View original HTML file with complete header information
(PrMoSū_Mū-LCh)Pār.2 yaḥ punar bhikṣur grāmagatam araṇyagataṃ vā pareṣāṃ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406976 (0.0):
jānatā paśyatā tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena / yaḥ / punarbhikṣurgrāmagatamaraṇyagataṃ vā pareṣāṃ adattaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22304222 (0.0):
uktaṃ bhagavatā / yā punar bhikṣuṇī grāmagataṃ vā araṇyagataṃ vā pareṣām
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28244095 (0.0):
adattādāyī khalv ihaiko bhavati / sa grāmagatam araṇyagataṃ vā pareṣām
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364774 (0.0):
tiryagyonigatayāpi sārdhaṃ, ayam api bhikṣuḥ pārājiko bhavaty asaṃvāsyaḥ / / Pār.2 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur grāmagatam araṇyagataṃ vā
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4520257 (0.0):
samyaksaṃbuddhena yaḥ punar bhikṣuḥ grāmagatam araṇyagatam vā adattam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175105 (0.011):
ādadāvaḥ ayam api bhikṣuḥ pārājayiko bhavaty asaṃvāsyaḥ / (PrMoSū-LCh)Pār.3 yaḥ punar bhikṣur manuṣyaṃ vā manuṣyavigrahaṃ vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175163 (0.011):
pārājiko bhavaty asaṃvāsyaḥ // / (PrMoSū-LCh)Pār.4 yaḥ punar bhikṣur anabhijānann aparijānann asantam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176507 (0.030):
(PrMoSū-LCh)Pāy.81 yaḥ punar bhikṣuḥ sabhojane kule upanimantritaḥ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176327 (0.035):
(PrMoSū-LCh)Pāy.73 yaḥ punar bhikṣuḥ svahastaṃ pṛthivīṃ khanet khānayed vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175315 (0.038):
(PrMoSū-LCh)Pāy.34 yaḥ punar bhikṣur bhuktavān pravāritaḥ akṛtaniriktaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175331 (0.038):
(PrMoSū-LCh)Pāy.35 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣuṃ bhuktavantaṃ pravāritam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175506 (0.038):
niṣadyāṃ kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.43 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule rahasi
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175597 (0.038):
(PrMoSū-LCh)Pāy.48 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175613 (0.038):
(PrMoSū-LCh)Pāy.49 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175632 (0.038):
(PrMoSū-LCh)Pāy.50 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣor duṣṭhūlām āpattiṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175711 (0.038):
(PrMoSū-LCh)Pāy.52 yaḥ punar bhikṣur ātmārtham aglāno vitapanaprekṣī
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175727 (0.038):
(PrMoSū-LCh)Pāy.53 yaḥ punar bhikṣur dhārmike saṃghakaraṇīye bhikṣoś
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175756 (0.038):
(PrMoSū-LCh)Pāy.54 yaḥ punar bhikṣur anupasaṃpannena pudgalena sārdhaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175877 (0.038):
(PrMoSū-LCh)Pāy.56 yaḥ punar bhikṣur jānaṃs tathāvādinaṃ pudgalam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176167 (0.038):
(PrMoSū-LCh)Pāy.65 yaḥ punar bhikṣur mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ sahāgāraśayyāṃ
(PrMoSū_Mū-LCh)Pār.2 yaḥ punar bhikṣur grāmagatam araṇyagataṃ vā pareṣāṃ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406976 (0.0):
jānatā paśyatā tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena / yaḥ / punarbhikṣurgrāmagatamaraṇyagataṃ vā pareṣāṃ adattaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22304222 (0.0):
uktaṃ bhagavatā / yā punar bhikṣuṇī grāmagataṃ vā araṇyagataṃ vā pareṣām
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28244095 (0.0):
adattādāyī khalv ihaiko bhavati / sa grāmagatam araṇyagataṃ vā pareṣām
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364774 (0.0):
tiryagyonigatayāpi sārdhaṃ, ayam api bhikṣuḥ pārājiko bhavaty asaṃvāsyaḥ / / Pār.2 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur grāmagatam araṇyagataṃ vā
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4520257 (0.0):
samyaksaṃbuddhena yaḥ punar bhikṣuḥ grāmagatam araṇyagatam vā adattam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175105 (0.011):
ādadāvaḥ ayam api bhikṣuḥ pārājayiko bhavaty asaṃvāsyaḥ / (PrMoSū-LCh)Pār.3 yaḥ punar bhikṣur manuṣyaṃ vā manuṣyavigrahaṃ vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175163 (0.011):
pārājiko bhavaty asaṃvāsyaḥ // / (PrMoSū-LCh)Pār.4 yaḥ punar bhikṣur anabhijānann aparijānann asantam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176507 (0.030):
(PrMoSū-LCh)Pāy.81 yaḥ punar bhikṣuḥ sabhojane kule upanimantritaḥ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176327 (0.035):
(PrMoSū-LCh)Pāy.73 yaḥ punar bhikṣuḥ svahastaṃ pṛthivīṃ khanet khānayed vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175315 (0.038):
(PrMoSū-LCh)Pāy.34 yaḥ punar bhikṣur bhuktavān pravāritaḥ akṛtaniriktaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175331 (0.038):
(PrMoSū-LCh)Pāy.35 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣuṃ bhuktavantaṃ pravāritam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175506 (0.038):
niṣadyāṃ kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.43 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule rahasi
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175597 (0.038):
(PrMoSū-LCh)Pāy.48 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175613 (0.038):
(PrMoSū-LCh)Pāy.49 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175632 (0.038):
(PrMoSū-LCh)Pāy.50 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣor duṣṭhūlām āpattiṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175711 (0.038):
(PrMoSū-LCh)Pāy.52 yaḥ punar bhikṣur ātmārtham aglāno vitapanaprekṣī
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175727 (0.038):
(PrMoSū-LCh)Pāy.53 yaḥ punar bhikṣur dhārmike saṃghakaraṇīye bhikṣoś
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175756 (0.038):
(PrMoSū-LCh)Pāy.54 yaḥ punar bhikṣur anupasaṃpannena pudgalena sārdhaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175877 (0.038):
(PrMoSū-LCh)Pāy.56 yaḥ punar bhikṣur jānaṃs tathāvādinaṃ pudgalam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176167 (0.038):
(PrMoSū-LCh)Pāy.65 yaḥ punar bhikṣur mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ sahāgāraśayyāṃ
adattaṃ steyasaṃkhyātam ādadīta yadrūpeṇādattādānena rājā vainaṃ gṛhītvā
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406987 (0.0):
punarbhikṣurgrāmagatamaraṇyagataṃ vā pareṣāṃ adattaṃ / steyasaṃkhyātamādadīta yadrūpeṇādattādānena rājā vainaṃ gṛhītvā rājamātro
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22304232 (0.0):
uktaṃ bhagavatā / yā punar bhikṣuṇī grāmagataṃ vā araṇyagataṃ vā pareṣām / adattaṃ steyasaṃkhyātam ādadīta yadrūpeṇādattādānena rājā vainaṃ gṛhītvā
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28244097 (0.0):
adattādāyī khalv ihaiko bhavati / sa grāmagatam araṇyagataṃ vā pareṣām / adattaṃ steyasaṃkhyātam ādatte / idam ucyate adattādānaṃ /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364785 (0.0):
Pār.2 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur grāmagatam araṇyagataṃ vā / pareṣāṃ adattaṃ steyasaṃkhyātam ādadīta yadrūpeṇādattādānena rājā vainaṃ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4520268 (0.0):
samyaksaṃbuddhena yaḥ punar bhikṣuḥ grāmagatam araṇyagatam vā adattam / pareṣāṃ steyasaṃkhyātam ādadīta yadrūpeṇādattādānena rājā vainaṃ gṛhītvā
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14572823 (0.025):
yaḥ punar bhikṣur adattaṃ steyasaṃkhyātam ādadyād yathārūpeṇādattādānena
rājamātro vā hanyād vā badhnīyād vā pravāsayed vā evaṃ cainaṃ vadet tvaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22304240 (0.0):
adattaṃ steyasaṃkhyātam ādadīta yadrūpeṇādattādānena rājā vainaṃ gṛhītvā / rājamātro vā hanyād vā badhnīyād vā pravāsayed vā evaṃ cainaṃ vaded dhaṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14572829 (0.0):
rājā hy enaṃ gṛhītvā hanyād vā badhnīyād vā pravāsayed vā evaṃ cainaṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364793 (0.0):
pareṣāṃ adattaṃ steyasaṃkhyātam ādadīta yadrūpeṇādattādānena rājā vainaṃ / gṛhītvā rājamātro vā hanyād vā saṃbadhnīyād vā pravāsayed vā evaṃ cainaṃ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4520274 (0.0):
pareṣāṃ steyasaṃkhyātam ādadīta yadrūpeṇādattādānena rājā vainaṃ gṛhītvā / rājamātro vā hanyād vā badhnīyād vā pravāsayed vā evaṃ cainaṃ vaded
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6573054 (0.017):
anenopāyena taṃ putramālapet saṃlapecca | enaṃ vadet ihaiva tvaṃ bhoḥ / puruṣa karma kuruṣva | mā bhūyo 'nyatra gamiṣyasi | saviśeṣaṃ te 'haṃ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406993 (0.031):
steyasaṃkhyātamādadīta yadrūpeṇādattādānena rājā vainaṃ gṛhītvā rājamātro / vā hanyādvā saṃvadhrīyādvā pravāsayedvā evaṃ cainaṃ vadet tvaṃ bhoḥ
bhoḥ puruṣa bālo 'si mūḍho 'si steyo 'sīty evaṃrūpaṃ bhikṣur adattaṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14572840 (1.192):
vadec coro 'si bālo 'si mūḍho 'si steyo 'sīty evaṃrūpaṃ bhikṣur adattam
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364804 (1.192):
gṛhītvā rājamātro vā hanyād vā saṃbadhnīyād vā pravāsayed vā evaṃ cainaṃ / vadet* -- tvaṃ bhoḥ puruṣa cauro 'si bālo 'si steno 'sīty evaṃrūpaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22304250 (1.788):
bhoḥ puruṣa cauro 'si bālo 'si mūḍho 'si steyo 'sīty
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4520284 (1.788):
dhambho puruṣa cauro 'si bālo 'si mūḍho 'si steyo 'sīty (Upj(J) 23.1-5; ~
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133296 (0.036):
bandheṃsu vā pravrājeṃsu vā hambho puruṣa coro 'si bālo 'si mūḍho 'si
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6573054 (0.058):
anenopāyena taṃ putramālapet saṃlapecca | enaṃ vadet ihaiva tvaṃ bhoḥ / puruṣa karma kuruṣva | mā bhūyo 'nyatra gamiṣyasi | saviśeṣaṃ te 'haṃ
ādadāvaḥ ayam api bhikṣuḥ pārājayiko bhavaty asaṃvāsyaḥ / (PrMoSū-LCh)Pār.3 yaḥ punar bhikṣur manuṣyaṃ vā manuṣyavigrahaṃ vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175164 (0.0):
maraṇavarṇaṃ vāsyānusaṃvarṇayet sa ca tena kālaṃ kuryād ayam api bhikṣuḥ / pārājiko bhavaty asaṃvāsyaḥ // / (PrMoSū-LCh)Pār.4 yaḥ punar bhikṣur anabhijānann aparijānann asantam
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364810 (0.0):
vadet* -- tvaṃ bhoḥ puruṣa cauro 'si bālo 'si steno 'sīty evaṃrūpaṃ / adattaṃ bhikṣuḥ ādadita, ayam api bhikṣuḥ pārājayiko bhavaty asaṃvāsyaḥ /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364819 (0.0):
Pār.3 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur manuṣyaṃ vā manuṣyavigrahaṃ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4520379 (0.0):
samyaksaṃbuddhena yaḥ punar bhikṣur manuṣyaṃ vā manuṣyavigrahaṃ vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175059 (0.011):
(PrMoSū_Mū-LCh)Pār.2 yaḥ punar bhikṣur grāmagatam araṇyagataṃ vā pareṣāṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14572851 (0.019):
ādadānaḥ pārājiko bhavaty asaṃvāsyaḥ 2 / PrMoSū_Pār.3:
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22304316 (0.020):
uktaṃ bhagavatā / yā punar bhikṣuṇī manuṣyaṃ vā manuṣyavigrahaṃ vā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364763 (0.026):
tiryagyonigatayāpi sārdhaṃ, ayam api bhikṣuḥ pārājiko bhavaty asaṃvāsyaḥ / / Pār.2 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur grāmagatam araṇyagataṃ vā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364870 (0.026):
maraṇavarṇaṃ vāsya anusaṃvarṇayet sa ca tena kālaṃ kuryād ayam api bhikṣuḥ / pārājiko bhavaty asaṃvāsyaḥ / / Pār.4 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur anabhijānann aparijānann
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486067 (0.033):
PrMoSū(Mā)_Pār.3. yo punabhikṣuḥ svahastaṃ manuṣyavigrahaṃ jīvitād
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486160 (0.033):
PrMoSū(Mā)_Pār.4. yo punabhikṣuranabhijānanuparijānannātmopanāyikamuttari
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133368 (0.033):
PrMoSū(Mā-L)Pār.3. yo puna bhikṣuḥ svahastaṃ manuṣyavigrahaṃ jīvitād
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133460 (0.033):
PrMoSū(Mā-L)Pār.4. yo puna bhikṣur anabhijānann aparijānann ātmopanāyikam
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14572783 (0.033):
PrMoSū_Pār.1: / yaḥ punar bhikṣur bhikṣubhiḥ sārdhaṃ śikṣāsāmīcisamāpannaḥ śikṣām
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14572812 (0.033):
antatas tīryagyonigatayāpi sārdham ayaṃ bhikṣuḥ pārājiko bhavaty / asaṃvāsyaḥ 1 / PrMoSū_Pār.2:
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14572896 (0.033):
kuryād ayam api bhikṣuḥ pārājiko bhavaty asaṃvāsyaḥ 3 / PrMoSū_Pār.4:
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14575555 (0.033):
PrMoSū_Pāt.19: / yaḥ punar bhikṣuḥ saprāṇakenodakena tṛṇaṃ vā mṛttikaṃ vā siṃcet secayed vā
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14575980 (0.033):
PrMoSū_Pāt.42: / yaḥ punar bhikṣuḥ sabhojane kule anupraskadya āsane niṣadyāṃ kalpayet
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14575993 (0.033):
PrMoSū_Pāt.43: / yaḥ punar bhikṣuḥ sabhojane kule ekākī ekayā rahasi praticchanne niṣadyāṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576914 (0.033):
PrMoSū_Pāt.81: / yaḥ punar bhikṣuḥ sabhaktaṃ(?) kuleṣūpanimantritaḥ pūrvabhaktaṃ
svahastaṃ saṃcintya jīvitād vyaparopayec chastraṃ vainam ādhārayec
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4520387 (0.0):
samyaksaṃbuddhena yaḥ punar bhikṣur manuṣyaṃ vā manuṣyavigrahaṃ vā / svahastaṃ saṃcintya jīvitād vyaparopayec chastraṃ vainam ādhārayec
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364827 (0.022):
Pār.3 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur manuṣyaṃ vā manuṣyavigrahaṃ / vā svahastena saṃcintya jīvitād vyaparopayet* / śastraṃ vainām ādhārayec
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26407109 (0.027):
saṃbuddhena / yaḥ punarbhikṣumanuṣyaṃ vā manuṣmavigrahaṃ vā svahastena / saṃcintya jīvitād vyaparopayet śasraṃ vaināmāghārayet śastradhārakaṃ vāsya
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22304323 (0.031):
uktaṃ bhagavatā / yā punar bhikṣuṇī manuṣyaṃ vā manuṣyavigrahaṃ vā / svahastaṃ sañcintya jīvitād vyaparopayec chastraṃ vāsyādhārayec
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133369 (0.048):
PrMoSū(Mā-L)Pār.3. yo puna bhikṣuḥ svahastaṃ manuṣyavigrahaṃ jīvitād
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486068 (0.050):
PrMoSū(Mā)_Pār.3. yo punabhikṣuḥ svahastaṃ manuṣyavigrahaṃ jīvitād
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27833682 (0.051):
na kṣamati svahastaṃ manuṣyavigrahaṃ jīvitād vyoparāyituṃ [15] na kṣamati
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14572860 (0.055):
yaḥ punar bhikṣur manuṣyaṃ svahastena saṃcintya jīvitād vyaparopayec / chastraṃ vainam ādhārayec chastrādhārakaṃ vāsya paryeṣayed evaṃ vainaṃ
chastrādhārakaṃ vāsya paryeṣeta maraṇāya vainaṃ samādāpayen maraṇavarṇaṃ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26407148 (0.0):
jīvitādvaramiticintānumataiścittasaṃkalpairanakeparyāyeṇa maraṇāya vainaṃ / samādāpayet maraṇavarṇaṃ vāsya anusaṃvarṇayet sa ca tena kālaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22304330 (0.0):
svahastaṃ sañcintya jīvitād vyaparopayec chastraṃ vāsyādhārayec / chastrādhārakaṃ vāsya paryeṣeta maraṇāya vainaṃ samādāpayen maraṇavarṇaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175152 (0.0):
cintānumataiś cittasaṃkalpair anekaparyāyeṇa maraṇāya vainaṃ samādāpayen / maraṇavarṇaṃ vāsyānusaṃvarṇayet sa ca tena kālaṃ kuryād ayam api bhikṣuḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364836 (0.0):
vā svahastena saṃcintya jīvitād vyaparopayet* / śastraṃ vainām ādhārayec / chastradhārakaṃ vāsya paryeṣeta maraṇāya vainaṃ samādāpayen maraṇavarṇaṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364860 (0.0):
cintānumataiś cittasaṃkalpair anekaparyāyeṇa maraṇāya vainaṃ samādāpayen / maraṇavarṇaṃ vāsya anusaṃvarṇayet sa ca tena kālaṃ kuryād ayam api bhikṣuḥ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4520394 (0.0):
svahastaṃ saṃcintya jīvitād vyaparopayec chastraṃ vainam ādhārayec / chastrādhārakaṃ vāsya paryeṣeta maraṇāya vainaṃ samādāpayen maraṇāvarṇaṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14572883 (0.017):
varam iti cittānumataṃ cittasaṃkalpitam anekaparyāyeṇa maraṇāya / samādāpayen maraṇavarṇaṃ vāsyānusaṃvarṇayet sa ca tenopakrameṇa kālaṃ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4520418 (0.019):
cittānumataiś cittasaṃkalpair anekaparyāyeṇa maraṇāya vainaṃ samādāpayen / maraṇāvarṇaṃ vāsyānusaṃvarṇayet* / sa ca tenopakrameṇa kālaṃ kuryād ity
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22304356 (0.021):
cittānumataiś cittasaṃkalpair anekaparyāyeṇa maraṇāya vainaṃ samādāpayen / maraṇavarṇaṃ vāsyānuvarṇayet / sa ca tenopakrameṇa kālaṃ kuryād ity
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26407121 (0.051):
paryeṣet maraṇāya vainaṃ samādāpayeta maraṇavarṇaṃ vāsyānusaṃvarṇayet /
vāsyānusaṃvarṇayed evaṃ cainaṃ vaded dhaṃ bhoḥ puruṣo kiṃ te anena
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364837 (1.192):
chastradhārakaṃ vāsya paryeṣeta maraṇāya vainaṃ samādāpayen maraṇavarṇaṃ / vāsyānusaṃvarṇayet* / evaṃ cainaṃ vadet* -- haṃbho puruṣa kiṃ tava
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22304334 (0.022):
chastrādhārakaṃ vāsya paryeṣeta maraṇāya vainaṃ samādāpayen maraṇavarṇaṃ / vāsyānuvarṇayed evaṃ cainaṃ vaded dham bhoḥ puruṣa kin te anena
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26407147 (0.026):
jīvitādvaramiticintānumataiścittasaṃkalpairanakeparyāyeṇa maraṇāya vainaṃ / samādāpayet maraṇavarṇaṃ vāsya anusaṃvarṇayet sa ca tena kālaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175151 (0.026):
cintānumataiś cittasaṃkalpair anekaparyāyeṇa maraṇāya vainaṃ samādāpayen / maraṇavarṇaṃ vāsyānusaṃvarṇayet sa ca tena kālaṃ kuryād ayam api bhikṣuḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364860 (0.026):
cintānumataiś cittasaṃkalpair anekaparyāyeṇa maraṇāya vainaṃ samādāpayen / maraṇavarṇaṃ vāsya anusaṃvarṇayet sa ca tena kālaṃ kuryād ayam api bhikṣuḥ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4520418 (0.039):
cittānumataiś cittasaṃkalpair anekaparyāyeṇa maraṇāya vainaṃ samādāpayen / maraṇāvarṇaṃ vāsyānusaṃvarṇayet* / sa ca tenopakrameṇa kālaṃ kuryād ity
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4520395 (0.051):
chastrādhārakaṃ vāsya paryeṣeta maraṇāya vainaṃ samādāpayen maraṇāvarṇaṃ / vāsyānusaṃvarṇayet* evaṃ cainaṃ vaded dhambho puruṣa kiṃ te 'nena
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26407123 (0.052):
paryeṣet maraṇāya vainaṃ samādāpayeta maraṇavarṇaṃ vāsyānusaṃvarṇayet / / evaṃ cainaṃ vadet haṃbhoḥ puruṣa kiṃ tvayā pāpakenāśucinā durjīvitena
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22304356 (0.055):
cittānumataiś cittasaṃkalpair anekaparyāyeṇa maraṇāya vainaṃ samādāpayen / maraṇavarṇaṃ vāsyānuvarṇayet / sa ca tenopakrameṇa kālaṃ kuryād ity
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22304240 (0.056):
rājamātro vā hanyād vā badhnīyād vā pravāsayed vā evaṃ cainaṃ vaded dhaṃ / bhoḥ puruṣa cauro 'si bālo 'si mūḍho 'si steyo 'sīty
pāpakenāśucinā durjīvitena mṛtaṃ te bhoḥ puruṣa jīvitād varam iti
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26407133 (0.0):
evaṃ cainaṃ vadet haṃbhoḥ puruṣa kiṃ tvayā pāpakenāśucinā durjīvitena / mṛtaṃ te bhoḥ puruṣa
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4520407 (0.0):
vāsyānusaṃvarṇayet* evaṃ cainaṃ vaded dhambho puruṣa kiṃ te 'nena / pāpakenāśucinā durjīvitena mṛtaṃ te bhoḥ puruṣa jīvitād varam iti
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364850 (0.022):
vāsyānusaṃvarṇayet* / evaṃ cainaṃ vadet* -- haṃbho puruṣa kiṃ tava / pāpakenāśucinā durjīvitena mṛtaṃ te bho puruṣa jīvitād varam iti
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22304340 (0.040):
vāsyānuvarṇayed evaṃ cainaṃ vaded dham bhoḥ puruṣa kin te anena / pāpakenāśucinā durjīvitena mṛtaṃ te bhoḥ puruṣa jīvitād varam iti
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14572870 (0.059):
vaded dhambhoḥ puruṣa kiṃ tavānena pāpakena durjīvitena mṛtaṃ te jīvitād
cintānumataiś cittasaṃkalpair anekaparyāyeṇa maraṇāya vainaṃ samādāpayen
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22304355 (0.0):
cittānumataiś cittasaṃkalpair anekaparyāyeṇa maraṇāya vainaṃ samādāpayen / maraṇavarṇaṃ vāsyānuvarṇayet / sa ca tenopakrameṇa kālaṃ kuryād ity
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364859 (0.0):
pāpakenāśucinā durjīvitena mṛtaṃ te bho puruṣa jīvitād varam iti / cintānumataiś cittasaṃkalpair anekaparyāyeṇa maraṇāya vainaṃ samādāpayen
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4520416 (0.0):
pāpakenāśucinā durjīvitena mṛtaṃ te bhoḥ puruṣa jīvitād varam iti / cittānumataiś cittasaṃkalpair anekaparyāyeṇa maraṇāya vainaṃ samādāpayen
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486097 (0.022):
durjjīvitena viśjīvitena mṛtante jīvitācchreyo iti cittamalaṃ / cittasaṃkalpamanekaparyāyeṇa maraṇāya cainaṃ samādāpeya maraṇavaṇṇavāsya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133398 (0.022):
durjīvitena dhigjīvitena, mṛtaṃ te jīvitāc chreyo Ō iti cittam alaṃ / cittasaṃkalpam anekaparyāyeṇa maraṇāya vainaṃ samādāpeya maraṇavarṇaṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14572883 (0.036):
varam iti cittānumataṃ cittasaṃkalpitam anekaparyāyeṇa maraṇāya / samādāpayen maraṇavarṇaṃ vāsyānusaṃvarṇayet sa ca tenopakrameṇa kālaṃ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26407146 (0.048):
jīvitādvaramiticintānumataiścittasaṃkalpairanakeparyāyeṇa maraṇāya vainaṃ / samādāpayet maraṇavarṇaṃ vāsya anusaṃvarṇayet sa ca tena kālaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175125 (0.050):
chastrādhārakaṃ vāsya paryeṣeta maraṇāya vainaṃ samādāpayen maraṇavarṇaṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364834 (0.050):
chastradhārakaṃ vāsya paryeṣeta maraṇāya vainaṃ samādāpayen maraṇavarṇaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22304329 (0.059):
chastrādhārakaṃ vāsya paryeṣeta maraṇāya vainaṃ samādāpayen maraṇavarṇaṃ / vāsyānuvarṇayed evaṃ cainaṃ vaded dham bhoḥ puruṣa kin te anena
maraṇavarṇaṃ vāsyānusaṃvarṇayet sa ca tena kālaṃ kuryād ayam api bhikṣuḥ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26407151 (0.0):
jīvitādvaramiticintānumataiścittasaṃkalpairanakeparyāyeṇa maraṇāya vainaṃ / samādāpayet maraṇavarṇaṃ vāsya anusaṃvarṇayet sa ca tena kālaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175127 (0.0):
chastrādhārakaṃ vāsya paryeṣeta maraṇāya vainaṃ samādāpayen maraṇavarṇaṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364836 (0.0):
chastradhārakaṃ vāsya paryeṣeta maraṇāya vainaṃ samādāpayen maraṇavarṇaṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364866 (0.0):
cintānumataiś cittasaṃkalpair anekaparyāyeṇa maraṇāya vainaṃ samādāpayen / maraṇavarṇaṃ vāsya anusaṃvarṇayet sa ca tena kālaṃ kuryād ayam api bhikṣuḥ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14572890 (0.017):
varam iti cittānumataṃ cittasaṃkalpitam anekaparyāyeṇa maraṇāya / samādāpayen maraṇavarṇaṃ vāsyānusaṃvarṇayet sa ca tenopakrameṇa kālaṃ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4520418 (0.019):
cittānumataiś cittasaṃkalpair anekaparyāyeṇa maraṇāya vainaṃ samādāpayen / maraṇāvarṇaṃ vāsyānusaṃvarṇayet* / sa ca tenopakrameṇa kālaṃ kuryād ity
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22304331 (0.021):
chastrādhārakaṃ vāsya paryeṣeta maraṇāya vainaṃ samādāpayen maraṇavarṇaṃ / vāsyānuvarṇayed evaṃ cainaṃ vaded dham bhoḥ puruṣa kin te anena
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22304356 (0.021):
cittānumataiś cittasaṃkalpair anekaparyāyeṇa maraṇāya vainaṃ samādāpayen / maraṇavarṇaṃ vāsyānuvarṇayet / sa ca tenopakrameṇa kālaṃ kuryād ity
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4520393 (0.051):
chastrādhārakaṃ vāsya paryeṣeta maraṇāya vainaṃ samādāpayen maraṇāvarṇaṃ / vāsyānusaṃvarṇayet* evaṃ cainaṃ vaded dhambho puruṣa kiṃ te 'nena
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26407120 (0.051):
paryeṣet maraṇāya vainaṃ samādāpayeta maraṇavarṇaṃ vāsyānusaṃvarṇayet /
pārājiko bhavaty asaṃvāsyaḥ // / (PrMoSū-LCh)Pār.4 yaḥ punar bhikṣur anabhijānann aparijānann asantam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175106 (0.0):
ādadāvaḥ ayam api bhikṣuḥ pārājayiko bhavaty asaṃvāsyaḥ / (PrMoSū-LCh)Pār.3 yaḥ punar bhikṣur manuṣyaṃ vā manuṣyavigrahaṃ vā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364879 (0.0):
Pār.4 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur anabhijānann aparijānann
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4520516 (0.0):
samyaksaṃbuddhena yaḥ punar bhikṣur anabhijānann aparijānann asantam
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14572898 (5.960):
samādāpayen maraṇavarṇaṃ vāsyānusaṃvarṇayet sa ca tenopakrameṇa kālaṃ / kuryād ayam api bhikṣuḥ pārājiko bhavaty asaṃvāsyaḥ 3
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364870 (5.960):
maraṇavarṇaṃ vāsya anusaṃvarṇayet sa ca tena kālaṃ kuryād ayam api bhikṣuḥ / pārājiko bhavaty asaṃvāsyaḥ /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364763 (0.007):
tiryagyonigatayāpi sārdhaṃ, ayam api bhikṣuḥ pārājiko bhavaty asaṃvāsyaḥ / / Pār.2 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur grāmagatam araṇyagataṃ vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175059 (0.011):
(PrMoSū_Mū-LCh)Pār.2 yaḥ punar bhikṣur grāmagatam araṇyagataṃ vā pareṣāṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133463 (0.020):
PrMoSū(Mā-L)Pār.4. yo puna bhikṣur anabhijānann aparijānann ātmopanāyikam
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14572812 (0.025):
antatas tīryagyonigatayāpi sārdham ayaṃ bhikṣuḥ pārājiko bhavaty / asaṃvāsyaḥ 1 / PrMoSū_Pār.2:
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14572849 (0.025):
ādadānaḥ pārājiko bhavaty asaṃvāsyaḥ 2 / PrMoSū_Pār.3:
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364810 (0.029):
adattaṃ bhikṣuḥ ādadita, ayam api bhikṣuḥ pārājayiko bhavaty asaṃvāsyaḥ / / Pār.3 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur manuṣyaṃ vā manuṣyavigrahaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486062 (0.033):
PrMoSū(Mā)_Pār.3. yo punabhikṣuḥ svahastaṃ manuṣyavigrahaṃ jīvitād
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486160 (0.033):
PrMoSū(Mā)_Pār.4. yo punabhikṣuranabhijānanuparijānannātmopanāyikamuttari
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133363 (0.033):
PrMoSū(Mā-L)Pār.3. yo puna bhikṣuḥ svahastaṃ manuṣyavigrahaṃ jīvitād
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14572783 (0.033):
PrMoSū_Pār.1: / yaḥ punar bhikṣur bhikṣubhiḥ sārdhaṃ śikṣāsāmīcisamāpannaḥ śikṣām
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14575555 (0.033):
PrMoSū_Pāt.19: / yaḥ punar bhikṣuḥ saprāṇakenodakena tṛṇaṃ vā mṛttikaṃ vā siṃcet secayed vā
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14575980 (0.033):
PrMoSū_Pāt.42: / yaḥ punar bhikṣuḥ sabhojane kule anupraskadya āsane niṣadyāṃ kalpayet
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14575993 (0.033):
PrMoSū_Pāt.43: / yaḥ punar bhikṣuḥ sabhojane kule ekākī ekayā rahasi praticchanne niṣadyāṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576914 (0.033):
PrMoSū_Pāt.81: / yaḥ punar bhikṣuḥ sabhaktaṃ(?) kuleṣūpanimantritaḥ pūrvabhaktaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176507 (0.037):
(PrMoSū-LCh)Pāy.81 yaḥ punar bhikṣuḥ sabhojane kule upanimantritaḥ
asaṃvidyamānam. ... viśeṣādhigamaṃ jñānaṃ vā darśanaṃ vā sparśavihāratāṃ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26407269 (0.0):
santamasaṃvidyamānamuttaramanuṣyadharmamalamāryaviśeṣādhigamaṃ jñānaṃ vā / darśanaṃ vā sparśavihāratāṃ vā pratijānīyādidaṃ jānāmīdaṃ paśyāmīti sa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22304439 (0.0):
asaṃvidyamānam uttaraṃmanuṣyadharmam alamāryaviśeṣādhigamaṃ jñānaṃ vā / darśanaṃ vā sparśavihāratāṃ vā pratijānīyād idaṃ jānāmīdaṃ paśyāmi kiṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364892 (0.0):
asantam asaṃvidyamānam anuttaramanuṣyadharmam alamārya viśeṣādhigamaṃ / jñānaṃ vā darśanaṃ sparśavihāratāṃ vā pratijānīyād idaṃ jānāmīdaṃ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4520527 (0.0):
asaṃvidyamānam uttaraṃmanuṣyadharmam alamāryaviśeṣādhigamaṃ jñānaṃ vā / darśanam vā sparśavihāratāṃ vā pratijānīyād idaṃ jānāmīdaṃ paśyāmīti kiṃ
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7084561 (5.960):
alamāryaviśeṣādhigamaṃ jñānaṃ vā darśanaṃ vā sparśavihāratāṃ vā jñāsyati
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7084828 (5.960):
alamāryaviśeṣādhigamaṃ vā jñānaṃ vā darśanaṃ vā sparśavihāratāṃ vā
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7085339 (5.960):
vā manuṣyadharmam alamāryaviśeṣādhigamaṃ vā jñānaṃ vā darśanaṃ vā / sparśavihāratāṃ vā jñāsyati vā drakṣyati vā nedaṃ sthānaṃ vidyate / tat
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7085404 (5.960):
uttaraṃ vā manuṣyadharmam alamāryaviśeṣādhigamaṃ jñānaṃ vā darśanaṃ vā / sparśavihāratāṃ vā jñāsyati vā drakṣyati vā sthānam etad vidyate / tat
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647276 (5.960):
manuṣyadharmād alaṃ āryaviśeṣādhigamaṃ jñānaṃ vā, darśanaṃ vā, / sparśavihāratāṃ vā; kutaḥ punar yas tvam etarhi śaithiliko bahulājīvaḥ
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7084893 (0.040):
alamāryaviśeṣādhigamaṃ jñānaṃ vā darśanaṃ vā sparśavihāratāṃ vā jñāsyati
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7084765 (0.044):
alamāryaviśeṣādhigamaṃ jñānaṃ vā darśanaṃ vā sparśavihāratāṃ vā jñāsyati
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7085277 (0.044):
alamāryaviśeṣādhigamaṃ vā jñānaṃ vā darśanaṃ vā sparśavihāratāṃ vā / jñāsyati vā drakṣyati vā sthānam etad vidyate / tat kasya hetor /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364879 (0.056):
Pār.4 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur anabhijānann aparijānann / asantam asaṃvidyamānam anuttaramanuṣyadharmam alamārya viśeṣādhigamaṃ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4520516 (0.061):
samyaksaṃbuddhena yaḥ punar bhikṣur anabhijānann aparijānann asantam / asaṃvidyamānam uttaraṃmanuṣyadharmam alamāryaviśeṣādhigamaṃ jñānaṃ vā
vā pratijānīyād idaṃ jānāmīdaṃ paśyāmīti sa pareṇa samayena
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26407276 (0.0):
santamasaṃvidyamānamuttaramanuṣyadharmamalamāryaviśeṣādhigamaṃ jñānaṃ vā / darśanaṃ vā sparśavihāratāṃ vā pratijānīyādidaṃ jānāmīdaṃ paśyāmīti sa
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22304441 (0.0):
asaṃvidyamānam uttaraṃmanuṣyadharmam alamāryaviśeṣādhigamaṃ jñānaṃ vā / darśanaṃ vā sparśavihāratāṃ vā pratijānīyād idaṃ jānāmīdaṃ paśyāmi kiṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364898 (0.0):
jñānaṃ vā darśanaṃ sparśavihāratāṃ vā pratijānīyād idaṃ jānāmīdaṃ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4520529 (0.0):
asaṃvidyamānam uttaraṃmanuṣyadharmam alamāryaviśeṣādhigamaṃ jñānaṃ vā / darśanam vā sparśavihāratāṃ vā pratijānīyād idaṃ jānāmīdaṃ paśyāmīti kiṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14572915 (0.044):
alamāryaviśeṣādhigamaṃ jñānaṃ vā darśanaṃ vā pratijānīyāj jānāmīti / paśyāmīti so 'pareṇa samayena samanuyujyamāno vā asamanuyujyamāno vā evaṃ
samanuyujyamāno vā asamanuyujyamāno vā āpanno viśuddhiprekṣy evaṃ vaded
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26407277 (0.0):
darśanaṃ vā sparśavihāratāṃ vā pratijānīyādidaṃ jānāmīdaṃ paśyāmīti sa / pareṇa samayena samanuyujyamāno vā asamanuyujyamāno vā āpanno viśurddhiṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364901 (0.0):
paśyāmīti sa pareṇa samayena samanuyujyamāno vā asamanuyujyamāno vā āpanno
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133486 (0.060):
jānāmi ita paśyāmīti / so tad apareṇa samayena samanugrāhiyamāṇo vā / asa[ma]nugrāhiyamāṇo vā āpanno viśuddhiprekṣo evam avaci Ō ajānann evāham
ajānaty evāham āyuṣmanto 'vocaṃ jānāmīty apaśyann evā ... ayam api bhikṣuḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364907 (0.046):
viśuddhiṃ prakṣyaivaṃ vaded ajānann evāham āyuṣmanto 'vocaṃ jānāmīty
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26407283 (0.061):
prekṣyaivaṃ vadedajānannevāhamāyuṣmanato 'vīcaṃ jānāmīti paśyāmiti[riktam
pārājiko bhavaty asaṃvāsyaḥ // / uddiṣṭā me āyuṣmantaś catvāraḥ pārājikā dharmā yeṣāṃ bhikṣur
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14572944 (0.0):
mṛṣā vilapitam anyatrābhimānād ayam api bhikṣuḥ pārājiko bhavaty / asaṃvāsyaḥ 4 // / uddiṣṭā mayāyuṣmantaś catvāraḥ pārājikā dharmā yeṣāṃ bhikṣur
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364927 (0.0):
apaśyāmīti riktaṃ tucchaṃ mṛṣāvyapalapanam anyatrābhimānāt* ayam api / bhikṣuḥ pārājiko bhavaty asaṃvāsyaḥ / / uddiṣṭā mayāyuṣmantaś catvāraḥ pārājikā dharmā yeṣāṃ bhikṣur
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133570 (0.006):
uddiṣṭāḥ kho punar āyuṣmanto catvāraḥ pārājikā dharmāḥ / yeṣāṃ bhikṣur ito
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176807 (0.026):
pratideśayāmy ayam api dharmaḥ pratideśanīyaḥ // / uddiṣṭā me āyuṣmantaś catvāraḥ pratideśanīyā dharmās tatrāham āyuṣmantaḥ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577427 (0.037):
uddiṣṭā mayāyuṣmantaś catvāraḥ pratideśanīyā dharmās tatrāham āyuṣmataḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369803 (0.037):
uddiṣṭā mayāyuṣmantaś catvāraḥ pratideśanīyā dharmāḥ / tatrāham āyuṣmantaḥ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14572773 (0.046):
PrMoSū_Pār.0: / ime punar āyuṣmantaś catvāraḥ pārājikā dharmā anvardhamāsaṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364725 (0.046):
catvāraḥ pārājikā dharmāḥ / / ime khalu āyuṣmantaś catvāraḥ pārājikā dharmā anvardhamāsaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133188 (0.047):
[I. catvāraḥ pārājikā dharmāḥ] / ime kho punar āyuṣmanto catvāraḥ pārājikā dharmā anvardhamāsaṃ sūtre
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4519907 (0.049):
bhikṣoḥ patanīyā dharmā ākhyātā yeṣāṃ bhikṣur anyatamānyatamaṃ sthānam
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14578627 (0.050):
udd(i)ṣṭ(a)ṃ mayāyuṣmantaḥ prātimokṣasūtrasya / / nidānaṃ uddiṣṭāś / catvāraḥ pārājikā dharmā uddiṣṭās trayodaśa saṃghāvaśeṣā dharmā uddiṣṭau
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12139519 (0.050):
uddiṣṭaṃ kho punar āyuṣmanto prātimokṣasya vastu / uddiṣṭaṃ nidānaṃ / / uddiṣṭāś catvāraḥ pārājikā dharmāḥ / uddiṣṭāḥ trayodaśa saṃghātiśeṣā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485892 (0.052):
ime kho punarāyuṣmanto catvāraḥ pārājikā dharmā anvarddhamāsaṃ sūtre
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486273 (0.057):
uddiṣtāḥ // kho punarāyuṣmano catvāraḥ pārājikā dharmāḥ / yeṣāṃ / bhikṣuritonyatarāmāpattimāpadyetvā pārājiko bhavatyasamvāsyo na labhate hi
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12139542 (0.058):
nissargikapācattikā dharmāḥ / uddiṣṭā dvānavati śuddhapācatti[kā] dharmāḥ / / uddiṣṭāś catvāraḥ prātideśanikā dharmāḥ / uddiṣṭāḥ sātirekapañcāśac
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176571 (0.058):
ime punar āyuṣmantaś catvāraḥ pratideśanīyā dharmā anvardhamāsaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175222 (0.063):
bhogaṃ vā yathāpūrvaṃ tathāpaścāt pārājiko bhavaty asaṃvāsyaḥ // / tatrāham āyuṣmantaḥ paripṛcchāmi ... dvir api trir api paripṛcchāmi kaccit
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364942 (0.063):
bhogaṃ vā yathāpūrvaṃ ca tathāpaścāt pārājiko bhavaty asaṃvāsyaḥ / / tatrāham āyuṣmantaḥ paripṛcchāmi -- kaścit sthātra pariśuddhāḥ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14572807 (0.064):
antatas tīryagyonigatayāpi sārdham ayaṃ bhikṣuḥ pārājiko bhavaty / asaṃvāsyaḥ 1 / PrMoSū_Pār.2:
anyatamānyatamam āpattim adhyāpatya na labhate bhikṣubhiḥ sārdhaṃ saṃvāsaṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364936 (0.0):
uddiṣṭā mayāyuṣmantaś catvāraḥ pārājikā dharmā yeṣāṃ bhikṣur / anyatamānyatamam āpattim adhyāpatya na labhate bhikṣubhiḥ sārdhaṃ saṃvāsaṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14572952 (0.029):
uddiṣṭā mayāyuṣmantaś catvāraḥ pārājikā dharmā yeṣāṃ bhikṣur / anyatamānyatamaṃ dharmam āpanno na labhate bhikṣubhiḥ sārdhaṃ saṃvāsaṃ vā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486284 (0.048):
bhikṣuritonyatarāmāpattimāpadyetvā pārājiko bhavatyasamvāsyo na labhate hi / bhikṣuhi sārddhasaṃvāsaṃ / yathāpūrvve tathā paścādyathāpaścāttathā pūrvve
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4519907 (0.051):
bhikṣoḥ patanīyā dharmā ākhyātā yeṣāṃ bhikṣur anyatamānyatamaṃ sthānam
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573856 (0.062):
catvāro yāvattṛtīyakā yeṣāṃ bhikṣur anyatamānyatamaṃ dharmam āpanno
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365860 (0.062):
prathamāpattayaś catvāro yāvattṛtīyakā yeṣāṃ bhikṣur anyatamānyatamaṃ / dharmam āpanno yāvatkālaṃ jānan pratichādayati tāvatkālaṃ tena akāmataḥ
bhogaṃ vā yathāpūrvaṃ tathāpaścāt pārājiko bhavaty asaṃvāsyaḥ //
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364941 (0.0):
anyatamānyatamam āpattim adhyāpatya na labhate bhikṣubhiḥ sārdhaṃ saṃvāsaṃ / bhogaṃ vā yathāpūrvaṃ ca tathāpaścāt pārājiko bhavaty asaṃvāsyaḥ /
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14572958 (0.052):
saṃbhogaṃ vā yathā pūrvaṃ tathā paścāt pārājiko bhavaty asaṃvāsyaḥ / tatrāham āyuṣmataḥ pṛcchāmi kaccit sthātra pariśuddhā dvir api trir api
tatrāham āyuṣmantaḥ paripṛcchāmi ... dvir api trir api paripṛcchāmi kaccit
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364952 (0.0):
bhogaṃ vā yathāpūrvaṃ ca tathāpaścāt pārājiko bhavaty asaṃvāsyaḥ / / tatrāham āyuṣmantaḥ paripṛcchāmi -- kaścit sthātra pariśuddhāḥ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14572959 (0.042):
saṃbhogaṃ vā yathā pūrvaṃ tathā paścāt pārājiko bhavaty asaṃvāsyaḥ / tatrāham āyuṣmataḥ pṛcchāmi kaccit sthātra pariśuddhā dvir api trir api
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176818 (0.053):
paripṛcchāmi kaccit sthātra pariśuddhāḥ dvir api trir api paripṛcchāmi
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365923 (0.053):
yatrāhaṃ āyuṣmataḥ paripṛcchāmi -- kaścit sthātra pariśuddhāḥ / dvir api trir api paripṛcchāmi -- kaścit sthātra pariśuddhāḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25366083 (0.053):
paripṛcchāmi -- kaścit sthātra pariśuddhāḥ / dvir api trir api paripṛcchāmi -- kaścit sthātra pariśuddhāḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25367347 (0.053):
āyuṣmantaḥ paripṛcchāmi -- kaścit sthātra pariśuddhāḥ / dvir api trir api paripṛcchāmi -- kaścit sthātra pariśuddhāḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369811 (0.053):
paripṛcchāmi -- kaccit sthātra pariśuddhāḥ / dvir api trir api -- kaccit sthātra pariśuddhāḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25371081 (0.053):
dvir api trir api paripṛcchāmi -- kaccit sthātra pariśuddhāḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25371177 (0.053):
tatrāham āyuṣmataḥ paripṛcchāmi -- kaccit sthātra pariśuddhāḥ / dvir api trir api paripṛcchāmi -- kaccit sthātra pariśuddhāḥ /
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175199 (0.063):
pārājiko bhavaty asaṃvāsyaḥ // / uddiṣṭā me āyuṣmantaś catvāraḥ pārājikā dharmā yeṣāṃ bhikṣur
sthātra pariśuddhāḥ pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evam etad
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487309 (0.0):
kaccittha pariśuddhāḥ pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīmevametaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487498 (0.0):
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāstutīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha / pariśuddhāḥ pariśuddhāḥ atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīmevametaṃ dhārayāmi //
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4490966 (0.0):
pariśuddhāḥ / tṛtīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ / pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīṃ mevametandhārayāmi /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4491199 (0.0):
pariśuddhāḥ tṛtīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ pariśuddhāḥ / atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīmevametaṃ dhārayāmi /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492048 (0.0):
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ / tṛtīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha / pariśuddhāḥ / pariśuddhāḥ atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīmevametandhārayāmi /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492141 (0.0):
pariśuddhāḥ / tṛtīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ / / pariśuddhāḥ atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīmevametaṃ dhārayāmi /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492196 (0.0):
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ tṛtīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha / pariśuddhāḥ / pariśuddhāḥ atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīmevametaṃ dhārayāmi /
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573922 (0.0):
sthātra pariśuddhā dvir api trir api pṛcchāmi kaccit sthātra pariśuddhāḥ / pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // //
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176826 (0.0):
uddiṣṭā me āyuṣmantaś catvāraḥ pratideśanīyā dharmās tatrāham āyuṣmantaḥ / paripṛcchāmi kaccit sthātra pariśuddhāḥ dvir api trir api paripṛcchāmi
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364717 (0.0):
pṛcchāmi -- kaccit sthātra pariśuddhāḥ / dvir api trir api pṛcchāmi -- kaccit sthātra pariśuddhāḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364960 (0.0):
tatrāham āyuṣmantaḥ paripṛcchāmi -- kaścit sthātra pariśuddhāḥ / dvir api trir api paripṛcchāmi -- kaścit sthātra pariśuddhāḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365932 (0.0):
yatrāhaṃ āyuṣmataḥ paripṛcchāmi -- kaścit sthātra pariśuddhāḥ / dvir api trir api paripṛcchāmi -- kaścit sthātra pariśuddhāḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25366083 (0.0):
paripṛcchāmi -- kaścit sthātra pariśuddhāḥ / dvir api trir api paripṛcchāmi -- kaścit sthātra pariśuddhāḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25367345 (0.0):
āyuṣmantaḥ paripṛcchāmi -- kaścit sthātra pariśuddhāḥ / dvir api trir api paripṛcchāmi -- kaścit sthātra pariśuddhāḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369582 (0.0):
āyuṣmantaḥ pṛcchāmi -- kaccit sthātra pariśuddhāḥ / pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāt tuṣṇīm evāhaṃ dhārayāmi /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369820 (0.0):
uddiṣṭā mayāyuṣmantaś catvāraḥ pratideśanīyā dharmāḥ / tatrāham āyuṣmantaḥ / paripṛcchāmi -- kaccit sthātra pariśuddhāḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25371087 (0.0):
dvir api trir api paripṛcchāmi -- kaccit sthātra pariśuddhāḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25371183 (0.0):
tatrāham āyuṣmataḥ paripṛcchāmi -- kaccit sthātra pariśuddhāḥ / dvir api trir api paripṛcchāmi -- kaccit sthātra pariśuddhāḥ /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134598 (0.0):
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ? tṛtīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha / pariśuddhāḥ? pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evam etaṃ dhārayāmi /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134787 (0.0):
pariśuddhā? tṛtīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ? / pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evam etaṃ dhārayāmi /
dhārayāmi / Uddāna SA.4-13: ... caryā sāṃcaritraṃ kuṭikā mahallakaḥ amūlaka leśika
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14578612 (0.040):
pṛcchāmi kaccit sthātra (pariśuddhāḥ pari)śuddhā atrāyuṣmanto yasmāt / tūṣṇīm evam evāhaṃ dhārayāmi // / (SCHLUSSTEIL)
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176826 (0.046):
kaccit sthātra pariśuddhāḥ pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evam etad / dhārayāmi // // / uddānaṃ // nivāsanena sapta syus trayaś copari cīvare
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14574079 (0.061):
pariśuddhāḥ pariśuddhā atrāyuṣmanto (yasmā)t tūṣṇīm evam etad dhārayāmi / IV. niḥsargikāḥ pātayantikā dharmāḥ
saṃghabhedas tasyānuvarti kuladūṣaka daurvacasya ...
ime khalv āyuṣmantas trayodaśa saṃghāvaśeṣā dharmā anvardhamāsaṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14572994 (0.0):
PrMoSū_SA.0: / ime punar āyuṣmantas trayodaśa saṃghāvaśeṣā dharmā anvardhamāsaṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364972 (0.0):
pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi / / saṃghāvaśeṣā dharmāḥ / ime khalv āyuṣmantas trayodaśa saṃghāvaśeṣā dharmā anvardhamāsaṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573845 (0.024):
uddiṣṭā mayāyuṣmantas trayodaśa saṃghāvaśeṣā dharmā nava prathamāpattayaś
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365849 (0.024):
uddiṣṭā mayāyuṣmantas trayodaśa saṃghāvaśeṣā dharmāḥ / nava
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133626 (0.050):
ime kho punar āyuṣmanto trayodaśa saṃghātiśeṣā dharmā anvardhamāsaṃ sūtre
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14578630 (0.062):
catvāraḥ pārājikā dharmā uddiṣṭās trayodaśa saṃghāvaśeṣā dharmā uddiṣṭau
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25371244 (0.062):
catvāraḥ pārājikā dharmās trayodaśa saṃghāvaśeṣā dharmā dvāv aniyatau
prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti / (PrMoSū-LCh)SA.1 saṃcintya śukravisṛṣṭir anyatra svapnāntarāt
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14572998 (0.0):
ime punar āyuṣmantas trayodaśa saṃghāvaśeṣā dharmā anvardhamāsaṃ / prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364976 (0.0):
ime khalv āyuṣmantas trayodaśa saṃghāvaśeṣā dharmā anvardhamāsaṃ / prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364987 (0.0):
prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti / / SA.1 (PrMoSū_Mū-Banerjee) saṃcintya śukravisṛṣṭir anyatra svapnāntarāt
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14572780 (5.960):
ime punar āyuṣmantaś catvāraḥ pārājikā dharmā anvardhamāsaṃ / prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti /
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14575281 (5.960):
ime punar āyuṣmanto navati pātayantikā dharmā anvardhamāsaṃ / prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti /
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577210 (5.960):
ime punar āyuṣmantaś catvāraḥ pratideśanīyā dharmā anvardhamāsaṃ / prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti //
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577461 (5.960):
ime punar āyuṣmantaḥ saṃbahulāḥ śaikṣā dharmā anvardhamāsaṃ / prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti //
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14578520 (5.960):
(ime punar āyuṣmantaḥ saptādhi)karaṇa(śa)mathā dharmā anvardhamāsaṃ / prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti /
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176578 (5.960):
ime punar āyuṣmantaś catvāraḥ pratideśanīyā dharmā anvardhamāsaṃ / prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176848 (5.960):
ime khalv āyuṣmantaḥ saṃbahulāḥ śaikṣā dharmā anvardhamāsaṃ / prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti //
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364732 (5.960):
ime khalu āyuṣmantaś catvāraḥ pārājikā dharmā anvardhamāsaṃ / prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25366109 (5.960):
ime khalu āyuṣmantas triṃśan naisargikāḥ pāyantikā dharmā anvardhamāsaṃ / prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25367371 (5.960):
ime khalv āyuṣmantaḥ navatiḥ pāyantikā dharmā anvardhamāsaṃ / prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369600 (5.960):
ime khalv āyuṣmantaś catvāraḥ pratideśanīyā dharmā anvardhamāsaṃ / prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369835 (5.960):
ime khalv āyuṣmantaḥ saṃbahulāḥ śaikṣā dharmā anvardhamāsaṃ / prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25371102 (5.960):
ime khalv āyuṣmantaḥ saptādhikaraṇaśamathāḥ dharmā anvardhamāsaṃ / prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti /
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14574098 (0.012):
anvardhamāsaṃ prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti //
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134805 (0.025):
ime kho punar āyuṣmanto triṃśan nissargikapācattikā dharmā anvardhamāsaṃ / sūtre prātimokṣe uddeśam āgacchanti Ō
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136007 (0.025):
ime kho punar āyuṣmanto dvānavatiṃ śuddhapācattikā dharmā anvardhamāsaṃ / sūtre prātimokṣe uddeśam āgacchanti Ō
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138528 (0.025):
ime kho punar āyuṣmanto sātirekapañcāśac chaikṣā dharmā anvardhamāsaṃ / sūtre prātimokṣe uddeśam āgacchanti Ō
saṃghāvaśeṣaḥ / (PrMoSū-LCh)SA.2 yaḥ punar bhikṣur avalavipariṇatena cittena mātṛgrāmeṇa
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365002 (0.0):
SA.2 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur avalavipariṇatena cittena
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573010 (0.010):
saṃcintya śukravisargo 'nyatra svapnāntarāt saṃghāvaśeṣaḥ 1
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573020 (0.014):
yaḥ punar bhikṣur udīrṇavipariṇatena cittena mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ / kāyasaṃsargaṃ samāpadyeta hastagrahaṇaṃ vā veṇīgrahaṇaṃ vā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133657 (0.014):
PrMoSū(Mā-L)SA.2. yo puna bhikṣu otīrṇo vipariṇatena cittena mātṛgrāmeṇa
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486360 (0.028):
PrMoSū(Mā)_SA.2. yo punabhikṣu otīṇṇā vipariṇatena cittena mātṛgrāmeṇa / sārddhaṃ kāyasaṃsaṃggaṃ samāpadyeya saṃyathīdaṃ hastagrahaṇaṃ vā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364990 (0.037):
SA.1 (PrMoSū_Mū-Banerjee) saṃcintya śukravisṛṣṭir anyatra svapnāntarāt / saṃghāvaśeṣaḥ /
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175315 (0.042):
(PrMoSū-LCh)Pāy.34 yaḥ punar bhikṣur bhuktavān pravāritaḥ akṛtaniriktaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175331 (0.042):
(PrMoSū-LCh)Pāy.35 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣuṃ bhuktavantaṃ pravāritam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175383 (0.042):
(PrMoSū-LCh)Pāy.37 yaḥ punar bhikṣur akāle khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175397 (0.042):
(PrMoSū-LCh)Pāy.38 yaḥ punar bhikṣuḥ saṃnihitaṃ khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175410 (0.042):
(PrMoSū-LCh)Pāy.39 yaḥ punar bhikṣur adattaṃ mukhābhyavahāryam āhāram
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175476 (0.042):
(PrMoSū-LCh)Pāy.41 yaḥ punar bhikṣur jānan saprāṇakam udakaṃ paribhuṃjīta
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175506 (0.042):
(PrMoSū-LCh)Pāy.43 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule rahasi
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175520 (0.042):
(PrMoSū-LCh)Pāy.44 yaḥ punar bhikṣur acelakāya vā acelikāyai vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175597 (0.042):
(PrMoSū-LCh)Pāy.48 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175632 (0.042):
(PrMoSū-LCh)Pāy.50 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣor duṣṭhūlām āpattiṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175658 (0.042):
(PrMoSū-LCh)Pāy.51 yaḥ punar bhikṣur bhikṣum evaṃ vaded ehy āyuṣman kulāny
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175711 (0.042):
(PrMoSū-LCh)Pāy.52 yaḥ punar bhikṣur ātmārtham aglāno vitapanaprekṣī
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175727 (0.042):
(PrMoSū-LCh)Pāy.53 yaḥ punar bhikṣur dhārmike saṃghakaraṇīye bhikṣoś
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175756 (0.042):
(PrMoSū-LCh)Pāy.54 yaḥ punar bhikṣur anupasaṃpannena pudgalena sārdhaṃ
sārdhaṃ kāyasaṃsargaṃ samāpadyeta hastagrahaṇaṃ vā bāhu ...
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573024 (0.0):
yaḥ punar bhikṣur udīrṇavipariṇatena cittena mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ / kāyasaṃsargaṃ samāpadyeta hastagrahaṇaṃ vā veṇīgrahaṇaṃ vā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365007 (0.0):
SA.2 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur avalavipariṇatena cittena / mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ kāyasaṃsargaṃ samāpadyeta hastagrahaṇaṃ vā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133658 (0.0):
PrMoSū(Mā-L)SA.2. yo puna bhikṣu otīrṇo vipariṇatena cittena mātṛgrāmeṇa / sārdhaṃ kāyasaṃsargaṃ samāpadyeya saṃyathīdaṃ hastagrahaṇaṃ vā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486360 (0.058):
PrMoSū(Mā)_SA.2. yo punabhikṣu otīṇṇā vipariṇatena cittena mātṛgrāmeṇa / sārddhaṃ kāyasaṃsaṃggaṃ samāpadyeya saṃyathīdaṃ hastagrahaṇaṃ vā
(PrMoSū-LCh)Pāy.33 pāyantikā // dvau trīn vā pātrapūrān pratigṛhya bahir
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368017 (0.006):
pratigrahītavyāḥ tata uttari pratigṛhṇīyuḥ pāyantikā / dvau trīn vā / pātrapūrān pratigṛhya tair bhikṣubhir bahirārāmaṃ gatvā santo bhikṣavaḥ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175330 (0.017):
khādanīyabhojanīyaṃ khāded bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.35 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣuṃ bhuktavantaṃ pravāritam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175396 (0.017):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.38 yaḥ punar bhikṣuḥ saṃnihitaṃ khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175409 (0.017):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.39 yaḥ punar bhikṣur adattaṃ mukhābhyavahāryam āhāram
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175489 (0.017):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.42 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule anupraskadyāsane
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175505 (0.017):
niṣadyāṃ kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.43 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule rahasi
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175519 (0.017):
praticchanne 'titiṣṭhet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.44 yaḥ punar bhikṣur acelakāya vā acelikāyai vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175536 (0.017):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.45 yaḥ punar bhikṣur udyuktāṃ senāṃ darśanāyopasaṃkrāmet
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175596 (0.017):
vā pratyanubhavet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.48 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175612 (0.017):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāraṃ dadyāt pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.49 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175631 (0.017):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāram udgūrayed antatas talaśaktikā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.50 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣor duṣṭhūlām āpattiṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175710 (0.017):
bhikṣur udyojito bhaviṣyatīty etad eva pratyayaṃ kṛtvā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.52 yaḥ punar bhikṣur ātmārtham aglāno vitapanaprekṣī
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175726 (0.017):
jyotiḥ samavadadhyāt samavadhāpayed vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.53 yaḥ punar bhikṣur dhārmike saṃghakaraṇīye bhikṣoś
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175755 (0.017):
āpadyeta āhara bhikṣo cchandaṃ na te dadāmīti pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.54 yaḥ punar bhikṣur anupasaṃpannena pudgalena sārdhaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175773 (0.017):
dvirātrād ūrdhvaṃ sahāgāraśayyāṃ prakalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.55 yaḥ punar bhikṣur evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175876 (0.017):
evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.56 yaḥ punar bhikṣur jānaṃs tathāvādinaṃ pudgalam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176126 (0.017):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.59 yaḥ punar bhikṣu ratnaṃ vā ratnasaṃmataṃ vā svahastam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176166 (0.017):
(PrMoSū-LCh)Pāy.64. udakaharṣaṇāt pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.65 yaḥ punar bhikṣur mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ sahāgāraśayyāṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176181 (0.017):
kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.66 yaḥ punar bhikṣur bhikṣuṃ bhīṣayed bhīṣāpayed vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176195 (0.017):
anantato hāsyaprekṣy api pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.67 yaḥ punar bhikṣur bhikṣor vā bhikṣuṇyā vā śikṣamāṇāyā
ārāmaṃ gatvā santo bhikṣavaḥ saṃvibhaktavyā ātmanā ca paribhoktavyaṃ ayaṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368025 (0.0):
pātrapūrān pratigṛhya tair bhikṣubhir bahirārāmaṃ gatvā santo bhikṣavaḥ
tatra samayaḥ // / (PrMoSū-LCh)Pāy.34 yaḥ punar bhikṣur bhuktavān pravāritaḥ akṛtaniriktaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175383 (0.0):
śramaṇabhaktam ayaṃ tatra samayaḥ // / (PrMoSū-LCh)Pāy.37 yaḥ punar bhikṣur akāle khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175397 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.38 yaḥ punar bhikṣuḥ saṃnihitaṃ khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175411 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.39 yaḥ punar bhikṣur adattaṃ mukhābhyavahāryam āhāram
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175478 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.41 yaḥ punar bhikṣur jānan saprāṇakam udakaṃ paribhuṃjīta
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175507 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.43 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule rahasi
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175522 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.44 yaḥ punar bhikṣur acelakāya vā acelikāyai vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175537 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.45 yaḥ punar bhikṣur udyuktāṃ senāṃ darśanāyopasaṃkrāmet
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175598 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.48 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175614 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.49 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175633 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.50 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣor duṣṭhūlām āpattiṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175659 (0.0):
daurvarṇyaṃ ratnaparidāhasamayaś ca // // / (PrMoSū-LCh)Pāy.51 yaḥ punar bhikṣur bhikṣum evaṃ vaded ehy āyuṣman kulāny
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175712 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.52 yaḥ punar bhikṣur ātmārtham aglāno vitapanaprekṣī
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175727 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.53 yaḥ punar bhikṣur dhārmike saṃghakaraṇīye bhikṣoś
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175757 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.54 yaḥ punar bhikṣur anupasaṃpannena pudgalena sārdhaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175774 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.55 yaḥ punar bhikṣur evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175878 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.56 yaḥ punar bhikṣur jānaṃs tathāvādinaṃ pudgalam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176126 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.59 yaḥ punar bhikṣu ratnaṃ vā ratnasaṃmataṃ vā svahastam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176167 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.65 yaḥ punar bhikṣur mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ sahāgāraśayyāṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176183 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.66 yaḥ punar bhikṣur bhikṣuṃ bhīṣayed bhīṣāpayed vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176197 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.67 yaḥ punar bhikṣur bhikṣor vā bhikṣuṇyā vā śikṣamāṇāyā
khādanīyabhojanīyaṃ khāded bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.35 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣuṃ bhuktavantaṃ pravāritam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175396 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.37 yaḥ punar bhikṣur akāle khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175410 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.38 yaḥ punar bhikṣuḥ saṃnihitaṃ khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175479 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.41 yaḥ punar bhikṣur jānan saprāṇakam udakaṃ paribhuṃjīta
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175492 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.41 yaḥ punar bhikṣur jānan saprāṇakam udakaṃ paribhuṃjīta / pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.42 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule anupraskadyāsane
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175508 (0.0):
niṣadyāṃ kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.43 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule rahasi
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175520 (0.0):
praticchanne 'titiṣṭhet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.44 yaḥ punar bhikṣur acelakāya vā acelikāyai vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175537 (0.0):
parivrājakāya vā parivrājikāyai vāstamāstaṃ ? khādanīyabhojanīyaṃ dadyāt / pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.45 yaḥ punar bhikṣur udyuktāṃ senāṃ darśanāyopasaṃkrāmet
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175597 (0.0):
vā pratyanubhavet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.48 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175613 (0.0):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāraṃ dadyāt pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.49 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175634 (0.0):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāram udgūrayed antatas talaśaktikā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.50 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣor duṣṭhūlām āpattiṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175660 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.51 yaḥ punar bhikṣur bhikṣum evaṃ vaded ehy āyuṣman kulāny
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175712 (0.0):
bhikṣur udyojito bhaviṣyatīty etad eva pratyayaṃ kṛtvā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.52 yaḥ punar bhikṣur ātmārtham aglāno vitapanaprekṣī
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175727 (0.0):
jyotiḥ samavadadhyāt samavadhāpayed vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.53 yaḥ punar bhikṣur dhārmike saṃghakaraṇīye bhikṣoś
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175756 (0.0):
āpadyeta āhara bhikṣo cchandaṃ na te dadāmīti pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.54 yaḥ punar bhikṣur anupasaṃpannena pudgalena sārdhaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175774 (0.0):
dvirātrād ūrdhvaṃ sahāgāraśayyāṃ prakalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.55 yaḥ punar bhikṣur evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175879 (0.0):
evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.56 yaḥ punar bhikṣur jānaṃs tathāvādinaṃ pudgalam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176126 (0.0):
durvarṇīkaraṇaṃ nīlaṃ vā kardamaṃ vā kaṣāyaṃ vā navaṃ cīvaraṃ paribhuṃjīta / pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.59 yaḥ punar bhikṣu ratnaṃ vā ratnasaṃmataṃ vā svahastam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176167 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.64. udakaharṣaṇāt pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.65 yaḥ punar bhikṣur mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ sahāgāraśayyāṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176183 (0.0):
kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.66 yaḥ punar bhikṣur bhikṣuṃ bhīṣayed bhīṣāpayed vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176196 (0.0):
anantato hāsyaprekṣy api pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.67 yaḥ punar bhikṣur bhikṣor vā bhikṣuṇyā vā śikṣamāṇāyā
akṛta atiriktena khādanīyabhojanīyenātyarthaṃ pravārayed idam āyuṣmaṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368058 (0.034):
Pāy.35 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣuṃ bhuktavantaṃ / akṛtātirikte khādanīyabhojanīyenetyarthaṃ pravārayed idam āyuṣman khāda
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14575861 (0.053):
yaḥ punar bhikṣur jānaṃ bhikṣuṃ bhuktavantaṃ pravāritam akṛt(āt)iriktena / khādanīyabhojanīyena yāvadarthaṃ pravārayed idam āyuṣmaṃ khādeti
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368037 (0.057):
Pāy.34 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur bhuktavān pravāritaḥ / akṛtātiriktaṃ khādanīyabhojanīyaṃ khāded bhuñjīta vā pāyantikā /
khāda idaṃ bhuṃkṣva ity āsādanaprekṣī kaścid eṣa bhikṣur āsādito
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175702 (0.033):
me sparśo bhavati kathāyāṃ vā niṣadyāyāṃ vā ity udyojanaprekṣī kaścid eṣa / bhikṣur udyojito bhaviṣyatīty etad eva pratyayaṃ kṛtvā pāyantikā //
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368401 (0.033):
udyojanaprekṣī kaścid eṣa bhikṣur udyojito bhaviṣyatīty etad eva pratyayaṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368068 (0.034):
akṛtātirikte khādanīyabhojanīyenetyarthaṃ pravārayed idam āyuṣman khāda / idaṃ bhuṃkṣva ity āsvādanaprekṣī kaścid eṣa bhikṣur āsvādito bhaviṣyati
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14575868 (0.036):
khādanīyabhojanīyena yāvadarthaṃ pravārayed idam āyuṣmaṃ khādeti / bhuṃkṣvety āsādanaprekṣī kaccid eṣa bhikṣur muhūrtam apy āsāditaḥ syād
bhaviṣyaty etad eva pratyayaṃ kṛtvā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.36 gaṇabhojanād anyatra samayāt pāyantikā // tatrāyaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175710 (0.0):
me sparśo bhavati kathāyāṃ vā niṣadyāyāṃ vā ity udyojanaprekṣī kaścid eṣa / bhikṣur udyojito bhaviṣyatīty etad eva pratyayaṃ kṛtvā pāyantikā //
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25367951 (0.0):
Pāy.31 (PrMoSū_Mū-Banerjee) paraṃparabhojanād anyatra samayāt pāyantikā /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368083 (0.0):
Pāy.36 (PrMoSū_Mū-Banerjee) gaṇabhojanād anyatra samayāt pāyantikā /
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176437 (5.960):
yad ete bhikṣavo vakṣyanti tad ahaṃ śrutvā tathā tathānuvyahariṣyāmīty / etad eva pratyayaṃ kṛtvā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.77 yaḥ punar bhikṣuḥ saṃghasya dharmyāyāṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176095 (0.008):
sahāgāraśayyāṃ kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.58 na ca cīvarapratilambhād bhikṣuṇā trayāṇāṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175330 (0.008):
khādanīyabhojanīyaṃ khāded bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.35 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣuṃ bhuktavantaṃ pravāritam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175396 (0.008):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.38 yaḥ punar bhikṣuḥ saṃnihitaṃ khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175409 (0.008):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.39 yaḥ punar bhikṣur adattaṃ mukhābhyavahāryam āhāram
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175488 (0.008):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.42 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule anupraskadyāsane
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175505 (0.008):
niṣadyāṃ kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.43 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule rahasi
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175520 (0.008):
praticchanne 'titiṣṭhet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.44 yaḥ punar bhikṣur acelakāya vā acelikāyai vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175535 (0.008):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.45 yaḥ punar bhikṣur udyuktāṃ senāṃ darśanāyopasaṃkrāmet
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175596 (0.008):
vā pratyanubhavet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.48 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175611 (0.008):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāraṃ dadyāt pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.49 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175631 (0.008):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāram udgūrayed antatas talaśaktikā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.50 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣor duṣṭhūlām āpattiṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175726 (0.008):
jyotiḥ samavadadhyāt samavadhāpayed vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.53 yaḥ punar bhikṣur dhārmike saṃghakaraṇīye bhikṣoś
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175755 (0.008):
āpadyeta āhara bhikṣo cchandaṃ na te dadāmīti pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.54 yaḥ punar bhikṣur anupasaṃpannena pudgalena sārdhaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175773 (0.008):
dvirātrād ūrdhvaṃ sahāgāraśayyāṃ prakalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.55 yaḥ punar bhikṣur evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175876 (0.008):
evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.56 yaḥ punar bhikṣur jānaṃs tathāvādinaṃ pudgalam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176126 (0.008):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.59 yaḥ punar bhikṣu ratnaṃ vā ratnasaṃmataṃ vā svahastam
samayaḥ : glānasamayaḥ karmasamayo 'dhvasamayo nāvādhirohaṇaṃ mahāsamājaḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25367954 (0.0):
Pāy.31 (PrMoSū_Mū-Banerjee) paraṃparabhojanād anyatra samayāt pāyantikā / / tatrāyaṃ samayo glānasamayaḥ karmasamayaḥ adhvānamārgasamayaḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368094 (0.0):
Pāy.36 (PrMoSū_Mū-Banerjee) gaṇabhojanād anyatra samayāt pāyantikā / / tatrāyaṃ samayaḥ glānasamayaḥ karmasamayo 'dhvānamārgasamayo
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576593 (0.042):
māsau paridāghasamayaḥ avaśiṣṭaṃ glānasamayaḥ karmasamayo vātasamayo
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14575760 (0.049):
paraṃparabhojanam anyatra samayāt pātayantikā tatrāyaṃ samayo glānasamayaś
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14575882 (0.049):
gaṇabhojanam anyatra samayāt pātayantikā tatrāyaṃ samayo glānasamayaś
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368869 (0.049):
śeṣo grīṣmāṇāṃ pūrvo māso varṣāṇāṃ ity ete ardhatṛtīyamāsā uṣṇasamayo / 'vaśiṣṭaṃ glānasamayaḥ karmasamayo vṛṣṭisamayo vātavṛṣṭisamayo 'yaṃ tatra
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489502 (0.054):
tatrāyaṃ samayo gilānasamayo cīvaradānakālasamayo adhvānagamanasamayo / nāvābhirohaṇasamayo mahāsamayo śravaṇabhuktaṃ ayamatrasamayo /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136796 (0.054):
samayo Ō gilānasamayo cīvaradānakālasamayo adhvānagamanasamayo / nāvābhirohaṇasamayo mahāsamayo śravaṇabhaktaṃ / ayam atra samayo /
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14575896 (0.055):
cīvaradānakālasamayaḥ adhvānamārgasamayaḥ nāvādhirohaṇaṃ
śramaṇabhaktam ayaṃ tatra samayaḥ // / (PrMoSū-LCh)Pāy.37 yaḥ punar bhikṣur akāle khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14575909 (0.0):
PrMoSū_Pāt.37: / yaḥ punar bhikṣur akāle khādanīyabhojanīyaṃ khāded vā bhuṃjīta vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175315 (0.0):
ārāmaṃ gatvā santo bhikṣavaḥ saṃvibhaktavyā ātmanā ca paribhoktavyaṃ ayaṃ / tatra samayaḥ // / (PrMoSū-LCh)Pāy.34 yaḥ punar bhikṣur bhuktavān pravāritaḥ akṛtaniriktaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175332 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.35 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣuṃ bhuktavantaṃ pravāritam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175410 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.39 yaḥ punar bhikṣur adattaṃ mukhābhyavahāryam āhāram
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175478 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.41 yaḥ punar bhikṣur jānan saprāṇakam udakaṃ paribhuṃjīta
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175507 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.43 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule rahasi
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175520 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.44 yaḥ punar bhikṣur acelakāya vā acelikāyai vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175538 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.45 yaḥ punar bhikṣur udyuktāṃ senāṃ darśanāyopasaṃkrāmet
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175598 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.48 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175614 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.49 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175633 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.50 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣor duṣṭhūlām āpattiṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175659 (0.0):
daurvarṇyaṃ ratnaparidāhasamayaś ca // // / (PrMoSū-LCh)Pāy.51 yaḥ punar bhikṣur bhikṣum evaṃ vaded ehy āyuṣman kulāny
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175712 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.52 yaḥ punar bhikṣur ātmārtham aglāno vitapanaprekṣī
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175728 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.53 yaḥ punar bhikṣur dhārmike saṃghakaraṇīye bhikṣoś
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175757 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.54 yaḥ punar bhikṣur anupasaṃpannena pudgalena sārdhaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175775 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.55 yaḥ punar bhikṣur evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175878 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.56 yaḥ punar bhikṣur jānaṃs tathāvādinaṃ pudgalam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176126 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.59 yaḥ punar bhikṣu ratnaṃ vā ratnasaṃmataṃ vā svahastam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176167 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.65 yaḥ punar bhikṣur mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ sahāgāraśayyāṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176183 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.66 yaḥ punar bhikṣur bhikṣuṃ bhīṣayed bhīṣāpayed vā
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.38 yaḥ punar bhikṣuḥ saṃnihitaṃ khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14575924 (0.0):
PrMoSū_Pāt.38: / yaḥ punar bhikṣuḥ saṃnihitaṃ khādanīyabhojanīyaṃ khāded vā bhuṃjīta vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175316 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.34 yaḥ punar bhikṣur bhuktavān pravāritaḥ akṛtaniriktaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175332 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.34 yaḥ punar bhikṣur bhuktavān pravāritaḥ akṛtaniriktaṃ / khādanīyabhojanīyaṃ khāded bhuṃjīta vā pāyantikā //
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175478 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.41 yaḥ punar bhikṣur jānan saprāṇakam udakaṃ paribhuṃjīta
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175491 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.41 yaḥ punar bhikṣur jānan saprāṇakam udakaṃ paribhuṃjīta / pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.42 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule anupraskadyāsane
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175507 (0.0):
niṣadyāṃ kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.43 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule rahasi
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175522 (0.0):
praticchanne 'titiṣṭhet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.44 yaḥ punar bhikṣur acelakāya vā acelikāyai vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175537 (0.0):
parivrājakāya vā parivrājikāyai vāstamāstaṃ ? khādanīyabhojanīyaṃ dadyāt / pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.45 yaḥ punar bhikṣur udyuktāṃ senāṃ darśanāyopasaṃkrāmet
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175598 (0.0):
vā pratyanubhavet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.48 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175614 (0.0):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāraṃ dadyāt pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.49 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175633 (0.0):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāram udgūrayed antatas talaśaktikā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.50 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣor duṣṭhūlām āpattiṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175659 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.51 yaḥ punar bhikṣur bhikṣum evaṃ vaded ehy āyuṣman kulāny
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175712 (0.0):
bhikṣur udyojito bhaviṣyatīty etad eva pratyayaṃ kṛtvā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.52 yaḥ punar bhikṣur ātmārtham aglāno vitapanaprekṣī
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175727 (0.0):
jyotiḥ samavadadhyāt samavadhāpayed vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.53 yaḥ punar bhikṣur dhārmike saṃghakaraṇīye bhikṣoś
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175757 (0.0):
āpadyeta āhara bhikṣo cchandaṃ na te dadāmīti pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.54 yaḥ punar bhikṣur anupasaṃpannena pudgalena sārdhaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175775 (0.0):
dvirātrād ūrdhvaṃ sahāgāraśayyāṃ prakalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.55 yaḥ punar bhikṣur evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175878 (0.0):
evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.56 yaḥ punar bhikṣur jānaṃs tathāvādinaṃ pudgalam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176126 (0.0):
durvarṇīkaraṇaṃ nīlaṃ vā kardamaṃ vā kaṣāyaṃ vā navaṃ cīvaraṃ paribhuṃjīta / pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.59 yaḥ punar bhikṣu ratnaṃ vā ratnasaṃmataṃ vā svahastam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176167 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.64. udakaharṣaṇāt pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.65 yaḥ punar bhikṣur mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ sahāgāraśayyāṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176183 (0.0):
kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.66 yaḥ punar bhikṣur bhikṣuṃ bhīṣayed bhīṣāpayed vā
(PrMoSū-LCh)Pāy.39 yaḥ punar bhikṣur adattaṃ mukhābhyavahāryam āhāram
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175316 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.34 yaḥ punar bhikṣur bhuktavān pravāritaḥ akṛtaniriktaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175332 (0.0):
khādanīyabhojanīyaṃ khāded bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.35 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣuṃ bhuktavantaṃ pravāritam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175383 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.37 yaḥ punar bhikṣur akāle khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175478 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.41 yaḥ punar bhikṣur jānan saprāṇakam udakaṃ paribhuṃjīta
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175491 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.41 yaḥ punar bhikṣur jānan saprāṇakam udakaṃ paribhuṃjīta / pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.42 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule anupraskadyāsane
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175507 (0.0):
niṣadyāṃ kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.43 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule rahasi
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175520 (0.0):
praticchanne 'titiṣṭhet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.44 yaḥ punar bhikṣur acelakāya vā acelikāyai vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175537 (0.0):
parivrājakāya vā parivrājikāyai vāstamāstaṃ ? khādanīyabhojanīyaṃ dadyāt / pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.45 yaḥ punar bhikṣur udyuktāṃ senāṃ darśanāyopasaṃkrāmet
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175598 (0.0):
vā pratyanubhavet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.48 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175614 (0.0):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāraṃ dadyāt pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.49 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175633 (0.0):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāram udgūrayed antatas talaśaktikā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.50 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣor duṣṭhūlām āpattiṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175659 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.51 yaḥ punar bhikṣur bhikṣum evaṃ vaded ehy āyuṣman kulāny
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175712 (0.0):
bhikṣur udyojito bhaviṣyatīty etad eva pratyayaṃ kṛtvā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.52 yaḥ punar bhikṣur ātmārtham aglāno vitapanaprekṣī
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175727 (0.0):
jyotiḥ samavadadhyāt samavadhāpayed vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.53 yaḥ punar bhikṣur dhārmike saṃghakaraṇīye bhikṣoś
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175756 (0.0):
āpadyeta āhara bhikṣo cchandaṃ na te dadāmīti pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.54 yaḥ punar bhikṣur anupasaṃpannena pudgalena sārdhaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175775 (0.0):
dvirātrād ūrdhvaṃ sahāgāraśayyāṃ prakalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.55 yaḥ punar bhikṣur evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175878 (0.0):
evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.56 yaḥ punar bhikṣur jānaṃs tathāvādinaṃ pudgalam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176126 (0.0):
durvarṇīkaraṇaṃ nīlaṃ vā kardamaṃ vā kaṣāyaṃ vā navaṃ cīvaraṃ paribhuṃjīta / pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.59 yaḥ punar bhikṣu ratnaṃ vā ratnasaṃmataṃ vā svahastam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176167 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.64. udakaharṣaṇāt pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.65 yaḥ punar bhikṣur mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ sahāgāraśayyāṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176183 (0.0):
kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.66 yaḥ punar bhikṣur bhikṣuṃ bhīṣayed bhīṣāpayed vā
āhared anyatrodakadantakāṣṭhāt pāyantikā //
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368144 (0.0):
Pāy.39 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur adattaṃ mukhadvārāhāram / āhared anyatrodakadantakāṣṭhāt pāyantikā /
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14575933 (0.058):
yaḥ punar bhikṣur aparigṛhītam āhāraṃ mukhadvāreṇāhared / anyatrodakadantakāṣṭhābhyāṃ pātayantikā 39
(PrMoSū-LCh)Pāy.40 yāni tāni bhagavatā bhikṣūṇāṃ praṇītabhojanāny
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368155 (0.0):
āhared anyatrodakadantakāṣṭhāt pāyantikā / / Pāy.40 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yāni tāni bhagavatā bhikṣūṇāṃ praṇītabhojanāny
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176095 (0.017):
sahāgāraśayyāṃ kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.58 na ca cīvarapratilambhād bhikṣuṇā trayāṇāṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175547 (0.018):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.46 syāt khalu bhikṣoḥ tadrūpaḥ pratyaya udyuktāṃ senāṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175330 (0.018):
khādanīyabhojanīyaṃ khāded bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.35 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣuṃ bhuktavantaṃ pravāritam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175396 (0.018):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.38 yaḥ punar bhikṣuḥ saṃnihitaṃ khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175488 (0.018):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.42 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule anupraskadyāsane
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175505 (0.018):
niṣadyāṃ kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.43 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule rahasi
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175520 (0.018):
praticchanne 'titiṣṭhet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.44 yaḥ punar bhikṣur acelakāya vā acelikāyai vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175535 (0.018):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.45 yaḥ punar bhikṣur udyuktāṃ senāṃ darśanāyopasaṃkrāmet
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175596 (0.018):
vā pratyanubhavet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.48 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175611 (0.018):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāraṃ dadyāt pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.49 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175631 (0.018):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāram udgūrayed antatas talaśaktikā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.50 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣor duṣṭhūlām āpattiṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175710 (0.018):
bhikṣur udyojito bhaviṣyatīty etad eva pratyayaṃ kṛtvā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.52 yaḥ punar bhikṣur ātmārtham aglāno vitapanaprekṣī
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175726 (0.018):
jyotiḥ samavadadhyāt samavadhāpayed vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.53 yaḥ punar bhikṣur dhārmike saṃghakaraṇīye bhikṣoś
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175755 (0.018):
āpadyeta āhara bhikṣo cchandaṃ na te dadāmīti pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.54 yaḥ punar bhikṣur anupasaṃpannena pudgalena sārdhaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175773 (0.018):
dvirātrād ūrdhvaṃ sahāgāraśayyāṃ prakalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.55 yaḥ punar bhikṣur evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175876 (0.018):
evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.56 yaḥ punar bhikṣur jānaṃs tathāvādinaṃ pudgalam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176126 (0.018):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.59 yaḥ punar bhikṣu ratnaṃ vā ratnasaṃmataṃ vā svahastam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176166 (0.018):
(PrMoSū-LCh)Pāy.64. udakaharṣaṇāt pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.65 yaḥ punar bhikṣur mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ sahāgāraśayyāṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176181 (0.018):
kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.66 yaḥ punar bhikṣur bhikṣuṃ bhīṣayed bhīṣāpayed vā
akhyātāni tadyathā kṣīraṃ dadhi navanītaṃ matsyo māṃsavallūrā // yaḥ punar
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14575956 (0.0):
yāni punas tāni kuleṣu praṇītabhojanāny anujñātāni tadyathā kṣīraṃ dadhi / navanītaṃ sarpis tailaṃ matsyo māṃsavallūrā yaḥ punar bhikṣur evaṃrūpāṇi
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368160 (0.0):
Pāy.40 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yāni tāni bhagavatā bhikṣūṇāṃ praṇītabhojanāny / akhyātāni tadyathā kṣīraṃ dadhi navanītaṃ matsyo māṃsaṃ vallūrī yaḥ punar
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23019086 (0.028):
Vin_2.1446 / kṣīraṃ dadhi navanītaṃ matsyaṃ māṃsam* vallūrā [25a5] iti
bhikṣur imāny evaṃrūpāṇi praṇītabhojanāny ātmārtham aglānaḥ parakulebhyo
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14575962 (0.0):
navanītaṃ sarpis tailaṃ matsyo māṃsavallūrā yaḥ punar bhikṣur evaṃrūpāṇi / praṇītabhojanāny ātmārtham aglāno vijñapayet pātayantikā 40 //
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368173 (0.0):
akhyātāni tadyathā kṣīraṃ dadhi navanītaṃ matsyo māṃsaṃ vallūrī yaḥ punar / bhikṣuḥ evaṃrūpāṇi praṇītabhojanāni ātmārtham aglānaḥ parakulebhyo
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136766 (0.020):
māṃsaṃ yo puna bhikṣur evaṃrūpāṇi praṇītasaṃmatāni bhojanāni ātmārthāya
vijñāpya khāded bhuṃjītā vā pāyantikā // // / (PrMoSū-LCh)Pāy.41-50 uddānaṃ // saprāṇabhojane sthānaṃ niṣadyācela senayā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175726 (0.0):
jyotiḥ samavadadhyāt samavadhāpayed vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.53 yaḥ punar bhikṣur dhārmike saṃghakaraṇīye bhikṣoś
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368177 (0.0):
bhikṣuḥ evaṃrūpāṇi praṇītabhojanāni ātmārtham aglānaḥ parakulebhyo / vijñāpya khāded bhuñjītā vā pāyantikā /
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175520 (5.960):
praticchanne 'titiṣṭhet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.44 yaḥ punar bhikṣur acelakāya vā acelikāyai vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176157 (5.960):
(PrMoSū-LCh)Pāy.63 aṅgulipratodanāt pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.64. udakaharṣaṇāt pāyantikā //
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176095 (0.012):
sahāgāraśayyāṃ kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.58 na ca cīvarapratilambhād bhikṣuṇā trayāṇāṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175547 (0.013):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.46 syāt khalu bhikṣoḥ tadrūpaḥ pratyaya udyuktāṃ senāṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175330 (0.015):
khādanīyabhojanīyaṃ khāded bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.35 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣuṃ bhuktavantaṃ pravāritam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175396 (0.015):
(PrMoSū-LCh)Pāy.37 yaḥ punar bhikṣur akāle khādanīyabhojanīyaṃ khāded / bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.38 yaḥ punar bhikṣuḥ saṃnihitaṃ khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175409 (0.015):
(PrMoSū-LCh)Pāy.38 yaḥ punar bhikṣuḥ saṃnihitaṃ khādanīyabhojanīyaṃ khāded / bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.39 yaḥ punar bhikṣur adattaṃ mukhābhyavahāryam āhāram
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175489 (0.015):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.42 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule anupraskadyāsane
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175505 (0.015):
niṣadyāṃ kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.43 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule rahasi
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175536 (0.015):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.45 yaḥ punar bhikṣur udyuktāṃ senāṃ darśanāyopasaṃkrāmet
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175596 (0.015):
vā pratyanubhavet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.48 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175612 (0.015):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāraṃ dadyāt pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.49 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175631 (0.015):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāram udgūrayed antatas talaśaktikā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.50 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣor duṣṭhūlām āpattiṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175710 (0.015):
bhikṣur udyojito bhaviṣyatīty etad eva pratyayaṃ kṛtvā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.52 yaḥ punar bhikṣur ātmārtham aglāno vitapanaprekṣī
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175755 (0.015):
āpadyeta āhara bhikṣo cchandaṃ na te dadāmīti pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.54 yaḥ punar bhikṣur anupasaṃpannena pudgalena sārdhaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175773 (0.015):
dvirātrād ūrdhvaṃ sahāgāraśayyāṃ prakalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.55 yaḥ punar bhikṣur evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175876 (0.015):
evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.56 yaḥ punar bhikṣur jānaṃs tathāvādinaṃ pudgalam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176126 (0.015):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.59 yaḥ punar bhikṣu ratnaṃ vā ratnasaṃmataṃ vā svahastam
dvirātraudyūṣikāṃ gacchet prahārodgūra duṣṭhulāḥ // //
(PrMoSū-LCh)Pāy.41 yaḥ punar bhikṣur jānan saprāṇakam udakaṃ paribhuṃjīta
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175315 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.34 yaḥ punar bhikṣur bhuktavān pravāritaḥ akṛtaniriktaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175333 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.35 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣuṃ bhuktavantaṃ pravāritam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175383 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.37 yaḥ punar bhikṣur akāle khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175397 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.38 yaḥ punar bhikṣuḥ saṃnihitaṃ khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175410 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.39 yaḥ punar bhikṣur adattaṃ mukhābhyavahāryam āhāram
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175508 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.43 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule rahasi
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175522 (0.0):
praticchanne 'titiṣṭhet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.44 yaḥ punar bhikṣur acelakāya vā acelikāyai vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175537 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.45 yaḥ punar bhikṣur udyuktāṃ senāṃ darśanāyopasaṃkrāmet
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175597 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.48 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175613 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.49 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175634 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.50 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣor duṣṭhūlām āpattiṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175658 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.51 yaḥ punar bhikṣur bhikṣum evaṃ vaded ehy āyuṣman kulāny
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175712 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.52 yaḥ punar bhikṣur ātmārtham aglāno vitapanaprekṣī
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175727 (0.0):
jyotiḥ samavadadhyāt samavadhāpayed vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.53 yaḥ punar bhikṣur dhārmike saṃghakaraṇīye bhikṣoś
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175756 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.54 yaḥ punar bhikṣur anupasaṃpannena pudgalena sārdhaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175774 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.55 yaḥ punar bhikṣur evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175879 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.56 yaḥ punar bhikṣur jānaṃs tathāvādinaṃ pudgalam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176126 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.59 yaḥ punar bhikṣu ratnaṃ vā ratnasaṃmataṃ vā svahastam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176167 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.65 yaḥ punar bhikṣur mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ sahāgāraśayyāṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176182 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.66 yaḥ punar bhikṣur bhikṣuṃ bhīṣayed bhīṣāpayed vā
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.42 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule anupraskadyāsane
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14575987 (0.0):
yaḥ punar bhikṣur jānaṃ saprāṇakam udakaṃ paribhuṃjīta pātayantikā 41 / PrMoSū_Pāt.42:
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175315 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.34 yaḥ punar bhikṣur bhuktavān pravāritaḥ akṛtaniriktaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175333 (0.0):
khādanīyabhojanīyaṃ khāded bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.35 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣuṃ bhuktavantaṃ pravāritam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175383 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.37 yaḥ punar bhikṣur akāle khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175397 (0.0):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.38 yaḥ punar bhikṣuḥ saṃnihitaṃ khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175410 (0.0):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.39 yaḥ punar bhikṣur adattaṃ mukhābhyavahāryam āhāram
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175520 (0.0):
praticchanne 'titiṣṭhet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.44 yaḥ punar bhikṣur acelakāya vā acelikāyai vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175537 (0.0):
parivrājakāya vā parivrājikāyai vāstamāstaṃ ? khādanīyabhojanīyaṃ dadyāt / pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.45 yaḥ punar bhikṣur udyuktāṃ senāṃ darśanāyopasaṃkrāmet
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175597 (0.0):
vā pratyanubhavet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.48 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175613 (0.0):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāraṃ dadyāt pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.49 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175634 (0.0):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāram udgūrayed antatas talaśaktikā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.50 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣor duṣṭhūlām āpattiṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175658 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.51 yaḥ punar bhikṣur bhikṣum evaṃ vaded ehy āyuṣman kulāny
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175712 (0.0):
bhikṣur udyojito bhaviṣyatīty etad eva pratyayaṃ kṛtvā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.52 yaḥ punar bhikṣur ātmārtham aglāno vitapanaprekṣī
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175727 (0.0):
jyotiḥ samavadadhyāt samavadhāpayed vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.53 yaḥ punar bhikṣur dhārmike saṃghakaraṇīye bhikṣoś
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175756 (0.0):
āpadyeta āhara bhikṣo cchandaṃ na te dadāmīti pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.54 yaḥ punar bhikṣur anupasaṃpannena pudgalena sārdhaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175774 (0.0):
dvirātrād ūrdhvaṃ sahāgāraśayyāṃ prakalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.55 yaḥ punar bhikṣur evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175879 (0.0):
evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.56 yaḥ punar bhikṣur jānaṃs tathāvādinaṃ pudgalam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176126 (0.0):
durvarṇīkaraṇaṃ nīlaṃ vā kardamaṃ vā kaṣāyaṃ vā navaṃ cīvaraṃ paribhuṃjīta / pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.59 yaḥ punar bhikṣu ratnaṃ vā ratnasaṃmataṃ vā svahastam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176167 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.64. udakaharṣaṇāt pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.65 yaḥ punar bhikṣur mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ sahāgāraśayyāṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176182 (0.0):
kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.66 yaḥ punar bhikṣur bhikṣuṃ bhīṣayed bhīṣāpayed vā
niṣadyāṃ kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.43 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule rahasi
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175315 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.34 yaḥ punar bhikṣur bhuktavān pravāritaḥ akṛtaniriktaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175333 (0.0):
khādanīyabhojanīyaṃ khāded bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.35 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣuṃ bhuktavantaṃ pravāritam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175383 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.37 yaḥ punar bhikṣur akāle khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175397 (0.0):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.38 yaḥ punar bhikṣuḥ saṃnihitaṃ khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175410 (0.0):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.39 yaḥ punar bhikṣur adattaṃ mukhābhyavahāryam āhāram
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175479 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.41 yaḥ punar bhikṣur jānan saprāṇakam udakaṃ paribhuṃjīta
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175537 (0.0):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.45 yaḥ punar bhikṣur udyuktāṃ senāṃ darśanāyopasaṃkrāmet
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175597 (0.0):
vā pratyanubhavet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.48 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175613 (0.0):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāraṃ dadyāt pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.49 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175634 (0.0):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāram udgūrayed antatas talaśaktikā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.50 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣor duṣṭhūlām āpattiṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175658 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.51 yaḥ punar bhikṣur bhikṣum evaṃ vaded ehy āyuṣman kulāny
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175712 (0.0):
bhikṣur udyojito bhaviṣyatīty etad eva pratyayaṃ kṛtvā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.52 yaḥ punar bhikṣur ātmārtham aglāno vitapanaprekṣī
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175727 (0.0):
jyotiḥ samavadadhyāt samavadhāpayed vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.53 yaḥ punar bhikṣur dhārmike saṃghakaraṇīye bhikṣoś
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175756 (0.0):
āpadyeta āhara bhikṣo cchandaṃ na te dadāmīti pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.54 yaḥ punar bhikṣur anupasaṃpannena pudgalena sārdhaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175774 (0.0):
dvirātrād ūrdhvaṃ sahāgāraśayyāṃ prakalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.55 yaḥ punar bhikṣur evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175879 (0.0):
evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.56 yaḥ punar bhikṣur jānaṃs tathāvādinaṃ pudgalam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175900 (0.0):
saṃvaset saṃbhuṃjīta tena vā sārdhaṃ sahāgāraśayyāṃ kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.57 śramaṇoddeśaś cāpy evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176095 (0.0):
sahāgāraśayyāṃ kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.58 na ca cīvarapratilambhād bhikṣuṇā trayāṇāṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176126 (0.0):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.59 yaḥ punar bhikṣu ratnaṃ vā ratnasaṃmataṃ vā svahastam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176167 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.64. udakaharṣaṇāt pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.65 yaḥ punar bhikṣur mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ sahāgāraśayyāṃ
praticchanne 'titiṣṭhet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.44 yaḥ punar bhikṣur acelakāya vā acelikāyai vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175315 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.34 yaḥ punar bhikṣur bhuktavān pravāritaḥ akṛtaniriktaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175331 (0.0):
khādanīyabhojanīyaṃ khāded bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.35 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣuṃ bhuktavantaṃ pravāritam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175383 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.37 yaḥ punar bhikṣur akāle khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175397 (0.0):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.38 yaḥ punar bhikṣuḥ saṃnihitaṃ khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175410 (0.0):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.39 yaḥ punar bhikṣur adattaṃ mukhābhyavahāryam āhāram
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175477 (0.0):
dvirātraudyūṣikāṃ gacchet prahārodgūra duṣṭhulāḥ // // / (PrMoSū-LCh)Pāy.41 yaḥ punar bhikṣur jānan saprāṇakam udakaṃ paribhuṃjīta
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175488 (0.0):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.42 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule anupraskadyāsane
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175597 (0.0):
vā pratyanubhavet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.48 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175613 (0.0):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāraṃ dadyāt pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.49 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175632 (0.0):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāram udgūrayed antatas talaśaktikā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.50 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣor duṣṭhūlām āpattiṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175658 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.51 yaḥ punar bhikṣur bhikṣum evaṃ vaded ehy āyuṣman kulāny
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175712 (0.0):
bhikṣur udyojito bhaviṣyatīty etad eva pratyayaṃ kṛtvā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.52 yaḥ punar bhikṣur ātmārtham aglāno vitapanaprekṣī
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175727 (0.0):
jyotiḥ samavadadhyāt samavadhāpayed vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.53 yaḥ punar bhikṣur dhārmike saṃghakaraṇīye bhikṣoś
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175756 (0.0):
āpadyeta āhara bhikṣo cchandaṃ na te dadāmīti pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.54 yaḥ punar bhikṣur anupasaṃpannena pudgalena sārdhaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175774 (0.0):
dvirātrād ūrdhvaṃ sahāgāraśayyāṃ prakalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.55 yaḥ punar bhikṣur evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175877 (0.0):
evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.56 yaḥ punar bhikṣur jānaṃs tathāvādinaṃ pudgalam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176126 (0.0):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.59 yaḥ punar bhikṣu ratnaṃ vā ratnasaṃmataṃ vā svahastam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176167 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.64. udakaharṣaṇāt pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.65 yaḥ punar bhikṣur mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ sahāgāraśayyāṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176182 (0.0):
kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.66 yaḥ punar bhikṣur bhikṣuṃ bhīṣayed bhīṣāpayed vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176196 (0.0):
anantato hāsyaprekṣy api pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.67 yaḥ punar bhikṣur bhikṣor vā bhikṣuṇyā vā śikṣamāṇāyā
parivrājakāya vā parivrājikāyai vāstamāstaṃ ? khādanīyabhojanīyaṃ dadyāt
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301240 (0.016):
na bhikṣuṇyā ānanda bhikṣur ākroṣṭavyo na roṣayitavyaḥ / na / paribhāṣayitavyaḥ / āvṛtam ānanda bhikṣuṇyā bhikṣum ākroṣṭuṃ roṣayituṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301574 (0.016):
bhagavān gautamy evam āha / na bhikṣuṇyā ānanda bhikṣur ākroṣṭavyo na / roṣayitavyo na paribhāṣayitavyaḥ / āvṛtam ānanda bhikṣuṇyā bhikṣum
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9691756 (0.018):
anyataro vā bhikṣur adhyeṣyo na punaḥ sâraṇyako bhikṣur utpīḍayitavyas
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21595947 (0.021):
237.021. tatra musalairayodroṇyāmasthyavaśeṣau kṛtau/ / 237.022. tato bhikṣustau dṛṣṭvā saṃvignaḥ prāha
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365910 (0.030):
ekenāpi ced ūno viṃśatigaṇo bhikṣusaṃghas taṃ bhikṣum āvarhet sa ca / bhikṣur anāvrīḍas te ca bhikṣavo gārhyāḥ tatra samayaḥ /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10289777 (0.030):
12,078.022a nābrahmacārī bhikṣāvān bhikṣur vābrahmacārikaḥ / 12,078.022c anṛtvijaṃ hutaṃ nāsti māmakāntaram āviśaḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368238 (0.031):
Pāy.44 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur acelakāya vā acelikāyai vā / parivrājakāya vā svahastaṃ khādanīyabhojanīyaṃ dadyāt pāyantikā /
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27857253 (0.040):
bhadre | tena hi na kṣamati parāhṛtaṃ khādanīyam vā bhojanīyam vā pacitum / vā pacāyitum vā bhṛjjitum vā bhṛjjāpayitum vā |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3765550 (0.043):
praṇītena khādanīya bhojanīya āsvādanīyena saṃtarpitasya saṃpravāritasya |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26960669 (0.043):
śucinā praṇītena khādanīyabhojanīyāsvādanīyena saṃtarpitasya / saṃpravāritasya | kṣutapipāsāparigatasya kālakriyā bhaviṣyati | evaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18612870 (0.044):
khādanīyabhojanīya āsvādanīyena santarpayitvā saṃpracārayitvā bhuktāviṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576018 (0.051):
yaḥ punar bhikṣur acelakasya parivrājakasya vā parivrājikāyā vā svahastaṃ / khādanīyabhojanīyaṃ dadyāt pātayantikā 44
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17979000 (0.053):
anyatīrthikaparivrājikā bhagavataḥ kathāprātibhānikā amī na / kathāprātibhānikāḥ; idaṃ khādanīyabhojanīyaṃ bhagavataḥ sukhopacayāya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17979053 (0.053):
akālaḥ; amī anyatīrthikaparivrājikā bhagavataḥ kathāprātibhānikā amī na / kathāprātibhānikāḥ; idaṃ khādanīyabhojanīyaṃ bhagavataḥ sukhopacayāya
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19114796 (0.061):
śucinā praṇītena khādanīyabhojanīyâsvādanīyena saṃtarpitasya / saṃpravāritasya |
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.45 yaḥ punar bhikṣur udyuktāṃ senāṃ darśanāyopasaṃkrāmet
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175315 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.34 yaḥ punar bhikṣur bhuktavān pravāritaḥ akṛtaniriktaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175332 (0.0):
khādanīyabhojanīyaṃ khāded bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.35 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣuṃ bhuktavantaṃ pravāritam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175383 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.37 yaḥ punar bhikṣur akāle khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175397 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.37 yaḥ punar bhikṣur akāle khādanīyabhojanīyaṃ khāded / bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.38 yaḥ punar bhikṣuḥ saṃnihitaṃ khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175410 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.38 yaḥ punar bhikṣuḥ saṃnihitaṃ khādanīyabhojanīyaṃ khāded / bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.39 yaḥ punar bhikṣur adattaṃ mukhābhyavahāryam āhāram
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175478 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.41 yaḥ punar bhikṣur jānan saprāṇakam udakaṃ paribhuṃjīta
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175491 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.41 yaḥ punar bhikṣur jānan saprāṇakam udakaṃ paribhuṃjīta / pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.42 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule anupraskadyāsane
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175507 (0.0):
niṣadyāṃ kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.43 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule rahasi
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175598 (0.0):
vā pratyanubhavet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.48 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175614 (0.0):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāraṃ dadyāt pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.49 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175633 (0.0):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāram udgūrayed antatas talaśaktikā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.50 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣor duṣṭhūlām āpattiṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175659 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.51 yaḥ punar bhikṣur bhikṣum evaṃ vaded ehy āyuṣman kulāny
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175712 (0.0):
bhikṣur udyojito bhaviṣyatīty etad eva pratyayaṃ kṛtvā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.52 yaḥ punar bhikṣur ātmārtham aglāno vitapanaprekṣī
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175728 (0.0):
jyotiḥ samavadadhyāt samavadhāpayed vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.53 yaḥ punar bhikṣur dhārmike saṃghakaraṇīye bhikṣoś
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175757 (0.0):
āpadyeta āhara bhikṣo cchandaṃ na te dadāmīti pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.54 yaḥ punar bhikṣur anupasaṃpannena pudgalena sārdhaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175775 (0.0):
dvirātrād ūrdhvaṃ sahāgāraśayyāṃ prakalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.55 yaḥ punar bhikṣur evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175878 (0.0):
evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.56 yaḥ punar bhikṣur jānaṃs tathāvādinaṃ pudgalam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176126 (0.0):
durvarṇīkaraṇaṃ nīlaṃ vā kardamaṃ vā kaṣāyaṃ vā navaṃ cīvaraṃ paribhuṃjīta / pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.59 yaḥ punar bhikṣu ratnaṃ vā ratnasaṃmataṃ vā svahastam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176167 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.64. udakaharṣaṇāt pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.65 yaḥ punar bhikṣur mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ sahāgāraśayyāṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176183 (0.0):
kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.66 yaḥ punar bhikṣur bhikṣuṃ bhīṣayed bhīṣāpayed vā
(PrMoSū-LCh)Pāy.46 syāt khalu bhikṣoḥ tadrūpaḥ pratyaya udyuktāṃ senāṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368265 (0.0):
Pāy.46 (PrMoSū_Mū-Banerjee) syād bhikṣos tadrūpaḥ pratyayaḥ udyuktāṃ senāṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176095 (0.003):
sahāgāraśayyāṃ kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.58 na ca cīvarapratilambhād bhikṣuṇā trayāṇāṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175331 (0.004):
khādanīyabhojanīyaṃ khāded bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.35 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣuṃ bhuktavantaṃ pravāritam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175397 (0.004):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.38 yaḥ punar bhikṣuḥ saṃnihitaṃ khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175410 (0.004):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.39 yaḥ punar bhikṣur adattaṃ mukhābhyavahāryam āhāram
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175489 (0.004):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.42 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule anupraskadyāsane
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175506 (0.004):
niṣadyāṃ kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.43 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule rahasi
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175520 (0.004):
praticchanne 'titiṣṭhet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.44 yaḥ punar bhikṣur acelakāya vā acelikāyai vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175597 (0.004):
udyūṣikāṃ vā gacched dhvajāgraṃ vā balāgraṃ vā senāvyūham anīkasaṃdarśanaṃ / vā pratyanubhavet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.48 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175613 (0.004):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāraṃ dadyāt pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.49 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175632 (0.004):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāram udgūrayed antatas talaśaktikā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.50 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣor duṣṭhūlām āpattiṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175711 (0.004):
bhikṣur udyojito bhaviṣyatīty etad eva pratyayaṃ kṛtvā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.52 yaḥ punar bhikṣur ātmārtham aglāno vitapanaprekṣī
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175727 (0.004):
jyotiḥ samavadadhyāt samavadhāpayed vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.53 yaḥ punar bhikṣur dhārmike saṃghakaraṇīye bhikṣoś
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175756 (0.004):
āpadyeta āhara bhikṣo cchandaṃ na te dadāmīti pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.54 yaḥ punar bhikṣur anupasaṃpannena pudgalena sārdhaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175774 (0.004):
dvirātrād ūrdhvaṃ sahāgāraśayyāṃ prakalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.55 yaḥ punar bhikṣur evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175877 (0.004):
evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.56 yaḥ punar bhikṣur jānaṃs tathāvādinaṃ pudgalam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176126 (0.004):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.59 yaḥ punar bhikṣu ratnaṃ vā ratnasaṃmataṃ vā svahastam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176167 (0.004):
(PrMoSū-LCh)Pāy.64. udakaharṣaṇāt pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.65 yaḥ punar bhikṣur mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ sahāgāraśayyāṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176182 (0.004):
kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.66 yaḥ punar bhikṣur bhikṣuṃ bhīṣayed bhīṣāpayed vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176197 (0.004):
anantato hāsyaprekṣy api pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.67 yaḥ punar bhikṣur bhikṣor vā bhikṣuṇyā vā śikṣamāṇāyā
darśanāyopasaṃkramituṃ dvirātraparamaṃ tena bhikṣuṇā tasyāṃ senāyāṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368272 (0.0):
Pāy.46 (PrMoSū_Mū-Banerjee) syād bhikṣos tadrūpaḥ pratyayaḥ udyuktāṃ senāṃ / darśanāya upasaṃkramituṃ dvirātraparamaṃ tena bhikṣuṇā tasyāṃ senāyāṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576046 (0.025):
syād bhikṣos tathārūpapratyayo yenodyuktāṃ senāṃ gacched dvirātraparamaṃ / tena bhikṣuṇā tatra senāyāṃ vastavyaṃ tata uttaraṃ vaset pātayantikā 46
vipravastavyaṃ tata uttari vipravaset pāyantikā // = // = //
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368278 (0.0):
darśanāya upasaṃkramituṃ dvirātraparamaṃ tena bhikṣuṇā tasyāṃ senāyāṃ / vipravastavyaṃ tata uttari vipravaset pāyantikā /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25367242 (0.034):
āraṇyakena bhikṣuṇā tasmāc cīvarād bahiḥsīmāṃ vipravastavyaṃ tata uttari / vipravasen naisargikā pāyantikā /
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576047 (0.056):
syād bhikṣos tathārūpapratyayo yenodyuktāṃ senāṃ gacched dvirātraparamaṃ / tena bhikṣuṇā tatra senāyāṃ vastavyaṃ tata uttaraṃ vaset pātayantikā 46
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14575198 (0.060):
vipravastavyaṃ tata uttaraṃ vipravasen niḥsargikā pātayantikā 28
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175873 (0.060):
evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.56 yaḥ punar bhikṣur jānaṃs tathāvādinaṃ pudgalam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176157 (0.062):
(PrMoSū-LCh)Pāy.63 aṅgulipratodanāt pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.64. udakaharṣaṇāt pāyantikā //
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175725 (0.062):
jyotiḥ samavadadhyāt samavadhāpayed vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.53 yaḥ punar bhikṣur dhārmike saṃghakaraṇīye bhikṣoś
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175455 (0.062):
vijñāpya khāded bhuṃjītā vā pāyantikā // // / (PrMoSū-LCh)Pāy.41-50 uddānaṃ // saprāṇabhojane sthānaṃ niṣadyācela senayā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175519 (0.062):
praticchanne 'titiṣṭhet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.44 yaḥ punar bhikṣur acelakāya vā acelikāyai vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175547 (0.062):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.46 syāt khalu bhikṣoḥ tadrūpaḥ pratyaya udyuktāṃ senāṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175502 (0.063):
niṣadyāṃ kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.43 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule rahasi
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175534 (0.063):
parivrājakāya vā parivrājikāyai vāstamāstaṃ ? khādanīyabhojanīyaṃ dadyāt / pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.45 yaḥ punar bhikṣur udyuktāṃ senāṃ darśanāyopasaṃkrāmet
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175610 (0.063):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāraṃ dadyāt pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.49 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176304 (0.064):
pratipadyetāntato grāmāntaram api pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.72 yaḥ punar bhikṣur ūnaviṃśativarṣaṃ pudgalaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175329 (0.064):
khādanīyabhojanīyaṃ khāded bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.35 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣuṃ bhuktavantaṃ pravāritam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175395 (0.064):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.38 yaḥ punar bhikṣuḥ saṃnihitaṃ khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175630 (0.064):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāram udgūrayed antatas talaśaktikā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.50 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣor duṣṭhūlām āpattiṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175709 (0.064):
bhikṣur udyojito bhaviṣyatīty etad eva pratyayaṃ kṛtvā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.52 yaḥ punar bhikṣur ātmārtham aglāno vitapanaprekṣī
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175754 (0.064):
āpadyeta āhara bhikṣo cchandaṃ na te dadāmīti pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.54 yaḥ punar bhikṣur anupasaṃpannena pudgalena sārdhaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176165 (0.064):
(PrMoSū-LCh)Pāy.64. udakaharṣaṇāt pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.65 yaḥ punar bhikṣur mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ sahāgāraśayyāṃ
(PrMoSū-LCh)Pāy.47 dvirātram api ced bhikṣus tasyāṃ senāyāṃ vipravasann
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175547 (0.012):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.46 syāt khalu bhikṣoḥ tadrūpaḥ pratyaya udyuktāṃ senāṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176095 (0.014):
sahāgāraśayyāṃ kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.58 na ca cīvarapratilambhād bhikṣuṇā trayāṇāṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175329 (0.015):
khādanīyabhojanīyaṃ khāded bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.35 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣuṃ bhuktavantaṃ pravāritam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175396 (0.015):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.38 yaḥ punar bhikṣuḥ saṃnihitaṃ khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175409 (0.015):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.39 yaḥ punar bhikṣur adattaṃ mukhābhyavahāryam āhāram
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175489 (0.015):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.42 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule anupraskadyāsane
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175505 (0.015):
niṣadyāṃ kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.43 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule rahasi
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175520 (0.015):
praticchanne 'titiṣṭhet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.44 yaḥ punar bhikṣur acelakāya vā acelikāyai vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175536 (0.015):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.45 yaḥ punar bhikṣur udyuktāṃ senāṃ darśanāyopasaṃkrāmet
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175596 (0.015):
vā pratyanubhavet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.48 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175612 (0.015):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāraṃ dadyāt pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.49 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175631 (0.015):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāram udgūrayed antatas talaśaktikā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.50 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣor duṣṭhūlām āpattiṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175710 (0.015):
bhikṣur udyojito bhaviṣyatīty etad eva pratyayaṃ kṛtvā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.52 yaḥ punar bhikṣur ātmārtham aglāno vitapanaprekṣī
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175726 (0.015):
jyotiḥ samavadadhyāt samavadhāpayed vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.53 yaḥ punar bhikṣur dhārmike saṃghakaraṇīye bhikṣoś
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175755 (0.015):
āpadyeta āhara bhikṣo cchandaṃ na te dadāmīti pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.54 yaḥ punar bhikṣur anupasaṃpannena pudgalena sārdhaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175773 (0.015):
dvirātrād ūrdhvaṃ sahāgāraśayyāṃ prakalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.55 yaḥ punar bhikṣur evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175876 (0.015):
evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.56 yaḥ punar bhikṣur jānaṃs tathāvādinaṃ pudgalam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176126 (0.015):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.59 yaḥ punar bhikṣu ratnaṃ vā ratnasaṃmataṃ vā svahastam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176166 (0.015):
(PrMoSū-LCh)Pāy.64. udakaharṣaṇāt pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.65 yaḥ punar bhikṣur mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ sahāgāraśayyāṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176181 (0.015):
kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.66 yaḥ punar bhikṣur bhikṣuṃ bhīṣayed bhīṣāpayed vā
udyūṣikāṃ vā gacched dhvajāgraṃ vā balāgraṃ vā senāvyūham anīkasaṃdarśanaṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576070 (0.0):
darśanāyopasaṃkramed dhvajāgraṃ vā balāgraṃ vā senāvyūhaṃ vā anīkadarśanaṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368299 (0.0):
vipravasāṃ udyūṣikāṃ vā gacched dhvajāgraṃ vā balāgraṃ vā senāvyūham
vā pratyanubhavet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.48 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576081 (0.0):
PrMoSū_Pāt.48: / yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto 'nāpta(ma)nā bhikṣoḥ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175315 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.34 yaḥ punar bhikṣur bhuktavān pravāritaḥ akṛtaniriktaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175332 (0.0):
khādanīyabhojanīyaṃ khāded bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.35 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣuṃ bhuktavantaṃ pravāritam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175383 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.37 yaḥ punar bhikṣur akāle khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175397 (0.0):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.38 yaḥ punar bhikṣuḥ saṃnihitaṃ khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175410 (0.0):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.39 yaḥ punar bhikṣur adattaṃ mukhābhyavahāryam āhāram
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175478 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.41 yaḥ punar bhikṣur jānan saprāṇakam udakaṃ paribhuṃjīta
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175491 (0.0):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.42 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule anupraskadyāsane
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175507 (0.0):
niṣadyāṃ kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.43 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule rahasi
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175520 (0.0):
praticchanne 'titiṣṭhet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.44 yaḥ punar bhikṣur acelakāya vā acelikāyai vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175538 (0.0):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.45 yaḥ punar bhikṣur udyuktāṃ senāṃ darśanāyopasaṃkrāmet
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175633 (0.0):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāram udgūrayed antatas talaśaktikā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.50 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣor duṣṭhūlām āpattiṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175659 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.51 yaḥ punar bhikṣur bhikṣum evaṃ vaded ehy āyuṣman kulāny
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175712 (0.0):
bhikṣur udyojito bhaviṣyatīty etad eva pratyayaṃ kṛtvā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.52 yaḥ punar bhikṣur ātmārtham aglāno vitapanaprekṣī
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175727 (0.0):
jyotiḥ samavadadhyāt samavadhāpayed vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.53 yaḥ punar bhikṣur dhārmike saṃghakaraṇīye bhikṣoś
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175757 (0.0):
āpadyeta āhara bhikṣo cchandaṃ na te dadāmīti pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.54 yaḥ punar bhikṣur anupasaṃpannena pudgalena sārdhaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175774 (0.0):
dvirātrād ūrdhvaṃ sahāgāraśayyāṃ prakalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.55 yaḥ punar bhikṣur evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175878 (0.0):
evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.56 yaḥ punar bhikṣur jānaṃs tathāvādinaṃ pudgalam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176126 (0.0):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.59 yaḥ punar bhikṣu ratnaṃ vā ratnasaṃmataṃ vā svahastam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176167 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.64. udakaharṣaṇāt pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.65 yaḥ punar bhikṣur mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ sahāgāraśayyāṃ
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāraṃ dadyāt pāyantikā //
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368317 (0.0):
Pāy.48 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣuḥ kupitaś caṇḍībhūto / 'nāttamanā bhikṣoḥ prahāraṃ dadyāt pāyantikā /
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576098 (0.028):
(yaḥ puna)r bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto 'nāptamanā bhikṣos
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368331 (0.033):
Pāy.49 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś / caṇḍībhūto 'nāttamanā bhikṣoḥ prahāram upadarśayet* antatas talaśaktikam
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13012824 (0.040):
śaṅkhakuñjaro 'bhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto 'nāttamanā goṇikāstṛtāt
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21618494 (0.042):
brāhmaṇaḥ puṣkarasārī abhiṣaktaḥ kupitaścaṇḍībhūto 'nāttamanāḥ kopaṃ ca
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6626486 (0.042):
brāhmaṇaḥ puṣkarasārī abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto +anāttamanāḥ kopaṃ ca
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13012600 (0.044):
śukaḥ (kro)dhābhiṣaktaḥ kupitas caṇḍībhūto 'nāttamanā goṇikān niṣkramya
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175740 (0.050):
chandaṃ datvā paścād abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto nāttamanāḥ kṣepadharmam
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368441 (0.059):
bhikṣoś chandaṃ datvā paścād abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto nāttamanā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175534 (0.061):
parivrājakāya vā parivrājikāyai vāstamāstaṃ ? khādanīyabhojanīyaṃ dadyāt / pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.45 yaḥ punar bhikṣur udyuktāṃ senāṃ darśanāyopasaṃkrāmet
(PrMoSū-LCh)Pāy.49 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576081 (0.0):
PrMoSū_Pāt.48: / yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto 'nāpta(ma)nā bhikṣoḥ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175315 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.34 yaḥ punar bhikṣur bhuktavān pravāritaḥ akṛtaniriktaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175332 (0.0):
khādanīyabhojanīyaṃ khāded bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.35 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣuṃ bhuktavantaṃ pravāritam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175383 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.37 yaḥ punar bhikṣur akāle khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175397 (0.0):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.38 yaḥ punar bhikṣuḥ saṃnihitaṃ khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175410 (0.0):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.39 yaḥ punar bhikṣur adattaṃ mukhābhyavahāryam āhāram
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175478 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.41 yaḥ punar bhikṣur jānan saprāṇakam udakaṃ paribhuṃjīta
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175491 (0.0):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.42 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule anupraskadyāsane
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175507 (0.0):
niṣadyāṃ kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.43 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule rahasi
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175520 (0.0):
praticchanne 'titiṣṭhet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.44 yaḥ punar bhikṣur acelakāya vā acelikāyai vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175538 (0.0):
parivrājakāya vā parivrājikāyai vāstamāstaṃ ? khādanīyabhojanīyaṃ dadyāt / pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.45 yaḥ punar bhikṣur udyuktāṃ senāṃ darśanāyopasaṃkrāmet
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175659 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.51 yaḥ punar bhikṣur bhikṣum evaṃ vaded ehy āyuṣman kulāny
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175712 (0.0):
bhikṣur udyojito bhaviṣyatīty etad eva pratyayaṃ kṛtvā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.52 yaḥ punar bhikṣur ātmārtham aglāno vitapanaprekṣī
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175727 (0.0):
jyotiḥ samavadadhyāt samavadhāpayed vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.53 yaḥ punar bhikṣur dhārmike saṃghakaraṇīye bhikṣoś
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175757 (0.0):
āpadyeta āhara bhikṣo cchandaṃ na te dadāmīti pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.54 yaḥ punar bhikṣur anupasaṃpannena pudgalena sārdhaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175774 (0.0):
dvirātrād ūrdhvaṃ sahāgāraśayyāṃ prakalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.55 yaḥ punar bhikṣur evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175878 (0.0):
evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.56 yaḥ punar bhikṣur jānaṃs tathāvādinaṃ pudgalam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176126 (0.0):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.59 yaḥ punar bhikṣu ratnaṃ vā ratnasaṃmataṃ vā svahastam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176167 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.64. udakaharṣaṇāt pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.65 yaḥ punar bhikṣur mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ sahāgāraśayyāṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176183 (0.0):
kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.66 yaḥ punar bhikṣur bhikṣuṃ bhīṣayed bhīṣāpayed vā
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāram udgūrayed antatas talaśaktikā pāyantikā //
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368314 (0.0):
Pāy.48 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣuḥ kupitaś caṇḍībhūto / 'nāttamanā bhikṣoḥ prahāraṃ dadyāt pāyantikā /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368337 (0.0):
Pāy.49 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś / caṇḍībhūto 'nāttamanā bhikṣoḥ prahāram upadarśayet* antatas talaśaktikam
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576102 (0.028):
(yaḥ puna)r bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto 'nāptamanā bhikṣos
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13012824 (0.040):
śaṅkhakuñjaro 'bhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto 'nāttamanā goṇikāstṛtāt
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21618494 (0.042):
brāhmaṇaḥ puṣkarasārī abhiṣaktaḥ kupitaścaṇḍībhūto 'nāttamanāḥ kopaṃ ca
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6626486 (0.042):
brāhmaṇaḥ puṣkarasārī abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto +anāttamanāḥ kopaṃ ca
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13012600 (0.044):
śukaḥ (kro)dhābhiṣaktaḥ kupitas caṇḍībhūto 'nāttamanā goṇikān niṣkramya
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175740 (0.050):
chandaṃ datvā paścād abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto nāttamanāḥ kṣepadharmam
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368441 (0.059):
bhikṣoś chandaṃ datvā paścād abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto nāttamanā
(PrMoSū-LCh)Pāy.50 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣor duṣṭhūlām āpattiṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175315 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.34 yaḥ punar bhikṣur bhuktavān pravāritaḥ akṛtaniriktaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175333 (0.0):
khādanīyabhojanīyaṃ khāded bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.35 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣuṃ bhuktavantaṃ pravāritam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175383 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.37 yaḥ punar bhikṣur akāle khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175397 (0.0):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.38 yaḥ punar bhikṣuḥ saṃnihitaṃ khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175410 (0.0):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.39 yaḥ punar bhikṣur adattaṃ mukhābhyavahāryam āhāram
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175479 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.41 yaḥ punar bhikṣur jānan saprāṇakam udakaṃ paribhuṃjīta
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175492 (0.0):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.42 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule anupraskadyāsane
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175508 (0.0):
niṣadyāṃ kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.43 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule rahasi
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175520 (0.0):
praticchanne 'titiṣṭhet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.44 yaḥ punar bhikṣur acelakāya vā acelikāyai vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175537 (0.0):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.45 yaḥ punar bhikṣur udyuktāṃ senāṃ darśanāyopasaṃkrāmet
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175597 (0.0):
vā pratyanubhavet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.48 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175658 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.51 yaḥ punar bhikṣur bhikṣum evaṃ vaded ehy āyuṣman kulāny
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175712 (0.0):
bhikṣur udyojito bhaviṣyatīty etad eva pratyayaṃ kṛtvā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.52 yaḥ punar bhikṣur ātmārtham aglāno vitapanaprekṣī
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175727 (0.0):
jyotiḥ samavadadhyāt samavadhāpayed vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.53 yaḥ punar bhikṣur dhārmike saṃghakaraṇīye bhikṣoś
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175756 (0.0):
āpadyeta āhara bhikṣo cchandaṃ na te dadāmīti pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.54 yaḥ punar bhikṣur anupasaṃpannena pudgalena sārdhaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175774 (0.0):
dvirātrād ūrdhvaṃ sahāgāraśayyāṃ prakalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.55 yaḥ punar bhikṣur evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175878 (0.0):
evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.56 yaḥ punar bhikṣur jānaṃs tathāvādinaṃ pudgalam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176126 (0.0):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.59 yaḥ punar bhikṣu ratnaṃ vā ratnasaṃmataṃ vā svahastam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176167 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.64. udakaharṣaṇāt pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.65 yaḥ punar bhikṣur mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ sahāgāraśayyāṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176182 (0.0):
kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.66 yaḥ punar bhikṣur bhikṣuṃ bhīṣayed bhīṣāpayed vā
praticchādayet pāyantikā // // / uddānaṃ sparśo jyotiś chando 'nupasaṃpādanena dharmavādī ca śramaṇoddeśo
daurvarṇyaṃ ratnaparidāhasamayaś ca // // / (PrMoSū-LCh)Pāy.51 yaḥ punar bhikṣur bhikṣum evaṃ vaded ehy āyuṣman kulāny
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175315 (0.0):
ārāmaṃ gatvā santo bhikṣavaḥ saṃvibhaktavyā ātmanā ca paribhoktavyaṃ ayaṃ / tatra samayaḥ // / (PrMoSū-LCh)Pāy.34 yaḥ punar bhikṣur bhuktavān pravāritaḥ akṛtaniriktaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175333 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.35 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣuṃ bhuktavantaṃ pravāritam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175383 (0.0):
śramaṇabhaktam ayaṃ tatra samayaḥ // / (PrMoSū-LCh)Pāy.37 yaḥ punar bhikṣur akāle khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175397 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.38 yaḥ punar bhikṣuḥ saṃnihitaṃ khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175410 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.39 yaḥ punar bhikṣur adattaṃ mukhābhyavahāryam āhāram
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175478 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.41 yaḥ punar bhikṣur jānan saprāṇakam udakaṃ paribhuṃjīta
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175507 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.43 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule rahasi
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175520 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.44 yaḥ punar bhikṣur acelakāya vā acelikāyai vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175537 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.45 yaḥ punar bhikṣur udyuktāṃ senāṃ darśanāyopasaṃkrāmet
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175597 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.48 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175613 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.49 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175633 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.50 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣor duṣṭhūlām āpattiṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175712 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.52 yaḥ punar bhikṣur ātmārtham aglāno vitapanaprekṣī
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175727 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.53 yaḥ punar bhikṣur dhārmike saṃghakaraṇīye bhikṣoś
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175757 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.54 yaḥ punar bhikṣur anupasaṃpannena pudgalena sārdhaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175776 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.55 yaḥ punar bhikṣur evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175878 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.56 yaḥ punar bhikṣur jānaṃs tathāvādinaṃ pudgalam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176126 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.59 yaḥ punar bhikṣu ratnaṃ vā ratnasaṃmataṃ vā svahastam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176167 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.65 yaḥ punar bhikṣur mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ sahāgāraśayyāṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176184 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.66 yaḥ punar bhikṣur bhikṣuṃ bhīṣayed bhīṣāpayed vā
upasaṃkramiṣyāvaḥ tatra te dāpayiṣyāmi praṇītaṃ khādanīyabhojanīyaṃ yāvad
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576136 (0.0):
ya(ḥ pu)nar bhikṣur bhikṣum evaṃ vaded ehy āyuṣmaṃ kulāny / upasaṃkramiṣyāvas tatra te dāpayiṣyāmi praṇītaṃ khādanīyabhojanīyaṃ sa
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368376 (0.045):
āyuṣman kulāny upasaṃkramāvas tatra te dāpayiṣyāmi khādanīyabhojanīyaṃ / yāvadāptaṃ / sa tasya dāpayitvā praṇītaṃ khādanīyabhojanīyaṃ yāvadāptaṃ
āpta sa tasyādāpayitvā tataḥ paścād eva vaded gaccha tvam āyuṣman na cet
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576147 (0.0):
tasya bhikṣor adāpayitvā tataḥ paścād evaṃ vaded gaccha tvam āyuṣman na me
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368385 (0.0):
tataḥ paścād evaṃ vaded gaccha tvam āyuṣman na mama tvayā sārdhaṃ sparśo
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136920 (0.027):
vadeya Ō gaccha tvam āyuṣman na me tvayā sārdhaṃ phāsu bhavati kathāya vā
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14517020 (0.054):
saṃbhāvayituṃ ti / tato āha / āyuṣmana gaccha tvaṃ na me tvayā
tvayā sārdhaṃ sparśo bhavati kathāyāṃ vā niṣadyāyāṃ vā api tv ekākina eva
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368393 (0.005):
tataḥ paścād evaṃ vaded gaccha tvam āyuṣman na mama tvayā sārdhaṃ sparśo
me sparśo bhavati kathāyāṃ vā niṣadyāyāṃ vā ity udyojanaprekṣī kaścid eṣa
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368400 (0.0):
'pi tu ekākina eva me sparśo bhavati kathāyāṃ vā niṣadyāyāṃ vā ity
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576162 (0.042):
tvayā sārdhaṃ phāṣa(ṃ) kathā vā niṣadyā vā ekākino me phāṣaṃ kathā vā / niṣadyā vā udyojanaprekṣī kaccid eṣa bhikṣur muhūrtam apy udyojitaḥ syād
bhikṣur udyojito bhaviṣyatīty etad eva pratyayaṃ kṛtvā pāyantikā //
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175357 (0.0):
khāda idaṃ bhuṃkṣva ity āsādanaprekṣī kaścid eṣa bhikṣur āsādito / bhaviṣyaty etad eva pratyayaṃ kṛtvā pāyantikā //
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368405 (0.0):
udyojanaprekṣī kaścid eṣa bhikṣur udyojito bhaviṣyatīty etad eva pratyayaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176434 (0.026):
yad ete bhikṣavo vakṣyanti tad ahaṃ śrutvā tathā tathānuvyahariṣyāmīty / etad eva pratyayaṃ kṛtvā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.77 yaḥ punar bhikṣuḥ saṃghasya dharmyāyāṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368072 (0.045):
idaṃ bhuṃkṣva ity āsvādanaprekṣī kaścid eṣa bhikṣur āsvādito bhaviṣyati
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576167 (0.055):
niṣadyā vā udyojanaprekṣī kaccid eṣa bhikṣur muhūrtam apy udyojitaḥ syād / etad eva pratyayaṃ kṛtvā nānyathā pātayantikā (5)1
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25367682 (0.063):
śayyāṃ vā kalpayed yasya saṃbādho bhaviṣyati sa viprakramiṣyatīti ity eva / pratyayaṃ kṛtvā pāyantikā / / Pāy.18 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur jānan sāṃghike vihāre
(PrMoSū-LCh)Pāy.52 yaḥ punar bhikṣur ātmārtham aglāno vitapanaprekṣī
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175315 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.34 yaḥ punar bhikṣur bhuktavān pravāritaḥ akṛtaniriktaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175331 (0.0):
khādanīyabhojanīyaṃ khāded bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.35 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣuṃ bhuktavantaṃ pravāritam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175383 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.37 yaḥ punar bhikṣur akāle khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175397 (0.0):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.38 yaḥ punar bhikṣuḥ saṃnihitaṃ khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175410 (0.0):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.39 yaḥ punar bhikṣur adattaṃ mukhābhyavahāryam āhāram
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175477 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.41 yaḥ punar bhikṣur jānan saprāṇakam udakaṃ paribhuṃjīta
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175488 (0.0):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.42 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule anupraskadyāsane
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175506 (0.0):
niṣadyāṃ kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.43 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule rahasi
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175522 (0.0):
praticchanne 'titiṣṭhet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.44 yaḥ punar bhikṣur acelakāya vā acelikāyai vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175537 (0.0):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.45 yaḥ punar bhikṣur udyuktāṃ senāṃ darśanāyopasaṃkrāmet
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175598 (0.0):
vā pratyanubhavet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.48 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175614 (0.0):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāraṃ dadyāt pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.49 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175632 (0.0):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāram udgūrayed antatas talaśaktikā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.50 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣor duṣṭhūlām āpattiṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175658 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.51 yaḥ punar bhikṣur bhikṣum evaṃ vaded ehy āyuṣman kulāny
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175756 (0.0):
āpadyeta āhara bhikṣo cchandaṃ na te dadāmīti pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.54 yaḥ punar bhikṣur anupasaṃpannena pudgalena sārdhaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175774 (0.0):
dvirātrād ūrdhvaṃ sahāgāraśayyāṃ prakalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.55 yaḥ punar bhikṣur evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175877 (0.0):
evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.56 yaḥ punar bhikṣur jānaṃs tathāvādinaṃ pudgalam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176126 (0.0):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.59 yaḥ punar bhikṣu ratnaṃ vā ratnasaṃmataṃ vā svahastam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176167 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.64. udakaharṣaṇāt pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.65 yaḥ punar bhikṣur mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ sahāgāraśayyāṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176182 (0.0):
kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.66 yaḥ punar bhikṣur bhikṣuṃ bhīṣayed bhīṣāpayed vā
jyotiḥ samavadadhyāt samavadhāpayed vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.53 yaḥ punar bhikṣur dhārmike saṃghakaraṇīye bhikṣoś
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576206 (0.0):
PrMoSū_Pāt.54: / yaḥ punar bhikṣur dhārmike saṃghakaraṇīye cchandaṃ dat(t)vā tataḥ paścāt
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175315 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.34 yaḥ punar bhikṣur bhuktavān pravāritaḥ akṛtaniriktaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175332 (0.0):
khādanīyabhojanīyaṃ khāded bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.35 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣuṃ bhuktavantaṃ pravāritam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175385 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.37 yaḥ punar bhikṣur akāle khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175397 (0.0):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.38 yaḥ punar bhikṣuḥ saṃnihitaṃ khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175410 (0.0):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.39 yaḥ punar bhikṣur adattaṃ mukhābhyavahāryam āhāram
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175455 (0.0):
vijñāpya khāded bhuṃjītā vā pāyantikā // // / (PrMoSū-LCh)Pāy.41-50 uddānaṃ // saprāṇabhojane sthānaṃ niṣadyācela senayā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175478 (0.0):
dvirātraudyūṣikāṃ gacchet prahārodgūra duṣṭhulāḥ // // / (PrMoSū-LCh)Pāy.41 yaḥ punar bhikṣur jānan saprāṇakam udakaṃ paribhuṃjīta
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175491 (0.0):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.42 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule anupraskadyāsane
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175507 (0.0):
niṣadyāṃ kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.43 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule rahasi
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175522 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.43 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule rahasi / praticchanne 'titiṣṭhet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.44 yaḥ punar bhikṣur acelakāya vā acelikāyai vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175538 (0.0):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.45 yaḥ punar bhikṣur udyuktāṃ senāṃ darśanāyopasaṃkrāmet
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175598 (0.0):
vā pratyanubhavet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.48 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175614 (0.0):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāraṃ dadyāt pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.49 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175633 (0.0):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāram udgūrayed antatas talaśaktikā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.50 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣor duṣṭhūlām āpattiṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175659 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.51 yaḥ punar bhikṣur bhikṣum evaṃ vaded ehy āyuṣman kulāny
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175757 (0.0):
āpadyeta āhara bhikṣo cchandaṃ na te dadāmīti pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.54 yaḥ punar bhikṣur anupasaṃpannena pudgalena sārdhaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175775 (0.0):
dvirātrād ūrdhvaṃ sahāgāraśayyāṃ prakalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.55 yaḥ punar bhikṣur evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175878 (0.0):
evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.56 yaḥ punar bhikṣur jānaṃs tathāvādinaṃ pudgalam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176126 (0.0):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.59 yaḥ punar bhikṣu ratnaṃ vā ratnasaṃmataṃ vā svahastam
chandaṃ datvā paścād abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto nāttamanāḥ kṣepadharmam
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368445 (0.0):
Pāy.53 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur dhārmikasaṃghakaraṇīye / bhikṣoś chandaṃ datvā paścād abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto nāttamanā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21618494 (0.039):
brāhmaṇaḥ puṣkarasārī abhiṣaktaḥ kupitaścaṇḍībhūto 'nāttamanāḥ kopaṃ ca
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6626486 (0.039):
brāhmaṇaḥ puṣkarasārī abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto +anāttamanāḥ kopaṃ ca
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13012824 (0.041):
śaṅkhakuñjaro 'bhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto 'nāttamanā goṇikāstṛtāt
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13012600 (0.041):
śukaḥ (kro)dhābhiṣaktaḥ kupitas caṇḍībhūto 'nāttamanā goṇikān niṣkramya
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25367132 (0.043):
NP.25 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur bhikṣoś cīvaraṃ datvā tataḥ / paścād abhiṣiktaḥ kupitaś caṇḍībhūto nātmamanā ācchindyād ācchedayed vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175603 (0.046):
(PrMoSū-LCh)Pāy.48 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto / 'nāttamanā bhikṣoḥ prahāraṃ dadyāt pāyantikā //
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175619 (0.046):
(PrMoSū-LCh)Pāy.49 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto / 'nāttamanā bhikṣoḥ prahāram udgūrayed antatas talaśaktikā pāyantikā //
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14575060 (0.061):
yaḥ punar bhikṣur bhikṣoḥ pātraṃ vā cīvaraṃ vā dattvā tataḥ paścād / abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍīkṛto 'nāptamanā ācchindyād ācchedayed vā ānaya
āpadyeta āhara bhikṣo cchandaṃ na te dadāmīti pāyantikā //
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368450 (0.042):
bhikṣoś chandaṃ datvā paścād abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto nāttamanā / kṣepadharmam āpadyeta / āhara bhikṣoś chandaṃ na te dadāmīti pāyantikā /
(PrMoSū-LCh)Pāy.54 yaḥ punar bhikṣur anupasaṃpannena pudgalena sārdhaṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14575334 (0.0):
PrMoSū_Pāt.6: / yaḥ punar bhikṣur anupasaṃpannena pudgalena sārdhaṃ padaśo dharmaṃ vācayet
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576192 (0.0):
PrMoSū_Pāt.53: / yaḥ punar bhikṣur anupasaṃpannena pudgalena sārdham uttaraṃdvirātraṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175315 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.34 yaḥ punar bhikṣur bhuktavān pravāritaḥ akṛtaniriktaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175331 (0.0):
khādanīyabhojanīyaṃ khāded bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.35 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣuṃ bhuktavantaṃ pravāritam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175383 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.37 yaḥ punar bhikṣur akāle khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175397 (0.0):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.38 yaḥ punar bhikṣuḥ saṃnihitaṃ khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175410 (0.0):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.39 yaḥ punar bhikṣur adattaṃ mukhābhyavahāryam āhāram
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175477 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.41 yaḥ punar bhikṣur jānan saprāṇakam udakaṃ paribhuṃjīta
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175488 (0.0):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.42 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule anupraskadyāsane
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175506 (0.0):
niṣadyāṃ kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.43 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule rahasi
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175520 (0.0):
praticchanne 'titiṣṭhet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.44 yaḥ punar bhikṣur acelakāya vā acelikāyai vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175537 (0.0):
parivrājakāya vā parivrājikāyai vāstamāstaṃ ? khādanīyabhojanīyaṃ dadyāt / pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.45 yaḥ punar bhikṣur udyuktāṃ senāṃ darśanāyopasaṃkrāmet
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175598 (0.0):
vā pratyanubhavet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.48 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175614 (0.0):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāraṃ dadyāt pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.49 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175632 (0.0):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāram udgūrayed antatas talaśaktikā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.50 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣor duṣṭhūlām āpattiṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175659 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.51 yaḥ punar bhikṣur bhikṣum evaṃ vaded ehy āyuṣman kulāny
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175712 (0.0):
bhikṣur udyojito bhaviṣyatīty etad eva pratyayaṃ kṛtvā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.52 yaḥ punar bhikṣur ātmārtham aglāno vitapanaprekṣī
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175727 (0.0):
jyotiḥ samavadadhyāt samavadhāpayed vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.53 yaḥ punar bhikṣur dhārmike saṃghakaraṇīye bhikṣoś
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175877 (0.0):
evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.56 yaḥ punar bhikṣur jānaṃs tathāvādinaṃ pudgalam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176126 (0.0):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.59 yaḥ punar bhikṣu ratnaṃ vā ratnasaṃmataṃ vā svahastam
dvirātrād ūrdhvaṃ sahāgāraśayyāṃ prakalpayet pāyantikā //
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368471 (0.0):
Pāy.54 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur anupasaṃpannena pudgalena / sārdhaṃ dvirātrād ūrdhvaṃ sahāgāraśayyāṃ kalpayet pāyantikā /
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175899 (0.009):
saṃvaset saṃbhuṃjīta tena vā sārdhaṃ sahāgāraśayyāṃ kalpayet pāyantikā //
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176093 (0.009):
jānaṃs tathānāśitaṃ śramaṇoddeśam upasthāpayed upalāḍayet tena vā sārdhaṃ / sahāgāraśayyāṃ kalpayet pāyantikā //
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176178 (0.009):
(PrMoSū-LCh)Pāy.65 yaḥ punar bhikṣur mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ sahāgāraśayyāṃ / kalpayet pāyantikā //
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368598 (0.030):
tena sārdhaṃ saṃvaset saṃbhuṃjīta sahāgāraśayyām api kalpayet pāyantikā /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368766 (0.030):
tathānāśitaṃ śramaṇoddeśam upasthāpayed vā upalālayed vā tena vā sārdhaṃ / sahāgāraśayyāṃ kalpayet pāyantikā /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368943 (0.030):
Pāy.65 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ / sahāgāraśayyāṃ kalpayet pāyantikā /
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576199 (0.032):
sahāgāraśayyāṃ kalpayet pātayantikā (5)3 / PrMoSū_Pāt.54:
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576337 (0.032):
sārdhaṃ sahāgāraśayyāṃ kalpayet pātayantikā (5)6 / PrMoSū_Pāt.57:
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576503 (0.032):
upalāḍayed vā tena vā sārdhaṃ sahāgāraśayyāṃ kalpayet pātayantikā 57 / PrMoSū_Pāt.58:
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576656 (0.042):
yaḥ punar bhikṣur mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ sahāgāraśayyāṃ kalpayet pātayantikā / PrMoSū_Pāt.66:
(PrMoSū-LCh)Pāy.55 yaḥ punar bhikṣur evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576224 (0.0):
PrMoSū_Pāt.55: / yaḥ punar bhikṣur evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato dharma(ṃ) deśitam ājānāmi
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576347 (0.0):
śramaṇoddeśaś ced evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ deśitam ājānāmi
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175315 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.34 yaḥ punar bhikṣur bhuktavān pravāritaḥ akṛtaniriktaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175332 (0.0):
khādanīyabhojanīyaṃ khāded bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.35 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣuṃ bhuktavantaṃ pravāritam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175383 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.37 yaḥ punar bhikṣur akāle khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175397 (0.0):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.38 yaḥ punar bhikṣuḥ saṃnihitaṃ khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175410 (0.0):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.39 yaḥ punar bhikṣur adattaṃ mukhābhyavahāryam āhāram
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175478 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.41 yaḥ punar bhikṣur jānan saprāṇakam udakaṃ paribhuṃjīta
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175491 (0.0):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.42 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule anupraskadyāsane
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175507 (0.0):
niṣadyāṃ kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.43 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule rahasi
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175520 (0.0):
praticchanne 'titiṣṭhet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.44 yaḥ punar bhikṣur acelakāya vā acelikāyai vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175537 (0.0):
parivrājakāya vā parivrājikāyai vāstamāstaṃ ? khādanīyabhojanīyaṃ dadyāt / pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.45 yaḥ punar bhikṣur udyuktāṃ senāṃ darśanāyopasaṃkrāmet
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175598 (0.0):
vā pratyanubhavet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.48 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175614 (0.0):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāraṃ dadyāt pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.49 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175633 (0.0):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāram udgūrayed antatas talaśaktikā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.50 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣor duṣṭhūlām āpattiṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175660 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.51 yaḥ punar bhikṣur bhikṣum evaṃ vaded ehy āyuṣman kulāny
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175712 (0.0):
bhikṣur udyojito bhaviṣyatīty etad eva pratyayaṃ kṛtvā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.52 yaḥ punar bhikṣur ātmārtham aglāno vitapanaprekṣī
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175727 (0.0):
jyotiḥ samavadadhyāt samavadhāpayed vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.53 yaḥ punar bhikṣur dhārmike saṃghakaraṇīye bhikṣoś
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175878 (0.0):
evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.56 yaḥ punar bhikṣur jānaṃs tathāvādinaṃ pudgalam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175909 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.57 śramaṇoddeśaś cāpy evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato / dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye āntarāyikāḥ kāmā uktā bhagavatā tena
deśitam ājānāmi yathā ye āntarāyikā dharmā uktā bhagavatā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733468 (0.0):
evaṃrūpaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ / tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ deśitam / ājānāmi yathā ye 'ntarāyikā dharmā uktā bhagavatā te ca pratisevyamānā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733542 (0.0):
evaṃrūpaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ / tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ deśitam / ājānāmi yathā ye 'ntarāyikā dharmā uktā bhagavatā pūrvavad yāvat saṃghasya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733703 (0.0):
evaṃrūpaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ / tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ deśitam / ājānāmi yathā ye 'ntarāyikā dharmā uktā bhagavatā te pratisevyamānā nālam
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576249 (0.0):
bhikṣubhir evaṃ syād vacanīyo mā tvam āyuṣmann evaṃ vada tathāhaṃ / bhagavato dharmaṃ deśitam ājānāmi ye antarāyikā dharmās tāṃ pratiṣevato
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175810 (0.0):
vacanīyo mā tvam āyuṣmann evaṃ vocas tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ deśitam / ājānāmi yathā ye āntarāyikā dharmā uktā bhagavatā te ca pratisevyamānā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175913 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.57 śramaṇoddeśaś cāpy evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato / dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye āntarāyikāḥ kāmā uktā bhagavatā tena
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175939 (0.0):
vacanīyo mā tvam āyuṣmaṃ cchramaṇoddeśa evaṃ vocas tathāhaṃ bhagavato / dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye āntarāyikāḥ kāmā uktā bhagavatā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368490 (0.0):
Pāy.55 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur evaṃ vadet tathāhaṃ / bhagavato dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye antarāyikā dharmā uktā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368512 (0.0):
idaṃ syād vacanīyo mā tvam āyuṣmann evaṃ vocas tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ / deśitam ājānāmi yathā ye antarāyikā dharmā uktā bhagavatā te ca
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368616 (0.0):
Pāy.57 (PrMoSū_Mū-Banerjee) śramaṇoddeśaś cāpy evaṃ vadet tathāhaṃ / bhagavato dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye antarāyikā dharmā uktā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368642 (0.0):
tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye antarāyikā dharmā uktā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489663 (0.004):
bhagavatā dharmmandeśitamājānāmi yathā ye ime antarāyikā dharmā uktā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489688 (0.009):
antarāyikā evamāyuṣma ndharmāḥ samānā antarāyikā dharmā uktā bhagavatā
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576347 (0.012):
śramaṇoddeśaś ced evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ deśitam ājānāmi / yat kāmāṃ pratiṣevato nālam antarāyāyeti / sa śramaṇoddeśo bhikṣubhir evaṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576370 (0.012):
syād vacanīyo mā tvam āyuṣmaṃ śramaṇoddeśa evaṃ vada tathāhaṃ bhagavato / dharmaṃ deśitam ājānāmi yat kāmāṃ pratiṣevato nālam antarāyāyeti
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136956 (0.016):
āyuṣmanto bhagavatā dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye ime antarāyikā dharmā
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576228 (0.018):
yaḥ punar bhikṣur evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato dharma(ṃ) deśitam ājānāmi / ye antarāyikā dharmās tāṃ pratiṣevato nālam antarāyāyeti sa bhikṣur
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137058 (0.026):
bhagavatā dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye ime antarāyikā kāmā uktā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489770 (0.048):
bhagavatā dharmadeśitamājānāmi yathā ye ime antarāyikā kāmā uktā bhagavatā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136980 (0.056):
durgṛhītena / antarāyikā evāyuṣman dharmāḥ samānā antarāyikā dharmā uktā / bhagavatā, alaṃ ca punas tān pratiṣevato antarāyāya / evaṃ ca so bhikṣu
tenāpratisevyamānā nālam antarāyāyeti sa bhikṣur bhikṣubhir idaṃ syād
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733706 (0.0):
ājānāmi yathā ye 'ntarāyikā dharmā uktā bhagavatā te pratisevyamānā nālam
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573330 (0.0):
bhedasaṃvartanīyaṃ vādhikaraṇaṃ samādāya vigṛhya tiṣṭhet sa bhikṣur / bhikṣubhir evaṃ syād vacanīyo mā tvam āyuṣmaṃ samagrasya saṃghasya bhedāya
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573753 (0.0):
āyuṣmanto madvacanād alaṃ vo m. + + ktena / sa bhikṣur bhikṣubhir evaṃ syād vacanīyo mā tvam āyuṣmann
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576238 (0.0):
ye antarāyikā dharmās tāṃ pratiṣevato nālam antarāyāyeti sa bhikṣur / bhikṣubhir evaṃ syād vacanīyo mā tvam āyuṣmann evaṃ vada tathāhaṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365327 (0.0):
tiṣṭhet sa bhikṣur bhikṣubhir idaṃ syād vacanīyaḥ -- mā tvam āyuṣman
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368515 (0.0):
deśitam ājānāmi yathā ye antarāyikā dharmā uktā bhagavatā te ca / pratisevyamānā nālam antarāyāya iti / mā bhagavantam abhyācakṣuḥ na sādhu
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368498 (0.001):
bhagavato dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye antarāyikā dharmā uktā / bhagavatā te pratisevyamānā nālam antarāyāyeti / so bhikṣur bhikṣubhir
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573622 (0.023):
bhikṣūn na pravāsayanti / sa bhikṣur bhikṣubhir evaṃ syād vacanīyaḥ neme bhikṣavaś chandagāmin(o na)
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136982 (0.043):
durgṛhītena / antarāyikā evāyuṣman dharmāḥ samānā antarāyikā dharmā uktā / bhagavatā, alaṃ ca punas tān pratiṣevato antarāyāya / evaṃ ca so bhikṣu
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489798 (0.044):
antarāyikā evāyuṣmanśramaṇuddeśakāmāḥ / samānā antarāyikāḥ kāmā uktā / bhagavatā alaṃ ca punastānpratisevato antarāyāya / evañca so śramaṇuddeśo
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573558 (0.047):
prajñāyeran vā kuladūṣakaś ca syāt pāpasamācā(raḥ) / sa bhikṣur bhikṣubhir evaṃ syād vacanīyaḥ āyuṣmāṃ kuladūṣakaḥ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489689 (0.048):
antarāyikā evamāyuṣma ndharmāḥ samānā antarāyikā dharmā uktā bhagavatā / alañca punastān pratisevato antarāyāya / evaṃ ca so bhikṣu bhikṣuhi
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365765 (0.048):
aham api viraṃsyāmi yuṣmākaṃ vacanād iti / sa bhikṣur bhikṣubhir evaṃ syād / vacanīyo -- āyuṣman uddeśyaparyāpannaiḥ śikṣāpadaiḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733470 (0.050):
ājānāmi yathā ye 'ntarāyikā dharmā uktā bhagavatā te ca pratisevyamānā / nālam antarāyāyeti / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti /
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175812 (0.050):
ājānāmi yathā ye āntarāyikā dharmā uktā bhagavatā te ca pratisevyamānā / nālam antarāyāyeti mā bhagavantam abhyācakṣu na sādhu bhavati bhagavato
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175917 (0.050):
dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye āntarāyikāḥ kāmā uktā bhagavatā tena / pratisevyamānā nālam antarāyāyeti sa śramaṇoddeśo bhikṣubhir idaṃ syād
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175943 (0.050):
dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye āntarāyikāḥ kāmā uktā bhagavatā / pratisevyamānā nālam antarāyāyeti mā bhagavantam abhyācakṣu na sādhu
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368618 (0.050):
bhagavato dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye antarāyikā dharmā uktā / bhagavatā te ca pratisevyamānā nālam antarāyāyeti / sa śramaṇoddeśo
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368644 (0.050):
tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye antarāyikā dharmā uktā / bhagavatā te ca pratisevyamānā nālam antarāyāyeti / mā bhagavantam
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136959 (0.051):
uktā bhagavatā tān pratisevato nālam antarāyāya / so bhikṣu bhikṣūhi evam
vacanīyo mā tvam āyuṣmann evaṃ vocas tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ deśitam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733463 (0.0):
evaṃrūpaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ / tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ deśitam / ājānāmi yathā ye 'ntarāyikā dharmā uktā bhagavatā te ca pratisevyamānā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733537 (0.0):
evaṃrūpaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ / tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ deśitam / ājānāmi yathā ye 'ntarāyikā dharmā uktā bhagavatā pūrvavad yāvat saṃghasya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733698 (0.0):
evaṃrūpaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ / tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ deśitam / ājānāmi yathā ye 'ntarāyikā dharmā uktā bhagavatā te pratisevyamānā nālam
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573330 (0.0):
bhedasaṃvartanīyaṃ vādhikaraṇaṃ samādāya vigṛhya tiṣṭhet sa bhikṣur / bhikṣubhir evaṃ syād vacanīyo mā tvam āyuṣmaṃ samagrasya saṃghasya bhedāya
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573754 (0.0):
sa bhikṣur bhikṣubhir evaṃ syād vacanīyo mā tvam āyuṣmann
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576238 (0.0):
ye antarāyikā dharmās tāṃ pratiṣevato nālam antarāyāyeti sa bhikṣur / bhikṣubhir evaṃ syād vacanīyo mā tvam āyuṣmann evaṃ vada tathāhaṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576247 (0.0):
bhikṣubhir evaṃ syād vacanīyo mā tvam āyuṣmann evaṃ vada tathāhaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175782 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.55 yaḥ punar bhikṣur evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ / deśitam ājānāmi yathā ye āntarāyikā dharmā uktā bhagavatā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175910 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.57 śramaṇoddeśaś cāpy evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato / dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye āntarāyikāḥ kāmā uktā bhagavatā tena
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175936 (0.0):
vacanīyo mā tvam āyuṣmaṃ cchramaṇoddeśa evaṃ vocas tathāhaṃ bhagavato / dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye āntarāyikāḥ kāmā uktā bhagavatā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365328 (0.0):
tiṣṭhet sa bhikṣur bhikṣubhir idaṃ syād vacanīyaḥ -- mā tvam āyuṣman
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368485 (0.0):
Pāy.55 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur evaṃ vadet tathāhaṃ / bhagavato dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye antarāyikā dharmā uktā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368507 (0.0):
bhagavatā te pratisevyamānā nālam antarāyāyeti / so bhikṣur bhikṣubhir / idaṃ syād vacanīyo mā tvam āyuṣmann evaṃ vocas tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368610 (0.0):
Pāy.57 (PrMoSū_Mū-Banerjee) śramaṇoddeśaś cāpy evaṃ vadet tathāhaṃ / bhagavato dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye antarāyikā dharmā uktā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368627 (0.0):
bhagavatā te ca pratisevyamānā nālam antarāyāyeti / sa śramaṇoddeśo / bhikṣubhir idaṃ syād vacanīyo mā tvam āyuṣman śramaṇoddeśa evaṃ vocaḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368637 (0.0):
bhikṣubhir idaṃ syād vacanīyo mā tvam āyuṣman śramaṇoddeśa evaṃ vocaḥ / tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye antarāyikā dharmā uktā
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576347 (0.012):
śramaṇoddeśaś ced evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ deśitam ājānāmi
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576370 (0.012):
syād vacanīyo mā tvam āyuṣmaṃ śramaṇoddeśa evaṃ vada tathāhaṃ bhagavato / dharmaṃ deśitam ājānāmi yat kāmāṃ pratiṣevato nālam antarāyāyeti
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576225 (0.018):
yaḥ punar bhikṣur evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato dharma(ṃ) deśitam ājānāmi / ye antarāyikā dharmās tāṃ pratiṣevato nālam antarāyāyeti sa bhikṣur
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576361 (0.023):
yat kāmāṃ pratiṣevato nālam antarāyāyeti / sa śramaṇoddeśo bhikṣubhir evaṃ / syād vacanīyo mā tvam āyuṣmaṃ śramaṇoddeśa evaṃ vada tathāhaṃ bhagavato
ājānāmi yathā ye āntarāyikā dharmā uktā bhagavatā te ca pratisevyamānā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733470 (0.0):
evaṃrūpaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ / tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ deśitam / ājānāmi yathā ye 'ntarāyikā dharmā uktā bhagavatā te ca pratisevyamānā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175917 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.57 śramaṇoddeśaś cāpy evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato / dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye āntarāyikāḥ kāmā uktā bhagavatā tena
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175943 (0.0):
vacanīyo mā tvam āyuṣmaṃ cchramaṇoddeśa evaṃ vocas tathāhaṃ bhagavato / dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye āntarāyikāḥ kāmā uktā bhagavatā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368492 (0.0):
Pāy.55 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur evaṃ vadet tathāhaṃ / bhagavato dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye antarāyikā dharmā uktā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368618 (0.0):
Pāy.57 (PrMoSū_Mū-Banerjee) śramaṇoddeśaś cāpy evaṃ vadet tathāhaṃ / bhagavato dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye antarāyikā dharmā uktā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368644 (0.0):
tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye antarāyikā dharmā uktā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175787 (0.003):
(PrMoSū-LCh)Pāy.55 yaḥ punar bhikṣur evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ / deśitam ājānāmi yathā ye āntarāyikā dharmā uktā bhagavatā
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576249 (0.003):
bhikṣubhir evaṃ syād vacanīyo mā tvam āyuṣmann evaṃ vada tathāhaṃ / bhagavato dharmaṃ deśitam ājānāmi ye antarāyikā dharmās tāṃ pratiṣevato
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489664 (0.008):
bhagavatā dharmmandeśitamājānāmi yathā ye ime antarāyikā dharmā uktā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733540 (0.008):
evaṃrūpaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ / tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ deśitam / ājānāmi yathā ye 'ntarāyikā dharmā uktā bhagavatā pūrvavad yāvat saṃghasya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733702 (0.008):
evaṃrūpaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ / tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ deśitam / ājānāmi yathā ye 'ntarāyikā dharmā uktā bhagavatā te pratisevyamānā nālam
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368511 (0.008):
idaṃ syād vacanīyo mā tvam āyuṣmann evaṃ vocas tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ / deśitam ājānāmi yathā ye antarāyikā dharmā uktā bhagavatā te ca
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175836 (0.017):
āntarāyikā dharmāḥ santa āntarāyikā evoktā bhagavatā te ca pratisevyamānā
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576228 (0.018):
yaḥ punar bhikṣur evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato dharma(ṃ) deśitam ājānāmi / ye antarāyikā dharmās tāṃ pratiṣevato nālam antarāyāyeti sa bhikṣur
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368536 (0.020):
anekaparyāyeṇa āyuṣmann antarāyikā dharmāḥ santaḥ antarāyikā evoktā / bhagavatā te ca pratisevyamānā alam antarāyāyeti niḥsṛja tvam āyuṣmann
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136958 (0.024):
āyuṣmanto bhagavatā dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye ime antarāyikā dharmā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137055 (0.033):
bhagavatā dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye ime antarāyikā kāmā uktā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136981 (0.043):
durgṛhītena / antarāyikā evāyuṣman dharmāḥ samānā antarāyikā dharmā uktā / bhagavatā, alaṃ ca punas tān pratiṣevato antarāyāya / evaṃ ca so bhikṣu
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368669 (0.045):
evāha anekaparyāyeṇa śramaṇoddeśa antarāyikā dhamāḥ santaḥ antarāyikā / evoktā bhagavatā te ca pratisevyamānā alam antarāyāyeti / niḥsṛja tvam*
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175967 (0.051):
anekaparyāyeṇa ya ... āntarāyikāḥ kāmāḥ santa āntarāyikā evoktā bhagavatā / te ca pratisevyamānā alam antarāyāyeti niḥsṛja tvam āyuṣmaṃ cchramaṇoddeśa
nālam antarāyāyeti mā bhagavantam abhyācakṣu na sādhu bhavati bhagavato
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733471 (0.0):
ājānāmi yathā ye 'ntarāyikā dharmā uktā bhagavatā te ca pratisevyamānā / nālam antarāyāyeti / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti /
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576265 (0.0):
bhagavato dharmaṃ deśitam ājānāmi ye antarāyikā dharmās tāṃ pratiṣevato / nālam antarāyāyeti / mā bhagavantaṃ vivada mā bhagavantam abhyākhyāhi na sādhu bhagavato
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175918 (0.0):
dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye āntarāyikāḥ kāmā uktā bhagavatā tena / pratisevyamānā nālam antarāyāyeti sa śramaṇoddeśo bhikṣubhir idaṃ syād
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175953 (0.0):
dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye āntarāyikāḥ kāmā uktā bhagavatā / pratisevyamānā nālam antarāyāyeti mā bhagavantam abhyācakṣu na sādhu
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368493 (0.0):
bhagavato dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye antarāyikā dharmā uktā / bhagavatā te pratisevyamānā nālam antarāyāyeti / so bhikṣur bhikṣubhir
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368524 (0.0):
deśitam ājānāmi yathā ye antarāyikā dharmā uktā bhagavatā te ca / pratisevyamānā nālam antarāyāya iti / mā bhagavantam abhyācakṣuḥ na sādhu
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368619 (0.0):
bhagavato dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye antarāyikā dharmā uktā / bhagavatā te ca pratisevyamānā nālam antarāyāyeti / sa śramaṇoddeśo
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368654 (0.0):
tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye antarāyikā dharmā uktā / bhagavatā te ca pratisevyamānā nālam antarāyāyeti / mā bhagavantam
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576380 (1.192):
dharmaṃ deśitam ājānāmi yat kāmāṃ pratiṣevato nālam antarāyāyeti / mā bhagavantaṃ vivada mā bhagavantam abhyākhyāhi na sādhu bhagavato
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368539 (0.015):
anekaparyāyeṇa āyuṣmann antarāyikā dharmāḥ santaḥ antarāyikā evoktā / bhagavatā te ca pratisevyamānā alam antarāyāyeti niḥsṛja tvam āyuṣmann
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368670 (0.015):
evāha anekaparyāyeṇa śramaṇoddeśa antarāyikā dhamāḥ santaḥ antarāyikā / evoktā bhagavatā te ca pratisevyamānā alam antarāyāyeti / niḥsṛja tvam*
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175968 (0.018):
anekaparyāyeṇa ya ... āntarāyikāḥ kāmāḥ santa āntarāyikā evoktā bhagavatā / te ca pratisevyamānā alam antarāyāyeti niḥsṛja tvam āyuṣmaṃ cchramaṇoddeśa
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175837 (0.019):
āntarāyikā dharmāḥ santa āntarāyikā evoktā bhagavatā te ca pratisevyamānā / alam antarāyāyeti // niḥsṛja tvam āyuṣmann idam evaṃrūpaṃ pāpakaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136959 (0.022):
uktā bhagavatā tān pratisevato nālam antarāyāya / so bhikṣu bhikṣūhi evam
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137062 (0.022):
bhagavatā dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye ime antarāyikā kāmā uktā / bhagavatā tān pratisevato nālam antarāyāya / so śramaṇuddeśo bhikṣūhi evam
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489798 (0.022):
antarāyikā evāyuṣmanśramaṇuddeśakāmāḥ / samānā antarāyikāḥ kāmā uktā / bhagavatā alaṃ ca punastānpratisevato antarāyāya / evañca so śramaṇuddeśo
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136982 (0.042):
durgṛhītena / antarāyikā evāyuṣman dharmāḥ samānā antarāyikā dharmā uktā / bhagavatā, alaṃ ca punas tān pratiṣevato antarāyāya / evaṃ ca so bhikṣu
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21617309 (0.054):
manasikuruta, bhāṣiṣye/ / 318.025. evaṃ sādhu bhagavanniti te bhikṣavo bhagavataḥ pratyaśrauṣuḥ/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6625893 (0.054):
bhāṣiṣye/ evaṃ sādhu bhagavann iti te bhikṣavo bhagavataḥ pratyaśrauṣuḥ/
'bhyākhyānaṃ na ca punar bhagavān evam āha anekaparyāyeṇāyuṣmann
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576266 (0.0):
mā bhagavantaṃ vivada mā bhagavantam abhyākhyāhi na sādhu bhagavato / 'bhyākhyānaṃ bhavati na ca punar bhagavān evaṃ vaded anekaparyāyeṇa
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175958 (0.0):
pratisevyamānā nālam antarāyāyeti mā bhagavantam abhyācakṣu na sādhu / bhavati bhagavato 'bhyākhyānaṃ na ca punar bhagavān evam āha
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368531 (0.0):
pratisevyamānā nālam antarāyāya iti / mā bhagavantam abhyācakṣuḥ na sādhu / bhavati bhagavato 'bhyākhyānaṃ na ca punar bhagavān evam āha
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368657 (0.0):
abhyācakṣuḥ na sādhu bhavati bhagavato 'bhyākhyānaṃ na ca punar bhagavān
āntarāyikā dharmāḥ santa āntarāyikā evoktā bhagavatā te ca pratisevyamānā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175967 (0.003):
anekaparyāyeṇa ya ... āntarāyikāḥ kāmāḥ santa āntarāyikā evoktā bhagavatā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368538 (0.006):
bhavati bhagavato 'bhyākhyānaṃ na ca punar bhagavān evam āha / anekaparyāyeṇa āyuṣmann antarāyikā dharmāḥ santaḥ antarāyikā evoktā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368669 (0.006):
evāha anekaparyāyeṇa śramaṇoddeśa antarāyikā dhamāḥ santaḥ antarāyikā / evoktā bhagavatā te ca pratisevyamānā alam antarāyāyeti / niḥsṛja tvam*
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175813 (0.017):
ājānāmi yathā ye āntarāyikā dharmā uktā bhagavatā te ca pratisevyamānā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733470 (0.019):
ājānāmi yathā ye 'ntarāyikā dharmā uktā bhagavatā te ca pratisevyamānā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175918 (0.019):
dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye āntarāyikāḥ kāmā uktā bhagavatā tena / pratisevyamānā nālam antarāyāyeti sa śramaṇoddeśo bhikṣubhir idaṃ syād
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175944 (0.019):
dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye āntarāyikāḥ kāmā uktā bhagavatā / pratisevyamānā nālam antarāyāyeti mā bhagavantam abhyācakṣu na sādhu
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368492 (0.019):
bhagavato dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye antarāyikā dharmā uktā / bhagavatā te pratisevyamānā nālam antarāyāyeti / so bhikṣur bhikṣubhir
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368619 (0.019):
bhagavato dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye antarāyikā dharmā uktā / bhagavatā te ca pratisevyamānā nālam antarāyāyeti / sa śramaṇoddeśo
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368644 (0.019):
tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye antarāyikā dharmā uktā / bhagavatā te ca pratisevyamānā nālam antarāyāyeti / mā bhagavantam
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136959 (0.032):
uktā bhagavatā tān pratisevato nālam antarāyāya / so bhikṣu bhikṣūhi evam
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137062 (0.032):
bhagavatā dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye ime antarāyikā kāmā uktā / bhagavatā tān pratisevato nālam antarāyāya / so śramaṇuddeśo bhikṣūhi evam
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489798 (0.034):
antarāyikā evāyuṣmanśramaṇuddeśakāmāḥ / samānā antarāyikāḥ kāmā uktā / bhagavatā alaṃ ca punastānpratisevato antarāyāya / evañca so śramaṇuddeśo
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489663 (0.048):
bhagavatā dharmmandeśitamājānāmi yathā ye ime antarāyikā dharmā uktā / bhagavatā tānpratisevato vā nālamantarāyāya / so bhikṣū bhikṣū hi evamasya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137089 (0.050):
samānā antarāyikāḥ kāmā uktā bhagavatā / alaṃ ca punas tān pratisevato / antarāyāya / evaṃ ca so śramaṇuddeśo bhikṣūhi vucyamāno taṃ vastuṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136982 (0.050):
durgṛhītena / antarāyikā evāyuṣman dharmāḥ samānā antarāyikā dharmā uktā / bhagavatā, alaṃ ca punas tān pratiṣevato antarāyāya / evaṃ ca so bhikṣu
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576275 (0.058):
bhagavatā antarāyikā dharmāḥ samānā antarāyikā dharmā ity uktās tāṃś ca
alam antarāyāyeti // niḥsṛja tvam āyuṣmann idam evaṃrūpaṃ pāpakaṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576287 (0.0):
pratiṣevato 'lam antarāyāyeti niḥsṛja tvam āyuṣmann idam evaṃrūpaṃ pāpakaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175970 (0.0):
anekaparyāyeṇa ya ... āntarāyikāḥ kāmāḥ santa āntarāyikā evoktā bhagavatā / te ca pratisevyamānā alam antarāyāyeti niḥsṛja tvam āyuṣmaṃ cchramaṇoddeśa
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368545 (0.0):
anekaparyāyeṇa āyuṣmann antarāyikā dharmāḥ santaḥ antarāyikā evoktā / bhagavatā te ca pratisevyamānā alam antarāyāyeti niḥsṛja tvam āyuṣmann
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368671 (0.0):
evāha anekaparyāyeṇa śramaṇoddeśa antarāyikā dhamāḥ santaḥ antarāyikā / evoktā bhagavatā te ca pratisevyamānā alam antarāyāyeti / niḥsṛja tvam*
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733471 (0.023):
ājānāmi yathā ye 'ntarāyikā dharmā uktā bhagavatā te ca pratisevyamānā / nālam antarāyāyeti / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti /
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175813 (0.023):
ājānāmi yathā ye āntarāyikā dharmā uktā bhagavatā te ca pratisevyamānā / nālam antarāyāyeti mā bhagavantam abhyācakṣu na sādhu bhavati bhagavato
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175918 (0.023):
dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye āntarāyikāḥ kāmā uktā bhagavatā tena / pratisevyamānā nālam antarāyāyeti sa śramaṇoddeśo bhikṣubhir idaṃ syād
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175944 (0.023):
dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye āntarāyikāḥ kāmā uktā bhagavatā / pratisevyamānā nālam antarāyāyeti mā bhagavantam abhyācakṣu na sādhu
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368493 (0.023):
bhagavato dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye antarāyikā dharmā uktā / bhagavatā te pratisevyamānā nālam antarāyāyeti / so bhikṣur bhikṣubhir
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368619 (0.023):
bhagavato dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye antarāyikā dharmā uktā / bhagavatā te ca pratisevyamānā nālam antarāyāyeti / sa śramaṇoddeśo
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368645 (0.023):
tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye antarāyikā dharmā uktā / bhagavatā te ca pratisevyamānā nālam antarāyāyeti / mā bhagavantam
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489798 (0.040):
antarāyikā evāyuṣmanśramaṇuddeśakāmāḥ / samānā antarāyikāḥ kāmā uktā / bhagavatā alaṃ ca punastānpratisevato antarāyāya / evañca so śramaṇuddeśo
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136959 (0.041):
uktā bhagavatā tān pratisevato nālam antarāyāya / so bhikṣu bhikṣūhi evam
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137062 (0.041):
bhagavatā dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye ime antarāyikā kāmā uktā / bhagavatā tān pratisevato nālam antarāyāya / so śramaṇuddeśo bhikṣūhi evam
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576411 (0.044):
pratiṣevato 'lam antarāyāyeti niḥsṛja tvaṃ śramaṇoddeśa idam evaṃrūpaṃ / pāpakaṃ dṛṣṭigatam / evaṃ cet sa śramaṇoddeśo bhikṣubhir ucyamānas tat pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175977 (0.044):
idam evaṃrūpaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigatam evaṃ cet sa śramaṇoddeśo bhikṣubhir
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733457 (0.061):
evaṃrūpaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ / tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ deśitam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733574 (0.061):
bhikṣor idam evaṃrūpaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ / tathāhaṃ bhagavato
dṛṣṭigatam evaṃ cet sa bhikṣur bhikṣubhir ucyamānas tad vastu
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576295 (0.0):
pratiṣevato 'lam antarāyāyeti niḥsṛja tvam āyuṣmann idam evaṃrūpaṃ pāpakaṃ / dṛṣṭigatam
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576411 (0.0):
pratiṣevato 'lam antarāyāyeti niḥsṛja tvaṃ śramaṇoddeśa idam evaṃrūpaṃ / pāpakaṃ dṛṣṭigatam / evaṃ cet sa śramaṇoddeśo bhikṣubhir ucyamānas tat pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175977 (0.0):
te ca pratisevyamānā alam antarāyāyeti niḥsṛja tvam āyuṣmaṃ cchramaṇoddeśa / idam evaṃrūpaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigatam evaṃ cet sa śramaṇoddeśo bhikṣubhir
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368551 (0.0):
bhagavatā te ca pratisevyamānā alam antarāyāyeti niḥsṛja tvam āyuṣmann / evaṃrūpaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ / so bhikṣur bhikṣubhir ucyamānas tad vastu
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573373 (5.960):
niḥsṛja tvam āyuṣmaṃ saṃghabhedakaraṃ vastu / / evaṃ cet sa bhikṣur bhikṣubhir ucyamānas tad eva vastu samādāya vigṛhya
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365375 (5.960):
tvam āyuṣman* idam evaṃrūpaṃ saṃghabhedakaraṇaṃ vastu / evaṃ cet sa / bhikṣur bhikṣubhir ucyamānas tathaiva vastu samādāya pragṛhya tiṣṭhet*
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175985 (0.031):
idam evaṃrūpaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigatam evaṃ cet sa śramaṇoddeśo bhikṣubhir
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573673 (0.041):
chandagāmi vacanaṃ dveṣagāmi bhayagāmi mohagāmi vacanaṃ / evaṃ cet sa bhikṣur bhikṣubhir ucyamānas tad eva vastu samādāya vigṛhya
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176366 (0.042):
(PrMoSū-LCh)Pāy.75 yaḥ punar bhikṣur bhikṣubhir ucyamāno syāt te āyuṣmaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733457 (0.044):
'nāthapiṇḍadasyārāme / tena khalu samayena ariṣṭasya bhikṣor idam / evaṃrūpaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ / tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ deśitam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733574 (0.044):
bhikṣor idam evaṃrūpaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ / tathāhaṃ bhagavato
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573593 (0.044):
evaṃ cet sa bhikṣur bhikṣubhir ucyamānas tān bhikṣūn evaṃ vadec
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573812 (0.045):
avacanīyakarmāntatāṃ / evaṃ cet sa bhikṣur bhikṣubhir ucyamānas (ta)d eva vastu samādāya vigṛhya
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576803 (0.047):
PrMoSū_Pāt.75: / yaḥ punar bhikṣur bhikṣubhir ucyamāna iha te śikṣāyāṃ śikṣitavyam ity evaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733764 (0.054):
asyāriṣṭasya bhikṣor idam evaṃrūpaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ pūrvavad
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573381 (0.056):
tiṣṭhen na pratiniḥsṛjet sa bhikṣur bhikṣubhir yāvat trir api
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573821 (0.056):
tiṣṭhen na pratiniḥsṛjet sa bhikṣur bhikṣubhir yāvat trir (api)
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733530 (0.060):
Pāṇḍ-v § 6.3 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / asyāriṣṭasya bhikṣor idam / evaṃrūpaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ / tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ deśitam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733691 (0.060):
Pāṇḍ-v § 6.7 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / asyāriṣṭasya bhikṣor idam / evaṃrūpaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ / tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ deśitam
pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjed dvir api trir api
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573395 (0.0):
samanuśiṣyamāṇas tad vastu pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573697 (0.0):
samanuśiṣyamāṇas tad vastu pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet / pratiniḥsṛjet saṃghāvaśeṣaḥ 12
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573835 (0.0):
samanuśiṣyamāṇas tad vastu pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet / pratiniḥsṛjet saṃghāvaśeṣaḥ 13 //
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576312 (0.0):
vastunaḥ pratiniḥsargāya (dv)ir api trir api samanuśiṣyamāṇas tad vastu / pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjet pātayantikā 55
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175995 (0.0):
idam evaṃrūpaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigatam evaṃ cet sa śramaṇoddeśo bhikṣubhir / ucyamānas tad vastu pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjed
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176004 (0.0):
pratiniḥsargāya dvir api trir api samanuyujyamānaḥ samanuśiṣyamāṇas tad / vastu pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjet sa śramaṇoddeśo
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365399 (0.0):
dvir api trir api samanuyujyamānaḥ samanuśiṣyamānas tad vastu / pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjet saṃghāvaśeṣaḥ /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365831 (0.0):
bhikṣur bhikṣubhir evaṃ bhāsitavyaḥ -- evaṃ ced tad vastu pratiniḥsṛjed / ity evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjed dvir api trir api samanuyoktavyaḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365839 (0.0):
ity evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjed dvir api trir api samanuyoktavyaḥ / samanuśāsitavyas tasya pratiniḥsargāya dvir api trir api samanuyoktavyaḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368561 (0.0):
evaṃrūpaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ / so bhikṣur bhikṣubhir ucyamānas tad vastu / pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjed dvir api trir api
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368568 (0.0):
samanuyujyamānaḥ samanuśiṣyamānas tad vastu pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ / no cet pratiniḥsṛjet pāyantikā /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368693 (0.0):
tad vastu cet pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjed dvir api
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368704 (0.0):
dvir api trir api samanuyujyamānaḥ samanuśiṣyamānas tad vastu / pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjet sa śramaṇoddeśo
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365696 (0.004):
bhikṣubhir evaṃ bhāsitavyāḥ -- evaṃ cet pratiniḥsṛjeyuḥ ity evaṃ kuśalaṃ / no cet pratiniḥsṛjeyuḥ dvir api trir api samanuyoktavyāḥ samanuśāsitavyās
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305107 (0.005):
utkṣiptānuvartakaṃ vacanapatham evām cet sā bhikṣuṇī bhikṣuṇībhir ucyamānā / tad vastu pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjati dvir api
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365388 (0.007):
śuddhas tu pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ na ca pratiniḥsṛjed dvir api
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576440 (0.013):
samanuśāsitavyas tasya vastunaḥ pratiniḥsargāya sa yāva(d) dvir api trir / api samanuśiṣyamāṇa(ḥ) sacet pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576301 (0.016):
eva(ṃ) ce(t sa) bhikṣur bhikṣubhir ucyamānas tad vastu pratiniḥsṛjed ity / evaṃ kuśalaṃ na cet pratiniḥsṛjed dvir api trir api samanuśāsitavyas tasya
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576425 (0.058):
pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛje(d) dvir api trir api
samanuyoktavyaḥ samanuśāsitavyas tasya vastunaḥ pratiniḥsargāya dvir api / trir api samanuyujyamānaḥ samanuśiṣyamāṇas tad vastu pratiniḥsṛjed ity
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176002 (0.0):
ucyamānas tad vastu pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjed
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365397 (0.0):
śuddhas tu pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ na ca pratiniḥsṛjed dvir api / trir api samanuyoktavyaḥ samanuśāsitavyaḥ tasya vastunaḥ pratiniḥsargāya
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368701 (0.0):
tad vastu cet pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjed dvir api / trir api samanuyoktavyaḥ samanuśāsitavyas tasya vastunaḥ pratiniḥsargāya
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365839 (0.009):
bhikṣur bhikṣubhir evaṃ bhāsitavyaḥ -- evaṃ ced tad vastu pratiniḥsṛjed / ity evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjed dvir api trir api samanuyoktavyaḥ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576429 (0.014):
pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛje(d) dvir api trir api / samanuśāsitavyas tasya vastunaḥ pratiniḥsargāya sa yāva(d) dvir api trir
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576302 (0.016):
evaṃ kuśalaṃ na cet pratiniḥsṛjed dvir api trir api samanuśāsitavyas tasya / vastunaḥ pratiniḥsargāya (dv)ir api trir api samanuśiṣyamāṇas tad vastu
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368568 (0.021):
evaṃrūpaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ / so bhikṣur bhikṣubhir ucyamānas tad vastu / pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjed dvir api trir api
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573395 (0.023):
samanuśāsitavyas tasya vastunaḥ pratiniḥsargāya sa yāvat trir api / samanuśiṣyamāṇas tad vastu pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576311 (0.023):
vastunaḥ pratiniḥsargāya (dv)ir api trir api samanuśiṣyamāṇas tad vastu / pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjet pātayantikā 55
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305104 (0.056):
tad vastu pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjati dvir api
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573697 (0.057):
samanuśiṣyamāṇas tad vastu pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet / pratiniḥsṛjet saṃghāvaśeṣaḥ 12
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573835 (0.057):
samanuśiṣyamāṇas tad vastu pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet / pratiniḥsṛjet saṃghāvaśeṣaḥ 13 //
evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.56 yaḥ punar bhikṣur jānaṃs tathāvādinaṃ pudgalam
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573396 (0.0):
samanuśiṣyamāṇas tad vastu pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573698 (0.0):
samanuśiṣyamāṇas tad vastu pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet / pratiniḥsṛjet saṃghāvaśeṣaḥ 12
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573836 (0.0):
samanuśāsitavyas tasya vastunaḥ pratiniḥsargāya sa yāvat trir api / samanuśiṣyamāṇas tad vastu pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576314 (0.0):
vastunaḥ pratiniḥsargāya (dv)ir api trir api samanuśiṣyamāṇas tad vastu / pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjet pātayantikā 55
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576324 (0.0):
pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjet pātayantikā 55 / PrMoSū_Pāt.56:
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175315 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.34 yaḥ punar bhikṣur bhuktavān pravāritaḥ akṛtaniriktaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175333 (0.0):
khādanīyabhojanīyaṃ khāded bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.35 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣuṃ bhuktavantaṃ pravāritam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175383 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.37 yaḥ punar bhikṣur akāle khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175397 (0.0):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.38 yaḥ punar bhikṣuḥ saṃnihitaṃ khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175410 (0.0):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.39 yaḥ punar bhikṣur adattaṃ mukhābhyavahāryam āhāram
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175479 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.41 yaḥ punar bhikṣur jānan saprāṇakam udakaṃ paribhuṃjīta
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175492 (0.0):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.42 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule anupraskadyāsane
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175508 (0.0):
niṣadyāṃ kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.43 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule rahasi
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175520 (0.0):
praticchanne 'titiṣṭhet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.44 yaḥ punar bhikṣur acelakāya vā acelikāyai vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175537 (0.0):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.45 yaḥ punar bhikṣur udyuktāṃ senāṃ darśanāyopasaṃkrāmet
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175597 (0.0):
vā pratyanubhavet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.48 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175613 (0.0):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāraṃ dadyāt pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.49 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175634 (0.0):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāram udgūrayed antatas talaśaktikā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.50 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣor duṣṭhūlām āpattiṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175658 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.51 yaḥ punar bhikṣur bhikṣum evaṃ vaded ehy āyuṣman kulāny
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175712 (0.0):
bhikṣur udyojito bhaviṣyatīty etad eva pratyayaṃ kṛtvā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.52 yaḥ punar bhikṣur ātmārtham aglāno vitapanaprekṣī
akṛtānudharmāṇam apratiniḥsṛṣṭe tasmin pāpake dṛṣṭigate ālapet saṃlapet
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368590 (0.0):
Pāy.56 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur jānaṃs tathāvādinaṃ pudgalam / akṛtānudharmāṇam apratiniḥsṛṣṭe tasmin pāpake dṛṣṭigate ālāpayet saṃlapet
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576324 (0.029):
yaḥ punar bhikṣur jānaṃs tathāvādinaṃ pudgalam akṛtānudharmāṇam
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335331 (0.044):
osāryate / apratikarmaṇi apratinisṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣipta osāryate
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10524117 (0.044):
yathā vibhrāntaḥ evaṃ śramaṇoddeśakatvaṃ pratijānāti / pūrvavad eva peyālo / yāvad apratinisṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣiptakatvam* /
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13721103 (0.051):
dharmakarma pūrvavat* / apratinisṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate / utkṣepaṇīykarmārhāya parivāsaṃ dadāti / adharmakarma pūrvavat* /
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13721114 (0.051):
utkṣepaṇīykarmārhāya parivāsaṃ dadāti / adharmakarma pūrvavat* / / apratinisṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīykarmārhāya tv apratinisṛṣṭe
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720778 (0.054):
adarśanīyotkṣepaṇayam apratikarmārhayotkṣepaṇīyam apratinisṛṣṭe pāpake / dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma / parivāsaṃ mūlaparivāsaṃ
saṃvaset saṃbhuṃjīta tena vā sārdhaṃ sahāgāraśayyāṃ kalpayet pāyantikā //
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576503 (0.0):
yaḥ punar bhikṣur jānaṃs tathānāśitaṃ śramaṇoddeśam upasthāpayed vā / upalāḍayed vā tena vā sārdhaṃ sahāgāraśayyāṃ kalpayet pātayantikā 57
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176093 (0.0):
jānaṃs tathānāśitaṃ śramaṇoddeśam upasthāpayed upalāḍayet tena vā sārdhaṃ / sahāgāraśayyāṃ kalpayet pāyantikā //
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176178 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.65 yaḥ punar bhikṣur mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ sahāgāraśayyāṃ / kalpayet pāyantikā //
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368598 (0.0):
akṛtānudharmāṇam apratiniḥsṛṣṭe tasmin pāpake dṛṣṭigate ālāpayet saṃlapet / tena sārdhaṃ saṃvaset saṃbhuṃjīta sahāgāraśayyām api kalpayet pāyantikā /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368766 (0.0):
tathānāśitaṃ śramaṇoddeśam upasthāpayed vā upalālayed vā tena vā sārdhaṃ / sahāgāraśayyāṃ kalpayet pāyantikā /
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576337 (5.960):
apratiniḥsṛṣṭena pāpakena dṛṣṭigatena saṃbhuṃjīta vā saṃvased vā tena vā / sārdhaṃ sahāgāraśayyāṃ kalpayet pātayantikā (5)6
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368943 (0.005):
Pāy.65 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ / sahāgāraśayyāṃ kalpayet pāyantikā /
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175770 (0.009):
dvirātrād ūrdhvaṃ sahāgāraśayyāṃ prakalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.55 yaḥ punar bhikṣur evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368471 (0.019):
sārdhaṃ dvirātrād ūrdhvaṃ sahāgāraśayyāṃ kalpayet pāyantikā /
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576656 (0.020):
yaḥ punar bhikṣur mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ sahāgāraśayyāṃ kalpayet pātayantikā
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576199 (0.021):
yaḥ punar bhikṣur anupasaṃpannena pudgalena sārdham uttaraṃdvirātraṃ / sahāgāraśayyāṃ kalpayet pātayantikā (5)3
(PrMoSū-LCh)Pāy.57 śramaṇoddeśaś cāpy evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175505 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.42 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule anupraskadyāsane / niṣadyāṃ kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.43 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule rahasi
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176095 (0.0):
sahāgāraśayyāṃ kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.58 na ca cīvarapratilambhād bhikṣuṇā trayāṇāṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176181 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.65 yaḥ punar bhikṣur mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ sahāgāraśayyāṃ / kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.66 yaḥ punar bhikṣur bhikṣuṃ bhīṣayed bhīṣāpayed vā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368609 (0.0):
tena sārdhaṃ saṃvaset saṃbhuṃjīta sahāgāraśayyām api kalpayet pāyantikā / / Pāy.57 (PrMoSū_Mū-Banerjee) śramaṇoddeśaś cāpy evaṃ vadet tathāhaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175772 (0.006):
dvirātrād ūrdhvaṃ sahāgāraśayyāṃ prakalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.55 yaḥ punar bhikṣur evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175547 (0.017):
(PrMoSū-LCh)Pāy.45 yaḥ punar bhikṣur udyuktāṃ senāṃ darśanāyopasaṃkrāmet / pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.46 syāt khalu bhikṣoḥ tadrūpaḥ pratyaya udyuktāṃ senāṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175330 (0.017):
khādanīyabhojanīyaṃ khāded bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.35 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣuṃ bhuktavantaṃ pravāritam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175396 (0.017):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.38 yaḥ punar bhikṣuḥ saṃnihitaṃ khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175409 (0.017):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.39 yaḥ punar bhikṣur adattaṃ mukhābhyavahāryam āhāram
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175489 (0.017):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.42 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule anupraskadyāsane
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175536 (0.017):
parivrājakāya vā parivrājikāyai vāstamāstaṃ ? khādanīyabhojanīyaṃ dadyāt / pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.45 yaḥ punar bhikṣur udyuktāṃ senāṃ darśanāyopasaṃkrāmet
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175596 (0.017):
vā pratyanubhavet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.48 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175611 (0.017):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāraṃ dadyāt pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.49 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175631 (0.017):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāram udgūrayed antatas talaśaktikā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.50 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣor duṣṭhūlām āpattiṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175710 (0.017):
bhikṣur udyojito bhaviṣyatīty etad eva pratyayaṃ kṛtvā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.52 yaḥ punar bhikṣur ātmārtham aglāno vitapanaprekṣī
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175726 (0.017):
jyotiḥ samavadadhyāt samavadhāpayed vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.53 yaḥ punar bhikṣur dhārmike saṃghakaraṇīye bhikṣoś
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175755 (0.017):
āpadyeta āhara bhikṣo cchandaṃ na te dadāmīti pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.54 yaḥ punar bhikṣur anupasaṃpannena pudgalena sārdhaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175876 (0.017):
evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.56 yaḥ punar bhikṣur jānaṃs tathāvādinaṃ pudgalam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176126 (0.017):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.59 yaḥ punar bhikṣu ratnaṃ vā ratnasaṃmataṃ vā svahastam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176166 (0.017):
(PrMoSū-LCh)Pāy.64. udakaharṣaṇāt pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.65 yaḥ punar bhikṣur mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ sahāgāraśayyāṃ
dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye āntarāyikāḥ kāmā uktā bhagavatā tena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733468 (0.0):
evaṃrūpaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ / tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ deśitam / ājānāmi yathā ye 'ntarāyikā dharmā uktā bhagavatā te ca pratisevyamānā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733540 (0.0):
evaṃrūpaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ / tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ deśitam / ājānāmi yathā ye 'ntarāyikā dharmā uktā bhagavatā pūrvavad yāvat saṃghasya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733701 (0.0):
evaṃrūpaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ / tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ deśitam / ājānāmi yathā ye 'ntarāyikā dharmā uktā bhagavatā te pratisevyamānā nālam
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576248 (0.0):
bhikṣubhir evaṃ syād vacanīyo mā tvam āyuṣmann evaṃ vada tathāhaṃ / bhagavato dharmaṃ deśitam ājānāmi ye antarāyikā dharmās tāṃ pratiṣevato
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576347 (0.0):
śramaṇoddeśaś ced evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ deśitam ājānāmi
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175785 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.55 yaḥ punar bhikṣur evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ / deśitam ājānāmi yathā ye āntarāyikā dharmā uktā bhagavatā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175810 (0.0):
vacanīyo mā tvam āyuṣmann evaṃ vocas tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ deśitam / ājānāmi yathā ye āntarāyikā dharmā uktā bhagavatā te ca pratisevyamānā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175941 (0.0):
vacanīyo mā tvam āyuṣmaṃ cchramaṇoddeśa evaṃ vocas tathāhaṃ bhagavato / dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye āntarāyikāḥ kāmā uktā bhagavatā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368490 (0.0):
Pāy.55 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur evaṃ vadet tathāhaṃ / bhagavato dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye antarāyikā dharmā uktā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368510 (0.0):
idaṃ syād vacanīyo mā tvam āyuṣmann evaṃ vocas tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ / deśitam ājānāmi yathā ye antarāyikā dharmā uktā bhagavatā te ca
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368616 (0.0):
Pāy.57 (PrMoSū_Mū-Banerjee) śramaṇoddeśaś cāpy evaṃ vadet tathāhaṃ / bhagavato dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye antarāyikā dharmā uktā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368642 (0.0):
tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye antarāyikā dharmā uktā
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576370 (0.012):
syād vacanīyo mā tvam āyuṣmaṃ śramaṇoddeśa evaṃ vada tathāhaṃ bhagavato / dharmaṃ deśitam ājānāmi yat kāmāṃ pratiṣevato nālam antarāyāyeti
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576228 (0.015):
yaḥ punar bhikṣur evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato dharma(ṃ) deśitam ājānāmi
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175964 (0.018):
anekaparyāyeṇa ya ... āntarāyikāḥ kāmāḥ santa āntarāyikā evoktā bhagavatā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489771 (0.030):
bhagavatā dharmadeśitamājānāmi yathā ye ime antarāyikā kāmā uktā bhagavatā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137060 (0.030):
bhagavatā dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye ime antarāyikā kāmā uktā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136955 (0.033):
āyuṣmanto bhagavatā dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye ime antarāyikā dharmā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489663 (0.038):
bhagavatā dharmmandeśitamājānāmi yathā ye ime antarāyikā dharmā uktā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368535 (0.046):
anekaparyāyeṇa āyuṣmann antarāyikā dharmāḥ santaḥ antarāyikā evoktā / bhagavatā te ca pratisevyamānā alam antarāyāyeti niḥsṛja tvam āyuṣmann
pratisevyamānā nālam antarāyāyeti sa śramaṇoddeśo bhikṣubhir idaṃ syād
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733471 (0.0):
ājānāmi yathā ye 'ntarāyikā dharmā uktā bhagavatā te ca pratisevyamānā / nālam antarāyāyeti / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti /
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576363 (0.0):
yat kāmāṃ pratiṣevato nālam antarāyāyeti / sa śramaṇoddeśo bhikṣubhir evaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175813 (0.0):
ājānāmi yathā ye āntarāyikā dharmā uktā bhagavatā te ca pratisevyamānā / nālam antarāyāyeti mā bhagavantam abhyācakṣu na sādhu bhavati bhagavato
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175944 (0.0):
dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye āntarāyikāḥ kāmā uktā bhagavatā / pratisevyamānā nālam antarāyāyeti mā bhagavantam abhyācakṣu na sādhu
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176010 (0.0):
vastu pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjet sa śramaṇoddeśo / bhikṣubhir idaṃ syād vacanīyaḥ adyāgreṇa te āyuṣmaṃ cchramaṇoddeśa nāsau
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368493 (0.0):
bhagavato dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye antarāyikā dharmā uktā / bhagavatā te pratisevyamānā nālam antarāyāyeti / so bhikṣur bhikṣubhir
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368626 (0.0):
bhagavato dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye antarāyikā dharmā uktā / bhagavatā te ca pratisevyamānā nālam antarāyāyeti / sa śramaṇoddeśo
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368645 (0.0):
tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye antarāyikā dharmā uktā / bhagavatā te ca pratisevyamānā nālam antarāyāyeti / mā bhagavantam
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368710 (0.0):
pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjet sa śramaṇoddeśo / bhikṣubhir idaṃ syād vacanīyo 'dyāgreṇāyuṣman śramaṇoddeśa nāsau bhagavāṃs
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368539 (0.015):
anekaparyāyeṇa āyuṣmann antarāyikā dharmāḥ santaḥ antarāyikā evoktā / bhagavatā te ca pratisevyamānā alam antarāyāyeti niḥsṛja tvam āyuṣmann
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368672 (0.015):
evāha anekaparyāyeṇa śramaṇoddeśa antarāyikā dhamāḥ santaḥ antarāyikā / evoktā bhagavatā te ca pratisevyamānā alam antarāyāyeti / niḥsṛja tvam*
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175968 (0.018):
anekaparyāyeṇa ya ... āntarāyikāḥ kāmāḥ santa āntarāyikā evoktā bhagavatā / te ca pratisevyamānā alam antarāyāyeti niḥsṛja tvam āyuṣmaṃ cchramaṇoddeśa
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175837 (0.019):
āntarāyikā dharmāḥ santa āntarāyikā evoktā bhagavatā te ca pratisevyamānā / alam antarāyāyeti // niḥsṛja tvam āyuṣmann idam evaṃrūpaṃ pāpakaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136959 (0.022):
uktā bhagavatā tān pratisevato nālam antarāyāya / so bhikṣu bhikṣūhi evam
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137062 (0.022):
bhagavatā dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye ime antarāyikā kāmā uktā / bhagavatā tān pratisevato nālam antarāyāya / so śramaṇuddeśo bhikṣūhi evam
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489798 (0.022):
antarāyikā evāyuṣmanśramaṇuddeśakāmāḥ / samānā antarāyikāḥ kāmā uktā / bhagavatā alaṃ ca punastānpratisevato antarāyāya / evañca so śramaṇuddeśo
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576405 (0.038):
pratiṣevato 'lam antarāyāyeti niḥsṛja tvaṃ śramaṇoddeśa idam evaṃrūpaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136982 (0.042):
durgṛhītena / antarāyikā evāyuṣman dharmāḥ samānā antarāyikā dharmā uktā / bhagavatā, alaṃ ca punas tān pratiṣevato antarāyāya / evaṃ ca so bhikṣu
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137089 (0.044):
samānā antarāyikāḥ kāmā uktā bhagavatā / alaṃ ca punas tān pratisevato
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576415 (0.054):
evaṃ cet sa śramaṇoddeśo bhikṣubhir ucyamānas tat pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ
vacanīyo mā tvam āyuṣmaṃ cchramaṇoddeśa evaṃ vocas tathāhaṃ bhagavato
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573330 (0.0):
bhedasaṃvartanīyaṃ vādhikaraṇaṃ samādāya vigṛhya tiṣṭhet sa bhikṣur / bhikṣubhir evaṃ syād vacanīyo mā tvam āyuṣmaṃ samagrasya saṃghasya bhedāya
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576361 (0.0):
yat kāmāṃ pratiṣevato nālam antarāyāyeti / sa śramaṇoddeśo bhikṣubhir evaṃ / syād vacanīyo mā tvam āyuṣmaṃ śramaṇoddeśa evaṃ vada tathāhaṃ bhagavato
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368627 (0.0):
bhagavatā te ca pratisevyamānā nālam antarāyāyeti / sa śramaṇoddeśo / bhikṣubhir idaṃ syād vacanīyo mā tvam āyuṣman śramaṇoddeśa evaṃ vocaḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368635 (0.0):
bhikṣubhir idaṃ syād vacanīyo mā tvam āyuṣman śramaṇoddeśa evaṃ vocaḥ / tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye antarāyikā dharmā uktā
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573754 (0.018):
sa bhikṣur bhikṣubhir evaṃ syād vacanīyo mā tvam āyuṣmann
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576239 (0.023):
ye antarāyikā dharmās tāṃ pratiṣevato nālam antarāyāyeti sa bhikṣur / bhikṣubhir evaṃ syād vacanīyo mā tvam āyuṣmann evaṃ vada tathāhaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175803 (0.023):
tenāpratisevyamānā nālam antarāyāyeti sa bhikṣur bhikṣubhir idaṃ syād / vacanīyo mā tvam āyuṣmann evaṃ vocas tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ deśitam
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365328 (0.023):
tiṣṭhet sa bhikṣur bhikṣubhir idaṃ syād vacanīyaḥ -- mā tvam āyuṣman
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368505 (0.023):
bhagavatā te pratisevyamānā nālam antarāyāyeti / so bhikṣur bhikṣubhir / idaṃ syād vacanīyo mā tvam āyuṣmann evaṃ vocas tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576368 (0.055):
syād vacanīyo mā tvam āyuṣmaṃ śramaṇoddeśa evaṃ vada tathāhaṃ bhagavato / dharmaṃ deśitam ājānāmi yat kāmāṃ pratiṣevato nālam antarāyāyeti
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175907 (0.062):
(PrMoSū-LCh)Pāy.57 śramaṇoddeśaś cāpy evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato / dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye āntarāyikāḥ kāmā uktā bhagavatā tena
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368608 (0.062):
Pāy.57 (PrMoSū_Mū-Banerjee) śramaṇoddeśaś cāpy evaṃ vadet tathāhaṃ / bhagavato dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye antarāyikā dharmā uktā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137069 (0.063):
bhagavatā tān pratisevato nālam antarāyāya / so śramaṇuddeśo bhikṣūhi evam / asya vacanīyo Ō mā āyuṣman cchramaṇuddeśa evaṃ vada, mā bhagavantam
dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye āntarāyikāḥ kāmā uktā bhagavatā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733468 (0.0):
evaṃrūpaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ / tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ deśitam / ājānāmi yathā ye 'ntarāyikā dharmā uktā bhagavatā te ca pratisevyamānā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733540 (0.0):
evaṃrūpaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ / tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ deśitam / ājānāmi yathā ye 'ntarāyikā dharmā uktā bhagavatā pūrvavad yāvat saṃghasya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733701 (0.0):
evaṃrūpaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ / tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ deśitam / ājānāmi yathā ye 'ntarāyikā dharmā uktā bhagavatā te pratisevyamānā nālam
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576248 (0.0):
bhikṣubhir evaṃ syād vacanīyo mā tvam āyuṣmann evaṃ vada tathāhaṃ / bhagavato dharmaṃ deśitam ājānāmi ye antarāyikā dharmās tāṃ pratiṣevato
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175785 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.55 yaḥ punar bhikṣur evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ / deśitam ājānāmi yathā ye āntarāyikā dharmā uktā bhagavatā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175810 (0.0):
vacanīyo mā tvam āyuṣmann evaṃ vocas tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ deśitam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175915 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.57 śramaṇoddeśaś cāpy evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato / dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye āntarāyikāḥ kāmā uktā bhagavatā tena
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368490 (0.0):
Pāy.55 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur evaṃ vadet tathāhaṃ / bhagavato dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye antarāyikā dharmā uktā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368510 (0.0):
idaṃ syād vacanīyo mā tvam āyuṣmann evaṃ vocas tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ / deśitam ājānāmi yathā ye antarāyikā dharmā uktā bhagavatā te ca
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368616 (0.0):
Pāy.57 (PrMoSū_Mū-Banerjee) śramaṇoddeśaś cāpy evaṃ vadet tathāhaṃ / bhagavato dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye antarāyikā dharmā uktā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368642 (0.0):
bhikṣubhir idaṃ syād vacanīyo mā tvam āyuṣman śramaṇoddeśa evaṃ vocaḥ / tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye antarāyikā dharmā uktā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489772 (0.008):
bhagavatā dharmadeśitamājānāmi yathā ye ime antarāyikā kāmā uktā bhagavatā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137060 (0.008):
bhagavatā dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye ime antarāyikā kāmā uktā
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576347 (0.012):
śramaṇoddeśaś ced evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ deśitam ājānāmi
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576370 (0.012):
syād vacanīyo mā tvam āyuṣmaṃ śramaṇoddeśa evaṃ vada tathāhaṃ bhagavato / dharmaṃ deśitam ājānāmi yat kāmāṃ pratiṣevato nālam antarāyāyeti
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576226 (0.018):
yaḥ punar bhikṣur evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato dharma(ṃ) deśitam ājānāmi / ye antarāyikā dharmās tāṃ pratiṣevato nālam antarāyāyeti sa bhikṣur
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136955 (0.033):
āyuṣmanto bhagavatā dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye ime antarāyikā dharmā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175964 (0.036):
anekaparyāyeṇa ya ... āntarāyikāḥ kāmāḥ santa āntarāyikā evoktā bhagavatā / te ca pratisevyamānā alam antarāyāyeti niḥsṛja tvam āyuṣmaṃ cchramaṇoddeśa
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489663 (0.040):
bhagavatā dharmmandeśitamājānāmi yathā ye ime antarāyikā dharmā uktā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489796 (0.050):
antarāyikā evāyuṣmanśramaṇuddeśakāmāḥ / samānā antarāyikāḥ kāmā uktā / bhagavatā alaṃ ca punastānpratisevato antarāyāya / evañca so śramaṇuddeśo
pratisevyamānā nālam antarāyāyeti mā bhagavantam abhyācakṣu na sādhu
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733471 (0.0):
ājānāmi yathā ye 'ntarāyikā dharmā uktā bhagavatā te ca pratisevyamānā / nālam antarāyāyeti / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti /
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175819 (0.0):
ājānāmi yathā ye āntarāyikā dharmā uktā bhagavatā te ca pratisevyamānā / nālam antarāyāyeti mā bhagavantam abhyācakṣu na sādhu bhavati bhagavato
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175918 (0.0):
dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye āntarāyikāḥ kāmā uktā bhagavatā tena / pratisevyamānā nālam antarāyāyeti sa śramaṇoddeśo bhikṣubhir idaṃ syād
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368493 (0.0):
bhagavato dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye antarāyikā dharmā uktā / bhagavatā te pratisevyamānā nālam antarāyāyeti / so bhikṣur bhikṣubhir
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368521 (0.0):
deśitam ājānāmi yathā ye antarāyikā dharmā uktā bhagavatā te ca / pratisevyamānā nālam antarāyāya iti / mā bhagavantam abhyācakṣuḥ na sādhu
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368619 (0.0):
bhagavato dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye antarāyikā dharmā uktā / bhagavatā te ca pratisevyamānā nālam antarāyāyeti / sa śramaṇoddeśo
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368651 (0.0):
tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye antarāyikā dharmā uktā / bhagavatā te ca pratisevyamānā nālam antarāyāyeti / mā bhagavantam
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576262 (1.192):
bhagavato dharmaṃ deśitam ājānāmi ye antarāyikā dharmās tāṃ pratiṣevato / nālam antarāyāyeti / mā bhagavantaṃ vivada mā bhagavantam abhyākhyāhi na sādhu bhagavato
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576380 (1.192):
dharmaṃ deśitam ājānāmi yat kāmāṃ pratiṣevato nālam antarāyāyeti / mā bhagavantaṃ vivada mā bhagavantam abhyākhyāhi na sādhu bhagavato
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368539 (0.015):
anekaparyāyeṇa āyuṣmann antarāyikā dharmāḥ santaḥ antarāyikā evoktā / bhagavatā te ca pratisevyamānā alam antarāyāyeti niḥsṛja tvam āyuṣmann
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368670 (0.015):
evāha anekaparyāyeṇa śramaṇoddeśa antarāyikā dhamāḥ santaḥ antarāyikā / evoktā bhagavatā te ca pratisevyamānā alam antarāyāyeti / niḥsṛja tvam*
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175968 (0.018):
anekaparyāyeṇa ya ... āntarāyikāḥ kāmāḥ santa āntarāyikā evoktā bhagavatā / te ca pratisevyamānā alam antarāyāyeti niḥsṛja tvam āyuṣmaṃ cchramaṇoddeśa
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175837 (0.019):
āntarāyikā dharmāḥ santa āntarāyikā evoktā bhagavatā te ca pratisevyamānā / alam antarāyāyeti // niḥsṛja tvam āyuṣmann idam evaṃrūpaṃ pāpakaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136959 (0.022):
uktā bhagavatā tān pratisevato nālam antarāyāya / so bhikṣu bhikṣūhi evam
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137062 (0.022):
bhagavatā dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye ime antarāyikā kāmā uktā / bhagavatā tān pratisevato nālam antarāyāya / so śramaṇuddeśo bhikṣūhi evam
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489798 (0.022):
antarāyikā evāyuṣmanśramaṇuddeśakāmāḥ / samānā antarāyikāḥ kāmā uktā / bhagavatā alaṃ ca punastānpratisevato antarāyāya / evañca so śramaṇuddeśo
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136982 (0.042):
durgṛhītena / antarāyikā evāyuṣman dharmāḥ samānā antarāyikā dharmā uktā / bhagavatā, alaṃ ca punas tān pratiṣevato antarāyāya / evaṃ ca so bhikṣu
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21617309 (0.054):
manasikuruta, bhāṣiṣye/ / 318.025. evaṃ sādhu bhagavanniti te bhikṣavo bhagavataḥ pratyaśrauṣuḥ/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6625893 (0.054):
bhāṣiṣye/ evaṃ sādhu bhagavann iti te bhikṣavo bhagavataḥ pratyaśrauṣuḥ/
bhavati bhagavato 'bhyākhyānaṃ na ca punar bhagavān evam āha
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576266 (0.0):
mā bhagavantaṃ vivada mā bhagavantam abhyākhyāhi na sādhu bhagavato / 'bhyākhyānaṃ bhavati na ca punar bhagavān evaṃ vaded anekaparyāyeṇa
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175825 (0.0):
nālam antarāyāyeti mā bhagavantam abhyācakṣu na sādhu bhavati bhagavato / 'bhyākhyānaṃ na ca punar bhagavān evam āha anekaparyāyeṇāyuṣmann
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368527 (0.0):
pratisevyamānā nālam antarāyāya iti / mā bhagavantam abhyācakṣuḥ na sādhu / bhavati bhagavato 'bhyākhyānaṃ na ca punar bhagavān evam āha
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368657 (0.0):
abhyācakṣuḥ na sādhu bhavati bhagavato 'bhyākhyānaṃ na ca punar bhagavān
anekaparyāyeṇa ya ... āntarāyikāḥ kāmāḥ santa āntarāyikā evoktā bhagavatā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175835 (0.003):
'bhyākhyānaṃ na ca punar bhagavān evam āha anekaparyāyeṇāyuṣmann / āntarāyikā dharmāḥ santa āntarāyikā evoktā bhagavatā te ca pratisevyamānā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368537 (0.004):
bhavati bhagavato 'bhyākhyānaṃ na ca punar bhagavān evam āha / anekaparyāyeṇa āyuṣmann antarāyikā dharmāḥ santaḥ antarāyikā evoktā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368668 (0.004):
evāha anekaparyāyeṇa śramaṇoddeśa antarāyikā dhamāḥ santaḥ antarāyikā / evoktā bhagavatā te ca pratisevyamānā alam antarāyāyeti / niḥsṛja tvam*
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175917 (0.018):
dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye āntarāyikāḥ kāmā uktā bhagavatā tena
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175943 (0.036):
dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye āntarāyikāḥ kāmā uktā bhagavatā / pratisevyamānā nālam antarāyāyeti mā bhagavantam abhyācakṣu na sādhu
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733470 (0.051):
ājānāmi yathā ye 'ntarāyikā dharmā uktā bhagavatā te ca pratisevyamānā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175812 (0.051):
ājānāmi yathā ye āntarāyikā dharmā uktā bhagavatā te ca pratisevyamānā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368492 (0.051):
bhagavato dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye antarāyikā dharmā uktā / bhagavatā te pratisevyamānā nālam antarāyāyeti / so bhikṣur bhikṣubhir
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368618 (0.051):
bhagavato dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye antarāyikā dharmā uktā / bhagavatā te ca pratisevyamānā nālam antarāyāyeti / sa śramaṇoddeśo
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368644 (0.051):
tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye antarāyikā dharmā uktā / bhagavatā te ca pratisevyamānā nālam antarāyāyeti / mā bhagavantam
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576398 (0.053):
'bhyākhyānaṃ bhavati na ca punar bhagavān evaṃ vaded anekaparyāyeṇa / bhagavatā antarāyikāḥ kāmāḥ samānā antarāyikā ity uktās tāṃś ca
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489771 (0.062):
bhagavatā dharmadeśitamājānāmi yathā ye ime antarāyikā kāmā uktā bhagavatā / tānpratisevato nālamantarāyāya so śramaṇuddeśo bhikṣūhi evamasya vacanīyo
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137059 (0.062):
bhagavatā dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye ime antarāyikā kāmā uktā / bhagavatā tān pratisevato nālam antarāyāya / so śramaṇuddeśo bhikṣūhi evam
te ca pratisevyamānā alam antarāyāyeti niḥsṛja tvam āyuṣmaṃ cchramaṇoddeśa
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175839 (0.0):
āntarāyikā dharmāḥ santa āntarāyikā evoktā bhagavatā te ca pratisevyamānā / alam antarāyāyeti // niḥsṛja tvam āyuṣmann idam evaṃrūpaṃ pāpakaṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368541 (0.0):
anekaparyāyeṇa āyuṣmann antarāyikā dharmāḥ santaḥ antarāyikā evoktā / bhagavatā te ca pratisevyamānā alam antarāyāyeti niḥsṛja tvam āyuṣmann
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368671 (0.0):
evāha anekaparyāyeṇa śramaṇoddeśa antarāyikā dhamāḥ santaḥ antarāyikā / evoktā bhagavatā te ca pratisevyamānā alam antarāyāyeti / niḥsṛja tvam*
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733471 (0.018):
ājānāmi yathā ye 'ntarāyikā dharmā uktā bhagavatā te ca pratisevyamānā / nālam antarāyāyeti / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti /
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175813 (0.018):
ājānāmi yathā ye āntarāyikā dharmā uktā bhagavatā te ca pratisevyamānā / nālam antarāyāyeti mā bhagavantam abhyācakṣu na sādhu bhavati bhagavato
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175918 (0.018):
dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye āntarāyikāḥ kāmā uktā bhagavatā tena / pratisevyamānā nālam antarāyāyeti sa śramaṇoddeśo bhikṣubhir idaṃ syād
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175944 (0.018):
dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye āntarāyikāḥ kāmā uktā bhagavatā / pratisevyamānā nālam antarāyāyeti mā bhagavantam abhyācakṣu na sādhu
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368493 (0.018):
bhagavato dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye antarāyikā dharmā uktā / bhagavatā te pratisevyamānā nālam antarāyāyeti / so bhikṣur bhikṣubhir
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368619 (0.018):
bhagavato dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye antarāyikā dharmā uktā / bhagavatā te ca pratisevyamānā nālam antarāyāyeti / sa śramaṇoddeśo
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368645 (0.018):
tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye antarāyikā dharmā uktā / bhagavatā te ca pratisevyamānā nālam antarāyāyeti / mā bhagavantam
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136959 (0.033):
uktā bhagavatā tān pratisevato nālam antarāyāya / so bhikṣu bhikṣūhi evam
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137062 (0.033):
bhagavatā dharmaṃ deśitam ājānāmi yathā ye ime antarāyikā kāmā uktā / bhagavatā tān pratisevato nālam antarāyāya / so śramaṇuddeśo bhikṣūhi evam
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489798 (0.034):
antarāyikā evāyuṣmanśramaṇuddeśakāmāḥ / samānā antarāyikāḥ kāmā uktā / bhagavatā alaṃ ca punastānpratisevato antarāyāya / evañca so śramaṇuddeśo
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136982 (0.051):
durgṛhītena / antarāyikā evāyuṣman dharmāḥ samānā antarāyikā dharmā uktā / bhagavatā, alaṃ ca punas tān pratiṣevato antarāyāya / evaṃ ca so bhikṣu
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576283 (0.058):
pratiṣevato 'lam antarāyāyeti niḥsṛja tvam āyuṣmann idam evaṃrūpaṃ pāpakaṃ
idam evaṃrūpaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigatam evaṃ cet sa śramaṇoddeśo bhikṣubhir
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576416 (0.0):
pratiṣevato 'lam antarāyāyeti niḥsṛja tvaṃ śramaṇoddeśa idam evaṃrūpaṃ / pāpakaṃ dṛṣṭigatam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175845 (0.0):
alam antarāyāyeti // niḥsṛja tvam āyuṣmann idam evaṃrūpaṃ pāpakaṃ / dṛṣṭigatam evaṃ cet sa bhikṣur bhikṣubhir ucyamānas tad vastu
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368682 (0.039):
evoktā bhagavatā te ca pratisevyamānā alam antarāyāyeti / niḥsṛja tvam* / śramaṇoddeśa evaṃrūpaṃ dṛṣṭigatam* / sa śramaṇoddeśo bhikṣubhir ucyamānas
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576288 (0.044):
pratiṣevato 'lam antarāyāyeti niḥsṛja tvam āyuṣmann idam evaṃrūpaṃ pāpakaṃ / dṛṣṭigatam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733457 (0.044):
'nāthapiṇḍadasyārāme / tena khalu samayena ariṣṭasya bhikṣor idam / evaṃrūpaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ / tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ deśitam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733574 (0.044):
bhikṣor idam evaṃrūpaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ / tathāhaṃ bhagavato
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368544 (0.051):
bhagavatā te ca pratisevyamānā alam antarāyāyeti niḥsṛja tvam āyuṣmann / evaṃrūpaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ / so bhikṣur bhikṣubhir ucyamānas tad vastu
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576358 (0.054):
yat kāmāṃ pratiṣevato nālam antarāyāyeti / sa śramaṇoddeśo bhikṣubhir evaṃ / syād vacanīyo mā tvam āyuṣmaṃ śramaṇoddeśa evaṃ vada tathāhaṃ bhagavato
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175923 (0.054):
pratisevyamānā nālam antarāyāyeti sa śramaṇoddeśo bhikṣubhir idaṃ syād
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176010 (0.054):
vastu pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjet sa śramaṇoddeśo / bhikṣubhir idaṃ syād vacanīyaḥ adyāgreṇa te āyuṣmaṃ cchramaṇoddeśa nāsau
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368624 (0.054):
bhagavatā te ca pratisevyamānā nālam antarāyāyeti / sa śramaṇoddeśo / bhikṣubhir idaṃ syād vacanīyo mā tvam āyuṣman śramaṇoddeśa evaṃ vocaḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368710 (0.054):
pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjet sa śramaṇoddeśo / bhikṣubhir idaṃ syād vacanīyo 'dyāgreṇāyuṣman śramaṇoddeśa nāsau bhagavāṃs
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733764 (0.054):
asyāriṣṭasya bhikṣor idam evaṃrūpaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ pūrvavad
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733530 (0.060):
Pāṇḍ-v § 6.3 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / asyāriṣṭasya bhikṣor idam / evaṃrūpaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ / tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ deśitam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733691 (0.060):
Pāṇḍ-v § 6.7 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / asyāriṣṭasya bhikṣor idam / evaṃrūpaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ / tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ deśitam
ucyamānas tad vastu pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjed
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573395 (0.0):
samanuśiṣyamāṇas tad vastu pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573697 (0.0):
samanuśiṣyamāṇas tad vastu pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet / pratiniḥsṛjet saṃghāvaśeṣaḥ 12
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573835 (0.0):
samanuśiṣyamāṇas tad vastu pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet / pratiniḥsṛjet saṃghāvaśeṣaḥ 13 //
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576312 (0.0):
vastunaḥ pratiniḥsargāya (dv)ir api trir api samanuśiṣyamāṇas tad vastu / pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjet pātayantikā 55
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175856 (0.0):
dṛṣṭigatam evaṃ cet sa bhikṣur bhikṣubhir ucyamānas tad vastu / pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjed dvir api trir api
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175869 (0.0):
trir api samanuyujyamānaḥ samanuśiṣyamāṇas tad vastu pratiniḥsṛjed ity / evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjet pāyantikā //
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365399 (0.0):
dvir api trir api samanuyujyamānaḥ samanuśiṣyamānas tad vastu / pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjet saṃghāvaśeṣaḥ /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365827 (0.0):
bhikṣur bhikṣubhir evaṃ bhāsitavyaḥ -- evaṃ ced tad vastu pratiniḥsṛjed / ity evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjed dvir api trir api samanuyoktavyaḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365839 (0.0):
samanuśāsitavyaḥ pratiniḥsṛjed tad vastu ity evaṃ kuśalaṃ no cet
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368556 (0.0):
evaṃrūpaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ / so bhikṣur bhikṣubhir ucyamānas tad vastu / pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjed dvir api trir api
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368568 (0.0):
samanuyujyamānaḥ samanuśiṣyamānas tad vastu pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ / no cet pratiniḥsṛjet pāyantikā /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368690 (0.0):
tad vastu cet pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjed dvir api
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368708 (0.0):
dvir api trir api samanuyujyamānaḥ samanuśiṣyamānas tad vastu / pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjet sa śramaṇoddeśo
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365696 (0.004):
bhikṣubhir evaṃ bhāsitavyāḥ -- evaṃ cet pratiniḥsṛjeyuḥ ity evaṃ kuśalaṃ / no cet pratiniḥsṛjeyuḥ dvir api trir api samanuyoktavyāḥ samanuśāsitavyās
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305107 (0.005):
utkṣiptānuvartakaṃ vacanapatham evām cet sā bhikṣuṇī bhikṣuṇībhir ucyamānā / tad vastu pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjati dvir api
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576440 (0.013):
samanuśāsitavyas tasya vastunaḥ pratiniḥsargāya sa yāva(d) dvir api trir / api samanuśiṣyamāṇa(ḥ) sacet pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576299 (0.019):
eva(ṃ) ce(t sa) bhikṣur bhikṣubhir ucyamānas tad vastu pratiniḥsṛjed ity
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365385 (0.033):
śuddhas tu pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ na ca pratiniḥsṛjed dvir api
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176008 (0.034):
vastu pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjet sa śramaṇoddeśo / bhikṣubhir idaṃ syād vacanīyaḥ adyāgreṇa te āyuṣmaṃ cchramaṇoddeśa nāsau
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576416 (0.046):
evaṃ cet sa śramaṇoddeśo bhikṣubhir ucyamānas tat pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ
dvir api trir api samanuyoktavyaḥ samanuśāsitavyas tasya vastunaḥ / pratiniḥsargāya dvir api trir api samanuyujyamānaḥ samanuśiṣyamāṇas tad
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175866 (0.0):
pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjed dvir api trir api
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365395 (0.0):
śuddhas tu pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ na ca pratiniḥsṛjed dvir api / trir api samanuyoktavyaḥ samanuśāsitavyaḥ tasya vastunaḥ pratiniḥsargāya
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365835 (0.0):
ity evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjed dvir api trir api samanuyoktavyaḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368564 (0.0):
pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjed dvir api trir api / samanuyoktavyaḥ samanuśāsitavyas tasya pratiniḥsargāya dvir api trir api
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368699 (0.0):
tad vastu cet pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjed dvir api / trir api samanuyoktavyaḥ samanuśāsitavyas tasya vastunaḥ pratiniḥsargāya
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576429 (0.014):
pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛje(d) dvir api trir api / samanuśāsitavyas tasya vastunaḥ pratiniḥsargāya sa yāva(d) dvir api trir
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576302 (0.016):
evaṃ kuśalaṃ na cet pratiniḥsṛjed dvir api trir api samanuśāsitavyas tasya
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573391 (0.034):
samanuśāsitavyas tasya vastunaḥ pratiniḥsargāya sa yāvat trir api / samanuśiṣyamāṇas tad vastu pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365696 (0.043):
bhikṣubhir evaṃ bhāsitavyāḥ -- evaṃ cet pratiniḥsṛjeyuḥ ity evaṃ kuśalaṃ / no cet pratiniḥsṛjeyuḥ dvir api trir api samanuyoktavyāḥ samanuśāsitavyās
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305107 (0.048):
tad vastu pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjati dvir api / trir api samanuyoktavyā tasya vastunaḥ pratiniḥsargāya dvir api trir api
vastu pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjet sa śramaṇoddeśo
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573396 (0.0):
samanuśāsitavyas tasya vastunaḥ pratiniḥsargāya sa yāvat trir api / samanuśiṣyamāṇas tad vastu pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573698 (0.0):
samanuśiṣyamāṇas tad vastu pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet / pratiniḥsṛjet saṃghāvaśeṣaḥ 12
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573836 (0.0):
samanuśāsitavyas tasya vastunaḥ pratiniḥsargāya sa yāvat trir api / samanuśiṣyamāṇas tad vastu pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576312 (0.0):
vastunaḥ pratiniḥsargāya (dv)ir api trir api samanuśiṣyamāṇas tad vastu / pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjet pātayantikā 55
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576441 (0.0):
api samanuśiṣyamāṇa(ḥ) sacet pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet / pratiniḥsṛjet sa śramaṇod(d)eśo bhikṣubhir evaṃ syād vacanīyaḥ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175853 (0.0):
dṛṣṭigatam evaṃ cet sa bhikṣur bhikṣubhir ucyamānas tad vastu / pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjed dvir api trir api
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175870 (0.0):
samanuyoktavyaḥ samanuśāsitavyas tasya vastunaḥ pratiniḥsargāya dvir api / trir api samanuyujyamānaḥ samanuśiṣyamāṇas tad vastu pratiniḥsṛjed ity
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365400 (0.0):
dvir api trir api samanuyujyamānaḥ samanuśiṣyamānas tad vastu / pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjet saṃghāvaśeṣaḥ /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365825 (0.0):
bhikṣur bhikṣubhir evaṃ bhāsitavyaḥ -- evaṃ ced tad vastu pratiniḥsṛjed / ity evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjed dvir api trir api samanuyoktavyaḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365839 (0.0):
samanuśāsitavyas tasya pratiniḥsargāya dvir api trir api samanuyoktavyaḥ / samanuśāsitavyaḥ pratiniḥsṛjed tad vastu ity evaṃ kuśalaṃ no cet
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368554 (0.0):
evaṃrūpaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ / so bhikṣur bhikṣubhir ucyamānas tad vastu / pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjed dvir api trir api
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368569 (0.0):
samanuyoktavyaḥ samanuśāsitavyas tasya pratiniḥsargāya dvir api trir api / samanuyujyamānaḥ samanuśiṣyamānas tad vastu pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368709 (0.0):
dvir api trir api samanuyujyamānaḥ samanuśiṣyamānas tad vastu / pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjet sa śramaṇoddeśo
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305104 (0.005):
tad vastu pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjati dvir api
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368688 (0.006):
tad vastu cet pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjed dvir api
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576297 (0.019):
eva(ṃ) ce(t sa) bhikṣur bhikṣubhir ucyamānas tad vastu pratiniḥsṛjed ity / evaṃ kuśalaṃ na cet pratiniḥsṛjed dvir api trir api samanuśāsitavyas tasya
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175983 (0.034):
idam evaṃrūpaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigatam evaṃ cet sa śramaṇoddeśo bhikṣubhir
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576358 (0.047):
yat kāmāṃ pratiṣevato nālam antarāyāyeti / sa śramaṇoddeśo bhikṣubhir evaṃ / syād vacanīyo mā tvam āyuṣmaṃ śramaṇoddeśa evaṃ vada tathāhaṃ bhagavato
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175923 (0.047):
pratisevyamānā nālam antarāyāyeti sa śramaṇoddeśo bhikṣubhir idaṃ syād
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368624 (0.047):
bhagavatā te ca pratisevyamānā nālam antarāyāyeti / sa śramaṇoddeśo / bhikṣubhir idaṃ syād vacanīyo mā tvam āyuṣman śramaṇoddeśa evaṃ vocaḥ
bhikṣubhir idaṃ syād vacanīyaḥ adyāgreṇa te āyuṣmaṃ cchramaṇoddeśa nāsau
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576359 (0.0):
yat kāmāṃ pratiṣevato nālam antarāyāyeti / sa śramaṇoddeśo bhikṣubhir evaṃ / syād vacanīyo mā tvam āyuṣmaṃ śramaṇoddeśa evaṃ vada tathāhaṃ bhagavato
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175924 (0.0):
pratisevyamānā nālam antarāyāyeti sa śramaṇoddeśo bhikṣubhir idaṃ syād
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368625 (0.0):
bhagavatā te ca pratisevyamānā nālam antarāyāyeti / sa śramaṇoddeśo / bhikṣubhir idaṃ syād vacanīyo mā tvam āyuṣman śramaṇoddeśa evaṃ vocaḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368712 (0.0):
pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjet sa śramaṇoddeśo / bhikṣubhir idaṃ syād vacanīyo 'dyāgreṇāyuṣman śramaṇoddeśa nāsau bhagavāṃs
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576415 (0.054):
evaṃ cet sa śramaṇoddeśo bhikṣubhir ucyamānas tat pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175981 (0.054):
idam evaṃrūpaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigatam evaṃ cet sa śramaṇoddeśo bhikṣubhir / ucyamānas tad vastu pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjed
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576448 (0.058):
pratiniḥsṛjet sa śramaṇod(d)eśo bhikṣubhir evaṃ syād vacanīyaḥ / adyāgreṇa te śramaṇoddeśa na sa bhagavāṃ śāstā vyapadeṣṭavyo nāpy anye
bhagavāṃs tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhaḥ śāstā vyapadeṣṭavyo nāpy
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368722 (0.0):
bhikṣubhir idaṃ syād vacanīyo 'dyāgreṇāyuṣman śramaṇoddeśa nāsau bhagavāṃs / tathāgataḥ arhan samyaksaṃbuddhaḥ śāstā / evaṃrūpasyānyatamānyatmasya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137128 (0.0):
śramaṇuddeśo bhikṣūhi nāśayitavyo Ō adyadagreṇa te āyuṣman śramaṇuddeśa na / caiva so bhagavāṃs tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho śāstā vyapadiśitavyo /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21524836 (0.011):
013.017. bhagavānāha bhūtapūrvam yāvat kāśyapo nāma tathāgato 'rhan / samyaksambuddho bhagavāñ śāstā loka utpannaḥ/
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28239902 (0.020):
api khalu na bhagavāṃs tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho na
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20886206 (0.022):
bhagavān āha / bhūtapūrvaṃ bhikṣavo vārāṇasyāṃ nagaryāṃ kāśyapo nāma / tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho bhagavāñ chāstā loka utpannaḥ / tena khalu
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2958178 (0.023):
'vetya buddhe prasādena samanvāgato bhavati - ityapi sa bhagavāṃstathāgato / 'rhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavidanuttaraḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15050219 (0.023):
āha: na punar bhagavaṃ sarvadharmaviṣayavaśavarttī tathāgato 'rhan / samyaksaṃbuddhaḥ? / bhagavān āha: syāt sarvadharmaviṣayavaśavarttī tathāgato 'rhan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9828475 (0.028):
pratyekabuddho 'yaṃ bodhisattvo mahāsattvo 'yaṃ tathāgato 'rhan / samyaksaṃbuddha iti? / bhagavān āha: yadi tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho 'nuttarāṃ
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17089737 (0.030):
nāma tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddha iti. 5. bhagavān āha: ahaṃ te
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23114391 (0.032):
bodhisattvo mahāsattvo 'yaṃ tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddha iti? bhagavān / āha: na khalu subhūte asaṃskṛtaṃ prabhāvayaty api tu khalu vacanaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17265480 (0.032):
'yan tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhaḥ. / bhagavān āha: na khalu subhūte asaṃskṛtaṃ bhāvayati api tu lokavyavahāraṃ
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2909232 (0.034):
deśayatu me bhagavāṃstathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhaḥ svabuddhabuddhatām,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7654044 (0.034):
jñānavajravijṛmbhiteśvaraketurnāma bhaviṣyasi tathāgato 'rhan / samyaksaṃbuddho yāvadbuddho bhagavān /"
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7656423 (0.034):
samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyase, suvarṇapuṣpo nāma bhaviṣyasi tathāgato / 'rhan samyaksaṃbuddho yāvadbuddho bhagavān /"
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7675900 (0.034):
sahetukṛṣṇavidhvaṃsanarājo nāma bhaviṣyati tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho / yāvad buddho bhagavān / prajñārciḥsaṃkopitadaṣṭo (KpSū 357) nāma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15234927 (0.035):
apratiṣṭhitamānasaḥ sa khalu punas tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhaḥ sa na
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2914982 (0.035):
deśayatu bhagavān, deśayatu me sugatastathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhaḥ / sarvadharmāṇāṃ kṣaṇabhaṅgaṃ bhedalakṣaṇaṃ caiṣām / tatkathaṃ bhagavan
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24836752 (0.035):
guṇānusmaraṇatā ca / katamairdaśabhiḥ / ityapi sa bhagavāṃstathāgato / 'rhansamyaksaṃbuddho vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavidanuttaraḥ
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28013017 (0.035):
abhyavakāśagato vā śūnyāgāramadhyagato vā evaṃ pratisaṃśikṣate evaṃ sa / bhagavāṃstathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27856751 (0.038):
sugatavitastinā ti sugato nāma tathāgato 'rhan samyaksambuddho tasya yo
anyatamānyatamo vijño gurusthānīyaḥ sabrahmacārī pṛṣṭhataḥ pṛṣṭhataḥ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11869772 (0.026):
deśayati. anyatarānyataro vā vijño gurusthānīyaḥ sabrahmacārī.
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11869780 (0.026):
yathāyathāsya śāstā anyatarānyataro vā vijño gurusthānīyaḥ sabrahmacārī
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11869858 (0.026):
haiva bhikṣo śāstā dharmaṃ deśayaty anyatarānyataro vā vijño gurusthānīyaḥ / sabrahmacārī. api tu yathāśrutān dharmān yathopadiṣṭān yathāparyavāptān
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11869897 (0.026):
śāstā dharmaṃ deśayati anyatarānyataro vā vijño gurusthānīyaḥ / sabrahmacārī. nāpi yathāśrutān dharmān yathopadiṣṭān yathāparyavāptān
samanubaddhavyo yad apy anye śramaṇoddeśā labhante kaścid asya bhikṣor
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368733 (0.013):
brahmacāriṇaḥ pṛṣṭataḥ mā samanubadhāna yāvad apy anye śramaṇoddeśāḥ / labhante bhikṣubhiḥ sārdhaṃ dvirātraparamaṃ sahāgāraśayyāṃ sāpi te
muhūrtam apy asparśo bhaviṣyatīty etad eva pratyayaṃ kṛtvā pāyantikā //
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25367680 (0.053):
śayyāṃ vā kalpayed yasya saṃbādho bhaviṣyati sa viprakramiṣyatīti ity eva / pratyayaṃ kṛtvā pāyantikā /
{on p. 7 = FE 10.3-7, 9.1-3 again parts of Pāy. 57, differs from labhante
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12145044 (0.046):
second book. Therefore the text begins numbering again from 1 at the
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810552 (0.046):
The care fo the sick monks and Upananda's mischief again
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150286 (0.049):
[*225] All accent marks disappear again from this point forward and resume
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5589011 (0.050):
(ṅuarding against persons with secret means of income)
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15615844 (0.054):
The classical Sanskrit form, which we have used throughout the / reconstructed portions of our text, would of course be -kair ṛṣi-. However
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10202203 (0.056):
Varitants for the part beginning with * are supplied in [ ] .
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14808141 (0.057):
The care of the sick monks and Upananda's mischief again
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5591131 (0.059):
(ṛedemption from the cutting of individual limbs)
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9490267 (0.059):
[folios 181 198 are missing; the remaining portion has been taken from / Divy 453 461]
Dramatic Fragments (buddhist) (dramfrag_tu.htm.txt) 850784 (0.060):
akṣaras in italics/bold still missing (probably restored from SHT 57a r2
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6493631 (0.060):
Various forms of accusations / Sixteen and sixteen ways of applying saṃmukhavinaya respectively not
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23556423 (0.061):
in order to be able to add variant readings from the older
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24186982 (0.061):
(These equivalences have been taken from the Banerji edition of
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 530660 (0.061):
Utz Podzeit, extracted from the collation and edited by Peter Schreiner.
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4381603 (0.061):
Podzeit, extracted from the collation and edited by Peter Schreiner.
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12150104 (0.062):
[*218] This verse is not in AŚ 1.2.1. The accent marks disappear again / here with this verse and resume toward the end of text 5.1.149.8.
onwards:} labhante bhikṣubhiḥ sārdhaṃ dvirātraparamaṃ sahāgāraśayyāṃ sāpi
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368743 (0.0):
labhante bhikṣubhiḥ sārdhaṃ dvirātraparamaṃ sahāgāraśayyāṃ sāpi te
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576475 (0.037):
bhikṣavaḥ samanubandhitavyā yām apy anye śramaṇodd(eś)ā labhante / bhikṣubhiḥ sārdhaṃ dvirātraṃ sahāgāraśayyāṃ sāpi te adyāgreṇa nāsti cara
te 'dyāgreṇa nāsti cara pareṇa mohapuruṣa naśya tvaṃ // yaḥ punar bhikṣur
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576484 (0.0):
bhikṣubhiḥ sārdhaṃ dvirātraṃ sahāgāraśayyāṃ sāpi te adyāgreṇa nāsti cara
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368745 (0.0):
labhante bhikṣubhiḥ sārdhaṃ dvirātraparamaṃ sahāgāraśayyāṃ sāpi te / adyāgreṇa nāsti cara careṇa mohapuruṣa naśyati / yaḥ punar bhikṣur jānan
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14575496 (1.192):
vihārād bhikṣuṃ niṣkarṣen niṣkarṣayed vā cara pareṇa mohapuruṣa naśya tvaṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368755 (0.046):
adyāgreṇa nāsti cara careṇa mohapuruṣa naśyati / yaḥ punar bhikṣur jānan / tathānāśitaṃ śramaṇoddeśam upasthāpayed vā upalālayed vā tena vā sārdhaṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576492 (0.047):
pareṇa mohapuruṣa naśya tvaṃ na tvayeha vastavyam iti / / yaḥ punar bhikṣur jānaṃs tathānāśitaṃ śramaṇoddeśam upasthāpayed vā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137153 (0.052):
sahagāraśayyāṃ sāpi te adyadagreṇa nāsti / gaccha naśya cala prapalāhi / / yo puna bhikṣur jānan tathānāśitaṃ śramaṇuddeśaṃ yathāvādīṃ tathākāriṃ tāṃ
jānaṃs tathānāśitaṃ śramaṇoddeśam upasthāpayed upalāḍayet tena vā sārdhaṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576498 (0.0):
yaḥ punar bhikṣur jānaṃs tathānāśitaṃ śramaṇoddeśam upasthāpayed vā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368761 (0.0):
adyāgreṇa nāsti cara careṇa mohapuruṣa naśyati / yaḥ punar bhikṣur jānan / tathānāśitaṃ śramaṇoddeśam upasthāpayed vā upalālayed vā tena vā sārdhaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137156 (0.046):
yo puna bhikṣur jānan tathānāśitaṃ śramaṇuddeśaṃ yathāvādīṃ tathākāriṃ tāṃ
sahāgāraśayyāṃ kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.58 na ca cīvarapratilambhād bhikṣuṇā trayāṇāṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576504 (0.0):
yaḥ punar bhikṣur jānaṃs tathānāśitaṃ śramaṇoddeśam upasthāpayed vā / upalāḍayed vā tena vā sārdhaṃ sahāgāraśayyāṃ kalpayet pātayantikā 57
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175505 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.42 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule anupraskadyāsane / niṣadyāṃ kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.43 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule rahasi
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175900 (0.0):
saṃvaset saṃbhuṃjīta tena vā sārdhaṃ sahāgāraśayyāṃ kalpayet pāyantikā //
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176181 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.65 yaḥ punar bhikṣur mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ sahāgāraśayyāṃ / kalpayet pāyantikā //
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368767 (0.0):
tathānāśitaṃ śramaṇoddeśam upasthāpayed vā upalālayed vā tena vā sārdhaṃ / sahāgāraśayyāṃ kalpayet pāyantikā /
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175330 (0.002):
khādanīyabhojanīyaṃ khāded bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.35 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣuṃ bhuktavantaṃ pravāritam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175395 (0.002):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.38 yaḥ punar bhikṣuḥ saṃnihitaṃ khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175409 (0.002):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.39 yaḥ punar bhikṣur adattaṃ mukhābhyavahāryam āhāram
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175488 (0.002):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.42 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule anupraskadyāsane
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175519 (0.002):
praticchanne 'titiṣṭhet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.44 yaḥ punar bhikṣur acelakāya vā acelikāyai vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175535 (0.002):
parivrājakāya vā parivrājikāyai vāstamāstaṃ ? khādanīyabhojanīyaṃ dadyāt / pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.45 yaḥ punar bhikṣur udyuktāṃ senāṃ darśanāyopasaṃkrāmet
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175596 (0.002):
vā pratyanubhavet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.48 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175612 (0.002):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāraṃ dadyāt pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.49 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175631 (0.002):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāram udgūrayed antatas talaśaktikā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.50 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣor duṣṭhūlām āpattiṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175710 (0.002):
bhikṣur udyojito bhaviṣyatīty etad eva pratyayaṃ kṛtvā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.52 yaḥ punar bhikṣur ātmārtham aglāno vitapanaprekṣī
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175725 (0.002):
jyotiḥ samavadadhyāt samavadhāpayed vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.53 yaḥ punar bhikṣur dhārmike saṃghakaraṇīye bhikṣoś
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175755 (0.002):
āpadyeta āhara bhikṣo cchandaṃ na te dadāmīti pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.54 yaḥ punar bhikṣur anupasaṃpannena pudgalena sārdhaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175773 (0.002):
dvirātrād ūrdhvaṃ sahāgāraśayyāṃ prakalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.55 yaḥ punar bhikṣur evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175875 (0.002):
evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.56 yaḥ punar bhikṣur jānaṃs tathāvādinaṃ pudgalam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176126 (0.002):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.59 yaḥ punar bhikṣu ratnaṃ vā ratnasaṃmataṃ vā svahastam
durvarṇīkaraṇānām anyatamānyatamad durvarṇīkaraṇaṃ nīlaṃ vā kardamaṃ vā / kaṣāyaṃ vā anādāya ced bhikṣus trayāṇāṃ durvarṇīkaraṇānām anyatamānyatamaḥ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576561 (0.0):
ādātavyaṃ navasya durvarṇīkaraṇāya nīlaṃ vā kardamo vā kāḍiśāmo vā anādāya
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368792 (0.0):
durvarṇīkaraṇāya ādātavyo 'nādāya ced bhikṣus trayāṇāṃ durvarṇīkaraṇānām
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368779 (0.060):
Pāy.58 (PrMoSū_Mū-Banerjee) navaṃ khalu bhikṣuṇā cīvaraṃ pratilabhya / trayāṇāṃ durvarṇīkaraṇānām anyatamānyatamaḥ nīlo vā lohito vā pīto vā
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576545 (0.061):
navacīvarapratilābhād bhikṣuṇā trayāṇāṃ durvarṇīkaraṇānām anyatamānyatamam
durvarṇīkaraṇaṃ nīlaṃ vā kardamaṃ vā kaṣāyaṃ vā navaṃ cīvaraṃ paribhuṃjīta
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368800 (0.042):
anyatamānyatamaṃ durvaṇīkaraṇaṃ nīlaṃ vā lohitaṃ vā pītaṃ vā navaṃ cīvaraṃ / paribhuṃjīta pāyantikā / / Pāy.59 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣu ratnaṃ vā ratnasaṃmataṃ vā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368793 (0.057):
durvarṇīkaraṇāya ādātavyo 'nādāya ced bhikṣus trayāṇāṃ durvarṇīkaraṇānām / anyatamānyatamaṃ durvaṇīkaraṇaṃ nīlaṃ vā lohitaṃ vā pītaṃ vā navaṃ cīvaraṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576566 (0.062):
navaṃ cīvaraṃ paribhuṃjīta pātayantikā 59 / PrMoSū_Pāt.60:
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.59 yaḥ punar bhikṣu ratnaṃ vā ratnasaṃmataṃ vā svahastam
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576514 (0.0):
PrMoSū_Pāt.58: / yaḥ punar bhikṣu ratnaṃ vā ratnasaṃmataṃ vā svahastam udgṛhṇīyād
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175315 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.34 yaḥ punar bhikṣur bhuktavān pravāritaḥ akṛtaniriktaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175331 (0.0):
khādanīyabhojanīyaṃ khāded bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.35 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣuṃ bhuktavantaṃ pravāritam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175383 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.37 yaḥ punar bhikṣur akāle khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175397 (0.0):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.38 yaḥ punar bhikṣuḥ saṃnihitaṃ khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175410 (0.0):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.39 yaḥ punar bhikṣur adattaṃ mukhābhyavahāryam āhāram
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175476 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.41 yaḥ punar bhikṣur jānan saprāṇakam udakaṃ paribhuṃjīta
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175488 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.41 yaḥ punar bhikṣur jānan saprāṇakam udakaṃ paribhuṃjīta / pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.42 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule anupraskadyāsane
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175506 (0.0):
niṣadyāṃ kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.43 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule rahasi
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175520 (0.0):
praticchanne 'titiṣṭhet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.44 yaḥ punar bhikṣur acelakāya vā acelikāyai vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175537 (0.0):
parivrājakāya vā parivrājikāyai vāstamāstaṃ ? khādanīyabhojanīyaṃ dadyāt / pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.45 yaḥ punar bhikṣur udyuktāṃ senāṃ darśanāyopasaṃkrāmet
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175597 (0.0):
vā pratyanubhavet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.48 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175613 (0.0):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāraṃ dadyāt pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.49 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175632 (0.0):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāram udgūrayed antatas talaśaktikā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.50 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣor duṣṭhūlām āpattiṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175659 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.51 yaḥ punar bhikṣur bhikṣum evaṃ vaded ehy āyuṣman kulāny
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175711 (0.0):
bhikṣur udyojito bhaviṣyatīty etad eva pratyayaṃ kṛtvā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.52 yaḥ punar bhikṣur ātmārtham aglāno vitapanaprekṣī
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175727 (0.0):
jyotiḥ samavadadhyāt samavadhāpayed vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.53 yaḥ punar bhikṣur dhārmike saṃghakaraṇīye bhikṣoś
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175756 (0.0):
āpadyeta āhara bhikṣo cchandaṃ na te dadāmīti pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.54 yaḥ punar bhikṣur anupasaṃpannena pudgalena sārdhaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175774 (0.0):
dvirātrād ūrdhvaṃ sahāgāraśayyāṃ prakalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.55 yaḥ punar bhikṣur evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175877 (0.0):
evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.56 yaḥ punar bhikṣur jānaṃs tathāvādinaṃ pudgalam
udgṛhṇīyād udgrāhayed vā anyatrādhyārāmagatād vā adhyāvāsagatād vā
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576523 (0.0):
yaḥ punar bhikṣu ratnaṃ vā ratnasaṃmataṃ vā svahastam udgṛhṇīyād / udgrāhayed vā anyatrādhyārāmagatād vā adhyāvāsagatād vā pātayantikā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368823 (0.018):
Pāy.59 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣu ratnaṃ vā ratnasaṃmataṃ vā / svahastena udgṛhṇīyād udgrāhayed vānyatrādhyārāmagatād vādhyāvāsagatād vā
pāyantikā // adhyārāmagatena bhikṣu ... adhyāvāsa /// / {text missing}
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368823 (0.032):
svahastena udgṛhṇīyād udgrāhayed vānyatrādhyārāmagatād vādhyāvāsagatād vā / pāyantikā / bhikṣuṇādhyārāmagataṃ vādhyāvāsagataṃ vā ratnaṃ ratnasaṃmataṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576523 (0.050):
udgrāhayed vā anyatrādhyārāmagatād vā adhyāvāsagatād vā pātayantikā
(PrMoSū-LCh)Pāy.63 aṅgulipratodanāt pāyantikā //
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368921 (0.012):
Pāy.63 (PrMoSū_Mū-Banerjee) aṅgulipratodanāt pāyantikā /
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576638 (0.029):
kṛtvā nānyathā pātayantikā (6)2 / PrMoSū_Pāt.63: / aṅgulipratodanāt pātayantikā (6)3
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175455 (0.031):
vijñāpya khāded bhuṃjītā vā pāyantikā // // / (PrMoSū-LCh)Pāy.41-50 uddānaṃ // saprāṇabhojane sthānaṃ niṣadyācela senayā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175518 (0.031):
praticchanne 'titiṣṭhet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.44 yaḥ punar bhikṣur acelakāya vā acelikāyai vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175724 (0.031):
jyotiḥ samavadadhyāt samavadhāpayed vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.53 yaḥ punar bhikṣur dhārmike saṃghakaraṇīye bhikṣoś
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25367544 (0.043):
vileṭhāya vipratisārāyeti śikṣāpadavilaṃghanāt pāyantikā / / Pāy.11 (PrMoSū_Mū-Banerjee) bījagrāmabhūtagrāmapātanapātāpanāt pāyantikā /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25367556 (0.043):
Pāy.11 (PrMoSū_Mū-Banerjee) bījagrāmabhūtagrāmapātanapātāpanāt pāyantikā / / Pāy.12 (PrMoSū_Mū-Banerjee) avadhyānakṣipaṇāt pāyantikā /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25367708 (0.043):
balenābhipaded vābhinipadyeta vā pāyantikā / / Pāy.19 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur jānan saprāṇakenodakena
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369461 (0.043):
mañcaṃ avanahed avanāhayed vā uddalanāt pāyantikā / / Pāy.87 (PrMoSū_Mū-Banerjee) niṣīdanaṃ bhikṣuṇā kārayatā prāmāṇikaṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25367415 (0.043):
yathādharmam adhikaraṇam upanikṣiptaṃ punaḥ karmaṇaḥ khoṭayet pāyantikā / / Pāy.5 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur mātṛgrāmasyottari
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25367818 (0.043):
cīvaraṃ dadyād anyatra parivartakāt pāyantikā / / Pāy.25 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur ajñātikāyā bhikṣuṇyāś
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368424 (0.043):
vitapanaprekṣī jyotiḥ samavadhavyāt samavadhāpayed vā pāyantikā / / Pāy.53 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur dhārmikasaṃghakaraṇīye
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25367573 (0.043):
Pāy.13 (PrMoSū_Mū-Banerjee) ājñāviheṭhanāt pāyantikā / / Pāy.14 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣuḥ sāṃghikaṃ maṃcaṃ vā pīṭhaṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368178 (0.043):
vijñāpya khāded bhuñjītā vā pāyantikā / / Pāy.41 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur jānan saprāṇakam udakaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175475 (0.047):
dvirātraudyūṣikāṃ gacchet prahārodgūra duṣṭhulāḥ // // / (PrMoSū-LCh)Pāy.41 yaḥ punar bhikṣur jānan saprāṇakam udakaṃ paribhuṃjīta
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25367564 (0.051):
Pāy.12 (PrMoSū_Mū-Banerjee) avadhyānakṣipaṇāt pāyantikā / / Pāy.13 (PrMoSū_Mū-Banerjee) ājñāviheṭhanāt pāyantikā /
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175358 (0.051):
bhaviṣyaty etad eva pratyayaṃ kṛtvā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.36 gaṇabhojanād anyatra samayāt pāyantikā // tatrāyaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175708 (0.051):
bhikṣur udyojito bhaviṣyatīty etad eva pratyayaṃ kṛtvā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.52 yaḥ punar bhikṣur ātmārtham aglāno vitapanaprekṣī
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176435 (0.051):
etad eva pratyayaṃ kṛtvā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.77 yaḥ punar bhikṣuḥ saṃghasya dharmyāyāṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175572 (0.054):
vipravastavyaṃ tata uttari vipravaset pāyantikā // = // = // / (PrMoSū-LCh)Pāy.47 dvirātram api ced bhikṣus tasyāṃ senāyāṃ vipravasann
(PrMoSū-LCh)Pāy.64. udakaharṣaṇāt pāyantikā //
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175455 (0.0):
vijñāpya khāded bhuṃjītā vā pāyantikā // // / (PrMoSū-LCh)Pāy.41-50 uddānaṃ // saprāṇabhojane sthānaṃ niṣadyācela senayā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175520 (0.0):
praticchanne 'titiṣṭhet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.44 yaḥ punar bhikṣur acelakāya vā acelikāyai vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175726 (5.960):
jyotiḥ samavadadhyāt samavadhāpayed vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.53 yaḥ punar bhikṣur dhārmike saṃghakaraṇīye bhikṣoś
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175476 (0.016):
dvirātraudyūṣikāṃ gacchet prahārodgūra duṣṭhulāḥ // // / (PrMoSū-LCh)Pāy.41 yaḥ punar bhikṣur jānan saprāṇakam udakaṃ paribhuṃjīta
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176095 (0.017):
sahāgāraśayyāṃ kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.58 na ca cīvarapratilambhād bhikṣuṇā trayāṇāṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175330 (0.017):
khādanīyabhojanīyaṃ khāded bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.35 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣuṃ bhuktavantaṃ pravāritam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175396 (0.017):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.38 yaḥ punar bhikṣuḥ saṃnihitaṃ khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175409 (0.017):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.39 yaḥ punar bhikṣur adattaṃ mukhābhyavahāryam āhāram
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175488 (0.017):
(PrMoSū-LCh)Pāy.41 yaḥ punar bhikṣur jānan saprāṇakam udakaṃ paribhuṃjīta / pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.42 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule anupraskadyāsane
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175505 (0.017):
niṣadyāṃ kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.43 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule rahasi
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175535 (0.017):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.45 yaḥ punar bhikṣur udyuktāṃ senāṃ darśanāyopasaṃkrāmet
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175596 (0.017):
vā pratyanubhavet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.48 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175611 (0.017):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāraṃ dadyāt pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.49 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175631 (0.017):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāram udgūrayed antatas talaśaktikā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.50 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣor duṣṭhūlām āpattiṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175710 (0.017):
bhikṣur udyojito bhaviṣyatīty etad eva pratyayaṃ kṛtvā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.52 yaḥ punar bhikṣur ātmārtham aglāno vitapanaprekṣī
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175755 (0.017):
āpadyeta āhara bhikṣo cchandaṃ na te dadāmīti pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.54 yaḥ punar bhikṣur anupasaṃpannena pudgalena sārdhaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175773 (0.017):
dvirātrād ūrdhvaṃ sahāgāraśayyāṃ prakalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.55 yaḥ punar bhikṣur evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175876 (0.017):
evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.56 yaḥ punar bhikṣur jānaṃs tathāvādinaṃ pudgalam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176126 (0.017):
durvarṇīkaraṇaṃ nīlaṃ vā kardamaṃ vā kaṣāyaṃ vā navaṃ cīvaraṃ paribhuṃjīta / pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.59 yaḥ punar bhikṣu ratnaṃ vā ratnasaṃmataṃ vā svahastam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176181 (0.017):
kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.66 yaḥ punar bhikṣur bhikṣuṃ bhīṣayed bhīṣāpayed vā
(PrMoSū-LCh)Pāy.65 yaḥ punar bhikṣur mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ sahāgāraśayyāṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576654 (0.0):
PrMoSū_Pāt.64: / udakaharṣaṇāt pātayantikā (6)4 / PrMoSū_Pāt.65:
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175315 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.34 yaḥ punar bhikṣur bhuktavān pravāritaḥ akṛtaniriktaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175332 (0.0):
khādanīyabhojanīyaṃ khāded bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.35 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣuṃ bhuktavantaṃ pravāritam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175383 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.37 yaḥ punar bhikṣur akāle khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175397 (0.0):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.38 yaḥ punar bhikṣuḥ saṃnihitaṃ khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175410 (0.0):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.39 yaḥ punar bhikṣur adattaṃ mukhābhyavahāryam āhāram
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175478 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.41 yaḥ punar bhikṣur jānan saprāṇakam udakaṃ paribhuṃjīta
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175491 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.41 yaḥ punar bhikṣur jānan saprāṇakam udakaṃ paribhuṃjīta / pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.42 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule anupraskadyāsane
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175507 (0.0):
niṣadyāṃ kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.43 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule rahasi
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175520 (0.0):
praticchanne 'titiṣṭhet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.44 yaḥ punar bhikṣur acelakāya vā acelikāyai vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175537 (0.0):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.45 yaḥ punar bhikṣur udyuktāṃ senāṃ darśanāyopasaṃkrāmet
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175598 (0.0):
vā pratyanubhavet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.48 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175614 (0.0):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāraṃ dadyāt pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.49 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175633 (0.0):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāram udgūrayed antatas talaśaktikā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.50 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣor duṣṭhūlām āpattiṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175659 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.51 yaḥ punar bhikṣur bhikṣum evaṃ vaded ehy āyuṣman kulāny
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175712 (0.0):
bhikṣur udyojito bhaviṣyatīty etad eva pratyayaṃ kṛtvā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.52 yaḥ punar bhikṣur ātmārtham aglāno vitapanaprekṣī
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175727 (0.0):
jyotiḥ samavadadhyāt samavadhāpayed vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.53 yaḥ punar bhikṣur dhārmike saṃghakaraṇīye bhikṣoś
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175757 (0.0):
āpadyeta āhara bhikṣo cchandaṃ na te dadāmīti pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.54 yaḥ punar bhikṣur anupasaṃpannena pudgalena sārdhaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175775 (0.0):
dvirātrād ūrdhvaṃ sahāgāraśayyāṃ prakalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.55 yaḥ punar bhikṣur evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175878 (0.0):
evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.56 yaḥ punar bhikṣur jānaṃs tathāvādinaṃ pudgalam
kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.66 yaḥ punar bhikṣur bhikṣuṃ bhīṣayed bhīṣāpayed vā
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576665 (0.0):
yaḥ punar bhikṣur mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ sahāgāraśayyāṃ kalpayet pātayantikā / PrMoSū_Pāt.66:
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175315 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.34 yaḥ punar bhikṣur bhuktavān pravāritaḥ akṛtaniriktaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175333 (0.0):
khādanīyabhojanīyaṃ khāded bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.35 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣuṃ bhuktavantaṃ pravāritam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175383 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.37 yaḥ punar bhikṣur akāle khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175397 (0.0):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.38 yaḥ punar bhikṣuḥ saṃnihitaṃ khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175410 (0.0):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.39 yaḥ punar bhikṣur adattaṃ mukhābhyavahāryam āhāram
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175478 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.41 yaḥ punar bhikṣur jānan saprāṇakam udakaṃ paribhuṃjīta
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175491 (0.0):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.42 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule anupraskadyāsane
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175507 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.42 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule anupraskadyāsane / niṣadyāṃ kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.43 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule rahasi
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175520 (0.0):
praticchanne 'titiṣṭhet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.44 yaḥ punar bhikṣur acelakāya vā acelikāyai vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175537 (0.0):
parivrājakāya vā parivrājikāyai vāstamāstaṃ ? khādanīyabhojanīyaṃ dadyāt / pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.45 yaḥ punar bhikṣur udyuktāṃ senāṃ darśanāyopasaṃkrāmet
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175597 (0.0):
vā pratyanubhavet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.48 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175613 (0.0):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāraṃ dadyāt pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.49 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175633 (0.0):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāram udgūrayed antatas talaśaktikā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.50 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣor duṣṭhūlām āpattiṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175660 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.51 yaḥ punar bhikṣur bhikṣum evaṃ vaded ehy āyuṣman kulāny
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175712 (0.0):
bhikṣur udyojito bhaviṣyatīty etad eva pratyayaṃ kṛtvā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.52 yaḥ punar bhikṣur ātmārtham aglāno vitapanaprekṣī
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175727 (0.0):
jyotiḥ samavadadhyāt samavadhāpayed vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.53 yaḥ punar bhikṣur dhārmike saṃghakaraṇīye bhikṣoś
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175757 (0.0):
āpadyeta āhara bhikṣo cchandaṃ na te dadāmīti pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.54 yaḥ punar bhikṣur anupasaṃpannena pudgalena sārdhaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175775 (0.0):
dvirātrād ūrdhvaṃ sahāgāraśayyāṃ prakalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.55 yaḥ punar bhikṣur evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175878 (0.0):
evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.56 yaḥ punar bhikṣur jānaṃs tathāvādinaṃ pudgalam
anantato hāsyaprekṣy api pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.67 yaḥ punar bhikṣur bhikṣor vā bhikṣuṇyā vā śikṣamāṇāyā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175315 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.34 yaḥ punar bhikṣur bhuktavān pravāritaḥ akṛtaniriktaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175332 (0.0):
khādanīyabhojanīyaṃ khāded bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.35 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣuṃ bhuktavantaṃ pravāritam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175383 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.37 yaḥ punar bhikṣur akāle khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175397 (0.0):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.38 yaḥ punar bhikṣuḥ saṃnihitaṃ khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175410 (0.0):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.39 yaḥ punar bhikṣur adattaṃ mukhābhyavahāryam āhāram
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175478 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.41 yaḥ punar bhikṣur jānan saprāṇakam udakaṃ paribhuṃjīta
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175488 (0.0):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.42 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule anupraskadyāsane
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175506 (0.0):
niṣadyāṃ kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.43 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule rahasi
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175520 (0.0):
praticchanne 'titiṣṭhet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.44 yaḥ punar bhikṣur acelakāya vā acelikāyai vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175537 (0.0):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.45 yaḥ punar bhikṣur udyuktāṃ senāṃ darśanāyopasaṃkrāmet
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175598 (0.0):
vā pratyanubhavet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.48 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175614 (0.0):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāraṃ dadyāt pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.49 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175634 (0.0):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāram udgūrayed antatas talaśaktikā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.50 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣor duṣṭhūlām āpattiṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175659 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.51 yaḥ punar bhikṣur bhikṣum evaṃ vaded ehy āyuṣman kulāny
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175712 (0.0):
bhikṣur udyojito bhaviṣyatīty etad eva pratyayaṃ kṛtvā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.52 yaḥ punar bhikṣur ātmārtham aglāno vitapanaprekṣī
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175727 (0.0):
jyotiḥ samavadadhyāt samavadhāpayed vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.53 yaḥ punar bhikṣur dhārmike saṃghakaraṇīye bhikṣoś
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175757 (0.0):
āpadyeta āhara bhikṣo cchandaṃ na te dadāmīti pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.54 yaḥ punar bhikṣur anupasaṃpannena pudgalena sārdhaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175774 (0.0):
dvirātrād ūrdhvaṃ sahāgāraśayyāṃ prakalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.55 yaḥ punar bhikṣur evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175878 (0.0):
evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.56 yaḥ punar bhikṣur jānaṃs tathāvādinaṃ pudgalam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176126 (0.0):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.59 yaḥ punar bhikṣu ratnaṃ vā ratnasaṃmataṃ vā svahastam
vā śrāmaṇerakasya vā śrāmaṇerikāyā vā pātraṃ vā cīvaraṃ vā śikyaṃ vā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368973 (0.010):
Pāy.67 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur bhikṣor vā bhikṣuṇyā vā / śikṣamāṇāyā vā śrāmaṇerasya vā śrāmaṇerikāyā vā pātraṃ vā cīvaraṃ vā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277265 (0.022):
bhagavān āha / upāsakasya karaṇīyena upāsikāyāḥ karaṇīyena bhikṣoḥ / karaṇīyena bhikṣuṇyāḥ śikṣamāṇāyāḥ śrāmaṇerakasya śrāmaṇerikāyāḥ
saritaṃ vā kāyabandhanaṃ vā anyatamānyatamaṃ vā śrāmaṇakaṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6282151 (0.041):
cīvaramevamanyatamānyatamaṃ śrāmaṇakaṃ jīvitapariṣkāraṃ śrāddhānāñca
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15167019 (0.041):
kartavyaṃ maṃsyante / yathā cīvaram evam anyatamānyatamaṃ śrāmaṇakaṃ / jīvitapariṣkāram / śrāddhānāṃ ca brāhmaṇagṛhapatīnām antikād yathākāmaṃ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 23992246 (0.041):
pātraḥ vā cīvaraṃ vā anyatamānyatamaṃ vā śrāmaṇakaṃ jīvitapariṣkāraṃ vā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368982 (0.044):
upānahaṃ vā sūcīgharaṃ vā kāyabandhanaṃ vānyatamānyatamaṃ vā / jīvitapariṣkāram upanidadhyād upanidhāpayet tadrūpapratyayād anyatra
jīvitapariṣkāram upanidadhyād upanidhāpayed vānyatra tadrūpāt pratyayāt
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176527 (0.0):
anavalokyānyatra tadrūpāt pratyayāt pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.82 yaḥ punar bhikṣur anirgatāyāṃ rajanyām anudgate 'ruṇe
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25367652 (0.006):
caṇḍībhūto 'nāttamanā sāṃghikād vihārād bhikṣuṃ niṣkarṣen niṣkārṣāpayed vā / anyatra tadrūpāt pratyayāt pāyantikā /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369287 (0.006):
apratisaṃvedito 'nyatra tadrūpāt pratyayāt pāyantikā /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369315 (0.006):
mūrdhābhiṣiktasya indrakīlaṃ vā indrakīlasāmantakaṃ vā samatikraned / anyatra tadrūpāt pratyayāt pāyantikā /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369260 (0.006):
bhikṣum anavapṛcchya anyatra tadrūpāt pratyayāt pāyantikā /
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176455 (0.011):
anavalokyānyatra tadrūpāt pratyayāt pāyantikā //
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25367601 (0.021):
vā anuddhṛtānuddhṛtya vā tato viprakrāmet santaṃ bhikṣum anavalokyānyatra / tadrūpāt pratyayāt pāyantikā /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25367629 (0.021):
anuddhṛtyānuddhārya vā tato viprakrāmet santaṃ bhikṣum anavalokyānyatra / tadrūpāt pratyayāt pāyantikā /
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176487 (0.027):
anavalokyānyatra tadrūpāt pratyayāt pāyantikā // ṛ //
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368989 (0.030):
upānahaṃ vā sūcīgharaṃ vā kāyabandhanaṃ vānyatamānyatamaṃ vā / jīvitapariṣkāram upanidadhyād upanidhāpayet tadrūpapratyayād anyatra
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576686 (0.038):
sūcīgharakaṃ vā anyatamānyatamaṃ vā śrāmaṇakaṃ pariṣkāram upanidadhyād
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6282152 (0.040):
cīvaramevamanyatamānyatamaṃ śrāmaṇakaṃ jīvitapariṣkāraṃ śrāddhānāñca
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15167019 (0.040):
kartavyaṃ maṃsyante / yathā cīvaram evam anyatamānyatamaṃ śrāmaṇakaṃ / jīvitapariṣkāram / śrāddhānāṃ ca brāhmaṇagṛhapatīnām antikād yathākāmaṃ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 23992246 (0.040):
pātraḥ vā cīvaraṃ vā anyatamānyatamaṃ vā śrāmaṇakaṃ jīvitapariṣkāraṃ vā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21651884 (0.057):
vā idrakīlasāmantaṃ vā samatikrāmedanyatra tadrūpātpratyayāt pāpāntiketi/
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.68 yaḥ punar bhikṣur bhikṣoś cīvaram vā datvā tataḥ paścād
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175315 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.34 yaḥ punar bhikṣur bhuktavān pravāritaḥ akṛtaniriktaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175332 (0.0):
khādanīyabhojanīyaṃ khāded bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.35 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣuṃ bhuktavantaṃ pravāritam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175383 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.37 yaḥ punar bhikṣur akāle khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175397 (0.0):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.38 yaḥ punar bhikṣuḥ saṃnihitaṃ khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175410 (0.0):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.39 yaḥ punar bhikṣur adattaṃ mukhābhyavahāryam āhāram
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175478 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.41 yaḥ punar bhikṣur jānan saprāṇakam udakaṃ paribhuṃjīta
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175488 (0.0):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.42 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule anupraskadyāsane
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175506 (0.0):
niṣadyāṃ kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.43 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule rahasi
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175520 (0.0):
praticchanne 'titiṣṭhet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.44 yaḥ punar bhikṣur acelakāya vā acelikāyai vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175537 (0.0):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.45 yaḥ punar bhikṣur udyuktāṃ senāṃ darśanāyopasaṃkrāmet
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175598 (0.0):
vā pratyanubhavet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.48 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175614 (0.0):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāraṃ dadyāt pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.49 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175634 (0.0):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāram udgūrayed antatas talaśaktikā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.50 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣor duṣṭhūlām āpattiṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175659 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.51 yaḥ punar bhikṣur bhikṣum evaṃ vaded ehy āyuṣman kulāny
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175712 (0.0):
bhikṣur udyojito bhaviṣyatīty etad eva pratyayaṃ kṛtvā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.52 yaḥ punar bhikṣur ātmārtham aglāno vitapanaprekṣī
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175727 (0.0):
jyotiḥ samavadadhyāt samavadhāpayed vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.53 yaḥ punar bhikṣur dhārmike saṃghakaraṇīye bhikṣoś
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175757 (0.0):
āpadyeta āhara bhikṣo cchandaṃ na te dadāmīti pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.54 yaḥ punar bhikṣur anupasaṃpannena pudgalena sārdhaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175774 (0.0):
dvirātrād ūrdhvaṃ sahāgāraśayyāṃ prakalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.55 yaḥ punar bhikṣur evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175878 (0.0):
evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.56 yaḥ punar bhikṣur jānaṃs tathāvādinaṃ pudgalam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176126 (0.0):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.59 yaḥ punar bhikṣu ratnaṃ vā ratnasaṃmataṃ vā svahastam
apratyuddhārya paribhuṃjīta pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.69 yaḥ punar bhikṣur dviṣṭo dveṣād apratītaḥ śuddhaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175316 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.34 yaḥ punar bhikṣur bhuktavān pravāritaḥ akṛtaniriktaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175332 (0.0):
khādanīyabhojanīyaṃ khāded bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.35 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣuṃ bhuktavantaṃ pravāritam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175383 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.37 yaḥ punar bhikṣur akāle khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175397 (0.0):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.38 yaḥ punar bhikṣuḥ saṃnihitaṃ khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175411 (0.0):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.39 yaḥ punar bhikṣur adattaṃ mukhābhyavahāryam āhāram
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175478 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.41 yaḥ punar bhikṣur jānan saprāṇakam udakaṃ paribhuṃjīta
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175491 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.41 yaḥ punar bhikṣur jānan saprāṇakam udakaṃ paribhuṃjīta / pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.42 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule anupraskadyāsane
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175507 (0.0):
niṣadyāṃ kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.43 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule rahasi
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175522 (0.0):
praticchanne 'titiṣṭhet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.44 yaḥ punar bhikṣur acelakāya vā acelikāyai vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175538 (0.0):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.45 yaḥ punar bhikṣur udyuktāṃ senāṃ darśanāyopasaṃkrāmet
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175598 (0.0):
vā pratyanubhavet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.48 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175614 (0.0):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāraṃ dadyāt pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.49 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175633 (0.0):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāram udgūrayed antatas talaśaktikā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.50 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣor duṣṭhūlām āpattiṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175659 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.51 yaḥ punar bhikṣur bhikṣum evaṃ vaded ehy āyuṣman kulāny
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175712 (0.0):
bhikṣur udyojito bhaviṣyatīty etad eva pratyayaṃ kṛtvā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.52 yaḥ punar bhikṣur ātmārtham aglāno vitapanaprekṣī
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175728 (0.0):
jyotiḥ samavadadhyāt samavadhāpayed vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.53 yaḥ punar bhikṣur dhārmike saṃghakaraṇīye bhikṣoś
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175757 (0.0):
āpadyeta āhara bhikṣo cchandaṃ na te dadāmīti pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.54 yaḥ punar bhikṣur anupasaṃpannena pudgalena sārdhaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175775 (0.0):
dvirātrād ūrdhvaṃ sahāgāraśayyāṃ prakalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.55 yaḥ punar bhikṣur evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175878 (0.0):
evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.56 yaḥ punar bhikṣur jānaṃs tathāvādinaṃ pudgalam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176126 (0.0):
durvarṇīkaraṇaṃ nīlaṃ vā kardamaṃ vā kaṣāyaṃ vā navaṃ cīvaraṃ paribhuṃjīta / pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.59 yaḥ punar bhikṣu ratnaṃ vā ratnasaṃmataṃ vā svahastam
bhikṣum anāpannam amūlakena saṃghāvaśeṣeṇa dharmeṇānudhvaṃsayet pāyantikā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369025 (0.0):
pariśuddhaṃ anāpattikaṃ bhikṣuṃ amūlakena saṃghāvaśeṣeṇa
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576718 (0.012):
yaḥ punar bhikṣur bhikṣum amūlakena saṃghāvaśeṣeṇa dharmeṇānudhvaṃsayet
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573968 (0.043):
dharmāṇām anyatamānyatamena dharmeṇa vadet pārājikena vā saṃghāvaśeṣeṇa vā / pātayantikena vā niṣadyāṃ bhikṣuḥ pratijānamānas trayāṇāṃ dharmāṇām
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573981 (0.048):
anyatamānyatamena dharmeṇa kārayitavyaḥ pārājikena vā saṃghāvaśeṣeṇa vā / pātayantikena vā yena yena dharmeṇa vā śrāddheyavacanopāsikā taṃ bhikṣuṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365993 (0.048):
pratijānamānaḥ trayāṇāṃ dharmāṇām anyatamānyatamena dharmeṇa kārayitavyaḥ / pārājikena vā saṃghāvaśeṣeṇa vā pāyantikena vā yena yena vā punaḥ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138086 (0.052):
amūlakena saṃghātiśeṣeṇa dharmeṇānudhvaṃseya pācattikaṃ /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133877 (0.058):
śuddhaṃ bhikṣum anāpattikam amūlakena pārājikena dharmeṇa anudhvaṃseya apy
(PrMoSū-LCh)Pāy.70 yaḥ punar bhikṣur apuruṣayā striyā sārdham
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175315 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.34 yaḥ punar bhikṣur bhuktavān pravāritaḥ akṛtaniriktaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175331 (0.0):
khādanīyabhojanīyaṃ khāded bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.35 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣuṃ bhuktavantaṃ pravāritam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175383 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.37 yaḥ punar bhikṣur akāle khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175397 (0.0):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.38 yaḥ punar bhikṣuḥ saṃnihitaṃ khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175410 (0.0):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.39 yaḥ punar bhikṣur adattaṃ mukhābhyavahāryam āhāram
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175477 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.41 yaḥ punar bhikṣur jānan saprāṇakam udakaṃ paribhuṃjīta
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175506 (0.0):
niṣadyāṃ kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.43 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule rahasi
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175523 (0.0):
praticchanne 'titiṣṭhet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.44 yaḥ punar bhikṣur acelakāya vā acelikāyai vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175537 (0.0):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.45 yaḥ punar bhikṣur udyuktāṃ senāṃ darśanāyopasaṃkrāmet
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175597 (0.0):
vā pratyanubhavet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.48 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175613 (0.0):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāraṃ dadyāt pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.49 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175632 (0.0):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāram udgūrayed antatas talaśaktikā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.50 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣor duṣṭhūlām āpattiṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175658 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.51 yaḥ punar bhikṣur bhikṣum evaṃ vaded ehy āyuṣman kulāny
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175712 (0.0):
bhikṣur udyojito bhaviṣyatīty etad eva pratyayaṃ kṛtvā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.52 yaḥ punar bhikṣur ātmārtham aglāno vitapanaprekṣī
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175727 (0.0):
jyotiḥ samavadadhyāt samavadhāpayed vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.53 yaḥ punar bhikṣur dhārmike saṃghakaraṇīye bhikṣoś
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175756 (0.0):
āpadyeta āhara bhikṣo cchandaṃ na te dadāmīti pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.54 yaḥ punar bhikṣur anupasaṃpannena pudgalena sārdhaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175774 (0.0):
dvirātrād ūrdhvaṃ sahāgāraśayyāṃ prakalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.55 yaḥ punar bhikṣur evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175877 (0.0):
evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.56 yaḥ punar bhikṣur jānaṃs tathāvādinaṃ pudgalam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176126 (0.0):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.59 yaḥ punar bhikṣu ratnaṃ vā ratnasaṃmataṃ vā svahastam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176167 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.64. udakaharṣaṇāt pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.65 yaḥ punar bhikṣur mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ sahāgāraśayyāṃ
adhvānamārgaṃ pratipadyetāntato grāmāntaram api pāyantikā // //
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176300 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.71 yaḥ punar bhikṣuḥ steyasārthena sārdham adhvamārgaṃ / pratipadyetāntato grāmāntaram api pāyantikā //
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369043 (0.006):
saṃvidhāyādhvamārgaṃ pratipadyetāntato grāmāntaram api pāyantikā /
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576748 (0.012):
yaḥ punar bhikṣuḥ steyasārthena sārdhaṃ saṃvidhāya samānamārgaṃ / pratipadyeta antato grāmāntaram api pātayantikā 71
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576733 (0.035):
yaḥ punar bhikṣur mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ saṃvidhāya samānamārgaṃ pratipadyeta / antato grāmāntaram api pātayantikā 70 //
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25367844 (0.040):
Pāy.26 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur bhikṣuṇīsārtheṇa sārdham / adhvānamārgaṃ pratipadyeta ato grāmāntaram api pāyantikā / tatrāyaṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369061 (0.042):
saṃvidhāyādhvamārgaṃ pratipadyetāntato grāmāntaram api pāyantikā / / Pāy.72 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur ūnaviṃśavarṣaṃ pudgalaṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14575646 (0.051):
yaḥ punar bhikṣur bhikṣuṇyā sārdhaṃ saṃvidhāya samānamārgaṃ / pratipadyetāntato grāmāntaram api anyatra samayāt pātayantikā (tatrā)yaṃ
uddānam* // steyonaviṃśati khanet pravāraṇā śikṣitavyaṃ kalahānāṃ tūṣṇīṃ
viprakrāmed anādarāt surāpānam akāle ca // // / (PrMoSū-LCh)Pāy.71 yaḥ punar bhikṣuḥ steyasārthena sārdham adhvamārgaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175315 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.34 yaḥ punar bhikṣur bhuktavān pravāritaḥ akṛtaniriktaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175331 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.35 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣuṃ bhuktavantaṃ pravāritam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175383 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.37 yaḥ punar bhikṣur akāle khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175397 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.38 yaḥ punar bhikṣuḥ saṃnihitaṃ khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175410 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.39 yaḥ punar bhikṣur adattaṃ mukhābhyavahāryam āhāram
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175477 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.41 yaḥ punar bhikṣur jānan saprāṇakam udakaṃ paribhuṃjīta
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175506 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.43 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule rahasi
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175523 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.44 yaḥ punar bhikṣur acelakāya vā acelikāyai vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175537 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.45 yaḥ punar bhikṣur udyuktāṃ senāṃ darśanāyopasaṃkrāmet
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175597 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.48 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175613 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.49 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175632 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.50 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣor duṣṭhūlām āpattiṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175658 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.51 yaḥ punar bhikṣur bhikṣum evaṃ vaded ehy āyuṣman kulāny
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175712 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.52 yaḥ punar bhikṣur ātmārtham aglāno vitapanaprekṣī
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175727 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.53 yaḥ punar bhikṣur dhārmike saṃghakaraṇīye bhikṣoś
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175756 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.54 yaḥ punar bhikṣur anupasaṃpannena pudgalena sārdhaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175774 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.55 yaḥ punar bhikṣur evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175877 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.56 yaḥ punar bhikṣur jānaṃs tathāvādinaṃ pudgalam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176126 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.59 yaḥ punar bhikṣu ratnaṃ vā ratnasaṃmataṃ vā svahastam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176167 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.65 yaḥ punar bhikṣur mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ sahāgāraśayyāṃ
pratipadyetāntato grāmāntaram api pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.72 yaḥ punar bhikṣur ūnaviṃśativarṣaṃ pudgalaṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576757 (0.0):
yaḥ punar bhikṣuḥ steyasārthena sārdhaṃ saṃvidhāya samānamārgaṃ / pratipadyeta antato grāmāntaram api pātayantikā 71
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175315 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.34 yaḥ punar bhikṣur bhuktavān pravāritaḥ akṛtaniriktaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175331 (0.0):
khādanīyabhojanīyaṃ khāded bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.35 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣuṃ bhuktavantaṃ pravāritam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175383 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.37 yaḥ punar bhikṣur akāle khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175397 (0.0):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.38 yaḥ punar bhikṣuḥ saṃnihitaṃ khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175410 (0.0):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.39 yaḥ punar bhikṣur adattaṃ mukhābhyavahāryam āhāram
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175477 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.41 yaḥ punar bhikṣur jānan saprāṇakam udakaṃ paribhuṃjīta
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175488 (0.0):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.42 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule anupraskadyāsane
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175506 (0.0):
niṣadyāṃ kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.43 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule rahasi
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175520 (0.0):
praticchanne 'titiṣṭhet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.44 yaḥ punar bhikṣur acelakāya vā acelikāyai vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175537 (0.0):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.45 yaḥ punar bhikṣur udyuktāṃ senāṃ darśanāyopasaṃkrāmet
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175597 (0.0):
vā pratyanubhavet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.48 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175613 (0.0):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāraṃ dadyāt pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.49 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175632 (0.0):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāram udgūrayed antatas talaśaktikā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.50 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣor duṣṭhūlām āpattiṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175659 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.51 yaḥ punar bhikṣur bhikṣum evaṃ vaded ehy āyuṣman kulāny
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175712 (0.0):
bhikṣur udyojito bhaviṣyatīty etad eva pratyayaṃ kṛtvā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.52 yaḥ punar bhikṣur ātmārtham aglāno vitapanaprekṣī
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175727 (0.0):
jyotiḥ samavadadhyāt samavadhāpayed vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.53 yaḥ punar bhikṣur dhārmike saṃghakaraṇīye bhikṣoś
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175756 (0.0):
āpadyeta āhara bhikṣo cchandaṃ na te dadāmīti pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.54 yaḥ punar bhikṣur anupasaṃpannena pudgalena sārdhaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175774 (0.0):
dvirātrād ūrdhvaṃ sahāgāraśayyāṃ prakalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.55 yaḥ punar bhikṣur evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175877 (0.0):
evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.56 yaḥ punar bhikṣur jānaṃs tathāvādinaṃ pudgalam
bhikṣubhāvāyopasaṃpādayet pāyantikā // sa ca pudgalo 'nupasaṃpannas te ca
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369082 (5.960):
Pāy.72 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur ūnaviṃśavarṣaṃ pudgalaṃ / bhikṣubhāvāyopasaṃpādayeta pāyantikā / sa ca pudgalo 'nupasaṃpannas te ca
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576766 (0.013):
yaḥ punar bhikṣur ūnaviṃśativarṣaṃ pudgalaṃ bhikṣubhāvenopasaṃpādayet
bhikṣavo garhyā ayaṃ tatra samayaḥ // / (PrMoSū-LCh)Pāy.73 yaḥ punar bhikṣuḥ svahastaṃ pṛthivīṃ khanet khānayed vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175315 (0.0):
ārāmaṃ gatvā santo bhikṣavaḥ saṃvibhaktavyā ātmanā ca paribhoktavyaṃ ayaṃ / tatra samayaḥ // / (PrMoSū-LCh)Pāy.34 yaḥ punar bhikṣur bhuktavān pravāritaḥ akṛtaniriktaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175332 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.35 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣuṃ bhuktavantaṃ pravāritam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175383 (0.0):
śramaṇabhaktam ayaṃ tatra samayaḥ // / (PrMoSū-LCh)Pāy.37 yaḥ punar bhikṣur akāle khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175397 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.38 yaḥ punar bhikṣuḥ saṃnihitaṃ khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175410 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.39 yaḥ punar bhikṣur adattaṃ mukhābhyavahāryam āhāram
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175478 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.41 yaḥ punar bhikṣur jānan saprāṇakam udakaṃ paribhuṃjīta
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175507 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.43 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule rahasi
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175520 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.44 yaḥ punar bhikṣur acelakāya vā acelikāyai vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175537 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.45 yaḥ punar bhikṣur udyuktāṃ senāṃ darśanāyopasaṃkrāmet
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175598 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.48 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175614 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.49 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175633 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.50 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣor duṣṭhūlām āpattiṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175659 (0.0):
daurvarṇyaṃ ratnaparidāhasamayaś ca // // / (PrMoSū-LCh)Pāy.51 yaḥ punar bhikṣur bhikṣum evaṃ vaded ehy āyuṣman kulāny
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175712 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.52 yaḥ punar bhikṣur ātmārtham aglāno vitapanaprekṣī
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175727 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.53 yaḥ punar bhikṣur dhārmike saṃghakaraṇīye bhikṣoś
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175757 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.54 yaḥ punar bhikṣur anupasaṃpannena pudgalena sārdhaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175774 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.55 yaḥ punar bhikṣur evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175878 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.56 yaḥ punar bhikṣur jānaṃs tathāvādinaṃ pudgalam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176126 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.59 yaḥ punar bhikṣu ratnaṃ vā ratnasaṃmataṃ vā svahastam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176167 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.65 yaḥ punar bhikṣur mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ sahāgāraśayyāṃ
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.74 cāturmāsikī bhikṣuṇā pravāraṇā svīkartavyā anyatra
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25367707 (0.024):
balenābhipaded vābhinipadyeta vā pāyantikā / / Pāy.19 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur jānan saprāṇakenodakena
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368423 (0.024):
vitapanaprekṣī jyotiḥ samavadhavyāt samavadhāpayed vā pāyantikā / / Pāy.53 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur dhārmikasaṃghakaraṇīye
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369460 (0.024):
mañcaṃ avanahed avanāhayed vā uddalanāt pāyantikā / / Pāy.87 (PrMoSū_Mū-Banerjee) niṣīdanaṃ bhikṣuṇā kārayatā prāmāṇikaṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25367887 (0.034):
saṃvidhāya ekanāvam abhirohed ūrdhvagāminīṃ vā adhogāminīṃ vānyatra / tīryakpārasantaraṇāt pātayantikā / / Pāy.28 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur mātṛgrāmena sārdham eka
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576887 (0.036):
utthāya prakramet saṃtaṃ bhikṣum anava(lokya pātaya)ntikā (77) / PrMoSū_Pāt.78: / anādareyakāt pātayantikā (7)8 / PrMoSū_Pāt.79:
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369098 (0.041):
Pāy.73 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣuḥ svahastena pṛthivīṃ khanyāt / khānayed vā pāyantikā / / Pāy.74 (PrMoSū_Mū-Banerjee) cāturmāsikapravāraṇā bhikṣuṇā svīkartavyā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487681 (0.044):
gṛhapatiputraṃ vā cīvaraṃ yācituṃ / tamenamabhibhāṣto sammato saṃbahule hi / cīvare hi pravāreya tathā pravāritena bhikṣuṇā santarottaraparamaṃ cīvaraṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576780 (0.045):
yaḥ punar bhikṣuḥ pṛthivīṃ khanyāt khānayed vā pātayantikā (7)3 / PrMoSū_Pāt.74:
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4490687 (0.045):
PrMoSū(Mā)_Pāc.87. kanḍumapraticchādanaṃ bhikṣuṇā kārāpayamāṇena
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25367414 (0.045):
yathādharmam adhikaraṇam upanikṣiptaṃ punaḥ karmaṇaḥ khoṭayet pāyantikā / / Pāy.5 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur mātṛgrāmasyottari
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194682 (0.046):
prajñapayiṣyāmi. pravāraṇāgrāhakena bhikṣuṇā pravāraṇāṃ gṛhītvā na / dhāvitavyaṃ na dravitavyaṃ na laṅghayitavyaṃ na parikhā laṅghayitavyā na
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577035 (0.048):
na sarvacetasā samanvāhṛtya śṛṇoṣi iyaṃ tasya saṃvejanāt pātayantikā (8)3 / PrMoSū_Pāt.84: / yaḥ punar bhikṣur asthimayaṃ dantamayaṃ viṣāṇamayaṃ vā sūcīgharakaṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14575534 (0.048):
prakramiṣyatīti idam eva pratyayaṃ kṛtvā nānyathāt pātayantikā (1)7 / PrMoSū_Pāt.18:
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175723 (0.048):
jyotiḥ samavadadhyāt samavadhāpayed vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.53 yaḥ punar bhikṣur dhārmike saṃghakaraṇīye bhikṣoś
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137671 (0.050):
PrMoSū(Mā-L)Pāc.74. cāturmāsikā bhikṣuṇā pratyekapravāraṇā sādayitavyā /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25366915 (0.050):
eḍakaromāṇi dhāvayed raṃjayed vivaṭed vivaṭāpayed vā naisargikapāyantikā / / NP.18 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣuḥ svahastaṃ jātarūparajatam
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25367829 (0.050):
Pāy.25 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur ajñātikāyā bhikṣuṇyāś / cīvaraṃ kuryāt pāyantikā / / Pāy.26 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur bhikṣuṇīsārtheṇa sārdham
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14574914 (0.053):
dhārayen niḥ(sa)r(gikā pātayantikā) 21 / PrMoSū_NP.22: / yaḥ punar bhikṣuḥ sati pāribhogīye pātre ūnapañcabandhane anyaṃ navaṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14574875 (0.053):
niḥsargikā (pātayantikā) 18 / PrMoSū_NP.19: / yaḥ punar bhikṣur nānāprakāraṃ rūpyavyavahāraṃ samāpadyeta niḥsargikā
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14575312 (0.055):
karmaṇy utkoṭayet pātayantikā 4 / PrMoSū_Pāt.5: / yaḥ punar bhikṣur mātṛgrāmasyottaraṃṣaṭpañcikayā vācā dharmaṃ deśayed
samayāt pāyantikā // tatrāyaṃ samayaḥ pratyekapratyekapravāraṇā punaḥ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14575761 (0.049):
paraṃparabhojanam anyatra samayāt pātayantikā tatrāyaṃ samayo glānasamayaś
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14575883 (0.049):
gaṇabhojanam anyatra samayāt pātayantikā tatrāyaṃ samayo glānasamayaś
punaḥ pravāraṇā atyarthapravāraṇā nityapravāraṇā ayaṃ tatra samayaḥ //
(PrMoSū-LCh)Pāy.75 yaḥ punar bhikṣur bhikṣubhir ucyamāno syāt te āyuṣmaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175315 (0.0):
ārāmaṃ gatvā santo bhikṣavaḥ saṃvibhaktavyā ātmanā ca paribhoktavyaṃ ayaṃ / tatra samayaḥ // / (PrMoSū-LCh)Pāy.34 yaḥ punar bhikṣur bhuktavān pravāritaḥ akṛtaniriktaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175331 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.35 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣuṃ bhuktavantaṃ pravāritam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175384 (0.0):
śramaṇabhaktam ayaṃ tatra samayaḥ // / (PrMoSū-LCh)Pāy.37 yaḥ punar bhikṣur akāle khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175397 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.38 yaḥ punar bhikṣuḥ saṃnihitaṃ khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175410 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.39 yaḥ punar bhikṣur adattaṃ mukhābhyavahāryam āhāram
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175477 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.41 yaḥ punar bhikṣur jānan saprāṇakam udakaṃ paribhuṃjīta
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175506 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.43 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule rahasi
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175520 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.44 yaḥ punar bhikṣur acelakāya vā acelikāyai vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175537 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.45 yaḥ punar bhikṣur udyuktāṃ senāṃ darśanāyopasaṃkrāmet
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175597 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.48 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175613 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.49 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175632 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.50 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣor duṣṭhūlām āpattiṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175659 (0.0):
daurvarṇyaṃ ratnaparidāhasamayaś ca // // / (PrMoSū-LCh)Pāy.51 yaḥ punar bhikṣur bhikṣum evaṃ vaded ehy āyuṣman kulāny
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175712 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.52 yaḥ punar bhikṣur ātmārtham aglāno vitapanaprekṣī
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175727 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.53 yaḥ punar bhikṣur dhārmike saṃghakaraṇīye bhikṣoś
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175757 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.54 yaḥ punar bhikṣur anupasaṃpannena pudgalena sārdhaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175775 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.55 yaḥ punar bhikṣur evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175877 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.56 yaḥ punar bhikṣur jānaṃs tathāvādinaṃ pudgalam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176126 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.59 yaḥ punar bhikṣu ratnaṃ vā ratnasaṃmataṃ vā svahastam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176167 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.65 yaḥ punar bhikṣur mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ sahāgāraśayyāṃ
cchikṣāyāṃ śikṣitavyaṃ sa evaṃ vaden nāhaṃ yuṣmākaṃ bālānāṃ mūḍhānām
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576812 (0.0):
yaḥ punar bhikṣur bhikṣubhir ucyamāna iha te śikṣāyāṃ śikṣitavyam ity evaṃ / vaden nāhaṃ yuṣmākaṃ bālānāṃ mūḍhānāṃ duṣprajñānāṃ vacanenātra śikṣāyāṃ
avyaktānām akuśalānāṃ vacanenāsyāṃ śikṣāyāṃ śikṣiṣye yāvan nāham anyān
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576819 (0.058):
vaden nāhaṃ yuṣmākaṃ bālānāṃ mūḍhānāṃ duṣprajñānāṃ vacanenātra śikṣāyāṃ
bhikṣūn prakṣyāmi sūtradharān vinayadharān mātṛkādharān iti pāyantikā //
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369153 (0.0):
duṣprajñasya vacanāni śikṣiṣyāmi yāvan nāhaṃ bhikṣūn prakṣyāmi sūtradharān
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576829 (0.018):
śikṣiṣyāmi anyān ahaṃ bhikṣūṃ prakṣyāmi sūtradharān vinayadharān
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4490432 (0.025):
madhyamānbhikṣūn sūtradharānvinayadharān mātṛkādharān navakānbhikṣū / sūtradharān vinayadharān mātṛkādharānnatāṃstāvadahamupasaṃkramya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137733 (0.025):
madhyamān bhikṣūn sūtradharān vinayadharān mātṛkādharān, navakān bhikṣūn / sūtradharān vinayadharān mātṛkādharān / tāṃs tāvad aham upasaṃkramya
ājñātukāmena bhikṣuṇā tasyāṃ ca śikṣāyāṃ śikṣitavyaṃ bhikṣavaḥ praṣṭavyāḥ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576837 (0.0):
mātṛkādharān iti pātayantikā / ājñātukāmena bhikṣuṇā tatra śikṣāyāṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369164 (0.0):
vinayadharān mātṛkadharān iti pāyantikā / sarvajñatākāmena bhikṣuṇā / śikṣāyāṃ śikṣitavyaṃ bhikṣavaḥ praṣṭavyāḥ sūtradharā vinayadharā
sūtradharā vinayadharā mātṛkādharā ayaṃ tatra samayaḥ //
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369169 (0.0):
śikṣāyāṃ śikṣitavyaṃ bhikṣavaḥ praṣṭavyāḥ sūtradharā vinayadharā
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6309999 (0.018):
śrāvakāśca sūtradharā, vinayadharā, mātṛkādharāśca | ye sāṃketikaṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6303956 (0.021):
vilomayati | mayete(ya ete) bhikṣavaḥ | sūtradharā, vinayadharā, / mātṛkādharāsteṣāṃ tadyogasthānaṃ (Śbh_Sh 275) vinigūhati | na prakāśayati
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335084 (0.023):
bahavaś cāsya bhikṣavaḥ sahāyakā vyāḍā vikrāntāḥ sūtradharā vinayadharā / mātṛkādharāḥ / ahaṃ ced enam akāmaṃ codayeyaṃ smārayeyaṃ tena saṃghaḥ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19299858 (0.029):
āgacchanti sūtradharā vinayadharā mātṛkādharā iti | tais teṣāṃ kathaṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576840 (0.037):
śikṣitavyaṃ bhikṣavaś ca praṣṭavyāḥ sūtradharā vinayadharā mātṛkādharāḥ /
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1334526 (0.038):
bahavaś cāsya bhikṣavaḥ sahāyakā vyāḍā vikrāntāḥ sūtradharā vinayadharā / mātṛkādharāḥ / vaiśālyāṃ vaiśālako bhikṣur vyāḍo vikrāntaḥ sūtradharo
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6489278 (0.046):
kathaṃ na gatiṃgatisārathitayā śalākāṃ gṛhṇanti? ye te bhikṣavo bhavanti / sūtradharā vinayadharā mātṛkādharās tasmin dharmavinaye gataya ucyante;
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1334970 (0.047):
vikrāntāḥ sūtradharā vinayadharā mātṛkādharāḥ / ahaṃ ced āpattiṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15191928 (0.049):
vilomayati / sa ye te bhikṣavaḥ sūtradharā, vinayadharā, mātṛkādharās
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1334546 (0.050):
vikrāntāḥ sūtradharā vinayadharā mātṛkādharāḥ / / atha vaiśālako bhikṣur apareṇa samayena janapadacārikāṃ caran kośāmbīm
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6303979 (0.056):
yogapratiyuktaye ājñāpayati | tatkasya hetormā, maiva te sūtradharā, / vinayadharā, mātṛkādharā, etadyogasthānaṃ śrutvā sūtrevatārayeyuḥ | tacca
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15191952 (0.056):
tat kasya hetoḥ / mā haiva te sūtradharā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15198176 (0.058):
sūtradharā vinayadharā mātṛkādharāś ca, ye sāṃketikaṃ dharmavinayaṃ
(PrMoSū-LCh)Pāy 76 yaḥ punar bhikṣur bhikṣūṇāṃ kalahajātānāṃ viharatāṃ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335237 (0.0):
ātmanaivātmānaṃ nānāsaṃvāsikaṃ sthāpayati / yathāpi tad bhikṣubhir / bhikṣūṇāṃ kalahajātānāṃ viharatāṃ bhaṇḍanajātānāṃ vigṛhītānāṃ vivādam
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335300 (0.0):
ātmanaivātmānaṃ saṃvāsikaṃ sthāpayati / yathāpi tad bhikṣubhir bhikṣūṇāṃ / kalahajātānāṃ viharatāṃ bhaṇḍanajātānāṃ vigṛhītānāṃ vivādam āpannānāṃ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336787 (0.0):
asaṃkhyeyam aprimāṇaṃ yo bhikṣūṇāṃ kalahajātānāṃ viharatāṃ bhaṇḍanajātānāṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576851 (0.0):
PrMoSū_Pāt.76: / yaḥ punar bhikṣur bhikṣūṇāṃ kalahajātānāṃ bhaṇḍanajātānāṃ vigṛhītānāṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369181 (0.0):
Pāy 76 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur bhikṣūṇāṃ kalahajātānāṃ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492592 (0.0):
yaduta tṛṇaprastārakeṇādhikaraṇaśamathena? yathāpitad bhikṣūṇāṃ / kalahajātānāṃ viharatāṃ bhaṇḍanajātānāṃ vigṛhītānāṃ vivādam āpannānāṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14574181 (0.018):
PrMoSū_NP.4: / yaḥ punar bhikṣur ajñātyā bhikṣuṇyā purāṇacīvaraṃ dhāvayed vā rañjayed vā
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14574851 (0.018):
PrMoSū_NP.17: / yaḥ punar bhikṣur ajñātyā bhikṣuṇyā eḍakalomāni dhāvayed vā rañjayed vā
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14575392 (0.018):
saṃstutānām ime bhikṣavaḥ sāṃghikaṃ lābhaṃ pariṇāmayantīti pāta(yant)i(kā) / PrMoSū_Pāt.10: / yaḥ punar bhikṣuḥ prātimokṣasūtroddiśyamāne evaṃ vadet kiṃ punar ebhiḥ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576008 (0.018):
PrMoSū_Pāt.44: / yaḥ punar bhikṣur acelakasya parivrājakasya vā parivrājikāyā vā svahastaṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576738 (0.018):
PrMoSū_Pāt.71: / yaḥ punar bhikṣuḥ steyasārthena sārdhaṃ saṃvidhāya samānamārgaṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14575373 (0.018):
pudgalasyāntike ārocayed anyatra saṃghasaṃmatyā pā(ta)ya(n)tik(ā) 8 / PrMoSū_Pāt.9: / yaḥ punar bhikṣuḥ pūrvaṃ samanujñako bhūtvā tataḥ paścād evaṃ vaded yathā
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14575509 (0.018):
na tvayeha vastavyam idam eva pratyayaṃ kṛtvā nānyathāt pā(tayantikā) 16 / PrMoSū_Pāt.17: / yaḥ punar bhikṣuḥ sāṃghike vihāre jānaṃ pūrvopagatāṃ bhikṣ(ū)ṃ paścād
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14575620 (0.018):
avav(adet pā)tayantikā (2)2 / PrMoSū_Pāt.23: / yaḥ punar bhikṣur evaṃ (va)ded āmiṣahetor bhikṣ(avo bhikṣuṇīr
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14575636 (0.018):
avavad)antīti pā(tayantikā 2)3 / PrMoSū_Pāt.24: / yaḥ punar bhikṣur bhikṣuṇyā sārdhaṃ saṃvidhāya samānamārgaṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576869 (0.018):
tad ahaṃ śrutvā tathānuvyāhariṣyāmīti pā(tayantikā) (7)6 / PrMoSū_Pāt.77: / yaḥ punar bhikṣuḥ saṃghasy(a) n(i)ścitāyāṃ kathāyāṃ vartamānāyāṃ tūṣṇīm
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577069 (0.018):
kārayitavyā anyatrāraṇyās tata uttaraṃ kārayet p(ātayantikā 8)5 / PrMoSū_Pāt.86: / yaḥ punar bhikṣus tūlasaṃstṛtāṃ śayyām avanahed avanāhayed vā pātayantikā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175522 (0.019):
(PrMoSū-LCh)Pāy.44 yaḥ punar bhikṣur acelakāya vā acelikāyai vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176262 (0.019):
(PrMoSū-LCh)Pāy.70 yaḥ punar bhikṣur apuruṣayā striyā sārdham
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176533 (0.019):
(PrMoSū-LCh)Pāy.82 yaḥ punar bhikṣur anirgatāyāṃ rajanyām anudgate 'ruṇe
bhaṇḍanajātānāṃ vigṛhītānāṃ vivādam āpannānāṃ tūṣṇīm aupaśrutikayā tiṣṭhed
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335239 (0.0):
bhikṣūṇāṃ kalahajātānāṃ viharatāṃ bhaṇḍanajātānāṃ vigṛhītānāṃ vivādam
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335302 (0.0):
ātmanaivātmānaṃ saṃvāsikaṃ sthāpayati / yathāpi tad bhikṣubhir bhikṣūṇāṃ / kalahajātānāṃ viharatāṃ bhaṇḍanajātānāṃ vigṛhītānāṃ vivādam āpannānāṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576858 (0.0):
yaḥ punar bhikṣur bhikṣūṇāṃ kalahajātānāṃ bhaṇḍanajātānāṃ vigṛhītānāṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369189 (1.192):
Pāy 76 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur bhikṣūṇāṃ kalahajātānāṃ / bhaṇḍanajātānāṃ bhedagṛhītānāṃ vivādam āpannānāṃ tūṣṇīm upaśrutikas
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335188 (1.788):
mā vivādaḥ / kalahajātānāṃ yuṣmākaṃ bhikṣavo viharatāṃ bhaṇḍanajātānāṃ / vigṛhītānāṃ vivādam āpannānāṃ yāni karmāṇi kriyante Ō poṣadhaḥ pravāraṇā
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336788 (0.021):
asaṃkhyeyam aprimāṇaṃ yo bhikṣūṇāṃ kalahajātānāṃ viharatāṃ bhaṇḍanajātānāṃ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492596 (0.021):
yaduta tṛṇaprastārakeṇādhikaraṇaśamathena? yathāpitad bhikṣūṇāṃ / kalahajātānāṃ viharatāṃ bhaṇḍanajātānāṃ vigṛhītānāṃ vivādam āpannānāṃ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6486959 (0.025):
yathāpitat sthalastho bhikṣūṇāṃ kalahajātānām bhaṇḍanajātānāṃ vigṛhītānāṃ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487155 (0.025):
yathāpitat sthalastho bhikṣūṇāṃ kalahajātānāṃ bhaṇḍanajātānāṃ vigṛhītānāṃ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487053 (0.030):
bhikṣūṇāṃ kalahajātānāṃ bhaṇḍanajātānāṃ (Adhik-v 81) vigṛhītānāṃ vivādam
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27866468 (0.033):
bhikṣuṇīnāṃ kalahajātānāṃ bhaṇḍanajātānāṃ vigrahavivādam āpannānāṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27866532 (0.033):
bhikṣuṇīnāṃ kalahajātānāṃ bhaṇḍanajātānāṃ vigrahavivādam āpannānāṃ / viharantīnāṃ vṛṣabhī samanā adhikaraṇāni na vyupaśamayen na vyupasamāpayen
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27866712 (0.033):
| yā puna bhikṣuṇī bhikṣuṇīnāṃ kalahajātānāṃ bhaṇḍanajātānāṃ / vigrahavivādam āpannānāṃ viharantīnāṃ vṛṣabhī samānā adhikaraṇāni na
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27866502 (0.042):
āma bhagavan | bhagavān āha | evaṃ nāma tvaṃ bhikṣuṇīnāṃ kalahajātānāṃ / bhaṇḍanajātānāṃ vigrahavivādam āpannānāṃ vṛṣabhī samānā adhikaraṇāni na
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729922 (0.050):
bhaṇḍanakārakāṇāṃ vigṛhītānāṃ vivādam āpannānām ādhikaraṇikānāṃ tarjanīyaṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27866685 (0.056):
kalahajātānāṃ bhaṇḍaṇajātānāṃ vigrahavivādam āpannānām viharantānāṃ
yad ete bhikṣavo vakṣyanti tad ahaṃ śrutvā tathā tathānuvyahariṣyāmīty
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576863 (0.0):
vivādam āpannānāṃ tūṣṇīm upaśrutikas tiṣṭhed yad ete bhikṣavo vakṣyanti
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369192 (0.0):
bhaṇḍanajātānāṃ bhedagṛhītānāṃ vivādam āpannānāṃ tūṣṇīm upaśrutikas / tiṣṭhed yad ete bhikṣavo vakṣyanti tad ahaṃ dhārayiṣyāmīty etad eva
etad eva pratyayaṃ kṛtvā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.77 yaḥ punar bhikṣuḥ saṃghasya dharmyāyāṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175316 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.34 yaḥ punar bhikṣur bhuktavān pravāritaḥ akṛtaniriktaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175332 (0.0):
khādanīyabhojanīyaṃ khāded bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.35 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣuṃ bhuktavantaṃ pravāritam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175383 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.37 yaḥ punar bhikṣur akāle khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175398 (0.0):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.38 yaḥ punar bhikṣuḥ saṃnihitaṃ khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175410 (0.0):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.39 yaḥ punar bhikṣur adattaṃ mukhābhyavahāryam āhāram
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175478 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.41 yaḥ punar bhikṣur jānan saprāṇakam udakaṃ paribhuṃjīta
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175491 (0.0):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.42 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule anupraskadyāsane
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175507 (0.0):
niṣadyāṃ kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.43 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule rahasi
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175522 (0.0):
praticchanne 'titiṣṭhet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.44 yaḥ punar bhikṣur acelakāya vā acelikāyai vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175538 (0.0):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.45 yaḥ punar bhikṣur udyuktāṃ senāṃ darśanāyopasaṃkrāmet
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175598 (0.0):
vā pratyanubhavet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.48 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175614 (0.0):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāraṃ dadyāt pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.49 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175633 (0.0):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāram udgūrayed antatas talaśaktikā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.50 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣor duṣṭhūlām āpattiṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175659 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.51 yaḥ punar bhikṣur bhikṣum evaṃ vaded ehy āyuṣman kulāny
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175712 (0.0):
bhikṣur udyojito bhaviṣyatīty etad eva pratyayaṃ kṛtvā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.52 yaḥ punar bhikṣur ātmārtham aglāno vitapanaprekṣī
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175728 (0.0):
jyotiḥ samavadadhyāt samavadhāpayed vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.53 yaḥ punar bhikṣur dhārmike saṃghakaraṇīye bhikṣoś
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175757 (0.0):
āpadyeta āhara bhikṣo cchandaṃ na te dadāmīti pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.54 yaḥ punar bhikṣur anupasaṃpannena pudgalena sārdhaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175775 (0.0):
dvirātrād ūrdhvaṃ sahāgāraśayyāṃ prakalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.55 yaḥ punar bhikṣur evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175878 (0.0):
evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.56 yaḥ punar bhikṣur jānaṃs tathāvādinaṃ pudgalam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176126 (0.0):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.59 yaḥ punar bhikṣu ratnaṃ vā ratnasaṃmataṃ vā svahastam
viniścayakathāyāṃ kathyamānāyāṃ tūṣṇīṃ viprakrāmet santaṃ bhikṣum
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25367596 (0.029):
vā anuddhṛtānuddhṛtya vā tato viprakrāmet santaṃ bhikṣum anavalokyānyatra
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25367624 (0.029):
anuddhṛtyānuddhārya vā tato viprakrāmet santaṃ bhikṣum anavalokyānyatra
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369210 (0.042):
Pāy.77 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣuḥ saṃghe dharmikāyāṃ / viniścayakathāyāṃ vartamānāyāṃ āsanāt tūṣṇīm utthāya prakrāmet santaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3738122 (0.043):
bhavati na satva paripākāya na ca dharma śravaṇe vā dharma sāṃkathhye vā + / artha viniścaya kathāyāṃ vā vartamānāyāṃ saṃkramitavyaṃ manyate | na
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26934977 (0.043):
dharmaśravaṇe vā dharmasāṃkathhye vārthaviniścayakathāyāṃ vā vartamānāyāṃ / saṃkramitavyaṃ manyate | na paripṛcchanajātīyo bhavati | na
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9690792 (0.060):
[ Cambridge MS f30a ---> ] / kathhye vârthaviniścayakathāyāṃ vā vartamānāyāṃ saṃkramitavyaṃ manyate |
anavalokyānyatra tadrūpāt pratyayāt pāyantikā //
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176487 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.80 yaḥ punar bhikṣur akāle grāmaṃ praviśet santaṃ bhikṣum / anavalokyānyatra tadrūpāt pratyayāt pāyantikā // ṛ //
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25367602 (0.0):
vā anuddhṛtānuddhṛtya vā tato viprakrāmet santaṃ bhikṣum anavalokyānyatra
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25367630 (0.0):
anuddhṛtyānuddhārya vā tato viprakrāmet santaṃ bhikṣum anavalokyānyatra
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176528 (1.788):
pūrvabhaktaṃ paścādbhaktaṃ kuleṣu cāritram āpadyeta santaṃ gṛhiṇam / anavalokyānyatra tadrūpāt pratyayāt pāyantikā //
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176224 (0.011):
jīvitapariṣkāram upanidadhyād upanidhāpayed vānyatra tadrūpāt pratyayāt / pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.68 yaḥ punar bhikṣur bhikṣoś cīvaram vā datvā tataḥ paścād
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25367653 (0.016):
anyatra tadrūpāt pratyayāt pāyantikā / / Pāy.17 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur jānan sāṃghike vihāre
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369261 (0.016):
Pāy.80 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur akāle grāmaṃ praviśet santaṃ / bhikṣum anavapṛcchya anyatra tadrūpāt pratyayāt pāyantikā /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369288 (0.016):
apratisaṃvedito 'nyatra tadrūpāt pratyayāt pāyantikā / / Pāy.82 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur anirgatāyāṃ rajanyām
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369316 (0.016):
anyatra tadrūpāt pratyayāt pāyantikā / / Pāy.83 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur anvardhamāsaṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369224 (0.042):
bhikṣum anavapṛcchyānyatra tadrūpapratyayāt pāyantikā / / Pāy.78 (PrMoSū_Mū-Banerjee) anādaravṛttāt pāyantikā /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368991 (0.045):
jīvitapariṣkāram upanidadhyād upanidhāpayet tadrūpapratyayād anyatra / pāyantikā / / Pāy.68 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur bhikṣoś cīvaram vikalya
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576912 (0.050):
yaḥ punar bhikṣur akāle grāmaṃ praviśet santaṃ bhikṣum anavalokyānyatra / tathārūpapratyayāt pātayantikā 80 //
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576186 (0.051):
samedhayed vānyatra pratyayāt pātayantikā (5)2 / PrMoSū_Pāt.53: / yaḥ punar bhikṣur anupasaṃpannena pudgalena sārdham uttaraṃdvirātraṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576954 (0.051):
anirgṛhīteṣu ratneṣu indrakīlaṃ vā indrakīlabhūmiṃ vā samatikramed anyatra / tathārūpapratyayāt pātayantikā (8)2 / PrMoSū_Pāt.83:
(PrMoSū-LCh)Pāy.78 anādarāt pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.79 surāmaireyamadyapānāt pāyantikā //
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369241 (0.003):
Pāy.79 (PrMoSū_Mū-Banerjee) surāmaireyamadyapānāt pāyantikā /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25367603 (0.010):
tadrūpāt pratyayāt pāyantikā / / Pāy.15 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣuḥ sāṃghike vihāre
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25367631 (0.010):
tadrūpāt pratyayāt pāyantikā / / Pāy.16 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25367654 (0.010):
anyatra tadrūpāt pratyayāt pāyantikā / / Pāy.17 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur jānan sāṃghike vihāre
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369262 (0.010):
bhikṣum anavapṛcchya anyatra tadrūpāt pratyayāt pāyantikā / / Pāy.81 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣuḥ sabhaktaḥ kule nimantritaḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369289 (0.010):
apratisaṃvedito 'nyatra tadrūpāt pratyayāt pāyantikā / / Pāy.82 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur anirgatāyāṃ rajanyām
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369317 (0.010):
anyatra tadrūpāt pratyayāt pāyantikā / / Pāy.83 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur anvardhamāsaṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576896 (0.013):
anādareyakāt pātayantikā (7)8 / PrMoSū_Pāt.79: / surāmaireyamadyapānāt pātayantikā 79
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176095 (0.017):
sahāgāraśayyāṃ kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.58 na ca cīvarapratilambhād bhikṣuṇā trayāṇāṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175329 (0.018):
khādanīyabhojanīyaṃ khāded bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.35 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣuṃ bhuktavantaṃ pravāritam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175395 (0.018):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.38 yaḥ punar bhikṣuḥ saṃnihitaṃ khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175408 (0.018):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.39 yaḥ punar bhikṣur adattaṃ mukhābhyavahāryam āhāram
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175488 (0.018):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.42 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule anupraskadyāsane
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175504 (0.018):
niṣadyāṃ kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.43 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule rahasi
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175519 (0.018):
praticchanne 'titiṣṭhet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.44 yaḥ punar bhikṣur acelakāya vā acelikāyai vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175535 (0.018):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.45 yaḥ punar bhikṣur udyuktāṃ senāṃ darśanāyopasaṃkrāmet
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175595 (0.018):
vā pratyanubhavet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.48 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175611 (0.018):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāraṃ dadyāt pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.49 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175630 (0.018):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāram udgūrayed antatas talaśaktikā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.50 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣor duṣṭhūlām āpattiṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175709 (0.018):
bhikṣur udyojito bhaviṣyatīty etad eva pratyayaṃ kṛtvā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.52 yaḥ punar bhikṣur ātmārtham aglāno vitapanaprekṣī
(PrMoSū-LCh)Pāy.80 yaḥ punar bhikṣur akāle grāmaṃ praviśet santaṃ bhikṣum
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576906 (0.0):
surāmaireyamadyapānāt pātayantikā 79 / PrMoSū_Pāt.80:
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175315 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.34 yaḥ punar bhikṣur bhuktavān pravāritaḥ akṛtaniriktaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175332 (0.0):
khādanīyabhojanīyaṃ khāded bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.35 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣuṃ bhuktavantaṃ pravāritam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175386 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.37 yaḥ punar bhikṣur akāle khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175397 (0.0):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.38 yaḥ punar bhikṣuḥ saṃnihitaṃ khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175410 (0.0):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.39 yaḥ punar bhikṣur adattaṃ mukhābhyavahāryam āhāram
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175478 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.41 yaḥ punar bhikṣur jānan saprāṇakam udakaṃ paribhuṃjīta
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175491 (0.0):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.42 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule anupraskadyāsane
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175507 (0.0):
niṣadyāṃ kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.43 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule rahasi
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175520 (0.0):
praticchanne 'titiṣṭhet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.44 yaḥ punar bhikṣur acelakāya vā acelikāyai vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175538 (0.0):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.45 yaḥ punar bhikṣur udyuktāṃ senāṃ darśanāyopasaṃkrāmet
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175598 (0.0):
vā pratyanubhavet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.48 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175614 (0.0):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāraṃ dadyāt pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.49 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175633 (0.0):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāram udgūrayed antatas talaśaktikā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.50 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣor duṣṭhūlām āpattiṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175659 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.51 yaḥ punar bhikṣur bhikṣum evaṃ vaded ehy āyuṣman kulāny
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175712 (0.0):
bhikṣur udyojito bhaviṣyatīty etad eva pratyayaṃ kṛtvā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.52 yaḥ punar bhikṣur ātmārtham aglāno vitapanaprekṣī
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175728 (0.0):
jyotiḥ samavadadhyāt samavadhāpayed vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.53 yaḥ punar bhikṣur dhārmike saṃghakaraṇīye bhikṣoś
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175757 (0.0):
āpadyeta āhara bhikṣo cchandaṃ na te dadāmīti pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.54 yaḥ punar bhikṣur anupasaṃpannena pudgalena sārdhaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175775 (0.0):
dvirātrād ūrdhvaṃ sahāgāraśayyāṃ prakalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.55 yaḥ punar bhikṣur evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175878 (0.0):
evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.56 yaḥ punar bhikṣur jānaṃs tathāvādinaṃ pudgalam
anavalokyānyatra tadrūpāt pratyayāt pāyantikā // ṛ //
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176454 (0.0):
viniścayakathāyāṃ kathyamānāyāṃ tūṣṇīṃ viprakrāmet santaṃ bhikṣum / anavalokyānyatra tadrūpāt pratyayāt pāyantikā //
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25367600 (0.0):
vā anuddhṛtānuddhṛtya vā tato viprakrāmet santaṃ bhikṣum anavalokyānyatra / tadrūpāt pratyayāt pāyantikā /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25367628 (0.0):
anuddhṛtyānuddhārya vā tato viprakrāmet santaṃ bhikṣum anavalokyānyatra / tadrūpāt pratyayāt pāyantikā /
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576907 (0.026):
yaḥ punar bhikṣur akāle grāmaṃ praviśet santaṃ bhikṣum anavalokyānyatra
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176221 (0.027):
jīvitapariṣkāram upanidadhyād upanidhāpayed vānyatra tadrūpāt pratyayāt / pāyantikā //
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176526 (0.027):
pūrvabhaktaṃ paścādbhaktaṃ kuleṣu cāritram āpadyeta santaṃ gṛhiṇam / anavalokyānyatra tadrūpāt pratyayāt pāyantikā //
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25367651 (0.048):
caṇḍībhūto 'nāttamanā sāṃghikād vihārād bhikṣuṃ niṣkarṣen niṣkārṣāpayed vā / anyatra tadrūpāt pratyayāt pāyantikā /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369259 (0.048):
bhikṣum anavapṛcchya anyatra tadrūpāt pratyayāt pāyantikā /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369286 (0.048):
apratisaṃvedito 'nyatra tadrūpāt pratyayāt pāyantikā /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369314 (0.048):
mūrdhābhiṣiktasya indrakīlaṃ vā indrakīlasāmantakaṃ vā samatikraned / anyatra tadrūpāt pratyayāt pāyantikā /
uddānam* sabhojane 'ruṇe dānīṃ sūcīgṛhakapādakāḥ nahyān niṣadanaṃ kaṇḍū
śāṭī sugatacīvaraṃ // ṛ // / (PrMoSū-LCh)Pāy.81 yaḥ punar bhikṣuḥ sabhojane kule upanimantritaḥ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175316 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.34 yaḥ punar bhikṣur bhuktavān pravāritaḥ akṛtaniriktaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175332 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.35 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣuṃ bhuktavantaṃ pravāritam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175383 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.37 yaḥ punar bhikṣur akāle khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175397 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.38 yaḥ punar bhikṣuḥ saṃnihitaṃ khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175410 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.39 yaḥ punar bhikṣur adattaṃ mukhābhyavahāryam āhāram
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175478 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.41 yaḥ punar bhikṣur jānan saprāṇakam udakaṃ paribhuṃjīta
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175510 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.43 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule rahasi
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175521 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.44 yaḥ punar bhikṣur acelakāya vā acelikāyai vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175537 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.45 yaḥ punar bhikṣur udyuktāṃ senāṃ darśanāyopasaṃkrāmet
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175598 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.48 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175614 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.49 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175633 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.50 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣor duṣṭhūlām āpattiṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175659 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.51 yaḥ punar bhikṣur bhikṣum evaṃ vaded ehy āyuṣman kulāny
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175712 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.52 yaḥ punar bhikṣur ātmārtham aglāno vitapanaprekṣī
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175727 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.53 yaḥ punar bhikṣur dhārmike saṃghakaraṇīye bhikṣoś
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175757 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.54 yaḥ punar bhikṣur anupasaṃpannena pudgalena sārdhaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175774 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.55 yaḥ punar bhikṣur evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175878 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.56 yaḥ punar bhikṣur jānaṃs tathāvādinaṃ pudgalam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176126 (0.0):
durvarṇīkaraṇaṃ nīlaṃ vā kardamaṃ vā kaṣāyaṃ vā navaṃ cīvaraṃ paribhuṃjīta / pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.59 yaḥ punar bhikṣu ratnaṃ vā ratnasaṃmataṃ vā svahastam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176167 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.65 yaḥ punar bhikṣur mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ sahāgāraśayyāṃ
pūrvabhaktaṃ paścādbhaktaṃ kuleṣu cāritram āpadyeta santaṃ gṛhiṇam
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576925 (0.0):
yaḥ punar bhikṣuḥ sabhaktaṃ(?) kuleṣūpanimantritaḥ pūrvabhaktaṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369279 (0.0):
Pāy.81 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣuḥ sabhaktaḥ kule nimantritaḥ / pūrvabhaktaṃ paścādbhaktaṃ kuleṣu cāritram āpadyeta santaṃ kulaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4490561 (0.021):
PrMoSū(Mā)_Pāc.81. yo puna bhikṣū sabhakto samāno pūve bhaktaṃ / paścādbhaktaṃ vā kuleṣu cāritramāpadyeya santaṃ bhikṣumanāmantrayitvā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137865 (0.024):
PrMoSū(Mā-L)Pāc.81. yo puna bhikṣu sabhakto samāno purebhaktaṃ / paścādbhaktaṃ vā kuleṣu cāritram āpadyeya santaṃ bhikṣum anāmantrayitvā,
anavalokyānyatra tadrūpāt pratyayāt pāyantikā //
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176224 (0.0):
jīvitapariṣkāram upanidadhyād upanidhāpayed vānyatra tadrūpāt pratyayāt / pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.68 yaḥ punar bhikṣur bhikṣoś cīvaram vā datvā tataḥ paścād
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176456 (1.788):
viniścayakathāyāṃ kathyamānāyāṃ tūṣṇīṃ viprakrāmet santaṃ bhikṣum / anavalokyānyatra tadrūpāt pratyayāt pāyantikā //
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176487 (1.788):
(PrMoSū-LCh)Pāy.80 yaḥ punar bhikṣur akāle grāmaṃ praviśet santaṃ bhikṣum / anavalokyānyatra tadrūpāt pratyayāt pāyantikā // ṛ //
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25367601 (0.006):
vā anuddhṛtānuddhṛtya vā tato viprakrāmet santaṃ bhikṣum anavalokyānyatra / tadrūpāt pratyayāt pāyantikā /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25367629 (0.006):
anuddhṛtyānuddhārya vā tato viprakrāmet santaṃ bhikṣum anavalokyānyatra / tadrūpāt pratyayāt pāyantikā /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25367652 (0.021):
caṇḍībhūto 'nāttamanā sāṃghikād vihārād bhikṣuṃ niṣkarṣen niṣkārṣāpayed vā / anyatra tadrūpāt pratyayāt pāyantikā /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369260 (0.021):
bhikṣum anavapṛcchya anyatra tadrūpāt pratyayāt pāyantikā /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369287 (0.021):
apratisaṃvedito 'nyatra tadrūpāt pratyayāt pāyantikā /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369315 (0.021):
mūrdhābhiṣiktasya indrakīlaṃ vā indrakīlasāmantakaṃ vā samatikraned / anyatra tadrūpāt pratyayāt pāyantikā /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368989 (0.050):
jīvitapariṣkāram upanidadhyād upanidhāpayet tadrūpapratyayād anyatra / pāyantikā / / Pāy.68 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur bhikṣoś cīvaram vikalya
(PrMoSū-LCh)Pāy.82 yaḥ punar bhikṣur anirgatāyāṃ rajanyām anudgate 'ruṇe
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175315 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.34 yaḥ punar bhikṣur bhuktavān pravāritaḥ akṛtaniriktaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175331 (0.0):
khādanīyabhojanīyaṃ khāded bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.35 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣuṃ bhuktavantaṃ pravāritam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175383 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.37 yaḥ punar bhikṣur akāle khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175397 (0.0):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.38 yaḥ punar bhikṣuḥ saṃnihitaṃ khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175410 (0.0):
bhuṃjīta vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.39 yaḥ punar bhikṣur adattaṃ mukhābhyavahāryam āhāram
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175477 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.41 yaḥ punar bhikṣur jānan saprāṇakam udakaṃ paribhuṃjīta
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175488 (0.0):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.42 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule anupraskadyāsane
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175506 (0.0):
niṣadyāṃ kalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.43 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule rahasi
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175522 (0.0):
praticchanne 'titiṣṭhet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.44 yaḥ punar bhikṣur acelakāya vā acelikāyai vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175537 (0.0):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.45 yaḥ punar bhikṣur udyuktāṃ senāṃ darśanāyopasaṃkrāmet
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175597 (0.0):
vā pratyanubhavet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.48 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175613 (0.0):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāraṃ dadyāt pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.49 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175632 (0.0):
'nāttamanā bhikṣoḥ prahāram udgūrayed antatas talaśaktikā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.50 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣor duṣṭhūlām āpattiṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175658 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Pāy.51 yaḥ punar bhikṣur bhikṣum evaṃ vaded ehy āyuṣman kulāny
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175712 (0.0):
bhikṣur udyojito bhaviṣyatīty etad eva pratyayaṃ kṛtvā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.52 yaḥ punar bhikṣur ātmārtham aglāno vitapanaprekṣī
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175727 (0.0):
jyotiḥ samavadadhyāt samavadhāpayed vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.53 yaḥ punar bhikṣur dhārmike saṃghakaraṇīye bhikṣoś
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175756 (0.0):
āpadyeta āhara bhikṣo cchandaṃ na te dadāmīti pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.54 yaḥ punar bhikṣur anupasaṃpannena pudgalena sārdhaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175774 (0.0):
dvirātrād ūrdhvaṃ sahāgāraśayyāṃ prakalpayet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.55 yaḥ punar bhikṣur evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175877 (0.0):
evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.56 yaḥ punar bhikṣur jānaṃs tathāvādinaṃ pudgalam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176126 (0.0):
pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.59 yaḥ punar bhikṣu ratnaṃ vā ratnasaṃmataṃ vā svahastam
anirhṛteṣu ratneṣu vā ratnasaṃmateṣu vā rājñaḥ kṣatriyasya
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369305 (0.0):
Pāy.82 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur anirgatāyāṃ rajanyām / anudgate 'ruṇe anirhṛteṣu ratneṣu ratnasaṃmateṣu vā rājñaḥ kṣatriyasya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21651874 (1.192):
464.011. yaḥ punarbhikṣuranirgatāyāṃ rajanyāmanudgate 'ruṇe anirhṛteṣu / ratneṣu ratnasaṃmateṣu vā rājñaḥ kṣatriyasya mūrdhnābhiṣiktasya indrakīlaṃ
mūrdhābhiṣiktasyaindrakīlaṃ vā indrakīlasāmantakaṃ vā samabhiḥ / Pay.Schl. pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāt tuṣṇīm evam etad dhārayāmi // //
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492047 (0.025):
pariśuddhāḥ / pariśuddhāḥ atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīmevametandhārayāmi /
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573921 (0.025):
pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // //
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175234 (0.025):
sthātra pariśuddhāḥ pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evam etad / dhārayāmi
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176826 (0.025):
kaccit sthātra pariśuddhāḥ pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evam etad / dhārayāmi // //
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364716 (0.025):
dvir api trir api pṛcchāmi -- kaccit sthātra pariśuddhāḥ / atrāyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364959 (0.025):
pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365931 (0.025):
pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evaitad dhārayāmi /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369585 (0.026):
āyuṣmantaḥ pṛcchāmi -- kaccit sthātra pariśuddhāḥ / pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāt tuṣṇīm evāhaṃ dhārayāmi /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25371183 (0.032):
dvir api trir api paripṛcchāmi -- kaccit sthātra pariśuddhāḥ / / pariśuddhā āyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evam evāhaṃ dhārayāmi /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369820 (0.040):
dvir api trir api -- kaccit sthātra pariśuddhāḥ / pariśuddhā āyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25371087 (0.040):
dvir api trir api paripṛcchāmi -- kaccit sthātra pariśuddhāḥ / pariśuddhā āyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi //
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577445 (0.045):
sthātra pariśuddhā(ḥ) pariśuddhā (a)trāyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evam etad / dhārayāmi //
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369308 (0.045):
anudgate 'ruṇe anirhṛteṣu ratneṣu ratnasaṃmateṣu vā rājñaḥ kṣatriyasya / mūrdhābhiṣiktasya indrakīlaṃ vā indrakīlasāmantakaṃ vā samatikraned
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14574077 (0.046):
pariśuddhāḥ pariśuddhā atrāyuṣmanto (yasmā)t tūṣṇīm evam etad dhārayāmi
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14572762 (0.046):
kaccit sthātra pariśuddhā(ḥ) pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evam / evāhaṃ dhārayāmi //
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4488680 (0.052):
PrMoSū(Mā)_NP.uddiṣtāḥ / kho punaḥ rāyuṣmanto triṃśanniḥsarggika pācattikā / dharmmāstatrāyuṣmanto pṛcchāmikaccittha pariśuddhāḥ dvitīyampi āyuṣmanto
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21651880 (0.060):
ratneṣu ratnasaṃmateṣu vā rājñaḥ kṣatriyasya mūrdhnābhiṣiktasya indrakīlaṃ / vā idrakīlasāmantaṃ vā samatikrāmedanyatra tadrūpātpratyayāt pāpāntiketi/
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14578611 (0.062):
pṛcchāmi kaccit sthātra (pariśuddhāḥ pari)śuddhā atrāyuṣmanto yasmāt / tūṣṇīm evam evāhaṃ dhārayāmi //
uddānam // grāmam antargṛhaṃ caiva śaikṣāṇy āraṇyakena ca prātideśyāni
coktāni buddhena hitavādinā // // / ime punar āyuṣmantaś catvāraḥ pratideśanīyā dharmā anvardhamāsaṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577207 (0.0):
PrMoSū_Pratid.0: / ime punar āyuṣmantaś catvāraḥ pratideśanīyā dharmā anvardhamāsaṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369596 (0.0):
pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāt tuṣṇīm evāhaṃ dhārayāmi / / catvāraḥ pratideśanīyā dharmāḥ / / ime khalv āyuṣmantaś catvāraḥ pratideśanīyā dharmā anvardhamāsaṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14572775 (0.022):
ime punar āyuṣmantaś catvāraḥ pārājikā dharmā anvardhamāsaṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364727 (0.022):
ime khalu āyuṣmantaś catvāraḥ pārājikā dharmā anvardhamāsaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133189 (0.039):
ime kho punar āyuṣmanto catvāraḥ pārājikā dharmā anvardhamāsaṃ sūtre
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4491179 (0.041):
kho punarāyuṣmanto catvāraḥ prātideśanikā dharmāstatrāyuṣmanto pṛcchāmi
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138485 (0.041):
uddiṣṭāḥ kho punar āyuṣmanto catvāraḥ prātideśanikā dharmāḥ /
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176808 (0.041):
uddiṣṭā me āyuṣmantaś catvāraḥ pratideśanīyā dharmās tatrāham āyuṣmantaḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369805 (0.041):
uddiṣṭā mayāyuṣmantaś catvāraḥ pratideśanīyā dharmāḥ / tatrāham āyuṣmantaḥ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577429 (0.045):
uddiṣṭā mayāyuṣmantaś catvāraḥ pratideśanīyā dharmās tatrāham āyuṣmataḥ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485892 (0.051):
ime kho punarāyuṣmanto catvāraḥ pārājikā dharmā anvarddhamāsaṃ sūtre
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138279 (0.053):
[VI. catvāraḥ prātideśanikā dharmāḥ] / ime kho punar āyuṣmanto catvāraḥ prātideśanikā dharmā anvardhamāsaṃ sūtre
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577455 (0.059):
ime punar āyuṣmantaḥ saṃbahulāḥ śaikṣā dharmā anvardhamāsaṃ / prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti //
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176842 (0.059):
ime khalv āyuṣmantaḥ saṃbahulāḥ śaikṣā dharmā anvardhamāsaṃ / prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti //
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369829 (0.059):
ime khalv āyuṣmantaḥ saṃbahulāḥ śaikṣā dharmā anvardhamāsaṃ / prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25371100 (0.064):
ime khalv āyuṣmantaḥ saptādhikaraṇaśamathāḥ dharmā anvardhamāsaṃ / prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti /
prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti / (PrMoSū-LCh)Pratid.1 yaḥ punar bhikṣur ajñātikāyā bhikṣuṇyā rathyāgatāyā
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577212 (0.0):
ime punar āyuṣmantaś catvāraḥ pratideśanīyā dharmā anvardhamāsaṃ / prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti //
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176850 (0.0):
ime khalv āyuṣmantaḥ saṃbahulāḥ śaikṣā dharmā anvardhamāsaṃ / prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti //
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369601 (0.0):
ime khalv āyuṣmantaś catvāraḥ pratideśanīyā dharmā anvardhamāsaṃ / prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti /
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14572780 (5.960):
ime punar āyuṣmantaś catvāraḥ pārājikā dharmā anvardhamāsaṃ / prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti /
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14572997 (5.960):
ime punar āyuṣmantas trayodaśa saṃghāvaśeṣā dharmā anvardhamāsaṃ / prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti /
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14575281 (5.960):
ime punar āyuṣmanto navati pātayantikā dharmā anvardhamāsaṃ / prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti /
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577461 (5.960):
ime punar āyuṣmantaḥ saṃbahulāḥ śaikṣā dharmā anvardhamāsaṃ / prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti //
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14578520 (5.960):
(ime punar āyuṣmantaḥ saptādhi)karaṇa(śa)mathā dharmā anvardhamāsaṃ / prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti /
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175262 (5.960):
ime khalv āyuṣmantas trayodaśa saṃghāvaśeṣā dharmā anvardhamāsaṃ / prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364732 (5.960):
ime khalu āyuṣmantaś catvāraḥ pārājikā dharmā anvardhamāsaṃ / prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364976 (5.960):
ime khalv āyuṣmantas trayodaśa saṃghāvaśeṣā dharmā anvardhamāsaṃ / prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25366109 (5.960):
ime khalu āyuṣmantas triṃśan naisargikāḥ pāyantikā dharmā anvardhamāsaṃ / prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25367371 (5.960):
ime khalv āyuṣmantaḥ navatiḥ pāyantikā dharmā anvardhamāsaṃ / prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369835 (5.960):
ime khalv āyuṣmantaḥ saṃbahulāḥ śaikṣā dharmā anvardhamāsaṃ / prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25371101 (5.960):
ime khalv āyuṣmantaḥ saptādhikaraṇaśamathāḥ dharmā anvardhamāsaṃ / prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134804 (0.028):
ime kho punar āyuṣmanto triṃśan nissargikapācattikā dharmā anvardhamāsaṃ / sūtre prātimokṣe uddeśam āgacchanti Ō
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136006 (0.028):
ime kho punar āyuṣmanto dvānavatiṃ śuddhapācattikā dharmā anvardhamāsaṃ / sūtre prātimokṣe uddeśam āgacchanti Ō
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138526 (0.028):
ime kho punar āyuṣmanto sātirekapañcāśac chaikṣā dharmā anvardhamāsaṃ / sūtre prātimokṣe uddeśam āgacchanti Ō
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14574097 (0.029):
anvardhamāsaṃ prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti //
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573938 (0.033):
imau punar āyuṣmanto dvāv aniyatau dharmāv anvardhamāsaṃ / prātimokṣasūtroddeśam āgacchataḥ // / PrMoSū_Aniy.1:
grāmaṃ piṇḍāya carantyā antikāt svahastaṃ khādanīyabhojanīyaṃ pratigṛhya
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176717 (0.0):
kuleṣu śikṣāsaṃvṛtisaṃmateṣu pūrvam apravāritaḥ san upasaṃkramya svahastaṃ / khādanīyabhojanīyaṃ pratigṛhya khāded bhuṃjīta vā tena bhikṣuṇā bahir
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369620 (5.960):
ajñātyā bhikṣuṇyāḥ santikāt sahastaṃ khādanīyabhojanīyaṃ pratigṛhya khāded
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369723 (0.032):
pūrvam apravāritasya khādanīyabhojanīyaṃ pratigṛhya khāded bhuñjīta vā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4491009 (0.045):
apratisamveditaṃ vahidvā apratigṛhītamantevāsa vastusminnagilāno svahastaṃ / khādanīyamvā bhojanīyamvā pratigṛhṇitvā khādeya vā bhuñjeya vā bhuktāvinā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4491144 (0.045):
tatra ca bhikṣūḥ pūrvve apravārito upasaṃkramitvā svahastaṃ khādanīyaṃ vā / bhojanīyaṃ vā pratigṛhṇitvā khādeya vā bhuṃjeya vā bhuktāvinā tena
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138310 (0.045):
svahastaṃ khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā pratigṛhṇitvā khādeya vā bhuñjeya vā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138344 (0.045):
praviṣṭāye agilāno svahastaṃ khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā pratigṛhṇitvā / khādeya vā bhuṃjeya vā bhuktāvinā tena bhikṣuṇā pratideśayitavyaṃ Ō
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138449 (0.045):
tatra ca bhikṣuḥ pūrve apravārito upasaṃkramitvā svahastaṃ khādanīyaṃ vā / bhojanīyaṃ vā pratigṛhṇitvā khādeya vā bhuñjeya vā bhuktāvinā tena
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4491043 (0.056):
praviṣtāye agilāno svahastaṃ khādanīyaṃ vā bhojanīyamvā pratigṛhṇitvā / khāde ya vā bhuñjeya vā bhuktā vinā tena bhikṣuṇā pratideśayitavyaṃ /
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577227 (0.058):
santikāt svahastaṃ khādanīyabhojanīyaṃ pratigṛhṇīyāt tena bhikṣuṇā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368237 (0.061):
parivrājakāya vā svahastaṃ khādanīyabhojanīyaṃ dadyāt pāyantikā /
khāded bhuñjīta vā tena bhikṣuṇā bahir ārāmaṃ gatvā bhikṣūṇām antike
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176673 (0.0):
sarvais tair bhikṣubhir idaṃ syād vacanīya bahir ārāmaṃ gatvā bhikṣūṇām / antike pratideśayitavyaṃ garhyaṃ vayam āyuṣmantaḥ sthānam āpannā āsātmyaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176725 (0.0):
kuleṣu śikṣāsaṃvṛtisaṃmateṣu pūrvam apravāritaḥ san upasaṃkramya svahastaṃ / khādanīyabhojanīyaṃ pratigṛhya khāded bhuṃjīta vā tena bhikṣuṇā bahir
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369627 (0.0):
ajñātyā bhikṣuṇyāḥ santikāt sahastaṃ khādanīyabhojanīyaṃ pratigṛhya khāded
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369730 (0.0):
pūrvam apravāritasya khādanīyabhojanīyaṃ pratigṛhya khāded bhuñjīta vā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369685 (0.023):
tāṃ bhikṣuṇīm apasārayituṃ na vacanīyaṃ sarvair bhikṣubhiḥ bahirārāmaṃ / gatvā bhikṣūṇām antike pratideśitavyaṃ garhyam āyuṣmantaḥ sthānam āpannā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368125 (0.042):
Pāy.38 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣuḥ saṃnihitaṃ / khādanīyabhojanīyaṃ khāded bhuñjīta vā pāyantikā /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368111 (0.051):
Pāy.37 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur akāle khādanīyabhojanīyaṃ / khāded bhuñjīta vā pāyantikā /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369784 (0.053):
sapratibhayabhairavasaṃmateṣu pūrvam apratisaṃvidyate vane bahirārāmasya / khādanīyabhojanīyaṃ khāded bhuṃjīta vā tena bhikṣuṇā bhikṣūṇām antike
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368041 (0.057):
akṛtātiriktaṃ khādanīyabhojanīyaṃ khāded bhuñjīta vā pāyantikā /
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14575920 (0.064):
yaḥ punar bhikṣuḥ saṃnihitaṃ khādanīyabhojanīyaṃ khāded vā bhuṃjīta vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175402 (0.064):
(PrMoSū-LCh)Pāy.38 yaḥ punar bhikṣuḥ saṃnihitaṃ khādanīyabhojanīyaṃ khāded / bhuṃjīta vā pāyantikā //
pratideśayitavyam garhyam asmy āyuṣmantaḥ sthānam āpanno 'sātmyaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176732 (0.0):
ārāmaṃ gatvā bhikṣūṇām antike pratideśayitavyaṃ garhyam asmy āyuṣmantaḥ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176798 (0.0):
vā tena bhikṣuṇā bhikṣūṇām antike pratideśayitavyaṃ garhyam asmy
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369635 (0.0):
vā bhuñjīta vā tena bhikṣuṇā bahirārāmaṃ gatvā bhikṣor antike / pratideśayitavyam garhyam asmy āyuṣmantaḥ sthānam āpanno 'sātmyaṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369795 (0.0):
khādanīyabhojanīyaṃ khāded bhuṃjīta vā tena bhikṣuṇā bhikṣūṇām antike / pratideśayitavyaṃ garhyam asmy āyuṣmantaḥ sthānam āpanno 'sātmyaṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369692 (0.024):
gatvā bhikṣūṇām antike pratideśitavyaṃ garhyam āyuṣmantaḥ sthānam āpannā / asātmyaṃ pratideśanīyaṃ taṃ dharmaṃ pratideśayāma iti ayam api dharmaḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369735 (0.029):
tena bhikṣuṇā bahirārāmaṃ gatvā bhikṣūṇām antike pratideśanīyaṃ tat / sthānam āpanno 'sātmyaṃ pratideśanīyaṃ taṃ dharmaṃ pratideśayāmīti ayam
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577239 (0.031):
bhikṣ(ū)ṇām antike pratideśayitavyaṃ garhaṇīyam āyuṣmantaḥ sthānam āpanno / 'smi asāṃpreyaṃ pratideśanīyaṃ taṃ dharmaṃ pratideśayāmi ayaṃ dharmaḥ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577358 (0.031):
khādanīyabhojanīyaṃ pratigṛhṇīyāt tena bhikṣuṇā bhikṣūṇām antike / pratideśayitavyaṃ garhaṇīyam āyuṣmantaḥ sthānam āpanno 'smi asāṃpreyaṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577416 (0.031):
ārāme pratigṛhṇīyāt tena bhikṣuṇā bhikṣ(ū)ṇām antike pratideśayitavyaṃ / garhaṇīyam āyuṣmantaḥ sthānam āpanno 'smi asāṃpreyaṃ pratideśanīyaṃ ta(ṃ)
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176675 (0.035):
sarvais tair bhikṣubhir idaṃ syād vacanīya bahir ārāmaṃ gatvā bhikṣūṇām / antike pratideśayitavyaṃ garhyaṃ vayam āyuṣmantaḥ sthānam āpannā āsātmyaṃ
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23035282 (0.055):
Vin_10.60 / sannihite tatrāsrame pratideśanīyasya garhyam āyuṣmantaḥ / sthānam āpanno sātmyaṃ pratideśanīyanta dharmaṃ pratide[śa]yāmi iti /
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577307 (0.064):
bhik(ṣū)ṇām antike pratideśayitavyaṃ garh(a)ṇ(īyam) āyuṣmantaḥ sthānam
pratideśanīyaṃ taṃ dharmaṃ pratideśayāmy ayaṃ dharmaḥ pratideśanīyaḥ // / (PrMoSū-LCh)Pratid.2 bhikṣavaḥ khalu saṃbahulāḥ kuleṣūpanimantritā bhuṃja
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176688 (0.0):
antike pratideśayitavyaṃ garhyaṃ vayam āyuṣmantaḥ sthānam āpannā āsātmyaṃ / pratideśanīyaṃ dharmaṃ pratideśayāmo 'yam api dharmaḥ pratideśanīyaḥ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176740 (0.0):
ārāmaṃ gatvā bhikṣūṇām antike pratideśayitavyaṃ garhyam asmy āyuṣmantaḥ / sthānam āpanno 'sātmyaṃ pratideśanīyaṃ taṃ dharmaṃ pratideśayāmy ayam api
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176802 (0.0):
āyuṣmantaḥ sthānam āpanno 'sātmyaṃ pratideśanīyaṃ taṃ dharmaṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369641 (0.0):
pratideśayitavyam garhyam asmy āyuṣmantaḥ sthānam āpanno 'sātmyaṃ / pratideśanīyaṃ taṃ dharmaṃ pratideśayāmīti ayam api dharmaḥ pratideśanīyaḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369741 (0.0):
tena bhikṣuṇā bahirārāmaṃ gatvā bhikṣūṇām antike pratideśanīyaṃ tat / sthānam āpanno 'sātmyaṃ pratideśanīyaṃ taṃ dharmaṃ pratideśayāmīti ayam
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369799 (0.0):
pratideśayitavyaṃ garhyam asmy āyuṣmantaḥ sthānam āpanno 'sātmyaṃ / pratideśanīyaṃ taṃ dharmaṃ pratideśayāmīti ayam api dharmaḥ pratideśanīyaḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369698 (0.003):
gatvā bhikṣūṇām antike pratideśitavyaṃ garhyam āyuṣmantaḥ sthānam āpannā / asātmyaṃ pratideśanīyaṃ taṃ dharmaṃ pratideśayāma iti ayam api dharmaḥ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577247 (0.007):
'smi asāṃpreyaṃ pratideśanīyaṃ taṃ dharmaṃ pratideśayāmi ayaṃ dharmaḥ / pratideśanīyaḥ 1
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577364 (0.007):
pratideśayitavyaṃ garhaṇīyam āyuṣmantaḥ sthānam āpanno 'smi asāṃpreyaṃ / pratideśanīyaṃ taṃ dharmaṃ pratideśayāmi ayaṃ dharmaḥ pratideśanīyaḥ 3
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577254 (0.023):
'smi asāṃpreyaṃ pratideśanīyaṃ taṃ dharmaṃ pratideśayāmi ayaṃ dharmaḥ / pratideśanīyaḥ 1 / PrMoSū_Pratid.2: / bhikṣavaḥ punaḥ saṃbahulāḥ kuleṣūpanimantritā bhuṃjīraṃs tatra ced
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577421 (0.034):
garhaṇīyam āyuṣmantaḥ sthānam āpanno 'smi asāṃpreyaṃ pratideśanīyaṃ ta(ṃ) / dharmaṃ pratideśayāmi ayam api dharmaḥ pratideśanīyaḥ 4 //
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176582 (0.036):
prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti / (PrMoSū-LCh)Pratid.1 yaḥ punar bhikṣur ajñātikāyā bhikṣuṇyā rathyāgatāyā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138328 (0.045):
bhuktāvinā tena bhikṣuṇā pratideśayitavyaṃ Ō asaṃpreyaṃ me āyuṣman gārhyaṃ / prātideśanikaṃ dharmam āpanno / taṃ dharmaṃ pratideśayāmi / ayaṃ dharmo
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175457 (0.049):
vijñāpya khāded bhuṃjītā vā pāyantikā // // / (PrMoSū-LCh)Pāy.41-50 uddānaṃ // saprāṇabhojane sthānaṃ niṣadyācela senayā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175548 (0.052):
(PrMoSū-LCh)Pāy.46 syāt khalu bhikṣoḥ tadrūpaḥ pratyaya udyuktāṃ senāṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138430 (0.057):
pratideśayitavyaṃ Ō asaṃpreyaṃ me āyuṣman gārhyaṃ prātideśanikaṃ dharmam / āpanno / taṃ dharmaṃ pratideśayāmi / ayaṃ pi dharmo prātideśaniko //
tatra ced bhikṣuṇī vyapadiśati sthitā syād iha khādyakaṃ dehi iha odanaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4491082 (0.028):
tatra ca bhikṣuṇī viśvāsamānarūpāsthitā bhavati so evamāha iha odanaṃ dehi / iha sūpaṃ dehi iha vyañjanaṃ dehīti vadeya sarvehi te bhikṣū hi sā
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577264 (0.028):
bhikṣuṇī vyapadiśamānā sthitā syād ihaudanaṃ dehi iha sūpaṃ dehi iha bhūyo
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138384 (0.028):
tatra ca bhikṣuṇī viśvāsamānarūpā sthitā bhavati / sā evam āha Ō iha / odanaṃ dehi, iha sūpaṃ dehi, iha vyañjanaṃ dehīti vā vadeya / sarvehi tehi
dehi iha sūpikaṃ dehi iha bhūyo dehīti sā bhikṣuṇī tair bhikṣubhir idaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4491082 (0.024):
tatra ca bhikṣuṇī viśvāsamānarūpāsthitā bhavati so evamāha iha odanaṃ dehi / iha sūpaṃ dehi iha vyañjanaṃ dehīti vadeya sarvehi te bhikṣū hi sā
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577264 (0.024):
bhikṣuṇī vyapadiśamānā sthitā syād ihaudanaṃ dehi iha sūpaṃ dehi iha bhūyo
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577271 (0.024):
bhikṣuṇī vyapadiśamānā sthitā syād ihaudanaṃ dehi iha sūpaṃ dehi iha bhūyo
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138384 (0.024):
tatra ca bhikṣuṇī viśvāsamānarūpā sthitā bhavati / sā evam āha Ō iha / odanaṃ dehi, iha sūpaṃ dehi, iha vyañjanaṃ dehīti vā vadeya / sarvehi tehi
syād vacanīyā āgamaya tāvat tvaṃ bhagini muhūrtaṃ tūṣṇī yāvad ime bhikṣavo
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577273 (1.788):
dehīti sā bhikṣuṇī bhikṣubhir evaṃ syād vacanīyā āgamaya tāva(t) tvaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4491094 (0.019):
bhikṣūṇī evamasya vacanīyā / āgamaya tāvattvaṃ bhagini yāvadbhikṣū
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369669 (0.038):
datta odanaṃ datta sūpaṃ datteti sā bhikṣuṇī bhikṣubhir evaṃ syād vacanīyā / āgamayasva bhagini muhūrtaṃ yāvad bhikṣavo bhuṃjate / ekenāpi bhikṣuṇā cet
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138397 (0.053):
bhikṣuhi sā bhikṣuṇī evam asya vacanīyā Ō āgamaya tāva tvaṃ bhagini yāvad
bhuṃjate ekabhikṣor api cen na pratibhāyantāṃ bhikṣuṇīm evaṃ vaktuṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369678 (0.054):
tāṃ bhikṣuṇīm apasārayituṃ na vacanīyaṃ sarvair bhikṣubhiḥ bahirārāmaṃ
sarvais tair bhikṣubhir idaṃ syād vacanīya bahir ārāmaṃ gatvā bhikṣūṇām
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176605 (0.0):
khāded bhuñjīta vā tena bhikṣuṇā bahir ārāmaṃ gatvā bhikṣūṇām antike
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176724 (0.0):
khādanīyabhojanīyaṃ pratigṛhya khāded bhuṃjīta vā tena bhikṣuṇā bahir / ārāmaṃ gatvā bhikṣūṇām antike pratideśayitavyaṃ garhyam asmy āyuṣmantaḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369729 (0.015):
tena bhikṣuṇā bahirārāmaṃ gatvā bhikṣūṇām antike pratideśanīyaṃ tat
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369684 (0.018):
tāṃ bhikṣuṇīm apasārayituṃ na vacanīyaṃ sarvair bhikṣubhiḥ bahirārāmaṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369626 (0.029):
vā bhuñjīta vā tena bhikṣuṇā bahirārāmaṃ gatvā bhikṣor antike
antike pratideśayitavyaṃ garhyaṃ vayam āyuṣmantaḥ sthānam āpannā āsātmyaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176608 (0.0):
khāded bhuñjīta vā tena bhikṣuṇā bahir ārāmaṃ gatvā bhikṣūṇām antike / pratideśayitavyam garhyam asmy āyuṣmantaḥ sthānam āpanno 'sātmyaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176727 (0.0):
khādanīyabhojanīyaṃ pratigṛhya khāded bhuṃjīta vā tena bhikṣuṇā bahir / ārāmaṃ gatvā bhikṣūṇām antike pratideśayitavyaṃ garhyam asmy āyuṣmantaḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369630 (0.027):
vā bhuñjīta vā tena bhikṣuṇā bahirārāmaṃ gatvā bhikṣor antike / pratideśayitavyam garhyam asmy āyuṣmantaḥ sthānam āpanno 'sātmyaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176793 (0.035):
vā tena bhikṣuṇā bhikṣūṇām antike pratideśayitavyaṃ garhyam asmy / āyuṣmantaḥ sthānam āpanno 'sātmyaṃ pratideśanīyaṃ taṃ dharmaṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369790 (0.035):
khādanīyabhojanīyaṃ khāded bhuṃjīta vā tena bhikṣuṇā bhikṣūṇām antike / pratideśayitavyaṃ garhyam asmy āyuṣmantaḥ sthānam āpanno 'sātmyaṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577312 (0.038):
bhik(ṣū)ṇām antike pratideśayitavyaṃ garh(a)ṇ(īyam) āyuṣmantaḥ sthānam / āpannā(ḥ) sma asāṃpreyaṃ pratideśanīyaṃ taṃ dharmaṃ pratide(śa)y(āma aya)ṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369691 (0.048):
tāṃ bhikṣuṇīm apasārayituṃ na vacanīyaṃ sarvair bhikṣubhiḥ bahirārāmaṃ / gatvā bhikṣūṇām antike pratideśitavyaṃ garhyam āyuṣmantaḥ sthānam āpannā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369730 (0.055):
tena bhikṣuṇā bahirārāmaṃ gatvā bhikṣūṇām antike pratideśanīyaṃ tat / sthānam āpanno 'sātmyaṃ pratideśanīyaṃ taṃ dharmaṃ pratideśayāmīti ayam
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577354 (0.064):
khādanīyabhojanīyaṃ pratigṛhṇīyāt tena bhikṣuṇā bhikṣūṇām antike / pratideśayitavyaṃ garhaṇīyam āyuṣmantaḥ sthānam āpanno 'smi asāṃpreyaṃ
pratideśanīyaṃ dharmaṃ pratideśayāmo 'yam api dharmaḥ pratideśanīyaḥ / (PrMoSū-LCh)Pratid.3 yāni tāni saṃghasya śaikṣāṇi kulāni bhavanti
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176621 (0.0):
pratideśayitavyam garhyam asmy āyuṣmantaḥ sthānam āpanno 'sātmyaṃ / pratideśanīyaṃ taṃ dharmaṃ pratideśayāmy ayaṃ dharmaḥ pratideśanīyaḥ //
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176741 (0.0):
sthānam āpanno 'sātmyaṃ pratideśanīyaṃ taṃ dharmaṃ pratideśayāmy ayam api / dharmaḥ pratideśanīyaḥ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577247 (0.003):
'smi asāṃpreyaṃ pratideśanīyaṃ taṃ dharmaṃ pratideśayāmi ayaṃ dharmaḥ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577368 (0.003):
pratideśayitavyaṃ garhaṇīyam āyuṣmantaḥ sthānam āpanno 'smi asāṃpreyaṃ / pratideśanīyaṃ taṃ dharmaṃ pratideśayāmi ayaṃ dharmaḥ pratideśanīyaḥ 3
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369698 (0.025):
gatvā bhikṣūṇām antike pratideśitavyaṃ garhyam āyuṣmantaḥ sthānam āpannā / asātmyaṃ pratideśanīyaṃ taṃ dharmaṃ pratideśayāma iti ayam api dharmaḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369641 (0.029):
pratideśayitavyam garhyam asmy āyuṣmantaḥ sthānam āpanno 'sātmyaṃ / pratideśanīyaṃ taṃ dharmaṃ pratideśayāmīti ayam api dharmaḥ pratideśanīyaḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369741 (0.029):
sthānam āpanno 'sātmyaṃ pratideśanīyaṃ taṃ dharmaṃ pratideśayāmīti ayam / api dharmaḥ pratideśanīyaḥ /
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176802 (0.031):
āyuṣmantaḥ sthānam āpanno 'sātmyaṃ pratideśanīyaṃ taṃ dharmaṃ / pratideśayāmy ayam api dharmaḥ pratideśanīyaḥ //
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369799 (0.031):
pratideśayitavyaṃ garhyam asmy āyuṣmantaḥ sthānam āpanno 'sātmyaṃ / pratideśanīyaṃ taṃ dharmaṃ pratideśayāmīti ayam api dharmaḥ pratideśanīyaḥ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577423 (0.034):
garhaṇīyam āyuṣmantaḥ sthānam āpanno 'smi asāṃpreyaṃ pratideśanīyaṃ ta(ṃ) / dharmaṃ pratideśayāmi ayam api dharmaḥ pratideśanīyaḥ 4 //
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176582 (0.036):
prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti / (PrMoSū-LCh)Pratid.1 yaḥ punar bhikṣur ajñātikāyā bhikṣuṇyā rathyāgatāyā
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577313 (0.051):
bhik(ṣū)ṇām antike pratideśayitavyaṃ garh(a)ṇ(īyam) āyuṣmantaḥ sthānam / āpannā(ḥ) sma asāṃpreyaṃ pratideśanīyaṃ taṃ dharmaṃ pratide(śa)y(āma aya)ṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138328 (0.051):
prātideśanikaṃ dharmam āpanno / taṃ dharmaṃ pratideśayāmi / ayaṃ dharmo / prātideśaniko // / PrMoSū(Mā-L)Pratid.2. yo puna bhikṣur anyātikāye bhikṣuṇīye antaragṛhaṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577325 (0.055):
PrMoSū_Pratid.3: / yāni punas tāni saṃghasya śaikṣasaṃmatāni kulāni bhavanti
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27870103 (0.055):
ārye gārhyaṃ prātideśanikaṃ dharmam āpannā taṃ dharmaṃ pratideśayāmi | / ayaṃ dharmo prātideśaniko |
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175426 (0.058):
āhared anyatrodakadantakāṣṭhāt pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.40 yāni tāni bhagavatā bhikṣūṇāṃ praṇītabhojanāny
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138430 (0.060):
āpanno / taṃ dharmaṃ pratideśayāmi / ayaṃ pi dharmo prātideśaniko // / PrMoSū(Mā-L)Pratid.4. yāni kho punar imāni śaikṣasaṃmatāni kulāni bhavanti
śikṣāsaṃvṛtisaṃmatāni // yaḥ punar bhikṣus tadrūpeṣu saṃghasya śaikṣeṣu
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176761 (0.0):
sāśaṃkasaṃmatāni sabhayasaṃmatāni sapratibhayabhairavasaṃmatāni // yaḥ / punar bhikṣus tadrūpeṣu saṃghasyāraṇyakeṣu śayanāsaneṣu sāśaṃkasaṃmateṣu
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369715 (0.0):
Pratid.3 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yāni tāni kulāni śikṣāsaṃvṛtisaṃmatāni yaḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369762 (0.0):
sabhayasaṃmatāni sapratibhayabhairavasaṃmatāni yaḥ punar bhikṣus tadrūpeṣu
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577335 (0.036):
yāni punas tāni saṃghasya śaikṣasaṃmatāni kulāni bhavanti / śaikṣasaṃvṛtisaṃmatāni yaḥ punar bhikṣus tathārūpebhyaḥ kulebhyaḥ
kuleṣu śikṣāsaṃvṛtisaṃmateṣu pūrvam apravāritaḥ san upasaṃkramya svahastaṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369717 (0.0):
punar bhikṣus tadrūpeṣu saṃghasya śaikṣeṣu kuleṣu śikṣāsaṃvṛtisaṃmateṣu
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4491143 (0.049):
tatra ca bhikṣūḥ pūrvve apravārito upasaṃkramitvā svahastaṃ khādanīyaṃ vā / bhojanīyaṃ vā pratigṛhṇitvā khādeya vā bhuṃjeya vā bhuktāvinā tena
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138448 (0.049):
tatra ca bhikṣuḥ pūrve apravārito upasaṃkramitvā svahastaṃ khādanīyaṃ vā / bhojanīyaṃ vā pratigṛhṇitvā khādeya vā bhuñjeya vā bhuktāvinā tena
khādanīyabhojanīyaṃ pratigṛhya khāded bhuṃjīta vā tena bhikṣuṇā bahir
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176601 (0.0):
grāmaṃ piṇḍāya carantyā antikāt svahastaṃ khādanīyabhojanīyaṃ pratigṛhya
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369623 (0.004):
ajñātyā bhikṣuṇyāḥ santikāt sahastaṃ khādanīyabhojanīyaṃ pratigṛhya khāded
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369726 (0.016):
pūrvam apravāritasya khādanīyabhojanīyaṃ pratigṛhya khāded bhuñjīta vā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369784 (0.030):
sapratibhayabhairavasaṃmateṣu pūrvam apratisaṃvidyate vane bahirārāmasya / khādanīyabhojanīyaṃ khāded bhuṃjīta vā tena bhikṣuṇā bhikṣūṇām antike
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4491145 (0.036):
tatra ca bhikṣūḥ pūrvve apravārito upasaṃkramitvā svahastaṃ khādanīyaṃ vā / bhojanīyaṃ vā pratigṛhṇitvā khādeya vā bhuṃjeya vā bhuktāvinā tena
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138450 (0.036):
tatra ca bhikṣuḥ pūrve apravārito upasaṃkramitvā svahastaṃ khādanīyaṃ vā / bhojanīyaṃ vā pratigṛhṇitvā khādeya vā bhuñjeya vā bhuktāvinā tena
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14575922 (0.041):
yaḥ punar bhikṣuḥ saṃnihitaṃ khādanīyabhojanīyaṃ khāded vā bhuṃjīta vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175404 (0.041):
(PrMoSū-LCh)Pāy.38 yaḥ punar bhikṣuḥ saṃnihitaṃ khādanīyabhojanīyaṃ khāded / bhuṃjīta vā pāyantikā //
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4491010 (0.045):
apratisamveditaṃ vahidvā apratigṛhītamantevāsa vastusminnagilāno svahastaṃ / khādanīyamvā bhojanīyamvā pratigṛhṇitvā khādeya vā bhuñjeya vā bhuktāvinā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138311 (0.045):
svahastaṃ khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā pratigṛhṇitvā khādeya vā bhuñjeya vā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138345 (0.045):
praviṣṭāye agilāno svahastaṃ khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā pratigṛhṇitvā / khādeya vā bhuṃjeya vā bhuktāvinā tena bhikṣuṇā pratideśayitavyaṃ Ō
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14575908 (0.050):
yaḥ punar bhikṣur akāle khādanīyabhojanīyaṃ khāded vā bhuṃjīta vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175391 (0.050):
(PrMoSū-LCh)Pāy.37 yaḥ punar bhikṣur akāle khādanīyabhojanīyaṃ khāded / bhuṃjīta vā pāyantikā //
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175325 (0.052):
(PrMoSū-LCh)Pāy.34 yaḥ punar bhikṣur bhuktavān pravāritaḥ akṛtaniriktaṃ / khādanīyabhojanīyaṃ khāded bhuṃjīta vā pāyantikā //
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368123 (0.053):
Pāy.38 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣuḥ saṃnihitaṃ / khādanīyabhojanīyaṃ khāded bhuñjīta vā pāyantikā /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4491043 (0.054):
praviṣtāye agilāno svahastaṃ khādanīyaṃ vā bhojanīyamvā pratigṛhṇitvā / khāde ya vā bhuñjeya vā bhuktā vinā tena bhikṣuṇā pratideśayitavyaṃ /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368109 (0.058):
Pāy.37 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur akāle khādanīyabhojanīyaṃ / khāded bhuñjīta vā pāyantikā /
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176786 (0.058):
bahir ārāmasya khādanīyabhojanīyaṃ pratigṛhyānte ārāmasya khāded bhuṃjīta / vā tena bhikṣuṇā bhikṣūṇām antike pratideśayitavyaṃ garhyam asmy
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14575844 (0.058):
yaḥ punar bhikṣur bhuktavāṃ pravāritaḥ akṛtā(t)iriktaṃ khādanīyabhojanīyaṃ / khāded vā bhuṃjīta vā pātayantikā 34 / PrMoSū_Pāt.35:
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368237 (0.061):
parivrājakāya vā svahastaṃ khādanīyabhojanīyaṃ dadyāt pāyantikā /
ārāmaṃ gatvā bhikṣūṇām antike pratideśayitavyaṃ garhyam asmy āyuṣmantaḥ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176611 (0.0):
khāded bhuñjīta vā tena bhikṣuṇā bahir ārāmaṃ gatvā bhikṣūṇām antike
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176675 (0.0):
sarvais tair bhikṣubhir idaṃ syād vacanīya bahir ārāmaṃ gatvā bhikṣūṇām / antike pratideśayitavyaṃ garhyaṃ vayam āyuṣmantaḥ sthānam āpannā āsātmyaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176796 (0.0):
vā tena bhikṣuṇā bhikṣūṇām antike pratideśayitavyaṃ garhyam asmy
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369793 (0.0):
khādanīyabhojanīyaṃ khāded bhuṃjīta vā tena bhikṣuṇā bhikṣūṇām antike / pratideśayitavyaṃ garhyam asmy āyuṣmantaḥ sthānam āpanno 'sātmyaṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369633 (1.192):
vā bhuñjīta vā tena bhikṣuṇā bahirārāmaṃ gatvā bhikṣor antike
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369730 (1.192):
pūrvam apravāritasya khādanīyabhojanīyaṃ pratigṛhya khāded bhuñjīta vā / tena bhikṣuṇā bahirārāmaṃ gatvā bhikṣūṇām antike pratideśanīyaṃ tat
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369685 (0.023):
tāṃ bhikṣuṇīm apasārayituṃ na vacanīyaṃ sarvair bhikṣubhiḥ bahirārāmaṃ / gatvā bhikṣūṇām antike pratideśitavyaṃ garhyam āyuṣmantaḥ sthānam āpannā
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577237 (0.031):
bhikṣ(ū)ṇām antike pratideśayitavyaṃ garhaṇīyam āyuṣmantaḥ sthānam āpanno / 'smi asāṃpreyaṃ pratideśanīyaṃ taṃ dharmaṃ pratideśayāmi ayaṃ dharmaḥ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577356 (0.031):
khādanīyabhojanīyaṃ pratigṛhṇīyāt tena bhikṣuṇā bhikṣūṇām antike / pratideśayitavyaṃ garhaṇīyam āyuṣmantaḥ sthānam āpanno 'smi asāṃpreyaṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577414 (0.031):
ārāme pratigṛhṇīyāt tena bhikṣuṇā bhikṣ(ū)ṇām antike pratideśayitavyaṃ / garhaṇīyam āyuṣmantaḥ sthānam āpanno 'smi asāṃpreyaṃ pratideśanīyaṃ ta(ṃ)
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577307 (0.064):
bhik(ṣū)ṇām antike pratideśayitavyaṃ garh(a)ṇ(īyam) āyuṣmantaḥ sthānam
sthānam āpanno 'sātmyaṃ pratideśanīyaṃ taṃ dharmaṃ pratideśayāmy ayam api
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176616 (0.0):
pratideśayitavyam garhyam asmy āyuṣmantaḥ sthānam āpanno 'sātmyaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176802 (0.0):
vā tena bhikṣuṇā bhikṣūṇām antike pratideśayitavyaṃ garhyam asmy / āyuṣmantaḥ sthānam āpanno 'sātmyaṃ pratideśanīyaṃ taṃ dharmaṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369638 (0.0):
pratideśayitavyam garhyam asmy āyuṣmantaḥ sthānam āpanno 'sātmyaṃ / pratideśanīyaṃ taṃ dharmaṃ pratideśayāmīti ayam api dharmaḥ pratideśanīyaḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369738 (0.0):
tena bhikṣuṇā bahirārāmaṃ gatvā bhikṣūṇām antike pratideśanīyaṃ tat / sthānam āpanno 'sātmyaṃ pratideśanīyaṃ taṃ dharmaṃ pratideśayāmīti ayam
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369799 (0.0):
pratideśayitavyaṃ garhyam asmy āyuṣmantaḥ sthānam āpanno 'sātmyaṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369695 (0.003):
gatvā bhikṣūṇām antike pratideśitavyaṃ garhyam āyuṣmantaḥ sthānam āpannā / asātmyaṃ pratideśanīyaṃ taṃ dharmaṃ pratideśayāma iti ayam api dharmaḥ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176683 (0.031):
antike pratideśayitavyaṃ garhyaṃ vayam āyuṣmantaḥ sthānam āpannā āsātmyaṃ / pratideśanīyaṃ dharmaṃ pratideśayāmo 'yam api dharmaḥ pratideśanīyaḥ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577244 (0.033):
bhikṣ(ū)ṇām antike pratideśayitavyaṃ garhaṇīyam āyuṣmantaḥ sthānam āpanno / 'smi asāṃpreyaṃ pratideśanīyaṃ taṃ dharmaṃ pratideśayāmi ayaṃ dharmaḥ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577363 (0.033):
pratideśayitavyaṃ garhaṇīyam āyuṣmantaḥ sthānam āpanno 'smi asāṃpreyaṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577421 (0.039):
ārāme pratigṛhṇīyāt tena bhikṣuṇā bhikṣ(ū)ṇām antike pratideśayitavyaṃ / garhaṇīyam āyuṣmantaḥ sthānam āpanno 'smi asāṃpreyaṃ pratideśanīyaṃ ta(ṃ)
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138327 (0.045):
bhuktāvinā tena bhikṣuṇā pratideśayitavyaṃ Ō asaṃpreyaṃ me āyuṣman gārhyaṃ / prātideśanikaṃ dharmam āpanno / taṃ dharmaṃ pratideśayāmi / ayaṃ dharmo
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23035282 (0.055):
Vin_10.60 / sannihite tatrāsrame pratideśanīyasya garhyam āyuṣmantaḥ / sthānam āpanno sātmyaṃ pratideśanīyanta dharmaṃ pratide[śa]yāmi iti /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138429 (0.059):
pratideśayitavyaṃ Ō asaṃpreyaṃ me āyuṣman gārhyaṃ prātideśanikaṃ dharmam / āpanno / taṃ dharmaṃ pratideśayāmi / ayaṃ pi dharmo prātideśaniko //
dharmaḥ pratideśanīyaḥ / (PrMoSū-LCh)Pratid.4 yāni tāni saṃghasyāraṇyakāni śayanāsanāni bhavanti
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176621 (0.0):
pratideśayitavyam garhyam asmy āyuṣmantaḥ sthānam āpanno 'sātmyaṃ / pratideśanīyaṃ taṃ dharmaṃ pratideśayāmy ayaṃ dharmaḥ pratideśanīyaḥ //
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176689 (0.0):
antike pratideśayitavyaṃ garhyaṃ vayam āyuṣmantaḥ sthānam āpannā āsātmyaṃ / pratideśanīyaṃ dharmaṃ pratideśayāmo 'yam api dharmaḥ pratideśanīyaḥ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577247 (0.007):
'smi asāṃpreyaṃ pratideśanīyaṃ taṃ dharmaṃ pratideśayāmi ayaṃ dharmaḥ / pratideśanīyaḥ 1
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577375 (0.007):
pratideśayitavyaṃ garhaṇīyam āyuṣmantaḥ sthānam āpanno 'smi asāṃpreyaṃ / pratideśanīyaṃ taṃ dharmaṃ pratideśayāmi ayaṃ dharmaḥ pratideśanīyaḥ 3
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369641 (0.025):
pratideśayitavyam garhyam asmy āyuṣmantaḥ sthānam āpanno 'sātmyaṃ / pratideśanīyaṃ taṃ dharmaṃ pratideśayāmīti ayam api dharmaḥ pratideśanīyaḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369741 (0.025):
sthānam āpanno 'sātmyaṃ pratideśanīyaṃ taṃ dharmaṃ pratideśayāmīti ayam / api dharmaḥ pratideśanīyaḥ /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369698 (0.028):
asātmyaṃ pratideśanīyaṃ taṃ dharmaṃ pratideśayāma iti ayam api dharmaḥ / pratideśanīyaḥ /
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176802 (0.028):
āyuṣmantaḥ sthānam āpanno 'sātmyaṃ pratideśanīyaṃ taṃ dharmaṃ / pratideśayāmy ayam api dharmaḥ pratideśanīyaḥ //
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369798 (0.028):
pratideśayitavyaṃ garhyam asmy āyuṣmantaḥ sthānam āpanno 'sātmyaṃ / pratideśanīyaṃ taṃ dharmaṃ pratideśayāmīti ayam api dharmaḥ pratideśanīyaḥ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577421 (0.034):
garhaṇīyam āyuṣmantaḥ sthānam āpanno 'smi asāṃpreyaṃ pratideśanīyaṃ ta(ṃ) / dharmaṃ pratideśayāmi ayam api dharmaḥ pratideśanīyaḥ 4 //
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176582 (0.036):
prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti / (PrMoSū-LCh)Pratid.1 yaḥ punar bhikṣur ajñātikāyā bhikṣuṇyā rathyāgatāyā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138328 (0.052):
prātideśanikaṃ dharmam āpanno / taṃ dharmaṃ pratideśayāmi / ayaṃ dharmo / prātideśaniko // / PrMoSū(Mā-L)Pratid.2. yo puna bhikṣur anyātikāye bhikṣuṇīye antaragṛhaṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577324 (0.055):
PrMoSū_Pratid.3: / yāni punas tāni saṃghasya śaikṣasaṃmatāni kulāni bhavanti
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138430 (0.057):
āpanno / taṃ dharmaṃ pratideśayāmi / ayaṃ pi dharmo prātideśaniko // / PrMoSū(Mā-L)Pratid.4. yāni kho punar imāni śaikṣasaṃmatāni kulāni bhavanti
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175426 (0.058):
āhared anyatrodakadantakāṣṭhāt pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.40 yāni tāni bhagavatā bhikṣūṇāṃ praṇītabhojanāny
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369749 (0.060):
Pratid.4 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yāni tāni kāni śayanāsanāni sāśaṃkasaṃmatāni / sabhayasaṃmatāni sapratibhayabhairavasaṃmatāni yaḥ punar bhikṣus tadrūpeṣu
sāśaṃkasaṃmatāni sabhayasaṃmatāni sapratibhayabhairavasaṃmatāni // yaḥ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577385 (0.0):
yāni punas tāni saṃghasyāraṇyakāni śayyāsanāni bhavanti sāśaṃkasaṃmatāni
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369759 (0.0):
Pratid.4 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yāni tāni kāni śayanāsanāni sāśaṃkasaṃmatāni
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14575164 (0.041):
śayyāsaneṣūpagataḥ sy(ā)t sāśaṅkasaṃmateṣu sabhayasaṃmateṣu / sapratibhayabhairavasaṃmateṣu
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369772 (0.041):
saṃghasyāraṇyakeṣu śayaneṣu sāśaṃkasaṃmateṣu sabhayasaṃmateṣu / sapratibhayabhairavasaṃmateṣu pūrvam apratisaṃvidyate vane bahirārāmasya
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14575666 (0.047):
sama(yaḥ) sār(thagamanīyo mārgo bhavati sāśaṅkasaṃ)mataḥ sabhayasaṃmataḥ / sapratibhayabhairavasaṃmato 'yaṃ tatra samayaḥ (2)4
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25367858 (0.047):
samayaḥ sārthagamanīyo mārgo bhavati sāśaṅkasaṃmataḥ sabhayasaṃmataḥ / sapratibhayabhairavasaṃmato 'yaṃ tatra samayaḥ /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25367204 (0.063):
śayanāsaneṣu na varṣakā bhavanti sāśaṅkasaṃmateṣu nānābhayasaṃmateṣu / sapratibhayabhairavasaṃmateṣu ākāṃkṣatā āraṇyakena bhikṣuṇā trayāṇāṃ
punar bhikṣus tadrūpeṣu saṃghasyāraṇyakeṣu śayanāsaneṣu sāśaṃkasaṃmateṣu
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176701 (0.0):
śikṣāsaṃvṛtisaṃmatāni // yaḥ punar bhikṣus tadrūpeṣu saṃghasya śaikṣeṣu
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369711 (0.0):
Pratid.3 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yāni tāni kulāni śikṣāsaṃvṛtisaṃmatāni yaḥ / punar bhikṣus tadrūpeṣu saṃghasya śaikṣeṣu kuleṣu śikṣāsaṃvṛtisaṃmateṣu
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369770 (0.0):
sabhayasaṃmatāni sapratibhayabhairavasaṃmatāni yaḥ punar bhikṣus tadrūpeṣu
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577391 (0.039):
sabhayasaṃmatāni sapratibhayabhairavasaṃmatāni / yaḥ punar bhikṣus
sabhayasaṃmateṣu sapratibhayabhairavasaṃmateṣu sarvam apratisaṃvidite vane
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14575167 (0.0):
śayyāsaneṣūpagataḥ sy(ā)t sāśaṅkasaṃmateṣu sabhayasaṃmateṣu
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25367206 (0.0):
śayanāsaneṣu na varṣakā bhavanti sāśaṅkasaṃmateṣu nānābhayasaṃmateṣu / sapratibhayabhairavasaṃmateṣu ākāṃkṣatā āraṇyakena bhikṣuṇā trayāṇāṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369778 (0.0):
saṃghasyāraṇyakeṣu śayaneṣu sāśaṃkasaṃmateṣu sabhayasaṃmateṣu
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14575666 (0.038):
sama(yaḥ) sār(thagamanīyo mārgo bhavati sāśaṅkasaṃ)mataḥ sabhayasaṃmataḥ / sapratibhayabhairavasaṃmato 'yaṃ tatra samayaḥ (2)4
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25367858 (0.038):
samayaḥ sārthagamanīyo mārgo bhavati sāśaṅkasaṃmataḥ sabhayasaṃmataḥ / sapratibhayabhairavasaṃmato 'yaṃ tatra samayaḥ /
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577381 (0.041):
sabhayasaṃmatāni sapratibhayabhairavasaṃmatāni / yaḥ punar bhikṣus
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369754 (0.041):
sabhayasaṃmatāni sapratibhayabhairavasaṃmatāni yaḥ punar bhikṣus tadrūpeṣu
bahir ārāmasya khādanīyabhojanīyaṃ pratigṛhyānte ārāmasya khāded bhuṃjīta
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369781 (0.0):
sapratibhayabhairavasaṃmateṣu pūrvam apratisaṃvidyate vane bahirārāmasya / khādanīyabhojanīyaṃ khāded bhuṃjīta vā tena bhikṣuṇā bhikṣūṇām antike
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23022973 (0.023):
Vin_2.2051 / araṇye bahirārāmasya pratigṛhya khādanīyaṃ bhojanīyam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176719 (0.058):
khādanīyabhojanīyaṃ pratigṛhya khāded bhuṃjīta vā tena bhikṣuṇā bahir
vā tena bhikṣuṇā bhikṣūṇām antike pratideśayitavyaṃ garhyam asmy
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176609 (0.0):
khāded bhuñjīta vā tena bhikṣuṇā bahir ārāmaṃ gatvā bhikṣūṇām antike / pratideśayitavyam garhyam asmy āyuṣmantaḥ sthānam āpanno 'sātmyaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176728 (0.0):
ārāmaṃ gatvā bhikṣūṇām antike pratideśayitavyaṃ garhyam asmy āyuṣmantaḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369791 (0.0):
khādanīyabhojanīyaṃ khāded bhuṃjīta vā tena bhikṣuṇā bhikṣūṇām antike
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369630 (1.192):
vā bhuñjīta vā tena bhikṣuṇā bahirārāmaṃ gatvā bhikṣor antike / pratideśayitavyam garhyam asmy āyuṣmantaḥ sthānam āpanno 'sātmyaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176675 (0.035):
sarvais tair bhikṣubhir idaṃ syād vacanīya bahir ārāmaṃ gatvā bhikṣūṇām / antike pratideśayitavyaṃ garhyaṃ vayam āyuṣmantaḥ sthānam āpannā āsātmyaṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577354 (0.057):
khādanīyabhojanīyaṃ pratigṛhṇīyāt tena bhikṣuṇā bhikṣūṇām antike / pratideśayitavyaṃ garhaṇīyam āyuṣmantaḥ sthānam āpanno 'smi asāṃpreyaṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577307 (0.064):
bhik(ṣū)ṇām antike pratideśayitavyaṃ garh(a)ṇ(īyam) āyuṣmantaḥ sthānam
āyuṣmantaḥ sthānam āpanno 'sātmyaṃ pratideśanīyaṃ taṃ dharmaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176615 (0.0):
khāded bhuñjīta vā tena bhikṣuṇā bahir ārāmaṃ gatvā bhikṣūṇām antike / pratideśayitavyam garhyam asmy āyuṣmantaḥ sthānam āpanno 'sātmyaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176734 (0.0):
ārāmaṃ gatvā bhikṣūṇām antike pratideśayitavyaṃ garhyam asmy āyuṣmantaḥ / sthānam āpanno 'sātmyaṃ pratideśanīyaṃ taṃ dharmaṃ pratideśayāmy ayam api
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369637 (0.0):
vā bhuñjīta vā tena bhikṣuṇā bahirārāmaṃ gatvā bhikṣor antike / pratideśayitavyam garhyam asmy āyuṣmantaḥ sthānam āpanno 'sātmyaṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369737 (0.0):
tena bhikṣuṇā bahirārāmaṃ gatvā bhikṣūṇām antike pratideśanīyaṃ tat / sthānam āpanno 'sātmyaṃ pratideśanīyaṃ taṃ dharmaṃ pratideśayāmīti ayam
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369797 (0.0):
khādanīyabhojanīyaṃ khāded bhuṃjīta vā tena bhikṣuṇā bhikṣūṇām antike / pratideśayitavyaṃ garhyam asmy āyuṣmantaḥ sthānam āpanno 'sātmyaṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369694 (0.024):
gatvā bhikṣūṇām antike pratideśitavyaṃ garhyam āyuṣmantaḥ sthānam āpannā / asātmyaṃ pratideśanīyaṃ taṃ dharmaṃ pratideśayāma iti ayam api dharmaḥ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577239 (0.031):
bhikṣ(ū)ṇām antike pratideśayitavyaṃ garhaṇīyam āyuṣmantaḥ sthānam āpanno / 'smi asāṃpreyaṃ pratideśanīyaṃ taṃ dharmaṃ pratideśayāmi ayaṃ dharmaḥ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577358 (0.031):
pratideśayitavyaṃ garhaṇīyam āyuṣmantaḥ sthānam āpanno 'smi asāṃpreyaṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577416 (0.031):
ārāme pratigṛhṇīyāt tena bhikṣuṇā bhikṣ(ū)ṇām antike pratideśayitavyaṃ / garhaṇīyam āyuṣmantaḥ sthānam āpanno 'smi asāṃpreyaṃ pratideśanīyaṃ ta(ṃ)
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138327 (0.045):
bhuktāvinā tena bhikṣuṇā pratideśayitavyaṃ Ō asaṃpreyaṃ me āyuṣman gārhyaṃ / prātideśanikaṃ dharmam āpanno / taṃ dharmaṃ pratideśayāmi / ayaṃ dharmo
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23035282 (0.055):
Vin_10.60 / sannihite tatrāsrame pratideśanīyasya garhyam āyuṣmantaḥ / sthānam āpanno sātmyaṃ pratideśanīyanta dharmaṃ pratide[śa]yāmi iti /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138429 (0.059):
pratideśayitavyaṃ Ō asaṃpreyaṃ me āyuṣman gārhyaṃ prātideśanikaṃ dharmam / āpanno / taṃ dharmaṃ pratideśayāmi / ayaṃ pi dharmo prātideśaniko //
pratideśayāmy ayam api dharmaḥ pratideśanīyaḥ // / uddiṣṭā me āyuṣmantaś catvāraḥ pratideśanīyā dharmās tatrāham āyuṣmantaḥ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176616 (0.0):
pratideśayitavyam garhyam asmy āyuṣmantaḥ sthānam āpanno 'sātmyaṃ / pratideśanīyaṃ taṃ dharmaṃ pratideśayāmy ayaṃ dharmaḥ pratideśanīyaḥ //
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176735 (0.0):
sthānam āpanno 'sātmyaṃ pratideśanīyaṃ taṃ dharmaṃ pratideśayāmy ayam api / dharmaḥ pratideśanīyaḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369639 (0.0):
pratideśayitavyam garhyam asmy āyuṣmantaḥ sthānam āpanno 'sātmyaṃ / pratideśanīyaṃ taṃ dharmaṃ pratideśayāmīti ayam api dharmaḥ pratideśanīyaḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369739 (0.0):
sthānam āpanno 'sātmyaṃ pratideśanīyaṃ taṃ dharmaṃ pratideśayāmīti ayam / api dharmaḥ pratideśanīyaḥ /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369809 (0.0):
pratideśayitavyaṃ garhyam asmy āyuṣmantaḥ sthānam āpanno 'sātmyaṃ / pratideśanīyaṃ taṃ dharmaṃ pratideśayāmīti ayam api dharmaḥ pratideśanīyaḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369695 (0.003):
gatvā bhikṣūṇām antike pratideśitavyaṃ garhyam āyuṣmantaḥ sthānam āpannā / asātmyaṃ pratideśanīyaṃ taṃ dharmaṃ pratideśayāma iti ayam api dharmaḥ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577431 (0.008):
garhaṇīyam āyuṣmantaḥ sthānam āpanno 'smi asāṃpreyaṃ pratideśanīyaṃ ta(ṃ) / dharmaṃ pratideśayāmi ayam api dharmaḥ pratideśanīyaḥ 4 //
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4491180 (0.019):
kho punarāyuṣmanto catvāraḥ prātideśanikā dharmāstatrāyuṣmanto pṛcchāmi
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138487 (0.019):
uddiṣṭāḥ kho punar āyuṣmanto catvāraḥ prātideśanikā dharmāḥ /
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175202 (0.026):
pārājiko bhavaty asaṃvāsyaḥ // / uddiṣṭā me āyuṣmantaś catvāraḥ pārājikā dharmā yeṣāṃ bhikṣur
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577244 (0.029):
'smi asāṃpreyaṃ pratideśanīyaṃ taṃ dharmaṃ pratideśayāmi ayaṃ dharmaḥ / pratideśanīyaḥ 1
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577363 (0.029):
pratideśayitavyaṃ garhaṇīyam āyuṣmantaḥ sthānam āpanno 'smi asāṃpreyaṃ / pratideśanīyaṃ taṃ dharmaṃ pratideśayāmi ayaṃ dharmaḥ pratideśanīyaḥ 3
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176683 (0.031):
antike pratideśayitavyaṃ garhyaṃ vayam āyuṣmantaḥ sthānam āpannā āsātmyaṃ / pratideśanīyaṃ dharmaṃ pratideśayāmo 'yam api dharmaḥ pratideśanīyaḥ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14572939 (0.032):
mṛṣā vilapitam anyatrābhimānād ayam api bhikṣuḥ pārājiko bhavaty / asaṃvāsyaḥ 4 // / uddiṣṭā mayāyuṣmantaś catvāraḥ pārājikā dharmā yeṣāṃ bhikṣur
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369593 (0.033):
pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāt tuṣṇīm evāhaṃ dhārayāmi / / catvāraḥ pratideśanīyā dharmāḥ / / ime khalv āyuṣmantaś catvāraḥ pratideśanīyā dharmā anvardhamāsaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176571 (0.041):
coktāni buddhena hitavādinā // // / ime punar āyuṣmantaś catvāraḥ pratideśanīyā dharmā anvardhamāsaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12139543 (0.046):
nissargikapācattikā dharmāḥ / uddiṣṭā dvānavati śuddhapācatti[kā] dharmāḥ / / uddiṣṭāś catvāraḥ prātideśanikā dharmāḥ / uddiṣṭāḥ sātirekapañcāśac
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577203 (0.048):
PrMoSū_Pratid.0: / ime punar āyuṣmantaś catvāraḥ pratideśanīyā dharmā anvardhamāsaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492232 (0.051):
dharmāḥ / uddiṣtāḥ catvāraḥ prātideśanikā dharmāḥ / uddiṣtāḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25371169 (0.053):
uddiṣṭā me āyuṣmantaḥ saptādhikaraṇaśamathā dharmāḥ / / tatrāham āyuṣmataḥ paripṛcchāmi -- kaccit sthātra pariśuddhāḥ
paripṛcchāmi kaccit sthātra pariśuddhāḥ dvir api trir api paripṛcchāmi
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175230 (0.0):
tatrāham āyuṣmantaḥ paripṛcchāmi ... dvir api trir api paripṛcchāmi kaccit / sthātra pariśuddhāḥ pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evam etad
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364954 (0.0):
tatrāham āyuṣmantaḥ paripṛcchāmi -- kaścit sthātra pariśuddhāḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365926 (0.0):
yatrāhaṃ āyuṣmataḥ paripṛcchāmi -- kaścit sthātra pariśuddhāḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25366083 (0.0):
uddiṣṭā me āyuṣmantaḥ dvāv aniyatau dharmau / tatrāham āyuṣmataḥ / paripṛcchāmi -- kaścit sthātra pariśuddhāḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25367347 (0.0):
uddiṣṭā me āyuṣmantas triṃśan naisargikapāyantikā dharmāḥ / tatrāham / āyuṣmantaḥ paripṛcchāmi -- kaścit sthātra pariśuddhāḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369811 (0.0):
uddiṣṭā mayāyuṣmantaś catvāraḥ pratideśanīyā dharmāḥ / tatrāham āyuṣmantaḥ / paripṛcchāmi -- kaccit sthātra pariśuddhāḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25371083 (0.0):
dvir api trir api paripṛcchāmi -- kaccit sthātra pariśuddhāḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25371179 (0.0):
uddiṣṭā me āyuṣmantaḥ saptādhikaraṇaśamathā dharmāḥ / / tatrāham āyuṣmataḥ paripṛcchāmi -- kaccit sthātra pariśuddhāḥ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14572754 (0.025):
uddiṣṭaṃ mayāyuṣmantaḥ prātimokṣasūtroddeśasya nidānaṃ / tatrāham / āyuṣmataḥ pṛcchāmi kaccit sthātra pariśuddhā dvir api trir api pṛcchāmi
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14572967 (0.025):
tatrāham āyuṣmataḥ pṛcchāmi kaccit sthātra pariśuddhā dvir api trir api
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364713 (0.025):
uddiṣṭaṃ khalu mayāyuṣmantaḥ prātimokṣasūtroddeśanidānam* / tatrāyuṣmataḥ / pṛcchāmi -- kaccit sthātra pariśuddhāḥ / dvir api trir api pṛcchāmi -- kaccit sthātra pariśuddhāḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369578 (0.028):
Pay.Schl. uddiṣṭā mayāyuṣmanto navatiḥ pāyantikā dharmāḥ / tatrāham / āyuṣmantaḥ pṛcchāmi -- kaccit sthātra pariśuddhāḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25371074 (0.030):
uddiṣṭā me āyuṣmantaḥ saṃbahulāḥ śaikṣā dharmāḥ / tatrāham āyuṣmataḥ / paripṛcchāmi -- kaccit sthātra pariśuddāḥ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573910 (0.041):
ca bhikṣavo garhyā iyaṃ tatra sāmīciḥ tatrāham āyuṣmataḥ pṛcchāmi kaccit / sthātra pariśuddhā dvir api trir api pṛcchāmi kaccit sthātra pariśuddhāḥ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14574067 (0.041):
uddiṣṭau mayāyuṣma(n)to dvāv aniyatau dharmau tatrāham āyuṣmataḥ pṛcchāmi / kaccit sthātra pariśuddhā dvir api trir api pṛcchāmi kaccit sthātra
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577179 (0.041):
uddiṣṭā mayāyuṣmanto navati pātayantikā dharmās tatrāham āyuṣmataḥ / pṛcchāmi kaccit sthātra pariśuddhā dvir api trir api pṛcchāmi kaccit
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577434 (0.041):
uddiṣṭā mayāyuṣmantaś catvāraḥ pratideśanīyā dharmās tatrāham āyuṣmataḥ / pṛcchāmi kaccid sthātra pariśuddhā dvir api t(ri)r api pṛcchāmi kaccit
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14575252 (0.047):
uddiṣṭā mayāyuṣmantas triṃśan niḥsargikā(ḥ) pātayantikā dharmās tatrāham / āyuṣmataḥ pṛcchāmi kaccit sthātra pariśuddhā dvir api trir api pṛcchāmi
kaccit sthātra pariśuddhāḥ pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evam etad
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487307 (0.0):
kaccittha pariśuddhāḥ pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīmevametaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487496 (0.0):
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāstutīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha / pariśuddhāḥ pariśuddhāḥ atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīmevametaṃ dhārayāmi //
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4490966 (0.0):
pariśuddhāḥ / tṛtīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ / pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīṃ mevametandhārayāmi /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4491197 (0.0):
pariśuddhāḥ tṛtīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ pariśuddhāḥ / atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīmevametaṃ dhārayāmi /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492048 (0.0):
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ / tṛtīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha / pariśuddhāḥ / pariśuddhāḥ atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīmevametandhārayāmi /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492141 (0.0):
pariśuddhāḥ / tṛtīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ / / pariśuddhāḥ atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīmevametaṃ dhārayāmi /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492194 (0.0):
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ tṛtīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha / pariśuddhāḥ / pariśuddhāḥ atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīmevametaṃ dhārayāmi /
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573922 (0.0):
sthātra pariśuddhā dvir api trir api pṛcchāmi kaccit sthātra pariśuddhāḥ / pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // //
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14575265 (0.0):
āyuṣmataḥ pṛcchāmi kaccit sthātra pariśuddhā dvir api trir api pṛcchāmi / kaccit sthātra pariśuddhāḥ pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evam etad
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175235 (0.0):
tatrāham āyuṣmantaḥ paripṛcchāmi ... dvir api trir api paripṛcchāmi kaccit / sthātra pariśuddhāḥ pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evam etad
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364717 (0.0):
pṛcchāmi -- kaccit sthātra pariśuddhāḥ / dvir api trir api pṛcchāmi -- kaccit sthātra pariśuddhāḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364960 (0.0):
tatrāham āyuṣmantaḥ paripṛcchāmi -- kaścit sthātra pariśuddhāḥ / dvir api trir api paripṛcchāmi -- kaścit sthātra pariśuddhāḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365932 (0.0):
yatrāhaṃ āyuṣmataḥ paripṛcchāmi -- kaścit sthātra pariśuddhāḥ / dvir api trir api paripṛcchāmi -- kaścit sthātra pariśuddhāḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25366083 (0.0):
paripṛcchāmi -- kaścit sthātra pariśuddhāḥ / dvir api trir api paripṛcchāmi -- kaścit sthātra pariśuddhāḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25367345 (0.0):
āyuṣmantaḥ paripṛcchāmi -- kaścit sthātra pariśuddhāḥ / dvir api trir api paripṛcchāmi -- kaścit sthātra pariśuddhāḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369582 (0.0):
āyuṣmantaḥ pṛcchāmi -- kaccit sthātra pariśuddhāḥ / pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāt tuṣṇīm evāhaṃ dhārayāmi /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369820 (0.0):
uddiṣṭā mayāyuṣmantaś catvāraḥ pratideśanīyā dharmāḥ / tatrāham āyuṣmantaḥ / paripṛcchāmi -- kaccit sthātra pariśuddhāḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25371087 (0.0):
dvir api trir api paripṛcchāmi -- kaccit sthātra pariśuddhāḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25371183 (0.0):
tatrāham āyuṣmataḥ paripṛcchāmi -- kaccit sthātra pariśuddhāḥ / dvir api trir api paripṛcchāmi -- kaccit sthātra pariśuddhāḥ /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134596 (0.0):
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ? tṛtīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha / pariśuddhāḥ? pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evam etaṃ dhārayāmi /
dhārayāmi // // / uddānaṃ // nivāsanena sapta syus trayaś copari cīvare
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175236 (0.031):
sthātra pariśuddhāḥ pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evam etad / dhārayāmi / Uddāna SA.4-13: ... caryā sāṃcaritraṃ kuṭikā mahallakaḥ amūlaka leśika
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14578612 (0.033):
pṛcchāmi kaccit sthātra (pariśuddhāḥ pari)śuddhā atrāyuṣmanto yasmāt / tūṣṇīm evam evāhaṃ dhārayāmi // / (SCHLUSSTEIL)
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176556 (0.048):
Pay.Schl. pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāt tuṣṇīm evam etad dhārayāmi // // / uddānam // grāmam antargṛhaṃ caiva śaikṣāṇy āraṇyakena ca prātideśyāni
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14574079 (0.061):
pariśuddhāḥ pariśuddhā atrāyuṣmanto (yasmā)t tūṣṇīm evam etad dhārayāmi / IV. niḥsargikāḥ pātayantikā dharmāḥ
saṃvṛtodguṇṭhikollaṃghikayā kāyena + + + // // / ime khalv āyuṣmantaḥ saṃbahulāḥ śaikṣā dharmā anvardhamāsaṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577457 (0.0):
VII. śaikṣā dharmāḥ / ime punar āyuṣmantaḥ saṃbahulāḥ śaikṣā dharmā anvardhamāsaṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369831 (0.0):
pariśuddhā āyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi / / saṃbahulāḥ śaikṣā dharmāḥ / / ime khalv āyuṣmantaḥ saṃbahulāḥ śaikṣā dharmā anvardhamāsaṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25371071 (0.045):
uddiṣṭā me āyuṣmantaḥ saṃbahulāḥ śaikṣā dharmāḥ / tatrāham āyuṣmataḥ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577205 (0.059):
ime punar āyuṣmantaś catvāraḥ pratideśanīyā dharmā anvardhamāsaṃ / prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti //
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176572 (0.059):
ime punar āyuṣmantaś catvāraḥ pratideśanīyā dharmā anvardhamāsaṃ / prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369594 (0.059):
ime khalv āyuṣmantaś catvāraḥ pratideśanīyā dharmā anvardhamāsaṃ / prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138525 (0.059):
ime kho punar āyuṣmanto sātirekapañcāśac chaikṣā dharmā anvardhamāsaṃ / sūtre prātimokṣe uddeśam āgacchanti Ō
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14572774 (0.064):
ime punar āyuṣmantaś catvāraḥ pārājikā dharmā anvardhamāsaṃ / prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364726 (0.064):
ime khalu āyuṣmantaś catvāraḥ pārājikā dharmā anvardhamāsaṃ / prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti /
prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti // / (PrMoSū-LCh)Śai.1 parimaṇḍalaṃ nivāsanaṃ nivāsayiṣyāma iti śikṣā karaṇīyā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176580 (0.0):
ime punar āyuṣmantaś catvāraḥ pratideśanīyā dharmā anvardhamāsaṃ / prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14572780 (5.960):
ime punar āyuṣmantaś catvāraḥ pārājikā dharmā anvardhamāsaṃ / prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti /
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14572997 (5.960):
ime punar āyuṣmantas trayodaśa saṃghāvaśeṣā dharmā anvardhamāsaṃ / prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti /
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14575281 (5.960):
ime punar āyuṣmanto navati pātayantikā dharmā anvardhamāsaṃ / prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti /
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577210 (5.960):
ime punar āyuṣmantaś catvāraḥ pratideśanīyā dharmā anvardhamāsaṃ / prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti //
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577461 (5.960):
ime punar āyuṣmantaḥ saṃbahulāḥ śaikṣā dharmā anvardhamāsaṃ / prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti //
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14578520 (5.960):
(ime punar āyuṣmantaḥ saptādhi)karaṇa(śa)mathā dharmā anvardhamāsaṃ / prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti /
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175262 (5.960):
ime khalv āyuṣmantas trayodaśa saṃghāvaśeṣā dharmā anvardhamāsaṃ / prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364732 (5.960):
ime khalu āyuṣmantaś catvāraḥ pārājikā dharmā anvardhamāsaṃ / prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364976 (5.960):
ime khalv āyuṣmantas trayodaśa saṃghāvaśeṣā dharmā anvardhamāsaṃ / prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25366109 (5.960):
ime khalu āyuṣmantas triṃśan naisargikāḥ pāyantikā dharmā anvardhamāsaṃ / prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25367371 (5.960):
ime khalv āyuṣmantaḥ navatiḥ pāyantikā dharmā anvardhamāsaṃ / prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369600 (5.960):
ime khalv āyuṣmantaś catvāraḥ pratideśanīyā dharmā anvardhamāsaṃ / prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369834 (5.960):
ime khalv āyuṣmantaḥ saṃbahulāḥ śaikṣā dharmā anvardhamāsaṃ / prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25371101 (5.960):
ime khalv āyuṣmantaḥ saptādhikaraṇaśamathāḥ dharmā anvardhamāsaṃ / prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369843 (0.014):
prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti / / Śai.1 (PrMoSū_Mū-Banerjee) parimaṇḍalaṃ nivāsanaṃ nivāsayiṣyāma iti śikṣā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138526 (0.026):
ime kho punar āyuṣmanto sātirekapañcāśac chaikṣā dharmā anvardhamāsaṃ / sūtre prātimokṣe uddeśam āgacchanti Ō
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134804 (0.028):
ime kho punar āyuṣmanto triṃśan nissargikapācattikā dharmā anvardhamāsaṃ / sūtre prātimokṣe uddeśam āgacchanti Ō
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136006 (0.028):
ime kho punar āyuṣmanto dvānavatiṃ śuddhapācattikā dharmā anvardhamāsaṃ / sūtre prātimokṣe uddeśam āgacchanti Ō
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14574097 (0.029):
anvardhamāsaṃ prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti //
(PrMoSū-LCh)Śai.2-7 nātyutkṛṣṭaṃ nātyapakṛṣṭaṃ na hastiśuṇḍakaṃ na
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176889 (0.0):
iti śikṣā karaṇīyā // / (PrMoSū-LCh)Śai.8 parimaṇḍalaṃ cīvaraṃ prāvariṣyāma iti śikṣā karaṇīyā //
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176950 (1.192):
nikuṭotkuṭukikayā na khaṃbhākṛtā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā karaṇīyā / (PrMoSū-LCh)Śai.26-30 na kāyapracālakaṃ na bāhupracālakaṃ na
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13177037 (1.192):
(PrMoSū-LCh)Śai.40 satkṛtya piṇḍapātaṃ pratigrahīṣyāma iti śikṣā karaṇīyā / (PrMoSū-LCh)Śai.41-43 na samatittikaṃ samasūpikaṃ sāvadānaṃ pātrasaṃjñinaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176916 (0.006):
yugamātradarśino 'ntargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā karaṇīyā // / (PrMoSū-LCh)Śai.16-20 nodguṇṭhikā notkṛṣṭikayā notsaktikayā na vyastikayā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176932 (0.006):
na paryastikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā karaṇīyā // / (PrMoSū-LCh)Śai.21-25 nollaṃghikayā nojjaṃghikayā notkuṭukikayā na
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176996 (0.006):
(PrMoSū-LCh)Śai.31 nānanujñātā antargṛhe āsane niṣatsyāma iti śikṣā / karaṇīyā // / (PrMoSū-LCh)Śai.32-39 nāpratyavekṣyāsanaṃ sarvakāyaṃ samavadhāya na pāde
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11224274 (0.038):
BP1.7.015b/ vṛṣalaḥ karma na brāhmaṃ patanīye hi te tayoḥ // / BP1.7.016a/ utkṛṣṭaṃ cāpakṛṣṭaṃ tayoḥ karma na (vidyate /
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13219885 (0.038):
N1.53c/ vṛṣalaḥ karma na brāhmaṃ patanīye hi te tayoḥ // 53 / N1.54a/ utkṛṣṭaṃ cāpakṛṣṭaṃ ca tayoḥ karma na vidyate /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369843 (0.051):
Śai.1 (PrMoSū_Mū-Banerjee) parimaṇḍalaṃ nivāsanaṃ nivāsayiṣyāma iti śikṣā / karaṇīyā / / Śai.2 (PrMoSū_Mū-Banerjee) nātyutkṛṣṭaṃ nivāsanaṃ nivāsayiṣyāma iti śikṣā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369853 (0.051):
Śai.2 (PrMoSū_Mū-Banerjee) nātyutkṛṣṭaṃ nivāsanaṃ nivāsayiṣyāma iti śikṣā / karaṇīyā / / Śai.3 (PrMoSū_Mū-Banerjee) nātyavakṛṣṭaṃ nivāsanaṃ nivāsayiṣyāma iti śikṣā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369863 (0.051):
Śai.3 (PrMoSū_Mū-Banerjee) nātyavakṛṣṭaṃ nivāsanaṃ nivāsayiṣyāma iti śikṣā / karaṇīyā / / Śai.4 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na hastiśuṇḍakaṃ nivāsanaṃ nivāsayiṣyāma iti
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369873 (0.051):
Śai.4 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na hastiśuṇḍakaṃ nivāsanaṃ nivāsayiṣyāma iti / śikṣā karaṇīyā / / Śai.5 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na tālapatraṃ nivāsanaṃ nivāsayiṣyāma iti śikṣā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369884 (0.051):
Śai.5 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na tālapatraṃ nivāsanaṃ nivāsayiṣyāma iti śikṣā / karaṇīyā / / Śai.6 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na kulmāṣapiṇḍakaṃ nivāsanaṃ nivāsayiṣyāma iti
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369895 (0.051):
Śai.6 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na kulmāṣapiṇḍakaṃ nivāsanaṃ nivāsayiṣyāma iti / śikṣā karaṇīyā / / Śai.7 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na nāgaśīrṣakaṃ nivāsanaṃ nivāsayiṣyāma iti
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369905 (0.051):
Śai.7 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na nāgaśīrṣakaṃ nivāsanaṃ nivāsayiṣyāma iti / śikṣā karaṇīyā / / Śai.8 (PrMoSū_Mū-Banerjee) parimaṇḍalaṃ cīvaraṃ nivāsayiṣyāma iti śikṣā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175314 (0.059):
(PrMoSū-LCh)Pāy.34 yaḥ punar bhikṣur bhuktavān pravāritaḥ akṛtaniriktaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175383 (0.059):
(PrMoSū-LCh)Pāy.37 yaḥ punar bhikṣur akāle khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175476 (0.059):
(PrMoSū-LCh)Pāy.41 yaḥ punar bhikṣur jānan saprāṇakam udakaṃ paribhuṃjīta
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175489 (0.059):
(PrMoSū-LCh)Pāy.42 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule anupraskadyāsane
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175505 (0.059):
(PrMoSū-LCh)Pāy.43 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule rahasi
tālavṛndakaṃ na kulmāṣapiṇḍakaṃ na nāgaśīrṣakaṃ nivāsanaṃ nivāsayiṣyāma
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577674 (0.048):
noccagghikayā antargṛhaṃ pravekṣyāma iti śikṣā karaṇīyā 9 / PrMoSū_Śai.B.10: / noccagghikay(ā a)ntargṛhe niṣatsyāma iti śikṣā karaṇīy(ā) 10
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577609 (0.049):
(susa)ṃvṛtā (a)ntargṛhe niṣatsyāma iti (śikṣā karaṇīyā) 2
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577717 (0.050):
nāva(gu)ṇḍikākṛtā antargṛhaṃ (prav)ekṣyāma iti śikṣā karaṇīy(ā)15 / PrMoSū_Śai.B.16: / nāvaguṇḍikākṛtā antargṛhe niṣatsyāma iti śikṣā karaṇīyā 16
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21537808 (0.050):
055.021. tayā ātmano 'rthe 'lavaṇikā kulmāṣapiṇḍakā saṃpāditā/ / 055.022. sā tāmādāya gatā/
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4491228 (0.051):
PrMoSū(Mā)_Śai.1. parimaṇḍalannivasanaṃ nivāsayiṣyāmīti śikṣā karaṇīyā /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4491773 (0.062):
śikṣākaraṇīyā / / uddānam / [35-36-37] trayo nirllehāḥ / [28] cucu [39] surusuru [40] na
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4491982 (0.062):
PrMoSū(Mā)_Śai.65. na harite tṛṇe ucchāraṃ vā praśrāvaṃ vā kheḍḍaṃ / vāsiṃhāṇaṃ vā agilāno kariṣyāmīti śikṣākaraṇīyā /
iti śikṣā karaṇīyā // / (PrMoSū-LCh)Śai.8 parimaṇḍalaṃ cīvaraṃ prāvariṣyāma iti śikṣā karaṇīyā //
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577595 (0.014):
PrMoSū_Śai.A.16: / parimaṇḍalaṃ cīvaraṃ prāvariṣyāma iti śikṣā karaṇīy(ā) 16 //
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176932 (0.017):
na paryastikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā karaṇīyā // / (PrMoSū-LCh)Śai.21-25 nollaṃghikayā nojjaṃghikayā notkuṭukikayā na
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176915 (0.022):
yugamātradarśino 'ntargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā karaṇīyā // / (PrMoSū-LCh)Śai.16-20 nodguṇṭhikā notkṛṣṭikayā notsaktikayā na vyastikayā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176996 (0.022):
(PrMoSū-LCh)Śai.31 nānanujñātā antargṛhe āsane niṣatsyāma iti śikṣā / karaṇīyā // / (PrMoSū-LCh)Śai.32-39 nāpratyavekṣyāsanaṃ sarvakāyaṃ samavadhāya na pāde
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369913 (0.023):
Śai.8 (PrMoSū_Mū-Banerjee) parimaṇḍalaṃ cīvaraṃ nivāsayiṣyāma iti śikṣā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176949 (0.027):
nikuṭotkuṭukikayā na khaṃbhākṛtā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā karaṇīyā / (PrMoSū-LCh)Śai.26-30 na kāyapracālakaṃ na bāhupracālakaṃ na
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13177037 (0.027):
(PrMoSū-LCh)Śai.40 satkṛtya piṇḍapātaṃ pratigrahīṣyāma iti śikṣā karaṇīyā / (PrMoSū-LCh)Śai.41-43 na samatittikaṃ samasūpikaṃ sāvadānaṃ pātrasaṃjñinaṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577571 (0.035):
nātyutkṛṣṭaṃ cīvaraṃ prāvariṣyāma iti śikṣā karaṇīyā 13
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4491235 (0.037):
PrMoSū(Mā)_Śai.1. parimaṇḍalannivasanaṃ nivāsayiṣyāmīti śikṣā karaṇīyā /
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176856 (0.039):
prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti // / (PrMoSū-LCh)Śai.1 parimaṇḍalaṃ nivāsanaṃ nivāsayiṣyāma iti śikṣā karaṇīyā
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577674 (0.039):
noccagghikayā antargṛhaṃ pravekṣyāma iti śikṣā karaṇīyā 9 / PrMoSū_Śai.B.10: / noccagghikay(ā a)ntargṛhe niṣatsyāma iti śikṣā karaṇīy(ā) 10
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577717 (0.043):
nāva(gu)ṇḍikākṛtā antargṛhaṃ (prav)ekṣyāma iti śikṣā karaṇīy(ā)15 / PrMoSū_Śai.B.16: / nāvaguṇḍikākṛtā antargṛhe niṣatsyāma iti śikṣā karaṇīyā 16
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370317 (0.046):
upanāmayiṣyāma iti śikṣā karaṇīyā / / Śai.45 (PrMoSū_Mū-Banerjee) nodanena sūpikaṃ praticchādayiṣyāma iti śikṣā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138541 (0.047):
PrMoSū(Mā-L)Śai.1. parimaṇḍalaṃ nivasanaṃ nivāsayiṣyāmīti śikṣā karaṇīyā / / PrMoSū(Mā-L)Śai.2. parimaṇḍalaṃ cīvaraṃ prāvariṣyāmīti śikṣā karaṇīyā /
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577610 (0.049):
(susa)ṃvṛtā (a)ntargṛhe niṣatsyāma iti (śikṣā karaṇīyā) 2 / PrMoSū_Śai.B.3:
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370377 (0.050):
Śai.51 (PrMoSū_Mū-Banerjee) parimaṇḍalaṃ ālopam ālopayiṣyāma iti śikṣā / karaṇīyā / / Śai.52 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na anāgate ālope mukhadvāraṃ vivariṣyāma iti
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370401 (0.050):
Śai.53 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na sālopena mukhena vācaṃ pravyāhariṣyāma iti / śikṣā karaṇīyā / / Śai.54 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na cuccatkārakaṃ piṇḍapātaṃ paribhokṣyāma iti
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370590 (0.050):
Śai.70 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na sāmiṣeṇa pāṇinā udakasthālakaṃ grahīṣyāma / iti śikṣā karaṇīyā / / Śai.71 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na sāmiṣeṇodakenāntarikaṃ bhikṣuṃ sekṣyāma iti
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370603 (0.050):
Śai.71 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na sāmiṣeṇodakenāntarikaṃ bhikṣuṃ sekṣyāma iti / śikṣā karaṇīyā / / Śai.72 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na sāmiṣam udakam antargṛhe chorayiṣyāma iti
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370636 (0.050):
Śai.74 (PrMoSū_Mū-Banerjee) anāstīrṇe pṛthivīpradeśe pātraṃ sthāpayiṣyāma / iti śikṣā karaṇīyā / / Śai.75 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na taṭe na prapāte na prāgbhāre pātraṃ
(PrMoSū-LCh)Śai.9-10 nātyutkṛṣṭaṃ nātyapakṛṣṭaṃ cīvaraṃ prāvariṣyāma iti
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176861 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Śai.1 parimaṇḍalaṃ nivāsanaṃ nivāsayiṣyāma iti śikṣā karaṇīyā / (PrMoSū-LCh)Śai.2-7 nātyutkṛṣṭaṃ nātyapakṛṣṭaṃ na hastiśuṇḍakaṃ na
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176916 (0.0):
yugamātradarśino 'ntargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā karaṇīyā // / (PrMoSū-LCh)Śai.16-20 nodguṇṭhikā notkṛṣṭikayā notsaktikayā na vyastikayā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176932 (0.0):
na paryastikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā karaṇīyā // / (PrMoSū-LCh)Śai.21-25 nollaṃghikayā nojjaṃghikayā notkuṭukikayā na
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176996 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Śai.31 nānanujñātā antargṛhe āsane niṣatsyāma iti śikṣā / karaṇīyā // / (PrMoSū-LCh)Śai.32-39 nāpratyavekṣyāsanaṃ sarvakāyaṃ samavadhāya na pāde
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176950 (0.006):
nikuṭotkuṭukikayā na khaṃbhākṛtā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā karaṇīyā / (PrMoSū-LCh)Śai.26-30 na kāyapracālakaṃ na bāhupracālakaṃ na
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13177037 (0.006):
(PrMoSū-LCh)Śai.40 satkṛtya piṇḍapātaṃ pratigrahīṣyāma iti śikṣā karaṇīyā / (PrMoSū-LCh)Śai.41-43 na samatittikaṃ samasūpikaṃ sāvadānaṃ pātrasaṃjñinaṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577572 (0.025):
PrMoSū_Śai.A.13: / nātyutkṛṣṭaṃ cīvaraṃ prāvariṣyāma iti śikṣā karaṇīyā 13
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577475 (0.042):
nātyavakṛṣṭaṃ cīvaraṃ nivāsayiṣyāma iti śikṣā karaṇīyā 2
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577467 (0.046):
nātyutkṛṣṭaṃ cīvaraṃ nivāsayiṣyāma iti śikṣā karaṇīyā 1
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369923 (0.046):
Śai.9 (PrMoSū_Mū-Banerjee) nātyutkṛṣṭaṃ cīvaraṃ nivāsayiṣyāma iti śikṣā / karaṇīyā /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25371019 (0.051):
Śai.105 (PrMoSū_Mū-Banerjee) nāglānā utthitā uccāraprasrāvaṃ kariṣyāma iti / śikṣā karaṇīyā / / Śai.106 (PrMoSū_Mū-Banerjee) nāglānāḥ udake uccāraprasrāvaṃ kheṭaṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370615 (0.056):
Śai.72 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na sāmiṣam udakam antargṛhe chorayiṣyāma iti / śikṣā karaṇīyā / / Śai.73 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na pātreṇa vighasaṃś chorayiṣyāma iti śikṣā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175314 (0.059):
(PrMoSū-LCh)Pāy.34 yaḥ punar bhikṣur bhuktavān pravāritaḥ akṛtaniriktaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175383 (0.059):
(PrMoSū-LCh)Pāy.37 yaḥ punar bhikṣur akāle khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175476 (0.059):
(PrMoSū-LCh)Pāy.41 yaḥ punar bhikṣur jānan saprāṇakam udakaṃ paribhuṃjīta
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175489 (0.059):
(PrMoSū-LCh)Pāy.42 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule anupraskadyāsane
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175505 (0.059):
(PrMoSū-LCh)Pāy.43 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule rahasi
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175520 (0.059):
(PrMoSū-LCh)Pāy.44 yaḥ punar bhikṣur acelakāya vā acelikāyai vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175536 (0.059):
(PrMoSū-LCh)Pāy.45 yaḥ punar bhikṣur udyuktāṃ senāṃ darśanāyopasaṃkrāmet
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175596 (0.059):
(PrMoSū-LCh)Pāy.48 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
śikṣā karaṇīyā // / (PrMoSū-LCh)Śai.11-15 susaṃvṛtā supraticchannā alpaśabdā anutkṣiptacakṣuṣo
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369914 (0.021):
Śai.8 (PrMoSū_Mū-Banerjee) parimaṇḍalaṃ cīvaraṃ nivāsayiṣyāma iti śikṣā / karaṇīyā /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369924 (0.021):
Śai.9 (PrMoSū_Mū-Banerjee) nātyutkṛṣṭaṃ cīvaraṃ nivāsayiṣyāma iti śikṣā / karaṇīyā /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369934 (0.021):
Śai.10 (PrMoSū_Mū-Banerjee) nātyupakṛṣṭaṃ cīvaraṃ nivāsayiṣyāma iti śikṣā / karaṇīyā / / Śai.11 (PrMoSū_Mū-Banerjee) susaṃvṛtā antargṛhe gamiṣyāma iti śikṣā
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577572 (0.022):
PrMoSū_Śai.A.13: / nātyutkṛṣṭaṃ cīvaraṃ prāvariṣyāma iti śikṣā karaṇīyā 13
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577597 (0.025):
PrMoSū_Śai.A.16: / parimaṇḍalaṃ cīvaraṃ prāvariṣyāma iti śikṣā karaṇīy(ā) 16 //
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577476 (0.034):
nātyutkṛṣṭaṃ cīvaraṃ nivāsayiṣyāma iti śikṣā karaṇīyā 1 / PrMoSū_Śai.A.2:
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577484 (0.034):
na vikīrṇaṃ cīvaraṃ nivāsayiṣyāma iti śikṣā karaṇīyā 3 / PrMoSū_Śai.A.4:
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577493 (0.034):
na vāsijhaḍakaṃ cīvaraṃ nivāsayiṣyāma iti śikṣā karaṇīyā 4 / PrMoSū_Śai.A.5:
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577502 (0.034):
na tālapatraṃ cīvaraṃ nivāsayiṣyāma iti śikṣā karaṇīyā 5 / PrMoSū_Śai.A.6:
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577510 (0.034):
na hastiśuṇḍaṃ cīvaraṃ nivāsayiṣyāma iti śikṣā karaṇīyā 6 / PrMoSū_Śai.A.7:
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577519 (0.034):
na kunmāṃsapiṇḍaṃ cīvaraṃ nivāsayiṣyāma iti śikṣā karaṇīyā 7 / PrMoSū_Śai.A.8:
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577527 (0.034):
na kalāpakaṃ cīvaraṃ nivāsayiṣyāma iti śikṣā karaṇīyā 8 / PrMoSū_Śai.A.9:
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577535 (0.034):
na dundumaṃ cīvaraṃ nivāsayiṣyāma iti śikṣā karaṇīyā 9 / PrMoSū_Śai.A.10:
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25371019 (0.035):
Śai.105 (PrMoSū_Mū-Banerjee) nāglānā utthitā uccāraprasrāvaṃ kariṣyāma iti / śikṣā karaṇīyā / / Śai.106 (PrMoSū_Mū-Banerjee) nāglānāḥ udake uccāraprasrāvaṃ kheṭaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138544 (0.036):
PrMoSū(Mā-L)Śai.2. parimaṇḍalaṃ cīvaraṃ prāvariṣyāmīti śikṣā karaṇīyā / / PrMoSū(Mā-L)Śai.3. susaṃvṛto antaragṛham upasaṃkramiṣyāmīti śikṣā karaṇīyā
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577467 (0.041):
nātyutkṛṣṭaṃ cīvaraṃ nivāsayiṣyāma iti śikṣā karaṇīyā 1
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370452 (0.044):
Śai.58 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na jihvāniścārakaṃ piṇḍapātaṃ paribhokṣyāma / iti śikṣā karaṇīyā / / Śai.59 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na sikthapṛthakkārakaṃ piṇḍapātaṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370507 (0.044):
Śai.63 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na kavalacchedakaṃ piṇḍapātaṃ paribhokṣyāma / iti śikṣā karaṇīyā / / Śai.64 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na hastāvalehakaṃ piṇḍapātaṃ paribhokṣyāma iti
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370540 (0.044):
Śai.66 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na hastasaṃdhūnakaṃ piṇḍapātaṃ paribhokṣyāma / iti śikṣā karaṇīyā / / Śai.67 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na pātrasaṃdhūnakaṃ piṇḍapātaṃ paribhokṣyāma
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370551 (0.044):
Śai.67 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na pātrasaṃdhūnakaṃ piṇḍapātaṃ paribhokṣyāma / iti śikṣā karaṇīyā / / Śai.68 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na stūpākṛtim avagṛhya piṇḍapātaṃ
yugamātradarśino 'ntargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā karaṇīyā //
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176948 (0.023):
nikuṭotkuṭukikayā na khaṃbhākṛtā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā karaṇīyā / (PrMoSū-LCh)Śai.26-30 na kāyapracālakaṃ na bāhupracālakaṃ na
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369987 (0.025):
Śai.15 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yugamātradarśino 'ntargṛhe gamiṣyāma iti śikṣā
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577893 (0.031):
na hastasaṃlagnikayāntargṛhaṃ pravekṣyāma iti śikṣā karaṇīyā (37) / PrMoSū_Śai.B.38:
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577910 (0.031):
na viḍaṅgikayāntargṛhaṃ pravekṣyāma iti śikṣā karaṇīyā (39) / PrMoSū_Śai.B.40:
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369975 (0.034):
Śai.14 (PrMoSū_Mū-Banerjee) anutkṣiptacakṣuṣo 'ntargṛhe gamiṣyāma iti / śikṣā karaṇīyā / / Śai.15 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yugamātradarśino 'ntargṛhe gamiṣyāma iti śikṣā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370017 (0.057):
Śai.18 (PrMoSū_Mū-Banerjee) notsaktikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā / karaṇīyā / / Śai.19 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na vyastikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370027 (0.057):
Śai.19 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na vyastikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā / karaṇīyā / / Śai.20 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na paryastikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370067 (0.057):
Śai.23 (PrMoSū_Mū-Banerjee) notkuṭakayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā / karaṇīyā / / Śai.24 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na nikaṭotkuṭakayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370078 (0.057):
Śai.24 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na nikaṭotkuṭakayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti / śikṣā karaṇīyā / / Śai.25 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na skambhākṛtā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370047 (0.057):
Śai.21 (PrMoSū_Mū-Banerjee) nolambikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā / karaṇīyā / / Śai.22 (PrMoSū_Mū-Banerjee) noṭṭambikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370057 (0.057):
Śai.22 (PrMoSū_Mū-Banerjee) noṭṭambikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā / karaṇīyā / / Śai.23 (PrMoSū_Mū-Banerjee) notkuṭakayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370132 (0.057):
Śai.29 (PrMoSū_Mū-Banerjee) nāṃsotphatikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā / karaṇīyā / / Śai.30 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na hastasaṃlagnikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369997 (0.059):
Śai.16 (PrMoSū_Mū-Banerjee) nodguṇṭhikā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā / karaṇīyā / / Śai.17 (PrMoSū_Mū-Banerjee) notkṛṣṭikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370007 (0.059):
Śai.17 (PrMoSū_Mū-Banerjee) notkṛṣṭikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā / karaṇīyā / / Śai.18 (PrMoSū_Mū-Banerjee) notsaktikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370037 (0.059):
Śai.20 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na paryastikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā / karaṇīyā / / Śai.21 (PrMoSū_Mū-Banerjee) nolambikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370089 (0.059):
Śai.25 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na skambhākṛtā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā / karaṇīyā / / Śai.26 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na kāyapracālakaṃ antargṛhaṃ gamiṣyāma iti
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370100 (0.059):
Śai.26 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na kāyapracālakaṃ antargṛhaṃ gamiṣyāma iti / śikṣā karaṇīyā / / Śai.27 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na bāhupracālakaṃ antargṛhaṃ gamiṣyāma iti
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370111 (0.059):
Śai.27 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na bāhupracālakaṃ antargṛhaṃ gamiṣyāma iti / śikṣā karaṇīyā / / Śai.28 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na śīrṣapracālakaṃ gamiṣyāma iti śikṣā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370143 (0.059):
Śai.30 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na hastasaṃlagnikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti / śikṣā karaṇīyā / / Śai.31 (PrMoSū_Mū-Banerjee) nānujñātā antargṛhe āsane niṣatsyāma iti śikṣā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138561 (0.061):
PrMoSū(Mā-L)Śai.4. na utkṣiptacakṣur antaragṛham upasaṃkramiṣyāmīti śikṣā / karaṇīyā / / PrMoSū(Mā-L)Śai.5. alpaśabdo antaragṛham upasaṃkramiṣyāmīti śikṣā karaṇīyā
(PrMoSū-LCh)Śai.16-20 nodguṇṭhikā notkṛṣṭikayā notsaktikayā na vyastikayā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176886 (0.0):
tālavṛndakaṃ na kulmāṣapiṇḍakaṃ na nāgaśīrṣakaṃ nivāsanaṃ nivāsayiṣyāma / iti śikṣā karaṇīyā // / (PrMoSū-LCh)Śai.8 parimaṇḍalaṃ cīvaraṃ prāvariṣyāma iti śikṣā karaṇīyā //
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176996 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Śai.31 nānanujñātā antargṛhe āsane niṣatsyāma iti śikṣā / karaṇīyā // / (PrMoSū-LCh)Śai.32-39 nāpratyavekṣyāsanaṃ sarvakāyaṃ samavadhāya na pāde
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176950 (0.005):
nikuṭotkuṭukikayā na khaṃbhākṛtā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā karaṇīyā / (PrMoSū-LCh)Śai.26-30 na kāyapracālakaṃ na bāhupracālakaṃ na
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176858 (0.006):
(PrMoSū-LCh)Śai.1 parimaṇḍalaṃ nivāsanaṃ nivāsayiṣyāma iti śikṣā karaṇīyā / (PrMoSū-LCh)Śai.2-7 nātyutkṛṣṭaṃ nātyapakṛṣṭaṃ na hastiśuṇḍakaṃ na
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13177037 (0.006):
(PrMoSū-LCh)Śai.40 satkṛtya piṇḍapātaṃ pratigrahīṣyāma iti śikṣā karaṇīyā / (PrMoSū-LCh)Śai.41-43 na samatittikaṃ samasūpikaṃ sāvadānaṃ pātrasaṃjñinaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175314 (0.043):
(PrMoSū-LCh)Pāy.34 yaḥ punar bhikṣur bhuktavān pravāritaḥ akṛtaniriktaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175396 (0.043):
(PrMoSū-LCh)Pāy.38 yaḥ punar bhikṣuḥ saṃnihitaṃ khādanīyabhojanīyaṃ khāded
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175409 (0.043):
(PrMoSū-LCh)Pāy.39 yaḥ punar bhikṣur adattaṃ mukhābhyavahāryam āhāram
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175476 (0.043):
(PrMoSū-LCh)Pāy.41 yaḥ punar bhikṣur jānan saprāṇakam udakaṃ paribhuṃjīta
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175489 (0.043):
(PrMoSū-LCh)Pāy.42 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule anupraskadyāsane
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175505 (0.043):
(PrMoSū-LCh)Pāy.43 yaḥ punar bhikṣur jānan sabhojane kule rahasi
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175520 (0.043):
(PrMoSū-LCh)Pāy.44 yaḥ punar bhikṣur acelakāya vā acelikāyai vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175536 (0.043):
(PrMoSū-LCh)Pāy.45 yaḥ punar bhikṣur udyuktāṃ senāṃ darśanāyopasaṃkrāmet
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175596 (0.043):
(PrMoSū-LCh)Pāy.48 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175612 (0.043):
(PrMoSū-LCh)Pāy.49 yaḥ punar bhikṣur abhiṣaktaḥ kupitaś caṇḍībhūto
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175631 (0.043):
(PrMoSū-LCh)Pāy.50 yaḥ punar bhikṣur jānan bhikṣor duṣṭhūlām āpattiṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175710 (0.043):
(PrMoSū-LCh)Pāy.52 yaḥ punar bhikṣur ātmārtham aglāno vitapanaprekṣī
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175726 (0.043):
(PrMoSū-LCh)Pāy.53 yaḥ punar bhikṣur dhārmike saṃghakaraṇīye bhikṣoś
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175755 (0.043):
(PrMoSū-LCh)Pāy.54 yaḥ punar bhikṣur anupasaṃpannena pudgalena sārdhaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175773 (0.043):
(PrMoSū-LCh)Pāy.55 yaḥ punar bhikṣur evaṃ vadet tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ
na paryastikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā karaṇīyā //
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370037 (0.0):
Śai.20 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na paryastikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370143 (0.029):
Śai.30 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na hastasaṃlagnikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti / śikṣā karaṇīyā /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370007 (0.031):
Śai.17 (PrMoSū_Mū-Banerjee) notkṛṣṭikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā / karaṇīyā /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369997 (0.033):
Śai.16 (PrMoSū_Mū-Banerjee) nodguṇṭhikā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā / karaṇīyā /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370017 (0.033):
Śai.18 (PrMoSū_Mū-Banerjee) notsaktikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370027 (0.033):
Śai.19 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na vyastikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370047 (0.033):
Śai.21 (PrMoSū_Mū-Banerjee) nolambikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370057 (0.033):
Śai.22 (PrMoSū_Mū-Banerjee) noṭṭambikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370067 (0.033):
Śai.23 (PrMoSū_Mū-Banerjee) notkuṭakayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370078 (0.033):
Śai.24 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na nikaṭotkuṭakayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti / śikṣā karaṇīyā / / Śai.25 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na skambhākṛtā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370089 (0.033):
Śai.25 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na skambhākṛtā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā / karaṇīyā / / Śai.26 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na kāyapracālakaṃ antargṛhaṃ gamiṣyāma iti
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370100 (0.033):
Śai.26 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na kāyapracālakaṃ antargṛhaṃ gamiṣyāma iti / śikṣā karaṇīyā /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370111 (0.033):
Śai.27 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na bāhupracālakaṃ antargṛhaṃ gamiṣyāma iti / śikṣā karaṇīyā /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370132 (0.033):
Śai.29 (PrMoSū_Mū-Banerjee) nāṃsotphatikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369944 (0.039):
Śai.11 (PrMoSū_Mū-Banerjee) susaṃvṛtā antargṛhe gamiṣyāma iti śikṣā / karaṇīyā / / Śai.12 (PrMoSū_Mū-Banerjee) supraticchannā antargṛhe gamiṣyāma iti śikṣā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369954 (0.039):
Śai.12 (PrMoSū_Mū-Banerjee) supraticchannā antargṛhe gamiṣyāma iti śikṣā / karaṇīyā / / Śai.13 (PrMoSū_Mū-Banerjee) alpaśabdā antargṛhe gamiṣyāma iti śikṣā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369964 (0.039):
Śai.13 (PrMoSū_Mū-Banerjee) alpaśabdā antargṛhe gamiṣyāma iti śikṣā / karaṇīyā / / Śai.14 (PrMoSū_Mū-Banerjee) anutkṣiptacakṣuṣo 'ntargṛhe gamiṣyāma iti
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176968 (0.040):
śīrṣapracālakaṃ nāṃsotḍhaukikayā na hastasaṃlagnikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma / iti śikṣā karaṇīyā // //
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577828 (0.042):
na bāhupracālakā antargṛhaṃ pravekṣyāma iti śikṣā karaṇīyā (29) / PrMoSū_Śai.B.30:
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577844 (0.042):
na cāṃsapracālakā antargṛhaṃ pravekṣyāma iti śikṣā karaṇīyā 31 / PrMoSū_Śai.B.32:
(PrMoSū-LCh)Śai.21-25 nollaṃghikayā nojjaṃghikayā notkuṭukikayā na
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176886 (0.0):
iti śikṣā karaṇīyā // / (PrMoSū-LCh)Śai.8 parimaṇḍalaṃ cīvaraṃ prāvariṣyāma iti śikṣā karaṇīyā //
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176996 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Śai.31 nānanujñātā antargṛhe āsane niṣatsyāma iti śikṣā / karaṇīyā // / (PrMoSū-LCh)Śai.32-39 nāpratyavekṣyāsanaṃ sarvakāyaṃ samavadhāya na pāde
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176858 (0.006):
(PrMoSū-LCh)Śai.1 parimaṇḍalaṃ nivāsanaṃ nivāsayiṣyāma iti śikṣā karaṇīyā / (PrMoSū-LCh)Śai.2-7 nātyutkṛṣṭaṃ nātyapakṛṣṭaṃ na hastiśuṇḍakaṃ na
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13177037 (0.006):
(PrMoSū-LCh)Śai.40 satkṛtya piṇḍapātaṃ pratigrahīṣyāma iti śikṣā karaṇīyā / (PrMoSū-LCh)Śai.41-43 na samatittikaṃ samasūpikaṃ sāvadānaṃ pātrasaṃjñinaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175475 (0.013):
dvirātraudyūṣikāṃ gacchet prahārodgūra duṣṭhulāḥ // // / (PrMoSū-LCh)Pāy.41 yaḥ punar bhikṣur jānan saprāṇakam udakaṃ paribhuṃjīta
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176876 (0.017):
tālavṛndakaṃ na kulmāṣapiṇḍakaṃ na nāgaśīrṣakaṃ nivāsanaṃ nivāsayiṣyāma / iti śikṣā karaṇīyā // / (PrMoSū-LCh)Śai.8 parimaṇḍalaṃ cīvaraṃ prāvariṣyāma iti śikṣā karaṇīyā //
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176987 (0.022):
paṃca satkṛtyādi tu bhojane // // / (PrMoSū-LCh)Śai.31 nānanujñātā antargṛhe āsane niṣatsyāma iti śikṣā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175724 (0.022):
jyotiḥ samavadadhyāt samavadhāpayed vā pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.53 yaḥ punar bhikṣur dhārmike saṃghakaraṇīye bhikṣoś
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175455 (0.037):
vijñāpya khāded bhuṃjītā vā pāyantikā // // / (PrMoSū-LCh)Pāy.41-50 uddānaṃ // saprāṇabhojane sthānaṃ niṣadyācela senayā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175518 (0.037):
praticchanne 'titiṣṭhet pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.44 yaḥ punar bhikṣur acelakāya vā acelikāyai vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176157 (0.037):
(PrMoSū-LCh)Pāy.63 aṅgulipratodanāt pāyantikā // / (PrMoSū-LCh)Pāy.64. udakaharṣaṇāt pāyantikā //
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176895 (0.045):
(PrMoSū-LCh)Śai.9-10 nātyutkṛṣṭaṃ nātyapakṛṣṭaṃ cīvaraṃ prāvariṣyāma iti / śikṣā karaṇīyā // / (PrMoSū-LCh)Śai.11-15 susaṃvṛtā supraticchannā alpaśabdā anutkṣiptacakṣuṣo
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4488631 (0.047):
tasmāccīvarādvipravasitavyaṃ / taduttariṃ vipravaseya anyatra / dīghīsamuteye nissarggika pācattikam / / PrMoSū(Mā)_NP.30. yo punabhikṣū jānan sāṃdhikāṃ lābhaṃ saṃghe
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369965 (0.047):
Śai.13 (PrMoSū_Mū-Banerjee) alpaśabdā antargṛhe gamiṣyāma iti śikṣā / karaṇīyā / / Śai.14 (PrMoSū_Mū-Banerjee) anutkṣiptacakṣuṣo 'ntargṛhe gamiṣyāma iti
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369998 (0.047):
Śai.16 (PrMoSū_Mū-Banerjee) nodguṇṭhikā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā / karaṇīyā / / Śai.17 (PrMoSū_Mū-Banerjee) notkṛṣṭikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370028 (0.047):
Śai.19 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na vyastikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā / karaṇīyā / / Śai.20 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na paryastikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370038 (0.047):
Śai.20 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na paryastikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā / karaṇīyā / / Śai.21 (PrMoSū_Mū-Banerjee) nolambikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370048 (0.047):
Śai.21 (PrMoSū_Mū-Banerjee) nolambikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā / karaṇīyā / / Śai.22 (PrMoSū_Mū-Banerjee) noṭṭambikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370058 (0.047):
Śai.22 (PrMoSū_Mū-Banerjee) noṭṭambikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā / karaṇīyā / / Śai.23 (PrMoSū_Mū-Banerjee) notkuṭakayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370068 (0.047):
Śai.23 (PrMoSū_Mū-Banerjee) notkuṭakayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā / karaṇīyā / / Śai.24 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na nikaṭotkuṭakayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti
nikuṭotkuṭukikayā na khaṃbhākṛtā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā karaṇīyā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370047 (0.010):
Śai.21 (PrMoSū_Mū-Banerjee) nolambikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370057 (0.010):
Śai.22 (PrMoSū_Mū-Banerjee) noṭṭambikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370027 (0.010):
Śai.19 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na vyastikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370067 (0.010):
Śai.23 (PrMoSū_Mū-Banerjee) notkuṭakayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370017 (0.010):
Śai.18 (PrMoSū_Mū-Banerjee) notsaktikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370078 (0.016):
Śai.24 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na nikaṭotkuṭakayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti / śikṣā karaṇīyā /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370132 (0.016):
Śai.29 (PrMoSū_Mū-Banerjee) nāṃsotphatikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā / karaṇīyā /
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176913 (0.023):
yugamātradarśino 'ntargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā karaṇīyā // / (PrMoSū-LCh)Śai.16-20 nodguṇṭhikā notkṛṣṭikayā notsaktikayā na vyastikayā
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577669 (0.032):
alpaśabdā (a)ntarg(ṛ)he niṣatsyāma iti śikṣā karaṇīy(ā) 8 / PrMoSū_Śai.B.9: / noccagghikayā antargṛhaṃ pravekṣyāma iti śikṣā karaṇīyā 9
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176856 (0.041):
(PrMoSū-LCh)Śai.1 parimaṇḍalaṃ nivāsanaṃ nivāsayiṣyāma iti śikṣā karaṇīyā / (PrMoSū-LCh)Śai.2-7 nātyutkṛṣṭaṃ nātyapakṛṣṭaṃ na hastiśuṇḍakaṃ na
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370089 (0.043):
Śai.25 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na skambhākṛtā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369997 (0.045):
Śai.16 (PrMoSū_Mū-Banerjee) nodguṇṭhikā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā / karaṇīyā / / Śai.17 (PrMoSū_Mū-Banerjee) notkṛṣṭikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370007 (0.045):
Śai.17 (PrMoSū_Mū-Banerjee) notkṛṣṭikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā / karaṇīyā / / Śai.18 (PrMoSū_Mū-Banerjee) notsaktikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370037 (0.045):
Śai.20 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na paryastikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā / karaṇīyā / / Śai.21 (PrMoSū_Mū-Banerjee) nolambikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370100 (0.045):
Śai.26 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na kāyapracālakaṃ antargṛhaṃ gamiṣyāma iti / śikṣā karaṇīyā / / Śai.27 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na bāhupracālakaṃ antargṛhaṃ gamiṣyāma iti
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370111 (0.045):
Śai.27 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na bāhupracālakaṃ antargṛhaṃ gamiṣyāma iti / śikṣā karaṇīyā / / Śai.28 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na śīrṣapracālakaṃ gamiṣyāma iti śikṣā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370143 (0.045):
Śai.30 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na hastasaṃlagnikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti / śikṣā karaṇīyā / / Śai.31 (PrMoSū_Mū-Banerjee) nānujñātā antargṛhe āsane niṣatsyāma iti śikṣā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176884 (0.047):
(PrMoSū-LCh)Śai.8 parimaṇḍalaṃ cīvaraṃ prāvariṣyāma iti śikṣā karaṇīyā // / (PrMoSū-LCh)Śai.9-10 nātyutkṛṣṭaṃ nātyapakṛṣṭaṃ cīvaraṃ prāvariṣyāma iti
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176994 (0.050):
(PrMoSū-LCh)Śai.31 nānanujñātā antargṛhe āsane niṣatsyāma iti śikṣā / karaṇīyā // / (PrMoSū-LCh)Śai.32-39 nāpratyavekṣyāsanaṃ sarvakāyaṃ samavadhāya na pāde
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369964 (0.051):
Śai.13 (PrMoSū_Mū-Banerjee) alpaśabdā antargṛhe gamiṣyāma iti śikṣā / karaṇīyā / / Śai.14 (PrMoSū_Mū-Banerjee) anutkṣiptacakṣuṣo 'ntargṛhe gamiṣyāma iti
(PrMoSū-LCh)Śai.26-30 na kāyapracālakaṃ na bāhupracālakaṃ na
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15175362 (0.0):
na kāyapracālakam upasaṃkramitavyaṃ na bāhupracālakaṃ na śīrṣapracālakaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176858 (1.192):
(PrMoSū-LCh)Śai.1 parimaṇḍalaṃ nivāsanaṃ nivāsayiṣyāma iti śikṣā karaṇīyā / (PrMoSū-LCh)Śai.2-7 nātyutkṛṣṭaṃ nātyapakṛṣṭaṃ na hastiśuṇḍakaṃ na
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13177037 (1.192):
(PrMoSū-LCh)Śai.40 satkṛtya piṇḍapātaṃ pratigrahīṣyāma iti śikṣā karaṇīyā / (PrMoSū-LCh)Śai.41-43 na samatittikaṃ samasūpikaṃ sāvadānaṃ pātrasaṃjñinaṃ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176916 (0.005):
yugamātradarśino 'ntargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā karaṇīyā // / (PrMoSū-LCh)Śai.16-20 nodguṇṭhikā notkṛṣṭikayā notsaktikayā na vyastikayā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176886 (0.006):
iti śikṣā karaṇīyā // / (PrMoSū-LCh)Śai.8 parimaṇḍalaṃ cīvaraṃ prāvariṣyāma iti śikṣā karaṇīyā //
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176996 (0.006):
(PrMoSū-LCh)Śai.31 nānanujñātā antargṛhe āsane niṣatsyāma iti śikṣā / karaṇīyā // / (PrMoSū-LCh)Śai.32-39 nāpratyavekṣyāsanaṃ sarvakāyaṃ samavadhāya na pāde
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23023082 (0.020):
Vin_2.2071 / na kāyapracālakaṃ / / Vin_2.2072 / na bāhupracālakaṃ /
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176877 (0.027):
tālavṛndakaṃ na kulmāṣapiṇḍakaṃ na nāgaśīrṣakaṃ nivāsanaṃ nivāsayiṣyāma / iti śikṣā karaṇīyā // / (PrMoSū-LCh)Śai.8 parimaṇḍalaṃ cīvaraṃ prāvariṣyāma iti śikṣā karaṇīyā //
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370122 (0.048):
Śai.28 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na śīrṣapracālakaṃ gamiṣyāma iti śikṣā / karaṇīyā / / / Śai.29 (PrMoSū_Mū-Banerjee) nāṃsotphatikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176895 (0.053):
(PrMoSū-LCh)Śai.9-10 nātyutkṛṣṭaṃ nātyapakṛṣṭaṃ cīvaraṃ prāvariṣyāma iti / śikṣā karaṇīyā // / (PrMoSū-LCh)Śai.11-15 susaṃvṛtā supraticchannā alpaśabdā anutkṣiptacakṣuṣo
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369965 (0.058):
Śai.13 (PrMoSū_Mū-Banerjee) alpaśabdā antargṛhe gamiṣyāma iti śikṣā / karaṇīyā / / Śai.14 (PrMoSū_Mū-Banerjee) anutkṣiptacakṣuṣo 'ntargṛhe gamiṣyāma iti
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370028 (0.058):
Śai.19 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na vyastikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā / karaṇīyā / / Śai.20 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na paryastikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370038 (0.058):
Śai.20 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na paryastikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā / karaṇīyā / / Śai.21 (PrMoSū_Mū-Banerjee) nolambikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370058 (0.058):
Śai.22 (PrMoSū_Mū-Banerjee) noṭṭambikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā / karaṇīyā / / Śai.23 (PrMoSū_Mū-Banerjee) notkuṭakayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā
śīrṣapracālakaṃ nāṃsotḍhaukikayā na hastasaṃlagnikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15175364 (0.0):
na kāyapracālakam upasaṃkramitavyaṃ na bāhupracālakaṃ na śīrṣapracālakaṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370142 (0.003):
Śai.30 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na hastasaṃlagnikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577886 (0.061):
na kāyapracālakā antargṛhe niṣatsyāma iti śikṣā karaṇīyā 36 / PrMoSū_Śai.B.37: / na hastasaṃlagnikayāntargṛhaṃ pravekṣyāma iti śikṣā karaṇīyā (37)
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577895 (0.061):
na hastasaṃlagnikayāntargṛhaṃ pravekṣyāma iti śikṣā karaṇīyā (37) / PrMoSū_Śai.B.38: / na hastasaṃlagnikayāntargṛhe niṣatsyāma iti śikṣā karaṇīyā 38
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176927 (0.062):
na paryastikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā karaṇīyā //
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370035 (0.062):
Śai.20 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na paryastikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā / karaṇīyā /
iti śikṣā karaṇīyā // // / uddānaṃ kuryān na viniṣatsyāmīty aṣṭau cāpi pratigrahe paṃca catus sapta
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370142 (0.022):
Śai.30 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na hastasaṃlagnikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti / śikṣā karaṇīyā /
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176928 (0.040):
na paryastikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā karaṇīyā //
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370036 (0.043):
Śai.20 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na paryastikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā / karaṇīyā /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370016 (0.045):
Śai.18 (PrMoSū_Mū-Banerjee) notsaktikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā / karaṇīyā /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370026 (0.045):
Śai.19 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na vyastikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā / karaṇīyā /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370066 (0.045):
Śai.23 (PrMoSū_Mū-Banerjee) notkuṭakayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā / karaṇīyā /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370077 (0.045):
Śai.24 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na nikaṭotkuṭakayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti / śikṣā karaṇīyā / / Śai.25 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na skambhākṛtā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370046 (0.045):
Śai.21 (PrMoSū_Mū-Banerjee) nolambikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā / karaṇīyā /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370056 (0.045):
Śai.22 (PrMoSū_Mū-Banerjee) noṭṭambikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā / karaṇīyā /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370131 (0.045):
Śai.29 (PrMoSū_Mū-Banerjee) nāṃsotphatikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā / karaṇīyā / / Śai.30 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na hastasaṃlagnikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370006 (0.046):
Śai.17 (PrMoSū_Mū-Banerjee) notkṛṣṭikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā / karaṇīyā /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369996 (0.047):
Śai.16 (PrMoSū_Mū-Banerjee) nodguṇṭhikā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā / karaṇīyā /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370099 (0.048):
Śai.26 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na kāyapracālakaṃ antargṛhaṃ gamiṣyāma iti / śikṣā karaṇīyā / / Śai.27 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na bāhupracālakaṃ antargṛhaṃ gamiṣyāma iti
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370110 (0.048):
Śai.27 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na bāhupracālakaṃ antargṛhaṃ gamiṣyāma iti / śikṣā karaṇīyā / / Śai.28 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na śīrṣapracālakaṃ gamiṣyāma iti śikṣā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4491466 (0.051):
PrMoSū(Mā)_Śai.23. na antaragṛhe niṣaṇṇo hastaṃ kokṛtyamvā pādakaukṛtyamvā / kariṣyāmīti śikṣākaraṇīyā / / uddānaṃ // [14] susaṃvṛto [15] cakṣuḥ [16] śabda [17] nojhaggikā [18] na
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4491772 (0.051):
PrMoSū(Mā)_Śai.48. na saśitthena pāṇinā pānīyasthālakaṃ pratigṛhṇiṣyāmīti / śikṣākaraṇīyā / / uddānam / [35-36-37] trayo nirllehāḥ / [28] cucu [39] surusuru [40] na
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12139067 (0.052):
PrMoSū(Mā-L)Śai.48. na sasitthena pāṇinā pānīyasthālakaṃ pratigṛhṇiṣyāmīti / śikṣā karaṇīyā / / // uddānam // / (35-7) trayo nirlehāḥ (38) cuccu (39) surusuru (40) na gulugulu (41) na
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176946 (0.052):
nikuṭotkuṭukikayā na khaṃbhākṛtā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā karaṇīyā / (PrMoSū-LCh)Śai.26-30 na kāyapracālakaṃ na bāhupracālakaṃ na
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577828 (0.056):
na bāhupracālakā antargṛhaṃ pravekṣyāma iti śikṣā karaṇīyā (29) / PrMoSū_Śai.B.30:
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577844 (0.056):
na cāṃsapracālakā antargṛhaṃ pravekṣyāma iti śikṣā karaṇīyā 31 / PrMoSū_Śai.B.32:
paṃca satkṛtyādi tu bhojane // // / (PrMoSū-LCh)Śai.31 nānanujñātā antargṛhe āsane niṣatsyāma iti śikṣā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13177027 (0.0):
saṃkṣipya pādau na vikṣipya pādau na viḍaṃgikayā antargṛha āsane / niṣatsyāma iti śikṣā karaṇīyā //
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370257 (0.0):
Śai.39 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na vyataṅgikayā antargṛhe āsane niṣatsyāma iti
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370154 (0.008):
Śai.31 (PrMoSū_Mū-Banerjee) nānujñātā antargṛhe āsane niṣatsyāma iti śikṣā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176933 (0.022):
na paryastikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā karaṇīyā // / (PrMoSū-LCh)Śai.21-25 nollaṃghikayā nojjaṃghikayā notkuṭukikayā na
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175476 (0.025):
dvirātraudyūṣikāṃ gacchet prahārodgūra duṣṭhulāḥ // // / (PrMoSū-LCh)Pāy.41 yaḥ punar bhikṣur jānan saprāṇakam udakaṃ paribhuṃjīta
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577627 (0.030):
(su)prati(c)channā antargṛhe niṣatsyāma iti śikṣā karaṇīyā 4 / PrMoSū_Śai.B.5: / notkṣiptacakṣuṣo 'ntargṛ(haṃ) pravekṣyāma iti śikṣ(ā) karaṇīyā 5
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577724 (0.030):
nāvaguṇḍikākṛtā antargṛhe niṣatsyāma iti śikṣā karaṇīyā 16
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577740 (0.030):
na kambhākṛtā antargṛhe niṣatsyāma iti śikṣā karaṇīyā 18
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577772 (0.030):
nātyastikākṛtā antargṛhe niṣatsyāma iti śikṣā karaṇīyā 22
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577788 (0.030):
na vinyastikākṛtā antargṛhe niṣatsyāma iti śikṣā karaṇīyā 24
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577804 (0.030):
na vikṣiptikākṛtā antargṛhe niṣatsyāma iti śikṣā karaṇīyā 26
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577820 (0.030):
na pallatthikākṛtā antargṛhe niṣatsyāma iti śikṣā karaṇīyā 28
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577836 (0.030):
na bāhupracālakā antargṛhe niṣatsyāma iti śikṣā karaṇīyā 30 / PrMoSū_Śai.B.31:
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577852 (0.030):
na cāṃsapracālakā antargṛhe niṣatsyāma iti śikṣā karaṇīyā 3(2) / PrMoSū_Śai.B.33:
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577868 (0.030):
na śīrṣapracālakā antargṛhe niṣatsyāma iti śikṣā karaṇīyā (34) / PrMoSū_Śai.B.35:
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577884 (0.030):
na kāyapracālakā antargṛhe niṣatsyāma iti śikṣā karaṇīyā 36 / PrMoSū_Śai.B.37:
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370180 (0.034):
Śai.33 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na sarvakāyaṃ samavadhāyāntargṛhe āsane / niṣatsyāma iti śikṣā karaṇīyā /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370208 (0.034):
Śai.35 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na gulphe gulpham ādhāyāntargṛhe āsane / niṣatsyāma iti śikṣā karaṇīyā /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370222 (0.034):
Śai.36 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na sakthani sakthi ādhāyāntargṛhe āsane / niṣatsyāma iti śikṣā karaṇīyā /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370165 (0.039):
Śai.32 (PrMoSū_Mū-Banerjee) nāprativekṣyāsanaṃ antargṛhe āsane niṣatsyāma
karaṇīyā // / (PrMoSū-LCh)Śai.32-39 nāpratyavekṣyāsanaṃ sarvakāyaṃ samavadhāya na pāde
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6290334 (0.0):
(ā)sane niṣattavyaṃ | nā [a]pratyavekṣyāsanaṃ, na sarvakāyaṃ samavadhāya,
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176886 (0.0):
tālavṛndakaṃ na kulmāṣapiṇḍakaṃ na nāgaśīrṣakaṃ nivāsanaṃ nivāsayiṣyāma / iti śikṣā karaṇīyā // / (PrMoSū-LCh)Śai.8 parimaṇḍalaṃ cīvaraṃ prāvariṣyāma iti śikṣā karaṇīyā //
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176916 (0.0):
yugamātradarśino 'ntargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā karaṇīyā // / (PrMoSū-LCh)Śai.16-20 nodguṇṭhikā notkṛṣṭikayā notsaktikayā na vyastikayā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176932 (0.0):
na paryastikayā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā karaṇīyā // / (PrMoSū-LCh)Śai.21-25 nollaṃghikayā nojjaṃghikayā notkuṭukikayā na
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15175384 (0.0):
niṣattavyaṃ, nāpratyavekṣyāsanam, na sarvakāyam samavadhāya, na pāde pādam
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176858 (0.006):
(PrMoSū-LCh)Śai.1 parimaṇḍalaṃ nivāsanaṃ nivāsayiṣyāma iti śikṣā karaṇīyā / (PrMoSū-LCh)Śai.2-7 nātyutkṛṣṭaṃ nātyapakṛṣṭaṃ na hastiśuṇḍakaṃ na
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176950 (0.006):
nikuṭotkuṭukikayā na khaṃbhākṛtā antargṛhaṃ gamiṣyāma iti śikṣā karaṇīyā / (PrMoSū-LCh)Śai.26-30 na kāyapracālakaṃ na bāhupracālakaṃ na
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13177037 (0.006):
niṣatsyāma iti śikṣā karaṇīyā // / (PrMoSū-LCh)Śai.40 satkṛtya piṇḍapātaṃ pratigrahīṣyāma iti śikṣā karaṇīyā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13177028 (0.027):
saṃkṣipya pādau na vikṣipya pādau na viḍaṃgikayā antargṛha āsane / niṣatsyāma iti śikṣā karaṇīyā // / (PrMoSū-LCh)Śai.40 satkṛtya piṇḍapātaṃ pratigrahīṣyāma iti śikṣā karaṇīyā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370155 (0.034):
Śai.31 (PrMoSū_Mū-Banerjee) nānujñātā antargṛhe āsane niṣatsyāma iti śikṣā / karaṇīyā / / Śai.32 (PrMoSū_Mū-Banerjee) nāprativekṣyāsanaṃ antargṛhe āsane niṣatsyāma
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370181 (0.034):
Śai.33 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na sarvakāyaṃ samavadhāyāntargṛhe āsane / niṣatsyāma iti śikṣā karaṇīyā / / Śai.34 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na pāde pādam ādhāyāntargṛhe āsane niṣatsyāma
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370208 (0.034):
Śai.35 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na gulphe gulpham ādhāyāntargṛhe āsane / niṣatsyāma iti śikṣā karaṇīyā / / Śai.36 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na sakthani sakthi ādhāyāntargṛhe āsane
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370223 (0.034):
Śai.36 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na sakthani sakthi ādhāyāntargṛhe āsane / niṣatsyāma iti śikṣā karaṇīyā / / Śai.37 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na saṃkṣipya pādau antargṛhe āsane niṣatsyāma
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370258 (0.034):
Śai.39 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na vyataṅgikayā antargṛhe āsane niṣatsyāma iti / śikṣā karaṇīyā / / Śai.40 (PrMoSū_Mū-Banerjee) satkṛtya piṇḍapātaṃ pratigrahīṣyāma iti śikṣā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370358 (0.059):
Śai.49 (PrMoSū_Mū-Banerjee) nātikhuṇḍakaṃ piṇḍapātaṃ paribhokṣyāma iti / śikṣā karaṇīyā / / Śai.50 (PrMoSū_Mū-Banerjee) nātimahāntaṃ piṇḍapātaṃ paribhokṣyāma iti
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370487 (0.059):
Śai.61 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na gallāpahārakaṃ piṇḍapātaṃ paribhokṣyāma iti / śikṣā karaṇīyā / / Śai.62 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na jihvāsphoṭakaṃ piṇḍapātaṃ paribhokṣyāma iti
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370564 (0.059):
paribhokṣyāma iti śikṣā karaṇīyā / / Śai.69 (PrMoSū_Mū-Banerjee) nāvadhyānaprekṣiṇo 'ntarikasya bhikṣoḥ pātram
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577627 (0.061):
(su)prati(c)channā antargṛhe niṣatsyāma iti śikṣā karaṇīyā 4 / PrMoSū_Śai.B.5: / notkṣiptacakṣuṣo 'ntargṛ(haṃ) pravekṣyāma iti śikṣ(ā) karaṇīyā 5
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577724 (0.061):
nāvaguṇḍikākṛtā antargṛhe niṣatsyāma iti śikṣā karaṇīyā 16 / PrMoSū_Śai.B.17: / na kambhākṛtā (a)ntargṛhaṃ pravekṣyāma iti śikṣā karaṇīy(ā) 17
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577740 (0.061):
na kambhākṛtā antargṛhe niṣatsyāma iti śikṣā karaṇīyā 18 / PrMoSū_Śai.B.19: / notkṛṣṭikākṛtā (a)ntargṛhaṃ pravekṣyāma iti śikṣā karaṇīyā 19
pādam ādhāya na gulphe gulpham ādhāya na sakthani sakthi ādhāya na
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6290335 (5.960):
(ā)sane niṣattavyaṃ | nā [a]pratyavekṣyāsanaṃ, na sarvakāyaṃ samavadhāya, / na pāde pādamādhāya, na sakthi sakthinā, nābhisaṃkṣipya pādau,
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15175384 (5.960):
niṣattavyaṃ, nāpratyavekṣyāsanam, na sarvakāyam samavadhāya, na pāde pādam / ādhāya, na sakthni sakthinā, nābhisaṃkṣipya pādau, nābhivikṣipya pādau //
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23023120 (0.061):
Vin_2.2079 / na sakthini sakthi / / Vin_2.2080 / na gulphe gulphaṃ /
saṃkṣipya pādau na vikṣipya pādau na viḍaṃgikayā antargṛha āsane
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176991 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Śai.31 nānanujñātā antargṛhe āsane niṣatsyāma iti śikṣā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370244 (0.0):
Śai.38 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na vikṣipya pādau antargṛhe āsane niṣatsyāma
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370255 (0.0):
Śai.39 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na vyataṅgikayā antargṛhe āsane niṣatsyāma iti
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370232 (0.038):
Śai.37 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na saṃkṣipya pādau antargṛhe āsane niṣatsyāma
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370164 (0.051):
Śai.32 (PrMoSū_Mū-Banerjee) nāprativekṣyāsanaṃ antargṛhe āsane niṣatsyāma / iti śikṣā karaṇīyā /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370151 (0.055):
Śai.31 (PrMoSū_Mū-Banerjee) nānujñātā antargṛhe āsane niṣatsyāma iti śikṣā
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6290343 (0.058):
na pāde pādamādhāya, na sakthi sakthinā, nābhisaṃkṣipya pādau, / nābhivikṣipya pādau, nodguṇṭhikayā kṛ(vṛ)tena, nocca(ddha?)stikayā, na
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15175392 (0.058):
ādhāya, na sakthni sakthinā, nābhisaṃkṣipya pādau, nābhivikṣipya pādau //
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23023127 (0.059):
Vin_2.2081 / na saṃkṣipya pādau / / Vin_2.2082 / na vikṣipya /
niṣatsyāma iti śikṣā karaṇīyā // / (PrMoSū-LCh)Śai.40 satkṛtya piṇḍapātaṃ pratigrahīṣyāma iti śikṣā karaṇīyā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176995 (0.0):
(PrMoSū-LCh)Śai.31 nānanujñātā antargṛhe āsane niṣatsyāma iti śikṣā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370155 (0.0):
Śai.31 (PrMoSū_Mū-Banerjee) nānujñātā antargṛhe āsane niṣatsyāma iti śikṣā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370257 (0.0):
Śai.39 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na vyataṅgikayā antargṛhe āsane niṣatsyāma iti
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370181 (0.007):
Śai.33 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na sarvakāyaṃ samavadhāyāntargṛhe āsane / niṣatsyāma iti śikṣā karaṇīyā /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370209 (0.007):
Śai.35 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na gulphe gulpham ādhāyāntargṛhe āsane / niṣatsyāma iti śikṣā karaṇīyā /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370223 (0.007):
Śai.36 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na sakthani sakthi ādhāyāntargṛhe āsane / niṣatsyāma iti śikṣā karaṇīyā /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370275 (0.014):
Śai.40 (PrMoSū_Mū-Banerjee) satkṛtya piṇḍapātaṃ pratigrahīṣyāma iti śikṣā / karaṇīyā / / Śai.41 (PrMoSū_Mū-Banerjee) samatīrthikaṃ piṇḍapātaṃ pratigrahīṣyāma iti
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25370265 (0.014):
Śai.39 (PrMoSū_Mū-Banerjee) na vyataṅgikayā antargṛhe āsane niṣatsyāma iti / śikṣā karaṇīyā / / Śai.40 (PrMoSū_Mū-Banerjee) satkṛtya piṇḍapātaṃ pratigrahīṣyāma iti śikṣā
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577627 (0.020):
(su)prati(c)channā antargṛhe niṣatsyāma iti śikṣā karaṇīyā 4 / PrMoSū_Śai.B.5: / notkṣiptacakṣuṣo 'ntargṛ(haṃ) pravekṣyāma iti śikṣ(ā) karaṇīyā 5
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577724 (0.020):
nāvaguṇḍikākṛtā antargṛhe niṣatsyāma iti śikṣā karaṇīyā 16
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577740 (0.020):
na kambhākṛtā antargṛhe niṣatsyāma iti śikṣā karaṇīyā 18
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577772 (0.020):
nātyastikākṛtā antargṛhe niṣatsyāma iti śikṣā karaṇīyā 22
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577788 (0.020):
na vinyastikākṛtā antargṛhe niṣatsyāma iti śikṣā karaṇīyā 24
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577804 (0.020):
na vikṣiptikākṛtā antargṛhe niṣatsyāma iti śikṣā karaṇīyā 26
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577820 (0.020):
na pallatthikākṛtā antargṛhe niṣatsyāma iti śikṣā karaṇīyā 28
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577836 (0.020):
na bāhupracālakā antargṛhe niṣatsyāma iti śikṣā karaṇīyā 30 / PrMoSū_Śai.B.31:
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577852 (0.020):
na cāṃsapracālakā antargṛhe niṣatsyāma iti śikṣā karaṇīyā 3(2) / PrMoSū_Śai.B.33:
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577869 (0.020):
na śīrṣapracālakā antargṛhe niṣatsyāma iti śikṣā karaṇīyā (34) / PrMoSū_Śai.B.35:
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14577884 (0.020):
na kāyapracālakā antargṛhe niṣatsyāma iti śikṣā karaṇīyā 36 / PrMoSū_Śai.B.37:
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138799 (0.023):
PrMoSū(Mā-L)Śai.24. satkṛtya piṇḍapātaṃ pratigṛhṇiṣyāmīti śikṣā karaṇīyā /