View original HTML file with complete header information
[Vol. I, Part 1:] / ācārakāṇḍam / cāturvarṇyācāram
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9576933 (0.062):
=ācāra.kāṇḍam= / =cāturvarṇya.ācāram= / Par1.1ab/.atha.ato.hima.śaila.agre.deva.dāru.vana.ālaye./
[Vol. I, Part 1:] / ācārakāṇḍam / cāturvarṇyācāram
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9576933 (0.062):
=ācāra.kāṇḍam= / =cāturvarṇya.ācāram= / Par1.1ab/.atha.ato.hima.śaila.agre.deva.dāru.vana.ālaye./
athāto himaśailāgre devadāruvanālaye /
vyāsam ekāgram āsīnam apṛcchann ṛṣayaḥ purā (I,1, p. 37) // Par_1.1 //
mānuṣāṇāṃ hitaṃ dharmaṃ vartamāne kalau yuge /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9576959 (0.060):
Par1.2ab/.mānuṣāṇāṃ.hitaṃ.dharmaṃ.vartamāne.kalau.yuge./ / Par1.2cd/.śauca.ācāraṃ.yathāvac.ca.vada.satyavatī.sutaḥ.//
śaucācāraṃ yathāvac ca vada satyavatīsuta // Par_1.2 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9576966 (0.054):
Par1.2cd/.śauca.ācāraṃ.yathāvac.ca.vada.satyavatī.sutaḥ.// / Par1.3ab/.tat.śrutvā.ṛṣi.vākyaṃ.tu.saśiṣyo.aṅgy.arka.samnibhaḥ./
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9576959 (0.061):
Par1.2ab/.mānuṣāṇāṃ.hitaṃ.dharmaṃ.vartamāne.kalau.yuge./ / Par1.2cd/.śauca.ācāraṃ.yathāvac.ca.vada.satyavatī.sutaḥ.//
tac chrutvā ṛṣivākyaṃ tu saśiṣyo 'gnyarkasaṃnibhaḥ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8994541 (0.003):
tacchrāddhaṃ bhavatītyāhur Ang_1.41a / tac chrutvā ṛṣivākyaṃ tu Par_1.3a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299199 (0.033):
takṣaṇāc chuddhir iṣyate Par_7.1d / tac chrutvā ṛṣivākyaṃ tu Par_1.3a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9069961 (0.035):
saśiṣyo 'gnyarkasaṃnibhaḥ Par_1.3b / sa śuddho 'rtha iti sthitiḥ K_409d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305177 (0.035):
saśikhaṃ vapanaṃ kṛtvā Par_12.7c / saśiṣyo 'gnyarkasaṃnibhaḥ Par_1.3b
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9576970 (0.041):
Par1.2cd/.śauca.ācāraṃ.yathāvac.ca.vada.satyavatī.sutaḥ.// / Par1.3ab/.tat.śrutvā.ṛṣi.vākyaṃ.tu.saśiṣyo.aṅgy.arka.samnibhaḥ./
pratyuvāca mahātejāḥ śrutismṛtiviśāradaḥ (I,1, p. 65) // Par_1.3 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9576982 (0.0):
Par1.3cd/.pratyuvāca.mahā.tejāḥ.śruti.smṛti.viśāradaḥ.//
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304700 (0.029):
śrutismṛtivido viduḥ Par_6.71b / śrutismṛtiviśāradaḥ Par_1.3d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9063507 (0.037):
śrutismṛtiviruddhaṃ ca Nar_18.8a / śrutismṛtiviśāradaḥ Par_1.3d
na cāhaṃ sarvatattvajñaḥ kathaṃ dharmaṃ vadāmy ahaṃ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9013406 (5.960):
na cāsyopadiśed dharmaṃ Mn_4.80c / na cāhaṃ sarvatattvajñaḥ Par_1.4a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300774 (5.960):
na ca goṣṭhe vased rātrau Par_9.56a / na cāhaṃ sarvatattvajñaḥ Par_1.4a
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22917370 (0.063):
mat tattva jño yaḥ, sa sarvajño bhavatīty arthaḥ | ato viśiṣṭa phalatvāt
asmatpitaiva praṣṭavya iti vyāsaḥ suto 'bravīt // Par_1.4 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9576997 (0.040):
Par1.4cd/.asmat.pitā.eva.praṣṭavya.iti.vyāsaḥ.suto.abravīt.//
tatas ta ṛṣayaḥ sarve dharmatattvārthakāṅkṣiṇaḥ /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577006 (0.0):
Par1.5ab/.tatas.ta.ṛṣayaḥ.sarve.dharma.tattva.artha.kāṅkṣiṇaḥ./
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8994670 (0.050):
tatas ta ṛṣayaḥ sarve Par_1.5a / tatas tathā sa tenokto Mn_1.60a
ṛṣiṃ vyāsaṃ puraskṛtya gatā badarikāśramam (I,1, p. 68) // Par_1.5 //
nānāpuṣpalatākīrṇaṃ phalavṛṣkair alaṃkṛtam /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301012 (0.014):
nātithiḥ pūrvam āgataḥ Par_1.41d / nānāpuṣpalatākīrṇaṃ Par_1.6a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9017440 (0.026):
nānāpaṇyopajīvinaḥ Mn_9.257b / nānāpuṣpalatākīrṇaṃ Par_1.6a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16857427 (0.058):
nānāpuṣpaphalākīrṇaṃ BrP_164.15c / nānāpuṣpaphalākīrṇaiḥ BrP_164.4a
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9490417 (0.059):
nānāpuṣpaphalopaśobhitaṃ bhramarair upabhujyamānasāram* / tato 'nyatamaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21610553 (0.059):
nānāpuṣpaphalopaśobhitaṃ bhramarairupabhujyamānasāram/
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13413839 (0.063):
aṣṭamāṅgulasaṃyuktaṃ maṅgalākuraśobhitam // LiP_2,28.47 // / phalapuṣpasamākīrṇaṃ dhūpadīpasamanvitam /
nadīprasravaṇopetaṃ puṇyatīrthopaśobhitaṃ (I,1, p. 70) // Par_1.6 //
mṛgapakṣininādāḍhyaṃ devatāyatanāvṛtam /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303069 (0.046):
mūṣikāmāṃsam eva ca Par_11.11b / mṛgapakṣininādāḍhyaṃ Par_1.7a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9042383 (0.052):
mṛgagartāśrayāpcarāḥ Mn_7.72b / mṛgapakṣininādāḍhyaṃ Par_1.7a
yakṣagandharvasiddhaiś ca nṛtyagītair alaṃkṛtam // Par_1.7 //
tasminn ṛṣisabhāmadhye śaktiputraṃ parāśaram /
sukhāsīnaṃ mahātejā munimukhyagaṇāvṛtam (I,1, p. 73) // Par_1.8 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303025 (0.037):
munibhiḥ parikīrtitaḥ Par_11.48b / munimukhyagaṇāvṛtam Par_1.8d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9042068 (0.043):
munimāṅgirasaṃ dvijāḥ Ang_1.1b / munimukhyagaṇāvṛtam Par_1.8d
kṛtāñjalipuṭo bhūtvā vyāsas tu ṛṣibhiḥ saha /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15306151 (0.026):
tataḥ praṇamya taṃ brahmā % devadevamuvāca ha // LiP_1,41.57 // / kṛtāñjalipuṭo bhūtvā $ harṣagadgadayā girā &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7199924 (0.026):
tataḥ praṇamya taṃ brahmā devadevamuvāca ha // LiP_1,41.57 // / kṛtāñjalipuṭo bhūtvā harṣagadgadayā girā /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577075 (0.029):
Par1.9ab/.kṛta.añjali.puṭo.bhūtvā.vyāsas.tu.ṛṣibhiḥ.saha./ / Par1.9cd/.pradakṣiṇa.abhivādaiś.ca.stutibhiḥ.samapūjayat.//
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15335688 (0.035):
kṛtāñjalipuṭo bhūtvā % prāha sāṃbaṃ triyaṃbakam // LiP_1,72.173 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7229453 (0.035):
kṛtāñjalipuṭo bhūtvā prāha sāṃbaṃ triyaṃbakam // LiP_1,72.173 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18818735 (0.036):
tridhā pradakṣiṇīkṛtya daṇḍavatpatito bhuvi // RKV_26.44 // / kṛtāñjalipuṭo bhūtvā nārado bhagavānmuniḥ /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18804070 (0.036):
manunā saha rājendra potārūḍho hyahaṃ tadā // RKV_3.35 // / kṛtāñjalipuṭo bhūtvā praṇamya śirasā vibhum /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26795678 (0.036):
tatra snānaṃ kathaṃ sidhyed % ity evaṃ śarvam abravīt // BrP_76.15 // / kṛtāñjalipuṭo bhūtvā $ bhaktinamras trilocanam //* BrP_76.16 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16787719 (0.036):
kṛtāñjalipuṭo 'bravīt BrP_78.68b / kṛtāñjalipuṭo bhūtvā BrP_73.37a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11066992 (0.036):
tatra snānaṃ kathaṃ sidhyed ity evaṃ śarvam abravīt // BrP_76.15 // / kṛtāñjalipuṭo bhūtvā bhaktinamras trilocanam //* BrP_76.16 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4587104 (0.037):
kṛtāñjalipuṭo bhūtvā rājannidamuvāca ha // BndP_2,25.35 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18855946 (0.038):
āsanāni dadau bhaktyā pādyamarghaṃ nyavedayat // RKV_97.94 // / kṛtāñjalipuṭo bhūtvā vākyametad uvāca ha /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10851189 (0.038):
pitṛpūrvaṃ praṇamyādau teṣāṃ vārtāṃ pradāpayan // RKS_109.89 // / kṛtāñjalipuṭo bhūtvā idaṃ vākyam uvāca ha /
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27392590 (0.038):
kṛtāñjalipuṭo bhūtvā NsP_7.26c / kṛtāñjalipuṭo bhūtvā NsP_48.91a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28930291 (0.039):
kṛtāñjalipuṭo bhūtvā LiP_1,26.5c / kṛtāñjalipuṭo bhūtvā LiP_1,41.58a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28930306 (0.039):
kṛtāñjalipuṭo bhūtvā LiP_1,72.170c / kṛtāñjalipuṭo bhūtvā LiP_1,72.173c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16787729 (0.039):
kṛtāñjalipuṭo bhūtvā BrP_73.37a / kṛtāñjalipuṭo bhūtvā BrP_76.16a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16787739 (0.039):
kṛtāñjalipuṭo bhūtvā BrP_87.55a / kṛtāñjalipuṭo bhūtvā BrP_110.118e
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16787746 (0.039):
kṛtāñjalipuṭo bhūtvā BrP_115.6e / kṛtāñjalipuṭo bhūtvā BrP_117.6c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16787764 (0.039):
kṛtāñjalipuṭo bhūtvā BrP_117.6c / kṛtāñjalipuṭo bhūtvā BrP_122.28c
pradakṣiṇābhivādaiś ca stutibhiḥ samapūjayat // Par_1.9 // / tataḥ saṃtuṣṭahṛdayaḥ parāśaramahāmuniḥ /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577087 (0.024):
Par1.9cd/.pradakṣiṇa.abhivādaiś.ca.stutibhiḥ.samapūjayat.// / Par1.10ab/.tataḥ.saṃtuṣṭa.hṛdayaḥ.parāśara.mahā.muniḥ./
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577076 (0.063):
Par1.9ab/.kṛta.añjali.puṭo.bhūtvā.vyāsas.tu.ṛṣibhiḥ.saha./ / Par1.9cd/.pradakṣiṇa.abhivādaiś.ca.stutibhiḥ.samapūjayat.//
āha susvāgataṃ brūhīty āsīno munipuṅgavaḥ (I,1, p. 75) // Par_1.10 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577095 (0.064):
Par1.10cd/.āha.susvāgataṃ.brūhi.ity.āsīno.muni.puṅgavaḥ.// / Par1.11ab/.kuśalaṃ.samyag.ity.uktvā.vyāsaḥ.pṛcchaty.anantaraṃ./
kuśalaṃ samyag ity uktvā vyāsaḥ pṛcchaty anantaram /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577101 (0.037):
Par1.10cd/.āha.susvāgataṃ.brūhi.ity.āsīno.muni.puṅgavaḥ.// / Par1.11ab/.kuśalaṃ.samyag.ity.uktvā.vyāsaḥ.pṛcchaty.anantaraṃ./
yadi jānāsi bhaktiṃ me snehād vā bhaktavatsala (I,1, p. 77) // Par_1.11 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305651 (0.061):
snehasyotpavanena ca Par_6.75b / snehād vā bhaktavatsala Par_1.11d / snehād vā yadi vā bhayāt Par_4.1b
dharmaṃ kathaya me tāta anugrāhyo hy ahaṃ tava /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577118 (0.028):
Par1.12ab/.dharma.kathaya.me.tāta.anugrāhyo.hy.ahaṃ.tava./
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300731 (0.045):
dharmasya nirṇayaṃ prāha Par_1.19a / dharmaṃ kathaya me tāta Par_1.12a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9011924 (0.058):
dharmaṃ kathaya me tāta Par_1.12a / dharmaṃ cāpy asukhodarkaṃ Mn_4.176c
śrutā me mānavā dharmā vāsiṣṭhā kāśyapās tathā (I,1, p. 78) // Par_1.12 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20825609 (0.012):
14,096.015d@004_0029 dharmān kathaya deveśa yady anugrahabhāg aham / 14,096.015d@004_0030 śrutā me mānavā dharmā vāsiṣṭhāḥ kāśyapās tathā
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1097375 (0.063):
śrutā me mānavā dharmā__Vdha_044.008 / vāsiṣṭhāś ca mahāmate__Vdha_044.008
gargeyā gautamīyāś ca tathā cośanasā smṛtāḥ / / atrer viṣṇoś ca saṃvartād dakṣād aṅgirasas tathā // Par_1.13 //
śātātapāc ca hārītād yājñavalkyāt tathaiva ca / / āpastambakṛtā dharmā śaṅkhasya likhitasya ca // Par_1.14 //
kātyāyanakṛtāś caiva tathā prācetasān muneḥ / / śrutā hy ete bhavatproktāḥ śrutyarthā me na vismṛtāḥ (I,1, p. 79) //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9063553 (0.0):
śrutyarthā me na vismṛtāḥ Par_1.15d / śrutyuktametadeva syād Ang_1.617a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304708 (0.0):
śrutismṛtisadācāra- Par_1.20c / śrutyarthā me na vismṛtāḥ Par_1.15d
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577168 (0.031):
Par1.15cd/.śrutā.hye.ete.bhavat.proktāḥ.śruty.arthā.me.na.vismṛtāḥ.//
Par_1.15 // / asmin manvantare dharmāḥ kṛtatretādike yuge /
sarve dharmāḥ kṛte jātāḥ sarve naṣṭāḥ kalau yuge (I,1, p. 80) // Par_1.16
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305101 (0.0):
sarve dharmāḥ kṛte jātāḥ Par_1.16c / sarve naṣṭāḥ kalau yuge Par_1.16d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9069302 (0.026):
sarve naṣṭāḥ kalau yuge Par_1.16d / sarve 'padhvaṃsajāḥ smṛtāḥ Mn_10.41d
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577183 (0.033):
Par1.16ab/.asmin.manv.antare.dharmāḥ.kṛta.treta.ādike.yuge./ / Par1.16cd/.sarve.dharmāḥ.kṛte.jātāḥ.sarve.naṣṭāḥ.kalau.yuge.//
cāturvarṇyasamācāraṃ kiṃcit sādhāraṇaṃ vada / / caturṇām api varṇānāṃ kartavyaṃ dharmakovidaiḥ (I,1, p. 87) // Par_1.17 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297723 (0.060):
kartāraṃ tu kalau yuge Par_1.25d / karmācāraṃ kalau yuge Par_2.1b
brūhi dharmasvarūpajña sūkṣmaṃ sthūlaṃ ca vistarāt /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577207 (0.050):
Par1.18ab/.brūhi.dharma.svarūpajña.sūkṣmaṃ.sthūlaṃ.ca.vistarāt./
vyāsavākyāvasāne tu munimukhyaḥ parāśaraḥ (I,1, p. 92) // Par_1.18 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577214 (0.0):
Par1.18ab/.brūhi.dharma.svarūpajña.sūkṣmaṃ.sthūlaṃ.ca.vistarāt./ / Par1.18cd/.vyāsa.vākya.avasāne.tu.muni.mukhyaḥ.parāśaraḥ.//
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303028 (0.062):
munimukhyagaṇāvṛtam Par_1.8d / munimukhyaḥ parāśaraḥ Par_1.18d / munivaktrodgatān dharmān Par_6.35a
dharmasya nirṇayaṃ prāha sūkṣmaṃ sthūlaṃ ca vistarāt /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577223 (0.059):
Par1.19ab/.dharmasya.nirṇayaṃ.prāha.sūkṣmaṃ.sthūlaṃ.ca.vistarāt./ / Par1.19cd/.śṛṇu.putra.pravakṣyāmi.śṛṇvantu.munayas.tathā.//
śṛṇu putra pravakṣyāmi śṛṇvantu munayas tathā (I,1, p. 93) // Par_1.19 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577230 (0.044):
Par1.19ab/.dharmasya.nirṇayaṃ.prāha.sūkṣmaṃ.sthūlaṃ.ca.vistarāt./ / Par1.19cd/.śṛṇu.putra.pravakṣyāmi.śṛṇvantu.munayas.tathā.//
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304631 (0.045):
śṛṅgabhaṅge 'sthibhaṅge ca Par_9.19a / śṛṇu putra pravakṣyāmi Par_1.19c / śṛṇvantu ṛṣipuṅgavāḥ Par_1.35d
kalpe kalpe kṣayotpattyā brahmaviṣṇumaheśvarāḥ /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577236 (0.0):
Par1.20ab/.kalpe.kalpe.kṣaya.utpattyā.brahma.viṣṇu.mahā.īśvarāḥ./
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9593306 (0.0):
paṅkajatvaṃ tāmarasa eva vartate tathaiva vaikhānasatvam api. tathoktam: / [20.24] kalpe kalpe kṣayotpattyā brahmaviṣṇumaheśvarāḥ /"
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11558040 (0.0):
[20.24] kalpe kalpe kṣayotpattyā brahmaviṣṇumaheśvarāḥ / / [20.25] śrutismṛtisadācāra nirṇetāras tu sarvadā //"
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8981294 (0.011):
kalpito yasya yo daṇḍas tv K_490a / kalpe kalpe kṣayotpattyā Par_1.20a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297754 (0.011):
kalau saṃvatsareṇa tu Par_1.27d / kalpe kalpe kṣayotpattyā Par_1.20a
śrutismṛtisadācāra- nirṇetāraś ca sarvadā // Par_1.20 //
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9593311 (0.0):
[20.24] kalpe kalpe kṣayotpattyā brahmaviṣṇumaheśvarāḥ / / [20.25] śrutismṛtisadācāra- nirṇetāras tu sarvadā //"
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11558044 (0.0):
[20.24] kalpe kalpe kṣayotpattyā brahmaviṣṇumaheśvarāḥ / / [20.25] śrutismṛtisadācāra nirṇetāras tu sarvadā //"
na kaścid vedakartā ca vedaṃ smṛtvā caturmukhaḥ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9012739 (0.040):
na kaścid vedakartā ca Par_1.21a / na kaṃcin marmaṇi spṛśet Yj_1.153d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300747 (0.040):
dhānyaiś ca svayamarjitaiḥ Par_2.6b / na kaścid vedakartā ca Par_1.21a
tathaiva dharmān smarati manuḥ kalpāntare 'ntare (I,1, p. 112) // Par_1.21
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577263 (1.788):
Par1.21cd/.tathaiva.dharmān.smarati.manuḥ.kalpa.antare.antare.//
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9039537 (0.048):
manuṣyeṣv iha janmataḥ Mn_10.42d / manuḥ kalpāntare 'ntare Par_1.21d
anye kṛtayuge dharmās tretāyāṃ dvāpare yuge /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10372974 (5.960):
12,224.025c āyūṃṣi cāśiṣaś caiva vedasyaiva ca yat phalam / 12,224.026a anye kṛtayuge dharmās tretāyāṃ dvāpare 'pare
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10382648 (5.960):
12,252.008a anye kṛtayuge dharmās tretāyāṃ dvāpare 'pare
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21483142 (5.960):
Manu1.85a/ anye kṛtayuge dharmās tretāyāṃ dvāpare 'apare | [M.pare ]
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18573130 (5.960):
anye kṛtayuge dharmās tretāyāṃ dvāpare 'pare /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10583457 (0.037):
manurapi (a. 1 ślo. 85 86) / anye kṛtayuge dharmāstretāyāṃ jñānamucyate /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8968793 (0.038):
anye kaliyuge nṝṇāṃ Par_1.22c / anye kṛtayuge dharmās Mn_1.85a / anye kṛtayuge dharmās Par_1.22a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2296775 (0.041):
anye kaliyuge nṝṇāṃ Par_1.22c / anye kṛtayuge dharmās Par_1.22a
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15866537 (0.046):
tataḥ paraṃ kṛtayuge tretāyuge tretāyāṃ dhyānameva ca /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19886449 (0.050):
03,189.013c eṣa dharmaḥ kṛtayuge tretāyāṃ dvāpare tathā
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20567671 (0.053):
12,252.007c vedavādāś cānuyugaṃ hrasantīti ha naḥ śrutam / 12,252.008a anye kṛtayuge dharmās tretāyāṃ dvāpare 'pare
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577264 (0.054):
Par1.21cd/.tathaiva.dharmān.smarati.manuḥ.kalpa.antare.antare.// / Par1.22ab/.anye.kṛta.yuge.dharmās.tretāyāṃ.dvāpare.yuge./
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19861865 (0.055):
03,148.025c svadharmasthāḥ kriyāvanto janās tretāyuge 'bhavan / 03,148.026a dvāpare 'pi yuge dharmo dvibhāgonaḥ pravartate
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10583534 (0.059):
tapo dharmaḥ kṛtayuge jñānaṃ tretāyuge sthitam /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003860 (0.060):
tretāyāṃ dvāpare 'pare Mn_1.85b / tretāyāṃ dvāpare yuge Par_1.22b
anye kaliyuge nṝṇāṃ yugarūpānusārataḥ (I,1, p. 117) // Par_1.22 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10583465 (0.019):
anye kṛtayuge dharmāstretāyāṃ jñānamucyate / / anye kaliyuge nṝṇāṃ yugahrāsānurūpataḥ //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8968781 (0.024):
anye kaliyuge nṝṇāṃ Mn_1.85c / anye kaliyuge nṝṇāṃ Par_1.22c
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2518244 (0.031):
anye kaliyuge nṝṇāṃ Mn_1.85c / anye kṛtayuge dharmās Mn_1.85a
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18573134 (0.033):
anye kṛtayuge dharmās tretāyāṃ dvāpare 'pare / / anye kaliyuge nṝṇāṃ yugahrāsānurūpataḥ // Mn_1.85 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10372973 (0.035):
12,224.026a anye kṛtayuge dharmās tretāyāṃ dvāpare 'pare / 12,224.026c anye kaliyuge dharmā yathāśaktikṛtā iva
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10382647 (0.035):
12,252.008a anye kṛtayuge dharmās tretāyāṃ dvāpare 'pare / 12,252.008c anye kaliyuge dharmā yathāśaktikṛtā iva
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577277 (0.037):
Par1.22ab/.anye.kṛta.yuge.dharmās.tretāyāṃ.dvāpare.yuge./ / Par1.22cd/.anye.kali.yuge.nṛṛṇāṃ.yuga.rūpa.anusārataḥ.//
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003860 (0.053):
tretāyāṃ dvāpare 'pare Mn_1.85b / tretāyāṃ dvāpare yuge Par_1.22b
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15866537 (0.059):
tataḥ paraṃ kṛtayuge tretāyuge tretāyāṃ dhyānameva ca / / dvāpare yajñamevāhurdānamekaṃ kalau yuge // NarP_1,41.90 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19861865 (0.061):
03,148.025c svadharmasthāḥ kriyāvanto janās tretāyuge 'bhavan / 03,148.026a dvāpare 'pi yuge dharmo dvibhāgonaḥ pravartate
tapaḥ paraṃ kṛtayuge tretāyāṃ jñānam ucyate /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19564159 (0.0):
vyāsa uvāca: / tapaḥ paraṃ kṛtayuge tretāyāṃ jñānamucyate /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7068331 (0.0):
dhyānaṃ paraṃ kṛtayuge tretāyāṃ jñānamucyate /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21483162 (0.0):
Manu1.86a/ tapaḥ paraṃ kṛtayuge tretāyāṃ jñānam ucyate) |
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18573144 (0.0):
anye kaliyuge nṝṇāṃ yugahrāsānurūpataḥ // Mn_1.85 // / tapaḥ paraṃ kṛtayuge tretāyāṃ jñānam ucyate /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10583475 (0.0):
anye kaliyuge nṝṇāṃ yugahrāsānurūpataḥ // / tapaḥ paraṃ kṛtayuge tretāyāṃ jñānamucyate /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10372985 (1.788):
12,224.026c anye kaliyuge dharmā yathāśaktikṛtā iva / 12,224.027a tapaḥ paraṃ kṛtayuge tretāyāṃ jñānam uttamam
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10583508 (1.788):
tapaḥ paraṃ kṛtayuge tretāyāṃ jñānamuttamam /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10583577 (0.015):
viṣṇudharmottare / jñānaṃ paraṃ kṛtayuge tretāyāṃ ca tataḥ param /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10583521 (0.024):
dvāpare yajñamevāhurdānameva kalau yuge // / tapaḥ paraṃ kṛtayuge tretāyāṃ jñānamuttamam /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8998574 (0.033):
tapaḥ paraṃ kṛtayuge Mn_1.86a / tapaḥ paraṃ kṛtayuge Par_1.23a
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23971716 (0.037):
haribhaktiparān evaṃ $ na kalir bādhate dvijāḥ & / tapaḥ paraṃ kṛtayuge % tretāyāṃ dhyānam eva hi // NsP_54.51 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17036701 (0.037):
haribhaktiparān evaṃ na kalir bādhate dvijāḥ / / tapaḥ paraṃ kṛtayuge tretāyāṃ dhyānam eva hi // NsP_54.51 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1145365 (0.039):
tapaḥ paraṃ kṛtayuge__Vdha_105.004 / tretāyāṃ yajña eva hi__Vdha_105.004
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15866539 (0.044):
tataḥ paraṃ kṛtayuge tretāyuge tretāyāṃ dhyānameva ca / / dvāpare yajñamevāhurdānamekaṃ kalau yuge // NarP_1,41.90 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15303274 (0.044):
dhyānaṃ paraṃ kṛtayuge $ tretāyāṃ yajña ucyate & / bhajanaṃ dvāpare śuddhaṃ % dānameva kalau yuge // LiP_1,39.7 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7197044 (0.044):
dhyānaṃ paraṃ kṛtayuge tretāyāṃ yajña ucyate / / bhajanaṃ dvāpare śuddhaṃ dānameva kalau yuge // LiP_1,39.7 //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8471952 (0.045):
nāti hiṃsati vānyonyaṃ nānugṛṅṇaṃti vai tadā // BndP_1,7.58 // / jñānaṃ paraṃ kṛtayuge tretāyāṃ yajña ucyate /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8497508 (0.048):
yegī kṛtayuge caiva tretāyāṃ kraturucyate / / dvāpare caiva kālāgnirdharmaketuḥ kalau smṛtaḥ // BndP_1,27.51 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13450758 (0.053):
yogī kṛtayuge devastretāyāṃ yajña ucyate / / dvāpare bhagavān kālo dharmaketuḥ kalau yuge // KūrmP_2,37.69 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10583565 (0.054):
dhyānaṃ paraṃ kṛtayuge tretāyāṃ yajanaṃ tathā / / dvāpare liṅgapūjā ca kalau śaṅkarakīrttanam //
dvāpare yajñam evāhuḥ dānam eva kalau yuge (I,1, p. 119) // Par_1.23 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19564161 (0.0):
tapaḥ paraṃ kṛtayuge tretāyāṃ jñānamucyate / / dvāpare yajñamevāhurdānamekaṃ kalauyuge // Valc_2,15.1 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7068335 (0.0):
dhyānaṃ paraṃ kṛtayuge tretāyāṃ jñānamucyate / / dvāpare yajñamevāhurdānameva kalau yuge // KūrmP_1,27.17 //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18573148 (0.0):
tapaḥ paraṃ kṛtayuge tretāyāṃ jñānam ucyate / / dvāpare yajñam evāhur dānam ekaṃ kalau yuge // Mn_1.86 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10583479 (0.0):
tapaḥ paraṃ kṛtayuge tretāyāṃ jñānamucyate / / dvāpare yajñamevāhurdānameva kalau yuge //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10372990 (5.960):
12,224.027a tapaḥ paraṃ kṛtayuge tretāyāṃ jñānam uttamam / 12,224.027c dvāpare yajñam evāhur dānam eva kalau yuge
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15866543 (0.027):
tataḥ paraṃ kṛtayuge tretāyuge tretāyāṃ dhyānameva ca / / dvāpare yajñamevāhurdānamekaṃ kalau yuge // NarP_1,41.90 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23971721 (0.027):
tapaḥ paraṃ kṛtayuge % tretāyāṃ dhyānam eva hi // NsP_54.51 // / dvāpare yajñam evāhur $ dānam ekaṃ kalau yuge &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17036706 (0.027):
tapaḥ paraṃ kṛtayuge tretāyāṃ dhyānam eva hi // NsP_54.51 // / dvāpare yajñam evāhur dānam ekaṃ kalau yuge /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10583513 (0.027):
tapaḥ paraṃ kṛtayuge tretāyāṃ jñānamuttamam / / dvāpare yajñamevāhurdānameva kalau yuge //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10583525 (0.027):
tapaḥ paraṃ kṛtayuge tretāyāṃ jñānamuttamam / / dvāpare yajñamevāhuḥ kalau dānaṃ dayā damaḥ //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9006565 (0.048):
dānam ekaṃ kalau yuge Mn_1.86d / dānam eva kalau yuge Par_1.23d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21982253 (0.052):
dvāpare kulam ekaṃ tu kartāraṃ tu kalau yuge // Par_1.25 // / kṛte saṃbhāṣaṇād eva tretāyāṃ sparśanena ca /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21483167 (0.053):
Manu1.86a/ tapaḥ paraṃ kṛtayuge tretāyāṃ jñānam ucyate) | / Manu1.86c/ dvāpare yajñam evāhur) dānam ekaṃ kalau yuge ||
kṛte tu mānavā dharmās tretāyāṃ gautamāḥ smṛtāḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10583601 (1.192):
parāśaraḥ: / kṛte tu mānavā dharmāstretāyāṃ gautamā matāḥ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8984441 (0.021):
kṛte tu mānavā dharmās Par_1.24a / kṛte tretādiṣu hy eṣāṃ Mn_1.83c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298067 (0.039):
kṛte tātkālikaḥ śāpas Par_1.27a / kṛte tu mānavā dharmās Par_1.24a
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577305 (0.042):
Par1.24ab/.kṛte.tu.mānavā.dharmās.tretāyāṃ.gautamāḥ.smṛtāḥ./ / Par1.24cd/.dvāpare.śāṅkha.likhitāh(śaṅkha).kalau.pārāśarāh(parāśara).smṛtāḥ.//
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21982253 (0.054):
dvāpare kulam ekaṃ tu kartāraṃ tu kalau yuge // Par_1.25 // / kṛte saṃbhāṣaṇād eva tretāyāṃ sparśanena ca /
dvāpare śāṅkhalikhitāḥ kalau pārāśarāḥ smṛtāḥ (I,1, p. 122) // Par_1.24 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10583605 (0.036):
kṛte tu mānavā dharmāstretāyāṃ gautamā matāḥ / / dvāpare śaṅkhalikhitāḥ kalau pārāśarāḥ smṛtāḥ //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577305 (0.055):
Par1.24ab/.kṛte.tu.mānavā.dharmās.tretāyāṃ.gautamāḥ.smṛtāḥ./ / Par1.24cd/.dvāpare.śāṅkha.likhitāh(śaṅkha).kalau.pārāśarāh(parāśara).smṛtāḥ.//
tyajed deśaṃ kṛtayuge tretāyāṃ grāmam utsṛjet /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10584058 (0.0):
tatra śātātapaḥ / tyajeddeśaṃ kṛtayuge tretāyāṃ grāmamutsṛjet /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9002901 (0.049):
tyajedghaṭaprahāreṇa Ang_1.140c / tyajed deśaṃ kṛtayuge Par_1.25a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299715 (0.052):
tyajec ca mṛṇmayaṃ pātraṃ Par_10.37a / tyajed deśaṃ kṛtayuge Par_1.25a
dvāpare kulam ekaṃ tu kartāraṃ tu kalau yuge // Par_1.25 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10584064 (0.0):
tyajeddeśaṃ kṛtayuge tretāyāṃ grāmamutsṛjet / / dvāpare kulamekaṃ tu karttāraṃ tu kalau yuge //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297722 (0.011):
kartavyo rāhudarśane Par_12.23(22)b / kartāraṃ tu kalau yuge Par_1.25d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8980780 (0.027):
kartā yadi vipadyate YSS_1.16b / kartāraṃ tu kalau yuge Par_1.25d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21982223 (0.052):
dvāpare yajñam evāhuḥ dānam eva kalau yuge (I,1, p. 119) // Par_1.23 // / kṛte tu mānavā dharmās tretāyāṃ gautamāḥ smṛtāḥ /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577333 (0.063):
Par1.25cd/.dvāpare.kulaṃ.ekaṃ.tu.kartāraṃ.tu.kalau.yuge.// / Par1.26ab/.kṛte.sambhāṣaṇād.eva.tretāyāṃ.sparśanena.ca./
kṛte saṃbhāṣaṇād eva tretāyāṃ sparśanena ca / / dvāpare tv annam ādāya kalau patati karmaṇā (I,1, p. 123) // Par_1.26 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10584074 (0.024):
dvāpare kulamekaṃ tu karttāraṃ tu kalau yuge // / kṛte sammāṣaṇādeva tretāyāṃ sparśanena ca / / dvāpare cānnamādāya kalau patati karmaṇā //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21982223 (0.054):
dvāpare yajñam evāhuḥ dānam eva kalau yuge (I,1, p. 119) // Par_1.23 // / kṛte tu mānavā dharmās tretāyāṃ gautamāḥ smṛtāḥ /
kṛte tātkālikaḥ śāpas tretāyāṃ daśabhir dinaiḥ /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577354 (0.008):
Par1.26cd/.dvāpare.tv.annaṃ.ādāya.kalau.patati.karmaṇā.// / Par1.27ab/.kṛte.tātkālikaḥ.śāpaḥ.tretāyāṃ.daśabhir.dinaiḥ./
dvāpare caikamāsena kalau saṃvatsareṇa tu // Par_1.27 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577361 (0.0):
Par1.27ab/.kṛte.tātkālikaḥ.śāpaḥ.tretāyāṃ.daśabhir.dinaiḥ./ / Par1.27cd/.dvāpare.ca.eka.māsena.kalau.saṃvatsareṇa.tu.//
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10583823 (0.036):
dvāpare tattu māsena cāhorātreṇa tatkalau //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10181440 (0.045):
yatkṛte daśabhir varṣais tretāyāṃ hāyanena tat / / dvāpare tacca māsena hyahorātreṇa tatkalau // ViP_6,2.15 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26906522 (0.049):
yat kṛte daśabhir varṣais $ tretāyāṃ hāyanena tat & / dvāpare tac ca māsena % ahorātreṇa tat kalau // BrP_230.62 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11177822 (0.049):
yat kṛte daśabhir varṣais tretāyāṃ hāyanena tat / / dvāpare tac ca māsena ahorātreṇa tat kalau // BrP_230.62 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23464079 (0.050):
yat kṛte daśabhir varṣais $ tretāyāṃ hāyanena tat & / dvāpare tac ca māsena % ahorātreṇa tat kalau // ViP_6,2.15 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5170740 (0.050):
yat kṛte daśabhir varṣais tretāyāṃ hāyanena tat / / dvāpare tac ca māsena ahorātreṇa tat kalau // ViP_6,2.15 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23971731 (0.057):
yatate daśabhir varṣais % tretāyāṃ hāyanena tat // NsP_54.52 // / dvāpare tac ca māsena $ ahorātreṇa tat kalau &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17036716 (0.057):
yatate daśabhir varṣais tretāyāṃ hāyanena tat // NsP_54.52 // / dvāpare tac ca māsena ahorātreṇa tat kalau /
abhigamya kṛte dānaṃ tretāsv āhūya dīyate /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577368 (0.018):
Par1.28ab/.abhigamya.kṛte.dānaṃ.tretāsv.āhūya.dīyate./
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2296853 (0.062):
abhigacchati yo dvijaḥ Par_10.5b / abhigamya kṛte dānaṃ Par_1.28a
dvāpare yācamānāya sevayā dīyate kalau // Par_1.28 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577376 (0.061):
Par1.28cd/.dvāpare.yācamānāya.sevayā.dīyate.kalau.// / Par1.29ab/.abhigamya.uttamaṃ.dānaṃ.āhūya.eva.tu.madhyamaṃ./
abhigamyottamaṃ dānam āhūyaiva tu madhyamam /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18833901 (0.020):
bhaviṣyati yugasyāntastasyānto naiva vidyate // RKV_50.38 // / abhigamyottamaṃ dānaṃ smṛtam āhūya madhyamam /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10834556 (0.055):
kanyā nāma samuccārya na doṣo yācakasya ca / / abhigamyottamaṃ dānam āhūtaṃ caiva madhyamam // RKS_87.28 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2296859 (0.060):
abhigamya kṛte dānaṃ Par_1.28a / abhigamyottamaṃ dānam Par_1.29a / abhivādya prasādayet Par_11.52b
adhamaṃ yācamānāya sevādānaṃ tu niṣphalam (I,1, p. 124) // Par_1.29 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305477 (0.059):
sevayā dīyate kalau Par_1.28d / sevādānaṃ tu niṣphalam Par_1.29d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9074045 (0.062):
sevādānaṃ tu niṣphalam Par_1.29d / sevānūpaṃ nṛpo bhaikṣam Yj_3.42c
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10834563 (0.062):
adhamaṃ procyamānaṃ tu sevādānaṃ ca niṣphalam /
jito dharmo hy adharmeṇa satyaṃ caivānṛtena ca / / jitāś coraiś ca rājānaḥ strībhiś ca puruṣāḥ kalau // Par_1.30 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10583699 (5.960):
nanvevam / jito dharmo hyadharmeṇa satyaṃ caivānṛtena ca /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18874703 (0.051):
jito dharmo hyadharmeṇa cāsatyena ṛtaṃ jitam /
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18588990 (0.064):
abruvan vibruvan vāpi naro bhavati kilbiṣī // Mn_8.13 // / yatra dharmo hy adharmeṇa satyaṃ yatrānṛtena ca /
sīdanti cāgnihotrāṇi gurupūjā praṇaśyati / / kumāryaś ca prasūyante asmin kaliyuge sadā (I,1, p. 125) // Par_1.31 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577421 (0.042):
Par1.31ab/.sīdanti.ca.agni.hotrāṇi.guru.pūjā.praṇaśyati./
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10436820 (0.059):
12,326.093d@031_0008 agnihotrāṇi sīdanti gurupūjā ca naśyati / 12,326.093d@031_0009 na śṛṇvanti pituḥ putrā na snuṣā naiva mātaraḥ
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27019124 (0.059):
<12999.31/008> X agnihotrāṇi sīdanti !gurupūjā ca naśyati ! / <12999.31/009> X na śṛṇvanti pituḥ putrā !na snuṣā naiva mātaraḥ !
kṛte tv asthigatāḥ prāṇās tretāyāṃ māṃsam āśritāḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10583622 (0.0):
kṛte tvasthigatāḥ prāṇāstretāyāṃ māṃsamāśritāḥ /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298073 (1.192):
kṛte tu mānavā dharmās Par_1.24a / kṛte tv asthigatāḥ prāṇās Par_1.32a
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577428 (0.045):
Par1.32ab/.kṛte.tv.asthi.gatāḥ.prāṇās.tretāyāṃ.māṃsaṃ.āśritāḥ./
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8984448 (0.056):
kṛte tv asthigatāḥ prāṇās Par_1.32a / kṛtena dhanadānena Ang_1.333a
dvāpare rudhiraṃ caiva kalau tv annādiṣu sthitāḥ (I,1, p. 126) // Par_1.32
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297738 (1.788):
karṣakaḥ khalayajñena Par_2.11a / kalau tv annādiṣu sthitāḥ Par_1.32d
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10583624 (0.019):
kṛte tvasthigatāḥ prāṇāstretāyāṃ māṃsamāśritāḥ / / dvāpare rudhire caiva kalau tvannādiṣu sthitāḥ //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8981236 (0.045):
kaliḥ prasupto bhavati Mn_9.302a / kalau tv annādiṣu sthitāḥ Par_1.32d
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577440 (0.058):
Par1.32cd/.dvāpare.rudhiraṃ.caiva.kalau.tv.anna.ādiṣu.sthitāḥ.// / Par1.33ab/.yuge.yuge.ca.ye.dharmās.tatra.tatra.ca.ye.dvijāḥ./
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299905 (0.058):
tretāyāṃ dvāpare yuge Par_1.22b / tretāyāṃ māṃsam āśritāḥ Par_1.32b
yuge yuge ca ye dharmās tatra tatra ca ye dvijāḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10583670 (0.0):
pratiṣedhe viśeṣaparyavasāyitāmāha / yuge yuge ca ye dharmāstatra tatra ca ye dvijāḥ /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303509 (0.008):
yugaṃ yugadvayaṃ caiva Par_12.54(53)a / yuge yuge ca ye dharmās Par_1.33a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988736 (0.026):
yuge yuge tu ye dharmās teṣu teṣu ca ye dvijāḥ (II,1, p. 451) // Par_11.50
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9048160 (0.037):
yugāny ubhayatomukhīm Yj_1.206b / yuge yuge ca ye dharmās Par_1.33a
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577441 (0.060):
Par1.32cd/.dvāpare.rudhiraṃ.caiva.kalau.tv.anna.ādiṣu.sthitāḥ.// / Par1.33ab/.yuge.yuge.ca.ye.dharmās.tatra.tatra.ca.ye.dvijāḥ./
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26795315 (0.062):
dvāpare yajñadāne ca % dānam eva kalau yuge // BrP_75.39 // / yugadharmāś ca ye sarve $ deśadharmās tathaiva ca &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11066629 (0.062):
dvāpare yajñadāne ca dānam eva kalau yuge // BrP_75.39 // / yugadharmāś ca ye sarve deśadharmās tathaiva ca /
teṣāṃ nindā na kartavyā yugarūpā hi te dvijāḥ (I,1, p. 128) // Par_1.33 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10583673 (0.0):
yuge yuge ca ye dharmāstatra tatra ca ye dvijāḥ / / teṣāṃ nindā na kartavyā yugarūpā hi te dvijāḥ //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988744 (1.788):
yuge yuge tu ye dharmās teṣu teṣu ca ye dvijāḥ (II,1, p. 451) // Par_11.50 / teṣāṃ nindā na kartavyā yugarūpā hi te dvijāḥ /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577456 (0.062):
Par1.33cd/.teṣāṃ.nindā.na.kartavyā.yuga.rūpā.hi.te.dvijāḥ.// / Par1.34ab/.yuge.yuge.tu.sāmarthyaṃ.śeṣaṃ.muni.vibhāṣitaṃ./
yuge yuge tu sāmarthyaṃ śeṣaṃ munivibhāṣitam /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303511 (0.050):
yuge yuge tu ye dharmās Par_11.50c / yuge yuge tu sāmarthyaṃ Par_1.34a
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577458 (0.064):
Par1.33cd/.teṣāṃ.nindā.na.kartavyā.yuga.rūpā.hi.te.dvijāḥ.// / Par1.34ab/.yuge.yuge.tu.sāmarthyaṃ.śeṣaṃ.muni.vibhāṣitaṃ./
parāśareṇa cāpy uktaṃ prāyaścittaṃ vidhīyate (I,1, p. 131) // Par_1.34 // / aham adyaiva tat sarvam anusmṛtya bravīmi vaḥ /
cāturvarṇyasamācāraṃ śṛṇvantu ṛṣipuṅgavāḥ (I,1, p. 140) // Par_1.35 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577483 (0.061):
Par1.35cd/.cāturvarṇya.samācāraṃ.śṛṇvantu.ṛṣi.puṅgavāḥ.// / Par1.36ab/.parāśara.mataṃ.puṇyaṃ.pavitraṃ.pāpa.nāśanaṃ./
parāśaramataṃ puṇyaṃ pavitraṃ pāpanāśanam /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3686542 (0.054):
ye paṭhanti mahāpuṇyaṃ pavitraṃ pāpanāśanam / / sarvakāmārthasiddhiṃ ca gamiṣyanti sukhāvatīm // BuSto_10.12 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20845947 (0.057):
14,096.015d@004_3392 etat puṇyaṃ pavitraṃ ca pāpanāśanam uttamam / 14,096.015d@004_3393 śrotavyaṃ śraddhayā yuktaiḥ śrotriyaiś ca viśeṣataḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14200255 (0.058):
ye golakasutāḥ kuṇḍāḥ pāṇḍavāḥ samayonigāḥ / / teṣāṃ saṃkīrtanaṃ puṇyaṃ pavitraṃ pāpanāśanam // NarP_2,28.34 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14370287 (0.060):
GarP_2,49.131 //purāṇaṃ gāruḍaṃ puṇyaṃ pavitraṃ pāpanāśanam // / śṛṇvatāṃ kāmanāpūraṃ śrotavyaṃ sarvadaiva hi // GarP_2,49.132 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 648209 (0.060):
yathānukīrtanaṃ puṇyaṃ $ pavitraṃ pāpanāśanam / / **HV_App.I,40.173**53:1 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22133766 (0.060):
yathānukīrtanaṃ puṇyaṃ pavitraṃ pāpanāśanam / **HV_App.I,40.173**53:1
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20662150 (0.062):
13,017.164b*0180_01 gīyate ca sa budhyeta brahmā śaṃkarasaṃnidhau / 13,017.164b*0180_02 idaṃ puṇyaṃ pavitraṃ ca sarvadā pāpanāśanam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20826358 (0.064):
14,096.015d@004_0150 śṛṇu pāṇḍava tattvena pavitraṃ pāpanāśanam / 14,096.015d@004_0151 kathyamānaṃ mayā puṇyaṃ dharmaśāstraphalaṃ mahat
cintitaṃ brāhmaṇārthāya dharmasaṃsthāpanāya ca (I,1, p. 141) // Par_1.36
caturṇām api varṇānām ācāro dharmapālakaḥ / / ācārabhraṣṭadehānāṃ bhaved dharmaḥ parāṅmukhaḥ (I,1, p. 143) // Par_1.37
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577503 (0.054):
Par1.36cd/.cintitaṃ.brāhmaṇa.arthāya.dharma.saṃsthāpanāya.ca.// / Par1.37ab/.caturṇāṃ.api.varṇānāṃ.ācāro.dharma.pālakaḥ./
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297114 (0.055):
ācārabhraṣṭadehānāṃ Par_1.37c / ācāro dharmapālakaḥ Par_1.37b
ṣaṭkarmābhirato nityaṃ devatātithipūjakaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20783635 (0.037):
13,150.009d@020_0028 dharme cābhirato nityaṃ devatātithipūjakaḥ
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577520 (0.047):
Par1.38ab/.ṣaṭ.karma.abhirato.nityaṃ.devatā.atithi.pūjakaḥ./
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18858553 (0.050):
agnihotrarato nityaṃ devatātithipūjakaḥ // RKV_103.5 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10853375 (0.050):
agnihotrarato nityaṃ devatā 'tithipūjakaḥ /
hutaśeṣaṃ tu bhuñjāno brāhmaṇo nāvasīdati (I,1, p. 145) // Par_1.38 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577524 (0.039):
Par1.38ab/.ṣaṭ.karma.abhirato.nityaṃ.devatā.atithi.pūjakaḥ./ / Par1.38cd/.huta.śeṣaṃ.tu.bhuñjāno.brāhmaṇo.na.avasīdati.//
saṃdhyāsnānaṃ japo homo devatātithipūjanam /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305227 (0.028):
saṃgrāme prahatānāṃ ca Par_9.44a / saṃdhyāsnānaṃ japo homo Par_1.39a
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6738894 (0.028):
sandhyā snānaṃ japo homo devātithyādipūjanam // GarP_1,107.4 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9070907 (0.035):
saṃdhyā sā syājjale kriyā Ang_1.49b / saṃdhyāsnānaṃ japo homo Par_1.39a
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10541065 (0.050):
atra snānaṃ japo homo devatānāṃ ca pūjanam /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18825758 (0.051):
evaṃ snānaṃ japo homaḥ svādhyāyo devatārcanam // RKV_37.19 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10827132 (0.051):
evaṃ snānaṃ japo homaḥ svādhyāyo devatārcanam // RKS_75.19 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9075730 (0.058):
snānaṃ dānaṃ japo homaḥ Par_12.23(22)a / snānaṃ devārcanaṃ dānaṃ YS182v_3.51c
ātithyaṃ vaiśvadevaṃ ca ṣaṭkarmāṇi dine dine (I,1, p. 218) // Par_1.39 //
iṣṭo vā yadi vā dveṣyo mūrkhaḥ paṇḍita eva vā / / saṃprāpto vaiśvadevānte so 'tithiḥ svargasaṃgramaḥ (I,1, p. 395) //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577556 (0.023):
Par1.40cd/.samprāpto.vaiśvadeva.ante.so.atithiḥ.svarga.saṃgramaḥ.//
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20831542 (0.039):
14,096.015d@004_0996 hitaḥ priyo vā dveṣyo vā mūrkhaḥ paṇḍita eva vā / 14,096.015d@004_0997 prāpto yo vaiśvadevānte so 'tithiḥ svargasaṃkramaḥ
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21469175 (0.054):
amṛta tulyāni jambū phalāni | uktaṃ ca / priyo vā yadi vā dveṣyo mūrkho vā yadi paṇḍitaḥ | / vaiśvadevāntam āpannaḥ so 'tithiḥ svarga saṅkramaḥ ||Panc_4.2||
Par_1.40 // / dūrādhvopagataṃ śrāntaṃ vaiśvadeva upasthitam /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300362 (0.028):
duḥsvapnaṃ yadi paśyet tu Par_12.1a / dūrādhvopagataṃ śrāntaṃ Par_1.41a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9008176 (0.042):
dūrād eva samācaret Mn_4.151d / dūrādhvopagataṃ śrāntaṃ Par_1.41a
atithiṃ taṃ vijānīyān nātithiḥ pūrvam āgataḥ (I,1, p. 396) // Par_1.41 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9017199 (5.960):
nātitṛptyātha saṃviśet Yj_1.114d / nātithiḥ pūrvam āgataḥ Par_1.41d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301007 (0.006):
nāgnihotreṇa vā punaḥ Par_4.21b / nātithiḥ pūrvam āgataḥ Par_1.41d
naikagrāmīṇam atithiṃ saṃgṛhṇīta kadācana /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9020476 (0.038):
naikagrāmīṇam atithiṃ Mn_3.103[93M]a / naikagrāmīṇam atithiṃ Par_1.42a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301161 (0.038):
netarais tu sahasraśaḥ Par_8.7d / naikagrāmīṇam atithiṃ Par_1.42a
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21488721 (0.055):
Manu3.102c[92ṃc]/ anityaṃ hi sthito yasmāt tasmād atithir ucyate) || / Manu3.103a[93ṃa]/ na ekagrāmīṇam atithiṃ vipraṃ sāṅgatikaṃ tathā |
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17400055 (0.058):
naikagrāmīṇam atithiṃ vipraṃ sāṃgatikaṃ tathā /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18207504 (0.058):
Viṣṇu 67.35a/ na^eka-grāmīṇam atithiṃ vipraṃ sāṃgatikaṃ tathā /
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18577707 (0.059):
naikagrāmīṇam atithiṃ vipraṃ sāṅgatikaṃ tathā /
anityam āgato yasmāt tasmād atithir ucyate (I,1, p. 398) // Par_1.42 //
atithiṃ tatra saṃprāptaṃ pūjayet svāgatādinā / / arghyāsanapradānena pādaprakṣālanena ca (I,1, p. 399) // Par_1.43 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23420443 (0.029):
atithigrahaṇārthāya % tadūrdhvaṃ vā yathecchayā // ViP_3,11.58 // / atithiṃ tatra saṃprāptaṃ $ pūjayet svāgatādinā &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5127104 (0.029):
atithigrahaṇārthāya tadūrdhvaṃ vā yathecchayā // ViP_3,11.58 // / atithiṃ tatra saṃprāptaṃ pūjayet svāgatādinā /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10139855 (0.029):
atithiṃ tatra saṃprāptaṃ pūjayetsvāgadādinā / / tathāsanapradānena pādaprakṣālanena ca // ViP_3,11.59 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577599 (0.034):
Par1.43ab/.atithiṃ.tatra.samprāptaṃ.pūjayet.svāgata.ādinā./ / Par1.43cd/.arghya.āsana.pradānena.pāda.prakṣālanena.ca.//
śraddhayā cānnadānena priyapraśnottareṇa ca /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23420448 (1.788):
tathāsanapradānena % pādaprakṣālanena ca // ViP_3,11.59 // / śraddhayā cānnadānena $ priyapraśnottareṇa ca &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5127109 (1.788):
tathāsanapradānena pādaprakṣālanena ca // ViP_3,11.59 // / śraddhayā cānnadānena priyapraśnottareṇa ca /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10139863 (0.035):
śraddhayā cānnadānena priyapraśnottareṇa ca / / gacchataścānuyānena prītimutpādayedgṛhī // ViP_3,11.60 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577599 (0.053):
Par1.43cd/.arghya.āsana.pradānena.pāda.prakṣālanena.ca.// / Par1.44ab/.śraddhayā.ca.anna.dānena.priya.praśna.uttareṇa.ca./
gacchantaṃ cānuyānena prītim utpādayed gṛhī (I,1, p. 400) // Par_1.44 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23420451 (0.033):
śraddhayā cānnadānena $ priyapraśnottareṇa ca & / gacchataś cānuyānena % prītim utpādayed gṛhī // ViP_3,11.60 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5127112 (0.033):
śraddhayā cānnadānena priyapraśnottareṇa ca / / gacchataś cānuyānena prītim utpādayed gṛhī // ViP_3,11.60 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10139866 (0.033):
śraddhayā cānnadānena priyapraśnottareṇa ca / / gacchataścānuyānena prītimutpādayedgṛhī // ViP_3,11.60 //
atithir yasya bhagnāśo gṛhāt pratinivartate /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20735317 (0.0):
13,125.038d@014_0220 atithir yasya bhagnāśo gṛhāt pratinivartate
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20831342 (0.0):
14,096.015d@004_0966 atithir yasya bhagnāśo gṛhāt pratinivartate
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10342713 (0.0):
12,184.012a atithir yasya bhagnāśo gṛhāt pratinivartate
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27730973 (0.0):
atithir yasya bhagnāśo gṛhāt pratinivartate /"
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12810654 (0.0):
MSS_0556 1 atithiryasya bhagnāśo gṛhātpratinivartate /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17928492 (0.0):
atithiryasya bhagnāśo gṛhāt pratinivartate // MarkP_29.31 //
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13468908 (0.0):
anyac ca- / atithir yasya bhagnāśo gṛhāt pratinivartate |
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23418910 (0.0):
gṛhāgatānāṃ dadyāc ca % śayanāsanabhojanam // ViP_3,9.14 // / atithir yasya bhagnāśo $ gṛhāt pratinivartate &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5125568 (0.0):
gṛhāgatānāṃ dadyāc ca śayanāsanabhojanam // ViP_3,9.14 // / atithir yasya bhagnāśo gṛhāt pratinivartate /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10138442 (0.0):
gṛhāgatānāṃ dadyācca śayanāsanabhojanam // ViP_3,9.14 // / atithiryasya bhagnāśo gṛhātpratinivartate /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18207476 (0.0):
Viṣṇu 67.33a/ atithir yasya bhagna-āśo gṛhāt pratinivartate\ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26897594 (0.024):
gṛhāgatānāṃ dadyāc ca % śayanāsanabhojanam // BrP_222.35 // / atithir yasya bhagnāśo $ gṛhāt pratinivartate &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11168896 (0.024):
gṛhāgatānāṃ dadyāc ca śayanāsanabhojanam // BrP_222.35 // / atithir yasya bhagnāśo gṛhāt pratinivartate /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15870429 (0.027):
atithiryasya bhagnāśo gṛhātpratinivartate /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10139962 (0.027):
caturaḥ pūjāyitvaitānnṛpa pāpātpramucyate // ViP_3,11.67 // / atithiryasya bhagnāśo gṛhātpratinivartate /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8966272 (0.029):
atithir brāhmaṇaḥ smṛtaḥ Mn_3.102[92M]b / atithir yasya bhagnāśas Par_1.46c
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17400030 (0.036):
tatpūjayā svargam āpnoti // Vi_67.32 // / atithir yasya bhagnāśo gṛhāt pratinivartate /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23420546 (0.036):
caturaḥ pūjayed etān % nṛyajñarṇāt pramucyate // ViP_3,11.67 // / atithir yasya bhagnāśo $ gṛhād yāty anyatomukhaḥ &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5127207 (0.036):
caturaḥ pūjayed etān nṛyajñarṇāt pramucyate // ViP_3,11.67 // / atithir yasya bhagnāśo gṛhād yāty anyatomukhaḥ /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2296565 (0.038):
atikopaṃ vivarjayet Par_9.61d / atithir yasya bhagnāśas Par_1.46c
pitaras tasya nāśnanti daśa varṣāṇi pañca ca (I,1, p. 401) // Par_1.45 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20831346 (0.0):
14,096.015d@004_0966 atithir yasya bhagnāśo gṛhāt pratinivartate / 14,096.015d@004_0967 pitaras tasya nāśnanti daśa varṣāṇi pañca ca
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21495042 (1.192):
Manu4.249a[250ṃa]/ na aśnanti) pitaras tasya daśavarṣāṇi pañca ca ||
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18582900 (1.192):
nāśnanti pitaras tasya daśavarṣāṇi pañca ca /
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27940994 (1.192):
ācaret ṭ pitaras tasya nāśnanti daśa-varṣāṇi pañca ca ṭṭ la mise en
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17398388 (1.192):
nāśnanti pitaras tasya daśa varṣāṇi pañca ca /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18205725 (1.192):
Viṣṇu 57.12a/ na^aśnanti\ pitaras tasya daśa varṣāṇi pañca ca /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23550087 (0.038):
Va.14.18 na tasya pitaras^aśnanti(aś-) daśa varṣāṇi pañca ca (c)/
kāṣṭhabhārasahasreṇa ghṛtakumbhaśatena ca /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577635 (1.192):
Par1.45cd/.pitaras.tasya.na.aśnanti.daśa.varṣāṇi.pañca.ca.// / Par1.46ab/.kāṣṭha.bhāra.sahasreṇa.ghṛta.kumbha.śatena.ca./
atithir yasya bhagnāśas tasya homo nirarthakaḥ (I,1, p. 402) // Par_1.46
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577635 (0.063):
Par1.46ab/.kāṣṭha.bhāra.sahasreṇa.ghṛta.kumbha.śatena.ca./ / Par1.46cd/.atithir.yasya.bhagna.āśas.tasya.homo.nirarthakaḥ.//
sukṣetre vāpayed bījaṃ supātre nikṣiped dhanam /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577651 (0.017):
Par1.47ab/.sukṣetre.vāpayed.bījaṃ.supātre.nikṣiped.dhanaṃ./
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9073100 (0.025):
sukṣetre vāpayed bījaṃ Par_1.47a / sukhaduḥkhasamanvitāḥ Mn_1.49d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305377 (0.025):
sukṣetre ca supātre ca hy Par_1.47c / sukṣetre vāpayed bījaṃ Par_1.47a
sukṣetre ca supātre ca hy uptaṃ dattaṃ na naśyati (I,1, p. 403) //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297387 (0.025):
upoṣya vratam ācaret Par_4.17b / uptaṃ dattaṃ na naśyati Par_1.47d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8977057 (0.036):
uptaṃ dattaṃ na naśyati Par_1.47d / upyate yad dhi yad bījaṃ Mn_9.40c
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577651 (0.063):
Par1.47ab/.sukṣetre.vāpayed.bījaṃ.supātre.nikṣiped.dhanaṃ./ / Par1.47cd/.sukṣetre.ca.supātre.ca.hy.uptaṃ.dattaṃ.na.naśyati.//
Par_1.47 // / na pṛcched gotracaraṇe na svādhyāyaṃ śrutaṃ tathā /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9015117 (0.0):
na pṛcchet tatra sākṣiṇaḥ K_232f / na pṛcched gotracaraṇe Par_1.48a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300923 (0.0):
na nārikelair na ca śāṇavālaiḥ Par_9.33a / na pṛcched gotracaraṇe Par_1.48a
hṛdaye kalpayed devaṃ sarvadevamayo hi saḥ (I,1, p. 404) // Par_1.48 //
apūrvaḥ suvratī vipro hy apūrvaś cātitihir yathā / / vedābhyāsarato nityaṃ tāv apūrvau dine dine (I,1, p. 406) // Par_1.49 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2296820 (0.0):
apahṛtya suvarṇaṃ tu Par_12.77(76)c / apūrvaś cātitihir yathā Par_1.49b / apūrvaḥ suvratī vipro hy Par_1.49a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8969360 (0.036):
apūrṇaṣoḍaśābdasya YSS_1.20a / apūrvaś cātitihir yathā Par_1.49b / apūrvaḥ suvratī vipro hy Par_1.49a
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577691 (0.047):
Par1.49cd/.veda.abbhyāsa.rato.nityaṃ.tāv.apūrvau.dine.dine.// / Par1.50ab/.vaiśvadeve.tu.samprāpte.bhikṣuke.gṛhaṃ.āgate./
vaiśvadeve tu saṃprāpte bhikṣuke gṛham āgate /
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23881028 (0.024):
* akṛte vaiśvadeve tu bhikṣuke gṛhamāgate / uddhṛtya vaiśvadevārthaṃ
uddhṛtya vaiśvadevārthaṃ bhikṣukaṃ tu visarjayet (I,1, p. 408) // Par_1.50
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23881030 (0.0):
* akṛte vaiśvadeve tu bhikṣuke gṛhamāgate / uddhṛtya vaiśvadevārthaṃ
yatiś ca brahmacārī ca pakvānnasvāmināv ubhau /
tayor annam adattvā tu bhuktvā cāndrāyaṇaṃ caret // Par_1.51 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9037586 (0.036):
bhuktvā ca pratigṛhya ca Mn_11.175[174M]b / bhuktvā cāndrāyaṇaṃ caret Par_1.51d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302688 (0.042):
bhuktocchiṣṭaṃ tathā snehaṃ Par_7.32c / bhuktvā cāndrāyaṇaṃ caret Par_1.51d
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20842410 (0.050):
14,096.015d@004_2820 mṛtasūtakayoś cānnaṃ bhuktvā cāndrāyaṇaṃ caret / 14,096.015d@004_2821 upapātakinaś cānnaṃ patitānnaṃ tathaiva ca
Angirasasmrti (angirsiu.htm.txt) 7030525 (0.054):
bhuktvā cāndrāyaṇaṃ caret Ang_1.960d / bhuktvā cāndrāyaṇaṃ caret Ang_2,9.7d
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23710795 (0.058):
kuṇḍāśī yaśca tasyānnaṃ bhuktvā cāndrāyaṇaṃ caret // VamP_15.37 //
Angirasasmrti (angirsau.htm.txt) 13190350 (0.059):
dvau viprau visṛjedannaṃ % bhuktvā cāndrāyaṇaṃ caret // Ang_1.960 //
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4726019 (0.059):
dvau viprau visṛjedannaṃ bhuktvā cāndrāyaṇaṃ caret // Ang_1.960 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20842433 (0.062):
14,096.015d@004_2824 parahastasthitaṃ caiva bhuktvā cāndrāyaṇaṃ caret / 14,096.015d@004_2825 athāgredidhiṣor annaṃ didhiṣūpapates tathā
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20842417 (0.064):
14,096.015d@004_2821 upapātakinaś cānnaṃ patitānnaṃ tathaiva ca / 14,096.015d@004_2822 śūdrasyoccheṣaṇaṃ caiva bhuktvā cāndrāyaṇaṃ caret
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13445880 (0.064):
cāṇḍālānnaṃ dvijo bhuktvā samyak cāndrāyaṇaṃ caret /
dadyāc ca bhikṣātritayaṃ parivrāḍ brahmacāriṇām / / icchayā ca tato dadyād vibhave satyavāritam (I,1, p. 409) // Par_1.52 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23420523 (1.788):
nirvāpabhūtaṃ bhūpāla % śrotriyāyopapādayet // ViP_3,11.65 // / dadyāc ca bhikṣātritayaṃ $ parivrāḍbrahmacāriṇām &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5127184 (1.788):
nirvāpabhūtaṃ bhūpāla śrotriyāyopapādayet // ViP_3,11.65 // / dadyāc ca bhikṣātritayaṃ parivrāḍbrahmacāriṇām /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10139940 (0.031):
dadyācca bhikṣātritayaṃ parivrāḍbrahmacārīṇām / / icchayā ca budho dadyādvibhave satyavāritam // ViP_3,11.66 //
yatihaste jalaṃ dadyād bhaikṣaṃ dadyāt punar jalam /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303165 (0.030):
yatiś ca brahmacārī ca Par_1.51a / yatihaste jalaṃ dadyād Par_1.53a
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18866604 (0.051):
yatihaste jalaṃ dadyād bhikṣāṃ dattvā punarjalam /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577742 (0.052):
Par1.53ab/.yati.haste.jalaṃ.dadyād.bhaikṣaṃ.dadyād.punar.jalaṃ./
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302752 (0.057):
bhaikṣaṃ dadyāt punar jalam Par_1.53b / bhaikṣyacaryā vratāni ca Par_12.3b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9038249 (0.058):
bhaikṣaṃ dadyāt punar jalam Par_1.53b / bhaikṣaṃ yoṣinmukhaṃ tathā Yj_1.187d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9043652 (0.060):
yatihaste jalaṃ dadyād Par_1.53a / yatīnāmātmavidyānāṃ Ang_2,4.5c
tad bhaikṣyaṃ meruṇā tulyaṃ taj jalaṃ sāgaropamam // Par_1.53 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18866611 (0.057):
yatihaste jalaṃ dadyād bhikṣāṃ dattvā punarjalam / / sā bhikṣā meruṇā tulyā tajjalaṃ sāgaropamam // RKV_126.16 //
yasya chatraṃ hayaś caiva kuñjarāroham ṛddhimat /
aindraṃ sthānam upāsīta tasmāt taṃ na vicārayet (I,1, p. 410) // Par_1.54
vaiśvadevakṛtaṃ pāpaṃ śakto bhikṣur vyapohitum /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23974630 (0.053):
vaiśvadevākṛtaṃ doṣaṃ % śakto bhikṣur vyapohitum // NsP_58.101 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17039615 (0.053):
vaiśvadevākṛtaṃ doṣaṃ śakto bhikṣur vyapohitum // NsP_58.101 //
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23881040 (0.059):
* vaiśvadevakṛtān doṣān śakto bhikṣurvyapohitum / nahi bhikṣukṛtān doṣān
na hi bhikṣukṛtān doṣān vaiśvadevo vyapohati (I,1, p. 411) // Par_1.55 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577783 (0.0):
Par1.55cd/.na.hi.bhikṣu.kṛtān.doṣān.vaiśvadevo.vyapohati.//
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23881044 (0.0):
* vaiśvadevakṛtān doṣān śakto bhikṣurvyapohitum / nahi bhikṣukṛtān doṣān
akṛtvā vaiśvadevaṃ tu bhuñjate ye dvijādhamāḥ /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577792 (0.024):
Par1.56ab/.akṛtvā.vaiśvadevaṃ.tu.bhuñjate.ye.dvija.adhamāḥ./
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9037667 (0.055):
bhuñjate ye dvijādhamāḥ Par_1.56b / bhuñjate hītare janāḥ Mn_1.101d
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18886180 (0.064):
svagotrāṃ paragotrāṃ vā ye bhuñjanti dvijādhamāḥ // RKV_178.18 // / te māṃ prāpya vimucyante pāpasaṅghaiḥ susaṃcitaiḥ /
sarve te niṣphalā jñeyāḥ patanti narake 'śucau (I,1, p. 412) // Par_1.56
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577800 (0.008):
Par1.56ab/.akṛtvā.vaiśvadevaṃ.tu.bhuñjate.ye.dvija.adhamāḥ./ / Par1.56cd/.sarve.te.niṣphalā.jñeyāḥ.patanti.narake.aśucau.//
vaiśvadevavihīnā ye ātithyena bahiṣkṛtāḥ / / sarve te narakaṃ yānti kākayoniṃ vrajanti ca // Par_1.57 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577813 (1.192):
Par1.56cd/.sarve.te.niṣphalā.jñeyāḥ.patanti.narake.aśucau.// / Par1.57ab/ vaiśvadeva.vihīnā ye ātithyena bahiṣkṛtāḥ /
pāpo vā yadi caṇḍālo vipraghnaḥ pitṛghātakaḥ / / vaiśvadeve tu saṃprāptaḥ so 'tithiḥ svargasaṃkramaḥ // Par_1.58 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577820 (0.015):
Par1.57cd/ sarve te narakaṃ yānti kāka.yoniṃ vrajanti ca // / Par1.58ab/ pāpo vā yadi caṇḍālo vipraghnaḥ pitṛg.ghātakaḥ /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305483 (0.058):
so 'tithiḥ svargasaṃkramaḥ Par_1.58d / so 'tithiḥ svargasaṃgramaḥ Par_1.40d
yo veṣṭitaśirā bhuṅkte yo bhuṅkte dakṣiṇāmukhaḥ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9049352 (0.0):
yo vedainaṃ sa vedavit Mn_11.264[263M]d / yo veṣṭitaśirā bhuṅkte Par_1.59a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303589 (0.0):
yo bhuṅkte dakṣiṇāmukhaḥ Par_1.59b / yo veṣṭitaśirā bhuṅkte Par_1.59a
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20705821 (0.003):
13,090.013a yad veṣṭitaśirā bhuṅkte yad bhuṅkte dakṣiṇāmukhaḥ
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18579299 (0.003):
yad veṣṭitaśirā bhuṅkte yad bhuṅkte dakṣiṇāmukhaḥ /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13435511 (0.018):
yadbhuṅkte veṣṭitaśirā yacca bhuṅkte udaṅmukhaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4581474 (0.037):
yadviṣṭitaśirā bhuṅkte yadbhuṅkte dakṣiṇāmukhaḥ /
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2539266 (0.049):
yad veṣṭitaśirā bhuṅkte Mn_3.238[228M]a / yan na lajjati cācaran Mn_12.37b
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577834 (0.054):
Par1.59ab/ yo veṣṭita.śirā bhuṅkte yo bhuṅkte dakṣiṇā.mukhaḥ /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21490666 (0.058):
Manu3.238a[228ṃa]/ yad veṣṭita.śirā bhuṅkte) yad bhuṅkte) dakṣiṇā.mukhaḥ |
vāmapāde karaṃ nyasya tad vai rakṣāṃsi bhuñjate (I,1, p. 413) // Par_1.59
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577842 (0.0):
Par1.59cd/ vāma.pāde karaṃ nyasya tad vai rakṣāṃsi bhuñjate //
avratā hy anadhīyānā yatra bhaikṣacarā dvijāḥ / / taṃ grāmaṃ daṇḍayed rājā corabhaktaprado hi saḥ (I,1, p. 445) // Par_1.60
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545576 (0.042):
Va.3.4 a.vratās^hi^anadhīyānās^yatra bhaikṣa.carās^dvijās^(c)/ / Va.3.4 tam^grāmam^daṇḍayet(daṇḍay-)^rājā cora.bhakta.pradas^hi sas^(c)//
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991954 (0.051):
corabhaktaprado hi saḥ Par_1.60d / coravaddaṇḍam arhati K_620d
kṣatriyo hi prajā rakṣañ śastrapāṇiḥ pradaṇḍavān /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17720543 (0.0):
kṣatriyasya praśastataram ity abhiprāyaḥ | tathā coktaṃ parāśareṇa / kṣatriyo hi prajā rakṣan śastra pāṇiḥ pradaṇḍayan |
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7276251 (0.0):
kṣatriyasya praśastataram ity abhiprāyaḥ | tathā coktaṃ parāśareṇa - / kṣatriyo hi prajā rakṣan śastra-pāṇiḥ pradaṇḍayan |
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577867 (0.023):
Par1.61ab/.kṣatriyo.hi.prajā.rakṣan.śastra.pāṇiḥ.pradaṇḍavān./
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17720790 (0.048):
bhagavān parāśaraḥ / kṣatriyo hi prajā rakṣan śastra pāṇiḥ pradaṇḍayan |
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7276498 (0.048):
bhagavān parāśaraḥ - / kṣatriyo hi prajā rakṣan śastra-pāṇiḥ pradaṇḍayan |
nirjitya parasainyāni kṣitiṃ dharmeṇa pālayet // Par_1.61 //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17721430 (0.0):
bhītaḥ parāvṛtto bhaviṣyasi cet tato nirjitya para sainyāni kṣitiṃ
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7277136 (0.0):
bhītaḥ parāvṛtto bhaviṣyasi cet tato nirjitya para-sainyāni kṣitiṃ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17720543 (0.034):
kṣatriyo hi prajā rakṣan śastra pāṇiḥ pradaṇḍayan | / nirjitya para sainyādi kṣitiṃ dharmeṇa pālayet || [Parāśara smṛti 1.58]
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7276251 (0.034):
kṣatriyo hi prajā rakṣan śastra-pāṇiḥ pradaṇḍayan | / nirjitya para-sainyādi kṣitiṃ dharmeṇa pālayet || [Parāśara-smṛti 1.58]
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1106416 (0.039):
nirjitya parasainyāni__Vdha_064.061 / kṣitiṃ dharmeṇa pālaya__Vdha_064.061
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6741224 (0.045):
nirjitya parasainyāni kṣitaṃ dharmeṇa pālayet // GarP_1,111.2 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577871 (0.049):
Par1.61ab/.kṣatriyo.hi.prajā.rakṣan.śastra.pāṇiḥ.pradaṇḍavān./ / Par1.61cd/.nirjitya.para.sainyāni.kṣitiṃ.dharmeṇa.pālayet.//
puṣpaṃ puṣpaṃ vicinuyān mūlacchedaṃ na kārayet /
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15435579 (1.192):
05,034.017c tadvad arthān manuṣyebhya ādadyād avihiṃsayā / 05,034.018a puṣpaṃ puṣpaṃ vicinvīta mūlacchedaṃ na kārayet
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6741234 (0.024):
nirjitya parasainyāni kṣitaṃ dharmeṇa pālayet // GarP_1,111.2 // / puṣpātpuṣpaṃ vicinvīta mūlacchedaṃ na kārayet /
Vararuci: Satagatha (bsa060_u.htm.txt) 22581519 (0.053):
puṣpaṃ puṣpaṃ vicinvīta mūlocchedaṃ na kārayet // 36 //
mālākāra ivārāme na yathāṅgārakārakaḥ // Par_1.62 //
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15435581 (0.0):
05,034.018a puṣpaṃ puṣpaṃ vicinvīta mūlacchedaṃ na kārayet / 05,034.018c mālākāra ivārāme na yathāṅgārakārakaḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6741237 (0.053):
puṣpātpuṣpaṃ vicinvīta mūlacchedaṃ na kārayet / / mālākāra ivāraṇye na yathāṅgārakārakaḥ // GarP_1,111.3 //
lābhakarma tathā ratnaṃ gavāṃ ca paripālanam / / kṛṣikarma ca vāṇijyaṃ vaiśyavṛttir udāhṛtā (I,1, p. 476) // Par_1.63 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9058520 (0.053):
vaiśyavṛttim anātiṣṭhan Mn_10.101a / vaiśyavṛttir udāhṛtā Par_1.63d / vaiśyavṛttis tataś coktā Nar_1.52c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304185 (0.056):
vaiśyakanyāsamutpanno Par_11.24a / vaiśyavṛttir udāhṛtā Par_1.63d / vaiśyaṃ vā kṣatriyaṃ vāpi Par_6.17a
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577900 (0.059):
Par1.63cd/.kṛṣi.karma.ca.vāṇijyaṃ.vaiśya.vṛttir.udāhṛtā./
śūdrasya dvijaśuśrūṣā paramo dharma ucyate /
anyathā kurute kiṃcit tad bhavet tasya niṣphalam (I,1, p. 480) // Par_1.64 / lavaṇaṃ madhutailaṃ ca dadhitakraṃ ghṛtaṃ payaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19563119 (0.0):
svadāreṣu ratiścaiva paradāravivarjanam // Valc_2,13.30 // / lavaṇaṃ madhutailaṃ ca dadhi takraṃ ghṛtaṃ payaḥ /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23413882 (0.029):
yavagodhūmamudgādi $ ghṛtaṃ tailaṃ payo dadhi &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5120542 (0.029):
yavagodhūmamudgādi ghṛtaṃ tailaṃ payo dadhi /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21514461 (0.033):
Manu10.88c/ kṣīraṃ kṣaudraṃ dadhi ghṛtaṃ tailaṃ madhu guḍaṃ kuśān ||
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18598896 (0.033):
kṣīraṃ kṣaudraṃ dadhi ghṛtaṃ tailaṃ madhu guḍaṃ kuśān // Mn_10.88 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300083 (0.037):
dadhikṣīrasya tripalaṃ Par_6.38c / dadhitakraṃ ghṛtaṃ payaḥ Par_1.65b
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12860585 (0.039):
MSS_3318 1 avikreyaṃ lavaṇaṃ pakvamannaṃ dadhi kṣīraṃ madhu tailaṃ ghṛtaṃ
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13609248 (0.041):
(AVParis_71,9.2) surāsavaṃ tathā kṣaudraṃ sarpis tailaṃ payo dadhi | yatra
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2533015 (0.042):
payo dadhi ghṛtaṃ madhu Mn_2.107d / payo dadhi ghṛtaṃ madhu Mn_3.226[216M]b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26894253 (0.045):
guḍaśarkaramatsyaṇḍī $ deyaṃ phāṇitamūrmuram & / gavyaṃ payo dadhi ghṛtaṃ % tailaṃ ca tilasaṃbhavam // BrP_220.159 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11165561 (0.045):
guḍaśarkaramatsyaṇḍī deyaṃ phāṇitamūrmuram / / gavyaṃ payo dadhi ghṛtaṃ tailaṃ ca tilasaṃbhavam // BrP_220.159 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21073168 (0.046):
madhuparkīya pātre ca gavyaṃ dadhi payo ghṛtam | / madhu khaṇḍam apīty evaṃ nikṣiped dravya pañcakam // Hbhv_5.47 //
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15439819 (0.047):
05,038.005a avikreyaṃ lavaṇaṃ pakvam annaṃ; dadhi kṣīraṃ madhu tailaṃ / ghṛtaṃ ca
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27869643 (0.047):
evam sarpis [1] | tailaṃ [2] | madhu [3] | phāṇitaṃ [4] | dugdhaṃ [5] | / dadhi [6] | matsyaṃ [7] | māṃsaṃ [8] |
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136755 (0.047):
bhavanti saṃyyathīdaṃ sarpistailaṃ madhu phāṇitaṃ dugdhaṃ dadhi matsyaṃ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 530436 (0.049):
na ca śiṣṭaṃ payas takraṃ $ ghṛtaṃ vā dadhi leśakam / HV_App.I,9A.28 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22015998 (0.049):
na ca śiṣṭaṃ payas takraṃ ghṛtaṃ vā dadhi leśakam / HV_App.I,9A.28 /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20836074 (0.050):
14,096.015d@004_1744 kapilāyā ghṛtaṃ kṣīraṃ dadhi takram athāpi vā
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10357183 (0.059):
12,205.012a madhu tailaṃ payaḥ sarpir māṃsāni lavaṇaṃ guḍaḥ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15174478 (0.059):
svāditaṃ katamat / tadyathā kṣīraṃ dadhi navanītam sarpis tailaṃ madhu / phāṇitaṃ māṃsaṃ matsyā vaIIūrā lavaṇaṃ vanaphalaṃ vā bhakṣaprakāraṃ vā /
na duṣyec chūdrajātīnāṃ kuryāt sarveṣu vikrayam (I,1, p. 484) // Par_1.65
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19563121 (0.0):
lavaṇaṃ madhutailaṃ ca dadhi takraṃ ghṛtaṃ payaḥ / / na duṣyecchūdrajātīnāṃ kuryyāt sarvvasya vikrayam // Valc_2,13.31 //
vikrīṇan madhyamāṃsāni hy abhakṣasya ca bhakṣaṇam / / kurvann agamyā gamanaṃ śūdraḥ patati tatkṣaṇāt (I,1, p. 486) // Par_1.66
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577948 (0.035):
Par1.66cd/.kurvann.agamyā.gamanaṃ.śūdraḥ.patati.tat.kṣaṇāt.//
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304540 (0.054):
śūdrasya dvijaśuśrūṣā Par_1.64a / śūdraḥ patati tatkṣaṇāt Par_1.66d
kapilākṣīrapānena brāhmaṇīgamanena ca / / vedākṣaravicāreṇa śūdraś cāṇḍālatāṃ vrajet // Par_1.67 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12964777 (0.030):
MSS_8622 1 kapilākṣīrapānena brāhmaṇīgamanena ca /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577958 (0.039):
Par1.66cd/.kurvann.agamyā.gamanaṃ.śūdraḥ.patati.tat.kṣaṇāt.// / Par1.67ab/.kapilā.kṣīra.pānena.brāhmaṇī.gamanena.ca./
[Vol. I, Part 2:] / ataḥ paraṃ gṛhasthasya karmācāraṃ kalau yuge /
dharmaṃ sādhāraṇaṃ śaktyā cāturvarṇyāśramāgatam (I,2, p. 1) // Par_2.1 //
taṃ pravakṣyāmy ahaṃ pūrvaṃ parāśaravaco yathā / / ṣaṭkarmasahito vipraḥ kṛṣikarma ca kārayet (I,2, p. 3) // Par_2.2 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577994 (0.029):
Par2.2cd/.ṣaṭ.karma.sahito.vipraḥ.kṛṣi.karma.ca.kārayet.//
kṣudhitaṃ tṛṣitaṃ śrāntaṃ balīvardaṃ na yojayet /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298259 (0.061):
kṣutpipāsābhayārditaḥ Par_12.58(57)b / kṣudhitaṃ tṛṣitaṃ śrāntaṃ Par_2.3a
hīnāṅgaṃ vyādhitaṃ klībaṃ vṛṣaṃ vipro na vāhayet (I,2, p. 6) // Par_2.3 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304105 (0.049):
vṛṣaṃ pradakṣiṇīkṛtya Par_5.9c / vṛṣaṃ vipro na vāhayet Par_2.3d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9057813 (0.061):
vṛṣaṃ vipro na vāhayet Par_2.3d / vṛṣān devapaśūṃs tathā Mn_8.242b
sthirāṅgaṃ nīrujaṃ tṛptaṃ sunardaṃ ṣaṇḍhavarjitam /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9075431 (0.029):
sthirabheṣvarkasaṃkrāntir Ang_1.640a / sthirāṅgaṃ nīrujaṃ tṛptaṃ Par_2.4a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305551 (0.030):
sthāpayed agnisaṃnidhau Par_11.33d / sthirāṅgaṃ nīrujaṃ tṛptaṃ Par_2.4a
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578023 (0.031):
Par2.4ab/.sthira.aṅgaṃ.balīvardaḥ.tṛptaṃ.sunardaṃ.ṣaṇḍha.varjitaṃ./ / Par2.4cd/.vāhayed.divasasya.ardhaṃ.paścāt.snānaṃ.samācaret.//
vāhayed divasasyārdhaṃ paścāt snānaṃ samācaret // Par_2.4 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578024 (0.057):
Par2.4ab/.sthira.aṅgaṃ.balīvardaḥ.tṛptaṃ.sunardaṃ.ṣaṇḍha.varjitaṃ./ / Par2.4cd/.vāhayed.divasasya.ardhaṃ.paścāt.snānaṃ.samācaret.//
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301558 (0.059):
paśuveṣyādigamane Par_10.14a / paścāt snānaṃ samācaret Par_2.4d / paścād dharmaṃ samācaret Par_7.36d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9023918 (0.064):
paścāt snānaṃ samācaret Par_2.4d / paścātsyādbhūribhojanam Ang_1.76d
japyaṃ devārcanaṃ homaṃ svādhyāyaṃ caivam abhyaset /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8992892 (0.030):
japtvaitā vyāhṛtīrdivyāḥ Ang_1.20c / japyaṃ devārcanaṃ homaṃ Par_2.5a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299072 (0.035):
japed vai vedamātaram Par_8.30d / japyaṃ devārcanaṃ homaṃ Par_2.5a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9075730 (0.059):
snānaṃ dānaṃ japo homaḥ Par_12.23(22)a / snānaṃ devārcanaṃ dānaṃ YS182v_3.51c
ekadvitricatur viprān bhojayet snātakān dvijaḥ (I,2, p. 8) // Par_2.5 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578048 (0.019):
Par2.5cd/.eka.dvi.tri.catur.viprān.bhojayet.snātakān.dvijaḥ.//.
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9038460 (0.051):
bhojayet susamṛddho 'pi Mn_3.125[115M]c / bhojayet snātakān dvijaḥ Par_2.5d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8978018 (0.054):
ekadvitricaturbhāgān K_632c / ekadvitricatur viprān Par_2.5c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297465 (0.054):
ekadvitricatur gā vā Par_11.3c / ekadvitricatur viprān Par_2.5c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302763 (0.063):
bhojanaṃ parivarjayet Par_6.67b / bhojayet snātakān dvijaḥ Par_2.5d / bhojyaṃ tan manur abravīt Par_11.19d
svayaṃkṛṣṭe tathā kṣetre dhānyaiś ca svayamarjitaiḥ / / nirvapet pañca yajñāṃś ca kratudīkṣāṃ ca kārayet (I,2, p. 9) // Par_2.6 //
tilā rasā na vikreyā vikreyā dhānyatatsamāḥ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9001273 (0.041):
tilā māṣās tathā yavāḥ Mn_9.39b / tilā rasā na vikreyā Par_2.7a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9054640 (0.048):
vikreyā dhānyatatsamāḥ Par_2.7b / vikreyāṣṭaguṇo damaḥ Yj_2.246d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299597 (0.056):
tilān kṛṣṇājinaṃ chāgaṃ Par_12.48(47)c / tilā rasā na vikreyā Par_2.7a
viprasyaivaṃvidhā vṛttis tṛṇakāṣṭhādivikrayaḥ // Par_2.7 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299623 (0.039):
tṛṇakāṣṭhasya rajjūṇām Par_7.29c / tṛṇakāṣṭhādivikrayaḥ Par_2.7d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9001706 (0.053):
tṛṇakāṣṭhādivikrayaḥ Par_2.7d / tṛṇakāṣṭheṣṭakādikam Nar_6.22d
brāhmaṇaś cet kṛṣiṃ kuryāt tanmahādoṣam āpnuyāt /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302373 (0.004):
brāhmaṇatvaṃ ca gacchati Par_12.8d / brāhmaṇaś cet kṛṣiṃ kuryāt Par_2.8a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9035084 (0.018):
brāhmaṇaprātiveśyānām Yj_2.263c / brāhmaṇaś cet kṛṣiṃ kuryāt Par_2.8a
saṃvatsareṇa yat pāpaṃ matsyaghātī samāpnuyāt (I,2, p. 13) // Par_2.8 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578096 (0.029):
Par2.8cd/.saṃvatsareṇa.yat.pāpaṃ.matsya.ghātī.samāpnuyāt.//
ayomukhena kāṣṭhena tad ekāhena lāṅgalī /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578101 (0.036):
Par2.8cd/.saṃvatsareṇa.yat.pāpaṃ.matsya.ghātī.samāpnuyāt.// / Par2.9ab/.ayo.mukhena.kāṣṭhena.tad.eka.ahena.lāṅgalī./
pāśako matsyaghātī ca vyādhaḥ śākunikas tathā // Par_2.9 // / adātā karṣakaś caiva sarve te samabhāginaḥ /
vṛkṣaṃ chittvā mahīṃ bhittvā hatvā ca kṛmikīṭakān // Par_2.10 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578125 (0.048):
Par2.10cd/.vṛkṣaṃ.chittvā.mahīṃ.bhitvā.hatvā.ca.kṛmi.kīṭakān.//
karṣakaḥ khalayajñena sarvapāpaiḥ pramucyate /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578126 (0.053):
Par2.10cd/.vṛkṣaṃ.chittvā.mahīṃ.bhitvā.hatvā.ca.kṛmi.kīṭakān.// / Par2.11ab/.karṣakaḥ.khala.yajñena.sarva.pāpaiḥ.pramucyate./
yo na dadyād dvijātibhyo rāśimūlam upāgataḥ (I,2, p. 14) // Par_2.11 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1077945 (0.064):
ekāhāro bhaved yas tu__Vdha_007.022 / sarvapāpaiḥ pramucyate__Vdha_007.022
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121671 (0.064):
vāmanasya paṭhed yas tu__Vdha_077.088 / sarvapāpaiḥ pramucyate__Vdha_077.088
sa cauraḥ sa ca pāpiṣṭho brahmaghnaṃ taṃ vinirdiśet /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304854 (0.039):
sacailaṃ snānam ācaret Par_12.55(54)b / sa cauraḥ sa ca pāpiṣṭho Par_2.12a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9065101 (0.041):
sa cauraḥ sa ca pāpiṣṭho Par_2.12a / sac cāsac ca samāhitaḥ Mn_12.118b
rājñe dattvā tu ṣaḍbhāgaṃ devānāṃ caikaviṃśakam (I,2, p. 15) // Par_2.12
Brhaspatismrti: Vyavaharakanda (brhaspiu.htm.txt) 12698269 (0.042):
rājñe daṇḍaṃ ca tatsamam Brh_1,19.54d / rājñe dattvā tu ṣaḍbhāgaṃ Brh_1,13.10a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9050816 (0.051):
rājñe tenāvibhāvite Yj_2.171d / rājñe dattvā tu ṣaḍbhāgaṃ Par_2.12c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303681 (0.054):
rājñāsau mukta eva ca Par_12.78(77)d / rājñe dattvā tu ṣaḍbhāgaṃ Par_2.12c
Brhaspatismrti: Vyavaharakanda (brhasppu.htm.txt) 9422842 (0.059):
tenaiva tad bhaved deyaṃ sarveṣāṃ samavāyinām // Brh_1,13.9 // / rājñe dattvā tu ṣaḍbhāgaṃ labheraṃs te yatāṃśataḥ // Brh_1,13.10 //
Brhaspatismrti: Vyavaharakanda (brhasppu.htm.txt) 9423226 (0.063):
rājñe dattvā tu ṣaḍbhāgaṃ bhajeyus te yathāṃśataḥ // Brh_1,13.38 //
viprāṇāṃ triṃśakaṃ bhāgaṃ sarvapāpaiḥ pramucyate /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304013 (0.059):
viprāṇāṃ tarpaṇena ca Par_6.13d / viprāṇāṃ triṃśakaṃ bhāgaṃ Par_2.13a
kṣatriyo 'pi kṛṣiṃ kṛtvā devān viprāṃś ca pūjayet // Par_2.13 //
vaiśyaḥ śūdras tathā kuryāt kṛṣivāṇijyaśilpakam /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578182 (0.041):
Par2.13cd/.kṣatriyo.api.kṛṣiṃ.kṛtvā.devān.viprāṃś.ca.pūjayet.// / Par2.14ab/.vaiśyaḥ.śūdras.tathā.kuryāt.kṛṣi.vāṇijya.śilpakaṃ./
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9058660 (0.051):
vaiśyaḥ śūdras tathā kuryāt Par_2.14a / vaiśyaḥ sarvasvadaṇḍaḥ syāt Mn_8.375a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298108 (0.064):
kṛṣikarma ca vāṇijyaṃ Par_1.63c / kṛṣivāṇijyaśilpakam Par_2.14b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304204 (0.064):
vaiśyaḥ pañcadaśāhena Par_3.4c / vaiśyaḥ śūdras tathā kuryāt Par_2.14a / vaiśye pañcasahasreṇa Par_11.17c
vikarma kurvate śūdrā dvijaśuśrūṣayojjhitāḥ (I,2, p. 16) // Par_2.14 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578193 (0.015):
Par2.14cd/.vikarma.kurvate.śūdrā.dvija.śuśrūṣayā.ujjhitāḥ.//
bhavanty alpāyuṣas te vai nirayaṃ yānty asaṃśayaṃ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9036756 (0.048):
bhavanty alpāyuṣas te vai Par_5.25c / bhavanty āyogavīṣv ete Mn_10.35c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302595 (0.048):
bhavane tasya pāpī syāt Par_9.32c / bhavanty alpāyuṣas te vai Par_2.15a
caturṇām api varṇānām eṣa dharmaḥ sanātanaḥ // Par_2.15 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578206 (0.058):
Par2.15cd/.caturṇāṃ.api.varṇānāṃ.eṣa.dharmaḥ.sanātanaḥ.//E
ataḥ śuddhiṃ pravakṣyāmi janane maraṇe tathā / / dinatrayeṇa śudhyanti brāhmaṇāḥ pretasūtake (I,2, p. 204) // Par_3.1 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578218 (0.043):
Par3.1cd/.dina.trayeṇa.śudhyanti.brāhmaṇāḥ.preta.sūtake.//
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302455 (0.055):
brāhmaṇāṃs tān atikramya Par_8.29a / brāhmaṇāḥ pretasūtake Par_3.1d / brāhmaṇī kṣatriyā tathā Par_7.12d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9035593 (0.064):
brāhmaṇāḥ paṅktipāvanāḥ Mn_3.186[176M]d / brāhmaṇāḥ pretasūtake Par_3.1d / brāhmaṇāḥ śrāddhasaṃpadaḥ Yj_1.221d
kṣatriyo dvādaśāhena vaiśyaḥ pañcadaśāhakaiḥ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9058652 (0.025):
vaiśyaḥ pañcadaśāhakaiḥ Par_3.2b / vaiśyaḥ pañcadaśāhena Mn_5.83[82M]c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26893048 (0.025):
daśāhe brāhmaṇaḥ śuddho $ dvādaśāhena kṣatriyaḥ & / vaiśyaḥ pañcadaśāhena % śūdro māsena śudhyati // BrP_220.63 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11164356 (0.025):
daśāhe brāhmaṇaḥ śuddho dvādaśāhena kṣatriyaḥ / / vaiśyaḥ pañcadaśāhena śūdro māsena śudhyati // BrP_220.63 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13438827 (0.028):
śuddhyed vipro daśāhena dvādaśāhena bhūmipaḥ / / vaiśyaḥ pañcadaśāhena śūdro māsena śudyati // KūrmP_2,23.38 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21496447 (0.028):
Manu5.83a[82ṃa]/ śuddhyed vipro daśāhena dvādaśāhena bhūmipaḥ | / Manu5.83c[82ṃc]/ vaiśyaḥ pañcadaśāhena śūdro māsena śudhyati ||
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578228 (0.031):
Par3.2ab/.kṣatriyo.dvādaśa.ahena.vaiśyaḥ.pañcadaśa.ahakaiḥ./
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298216 (0.035):
kṣatriyeṇāpi vaiśyena Par_6.20a / kṣatriyo dvādaśāhena Par_3.2a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15353090 (0.036):
nābhiṣiktasya cāśaucaṃ % saṃpramādeṣu vai raṇe // LiP_1,89.91 // / vaiśyaḥ pañcadaśāhena $ śūdro māsena śudhyati &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7246853 (0.036):
nābhiṣiktasya cāśaucaṃ saṃpramādeṣu vai raṇe // LiP_1,89.91 // / vaiśyaḥ pañcadaśāhena śūdro māsena śudhyati /
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18584057 (0.036):
śuddhyed vipro daśāhena dvādaśāhena bhūmipaḥ / / vaiśyaḥ pañcadaśāhena śūdro māsena śudhyati // Mn_5.83[82M] //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983043 (0.036):
vaiśyaḥ pañcadaśāhena śūdro māsena śudhyati (I,2, p. 213) // Par_3.4 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304202 (0.036):
vaiśyaḥ pañcadaśāhakaiḥ Par_3.2b / vaiśyaḥ pañcadaśāhena Par_3.4c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16938703 (0.039):
vaiśyaḥ pañcadaśāhena BrP_220.63c / vaiśyaḥ sasmita ūcivān BrP_170.34b
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4824484 (0.044):
daśāhācchuddhyate vipro dvādaśāhena bhūmipaḥ /AP_158.013ab/ / vaiśyaḥ pañcadaśāhena śūdro māsena śuddhyati //AP_158.013cd/
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578257 (0.050):
Par3.4ab/.jātau.vipro.daśa.ahena.dvādaśa.ahena.bhūmipaḥ./ / Par3.4cd/.vaiśyaḥ.pañcadaśa.ahena.śūdro.māsena.śudhyati.//
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988661 (0.052):
vipraḥ śudhyet trirātreṇa kṣatriyas tu dinadvayāt // Par_11.44 // / ekāhena tu vaiśyas tu śūdro naktena śudhyati /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6792751 (0.053):
śucirvipro daśāhena kṣattriyo dvādaśāhataḥ / / vaiśyaḥ pañcadaśāhana śūdro māsena śudhyati // GarP_1,222.33 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29000445 (0.055):
vaiśiṣṭyaṃ tatphalasya ca LiP_1,85.123b / vaiśyaḥ pañcadaśāhena LiP_1,89.92a / vaiśyāntaṃ brāhmaṇādyaṃ hi LiP_1,7.11c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8978376 (0.060):
ekāhena tu vaiśyas tu Par_11.45a / ekāhe likhitaṃ yat tu K_513a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297538 (0.060):
ekāhāc chudhyate vipro Par_3.5a / ekāhena tu vaiśyas tu Par_11.45a
śūdraḥ śudhyati māsena parāśaravaco yathā // Par_3.2 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578233 (0.0):
Par3.2ab/.kṣatriyo.dvādaśa.ahena.vaiśyaḥ.pañcadaśa.ahakaiḥ./ / Par3.2cd/.śūdraḥ.śudhyati.māsena.parāśara.vaco.yathā.//
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21496447 (0.025):
Manu5.83c[82ṃc]/ vaiśyaḥ pañcadaśāhena śūdro māsena śudhyati ||
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13438828 (0.025):
vaiśyaḥ pañcadaśāhena śūdro māsena śudyati // KūrmP_2,23.38 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6739009 (0.035):
pañcadaśāhādvaiśyastu śūdro māsena śudhyati /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26893048 (0.036):
vaiśyaḥ pañcadaśāhena % śūdro māsena śudhyati // BrP_220.63 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11164356 (0.036):
vaiśyaḥ pañcadaśāhena śūdro māsena śudhyati // BrP_220.63 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15353090 (0.036):
nābhiṣiktasya cāśaucaṃ % saṃpramādeṣu vai raṇe // LiP_1,89.91 // / vaiśyaḥ pañcadaśāhena $ śūdro māsena śudhyati &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7246853 (0.036):
nābhiṣiktasya cāśaucaṃ saṃpramādeṣu vai raṇe // LiP_1,89.91 // / vaiśyaḥ pañcadaśāhena śūdro māsena śudhyati /
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18584057 (0.036):
vaiśyaḥ pañcadaśāhena śūdro māsena śudhyati // Mn_5.83[82M] //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983043 (0.036):
vaiśyaḥ pañcadaśāhena śūdro māsena śudhyati (I,2, p. 213) // Par_3.4 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13438993 (0.043):
ardhamāsena vaiśyastu śūdro māsena śudhyati /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6792755 (0.048):
vaiśyaḥ pañcadaśāhana śūdro māsena śudhyati // GarP_1,222.33 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4824484 (0.048):
vaiśyaḥ pañcadaśāhena śūdro māsena śuddhyati //AP_158.013cd/
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14344574 (0.051):
sārdhamāsena vaiśyastu śūdro māsena śudhyati // GarP_2,13.11 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9058647 (0.056):
vaiśyaḥ pañcadaśāhakaiḥ Par_3.2b / vaiśyaḥ pañcadaśāhena Mn_5.83[82M]c / vaiśyaḥ pañcadaśāhena Par_3.4c
upāsane tu viprāṇām aṅgaśuddhiś ca jāyate /
brāhmaṇānāṃ prasūtau tu dehasparśo vidhīyate (I,2, p. 212) // Par_3.3 //
jātau vipro daśāhena dvādaśāhena bhūmipaḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4824482 (0.0):
daśāhācchuddhyate vipro dvādaśāhena bhūmipaḥ /AP_158.013ab/
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13438826 (0.0):
śuddhyed vipro daśāhena dvādaśāhena bhūmipaḥ /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21496442 (0.0):
Manu5.83a[82ṃa]/ śuddhyed vipro daśāhena dvādaśāhena bhūmipaḥ |
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18584054 (0.0):
śuddhyed vipro daśāhena dvādaśāhena bhūmipaḥ / / vaiśyaḥ pañcadaśāhena śūdro māsena śudhyati // Mn_5.83[82M] //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4823932 (0.016):
daśarātreṇa śuddhyanti dvādaśāhena bhūmipaḥ /AP_157.016ab/
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26893044 (0.025):
daśāhe brāhmaṇaḥ śuddho $ dvādaśāhena kṣatriyaḥ & / vaiśyaḥ pañcadaśāhena % śūdro māsena śudhyati // BrP_220.63 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11164352 (0.025):
daśāhe brāhmaṇaḥ śuddho dvādaśāhena kṣatriyaḥ / / vaiśyaḥ pañcadaśāhena śūdro māsena śudhyati // BrP_220.63 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9009977 (0.037):
dvādaśāhaḥ sapiṇḍānām K_685c / dvādaśāhena bhūmipaḥ Mn_5.83[82M]b / dvādaśāhena bhūmipaḥ Par_3.4b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9058650 (0.037):
vaiśyaḥ pañcadaśāhena Mn_5.83[82M]c / vaiśyaḥ pañcadaśāhena Par_3.4c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299123 (0.041):
jātimātropajīvinām Par_8.4b / jātau vipro daśāhena Par_3.4a
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13438984 (0.044):
daśāhena dvijaḥ śudhyed dvādaśāhena bhūmipaḥ // KūrmP_2,23.49 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8993348 (0.049):
jāto 'py anāryād āryāyām Mn_10.67c / jātau vipro daśāhena Par_3.4a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300490 (0.054):
dvādaśāham athāpi vā Par_4.9d / dvādaśāhena bhūmipaḥ Par_3.4b
vaiśyaḥ pañcadaśāhena śūdro māsena śudhyati (I,2, p. 213) // Par_3.4 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4824484 (0.0):
daśāhācchuddhyate vipro dvādaśāhena bhūmipaḥ /AP_158.013ab/ / vaiśyaḥ pañcadaśāhena śūdro māsena śuddhyati //AP_158.013cd/
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26893049 (0.0):
daśāhe brāhmaṇaḥ śuddho $ dvādaśāhena kṣatriyaḥ & / vaiśyaḥ pañcadaśāhena % śūdro māsena śudhyati // BrP_220.63 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11164357 (0.0):
daśāhe brāhmaṇaḥ śuddho dvādaśāhena kṣatriyaḥ / / vaiśyaḥ pañcadaśāhena śūdro māsena śudhyati // BrP_220.63 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13438827 (0.0):
śuddhyed vipro daśāhena dvādaśāhena bhūmipaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15353091 (0.0):
nābhiṣiktasya cāśaucaṃ % saṃpramādeṣu vai raṇe // LiP_1,89.91 // / vaiśyaḥ pañcadaśāhena $ śūdro māsena śudhyati &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7246854 (0.0):
nābhiṣiktasya cāśaucaṃ saṃpramādeṣu vai raṇe // LiP_1,89.91 // / vaiśyaḥ pañcadaśāhena śūdro māsena śudhyati /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21496447 (0.0):
Manu5.83a[82ṃa]/ śuddhyed vipro daśāhena dvādaśāhena bhūmipaḥ |
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18584058 (0.0):
śuddhyed vipro daśāhena dvādaśāhena bhūmipaḥ / / vaiśyaḥ pañcadaśāhena śūdro māsena śudhyati // Mn_5.83[82M] //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4823932 (0.016):
daśarātreṇa śuddhyanti dvādaśāhena bhūmipaḥ /AP_157.016ab/ / vaiśyāḥ pañcadaśāhena śūdrā māsena bhārgava //AP_157.016cd/
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6792755 (0.032):
vaiśyaḥ pañcadaśāhana śūdro māsena śudhyati // GarP_1,222.33 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9058651 (0.033):
vaiśyaḥ pañcadaśāhena Mn_5.83[82M]c / vaiśyaḥ pañcadaśāhena Par_3.4c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9062399 (0.033):
śūdro māsena śudhyati Mn_5.83[82M]d / śūdro māsena śudhyati Par_3.4d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983014 (0.036):
kṣatriyo dvādaśāhena vaiśyaḥ pañcadaśāhakaiḥ / / śūdraḥ śudhyati māsena parāśaravaco yathā // Par_3.2 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6739009 (0.036):
pañcadaśāhādvaiśyastu śūdro māsena śudhyati /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16938703 (0.042):
vaiśyaḥ pañcadaśāhena BrP_220.63c / vaiśyaḥ sasmita ūcivān BrP_170.34b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9009976 (0.046):
dvādaśāhaḥ sapiṇḍānām K_685c / dvādaśāhena bhūmipaḥ Mn_5.83[82M]b / dvādaśāhena bhūmipaḥ Par_3.4b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297535 (0.049):
ekāhāc chudhyate vipro Par_3.5a / ekāhena tu vaiśyas tu Par_11.45a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9062083 (0.050):
śūdraḥ patati tatkṣaṇāt Par_1.66d / śūdraḥ śudhyati māsena Par_3.2c / śūdraḥ sarvān viśeṣayet Nar_18.15d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304606 (0.050):
śūdro 'py evaṃ yadā bhuṅkte Par_11.2c / śūdro māsena śudhyati Par_3.4d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304544 (0.051):
śūdraḥ patati tatkṣaṇāt Par_1.66d / śūdraḥ śudhyati māsena Par_3.2c
ekāhāc chudhyate vipro yo 'gnivedasamanvitaḥ /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297535 (0.011):
ekāhaṃ mārutāśanaḥ Par_8.37d / ekāhāc chudhyate vipro Par_3.5a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8978369 (0.019):
ekāhaṃ vāgnihotravān Ang_2,9.11d / ekāhāc chudhyate vipro Par_3.5a
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4824436 (0.023):
ekāhācchuddhyate vipro yo 'gnivedasamanvitaḥ //AP_158.010cd/
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578269 (0.042):
Par3.4cd/.vaiśyaḥ.pañcadaśa.ahena.śūdro.māsena.śudhyati.// / Par3.5ab/.eka.ahāt.śudhyate.vipro.yo.agni.veda.samanvitaḥ./
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9061598 (0.043):
śudhyate sa trirātreṇa Par_6.13c / śudhyaty āvikakauśikam Yj_1.186b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9062398 (0.052):
śūdro māsena śudhyati Mn_5.83[82M]d / śūdro māsena śudhyati Par_3.4d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304451 (0.058):
śudhyate sa trirātreṇa Par_6.13c / śudhyanti daśabhiḥ kṣāraiḥ Par_7.24a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9056007 (0.058):
vipraḥ śudhyet trirātreṇa Par_11.44c / vipraḥ śūdrāvaraḥ smṛtaḥ YSS_2.62b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303998 (0.058):
viprasyaivaṃvidhā vṛttis Par_2.7c / vipraḥ śudhyet trirātreṇa Par_11.44c
tryahāt kevalavedas tu dvihīno daśabhir dinaiḥ (I,2, p. 215) // Par_3.5 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9010831 (0.022):
dvisvabhāveṣu rāśiṣu Ang_1.640d / dvihīno daśabhir dinaiḥ Par_3.5d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300645 (0.023):
dviśataṃ tūdare tathā Par_5.17b / dvihīno daśabhir dinaiḥ Par_3.5d
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578280 (0.023):
Par3.5ab/.eka.ahāt.śudhyate.vipro.yo.agni.veda.samanvitaḥ./ / Par3.5cd/.try.ahāt.kevala.vedas.tu.dvi.hīno.daśabhir.dinaiḥ.//
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9004080 (0.063):
tryahāṇi trīṇi pūrvavat Mn_11.213[212M]b / tryahāt kevalavedas tu Par_3.5c
janmakarmaparibhraṣṭaḥ saṃdhyopāsanavarjitaḥ /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578290 (1.192):
Par3.6ab/.janma.karma.paribhraṣṭaḥ.saṃdhyā.upāsana.varjitaḥ./
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2470332 (0.058):
saṃdhyāhīno hi yo vipraḥ YS182v_4.51c / saṃdhyopāsanam eva ca YS182v_4.51b
nāmadhārakavipras tu daśāhaṃ sūtakī bhavet (I,2, p. 217) // Par_3.6 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9006235 (0.008):
daśāhaṃ sarvabījānām Nar_9.6c / daśāhaṃ sūtakaṃ bhavet Par_3.16d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300190 (0.009):
daśāhaṃ niyamasthasya Par_6.33c / daśāhaṃ sūtakaṃ bhavet Par_3.16d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983214 (0.034):
ata ūrdhvaṃ prasūtiḥ syād daśāhaṃ sūtakaṃ bhavet (I,2, p. 240) // Par_3.16
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20827126 (0.046):
14,096.015d@004_0276 brāhmaṇaś caiva yo bhūtvā saṃdhyopāsanavarjitaḥ / 14,096.015d@004_0277 nirbrahmo niḥsvadhaś caiva śūdrāṇām annabhug dvijaḥ
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2470332 (0.046):
saṃdhyāhīno hi yo vipraḥ YS182v_4.51c / saṃdhyopāsanam eva ca YS182v_4.51b
Angirasasmrti (angirsiu.htm.txt) 7024625 (0.053):
daśāhato bharturaghasya śuddhiḥ Ang_1.988c / daśāhaṃ sūtakī bhavet Ang_1.149d
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578290 (0.058):
Par3.6ab/.janma.karma.paribhraṣṭaḥ.saṃdhyā.upāsana.varjitaḥ./ / Par3.6cd/.nāma.dhāraka.vipras.tu.daśa.ahaṃ.sūtakī.bhavet.//
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809188 (0.059):
saṃdhyāhīno hi yo vipraḥ YS182v_4.51c / saṃdhyopāsanam eva ca YS182v_4.51b / saṃdhyopāsanavarjitaṃ YSS_2.7b
ekapiṇḍās tu dāyādāḥ pṛthagdāraniketanāḥ /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297484 (0.022):
ekapādaṃ yathāvidhi Par_9.30d / ekapiṇḍās tu dāyādāḥ Par_3.7a
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6739013 (0.043):
pañcadaśāhādvaiśyastu śūdro māsena śudhyati / / ekapiṇḍāstu dāyādāḥ pṛthagdvāraniketanāḥ // GarP_1,107.12 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578310 (0.058):
Par3.7ab/.eka.piṇḍās.tu.dāyādāḥ.pṛthag.dāra.niketanāḥ./ / Par3.7cd/.janmany.api.vipattau.ca.teṣāṃ.tat.sūtakaṃ.bhavet.//
janmany api vipattau ca teṣāṃ tat sūtakaṃ bhavet (I,2, p. 219) // Par_3.7 / tāvat tat sūtakaṃ gotre caturthapuruṣeṇa tu /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9000789 (0.052):
tāvattattu samācaret Ang_1.713d / tāvat tat sūtakaṃ gotre Par_3.8a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299547 (0.057):
tāvatkālaṃ vaset svarge Par_4.32c / tāvat tat sūtakaṃ gotre Par_3.8a / tāvat taṃ poṣayen naraḥ Par_9.21b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9002345 (0.058):
teṣāṃ tatsūtakaṃ tataḥ Ang_1.677d / teṣāṃ tat sūtakaṃ bhavet Par_3.7d
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578310 (0.059):
Par3.7ab/.eka.piṇḍās.tu.dāyādāḥ.pṛthag.dāra.niketanāḥ./ / Par3.7cd/.janmany.api.vipattau.ca.teṣāṃ.tat.sūtakaṃ.bhavet.//
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305441 (0.062):
sūkṣmaṃ sthūlaṃ ca vistarāt Par_1.19b / sūtakaṃ tu bhavet tasya Par_3.25c / sūtakaṃ mātur eva syād Par_3.24c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9073676 (0.063):
sūtakaṃ tu bhavet tasya Par_3.25c / sūtakaṃ mātur eva syād Mn_5.62[61M]c
dāyād vicchedam āpnoti pañcamo vātmavaṃśajaḥ (I,2, p. 221) // Par_3.8 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578335 (0.057):
Par3.8cd/.dāyād.vicchedaṃ.āpnoti.pañcamo.vā.ātma.vaṃśajaḥ.//
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9021463 (0.059):
pañcamo nopapadyate Mn_9.186d / pañcamo vātmavaṃśajaḥ Par_3.8d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301280 (0.061):
pañca medhre tu vinyaset Par_5.17d / pañcamo vātmavaṃśajaḥ Par_3.8d
caturthe daśarātraṃ syāt ṣaṇṇiśāḥ puṃsi pañcame /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6739029 (0.0):
janmanā ca vipattau ca bhavetteṣāṃ ca sūtakam / / caturthe daśarātraṃ syātṣaṇṇiśāḥ puṃsi pañcame // GarP_1,107.13 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578346 (0.024):
Par3.9ab/.caturthe.daśa.rātraṃ.syāt.ṣaṇ.ṇiśāḥ.puṃsi.pañcame./ / Par3.9cd/.ṣaṣṭhe.catur.ahāt.śuddhiḥ.saptame.tu.dina.trayāt.//
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298843 (0.034):
caturthe godvayaṃ smṛtam Par_9.15d / caturthe daśarātraṃ syāt Par_3.9a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983815 (0.047):
tṛtīye caiva pakṣe tu kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret (II,1, p. 29) // Par_4.11 / caturthe daśarātraṃ syāt parākaḥ pañcame mataḥ /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579173 (0.058):
Par4.11cd/.tṛtīye.caiva.pakṣe.tu.kṛcchraṃ.sāṃtapanaṃ.caret.// / Par4.12ab/.caturthe.daśa.rātraṃ.syāt.parākaḥ.pañcame.mataḥ./
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578336 (0.064):
Par3.8cd/.dāyād.vicchedaṃ.āpnoti.pañcamo.vā.ātma.vaṃśajaḥ.// / Par3.9ab/.caturthe.daśa.rātraṃ.syāt.ṣaṇ.ṇiśāḥ.puṃsi.pañcame./
ṣaṣṭhe caturahāc chuddhiḥ saptame tu dinatrayāt (I,2, p. 222) // Par_3.9
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304939 (0.029):
sapta janmāni vai naraḥ Par_9.60d / saptame tu dinatrayāt Par_3.9d
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578348 (0.041):
Par3.9ab/.caturthe.daśa.rātraṃ.syāt.ṣaṇ.ṇiśāḥ.puṃsi.pañcame./ / Par3.9cd/.ṣaṣṭhe.catur.ahāt.śuddhiḥ.saptame.tu.dina.trayāt.//
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9066695 (0.049):
saptame cāṣṭame caiva Yj_3.81c / saptame tu dinatrayāt Par_3.9d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9066708 (0.052):
saptame tv aindavadvayam Par_4.12d / saptame navame tathā YS99v_88b / saptame pañcame 'pi vā Yj_1.96b
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_au.htm.txt) 4103035 (0.059):
asthi saṃcayanaṃ kāryaṃ % bandhubhir hitabuddhibhiḥ // YS99v_87 // / caturthe pañcame caiva $ saptame navame tathā &
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_pu.htm.txt) 3295734 (0.059):
asthi saṃcayanaṃ kāryaṃ bandhubhir hitabuddhibhiḥ // YS99v_87 // / caturthe pañcame caiva saptame navame tathā /
Varahagrhyasutra (vargs_u.htm.txt) 23839897 (0.061):
pumāṃsaṃ garbhaṃ jāyasva tvaṃ pumān anujāyatām / / ityetābhyām // VGrs_16.6 / athāsyāḥ pañcame ṣaṣṭhe saptame vā garbhamāse maṅgalyaiḥ snāpayitvā
bhṛgvagnimaraṇe caiva deśāntaramṛte tathā /
bāle prete ca saṃnyaste sadyaḥ śaucaṃ vidhīyate (I,2, p. 223) // Par_3.10
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6792769 (0.056):
bāle prete māsike ca sadyaḥ śaucaṃ vidhīyate // GarP_1,222.34 //
deśāntaramṛtaḥ kaścit sagotraḥ śrūyate yadi /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578373 (0.041):
Par3.11ab/.deśa.antara.mṛtaḥ.kaścit.sagotraḥ.śrūyate.yadi./
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300448 (0.045):
deśāntaragato vipraḥ Par_3.12a / deśāntaramṛtaḥ kaścit Par_3.11a
na trirātram ahorātraṃ sadyaḥ snātvā śucir bhavet (I,2, p. 232) //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304896 (0.028):
sadyaḥ śaucāḥ prakīrtitāḥ Par_3.20d / sadyaḥ snātvā śucir bhavet Par_3.11d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9066229 (0.043):
sadyaḥ stanyarasagrahāt Ang_1.405b / sadyaḥ snātvā śucir bhavet Par_3.11d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984247 (0.056):
vṛṣaṃ pradakṣiṇīkṛtya sadyaḥ snātvā śucir bhavet // Par_5.9 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9008419 (0.062):
dṛṣṭvā sadyaḥ śucir bhavet Par_5.7d / dṛṣṭvā sadyaḥ śucir bhavet YS182v_1.2d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305587 (0.062):
snātvā pītvā śucir bhavet Par_12.4d / snātvā yas tūtsṛjen malam Par_12.15b
Par_3.11 // / deśāntaragato vipraḥ prayāsāt kālakāritāt /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300444 (0.024):
deśabhaṅge pravāse vā Par_7.36a / deśāntaragato vipraḥ Par_3.12a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9009150 (0.031):
deśāntaragate prete Yj_2.264a / deśāntaragato vipraḥ Par_3.12a
dehanāśam anuprāptas tithir na jñāyate yadi (I,2, p. 236) // Par_3.12 //
kṛṣṇāṣṭamī tv amāvāsyā kṛṣṇā caikādaśī ca yā /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578412 (0.0):
Par3.13ab/.kṛṣṇa.aṣṭamī.tv.amāvāsyā.kṛṣṇā.ca.ekādaśī.ca.yā./
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8984933 (0.030):
kṛṣṇāyā goḥ śakṛt tathā YS99v_71b / kṛṣṇāṣṭamī tv amāvāsyā Par_3.13a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298127 (0.044):
kṛṣṇājinaṃ samāstīrya Par_5.15a / kṛṣṇāṣṭamī tv amāvāsyā Par_3.13a
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10563490 (0.056):
caturthī tu bhādrakṛṣṇāṣṭamyeva na tu phālgunakṛṣṇāṣṭamī
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10544229 (0.061):
ṣaṣṭhyaṣṭamī tvamāvāsyā kṛṣṇapakṣe trayodaśī /
udakaṃ piṇḍadānaṃ ca tatra śrāddhaṃ ca kārayet // Par_3.13 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578413 (0.055):
Par3.13ab/.kṛṣṇa.aṣṭamī.tv.amāvāsyā.kṛṣṇā.ca.ekādaśī.ca.yā./ / Par3.13cd/.udakaṃ.piṇḍa.dānaṃ.ca.tatra.śrāddhaṃ.ca.kārayet.//
ajātadantā ye bālā ye ca garbhād viniḥsṛtāḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6739052 (0.0):
deśāntare mṛte bāle sadyaḥ śuddhiryato mṛte // GarP_1,107.14 // / ajātadantā ye bālā ye ca garbhādviniḥ sṛtāḥ /
na teṣām agnisaṃskāro nāśaucaṃ nodakakriyā (I,2, p. 237) // Par_3.14 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301056 (0.0):
nāśuciḥ sā tatas tena Par_7.17a / nāśaucaṃ nodakakriyā Par_3.14d
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14363619 (5.960):
āmagarbhāśca ye jīvā ye ca garbhādviniḥ sṛtāḥ / / na teṣāmagnisaṃskāro nāśaucaṃ nodakakriyā // GarP_2,39.6 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18837267 (5.960):
na yeṣām agnisaṃskāro nāśaucaṃ nodakakriyā // RKV_55.29 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578434 (0.023):
Par3.14cd/.na.teṣāṃ.agni.saṃskāro.na.āśaucaṃ.na.udaka.kriyā.//
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6739054 (0.041):
ajātadantā ye bālā ye ca garbhādviniḥ sṛtāḥ / / na teṣāmagnisaṃskāro na piṇḍaṃ nodakakriyā // GarP_1,107.15 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9018222 (0.042):
nāśucī rāhutārakāḥ Yj_1.135d / nāśaucaṃ nodakakriyā Par_3.14d
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10837110 (0.050):
na teṣām agnisaṃskāro na śaucaṃ nodakakriyā /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14341758 (0.061):
yeṣāṃ naivāgnisaṃskāro na śrāddhaṃ nodakakriyāḥ // GarP_2,9.29 //
yadi garbho vipadyeta sravate vāpi yoṣitaḥ / / yāvanmāsaṃ sthito garbho dinaṃ tāvat tu sūtakam (I,2, p. 238) // Par_3.15
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14352093 (0.0):
yadi garbho vipadyate stravate vāpi yoṣitaḥ / / yāvanmāsaṃ sthito garbhastāvaddinamaśaucakam // GarP_2,24.36 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6739072 (0.031):
yadi garbho vipadyata stravate vāpi yoṣitaḥ / / yāvanmāsaṃ sthito garbhastāvaddināni sūtakam // GarP_1,107.16 //
ā caturthād bhavet srāvaḥ pātaḥ pañcamaṣaṣṭhayoḥ /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578458 (1.192):
Par3.16ab/.ā.caturthād.bhavet.srāvaḥ.pātaḥ.pañcama.ṣaṣṭhayoḥ./
ata ūrdhvaṃ prasūtiḥ syād daśāhaṃ sūtakaṃ bhavet (I,2, p. 240) // Par_3.16
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300189 (0.014):
daśāhaṃ niyamasthasya Par_6.33c / daśāhaṃ sūtakaṃ bhavet Par_3.16d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9006234 (0.024):
daśāhaṃ sarvabījānām Nar_9.6c / daśāhaṃ sūtakaṃ bhavet Par_3.16d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983076 (0.034):
nāmadhārakavipras tu daśāhaṃ sūtakī bhavet (I,2, p. 217) // Par_3.6 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9014213 (0.063):
na teṣāṃ vārakaṃ bhavet Ang_1.23b / na teṣāṃ sūtakaṃ bhavet Par_3.18d
dantajāte 'nujāte ca kṛtacūḍe ca saṃsthite /
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18583731 (5.960):
caturṇām api varṇānāṃ yathāvad anupūrvaśaḥ // Mn_5.57 // / dantajāte 'nujāte ca kṛtacūḍe ca saṃsthite /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578478 (0.050):
Par3.16ab!/.danta.jāte.anujāte.ca.kṛta.cūḍe.ca.saṃsthite./
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18198819 (0.055):
Viṣṇu 22.29 danta-jāte tv a-kṛta-cūḍe tv aho-rātreṇa //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9005658 (0.057):
dantajāte 'nujāte ca Mn_5.58a / dantajāte 'nujāte ca Par_3.16/1a / dantadhāvanapūrvakam Yj_1.98d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300111 (0.059):
dadhni vāyuḥ samuddiṣṭaḥ Par_11.39c / dantajāte 'nujāte ca Par_3.16/1a
agnisaṃskaraṇe teṣāṃ trirātram aśucir bhavet (I,2, p. 241) // Par_3.16/1
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003413 (0.0):
trirātram aśucir bhavet Mn_5.81[80M]b / trirātram aśucir bhavet Par_3.16/1d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299799 (0.030):
triyugaṃ ca caturyugam Par_12.54(53)b / trirātram aśucir bhavet Par_3.16/1d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983614 (0.041):
anugacchen nīyamānaṃ trirātram aśucir bhavet // Par_3.45 // / trirātre tu tataḥ pūrṇe nadīṃ gatvā samudragām /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578478 (0.043):
Par3.16ab!/.danta.jāte.anujāte.ca.kṛta.cūḍe.ca.saṃsthite./ / Par3.16cd!/.agni.saṃskaraṇe.teṣāṃ.tri.rātraṃ.aśucir.bhavet.//
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15353018 (0.045):
atikrānte daśāhe tu % trirātramaśucirbhavet // LiP_1,89.86 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7246781 (0.045):
atikrānte daśāhe tu trirātramaśucirbhavet // LiP_1,89.86 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003405 (0.046):
trirātraphaladā nadyaḥ Ang_1.913c / trirātram aśucir bhavet Mn_5.76[75M]b / trirātram aśucir bhavet Mn_5.81[80M]b
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21496407 (0.051):
Manu5.81a[80ṃa]/ śrotriye tu upasaṃpanne trirātram aśucir bhavet | / Manu5.81c[80ṃc]/ mātule pakṣiṇīṃ rātriṃ śiṣya.ṛtvig.bāndhaveṣu ca ||
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21496330 (0.052):
Manu5.76a[75ṃa]/ atikrānte daśāhe ca trirātram aśucir bhavet | / Manu5.76c[75ṃc]/ saṃvatsare vyatīte tu spṛṣṭvā eva āpo viśudhyati ||
ā dantajanmanaḥ sadya ā cūḍān naiṣikī smṛtā / / trirātram ā vratādeśād daśarātram ataḥ param (I,2, p. 243) // Par_3.17 //
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16025489 (0.0):
Yāj3.23a/ ā.danta.janmanah sadya ā.cūḍān naiśikī smṛtā /(p.344) / Yāj3.23c/ tri.rātram ā.vrata.ādeśād daśa.rātram atah param //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578495 (0.021):
Par3.17ab/.ā.danta.janmanaḥ.sadya.ā.cūḍān.naiṣikī.smṛtā./ / Par3.17cd/.tri.rātraṃ.ā.vrata.ādeśād.daśa.rātraṃ.ataḥ.paraṃ.//
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003422 (0.032):
trirātram āvratādeśād Yj_3.23c / trirātram ā vratādeśād Par_3.17c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299803 (0.032):
trirātram aśucir bhavet Par_3.45d / trirātram ā vratādeśād Par_3.17c
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6738617 (0.036):
ādantajanmanaḥ sadyaḥ ācūḍaṃ naiśikī smṛtā / / trirātramā vratādeśāddaśarātramataḥ param // GarP_1,106.13 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14335521 (0.036):
ādantajananatsadya ā caulānnaiśikī smṛtā / / trirātramā vratādeśāddaśarātramataḥ param // GarP_2,5.12 //
Yajnavalkyasmrti (yajn2piu.htm.txt) 23845591 (0.040):
trirātram āvratādeśād Yj_3.23c / trirātraṃ daśarātraṃ vā Yj_3.18a
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3290485 (0.046):
ādantajanmanaḥ sadyā acūḍān naiśikī smṛtā / / trirātram āvratādeśād daśarātram ataḥ param // Yj_3.23 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8973495 (0.056):
ādadhyāt tat kathaṃ na syāc K_521c / ā dantajanmanaḥ sadya Par_3.17a
brahmacārī gṛhe yeṣāṃ hūyate ca hutāśanaḥ / / saṃparkaṃ na ca kurvanti na teṣāṃ sūtakaṃ bhavet (I,2, p. 253) // Par_3.18
saṃparkād duṣyate vipro janane maraṇe tathā / / saṃparkāc ca nivṛttasya na pretaṃ naiva sūtakam (I,2, p. 254) // Par_3.19
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305270 (0.051):
saṃparkāj jāyate doṣo Par_3.26a / saṃparkād duṣyate vipro Par_3.19a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9015170 (0.061):
na pretaṃ naiva sūtakam Par_3.19d / na phalaṃ hi vinaikataḥ K_859d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300931 (0.061):
na pretaṃ naiva sūtakam Par_3.19d / na bījī bhāgam arhati Par_4.22d
śilpinaḥ kārukā vaidyā dāsīdāsāś ca nāpitāḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14363626 (0.053):
na teṣāmagnisaṃskāro nāśaucaṃ nodakakriyā // GarP_2,39.6 // / śilpinaḥ kāravo vaidyā dāsīdāsāstathaiva ca /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13439209 (0.059):
bhinnavarṇāstu sāpiṇḍyaṃ bhavet teṣāṃ tripūruṣam // KūrmP_2,23.65 // / kāravaḥ śilpino vaidyā dāsīdāsāstathaiva ca /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6739104 (0.059):
brahmacaryā dagnihotrānnāśuddhiḥ saṅgavarjanāt // GarP_1,107.18 // / śilpinaḥ kāravo vaidyā dāsīdāsāśca bhṛtyakāḥ /
rājānaḥ śrotriyāś caiva sadyaḥ śaucāḥ prakīrtitāḥ // Par_3.20 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578549 (0.053):
Par3.20cd/.rājānaḥ.śrotriyāś.caiva.sadyaḥ.śaucāḥ.prakīrtitāḥ.//
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304888 (0.059):
sadyaḥśaucaṃ vidhīyate Par_3.40d / sadyaḥ śaucāḥ prakīrtitāḥ Par_3.20d / sadyaḥ snātvā śucir bhavet Par_3.11d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9066200 (0.064):
sadyaḥśaucaṃ vidhīyate Par_3.40d / sadyaḥ śaucāḥ prakīrtitāḥ Par_3.20d / sadyaḥ śrāddhāṅgatarpaṇam Ang_1.880b
savrataḥ satrapūtaś ca āhitāgniś ca yo dvijaḥ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9069902 (0.027):
savrataḥ satrapūtaś ca Par_3.21a / sa śataṃ prāpnuyād daṇḍaṃ Mn_8.225c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305147 (0.027):
savratas tu śunā daṣṭo Par_5.4a / savrataḥ satrapūtaś ca Par_3.21a
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14363640 (0.047):
satrī ca (vratī) mantrapūtaśca āhitāgnirnṛpastathā / / eteṣāṃ sūtakaṃ nāsti yasya cecchanti pārthivāḥ // GarP_2,39.8 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578550 (0.060):
Par3.20cd/.rājānaḥ.śrotriyāś.caiva.sadyaḥ.śaucāḥ.prakīrtitāḥ.// / Par3.21ab/.savrataḥ.satra.pūtaś.ca.āhita.agniś.ca.yo.dvijaḥ./
rājñaś ca sūtakaṃ nāsti yasya cecchati pārthivaḥ (I,2, p. 255) // Par_3.21
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9046547 (0.029):
yasya cecchati pārthivaḥ Mn_5.95[94M]d / yasya cecchati pārthivaḥ Par_3.21d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303375 (0.038):
yasya kṣetre prarohati Par_4.22b / yasya cecchati pārthivaḥ Par_3.21d / yasya cchedakṣataṃ gātraṃ Par_3.34a
udyato nidhane dāne ārto vipro nimantritaḥ /
tadaiva ṛṣibhir dṛṣṭaṃ yathā kālena śudhyati // Par_3.22 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578580 (0.063):
Par3.22cd/.tadā.ṛṣibhir.dṛṣṭaṃ.yathā.kālena.śudhyati.// / Par3.23ab/.prasave.gṛha.medhī.tu.na.kuryāt.saṃkaraṃ.yadi./
prasave gṛhamedhī tu na kuryāt saṃkaraṃ yadi /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14363652 (0.059):
prasave ca sapiṇḍānāṃ na kuryāt saṅkaraṃ dvijaḥ / / daśāhācchrudhyate mātā avagāhya pitā śuciḥ // GarP_2,39.9 //
daśāhāc chudhyate mātā tv avagāhya pitā śuciḥ (I,2, p. 259) // Par_3.23 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578595 (0.0):
Par3.23cd/.daśa.ahāt.śudhyate.mātā.tv.avagāhya.pitā.śuciḥ.//
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8971078 (0.048):
avagāhya tu vāruṇam Par_12.10b / avagāhya pitā śuciḥ Par_3.23d / avagūraṇaniḥsaṅga Nar_1516.5c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300191 (0.063):
daśāhaṃ sūtakī bhavet Par_3.6d / daśāhāc chudhyate mātā tv Par_3.23c
sarveṣāṃ śāvam āśaucaṃ mātā pitros tu sūtakam /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21496105 (0.0):
Manu5.62a[61ṃa]/ sarveṣāṃ śāvam āśaucaṃ mātā.pitros tu sūtakam / [M:
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18583780 (0.0):
janane 'py evam eva syān nipuṇaṃ śuddhim icchatām // Mn_5.61 // / sarveṣāṃ śāvam āśaucaṃ mātāpitros tu sūtakam /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4825138 (0.004):
jananepyevaṃ syānnipuṇāṃ śuddhimicchatāṃ //AP_158.060cd/ / sarveṣāṃ śāvamāśaucaṃ mātāpitroś ca sūtakaṃ /AP_158.061ab/
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9040641 (0.022):
mātāpitros tu sūtakam Mn_5.62[61M]b / mātā pitros tu sūtakam Par_3.24b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302920 (0.030):
mātā pitros tu sūtakam Par_3.24b / mātur āptāṃ tu bhrātṛjām Par_10.12b
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14363679 (0.042):
pūrvasaṅkalpitaṃ vittaṃ bhojyaṃ tanmanurabravīt // GarP_2,39.10 // / sarveṣāmevamāśaucaṃ mātāpitrostu sūtakam /
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3290418 (0.045):
ūnadvivarṣa ubhayoḥ sūtakaṃ mātur eva hi // Yj_3.18 // / pitros tu sūtakaṃ mātus tad asṛgdarśanād dhruvam /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21496114 (0.050):
janane 'apy evam eva syān mātā.pitros tu sūtakam /] / Manu5.62c[61ṃc]/ sūtakaṃ mātur eva syād) upaspṛśya pitā śuciḥ //
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16025414 (0.050):
Yāj3.18c/ ūna.dvi.varṣa ubhayoh sūtakam mātur eva hi // / Yāj3.19a/ pitros tu sūtakam mātus tad asṛg.darśanād dhruvam /(p.336)
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9026252 (0.051):
pitros tu sūtakaṃ mātus Yj_3.19a / pitrostyakte tu paitṛke Ang_1.152b
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2537738 (0.063):
mātāpitros tad iṣyate Mn_9.197d / mātāpitros tu sūtakam Mn_5.62[61M]b
sūtakaṃ mātur eva syād upaspṛśya pitā śuciḥ // Par_3.24 //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18583783 (0.0):
sarveṣāṃ śāvam āśaucaṃ mātāpitros tu sūtakam / / sūtakaṃ mātur eva syād upaspṛśya pitā śuciḥ // Mn_5.62[61M] //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4825141 (5.960):
sarveṣāṃ śāvamāśaucaṃ mātāpitroś ca sūtakaṃ /AP_158.061ab/ / sūtakaṃ mātureva syādupaspṛśya pitā śuciḥ //AP_158.061cd/
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3290417 (0.026):
ūnadvivarṣa ubhayoḥ sūtakaṃ mātur eva hi // Yj_3.18 // / pitros tu sūtakaṃ mātus tad asṛgdarśanād dhruvam /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21496118 (0.027):
janane 'apy evam eva syān mātā.pitros tu sūtakam /] / Manu5.62c[61ṃc]/ sūtakaṃ mātur eva syād) upaspṛśya pitā śuciḥ //
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16025414 (0.029):
Yāj3.18c/ ūna.dvi.varṣa ubhayoh sūtakam mātur eva hi // / Yāj3.19a/ pitros tu sūtakam mātus tad asṛg.darśanād dhruvam /(p.336)
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9073681 (0.035):
sūtakaṃ tu bhavet tasya Par_3.25c / sūtakaṃ mātur eva syād Mn_5.62[61M]c / sūtakaṃ mātur eva syād Par_3.24c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9040639 (0.037):
mātāpitros tu sūtakam Mn_5.62[61M]b / mātā pitros tu sūtakam Par_3.24b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8976905 (0.046):
upaspṛśya pitā śuciḥ Mn_5.62[61M]d / upaspṛśya pitā śuciḥ Par_3.24d
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6739128 (0.061):
saṅgātsūtau sūtakaṃ syādupaspṛśya pitā śuciḥ // GarP_1,107.20 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9026250 (0.062):
pitrorvyatyāsataḥ kṛtaḥ Ang_1.948d / pitros tu sūtakaṃ mātus Yj_3.19a
yadi patnyāṃ prasūtāyāṃ saṃparkaṃ kurute dvijaḥ / / sūtakaṃ tu bhavet tasya yadi vipraḥ ṣaḍaṅgavit (I,2, p. 260) // Par_3.25
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303293 (0.023):
yadi bhuktaṃ tu vipreṇa Par_11.5a / yadi vipraḥ ṣaḍaṅgavit Par_3.25d
saṃparkāj jāyate doṣo nānyo doṣo 'sti vai dvije /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301026 (0.0):
nānyo doṣo 'sti vai dvije Par_3.26b
Sakyabuddhi: Pramanavarttikatika (sbpramvu.htm.txt) 14633360 (0.054):
tataś ca yad uktaṃ svabhāve sādhye pratijñārthaikadeśo hetuḥ syād iti sa / doṣo nāstīty āha / taṃ netyādi / tad iti tasmāt* / sa cāyaṃ svabhāva iti
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5258249 (0.055):
pratipattiḥ . yat tu tat uktam udāttādiṣu doṣaḥ bhavati iti iha saḥ doṣaḥ / jāyate . na jāyate . jāyate saḥ doṣaḥ . katham . udāttaḥ iti anena aṇaḥ
bauddha_aai_xvi.r.o.combined 14529850 (0.058):
nanu tathāpy aṇavo mūrtā vijñānaṃ tv amūrtaṃ, tat kathaṃ sa evātra doṣa iti cet. naiṣa doṣaḥ. tathā hi tad eva nīlādi nairantaryeṇa bhāsamānam ekena paramāṇv ātmakam abhyupagamyate, apareṇa saṃvid rūpam iti nāma mātram eva kevalaṃ bhidyate, na tu deśa nairantaryāvasthāna lakṣaṇasyārthasya bhedaḥ. na ca nāma mātra pravṛtti dvāra kṛtaṃ tulya doṣatāpādanaṃ kriyate, api tu deśa nairantaryāvasthāna kṛtaṃ. tac ca nāma mātra bhede 'py astīti kathaṃ tulya doṣatā na bhavet. athaivam api jñāna jñeyayor vaisādṛśyāj jñeya gataṃ dūṣaṇaṃ jñānenānumanyate. tadāpy ucyate : yugapad aneka jñānodaye ghaṭa paṭādi viṣayaḥ pratīyamāno vikalpaḥ krama bhāvī na syāt. na caitac chakyate vaktuṃ : nirvikalpaka jñānāny eva yugapad iti tad anubhava niścaya dvāreṇa vikalpānām utpatteḥ. tataś ca hīmāḥ kalpanāḥ svayam asaṃvidita rūpā utpadyanta iti sakṛd anubhava niścaya prasaṅgāt krama bhāvī [ṭib.230b] vikalpo 'nubhūyamāno na syād iti pratyakṣa virodhaḥ.
Agamasastra 4) Alatasantiprakarana (agsas_4u.htm.txt) 10724746 (0.058):
yasmācchāstā śāstraṃ śiṣyaścetyevamāderviṣayasya vidyamānatvāt / / naiṣa doṣaḥ ; kasmāt- / yo 'sti kalpitasaṃvṛtyā paramārthena nāsty asau /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305267 (0.061):
saṃparkāc ca nivṛttasya Par_3.19c / saṃparkāj jāyate doṣo Par_3.26a / saṃparkād duṣyate vipro Par_3.19a
tasmāt sarvaprayatnena saṃparkaṃ varjayed budhaḥ (I,2, p. 261) // Par_3.26
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578651 (0.058):
Par3.26cd/.tasmāt.sarva.prayatnena.samparkaṃ.varjayed.budhaḥ.// / Par3.27ab/.vivāha.utsava.yajñeṣu.tv.antarā.mṛta.sūtake./
vivāhotsavayajñeṣu tv antarā mṛtasūtake /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6739136 (0.012):
saṅgātsūtau sūtakaṃ syādupaspṛśya pitā śuciḥ // GarP_1,107.20 // / vivāhotsavayajñeṣu antarā mṛtasūtake /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14363667 (0.012):
daśāhācchrudhyate mātā avagāhya pitā śuciḥ // GarP_2,39.9 // / vivāhotsavayajñeṣu antarā mṛtasūtake /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304054 (0.056):
vivādenāpi nirjitya Par_11.53a / vivāhotsavayajñeṣu tv Par_3.27a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9056754 (0.056):
vivāhotsavayajñeṣu YS182v_3.56c / vivāhotsavayajñeṣu tv Par_3.27a
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578657 (0.060):
Par3.27ab/.vivāha.utsava.yajñeṣu.tv.antarā.mṛta.sūtake./
pūrvasaṃkalpitaṃ dravyaṃ dīyamānaṃ na duṣyati (I,2, p. 262) // Par_3.27 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14363667 (0.056):
vivāhotsavayajñeṣu antarā mṛtasūtake / / pūrvasaṅkalpitaṃ vittaṃ bhojyaṃ tanmanurabravīt // GarP_2,39.10 //
antarā daśāhasya punar maraṇajanmanī /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578673 (1.192):
Par3.27cd/.pūrva.saṃkalpitaṃ.dravyaṃ.dīyamānaṃ.na.duṣyati.// / Par3.28ab/.antarā.daśa.ahasya.punar.maraṇa.janmanī./
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2296694 (0.055):
antarā daśāhasya Par_3.28a / antarā mṛtasūtake Par_3.27b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8968125 (0.063):
antarā janmamaraṇe Yj_3.20a / antarā daśāhasya Par_3.28a
tāvat syād aśucir vipro yāvat tat syād anirdaśam (I,2, p. 263) // Par_3.28
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14363699 (0.0):
antardaśāhe syātāñcet punarmaraṇajanmanī / / tāvat syādaśucirvipro yāvat tat syādanirdaśam // GarP_2,39.12 //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18584006 (0.0):
antardaśāhe syātāṃ cet punar maraṇajanmanī / / tāvat syād aśucir vipro yāvat tat syād anirdaśam // Mn_5.79[78M] //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9000853 (0.008):
tāvat syāt kṣetriṇaḥ phalam Yj_2.161b / tāvat syād aśucir vipro Mn_5.79[78M]c / tāvat syād aśucir vipro Par_3.28c
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2526668 (0.027):
tāvatkṛtvo ha māraṇam Mn_5.38b / tāvat syād aśucir vipro Mn_5.79[78M]c / tāvad evāśucir bhavet Mn_5.75[74M]d
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21496384 (0.033):
Manu5.79c[78ṃc]/ tāvat syād a.śucir vipro yāvat tat syād a.nirdaśam ||
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299562 (0.057):
tāvat saṃvasate bahiḥ Par_10.21d / tāvat syād aśucir vipro Par_3.28c
brāhmaṇārthe vipannānāṃ bandigograhaṇe tathā /
āhaveṣu vipannānām ekarātram aśaucakam (I,2, p. 268) // Par_3.29 //
dvāv imau puruṣau loke sūryamaṇḍalabhedinau /
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15434450 (0.0):
05,033.052d*0178_01 dvāv imau puruṣau loke sūryamaṇḍalabhedinau
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17706482 (0.0):
Viśvanātha: śreyo na paśyāmīti dvāv imau puruṣau loke / sūrya maṇḍala bhedinau | parivrāḍ yoga yuktaś ca raṇe cābhimukhe hataḥ ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17706529 (0.0):
viparīta buddhim āha na ceti | āhave svajanaṃ hatvā śreyo naiva paśyāmīti / | dvāv imau puruṣau loke sūrya maṇḍala bhedinau | parivrāḍ yoga yuktaś ca
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135526 (0.0):
Viśvanātha: śreyo na paśyāmīti dvāv imau puruṣau loke / sūrya-maṇḍala-bhedinau | parivrāḍ yoga-yuktaś ca raṇe cābhimukhe hataḥ ||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135573 (0.0):
viparīta-buddhim āha na ceti | āhave svajanaṃ hatvā śreyo naiva paśyāmīti / | dvāv imau puruṣau loke sūrya-maṇḍala-bhedinau | parivrāḍ yoga-yuktaś ca
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578701 (0.0):
Par3.30ab/.dvāv.imau.puruṣau.loke.sūrya.maṇḍala.bhedinau./
parivrāḍ yogayuktaś ca raṇe cābhimukho hataḥ // Par_3.30 //
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15434454 (0.0):
05,033.052d*0178_01 dvāv imau puruṣau loke sūryamaṇḍalabhedinau / 05,033.052d*0178_02 parivrāḍyogayuktaś ca raṇe cābhimukho hataḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17706485 (1.192):
sūrya maṇḍala bhedinau | parivrāḍ yoga yuktaś ca raṇe cābhimukhe hataḥ ||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17706532 (1.192):
| dvāv imau puruṣau loke sūrya maṇḍala bhedinau | parivrāḍ yoga yuktaś ca
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135529 (1.192):
sūrya-maṇḍala-bhedinau | parivrāḍ yoga-yuktaś ca raṇe cābhimukhe hataḥ ||
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16135576 (1.192):
| dvāv imau puruṣau loke sūrya-maṇḍala-bhedinau | parivrāḍ yoga-yuktaś ca
yatra yatra hataḥ śūraḥ śatrubhiḥ pariveṣṭitaḥ / / akṣayāṃl labhate lokān yadi klībaṃ na bhāṣate (I,2, p. 269) // Par_3.31 //
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13483354 (0.0):
bhartṛ-bhaktāḥ kṛtajñāś ca te narāḥ svarga-gāminaḥ // Hit_3.149 // / yatra tatra hataḥ śūraḥ śatrubhiḥ pariveṣṭitaḥ | / akṣayān labhate lokān yadi klaibyaṃ na gacchati // Hit_3.150 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18887681 (0.0):
RKV_180.77 // / yatra tatra hataḥ śūraḥ śatrubhiḥ pariveṣṭitaḥ / / akṣayāṃl labhate lokānyadi klībaṃ na bhāṣate // RKV_180.78 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10298626 (0.021):
12,098.031d*0229_01 yatra yatra hataḥ śūraḥ śatrubhiḥ parivāritaḥ / 12,098.031d*0229_02 akṣayāṃl labhate lokān yadi dainyaṃ na sevate
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578712 (0.039):
Par3.30cd/.parivrāḍ.yoga.yuktaś.ca.raṇe.ca.abhimukho.hataḥ.// / Par3.31ab/.yatra.yatra.hataḥ.śūraḥ.śatrubhiḥ.pariveṣṭitaḥ./
saṃnyastaṃ brāhmaṇaṃ dṛṣṭvā sthānāc calati bhāskaraḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4827277 (0.0):
satryasantaṃ dvijaṃ dṛṣṭvā sthānāccalati bhāskaraḥ /AP_165.016ab/ / eṣa me maṇḍalaṃ bhittvā paraṃ brahmādhigacchati //AP_165.016cd/
eṣa me maṇḍalaṃ bhittvā paraṃ sthānaṃ prayāsyati (I,2, p. 270) // Par_3.32
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4827280 (0.0):
satryasantaṃ dvijaṃ dṛṣṭvā sthānāccalati bhāskaraḥ /AP_165.016ab/ / eṣa me maṇḍalaṃ bhittvā paraṃ brahmādhigacchati //AP_165.016cd/
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301427 (0.033):
paramo dharma ucyate Par_1.64b / paraṃ sthānaṃ prayāsyati Par_3.32d
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20840023 (0.043):
14,096.015d@004_2408 satyasandhaṃ dvijaṃ dṛṣṭvā sthānād vepati bhāskaraḥ / 14,096.015d@004_2409 eṣa me maṇḍalaṃ bhittvā yāti brahma sanātanam
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9022982 (0.049):
paraṃ sabhyāvadhāraṇam Nar_M2.41d / paraṃ sthānaṃ prayāsyati Par_3.32d
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578736 (0.061):
Par3.32ab/.samnyastaṃ.brāhmaṇaṃ.dṛṣṭvā.sthānāc.calati.bhāskaraḥ./ / Par3.32cd/.eṣa.me.maṇḍalaṃ.bhittvā.paraṃ.sthānaṃ.prayāsyati.//
yas tu bhagneṣu sainyeṣu vidravatsu samantataḥ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9046271 (0.026):
yas tu bhagneṣu sainyeṣu Par_3.33a / yas tu bhāryābhṛtiṃ dvijaḥ YSS_2.54b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303363 (0.035):
yas tu bhagneṣu sainyeṣu Par_3.33a / yas trirātram upāvaset Par_5.4b
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20177993 (0.060):
07,025.019a teṣv anīkeṣu sarveṣu vidravatsu samantataḥ / 07,025.019c prāgjyotiṣas tato bhīmaṃ kuñjareṇa samādravat
paritrātā yadā gacchet sa ca kratuphalaṃ labhet (I,2, p. 271) // Par_3.33
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9065015 (0.019):
sa ca kauṭumbikaḥ smṛtaḥ Nar_5.22d / sa ca kratuphalaṃ labhet Par_3.33d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304839 (0.019):
sa gopāla iti jñeyo Par_11.23c / sa ca kratuphalaṃ labhet Par_3.33d
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578756 (0.027):
Par3.33cd/.paritrātā.yadā.gacchet.sa.ca.kratu.phalaṃ.labhet.//
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20843669 (0.062):
14,096.015d@004_3021 upoṣya pūjayed yas tu sarvakratuphalaṃ labhet
yasya cchedakṣataṃ gātraṃ śaramudgarayaṣṭibhiḥ /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303380 (0.054):
yasya cecchati pārthivaḥ Par_3.21d / yasya cchedakṣataṃ gātraṃ Par_3.34a
devakanyās tu taṃ vīraṃ haranti ramayanti ca // Par_3.34 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578769 (0.050):
Par3.34ab/.yasya.cheda.kṣataṃ.gātraṃ.śara.mudgara.yaṣṭibhiḥ./ / Par3.34cd/.deva.kanyās.tu.taṃ.vīraṃ.haranti.ramayanti.ca.//
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1103716 (0.061):
devakanyās tu taṃ vīraṃ__Vdha_061.011 / ramayanti ramanti ca__Vdha_061.011
devāṅganāsahasrāṇi śūram āyodhane hatam /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10299558 (0.016):
12,099.045a varāpsaraḥsahasrāṇi śūram āyodhane hatam
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1103725 (0.064):
varāpsaraḥsahasrāṇi__Vdha_061.012 / śūram āyodhane hatam__Vdha_061.012
tvaramāṇāḥ pradhāvanti mama bhartā mameti ca (I,2, p. 272) // Par_3.35 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10299560 (0.018):
12,099.045a varāpsaraḥsahasrāṇi śūram āyodhane hatam / 12,099.045c tvaramāṇā hi dhāvanti mama bhartā bhaved iti
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578789 (0.050):
Par3.35ab/.deva.aṅganā.sahasrāṇi.śūraṃ.āyodhane.hataṃ./ / Par3.35cd/.tvaramāṇāḥ.pradhāvanti.mama.bhartā.mama.iti.ca.//
yaṃ yajñasaṃghais tapasā ca viprāḥ svargaiṣiṇo vātra yathā yānti /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9046830 (0.0):
yaṃ yajñasaṃghais tapasā ca viprāḥ Par_3.36a / yaṃ yaṃ kratum adhīte ca Yj_1.47c
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5610686 (0.0):
KAZ10.3.30ab/ yān yajña.saṃghais tapasā ca viprāḥ svarga.eṣiṇaḥ"
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303405 (0.0):
yaṃ brūyur vedapāragāḥ Par_8.7b / yaṃ yajñasaṃghais tapasā ca viprāḥ Par_3.36a
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578802 (1.192):
Par3.36ab/.yaṃ.yajña.saṃghais.tapasā.ca.viprāḥ.svarga.eṣiṇo.vā.atra.yathā.yānti./
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1103788 (0.018):
yāṃ yajñasaṃghais tapasā ca viprāḥ__Vdha_061.016 / svargaiṣiṇas tatra cayaiḥ prayānti__Vdha_061.016
kṣaṇena yānty eva hi tatra vīrāḥ prāṇān suyuddhena parityajantaḥ //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578809 (0.0):
Par3.36ab/.yaṃ.yajña.saṃghais.tapasā.ca.viprāḥ.svarga.eṣiṇo.vā.atra.yathā.yānti./ / Par3.36cd/.kṣaṇena.yānty.eva.hi.tatra.vīrāḥ.prāṇān.suyuddhena.parityajantaḥ.//
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302016 (0.058):
prājāpatyena śudhyeta Par_10.25c / prāṇān suyuddhena parityajantaḥ Par_3.36d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031735 (0.060):
prāṇāntikavivādeṣu K_232c / prāṇān suyuddhena parityajantaḥ Par_3.36d
Par_3.36 // / jitena labhyate lakṣmīr mṛtenāpi surāṅganāḥ /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578817 (0.0):
Par3.36cd/.kṣaṇena.yānty.eva.hi.tatra.vīrāḥ.prāṇān.suyuddhena.parityajantaḥ.// / Par3.37ab/.jitena.labhyate.lakṣmīr.mṛtena.api.sura.aṅganāḥ./
kṣaṇadhvaṃsini kāye 'smin kā cintā maraṇe raṇe (I,2, p. 273) // Par_3.37
Kedarabhatta: Vrttaratnakara, with Sulhana's Sukavihrdayanandini (comm.) (kvrtrsuu.htm.txt) 13699383 (0.0):
savipulā yathā / / kṣaṇavidhvaṃsini kāye kā cintā maraṇe raṇe / iti /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578824 (0.041):
Par3.37ab/.jitena.labhyate.lakṣmīr.mṛtena.api.sura.aṅganāḥ./ / Par3.37cd/.kṣaṇa.dhvaṃsini.kāye.asmin.kā.cintā.maraṇe.raṇe.//
lalāṭadeśe rudhiraṃ sravac ca yasyāhave tu praviśec ca vaktram /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9051584 (0.036):
layameṣyanti satvaram Ang_1.100b / lalāṭadeśe rudhiraṃ sravac ca Par_3.38a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303745 (0.037):
rauravaṃ yāti sa dvijaḥ Par_12.36(35)d / lalāṭadeśe rudhiraṃ sravac ca Par_3.38a
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578825 (0.053):
Par3.37cd/.kṣaṇa.dhvaṃsini.kāye.asmin.kā.cintā.maraṇe.raṇe.// / Par3.38ab/.lalāṭa.deśe.rudhiraṃ.sravac.ca.yasya.āhave.tu.praviśec.ca.vaktraṃ./
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21445150 (0.056):
lalāṭa deśe rudhiraṃ sravat tu / śūrasya yasya praviśec ca vaktre |
tat somapānena kilāsya tulyaṃ saṃgrāmayajñe vidhivac ca dṛṣṭam // Par_3.38
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578840 (0.025):
Par3.38cd/.tat.soma.pānena.kila.asya.tulyaṃ.saṃgrāma.yajñe.vidhivac.ca.dṛṣṭaṃ.//
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305219 (0.051):
saṃgṛhṇīta kadācana Par_1.42b / saṃgrāmayajñe vidhivac ca dṛṣṭam Par_3.38d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9070626 (0.054):
saṃgrāmacaurabhedī ca K_947c / saṃgrāmayajñe vidhivac ca dṛṣṭam Par_3.38d
anāthaṃ brāhmaṇaṃ pretaṃ ye vahanti dvijātayaḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4824942 (0.0):
anāthaṃ vrāhmaṇaṃ pretaṃ ye vahanti dvijātayaḥ /AP_158.046ab/
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20840171 (0.031):
14,096.015d@004_2431 prāṇāyāmaśataṃ kṛtvā ghṛtaṃ prāśya viśudhyati / 14,096.015d@004_2432 anāthaṃ brāhmaṇaṃ pretaṃ ye vahanti dvijottamāḥ
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2296658 (0.056):
anāthaṃ brāhmaṇaṃ pretaṃ Par_3.39a / anāhitāgnayo ye 'nye Par_8.12a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8967490 (0.060):
anāthaṃ brāhmaṇaṃ pretaṃ Par_3.39a / anāthās te tu nirdiṣṭās K_962c
pade pade yajñaphalam ānupūrvyāṃl labhanti te (I,2, p. 274) // Par_3.39 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4824945 (0.0):
anāthaṃ vrāhmaṇaṃ pretaṃ ye vahanti dvijātayaḥ /AP_158.046ab/ / pade pade yajñaphalaṃ śuddhiḥ syāt snānamātrataḥ //AP_158.046cd/
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578856 (0.020):
Par3.39ab/.anāthaṃ.brāhmaṇaṃ.pretaṃ.ye.vahanti.dvijātayaḥ./ / Par3.39cd/.pade.pade.yajña.phalaṃ.ānupūrvyāl.labhanti.te.//
na teṣām aśubhaṃ kiṃcit pāpaṃ vā śubhakarmaṇām /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20840182 (0.042):
14,096.015d@004_2434 na teṣām aśubhaṃ kiṃ cit pāpaṃ vāśubhakarmaṇām
jalāvagāhanāt teṣāṃ sadyaḥśaucaṃ vidhīyate // Par_3.40 // / asagotram abandhuṃ ca pretībhūtaṃ dvijottamam /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20840185 (0.039):
14,096.015d@004_2434 na teṣām aśubhaṃ kiṃ cit pāpaṃ vāśubhakarmaṇām / 14,096.015d@004_2435 jalāvagāhanād eva sadyaḥ śaucaṃ vidhīyate
vahitvā ca dahitvā ca prāṇāyāmena śudhyati (I,2, p. 275) // Par_3.41 // / anugamyecchayā pretaṃ jñātim ajñātim eva vā /
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18584291 (0.0):
anadann annam ahnaiva na cet tasmin gṛhe vaset // Mn_5.102[101M] // / anugamyecchayā pretaṃ jñātim ajñātim eva ca /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21496725 (0.029):
Manu5.103a[102ṃa]/ anugamya icchayā pretaṃ jñātim ajñātim eva ca ||[M.
snātvā sacailaṃ spṛṣṭvāgniṃ ghṛtaṃ prāśya viśudhyati (I,2, p. 280) //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13439042 (0.0):
pretībhūtaṃ dvijaṃ vipro yo 'nugacchata kāmataḥ / / snātvā sacailaṃ spṛṣṭvāgniṃ ghṛtaṃ prāśya viśudhyati // KūrmP_2,23.53 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21496733 (0.012):
Manu5.103a[102ṃa]/ anugamya icchayā pretaṃ jñātim ajñātim eva ca ||[M. / ajñātim eva vā] / Manu5.103c[102ṃc]/ snātvā sa.cailaḥ spṛṣṭvā agniṃ ghṛtaṃ prāśya viśudhyati
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18584298 (0.012):
anugamyecchayā pretaṃ jñātim ajñātim eva ca / / snātvā sacailaḥ spṛṣṭvāgniṃ ghṛtaṃ prāśya viśudhyati // Mn_5.103[102M] //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9075613 (0.050):
snātvā śuddhim avāpnuyāt YS99v_7d / snātvā sacailaṃ spṛṣṭvāgniṃ Par_3.42c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305602 (0.050):
snātvāvalokayet sūryam Par_12.55(54)c / snātvā sacailaṃ spṛṣṭvāgniṃ Par_3.42c
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4824921 (0.061):
snātvā scelaḥ spṛṣṭvāgniṃ ghṛtaṃ prāśya viśuddhyati //AP_158.044cd/
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298713 (0.064):
ghṛtaṃ prāśya viśudhyati Par_3.42d / ghṛtaṃ prāśya viśudhyati Par_3.46d
Par_3.42 // / kṣatriyaṃ mṛtam ajñānād brāhmaṇo yo 'nugacchati /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298205 (0.041):
kṣatriyas tu dinadvayāt Par_11.44d / kṣatriyaṃ mṛtam ajñānād Par_3.43a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8986197 (0.056):
kṣatriyaṃ tu sahasriṇam Mn_8.376d / kṣatriyaṃ mṛtam ajñānād Par_3.43a
ekāham aśucir bhūtvā pañcagavyena śudhyati (I,2, p. 281) // Par_3.43 //
śavaṃ ca vaiśyam ajñānād brāhmaṇo yo 'nugacchati /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304360 (0.039):
śarvaryāṃ dānam asty eva Par_12.25(24)c / śavaṃ ca vaiśyam ajñānād Par_3.44a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9060372 (0.051):
śavaspṛśo viśudhyanti Mn_5.64[63M]c / śavaṃ ca vaiśyam ajñānād Par_3.44a / śavaṃ tatspṛṣṭinaṃ caiva Mn_5.85[84M]c
kṛtvāśaucaṃ dvirātraṃ ca prāṇāyāmān ṣaḍ ācaret (I,2, p. 282) // Par_3.44
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302029 (0.047):
prāṇāyāmaśataṃ kṛtvā Par_3.46c / prāṇāyāmān ṣaḍ ācaret Par_3.44d
pretībhūtaṃ tu yaḥ śūdraṃ brāhmaṇo jñānadurbalaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20840146 (0.0):
14,096.015d@004_2428 pretabhūtaṃ tu yaḥ śūdraṃ brāhmaṇo jñānadurbalaḥ
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302212 (0.045):
pretāgnihotrasaṃskāraḥ Par_5.14c / pretībhūtaṃ tu yaḥ śūdraṃ Par_3.45a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9033048 (0.046):
pretāhutistu kartavyā Ang_1.951a / pretībhūtaṃ tu yaḥ śūdraṃ Par_3.45a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9035783 (0.058):
brāhmaṇo jñānadurbalaḥ Par_12.56(55)b / brāhmaṇo tv anadhīyānas Mn_3.168[158M]a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302518 (0.061):
brāhmaṇo jñānadurbalaḥ Par_3.45b / brāhmaṇo jñānadurbalaḥ Par_12.56(55)b
anugacchen nīyamānaṃ trirātram aśucir bhavet // Par_3.45 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20840152 (0.0):
14,096.015d@004_2428 pretabhūtaṃ tu yaḥ śūdraṃ brāhmaṇo jñānadurbalaḥ / 14,096.015d@004_2429 anugacchen nīyamānaṃ trirātram aśucir bhavet
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003413 (5.960):
trirātram aśucir bhavet Mn_5.81[80M]b / trirātram aśucir bhavet Par_3.16/1d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299799 (5.960):
triyugaṃ ca caturyugam Par_12.54(53)b / trirātram aśucir bhavet Par_3.16/1d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003403 (0.023):
trirātraphaladā nadyaḥ Ang_1.913c / trirātram aśucir bhavet Mn_5.76[75M]b / trirātram aśucir bhavet Mn_5.81[80M]b
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4823902 (0.023):
atīte daśarātre tu trirātramaśucirbhavet //AP_157.013cd/
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2527359 (0.030):
trirātram aśucir bhavet Mn_5.76[75M]b / trirātram aśucir bhavet Mn_5.81[80M]b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28949296 (0.031):
trirātramaśucirbhavet LiP_1,89.86d / trirātramupavāsāś ca LiP_1,90.19a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983228 (0.041):
agnisaṃskaraṇe teṣāṃ trirātram aśucir bhavet (I,2, p. 241) // Par_3.16/1 / ā dantajanmanaḥ sadya ā cūḍān naiṣikī smṛtā /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14359856 (0.042):
anuvrajedyadā viprastrirātramaśucirbhavet // GarP_2,34.18 // / trirātre ca tataḥ pūrṇe nadīṃ gacchet samudragām /
trirātre tu tataḥ pūrṇe nadīṃ gatvā samudragām /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20840160 (0.0):
14,096.015d@004_2429 anugacchen nīyamānaṃ trirātram aśucir bhavet / 14,096.015d@004_2430 trirātre tu tataḥ pūrṇe nadīṃ gatvā samudragām
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003524 (5.960):
trirātre tu tataḥ pūrṇe Par_3.46a / trirātrair eva ca tribhiḥ Mn_5.64[63M]b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299848 (5.960):
trirātreṇaiva śudhyati Par_7.12b / trirātre tu tataḥ pūrṇe Par_3.46a
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14359864 (0.031):
anuvrajedyadā viprastrirātramaśucirbhavet // GarP_2,34.18 // / trirātre ca tataḥ pūrṇe nadīṃ gacchet samudragām /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299797 (0.043):
triyugaṃ ca caturyugam Par_12.54(53)b / trirātram aśucir bhavet Par_3.16/1d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003413 (0.047):
trirātram aśucir bhavet Mn_5.81[80M]b / trirātram aśucir bhavet Par_3.16/1d
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4823902 (0.061):
atīte daśarātre tu trirātramaśucirbhavet //AP_157.013cd/
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983228 (0.062):
agnisaṃskaraṇe teṣāṃ trirātram aśucir bhavet (I,2, p. 241) // Par_3.16/1 / ā dantajanmanaḥ sadya ā cūḍān naiṣikī smṛtā /
prāṇāyāmaśataṃ kṛtvā ghṛtaṃ prāśya viśudhyati // Par_3.46 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20840164 (0.0):
14,096.015d@004_2430 trirātre tu tataḥ pūrṇe nadīṃ gatvā samudragām / 14,096.015d@004_2431 prāṇāyāmaśataṃ kṛtvā ghṛtaṃ prāśya viśudhyati
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14359868 (0.0):
trirātre ca tataḥ pūrṇe nadīṃ gacchet samudragām / / prāṇāyāmaśataṃ kṛtvā ghṛtaṃ prāśya viśudhyati // GarP_2,34.19 //
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3293838 (0.046):
prāṇāyāmaṃ jale kṛtvā ghṛtaṃ prāśya viśudhyati // Yj_3.277 //
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4301039 (0.047):
Baudh1.5.11.41-2cd/ prāṇa.āyāma.śataṃ kṛtvā ghṛtaṃ (prāśya (viśudhyati //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984164 (0.051):
sa hiraṇyodakaiḥ snātvā ghṛtaṃ prāśya viśudhyati (II,1, p. 62) // Par_5.3 / savratas tu śunā daṣṭo yas trirātram upāvaset /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578973 (0.051):
Par3.46cd/.prāṇa.āyāma.śataṃ.kṛtvā.ghṛtaṃ.prāśya.viśudhyati.// / Par3.47ab/.vinirvartya.yadā.śūdrā.udaka.antaṃ.upasthitaḥ./
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298713 (0.056):
ghṛtaṃ tailaṃ tathā kṣīraṃ Par_11.13a / ghṛtaṃ prāśya viśudhyati Par_3.42d / ghṛtaṃ prāśya viśudhyati Par_3.46d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990294 (0.060):
ghṛtaṃ tailaṃ tathā kṣīraṃ Par_11.13a / ghṛtaṃ prāśya viśudhyati Mn_5.103[102M]d / ghṛtaṃ prāśya viśudhyati Mn_11.149[148M]d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990304 (0.060):
ghṛtaṃ prāśya viśudhyati Yj_3.277d / ghṛtaṃ prāśya viśudhyati Par_3.42d / ghṛtaṃ prāśya viśudhyati Par_3.46d
vinirvartya yadā śūdrā udakāntam upasthitāḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14363810 (0.037):
vinivṛttā yadā śūdrā udakāntamupasthitāḥ /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578974 (0.061):
Par3.46cd/.prāṇa.āyāma.śataṃ.kṛtvā.ghṛtaṃ.prāśya.viśudhyati.// / Par3.47ab/.vinirvartya.yadā.śūdrā.udaka.antaṃ.upasthitaḥ./
dvijais tadānugantavyā eṣa dharmaḥ sanātanaḥ (I,2, p. 283) // Par_3.47 //
[Vol. II, Part 1:] / Prāyaścittakāṇḍam / atimānād atikrodhāt snehād vā yadi vā bhayāt /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9578993 (0.061):
Prāyaścitta.kāṇḍam / Pṣ4.1ab/.atimānād.atikrodhāt.snehād.vā.yadi.vā.bhayāt./
udbadhnīyāt strī pumān vā gatir eṣā vidhīyate (II,1, p. 18) // Par_4.1 //
pūyaśoṇitasaṃpūrṇe tv andhe tamasi majjati /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579010 (0.020):
Par4.2ab/.pūya.śoṇita.sampūrṇe.tv.andhe.tamasi.majjati./
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301813 (0.030):
pūjayet svāgatādinā Par_1.43b / pūyaśoṇitasaṃpūrṇe tv Par_4.2a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9027954 (0.041):
pūyaśoṇita sambhave YS78v_7b / pūyaśoṇitasaṃpūrṇe tv Par_4.2a
ṣaṣṭhīr varṣasahasrāṇi narakaṃ pratipadyate (II,1, p. 19) // Par_4.2 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579015 (0.042):
Par4.2ab/.pūya.śoṇita.sampūrṇe.tv.andhe.tamasi.majjati./ / Par4.2cd/.ṣaṣṭhīr.varṣa.sahasrāṇi.narakaṃ.pratipadyate.//
nāśaucaṃ nodakaṃ nāgniṃ nāśrupātaṃ ca kārayet /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301063 (0.0):
nāśuciḥ sā tatas tena Par_7.17a / nāśaucaṃ nodakakriyā Par_3.14d
voḍhāro 'gnipradātāraḥ pāśacchedakarās tathā (II,1, p. 23) // Par_4.3 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983717 (0.026):
anye ye vānugantāraḥ pāśacchedakarāś ca ye // Par_4.5 // / taptakṛcchreṇa śuddhās te kuryur brāhmaṇabhojanam /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301657 (0.054):
pāśako matsyaghātī ca Par_2.9c / pāśacchedakarāś ca ye Par_4.5d
taptakṛcchreṇa śudhyantīty evam āha prajāpatiḥ / / gobhir hataṃ tathodbaddhaṃ brāhmaṇena tu ghātitam (II,1, p. 25) // Par_4.4
saṃspṛśanti tu ye viprā voḍhāraś cāgnidāś ca ye /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305313 (0.022):
saṃskārair mantrapurvakaiḥ Par_8.19d / saṃspṛśanti tu ye viprā Par_4.5a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9071674 (0.038):
saṃsparśe homavismṛtau Ang_1.947d / saṃspṛśanti tu ye viprā Par_4.5a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9058847 (0.062):
voḍhā cāpi tadā punaḥ Ang_1.198d / voḍhāraś cāgnidāś ca ye Par_4.5b
anye ye vānugantāraḥ pāśacchedakarāś ca ye // Par_4.5 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983690 (0.026):
voḍhāro 'gnipradātāraḥ pāśacchedakarās tathā (II,1, p. 23) // Par_4.3 // / taptakṛcchreṇa śudhyantīty evam āha prajāpatiḥ /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301657 (0.038):
pāśako matsyaghātī ca Par_2.9c / pāśacchedakarāś ca ye Par_4.5d
taptakṛcchreṇa śuddhās te kuryur brāhmaṇabhojanam / / anaḍutsahitāṃ gāṃ ca dadyur viprāya dakṣiṇām // Par_4.6 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21989868 (0.041):
Par_12.75(74) // / anaḍutsahitāṃ gāṃ ca dadyād vipreṣu dakṣiṇām /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9005521 (0.062):
dadyur vā svakṛtāṃ vṛddhiṃ Yj_2.38c / dadyur viprāya dakṣiṇām Par_4.6d / dadyus tad rikthinaḥ prete Yj_2.45c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300068 (0.064):
dadyān mātā pitā vāpi Par_4.24c / dadyur viprāya dakṣiṇām Par_4.6d
tryaham uṣṇaṃ pibed vāri tryaham uṣṇaṃ payaḥ pibet /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10330773 (0.0):
12,159.071c apas tryahaṃ pibed uṣṇās tryaham uṣṇaṃ payaḥ pibet / 12,159.071e tryaham uṣṇaṃ ghṛtaṃ pītvā vāyubhakṣo bhavet tryaham
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003995 (0.0):
tryaham uṣṇaṃ pibed vāri Par_4.7a / tryaham ekāham eva vā Mn_5.59d
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3cpu.htm.txt) 977360 (0.0):
%% \Kir\ 44:15ab / tryahamuṣṇaṃ pibedvāri tryahaṃ kṣīraṃ tathā pibet|
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299936 (0.0):
tryaham uṣṇaṃ pibet sarpir Par_4.7c / tryaham uṣṇaṃ pibed vāri Par_4.7a
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20697377 (0.025):
13,080.036c gavām uṣṇaṃ payaḥ pītvā tryaham uṣṇaṃ ghṛtaṃ pibet / 13,080.036e tryaham uṣṇaṃ ghṛtaṃ pītvā vāyubhakṣo bhavet tryaham
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23730449 (0.026):
tryahamuṣṇaṃ pibedāpaḥ tryahamuṣṇaṃ payaḥ pivet /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003983 (0.032):
tryaham adyād ayācitam Mn_11.211[210M]b / tryaham uṣṇaṃ payaḥ pibet Par_4.7b
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17395843 (0.034):
tryaham uṣṇāḥ pibed apas tryaham uṣṇaṃ ghṛtaṃ tryaham uṣṇaṃ payas tryahaṃ
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18202974 (0.034):
Viṣṇu 46.11 try-aham uṣṇāḥ pibed\ apas try-aham uṣṇaṃ ghṛtaṃ try-aham / uṣṇaṃ payas try-ahaṃ ca na^aśnīyād\ eṣa tapta-kṛcchraḥ //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20697365 (0.035):
13,080.036a tryaham uṣṇaṃ piben mūtraṃ tryaham uṣṇaṃ pibet payaḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6793163 (0.037):
tryahamuṣṇaṃ pibecchāpaḥ tryahamuṣṇaṃ payaḥ pibet /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299926 (0.037):
trailokyaṃ tārayanty ete Par_8.21c / tryaham uṣṇaṃ payaḥ pibet Par_4.7b
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553486 (0.044):
Va.21.21 tri.aham uṣṇās^pibet(pā-)^āpas tri.aham uṣṇam^payas^pibet(pā-)
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4312803 (0.050):
Baudh4.5.10ab/ tryahaṃ.tryahaṃ (pibed uṣṇaṃ payaḥ sarpiḥ kuśa.udakam /
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3cau.htm.txt) 23225164 (0.052):
tryahamuṣṇaṃ pibedvāri tryahaṃ kṣīraṃ tathā pibet|
tryaham uṣṇaṃ pibet sarpir vāyubhakṣo dinatrayam (II,1, p. 26) // Par_4.7
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23730454 (0.0):
tryahamuṣṇaṃ pibedāpaḥ tryahamuṣṇaṃ payaḥ pivet /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10330775 (5.960):
12,159.071c apas tryahaṃ pibed uṣṇās tryaham uṣṇaṃ payaḥ pibet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20697380 (0.021):
13,080.036c gavām uṣṇaṃ payaḥ pītvā tryaham uṣṇaṃ ghṛtaṃ pibet
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4312803 (0.033):
Baudh4.5.10ab/ tryahaṃ.tryahaṃ (pibed uṣṇaṃ payaḥ sarpiḥ kuśa.udakam /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6793167 (0.035):
tryahamuṣṇaṃ pibecchāpaḥ tryahamuṣṇaṃ payaḥ pibet / / tryamuṣṇaṃ pibetsarpistaptakṛcchramaghāpaham // GarP_1,222.62 //
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17395840 (0.038):
tryaham uṣṇāḥ pibed apas tryaham uṣṇaṃ ghṛtaṃ tryaham uṣṇaṃ payas tryahaṃ
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18202971 (0.038):
Viṣṇu 46.11 try-aham uṣṇāḥ pibed\ apas try-aham uṣṇaṃ ghṛtaṃ try-aham / uṣṇaṃ payas try-ahaṃ ca na^aśnīyād\ eṣa tapta-kṛcchraḥ //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299932 (0.039):
trailokyaṃ tārayanty ete Par_8.21c / tryaham uṣṇaṃ payaḥ pibet Par_4.7b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003979 (0.040):
tryaham adyād ayācitam Mn_11.211[210M]b / tryaham uṣṇaṃ payaḥ pibet Par_4.7b
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20697365 (0.040):
13,080.036a tryaham uṣṇaṃ piben mūtraṃ tryaham uṣṇaṃ pibet payaḥ
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt3cpu.htm.txt) 977362 (0.042):
tryahamuṣṇaṃ pibedvāri tryahaṃ kṣīraṃ tathā pibet|
% Mahabharata: Anusasanaparvan (mbh_13_u.htm.txt) 26285463 (0.053):
13,080.036c gavām uṣṇaṃ payaḥ pītvā tryaham uṣṇaṃ ghṛtaṃ pibet
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303891 (0.058):
vāyubhakṣo dinatrayam Par_4.7d / vāyubhakṣo dinatrayam Par_6.11d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984606 (0.058):
tilaprasthaṃ dvije dadyād vāyubhakṣo dinatrayam (II,1, p. 89) // Par_6.11
ṣaṭpalaṃ tu pibed ambhas tripalaṃ tu payaḥ pibet /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304786 (0.0):
ṣaṭkarmābhirato nityaṃ Par_1.38a / ṣaṭpalaṃ tu pibed ambhas Par_4.8a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9064143 (0.024):
ṣaṭpañcāśac ca jānīta Yj_3.101c / ṣaṭpalaṃ tu pibed ambhas Par_4.8a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301518 (0.042):
palam ekaṃ pibet sarpis Par_4.8c / palaṃ ekaṃ ghṛtasya tu Par_6.38d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003236 (0.046):
tripadā caiva sāvitrī Mn_2.81c / tripalaṃ tu payaḥ pibet Par_4.8b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299762 (0.046):
tridinaṃ mārutāśanaḥ Par_8.39d / tripalaṃ tu payaḥ pibet Par_4.8b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988478 (0.058):
ghṛtam ekapalaṃ dadyāt palam ekaṃ kuśodakam // Par_11.31 //
palam ekaṃ pibet sarpis taptakṛcchraṃ vidhīyate // Par_4.8 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301520 (0.047):
palam ekaṃ kuśodakam Par_11.31d / palam ekaṃ pibet sarpis Par_4.8c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9023580 (0.063):
palam ekaṃ pibet sarpis Par_4.8c / palalaudanam eva ca Yj_1.287b
yo vai samācared vipraḥ patitādiṣv akāmataḥ /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579128 (0.0):
Par4.8cd/.palaṃ.ekaṃ.pibet.sarpis.tapta.kṛcchraṃ.vidhīyate.// / Par4.9ab/.yo.vai.samācared.vipraḥ.patita.ādiṣv.akāmataḥ./
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9049365 (0.036):
yo vai samācared vipraḥ Par_4.9a / yo vodrekam anuvrajet Nar_18.6b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8998689 (0.051):
taptakṛcchraṃ vidhīyate Par_4.8d / taptakṛcchraṃ viśodhanam Mn_11.156[155M]d / taptakṛcchraṃ samācaret YS182v_1.14d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303592 (0.051):
yo veṣṭitaśirā bhuṅkte Par_1.59a / yo vai samācared vipraḥ Par_4.9a
pañcāhaṃ vā daśāhaṃ vā dvādaśāham athāpi vā (II,1, p. 27) // Par_4.9 //
māsārdhaṃ māsam ekaṃ vā māsadvayam athāpi vā /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9041347 (0.0):
māsān vipro 'rdhapañcamān Mn_4.95d / māsārdhaṃ māsam ekaṃ vā Par_4.10a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302988 (0.0):
māsadvayam athāpi vā Par_4.10b / māsaṃ māsārdham eva vā Par_6.43b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9041309 (0.046):
māsaṃ pakṣaṃ tirthi tathā K_124b / māsaṃ māsārdham eva vā Par_6.43b / māsaṃ śodhanam aindavam Mn_11.125[124M]b
abdārdham abdam ekaṃ vā tad ūrdhvaṃ caiva tatsamaḥ // Par_4.10 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8966086 (0.056):
ata ūrdhvaṃ trayo 'py ete Mn_2.39a / ata ūrdhvaṃ trirātraṃ syād Par_12.53(52)c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8969657 (0.059):
abdārdham abdam ekaṃ vā Par_4.10c / abdārdham indram ity etad Mn_11.255[254M]a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2296527 (0.061):
ata ūrdhvaṃ trirātraṃ syād Par_12.53(52)c / ata ūrdhvaṃ prasūtiḥ syād Par_3.16c
trirātraṃ prathame pakṣe dvitīye kṛcchram ācaret /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003476 (0.025):
trirātraṃ daśarātraṃ vā Yj_3.18a / trirātraṃ prathame pakṣe Par_4.11a
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579161 (0.042):
Par4.10cd/.abda.ardhaṃ.abdaṃ.ekaṃ.vā.tad.ūrdhvaṃ.caiva.tat.samaḥ.// / Par4.11ab/.tri.rātraṃ.prathame.pakṣe.dvitīye.kṛcchraṃ.ācaret./
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299834 (0.042):
trirātraṃ kṣitipātane Par_11.53d / trirātraṃ prathame pakṣe Par_4.11a
tṛtīye caiva pakṣe tu kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret (II,1, p. 29) // Par_4.11
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298022 (0.022):
kṛcchraṃ devy ayutaṃ caiva Par_12.63(62)a / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Par_4.11d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Par_6.28d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8984000 (0.024):
kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Par_6.28d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Par_10.27b / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret YS99v_37d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983982 (0.024):
kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Mn_11.173[172M]d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Par_4.11d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991287 (0.024):
caret sāṃtapanaṃ kāṣṭhe Par_9.24a / caret sāṃtapanaṃ kṛcchraṃ Mn_11.124[123M]c / caret sāṃtapanaṃ kṛcchraṃ Mn_11.164[163M]c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984838 (0.024):
prājāpatyaṃ na dātavyaṃ kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret // Par_6.28 // / caret sāṃtapanaṃ vipraḥ prājāpatyam anantaraḥ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9010578 (0.053):
dvitīye kṛcchram ācaret Par_4.11b / dvitīye caiva taccheṣaṃ Nar_19.39c
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579168 (0.058):
Par4.11cd/.tṛtīye.caiva.pakṣe.tu.kṛcchraṃ.sāṃtapanaṃ.caret.//
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803204 (0.059):
kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret YS99v_37d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ smṛtam YS182v_1.13d
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2522526 (0.064):
kṛcchraṃ sāntapanaṃ caret Mn_5.20b / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Mn_11.173[172M]d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ smṛtam Mn_11.212[211M]d
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2524379 (0.064):
caret kṛcchraṃ dvijottamaḥ Mn_5.21b / caret sāṃtapanaṃ kṛcchraṃ Mn_11.124[123M]c
caturthe daśarātraṃ syāt parākaḥ pañcame mataḥ /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298844 (0.020):
caturthe godvayaṃ smṛtam Par_9.15d / caturthe daśarātraṃ syāt Par_3.9a
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579174 (0.022):
Par4.12ab/.caturthe.daśa.rātraṃ.syāt.parākaḥ.pañcame.mataḥ./
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983106 (0.047):
dāyād vicchedam āpnoti pañcamo vātmavaṃśajaḥ (I,2, p. 221) // Par_3.8 // / caturthe daśarātraṃ syāt ṣaṇṇiśāḥ puṃsi pañcame /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990788 (0.058):
caturthe daśarātraṃ syāt Par_4.12a / caturthena na dātavyaṃ K_560c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9022996 (0.060):
parākaṃ kṛcchram ācaret YSS_1.31d / parākaḥ pañcame mataḥ Par_4.12b
kuryāc cāndrāyaṇaṃ ṣaṣṭhe saptame tv aindavadvayam // Par_4.12 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579185 (0.005):
Par4.12ab/.caturthe.daśa.rātraṃ.syāt.parākaḥ.pañcame.mataḥ./ / Par4.12cd/.kuryāc.cāndrāyaṇaṃ.ṣaṣṭhe.saptame.tv.aindava.dvayaṃ.//
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9066703 (0.023):
saptame tv aindavadvayam Par_4.12d / saptame navame tathā YS99v_88b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304942 (0.050):
saptame tu dinatrayāt Par_3.9d / saptame tv aindavadvayam Par_4.12d
śuddhyartham aṣṭame caiva ṣaṇ māsān kṛcchram ācaret /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304796 (0.051):
ṣaṇṇiśāḥ puṃsi pañcame Par_3.9b / ṣaṇ māsān kṛcchram ācaret Par_4.13b
pakṣasaṃkhyāpramāṇena suvarṇāny api dakṣiṇā (II,1, p. 30) // Par_4.13 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579199 (0.042):
Par4.13cd/.pakṣa.saṃkhyā.pramāṇena.suvarṇāny.api.dakṣiṇā.//
ṛtusnātā tu yā nārī bhartāraṃ nopasarpati /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297441 (0.032):
ṛtuprasravaṇena ca Par_10.25d / ṛtusnātā tu yā nārī Par_4.14a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8977760 (0.036):
ṛtusnātadine so 'yaṃ Ang_1.323a / ṛtusnātā tu yā nārī Par_4.14a
sā mṛtā narakaṃ yāti vidhavā ca punaḥ punaḥ (II,1, p. 33) // Par_4.14 //
ṛtusnātāṃ tu yo bhāryāṃ saṃnidhau nopagacchati /
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4311891 (0.0):
Baudh4.1.18ab/ ṛtu.snātāṃ tu yo bhāryāṃ saṃnidhau na^upagacchati /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297443 (0.040):
ṛtusnātā tu yā nārī Par_4.14a / ṛtusnātāṃ tu yo bhāryāṃ Par_4.15a
ghorāyāṃ bhrūṇahatyāyāṃ yujyate nātra saṃśayaḥ // Par_4.15 //
daridraṃ vyādhitaṃ mūrkhaṃ bhartāraṃ yāvamanyate /
sā śunī jāyate mṛtvā sūkarī ca punaḥ punaḥ // Par_4.16 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579248 (0.058):
Par4.16ab/.daridraṃ.vyādhitaṃ.mūrkhaṃ.bhartāraṃ.yā.avamanyate./ / Par4.16cd/.sā.śunī.jāyate.mṛtvā.sūkarī.ca.punaḥ.punaḥ.//
patyau jīvati yā nārī upoṣya vratam ācaret /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301379 (0.009):
patyau jīvati kuṇḍaḥ syāt Par_4.23c / patyau jīvati yā nārī Par_4.17a
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579256 (0.016):
Par4.17ab/.patyau.jīvati.yā.nārī.upoṣya.vrataṃ.ācaret./
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9022219 (0.026):
patyau jīvati yaḥ strībhir Mn_9.200a / patyau jīvati yā nārī Par_4.17a
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10541341 (0.028):
yadapi ca / patyau jīvati yā nārī upavāsaṃ vrataṃ caret /
āyuṣyaṃ harate bhartuḥ sā nārī narakaṃ vrajet // Par_4.17 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10541342 (0.057):
patyau jīvati yā nārī upavāsaṃ vrataṃ caret / / āyuṣyaṃ harate bhartturnarakaṃ caiva gacchati //
apṛṣṭvā caiva bhartāraṃ yā nārī kurute vratam /
sarvaṃ tad rākṣasān gacched ity evaṃ manur abravīt (II,1, p. 34) //
Par_4.18 // / bāndhavānāṃ sajātīnāṃ durvṛttaṃ kurute tu yā /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9007926 (0.052):
durvṛttaṃ kurute tu yā Par_4.19b / durvṛtteṣu nipātayet Yj_1.354b
garbhapātaṃ ca yā kuryān na tāṃ saṃbhāṣayet kvacit // Par_4.19 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300796 (0.040):
na tāṃ saṃbhāṣayet kvacit Par_4.19d / na tu śūdro jitendriyaḥ Par_8.25b
yat pāpaṃ brahmahatyāyāṃ dviguṇaṃ garbhapātane /
prāyaścittaṃ na tasyāḥ syāt tasyās tyāgo vidhīyate // Par_4.20 //
na kāryam āvasathyena nāgnihotreṇa vā punaḥ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8994740 (0.061):
tataḥ śuddhim avāpnoti Par_12.78(77)c / tataḥ śuddhir vidhīyate YS99v_63d / tataḥ śuddho bhavedevaṃ Ang_1.198c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8980155 (0.062):
kathaṃ śuddhir bhavet tāsāṃ YS182v_4.35c / kathaṃ śuddhir vidhīyate Par_7.10b
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10827744 (0.063):
patitaṃ te mahādeva etat puṇyaṃ bhaviṣyati / / tatpuṇyaṃ nāgnihotreṇa agniṣṭomair na labhyate // RKS_76.45 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9014233 (0.064):
na tyajet tu kadācana Par_6.47b / na tyāgo 'sti dviṣantyāś ca Mn_9.79c / na tyājyaṃ dharmato 'khilaiḥ Ang_1.726b
sa bhavet karmacāṇḍālo yas tu dharmaparāṅmukhaḥ // Par_4.21 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9046253 (0.049):
yas tu dharmaparāṅmukhaḥ Par_4.21d / yas tu na grāhayec śilpaṃ K_713a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303353 (0.051):
yas tu kruddhaḥ pumān brūyāj Par_12.57(56)a / yas tu dharmaparāṅmukhaḥ Par_4.21d
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10834493 (0.054):
sa bhavet karmacāṇḍālaḥ kośakāro bhaven mṛtaḥ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9066906 (0.062):
sa bhavet karmacāṇḍālo Par_4.21c / sa bhavetkiṃ tu sa smṛtaḥ Ang_1.701d
oghavātāhṛtaṃ bījaṃ yasya kṣetre prarohati /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12956598 (0.0):
MSS_8229 1 oghavātāhṛtaṃ bījaṃ yasya kṣetre prarohati /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21509205 (0.0):
Manu9.53c/ tasya iha bhāginau dṛṣṭau) bījī kṣetrika eva ca || / Manu9.54a/ ogha.vātāhṛtaṃ bījaṃ yasya kṣetre prarohati) |
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18594543 (0.0):
tasyeha bhāginau dṛṣṭau bījī kṣetrika eva ca // Mn_9.53 // / oghavātāhṛtaṃ bījaṃ yasya kṣetre prarohati /
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13225818 (0.0):
N12.56a/ oghavātāhṛtaṃ bījaṃ kṣetre yasya prarohati /
Naradasmrti (nars2_pu.htm.txt) 3621052 (0.0):
na tatra bījino bhāgaḥ kṣetrikasyaiva tad bhavet // Nar_12.55 // / oghavātāhṛtaṃ bījaṃ kṣetre yasya prarohati /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8979818 (0.036):
oghavātāhṛtaṃ bījaṃ Mn_9.54a / oghavātāhṛtaṃ bījaṃ Par_4.22a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297649 (0.038):
aindraṃ sthānam upāsīta Par_1.54c / oghavātāhṛtaṃ bījaṃ Par_4.22a
sa kṣetrī labhate bījaṃ na bījī bhāgam arhati (II,1, p. 42) // Par_4.22 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9015217 (0.020):
na bījī phalabhāg bhavet Nar_12.56d / na bījī bhāgam arhati Par_4.22d
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579353 (0.023):
Par4.22ab/.ogha.vātā.āhṛtaṃ.bījaṃ.yasya.kṣetre.prarohati./ / Par4.22cd/.sa.kṣetrī.labhate.bījaṃ.na.bījī.bhāgaṃ.arhati.//
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300935 (0.040):
na pretaṃ naiva sūtakam Par_3.19d / na bījī bhāgam arhati Par_4.22d
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20666629 (0.053):
13,022.019d@007A_0129 kṣetrikasyaiva tad bījaṃ na bījī labhate phalam
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12956601 (0.053):
MSS_8229 2 kṣetrikasyaiva tad bījaṃ na bījī labhate phalam //
tadvat parastriyāḥ putrau dvau smṛtau kuṇḍagolakau /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579366 (0.0):
Par4.23ab/.tadvat.para.striyāḥ.putrau.dvau.smṛtau.kuṇḍa.golakau./
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18578548 (0.030):
paradāreṣu jāyete dvau sutau kuṇḍagolakau / / patyau jīvati kuṇḍaḥ syān mṛte bhartari golakaḥ // Mn_3.174[164M] //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299400 (0.036):
tadvaktṝn adhigacchati Par_8.5d / tadvat parastriyāḥ putrau Par_4.23a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8998115 (0.040):
tadvaj jāteṣu dharmataḥ Nar_13.14b / tadvat parastriyāḥ putrau Par_4.23a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9011090 (0.046):
dvau sutau kuṇḍagolakau Mn_3.174[164M]b / dvau smṛtau kuṇḍagolakau Par_4.23b
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21489738 (0.051):
Manu3.174a[164ṃa]/ paradāreṣu jāyete) dvau sutau kuṇḍa.golakau | / Manu3.174c[164ṃc]/ patyau jīvati) kuṇḍaḥ syān) mṛte bhartari golakaḥ ||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20666661 (0.060):
13,022.019d@007A_0134 paradāreṣu jāyete dvau putrau kuṇḍagolakau
patyau jīvati kuṇḍaḥ syāt mṛte bhartari golakaḥ // Par_4.23 //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18578554 (0.0):
paradāreṣu jāyete dvau sutau kuṇḍagolakau / / patyau jīvati kuṇḍaḥ syān mṛte bhartari golakaḥ // Mn_3.174[164M] //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579373 (5.960):
Par4.23ab/.tadvat.para.striyāḥ.putrau.dvau.smṛtau.kuṇḍa.golakau./ / Par4.23cd/.patyau.jīvati.kuṇḍaḥ.syāt.mṛte.bhartari.golakaḥ.//
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21489744 (0.024):
Manu3.174a[164ṃa]/ paradāreṣu jāyete) dvau sutau kuṇḍa.golakau | / Manu3.174c[164ṃc]/ patyau jīvati) kuṇḍaḥ syān) mṛte bhartari golakaḥ ||
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9042689 (0.030):
mṛte bhartari golakaḥ Mn_3.174[164M]d / mṛte bhartari golakaḥ Par_4.23d
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20666666 (0.038):
13,022.019d@007A_0134 paradāreṣu jāyete dvau putrau kuṇḍagolakau / 13,022.019d@007A_0135 jīvaty atha patau kuṇḍo mṛte bhartari golakaḥ
Yamasmrti, South Indian recension (yssoutau.htm.txt) 12799456 (0.041):
jārajātaḥ savarṇāyāṃ $ kuṇḍo jīvati bhartari & / mṛte golakanāmā tu % jātihīnau tathāiva tau // YSS_1.37 //
Yamasmrti, South Indian recension (yssoutpu.htm.txt) 24442848 (0.041):
jārajātaḥ savarṇāyāṃ kuṇḍo jīvati bhartari / / mṛte golakanāmā tu jātihīnau tathāiva tau // YSS_1.37 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303091 (0.052):
mṛtenāpi surāṅganāḥ Par_3.37b / mṛte bhartari golakaḥ Par_4.23d / mṛte bhartari yā nārī Par_4.31a
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2532953 (0.058):
patyā prītena caiva yat Mn_9.195b / patyau jīvati kuṇḍaḥ syān Mn_3.174[164M]c / patyau jīvati yaḥ strībhir Mn_9.200a
aurasaḥ kṣetrajaś caiva dattaḥ kṛtrimakaḥ sutaḥ / / dadyān mātā pitā vāpi sa putro dattako bhavet (II,1, p. 48) // Par_4.24 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9066619 (0.022):
saputraḥ saha bhṛtyaiś ca Par_12.73(72)a / sa putro dattako bhavet Yj_2.130d
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16022435 (0.039):
Yāj2.130c/ (dadyān mātā pitā vā yam sa putro dattako (bhavet //
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3287733 (0.039):
akṣatāyāṃ kṣatāyāṃ vā jātaḥ paunarbhavaḥ sutaḥ / / dadyān mātā pitā vā yaṃ sa putro dattako bhavet // Yj_2.130 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579384 (0.042):
Par4.24ab/.aurasaḥ.kṣetrajaś.caiva.dattaḥ.kṛtrimakaḥ.sutaḥ./ / Par4.24cd/.dadyān.mātā.pitā.vā.api.sa.putro.dattako.bhavet.//
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4861814 (0.043):
kṣatāyāmakṣatāyāṃ vā jātaḥ paunarbhavaḥ sutaḥ /AP_255.017ab/ / dadyānmātā pitā vā yaṃ sa putrī dattako bhavet //AP_255.017cd/
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304927 (0.045):
saputraḥ saha bhṛtyaiś ca Par_12.73(72)a / sa putro dattako bhavet Par_4.24d
Karmavibhangopadesa (bsu060_u.htm.txt) 17674428 (0.054):
nāsti | atha mātā pitā putro rājā bhṛtyaḥca yathādravyaṃ yathāpaitryaṃ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20784082 (0.060):
13,150.009d@020_0101 na mantrā na tapo dānaṃ na mātā na pitā sutaḥ
RGVEDA 1 (rv_01_u.htm.txt) 1351431 (0.062):
RV_01.089.10.1{16} aditirdyauraditirantarikṣamaditirmātā sa pitā sa putraḥ / RV_01.089.10.2{16} viśve devā aditiḥ pañca janā aditirjātamaditirjanitvam
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 13972770 (0.062):
RV_1,089.10a aditir dyaur aditir antarikṣam aditir mātā sa pitā sa putraḥ / RV_1,089.10c viśve devā aditiḥ pañca janā aditir jātam aditir janitvam ||
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14341813 (0.063):
yeṣāṃ na mātā na pitā na putro na ca bāndhavāḥ // GarP_2,9.33 //
parivittiḥ parivettā yayā ca parividyate / / sarve te narakaṃ yānti dātṛyājakapañcamāḥ // Par_4.25 //
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4303181 (0.0):
Baudh2.1.1.39cd/ sarve te narakaṃ (yānti dātṛ.yājaka.pañcamāḥ //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21489716 (0.0):
Manu3.172a[162ṃa]/ parivittiḥ parivettā yayā ca parividyate) | / Manu3.172c[162ṃc]/ sarve te narakaṃ yānti) dātṛyājaka.pañcamāḥ ||
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18578529 (0.0):
parivettā sa vijñeyaḥ parivittis tu pūrvajaḥ // Mn_3.171[161M] // / parivittiḥ parivettā yayā ca parividyate /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579401 (0.019):
Par4.25ab/.parivittiḥ.parivettā.yayā.ca.parividyate./ / Par4.25cd/.sarve.te.narakaṃ.yānti.dātṛ.yājaka.pañcamāḥ.//
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17397747 (0.059):
saṃvatsaraṃ bhaikṣyeṇa varteran // Vi_54.15 // / parivittiḥ parivettā ca yayā ca parividyate dātā yājakaś ca cāndrāyaṇaṃ
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18205017 (0.059):
brāhmaṇa-vṛtti-ghnaś ca^ete saṃvatsaraṃ bhaikṣyeṇa varteran\ // / Viṣṇu 54.16 parivittiḥ parivettā ca yayā ca parividyate\ dātā yājakaś ca
dvau kṛcchrau parivittes tu kanyāyāḥ kṛcchra eva ca /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579409 (0.041):
Par4.26ab/.dvau.kṛchrau.parivittes.tu.kanyāyāḥ.kṛcchra.eva.ca./ / Par4.26cd/.kṛchra.atikṛcchrau.dātus.tu.hotā.cāndrāyaṇaṃ.caret.//
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9010970 (0.058):
dvaividhyaṃ samupāgatam Ang_1.508b / dvau kṛcchrau parivittes tu Par_4.26a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300655 (0.058):
dve sahasre tu dāpayet Par_11.18b / dvau kṛcchrau parivittes tu Par_4.26a
kṛcchrātikṛcchrau dātus tu hotā cāndrāyaṇaṃ caret // Par_4.26 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579417 (0.046):
Par4.26cd/.kṛchra.atikṛcchrau.dātus.tu.hotā.cāndrāyaṇaṃ.caret.//
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9079128 (0.057):
hotavyā madhusarpirbhyāṃ Yj_1.303c / hotā cāndrāyaṇaṃ caret Par_4.26d / hotā vāpi hared aśvam Mn_8.209c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305872 (0.063):
hṛdaye kalpayed devaṃ Par_1.48c / hotā cāndrāyaṇaṃ caret Par_4.26d
kubjavāmanaṣaṇḍheṣu gadgadeṣu jaḍeṣu ca / / jātyandhe badhire mūke na doṣaḥ parivedane (II,1, p. 51) // Par_4.27 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579431 (0.0):
Par4.27ab/.kubja.vāmana.ṣaṇḍheṣu.gadgadeṣu.jaḍeṣu.ca./ / Par4.27cd/.jāty.andhe.badhire.mūke.na.doṣaḥ.parivedane.//
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6739249 (0.026):
atikṛcchraṃ careddātā hotā cāndrāyaṇañcaret / / kubjavāmanaṣaṇḍeṣu gadgadeṣu jaḍeṣu ca // GarP_1,107.28 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8993358 (0.062):
jātyandhabadhirau tathā Mn_9.201b / jātyandhe badhire mūke Par_4.27c
pitṛvyaputraḥ sāpatnaḥ paranārīsutas tathā /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9025975 (0.050):
pitṛvyapatnyādīnāṃ syāt Ang_1.425a / pitṛvyaputraḥ sāpatnaḥ Par_4.28a
dārāgnihotrasamyoge na doṣaḥ parivedane (II,1, p. 52) // Par_4.28 //
jyeṣṭho bhrātā yadā tiṣṭhed ādhānaṃ naiva kārayet /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579454 (0.024):
Par4.29ab/.jyeṣṭho.bhrātā.yadā.tiṣṭhed.ādhānaṃ.na.eva.kārayet./
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299184 (0.032):
jyeṣṭho bhrātā tathaiva ca Par_7.6d / jyeṣṭho bhrātā yadā tiṣṭhed Par_4.29a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8994304 (0.034):
jyeṣṭho bhrātā yathā pitā Nar_13.5b / jyeṣṭho bhrātā yadā tiṣṭhed Par_4.29a
anujñātas tu kurvīta śaṅkhasya vacanaṃ yathā // Par_4.29 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579463 (0.044):
Par4.29ab/.jyeṣṭho.bhrātā.yadā.tiṣṭhed.ādhānaṃ.na.eva.kārayet./ / Par4.29cd/.anujñātas.tu.kurvīta.śaṅkhasya.vacanaṃ.yathā.//
naṣṭe mṛte pravrajite klībe ca patite patau /
Naradasmrti (nars2_pu.htm.txt) 3621585 (0.0):
bandhubhiḥ sā niyoktavyā nirbandhuḥ svayam āśrayet // Nar_12.96 // / naṣṭe mṛte pravrajite klībe ca patite patau /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6739257 (1.788):
jātyandhabadhire mūke na doṣaḥ parivedane / / naṣṭe mṛte pravrajite klībe vā patite patau // GarP_1,107.29 //
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13226396 (1.788):
N12.97a/ naṣṭe mṛte pravrajite klībe ca patite patau /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579470 (1.788):
Par4.29cd/.anujñātas.tu.kurvīta.śaṅkhasya.vacanaṃ.yathā.// / Par4.30ab/.naṣṭe.mṛte.pravrajite.klībe.ca.patite.patau./
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4822803 (0.011):
vivāhametat kathitaṃ nāmakarmacatuṣṭayaṃ /AP_154.005ab/ / naṣṭe mṛte pravrajite klīve ca patite patau //AP_154.005cd/
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9016509 (0.044):
naṣṭe 'nyatra nipātite Nar_19.24b / naṣṭe mṛte pravrajite Par_4.30a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300971 (0.044):
naṣṭe mṛte pravrajite Par_4.30a / na sa puṇyena yujyate Par_6.60b
pañcasv āpatsu nārīṇāṃ patir anyo vidhīyate (II,1, p. 53) // Par_4.30 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4822808 (0.0):
naṣṭe mṛte pravrajite klīve ca patite patau //AP_154.005cd/ / pañcasvāpatsu nārīṇāṃ patiranyo vidhīyate /AP_154.006ab/
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6739262 (0.0):
naṣṭe mṛte pravrajite klībe vā patite patau // GarP_1,107.29 // / pañcasvāpatsu nārīṇāṃ patiranyo vidhīyate /
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13226401 (0.0):
N12.97a/ naṣṭe mṛte pravrajite klībe ca patite patau / / N12.97c/ pañcasv āpatsu nārīṇāṃ patir anyo vidhīyate //
Naradasmrti (nars2_pu.htm.txt) 3621589 (0.0):
naṣṭe mṛte pravrajite klībe ca patite patau / / pañcasv āpatsu nārīṇāṃ patir anyo vidhīyate // Nar_12.97 //
mṛte bhartari yā nārī brahmacaryavrate sthitā /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9042702 (0.024):
mṛte bhartari bhartṛaṃśaṃ K_924a / mṛte bhartari yā nārī Par_4.31a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303096 (0.027):
mṛte bhartari golakaḥ Par_4.23d / mṛte bhartari yā nārī Par_4.31a
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579482 (0.056):
Par4.31ab/.mṛte.bhartari.yā.nārī.brahma.carya.vrate.sthitā./
sā mṛtā labhate svargaṃ yathā te brahmacāriṇaḥ // Par_4.31 // / tisraḥ koṭyo 'rdhakoṭī ca yāni romāṇi mānuṣe /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26798277 (0.0):
evaṃ tv anugatā nārī % saha bhartrā divaṃ vrajet // BrP_80.76 // / tisraḥ koṭyo 'rdhakoṭī ca $ yāni romāṇi mānuṣe &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11069592 (0.0):
evaṃ tv anugatā nārī saha bhartrā divaṃ vrajet // BrP_80.76 // / tisraḥ koṭyo 'rdhakoṭī ca yāni romāṇi mānuṣe /
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21464205 (1.192):
aho mām anugacchantyā kṛtaṃ sādhu śubhe tvayā ||Panc_3.181|| / tisraḥ koṭyo 'rdha koṭī ca yāni romāṇi mānuṣe |
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13479610 (0.027):
jīvāmi | tan-maraṇe cānumaraṇaṃ kariṣyāmīti pratijñā vartate | yataḥ- / tisraḥ koṭyo 'rdha-koṭī ca yāni lomāni mānave |
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299602 (0.048):
tilā rasā na vikreyā Par_2.7a / tisraḥ koṭyo 'rdhakoṭī ca Par_4.32a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9001404 (0.048):
tisrastābhyastu yā nyūnās Ang_1.36c / tisraḥ koṭyo 'rdhakoṭī ca Par_4.32a
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10324102 (0.053):
12,144.011d*0376_05 tisraḥ koṭyardhakoṭī ca yāni lomāni mānave
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14334060 (0.056):
tisraḥ koṭyordhakoṭī ya yāni lomāni mānuṣe / / tāvatkālaṃ vasetsvarge bhartāraṃ yānugacchati // GarP_2,4.91 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26856448 (0.057):
mucyate sarvapāpebhyo % viṣṇulokaṃ sa gacchati // BrP_175.82 // / tisraḥ koṭyo 'rdhakoṭī ca $ tīrthāni bhuvanatraye &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11127759 (0.057):
mucyate sarvapāpebhyo viṣṇulokaṃ sa gacchati // BrP_175.82 // / tisraḥ koṭyo 'rdhakoṭī ca tīrthāni bhuvanatraye /
tāvatkālaṃ vaset svarge bhartāraṃ yānugacchati (II,1, p. 54) // Par_4.32
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26798281 (0.0):
tisraḥ koṭyo 'rdhakoṭī ca $ yāni romāṇi mānuṣe & / tāvatkālaṃ vaset svarge % bhartāraṃ yānugacchati // BrP_80.77 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11069596 (0.0):
tisraḥ koṭyo 'rdhakoṭī ca yāni romāṇi mānuṣe / / tāvatkālaṃ vaset svarge bhartāraṃ yānugacchati // BrP_80.77 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14334065 (0.0):
tisraḥ koṭyordhakoṭī ya yāni lomāni mānuṣe / / tāvatkālaṃ vasetsvarge bhartāraṃ yānugacchati // GarP_2,4.91 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10324111 (0.022):
12,144.011d*0376_06 tāvat kālaṃ vaset svarge bhartāraṃ yānugacchati
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21464210 (0.022):
tisraḥ koṭyo 'rdha koṭī ca yāni romāṇi mānuṣe | / tāvat kālaṃ vaset svarge bhartāraṃ yānugacchati ||Panc_3.182||
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13479618 (0.043):
tāvat kālaṃ vaset svarge bhartāraṃ yo 'nugacchati // Hit_3.29 //
vyālagrāhī yathā vyālaṃ balād uddharate bilāt /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10324118 (0.0):
12,144.011d*0376_06 tāvat kālaṃ vaset svarge bhartāraṃ yānugacchati / 12,144.011d*0376_07 vyālagrāhī yathā vyālaṃ bilād uddharate balāt
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26798260 (0.0):
vede ca vihito mārgaḥ % sarvalokeṣu pūjitaḥ // BrP_80.75 // / vyālagrāhī yathā vyālaṃ $ bilād uddharate balāt &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11069575 (0.0):
vede ca vihito mārgaḥ sarvalokeṣu pūjitaḥ // BrP_80.75 // / vyālagrāhī yathā vyālaṃ bilād uddharate balāt /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14334072 (0.0):
tāvatkālaṃ vasetsvarge bhartāraṃ yānugacchati // GarP_2,4.91 // / vyālagrāhī yathā vyālaṃ bilāduddharate balāt /
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13479628 (0.0):
anyac ca- / vyāla-grāhī yathā vyālaṃ balād uddharate bilāt |
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304265 (0.062):
vyāpādayati yo gāṃ tu Par_9.23c / vyālagrāhī yathā vyālaṃ Par_4.33a
evaṃ strī patim uddhṛtya tenaiva saha modate (II,1, p. 57) // Par_4.33 //
vṛkaśvānasṛgālādyair daṣṭo yas tu dvijottamaḥ /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304072 (0.026):
vṛkajambūkaṛkṣāṇāṃ Par_6.11a / vṛkaśvānasṛgālādyair Par_5.1a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9057379 (0.030):
vṛkavac cāvalumpeta Mn_7.106[107M]c / vṛkaśvānasṛgālādyair Par_5.1a
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13446489 (0.056):
snātvā japed vā sāvitrīṃ śvabhirdaṣṭo dvijottamaḥ // KūrmP_2,33.73 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23940969 (0.061):
māsi māsi tu dvādaśyāṃ $ viṣṇubhakto dvijottamaḥ & / snātvā śucir japed yas tu % namo nārāyaṇaṃ śatam // NsP_17.15 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17005957 (0.061):
māsi māsi tu dvādaśyāṃ viṣṇubhakto dvijottamaḥ / / snātvā śucir japed yas tu namo nārāyaṇaṃ śatam // NsP_17.15 //
snātvā japet sa gāyatrīṃ pavitrāṃ vedamātaram (II,1, p. 61) // Par_5.1 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23940969 (0.026):
māsi māsi tu dvādaśyāṃ $ viṣṇubhakto dvijottamaḥ & / snātvā śucir japed yas tu % namo nārāyaṇaṃ śatam // NsP_17.15 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17005957 (0.026):
māsi māsi tu dvādaśyāṃ viṣṇubhakto dvijottamaḥ / / snātvā śucir japed yas tu namo nārāyaṇaṃ śatam // NsP_17.15 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18898977 (0.029):
udutyam iti mantreṇa pūjayitvā divākaram / / gāyatrīṃ ca japed devīṃ pavitrāṃ vedamātaram // RKV_200.17 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20828466 (0.047):
14,096.015d@004_0494 yo japet pāvanīṃ devīṃ gāyatrīṃ vedamātaram
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18890151 (0.063):
anṛcopoṣya gāyatrīṃ japedvai vedamātaram // RKV_184.23 //
gavāṃ śṛṅgodakaiḥ snānaṃ mahānadyos tu saṃgame /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298372 (0.027):
gavāṃ śataṃ saikavṛṣaṃ Par_12.49(48)a / gavāṃ śṛṅgodakaiḥ snānaṃ Par_5.2a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8987844 (0.034):
gavāṃ śatād vatsatarī Nar_6.11a / gavāṃ śṛṅgodakaiḥ snānaṃ Par_5.2a
samudradarśanād vāpi śunā daṣṭaḥ śucir bhavet // Par_5.2 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579559 (1.192):
Par5.2ab/.gavāṃ.śṛṅga.udakaiḥ.snānaṃ.mahā.nadyos.tu.saṃgame./ / Par5.2cd/.samudra.darśanād.vā.api.śunā.daṣṭaḥ.śucir.bhavet.//
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304484 (0.030):
śunā tu brāhmaṇī daṣṭā Par_5.7a / śunā daṣṭaḥ śucir bhavet Par_5.2d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9061669 (0.032):
śunā daṣṭastathā dvijaḥ Ang_2,9.14b / śunā daṣṭaḥ śucir bhavet Par_5.2d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304494 (0.054):
śunā daṣṭo dvijo yadi Par_5.3b / śunā daṣṭo bhaved dvijaḥ Par_5.5b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9061683 (0.060):
śunā daṣṭo bhaved dvijaḥ Par_5.5b / śunā śūdreṇa vā tathā Ang_1.961b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305142 (0.062):
sa vipro vṛṣalīpatiḥ Par_7.8b / savratas tu śunā daṣṭo Par_5.4a
vedavidyāvratasnātaḥ śunā daṣṭo dvijo yadi /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579567 (0.0):
Par5.3ab/.veda.vidyā.vrata.snātaḥ.śunā.daṣṭo.dvijo.yadi./
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304131 (0.028):
vedavanto 'gnihotriṇaḥ Par_8.11b / vedavidyāvratasnātaḥ Par_5.3a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9058023 (0.028):
vedavidbhyo nivedayet Ang_2,11.10d / vedavidyāvratasnātaḥ Par_5.3a
Angirasasmrti (angirsau.htm.txt) 13193133 (0.028):
jyotiṣāmayane caiva % sanirukte 'ṅgavidbhavet // Ang_2,5.4 // / vedavidyāvratasnātaḥ $ kulaśīlasamanvitaḥ &
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4728802 (0.028):
jyotiṣāmayane caiva sanirukte 'ṅgavidbhavet // Ang_2,5.4 // / vedavidyāvratasnātaḥ kulaśīlasamanvitaḥ /
Angirasasmrti (angirsiu.htm.txt) 7033626 (0.058):
vedavidyāvratasnātaḥ Ang_2,5.5a / vedavedāgnihotriṇaḥ Ang_2,4.3b
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18864409 (0.060):
dhanadhānyasamopeto jāyate vipule kule // RKV_119.11 // / vedavidyā vratasnātaḥ sarvaśāstraviśāradaḥ /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984187 (0.062):
avrataḥ savrato vāpi śunā daṣṭo bhaved dvijaḥ /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579600 (0.062):
Par5.5ab/.avrataḥ.savrato.vā.api.śunā.daṣṭo.bhaved.dvijaḥ./
sa hiraṇyodakaiḥ snātvā ghṛtaṃ prāśya viśudhyati (II,1, p. 62) // Par_5.3
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990312 (0.031):
ghṛtaṃ prāśya viśudhyati Par_3.46d / ghṛtaṃ prāśya viśudhyati Par_5.3d / ghṛtaṃ madhu catuṣpatham Mn_4.39b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298715 (0.031):
ghṛtaṃ tailaṃ tathā kṣīraṃ Par_11.13a / ghṛtaṃ prāśya viśudhyati Par_3.42d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990304 (0.037):
ghṛtaṃ tailaṃ tathā kṣīraṃ Par_11.13a / ghṛtaṃ prāśya viśudhyati Mn_5.103[102M]d / ghṛtaṃ prāśya viśudhyati Mn_11.149[148M]d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983630 (0.051):
prāṇāyāmaśataṃ kṛtvā ghṛtaṃ prāśya viśudhyati // Par_3.46 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579568 (0.053):
Par5.3ab/.veda.vidyā.vrata.snātaḥ.śunā.daṣṭo.dvijo.yadi./ / Par5.3cd/.sa.hiraṇya.udakaiḥ.snātvā.ghṛtaṃ.prāśya.viśudhyati.//
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3293839 (0.058):
prāṇāyāmaṃ jale kṛtvā ghṛtaṃ prāśya viśudhyati // Yj_3.277 // / yan me 'dya reta ityābhyāṃ skannaṃ reto 'bhimantrayet /
savratas tu śunā daṣṭo yas trirātram upāvaset /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305143 (5.960):
sa vipro vṛṣalīpatiḥ Par_7.8b / savratas tu śunā daṣṭo Par_5.4a
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579601 (0.034):
Par5.5ab/.avrataḥ.savrato.vā.api.śunā.daṣṭo.bhaved.dvijaḥ./
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304486 (0.047):
śunā tu brāhmaṇī daṣṭā Par_5.7a / śunā daṣṭaḥ śucir bhavet Par_5.2d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304494 (0.051):
śunā daṣṭo dvijottamaḥ Par_5.9b / śunā daṣṭo dvijo yadi Par_5.3b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9061683 (0.057):
śunā daṣṭo bhaved dvijaḥ Par_5.5b / śunā śūdreṇa vā tathā Ang_1.961b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9069894 (0.061):
savye prācīnāvītī Mn_2.63c / savratas tu śunā daṣṭo Par_5.4a
ghṛtaṃ kuśodakaṃ pītvā vrataśeṣaṃ samāpayet // Par_5.4 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304295 (0.057):
vratam eva samācaret Par_9.57b / vrataśeṣaṃ samāpayet Par_5.4d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9059501 (0.059):
vrataśeṣaṃ samāpayet Mn_11.158[157M]d / vrataśeṣaṃ samāpayet Par_5.4d / vratastham api dauhitraṃ Mn_3.234[224M]a
avrataḥ savrato vāpi śunā daṣṭo bhaved dvijaḥ /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579603 (1.788):
Par5.5ab/.avrataḥ.savrato.vā.api.śunā.daṣṭo.bhaved.dvijaḥ./
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305143 (0.028):
sa vipro vṛṣalīpatiḥ Par_7.8b / savratas tu śunā daṣṭo Par_5.4a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9061668 (0.055):
śunā daṣṭastathā dvijaḥ Ang_2,9.14b / śunā daṣṭaḥ śucir bhavet Par_5.2d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304492 (0.061):
śunā daṣṭo dvijo yadi Par_5.3b / śunā daṣṭo bhaved dvijaḥ Par_5.5b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984155 (0.062):
vedavidyāvratasnātaḥ śunā daṣṭo dvijo yadi / / sa hiraṇyodakaiḥ snātvā ghṛtaṃ prāśya viśudhyati (II,1, p. 62) // Par_5.3
praṇipatya bhavet pūto vipraiś cakṣurnirīkṣitaḥ // Par_5.5 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579604 (0.058):
Par5.5ab/.avrataḥ.savrato.vā.api.śunā.daṣṭo.bhaved.dvijaḥ./ / Par5.5cd/.praṇipatya.bhavet.pūto.vipraiś.cakṣur.nirīkṣitaḥ.//
śunā ghrātāvalīḍhasya nakhair vilikhitasya ca / / adbhiḥ prakṣālanaṃ proktam agninā copacūlanam // Par_5.6 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579620 (0.033):
Par5.6ab/.śunā.ghrāta.avalīḍhasya.nakhair.vilikhitasya.ca./ / Par5.6cd/.adbhiḥ.prakṣālanaṃ.proktaṃ.agninā.ca.upacūlanaṃ.//
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579610 (0.048):
Par5.5cd/.praṇipatya.bhavet.pūto.vipraiś.cakṣur.nirīkṣitaḥ.// / Par5.6ab/.śunā.ghrāta.avalīḍhasya.nakhair.vilikhitasya.ca./
śunā tu brāhmaṇī daṣṭā jambukena vṛkeṇa vā /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304477 (0.0):
śunā ghrātāvalīḍhasya Par_5.6a / śunā tu brāhmaṇī daṣṭā Par_5.7a
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579630 (5.960):
Par5.6cd/.adbhiḥ.prakṣālanaṃ.proktaṃ.agninā.ca.upacūlanaṃ.// / Par5.7ab/.śunā.tu.brāhmaṇī.daṣṭā.jambukena.vṛkeṇa.vā./
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9061663 (0.035):
śunā tu brāhmaṇī daṣṭā Par_5.7a / śunā daṣṭastathā dvijaḥ Ang_2,9.14b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9035623 (0.049):
brāhmaṇī tu yadā gacchet Par_10.34c / brāhmaṇī tu śunā daṣṭā Ang_2,9.15a
Angirasasmrti (angirsau.htm.txt) 13194060 (0.051):
dṛṣṭāgniṃ hūyamānaṃ tu % sadya eva śucirbhavet // Ang_2,9.14 // / brāhmaṇī tu śunā daṣṭā $ some dṛṣṭiṃ nipātayet &
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4729730 (0.051):
dṛṣṭāgniṃ hūyamānaṃ tu sadya eva śucirbhavet // Ang_2,9.14 // / brāhmaṇī tu śunā daṣṭā some dṛṣṭiṃ nipātayet /
uditaṃ grahanakṣatraṃ dṛṣṭvā sadyaḥ śucir bhavet // Par_5.7 //
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843015 (0.021):
udite grahanakṣatre % dṛṣṭvā sadyaḥ śucir bhavet // YS182v_1.2 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381128 (0.021):
udite grahanakṣatre dṛṣṭvā sadyaḥ śucir bhavet // YS182v_1.2 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9008421 (0.041):
dṛṣṭvā vibhūtiṃ paramām Ang_1.573a / dṛṣṭvā sadyaḥ śucir bhavet Par_5.7d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300382 (0.046):
dṛṣṭvā kanyāṃ rajasvalām Par_7.7b / dṛṣṭvā sadyaḥ śucir bhavet Par_5.7d
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579639 (0.062):
Par5.7cd/.uditaṃ.graha.nakṣatraṃ.dṛṣṭvā.sadyaḥ.śucir.bhavet.// / Par5.8ab/.kṛṣṇa.pakṣe.yadā.somo.na.dṛśyeta.kadācana./
kṛṣṇapakṣe yadā somo na dṛśyeta kadācana /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8984892 (0.021):
kṛṣṇapakṣe daśamyādau Mn_3.276[266M]a / kṛṣṇapakṣe yadā somo Par_5.8a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298115 (0.024):
kṛṣivāṇijyaśilpakam Par_2.14b / kṛṣṇapakṣe yadā somo Par_5.8a
yāṃ diśaṃ vrajate somas tāṃ diśaṃ vāvalokayet // Par_5.8 //
Angirasasmrti (angirsau.htm.txt) 13194077 (0.064):
yāṃ diśaṃ tu gataḥ somas $ tāṃ diśaṃ tu vilokayet &
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4729747 (0.064):
yāṃ diśaṃ tu gataḥ somas tāṃ diśaṃ tu vilokayet /
asadbrāhmaṇake grāme śunā daṣṭo dvijottamaḥ /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579661 (0.058):
Par5.9ab/.asad.brāhmaṇake.grāme.śunā.daṣṭo.dvija.uttamaḥ./
vṛṣaṃ pradakṣiṇīkṛtya sadyaḥ snātvā śucir bhavet // Par_5.9 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304896 (0.033):
sadyaḥ śaucāḥ prakīrtitāḥ Par_3.20d / sadyaḥ snātvā śucir bhavet Par_3.11d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9066229 (0.044):
sadyaḥ stanyarasagrahāt Ang_1.405b / sadyaḥ snātvā śucir bhavet Par_3.11d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983145 (0.056):
na trirātram ahorātraṃ sadyaḥ snātvā śucir bhavet (I,2, p. 232) // / Par_3.11 //
caṇḍālena śvapākena gobhir viprair hato yadi / / āhitāgnir mṛto vipro viṣeṇātmahato yadi (II,1, p. 69) // Par_5.10 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304058 (0.059):
vivāhotsavayajñeṣu tv Par_3.27a / viṣeṇātmahato yadi Par_5.10d
dahet taṃ brāhmaṇaṃ vipro lokāgnau mantravarjitam /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300212 (0.062):
dahānāt tu vipadyate Par_9.30a / dahet taṃ brāhmaṇaṃ vipro Par_5.11a / dātā pratigrahītā ca Par_11.47a
spṛṣṭvā voḍhvā ca dagdhvā ca sapiṇḍeṣu ca sarvathā // Par_5.11 //
prājāpatyaṃ caret paścād viprāṇām anuśāsanāt / / dagdhāsthīni punar gṛhya kṣīraiḥ prakṣālayed dvijaḥ (II,1, p. 70) //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579717 (0.032):
Par5.12cd/.dagdhā.asthīni.punar.gṛhya.kṣīraiḥ.prakṣālayed.dvijaḥ.//
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298248 (0.050):
kṣīraṃ saptapalaṃ dadyād Par_11.31a / kṣīraiḥ prakṣālayed dvijaḥ Par_5.12d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8986520 (0.063):
kṣīriṇī gauḥ sadakṣiṇā Yj_1.204d / kṣīraiḥ prakṣālayed dvijaḥ Par_5.12d / kṣute niṣṭhīvane caiva Par_12.19a
Par_5.12 // / punar dahet svāgninā tu svatantreṇa pṛthak pṛthak /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9027179 (0.0):
punar dahet svāgninā tu Par_5.13a / punar dārakriyāṃ kuryāt Mn_5.168[166M]c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301774 (0.0):
punar icchati ced enāṃ Par_12.57(56)c / punar dahet svāgninā tu Par_5.13a
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579726 (0.0):
Par5.13ab/.punar.dahet.sva.agninā.tu.svatantreṇa.pṛthak.pṛthak./
āhitāgnir dvijaḥ kaścit pravasan kālacoditaḥ (II,1, p. 71) // Par_5.13 //
dehanāśam anuprāptas tasyāgnir vasate gṛhe /
pretāgnihotrasaṃskāraḥ śrūyatām ṛṣipuṅgavāḥ // Par_5.14 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579750 (0.064):
Par5.14cd/.preta.agni.hotra.saṃskāraḥ.śrūyatāṃ.ṛṣi.puṅgavāḥ.// / Par5.15ab/.kṛṣṇa.ajinaṃ.samāstīrya.kuśais.tu.puruṣa.ākṛtiṃ./
kṛṣṇājinaṃ samāstīrya kuśais tu puruṣākṛtim /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14334658 (0.020):
palāśasya ca vṛntānāṃ vibhāgaṃ śṛṇu kāśyapa / / kṛṣṇājinaṃ samāstīrya kuśaiśca puruṣākṛtim // GarP_2,4.135 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14364436 (0.020):
palāśasya ca vṛntānāṃ vibhāgaṃ śṛṇu kāśyapa // GarP_2,40.44 // / kṛṣṇājinaṃ samāstīrya kuśaiśca puruṣākṛtim /
ṣaṭśatāni śataṃ caiva palāśānāṃ ca vṛntataḥ // Par_5.15 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304789 (0.061):
ṣaṭpalaṃ tu pibed ambhas Par_4.8a / ṣaṭśatāni śataṃ caiva Par_5.15c / ṣaṇṇiśāḥ puṃsi pañcame Par_3.9b
catvāriṃśac chire dadyāc chataṃ kaṇṭhe tu vinyaset /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991061 (0.064):
catvāriṃśac chire dadyāc Par_5.16a / catvāriṃśati vai ghaṭam K_419b
bāhubhyāṃ śatakaṃ dadyād aṅgulīṣu daśaiva tu (II,1, p. 72) // Par_5.16 //
śataṃ tu jaghane dadyād dviśataṃ tūdare tathā /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304333 (0.041):
śatayojanam āyatam Par_12.70(69)b / śataṃ tu jaghane dadyād Par_5.17a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9059927 (0.042):
śataśo bhūya eva vā Ang_2,4.7d / śataṃ tu jaghane dadyād Par_5.17a
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579791 (0.045):
Par5.17ab/.śataṃ.tu.jaghane.dadyād.dvi.śataṃ.tu.udare.tathā./
dadyād aṣṭau vṛṣaṇayoḥ pañca medhre tu vinyaset // Par_5.17 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579800 (1.192):
Par5.17ab/.śataṃ.tu.jaghane.dadyād.dvi.śataṃ.tu.udare.tathā./ / Par5.17cd/.dadyād.aṣṭau.vṛṣaṇayoḥ.pañca.medhre.tu.vinyaset.//
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301274 (0.045):
pañcamāṣān pradāya tu Par_6.50b / pañca medhre tu vinyaset Par_5.17d
ekaviṃśatim ūrubhyāṃ dviśataṃ jānujaṅghayoḥ /
pādāṅgulīṣu ṣaḍ dadyād yajñapātraṃ tato nyaset // Par_5.18 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579813 (0.045):
Par5.18ab/.eka.viṃśatiṃ.ūrubhyāṃ.dvi.śataṃ.jānu.jaṅghayoḥ./ / Par5.18cd/.pāda.aṅgulīṣu.ṣaḍ.dadyād.yajña.pātraṃ.tato.nyaset.//
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303153 (0.054):
yajeta vāśvamedhena Par_12.72(71)a / yajñapātraṃ tato nyaset Par_5.18d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9043487 (0.058):
yajñanirvṛttim akṣayām Mn_4.23d / yajñapātraṃ tato nyaset Par_5.18d
śamyaṃ śiśne viniḥkṣipya araṇīṃ muṣkayor api / / juhūṃ ca dakṣiṇe haste vāme tūpabhṛtaṃ nyaset // Par_5.19 //
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5728379 (0.055):
(KauśS_11,2[81].4) dakṣiṇe haste juhūm / (KauśS_11,2[81].5) savya upabhṛtam
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303877 (0.057):
vāmapāde karaṃ nyasya Par_1.59c / vāme tūpabhṛtaṃ nyaset Par_5.19d
karṇe colūkhalaṃ dadyāt pṛṣṭhe ca musalaṃ nyaset /
urasi kṣipya dṛṣadaṃ taṇḍulājyatilān mukhe // Par_5.20 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6739342 (1.192):
ure niḥ kṣipya dṛṣadaṃ taṇḍulājyatilānmukhe /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299212 (0.037):
taṭākasyātha duṣṭasya Par_11.43c / taṇḍulājyatilān mukhe Par_5.20d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8994638 (0.046):
taḍāgeṣu saraḥsu ca Mn_4.203[204M]b / taṇḍulājyatilān mukhe Par_5.20d
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579847 (0.062):
Par5.20cd/.urasi.kṣipya.dṛṣadaṃ.taṇḍulā.ājya.tilān.mukhe.//
śrotre ca prokṣaṇīṃ dadyād ājyasthalīṃ tu cakṣuṣoḥ /
karṇe netre mukhe ghrāṇe hiraṇyaśakalaṃ nyaset // Par_5.21 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6739354 (0.016):
śrotra ca prokṣaṇīṃ dādyadājyasthālīṃ ca cakṣuṣoḥ // GarP_1,107.35 // / karṇe netre mukhe ghrāṇe hiraṇyaśakalān kṣipet /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579861 (0.020):
Par5.21ab/.śrotre.ca.prokṣaṇīṃ.dadyād.ājya.sthalīṃ.tu.cakṣuṣoḥ./ / Par5.21cd/.karṇe.netre.mukhe.ghrāṇe.hiraṇya.śakalaṃ.nyaset.//
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8980620 (0.058):
karṇe netre mukhe ghrāṇe Par_5.21c / karṇau carma ca vālāṃś ca Mn_8.234a
agnihotropakaraṇam aśeṣaṃ tatra nikṣipet / / asau svargāya lokāya svāhety ekāhutiṃ sakṛt (II,1, p. 73) // Par_5.22 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9077758 (0.038):
svāhāmapi ca saṃprārthya Ang_1.889a / svāhety ekāhutiṃ sakṛt Par_5.22d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305779 (0.039):
svādhyāyaṃ caivam abhyaset Par_2.5b / svāhety ekāhutiṃ sakṛt Par_5.22d
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6739367 (0.057):
asau svargāya lokāya svāhetyājyāhutiḥ sakṛt /
dadyāt putro 'thavā bhrātāpy anyo vāpi ca bāndhavaḥ /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300028 (0.032):
dadyāt tat pratirūpakam Par_9.26b / dadyāt putro 'thavā bhrātāpy Par_5.23a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9005307 (0.036):
dadyāt putreṇa vā bhṛguḥ K_545d / dadyāt putro 'thavā bhrātāpy Par_5.23a
yathā dahanasaṃskāras tathā kāryaṃ vicakṣaṇaiḥ // Par_5.23 // / īdṛśaṃ tu vidhiṃ kuryād brahmalokagatiḥ smṛtā /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297293 (0.030):
ihaloke paratra ca Par_12.77(76)b / īdṛśaṃ tu vidhiṃ kuryād Par_5.24a
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579903 (0.036):
Par5.24ab/.īdṛśaṃ.tu.vidhiṃ.kuryāt.brahma.loka.gatiḥ.smṛtā./
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8975647 (0.053):
īkṣitaṃ bhuktamiśritaṃ YSS_2.68b / īdṛśaṃ tu vidhiṃ kuryād Par_5.24a
dahanti ye dvijās taṃ tu te yānti paramāṃ gatim (II,1, p. 74) // Par_5.24
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9002240 (0.033):
te yad brūyur asat sad vā Nar_18.19c / te yānti paramāṃ gatim Mn_6.93d / te yānti paramāṃ gatim Par_5.24d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16831066 (0.047):
te yānti paramaṃ padam BrP_176.57d / te yānti paramāṃ gatim BrP_177.19d / te yānti paramāṃ gatim BrP_226.8d
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13514228 (0.051):
te mamātipriyā narāḥ__Vdha_074.018 / te yānti paramāṃ gatim__Vdha_067.070
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23975544 (0.052):
svadharmaṃ ye 'nutiṣṭhanti % te yānti paramāṃ gatim // NsP_61.20 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17040529 (0.052):
svadharmaṃ ye 'nutiṣṭhanti te yānti paramāṃ gatim // NsP_61.20 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10359105 (0.052):
12,209.019c ye vidur bhāvitātmānas te yānti paramāṃ gatim
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579903 (0.057):
Par5.24ab/.īdṛśaṃ.tu.vidhiṃ.kuryāt.brahma.loka.gatiḥ.smṛtā./ / Par5.24cd/.dahanti.ye.dvijās.taṃ.tu.te.yānti.paramāṃ.gatiṃ.//
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25777430 (0.057):
striyo vaiśyāśca śūdrāśca te yānti paramāṃ gatim / / kiṃ punaḥ kṣattriyā viprā mantrapūrvaṃ yajanti ye // BndP_3,43.81 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25769519 (0.058):
ye pustake dhārayanti te yānti paramāṃ gatim // BndP_3,37.101 // / ye śrīpuraprakāreṇa tattatsthānavibhedataḥ /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299663 (0.058):
tenocchiṣṭena saṃspṛṣṭaḥ Par_7.22a / te yānti paramāṃ gatim Par_5.24d
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14781445 (0.061):
ye sevante śraddadhānāste yānti paramāṃ gatim // VamPSm_21.26 // / yastu śrāddhaṃ naro bhaktyā tasmiṃstīrthe kariṣyati /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26914136 (0.063):
viṣamā dhāraṇā viprā $ yānti vai na śubhāṃ gatim &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11185435 (0.063):
viṣamā dhāraṇā viprā yānti vai na śubhāṃ gatim /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13437041 (0.063):
vāyubhūtāstu tiṣṭhanti bhuktvā yānti parāṃ gatim // KūrmP_2,22.4 // / āmantritāśca te viprāḥ śrāddhakāla upasthite /
anyathā kurvate karma tv ātmabuddhyā pracoditāḥ /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579920 (0.023):
Par5.25ab/.anyathā.kurvate.karma.tv.ātma.buddhyā.pracoditāḥ./
bhavanty alpāyuṣas te vai patanti narake 'śucau // Par_5.25 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579925 (0.018):
Par5.25ab/.anyathā.kurvate.karma.tv.ātma.buddhyā.pracoditāḥ./ / Par5.25cd/.bhavanty.alpa.āyuṣas.te.vai.patanti.narake.aśucau.//E
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301336 (0.051):
patantam uddhareyus taṃ Par_6.35c / patanti narake 'śucau Par_1.56d / patanti narake 'śucau Par_5.25d
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi prāṇihatyāsu niṣkṛtim / / parāśarena pūrvoktā manvarthe 'pi ca vistṛtām (II,1, p. 77) // Par_6.1 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579940 (0.041):
Par6.1ab/.ataḥ.paraṃ.pravakṣyāmi.prāṇi.hatyāsu.niṣkṛtiṃ./ / Par6.1cd/.parāśarena.pūrva.uktā.manv.arthe.api.ca.vistṛtāṃ.//
krauñcasārasahaṃsāṃś ca cakravākaṃ ca kukkuṭam / / jālapādaṃ ca śarabham ahorātreṇa śudhyati (II,1, p. 78) // Par_6.2 //
balākāṭiṭṭibhau vāpi śukapārāvatāv api / / ahinakravighātī ca śudhyate naktabhojanāt (II,1, p. 79) // Par_6.3 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579968 (0.0):
Par6.3ab/.balākā.ṭiṭṭibhau.vā.api.śuka.pārāvatāv.api./ / Par6.3cd/.ahi.nakra.vighātī.ca.śudhyate.nakta.bhojanāt.//
vṛkakākakapotānāṃ śāritittirighātakaḥ /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579975 (0.045):
Par6.4ab/.vṛka.kāka.kapotānāṃ.śāri.tittiri.ghātakaḥ./
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304063 (0.060):
viṣeṇātmahato yadi Par_5.10d / vṛkakākakapotānāṃ Par_6.4a / vṛkajambūkaṛkṣāṇāṃ Par_6.11a
antarjala ubhe saṃdhye prāṇāyāmena śudhyati (II,1, p. 80) // Par_6.4 //
gṛdhraśyenaśaśādānām ulūkasya ca ghātakaḥ / / apakvāśī dinaṃ tiṣṭhet trikālaṃ mārutāśanaḥ (II,1, p. 81) // Par_6.5 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579996 (0.028):
Par6.5ab/.gṛdhra.śyena.śaśa.adānāṃ.ulūkasya.ca.ghātakaḥ./ / Par6.5cd/.apakva.āśī.dinaṃ.tiṣṭhet.tri.kālaṃ.māruta.aśanaḥ.//
valguṇīṭiṭṭibhānāṃ ca kokilākhañjarīṭake / / lāvikāraktapakṣeṣu śudhyate naktabhojanāt (II,1, p. 82) // Par_6.6 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9580010 (0.023):
Par6.6ab/.valguṇī.ṭiṭṭibhānāṃ.ca.kokilā.khañjarīṭake./ / Par6.6cd/.lāvikā.rakta.pakṣeṣu.śudhyate.nakta.bhojanāt.//
kāraṇḍavacakorāṇāṃ piṅgalākurarasya ca / / bhāradvājādikaṃ hatvā śivaṃ pūjya viśudhyati (II,1, p. 83) // Par_6.7 //
bheruṇḍacāṣabhāsāṃś ca pārāvatakapiñjalau / / pakṣiṇāṃ caiva sarveṣām ahorātram abhojanam // Par_6.8 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302747 (0.060):
bhṛgvagnimaraṇe caiva Par_3.10a / bheruṇḍacāṣabhāsāṃś ca Par_6.8a / bhaikṣaṃ dadyāt punar jalam Par_1.53b
hatvā mūṣakamārjāra- sarpājagaraḍuṇḍubhān /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9580050 (0.063):
Par6.9ab/.hatvā.mūṣaka.mārjāra.sarpā.ajagara.ḍuṇḍubhān./
kṛsaraṃ bhojayed viprān lohadaṇḍaś ca dakṣiṇā (II,1, p. 85) // Par_6.9 //
śiśumāraṃ tathā godhāṃ hatvā kūrmaṃ ca śalyakam / / vṛntākaphalabhakṣī cāpy ahorātreṇa śudhyati (II,1, p. 87) // Par_6.10 //
vṛkajambūkaṛkṣāṇāṃ tarakṣuśvānaghātakaḥ /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304069 (0.030):
vṛkakākakapotānāṃ Par_6.4a / vṛkajambūkaṛkṣāṇāṃ Par_6.11a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9057372 (0.056):
vṛkakākakapotānāṃ Par_6.4a / vṛkajambūkaṛkṣāṇāṃ Par_6.11a / vṛkavac cāvalumpeta Mn_7.106[107M]c
tilaprasthaṃ dvije dadyād vāyubhakṣo dinatrayam (II,1, p. 89) // Par_6.11
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303891 (0.056):
vāyavyaṃ divyam eva ca Par_12.9d / vāyubhakṣo dinatrayam Par_4.7d / vāyubhakṣo dinatrayam Par_6.11d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983748 (0.058):
tryaham uṣṇaṃ pibet sarpir vāyubhakṣo dinatrayam (II,1, p. 26) // Par_4.7 / ṣaṭpalaṃ tu pibed ambhas tripalaṃ tu payaḥ pibet /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9054124 (0.062):
vāyubhakṣaḥ prāgudīcīṃ Yj_3.55c / vāyubhakṣo dinatrayam Par_4.7d / vāyubhakṣo dinatrayam Par_6.11d
gajasya ca turaṅgasya mahiṣoṣṭranipātane / / prāyaścittam ahorātraṃ trisaṃdhyam avagāhanam (II,1, p. 90) // Par_6.12 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9580099 (0.043):
Par6.12ab/.gajasya.ca.turaṅgasya.mahiṣa.uṣṭra.nipātane./
kuraṅgaṃ vānaraṃ siṃhaṃ citraṃ vyāghraṃ tu ghātayan /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991701 (0.064):
citraṃ vyāghraṃ tu ghātayan Par_6.13b / cintayanneva taccaret Ang_1.316b
śudhyate sa trirātreṇa viprāṇāṃ tarpaṇena ca (II,1, p. 91) // Par_6.13 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9580122 (0.020):
Par6.13ab/.kuraṅgaṃ.vānaraṃ.siṃhaṃ.citraṃ.vyāghraṃ.tu.ghātayan./ / Par6.13cd/.śudhyate.sa.tri.rātreṇa.viprāṇāṃ.tarpaṇena.ca.//
mṛgarohidvarāhāṇām aver bastasya ghātakaḥ /
aphālakṛṣṭam aśnīyād ahorātram upoṣya saḥ (II,1, p. 92) // Par_6.14 //
evaṃ catuṣpadānāṃ ca sarveṣāṃ vanacāriṇām / / ahorātroṣitas tiṣṭhej japed vai jātavedasam (II,1, p. 93) // Par_6.15 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305112 (0.062):
sarveṣāṃ pātakaṃ bhavet Par_9.47d / sarveṣāṃ vanacāriṇām Par_6.15b / sarveṣāṃ śāvam āśaucaṃ Par_3.24a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299063 (0.063):
japitvā pāvanīṃ devīṃ Par_9.35c / japed vai jātavedasam Par_6.15d / japed vai vedamātaram Par_8.30d
śilpinaṃ kārukaṃ śūdraṃ striyaṃ vā yas tu ghātayet /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9061002 (0.053):
śilpinaṃ kārukaṃ śūdraṃ Par_6.16a / śilpinaṃ tan na dāpayet K_604b
prājāpatyadvayaṃ kṛtvā vṛṣaikādaśadakṣiṇā (II,1, p. 94) // Par_6.16 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9580173 (0.018):
Par6.16ab/.śilpinaṃ.kārukaṃ.śūdraṃ.striyaṃ.vā.yas.tu.ghātayet./ / Par6.16cd/.prājāpatya.dvayaṃ.kṛtvā.vṛṣa.ekādaśa.dakṣiṇā.//
vaiśyaṃ vā kṣatriyaṃ vāpi nirdoṣaṃ yo 'bhighātayet / / so 'pi kṛcchradvayaṃ kuryād goviṃśad dakṣiṇāṃ dadet (II,1, p. 95) //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9580183 (0.021):
Par6.17ab/.vaiśyaṃ.vā.kṣatriyaṃ.vā.api.nirdoṣaṃ.yo.abhighātayet./ / Par6.17cd/.so.api.kṛcchra.dvayaṃ.kuryāt.go.viṃśad.dakṣiṇaṃ.dadet.//
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989663 (0.062):
govālaiḥ phalasaṃbhuvām Yj_1.185b / goviṃśad dakṣiṇāṃ dadet Par_6.17d
Par_6.17 // / vaiśyaṃ śūdraṃ kriyāsaktaṃ vikarmasthaṃ dvijottamam /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304192 (0.035):
vaiśyaṃ vā kṣatriyaṃ vāpi Par_6.17a / vaiśyaṃ śūdraṃ kriyāsaktaṃ Par_6.18a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9058638 (0.040):
vaiśyaṃ vā dharmaśāstrajñaṃ K_067c / vaiśyaṃ śūdraṃ kriyāsaktaṃ Par_6.18a
hatvā cāndrāyaṇaṃ tasya triṃśad goś caiva dakṣiṇām (II,1, p. 105) //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299873 (0.054):
triṃśataṃ govṛṣaṃ caikaṃ Par_6.41c / triṃśad goś caiva dakṣiṇām Par_6.18d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003716 (0.062):
triṃśat paṇam avāpnoti YSS_2.6c / triṃśad goś caiva dakṣiṇām Par_6.18d / triṃśaddināni śūdrasya Yj_3.22c
Par_6.18 // / caṇḍālaṃ hatavān kaścid brāhmaṇe yadi kaṃcana /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298754 (0.061):
caṇḍālaṃ patitaṃ striyam Par_7.9d / caṇḍālaṃ hatavān kaścid Par_6.19a / caṇḍālaḥ somavikrayī Par_12.28(27)b
prājāpatyaṃ caret kṛcchraṃ godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadat (II,1, p. 106) //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298541 (0.028):
godakṣiṇāṃ tu vaiśyasyāpy Par_6.50c / godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadat Par_6.19d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989222 (0.052):
godo bradhnasya viṣṭapam Mn_4.231[232M]d / godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadat Par_6.19d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987636 (0.055):
mātulānīṃ sagotrāṃ ca prājāpatyatrayaṃ caret / / godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyāc chudhyate nātra saṃśayaḥ // Par_10.13 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987535 (0.057):
saśikhaṃ pavanaṃ kṛtvā prājāpatyadvayaṃ caret / / godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyāc chuddhiṃ pārāśaro 'bravīt (II,1, p. 306) //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988903 (0.063):
saśikhaṃ vapanaṃ kṛtvā prājāpatyadvayaṃ caret // Par_12.7 // / godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyāc chuddhiṃ svāyaṃbhuvo 'bravīt /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298556 (0.063):
godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyāc Par_10.13c / godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyāc Par_12.8a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989232 (0.063):
godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyac Par_10.22c / godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyāc Par_10.6c
Par_6.19 // / kṣatriyeṇāpi vaiśyena śūdreṇaivetareṇa vā / / caṇḍālasya vadhe prāpte kṛcchrārdhena viśudhyati // Par_6.20 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9580231 (1.192):
Par6.19cd/.prājāpatyaṃ.caret.kṛcchraṃ.go.dvayaṃ.dakṣiṇāṃ.dadat.// / Par6.20ab/.kṣatriyeṇa.api.vaiśyena.śūdreṇa.eva.itareṇa.vā./
corau śvapākacaṇḍālau vipreṇābhihatau yadi / / ahorātroṣitaḥ snātvā pañcagavyena śudhyati (II,1, p. 107) // Par_6.21 //
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_au.htm.txt) 4101963 (0.050):
pūrvaṃ kṛtvā dvijaḥ śaucaṃ $ paścād apa upaspṛśet & / ahorātroṣito bhūtvā % pañcagavyena śudhyati // YS99v_5 //
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_pu.htm.txt) 3294662 (0.050):
pūrvaṃ kṛtvā dvijaḥ śaucaṃ paścād apa upaspṛśet / / ahorātroṣito bhūtvā pañcagavyena śudhyati // YS99v_5 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15834349 (0.050):
pūrvaṃ kṛtvā dvijaḥ śaucaṃ paścādapa upaspṛśet / / ahorātroṣito bhūtvā pañcagavyena śudhyati // NarP_1,14.5 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6792330 (0.058):
yaḥ śūdrocchiṣṭasaṃspṛṣṭaṃ pramādādbhakṣayeddvijaḥ / / ahorātroṣito bhūtvā pañcagavyena śudhyati // GarP_1,222.2 //
śvapākaṃ vāpi caṇḍālaṃ vipraḥ saṃbhāṣate yadi / / divjasaṃbhāṣaṇaṃ kuryāt sāvitrīṃ tu sakṛj japet (II,1, p. 108) // Par_6.22
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305353 (0.024):
sāyaṃ saṃgopanārthaṃ ca Par_9.27c / sāvitrīṃ tu sakṛj japet Par_6.22d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9072760 (0.033):
sāvitrīṃ ca japen nityaṃ Mn_11.225[224M]a / sāvitrīṃ tu sakṛj japet Par_6.22d
caṇḍālaiḥ saha suptaṃ tu trirātram upavāsayet /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298793 (0.038):
caṇḍālaiḥ saha saṃparkaṃ Par_10.17a / caṇḍālaiḥ saha suptaṃ tu Par_6.23a
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9580273 (0.048):
Par6.23ab/.caṇḍālaiḥ.saha.suptaṃ.tu.tri.rātraṃ.upavāsayet./ / Par6.23cd/.caṇḍāla.eka.pathaṃ.gatvā.gāyatrī.smaraṇāt.śuciḥ.//
caṇḍālaikapathaṃ gatvā gāyatrīsmaraṇāc chuciḥ // Par_6.23 //
caṇḍāladarśane sadya ādityam avalokayet / / caṇḍālasparśane caiva sacailaṃ snānam ācaret (II,1, p. 109) // Par_6.24 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9065093 (0.015):
sacailaṃ snātam āhūya Yj_2.97a / sacailaṃ snānam ācaret Par_6.24d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304850 (0.015):
sa ca kratuphalaṃ labhet Par_3.33d / sacailaṃ snānam ācaret Par_6.24d
caṇḍālakhātavāpīṣu pītvā salilam agrajaḥ /
ajñānāc caikabhaktena tv ahorātreṇa śudhyati (II,1, p. 111) // Par_6.25 //
caṇḍālabhāṇḍasaṃspṛṣṭaṃ pītvā kūpagataṃ jalam /
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843091 (0.045):
cāṇḍālabhāṇḍasaṃspṛṣṭaṃ $ pītvā bhūmigataṃ jalam &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381203 (0.045):
cāṇḍālabhāṇḍasaṃspṛṣṭaṃ pītvā bhūmigataṃ jalam /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298741 (0.049):
caṇḍāladarśane sadya Par_6.24a / caṇḍālabhāṇḍasaṃspṛṣṭaṃ Par_6.26a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301724 (0.054):
pītvā kūpagataṃ jalam Par_6.26b / pītvā cāndrāyaṇaṃ caret Par_11.40d
gomūtrayāvakāhāras trirātrāc chuddhim āpnuyāt (II,1, p. 112) // Par_6.26
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843095 (1.192):
cāṇḍālabhāṇḍasaṃspṛṣṭaṃ $ pītvā bhūmigataṃ jalam & / gomūtrayāvakāhāraḥ % ṣaḍrātreṇa viśudhyati // YS182v_1.8 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381207 (1.192):
cāṇḍālabhāṇḍasaṃspṛṣṭaṃ pītvā bhūmigataṃ jalam / / gomūtrayāvakāhāraḥ ṣaḍrātreṇa viśudhyati // YS182v_1.8 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299840 (0.025):
trirātraṃ prathame pakṣe Par_4.11a / trirātrāc chuddhim āpnuyāt Par_6.26d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003490 (0.031):
trirātrāc cuddhir iṣyate YS182v_3.65d / trirātrāc chuddhim āpnuyāt Par_6.26d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984888 (0.041):
bhuṅkte 'jñānād dvijaśreṣṭhaś caṇḍālānnaṃ kathaṃcana / / gomūtrayāvakāhāro daśarātreṇa śudhyati (II,1, p. 115) // Par_6.32 //
Yamasmrti, South Indian recension (yssoutau.htm.txt) 12799036 (0.041):
gomūtrayāvakāhāro % daśarātreṇa śudhyati // YSS_1.6 //
Yamasmrti, South Indian recension (yssoutpu.htm.txt) 24442428 (0.041):
gomūtrayāvakāhāro daśarātreṇa śudhyati // YSS_1.6 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13445837 (0.047):
gomūtrayāvakāhāraḥ saptarātreṇa śuddhyati // KūrmP_2,33.24 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9580326 (0.053):
Par6.26cd/.go.mūtra.yāvaka.āhāras.tri.rātrāt.śuddhiṃ.āpnuyāt.//
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6746299 (0.056):
saktuyāvakabhikṣāśī payodadhighṛtāśanaḥ / / gomūtrayāvakāhāraḥ pañcagavyakṛtāśanaḥ /
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468339 (0.059):
gomūtrayāvakāhāraḥ YS182v_1.8c / gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ YS182v_1.13a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803627 (0.059):
gomūtrayāvakāhāro YS99v_26c / gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ YS182v_1.13a
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13445992 (0.059):
śunocchiṣṭaṃ dvijo bhuktvā trirātreṇa viśuddhyati / / gomūtrayāvakāhāraḥ pītaśeṣaṃ ca rāgavān // KūrmP_2,33.35 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989520 (0.060):
gomūtrayāvakāhāras Par_6.26c / gomūtrayāvakāhāraḥ YS182v_1.8c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989535 (0.060):
gomūtrayāvakāhāro Par_6.43c / gomūtrayāvakāhāro YS99v_26c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803618 (0.060):
gomūtrayāvakāhāraḥ YS182v_1.8c / gomūtrayāvakāhāro YSS_1.6c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298616 (0.062):
gomūtrayāvakāhāras Par_6.26c / gomūtrayāvakāhāro Par_6.32c
caṇḍālaghaṭasaṃsthaṃ tu yat toyaṃ pibati dvijaḥ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990445 (0.004):
caṇḍālaghaṭasaṃsthaṃ tu Par_6.27a / caṇḍālatvaṃ bhajeta vai Ang_1.205b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298732 (0.025):
caṇḍālakhātavāpīṣu Par_6.25a / caṇḍālaghaṭasaṃsthaṃ tu Par_6.27a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9043880 (0.037):
yat toyaṃ pibati dvijaḥ Par_6.27b / yat tv asatsaṃjñitair aṅgaiḥ K_770a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303177 (0.037):
yat tu sātapavarṣeṇa Par_12.11a / yat toyaṃ pibati dvijaḥ Par_6.27b
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843108 (0.038):
cāṇḍālaghaṭabhāṇḍasthaṃ $ yas toyaṃ pibati dvijaḥ & / tatkṣanāt kṣipate yas tu % prājāpatyena śudhyati // YS182v_1.9 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381220 (0.038):
cāṇḍālaghaṭabhāṇḍasthaṃ yas toyaṃ pibati dvijaḥ / / tatkṣanāt kṣipate yas tu prājāpatyena śudhyati // YS182v_1.9 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9046315 (0.054):
yas toyaṃ pibati dvijaḥ YS182v_1.9b / yas tyajed anapakāriṇam Nar_3.09b
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9580340 (0.056):
Par6.27ab/.caṇḍāla.ghaṭa.saṃsthaṃ.tu.yat.toyaṃ.pibati.dvijaḥ./ / Par6.27cd/.tat.kṣaṇāt.kṣipate.yas.tu.prājāpatyaṃ.samācaret.//
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807483 (0.062):
yas toyaṃ pibati dvijaḥ YS182v_1.9b / yasya cotsṛjyate vṛṣaḥ YS99v_89b
tatkṣaṇāt kṣipate yas tu prājāpatyaṃ samācaret // Par_6.27 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031564 (0.017):
prājāpatyaṃ samācaret Par_11.2d / prājāpatyaṃ samācaret Par_12.4b / prājāpatyaṃ samācaret YS182v_3.45d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302006 (0.017):
prājāpatyaṃ na dātavyaṃ Par_6.28c / prājāpatyaṃ vinirdiśet Par_8.36b / prājāpatyaṃ samācaret Par_6.27d
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843110 (0.030):
cāṇḍālaghaṭabhāṇḍasthaṃ $ yas toyaṃ pibati dvijaḥ & / tatkṣanāt kṣipate yas tu % prājāpatyena śudhyati // YS182v_1.9 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381222 (0.030):
cāṇḍālaghaṭabhāṇḍasthaṃ yas toyaṃ pibati dvijaḥ / / tatkṣanāt kṣipate yas tu prājāpatyena śudhyati // YS182v_1.9 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9580343 (0.043):
Par6.27ab/.caṇḍāla.ghaṭa.saṃsthaṃ.tu.yat.toyaṃ.pibati.dvijaḥ./ / Par6.27cd/.tat.kṣaṇāt.kṣipate.yas.tu.prājāpatyaṃ.samācaret.//
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301979 (0.051):
prājāpatyaṃ caret kṛcchraṃ Par_10.8c / prājāpatyaṃ caret paścād Par_5.12a / prājāpatyaṃ tataḥ kṛcchraṃ Par_8.36c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8995119 (0.058):
tatkriyārthaṃ prathamataḥ Ang_1.23c / tatkṣaṇāt kṣipate yas tu Par_6.27c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299247 (0.058):
tato droṇāḍhakasyānnaṃ Par_6.71a / tatkṣaṇāt kṣipate yas tu Par_6.27c
yadi na kṣipate toyaṃ śarīre yasya jīryati /
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843121 (0.0):
yadi na kṣipate toyaṃ $ śarīre yasya jīryati &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381233 (0.0):
yadi na kṣipate toyaṃ śarīre yasya jīryati /
prājāpatyaṃ na dātavyaṃ kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret // Par_6.28 //
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843125 (0.0):
yadi na kṣipate toyaṃ $ śarīre yasya jīryati & / prājāpatyaṃ na dātavyaṃ % kṛcchraṃ sāṃtapanādikam // YS182v_1.10 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381237 (0.0):
yadi na kṣipate toyaṃ śarīre yasya jīryati / / prājāpatyaṃ na dātavyaṃ kṛcchraṃ sāṃtapanādikam // YS182v_1.10 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983982 (0.0):
kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ kuryād YSS_1.22a / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Mn_11.173[172M]d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983996 (0.0):
kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Par_6.28d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Par_10.27b / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret YS99v_37d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991289 (0.0):
caret sāṃtapanaṃ kāṣṭhe Par_9.24a / caret sāṃtapanaṃ kṛcchraṃ Mn_11.124[123M]c / caret sāṃtapanaṃ kṛcchraṃ Mn_11.164[163M]c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298022 (0.0):
kṛcchraṃ devy ayutaṃ caiva Par_12.63(62)a / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Par_4.11d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Par_6.28d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803201 (0.015):
kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ kuryād YSS_1.22a / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret YSS_1.10d
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2522526 (0.019):
kṛcchraṃ sāntapanaṃ caret Mn_5.20b / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Mn_11.173[172M]d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ smṛtam Mn_11.212[211M]d
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2524379 (0.019):
caret kṛcchraṃ dvijottamaḥ Mn_5.21b / caret sāṃtapanaṃ kṛcchraṃ Mn_11.124[123M]c / caret sāṃtapanaṃ kṛcchraṃ Mn_11.164[163M]c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983810 (0.046):
tṛtīye caiva pakṣe tu kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret (II,1, p. 29) // Par_4.11
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298893 (0.048):
caret sarvaṃ nipātane Par_9.29d / caret sāṃtapanaṃ kāṣṭhe Par_9.24a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031504 (0.058):
prājāpatyaṃ caran dvijaḥ Mn_11.211[210M]d / prājāpatyaṃ caret kṛcchram Mn_11.105[104M]c / prājāpatyaṃ caret kṛcchraṃ Yj_3.260a
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20839600 (0.058):
14,096.015d@004_2338 svam ucchiṣṭaṃ tu yo bhuṅkte yo bhuṅte muktabhojanam / 14,096.015d@004_2339 cāndrāyaṇaṃ caret kṛcchraṃ prājāpatyam athāpi vā
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17395077 (0.061):
caret sāṃtapanaṃ kṛcchraṃ prājāpatyam anicchayā || Vi_38.7 ||
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301976 (0.061):
prājāpatyavrataṃ caret Par_10.14d / prājāpatyaṃ caret kṛcchraṃ Par_6.19c
caret sāṃtapanaṃ vipraḥ prājāpatyam anantaraḥ / / tadardhaṃ tu cared vaiśyaḥ pādaṃ śūdras tad ācaret (II,1, p. 113) //
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843140 (0.0):
prājāpatyaṃ na dātavyaṃ % kṛcchraṃ sāṃtapanādikam // YS182v_1.10 // / caret sāṃtapanaṃ vipraḥ $ prājāpatyaṃ tu kṣattriyaḥ &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381252 (0.0):
prājāpatyaṃ na dātavyaṃ kṛcchraṃ sāṃtapanādikam // YS182v_1.10 // / caret sāṃtapanaṃ vipraḥ prājāpatyaṃ tu kṣattriyaḥ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991292 (0.0):
caret sāṃtapanaṃ kāṣṭhe Par_9.24a / caret sāṃtapanaṃ kṛcchraṃ Mn_11.124[123M]c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983981 (0.021):
kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Mn_11.173[172M]d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Par_4.11d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983992 (0.021):
kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Par_10.27b / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret YS99v_37d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298021 (0.021):
kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Par_4.11d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Par_6.28d
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9580368 (0.032):
Par6.28cd/.prājāpatyaṃ.na.dātavyaṃ.kṛcchraṃ.sāṃtapanaṃ.caret.// / Par6.29ab/.caret.sāṃtapanaṃ.vipraḥ.prājāpatyaṃ.anantaraḥ./
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298900 (0.033):
caret sāṃtapanaṃ kāṣṭhe Par_9.24a / caret sāṃtapanaṃ vipraḥ Par_6.29a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301976 (0.037):
prājāpatyam anantaraḥ Par_6.29b / prājāpatyavrataṃ caret Par_10.14d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988154 (0.040):
prāyaścittaṃ cared vipraḥ kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ tathā // Par_11.8 //
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803201 (0.040):
kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret YSS_1.10d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret YS99v_37d
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2524377 (0.040):
caret kṛcchraṃ dvijottamaḥ Mn_5.21b / caret sāṃtapanaṃ kṛcchraṃ Mn_11.124[123M]c / caret sāṃtapanaṃ kṛcchraṃ Mn_11.164[163M]c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8984000 (0.042):
kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret YSS_1.10d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ tathā Par_11.8d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9024430 (0.051):
pādaṃ pādaṃ tu hatyāyāś Par_9.49c / pādaṃ śūdras tad ācaret Par_6.29d / pādaṃ śūdrasya dāpayet YS182v_1.11d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988065 (0.054):
tathaiva kṣatriyo vaiśyo 'py ardhaṃ cāndrāyaṇaṃ caret / / śūdro 'py evaṃ yadā bhuṅkte prājāpatyaṃ samācaret (II,1, p. 374) //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301600 (0.059):
pādaṃ pādaṃ tu hatyāyāś Par_9.49c / pādaṃ śūdras tad ācaret Par_6.29d / pādaṃ hastena saṃspṛśet Par_6.65d
Par_6.29 // / bhāṇḍastham antyajānāṃ tu jalaṃ dadhi payaḥ pibet /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302629 (0.030):
bhājaneṣu ca tiṣṭhatsu Par_12.43(42)a / bhāṇḍastham antyajānāṃ tu Par_6.30a
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9580391 (0.038):
Par6.30ab/.bhāṇḍasthaṃ.antyajānāṃ.tu.jalaṃ.dadhi.payaḥ.pibet./ / Par6.30cd/.brāhmaṇaḥ.kṣatriyo.vaiśyaḥ.śūdraś.caiva.pramādataḥ.//
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9037063 (0.039):
bhāṇḍavān yānavāhane Nar_6.8b / bhāṇḍastham antyajānāṃ tu Par_6.30a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299094 (0.042):
jalaṃ dadhi ghṛtaṃ payaḥ Par_11.25b / jalaṃ dadhi payaḥ pibet Par_6.30b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8993027 (0.042):
jalaṃ dadhi payaḥ pibet Par_6.30b / jalaṃ piben nāñjalinā Yj_1.138a
brāhmaṇaḥ kṣatriyo vaiśyaḥ śūdraś caiva pramādataḥ (II,1, p. 114) //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10260654 (0.029):
12,024.022d*0030_06 taskarasya viśeṣeṇa nānyo daṇḍo vidhīyate / 12,024.022d*0030_07 brāhmaṇaḥ kṣatriyo vāpi vaiśyaḥ śūdro 'tha vā dvijaḥ
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988403 (0.029):
akāmatas tu yo bhuṅkte prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet (II,1, p. 432) // / Par_11.25 // / brāhmaṇaḥ kṣatriyo vaiśyaḥ śūdro vā upasarpati /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15869526 (0.030):
brāhmaṇaḥ kena bhavati kṣatriyo vā dvijottama / / vaiśyaḥ śūdraśca viprarṣe tadbrūhi vadatāṃ vara // NarP_1,43.63 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21618461 (0.032):
yadidamucyate brāhmaṇa iti vā kṣatriya iti vā vaiśya iti vā śūdra iti vā/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6627050 (0.032):
p.21.3/ tad idaṃ brāhmaṇa te bravīmi, saṃjñāmātrakam idaṃ lokasya yad idam / ucyate brāhmaṇa iti vā kṣatriya iti vā vaiśya iti vā śūdra ity vā/ sarvam
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6628186 (0.033):
p.31.1/.tasmāt te brāhmaṇa bravīmi saṃjñāmātram idaṃ lokasya yad idaṃ / brāhmaṇa iti vā kṣatriya iti vā vaiśya iti vā śūdra iti vā caṇḍāla iti vā/
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10341861 (0.034):
12,182.001a brāhmaṇaḥ kena bhavati kṣatriyo vā dvijottama / 12,182.001c vaiśyaḥ śūdraś ca viprarṣe tad brūhi vadatāṃ vara
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304523 (0.034):
śūdraś cāṇḍālatāṃ vrajet Par_1.67d / śūdraś caiva pramādataḥ Par_6.30d / śūdras tu brāhmaṇo bhavet Par_12.39(38)d
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3182048 (0.034):
evamuktaprakāreṇa kārayedgehamuttamam // Vis_34.59 // / brāhmaṇaḥ kṣatriyo vāpi vaiśyaḥ śūdro 'tha eva vā /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21619521 (0.035):
327.029. parīkṣasva brāhmaṇa samyageva ko 'tra brāhmaṇaḥ kṣatriyo vaiśyaḥ / śūdra iti/
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24880027 (0.036):
vyapadiśanto vyapadiśanti / idaṃ me nāmāsyedaṃ nāmeti / kṣatriyo 'hamayaṃ / vā / brāhmaṇo vaiśyaḥ śūdro 'hamayaṃ vā ayaṃ me pitā 'sya va / yathā pitā
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10256821 (0.038):
12,014.035d@003_0025 jighāṃsantaṃ jighāṃsīyān na tena bhrūṇahā bhavet / 12,014.035d@003_0026 brāhmaṇaḥ kṣatriyo vaiśyaḥ śūdro vāpy antyajo 'tha vā
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9580393 (0.041):
Par6.30ab/.bhāṇḍasthaṃ.antyajānāṃ.tu.jalaṃ.dadhi.payaḥ.pibet./ / Par6.30cd/.brāhmaṇaḥ.kṣatriyo.vaiśyaḥ.śūdraś.caiva.pramādataḥ.//
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26853113 (0.041):
devo vā dānavo vāpi % brāhmaṇaḥ kṣatriyo bhavet // BrP_170.72 // / vaiśyo vā śūdrayonir vā $ saguṇo nirguṇo 'pi vā &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11124424 (0.041):
devo vā dānavo vāpi brāhmaṇaḥ kṣatriyo bhavet // BrP_170.72 // / vaiśyo vā śūdrayonir vā saguṇo nirguṇo 'pi vā /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10835729 (0.041):
nāhaṃ vipro na vaiśyo 'haṃ na śūdraḥ kṣatriyo hy aham /
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2536345 (0.041):
brāhmaṇaḥ kāmakārataḥ Mn_11.41[40M]b / brāhmaṇaḥ kṣatriyo vāpi Mn_10.117a / brāhmaṇaḥ kṣatriyo vaiśyas Mn_10.4a
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10829886 (0.043):
tasmiṃs tīrthe mṛto yas tu sa yāti paramāṃ gatim / / brāhmaṇaḥ kṣatriyo vaiśyaḥ śūdro vā nṛpasattama // RKS_80.14 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9035344 (0.044):
brāhmaṇaḥ kṣatriyo vaiśyas Mn_10.4a / brāhmaṇaḥ kṣatriyo vaiśyaḥ Par_6.30c
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6627208 (0.044):
bhavanti/tad yathā brāhmaṇaḥ kṣatriyo vaiśyaḥ śūdraś ceti/ kṣatriyasya
Par_6.30 // / brahmakūrcopavāsena dvijātīnāṃ tu niṣkṛtiḥ /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302318 (0.052):
brahmakūrco dahet sarvaṃ Par_11.38a / brahmakūrcopavāsena Par_6.31a / brahmakūrcopavāsena Par_11.26c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9034525 (0.053):
brahmakūrcopavāsena Par_6.31a / brahmakūrcopavāsena Par_11.26c / brahmakṣatraviśāmapi Ang_2,9.3b
śūdrasya copavāsena tathā dānena śaktitaḥ // Par_6.31 // / bhuṅkte 'jñānād dvijaśreṣṭhaś caṇḍālānnaṃ kathaṃcana /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9580421 (0.063):
Par6.32ab/.bhuṅkte.ajñānāt.dvija.śreṣṭhaś.caṇḍāla.annaṃ.kathaṃcana./ / Par6.32cd/.go.mūtra.yāvaka.āhāro.daśa.rātreṇa.śudhyati.//
gomūtrayāvakāhāro daśarātreṇa śudhyati (II,1, p. 115) // Par_6.32 //
Yamasmrti, South Indian recension (yssoutau.htm.txt) 12799038 (0.0):
antyād ajñānato bhuktvā $ caṇḍālānnaṃ kathañcana & / gomūtrayāvakāhāro % daśarātreṇa śudhyati // YSS_1.6 //
Yamasmrti, South Indian recension (yssoutpu.htm.txt) 24442430 (0.0):
antyād ajñānato bhuktvā caṇḍālānnaṃ kathañcana / / gomūtrayāvakāhāro daśarātreṇa śudhyati // YSS_1.6 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13445837 (0.017):
eteṣāṃ ca vikārāṇi pītvā mohena mānavaḥ / / gomūtrayāvakāhāraḥ saptarātreṇa śuddhyati // KūrmP_2,33.24 //
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_au.htm.txt) 4102240 (0.020):
ajñānād brāhmaṇo bhuktvā $ caṇḍālānnaṃ kadācana & / gomūtrayāvakāhāro % māsārdhena viśudhyati // YS99v_26 //
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_pu.htm.txt) 3294939 (0.020):
ajñānād brāhmaṇo bhuktvā caṇḍālānnaṃ kadācana / / gomūtrayāvakāhāro māsārdhena viśudhyati // YS99v_26 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15834634 (0.024):
ajñānādvā tu yo bhuktvā cāṇḍālānnaṃ kathañcana / / gomūtrayāvakāhāro māsārddhena viśuddhyati // NarP_1,14.25 //
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843096 (0.026):
cāṇḍālabhāṇḍasaṃspṛṣṭaṃ $ pītvā bhūmigataṃ jalam & / gomūtrayāvakāhāraḥ % ṣaḍrātreṇa viśudhyati // YS182v_1.8 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381208 (0.026):
cāṇḍālabhāṇḍasaṃspṛṣṭaṃ pītvā bhūmigataṃ jalam / / gomūtrayāvakāhāraḥ ṣaḍrātreṇa viśudhyati // YS182v_1.8 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13445992 (0.036):
śunocchiṣṭaṃ dvijo bhuktvā trirātreṇa viśuddhyati / / gomūtrayāvakāhāraḥ pītaśeṣaṃ ca rāgavān // KūrmP_2,33.35 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984803 (0.041):
caṇḍālabhāṇḍasaṃspṛṣṭaṃ pītvā kūpagataṃ jalam / / gomūtrayāvakāhāras trirātrāc chuddhim āpnuyāt (II,1, p. 112) // Par_6.26
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9580426 (0.049):
Par6.32cd/.go.mūtra.yāvaka.āhāro.daśa.rātreṇa.śudhyati.//
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989522 (0.052):
gomūtrayāvakāhāras Par_6.26c / gomūtrayāvakāhāraḥ YS182v_1.8c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989535 (0.052):
gomūtrayāvakāhāro Par_6.43c / gomūtrayāvakāhāro YS99v_26c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803618 (0.052):
gomūtrayāvakāhāraḥ YS182v_1.8c / gomūtrayāvakāhāro YSS_1.6c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9006084 (0.058):
daśarātreṇa śudhyati Mn_5.65[64M]d / daśarātreṇa śudhyati Par_6.32d / daśarātreṇa śudhyati YSS_1.6d
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13445811 (0.059):
pītvā kṣīrāṇyapeyāni brahmacārī samāhitaḥ / / gomūtrayāvakāhāro māsenaikena śuddhyati // KūrmP_2,33.22 //
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468339 (0.060):
gomūtrayāvakāhāraḥ YS182v_1.8c / gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ YS182v_1.13a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803627 (0.060):
gomūtrayāvakāhāro YS99v_26c / gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ YS182v_1.13a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298612 (0.063):
gomūtrayāvakāhāras Par_6.26c / gomūtrayāvakāhāro Par_6.32c
ekaikaṃ grāsam aśnīyād gomūtrayāvakasya ca /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9580437 (0.031):
Par6.33ab/.eka.ekaṃ.grāsaṃ.aśnīyād.go.mūtra.yāvakasya.ca./ / Par6.33cd/.daśa.ahaṃ.niyamasthasya.vrataṃ.tat.tu.vinirdiśet.//
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297546 (0.040):
ekāhena tu vaiśyas tu Par_11.45a / ekaikaṃ grāsam aśnīyād Par_6.33a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8978436 (0.062):
ekaikaṃ grāsam aśnīyāt Mn_11.213[212M]a / ekaikaṃ grāsam aśnīyād Par_6.33a
daśāhaṃ niyamasthasya vrataṃ tat tu vinirdiśet (II,1, p. 116) // Par_6.33
avijñātas tu caṇḍālo yatra veśmani tiṣṭhati / / vijñāte tu7pasannasya dvijāḥ kurvanty anugraham (II,1, p. 118) // Par_6.34
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2296947 (0.059):
avijñātas tu caṇḍālo Par_6.34a / avijñātā tu tiṣṭhati Par_6.44d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300593 (0.062):
dvijāḥ kurvanty anugraham Par_6.34d / dvijais tadānugantavyā Par_3.47c
munivaktrodgatān dharmān gāyanto vedapāragāḥ /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303033 (0.032):
munimukhyaḥ parāśaraḥ Par_1.18d / munivaktrodgatān dharmān Par_6.35a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9042089 (0.051):
munir mūlaphalāśanaḥ Mn_6.25d / munivaktrodgatān dharmān Par_6.35a
patantam uddhareyus taṃ dharmajñāḥ pāpasaṃkarāt // Par_6.35 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9011474 (0.043):
dharmajñā brahmavādinaḥ Mn_11.120[119M]d / dharmajñāḥ pāpasaṃkarāt Par_6.35d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300691 (0.043):
dvau smṛtau kuṇḍagolakau Par_4.23b / dharmajñāḥ pāpasaṃkarāt Par_6.35d
dadhnā ca sarpiṣā caiva kṣīragomūtrayāvakam /
bhuñjīta saha sarvaiś ca trisaṃdhyam avagāhanam (II,1, p. 119) // Par_6.36
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299861 (0.058):
trisahasreṇa kṣatriye Par_11.17d / trisaṃdhyam avagāhanam Par_6.12d / trisaṃdhyam avagāhanam Par_6.36d
tryahaṃ bhuñjīta dadhnā ca tryahaṃ bhuñjīta sarpiṣā /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299951 (0.0):
tryahaṃ kṣīreṇa bhuñjīta Par_6.37c / tryahaṃ bhuñjīta dadhnā ca Par_6.37a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9004006 (0.037):
tryahaṃ kṣīreṇa bhuñjīta Par_6.37c / tryahaṃ copavased antyam Mn_11.213[212M]c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9004051 (0.040):
tryahaṃ preteṣv anadhyāyaḥ Yj_1.144a / tryahaṃ bhuñjīta dadhnā ca Par_6.37a
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9580505 (0.053):
Par6.37ab/.try.ahaṃ.bhuñjīta.dadhnā.ca.try.ahaṃ.bhuñjīta.sarpiṣā./ / Par6.37cd/.try.ahaṃ.kṣīreṇa.bhuñjīta.eka.ekena.dina.trayaṃ.//
tryahaṃ kṣīreṇa bhuñjīta ekaikena dinatrayam // Par_6.37 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9580512 (0.051):
Par6.37ab/.try.ahaṃ.bhuñjīta.dadhnā.ca.try.ahaṃ.bhuñjīta.sarpiṣā./ / Par6.37cd/.try.ahaṃ.kṣīreṇa.bhuñjīta.eka.ekena.dina.trayaṃ.//
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299942 (0.054):
tryahaṃ kṣīreṇa bhuñjīta Par_6.37c / tryahaṃ bhuñjīta dadhnā ca Par_6.37a
bhāvaduṣṭaṃ na bhuñjīta nocchiṣṭaṃ kṛmidūṣitam /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302644 (0.024):
bhāraḥ praharaṇaṃ tathā Par_9.31b / bhāvaduṣṭaṃ na bhuñjīta Par_6.38a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9037180 (0.048):
bhāryāṃ pūrvavido viduḥ Mn_9.44b / bhāvaduṣṭaṃ na bhuñjīta Par_6.38a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301174 (0.064):
nocchiṣṭaṃ kṛmidūṣitam Par_6.38b / nocchiṣṭaṃ dharmato viduḥ Par_7.33d
dadhikṣīrasya tripalaṃ palaṃ ekaṃ ghṛtasya tu (II,1, p. 120) // Par_6.38
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9023588 (0.034):
palalaudanam eva ca Yj_1.287b / palaṃ ekaṃ ghṛtasya tu Par_6.38d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301523 (0.040):
palam ekaṃ pibet sarpis Par_4.8c / palaṃ ekaṃ ghṛtasya tu Par_6.38d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988478 (0.050):
kṣīraṃ saptapalaṃ dadyād dadhi tripalam ucyate /
bhasmanā tu bhavec chuddhir ubhayos tāmrakāṃsyayoḥ /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9580542 (0.030):
Par6.39ab/.bhasmanā.tu.bhavet.śuddhir.ubhayos.tāmra.kāṃsyayoḥ./
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302610 (0.030):
bhaven mṛtyur akāmataḥ Par_8.1b / bhasmanā tu bhavec chuddhir Par_6.39a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985507 (0.031):
dāravāṇāṃ pātrāṇāṃ takṣaṇāc chuddhir iṣyate (II,1, p. 147) // Par_7.1 // / bhasmanā śudhyate kāṃsyaṃ tāmramamlena śudhyati /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9036944 (0.035):
bhavorvāro 'tivardhitaḥ Ang_1.600b / bhasmanā tu bhavec chuddhir Par_6.39a
jalaśaucena vastrāṇāṃ parityāgena mṛṇmayam // Par_6.39 //
kusumbhaguḍakārpāsa- lavaṇaṃ tailasarpiṣī /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9580554 (0.009):
Par6.40ab/.kusumbha.guḍa.kārpāsa.lavaṇaṃ.taila.sarpiṣī./
dvāre kṛtvā tu dhānyāni dadyād veśmani pāvakam // Par_6.40 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9580555 (0.037):
Par6.40ab/.kusumbha.guḍa.kārpāsa.lavaṇaṃ.taila.sarpiṣī./ / Par6.40cd/.dvāre.kṛtvā.tu.dhānyāni.dadyād.veśmani.pāvakaṃ.//
evaṃ śuddhas tataḥ paścāt kuryād brāhmaṇatarpaṇam /
triṃśataṃ govṛṣaṃ caikaṃ dadyād vipreṣu dakṣiṇām (II,1, p. 121) //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987515 (0.035):
godvayaṃ vastrayugmaṃ ca dadyād vipreṣu dakṣiṇām (II,1, p. 305) // / Par_10.4 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300058 (0.038):
dadyād viprādyanukramāt Par_11.3d / dadyād vipreṣu dakṣiṇām Par_6.41d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21989868 (0.064):
Par_12.75(74) // / anaḍutsahitāṃ gāṃ ca dadyād vipreṣu dakṣiṇām /
Par_6.41 // / punar lepanakhātena homajapyena śudhyati /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9580587 (0.059):
Par6.42ab/.punar.lepana.khātena.homa.japyena.śudhyati./
ādhāreṇa ca viprāṇāṃ bhūmidoṣo na vidyate // Par_6.42 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302733 (0.055):
bhuñjīyād yāvakaudanam Par_10.19b / bhūmidoṣo na vidyate Par_6.42d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9037899 (0.058):
bhūmidoṣo na vidyate Par_6.42d / bhūmirājavaśena vā Yj_2.166b
caṇḍālaiḥ saha saṃparkaṃ māsaṃ māsārdham eva vā /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990577 (0.051):
caṇḍālaiḥ śvapacaiḥ spṛṣṭo YS99v_10a / caṇḍālaiḥ saha saṃparkaṃ Par_6.43a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298789 (0.059):
caṇḍālaikapathaṃ gatvā Par_6.23c / caṇḍālaiḥ saha saṃparkaṃ Par_6.43a
gomūtrayāvakāhāro māsārdhena viśudhyati (II,1, p. 122) // Par_6.43 //
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_au.htm.txt) 4102243 (0.0):
ajñānād brāhmaṇo bhuktvā $ caṇḍālānnaṃ kadācana & / gomūtrayāvakāhāro % māsārdhena viśudhyati // YS99v_26 //
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_pu.htm.txt) 3294942 (0.0):
ajñānād brāhmaṇo bhuktvā caṇḍālānnaṃ kadācana / / gomūtrayāvakāhāro māsārdhena viśudhyati // YS99v_26 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9580610 (0.0):
Par6.43cd/.go.mūtra.yāvaka.āhāro.māsa.ardhena.viśudhyati.//
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15834637 (0.027):
gomūtrayāvakāhāro māsārddhena viśuddhyati // NarP_1,14.25 //
rajakī carmakārī ca lubdhakī veṇujīvinī / / cāturvarṇyasya ca gṛhe tv avijñātā tu tiṣṭhati (II,1, p. 123) // Par_6.44
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9580621 (0.0):
Par6.44ab/.rajakī.carma.kārī.ca.lubdhakī.veṇu.jīvinī./ / Par6.44cd/.cāturvarṇyasya.ca.gṛhe.tv.avijñātā.tu.tiṣthati.//
jñātvā tu niṣkṛtiṃ kuryāt pūrvoktasyārdham eva ca /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299169 (0.034):
jñātim ajñātim eva vā Par_3.42b / jñātvā tu niṣkṛtiṃ kuryāt Par_6.45a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8993935 (0.035):
jñātvā taṃ sarvasundaram Ang_1.590b / jñātvā tu niṣkṛtiṃ kuryāt Par_6.45a
gṛhadāhaṃ na kurvīta śeṣaṃ sarvaṃ ca kārayet (II,1, p. 124) // Par_6.45 //
gṛhasyābhyantaraṃ gacchec caṇḍālo yadi kasyacit / / tam agārād vinirvāsya mṛdbhāṇḍaṃ tu visarjayet // Par_6.46 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9042855 (0.0):
mṛddaṇḍacakrasaṃyogāt Yj_3.146a / mṛdbhāṇḍaṃ tu visarjayet Par_6.46d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298471 (0.048):
gṛhasthaḥ kāmataḥ kuryād Par_12.64(63)c / gṛhasyābhyantaraṃ gacchec Par_6.46a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303635 (0.054):
rathyākardamatoyāni Par_7.34a / rasapūrṇaṃ tu yad bhāṇḍaṃ Par_6.47a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303107 (0.057):
mṛdunā dāruṇena vā Par_7.37b / mṛdbhāṇḍaṃ tu visarjayet Par_6.46d
rasapūrṇaṃ tu yad bhāṇḍaṃ na tyajet tu kadācana /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303635 (0.0):
rathyākardamatoyāni Par_7.34a / rasapūrṇaṃ tu yad bhāṇḍaṃ Par_6.47a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9049863 (0.032):
rasajānāṃ ca sarvaśaḥ Mn_11.143[142M]b / rasapūrṇaṃ tu yad bhāṇḍaṃ Par_6.47a
gomayena tu saṃmiśrair jalaiḥ prokṣed gṛhaṃ tathā // Par_6.47 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9580675 (0.043):
Par6.47ab/.rasa.pūrṇaṃ.tu.yad.bhāṇḍaṃ.na.tyajet.tu.kadācana./ / Par6.47cd/.gomayena.tu.sammiśrair.jalaiḥ.prokṣed.gṛhaṃ.tathā.//
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8993116 (0.064):
jale sthitvābhijuhuyāc Yj_3.302c / jalaiḥ prokṣed gṛhaṃ tathā Par_6.47d
brāhmaṇasya vraṇadvāre pūyaśoṇitasaṃbhave /
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4300979 (0.0):
Baudh1.5.11.37ab/ brāhmaṇasya vraṇa.dvāre pūya.śoṇita.saṃbhave /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9580682 (0.025):
Par6.48ab/.brāhmaṇasya.vraṇa.dvāre.pūya.śoṇita.sambhave./
kṛmir utpadyate yasya prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet (II,1, p. 126) //
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4300983 (0.033):
Baudh1.5.11.37ab/ brāhmaṇasya vraṇa.dvāre pūya.śoṇita.saṃbhave / / Baudh1.5.11.37cd/ kṛmir (utpadyate tatra prāyaścittaṃ kathaṃ (bhavet //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032325 (0.046):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_11.25d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.8d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302072 (0.046):
prāyaścittaṃ kathaṃ teṣāṃ Par_11.16c / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_6.48d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987093 (0.047):
pāśalagnāgnidagdhāsu prāyaścittaṃ na vidyate (II,1, p. 276) // Par_9.34 // / yadi tatra bhavet kāṣṭhaṃ prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986773 (0.053):
pūrvaṃ vyādhyupasṛṣṭaś cet prāyaścittaṃ na vidyate (II,1, p. 263) // / Par_9.12 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988398 (0.053):
akāmatas tu yo bhuṅkte prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet (II,1, p. 432) // / Par_11.25 // / brāhmaṇaḥ kṣatriyo vaiśyaḥ śūdro vā upasarpati /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9580685 (0.054):
Par6.48ab/.brāhmaṇasya.vraṇa.dvāre.pūya.śoṇita.sambhave./ / Par6.48cd/.kṛmir.utpadyate.yasya.prāyaś.cittaṃ.kathaṃ.bhavet.//
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986035 (0.058):
akāmakṛtapāpasya prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet (II,1, p. 199) // Par_8.1 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987326 (0.060):
manunā caivam ekena sarvaśāstrāṇi jānatā (II,1, p. 288) // Par_9.51 // / prāyaścittaṃ tu tenoktaṃ goghnaś cāndrāyaṇaṃ caret /
Par_6.48 // / gavāṃ mūtrapurīṣeṇa dadhnā kṣīreṇa sarpiṣā /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9580699 (0.025):
Par6.49ab/.gavāṃ.mūtra.purīṣeṇa.dadhnā.kṣīreṇa.sarpiṣā./
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298362 (0.048):
gavāṃ madhye vased rātrau Par_8.31c / gavāṃ mūtrapurīṣeṇa Par_6.49a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8987830 (0.058):
gavāṃ madhye vased rātrau YS182v_4.15c / gavāṃ mūtrapurīṣeṇa Par_6.49a / gavāṃ śataṃ saikavṛṣaṃ Par_12.49(48)a
tryahaṃ snātvā ca pītvā ca kṛmiduṣṭaḥ śucir bhavet // Par_6.49 //
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4301000 (0.042):
Baudh1.5.11.38cd/ try.ahaṃ (snātvā ca (pītvā ca kṛmi.daṣṭaḥ śucir (bhavet
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298094 (0.044):
kṛtvā sāṃtapanaṃ kṛcchraṃ Par_10.24c / kṛmiduṣṭaḥ śucir bhavet Par_6.49d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8984799 (0.049):
kṛmikīṭavayohatyā Mn_11.70[69M]a / kṛmiduṣṭaḥ śucir bhavet Par_6.49d
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9580710 (0.053):
Par6.49cd/.try.ahaṃ.snātvā.ca.pītvā.ca.kṛmi.duṣṭaḥ.śucir.bhavet.// / Par6.50ab/.kṣatriyo.api.suvarṇasya.pañca.māṣān.pradāya.tu./
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299953 (0.058):
tryahaṃ bhuñjīta sarpiṣā Par_6.37b / tryahaṃ snātvā ca pītvā ca Par_6.49c
kṣatriyo 'pi suvarṇasya pañcamāṣān pradāya tu /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9580715 (0.0):
Par6.49cd/.try.ahaṃ.snātvā.ca.pītvā.ca.kṛmi.duṣṭaḥ.śucir.bhavet.// / Par6.50ab/.kṣatriyo.api.suvarṇasya.pañca.māṣān.pradāya.tu./
godakṣiṇāṃ tu vaiśyasyāpy upavāsaṃ vinirdiśet // Par_6.50 //
śūdrāṇāṃ nopavāsaḥ syāc chūdro dānena śudhyati /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988417 (0.0):
brahmakūrcopavāsena yājyavarṇasya niṣkṛtiḥ // Par_11.26 // / śūdrāṇāṃ nopavāsaḥ syāc chūdro dānena śudhyati /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9580731 (5.960):
Par6.51ab/.śūdrāṇāṃ.na.upavāsaḥ.syāt.śūdro.dānena.śudhyati.//
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9584485 (5.960):
Par11.27ab/.śūdrāṇāṃ.na.upavāsaḥ.syāt.śūdro.dānena.śudhyati./
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304557 (0.023):
śūdrāj jñānāgamaś caiva Par_12.35(34)c / śūdrāṇāṃ nopavāsaḥ syāc Par_6.51a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9062129 (0.029):
śūdrāṇāṃ nopavāsaḥ syāc Par_11.27a / śūdrāṇāṃ māsikaṃ kāryaṃ Mn_5.140[138M]a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8976785 (0.060):
upavāsasamā smṛtā Mn_2.188d / upavāsaṃ vinirdiśet Par_6.50d / upavāsaḥ sa vijñeyaḥ Ang_1.975a
acchidram iti yad vākyaṃ vadanti kṣitidevatāḥ (II,1, p. 127) // Par_6.51
praṇamya śirasā grāhyam agniṣṭomaphalaṃ hi tat / / japac chidraṃ tapac chidraṃ yac chidraṃ yajñakarmaṇi (II,1, p. 128) //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9043370 (0.023):
yacchato ca satāmapi Ang_2,12.12b / yac chidraṃ yajñakarmaṇi Par_6.52d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303146 (0.032):
yac ca lālāhataṃ bhavet Par_6.72d / yac chidraṃ yajñakarmaṇi Par_6.52d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8992738 (0.046):
janmāntaraśataiḥ kṛtam Yj_2.75b / japac chidraṃ tapac chidraṃ Par_6.52c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299047 (0.057):
japac chidraṃ tapac chidraṃ Par_6.52c / japato juhvato vāpi Par_12.34(33)c
Par_6.52 // / sarvaṃ bhavati niśchidraṃ brāhmaṇair upapāditam /
vyādhivyasanini.śrānte durbhikṣe ḍāmare tathā // Par_6.53 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9580768 (0.044):
Par6.53cd/.vyādhi.vyasanini.śrānte.durbhikṣe.ḍāmare.tathā.//
upavāso vrataṃ homo dvijasaṃpāditāni vai /
athavā brāhmaṇās tuṣṭāḥ sarvaṃ kurvanty anugraham (II,1, p. 129) //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9580779 (0.041):
Par6.54ab/.upavāso.vrataṃ.homo.dvija.sampāditāni.vai./ / Par6.54cd/.athavā.brāhmaṇās.tuṣṭāḥ.sarvaṃ.kurvanty.anugrahaṃ.//
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985232 (0.060):
snehād vā yadi vā lobhād bhayād ajñānato 'pi vā (II,1, p. 131) // Par_6.56 / kurvanty anugrahaṃ ye tu tat pāpaṃ teṣu gacchati /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2296593 (0.062):
atrer viṣṇoś ca saṃvartād Par_1.13c / athavā brāhmaṇās tuṣṭāḥ Par_6.54c
Par_6.54 // / sarvān kāmān avāpnoti dvijasaṃpāditair iha /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9580786 (0.050):
Par6.55ab/.sarvān.kāmān.avāpnoti.dvija.sampāditair.iha./
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305067 (0.057):
sarvaṃ bhavati niśchidraṃ Par_6.53a / sarvān kāmān avāpnoti Par_6.55a / sarvān keśān samuddhṛtya Par_9.54c
durbale 'nugrahaḥ proktas tathā vai bālavṛddhayoḥ (II,1, p. 130) //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9580793 (0.039):
Par6.55cd/.durbale.anugrahaḥ.proktas.tathā.vai.bāla.vṛddhayoḥ.//
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8996650 (0.055):
tathā vedāntavedinaḥ Par_12.61(60)b / tathā vai bālavṛddhayoḥ Par_6.55d / tathā vai śūnyavaktāraṃ YSS_2.31c
Par_6.55 // / ato 'nyathā bhaved doṣas tasmān nānugrahaḥ smṛtaḥ /
snehād vā yadi vā lobhād bhayād ajñānato 'pi vā (II,1, p. 131) // Par_6.56
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305656 (0.054):
snehād vā bhaktavatsala Par_1.11d / snehād vā yadi vā bhayāt Par_4.1b / snehād vā yadi vā lobhād Par_6.56c
kurvanty anugrahaṃ ye tu tat pāpaṃ teṣu gacchati /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297919 (0.042):
kuryur brāhmaṇabhojanam Par_4.6b / kurvanty anugrahaṃ ye tu Par_6.57a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985203 (0.060):
athavā brāhmaṇās tuṣṭāḥ sarvaṃ kurvanty anugraham (II,1, p. 129) // / Par_6.54 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983380 (0.064):
kurvanto 'py anumoditāḥ K_468d / kurvanty anugrahaṃ ye tu Par_6.57a
śarīrasyātyaye prāpte vadanti niyamaṃ tu ye (II,1, p. 132) // Par_6.57 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9580826 (0.032):
Par6.57cd/.śarīrasya.atyaye.prāpte.vadanti.niyamaṃ.tu.ye.//
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303796 (0.046):
vadanti kṣitidevatāḥ Par_6.51d / vadanti niyamaṃ tu ye Par_6.57d
mahat kāryoparodhena na svasthasya kadācana /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9580836 (0.0):
Par6.58ab/.mahat.kārya.uparodhena.na.svasthasya.kadācana./
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9040031 (0.040):
mahat kāryoparodhena Par_6.58a / mahattvaṃ cetsamāgatam Ang_1.40b
svasthasya mūḍhāḥ kurvanti vadanty aniyamaṃ tu ye (II,1, p. 133) //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303798 (0.025):
vadanti niyamaṃ tu ye Par_6.57d / vadanty aniyamaṃ tu ye Par_6.58d
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9580838 (0.026):
Par6.58ab/.mahat.kārya.uparodhena.na.svasthasya.kadācana./ / Par6.58cd/.svasthasya.mūḍhāḥ.kurvanti.vadanty.aniyamaṃ.tu.ye.//
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9052619 (0.059):
vadanty aniyamaṃ tu ye Par_6.58d / vadanty annaṃ manīṣiṇaḥ Mn_3.182[172M]d
Par_6.58 // / te tasya vighnakartāraḥ patanti narake 'śucau /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9580848 (0.027):
Par6.59ab/.te.tasya.vighna.kartāraḥ.patanti.narake.aśucau./
svayam eva vrataṃ kṛtvā brāhmaṇaṃ yo 'vamanyate // Par_6.59 //
vṛthā tasyopavāsaḥ syān na sa puṇyena yujyate /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9057534 (0.037):
vṛthā tadantaraṃ te syāt Nar_1.205c / vṛthā tasyopavāsaḥ syān Par_6.60a
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9580867 (0.054):
Par6.60ab/.vṛthā.tasya.upavāsaḥ.syān.na.sa.puṇyena.yujyate./ / Par6.60cd/.sa.eva.niyamo.grāhyo.yady.eko.api.vaded.dvijaḥ.//
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304085 (0.061):
vṛkṣaṃ chittvā mahīṃ bhittvā Par_2.10c / vṛthā tasyopavāsaḥ syān Par_6.60a / vṛntākaphalagṛñjane Par_11.9b
sa eva niyamo grāhyo yady eko 'pi vaded dvijaḥ (II,1, p. 134) // Par_6.60
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9580871 (0.033):
Par6.60cd/.sa.eva.niyamo.grāhyo.yady.eko.api.vaded.dvijaḥ.//
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303312 (0.055):
yady eko 'pi tyajet pātraṃ Par_11.7c / yady eko 'pi vaded dvijaḥ Par_6.60d / yad vadanti tamomūḍhā Par_8.5a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9045653 (0.059):
yady eko 'pi tyajet pātraṃ Par_11.7c / yady eko 'pi vaded dvijaḥ Par_6.60d / yady eko mānuṣīṃ brūyād K_218a
kuryād vākyaṃ dvijānāṃ tu anyathā bhrūṇahā bhavet /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983291 (0.021):
kuryādvā kārayedvāpi Ang_1.183a / kuryād vākyaṃ dvijānāṃ tu Par_6.61a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297910 (0.023):
kuryād rajo nivṛttau tu Par_7.16a / kuryād vākyaṃ dvijānāṃ tu Par_6.61a
brāhmaṇā jaṅgamaṃ tīrthaṃ tīrthabhūtā hi sādhavaḥ // Par_6.61 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9001463 (0.044):
tīrthapratigrahī dṛṣṭo Ang_1.768a / tīrthabhūtā hi sādhavaḥ Par_6.61d / tīrthaṃ tad dhavyakavyānāṃ Mn_3.130[120M]c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299606 (0.064):
tisraḥ koṭyo 'rdhakoṭī ca Par_4.32a / tīrthabhūtā hi sādhavaḥ Par_6.61d / tīrthābhigamanena ca Par_12.6b
tedāṃ vākyodakenaiva śudhyanti malinā janāḥ /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9580896 (0.021):
Par6.62ab/.tedāṃ.vākya.udakena.eva.śudhyanti.malinā.janāḥ./
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18826618 (0.053):
yeṣāṃ vākyodakenaiva śudhyanti malino janāḥ // RKV_38.61 //
brāhmaṇā yāni bhāṣante manyante tāni devatāḥ (II,1, p. 135) // Par_6.62 //
sarvadevamayo vipro na tadvacanam anyathā /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305018 (0.003):
sarvakarmabahiṣkṛtaḥ Par_12.46(45)d / sarvadevamayo vipro Par_6.63a
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6418591 (0.033):
BhP_10.86.054/3 sarva veda mayo vipraḥ sarva deva mayo hy aham
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2814233 (0.033):
sarva veda mayo vipraḥ sarva deva mayo hy aham // BhP_10.86.054 //
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8392680 (0.039):
BhP_07.11.020/3 sarvavedamayo vipraḥ sarvadevamayo nṛpaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2726244 (0.039):
sarvavedamayo vipraḥ sarvadevamayo nṛpaḥ // BhP_07.11.020 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9068288 (0.051):
sarvadikṣu pradakṣiṇam Mn_3.87[77M]b / sarvadevamayo vipro Par_6.63a
upavāso vrataṃ caiva snānaṃ tīrthaṃ japas tapaḥ (II,1, p. 136) // Par_6.63
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305632 (0.024):
snānaṃ kṛtvā viśudhyati Par_7.11b / snānaṃ tīrthaṃ japas tapaḥ Par_6.63d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9075722 (0.025):
snānaṃ tatsamudāhṛtam Ang_1.170d / snānaṃ tīrthaṃ japas tapaḥ Par_6.63d
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21056850 (0.059):
na tīrthaṃ na vrataṃ homo na snānaṃ na japa kriyā |
viprasaṃpāditaṃ yasya saṃpūrṇaṃ tasya tat phalam / / annādye kīṭasamyukte makṣikākeśadūṣite // Par_6.64 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9580931 (0.046):
Par6.64cd/.anna.ādye.kīṭa.samyukte.makṣikā.keśa.dūṣite.//
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9038769 (0.048):
makṣikākīṭadūṣite Yj_1.189b / makṣikākeśadūṣite Par_6.64d
tadantarā spṛśec cāpas tad annaṃ bhasmanā spṛśet /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299339 (0.0):
tathaivāhaṃ vadāmi vaḥ Par_6.68b / tadantarā spṛśec cāpas Par_6.65a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8996912 (0.034):
tadanta eva kurvīta Ang_1.39c / tadantarā spṛśec cāpas Par_6.65a
bhuñjānaś caiva yo vipraḥ pādaṃ hastena saṃspṛśet // Par_6.65 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301604 (0.050):
pādaṃ śūdras tad ācaret Par_6.29d / pādaṃ hastena saṃspṛśet Par_6.65d
svam ucchiṣṭam asau bhuṅkte pāṇinā muktabhājane /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9580955 (0.054):
Par6.66ab/.svaṃ.ucchiṣṭaṃ.asau.bhuṅkte.pāṇinā.mukta.bhājane./ / Par6.66cd/.pādukāstho.na.bhuñjīta.paryaṅke.saṃsthito.api.vā.//
pādukāstho na bhuñjīta paryaṅke saṃsthito 'pi vā (II,1, p. 138) //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9580960 (0.032):
Par6.66ab/.svaṃ.ucchiṣṭaṃ.asau.bhuṅkte.pāṇinā.mukta.bhājane./ / Par6.66cd/.pādukāstho.na.bhuñjīta.paryaṅke.saṃsthito.api.vā.//
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301503 (0.037):
parṇapṛṣṭhe na bhuñjīta Par_12.44(43)c / paryaṅke saṃsthito 'pi vā Par_6.66d
Par_6.66 // / śvānacaṇḍāladṛṣṭau ca bhojanaṃ parivarjayet /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9580967 (0.033):
Par6.67ab/.śvāna.caṇḍāla.dṛṣṭau.ca.bhojanaṃ.parivarjayet./
yad annaṃ pratiṣiddhaṃ syād annaśuddhis tathaiva ca // Par_6.67 //
yathā parāśareṇoktaṃ tathaivāhaṃ vadāmi vaḥ / / śṛtaṃ droṇāḍhakasyānnaṃ kākaśvānopaghātitam (II,1, p. 139) // Par_6.68 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297776 (0.034):
kākaśvānāvalīḍhaṃ tu Par_6.71c / kākaśvānopaghātitam Par_6.68d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8981430 (0.058):
kākaśvānāvalīḍhaṃ tu Par_6.71c / kākaśvānopaghātitam Par_6.68d / kākasya dantā no santi K_186a
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9580987 (0.064):
Par6.68cd/.śṛtaṃ.droṇa.āḍhakasya.annaṃ.kāka.śvāna.upaghātitaṃ.//
kenedaṃ śudhyate ceti brāhmaṇebhyo nivedayet / / kākaśvānāvalīḍhaṃ tu droṇānnaṃ na parityajet (II,1, p. 140) // Par_6.69 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300484 (0.036):
drupadāṃ vā japec chatam Par_11.20d / droṇānnaṃ na parityajet Par_6.69d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9009857 (0.040):
droṇapriyo droṇarājo Ang_1.521c / droṇānnaṃ na parityajet Par_6.69d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986036 (0.058):
akāmakṛtapāpasya prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet (II,1, p. 199) // Par_8.1 // / vedavedāṅgaviduṣāṃ dharmaśāstraṃ vijānatām /
vedavedāṅgavidviprair dharmaśāstrānupālakaiḥ /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304144 (0.011):
vedavedāṅgaviduṣāṃ Par_8.2a / vedavedāṅgavidviprair Par_6.70a
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581013 (0.037):
Par6.70ab/.veda.veda.aṅgavid.viprair.dharma.śāstra.anupālakaiḥ./
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16436395 (0.048):
vedavedāṅgavit tathā **HV_App.I,41.6**3:1b / vedavedāṅgavidbhiś ca HV_App.I,41.1217a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25160457 (0.048):
vedavedāṅgapāragaiḥ HV_App.I,42B.2502**164:1b / vedavedāṅgavit tathā HV_App.I,41.6**3:1b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16937931 (0.054):
vedaśāstrārthapāragaiḥ BrP_47.3b / vedaśāstrārthavid vipro BrP_62.9a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16937878 (0.056):
vedavedāṅgapāragaiḥ BrP_4.116b / vedavedāṅgavic chrīmān BrP_59.89c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808332 (0.060):
vedavedāṅgapāragaḥ YS182v_5.4b / vedaśāstraviśāradam YSS_1.1b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986036 (0.063):
akāmakṛtapāpasya prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet (II,1, p. 199) // Par_8.1 // / vedavedāṅgaviduṣāṃ dharmaśāstraṃ vijānatām /
prasthā dvātriṃśatir droṇaḥ smṛto dviprastha āḍhakaḥ // Par_6.70 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581018 (1.192):
Par6.70ab/.veda.veda.aṅgavid.viprair.dharma.śāstra.anupālakaiḥ./ / Par6.70cd/.prasthā.dvātriṃśatir.droṇaḥ.smṛto.dviprastha.āḍhakaḥ.//
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9076110 (0.052):
smṛtiḥ śrotraṃ ca nityaśaḥ Nar_1.153b / smṛto dviprastha āḍhakaḥ Par_6.70d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305694 (0.054):
spṛṣṭvā voḍhvā ca dagdhvā ca Par_5.11c / smṛto dviprastha āḍhakaḥ Par_6.70d
tato droṇāḍhakasyānnaṃ śrutismṛtivido viduḥ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8994833 (0.026):
tato devalakaś caiva YS78v_33a / tato droṇāḍhakasyānnaṃ Par_6.71a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299243 (0.027):
tataḥ saṃnidhimātreṇa Par_12.55(54)a / tato droṇāḍhakasyānnaṃ Par_6.71a
kākaśvānāvalīḍhaṃ tu gavāghrātaṃ khareṇa vā (II,1, p. 141) // Par_6.71 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298331 (0.034):
garbhapātaṃ ca yā kuryān Par_4.19c / gavāghrātaṃ khareṇa vā Par_6.71d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8987756 (0.045):
gavākṣān noparodhayet K_752b / gavāghrātaṃ khareṇa vā Par_6.71d
svalpam annaṃ tyajed vipraḥ śuddhir droṇāḍhake bhavet /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9077146 (0.0):
svalpabhogeṣu tadviduḥ K_302d / svalpam annaṃ tyajed vipraḥ Par_6.72a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305754 (0.0):
svargaiṣiṇo vātra yathā yānti Par_3.36b / svalpam annaṃ tyajed vipraḥ Par_6.72a
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581048 (0.053):
Par6.72ab/.svalpaṃ.annaṃ.tyajed.vipraḥ.śuddhir.droṇa.āḍhake.bhavet./
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2296920 (0.055):
ardhe bhukte tu yo vipras Par_12.41(40)a / alpaṃ parityajet tatra Par_6.75a
annasyoddhṛtya tan.mātraṃ yac ca lālāhataṃ bhavet (II,1, p. 142) //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9043304 (0.028):
yac ca lālāhataṃ bhavet Par_6.72d / yac ca vācā praśasyate Mn_5.127[125M]d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303141 (0.028):
yakṣagandharvasiddhaiś ca Par_1.7c / yac ca lālāhataṃ bhavet Par_6.72d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8968389 (0.042):
annaśeṣo 'khilaḥ punaḥ Ang_1.895b / annasyoddhṛtya tan.mātraṃ Par_6.72c
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581056 (0.058):
Par6.72cd/.annasya.uddhṛtya.tan.mātraṃ.yac.ca.lālā.hataṃ.bhavet.//
Par_6.72 // / suvarṇodakam abhyukṣya hutāśenaiva tāpayet /
hutāśanena saṃspṛṣṭaṃ suvarṇasalilena ca // Par_6.73 // / viprāṇāṃ brahmaghoṣeṇa bhojyaṃ bhavati tatkṣaṇāt /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581081 (0.046):
Par6.74ab/.viprāṇāṃ.brahma.ghoṣeṇa.bhojyaṃ.bhavati.tat.kṣaṇāt./ / Par6.74cd/.sneho.vā.go.raso.vā.api.tatra.śuddhiḥ.kathaṃ.bhavet.//
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9056055 (0.053):
viprāṇāṃ pūjako bhavet Mn_7.82b / viprāṇāṃ brahmaghoṣeṇa Par_6.74a / viprāṇāṃ bhuktimātraṃ syād Ang_1.74c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304023 (0.058):
viprāṇāṃ brahmaghoṣeṇa Par_6.74a / viprāṇāṃ saha bhojane Par_11.7b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305414 (0.060):
surāmātreṇa saṃspṛṣṭaṃ Par_7.23a / surāsaṃspṛṣṭam eva ca Par_12.2b / suvarṇasalilena ca Par_6.73d
sneho vā goraso vāpi tatraśuddhiḥ kathaṃ bhavet (II,1, p. 144) // Par_6.74
alpaṃ parityajet tatra snehasyotpavanena ca / / analajvālayā śuddhir gorasasya vidhīyate // Par_6.75 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581097 (0.0):
Par6.75ab/.alpaṃ.parityajet.tatra.snehasya.utpavanena.ca./ / Par6.75cd/.anala.jvālayā.śuddhir.go.rasasya.vidhīyate.//E
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8994740 (0.057):
tataḥ śuddhim avāpnoti Par_12.78(77)c / tataḥ śuddhir vidhīyate YS99v_63d / tataḥ śuddho bhavedevaṃ Ang_1.198c
=dravyaśuddhih= / athāto dravyaśuddhis tu parāśaravaco yathā /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9009711 (0.047):
dravyalopeṣu kṛtsnaśaḥ Ang_1.1099d / dravyaśuddhis tathaiva ca Mn_5.146[144M]b / dravyaśuddhiṃ tathaiva ca Mn_5.57b / dravyasaṃkhyāvivarjitaḥ K_138b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8966676 (0.049):
athāto dravyaśuddhis tu Par_7.1a / athāto yamadharmasya YS182v_1.1a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2296604 (0.049):
athāto dravyaśuddhis tu Par_7.1a / athāto himaśailāgre Par_1.1a
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2528800 (0.055):
dravyadātus tu saṃtatiḥ Mn_11.5d / dravyaśuddhis tathaiva ca Mn_5.146[144M]b / dravyaśuddhiṃ tathaiva ca Mn_5.57b / dravyahastaḥ kathaṃ cana Mn_5.143[141M]b
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581110 (0.057):
Par7.1ab/.atha.ato.dravya.śuddhis.tu.parāśara.vaco.yathā./ / Par7.1cd/.dāravāṇāṃ.pātrāṇāṃ.takṣaṇāt.śuddhir.iṣyate.//
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22885788 (0.059):
anabhyavahāryadravyasya vastrāderanidhāyācamanācchuddhiḥ // / idānīṃ dravyaśuddhimāha- / dravyaśuddhiḥ parimārjanapradāhatakṣaṇanirṇejanāni
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8994740 (0.060):
tataḥ śuddhim avāpnoti Par_12.78(77)c / tataḥ śuddhir vidhīyate YS99v_63d / tataḥ śuddho bhavedevaṃ Ang_1.198c
dāravāṇāṃ pātrāṇāṃ takṣaṇāc chuddhir iṣyate (II,1, p. 147) // Par_7.1 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302610 (0.028):
bhaven mṛtyur akāmataḥ Par_8.1b / bhasmanā tu bhavec chuddhir Par_6.39a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984983 (0.031):
dadhikṣīrasya tripalaṃ palaṃ ekaṃ ghṛtasya tu (II,1, p. 120) // Par_6.38 / bhasmanā tu bhavec chuddhir ubhayos tāmrakāṃsyayoḥ /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581119 (0.052):
Par7.1cd/.dāravāṇāṃ.pātrāṇāṃ.takṣaṇāt.śuddhir.iṣyate.// / Par7.2ab/.bhasmanā.śudhyate.kāṃsyaṃ.tāmra.mamlena.śudhyati./
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985881 (0.059):
aurṇanetrapaṭānāṃ ca prokṣaṇāc chuddhir iṣyate (II,1, p. 179) // Par_7.28
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299194 (0.062):
ḍāmare samare vāpi Par_10.16a / takṣaṇāc chuddhir iṣyate Par_7.1d / tac chrutvā ṛṣivākyaṃ tu Par_1.3a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9036943 (0.064):
bhasmanā tu bhavec chuddhir Par_6.39a / bhasmanādbhir mṛdā caiva Mn_5.111[110M]c
bhasmanā śudhyate kāṃsyaṃ tāmramamlena śudhyati /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302616 (0.037):
bhasmanā tu bhavec chuddhir Par_6.39a / bhasmanā śudhyate kāṃsyaṃ Par_7.2a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299536 (0.064):
tāmramamlena śudhyati Par_7.2b / tāmrāṇi pañcagavyena Par_10.38a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9036954 (0.064):
bhasmanāpi ca liptāṅgaṃ YSS_2.24a / bhasmanā śudhyate kāṃsyaṃ Par_7.2a / bhasmanā śudhyate kāṃsyaṃ Par_7.22c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15352631 (0.064):
bhasmanā śudhyate kāṃsyaṃ $ kṣāreṇāyasam ucyate &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7246396 (0.064):
bhasmanā śudhyate kāṃsyaṃ kṣāreṇāyasam ucyate /
rajasā śudhyate nārī vikalaṃ yā na gacchati (II,1, p. 150) // Par_7.2 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303926 (0.043):
vikarmasthaṃ dvijottamam Par_6.18b / vikalaṃ yā na gacchati Par_7.2d
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581127 (0.044):
Par7.2ab/.bhasmanā.śudhyate.kāṃsyaṃ.tāmra.mamlena.śudhyati./ / Par7.2cd/.rajasā.śudhyate.nārī.vikalaṃ.yā.na.gacchati.//
nadī vegena śudhyeta lopo yadi na dṛśyate /
vāpīkūpataḍāgeṣu dūṣiteṣu kathaṃcana (II,1, p. 153) // Par_7.3 //
uddhṛtya vai ghaṭaśataṃ pañcagavyena śudhyati /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297337 (0.036):
uddhṛtya praṇavenaiva Par_11.37a / uddhṛtya vai ghaṭaśataṃ Par_7.4a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8976511 (0.042):
uddhṛtya prokṣya tatpātre Ang_1.794a / uddhṛtya vai ghaṭaśataṃ Par_7.4a
aṣṭavarṣā bhaved gaurī navavarṣā tu rohiṇī (II,1, p. 156) // Par_7.4 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300955 (0.022):
nalasaṃcayasaṃcitam Par_12.70(69)d / navavarṣā tu rohiṇī Par_7.4d
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581167 (0.036):
Par7.4cd/.aṣṭa.varṣā.bhaveg.gaurī.nava.varṣā.tu.rohiṇī.//
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9015958 (0.055):
navavarṣā ca rohiṇī YS182v_3.21b / navavarṣā tu rohiṇī Par_7.4d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8971802 (0.059):
aṣṭavarṣā bhaved gaurī Par_7.4c / aṣṭavarṣā bhaved gaurī YS182v_3.21a
daśavarṣā bhavet kanyā ata ūrdhvaṃ rajasvalā /
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843589 (0.007):
daśavarṣā bhavet kanyā % ata ūrdhvaṃ rajasvalā // YS182v_3.21 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300163 (0.035):
daśa varṣāṇi pañca ca Par_1.45d / daśavarṣā bhavet kanyā Par_7.5a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9006123 (0.036):
daśavarṣā bhavet kanyā Par_7.5a / daśavarṣā bhavet kanyā YS182v_3.21c
prāpte tu dvādaśe varṣe yaḥ kanyāṃ na prayacchati (II,1, p. 157) //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581184 (0.020):
Par7.5ab/.daśa.varṣā.bhavet.kanyā.ata.ūrdhvaṃ.rajasvalā./ / Par7.5cd/.prāpte.tu.dvādaśe.varṣe.yaḥ.kanyāṃ.na.prayacchati.//
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9046872 (0.023):
yaḥ kaṇṭakair vitudati Yj_3.53a / yaḥ kanyāṃ na prayacchati Par_7.5d
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843570 (0.024):
asaṃbhaṣyo hy apāṅkteyaḥ % sa vipro vṛṣalīpatiḥ // YS182v_3.19 // / prāpte dvādaśame varṣe $ kanyāṃ yo na prayacchati &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381683 (0.024):
asaṃbhaṣyo hy apāṅkteyaḥ sa vipro vṛṣalīpatiḥ // YS182v_3.19 // / prāpte dvādaśame varṣe kanyāṃ yo na prayacchati /
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314047 (0.024):
prayaścittaṃ tathā prāptaṃ % carec cāndrāyaṇaṃ vratam // YS78v_21 // / prāpte dvādaśame varṣe $ yaḥ kanyāṃ na prayacchati &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663106 (0.024):
prayaścittaṃ tathā prāptaṃ carec cāndrāyaṇaṃ vratam // YS78v_21 // / prāpte dvādaśame varṣe yaḥ kanyāṃ na prayacchati /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303411 (0.028):
yaṃ yajñasaṃghais tapasā ca viprāḥ Par_3.36a / yaḥ kanyāṃ na prayacchati Par_7.5d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032054 (0.049):
prāpte tu dvādaśe varṣe Par_7.5c / prāpte dvādaśame varṣe YS182v_3.20a
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18863960 (0.056):
tatastvekādaśe prāpte varṣe tu nṛpasattama // RKV_118.19 //
Par_7.5 // / māsi māsi rajas tasyāḥ pibanti pitaraḥ svayam /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581191 (0.048):
Par7.6ab/.māsi.māsi.rajas.tasyāḥ.pibanti.pitaraḥ.svayaṃ./
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843572 (0.055):
prāpte dvādaśame varṣe $ kanyāṃ yo na prayacchati & / māsi māsi rajas tasyāḥ % pitā pibati śoṇitam // YS182v_3.20 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381685 (0.055):
prāpte dvādaśame varṣe kanyāṃ yo na prayacchati / / māsi māsi rajas tasyāḥ pitā pibati śoṇitam // YS182v_3.20 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9041391 (0.063):
māsi māsi rajas tasyāḥ Par_7.6a / māsi māsi rajas tasyāḥ YS182v_3.20c / māsi māsi rajas tasyāḥ YS78v_22c
mātā caiva pitā caiva jyeṣṭho bhrātā tathaiva ca (II,1, p. 158) // Par_7.6
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19222864 (0.052):
na mātā na pitā caiva $ na bhrātā naiva bāndhavāḥ &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17459731 (0.052):
na mātā na pitā caiva na bhrātā naiva bāndhavāḥ /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18882806 (0.052):
na mātā na pitā bhrātā na bhāryā na sutāḥ suhṛt /
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13218538 (0.055):
NM2.23a/ yo na bhrātā na ca pitā na putro na niyogakṛt /
Naradasmrti (nars2_pu.htm.txt) 3614300 (0.055):
yo na bhrātā na ca pitā na putro na niyogakṛt /
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11220387 (0.055):
BP1.1.152a/ na ca bhrātā na ca pitā na putro na niyogakṛt /
Brhaspatismrti: Vyavaharakanda (brhasppu.htm.txt) 9414397 (0.055):
na ca bhrātā na ca pitā na putro na niyogakṛt /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8994300 (0.055):
jyeṣṭho bhrātā tathaiva ca YS78v_23b / jyeṣṭho bhrātā yathā pitā Nar_13.5b
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17393295 (0.056):
pitā pitāmaho bhrātā sakulyo mātāmaho mātā ceti kanyāpradāḥ // Vi_24.38 //
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314059 (0.058):
māsi māsi rajas tasyāḥ % pitā pibati śoṇitam // YS78v_22 // / mātā caiva pitā caiva $ jyeṣṭho bhrātā tathaiva ca &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663118 (0.058):
māsi māsi rajas tasyāḥ pitā pibati śoṇitam // YS78v_22 // / mātā caiva pitā caiva jyeṣṭho bhrātā tathaiva ca / / trayas te narakaṃ yānti dṛṣṭvā kanyāṃ rajasvalām // YS78v_23 //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18576206 (0.059):
ācāryaś ca pitā caiva mātā bhrātā ca pūrvajaḥ / / nārtenāpy avamantavyā brāhmaṇena viśeṣataḥ // Mn_2.225 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16870239 (0.061):
pitā mātā tathā bhrātā BrP_197.16a / pitā mātā pitāmahaḥ BrP_33.44b
Brhaspatismrti: Vyavaharakanda (brhaspiu.htm.txt) 12691953 (0.061):
na ca bhrātā na ca pitā Brh_1,1.152a / na cādhyakṣaniveditān Brh_1,1.169d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299180 (0.062):
jñātvā samācaret kṛcchraṃ Par_11.5c / jyeṣṭho bhrātā tathaiva ca Par_7.6d / jyeṣṭho bhrātā yadā tiṣṭhed Par_4.29a
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581198 (0.062):
Par7.6cd/.mātā.caiva.pitā.caiva.jyeṣṭho.bhrātā.tathaiva.ca.//
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20726966 (0.062):
13,112.012a asahāyaḥ pitā mātā tathā bhrātā suto guruḥ
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26888708 (0.062):
asahāyaḥ pitā mātā $ tathā bhrātā suto guruḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11160017 (0.062):
asahāyaḥ pitā mātā tathā bhrātā suto guruḥ /
trayas te narakaṃ yānti dṛṣṭvā kanyāṃ rajasvalām /
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843600 (1.192):
mātā caiva pitā caiva $ jyeṣṭhabhrātā tathaiva ca & / trayas te narakaṃ yānti % dṛṣṭvā kanyāṃ rajasvalām // YS182v_3.22 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381713 (1.192):
mātā caiva pitā caiva jyeṣṭhabhrātā tathaiva ca / / trayas te narakaṃ yānti dṛṣṭvā kanyāṃ rajasvalām // YS182v_3.22 //
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21466361 (1.192):
mātā caiva pitā caiva jyeṣṭha bhrātā tathaiva ca | / trayas te narakaṃ yānti dṛṣṭvā kanyāṃ rajasvalām ||Panc_3.212||
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314065 (1.192):
mātā caiva pitā caiva $ jyeṣṭho bhrātā tathaiva ca & / trayas te narakaṃ yānti % dṛṣṭvā kanyāṃ rajasvalām // YS78v_23 //
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663124 (1.192):
mātā caiva pitā caiva jyeṣṭho bhrātā tathaiva ca / / trayas te narakaṃ yānti dṛṣṭvā kanyāṃ rajasvalām // YS78v_23 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003000 (0.061):
trayas te narakaṃ yānti Par_7.7a / trayas te narakaṃ yānti YS182v_3.22c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299731 (0.062):
trayaś ca āśramo mukhyāḥ Par_8.27c / trayas te narakaṃ yānti Par_7.7a / trayas te nāmadhārakāḥ Par_8.16d
yas tāṃ samudvahet kanyāṃ brāhmaṇo madamohitaḥ // Par_7.7 //
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314075 (0.021):
trayas te narakaṃ yānti % dṛṣṭvā kanyāṃ rajasvalām // YS78v_23 // / yas tāṃ vivāhayet kanyāṃ $ brāhmaṇo madamohitaḥ &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663134 (0.021):
trayas te narakaṃ yānti dṛṣṭvā kanyāṃ rajasvalām // YS78v_23 // / yas tāṃ vivāhayet kanyāṃ brāhmaṇo madamohitaḥ /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581215 (0.037):
Par7.7cd/.yas.tāṃ.samudvahet.kanyāṃ.brāhmaṇo.mada.mohitaḥ.//
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381672 (0.037):
yas tāṃ vivāhayet kanyāṃ brāhmaṇo madamohitaḥ /
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804937 (0.040):
dṛṣṭvā kanyāṃ rajasvalām YS182v_3.22d / dṛṣṭvā kanyāṃ rajasvalām YS78v_23d
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843559 (0.046):
yas tāṃ vivāhayet kanyāṃ $ brāhmaṇo madamohitaḥ & / asaṃbhaṣyo hy apāṅkteyaḥ % sa vipro vṛṣalīpatiḥ // YS182v_3.19 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9008362 (0.049):
dṛṣṭvā kanyāṃ rajasvalām Par_7.7b / dṛṣṭvā kanyāṃ rajasvalām YS182v_3.22d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9046197 (0.060):
yas tāṃ vivāhayet kanyāṃ YS78v_24a / yas tāṃ samudvahet kanyāṃ Par_7.7c
asaṃbhāṣyo hy apāṅkteyaḥ sa vipro vṛṣalīpatiḥ /
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314077 (0.0):
yas tāṃ vivāhayet kanyāṃ $ brāhmaṇo madamohitaḥ & / asaṃbhāṣyo hy apāṅkteyaḥ % sa vipro vṛṣalīpatiḥ // YS78v_24 //
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663136 (0.0):
yas tāṃ vivāhayet kanyāṃ brāhmaṇo madamohitaḥ / / asaṃbhāṣyo hy apāṅkteyaḥ sa vipro vṛṣalīpatiḥ // YS78v_24 //
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843562 (0.018):
yas tāṃ vivāhayet kanyāṃ $ brāhmaṇo madamohitaḥ & / asaṃbhaṣyo hy apāṅkteyaḥ % sa vipro vṛṣalīpatiḥ // YS182v_3.19 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381675 (0.018):
yas tāṃ vivāhayet kanyāṃ brāhmaṇo madamohitaḥ / / asaṃbhaṣyo hy apāṅkteyaḥ sa vipro vṛṣalīpatiḥ // YS182v_3.19 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9069788 (0.046):
sa vipro gurur ucyate Mn_2.142d / sa vipro vṛṣalīpatiḥ Par_7.8b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305135 (0.046):
sa vipro vṛṣalīpatiḥ Par_7.8b / savratas tu śunā daṣṭo Par_5.4a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809107 (0.059):
sa vipro vṛṣalīpatiḥ YS182v_3.19d / sa vipro vṛṣalīpatiḥ YS78v_24d
yaḥ karoty ekarātreṇa vṛṣalīsevanaṃ dvijaḥ (II,1, p. 159) // Par_7.8 //
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843467 (0.0):
yaḥ karoty ekarātreṇa $ vṛṣalīsevanaṃ dvijaḥ &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381579 (0.0):
yaḥ karoty ekarātreṇa vṛṣalīsevanaṃ dvijaḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4829410 (1.192):
yat karotyekarātreṇa vṛṣalīsevanaṃ dvijaḥ /AP_169.041ab/
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4831318 (1.192):
yat karotyekarātreṇa vṛṣalīsevanaṃ dvijaḥ //AP_173.052cd/
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17397596 (0.026):
yat karoty ekarātreṇa vṛṣalīsevanād dvijaḥ /
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314101 (0.026):
yat karoty ekarātreṇa $ vṛṣalīsevanād dvijaḥ &
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9057789 (0.031):
vṛṣalī sā tu vijñeyā YS78v_27c / vṛṣalīsevanaṃ dvijaḥ Par_7.8d / vṛṣalīsevanaṃ dvijaḥ YS182v_3.12b
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21517677 (0.039):
Manu11.178a[177ṃa]/ yat karoty) ekarātreṇa vṛṣalīsevanād dvijaḥ |
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18204853 (0.039):
Viṣṇu 53.09a/ yat karoty\ eka-rātreṇa vṛṣalī-sevanād dvijaḥ /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304097 (0.041):
vṛntākaphalabhakṣī cāpy Par_6.10c / vṛṣalīsevanaṃ dvijaḥ Par_7.8d
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581229 (0.057):
Par7.8cd/.yaḥ.karoty.eka.rātreṇa.vṛṣalī.sevanaṃ.dvijaḥ.//
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18601553 (0.057):
yat karoty ekarātreṇa vṛṣalīsevanād dvijaḥ / / tad bhaikṣabhug japan nityaṃ tribhir varṣair vyapohati // Mn_11.178[177M]
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663160 (0.057):
yat karoty ekarātreṇa vṛṣalīsevanād dvijaḥ / / tad bhaikṣabhug japen nityaṃ tribhir varṣair vyapohati // YS78v_26 //
sa bhaikṣabhuj japan nityaṃ tribhir varṣair viśudhyati /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21517685 (0.0):
Manu11.178a[177ṃa]/ yat karoty) ekarātreṇa vṛṣalīsevanād dvijaḥ | / Manu11.178c[177ṃc]/ tad bhaikṣabhuj japan) nityaṃ tribhir varṣair
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18601559 (0.0):
yat karoty ekarātreṇa vṛṣalīsevanād dvijaḥ / / tad bhaikṣabhug japan nityaṃ tribhir varṣair vyapohati // Mn_11.178[177M]
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304964 (0.0):
sa bhavet karmacāṇḍālo Par_4.21c / sa bhaikṣabhuj japan nityaṃ Par_7.9a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17397602 (0.012):
yat karoty ekarātreṇa vṛṣalīsevanād dvijaḥ / / tad bhaikṣyabhug japan nityaṃ tribhir varṣair vyapohati || Vi_53.9 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18204860 (0.012):
Viṣṇu 53.09a/ yat karoty\ eka-rātreṇa vṛṣalī-sevanād dvijaḥ / / Viṣṇu 53.09c/ tad bhaikṣya-bhug japan nityaṃ tribhir varṣair vyapohati\ //
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314107 (0.017):
yat karoty ekarātreṇa $ vṛṣalīsevanād dvijaḥ & / tad bhaikṣabhug japen nityaṃ % tribhir varṣair vyapohati // YS78v_26 //
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663166 (0.017):
yat karoty ekarātreṇa vṛṣalīsevanād dvijaḥ / / tad bhaikṣabhug japen nityaṃ tribhir varṣair vyapohati // YS78v_26 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9066984 (0.033):
sa bhaikṣabhuj japan nityaṃ Par_7.9a / sabhair eva jitaḥ paścād Nar_M2.43a
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4831324 (0.034):
tadbhaikṣyabhug(1) japannityaṃ tribhirvarṣair vyapohati /AP_173.053ab/
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4829414 (0.036):
yat karotyekarātreṇa vṛṣalīsevanaṃ dvijaḥ /AP_169.041ab/ / tadbhaikṣyabhuk japennityaṃ tribhirvaṣair vyapohati //AP_169.041cd/
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8998043 (0.048):
tad bhūtam api hīyate Nar_M1.55d / tad bhaikṣabhug japan nityaṃ Mn_11.178[177M]c
Visnusmrti (visnu_iu.htm.txt) 14390954 (0.063):
tad bhaikṣyabhug japan nityaṃ Vi_53.9c / tadyuktipratirūpitaiḥ Vi_7.12d
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2525848 (0.064):
tad bhavaty asya niṣphalam Mn_10.123d / tad bhaikṣabhug japan nityaṃ Mn_11.178[177M]c
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581235 (0.064):
Par7.9ab/.sa.bhaikṣa.bhug.japan.nityaṃ.trir.varṣair.viśudhyati./
astaṃgate yadā sūrye caṇḍālaṃ patitaṃ striyam // Par_7.9 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990507 (0.052):
caṇḍālaṃ patitaṃ striyam Par_7.9d / caṇḍālaṃ patitaṃ spṛśet YS99v_2b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298750 (0.062):
caṇḍālasya vadhe prāpte Par_6.20c / caṇḍālaṃ patitaṃ striyam Par_7.9d / caṇḍālaṃ hatavān kaścid Par_6.19a
sūtikāṃ spṛśataś caiva kathaṃ śuddhir vidhīyate / / jātavedaḥ suvarṇaṃ ca somamārgaṃ vilokya ca // Par_7.10 //
brāhmaṇānumataś caiva snānaṃ kṛtvā viśudhyati / / spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ brāhmaṇī brāhmaṇī tathā (II,1, p. 160) //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581276 (0.030):
Par7.11ab/.brāhmaṇa.anumataś.caiva.snānaṃ.kṛtvā.viśudhyati./ / Par7.11cd/.spṛṣṭvā.rajasvalā.anyonyaṃ.brāhmaṇī.brāhmaṇī.tathā.//
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844188 (0.050):
pādahīnaṃ caret pūrvā % pādam ekaṃ tathottarā // YS182v_3.67 // / spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ $ brāhmaṇī śūdriṇī tathā &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382301 (0.050):
pādahīnaṃ caret pūrvā pādam ekaṃ tathottarā // YS182v_3.67 // / spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ brāhmaṇī śūdriṇī tathā /
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844175 (0.053):
ardhakṛcchraṃ caret pūrvā % pādakṛcchraṃ tathottarā // YS182v_3.66 // / spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ $ brāhmaṇī vaiśyinī tathā &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382288 (0.053):
ardhakṛcchraṃ caret pūrvā pādakṛcchraṃ tathottarā // YS182v_3.66 // / spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ brāhmaṇī vaiśyinī tathā /
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314505 (0.057):
kṛcchreṇa śudhyate pūrvā % śūdrā pādena śudhyati // YS78v_58 // / spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ $ kṣatriyā śūdrajā tathā &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663564 (0.057):
kṛcchreṇa śudhyate pūrvā śūdrā pādena śudhyati // YS78v_58 // / spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ kṣatriyā śūdrajā tathā /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985681 (0.058):
pādahīnaṃ caret pūrvā pādam ekam anantarā / / spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ brāhmaṇī śūdrajā tathā // Par_7.14 //
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844162 (0.059):
kāmād akāmato vā 'pi % trirātrāc cuddhir iṣyate // YS182v_3.65 // / spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ $ brāhmaṇī kṣattriyā tathā &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382275 (0.059):
kāmād akāmato vā 'pi trirātrāc cuddhir iṣyate // YS182v_3.65 // / spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ brāhmaṇī kṣattriyā tathā /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305674 (0.060):
sparśe snānaṃ vidhīyate Par_7.21d / spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ Par_7.11c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809512 (0.060):
spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ YS78v_58a / spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ YS78v_59a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985667 (0.061):
ardhakṛcchraṃ caret pūrvā pādam ekam anantarā / / spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ brāhmaṇī vaiśyajā tathā // Par_7.13 //
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314492 (0.064):
kāmād akāmato vāpi % snātvā kālena śuddhyati // YS78v_57 // / spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ $ brāhmaṇī śūdrajā tathā &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663551 (0.064):
kāmād akāmato vāpi snātvā kālena śuddhyati // YS78v_57 // / spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ brāhmaṇī śūdrajā tathā /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305682 (0.064):
spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ Par_7.12c / spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ Par_7.13c
Par_7.11 // / tāvat tiṣṭhen nirāhārā trirātreṇaiva śudhyati /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299554 (0.050):
tāvat taṃ poṣayen naraḥ Par_9.21b / tāvat tiṣṭhen nirāhārā Par_7.12a / tāvat saṃvasate bahiḥ Par_10.21d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9000804 (0.053):
tāvat tiṣṭhen nirāhārā Par_7.12a / tāvattu sūtakaṃ sarvaṃ Ang_1.676c
spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ brāhmaṇī kṣatriyā tathā // Par_7.12 //
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844164 (0.040):
kāmād akāmato vā 'pi % trirātrāc cuddhir iṣyate // YS182v_3.65 // / spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ $ brāhmaṇī kṣattriyā tathā &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382277 (0.040):
kāmād akāmato vā 'pi trirātrāc cuddhir iṣyate // YS182v_3.65 // / spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ brāhmaṇī kṣattriyā tathā /
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314507 (0.044):
kṛcchreṇa śudhyate pūrvā % śūdrā pādena śudhyati // YS78v_58 // / spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ $ kṣatriyā śūdrajā tathā &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663566 (0.044):
kṛcchreṇa śudhyate pūrvā śūdrā pādena śudhyati // YS78v_58 // / spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ kṣatriyā śūdrajā tathā /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581291 (0.046):
Par7.12cd/.spṛṣṭtvā.rajasvalā.anyonyaṃ.brāhmaṇī.kṣatriyā.tathā./ / Par7.13ab/.ardha.kṛcchraṃ.caret.pūrvā.pādaṃ.ekaṃ.anantarā./
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985683 (0.047):
pādahīnaṃ caret pūrvā pādam ekam anantarā / / spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ brāhmaṇī śūdrajā tathā // Par_7.14 //
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314494 (0.047):
kāmād akāmato vāpi % snātvā kālena śuddhyati // YS78v_57 // / spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ $ brāhmaṇī śūdrajā tathā &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663553 (0.047):
kāmād akāmato vāpi snātvā kālena śuddhyati // YS78v_57 // / spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ brāhmaṇī śūdrajā tathā /
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844188 (0.050):
pādahīnaṃ caret pūrvā % pādam ekaṃ tathottarā // YS182v_3.67 // / spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ $ brāhmaṇī śūdriṇī tathā &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382301 (0.050):
pādahīnaṃ caret pūrvā pādam ekaṃ tathottarā // YS182v_3.67 // / spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ brāhmaṇī śūdriṇī tathā /
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844175 (0.051):
ardhakṛcchraṃ caret pūrvā % pādakṛcchraṃ tathottarā // YS182v_3.66 // / spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ $ brāhmaṇī vaiśyinī tathā &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382288 (0.051):
ardhakṛcchraṃ caret pūrvā pādakṛcchraṃ tathottarā // YS182v_3.66 // / spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ brāhmaṇī vaiśyinī tathā /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581303 (0.052):
Par7.13cd/.spṛṣṭvā.rajasvalā.anyonyaṃ.brāhmaṇī.vaiśyajā.tathā.//
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581318 (0.054):
Par7.14cd/.spṛṣṭvā.rajasvalā.anyonyaṃ.brāhmaṇī.śūdrajā.tathā.//
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581274 (0.054):
Par7.11ab/.brāhmaṇa.anumataś.caiva.snānaṃ.kṛtvā.viśudhyati./ / Par7.11cd/.spṛṣṭvā.rajasvalā.anyonyaṃ.brāhmaṇī.brāhmaṇī.tathā.//
ardhakṛcchraṃ caret pūrvā pādam ekam anantarā /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2296910 (0.038):
arghyāsanapradānena Par_1.43c / ardhakṛcchraṃ caret pūrvā Par_7.13a
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844167 (0.044):
spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ $ brāhmaṇī kṣattriyā tathā & / ardhakṛcchraṃ caret pūrvā % pādakṛcchraṃ tathottarā // YS182v_3.66 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382280 (0.044):
spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ brāhmaṇī kṣattriyā tathā / / ardhakṛcchraṃ caret pūrvā pādakṛcchraṃ tathottarā // YS182v_3.66 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8970791 (0.044):
arddhakṛcchran tu khāte syāt YS78v_69c / ardhakṛcchraṃ caret pūrvā Par_7.13a
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581293 (0.055):
Par7.12cd/.spṛṣṭtvā.rajasvalā.anyonyaṃ.brāhmaṇī.kṣatriyā.tathā./ / Par7.13ab/.ardha.kṛcchraṃ.caret.pūrvā.pādaṃ.ekaṃ.anantarā./
spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ brāhmaṇī vaiśyajā tathā // Par_7.13 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581305 (0.010):
Par7.13ab/.ardha.kṛcchraṃ.caret.pūrvā.pādaṃ.ekaṃ.anantarā./ / Par7.13cd/.spṛṣṭvā.rajasvalā.anyonyaṃ.brāhmaṇī.vaiśyajā.tathā.//
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314495 (0.011):
kāmād akāmato vāpi % snātvā kālena śuddhyati // YS78v_57 // / spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ $ brāhmaṇī śūdrajā tathā &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663554 (0.011):
kāmād akāmato vāpi snātvā kālena śuddhyati // YS78v_57 // / spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ brāhmaṇī śūdrajā tathā /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581319 (0.025):
Par7.14ab/.pāda.hīnaṃ.caret.pūrvā.pādaṃ.ekaṃ.anantarā./ / Par7.14cd/.spṛṣṭvā.rajasvalā.anyonyaṃ.brāhmaṇī.śūdrajā.tathā.//
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314508 (0.029):
spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ $ kṣatriyā śūdrajā tathā &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663567 (0.029):
spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ kṣatriyā śūdrajā tathā /
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314523 (0.030):
pādahīnaṃ caret pūrvā % pādārddhan tu tathottarā // YS78v_59 // / spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ $ vaiśyajā śūdrajā tathā &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663582 (0.030):
pādahīnaṃ caret pūrvā pādārddhan tu tathottarā // YS78v_59 // / spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ vaiśyajā śūdrajā tathā /
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844174 (0.048):
ardhakṛcchraṃ caret pūrvā % pādakṛcchraṃ tathottarā // YS182v_3.66 // / spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ $ brāhmaṇī vaiśyinī tathā &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382287 (0.048):
ardhakṛcchraṃ caret pūrvā pādakṛcchraṃ tathottarā // YS182v_3.66 // / spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ brāhmaṇī vaiśyinī tathā /
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844187 (0.051):
pādahīnaṃ caret pūrvā % pādam ekaṃ tathottarā // YS182v_3.67 // / spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ $ brāhmaṇī śūdriṇī tathā &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382300 (0.051):
pādahīnaṃ caret pūrvā pādam ekaṃ tathottarā // YS182v_3.67 // / spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ brāhmaṇī śūdriṇī tathā /
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844161 (0.054):
kāmād akāmato vā 'pi % trirātrāc cuddhir iṣyate // YS182v_3.65 // / spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ $ brāhmaṇī kṣattriyā tathā &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382274 (0.054):
kāmād akāmato vā 'pi trirātrāc cuddhir iṣyate // YS182v_3.65 // / spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ brāhmaṇī kṣattriyā tathā /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302478 (0.057):
brāhmaṇī brāhmaṇī tathā Par_7.11d / brāhmaṇī vaiśyajā tathā Par_7.13d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9035645 (0.059):
brāhmaṇī yā surāṃ pibet Yj_3.256b / brāhmaṇī vaiśyajā tathā Par_7.13d / brāhmaṇī vaiśyinī tathā YS182v_3.67b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985641 (0.061):
brāhmaṇānumataś caiva snānaṃ kṛtvā viśudhyati / / spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ brāhmaṇī brāhmaṇī tathā (II,1, p. 160) //
pādahīnaṃ caret pūrvā pādam ekam anantarā /
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844181 (0.0):
spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ $ brāhmaṇī vaiśyinī tathā & / pādahīnaṃ caret pūrvā % pādam ekaṃ tathottarā // YS182v_3.67 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382294 (0.0):
spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ brāhmaṇī vaiśyinī tathā / / pādahīnaṃ caret pūrvā pādam ekaṃ tathottarā // YS182v_3.67 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301593 (0.0):
pādam ekam anantarā Par_7.14b / pādahīnaṃ caret pūrvā Par_7.14a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9024402 (0.022):
pādasparśe tathaiva ca K_751b / pādahīnaṃ caret pūrvā Par_7.14a
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314513 (0.037):
spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ $ kṣatriyā śūdrajā tathā & / pādahīnaṃ caret pūrvā % pādārddhan tu tathottarā // YS78v_59 //
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663572 (0.037):
spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ kṣatriyā śūdrajā tathā / / pādahīnaṃ caret pūrvā pādārddhan tu tathottarā // YS78v_59 //
spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ brāhmaṇī śūdrajā tathā // Par_7.14 //
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314498 (0.0):
kāmād akāmato vāpi % snātvā kālena śuddhyati // YS78v_57 // / spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ $ brāhmaṇī śūdrajā tathā &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663557 (0.0):
kāmād akāmato vāpi snātvā kālena śuddhyati // YS78v_57 // / spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ brāhmaṇī śūdrajā tathā /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581321 (0.010):
Par7.14ab/.pāda.hīnaṃ.caret.pūrvā.pādaṃ.ekaṃ.anantarā./ / Par7.14cd/.spṛṣṭvā.rajasvalā.anyonyaṃ.brāhmaṇī.śūdrajā.tathā.//
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581304 (0.017):
Par7.13ab/.ardha.kṛcchraṃ.caret.pūrvā.pādaṃ.ekaṃ.anantarā./ / Par7.13cd/.spṛṣṭvā.rajasvalā.anyonyaṃ.brāhmaṇī.vaiśyajā.tathā.//
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314507 (0.020):
kṛcchreṇa śudhyate pūrvā % śūdrā pādena śudhyati // YS78v_58 // / spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ $ kṣatriyā śūdrajā tathā &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663566 (0.020):
kṛcchreṇa śudhyate pūrvā śūdrā pādena śudhyati // YS78v_58 // / spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ kṣatriyā śūdrajā tathā /
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314522 (0.029):
pādahīnaṃ caret pūrvā % pādārddhan tu tathottarā // YS78v_59 // / spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ $ vaiśyajā śūdrajā tathā &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663581 (0.029):
spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ vaiśyajā śūdrajā tathā /
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844188 (0.047):
pādahīnaṃ caret pūrvā % pādam ekaṃ tathottarā // YS182v_3.67 // / spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ $ brāhmaṇī śūdriṇī tathā &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382301 (0.047):
pādahīnaṃ caret pūrvā pādam ekaṃ tathottarā // YS182v_3.67 // / spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ brāhmaṇī śūdriṇī tathā /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985655 (0.047):
tāvat tiṣṭhen nirāhārā trirātreṇaiva śudhyati / / spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ brāhmaṇī kṣatriyā tathā // Par_7.12 //
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844174 (0.051):
ardhakṛcchraṃ caret pūrvā % pādakṛcchraṃ tathottarā // YS182v_3.66 // / spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ $ brāhmaṇī vaiśyinī tathā &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382287 (0.051):
ardhakṛcchraṃ caret pūrvā pādakṛcchraṃ tathottarā // YS182v_3.66 // / spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ brāhmaṇī vaiśyinī tathā /
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844161 (0.053):
kāmād akāmato vā 'pi % trirātrāc cuddhir iṣyate // YS182v_3.65 // / spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ $ brāhmaṇī kṣattriyā tathā &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382274 (0.053):
kāmād akāmato vā 'pi trirātrāc cuddhir iṣyate // YS182v_3.65 // / spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ brāhmaṇī kṣattriyā tathā /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985641 (0.058):
brāhmaṇānumataś caiva snānaṃ kṛtvā viśudhyati / / spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ brāhmaṇī brāhmaṇī tathā (II,1, p. 160) //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9035654 (0.059):
brāhmaṇī vaiśyinī tathā YS182v_3.67b / brāhmaṇī śūdrajā tathā Par_7.14d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302478 (0.062):
brāhmaṇī brāhmaṇī tathā Par_7.11d / brāhmaṇī vaiśyajā tathā Par_7.13d
kṛcchreṇa śudhyate pūrvā śūdrā dānena śudhyati /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581328 (0.015):
Par7.14cd/.spṛṣṭvā.rajasvalā.anyonyaṃ.brāhmaṇī.śūdrajā.tathā.// / Par7.15ab/.kṛcchreṇa.śudhyate.pūrvā.śūdrā.dānena.śudhyati./
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314500 (0.034):
spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ $ brāhmaṇī śūdrajā tathā & / kṛcchreṇa śudhyate pūrvā % śūdrā pādena śudhyati // YS78v_58 //
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663559 (0.034):
spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ brāhmaṇī śūdrajā tathā / / kṛcchreṇa śudhyate pūrvā śūdrā pādena śudhyati // YS78v_58 //
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803261 (0.057):
kṛcchreṇa śudhyate pūrvā YS78v_58c / kṛcchreṇa śudhyate śūdrī YS182v_3.68c
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844193 (0.064):
kṛcchreṇa śudhyate śūdrī % brāhmī dānena śudhyati // YS182v_3.68 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382306 (0.064):
kṛcchreṇa śudhyate śūdrī brāhmī dānena śudhyati // YS182v_3.68 //
snātā rajasvalā yā tu caturthe 'hani śudhyati (II,1, p. 164) // Par_7.15
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581334 (5.960):
Par7.15ab/.kṛcchreṇa.śudhyate.pūrvā.śūdrā.dānena.śudhyati./ / Par7.15cd/.snātā.rajasvalā.yā.tu.caturthe.ahani.śudhyati.//
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298851 (0.027):
caturthe daśarātraṃ syāt Par_4.12a / caturthe 'hani śudhyati Par_7.15d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990818 (0.048):
caturthe 'hani rātriṣu YS99v_86b / caturthe 'hani śudhyati Par_7.15d / caturthe 'hani śudhyati Par_7.19b
kuryād rajo nivṛttau tu daivapitryādi karma ca /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581344 (0.0):
Par7.16ab/.kuryād.rajo.nivṛttau.tu.daiva.pitrya.ādi.karma.ca./
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297906 (0.043):
kuryād brāhmaṇabhojanam Par_12.75(74)d / kuryād rajo nivṛttau tu Par_7.16a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983279 (0.052):
kuryād rajo nivṛttau tu Par_7.16a / kuryād rāṣṭrasya saṃgraham Mn_7.114[115M]d
rogeṇa yad rajaḥ strīṇām anvahaṃ tu pravartate (II,1, p. 165) // Par_7.16
nāśuciḥ sā tatas tena tat syād vaikālikaṃ matam /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299560 (0.051):
tāvat saṃvasate bahiḥ Par_10.21d / tāvat syād aśucir vipro Par_3.28c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8971561 (0.061):
aśītyadhikavarṣāṇi YS182v_3.3a / aśucir brāhmaṇaḥ kvacit YS99v_7b / aśucir vacanād yasya Nar_18.49a
sādhvācārā na tāvat syād rajo yāvat pravartate (II,1, p. 168) // Par_7.17
rajonivṛttau gamyā strī gṛhakarmaṇi caiva hi /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581380 (0.0):
Par7.18ab/.rajo.nivṛttau.gamyā.strī.gṛha.karmaṇi.caiva.hi./
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303619 (0.032):
rajasā śudhyate nārī Par_7.2c / rajonivṛttau gamyā strī Par_7.18a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9049731 (0.041):
rajaḥ paśyati yā nārī YS182v_3.57a / rajonivṛttau gamyā strī Par_7.18a
prathame 'hani caṇḍālī dvitīye brahmaghātinī // Par_7.18 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581387 (0.0):
Par7.18ab/.rajo.nivṛttau.gamyā.strī.gṛha.karmaṇi.caiva.hi./ / Par7.18cd/.prathame.ahani.caṇḍālī.dvitīye.brahma.ghātinī.//
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14357390 (0.016):
prathame 'hani cāṇḍālī dvitīye brahmaghātinī /
tṛtīye rajakī proktā caturthe 'hani śudhyati /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581394 (0.0):
Par7.18cd/.prathame.ahani.caṇḍālī.dvitīye.brahma.ghātinī.// / Par7.19ab/.tṛtīye.rajakī.proktā.caturthe.ahani.śudhyati./
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14357393 (0.016):
prathame 'hani cāṇḍālī dvitīye brahmaghātinī / / tṛtīye rajakī jñeyā caturthe 'hani śudhyati // GarP_2,32.9 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9001787 (0.053):
tṛtīye tu śikhā dhāryā YS78v_72c / tṛtīye rajakī proktā Par_7.19a / tṛtīye vadham arhati Mn_9.277d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299630 (0.054):
tṛtīye caiva pakṣe tu Par_4.11c / tṛtīye rajakī proktā Par_7.19a
āture snānotpanne daśakṛtvo hy anāturaḥ (II,1, p. 169) // Par_7.19 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14365322 (0.020):
āture snāna utpanne daśakṛtvo hyanāturaḥ /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581396 (0.035):
Par7.19ab/.tṛtīye.rajakī.proktā.caturthe.ahani.śudhyati./ / Par7.19cd/.āture.snāna.utpanne.daśa.kṛtvo.hy.anāturaḥ.//
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314441 (0.059):
āture snānasamprāpte $ daśakṛtvo hy anāturaḥ &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663500 (0.059):
āture snānasamprāpte daśakṛtvo hy anāturaḥ /
snātvā snātvā spṛśed enaṃ tataḥ śudhyet sa āturaḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14365329 (0.015):
snātvāsnātvāspṛśedenaṃ tataḥ śudhyet sa āturaḥ // GarP_2,43.5 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9075629 (0.019):
snātvā snātvā spṛśet tan tu YS78v_53c / snātvā snātvā spṛśed enaṃ Par_7.20a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305606 (0.021):
snātvā sacailaṃ spṛṣṭvāgniṃ Par_3.42c / snātvā snātvā spṛśed enaṃ Par_7.20a
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581413 (0.038):
Par7.20ab/.snātvā.snātvā.spṛśed.enaṃ.tataḥ.śudhyet.sa.āturaḥ./ / Par7.20cd/.ucchiṣṭa.ucchiṣṭa.saṃspṛṣṭaḥ.śunā.śūdreṇa.vā.dvijaḥ.//
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314444 (0.043):
āture snānasamprāpte $ daśakṛtvo hy anāturaḥ & / snātvā snātvā spṛśet tan tu % tataḥ śuddhyeta āturaḥ // YS78v_53 //
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663503 (0.043):
āture snānasamprāpte daśakṛtvo hy anāturaḥ / / snātvā snātvā spṛśet tan tu tataḥ śuddhyeta āturaḥ // YS78v_53 //
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711551 (0.061):
snātvā kālena śudhyati YS78v_61d / snātvā snātvā spṛśet tan tu YS78v_53c
ucchiṣṭocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ śunā śūdreṇa vā dvijaḥ (II,1, p. 170) //
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843891 (0.0):
ucchiṣṭocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ $ śunā śūdreṇa vā dvijaḥ &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382004 (0.0):
yad attaṃ ca hutaṃ tasmai hy anantaṃ nātra saṃśayaḥ // YS182v_3.43 // / ucchiṣṭocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ śunā śūdreṇa vā dvijaḥ /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581418 (0.004):
Par7.20ab/.snātvā.snātvā.spṛśed.enaṃ.tataḥ.śudhyet.sa.āturaḥ./ / Par7.20cd/.ucchiṣṭa.ucchiṣṭa.saṃspṛṣṭaḥ.śunā.śūdreṇa.vā.dvijaḥ.//
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314289 (0.006):
tāvato grasate piṇḍān % śarīre brahmaṇaḥ pitā // YS78v_40 // / ucchiṣṭocchiṣtasaṃspṛṣṭaḥ $ śunā śūdreṇa vā dvijaḥ &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663348 (0.006):
tāvato grasate piṇḍān śarīre brahmaṇaḥ pitā // YS78v_40 // / ucchiṣṭocchiṣtasaṃspṛṣṭaḥ śunā śūdreṇa vā dvijaḥ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9061699 (0.032):
śunā śūdreṇa vā dvijaḥ Par_7.20d / śunā śūdreṇa vā dvijaḥ YS182v_3.44b
Angirasasmrti (angirsau.htm.txt) 13190355 (0.035):
dvau viprau visṛjedannaṃ % bhuktvā cāndrāyaṇaṃ caret // Ang_1.960 // / ucchiṣṭocchiṣṭasaṃsparśe $ śunā śūdreṇa vā tathā &
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4726024 (0.035):
dvau viprau visṛjedannaṃ bhuktvā cāndrāyaṇaṃ caret // Ang_1.960 // / ucchiṣṭocchiṣṭasaṃsparśe śunā śūdreṇa vā tathā /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304498 (0.036):
śunā daṣṭo dvijottamaḥ Par_5.9b / śunā daṣṭo dvijo yadi Par_5.3b / śunā daṣṭo bhaved dvijaḥ Par_5.5b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9061692 (0.036):
śunā daṣṭo bhaved dvijaḥ Par_5.5b / śunā śūdreṇa vā tathā Ang_1.961b
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843931 (0.042):
pramādocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ % śūdreṇa tu yadā dvijaḥ // YS182v_3.47 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382044 (0.042):
pramādocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ śūdreṇa tu yadā dvijaḥ // YS182v_3.47 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4829768 (0.046):
trirātrantena kartavyaṃ śūdraścopavaseddinaṃ /AP_170.026ab/ / ucchiṣṭena yadi(3) spṛṣṭaḥ śunā śūdreṇa vā dvijaḥ //AP_170.026cd/
Angirasasmrti (angirsiu.htm.txt) 7034166 (0.058):
śunā daṣṭastathā dvijaḥ Ang_2,9.14b / śunā śūdreṇa vā tathā Ang_1.961b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8975903 (0.058):
ucchiṣṭocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ Par_7.20c / ucchiṣṭocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ YS182v_3.44a
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2467959 (0.061):
ucchiṣṭocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ YS182v_3.44a / ucchiṣṭocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ YS182v_3.47a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802562 (0.062):
ucchiṣṭocchiṣṭasaṃspṛṣṭo YS182v_3.46a / ucchiṣṭocchiṣtasaṃspṛṣṭaḥ YS78v_41a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808598 (0.063):
śunā śūdreṇa vā dvijaḥ YS182v_3.44b / śunā śūdreṇa vā dvijaḥ YS78v_41b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9061665 (0.063):
śunā tu brāhmaṇī daṣṭā Par_5.7a / śunā daṣṭastathā dvijaḥ Ang_2,9.14b / śunā daṣṭaḥ śucir bhavet Par_5.2d
Par_7.20 // / upoṣya rajanīm ekāṃ pañcagavyena śudhyati /
Angirasasmrti (angirsau.htm.txt) 13190360 (0.016):
ucchiṣṭocchiṣṭasaṃsparśe $ śunā śūdreṇa vā tathā & / upoṣya rajanīmekāṃ % pañcagavyena śudhyati // Ang_1.961 //
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4726029 (0.016):
ucchiṣṭocchiṣṭasaṃsparśe śunā śūdreṇa vā tathā / / upoṣya rajanīmekāṃ pañcagavyena śudhyati // Ang_1.961 //
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843897 (0.021):
ucchiṣṭocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ $ śunā śūdreṇa vā dvijaḥ & / upoṣya rajanīm ekāṃ % pañcagavyena śudhyati // YS182v_3.44 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382010 (0.021):
ucchiṣṭocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ śunā śūdreṇa vā dvijaḥ / / upoṣya rajanīm ekāṃ pañcagavyena śudhyati // YS182v_3.44 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6792581 (0.031):
ucchiṣṭocchiṣṭasaṃspṛṣṭaṃśunā śūdreṇa vā dvijaḥ // GarP_1,222.20 // / upoṣya rajanīmekāṃ pañcagavyena śudhyati /
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843938 (0.033):
pramādocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ % śūdreṇa tu yadā dvijaḥ // YS182v_3.47 // / upoṣya rajanīm ekāṃ $ pañcagavyena śudhyati &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382051 (0.033):
pramādocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ śūdreṇa tu yadā dvijaḥ // YS182v_3.47 // / upoṣya rajanīm ekāṃ pañcagavyena śudhyati /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297379 (0.040):
upāsane tu viprāṇām Par_3.3a / upoṣya rajanīm ekāṃ Par_7.21a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8977036 (0.050):
upoṣya dvijasaṃskāraṃ YS182v_3.50c / upoṣya rajanīm ekāṃ Par_7.21a / upoṣya rajanīm ekāṃ YS182v_3.44c
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4829785 (0.053):
upoṣya rajanīmekāṃ pañcagavyena śuddhyati /AP_170.027ab/ / vaiśyena kṣatriyeṇaiva snānaṃ naktaṃ samācaret //AP_170.027cd/
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314291 (0.064):
ucchiṣṭocchiṣtasaṃspṛṣṭaḥ $ śunā śūdreṇa vā dvijaḥ & / upoṣya rajamīm ekāṃ % pañcagavyena śuddhyati // YS78v_41 //
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663350 (0.064):
ucchiṣṭocchiṣtasaṃspṛṣṭaḥ śunā śūdreṇa vā dvijaḥ / / upoṣya rajamīm ekāṃ pañcagavyena śuddhyati // YS78v_41 //
anucchiṣṭena śūdreṇa sparśe snānaṃ vidhīyate (II,1, p. 171) // Par_7.21 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581434 (0.036):
Par7.21ab/.upoṣya.rajanīṃ.ekāṃ.pañca.gavyena.śudhyati./ / Par7.21cd/.anucchiṣṭena.śūdreṇa.sparśe.snānaṃ.vidhīyate.//
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305670 (0.052):
sneho vā goraso vāpi Par_6.74c / sparśe snānaṃ vidhīyate Par_7.21d
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_au.htm.txt) 4102091 (0.054):
anucchiṣṭena saṃspṛṣṭe $ snānaṃ yena vidhīyate & / tenaivocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ % prājāpatyaṃ samācaret // YS99v_15 //
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_pu.htm.txt) 3294790 (0.054):
anucchiṣṭena saṃspṛṣṭe snānaṃ yena vidhīyate / / tenaivocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ prājāpatyaṃ samācaret // YS99v_15 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9075905 (0.056):
sparśe snānaṃ vidhīyate Par_7.21d / sparśe snānaṃ vidhīyate Ang_2,8.20d
tenocchiṣṭena saṃspṛṣṭaḥ prājāpatyaṃ samācaret / / bhasmanā śudhyate kāṃsyaṃ surayā yan na lipyate (II,1, p. 172) // Par_7.22
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6792639 (0.023):
pādau sthāpyau ca tatraiva ācāntaḥ śucitāmiyāt // GarP_1,222.24 // / śudhyettadbhasmanā kāṃsyaṃ surayā yanna lipyate /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581438 (0.037):
Par7.22ab/.tena.ucchiṣṭena.saṃspṛṣṭaḥ.prājāpatyaṃ.samācaret./ / Par7.22cd/.bhasmanā.śudhyate.kāṃsyaṃ.surayā.yan.na.lipyate.//
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305395 (0.042):
supātre nikṣiped dhanam Par_1.47b / surayā yan na lipyate Par_7.22d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9073345 (0.061):
surayā yan na lipyate Par_7.22d / surākāmadyūtakṛtaṃ Yj_2.47a
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_au.htm.txt) 4102092 (0.063):
anucchiṣṭena saṃspṛṣṭe $ snānaṃ yena vidhīyate & / tenaivocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ % prājāpatyaṃ samācaret // YS99v_15 //
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_pu.htm.txt) 3294791 (0.063):
anucchiṣṭena saṃspṛṣṭe snānaṃ yena vidhīyate / / tenaivocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ prājāpatyaṃ samācaret // YS99v_15 //
surāmātreṇa saṃspṛṣṭaṃ śudhyate 'gnyupalekhanaiḥ /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581453 (0.004):
Par7.22cd/.bhasmanā.śudhyate.kāṃsyaṃ.surayā.yan.na.lipyate.// / Par7.23ab/.surā.mātreṇa.saṃspṛṣṭaṃ.śudhyate.agny.upalekhanaiḥ./
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305410 (0.039):
surāpānaṃ sakṛt kṛtvā Par_12.76(75)c / surāmātreṇa saṃspṛṣṭaṃ Par_7.23a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9061573 (0.064):
śudhyataḥ pañcagavyena YS99v_13c / śudhyate 'gnyupalekhanaiḥ Par_7.23b
gavāghrātāni kāṃsyāni śvakākopahatāni ca (II,1, p. 172) // Par_7.23 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581453 (0.059):
Par7.23ab/.surā.mātreṇa.saṃspṛṣṭaṃ.śudhyate.agny.upalekhanaiḥ./ / Par7.23cd/.gava.āghrātāni.kāṃsyāni.śva.kāka.upahatāni.ca.//
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8987762 (0.059):
gavāghrātāni kāṃsyāni Par_7.23c / gavā cānnam upaghrātaṃ Mn_4.209[210M]a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9063863 (0.061):
ślokā sūtrāṇi bhāṣyāṇi Yj_3.189c / śvakākopahatāni ca Par_7.23d
śudhyanti daśabhiḥ kṣāraiḥ śūdrocchiṣṭāni yāni ca /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581466 (0.047):
Par7.24ab/.śudhyanti.daśabhiḥ.kṣāraiḥ.śūdra.ucchiṣṭāni.yāni.ca./
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304455 (0.053):
śudhyate sa trirātreṇa Par_6.13c / śudhyanti daśabhiḥ kṣāraiḥ Par_7.24a
gaṇḍūṣaṃ pādaśaucaṃ ca kṛtvā vai kāṃsyabhājane // Par_7.24 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581476 (0.028):
Par7.24cd/.gaṇḍūṣaṃ.pāda.śaucaṃ.ca.kṛtvā.vai.kāṃsya.bhājane.//
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298081 (0.034):
kṛte saṃbhāṣaṇād eva Par_1.26a / kṛtvā vai kāṃsyabhājane Par_7.24d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8984680 (0.045):
kṛtvā viprān visarjayet Yj_1.248d / kṛtvā vai kāṃsyabhājane Par_7.24d
ṣaṇmāsān bhuvi niḥkṣipya uddhṛtya punar āharet /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581486 (0.050):
Par7.25ab/.ṣaṇ.māsān.bhuvi.niḥkṣipya.uddhṛtya.punar.āharet./ / Par7.25cd/.āyaseṣv.āyasānāṃ.ca.sīsasya.agnau.viśodhanaṃ.//
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9064434 (0.050):
ṣaṇmāsān bhuvi niḥkṣipya Par_7.25a / ṣaṇmāsāṃś chāgamāṃsena Mn_3.269[259M]a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304803 (0.058):
ṣaṇ māsān kṛcchram ācaret Par_4.13b / ṣaṇmāsān bhuvi niḥkṣipya Par_7.25a
āyaseṣv āyasānāṃ ca sīsasyāgnau viśodhanam (II,1, p. 173) // Par_7.25 //
dantam asthi tathā bhṛṅgaṃ rūpyaṃ sauvarṇabhājanam /
maṇipāṣāṇapātrāṇīty etān prakṣālayej jalaiḥ (II,1, p. 174) // Par_7.26 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581504 (0.057):
Par7.26ab/.dantaṃ.asthi.tathā.bhṛṅgaṃ.rūpyaṃ.sauvarṇa.bhājanaṃ./ / Par7.26cd/.maṇi.pāṣāṇa.pātrāṇi.ity.etān.prakṣālayej.jalaiḥ.//
pāṣāṇe tu punar gharṣaḥ śuddhir evam udāhṛtā /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301668 (0.043):
pāśalagnāgnidagdhāsu Par_9.34c / pāṣāṇe tu punar gharṣaḥ Par_7.27a
mṛṇmaye dahanāc chuddhir dhānyānāṃ mārjanād api (II,1, p. 176) // Par_7.27
veṇuvalkalacīrāṇāṃ kṣaumakārpāsavāsasām /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581529 (0.043):
Par7.28ab/.veṇu.valkala.cīrāṇāṃ.kṣauma.kārpāsa.vāsasāṃ./
aurṇanetrapaṭānāṃ ca prokṣaṇāc chuddhir iṣyate (II,1, p. 179) // Par_7.28
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581533 (0.055):
Par7.28cd/.aurṇa.netra.paṭānāṃ.ca.prokṣaṇāt.śuddhir.iṣyate.//
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985505 (0.059):
dāravāṇāṃ pātrāṇāṃ takṣaṇāc chuddhir iṣyate (II,1, p. 147) // Par_7.1 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9033242 (0.061):
prokṣaṇāc chuddhitām iyuḥ Par_7.30d / prokṣaṇāc chuddhir iṣyate Par_7.28d / prokṣaṇāt tṛṇakāṣṭhaṃ ca Mn_5.122[121M]a
muñjopaskaraśūrpāṇāṃ śaṇasya phalacarmaṇām /
tṛṇakāṣṭhasya rajjūṇām udakābhyukṣaṇaṃ matam (II,1, p. 181) // Par_7.29 //
tūlikādyupadhānāni raktavastrādikāni ca /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581560 (0.050):
Par7.30ab/.tūlikā.ādy.upadhānāni.rakta.vastra.ādikāni.ca./ / Par7.30cd/.śoṣayitvā.ātapena.eva.prokṣaṇāt.śuddhitāṃ.iyuḥ.//
śoṣayitvātapenaiva prokṣaṇāc chuddhitām iyuḥ (II,1, p. 184) // Par_7.30 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581562 (0.0):
Par7.30ab/.tūlikā.ādy.upadhānāni.rakta.vastra.ādikāni.ca./ / Par7.30cd/.śoṣayitvā.ātapena.eva.prokṣaṇāt.śuddhitāṃ.iyuḥ.//
mārjāramakṣikākīṭa- pataṅgakṛmidardurāḥ /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581573 (0.0):
Par7.31ab/.mārjāra.makṣikā.kīṭa.pataṅga.kṛmi.dardurāḥ./
medhyāmedhyaṃ spṛśanto 'pi nocchiṣṭaṃ manur abravīt (II,1, p. 185) //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9020772 (0.019):
nocchiṣṭaṃ na haviṣkṛtam Mn_4.80b / nocchiṣṭaṃ manur abravīt Par_7.31d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301188 (0.019):
nocchiṣṭaṃ dharmato viduḥ Par_7.33d / nocchiṣṭaṃ manur abravīt Par_7.31d
Par_7.31 // / mahīṃ spṛṣṭvāgataṃ toyaṃ yāś cāpy anyonyavipruṣaḥ /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302908 (0.014):
mahiṣyuṣṭrīkharīgāmī tv Par_10.15c / mahīṃ spṛṣṭvāgataṃ toyaṃ Par_7.32a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9040457 (0.016):
mahīpatīnāṃ nāśaucaṃ Yj_3.27a / mahīṃ spṛṣṭvāgataṃ toyaṃ Par_7.32a
bhuktocchiṣṭaṃ tathā snehaṃ nocchiṣṭaṃ manur abravīt (II,1, p. 186) //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9020772 (0.019):
nocchiṣṭaṃ na haviṣkṛtam Mn_4.80b / nocchiṣṭaṃ manur abravīt Par_7.31d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301188 (0.019):
nocchiṣṭaṃ dharmato viduḥ Par_7.33d / nocchiṣṭaṃ manur abravīt Par_7.31d
Par_7.32 // / tāmbūlekṣuphale caiva bhuktasnehānulepane /
madhuparke ca some ca nocchiṣṭaṃ dharmato viduḥ // Par_7.33 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9020760 (0.053):
nocchiṣṭaṃ dharmato viduḥ Par_7.33d / nocchiṣṭaṃ na haviṣkṛtam Mn_4.80b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301179 (0.053):
nocchiṣṭaṃ kṛmidūṣitam Par_6.38b / nocchiṣṭaṃ dharmato viduḥ Par_7.33d
rathyākardamatoyāni nāvaḥ panthās tṛṇāni ca /
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23710496 (0.033):
rathyākardamatoyāni nāvaḥ pathi tṛṇāni ca /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21067510 (0.047):
āsanaṃ śayanaṃ yānaṃ nāvaḥ panthās tṛṇāni ca | / mārutārkeṇa śudhyanti pakveṣṭa racitāni ca // Hbhv_4.87 //
mārutārkeṇa śudhyanti pakveṣṭakacitāni ca // Par_7.34 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21067513 (0.0):
āsanaṃ śayanaṃ yānaṃ nāvaḥ panthās tṛṇāni ca | / mārutārkeṇa śudhyanti pakveṣṭa racitāni ca // Hbhv_4.87 //
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314430 (0.014):
rathy ākardamatoyāni $ nāvāyasa tṛṇāni ca & / mārutārkeṇa śuddhyanti % pakveṣṭakacitāni ca // YS78v_52 //
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663489 (0.014):
rathy ākardamatoyāni nāvāyasa tṛṇāni ca / / mārutārkeṇa śuddhyanti pakveṣṭakacitāni ca // YS78v_52 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581627 (0.047):
Par7.34cd/.māruta.arkeṇa.śudhyanti.pakva.iṣṭaka.citāni.ca.//
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3283690 (0.051):
rathyākardamatoyāni spṛṣṭāny antyaśvavāyasaiḥ / / mārutenaiva śudhyanti pakveṣṭakacitāni ca // Yj_1.197 //
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17392840 (0.052):
rathyākardamatoyāni spṛṣṭāny antyaśvavāyasaiḥ / / mārutenaiva śudhyanti pakveṣṭakacitāni ca || Vi_23.41 ||
aduṣṭā saṃtatā dhārā vātoddhūtāś ca reṇavaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6792597 (0.016):
varṇabāhyena saṃspṛṣṭaḥ pañcarātreṇa vai tadā // GarP_1,222.21 // / aduṣṭāḥ santatā dhārāḥ vātoddhūtāśca reṇavaḥ /
striyo vṛddhāś ca bālāś ca na duṣyanti kadācana (II,1, p. 188) // Par_7.35
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6792601 (0.0):
aduṣṭāḥ santatā dhārāḥ vātoddhūtāśca reṇavaḥ / / striyo bālāśca vṛddhāśca na duṣyanti kadācana // GarP_1,222.22 //
deśabhaṅge pravāse vā vyādhiṣu vyasaneṣv api / / rakṣed eva svadehādi- paścād dharmaṃ samācaret (II,1, p. 196) // Par_7.36
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581656 (0.022):
Par7.36ab/.deśa.bhaṅge.pravāse.vā.vyādhiṣu.vyasaneṣv.api./ / Par7.36cd/.rakṣed.eva.sva.deha.ādi.paścād.dharmaṃ.samācaret.//
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301561 (0.042):
paścāt snānaṃ samācaret Par_2.4d / paścād dharmaṃ samācaret Par_7.36d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9023970 (0.062):
paścād deśāntaraṃ gatāḥ K_743b / paścād dharmaṃ samācaret Par_7.36d / paścād dhāvaṃs tu dhāvataḥ Mn_2.196d
yena kena ca dharmeṇa mṛdunā dāruṇena vā / / uddhared dīnam ātmānaṃ samartho dharmam ācaret (II,1, p. 197) // Par_7.37
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19672120 (0.0):
01,128.018d@081_0145 karmaṇā yena teneha mṛdunā dāruṇena vā / 01,128.018d@081_0146 uddhared dīnam ātmānaṃ samartho dharmam ācaret
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10320331 (0.0):
12,138.038a karmaṇā yena teneha mṛdunā dāruṇena vā / 12,138.038c uddhared dīnam ātmānaṃ samartho dharmam ācaret
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12971238 (1.192):
MSS_8918 1 karmaṇā yena teneha mṛdunā dāruṇena vā / / MSS_8918 2 uddhared dīnamātmānaṃ samartho dharmamācaret //
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21447302 (1.192):
yena kenāpy upāyena śubhenāpy aśubhena vā | / uddhared dīnam ātmānaṃ samartho dharmam ācaret ||Panc_1.389||
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581667 (0.047):
Par7.37ab/.yena.kena.ca.dharmeṇa.mṛdunā.dāruṇena.vā./ / Par7.37cd/.uddhared.dīnaṃ.ātmānaṃ.samartho.dharmaṃ.ācaret./
āpatkāle tu nistīrṇe śaucācāraṃ tu cintayet /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581679 (0.028):
Par7.38ab/.āpat.kāle.tu.nistīrṇe.śauca.ācāraṃ.tu.cintayet./
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8973906 (0.037):
āpatkāle tu kartavyaṃ K_639a / āpatkāle tu nistīrṇe Par_7.38a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297184 (0.038):
ānupūrvyāṃl labhanti te Par_3.39d / āpatkāle tu nistīrṇe Par_7.38a
śuddhiṃ samuddharet paścāt svastho dharmaṃ samācaret // Par_7.38 //
gavāṃ bandhanayoktreṣu bhaven mṛtyur akāmataḥ /
akāmakṛtapāpasya prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet (II,1, p. 199) // Par_8.1 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2296371 (0.044):
akāmakṛtapāpasya Par_8.1c / akāmatas tu yo bhuṅkte Par_11.25c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988398 (0.045):
akāmatas tu yo bhuṅkte prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet (II,1, p. 432) // / Par_11.25 // / brāhmaṇaḥ kṣatriyo vaiśyaḥ śūdro vā upasarpati /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302064 (0.057):
prāyaścittaṃ kathaṃ teṣāṃ Par_11.16c / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_6.48d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985120 (0.058):
kṛmir utpadyate yasya prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet (II,1, p. 126) // / Par_6.48 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032324 (0.058):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_11.25d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.8d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302072 (0.058):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_8.1d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_9.35b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985408 (0.058):
kākaśvānāvalīḍhaṃ tu droṇānnaṃ na parityajet (II,1, p. 140) // Par_6.69 // / vedavedāṅgavidviprair dharmaśāstrānupālakaiḥ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8964934 (0.059):
akasmāt kāraṇaṃ vinā K_843d / akāmakṛtapāpasya Par_8.1c / akāmatas tu yo bhuṅkte Par_11.25c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987093 (0.063):
pāśalagnāgnidagdhāsu prāyaścittaṃ na vidyate (II,1, p. 276) // Par_9.34 // / yadi tatra bhavet kāṣṭhaṃ prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet /
vedavedāṅgaviduṣāṃ dharmaśāstraṃ vijānatām /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304141 (0.033):
vedavedāṅgapāragāḥ Par_8.12b / vedavedāṅgaviduṣāṃ Par_8.2a
svakarmarataviprāṇāṃ svakaṃ pāpaṃ nivedayet (II,1, p. 205) // Par_8.2 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305715 (0.054):
svakaṃ doṣaṃ prakāśayet Par_10.17d / svakaṃ pāpaṃ nivedayet Par_8.2d / svakāryagṛhakhateṣu Par_9.41c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305707 (0.062):
svakarmarataviprāṇāṃ Par_8.2c / svakaṃ doṣaṃ prakāśayet Par_10.17d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9076326 (0.063):
svakaṃ doṣaṃ prakāśayet Par_10.17d / svakaṃ pāpaṃ nivedayet Par_8.2d / svakaṃ pitaram āśayet Mn_3.220[210M]d
sāvitryāś cāpi gāyatryāḥ saṃdhyopāstyagnikāryayoḥ /
ajñānāt kṛṣikartāro brāhmaṇā nāmadhārakāḥ (II,1, p. 207) // Par_8.3 //
avratānām amantrāṇāṃ jātimātropajīvinām / / sahasraśaḥ sametānāṃ pariṣattvaṃ na vidyate (II,1, p. 209) // Par_8.4 //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18603898 (0.0):
sa vijñeyaḥ paro dharmo nājñānām udito 'yutaiḥ // Mn_12.113 // / avratānām amantrāṇāṃ jātimātropajīvinām /
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4298576 (1.192):
Baudh1.1.1.16ab/ avratānām amantrāṇāṃ jāti.mātra.upajīvinām /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21520511 (1.192):
Manu12.114a/ a.vratānām a.mantrāṇāṃ jātimātra.upajīvinām | / Manu12.114c/ sahasraśaḥ sametānāṃ pariṣattvaṃ na vidyate) ||
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545595 (1.192):
Va.3.5 avratānām amantrāṇām^jāti.mātra.upajīvinām (c)/
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301487 (0.034):
pariṣattvaṃ na teṣv asti Par_8.15c / pariṣattvaṃ na vidyate Par_8.4d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9023297 (0.053):
pariṣattvaṃ na vidyate Mn_12.114d / pariṣattvaṃ na vidyate Par_8.4d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9023286 (0.055):
pariṣattvaṃ na teṣv asti Par_8.15c / pariṣattvaṃ na teṣvasti Ang_2,4.8c
yad vadanti tamomūḍhā mūrkhā dharmam atadvidaḥ /
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4298495 (0.027):
Baudh1.1.1.11ab/ yad (vadanti tamas.mūḍhā mūrkhā dharmam ajānataḥ /
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18603908 (0.050):
yaṃ vadanti tamobhūtā mūrkhā dharmam atadvidaḥ /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21520518 (0.056):
Manu12.115a/ yaṃ vadanti) tamobhūtā mūrkhā dharmam atadvidaḥ |
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9045683 (0.056):
yad vadanti tamomūḍhā Par_8.5a / yadvā tadante tatkāryam Ang_1.37c
tat pāpaṃ śatadhā bhūtvā tadvaktṝn adhigacchati (II,1, p. 210) // Par_8.5
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18603911 (0.0):
yaṃ vadanti tamobhūtā mūrkhā dharmam atadvidaḥ / / tatpāpaṃ śatadhā bhūtvā tadvaktṝn anugacchati // Mn_12.115 //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545612 (0.028):
Va.3.6 tat^pāpam^śatadhā bhūtvā(bhū-) tat.vaktṝn adhigacchati(adhi-gam-)
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21520523 (0.053):
Manu12.115a/ yaṃ vadanti) tamobhūtā mūrkhā dharmam atadvidaḥ | / Manu12.115c/ tatpāpaṃ śatadhā bhūtvā) tadvaktqn anugacchati) ||
ajñātvā dharmaśāstrāṇi prāyaścittaṃ dadāti yaḥ /
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844586 (0.0):
prāyaścittaṃ tadā deyam % ity āha bhagavān yamaḥ // YS182v_4.28 // / ajñātvā dharmaśāstrāṇi $ prāyaścittaṃ dadāti yaḥ &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382699 (0.0):
prāyaścittaṃ tadā deyam ity āha bhagavān yamaḥ // YS182v_4.28 // / ajñātvā dharmaśāstrāṇi prāyaścittaṃ dadāti yaḥ /
prāyaścittī bhavet pūtaḥ kilbiṣaṃ parṣadi vrajet // Par_8.6 //
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844590 (0.0):
ajñātvā dharmaśāstrāṇi $ prāyaścittaṃ dadāti yaḥ & / prāyaścittī bhavet pūtas % tat pāpaṃ parṣadaṃ vrajet // YS182v_4.29 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382703 (0.0):
ajñātvā dharmaśāstrāṇi prāyaścittaṃ dadāti yaḥ / / prāyaścittī bhavet pūtas tat pāpaṃ parṣadaṃ vrajet // YS182v_4.29 //
catvāro vā trayo vāpi yaṃ brūyur vedapāragāḥ / / sa dharmeti vijñeyo netarais tu sahasraśaḥ (II,1, p. 212) // Par_8.7 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301156 (0.028):
necchantī pāpakarmabhiḥ Par_10.25b / netarais tu sahasraśaḥ Par_8.7d
pramāṇamārgaṃ mārganto ye dharmaṃ pravadanti vai /
teṣām udvijate pāpaṃ sadbhūtaguṇavādinām // Par_8.8 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9066070 (0.055):
sadbhiḥ sādhvīti cocyate Mn_9.29d / sadbhūtaguṇavādinām Par_8.8d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304875 (0.061):
sadā svastrīṃ nirīkṣayet Par_10.16d / sadbhūtaguṇavādinām Par_8.8d
yathāśmani sthitaṃ toyaṃ mārutārkeṇa śudhyati /
evaṃ pariṣadādeśān nāśayet tasya duṣkṛtam (II,1, p. 213) // Par_8.9 //
naiva gacchati kartāraṃ naiva gacchati parṣadam /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9020640 (0.0):
naiva gacchati kartāraṃ Par_8.10a / naiva gacchati kartāraṃ Ang_2,6.10a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301166 (0.0):
naikagrāmīṇam atithiṃ Par_1.42a / naiva gacchati kartāraṃ Par_8.10a / naiva gacchati parṣadam Par_8.10b
Angirasasmrti (angirsau.htm.txt) 13193370 (0.036):
dharmaṃ pṛcchāmi tattvena % tatpāpaṃ kva nu tiṣṭhati // Ang_2,6.9 // / naiva gacchati kartāraṃ $ naiva gacchati pārṣadam &
Angirasasmrti (angirsiu.htm.txt) 7027017 (0.036):
naiva gacchati kartāraṃ Ang_2,6.10a / naiva gacchati pārṣadam Ang_2,6.10b
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4729038 (0.036):
dharmaṃ pṛcchāmi tattvena tatpāpaṃ kva nu tiṣṭhati // Ang_2,6.9 // / naiva gacchati kartāraṃ naiva gacchati pārṣadam /
mārutārkādisamyogāt pāpaṃ naśyati toyavat (II,1, p. 214) // Par_8.10 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301637 (0.034):
pānīyeṣu vipannānāṃ Par_9.39c / pāpaṃ naśyati toyavat Par_8.10d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9024641 (0.037):
pāpaṃ na kṣīyate hantur YS99v_58c / pāpaṃ naśyati toyavat Par_8.10d
catvāro vā trayo vāpi vedavanto 'gnihotriṇaḥ / / brāhmaṇānāṃ samarthā ye pariṣat sābhidhīyate (II,1, p. 215) // Par_8.11 //
anāhitāgnayo ye 'nye vedavedāṅgapāragāḥ /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581880 (0.050):
Par8.12ab/.anāhita.agnayo.ye.anye.veda.veda.aṅga.pāragāḥ./
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19728397 (0.054):
02,004.016a munayo dharmasahitā dhṛtātmāno jitendriyāḥ / 02,004.016c ete cānye ca bahavo vedavedāṅgapāragāḥ
pañca trayo vā dharmajñāḥ pariṣat sā prakīrtitā // Par_8.12 //
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11219046 (0.055):
BP1.1.059b/ loka.vedāṅga.dharmajñāḥ sapta pañca trayo^ api vā /
Brhaspatismrti: Vyavaharakanda (brhasppu.htm.txt) 9413169 (0.055):
lokavedāṅgadharmajñāḥ sapta pañca trayo 'pi vā /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581887 (0.064):
Par8.12cd/.pañca.trayo.vā.dharmajñāḥ.pariṣat.sā.prakīrtitā.//
munīnām ātmavidyānāṃ dvijānāṃ yajñayājinām /
vedavrateṣu snātānām eko 'pi pariṣad bhavet // Par_8.13 //
pañca pūrvaṃ mayā proktās teṣāṃ cāsaṃbhave trayaḥ /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301267 (0.032):
pañca trayo vā dharmajñāḥ Par_8.12c / pañca pūrvaṃ mayā proktās Par_8.14a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9021408 (0.033):
pañca piṇḍān anuddhṛtya Yj_1.159a / pañca pūrvaṃ mayā proktās Par_8.14a
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27978409 (0.064):
ye tu pūrvaṃ mayā proktāstrayo vai nāṭyamaṇḍapāḥ /
svavṛttiparituṣṭo ye pariṣat sā prakīrtitā // Par_8.14 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581918 (0.022):
Par8.14cd/.sva.vṛtti.parituṣṭo.ye.pariṣat.sā.prakīrtitā.//
ata ūrdhvaṃ tu ye viprāḥ kevalaṃ nāmadhārakāḥ /
Angirasasmrti (angirsau.htm.txt) 13193039 (0.0):
mahāpātakacintāsu % śataśo bhūya eva vā // Ang_2,4.7 // / ata ūrdhvaṃ tu ye viprāḥ $ kevalaṃ nāmadhārakāḥ &
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4728708 (0.0):
mahāpātakacintāsu śataśo bhūya eva vā // Ang_2,4.7 // / ata ūrdhvaṃ tu ye viprāḥ kevalaṃ nāmadhārakāḥ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8966074 (0.034):
ata ūrdhvaṃ tu yatsnātaḥ Ang_2,9.13a / ata ūrdhvaṃ tu ye viprāḥ Par_8.15a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2296523 (0.059):
ajñānena tu yo gacchet Par_10.11a / ata ūrdhvaṃ tu ye viprāḥ Par_8.15a
pariṣattvaṃ na teṣv asti sahasraguṇiteṣv api (II,1, p. 218) // Par_8.15 //
Angirasasmrti (angirsau.htm.txt) 13193042 (0.0):
ata ūrdhvaṃ tu ye viprāḥ $ kevalaṃ nāmadhārakāḥ & / pariṣattvaṃ na teṣvasti % sahasraguṇiteṣvapi // Ang_2,4.8 //
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4728711 (0.0):
ata ūrdhvaṃ tu ye viprāḥ kevalaṃ nāmadhārakāḥ / / pariṣattvaṃ na teṣvasti sahasraguṇiteṣvapi // Ang_2,4.8 //
yathā kāṣṭhamayo hastī yathā carmamayo mṛgaḥ /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21485866 (5.960):
Manu2.157a/ yathā kāṣṭhamayo hastī yathā carmamayo mṛgaḥ |
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10834217 (5.960):
īśvara uvāca: / yathā kāṣṭhamayo hastī yathā carmamayo mṛgaḥ /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10268569 (1.192):
12,037.039a yathā dārumayo hastī yathā carmamayo mṛgaḥ
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18833411 (1.192):
yathā kāṣṭhamayo hastī yathā carmamayo mṛgaḥ / / brāhmaṇaścānadhīyānastrayaste nāmadhārakāḥ // RKV_50.3 //
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4298483 (0.023):
Baudh1.1.1.10ab/ yathā dārumayo hastī yathā carmamayo mṛgaḥ /
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18575390 (0.024):
yo vai yuvāpy adhīyānas taṃ devāḥ sthaviraṃ viduḥ // Mn_2.156 // / yathā kāṣṭhamayo hastī yathā carmamayo mṛgaḥ /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545690 (0.024):
Va.3.11 yas^ca kāṣṭha.mayas^hastī yas^ca carma.mayas^mṛgas^(c)/
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10290546 (0.026):
12,079.041a yathā dārumayo hastī yathā carmamayo mṛgaḥ
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18866137 (0.033):
tena mantravihīnaṃ tu kāryaṃ loke na sidhyati // RKV_125.25 // / yathā kāṣṭhamayo hastī yathā carmamayo mṛgaḥ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9044250 (0.049):
yathā kāṣṭhamayo hastī Mn_2.157a / yathā kāṣṭhamayo hastī Par_8.16a
brāhmaṇas tv anadhīyānas trayas te nāmadhārakāḥ // Par_8.16 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10268572 (0.020):
12,037.039a yathā dārumayo hastī yathā carmamayo mṛgaḥ / 12,037.039c brāhmaṇaś cānadhīyānas trayas te nāmadhārakāḥ
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4298486 (0.022):
Baudh1.1.1.10ab/ yathā dārumayo hastī yathā carmamayo mṛgaḥ / / Baudh1.1.1.10cd/ brāhmaṇaś ca^anadhīyānas trayas te nāma.dhārakāḥ //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18833415 (0.022):
yathā kāṣṭhamayo hastī yathā carmamayo mṛgaḥ / / brāhmaṇaścānadhīyānastrayaste nāmadhārakāḥ // RKV_50.3 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10834221 (0.022):
yathā kāṣṭhamayo hastī yathā carmamayo mṛgaḥ / / brāhmaṇaś cānadhīyānastrayaste nāmadhārakāḥ // RKS_87.3 //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18575393 (0.030):
yathā kāṣṭhamayo hastī yathā carmamayo mṛgaḥ / / yaś ca vipro 'nadhīyānas trayas te nāma bibhrati // Mn_2.157 //
grāmasthānaṃ yathā śūnyaṃ yathā kūpas tu nirjalaḥ /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10268591 (0.004):
12,037.041a grāmadhānyaṃ yathā śūnyaṃ yathā kūpaś ca nirjalaḥ / 12,037.041c yathā hutam anagnau ca tathaiva syān nirākṛtau
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989959 (0.063):
grāmasthānaṃ yathā śūnyaṃ Par_8.17a / grāmasya syāt samantataḥ Mn_8.237b
yathā hutam anagnau ca amantro brāhmaṇas tathā (II,1, p. 219) // Par_8.17
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10268591 (0.057):
12,037.041a grāmadhānyaṃ yathā śūnyaṃ yathā kūpaś ca nirjalaḥ / 12,037.041c yathā hutam anagnau ca tathaiva syān nirākṛtau
yathā ṣaṇḍho 'phalaḥ strīṣu yathā gaur ūṣarāphalā /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9044668 (0.062):
yathā ṣaṇḍho 'phalaḥ strīṣu Mn_2.158a / yathā ṣaṇḍho 'phalaḥ strīṣu Par_8.18a
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10268576 (0.064):
12,037.039c brāhmaṇaś cānadhīyānas trayas te nāmadhārakāḥ / 12,037.040a yathā ṣaṇḍho 'phalaḥ strīṣu yathā gaur gavi cāphalā
yathā cājñe 'phalaṃ dānaṃ tathā vipro 'nṛco 'phalaḥ (II,1, p. 220) //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18575407 (0.0):
yathā ṣaṇḍho 'phalaḥ strīṣu yathā gaur gavi cāphalā / / yathā cājñe 'phalaṃ dānaṃ tathā vipro 'nṛco 'phalaḥ // Mn_2.158 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18833427 (0.0):
yathā ṣaṇḍho 'phalaḥ strīṣu yathā gaur gavi cāphalā / / yathā cājñe 'phalaṃ dānaṃ tathā vipro 'nṛco 'phalaḥ // RKV_50.4 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8996636 (0.057):
tathā vipro 'nṛco 'phalaḥ Mn_2.158d / tathā vipro 'nṛco 'phalaḥ Par_8.18d
Par_8.18 // / citrakarma yathānekair aṅgair unmīlyate śanaiḥ /
Angirasasmrti (angirsau.htm.txt) 13193062 (0.0):
dharmeṇa ca yathoktena % brāhmaṇatvaṃ vidhīyate // Ang_2,4.9 // / citrakarma yathānekair $ aṅgairunmīlyate śanaiḥ &
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4728731 (0.0):
dharmeṇa ca yathoktena brāhmaṇatvaṃ vidhīyate // Ang_2,4.9 // / citrakarma yathānekair aṅgairunmīlyate śanaiḥ /
brāhmaṇyam api tadvad dhi saṃskārair mantrapurvakaiḥ (II,1, p. 221) //
Angirasasmrti (angirsau.htm.txt) 13193064 (0.030):
citrakarma yathānekair $ aṅgairunmīlyate śanaiḥ & / brāhmaṇyamapi tadvatsyāt % saṃskārairmantrapūrvakaiḥ // Ang_2,4.10 //
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4728733 (0.030):
citrakarma yathānekair aṅgairunmīlyate śanaiḥ / / brāhmaṇyamapi tadvatsyāt saṃskārairmantrapūrvakaiḥ // Ang_2,4.10 //
Par_8.19 // / prāyaścittaṃ prayacchanti ye dvijā nāmadhārakāḥ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9048395 (0.058):
ye dagdhā veśmakeṣu ca Par_9.44b / ye dvijā nāmadhārakāḥ Par_8.20b / ye dvijānām apasadā Mn_10.46a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303529 (0.058):
ye dagdhā veśmakeṣu ca Par_9.44b / ye dvijā nāmadhārakāḥ Par_8.20b / ye dharmaṃ pravadanti vai Par_8.8b
te dvijā pāpakarmāṇaḥ sametā narakaṃ yayuḥ // Par_8.20 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582006 (0.048):
Par8.20cd/.te.dvijā.pāpa.karmāṇaḥ.sametā.narakaṃ.yayuḥ.//
ye paṭhanti dvijā vedaṃ pañcayajñaratāś ca ye /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9048566 (0.038):
ye paṭhanti dvijā vedaṃ Par_8.21a / ye pākayajñās catvāro Mn_2.86a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303543 (0.041):
yena kena ca dharmeṇa Par_7.37a / ye paṭhanti dvijā vedaṃ Par_8.21a
trailokyaṃ tārayanty ete pañcendriyaratā api (II,1, p. 222) // Par_8.21 //
saṃpraṇītaḥ śmaśāneṣu dīpto 'gniḥ sarvabhakṣakaḥ /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582029 (0.0):
Par8.22ab/.sampraṇītaḥ.śmaśāneṣu.dīpto.agniḥ.sarva.bhakṣakaḥ./
evaṃ ca vedavid vipraḥ sarvabhakṣo 'pi daivatam (II,1, p. 224) // Par_8.22
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582036 (0.021):
Par8.22cd/.evaṃ.ca.vedavid.vipraḥ.sarva.bhakṣo.api.daivataṃ.//
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16762442 (0.060):
ahaṃ tu mātur udare BrP_110.184c / ahaṃ tu vipro vedavid brahmavṛndaiḥ BrP_140.25a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11110331 (0.060):
sahasrākṣo gotrabhid vajrabāhuḥ BrP_140.24d / ahaṃ tu vipro vedavid brahmavṛndaiḥ BrP_140.25a
amedhyāni tu sarvāṇi prakṣipyante yathodake / / tathaiva kilbiṣaṃ sarvaṃ prakṣipec ca dvijānale (II,1, p. 227) // Par_8.23
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301852 (0.049):
poṣyavargārthasiddhyarthaṃ Par_12.45(44)c / prakṣipec ca dvijānale Par_8.23d
gāyatrīrahito vipraḥ śūdrād apy aśucir bhavet /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582057 (0.0):
Par8.24ab/.gāyatrī.rahito.vipraḥ.śūdrād.apy.aśucir.bhavet./
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298389 (0.056):
gāyatrībrahmatattvajñāḥ Par_8.24c / gāyatrīrahito vipraḥ Par_8.24a / gāyatrī śodhanaṃ paraṃ Par_11.56b
gāyatrībrahmatattvajñāḥ saṃpūjyante janair dvijāḥ // Par_8.24 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582065 (0.055):
Par8.24cd/.gāratrī.brahma.tattvajñāḥ.sampūjyante.janair.dvijāḥ.//
duḥśīlo 'pi dvijaḥ pūjyo na tu śūdro jitendriyaḥ /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10397656 (0.000):
12,276.040d*0739_01 durvṛtto 'pi varo vipro na ca śūdro jitendriyaḥ / 12,276.040d*0739_02 kaḥ parityajya gāṃ duṣṭāṃ duhyec chīlavatīṃ kharīm
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565092 (0.025):
āyuḥ putraśca kīrttiśca sampattistasya varddhate // Valc_2,16.11 // / duḥśīlo 'pi dvijaḥ pūjyo na śūdro vijetendriyaḥ /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300353 (0.040):
duhec chīlavatīṃ kharīm Par_8.25d / duḥśīlo 'pi dvijaḥ pūjyo Par_8.25a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9008083 (0.040):
duḥkhotpādi gṛhe dravyaṃ Yj_2.224a / duḥśīlo 'pi dvijaḥ pūjyo Par_8.25a
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582076 (0.052):
Par8.25ab/.duhśīlo.api.dvijaḥ.pūjyo.na.tu.śūdro.jita.indriyaḥ./ / Par8.25cd/.kaḥ.parityajya.gāṃ.duṣṭāṃ.duhet.śīravatīṃ.kharīṃ.//
kaḥ parityajya gāṃ duṣṭāṃ duhec chīlavatīṃ kharīm (II,1, p. 228) //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10397659 (0.0):
12,276.040d*0739_01 durvṛtto 'pi varo vipro na ca śūdro jitendriyaḥ / 12,276.040d*0739_02 kaḥ parityajya gāṃ duṣṭāṃ duhyec chīlavatīṃ kharīm
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300350 (0.034):
durvṛttaṃ kurute tu yā Par_4.19b / duhec chīlavatīṃ kharīm Par_8.25d
Par_8.25 // / dharmaśāstrarathārūḍhā vedakhaḍgadharā dvijāḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565110 (0.0):
dharmmaśāstrarathārūḍhā vedakhaḍgadharā dvijāḥ /
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4298525 (0.0):
Baudh1.1.1.13ab/ dharma.śāstra.ratha.ārūḍhā veda.khaḍga.dharā dvijāḥ /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582088 (0.023):
Par8.26ab/.dharma.śāstra.ratha.ārūḍhā.veda.khaḍga.dharā.dvijāḥ./
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9011739 (0.043):
dharmaśāstrarathārūḍhā Par_8.26a / dharmaśāstravicāreṇa K_052a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300706 (0.048):
dharmaśāstram idaṃ tathā Par_12.[82](81)b / dharmaśāstrarathārūḍhā Par_8.26a
krīḍārtham api yad brūyuḥ sa dharmaḥ paramaḥ smṛtaḥ (II,1, p. 229) //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565115 (0.0):
dharmmaśāstrarathārūḍhā vedakhaḍgadharā dvijāḥ / / krīḍārthamapi yadbrūyuḥ sa dharmmaḥ paramaḥ smṛtaḥ // Valc_2,16.13 //
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4298534 (0.0):
Baudh1.1.1.13cd/ krīḍa.artham api yad (brūyuḥ sa dharmaḥ paramaḥ smṛtaḥ //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9066329 (0.020):
sa dharmaṃ veda netaraḥ Mn_12.106d / sa dharmaḥ paramaḥ smṛtaḥ Par_8.26d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304902 (0.020):
sadyaḥ snātvā śucir bhavet Par_5.9d / sa dharmaḥ paramaḥ smṛtaḥ Par_8.26d
Par_8.26 // / cāturvedyo vikalpī ca aṅgavid dharmapāṭhakaḥ /
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4298451 (0.019):
Baudh1.1.1.8ab/ cāturvaidyaṃ vikalpī ca aṅga.vid dharma.pāṭhakaḥ /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23545841 (0.046):
Va.3.20 cāturvidyam^vikalpī ca aṅga.vid dharma.pāṭhakas^(c)/
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582108 (0.046):
Par8.27ab/.cāturvedyo.vikalpī.ca.aṅgavid.dharma.pāṭhakaḥ./
Angirasasmrti (angirsau.htm.txt) 13193085 (0.047):
cāturvedyo vikalpī ce $ aṅgaviddharmapāṭhakaḥ & / trayaścāśramiṇo mukhyā % parṣadeṣā daśāvarā // Ang_2,5.1 //
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4728754 (0.047):
cāturvedyo vikalpī ce aṅgaviddharmapāṭhakaḥ / / trayaścāśramiṇo mukhyā parṣadeṣā daśāvarā // Ang_2,5.1 //
trayaś ca āśramo mukhyāḥ parṣad eṣā daśāvarā (II,1, p. 230) // Par_8.27 //
Angirasasmrti (angirsau.htm.txt) 13193087 (0.040):
cāturvedyo vikalpī ce $ aṅgaviddharmapāṭhakaḥ & / trayaścāśramiṇo mukhyā % parṣadeṣā daśāvarā // Ang_2,5.1 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582112 (0.052):
Par8.27ab/.cāturvedyo.vikalpī.ca.aṅgavid.dharma.pāṭhakaḥ./ / Par8.27cd/.trayaś.ca.āśramo.mukhyāḥ.parṣad.eṣā.daśa.avarā.//
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4728756 (0.056):
cāturvedyo vikalpī ce aṅgaviddharmapāṭhakaḥ / / trayaścāśramiṇo mukhyā parṣadeṣā daśāvarā // Ang_2,5.1 //
rājñaś cānumate sthitvā prāyaścittam vinirdiśet / / svayam eva na kartavyaṃ kartavyā svalpaniṣkṛtiḥ (II,1, p. 232) // Par_8.28
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582134 (0.028):
Par8.28cd/.svayaṃ.eva.na.kartavyaṃ.kartavyā.svalpa.niṣkṛtiḥ.//
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297713 (0.036):
kartavyaṃ hy ātmarakṣaṇam Par_12.46(45)b / kartavyā svalpaniṣkṛtiḥ Par_8.28d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8980720 (0.039):
kartavyāś ca surakṣitāḥ Yj_1.78d / kartavyā svalpaniṣkṛtiḥ Par_8.28d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303672 (0.060):
rājñaś ca sūtakaṃ nāsti Par_3.21c / rājñaś cānumate sthitvā Par_8.28a
brāhmaṇāṃs tān atikramya rājā kartuṃ yad icchati /
tat pāpaṃ śatadhā bhūtvā rājānam anugacchati (II,1, p. 233) // Par_8.29 //
prāyaścittaṃ sadā dadyād devatāyatanāgrataḥ / / ātmakṛcchraṃ tataḥ kṛtvā japed vai vedamātaram // Par_8.30 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8992844 (0.047):
japed vai jātavedasam Par_6.15d / japed vai vedamātaram Par_8.30d / japed vyāhṛtipūrvikām Yj_1.23b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299068 (0.052):
japed vai jātavedasam Par_6.15d / japed vai vedamātaram Par_8.30d
saśikhaṃ vapanaṃ kṛtvā trisaṃdhyam avagāhanam /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305171 (0.037):
saśikhaṃ pavanaṃ kṛtvā Par_10.6a / saśikhaṃ vapanaṃ kṛtvā Par_8.31a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987719 (0.055):
tatra sthitvā nirāhārā tv ahorātreṇa niṣkramet // Par_10.18 // / saśikhaṃ vapanaṃ kṛtvā bhuñjīyād yāvakaudanam /
gavāṃ madhye vased rātrau divā gāś cāpy anuvrajet (II,1, p. 237) //
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844406 (0.0):
kaṣṭena vartamāno 'pi $ kālenaiva śucir bhavet & / gavāṃ madhye vased rātrau % divā gā vai(?) hy anuvrajet // YS182v_4.15 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382519 (0.0):
kaṣṭena vartamāno 'pi kālenaiva śucir bhavet / / gavāṃ madhye vased rātrau divā gā vai(?) hy anuvrajet // YS182v_4.15 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987385 (0.013):
na ca goṣṭhe vased rātrau na divā gā anuvrajet /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9014483 (0.036):
na dāsī sānvayā tu sā K_723d / na divā gā anuvrajet Par_9.56b
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582183 (0.037):
Par8.31cd/.gavāṃ.madhye.vased.rātrau.divā.gāś.ca.apy.anuvrajet.//
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300294 (0.040):
dinaṃ tāvat tu sūtakam Par_3.15d / divā gāś cāpy anuvrajet Par_8.31d / divā snānaṃ praśasyāte Par_12.22(21)b
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9583287 (0.050):
Par9.56ab/.na.ca.goṣṭhe.vased.rātrau.na.divā.gā.anuvrajet./
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300826 (0.057):
na trirātram ahorātraṃ Par_3.11c / na divā gā anuvrajet Par_9.56b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8987824 (0.064):
gavāṃ madhye vased rātrau Par_8.31c / gavāṃ madhye vased rātrau YS182v_4.15c
Par_8.31 // / uṣṇe varṣati śīte vā mārute vāti vā bhṛśam /
Angirasasmrti (angirsau.htm.txt) 13194493 (0.0):
patitāṃ paṅkalagnāṃ vā % sarvaprāṇairvimokṣayet // Ang_2,11.6 // / uṣṇe varṣati śīte vā $ mārute vāti vā bhṛśam &
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4730165 (0.0):
patitāṃ paṅkalagnāṃ vā sarvaprāṇairvimokṣayet // Ang_2,11.6 // / uṣṇe varṣati śīte vā mārute vāti vā bhṛśam /
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18600751 (0.0):
patitāṃ paṅkalagnaṃ vā sarvopāyair vimocayet // Mn_11.112[111M] // / uṣṇe varṣati śīte vā mārute vāti vā bhṛśam /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21516706 (5.960):
Manu11.113a[112ṃa]/ uṣṇe varṣati śīte vā mārute vāti vā bhṛśam |
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8977276 (0.049):
uṣṇe varṣati śīte vā Mn_11.113[112M]a / uṣṇe varṣati śīte vā Par_8.32a
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582191 (0.059):
Par8.32ab/.uṣṇe.varṣati.śīte.vā.mārute.vāti.vā.bhṛśaṃ./
na kurvītātmanas trāṇaṃ gor akṛtvā tu śaktitaḥ (II,1, p. 238) // Par_8.32
Angirasasmrti (angirsau.htm.txt) 13194499 (0.0):
uṣṇe varṣati śīte vā $ mārute vāti vā bhṛśam & / na kurvītātmanastrāṇaṃ % gorakṛtvā svaśaktitaḥ // Ang_2,11.7 //
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4730171 (0.0):
uṣṇe varṣati śīte vā mārute vāti vā bhṛśam / / na kurvītātmanastrāṇaṃ gorakṛtvā svaśaktitaḥ // Ang_2,11.7 //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18600757 (0.0):
uṣṇe varṣati śīte vā mārute vāti vā bhṛśam / / na kurvītātmanas trāṇaṃ gor akṛtvā tu śaktitaḥ // Mn_11.113[112M] //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21516713 (0.025):
Manu11.113a[112ṃa]/ uṣṇe varṣati śīte vā mārute vāti vā bhṛśam | / Manu11.113c[112ṃc]/ na kurvīta) ātmanas trāṇaṃ gor a.kṛtvā) tu śaktitaḥ ||
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989600 (0.044):
gor akṛtvā tu śaktitaḥ Mn_11.113[112M]d / gor akṛtvā tu śaktitaḥ Par_8.32d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298635 (0.048):
gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ Par_11.28a / gor akṛtvā tu śaktitaḥ Par_8.32d
ātmano yadi vānyeṣāṃ gṛhe kṣetre khale 'tha vā /
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18600764 (0.0):
ātmano yadi vānyeṣāṃ gṛhe kṣetre 'tha vā khale /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21516720 (0.044):
Manu11.114a[113ṃa]/ ātmano yadi vā anyeṣāṃ gṛhe kṣetre 'atha vā khale |
bhakṣayantīṃ na kathayet pibantaṃ caiva vatsakam // Par_8.33 //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18600768 (0.0):
ātmano yadi vānyeṣāṃ gṛhe kṣetre 'tha vā khale / / bhakṣayantīṃ na kathayet pibantaṃ caiva vatsakam // Mn_11.114[113M] //
Angirasasmrti (angirsau.htm.txt) 13194510 (0.025):
ātmano yadi vānyeṣāṃ $ gṛhekṣetre 'thavā khale & / bhakṣayantīṃ na kathayet % pibantaṃ caiva vatsakam // Ang_2,11.8 //
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4730182 (0.025):
ātmano yadi vānyeṣāṃ gṛhekṣetre 'thavā khale / / bhakṣayantīṃ na kathayet pibantaṃ caiva vatsakam // Ang_2,11.8 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21516727 (0.029):
Manu11.114a[113ṃa]/ ātmano yadi vā anyeṣāṃ gṛhe kṣetre 'atha vā khale | / Manu11.114c[113ṃc]/ bhakṣayantīṃ na kathayet) pibantaṃ ca eva vatsakam ||
pibantīṣu pibet toyaṃ saṃviśantīṣu saṃviśet / / patitāṃ paṅkamagnāṃ vā sarvaprāṇaiḥ samuddharet (II,1, p. 239) // Par_8.34
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582224 (0.046):
Par8.34ab/.pibantīṣu.pibet.toyaṃ.saṃviśantīṣu.saṃviśet./ / Par8.34cd/.patitāṃ.paṅka.magnāṃ.vā.sarva.prāṇaiḥ.samuddharet.//
Angirasasmrti (angirsau.htm.txt) 13194483 (0.059):
patitāṃ paṅkalagnāṃ vā % sarvaprāṇairvimokṣayet // Ang_2,11.6 //
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4730155 (0.059):
patitāṃ paṅkalagnāṃ vā sarvaprāṇairvimokṣayet // Ang_2,11.6 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301710 (0.060):
pibanti pitaraḥ svayam Par_7.6b / pibantīṣu pibet toyaṃ Par_8.34a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9026424 (0.062):
pibantīṣu pibet toyaṃ Par_8.34a / pibaṃstadvidhinā rudan Ang_1.200b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301703 (0.064):
pibataḥ patitaṃ toyaṃ Par_11.40a / pibantaṃ caiva vatsakam Par_8.33d / pibanti pitaraḥ svayam Par_7.6b
brāhmaṇārthe gavārthe vā yas tu prāṇān parityajet /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9035568 (0.024):
brāhmaṇārthe gavārthe vā Mn_10.62a / brāhmaṇārthe gavārthe vā Mn_11.79[78M]a / brāhmaṇārthe gavārthe vā Par_8.35a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302447 (0.024):
brāhmaṇā yāni bhāṣante Par_6.62c / brāhmaṇārthe gavārthe vā Par_8.35a
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18600351 (0.041):
āśrame vṛkṣamūle vā gobrāhmaṇahite rataḥ // Mn_11.78[77M] // / brāhmaṇārthe gavārthe vā sadyaḥ prāṇān parityajet /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13443123 (0.041):
jvalantaṃ vā viśedagniṃ jalaṃ vā praviśet svayam // KūrmP_2,30.18 // / brāhmaṇārthe gavārthe vā samyak prāṇān parityajet /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19684267 (0.042):
01,150.026f*1645_02 gavārthe brāhmaṇasyārthe sadyaḥ prāṇān parityajet
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6716681 (0.046):
jvalantaṃ vā viśedagniṃ jalaṃ vā praviśetsvayam / / brāhmaṇārthe gavārthe vā samyak prāṇānparityajet // GarP_1,52.4 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21516219 (0.047):
Manu11.79a[78ṃa]/ brāhmaṇārthe gavārthe vā sadyaḥ prāṇān parityajet)
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10851499 (0.047):
brāhmaṇārthaṃ tu saṃkliṣṭā nāmahetoḥ saridvare / / gavārthe brāhmaṇārthe ca prāṇān parityajet // RKS_109.110 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4830734 (0.049):
gavārthe brāhmaṇārthe vā sadyaḥ prāṇān parityajet /AP_173.007ab/
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18856339 (0.049):
gavārthe brāhmaṇārthe ca sadyaḥ prāṇānparityajet /
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2536447 (0.055):
brāhmaṇārthe gavārthe vā Mn_10.62a / brāhmaṇārthe gavārthe vā Mn_11.79[78M]a
mucyate brahmahatyāyā goptā gor brāhmaṇasya ca // Par_8.35 //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18600354 (0.0):
brāhmaṇārthe gavārthe vā sadyaḥ prāṇān parityajet / / mucyate brahmahatyāyā goptā gor brāhmaṇasya ca // Mn_11.79[78M] //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298573 (0.035):
gopaśuṃ dakṣiṇāmukham Par_9.34b / goptā gor brāhmaṇasya ca Par_8.35d / gobālaiś ca phalodbhavān Par_10.37d
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21516223 (0.041):
|[M.saṃyak prāṇān] / Manu11.79c[78ṃc]/ mucyate brahmahatyāyā goptā gor brāhmaṇasya ca ||
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989328 (0.048):
goptā gor brāhmaṇasya ca Mn_11.79[78M]d / goptā gor brāhmaṇasya ca Par_8.35d
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19684268 (0.051):
01,150.026f*1645_02 gavārthe brāhmaṇasyārthe sadyaḥ prāṇān parityajet / 01,150.026f*1645_03 mucyate brahmahatyāyā goptāro brāhmaṇasya ca
govadhasyānurūpeṇa prājāpatyaṃ vinirdiśet / / prājāpatyaṃ tataḥ kṛcchraṃ vibhajet tac caturvidham (II,1, p. 240) //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298645 (0.059):
gorūpaṃ brāhmaṇasyāgre Par_9.21c / govadhasyānurūpeṇa Par_8.36a
Par_8.36 // / ekāham ekabhaktāśī ekāhaṃ naktabhojanaḥ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8978342 (0.0):
ekāham ekabhaktāśī Par_8.37a / ekāhaṃ codake vaset Mn_11.157[156M]d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297522 (0.0):
ekāham aśucir bhūtvā Par_3.43c / ekāham ekabhaktāśī Par_8.37a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986566 (0.026):
dinatrayam ayācī syāt tridinaṃ mārutāśanaḥ // Par_8.39 // / caturahaṃ caikabhaktāśī caturahaṃ naktabhojanaḥ /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298803 (0.031):
caṇḍālo yadi kasyacit Par_6.46b / caturahaṃ caikabhaktāśī Par_8.40a
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582272 (0.035):
Par8.37ab/.eka.ahaṃ.eka.bhakta.āśī.eka.ahaṃ.nakta.bhojanaḥ./
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986550 (0.056):
tridinaṃ caikabhaktāśī tridinaṃ naktabhojanaḥ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990625 (0.062):
catugurṇaṃ śūdrayogād Ang_1.192c / caturahaṃ caikabhaktāśī Par_8.40a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8970372 (0.063):
ayācitāśī mitabhuk Yj_3.204c / ayācitāśy ekam ahar Par_8.37c
ayācitāśy ekam ahar ekāhaṃ mārutāśanaḥ // Par_8.37 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8970376 (0.050):
ayācitāśī mitabhuk Yj_3.204c / ayācitāśy ekam ahar Par_8.37c
dinadvayaṃ caikabhakto dvidinaṃ caikabhojanaḥ /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300275 (0.026):
dinadvayam ayācī syād Par_8.38c / dinadvayaṃ caikabhakto Par_8.38a
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582290 (0.036):
Par8.37cd/.ayācita.āśy.ekaṃ.ahar.eka.ahaṃ.māruta.aśanaḥ.// / Par8.38ab/.dina.dvayaṃ.ca.eka.bhakto.dvi.dinaṃ.ca.eka.bhojanaḥ./
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9007295 (0.050):
dinadvayaṃ caikabhakto Par_8.38a / dinabhedena tannyūno Ang_1.406c
dinadvayam ayācī syād dvidinaṃ mārutāśanaḥ // Par_8.38 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9010635 (0.029):
dvidinaṃ caikabhojanaḥ Par_8.38b / dvidinaṃ mārutāśanaḥ Par_8.38d / dvidvāraḥ samudāhṛtaḥ Nar_M1.23b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299758 (0.034):
tridinaṃ naktabhojanaḥ Par_8.39b / tridinaṃ mārutāśanaḥ Par_8.39d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299745 (0.039):
trikālaṃ mārutāśanaḥ Par_6.5d / tridinaṃ caikabhaktāśī Par_8.39a
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582294 (0.039):
Par8.38ab/.dina.dvayaṃ.ca.eka.bhakto.dvi.dinaṃ.ca.eka.bhojanaḥ./ / Par8.38cd/.dina.dvayaṃ.ayācī.syād.dvi.dinaṃ.māruta.aśanaḥ.//
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003196 (0.045):
tridinaṃ naktabhojanaḥ Par_8.39b / tridinaṃ mārutāśanaḥ Par_8.39d / tridaivatyāni kevalam Ang_1.660d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300613 (0.047):
dvidinaṃ caikabhojanaḥ Par_8.38b / dvidinaṃ mārutāśanaḥ Par_8.38d
tridinaṃ caikabhaktāśī tridinaṃ naktabhojanaḥ /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299747 (0.0):
trikālaṃ mārutāśanaḥ Par_6.5d / tridinaṃ caikabhaktāśī Par_8.39a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299758 (0.0):
tridinaṃ caikabhaktāśī Par_8.39a / tridinaṃ naktabhojanaḥ Par_8.39b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003185 (0.026):
tridinaṃ caikadivasaṃ Ang_1.678a / tridinaṃ caikabhaktāśī Par_8.39a
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582310 (0.033):
Par8.39ab/.tri.dinaṃ.ca.eka.bhakta.āśī.tri.dinaṃ.nakta.bhojanaḥ./
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300611 (0.048):
dvidinaṃ caikabhojanaḥ Par_8.38b / dvidinaṃ mārutāśanaḥ Par_8.38d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003196 (0.051):
tridinaṃ naktabhojanaḥ Par_8.39b / tridinaṃ mārutāśanaḥ Par_8.39d / tridaivatyāni kevalam Ang_1.660d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986517 (0.056):
ekāham ekabhaktāśī ekāhaṃ naktabhojanaḥ /
dinatrayam ayācī syāt tridinaṃ mārutāśanaḥ // Par_8.39 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003196 (0.041):
tridinaṃ naktabhojanaḥ Par_8.39b / tridinaṃ mārutāśanaḥ Par_8.39d / tridaivatyāni kevalam Ang_1.660d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299757 (0.041):
tridinaṃ naktabhojanaḥ Par_8.39b / tridinaṃ mārutāśanaḥ Par_8.39d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299745 (0.048):
trikālaṃ mārutāśanaḥ Par_6.5d / tridinaṃ caikabhaktāśī Par_8.39a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9007272 (0.054):
dinatrayam ayācī syāt Par_8.39c / dinatrayamasaṃspṛśyās Ang_1.917c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300261 (0.054):
dinatrayam ayācī syāt Par_8.39c / dinatrayeṇa śudhyanti Par_3.1c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9010634 (0.054):
dvidinaṃ caikabhojanaḥ Par_8.38b / dvidinaṃ mārutāśanaḥ Par_8.38d / dvidvāraḥ samudāhṛtaḥ Nar_M1.23b
caturahaṃ caikabhaktāśī caturahaṃ naktabhojanaḥ /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298808 (0.0):
caṇḍālo yadi kasyacit Par_6.46b / caturahaṃ caikabhaktāśī Par_8.40a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986517 (0.026):
Par_8.36 // / ekāham ekabhaktāśī ekāhaṃ naktabhojanaḥ /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582327 (0.029):
Par8.40ab/.catur.ahaṃ.ca.eka.bhakta.āśī.catur.ahaṃ.nakta.bhojanaḥ./
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8978341 (0.031):
ekāham ekabhaktāśī Par_8.37a / ekāhaṃ codake vaset Mn_11.157[156M]d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297522 (0.031):
ekāham aśucir bhūtvā Par_3.43c / ekāham ekabhaktāśī Par_8.37a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990625 (0.039):
catugurṇaṃ śūdrayogād Ang_1.192c / caturahaṃ caikabhaktāśī Par_8.40a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299745 (0.053):
trikālaṃ mārutāśanaḥ Par_6.5d / tridinaṃ caikabhaktāśī Par_8.39a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300611 (0.059):
dvidinaṃ caikabhojanaḥ Par_8.38b / dvidinaṃ mārutāśanaḥ Par_8.38d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003195 (0.064):
tridinaṃ naktabhojanaḥ Par_8.39b / tridinaṃ mārutāśanaḥ Par_8.39d / tridaivatyāni kevalam Ang_1.660d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299756 (0.064):
tridinaṃ naktabhojanaḥ Par_8.39b / tridinaṃ mārutāśanaḥ Par_8.39d / tripalaṃ tu payaḥ pibet Par_4.8b
caturdinam ayācī syāc caturahaṃ mārutāśanaḥ (II,1, p. 241) // Par_8.40 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298856 (0.039):
caturdinam ayācī syāc Par_8.40c / caturvidyopapannas tu Par_12.65(64)c
prāyaścitte tataś cīrṇe kuryād brāhmaṇabhojanam /
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_au.htm.txt) 4102684 (0.0):
prāyaścitte tataś cīrṇe $ kuryād brāhmaṇabhojanam &
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_pu.htm.txt) 3295383 (0.0):
prāyaścitte tataś cīrṇe kuryād brāhmaṇabhojanam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15835074 (0.0):
tatpāpaṃ śatadhābhūtvā tameva parisarpati / / prāyaścitte tataścīrṇe kuryādbrāhmaṇabhojanam // NarP_1,14.57 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987505 (0.0):
anyāthā bhāvadoṣeṇa na dharmo na ca śudhyati (II,1, p. 304) // Par_10.3 // / prāyaścitte tataś cīrṇe kuryād brahmaṇabhojanam /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987764 (0.0):
vrataṃ carati tad yāvat tāvat saṃvasate bahiḥ (II,1, p. 344) // Par_10.21 / prāyaścitte tataś cīrṇe kuryād brāhmaṇabhojanam /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21989862 (0.044):
cāndrāyaṇe tataś cīrṇe kuryād brāhmaṇabhojanam (II,2, p. 77) //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582350 (0.052):
Par8.41ab/.prāyaś.citte.tata.cīrṇe.kuryād.brāhmaṇa.bhojanaṃ./ / Par8.41cd/.viprāṇāṃ.dakṣiṇāṃ.dadyāt.pavitrāṇi.japed.dvijaḥ.//
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032762 (0.054):
prāyaścitte tataś cīrṇe Par_10.4a / prāyaścitte tataś cīrṇe Par_10.22a / prāyaścitte tataś cīrṇe YS99v_61a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302188 (0.054):
prāyaścittī bhavet pūtaḥ Par_8.6c / prāyaścitte tataś cīrṇe Par_8.41a / prāyaścitte tataś cīrṇe Par_10.4a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032750 (0.057):
prāyaścitte 'kṛte dvijaḥ Mn_11.47[46M]d / prāyaścitte tataś cīrṇe Par_8.41a
viprāṇāṃ dakṣiṇāṃ dadyāt pavitrāṇi japed dvijaḥ // Par_8.41 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9023688 (0.057):
pavitrāṇi japet piṇḍān Yj_3.325c / pavitrāṇi japed dvijaḥ Par_8.41d
brāhmaṇān bhojayitvā tu goghnaḥ śuddho na saṃśayaḥ // Par_8.41/1 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582369 (0.0):
Par8.42ab/.brāhmaṇān.bhojayitvā.tu.goghnaḥ.śuddho.na.saṃśayaḥ./E
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989105 (1.788):
goghnasya kecid icchanti YS99v_39c / goghnaḥ śuddho na saṃśayaḥ Par_8.41/1b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298518 (1.788):
goghnaś cāndrāyaṇaṃ caret Par_9.52b / goghnaḥ śuddho na saṃśayaḥ Par_8.41/1b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302432 (0.057):
brāhmaṇānāṃ samarthā ye Par_8.11c / brāhmaṇānumataś caiva Par_7.11a / brāhmaṇān bhojayitvā tu Par_8.41/1a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15287682 (0.062):
mātṛhā niyutaṃ japtvā $ śudhyate nātra saṃśayaḥ & / goghnaścaiva kṛtaghnaś ca % strīghnaḥ pāpayuto naraḥ // LiP_1,15.9 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7181713 (0.062):
mātṛhā niyutaṃ japtvā śudhyate nātra saṃśayaḥ / / goghnaścaiva kṛtaghnaś ca strīghnaḥ pāpayuto naraḥ // LiP_1,15.9 //
gavāṃ saṃrakṣaṇārthāya na duṣyed rodhabandhayoḥ /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298375 (0.058):
gavāṃ śṛṅgodakaiḥ snānaṃ Par_5.2a / gavāṃ saṃrakṣaṇārthāya Par_9.1a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8987850 (0.060):
gavāṃ śṛṅgodakaiḥ snānaṃ Par_5.2a / gavāṃ saṃrakṣaṇārthāya Par_9.1a / gavyameva bhaveddadhi Ang_2,12.5b
Angirasasmrti (angirsau.htm.txt) 13194260 (0.061):
sāyaṃ saṃgopanārthaṃ tu % na duṣyedrodhabandhayoḥ // Ang_2,10.12 //
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4729932 (0.061):
sāyaṃ saṃgopanārthaṃ tu na duṣyedrodhabandhayoḥ // Ang_2,10.12 //
tad vadhaṃ tu na taṃ vidyāt kāmākāmakṛtaṃ tathā (II,1, p. 255) // Par_9.1
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21629583 (0.059):
372.008. vāyurvā viṣamo vāti vidyādrājavadhaṃ tadā//424// / 372.009. aśanyulke tu vaiśākhe ādityena sahotthite/
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582480 (0.060):
Par9.7ab/.tad.eva.bandhanaṃ.vidyāt.kāma.akāma.kṛtaṃ.ca.yat./ / Par9.7cd/.hale.vā.śakaṭe.paṅktau.pṛṣṭhe.vā.pīḍito.naraiḥ.//
Angirasasmrti (angirsau.htm.txt) 13194260 (0.061):
sāyaṃ saṃgopanārthaṃ tu % na duṣyedrodhabandhayoḥ // Ang_2,10.12 //
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4729932 (0.061):
sāyaṃ saṃgopanārthaṃ tu na duṣyedrodhabandhayoḥ // Ang_2,10.12 //
daṇḍād ūrdhvaṃ yad anyena prahārād yadi pātayet /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9004657 (0.042):
daṇḍādūrdhvaṃ tu yatnena Ang_2,10.1a / daṇḍād ūrdhvaṃ yad anyena Par_9.2a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299998 (0.042):
daṇḍa ity abhidhīyate Par_9.10d / daṇḍād ūrdhvaṃ yad anyena Par_9.2a
prāyaścittaṃ tadā proktaṃ dviguṇaṃ govadhe caret (II,1, p. 256) // Par_9.2
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300540 (0.023):
dviguṇaṃ garbhapātane Par_4.20b / dviguṇaṃ govadhe caret Par_9.2d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986841 (0.056):
aṅgapratyaṅgasaṃpūrṇo dviguṇaṃ govrataṃ caret (II,1, p. 265) // Par_9.16
rodhabandhanayoktrāṇi ghātaś ceti caturvidham / / ekapādaṃ cared rodhe dvau pādau bandhane caret (II,1, p. 257) // Par_9.3
Angirasasmrti (angirsau.htm.txt) 13194146 (0.0):
pādamekaṃ caredrodhe $ dvau pādau bandhane caret &
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4729816 (0.0):
pādamekaṃ caredrodhe dvau pādau bandhane caret /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582424 (0.0):
Par9.3cd/.eka.pādaṃ.cared.rodhe.dvau.pādau.bandhane.caret.//
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300677 (0.030):
dvau pādau netraghātane Par_9.17d / dvau pādau bandhane caret Par_9.3d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9011028 (0.033):
dvau pādau bandhane caret Par_9.3d / dvau pādau bandhane caret Ang_2,10.4b
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4829001 (0.033):
pādamekañcaredrodhe dvau pādau bandhane caret //AP_169.008cd/
Angirasasmrti (angirsiu.htm.txt) 7025314 (0.060):
dvau pādau bandhane caret Ang_2,10.4b / dvau māsau snānamabhyaṅgaṃ Ang_2,11.2c
yoktreṣu pādahīnaṃ syāc caret sarvaṃ nipātane /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4829012 (0.0):
yojane pādahīnaṃ syāccaret sarvaṃ nipātane /AP_169.009ab/
Angirasasmrti (angirsau.htm.txt) 13194153 (0.0):
yojanaṃ pādahīnaṃ syāc % caretsarvaṃ nipātane // Ang_2,10.4 //
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4729823 (0.0):
yojanaṃ pādahīnaṃ syāc caretsarvaṃ nipātane // Ang_2,10.4 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303556 (0.035):
yoktradāmakadoraiś ca Par_9.6a / yoktreṣu pādahīnaṃ syāc Par_9.4a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9048776 (0.040):
yoktraṃ vimucya tāṃ patnīṃ Ang_1.80a / yoktreṣu pādahīnaṃ syāc Par_9.4a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987017 (0.045):
nāsikye padahīnaṃ tu caret sarvaṃ nipātane // Par_9.29 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582434 (0.050):
Par9.4ab/.yotreṣu.pāda.hīnaṃ.syāt.caret.sarvaṃ.nipātane./ / Par9.4cd/.go.vāṭe.vā.gṛhee.vā.api.durge.vā.apy.asama.sthale.//
govāṭe vā gṛhe vāpi durge vāpy asamasthale (II,1, p. 258) // Par_9.4 //
nadīṣv atha samudreṣu tv anyeṣu na nadīmukhe /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582450 (0.031):
Par9.5ab/.nadīṣv.atha.samudreṣu.tv.anyeṣu.na.nadī.mukhe./ / Par9.5cd/.dagdha.deśe.mṛtā.gāvaḥ.stambhanād.rodha.ucyate.//
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9014585 (0.040):
nadīṣv atha samudreṣu tv Par_9.5a / nadīṣv avetanas tāraḥ Nar_18.36a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300855 (0.044):
nadīṣu saṃgame caiva Par_9.56c / nadīṣv atha samudreṣu tv Par_9.5a
dagdhadeśe mṛtā gāvaḥ stambhanād rodha ucyate (p. 259) (II,1, p. 259) //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582453 (0.030):
Par9.5ab/.nadīṣv.atha.samudreṣu.tv.anyeṣu.na.nadī.mukhe./ / Par9.5cd/.dagdha.deśe.mṛtā.gāvaḥ.stambhanād.rodha.ucyate.//
Par_9.5 // / yoktradāmakadoraiś ca kaṇṭhābharaṇabhūṣaṇaiḥ /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582468 (0.043):
Par9.6ab/.yoktra.dāmaka.doraiś.ca.kaṇḍha.ābharaṇa.bhūṣaṇaiḥ./
gṛhe vāpi vane vāpi baddhā syād gaur mṛtā yadi // Par_9.6 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582468 (0.029):
Par9.6ab/.yoktra.dāmaka.doraiś.ca.kaṇḍha.ābharaṇa.bhūṣaṇaiḥ./ / Par9.6cd/.gṛhe.vā.api.vane.vā.api.baddhā.syād.gaor.mṛtā.yadi.//
tad eva bandhanaṃ vidyāt kāmākāmakṛtaṃ ca yat /
hale vā śakaṭe paṅktau pṛṣṭhe vā pīḍito naraiḥ (II,1, p. 260) // Par_9.7
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582487 (0.0):
Par9.7ab/.tad.eva.bandhanaṃ.vidyāt.kāma.akāma.kṛtaṃ.ca.yat./ / Par9.7cd/.hale.vā.śakaṭe.paṅktau.pṛṣṭhe.vā.pīḍito.naraiḥ.//
gopatir mṛtyum āpnoti yoktro bhavati tadvadhaḥ /
mattaḥ pramatta unmattaś cetano vāpy acetanaḥ (II,1, p. 261) // Par_9.8 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16368363 (0.062):
mattaḥ parataro jñeyo *HV_100.57ab*1121:13a / mattaḥ pramatta unmattaḥ *HV_10.14*199:1a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13824254 (0.062):
mattaḥ parataro jñeyo HV_100.57ab*1121:13a / mattaḥ pramatta unmattaḥ HV_10.14*199:1a
kāmākāmakṛtakrodho daṇḍair hanyād athopalaiḥ /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297797 (0.018):
kāmatas tu kṛtaṃ yat syān Par_12.79(78)a / kāmākāmakṛtakrodho Par_9.9a
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582512 (0.024):
Par9.9ab/.kāma.akāma.kṛta.krodho.daṇḍair.hanyād.atha.upalaiḥ./
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8981683 (0.038):
kāmaṃ syād brāhmaṇabruvaḥ Mn_8.20b / kāmākāmakṛtakrodho Par_9.9a
prahṛtā vā mṛtā vāpi tad dhi hetur nipātane // Par_9.9 //
aṅguṣṭhamātrasthūlas tu bāhumātraḥ pramāṇataḥ /
Angirasasmrti (angirsau.htm.txt) 13194118 (0.028):
aṅguṣṭhamātraṃ sthūlaḥ syād $ bāhumātrapramāṇataḥ &
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4729788 (0.028):
aṅguṣṭhamātraṃ sthūlaḥ syād bāhumātrapramāṇataḥ /
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_au.htm.txt) 4102433 (0.029):
aṅguṣṭhamātrasthūlas tu $ bāhumātrapramāṇakaḥ &
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_pu.htm.txt) 3295132 (0.029):
aṅguṣṭhamātrasthūlas tu bāhumātrapramāṇakaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15834837 (0.029):
aṅguṣṭhamātrasthūlastu bāhumātraghapramāṇakaḥ // NarP_1,14.39 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8965652 (0.045):
aṅguṣṭhamātrasthūlas tu Par_9.10a / aṅguṣṭhamātrasthūlas tu YS99v_41a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2296449 (0.045):
aṅgulīṣu daśaiva tu Par_5.16d / aṅguṣṭhamātrasthūlas tu Par_9.10a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9034225 (0.064):
bāhumātrapramāṇataḥ Ang_2,10.2b / bāhumātraḥ pramāṇataḥ Par_9.10b
ādras tu sapalāśaś ca daṇḍa ity abhidhīyate (II,1, p. 262) // Par_9.10 //
mūrchitaḥ patito vāpi daṇḍenābhihitaḥ sa tu /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582523 (0.0):
Par9.9cd/.prahṛtā.vā.mṛtā.vā.api.tadd.hi.hetur.nipātane.// / Par9.10ab/.mūrchitaḥ.patito.vā.api.daṇḍena.abhihitaḥ.sa.tu./
utthitas tu yadā gacchet pañca sapta daśaiva vā // Par_9.11 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582532 (5.960):
Par9.10cd/.utthitas.tu.yadā.gacchet.pañca.sapta.daśa.eva.vā./
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8976204 (0.057):
utthāyāvaśyakaṃ kṛtvā Mn_4.93a / utthitas tu yadā gacchet Par_9.11c
grāsaṃ vā yadi gṛhṇīyāt toyaṃ vāpi pibed yadi / / pūrvaṃ vyādhyupasṛṣṭaś cet prāyaścittaṃ na vidyate (II,1, p. 263) //
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_au.htm.txt) 4102508 (0.014):
utthāya ṣaṭpadaṃ gacchet % sapta pañca daśāpi vā // YS99v_46 // / grāsaṃ vā yadi gṛhṇīyāt $ toyaṃ vāpi pibed yadi & / pūrvavyādhipranaṣṭānāṃ % prāyaścittaṃ na vidyate // YS99v_47 //
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_pu.htm.txt) 3295207 (0.014):
utthāya ṣaṭpadaṃ gacchet sapta pañca daśāpi vā // YS99v_46 // / grāsaṃ vā yadi gṛhṇīyāt toyaṃ vāpi pibed yadi / / pūrvavyādhipranaṣṭānāṃ prāyaścittaṃ na vidyate // YS99v_47 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987095 (0.017):
pāśalagnāgnidagdhāsu prāyaścittaṃ na vidyate (II,1, p. 276) // Par_9.34 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302104 (0.033):
prāyaścittaṃ na tasyāḥ syāt Par_4.20c / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.12d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987922 (0.051):
daśame tu dine prāpte prāyaścittaṃ na vidyate (II,1, p. 358) // Par_10.32
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985120 (0.053):
kṛmir utpadyate yasya prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet (II,1, p. 126) // / Par_6.48 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9028333 (0.060):
pūrvaṃ vyādhyupasṛṣṭaś cet Par_9.12c / pūrvaṃ sūryodayasya vai Ang_1.719b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987213 (0.062):
ativṛṣṭihatānāṃ ca prāyaścittaṃ na vidyate (II,1, p. 281) // Par_9.43 // / saṃgrāme prahatānāṃ ca ye dagdhā veśmakeṣu ca /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302112 (0.063):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.12d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.34d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302120 (0.063):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.39d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.40d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302132 (0.063):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.42d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.43d
Par_9.12 // / piṇḍasthe pādam ekaṃ tu dvau pādau garbhasaṃmite /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301680 (0.0):
piṅgalākurarasya ca Par_6.7b / piṇḍasthe pādam ekaṃ tu Par_9.13a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9025193 (0.031):
piṇḍayajñāvṛtā deyaṃ Yj_3.16c / piṇḍasthe pādam ekaṃ tu Par_9.13a
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582559 (0.044):
Par9.12ab/.piṇḍasthe.pādaṃ.ekaṃ.tu.dvau.pādau.garbha.sammite./
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9011008 (0.059):
dvau pādau garbhasaṃmite Par_9.13b / dvau pādau gātrasaṃbhave YS99v_43b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300666 (0.059):
dvau pādau garbhasaṃmite Par_9.13b / dvau pādau netraghātane Par_9.17d
pādonaṃ vratam uddiṣṭaṃ hatvā garbham acetanam // Par_9.13 //
pāde 'ṅgaromavapanaṃ dvipāde śmaśruṇo 'pi ca /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301620 (0.047):
pādukāstho na bhuñjīta Par_6.66c / pāde 'ṅgaromavapanaṃ Par_9.14a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9024496 (0.047):
pāduketi rājoktaṃ tad Nar_M2.35c / pāde 'ṅgaromavapanaṃ Par_9.14a
tripāde tu śikhā varjaṃ saśikhaṃ tu nipātane (II,1, p. 264) // Par_9.14 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305152 (0.023):
savrataḥ satrapūtaś ca Par_3.21a / saśikhaṃ tu nipātane Par_9.14d
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582580 (0.026):
Par9.13ab/.pāde.aṅga.roma.vapanaṃ.dvi.pāde.śmaśruṇo.api.ca./ / Par9.13cd/.tri.pāde.tu.śikhā.varjaṃ.saśikhaṃ.tu.nipātane.//
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003266 (0.040):
tripāde tu śikhā varjaṃ Par_9.14c / tripāde tu śikhāvarjaṃ YS99v_53c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299778 (0.040):
tripāde govṛṣaṃ dadyāc Par_9.15c / tripāde tu śikhā varjaṃ Par_9.14c
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347093 (0.040):
tyajanto 'patitān bandhūn YS99v_19a / tripāde tu śikhāvarjaṃ YS99v_53c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804611 (0.040):
tripādakṛcchro vijñeyaḥ YS182v_4.26c / tripāde tu śikhāvarjaṃ YS99v_53c
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_au.htm.txt) 4102587 (0.040):
pāde caivāsya romāṇi $ dvi pāde śmaśrukevalam & / tripāde tu śikhāvarjaṃ % mūle sarvaṃ samācaret // YS99v_53 //
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_pu.htm.txt) 3295286 (0.040):
pāde caivāsya romāṇi dvi pāde śmaśrukevalam / / tripāde tu śikhāvarjaṃ mūle sarvaṃ samācaret // YS99v_53 //
pāde vastrayugaṃ caiva dvipāde kāṃsyabhājanam /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582595 (0.032):
Par9.14ab/.pāde.vastra.yugaṃ.ccaiva.dvi.pāde.kāṃsya.bhājanaṃ./
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9010699 (0.039):
dvipāde kāṃsyabhājanam Par_9.15b / dvi pāde śmaśrukevalam YS99v_53b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300622 (0.039):
dvipāde kāṃsyabhājanam Par_9.15b / dvipāde śmaśruṇo 'pi ca Par_9.14b
tripāde govṛṣaṃ dadyāc caturthe godvayaṃ smṛtam // Par_9.15 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298834 (0.027):
caturthapuruṣeṇa tu Par_3.8b / caturthe godvayaṃ smṛtam Par_9.15d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9010699 (0.046):
dvipāde kāṃsyabhājanam Par_9.15b / dvi pāde śmaśrukevalam YS99v_53b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300622 (0.046):
dvipāde kāṃsyabhājanam Par_9.15b / dvipāde śmaśruṇo 'pi ca Par_9.14b
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582595 (0.052):
Par9.14ab/.pāde.vastra.yugaṃ.ccaiva.dvi.pāde.kāṃsya.bhājanaṃ./ / Par9.14cd/.tri.pāde.go.vṛṣaṃ.dadyāc.caturthe.go.dvayaṃ.smṛtaṃ.//
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299774 (0.058):
tripādaṃ caiva karṇe tu Par_9.18c / tripāde govṛṣaṃ dadyāc Par_9.15c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990777 (0.064):
caturthāṃśāś ca pādinaḥ Mn_8.210d / caturthe godvayaṃ smṛtam Par_9.15d
niṣpannasarvagātras tu dṛśyate vā sacetanaḥ /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582614 (0.030):
Par9.15ab/.niṣpanna.sarva.gātras.tu.dṛśyate.vā.sacetanaḥ./
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301135 (0.064):
niṣkṛtir na vidhīyate Par_10.26d / niṣpannasarvagātras tu Par_9.16a
aṅgapratyaṅgasaṃpūrṇo dviguṇaṃ govrataṃ caret (II,1, p. 265) // Par_9.16
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300546 (0.025):
dviguṇaṃ govadhe caret Par_9.2d / dviguṇaṃ govrataṃ caret Par_9.16d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9010158 (0.031):
dviguṇaṃ govrataṃ caret Par_9.16d / dviguṇaṃ go vrataṃ tasya YS99v_40c
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582614 (0.056):
Par9.15ab/.niṣpanna.sarva.gātras.tu.dṛśyate.vā.sacetanaḥ./ / Par9.15cd/.aṅga.pratyaṅga.sampūrṇo.dvi.guṇaṃ.go.vrataṃ.caret.//
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986629 (0.056):
prāyaścittaṃ tadā proktaṃ dviguṇaṃ govadhe caret (II,1, p. 256) // Par_9.2
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987656 (0.061):
kharīṃ ca sūkarīṃ gatvā prājāpatyavrataṃ caret (II,1, p. 339) // Par_10.14 / gogāmī ca trirātreṇa gām ekāṃ brāhmaṇe dadan /
pāṣāṇenātha daṇḍena gāvo yenābhighātitāḥ /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582629 (0.032):
Par9.16ab/.pāṣāṇena.atha.daṇḍena.gāvo.yena.abhighātitāḥ./
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582646 (0.032):
Par9.17ab/.pāṣāṇena.atha.daṇḍena.gāvo.yena.abhighātitāḥ./
śṛṅgabhaṅge caret pādaṃ dvau pādau netraghātane (II,1, p. 266) // Par_9.17
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582636 (0.022):
Par9.16ab/.pāṣāṇena.atha.daṇḍena.gāvo.yena.abhighātitāḥ./ / Par9.16cd/.śṛṅga.bhaṅge.caret.pādaṃ.dvau.pādau.netra.ghātane.//
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582653 (0.022):
Par9.17ab/.pāṣāṇena.atha.daṇḍena.gāvo.yena.abhighātitāḥ./ / Par9.17cd/.śṛṅga.bhaṅge.caret.pādaṃ.dvau.pādau.netra.ghātane.//
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300672 (0.031):
dvau pādau garbhasaṃmite Par_9.13b / dvau pādau netraghātane Par_9.17d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9011016 (0.041):
dvau pādau gātrasaṃbhave YS99v_43b / dvau pādau netraghātane Par_9.17d
lāṅgūle pādakṛcchraṃ tu dvau pādāv asthibhañjane /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582665 (0.015):
Par9.18ab/.lāṅgūle.pāda.kṛcchraṃ.tu.dvau.pādāv.asthi.bhañjane./
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303757 (0.038):
lavaṇaṃ madhutailaṃ ca Par_1.65a / lāṅgūle pādakṛcchraṃ tu Par_9.18a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9051680 (0.042):
lāṅgūlacchedanaṃ tathā Ang_2,10.8b / lāṅgūle pādakṛcchraṃ tu Par_9.18a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300658 (0.059):
dvau kṛcchrau parivittes tu Par_4.26a / dvau pādāv asthibhañjane Par_9.18b
tripādaṃ caiva karṇe tu caret sarvaṃ nipātane (II,1, p. 267) // Par_9.18
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298893 (0.027):
candanaṃ sumaṇiṃ ghṛtam Par_12.48(47)b / caret sarvaṃ nipātane Par_9.4b / caret sarvaṃ nipātane Par_9.18d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991274 (0.028):
caret sarvaṃ nipātane Par_9.18d / caret sarvaṃ nipātane Par_9.29d / caretsarvaṃ nipātane Ang_2,10.4d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991262 (0.050):
caret kṛcchraṃ dvijottamaḥ Mn_5.21b / caret sarvaṃ nipātane Par_9.4b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987019 (0.051):
nāsikye padahīnaṃ tu caret sarvaṃ nipātane // Par_9.29 // / dahānāt tu vipadyate anaḍvān yoktrayantritaḥ /
Angirasasmrti (angirsau.htm.txt) 13194154 (0.057):
yojanaṃ pādahīnaṃ syāc % caretsarvaṃ nipātane // Ang_2,10.4 // / na nārikelena na phālakena $ na mauñjinā nāpi ca valkalena &
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4729824 (0.057):
yojanaṃ pādahīnaṃ syāc caretsarvaṃ nipātane // Ang_2,10.4 // / na nārikelena na phālakena na mauñjinā nāpi ca valkalena /
śṛṅgabhaṅge 'sthibhaṅge ca kaṭibhaṅge tathaiva ca / / yadi jīvati ṣaṇmāsān prāyaścitttaṃ na vidyate (II,1, p. 268) // Par_9.19
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304626 (0.024):
śṛṅgabhaṅge caret pādaṃ Par_9.17c / śṛṅgabhaṅge 'sthibhaṅge ca Par_9.19a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9062469 (0.034):
śṛṅgabhaṅge 'sthibhaṅge ca Par_9.19a / śṛṇu tasyāpi yo vidhiḥ Ang_2,10.17d
Angirasasmrti (angirsau.htm.txt) 13194227 (0.035):
yavasaścopahartavyo % yāvadrūḍhavraṇo bhavet // Ang_2,10.9 // / asthibhaṅge tathā śṛṅga- $ kaṭibhaṅge tathaiva ca &
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582679 (0.047):
Par9.18cd/.tri.pādaṃ.caiva.karṇe.tu.caret.sarvaṃ.nipātane.// / Par9.19ab/.śṛṅga.bhaṅge.asthi.bhaṅge.ca.kaṭi.bhaṅge.tathaiva.ca./
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21541444 (0.052):
paramadurgandhaḥ panñcayojanāyāmaḥ/ / 066.019. sa ṣaṇmāsān svapiti/ / 066.019. yadā svapiti, tadā asya yojanaṃ sāmantakena lālāsya spharitvā/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21629469 (0.054):
371.021. paracakreṇa tadrāṣṭraṃ ṣaṇmāsān pīḍyate tadā/ / 371.022. kṣitipālaśca sāmātyaḥ putradāreṇa vadhyate//416//
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4729896 (0.058):
yavasaścopahartavyo yāvadrūḍhavraṇo bhavet // Ang_2,10.9 // / asthibhaṅge tathā śṛṅgakaṭibhaṅge tathaiva ca /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8972331 (0.064):
asthibhaṅge tathā śṛṅga Ang_2,10.10a / asthimatāṃ tu sattvānāṃ Mn_11.140[139M]a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15526684 (0.064):
saptayāmapravāheṇa $ ṣaṇmāsānatha jīvati & / praharānṣaḍvahedyasya % māsāṃstrīnvai sa jīvati // SvaT_7.180 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27783902 (0.064):
saptayāmapravāheṇa ṣaṇmāsānatha jīvati / / praharānṣaḍvahedyasya māsāṃstrīnvai sa jīvati // SvaT_7.180 //
vraṇabhaṅge ca kartavyaḥ snehābhyaṅgas tu pāṇinā /
Angirasasmrti (angirsau.htm.txt) 13194217 (0.013):
pātanaṃ caiva śṛṅgasya % māsārdhaṃ yāvakaṃ pibet // Ang_2,10.8 // / vraṇabhaṅge ca kartavyaḥ $ snehābhyaṅgaśca pāṇinā &
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4729887 (0.013):
pātanaṃ caiva śṛṅgasya māsārdhaṃ yāvakaṃ pibet // Ang_2,10.8 // / vraṇabhaṅge ca kartavyaḥ snehābhyaṅgaśca pāṇinā /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582698 (0.016):
Par9.20ab/.vraṇa.bhaṅge.ca.kartavyaḥ.sneha.abhyaṅgas.tu.pāṇinā./
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9059458 (0.054):
vraṇabhaṅge ca kartavyaḥ Par_9.20a / vraṇabhaṅge ca kartavyaḥ Ang_2,10.9a
yavasaś copahartavyo yāvad dṛḍhabalo bhavet // Par_9.20 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9047750 (1.192):
yāvad dāyādadarśanam Nar_3.14d / yāvad dṛḍhabalo bhavet Par_9.20d
Angirasasmrti (angirsau.htm.txt) 13194218 (0.033):
vraṇabhaṅge ca kartavyaḥ $ snehābhyaṅgaśca pāṇinā & / yavasaścopahartavyo % yāvadrūḍhavraṇo bhavet // Ang_2,10.9 //
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4729888 (0.033):
vraṇabhaṅge ca kartavyaḥ snehābhyaṅgaśca pāṇinā / / yavasaścopahartavyo yāvadrūḍhavraṇo bhavet // Ang_2,10.9 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303462 (0.051):
yāvat saṃpūrṇasarvāṅgas Par_9.21a / yāvad dṛḍhabalo bhavet Par_9.20d
yāvat saṃpūrṇasarvāṅgas tāvat taṃ poṣayen naraḥ /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303458 (2.980):
yāvat puṣpavatī bhavet Par_10.21b / yāvat saṃpūrṇasarvāṅgas Par_9.21a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9047658 (0.009):
yāvat sa syāt samāvṛtto Mn_8.27c / yāvat saṃpūrṇasarvāṅgas Par_9.21a
gorūpaṃ brāhmaṇasyāgre namaskṛtvā visarjayet (II,1, p. 269) // Par_9.21 //
yady asaṃpūrṇasargāṅgo hīnadeho bhavet tadā /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582734 (0.0):
Par9.22ab/.yady.asampūrṇa.sarga.aṅgo.hīna.deho.bhavet.tadā./
goghātakasya tasyārthaṃ prāyaścittaṃ vinirdiśet // Par_9.22 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582736 (0.037):
Par9.22ab/.yady.asampūrṇa.sarga.aṅgo.hīna.deho.bhavet.tadā./ / Par9.22cd/.go.ghātakasya.tasya.arthaṃ.prāyaś.cittaṃ.vinirdiśet.//
kāṣṭhaloṣṭakapāṣāṇaiḥ śastreṇaivoddhato balāt /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582748 (0.042):
Par9.23ab/.kāṣṭha.loṣṭaka.pāṣāṇaiḥ.śastreṇa.eva.uddhato.balāt./
vyāpādayati yo gāṃ tu tasya śuddhiṃ vinirdiśet (II,1, p. 270) // Par_9.23
caret sāṃtapanaṃ kāṣṭhe prājāpatyaṃ tu loṣṭake /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582763 (0.015):
Par9.23cd/.vyāpādayati.yo.gāṃ.tu.tasya.śuddhiṃ.vinirdiśet.// / Par9.24ab/.caret.sāṃtapanaṃ.kāṣṭhe.prājāpatyaṃ.tu.loṣṭake./
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_au.htm.txt) 4102533 (0.021):
kāṣṭhe sāṃtapanaṃ kuryāt $ prājāpatyaṃ tu loṣṭake &
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_pu.htm.txt) 3295232 (0.021):
kāṣṭhe sāṃtapanaṃ kuryāt prājāpatyaṃ tu loṣṭake /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991281 (0.034):
caretsarvaṃ nipātane Ang_2,10.4d / caret sāṃtapanaṃ kāṣṭhe Par_9.24a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298899 (0.034):
caret sarvaṃ nipātane Par_9.29d / caret sāṃtapanaṃ kāṣṭhe Par_9.24a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984840 (0.054):
prājāpatyaṃ na dātavyaṃ kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret // Par_6.28 // / caret sāṃtapanaṃ vipraḥ prājāpatyam anantaraḥ /
taptakṛcchraṃ tu pāṣāṇe sastre caivātikṛcchrakam // Par_9.24 //
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_au.htm.txt) 4102536 (0.0):
kāṣṭhe sāṃtapanaṃ kuryāt $ prājāpatyaṃ tu loṣṭake & / taptakṛcchraṃ tu pāṣāṇe % śastre cāpy atikṛcchrakam // YS99v_49 //
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_pu.htm.txt) 3295235 (0.0):
kāṣṭhe sāṃtapanaṃ kuryāt prājāpatyaṃ tu loṣṭake / / taptakṛcchraṃ tu pāṣāṇe śastre cāpy atikṛcchrakam // YS99v_49 //
pañca saṃtapane gāvaḥ prājāpatye tathā trayaḥ / / taptakṛcchre bhavanty aṣṭāv atikṛcchre trayodaśa // Par_9.25 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582777 (0.0):
Par9.24cd/.tapta.kṛcchraṃ.tu.pāṣāṇe.sastre.caiva.atikṛcchrakaṃ.// / Par9.25ab/.pañca.saṃtapane.gāvaḥ.prājāpatye.tathā.trayaḥ./
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582784 (0.037):
Par9.25cd/.tapta.kṛcchre.bhavanty.aṣṭāv.atikṛcchre.trayo.daśa.// / Par9.26ab/.pramāpaṇe.prāṇa.bhṛtāṃ.dadyāt.tat.pratirūpakaṃ./
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10240032 (0.058):
80.10ab/ māṣaka^dalahānyāto dvātriṃśa^dviṃśatis trayodaśa ca/ / 80.10cd/ aṣṭau ca śatāni śatatrayaṃ tripañcāśatā sahitam//
Angirasasmrti (angirsau.htm.txt) 13181687 (0.058):
vṛttidattaḥ kulānyaṣṭau % mauñjīdattastu ṣoḍaśa // Ang_1.327 // / vivāhadatto dvātriṃśad- $ yajñadattastariṣyati &
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4717372 (0.058):
vṛttidattaḥ kulānyaṣṭau mauñjīdattastu ṣoḍaśa // Ang_1.327 // / vivāhadatto dvātriṃśadyajñadattastariṣyati /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13805066 (0.060):
pañca ṣaṭ sapta cāṣṭau ca HV_21.5c / pañcasaptatapāś ca ye HV_35.35d
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14241793 (0.062):
tenaite trayo bhedā bhavanti / / prakarṣema ūḍaḥ sampādayitavyena vastunā prāptastatkuśalaḥ prauḍhaḥ /
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13592882 (0.062):
(AVParis_49,3.3) kauthumānāṃ ṣaḍ bhedā bhavanti | tad yathā | sārāyaṇīyāḥ / | vātarāyaṇīyāḥ | vaitadhṛtāḥ | prācīnās tejasāḥ | aniṣṭakāś ceti ||
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9964737 (0.063):
bṛhadrathantare ca me yajñena kalpetām ekā ca tisraś cā trayastriṃśatas, / catasraś cāṣṭau cāṣṭācatvāriṃśatas tryaviś ca tryavī ca dityavāṭ ca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21620008 (0.064):
329.023. tadyathā śuklā valkalā māṇḍavyā iti/ / 329.023. tatra daśa śuklāḥ/ / 329.023. aṣṭau valkalāḥ/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6628624 (0.064):
māṇḍavyā iti/ tatra daśa śuklāḥ/ aṣṭau valkalāḥ/ sapta māṇḍavyāḥ/ itīyaṃ
pramāpaṇe prāṇabhṛtāṃ dadyāt tat pratirūpakam / / tasyānurūpaṃ mūlyaṃ vā dadyād ity abravīn manuḥ // Par_9.26 //
Katyayanasmrti (katy1__u.htm.txt) 2856909 (0.0):
K.792a/ pramāpaṇe prāṇa.bhṛtāṃ (dadyāt tat.pratirūpakam / / K.792b/ tasya^anurūpaṃ mūlyaṃ vā (dadyād iti (abravīn manuḥ //
Katyayanasmrti (katy2p_u.htm.txt) 28815066 (0.0):
pramāpaṇe prāṇabhṛtāṃ dadyāt tatpratirūpakam / / tasyānurūpaṃ mūlyaṃ vā dadyād ity abravīn manuḥ // K_792 //
anyatrāṅkanalakṣmabhyāṃ vāhane mocane tathā / / sāyaṃ saṃgopanārthaṃ ca na duṣyed rodhabandhayoḥ (II,1, p. 271) //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9014634 (0.019):
na duṣyed rodhabandhayoḥ Par_9.27d / na duṣyedrodhabandhayoḥ Ang_2,10.12d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300884 (0.019):
na duṣyec chūdrajātīnāṃ Par_1.65c / na duṣyed rodhabandhayoḥ Par_9.1b
Angirasasmrti (angirsau.htm.txt) 13194261 (0.035):
anyatrāṅkanalakṣmabhyāṃ $ vāhanirmocane tathā & / sāyaṃ saṃgopanārthaṃ tu % na duṣyedrodhabandhayoḥ // Ang_2,10.12 //
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4729933 (0.035):
anyatrāṅkanalakṣmabhyāṃ vāhanirmocane tathā / / sāyaṃ saṃgopanārthaṃ tu na duṣyedrodhabandhayoḥ // Ang_2,10.12 //
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_au.htm.txt) 4102574 (0.050):
sāyaṃ saṃgopanārthaṃ ca % na doṣo rodha bandhayoḥ // YS99v_52 //
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_pu.htm.txt) 3295273 (0.050):
sāyaṃ saṃgopanārthaṃ ca na doṣo rodha bandhayoḥ // YS99v_52 //
Angirasasmrti (angirsiu.htm.txt) 7026065 (0.055):
na duṣyedrodhabandhayoḥ Ang_2,10.12d / na duḥkhena tadācaret Ang_1.630d
Par_9.27 // / atidāhe 'tivāhe ca nāsikābhedane tathā / / nadīparvatasaṃcāre prāyaścittaṃ vinirdiśet (II,1, p. 272) // Par_9.28 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582821 (0.047):
Par9.28ab/.atidāhe.ativāhe.ca.nāsikā.bhedane.tathā./ / Par9.28cd/.nadī.parvata.saṃcāre.prāyaś.cittaṃ.vinirdiśet.//
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032639 (0.049):
prāyaścittaṃ vinirdiśet Par_12.66(65)b / prāyaścittaṃ vinirdiśet YS99v_40d
atidāhe caret pādaṃ dvau pādau vāhane caret /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582836 (0.020):
Par9.29ab/.atidāhe.caret.pādaṃ.dvau.pādau.vāhane.caret./
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300678 (0.047):
dvau pādau bandhane caret Par_9.3d / dvau pādau vāhane caret Par_9.29b
nāsikye padahīnaṃ tu caret sarvaṃ nipātane // Par_9.29 //
Angirasasmrti (angirsau.htm.txt) 13194155 (0.028):
yojanaṃ pādahīnaṃ syāc % caretsarvaṃ nipātane // Ang_2,10.4 //
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4729825 (0.028):
yojanaṃ pādahīnaṃ syāc caretsarvaṃ nipātane // Ang_2,10.4 //
Angirasasmrti (angirsiu.htm.txt) 7020726 (0.032):
caruṇā lājato 'pi vā Ang_1.89d / caretsarvaṃ nipātane Ang_2,10.4d
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4829012 (0.045):
yojane pādahīnaṃ syāccaret sarvaṃ nipātane /AP_169.009ab/
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986652 (0.045):
yoktreṣu pādahīnaṃ syāc caret sarvaṃ nipātane /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986874 (0.051):
tripādaṃ caiva karṇe tu caret sarvaṃ nipātane (II,1, p. 267) // Par_9.18
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991272 (0.054):
caret sarvaṃ nipātane Par_9.29d / caretsarvaṃ nipātane Ang_2,10.4d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298890 (0.054):
caret sarvaṃ nipātane Par_9.4b / caret sarvaṃ nipātane Par_9.18d
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582433 (0.061):
Par9.4ab/.yotreṣu.pāda.hīnaṃ.syāt.caret.sarvaṃ.nipātane./ / Par9.4cd/.go.vāṭe.vā.gṛhee.vā.api.durge.vā.apy.asama.sthale.//
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991262 (0.064):
caret kṛcchraṃ dvijottamaḥ Mn_5.21b / caret sarvaṃ nipātane Par_9.4b / caret sarvaṃ nipātane Par_9.18d
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582836 (0.064):
Par9.29ab/.atidāhe.caret.pādaṃ.dvau.pādau.vāhane.caret./ / Par9.29cd/.nāsikye.pada.hīnaṃ.tu.caret.sarvaṃ.nipātane.//
dahānāt tu vipadyate anaḍvān yoktrayantritaḥ /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582852 (0.0):
Par9.30ab/.dahānāt.tu.vipadyate.anaḍvān.yoktra.yantritaḥ./
uktaṃ parāśareṇaiva hy ekapādaṃ yathāvidhi (II,1, p. 273) // Par_9.30 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582853 (0.044):
Par9.30ab/.dahānāt.tu.vipadyate.anaḍvān.yoktra.yantritaḥ./ / Par9.30cd/.uktaṃ.parāśareṇa.eva.hy.eka.pādaṃ.yathā.vidhi.//
rodhanaṃ bandhanaṃ caiva bhāraḥ praharaṇaṃ tathā / / durgapreraṇayoktraṃ ca nimittāni vadhasya ṣaṭ // Par_9.31 //
bandhapāśasuguptāṅgo mriyate yadi gopaśuḥ /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582877 (0.0):
Par9.32ab/.bandha.pāśa.sugupta.aṅgo.mriyate.yadi.go.paśuḥ./
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302261 (1.192):
bandhane rodhane 'pi vā Par_9.46b / bandhapāśasuguptāṅgo Par_9.32a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9033594 (0.063):
bandhapāśasuguptāṅgo Par_9.32a / bandhayen nigaḍena tu K_118d
bhavane tasya pāpī syāt prāyaścittārdham arhati (II,1, p. 274) // Par_9.32
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032704 (0.044):
prāyaścittārddham arhanti YS78v_17c / prāyaścittārdham arhati Par_9.32d / prāyaścittārdham arhanti YS182v_3.3c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302174 (0.046):
prāyaścittaṃ sadā dadyād Par_8.30a / prāyaścittārdham arhati Par_9.32d
na nārikelair na ca śāṇavālaiḥ na vāpi mauñjair na ca valkaśṛṅkhalaiḥ /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582903 (0.0):
Par9.33ab/.na.nāri.kelair.na.ca.śāṇa.vālaiḥ.na.vā.api.mauñjair.na.ca.valka.śṛṅkhalaiḥ./
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9014843 (5.960):
na nārikelena na phālakena Ang_2,10.9a / na nārikelair na ca śāṇavālaiḥ Par_9.33a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300917 (5.960):
na dharmo na ca śudhyati Par_10.3d / na nārikelair na ca śāṇavālaiḥ Par_9.33a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9016001 (0.047):
na vāpi mauñjair na ca valkaśṛṅkhalaiḥ Par_9.33b / na vārayed gāṃ dhayantīṃ Mn_4.59a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300960 (0.047):
navavarṣā tu rohiṇī Par_7.4d / na vāpi mauñjair na ca valkaśṛṅkhalaiḥ Par_9.33b
etais tu gāvo na nibandhanīyā baddhvāpi tiṣṭhet paraśuṃ gṛhītvā (II,1, p.
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302239 (0.031):
baddhā syād gaur mṛtā yadi Par_9.6d / baddhvāpi tiṣṭhet paraśuṃ gṛhītvā Par_9.33d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9033532 (0.036):
baddhvāpi tiṣṭhet paraśuṃ gṛhītvā Par_9.33d / baddhvā vā vāsasā kṣipraṃ Yj_3.291c
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582911 (0.057):
Par9.33ab/.na.nāri.kelair.na.ca.śāṇa.vālaiḥ.na.vā.api.mauñjair.na.ca.valka.śṛṅkhalaiḥ./ / Par9.33cd/.etais.tu.gāvo.na.nibandhanīyā.baddhvā.api.tiṣṭhet.paraśuṃ.gṛhītvā.//
Par_9.33 // / kuśaiḥ kāśaiś ca badhnīyād gopaśuṃ dakṣiṇāmukham /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297949 (0.051):
kuśais tu puruṣākṛtim Par_5.15b / kuśaiḥ kāśaiś ca badhnīyād Par_9.34a / kuśaiḥ pūtaṃ tu yat snānaṃ Par_12.31(30)a
pāśalagnāgnidagdhāsu prāyaścittaṃ na vidyate (II,1, p. 276) // Par_9.34 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986773 (0.017):
pūrvaṃ vyādhyupasṛṣṭaś cet prāyaścittaṃ na vidyate (II,1, p. 263) // / Par_9.12 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302108 (0.022):
prāyaścittaṃ na tasyāḥ syāt Par_4.20c / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.12d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302120 (0.044):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.34d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.39d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302132 (0.044):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.42d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.43d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987922 (0.045):
daśame tu dine prāpte prāyaścittaṃ na vidyate (II,1, p. 358) // Par_10.32 / daśāhaṃ na tyajen nārīṃ tyajen naṣṭaśrutāṃ tathā /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985120 (0.047):
kṛmir utpadyate yasya prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet (II,1, p. 126) // / Par_6.48 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032475 (0.051):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.34d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.39d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032491 (0.051):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.42d / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.43d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032499 (0.051):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_10.32d / prāyaścittaṃ na vidyate YS182v_3.2d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987170 (0.055):
anyeṣu dharmakhāteṣu prāyaścittaṃ na vidyate (II,1, p. 279) // Par_9.40 //
yadi tatra bhavet kāṣṭhaṃ prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet / / japitvā pāvanīṃ devīṃ mucyate tatra kilbiṣāt // Par_9.35 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032325 (0.052):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_11.25d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.8d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302071 (0.052):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_6.48d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_8.1d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986773 (0.058):
pūrvaṃ vyādhyupasṛṣṭaś cet prāyaścittaṃ na vidyate (II,1, p. 263) // / Par_9.12 //
prerayan kūpavāpīṣu vṛkṣacchedeṣu pātayan /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582953 (0.053):
Par9.35cd/.japitvā.pāvanīṃ.devīṃ.mucyate.tatra.kilbiṣāt.// / Par9.36ab/.prerayan.kūpa.vāpīṣu.vṛkṣac.chedeṣu.pātayan./
gavāśaneṣu vikrīṇaṃs tataḥ prāpnoti govadham (II,1, p. 277) // Par_9.36 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8994722 (0.023):
tataḥprabhṛti vaktavyaḥ Nar_5.42a / tataḥ prāpnoti govadham Par_9.36d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299222 (0.023):
tatas ta ṛṣayaḥ sarve Par_1.5a / tataḥ prāpnoti govadham Par_9.36d
ārādhitas tu yaḥ kaścid bhinnakakṣo yadā bhavet /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297212 (0.049):
āyuṣyaṃ harate bhartuḥ Par_4.17c / ārādhitas tu yaḥ kaścid Par_9.37a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8974313 (0.051):
ārādhayitumavyayam Ang_2,12.15b / ārādhitas tu yaḥ kaścid Par_9.37a
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582976 (0.053):
Par9.37ab/.ārādhitas.tu.yaḥ.kaścit.bhinna.kakṣo.yadā.bhavet./
śravaṇaṃ hṛdayaṃ bhinnaṃ magno vā kūpasaṃkaṭe // Par_9.37 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582983 (0.054):
Par9.37cd/.śravaṇaṃ.hṛdayaṃ.bhinnaṃ.magno.vā.kūpa.saṃkaṭe.// / Par9.38ab/.kūpād.utkramaṇe.caiva.bhagno.vā.grīva.pādayoḥ./
kūpād utkramaṇe caiva bhagno vā grīvapādayoḥ / / sa eva mriyate tatra trīn pādāṃs tu samācaret // Par_9.38 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299882 (0.057):
trīṇi kṛcchrāṇi saṃcaret Par_10.9d / trīn pādāṃs tu samācaret Par_9.38d
kūpakhāṭe taṭābandhe nadībandhe prapāsu ca /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9583005 (0.015):
Par9.38cd/.sa.eva.mriyate.tatra.trīn.pādāṃs.tu.samācaret./ / Par9.39ab/.kūpa.khāṭe.taṭa.ābandhe.nadī.bandhe.prapāsu.ca./
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297967 (0.034):
kusumbhaguḍakārpāsa- Par_6.40a / kūpakhāṭe taṭābandhe Par_9.39a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983829 (0.058):
kūṭoktau sākṣiṇāṃ vākyāl K_290a / kūpakhāṭe taṭābandhe Par_9.39a
pānīyeṣu vipannānāṃ prāyaścittaṃ na vidyate // Par_9.39 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987198 (0.055):
agnividyudvipannānāṃ prāyaścittaṃ na vidyate (II,1, p. 280) // Par_9.42 //
kūpakhāte taṭākhāte dīrghakhāte tathaiva ca /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9583020 (0.0):
Par9.39cd/.pānīyeṣu.vipannānāṃ.prāyaś.cittaṃ.na.vidyate.// / Par9.40ab/.kūpa.khāte.taṭā.khāte.dīrgha.khāte.tathaiva..cca./
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983836 (0.039):
kūpakhāte taṭākhāte Par_9.40a / kūpavāpījalānāṃ ca Mn_11.163[162M]c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297969 (0.042):
kūpakhāṭe taṭābandhe Par_9.39a / kūpakhāte taṭākhāte Par_9.40a
anyeṣu dharmakhāteṣu prāyaścittaṃ na vidyate (II,1, p. 279) // Par_9.40 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987092 (0.055):
pāśalagnāgnidagdhāsu prāyaścittaṃ na vidyate (II,1, p. 276) // Par_9.34 //
veśmadvāre nivāseṣu yo naraḥ khātam icchati /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304168 (0.048):
vedābhyāsarato nityaṃ Par_1.49c / veśmadvāre nivāseṣu Par_9.41a
svakāryagṛhakhateṣu prāyaścittaṃ vinirdiśet // Par_9.41 //
niśi bandhaniruddheṣu sarpavyāghrahateṣu ca /
agnividyudvipannānāṃ prāyaścittaṃ na vidyate (II,1, p. 280) // Par_9.42 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987157 (0.055):
pānīyeṣu vipannānāṃ prāyaścittaṃ na vidyate // Par_9.39 //
grāmaghāte śaraugheṇa veśmabhaṅgān nipātane /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298665 (0.028):
govṛṣāṇāṃ vipattau ca Par_9.47a / grāmaghāte śaraugheṇa Par_9.43a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989917 (0.034):
grahoparāge saṃkrāntau YS99v_83a / grāmaghāte śaraugheṇa Par_9.43a
ativṛṣṭihatānāṃ ca prāyaścittaṃ na vidyate (II,1, p. 281) // Par_9.43 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987093 (0.061):
pāśalagnāgnidagdhāsu prāyaścittaṃ na vidyate (II,1, p. 276) // Par_9.34 // / yadi tatra bhavet kāṣṭhaṃ prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986773 (0.062):
pūrvaṃ vyādhyupasṛṣṭaś cet prāyaścittaṃ na vidyate (II,1, p. 263) // / Par_9.12 //
saṃgrāme prahatānāṃ ca ye dagdhā veśmakeṣu ca / / dāvāgnigrāmaghāteṣu prāyaścittaṃ na vidyāte (II,1, p. 282) // Par_9.44 //
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21310724 (0.044):
atha bhūmāvannaṃ vikarati 'ye agnidagdhā ye 'nagnigdhā ye vā jātāḥ kule
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9583088 (0.049):
Par9.43cd/.ativṛṣṭi.hatānāṃ.ca.prāyaś.cittaṃ.na.vidyate.// / Par9.44ab/.saṃgrāme.prahatānāṃ.ca.ye.dagdhā.veśmakeṣu.ca./
yantritā gauś cikitsārthaṃ mūḍhagarbhavimocane /
Angirasasmrti (angirsau.htm.txt) 13194270 (0.0):
yantreṇa gocikitsārthaṃ $ mūḍhagarbhavimocane & / yatne kṛte vipadyeta % na doṣastatra vidyate // Ang_2,10.13 //
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4729942 (0.0):
yantreṇa gocikitsārthaṃ mūḍhagarbhavimocane / / yatne kṛte vipadyeta na doṣastatra vidyate // Ang_2,10.13 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9583109 (0.030):
Par9.45ab/.yantritā.gauś.cikitsā.arthaṃ.mūḍha.garbha.vimocane./ / Par9.45cd/.yatne.kṛte.vipadyeta.prāyaś.cittaṃ.na.vidvyate.//
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303322 (0.038):
yad vadanti tamomūḍhā Par_8.5a / yantritā gauś cikitsārthaṃ Par_9.45a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9045732 (0.047):
yantracchidreṇa sajvaraḥ Yj_3.83d / yantritā gauś cikitsārthaṃ Par_9.45a
yatne kṛte vipadyeta prāyaścittaṃ na vidyate // Par_9.45 //
Angirasasmrti (angirsau.htm.txt) 13194273 (0.0):
yantreṇa gocikitsārthaṃ $ mūḍhagarbhavimocane & / yatne kṛte vipadyeta % na doṣastatra vidyate // Ang_2,10.13 //
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4729945 (0.0):
yantreṇa gocikitsārthaṃ mūḍhagarbhavimocane / / yatne kṛte vipadyeta na doṣastatra vidyate // Ang_2,10.13 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9583109 (0.058):
Par9.45ab/.yantritā.gauś.cikitsā.arthaṃ.mūḍha.garbha.vimocane./ / Par9.45cd/.yatne.kṛte.vipadyeta.prāyaś.cittaṃ.na.vidvyate.//
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302103 (0.060):
prāyaścittaṃ na tasyāḥ syāt Par_4.20c / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.12d
vyāpannānāṃ bahūnāṃ ca bandhane rodhane 'pi vā / / bhiṣaṅmithyopacāre ca prāyaścittaṃ vinirdiśet (II,1, p. 284) // Par_9.46
govṛṣāṇāṃ vipattau ca yāvantaḥ prekṣakā janāḥ /
anivārayatāṃ teṣāṃ sarveṣāṃ pātakaṃ bhavet (II,1, p. 285) // Par_9.47 //
eko hato yair bahubhiḥ sametair na jñāyate yasya hato 'bhighātāt /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8978548 (0.0):
eko vādhyātmavittamaḥ Yj_1.9d / eko hato yair bahubhiḥ sametair Par_9.48a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297561 (0.0):
eko 'pi pariṣad bhavet Par_8.13d / eko hato yair bahubhiḥ sametair Par_9.48a
Yamasmrti, South Indian recension (yssoutau.htm.txt) 12799767 (0.015):
YSS_1.54 // / eko hato yo bahubhiḥ sametaiḥ $ na jñāyate kasya mṛtopaghātaiḥ &
Yamasmrti, South Indian recension (yssoutpu.htm.txt) 24443159 (0.015):
YSS_1.54 // / eko hato yo bahubhiḥ sametaiḥ na jñāyate kasya mṛtopaghātaiḥ /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9583152 (0.050):
Par9.48ab/.eko.hato.yair.bahubhiḥ.sametair.na.jñāyate.yasya.hato.abhighātāt./
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802784 (0.056):
ekaike tu kṛte pāpe YSS_1.12a / eko hato yo bahubhiḥ sametaiḥ YSS_1.55a
divyena teṣām upalabhya hantā nivartanīyo nṛpasaṃniyuktaiḥ (II,1, p. 286)
Yamasmrti, South Indian recension (yssoutau.htm.txt) 12799776 (0.0):
eko hato yo bahubhiḥ sametaiḥ $ na jñāyate kasya mṛtopaghātaiḥ & / divyena teṣām upalabhya hantā % nivartanīyo nṛpasaṃniyuktaiḥ // YSS_1.55
Yamasmrti, South Indian recension (yssoutpu.htm.txt) 24443168 (0.0):
eko hato yo bahubhiḥ sametaiḥ na jñāyate kasya mṛtopaghātaiḥ / / divyena teṣām upalabhya hantā nivartanīyo nṛpasaṃniyuktaiḥ // YSS_1.55 //
// Par_9.48 / ekā ced bahubhiḥ kācid daivād vyāpāditā yadi /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297510 (0.024):
ekaviṃśatim ūrubhyāṃ Par_5.18a / ekā ced bahubhiḥ kācid Par_9.49a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8978253 (0.025):
ekā cet putriṇī bhavet Mn_9.183b / ekā ced bahubhiḥ kācid Par_9.49a
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4829068 (0.042):
ekā cedbahubhirdaivād yatra vyāpāditā bhavet //AP_169.013cd/
pādaṃ pādaṃ tu hatyāyāś careyus te pṛthak pṛthak // Par_9.49 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4829073 (0.023):
ekā cedbahubhirdaivād yatra vyāpāditā bhavet //AP_169.013cd/ / pādaṃ pādantu hatyāyāś careyuste pṛthak pṛthak /AP_169.014ab/
hate tu rudhiraṃ dṛśyaṃ vyādhigrastaḥ kṛśo bhavet /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9077973 (0.049):
hatās tatra sabhāsadaḥ Nar_M3.7d / hate tu rudhiraṃ dṛśyaṃ Par_9.50a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305787 (0.058):
hataṃ daivaṃ ca pitryaṃ ca Par_12.41(40)c / hate tu rudhiraṃ dṛśyaṃ Par_9.50a
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9583187 (0.059):
Par9.49cd/.pādaṃ.pādaṃ.tu.hatyāyāś.careyus.te.pṛthak.pṛthak.// / Par9.50ab/.hate.tu.rudhiraṃ.dṛśyaṃ.vyādhi.grastaḥ.kṛśo.bhavet./
lālā bhavati daṣṭeṣu evam anveṣaṇaṃ bhavet // Par_9.50 //
grāsārthaṃ codito vāpi adhvānaṃ naiva gacchati /
manunā caivam ekena sarvaśāstrāṇi jānatā (II,1, p. 288) // Par_9.51 //
prāyaścittaṃ tu tenoktaṃ goghnaś cāndrāyaṇaṃ caret /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298514 (0.035):
goghātakasya tasyārthaṃ Par_9.22c / goghnaś cāndrāyaṇaṃ caret Par_9.52b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989091 (0.038):
goghnaś cāndrāyaṇaṃ caret Par_9.52b / goghnaś ceti viśuddhyati YS78v_71b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985121 (0.060):
kṛmir utpadyate yasya prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet (II,1, p. 126) // / Par_6.48 // / gavāṃ mūtrapurīṣeṇa dadhnā kṣīreṇa sarpiṣā /
keśānāṃ rakṣaṇārthāya dviguṇaṃ vratam ācaret (II,1, p. 290) // Par_9.52 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6747554 (0.037):
keśānāṃ rakṣaṇārthaṃ tu dviguṇaṃ vratamācaret // GarP_1,128.4 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300547 (0.045):
dviguṇaṃ govrataṃ caret Par_9.16d / dviguṇaṃ vratam ācaret Par_9.52d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9010248 (0.050):
dviguṇaṃ labdhum arhati K_539d / dviguṇaṃ vratam ācaret Par_9.52d / dviguṇaṃ vratam ādiśet YS99v_57b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9010157 (0.062):
dviguṇaṃ govrataṃ caret Par_9.16d / dviguṇaṃ go vrataṃ tasya YS99v_40c
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_au.htm.txt) 4102631 (0.064):
keśānāṃ rakṣaṇārthaṃ ca $ dviguṇaṃ vratam ādiśet &
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_pu.htm.txt) 3295330 (0.064):
keśānāṃ rakṣaṇārthaṃ ca dviguṇaṃ vratam ādiśet /
dviguṇe vrata ādiṣṭe dviguṇā dakṣiṇā bhavet /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9010294 (0.012):
dviguṇe tu vrate cīrṇe YS99v_57c / dviguṇe vrata ādiṣṭe Par_9.53a / dviguṇaiva tu dakṣiṇā YS99v_57d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300554 (0.024):
dviguṇā dakṣiṇā bhavet Par_9.53b / dviguṇe vrata ādiṣṭe Par_9.53a
rājā vā rājaputro vā brāhmaṇo vā bahuśrutaḥ // Par_9.53 //
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_au.htm.txt) 4102623 (0.0):
na ca goṣṭhe nivāsaṃ ca % na gacchantīm anuvrajet // YS99v_55 // / rājā vā rāja putro vā $ brāhmaṇo vā bahuśrutaḥ &
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_pu.htm.txt) 3295322 (0.0):
na ca goṣṭhe nivāsaṃ ca na gacchantīm anuvrajet // YS99v_55 // / rājā vā rāja putro vā brāhmaṇo vā bahuśrutaḥ /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9583248 (0.017):
Par9.53ab/.dvi.guṇe.vrata.ādiṣṭe.dvi.guṇā.dakṣiṇā.bhavet./ / Par9.53cd/.rājā.vā.rājaputro.vā.brāhmaṇo.vā.bahu.śrutaḥ.//
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9035889 (0.058):
brāhmaṇo rājasevayā YS182v_4.60d / brāhmaṇo vā bahuśrutaḥ Par_9.53d / brāhmaṇo vā bahuśrutaḥ YS99v_56b
akṛtvā vapanaṃ tasya prāyaścittaṃ vinirdiśet / / sarvān keśān samuddhṛtya cchedayed aṅguladvayam (II,1, p. 291) // Par_9.54
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_au.htm.txt) 4102597 (0.0):
tripāde tu śikhāvarjaṃ % mūle sarvaṃ samācaret // YS99v_53 // / sarvān keśān samuddhṛtya $ cchedayed aṅguladvayam &
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_pu.htm.txt) 3295296 (0.0):
tripāde tu śikhāvarjaṃ mūle sarvaṃ samācaret // YS99v_53 // / sarvān keśān samuddhṛtya cchedayed aṅguladvayam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15834980 (0.006):
tripāde tu śikhāvartaṃ mūle sarvaṃ samācaret / / sarvānkeśānsamuddhṛtya chedayedaṅguladvayam // NarP_1,14.50 //
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_au.htm.txt) 4102625 (0.038):
rājā vā rāja putro vā $ brāhmaṇo vā bahuśrutaḥ & / akṛtvā vapanaṃ teṣāṃ % prāyaścittaṃ vinirdiśet // YS99v_56 //
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_pu.htm.txt) 3295324 (0.038):
rājā vā rāja putro vā brāhmaṇo vā bahuśrutaḥ / / akṛtvā vapanaṃ teṣāṃ prāyaścittaṃ vinirdiśet // YS99v_56 //
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314698 (0.040):
sarvān keśān samuddhṛtya $ chedayed aṅgulidvayam &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663757 (0.040):
sarvān keśān samuddhṛtya chedayed aṅgulidvayam /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9583263 (0.056):
Par9.54cd/.sarvān.keśān.samuddhṛtya.chedayed.aṅgula.dvayaṃ.// / Par9.55ab/.evaṃ.nārī.kumārīṇāṃ.śiraso.muṇḍanaṃ.smṛtaṃ./
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844430 (0.056):
sarvān keśān samucchritya $ cchedayed aṅguladvayam &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382543 (0.056):
sarvān keśān samucchritya cchedayed aṅguladvayam /
evaṃ nārīkumārīṇāṃ śiraso muṇḍanaṃ smṛtam / / na striyāḥ keśavapanaṃ na dūre śayanāśanam (II,1, p. 292) // Par_9.55 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300889 (0.022):
na duṣyed rodhabandhayoḥ Par_9.27d / na dūre śayanāśanam Par_9.55d
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15834987 (0.055):
evameva tu nārīṇāṃ muṇḍanaṃ śirasaḥ smṛtam / / na stiyā vapanaṃ kāryaṃ na ca vīrāsanaṃ smṛtam // NarP_1,14.51 //
na ca goṣṭhe vased rātrau na divā gā anuvrajet /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9583287 (0.0):
Par9.56ab/.na.ca.goṣṭhe.vased.rātrau.na.divā.gā.anuvrajet./
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9013141 (1.788):
na ca goṣṭhe nivāsaṃ ca YS99v_55c / na ca goṣṭhe vased rātrau Par_9.56a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300768 (1.788):
nakhair vilikhitasya ca Par_5.6b / na ca goṣṭhe vased rātrau Par_9.56a
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844406 (0.006):
gavāṃ madhye vased rātrau % divā gā vai(?) hy anuvrajet // YS182v_4.15 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382519 (0.006):
gavāṃ madhye vased rātrau divā gā vai(?) hy anuvrajet // YS182v_4.15 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986442 (0.013):
gavāṃ madhye vased rātrau divā gāś cāpy anuvrajet (II,1, p. 237) //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582184 (0.059):
Par8.31cd/.gavāṃ.madhye.vased.rātrau.divā.gāś.ca.apy.anuvrajet.//
nadīṣu saṃgame caiva araṇyeṣu viśeṣataḥ // Par_9.56 // / na strīṇām ajinaṃ vāso vratam eva samācaret /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9016774 (0.035):
na striyai dātum arhati Yj_2.147d / na strīṇām ajinaṃ vāso Par_9.57a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300986 (0.035):
na striyāḥ keśavapanaṃ Par_9.55c / na strīṇām ajinaṃ vāso Par_9.57a
trisaṃdhyaṃ snānam ity uktaṃ surāṇām arcanaṃ tathā (II,1, p. 293) //
Par_9.57 // / bandhumadhye vrataṃ tāsāṃ kṛcchracāndrāyaṇādikam /
gṛheṣu satataṃ tiṣṭhec chucir niyamam ācaret // Par_9.58 //
iha yo govadhaṃ kṛtvā pracchādayitum icchati /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297285 (0.0):
iṣṭo vā yadi vā dveṣyo Par_1.40a / iha yo govadhaṃ kṛtvā Par_9.59a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8975593 (0.047):
iha yāsyasy abhavyāsu Nar_1.200c / iha yo govadhaṃ kṛtvā Par_9.59a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8994722 (0.053):
tataḥ prāpnoti govadham Par_9.36d / tataḥ śuklāmbaradharaḥ Yj_1.292a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299221 (0.053):
tatas ta ṛṣayaḥ sarve Par_1.5a / tataḥ prāpnoti govadham Par_9.36d
sa yāti narakaṃ ghoraṃ kālasūtram asaṃśayam (II,1, p. 294) // Par_9.59 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10534402 (0.037):
dvitīyāśeṣasaṃyuktāṃ kurute nṛpasattama! / / sa yāti narakaṃ ghoraṃ kālasūtraṃ bhayaṅkaram //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16465588 (0.060):
sa yāti narakaṃ ghoraṃ *HV_65.65*751a / sa yāti narakaṃ pāpī **HV_App.I,42B.2824**196:30a
vimukto narakāt tasmān martyaloke prajāyate / / klībo duḥkhī ca kuṣṭhī ca sapta janmāni vai naraḥ // Par_9.60 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9583355 (0.041):
Par9.60ab/.vimukto.narakāt.tasmāt.martya.loke.prajāyate./ / Par9.60cd/.klībo.duḥkhī.ca.kuṣṭhī.ca.sapta.janmāni.vai.naraḥ.//
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304931 (0.041):
sa putro dattako bhavet Par_4.24d / sapta janmāni vai naraḥ Par_9.60d
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10550660 (0.058):
prahaṇe saṅkrame caiva na snāyādyadi mānavaḥ / / saptajanmāni kuṣṭhī syāt duḥkhabhāgī ca jāyate //
tasmāt prakāśayet pāpaṃ svadharmaṃ satataṃ caret / / strībālabhṛtyagovipreṣv atikopaṃ vivarjayet // Par_9.61 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9583373 (0.030):
Par9.61cd/.strī.bāla.bhṛtya.go.vipreṣv.atikopaṃ.vivarjayet.//E
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9075017 (0.039):
strībālabrāhmaṇaghnāṃś ca Mn_9.232c / strībālabhṛtyagovipreṣv Par_9.61c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305533 (0.039):
striyo vṛddhāś ca bālāś ca Par_7.35c / strībālabhṛtyagovipreṣv Par_9.61c
cāturvarṇyeṣu sarveṣu hitāṃ vakṣyāmi niṣkṛtim / / agamyā gamane caiva śuddhyai cāndrāyaṇaṃ caret (II,1, p. 297) // Par_10.1
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9061564 (0.055):
śuddhyai cāndrāyaṇaṃ caret Par_10.1d / śuddhyai vānyat tu kārayet Yj_2.94b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304429 (0.062):
śuddhyartham aṣṭame caiva Par_4.13a / śuddhyai cāndrāyaṇaṃ caret Par_10.1d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9078473 (0.064):
hitāhiteṣu bhāveṣu Yj_3.153c / hitāṃ vakṣyāmi niṣkṛtim Par_10.1b / hiteṣu caiva lokasya Mn_9.324c
ekaikaṃ hrāsayed grāsaṃ kṛṣṇe śukle ca vardhayet /
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843265 (1.192):
anyathābhāvadoṣeṇa % navame 'ti ca śudhyahni // YS182v_2.5 // / ekaikaṃ vardhayed grāsaṃ $ śukle kṛṣṇe ca hrāsayet &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381377 (1.192):
anyathābhāvadoṣeṇa navame 'ti ca śudhyahni // YS182v_2.5 // / ekaikaṃ vardhayed grāsaṃ śukle kṛṣṇe ca hrāsayet /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6793184 (0.041):
ekaikaṃ vardhayetpiṇḍaṃ śukle kṛṣṇe ca hrāsayet // GarP_1,222.63 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21518222 (0.041):
Manu11.216a[215ṃa]/ ekaikaṃ hrāsayet) piṇḍaṃ kṛṣṇe śukle ca vardhayet) |
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18602002 (0.041):
ekaikaṃ hrāsayet piṇḍaṃ kṛṣṇe śukle ca vardhayet /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297546 (0.049):
ekaikaṃ grāsam aśnīyād Par_6.33a / ekaikaṃ hrāsayed grāsaṃ Par_10.2a
amāvāsyāṃ na bhuñjīta hy eṣa cāndrāyaṇo vidhiḥ (II,1, p. 298) // Par_10.2
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4313899 (0.0):
ekaikaṃ varddhayec chukle $ kṛṣṇapakṣe ca hrāsayet & / amāvāsyāṃ na bhuñjīta % eṣa cāndrāyaṇo vidhiḥ // YS78v_10 //
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26662958 (0.0):
ekaikaṃ varddhayec chukle kṛṣṇapakṣe ca hrāsayet / / amāvāsyāṃ na bhuñjīta eṣa cāndrāyaṇo vidhiḥ // YS78v_10 //
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843272 (0.022):
amāyāṃ tu na bhuñjīta % eṣa cāndrāyaṇo vidhiḥ // YS182v_2.6 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381384 (0.022):
amāyāṃ tu na bhuñjīta eṣa cāndrāyaṇo vidhiḥ // YS182v_2.6 //
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23555361 (0.049):
Va.27.21 amāvāsyām^na bhuñjīta(bhuj-) evam^cāndrāyaṇas^vidhis^(c)//
kukkuṭāṇḍapramāṇaṃ tu grāsaṃ vai parikalpayet /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297845 (0.041):
kīrtitāni manīṣibhiḥ Par_12.9b / kukkuṭāṇḍapramāṇaṃ tu Par_10.3a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990075 (0.043):
grāsañca parikalpayet YS78v_9b / grāsaṃ ca parikalpayet YS182v_2.5b / grāsaṃ vā yadi gṛhṇīyāt Par_9.12a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803676 (0.043):
grāsañca parikalpayet YS78v_9b / grāsaṃ ca parikalpayet YS182v_2.5b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8982774 (0.045):
kukkuṭāṇḍapramāṇan tu YS78v_9a / kukkuṭāṇḍapramāṇaṃ tu Par_10.3a
anyāthā bhāvadoṣeṇa na dharmo na ca śudhyati (II,1, p. 304) // Par_10.3 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9583417 (0.0):
Par10.3cd/.anyāthā.bhāva.doṣeṇa.na.dharmo.na.ca.śudhyati.//
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9014804 (0.029):
na dharmāt pratiṣedhanam Mn_10.126d / na dharmo na ca śudhyati Par_10.3d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300911 (0.029):
na doṣaḥ parivedane Par_4.28d / na dharmo na ca śudhyati Par_10.3d
prāyaścitte tataś cīrṇe kuryād brahmaṇabhojanam /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986581 (0.0):
caturdinam ayācī syāc caturahaṃ mārutāśanaḥ (II,1, p. 241) // Par_8.40 // / prāyaścitte tataś cīrṇe kuryād brāhmaṇabhojanam /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987765 (0.0):
vrataṃ carati tad yāvat tāvat saṃvasate bahiḥ (II,1, p. 344) // Par_10.21 / prāyaścitte tataś cīrṇe kuryād brāhmaṇabhojanam /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9583427 (0.035):
Par10.4ab/.prāyaś.cittaṃ.tataś.cīrṇe.kuryād.brahmaṇa.bhojanaṃ./ / Par10.4cd/.go.dvayaṃ.vastra.yugmaṃ.ca.dadyād.vipreṣu.dakṣiṇāṃ.//
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_au.htm.txt) 4102684 (0.035):
prāyaścitte tataś cīrṇe $ kuryād brāhmaṇabhojanam &
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_pu.htm.txt) 3295383 (0.035):
prāyaścitte tataś cīrṇe kuryād brāhmaṇabhojanam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15835073 (0.035):
prāyaścitte tataścīrṇe kuryādbrāhmaṇabhojanam // NarP_1,14.57 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302189 (0.050):
prāyaścittī bhavet pūtaḥ Par_8.6c / prāyaścitte tataś cīrṇe Par_8.41a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032762 (0.051):
prāyaścitte tataś cīrṇe Par_10.4a / prāyaścitte tataś cīrṇe Par_10.22a / prāyaścitte tataś cīrṇe YS99v_61a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032750 (0.057):
prāyaścitte 'kṛte dvijaḥ Mn_11.47[46M]d / prāyaścitte tataś cīrṇe Par_8.41a
godvayaṃ vastrayugmaṃ ca dadyād vipreṣu dakṣiṇām (II,1, p. 305) //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985022 (0.035):
triṃśataṃ govṛṣaṃ caikaṃ dadyād vipreṣu dakṣiṇām (II,1, p. 121) // / Par_6.41 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298559 (0.048):
godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyāt Par_10.39a / godvayaṃ vastrayugmaṃ ca Par_10.4c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300056 (0.059):
dadyād vipreṣu dakṣiṇām Par_6.41d / dadyād vipreṣu dakṣiṇām Par_10.4d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21989868 (0.064):
Par_12.75(74) // / anaḍutsahitāṃ gāṃ ca dadyād vipreṣu dakṣiṇām /
Par_10.4 // / caṇḍālīṃ vā śvapākīṃ vā hy abhigacchati yo dvijaḥ /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987560 (0.055):
prājāpatyadvayaṃ kuryād dadyād gomithunadvayam (II,1, p. 307) // Par_10.7 / śvapākīṃ vātha caṇḍālīṃ śūdro vā yadi gacchati /
trirātram upavāsitvā viprāṇām anuśāsanam // Par_10.5 //
saśikhaṃ pavanaṃ kṛtvā prājāpatyadvayaṃ caret /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301955 (0.037):
prājāpatyadvayaṃ kṛtvā Par_6.16c / prājāpatyadvayaṃ caret Par_10.6b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988901 (0.038):
saśikhaṃ vapanaṃ kṛtvā prājāpatyadvayaṃ caret // Par_12.7 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305158 (0.049):
saśikhaṃ tu nipātane Par_9.14d / saśikhaṃ pavanaṃ kṛtvā Par_10.6a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987634 (0.052):
mātulānīṃ sagotrāṃ ca prājāpatyatrayaṃ caret / / godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyāc chudhyate nātra saṃśayaḥ // Par_10.13 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9583459 (0.059):
Par10.6ab/.saśikhaṃ.pavanaṃ.kṛtvā.prājāpatya.dvayaṃ.caret./ / Par10.6cd/.go.dvayaṃ.dakṣiṇāṃ.dadyāt.śuddhiṃ.pārāśaro.abravīt.//
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9585044 (0.059):
Par12.7cd/.saśikhaṃ.vapanaṃ.kṛtvā.prājāpatya.dvayaṃ.caret.// / Par12.8ab/.go.dvayaṃ.dakṣiṇāṃ.dadyāt.śuddhiṃ.svāyambhuvo.abravīt./
godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyāc chuddhiṃ pārāśaro 'bravīt (II,1, p. 306) //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987637 (0.013):
mātulānīṃ sagotrāṃ ca prājāpatyatrayaṃ caret / / godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyāc chudhyate nātra saṃśayaḥ // Par_10.13 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987773 (0.024):
godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyac chuddhiṃ pārāśaro 'bravīt (II,1, p. 345) //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988009 (0.034):
godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyāt prājāpatyadvayaṃ caret /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298547 (0.038):
godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyāc Par_10.6c / godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyāc Par_10.13c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298557 (0.038):
godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyāc Par_12.8a / godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyāt Par_10.39a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988906 (0.038):
saśikhaṃ vapanaṃ kṛtvā prājāpatyadvayaṃ caret // Par_12.7 // / godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyāc chuddhiṃ svāyaṃbhuvo 'bravīt /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987611 (0.043):
daśa gomithunaṃ dadyāc chuddhiṃ pāraśaro 'bravīt (II,1, p. 317) // / Par_10.11 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984709 (0.057):
prājāpatyaṃ caret kṛcchraṃ godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadat (II,1, p. 106) //
Par_10.6 // / kṣatriyo vātha vaiśyo vā caṇḍālīṃ gacchato yadi /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988401 (0.039):
akāmatas tu yo bhuṅkte prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet (II,1, p. 432) // / Par_11.25 // / brāhmaṇaḥ kṣatriyo vaiśyaḥ śūdro vā upasarpati /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8986315 (0.054):
kṣatriyo vātha vaiśyo vā Par_10.7a / kṣatriyo vātha vaiśyo vā Ang_2,2.7c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298226 (0.058):
kṣatriyo 'pi suvarṇasya Par_6.50a / kṣatriyo vātha vaiśyo vā Par_10.7a / kṣatriyo hi prajā rakṣañ Par_1.61a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16888205 (0.059):
brāhmaṇaḥ kṣatriyo vaiśyaḥ BrP_223.20c / brāhmaṇaḥ punar abravīt BrP_170.32f
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302406 (0.063):
brāhmaṇaḥ kṣatriyo vaiśyaḥ Par_6.30c / brāhmaṇaḥ kṣatriyo vaiśyaḥ Par_11.26a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984866 (0.064):
brāhmaṇaḥ kṣatriyo vaiśyaḥ śūdraś caiva pramādataḥ (II,1, p. 114) // / Par_6.30 //
prājāpatyadvayaṃ kuryād dadyād gomithunadvayam (II,1, p. 307) // Par_10.7
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9583480 (0.018):
Par10.7ab/.kṣatriyo.vā.atha.vaiśyo.vā.caṇḍālīṃ.gacchato.yadi./ / Par10.7cd/.prājāpatya.dvayaṃ.kuryāt.dadyād.go.mithuna.dvayaṃ.//
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300041 (0.032):
dadyād ity abravīn manuḥ Par_9.26d / dadyād gomithunadvayam Par_10.7d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9005418 (0.033):
dadyādgobrāhmaṇe hitam Ang_2,10.14b / dadyād gomithunadvayam Par_10.7d
śvapākīṃ vātha caṇḍālīṃ śūdro vā yadi gacchati / / prājāpatyaṃ caret kṛcchraṃ catur gomithunaṃ dadet // Par_10.8 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298815 (0.039):
caturahaṃ mārutāśanaḥ Par_8.40d / catur gomithunaṃ dadet Par_10.8d
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9583496 (0.050):
Par10.8cd/.prājāpatyaṃ.caret.kṛcchraṃ.catur.go.mithunaṃ.dadet.//
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304744 (0.052):
śvapākaṃ vāpi caṇḍālaṃ Par_6.22a / śvapākīṃ vātha caṇḍālīṃ Par_10.8a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987519 (0.055):
Par_10.4 // / caṇḍālīṃ vā śvapākīṃ vā hy abhigacchati yo dvijaḥ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990665 (0.056):
caturo 'ṃśāṃs tato haret K_634b / catur gomithunaṃ dadet Par_10.8d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990556 (0.064):
caṇḍālīṃ gacchato yadi Par_10.7b / caṇḍālīṃ vā śvapākīṃ vā hy Par_10.5a / caṇḍālena tu sopāko Mn_10.38a
mātaraṃ yadi gacchet tu bhaginīṃ svasutāṃ tathā /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9040550 (0.057):
mātaraṃ yadi gacchet tu Par_10.9a / mātaraṃ yo na jānāti Ang_1.1053a
etās tu mohito gatvā trīṇi kṛcchrāṇi saṃcaret (II,1, p. 311) // Par_10.9
cāndrāyaṇatrayaṃ kuryāc chiśnacchedena śudhyati /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9583524 (0.019):
Par10.10ab/.cāndrāyaṇa.trayaṃ.kuryāt.śiśnac.chedena.śudhyati.//
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991513 (0.055):
cādhīyānasya nityaśaḥ Ang_2,8.7b / cāndrāyaṇatrayaṃ kuryāc Par_10.10a / cāndrāyaṇam athāparam Yj_3.324d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297869 (0.059):
kuraṅgaṃ vānaraṃ siṃhaṃ Par_6.13a / kuryāc cāndrāyaṇadvayam Par_10.11b / kuryāc cāndrāyaṇaṃ ṣaṣṭhe Par_4.12c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298938 (0.064):
cāturvedyo vikalpī ca Par_8.27a / cāndrāyaṇatrayaṃ kuryāc Par_10.10a / cāndrāyaṇaṃ yāvakaṃ tu Par_12.80(79)c
mātṛṣvasṛgame caivam ātmameḍhranikartanam (II,1, p. 316) // Par_10.10 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8973332 (0.060):
ātmabuddhyā pracoditāḥ Par_5.25b / ātmameḍhranikartanam Par_10.10d / ātmavṛttyartham eva ca Yj_1.216d
ajñānena tu yo gacchet kuryāc cāndrāyaṇadvayam /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2296516 (0.039):
ajñānād bhuñjate viprāḥ Par_11.16a / ajñānena tu yo gacchet Par_10.11a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8966025 (0.044):
ajñānināṃ jñānināṃ ca Ang_1.14c / ajñānena tu yo gacchet Par_10.11a
daśa gomithunaṃ dadyāc chuddhiṃ pāraśaro 'bravīt (II,1, p. 317) //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987541 (0.043):
godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyāc chuddhiṃ pārāśaro 'bravīt (II,1, p. 306) // / Par_10.6 //
Par_10.11 // / pitṛdārān samāruhya mātur āptāṃ tu bhrātṛjām /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9040718 (0.053):
mātur agre 'dhijananaṃ Mn_2.169a / mātur āptāṃ tu bhrātṛjām Par_10.12b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302925 (0.057):
mātā pitros tu sūtakam Par_3.24b / mātur āptāṃ tu bhrātṛjām Par_10.12b
gurupātnīṃ snuṣāṃ caiva bhrātṛbhāryāṃ tathaiva ca (II,1, p. 319) //
Par_10.12 // / mātulānīṃ sagotrāṃ ca prājāpatyatrayaṃ caret /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302928 (0.045):
mātur āptāṃ tu bhrātṛjām Par_10.12b / mātulānīṃ sagotrāṃ ca Par_10.13a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988901 (0.053):
saśikhaṃ vapanaṃ kṛtvā prājāpatyadvayaṃ caret // Par_12.7 // / godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyāc chuddhiṃ svāyaṃbhuvo 'bravīt /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987535 (0.056):
saśikhaṃ pavanaṃ kṛtvā prājāpatyadvayaṃ caret / / godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyāc chuddhiṃ pārāśaro 'bravīt (II,1, p. 306) //
godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyāc chudhyate nātra saṃśayaḥ // Par_10.13 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987537 (0.013):
saśikhaṃ pavanaṃ kṛtvā prājāpatyadvayaṃ caret / / godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyāc chuddhiṃ pārāśaro 'bravīt (II,1, p. 306) //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9583585 (0.018):
Par10.13cd/.go.dvayaṃ.dakṣiṇāṃ.dadyāt.śudhyate.na.atra.saṃśayaḥ.//
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988904 (0.026):
saśikhaṃ vapanaṃ kṛtvā prājāpatyadvayaṃ caret // Par_12.7 // / godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyāc chuddhiṃ svāyaṃbhuvo 'bravīt /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304448 (0.041):
śudhyate naktabhojanāt Par_6.6d / śudhyate nātrasaṃśayaḥ Par_11.6d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298547 (0.046):
godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyac Par_10.22c / godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyāc Par_10.6c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298557 (0.046):
godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyāc Par_10.13c / godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyāc Par_12.8a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988009 (0.049):
godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyāt prājāpatyadvayaṃ caret /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9061589 (0.054):
śudhyate nātrasaṃśayaḥ Par_11.6d / śudhyate 'satpratigrahāt Yj_3.289d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984710 (0.055):
prājāpatyaṃ caret kṛcchraṃ godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadat (II,1, p. 106) //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988127 (0.062):
tiladarbhodakaiḥ prokṣya śudhyate nātrasaṃśayaḥ (II,1, p. 390) // Par_11.6
paśuveṣyādigamane mahiṣyuṣṭrīkapīs tathā /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301554 (0.051):
pavitrāṃ vedamātaram Par_5.1d / paśuveṣyādigamane Par_10.14a
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9583594 (0.052):
Par10.14ab/.paśu.veṣyā.ādi.gamane.mahiṣy.uṣṭrī.kapīs.tathā./
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9023757 (0.062):
paśuvṛddhikarīm api Mn_7.212[216M]b / paśuveṣyādigamane Par_10.14a
kharīṃ ca sūkarīṃ gatvā prājāpatyavrataṃ caret (II,1, p. 339) // Par_10.14
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301968 (0.048):
prājāpatyam anantaraḥ Par_6.29b / prājāpatyavrataṃ caret Par_10.14d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031492 (0.055):
prājāpatyam iti sthitiḥ YSS_1.24d / prājāpatyavrataṃ caret Par_10.14d / prājāpatyas tathāsuraḥ Mn_3.21b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986842 (0.061):
aṅgapratyaṅgasaṃpūrṇo dviguṇaṃ govrataṃ caret (II,1, p. 265) // Par_9.16
gogāmī ca trirātreṇa gām ekāṃ brāhmaṇe dadan /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298504 (0.028):
gokuleṣu vasec caiva Par_12.68(67)c / gogāmī ca trirātreṇa Par_10.15a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989079 (0.041):
gogajoṣṭrahayādiṣu Mn_8.296d / gogāmī ca trirātreṇa Par_10.15a
mahiṣyuṣṭrīkharīgāmī tv ahorātreṇa śudhyati (II,1, p. 342) // Par_10.15 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9583616 (0.023):
Par10.15ab/.go.gāmī.ca.tri.rātreṇa.gāṃ.ekāṃ.brāhmaṇe.dadan./ / Par10.15cd/.mahiṣy.uṣṭrī.kharī.gāmī.tv.aho.rātreṇa.śudhyati.//
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302902 (0.053):
mahiṣyuṣṭrīkapīs tathā Par_10.14b / mahiṣyuṣṭrīkharīgāmī tv Par_10.15c
ḍāmare samare vāpi durbhikṣe vā janakṣaye / / bandigrāhe bhayārtā vā sadā svastrīṃ nirīkṣayet // Par_10.16 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9583634 (0.028):
Par10.16ab/.ḍāmare.samare.vā.api.durbhikṣe.vā.jana.kṣaye./ / Par10.16cd/.bandi.grāhe.bhaya.ārtā.vā.sadā.svastrīṃ.nirīkṣayet.//
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304869 (0.047):
sadācārasya viprasya Par_12.61(60)a / sadā svastrīṃ nirīkṣayet Par_10.16d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300339 (0.047):
durbhikṣe ḍāmare tathā Par_6.53d / durbhikṣe vā janakṣaye Par_10.16b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9065958 (0.064):
sadā svastrīṃ nirīkṣayet Par_10.16d / sadā svastho na laṅghayet Ang_1.322b
caṇḍālaiḥ saha saṃparkaṃ yā nārī kurute tataḥ /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9583645 (0.034):
Par10.17ab/.caṇḍālaiḥ.saha.samparkaṃ.yā.nārī.kurute.tataḥ./
viprān daśa varān kṛtvā svakaṃ doṣaṃ prakāśayet (II,1, p. 343) //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305712 (0.052):
svakarmarataviprāṇāṃ Par_8.2c / svakaṃ doṣaṃ prakāśayet Par_10.17d / svakaṃ pāpaṃ nivedayet Par_8.2d
Par_10.17 // / ākaṇṭhasaṃmite kūpe gomayodakakardame /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9583660 (0.052):
Par10.18ab/.ākaṇṭha.sammite.kūpe.gomaya.udaka.kardame./
tatra sthitvā nirāhārā tv ahorātreṇa niṣkramet // Par_10.18 //
saśikhaṃ vapanaṃ kṛtvā bhuñjīyād yāvakaudanam /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305171 (0.043):
saśikhaṃ pavanaṃ kṛtvā Par_10.6a / saśikhaṃ vapanaṃ kṛtvā Par_8.31a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986433 (0.055):
ātmakṛcchraṃ tataḥ kṛtvā japed vai vedamātaram // Par_8.30 // / saśikhaṃ vapanaṃ kṛtvā trisaṃdhyam avagāhanam /
trirātram upavāsitvā tv ekarātraṃ jale vaset // Par_10.19 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8978105 (0.0):
ekarātraṃ jale vaset Par_10.19d / ekarātraṃ tu nivasann Mn_3.102[92M]a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297499 (0.009):
ekarātram aśaucakam Par_3.29d / ekarātraṃ jale vaset Par_10.19d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299816 (0.029):
trirātram upavāsitvā Par_10.5c / trirātram upavāsitvā tv Par_10.19c
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25428350 (0.034):
pañcarātraṃ trirātraṃ vāpyekarātramathāpi vā // ŚivP_7.2,36.14cd/
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13438879 (0.034):
ṣaḍrātraṃ vā trirātraṃ syādekarātraṃ krameṇa hi /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1098015 (0.037):
ṣaḍrātram upavāsinaḥ__Vdha_045.024 / trirātram ekabhaktena__Vdha_045.025
Varahagrhyasutra (vargs_u.htm.txt) 23839708 (0.039):
dvādaśarātraṃ trirātram ekarātraṃ vā // VGrs_15.24
Varahagrhyasutra (vargs_u.htm.txt) 23839747 (0.039):
dvādaśarātraṃ trirātram ekarātraṃ vā // VGrs_15.28
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28949301 (0.041):
trirātramupavāsāś ca LiP_1,90.19a / trirātraṃ śrotriye mṛte LiP_1,89.89d
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1075818 (0.042):
ekarātraṃ dvirātraṃ vā__Vdha_004.005 / trirātram athavāparam__Vdha_004.005
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299825 (0.042):
trirātram upavāsena Par_11.10c / trirātraṃ kṣitipātane Par_11.53d
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499783 (0.043):
śrutvā ca manasikariṣyati, ekarātraṃ vā dvirātraṃ vā trirātraṃ vā
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688067 (0.043):
ekarātraṃ vā dvirātraṃ vā trirātraṃ vā catūrātraṃ vā
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5731610 (0.047):
upavasati_ekarātraṃ trirātraṃ ṣaḍrātraṃ dvādaśarātraṃ vā
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1836026 (0.047):
snāto'hatavasanaḥ surabhirvratavān karmaṇya upavasatyekarātraṃ / trirātraṃ ṣaḍrātraṃ dvādaśarātraṃ vā || KauśS_13,2{94}.9 ||
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16717135 (0.051):
adhaḥ.śayyā.haviṣya.bhakṣatā.pratyūhanam.ca.karmaṇām.vaitāna.varjam.eka.rātram.trirātram.nava.rātram.vā.avā.saṃcayanād.vratāni
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18198857 (0.052):
Viṣṇu 22.34 tat-prasava-maraṇe cet pitṛ-gṛhe syātāṃ\ , tadā eka-rātraṃ / tri-rātraṃ ca // / Viṣṇu 22.35 janana-āśauca-madhye yady aparaṃ janana-āśaucaṃ syāt\ , tadā
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17392036 (0.053):
tatprasavamaraṇe cet pitṛgṛhe syātāṃ , tadā ekarātraṃ trirātraṃ ca // / Vi_22.34 //
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1844751 (0.054):
ādityagrahaṇe caikarātraṃ nādhīyīta | trirātrameke | anṛtāvabhāṣaṇe
śaṃkhapuṣpīlatāmūlaṃ patraṃ vā kusumaṃ phalam /
suvarṇaṃ pañcagavyaṃ ca kvāthayitvā pibej jalam // Par_10.20 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8986025 (0.053):
kva tad vadatu sākṣitvam Nar_1.144*1c / kvāthayitvā pibej jalam Par_10.20d
ekabhaktaṃ caret paścād yāvat puṣpavatī bhavet /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8978059 (0.023):
ekabhaktaṃ caret paścād Par_10.21a / ekabhaktaṃ tathā naktam YS182v_4.25c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297489 (0.023):
ekapiṇḍās tu dāyādāḥ Par_3.7a / ekabhaktaṃ caret paścād Par_10.21a
vrataṃ carati tad yāvat tāvat saṃvasate bahiḥ (II,1, p. 344) // Par_10.21
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299559 (0.025):
tāvat tiṣṭhen nirāhārā Par_7.12a / tāvat saṃvasate bahiḥ Par_10.21d / tāvat syād aśucir vipro Par_3.28c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9000832 (0.048):
tāvatsa tu mṛto tātaḥ Ang_1.462c / tāvat saṃvasate bahiḥ Par_10.21d / tāvat sā bandhane sthāpyā K_489c
prāyaścitte tataś cīrṇe kuryād brāhmaṇabhojanam /
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_au.htm.txt) 4102684 (0.0):
prāyaścitte tataś cīrṇe $ kuryād brāhmaṇabhojanam &
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_pu.htm.txt) 3295383 (0.0):
prāyaścitte tataś cīrṇe kuryād brāhmaṇabhojanam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15835074 (0.0):
tatpāpaṃ śatadhābhūtvā tameva parisarpati / / prāyaścitte tataścīrṇe kuryādbrāhmaṇabhojanam // NarP_1,14.57 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986583 (0.0):
caturdinam ayācī syāc caturahaṃ mārutāśanaḥ (II,1, p. 241) // Par_8.40 // / prāyaścitte tataś cīrṇe kuryād brāhmaṇabhojanam /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987507 (0.0):
anyāthā bhāvadoṣeṇa na dharmo na ca śudhyati (II,1, p. 304) // Par_10.3 // / prāyaścitte tataś cīrṇe kuryād brahmaṇabhojanam /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21989862 (0.044):
cāndrāyaṇe tataś cīrṇe kuryād brāhmaṇabhojanam (II,2, p. 77) //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032762 (0.054):
prāyaścitte tataś cīrṇe Par_10.4a / prāyaścitte tataś cīrṇe Par_10.22a / prāyaścitte tataś cīrṇe YS99v_61a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302188 (0.054):
prāyaścittī bhavet pūtaḥ Par_8.6c / prāyaścitte tataś cīrṇe Par_8.41a / prāyaścitte tataś cīrṇe Par_10.4a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032750 (0.057):
prāyaścitte 'kṛte dvijaḥ Mn_11.47[46M]d / prāyaścitte tataś cīrṇe Par_8.41a
godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyac chuddhiṃ pārāśaro 'bravīt (II,1, p. 345) //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987542 (0.024):
godvayaṃ dakṣiṇāṃ dadyāc chuddhiṃ pārāśaro 'bravīt (II,1, p. 306) //
Par_10.22 // / cāturvarṇyasya nārīṇāṃ kṛcchraṃ cāndrāyaṇaṃ vratam /
yathā bhūmis tathā nārī tasmāt tāṃ na tu dūṣayet (II,1, p. 346) //
Par_10.23 // / bandigrāheṇa yā bhuktā hatvā baddhvā balād bhayāt /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302249 (0.029):
bandigograhaṇe tathā Par_3.29b / bandigrāheṇa yā bhuktā Par_10.24a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9033570 (0.035):
bandigrāhāṃs tathā vāji Yj_2.273a / bandigrāheṇa yā bhuktā Par_10.24a
kṛtvā sāṃtapanaṃ kṛcchraṃ śudhyet pārāśaro 'bravīt (II,1, p. 347) //
Par_10.24 // / sakṛd bhuktā tu yā nārī necchantī pāpakarmabhiḥ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9064831 (0.0):
sakṛd dhautasya vāsasaḥ Nar_9.8b / sakṛd bhuktā tu yā nārī Par_10.25a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304822 (0.0):
sa eva mriyate tatra Par_9.38c / sakṛd bhuktā tu yā nārī Par_10.25a
prājāpatyena śudhyeta ṛtuprasravaṇena ca // Par_10.25 // / pataty ardhaṃ śarīrasya yasya bhāryā surāṃ pibet /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553407 (0.0):
Va.21.15 patati(pat-)^ardham^śarīrasya yasya bhāryā surām^pibet(pā-) (c)/
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9583782 (0.041):
Par10.25ab/.sakṛd.bhuktā.tu.yā.nārī.na.icchantī.pāpa.karmabhiḥ./ / Par10.25cd/.prājāpatyena.śudhyeta.ṛtu.prasravaṇena.ca.//
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brsvbh3u.htm.txt) 11716890 (0.062):
tatsaṃbandhinastatphalabhāgitā 'patatyardhaśarīreṇa yasya bhāryā surāṃ / pibet'ityādi /
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25581529 (0.062):
tatsaṃbandhinastatphalabhāgitā 'patatyardhaśarīreṇa yasya bhāryā surāṃ / pibet' ityādi /
patitārdhaśarīrasya niṣkṛtir na vidhīyate (II,1, p. 349) // Par_10.26 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9583797 (1.192):
Par10.26ab/.pataty.ardhaṃ.śarīrasya.yasya.bhāryā.surāṃ.pibet./ / Par10.26cd/.patita.ardha.śarīrasya.niṣkṛtir.na.vidhīyate.//
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553414 (1.192):
Va.21.15 patita.ardha.śarīrasya niṣkṛtis^na vidhīyate(vi-dhā-) (c)//
gāyatrīṃ japamānas tu kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983996 (0.063):
kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret YS99v_37d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret YSS_1.10d
gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ dadhi sarpiḥ kuśodakam (II,1, p. 351) // Par_10.27
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4830187 (0.0):
gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ dadhi sarpiḥ kuśodakaṃ //AP_171.008cd/
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4832037 (0.0):
tryahañcopavasedantyamatikṛcchraṃ caran dvijaḥ //AP_175.019cd/ / gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ dadhi sarpiḥ kuśodakaṃ /AP_175.020ab/
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4879896 (0.0):
gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ dadhi sarpiḥ kuśodakam //AP_291.006cd/
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13585489 (0.0):
(AVParis_38,1.4) gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ dadhi sarpiḥ kuśodakam | āharet
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4300991 (0.0):
Baudh1.5.11.38ab/ go.mūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ dadhi sarpiḥ kuśa.udakam /
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4312822 (0.0):
Baudh4.5.11ab/ go.mūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ dadhi sarpiḥ kuśa.udakam /
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4312897 (0.0):
Baudh4.5.14ab/ go.mūtraṃ gomayaṃ ca^eva kṣīraṃ dadhi ghṛtaṃ tathā
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4313066 (0.0):
Baudh4.5.25ab/ go.mūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ dadhi sarpiḥ kuśa.udakam /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21518161 (0.0):
Manu11.212a[211ṃa]/ gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ dadhi sarpiḥ kuśa.udakam |
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3837556 (0.0):
gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ $ dadhi sarpiḥ kuśodakam &
Rgvidhana (rgvidh_u.htm.txt) 15131615 (0.0):
RgV_1.7.(35a): go.mūtram.gomayam.kṣīram.dadhi.sarpiḥ.kuśa.udakam./
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17395886 (0.0):
nirāhārasya dvādaśāhena parākaḥ // Vi_46.18 // / gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ dadhi sarpiḥ kuśodakāny ekadivasam aśnīyāt /
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3294343 (0.0):
niyamā guruśuśrūṣā śaucākrodhāpramādatā // Yj_3.313 // / gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ dadhi sarpiḥ kuśodakam /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10778388 (5.960):
yadgomayena śuddhyanti kiṃ brūmo hyadhikaṃ tataḥ // RKS_13.62 // / gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ dadhi sarpis tathaiva ca /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17393065 (5.960):
gomūtraṃ gomayaṃ sarpiḥ kṣīraṃ dadhi ca rocanā || Vi_23.58 ||
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843162 (0.015):
māsaṃ kṛcchraṃ cared vipraś % cāndrāyaṇam athāpi vā // YS182v_1.12 // / gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ $ dadhi sarpiḥ kuśodakam &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381274 (0.015):
māsaṃ kṛcchraṃ cared vipraś cāndrāyaṇam athāpi vā // YS182v_1.12 // / gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ dadhi sarpiḥ kuśodakam /
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18601952 (0.015):
tryahaṃ paraṃ ca nāśnīyāt prājāpatyaṃ caran dvijaḥ // Mn_11.211[210M] // / gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ dadhi sarpiḥ kuśodakam /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300097 (0.017):
dadhi tripalam ucyate Par_11.31b / dadhi sarpiḥ kuśodakam Par_10.27d
Malinivijayottaratantra (malinivu.htm.txt) 23676746 (0.018):
8.86ab: pañcagavyaṃ tataḥ kuryād vadanaiḥ pañcabhir budhaḥ / 8.86cd: gomūtraṃ gomayaṃ caiva kṣīraṃ dadhi ghṛtaṃ tathā
ekarātropavāsaś ca kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ smṛtam /
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843168 (0.0):
gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ $ dadhi sarpiḥ kuśodakam & / ekarātropavāsaś ca % kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ smṛtam // YS182v_1.13 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381280 (0.0):
gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ dadhi sarpiḥ kuśodakam / / ekarātropavāsaś ca kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ smṛtam // YS182v_1.13 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21518169 (0.0):
Manu11.212c[211ṃc]/ ekarātra.upavāsaś ca kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ smṛtam ||
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18601958 (0.0):
gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ dadhi sarpiḥ kuśodakam / / ekarātropavāsaś ca kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ smṛtam // Mn_11.212[211M] //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4832043 (0.017):
gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ dadhi sarpiḥ kuśodakaṃ /AP_175.020ab/ / ekarātropavāsaś ca kṛcchraṃ śāntapanaṃ smṛtaṃ //AP_175.020cd/
jāreṇa janayed garbhaṃ mṛte 'vyakte gate patau (II,1, p. 352) // Par_10.28
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9042727 (0.020):
mṛte vipre na pātakam Yj_3.283Ab / mṛte 'vyakte gate patau Par_10.28d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303100 (0.026):
mṛte bhartari yā nārī Par_4.31a / mṛte 'vyakte gate patau Par_10.28d
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9583827 (0.063):
Par10.28cd/.jāreṇa.janayed.garbhaṃ.mṛte.avyakte.gate.patau.//
tāṃ tyajed apare rāṣṭre patitāṃ pāpakāriṇīm /
brāhmaṇī tu yadā gacchet parapuṃsā samanvitā (II,1, p. 354) // Par_10.29
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9583845 (0.0):
Par10.29cd/.brāhmaṇī.tu.yadā.gacchet.para.puṃsā.samanvitā.//
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987949 (1.192):
brāhmaṇī tu yadā gacchet parapuṃsā vivarjitā (II,1, p. 359) // Par_10.34