):
pariṣattvaṃ na teṣvasti Ang_2,4.8c / pariṣat saṃpadaścaiva Ang_2,3.7c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9023310 (0.048):
pariṣat sā prakīrtitā Par_8.14d / pariṣat sābhidhīyate Par_8.11d / pariṣat syād daśāvarā Mn_12.111d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986075 (0.060):
sahasraśaḥ sametānāṃ pariṣattvaṃ na vidyate (II,1, p. 209) // Par_8.4 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8978517 (0.061):
eko 'pi pariṣad bhavet Par_8.13d / eko 'pi pariṣadbhavet Ang_2,4.5f
pariṣattvaṃ na vidyate Par_8.4d / pariṣat sā prakīrtitā Par_8.12d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9023288 (0.0):
pariṣattvamudāhṛtam Ang_2,4.6d / pariṣattvaṃ na teṣv asti Par_8.15c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9023310 (5.960):
pariṣattvaṃ na teṣvasti Ang_2,4.8c / pariṣattvaṃ na vidyate Mn_12.114d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986075 (0.034):
sahasraśaḥ sametānāṃ pariṣattvaṃ na vidyate (II,1, p. 209) // Par_8.4 //
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2533229 (0.044):
pariṣattvaṃ na vidyate Mn_12.114d / pariṣat syād daśāvarā Mn_12.111d
Angirasasmrti (angirsiu.htm.txt) 7027500 (0.051):
pariṣattvaṃ na teṣvasti Ang_2,4.8c / pariṣat saṃpadaścaiva Ang_2,3.7c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8978517 (0.057):
eko 'pi pariṣad bhavet Par_8.13d / eko 'pi pariṣadbhavet Ang_2,4.5f
pariṣat sā prakīrtitā Par_8.14d / pariṣat sābhidhīyate Par_8.11d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9023311 (0.0):
pariṣattvaṃ na vidyate Par_8.4d / pariṣat saṃpadaścaiva Ang_2,3.7c / pariṣat sā prakīrtitā Par_8.12d
parṇapṛṣṭhe na bhuñjīta Par_12.44(43)c / paryaṅke saṃsthito 'pi vā Par_6.66d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9023482 (0.029):
parṇakṛcchra udāhṛtaḥ Yj_3.316d / parṇapṛṣṭhe na bhuñjīta Par_12.44(43)c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985367 (0.037):
pādukāstho na bhuñjīta paryaṅke saṃsthito 'pi vā (II,1, p. 138) // / Par_6.66 //
parṣad eṣā daśāvarā Par_8.27d / palam ekaṃ kuśodakam Par_11.31d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9023577 (0.0):
parṣadvacca vrataṃ smṛtam Ang_2,5.7d / palam ekaṃ kuśodakam Par_11.31d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988482 (0.037):
ghṛtam ekapalaṃ dadyāt palam ekaṃ kuśodakam // Par_11.31 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9023555 (0.053):
parṣadi brūhi tatsarvaṃ Ang_2,2.10c / parṣad eṣā daśāvarā Par_8.27d
palam ekaṃ pibet sarpis Par_4.8c / palaṃ ekaṃ ghṛtasya tu Par_6.38d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9023580 (0.0):
parṣadvacca vrataṃ smṛtam Ang_2,5.7d / palam ekaṃ kuśodakam Par_11.31d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9023589 (0.027):
palalaudanam eva ca Yj_1.287b / palaṃ ekaṃ ghṛtasya tu Par_6.38d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988482 (0.035):
ghṛtam ekapalaṃ dadyāt palam ekaṃ kuśodakam // Par_11.31 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984979 (0.040):
dadhikṣīrasya tripalaṃ palaṃ ekaṃ ghṛtasya tu (II,1, p. 120) // Par_6.38
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983763 (0.042):
ṣaṭpalaṃ tu pibed ambhas tripalaṃ tu payaḥ pibet / / palam ekaṃ pibet sarpis taptakṛcchraṃ vidhīyate // Par_4.8 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003236 (0.063):
tripalaṃ tu payaḥ pibet Par_4.8b / tripalaṃ tu susūkṣmāṇām Nar_9.14c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299762 (0.063):
tridinaṃ mārutāśanaḥ Par_8.39d / tripalaṃ tu payaḥ pibet Par_4.8b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298693 (0.063):
ghṛtakumbhaśatena ca Par_1.46b / ghṛtam ekapalaṃ dadyāt Par_11.31c
palāṇḍuvṛkṣaniryāsa- Par_11.9c / palāśānāṃ ca vṛntataḥ Par_5.15d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9023599 (0.042):
palaṃ suvarṇāś catvāraḥ Yj_1.364a / palāṇḍuvṛkṣaniryāsa Par_11.9c
pavitraṃ triṣu lokeṣu Par_11.38c / pavitraṃ pāpanāśanam Par_1.36b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9023656 (0.0):
pavitraṃ triṣu lokeṣu Par_11.38c / pavitraṃ duṣyatīty etad Mn_10.102c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9023643 (0.022):
pavitrapāṇir ācāntān Yj_1.226c / pavitraṃ triṣu lokeṣu Par_11.38c / pavitraṃ duṣyatīty etad Mn_10.102c
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16322463 (0.034):
pavitraṃ paridhīn api HV_30.24b / pavitraṃ pāpanāśanam **HV_App.I,40.173**53:1b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25089300 (0.034):
pavitraṃ paramaṃ hy etac HV_App.I,4.140a / pavitraṃ pāpanāśanam HV_App.I,40.173**53:1b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16867604 (0.037):
pavitraṃ ca pavitrāṇāṃ BrP_40.59a / pavitraṃ pāpanāśanam BrP_246.16d
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 648209 (0.058):
yathānukīrtanaṃ puṇyaṃ $ pavitraṃ pāpanāśanam / / **HV_App.I,40.173**53:1 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22133766 (0.058):
yathānukīrtanaṃ puṇyaṃ pavitraṃ pāpanāśanam / **HV_App.I,40.173**53:1
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988436 (0.060):
nirdiṣṭaṃ pañcagavyaṃ tu pavitraṃ pāpaśodhanam (II,1, p. 433) // Par_11.28
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3686542 (0.061):
ye paṭhanti mahāpuṇyaṃ pavitraṃ pāpanāśanam / / sarvakāmārthasiddhiṃ ca gamiṣyanti sukhāvatīm // BuSto_10.12 //
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13527044 (0.064):
pavitraṃ paramaṃ ca yat__Vdha_093.018 / pavitraṃ pāpanāśanam__Vdha_067.077 / pavitrāś ca niveditāḥ__Vdha_081.029
pavitraṃ pāpaśodhanam Par_11.28d / pavitrāṇi japed dvijaḥ Par_8.41d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9023657 (0.0):
pavitraṃ paramaṃ puṇyaṃ K_005c / pavitraṃ pāpanāśanam Par_1.36b / pavitraṃ pāpaśodhanam Par_11.28d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9023690 (0.025):
pavitrāṇi japet piṇḍān Yj_3.325c / pavitrāṇi japed dvijaḥ Par_8.41d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988437 (0.037):
nirdiṣṭaṃ pañcagavyaṃ tu pavitraṃ pāpaśodhanam (II,1, p. 433) // Par_11.28
pavitrāṃ vedamātaram Par_5.1d / paśuveṣyādigamane Par_10.14a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8992844 (0.047):
japed vai jātavedasam Par_6.15d / japed vai vedamātaram Par_8.30d / japed vyāhṛtipūrvikām Yj_1.23b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299067 (0.050):
japed vai jātavedasam Par_6.15d / japed vai vedamātaram Par_8.30d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987644 (0.051):
godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyāc chudhyate nātra saṃśayaḥ // Par_10.13 // / paśuveṣyādigamane mahiṣyuṣṭrīkapīs tathā /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9023757 (0.056):
paśuvṛddhikarīm api Mn_7.212[216M]b / paśuveṣyādigamane Par_10.14a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305569 (0.062):
snāto bhavati mānavaḥ Par_12.11d / snātvā japet sa gāyatrīṃ Par_5.1c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299059 (0.063):
japahomadayādānaiḥ Par_10.40c / japitvā pāvanīṃ devīṃ Par_9.35c / japed vai jātavedasam Par_6.15d
paścāt snānaṃ samācaret Par_2.4d / paścād dharmaṃ samācaret Par_7.36d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9023918 (0.019):
paścātsnānaṃ ca bodhitam Ang_1.678b / paścāt snānaṃ samācaret Par_2.4d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985993 (0.042):
rakṣed eva svadehādi- paścād dharmaṃ samācaret (II,1, p. 196) // Par_7.36
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9023971 (0.055):
paścād deśāntaraṃ gatāḥ K_743b / paścād dharmaṃ samācaret Par_7.36d / paścād dhāvaṃs tu dhāvataḥ Mn_2.196d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21982847 (0.059):
vāhayed divasasyārdhaṃ paścāt snānaṃ samācaret // Par_2.4 // / japyaṃ devārcanaṃ homaṃ svādhyāyaṃ caivam abhyaset /
pāṇinā muktabhājane Par_6.66b / pāṇipūrānnabhojanaḥ Par_11.54d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9024160 (0.027):
pāṇipūrānnabhojanaḥ Yj_3.319d / pāṇipūrānnabhojanaḥ Par_11.54d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988789 (0.028):
navāham atikṛcchrī syāt pāṇipūrānnabhojanaḥ (II,1, p. 459) // Par_11.54 //
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3294411 (0.063):
ayam evātikṛcchraḥ syāt pāṇipūrānnabhojanaḥ // Yj_3.319 //
pātaḥ pañcamaṣaṣṭhayoḥ Par_3.16b / pādaprakṣālanena ca Par_1.43d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9024337 (0.052):
pādaprakṣālanena ca Par_1.43d / pādaprakṣālane bhavet Ang_1.781b / pādam utpannamātre tu YS99v_43a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9024228 (0.059):
pātaḥ pañcamaṣaṣṭhayoḥ Par_3.16b / pātityaṃ tu pracakṣate YSS_2.63d
pādam ekam anantarā Par_7.13b / pādam ekam anantarā Par_7.14b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9024352 (0.0):
pādam utpannamātre tu YS99v_43a / pādam ekam anantarā Par_7.13b
pādahīnaṃ caret pūrvā Par_7.14a / pādaṃ pādaṃ tu hatyāyāś Par_9.49c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9024429 (0.0):
pādaṃ pādam ajāvike Yj_2.174d / pādaṃ pādam adūduhat Mn_2.77b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985675 (0.0):
spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ brāhmaṇī vaiśyajā tathā // Par_7.13 // / pādahīnaṃ caret pūrvā pādam ekam anantarā /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9024402 (0.022):
pādasparśe tathaiva ca K_751b / pādahīnaṃ caret pūrvā Par_7.14a
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844180 (0.040):
spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ $ brāhmaṇī vaiśyinī tathā & / pādahīnaṃ caret pūrvā % pādam ekaṃ tathottarā // YS182v_3.67 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382293 (0.040):
spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ brāhmaṇī vaiśyinī tathā / / pādahīnaṃ caret pūrvā pādam ekaṃ tathottarā // YS182v_3.67 //
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314513 (0.063):
pādahīnaṃ caret pūrvā % pādārddhan tu tathottarā // YS78v_59 //
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663572 (0.063):
pādahīnaṃ caret pūrvā pādārddhan tu tathottarā // YS78v_59 //
pādaṃ śūdras tad ācaret Par_6.29d / pādaṃ hastena saṃspṛśet Par_6.65d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9024429 (0.0):
pādaṃ pādaṃ tu hatyāyāś Par_9.49c / pādaṃ śūdras tad ācaret Par_6.29d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985352 (0.050):
bhuñjānaś caiva yo vipraḥ pādaṃ hastena saṃspṛśet // Par_6.65 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984852 (0.059):
tadardhaṃ tu cared vaiśyaḥ pādaṃ śūdras tad ācaret (II,1, p. 113) // / Par_6.29 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9024437 (0.062):
pādaṃ śūdras tad ācaret Par_6.29d / pādaṃ śūdrasya dāpayet YS182v_1.11d
pādāṅgulīṣu ṣaḍ dadyād Par_5.18c / pādukāstho na bhuñjīta Par_6.66c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9024486 (0.031):
pādāṃśāpacayaḥ kramāt Nar_9.9b / pādukāstho na bhuñjīta Par_6.66c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9024458 (0.045):
pādaḥ sākṣiṇam ṛcchati Nar_M3.11b / pādāṅgulīṣu ṣaḍ dadyād Par_5.18c
pāde 'ṅgaromavapanaṃ Par_9.14a / pāde vastrayugaṃ caiva Par_9.15a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9024496 (0.0):
pāduketi rājoktaṃ tad Nar_M2.35c / pāde 'ṅgaromavapanaṃ Par_9.14a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986796 (0.047):
pādonaṃ vratam uddiṣṭaṃ hatvā garbham acetanam // Par_9.13 // / pāde 'ṅgaromavapanaṃ dvipāde śmaśruṇo 'pi ca /
pādonaṃ vratam uddiṣṭaṃ Par_9.13c / pānīyeṣu vipannānāṃ Par_9.39c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9024526 (0.0):
pādonaṃ kṛcchram ācaṣṭe YS99v_43c / pādonaṃ vratam uddiṣṭaṃ Par_9.13c
pāpaṃ naśyati toyavat Par_8.10d / pāpaṃ vā śubhakarmaṇām Par_3.40b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9024641 (0.0):
pāpaṃ na kṣīyate hantur YS99v_58c / pāpaṃ naśyati toyavat Par_8.10d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986159 (0.034):
mārutārkādisamyogāt pāpaṃ naśyati toyavat (II,1, p. 214) // Par_8.10 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9024650 (0.045):
pāpaṃ martyo na cā ' 'caret Ang_1.101b / pāpaṃ vā śubhakarmaṇām Par_3.40b / pāpaṃ steyakṛtaṃ dvijaḥ Mn_11.102[101M]b
pāpo vā yadi caṇḍālo Par_1.58a / pārāvatakapiñjalau Par_6.8b
pāśako matsyaghātī ca Par_2.9c / pāśacchedakarāś ca ye Par_4.5d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9025007 (0.0):
pāvyate yair dvijottamaiḥ Mn_3.183[173M]b / pāśako matsyaghātī ca Par_2.9c / pāśacchedakarāś ca ye Par_4.5d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983717 (0.038):
anye ye vānugantāraḥ pāśacchedakarāś ca ye // Par_4.5 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983689 (0.059):
voḍhāro 'gnipradātāraḥ pāśacchedakarās tathā (II,1, p. 23) // Par_4.3 //
pāśacchedakarās tathā Par_4.3d / pāśalagnāgnidagdhāsu Par_9.34c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9025007 (0.0):
pāśako matsyaghātī ca Par_2.9c / pāśacchedakarāś ca ye Par_4.5d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9025017 (0.026):
pāśam ekaṃ pramucyate Nar_1.187b / pāśalagnāgnidagdhāsu Par_9.34c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983717 (0.038):
anye ye vānugantāraḥ pāśacchedakarāś ca ye // Par_4.5 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983689 (0.054):
voḍhāro 'gnipradātāraḥ pāśacchedakarās tathā (II,1, p. 23) // Par_4.3 //
pāṣāṇe tu punar gharṣaḥ Par_7.27a / pāṣāṇenātha daṇḍena Par_9.17a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9025078 (0.0):
pāṣāṇe tu punar gharṣaḥ Par_7.27a / pāṣāṇenātha daṇḍena Par_9.17a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985859 (0.043):
maṇipāṣāṇapātrāṇīty etān prakṣālayej jalaiḥ (II,1, p. 174) // Par_7.26 // / pāṣāṇe tu punar gharṣaḥ śuddhir evam udāhṛtā /
piṅgalākurarasya ca Par_6.7b / piṇḍasthe pādam ekaṃ tu Par_9.13a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9025193 (0.0):
piṇḍayajñāvṛtā deyaṃ Yj_3.16c / piṇḍasthe pādam ekaṃ tu Par_9.13a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986778 (0.0):
pūrvaṃ vyādhyupasṛṣṭaś cet prāyaścittaṃ na vidyate (II,1, p. 263) // / Par_9.12 // / piṇḍasthe pādam ekaṃ tu dvau pādau garbhasaṃmite /
pitaras tarpitās tena Par_12.14c / pitaras tasya nāśnanti Par_1.45c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9025288 (0.042):
piṇyākācāmatakrāmbu Yj_3.321a / pitaraś caiva sādhyāś ca Mn_12.49c / pitaras tarpitās tena Par_12.14c
pitṛdārān samāruhya Par_10.12a / pitṛvyaputraḥ sāpatnaḥ Par_4.28a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9025719 (0.037):
pitṛtvaṃ mātari gatam Ang_1.424a / pitṛdārān samāruhya Par_10.12a / pitṛdevamanuṣyāṇāṃ Mn_12.94a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9025974 (0.061):
pitṛvyapatnyādīnāṃ syāt Ang_1.425a / pitṛvyaputraḥ sāpatnaḥ Par_4.28a
pibataḥ patitaṃ toyaṃ Par_11.40a / pibantaṃ caiva vatsakam Par_8.33d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9026416 (0.024):
pibantaṃ caiva vatsakam Par_8.33d / pibantaṃ caiva vatsakam Ang_2,11.8d / pibanti pitaraḥ svayam Par_7.6b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9026403 (0.045):
pitḥn devān prākṛtānvai Ang_1.774c / pibataḥ patitaṃ toyaṃ Par_11.40a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986474 (0.064):
bhakṣayantīṃ na kathayet pibantaṃ caiva vatsakam // Par_8.33 // / pibantīṣu pibet toyaṃ saṃviśantīṣu saṃviśet /
pibanti pitaraḥ svayam Par_7.6b / pibantīṣu pibet toyaṃ Par_8.34a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9026424 (0.0):
pibantaṃ caiva vatsakam Par_8.33d / pibantaṃ caiva vatsakam Ang_2,11.8d / pibanti pitaraḥ svayam Par_7.6b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9002723 (0.032):
toyaṃ pibati vaktreṇa Par_12.56(55)c / toyaṃ vāpi pibed yadi Par_9.12b / toyaṃ vāpi pibed yadi YS99v_47b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9026433 (0.047):
pibaṃstadvidhinā rudan Ang_1.200b / pibec ca praṇavena tu Par_11.37b / pibetpānīyamajñānād Ang_2,8.19c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986476 (0.060):
bhakṣayantīṃ na kathayet pibantaṃ caiva vatsakam // Par_8.33 // / pibantīṣu pibet toyaṃ saṃviśantīṣu saṃviśet /
pibec ca praṇavena tu Par_11.37b / pītaṃ syād udakaṃ yadi Par_11.43d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9026529 (0.0):
pītamātṛstanaraso Ang_1.301c / pītaṃ syād udakaṃ yadi Par_11.43d / pītvā kūpagataṃ jalam Par_6.26b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9026433 (0.026):
pibaṃstadvidhinā rudan Ang_1.200b / pibec ca praṇavena tu Par_11.37b / pibetpānīyamajñānād Ang_2,8.19c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9002723 (0.039):
toyaṃ pibati vaktreṇa Par_12.56(55)c / toyaṃ vāpi pibed yadi Par_9.12b / toyaṃ vāpi pibed yadi YS99v_47b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8993029 (0.059):
jalaṃ dadhi payaḥ pibet Par_6.30b / jalaṃ piben nāñjalinā Yj_1.138a
pītvā kūpagataṃ jalam Par_6.26b / pītvā cāndrāyaṇaṃ caret Par_11.40d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9026538 (0.0):
pītaṃ syād udakaṃ yadi Par_11.43d / pītvā kūpagataṃ jalam Par_6.26b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302685 (0.053):
bhuktocchiṣṭaṃ tathā snehaṃ Par_7.32c / bhuktvā cāndrāyaṇaṃ caret Par_1.51d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984798 (0.054):
caṇḍālabhāṇḍasaṃspṛṣṭaṃ pītvā kūpagataṃ jalam / / gomūtrayāvakāhāras trirātrāc chuddhim āpnuyāt (II,1, p. 112) // Par_6.26
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988602 (0.061):
apeyaṃ tad vijānīyāt pītvā cāndrāyaṇaṃ caret (II,1, p. 440) // Par_11.40
pītvāmedhyā apo dvijaḥ Par_11.41d / pītvā salilam agrajaḥ Par_6.25b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9026556 (0.0):
pītvā bhūmigataṃ jalam YS182v_1.8b / pītvāmedhyā apo dvijaḥ Par_11.41d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9026572 (0.0):
pītvā sakṛt sutaptaṃ ca YS99v_38c / pītvā salilam agrajaḥ Par_6.25b / pīyūṣaṃ śvetalaśunaṃ Par_11.9a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9026538 (0.034):
pītvā cāndrāyaṇaṃ caret Par_11.40d / pītvāpaḥ pratigṛhya ca YS99v_34b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988618 (0.035):
asthicarmādi patitaṃ pītvāmedhyā apo dvijaḥ // Par_11.41 //
pīyūṣaṃ śvetalaśunaṃ Par_11.9a / puṇyatīrthe 'nārdraśiraḥ Par_12.63(62)c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9026574 (0.0):
pītvā salilam agrajaḥ Par_6.25b / pīyūṣaṃ śvetalaśunaṃ Par_11.9a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9026608 (0.0):
puṇyakṣetreṣu niyataṃ Ang_1.210a / puṇyatīrthe 'nārdraśiraḥ Par_12.63(62)c
puṇyatīrthopaśobhitaṃ Par_1.6d / puṇyaṃ gatvā tu sāgaram Par_12.69(68)d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9026611 (0.0):
puṇyatīrthe 'nārdraśiraḥ Par_12.63(62)c / puṇyatīrthopaśobhitaṃ Par_1.6d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9026628 (0.026):
puṇyasthāne surālaye Yj_2.228b / puṇyaṃ gatvā tu sāgaram Par_12.69(68)d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21989780 (0.041):
eteṣu khyāpayann enaḥ puṇyaṃ gatvā tu sāgaram (II,2, p. 52) // / Par_12.69(68) //
putrajanmani yajñe ca Par_12.26(25)a / punarāgamanaṃ bhavet Par_10.32b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300786 (0.022):
na jñāyate yasya hato 'bhighātāt Par_9.48b / na tadvacanam anyathā Par_6.63b / na tasyāgamanaṃ punaḥ Par_10.30b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9026696 (0.043):
putragrahaḥ prakathito Ang_1.403a / putrajanmani yajñe ca Par_12.26(25)a / putratulyāṃśabhāginī K_851d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9014030 (0.047):
na tasya haraṇaṃ punaḥ Nar_18.46d / na tasyāgamanaṃ punaḥ Par_10.30b
punar icchati ced enāṃ Par_12.57(56)c / punar dahet svāgninā tu Par_5.13a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9027179 (0.0):
punar dahet svāgninā tu Par_5.13a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984291 (0.0):
dagdhāsthīni punar gṛhya kṣīraiḥ prakṣālayed dvijaḥ (II,1, p. 70) // / Par_5.12 // / punar dahet svāgninā tu svatantreṇa pṛthak pṛthak /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9027153 (1.192):
punar āsādya tat samam K_885b / punar icchati ced enāṃ Par_12.57(56)c
punar maraṇajanmanī Par_3.28b / punar lepanakhātena Par_6.42a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9027231 (0.053):
punar maraṇajanmanī Mn_5.79[78M]b / punar maraṇajanmanī Par_3.28b / punar mām ity ṛcaṃ japet Mn_2.181d
punaḥ pratyāgate veśma Par_12.72(71)c / punaḥ saṃskārakarmaṇi Par_12.3d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9027403 (0.026):
punaḥsaṃskāra eva hi Ang_1.59b / punaḥsaṃskārakarmaṇi Mn_11.151[150M]d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9027351 (0.039):
punaḥ pākena sadyo vai Ang_1.972c / punaḥ pratyāgate veśma Par_12.72(71)c
punaḥ saṃskāram arhanti Par_12.2c / puṣpaṃ puṣpaṃ vicinuyān Par_1.62a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9027436 (0.057):
punaḥ saṃskāram arhanti Yj_3.255c / punaḥ saṃskāram arhanti Par_12.2c / punaḥ sīmāṃ vicārayet K_741d
puṃso yadi gṛhe gacchet Par_10.35c / pūjayet svāgatādinā Par_1.43b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9027839 (0.056):
puṃso yadi gṛhe gacchet Par_10.35c / puṃso yo 'rthadamaḥ smṛtaḥ K_487b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9027870 (0.058):
pūjayitvā mahīpatiḥ Yj_2.189d / pūjayet svāgatādinā Par_1.43b / pūjayed aśanaṃ nityam Mn_2.54a
pūyaśoṇitasaṃpūrṇe tv Par_4.2a / pūyaśoṇitasaṃbhave Par_6.48b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9027959 (0.0):
pūyaśoṇita sambhave YS78v_7b / pūyaśoṇitasaṃpūrṇe tv Par_4.2a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983662 (0.030):
udbadhnīyāt strī pumān vā gatir eṣā vidhīyate (II,1, p. 18) // Par_4.1 // / pūyaśoṇitasaṃpūrṇe tv andhe tamasi majjati /
pūrvasaṃkalpitaṃ dravyaṃ Par_3.27c / pūrvaṃ vyādhyupasṛṣṭaś cet Par_9.12c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9028334 (0.016):
pūrvaṃ yāmatrayaṃ naraiḥ Ang_1.282d / pūrvaṃ vyādhyupasṛṣṭaś cet Par_9.12c
pūrvoktasyārdham eva ca Par_6.45b / pūrvocchiṣṭaṃ tathaiva ca Par_11.4d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9028450 (0.042):
pūrveṣv api hi janmasu Mn_9.100b / pūrvoktasyārdham eva ca Par_6.45b / pūrvoktaṃ daṇḍam arhati Yj_2.161d
pṛthagdāraniketanāḥ Par_3.7b / pṛṣṭhe ca musalaṃ nyaset Par_5.20b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9028696 (1.192):
pṛṣṭhavāstuni kurvīta Mn_3.91[81M]a / pṛṣṭhe ca musalaṃ nyaset Par_5.20b / pṛṣṭhe vā pīḍito naraiḥ Par_9.7d
pṛṣṭhe vā pīḍito naraiḥ Par_9.7d / poṣyavargārthasiddhyarthaṃ Par_12.45(44)c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9028699 (0.0):
pṛṣṭhe ca musalaṃ nyaset Par_5.20b / pṛṣṭhe vā pīḍito naraiḥ Par_9.7d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9028791 (0.0):
poṣitaṃ stenakāryeṇa YSS_2.20c / poṣyavargārthasiddhyarthaṃ Par_12.45(44)c
prakṣipec ca dvijānale Par_8.23d / prakṣipyante yathodake Par_8.23b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986326 (0.049):
tathaiva kilbiṣaṃ sarvaṃ prakṣipec ca dvijānale (II,1, p. 227) // Par_8.23
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9029040 (0.057):
prakṣipanty anale 'psu vā Mn_3.261[251M]d / prakṣipec ca dvijānale Par_8.23d / prakṣipet satsu vipreṣu Yj_1.257c
pracchādayitum icchati Par_9.59b / praṇamya śirasā grāhyam Par_6.52a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9029282 (0.059):
praṇamya lokapālebhyaḥ Mn_8.23c / praṇamya śirasā grāhyam Par_6.52a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9029310 (0.064):
praṇipatya prasādayet Mn_11.205[204M]d / praṇipatya prasādayet Par_11.53b / praṇipatya bhavet pūto Par_5.5c
praṇipatya prasādayet Par_11.53b / praṇipatya bhavet pūto Par_5.5c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9029314 (0.0):
praṇipatya prasādayet Mn_11.205[204M]d / praṇipatya prasādayet Par_11.53b / praṇipatya bhavet pūto Par_5.5c
pratyāvasitavarṇānāṃ Par_12.5c / pratyuvāca mahātejāḥ Par_1.3c
prathame 'hani caṇḍālī Par_7.18c / pradakṣiṇābhivādaiś ca Par_1.9c
pradīptāgnir ivendhanam Par_11.38b / pradoṣapaścimau yāmau Par_12.27(26)c
prabhāsādīni tīrthāni Par_12.20a / pramāṇamārgaṃ mārganto Par_8.8a
pramāpaṇe prāṇabhṛtāṃ Par_9.26a / prayāsāt kālakāritāt Par_3.12b
pravasan kālacoditaḥ Par_5.13d / pravrajyānāśakeṣu ca Par_12.5b
praśastaṃ nānyadā niśi Par_12.26(25)d / prasave gṛhamedhī tu Par_3.23a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21989162 (0.052):
rāhoś ca darśane dānaṃ praśastaṃ nānyadā niśi // Par_12.26(25) //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9585357 (0.053):
Par12.26cd(25cd)/.rāhoś.ca.darśane.dānaṃ.praśastaṃ.na.anyadā.niśi.// / Par12.27ab(26ab)/.mahā.niśā.tu.vijñeyā.madhyasthaṃ.prahara.dvayaṃ./
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031098 (0.057):
praśastaṃ nānyadā niśi Par_12.26(25)d / praśastā daśarātrayaḥ Mn_3.47d
prasthā dvātriṃśatir droṇaḥ Par_6.70c / prahārād yadi pātayet Par_9.2b
prahṛtā vā mṛtā vāpi Par_9.9c / prājāpatyatrayaṃ caret Par_10.13b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031466 (0.010):
prājāpatyatrayaṃ caret Ang_1.68b / prājāpatyadvayaṃ kuryād Par_10.7c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031445 (0.010):
prājānām eva pālanam Mn_7.144[145M]b / prājāpatyatrayaṃ caret Par_10.13b / prājāpatyatrayaṃ caret Ang_1.68b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301960 (0.023):
prājāpatyadvayaṃ caret Par_12.7d / prājāpatyadvayenaiva Par_12.6a / prājāpatyam anantaraḥ Par_6.29b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301967 (0.036):
prājāpatyam anantaraḥ Par_6.29b / prājāpatyavrataṃ caret Par_10.14d / prājāpatyaṃ caret kṛcchraṃ Par_6.19c
prājāpatyadvayaṃ kuryād Par_10.7c / prājāpatyadvayaṃ kṛtvā Par_6.16c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031451 (0.0):
prājāpatyatrayaṃ caret Par_10.13b / prājāpatyatrayaṃ caret Ang_1.68b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031458 (0.0):
prājāpatyadvayaṃ kuryād Par_10.7c / prājāpatyadvayaṃ kṛtvā Par_6.16c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031466 (0.016):
prājāpatyadvayaṃ caret Par_10.6b / prājāpatyadvayaṃ caret Par_10.39b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297868 (0.048):
kuraṅgaṃ vānaraṃ siṃhaṃ Par_6.13a / kuryāc cāndrāyaṇadvayam Par_10.11b / kuryāc cāndrāyaṇaṃ ṣaṣṭhe Par_4.12c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988901 (0.051):
saśikhaṃ vapanaṃ kṛtvā prājāpatyadvayaṃ caret // Par_12.7 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983293 (0.057):
kuryād vākyaṃ dvijānāṃ tu Par_6.61a / kuryādvā na tu vā dvayam Ang_1.711b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302008 (0.058):
prājāpatyaṃ samācaret Par_11.2d / prājāpatyaṃ samācaret Par_12.4b / prājāpatye tathā trayaḥ Par_9.25b
prājāpatyadvayaṃ caret Par_10.6b / prājāpatyadvayaṃ caret Par_10.39b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031459 (0.0):
prājānām eva pālanam Mn_7.144[145M]b / prājāpatyatrayaṃ caret Par_10.13b / prājāpatyatrayaṃ caret Ang_1.68b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031467 (0.0):
prājāpatyadvayaṃ caret Par_10.6b / prājāpatyadvayaṃ caret Par_10.39b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988901 (0.033):
saśikhaṃ vapanaṃ kṛtvā prājāpatyadvayaṃ caret // Par_12.7 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987534 (0.037):
saśikhaṃ pavanaṃ kṛtvā prājāpatyadvayaṃ caret / / godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyāc chuddhiṃ pārāśaro 'bravīt (II,1, p. 306) //
prājāpatyadvayaṃ caret Par_12.7d / prājāpatyadvayenaiva Par_12.6a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031460 (0.0):
prājāpatyadvayaṃ kuryād Par_10.7c / prājāpatyadvayaṃ kṛtvā Par_6.16c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031467 (0.0):
prājāpatyadvayaṃ caret Par_10.6b / prājāpatyadvayaṃ caret Par_10.39b / prājāpatyadvayaṃ caret Par_12.7d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301937 (0.023):
prahṛtā vā mṛtā vāpi Par_9.9c / prājāpatyatrayaṃ caret Par_10.13b / prājāpatyadvayaṃ kuryād Par_10.7c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031450 (0.027):
prājānām eva pālanam Mn_7.144[145M]b / prājāpatyatrayaṃ caret Par_10.13b / prājāpatyatrayaṃ caret Ang_1.68b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031474 (0.032):
prājāpatyadvayaṃ caret Par_12.7d / prājāpatyadvayena hi YS182v_4.44d / prājāpatyadvayenaiva Par_12.6a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988901 (0.034):
saśikhaṃ vapanaṃ kṛtvā prājāpatyadvayaṃ caret // Par_12.7 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031518 (0.045):
prājāpatyaṃ caret kṛcchraṃ Par_10.8c / prājāpatyaṃ caret paścād Par_5.12a / prājāpatyaṃ tataḥ kṛcchraṃ Par_8.36c
prājāpatyam anantaraḥ Par_6.29b / prājāpatyavrataṃ caret Par_10.14d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031494 (0.021):
prājāpatyam iti sthitiḥ YSS_1.24d / prājāpatyavrataṃ caret Par_10.14d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031515 (0.030):
prājāpatyaṃ caran dvijaḥ Mn_11.211[210M]d / prājāpatyaṃ caret kṛcchram Mn_11.105[104M]c / prājāpatyaṃ caret kṛcchraṃ Yj_3.260a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301941 (0.036):
prahṛtā vā mṛtā vāpi Par_9.9c / prājāpatyatrayaṃ caret Par_10.13b / prājāpatyadvayaṃ kuryād Par_10.7c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031465 (0.039):
prājāpatyadvayaṃ kuryād Par_10.7c / prājāpatyadvayaṃ kṛtvā Par_6.16c / prājāpatyadvayaṃ caret Par_10.6b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031522 (0.045):
prājāpatyaṃ caret kṛcchraṃ Par_10.8c / prājāpatyaṃ caret paścād Par_5.12a / prājāpatyaṃ tataḥ kṛcchraṃ Par_8.36c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987656 (0.048):
kharīṃ ca sūkarīṃ gatvā prājāpatyavrataṃ caret (II,1, p. 339) // Par_10.14
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984841 (0.053):
prājāpatyaṃ na dātavyaṃ kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret // Par_6.28 // / caret sāṃtapanaṃ vipraḥ prājāpatyam anantaraḥ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031445 (0.056):
prājāpatyatrayaṃ caret Par_10.13b / prājāpatyatrayaṃ caret Ang_1.68b / prājāpatyadvayaṃ kuryād Par_10.7c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031474 (0.059):
prājāpatyadvayenaiva Par_12.6a / prājāpatyaprapūrvakam Ang_1.57b / prājāpatyam adattvāśvam Mn_11.38[37M]a
prājāpatyaṃ caret kṛcchraṃ Par_6.19c / prājāpatyaṃ caret kṛcchraṃ Par_10.8c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031516 (0.0):
prājāpatyaṃ caran dvijaḥ Mn_11.211[210M]d / prājāpatyaṃ caret kṛcchram Mn_11.105[104M]c / prājāpatyaṃ caret kṛcchraṃ Yj_3.260a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031523 (0.015):
prājāpatyaṃ caret kṛcchraṃ Par_10.8c / prājāpatyaṃ caret paścād Par_5.12a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983931 (0.018):
kṛcchram ekaṃ prakalpitam Par_12.64(63)b / kṛcchraṃ cāndrāyaṇaṃ caret Par_11.1d / kṛcchraṃ cāndrāyaṇaṃ caiva Mn_11.177[176M]c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298003 (0.018):
kṛcchram ekaṃ prakalpitam Par_12.64(63)b / kṛcchraṃ cāndrāyaṇaṃ caret Par_11.1d / kṛcchraṃ cāndrāyaṇaṃ vratam Par_10.23b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983982 (0.018):
kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Mn_11.173[172M]d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Par_4.11d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Par_6.28d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983990 (0.020):
kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Par_4.11d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Par_6.28d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Par_10.27b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298022 (0.020):
kṛcchraṃ devy ayutaṃ caiva Par_12.63(62)a / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Par_4.11d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Par_6.28d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983942 (0.032):
kṛcchraṃ cāndrāyaṇaṃ vratam Par_10.23b / kṛcchraṃ cāpi caren nityaṃ YSS_1.24c
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2524380 (0.034):
caret sāṃtapanaṃ kṛcchraṃ Mn_11.124[123M]c / caret sāṃtapanaṃ kṛcchraṃ Mn_11.164[163M]c / cared brahmahaṇo vratam Mn_11.101[100M]d
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2535229 (0.037):
prājāpatyaṃ caran dvijaḥ Mn_11.211[210M]d / prājāpatyaṃ caret kṛcchram Mn_11.105[104M]c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984840 (0.037):
prājāpatyaṃ na dātavyaṃ kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret // Par_6.28 // / caret sāṃtapanaṃ vipraḥ prājāpatyam anantaraḥ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8984001 (0.039):
kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret YSS_1.10d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ tathā Par_11.8d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ smṛtam Mn_11.212[211M]d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031464 (0.039):
prājāpatyadvayaṃ caret Par_10.6b / prājāpatyadvayaṃ caret Par_10.39b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983971 (0.040):
kṛcchraṃ sāntapanaṃ caret Mn_5.20b / kṛcchraṃ sāntapanaṃ caret Yj_3.314d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ kuryād YSS_1.22a
Yajnavalkyasmrti (yajn2piu.htm.txt) 23849413 (0.045):
prājāpatyaṃ caret kṛcchraṃ Yj_3.260a / prājāpatyāṃ tadante tān Yj_3.56c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991288 (0.049):
caret sāṃtapanaṃ kāṣṭhe Par_9.24a / caret sāṃtapanaṃ kṛcchraṃ Mn_11.124[123M]c / caret sāṃtapanaṃ kṛcchraṃ Mn_11.164[163M]c
Visnusmrti (visnu_iu.htm.txt) 14389130 (0.049):
avakīrṇivrataṃ caret Vi_28.52d / avagūrya caret kṛcchram Vi_54.30a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031492 (0.054):
prājāpatyam iti sthitiḥ YSS_1.24d / prājāpatyavrataṃ caret Par_10.14d / prājāpatyas tathāsuraḥ Mn_3.21b
prājāpatyaṃ caret paścād Par_5.12a / prājāpatyaṃ tataḥ kṛcchraṃ Par_8.36c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031524 (0.0):
prājāpatyaṃ caran dvijaḥ Mn_11.211[210M]d / prājāpatyaṃ caret kṛcchram Mn_11.105[104M]c / prājāpatyaṃ caret kṛcchraṃ Yj_3.260a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031553 (0.043):
prājāpatyaṃ vinirdiśet Par_8.36b / prājāpatyaṃ samācaret Par_6.27d / prājāpatyaṃ samācaret Par_7.22b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031561 (0.043):
prājāpatyaṃ samācaret Par_6.27d / prājāpatyaṃ samācaret Par_7.22b / prājāpatyaṃ samācaret Par_11.2d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302008 (0.043):
prājāpatyaṃ samācaret Par_6.27d / prājāpatyaṃ samācaret Par_7.22b / prājāpatyaṃ samācaret Par_11.2d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984840 (0.048):
prājāpatyaṃ na dātavyaṃ kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret // Par_6.28 // / caret sāṃtapanaṃ vipraḥ prājāpatyam anantaraḥ /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298018 (0.049):
kṛcchraṃ devy ayutaṃ caiva Par_12.63(62)a / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Par_4.11d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983993 (0.051):
kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Par_6.28d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Par_10.27b / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret YS99v_37d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983982 (0.052):
kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Mn_11.173[172M]d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Par_4.11d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Par_6.28d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991288 (0.053):
caret sāṃtapanaṃ kṛcchraṃ Mn_11.164[163M]c / caret sāṃtapanaṃ vipraḥ Par_6.29a / caret sāṃtapanaṃ vipraḥ YS182v_1.11a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297998 (0.056):
kṛcchram ekaṃ prakalpitam Par_12.64(63)b / kṛcchraṃ cāndrāyaṇaṃ caret Par_11.1d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984824 (0.061):
tatkṣaṇāt kṣipate yas tu prājāpatyaṃ samācaret // Par_6.27 // / yadi na kṣipate toyaṃ śarīre yasya jīryati /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301960 (0.064):
prājāpatyadvayaṃ caret Par_12.7d / prājāpatyadvayenaiva Par_12.6a / prājāpatyam anantaraḥ Par_6.29b
Yajnavalkyasmrti (yajn2piu.htm.txt) 23849413 (0.064):
prājāpatyaṃ caret kṛcchraṃ Yj_3.260a / prājāpatyāṃ tadante tān Yj_3.56c
prājāpatyaṃ tu loṣṭake Par_9.24b / prājāpatyaṃ na dātavyaṃ Par_6.28c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031534 (0.000):
prājāpatyaṃ tu kṣattriyaḥ YS182v_1.11b / prājāpatyaṃ tu loṣṭake Par_9.24b / prājāpatyaṃ tu loṣṭake YS99v_49b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031542 (0.015):
prājāpatyaṃ tu loṣṭake YS99v_49b / prājāpatyaṃ na dātavyaṃ Par_6.28c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031523 (0.044):
prājāpatyaṃ caret kṛcchraṃ Par_6.19c / prājāpatyaṃ caret kṛcchraṃ Par_10.8c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031551 (0.045):
prājāpatyaṃ nirupyeṣṭiṃ Mn_6.38a / prājāpatyaṃ vinirdiśet Par_8.36b / prājāpatyaṃ samācaret Par_6.27d
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_au.htm.txt) 4102532 (0.058):
kāṣṭhe sāṃtapanaṃ kuryāt $ prājāpatyaṃ tu loṣṭake & / taptakṛcchraṃ tu pāṣāṇe % śastre cāpy atikṛcchrakam // YS99v_49 //
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_pu.htm.txt) 3295231 (0.058):
kāṣṭhe sāṃtapanaṃ kuryāt prājāpatyaṃ tu loṣṭake / / taptakṛcchraṃ tu pāṣāṇe śastre cāpy atikṛcchrakam // YS99v_49 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302008 (0.063):
prājāpatyaṃ samācaret Par_12.4b / prājāpatye tathā trayaḥ Par_9.25b
prājāpatyaṃ vinirdiśet Par_8.36b / prājāpatyaṃ samācaret Par_6.27d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031556 (0.0):
prājāpatyaṃ nirupyeṣṭiṃ Mn_6.38a / prājāpatyaṃ vinirdiśet Par_8.36b / prājāpatyaṃ samācaret Par_6.27d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031564 (0.0):
prājāpatyaṃ samācaret Par_7.22b / prājāpatyaṃ samācaret Par_11.2d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984824 (0.017):
tatkṣaṇāt kṣipate yas tu prājāpatyaṃ samācaret // Par_6.27 // / yadi na kṣipate toyaṃ śarīre yasya jīryati /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031539 (0.042):
prājāpatyaṃ na dātavyaṃ Par_6.28c / prājāpatyaṃ na dātavyaṃ YS182v_1.10c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031518 (0.043):
prājāpatyaṃ caret kṛcchraṃ Par_10.8c / prājāpatyaṃ caret paścād Par_5.12a / prājāpatyaṃ tataḥ kṛcchraṃ Par_8.36c
prājāpatyaṃ samācaret Par_7.22b / prājāpatyaṃ samācaret Par_11.2d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031564 (0.0):
prājāpatyaṃ vinirdiśet Par_8.36b / prājāpatyaṃ samācaret Par_6.27d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984824 (0.017):
tatkṣaṇāt kṣipate yas tu prājāpatyaṃ samācaret // Par_6.27 // / yadi na kṣipate toyaṃ śarīre yasya jīryati /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031518 (0.043):
prājāpatyaṃ caret kṛcchraṃ Par_10.8c / prājāpatyaṃ caret paścād Par_5.12a / prājāpatyaṃ tataḥ kṛcchraṃ Par_8.36c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301979 (0.043):
prājāpatyaṃ caret kṛcchraṃ Par_10.8c / prājāpatyaṃ caret paścād Par_5.12a / prājāpatyaṃ tataḥ kṛcchraṃ Par_8.36c
prājāpatyaṃ samācaret Par_12.4b / prājāpatye tathā trayaḥ Par_9.25b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031557 (0.0):
prājāpatyaṃ vinirdiśet Par_8.36b / prājāpatyaṃ samācaret Par_6.27d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031564 (0.0):
prājāpatyaṃ samācaret Par_7.22b / prājāpatyaṃ samācaret Par_11.2d / prājāpatyaṃ samācaret Par_12.4b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984824 (0.017):
tatkṣaṇāt kṣipate yas tu prājāpatyaṃ samācaret // Par_6.27 // / yadi na kṣipate toyaṃ śarīre yasya jīryati /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031589 (0.040):
prājāpatyena śudhyati Ang_1.58b / prājāpatyena śudhyeta Par_10.25c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301979 (0.043):
prājāpatyaṃ caret kṛcchraṃ Par_10.8c / prājāpatyaṃ caret paścād Par_5.12a / prājāpatyaṃ tataḥ kṛcchraṃ Par_8.36c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031577 (0.053):
prājāpatyāṃ tadante tān Yj_3.56c / prājāpatye tathā trayaḥ Par_9.25b / prājāpatyena kṛcchreṇa YS78v_62c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301941 (0.056):
prahṛtā vā mṛtā vāpi Par_9.9c / prājāpatyatrayaṃ caret Par_10.13b / prājāpatyadvayaṃ kuryād Par_10.7c
prājāpatyena śudhyeta Par_10.25c / prāṇān suyuddhena parityajantaḥ Par_3.36d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031735 (0.037):
prāṇāntikavivādeṣu K_232c / prāṇān suyuddhena parityajantaḥ Par_3.36d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031589 (0.040):
prājāpatyena śudhyati Ang_1.58b / prājāpatyena śudhyeta Par_10.25c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031577 (0.057):
prājāpatyāṃ tadante tān Yj_3.56c / prājāpatye tathā trayaḥ Par_9.25b / prājāpatyena kṛcchreṇa YS78v_62c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983495 (0.058):
kṣaṇena yānty eva hi tatra vīrāḥ prāṇān suyuddhena parityajantaḥ // / Par_3.36 //
prāṇāyāmaśatadvayam Par_12.63(62)b / prāṇāyāmaśataṃ kṛtvā Par_3.46c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031755 (5.960):
prāṇāyāmam upakramet Yj_3.200d / prāṇāyāmaśatadvayam Par_12.63(62)b / prāṇāyāmaśataṃ kāryaṃ Yj_3.305a
prāṇāyāmān ṣaḍ ācaret Par_3.44d / prāṇāyāmena śudhyati Par_3.41d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031797 (5.960):
prāṇāyāmī jale snātvā Yj_3.290a / prāṇāyāmena śudhyati Mn_11.141[140M]d / prāṇāyāmena śudhyati Mn_11.199[198M]d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031778 (0.035):
prāṇāyāmān ṣaḍ ācaret Mn_6.69d / prāṇāyāmān ṣaḍ ācaret Par_3.44d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983601 (0.047):
kṛtvāśaucaṃ dvirātraṃ ca prāṇāyāmān ṣaḍ ācaret (I,2, p. 282) // Par_3.44 / pretībhūtaṃ tu yaḥ śūdraṃ brāhmaṇo jñānadurbalaḥ /
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2535305 (0.056):
prāṇāyāmena śudhyati Mn_11.141[140M]d / prāṇāyāmena śudhyati Mn_11.199[198M]d / prāṇāyāmena śudhyati Mn_11.201[200M]d
prāṇāyāmena śudhyati Par_6.4d / prāṇāyāmais tribhiḥ saha Par_12.65(64)b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031799 (0.0):
prāṇāyāmī jale snātvā Yj_3.290a / prāṇāyāmena śudhyati Mn_11.141[140M]d / prāṇāyāmena śudhyati Mn_11.199[198M]d
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2535308 (0.034):
prāṇāyāmena śudhyati Mn_11.141[140M]d / prāṇāyāmena śudhyati Mn_11.199[198M]d / prāṇāyāmena śudhyati Mn_11.201[200M]d
prāṇihatyāsu niṣkṛtim Par_6.1b / prāpte tu dvādaśe varṣe Par_7.5c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032053 (0.051):
prāpte kāle niyacchati Mn_9.307b / prāpte tu dvādaśe varṣe Par_7.5c
prāyaścittam ahorātraṃ Par_6.12c / prāyaścittam vinirdiśet Par_8.28b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302166 (0.015):
prāyaścittaṃ vinirdiśet Par_9.22d / prāyaścittaṃ vinirdiśet Par_9.28d / prāyaścittaṃ vinirdiśet Par_9.41d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302153 (0.020):
prāyaścittaṃ bhavet puṃsaḥ Par_11.44a / prāyaścittaṃ vidhīyate Par_1.34d / prāyaścittaṃ vinirdiśet Par_9.22d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032315 (0.022):
prāyaścittaṃ kathaṃ teṣāṃ Par_11.16c / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_6.48d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_8.1d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032323 (0.022):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_8.1d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_9.35b / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_11.25d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032636 (0.023):
prāyaścittaṃ vinirdiśet Par_9.22d / prāyaścittaṃ vinirdiśet Par_9.28d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032262 (0.056):
prāyaścittamanuttamam Ang_2,5.10d / prāyaścittam abhojanam Mn_11.203[202M]d / prāyaścittam ahorātraṃ Par_6.12c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302101 (0.062):
prāyaścittaṃ dinatrayam Par_12.58(57)d / prāyaścittaṃ na tasyāḥ syāt Par_4.20c / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.12d
prāyaścittaṃ kathaṃ teṣāṃ Par_11.16c / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_6.48d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032315 (0.0):
prāyaścittaṃ kathaṃ tāsāṃ YS78v_56c / prāyaścittaṃ kathaṃ teṣāṃ Par_11.16c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032327 (0.0):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_8.1d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_9.35b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302102 (0.011):
prāyaścittaṃ dinatrayam Par_12.58(57)d / prāyaścittaṃ na tasyāḥ syāt Par_4.20c / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.12d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302166 (0.015):
prāyaścittaṃ vinirdiśet Par_9.46d / prāyaścittaṃ vinirdiśet Par_9.54b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302089 (0.018):
prāyaścittaṃ tadā proktaṃ Par_9.2c / prāyaścittaṃ tu tenoktaṃ Par_9.52a / prāyaścittaṃ dadāti yaḥ Par_8.6b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032497 (0.019):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.45d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_10.32d / prāyaścittaṃ na vidyate YS182v_3.2d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302113 (0.019):
prāyaścittaṃ na tasyāḥ syāt Par_4.20c / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.12d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302125 (0.019):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.39d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.40d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.42d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302133 (0.019):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.42d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.43d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.45d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302153 (0.020):
prāyaścittaṃ bhavet puṃsaḥ Par_11.44a / prāyaścittaṃ vidhīyate Par_1.34d / prāyaścittaṃ vinirdiśet Par_9.22d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032634 (0.023):
prāyaścittaṃ vinirdiśet Par_9.22d / prāyaścittaṃ vinirdiśet Par_9.28d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032458 (0.025):
prāyaścittaṃ na tasyāḥ syāt Par_4.20c / prāyaścittaṃ na dātavyaṃ Ang_2,7.5c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032473 (0.028):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.12d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.34d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.39d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032481 (0.028):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.39d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.40d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.42d
Angirasasmrti (angirsiu.htm.txt) 7029646 (0.032):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Ang_2,9.15d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Ang_2,10.7b
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_8.1d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_9.35b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032313 (0.0):
prāyaścittaṃ kathaṃ tāsāṃ YS78v_56c / prāyaścittaṃ kathaṃ teṣāṃ Par_11.16c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032320 (0.0):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_6.48d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_8.1d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032327 (0.0):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_9.35b / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_11.25d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302109 (0.011):
prāyaścittaṃ dinatrayam Par_12.58(57)d / prāyaścittaṃ na tasyāḥ syāt Par_4.20c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302089 (0.018):
prāyaścittaṃ tadā proktaṃ Par_9.2c / prāyaścittaṃ tu tenoktaṃ Par_9.52a / prāyaścittaṃ dadāti yaḥ Par_8.6b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032497 (0.019):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.45d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_10.32d / prāyaścittaṃ na vidyate YS182v_3.2d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302117 (0.019):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.34d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.39d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.40d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302125 (0.019):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.40d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.42d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.43d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302133 (0.019):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.43d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.45d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_10.32d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032458 (0.025):
prāyaścittaṃ na tasyāḥ syāt Par_4.20c / prāyaścittaṃ na dātavyaṃ Ang_2,7.5c
Angirasasmrti (angirsiu.htm.txt) 7029647 (0.032):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Ang_2,9.15d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Ang_2,10.7b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985120 (0.046):
kṛmir utpadyate yasya prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet (II,1, p. 126) // / Par_6.48 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987097 (0.052):
pāśalagnāgnidagdhāsu prāyaścittaṃ na vidyate (II,1, p. 276) // Par_9.34 // / yadi tatra bhavet kāṣṭhaṃ prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet /
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_11.25d / prāyaścittaṃ cared vipraḥ Par_11.8c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032319 (0.0):
prāyaścittaṃ kathaṃ teṣāṃ Par_11.16c / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_6.48d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032327 (0.0):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_9.35b / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_11.25d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032392 (0.0):
prāyaścittaṃ cared bhrātā YSS_1.20c / prāyaścittaṃ cared vipraḥ Par_11.8c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302105 (0.011):
prāyaścittaṃ dinatrayam Par_12.58(57)d / prāyaścittaṃ na tasyāḥ syāt Par_4.20c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032497 (0.019):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.45d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_10.32d / prāyaścittaṃ na vidyate YS182v_3.2d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302113 (0.019):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.12d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.34d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.39d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302121 (0.019):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.39d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.40d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.42d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302133 (0.019):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.42d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.43d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.45d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032458 (0.025):
prāyaścittaṃ dvijottamaḥ Mn_11.129[128M]b / prāyaścittaṃ na tasyāḥ syāt Par_4.20c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988154 (0.037):
prāyaścittaṃ cared vipraḥ kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ tathā // Par_11.8 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16882435 (0.039):
prāyaścittaṃ tataś caret BrP_220.201b / prāyaścittaṃ tu tasyaikaṃ BrP_22.38c
Angirasasmrti (angirsiu.htm.txt) 7029647 (0.040):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Ang_2,9.15d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Ang_2,10.7b
Angirasasmrti (angirsiu.htm.txt) 7029661 (0.046):
prāyaścittaṃ tataścaret Ang_1.214b / prāyaścittaṃ tataścaret Ang_1.216d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985120 (0.046):
kṛmir utpadyate yasya prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet (II,1, p. 126) // / Par_6.48 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298900 (0.048):
caret sāṃtapanaṃ kāṣṭhe Par_9.24a / caret sāṃtapanaṃ vipraḥ Par_6.29a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987097 (0.052):
pāśalagnāgnidagdhāsu prāyaścittaṃ na vidyate (II,1, p. 276) // Par_9.34 // / yadi tatra bhavet kāṣṭhaṃ prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302169 (0.053):
prāyaścittaṃ vinirdiśet Par_12.66(65)b / prāyaścittaṃ sadā dadyād Par_8.30a / prāyaścittārdham arhati Par_9.32d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032485 (0.053):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.40d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.42d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.43d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806420 (0.055):
prāyaścittaṃ cared bhrātā YSS_1.20c / prāyaścittaṃ cared bhrātā YS78v_15c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303592 (0.057):
yo veṣṭitaśirā bhuṅkte Par_1.59a / yo vai samācared vipraḥ Par_4.9a
prāyaścittaṃ cared vipro Par_10.38c / prāyaścittaṃ tadā proktaṃ Par_9.2c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032392 (0.0):
prāyaścittaṃ cared bhrātā YSS_1.20c / prāyaścittaṃ cared vipraḥ Par_11.8c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032421 (0.0):
prāyaścittaṃ tadā deyam YS182v_4.28c / prāyaścittaṃ tadā proktaṃ Par_9.2c / prāyaścittaṃ tu kurvāṇāḥ Mn_9.240a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032323 (0.032):
prāyaścittaṃ kathaṃ teṣāṃ Par_11.16c / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_6.48d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_8.1d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302065 (0.032):
prāyaścittaṃ kathaṃ teṣāṃ Par_11.16c / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_6.48d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_8.1d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032428 (0.033):
prāyaścittaṃ tadā proktaṃ Par_9.2c / prāyaścittaṃ tu kurvāṇāḥ Mn_9.240a / prāyaścittaṃ tu tenoktaṃ Par_9.52a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988154 (0.041):
prāyaścittaṃ cared vipraḥ kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ tathā // Par_11.8 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302058 (0.042):
prāyaścittam ahorātraṃ Par_6.12c / prāyaścittam vinirdiśet Par_8.28b / prāyaścittaṃ kathaṃ teṣāṃ Par_11.16c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991292 (0.043):
caret sāṃtapanaṃ kṛcchraṃ Mn_11.164[163M]c / caret sāṃtapanaṃ vipraḥ Par_6.29a / caret sāṃtapanaṃ vipraḥ YS182v_1.11a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032473 (0.045):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.12d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.34d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.39d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032485 (0.045):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.39d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.40d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.42d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032497 (0.045):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.45d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_10.32d / prāyaścittaṃ na vidyate YS182v_3.2d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302113 (0.045):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.34d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.39d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.40d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302125 (0.045):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.40d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.42d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.43d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302133 (0.045):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.43d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.45d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_10.32d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984840 (0.046):
prājāpatyaṃ na dātavyaṃ kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret // Par_6.28 // / caret sāṃtapanaṃ vipraḥ prājāpatyam anantaraḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16882435 (0.050):
prāyaścittaṃ tataś caret BrP_220.201b / prāyaścittaṃ tu tasyaikaṃ BrP_22.38c
Angirasasmrti (angirsiu.htm.txt) 7029657 (0.051):
prāyaścittaṃ tataścaret Ang_1.214b / prāyaścittaṃ tataścaret Ang_1.216d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032406 (0.051):
prāyaścittaṃ tataścaret Ang_1.216d / prāyaścittaṃ tataḥ kuryur YS99v_21c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032458 (0.052):
prāyaścittaṃ dvijottamaḥ Mn_11.129[128M]b / prāyaścittaṃ na tasyāḥ syāt Par_4.20c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302169 (0.053):
prāyaścittaṃ vinirdiśet Par_12.66(65)b / prāyaścittaṃ sadā dadyād Par_8.30a / prāyaścittārdham arhati Par_9.32d
prāyaścittaṃ tu tenoktaṃ Par_9.52a / prāyaścittaṃ dadāti yaḥ Par_8.6b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032428 (0.016):
prāyaścittaṃ tadā proktaṃ Par_9.2c / prāyaścittaṃ tu kurvāṇāḥ Mn_9.240a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032323 (0.018):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_8.1d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_9.35b / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_11.25d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302069 (0.018):
prāyaścittam vinirdiśet Par_8.28b / prāyaścittaṃ kathaṃ teṣāṃ Par_11.16c / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_6.48d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032473 (0.025):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.12d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.34d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.39d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032497 (0.025):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.45d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_10.32d / prāyaścittaṃ na vidyate YS182v_3.2d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302121 (0.025):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.34d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.39d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.40d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302133 (0.025):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.40d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.42d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.43d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032458 (0.027):
prāyaścittaṃ na tasyāḥ syāt Par_4.20c / prāyaścittaṃ na dātavyaṃ Ang_2,7.5c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032421 (0.035):
prāyaścittaṃ tadā deyam YS182v_4.28c / prāyaścittaṃ tadā proktaṃ Par_9.2c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032440 (0.036):
prāyaścittaṃ tu bandhubhiḥ YS182v_4.31d / prāyaścittaṃ dadāti yaḥ Par_8.6b / prāyaścittaṃ dadāti yaḥ YS182v_4.29b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302141 (0.041):
prāyaścittaṃ na vidyāte Par_9.44d / prāyaścittaṃ prayacchanti Par_8.20a / prāyaścittaṃ bhavet puṃsaḥ Par_11.44a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302169 (0.044):
prāyaścittaṃ vinirdiśet Par_12.66(65)b / prāyaścittaṃ sadā dadyād Par_8.30a / prāyaścittārdham arhati Par_9.32d
prāyaścittaṃ dinatrayam Par_12.58(57)d / prāyaścittaṃ na tasyāḥ syāt Par_4.20c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032458 (0.0):
prāyaścittaṃ na tasyāḥ syāt Par_4.20c / prāyaścittaṃ na dātavyaṃ Ang_2,7.5c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032323 (0.011):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_9.35b / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_11.25d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.8d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302064 (0.011):
prāyaścittam vinirdiśet Par_8.28b / prāyaścittaṃ kathaṃ teṣāṃ Par_11.16c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302073 (0.011):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_6.48d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_8.1d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_9.35b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032477 (0.019):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.12d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.34d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032486 (0.019):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.39d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.40d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032498 (0.019):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.45d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_10.32d / prāyaścittaṃ na vidyate YS182v_3.2d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302134 (0.019):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.42d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.43d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.45d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032428 (0.021):
prāyaścittaṃ tu tenoktaṃ Par_9.52a / prāyaścittaṃ tu bandhubhiḥ YS182v_4.31d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032444 (0.022):
prāyaścittaṃ dadāti yaḥ YS182v_4.29b / prāyaścittaṃ dinatrayam Par_12.58(57)d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21989634 (0.044):
dānaṃ puṇyam akṛtvā tu prāyaścittaṃ dinatrayam // Par_12.58(57) //
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.12d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.34d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032477 (0.0):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.12d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.34d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032491 (0.0):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.39d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.40d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032499 (0.0):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.43d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.45d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302134 (0.0):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.42d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.43d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987093 (0.022):
pāśalagnāgnidagdhāsu prāyaścittaṃ na vidyate (II,1, p. 276) // Par_9.34 // / yadi tatra bhavet kāṣṭhaṃ prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet /
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.39d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.40d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032477 (0.0):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.12d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.34d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032485 (0.0):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.39d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.40d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032499 (0.0):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.42d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.43d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302134 (0.016):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.45d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_10.32d
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.42d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.43d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032477 (0.0):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.12d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.34d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032485 (0.0):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.39d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.40d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032499 (0.0):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.42d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.43d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302105 (0.016):
prāyaścittaṃ na tasyāḥ syāt Par_4.20c / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.12d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.34d
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.45d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_10.32d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032481 (0.0):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.12d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.34d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032490 (0.0):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.40d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.42d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032499 (0.0):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.43d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.45d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302113 (0.0):
prāyaścittaṃ na tasyāḥ syāt Par_4.20c / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.12d
prāyaścittaṃ na vidyāte Par_9.44d / prāyaścittaṃ prayacchanti Par_8.20a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032538 (0.014):
prāyaścittaṃ na vidyate Ang_2,10.14d / prāyaścittaṃ na vidyāte Par_9.44d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302113 (0.032):
prāyaścittaṃ dinatrayam Par_12.58(57)d / prāyaścittaṃ na tasyāḥ syāt Par_4.20c / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.12d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302169 (0.034):
prāyaścittaṃ vinirdiśet Par_12.66(65)b / prāyaścittaṃ sadā dadyād Par_8.30a / prāyaścittārdham arhati Par_9.32d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032323 (0.039):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_8.1d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_9.35b / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_11.25d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302065 (0.039):
prāyaścittam vinirdiśet Par_8.28b / prāyaścittaṃ kathaṃ teṣāṃ Par_11.16c / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_6.48d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302073 (0.039):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_6.48d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_8.1d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_9.35b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302093 (0.040):
prāyaścittaṃ tadā proktaṃ Par_9.2c / prāyaścittaṃ tu tenoktaṃ Par_9.52a / prāyaścittaṃ dadāti yaḥ Par_8.6b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032566 (0.040):
prāyaścittaṃ pradātavyaṃ Ang_2,5.13c / prāyaścittaṃ prayacchanti Par_8.20a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302057 (0.041):
prāyaścittam ahorātraṃ Par_6.12c / prāyaścittam vinirdiśet Par_8.28b / prāyaścittaṃ kathaṃ teṣāṃ Par_11.16c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032481 (0.044):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.39d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.40d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032497 (0.044):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.40d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.42d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032473 (0.045):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.12d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.34d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.39d
prāyaścittaṃ bhavet puṃsaḥ Par_11.44a / prāyaścittaṃ vidhīyate Par_1.34d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032627 (0.015):
prāyaścittaṃ vidhīyate Ang_2,12.8b / prāyaścittaṃ vinirdiśet Par_9.22d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302065 (0.020):
prāyaścittam ahorātraṃ Par_6.12c / prāyaścittam vinirdiśet Par_8.28b / prāyaścittaṃ kathaṃ teṣāṃ Par_11.16c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032323 (0.033):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_9.35b / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_11.25d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.8d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302073 (0.033):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_8.1d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_9.35b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032636 (0.034):
prāyaścittaṃ vinirdiśet Par_9.41d / prāyaścittaṃ vinirdiśet Par_9.46d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302109 (0.034):
prāyaścittaṃ dinatrayam Par_12.58(57)d / prāyaścittaṃ na tasyāḥ syāt Par_4.20c / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.12d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032498 (0.041):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.42d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.43d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.45d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302118 (0.041):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.12d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.34d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.39d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302125 (0.041):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.40d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.42d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.43d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302089 (0.042):
prāyaścittaṃ tadā proktaṃ Par_9.2c / prāyaścittaṃ tu tenoktaṃ Par_9.52a / prāyaścittaṃ dadāti yaḥ Par_8.6b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032576 (0.044):
prāyaścittaṃ bhavet tatra YS182v_4.2c / prāyaścittaṃ bhavet puṃsaḥ Par_11.44a / prāyaścittaṃ manīṣibhiḥ YS182v_4.27b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032606 (0.063):
prāyaścittaṃ vidur budhāḥ YSS_1.12b / prāyaścittaṃ vidhīyate Par_1.34d / prāyaścittaṃ vidhīyate YS182v_4.23d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032458 (0.064):
prāyaścittaṃ na tasyāḥ syāt Par_4.20c / prāyaścittaṃ na dātavyaṃ Ang_2,7.5c
prāyaścittaṃ vinirdiśet Par_9.22d / prāyaścittaṃ vinirdiśet Par_9.28d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032636 (0.0):
prāyaścittaṃ vidhīyate Ang_2,12.8b / prāyaścittaṃ vinirdiśet Par_9.22d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302057 (0.020):
prāyaścittam ahorātraṃ Par_6.12c / prāyaścittam vinirdiśet Par_8.28b / prāyaścittaṃ kathaṃ teṣāṃ Par_11.16c
prāyaścittaṃ vinirdiśet Par_9.41d / prāyaścittaṃ vinirdiśet Par_9.46d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032636 (0.0):
prāyaścittaṃ vinirdiśet Par_9.22d / prāyaścittaṃ vinirdiśet Par_9.28d
prāyaścittaṃ vinirdiśet Par_9.54b / prāyaścittaṃ vinirdiśet Par_12.66(65)b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032636 (0.0):
prāyaścittaṃ vinirdiśet Par_9.22d / prāyaścittaṃ vinirdiśet Par_9.28d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302057 (0.015):
prāyaścittam ahorātraṃ Par_6.12c / prāyaścittam vinirdiśet Par_8.28b / prāyaścittaṃ kathaṃ teṣāṃ Par_11.16c
prāyaścittaṃ sadā dadyād Par_8.30a / prāyaścittārdham arhati Par_9.32d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302141 (0.034):
prāyaścittaṃ na vidyāte Par_9.44d / prāyaścittaṃ prayacchanti Par_8.20a / prāyaścittaṃ bhavet puṃsaḥ Par_11.44a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032703 (0.036):
prāyaścittārddham arhanti YS78v_17c / prāyaścittārdham arhati Par_9.32d / prāyaścittārdham arhanti YS182v_3.3c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032323 (0.042):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_9.35b / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_11.25d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.8d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302061 (0.042):
prāyaścittam ahorātraṃ Par_6.12c / prāyaścittam vinirdiśet Par_8.28b / prāyaścittaṃ kathaṃ teṣāṃ Par_11.16c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302069 (0.042):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_6.48d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_8.1d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_9.35b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302081 (0.042):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_9.35b / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_11.25d / prāyaścittaṃ cared vipraḥ Par_11.8c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302101 (0.042):
prāyaścittaṃ dinatrayam Par_12.58(57)d / prāyaścittaṃ na tasyāḥ syāt Par_4.20c / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.12d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302093 (0.044):
prāyaścittaṃ tadā proktaṃ Par_9.2c / prāyaścittaṃ tu tenoktaṃ Par_9.52a / prāyaścittaṃ dadāti yaḥ Par_8.6b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987058 (0.046):
bhavane tasya pāpī syāt prāyaścittārdham arhati (II,1, p. 274) // Par_9.32
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032663 (0.047):
prāyaścittaṃ vyākhyāsyāmaḥ YS182v_1.1b / prāyaścittaṃ sadā dadyād Par_8.30a / prāyaścittaṃ samaṃ smṛtam YS182v_4.8d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032391 (0.053):
prāyaścittaṃ cared vipraḥ Par_11.8c / prāyaścittaṃ cared vipro Par_10.38c / prāyaścittaṃ cā ''nulomye YS182v_4.48c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032473 (0.057):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.12d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.34d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.39d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032481 (0.057):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.39d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.40d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.42d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032497 (0.057):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.45d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_10.32d / prāyaścittaṃ na vidyate YS182v_3.2d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302113 (0.057):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.34d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.39d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.40d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302125 (0.057):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.40d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.42d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.43d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302133 (0.057):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.43d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.45d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_10.32d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032636 (0.057):
prāyaścittaṃ vinirdiśet Par_9.22d / prāyaścittaṃ vinirdiśet Par_9.28d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032711 (0.060):
prāyaścittārdham arhati Par_9.32d / prāyaścittārdham arhanti YS182v_3.3c / prāyaścittārdham arhanti YSS_1.19c
prāyaścittī bhavet pūtaḥ Par_8.6c / prāyaścitte tataś cīrṇe Par_8.41a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032763 (0.0):
prāyaścitte 'kṛte dvijaḥ Mn_11.47[46M]d / prāyaścitte tataś cīrṇe Par_8.41a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032730 (0.012):
prāyaścittī bhavet pūtas YS182v_4.29c / prāyaścittī bhavet pūtaḥ Par_8.6c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987503 (0.051):
anyāthā bhāvadoṣeṇa na dharmo na ca śudhyati (II,1, p. 304) // Par_10.3 // / prāyaścitte tataś cīrṇe kuryād brahmaṇabhojanam /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986580 (0.054):
caturdinam ayācī syāc caturahaṃ mārutāśanaḥ (II,1, p. 241) // Par_8.40 // / prāyaścitte tataś cīrṇe kuryād brāhmaṇabhojanam /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987762 (0.054):
vrataṃ carati tad yāvat tāvat saṃvasate bahiḥ (II,1, p. 344) // Par_10.21 / prāyaścitte tataś cīrṇe kuryād brāhmaṇabhojanam /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302101 (0.054):
prāyaścittaṃ dinatrayam Par_12.58(57)d / prāyaścittaṃ na tasyāḥ syāt Par_4.20c / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.12d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032778 (0.056):
prāyaścitte yadā cīrṇe Ang_2,6.9a / prāyaścitte 'vyavasite YSS_1.16a
Angirasasmrti (angirsiu.htm.txt) 7029716 (0.056):
prāyaścittāya kevalam Ang_1.20d / prāyaścitte yadā cīrṇe Ang_2,6.9a / prāyaścitte samutpanne Ang_2,2.6a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032323 (0.058):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_9.35b / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_11.25d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.8d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302065 (0.058):
prāyaścittaṃ kathaṃ teṣāṃ Par_11.16c / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_6.48d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_8.1d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302073 (0.058):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_8.1d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_9.35b / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_11.25d
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469422 (0.061):
prāyaścittī bhavet pūtas YS182v_4.29c / prāyaścittī bhaven naraḥ YS182v_4.4d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298945 (0.062):
cāndrāyaṇaṃ yāvakaṃ tu Par_12.80(79)c / cāndrāyaṇe tataś cīrṇe Par_12.75(74)c
prāyaścitte tataś cīrṇe Par_10.4a / prāyaścitte tataś cīrṇe Par_10.22a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032763 (0.0):
prāyaścitte 'kṛte dvijaḥ Mn_11.47[46M]d / prāyaścitte tataś cīrṇe Par_8.41a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032778 (0.044):
prāyaścittena śudhyati YS182v_4.9d / prāyaścitte yadā cīrṇe Ang_2,6.9a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298945 (0.049):
cāndrāyaṇaṃ yāvakaṃ tu Par_12.80(79)c / cāndrāyaṇe tataś cīrṇe Par_12.75(74)c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987503 (0.050):
anyāthā bhāvadoṣeṇa na dharmo na ca śudhyati (II,1, p. 304) // Par_10.3 // / prāyaścitte tataś cīrṇe kuryād brahmaṇabhojanam /
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806582 (0.052):
prāyaścittīyatāṃ prāpya YSS_2.1a / prāyaścitte tataś cīrṇe YS99v_61a / prāyaścittena śuddhyati YS78v_13b
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347522 (0.052):
prāyaścittaṃ vinirdiśet YS99v_56d / prāyaścitte tataś cīrṇe YS99v_61a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986580 (0.054):
caturdinam ayācī syāc caturahaṃ mārutāśanaḥ (II,1, p. 241) // Par_8.40 // / prāyaścitte tataś cīrṇe kuryād brāhmaṇabhojanam /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987762 (0.054):
vrataṃ carati tad yāvat tāvat saṃvasate bahiḥ (II,1, p. 344) // Par_10.21 / prāyaścitte tataś cīrṇe kuryād brāhmaṇabhojanam /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302101 (0.054):
prāyaścittaṃ dinatrayam Par_12.58(57)d / prāyaścittaṃ na tasyāḥ syāt Par_4.20c / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.12d
Angirasasmrti (angirsiu.htm.txt) 7029716 (0.056):
prāyaścittāya kevalam Ang_1.20d / prāyaścitte yadā cīrṇe Ang_2,6.9a / prāyaścitte samutpanne Ang_2,2.6a
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_au.htm.txt) 4102683 (0.064):
tat pāpaṃ śatadhā bhūtvā % tam eva parisarpati // YS99v_60 // / prāyaścitte tataś cīrṇe $ kuryād brāhmaṇabhojanam &
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_pu.htm.txt) 3295382 (0.064):
tat pāpaṃ śatadhā bhūtvā tam eva parisarpati // YS99v_60 // / prāyaścitte tataś cīrṇe kuryād brāhmaṇabhojanam /
prāyaścitttaṃ na vidyate Par_9.19d / priyapraśnottareṇa ca Par_1.44b
prītim utpādayed gṛhī Par_1.44d / pretāgnihotrasaṃskāraḥ Par_5.14c
pretībhūtaṃ tu yaḥ śūdraṃ Par_3.45a / pretībhūtaṃ dvijottamam Par_3.41b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9033052 (0.0):
pretāhutistu kartavyā Ang_1.951a / pretībhūtaṃ tu yaḥ śūdraṃ Par_3.45a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983604 (0.045):
kṛtvāśaucaṃ dvirātraṃ ca prāṇāyāmān ṣaḍ ācaret (I,2, p. 282) // Par_3.44 / pretībhūtaṃ tu yaḥ śūdraṃ brāhmaṇo jñānadurbalaḥ /
prerayan kūpavāpīṣu Par_9.36a / prokṣaṇāc chuddhitām iyuḥ Par_7.30d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9033242 (5.960):
prokṣaṇaṃ saṃhatānāṃ ca Yj_1.184c / prokṣaṇāc chuddhitām iyuḥ Par_7.30d
prokṣaṇāc chuddhir iṣyate Par_7.28d / phalavṛṣkair alaṃkṛtam Par_1.6b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9033242 (0.0):
prokṣaṇāc chuddhitām iyuḥ Par_7.30d / prokṣaṇāc chuddhir iṣyate Par_7.28d
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21067439 (0.052):
śāka mūla phalānāṃ ca dhānyavat śuddhir iṣyate // Hbhv_4.82 // / prokṣaṇāt tṛṇa kāṣṭhaṃ ca palālaṃ caiva śudhyati |
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299194 (0.061):
ḍāmare samare vāpi Par_10.16a / takṣaṇāc chuddhir iṣyate Par_7.1d / tac chrutvā ṛṣivākyaṃ tu Par_1.3a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9033413 (0.062):
phalavaddānameva ca Ang_1.320d / phalavṛṣkair alaṃkṛtam Par_1.6b
baddhā syād gaur mṛtā yadi Par_9.6d / baddhvāpi tiṣṭhet paraśuṃ gṛhītvā Par_9.33d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9033532 (0.0):
baddhaṃ yaś ca pramuñcati Yj_2.243b / baddhā syād gaur mṛtā yadi Par_9.6d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987077 (0.031):
etais tu gāvo na nibandhanīyā baddhvāpi tiṣṭhet paraśuṃ gṛhītvā (II,1, p. / Par_9.33 //
bandigograhaṇe tathā Par_3.29b / bandigrāheṇa yā bhuktā Par_10.24a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9033573 (0.0):
bandigrāhāṃs tathā vāji Yj_2.273a / bandigrāheṇa yā bhuktā Par_10.24a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9033563 (0.018):
badhvā tu tiṣṭhetparaśuṃ pragṛhya Ang_2,10.9d / bandigograhaṇe tathā Par_3.29b / bandigrāhāṃs tathā vāji Yj_2.273a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987789 (0.029):
yathā bhūmis tathā nārī tasmāt tāṃ na tu dūṣayet (II,1, p. 346) // / Par_10.23 // / bandigrāheṇa yā bhuktā hatvā baddhvā balād bhayāt /
bandigrāhe bhayārtā vā Par_10.16c / bandhane rodhane 'pi vā Par_9.46b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9033576 (0.0):
bandigrāheṇa yā bhuktā Par_10.24a / bandigrāhe bhayārtā vā Par_10.16c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9033590 (0.026):
bandhane rodhane caiva YS99v_45a / bandhane rodhane 'pi vā Par_9.46b / bandhapāśasuguptāṅgo Par_9.32a
bandhapāśasuguptāṅgo Par_9.32a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9033594 (0.0):
bandhane rodhane caiva YS99v_45a / bandhane rodhane 'pi vā Par_9.46b / bandhapāśasuguptāṅgo Par_9.32a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987046 (1.192):
durgapreraṇayoktraṃ ca nimittāni vadhasya ṣaṭ // Par_9.31 // / bandhapāśasuguptāṅgo mriyate yadi gopaśuḥ /
bandhumadhye vrataṃ tāsāṃ Par_9.58a / balākāṭiṭṭibhau vāpi Par_6.3a
balād uddharate bilāt Par_4.33b / balīvardaṃ na yojayet Par_2.3b
bāndhavānāṃ sajātīnāṃ Par_4.19a / bāle prete ca saṃnyaste Par_3.10c
bālair nakulamārjārair Par_11.6a / bāhubhyāṃ śatakaṃ dadyād Par_5.16c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9034216 (0.023):
bāhudā bahulā balā Ang_1.925b / bāhubhyāṃ śatakaṃ dadyād Par_5.16c / bāhumātrapramāṇakaḥ YS99v_41b
bāhumātraḥ pramāṇataḥ Par_9.10b / brahmakūrcam ahorātraṃ Par_11.27c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9034512 (0.029):
bradhnasyāpnoti viṣṭapam Nar_M1.65d / brahmakūrcam ahorātraṃ Par_11.27c / brahmakūrcaṃ tu pāvanam Par_11.5d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9034522 (0.043):
brahmakūrco dahet sarvaṃ Par_11.38a / brahmakūrcopavāsena Par_6.31a / brahmakūrcopavāsena Par_11.26c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9034217 (0.055):
bāhubhyāṃ śatakaṃ dadyād Par_5.16c / bāhumātrapramāṇakaḥ YS99v_41b
brahmakūrcaṃ tu pāvanam Par_11.5d / brahmakūrcaṃ pibed dvijaḥ Par_11.3b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9034513 (0.0):
bradhnasyāpnoti viṣṭapam Nar_M1.65d / brahmakūrcam ahorātraṃ Par_11.27c / brahmakūrcaṃ tu pāvanam Par_11.5d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9034522 (0.045):
brahmakūrco dahet sarvaṃ Par_11.38a / brahmakūrcopavāsena Par_6.31a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988111 (0.056):
jñātvā samācaret kṛcchraṃ brahmakūrcaṃ tu pāvanam // Par_11.5 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988074 (0.062):
śūdro 'py evaṃ yadā bhuṅkte prājāpatyaṃ samācaret (II,1, p. 374) // / Par_11.2 // / pañcagavyaṃ pibec chūdro brahmakūrcaṃ pibed dvijaḥ /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305853 (0.063):
hutaśeṣaṃ pibed dvijaḥ Par_11.36b / hutāśanena saṃspṛṣṭaṃ Par_6.73c
brahmakūrco dahet sarvaṃ Par_11.38a / brahmakūrcopavāsena Par_6.31a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9034526 (0.0):
brahmakūrcena copari YS99v_13d / brahmakūrco dahet sarvaṃ Par_11.38a / brahmakūrcopavāsena Par_6.31a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9034512 (0.045):
brahmakūrcam ahorātraṃ Par_11.27c / brahmakūrcaṃ tu pāvanam Par_11.5d / brahmakūrcaṃ pibed dvijaḥ Par_11.3b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984870 (0.052):
brāhmaṇaḥ kṣatriyo vaiśyaḥ śūdraś caiva pramādataḥ (II,1, p. 114) // / Par_6.30 // / brahmakūrcopavāsena dvijātīnāṃ tu niṣkṛtiḥ /
brahmakūrcopavāsena Par_11.26c / brahmaghnaṃ taṃ vinirdiśet Par_2.12b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9034526 (0.0):
brahmakūrco dahet sarvaṃ Par_11.38a / brahmakūrcopavāsena Par_6.31a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9034558 (0.0):
brahmakhānilatejāṃsi Yj_3.145a / brahmaghnaṃ taṃ vinirdiśet Par_2.12b / brahmaghnaḥ sa khalūcyate Par_12.42(41)d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984870 (0.052):
brāhmaṇaḥ kṣatriyo vaiśyaḥ śūdraś caiva pramādataḥ (II,1, p. 114) // / Par_6.30 // / brahmakūrcopavāsena dvijātīnāṃ tu niṣkṛtiḥ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9034508 (0.055):
brahmakūrcam ahorātraṃ Par_11.27c / brahmakūrcaṃ tu pāvanam Par_11.5d / brahmakūrcaṃ pibed dvijaḥ Par_11.3b
brahmaghnaḥ sa khalūcyate Par_12.42(41)d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9034563 (0.0):
brahmaghnaṃ taṃ vinirdiśet Par_2.12b / brahmaghnaḥ sa khalūcyate Par_12.42(41)d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21989401 (0.050):
sa mūḍhaḥ sa ca pāpiṣṭho brahmaghnaḥ sa khalūcyate (II,2, p. 32) // / Par_12.42(41) //
brahmacaryavrate sthitā Par_4.31b / brahmacārī gṛhe yeṣāṃ Par_3.18a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9034575 (0.060):
brahmacaryam aviplutaḥ Mn_2.249b / brahmacaryavrate sthitā Par_4.31b
brahmalokagatiḥ smṛtā Par_5.24b / brahmaviṣṇumaheśvarāḥ Par_1.20b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9034755 (0.0):
brahma yas tv ananujñātam Mn_2.116a / brahmalokagatiḥ smṛtā Par_5.24b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9034842 (0.056):
brahmavidveṣiṇaṃ caiva Ang_1.747c / brahmaviṣṇumaheśvarāḥ Par_1.20b / brahmasattraṃ hi tat smṛtam Mn_2.106b
brahmahatyādibhir martyo Par_12.50(49)a / brahmahatyāvrataṃ caret Par_12.74(73)d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9034893 (0.030):
brahmahatyādibhir martyo Par_12.50(49)a / brahmahatyāpanodāya Mn_11.75[74M]c
Yajnavalkyasmrti (yajn2piu.htm.txt) 23849868 (0.057):
brahmahatyāvrataṃ caret Yj_3.254b / brahmahatyāvrataṃ vāpi Yj_3.266c
Angirasasmrti (angirsiu.htm.txt) 7030095 (0.063):
brahmahatyāvrataṃ caret Ang_1.67d / brahmahā svarṇahārī ca Ang_2,7.8a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21989850 (0.064):
savanasthāṃ striyaṃ hatvā brahmahatyāvrataṃ caret (II,2, p. 76) // / Par_12.74(73) // / madyapaś ca dvijaḥ kuryān nadīṃ gatvā samudragām /
brahmahatyāṃ vyapohati Par_12.71(70)b / brahmahā tu vimucyate Par_12.74(73)b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9034916 (1.788):
brahmahatyāṃ vyapohati Mn_11.81[80M]d / brahmahatyāṃ vyapohati Par_12.71(70)b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9034940 (0.023):
brahmahā ca surāpaś ca YS182v_4.22c / brahmahā tu vimucyate Par_12.74(73)b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1260108 (0.034):
brahmahatyāṃ vyapohati KubjT_8.92b / brahmahāpi śivo bhavet SvaT_4.410d
brāhmaṇatvaṃ ca gacchati Par_12.8d / brāhmaṇaś cet kṛṣiṃ kuryāt Par_2.8a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9035084 (0.0):
brāhmaṇaprātiveśyānām Yj_2.263c / brāhmaṇaś cet kṛṣiṃ kuryāt Par_2.8a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21982893 (0.004):
viprasyaivaṃvidhā vṛttis tṛṇakāṣṭhādivikrayaḥ // Par_2.7 // / brāhmaṇaś cet kṛṣiṃ kuryāt tanmahādoṣam āpnuyāt /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9035869 (0.040):
brāhmaṇo yo 'nugacchati Par_3.43b / brāhmaṇo yo 'nugacchati Par_3.44b / brāhmaṇo rakṣitaḥ sadā Nar_19.43d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302533 (0.040):
brāhmaṇo madamohitaḥ Par_7.7d / brāhmaṇo yo 'nugacchati Par_3.43b / brāhmaṇo yo 'nugacchati Par_3.44b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9035072 (0.043):
brāhmaṇatvasya mūlake Ang_1.64d / brāhmaṇatvaṃ ca gacchati Par_12.8d / brāhmaṇatvaṃ vidhīyate Ang_2,4.9d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988912 (0.062):
mucyate tena pāpena brāhmaṇatvaṃ ca gacchati // Par_12.8 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9035110 (0.063):
brāhmaṇas tu bhavec chūdraḥ Par_12.39(38)c / brāhmaṇastu vamedyadi Ang_1.950d
brāhmaṇas tu bhavec chūdraḥ Par_12.39(38)c / brāhmaṇas tv anadhīyānas Par_8.16c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9035113 (0.0):
brāhmaṇas tu parikṣīṇaḥ Yj_2.43c / brāhmaṇas tu bhavec chūdraḥ Par_12.39(38)c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304525 (5.960):
śūdraveśmana āgatam Par_11.19b / śūdraś cāṇḍālatāṃ vrajet Par_1.67d / śūdraś caiva pramādataḥ Par_6.30d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9061954 (1.788):
śūdras tathāntya eva syād Yj_2.294c / śūdras tu brāhmaṇo bhavet Par_12.39(38)d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21989355 (0.012):
brāhmaṇas tu bhavec chūdraḥ śūdras tu brāhmaṇo bhavet // Par_12.39(38) //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21982893 (0.017):
viprasyaivaṃvidhā vṛttis tṛṇakāṣṭhādivikrayaḥ // Par_2.7 // / brāhmaṇaś cet kṛṣiṃ kuryāt tanmahādoṣam āpnuyāt /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9035127 (0.021):
brāhmaṇas tu surāpasya Mn_11.149[148M]a / brāhmaṇas tv anadhīyānas Par_8.16c
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10341968 (0.026):
12,182.008c na vai śūdro bhavec chūdro brāhmaṇo na ca brāhmaṇaḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15869648 (0.027):
na vai śūdro bhavecchūdro brāhmaṇo brāhmaṇo na ca // NarP_1,43.70 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9035086 (0.028):
brāhmaṇaprātiveśyānām Yj_2.263c / brāhmaṇaś cet kṛṣiṃ kuryāt Par_2.8a
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19877880 (0.029):
03,177.020c na vai śūdro bhavec chūdro brāhmaṇo na ca brāhmaṇaḥ
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9035343 (0.035):
brāhmaṇaḥ kṣatriyo vaiśyaḥ Par_6.30c / brāhmaṇaḥ kṣatriyo vaiśyaḥ Par_11.26a / brāhmaṇaḥ kṣīravikrayāt Mn_10.92d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302403 (0.035):
brāhmaṇaṃ yo 'vamanyate Par_6.59d / brāhmaṇaḥ kṣatriyo vaiśyaḥ Par_6.30c
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20526991 (0.038):
12,182.008c na vai śūdro bhavec chūdro brāhmaṇo na ca brāhmaṇaḥ
% Mahabharata: Aranyakaparvan (mbh_03_u.htm.txt) 24679079 (0.038):
03,177.020c na vai śūdro bhavec chūdro brāhmaṇo na ca brāhmaṇaḥ
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9585575 (0.045):
Par12.39cd(38cd)/.brāhmaṇas.tu.bhavet.śūdraḥ.śūdras.tu.brāhmaṇo.bhavet.//
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9035786 (0.049):
brāhmaṇo jñānadurbalaḥ Par_12.56(55)b / brāhmaṇo tv anadhīyānas Mn_3.168[158M]a / brāhmaṇo daivataṃ mahat Mn_9.317b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9058660 (0.051):
vaiśyaḥ śūdras tathā kuryāt Par_2.14a / vaiśyaḥ sarvasvadaṇḍaḥ syāt Mn_8.375a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988400 (0.051):
akāmatas tu yo bhuṅkte prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet (II,1, p. 432) // / Par_11.25 // / brāhmaṇaḥ kṣatriyo vaiśyaḥ śūdro vā upasarpati /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304602 (0.056):
śūdro naktena śudhyati Par_11.45b / śūdro 'py evaṃ yadā bhuṅkte Par_11.2c / śūdro māsena śudhyati Par_3.4d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9062403 (0.057):
śūdro māsena śudhyati Par_3.4d / śūdro vā upasarpati Par_11.26b / śūdro vā 'pi yathā kramāt YS182v_4.42d
brāhmaṇasya tataḥ svayam Par_12.77(76)d / brāhmaṇasya pravakṣyāmi Par_12.7a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9035142 (0.025):
brāhmaṇasya catuḥṣaṣṭīty Nar_19.59a / brāhmaṇasya tataḥ svayam Par_12.77(76)d / brāhmaṇasya tapo jñānaṃ Mn_11.235[234M]a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9035174 (0.049):
brāhmaṇasya paritrāṇād Yj_3.244a / brāhmaṇasya pravakṣyāmi Par_12.7a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21989892 (0.052):
apahṛtya suvarṇaṃ tu brāhmaṇasya tataḥ svayam (II,2, p. 84) // / Par_12.77(76) //
brāhmaṇasya yadā bhuṅkte Par_11.18a / brāhmaṇasya vraṇadvāre Par_6.48a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9035192 (0.024):
brāhmaṇasya mukhe hutam Ang_2,12.13d / brāhmaṇasya yadā bhuṅkte Par_11.18a / brāhmaṇasya rujaḥ kṛtvā Mn_11.67[66M]a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9035211 (0.058):
brāhmaṇasya viśeṣena Mn_11.11[10M]c / brāhmaṇasya vraṇadvāre Par_6.48a