View original HTML file with complete header information
[GBM 571.5 = LPG(Ch) 202r5] / evam ukte āyuṣmāṃ subhūtir bhagavantam etad avocat* mahāguṇasamanvāgato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650895 (0.0):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: mahāguṇasamanvāgato
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4024682 (0.008):
evamukte āyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat mahāpāramiteyaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4009589 (0.011):
evamukte śakro devānāmindro bhagavantametadavocat mahāguṇasamanvāgateyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653921 (0.011):
vā ānimittasaṃjñā vā na vibhāvitā bhavati? / evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: na bhagavan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17273439 (0.011):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: na punar bhagavan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9794779 (0.011):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: nāhaṃ bhagavann atra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9818617 (0.011):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: na punar bhagavann
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3996841 (0.011):
evamukte āyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat kāni punarbhagavan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239510 (0.011):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: kāni punar bhagavan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17241281 (0.011):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: kiṃ punar bhagavan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17271118 (0.011):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: tat kiṃ punar
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9822588 (0.011):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: kiṃ punar
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3996889 (0.012):
evamukte āyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat yadbhagavānevamāha
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4047458 (0.012):
evamukte āyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat yadbhagavānevamāha na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1622257 (0.012):
ayogavihitasvādhyāyāditā / evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: yad bhagavan evam āha,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1657197 (0.012):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: yad bhagavān evam āha,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4024398 (0.013):
evamukte āyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat sulabdhā bata lābhāsteṣāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4022183 (0.013):
mahānakuśalakarmābhisaṃskāraḥ parigṛhīto bhavati // / evamukte āyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat ko 'tra bhagavan hetuḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030726 (0.013):
evamukte āyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat kimatra bhagavan kāraṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17268790 (0.013):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: yo bhagavan
[GBM 571.5 = LPG(Ch) 202r5] / evam ukte āyuṣmāṃ subhūtir bhagavantam etad avocat* mahāguṇasamanvāgato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650895 (0.0):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: mahāguṇasamanvāgato
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4024682 (0.008):
evamukte āyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat mahāpāramiteyaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4009589 (0.011):
evamukte śakro devānāmindro bhagavantametadavocat mahāguṇasamanvāgateyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653921 (0.011):
vā ānimittasaṃjñā vā na vibhāvitā bhavati? / evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: na bhagavan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17273439 (0.011):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: na punar bhagavan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9794779 (0.011):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: nāhaṃ bhagavann atra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9818617 (0.011):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: na punar bhagavann
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3996841 (0.011):
evamukte āyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat kāni punarbhagavan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239510 (0.011):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: kāni punar bhagavan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17241281 (0.011):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: kiṃ punar bhagavan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17271118 (0.011):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: tat kiṃ punar
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9822588 (0.011):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: kiṃ punar
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3996889 (0.012):
evamukte āyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat yadbhagavānevamāha
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4047458 (0.012):
evamukte āyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat yadbhagavānevamāha na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1622257 (0.012):
ayogavihitasvādhyāyāditā / evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: yad bhagavan evam āha,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1657197 (0.012):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: yad bhagavān evam āha,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4024398 (0.013):
evamukte āyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat sulabdhā bata lābhāsteṣāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4022183 (0.013):
mahānakuśalakarmābhisaṃskāraḥ parigṛhīto bhavati // / evamukte āyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat ko 'tra bhagavan hetuḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030726 (0.013):
evamukte āyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat kimatra bhagavan kāraṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17268790 (0.013):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: yo bhagavan
bhagavaṃn avaivartiko bodhisatvo manāsatvaḥ / aprameyāsaṃkhyeyāparimāṇaguṇasamanvāgato
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24936645 (0.016):
7 etat subhūte evam etat* mahāguṇasamanvāgataḥ subhūte avaivartiko / bodhisatvo mahāsatvaḥ aprameyāsaṃkhyeyāparimāṇaguṇasamanvāgataḥ subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15267972 (0.045):
pratibādhitā bhavati. sarvajñatayā pratibādhitayāprameyāsaṃkhyeyāparimāṇo
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24936652 (0.049):
avaivartiko bodhisatvo mahāsatvaḥ / 8 aparimitaguṇasamanvāgataḥ subhūte avaivartiko bodhisatvo mahāsatvaḥ tat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6961015 (0.051):
23712 veditavyā/ bhūtakoṭyasattayā aprameyāsaṃkhyeyāparimāṇāsattā / veditavyā/ / 23713 aprameyāsaṃkhyeyāparimāṇāsattayā sarvadharmāsattā veditavyā/ evaṃ hi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6961194 (0.051):
23805 parimāṇāsattā veditavyā/ aprameyāsaṃkhyeyāparimāṇāsattayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6961293 (0.051):
aprameyāsaṃkhyeyāparimāṇāsattā veditavyā/ aprameyāsaṃkhyeyāparimāṇāsattayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6961498 (0.051):
mahāyānāsattā veditavyā/ mahāyānāsattayā aprameyāsaṃkhyeyāparimāṇāsattā / veditavyā/ aprameyāsaṃkhyeyāparimāṇāsattayā sarvadharmāsattā veditavyā/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6961599 (0.051):
mahāyānāsattayā aprameyāsaṃkhyeyāparimāṇāsattā veditavyā/ / aprameyāsaṃkhyeyāparimāṇāsattayā sarvadharmāsattā veditavyā/ evaṃ hi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6961121 (0.053):
23721 meyāsaṃkhyeyāparimāṇāsattā veditavyā/ aprameyāsaṃkhyeyārimāṇāsattayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650895 (0.054):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: mahāguṇasamanvāgato / 'yaṃ bhagavann avinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6961677 (0.058):
mahāyānāsattā veditavyā/ mahāyānāsattayā aprameyāsaṃkhyeyāparimāṇāsattā / veditavyā/ aprameyāsaṃkhyeyāparimāṇāsattayā sarvadharmāsattā veditavyā/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6961763 (0.058):
mahāyānāsattayā aprameyāsaṃkhyeyāparimāṇāsattā veditavyā/ / aprameyāsaṃkhyeyāparimāṇāsattayā sarvadharmāsattā veditavyā/ evaṃ hi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4061182 (0.062):
nikṣipto veti / tatkasya hetoḥ? aprameyāsaṃkhyeyaguṇasamanvāgatā hi / prajñāpāramitā / asyāmānanda prajñāpāramitāśikṣāyāṃ śikṣitvā buddhā
6 bhagavann avaivartiko bodhisatvo mahāsatvaḥ aparimitaguṇasamanvāgato
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24936653 (0.0):
bodhisatvo mahāsatvaḥ aprameyāsaṃkhyeyāparimāṇaguṇasamanvāgataḥ subhūte / avaivartiko bodhisatvo mahāsatvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650909 (0.044):
pramāṇaguṇasamanvāgato 'yaṃ bhagavann avinivartanīyo bodhisattvo / mahāsattvo, 'parimitaguṇasamanvāgato 'yaṃ bhagavann avinivartanīyo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043759 (0.053):
mahāguṇasamanvāgato bodhisattvo mahāsattvaḥ / apramāṇaguṇasamanvāgato / bhagavan bodhisattvo mahāsattvaḥ / aparimitaguṇasamanvāgato bhagavan
bhagavann avaivartiko bodhisatvo mahāsatvaḥ bhagavān āha* evam / 7 etat subhūte evam etat* mahāguṇasamanvāgataḥ subhūte avaivartiko
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650918 (0.0):
mahāsattvo, 'parimitaguṇasamanvāgato 'yaṃ bhagavann avinivartanīyo / bodhisattvo mahāsattvaḥ.
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24936654 (0.016):
bodhisatvo mahāsatvaḥ aprameyāsaṃkhyeyāparimāṇaguṇasamanvāgataḥ subhūte / avaivartiko bodhisatvo mahāsatvaḥ / 8 aparimitaguṇasamanvāgataḥ subhūte avaivartiko bodhisatvo mahāsatvaḥ tat
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24936610 (0.024):
evam ukte āyuṣmāṃ subhūtir bhagavantam etad avocat* mahāguṇasamanvāgato / bhagavaṃn avaivartiko bodhisatvo manāsatvaḥ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559305 (0.031):
1 bhagavān āha iha subhūtir bodhisatvo mahāsatvaḥ / sarvākārajñatāpratisaṃyuktaiś cittotpādair ātmanā copāyakauśalyena
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18557429 (0.036):
3 nottrasyati na saṃtrasyati na saṃtrāsam āpadyate bhagavān āha | iha / subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18569016 (0.036):
5 anugṛhṇāti / bhagavān āha / iha subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937802 (0.042):
abhāvasvabhāvaśunyatāyāṃ suśikṣitaḥ sa khalu punaḥ subhūte bodhisatvo / mahāsatvaḥ āsu śunyatāsu sthitvā yathā yathā
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937119 (0.043):
4 aparimāṇam atulyaṃ bhagavān āha / ayam eva tataḥ subhūte bodhisatvo / mahāsatvo bahutaraṃ punyaṃ prasaved ya iha gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559341 (0.043):
katamā bhagavan bodhisatvasya mahāsatvasya prajñāpāramiteha subhūte / bodhisatvo mahāsatvaḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680189 (0.045):
sukaram ākāśasya pramāṇam udgrahītum / subhūtir āha / na hīdaṃ bhagavan / / bhagavān āha / evam etat subhūte / evam etat subhūte yo bodhisatvo
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10051210 (0.045):
dharmasaṃjñeti | yaś ca khalu punaḥ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24936711 (0.048):
nimittair avaivartiko bodhisatvo / 11 mahāsatvaḥ prabhāvyate / sādhu bhagavan gaṃbhīragaṃbhīrasthānāni
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937374 (0.048):
2 prajñāpāramitāyā virahitaḥ sa sarvākārajñatayā virahito yaḥ punaḥ / subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ avirahitaḥ sarvākārajñatayā avirahitaḥ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559068 (0.049):
śāradvatīputrāyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat ihāvusa subhūte bodhisatvo / mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24936880 (0.050):
5 sāsravānāsravebhyo nivārito nirvāṇaṃ ca sūcitaḥ bhagavān āha / yaḥ / subhūte bodhisatvo mahāsatva imāni gaṃbhīragaṃbhīrāṇi sthānāni
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18561794 (0.052):
6 saṃprajānacārī bhavati. evaṃ khalu subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ caramāṇo 'dhyātme kāye kāyānupaśyī viharati tac
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115361 (0.056):
etāṃ dharmatām avyativṛttae iti || / evaṃ hi subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran bahirdhā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961190 (0.056):
tatropasaṃharati | ayam api kāya evaṃdharmā evaṃsvabhāvaḥ | etāṃ dharmatām / avyativṛttae iti || / evaṃ hi subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran bahirdhā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650908 (0.056):
pramāṇaguṇasamanvāgato 'yaṃ bhagavann avinivartanīyo bodhisattvo / mahāsattvo, 'parimitaguṇasamanvāgato 'yaṃ bhagavann avinivartanīyo
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27754882 (0.057):
āyuṣmāṃc chāradvatīputro bhagavantam etad avocat* kathaṃ bhagavaṃ / bodhisatvo mahāsatvaḥ śrāvakapratyekabuddhabhūmī atikramyāvaivartikabhūmīm
bodhisatvo mahāsatvaḥ aprameyāsaṃkhyeyāparimāṇaguṇasamanvāgataḥ subhūte
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24936623 (0.016):
bhagavaṃn avaivartiko bodhisatvo manāsatvaḥ / aprameyāsaṃkhyeyāparimāṇaguṇasamanvāgato
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24936609 (0.050):
evam ukte āyuṣmāṃ subhūtir bhagavantam etad avocat* mahāguṇasamanvāgato / bhagavaṃn avaivartiko bodhisatvo manāsatvaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4061181 (0.062):
nikṣipto veti / tatkasya hetoḥ? aprameyāsaṃkhyeyaguṇasamanvāgatā hi / prajñāpāramitā / asyāmānanda prajñāpāramitāśikṣāyāṃ śikṣitvā buddhā
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937374 (0.062):
2 prajñāpāramitāyā virahitaḥ sa sarvākārajñatayā virahito yaḥ punaḥ / subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ avirahitaḥ sarvākārajñatayā avirahitaḥ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10051210 (0.063):
dharmasaṃjñeti | yaś ca khalu punaḥ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ / aprameyāsaṃkhyeyāl lokadhātūn saptaratnaparipūrṇān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650918 (0.064):
bhagavān āha: evam etat subhūte evam etat mahāguṇasamanvāgataḥ subhūte / 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo, 'pramāṇaguṇasamanvāgataḥ subhūte
avaivartiko bodhisatvo mahāsatvaḥ / 8 aparimitaguṇasamanvāgataḥ subhūte avaivartiko bodhisatvo mahāsatvaḥ tat
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24936623 (0.0):
aprameyāsaṃkhyeyāparimāṇaguṇasamanvāgato / 6 bhagavann avaivartiko bodhisatvo mahāsatvaḥ aparimitaguṇasamanvāgato
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24936630 (0.016):
6 bhagavann avaivartiko bodhisatvo mahāsatvaḥ aparimitaguṇasamanvāgato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650932 (0.047):
'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo, parimitaguṇasamanvāgataḥ subhūte
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24936609 (0.049):
evam ukte āyuṣmāṃ subhūtir bhagavantam etad avocat* mahāguṇasamanvāgato / bhagavaṃn avaivartiko bodhisatvo manāsatvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650909 (0.053):
pramāṇaguṇasamanvāgato 'yaṃ bhagavann avinivartanīyo bodhisattvo / mahāsattvo, 'parimitaguṇasamanvāgato 'yaṃ bhagavann avinivartanīyo
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937374 (0.057):
2 prajñāpāramitāyā virahitaḥ sa sarvākārajñatayā virahito yaḥ punaḥ / subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ avirahitaḥ sarvākārajñatayā avirahitaḥ
kasya hetoḥ tathā hy anenānantāparyantaṃ jñānaṃ pratilabdhaḥ asādhāraṇaṃ
sarvaśrāvakapratyekabuddhaiḥ / 9 tatra ca jñāne sthitvā avaivartiko bodhisatvo mahāsatvaḥ pratisaṃvido
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043778 (0.044):
bodhisattvena mahāsattvena anantamaparyantaṃ jñānaṃ pratilabdhamasaṃhāryaṃ / sarvaśrāvakapratyekabuddhaiḥ //
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559283 (0.059):
mahāsatvasyāsamasamacittam asādhāraṇacittaṃ | / 11 sarvaśrāvakapratyekabuddhair iti | athāyuṣmāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27754933 (0.064):
śāradvatīputra āha | katamasyāṃ bhagavan bhūmau sthitvā bodhisatvo / mahāsatvaḥ sarvaśrāvakapratyekabuddhānāṃ dakṣiṇīyo bhavati | bhagavān āha
'bhinirharati / yābhiḥ pratisaṃvidbhiḥ sadevamānuṣāsureṇa lokena pṛṣṭaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23117538 (0.028):
vivardhate. tena (AdSPG I 171) na śakyate 'bhibhavituṃ. sadevamānuṣāsureṇa / lokena, yair akuśalamūlair avamarditaḥ śrāvakabhūmau vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650957 (0.028):
śrāvakapratyekabuddhais, tatra ca jñāne sthitvāvinivartanīyo bodhisattvo / mahāsattvaḥ pratisaṃvido 'bhinirharati yābhiḥ pratisaṃvidbhir
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28640501 (0.035):
durvijñeyametatkulaputra sthānaṃ sadevamānuṣāsureṇa lokena / saśramaṇabrāhmaṇikayā prajayā yaduta bodhisattvaparākramī
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094580 (0.036):
anavamardanīyo bhavati. sadevamānuṣāsureṇa lokena. evaṃ caraṃ punar
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043327 (0.036):
svakāyāmavinivartanīyāyāṃ bhūmāvavikampyaṃ bhavati / sadevamānuṣāsureṇāpi / lokena na śakyaṃ cālayituṃ vā kampayituṃ vā / utpannotpannāni ca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052015 (0.036):
/ evaṃ caran bhagavan bodhisattvo mahāsattvo 'navamardanīyo bhavati / sadevamānuṣāsureṇa lokena / evaṃ caran bhagavan bodhisattvo mahāsattvaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052099 (0.036):
'navamardanīyo bhavati sadevamānuṣāsureṇa lokena / evaṃ caran subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17240220 (0.036):
bhagavan bodhisattvo mahāsattvo 'nabhibhavanīyo bhavati sadevamānuṣāsureṇa / lokena. evañ caran punar bhagavan bodhisattvo mahāsattvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17269255 (0.036):
bhavati sadevamānuṣāsureṇa lokena, yair akuśalair dharmair avamarditaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23095987 (0.037):
prajñāpāramitāyāṃ caranti, te sadevamānuṣāsureṇa lokena na śakyam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17241764 (0.037):
mahāsattvā yathopadiṣṭāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ caranti te sadevamānuṣāsureṇa / lokena na śakyā abhibhavituṃ prajñāpāramitāyāṃ, yaś carati bodhisattvo
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23115701 (0.037):
sadevamānuṣāsureṇa lokena. ya iha gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17266871 (0.037):
bhagavan bodhisattvā mahāsattvāḥ sadevamānuṣāsureṇa lokena ya iha
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17266889 (0.037):
subhūte bodhisattvā mahāsattvāḥ sadevamānuṣāsureṇa lokena ya iha
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 732885 (0.039):
prajñāpāramitāyāṃ caranti sadevamānuṣāsureṇa lokena evam ukte bhagavāṃs
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15073451 (0.039):
prajñāpāramitāyāṃ caranti sadevamānuṣāsureṇa lokena. / evam ukte bhagavāṃs tān saṃbahulān śrāvakāṃs tāṃś ca bodhisattvān etad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1658972 (0.039):
asaṃhāryāḥ sadevamānuṣāsureṇa lokena. ity apramāṇaviṣayopāyaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15252942 (0.042):
tasmād bhagavann iyaṃ prajñāpāramitā sadevamānuṣāsureṇa lokena satkartavyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241745 (0.042):
prajñāyante, tasmāt tarhi kauśika sadevamānuṣāsureṇa lokena bodhisattvo
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23355501 (0.042):
tasmāt tarhi kauśika sadevamānuṣāsureṇa lokena bodhisattvo mahāsattvaḥ
prativacanair na śakyaṃ paryādātuṃ subhūtir āha / / 10 pratibalo bhagavaṃs tathāgato 'rhaṃ samyaksaṃbuddho
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1627456 (0.046):
subhūtir āha: kathaṃ bhagavaṃs tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhas teṣāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650979 (0.050):
atha khalv āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: pratibalo bhagavāṃs / tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho 'vinivartanīyasya bodhisattvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9828276 (0.059):
'yaṃ bodhisattvo mahāsattvo 'yaṃ tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhaḥ. / (PSP_6 8:170) / subhūtir āha: yadi bhagavan sarvadharmasamatāyāṃ sarva ete dharmā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6959851 (0.060):
23408 sacet subhūte tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho gaṅgānadīvālukopamān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 781378 (0.060):
sacet subhūte tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho gaṅgānadīvālukopamān
gaṃgānadīvālukopamān kalpān avaivartikasya bodhisatvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15240276 (0.012):
sattvānantatā. sacet kauśika tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho / gaṅgānadīvālukopamān kalpān tiṣṭhan sattvaḥ sattva iti vācaṃ bhāṣeta. tat
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23351077 (0.012):
sattvānantatā sacet kauśika tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho / gaṅgānadīvālukopamān kalpān tiṣṭha ca sattvaḥ sattva iti vācaṃ bhāṣeta,
Saptasatika prajnaparamita (bsu052_u.htm.txt) 1160939 (0.019):
bhagavanto bhaveyuḥ, ekaikaśca tathāgato gaṅgānadīvālukopamān / kalpāṃstiṣṭhet sarātriṃdivaṃ ca dharmaṃ deśayamānaḥ, ekaikayā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043789 (0.033):
mahāsattvasya gaṅgānadīvālukopamān kalpānākārān liṅgāni nimittāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650986 (0.033):
mahāsattvasya gaṅgānadīvālukopamān kalpān ākāraliṅganimittāni nirdeṣṭuṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4018770 (0.035):
bodhisattvā gaṅgānadīvālukopamān kalpāṃstiṣṭhantastān
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937086 (0.035):
caraṃ / gaṃgānadīvālukopamān kalpān dānan dadyāt
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6959854 (0.035):
23408 sacet subhūte tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho gaṅgānadīvālukopamān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6959875 (0.035):
{{tasmāt tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 781381 (0.035):
sacet subhūte tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho gaṅgānadīvālukopamān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 781401 (0.035):
samyaksaṃbuddhasya avabhāso 'bhāvo na bhāvas tasmāt tathāgato 'rhan / samyaksaṃbuddho gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn avabhāsena sphārati sacet
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15118326 (0.035):
'bhāvo na bhāvas tasmāt tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho / gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn avabhāsena sphārati.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15118307 (0.035):
naiva tathagato 'rhan samyaksaṃbuddho gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937401 (0.036):
prajñāpāramitayā virahito gaṃgānadībālukopamān kalpāṃs tiṣṭhan
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4018258 (0.036):
bodhisattvo gaṅgānadīvālukopamān / kalpānupatiṣṭheccīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkāraiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4018744 (0.036):
sarvasukhopadhānaiḥ sarvaiḥ sukhasparśavihārairekaiko bodhisattvo / gaṅgānadīvālukopamān kalpāṃstiṣṭhan dānaṃ dadyāt, evaṃ sarve 'pi yāvatte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019367 (0.036):
anena paryāyeṇa sarve 'pi te bodhisattvā ekaiko bodhisattvo / gaṅgānadīvālukopamān kalpāṃstiṣṭhan gaṅgānadīvālukopamān kalpān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019630 (0.036):
sarve te bodhisattvā ekaiko bodhisattvo gaṅgānadīvālukopamān / kalpāṃstiṣṭhan gaṅgānadīvālukopamān kalpānanyeṣvanyeṣu
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044124 (0.036):
yaś ca prajñāpāramitāvirahito bodhisattvo gaṅgānadīvālukopamān / kalpāṃstiṣṭhan dānaṃ dadyāt, ayameva tato viśiṣyate yo 'yaṃ bodhisattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044200 (0.036):
punaraparaṃ subhūte yo bodhisattvo gaṅgānadīvālukopamān kalpāṃstiṣṭhan
mahāsatvasyākāraliṃganimittāni nirdeṣṭuṃ / yair ākārair yair liṅgair yair
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092475 (0.0):
liṅgāni yāni nimittāni dṛṣṭāni, yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092589 (0.0):
aparaṃ subhūte yair ākārair yair liṅgair yair nimittair avaivartiko
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23114210 (0.0):
ucyate. yaduta śāntākāreṇa. api tu khalu punaḥ subhūte yair ākārair yair / liṅgair yair nimittair [f. 253a] dharmā sūcyante, sarvāṇi tāny ākārās tāni
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4042898 (0.0):
ākārā yāni liṅgāni yāni nimittāni yairākārairyairliṅgairyairnimittaiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043416 (0.0):
samyaksaṃbodhau / na tava te ākārāstāni liṅgāni tāni nimittāni vā / saṃvidyante, yairākārairyairliṅgairyairnimittaiḥ samanvāgato bodhisattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049346 (0.0):
dṛṣṭāni, yairākārairyairliṅgairyairnimittairavivartanīyo bodhisattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049476 (0.0):
punaraparaṃ subhūte yairākārairyairliṅgairyairnimittairavinivartanīyo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648952 (0.0):
mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyaṃ, yair ākārair yair liṅgair / yair nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo māreṇa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649648 (0.0):
ākārā yāni liṅgāni yāni nimittāni yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650448 (0.0):
ākārās tāni liṅgāni tāni nimittāni saṃvidyante, yair ākārair yair liṅgair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650997 (0.0):
mahāsattvasya gaṅgānadīvālukopamān kalpān ākāraliṅganimittāni nirdeṣṭuṃ / yair ākārair yair liṅgair yair nimittair avinivartanīyo bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237884 (0.0):
yāni liṅgāni yāni nimittāni dṛṣṭāni yair ākārair yair liṅgair yair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238005 (0.0):
punar aparaṃ subhūte yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ samanvāgato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17265111 (0.0):
bhagavān āha: yāvantaḥ subhūte ākārā liṅgāni nimittāni yair ākārair yair / liṅgair yair nimittais te dharmāḥ sūcyante, te ākārās tāni liṅgāni tāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17272346 (0.0):
mārgākārajñatāviśuddhiḥ. yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619473 (0.0):
kathaṃ pārājiko na bhavati / yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619548 (0.0):
kathaṃ śikṣā na pratyākhyātā bhavati / yair ākārair yair liṅgair yair
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619630 (0.0):
kathaṃ saṃgho na pratyākhyāto bhavati / yair ākārair yair liṅgair yair
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619840 (0.0):
kathaṃ pārājiko bhavati / yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619906 (0.0):
kathaṃ śikṣā pratyākhyātā bhavati / yair ākārair yair liṅgair yair
nimittair avaivartiko bodhisatvo / 11 mahāsatvaḥ prabhāvyate / sādhu bhagavan gaṃbhīragaṃbhīrasthānāni
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092591 (0.012):
aparaṃ subhūte yair ākārair yair liṅgair yair nimittair avaivartiko
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049477 (0.031):
punaraparaṃ subhūte yairākārairyairliṅgairyairnimittairavinivartanīyo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650998 (0.031):
yair ākārair yair liṅgair yair nimittair avinivartanīyo bodhisattvo
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092476 (0.038):
liṅgāni yāni nimittāni dṛṣṭāni, yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ / samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo 'vaivartiko veditavyaḥ, sacet me te
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4042899 (0.038):
ākārā yāni liṅgāni yāni nimittāni yairākārairyairliṅgairyairnimittaiḥ / samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo 'vinivartanīyo veditavyo 'nuttarāyāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043417 (0.038):
saṃvidyante, yairākārairyairliṅgairyairnimittaiḥ samanvāgato bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1650449 (0.038):
ākārās tāni liṅgāni tāni nimittāni saṃvidyante, yair ākārair yair liṅgair / yair nimittaiḥ samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo vyākriyate 'nuttarāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237885 (0.038):
yāni liṅgāni yāni nimittāni dṛṣṭāni yair ākārair yair liṅgair yair / nimittaiḥ samanvāgato bodhisattvo mahāsattvo 'vinivartanīyo bhavati, yadi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648953 (0.040):
mahāsattvasyāvinivartanīyalakṣaṇaṃ veditavyaṃ, yair ākārair yair liṅgair / yair nimittaiḥ samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo māreṇa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1649649 (0.040):
ākārā yāni liṅgāni yāni nimittāni yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ / samanvāgato 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyas, tān ākārāṃs
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238006 (0.040):
punar aparaṃ subhūte yair ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ samanvāgato / 'vinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo veditavyas tān ākārāṃs tāni liṅgāni
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24936630 (0.048):
6 bhagavann avaivartiko bodhisatvo mahāsatvaḥ aparimitaguṇasamanvāgato / bhagavann avaivartiko bodhisatvo mahāsatvaḥ bhagavān āha* evam
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049348 (0.055):
dṛṣṭāni, yairākārairyairliṅgairyairnimittairavivartanīyo bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791766 (0.059):
āyuṣman śāriputra ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127191 (0.059):
subhūtir āha: yair āyuṣman śāriputra ākārair yair liṅgair yair nimittaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6970406 (0.059):
25621 {subhūtir} āha/ yair {āyuṣman} {śāriputra} ākārair yair liṅgair yair / nimittaiḥ rūpaśabdagandhara
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22954997 (0.060):
subhūtir āha: yair āyuṣmañ chāradvatīputrākārair yair liṅgair yair / nimittaiḥ sarvadharmā ākāryante, yad uta rūpair vā śabdair vā gandhair vā
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24936880 (0.062):
5 sāsravānāsravebhyo nivārito nirvāṇaṃ ca sūcitaḥ bhagavān āha / yaḥ / subhūte bodhisatvo mahāsatva imāni gaṃbhīragaṃbhīrāṇi sthānāni
nirdeṣṭavyāni / yatra sthitvā bodhisatvo mahāsatvaḥ ṣaṭsu pāramitāsu
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27754949 (0.022):
| prathamacittotpādaṃ śāradvatīputropādāya bodhisatvo mahāsatvaḥ ṣaṭsu / pāramitāsu caran yāvad bodhimaṇḍaniṣaṇṇaḥ atrāntarād bodhisatvo mahāsatvaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27754846 (0.030):
avabhāsena sphuṭīkaroti evam eva śāradvatīputra bodhisatvo mahāsatvaḥ / ṣaṭsu pāramitāsu caran satvān paripācya buddhakṣetraṃ pariśodhya daśa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651013 (0.046):
nirdiśatu yatra sthitvā bodhisattvo mahāsattvaḥ ṣaṭsu pāramitāsu caraṃś
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19038818 (0.050):
bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāñ caran satvān* ṣaṭsu pāramitāsu
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23110354 (0.053):
ṣaṭsu pāramitāsu śikṣitavyaṃ. ṣaṭsu pāramitāsu caran bodhisattvo / mahāsattvo sarvakuśalamūlāni paripūrya sarvākārajñatām anuprāpsyati.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15243922 (0.055):
punar aparaṃ kauśika bodhisattvo mahāsattvaḥ ṣaṭsu pāramitāsu caran yad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1658649 (0.055):
yad bodhisattvo mahāsattvaḥ ṣaṭsu pāramitāsu carann adhyātmaśūnyatāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 795613 (0.055):
śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ ṣaṭsu pāramitāsu caran bodhimārgaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15130537 (0.055):
evaṃ hy āyuṣman śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ ṣaṭsu pāramitāsu caran / bodhimārgaṃ pariśodhayati.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22978461 (0.055):
āyuṣman subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ ṣaṭsu pāramitāsu caran bodhimārgaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22979519 (0.055):
evaṃ khalv āyuṣmañ chāradvatīputra bodhisattvo mahāsattvaḥ ṣaṭsu / pāramitāsu caran bodhimārgaṃ pariśodhayati.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23116547 (0.055):
abhāvasvabhāvaṃ jānāti. sa khalu punar subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ / ṣaṭsu pāramitāsu caraṃs tāvat tasmin bodhimārge paricayaṃ karoti. yāvan na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 729546 (0.055):
'nena mārgeṇa gacchan bodhisattvo mahāsattvaḥ ṣaṭsu pāramitāsu caran na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15070012 (0.055):
punar aparaṃ śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ ṣaṭsu pāramitāsu caran na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6974319 (0.058):
26620 evaṃ hy {āyuṣman} {śāriputra} {bodhisattvo} mahāsattvaḥ ṣaṭsu / pāramitāsu caran bodhimārgaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6907169 (0.058):
07417 {bodhisattvo} mahāsattvaḥ ṣaṭsu pāramitāsu caran na śakyo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6907182 (0.058):
07419 punar aparaṃ śāriputra {bodhisattvo} mahāsattvaḥ ṣaṭsu pāramitāsu / caran / 07501 na rūpam manyate/ na vedanāṃ {manyate}/ na saṃjñāṃ {manyate}/ na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17251057 (0.059):
caritavyam. ṣaṭsu pāramitāsu caran bodhisattvo mahāsattvaḥ sarvān kuśalān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6900747 (0.059):
04202 vocat/ prathamacittotpādam upādāya śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ / 04203 ṣaṭsu pāramitāsu caran yāvadā bodhimaṇḍād atrāntare satatasamitaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 723212 (0.059):
śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ ṣaṭsu pāramitāsu caran yāvadā
caraṃś catvāri smṛtyupasthānāni paripūrayati / yāvat sarvākārajñatāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651018 (0.012):
nirdiśatu yatra sthitvā bodhisattvo mahāsattvaḥ ṣaṭsu pāramitāsu caraṃś / catvāri smṛtyupasthānāni paripūrayati,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9793921 (0.024):
mahākaruṇāṃ paripūrayati, mahāmaitrīṃ paripūrayati, sarvākārajñatāṃ / paripūrayati, abhāvasvabhāvayogena so 'bhāvasvabhāvāṃś caiva sarvadharmān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651066 (0.030):
daśabalavaiśāradyapratisaṃvidāveṇikabuddhadharmān paripūrayati, / sarvākārajñatāṃ paripūrayati. iti gambhīro bhāvanāmārgaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23106531 (0.031):
nimittataḥ. evaṃ yāvat smṛtyupasthānāni yāvat sarvākārajñatāṃ na dravyataḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9798570 (0.031):
dhyānāni paripūrayati catvāry apramāṇāni catasra ārūpyasamāpattīḥ / paripūrayati, catvāri smṛtyupasthānāni paripūrayati, evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17246458 (0.032):
daśabalavaiśāradyapratisaṃvidāveṇikābuddhadharmān paripūrayiṣyati yāvat / sarvākārajñatāṃ paripūrayiṣyati, yāvat punaḥ subhūte bodhisattvān
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15028638 (0.034):
catasraḥ ārūpyasamāpattī paripūrayati. catvāri smṛtyupasthānāni / paripūrayati. catvāri samyakprahāṇāni. caturardhipādā pañcendriyāṇi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9826995 (0.036):
samāpadyate, catvāry apramāṇāni catasra ārūpyasamāpattīḥ paripūrayati, / catvāri smṛtyupasthānāṃ paripūrayati, catvāri samyakprahāṇāni catura
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094185 (0.037):
parāyaṇaṃ, ṣaṭpāramitā mātā. catvāri smṛtyupasthānāni yāvat sarvākārajñatā
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7894569 (0.040):
samyakprahāṇāni yāvatsarvākārajñatāṃ bhāvayati / so 'bhāvasvabhāvān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9793866 (0.043):
anupūrvaśikṣāyām anupūrvapratipadi śikṣamāṇo 'nupūrvaprasthānaiś catvāri / smṛtyupasthānāni paripūrayati, catvāri samyakprahāṇāni catura ṛddhipādān
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15048672 (0.044):
pratyekabodhir abhāvo yāvat sarvākārajñatā. / bhagavān āha: tat kiṃ manyase subhūte abhāvo dharmaḥ abhāvan dharmam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9826018 (0.044):
pratyekabodhir abhāvo yāvat sarvākārajñatā. / bhagavān āha: kiṃ punaḥ subhūte 'bhāvo dharmo 'bhāvaṃ dharmam anuprāpnoti?
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23103366 (0.044):
niveśayati pratiṣṭhāpayati. evam ānanda bodhisattvo mahāsattvaḥ ṣaṭsu / pāramitāsu caraṃś caturṣu smṛtyupasthāneṣu, yāvan mārgākārajñatāyāṃ caraṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17253780 (0.044):
evaṃ ānanda bodhisattvo mahāsattvaḥ ṣaṭsu pāramitāsu carañ caturṣu / smṛtyupasthāneṣu caran samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgeṣu carann
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23100710 (0.045):
bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran dānapāramitāṃ / paripūrayiṣyati. yāvat sarvākārajñatāṃ paripūrayiṣyati. yaṃ punaḥ subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17252450 (0.045):
avakrāmati, buddhadharmān paripūrayati, sarvākārajñatām anuprāpsyati,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6176269 (0.047):
paripūrayiṣyati. / catvāri smṛtyupasthānāni paripūrayiṣyati, catvāri samyakprahāṇāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1639604 (0.050):
bhagavan bodhisattvo mahāsattvo yāvat sarvākārajñatām api vyavacārayati? / bhagavān āha: na subhūte bodhisattvo mahāsattvo rūpaṃ vyavacārayati, na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1643192 (0.051):
smṛtyupasthānasamyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgamārgān bhāvayati na / ca nimittīkaroti yāvat sarvākārajñatāṃ bhāvayati na ca nimittīkaroti. iti
12 paripūrayati bhagavān āha / sādhu sādhu subhūte sādhu khalu punas tvaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999195 (0.0):
atha khalu bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimāmantrayate sma sādhu sādhu / subhūte, sādhu khalu punastvaṃ subhūte, yastvaṃ bodhisattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263592 (0.0):
atha khalu bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim āmantrayāmāsa: sādhu sādhu subhūte / sādhu khalu punas tvaṃ subhūte yas tvam eva bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263997 (0.0):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: sādhu sādhu subhūte / sādhu khalu punas tvaṃ subhūte yas tvam evaṃ bravīṣi. ataḥ subhūte sa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651083 (0.0):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: sādhu sādhu subhūte, / sādhu khalu punas tvaṃ subhūte yas tvam avinivartanīyānāṃ bodhisattvānāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22991010 (0.0):
atha khalu bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim āmantrayate sma: sādhu sādhu / subhūte sādhu khalu punas tvaṃ bodhisattvebhyo mahāsattvebhyaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233448 (5.960):
atha khalu bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: sādhu sādhu / (PSP_2 3:5) subhūte sādhu khalu punas tvaṃ subhūte yas tvaṃ bodhisattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1634130 (0.024):
bhagavān āha: sādhu sādhu subhūte yas tvaṃ tathāgatam arhantaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4025659 (0.026):
evamukte bhagavān śakraṃ devānāmindrametadavocat sādhu sādhu kauśika / / sādhu khalu punastvaṃ kauśika yastvaṃ tathāgatamarhantaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1616984 (0.026):
evam ukte bhagavān śakraṃ devānām indram etad avocat: sādhu sādhu kauśika / sādhu khalu punas tvaṃ kauśika yas tvaṃ tathāgatam etam arthaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 740250 (0.028):
vidyate bhagavān āha sādhu sādhu subhūte evaṃ khalu subhūte bodhisattvena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15080265 (0.028):
vidyate. / bhagavān āha: sādhu sādhu subhūte, evaṃ khalu subhūte bodhisattvena
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25715542 (0.029):
evam ukte bhagavān mañjuśriyaṃ kumārabhūtam etad avocat / sādhu sādhu / mañjuśrīḥ, sādhu khalu punas tvaṃ mañjuśrīs tathāgatam etam arthaṃ
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19035010 (0.037):
sthāpya yaśca vicikitsāprāpto buddhadharmasaṃghe / bhagavānāha / sādhu / sādhu bhagini sādhu khalu punastvaṃ bhagini yattvaṃ sarvasattvānāṃ hitāya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4034455 (0.037):
subhūtimetadavocat sādhu sādhu subhūte, yastvaṃ tathāgatamarhantaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043812 (0.037):
bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat sādhu sādhu subhūte yastvaṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6574773 (0.037):
mahāśrāvakānāmantrayāmāsa sādhu sādhu mahākāśyapa | sādhu khalu / punaryuṣmākaṃ kāśyapa yadyūyaṃ tathāgatasya bhūtān guṇavarṇān bhāṣadhve |
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19034472 (0.040):
atha bhagavān sādhukāramadāt / sādhu sādhu bhagini / sādhu khalu punastvaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4023761 (0.041):
bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat sādhu sādhu subhūte / / evametatsubhūte, evam etat / tadyathāpi nāma subhūte tathāgato 'rhan
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22984594 (0.044):
atha bhagavān āyuṣmate subhūtaye sādhukāram adāt: sādhu sādhu subhūte, / evaṃ khalu subhūte bodhisattvebhyo mahāsattvebhyaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 740890 (0.045):
bodhisattva bhaviṣyati bhagavān āha sādhu sādhu subhūte evaṃ hi subhūte
subhūte yas tvam avaivartikānāṃ bodhisatvānāṃ mahāsatvānām arthāya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999195 (0.0):
subhūte, sādhu khalu punastvaṃ subhūte, yastvaṃ bodhisattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233448 (0.0):
(PSP_2 3:5) subhūte sādhu khalu punas tvaṃ subhūte yas tvaṃ bodhisattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263593 (0.0):
sādhu khalu punas tvaṃ subhūte yas tvam eva bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263997 (0.0):
sādhu khalu punas tvaṃ subhūte yas tvam evaṃ bravīṣi. ataḥ subhūte sa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651083 (0.0):
sādhu khalu punas tvaṃ subhūte yas tvam avinivartanīyānāṃ bodhisattvānāṃ
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6522822 (0.042):
'bhiniviṣṭāsteṣāmadhyāropāntaparihārārtham api tu khalu punaḥ subhūte / ityādyāha | na tatra satyam iti paramārthataḥ kasyacidapi
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18704606 (0.053):
arthaṃ paripṛcchasi bodhisatvānāṃ mahāsatvānāṃ / tvaṃ bhikṣu satvānām / arthāya tathāgatam etam arthaṃ paripṛcchitavyaṃ manyasi yam idaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23114605 (0.056):
sarvadharmeṣu pāro nopalabdhas, tenārthena prajñāpāramitety ucyate. api tu / khalu punaḥ subhūte iha prajñāpāramitāyāṃ tathatā antargatā bhūtakoṭir
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681014 (0.058):
prasunuyāt / bhagavān āha / yaś ca khalu punaḥ subhūte tāvaṃtyo
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6522548 (0.058):
dvitīyāsahyavastuna pratipakṣatvena api tu khalu punaḥ subhūte ityādyāha |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17268701 (0.058):
pratividdhas tasmād buddha ity ucyate. api tu khalu punaḥ subhūte / sarvadharmā yathāvadabhisaṃbuddhās tasmād buddha ity ucyate. iti
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6529154 (0.058):
prasthitimadhikṛtya api tu khalu punaḥ subhūte yaḥ kaścid ityādyāha |
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088190 (0.059):
tasmāttathāgato bhāṣate - puṇyaskandhaḥ puṇyaskandha iti | bhagavānāha - / yaśca khalu punaḥ subhūte kulaputro vā kuladuhitā va imaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680570 (0.059):
askandhaḥ / tasmāt tathāgato bhāṣate puṇyaskandhaḥ askandha iti bhagavān / āha / yaś ca khalu punaḥ subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4091042 (0.061):
api tu khalu punaḥ subhūte yaḥ kaścidevaṃ vadet - tathāgato gacchati vā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050998 (0.061):
1. api tu khalu punaḥ subhūte yaḥ kaścid evaṃ vadet tathāgato gacchati
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6524161 (0.062):
kathaṃ jñāyata iti? api tu khalu punaḥ subhūte ityādyāha | phalaṃ punaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4058002 (0.064):
bhagavānāha evametatsubhūte, evam etat / api tu khalu punaḥ subhūte
tathāgataṃ gaṃbhīragaṃbhīrāṇi sthānāni yāny adhivacanaṃ
13 yad uta nirvāṇasya / āha / nirvāṇasyaivaitad bhagavann adhivacanan na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651121 (0.022):
sthānāni yeṣām etad adhivacanaṃ yad idaṃ nirvāṇam iti. / subhūtir āha: nirvāṇasyaivaitad bhagavann adhivacanaṃ na punar bhagavan
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043836 (0.053):
nirvāṇasya vigamasyaitatsubhūte adhivacanaṃ yaduta gambhīramiti //
punaḥ sarvadharmāṇāṃ / bhagavān āha / sarvadharmāṇām apy etat subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043854 (0.0):
nirvāṇasya vigamasyaitatsubhūte adhivacanaṃ yaduta gambhīramiti // / subhūtirāha eteṣāmeva bhagavan kevalametaddharmāṇāmadhivacanaṃ na punaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651130 (0.0):
subhūtir āha: nirvāṇasyaivaitad bhagavann adhivacanaṃ na punar bhagavan / sarvadharmāṇām?
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27752577 (0.047):
śaikṣāśaikṣadharmāṇāṃ śrāvakapratyekabuddhadharmāṇāṃ bodhisatvadharmāṇāṃ / buddhadharmāṇāṃ | sarvadharmāṇāṃ pāraṃgaṃtukāmena bodhisatvena mahāsatvena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4040099 (0.050):
hetoḥ? śūnyatvādbhagavan sarvadharmāṇām / na sa kaściddharmaḥ saṃvidyate
bauddha_aai_xvi.r.o.combined 14532118 (0.050):
tat kasya hetoḥ / śūnyatvāt bhagavan sarva dharmāṇāṃ / na sa kaścid dharmaḥ saṃvidyate yo dharmaḥ śakyo 'bhi=
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4020378 (0.061):
sarvadharmāṇāṃ prajñāpāramitā / anirodhikā bhagavan sarvadharmāṇāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9826834 (0.061):
bhagavatā vyavadānan nirdiṣṭan tat katham idaṃ bhagavan bhavati? / bhagavān āha: yā eṣā subhūte sarvadharmāṇāṃ samatā tan mayoktaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4023136 (0.062):
khalu punaḥ subhūte dharmāṇāṃ dharmatā, na sā atītā vā anāgatā vā
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2056035 (0.063):
sarvadharmāṇāṃ svabhāvaḥ | yat sarvadharmāṇāṃ svabhāvādarśanam | tadā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15040191 (0.063):
bhagavān āha: evam etat subhūte evam etat. avastukānāṃ sarvadharmāṇāṃ / katama sa sattvo yam bodhisattvo mahāsattvo niveśayet srotaāpattiphale vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9808180 (0.064):
atha khalv āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: kathaṃ punar bhagavan / sarvadharmāṇāṃ dharmalakṣaṇaṃ supratividdhaṃ bhavati?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9813039 (0.064):
bhagavān āha: evam etat subhūte evam etat, avastukānāṃ sarvadharmāṇāṃ / katamaḥ sa sattvo yaṃ bodhisattvo mahāsattvo niveśayati pratiṣṭhāpayati
adhivacanaṃ gaṃbhīram iti / tat kasya hetoḥ / rūpaṃ subhūte gaṃbhīran
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651132 (0.016):
sarvadharmāṇām? / bhagavān āha: sarvadharmāṇām evaitat subhūte 'dhivacanaṃ gambhīram iti.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043855 (0.053):
sarvadharmāṇām? bhagavānāha sarvadharmāṇāmapyetatsubhūte adhivacanaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1619767 (0.059):
na vikalpayati, sarvajñatāsvabhāvan na kalpayati na vikalpayati. tat kasya / hetoḥ? tathā hi subhūte rūpam acintyaṃ, vedanā saṃjñā saṃskārā, vijñānam
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15035284 (0.060):
abaddhāmuktayogena. tat kasya hetoḥ? [f. 283a] tathā hi subhūte rūpam / abaddham amuktaṃ, vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānam abaddham amuktaṃ, yā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9807194 (0.060):
parimocayati, abaddhāmuktayogena, tat kasya hetoḥ? tathā hi subhūte rūpam / abaddham amuktaṃ, vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānam abaddham amuktaṃ, yā
vedanā / [GBM 572.1 = LPG(Ch) 202v] saṃjñā saṃskārā vijñānaṃ subhūte gaṃbhīraṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651141 (0.027):
tat kasya hetoḥ? rūpaṃ subhūte gambhīram, evaṃ vedanā saṃjñā saṃskārā, / vijñānam api subhūte gambhīraṃ, cakṣur api subhūte gambhīram, evaṃ śrotraṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043866 (0.044):
yaduta gambhīramiti / tatkasya hetoḥ? rūpaṃ hi subhūte gambhīram / evaṃ / vedanā saṃjñā saṃskārāḥ / vijñānaṃ hi subhūte gambhīram / kathaṃ ca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043877 (0.044):
subhūte rūpaṃ gambhīram? kathaṃ vedanā saṃjñā saṃskārāḥ? kathaṃ ca subhūte / vijñānaṃ gambhīram? yathā subhūte tathatā, tathā gambhīraṃ rūpam / evaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937861 (0.048):
[GBM 576.l = LPG(Ch) 204v] āha / syād bhagavaṃ paiyāyo yad rūpam apy
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043888 (0.051):
vedanā saṃjñā saṃskārāḥ / yathā subhūte tathatā, tathā gambhīraṃ vijñānam
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937338 (0.055):
bhagavaṃ bahu sugata bhagavān āha / ataḥ sa subhūte / [GBM 574.1 = LPG(Ch) 203v] kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15029202 (0.059):
upalabhyate. rūpaṃ vā vedanā vā saṃjñā vā saṃskārā vā vijñānaṃ vā. evam / eva subhūte bodhisattvo mahāsattvo na sattvam upalabhate na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15051213 (0.059):
bhagavān āha: nāsti subhūte rūpaṃ vā vedanā vā saṃjñā vā saṃskārā vā / vijñānaṃ vā yāvan nirmitaṃ. yan na anirmitaṃ.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4037490 (0.059):
tadvijñānam / yathā ca subhūte pāraṃ tathā vijñānam / yathā ca subhūte / rūpam, evaṃ vedanā saṃjñā saṃskārāḥ / vijñānaṃ pāraṃ tathā sarvadharmāḥ /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9830100 (0.059):
bhagavān āha: nāsti subhūte rūpaṃ vā vedanā vā saṃjñā vā saṃskārā vā / vijñānaṃ vā yaś ca nirmito yā ca śūnyatā ubhayam etac chūnyatā.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4025791 (0.059):
evaṃ vedanāsaṃjñāsaṃskārāḥ / vijñānaṃ śāriputra gambhīramiti na tiṣṭhati /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4025824 (0.059):
gambhīramiti na tiṣṭhati / evaṃ vedanāsaṃjñāsaṃskārāḥ / vijñānaṃ śāriputra / gambhīramiti na yogamāpadyate / yataḥ śāriputra vijñānaṃ gambhīramiti na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1630749 (0.062):
aprameyam asaṃkhyeyam asamasamam api nu tatra rūpam upalabhyate, vedanā / saṃjñā saṃskārāḥ, yat subhūte vijñānam acintyam atulyam aprameyam
cakṣur api subhūte gaṃbhīraṃ yāvan mano 'pi subhūte gaṃbhīraṃ yāvad bodhir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651142 (0.059):
vijñānam api subhūte gambhīraṃ, cakṣur api subhūte gambhīram, evaṃ śrotraṃ
api subhūte gaṃbhīrā kathaṃ ca subhūte rūpaṃ gaṃbhīraṃ / yathā rūpasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651280 (0.038):
gambhīrāḥ, bodhir api subhūte gambhīrā. kathañ ca punaḥ subhūte rūpaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9818710 (0.058):
bhagavān āha: na subhūte. / subhūtir āha: tat kathaṃ punar bhagavan bodhiḥ prāpyate?
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043892 (0.062):
vedanā saṃjñā saṃskārāḥ / yathā subhūte tathatā, tathā gambhīraṃ vijñānam / / tatra subhūte yathā rūpatathatā, tathā gambhīraṃ rūpam / yathā
tathatā tathā gaṃbhīraṃ / yathā vedanāyā / 2 saṃjñāyā saṃskārāṇāṃ yathā vijñānasya tathatā tathā gaṃbhīraṃ yāvad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1639796 (0.030):
tathatā ekaivaiṣā tathatādvayādvaidhīkārā vedanāyāḥ saṃjñāyāḥ saṃskārāṇāṃ, / yā ca vijñānasya tathatā, yā ca sarvākārajñatāyās tathatā, yā ca
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23097501 (0.031):
kartavyaṃ. tat kiṃ manyase subhūte yā rūpasya tathatā yā vedanāyāḥ / saṃjñāyāḥ saṃskārāṇāṃ vijñānasya tathatā, yāvad yā bodhes tathatā yāvad yā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647751 (0.032):
gacched rūpasya vā vedanāyā vā saṃjñāyā vā saṃskārāṇāṃ vā vijñānasya vā, / rūpatathatāyā vā vedanātathatāyā vā saṃjñātathatāyā vā saṃskāratathatāyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1644133 (0.033):
'nuttarāyāḥ samyaksaṃbodheḥ, vedanāyāḥ saṃjñāyāḥ saṃskārāṇāṃ, yā / vijñānasya tathatā sā vivartate 'nuttarāyāḥ samyaksaṃbodheḥ. evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 783404 (0.037):
āgacchati na kvacid gacchati na kvacit tiṣṭhati vedanāyāḥ saṃjñāyāḥ / saṃskārāṇām na hi subhūte vijñānasya tathatā kutaścid āgacchati na kvacit
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9829397 (0.040):
(PSP_6 8:175) na śūnyā sā, ya vedanāyāḥ saṃjñāyāḥ saṃskārāṇāṃ vijñānasya / dharmatā, kiṃ na śūnyā sā, yā skandhadhātvāyatanānāṃ dharmatā, kiṃ na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15120275 (0.040):
āgacchati na kvacid gacchati na kvacit tiṣṭhati, vedanāyāḥ saṃjñāyāḥ / saṃskārāṇāṃ, na hi subhūte vijñānasya prakṛtiḥ kutaścid āgacchati na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 783379 (0.041):
vedanāyāḥ saṃjñāyāḥ saṃskārāṇām na hi subhūte vijñānasya prakṛtiḥ kutaścid
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 783427 (0.041):
gacchati na kvacit tiṣṭhati vedanāyāḥ saṃjñāyāḥ saṃskārāṇām na hi subhūte / vijñānasya svabhāvaḥ kutaścid āgacchati na kvacit tiṣṭhati na hi subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 783451 (0.041):
vedanāyāḥ saṃjñāyāḥ saṃskārāṇām na hi subhūte vijñānasya lakṣaṇaṃ kutaścid
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15274071 (0.041):
rūpapariśuddhir, vedanāyāḥ saṃjñāyāḥ saṃskārāṇāṃ vijñānasya subhūte / notpādo na nirodho na saṃkleśo na vyavadānaṃ vijñānapariśuddhiḥ. evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9800223 (0.041):
so 'pravyāhāro vedanāyāḥ saṃjñāyāḥ saṃskārāṇāṃ vijñānasya yaḥ svabhāvaḥ so
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15120303 (0.042):
tiṣṭhati, vedanāyāḥ saṃjñāyāḥ saṃskārāṇāṃ, na subhūte vijñānasya tathatā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15096214 (0.042):
vedanāyāḥ saṃjñāyāḥ saṃskārāṇāṃ, / tadyathāpi nāma subhūte vijñānasyātyantaviviktatvān nimittapadaṃ na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17270994 (0.043):
vedanāyā na saṃjñāyā na saṃskārāṇāṃ, vijñānasya svabhāvato na calanti,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4037399 (0.044):
vedanāyāḥ saṃjñāyāḥ saṃskārāṇām / yaḥ subhūte vijñānasyāsaṃbandhaḥ, sa
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4034577 (0.044):
ca subhūte rūpasyādṛṣṭatā, yā ca vedanāyāḥ saṃjñāyāḥ saṃskārāṇām, yā ca / subhūte vijñānasyādṛṣṭatā, saiva lokasya dṛṣṭatā bhavati / evaṃ hi subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4034915 (0.044):
dharmā na tulanā / evaṃ vedanāyāḥ saṃjñāyāḥ saṃskārāṇām / vijñānasya hi / subhūte yā dharmatā, na tatra cittaṃ na cetanā na caitasikā dharmā na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4037852 (0.044):
sā āgacchati vā gacchati vā / evaṃ vedanāyāḥ saṃjñāyāḥ saṃskārāṇām / yā / subhūte vijñānasya śūnyatā, na sā āgacchati vā gacchati vā / evameva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17260731 (0.048):
(PSP_5:105) saṃkṣepavistaraṃ jñāsyati? / bhagavān āha: rūpasya vā vedanāyā vā saṃjñāyā vā saṃskārāṇāṃ vā vijñānasya
yathā bodhes tathatā tathā gaṃbhīraṃ / āha / kathaṃ bhagavaṃ rūpasya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23110917 (0.041):
sarvadharmāṇāṃ saṃkṣiptavistaraṃ jñāsyati. āha: kathaṃ punar bhagavaṃ / rūpasya tathatā? bhagavān āha: yasyā tathatāyā notpādaḥ prajñāyate na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651368 (0.058):
subhūtir āha: kathaṃ bhagavan rūpasya tathatā? / bhagavān āha: yatra subhūte tathatāyāṃ na rūpaṃ nānyatra rūpād, yatra
tathatā yāvat kathaṃ bodhes tathatā / bhagavān āha / yatra subhūte
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23110915 (0.032):
sarvadharmāṇāṃ saṃkṣiptavistaraṃ jñāsyati. āha: kathaṃ punar bhagavaṃ / rūpasya tathatā? bhagavān āha: yasyā tathatāyā notpādaḥ prajñāyate na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23097505 (0.033):
saṃjñāyāḥ saṃskārāṇāṃ vijñānasya tathatā, yāvad yā bodhes tathatā yāvad yā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651369 (0.034):
subhūtir āha: kathaṃ bhagavan rūpasya tathatā? / bhagavān āha: yatra subhūte tathatāyāṃ na rūpaṃ nānyatra rūpād, yatra
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24938262 (0.053):
9 samyaksaṃbodhiḥ / bhagavān āha / yā subhūte rūpasya tathatā yāvad yā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23112195 (0.054):
bhagavaṃ sarvākārajñatām anuprāpyate? bhagavān āha: yathā tathatā. āha: / kathaṃ tathatā? bhagavān āha: yathā bhūtakoṭi. āha: kathaṃ bhūtakoṭiḥ?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17262378 (0.060):
subhūtir āha: tat kathaṃ bhagavan sarvākārajñatām anuprāpsyati? / bhagavān āha: yathā tathatā. / subhūtir āha: kathaṃ tathatā?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653214 (0.062):
samyaksaṃbodhiḥ? / bhagavān āha: yā subhūte rūpasya tathatā yā vedanāyās tathatā yā saṃjñayāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9809360 (0.062):
subhūte tathataiva sā yasmāt tathatety ucyate, naiva sāvitathatā na / tathatety ucyate, evaṃ rūpasya tathatāṃ prajānāti.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651522 (0.064):
tathatāyāṃ na bodhir nānyatra bodheḥ tathatā. / (PSP_4:166) / evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: āścaryaṃ bhagavan
rūpatathatāyāṃ na / 3 rūpaṃ nānyatra rūpāt tathatā yāvad yatra subhūte vijñānatathatāyāṃ na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651374 (0.013):
subhūtir āha: kathaṃ bhagavan rūpasya tathatā? / bhagavān āha: yatra subhūte tathatāyāṃ na rūpaṃ nānyatra rūpād, yatra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6927580 (0.040):
14102 hetoḥ/ tathā hi āyuṣman śāriputra yā rūpasya śūnyatā na tad rūpaṃ / cānyatra / 14103 śūnyatāyāḥ rūpaṃ nānyatra rūpāc chūnyatā rūpam eva śūnyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 749586 (0.040):
tad rūpaṃ cānyatra śūnyatāyāḥ rūpaṃ nānyatra rūpāc chūnyatā rūpam eva
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4550467 (0.040):
śūnyatā pariniṣpanna iti / pṛthakatvavikalpapratipakṣeṇāha nāpyanyatra / rūpācchūnyatāyā rūpam, yāvacchanyataiva vijñānamiti,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4000902 (0.046):
vijñānādgaveṣitavyā / tatkasya hetoḥ? tathā hi na rūpaṃ prajñāpāramitā, / nāpyanyatra rūpātprajñāpāramitā / evaṃ na vedanā na saṃjñā na saṃskārāḥ /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15239215 (0.046):
utālakṣaṇāḥ. tat kasya hetos? tathā hi kauśika na rūpaṃ prajñāpāramitā / nānyatra rūpāt prajñāpāramitā na vedanā na saṃjñā na saṃskārā na vijñānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15239383 (0.046):
anupalabhyamāneṣu na rūpaṃ prajñāpāramitā nānyatra rūpāt prajñāpāramitā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23335198 (0.046):
tat kasya hetoḥ? tathā hi na rūpaṃ prajñāpāramitā nānyatra rūpāt
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23335492 (0.046):
na rūpaṃ prajñāpāramitā nānyatra rūpāt prajñāpāramitā, na rūpatathatā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23338628 (0.046):
evaṃ sarvadharmeṣv asaṃvidyamāneṣv anupalambhamāneṣu na rūpaṃ / prajñāpāramitā nānyatra rūpāt prajñāpāramitā, na rūpatathatā
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4550327 (0.050):
svabhāvena śūnyaṃ na śūnyatayā / tatkasya hetoḥ / yā rūpasya śūnyatā na / tadrūpam, nāpyanyatra, rūpācchanyatā, rūpameva śūnyatāḥ, śūnyataiva rūpam,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3997448 (0.054):
vedanātathatāpi saṃjñātathatāpi saṃskāratathatāpi / / vijñānatathatāpyāyuṣman subhūte abaddhā amukteti vadasi / atha
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043906 (0.055):
vedanātathatā saṃjñātathatā saṃskāratathatā / tatra subhūte yathā / vijñānatathatā, tathā gambhīraṃ vijñānam / yatra subhūte na rūpam, iyaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4040841 (0.055):
kiṃ punarāyuṣman śāriputra yā tathatāyāstathatā, tatra tathatāyāmekam api
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3997503 (0.055):
sā vedanātathatā saṃjñātathatā saṃskāratathatā? katamā sā āyuṣman subhūte / vijñānatathatā yā vijñānatathatāpyabaddhā amukteti vadasi? evamukte
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23336604 (0.056):
nānyatra vijñānadharmatāyāḥ prajñāpāramitā, na nāmarūpaṃ prajñāpāramitā / nānyatra nāmarūpāt prajñāpāramitā, na nāmarūpatathatā prajñāpāramitā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6916843 (0.056):
10917 bodhisattvo 'nyatra rūpatathatāyāṃ rūpatathatāyāṃ bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 739035 (0.056):
yā rūpasya tathatā sā bodhisattvo 'nyatra rūpatathatāyāṃ rūpatathatāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 739043 (0.057):
bodhisattvo bodhisattve rūpatathatā arūpatathatā bodhisattva iti tat kiṃ / manyase subhūte yā vedanātathatā sā bodhisattvo 'nyatra vedanātathatāyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 739457 (0.057):
bodhisattve rūpatathatā arūpatathatā bodhisattva iti tat kiṃ manyase / subhūte yā śabdatathatā sā bodhisattvo 'nyatra śabdatathatāyā
vijñānaṃ nānyatra vijñānāt tathatā yāvad yatra bodhitathatāyāṃ na bodhir
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4000915 (0.038):
na vijñānaṃ prajñāpāramitā, nāpyanyatra vijñānātprajñāpāramitā //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15239228 (0.038):
nānyatra rūpāt prajñāpāramitā na vedanā na saṃjñā na saṃskārā na vijñānaṃ / prajñāpāramitā nāpy anyatra vijñānāt prajñāpāramitā evaṃ vyastasamastāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15239415 (0.038):
vedanā na saṃjñā na saṃskārā, na vijñānaṃ prajñāpāramitā nānyatra vijñānāt
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23335305 (0.038):
nānyatra saṃskāradharmatāyāḥ prajñāpāramitā, na vijñānaṃ prajñāpāramitā / nānyatra vijñānāt prajñāpāramitā, na vijñānatathatā prajñāpāramitā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23336580 (0.038):
prajñāpāramitā, na vijñānaṃ prajñāpāramitā nānyatra vijñānāt
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6927605 (0.039):
14105 śūnyatā tad vijñānaṃ na cānyatra śūnyatāyā vijñānaṃ nānyatra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 749611 (0.039):
saṃskārāṇāṃ śūnyatā yā vijñānasya śūnyatā tad vijñānaṃ na cānyatra / śūnyatāyā vijñānaṃ nānyatra vijñānāc chūnyatā śūnyataiva vijñānaṃ vijñānam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6916682 (0.048):
10913 {{tat kiṃ manyase subhūte vijñānaṃ bodhisattvo 'nyatra vijñānād / vijñāne bodhisattvo bodhisattve vijñānam avijñānaṃ bodhisattva iti/ tat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 738885 (0.048):
bodhisattva iti tat kiṃ manyase subhūte vijñānaṃ bodhisattvo 'nyatra / vijñānād vijñāne bodhisattvo bodhisattve vijñānam avijñānaṃ bodhisattva
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15078881 (0.048):
tat kiṃ manyase subhūte vijñānaṃ bodhisattvo 'nyatra vijñānād vijñāne
madhyantavibhagatika.html 19079536 (0.050):
na cā'nyat tad vyatirekeṇa sthitikāraṇam astītyata etad evoktaṃ / / viśuddhatathatā vā bodhiḥ / / na tathātāyāḥ svabhāvavuśuddhātvād utpattir asti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6916921 (0.053):
manyase subhūte yā vijñānatathatā sā bodhisattvo 'nyatra vijñānatathatāyā / vijñānatathatāyāṃ bodhisattvo bodhisattve vijñānatathatā avijñānatathatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 739109 (0.053):
sā bodhisattvo 'nyatra vijñānatathatāyā vijñānatathatāyāṃ bodhisattvo
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15079105 (0.053):
tat kiṃ manyase subhūte yā vijñānatathatā sā bodhisattvo 'nyatra / vijñānatathatāyā vijñānatathatāyāṃ bodhisattvo bodhisattve vijñānatathatā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15089352 (0.053):
śūnyatā na tad vijñānaṃ, na cānyatra śūnyatāyā vijñānaṃ, nānyatra vijñānāc
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23335814 (0.055):
kāyavijñānadharmatāyāḥ prajñāpāramitā, na manovijñānaṃ prajñāpāramitā / nānyatra manovijñānāt prajñāpāramitā, na manovijñānatathatā prajñāpāramitā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651400 (0.059):
nānyatra saṃskārebhyo, yatra subhūte tathatāyāṃ na vijñānaṃ nānyatra / vijñānād. evaṃ yatra subhūte tathatāyāṃ na skandhadhātvāyatanāni nānyatra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6922833 (0.059):
12814 yā ca bhagavan vijñānasya śūnyatā na tad vijñānaṃ na cānyatra / śūnyatāyā vijñānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 744874 (0.059):
saṃskārāḥ yā ca bhagavan vijñānasya śūnyatā na tad vijñānaṃ na cānyatra / śūnyatāyā vijñānaṃ vijñānam eva śūnyatā śūnyataiva vijñānam anena bhagavan
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3995638 (0.061):
nādhyātmavahirdhā vijñānasya tajjñānaṃ samanupaśyati / nāpyanyatra / vijñānāttajjñānaṃ samanupaśyati / atra padaparyāye śreṇikaḥ parivrājako
nānyatra bodhes tathatā / āha / āścaryaṃ bhagavan yāvac cedaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651521 (0.0):
tathatāyāṃ na bodhir nānyatra bodheḥ tathatā.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043932 (0.026):
vijñānam, iyaṃ vedanāsaṃjñāsaṃskārāṇām, iyaṃ vijñānasya gambhīratā // / subhūtirāha āścaryaṃ bhagavan yāvatsūkṣmeṇopāyena rūpataś ca nivārito
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651532 (0.039):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: āścaryaṃ bhagavan / yāvat sūkṣmeṇopāyenāvinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo rūpataś ca vārito
sūkṣmeṇopāyenāvaivartiko / 4 bodhisatvo mahāsatvo rūpāc ca nivārito nirvāṇaṃ ca sūcitaḥ vedanāyāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651545 (0.017):
yāvat sūkṣmeṇopāyenāvinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo rūpataś ca vārito / nirvāṇaṃ ca sūcitam. evaṃ vedanāyāḥ saṃjñāyāḥ saṃskārebhyo, vijñānataś ca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043932 (0.045):
subhūtirāha āścaryaṃ bhagavan yāvatsūkṣmeṇopāyena rūpataś ca nivārito
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651532 (0.057):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: āścaryaṃ bhagavan / yāvat sūkṣmeṇopāyenāvinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo rūpataś ca vārito
saṃjñāyāḥ saṃskārebhyo vijñānāc ca nivārito nirvāṇaṃ ca sūcita
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651546 (0.023):
yāvat sūkṣmeṇopāyenāvinivartanīyo bodhisattvo mahāsattvo rūpataś ca vārito / nirvāṇaṃ ca sūcitam. evaṃ vedanāyāḥ saṃjñāyāḥ saṃskārebhyo, vijñānataś ca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4040320 (0.057):
kiṃ punarāyuṣman śāriputra anyatra vedanāyāḥ saṃjñāyāḥ saṃskārebhyo / 'nyatra vijñānāt sa dharmaḥ, yo vivartate 'nuttarāyāḥ samyaksaṃbodheḥ? āha
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4040453 (0.057):
vedanāyāḥ saṃjñāyāḥ saṃskārebhyaḥ, anyatra vijñānātsa dharmaḥ, yo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4040582 (0.057):
subhūtirāha kiṃ punarāyuṣman śāriputra anyatra vedanāyāḥ saṃjñāyāḥ / saṃskārebhyaḥ, anyatra vijñānātsa dharmaḥ yo boddhavyo 'nuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052864 (0.057):
hīdaṃ subhūte / āha kiṃ punarbhagavan anyatra vedanāyāḥ saṃjñāyāḥ / saṃskārebhyaḥ, anyatra vijñānātsa dharmaḥ kaścidupalabhyate, yaścarati
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15037832 (0.059):
vedanāyā saṃjñāyāḥ saṃskārebhyo nānyatra vijñānād dharmadhātur. rūpam eva
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27754099 (0.059):
nānyatra vedanāyāḥ saṃjñāyāḥ saṃskārebhyo nānyatra vijñānāc chunyatā |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5696503 (0.060):
āryaśrāvako rūpād api nirvidyate, vedanāyāḥ saṃjñāyāḥ saṃskārebhyo / vijñānād api | nirviṇṇo virujyate, virako vimucyate | vimuktam evaṃ
sarvagrahebhyaś ca laukikalokottarebhyaḥ sādhāraṇāsādhāraṇebhyaḥ / 5 sāsravānāsravebhyo nivārito nirvāṇaṃ ca sūcitaḥ bhagavān āha / yaḥ
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22396828 (0.030):
phalopabhogādhipatito 'pi laukikaviśuddhya dhipatito 'pi / lokottaraviśuddhya dhipatito 'pi adhipati pratyayo draṣṭavyaḥ //
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12007581 (0.041):
arthaḥ. saiva ca vartamānalaukikamārgopajanitānāsravā prātir anāgataś / cāṣṭāṃga āryamārgo laukikabalena prāpyamāṇaḥ saṃskṛtaṃ śrāmaṇyaphalaṃ
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23143035 (0.047):
sarvopasagebhyaḥ sarvagrahebhyaḥ sarvavyādhibhya / sarvaviṣebhyaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043948 (0.047):
vijñānataś ca nivārito nirvāṇaṃ ca sūcitam / bhagavānāha imāni subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651559 (0.052):
laukikalokottareṇa sāsraveṇānāsraveṇa sāsravāṇāsravebhyo vārito nirvāṇaṃ / ca sūcitam.
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9785462 (0.058):
. 59 evaṃ sarvadharmāṇāṃ kuśalākuśalānāṃ lokikalokottarāṇāṃ / sāvadyānavadyānāṃ / 2 sāsravānāsravānāṃ saṃskṛtāsaṃskṛtānāṃ saṃkleśa iti kāśyapa ayam eko
subhūte bodhisatvo mahāsatva imāni gaṃbhīragaṃbhīrāṇi sthānāni
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24936631 (0.050):
bhagavann avaivartiko bodhisatvo mahāsatvaḥ bhagavān āha* evam / 7 etat subhūte evam etat* mahāguṇasamanvāgataḥ subhūte avaivartiko
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559305 (0.051):
1 bhagavān āha iha subhūtir bodhisatvo mahāsatvaḥ / sarvākārajñatāpratisaṃyuktaiś cittotpādair ātmanā copāyakauśalyena
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18557429 (0.055):
3 nottrasyati na saṃtrasyati na saṃtrāsam āpadyate bhagavān āha | iha / subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18569016 (0.055):
5 anugṛhṇāti / bhagavān āha / iha subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ caran dānaṃ dadāti
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937374 (0.056):
2 prajñāpāramitāyā virahitaḥ sa sarvākārajñatayā virahito yaḥ punaḥ / subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ avirahitaḥ sarvākārajñatayā avirahitaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651580 (0.057):
bodhisattvo mahāsattva imāni gambhīragambhīrāṇi sthānāni / prajñāpāramitāpratisaṃyuktāni cintayiṣyati tulayiṣyaty upanidhyāsyati. iti
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27755142 (0.060):
yujyamāno bhagavan bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ yukta iti / veditavyaḥ bhagavān āha | iha śāradvatīputra bodhisatvo mahāsatvo
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10051209 (0.060):
dharmasaṃjñeti | yaś ca khalu punaḥ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937802 (0.060):
abhāvasvabhāvaśunyatāyāṃ suśikṣitaḥ sa khalu punaḥ subhūte bodhisatvo / mahāsatvaḥ āsu śunyatāsu sthitvā yathā yathā
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559340 (0.062):
katamā bhagavan bodhisatvasya mahāsatvasya prajñāpāramiteha subhūte / bodhisatvo mahāsatvaḥ / 3 sarvākārajñatāpratisaṃyuktaiś cittotpādaiḥ sarvadharmān
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937118 (0.062):
4 aparimāṇam atulyaṃ bhagavān āha / ayam eva tataḥ subhūte bodhisatvo / mahāsatvo bahutaraṃ punyaṃ prasaved ya iha gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24936712 (0.062):
nimittair avaivartiko bodhisatvo / 11 mahāsatvaḥ prabhāvyate / sādhu bhagavan gaṃbhīragaṃbhīrasthānāni
prajñāpāramitāpratisaṃyuktāni cintayiṣyati / / 6 tulayiṣyaty upanidhyāsyati / evaṃ mayā sthātavyaṃ / yathā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651588 (5.960):
bodhisattvo mahāsattva imāni gambhīragambhīrāṇi sthānāni / prajñāpāramitāpratisaṃyuktāni cintayiṣyati tulayiṣyaty upanidhyāsyati. iti
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043961 (1.788):
gambhīrāṇi gambhīrāṇi sthānāni prajñāpāramitāpratisaṃyuktāni / yaścintayiṣyanti tulayiṣyati upanidhyāsyati evaṃ mayā sthātavyaṃ yathā
prajñāpāramitāyām ājñaptam evaṃ mayā śikṣitavyam* yathā prajñāpāramitāyām / upadiṣṭam* ayaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ tathaiva
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043968 (0.0):
yaścintayiṣyanti tulayiṣyati upanidhyāsyati evaṃ mayā sthātavyaṃ yathā / prajñāpāramitāyāmājñaptam / evaṃ mayā śikṣitavyaṃ yathā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651595 (0.0):
prajñāpāramitāpratisaṃyuktāni cintayiṣyati tulayiṣyaty upanidhyāsyati. iti / bhāvanāpathaḥ / evaṃ mayā sthātavyaṃ yathā prajñāpāramitāyām ājñaptam, evaṃ mayā
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18557429 (0.051):
3 nottrasyati na saṃtrasyati na saṃtrāsam āpadyate bhagavān āha | iha / subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ / 4 prajñāpāramitāyāṃ caramāṇo rūpaṃ sarvākārajñatāpratisaṃyuktena
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18569017 (0.051):
5 anugṛhṇāti / bhagavān āha / iha subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ caran dānaṃ dadāti
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18561794 (0.052):
6 saṃprajānacārī bhavati. evaṃ khalu subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ caramāṇo 'dhyātme kāye kāyānupaśyī viharati tac
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24938319 (0.060):
12 yāvat pratisaṃvidāṃ na vṛddhir na parihāṇiḥ / evaṃ khalu subhūte / bodhisatvena mahāsatvena prajñāpāramitāyāṃ caritavyaṃ /
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18566823 (0.062):
9 evam etat subhūte tathā yathā vadasi, iha khalu gaṃbhīrāyāṃ / prajñāpāramitāyāṃ hy asaṃskṛtāyāṃ śikṣitvā bodhisatvo mahāsatvaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4025623 (0.062):
prajñāpāramitāyāṃ caritavyam / evamasyāṃ prajñāpāramitāyāṃ sthātavyam / / evamasyāṃ prajñāpāramitāyāṃ pratipattavyam / evamasyāṃ prajñāpāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17263143 (0.062):
kathaṃ bhagavann ādikarmikeṇa bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ / caritavyam? / bhagavān āha: iha subhūte bodhisattvena mahāsattvena prathamacittotpādam
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18557470 (0.062):
7 punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18557515 (0.062):
pratyavekṣati tac ca nopalabhate | punar aparaṃ / 3 subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caramāṇaḥ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18557590 (0.062):
āpadyate | punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937079 (0.062):
nopaiti // punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115536 (0.062):
punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran yadā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961040 (0.062):
bhagavatyām apy uktaṃ | punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ carann imam evaṃ kāyaṃ yathābhūtaṃ prajānāti | tad
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559340 (0.063):
katamā bhagavan bodhisatvasya mahāsatvasya prajñāpāramiteha subhūte / bodhisatvo mahāsatvaḥ / 3 sarvākārajñatāpratisaṃyuktaiś cittotpādaiḥ sarvadharmān
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18566807 (0.063):
bodhisatvo mahāsatvo hy atrāsaṃskṛtāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ śikṣitvā
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559067 (0.063):
śāradvatīputrāyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat ihāvusa subhūte bodhisatvo / mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss01u.htm.txt) 4317392 (0.063):
evaṃ śāriputra bodhisatvenâkṣobhyasya tathāgatasya / anuśikṣitavyaṃ | / evaṃ śikṣamāṇaḥ śāriputra bodhisatvo mahāsatvaḥ sarvasyāṃ jātau pravrajaty
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26928552 (0.063):
evaṃ śāriputra bodhisatvena akṣobhyasya tathāgatasya anuśikṣitavyaṃ | evaṃ / śikṣamāṇaḥ śāriputra bodhisatvo mahāsatvaḥ sarvasyāṃ jātau pravrajaty
7 saṃpādayan yathā prajñāpāramitāyām ākhyātaṃ tathopanidhyāyaṃs / tathopaparīkṣamāṇas tathā yujyamānas tathā ghaṭhamānas tathā vyāyacchamāno
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18557429 (0.056):
3 nottrasyati na saṃtrasyati na saṃtrāsam āpadyate bhagavān āha | iha / subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ / 4 prajñāpāramitāyāṃ caramāṇo rūpaṃ sarvākārajñatāpratisaṃyuktena
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18569016 (0.056):
5 anugṛhṇāti / bhagavān āha / iha subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ caran dānaṃ dadāti
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043973 (0.058):
prajñāpāramitāyāmupadiṣṭam / tathā / saṃpādayamānastathopanidhyāyaṃstathopaparīkṣamāṇastathā prayujyamānastathā
yathā prajñāpāramitāyām upadiṣṭaṃ / ekena cittotpādenāsaṃkhyeyāprameyāny
8 aparimāṇāni kuśalamūlāni parigrahīṣyati / so 'parimāṇāṃ kalpāṃ saṃsārāc
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21414673 (0.035):
buddhakoṭīniyutaśatasahasropasthānāni syurbahvaparimāṇāsaṃkhyeyāprameyāṇi / ca kuśalamūlānyavaropayitavyāni | tatsarvaṃ vicikitsādoṣeṇa vināśayanti |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651623 (0.046):
parigrahīṣyaty aparimāṇāt kalpāt saṃsārāc chorayiṣyati vipṛṣṭhīkariṣyati
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16533194 (0.048):
buddhakoṭīnayutaśatasahasrāṇy upasthātavyāni, bahvasaṃkhyeyāprameyāni / ca kuśalamūlāny avaropayitavyāni ca syuḥ.
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640551 (0.061):
aprameyāṇyasaṃkhyeyānyatulyāni aprameyāṇi kuśalamūlānyavaropya
chorayiṣyati / kaḥ panar vādo yaḥ avyavakīrṇaḥ prajñāpāramitāyāṃ caraṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651633 (0.036):
parigrahīṣyaty aparimāṇāt kalpāt saṃsārāc chorayiṣyati vipṛṣṭhīkariṣyati / vyantīkariṣyati, kaḥ punar vādo yadāvyavakīrṇaḥ prajñāpāramitāyāṃś caran
bodhipratisaṃyuktair / 9 manasikārair vihariṣyati / tadyathāpi nāma syāt subhūte puruṣo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651640 (0.006):
vyantīkariṣyati, kaḥ punar vādo yadāvyavakīrṇaḥ prajñāpāramitāyāṃś caran / bodhipratisaṃyuktair manasikārair vihariṣyati. tadyathāpi nāma subhūte sa
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043993 (0.025):
bodhisattvo mahāsattvastenaikadivasena kiyatkarma karoti? tadyathāpi nāma / subhūte kaścideva puruṣo rāgacarito vitarkacaritaḥ / tasya puruṣasya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107089 (0.051):
nirudhyate. so 'vikṣiptacitta sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair / avirahito bhavati. evaṃ khalu subhūte bodhisattvo mahāsattvo
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094789 (0.056):
vivared vibhajed uttānīkuryāt saṃprakāśayet sarvākārajñatāpratisaṃyuktaiś / ca manasikārair viharet, sa subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ sarvasattvānāṃ
rāgacarito vitarkacaritas tenānyatarayā striyā sārdham abhirūpayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651649 (0.0):
bodhipratisaṃyuktair manasikārair vihariṣyati. tadyathāpi nāma subhūte sa / puruṣo rāgacarito vitarkacaritas tasyānyatarayā striyā sārdham abhirūpayā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043996 (0.021):
subhūte kaścideva puruṣo rāgacarito vitarkacaritaḥ / tasya puruṣasya
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1881678 (0.048):
svayaṃ likhya caturmudrāmaṇḍalaṃ śuddhadharmatāṃ / / uccārayaṃ striyā sārdhaṃ saṃvasaṃ siddhirāpyate // 1 //
prāsādikayā darśanīyayā saṃketaḥ kṛto bhavet* / 10 sā ca strī paraparigṛhītā na śaknuyād gṛhān niṣkrāntuṃ / tat kiṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044008 (0.008):
rāgacaritasya vitarkacaritasya striyā abhirūpayā prāsādikayā darśanīyayā / saha saṃketaḥ kṛto bhavet / sā khalu punaḥ strī (Vaidya 171)
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651656 (0.008):
puruṣo rāgacarito vitarkacaritas tasyānyatarayā striyā sārdham abhirūpayā / prāsādikayā darśanīyayā saha saṃketaḥ kṛtaḥ syāt sā ca strī paraparigṛhītā
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21493942 (0.028):
Manu4.173c/ na tv eva tu kṛto 'adharmaḥ kartur bhavati) niṣ.phalaḥ ||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5537203 (0.038):
tathā..tīvrakleśa3..bhītavyādhitakṛpaṇa7P..viśvāsa-upagat7P..vā..mahānubhāva7P..vā..tapasvin7P..kṛtaḥ..punaḥ..punar..apakāraḥ..sa..cāpi..pāpakarmāśayaḥ..sadya..eva..paripacyate...
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 669332 (0.038):
anāyuṣāyāḥ putrāṇāṃ $ vṛtro rājā tadā kṛtaḥ // HV_App.I,42.452 // / [k: K1 D4 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22154885 (0.038):
anāyuṣāyāḥ putrāṇāṃ vṛtro rājā tadā kṛtaḥ // HV_App.I,42.452 // / [k: K1 D4 ins. :k]
Magha: Sisupalavadha (maghspvu.htm.txt) 3378075 (0.039):
vilokanenaiva tavāmunā mune kṛtaḥ kṛtārthosmi nibarhitāṃhasā / / tathāpiśuśrūṣurahaṃ garīyasīrgiro 'thavā śreyasi kena vā tṛpyate //
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5783504 (0.041):
kṛtabrahmāstramokṣeṇa |droṇenāpi na yaḥ kṛtaḥ ||20.428| / mayāpi saturaṃgeṇa |tatra tatrābhidhāvatā |
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1391646 (0.042):
4. puruṣassa tadīpagrāmodakhātantryeṇa / 5. rājñādeḥ / 6. ghanadañjādi^ / 7. pratyavāyuṃ / 8. kṛtastadṛṣṭārthamapi
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26496060 (0.046):
saha gṛhyate, yeṣām avayavānāṃ vyavadhānād agrahaṇaṃ taiḥ saha na gṛhyate/ / na caitatkṛto 'sti bheda iti/
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1881678 (0.048):
svayaṃ likhya caturmudrāmaṇḍalaṃ śuddhadharmatāṃ / / uccārayaṃ striyā sārdhaṃ saṃvasaṃ siddhirāpyate // 1 //
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9529678 (0.048):
8,18: yad.ūrdhvaḥ.sthāsyasi/ / 8,18: dravināni.ca.no.dāsyasi/ / 8,18: yad.vā.te.kṛtaḥ.kṣayo.mātṛ6.asyā.upastha.upasthāne/
manyase subhūte kiṃpratisaṃyuktās tasya puruṣasya vitarkā bhaveyuḥ / āha /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044032 (0.028):
paraparigṛhītā bhavet / na vaśayedātmānamagārānniṣkramitum / tatkiṃ / manyase subhūte kiṃpratisaṃyuktāstasya puruṣasya vitarkāḥ pravarteran?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651671 (0.031):
na labhate gṛhato niṣkramaṇāya. tat kiṃ manyase? subhūte kiṃ / pratisaṃyuktās tasya puruṣasya vitarkā varterann iti.
strīpratisaṃyuktā eva bhagavaṃs tasya puruṣasya vitarkā bhaveyuḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044032 (0.032):
manyase subhūte kiṃpratisaṃyuktāstasya puruṣasya vitarkāḥ pravarteran? / subhūtirāha strīpratisaṃyuktā eva bhagavaṃstasya puruṣasya vitarkāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651671 (0.048):
pratisaṃyuktās tasya puruṣasya vitarkā varterann iti. / subhūtir āha: strīpratisaṃyuktā evaṃ bhagavaṃs tasya puruṣasya vitarkā
11 imam eti iyam āgatā etayā sārdhaṃ niṣatsyāmi paricārayiṣyāmi bhagavān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651682 (0.045):
varterann, iyaṃ me strī āgatā etayā sārdhaṃ niṣīdiṣyāmi pratikramiṣyāmi / paricārayiṣyāmīti.
āha tat kiṃ manyase subhūte rātrer atyayād divasasyātyayāt kiyantas tasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651687 (0.057):
bhagavān āha: tat kiṃ manyase? subhūte rātryā vā divasasya vātyayena
puruṣasya vitarkā varteran* āha bahavo bhagavaṃ bahavas
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651698 (0.017):
bhagavān āha: tat kiṃ manyase? subhūte rātryā vā divasasya vātyayena / kiyantas tasya puruṣasya vitarkā varteran.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044050 (0.049):
manyase subhūte divasasyātyayena tasya puruṣasya kiyanto vitarkā / utpadyeran? subhūtirāha bahavo bhagavan divasasyātyayena tasya puruṣasya
12 sugata tasya puruṣasya rātrer atyayād divasasya cātyayād vitarkā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651700 (0.042):
subhūtir āha: bahavo bhagavan bahavaḥ sugata tasya puruṣasya divasasya
varteran* / bhagavān āha / yāvantaḥ subhūte tasya puruṣasya rātreś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651711 (0.040):
vātyayena rātryā vātyayena vitarkā varteran. / (PSP_4:167) / bhagavān āha: yāvantaḥ subhūte tasya puruṣasya divasasya vātyayena rātryā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044062 (0.042):
utpadyeran? subhūtirāha bahavo bhagavan divasasyātyayena tasya puruṣasya / vitarkā utpadyeran / bhagavānāha yāvantaḥ subhūte tasya puruṣasya
divasasya cātyayād vitarkā varterann iyantaḥ kalpān bodhisatvo mahāsatvaḥ
13 saṃsārāc chorayati vipṛṣṭhīkaroti ya iha gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651730 (0.022):
saṃsārāc chorayati vipṛṣṭhīkaroti vyantīkaroti ya iha gambhīrāyāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937447 (0.039):
sa subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved ya iha / gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyām
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23096588 (0.042):
aparam ānanda kiyadrūpasya bodhisattvasya māro 'vatāraṃ labhate? yo / bodhisattva iha gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyām bhāṣyamaṇāyām evaṃ vadati:
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937192 (0.047):
kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasavet* / 8 ya iha gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ yogam āpadyeta /
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937261 (0.047):
11 subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved ya iha / gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ sthitvā ekadivasam api dānaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937351 (0.047):
prasaved ya iha gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ sthitvā
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937654 (0.047):
vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved ya iha gaṃbhīrāyāṃ / prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ sthitvā ekadaivasikam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652227 (0.055):
prasavet, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyām ekam api
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651996 (0.056):
prasavet, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652085 (0.056):
prasaved, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652370 (0.056):
prasaved, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652482 (0.056):
prasaved, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ sthitvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651924 (0.056):
puṇyaṃ prasavet, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651849 (0.057):
puṇyaṃ prasaved, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937551 (0.062):
iha gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ / 11 yathopadiṣṭāyāṃ sthitvā ekadaivasikaṃ cāmiṣadānaṃ tac ca dharmadānaṃ
yathopadiṣṭāyāṃ śikṣeta / upaparīkṣeta upanidhyāyati / tathā ca yogam / āpadyate / yathā tāṃ doṣān vivarjayati
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044092 (1.192):
yathānirdiṣṭaṃ tiṣṭhati śikṣate pratipadyate upanidhyāyati yogamāpadyate, / tāṃś ca doṣān vivarjayati, yairdoṣairbodhisattvo mahāsattvo vivartate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651739 (1.192):
saṃsārāc chorayati vipṛṣṭhīkaroti vyantīkaroti ya iha gambhīrāyāṃ / prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ śikṣate upaparīkṣate upanidhyāyati tathā
14 yair doṣair bodhisatvo mahāsatvo vivartate 'nuttarasyāḥ samyaksaṃbodheḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044096 (0.014):
yathānirdiṣṭaṃ tiṣṭhati śikṣate pratipadyate upanidhyāyati yogamāpadyate, / tāṃś ca doṣān vivarjayati, yairdoṣairbodhisattvo mahāsattvo vivartate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651739 (0.029):
tathā ca yogam āpadyate, yathā yathā tān doṣān vivarjayati yair doṣair
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4060862 (0.045):
evam etat kuśalamūlaṃ samanvāharann asthānam etad ānandānavakāśo yat sa / bodhisatvo mahāsatvo vivartetānuttarāyāḥ samyaksaṃbodher naitat sthānaṃ
evaṃ yogam anuyuktaḥ subhūte bodhisatvo mahāsatvo 'nena vihāreṇa viharan
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18569017 (0.050):
5 anugṛhṇāti / bhagavān āha / iha subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ caran dānaṃ dadāti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037565 (0.052):
tathāgatas tāni padmā (PvSPL kham_a) manasikārād evaṃ hi śāriputra / bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāñ caran
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037723 (0.052):
divyacakṣurabhinirhāracetanām anyatra sarvākārajñatāmanasikārād evaṃ hi / śāriputra bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāñ caran
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037811 (0.052):
sarvākārajñatāmanasikārād evaṃ hi śāriputra bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitāyāñ caran nāśravakṣayasākṣātkriyābhijñājñānam abhinirharaty
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651747 (0.055):
bodhisattvā mahāsattvā vivartante 'nuttarāyāḥ samyaksaṃbodheḥ. evaṃ yogan / anuyuktasya subhūte bodhisattvasya mahāsattvasyānena vihāreṇa viharato
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18557472 (0.055):
7 punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ / caramānaḥ sarvākārajñatāpratisaṃyuktena
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18557517 (0.056):
3 subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caramāṇaḥ / sarvākārajñatāpratisaṃyuktena cittena
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18558689 (0.056):
bodhisatvasya mahāsatvasya sarvasatvahitakṛpācittam evaṃ ca subhūte / bodhisatvo mahāsatvo prajñāpāramitāyāṃ / 3 caramāṇaḥ sarvasatvānām antike agratvaṃ kārayiṣyati | taṃ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18557430 (0.056):
3 nottrasyati na saṃtrasyati na saṃtrāsam āpadyate bhagavān āha | iha / subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ / 4 prajñāpāramitāyāṃ caramāṇo rūpaṃ sarvākārajñatāpratisaṃyuktena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4061916 (0.057):
bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat yasmin samaye subhūte bodhisattvo / mahāsattvaḥ prajñāpāramitāvihāreṇa viharati, tasmin samaye ye
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18557706 (0.058):
buddhadharmāḥ evaṃ hi subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ / caramāṇo nottrasati na saṃtrasati
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18561715 (0.059):
| kathaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvo 'dhyātme kāye kāyānupaśyī viharati | / iha subhūte / 2 bodhisatvo mahāsatvaś caramāṇaś carāmīti prajānāti. sthitaḥ sthito
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115538 (0.059):
punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran yadā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4038413 (0.060):
etat / ato hi subhūte gambhīrāyāḥ prajñāpāramitāyā vihāreṇa viharan / bodhisattvo mahāsattvo 'vinivartanīya upaparīkṣitavyo 'nuttarāyāḥ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937374 (0.060):
2 prajñāpāramitāyā virahitaḥ sa sarvākārajñatayā virahito yaḥ punaḥ / subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ avirahitaḥ sarvākārajñatayā avirahitaḥ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559069 (0.060):
śāradvatīputrāyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat ihāvusa subhūte bodhisatvo / mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ / 11 caramāṇo anupāyakauśalyena rūpam upalabdhvā dṛṣṭim utpādayati |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961041 (0.062):
bhagavatyām apy uktaṃ | punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ carann imam evaṃ kāyaṃ yathābhūtaṃ prajānāti | tad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19038090 (0.063):
pariśodhayati sarvākārajñatāñ cānuprāpnoti // punar aparañ śāriputra / bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāñ caran sarvasatvānām antike
yathā prajñāpāramitāyām upadiṣṭam ekadivasena / [GBM 573.1 = LPG(Ch) 203r] yat kuśalamūlaṃ parigṛhṇāti tena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651755 (0.038):
anuyuktasya subhūte bodhisattvasya mahāsattvasyānena vihāreṇa viharato / yathā prajñāpāramitāyām upadiṣṭāyām ekadivasena yat kuśalamūlaṃ yena
Srimahadevivyakaranam (bsu007_u.htm.txt) 7926229 (0.064):
bhagavan śriyā mahādevyā kuśalamūlamavaropitam / bhagavānāha / / gaṃgānadīvālukāsamānāṃ tathāgatānāmantikāt śriyā mahādevyā
gaṃgānadīvālukopamāl lokadhātavaḥ paripūrṇā bhaveyur na tat tasya
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27754544 (0.014):
daśasu dikṣv ekaikasyān diśi gaṃgānadīvālukopamā lokadhātavaḥ paripūrṇā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6899991 (0.015):
api nopaiti/ sacec chāriputra uttarasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā / lokadhātavaḥ paripūrṇā bhaveyuḥ śāriputramaudgalyāyanasadṛśair bhikṣubhiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6900135 (0.015):
api nopaiti/ sacec chāriputra dakṣiṇapaścimāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā / lokadhātavaḥ paripūrṇā bhaveyuḥ śāriputramaudgalyāyanasadṛśair bhikṣubhiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 722383 (0.015):
chāriputra dakṣiṇasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavaḥ paripūrṇā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 722477 (0.015):
api nopaiti sacec chāriputra uttarasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā / lokadhātavaḥ paripūrṇā bhaveyuḥ śāriputramaudgalyāyanasadṛśair bhikṣubhiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 722621 (0.015):
api nopaiti sacec chāriputra dakṣiṇapaścimāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā / lokadhātavaḥ paripūrṇā bhaveyuḥ śāriputramaudgalyāyanasadṛśair bhikṣubhiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 722716 (0.015):
chāriputra adhastād diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavaḥ paripūrṇā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 722763 (0.015):
sacec chāriputra ūrdhvaṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavaḥ paripūrṇā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6899943 (0.020):
03922 cec chāriputra paścimāyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavaḥ / paripūrṇā bhaveyuḥ śāriputramaudgalyāyanasadṛśair bhikṣubhiḥ tad yathāpi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6900277 (0.020):
03923 {{sacec chāriputra ūrdhvaṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavaḥ / paripūrṇā bhaveyuḥ śāriputramaudgalyāyanasadṛśair bhikṣubhiḥ tad yathāpi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 722430 (0.020):
sacec chāriputra paścimāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavaḥ / paripūrṇā bhaveyuḥ śāriputramaudgalyāyanasadṛśair bhikṣubhiḥ tad yathāpi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 722573 (0.020):
chāriputra pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavaḥ / paripūrṇā bhaveyuḥ śāriputramaudgalyāyanasadṛśair bhikṣubhiḥ tad yathāpi
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15063142 (0.023):
sa cec chāriputrādhastād diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavaḥ paripūrṇā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15063196 (0.023):
sa cec chāriputra ūrdhvaṃ diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavaḥ paripūrṇā
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27753058 (0.027):
punar aparaṃ śāradvatīputra yāvantaḥ pūrvasyān diśi gaṃgānadīvālukopamā / lokadhātavo yatra na buddhaśabdo na dharmaśabdo na saṃghaśabdas tatra
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15062702 (0.027):
sa cec chāriputra pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavaḥ / paripūrṇā bhaveyuḥ śāriputramaudgalyāyanasadṛśair bhikṣubhiḥ, tadyathāpi
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15062756 (0.027):
sa cec chāriputra dakṣiṇasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavaḥ / paripūrṇā bhaveyuḥ śāriputramaudgalyāyanasadṛśair bhikṣubhiḥ, tadyathāpi
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15062810 (0.027):
sa cec chāriputra paścimāyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavaḥ / paripūrṇā bhaveyuḥ śāriputramaudgalyāyanasadṛśair bhikṣubhiḥ, tadyathāpi
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15062866 (0.027):
sa cec chāriputra uttarasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavaḥ / paripūrṇā bhaveyuḥ śāriputramaudgalyāyanasadṛśair bhikṣubhiḥ, tadyathāpi
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15062920 (0.027):
sa cec chāriputra uttarapūrvasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavaḥ / paripūrṇā bhaveyuḥ śāriputramaudgalyāyanasadṛśair bhikṣubhiḥ, tadyathāpi
kuśalamūlasya śatatamīm api kalān nopaiti / sahasratamīm api
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4018389 (0.034):
upalambhasaṃjñināṃ bodhisattvānāṃ dānamayaḥ puṇyābhisaṃskāraḥ śatatamīm / api kalāṃ nopaiti, sahasratamīm api śatasahasratamīm api koṭītamīm api
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4018886 (0.034):
aupalambhikānāṃ bodhisattvānāṃ puṇyābhisaṃskāraḥ śatatamīm api kalāṃ / nopaiti, sahasratamīm api śatasahasratamīm api koṭītamīm api koṭīśatatamīm
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019493 (0.034):
bodhisattvāna śīlamayaḥ puṇyābhisaṃskāraḥ śatatamīm api kalāṃ nopaiti, / sahasratamīm api śatasahasratamīm api koṭītamīm api koṭīśatatamīm api
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6899737 (0.034):
kalāṃ / 03911 nopaiti sahasratamīm api śatasahasratamīm api saṃkhyām api kalām api
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6899816 (0.034):
api kalāṃ nopaiti sahasratamīm api śatasahasratamīm api saṃkhyām api kalām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6899923 (0.034):
śatatamīm api kalāṃ nopaiti sahasratamīm api śatasahasratamīm api saṃkhyām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6900162 (0.034):
bodhisattvasya prajñāyāḥ śatatamīm api kalāṃ nopaiti sahasratamīm api / śatasahasratamīm api saṃkhyām api kalām api gaṇanām apy upamām apy
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 722457 (0.034):
prajñāyāḥ śatatamīm api kalāṃ nopaiti sahasratamīm api śatasahasratamīm
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 722696 (0.034):
kalāṃ nopaiti sahasratamīm api śatasahasratamīm api saṃkhyām api kalām api
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 722947 (0.034):
ekadivasabhāvitāyāḥ śatatamīm api kalāṃ nopaiti sahasratamīm api / śatasahasratamīm api saṃkhyām api kalām api gaṇanām apy upamām apy
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15232725 (0.034):
tathāgataprakṛtiprabhāyāḥ śatatamīm api kalāṃ nopaiti sahasratamīm api / śatasahasratamīm api koṭīśatasahasratamīm api saṃkhyām api kalām api
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247926 (0.034):
asya puṇyābhisaṃskārasyāsau paurvakaḥ puṇyābhisaṃskāraḥ śatatamīm api / kalāṃ nopaiti, sahasratamīm api śatasahasratamīm api yāvat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15264060 (0.034):
api kalāṃ nopaiti sahasratamīm api śatasahasratamīm api koṭītamīm api
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651776 (0.034):
kuśalasya śatatamīm api kalāṃ nopaiti sahasratamīm api śatasahasratamīm
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17241520 (0.034):
kuśalamūlasya eṣa pūrvakaḥ kuśalamūlābhisaṃskāraḥ śatatamīm api kalāṃ / nopaiti sahasratamīm api śatasahasratamīm api koṭītamīm api koṭīśatatamīm
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15062585 (0.034):
kalāṃ nopaiti, sahasratamīm api śatasahasratamīm api saṃkhyām api kalām
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15062736 (0.034):
bodhisattvasyaikadivasabhāvitāyāḥ prajñāyāḥ śatatamīm api kalāṃ nopaiti / sahasratamīm api śatasahasratamīm api saṃkhyām api kalām api gaṇanām apy
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15062899 (0.034):
bodhisattvasyaikadivasabhāvitāyāḥ prajñāyāḥ śatatamīm api kalāṃ nopaiti, / sahasratamīm api śatasahasratamīm api saṃkhyām api kalām api gaṇanām apy
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6160769 (0.034):
puṇyābhisaṃskārasyāsau pūrvakaḥ puṇyābhisaṃskāraḥ śatatamīm api kalāṃ / nopaiti sahasratamīm api śatasahasratamīm api koṭītamīm api
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6168423 (0.034):
śatatamīm api kālāṃ nopaiti, sahasratamīm api kalāṃ nopaiti, / śatasahasratamīm api kalāṃ nopaiti, koṭītamīm api kalāṃ nopaiti,
śatasahasratamīm / 2 api yāvat saṃkhyām api kalām api gaṇanām apy upamām apy upaniśām api
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27754429 (0.0):
nopaiti | sahasratamīm api | śatasahasratamīm api | koṭīśatasahasratamīm / api | saṃkhyām api kalām api gaṇanām apy upamām apy upaniśām api na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6174871 (0.0):
maṇiratnānāṃ saṃkhyāṃ vā kalāṃ vā gaṇanāṃ vā upamāṃ vā upaniśāṃ vā / nopayānti.
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985307 (0.0):
kalāṃ nopaiti, koṭīniyutaśatasahasratamīm api kalāṃ nopaiti, saṃkhyām api / kalām api gaṇanām apy upamām apy upaniśām api na kṣamate, tathāgatasya
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050060 (0.0):
2. puṇyaskandhasyāsau pūrvakaḥ puṇyaskandhaḥ śatatamīm api kalān nopaiti | / sahasratamīm api | śatasahasratamīm api | saṃkhyām api kalām api gaṇanām
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681962 (0.0):
śatasāhasṛtamām api / koṭīśatasāhasṛtamām api / saṃkhyām api kalām api / gaṇanām api upamām api upaniśām api na kṣamate /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247928 (5.960):
kalāṃ nopaiti, sahasratamīm api śatasahasratamīm api yāvat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651778 (5.960):
kuśalasya śatatamīm api kalāṃ nopaiti sahasratamīm api śatasahasratamīm / api yāvat koṭīniyutaśatasahasratamīm api kalām api gaṇanām api upamām api
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6899738 (0.007):
03911 nopaiti sahasratamīm api śatasahasratamīm api saṃkhyām api kalām api
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6899822 (0.007):
api kalāṃ nopaiti sahasratamīm api śatasahasratamīm api saṃkhyām api kalām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6899882 (0.007):
nopaiti sahasratamīm api śatasahasratamīm api saṃkhyām api kalām api
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6900019 (0.007):
bodhisattvasya prajñāyāḥ śatatamīm api kalāṃ nopaiti sahasratamīm api / śatasahasratamīm api saṃkhyām api kalām api gaṇanām apy upamām apy
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 722371 (0.007):
kalāṃ nopaiti sahasratamīm api śatasahasratamīm api saṃkhyām api kalām api
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 722418 (0.007):
śatatamīm api kalāṃ nopaiti sahasratamīm api śatasahasratamīm api saṃkhyām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 722465 (0.007):
prajñāyāḥ śatatamīm api kalāṃ nopaiti sahasratamīm api śatasahasratamīm / api saṃkhyām api kalām api gaṇanām apy upamām apy upaniṣadam api upaniśām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 722948 (0.007):
ekadivasabhāvitāyāḥ śatatamīm api kalāṃ nopaiti sahasratamīm api / śatasahasratamīm api saṃkhyām api kalām api gaṇanām apy upamām apy
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15062588 (0.007):
kalāṃ nopaiti, sahasratamīm api śatasahasratamīm api saṃkhyām api kalām
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15062744 (0.007):
bodhisattvasyaikadivasabhāvitāyāḥ prajñāyāḥ śatatamīm api kalāṃ nopaiti / sahasratamīm api śatasahasratamīm api saṃkhyām api kalām api gaṇanām apy
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15062791 (0.007):
bodhisattvasyaikadivasabhāvitāyāḥ prajñāyāḥ śatatamīm api kalāṃ nopaiti, / sahasratamīm api śatasahasratamīm api saṃkhyām api kalām api gaṇanām apy
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28717562 (0.008):
koṭīśatasahasratamīmapi / saṃkhyāmapi kalāmapi gaṇanāmapi upamāmapi
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6600783 (0.008):
saṃkhyāmapi kalāmapi gaṇanāmapi upamāmapi upanisāmapi na kṣamate |
nopaiti // punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4062110 (0.015):
ca subhūte aupalambhiko bodhisattvo mahāsattvo gaṅgānadīvālukopamān kalpān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651809 (0.015):
gaṅgānadīvālukopamān kalpān dānaṃ dadyāt triṣu ratneṣu buddharatne
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15250725 (0.018):
nopaiti, sahasratamīm api śatasahasratamīm api kalāṃ nopaiti, saṃkhyām api / gaṇanām apy upamām apy upaniśām apy upaniṣadam api nopaiti.
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18557517 (0.021):
pratyavekṣati tac ca nopalabhate | punar aparaṃ / 3 subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caramāṇaḥ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18561808 (0.021):
cānupalaṃbhayogena / 7 punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115538 (0.022):
ayam api kāyâivaṃdharmâivaṃsvabhāvâitāṃ dharmatāṃ na vyativṛttae iti || / punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran yadā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961042 (0.022):
bhagavatyām apy uktaṃ | punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 722236 (0.023):
gaṇanām apy upamām apy upaniṣadam api upaniśām api nopaiti evaṃ śāriputra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 722312 (0.023):
gaṇanām apy upamām apy upaniṣadam api upaniśām api nopaiti tiṣṭhatu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 722371 (0.023):
gaṇanām apy upamām apy upaniṣadam api upaniśām api nopaiti sacec
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 722418 (0.023):
api kalām api gaṇanām apy upamām apy upaniṣadam api upaniśām api nopaiti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 722465 (0.023):
api saṃkhyām api kalām api gaṇanām apy upamām apy upaniṣadam api upaniśām / api nopaiti sacec chāriputra uttarasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 722512 (0.023):
śatasahasratamīm api saṃkhyām api kalām api gaṇanām apy upamām apy / upaniṣadam api upaniśām api nopaiti sacec chāriputra uttarapūrvasyāṃ diśi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 722608 (0.023):
api saṃkhyām api kalām api gaṇanām apy upamām apy upaniṣadam api upaniśām / api nopaiti sacec chāriputra dakṣiṇapaścimāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 722656 (0.023):
śatasahasratamīm api saṃkhyām api kalām api gaṇanām apy upamām apy / upaniṣadam api upaniśām api nopaiti sacec chāriputra paścimottarasyām diśi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 722955 (0.023):
śatasahasratamīm api saṃkhyām api kalām api gaṇanām apy upamām apy / upaniṣadam api upaniśām api nopaiti tat kiṃ manyase śāriputra api nu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15062678 (0.023):
api saṃkhyām api kalām api gaṇanām apy upamām apy upaniṣadam apy upaniśām / api nopaiti. tiṣṭhatu śāriputra trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15062744 (0.023):
sahasratamīm api śatasahasratamīm api saṃkhyām api kalām api gaṇanām apy / upamām apy upaniṣadam apy upaniśām api nopaiti.
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18557591 (0.024):
āpadyate | punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18557472 (0.024):
mahāsatvasya prajñāpāramitāyāṃ caramaṇasyopāyakauśalyaṃ / 7 punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ
3 triṣu ratneṣu / buddharatne dharmaratne saṃgharatne tat kiṃ manyase
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651818 (0.0):
gaṅgānadīvālukopamān kalpān dānaṃ dadyāt triṣu ratneṣu buddharatne
subhūte api nu sa bodhisatvo mahāsatvas tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasavet*
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937171 (0.0):
dakṣiṇāṃ pratiṣṭhāpaye tat kiṃ manyase subhūte / 7 api nu sa bodhisatvo mahāsatvaḥ tatonidanaṃ bahu puṇyaṃ prasavet* āha /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651826 (1.788):
dharmaratne saṃgharatne. tat kiṃ manyase? subhūte 'pi nu sa bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263962 (0.009):
subhūtir āha: bahu bhagavan bahu sugata. aprameyam asaṃkhyeyam aparimāṇaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094759 (0.010):
tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasavet? āha: bahu bhagavan bahu sugata. bhagavān
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7825164 (0.010):
tatkiṃ manyase sarvaśūrāpi tu sa puruṣastatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasaved / āha / bahu bhagavan bahu sugata; bhagavān āha - yāvantaḥ kulaputra teṣāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6179312 (0.010):
sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6181643 (0.010):
manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ / prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6182811 (0.010):
kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ / prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6185759 (0.010):
kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6187528 (0.010):
vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet. / aha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6188114 (0.010):
kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6190472 (0.010):
vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6207727 (0.010):
kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ / bahupuṇyaṃ prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6207994 (0.010):
nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet. / aha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6208409 (0.010):
tat kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ / bahupuṇyaṃ prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6208503 (0.010):
nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6208581 (0.010):
tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6211349 (0.010):
tat kiṃ manyase? kauśikāpi nu kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ / bahupuṇyaṃ prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6183989 (0.011):
puṇyaṃ prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6186350 (0.011):
kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
4 aparimāṇam atulyaṃ bhagavān āha / ayam eva tataḥ subhūte bodhisatvo
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6160436 (0.028):
etat, bahu te kulaputrāḥ kuladuhitaro vā puṇyaṃ prasaviṣyaty aprameyam / asaṃkhyeyam acintyam atulyam aparimāṇaṃ te kulaputrāḥ kuladuhitaro vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652766 (0.031):
vedanā saṃjñā saṃskārā, vijñānam apy asaṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ / syāt? / bhagavān āha: rūpaṃ subhūte śūnyam asaṃ khyeyam aprameyam aparimāṇaṃ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247775 (0.032):
puṇyaṃ prasaviṣyanti. aprameyam asaṃkhyeyam acintyam atulyam aparimāṇaṃ ya
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937878 (0.036):
asaṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ bhavet* vedanā saṃjñā saṃskāra vijñānam / asaṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ bhavet* bhagavān āha / syāt subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1630474 (0.037):
sarvajñatvam acintyam atulyam aprameyam asaṃkhyeyam asamasamam?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263962 (0.040):
subhūtir āha: bahu bhagavan bahu sugata. aprameyam asaṃkhyeyam aparimāṇaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937928 (0.041):
4 aparimāṇaṃ / vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānam api subhūte śunyam / asaṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ āha / kiṃ punar bhagavaṃn rūpam eva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652726 (0.041):
aparimāṇaṃ syāt, vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānam api bhagavann asaṃkhyeyam / aprameyam aparimāṇaṃ syāt. / (PSP_4:172)
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652783 (0.044):
vedanā saṃjñā saṃskārā, vijñānaṃ subhūte śūnyam asaṃkhyeyam aprameyam / aparimāṇaṃ syāt. / subhūtir āha: kiṃ punar bhagavan rūpam eva śūnyaṃ, vedanā saṃjñā saṃskārā,
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10051210 (0.045):
dharmasaṃjñeti | yaś ca khalu punaḥ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937802 (0.046):
abhāvasvabhāvaśunyatāyāṃ suśikṣitaḥ sa khalu punaḥ subhūte bodhisatvo / mahāsatvaḥ āsu śunyatāsu sthitvā yathā yathā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1630571 (0.046):
na prajñāyate, vedanā saṃjñā saṃskārā, vijñānaṃ hi subhūte acintyam / atulyam aprameyam asaṃkhyeyam asamasaman na prajñāyate. evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1630602 (0.046):
subhūtir āha: kena kāraṇena bhagavan rūpam acintyam atulyam aprameyam / asaṃkhyeyam asamasaman na prajñāyate, vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1630613 (0.046):
acintyam atulyam aprameyam asaṃkhyeyam asamasaman na prajñāyate. evaṃ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18557429 (0.047):
3 nottrasyati na saṃtrasyati na saṃtrāsam āpadyate bhagavān āha | iha / subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18569016 (0.047):
5 anugṛhṇāti / bhagavān āha / iha subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ caran dānaṃ dadāti
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937867 (0.047):
[GBM 576.l = LPG(Ch) 204v] āha / syād bhagavaṃ paiyāyo yad rūpam apy / asaṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ bhavet* vedanā saṃjñā saṃskāra vijñānam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652715 (0.047):
subhūtir āha: syād bhagavan paryāyo yad rūpam apy asaṃkhyeyam aprameyam / aparimāṇaṃ syāt, vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānam api bhagavann asaṃkhyeyam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15274478 (0.049):
bhagavān āha: evam etat subhūte evam etat, aprameyam asaṃkhyeaṃ aparimāṇam / acintyam atulyaṃ sa kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1630558 (0.049):
hetoḥ? rūpaṃ hi subhūte acintyam atulyam aprameyam asaṃkhyeyam asamasaman
mahāsatvo bahutaraṃ punyaṃ prasaved ya iha gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937193 (0.010):
kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasavet* / 8 ya iha gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ yogam āpadyeta /
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937262 (0.010):
11 subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved ya iha
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937352 (0.010):
[GBM 574.1 = LPG(Ch) 203v] kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ / prasaved ya iha gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ sthitvā
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937449 (0.010):
sa subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved ya iha
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937655 (0.010):
vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved ya iha gaṃbhīrāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651924 (0.018):
bhagavān āha: ayam eva tataḥ subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ / puṇyaṃ prasavet, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651996 (0.018):
bhagavān āha: ataḥ subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ / prasavet, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652227 (0.018):
bhagavān āha: ataḥ subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ / prasavet, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyām ekam api
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651849 (0.020):
bhagavān āha: ayam eva tataḥ subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ / puṇyaṃ prasaved, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652085 (0.022):
bhagavān āha: ataḥ subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ / prasaved, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652482 (0.022):
bhagavān āha: ataḥ subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ / prasaved, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ sthitvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652370 (0.028):
bhagavān āha: ataḥ sa subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ / prasaved, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4060766 (0.029):
bahutaraṃ puṇyaṃ prasavati yo bodhisatvo mahāsatvo 'parasya bodhisatvasya
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937551 (0.029):
ataḥ sa subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved ya / iha gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6193204 (0.044):
ayam eva sa kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ punyaṃ prasavet. tat / kasya hetoḥ? atra hi prajñāpāramitāyāṃ śikṣitvā atītānāgatapratyutpannais
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15267034 (0.044):
bhagavan bodhisattvo mahāsattvo bhaviṣyati ya iha gambhīrāyāṃ / prajñāpāramitāyāṃ yogam āpatsyate?
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4021312 (0.047):
mahāsattvo veditavyo ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yogamāpatsyate?
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6210550 (0.056):
bhagavān āha: ataḥ sa kauśika kulaputro vā kuladuhitā yā bahutaraṃ puṇyaṃ / prasavet, ya imāṃ prajñāpāramitāṃ sārthāṃ savyañjanāṃ parebhyo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4056058 (0.060):
bahu bhagavan, bahu sugata / bhagavānāha ataḥ sa subhūte bodhisattvo / mahāsattvastatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaṃ prasavati, ya imāṃ
yathānirdiṣṭāyāṃ yogam āpadyate / tat kasya / 5 hetoḥ eṣo hi bodhisatvānāṃ mahāsatvānāṃ nayo yena nayenānuttarāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651853 (0.015):
puṇyaṃ prasaved, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ / yogam āpadyate. tat kasya hetoḥ? eṣa hi bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ mārgo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651927 (0.015):
puṇyaṃ prasavet, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ / yogam āpadyate. tat kasya hetoḥ? atra hi prajñāpāramitāyāṃ caran
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937195 (0.023):
8 ya iha gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ yogam āpadyeta /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4021313 (0.053):
mahāsattvo veditavyo ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yogamāpatsyate?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15267035 (0.053):
bhagavan bodhisattvo mahāsattvo bhaviṣyati ya iha gambhīrāyāṃ / prajñāpāramitāyāṃ yogam āpatsyate?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6925036 (0.057):
na prajñāpāra / 13217 mitāyāṃ yogam āpadyate na prajñāpāramitāṃ paripūrayati, aparipūrayan
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937447 (0.059):
sa subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved ya iha / gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyām / 6 ekadivasam api yogam āpadyeta caturṣu smṛtyupasthāneṣu yāvad aṣṭādaśaṣv
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937016 (0.061):
13 saṃsārāc chorayati vipṛṣṭhīkaroti ya iha gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ / yathopadiṣṭāyāṃ śikṣeta / upaparīkṣeta upanidhyāyati / tathā ca yogam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15273103 (0.061):
subhūtir āha: ākāśe sa kauśika yogam āpatsyate yo 'tra gambhīrāyāṃ / prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyaṃ maṃsyate.
samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyate / tat kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937216 (5.960):
9 bodhisatvanyāmam avakrāmati / yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhyate / tat kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo mahāsatvaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937310 (5.960):
paripūrayaṃti / yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhyante / tat / kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitayā virahito
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937395 (5.960):
bhavitavyaṃ / tat kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo mahāsatvaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937504 (5.960):
prajñāpāramitayā avirahitena bhavitavyaṃ / tat kiṃ manyase subhūte yo / bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitayā virahito gaṃgānadīvālukopamāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23099186 (0.016):
I 52) avocat: kathaṃ bhagavaṃ māyopamaṃ cittam anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsyate? bhagavān āha: tat kiṃ manyase subhūte samanupaśyasi tvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653693 (0.025):
bhagavan bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim. / bhagavān āha: tat kiṃ manyase? subhūte yac cittaṃ niruddham api nu tat
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15044173 (0.027):
sarvadharmāḥ śūnyās tasmād bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyate. api tu khalu subhūte tad evaṃ vadasi:
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23095154 (0.029):
prajñāpāramitāyāṃ samudagamya (AdSPG I 23) anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbudhyate? bhagavān āha: na subhūte bodhisattvo mahāsattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17240790 (0.029):
carann anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyate? / bhagavān āha: na subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15044091 (0.030):
bodhisattvena mahāsattvena na śikṣitavyaṃ, yatra śikṣitvā anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyeta? nāsti subhūte kaścid dharmo yatra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9818010 (0.031):
yasmāt subhūte sarvadharmāḥ śūnyās tad bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyate, api tu khalu subhūte yad evaṃ vadasi,
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24938160 (0.032):
3 bhaviṣyati / sarvākārajñatāyā abhāvāt ko hy anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhyate / abhisaṃbhotsyate vā / bhagavān āha / evam etat subhūte
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23108706 (0.032):
dhyānapāramitāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ carann anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbudhyate? bhagavān āha: iha subhūte bodisattvasya mahāsattvasya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15023717 (0.032):
anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyate? / bhagavān āha: iha subhūte bodhisattvena mahāsattvena pūrvam evaivaṃ śrutaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17248775 (0.032):
dhyānapāramitāyāṃ prajñapāramitāyāṃ carann anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbudhyate? / bhagavān āha: iha subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya ṣaṭsu pāramitāsu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9817920 (0.033):
mahāsattvena na śikṣitavyaṃ yatrāśikṣitvānuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsyate. nāsti subhūte kaścid dharmo yatra bodhisattvena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15041446 (0.037):
bhagavaṃ bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyate? / bhagavān āha: yadā subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093415 (0.037):
bhajitvā paryupāsya imām eva prajñāpāramitām āgamya anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyate. sacet punaḥ subhūte bodhisattvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17247412 (0.037):
yāvat sarvākārajñatā tathātyantaviviktām anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsyate. / sacet subhūte na prajñāpāramitātyantaviviktābhaviṣyad yāvat
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4036773 (0.037):
kiṃcāpi saṃprasthito 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhum / atha ca / punaḥ subhūte evaṃ veditavyam ayaṃ bodhisattvo 'ntarā vyadhvani
mahāsatvaḥ prajñāpāramitayā virahito gaṃganadīvālukopamāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937218 (0.0):
abhisaṃbuddhyate / tat kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitayā virahito gaṃgānadīvālukopamāṃ kalpāṃs tiṣṭhaṃ yāpayaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937318 (0.0):
kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitayā virahito
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937397 (0.0):
bhavitavyaṃ / tat kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitayā virahito gaṃgānadībālukopamān kalpāṃs tiṣṭhan
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937506 (0.0):
prajñāpāramitayā avirahitena bhavitavyaṃ / tat kiṃ manyase subhūte yo / bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitayā virahito gaṃgānadīvālukopamāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937364 (0.009):
ekadivasam api dharmadānaṃ dadyāt* tat kasya hetoḥ tathā hi subhūte / bodhisatvo mahāsatvaḥ / 2 prajñāpāramitāyā virahitaḥ sa sarvākārajñatayā virahito yaḥ punaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937486 (0.015):
vidyate / sthānaṃ khalu punaḥ subhūte vidyate yad bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitayā virahitaḥ sarvākārajñatayā nvivarteta
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937374 (0.017):
2 prajñāpāramitāyā virahitaḥ sa sarvākārajñatayā virahito yaḥ punaḥ / subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ avirahitaḥ sarvākārajñatayā avirahitaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937468 (0.022):
yad bodhisatvo mahāsatvaḥ / 7 prajñāpāramitayā avirahitaḥ sarvākārajñatayā vivartate / nedaṃ sthānaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937817 (0.026):
11 tān saṃskārāṃ pratyavekṣate / tathā tathā bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitayā avirahito bhavati / yathā yathā bodhisatvo mahāsatvaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24938274 (0.030):
parihīyate tat subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ / 10 prajñāpāramitayā avirahito bhīkṣṇaṃ bahulaṃ viharati na kasya cid
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115361 (0.053):
etāṃ dharmatām avyativṛttae iti || / evaṃ hi subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran bahirdhā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961190 (0.053):
tatropasaṃharati | ayam api kāya evaṃdharmā evaṃsvabhāvaḥ | etāṃ dharmatām / avyativṛttae iti || / evaṃ hi subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran bahirdhā
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27756442 (0.056):
manovijñānadhātuṃ sarvajñatayā yojayiṣyati | evaṃ caraṃc chāradvatiputra / bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran yukta iti vaktavyaḥ //
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27754227 (0.057):
nāmadheyenābhūtaparikalpitena vyavahṛyante // vyavahārāc cābhiniviśyante | / tad bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran sarvadharmān na
6 kalpāṃs tiṣṭhan* śrotaāpanneṣu dakṣiṇāṃ pratiṣṭhāpayet sakṛdāgāmiṣv
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651883 (0.039):
virahito gaṅgānadīvālukopamān kalpāṃs tiṣṭhan srotaāpanneṣu dakṣiṇāṃ / pratiṣṭhāpayed, evaṃ sakṛdāgāmiṣv anāgāmiṣv arhatsu dakṣiṇāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044159 (0.054):
kalpāṃstiṣṭhan srotaāpannebhyo dānaṃ dadyāt, pratiṣṭhāpayet, evaṃ / sakṛdāgāmiṣvanāgāmiṣvarhatsu dānaṃ dadyāt, pratiṣṭhāpayet /
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937318 (0.055):
14 gaṃgānadīvālukopamāṃ kalpāṃs tiṣṭhan* dharmadānaṃ dadyāt* api sa
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019886 (0.060):
kalpāṃstiṣṭhantaścaṃkramābhirūḍhā gaṅgānadīvālukopamān kalpān aviṣīdanto / 'nabhībhūtāḥ styānamiddhenopalambhasaṃjñino vīryaṃ samādāya varteran / yaś
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4020062 (0.060):
gaṅgānadīvālukopamān kalpān aviṣīdanto 'nabhibhūtāḥ
anāgāmiṣv arhatsu pratyekabuddheṣu tathāgateṣv arhatsu samyaksaṃbuddheṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651889 (0.0):
virahito gaṅgānadīvālukopamān kalpāṃs tiṣṭhan srotaāpanneṣu dakṣiṇāṃ / pratiṣṭhāpayed, evaṃ sakṛdāgāmiṣv anāgāmiṣv arhatsu dakṣiṇāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4059832 (0.049):
bodhisattvā mahāsattvā veditavyāstathāgateṣvarhatsu samyaksaṃbuddheṣu / na / kevalaṃ śrāvakapratyekabuddhānāmantike taiḥ kuśalamūlānyavaropitāni iha
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6565165 (0.056):
deśakā vā bhaviṣyanti | anyeṣu punaḥ śāriputra tathāgateṣvarhatsu / samyaksaṃbuddheṣu niḥsaṃśayā bhaviṣyanti | imeṣu buddhadharmeṣu
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044160 (0.058):
sakṛdāgāmiṣvanāgāmiṣvarhatsu dānaṃ dadyāt, pratiṣṭhāpayet / / pratyekabuddheṣu dānaṃ dadyāt pratiṣṭhāpayet / tathāgateṣvarhatsu
dakṣiṇāṃ pratiṣṭhāpaye tat kiṃ manyase subhūte / 7 api nu sa bodhisatvo mahāsatvaḥ tatonidanaṃ bahu puṇyaṃ prasavet* āha /
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937108 (0.0):
3 triṣu ratneṣu / buddharatne dharmaratne saṃgharatne tat kiṃ manyase / subhūte api nu sa bodhisatvo mahāsatvas tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasavet*
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6210536 (0.012):
kuladuhitā vā tatonidanaṃ bahupuṇyaṃ prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6211219 (0.012):
kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidanaṃ / bahupuṇyaṃ prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23098323 (0.021):
cīvarapiṇḍapātaśayyāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkārair upattiṣṭhet, tat / kiṃ manyase subhūte api nu sa bodhisattvo mahāsattvas tatonidānaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937244 (0.030):
samāpadyeta prajñāṃ bhāvayet* api nu sa tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasavet* / āha / bahu bhagavaṃ bahu sugata bhagavān āha / ataḥ sa
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937331 (0.030):
kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasavet* āha / bahu / bhagavaṃ bahu sugata bhagavān āha / ataḥ sa subhūte
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937430 (0.030):
kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu / 5 puṇyaṃ prasavet* āha / bahu bhagavaṃ bahu sugata bhagavān āha / ayam eva
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937533 (0.030):
pariṇāmayed api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ / 10 bahu puṇyaṃ prasavet* āha / bahu bhagavaṃ bahu sugata / bhagavān āha /
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937637 (0.030):
pariṇāmayed api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ / prasavet* / 2 āha bahu bhagavaṃ bahu sugata bhagavān āha / atas sa subhūte kulaputro
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937803 (0.034):
abhāvasvabhāvaśunyatāyāṃ suśikṣitaḥ sa khalu punaḥ subhūte bodhisatvo / mahāsatvaḥ āsu śunyatāsu sthitvā yathā yathā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6178929 (0.037):
kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānāṃ bahupuṇyaṃ prasavet. / śakra āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6209687 (0.040):
nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahutaraṃ (ŚsP_II 4_254) / puṇyaṃ prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7825164 (0.043):
tatkiṃ manyase sarvaśūrāpi tu sa puruṣastatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasaved / āha / bahu bhagavan bahu sugata; bhagavān āha - yāvantaḥ kulaputra teṣāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6190473 (0.043):
vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6210259 (0.043):
bahupuṇyaṃ prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6210678 (0.043):
kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6210824 (0.043):
kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ / prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6211494 (0.043):
manyase? kauśikāpi nu kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ / prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15036261 (0.043):
vijñānaṃ. na saṃkleśo na vyavadānaṃ nāpi pañcagatikaḥ saṃsāro yato sattvān / parimucyeta. / bhagavān āha: tat kiṃ manyase subhūte api nu bodhisattvena mahāsattvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651891 (0.044):
pratiṣṭhāpayed, evaṃ sakṛdāgāmiṣv anāgāmiṣv arhatsu dakṣiṇāṃ / pratiṣṭhāpayet, pratyekabuddheṣu tathāgateṣv arhatsu samyaksaṃbuddheṣu
bahu bhagavaṃ bahu sugata / bhagavān āha / ayam eva subhūte kulaputro vā
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937541 (0.0):
10 bahu puṇyaṃ prasavet* āha / bahu bhagavaṃ bahu sugata / bhagavān āha /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651987 (0.0):
bhagavān āha: ataḥ subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651839 (0.009):
bhagavān āha: ayam eva tataḥ subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6529076 (0.009):
punaḥ subhūte, kulaputro vā kuladuhitā vā prārabhya audāryamuktam,
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088193 (0.009):
yaśca khalu punaḥ subhūte kulaputro vā kuladuhitā va imaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090982 (0.009):
yaśca khalu punaḥ subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4091079 (0.009):
yaśca khalu punaḥ subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā yāvanti
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050942 (0.009):
4. dharmasya vināśaḥ prajñapto nocchedaḥ yaś ca khalu punaḥ subhūte / kulaputro vā kuladuhitā vā gaṃgānadīvālukopamāl lokadhātūn
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10051033 (0.009):
tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddha iti | yaś ca khalu punaḥ subhūte kulaputro / vā kuladuhitā vā yāvantas trisāhasramahāsāhasre
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680573 (0.009):
āha / yaś ca khalu punaḥ subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094766 (0.009):
tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasavet? āha: bahu bhagavan bahu sugata. bhagavān
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23098332 (0.009):
bahupuṇyaṃ prasucīta? āha: bahu bhagavan bahu sugata. bhagavān [f. 226b] / āha: ataḥ sa subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4022204 (0.009):
pratibādhitavyāṃ maṃsyate? bhagavānāha mārādhiṣṭhito vā subhūte sa / kulaputro vā kuladuhitā vā bhaviṣyati / duṣprajñasaṃvartanīyena vā karmaṇā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4022234 (0.009):
imāṃ prajñāpāramitāṃ pratibādhiṣyate / punaraparaṃ subhūte sa kulaputro vā / kuladuhitā vā pāpamitrahastagato vā bhaviṣyati, anabhiyukto vā bhaviṣyati,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052214 (0.009):
bahu bhagavan, bahu sugata / bhagavānāha ataḥ khalu punaḥ subhūte sa / kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasavati, yo bodhisattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052279 (0.009):
kathaṃ ca subhūte sa kulaputro vā kuladuhitā vā
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937645 (0.009):
pariṇāmayed api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ / prasavet* / 2 āha bahu bhagavaṃ bahu sugata bhagavān āha / atas sa subhūte kulaputro
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263674 (0.009):
subhūtir āha: bahu bhagavan bahu sugata. / bhagavān āha: ataḥ subhūte sa kulaputro vā kuladuhitā vā bahutataṃ puṇyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263776 (0.009):
bhagavān āha: ataḥ subhūte sa kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15264004 (0.009):
sādhu khalu punas tvaṃ subhūte yas tvam evaṃ bravīṣi. ataḥ subhūte sa / kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasavet, ya evaṃ kuśalamūlaṃ
kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasavet*
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4024520 (0.0):
anuttaraṃ ratnam / ato 'pi subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094661 (5.960):
manyase subhūte api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu / puṇyaṃ prasaved? ahā: bahu bhagavan bahu sugata. bhagavān āha: ataḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4003520 (5.960):
kauśika api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ / prasavet? śakra āha bahu bhagavan, bahu sugata / bhagavānāha ataḥ sa
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4010014 (5.960):
tatkiṃ manyase kauśika api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ / bahu puṇyaṃ prasavet? śakra āha bahu bhagavan, bahu sugata / bhagavānāha
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4010288 (5.960):
samādāpayetpratiṣṭhāpayet / tatkiṃ manyase kauśika api nu sa kulaputro vā / kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasavet? śakra āha bahu bhagavan,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4010430 (5.960):
manyase kauśika api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu / puṇyaṃ prasavet? śakra āha bahu bhagavan bahu, sugata //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4010675 (5.960):
kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasavet? śakra āha
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4011467 (5.960):
manyase kauśika api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4011761 (5.960):
pratiṣṭhāpayet / tatkiṃ manyase kauśika api nu sa kulaputro vā kuladuhitā / vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasavet? śakra āha bahu bhagavan, bahu
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4012213 (5.960):
kauśika api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4012808 (5.960):
manyase kauśika api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu / puṇyaṃ prasavet? śakra āha bahu bhagavan, bahu sugata / bhagavānāha
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4013343 (5.960):
manyase kauśika api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu / puṇyaṃ prasavet? śakra āha bahu bhagavan, bahu sugataḥ / bhagavānāha
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4013673 (5.960):
manyase kauśika api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu / puṇyaṃ prasavet? śakra āha bahu bhagavan, bahu sugata //
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937633 (5.960):
pariṇāmayed api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652459 (5.960):
kiṃ manyase? subhūte 'pi nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ / bahupuṇyaṃ prasavet.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17240402 (5.960):
pariṇāmayet. tat kiṃ manyase? subhūte, api nu sa kulaputro vā kuladuhitā / vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet.
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6608065 (5.960):
gurukuryānmānayet pūjayet, takiṃ manyase bhaiṣajyarāja kiyatkulaputro vā / kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasavet? bhaiṣajyarājo bodhisattvo
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6158930 (5.960):
mānayet pūjayet. tat kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā / vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6159045 (5.960):
divyaiś ca vādyaiḥ. tat kiṃ manyase? kauśikāpi nu kulaputro vā kuladuhitā / vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6179307 (5.960):
sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet.
8 ya iha gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ yogam āpadyeta /
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937261 (0.0):
11 subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved ya iha / gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ sthitvā ekadivasam api dānaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937351 (0.0):
[GBM 574.1 = LPG(Ch) 203v] kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ / prasaved ya iha gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ sthitvā
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937449 (0.0):
sa subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved ya iha / gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyām
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937654 (0.0):
vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved ya iha gaṃbhīrāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651927 (0.005):
bhagavān āha: ayam eva tataḥ subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ / puṇyaṃ prasavet, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651995 (0.005):
bhagavān āha: ataḥ subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ / prasavet, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652227 (0.005):
bhagavān āha: ataḥ subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ / prasavet, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyām ekam api
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651851 (0.005):
bhagavān āha: ayam eva tataḥ subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ / puṇyaṃ prasaved, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652084 (0.010):
bhagavān āha: ataḥ subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ / prasaved, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652481 (0.010):
bhagavān āha: ataḥ subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ / prasaved, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ sthitvā
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937130 (0.010):
mahāsatvo bahutaraṃ punyaṃ prasaved ya iha gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652368 (0.011):
bhagavān āha: ataḥ sa subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ / prasaved, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937549 (0.019):
ataḥ sa subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved ya / iha gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15267036 (0.037):
bhagavan bodhisattvo mahāsattvo bhaviṣyati ya iha gambhīrāyāṃ / prajñāpāramitāyāṃ yogam āpatsyate?
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4021313 (0.043):
mahāsattvo veditavyo ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yogamāpatsyate?
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937017 (0.047):
13 saṃsārāc chorayati vipṛṣṭhīkaroti ya iha gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ / yathopadiṣṭāyāṃ śikṣeta / upaparīkṣeta upanidhyāyati / tathā ca yogam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15273103 (0.052):
subhūtir āha: ākāśe sa kauśika yogam āpatsyate yo 'tra gambhīrāyāṃ / prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyaṃ maṃsyate.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6210968 (0.054):
bhagavān āha: ataḥ sa kauśika kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ / bahupuṇyaṃ prasavet, ya imāṃ prajñāpāramitāṃ sārthāṃ savyañjanāṃ parebhyo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6925036 (0.057):
na prajñāpāra / 13217 mitāyāṃ yogam āpadyate na prajñāpāramitāṃ paripūrayati, aparipūrayan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651729 (0.061):
saṃsārāc chorayati vipṛṣṭhīkaroti vyantīkaroti ya iha gambhīrāyāṃ / prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ śikṣate upaparīkṣate upanidhyāyati tathā
tat kasya hetoḥ atra hi prajñāpāramitāyāṃ caraṃ bodhisatvo mahāsatvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651928 (0.018):
puṇyaṃ prasavet, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ / yogam āpadyate. tat kasya hetoḥ? atra hi prajñāpāramitāyāṃ caran
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651851 (0.029):
puṇyaṃ prasaved, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ / yogam āpadyate. tat kasya hetoḥ? eṣa hi bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ mārgo
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27757042 (0.038):
bhūtakoṭeḥ kṛte prajñāpāramitāyāṃ carati | tat kasya hetoḥ na hi / bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran kasyacid dharmasya bhedaṃ vā
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937130 (0.040):
mahāsatvo bahutaraṃ punyaṃ prasaved ya iha gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ / yathānirdiṣṭāyāṃ yogam āpadyate / tat kasya
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27754884 (0.041):
āyuṣmāṃc chāradvatīputro bhagavantam etad avocat* kathaṃ bhagavaṃ / bodhisatvo mahāsatvaḥ śrāvakapratyekabuddhabhūmī atikramyāvaivartikabhūmīm
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937081 (0.043):
nopaiti // punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ / caraṃ / gaṃgānadīvālukopamān kalpān dānan dadyāt
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27754037 (0.052):
śāradvatīputra bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran bodhisatva
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18557473 (0.052):
7 punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ / caramānaḥ sarvākārajñatāpratisaṃyuktena
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18557432 (0.053):
3 nottrasyati na saṃtrasyati na saṃtrāsam āpadyate bhagavān āha | iha / subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ / 4 prajñāpāramitāyāṃ caramāṇo rūpaṃ sarvākārajñatāpratisaṃyuktena
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27757606 (0.054):
śunyatāyāṃ śāradvatīputra caran bodhisatvo mahāsatvo na śrāvakabhūmau vā
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27752421 (0.055):
punar aparaṃ śāradvatīputra bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caraṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27756253 (0.056):
punar aparaṃc chāradvatīputra bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ / caran na rūpaṃ sarvajñatayā yojayati na viyojayati tathā hi rūpam eva na
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27756622 (0.056):
punar aparaṃ śāradvatīputra bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran / na rūpaṃ bhāva iti yojayati na rūpaṃ vibhāva iti yojayati | na vedanān na
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18557517 (0.056):
pratyavekṣati tac ca nopalabhate | punar aparaṃ / 3 subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caramāṇaḥ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18558689 (0.056):
bodhisatvasya mahāsatvasya sarvasatvahitakṛpācittam evaṃ ca subhūte / bodhisatvo mahāsatvo prajñāpāramitāyāṃ / 3 caramāṇaḥ sarvasatvānām antike agratvaṃ kārayiṣyati | taṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27756142 (0.058):
punar aparaṃ śāradvatīputra bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran / na pūrvāntam aparāntena yojayati na viyojayati | nāparāntaṃ pūrvāntena
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18561808 (0.059):
7 punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ / caramāṇaḥ smṛta āśvasiti smṛtāśvasatimāni sa praśvasati sa dīrgha vā
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18569017 (0.059):
5 anugṛhṇāti / bhagavān āha / iha subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ caran dānaṃ dadāti
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27756560 (0.059):
punar aparaṃ śāradvatīputra bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran / na buddhaṃ sarvajñatayā yojayati na viyojayati | na sarvajñatāṃ buddhena
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18557706 (0.060):
buddhadharmāḥ evaṃ hi subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ / caramāṇo nottrasati na saṃtrasati
śrāvakapratyekabuddhabhūmīm atikramya / 9 bodhisatvanyāmam avakrāmati / yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27754886 (0.021):
āyuṣmāṃc chāradvatīputro bhagavantam etad avocat* kathaṃ bhagavaṃ / bodhisatvo mahāsatvaḥ śrāvakapratyekabuddhabhūmī atikramyāvaivartikabhūmīm
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651942 (0.028):
bodhisattvo mahāsattvaḥ śrāvakapratyekabuddhabhūmim atikramya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15027716 (0.030):
aṣṭamakabhūmiṃ darśanabhūmiṃ tanubhūmiṃ vītarāgabhūmiṃ kṛtāvibhūmiṃ / pratyekabuddhabhūmim atikramya bodhisattvanyāmam avakrāmati. buddhabhūmiṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1642879 (0.036):
upāyakauśalena bodhisattvaniyāmam avakrāmaty anuttarāṃ ca samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhyate. tadyathāpi nāma śāriputra pakṣiṇaḥ śakuner yojanaśatiko
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6184062 (0.044):
bodhisattvāś ca mahāsattvā bodhisattvanyāmam avakrāntā avakrāmanty / avakraṃiṣyanti, anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhā abhisaṃbudhyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9797848 (0.048):
virahito bhavati, yāvan nānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyate,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17248910 (0.050):
notpādayati, yāvan nānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddho bhavaty, evaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27757606 (0.050):
śunyatāyāṃ śāradvatīputra caran bodhisatvo mahāsatvo na śrāvakabhūmau vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6900672 (0.051):
04114 bodhisattvo mahāsattvaḥ sarvaśrāvakapratyekabuddhabhūmiṃ cātikramya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15063582 (0.051):
bodhisattvo mahāsattvaḥ sarvaśrāvakapratyekabuddhabhūmiṃ cātikramya
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27757324 (0.051):
virahito bhavati | yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyate | // / punar aparaṃ śāradvatīputra bodhisatvasya mahāsatvasya prajñāpāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9796860 (0.051):
buddhānusmṛtir nocchetsyati yāvan nānuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsyate, sa divyena śrotradhātunā viśuddhenātikrāntamānuṣyakeṇa
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4047082 (0.052):
buddhairbhagavadbhiryāvannānuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyate // / atha khalvāyuṣmata ānandasyaitadabhūt ye tatrākṣobhyasya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15045431 (0.052):
tāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ na abhisaṃbudhyate. yāvan neme sarva
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937304 (0.052):
paripūrayaṃti / yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhyante / tat / kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitayā virahito
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23108881 (0.052):
utpādayati. sarvakuśalaparyeṣṭyāṃ yāvan na anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddho bhavati. tat kasya hetoḥ? tathā hi tasyaivaṃ bhavati, na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23108912 (0.052):
bhavati yāvan na anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddho bhavati. evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17248931 (0.052):
carati. sa teṣām eva sattvānām arthāya vikṣiptacitto na bhavati, yāvan / nānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddho bhavaty, evaṃ khalu subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17248954 (0.052):
eva sattvānām arthāya na jātu prajñāpāramitāvirahito bhavati, yāvan / nānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddho bhavati. tat kasya hetoḥ? na hy
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9797061 (0.052):
cīvarapiṇḍapātrās tāvan na kṣīyante yāvan nānuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsyate 'bhisaṃbuddhabodheś ca sadevamānuṣāsuralokaḥ sukhī
abhisaṃbuddhyate / tat kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo mahāsatvaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937144 (0.0):
5 hetoḥ eṣo hi bodhisatvānāṃ mahāsatvānāṃ nayo yena nayenānuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyate / tat kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937311 (0.0):
paripūrayaṃti / yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhyante / tat / kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitayā virahito
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937396 (0.0):
bhavitavyaṃ / tat kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo mahāsatvaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937505 (0.0):
prajñāpāramitayā avirahitena bhavitavyaṃ / tat kiṃ manyase subhūte yo / bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitayā virahito gaṃgānadīvālukopamāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937364 (0.009):
ekadivasam api dharmadānaṃ dadyāt* tat kasya hetoḥ tathā hi subhūte / bodhisatvo mahāsatvaḥ / 2 prajñāpāramitāyā virahitaḥ sa sarvākārajñatayā virahito yaḥ punaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937485 (0.015):
vidyate / sthānaṃ khalu punaḥ subhūte vidyate yad bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitayā virahitaḥ sarvākārajñatayā nvivarteta
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23099186 (0.016):
I 52) avocat: kathaṃ bhagavaṃ māyopamaṃ cittam anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsyate? bhagavān āha: tat kiṃ manyase subhūte samanupaśyasi tvaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937374 (0.017):
2 prajñāpāramitāyā virahitaḥ sa sarvākārajñatayā virahito yaḥ punaḥ / subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ avirahitaḥ sarvākārajñatayā avirahitaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937468 (0.022):
āveṇikeṣu buddhadharmeṣu / tat kasya hetoḥ / asthānaṃ subhūte anavakāśaḥ / yad bodhisatvo mahāsatvaḥ / 7 prajñāpāramitayā avirahitaḥ sarvākārajñatayā vivartate / nedaṃ sthānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653694 (0.023):
bhagavan bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim. / bhagavān āha: tat kiṃ manyase? subhūte yac cittaṃ niruddham api nu tat
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937816 (0.026):
11 tān saṃskārāṃ pratyavekṣate / tathā tathā bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitayā avirahito bhavati / yathā yathā bodhisatvo mahāsatvaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24938160 (0.028):
3 bhaviṣyati / sarvākārajñatāyā abhāvāt ko hy anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhyate / abhisaṃbhotsyate vā / bhagavān āha / evam etat subhūte
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24938274 (0.030):
nirvāṇasya tathatā sānuttarā samyaksaṃbodhiḥ sā naiva vardhate na / parihīyate tat subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ / 10 prajñāpāramitayā avirahito bhīkṣṇaṃ bahulaṃ viharati na kasya cid
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9818010 (0.033):
yasmāt subhūte sarvadharmāḥ śūnyās tad bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyate, api tu khalu subhūte yad evaṃ vadasi,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093415 (0.033):
bhajitvā paryupāsya imām eva prajñāpāramitām āgamya anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyate. sacet punaḥ subhūte bodhisattvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 765340 (0.033):
dhyānapāramitayā yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhā iti tad / yathāpi nāma subhūte dakṣo māyākāro māyākārāntevāsī vā caturmahāpathe
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 766101 (0.033):
śrutvā na jātu bhūyo virahitā bhavanti ṣadbhiḥ pāramitābhir yāvad / anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhā iti tad yathāpi nāma subhūte dakṣo
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15102457 (0.033):
dhyānapāramitayā yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhā iti. / tadyathāpi nāma subhūte dakṣo māyākāro māyākārāntevāsī vā (PvsP1 2: 51)
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15102755 (0.033):
bhavanti ṣaḍbhiḥ pāramitābhir yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhā iti. / tadyathāpi nāma subhūte dakṣo māyākāro māyākārāntevāsī vā caturmahāpathe
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937714 (0.034):
cānuprāptum* yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhum* / 6 bhagavān āha / evam etat subhūte evam etat* na hy anabhisaṃskāreṇa
prajñāpāramitayā virahito gaṃgānadīvālukopamāṃ kalpāṃs tiṣṭhaṃ yāpayaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937319 (0.0):
kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitayā virahito
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937510 (0.0):
prajñāpāramitayā avirahitena bhavitavyaṃ / tat kiṃ manyase subhūte yo / bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitayā virahito gaṃgānadīvālukopamāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937606 (0.0):
subhūte / yo hi kaścit kulaputro vā kuladuhitā vā prajñāpāramitayā / virahito gaṃgānadīvālukopamāṃ kalpāṃs tiṣṭhann
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937401 (5.960):
bhavitavyaṃ / tat kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitayā virahito gaṃgānadībālukopamān kalpāṃs tiṣṭhan
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937486 (0.028):
vidyate / sthānaṃ khalu punaḥ subhūte vidyate yad bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitayā virahitaḥ sarvākārajñatayā nvivarteta
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651804 (0.028):
punar aparaṃ subhūte yo bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitayā virahito / gaṅgānadīvālukopamān kalpān dānaṃ dadyāt triṣu ratneṣu buddharatne
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651873 (0.028):
tat kiṃ manyase? subhūte yo bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitayā / virahito gaṅgānadīvālukopamān kalpāṃs tiṣṭhan srotaāpanneṣu dakṣiṇāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651956 (0.028):
tat kiṃ manyase? subhūte yo bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitayā / virahito gaṅgānadīvālukopamān kalpāṃs tiṣṭhan dānaṃ dadyāc chīlaṃ rakṣet
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652047 (0.028):
tat kiṃ manyase? subhūte yo bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitayā / virahito gaṅgānadīvālukopamān kalpāṃs tiṣṭhan sattvebhyo dharmadānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652142 (0.028):
tat kiṃ manyase? subhūte yo bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitayā / virahito gaṅgānadīvālukopamān kalpān yogam āpadyeta caturbhir dhyānaiś
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652325 (0.029):
tat kiṃ manyase? subhūte yo bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitayā / (PSP_4:170) virahito gaṅgānadīvālukopamān kalpāṃs tiṣṭhaṃs tad āmiṣadānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652430 (0.029):
tat kiṃ manyase? subhūte yaḥ kaścit kulaputro vā kuladuhitā vā / prajñāpāramitāvirahito gaṅgānadīvālukopamān kalpāṃs tiṣṭhann
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937146 (0.031):
samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyate / tat kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo / mahāsatvaḥ prajñāpāramitayā virahito gaṃganadīvālukopamāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937364 (0.032):
ekadivasam api dharmadānaṃ dadyāt* tat kasya hetoḥ tathā hi subhūte / bodhisatvo mahāsatvaḥ / 2 prajñāpāramitāyā virahitaḥ sa sarvākārajñatayā virahito yaḥ punaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937468 (0.035):
yad bodhisatvo mahāsatvaḥ / 7 prajñāpāramitayā avirahitaḥ sarvākārajñatayā vivartate / nedaṃ sthānaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044124 (0.036):
yaś ca prajñāpāramitāvirahito bodhisattvo gaṅgānadīvālukopamān
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937817 (0.043):
11 tān saṃskārāṃ pratyavekṣate / tathā tathā bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitayā avirahito bhavati / yathā yathā bodhisatvo mahāsatvaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937374 (0.046):
2 prajñāpāramitāyā virahitaḥ sa sarvākārajñatayā virahito yaḥ punaḥ / subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ avirahitaḥ sarvākārajñatayā avirahitaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4018258 (0.049):
bodhisattvo gaṅgānadīvālukopamān / kalpānupatiṣṭheccīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkāraiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4018744 (0.049):
sarvasukhopadhānaiḥ sarvaiḥ sukhasparśavihārairekaiko bodhisattvo / gaṅgānadīvālukopamān kalpāṃstiṣṭhan dānaṃ dadyāt, evaṃ sarve 'pi yāvatte
10 dānaṃ dadyāc chīlaṃ rakṣe kṣāntyā saṃpādayed vīryam ārabheta dhyānāni
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937275 (0.0):
gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ sthitvā ekadivasam api dānaṃ / dadyāc chīlaṃ rakṣet* kṣāntyā saṃpādayed vīryam ārabheta
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4039801 (5.960):
samyaksaṃbodhau cittānyutpādya gaṅgānadīvālukopamān kalpāṃstiṣṭhan dānaṃ / dadyāt, śīlaṃ rakṣet, kṣāntyā saṃpādayet, vīryamārabheta, dhyānāni,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651969 (0.020):
virahito gaṅgānadīvālukopamān kalpāṃs tiṣṭhan dānaṃ dadyāc chīlaṃ rakṣet / kṣāntyā saṃpādayed vīryam ārabheta dhyānaṃ samāpadyeta prajñāṃ bhāvayet
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652010 (0.020):
sthitvaikadivasam api dānaṃ dadyāc chīlaṃ rakṣet kṣāntyā saṃpādayed vīryam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654324 (0.020):
subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato dānaṃ dadyāc chīlaṃ rakṣet / kṣāntyā saṃpādayed vīryam ārabheta dhyānaṃ (PSP_4:180) samāpadyeta prajñāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1643772 (0.035):
sarvadharmāḥ śūnyāḥ, yasyāpi dharmasya vṛddhaye vā prahāṇāya vā dānaṃ vā / dadyāt, śīlaṃ vā rakṣet kṣāntiṃ vā saṃpādayet vīryaṃ vā ārabheta dhyānaṃ
bauddha_aai_xvi.r.o.combined 14531394 (0.036):
dyāt śīlaṃ rakṣet kṣāntyā sampādayet vīryam ārabheta dhyā=
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15265094 (0.050):
tiṣṭhed upalambhayogena kṣāntiṃ bhāvayed vīryam ārabheta dhyānaṃ / samāpadyeta prajñāṃ ca bhāvayed upalambhayogena, yaś ca kulaputro vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9817386 (0.063):
upakaraṇaṃ gṛhṇīta mamopary upakaraṇaṃ gṛhītvā dānaṃ dadata, śīlaṃ rakṣata / kṣāntyā saṃpādayata vīryam ārabhadhvaṃ dhyānaṃ saṃpādayadhvam, imān ākārān
samāpadyeta prajñāṃ bhāvayet* api nu sa tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasavet*
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937335 (0.0):
kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasavet* āha / bahu / bhagavaṃ bahu sugata bhagavān āha / ataḥ sa subhūte
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937434 (0.0):
5 puṇyaṃ prasavet* āha / bahu bhagavaṃ bahu sugata bhagavān āha / ayam eva / sa subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved ya iha
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937641 (0.0):
pariṇāmayed api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ / prasavet* / 2 āha bahu bhagavaṃ bahu sugata bhagavān āha / atas sa subhūte kulaputro
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094762 (0.010):
tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasavet? āha: bahu bhagavan bahu sugata. bhagavān
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7825166 (0.010):
tatkiṃ manyase sarvaśūrāpi tu sa puruṣastatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasaved / āha / bahu bhagavan bahu sugata; bhagavān āha - yāvantaḥ kulaputra teṣāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6179312 (0.010):
sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6181643 (0.010):
manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ / prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6182814 (0.010):
kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ / prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6185762 (0.010):
kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6187533 (0.010):
vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet. / aha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6188114 (0.010):
kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6190472 (0.010):
vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6207727 (0.010):
kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ / bahupuṇyaṃ prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6207994 (0.010):
nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet. / aha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6208409 (0.010):
tat kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ / bahupuṇyaṃ prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6208503 (0.010):
nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6208582 (0.010):
tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6211349 (0.010):
tat kiṃ manyase? kauśikāpi nu kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ / bahupuṇyaṃ prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6183990 (0.011):
manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahutaraṃ / puṇyaṃ prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6186351 (0.011):
kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
11 subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved ya iha
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094672 (0.0):
puṇyaṃ prasaved? ahā: bahu bhagavan bahu sugata. bhagavān āha: ataḥ / subhūte sa kulaputro (AdSPG I 20) vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahutaraṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094768 (0.0):
tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasavet? āha: bahu bhagavan bahu sugata. bhagavān / āha: ataḥ subhūte sa kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23098333 (0.0):
bahupuṇyaṃ prasucīta? āha: bahu bhagavan bahu sugata. bhagavān [f. 226b] / āha: ataḥ sa subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4003627 (0.0):
ayameva tataḥ sa kauśika kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4010835 (0.0):
bhagavānāha ataḥ khalu punaḥ sa kauśika kulaputro vā kuladuhitā vā / bahutaraṃ puṇyaṃ prasavet, ya imāṃ prajñāpāramitāmantaśaḥ pustakagatām api
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4022204 (0.0):
pratibādhitavyāṃ maṃsyate? bhagavānāha mārādhiṣṭhito vā subhūte sa / kulaputro vā kuladuhitā vā bhaviṣyati / duṣprajñasaṃvartanīyena vā karmaṇā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4022234 (0.0):
imāṃ prajñāpāramitāṃ pratibādhiṣyate / punaraparaṃ subhūte sa kulaputro vā / kuladuhitā vā pāpamitrahastagato vā bhaviṣyati, anabhiyukto vā bhaviṣyati,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052216 (0.0):
bahu bhagavan, bahu sugata / bhagavānāha ataḥ khalu punaḥ subhūte sa / kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasavati, yo bodhisattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052279 (0.0):
kathaṃ ca subhūte sa kulaputro vā kuladuhitā vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4056510 (0.0):
mahāsattvānāmekajātipratibaddhadharmatāmanumodate, kiyatsa bhagavan / kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasavati? evamukte bhagavān
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937190 (0.0):
kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasavet* / 8 ya iha gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ yogam āpadyeta /
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937350 (0.0):
[GBM 574.1 = LPG(Ch) 203v] kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937446 (0.0):
5 puṇyaṃ prasavet* āha / bahu bhagavaṃ bahu sugata bhagavān āha / ayam eva / sa subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved ya iha
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937548 (0.0):
10 bahu puṇyaṃ prasavet* āha / bahu bhagavaṃ bahu sugata / bhagavān āha / / ataḥ sa subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved ya
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937653 (0.0):
2 āha bahu bhagavaṃ bahu sugata bhagavān āha / atas sa subhūte kulaputro
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15256677 (0.0):
ayan tataḥ kauśika kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasavati.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263674 (0.0):
subhūtir āha: bahu bhagavan bahu sugata. / bhagavān āha: ataḥ subhūte sa kulaputro vā kuladuhitā vā bahutataṃ puṇyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263778 (0.0):
bhagavān āha: ataḥ subhūte sa kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263840 (0.0):
subhūtir āha: bahu bhagavan bahu sugata. / bhagavān āha: ataḥ subhūte sa kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15264004 (0.0):
sādhu khalu punas tvaṃ subhūte yas tvam evaṃ bravīṣi. ataḥ subhūte sa / kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasavet, ya evaṃ kuśalamūlaṃ
gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ sthitvā ekadivasam api dānaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937191 (0.0):
kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasavet* / 8 ya iha gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ yogam āpadyeta /
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937356 (0.0):
[GBM 574.1 = LPG(Ch) 203v] kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ / prasaved ya iha gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ sthitvā
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937449 (0.0):
sa subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved ya iha / gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyām
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937656 (0.0):
vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved ya iha gaṃbhīrāyāṃ / prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ sthitvā ekadaivasikam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652001 (0.0):
bhagavān āha: ataḥ subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ / prasavet, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937552 (5.960):
ataḥ sa subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved ya / iha gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ / 11 yathopadiṣṭāyāṃ sthitvā ekadaivasikaṃ cāmiṣadānaṃ tac ca dharmadānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652088 (0.005):
bhagavān āha: ataḥ subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ / prasaved, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652374 (0.005):
bhagavān āha: ataḥ sa subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ / prasaved, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652485 (0.005):
bhagavān āha: ataḥ subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ / prasaved, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ sthitvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651922 (0.005):
puṇyaṃ prasavet, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652228 (0.005):
bhagavān āha: ataḥ subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ / prasavet, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyām ekam api
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651847 (0.010):
puṇyaṃ prasaved, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937126 (0.010):
mahāsatvo bahutaraṃ punyaṃ prasaved ya iha gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937017 (0.047):
13 saṃsārāc chorayati vipṛṣṭhīkaroti ya iha gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ / yathopadiṣṭāyāṃ śikṣeta / upaparīkṣeta upanidhyāyati / tathā ca yogam
dadyāc chīlaṃ rakṣet* kṣāntyā saṃpādayed vīryam ārabheta
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4039801 (0.0):
samyaksaṃbodhau cittānyutpādya gaṅgānadīvālukopamān kalpāṃstiṣṭhan dānaṃ / dadyāt, śīlaṃ rakṣet, kṣāntyā saṃpādayet, vīryamārabheta, dhyānāni,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651968 (0.0):
virahito gaṅgānadīvālukopamān kalpāṃs tiṣṭhan dānaṃ dadyāc chīlaṃ rakṣet / kṣāntyā saṃpādayed vīryam ārabheta dhyānaṃ samāpadyeta prajñāṃ bhāvayet
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652009 (0.0):
sthitvaikadivasam api dānaṃ dadyāc chīlaṃ rakṣet kṣāntyā saṃpādayed vīryam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654323 (0.0):
subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ svapnāntaragato dānaṃ dadyāc chīlaṃ rakṣet / kṣāntyā saṃpādayed vīryam ārabheta dhyānaṃ (PSP_4:180) samāpadyeta prajñāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937235 (5.960):
10 dānaṃ dadyāc chīlaṃ rakṣe kṣāntyā saṃpādayed vīryam ārabheta dhyānāni
bauddha_aai_xvi.r.o.combined 14531395 (0.014):
dyāt śīlaṃ rakṣet kṣāntyā sampādayet vīryam ārabheta dhyā=
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1643772 (0.016):
sarvadharmāḥ śūnyāḥ, yasyāpi dharmasya vṛddhaye vā prahāṇāya vā dānaṃ vā / dadyāt, śīlaṃ vā rakṣet kṣāntiṃ vā saṃpādayet vīryaṃ vā ārabheta dhyānaṃ
12 dhyānāni samāpadyeta prajñāṃ bhāvaye tat kasya hetoḥ tathā hi subhūte
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937236 (0.0):
10 dānaṃ dadyāc chīlaṃ rakṣe kṣāntyā saṃpādayed vīryam ārabheta dhyānāni / samāpadyeta prajñāṃ bhāvayet* api nu sa tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasavet*
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651969 (0.022):
kṣāntyā saṃpādayed vīryam ārabheta dhyānaṃ samāpadyeta prajñāṃ bhāvayet
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652014 (0.022):
sthitvaikadivasam api dānaṃ dadyāc chīlaṃ rakṣet kṣāntyā saṃpādayed vīryam / ārabheta dhyānaṃ samāpadyeta prajñāṃ bhāvayet. tat kasya hetoḥ? mātaiṣā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4039801 (0.029):
dadyāt, śīlaṃ rakṣet, kṣāntyā saṃpādayet, vīryamārabheta, dhyānāni, / samāpadyeta, mahaccāsya prasthānaṃ bhavet, mahāṃścāsya cittotpādo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15265095 (0.037):
tiṣṭhed upalambhayogena kṣāntiṃ bhāvayed vīryam ārabheta dhyānaṃ / samāpadyeta prajñāṃ ca bhāvayed upalambhayogena, yaś ca kulaputro vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654324 (0.041):
kṣāntyā saṃpādayed vīryam ārabheta dhyānaṃ (PSP_4:180) samāpadyeta prajñāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1643772 (0.048):
dadyāt, śīlaṃ vā rakṣet kṣāntiṃ vā saṃpādayet vīryaṃ vā ārabheta dhyānaṃ / vā samāpadyeta, evaṃ yāvat sarvākārajñatāyāṃ vā śikṣeta, te ca dharmā na
mātaiṣā bodhisatvānāṃ mahāsatvānāṃ yad uta prajñāpāramitā janayitryaiṣā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28623865 (0.016):
bodhisattvānāṃ saṃnipātamadrākṣīt imāni prajñāpāramitāmukhāni saṃgāyatām / yaduta śāntigarbhaṃ nāma prajñāpāramitāmukham, sarvajagajjñānasuvibhaktaṃ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_02u.htm.txt) 13463777 (0.023):
na | mā | tamat | na | śramat | na | uta | tandrat | na | vocāma | mā |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6901004 (0.024):
04306 bodhisattvo mahāsattvo dakṣiṇāṃ śodhayati uta neti/ bhagavān āha/ na
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28235286 (0.024):
akuśalānāṃ (DhskD 3r3) dharmāṇāṃ samutpattaye 'nūtpātiko bhavati yad uta / āḥrīkyaṃ cānapatrāpyaṃ ca / ahrīmān bhikṣavo bhikṣur anapatrāpī
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13041242 (0.025):
RV_10.048.08.2{06} yat parṇayaghna uta vā karañjahe prāhammahe vṛtrahatye
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2106944 (0.025):
nanvevamastvarthāpattiranyathopapattyupakṣīṇā / / tathāpi kiṃ pūvarsyābrahmatvātpunarupasaraṇam utoktarītyānujñānārthamiti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19038505 (0.026):
anamṛdyapāramiteyaṃ bhagavan bodhisatvānāṃ mahāsatvānāṃ yad uta
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7088073 (0.026):
duḥkhasyaitad adhivacanam aniṣṭasyākāntasyāpriyasyāmanaāpasya / yadutāpuṇyānīti //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4035934 (0.027):
hyetatsubhūte bhavati yena pūrvaṃ na saṃparipṛṣṭā bhavatīyaṃ / prajñāpāramitā, na saṃparipṛcchitā, (Vaidya 143) na saṃparipraśnīkṛtā, na
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13042463 (0.028):
deveṣvadadhurapikratum / RV_10.056.04.2{18} samavivyacuruta yānyatviṣuraiṣāṃ tanūṣu niviviśuḥ punaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565925 (0.029):
kaparddino dhanurdivyaṃ viśalyo vāṇavānuta / / aneśanniṣavaścāsya cābhurastu niṣaṅgadhīḥ // Valc_2,20.10 //
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5038477 (0.029):
*{6/454: E1,6; E2: vratayet, sa preṣitavyaḥ, uta}* / *{6/455: E1,6,E2 (v.l.); E2: vā pādbhir hanyāt}*
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23919448 (0.030):
dhyātmabahirdhāsamudācārābhāvaḥ kim? yaduta-samatāyā acalaṃ, svacalaṃ, / vyacalam / samatā kim? matsamatāyā yāvannirvāṇasamatām / tat kasya hetoḥ?"
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15050420 (0.030):
ekalaksaṇā. yaduta alakṣaṇās, tat punar kathaṃ bhagavan eṣām alakṣaṇānāṃ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13045382 (0.031):
idaṃjuṣasva / RV_10.069.04.2{19} sa na stipā uta bhavā tanūpā dātraṃ rakṣasvayadidaṃ te
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1615658 (0.042):
subhūtir āha: śūnyapāramiteyaṃ bhagavan yad uta prajñāpāramitā. / bhagavān āha: sarvaniḥphalārthatām upādāya.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4047962 (0.044):
tatkasya hetoḥ? tathā hyasya balavattamā dṛḍhatamāś ca parigrāhakāḥ, / yaduta prajñāpāramitā upāyakauśalyaṃ ca / tena asyāparityaktāḥ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18566798 (0.050):
eva subhūte prajñāpāramitā bodhisatvānāṃ mahāsatvānām /// / 8 upakārārthāy vā pratyupasthitā. āha : ... bhadanta bhagavan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19038462 (0.052):
bhagavann udārapāramiteyaṃ bodhisatvānāṃ mahāsatvānān yad uta / prajñāpāramitā agrapāramiteyaṃ viśiṣṭapāramiteyaṃ parapāramiteyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15239133 (0.054):
punar aparaṃ kauśika bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitā na dhātuto / geveṣitavyā nāyatanebhyo na pratītyasamutpādebhyo na pāramitābhyo na
bodhisatvāṇāṃ mahāsatvāṇāṃ yad uta prajñāpāramitā / atra subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652028 (0.0):
bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ yad uta prajñāpāramitā. atra hi subhūte
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28623865 (0.012):
bodhisattvānāṃ saṃnipātamadrākṣīt imāni prajñāpāramitāmukhāni saṃgāyatām / yaduta śāntigarbhaṃ nāma prajñāpāramitāmukham, sarvajagajjñānasuvibhaktaṃ
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_02u.htm.txt) 13463777 (0.023):
na | mā | tamat | na | śramat | na | uta | tandrat | na | vocāma | mā |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6901004 (0.024):
04306 bodhisattvo mahāsattvo dakṣiṇāṃ śodhayati uta neti/ bhagavān āha/ na
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28235286 (0.024):
akuśalānāṃ (DhskD 3r3) dharmāṇāṃ samutpattaye 'nūtpātiko bhavati yad uta / āḥrīkyaṃ cānapatrāpyaṃ ca / ahrīmān bhikṣavo bhikṣur anapatrāpī
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13041242 (0.025):
RV_10.048.08.2{06} yat parṇayaghna uta vā karañjahe prāhammahe vṛtrahatye
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2106944 (0.025):
nanvevamastvarthāpattiranyathopapattyupakṣīṇā / / tathāpi kiṃ pūvarsyābrahmatvātpunarupasaraṇam utoktarītyānujñānārthamiti
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7088073 (0.026):
duḥkhasyaitad adhivacanam aniṣṭasyākāntasyāpriyasyāmanaāpasya / yadutāpuṇyānīti //
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4035934 (0.027):
hyetatsubhūte bhavati yena pūrvaṃ na saṃparipṛṣṭā bhavatīyaṃ / prajñāpāramitā, na saṃparipṛcchitā, (Vaidya 143) na saṃparipraśnīkṛtā, na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 732699 (0.028):
anavamardanīyapāramiteyaṃ bhagavan bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ yad uta / prajñāpāramitā atra hi bhagavan prajñāpāramitāyāṃ caradbhir bodhisattvair
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15073269 (0.028):
anavamardanīyapāramiteyaṃ bhagavan bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ yad uta / prajñāpāramitā. / atra hi bhagavan prajñāpāramitāyāṃ caradbhir bodhisattvair mahāsattvair
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13042463 (0.028):
deveṣvadadhurapikratum / RV_10.056.04.2{18} samavivyacuruta yānyatviṣuraiṣāṃ tanūṣu niviviśuḥ punaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565925 (0.029):
kaparddino dhanurdivyaṃ viśalyo vāṇavānuta / / aneśanniṣavaścāsya cābhurastu niṣaṅgadhīḥ // Valc_2,20.10 //
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5038477 (0.029):
*{6/454: E1,6; E2: vratayet, sa preṣitavyaḥ, uta}* / *{6/455: E1,6,E2 (v.l.); E2: vā pādbhir hanyāt}*
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23919448 (0.030):
dhyātmabahirdhāsamudācārābhāvaḥ kim? yaduta-samatāyā acalaṃ, svacalaṃ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19038507 (0.030):
anamṛdyapāramiteyaṃ bhagavan bodhisatvānāṃ mahāsatvānāṃ yad uta / prajñāpāramitā atra hi bhagavan prajñāpāramitāyāñ caradbhir bodhisatvair
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15050420 (0.030):
ekalaksaṇā. yaduta alakṣaṇās, tat punar kathaṃ bhagavan eṣām alakṣaṇānāṃ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13045382 (0.031):
idaṃjuṣasva / RV_10.069.04.2{19} sa na stipā uta bhavā tanūpā dātraṃ rakṣasvayadidaṃ te
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 787705 (0.032):
vīryapāramitā dhyānapāramitā nāmadheyamātram etad yad uta prajñāpāramitā / iti na ca prajñāpāramitāyāṃ nāma na ca nāmni prajñāpāramitā tat kasya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15124801 (0.032):
dhyānapāramitā nāmadheyamātram etad yad uta prajñāpāramiteti na ca / prajñāpāramitāyāṃ nāma na ca nāmni prajñāpāramitā, tat kasya hetoḥ? tathā
13 prajñāpāramitāyāṃ sthitvā bodhisatvā mahāsatvāḥ sarvadharmāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652031 (0.012):
bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ yad uta prajñāpāramitā. atra hi subhūte / prajñāpāramitāyāṃ sthitvā bodhisattvā mahāsattvāḥ sarvadharmān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9820814 (0.053):
bhagavān āha: prajñāpāramitāyāṃ subhūte sthitvā bodhisattvo (PSP_6 8:134)
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6907402 (0.057):
07514 mṛdyate/ santi {śāriputra bodhisattvā} mahāsattvā ye / prajñāpāramitāyāṃ sthitvā sarvajñānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 729777 (0.057):
pāramitābhir vardhate na ca kenacid avamṛdyate santi śāriputra bodhisattvā / mahāsattvā ye prajñāpāramitāyāṃ sthitvā sarvajñānaṃ paripūrayanti yena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15070233 (0.058):
santi śāriputra bodhisattvā mahāsattvā ye prajñāpāramitāyāṃ sthitvā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23098181 (0.062):
tat kasya hetoḥ? tathā hi subhūte iha gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyām / 6arvapāramitā antargatā bhavanti. tadyathāpi nāma subhūte satkāyadṛṣṭau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17259221 (0.062):
bhagavān āha: iha subhūte bodhisattvo mahāsatttvaḥ prajñāpāramitāyāṃ / sthitvā na śrāvakapratyekabuddhabhūmicittānām avakāśaṃ dadāti. tat kasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4058161 (0.064):
khalu punaḥ subhūte bodhisattvā mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ
paripūrayaṃti / yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhyante / tat
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15031925 (0.0):
udgṛhya dhārayanti. na jātu vipraṇāśayanti. yāvad anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhyante. evaṃ dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6178622 (0.025):
avakrāmanti avakrāmiṣyanti ca, anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhā / abhisaṃbuddhānte abhisaṃbhotsyante ca.
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937212 (0.025):
9 bodhisatvanyāmam avakrāmati / yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhyate / tat kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo mahāsatvaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23108881 (0.026):
utpādayati. sarvakuśalaparyeṣṭyāṃ yāvan na anuttarāṃ samyaksaṃbodhim
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6908671 (0.026):
08017 na nivartate yāvan nānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddha iti/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6944076 (0.027):
bhavanti ṣadbhiḥ pāramitābhir yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhā iti/ evaṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6148785 (0.027):
teṣāṃ buddhānāṃ bhagavatām antikād dharmaṃ śṛṇvati sa tāvan na / vipramuṣyati, yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhā bhavanti,
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937140 (0.030):
5 hetoḥ eṣo hi bodhisatvānāṃ mahāsatvānāṃ nayo yena nayenānuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyate / tat kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6904615 (0.030):
05612 r bhagavadbhir virahito bhavati yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddha iti/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9812217 (0.031):
tasya jātivyativṛttasyāpi na jātu vipraṇakṣyati yāvad anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhaḥ syād dhāraṇīpratilabdhaś ca satatasamitaṃ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24866051 (0.033):
samyaksaṃbodhau na punastāvatpratyudāvartayati yāvadanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyate / punarbodhisattvo vaśitāprāptaḥ sarvāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9801155 (0.033):
punar aparaṃ subhūte prajñāpāramitāyāṃ śikṣitvā teṣām eva sarvadharmāṇām / avigamenānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhya tathāgato 'rhan
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23099185 (0.035):
I 52) avocat: kathaṃ bhagavaṃ māyopamaṃ cittam anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsyate? bhagavān āha: tat kiṃ manyase subhūte samanupaśyasi tvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9802570 (0.036):
udgṛhya dhārayanti, na ca jātu vipraṇāśayanti yāvan nānuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyante.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9797093 (0.036):
dharmaṃ śṛṇoti, sa na jātu vipraṇasyati, yāvan nānuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsyate, sattvāṃś ca paripācayati buddhakṣetraṃ ca pariśodhayati,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15027005 (0.036):
dṛṣṭvā buddhānusmṛtiṃ pratilapsyate. tasya sā buddhānusmṛtir nocchetsyate / yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyate. evaṃ yāvat samantād
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6943603 (0.036):
18917 pāramitayā yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhā iti/ tad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 722987 (0.037):
catvāri vaiśāradyāni catasraḥ pratisaṃvido 'ṣṭādaśāveṇikān buddhadharmān / paripūrya anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhya (PSP1: 41) aprameyān
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15040439 (0.037):
pariśodhya āyuhsaṃskārān adhiṣṭāya anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbudhyate. buddhanetriṃ na vyavacchinnatti yaduta prakṛtiśūnyatāṃ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1658642 (0.038):
pratisaṃvidāveṇikabuddhadharmair mahāmaitryā mahākaruṇayā ca yāvad / anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddha iti, asthānaiḥ subhūte 'navakāśo
kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitayā virahito
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937146 (0.0):
5 hetoḥ eṣo hi bodhisatvānāṃ mahāsatvānāṃ nayo yena nayenānuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyate / tat kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937219 (0.0):
9 bodhisatvanyāmam avakrāmati / yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhyate / tat kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo mahāsatvaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937398 (0.0):
bhavitavyaṃ / tat kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo mahāsatvaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937507 (0.0):
prajñāpāramitayā avirahitena bhavitavyaṃ / tat kiṃ manyase subhūte yo / bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitayā virahito gaṃgānadīvālukopamāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937364 (0.009):
ekadivasam api dharmadānaṃ dadyāt* tat kasya hetoḥ tathā hi subhūte / bodhisatvo mahāsatvaḥ / 2 prajñāpāramitāyā virahitaḥ sa sarvākārajñatayā virahito yaḥ punaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937486 (0.015):
vidyate / sthānaṃ khalu punaḥ subhūte vidyate yad bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitayā virahitaḥ sarvākārajñatayā nvivarteta
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937374 (0.017):
2 prajñāpāramitāyā virahitaḥ sa sarvākārajñatayā virahito yaḥ punaḥ / subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ avirahitaḥ sarvākārajñatayā avirahitaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937468 (0.022):
āveṇikeṣu buddhadharmeṣu / tat kasya hetoḥ / asthānaṃ subhūte anavakāśaḥ / yad bodhisatvo mahāsatvaḥ / 7 prajñāpāramitayā avirahitaḥ sarvākārajñatayā vivartate / nedaṃ sthānaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937817 (0.026):
11 tān saṃskārāṃ pratyavekṣate / tathā tathā bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitayā avirahito bhavati / yathā yathā bodhisatvo mahāsatvaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24938274 (0.030):
nirvāṇasya tathatā sānuttarā samyaksaṃbodhiḥ sā naiva vardhate na / parihīyate tat subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ / 10 prajñāpāramitayā avirahito bhīkṣṇaṃ bahulaṃ viharati na kasya cid
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18557429 (0.042):
3 nottrasyati na saṃtrasyati na saṃtrāsam āpadyate bhagavān āha | iha / subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ / 4 prajñāpāramitāyāṃ caramāṇo rūpaṃ sarvākārajñatāpratisaṃyuktena
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18569016 (0.042):
5 anugṛhṇāti / bhagavān āha / iha subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ caran dānaṃ dadāti
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18561794 (0.044):
6 saṃprajānacārī bhavati. evaṃ khalu subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ caramāṇo 'dhyātme kāye kāyānupaśyī viharati tac
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559340 (0.045):
katamā bhagavan bodhisatvasya mahāsatvasya prajñāpāramiteha subhūte / bodhisatvo mahāsatvaḥ / 3 sarvākārajñatāpratisaṃyuktaiś cittotpādaiḥ sarvadharmān
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10051209 (0.051):
dharmasaṃjñeti | yaś ca khalu punaḥ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651953 (0.052):
tat kiṃ manyase? subhūte yo bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitayā
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937082 (0.054):
nopaiti // punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ / caraṃ / gaṃgānadīvālukopamān kalpān dānan dadyāt
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653693 (0.061):
bhagavan bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim. / bhagavān āha: tat kiṃ manyase? subhūte yac cittaṃ niruddham api nu tat
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937101 (0.063):
3 triṣu ratneṣu / buddharatne dharmaratne saṃgharatne tat kiṃ manyase / subhūte api nu sa bodhisatvo mahāsatvas tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasavet*
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937167 (0.063):
dakṣiṇāṃ pratiṣṭhāpaye tat kiṃ manyase subhūte / 7 api nu sa bodhisatvo mahāsatvaḥ tatonidanaṃ bahu puṇyaṃ prasavet* āha /
14 gaṃgānadīvālukopamāṃ kalpāṃs tiṣṭhan* dharmadānaṃ dadyāt* api sa
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937225 (0.0):
abhisaṃbuddhyate / tat kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitayā virahito gaṃgānadīvālukopamāṃ kalpāṃs tiṣṭhaṃ yāpayaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937513 (0.0):
bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitayā virahito gaṃgānadīvālukopamāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937607 (0.0):
subhūte / yo hi kaścit kulaputro vā kuladuhitā vā prajñāpāramitayā / virahito gaṃgānadīvālukopamāṃ kalpāṃs tiṣṭhann
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937401 (0.008):
bhavitavyaṃ / tat kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitayā virahito gaṃgānadībālukopamān kalpāṃs tiṣṭhan
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088723 (0.024):
samyaksaṃbuddhebhyo dānaṃ dadyāt, yaśca kulaputro vā kuladuhitā vā ito
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090737 (0.024):
ratnānāmabhisaṃhṛtya tathāgatebhyo 'rhadbhayaḥ samyaksaṃbuddhebhyo dānaṃ / dadyāt, yaśca kulaputro vā kuladuhitā vā itaḥ prajñāpāramitāyā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4091296 (0.024):
'rhadbhayaḥ samyaksaṃbuddhebhyo dānaṃ dadyāt, yaśca kulaputro vā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10051222 (0.024):
6. kṛtvā dānaṃ dadyād yaś ca kulaputro vā kuladuhitā vā itaḥ
bauddha_aai_xvi.r.o.combined 14531387 (0.026):
utpādya gaṅgā nadī vālukopamān kalpāṃ tiṣṭhan dānaṃ da=
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651804 (0.028):
punar aparaṃ subhūte yo bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitayā virahito / gaṅgānadīvālukopamān kalpān dānaṃ dadyāt triṣu ratneṣu buddharatne
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651874 (0.028):
tat kiṃ manyase? subhūte yo bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitayā / virahito gaṅgānadīvālukopamān kalpāṃs tiṣṭhan srotaāpanneṣu dakṣiṇāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651960 (0.028):
tat kiṃ manyase? subhūte yo bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitayā / virahito gaṅgānadīvālukopamān kalpāṃs tiṣṭhan dānaṃ dadyāc chīlaṃ rakṣet
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652052 (0.028):
tat kiṃ manyase? subhūte yo bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitayā / virahito gaṅgānadīvālukopamān kalpāṃs tiṣṭhan sattvebhyo dharmadānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652142 (0.028):
tat kiṃ manyase? subhūte yo bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitayā / virahito gaṅgānadīvālukopamān kalpān yogam āpadyeta caturbhir dhyānaiś
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4018749 (0.028):
sarvasukhopadhānaiḥ sarvaiḥ sukhasparśavihārairekaiko bodhisattvo / gaṅgānadīvālukopamān kalpāṃstiṣṭhan dānaṃ dadyāt, evaṃ sarve 'pi yāvatte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019294 (0.028):
sarve 'pyekaiko bodhisattvaḥ ekaikasmai bodhisattvāya gaṅgānadīvālukopamān / kalpāṃstiṣṭhan dānaṃ dadyādupalambhasaṃjñī
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019373 (0.028):
anena paryāyeṇa sarve 'pi te bodhisattvā ekaiko bodhisattvo / gaṅgānadīvālukopamān kalpāṃstiṣṭhan gaṅgānadīvālukopamān kalpān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019636 (0.028):
sarve te bodhisattvā ekaiko bodhisattvo gaṅgānadīvālukopamān / kalpāṃstiṣṭhan gaṅgānadīvālukopamān kalpānanyeṣvanyeṣu
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044129 (0.028):
yaś ca prajñāpāramitāvirahito bodhisattvo gaṅgānadīvālukopamān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044152 (0.028):
punaraparaṃ subhūte yaś ca bodhisattvo mahāsattvo gaṅgānadīvālukopamān / kalpāṃstiṣṭhan srotaāpannebhyo dānaṃ dadyāt, pratiṣṭhāpayet, evaṃ
kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasavet* āha / bahu
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094758 (0.0):
pariṇāmayet, tat kiṃ manyase subhūte api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā / tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasavet? āha: bahu bhagavan bahu sugata. bhagavān
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937428 (0.0):
kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu / 5 puṇyaṃ prasavet* āha / bahu bhagavaṃ bahu sugata bhagavān āha / ayam eva
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937531 (0.0):
pariṇāmayed api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937635 (0.0):
pariṇāmayed api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6180470 (0.0):
pratiṣṭhāpayet. tat kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro yā kuladuhitā / vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6183397 (0.0):
manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6185170 (0.0):
pratiṣṭhāpayet. tat kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā / vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6186347 (0.0):
abhijñāsu pratiṣṭhāpayet. tat kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro vā / kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6207639 (0.0):
kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6207725 (0.0):
kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ / bahupuṇyaṃ prasavet.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6207811 (0.0):
tat kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ / bahupuṇyaṃ prasavet.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6208150 (0.0):
kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ / prasavet.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6208501 (0.0):
nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6208579 (0.0):
(ŚsP_II 4_249) manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā / tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6210042 (0.0):
sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6211494 (0.0):
manyase? kauśikāpi nu kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ / prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094661 (5.960):
manyase subhūte api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu / puṇyaṃ prasaved? ahā: bahu bhagavan bahu sugata. bhagavān āha: ataḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4003520 (5.960):
kauśika api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ / prasavet? śakra āha bahu bhagavan, bahu sugata / bhagavānāha ataḥ sa
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4010014 (5.960):
tatkiṃ manyase kauśika api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ / bahu puṇyaṃ prasavet? śakra āha bahu bhagavan, bahu sugata / bhagavānāha
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4010288 (5.960):
samādāpayetpratiṣṭhāpayet / tatkiṃ manyase kauśika api nu sa kulaputro vā / kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasavet? śakra āha bahu bhagavan,
bhagavaṃ bahu sugata bhagavān āha / ataḥ sa subhūte
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937248 (0.0):
āha / bahu bhagavaṃ bahu sugata bhagavān āha / ataḥ sa
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937434 (0.0):
5 puṇyaṃ prasavet* āha / bahu bhagavaṃ bahu sugata bhagavān āha / ayam eva / sa subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved ya iha
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937641 (0.0):
2 āha bahu bhagavaṃ bahu sugata bhagavān āha / atas sa subhūte kulaputro
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094762 (0.011):
tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasavet? āha: bahu bhagavan bahu sugata. bhagavān
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6179312 (0.011):
sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6181643 (0.011):
manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ / prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6183990 (0.011):
puṇyaṃ prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6186351 (0.011):
kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6188706 (0.011):
kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6207727 (0.011):
bahupuṇyaṃ prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6207994 (0.011):
nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet. / aha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6208153 (0.011):
kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ / prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6208503 (0.011):
nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6208582 (0.011):
tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6209091 (0.011):
kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaṃ / prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6209528 (0.011):
kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaṃ prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6209774 (0.011):
bahutaraṃ puṇyaṃ prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6210538 (0.011):
kuladuhitā vā tatonidanaṃ bahupuṇyaṃ prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6211495 (0.011):
manyase? kauśikāpi nu kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ / prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7825166 (0.012):
tatkiṃ manyase sarvaśūrāpi tu sa puruṣastatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasaved / āha / bahu bhagavan bahu sugata; bhagavān āha - yāvantaḥ kulaputra teṣāṃ
[GBM 574.1 = LPG(Ch) 203v] kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094768 (0.0):
āha: ataḥ subhūte sa kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4003627 (0.0):
ayameva tataḥ sa kauśika kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4010835 (0.0):
bhagavānāha ataḥ khalu punaḥ sa kauśika kulaputro vā kuladuhitā vā / bahutaraṃ puṇyaṃ prasavet, ya imāṃ prajñāpāramitāmantaśaḥ pustakagatām api
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052216 (0.0):
kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasavati, yo bodhisattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4056510 (0.0):
kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasavati? evamukte bhagavān
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937543 (0.0):
ataḥ sa subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved ya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15256677 (0.0):
ayan tataḥ kauśika kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasavati.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263778 (0.0):
bhagavān āha: ataḥ subhūte sa kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15274484 (0.0):
acintyam atulyaṃ sa kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17244678 (0.0):
bhagavān āha: ataḥ sa subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6159060 (0.0):
bhagavān āha: ataḥ sa kauśika kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6192793 (0.0):
eva sa kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasavet. tat kasya
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6193361 (0.0):
saṃprakāśayed ayam eva sa kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ
Srimahadevivyakaranam (bsu007_u.htm.txt) 7926577 (0.0):
kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaviṣyati /
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9780340 (0.0):
kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasunuyāt, ya imam
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4003992 (0.030):
ayameva tataḥ sa kauśika kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahutaraṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4004882 (0.030):
bahutaraṃ puṇyaṃ prasavati / aprameyaṃ sa kauśika kulaputro vā kuladuhitā / vā tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaṃ prasavati / asaṃkhyeyaṃ sa kauśika
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4004893 (0.030):
kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaṃ prasavati /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4004915 (0.030):
puṇyaṃ prasavati / atulyaṃ sa kauśika kulaputro vā kuladuhitā vā / tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaṃ prasavati / aparimāṇaṃ sa kauśika (Vaidya 36)
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15246870 (0.030):
tat kiṃ manyase kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ / bahutaraṃ puṇyaṃ prasavati?
prasaved ya iha gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ sthitvā
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937191 (0.0):
kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasavet* / 8 ya iha gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ yogam āpadyeta /
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937264 (0.0):
11 subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved ya iha
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937449 (0.0):
sa subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved ya iha
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937656 (0.0):
vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved ya iha gaṃbhīrāyāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937552 (5.960):
ataḥ sa subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved ya / iha gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651999 (0.005):
bhagavān āha: ataḥ subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ / prasavet, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652088 (0.005):
bhagavān āha: ataḥ subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ / prasaved, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652373 (0.005):
bhagavān āha: ataḥ sa subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ / prasaved, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652485 (0.005):
bhagavān āha: ataḥ subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ / prasaved, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ sthitvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651922 (0.005):
bhagavān āha: ayam eva tataḥ subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ / puṇyaṃ prasavet, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652228 (0.005):
bhagavān āha: ataḥ subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ / prasavet, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyām ekam api
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651847 (0.010):
bhagavān āha: ayam eva tataḥ subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ / puṇyaṃ prasaved, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937126 (0.010):
mahāsatvo bahutaraṃ punyaṃ prasaved ya iha gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15252239 (0.034):
kauśika kulaputro vā kuladuhitā vā tato nidānaṃ bahutaraṃ puṇyaṃ prasavet. / na tv eva yaḥ samantād daśasu dikṣu sarvalokadhātuṣu tathāgatān arhataḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6210550 (0.037):
bhagavān āha: ataḥ sa kauśika kulaputro vā kuladuhitā yā bahutaraṃ puṇyaṃ / prasavet, ya imāṃ prajñāpāramitāṃ sārthāṃ savyañjanāṃ parebhyo
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050968 (0.040):
nirātmakeṣu dharmeṣu kṣāntiṃ pratilabheta | ayam eva tato bahutaraṃ puṇyaṃ / prasaveta | na khalu punaḥ subhūte bodhisatvena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23111386 (0.040):
pratiṣṭhāpayed, ayam eva bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved ya imāṃ gaṃbhīrāṃ / prajñāpāramitām acchaṭāsaṃghātamātram api bhāvayet. tat kasya hetoḥ? ato
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937017 (0.047):
13 saṃsārāc chorayati vipṛṣṭhīkaroti ya iha gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ / yathopadiṣṭāyāṃ śikṣeta / upaparīkṣeta upanidhyāyati / tathā ca yogam
ekadivasam api dharmadānaṃ dadyāt* tat kasya hetoḥ tathā hi subhūte
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937266 (0.022):
gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ sthitvā ekadivasam api dānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652001 (0.024):
prasavet, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ / sthitvaikadivasam api dānaṃ dadyāc chīlaṃ rakṣet kṣāntyā saṃpādayed vīryam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652095 (0.024):
prasaved, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ / sthitvaikadivasam api sattvebhyo dharmadānaṃ dadyāt. tat kasya hetoḥ?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652374 (0.024):
prasaved, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ / sthitvaikadivasam api tad āmiṣadānaṃ dharmadānaṃ tābhyāṃ ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652485 (0.024):
prasaved, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ sthitvā / ekadivasam api yaṃ kuśalamūlam anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇāmayet.
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937448 (0.060):
sa subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved ya iha / gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyām / 6 ekadivasam api yogam āpadyeta caturṣu smṛtyupasthāneṣu yāvad aṣṭādaśaṣv
bodhisatvo mahāsatvaḥ / 2 prajñāpāramitāyā virahitaḥ sa sarvākārajñatayā virahito yaḥ punaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937145 (0.009):
samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyate / tat kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo / mahāsatvaḥ prajñāpāramitayā virahito gaṃganadīvālukopamāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937217 (0.009):
abhisaṃbuddhyate / tat kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitayā virahito gaṃgānadīvālukopamāṃ kalpāṃs tiṣṭhaṃ yāpayaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937311 (0.009):
kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitayā virahito
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937396 (0.009):
bhavitavyaṃ / tat kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitayā virahito gaṃgānadībālukopamān kalpāṃs tiṣṭhan
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937505 (0.009):
prajñāpāramitayā avirahitena bhavitavyaṃ / tat kiṃ manyase subhūte yo / bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitayā virahito gaṃgānadīvālukopamāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652116 (0.012):
(PSP_4:169) sa sarvākārajñatayāvirahito yaḥ punaḥ subhūte bodhisattvo
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937488 (0.012):
vidyate / sthānaṃ khalu punaḥ subhūte vidyate yad bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitayā virahitaḥ sarvākārajñatayā nvivarteta
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652107 (0.015):
tathā hi subhūte yo bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitayāvirahitaḥ / (PSP_4:169) sa sarvākārajñatayāvirahito yaḥ punaḥ subhūte bodhisattvo
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937472 (0.022):
yad bodhisatvo mahāsatvaḥ / 7 prajñāpāramitayā avirahitaḥ sarvākārajñatayā vivartate / nedaṃ sthānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652300 (0.024):
vidyate. sthānañ ca khalu punaḥ subhūte 'vakāśaś ca yad bodhisattvo / mahāsattvaḥ prajñāpāramitayā virahitaḥ sarvākārajñatāyā vivartate, sthānam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6941632 (0.024):
virahito bhavati / 18509 yāvat sarvākārajñatām anuprāpnoti// [iti abhijñāprasthānam//]
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6953491 (0.024):
21809 manasikāreṇa virahito bhavati yāvat sarvākārajñatā 'nuprāpto
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 763395 (0.024):
mahāyānena virahito bhavati yāvat sarvākārajñatām anuprāpnoti iti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 775007 (0.024):
buddhamanasikāreṇa virahito bhavati yāvat sarvākārajñatā 'nuprāpto bhavati
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15101275 (0.024):
virahito bhavati, yāvat sarvākārajñatām anuprāpnoti.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15111407 (0.024):
buddhavigrahaṃ dṛṣṭvā na jātu buddha manasikāreṇa virahito bhavati, yāvat / sarvākārajñatānuprāpto bhavati, idaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937817 (0.026):
11 tān saṃskārāṃ pratyavekṣate / tathā tathā bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitayā avirahito bhavati / yathā yathā bodhisatvo mahāsatvaḥ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559340 (0.034):
katamā bhagavan bodhisatvasya mahāsatvasya prajñāpāramiteha subhūte / bodhisatvo mahāsatvaḥ / 3 sarvākārajñatāpratisaṃyuktaiś cittotpādaiḥ sarvadharmān
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18557429 (0.037):
3 nottrasyati na saṃtrasyati na saṃtrāsam āpadyate bhagavān āha | iha / subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ / 4 prajñāpāramitāyāṃ caramāṇo rūpaṃ sarvākārajñatāpratisaṃyuktena
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18569016 (0.037):
5 anugṛhṇāti / bhagavān āha / iha subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ caran dānaṃ dadāti
subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ avirahitaḥ sarvākārajñatayā avirahitaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17251041 (0.014):
mahāsattvaḥ ṣaḍbhiḥ pāramitābhir avirahitaḥ sarvākārajñatayāvirahito
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937145 (0.017):
samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyate / tat kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo / mahāsatvaḥ prajñāpāramitayā virahito gaṃganadīvālukopamāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937217 (0.017):
abhisaṃbuddhyate / tat kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitayā virahito gaṃgānadīvālukopamāṃ kalpāṃs tiṣṭhaṃ yāpayaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937311 (0.017):
kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitayā virahito
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937396 (0.017):
bhavitavyaṃ / tat kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitayā virahito gaṃgānadībālukopamān kalpāṃs tiṣṭhan
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937505 (0.017):
prajñāpāramitayā avirahitena bhavitavyaṃ / tat kiṃ manyase subhūte yo / bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitayā virahito gaṃgānadīvālukopamāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937470 (0.019):
āveṇikeṣu buddhadharmeṣu / tat kasya hetoḥ / asthānaṃ subhūte anavakāśaḥ / yad bodhisatvo mahāsatvaḥ / 7 prajñāpāramitayā avirahitaḥ sarvākārajñatayā vivartate / nedaṃ sthānaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937487 (0.023):
vidyate / sthānaṃ khalu punaḥ subhūte vidyate yad bodhisatvo mahāsatvaḥ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559308 (0.023):
1 bhagavān āha iha subhūtir bodhisatvo mahāsatvaḥ / sarvākārajñatāpratisaṃyuktaiś cittotpādair ātmanā copāyakauśalyena
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559343 (0.023):
katamā bhagavan bodhisatvasya mahāsatvasya prajñāpāramiteha subhūte / bodhisatvo mahāsatvaḥ / 3 sarvākārajñatāpratisaṃyuktaiś cittotpādaiḥ sarvadharmān
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937817 (0.024):
11 tān saṃskārāṃ pratyavekṣate / tathā tathā bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitayā avirahito bhavati / yathā yathā bodhisatvo mahāsatvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652107 (0.025):
tathā hi subhūte yo bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitayāvirahitaḥ / (PSP_4:169) sa sarvākārajñatayāvirahito yaḥ punaḥ subhūte bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652118 (0.027):
mahisattvaḥ prajñāpāramitayāvirahitaḥ sarvākārajñatayāvirahitaḥ, tasmat
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23099450 (0.031):
sā syāt sarvākārajñatā, tasmāt tarhi subhūte yathā prajñāpāramitā
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18566827 (0.032):
prajñāpāramitāyāṃ hy asaṃskṛtāyāṃ śikṣitvā bodhisatvo mahāsatvaḥ / sarvākārajñatām anuprāpnoti na ///
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10051209 (0.036):
dharmasaṃjñeti | yaś ca khalu punaḥ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23110364 (0.036):
mahāsattvo sarvakuśalamūlāni paripūrya sarvākārajñatām anuprāpsyati. / tasmāt tarhi subhūte bodhisattvena mahāsattvenā ṣaṭsu pāramitāsu yogaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24938274 (0.037):
parihīyate tat subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ / 10 prajñāpāramitayā avirahito bhīkṣṇaṃ bahulaṃ viharati na kasya cid
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17243148 (0.038):
na mayātra śikṣitavyam. sacet punar eṣa bodhisattvo mahāsattvo 'virahito / bhavati sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair mayāpy evam eva
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18557429 (0.039):
3 nottrasyati na saṃtrasyati na saṃtrāsam āpadyate bhagavān āha | iha / subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ / 4 prajñāpāramitāyāṃ caramāṇo rūpaṃ sarvākārajñatāpratisaṃyuktena
tasmāt tarhi subhūte bodhisatvena mahāsatvenānuttarāṃ / 3 samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmena prajñāpāramitayā avirahitena
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937587 (0.0):
pariṇāmo nāsau pariṇāmaḥ / tasmāt tarhi subhūte bodhisatvena / mahāsatvenānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmena
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937679 (0.0):
hetoḥ prajñāpāramitā pūrvaṃgatā hi subhūte sarvapariṇamanāt tasmāt tarhi / subhūte bodhisatvena mahāsatvenānuttarāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652128 (0.003):
mahisattvaḥ prajñāpāramitayāvirahitaḥ sarvākārajñatayāvirahitaḥ, tasmat / tarhi subhūte bodhisattvena mahāsattvenānuttarāṃ samyaksaṃbodhim
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4039941 (0.012):
bhagavan bodhisattvena mahāsattvena anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmena prajñāpāramitā bhāvayitavyā,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4039982 (0.012):
saṃśayastasyānuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ prāptum / tasmāttarhi śāriputra / bodhisattvena mahāsattvena anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1643521 (0.012):
samyaksaṃbodheḥ pratikāṅkṣitavyaḥ. tasmāt tarhi bhagavan bodhisattvena / mahāsattvenānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652409 (0.012):
na sa pariṇāmaḥ. tasmāt tarhi subhūte bodhisattvena mahāsattvenānuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmena prajñāpāramitāpariṇāmanā kuśalamūlena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652510 (0.012):
prajñāpāramitānumodanā pariṇāmas, tasmāt tarhi subhūte bodhisattvena / mahāsattvenānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17255743 (0.012):
'vatāran na labhate yatra gṛhītvā viheṭhayet, tasmāt tarhi subhūte / bodhisattvena mahāsattvenānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23110667 (0.013):
vā mārakāyikābhir vā devatābhiḥ. tasmāt tarhi subhūte bodhisattvena / mahāsattvena anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4061971 (0.013):
anuttarāyāḥ samyaksaṃbodheḥ / tasmāttarhiḥ subhūte bodhisattvena / mahāsattvena anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17251593 (0.016):
vā mārakāyikābhir vā devatābhis tasmāt tarhi subhūte bodhisattvena / mahāsattvenānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbodhukāmena prajñāpāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15255684 (0.017):
punaḥ kauśika kulaputreṇa vā kuladuhitrā vā anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃboddhukāmena iyam eva prajñāpāramitā na satkartavyā na gurukartavyā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23104718 (0.019):
kṣipram anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmena / prajñāpāramitāvihāreṇa vihartavyaṃ. prajñāpāramitāvihāreṇa viharato
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4041075 (0.019):
pare ālambitavyāḥ / evaṃ hi subhūte bodhisattvena mahāsattvena anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmena sarvasattvānāmantike sthātavyam, evaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4056082 (0.019):
mahāsattvasya anuttarāyāḥ samyaksaṃbodherāhārikā / tasmāttarhi subhūte / bodhisattvena mahāsattvena anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmena
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25833117 (0.022):
prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam | anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmena subhūte bodhisattvena mahāsattvena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094264 (0.024):
niiyātā atītānāgata pratyutpannā buddhā bhagavantas. tasmāt tarhi subhūte / bodhisattvena mahāsattvena anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmena,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6178761 (0.024):
kulaputro vā kuladuhitā vā anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbodhukāmeneyaṃ / prajñāpāramitā na satkartavyā na gurukartavyā na mānayitavyā na
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9679394 (0.025):
(Vaidya, RP 159) tasmāttarhi rāṣṭrapāla bodhisattvena mahāsattvenānuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmena tasya
bhavitavyaṃ / tat kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo mahāsatvaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937144 (0.0):
samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyate / tat kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo / mahāsatvaḥ prajñāpāramitayā virahito gaṃganadīvālukopamāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937217 (0.0):
abhisaṃbuddhyate / tat kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo mahāsatvaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937311 (0.0):
paripūrayaṃti / yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhyante / tat / kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitayā virahito
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937505 (0.0):
8 sthānām etad vidyate / tasmāt tarhi subhūte bodhisatvena mahāsatvena / prajñāpāramitayā avirahitena bhavitavyaṃ / tat kiṃ manyase subhūte yo
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937364 (0.009):
ekadivasam api dharmadānaṃ dadyāt* tat kasya hetoḥ tathā hi subhūte / bodhisatvo mahāsatvaḥ / 2 prajñāpāramitāyā virahitaḥ sa sarvākārajñatayā virahito yaḥ punaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937485 (0.015):
vidyate / sthānaṃ khalu punaḥ subhūte vidyate yad bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitayā virahitaḥ sarvākārajñatayā nvivarteta
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937374 (0.017):
2 prajñāpāramitāyā virahitaḥ sa sarvākārajñatayā virahito yaḥ punaḥ / subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ avirahitaḥ sarvākārajñatayā avirahitaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937468 (0.022):
āveṇikeṣu buddhadharmeṣu / tat kasya hetoḥ / asthānaṃ subhūte anavakāśaḥ / yad bodhisatvo mahāsatvaḥ / 7 prajñāpāramitayā avirahitaḥ sarvākārajñatayā vivartate / nedaṃ sthānaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937816 (0.026):
11 tān saṃskārāṃ pratyavekṣate / tathā tathā bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitayā avirahito bhavati / yathā yathā bodhisatvo mahāsatvaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24938274 (0.030):
nirvāṇasya tathatā sānuttarā samyaksaṃbodhiḥ sā naiva vardhate na / parihīyate tat subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ / 10 prajñāpāramitayā avirahito bhīkṣṇaṃ bahulaṃ viharati na kasya cid
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18557429 (0.042):
3 nottrasyati na saṃtrasyati na saṃtrāsam āpadyate bhagavān āha | iha / subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ / 4 prajñāpāramitāyāṃ caramāṇo rūpaṃ sarvākārajñatāpratisaṃyuktena
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18569016 (0.042):
5 anugṛhṇāti / bhagavān āha / iha subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ caran dānaṃ dadāti
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18561794 (0.044):
6 saṃprajānacārī bhavati. evaṃ khalu subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ caramāṇo 'dhyātme kāye kāyānupaśyī viharati tac
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559340 (0.045):
katamā bhagavan bodhisatvasya mahāsatvasya prajñāpāramiteha subhūte / bodhisatvo mahāsatvaḥ / 3 sarvākārajñatāpratisaṃyuktaiś cittotpādaiḥ sarvadharmān
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10051209 (0.051):
dharmasaṃjñeti | yaś ca khalu punaḥ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651950 (0.052):
tat kiṃ manyase? subhūte yo bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652128 (0.059):
tarhi subhūte bodhisattvena mahāsattvenānuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃboddhukāmena prajñāpāramitayāvirahitena bhavitavyam.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652309 (0.060):
etad vidyate. tasmāt tarhi subhūte bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitayāvirahitena bhavitavyam.
prajñāpāramitayā virahito gaṃgānadībālukopamān kalpāṃs tiṣṭhan
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937221 (5.960):
abhisaṃbuddhyate / tat kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitayā virahito gaṃgānadīvālukopamāṃ kalpāṃs tiṣṭhaṃ yāpayaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937316 (5.960):
kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitayā virahito
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937510 (5.960):
prajñāpāramitayā avirahitena bhavitavyaṃ / tat kiṃ manyase subhūte yo / bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitayā virahito gaṃgānadīvālukopamāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4018745 (0.021):
sarvasukhopadhānaiḥ sarvaiḥ sukhasparśavihārairekaiko bodhisattvo / gaṅgānadīvālukopamān kalpāṃstiṣṭhan dānaṃ dadyāt, evaṃ sarve 'pi yāvatte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019291 (0.021):
sarve 'pyekaiko bodhisattvaḥ ekaikasmai bodhisattvāya gaṅgānadīvālukopamān / kalpāṃstiṣṭhan dānaṃ dadyādupalambhasaṃjñī
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019373 (0.021):
anena paryāyeṇa sarve 'pi te bodhisattvā ekaiko bodhisattvo / gaṅgānadīvālukopamān kalpāṃstiṣṭhan gaṅgānadīvālukopamān kalpān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019636 (0.021):
sarve te bodhisattvā ekaiko bodhisattvo gaṅgānadīvālukopamān / kalpāṃstiṣṭhan gaṅgānadīvālukopamān kalpānanyeṣvanyeṣu
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4039790 (0.021):
samyaksaṃbodhau cittānyutpādya gaṅgānadīvālukopamān kalpāṃstiṣṭhan dānaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044125 (0.021):
yaś ca prajñāpāramitāvirahito bodhisattvo gaṅgānadīvālukopamān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044149 (0.021):
punaraparaṃ subhūte yaś ca bodhisattvo mahāsattvo gaṅgānadīvālukopamān / kalpāṃstiṣṭhan srotaāpannebhyo dānaṃ dadyāt, pratiṣṭhāpayet, evaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044201 (0.021):
punaraparaṃ subhūte yo bodhisattvo gaṅgānadīvālukopamān kalpāṃstiṣṭhan
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044293 (0.021):
(Vaidya 172) punaraparaṃ subhūte yo bodhisattvo mahāsattvo / gaṅgānadīvālukopamān kalpāṃstiṣṭhan srotaāpanneṣu yāvatsamyaksaṃbuddheṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15240277 (0.021):
gaṅgānadīvālukopamān kalpān tiṣṭhan sattvaḥ sattva iti vācaṃ bhāṣeta. tat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651874 (0.021):
tat kiṃ manyase? subhūte yo bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitayā / virahito gaṅgānadīvālukopamān kalpāṃs tiṣṭhan srotaāpanneṣu dakṣiṇāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651957 (0.021):
tat kiṃ manyase? subhūte yo bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitayā / virahito gaṅgānadīvālukopamān kalpāṃs tiṣṭhan dānaṃ dadyāc chīlaṃ rakṣet
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652048 (0.021):
tat kiṃ manyase? subhūte yo bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitayā / virahito gaṅgānadīvālukopamān kalpāṃs tiṣṭhan sattvebhyo dharmadānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652326 (0.021):
tat kiṃ manyase? subhūte yo bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitayā / (PSP_4:170) virahito gaṅgānadīvālukopamān kalpāṃs tiṣṭhaṃs tad āmiṣadānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652431 (0.021):
prajñāpāramitāvirahito gaṅgānadīvālukopamān kalpāṃs tiṣṭhann
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651804 (0.021):
punar aparaṃ subhūte yo bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitayā virahito / gaṅgānadīvālukopamān kalpān dānaṃ dadyāt triṣu ratneṣu buddharatne
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652144 (0.021):
tat kiṃ manyase? subhūte yo bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitayā / virahito gaṅgānadīvālukopamān kalpān yogam āpadyeta caturbhir dhyānaiś
4 yogam āpadyeta caturṣu smṛtyupasthāneṣu yāva śunyatānimittāpraṇihiteṣu
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937454 (0.024):
6 ekadivasam api yogam āpadyeta caturṣu smṛtyupasthāneṣu yāvad aṣṭādaśaṣv
yāvad yogam āpadyeta sarvasamādhiṣu / tat kiṃ manyase subhūte api nu sa
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094656 (0.0):
manyase subhūte api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094749 (0.0):
pariṇāmayet, tat kiṃ manyase subhūte api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263757 (0.0):
manyase? subhūte api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652453 (0.0):
kiṃ manyase? subhūte 'pi nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17240300 (0.0):
anuttarāyai samyaksaṃbodhaye parināmayet. tat kiṃ manyase? subhūte, api nu / sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17240396 (0.0):
pariṇāmayet. tat kiṃ manyase? subhūte, api nu sa kulaputro vā kuladuhitā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680536 (0.0):
saptaratnapratipūrṇaṃ kṛtvā dānaṃ dadyāt / tat kiṃ manyase subhūte api nu / sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasunuyāt /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263947 (0.028):
manyase? subhūte api nu te kulaputrā vā kuladuhitaro vā tatonidānaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4003514 (0.030):
satkuryāt gurukuryāt mānayet pūjayet arcayet apacāyet, tatkiṃ manyase / kauśika api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4010008 (0.030):
tatkiṃ manyase kauśika api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4010283 (0.030):
samādāpayetpratiṣṭhāpayet / tatkiṃ manyase kauśika api nu sa kulaputro vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4010425 (0.030):
manyase kauśika api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4010669 (0.030):
caturṣu dhyāneṣu pratiṣṭhāpayet / tatkiṃ manyase kauśika api nu sa / kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasavet? śakra āha
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4011110 (0.030):
dhyānāpramāṇārūpyasamāpattyabhijñāsu pratiṣṭhāpayet / tatkiṃ manyase / kauśika api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4011756 (0.030):
pratiṣṭhāpayet / tatkiṃ manyase kauśika api nu sa kulaputro vā kuladuhitā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4012207 (0.030):
kulaputro vā kuladuhitā vā sakṛdāgāmiphale pratiṣṭhāpayet / tatkiṃ manyase / kauśika api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4012363 (0.030):
jambūdvīpe sattvāḥ, tān sarvānanāgāmiphale pratiṣṭhāpayet / tatkiṃ manyase / kauśika api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4012651 (0.030):
kulaputro vā kuladuhitā vā anāgāmiphale pratiṣṭhāpayet / tatkiṃ manyase / kauśika api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4014186 (0.030):
kṛtvā dadyādupanāmayet, sārthāṃ savyañjanāmupadiśet / tatkiṃ manyase / kauśika api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4014465 (0.030):
sārthāṃ savyañjanāmupadiśet / tatkiṃ manyase kauśika api nu sa kulaputro
kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4010288 (0.0):
samādāpayetpratiṣṭhāpayet / tatkiṃ manyase kauśika api nu sa kulaputro vā / kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasavet? śakra āha bahu bhagavan,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4011467 (0.0):
manyase kauśika api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4012213 (0.0):
kauśika api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15246973 (0.0):
tat kiṃ manyase kauśika api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15256380 (0.0):
pratyekabodhau pratiṣṭhāpayet. tat kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro / vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaṃ prasavet.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15258708 (0.0):
nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasavet.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15258952 (0.0):
yāvad arhattve pratiṣṭhāpayet. tat kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro / vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaṃ prasavet.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15259102 (0.0):
sarvān yāvad arhattve pratiṣṭhāpayet. tat kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa / kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaṃ prasavet.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15259272 (0.0):
kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17240302 (0.0):
anuttarāyai samyaksaṃbodhaye parināmayet. tat kiṃ manyase? subhūte, api nu / sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17240402 (0.0):
pariṇāmayet. tat kiṃ manyase? subhūte, api nu sa kulaputro vā kuladuhitā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6158930 (0.0):
mānayet pūjayet. tat kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6159498 (0.0):
kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6178923 (0.0):
kuśaleṣu karmapatheṣu pratiṣṭhāpayet. tat kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa / kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānāṃ bahupuṇyaṃ prasavet.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6179883 (0.0):
nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaṃ prasavet.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6186345 (0.0):
abhijñāsu pratiṣṭhāpayet. tat kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro vā / kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6187521 (0.0):
pratiṣṭhāpayet. tat kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6188700 (0.0):
pañcasv abhijñāsu pratiṣṭhāpayet. tat kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa / kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6207808 (0.0):
tat kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6208826 (0.0):
kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ
5 puṇyaṃ prasavet* āha / bahu bhagavaṃ bahu sugata bhagavān āha / ayam eva
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094762 (0.0):
pariṇāmayet, tat kiṃ manyase subhūte api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā / tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasavet? āha: bahu bhagavan bahu sugata. bhagavān
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937248 (0.0):
āha / bahu bhagavaṃ bahu sugata bhagavān āha / ataḥ sa
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937335 (0.0):
kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasavet* āha / bahu
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937537 (0.0):
pariṇāmayed api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ / 10 bahu puṇyaṃ prasavet* āha / bahu bhagavaṃ bahu sugata / bhagavān āha /
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937641 (0.0):
pariṇāmayed api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ / prasavet* / 2 āha bahu bhagavaṃ bahu sugata bhagavān āha / atas sa subhūte kulaputro
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6180472 (0.0):
pratiṣṭhāpayet. tat kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro yā kuladuhitā / vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6183397 (0.0):
manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ / prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6185172 (0.0):
pratiṣṭhāpayet. tat kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā / vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6186351 (0.0):
kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6207639 (0.0):
kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6207727 (0.0):
kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ / bahupuṇyaṃ prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6207814 (0.0):
tat kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ / bahupuṇyaṃ prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6208153 (0.0):
kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ / prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6208503 (0.0):
nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6208582 (0.0):
(ŚsP_II 4_249) manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā / tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6210042 (0.0):
sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6211495 (0.0):
manyase? kauśikāpi nu kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ / prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7825166 (0.010):
tatkiṃ manyase sarvaśūrāpi tu sa puruṣastatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasaved / āha / bahu bhagavan bahu sugata; bhagavān āha - yāvantaḥ kulaputra teṣāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6179312 (0.010):
sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6181643 (0.010):
manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ / prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
sa subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved ya iha
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094672 (0.0):
puṇyaṃ prasaved? ahā: bahu bhagavan bahu sugata. bhagavān āha: ataḥ / subhūte sa kulaputro (AdSPG I 20) vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahutaraṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094768 (0.0):
tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasavet? āha: bahu bhagavan bahu sugata. bhagavān / āha: ataḥ subhūte sa kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23098333 (0.0):
bahupuṇyaṃ prasucīta? āha: bahu bhagavan bahu sugata. bhagavān [f. 226b] / āha: ataḥ sa subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4003627 (0.0):
ayameva tataḥ sa kauśika kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4010835 (0.0):
bhagavānāha ataḥ khalu punaḥ sa kauśika kulaputro vā kuladuhitā vā / bahutaraṃ puṇyaṃ prasavet, ya imāṃ prajñāpāramitāmantaśaḥ pustakagatām api
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4022204 (0.0):
pratibādhitavyāṃ maṃsyate? bhagavānāha mārādhiṣṭhito vā subhūte sa / kulaputro vā kuladuhitā vā bhaviṣyati / duṣprajñasaṃvartanīyena vā karmaṇā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4022234 (0.0):
imāṃ prajñāpāramitāṃ pratibādhiṣyate / punaraparaṃ subhūte sa kulaputro vā / kuladuhitā vā pāpamitrahastagato vā bhaviṣyati, anabhiyukto vā bhaviṣyati,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052216 (0.0):
bahu bhagavan, bahu sugata / bhagavānāha ataḥ khalu punaḥ subhūte sa / kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasavati, yo bodhisattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052279 (0.0):
kathaṃ ca subhūte sa kulaputro vā kuladuhitā vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4056510 (0.0):
mahāsattvānāmekajātipratibaddhadharmatāmanumodate, kiyatsa bhagavan / kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasavati? evamukte bhagavān
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937190 (0.0):
kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasavet* / 8 ya iha gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ yogam āpadyeta /
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937260 (0.0):
āha / bahu bhagavaṃ bahu sugata bhagavān āha / ataḥ sa / 11 subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved ya iha
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937350 (0.0):
[GBM 574.1 = LPG(Ch) 203v] kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937548 (0.0):
10 bahu puṇyaṃ prasavet* āha / bahu bhagavaṃ bahu sugata / bhagavān āha / / ataḥ sa subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved ya
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937653 (0.0):
2 āha bahu bhagavaṃ bahu sugata bhagavān āha / atas sa subhūte kulaputro
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15256677 (0.0):
ayan tataḥ kauśika kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasavati.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263674 (0.0):
subhūtir āha: bahu bhagavan bahu sugata. / bhagavān āha: ataḥ subhūte sa kulaputro vā kuladuhitā vā bahutataṃ puṇyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263778 (0.0):
bhagavān āha: ataḥ subhūte sa kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263840 (0.0):
subhūtir āha: bahu bhagavan bahu sugata. / bhagavān āha: ataḥ subhūte sa kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15264004 (0.0):
sādhu khalu punas tvaṃ subhūte yas tvam evaṃ bravīṣi. ataḥ subhūte sa / kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasavet, ya evaṃ kuśalamūlaṃ
gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyām / 6 ekadivasam api yogam āpadyeta caturṣu smṛtyupasthāneṣu yāvad aṣṭādaśaṣv
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937191 (0.0):
kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasavet* / 8 ya iha gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ yogam āpadyeta /
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937263 (0.0):
11 subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved ya iha / gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ sthitvā ekadivasam api dānaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937354 (0.0):
[GBM 574.1 = LPG(Ch) 203v] kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ / prasaved ya iha gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ sthitvā
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937655 (0.0):
vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved ya iha gaṃbhīrāyāṃ / prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ sthitvā ekadaivasikam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651923 (0.005):
puṇyaṃ prasavet, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651998 (0.005):
bhagavān āha: ataḥ subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ / prasavet, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652230 (0.005):
bhagavān āha: ataḥ subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ / prasavet, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyām ekam api
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651848 (0.010):
puṇyaṃ prasaved, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652087 (0.010):
bhagavān āha: ataḥ subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ / prasaved, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652484 (0.010):
bhagavān āha: ataḥ subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ / prasaved, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ sthitvā
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937127 (0.010):
mahāsatvo bahutaraṃ punyaṃ prasaved ya iha gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937551 (0.019):
ataḥ sa subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved ya / iha gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ / 11 yathopadiṣṭāyāṃ sthitvā ekadaivasikaṃ cāmiṣadānaṃ tac ca dharmadānaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937407 (0.024):
prajñāpāramitayā virahito gaṃgānadībālukopamān kalpāṃs tiṣṭhan / 4 yogam āpadyeta caturṣu smṛtyupasthāneṣu yāva śunyatānimittāpraṇihiteṣu
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4035557 (0.030):
śraddhānusāribhūmau kalpaṃ vā kalpāvaśeṣaṃ vā careyuḥ yaśceha gambhīrāyāṃ / prajñāpāramitāyāmekadivasam api kṣāntiṃ rocayedgaveṣeta
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044183 (0.031):
yathoddiṣṭaṃ yathānirdiṣṭaṃ prajñāpāramitāyāṃ tathaiva yogamāpadyeta / ekadivasam api / ayaṃ bodhisattvo mahāsattvastataḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652372 (0.031):
bhagavān āha: ataḥ sa subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ / prasaved, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6149745 (0.041):
catasṛṣv ārūpyasamāpattiṣu samādāpitā pañcasv abhijñāsu samādāpitāḥ / caturṣu smṛtyupasthāneṣu amādāpitāś caturṣu samyakprahāṇeṣu samādāpitāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044138 (0.045):
mahāsattva evamekadivasam api prajñāpāramitāyāṃ yogamāpadyate //
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937016 (0.047):
13 saṃsārāc chorayati vipṛṣṭhīkaroti ya iha gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ / yathopadiṣṭāyāṃ śikṣeta / upaparīkṣeta upanidhyāyati / tathā ca yogam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242334 (0.053):
pratiṣṭhāpayati, caturṣu smṛtyupasthāneṣu pratiṣṭhāpayati. evaṃ / samyakprahāneṣv ṛddhipādeṣv indriyeṣu baleṣu vaiśāradyeṣv āryāṣṭāṅgeṣu
āveṇikeṣu buddhadharmeṣu / tat kasya hetoḥ / asthānaṃ subhūte anavakāśaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652275 (0.018):
aṣṭādaśabhir āveṇikair buddhadharmair yogam āpadyeta. tat kasya hetoḥ? / asthānaṃ subhūte 'navakāśo yad bodhisattvo mahāsattvaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15049664 (0.033):
prajñāpāramitāyāṃ yāvad astādaśasv āveṇikeṣu buddhadharmeṣu caratā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6943185 (0.038):
saptatriṃśad}}bodhipakṣeṣu dharmeṣu pratiṣṭhāpayati/ yāvad aṣṭādaśasv / āveṇikeṣu
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4042297 (0.040):
bhavati, tāni ca sarvāṇi mārakarmāṇi tathā saṃjānāti asthānaṃ subhūte / anavakāśaḥ, yatsa bodhisattvo mahāsattvastathā caran pāramitāsu na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4048764 (0.040):
asthānametatsubhūte 'navakāśaḥ, yatsa bodhisattvo mahāsattva evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 724593 (0.043):
nāṣṭādaśasv āveṇikeṣu (PSP1: 48) buddhadharmeṣu yukta iti vā ayukta iti vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6928738 (0.045):
14602 dharmeṣu yāvad aṣṭādaśāveṇikeṣu buddhadharmeṣu śikṣitavyam/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 764958 (0.045):
mahāntaṃ janakāyaṃ nirmāya daśakuśaleṣu karmapatheṣu pratiṣṭhāpayet yāvad / aṣṭādaśāveṇikeṣu buddhadharmeṣu pratiṣṭāpayet tena tāvataḥ sattvān yāvad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15260088 (0.045):
tathāgatabaleṣu na vaiśāradyeṣu na pratisaṃvitsu nāṣṭādaśāsv āveṇikeṣu / buddhadharmeṣv aśikṣiṣyatāśikṣamāṇe na teṣu dharmeṣu nānuttarāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23119319 (0.047):
bhagavān āha: evam etat subhūte evam etat. asthānaṃ subhūte anavakāśo yad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17272093 (0.047):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: evam etat subhūte evam / etat, asthānaṃ subhūte anavakāśo yad bodhisattvo mahāsattvo 'ṣṭamako
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15031129 (0.050):
pratisaṃvitsu mahāmaitryāṃ mahākaruṇāyām aṣṭādaśaṣv āveṇikeṣu / buddhadharmeṣv aśvāsayati niveśayati vinayati pratiṣṭhāpayati. sa ebhir
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15031331 (0.050):
mahākaruṇāyām aṣṭādaśaṣv āveṇikeṣu buddhadharmeṣu sthitvā diśvidikṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15259898 (0.052):
vaiśāradyeṣu catasṛṣu pratisaṃvitsv aṣṭādaśāsv āveṇikeṣu buddhadharmeṣv / avavaditavyo 'nuśāsitavyaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15041680 (0.054):
āveṇikeṣu buddhadharmeṣu kartavyaṃ. / athāyuṣmāñc chāradvatīputro bhagavantam etad avocat: kathaṃ bhagavaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15270914 (0.055):
daśabalavaiśāradyapratisaṃvidāveṇikabuddhadharmeṣu caratīti saṅagḥ, yāvat
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18556873 (0.055):
peyālaṃ | evaṃ śikṣamāṇaḥ smṛtyupasthāneṣu śikṣati | yāvad evaṃ śikṣamāṇo / yāvad aṣṭādaśav āvedanikeṣu / 8 buddhadharmeṣu śikati | tac cānupalaṃbhayogeneti | athāyuṣmāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6924112 (0.058):
pādendriya{balabodhyaṅgamārgabalavaiśāradyapratisaṃvid}āveṇikabuddhadharmeṣu / na sthātavyam/ / 13012 punar aparaṃ bhagavan {bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18557371 (0.059):
11 abhiniviṣṭāḥ peyālaṃ | yāvad āṣṭādaśasv āvedanikeṣu buddhadharmeṣv
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23116436 (0.060):
vaiśāradyeṣu. catasṛṣu pratisaṃvitsv aṣṭādaśeṣv āveṇikeṣu buddhadharmeṣu,
yad bodhisatvo mahāsatvaḥ / 7 prajñāpāramitayā avirahitaḥ sarvākārajñatayā vivartate / nedaṃ sthānaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937817 (0.012):
11 tān saṃskārāṃ pratyavekṣate / tathā tathā bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitayā avirahito bhavati / yathā yathā bodhisatvo mahāsatvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652286 (0.014):
asthānaṃ subhūte 'navakāśo yad bodhisattvo mahāsattvaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937379 (0.019):
2 prajñāpāramitāyā virahitaḥ sa sarvākārajñatayā virahito yaḥ punaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937145 (0.022):
samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyate / tat kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo / mahāsatvaḥ prajñāpāramitayā virahito gaṃganadīvālukopamāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937217 (0.022):
abhisaṃbuddhyate / tat kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitayā virahito gaṃgānadīvālukopamāṃ kalpāṃs tiṣṭhaṃ yāpayaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937311 (0.022):
kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitayā virahito
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937396 (0.022):
bhavitavyaṃ / tat kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitayā virahito gaṃgānadībālukopamān kalpāṃs tiṣṭhan
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937505 (0.022):
prajñāpāramitayā avirahitena bhavitavyaṃ / tat kiṃ manyase subhūte yo / bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitayā virahito gaṃgānadīvālukopamāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937365 (0.022):
ekadivasam api dharmadānaṃ dadyāt* tat kasya hetoḥ tathā hi subhūte / bodhisatvo mahāsatvaḥ / 2 prajñāpāramitāyā virahitaḥ sa sarvākārajñatayā virahito yaḥ punaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652303 (0.023):
mahāsattvaḥ prajñāpāramitayā virahitaḥ sarvākārajñatāyā vivartate, sthānam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652115 (0.031):
mahisattvaḥ prajñāpāramitayāvirahitaḥ sarvākārajñatayāvirahitaḥ, tasmat
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24938274 (0.031):
nirvāṇasya tathatā sānuttarā samyaksaṃbodhiḥ sā naiva vardhate na / parihīyate tat subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ / 10 prajñāpāramitayā avirahito bhīkṣṇaṃ bahulaṃ viharati na kasya cid
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1644036 (0.039):
abhijñādaśabalavaiśāradyapratisaṃvidāveṇikabuddhadharmāḥ, yāvat / sarvākārajñatā vivartate 'nuttarāyāḥ samyaksaṃbodheḥ.
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18557429 (0.040):
3 nottrasyati na saṃtrasyati na saṃtrāsam āpadyate bhagavān āha | iha / subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ / 4 prajñāpāramitāyāṃ caramāṇo rūpaṃ sarvākārajñatāpratisaṃyuktena
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18569016 (0.040):
5 anugṛhṇāti / bhagavān āha / iha subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ caran dānaṃ dadāti
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559344 (0.040):
katamā bhagavan bodhisatvasya mahāsatvasya prajñāpāramiteha subhūte / bodhisatvo mahāsatvaḥ / 3 sarvākārajñatāpratisaṃyuktaiś cittotpādaiḥ sarvadharmān
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18561794 (0.042):
6 saṃprajānacārī bhavati. evaṃ khalu subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ caramāṇo 'dhyātme kāye kāyānupaśyī viharati tac
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17243148 (0.043):
na mayātra śikṣitavyam. sacet punar eṣa bodhisattvo mahāsattvo 'virahito / bhavati sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair mayāpy evam eva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652107 (0.047):
tathā hi subhūte yo bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitayāvirahitaḥ / (PSP_4:169) sa sarvākārajñatayāvirahito yaḥ punaḥ subhūte bodhisattvo
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559067 (0.048):
śāradvatīputrāyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat ihāvusa subhūte bodhisatvo / mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ
vidyate / sthānaṃ khalu punaḥ subhūte vidyate yad bodhisatvo mahāsatvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17265549 (0.004):
prajñāyate, nedaṃ sthānaṃ vidyate, api tu khalu punaḥ subhūte ye te
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089649 (0.004):
udgrahītuṃ vā dhārayituṃ vā vācayituṃ vā paryavāptuṃ vā | nedaṃ sthānaṃ / vidyate || / api tu khalu punaḥ subhūte yatra pṛthivīpradeśe idaṃ sūtraṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10049936 (0.004):
2. śakyaṃ śrotuṃ udgrahītuṃ vā | yāvat paryavāptuṃ vā nedaṃ sthānaṃ / vidyate | api tu khalu punaḥ subhūte yatra pṛthivīpradeśe idaṃ sūtraṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23114478 (0.008):
prajñāyate, kutaḥ punaḥ paścimā koṭiḥ prajñapyate nedaṃ sthānaṃ vidyate. / api tu khalu subhūte ye te sattvā svalakṣaṇaśunyān dharmān na jānanti,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23119351 (0.008):
sarvākārajñatām anuprāpnuyān nedaṃ sthānaṃ vidyate. api tu khalu subhūte
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15045963 (0.008):
sthānaṃ (AdSPG II 108) vidyate. akriyādṛṣṭiṃ vā pated iti nedaṃ sthānaṃ / vidyate. api tu khalu subhūte prathamacittotpādam upādāya bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9820386 (0.008):
śruyate nedaṃ sthānaṃ vidyate, akriyādṛṣṭikeṣu vā kuleṣūpapatsyate nedaṃ / sthānaṃ vidyate, api tu khalu subhūte prathamacittotpādiko bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9794544 (0.021):
vā sarvākārajñatā vā nedaṃ sthānaṃ vidyate. evaṃ khalu subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652289 (0.023):
prajñāpāramitayāvirahitaḥ sarvākārajñatāyā vivartate nedaṃ sthānaṃ / vidyate. sthānañ ca khalu punaḥ subhūte 'vakāśaś ca yad bodhisattvo
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937145 (0.029):
samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyate / tat kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo / mahāsatvaḥ prajñāpāramitayā virahito gaṃganadīvālukopamāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937217 (0.029):
abhisaṃbuddhyate / tat kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitayā virahito gaṃgānadīvālukopamāṃ kalpāṃs tiṣṭhaṃ yāpayaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937311 (0.029):
kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitayā virahito
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937396 (0.029):
bhavitavyaṃ / tat kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitayā virahito gaṃgānadībālukopamān kalpāṃs tiṣṭhan
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937364 (0.031):
ekadivasam api dharmadānaṃ dadyāt* tat kasya hetoḥ tathā hi subhūte / bodhisatvo mahāsatvaḥ / 2 prajñāpāramitāyā virahitaḥ sa sarvākārajñatayā virahito yaḥ punaḥ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559340 (0.032):
katamā bhagavan bodhisatvasya mahāsatvasya prajñāpāramiteha subhūte / bodhisatvo mahāsatvaḥ / 3 sarvākārajñatāpratisaṃyuktaiś cittotpādaiḥ sarvadharmān
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18557429 (0.035):
3 nottrasyati na saṃtrasyati na saṃtrāsam āpadyate bhagavān āha | iha / subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18569016 (0.035):
5 anugṛhṇāti / bhagavān āha / iha subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ caran dānaṃ dadāti
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937505 (0.036):
prajñāpāramitayā avirahitena bhavitavyaṃ / tat kiṃ manyase subhūte yo / bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitayā virahito gaṃgānadīvālukopamāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23103390 (0.037):
samyaksaṃbodheḥ parihīyeta nedaṃ sthānaṃ vidyate. / asyāṃ khalu punaḥ prajñāpāramitāyāṃ bhāṣyamāṇāyāṃ bhagavāṃś catasṛṇāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17253849 (0.037):
anuttarāyāḥ samyaksaṃbodheḥ parihāsyate nedaṃ sthānaṃ vidyate. asyāṃ khalu / punaḥ prajñāpāramitāyāṃ bhāṣyamāṇāyāṃ catasraḥ pariṣado
prajñāpāramitayā virahitaḥ sarvākārajñatayā nvivarteta
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652115 (0.008):
(PSP_4:169) sa sarvākārajñatayāvirahito yaḥ punaḥ subhūte bodhisattvo
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937366 (0.012):
ekadivasam api dharmadānaṃ dadyāt* tat kasya hetoḥ tathā hi subhūte / bodhisatvo mahāsatvaḥ / 2 prajñāpāramitāyā virahitaḥ sa sarvākārajñatayā virahito yaḥ punaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652299 (0.015):
vidyate. sthānañ ca khalu punaḥ subhūte 'vakāśaś ca yad bodhisattvo / mahāsattvaḥ prajñāpāramitayā virahitaḥ sarvākārajñatāyā vivartate, sthānam
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937145 (0.015):
samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyate / tat kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo / mahāsatvaḥ prajñāpāramitayā virahito gaṃganadīvālukopamāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937217 (0.015):
abhisaṃbuddhyate / tat kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitayā virahito gaṃgānadīvālukopamāṃ kalpāṃs tiṣṭhaṃ yāpayaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937311 (0.015):
kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitayā virahito
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937396 (0.015):
bhavitavyaṃ / tat kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitayā virahito gaṃgānadībālukopamān kalpāṃs tiṣṭhan
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937817 (0.022):
11 tān saṃskārāṃ pratyavekṣate / tathā tathā bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitayā avirahito bhavati / yathā yathā bodhisatvo mahāsatvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652281 (0.023):
asthānaṃ subhūte 'navakāśo yad bodhisattvo mahāsattvaḥ / prajñāpāramitayāvirahitaḥ sarvākārajñatāyā vivartate nedaṃ sthānaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937377 (0.023):
2 prajñāpāramitāyā virahitaḥ sa sarvākārajñatayā virahito yaḥ punaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23093663 (0.027):
manasikārair avirahita prajñāpāramitā anabhisaṃyukto sarvākārajñatāṃ na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23109787 (0.028):
yāvat sarvākārajñatā sarvākārajñatayā avirahitā. kathaṃ prajñāpāramitā / abhinirhṛyate. kathaṃ yāvat sarvākārajñatā abhinirhṛyate? bhagavān āha:
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1634752 (0.029):
vīryapāramitayā dhyānapāramitayā, prajñāpāramitayā ca parigṛhīto, yāvat / sarvākārajñatayā parigṛhīto na śrāvakabhūmiṃ vā na pratyekabuddhabhūmiṃ vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6929376 (0.039):
14815 śikṣamāṇaḥ śāriputra {bodhisattvo} mahāsattvaḥ {prajñāpāramitāyāṃ na / śikṣate/ sarvākārajñatāyāṃ na niryāsyati}/ bhagavān āha/ iha śāiputra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6929458 (0.039):
{bodhisattvo} mahāsattvaḥ {prajñāpāramitāyāṃ na śikṣate/ sarvākārajñatāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6929473 (0.039):
14821 evaṃ śikṣamāṇo bhagavan {bodhisattvo} mahāsattaḥ {prajñāpāramitāyāṃ / na śikṣate/ sarvākārajñatāyāṃ na niryāsyati}/ bhagavān āha/ evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6929488 (0.039):
14822 śāriputra {bodhisattvo} mahāsattvaḥ {prajñāpāramitāyāṃ na śikṣate/ / sarvākārajñatāyāṃ na niryāsyati}// [iti tatraiva ṣaṣṭa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652106 (0.043):
tathā hi subhūte yo bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitayāvirahitaḥ / (PSP_4:169) sa sarvākārajñatayāvirahito yaḥ punaḥ subhūte bodhisattvo
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23100280 (0.043):
chāradvatīputra asārikā prajñāpāramitā yāvad asārikā sarvākārajñatā. tat
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24938273 (0.044):
parihīyate tat subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ / 10 prajñāpāramitayā avirahito bhīkṣṇaṃ bahulaṃ viharati na kasya cid
8 sthānām etad vidyate / tasmāt tarhi subhūte bodhisatvena mahāsatvena
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937382 (0.030):
subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ avirahitaḥ sarvākārajñatayā avirahitaḥ / tasmāt tarhi subhūte bodhisatvena mahāsatvenānuttarāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652309 (0.038):
etad vidyate. tasmāt tarhi subhūte bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitayāvirahitena bhavitavyam.
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18566667 (0.045):
8 /// tir bhagavantam etad avocat* yadi bhagavan ... syāḥ prajñāpāramitā / 9 /// āha : iha subhūte bodhisatvena mahāsatveneha gaṃbhīre ...
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937582 (0.048):
pariṇāmo nāsau pariṇāmaḥ / tasmāt tarhi subhūte bodhisatvena / mahāsatvenānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmena
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24938319 (0.049):
12 yāvat pratisaṃvidāṃ na vṛddhir na parihāṇiḥ / evaṃ khalu subhūte / bodhisatvena mahāsatvena prajñāpāramitāyāṃ caritavyaṃ /
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18567497 (0.050):
9 drasya : // // punar aparaṃ subhūte bodhisatvena mahāsatvena : tathā / khalv iyaṃ prajñāpāramitā paryeṣitavyā : yathā sadā praruditena bodhi
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27754027 (0.051):
chāradvatiputro bhagavantam etad avocat* kathaṃ punar bhagavan / bodhisatvena mahāsatvena prajñāpāramitāyāṃ caritavyam* bhagavān āha | iha
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10049891 (0.051):
satvasaṃjñā na jīvasaṃjñā na pudgalasaṃjñā | tasmāt tarhi subhūte / bodhisatvena mahāsatvena sarvasaṃjñā varjayitvā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681509 (0.051):
na satvasaṃjñā na jīvasaṃjñā na pudgalasaṃjñā / tasmāt tarhi subhūte / bodhisatvena mahāsatvena sarvasaṃjñā vivarjayitvānuttarāyāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937672 (0.051):
hetoḥ prajñāpāramitā pūrvaṃgatā hi subhūte sarvapariṇamanāt tasmāt tarhi / subhūte bodhisatvena mahāsatvenānuttarāṃ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18558796 (0.053):
cānupalaṃbhayogena | punar aparaṃ subhūte bodhisatvena mahāsatvena / prajñāpāramitāyāṃ caratā adhyātmaśūnyatāyāṃ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18558820 (0.053):
niyate 'gratvaṃ kārayitavyaṃ | tac cānupalaṃbhayogena | punar aparaṃ / subhūte bodhisatvena / 9 mahāsatvena prajñāpāramitāyāṃ caratā smṛtyupasthāneṣu sthitvā yāvad
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18558851 (0.053):
10 satvarāśau niyate 'gratvaṃ kārayitavyam anupalaṃbhayogena | punar / aparaṃ subhūte bodhisatvena mahāsatvena prajñāpāramitāyāṃ caratā vajropame
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18569475 (0.057):
anena tvayā subhūte paryāyenaivaṃ veditavya / 3 ... tasmāt tarhi subhūte bodhisatvena mahāsatvena ṣaṭsu pāramitāsu
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18566637 (0.059):
5 /// cartavyam. punar aparaṃ subhūte bodhisatvena mahāsatvenāsyāṃ khalu / gaṃbhīrāyāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27751267 (0.059):
asaṃkhyeyāpramāṇāparimāṇaṃ bhaved iti bodhisatvena mahāsatvena / prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam* // / punar aparaṃ śāradvatīputra bodhisatvena mahāsatvena dānapāramitāyāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27751723 (0.059):
gaṃgānadīvālikopamāni buddhakṣetrāṇi vijñapayitukāmena bodhisatvena / mahāsatvena prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam* (LPG 11r) / punar aparaṃ śāradvatīputra buddhotpādānupacchedāya sthātukāmena
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27751892 (0.059):
tanniśṛtān prāṇino viheṭhayitukāmena bodhisatvena mahāsatvena / prajñāpāramitāyāṃ (LPG 11v) śikṣitavyam* // / punar aparaṃ śāradvatīputra yāvāṃs trisāhasramahāsāhasre lokadhātāv
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27752287 (0.059):
anupadhiśeṣe nirvāṇadhātau pratiṣṭhāpayitukāmena bodhisatvena mahāsatvena / prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam* // / (LPG 12v) punar aparaṃ śāradvatīputra yāvanto daśadigloke sarvalokadhātuṣu
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27753596 (0.061):
parinirvṛtasya saddharmāntardhānaśabdo 'pi na bhavet tena bodhisatvena / mahāsatvena prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam* // kim iti me saha
prajñāpāramitayā avirahitena bhavitavyaṃ / tat kiṃ manyase subhūte yo
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937394 (0.0):
3 samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmena prajñāpāramitayā avirahitena / bhavitavyaṃ / tat kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo mahāsatvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652310 (0.035):
etad vidyate. tasmāt tarhi subhūte bodhisattvena mahāsattvena / prajñāpāramitayāvirahitena bhavitavyam.
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937215 (0.037):
abhisaṃbuddhyate / tat kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo mahāsatvaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937143 (0.039):
samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyate / tat kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo / mahāsatvaḥ prajñāpāramitayā virahito gaṃganadīvālukopamāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937309 (0.041):
paripūrayaṃti / yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhyante / tat / kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitayā virahito
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937382 (0.052):
subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ avirahitaḥ sarvākārajñatayā avirahitaḥ / tasmāt tarhi subhūte bodhisatvena mahāsatvenānuttarāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937373 (0.059):
2 prajñāpāramitāyā virahitaḥ sa sarvākārajñatayā virahito yaḥ punaḥ / subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ avirahitaḥ sarvākārajñatayā avirahitaḥ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18566667 (0.059):
8 /// tir bhagavantam etad avocat* yadi bhagavan ... syāḥ prajñāpāramitā / 9 /// āha : iha subhūte bodhisatvena mahāsatveneha gaṃbhīre ...
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10051209 (0.060):
dharmasaṃjñeti | yaś ca khalu punaḥ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18558630 (0.063):
manyate | punar aparaṃ subhūte bodhisatvena mahāsatvenākaṃpyacittena / 11 bhavitavyaṃ | tatredaṃ bodhisatvasya mahāsatvasyākaṃpyacittatā yat
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27754027 (0.063):
chāradvatiputro bhagavantam etad avocat* kathaṃ punar bhagavan / bodhisatvena mahāsatvena prajñāpāramitāyāṃ caritavyam* bhagavān āha | iha
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24938319 (0.064):
12 yāvat pratisaṃvidāṃ na vṛddhir na parihāṇiḥ / evaṃ khalu subhūte / bodhisatvena mahāsatvena prajñāpāramitāyāṃ caritavyaṃ /
bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitayā virahito gaṃgānadīvālukopamāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937146 (0.0):
samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyate / tat kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo / mahāsatvaḥ prajñāpāramitayā virahito gaṃganadīvālukopamāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937222 (0.0):
abhisaṃbuddhyate / tat kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo mahāsatvaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937317 (0.0):
paripūrayaṃti / yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhyante / tat / kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitayā virahito
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937401 (0.0):
bhavitavyaṃ / tat kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo mahāsatvaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937606 (0.0):
subhūte / yo hi kaścit kulaputro vā kuladuhitā vā prajñāpāramitayā / virahito gaṃgānadīvālukopamāṃ kalpāṃs tiṣṭhann
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937364 (0.009):
ekadivasam api dharmadānaṃ dadyāt* tat kasya hetoḥ tathā hi subhūte / bodhisatvo mahāsatvaḥ / 2 prajñāpāramitāyā virahitaḥ sa sarvākārajñatayā virahito yaḥ punaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937374 (0.017):
2 prajñāpāramitāyā virahitaḥ sa sarvākārajñatayā virahito yaḥ punaḥ / subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ avirahitaḥ sarvākārajñatayā avirahitaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937468 (0.022):
āveṇikeṣu buddhadharmeṣu / tat kasya hetoḥ / asthānaṃ subhūte anavakāśaḥ / yad bodhisatvo mahāsatvaḥ / 7 prajñāpāramitayā avirahitaḥ sarvākārajñatayā vivartate / nedaṃ sthānaṃ
bauddha_aai_xvi.r.o.combined 14531385 (0.026):
utpādya gaṅgā nadī vālukopamān kalpāṃ tiṣṭhan dānaṃ da=
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937817 (0.026):
11 tān saṃskārāṃ pratyavekṣate / tathā tathā bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitayā avirahito bhavati / yathā yathā bodhisatvo mahāsatvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651804 (0.028):
punar aparaṃ subhūte yo bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitayā virahito / gaṅgānadīvālukopamān kalpān dānaṃ dadyāt triṣu ratneṣu buddharatne
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651874 (0.028):
tat kiṃ manyase? subhūte yo bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitayā / virahito gaṅgānadīvālukopamān kalpāṃs tiṣṭhan srotaāpanneṣu dakṣiṇāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651957 (0.028):
tat kiṃ manyase? subhūte yo bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652048 (0.028):
tat kiṃ manyase? subhūte yo bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitayā / virahito gaṅgānadīvālukopamān kalpāṃs tiṣṭhan sattvebhyo dharmadānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652142 (0.028):
tat kiṃ manyase? subhūte yo bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitayā / virahito gaṅgānadīvālukopamān kalpān yogam āpadyeta caturbhir dhyānaiś
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4018745 (0.028):
sarvasukhopadhānaiḥ sarvaiḥ sukhasparśavihārairekaiko bodhisattvo / gaṅgānadīvālukopamān kalpāṃstiṣṭhan dānaṃ dadyāt, evaṃ sarve 'pi yāvatte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019291 (0.028):
sarve 'pyekaiko bodhisattvaḥ ekaikasmai bodhisattvāya gaṅgānadīvālukopamān / kalpāṃstiṣṭhan dānaṃ dadyādupalambhasaṃjñī
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019373 (0.028):
anena paryāyeṇa sarve 'pi te bodhisattvā ekaiko bodhisattvo / gaṅgānadīvālukopamān kalpāṃstiṣṭhan gaṅgānadīvālukopamān kalpān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019636 (0.028):
sarve te bodhisattvā ekaiko bodhisattvo gaṅgānadīvālukopamān / kalpāṃstiṣṭhan gaṅgānadīvālukopamān kalpānanyeṣvanyeṣu
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044125 (0.028):
yaś ca prajñāpāramitāvirahito bodhisattvo gaṅgānadīvālukopamān
9 kalpāṃs tiṣṭhaṃs tac cāmiṣadānaṃ tac ca dharmadānaṃ tāṃś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652332 (0.0):
(PSP_4:170) virahito gaṅgānadīvālukopamān kalpāṃs tiṣṭhaṃs tad āmiṣadānaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937559 (0.005):
11 yathopadiṣṭāyāṃ sthitvā ekadaivasikaṃ cāmiṣadānaṃ tac ca dharmadānaṃ / tāṃś ca pratisaṃlayanapratisaṃyuktān ananasikārān anuttarasyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652379 (0.025):
sthitvaikadivasam api tad āmiṣadānaṃ dharmadānaṃ tābhyāṃ ca / prajñāpāramitāpratisaṃlayanapratisaṃyuktān manasikārān anuttarāyāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937319 (0.030):
14 gaṃgānadīvālukopamāṃ kalpāṃs tiṣṭhan* dharmadānaṃ dadyāt* api sa
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937607 (0.047):
virahito gaṃgānadīvālukopamāṃ kalpāṃs tiṣṭhann
bauddha_aai_xvi.r.o.combined 14531386 (0.053):
utpādya gaṅgā nadī vālukopamān kalpāṃ tiṣṭhan dānaṃ da=
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4018746 (0.061):
gaṅgānadīvālukopamān kalpāṃstiṣṭhan dānaṃ dadyāt, evaṃ sarve 'pi yāvatte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019292 (0.061):
sarve 'pyekaiko bodhisattvaḥ ekaikasmai bodhisattvāya gaṅgānadīvālukopamān / kalpāṃstiṣṭhan dānaṃ dadyādupalambhasaṃjñī
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4039791 (0.061):
samyaksaṃbodhau cittānyutpādya gaṅgānadīvālukopamān kalpāṃstiṣṭhan dānaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044126 (0.061):
yaś ca prajñāpāramitāvirahito bodhisattvo gaṅgānadīvālukopamān / kalpāṃstiṣṭhan dānaṃ dadyāt, ayameva tato viśiṣyate yo 'yaṃ bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651958 (0.061):
virahito gaṅgānadīvālukopamān kalpāṃs tiṣṭhan dānaṃ dadyāc chīlaṃ rakṣet
pratisaṃlayanapratisaṃyuktāṃ manasikārān anuttarasyai samyaksaṃbodhaye / pariṇāmayed api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4010288 (0.0):
samādāpayetpratiṣṭhāpayet / tatkiṃ manyase kauśika api nu sa kulaputro vā / kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasavet? śakra āha bahu bhagavan,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4011465 (0.0):
manyase kauśika api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4012212 (0.0):
kauśika api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937633 (0.0):
saśrāvakasaṃghānām yat kuśalamūlaṃ tat sarvam anuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau / pariṇāmayed api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15246973 (0.0):
tat kiṃ manyase kauśika api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15256380 (0.0):
pratyekabodhau pratiṣṭhāpayet. tat kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro / vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaṃ prasavet.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15258708 (0.0):
nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasavet.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15258952 (0.0):
yāvad arhattve pratiṣṭhāpayet. tat kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro / vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaṃ prasavet.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15259102 (0.0):
sarvān yāvad arhattve pratiṣṭhāpayet. tat kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa / kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaṃ prasavet.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15259272 (0.0):
kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17240302 (0.0):
anuttarāyai samyaksaṃbodhaye parināmayet. tat kiṃ manyase? subhūte, api nu / sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17240400 (0.0):
pratiṣṭhāpayet tac ca kuśalamūlam anuttarāyai samyaksaṃbodhaye / pariṇāmayet. tat kiṃ manyase? subhūte, api nu sa kulaputro vā kuladuhitā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6158930 (0.0):
mānayet pūjayet. tat kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6159498 (0.0):
kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6178923 (0.0):
kuśaleṣu karmapatheṣu pratiṣṭhāpayet. tat kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa / kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānāṃ bahupuṇyaṃ prasavet.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6179883 (0.0):
nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaṃ prasavet.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6186345 (0.0):
abhijñāsu pratiṣṭhāpayet. tat kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro vā / kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6187521 (0.0):
pratiṣṭhāpayet. tat kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6188700 (0.0):
pañcasv abhijñāsu pratiṣṭhāpayet. tat kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa / kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6207807 (0.0):
tat kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ
10 bahu puṇyaṃ prasavet* āha / bahu bhagavaṃ bahu sugata / bhagavān āha /
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094762 (0.0):
pariṇāmayet, tat kiṃ manyase subhūte api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā / tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasavet? āha: bahu bhagavan bahu sugata. bhagavān
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937178 (0.0):
7 api nu sa bodhisatvo mahāsatvaḥ tatonidanaṃ bahu puṇyaṃ prasavet* āha / / bahu bhagavaṃ bahu sugata / bhagavān āha / ayam eva subhūte kulaputro vā
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937335 (0.0):
kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasavet* āha / bahu
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937434 (0.0):
kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu / 5 puṇyaṃ prasavet* āha / bahu bhagavaṃ bahu sugata bhagavān āha / ayam eva
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937641 (0.0):
pariṇāmayed api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ / prasavet* / 2 āha bahu bhagavaṃ bahu sugata bhagavān āha / atas sa subhūte kulaputro
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6180470 (0.0):
pratiṣṭhāpayet. tat kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro yā kuladuhitā / vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6183397 (0.0):
manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ / prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6185170 (0.0):
pratiṣṭhāpayet. tat kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā / vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6186350 (0.0):
kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6207639 (0.0):
kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6207725 (0.0):
kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ / bahupuṇyaṃ prasavet.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6207811 (0.0):
tat kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ / bahupuṇyaṃ prasavet.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6208153 (0.0):
kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ / prasavet.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6208504 (0.0):
nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6208581 (0.0):
(ŚsP_II 4_249) manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā / tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6210042 (0.0):
sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6211495 (0.0):
manyase? kauśikāpi nu kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ / prasavet. / āha: bahu bhagavan bahu sugata.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4003520 (5.960):
kauśika api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ / prasavet? śakra āha bahu bhagavan, bahu sugata / bhagavānāha ataḥ sa
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4010014 (5.960):
tatkiṃ manyase kauśika api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ / bahu puṇyaṃ prasavet? śakra āha bahu bhagavan, bahu sugata / bhagavānāha
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4010675 (5.960):
kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasavet? śakra āha
ataḥ sa subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved ya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094768 (0.0):
tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasavet? āha: bahu bhagavan bahu sugata. bhagavān / āha: ataḥ subhūte sa kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23098333 (0.0):
bahupuṇyaṃ prasucīta? āha: bahu bhagavan bahu sugata. bhagavān [f. 226b] / āha: ataḥ sa subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4003627 (0.0):
ayameva tataḥ sa kauśika kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4010835 (0.0):
bhagavānāha ataḥ khalu punaḥ sa kauśika kulaputro vā kuladuhitā vā / bahutaraṃ puṇyaṃ prasavet, ya imāṃ prajñāpāramitāmantaśaḥ pustakagatām api
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4022204 (0.0):
pratibādhitavyāṃ maṃsyate? bhagavānāha mārādhiṣṭhito vā subhūte sa / kulaputro vā kuladuhitā vā bhaviṣyati / duṣprajñasaṃvartanīyena vā karmaṇā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4022234 (0.0):
imāṃ prajñāpāramitāṃ pratibādhiṣyate / punaraparaṃ subhūte sa kulaputro vā / kuladuhitā vā pāpamitrahastagato vā bhaviṣyati, anabhiyukto vā bhaviṣyati,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052216 (0.0):
bahu bhagavan, bahu sugata / bhagavānāha ataḥ khalu punaḥ subhūte sa
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052279 (0.0):
kathaṃ ca subhūte sa kulaputro vā kuladuhitā vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4056510 (0.0):
mahāsattvānāmekajātipratibaddhadharmatāmanumodate, kiyatsa bhagavan / kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasavati? evamukte bhagavān
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937251 (0.0):
āha / bahu bhagavaṃ bahu sugata bhagavān āha / ataḥ sa / 11 subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved ya iha
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937259 (0.0):
āha / bahu bhagavaṃ bahu sugata bhagavān āha / ataḥ sa / 11 subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved ya iha
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937349 (0.0):
[GBM 574.1 = LPG(Ch) 203v] kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937445 (0.0):
5 puṇyaṃ prasavet* āha / bahu bhagavaṃ bahu sugata bhagavān āha / ayam eva / sa subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved ya iha
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937645 (0.0):
2 āha bahu bhagavaṃ bahu sugata bhagavān āha / atas sa subhūte kulaputro
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937652 (0.0):
2 āha bahu bhagavaṃ bahu sugata bhagavān āha / atas sa subhūte kulaputro / vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved ya iha gaṃbhīrāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15256677 (0.0):
ayan tataḥ kauśika kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasavati.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263674 (0.0):
subhūtir āha: bahu bhagavan bahu sugata. / bhagavān āha: ataḥ subhūte sa kulaputro vā kuladuhitā vā bahutataṃ puṇyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263778 (0.0):
(PSP_2 3:137) / bhagavān āha: ataḥ subhūte sa kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15264008 (0.0):
sādhu khalu punas tvaṃ subhūte yas tvam evaṃ bravīṣi. ataḥ subhūte sa / kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasavet, ya evaṃ kuśalamūlaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15274484 (0.0):
acintyam atulyaṃ sa kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ
iha gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ / 11 yathopadiṣṭāyāṃ sthitvā ekadaivasikaṃ cāmiṣadānaṃ tac ca dharmadānaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937657 (0.0):
vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved ya iha gaṃbhīrāyāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937263 (5.960):
11 subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved ya iha / gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ sthitvā ekadivasam api dānaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937353 (5.960):
[GBM 574.1 = LPG(Ch) 203v] kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ / prasaved ya iha gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ sthitvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652333 (5.960):
(PSP_4:170) virahito gaṅgānadīvālukopamān kalpāṃs tiṣṭhaṃs tad āmiṣadānaṃ / dharmadānaṃ tābhyāṃ pratisaṃlayanapratisaṃyuktān manasikārān anuttarāyāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937517 (0.005):
9 kalpāṃs tiṣṭhaṃs tac cāmiṣadānaṃ tac ca dharmadānaṃ tāṃś ca / pratisaṃlayanapratisaṃyuktāṃ manasikārān anuttarasyai samyaksaṃbodhaye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651998 (0.005):
bhagavān āha: ataḥ subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ / prasavet, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652087 (0.005):
bhagavān āha: ataḥ subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ / prasaved, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652371 (0.005):
bhagavān āha: ataḥ sa subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ / prasaved, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652484 (0.005):
bhagavān āha: ataḥ subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ / prasaved, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ sthitvā
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937191 (0.019):
kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasavet* / 8 ya iha gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ yogam āpadyeta /
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937448 (0.019):
sa subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved ya iha / gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651922 (0.025):
puṇyaṃ prasavet, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652227 (0.025):
bhagavān āha: ataḥ subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ / prasavet, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyām ekam api
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651847 (0.026):
bhagavān āha: ayam eva tataḥ subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ / puṇyaṃ prasaved, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652379 (0.028):
prasaved, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ / sthitvaikadivasam api tad āmiṣadānaṃ dharmadānaṃ tābhyāṃ ca
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937126 (0.029):
mahāsatvo bahutaraṃ punyaṃ prasaved ya iha gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937017 (0.058):
13 saṃsārāc chorayati vipṛṣṭhīkaroti ya iha gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ / yathopadiṣṭāyāṃ śikṣeta / upaparīkṣeta upanidhyāyati / tathā ca yogam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651729 (0.062):
saṃsārāc chorayati vipṛṣṭhīkaroti vyantīkaroti ya iha gambhīrāyāṃ / prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ śikṣate upaparīkṣate upanidhyāyati tathā
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19379424 (0.064):
sūtra uktam dve dāne | dharmadānamāmiṣadānaṃ ca |" tatrāmiṣadānamuktam | / dharmadānamucyate "
tāṃś ca pratisaṃlayanapratisaṃyuktān ananasikārān anuttarasyāṃ / samyaksaṃbodhau pariṇamayet* tat kasya hetoḥ eṣa hi paramaḥ pariṇāmo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652390 (1.192):
samyaksaṃbodhau pariṇāmayet. tat kasya hetoḥ? eṣa hi paramaḥ pariṇāmo yad
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937665 (0.022):
3 api kusalamūlam anuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇamayet* tat kasya / hetoḥ prajñāpāramitā pūrvaṃgatā hi subhūte sarvapariṇamanāt tasmāt tarhi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26968210 (0.042):
abhūt | na rūpaṃ yāvan na vijñānaṃ bhagavatā vyākṛtam annuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau | tat kasya hetoḥ | annutpādo hi rūpam annutpādo bodhiḥ |
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23097191 (0.048):
aham eṣām antike vyāpadyeyaṃ vā kṣubhyeyaṃ vā. tat kasya hetoḥ? tathā hy / ete mayā anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhya sarvaduḥkhebhyaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937519 (0.051):
9 kalpāṃs tiṣṭhaṃs tac cāmiṣadānaṃ tac ca dharmadānaṃ tāṃś ca / pratisaṃlayanapratisaṃyuktāṃ manasikārān anuttarasyai samyaksaṃbodhaye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652335 (0.052):
(PSP_4:170) virahito gaṅgānadīvālukopamān kalpāṃs tiṣṭhaṃs tad āmiṣadānaṃ / dharmadānaṃ tābhyāṃ pratisaṃlayanapratisaṃyuktān manasikārān anuttarāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652379 (0.053):
sthitvaikadivasam api tad āmiṣadānaṃ dharmadānaṃ tābhyāṃ ca / prajñāpāramitāpratisaṃlayanapratisaṃyuktān manasikārān anuttarāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1626884 (0.055):
yathānuttarāyāḥ samyaksaṃbodher na parihāsyanti. / iti jāmbūdvīpakamahāratnodāharaṇādidṛṣṭāntena mahānubhāvatvam ity uktā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652496 (0.059):
tat kasya hetoḥ? eṣa hi paramo 'numodanāpariṇāmo yad uta
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238827 (0.059):
avamaṃsyate, sa tayā manyanayā abhimanyatayā dūrībhaviṣyaty anuttarāyāḥ / samyaksaṃbodhes tasyopāyakauśalyavirahitasya prajñā pāramitāvirahitasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909619 (0.060):
08809 anyatrānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyāmīti/ sa tayā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7645830 (0.061):
vaiśravaṇānām saparṣatkānāmanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau samādāpayanti,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7645520 (0.061):
vacanenānuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau samādāpaya / evaṃ ca punaḥ samādāpaya,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638977 (0.063):
sarvajñatākāradhāraṇīmukhapraveśasyāvaivartino bhavantyanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau / likhamānaścāvirahito bhavati buddhadarśanena
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6616185 (0.063):
bhavanti, yānyanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau śāsakānyavatārakāṇi paripācakāni
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4551807 (0.063):
aparijñānādīnavalakṣaṇamavimuktiryāvadanuttarāyāḥ / samyaksaṃbodherasaṃbodhaḥ / viparyayādanuśaṃsalakṣaṇaṃ veditavyamiti //
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6582514 (0.064):
ṣaṣṭiṣaṣṭigaṅgānadīvālukāsamāni prāṇikoṭīnayutaśatasahasrāṇyanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau paripācitavān samādāpitavān saṃharṣitavān samuttejitavān
12 yad uta prajñāpāramitāpariṇāmaḥ yaḥ punaḥ prajñāpāramitayā vinā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652399 (0.0):
samyaksaṃbodhau pariṇāmayet. tat kasya hetoḥ? eṣa hi paramaḥ pariṇāmo yad / uta prajñāpāramitāpariṇāmaḥ. yaḥ punaḥ prajñāpāramitayā virahitaḥ pariṇāmo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652498 (0.045):
tat kasya hetoḥ? eṣa hi paramo 'numodanāpariṇāmo yad uta
pariṇāmo nāsau pariṇāmaḥ / tasmāt tarhi subhūte bodhisatvena
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937674 (0.018):
hetoḥ prajñāpāramitā pūrvaṃgatā hi subhūte sarvapariṇamanāt tasmāt tarhi / subhūte bodhisatvena mahāsatvenānuttarāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937384 (0.029):
subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ avirahitaḥ sarvākārajñatayā avirahitaḥ / tasmāt tarhi subhūte bodhisatvena mahāsatvenānuttarāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652404 (0.031):
uta prajñāpāramitāpariṇāmaḥ. yaḥ punaḥ prajñāpāramitayā virahitaḥ pariṇāmo
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937496 (0.048):
8 sthānām etad vidyate / tasmāt tarhi subhūte bodhisatvena mahāsatvena / prajñāpāramitayā avirahitena bhavitavyaṃ / tat kiṃ manyase subhūte yo
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27753788 (0.049):
brahmalokopapattaye-r-antarāyo bhavati | kaḥ punar vādo 'nuttarāyāḥ / samyaksaṃbodher iti | // tasmāt tarhi bodhisatvena mahāsatvena
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10049891 (0.057):
satvasaṃjñā na jīvasaṃjñā na pudgalasaṃjñā | tasmāt tarhi subhūte / bodhisatvena mahāsatvena sarvasaṃjñā varjayitvā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681509 (0.057):
na satvasaṃjñā na jīvasaṃjñā na pudgalasaṃjñā / tasmāt tarhi subhūte / bodhisatvena mahāsatvena sarvasaṃjñā vivarjayitvānuttarāyāṃ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18569475 (0.062):
anena tvayā subhūte paryāyenaivaṃ veditavya / 3 ... tasmāt tarhi subhūte bodhisatvena mahāsatvena ṣaṭsu pāramitāsu
mahāsatvenānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmena / 13 prajñāpāramitāpariṇamanākuśalamūlena bhavitavyaṃ / tat kiṃ manyase
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937387 (0.0):
subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ avirahitaḥ sarvākārajñatayā avirahitaḥ / tasmāt tarhi subhūte bodhisatvena mahāsatvenānuttarāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937680 (0.0):
hetoḥ prajñāpāramitā pūrvaṃgatā hi subhūte sarvapariṇamanāt tasmāt tarhi / subhūte bodhisatvena mahāsatvenānuttarāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4039941 (0.007):
bhagavan bodhisattvena mahāsattvena anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmena prajñāpāramitā bhāvayitavyā,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4039982 (0.007):
saṃśayastasyānuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ prāptum / tasmāttarhi śāriputra / bodhisattvena mahāsattvena anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1643521 (0.007):
samyaksaṃbodheḥ pratikāṅkṣitavyaḥ. tasmāt tarhi bhagavan bodhisattvena / mahāsattvenānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652413 (0.007):
na sa pariṇāmaḥ. tasmāt tarhi subhūte bodhisattvena mahāsattvenānuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmena prajñāpāramitāpariṇāmanā kuśalamūlena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652514 (0.007):
prajñāpāramitānumodanā pariṇāmas, tasmāt tarhi subhūte bodhisattvena / mahāsattvenānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17255742 (0.007):
'vatāran na labhate yatra gṛhītvā viheṭhayet, tasmāt tarhi subhūte / bodhisattvena mahāsattvenānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652126 (0.009):
tarhi subhūte bodhisattvena mahāsattvenānuttarāṃ samyaksaṃbodhim
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15255684 (0.012):
punaḥ kauśika kulaputreṇa vā kuladuhitrā vā anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃboddhukāmena iyam eva prajñāpāramitā na satkartavyā na gurukartavyā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23110667 (0.013):
vā mārakāyikābhir vā devatābhiḥ. tasmāt tarhi subhūte bodhisattvena / mahāsattvena anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4061970 (0.013):
anuttarāyāḥ samyaksaṃbodheḥ / tasmāttarhiḥ subhūte bodhisattvena / mahāsattvena anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17251593 (0.015):
vā mārakāyikābhir vā devatābhis tasmāt tarhi subhūte bodhisattvena / mahāsattvenānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbodhukāmena prajñāpāramitāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4041075 (0.018):
pare ālambitavyāḥ / evaṃ hi subhūte bodhisattvena mahāsattvena anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmena sarvasattvānāmantike sthātavyam, evaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4056082 (0.018):
mahāsattvasya anuttarāyāḥ samyaksaṃbodherāhārikā / tasmāttarhi subhūte / bodhisattvena mahāsattvena anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmena
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6178761 (0.019):
kulaputro vā kuladuhitā vā anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbodhukāmeneyaṃ / prajñāpāramitā na satkartavyā na gurukartavyā na mānayitavyā na
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25833117 (0.021):
prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam | anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmena subhūte bodhisattvena mahāsattvena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094264 (0.021):
niiyātā atītānāgata pratyutpannā buddhā bhagavantas. tasmāt tarhi subhūte / bodhisattvena mahāsattvena anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmena,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23104717 (0.024):
kṣipram anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmena / prajñāpāramitāvihāreṇa vihartavyaṃ. prajñāpāramitāvihāreṇa viharato
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23110520 (0.027):
evam eva subhūte bodhisattvena mahāsattvena anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃboddhukāmena ṣaṭsu pāramitāsu śikṣitvā sattvān dānena anugrahītavyā
subhūte / yo hi kaścit kulaputro vā kuladuhitā vā prajñāpāramitayā
Advayasatika Prajnaparamitasutra (bsu057_u.htm.txt) 17500740 (0.0):
punaraparaṃ subhūte yaḥ kaścit kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4002939 (0.0):
sataḥ eṣāṃ śarīrāṇāṃ pūjā bhaviṣyati / tasmāttarhi kauśika yaḥ / kaścitkulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ prajñāpāramitāṃ likhitvā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4003457 (0.0):
pratisartavyā / tasmāttarhi kauśika yaḥ kaścitkulaputro vā kuladuhitā vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4011900 (0.0):
punaraparaṃ kauśika yo hi kaścideva kulaputro vā kuladuhitā vā yāvanto
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4012789 (0.0):
(Vaidya 62) punaraparaṃ kauśika yo hi kaścideva kulaputro vā kuladuhitā va
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4014171 (0.0):
prajñāpāramitāṃ pustakalikhitāṃ kṛtvā dadyādupanāmayet / yaś ca tebhyaḥ / kaścideva kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ prajñāpāramitāṃ pustakalikhitāṃ
Ganapatihrdaya-Dharani (ganphrdu.htm.txt) 1714802 (0.0):
yaḥ kaścit kulaputro vā kuladuhitā vā bhikṣur vā bhikṣuṇī vā upāsako vā
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7110397 (0.0):
tasya maṇḍalacatuṣkoṇeṣu catvāraḥ pūrṇakumbhāḥ nānāmaṇiratnasaṃcitāḥ / yaḥ / kaścitkulaputro vā kuladuhitā vā icchati maṇḍalaṃ praveṣṭum, tena
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5196545 (0.0):
'dhiṣṭhāmaḥ / yaḥ kaścit kulaputro vā kuladuhitā vā bhikṣur vā bhikṣuṇī vā
Manjusrinamasamgiti (manjn1au.htm.txt) 3280222 (0.0):
punar aparaṃ vajrapāṇe vajradhara yaḥ kaścit kulaputro vā kuladuhitā vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247887 (0.0):
tasmāt tarhi kauśika yo hi kaścit kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15255412 (0.0):
bhagavān āha: evam etat kauśikaivam etat. yaḥ kaścit kulaputro vā / kuladuhitā vā imāṃ prajñāpāramitāṃ satkariṣyati gurukariṣyati mānayiṣyati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15256075 (0.0):
punar aparaṃ kauśika yaḥ. kaścit kulaputro vā kuladuhitā vā jāmbudvīpakān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15259023 (0.0):
jāmbudvīpakāḥ sattvāḥ sakṛdāgāmy anāgāmy arhattve vinītā yaḥ kaścit / kulaputro vā kuladuhitā vā cāturdvīpakān sarvasattvān arhattve
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15259411 (0.0):
punar aparaṃ kauśika yaḥ kaścit kulaputro vā kuladuhitā vā ye daśasu dikṣv
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1620307 (0.0):
bhagavān āha: evam etac chāriputra evam etat, yathā vadasi yaḥ kaścit / kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ gambhīrāṃ prajñāpāramitāṃ likhiṣyati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1631643 (0.0):
yaḥ kaścid eva kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ gambhīrāṃ prajñāpāramitāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652427 (0.0):
iti pratipakṣo madhyādhimātraḥ / tat kiṃ manyase? subhūte yaḥ kaścit kulaputro vā kuladuhitā vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17252715 (0.0):
yo hi kaścit kulaputro vā kuladuhitā vā iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ
Prajnaparamitahrdayasutra [vistaramatrka] (bsu053_u.htm.txt) 2590535 (0.0):
bodhisattvametadavocat - yaḥ kaścit kulaputro [vā kuladuhitā vā asyāṃ]
virahito gaṃgānadīvālukopamāṃ kalpāṃs tiṣṭhann
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937222 (0.0):
abhisaṃbuddhyate / tat kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitayā virahito gaṃgānadīvālukopamāṃ kalpāṃs tiṣṭhaṃ yāpayaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937317 (0.0):
kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitayā virahito / 14 gaṃgānadīvālukopamāṃ kalpāṃs tiṣṭhan* dharmadānaṃ dadyāt* api sa
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937511 (0.0):
bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitayā virahito gaṃgānadīvālukopamāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652431 (0.018):
tat kiṃ manyase? subhūte yaḥ kaścit kulaputro vā kuladuhitā vā / prajñāpāramitāvirahito gaṅgānadīvālukopamān kalpāṃs tiṣṭhann
bauddha_aai_xvi.r.o.combined 14531385 (0.026):
utpādya gaṅgā nadī vālukopamān kalpāṃ tiṣṭhan dānaṃ da=
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937401 (0.028):
bhavitavyaṃ / tat kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitayā virahito gaṃgānadībālukopamān kalpāṃs tiṣṭhan
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4018745 (0.028):
sarvasukhopadhānaiḥ sarvaiḥ sukhasparśavihārairekaiko bodhisattvo / gaṅgānadīvālukopamān kalpāṃstiṣṭhan dānaṃ dadyāt, evaṃ sarve 'pi yāvatte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019291 (0.028):
sarve 'pyekaiko bodhisattvaḥ ekaikasmai bodhisattvāya gaṅgānadīvālukopamān / kalpāṃstiṣṭhan dānaṃ dadyādupalambhasaṃjñī
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019373 (0.028):
anena paryāyeṇa sarve 'pi te bodhisattvā ekaiko bodhisattvo / gaṅgānadīvālukopamān kalpāṃstiṣṭhan gaṅgānadīvālukopamān kalpān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4019636 (0.028):
sarve te bodhisattvā ekaiko bodhisattvo gaṅgānadīvālukopamān / kalpāṃstiṣṭhan gaṅgānadīvālukopamān kalpānanyeṣvanyeṣu
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044125 (0.028):
yaś ca prajñāpāramitāvirahito bodhisattvo gaṅgānadīvālukopamān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044149 (0.028):
punaraparaṃ subhūte yaś ca bodhisattvo mahāsattvo gaṅgānadīvālukopamān / kalpāṃstiṣṭhan srotaāpannebhyo dānaṃ dadyāt, pratiṣṭhāpayet, evaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044201 (0.028):
punaraparaṃ subhūte yo bodhisattvo gaṅgānadīvālukopamān kalpāṃstiṣṭhan
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044293 (0.028):
gaṅgānadīvālukopamān kalpāṃstiṣṭhan srotaāpanneṣu yāvatsamyaksaṃbuddheṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15240277 (0.028):
gaṅgānadīvālukopamān kalpān tiṣṭhan sattvaḥ sattva iti vācaṃ bhāṣeta. tat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651874 (0.028):
tat kiṃ manyase? subhūte yo bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitayā / virahito gaṅgānadīvālukopamān kalpāṃs tiṣṭhan srotaāpanneṣu dakṣiṇāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651957 (0.028):
tat kiṃ manyase? subhūte yo bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitayā / virahito gaṅgānadīvālukopamān kalpāṃs tiṣṭhan dānaṃ dadyāc chīlaṃ rakṣet
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652048 (0.028):
tat kiṃ manyase? subhūte yo bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitayā / virahito gaṅgānadīvālukopamān kalpāṃs tiṣṭhan sattvebhyo dharmadānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652326 (0.028):
tat kiṃ manyase? subhūte yo bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitayā / (PSP_4:170) virahito gaṅgānadīvālukopamān kalpāṃs tiṣṭhaṃs tad āmiṣadānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651804 (0.029):
punar aparaṃ subhūte yo bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitayā virahito / gaṅgānadīvālukopamān kalpān dānaṃ dadyāt triṣu ratneṣu buddharatne
[GBM 575.l = LPG(Ch) 204r] atītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15264522 (0.0):
samyaksaṃbodhau saṃprasthito bhavet so 'tītānāgatapratyutpannānāṃ / buddhānāṃ bhagavatāṃ saśrāvakasaṃghānāṃ sapratyekabuddhānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652438 (0.0):
atītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ saśrāvakasaṃghānāṃ yaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23115407 (0.000):
nātītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatām anuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4017434 (0.001):
lokadhātuṣu atītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ / sarvalokadhātuṣu tatsarvaṃ kuśalamūlamekato 'bhisaṃkṣipya piṇḍayitvā
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9880605 (0.001):
daśasu dikṣvatītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ / sarvabuddhakṣetreṣu bodhimaṇḍālaṃkāravyūhāstān sarvāṃstasmin bodhimaṇḍe
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27752515 (0.001):
punar aparaṃ śāradvatīputrātītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17254600 (0.001):
prajñāpāramitā, 'tītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ
Bodhisattvapratimoksasutra (bsu011_u.htm.txt) 24248512 (0.002):
ekāṃsamuttarāṅgaṃ kṛtvādaśasu dikṣvatītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ / bhagavatāṃ mahābhūmipraviṣṭānāṃ ca bodhisattvānāṃ sāmīcīṃ kṛttvā teṣāṃ
Bodhisattvapratimoksasutra (bsu011_u.htm.txt) 24249105 (0.002):
dikṣvatītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ mahābhūmipraviṣṭānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15262799 (0.002):
maitreya āha: kathaṃ punar atītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9094279 (0.004):
vistīrṇāṃ sarvopakaraṇaiḥ pūjāṃ karttukāmaḥ syāt / / atītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ gambhīraṃ buddhagocaraṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4017491 (0.004):
pudgalena naivaṃ śikṣitavyam / kathaṃ punaranena śikṣitavyam? / kathamatītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ kuśalamūlaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4023116 (0.006):
hi subhūte saṅgaḥ / iti hi so 'tītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ / bhagavatāṃ ye anāsravā dharmāstānanumode ityanumodya anumodanāsahagataṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15261880 (0.008):
saced bodhisattvo mahāsattvo 'tītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ / bhagavatāṃ yāvat prathamacittotpādam upādāya parinirvāṇaṃ yāvad ca
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24846159 (0.008):
samyagadhyeṣyaikāṃsamuttarāsaṅgaṃ kṛtvā buddhānāṃ / bhagavatāmatītānāgatapratyutpannānāṃ daśamu dikṣu mahābhūmipraviṣṭānāñca
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28048541 (0.009):
ārakṣyo bhavet, na mayā atītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9087499 (0.009):
bhaviṣyanti / adya mayātītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ / bhagavatāmacintyā mahatī vipulā vistīrṇā pūjā kṛtā bhaviṣyati / adya mama
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27752886 (0.009):
mahāsatvenātītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ buddhakṣetrāṇi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6896372 (0.009):
atītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ buddhaguṇā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 718904 (0.009):
bodhisattvena mahāsattvena atītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ / buddhaguṇān anuprāptukāmena prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam punar aparaṃ
saśrāvakasaṃghānām yat kuśalamūlaṃ tat sarvam anuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15264525 (0.0):
samyaksaṃbodhau saṃprasthito bhavet so 'tītānāgatapratyutpannānāṃ / buddhānāṃ bhagavatāṃ saśrāvakasaṃghānāṃ sapratyekabuddhānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652447 (0.0):
atītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ saśrāvakasaṃghānāṃ yaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15261737 (0.004):
mahāsattvas teṣāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ saśrāvakasaṃghānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15261639 (0.011):
tiṣṭhanti dhriyante yāpayanti dharmañ ca deśayanti teṣāṃ buddhānāṃ / bhagavatāṃ saśrāvakasaṃghānāṃ ye puṇyābhisaṃskārā yair vā tatra
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19421501 (0.013):
saṃsāraduḥkhapatitānāṃ tato niḥsaraṇāya sarvaṃ kuśalamūlamanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau pariṇāmayet //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7862561 (0.024):
sarvākārajñatāpratisaṃyuktairmanasikārairbhāvanā karttavyā / vyutthitena / ca sarvaṃ tatkuśalamūlamanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇāmayitavyam /
Bodhisattvapratimoksasutra (bsu011_u.htm.txt) 24248872 (0.026):
idaṃ cāhamatyayadeśanātriśaraṇagamanabodhicittotpādajanitaṃ / kuśalamūlamanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇāmayāmi yadahaṃ loke aśaraṇe
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22979392 (0.027):
sarvakuśalamūlam anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇāmayaty anupāyena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654332 (0.027):
bhāvayet, tac ca kuśalamūlam anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇāmayet
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9825678 (0.028):
ca sarvasattvasādhāraṇam icchanto 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau kuśalamūlaṃ / pariṇāmayanti, yad uta saṃsārāparityāgatayā iyam eṣāṃ māhātmyādhyāśayatā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4018367 (0.029):
prajñāpāramitopāyakauśalyaparigṛhīto 'nena dharmadhātupariṇāmena / tatkuśalamūlamanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇāmayet, puṇyaṃ prasavati /
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7828056 (0.032):
pratilabdhaḥ saptabhirutpalairavakīrṇavāṃ tacca tathāgatāvaropitaṃ / kuśalamūlamanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇāmitam sa ca mān
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17093552 (0.032):
ca tathāgatāvaropitaṃ kuśalamūlam anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇāmitam.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4017560 (0.032):
samyaksaṃbuddhā abhyanujānanti pariṇāmyamānaṃ tatkuśalamūlamanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau, tathāhaṃ pariṇāmayāmīti / evamanumodamāna evaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4023128 (0.032):
bhagavatāṃ ye anāsravā dharmāstānanumode ityanumodya anumodanāsahagataṃ / kuśalamūlamanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇāmayāmīti pariṇāmayati / yā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652491 (0.033):
ekadivasam api yaṃ kuśalamūlam anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇāmayet.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9825652 (0.035):
'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau kuśalamūlaṃ pariṇāmayati, tāsu ca niḥsaṃgatā
Nityakarmapujavidhi (nitkarpu.htm.txt) 15152419 (0.036):
tatkuśalamūlaṃ nityamanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇāmitaṃ tathāhaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4018936 (0.037):
atītānāgatapratyutpannānāṃ sarveṣāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ / bodhisattvapratyekabuddhaśrāvakasaṃghānāṃ sarvasattvānāṃ ca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4017689 (0.038):
jānanti, yathā cābhyanujānanti tatkuśalamūlamanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / pariṇāmitamevaṃ supariṇāmitaṃ bhavatīti, tathāhaṃ pariṇāmayāmi ityayaṃ
pariṇāmayed api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094756 (0.0):
pariṇāmayet, tat kiṃ manyase subhūte api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4010288 (0.0):
samādāpayetpratiṣṭhāpayet / tatkiṃ manyase kauśika api nu sa kulaputro vā / kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasavet? śakra āha bahu bhagavan,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4011467 (0.0):
manyase kauśika api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4012213 (0.0):
kauśika api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937329 (0.0):
14 gaṃgānadīvālukopamāṃ kalpāṃs tiṣṭhan* dharmadānaṃ dadyāt* api sa / kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasavet* āha / bahu
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937428 (0.0):
yāvad yogam āpadyeta sarvasamādhiṣu / tat kiṃ manyase subhūte api nu sa / kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937531 (0.0):
pratisaṃlayanapratisaṃyuktāṃ manasikārān anuttarasyai samyaksaṃbodhaye / pariṇāmayed api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15246973 (0.0):
tat kiṃ manyase kauśika api nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15256380 (0.0):
pratyekabodhau pratiṣṭhāpayet. tat kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro / vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaṃ prasavet.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15258708 (0.0):
nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasavet.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15258952 (0.0):
yāvad arhattve pratiṣṭhāpayet. tat kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro / vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaṃ prasavet.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15259102 (0.0):
sarvān yāvad arhattve pratiṣṭhāpayet. tat kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa / kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaṃ prasavet.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15259272 (0.0):
kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17240302 (0.0):
anuttarāyai samyaksaṃbodhaye parināmayet. tat kiṃ manyase? subhūte, api nu / sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ prasavet.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17240402 (0.0):
pariṇāmayet. tat kiṃ manyase? subhūte, api nu sa kulaputro vā kuladuhitā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6158930 (0.0):
mānayet pūjayet. tat kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6159498 (0.0):
kauśikāpi nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahupuṇyaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6178923 (0.0):
kuśaleṣu karmapatheṣu pratiṣṭhāpayet. tat kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa / kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānāṃ bahupuṇyaṃ prasavet.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6179883 (0.0):
nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaṃ prasavet.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6180468 (0.0):
pratiṣṭhāpayet. tat kiṃ manyase? kauśikāpi nu sa kulaputro yā kuladuhitā
prasavet* / 2 āha bahu bhagavaṃ bahu sugata bhagavān āha / atas sa subhūte kulaputro
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094672 (0.0):
puṇyaṃ prasaved? ahā: bahu bhagavan bahu sugata. bhagavān āha: ataḥ / subhūte sa kulaputro (AdSPG I 20) vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahutaraṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094766 (0.0):
tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasavet? āha: bahu bhagavan bahu sugata. bhagavān
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23098332 (0.0):
bahupuṇyaṃ prasucīta? āha: bahu bhagavan bahu sugata. bhagavān [f. 226b] / āha: ataḥ sa subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4022204 (0.0):
pratibādhitavyāṃ maṃsyate? bhagavānāha mārādhiṣṭhito vā subhūte sa / kulaputro vā kuladuhitā vā bhaviṣyati / duṣprajñasaṃvartanīyena vā karmaṇā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4022234 (0.0):
imāṃ prajñāpāramitāṃ pratibādhiṣyate / punaraparaṃ subhūte sa kulaputro vā / kuladuhitā vā pāpamitrahastagato vā bhaviṣyati, anabhiyukto vā bhaviṣyati,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052214 (0.0):
bahu bhagavan, bahu sugata / bhagavānāha ataḥ khalu punaḥ subhūte sa / kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasavati, yo bodhisattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052279 (0.0):
kathaṃ ca subhūte sa kulaputro vā kuladuhitā vā
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937252 (0.0):
āha / bahu bhagavaṃ bahu sugata bhagavān āha / ataḥ sa
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937335 (0.0):
kulaputro vā kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasavet* āha / bahu / bhagavaṃ bahu sugata bhagavān āha / ataḥ sa subhūte
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937438 (0.0):
5 puṇyaṃ prasavet* āha / bahu bhagavaṃ bahu sugata bhagavān āha / ayam eva / sa subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved ya iha
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937541 (0.0):
10 bahu puṇyaṃ prasavet* āha / bahu bhagavaṃ bahu sugata / bhagavān āha / / ataḥ sa subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved ya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263674 (0.0):
subhūtir āha: bahu bhagavan bahu sugata. / bhagavān āha: ataḥ subhūte sa kulaputro vā kuladuhitā vā bahutataṃ puṇyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263776 (0.0):
subhūtir āha: bahu bhagavan bahu sugata. / (PSP_2 3:137) / bhagavān āha: ataḥ subhūte sa kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263840 (0.0):
subhūtir āha: bahu bhagavan bahu sugata. / bhagavān āha: ataḥ subhūte sa kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15264004 (0.0):
sādhu khalu punas tvaṃ subhūte yas tvam evaṃ bravīṣi. ataḥ subhūte sa / kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasavet, ya evaṃ kuśalamūlaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652361 (0.0):
bhagavān āha: ataḥ sa subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17240318 (0.0):
subhūtir āha: bahu bhagavan bahu sugata. / bhagavān āha: ataḥ sa subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17240412 (0.0):
subhūtir āha: bahu bhagavan bahu sugata. / bhagavān āha: ataḥ sa subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651839 (0.002):
bhagavān āha: ayam eva tataḥ subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1619992 (0.002):
sacet subhūte yaḥ kulaputro vā kuladuhitā vā māsena imāṃ prajñāpāramitāṃ
vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved ya iha gaṃbhīrāyāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094768 (0.0):
āha: ataḥ subhūte sa kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23098333 (0.0):
āha: ataḥ sa subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4003627 (0.0):
ayameva tataḥ sa kauśika kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4010835 (0.0):
bhagavānāha ataḥ khalu punaḥ sa kauśika kulaputro vā kuladuhitā vā / bahutaraṃ puṇyaṃ prasavet, ya imāṃ prajñāpāramitāmantaśaḥ pustakagatām api
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052216 (0.0):
kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasavati, yo bodhisattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4056510 (0.0):
mahāsattvānāmekajātipratibaddhadharmatāmanumodate, kiyatsa bhagavan / kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasavati? evamukte bhagavān
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937190 (0.0):
bahu bhagavaṃ bahu sugata / bhagavān āha / ayam eva subhūte kulaputro vā / kuladuhitā vā tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasavet*
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937260 (0.0):
11 subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved ya iha
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937350 (0.0):
[GBM 574.1 = LPG(Ch) 203v] kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937447 (0.0):
sa subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved ya iha
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937549 (0.0):
ataḥ sa subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved ya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15256677 (0.0):
ayan tataḥ kauśika kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasavati.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263778 (0.0):
bhagavān āha: ataḥ subhūte sa kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15274484 (0.0):
acintyam atulyaṃ sa kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651847 (0.0):
bhagavān āha: ayam eva tataḥ subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651995 (0.0):
bhagavān āha: ataḥ subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652368 (0.0):
bhagavān āha: ataḥ sa subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17240320 (0.0):
bhagavān āha: ataḥ sa subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17244678 (0.0):
bhagavān āha: ataḥ sa subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6159060 (0.0):
bhagavān āha: ataḥ sa kauśika kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ
prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ sthitvā ekadaivasikam / 3 api kusalamūlam anuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇamayet* tat kasya
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937263 (0.0):
11 subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved ya iha / gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ sthitvā ekadivasam api dānaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937353 (0.0):
prasaved ya iha gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ sthitvā
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937553 (0.0):
ataḥ sa subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved ya / iha gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ / 11 yathopadiṣṭāyāṃ sthitvā ekadaivasikaṃ cāmiṣadānaṃ tac ca dharmadānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651998 (0.005):
prasavet, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ / sthitvaikadivasam api dānaṃ dadyāc chīlaṃ rakṣet kṣāntyā saṃpādayed vīryam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652087 (0.005):
prasaved, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ / sthitvaikadivasam api sattvebhyo dharmadānaṃ dadyāt. tat kasya hetoḥ?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652372 (0.005):
prasaved, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ / sthitvaikadivasam api tad āmiṣadānaṃ dharmadānaṃ tābhyāṃ ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652484 (0.005):
prasaved, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ sthitvā
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937448 (0.028):
sa subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved ya iha / gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyām
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937191 (0.048):
8 ya iha gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ yogam āpadyeta /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652227 (0.048):
prasavet, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyām ekam api
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937017 (0.062):
13 saṃsārāc chorayati vipṛṣṭhīkaroti ya iha gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ / yathopadiṣṭāyāṃ śikṣeta / upaparīkṣeta upanidhyāyati / tathā ca yogam
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15040080 (0.063):
dṛṣṭvā na pratyudāvarttate 'nuttarasyāḥ samyaksaṃbodheḥ. tat kasya hetos? / tathā hi sa na kasyacid dharmasya āvaraṇaṃ samanupaśyati. anāvaraṇān
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937563 (0.063):
tāṃś ca pratisaṃlayanapratisaṃyuktān ananasikārān anuttarasyāṃ / samyaksaṃbodhau pariṇamayet* tat kasya hetoḥ eṣa hi paramaḥ pariṇāmo
hetoḥ prajñāpāramitā pūrvaṃgatā hi subhūte sarvapariṇamanāt tasmāt tarhi
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937564 (0.022):
tāṃś ca pratisaṃlayanapratisaṃyuktān ananasikārān anuttarasyāṃ / samyaksaṃbodhau pariṇamayet* tat kasya hetoḥ eṣa hi paramaḥ pariṇāmo
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6171908 (0.030):
arūpiṇīm anidarśanām apratighā ekalakṣaṇā yad utālakṣaṇā grahītavyāṃ / maṃyase. tat kasya hetoḥ? na hi prajñāpāramitā grahāya notsargāya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17247203 (0.031):
bhagavaṃs te dharmā na saṃvidyante ye saṃkliśyeyur vyavadāyeyur vā. tat / kasya hetoḥ? tathā hi bhagavan prajñāpāramitātyantaviviktā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1623115 (0.036):
hi subhūte prajñāpāramitā, anutpādānirodhā hi subhūte prajñāpāramitā, / asaṃkleśā avyavadānā hi subhūte prajñāpāramitā, (PSP_4:41) avikṣepā hi
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6160791 (0.038):
kasya hetoḥ? yāvat kileyaṃ kauśika prajñāpāramitā jāṃbūdvīpe sthāsyati.
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680373 (0.041):
prasaviṣyaṃti pratigṛhīṣyaṃti / tat kasya hetoḥ / na hi teṣāṃ subhūte / bodhisatvānām ātmasaṃjñā pravartsyate na satvasaṃjñā na jīvasaṃjñā na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15268385 (0.041):
hīnavīryair muṣitasmṛtibhir asaṃprajānaiḥ. / bhagavān āha: evam etat subhūte duradhimocyā subhūte / prajñāpāramitānabhiyuktair anavaropitakuśalamūlaiḥ pāpamitrahastagatair
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4051696 (0.041):
uddeṣṭavyā svādhyātavyā, arthataś ca dharmataś ca nayataścopaparīkṣitavyā / upanidhyātavyā paripraṣṭavyā paripraśnayitavyā / tatkasya hetoḥ? eṣā hi / prajñāpāramitā ṣaṇṇāṃ pāramitānāṃ pūrvaṃgamā nāyikā pariṇāyikā saṃdarśikā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23108414 (0.042):
subhūte apuruṣā strī sudharṣaṇā bhavati dhūrtakaiḥ, evam eva subhūte / prajñāpāramitāvirahitatvāt pañcapāramitāḥ sudharṣaṇā bhavanti māreṇa vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4002215 (0.042):
bhaviṣyati, na ca mānābhibhūto bhaviṣyati / tatkasya hetoḥ? tathā hi taṃ / prajñāpāramitā paridamayati, prajñāpāramitā pariṇamayati, na krodhaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23100275 (0.044):
prajñāpāramitāyāṃ carati. tat kasya hetoḥ? tathā hy āyuṣmañc / chāradvatīputra asārikā prajñāpāramitā yāvad asārikā sarvākārajñatā. tat
bauddha_aai_xvi.r.o.combined 14532232 (0.045):
myaksambodhir avikalpatvāt subhūte durabhisambhavānuttarā / samyaksambodhir aviṭhapitatvāt subhūte durabhisambhavā=
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23099304 (0.046):
saṃvidyante. ye saṃkliśyeran vā vyavadāyeran vā. tat kasya hetos? tathā hi / bhagavaṃ prajñāpāramitā atyantatayā viviktā dhyānapāramitā atyantatayā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26968211 (0.046):
abhūt | na rūpaṃ yāvan na vijñānaṃ bhagavatā vyākṛtam annuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau | tat kasya hetoḥ | annutpādo hi rūpam annutpādo bodhiḥ |
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6157377 (0.047):
samyaksaṃbodhaye saṃprasthitās taiḥ kṣipraṃ sukhaṃ cānuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbodhukamair iyaṃ prajñāpāramitābhīkṣaṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1637178 (0.048):
tāṅ gatin na vyativartante. tat kasya hetoḥ? na hi subhūte / 'nuddhārāpratyuddhārasyāgatir vā gatir vopalabhyate. anāgatikā hi subhūte
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937582 (0.048):
pariṇāmo nāsau pariṇāmaḥ / tasmāt tarhi subhūte bodhisatvena / mahāsatvenānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23114659 (0.049):
sarvadharmāṇāṃ (AdSPG I 152) cārikā, dātrī sarvapratibhānānāṃ / sarvālokānānām anacchedyeyaṃ subhūte prajñāpāramitā asaṃhāryā mārair vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15239133 (0.049):
punar aparaṃ kauśika bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitā na dhātuto / geveṣitavyā nāyatanebhyo na pratītyasamutpādebhyo na pāramitābhyo na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6974424 (0.049):
26710 {subhūtir} āha/ prajñāpāramitāyā {āyuṣman} {śāriputra} ayaṃ / puruṣakāraḥ/ tat kasya / 26711 hetoḥ/ tathā hy {āyuṣman} {śāriputra} prajñāpāramitā janayitrī
subhūte bodhisatvena mahāsatvenānuttarāṃ / 4 samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmena prajñāpāramitāpariṇamanākuśalena
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937389 (0.0):
subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ avirahitaḥ sarvākārajñatayā avirahitaḥ / tasmāt tarhi subhūte bodhisatvena mahāsatvenānuttarāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937590 (0.0):
pariṇāmo nāsau pariṇāmaḥ / tasmāt tarhi subhūte bodhisatvena / mahāsatvenānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4039943 (0.007):
bhagavan bodhisattvena mahāsattvena anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmena prajñāpāramitā bhāvayitavyā,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4039984 (0.007):
saṃśayastasyānuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ prāptum / tasmāttarhi śāriputra / bodhisattvena mahāsattvena anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1643521 (0.007):
samyaksaṃbodheḥ pratikāṅkṣitavyaḥ. tasmāt tarhi bhagavan bodhisattvena / mahāsattvenānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652412 (0.007):
na sa pariṇāmaḥ. tasmāt tarhi subhūte bodhisattvena mahāsattvenānuttarāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652511 (0.007):
prajñāpāramitānumodanā pariṇāmas, tasmāt tarhi subhūte bodhisattvena / mahāsattvenānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17255742 (0.007):
'vatāran na labhate yatra gṛhītvā viheṭhayet, tasmāt tarhi subhūte / bodhisattvena mahāsattvenānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652128 (0.009):
tarhi subhūte bodhisattvena mahāsattvenānuttarāṃ samyaksaṃbodhim
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15255684 (0.012):
punaḥ kauśika kulaputreṇa vā kuladuhitrā vā anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃboddhukāmena iyam eva prajñāpāramitā na satkartavyā na gurukartavyā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23110667 (0.013):
vā mārakāyikābhir vā devatābhiḥ. tasmāt tarhi subhūte bodhisattvena / mahāsattvena anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4061970 (0.013):
anuttarāyāḥ samyaksaṃbodheḥ / tasmāttarhiḥ subhūte bodhisattvena / mahāsattvena anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17251593 (0.015):
vā mārakāyikābhir vā devatābhis tasmāt tarhi subhūte bodhisattvena / mahāsattvenānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbodhukāmena prajñāpāramitāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4041075 (0.018):
pare ālambitavyāḥ / evaṃ hi subhūte bodhisattvena mahāsattvena anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmena sarvasattvānāmantike sthātavyam, evaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4056082 (0.018):
mahāsattvasya anuttarāyāḥ samyaksaṃbodherāhārikā / tasmāttarhi subhūte / bodhisattvena mahāsattvena anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmena
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6178761 (0.019):
kulaputro vā kuladuhitā vā anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbodhukāmeneyaṃ / prajñāpāramitā na satkartavyā na gurukartavyā na mānayitavyā na
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25833117 (0.021):
prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam | anuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhukāmena subhūte bodhisattvena mahāsattvena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094264 (0.021):
niiyātā atītānāgata pratyutpannā buddhā bhagavantas. tasmāt tarhi subhūte / bodhisattvena mahāsattvena anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmena,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23104717 (0.024):
kṣipram anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhukāmena / prajñāpāramitāvihāreṇa vihartavyaṃ. prajñāpāramitāvihāreṇa viharato
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23110520 (0.027):
evam eva subhūte bodhisattvena mahāsattvena anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃboddhukāmena ṣaṭsu pāramitāsu śikṣitvā sattvān dānena anugrahītavyā
bhavitavyaṃ / āha / yat punar bhagavaṃn abhisaṃskāraḥ kalpita ukto
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652532 (0.020):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: yadā punar bhagavann / abhisaṃskāraḥ kalpita ity ukto bhagavatā tadā kathaṃ sa (PSP_4:171)
bhagavatā tat kathaṃ sa kulaputro vā kuladuhitā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094768 (0.0):
āha: ataḥ subhūte sa kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4003627 (0.0):
ayameva tataḥ sa kauśika kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4010835 (0.0):
bhagavānāha ataḥ khalu punaḥ sa kauśika kulaputro vā kuladuhitā vā / bahutaraṃ puṇyaṃ prasavet, ya imāṃ prajñāpāramitāmantaśaḥ pustakagatām api
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4011272 (0.0):
ayatnataḥ kauśika sa kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasavet
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052216 (0.0):
bahu bhagavan, bahu sugata / bhagavānāha ataḥ khalu punaḥ subhūte sa / kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasavati, yo bodhisattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4056510 (0.0):
mahāsattvānāmekajātipratibaddhadharmatāmanumodate, kiyatsa bhagavan / kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasavati? evamukte bhagavān
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937344 (0.0):
[GBM 574.1 = LPG(Ch) 203v] kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937543 (0.0):
ataḥ sa subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved ya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15256677 (0.0):
ayan tataḥ kauśika kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasavati.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15258709 (0.0):
nu sa kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasavet.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263778 (0.0):
bhagavān āha: ataḥ subhūte sa kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15264005 (0.0):
sādhu khalu punas tvaṃ subhūte yas tvam evaṃ bravīṣi. ataḥ subhūte sa / kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasavet, ya evaṃ kuśalamūlaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15274484 (0.0):
acintyam atulyaṃ sa kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17244678 (0.0):
bhagavān āha: ataḥ sa subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6610432 (0.0):
bodhisattvayānasaṃprasthitaḥ sa kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6159060 (0.0):
bhagavān āha: ataḥ sa kauśika kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6178487 (0.0):
prajñāpāramitāṃ parasmai likhitvā dadyād dharmaprītyā ayaṃ sa kulaputro vā / kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasavet.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6182232 (0.0):
bhagavān āha: ataḥ sa kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6192466 (0.0):
ayam eva sa kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasavet.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6192633 (0.0):
eva sa kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasavet. tat kasya
5 vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasavet* sa ca bhagavaṃn anabhisaṃskāreṇa śakyaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094770 (0.002):
āha: ataḥ subhūte sa kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved, / ya imāṃ prajñāpāramitāṃ pareṣām ācakṣīta deśayet prakāśayet prasthāpayed
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4010449 (0.002):
bhagavānāha ataḥ khalu punaḥ sa kauśika kulaputro vā kuladuhitā vā / bahutaraṃ puṇyaṃ prasavet, ya imāṃ prajñāpāramitāmantaśaḥ pustakagatām api
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4011485 (0.002):
ataḥ khalu punaḥ sa kauśika kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ / prasavet, ya imāṃ prajñāpāramitāmantaśaḥ pustakagatām api kṛtvā
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937442 (0.002):
sa subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved ya iha
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15246993 (0.002):
bhagavān āha: ataḥ sa kauśika kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ / prasavet, ya imāṃ prajñāpāramitām udgṛhṇīyād dhārayed vācayet
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15258971 (0.002):
bhagavān āha: ataḥ sa kauśika kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ / prasavet. ya imāṃ prajñāpāramitāṃ sārthāṃ savyañjanāṃ vistareṇopadiśet
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263846 (0.002):
bhagavān āha: ataḥ subhūte sa kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ / prasavet, ya evaṃ kuśalamūlaṃ nirupalepapariṇāmanayā pariṇāmayet.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15264008 (0.002):
kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasavet, ya evaṃ kuśalamūlaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651918 (0.002):
bhagavān āha: ayam eva tataḥ subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ / puṇyaṃ prasavet, ya iha gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yathopadiṣṭāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17240418 (0.002):
bhagavān āha: ataḥ sa subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ / prasavet, ya imāṃ prajñāpāramitāṃ pareṣām ākhyāyed deśayet prajñapayet
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6179902 (0.002):
bhagavān āha: ataḥ sa kauśika kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ / prasavet, yo 'syāḥ prajñāpāramitāyāḥ pustakaṃ parasmai dadyāt, paṭhanāya
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6182235 (0.002):
bhagavān āha: ataḥ sa kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ / prasavet, yo 'syāḥ prajñāpāramitāyāḥ pustakaṃ parasmai dadyāt, paṭhanāya
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6186361 (0.002):
bhagavān āha: ataḥ sa kauśika kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ / prasavet. yo 'syāḥ prajñāpāramitāyāḥ pustakaṃ parasmai dadyāt, paṭhanāya
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6189895 (0.002):
bhagavān āha: ataḥ sa kauśika kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ / prasavet. yo 'syāḥ prajñāpāramitāyaḥ pustakaṃ parasmai dadyāt, paṭhanāya
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6192469 (0.002):
ayam eva sa kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ prasavet. / ya imāṃ prajñāpāramitāṃ parebhyo vistareṇākhyāsyati deśayiṣyati
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6208081 (0.002):
bhagavān āha: ataḥ sa kauśika kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ / prasavet, ya imāṃ prajñāpāramitāṃ sārthāṃ savyañjanāṃ parebhyo
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6208514 (0.002):
bhagavān āha: ataḥ sa kauśika kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ / prasaved ya imāṃ prajñāpāramitāṃ sārthāṃ savyañjanāṃ parebhyo
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6209183 (0.002):
bhagavān āha: ataḥ sa kauśika kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ / prasavet. ya imāṃ prajñāpāramitāṃ sārthāṃ savyañjanāṃ parebhyo
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6211105 (0.002):
bhagavān āha: ataḥ sa kauśika kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ / prasavet. ya imāṃ prajñāpāramitāṃ sārthaṃ savyañjanāṃ parebhyo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4010693 (0.021):
bhagavānāha ataḥ khalu punaḥ sa kauśika kulaputro vā kuladuhitā vā / bahutaraṃ puṇyaṃ prasavet, ya imāṃ prajñāpāramitāmantaśaḥ pustakagatām api
samyagdṛṣṭiṃ cotpādayituṃ nyāmaṃ cāvakramitum* śrotaāpattiphalaṃ
cānuprāptum* yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhum* / 6 bhagavān āha / evam etat subhūte evam etat* na hy anabhisaṃskāreṇa
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15040884 (0.001):
ca bhagavan dvaidhīkāro bodhir na ca dvidhīkurvatā śakyam anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhuṃ. / bhagavān āha: evam etat subhūte evam etad, na dvaye carato bodhir na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4036774 (0.009):
kiṃcāpi saṃprasthito 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhum / atha ca / punaḥ subhūte evaṃ veditavyam ayaṃ bodhisattvo 'ntarā vyadhvani
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23095154 (0.013):
prajñāpāramitāyāṃ samudagamya (AdSPG I 23) anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbudhyate? bhagavān āha: na subhūte bodhisattvo mahāsattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17240790 (0.013):
carann anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyate? / bhagavān āha: na subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23108706 (0.017):
dhyānapāramitāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ carann anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbudhyate? bhagavān āha: iha subhūte bodisattvasya mahāsattvasya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15023717 (0.017):
anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyate? / bhagavān āha: iha subhūte bodhisattvena mahāsattvena pūrvam evaivaṃ śrutaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17248775 (0.017):
dhyānapāramitāyāṃ prajñapāramitāyāṃ carann anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbudhyate? / bhagavān āha: iha subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya ṣaṭsu pāramitāsu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9794888 (0.017):
mahāsattvāḥ sattvānām arthāyānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhuṃ / saṃprasthitāḥ. / bhagavān āha: yata eva subhūte 'bhāvasvabhāvāḥ sarvadharmās tata eva
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24938161 (0.018):
3 bhaviṣyati / sarvākārajñatāyā abhāvāt ko hy anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbuddhyate / abhisaṃbhotsyate vā / bhagavān āha / evam etat subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9814915 (0.022):
kathaṃ punar bhagavan bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsyate? / bhagavān āha: yadā subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23108895 (0.022):
kusīdena śakyaṃ sattvānām arthaḥ kartum anuttarāṃ vā samyaksaṃbodhim / abhisaṃboddhuṃ. evaṃ khalu subhūte bodhisattvo mahāsattva upaparīkṣamāṇaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23095482 (0.022):
yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyate. subhūtir āha: kiṃ punar
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9814049 (0.023):
bhavaty anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhuṃ? na (PSP_6 8:102) hi / bhagavan dvaidhīkārā bodhir, na dvayacaritena śakyānuttarā samyaksaṃbodhir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17264144 (0.023):
bhagavān āha: na mayā subhūte 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15044172 (0.025):
sarvadharmāḥ śūnyās tasmād bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyate. api tu khalu subhūte tad evaṃ vadasi:
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15041445 (0.026):
bhagavaṃ bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyate? / bhagavān āha: yadā subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15089430 (0.026):
bhavyo 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhuṃ, sa punaḥ / prajñāpāramitāyāṃ caran sacet kaṃcid dharmam upaiti na carati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9818009 (0.027):
yasmāt subhūte sarvadharmāḥ śūnyās tad bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyate, api tu khalu subhūte yad evaṃ vadasi,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652596 (0.027):
sakṛdāgāmiphalaṃ vā anāgāmiphalaṃ vā arhattvaṃ vānuprāptuṃ pratyekāṃ vā / bodhim anuprāptum anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhuṃ, sa cāpi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9820891 (0.027):
mahāsattvo 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyate. / subhūtir āha: kiṃ punar bhagavan prajñāpāramitāyām eva sthito nānyeṣu
śakyaṃ samyagdṛṣṭiṃ cotpādayituṃ nyāmaṃ cāvakramitum* śrotaāpattiphalaṃ
cānuprāptum* yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhum* / 7 api tu khalu punaḥ subhūte tad api dānam anabhisaṃskāro bodhisatvasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4036774 (0.016):
kiṃcāpi saṃprasthito 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃboddhum / atha ca / punaḥ subhūte evaṃ veditavyam ayaṃ bodhisattvo 'ntarā vyadhvani
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6599485 (0.019):
ahamapyaprameyāsaṃkhyeyakalpakoṭīnayutaśatasahasrābhisaṃbuddha / imāmanuttarāṃ samyaksaṃbodhim | api tu khalu punaḥ kulaputrāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4047083 (0.020):
buddhairbhagavadbhiryāvannānuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyate // / atha khalvāyuṣmata ānandasyaitadabhūt ye tatrākṣobhyasya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23108895 (0.024):
kusīdena śakyaṃ sattvānām arthaḥ kartum anuttarāṃ vā samyaksaṃbodhim / abhisaṃboddhuṃ. evaṃ khalu subhūte bodhisattvo mahāsattva upaparīkṣamāṇaḥ
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28011207 (0.024):
bodhisattvo mahāsattva etān guṇān pratilabhate kṣipraṃ cānuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyate || / atha khalu bhagavāṃstasyāṃ velāyāṃ candraprabhaṃ kumārabhūtaṃ
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28015848 (0.024):
kṣipraṃ cānuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyate || / atha khalu bhagavāṃstasyāṃ velāyāṃ candraprabhasya kumārabhūtasya etadeva
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28034729 (0.024):
cānuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyate || / atha khalu bhagavāṃstasyāṃ velāyāmimā gāthā abhāṣata
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1656781 (0.025):
buddhakṣetreṇa buddhakṣetraṃ saṃkramiṣyati, yāvad anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddha iti. / atha khalv āyuṣmata ānandasyaitad abhavat: yāvanto bodhisattvā mahāsattvās
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2895383 (0.025):
kṣipramanuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyeran // / atha khalu bhagavān mahāmatiṃ bodhisattvaṃ mahāsattvametadavocat tena hi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9818010 (0.026):
yasmāt subhūte sarvadharmāḥ śūnyās tad bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyate, api tu khalu subhūte yad evaṃ vadasi,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052147 (0.026):
ca anuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyeta // / sacetkhalu punaḥ subhūte ye jambūdvīpe sattvāḥ, te sarve 'pūrvācaramaṃ
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16527166 (0.026):
aham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyeyam. / atha khalv ānanda sa dharmākaro bhikṣur imān evaṃrūpān
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15041437 (0.027):
paripūryābhavyo 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhum: kathaṃ punar / bhagavaṃ bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyate?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9814907 (0.027):
bodhimārgañ ca pariśodhyābhavyo 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhuṃ, / kathaṃ punar bhagavan bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28612920 (0.027):
sudhana āha kiyaccireṇa ārye tvamanuttarāṃ / samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyase? āha na khalu kulaputra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652594 (0.029):
sakṛdāgāmiphalaṃ vā anāgāmiphalaṃ vā arhattvaṃ vānuprāptuṃ pratyekāṃ vā / bodhim anuprāptum anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhuṃ, sa cāpi
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15040884 (0.029):
ca bhagavan dvaidhīkāro bodhir na ca dvidhīkurvatā śakyam anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhuṃ. / bhagavān āha: evam etat subhūte evam etad, na dvaye carato bodhir na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15044173 (0.029):
sarvadharmāḥ śūnyās tasmād bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyate. api tu khalu subhūte tad evaṃ vadasi:
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13879522 (0.029):
buddhakṣetreṣv anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyate || / atha tāvad eva sarvadevêndrāḥ saparivārā |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9820019 (0.029):
bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhaḥ syāt, / tasya khalu punas tathāgatasyārhataḥ samyaksaṃbuddhasya bodhisattvasya
mahāsatvasya prajñāpāramitāyāṃ carataḥ śunyakam evākhyāti riktakam eva
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18557463 (0.050):
6 pratyavekṣate tac ca nopalabhate idaṃ subhūte bodhisatvasya / mahāsatvasya prajñāpāramitāyāṃ caramaṇasyopāyakauśalyaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24938174 (0.051):
4 cet punaḥ subhūte bodhisatvasya mahāsatvasya prajñāpāramitāyāñ carataḥ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27754414 (0.052):
śaravaṇaṃ vā śālivanaṃ vā tilavanaṃ vā teṣāṃ yā prajñā sā bodhisatvasya / mahāsatvasya prajñāpāramitāyāṃ carataḥ prajñāyāḥ śatatamīm api kalān
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18561604 (0.053):
ākāśasaṅgavimuktanirupalepaḥ samādhiḥ idaṃ subhūte bodhisatvasya / mahāsatvasya prajñāpāramitāyāṃ carato mahāyānaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27757718 (0.053):
abhisaṃbudhyeta : tat kasya hetoḥ tathā hi tasya bodhisatvasya / mahāsatvasya prajñāpāramitāyāṃ carato na satvasaṃjñotpadyate | na
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27754491 (0.054):
yuṣmādṛśair bhikṣubhiḥ teṣāṃ yā prajñā sā bodhisatvasya mahāsatvasya / prajñāpāramitāyāṃ carataḥ śatatamīm api kalān nopaiti yāvad upaniśām api
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27757099 (0.054):
punar aparaṃ śāradvatīputra bodhisatvasya mahāsatvasya prajñāpāramitāyāṃ / carato naivaṃ bhavaty aham ṛddhipādeṣu sthitvā divyena cakṣuṣā pūrvasyān
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27757333 (0.054):
punar aparaṃ śāradvatīputra bodhisatvasya mahāsatvasya prajñāpāramitāyāṃ / carato naivaṃ bhavati | asti kaścid dharmo yo dharmaiḥ sārdhaṃ saṃyujyate
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27757376 (0.054):
punar aparaṃ śāradvatīputra bodhisatvasya mahāsatvasya prajñāpāramitāyāṃ / carato naivaṃ bhavati * kaccid ahaṃ dharmadhātum abhisaṃbuddhyeya na
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27757445 (0.054):
punar aparaṃ śāradvatīputra bodhisatvasya mahāsatvasya prajñāpāramitāyāṃ / carato naivaṃ bhavati // dharmadhātuṃ pratividhyeya vā na vā pratividhyeya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037826 (0.055):
evaṃ punaś śāriputra bodhisatvasya mahāsatvasya prajñāpāramitāyāñ carataṣ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27754452 (0.057):
punar aparaṃ śāradvatīputra bodhisatvasya mahāsatvasya prajñāpāramitāyāṃ / carato yā ekadivasaparibhāvitā prajñā sā sarvaśrāvakapratyekabuddhānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19038065 (0.058):
samucchinattīha śāriputra prajñāpāramitāyāñ carato bodhisatvasya / mahāsatvasya ye guṇā bhavanti na te śrāvakapratyekabuddhānāṃ saṃvidyante
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27754551 (0.058):
bhaveyuḥ teṣāṃ yā prajñā sā bodhisatvasya mahāsatvasya prajñāpāramitāyāṃ / carataḥ ekadivasaparibhāvitāyāḥ (LPG 19r) prajñāyāḥ śatatamīm api kalān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6927762 (0.059):
anuprāptāḥ/ / 14121 saced evaṃ prajñāpāramitāyāṃ carato {bodhisattvasya} mahāsattvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6904003 (0.061):
05502 saṃkhyeyān aparimāṇān sattvān parinirvāpayan yukta iti vaktavyaḥ/ / 05503 evaṃ hi śāriputa {bodhisattvasya} mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ / carato māraḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6920525 (0.063):
12102 parabhāvaśūnyatayā svabhāvaśūnyatāṃ samanupaśyati/ ayaṃ hi śāriputra / 12103 {bodhisattvasya} mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 742594 (0.063):
parabhāvaśūnyatayā svabhāvaśūnyatāṃ samanupaśyati ayaṃ hi śāriputra / bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carato bodhisattvanyāmaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15082686 (0.063):
ayaṃ hi śāriputra bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carato / bodhisattvanyāmaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6939494 (0.063):
deyam/ / 17702 ayaṃ {bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carato} / prajñāpāramitāsannāhaḥ/ yad āyuṣman {śāriputra} {bodhisattvo} mahāsattvaḥ
tucchakam evāsārakam evākhyāti / 8 tat kasya hetoḥ tathā hi subhūte bodhisatvo mahāsatvo adhyātmaśunyatāyāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27755337 (0.056):
punar aparaṃ śāradvatīputra bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran / prakṛtiśunyatāyāṃ yukto yukta iti vaktavya evaṃ khalu śāradvatīputra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652613 (0.061):
asāraka evākhyāyate. tat kasya hetoḥ? tathā hi subhūte bodhisattvo / mahāsattvo 'dhyātmaśūnyatāyāṃ suśikṣito bahirdhāśūnyatāyām
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18561984 (0.064):
2 evaṃ khalu subhūte bodhisatvo mahāsatvo adhyātmakāye evaṃ / bahirdhākāye evam adhyātmabahirdhākāye kāyānupaśyī viharaty ātāpī
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18561796 (0.064):
6 saṃprajānacārī bhavati. evaṃ khalu subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ caramāṇo 'dhyātme kāye kāyānupaśyī viharati tac
suśikṣito bahirdhāśunyatāyām adhyātmabahirdhāśunyatāyāṃ suśikṣitaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27751756 (0.042):
adhyātmaśunyatāyāṃ sthātukāmena bahirdhāśunyatāyām / adhyātmabahirdhāśunyatāyāṃ | śunyatāśunyatāyāṃ | mahāśunyatāyāṃ |
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15030062 (0.046):
bhagavān āha: tathā hi subhūte bodhisattvo mahāsattvo 'dhyātmaśūnyatāyāṃ / suśikṣitaḥ yāvat svalakṣaṇaśūnyatāyāṃ suśikṣitaḥ, na ceha śūnyatāsu kaścid
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27756985 (0.058):
carati | na bahirdhāśunyatāyā nādhyātmabahirdhāśuntatāyā | na / śunyatāśunyatāyā na mahāśunyatāyā na paramārthaśunyatāyā na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15037057 (0.063):
adhyātmaśūnyatāyāṃ śikṣate. bahirddhāsūnyatāyāṃ śikṣate. / adhyātmabahirddhāśūnyatāyāṃ śikṣate. yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatāyāṃ
śunyatāśunyatāyāṃ mahāśunyatāyāṃ paramārthaśunyatāyāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27751765 (0.0):
adhyātmabahirdhāśunyatāyāṃ | śunyatāśunyatāyāṃ | mahāśunyatāyāṃ |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6895565 (0.028):
02412 m adhyātmabahirdhāśūnyatāyāṃ śūnyatāśūnyatāyām mahāśūnyatāyāṃ / paramārtha / 02413 śūnyatāyāṃ saṃskṛtaśūnyatāyām atyantaśūnyatāyām anavarāgraśūnyatāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 718100 (0.028):
adhyātmabahirdhāśūnyatāyāṃ śūnyatāśūnyatāyām mahāśūnyatāyāṃ / paramārthaśūnyatāyāṃ saṃskṛtaśūnyatāyām atyantaśūnyatāyām
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15058332 (0.028):
adhyātmabahirdhāśūnyatāyāṃ śūnyatāśūnyatāyāṃ mahāśūnyatāyāṃ / paramārthaśūnyatāyāṃ saṃskṛtaśūnyatāyām asaṃskṛtaśūnyatāyām
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6157566 (0.028):
śūnyatāśūnyatāyāṃ mahāśūnyatāyāṃ paramārthaśūnyatāyāṃ saṃskṛtaśūnyatāyām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6916050 (0.030):
10614 na śūnyatāśūnyatāyāṃ na mahāśūnyatāyāṃ na paramārthaśūnyatāyāṃ na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 738309 (0.030):
nādhyātmabahirdhāśūnyatāyām abhinivekṣyate na śūnyatāśūnyatāyāṃ na / mahāśūnyatāyāṃ na paramārthaśūnyatāyāṃ na saṃskṛtaśūnyatāyāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6213169 (0.040):
śūnyatāśūnyatāyāṃ, mahāśūnyatāyāṃ, paramārthaśūnyatāyāṃ, / saṃskṛtaśūnyatāyāṃ, asaṃskṛtaśūnyatāyāṃ, atyantaśūnyatāyāṃ,
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27756994 (0.040):
carati | na bahirdhāśunyatāyā nādhyātmabahirdhāśuntatāyā | na / śunyatāśunyatāyā na mahāśunyatāyā na paramārthaśunyatāyā na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23116970 (0.042):
śūnyatāśūnyatāyāṃ mahāśūnyatāyāṃ paramārthaśūnyatāyāṃ saṃskṛtaśūnyatāyām / asaṃskṛtaśūnyatāyām atyaṃtaśūnyatāyām anavarāgraśūnyatāyām
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27751774 (0.045):
atyantaśunyatāyāṃ | anavarāgraśunyatāyāṃ | anavakāraśunyatāyāṃ | / prakṛtiśunyatāyāṃ | svalakṣaṇaśunyatāyāṃ | sarvadharmaśunyatāyāṃ |
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24905939 (0.046):
adhyātmaśūnyatābahirdhāśūnyatādhyātmabahirdhāśūnyatāśūnyatāśūnyatāmahāśūnyatāparamārthaśūnyatāḥ / saṃskṛtaśūnyatāyāṃ na (ŚsP_II 1_81) saṃvidyante nopalabhyante,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6168736 (0.046):
mahāśūnyatāyāṃ sthitaḥ, paramārthaśūnyatāyāṃ sthitaḥ, saṃskṛtaśūnyatāyāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15078292 (0.050):
nādhyātmabahirdhāśūnyatāyām abhinivekṣyate, na śūnyatāśūnyatāyāṃ na / mahāśūnyatāyāṃ na paramārthaśūnyatāyāṃ na saṃskṛtaśūnyatāyāṃ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24075817 (0.063):
na pratikṣepāt sūtra eva hi pratikṣiptaṃ bhagavatā paramārthaśūnyatāyām / / iti hibhikṣavo 'sti karmāsti vipākaḥ kārakastu nopalabhyate /"
9 saṃskṛtaśunyatāyām asaṃskṛtaśunyatāyām atyaṃtaśunyatāyām
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27751770 (0.0):
adhyātmabahirdhāśunyatāyāṃ | śunyatāśunyatāyāṃ | mahāśunyatāyāṃ | / paramārthaśunyatāyāṃ saṃskṛtaśunyatāyāṃ | asaṃskṛtaśunyatāyāṃ |
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23116977 (0.016):
śūnyatāśūnyatāyāṃ mahāśūnyatāyāṃ paramārthaśūnyatāyāṃ saṃskṛtaśūnyatāyām / asaṃskṛtaśūnyatāyām atyaṃtaśūnyatāyām anavarāgraśūnyatāyām
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15058337 (0.019):
adhyātmabahirdhāśūnyatāyāṃ śūnyatāśūnyatāyāṃ mahāśūnyatāyāṃ / paramārthaśūnyatāyāṃ saṃskṛtaśūnyatāyām asaṃskṛtaśūnyatāyām
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6157571 (0.019):
śūnyatāśūnyatāyāṃ mahāśūnyatāyāṃ paramārthaśūnyatāyāṃ saṃskṛtaśūnyatāyām
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6213176 (0.028):
śūnyatāśūnyatāyāṃ, mahāśūnyatāyāṃ, paramārthaśūnyatāyāṃ, / saṃskṛtaśūnyatāyāṃ, asaṃskṛtaśūnyatāyāṃ, atyantaśūnyatāyāṃ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6916054 (0.030):
10614 na śūnyatāśūnyatāyāṃ na mahāśūnyatāyāṃ na paramārthaśūnyatāyāṃ na / saṃskṛta
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 738313 (0.030):
mahāśūnyatāyāṃ na paramārthaśūnyatāyāṃ na saṃskṛtaśūnyatāyāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27756993 (0.037):
śunyatāśunyatāyā na mahāśunyatāyā na paramārthaśunyatāyā na / saṃskṛtaśunyatāyā nāsaṃskṛtaśunyatāyā nātyantaśunyatāyā |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6895570 (0.040):
02412 m adhyātmabahirdhāśūnyatāyāṃ śūnyatāśūnyatāyām mahāśūnyatāyāṃ / paramārtha / 02413 śūnyatāyāṃ saṃskṛtaśūnyatāyām atyantaśūnyatāyām anavarāgraśūnyatāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 718103 (0.040):
adhyātmabahirdhāśūnyatāyāṃ śūnyatāśūnyatāyām mahāśūnyatāyāṃ / paramārthaśūnyatāyāṃ saṃskṛtaśūnyatāyām atyantaśūnyatāyām
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6170324 (0.041):
śūnyatāśūnyatāyā mahāśūnyatāyāḥ paramārthaśūnyatāyāḥ saṃskṛtaśūnyatāyā / asaṃskṛtaśūnyatāyā atyantaśūnyatāyā anavarāgraśūnyatāyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9801394 (0.055):
sthitvātyantaśunyatāyām anavarāgraśūnyatāyāñ ca sattvānāṃ dharman
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791099 (0.060):
paramārthaśūnyatāyāḥ saṃskṛtaśūnyatāyā atyantaśūnyatāyā / anavarāgraśūnyatāyā anavakāraśūnyatāyāḥ prakṛtiśūnyatāyāḥ
anavarāgraśunyatāyām anavakāraśunyatāyāṃ prakṛtiśunyatāyāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27751771 (5.960):
paramārthaśunyatāyāṃ saṃskṛtaśunyatāyāṃ | asaṃskṛtaśunyatāyāṃ | / atyantaśunyatāyāṃ | anavarāgraśunyatāyāṃ | anavakāraśunyatāyāṃ |
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27751779 (5.960):
atyantaśunyatāyāṃ | anavarāgraśunyatāyāṃ | anavakāraśunyatāyāṃ | / prakṛtiśunyatāyāṃ | svalakṣaṇaśunyatāyāṃ | sarvadharmaśunyatāyāṃ |
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23116982 (0.015):
śūnyatāśūnyatāyāṃ mahāśūnyatāyāṃ paramārthaśūnyatāyāṃ saṃskṛtaśūnyatāyām / asaṃskṛtaśūnyatāyām atyaṃtaśūnyatāyām anavarāgraśūnyatāyām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 718112 (0.016):
paramārthaśūnyatāyāṃ saṃskṛtaśūnyatāyām atyantaśūnyatāyām / anavarāgraśūnyatāyāṃ anavakāraśūnyatāyāṃ prakṛtiśūnyatāyāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15058346 (0.016):
paramārthaśūnyatāyāṃ saṃskṛtaśūnyatāyām asaṃskṛtaśūnyatāyām / atyantaśūnyatāyām anavarāgraśūnyatāyām anavakāraśūnyatāyāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6157580 (0.016):
asaṃskṛtaśūnyatāyām atyantaśūnyatāyām anavarāgraśūnyatāyām
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6213183 (0.027):
saṃskṛtaśūnyatāyāṃ, asaṃskṛtaśūnyatāyāṃ, atyantaśūnyatāyāṃ, / anavarāgraśūnyatāyāṃ, anavakāraśūnyatāyāṃ, prakṛtiśūnyatāyāṃ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791103 (0.033):
anavarāgraśūnyatāyā anavakāraśūnyatāyāḥ prakṛtiśūnyatāyāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6170328 (0.033):
asaṃskṛtaśūnyatāyā atyantaśūnyatāyā anavarāgraśūnyatāyā / anavakāraśūnyatāyāḥ prakṛtiśūnyatāyāḥ sarvadharmaśūnyatāyāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 738328 (0.035):
nāsaṃskṛtaśūnyatāyāṃ nātyantaśūnyatāyāṃ nānavarāgraśūnyatāyāṃ / nānavakāraśūnyatāyāṃ na prakṛtiśūnyatāyāṃ na sarvadharmaśūnyatāyāṃ na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6213305 (0.035):
anavarāgraśūnyatāyāṃ, anavakāraśūnyatāyāṃ, prakṛtiśūnyatāyāṃ, / sarvadharmaśūnyatāyāṃ, svalaksaṇaśūnyatāyāṃ, anupalambhaśūnyatāyāṃ,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15031748 (0.038):
paramārthaśūnyatāyāṃ vā prakṛtiśūnyatāyāṃ vā sarvadharmaśūnyatāyāṃ vā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6168749 (0.038):
'navarāgraśūnyatāyāṃ sthito 'navakāraśūnyatāyāṃ sthitaḥ, prakṛtiśūnyatāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6916070 (0.038):
10616 nānavakāraśūnyatāyāṃ na prakṛtiśūnyatāyāṃ na sarvadharmaśūnyatāyāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23352047 (0.039):
anavarāgraśūnyatāyāṃ śikṣate, anavakāraśūnyatāyāṃ śikṣate,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6162618 (0.040):
anavarāgraśūnyatāyāṃ carati, anavakāraśūnyatāyāṃ carati, prakṛtiśūnyatāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6895578 (0.044):
02414 vakāraśūnyatāyāṃ prakṛtiśūnyatāyāṃ sarvadharmaśūnyatāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9801394 (0.058):
sthitvātyantaśunyatāyām anavarāgraśūnyatāyāñ ca sattvānāṃ dharman
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6895569 (0.058):
02413 śūnyatāyāṃ saṃskṛtaśūnyatāyām atyantaśūnyatāyām anavarāgraśūnyatāyāṃ
sarvadharmaśunyatāyāṃ svalakṣaṇaśunyatāyām
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27751777 (5.960):
atyantaśunyatāyāṃ | anavarāgraśunyatāyāṃ | anavakāraśunyatāyāṃ | / prakṛtiśunyatāyāṃ | svalakṣaṇaśunyatāyāṃ | sarvadharmaśunyatāyāṃ |
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27751784 (0.004):
prakṛtiśunyatāyāṃ | svalakṣaṇaśunyatāyāṃ | sarvadharmaśunyatāyāṃ |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6895580 (0.034):
02414 vakāraśūnyatāyāṃ prakṛtiśūnyatāyāṃ sarvadharmaśūnyatāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 718115 (0.034):
anavarāgraśūnyatāyāṃ anavakāraśūnyatāyāṃ prakṛtiśūnyatāyāṃ / sarvadharmaśūnyatāyāṃ svalakṣaṇaśūnyatāyām anupalambhaśūnyatāyām
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15058349 (0.034):
atyantaśūnyatāyām anavarāgraśūnyatāyām anavakāraśūnyatāyāṃ / prakṛtiśūnyatāyāṃ sarvadharmaśūnyatāyāṃ svalakṣaṇaśūnyatāyām
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6157583 (0.034):
anavakāraśūnyatāyāṃ prakṛtiśūnyatāyāṃ sarvadharmaśūnyatāyāṃ / svalakṣaṇaśūnyatāyām anupalambhaśūnyatāyām abhāvaśūnyatāyāṃ (ŚsP_II 4_37)
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 738332 (0.035):
nānavakāraśūnyatāyāṃ na prakṛtiśūnyatāyāṃ na sarvadharmaśūnyatāyāṃ na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15031748 (0.039):
paramārthaśūnyatāyāṃ vā prakṛtiśūnyatāyāṃ vā sarvadharmaśūnyatāyāṃ vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6916070 (0.041):
10616 nānavakāraśūnyatāyāṃ na prakṛtiśūnyatāyāṃ na sarvadharmaśūnyatāyāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27757017 (0.045):
svalakṣaṇaśunyatāyā | na sarvadharmaśunyatāyā | nānutpādaśunyatāyā |
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27751760 (0.045):
adhyātmabahirdhāśunyatāyāṃ | śunyatāśunyatāyāṃ | mahāśunyatāyāṃ | / paramārthaśunyatāyāṃ saṃskṛtaśunyatāyāṃ | asaṃskṛtaśunyatāyāṃ |
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6213187 (0.049):
anavarāgraśūnyatāyāṃ, anavakāraśūnyatāyāṃ, prakṛtiśūnyatāyāṃ, / sarvadharmaśūnyatāyāṃ, svalakṣaṇaśūnyatāyāṃ, anupalambhaśūnyatāyāṃ,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6213307 (0.050):
anavarāgraśūnyatāyāṃ, anavakāraśūnyatāyāṃ, prakṛtiśūnyatāyāṃ, / sarvadharmaśūnyatāyāṃ, svalaksaṇaśūnyatāyāṃ, anupalambhaśūnyatāyāṃ,
10 anupalaṃbhaśunyatāyām abhāvaśunyatāyāṃ svabhāvaśunyatāyām
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27751787 (0.0):
atyantaśunyatāyāṃ | anavarāgraśunyatāyāṃ | anavakāraśunyatāyāṃ | / prakṛtiśunyatāyāṃ | svalakṣaṇaśunyatāyāṃ | sarvadharmaśunyatāyāṃ |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15260068 (0.018):
nābhāvasvabhāvaśūnyatāyāṃ na sarvasamādhiṣu na sarvadhāraṇīmukheṣu na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6895588 (0.023):
02414 vakāraśūnyatāyāṃ prakṛtiśūnyatāyāṃ sarvadharmaśūnyatāyāṃ / svalakṣaṇaśūnyatāyā / 02415 m anupalambhaśūnyatāyām abhāvasvabhāvaśūnyatāyāṃ bhāvaśūnyatāyām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 718125 (0.023):
sarvadharmaśūnyatāyāṃ svalakṣaṇaśūnyatāyām anupalambhaśūnyatāyām
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15058359 (0.023):
anupalambhaśūnyatāyām abhāvasvabhāvaśūnyatāyāṃ bhāvaśūnyatāyām
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6213195 (0.024):
sarvadharmaśūnyatāyāṃ, svalakṣaṇaśūnyatāyāṃ, anupalambhaśūnyatāyāṃ, / abhāvaśūnyatāyāṃ, svabhāvaśūnyatāyāṃ, abhāvasvabhāvaśūnyatāyām.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6213317 (0.024):
abhāvaśūnyatāyāṃ, svabhāvaśūnyatāyāṃ, abhāvasvabhāvasunyatāyām.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6965985 (0.024):
yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā abhāvasvabhāvaśūnyatāyāṃ na saṃvidyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 787455 (0.024):
nopalabhyate yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatā abhāvasvabhāvaśūnyatāyāṃ na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15124519 (0.024):
nopalabhyate, abhāvasvabhāvaśūnyatā abhāvasvabhāvaśūnyatāyāṃ na saṃvidyate
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24890658 (0.024):
abhāvasvabhāvaśūnyatāśūnyatāyām abhāvasvabhāvaśūnyatāviviktatāyām
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24906597 (0.028):
abhāvasvabhāvaśūnyatābhāvasvabhāvaśūnyatāyāṃ na saṃvidyate nopalabhyate,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6157593 (0.031):
svalakṣaṇaśūnyatāyām anupalambhaśūnyatāyām abhāvaśūnyatāyāṃ (ŚsP_II 4_37) / svabhāvaśūnyatāyām abhāvasvabhāvaśūnyatāyām.
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24934780 (0.032):
yo bhagavann abhāvasvabhāvaśūnyatāyā vyayo na sābhāvasvabhāvaśūnyatā, iti / hy abhāvasvabhāvaśunyatā ca vyayaś cādvayam etad advaidhīkāram. tat kasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6916092 (0.033):
10701 tāyāṃ nābhāvaśūnyatāyāṃ na svabhāvaśūnyatāyāṃ na parabhāvaśūnyatāyā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15078331 (0.033):
bhāvaśūnyatāyāṃ nābhāvaśūnyatāyāṃ na svabhāvaśūnyatāyāṃ na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15058351 (0.033):
prakṛtiśūnyatāyāṃ sarvadharmaśūnyatāyāṃ svalakṣaṇaśūnyatāyām / anupalambhaśūnyatāyām abhāvasvabhāvaśūnyatāyāṃ bhāvaśūnyatāyām
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6157586 (0.033):
anavakāraśūnyatāyāṃ prakṛtiśūnyatāyāṃ sarvadharmaśūnyatāyāṃ / svalakṣaṇaśūnyatāyām anupalambhaśūnyatāyām abhāvaśūnyatāyāṃ (ŚsP_II 4_37)
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 738350 (0.034):
bhāvaśūnyatāyāṃ (PSP1: 107) nābhāvaśūnyatāyāṃ na svabhāvaśūnyatāyāṃ na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 738336 (0.039):
svalakṣaṇaśūnyatāyāṃ nānupalambhaśūnyatāyāṃ nābhāvasvabhāvaśūnyatāyāṃ na
abhāvasvabhāvaśunyatāyāṃ suśikṣitaḥ sa khalu punaḥ subhūte bodhisatvo
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27751787 (5.960):
prakṛtiśunyatāyāṃ | svalakṣaṇaśunyatāyāṃ | sarvadharmaśunyatāyāṃ | / anupalaṃbhaśunyatāyāṃ * abhāvaśunyatāyāṃ | svabhāvaśunyatāyāṃ |
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10051211 (0.003):
dharmasaṃjñeti | yaś ca khalu punaḥ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9799979 (0.011):
suśikṣito bahirdhāśūnyatāyām adhyātmabahirdhāśūnyatāyāṃ yāvad / abhāvasvabhāvaśūnyatāyāṃ suśikṣito na ceha śūnyatāsu kaścid dharma
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18561794 (0.020):
6 saṃprajānacārī bhavati. evaṃ khalu subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652627 (0.021):
adhyātmabahirdhāśūnyatāyāṃ yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatāyāṃ suśikṣitaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1632542 (0.028):
dānapāramitāyāṃ śikṣitaḥ. nādhyātmaśūnyatāyāṃ śikṣitaḥ yāvan / nābhāvasvabhāvaśūnyatāyāṃ śikṣitaḥ, na smṛtyupasthāneṣu śikṣitaḥ, na
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18557429 (0.031):
3 nottrasyati na saṃtrasyati na saṃtrāsam āpadyate bhagavān āha | iha / subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18569016 (0.031):
5 anugṛhṇāti / bhagavān āha / iha subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ caran dānaṃ dadāti
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18561757 (0.032):
4 smṛtimāṃ vinīya loke 'bhidhyādaurmanasye. punar aparaṃ subhūte sa / bodhisatvo mahāsatvo 'bhikramapratikramasaṃprajānacārī bhavaty
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115362 (0.034):
etāṃ dharmatām avyativṛttae iti || / evaṃ hi subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran bahirdhā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961191 (0.034):
tatropasaṃharati | ayam api kāya evaṃdharmā evaṃsvabhāvaḥ | etāṃ dharmatām / avyativṛttae iti || / evaṃ hi subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran bahirdhā
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937168 (0.034):
dakṣiṇāṃ pratiṣṭhāpaye tat kiṃ manyase subhūte / 7 api nu sa bodhisatvo mahāsatvaḥ tatonidanaṃ bahu puṇyaṃ prasavet* āha /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15260068 (0.035):
nābhāvasvabhāvaśūnyatāyāṃ na sarvasamādhiṣu na sarvadhāraṇīmukheṣu na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6916092 (0.037):
10701 tāyāṃ nābhāvaśūnyatāyāṃ na svabhāvaśūnyatāyāṃ na parabhāvaśūnyatāyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 738350 (0.037):
bhāvaśūnyatāyāṃ (PSP1: 107) nābhāvaśūnyatāyāṃ na svabhāvaśūnyatāyāṃ na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15078331 (0.037):
svalakṣaṇaśūnyatāyāṃ nānupalambhaśūnyatāyāṃ nābhāvasvabhāvaśūnyatāyāṃ na / bhāvaśūnyatāyāṃ nābhāvaśūnyatāyāṃ na svabhāvaśūnyatāyāṃ na
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559305 (0.037):
1 bhagavān āha iha subhūtir bodhisatvo mahāsatvaḥ / sarvākārajñatāpratisaṃyuktaiś cittotpādair ātmanā copāyakauśalyena
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19113740 (0.037):
yāvann anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddheyam iti ||punar asyām uktaṃ / punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prathamacittôtpādam upādāya
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115190 (0.037):
bhagavatyām apy uktaṃ | / punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāra-
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26959642 (0.037):
punar asyām uktaṃ | punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ
mahāsatvaḥ āsu śunyatāsu sthitvā yathā yathā / 11 tān saṃskārāṃ pratyavekṣate / tathā tathā bodhisatvo mahāsatvaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115362 (0.044):
etāṃ dharmatām avyativṛttae iti || / evaṃ hi subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran bahirdhā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26961191 (0.044):
tatropasaṃharati | ayam api kāya evaṃdharmā evaṃsvabhāvaḥ | etāṃ dharmatām / avyativṛttae iti || / evaṃ hi subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran bahirdhā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10051211 (0.050):
dharmasaṃjñeti | yaś ca khalu punaḥ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652645 (0.055):
sa khalu punaḥ subhūte bodhisattvo mahāsattvo iha śūnyatāyāṃ sthitvā yathā / yathābhisaṃskārān pratyavekṣate tathā tathā bodhisattvo mahāsattvaḥ / prajñāpāramitayāvirahito bhavati, yathā yathā bodhisattvo mahāsattvaḥ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18561905 (0.057):
loke 'bhidhyādaurmanasye. punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatva imam / eva kāyaṃ dhātuśo
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18561627 (0.058):
11 yaduta catvāri smṛtyupasthānāni. tatra katamaṃ kāyasmṛtyupasthānaṃ / | iha subhūte bodhisatvo mahāsatvo hy ādhyātme kāye kāyānudarśī viharati |
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937469 (0.060):
yad bodhisatvo mahāsatvaḥ / 7 prajñāpāramitayā avirahitaḥ sarvākārajñatayā vivartate / nedaṃ sthānaṃ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18557593 (0.062):
āpadyate | punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ / caramāṇaivaṃ pratyavekṣati rūpaśūnyatāya
prajñāpāramitayā avirahito bhavati / yathā yathā bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitayā avirahito bhavati / tathā tathā
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937469 (0.012):
āveṇikeṣu buddhadharmeṣu / tat kasya hetoḥ / asthānaṃ subhūte anavakāśaḥ / yad bodhisatvo mahāsatvaḥ / 7 prajñāpāramitayā avirahitaḥ sarvākārajñatayā vivartate / nedaṃ sthānaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044471 (0.012):
yathā ca subhūte bodhisattvo mahāsattvo 'virahito bhavati / prajñāpāramitayā, tathā tathā aprameyamasaṃkhyeyaṃ puṇyaṃ prasavati //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652653 (0.012):
yathābhisaṃskārān pratyavekṣate tathā tathā bodhisattvo mahāsattvaḥ / prajñāpāramitayāvirahito bhavati, yathā yathā bodhisattvo mahāsattvaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937486 (0.022):
vidyate / sthānaṃ khalu punaḥ subhūte vidyate yad bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitayā virahitaḥ sarvākārajñatayā nvivarteta
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937375 (0.024):
2 prajñāpāramitāyā virahitaḥ sa sarvākārajñatayā virahito yaḥ punaḥ / subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ avirahitaḥ sarvākārajñatayā avirahitaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24938274 (0.025):
nirvāṇasya tathatā sānuttarā samyaksaṃbodhiḥ sā naiva vardhate na / parihīyate tat subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ / 10 prajñāpāramitayā avirahito bhīkṣṇaṃ bahulaṃ viharati na kasya cid
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937364 (0.026):
ekadivasam api dharmadānaṃ dadyāt* tat kasya hetoḥ tathā hi subhūte / bodhisatvo mahāsatvaḥ / 2 prajñāpāramitāyā virahitaḥ sa sarvākārajñatayā virahito yaḥ punaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937145 (0.026):
samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyate / tat kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo / mahāsatvaḥ prajñāpāramitayā virahito gaṃganadīvālukopamāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937217 (0.026):
abhisaṃbuddhyate / tat kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitayā virahito gaṃgānadīvālukopamāṃ kalpāṃs tiṣṭhaṃ yāpayaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937311 (0.026):
kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitayā virahito
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937396 (0.026):
bhavitavyaṃ / tat kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitayā virahito gaṃgānadībālukopamān kalpāṃs tiṣṭhan
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937505 (0.026):
prajñāpāramitayā avirahitena bhavitavyaṃ / tat kiṃ manyase subhūte yo / bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitayā virahito gaṃgānadīvālukopamāṃ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559340 (0.044):
katamā bhagavan bodhisatvasya mahāsatvasya prajñāpāramiteha subhūte / bodhisatvo mahāsatvaḥ / 3 sarvākārajñatāpratisaṃyuktaiś cittotpādaiḥ sarvadharmān
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18557593 (0.054):
āpadyate | punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ / caramāṇaivaṃ pratyavekṣati rūpaśūnyatāya
12 asaṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ puṇyaṃ prasavati āha / asaṃkhyeyasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652656 (0.0):
prajñāpāramitayāvirahito bhavati, yathā yathā bodhisattvo mahāsattvaḥ / prajñāpāramitayāvirahito bhavati tathā tathāsaṃkhyeyam aprameyam
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044476 (0.029):
yathā ca subhūte bodhisattvo mahāsattvo 'virahito bhavati / prajñāpāramitayā, tathā tathā aprameyamasaṃkhyeyaṃ puṇyaṃ prasavati //
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336814 (0.032):
bahupuṇyaṃ prasūyate aprameyam asaṃkhyeyam aparimāṇaṃ yo bhikṣūṇāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15258276 (0.039):
paryavāpsyati yoniśo manasikariṣyati so 'saṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ / puṇyaskandhaṃ prasaviṣyati. evaṃ copadiśamānāḥ kauśika te kulaputrā vā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6200359 (0.039):
paryavāpsyati yoniśaś ca manasikariṣyati so 'prameyam asaṃkhyeyam / aparimāṇaṃ puṇyaskandhaṃ prasaviṣyati. evam upadiśantas teṣāṃ kulaputrāṇāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15274471 (0.041):
kuladuhitā vā imāṃ prajñāpāramitāṃ bhāṣamāṇo bahutarapuṇyaṃ prasavati. / aprameyam asaṃkheyam aparimāṇam acintyam atulyaṃ puṇyaṃ prasaviṣyati.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247773 (0.042):
kauśikaivam etat, bahu te kulaputrāḥ kuladuhitaro vā tatonidānaṃ bahutaraṃ / puṇyaṃ prasaviṣyanti. aprameyam asaṃkhyeyam acintyam atulyam aparimāṇaṃ ya
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6160435 (0.045):
etat, bahu te kulaputrāḥ kuladuhitaro vā puṇyaṃ prasaviṣyaty aprameyam / asaṃkhyeyam acintyam atulyam aparimāṇaṃ te kulaputrāḥ kuladuhitaro vā
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10049676 (0.046):
5. tatonidānaṃ bahu puṇyaṃ prasavetāprameyam asaṃkhyeyaṃ // atha khalv
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681038 (0.048):
ayaṃ tato bahutaraṃ puṇyaṃ prasunuyād aprameyam asaṃkhyeyam /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652726 (0.049):
aparimāṇaṃ syāt, vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānam api bhagavann asaṃkhyeyam / aprameyam aparimāṇaṃ syāt. / (PSP_4:172)
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336780 (0.049):
/ bhagavān āha / sādhu sādhu bhikṣo bahupuṇyaṃ prasūyate aprameyam / asaṃkhyeyam aprimāṇaṃ yo bhikṣūṇāṃ kalahajātānāṃ viharatāṃ bhaṇḍanajātānāṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10051245 (0.049):
1. eva tato bahutaraṃ puṇyaṃ prasavetāprameyam asaṃkhyeyaṃ | kaṭhaṃ ca
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937877 (0.052):
asaṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ bhavet* vedanā saṃjñā saṃskāra vijñānam / asaṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ bhavet* bhagavān āha / syāt subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652783 (0.056):
vedanā saṃjñā saṃskārā, vijñānaṃ subhūte śūnyam asaṃkhyeyam aprameyam / aparimāṇaṃ syāt.
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4091015 (0.057):
tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ prasavedaprameyamasaṃkhyeyam | na / khalu punaḥ subhūte bodhisattvena mahāsattvena puṇyaskandhaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6961041 (0.058):
23715 bhūtakoṭiḥ yac cāprameyam asaṃkhyeyam aparimāṇaṃ ye ca sarvadharmāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 782552 (0.058):
subhūte yaś cātmā yaś ca yāvaj jānakapaśyako yā ca bhūtakoṭiḥ yac / cāprameyam asaṃkhyeyam aparimāṇaṃ ye ca sarvadharmāḥ sarva ete
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15119498 (0.058):
jānakapaśyako yā ca bhūtakoṭir yac cāprameyam asaṃkhyeyam aparimāṇaṃ ye ca / sarvadharmāḥ sarva ete nopalabhyante.
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26941580 (0.058):
bahu bhadanta bhagavan sa puruṣaḥ puṇyaskandhaṃ prasaved aprameyam / asaṃkhyeyaṃ | na tasya puṇyaskandhasya kenacic chakyaṃ pramāṇam udgrahītuṃ
ca bhagavaṃn aprameyasya cāparimāṇasya ca ko viśeṣaḥ bhagavān āha / / asaṃkhyeyam api195 subhūte yat saṃkhyāṃ nopaiti
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044477 (0.034):
prajñāpāramitayā, tathā tathā aprameyamasaṃkhyeyaṃ puṇyaṃ prasavati // / subhūtirāha aprameyasya ca bhagavan asaṃkhyeyasya ca kiṃ nānākaraṇaṃ vā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652675 (0.034):
bhāvanāmārgasthāvaivartikalakṣaṇam / subhūtir āha: asaṃkhyeyasya ca bhagavann aprameyasya cāparimāṇasya ca kaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15274475 (0.063):
aprameyam asaṃkheyam aparimāṇam acintyam atulyaṃ puṇyaṃ prasaviṣyati. / bhagavān āha: evam etat subhūte evam etat, aprameyam asaṃkhyeaṃ aparimāṇam
13 saṃskṛte vā dhātav asaṃskṛte va dhātau aprameyam iti subhūte yasya
pramāṇaṃ nopalabhyate atītānāgatapratyutpanneṣu dharmeṣu / aparimāṇam iti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652702 (0.010):
saṃkhyān nopaiti, asaṃkhyeyam iti vā apramāṇam iti vā subhūte yasya / pramāṇan nopalabhyate 'tītānāgatapratyutpanneṣu dharmeṣu, aparimāṇam iti
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4028070 (0.019):
yāvadidaṃ tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena atītānāgatapratyutpanneṣu / dharmeṣu nāsti kiṃcidadṛṣṭaṃ vā aśrutaṃ vā aviditaṃ vā avijñātaṃ vā / na
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954151 (0.043):
pratyutpanne 'jñānam | atītānāgatapratyutpanneṣu dharmeṣvajñānam | ṣaṭ su
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4028168 (0.046):
nāsti kiṃcittathāgatasya atītānāgatapratyutpanneṣu dharmeṣvadṛṣṭaṃ vā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23103732 (0.053):
buddhānāṃ bhagavatām atītānāgatapratyutpanneṣu dharmeṣv asaṃgaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17254189 (0.055):
sānanda prajñāpāramitāśikṣā yatra śikṣitvā buddhānāṃ bhagavatām / atītānāgatapratyutpanneṣu dharmeṣu asaṅgajñānadarśanam utpannaṃ yāvatya
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24868601 (0.060):
bodhirāsannā samāsannā veditavyā / atītānāgatapratyutpanneṣvadhvasu ye
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25721033 (0.061):
pratyutpannaṃ cittaṃ sthitam iti na carati / na cātītānāgatapratyutpanneṣu / citteṣu sajati / evaṃ caran mañjuśrīr bodhisattvaś carati
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6282994 (0.062):
supratyavekṣitaṃ ca bhavati | suviśodhitaṃ ca | / yadutātītānāgatapratyutpanneṣvadhvasu [|] yathā kāyakarma evaṃ vākkarma
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15167854 (0.062):
supratyavekṣitaṃ ca bhavati, suviśodhitaṃ ca / yadutātītānāgatapratyutpanneṣv adhvasu //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6962964 (0.062):
24117 smṛtyupasthānāni nopalabhyante/ na {subhūte} samatāyām / atītānāgatapratyutpannā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15167917 (0.063):
yadutātītānāgatapratyutpanneṣv adhvasu / / tat kasya hetoḥ, atīte 'py adhvany anāgate 'pi pratyutpanne 'pi ye kecic
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4061192 (0.063):
bhagavanto 'tītānāgatapratyutpanneṣu dharmeṣvasaṅgatāmanuprāptāḥ / yāvatya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 784284 (0.063):
saṃskārā upalapsyate na śūnytāyām atītānāgatapratyutpannaṃ vijñānam / upalabhyate śūnyataiva tāvac chūnyā śūnyatāyāṃ nopalabhyate kutaḥ punaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 784459 (0.063):
nopalabhyante na subhūte samatāyām atītānāgatapratyutpannā 'dhvāna
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15121569 (0.064):
nopalabhyante tryadhvasamatāyāṃ smṛtyupasthānāni nopalabhyante, na subhūte / samatāyām atītānāgatapratyutpanno 'dhvā nopalabhyante, samataiva tāvat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 784241 (0.064):
vedanā upalapsyate na śūnytāyām atītānāgatapratyutpannā saṃjñā upalabhyate
subhūte yan na śakyaṃ pramātuṃ / / [GBM 576.l = LPG(Ch) 204v] āha / syād bhagavaṃ paiyāyo yad rūpam apy
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652705 (0.0):
pramāṇan nopalabhyate 'tītānāgatapratyutpanneṣu dharmeṣu, aparimāṇam iti / subhūte yan na śakyaṃ pramātum.
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24936775 (0.048):
adhivacanaṃ gaṃbhīram iti / tat kasya hetoḥ / rūpaṃ subhūte gaṃbhīran / vedanā / [GBM 572.1 = LPG(Ch) 202v] saṃjñā saṃskārā vijñānaṃ subhūte gaṃbhīraṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937912 (0.057):
3 asaṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ bhaved vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānam / apy asaṃkhyeyam aprameyam bhavet* bhagavān āha / rūpam api subhūte śunyam
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937928 (0.058):
asaṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ āha / kiṃ punar bhagavaṃn rūpam eva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652713 (0.059):
subhūtir āha: syād bhagavan paryāyo yad rūpam apy asaṃkhyeyam aprameyam
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088704 (0.059):
puruṣo vā tatonidānaṃ puṇyaskandhaṃ prasunuyādaprameyamasaṃkhyeyam | / bhagavānāha - yaśca khalu punaḥ subhūte strī vā puruṣo vā tāvato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1630558 (0.061):
hetoḥ? rūpaṃ hi subhūte acintyam atulyam aprameyam asaṃkhyeyam asamasaman
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652765 (0.062):
vedanā saṃjñā saṃskārā, vijñānam apy asaṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ / syāt? / bhagavān āha: rūpaṃ subhūte śūnyam asaṃ khyeyam aprameyam aparimāṇaṃ,
asaṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ bhavet* vedanā saṃjñā saṃskāra vijñānam
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937909 (0.0):
/ katamena bhagavan paryāyeṇa rūpam apy / 3 asaṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ bhaved vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652724 (0.004):
subhūtir āha: syād bhagavan paryāyo yad rūpam apy asaṃkhyeyam aprameyam / aparimāṇaṃ syāt, vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānam api bhagavann asaṃkhyeyam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652745 (0.004):
bhagavān āha: syāt subhūte paryāyo yena paryāyeṇa rūpam apy asaṃkhyeyam / aprameyam aparimāṇaṃ syāt, vedanāpi saṃjñāpi saṃskārā api, vijñānam apy
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652765 (0.004):
katamena bhagavan paryāyeṇa rūpam asaṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ syāt,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6960975 (0.022):
23708 tathāgato yac cākāśaṃ yac ca mahāyānaṃ yac cāsaṃskṛtaṃ yac / cāprameyaṃ yac cāsaṃkhyeyaṃ / 23709 yac cāparimāṇaṃ ye ca sarvadharmāḥ sarva ete nopalabhyante/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 782489 (0.022):
ca mahāyānaṃ yac cāsaṃskṛtaṃ yac cāprameyaṃ yac cāsaṃkhyeyaṃ yac / cāparimāṇaṃ ye ca sarvadharmāḥ sarva ete nopalabhyante punar aparaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15119435 (0.022):
cāsaṃskṛtaṃ yac cāprameyaṃ yac cāsaṃkhyeyaṃ yac cāparimāṇaṃ ye ca
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937921 (0.026):
apy asaṃkhyeyam aprameyam bhavet* bhagavān āha / rūpam api subhūte śunyam / asaṃkhyeyam aprameyam / 4 aparimāṇaṃ / vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānam api subhūte śunyam
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937928 (0.027):
asaṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ āha / kiṃ punar bhagavaṃn rūpam eva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 782552 (0.036):
subhūte yaś cātmā yaś ca yāvaj jānakapaśyako yā ca bhūtakoṭiḥ yac / cāprameyam asaṃkhyeyam aparimāṇaṃ ye ca sarvadharmāḥ sarva ete
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15119498 (0.036):
jānakapaśyako yā ca bhūtakoṭir yac cāprameyam asaṃkhyeyam aparimāṇaṃ ye ca / sarvadharmāḥ sarva ete nopalabhyante.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6961041 (0.037):
23715 bhūtakoṭiḥ yac cāprameyam asaṃkhyeyam aparimāṇaṃ ye ca sarvadharmāḥ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937895 (0.042):
saṃjñā saṃskārā vijñānam apy asaṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ bhavet* āha
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652861 (0.043):
tathāgatenābhilapitam, akṣayam iti vā asaṃkhyeyam iti vā aprameyam iti vā / aparimāṇam iti vā śūnyam iti vā ānimittam iti vā apraṇihitam iti vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652775 (0.044):
bhagavān āha: rūpaṃ subhūte śūnyam asaṃ khyeyam aprameyam aparimāṇaṃ, / vedanā saṃjñā saṃskārā, vijñānaṃ subhūte śūnyam asaṃkhyeyam aprameyam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9806861 (0.045):
sattvāprajñaptyā rūpaṃ prajñāyate, vedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15274478 (0.048):
bhagavān āha: evam etat subhūte evam etat, aprameyam asaṃkhyeaṃ aparimāṇam / acintyam atulyaṃ sa kulaputro vā kuladuhitā vā bahutaraṃ puṇyaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23116253 (0.050):
subhūte abhāva vedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānam apy abhāvaḥ yāvat
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4035066 (0.051):
/ rūpam api subhūte asaṃkhyeyam / evaṃ vedanā saṃjñā saṃskārāḥ / vijñānam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15267982 (0.052):
'puṇyaskandhaḥ parigṛhīto bhavati. tena vāpuṇyaskandhena / parigṛhitenāprameyam asaṃkhyeyam aparimāṇaṃ duḥkhadaurmanasyaṃ parigṛhītaṃ
asaṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ bhavet* bhagavān āha / syāt subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652766 (0.004):
katamena bhagavan paryāyeṇa rūpam asaṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ syāt,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4048918 (0.012):
mahāsattvo 'vinivartanīyo (Vaidya 188) bhavet? bhagavānāha syātsubhūte / sa paryāyo yena paryāyeṇa sa bodhisattvo mahāsattvo 'vinivartanīyo bhavet
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652745 (0.014):
bhagavān āha: syāt subhūte paryāyo yena paryāyeṇa rūpam apy asaṃkhyeyam / aprameyam aparimāṇaṃ syāt, vedanāpi saṃjñāpi saṃskārā api, vijñānam apy
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652727 (0.014):
subhūtir āha: syād bhagavan paryāyo yad rūpam apy asaṃkhyeyam aprameyam / aparimāṇaṃ syāt, vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānam api bhagavann asaṃkhyeyam
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044534 (0.028):
yadvijñānamaprameyaṃ bhavediti / syātsubhūte paryāyo yena rūpamevāprameyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652784 (0.028):
vedanā saṃjñā saṃskārā, vijñānaṃ subhūte śūnyam asaṃkhyeyam aprameyam / aparimāṇaṃ syāt.
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937928 (0.031):
asaṃkhyeyam aprameyam / 4 aparimāṇaṃ / vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānam api subhūte śunyam
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4021326 (0.032):
mahāsattvānāmindriyādhimātratayā / syātkhalu punaḥ subhūte paryāyo yena
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937911 (0.033):
/ katamena bhagavan paryāyeṇa rūpam apy / 3 asaṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ bhaved vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānam
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4051767 (0.033):
sarvadharmāḥ saṃvidyeran? bhagavānāha evametatsubhūte, evam etat / / syātsubhūte paryāyo yena paryāyeṇa yenaiva asaṅgalakṣaṇena prajñāpāramitā
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937116 (0.036):
āha / bahu bhagavaṃ bahu sugata aprameyam asaṃkhyeyam / 4 aparimāṇam atulyaṃ bhagavān āha / ayam eva tataḥ subhūte bodhisatvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652738 (0.039):
aprameyam aparimāṇaṃ syāt. / (PSP_4:172) / bhagavān āha: syāt subhūte paryāyo yena paryāyeṇa rūpam apy asaṃkhyeyam
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4048905 (0.045):
subhūtirāha syātpunarbhagavan paryāyo yena paryāyeṇa bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15274476 (0.048):
aprameyam asaṃkheyam aparimāṇam acintyam atulyaṃ puṇyaṃ prasaviṣyati. / bhagavān āha: evam etat subhūte evam etat, aprameyam asaṃkhyeaṃ aparimāṇam
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937918 (0.050):
apy asaṃkhyeyam aprameyam bhavet* bhagavān āha / rūpam api subhūte śunyam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6961041 (0.052):
23715 bhūtakoṭiḥ yac cāprameyam asaṃkhyeyam aparimāṇaṃ ye ca sarvadharmāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 782552 (0.052):
subhūte yaś cātmā yaś ca yāvaj jānakapaśyako yā ca bhūtakoṭiḥ yac / cāprameyam asaṃkhyeyam aparimāṇaṃ ye ca sarvadharmāḥ sarva ete
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15119498 (0.052):
jānakapaśyako yā ca bhūtakoṭir yac cāprameyam asaṃkhyeyam aparimāṇaṃ ye ca / sarvadharmāḥ sarva ete nopalabhyante.
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937820 (0.052):
prajñāpāramitayā avirahito bhavati / tathā tathā / 12 asaṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ puṇyaṃ prasavati āha / asaṃkhyeyasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652654 (0.052):
prajñāpāramitayāvirahito bhavati tathā tathāsaṃkhyeyam aprameyam / aparimāṇaṃ puṇyaṃ prasavet.
paryāyo / 2 yena paryāyeṇa rūpam apy asaṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ bhavet* vedanā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652744 (0.0):
aparimāṇaṃ syāt, vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānam api bhagavann asaṃkhyeyam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652757 (0.003):
katamena bhagavan paryāyeṇa rūpam asaṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ syāt,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652718 (0.004):
subhūtir āha: syād bhagavan paryāyo yad rūpam apy asaṃkhyeyam aprameyam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15266021 (0.005):
prajñāpāramitāṃ dūrīkariṣyati bhagavan prajñāpāramitām. / bhagavān āha: asti subhūte paryāyo yena paryāyeṇa bodhisattvo mahāsattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652765 (0.010):
katamena bhagavan paryāyeṇa rūpam asaṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ syāt, / vedanā saṃjñā saṃskārā, vijñānam apy asaṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4048920 (0.010):
mahāsattvo 'vinivartanīyo (Vaidya 188) bhavet? bhagavānāha syātsubhūte / sa paryāyo yena paryāyeṇa sa bodhisattvo mahāsattvo 'vinivartanīyo bhavet
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4021328 (0.020):
mahāsattvānāmindriyādhimātratayā / syātkhalu punaḥ subhūte paryāyo yena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4051770 (0.021):
sarvadharmāḥ saṃvidyeran? bhagavānāha evametatsubhūte, evam etat / / syātsubhūte paryāyo yena paryāyeṇa yenaiva asaṅgalakṣaṇena prajñāpāramitā
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937920 (0.023):
apy asaṃkhyeyam aprameyam bhavet* bhagavān āha / rūpam api subhūte śunyam / asaṃkhyeyam aprameyam / 4 aparimāṇaṃ / vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānam api subhūte śunyam
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4051751 (0.024):
prajñāpāramitā / subhūtirāha syādbhagavan paryāyo yena paryāyeṇa
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044503 (0.032):
subhūtirāha syādbhagavan paryāyo yadrūpamaprameyaṃ bhavet, evaṃ vedanā / saṃjñā saṃskārāḥ / syādbhagavan paryāyo yadvijñānamaprameyaṃ bhavet?
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044523 (0.032):
bhagavānāha yatsubhūtirevamāha syādbhagavan paryāyo yadrūpamaprameyaṃ / bhavet, evaṃ vedanā saṃjñā saṃskārāḥ / syādbhagavan paryāyo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044540 (0.032):
yadvijñānamaprameyaṃ bhavediti / syātsubhūte paryāyo yena rūpamevāprameyaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4048907 (0.032):
subhūtirāha syātpunarbhagavan paryāyo yena paryāyeṇa bodhisattvo
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937928 (0.033):
asaṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ āha / kiṃ punar bhagavaṃn rūpam eva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652783 (0.049):
vedanā saṃjñā saṃskārā, vijñānaṃ subhūte śūnyam asaṃkhyeyam aprameyam / aparimāṇaṃ syāt.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6960975 (0.052):
23708 tathāgato yac cākāśaṃ yac ca mahāyānaṃ yac cāsaṃskṛtaṃ yac / cāprameyaṃ yac cāsaṃkhyeyaṃ / 23709 yac cāparimāṇaṃ ye ca sarvadharmāḥ sarva ete nopalabhyante/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 782489 (0.052):
ca mahāyānaṃ yac cāsaṃskṛtaṃ yac cāprameyaṃ yac cāsaṃkhyeyaṃ yac / cāparimāṇaṃ ye ca sarvadharmāḥ sarva ete nopalabhyante punar aparaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15119435 (0.052):
cāsaṃskṛtaṃ yac cāprameyaṃ yac cāsaṃkhyeyaṃ yac cāparimāṇaṃ ye ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6961041 (0.053):
23715 bhūtakoṭiḥ yac cāprameyam asaṃkhyeyam aparimāṇaṃ ye ca sarvadharmāḥ
saṃjñā saṃskārā vijñānam apy asaṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ bhavet* āha
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652765 (0.0):
asaṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ syād ity asaṃkhyeyādīnām upalakṣaṇām. / katamena bhagavan paryāyeṇa rūpam asaṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ syāt,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652745 (5.960):
bhagavān āha: syāt subhūte paryāyo yena paryāyeṇa rūpam apy asaṃkhyeyam / aprameyam aparimāṇaṃ syāt, vedanāpi saṃjñāpi saṃskārā api, vijñānam apy
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652726 (0.004):
subhūtir āha: syād bhagavan paryāyo yad rūpam apy asaṃkhyeyam aprameyam / aparimāṇaṃ syāt, vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānam api bhagavann asaṃkhyeyam
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937921 (0.018):
apy asaṃkhyeyam aprameyam bhavet* bhagavān āha / rūpam api subhūte śunyam / asaṃkhyeyam aprameyam / 4 aparimāṇaṃ / vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānam api subhūte śunyam
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4035067 (0.023):
/ rūpam api subhūte asaṃkhyeyam / evaṃ vedanā saṃjñā saṃskārāḥ / vijñānam
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4034964 (0.035):
sarvadharmā apyacintyā atulyāḥ / rūpam api (Vaidya 139) subhūte aprameyam / / evaṃ vedanāpi saṃjñāpi saṃskārā api / vijñānam api subhūte aprameyam,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044503 (0.035):
subhūtirāha syādbhagavan paryāyo yadrūpamaprameyaṃ bhavet, evaṃ vedanā / saṃjñā saṃskārāḥ / syādbhagavan paryāyo yadvijñānamaprameyaṃ bhavet?
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044523 (0.035):
bhagavānāha yatsubhūtirevamāha syādbhagavan paryāyo yadrūpamaprameyaṃ / bhavet, evaṃ vedanā saṃjñā saṃskārāḥ / syādbhagavan paryāyo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044540 (0.035):
yadvijñānamaprameyaṃ bhavediti / syātsubhūte paryāyo yena rūpamevāprameyaṃ / bhavet, evaṃ vedanaiva saṃjñaiva saṃskārā eva / syātsubhūte paryāyo yena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6971880 (0.039):
25903 dvayasyaiṣā gaṇanā kṛtā/ {vedanā saṃjñā saṃskārāḥ}/ yad etad ucyate / vijñānam ity advayasyaiṣā gaṇanā kṛtā/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 793168 (0.039):
gaṇanā kṛteti vedanā saṃjñā saṃskārāḥ yad idam ucyate vijñānam ity
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 793221 (0.039):
rūpam ity advayasyaiṣā gaṇanā kṛtā vedanā saṃjñā saṃskārāḥ yad etad ucyate / vijñānam ity advayasyaiṣā gaṇanā kṛtā evaṃ vyastasamasteṣu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15128355 (0.039):
rūpam ity advayasyaiṣā gaṇanā kṛteti, vedanā saṃjñā saṃskārāḥ, yad idam / ucyate vijñānam ity advayasyaiṣā gaṇanā kṛteti, yāvad yad idam ucyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652784 (0.039):
bhagavān āha: rūpaṃ subhūte śūnyam asaṃ khyeyam aprameyam aparimāṇaṃ, / vedanā saṃjñā saṃskārā, vijñānaṃ subhūte śūnyam asaṃkhyeyam aprameyam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9823704 (0.040):
yad idaṃ vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānaṃ yad idaṃ yāvad buddhadharmā iti,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9823741 (0.040):
yad idaṃ rūpam iti, yad idaṃ vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānaṃ yad idaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9823835 (0.040):
prajñaptir anuvyavahāro bhavati, yad idaṃ rūpam iti, yad idaṃ vedanā / saṃjñā saṃskārā vijñānaṃ yad idaṃ yāvad buddhadharmā iti. tat kiṃ manyase?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9823897 (0.040):
rūpaṃ, saced bhagavan nāmasaṃjñāsaṃketaprajñaptivyavahāramātratvaṃ vedanā / saṃjñā saṃskārā vijñānaṃ yāvad buddhadharmā iti, tad evaṃ sati na
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937869 (0.042):
[GBM 576.l = LPG(Ch) 204v] āha / syād bhagavaṃ paiyāyo yad rūpam apy / asaṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ bhavet* vedanā saṃjñā saṃskāra vijñānam
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937928 (0.043):
4 aparimāṇaṃ / vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānam api subhūte śunyam / asaṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ āha / kiṃ punar bhagavaṃn rūpam eva
3 asaṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ bhaved vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānam
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937877 (0.0):
[GBM 576.l = LPG(Ch) 204v] āha / syād bhagavaṃ paiyāyo yad rūpam apy / asaṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ bhavet* vedanā saṃjñā saṃskāra vijñānam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652744 (5.960):
bhagavān āha: syāt subhūte paryāyo yena paryāyeṇa rūpam apy asaṃkhyeyam / aprameyam aparimāṇaṃ syāt, vedanāpi saṃjñāpi saṃskārā api, vijñānam apy
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652765 (5.960):
katamena bhagavan paryāyeṇa rūpam asaṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ syāt,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652718 (0.004):
subhūtir āha: syād bhagavan paryāyo yad rūpam apy asaṃkhyeyam aprameyam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652725 (0.004):
aparimāṇaṃ syāt, vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānam api bhagavann asaṃkhyeyam
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937928 (0.017):
4 aparimāṇaṃ / vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānam api subhūte śunyam / asaṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ āha / kiṃ punar bhagavaṃn rūpam eva
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4035067 (0.023):
/ rūpam api subhūte asaṃkhyeyam / evaṃ vedanā saṃjñā saṃskārāḥ / vijñānam
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044503 (0.032):
subhūtirāha syādbhagavan paryāyo yadrūpamaprameyaṃ bhavet, evaṃ vedanā / saṃjñā saṃskārāḥ / syādbhagavan paryāyo yadvijñānamaprameyaṃ bhavet?
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044523 (0.032):
bhagavānāha yatsubhūtirevamāha syādbhagavan paryāyo yadrūpamaprameyaṃ / bhavet, evaṃ vedanā saṃjñā saṃskārāḥ / syādbhagavan paryāyo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044540 (0.032):
yadvijñānamaprameyaṃ bhavediti / syātsubhūte paryāyo yena rūpamevāprameyaṃ / bhavet, evaṃ vedanaiva saṃjñaiva saṃskārā eva / syātsubhūte paryāyo yena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4034964 (0.035):
sarvadharmā apyacintyā atulyāḥ / rūpam api (Vaidya 139) subhūte aprameyam / / evaṃ vedanāpi saṃjñāpi saṃskārā api / vijñānam api subhūte aprameyam,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6971880 (0.039):
25903 dvayasyaiṣā gaṇanā kṛtā/ {vedanā saṃjñā saṃskārāḥ}/ yad etad ucyate / vijñānam ity advayasyaiṣā gaṇanā kṛtā/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 793168 (0.039):
gaṇanā kṛteti vedanā saṃjñā saṃskārāḥ yad idam ucyate vijñānam ity
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 793221 (0.039):
rūpam ity advayasyaiṣā gaṇanā kṛtā vedanā saṃjñā saṃskārāḥ yad etad ucyate / vijñānam ity advayasyaiṣā gaṇanā kṛtā evaṃ vyastasamasteṣu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15128355 (0.039):
rūpam ity advayasyaiṣā gaṇanā kṛteti, vedanā saṃjñā saṃskārāḥ, yad idam / ucyate vijñānam ity advayasyaiṣā gaṇanā kṛteti, yāvad yad idam ucyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9823704 (0.040):
yad idaṃ vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānaṃ yad idaṃ yāvad buddhadharmā iti,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9823741 (0.040):
yad idaṃ rūpam iti, yad idaṃ vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānaṃ yad idaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9823835 (0.040):
prajñaptir anuvyavahāro bhavati, yad idaṃ rūpam iti, yad idaṃ vedanā / saṃjñā saṃskārā vijñānaṃ yad idaṃ yāvad buddhadharmā iti. tat kiṃ manyase?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9823897 (0.040):
rūpaṃ, saced bhagavan nāmasaṃjñāsaṃketaprajñaptivyavahāramātratvaṃ vedanā / saṃjñā saṃskārā vijñānaṃ yāvad buddhadharmā iti, tad evaṃ sati na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652783 (0.041):
bhagavān āha: rūpaṃ subhūte śūnyam asaṃ khyeyam aprameyam aparimāṇaṃ, / vedanā saṃjñā saṃskārā, vijñānaṃ subhūte śūnyam asaṃkhyeyam aprameyam
apy asaṃkhyeyam aprameyam bhavet* bhagavān āha / rūpam api subhūte śunyam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652726 (0.019):
subhūtir āha: syād bhagavan paryāyo yad rūpam apy asaṃkhyeyam aprameyam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652744 (0.025):
bhagavān āha: syāt subhūte paryāyo yena paryāyeṇa rūpam apy asaṃkhyeyam / aprameyam aparimāṇaṃ syāt, vedanāpi saṃjñāpi saṃskārā api, vijñānam apy
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652766 (0.033):
katamena bhagavan paryāyeṇa rūpam asaṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ syāt,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044511 (0.034):
saṃjñā saṃskārāḥ / syādbhagavan paryāyo yadvijñānamaprameyaṃ bhavet? / bhagavānāha yatsubhūtirevamāha syādbhagavan paryāyo yadrūpamaprameyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652783 (0.035):
bhagavān āha: rūpaṃ subhūte śūnyam asaṃ khyeyam aprameyam aparimāṇaṃ, / vedanā saṃjñā saṃskārā, vijñānaṃ subhūte śūnyam asaṃkhyeyam aprameyam
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937878 (0.035):
asaṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ bhavet* vedanā saṃjñā saṃskāra vijñānam / asaṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ bhavet* bhagavān āha / syāt subhūte
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4091016 (0.042):
tatonidānaṃ bahutaraṃ puṇyaskandhaṃ prasavedaprameyamasaṃkhyeyam | na / khalu punaḥ subhūte bodhisattvena mahāsattvena puṇyaskandhaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937869 (0.043):
[GBM 576.l = LPG(Ch) 204v] āha / syād bhagavaṃ paiyāyo yad rūpam apy / asaṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ bhavet* vedanā saṃjñā saṃskāra vijñānam
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937887 (0.043):
2 yena paryāyeṇa rūpam apy asaṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ bhavet* vedanā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4035067 (0.048):
/ rūpam api subhūte asaṃkhyeyam / evaṃ vedanā saṃjñā saṃskārāḥ / vijñānam / api subhūte asaṃkhyeyam / sarvadharmā api subhūte asaṃkhyeyāḥ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1630611 (0.051):
asaṃkhyeyam asamasaman na prajñāyate, vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānam / acintyam atulyam aprameyam asaṃkhyeyam asamasaman na prajñāyate. evaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4034965 (0.051):
/ evaṃ vedanāpi saṃjñāpi saṃskārā api / vijñānam api subhūte aprameyam, / sarvadharmā api subhūte aprameyāḥ / tatkasya hetoḥ? rūpasya hi subhūte
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088704 (0.054):
puruṣo vā tatonidānaṃ puṇyaskandhaṃ prasunuyādaprameyamasaṃkhyeyam | / bhagavānāha - yaśca khalu punaḥ subhūte strī vā puruṣo vā tāvato
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4034872 (0.055):
bhagavānāyuṣmantaṃ subhūtimetadavocat evametatsubhūte, evam etat / rūpam / api subhūte acintyamatulyamaprameyamasaṃkhyeyamasamasamam / evaṃ vedanāpi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1630503 (0.055):
sarvajñatvam. rūpam api subhūte acintyam atulyam aprameyam asaṃkhyeyam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1630557 (0.055):
hetoḥ? rūpaṃ hi subhūte acintyam atulyam aprameyam asaṃkhyeyam asamasaman
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044502 (0.056):
subhūtirāha syādbhagavan paryāyo yadrūpamaprameyaṃ bhavet, evaṃ vedanā / saṃjñā saṃskārāḥ / syādbhagavan paryāyo yadvijñānamaprameyaṃ bhavet?
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044522 (0.056):
bhagavānāha yatsubhūtirevamāha syādbhagavan paryāyo yadrūpamaprameyaṃ / bhavet, evaṃ vedanā saṃjñā saṃskārāḥ / syādbhagavan paryāyo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044539 (0.056):
yadvijñānamaprameyaṃ bhavediti / syātsubhūte paryāyo yena rūpamevāprameyaṃ / bhavet, evaṃ vedanaiva saṃjñaiva saṃskārā eva / syātsubhūte paryāyo yena
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937894 (0.056):
2 yena paryāyeṇa rūpam apy asaṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ bhavet* vedanā / saṃjñā saṃskārā vijñānam apy asaṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ bhavet* āha
4 aparimāṇaṃ / vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānam api subhūte śunyam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652763 (0.018):
katamena bhagavan paryāyeṇa rūpam asaṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ syāt, / vedanā saṃjñā saṃskārā, vijñānam apy asaṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652723 (0.018):
subhūtir āha: syād bhagavan paryāyo yad rūpam apy asaṃkhyeyam aprameyam / aparimāṇaṃ syāt, vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānam api bhagavann asaṃkhyeyam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652744 (0.018):
bhagavān āha: syāt subhūte paryāyo yena paryāyeṇa rūpam apy asaṃkhyeyam / aprameyam aparimāṇaṃ syāt, vedanāpi saṃjñāpi saṃskārā api, vijñānam apy
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937894 (0.018):
2 yena paryāyeṇa rūpam apy asaṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ bhavet* vedanā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1630750 (0.021):
aprameyam asaṃkhyeyam asamasamam api nu tatra rūpam upalabhyate, vedanā / saṃjñā saṃskārāḥ, yat subhūte vijñānam acintyam atulyam aprameyam
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4034966 (0.023):
sarvadharmā apyacintyā atulyāḥ / rūpam api (Vaidya 139) subhūte aprameyam / / evaṃ vedanāpi saṃjñāpi saṃskārā api / vijñānam api subhūte aprameyam,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4035067 (0.023):
/ rūpam api subhūte asaṃkhyeyam / evaṃ vedanā saṃjñā saṃskārāḥ / vijñānam
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15029202 (0.024):
upalabhyate. rūpaṃ vā vedanā vā saṃjñā vā saṃskārā vā vijñānaṃ vā. evam / eva subhūte bodhisattvo mahāsattvo na sattvam upalabhate na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15051213 (0.024):
bhagavān āha: nāsti subhūte rūpaṃ vā vedanā vā saṃjñā vā saṃskārā vā / vijñānaṃ vā yāvan nirmitaṃ. yan na anirmitaṃ.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4037490 (0.024):
tadvijñānam / yathā ca subhūte pāraṃ tathā vijñānam / yathā ca subhūte / rūpam, evaṃ vedanā saṃjñā saṃskārāḥ / vijñānaṃ pāraṃ tathā sarvadharmāḥ /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9830100 (0.024):
bhagavān āha: nāsti subhūte rūpaṃ vā vedanā vā saṃjñā vā saṃskārā vā / vijñānaṃ vā yaś ca nirmito yā ca śūnyatā ubhayam etac chūnyatā.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4043876 (0.026):
subhūte rūpaṃ gambhīram? kathaṃ vedanā saṃjñā saṃskārāḥ? kathaṃ ca subhūte / vijñānaṃ gambhīram? yathā subhūte tathatā, tathā gambhīraṃ rūpam / evaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937874 (0.026):
[GBM 576.l = LPG(Ch) 204v] āha / syād bhagavaṃ paiyāyo yad rūpam apy / asaṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ bhavet* vedanā saṃjñā saṃskāra vijñānam
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4038682 (0.027):
subhūte sarvajñatā / evaṃ vedanaiva saṃjñaiva saṃskārā eva / vijñānameva / hi subhūte sarvajñatā / dānapāramitaiva hi subhūte sarvajñatā /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4031630 (0.029):
loka ityākhyātāḥ / katame pañca? yaduta rūpaṃ vedanā saṃjñā saṃskārā / vijñānam / ime subhūte pañca skandhāstathāgatena loka ityākhyātāḥ //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15268331 (0.029):
kasya hetoḥ? pratyutpannābhāvasvabhāvo hi subhūte rūpaṃ / vedanāsaṃjñāsaṃskārā, vijñānaṃ subhūte pratyutpannam abaddham amuktaṃ. tat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17267689 (0.029):
bhagavān āha: sarvākārajñatāpi subhūte abhāvo, rūpaṃ vedanā saṃjñā / saṃskārā, vijñānam api subhūte abhāvaḥ, evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652780 (0.029):
vedanā saṃjñā saṃskārā, vijñānaṃ subhūte śūnyam asaṃkhyeyam aprameyam
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4026822 (0.029):
subhūte acintyam / evaṃ vedanāsaṃjñāsaṃskārāḥ / vijñānaṃ hi subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4034882 (0.029):
api subhūte acintyamatulyamaprameyamasaṃkhyeyamasamasamam / evaṃ vedanāpi / saṃjñāpi saṃskārā api / vijñānam api subhūte / acintyamatulyamaprameyamasaṃkhyeyamasamasamam / evaṃ sarvadharmā api
asaṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ āha / kiṃ punar bhagavaṃn rūpam eva
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937903 (0.017):
saṃjñā saṃskārā vijñānam apy asaṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ bhavet* āha
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652756 (0.017):
katamena bhagavan paryāyeṇa rūpam asaṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ syāt,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652766 (0.019):
vedanā saṃjñā saṃskārā, vijñānam apy asaṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ / syāt?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652783 (0.024):
vedanā saṃjñā saṃskārā, vijñānaṃ subhūte śūnyam asaṃkhyeyam aprameyam / aparimāṇaṃ syāt.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652726 (0.026):
aparimāṇaṃ syāt, vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānam api bhagavann asaṃkhyeyam / aprameyam aparimāṇaṃ syāt.
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937868 (0.027):
[GBM 576.l = LPG(Ch) 204v] āha / syād bhagavaṃ paiyāyo yad rūpam apy / asaṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ bhavet* vedanā saṃjñā saṃskāra vijñānam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652716 (0.028):
subhūtir āha: syād bhagavan paryāyo yad rūpam apy asaṃkhyeyam aprameyam
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937887 (0.033):
2 yena paryāyeṇa rūpam apy asaṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ bhavet* vedanā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652737 (0.034):
bhagavān āha: syāt subhūte paryāyo yena paryāyeṇa rūpam apy asaṃkhyeyam / aprameyam aparimāṇaṃ syāt, vedanāpi saṃjñāpi saṃskārā api, vijñānam apy
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937876 (0.038):
asaṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ bhavet* vedanā saṃjñā saṃskāra vijñānam / asaṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ bhavet* bhagavān āha / syāt subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263963 (0.040):
subhūtir āha: bahu bhagavan bahu sugata. aprameyam asaṃkhyeyam aparimāṇaṃ / bhagavann upamāpi na sukarā kartuṃ tasya puṇyakriyāvastunaḥ. saced
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937115 (0.041):
āha / bahu bhagavaṃ bahu sugata aprameyam asaṃkhyeyam / 4 aparimāṇam atulyaṃ bhagavān āha / ayam eva tataḥ subhūte bodhisatvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6961041 (0.047):
jānakapaśyako yā ca / 23715 bhūtakoṭiḥ yac cāprameyam asaṃkhyeyam aparimāṇaṃ ye ca sarvadharmāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 782552 (0.047):
subhūte yaś cātmā yaś ca yāvaj jānakapaśyako yā ca bhūtakoṭiḥ yac / cāprameyam asaṃkhyeyam aparimāṇaṃ ye ca sarvadharmāḥ sarva ete
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15119498 (0.047):
jānakapaśyako yā ca bhūtakoṭir yac cāprameyam asaṃkhyeyam aparimāṇaṃ ye ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652744 (0.048):
aprameyam aparimāṇaṃ syāt, vedanāpi saṃjñāpi saṃskārā api, vijñānam apy / asaṃkhyeyam aprameyam aparimāṇaṃ syād ity asaṃkhyeyādīnām upalakṣaṇām.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4034883 (0.056):
saṃjñāpi saṃskārā api / vijñānam api subhūte / acintyamatulyamaprameyamasaṃkhyeyamasamasamam / evaṃ sarvadharmā api
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1630514 (0.056):
asamasamaṃ, vedanā saṃjñā saṃskārā, vijñānaṃ subhūte acintyam atulyam / aprameyam asaṃkhyeyam asamasamam, evaṃ dhātvāyatanapratītyasamutpādo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1630569 (0.056):
na prajñāyate, vedanā saṃjñā saṃskārā, vijñānaṃ hi subhūte acintyam / atulyam aprameyam asaṃkhyeyam asamasaman na prajñāyate. evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1630753 (0.056):
saṃjñā saṃskārāḥ, yat subhūte vijñānam acintyam atulyam aprameyam / asaṃkhyeyam asamasamam api nu tatra vijñānam upalabhyate. ye
śunyaṃ vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānam eva śunyaṃ / na punaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27754088 (0.011):
bodhisatvo nāmasvabhāvena śunyaḥ na śunyatayā rūpaṃ śunyaṃ na vedanā / saṃjñā saṃskārā na śunyatayā vijñānaṃ śunyam* nānyatra rūpāc chunyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9830101 (0.020):
bhagavān āha: nāsti subhūte rūpaṃ vā vedanā vā saṃjñā vā saṃskārā vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6971384 (0.021):
rūpasyānutpādo na tad rūpam vedanā / 25805 saṃjñā saṃskārā vijñānaṃ śūnyaṃ vijñānena/ yā c{āyuṣman} {śāriputra}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 792738 (0.021):
paryāyeṇa yo rūpasyānutpādo na tad rūpam vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15237277 (0.021):
kauśikānirjātaṃ yac cānirjātaṃ na tad rūpam. vedanāsaṃjñāsaṃskārāḥ / vijñānaṃ kauśikānirjātaṃ yac cānirjātaṃ na tad vijñānaṃ. cakṣuḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9808389 (0.021):
saṃskārāḥ sarvaṃ vijñānaṃ nirmitopamaṃ nirmitasya ca na bhavati, rūpaṃ / vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānaṃ na saṃkleśo na vyavadānaṃ na pañcagatikaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9823703 (0.021):
nāmadheyaṃ prakṣiptaṃ tasmin saṃskāranimitte vastūni yad idaṃ rūpam iti, / yad idaṃ vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānaṃ yad idaṃ yāvad buddhadharmā iti,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9823740 (0.021):
yad idaṃ rūpam iti, yad idaṃ vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānaṃ yad idaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9823834 (0.021):
prajñaptir anuvyavahāro bhavati, yad idaṃ rūpam iti, yad idaṃ vedanā / saṃjñā saṃskārā vijñānaṃ yad idaṃ yāvad buddhadharmā iti. tat kiṃ manyase?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9824209 (0.021):
yatredam āgantukaṃ nāmadheyaṃ prakṣipataṃ yad idaṃ rūpam iti, vedaneti / saṃjñeti saṃskārā iti vijñānam iti yāvad buddhadharmā iti,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9824269 (0.021):
āgantukaṃ nāmadheyaṃ prakṣipataṃ yad idaṃ rūpam iti vedaneti saṃjñeti / saṃskārā iti vijñānam iti yāvad buddhadharmā iti.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9824296 (0.021):
vastu nopalabhate, yatredam āgantukaṃ nāmadheyaṃ prakṣiptaṃ yad idaṃ rūpam / iti vedaneti saṃjñeti saṃskārā iti vijñānam iti yāvad buddhadharmā iti,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9824398 (0.021):
vāvidyamānatā vopalabhyate, yatredam āgantukaṃ nāmadheyaṃ prakṣiptaṃ yad / idaṃ rūpam iti vedaneti saṃjñeti saṃskārā iti vijñānam iti yāvad
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15041211 (0.024):
paramārthena kiṃcid asti rūpam vā vedanā vā saṃjñā vā saṃskārā vā vijñānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1635953 (0.024):
kaścid asti yāvat sarvākārajñatāyāḥ pāre vikalpaḥ kaścid asti. idaṃ rūpam / iti, vedanā saṃjñā saṃskārāḥ, idaṃ vijñānam iti yāvad ime skandhā ime
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9814595 (0.024):
paramārthaṃ kaścid asti rūpaṃ vā vedanā vā saṃjñā vā saṃskārā vā, vijñānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9823775 (0.025):
anuvyavahāro bhavati, yad idaṃ rūpam iti yad idaṃ vedanā saṃjñā saṃskārā / vijñānaṃ yad idaṃ yāvad buddhadharmā iti.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15030889 (0.025):
dharman deśayati. śūnyaṃ traidhātukam etan, nāsty atra rūpaṃ vā vedanā vā / saṃjñā vā. saṃskārā vā vijñānaṃ vā, skandhā vā dhātavo vā āyatanāni vā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9801406 (0.025):
deśayati, śūnyam idaṃ traidhātukaṃ nāsty atra rūpaṃ vā vedanā vā saṃjñā vā / saṃskārā vā vijñānaṃ vā skandhā vā dhātavo vāyatanāni vā pratiśrutkaiṣā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9801424 (0.025):
pratibhāsa eṣa marīcir eṣā nirmitaka eṣa gandharvanagaram etan nāsty atra / rūpaṃ vā vedanā vā saṃjñā vā saṃskārā vā vijñānaṃ vā skandhadhātavo
5 sarvadharmāḥ śunyāḥ bhagavān āha / tat kiṃ manyase subhūte nanu mayā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044586 (0.0):
bhagavan kevalametadadhivacanamaprameyamiti, nānyeṣāṃ dharmāṇām? / bhagavānāha tatkiṃ manyase subhūte nanu mayā sarvadharmāḥ śūnyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652803 (0.018):
vijñānam eva śūnyaṃ, na punaḥ sarvadharmā api śūnyāḥ? / bhagavān āha: tat kiṃ manyase? subhūte na mayā sarvadharmāḥ śūnyā ity
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15049602 (0.043):
bhagavān āha: tat kiṃ manyase subhūte na tv ete dharmāḥ svapnopamāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17241195 (0.052):
subhūtir āha: na bhagavan. / bhagavān āha: tat kiṃ manyase? subhūte yat tvaṃ dharmaṃ na samanupaśyasi
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15044146 (0.058):
bhagavān āha: evam etat subhūte evam etat. sarvadharmāḥ śūnyāḥ. yadi punaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15036880 (0.059):
pratyekabuddhadharmā ime bodhisattvadharmā ime buddhadharmā? / bhagavān āha: tat kiṃ manyase subhūte anyad ānimittam anye śrāvakadharmāḥ?
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4045357 (0.060):
bhagavan / bhagavānāha tatkiṃ manyase subhūte yaccittamanutpannam, api
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23095384 (0.060):
prajñāpāramitāṃ yatra bodhisattvena caritavyam? āha: no hīdaṃ bhagavan. / bhagavān āha: tat kiṃ manyase subhūte yad dharma yaṃ tvaṃ na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15044176 (0.061):
samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyate. api tu khalu subhūte tad evaṃ vadasi: / yadi sarvadharmāḥ śūnyāḥ kathaṃ bodhisattvo mahāsattvo dharmanānātvaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088624 (0.064):
hi bhagavan sa bhāvo nābhāvaḥ | tenocyate ātmabhāva iti || 10 || / bhagavānāha - tatkiṃ manyase subhūte - yāvatyo gaṅgāyāṃ mahānadyāṃ
sarvadharmāḥ śunyā ity ākhyātāḥ āha / śunyā bhagavan sarvadharmā iti
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044598 (0.024):
ityākhyātāḥ? subhūtirāha śūnyā eva bhagavan / sarvadharmāstathāgatenākhyātāḥ / bhagavānāha ye ca subhūte śūnyāḥ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652815 (0.025):
bhagavān āha: tat kiṃ manyase? subhūte na mayā sarvadharmāḥ śūnyā ity
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044588 (0.038):
bhagavānāha tatkiṃ manyase subhūte nanu mayā sarvadharmāḥ śūnyā
Saptasatika prajnaparamita (bsu052_u.htm.txt) 1161445 (0.050):
buddhadharmāḥ | tatkiṃ punarbhagavan sarvadharmāḥ śūnyā iti / tathāgatenābhisaṃbuddhāḥ? bhagavānāha - evametanmañjuśrīḥ śūnyāḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15044164 (0.064):
'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyata: yasmāt tarhi subhūte / sarvadharmāḥ śūnyās tasmād bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāṃ
tathāgatenākhyātā yā ca bhagavaṃn śunyatā / akṣayāpi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652815 (0.027):
subhūtir āha: śūnyā iti bhagavan sarvadharmās tathāgatenākhyātā, ye ca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044596 (0.064):
ityākhyātāḥ? subhūtirāha śūnyā eva bhagavan / sarvadharmāstathāgatenākhyātāḥ / bhagavānāha ye ca subhūte śūnyāḥ,
6 sā / aprameyāpi sā aparimāṇāpi sā na hi bhagavaṃ śunyatāyāḥ / saṃkhyopalabhyate na pramāṇaṃ na parimāṇam upalabhyate / tasmāt tarhi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652831 (0.021):
bhagavan śūnyā akṣayā api te, asaṃkhyeyā api te aprameyā api te, aparimāṇā / api te, na bhagavan śūnyatāyāḥ saṃkhyopalabhyate, na pramāṇam upalabhyate,
bhagavaṃ naiṣān dharmāṇām arthato / 7 vā vyaṃjanato vā nānākaraṇam upalabhyate / bhagavān āha / evam etat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652855 (0.0):
tarhi bhagavan naiṣāṃ dharmāṇām arthato vā vyañjanato vā nānākaraṇam / upalabhyate. / bhagavān āha: evam etat subhūte evam etat, naiṣāṃ dharmāṇām arthato vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652845 (0.018):
tarhi bhagavan naiṣāṃ dharmāṇām arthato vā vyañjanato vā nānākaraṇam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17264414 (0.056):
subhūte nirmitasya ca na kaścid viśeṣo, na kiṃcit nānākaraṇam upalabhyate, / nirviśeṣaḥ subhūte tathāgataś ca nirmitaś ca. tat kasya hetoḥ? tathā hi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044612 (0.059):
akṣayā api te / yā ca śūnyatā, aprameyatāpi sā / tasmāttarhi subhūte eṣāṃ / dharmāṇāmarthato viśeṣo vā nānākaraṇaṃ vā nopalabhyate / abhilāpā ete
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23113350 (0.060):
viśeṣo na kiṃcin nānākaraṇam upalabhyate. nirviśeṣo hi subhūte tathāgataś
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9803591 (0.060):
bhagavān āha: nāsti nānākaraṇam. / subhūtir āha: kathaṃ nāsti nānākaraṇam?
subhūte evam etat* naiṣān dharmāṇām arthato vā vyaṃjanato vā nānākaraṇam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652844 (0.018):
tarhi bhagavan naiṣāṃ dharmāṇām arthato vā vyañjanato vā nānākaraṇam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652853 (0.018):
bhagavān āha: evam etat subhūte evam etat, naiṣāṃ dharmāṇām arthato vā / vyañjanato vā nānākaraṇam upalabhyate. anabhilapyam etat subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044612 (0.059):
akṣayā api te / yā ca śūnyatā, aprameyatāpi sā / tasmāttarhi subhūte eṣāṃ / dharmāṇāmarthato viśeṣo vā nānākaraṇaṃ vā nopalabhyate / abhilāpā ete
upalabhyate / anabhilāpyam etat subhūte tathāgatenābhilaptam / 8 akṣayam iti vā aprameyam iti vā / śunyam iti vā ānimittam iti vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652857 (0.015):
vyañjanato vā nānākaraṇam upalabhyate. anabhilapyam etat subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652864 (0.026):
vyañjanato vā nānākaraṇam upalabhyate. anabhilapyam etat subhūte / tathāgatenābhilapitam, akṣayam iti vā asaṃkhyeyam iti vā aprameyam iti vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044626 (0.036):
subhūte tathāgatenākhyātāḥ abhilapitāḥ aprameyamiti vā, asaṃkhyeyamiti / vā, akṣayamiti vā, śūnyamiti vā, ānimittamiti vā, apraṇihitamiti vā,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044616 (0.055):
dharmāṇāmarthato viśeṣo vā nānākaraṇaṃ vā nopalabhyate / abhilāpā ete / subhūte tathāgatenākhyātāḥ abhilapitāḥ aprameyamiti vā, asaṃkhyeyamiti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652845 (0.059):
tarhi bhagavan naiṣāṃ dharmāṇām arthato vā vyañjanato vā nānākaraṇam / upalabhyate. / bhagavān āha: evam etat subhūte evam etat, naiṣāṃ dharmāṇām arthato vā
apraṇihitam iti vā anabhisaṃskāram iti vā anutpāda iti vā virāga iti vā / nirodha iti vā nirvāṇam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652877 (0.0):
tathāgatenābhilapitam, akṣayam iti vā asaṃkhyeyam iti vā aprameyam iti vā / aparimāṇam iti vā śūnyam iti vā ānimittam iti vā apraṇihitam iti vā / anabhisaṃskāram iti vā anutpāda iti vā virāga iti vā nirodha iti vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044637 (5.960):
anabhisaṃskāra iti vā, anutpāda iti vā, ajātiriti vā abhāva iti vā, virāga / iti vā, nirodha iti vā, nirvāṇamiti vā / deśanābhinirhāranirdeśa eṣa
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044629 (0.047):
vā, akṣayamiti vā, śūnyamiti vā, ānimittamiti vā, apraṇihitamiti vā, / anabhisaṃskāra iti vā, anutpāda iti vā, ajātiriti vā abhāva iti vā, virāga
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1658761 (0.049):
nāgāmiphalaṃ vārhattvaṃ vā pratyekāṃ vā bodhim anuprāpnuyāt? kathaṃ / śūnyatām ānimittam apraṇihitam anabhisaṃskāram anutpādam abhāvaṃ vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4048840 (0.050):
śūnyataiva bodhisattvena mahāsattvena manasi kartavyā / ānimittameva / apraṇihitameva anabhisaṃskāra eva anutpāda eva ajātireva abhāva eva
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4031695 (0.050):
samyaksaṃbuddhānāmasya lokasya saṃdarśayitrī / na ca subhūte ānimittaṃ vā / apraṇihitaṃ vā anabhisaṃskāro vā anutpādo vā abhāvo vā dharmadhāturvā
nirvāṇam iti vā / āha / āścaryaṃ bhagavan yāvac cedaṃ dharmāṇāṃ dharmatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652896 (0.0):
evam ukte āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: āścaryaṃ bhagavan / yāvad iyaṃ dharmāṇāṃ dharmatā tathāgatena deśyate, sā ca dharmatā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23113637 (0.063):
kartavyaṃ. āha: yadi bhagavan sarvadharmāṇāṃ dharmatā na vikopayitavyā,
tathāgatena deśitā anabhilāpyā / yathāham bhagavato / 10 bhāṣitasyārtham ājānāmi / sarvadharmā eva bhagavann anabhilāpyāḥ /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044666 (0.0):
samyaksaṃbuddhena sarvadharmāṇāṃ dharmatā deśitā, sā ca sarvadharmāṇāṃ / dharmatā anabhilāpyā / yathāhaṃ bhagavan bhagavato bhāṣitasyārthamājānāmi,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044673 (0.0):
dharmatā anabhilāpyā / yathāhaṃ bhagavan bhagavato bhāṣitasyārthamājānāmi, / tathā sarvadharmā api bhagavan anabhilāpyāḥ / bhagavānāha
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652915 (0.0):
anabhilapyā yathāhaṃ bhagavan bhagavato bhāṣitasyārtham ājānāmi, tathā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23099517 (0.003):
śrāvakabhūmiṃ vā pratyekabuddhabhūmiṃ vā. āha: yathā ahaṃ bhagavato / bhāṣitasya artham ājānāmi. na kiṃcid duṣkaraṃ karoti. kathaṃ duṣkarakārako
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15050378 (0.003):
dharmaratnam anyat saṃgharatnam anyā dharmasamatā? / āha: yathā ahaṃ bhagavato bhāṣitasya artham ājānāmi na anyad buddharatnam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17247818 (0.003):
subhūtir āha: yathāhaṃ bhagavato bhāṣitasyārtham ājānāmi tathā na kaścid
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28015060 (0.003):
naiṣkramyapratisaṃyuktāṃ kathām | śrutvā ca vimṛśati yathāhaṃ bhagavato / bhāṣitasyārthamājānāmi, na bhagavān dānapāramitāṃ varṇayati, na
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4089958 (0.003):
subhūtirbhagavantametadavocat - yathāhaṃ bhagavato bhāṣitasyārthamājānāmi, / nāsti sa bhagavan kaściddharmo yastathāgatena dīpaṃkarasya
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090839 (0.003):
- no hīdaṃ bhagavan | yathāhaṃ bhagavato bhāṣitasyārthamājānāmi, na
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4090882 (0.003):
subhutirbhagavantametadavocat - yathāhaṃ bhagavato bhāṣitasyārthamājānāmi, / na lakṣaṇasaṃpadā tathāgato draṣṭavyaḥ ||
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050842 (0.003):
'bhaviṣyad rājāpi cakravartī tathāgato 'bhaviṣyat* āha | yathāhaṃ / bhagavato bhāṣitasyārtham ājānāmi / 6. | na lakṣaṇasaṃpadā tathāgato draṣṭavyaḥ // atha khalu bhagavāṃs tasyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1643717 (0.006):
āha, durabhisaṃbhavānuttarā samyaksaṃbodhir iti, yathā punar ahaṃ / bhagavato bhāṣitasyārtham ājānāmi. yathā ca mama bhavati, tathā
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7900218 (0.011):
paramārthataḥ // āha // yathāhaṃ bhagavato bhāṣitasyārthamājānāmi / / anabhilāpya eṣa dhātuḥ paramārthataḥ / sacetsaskāranimittaṃ vastu sa
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11968459 (0.013):
śīlārbudaṃ vā. atra dṛṣṭyarbudaṃ. yathoktaṃ. yathāhaṃ bhagavato / bhāṣitasyārtham ājānāmi. ya ime bhagavatāṃtarāyikā dharmā ākhyātāḥ. te
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4088086 (0.015):
evamukte āyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat - yathāhaṃ bhagavan / bhagavato bhāṣitasyārthamājānāmi, nāsti sa kaściddharmo yastathāgatena
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680480 (0.015):
dharmas tathāgatena deśitaḥ // subhūtir āha / yathāhaṃ bhagavan bhagavato / bhāṣitasyārtham ājānāmi nāsti sa kaścid dharmo yas tathāgatenānuttarā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3997343 (0.016):
atha khalvāyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat yathāhaṃ bhagavan / bhagavato bhāṣitasyārthamājānāmi, tathā asaṃnāhasaṃnaddho batāyaṃ bhagavan
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4039909 (0.016):
śāriputra āha yathāhaṃ bhagavan bhagavato bhāṣitasyārthamājānāmi yo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4057219 (0.016):
(Vaidya 218) subhūtirāha yathāhaṃ bhagavan bhagavato / bhāṣitasyārthamājānāmi, tathā gambhīre bhagavan arthe carati bodhisattvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4057259 (0.016):
subhūtirāha yathāhaṃ bhagavan bhagavato bhāṣitasyārthamājānāmi, tathā na
bhagavān āha / evam etat subhūte evam etat* sarvadharmā subhūte / anabhilāpyāḥ yā subhūte dharmāṇām anabhilāpyatā sā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044680 (0.0):
dharmatā anabhilāpyā / yathāhaṃ bhagavan bhagavato bhāṣitasyārthamājānāmi, / tathā sarvadharmā api bhagavan anabhilāpyāḥ / bhagavānāha
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652920 (0.016):
anabhilapyā yathāhaṃ bhagavan bhagavato bhāṣitasyārtham ājānāmi, tathā / sarvadharmā bhagavann anabhilapyāḥ. / (PSP_4:173)
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15050561 (0.032):
bhagavān āha: evam etat subhūte evam etat. sarvadharmā subhūte / dharmasamatāyā na calanti. na vivantante. tat kasya hetoḥ? yaiva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17264358 (0.040):
subhūtir āha: na bhagavan. / bhagavān āha: evam eva subhūte tathāgatena sarvadharmā nirmitopamā jñātā,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15051392 (0.043):
bhagavān āha: evam etat subhūte evam etat, sarvadharmāḥ subhūte / svabhāvaśūnyāḥ, te na śrāvakaiḥ kṛtā na pratyekabuddhair na bodhisattvair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17264387 (0.044):
bhagavān āha: evam etat subhūte evam etat. / subhūtir āha: yadi bhagavan sarvadharmā nirmitopamās tathāgatasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9830333 (0.048):
saṃmoṣadharmo nirmitako bhavet. / bhagavān āha: evam etat subhūte evam etat, sarvadharmāḥ subhūte svabhāvena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23120791 (0.049):
pratiṣṭhāpayituṃ. bhagavān āha: evam etat subhūte evam etat. alakṣaṇā / subhūte sarvadharmā na vilakṣaṇāḥ. āha: ta katham alakṣaṇeṣu dharmeṣu
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15046523 (0.049):
āha: śūnyā bhagavaṃ. / bhagavān āha: yadi subhūte sarvadharmāḥ sarvadharmaiḥ śūnyā, na nu
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4037861 (0.050):
subhūte yā sarvadharmāṇāṃ śūnyatā, na sā āgacchati vā gacchati vā /
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15037556 (0.051):
āha: kena kāraṇena bhagavaṃ sarvadharmā dharmadhātuḥ? / bhagavān āha: tathā hi subhūte utpādād vā tathāgatānām anutpādād vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9820929 (0.053):
bhagavān āha: evam etat subhūte evam etat, na punaḥ subhūte sarvadharmāḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15046513 (0.053):
bhagavān āha: na punaḥ subhūte sarvadharmā sarvadharmaiḥ śūnyāḥ?
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15046534 (0.055):
sarvadharmā śūnyatāyām antargatā? / āha: evam etad bhagavan. / bhagavān āha: tad anena subhūte paryāyeṇa evaṃ veditavyaṃ, yat
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4023202 (0.055):
prakṛtiviviktā bhagavan prajñāpāramitā / namaskaromi bhagavan / prajñāpāramitāyai // / bhagavānāha sarvadharmā api subhūte prakṛtiviviktāḥ / yā ca subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9801093 (0.056):
mārgākārajñatā sarvajñatā ca ime ucyante subhūte anāsravāḥ sarvadharmā / iti. evaṃ khalu subhūte bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāip
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4023227 (0.056):
samyaksaṃbuddhenābhisaṃbuddhāḥ / subhūtirāha tasmāttarhi bhagavan / sarvadharmā anabhisaṃbuddhāstathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena?
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4035115 (0.056):
caitasikā vā dharmāḥ? subhūtirāha no hīdaṃ bhagavan / bhagavānāha / evameva subhūte anena paryāyeṇa sarvadharmā api acintyā atulyā aprameyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1630794 (0.056):
subhūtir āha: no bhagavan. / bhagavān āha: anena subhūte paryāyeṇa sarvadharmā acintyā atulyā aprameyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17262503 (0.057):
buddhadharmā vā. / subhūtir āha: yadi bhagavann aprajñapanīyāḥ sarvadharmāḥ, kutaḥ
11 śunyatā na ca śunyatāyāṃ kiṃ cid abhilapitaṃ nāpi śunyatā śakyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652924 (0.049):
anabhilapyā, yā subhūte dharmāṇām anabhilapyatā sā śūnyatā, na ca śūnyatā / śakyābhilapitum.
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27756988 (0.062):
carati | na bahirdhāśunyatāyā nādhyātmabahirdhāśuntatāyā | na / śunyatāśunyatāyā na mahāśunyatāyā na paramārthaśunyatāyā na
abhilapituṃ āha / kaccit punar bhagavaṃn anabhilāpyasyārthasya vṛddhir vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652932 (5.960):
anabhilapyā, yā subhūte dharmāṇām anabhilapyatā sā śūnyatā, na ca śūnyatā / śakyābhilapitum. / subhūtir āha: kiṃ punar bhagavann anabhilāpyasyārthasya vṛddhir vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652940 (1.788):
subhūtir āha: kiṃ punar bhagavann anabhilāpyasyārthasya vṛddhir vā / parihāṇir vā? / bhagavān āha: na subhūte anabhilapyasyārthasya nāpi vṛddhir nāpi
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24938166 (0.028):
abhisaṃbuddhyate / abhisaṃbhotsyate vā / bhagavān āha / evam etat subhūte / evam etat* nānabhilāpyasyārthasya vṛddhir vā parihāṇir vā / sa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653103 (0.033):
bhagavān āha: evam etat subhūte evam etat, nānabhilapyasyārthasya vṛddhir / vā parihāṇir vā. sacet punaḥ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044704 (0.035):
subhūtirāhasacedbhagavan anabhilapyasyārthasya na vṛddhirna parihāṇiḥ,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4045076 (0.035):
ca manasikārairna parihīyate / evaṃ khalu subhūte anabhilapyasyārthasya na / vṛddhirna parihāṇirbhavati / evaṃ pāramitānāṃ na vṛddhirna
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652949 (0.035):
subhūtir āha: saced bhagavann anabhilapyasyārthasya nāpi vṛddhir nāpi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653275 (0.038):
samanupaśyati. evaṃ khalu subhūte anabhilapyasyārthasya naiva vṛddhir na / parihāṇir, evaṃ ca subhūte dānapāramitāyā na vṛddhir na parihāṇir, evaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24938290 (0.042):
anabhilāpyasyārthasya naiva vṛddhir na / 11 parihāṇi / evaṃ khalu subhūte dānapāramitāyā śīlapāramitāyā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044690 (0.044):
tatkasya hetoḥ? yā ca subhūte sarvadharmāṇāṃ śūnyatā, na sā śakyā / abhilapitum / subhūtirāha kiṃ punarbhagavan anabhilapyasyārthasya
parihāṇir vā / bhagavān āha / no hīdaṃ subhūte na subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652935 (0.029):
subhūtir āha: kiṃ punar bhagavann anabhilāpyasyārthasya vṛddhir vā / parihāṇir vā?
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044695 (0.029):
vṛddhirvāsti, parihāṇirvā vidyate? bhagavānāha no hīdaṃ subhūte / / subhūtirāhasacedbhagavan anabhilapyasyārthasya na vṛddhirna parihāṇiḥ,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15035516 (0.040):
dharmadhātur anyā tathatā anyā bhūtakoṭiḥ? / bhagavān āha: no hīdaṃ subhūte, na subhūte anyo rūpam anyo dharmadhātur
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24938166 (0.046):
abhisaṃbuddhyate / abhisaṃbhotsyate vā / bhagavān āha / evam etat subhūte / evam etat* nānabhilāpyasyārthasya vṛddhir vā parihāṇir vā / sa
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23121830 (0.047):
bhagavān āha: no hīdaṃ subhūte. na subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4021218 (0.048):
nirdeṣṭuṃ vā śrotuṃ vā? bhagavānāha no hīdaṃ subhūte / neyaṃ subhūte / prajñāpāramitā skandhaśo vā dhātuśo vā āyatanaśo vā śakyā nirdeṣṭuṃ vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652949 (0.050):
bhagavān āha: na subhūte anabhilapyasyārthasya nāpi vṛddhir nāpi / parihāṇir.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653104 (0.050):
bhagavān āha: evam etat subhūte evam etat, nānabhilapyasyārthasya vṛddhir / vā parihāṇir vā. sacet punaḥ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15266907 (0.051):
bhagavān āha: no hīdaṃ subhūte na hi subhūte prajñāpāramitāyāḥ śrotāro
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653276 (0.057):
samanupaśyati. evaṃ khalu subhūte anabhilapyasyārthasya naiva vṛddhir na / parihāṇir, evaṃ ca subhūte dānapāramitāyā na vṛddhir na parihāṇir, evaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052876 (0.057):
prajñāpāramitāyām? bhagavānāha no hīdaṃ subhūte / subhūtirāha kathaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4029067 (0.058):
grahītavyaṃ bhavati? subhūtirāha no hīdaṃ bhagavan / bhagavānāha / evameva subhūte bhaviṣyantyanāgate 'dhvani eke bodhisattvayānikāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044704 (0.061):
subhūtirāhasacedbhagavan anabhilapyasyārthasya na vṛddhirna parihāṇiḥ,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4045076 (0.061):
ca manasikārairna parihīyate / evaṃ khalu subhūte anabhilapyasyārthasya na / vṛddhirna parihāṇirbhavati / evaṃ pāramitānāṃ na vṛddhirna
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24938290 (0.062):
anabhilāpyasyārthasya naiva vṛddhir na / 11 parihāṇi / evaṃ khalu subhūte dānapāramitāyā śīlapāramitāyā
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24938315 (0.063):
12 yāvat pratisaṃvidāṃ na vṛddhir na parihāṇiḥ / evaṃ khalu subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653325 (0.063):
aṣṭādaśānām āveṇikānāṃ buddhadharmāṇāṃ na vṛddhir na parihāṇiḥ. evaṃ khalu / subhūte bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ caritavyam
bauddha_aai_xvi.r.o.combined 14532504 (0.063):
bodheḥ // / āha / no hīdam āyuṣman subhūte // / subhūtir āha / kiṃ punar āyuṣman śāriputrānyatra veda=
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052987 (0.064):
'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau? bhagavānāha no hīdaṃ subhūte / subhūtirāha / kathamasyedānīṃ bhagavan dharmasya vyākaraṇaṃ bhavatyanuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4028809 (0.064):
paṇḍitajātīyaḥ purūṣo bhavet? subhūtirāha no hīdaṃ bhagavan / / bhagavānāha evameva subhūte tathārūpāste bodhisattvayānikāḥ pudgalā
12 anabhilāpyasyārthasya vṛddhir vā parihāṇir vā / āha / sacet punar
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24938166 (0.0):
abhisaṃbuddhyate / abhisaṃbhotsyate vā / bhagavān āha / evam etat subhūte / evam etat* nānabhilāpyasyārthasya vṛddhir vā parihāṇir vā / sa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653105 (0.012):
bhagavān āha: evam etat subhūte evam etat, nānabhilapyasyārthasya vṛddhir
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24938290 (0.018):
dharmasya vṛddhir vā parihāṇiṃ vā samanupaśyati / evaṃ khalu subhūte / anabhilāpyasyārthasya naiva vṛddhir na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652934 (0.026):
subhūtir āha: kiṃ punar bhagavann anabhilāpyasyārthasya vṛddhir vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653276 (0.032):
samanupaśyati. evaṃ khalu subhūte anabhilapyasyārthasya naiva vṛddhir na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4045076 (0.035):
ca manasikārairna parihīyate / evaṃ khalu subhūte anabhilapyasyārthasya na / vṛddhirna parihāṇirbhavati / evaṃ pāramitānāṃ na vṛddhirna
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652942 (0.035):
subhūtir āha: kiṃ punar bhagavann anabhilāpyasyārthasya vṛddhir vā / parihāṇir vā? / bhagavān āha: na subhūte anabhilapyasyārthasya nāpi vṛddhir nāpi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044704 (0.039):
subhūtirāhasacedbhagavan anabhilapyasyārthasya na vṛddhirna parihāṇiḥ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652949 (0.039):
bhagavān āha: na subhūte anabhilapyasyārthasya nāpi vṛddhir nāpi / parihāṇir. / subhūtir āha: saced bhagavann anabhilapyasyārthasya nāpi vṛddhir nāpi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044729 (0.042):
dhyānapāramitāyā api, prajñāpāramitāyā api bhagavan na vṛddhirna / parihāṇirbhaviṣyati / sacedbhagavan āsāṃ ṣaṇṇāṃ pāramitānāṃ na vṛddhirna
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653062 (0.042):
parihāṇir bhaviṣyati, aṣṭādaśānām āveṇikabuddhadharmāṇāṃ na vṛddhir na / parihāṇir bhaviṣyati. saced bhagavann āsāṃ ṣaṇṇāṃ pāramitānāṃ na vṛddhir
bhagavaṃn anabhilāpyasyārthasya naiva vṛddhir na parihāṇis tad
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044709 (0.0):
subhūtirāhasacedbhagavan anabhilapyasyārthasya na vṛddhirna parihāṇiḥ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652955 (0.0):
subhūtir āha: saced bhagavann anabhilapyasyārthasya nāpi vṛddhir nāpi / parihāṇiḥ, dānapāramitāyā api na vṛddhir na parihāṇir bhaviṣyati, evaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24938166 (0.001):
abhisaṃbuddhyate / abhisaṃbhotsyate vā / bhagavān āha / evam etat subhūte / evam etat* nānabhilāpyasyārthasya vṛddhir vā parihāṇir vā / sa
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24938290 (0.012):
dharmasya vṛddhir vā parihāṇiṃ vā samanupaśyati / evaṃ khalu subhūte / anabhilāpyasyārthasya naiva vṛddhir na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652936 (0.015):
śakyābhilapitum. / subhūtir āha: kiṃ punar bhagavann anabhilāpyasyārthasya vṛddhir vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4045077 (0.018):
ca manasikārairna parihīyate / evaṃ khalu subhūte anabhilapyasyārthasya na / vṛddhirna parihāṇirbhavati / evaṃ pāramitānāṃ na vṛddhirna
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652948 (0.018):
bhagavān āha: na subhūte anabhilapyasyārthasya nāpi vṛddhir nāpi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653283 (0.024):
samanupaśyati. evaṃ khalu subhūte anabhilapyasyārthasya naiva vṛddhir na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653103 (0.042):
bhagavān āha: evam etat subhūte evam etat, nānabhilapyasyārthasya vṛddhir
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044690 (0.044):
abhilapitum / subhūtirāha kiṃ punarbhagavan anabhilapyasyārthasya / vṛddhirvāsti, parihāṇirvā vidyate? bhagavānāha no hīdaṃ subhūte /
dānapāramitayā api bhagavaṃ na vṛddhir na parihāṇir bhaviṣyati / evaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044714 (5.960):
subhūtirāhasacedbhagavan anabhilapyasyārthasya na vṛddhirna parihāṇiḥ, / dānapāramitāyā api bhagavan na vṛddhirna parihāṇirbhaviṣyati / evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652958 (5.960):
subhūtir āha: saced bhagavann anabhilapyasyārthasya nāpi vṛddhir nāpi / parihāṇiḥ, dānapāramitāyā api na vṛddhir na parihāṇir bhaviṣyati, evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652972 (0.043):
śīlakṣāntivīryadhyānapāramitāyā api na vṛddhir na parihāṇir bhaviṣyati,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653283 (0.044):
samanupaśyati. evaṃ khalu subhūte anabhilapyasyārthasya naiva vṛddhir na / parihāṇir, evaṃ ca subhūte dānapāramitāyā na vṛddhir na parihāṇir, evaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044729 (0.045):
dhyānapāramitāyā api, prajñāpāramitāyā api bhagavan na vṛddhirna / parihāṇirbhaviṣyati / sacedbhagavan āsāṃ ṣaṇṇāṃ pāramitānāṃ na vṛddhirna
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653062 (0.045):
parihāṇir bhaviṣyati, aṣṭādaśānām āveṇikabuddhadharmāṇāṃ na vṛddhir na / parihāṇir bhaviṣyati. saced bhagavann āsāṃ ṣaṇṇāṃ pāramitānāṃ na vṛddhir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653070 (0.050):
parihāṇir bhaviṣyati. saced bhagavann āsāṃ ṣaṇṇāṃ pāramitānāṃ na vṛddhir / na parihāṇir bhaviṣyati, yāvad aṣṭādaśānām āveṇikānāṃ buddhadharmāṇāṃ na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044737 (0.050):
parihāṇirbhaviṣyati / sacedbhagavan āsāṃ ṣaṇṇāṃ pāramitānāṃ na vṛddhirna / parihāṇiḥ, kathaṃ bhagavan vivardhamānānāṃ ṣaṇṇāṃ pāramitānāṃ balena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653080 (0.058):
na parihāṇir bhaviṣyati, yāvad aṣṭādaśānām āveṇikānāṃ buddhadharmāṇāṃ na / vṛddhir na parihāṇir bhaviṣyati, tadā abhavyā hi bhagavan
13 śīlapāramitayāḥ kṣāntipāramitayāḥ vīryapāramitayāḥ dhyānapāramitayāḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15024437 (0.006):
teṣām api varṇavādī bhavati. samanujñaḥ. sa tayā dānapāramitayāḥ / śīlapāramitayā kṣāntipāramitayā vīryapāramitayā dhyānapāramitayā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15028312 (0.014):
vipākīyena dānapāramitayā śīlapāramitayā kṣāntipāramitayā vīryapāramitayā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15034329 (0.014):
saṃgṛhṇāti? pāramitābhiḥ. dānapāramitayā śīlapāramitayā. kṣāntipāramitayā / vīryapāramitayā dhyānapāramitayā. prajñāpāramitayā. ābhiḥ ṣaḍbhi
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18558073 (0.014):
4 kulaputrāṇayā prajñāpāramitayā bhāvitayā | evaṃ kiṃ te / dhyānapāramitayā | kiṃ vīryapāramitayā | kiṃ kṣāntipāramitayā | kiṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15262075 (0.014):
saṃjānīte. evaṃ dhyānapāramitayā vīryapāramitayā kṣāntipāramitayā / śīlapāramitayā (PSP_2 3:130) dānapāramitayā viviktaṃ saṃjānīte.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1632681 (0.014):
anugrahīṣyanti. evaṃ dhyānapāramitayā vīryapāramitayā kṣāntipāramitayā / śīlapāramitayā dānapāramitayā, evaṃ yāvat sarvākārajñatayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1633221 (0.014):
prajñāpāramitayāparigṛhītā, upāyakauśalena cāparigṛhītā, dhyānapāramitayā / vīryapāramitayā kṣāntipāramitayā śīlapāramitayā dānapāramitayāparigṛhītā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1633674 (0.014):
dhyānapāramitayā vīryapāramitayā kṣāntipāramitayā śīlapāramitayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1634283 (0.014):
jānāti, so 'parigṛhīto dānapāramitayā śīlapāramitayā kṣāntipāramitayā / vīryapāramitayā dhyānapāramitayā prajñāpāramitayāparigṛhīto yāvat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1634748 (0.014):
dānapāramitayā parigṛhītaḥ, śīlapāramitayā kṣāntipāramitayā / vīryapāramitayā dhyānapāramitayā, prajñāpāramitayā ca parigṛhīto, yāvat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17273311 (0.014):
saṃyuktā na visaṃyuktāḥ, dānapāramitayā na saṃyuktā na visaṃyuktāḥ, / śīlapāramitayā kṣāntipāramitayā vīryapāramitayā dhyānapāramitayā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9798240 (0.014):
iti, sa tayā vipākajayā dānapāramitayā śīlapāramitayā kṣāntipāramitayā / vīryapāramitayā dhyānapāramitayā prajñāpāramitayā vipākajābhir abhijñābhir
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7894073 (0.014):
yāvadgrahaṇācchīlapāramitayā kṣāntipāramitayā vīryapāramitayā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044716 (0.016):
dānapāramitāyā api bhagavan na vṛddhirna parihāṇirbhaviṣyati / evaṃ / śīlapāramitāyā api, kṣāntipāramitāyā api, vīryapāramitāyā api,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6934051 (0.026):
kulaputra prajñāpāramitayā bhāvitayā / 15811 {{kiṃ te dhyānapāramitayā bhāvitayā/ kiṃ te vīryapāramitayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652960 (0.033):
parihāṇiḥ, dānapāramitāyā api na vṛddhir na parihāṇir bhaviṣyati, evaṃ / śīlakṣāntivīryadhyānapāramitāyā api na vṛddhir na parihāṇir bhaviṣyati,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6933419 (0.036):
15707 {{dhyānapāramitāṃ bhāvayati upalabhate/ tathā ca dhyānapāramitayā / manyate/ vīryapāramitāṃ bhāvayati upalabhate/ tathā ca vīryapāramitayā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4038669 (0.040):
saṃjñayā na saṃskārairna vijñānena na dānapāramitayā na śīlapāramitayā na / kṣāntipāramitayā na vīryapāramitayā na dhyānapāramitayā na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648388 (0.044):
na parihīyate śīlapāramitayā na parihīyate kṣāntipāramitayā na parihīyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1658247 (0.044):
dānapāramitayā na parihīyate, śīlapāramitayā na parihīyate, / kṣāntipāramitayā na parihīyate, vīryapāramitayā na parihīyate,
prajñāpāramitayāḥ api na vṛddhir na parihāṇir bhaviṣyati / caturṇāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652980 (0.0):
prajñāpāramitāyā api na vṛddhir na parihāṇir bhaviṣyati, caturṇāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653080 (0.041):
na parihāṇir bhaviṣyati, yāvad aṣṭādaśānām āveṇikānāṃ buddhadharmāṇāṃ na / vṛddhir na parihāṇir bhaviṣyati, tadā abhavyā hi bhagavan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653004 (0.044):
samyakprahāṇarddhipādendriyabalabodhyaṅgānām āryāṣṭāṅgikasya mārgasya na / vṛddhir na parihāṇir bhaviṣyati, aṣṭānāṃ vimokṣāṇāṃ na vṛddhir na
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24938130 (0.045):
buddhadharmāṇāṃ / 2 na vṛddhir na parihāṇir bhaviṣyati / ṣaṇṇāṃ pāramitānām abhāvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653052 (0.047):
adhyātmabahirdhāśūnyatāyā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatāyā na vṛddhir na / parihāṇir bhaviṣyati, aṣṭādaśānām āveṇikabuddhadharmāṇāṃ na vṛddhir na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653024 (0.049):
śūnyatānimittāpraṇihitābhijñānaṃ na vṛddhir na parihāṇir bhaviṣyati, / daśānāṃ tathāgatabalānāṃ caturṇāṃ vaiśāradyānāṃ catasṛṇāṃ pratisaṃvidāṃ na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044738 (0.055):
parihāṇirbhaviṣyati / sacedbhagavan āsāṃ ṣaṇṇāṃ pāramitānāṃ na vṛddhirna / parihāṇiḥ, kathaṃ bhagavan vivardhamānānāṃ ṣaṇṇāṃ pāramitānāṃ balena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653070 (0.057):
parihāṇir bhaviṣyati. saced bhagavann āsāṃ ṣaṇṇāṃ pāramitānāṃ na vṛddhir / na parihāṇir bhaviṣyati, yāvad aṣṭādaśānām āveṇikānāṃ buddhadharmāṇāṃ na
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5449513 (0.057):
. guṇaḥ pratyayalakṣaṇatvāt . pratyayalakṣaṇena guṇaḥ bhaviṣyati . / ejgrahaṇāt vṛddhiḥ . ejgrahaṇāt vṛddhiḥ bhaviṣyati . evam tarhi siddhe
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653060 (0.057):
parihāṇir bhaviṣyati, aṣṭādaśānām āveṇikabuddhadharmāṇāṃ na vṛddhir na / parihāṇir bhaviṣyati. saced bhagavann āsāṃ ṣaṇṇāṃ pāramitānāṃ na vṛddhir
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15026213 (0.058):
śīlapāramitākṣāntipāramitāvīryapāramitādhyānapāramitāprajñāpāramitāparipūrir / bhavati? caturṇāṃ smṛtyupasthānānāṃ caturṇāṃ samyakprahaṇānāṃ caturṇāṃs
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241284 (0.059):
abhāvasvabhāvaśūnyatāyā loke prādurbhāvo bhaviṣyati. caturṇāṃ / smṛtyupasthānānāṃ caturṇāṃ samyakprahāṇānāṃ caturṇām ṛddhipādānāṃ pañcānām
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15193287 (0.061):
bodhipakṣyabhāvanā / tadyathā caturṇām smṛtyupasthānānām, caturṇāṃ (Śbh II
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5447185 (0.061):
. antaraṅgatvāt vṛddhiḥ bhaviṣyati . tasmāt na arthaḥ āḍgrahaṇena .
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9796019 (0.064):
śīlapāramitākṣāntipāramitāvīryapāramitādhyānapāramitāprajñāpāramitāparipūritā / bhavati, caturṇāṃ smṛtyupasthānānāṃ caturṇāṃ samyakprahāṇānāṃ caturṇām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6934048 (0.064):
15811 {{kiṃ te dhyānapāramitayā bhāvitayā/ kiṃ te vīryapāramitayā / bhāvitayā/ kiṃ te kṣāntipāramitayā bhāvitayā/ kiṃ te śīlapāramitayā
smṛtyupasthānānāṃ yāvad āryāṣṭāṃgasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652977 (0.011):
prajñāpāramitāyā api na vṛddhir na parihāṇir bhaviṣyati, caturṇāṃ / smṛtyupasthānānāṃ na vṛddhir na parihāṇir bhaviṣyati, evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9814510 (0.047):
catasra (PSP_6 8:104) ārūpyasamāpattīś catvāri smṛtyupasthānāni yāvad / āryāṣṭāṅgamārgaśūnyatānimittāpraṇihitāni trīṇi vimokṣamukhāni yāvad
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23119994 (0.049):
catvāri smṛtyupasthānāni yo ca yāvad āryāṣṭāṅgo mārgo ye ca yāvat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241284 (0.051):
abhāvasvabhāvaśūnyatāyā loke prādurbhāvo bhaviṣyati. caturṇāṃ / smṛtyupasthānānāṃ caturṇāṃ samyakprahāṇānāṃ caturṇām ṛddhipādānāṃ pañcānām
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15050708 (0.055):
dhyānānām anyā apramāṇānām anyā ārūpyasamāpattīnām anyā smṛtyupasthānānām / anyā yāvad āryāṣṭāṅgasya mārgasya anyā śūnyatāyā anyā ānimittasya anyā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15049531 (0.057):
catasraḥ ārūpyasamāpattīś catvāri smṛtyupasthānāni. yāvad āryāṣṭāṅgaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15050486 (0.061):
yāvan naivasaṃjñānāsaṃjñāyatanasamāpattir vā smṛtyupasthānāni vā yāvad / āryāṣṭāṅgo mārgaḥ trīṇi vimokṣamukhāny aṣṭau vimokṣā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6900797 (0.062):
04208 ṇānāṃ catasṛṇām ārūpyasamāpattīnāṃ pañcānām abhijñānāṃ caturṇām / āryasatyānāṃ / 04209 caturṇāṃ smṛtyupasthānānāṃ caturṇāṃ samyakprahāṇānāṃ caturṇām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6901057 (0.062):
ārūpyasamāpattīnāṃ pañcānām abhijñānāṃ caturṇām āryasatyānāṃ caturṇāṃ / smṛtyupasthānānāṃ caturṇāṃ samyakprahāṇānāṃ caturṇām ṛddhipādānāṃ pañcānām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 723260 (0.062):
catasṛṇām ārūpyasamāpattīnāṃ pañcānām abhijñānāṃ caturṇām āryasatyānāṃ / caturṇāṃ smṛtyupasthānānāṃ caturṇāṃ samyakprahāṇānāṃ caturṇām ṛddhipādānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 723516 (0.062):
pañcānām abhijñānāṃ caturṇām āryasatyānāṃ caturṇāṃ smṛtyupasthānānāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15063960 (0.062):
catasmām ārūpyasamāpattīnāṃ pañcānām abhijñānāṃ caturṇām āryasatyānāṃ / caturṇāṃ smṛtyupasthānānāṃ caturṇāṃ samyakprahāṇānāṃ caturṇām ṛddhipādānāṃ
[GBM 577.1 = LPG(Ch) 205r] mārgasya aṣṭānāṃ vimokṣāṇāṃ navānām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15250045 (0.033):
aṣṭānāṃ vimokṣāṇāṃ navānām anupūrvavihārasamāpattīnāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15250294 (0.033):
apramāṇadhyānārūpyasamāpattīnām āryasatyānām aṣṭānāṃ vimokṣāṇāṃ navānām
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107875 (0.037):
anulomapratilomaṃ samāpadyate ca vyutthiṣṭhate ca. sa eṣām aṣṭānāṃ / vimokṣāṇām āsāṃ ca navānām anupūrvasamāpattīnāṃ vibhaṅgaṃ kṛtvā imaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6167088 (0.051):
aṣṭānāṃ vimokṣāṇāṃ prajñāpāramitaiva pūrvaṅgamā navānām / anupūrvavihārasamāpattīnāṃ prajñāpāramitaiva pūrvaṅgamā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6156737 (0.053):
'ṣṭānāṃ vimokṣāṇāṃ lābhinaḥ, ye navānām anupūrvavihārasamāpattīnāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6156811 (0.053):
lābhinaḥ, ye trayāṇāṃ vimokṣamukhāṃ lābhinaḥ, ye 'ṣṭānāṃ vimokṣāṇāṃ / lābhinaḥ, ye navānām anupūrvavihārasamāpattīnāṃ lābhinaḥ ye catasṛṇāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15260305 (0.056):
prādurbhāvo bhavati. apramāṇadhyānārūpyasamāpattīnām aṣṭānāṃ vimokṣāṇāṃ / navānupūrvavihārasamāpattīnāṃ śūnyatānimittāpraṇihitānāṃ ṣaṇṇām abhijñānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1619238 (0.056):
apramāṇadhyānārūpyasamāpattīnām aṣṭānāṃ vimokṣāṇāṃ / navānupūrvavihārasamāpattīnāṃ śūnyatānimittāpraṇihitānāṃ saṇṇām abhijñānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1629846 (0.056):
bodhipakṣyāṇāṃ dharmāṇām āryasatyānām apramāṇadhyānārūpyasamāpattīnām / aṣṭānāṃ vimokṣāṇāṃ navānupūrvavihārasamāpattīnāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6178081 (0.064):
ārūpyasamāpattīnām anupalambhayogena, aṣṭānāṃ vimokṣāṇām / anupalambhayogena, navānām anupūrvavihārasamāpattīnām anupalambhayogena.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15248006 (0.064):
āryasatyānāṃ ṣaṇṇām abhijñānām aṣṭānāṃ vimokṣāṇāṃ / navānupūrvavihārasamāpattīnāṃ catasṛṇāṃ pratisaṃvidāṃ daśānāṃ
anupūrvasamāpattīnāṃ daśānāṃ tathāgatabalāṇāṃ caturṇāṃ vaiśāradyānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15235516 (0.019):
dhyānānāṃ catasṛṇām ārūpyasamāpattīnāṃ daśānāṃ tathāgatabalānāṃ caturṇāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241314 (0.019):
caturṇām āryasatyānāṃ caturṇām apramāṇānāṃ ṣaṇṇām abhijñānāṃ daśānāṃ / tathāgatabalānāṃ caturṇāṃ vaiśāradyānāṃ catasṛnāṃ pratisaṃvidām
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107875 (0.029):
anulomapratilomaṃ samāpadyate ca vyutthiṣṭhate ca. sa eṣām aṣṭānāṃ / vimokṣāṇām āsāṃ ca navānām anupūrvasamāpattīnāṃ vibhaṅgaṃ kṛtvā imaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1619262 (0.030):
(PSP_4:22) sarvaśūnyatānāṃ sarvasamādhīnāṃ sarvadhāraṇīmukhānāṃ daśānāṃ / balānāṃ caturṇāṃ vaiśāradyānāñ catasṛṇāṃ pratisaṃvidām aṣṭādaśānām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15250046 (0.031):
dharmāṇām āryasatyānām apramāṇadhyānārūpyasamāpattīnāṃ pūrvaṃgamā nāyikā, / aṣṭānāṃ vimokṣāṇāṃ navānām anupūrvavihārasamāpattīnāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15250294 (0.031):
apramāṇadhyānārūpyasamāpattīnām āryasatyānām aṣṭānāṃ vimokṣāṇāṃ navānām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15239693 (0.031):
sarvasamādhīnāṃ sarvadhāraṇīmukhānāṃ daśānāṃ tathāgatabalānāṃ caturṇāṃ / vaiśāradyānāṃ catasṛṇāṃ pratisaṃvidām aṣṭādaśānām āveṇikānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15243807 (0.031):
pratisaṃvitsu samādāpayiṣyati daśānāṃ tathāgatabalānāṃ caturṇāṃ / vaiśāradyānāṃ catasṛṇāṃ pratisaṃvidāṃ ca varṇaṃ bhāṣiṣyate, ye 'pi cānye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15248193 (0.031):
aṣṭānāṃ vimokṣamukhānāṃ navānupūrvavihārasamāpattīnāṃ ṣaṇṇām abhijñānāṃ / daśānāṃ tathāgatabalānāṃ caturṇāṃ vaiśāradyānāṃ catasṛṇāṃ pratisaṃvidām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15253961 (0.031):
sarvadhāraṇīmukhānāṃ daśānāṃ tathāgatabalānāṃ caturṇāṃ vaiśāradyānāṃ / catasṛṇāṃ pratisaṃvidām aṣṭādaśānām āveṇikānāṃ buddhadharmāṇāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15260333 (0.031):
bodhisattvabhūmīnāṃ loke prādurbhāvo bhavati. daśānāṃ tathāgatabalānāṃ / caturṇāṃ vaiśāradyānāṃ catasṛṇāṃ pratisaṃvidām aṣṭādaśānām āveṇikānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653031 (0.031):
śūnyatānimittāpraṇihitābhijñānaṃ na vṛddhir na parihāṇir bhaviṣyati, / daśānāṃ tathāgatabalānāṃ caturṇāṃ vaiśāradyānāṃ catasṛṇāṃ pratisaṃvidāṃ na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17241118 (0.031):
pañcānām abhijñānāṃ daśānāṃ tathāgatabalānāṃ caturṇāṃ vaiśāradyānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17243544 (0.031):
pañcānām abhijñānāṃ daśānāṃ tathāgatabalānāṃ caturṇāṃ vaiśāradyānāṃ / catasṛṇāṃ pratisaṃvidām aṣṭādaśānām āveṇikānāṃ buddhadharmāṇāṃ kṣayāya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9796065 (0.031):
sarvaśūnyatānāṃ paripūrir bhavati, pañcānām abhijñānāṃ daśānāṃ / tathāgatabalānāṃ caturṇāṃ vaiśāradyānāṃ catasṛṇāṃ pratisaṃvidām
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27755025 (0.031):
bodhyaṃgānām āryāṣṭāṃgasya mārgasya loke prādurbhāvo bhavati | daśānāṃ / tathāgatabalānāṃ caturṇāṃ vaiśāradyānāṃ catasṛṇāṃ pratisaṃvidām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15255100 (0.031):
śūnyatānimittāpraṇihitānāṃ ṣaṇṇām abhijñānām anupalambhayogena. daśānāṃ / tathāgatabalānāṃ caturṇāṃ vaiśāradyānāṃ catasṛṇāṃ pratisaṃvidām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15248015 (0.032):
āryasatyānāṃ ṣaṇṇām abhijñānām aṣṭānāṃ vimokṣāṇāṃ / navānupūrvavihārasamāpattīnāṃ catasṛṇāṃ pratisaṃvidāṃ daśānāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15026244 (0.035):
apraṇihitasya samādhe. paripūrir bhavati. daśatathāgatabalānāṃ caturṇāṃ / vaiśāradyānāṃ catasṛṇāṃ pratisaṃvidānāṃ mahāmaitryā mahākaruṇāyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15274112 (0.037):
āryasatyāpramāṇadhyānārūpyasamāpattināṃ śūnyatānimittāpraṇihititānām / abhijñānāṃ daśānāṃ tathāgatabalānāṃ vaiśāradyānāṃ pratisaṃvidām
catasṛṇāṃ pratisaṃvidāṃ mahāmaitryā mahākaruṇāyā aṣṭādaśānām āveṇikānāṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6164579 (0.0):
dhāraṇīmukhānāṃ daśatathāgatabalānāṃ caturṇāṃ vaiśāradyānāṃ pratisaṃvidāṃ / mahāmaitryā mahākaruṇāyā aṣṭādaśānām āveṇikānāṃ buddhadharmāṇām. tat kiṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15026252 (5.960):
apraṇihitasya samādhe. paripūrir bhavati. daśatathāgatabalānāṃ caturṇāṃ / vaiśāradyānāṃ catasṛṇāṃ pratisaṃvidānāṃ mahāmaitryā mahākaruṇāyā
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12569842 (0.017):
tathāgatabalānām, caturṇāṃ tathāgatavaiśāradyānām, aṣṭādaśānāmāveṇikānāṃ / buddhadharmāṇām, mahāmaitryā mahākaruṇāyā mahāmuditāyā mahopekṣāyāḥ / evaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23120493 (0.022):
vimokṣāṇāṃ na anupūrvasamāpattīnāṃ lakṣaṇe śikṣitavyaṃ, na daśabalānāṃ na / caturṇāṃ vaiśāradyānāṃ ca catasṛṇāṃ pratisaṃvidāṃ na aṣṭādaśānām
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15120829 (0.022):
evaṃ na caturṇāṃ vaiśāradyānāṃ na catasṛṇāṃ pratisaṃvidāṃ na ṣaṇṇām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1628594 (0.025):
catasṛṇāṃ pratisaṃvidāṃ tathatā sā mahāmaitryā mahākaruṇāyās tathatā, yā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6167631 (0.025):
pratisaṃvidānāṃ pariṇāyikā, mahāmaitryāḥ pariṇāyikā, mahākaruṇāyāḥ / pariṇāyikā, aṣṭādaśānām āveṇikānāṃ buddhadharmānāṃ pariṇāyikā,
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23317933 (0.029):
mahākaruṇāyāḥ parigrahāya śikṣate nāntardhānāya, sa nāṣṭādaśānām / āveṇikānāṃ buddhadharmāṇāṃ parigrahāya śikṣate nāntardhānāya, sa na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1628604 (0.030):
mahāmaitryā mahākaruṇāyās tathatā sāṣṭādaśānām āveṇikānāṃ buddhadharmāṇāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653031 (0.032):
daśānāṃ tathāgatabalānāṃ caturṇāṃ vaiśāradyānāṃ catasṛṇāṃ pratisaṃvidāṃ na
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28060959 (0.032):
pūrvanimittamaṣṭādaśānāmāveṇikānāṃ buddhadharmāṇām? yadidaṃ / sarvaśukladharmāharaṇatāmupādāya || (Vaidya 302).... alaṃkāraḥ? yadidaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15250009 (0.035):
na vaiśāradyānāṃ na pratisaṃvidāṃ nāṣṭādaśānām āveṇikānāṃ buddhadharmāṇāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15252518 (0.035):
nāpramāṇadhyānārūpyasamāpattīnāṃ na balavaiśāradyapratisaṃvidāṃ / nāṣṭādaśānām āveṇikānāṃ buddhadharmāṇāṃ dātrī, na sarvajñatāyā dātrī.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15274118 (0.035):
abhijñānāṃ daśānāṃ tathāgatabalānāṃ vaiśāradyānāṃ pratisaṃvidām / aṣṭādaśānām āveṇikānāṃ buddhadharmāṇāṃ notpādo na nirodho na saṃkleśo na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1623245 (0.035):
balānāṃ na vaiśāradyānāṃ na pratisaṃvidāṃ nāṣṭādaśānām āveṇikānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653320 (0.035):
śūnyatānimittāpraṇihitānāṃ daśānāṃ balānāṃ vaiśāradyānāṃ pratisaṃvidām / aṣṭādaśānām āveṇikānāṃ buddhadharmāṇāṃ na vṛddhir na parihāṇiḥ. evaṃ khalu
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23317081 (0.036):
mahākaruṇāyā vṛddhaye na hānaye śikṣate, yo nāṣṭādaśānām āveṇikānāṃ / buddhadharmāṇāṃ vṛddhaye na hānaye śikṣate, yo na srotaāpattiphalasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15238351 (0.036):
pratisaṃvidām aṣṭādaśānām āveṇikānāṃ buddhadharmāṇāṃ yāvat sarvajñatāyā na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15239698 (0.036):
sarvasamādhīnāṃ sarvadhāraṇīmukhānāṃ daśānāṃ tathāgatabalānāṃ caturṇāṃ / vaiśāradyānāṃ catasṛṇāṃ pratisaṃvidām aṣṭādaśānām āveṇikānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241932 (0.036):
caturṇām āryasatyānām abhijñānāṃ daśānāṃ tathāgatabalānāṃ vaiśāradyānāṃ / pratisaṃvidāṃ yāvad aṣṭādaśānām āveṇikānāṃ buddhadharmāṇāṃ varṇaṃ
buddhadharmāṇāṃ / 2 na vṛddhir na parihāṇir bhaviṣyati / ṣaṇṇāṃ pāramitānām abhāvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653080 (0.0):
parihāṇir bhaviṣyati. saced bhagavann āsāṃ ṣaṇṇāṃ pāramitānāṃ na vṛddhir / na parihāṇir bhaviṣyati, yāvad aṣṭādaśānām āveṇikānāṃ buddhadharmāṇāṃ na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653324 (0.0):
śūnyatānimittāpraṇihitānāṃ daśānāṃ balānāṃ vaiśāradyānāṃ pratisaṃvidām / aṣṭādaśānām āveṇikānāṃ buddhadharmāṇāṃ na vṛddhir na parihāṇiḥ. evaṃ khalu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653060 (5.960):
adhyātmabahirdhāśūnyatāyā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatāyā na vṛddhir na / parihāṇir bhaviṣyati, aṣṭādaśānām āveṇikabuddhadharmāṇāṃ na vṛddhir na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15026254 (0.002):
vaiśāradyānāṃ catasṛṇāṃ pratisaṃvidānāṃ mahāmaitryā mahākaruṇāyā / aṣṭādaśānām āveṇikānāṃ buddhadharmāṇāṃ paripūrir bhavati?
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6164579 (0.002):
mahāmaitryā mahākaruṇāyā aṣṭādaśānām āveṇikānāṃ buddhadharmāṇām. tat kiṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15239702 (0.015):
vaiśāradyānāṃ catasṛṇāṃ pratisaṃvidām aṣṭādaśānām āveṇikānāṃ / buddhadharmāṇāṃ yāvat sarvākārajñatāmahattayā kauśika mahāpāramiteyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15250400 (0.015):
tasmād ānanda prajñāpāramitaivāsāṃ pāramitānāṃ pariṇāyikā yāvād / aṣṭādaśānām āveṇikānāṃ buddhadharmāṇāṃ yāvat sarvākārajñatāyāḥ. iti
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044736 (0.017):
parihāṇirbhaviṣyati / sacedbhagavan āsāṃ ṣaṇṇāṃ pāramitānāṃ na vṛddhirna
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12569840 (0.021):
tathāgatabalānām, caturṇāṃ tathāgatavaiśāradyānām, aṣṭādaśānāmāveṇikānāṃ / buddhadharmāṇām, mahāmaitryā mahākaruṇāyā mahāmuditāyā mahopekṣāyāḥ / evaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4045090 (0.021):
ca manasikārairna parihīyate / evaṃ khalu subhūte anabhilapyasyārthasya na / vṛddhirna parihāṇirbhavati / evaṃ pāramitānāṃ na vṛddhirna
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23317933 (0.023):
mahākaruṇāyāḥ parigrahāya śikṣate nāntardhānāya, sa nāṣṭādaśānām / āveṇikānāṃ buddhadharmāṇāṃ parigrahāya śikṣate nāntardhānāya, sa na
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6167631 (0.023):
pratisaṃvidānāṃ pariṇāyikā, mahāmaitryāḥ pariṇāyikā, mahākaruṇāyāḥ / pariṇāyikā, aṣṭādaśānām āveṇikānāṃ buddhadharmānāṃ pariṇāyikā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15238352 (0.025):
pratisaṃvidām aṣṭādaśānām āveṇikānāṃ buddhadharmāṇāṃ yāvat sarvajñatāyā na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241932 (0.025):
pratisaṃvidāṃ yāvad aṣṭādaśānām āveṇikānāṃ buddhadharmāṇāṃ varṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15250309 (0.025):
daśānāṃ tathāgatabalānāṃ vaiśāradyānāṃ pratisaṃvidām aṣṭādaśānām / āveṇikānāṃ buddhadharmāṇāṃ yāvad bodheḥ sarvajñatāyāḥ prajñāpāramitā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15268523 (0.025):
tathāgatabalānāṃ viśuddhiś caturṇāṃ vaiśāradyānāṃ catasṛṇāṃ pratisaṃvidāṃ / yāvad aṣṭādaśānām āveṇikānāṃ buddhadharmāṇāṃ viśuddhiḥ phalaviśuddhir eva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1619266 (0.025):
balānāṃ caturṇāṃ vaiśāradyānāñ catasṛṇāṃ pratisaṃvidām aṣṭādaśānām / āveṇikānāṃ buddhadharmāṇāṃ vṛddhiṃ na samanupaśyati sarvajñatāyā vṛddhiṃ
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28060959 (0.026):
pūrvanimittamaṣṭādaśānāmāveṇikānāṃ buddhadharmāṇām? yadidaṃ / sarvaśukladharmāharaṇatāmupādāya || (Vaidya 302).... alaṃkāraḥ? yadidaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23317083 (0.027):
mahākaruṇāyā vṛddhaye na hānaye śikṣate, yo nāṣṭādaśānām āveṇikānāṃ / buddhadharmāṇāṃ vṛddhaye na hānaye śikṣate, yo na srotaāpattiphalasya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23118614 (0.027):
tathāgatabalānāṃ svabhāvān na calati yāvad aṣṭādaśānām āveṇikānāṃ / buddhadharmāṇāṃ svabhāvān na calati. mahāmaitryā mahākaruṇāyā svabhāvān na
abhisaṃbuddhyate / abhisaṃbhotsyate vā / bhagavān āha / evam etat subhūte / evam etat* nānabhilāpyasyārthasya vṛddhir vā parihāṇir vā / sa
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24938065 (0.0):
abhilapituṃ āha / kaccit punar bhagavaṃn anabhilāpyasyārthasya vṛddhir vā / parihāṇir vā / bhagavān āha / no hīdaṃ subhūte na subhūte
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24938072 (0.001):
12 anabhilāpyasyārthasya vṛddhir vā parihāṇir vā / āha / sacet punar / bhagavaṃn anabhilāpyasyārthasya naiva vṛddhir na parihāṇis tad
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23095154 (0.010):
prajñāpāramitāyāṃ samudagamya (AdSPG I 23) anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbudhyate? bhagavān āha: na subhūte bodhisattvo mahāsattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17240790 (0.010):
carann anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyate? / bhagavān āha: na subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23342120 (0.011):
parisodhyānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhā abhisaṃbuddhyate / 'bhisaṃbhotsyate ca.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652941 (0.012):
subhūtir āha: kiṃ punar bhagavann anabhilāpyasyārthasya vṛddhir vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4059006 (0.012):
kaścidupalabhyate, yo 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbuddho vā, / abhisaṃbhotsyate vā, abhisaṃbudhyate vā / na subhūte tathatā dharmaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24938291 (0.012):
dharmasya vṛddhir vā parihāṇiṃ vā samanupaśyati / evaṃ khalu subhūte / anabhilāpyasyārthasya naiva vṛddhir na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653103 (0.014):
bhagavān āha: evam etat subhūte evam etat, nānabhilapyasyārthasya vṛddhir
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23108706 (0.016):
dhyānapāramitāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ carann anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbudhyate? bhagavān āha: iha subhūte bodisattvasya mahāsattvasya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15023717 (0.016):
anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyate? / bhagavān āha: iha subhūte bodhisattvena mahāsattvena pūrvam evaivaṃ śrutaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17248775 (0.016):
dhyānapāramitāyāṃ prajñapāramitāyāṃ carann anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbudhyate? / bhagavān āha: iha subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya ṣaṭsu pāramitāsu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9817920 (0.016):
mahāsattvena na śikṣitavyaṃ yatrāśikṣitvānuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsyate. nāsti subhūte kaścid dharmo yatra bodhisattvena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15040884 (0.017):
ca bhagavan dvaidhīkāro bodhir na ca dvidhīkurvatā śakyam anuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhuṃ. / bhagavān āha: evam etat subhūte evam etad, na dvaye carato bodhir na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9818010 (0.017):
yasmāt subhūte sarvadharmāḥ śūnyās tad bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyate, api tu khalu subhūte yad evaṃ vadasi,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9814915 (0.018):
kathaṃ punar bhagavan bodhisattvo mahāsattvo 'nuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsyate? / bhagavān āha: yadā subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937716 (0.018):
cānuprāptum* yāvad anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃboddhum* / 6 bhagavān āha / evam etat subhūte evam etat* na hy anabhisaṃskāreṇa
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044704 (0.019):
subhūtirāhasacedbhagavan anabhilapyasyārthasya na vṛddhirna parihāṇiḥ,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4045077 (0.019):
ca manasikārairna parihīyate / evaṃ khalu subhūte anabhilapyasyārthasya na / vṛddhirna parihāṇirbhavati / evaṃ pāramitānāṃ na vṛddhirna
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652949 (0.019):
subhūtir āha: saced bhagavann anabhilapyasyārthasya nāpi vṛddhir nāpi
4 cet punaḥ subhūte bodhisatvasya mahāsatvasya prajñāpāramitāyāñ carataḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19038066 (0.016):
samucchinattīha śāriputra prajñāpāramitāyāñ carato bodhisatvasya / mahāsatvasya ye guṇā bhavanti na te śrāvakapratyekabuddhānāṃ saṃvidyante
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18561604 (0.019):
ākāśasaṅgavimuktanirupalepaḥ samādhiḥ idaṃ subhūte bodhisatvasya / mahāsatvasya prajñāpāramitāyāṃ carato mahāyānaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27757718 (0.026):
abhisaṃbudhyeta : tat kasya hetoḥ tathā hi tasya bodhisatvasya / mahāsatvasya prajñāpāramitāyāṃ carato na satvasaṃjñotpadyate | na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4045093 (0.033):
parihāṇirbhavati / evaṃ sarvadharmāṇām api subhūte na vṛddhirna / parihāṇirbhavati / evaṃ hi subhūte bodhisattvo mahāsattva
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559380 (0.037):
bodhisatvasya mahāsatvasya prajñāpāramitā | idaṃ subhūte bodhisatvasya / 5 mahāsatvasya mahāyānaṃ | punar aparaṃ subhūte bodhisatvasya
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24938315 (0.039):
12 yāvat pratisaṃvidāṃ na vṛddhir na parihāṇiḥ / evaṃ khalu subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653325 (0.039):
aṣṭādaśānām āveṇikānāṃ buddhadharmāṇāṃ na vṛddhir na parihāṇiḥ. evaṃ khalu / subhūte bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ caritavyam
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18562162 (0.041):
vyavasargapariṇataṃ tac cānupalaṃbhayogena idam api subhūte bodhisatvasya / mahāsatvasya / 12 mahāyānaṃ punar api subhūte bodhisatvasya mahāsatvasya mahāyānaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044826 (0.041):
punaraparaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carataḥ / prajñāpāramitāṃ bhāvayataḥ upāyakuśalasya naivaṃ bhavati iyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653111 (0.041):
bhagavān āha: evam etat subhūte evam etat, nānabhilapyasyārthasya vṛddhir / vā parihāṇir vā. sacet punaḥ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559339 (0.041):
katamā bhagavan bodhisatvasya mahāsatvasya prajñāpāramiteha subhūte
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23112035 (0.042):
'nuśāṃsāḥ subhūte tasya bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ / carataḥ prajñāpāramitām abhinirharataḥ prajñāpāramitāṃ bhāvayataḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044782 (0.042):
tu khalu punaḥ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ / carataḥ prajñāpāramitāṃ bhāvayata upāyakuśalasya naivaṃ bhavati iyaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044913 (0.042):
punaraparaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carataḥ / prajñāpāramitāṃ bhāvayata upāyakuśalasya naivaṃ bhavati iyaṃ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18562359 (0.043):
vimokṣamukheṣu śikṣitavyaṃ. punar aparaṃ subhūte bodhisatvasya / mahāsatvasya mahāyānaṃ yaduta-m ekādaśa
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18557463 (0.044):
6 pratyavekṣate tac ca nopalabhate idaṃ subhūte bodhisatvasya / mahāsatvasya prajñāpāramitāyāṃ caramaṇasyopāyakauśalyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037825 (0.044):
prajñāpāramitāyāñ caran nāśravakṣayasākṣātkriyābhijñājñānam abhinirharaty / evaṃ punaś śāriputra bodhisatvasya mahāsatvasya prajñāpāramitāyāñ carataṣ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18562217 (0.045):
verso / 1 punar aparaṃ subhūte bodhisatvasya mahāsatvasya mahāyānaṃ yaduta
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9803535 (0.045):
api tu khalu punaḥ subhūte bodhisattvasya mahāsatvasyāryadharmāṇāṃ phalaṃ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17244559 (0.046):
niruddhāni bhavanti. evam eva subhūte bodhisattvasya mahāsatvasyeha / gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ carataḥ sarvāḥ pāramitā antargatā bhavanti,
prajñāpāramitāṃ bhāvayataḥ prajñāpāramitāyāṃ yogam / āpadyamānasyopāyakuśalasya naivaṃ bhavaty ahaṃ prajñāpāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653119 (0.0):
vā parihāṇir vā. sacet punaḥ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya / prajñāpāramitāyāṃ carataḥ prajñāpāramitāṃ bhāvayataḥ prajñāpāramitāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044829 (0.030):
punaraparaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carataḥ / prajñāpāramitāṃ bhāvayataḥ upāyakuśalasya naivaṃ bhavati iyaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23112039 (0.031):
'nuśāṃsāḥ subhūte tasya bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ / carataḥ prajñāpāramitām abhinirharataḥ prajñāpāramitāṃ bhāvayataḥ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7892131 (0.031):
/ anuśaṃsān vistareṇoktvā yathāha 'itīme 'nuśaṃsāḥ prajñāpāramitāyāṃ / carataḥ prajñāpāramitāmabhinirharataḥ prajñāpāramitāṃ bhāvayataḥ / iti"
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15270982 (0.037):
śāriputra bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carata / upāyakuśalasyaivaṃ bhavati, ahaṃ dānaṃ dadāmi, asmai dānaṃ dadāmi, idaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044783 (0.037):
tu khalu punaḥ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ / carataḥ prajñāpāramitāṃ bhāvayata upāyakuśalasya naivaṃ bhavati iyaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044914 (0.037):
punaraparaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carataḥ / prajñāpāramitāṃ bhāvayata upāyakuśalasya naivaṃ bhavati iyaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23111248 (0.043):
bodhisattvo mahāsattva prajñāpāramitāyāṃ carati prajñāpāramitāṃ bhāvayati / prajñāpāramitāyāṃ yogam āpadyate. tasmiṃ samaye asaṃkhyeyeṣu lokadhātuṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17261134 (0.043):
yasmin samaye bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carati / prajñāpāramitāṃ bhāvayati, prajñāpāramitāyāṃ yogam āpadyate, tasmin samaye
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12567209 (0.043):
yasmiṃśca samaye suvikrāntavikrāmin bodhisattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carati, / prajñāpāramitāṃ bhāvayati, prajñāpāramitāyāṃ yogamāpadyate,
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12567326 (0.043):
samaye bodhisattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carati, prajñāpāramitāṃ bhāvayati, / prajñāpāramitāyāṃ yogamāpadyate / punaraparaṃ suvikrāntavikrāmin te mārāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15270942 (0.045):
śāriputra bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carata / upāyakuśalasyaivaṃ bhavati, na rūpaṃ rūpaṃ saṃjānīte, evaṃ
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12567737 (0.046):
suvikrāntavikrāmin prajñāpāramitāyāṃ caran prajñāpāramitāṃ bhāvayan / prajñāpāramitāyāṃ yogamāpadyamānaḥ na kvacinniśrayaṃ karoti, aniśrito
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27757672 (0.047):
arthaṃ karoti na cāsyaivaṃ bhavaty ahaṃ prajñāpāramitāyāṃ yujye 'ti vā / viyujye 'ti vā māṃ buddhā bhagavanto vyākariṣyanty aham āsannībhūto
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18568538 (0.052):
kuladuhitaro vā | ye syāṃ / v1 prajñāpāramitāyāḥ evaṃ gaṃbhīrāyāḥ peyālaṃ | yāvad
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4045004 (0.052):
prajñāpāramitāṃ bhāvayataḥ upāyakuśalasya naivaṃ bhavati iyaṃ / prajñāpāramitā vivardhate, iyaṃ prajñāpāramitā parihīyate iti / api tu
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4062203 (0.052):
guṇāḥ, ime 'pyanuśaṃsā bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ / carataḥ, prajñāpāramitāmabhinirharataḥ, imāṃścittotpādānutpādayataḥ antaśo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044869 (0.053):
punaraparaṃ subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carataḥ / prajñāpāramitāṃ bhāvayataḥ upāyakuśalasya naivaṃ bhavati iyaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23109790 (0.054):
yāvat sarvākārajñatā sarvākārajñatayā avirahitā. kathaṃ prajñāpāramitā / abhinirhṛyate. kathaṃ yāvat sarvākārajñatā abhinirhṛyate? bhagavān āha:
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4053897 (0.057):
samaye bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carati, prajñāpāramitāyāṃ / yogamāpadyate, prajñāpāramitāṃ bhāvayati, tasmin samaye mārāḥ pāpīyāṃso
5 vivardhe evaṃ yāvad dānapāramitāyāṃ vivardhe / atha ca punar asyaivaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6929301 (0.015):
na pratiṣṭhante/ / 14809 kim iit na pratiṣṭhante/ dānapāramitāyāṃ na {pratiṣṭhante}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6966199 (0.028):
25102 m etad yad uta dānapāramiteti/ na ca dānapāramitāyāṃ nāma na ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6973777 (0.031):
26407 idaṃ dānam ahaṃ nirmatsaraḥ sarvasvaṃ parityajāmi/ ahaṃ buddhājñāṃ / karomi/ / 26408 ahaṃ dānapāramitāyāṃ carāmi/ aham etad dānaṃ sarvasattvasādhāraṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6907548 (0.035):
carati/ vīryapāramitāyāṃ carati/ dhyānapāramitāyāṃ carati/}} / prajñāpāramitāyāṃ carati/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6965409 (0.037):
24905 prajñāpāramitā prajñāpāramitayā śūnyā/ tat kasya hetoḥ/ na hi / śūnyatāyāṃ / 24906 dānapāramitā vidyate na śūnyatāyāṃ bodhisattvo vidyate evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6915974 (0.038):
10607 [iti samudaye dharamjñānam//] / 10608 sa na dānapāramitām abhinivekṣyate/ na śīla{pāramitām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6956369 (0.041):
niryāṇam icchet/} tat kasya hetoḥ/ tathā hi subhūte yo dānapāramitāyāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6907533 (0.041):
jñānena samanvāgato {bodhisattvo} mahāsattvo / 07612 dānapāramitāyāṃ carati/ {{śīlapāramitāyāṃ carati/ kṣāntipāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6907076 (0.041):
caranto bodhimārgaṃ pari / 07408 śodhayanto dānapāramitāyāṃ caranti/ śīla{pāramitāyāṃ caranti}/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17248694 (0.047):
prajñāpāramitāyā evaṃ bhavati, dānapāramitā mamānugacchec, chīlapāramitā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6933981 (0.049):
kṣāntipāramitāyā vivecayati śīlapāramitāyā vivecayati}} dānapāramitāyā / vivecayati/ nātra śikṣitavyam iti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6903620 (0.050):
05402 kṛtaśaḥ prajñāpāramitāyāṃ carati/ tat kasya hetoḥ/ tathā hi prajñā / 05403 pāramitāyāṃ caran prajñāpāramitām eva na samanupaśyati/ kuta eva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6901945 (0.051):
04707 mitāyāṃ caran yutko yukta iti vaktavyaḥ/ [iti nirodhasatyāvavādaḥ//] / 04708 sa prajñāpāramitāyāṃ caran na dānapāramitāyāṃ yukta iti vā ayukta
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6939522 (0.051):
prajñāpāramitāyāṃ caran mahāsannāhasannaddho / 17705 bhavati// [iti dānapāramitsannāhaṣaṭkaṃ prathamam//]
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15049660 (0.052):
śīlapāramitāyāṃ kṣāntipāramitāyāṃ vīryapāramitāyāṃ dhyānapāramitāyāṃ. / prajñāpāramitāyāṃ yāvad astādaśasv āveṇikeṣu buddhadharmeṣu caratā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6903353 (0.053):
caran na / 05302 dānapāramitāyāḥ kṛtaśaḥ prajñāpāramitāyāṃ carati/ na śīlapāra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6903361 (0.053):
05302 dānapāramitāyāḥ kṛtaśaḥ prajñāpāramitāyāṃ carati/ na śīlapāra / 05303 mitāyāḥ kṛtaśaḥ prajñāpāramitāyāṃ carati/ na kṣāntipāramitāyāḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23117557 (0.053):
pratyekabuddhabhūmau vā patet, tad anyair vā akuśalair dharmaiḥ saṃhṛyeta, / yaiḥ saṃhṛyamāno dānapāramitāyāṃ caran kuśalair mūlair na vivardheta,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6895269 (0.054):
02218 dānapāramitāyāṃ caratā prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam/ evaṃ śīla
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6941249 (0.054):
mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ / 18320 caran dānapāramitām ārohati/ sa naiva dānapāramitām upalabhate na
bhavati nāmadheyamātram etad yad uta dānapāramitā / sa dānapāramitāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044804 (0.0):
dānapāramitā vivardhate, iyaṃ dānapāramitā parihīyate iti / api tu khalu / punarasyaivaṃ bhavati nāmadheyamātrametadyaduta dānapāramiteti / sa
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044847 (0.0):
api tu khalu punarasyaivaṃ bhavati nāmadheyamātrametadyaduta
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044891 (0.0):
kṣāntipāramitā vivardhate, iyaṃ kṣāntipāramitā parihīyate iti / api tu / khalu punarasyaivaṃ bhavati nāmadheyamātrametadyaduta kṣāntipāramiteti /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044934 (0.0):
vīryapāramitā vivardhate, iyaṃ vīryapāramitā parihīyate iti / api tu khalu / punarasyaivaṃ bhavati nāmadheyamātrametadyaduta vīryapāramiteti / sa
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044977 (0.0):
dhyānapāramitā vivardhate, iyaṃ dhyānapāramitā parihīyate iti / api tu / khalu punarasyaivaṃ bhavati nāmadheyamātrametadyaduta dhyānapāramiteti /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4045016 (0.0):
prajñāpāramitā vivardhate, iyaṃ prajñāpāramitā parihīyate iti / api tu / khalu punarasyaivaṃ bhavati nāmadheyamātrametadyaduta prajñāpāramiteti /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 787665 (0.0):
nāmadheyamātram etad iti punar aparam āyuṣman śāriputra nāmadheyamātram / etad yad uta dānapāramiteti na ca dānapāramitāyāṃ nāma na ca nāmni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15124758 (0.0):
punar aparam āyuṣman śāriputra nāmadheyamātram etad yad uta / dānapāramiteti, na ca dānapāramitāyāṃ nāma na ca nāmni dānapāramitā, tat
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24908709 (0.0):
punar aparam āyuṣmañ chāradvatīputra nāmadheyamātram etad yad uta / dānapāramitā na ca nāmni dānapāramitā na ca dānapāramitāyāṃ nāma. tat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9816425 (1.788):
na dānapatiṃ na pratigrāhakam anupalaṃbhapāramitaiṣā (PSP_6 8:113) yad uta / dānapāramitā, sa dānadātṛpratigrāhakān anupalaṃbhamānaḥ sattvān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6966196 (0.016):
{āyuṣman} {śāriputra} nāmadheyamātra / 25102 m etad yad uta dānapāramiteti/ na ca dānapāramitāyāṃ nāma na ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653155 (0.019):
'haṃ dānapāramitayā vivarddhe. eṣa ca punar asyaivaṃ bhavati, / nāmadheyamātram etad yad idaṃ dānapāramitā, sa dānapāramitāyāṃ (PSP_4:174)
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6966226 (0.023):
nāmadheyamātram etad yad uta / 25105 śīla{pāramitā} kṣānti{pāramitā} vīrya{pāramitā} dhyāna{pāramitā}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 787690 (0.023):
iti evaṃ nāmadheyamātram etad yad uta śīlapāramitā kṣāntipāramitā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15124786 (0.023):
nopalabhyate, tasmān nāmadheyamātram etad yad uta bodhisattva iti, evaṃ / nāmadheyamātram etad yad uta śīlapāramitā kṣāntipāramitā vīryapāramitā
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24908716 (0.028):
punar aparam āyuṣmañ chāradvatīputra nāmadheyamātram etad yad uta / dānapāramitā na ca nāmni dānapāramitā na ca dānapāramitāyāṃ nāma. tat
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24908698 (0.031):
tathā hi nāma śūnyaṃ na nāma svabhāvena (ŚsP_II 1_93) yac ca śūnyaṃ na tan / nāma tenocyate nāmadheyamātram etad yad uta bodhisattva iti.
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7859650 (0.032):
buddha iti buddhatvaṃ sarvākārajñatetyarthaḥ / nāmadheyamātramiti / / arthaśūnyaṃ nāma / tathāhi nārthasya svabhāvo nāma
Satasahasrika Prajnaparamita II-1 (sspp2_1u.htm.txt) 24908129 (0.032):
yat punar āyuṣmañ chāradvatīputraivaṃ vadasi kena kāraṇena nāmadheyamātram / etad yad uta punar bodhisattva iti.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6966185 (0.033):
25101 nocyate bodhisattva iti nāmadheyamātram etad iti/ punar aparam
caraṃs tāṃ manasikārāṃs tāṃś cittotpādāṃs / 6 tāni ca kuśalamūlāni anuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇamayati tathā ca
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24938236 (0.0):
7 dhyānapāramitāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ caraṃs tāṃ manasikārāṃs tāṃś / cittotpādāṃs tāni kuśalamūlāni anuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇamayati /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653163 (0.0):
nāmadheyamātram etad yad idaṃ dānapāramitā, sa dānapāramitāyāṃ (PSP_4:174) / caraṃs tān manasikārāṃs tāṃś cittotpādāṃs tāni ca kuśalamūlāny anuttarāyai
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653179 (0.007):
samyaksaṃbodhir, evaṃ śīlakṣāntivīryadhyānapāramitā prajñāpāramitāyāṃ / caraṃs tān manasikārāṃs tāṃś cittotpādāṃs tāni ca kuśalamūlāny anuttarāyai
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044817 (0.012):
dānaṃ dadat tān manasikārāṃstāṃścittotpādāṃstāni kuśalamūlāni anuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044862 (0.012):
śīlapāramiteti / sa śīlaṃ samādāya vartamānastān / manasikārāṃstāṃścittotpādāṃstāni kuśalamūlāni anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044905 (0.012):
sa kṣāntyā saṃpādayaṃstān manasikārāṃstāṃścittotpādāṃstāni ca kuśalamūlāni
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044991 (0.012):
sa dhyānāni samāpadyamānastān manasikārāṃstāṃścittotpādāṃstāni ca / kuśalamūlāni anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇāmayati / yathā anuttarā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4045033 (0.012):
sa prajñāpāramitāyāṃ caran prajñāpāramitāṃ bhāvayaṃstān / manasikārāṃstāṃścittotpādāṃstāni ca kuśalamūlāni anuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044948 (0.019):
vīryamārabhamāṇastān manasikārāṃstāṃścittotpādāṃstāni ca kuśalamūlāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9814958 (0.022):
bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann upāyakauśalyenānuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyate, evaṃ śīlapāramitāyāṃ kṣāntipāramitāyāṃ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 857012 (0.041):
saṃghagaṇasaṃmānatāṃ ca karoti / tāni ca kuśalamūlānyanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau pariṇāmayati / tāṃśca asya buddhān bhagavataḥ pūjayataḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15262349 (0.041):
saced evam api samanvāharati nimittīkaroti, na pariṇāmayati tāni / kuśalamūlāny anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, evaṃ cāsya saṃjñāviparyāso
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23110312 (0.043):
pariṇāmayitavyāni. evaṃ bodhisattvasya mahāsattvasya tāni kuśalamūlāny / anuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇāmayataḥ ṣaṭpāramitā bhāvanāparipūriṃ
Vasubandhu: Bodhicittotpadasutrasastra (vasbocpu.htm.txt) 2587361 (0.045):
ācarankuśalaṃmūlaṃ janayati vīryam | utpāditāni sarvāṇi kuśalamūlāni / pariṇāmayatyanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau paripūrayituṃ sarvajñatāmiti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9827247 (0.047):
bhagavān āha: tat kiṃ manyase? subhūte dānapāramitānuttarāṃ / samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyate, śīlapāramitā kṣāntipāramitā vīryapāramitā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23099162 (0.049):
anyatra cittena. cārikāṃ caratām avaivartikānām ekajātipratibaddhānāṃ tāni / kuśalamūlāny anumodya anuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇāmayitavyāni yathā
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24840212 (0.052):
samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyate / dānapāramitāṃ / śīlakṣāntivīryadhyānaprajñāpāramitāñca /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1622294 (0.054):
dhyānapāramitāyāṃ vīryapāramitāyāṃ kṣāntipāramitāyāṃ śīlapāramitāyāṃ, / tathā hi subhūte pūrvam api na caritā dānapāramitāyāṃ, tena kāraṇena
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24853994 (0.055):
punarbodhisattvaḥ sarvavīryārambhānabhisaṃskṛtānanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau pariṇamayatīdaṃ bodhisattvasya samyak pariṇamitaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9816620 (0.057):
subhūte bodhisattvena mahāsattvena dānapāramitāyāṃ caritavyaṃ, yathā caran / prathamacittotpādam upādāya na jātu durgatiṃ patati, na jātu
kṣāntipāramitāyāṃ vīryapāramitāyāṃ / 7 dhyānapāramitāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ caraṃs tāṃ manasikārāṃs tāṃś
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23098624 (0.0):
mahāsattvaḥ dānapāramitāyāṃ śilapāramitāyāṃ kṣāntipāramitāyāṃ / vīryapāramitāyāṃ dhyānapāramitāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ yāvad aṣṭādaśasv
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23102586 (0.0):
dānapāramitāyāṃ caraṃc, chīlapāramitāyāṃ kṣāntipāramitāyāṃ / vīryapāramitāyāṃ dhyānapāramitāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ caran, yāvat
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23107638 (0.0):
deśayati. dānapāramitāyāṃ pratiṣṭhāpayati śīlapāramitāyāṃ vā / kṣāntipāramitāyāṃ vā vīryapāramitāyāṃ vā dhyānapāramitāyāṃ vā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23108701 (0.0):
dānapāramitāyāṃ carañc chīlapāramitāyaṃ kṣāntipāramitāyāṃ vīryapāramitāyāṃ / dhyānapāramitāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ carann anuttarāṃ samyaksaṃbodhim
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23111211 (0.0):
dānāpāramitāyāṃ śīlapāramitāyāṃ [f. 248a] kṣāntipāramitāyāṃ / vīryapāramitāyāṃ dhyānapāramitāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ sarvākārajñatām
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23113220 (0.0):
chīlapāramitāyāṃ kṣāntipāramitāyāṃ vīryapāramitāyāṃ dhyānapāramitāyāṃ / prajñāpāramitāyāṃ caret, yāvac catvāri dhyānāny upasaṃpadya viharet
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23116375 (0.0):
śīlapāramitāyāṃ kṣāntipāramitāyāṃ vīryapāramitāyāṃ dhyānapāramitāyāṃ / prajñāpāramitāyāṃ caran buddhakṣetraṃ pariśodhayati sattvāṃś ca
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23117472 (0.0):
śīlapāramitāyāṃ kṣāntipāramitāyāṃ vīryapāramitāyāṃ dhyānapāramitāyāṃ / prajñāpāramitāyāṃ carati, tat katham idānīṃ bodhisattvo mahāsattvaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15034835 (0.0):
bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran dhyānapāramitāyāṃ / vīryapāramitāyāṃ kṣāntipāramitāyāṃ śīlapāramitāyāṃ dānāpāramitāyāṃ caraṃś
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15035972 (0.0):
dānapāramitāyāṃ vā śīlapāramitāyāṃ vā kṣāntipāramitāyāṃ vā / vīryapāramitāyāṃ vā dhyānapāramitāyāṃ vā prajñāpāramitāyāṃ vā, prathame vā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15038030 (0.0):
caranti. śīlapāramitāyāṃ kṣāntipāramitāyāṃ vīryapāramitāyāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15042711 (0.0):
vīryapāramitāyāṃ dhyānapāramitāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ caran yāvad
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15043771 (0.0):
dānapāramitāyāṃ sthitvā śīlapāramitāyāṃ kṣāntipāramitāyāṃ vīryapāramitāyāṃ / dhyānapāramitāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ sthitvā yāvat saptatṛṃśataṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27751570 (0.0):
śīlapāramitāyāṃ kṣāntipāramitāyāṃ vīryapāramitāyāṃ dhyānapāramitāyāṃ / prajñāpāramitāyāṃ pratiṣṭhāpayitukāmena bodhisatvena mahāsatvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15233268 (0.0):
sarvajñatāpratisaṃyuktaiś cittotpādaiḥ śīlapāramitāyāṃ kṣāntipāramitāyāṃ / vīryapāramitāyāṃ dhyānapāramitāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ carati tac
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15238069 (0.0):
advaidhīkāreṇa. evaṃ śīlapāramitāyāṃ kṣāntipāramitāyāṃ vīryapāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1616700 (0.0):
dānapāramitāyāṃ śīlapāramitāyāṃ kṣāntipāramitāyāṃ vīryapāramitāyāṃ / dhyānapāramitāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ nādhimuktāḥ, adhyātmaśūnyatāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1625950 (0.0):
śīlapāramitāyāṃ kṣāntipāramitāyāṃ vīryapāramitāyāṃ dhyānapāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1647655 (0.0):
na parasya śraddhayā gacchati, aparapraṇeyaś ca bhavati, dānapāramitāyāṃ / śīlapāramitāyāṃ kṣāntipāramitāyāṃ vīryapāramitāyāṃ dhyānapāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654521 (0.0):
maitreyo bodhisattvo mahāsattvo yathāpi nāma dānapāramitāyāṃ / śīlapāramitāyāṃ kṣāntipāramitāyāṃ vīryapāramitāyāṃ dhyānapāramitāyāṃ
cittotpādāṃs tāni kuśalamūlāni anuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇamayati /
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24938212 (0.0):
bhavati nāmadheyamātram etad yad uta dānapāramitā / sa dānapāramitāyāṃ / caraṃs tāṃ manasikārāṃs tāṃś cittotpādāṃs / 6 tāni ca kuśalamūlāni anuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇamayati tathā ca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044815 (0.012):
dānaṃ dadat tān manasikārāṃstāṃścittotpādāṃstāni kuśalamūlāni anuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044860 (0.012):
śīlapāramiteti / sa śīlaṃ samādāya vartamānastān / manasikārāṃstāṃścittotpādāṃstāni kuśalamūlāni anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044903 (0.012):
sa kṣāntyā saṃpādayaṃstān manasikārāṃstāṃścittotpādāṃstāni ca kuśalamūlāni
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044989 (0.012):
sa dhyānāni samāpadyamānastān manasikārāṃstāṃścittotpādāṃstāni ca / kuśalamūlāni anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇāmayati / yathā anuttarā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4045031 (0.012):
sa prajñāpāramitāyāṃ caran prajñāpāramitāṃ bhāvayaṃstān / manasikārāṃstāṃścittotpādāṃstāni ca kuśalamūlāni anuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044944 (0.028):
vīryamārabhamāṇastān manasikārāṃstāṃścittotpādāṃstāni ca kuśalamūlāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653163 (0.028):
nāmadheyamātram etad yad idaṃ dānapāramitā, sa dānapāramitāyāṃ (PSP_4:174) / caraṃs tān manasikārāṃs tāṃś cittotpādāṃs tāni ca kuśalamūlāny anuttarāyai
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653179 (0.028):
samyaksaṃbodhir, evaṃ śīlakṣāntivīryadhyānapāramitā prajñāpāramitāyāṃ / caraṃs tān manasikārāṃs tāṃś cittotpādāṃs tāni ca kuśalamūlāny anuttarāyai
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 857012 (0.041):
saṃghagaṇasaṃmānatāṃ ca karoti / tāni ca kuśalamūlānyanuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau pariṇāmayati / tāṃśca asya buddhān bhagavataḥ pūjayataḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15262367 (0.041):
sacet tān buddhān bhagavatas tāni kuśalamulāni tāṃś cābhisaṃskārāṃs tāṃś / cittotpādān saṃjānīte na nimittīkaroti, pariṇāmitāni tāni kuśalamūlāny
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15262349 (0.041):
saced evam api samanvāharati nimittīkaroti, na pariṇāmayati tāni / kuśalamūlāny anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, evaṃ cāsya saṃjñāviparyāso
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23110312 (0.043):
pariṇāmayitavyāni. evaṃ bodhisattvasya mahāsattvasya tāni kuśalamūlāny / anuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇāmayataḥ ṣaṭpāramitā bhāvanāparipūriṃ
Vasubandhu: Bodhicittotpadasutrasastra (vasbocpu.htm.txt) 2587361 (0.045):
ācarankuśalaṃmūlaṃ janayati vīryam | utpāditāni sarvāṇi kuśalamūlāni / pariṇāmayatyanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau paripūrayituṃ sarvajñatāmiti
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23099162 (0.049):
anyatra cittena. cārikāṃ caratām avaivartikānām ekajātipratibaddhānāṃ tāni / kuśalamūlāny anumodya anuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇāmayitavyāni yathā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4023128 (0.063):
kuśalamūlamanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇāmayāmīti pariṇāmayati / yā
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24827557 (0.064):
cittaśuddhiḥ prayoga śuddhiḥ kṣetraśuddhiśca / tatra yā ca śuddhāśayatā / anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau teṣāṃ kuśalamūlānāṃ pariṇamanād yā ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15262332 (0.064):
(PSP_2 3:131) teṣāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ tāni kuśalamūlāni saṃjānīte, na / pariṇāmayaty anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, ye cātītā buddhā bhagavantaḥ
tathā ca pariṇamayati / yathānuttarā / 8 samyaksaṃbodhiḥ āha kathaṃ bhagavaṃn anuttarā samyaksaṃbodhiḥ / bhagavān
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24938214 (0.0):
6 tāni ca kuśalamūlāni anuttarasyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇamayati tathā ca / pariṇamayati / yathā sānuttarā samyaksaṃbodhiḥ evaṃ śīlapāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653206 (0.007):
bhagavān āha: sarvadharmāṇāṃ tathatānuttarā samyaksaṃbodhiḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653199 (0.015):
atha khalv āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: katamā ca punar / bhagavann anuttarā samyaksaṃbodhiḥ?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9794916 (0.020):
nopalaṃbhasaṃjñinaḥ prāptir nābhisamayo nānuttarā ca samyaksaṃbodhiḥ. / subhūtir āha: kiṃ punar bhagavann anupalaṃbhasya prāptir vābhisamayo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4040019 (0.022):
/ paramadurabhisaṃbhavā bhagavan anuttarā samyaksaṃbodhirabhisaṃboddhum / / atha khalu bhagavāṃstān śakradevendrapramukhān kāmāvacarān devaputrān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4045051 (0.023):
atha khalvāyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat kā punareṣā bhagavan / anuttarā samyaksaṃbodhiḥ? bhagavānāha tathataiṣā subhūte anuttarā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15042544 (0.024):
samyaksaṃbodheḥ. na mayā anabhisaṃboddhavyā anuttarā samyaksaṃbodhiḥ, / abhisaṃboddhavyā eva mayā anuttarā samyaksaṃbodhiḥ, abhisaṃbudhya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23092661 (0.027):
pratyekabuddhacittam, apagataśrāvākapratyekabuddhacittena anuttarā / samyaksaṃbodhir abhisaṃboddhavyā, na ahaṃ na anuttarāṃ samyaksaṃbodhim
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4049554 (0.027):
mayā anuttarā samyaksaṃbodhirabhisaṃboddhavyā / nāhaṃ nānuttarāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4040083 (0.028):
durabhisaṃbhavā anuttarā samyaksaṃbodhiḥ / paramadurabhisaṃbhavā anuttarā / samyaksaṃbodhirabhisaṃboddhumiti, kathaṃ bhagavan durabhisaṃbhavā anuttarā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4057128 (0.029):
samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyate? anuttarāpi nāma bhagavan / samyaksaṃbodhiratyantaviviktā / yadā bhagavan
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23113157 (0.032):
neti. āha: tad viparyāse sthitvā anuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā? / bhagavān āha: neti. āha: tad yadi bhagavan nāpi paramārthe sthitvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9814061 (0.033):
bhagavan dvaidhīkārā bodhir, na dvayacaritena śakyānuttarā samyaksaṃbodhir / abhisaṃboddhum. / bhagavān āha: evam etat subhūte evam etat, na dvayacaritasya bodhir na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15049670 (0.033):
anuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃboddhuṃ. / bhagavān āha: evam etat subhūte evam etat. na hy abhūtena śakyaṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27680491 (0.034):
bhāṣitasyārtham ājānāmi nāsti sa kaścid dharmo yas tathāgatenānuttarā / samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā / nāsti sa kaścid dharmo yas tathāgatena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648730 (0.034):
paridīpitaṃ yad iyam anuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃbodhavyā, naitat / samyaksaṃbuddhabhāṣitam iti. tasmāt tvaṃ kulaputra pratiprasrambhaya etān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17243651 (0.035):
abhijñānāṃ tathatā yā daśabalavaiśāradyapratisaṃvidāveṇikābuddhadharmāṇāṃ / tathatā yā samyaksaṃbodhes tathatā yā srotaāpannasya tathatā yā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23106023 (0.036):
nikṣipati, avaśyam eva mayā anuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃboddhavyā. na / mayā na abhisaṃboddhavyā anuttarā samyaksaṃbodhiḥ. sa sattvānāṃ kṛte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9826834 (0.037):
bhagavatā vyavadānan nirdiṣṭan tat katham idaṃ bhagavan bhavati? / bhagavān āha: yā eṣā subhūte sarvadharmāṇāṃ samatā tan mayoktaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17238068 (0.037):
pratyekabuddhacittam, apagatena śrāvakapratyekabuddhacittena mayānuttarā / samyaksaṃbodhir abhisaṃbodhavyā, nāham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim
katameṣāṃ bhagavaṃ sarvadharmāṇāṃ tathatānuttarā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653205 (5.960):
bhagavann anuttarā samyaksaṃbodhiḥ? / bhagavān āha: sarvadharmāṇāṃ tathatānuttarā samyaksaṃbodhiḥ.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4045050 (0.037):
atha khalvāyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat kā punareṣā bhagavan / anuttarā samyaksaṃbodhiḥ? bhagavānāha tathataiṣā subhūte anuttarā
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7884900 (0.053):
yathānuttarā samyaksambodhirityuktam / ataḥ pṛcchati / atha khalvityādinā / / bhagavānāha tathataiṣā subhūte 'nuttarā samyaksambodhirityādi /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9794916 (0.056):
nopalaṃbhasaṃjñinaḥ prāptir nābhisamayo nānuttarā ca samyaksaṃbodhiḥ. / subhūtir āha: kiṃ punar bhagavann anupalaṃbhasya prāptir vābhisamayo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17243650 (0.059):
abhijñānāṃ tathatā yā daśabalavaiśāradyapratisaṃvidāveṇikābuddhadharmāṇāṃ / tathatā yā samyaksaṃbodhes tathatā yā srotaāpannasya tathatā yā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15041961 (0.063):
samyaksaṃbuddha. / āha: avastukānāṃ bhagavaṃ sarvadharmāṇāṃ kutaḥ āgamaḥ prajñāsyate. ayaṃ
9 samyaksaṃbodhiḥ / bhagavān āha / yā subhūte rūpasya tathatā yāvad yā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653216 (0.0):
subhūtir āha: katamaiṣā bhagavan sarvadharmāṇāṃ tathatā yānuttarā / samyaksaṃbodhiḥ? / bhagavān āha: yā subhūte rūpasya tathatā yā vedanāyās tathatā yā saṃjñayāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4045051 (0.011):
atha khalvāyuṣmān subhūtirbhagavantametadavocat kā punareṣā bhagavan / anuttarā samyaksaṃbodhiḥ? bhagavānāha tathataiṣā subhūte anuttarā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653203 (0.012):
atha khalv āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: katamā ca punar / bhagavann anuttarā samyaksaṃbodhiḥ? / bhagavān āha: sarvadharmāṇāṃ tathatānuttarā samyaksaṃbodhiḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1639779 (0.013):
vijñānam eva sarvākārajñatā. tat kasya hetoḥ? tathā hi subhūte yā ca / rūpasya tathatā, yā ca sarvākārajñatāyās tathatā, yā ca buddhadharmāṇāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17243579 (0.031):
sarvākārajñatāyai iti. tat kiṃ manyase? subhūte yā rūpasya tathatā yā
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7884900 (0.033):
yathānuttarā samyaksambodhirityuktam / ataḥ pṛcchati / atha khalvityādinā / / bhagavānāha tathataiṣā subhūte 'nuttarā samyaksambodhirityādi /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653249 (0.038):
pratītyasamutpādatathatā yā pratītyasamutpādāṅgatathatā, evaṃ yāvad yā / nirvāṇasya tathatā sānuttarā samyaksaṃbodhiḥ, sā naiva vivarddhate na
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15049670 (0.043):
anuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃboddhuṃ. / bhagavān āha: evam etat subhūte evam etat. na hy abhūtena śakyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9814061 (0.047):
bhagavan dvaidhīkārā bodhir, na dvayacaritena śakyānuttarā samyaksaṃbodhir / abhisaṃboddhum. / bhagavān āha: evam etat subhūte evam etat, na dvayacaritasya bodhir na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1640015 (0.047):
saṃjñā saṃskārā, vijñānam eva sarvākārajñatā sarvākārajñataiva vijñānam. / tat kasya hetoḥ? yā ca rūpasya tathatā, yā ca sarvākārajñatāyās tathatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1640143 (0.047):
devaputrāḥ sarvākārajñatā sarvākārajñataiva devaputrā vijñānam. tat kasya / hetoḥ? yā ca rūpasya tathatā yā ca sarvākārajñatāyās tathatā ekaivaiṣā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1651368 (0.049):
subhūtir āha: kathaṃ bhagavan rūpasya tathatā? / bhagavān āha: yatra subhūte tathatāyāṃ na rūpaṃ nānyatra rūpād, yatra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17243651 (0.051):
abhijñānāṃ tathatā yā daśabalavaiśāradyapratisaṃvidāveṇikābuddhadharmāṇāṃ / tathatā yā samyaksaṃbodhes tathatā yā srotaāpannasya tathatā yā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4034900 (0.053):
rūpasya hi subhūte yā dharmatā, na tatra cittaṃ na cetanā na caitasikā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15025349 (0.053):
āha: kiṃ punar bhagavann anupalaṃbhasya prāptir vā abhisamayo vā anuttarā / vā samyaksaṃbodhiḥ? / bhagavān āha: anupalaṃbha eva subhūte prāptir anupalaṃbho 'bhisamayaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9794924 (0.053):
vānuttarā vā samyaksaṃbodhiḥ. / bhagavān āha: anupalaṃbha eva subhūte prāptir anupalaṃbha evābhisamayaḥ,
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24936819 (0.053):
yathā bodhes tathatā tathā gaṃbhīraṃ / āha / kathaṃ bhagavaṃ rūpasya / tathatā yāvat kathaṃ bodhes tathatā / bhagavān āha / yatra subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9794916 (0.053):
nopalaṃbhasaṃjñinaḥ prāptir nābhisamayo nānuttarā ca samyaksaṃbodhiḥ. / subhūtir āha: kiṃ punar bhagavann anupalaṃbhasya prāptir vābhisamayo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1644125 (0.057):
subhūtir āha: tat kiṃ manyase? śāriputra yā rūpasya tathatā sā vivartate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17263550 (0.059):
imā abhijñā daśabalavaiśāradyapratisaṃvidaḥ, ime āveṇikā buddhadharmāḥ, / iyam anuttarā samyaksaṃbodhiḥ. / bhagavān āha: iha subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caraṃs
nirvāṇasya tathatā sānuttarā samyaksaṃbodhiḥ sā naiva vardhate na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653253 (0.0):
pratītyasamutpādatathatā yā pratītyasamutpādāṅgatathatā, evaṃ yāvad yā / nirvāṇasya tathatā sānuttarā samyaksaṃbodhiḥ, sā naiva vivarddhate na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4045052 (0.036):
anuttarā samyaksaṃbodhiḥ? bhagavānāha tathataiṣā subhūte anuttarā / samyaksaṃbodhiḥ / na ca subhūte tathatā vivardhate, vā, parihīyate vā /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17243654 (0.047):
abhijñānāṃ tathatā yā daśabalavaiśāradyapratisaṃvidāveṇikābuddhadharmāṇāṃ / tathatā yā samyaksaṃbodhes tathatā yā srotaāpannasya tathatā yā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23097505 (0.057):
saṃjñāyāḥ saṃskārāṇāṃ vijñānasya tathatā, yāvad yā bodhes tathatā yāvad yā / tathāgatasya tathatā yayā tathatayā tathāgataḥ prajñapyate. api nu sā
parihīyate tat subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ / 10 prajñāpāramitayā avirahito bhīkṣṇaṃ bahulaṃ viharati na kasya cid
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937817 (0.025):
11 tān saṃskārāṃ pratyavekṣate / tathā tathā bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitayā avirahito bhavati / yathā yathā bodhisatvo mahāsatvaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937144 (0.030):
samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyate / tat kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo / mahāsatvaḥ prajñāpāramitayā virahito gaṃganadīvālukopamāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937216 (0.030):
abhisaṃbuddhyate / tat kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitayā virahito gaṃgānadīvālukopamāṃ kalpāṃs tiṣṭhaṃ yāpayaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937310 (0.030):
kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitayā virahito
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937395 (0.030):
bhavitavyaṃ / tat kiṃ manyase subhūte yo bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitayā virahito gaṃgānadībālukopamān kalpāṃs tiṣṭhan
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937504 (0.030):
prajñāpāramitayā avirahitena bhavitavyaṃ / tat kiṃ manyase subhūte yo / bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitayā virahito gaṃgānadīvālukopamāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937469 (0.031):
āveṇikeṣu buddhadharmeṣu / tat kasya hetoḥ / asthānaṃ subhūte anavakāśaḥ / yad bodhisatvo mahāsatvaḥ / 7 prajñāpāramitayā avirahitaḥ sarvākārajñatayā vivartate / nedaṃ sthānaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937375 (0.037):
2 prajñāpāramitāyā virahitaḥ sa sarvākārajñatayā virahito yaḥ punaḥ / subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ avirahitaḥ sarvākārajñatayā avirahitaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937364 (0.040):
ekadivasam api dharmadānaṃ dadyāt* tat kasya hetoḥ tathā hi subhūte / bodhisatvo mahāsatvaḥ / 2 prajñāpāramitāyā virahitaḥ sa sarvākārajñatayā virahito yaḥ punaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937486 (0.044):
vidyate / sthānaṃ khalu punaḥ subhūte vidyate yad bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitayā virahitaḥ sarvākārajñatayā nvivarteta
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653257 (0.044):
nirvāṇasya tathatā sānuttarā samyaksaṃbodhiḥ, sā naiva vivarddhate na / parihīyate. tat subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitayāvirahito
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559340 (0.047):
katamā bhagavan bodhisatvasya mahāsatvasya prajñāpāramiteha subhūte / bodhisatvo mahāsatvaḥ / 3 sarvākārajñatāpratisaṃyuktaiś cittotpādaiḥ sarvadharmān
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18561794 (0.053):
6 saṃprajānacārī bhavati. evaṃ khalu subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ caramāṇo 'dhyātme kāye kāyānupaśyī viharati tac
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18557429 (0.053):
3 nottrasyati na saṃtrasyati na saṃtrāsam āpadyate bhagavān āha | iha / subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ / 4 prajñāpāramitāyāṃ caramāṇo rūpaṃ sarvākārajñatāpratisaṃyuktena
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18569016 (0.053):
5 anugṛhṇāti / bhagavān āha / iha subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ caran dānaṃ dadāti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037722 (0.056):
divyacakṣurabhinirhāracetanām anyatra sarvākārajñatāmanasikārād evaṃ hi / śāriputra bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāñ caran
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037810 (0.056):
sarvākārajñatāmanasikārād evaṃ hi śāriputra bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitāyāñ caran nāśravakṣayasākṣātkriyābhijñājñānam abhinirharaty
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052703 (0.061):
prajñāpāramitā śūnyā, sā naiva vivardhate na ca parihīyate, evameva / subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ śūnyaḥ / sa naiva vivardhate, na ca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4052719 (0.061):
parihīyate / yataḥ subhūte yathaiva prajñāpāramitā śūnyā, sā naiva / vivardhate na ca parihīyate, evameva subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ
dharmasya vṛddhir vā parihāṇiṃ vā samanupaśyati / evaṃ khalu subhūte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1653272 (0.011):
'bhīksṇaṃ bahulaṃ viharati, na kasyacid dharmasya vṛddhiṃ vā parihāṇiṃ vā / samanupaśyati. evaṃ khalu subhūte anabhilapyasyārthasya naiva vṛddhir na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1652936 (0.061):
parihāṇir vā? / bhagavān āha: na subhūte anabhilapyasyārthasya nāpi vṛddhir nāpi
anabhilāpyasyārthasya naiva vṛddhir na / 11 parihāṇi / evaṃ khalu subhūte dānapāramitāyā śīlapāramitāyā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23109540 (0.0):
dhyānapāramitāyāḥ dūrībhavati, vīryapāramitāyā kṣāntipāramitāyā / śīlapāramitāyā dānapāramitāyā dūrībhavati. yāvat sarvākārajñatāyā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15028414 (0.0):
ṣaṇṇāṃ pāramitānāṃ bhāvanāparipūrir bhavati. dānapāramitāyā śīlapāramitāyā / kṣāntipāramitāyā vīryapāramitāyāḥ samādhipāramitāyā. prajñāpāramitāyāḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15253912 (0.0):
evaṃ dhyānapāramitāyā vīryapāramitāyā kṣāntipāramitāyā śīlapāramitāyā / dānapāramitāyā adhyātmaśūnyatāyā yāvad abhāvasvabhāvaśūnyatāyāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6970451 (0.001):
dānapāramitāyāḥ / 25703 śīla{pāramitāyāḥ} {{kṣāntipāramitāyā vīryapāramitāyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 791810 (0.001):
skandhebhyo dhātubhya āyatanebhya pratītyasamutpādād dānapāramitāyāḥ / śīlapāramitāyāḥ kṣāntipāramitāyā vīryapāramitāyā dhyānapāramitāyāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247982 (0.001):
ārūpyasamāpattayaḥ, dānapāramitāyāḥ śīlapāramitāyāḥ kṣāntipāramitāyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1634879 (0.001):
dhyānapāramitāyā vīryapāramitāyāḥ kṣāntipāramitāyāḥ śīlapāramitāyā / dānapāramitāyā uddeṣṭāraḥ, tasyemāṅ gambhīrāṃ prajñāpāramitām evam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17250003 (0.001):
dhyānapāramitāyā vīryapāramitāyāḥ kṣāntipāramitāyāḥ śīlapāramitāyā / dānapāramitāyā dūrībhavati, adhyātmaśūnyatāyā yāvad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17264676 (0.001):
dhyānapāramitāyā vīryapāramitāyāḥ kṣāntipāramitāyāḥ śīlapāramitāyā iyaṃ / dānapāramitāyā dharmateti na vikopayitavyā, evaṃ yāvat sarvadharmeṣv ime
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9798352 (0.001):
ṣaṭpāramitābhāvanāparipūrir bhavati, dānapāramitāyāḥ śīlapāramitāyāḥ / kṣāntipāramitāyā vīryapāramitāyā dhyānapāramitāyāḥ prajñāpāramitāyāḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15094569 (0.001):
prajñāpāramitāyā vivecayati, dhyānapāramitāyā vīryapāramitāyāḥ / kṣāntipāramitāyāḥ śīlapāramitāyā dānapāramitāyā vivecayati, nātra
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15127234 (0.001):
dānapāramitāyāḥ śīlapāramitāyāḥ kṣāntipāramitāyā vīryapāramitāyā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23108654 (0.010):
na dānapāramitāyā evaṃ bhavaty: ahaṃ prajñāpāramitām anugaccheyaṃ. evaṃ na / śīlapāramitāyā na kṣāntipāramitāyā na vīryaparamitāyā na dhyānapāramitāyā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23120403 (0.010):
lakṣaṇe śikṣitavyaṃ, na dānapāramitāyā lakṣaṇe śikṣitavyaṃ, na / śīlapāramitāyā na kṣāntipāramitāyā na vīryapāramitāyā na dhyānapāramitāyā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4006273 (0.010):
varṇaṃ bhāṣate, na nāmadheyaṃ parikīrtayati / na śīlapāramitāyāḥ, na / kṣāntipāramitāyāḥ, na vīryapāramitāyāḥ / na bhagavan dhyānapāramitāyā
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27756924 (0.010):
na prajñāpāramitāyāḥ kṛte prajñāpāramitāyāṃ carati | na dānapāramitāyā na / śīlapāramitāyā na kṣāntipāramitāyā na vīryapāramitāyā na dhyānapāramitāyāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1634253 (0.010):
śīlapāramitāyā na kṣāntipāramitāyā na vīryapāramitāyā na dhyānapāramitāyā
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24938072 (0.012):
12 anabhilāpyasyārthasya vṛddhir vā parihāṇir vā / āha / sacet punar
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24938168 (0.012):
abhisaṃbuddhyate / abhisaṃbhotsyate vā / bhagavān āha / evam etat subhūte / evam etat* nānabhilāpyasyārthasya vṛddhir vā parihāṇir vā / sa
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24938316 (0.015):
12 yāvat pratisaṃvidāṃ na vṛddhir na parihāṇiḥ / evaṃ khalu subhūte
kṣāntipāramitāyā vīryapāramitāyā dhyānapāramitāyā prajñāpāramitāyā naiva
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23118555 (0.0):
calati, śīlapāramitāyā svabhāvān na calati, kṣāntipāramitāyā / vīryapāramitāyā dhyānapāramitāyā prajñāpāramitāyā svabhāvān na calati.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15028416 (0.0):
ṣaṇṇāṃ pāramitānāṃ bhāvanāparipūrir bhavati. dānapāramitāyā śīlapāramitāyā / kṣāntipāramitāyā vīryapāramitāyāḥ samādhipāramitāyā. prajñāpāramitāyāḥ.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4044724 (0.0):
śīlapāramitāyā api, kṣāntipāramitāyā api, vīryapāramitāyā api,
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18563612 (0.0):
dānapāramitāyā loke prādurbhāvo bhavati : evaṃ śīlapāramitāyā / kṣāntipāramitāyā vīryapāramitāyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6956355 (0.0):
niryāṇam icchet/} evaṃ śīlapāramitāyāḥ {{kṣāntipāramitāyāḥ / vīryapāramitāyāḥ dhyānapāramitāyāḥ}} prajñāpāra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6967271 (0.0):
śīlapāramitāyāḥ kṣāntipāramitāyā vīryapāramitāyā dhyānapāramitāyāḥ/}}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6970456 (0.0):
dānapāramitāyāḥ / 25703 śīla{pāramitāyāḥ} {{kṣāntipāramitāyā vīryapāramitāyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 777873 (0.0):
icched yo 'lakṣaṇānāṃ dharmāṇāṃ niryāṇam icchet evaṃ śīlapāramitāyāḥ