View original HTML file with complete header information
Prātimokṣasūtram* / namo bhagavate vītarāgāya /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485129 (0.035):
Mahāsāṃghikānāṃ prātimokṣasūtram / namo vai bhagavate vītarāgāya //
Prātimokṣasūtram* / namo bhagavate vītarāgāya /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485129 (0.035):
Mahāsāṃghikānāṃ prātimokṣasūtram / namo vai bhagavate vītarāgāya //
narendradevendrasuvanditena trilokavighuṣṭaviśālakīrtinā /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485141 (0.035):
PrMoSū(Mā)_1. narendradevendrasuvanditena trilokavidyuṣu viśālakīrtinā /
buddhena lokārthacareṇa tāyinā sudeśitaṃ prātimokṣaṃ vidunā // 1 //
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485143 (0.042):
PrMoSū(Mā)_1. narendradevendrasuvanditena trilokavidyuṣu viśālakīrtinā / / buddhena lokānucareṇa tāyināmudeśitaṃ prātimokṣaṃ vidunā //
taṃ prātimokṣaṃ bhavaduḥkhamokṣaṃ śrutvāna dhīrāḥ sugatasya bhāṣitaṃ /
ṣaḍindriyasaṃvarasaṃvṛtatvāt karonti jātīmaraṇasya antaṃ // 2 //
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485165 (0.037):
ṣaḍindriyaṃ samvarasamvṛtatvātkaronti jātīmaraṇasya antaṃ //
cirasya labdhvā ratanāni trīṇi buddhotpādaṃ mānuṣikāñ ca śraddhāṃ /
dauḥśīlyavadyaṃ parivarjayitvā viśuddhaśīlā bhavathāpramattāḥ // 3 //
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485184 (0.034):
dauḥśīlavadyaṃ parivarjjayitvā viśuddhaśīlā bhavathāpramattāḥ //
śīlena yukto śramaṇo 'tiveti śīlena yukto brāhmaṇo 'tiveti /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485195 (0.047):
PrMoSū(Mā)_4. śīlena yukto śramaṇo tireti śīlena yukto brāhmaṇo tireti /
śīlena yukto naradevapūjyo śīlena yuktasya hi prātimokṣaṃ // 4 //
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485201 (0.0):
PrMoSū(Mā)_4. śīlena yukto śramaṇo tireti śīlena yukto brāhmaṇo tireti / / śīlena yukto naradevapūjyo śīlena yuktasya hi prātimokṣaṃ //
anekabuddhānumataṃ viśuddhaṃ śīlaṃ pratiṣṭhā dharaṇīva sānuṃ /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485210 (0.0):
PrMoSū(Mā)_5. aneka buddhānumataṃ viśuddhaṃ śīlaṃ pratiṣṭhā
udāhariṣyāmy ahaṃ saṃghamadhye hitāya lokasya sadevakasya // 5 //
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485221 (0.0):
tadāhariṣyāmyahaṃ saṃghamadhye hitāya lokasya sadevakasya //
[iti] upodghātaḥ // / kiṃ jīvitena teṣāṃ yeṣām ihākuśalamūlajālāni /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485239 (0.039):
atijīvitaṃ ca teṣāṃ yeṣāmihākuśalamūlajālāni /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485230 (0.057):
PrMoSū(Mā)_1. kiñjīvitena teṣāṃ yeṣāmihākuśalamūlajālāni /
pracchādayanti hṛdayaṃ gaganam iva samunnatā meghāḥ // / atijīvitaṃ ca teṣāṃ yeṣām ihākuśalamūlajālāni /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485235 (0.0):
PrMoSū(Mā)_1. kiñjīvitena teṣāṃ yeṣāmihākuśalamūlajālāni / / pracchādayante hṛdayaṃ gaganamiva samunnatā meghāḥ //
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485242 (0.0):
pracchādayante hṛdayaṃ gaganamiva samunnatā meghāḥ // / atijīvitaṃ ca teṣāṃ yeṣāmihākuśalamūlajālāni /
vilayaṃ vrajanti kṣipraṃ divasakarahatāndhakāram iva // 6-7 //
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485246 (0.0):
atijīvitaṃ ca teṣāṃ yeṣāmihākuśalamūlajālāni / / vilayaṃ vrajanti kṣipraṃ divasakarahatāndhakāramiva //
kiṃ poṣadhena teṣāṃ ye te sāvadyaśīlacaritrāḥ /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485256 (0.0):
PrMoSū(Mā)_2. kiṃ poṣadhena teṣāṃ ye te sāvadyaśīlacaritrāḥ /
jarāmaraṇapañjaragatā amaravitarkehi khādyanti //
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485263 (1.192):
PrMoSū(Mā)_2. kiṃ poṣadhena teṣāṃ ye te sāvadyaśīlacaritrāḥ / / jarāmaraṇapaṃjaragatā amaravitarkke hi khādyanti //
kāryaṃ ca poṣadhena teṣāṃ ye te anavadyaśīlacāritrāḥ /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485269 (0.0):
jarāmaraṇapaṃjaragatā amaravitarkke hi khādyanti // / kāryaṃ ca poṣadhena teṣāṃ ye te anavadyaśīlacāritrāḥ /
jarāmaraṇāntakarā mārabalapramardanā dhīrāḥ // 8-9 //
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485271 (0.0):
kāryaṃ ca poṣadhena teṣāṃ ye te anavadyaśīlacāritrāḥ / / jarāmaraṇāntakarā māriva layamarddanādhīrāḥ //
kiṃ poṣadhena teṣām alajjināṃ bhinnavṛttaśīlānāṃ / / mithyājīvaratānām asaraṇam iva carantānāṃ //
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485286 (0.0):
PrMoSū(Mā)_3. kiṃ poṣadhena teṣāmalarjjināṃ bhinnavṛttaśīlānāṃ / / mithyājīvaratānāmamaraṇamiva vadantānāṃ //
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485297 (0.036):
PrMoSū(Mā)_3. kiṃ poṣadhena teṣāmalarjjināṃ bhinnavṛttaśīlānāṃ / / mithyājīvaratānāmamaraṇamiva vadantānāṃ //
kāryaṃ ca poṣadhena teṣāṃ lajjinām abhinnavṛttaśīlānāṃ /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485294 (0.047):
mithyājīvaratānāmamaraṇamiva vadantānāṃ // / kāryaṃ ca poṣadhena teṣāṃ larjjinām bhinnavṛttaśīlānāṃ /
samyagjīvaratānām adhyāśayaśuddhaśīlānāṃ // 10-11 //
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485301 (0.022):
kāryaṃ ca poṣadhena teṣāṃ larjjinām bhinnavṛttaśīlānāṃ / / samyajjīvaratānāmadhyāśayaśuddhaśīlānāṃ //
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485286 (0.038):
PrMoSū(Mā)_3. kiṃ poṣadhena teṣāmalarjjināṃ bhinnavṛttaśīlānāṃ / / mithyājīvaratānāmamaraṇamiva vadantānāṃ //
kiṃ poṣadhena teṣāṃ ye te duḥśīlapāpakarmāntāḥ / / kuṇapam iva samudrato samutkṣiptāḥ śāstu prāvacanāt //
kāryaṃ ca poṣadhena teṣāṃ ye te traidhātuke anupaliptāḥ / / ākāśe viya pāṇi śuddhānāṃ vimuktacittānāṃ // 12-13 //
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485325 (0.025):
ākāśe viyaṃ pāṇiśuddhānāṃ vimuktacittānāṃ //
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485314 (0.064):
kuṇapamiva samudrato samutkṣiptāḥ śāstuḥ pravacanāt // / kāryañca poṣadhena teṣāṃ ye te tedhātuke atra prajñiptāḥ /
kiṃ poṣadhena teṣāṃ ṣaḍindriyaṃ yehi yehi surakṣitaṃ nityaṃ /
patitānāṃ māraviṣaye svagocaraṃ varjayantānāṃ //
kāryaṃ ca poṣadhena teṣāṃ ṣaḍindriyaṃ yehi surakṣitaṃ nityaṃ /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485345 (1.192):
patitānāṃ mārāviṣayesu gocaraṃ varjjayantānāṃ // / kāryaṃ ca poṣadhena teṣāṃ ṣaḍindriyaṃ ye hi surakṣitaṃ nityaṃ /
yuktānāṃ śāstur vacane jinavacane śāsanaratānāṃ // 14-15 //
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485353 (0.0):
kāryaṃ ca poṣadhena teṣāṃ ṣaḍindriyaṃ ye hi surakṣitaṃ nityaṃ / / muktānāṃ śāsturvacane jinavacane śāsanaratānāṃ //
kiṃ poṣadhena teṣām ātmaśīlehi ye hy upavadanti /
sabrahmacāriṇaś ca śastā devamanuṣyāś ca duḥśīlāḥ // / kāryaṃ ca poṣadhena teṣāṃ śīlehi nāsti gārhyaṃ /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485369 (0.040):
PrMoSū(Mā)_6. kiṃ poṣadhena teṣāṃ mātmaśīle hi ye svayaṃ vadanti / / sabrahmacāriṇaśca śastādevamanuṣyāśca duḥśīlāḥ //
sarvatra nopavadyā vijñānāṃ vai sadevake loke // 16-17 //
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485380 (0.0):
kāryañca poṣadhena teṣāṃ śīle hi nāsti gārhyaṃ / / sarvvatra yoyaṃvadyā vijñānāmvai sadevake loke //
kiṃ poṣadhena teṣāṃ virāgitaṃ śāstuḥ śāsanaṃ yehi / / āsevitā ca yehi vipattīyo pañca cāpattīḥ //
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485395 (0.034):
PrMoSū(Mā)_7. kiṃ poṣadhena teṣāṃ virāgitaṃ śāstu śāsanaṃ / / ye hi āsevitā ca ye hi vipattīyo pañca cāpattīḥ //
kāryaṃ ca poṣadhena teṣāṃ yuktānāṃ śāsane daśabalasya /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485399 (0.0):
ye hi āsevitā ca ye hi vipattīyo pañca cāpattīḥ // / kāryaṃ ca poṣadhena teṣāṃ yuktānāṃ śāsane daśabalasya /
sarvajñasya sarvadarśino maitrīpadā yehi paricīrṇāḥ // 18-19 //
yeṣāṃ ca vasati hṛdaye śāstā dharmo gaṇottamo /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485416 (0.024):
PrMoSū(Mā)_8. yeṣāṃ ca vasati hṛdaye śāstā dharmmo gaṇottamo /
śikṣā uddeśo saṃvāso saṃbhogo śāstuno vacanaṃ //
teṣām upoṣadho 'dya aparityaktāni yehi etāni / / paricarya dharmarājaṃ te yānti asaṃskṛtaṃ sthānaṃ // 20-21 //
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485422 (0.060):
śikṣā uddeśo samvāso saṃtoṣo śāstuno vacanam // / teṣām poṣadho adya parityaktāni ye hi etāni /
śuddhasya vai sadā phalguḥ sadā śuddhasya poṣadho /
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297674 (0.022):
Poṣ-v 33.5. uktaṃ ca bhagavatā / śuddhasya hi sadā phalgu sadā śuddhasya poṣadhaḥ |
Udanavarga (udanav_u.htm.txt) 8452709 (0.025):
Uv_16.15ab: śuddhasya.hi.sadā.phalguḥ.śuddhasya.poṣathaḥ.sadā /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485442 (0.048):
PrMoSū(Mā)_9. śuddhasya vai sadā hastaḥ sadā śuddhasya poṣadho / / śuddhasya śucikarmmasya sadāsaṃghasya te etaṃ //
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4678141 (0.051):
śuddhasya hi sadā phalguḥ śuddasya poṣathaḥ sadā |
śuddhasya śucikarmasya sadā sampadyate vrataṃ // 22 //
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297675 (0.017):
śuddhasya hi sadā phalgu sadā śuddhasya poṣadhaḥ | / śucikarmaṇo hi śuddhasya tasya saṃpadyate vratam || iti |
Udanavarga (udanav_u.htm.txt) 8452716 (0.021):
Uv_16.15cd: śuddhasya.śuci.karmaṇaḥ.sadā.sampadyate.vratam //
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4678146 (0.043):
śuddhasya śucikarmaṇaḥ sadā saṃpadyate vratam ||
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485442 (0.052):
PrMoSū(Mā)_9. śuddhasya vai sadā hastaḥ sadā śuddhasya poṣadho / / śuddhasya śucikarmmasya sadāsaṃghasya te etaṃ //
yāvat sūtrapratikṣepo gaṇamadhye na bheṣyati /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485455 (0.029):
PrMoSū(Mā)_10. yāvatsūtraprātimokṣe so gaṇamadhya na bheṣyati / / tāvatsthāsyati saddharmo sāmagrī ca gaṇottame //
tāvat sthāsyati saddharmo sāmagrī ca gaṇottame // 23 //
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485460 (0.0):
PrMoSū(Mā)_10. yāvatsūtraprātimokṣe so gaṇamadhya na bheṣyati / / tāvatsthāsyati saddharmo sāmagrī ca gaṇottame //
yāvac ca deśayitāraḥ pratipattāraś ca dharmaratnasya / / tāvat sthāsyati saddharmmo hitāya sarvalokasya // 24 //
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485473 (0.027):
PrMoSū(Mā)_11. yāvadduddeśayitāraḥ pratipattāraśca dharmaratanasya / / tāvatsthāsyati saddharmmo hitāya sarvvalokasya //
tasmāt samagrāḥ sahitāḥ sagauravāḥ bhaviyā anyamanyaṃ paricaratha /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485486 (0.039):
PrMoSū(Mā)_12. tasmātsamagrāḥ sahitāḥ sagauravā bhavithā / / anyamanyaṃ paricaratha dharmarājamadhigacchatha //
dharmarājam adhigacchatha nirvāṇam atandritā acyutam padam aśokam iti //
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485486 (0.040):
PrMoSū(Mā)_12. tasmātsamagrāḥ sahitāḥ sagauravā bhavithā / / anyamanyaṃ paricaratha dharmarājamadhigacchatha //
(iti) vastu / / PrMoSū(Mā-L)Einl. abhikrāntāḥ suvihitāḥ śuddhā nipuṇā anusaṅgāyanto
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485496 (0.032):
nirvvāṇatā acyutasya damaśokamiti // / PrMoSū(Mā)_Einl. vastu-atikrāntāḥ suvihitāḥ śuddhanipuṇā antasamāpanno
upaniṣaṇṇā, cāritāḥ śalākā, gaṇitā bhikḥū sīmāprāptā ettakā janāḥ /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485508 (0.053):
upaniṣaṇṇāḥ cāritrāḥ śalākāgaṇitā bhikṣuṇīmāprāptā ettarkajanāḥ /
anāgatānām āyuḥmanto bhikḥūṇāṃ cchandapāriśuddhim ārocettha, ārocitaṃ ca
prativedetha / ko bhikḥu bhikḥuṇīnāṃ cchandahārako? nāsti cātra kaścid
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28071486 (0.001):
parigṛhīto 'gniḥ purastānnāpakramaṇamastyatraivānvicateti taṃ khananta / ivānvīṣustaṃtryaṅgule 'nvavindaṃstammāttryaṅgulā vediḥ syāttadu hāpi
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11448079 (0.003):
te tu sarve bhuvirnāsti thadi nākṛṣyāmi corīṇām /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28165308 (0.003):
jñānānāṃ yathārthatvāt ayathārthajñānameva nāstīti/ na ca 'śuktau / idaṃ rajatamṛ' iti jñānāt pravṛttidarśanāt
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4046853 (0.003):
ahaṃ bhagavan atra sthāne notrasiṣyāmi, na saṃtrasiṣyāmi, na
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20277316 (0.003):
07,164.012a na sūcī kapiśo nātra na gavāsthir gajāsthikaḥ / 07,164.012b*1296_01 na cūlī baliśas tatra na yamī nāpi pāvakaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4015430 (0.003):
bhavet, so 'tra nāvaleṣyate na saṃleṣyate na vipatsyati na
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5028123 (0.003):
śaṅkhavelāyām āgantavyam iti. yasminn api grāme śaṅkho nādhmāyate tasminn / api sa tathākālo{*6/147*} 'stīti, nāgamanaṃ parihāsyate. evam ihāpy asaty
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28230509 (0.003):
nanu sādhanāpekṣā kimarthamityatrāha na hīti/ nāsti hītyanvayaḥ/
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13388400 (0.003):
taruṇāṇa hiaalūḍiṃ parisakkantīṃ ṇivāre_i //569//} / [sa nāstyatra grāme ya enāṃ mahamahāyamānalāvaṇyām /
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24149264 (0.003):
ādeśakṛtavairūpyavatsu lakāreṣu sa nāstītyarthaḥ/ atra
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28230117 (0.004):
tadetyanvayaḥ/ na / cāstītyanvayaḥ/ atra sakriyasādharmyayaprayuktasakriyatvamātre,
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 20997832 (0.004):
1.'na' iti nāsti rā. 2.ktau vanastha u. 3.ścakā u. 4.ktiri u. 5.ptyeti / u. 6.'kecittviti' iti nāsti u. 7.tvajñānaṃ kāra u.
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20927711 (0.004):
pratipakṣatetyuktatvāditi bhāvaḥ// / 1.dityeva kartavyaḥ/ na tu sa ityevamasti ga.rā. 2.dhyavyāpakopādhi ṭa.
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya01u.htm.txt) 18242028 (0.004):
brūmaḥ- ' sādhūneva prayuñjati, na tvapabhraṃśān ' ityasti niyamaḥ |
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28230165 (0.004):
ātmetyanuṣajyate/ nāstītyanvayaḥ/ taditi/ loṣṭetyarthaḥ/ evamagre 'pi/
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5366904 (0.004):
kṛkamikaṃsakumbha itha eva syāt ayaskumbhaḥ . ayaskumbhī iti atra na syāt
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25782735 (0.004):
asmābhi punaḥ punaḥ prayakṣīkṛtāsti | tvaṃ tv aniśaam udghūrṇase tena me
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7592759 (0.005):
nirgatāḥ secakā usmasad deśāt niḥsecako deśaḥ iti nāyaṃ siceḥ upsargaḥ / / abhisāvakoyati ity atra api na sunotiṃ prati kiryāyogaḥ, kiṃ tarhi ?
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28141080 (0.005):
gandhavat yathā jalam/ na ceyaṃ tathā/ tasmāt na tathā iti/ atra yat
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6226658 (0.005):
naumītyatreva viṣṇivandrau naumītyatrāpi śleṣarūpavaicitryānanubhava
anupasaṃpanno nāsti utkḥiptako / nāsti mātṛghātī, nāsti pitṛghātī / nāsti
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485542 (0.0):
kaścidanupasaṃpannā nāsti uṣṇiyukto nāsti mātṛghātī nāsti pitṛghātī nāsti
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485528 (0.013):
prativedetha-ko bhikṣu bhikṣuṇīnāṃ chandahārako nāsti cātra / kaścidanupasaṃpannā nāsti uṣṇiyukto nāsti mātṛghātī nāsti pitṛghātī nāsti
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15845087 (0.046):
nāsti gaṅgāsamaṃ tīrthaṃ nāsti mātṛsamoguruḥ / / nāstu viṣṇusamaṃ daivaṃ tapo nānaśanātparam // NarP_1,23.30 //
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27835755 (0.059):
anyadāpi | yady āha | āman ti | vaktavyā | gaccha nasya cala prapalāya / nāsti te upasaṃpadā | athāha nahīti | vaktavyaṃ | santi kho punar imasmiṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27834742 (0.059):
upasampannapūrvā ti | vaktavyā | gaccha nasya cala prapalāhi nāsti te / upasaṃpadā | / 45. athāha | nahīti | vaktavyā | mā vātilā | nahi | mā pittilā | nahi | mā
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1945743 (0.060):
paravijayāśaktatvāt sabhītiko bhavati | tatra na kaścidasti yaṃ tathāgato
arhantaghātako, nāsti saṃghabhedako, nāsti tathāgatasya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485553 (0.0):
kaścidanupasaṃpannā nāsti uṣṇiyukto nāsti mātṛghātī nāsti pitṛghātī nāsti / arhantaghātako / nāsti saṃghabhedako / nāsti tathāgatasya
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27839664 (0.015):
bhikṣuṇīyo adyadagreṇa mahāprajāpatīṃ gautamīṃ saṃghasthavirīṃ / saṃghamahattarīṃ saṃghapariṇāyikāṃ dhārayatha |
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27833077 (0.030):
saṃghamahattarīṃ saṃghathaviriṇā vikandhāvetha | atha khalu mahāprajāpatī
Vinayasutram, 1: Pravrajyavastu (bsu058_u.htm.txt) 2876767 (0.032):
poṣadhagrahaṇaṃ kṛtam, tadeha kasmāt aviśeṣeṇa sarvakarmapratyanubhāvaḥ, / ucyate - saṃghasaṃniśraye etad-karaṇīye antarbhavanam, yat poṣadhe tulyaṃ
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4676490 (0.036):
sa khu so khiṇasaṃyogo khīṇamānapunabbhavo | / saṃghāvasevī dhammaṭṭho saṃghaṃ na upeti vedagū ||
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21587537 (0.040):
207.016. sa tairuktah svāgataṃ bhadantasaṃgharakṣitāya/ / 207.017. sa tairviśrāmitaḥ/ / 207.017. viśrāmayitvā vihāraṃ praveśito yāvat paśyati śobhanāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21587738 (0.040):
208.003. sa tairuktah svāgataṃ bhadantasaṃgharakṣitāya/ / 208.003. sa tairviśrāmitaḥ/ / 208.004. viśrāmayitvā vihāraṃ praveśito yāvat paśyati/
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485752 (0.040):
ca sūtramuddiśanti / katamāndaśa / saṃyyathīdaṃ / saṃghasaṃgrahāya / saṃghasuṣṭhutāya / durmatkuṇnāṃ pudgalānānnigrahāya peśalānāñca bhikṣuṇā
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27854612 (0.040):
dāni saṃghamadhye vaḍḍho vaḍḍhikāya jānāpayati anāpattiḥ | bhikṣur api
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23034653 (0.056):
Vin_9.75 / saṃghavijñapanena / / Vin_9.76 / punar bhadantājñaptiṃ* kariṣyāmy anuśrāvaṇañ ceti /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7662594 (0.064):
(KpSū 233) tiṣṭhato yāpayataḥ sattvānāṃ dharmaṃ deśayataḥ paśyeyaṃ; / tadāhaṃ krakutsandasya tathāgatasyārhataḥ
duḥṭacittarudhirotpādako / nāsti bhikḥuṇīdūḥako / nāsti stainyasaṃvāsiko,
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485569 (0.0):
duṣtacittarudhiro khādake / nāsti bhikṣuṇī dūṣako / nāsti stainyasamvāsiko / / nāsti nānāsamvāsiko nāsti asamvāsiko / nāsti kāyakrāntako (?) nāsti
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2000596 (5.960):
kāmamithyācārādunmoko 'sti na vā | (u) nonmoko 'sti | kasmāt | na hyasti
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5860134 (0.009):
bhūte vastuni tu neyamasti vidhetyāha na tu vastvevaṃ naivamiti /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28230509 (0.009):
nanu sādhanāpekṣā kimarthamityatrāha na hīti/ nāsti hītyanvayaḥ/
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28166958 (0.010):
prakāratayoḥ ekadharmāvacchinnaviśeṣyatānirūpitatvaṃ nāstīti / nātivyāpitariti bhāvaḥ/
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24495626 (0.010):
pradarśanavyāpārād anyo vyāpāro nāstīti na pravarttayitṛtvaṃ pāpayitṛtvaṃ
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5028123 (0.011):
śaṅkhavelāyām āgantavyam iti. yasminn api grāme śaṅkho nādhmāyate tasminn / api sa tathākālo{*6/147*} 'stīti, nāgamanaṃ parihāsyate. evam ihāpy asaty
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7581966 (0.012):
kṣāmimān iti kṣāmasya apatyaṃ kṣāmiḥ, kṣāmo vā asya asti iti kṣāmī, kṣāmiḥ / kṣāmī vā yasya asti iti kṣāmimān /
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4964972 (0.012):
asti tatra pāthikṛtīyaṃ vrātapatīyaṃ ca karma, sāmidhenīkāryam apy asti,
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24149264 (0.012):
ādeśakṛtavairūpyavatsu lakāreṣu sa nāstītyarthaḥ/ atra
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28230117 (0.012):
tadetyanvayaḥ/ na / cāstītyanvayaḥ/ atra sakriyasādharmyayaprayuktasakriyatvamātre,
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13388400 (0.012):
taruṇāṇa hiaalūḍiṃ parisakkantīṃ ṇivāre_i //569//} / [sa nāstyatra grāme ya enāṃ mahamahāyamānalāvaṇyām /
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17326355 (0.013):
tatsaṃyoge sad ity evaṃsadrūpatvaṃpratīyate | / nāsty atredam itītthaṃtu tadasaṃyogahetukam || [ŚlV abhāva
Ratnakirti (?): Vadarahasya, also known as Udayananirakarana (rvadrahu.htm.txt) 422336 (0.013):
na tathā na yathā so 'sti tathāpi na ni[10]ṣidhyate || / yat tu jñānasārupyāt ka.....pravṛttiriti prastutya sphurita eva
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5395059 (0.014):
yajñaśabdaḥ asti . nāvayajñikyaḥ . pākayajñikyaḥ . iha na syāt .
Ratnakirti (?): Vadarahasya, also known as Udayananirakarana (rvadrahu.htm.txt) 420775 (0.015):
vastusaṃvādastu vastūtpattyā tatpratibandhesati bhavati, anyathā naivāsti / vastutpatte rna bhrānteriti cet nātat pratisiddhastatastadavyavasāyāt |
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2245820 (0.015):
vāsanā | nanu cidrūpānudayena katham atra jīvāditā nāsti | satyaṃ |"
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7127761 (0.016):
atra ca hetvādyanuvādatrārttikaṃ nāstyevetyanāśaṅkanīyam, ṭīkākṛtā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12132825 (0.017):
prativedetha / ko bhikḥu bhikḥuṇīnāṃ cchandahārako? nāsti cātra kaścid
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6987119 (0.017):
pūrvāpara vibhāgavato vastunaḥ pūrvato dāma dhṛtvā parataḥ pariveṣṭanena / bhavati | na tv etad astīty āha na cāntar iti | kiṃ ca vyāpakena vyāpyasya
nāsti nānāsaṃvāsiko, nāsti asaṃvāsiko / nāsti tīrthikāpakrāntako / nāsti
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485568 (5.960):
duṣtacittarudhiro khādake / nāsti bhikṣuṇī dūṣako / nāsti stainyasamvāsiko / / nāsti nānāsamvāsiko nāsti asamvāsiko / nāsti kāyakrāntako (?) nāsti
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27835720 (0.039):
mā bhikṣudūṣikā nahi mā stainyasamvāsikā | nahi | mā tīrthikāpakrāntikā | / nahi | mā dāsī | nahi | mā avapitikā | nahi | mā ṛṇahārikā | nahi | mā
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18532047 (0.051):
vādharṣita sarvakroṣṭakās tathaiva buddheniha anyatīrthikāḥ || sarve
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 514723 (0.059):
nanu neha nānāsti kiñcanetyāgamasya sadbhāvātkathaṃ viśvamithyātve
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya03u.htm.txt) 4172490 (0.062):
sautrāmaṇyāṃ grahe sviṣṭakṛdādyasti na vāsti tat / / śeṣaṇānna surākṣīrayoranyatropayogataḥ // MJaiNy_3,5.5 //
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1984250 (0.062):
na pratīte staḥ | asiśastrādi duḥkhaṃ bandhamaraṇādi daurmanasyañca / nāstītyato nāsti duḥkhamiti | yathocyate rūpadhāturanuṣṇāśīta iti |
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720310 (0.062):
duṣṭacittarudhirotpādakas tīrthikas tīrthakāvakrāntikaḥ steyāsaṃvāsiko / nānāsaṃvasiko 'saṃvāsikaḥ pārivāsikacaturthāḥ karma kurvanti /
svayaṃsannaddhako / tad evaṃ samanvāharantu bhagavato śrāvakāṇāṃ / nityaviśuddhānāṃ pariśuddhaśīlānāṃ /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485584 (0.034):
/ nāsti nānāsamvāsiko nāsti asamvāsiko / nāsti kāyakrāntako (?) nāsti / svayaṃ samuddiko / tadevaṃ samanvāharanta bhagavato śrāvakāṇāṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18651454 (0.049):
kāśirājā bhagavantaṃ kāśyapam etad uvāca // katamo punar bhagavato mama / pūrṇataro paripūrṇataro upasthāyako // evam ukte ānanda bhagavāṃ kāśyapo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4069182 (0.054):
bhavema, tvayaiva ca sārdhaṃ punaḥ punarbuddhāṃś ca bhagavato / bodhisattvāṃś ca satkuryāma gurukuryāma / āsannībhūtāś ca tavaiva bhavema
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7660611 (0.061):
bahuprāṇakoṭyo 'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau vyākṛtāḥ sattvāstān ahaṃ / buddhān bhagavato virādhayeyaṃ, mā cārādhayeyaṃ, mā ca me bhūyo bodhihetoḥ
śṛṇotu me bhante saṃgho Ō adya saṃghasya cāturdaśiko vā sandhipoṣadho vā
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27838216 (0.0):
pratigṛhītaṃ bhavati | śṛṇotu me bhante saṃgho adya saṃghasya cāturdaśiko
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485594 (0.0):
nityaviśuddhānāṃ pariśuddhaśilānāṃ / śṛṇotu me bhante saṃgho adya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485618 (0.0):
alpakṛtyo bhagavataḥ śrāvako saṃgho so bhavati / śṛṇotu me bhante saṃgho
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12132921 (0.0):
saṃghasya pūrvakṛtyaṃ? alpakṛtyo bhagavataḥ śrāvakasaṃgho so bhavati / / śṛṇotu me bhante saṃgho Ō adya saṃghasya pāñcadaśiko poṣadho
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27838153 (0.018):
pragṛhītaṃ bhavati | śṛṇotu me āryasaṃgho adya saṃghasya cāturdaśiko vā
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14493336 (0.031):
saṃghasthavireṇa yahiṃ bhaviṣyati tahiṃ ārocayitavyaṃ, / āyuṣman adya / saṃghasya poṣadho cāturddaśiko vā pāñcadaśiko vā sandhipoṣadho vā /
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14493276 (0.034):
poṣadho bhavati / tad aho saṃghasthavireṇa jānitavyaṃ / kim adya saṃghasya / poṣadho cāturddaśiko pāñcadaśiko sandhipoṣadho bhaviṣyatīti kiṃ
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14494412 (0.034):
jānitavyaṃ / kiṃ adya saṃghasya (3b4) poṣadho cāturddaśiko vā / pāñcadaśiko vā sandhipoṣadho vā divārātrau vā (I.p.49) poṣadhe
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364598 (0.035):
śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ adya saṃghasya poṣadhaḥ cāturdaśikaḥ pāṃcadaśiko
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14493856 (0.051):
dvitīyasthavireṇa jānitavyaṃ / kiṃ adya saṃghasya poṣadho caturddaśiko vā / pāñcadaśiko vā sandhipoṣadho vā kiṃ rā(2b5)tripoṣadho bhaviṣyati
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14493886 (0.052):
āyuṣman adya saṃghasya poṣadho cāturddaśiko vā pāñcadaśiko vā / / atha dāni saṃghasthaviro na pratibalo bhava(2b6)ti / dvitīyasthavireṇa
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14572638 (0.053):
IV / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ adya saṃghasya poṣathaḥ pāṃcadaśikaḥ sacet
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27835459 (0.064):
karma | śṛṇotu me bhante saṃgho | iyam itthannāmā itthannāmāye bhikṣuṇīye
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27835807 (0.064):
63. karma | śṛṇotu me bhante saṃgho | iyam itthannāmā itthannāmāye
viśuddhinakṣatraṃ / ettakaṃ ṛtusya nirgataṃ / etta[ka]m avaśiṣṭaṃ / kiṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27838156 (0.0):
pragṛhītaṃ bhavati | śṛṇotu me āryasaṃgho adya saṃghasya cāturdaśiko vā / pāñcadaśiko vā sandhipoṣadho vā viśuddhinakṣatraṃ ettakaṃ ṛtusya nirgataṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27838219 (0.0):
pratigṛhītaṃ bhavati | śṛṇotu me bhante saṃgho adya saṃghasya cāturdaśiko / vā pāñcadaśiko vā sandhipoṣadho vā viśuddhinakṣatraṃ | ettakaṃ ṛtusya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485596 (0.0):
saṃghasya cāturddaśiko vā sandhipoṣadho vā viśuddhinakṣatraṃ / ettakaṃ
saṃghasya pūrvakṛtyaṃ? alpakṛtyo bhagavataḥ śrāvakasaṃgho so bhavati /
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27838231 (0.006):
nirgataṃ ettakaṃ avaśiṣṭaṃ | kiṃ saṃghasya pūrvakṛtvā alpārtho alpakṛtyo / bhagavataḥ śrāvakasaṃgho śobhati | anāgatānām āyuṣmanto bhikṣūṇāṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485608 (0.017):
rāttasya niggataṃ / ettamavaśiṣṭaṃ / kiṃ saṃghasya pūrvvakṛtyaṃ / / alpakṛtyo bhagavataḥ śrāvako saṃgho so bhavati / śṛṇotu me bhante saṃgho
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27838167 (0.053):
ettakam avaśiṣṭaṃ | / kiṃ saṃghasya pūrvakṛtyaṃ | alpārtho 'lpakṛtyo bhagavataḥ śrāvikāsaṃgho
śṛṇotu me bhante saṃgho Ō adya saṃghasya pāñcadaśiko poṣadho
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27838211 (0.0):
pratigṛhītaṃ bhavati | śṛṇotu me bhante saṃgho adya saṃghasya cāturdaśiko
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485593 (0.0):
nityaviśuddhānāṃ pariśuddhaśilānāṃ / śṛṇotu me bhante saṃgho adya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485618 (0.0):
alpakṛtyo bhagavataḥ śrāvako saṃgho so bhavati / śṛṇotu me bhante saṃgho
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12132894 (0.0):
nityaviśuddhānāṃ pariśuddhaśīlānāṃ / / śṛṇotu me bhante saṃgho Ō adya saṃghasya cāturdaśiko vā sandhipoṣadho vā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364599 (0.033):
śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ adya saṃghasya poṣadhaḥ cāturdaśikaḥ pāṃcadaśiko
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14493886 (0.045):
āyuṣman adya saṃghasya poṣadho cāturddaśiko vā pāñcadaśiko vā /
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27838148 (0.049):
pragṛhītaṃ bhavati | śṛṇotu me āryasaṃgho adya saṃghasya cāturdaśiko vā
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27835459 (0.050):
pi tṛtīyam pi yācitavyaṃ | / karma | śṛṇotu me bhante saṃgho | iyam itthannāmā itthannāmāye bhikṣuṇīye
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27835807 (0.050):
ābādhā kāye 'smin na vā | yady āha nahīti | vaktavyā | tūṣṇikā bhavāhi | / 63. karma | śṛṇotu me bhante saṃgho | iyam itthannāmā itthannāmāye
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14493274 (0.051):
poṣadho bhavati / tad aho saṃghasthavireṇa jānitavyaṃ / kim adya saṃghasya / poṣadho cāturddaśiko pāñcadaśiko sandhipoṣadho bhaviṣyatīti kiṃ
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14494410 (0.051):
dvitīyasthaviro na pratibalo bhavati / yo tatra pratibalo bhavati tena / jānitavyaṃ / kiṃ adya saṃghasya (3b4) poṣadho cāturddaśiko vā
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14493334 (0.052):
saṃghasthavireṇa yahiṃ bhaviṣyati tahiṃ ārocayitavyaṃ, / āyuṣman adya / saṃghasya poṣadho cāturddaśiko vā pāñcadaśiko vā sandhipoṣadho vā /
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14572639 (0.053):
IV / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ adya saṃghasya poṣathaḥ pāṃcadaśikaḥ sacet
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27837005 (0.055):
80. karmakārakena karma kartavyaṃ | śṛṇotu me bhante saṃgho iyaṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27836636 (0.057):
detu | evaṃ dvitīyam pi tṛtīyam pi yācitavyaṃ | / 74. karma | śṛṇotu me bhante saṃgho | iyan dharmadinnā bhikṣuṇī | tasyā
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27836687 (0.059):
| ivayikā eṣā prajñaptiḥ | / 75. śṛṇotu me bhante saṃgho | iyaṃ dharmadinnā bhikṣuṇī tasyā itthannāmā
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27835380 (0.061):
58. karmakārakeṇa karma kartavyaṃ | śṛṇotu me bhante saṃgho | iyam
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27836078 (0.061):
65. karmakārakeṇa karma kartavyaṃ | śṛṇotu me bhante saṃgho | iyaṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27836509 (0.061):
72. karmakārakeṇa karma kartavyaṃ | śṛṇotu me bhante saṃgho iyan
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27838387 (0.061):
98. karmakārakeṇa karma kartavyaṃ | śṛṇotu me bhante saṃgho ayam
viśuddhinakṣatraṃ / yadi saṃghasya prāptakālaṃ saṃgho imasmin
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485624 (0.0):
alpakṛtyo bhagavataḥ śrāvako saṃgho so bhavati / śṛṇotu me bhante saṃgho / adya saṃghasya pāñcadaśiko poṣadho viśuddhinakṣatraṃ yadi saṃghasya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485593 (0.052):
saṃghasya cāturddaśiko vā sandhipoṣadho vā viśuddhinakṣatraṃ / ettakaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12132894 (0.052):
śṛṇotu me bhante saṃgho Ō adya saṃghasya cāturdaśiko vā sandhipoṣadho vā / viśuddhinakṣatraṃ / ettakaṃ ṛtusya nirgataṃ / etta[ka]m avaśiṣṭaṃ / kiṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27838151 (0.060):
pragṛhītaṃ bhavati | śṛṇotu me āryasaṃgho adya saṃghasya cāturdaśiko vā / pāñcadaśiko vā sandhipoṣadho vā viśuddhinakṣatraṃ ettakaṃ ṛtusya nirgataṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27838214 (0.060):
pratigṛhītaṃ bhavati | śṛṇotu me bhante saṃgho adya saṃghasya cāturdaśiko / vā pāñcadaśiko vā sandhipoṣadho vā viśuddhinakṣatraṃ | ettakaṃ ṛtusya
pṛthivīpradeśe yāvatakaṃ bhikṣusaṃghenābhigṛhītaṃ samantanavyāmamātraṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485633 (0.0):
prāptākālaṃ saṃgho imasmin pṛthivīpradeśe yavatakaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485660 (0.0):
PrMoSū(Mā)_Einl. kariṣyate bhante saṃgho imasmin pṛthivīpradeśe yāvatakaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12132959 (0.0):
kariṣyati bhante saṃgho imasmin pṛthivīpradeśe yāvatakaṃ
atrāntare pāñcadaśikaṃ poṣadhaṃ kuryāt prātimokṣaṃ ca sūtram uddiśeyyā /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485639 (0.0):
bhikṣusaṃghenābhigṛhītaṃ samantanavyāmamātraṃ atrāntare pāñcadaśikaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485664 (0.0):
bhikṣusaṃghenābhigṛhītaṃ samantana vyāmamātramatrāntare pāñcadaśikaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12132963 (0.0):
bhikṣusaṃghenābhigṛhītaṃ samantanavyāmamātram atrāntare pāñcadaśikaṃ
ovayikā eṣā jñaptiḥ / / kariṣyati bhante saṃgho imasmin pṛthivīpradeśe yāvatakaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485654 (0.0):
PrMoSū(Mā)_Einl. kariṣyate bhante saṃgho imasmin pṛthivīpradeśe yāvatakaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12132930 (0.0):
viśuddhinakṣatraṃ / yadi saṃghasya prāptakālaṃ saṃgho imasmin / pṛthivīpradeśe yāvatakaṃ bhikṣusaṃghenābhigṛhītaṃ samantanavyāmamātraṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485626 (0.046):
prāptākālaṃ saṃgho imasmin pṛthivīpradeśe yavatakaṃ / bhikṣusaṃghenābhigṛhītaṃ samantanavyāmamātraṃ atrāntare pāñcadaśikaṃ
bhikṣusaṃghenābhigṛhītaṃ samantanavyāmamātram atrāntare pāñcadaśikaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485636 (0.0):
prāptākālaṃ saṃgho imasmin pṛthivīpradeśe yavatakaṃ / bhikṣusaṃghenābhigṛhītaṃ samantanavyāmamātraṃ atrāntare pāñcadaśikaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485664 (0.0):
PrMoSū(Mā)_Einl. kariṣyate bhante saṃgho imasmin pṛthivīpradeśe yāvatakaṃ / bhikṣusaṃghenābhigṛhītaṃ samantana vyāmamātramatrāntare pāñcadaśikaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12132939 (0.0):
viśuddhinakṣatraṃ / yadi saṃghasya prāptakālaṃ saṃgho imasmin / pṛthivīpradeśe yāvatakaṃ bhikṣusaṃghenābhigṛhītaṃ samantanavyāmamātraṃ
poṣadhaṃ prātimokṣaṃ ca sūtram uddiśiṣyati / kṣamate taṃ saṃghasya, yasmāt
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485669 (0.0):
bhikṣusaṃghenābhigṛhītaṃ samantana vyāmamātramatrāntare pāñcadaśikaṃ / poṣadhaṃ prātimokṣaṃ ca sūtramuddiśiṣyati / kṣamate taṃ saṃghasya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485637 (0.026):
bhikṣusaṃghenābhigṛhītaṃ samantanavyāmamātraṃ atrāntare pāñcadaśikaṃ / poṣadhaṃ kuryātprātimokṣaṃ ca sūtramuddiśeyyā, ovadikātrayājñapteḥ //
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12132940 (0.026):
atrāntare pāñcadaśikaṃ poṣadhaṃ kuryāt prātimokṣaṃ ca sūtram uddiśeyyā /
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27833395 (0.033):
śikṣādeśanāsaṃmutiṃ | kṣamate taṃ saṃghasya yasmāt tūṣṇīm evam etaṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27833556 (0.038):
dve varṣāṇi śikṣādeśanāsaṃmutiḥ saṃghena | kṣamate taṃ saṃghasya yasmāt / tūṣṇīm evam etaṃ dhārayāmi |
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27838456 (0.038):
bhante saṃgho itthannāmo bhikṣuḥ bhikṣuṇīovādaka saṃmutīya saṃghena | / kṣamate taṃ saṃghasya yasmāt tūṣṇīm evam etaṃ dhārayāmi |
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27834392 (0.038):
itthaṃnāmāya upādhyāyinīya saṃghamadhyaṃ | kṣamate taṃ saṃghasya | yasmāt / tūṣṇīṃ evam etaṃ dhārayāmi |
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27848743 (0.038):
pratyosāraṇāṃ yāceya | yāciṣyati itthannāmā saṃghaṃ pratyosāraṇāṃ | / kṣamate taṃ saṃghasya yasmāt tūṣṇīṃ | evam etaṃ dhārayāmi | tāya
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27861333 (0.038):
kumārībhūtā dvevarṣāṇi śikṣādeśanāsammutiṃ saṃghaṃ | kṣamate taṃ saṃghasya / yasmāt tūṣṇīm evam etaṃ dhārayāmi | tāya dāni yācitavyaṃ | vandāmy āryā
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27848493 (0.055):
āryamiśrikā iyam itthannāmā bhikṣuṇī | utkṣepanīyaṃ karma kṛtam saṃghena | / kṣamati taṃ saṃghasya yasmāt tūṣṇīm evam etaṃ dhārayāmi |
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27860682 (0.055):
upasthāpanāsammuti saṃghena | kṣamati taṃ saṃghasya yasmāt tūṣṇīm evam / etaṃ dhārayāmi | atha khalu bhagavān yāvat paryavadātāni bhaviṣyanti |
tūṣṇīm evam etaṃ dhārayāmi / / abhimukhaṃ krāmati jarāmaraṇaṃ kṣīyati jīvitendriyaṃ, hāyati saddharmo
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27833395 (0.0):
śikṣādeśanāsaṃmutiṃ | kṣamate taṃ saṃghasya yasmāt tūṣṇīm evam etaṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27833557 (0.0):
dve varṣāṇi śikṣādeśanāsaṃmutiḥ saṃghena | kṣamate taṃ saṃghasya yasmāt / tūṣṇīm evam etaṃ dhārayāmi |
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27834393 (0.0):
itthaṃnāmāya upādhyāyinīya saṃghamadhyaṃ | kṣamate taṃ saṃghasya | yasmāt / tūṣṇīṃ evam etaṃ dhārayāmi |
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27838457 (0.0):
kṣamate taṃ saṃghasya yasmāt tūṣṇīm evam etaṃ dhārayāmi |
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27848743 (0.0):
kṣamate taṃ saṃghasya yasmāt tūṣṇīṃ | evam etaṃ dhārayāmi | tāya
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27861333 (0.0):
kumārībhūtā dvevarṣāṇi śikṣādeśanāsammutiṃ saṃghaṃ | kṣamate taṃ saṃghasya / yasmāt tūṣṇīm evam etaṃ dhārayāmi | tāya dāni yācitavyaṃ | vandāmy āryā
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27848494 (0.021):
kṣamati taṃ saṃghasya yasmāt tūṣṇīm evam etaṃ dhārayāmi |
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27860683 (0.021):
upasthāpanāsammuti saṃghena | kṣamati taṃ saṃghasya yasmāt tūṣṇīm evam / etaṃ dhārayāmi | atha khalu bhagavān yāvat paryavadātāni bhaviṣyanti |
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27836220 (0.024):
upādhyāyinīya saṃghena | kṣamate taṃ saṃghasya yasmāt tūṣṇīm evam etad / dhārayāmi |
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27861502 (0.025):
kṣamate taṃ saṃghasya yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi | atha khalu
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27861992 (0.025):
kumārībhūtāye deśitaśikṣāye paripūrṇaśikṣāya upasthāpanāsammutiḥ saṃghena / | kṣamate taṃ saṃghasya yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi | atha khalu
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27839305 (0.026):
| sammatā āryamiśrikāyo itthannāmā saṃghasya pravārāyikā saṃghena kṣamate / taṃ saṃghasya yasmāt tūṣṇīm evaṃ dhārayāmi |
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27834470 (0.030):
itthannāmāya upādhyāyinīya saṃgham upasaṃpadaṃ | kṣamate taṃ saṃghasya / yasmāt tūṣṇīm evam me dhārayāmi |
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27867858 (0.031):
| kārāpayiṣyati āryā saṃgho itthannāmā bhikṣuṇī śastrakarma | kṣamate taṃ / saṃghasya yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi |
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485671 (0.037):
poṣadhaṃ prātimokṣaṃ ca sūtramuddiśiṣyati / kṣamate taṃ saṃghasya / yasmāttūṣṇīmevametandhārayāmi / abhimukhaṃ kṣāmati jarāmaraṇaṃ kṣīyati
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27835415 (0.041):
itthannāmāye antevāsinīye saṃgham upasaṃpadaṃ | kṣamate taṃ saṃghasya / yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi |
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27835495 (0.041):
upādhyāyinīya saṃgham upasaṃpadaṃ | kṣamate taṃ saṃghasya yasmāt tūṣṇīm / evam etad dhārayāmi |
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27861843 (0.043):
saṃghaṃ upasthāpanāsammutiṃ | kṣamate taṃ saṃghasya yasmāt tūṣṇīm evam / etad dhārayāmi | tāya dāni yācitavyaṃ | vandāmy āryā saṃghaṃ | aham
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27833996 (0.043):
varṣāṇi deśitaśikṣāye paripūrṇaśikṣāye upasthāpanāsaṃmuti saṃghena | / kṣamate taṃ saṃghasya yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi |
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27835234 (0.043):
upādhyāyāyinīya saṃghena | kṣamate taṃ saṃghasya yasmāt tūṣṇīm evam etad / dhārayāmi |
astameti dharmolko, nirvāyanti deśayitāraḥ, parīttā bhavanti pratipattāraḥ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485692 (0.0):
jīvate priyaṃ hāyati saddharmmā astameti / dharmolko nirvvāpanti / deśayitāraḥ / parīttā bhavanti pratipattāraḥ / gacchanti
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15034271 (0.059):
prajñāyeta. na māsārdhamāsa na saṃvatsara vā prākṛtena ca svareṇa
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18654060 (0.063):
māsārdhamāsehi prajñāyantehi ṛtusaṃvatsarā loke prajñāyensu //
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18654839 (0.063):
rātriṃdivehi aprajñāyantehi māsārdhamāsā na prajñāyensu / māsārdhamāsehi / aprajñāyantehi ṛtusaṃvatsarā na prajñāyensu // ayam api mahāpṛthivī
girinadījalacapalacañcalopamā āyuḥ saṃskārā muhūrttam api nāvatiṣṭhante /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485706 (0.0):
kṣaṇalavamuhurttarātrindivasamāsārddhamāsaṛtusamvatsarāḥ / / girinadījalacapalacañcalopamā āyuḥ / saṃskārāmuddharttamapi nāvatiṣṭhante
apramādenāyuṣmantehi sampādayitavyaṃ / tat kasya hetoḥ? apramādādhigatānāṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485721 (0.0):
girinadījalacapalacañcalopamā āyuḥ / saṃskārāmuddharttamapi nāvatiṣṭhante / / apramādenāyuṣmante hi sampādayitavyam / tatkasya hetoḥ /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364498 (0.063):
apramādena āuṣmadbhir yogaḥ karaṇīyaḥ / apramādādhigatāhi tathāgatānām / arhatāṃ samyaksaṃbuddhānāṃ bodhir iti vā apy evaṃbhāgīyāḥ kuśalā dharmā
hi tathāgatānām arhatāṃ samyaksaṃbuddhānāṃ bodhiḥ / apramādādhigato
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485723 (0.004):
/ apramādenāyuṣmante hi sampādayitavyam / tatkasya hetoḥ / / apramādādhigatānāṃ hi tathāgatānāmarhatāṃ samyaksambuddhānāṃ vaidhiḥ /
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14572530 (0.014):
apramādenāyuṣmadbhir yogaḥ karaṇīyaḥ apramādādhigatā hi tathāgatānām / arhatāṃ samyaksaṃbuddhānāṃ bodhir ye cāpy anye kuśalā dharmā bodhapakṣyāḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364501 (0.037):
apramādena āuṣmadbhir yogaḥ karaṇīyaḥ / apramādādhigatāhi tathāgatānām / arhatāṃ samyaksaṃbuddhānāṃ bodhir iti vā apy evaṃbhāgīyāḥ kuśalā dharmā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15235128 (0.060):
tasmān nāsti jñātā na śrotā na deśayitā anakṣarā tathāgatānām arhatāṃ / samyaksaṃbuddhānāṃ bodhiḥ. tadyathāpi nāma devaputrās tathāgato 'rhan
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 23003743 (0.060):
hetoḥ? anakṣarā hi devaputrās tathāgatānām arhatāṃ samyaksaṃbuddhānāṃ / bodhiḥ tad yathāpi nāma devaputrās tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3999217 (0.064):
bhavitavyaṃ nākṛtajñaiḥ / tatkasya hetoḥ? paurvakāṇāṃ hi / bhagavaṃstathāgatānāmarhatāṃ samyaksaṃbuddhānāmantike 'smadarthe bhagavān
cānuttaro upadhisaṃkṣayo ti vadāmi / tenāpramādenāyuṣmantehi
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485723 (0.056):
apramādādhigatānāṃ hi tathāgatānāmarhatāṃ samyaksambuddhānāṃ vaidhiḥ / / apramādādhigato cānuttaro upadhi saṃkṣapīti vadāma / tenāpramādenāyuṣmante
saṃpādayitavyaṃ / daśārthavaśān sampaśyamānās tathāgatārhantaḥ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133092 (0.019):
devamanuṣyeṣv iti / imān daśārthavaśān saṃpaśyamānās tathāgatā arhantaḥ
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14504510 (0.035):
pañcā(20a7)rthavaśān sampaśyamānās tathāgatā arhantaḥ
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14499093 (0.056):
imāṃ pañca arthavaśāṃ saṃpaśyamānās tathāgatā arhantaḥ / samyaksambuddhāḥ pañcāhikāṃ vihāracārikāṃ anucaṃkramanti /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485736 (0.062):
hi saṃpādayitavyaṃ / daśānvasan sampaśyamānāstathāgatā'rhantaḥ samyak / saṃbuddhāḥ // śrāvakāṇāmadhiśīlaṃ śikṣaṃ padaṃ prajñāpayanti / pratimokṣa
samyaksaṃbuddhāḥ śrāvakāṇām adhiśīlaṃ śikṣāpadaṃ prajñāpayanti,
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133098 (0.005):
devamanuṣyeṣv iti / imān daśārthavaśān saṃpaśyamānās tathāgatā arhantaḥ / samyaksambuddhāḥ śrāvakāṇām adhiśīlaṃ śikṣāpadaṃ prajñāpayanti prātimokṣaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485743 (0.023):
hi saṃpādayitavyaṃ / daśānvasan sampaśyamānāstathāgatā'rhantaḥ samyak / saṃbuddhāḥ // śrāvakāṇāmadhiśīlaṃ śikṣaṃ padaṃ prajñāpayanti / pratimokṣa
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485792 (0.047):
imāndaśāncavasānsaṃpaśyamānāstathāgatā arhantaḥ samyak sambuddhāḥ / / śrāvakāṇāmadhiśīlaṃ śikṣapadaṃ prajñāpayanti / pratimokṣañca
pratimokṣaṃ ca sūtram uddiśanti / katamān daśa? saṃyyathīdaṃ (1)
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485749 (0.0):
saṃbuddhāḥ // śrāvakāṇāmadhiśīlaṃ śikṣaṃ padaṃ prajñāpayanti / pratimokṣa / ca sūtramuddiśanti / katamāndaśa / saṃyyathīdaṃ / saṃghasaṃgrahāya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133099 (0.011):
samyaksambuddhāḥ śrāvakāṇām adhiśīlaṃ śikṣāpadaṃ prajñāpayanti prātimokṣaṃ / ca sūtram uddiśanti /
saṃghasaṃgrahāya (2) saṃghasuṣṭhutāya (3) durmaṅkūnāṃ pudgalānāṃ nigrahāya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485753 (5.960):
ca sūtramuddiśanti / katamāndaśa / saṃyyathīdaṃ / saṃghasaṃgrahāya
(4) peśalānāṃ ca bhikṣūṇāṃ phāsuvihārāya (5) aprasannānāṃ prasādāya (6)
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485761 (0.063):
phāsu vihārāya / aprasannānāṃ pramādāya / prasannānāñca trayobhāvāya
prasannānāṃ ca bhūyobhāvāya dṛṣṭadhārmikāṇām āśravāṇāṃ nirghātāya (8)
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485769 (5.960):
phāsu vihārāya / aprasannānāṃ pramādāya / prasannānāñca trayobhāvāya / dṛṣṭadhārmikāṇāmāśravāṇāṃ nirghātāya
samparāyikāṇām āśravāṇām āyatyām ananuśravaṇatāya (9) yathemaṃ syāt
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485773 (0.036):
dṛṣṭadhārmikāṇāmāśravāṇāṃ nirghātāya / samparāyikāṇāmāśravāṇāmāpatyāmananuśravaṇatāya / yathemaṃ syātpra vacanaṃ
prāvacanaṃ cirasthitikaṃ (10) bāhujanyaṃ vivṛtaṃ suprakāśitaṃ yāvad
devamanuṣyeṣv iti / imān daśārthavaśān saṃpaśyamānās tathāgatā arhantaḥ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133037 (0.019):
saṃpādayitavyaṃ / daśārthavaśān sampaśyamānās tathāgatārhantaḥ
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14504510 (0.025):
pañcā(20a7)rthavaśān sampaśyamānās tathāgatā arhantaḥ
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14499094 (0.030):
imāṃ pañca arthavaśāṃ saṃpaśyamānās tathāgatā arhantaḥ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485780 (0.050):
virakṣitikaṃ vā bhujanyaṃvivṛtaṃ suprakāśitaṃ yāvandevamanuṣyeṣviti /
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14498555 (0.051):
vistareṇa nidānaṃ kṛtvā pañcārthavaśāṃ saṃpaśyamānās tathāgatā / arhantaḥ samyaksambuddhāḥ / pañcāhikāṃ vihā(10b2)racārikām
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485788 (0.052):
imāndaśāncavasānsaṃpaśyamānāstathāgatā arhantaḥ samyak sambuddhāḥ / / śrāvakāṇāmadhiśīlaṃ śikṣapadaṃ prajñāpayanti / pratimokṣañca
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14498633 (0.057):
atīva udārāṇi prītiprāmodyāni pratilabhiṣyanti / imā(ṃ pa)ñcārthavaśāna / saṃpaśyamānās tathāgatā arhantaḥ samyaksaṃbuddhāḥ paṃcāhikāṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485736 (0.060):
hi saṃpādayitavyaṃ / daśānvasan sampaśyamānāstathāgatā'rhantaḥ samyak / saṃbuddhāḥ // śrāvakāṇāmadhiśīlaṃ śikṣaṃ padaṃ prajñāpayanti / pratimokṣa
samyaksambuddhāḥ śrāvakāṇām adhiśīlaṃ śikṣāpadaṃ prajñāpayanti prātimokṣaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133044 (0.005):
saṃpādayitavyaṃ / daśārthavaśān sampaśyamānās tathāgatārhantaḥ / samyaksaṃbuddhāḥ śrāvakāṇām adhiśīlaṃ śikṣāpadaṃ prajñāpayanti,
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485743 (0.033):
hi saṃpādayitavyaṃ / daśānvasan sampaśyamānāstathāgatā'rhantaḥ samyak / saṃbuddhāḥ // śrāvakāṇāmadhiśīlaṃ śikṣaṃ padaṃ prajñāpayanti / pratimokṣa
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485792 (0.040):
imāndaśāncavasānsaṃpaśyamānāstathāgatā arhantaḥ samyak sambuddhāḥ / / śrāvakāṇāmadhiśīlaṃ śikṣapadaṃ prajñāpayanti / pratimokṣañca
ca sūtram uddiśanti / / prātimokṣam āyuṣmanto sūtram uddiśiṣyāmi / taṃ śṛṇuta sādhu ca suṣṭhu ca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21617305 (0.0):
dhārayiṣyanti/ / 318.025. bhagavānāha tena hi bhikṣavaḥ śṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220441 (0.0):
NidSa 16.1 pratītyasamutpādasya vo bhikṣava ādiñ ca deśayiṣye vibhaṅgañ ca / | tac chṛṇuta sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye |
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6625889 (0.0):
bhagavān āha/ tena hi bhikṣavaḥ śṛṇuta sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485808 (5.960):
PrMoSū(Mā)_Einl. prātimokṣamāyuṣmānto sūtramuddiśiṣyāmi / tāṃ śṛṇuta sādhu
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24460780 (0.030):
31.28 (ST.II) tena hi yūyaṃ vā(si)ṣṭhāḥ śṛṇuta sādhu ca suṣṭhu ca manasi / kurut(a bhāṣiṣye ||)
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5649517 (0.033):
svajīvitasyāpi parityāgaḥ kṛtaḥ | tac chṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca manasi / kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5682341 (0.041):
paritrātāḥ | tac chṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15220152 (0.041):
kalyāṇaṃ yāvat prakāśayiṣye | yad uta mahāśūnyatānāma dharmaparyāyas tac / chṛṇuta sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5644524 (0.044):
parākrāntasyāsyāntike naivaṃ cittaṃ dūṣitam* | tac chṛṇuta, sādhu ca / suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye 'ham* ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5628956 (0.044):
śrotum? evaṃ bhadanta | tena hi bhikṣavaḥ śṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca / manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5636429 (0.044):
nāmābhinirvṛttiś ca? evaṃ bhadanta | tena hi bhikṣavaḥ śṛṇuta, sādhu ca / suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5638356 (0.044):
yūyaṃ bhikṣavaḥ śrotum iti? ta ūcuḥ: evaṃ bhadanteti | tena hi bhikṣavaḥ / śṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5650369 (0.044):
śrotum*? evaṃ bhadanta | tena hi bhikṣavaḥ śṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca / manasi kuruta, bhāṣiṣye | tathāgatenaitāni
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5666269 (0.044):
icchatha yūyaṃ hikṣavaḥ śrotum? evaṃ bhadanta | tena hi bhikṣavaḥ śṛṇuta, / sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5645134 (0.044):
puṇyamayaiḥ saṃskāraiḥ | tac chṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta,
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133044 (0.044):
samyaksaṃbuddhāḥ śrāvakāṇām adhiśīlaṃ śikṣāpadaṃ prajñāpayanti, / pratimokṣaṃ ca sūtram uddiśanti / katamān daśa? saṃyyathīdaṃ (1)
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9468645 (0.046):
etarhi yathāsāv atīte 'py adhvani bahujanahitāya pratipannas tac chṛṇuta / sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye /
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15219849 (0.046):
ca dharmān | tāñ chṛṇuta sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5651580 (0.046):
paritrātaḥ, kauśīnāgarāś ca mallāḥ | tac chṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca / manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Ayuhparyantasutra (ayuhparu.htm.txt) 21814607 (0.047):
śrutvā bhikṣavo dhārayiṣyanti. tena hi bhikṣavaḥ (GBM 1707.2) śṛṇuta sādhu / ca suṣṭhu ca manasikuruta, bhāṣiṣya. evaṃ bhadanteti. te bhikṣavo
manasi kuruta / bhāṣiṣyāmi / yasya vo siyāpattiḥ so 'viṣkarotu, asantīye
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485812 (0.0):
PrMoSū(Mā)_Einl. prātimokṣamāyuṣmānto sūtramuddiśiṣyāmi / tāṃ śṛṇuta sādhu / ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣyāmi / paśya vo siyāpattiḥ so'viṣkarottu
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5628958 (0.006):
śrotum? evaṃ bhadanta | tena hi bhikṣavaḥ śṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca / manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5636431 (0.006):
nāmābhinirvṛttiś ca? evaṃ bhadanta | tena hi bhikṣavaḥ śṛṇuta, sādhu ca / suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5638358 (0.006):
śṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5644526 (0.006):
parākrāntasyāsyāntike naivaṃ cittaṃ dūṣitam* | tac chṛṇuta, sādhu ca / suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye 'ham* ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5645136 (0.006):
puṇyamayaiḥ saṃskāraiḥ | tac chṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta, / bhāṣiṣye 'ham* ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5645578 (0.006):
codgṛhītaś ca, tac chṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646431 (0.006):
apakāraṃ kṛtvā mahaduḥkham anubhūtam* | tac chṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca / manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5648329 (0.006):
svajīvitaparityāgena grāmāntān nivārya araṇyavāse niyuktaḥ | tac chṛṇuta, / sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5649519 (0.006):
svajīvitasyāpi parityāgaḥ kṛtaḥ | tac chṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca manasi / kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5650370 (0.006):
śrotum*? evaṃ bhadanta | tena hi bhikṣavaḥ śṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca / manasi kuruta, bhāṣiṣye | tathāgatenaitāni
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5651583 (0.006):
paritrātaḥ, kauśīnāgarāś ca mallāḥ | tac chṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca / manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5666271 (0.006):
icchatha yūyaṃ hikṣavaḥ śrotum? evaṃ bhadanta | tena hi bhikṣavaḥ śṛṇuta, / sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5677274 (0.006):
saṃvejya pañcasu vratapradeśeṣu pratiṣṭhāpitā | tac chṛṇuta, sādhu ca / suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5682343 (0.006):
paritrātāḥ | tac chṛṇuta, sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta, bhāṣiṣye ||
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9468647 (0.006):
etarhi yathāsāv atīte 'py adhvani bahujanahitāya pratipannas tac chṛṇuta / sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye /
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451266 (0.006):
2.5 saptāhaṃ vo bhikṣavo 'parihā(ṇīyān dharmān deśayiṣyā)mi tāñ śṛṇuta / sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || saptā(parihāṇīyā dharmāḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451528 (0.006):
2.17 (aparā)n api saptāparihāṇīyān dharmān de(śa)yiṣyāmi (tāñ śṛṇuta sādhu / ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || saptāparihāṇīyā dharmāḥ katame ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451576 (0.006):
2.20 (aparān api saptāparihā)ṇīyān dharmān deśayiṣyāmi tāñ śṛṇuta (sādhu / ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || saptāparihāṇīyā dharmāḥ katame ||)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451615 (0.006):
2.23 (aparā)n api saptāparihāṇīyān dharmān deśa(yiṣyāmi tāñ śṛṇuta sādhu / ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣye || saptāparihāṇīyā dharmāḥ katame ||)
āpattīye tūṣṇīṃ bhavitavyaṃ / tūṣṇīmbhāvena kho punar āyuṣmanto pariśuddhā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485825 (0.011):
ca suṣṭhu ca manasi kuruta bhāṣiṣyāmi / paśya vo siyāpattiḥ so'viṣkarottu / / asantīye āpattīye tūṣṇī bhavitavyaṃ / tūṣṇīmbhāvena / kho punarāyuṣmanto
Bodhisattvapratimoksasutra (bsu011_u.htm.txt) 24248570 (0.033):
prāptirbhaviṣyatīti / evamevārthamanuvicintayatā tūṣṇīṃ bhavitavyam / tena / punarvvijñena bodhisattvena sa tathā pratipanno bodhisattvo 'vikṣiptena
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2074152 (0.053):
anyathā śabdānityatve kṛtakatvamupanyasya pareṇānyatarāsiddhāvudbhāvitāyāṃ / tatsādhanasphūrtimatāpi tūṣṇīṃ bhavitavyam /
iti vedayiṣyāmi / yathā kho punar āyuṣmanto pratyekaṃ pratyekaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485833 (0.0):
/ asantīye āpattīye tūṣṇī bhavitavyaṃ / tūṣṇīmbhāvena / kho punarāyuṣmanto / pariśuddha iti vedayiṣyāmi yathā kho punarāyuṣmanto pratyekaṃ pratyekaṃ
pṛcchitasya bhikṣusya vyākaraṇaṃ bhavati evam eva rūpāye bhikṣuparṣāye
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485836 (0.0):
pariśuddha iti vedayiṣyāmi yathā kho punarāyuṣmanto pratyekaṃ pratyekaṃ / pṛcchitasya bhikṣusya vyākaraṇaṃ bhavati / evameva mevaṃ rūpāye
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485847 (0.045):
pṛcchitasya bhikṣusya vyākaraṇaṃ bhavati / evameva mevaṃ rūpāye / bhikṣuparyāye yāvantṛtīyakaṃ samanuśrāvayiṣyati / yo punabhikṣu evaṃ
yāvantṛtīyakaṃ samanuśrāvayiṣyati / yo puna bhikṣu evaṃrūpāye
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485847 (0.022):
pṛcchitasya bhikṣusya vyākaraṇaṃ bhavati / evameva mevaṃ rūpāye / bhikṣuparyāye yāvantṛtīyakaṃ samanuśrāvayiṣyati / yo punabhikṣu evaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136414 (0.054):
PrMoSū(Mā-L)Pāc.21. yo puna bhikṣu asaṃmato bhikṣuṇīm ovadeya pācattikaṃ /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4488825 (0.057):
PrMoSū(Mā)_Pāc.8. yo punabhikṣūrjjānan bhikṣūsya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136437 (0.059):
PrMoSū(Mā-L)Pāc.23. yo puna bhikṣu ovādaprekṣo bhikṣuṇīupāśrayam
bhikṣuparṣāye yāvantṛtīyakaṃ samanuśrāviyamāṇo smaramāṇo santīm āpattiṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485852 (0.048):
bhikṣuparyāye yāvantṛtīyakaṃ samanuśrāvayiṣyati / yo punabhikṣu evaṃ / rūpāye bhikṣuparyāye yāvantṛtīyakaṃ samanuśrāviyamāṇo smaramāṇo santī
nāviṣkaroti saṃprajānamṛṣāvādo se bhavati / saṃprajānamṛṣāvādo kho punar
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14572720 (0.0):
smaraṃ satīm āpattiṃ nāviṣkaroti saṃprajānamṛṣāvādo 'sya bhavati
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485863 (5.960):
māpattīnnāviṣkaroti / saṃprajñānaṃ mṛṣāvādo me bhavati / / saṃprajānamṛṣāvādo kho punarāyuṣmanto antarāyiko dhammo ukto bhagavatā /
āyuṣmanto āntarāyiko dharmo ukto bhagavatā / tasmāt smaramāṇena bhikṣuṇā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364680 (0.014):
mṛṣāvādaḥ khalv āyuṣmantaḥ antarāyiko dharma ukto bhagavatā / tasmāt
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14572726 (0.029):
saṃprajānamṛṣāvādas tv āyuṣmanta antarāyiko dharma ity uktaṃ bhagavatā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485869 (0.035):
saṃprajānamṛṣāvādo kho punarāyuṣmanto antarāyiko dhammo ukto bhagavatā /
āpannena viśuddhiprekṣeṇa santī āpattī āviṣkartavyā / āviṣkṛtvā ca se
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485874 (0.055):
saṃprajānamṛṣāvādo kho punarāyuṣmanto antarāyiko dhammo ukto bhagavatā / / tasmātsmaramāṇena bhikṣuṇa āpanne viśuddhi prekṣeṇa santī āpattī
phāsu bhavati, no anāviṣkṛtvā / / // [iti] nidānaṃ // / [I. catvāraḥ pārājikā dharmāḥ]
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133567 (0.043):
uddiṣṭāḥ kho punar āyuṣmanto catvāraḥ pārājikā dharmāḥ / yeṣāṃ bhikṣur ito
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485880 (0.044):
āviṣkarttavyā / āviṣkṛtvā ca me phāsu bhavati no anāviṣkṛtvā / nidānaṃ //
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485891 (0.045):
ime kho punarāyuṣmanto catvāraḥ pārājikā dharmā anvarddhamāsaṃ sūtre
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486270 (0.056):
uddiṣtāḥ // kho punarāyuṣmano catvāraḥ pārājikā dharmāḥ / yeṣāṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4491178 (0.064):
kho punarāyuṣmanto catvāraḥ prātideśanikā dharmāstatrāyuṣmanto pṛcchāmi
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138279 (0.064):
[VI. catvāraḥ prātideśanikā dharmāḥ] / ime kho punar āyuṣmanto catvāraḥ prātideśanikā dharmā anvardhamāsaṃ sūtre
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138484 (0.064):
uddiṣṭāḥ kho punar āyuṣmanto catvāraḥ prātideśanikā dharmāḥ /
ime kho punar āyuṣmanto catvāraḥ pārājikā dharmā anvardhamāsaṃ sūtre
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27854714 (0.0):
183. ime kho punar āryemiśrikāyo ekacattālaṃ śataṃ śuddhapācattikā dharmāḥ / | anvardhamāsaṃ sūtre prātimokṣe uddeśam uddānaṃ |
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133567 (0.0):
uddiṣṭāḥ kho punar āyuṣmanto catvāraḥ pārājikā dharmāḥ / yeṣāṃ bhikṣur ito
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133631 (0.0):
ime kho punar āyuṣmanto trayodaśa saṃghātiśeṣā dharmā anvardhamāsaṃ sūtre
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138287 (0.0):
ime kho punar āyuṣmanto catvāraḥ prātideśanikā dharmā anvardhamāsaṃ sūtre
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12139377 (0.0):
ime kho punar āyuṣmanto sapta adhikaraṇasamathā dharmā anvardhamāsaṃ sūtre / prātimokṣe uddeśam āgacchanti ye utpannotpannānām adhikaraṇānāṃ śamathāya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485897 (5.960):
I. THE FOUR PARAJIKA DHARMAS. / ime kho punarāyuṣmanto catvāraḥ pārājikā dharmā anvarddhamāsaṃ sūtre
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134617 (0.009):
PrMoSū(Mā-L)Aniy. ime kho punar āyuṣmanto duve aniyatā dharmā / anvardhamāsaṃ sūtre prātimokṣe uddeśam āgacchanti Ō
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4490985 (0.010):
ime kho punarāyuṣmanto catvāraḥ pātideśanikā dharmā anvarddhamāsaṃ sūtre / prātimokṣe uddeśamāgacchanti /
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14572775 (0.010):
PrMoSū_Pār.0: / ime punar āyuṣmantaś catvāraḥ pārājikā dharmā anvardhamāsaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492066 (0.018):
ime kho punarāyuṣmanto sapta adhikaraṇasamathādharmā anvardhamāsaṃ sūtre / prātimokṣe uddeśamāgacchanti /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4491179 (0.019):
śaikṣasammatena catvāraḥ uddiṣṭāḥ // / kho punarāyuṣmanto catvāraḥ prātideśanikā dharmāstatrāyuṣmanto pṛcchāmi
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138279 (0.019):
[VI. catvāraḥ prātideśanikā dharmāḥ] / ime kho punar āyuṣmanto catvāraḥ prātideśanikā dharmā anvardhamāsaṃ sūtre
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138485 (0.019):
uddiṣṭāḥ kho punar āyuṣmanto catvāraḥ prātideśanikā dharmāḥ /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364727 (0.019):
atrāyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi / / catvāraḥ pārājikā dharmāḥ / / ime khalu āyuṣmantaś catvāraḥ pārājikā dharmā anvardhamāsaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138133 (0.029):
Ō ayaṃ pi dharmo sūtrāgato sūtraparyāpanno anvardhamāsaṃ sūtre prātimokṣe
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176572 (0.039):
ime punar āyuṣmantaś catvāraḥ pratideśanīyā dharmā anvardhamāsaṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14574094 (0.039):
ime puna(r ā)yuṣmantas triṃśan niḥsargikāḥ pātayantikā dharmā / anvardhamāsaṃ prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti //
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4490832 (0.042):
ayampi dharmo sūtrāgato sūtraparyāpanno anvarddhamāsaṃ sūtre prātimokṣe / uddeśamāgacchati yāvadahannajānāmi tāvannāstīthaṃ makṣamāpattirjānea ca te
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487329 (0.044):
PrMoSū(Mā)_Aniy.ime kho punarāyuṣmanto duve aniyatā dharmā anvarddhamāsaṃ / sūtre prātimokṣe uddeśamāgacchanti /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487518 (0.044):
ime kho punarāyuṣmanto triṃśannissargiṃka pācattikā dharmā anvarddhamāsaṃ / sūtre prātimokṣe uddeśamāgacchanti /
prātimokṣe uddeśam āgacchanti / / PrMoSū(Mā-L)Pār.1. yo puna bhikṣu bhikṣūṇāṃ śikṣāsāmīcīsamāpanno śikṣām
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485905 (0.0):
ime kho punarāyuṣmanto catvāraḥ pārājikā dharmā anvarddhamāsaṃ sūtre / prātimokṣe uddeśamāgacchanti /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487336 (0.0):
PrMoSū(Mā)_Aniy.ime kho punarāyuṣmanto duve aniyatā dharmā anvarddhamāsaṃ / sūtre prātimokṣe uddeśamāgacchanti / / PrMoSū(Mā)_Aniy.1. yo punabhikṣu mātugrāmeṇa sārddhaṃ praticchannāsane
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487523 (0.0):
ime kho punarāyuṣmanto triṃśannissargiṃka pācattikā dharmā anvarddhamāsaṃ / sūtre prātimokṣe uddeśamāgacchanti / / PrMoSū(Mā)_NP.1. kṛtacīvare hi bhikṣū hi uddhṛtasminkaṭhine daśāhaparamaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4488716 (0.0):
ime kho punarāyuṣmanto dvānavatiṃ śuddhapācattikā dharmā anvarddhamāsaṃ / sūtre prātimokṣe uddeśamāgacchanti / / PrMoSū(Mā)_Pāc.1. saṃprajānamṛṣāvāde pācattikam /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4490991 (0.0):
ime kho punarāyuṣmanto catvāraḥ pātideśanikā dharmā anvarddhamāsaṃ sūtre / prātimokṣe uddeśamāgacchanti /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492069 (0.0):
ime kho punarāyuṣmanto sapta adhikaraṇasamathādharmā anvardhamāsaṃ sūtre / prātimokṣe uddeśamāgacchanti /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133634 (0.0):
ime kho punar āyuṣmanto trayodaśa saṃghātiśeṣā dharmā anvardhamāsaṃ sūtre / prātimokṣe uddeśam āgacchanti /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134622 (0.0):
anvardhamāsaṃ sūtre prātimokṣe uddeśam āgacchanti Ō
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134808 (0.0):
ime kho punar āyuṣmanto triṃśan nissargikapācattikā dharmā anvardhamāsaṃ / sūtre prātimokṣe uddeśam āgacchanti Ō
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136010 (0.0):
ime kho punar āyuṣmanto dvānavatiṃ śuddhapācattikā dharmā anvardhamāsaṃ / sūtre prātimokṣe uddeśam āgacchanti Ō / PrMoSū(Mā-L)Pāc.1. saṃprajānamṛṣāvāde pācattikaṃ /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138292 (0.0):
ime kho punar āyuṣmanto catvāraḥ prātideśanikā dharmā anvardhamāsaṃ sūtre / prātimokṣe uddeśam āgacchanti Ō
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138528 (0.0):
ime kho punar āyuṣmanto sātirekapañcāśac chaikṣā dharmā anvardhamāsaṃ / sūtre prātimokṣe uddeśam āgacchanti Ō / PrMoSū(Mā-L)Śai.1. parimaṇḍalaṃ nivasanaṃ nivāsayiṣyāmīti śikṣā karaṇīyā /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12139378 (0.0):
ime kho punar āyuṣmanto sapta adhikaraṇasamathā dharmā anvardhamāsaṃ sūtre / prātimokṣe uddeśam āgacchanti ye utpannotpannānām adhikaraṇānāṃ śamathāya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133268 (2.384):
anuvartanatā ayam ucyate anudharmo / / PrMoSū(Mā-L)Pār.2. yo puna bhikṣu grāmād vā araṇyād vā adinnam anyātakaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486062 (0.012):
anuvarttanatā ayamucyate anudharmo / / PrMoSū(Mā)_Pār.3. yo punabhikṣuḥ svahastaṃ manuṣyavigrahaṃ jīvitād
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486160 (0.012):
anudharmo / / PrMoSū(Mā)_Pār.4. yo punabhikṣuranabhijānanuparijānannātmopanāyikamuttari
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133364 (0.012):
anuvartanatā ayam ucyate anudharmo / / PrMoSū(Mā-L)Pār.3. yo puna bhikṣuḥ svahastaṃ manuṣyavigrahaṃ jīvitād
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133460 (0.012):
yathāpraṇihitasya ca yā anuvartanatā ayam ucyate anudharmo / / PrMoSū(Mā-L)Pār.4. yo puna bhikṣur anabhijānann aparijānann ātmopanāyikam
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4488821 (0.012):
PrMoSū(Mā)_Pāc.8. yo punabhikṣūrjjānan bhikṣūsya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489229 (0.012):
PrMoSū(Mā)_Pāc.27. yo punabhikṣu bhikṣuṇīyasārdhaṃ saṃvidhāya ekanāvāṃ
apratyākhyāya daurbalyam anāviṣkṛtvā maithunaṃ grāmyadharmaṃ pratiṣeveya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485917 (0.030):
śikṣāmāpratyākhyāya daurvvalyamanāviṣkṛtvā maithunaṃ grāmyadharmmaṃ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4520072 (0.034):
samāpannaḥ śikṣām apratyākhyāya śikṣādaurbalyam anāviṣkṛtvābrahmacaryaṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14572799 (0.055):
apratyākhyā(ya śi)kṣādaurbalyaṃ vānāviṣkṛtvā maithunaṃ dharmaṃ pratiṣeveta / antatas tīryagyonigatayāpi sārdham ayaṃ bhikṣuḥ pārājiko bhavaty
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364750 (0.062):
śikṣāsājīvasamāpannaḥ śikṣām apratyākhyāya śikṣādaurbalyam / anāviṣkṛtyābrahmacaryaṃ maithunaṃ dharmaṃ pratisevate antatas
antamaśato tiryagyonigatāyam api sādham ayaṃ bhikṣuḥ pārājiko bhavaty
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485920 (0.032):
śikṣāmāpratyākhyāya daurvvalyamanāviṣkṛtvā maithunaṃ grāmyadharmmaṃ / pratiṣeveya antamaśato tiryagyonigatāyamapi sārddhamayaṃ bhikṣuḥ pārājiko
asaṃvāsyo, na labhate bhikṣūhi sārdhasaṃvāsaṃ /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133313 (0.0):
bhikṣuḥ pārājiko bhavaty asaṃvāsyo, na labhate bhikṣūhi sārdhasaṃvāsaṃ /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133418 (0.0):
bhikṣuḥ pārājiko bhavaty asaṃvāsyo, na labhate bhikṣūhi sārdhasaṃvāsaṃ / / idaṃ bhagavatā veśālīyaṃ śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ ṣaḍvarṣābhisambuddhena
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133512 (0.0):
anyatrābhimānāt* ayaṃ pi bhikṣuḥ pārājiko bhavaty asaṃvāsyo na labhate / bhikṣūhi sārdhasaṃvāsaṃ /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486118 (0.013):
pārājiko bhavatyasaṃvāsyo na labhate bhikṣuhi sārdhasaṃvāsaṃ / / idaṃ bhagavatā veśālīyaṃ śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ ṣaḍvarṣo'bhisaṃmbuddhena
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486284 (0.040):
bhikṣuritonyatarāmāpattimāpadyetvā pārājiko bhavatyasamvāsyo na labhate hi
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486213 (0.044):
pārājiko bhavatyasaṃvāsyo na labhate bhikṣūhi sārddhaṃsaṃ [vāsaṃ] /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133581 (0.060):
'nyatarām āpattim āpadyitvā pārājiko bhavaty asaṃvāsyo na labhate bhikṣūhi / sārdhasaṃvāsaṃ / yathā pūrve tathā paścād yathā paścāt tathā pūrve
idaṃ bhagavatā veśālīyaṃ śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ pañcavarṣābhisaṃbuddhena
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485942 (0.0):
PrMoSū(Mā)_idaṃ bhagavatā veśālīyaṃ śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486122 (0.0):
pārājiko bhavatyasaṃvāsyo na labhate bhikṣuhi sārdhasaṃvāsaṃ / / idaṃ bhagavatā veśālīyaṃ śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ ṣaḍvarṣo'bhisaṃmbuddhena
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133425 (0.0):
bhikṣuḥ pārājiko bhavaty asaṃvāsyo, na labhate bhikṣūhi sārdhasaṃvāsaṃ / / idaṃ bhagavatā veśālīyaṃ śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ ṣaḍvarṣābhisambuddhena
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133520 (0.019):
bhikṣūhi sārdhasaṃvāsaṃ / / idaṃ bhagavatā śrāvastīyaṃ śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ ṣaḍvarṣābhisambuddhena
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486224 (0.022):
pārājiko bhavatyasaṃvāsyo na labhate bhikṣūhi sārddhaṃsaṃ [vāsaṃ] / / idaṃ bhagavatā śrāvastīyaṃ śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ ṣaḍvarṣābhisaṃbuddhena
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133322 (0.033):
idaṃ bhagavatā rājagṛhe śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ ṣaḍvarṣābhisambuddhena
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486023 (0.033):
PrMoSū(Mā)_idaṃ bhagavatā rājagṛhe śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ / ṣaḍvarṣābhisambuddhena hemante pakṣe dvitīvase navame paścādbhuktaṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27864823 (0.042):
praviśatha dhūrtakānām iha bhayaṃ | bhikṣuṇīyo āhaṃsuḥ | nahi | bhagavatā / śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ | na kṣamati sapuruṣake gṛhe śayyāṃ kārayituṃ | tāyo
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27867322 (0.052):
mṛduko ca | vistāreṇa yāvad bhagavatā śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ | na kṣamati
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27860475 (0.055):
208. bhagavān śrāvastīyam viharati | bhagavatā śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ | / dvādaśavarṣāye aṅgopetāya upasthāpayitavyeti | tā dāni bhikṣuṇīyo
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27873406 (0.057):
bhaviṣyati āryāyā eva bhaviṣyatīti na kṣamati niṣkāsayituṃ | vaktavyaṃ | / bhagavatā śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ na kṣamati niṣkāsayituṃ | atha dān āha |
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27861233 (0.058):
211. bhagavān śrāvastīyam viharati | bhagavatā dāni śikṣāpadam prajñaptaṃ / | na kṣamati ūnaviṃśativarṣāṃ kumārībhūtām upasthāpayitun ti | tā dāni
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27861747 (0.058):
213. bhagavān śrāvastīyam viharati | bhagavatā dāni śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ / | na kṣamati aparipūraśikṣām upasthāpayituṃ | tā dāni bhikṣuṇīyo
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27866956 (0.058):
241. bhagavān vaiśālīyam viharati | bhagavatā dāni śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ / na kṣamati gṛhiṇīnām udvartanaparimardanasnānasammatehi udvartāpayituṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27870954 (0.058):
262.bhagavān śrāvastīyam viharati | bhagavatā dāni śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ | / na kṣamati veśyām upasthāpayituṃ ti | tāyo dāni śākiyakanyāyo mallakanyāyo
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27872309 (0.058):
281. bhagavān śrāvastīyam viharati | bhagavatā dāni śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ / | na kṣamati sumanāṃ vāpayitum ti | tāyo dāni śākiyakanyāyo kolitakanyāyo
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27849080 (0.058):
166. bhagavān rājagṛhe viharati | bhagavatā śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ | na
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27858308 (0.058):
197. bhagavān kauśāmbīyaṃ viharati | bhagavatā śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ | na
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27860283 (0.058):
207. bhagavān śrāvastīyam viharati | bhagavatā śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ | na
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27862227 (0.058):
215. bhagavān śrāvastīyam viharati | bhagavatā śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ | na
hemantapakṣe pañcame, divase dvādaśame, purebhaktam uttarāmukhaniṣaṇṇena
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485945 (0.011):
pañcavarṣābhisaṃbuddhena hemante pakṣe pañcame divase dvādaśame pūre
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133527 (0.029):
idaṃ bhagavatā śrāvastīyaṃ śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ ṣaḍvarṣābhisambuddhena / hemantapakṣe caturthe, divase trayodaśame, purebhaktaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133428 (0.035):
idaṃ bhagavatā veśālīyaṃ śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ ṣaḍvarṣābhisambuddhena / hemantapakṣe tṛtīye, divase daśame, paścādbhaktaṃ purastān mukhaniṣaṇṇena
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485952 (0.051):
pañcavarṣābhisaṃbuddhena hemante pakṣe pañcame divase dvādaśame pūre
dvyardhapauruṣāyāṃ cchāyāyāṃ, āyuṣmantaṃ yaśikaṃ kalandakaputram ārabhya /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485961 (0.017):
bhuktamuttarāmukhaniṣaṇṇena dvyarddhapauruṣāyāṃcchāyāyāṃ āyuṣmantaṃ
imasya ca śikṣāpadasya prajñaptir dharmo, yathāpraṇihitasya ca yā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133547 (0.0):
bhikṣūn ārabhya ābhiyānikaṃ ca bhikṣuṃ / imasya ca śikṣāpadasya prajñaptir
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485968 (0.018):
yaśikakalandakaputramārabhya imasya ca śikṣāpadasya prajñaptirdharmo yathā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486054 (0.021):
bhikṣu / imasya ca śikṣāpadasya prajñaptirdharmo yathā praṇihitasya ca yā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133355 (0.021):
kumbhakārajātīyam ārabhya rājānaṃ ca śreṇīyaṃ bimbasāraṃ pāṃsukūlikaṃ ca / bhikṣaṃ / imasya ca śikṣāpadasya prajñaptir dharmo yathāpraṇihitasya ca yā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133452 (0.021):
mṛgadaṇḍikaṃ ca parivrājakaṃ / imasya ca śikṣāpadasya prajñaptir dharmo,
anuvartanatā ayam ucyate anudharmo / / PrMoSū(Mā-L)Pār.2. yo puna bhikṣu grāmād vā araṇyād vā adinnam anyātakaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485977 (0.0):
yaśikakalandakaputramārabhya imasya ca śikṣāpadasya prajñaptirdharmo yathā / praṇihitasya ca yā anuvartanatā ayamucyate anudharmo /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486063 (0.0):
bhikṣu / imasya ca śikṣāpadasya prajñaptirdharmo yathā praṇihitasya ca yā / anuvarttanatā ayamucyate anudharmo /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486160 (0.0):
prajñaptirddharmo yathā praṇihitasya ca yā anuvarttanatā ayamucyate / anudharmo /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133364 (0.0):
bhikṣaṃ / imasya ca śikṣāpadasya prajñaptir dharmo yathāpraṇihitasya ca yā / anuvartanatā ayam ucyate anudharmo /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133460 (0.0):
mṛgadaṇḍikaṃ ca parivrājakaṃ / imasya ca śikṣāpadasya prajñaptir dharmo, / yathāpraṇihitasya ca yā anuvartanatā ayam ucyate anudharmo /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133549 (0.0):
bhikṣūn ārabhya ābhiyānikaṃ ca bhikṣuṃ / imasya ca śikṣāpadasya prajñaptir / dharmo, yathā praṇihitasya ca yā anuvartanatā ayam ucyate anudharmo /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485904 (2.384):
PrMoSū(Mā)_Pār.1. yo punabhikṣu bhikṣuṇā śikṣā sāmīcīsamāpanno
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133200 (2.384):
PrMoSū(Mā-L)Pār.1. yo puna bhikṣu bhikṣūṇāṃ śikṣāsāmīcīsamāpanno śikṣām
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4488821 (0.012):
PrMoSū(Mā)_Pāc.8. yo punabhikṣūrjjānan bhikṣūsya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489229 (0.012):
PrMoSū(Mā)_Pāc.27. yo punabhikṣu bhikṣuṇīyasārdhaṃ saṃvidhāya ekanāvāṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489648 (0.012):
PrMoSū(Mā)_Pāc.45. yo punabhikṣu bhikṣūnevaṃ vadeya tathāhamāyuṣmānto
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489998 (0.012):
PrMoSū(Mā)_Pāc.51. yo punabhikṣu jānia prāṇakamudakaṃ paribhuṃjeya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4490162 (0.012):
PrMoSū(Mā)_Pāc.61. yo punabhikṣu saṃcintya tiryagyonigataṃ prāṇinaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136302 (0.012):
PrMoSū(Mā-L)Pāc.17. yo puna bhikṣu sāṃghike bhikṣuvihāre jānan bhikṣūṇāṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136435 (0.012):
PrMoSū(Mā-L)Pāc.23. yo puna bhikṣu ovādaprekṣo bhikṣuṇīupāśrayam
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136459 (0.012):
PrMoSū(Mā-L)Pāc.24. yo puna bhikṣu bhikṣum evaṃ vadeya Ō āmiṣahetor
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136488 (0.012):
PrMoSū(Mā-L)Pāc.26. yo puna bhikṣu bhikṣuṇīya sārdhaṃ saṃvidhāya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136519 (0.012):
PrMoSū(Mā-L)Pāc.27. yo puna bhikṣu bhikṣuṇīya sārdhaṃ saṃvidhāya ekanāvāṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136539 (0.012):
PrMoSū(Mā-L)Pāc.28. yo puna bhikṣu anyātikāye bhikṣuṇīye cīvaraṃ dadyād
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136861 (0.012):
PrMoSū(Mā-L)Pāc.43. yo puna bhikṣu bhikṣūṇāṃ karmaṇā cchandaṃ datvā paścād
stainasaṃskāram ādiyeya yathārūpeṇādinnādānena [rā]jāno gṛhītvā haneṃsu vā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485991 (0.031):
stainyasaṃskāramādiyeya yathārūpeṇādinnādānena jāno gṛhītvā hanyemvā
bandheṃsu vā pravrājeṃsu vā hambho puruṣa coro 'si bālo 'si mūḍho 'si
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14572836 (0.0):
vadec coro 'si bālo 'si mūḍho 'si steyo 'sīty evaṃrūpaṃ bhikṣur adattam
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485996 (5.960):
stainyasaṃskāramādiyeya yathārūpeṇādinnādānena jāno gṛhītvā hanyemvā / vadhemvā pravrājemvā hambho puruṣa corosi bālosi mūḍhosi stainyosīti vā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22304248 (0.029):
bhoḥ puruṣa cauro 'si bālo 'si mūḍho 'si steyo 'sīty
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4520283 (0.029):
dhambho puruṣa cauro 'si bālo 'si mūḍho 'si steyo 'sīty (Upj(J) 23.1-5; ~
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175091 (0.036):
bhoḥ puruṣa bālo 'si mūḍho 'si steyo 'sīty evaṃrūpaṃ bhikṣur adattaṃ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26407000 (0.044):
puiruṣa cauro 'si bālo 'si muḍho 'si steno 'sī tyevaṃrūpaṃ
stainyo 'sīti vā vadeṃsu, tathārūpaṃ bhikṣur adinnam ādiyamāno ayam pi
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12168796 (0.043):
8.1.108.4 saṃvathsaro 'si parivathsaro 'sīdāvathsaro 'sīduvathsaro 'si / idvathsaro 'si vathsaro 'si tasya te vasantaś śiraḥ
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18979608 (0.046):
(AVŚ_18,3.36a) dhartāsi dharuno 'si vaṃsago 'si ||36|| / (AVŚ_18,3.37a) udapūr asi madhupūr asi vātapūr asi ||37||
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133411 (0.046):
vāsya saṃvarṇeya, so ca puruṣo tenopakrameṇa kālaṃ kuryān nānyena, ayaṃ pi / bhikṣuḥ pārājiko bhavaty asaṃvāsyo, na labhate bhikṣūhi sārdhasaṃvāsaṃ /
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1396401 (0.047):
na punar asyāyam arthaḥ1 paṇḍitā na śocanti tvaṃ tu mūḍho 'sīti / nehātivinītasya2 maurkhyaṃ3 sampādyaṃ tadapanayārthatvāt4 (...)
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brup___u.htm.txt) 5215118 (0.049):
ekasabham asi | / hiṅkṛtam asi | / hiṅkriyamānam asi |
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5077695 (0.050):
(GBr_2,2.14f) āroho 'si praroho 'si saṃroho 'sy anuroho 'sīti [ed. āruoho]
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23761116 (0.050):
(50) nṛkesaryasi hotāsi homyo 'si havyo 'si hūyamāno 'si hayamedho 'si / potāsi pāvayitāsi pūto 'si pūjyo 'si dātāsi hanyamāno 'si hriyamāṇo 'si
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8645326 (0.050):
yadekaṃ brahmatattvamasi tasmādatyavaro 'si atyavaro 'smīti śrutyartha
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16724688 (0.052):
tejo.asi.dhṛṣṭir.asi.vidhṛṣṭir.asi.pradhṛṣṭir.asi.vidhṛtir.asi.dharuṇam.asi.dhartram.asi.dharyo.asy.āśrutyai.tvā.avāci.indrāya.uktham.devebhyaḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27294834 (0.052):
'si sāvitro 'si canodhāścanodhā asi cano mayi dhehi jinva yajñaṃ jinva
Vaitana-Srautasutra [=Vaitanasutra] (vaitss_u.htm.txt) 12794252 (0.054):
<3.10.6> (20.6) ṛtupātre bhakṣayanti limpanti vāvajighranti vā iti ||
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18915659 (0.054):
(AVŚ_2,11.2a) sraktyo 'si pratisaro 'si pratyabhicaraṇo 'si |
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3591144 (0.054):
saṃvatsaro 'si parivatsaro 'sīdāvatsaro 'sy udvatsaro 'si vatsaro 'si //
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1030823 (0.058):
hiṅkṛtamasi hiṅkriyamāṇamasyudgīthamasyudgīyamānamasi śrāvitamasi
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 3,1 (vnyps31u.htm.txt) 27651393 (0.059):
yadvā tat tvamasītyevānvayostu / / na coddeśyānuguṇā tiṅvibhaktiriti niyamaḥ,
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486003 (0.061):
vadem tathārūpaṃ bhikṣūradinnamādeyamāno ayame bhikṣūḥ pārājiko
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28330786 (0.064):
1.054.027a āśramaṃ cirasaṃvṛddhaṃ yad vināśitavān asi / 1.054.027c durācāro 'si yan mūḍha tasmāt tvaṃ na bhaviṣyasi
bhikṣuḥ pārājiko bhavaty asaṃvāsyo, na labhate bhikṣūhi sārdhasaṃvāsaṃ /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133227 (0.0):
antamaśato tiryagyonigatāyam api sādham ayaṃ bhikṣuḥ pārājiko bhavaty / asaṃvāsyo, na labhate bhikṣūhi sārdhasaṃvāsaṃ /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133417 (0.0):
vāsya saṃvarṇeya, so ca puruṣo tenopakrameṇa kālaṃ kuryān nānyena, ayaṃ pi / bhikṣuḥ pārājiko bhavaty asaṃvāsyo, na labhate bhikṣūhi sārdhasaṃvāsaṃ /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133512 (0.0):
anyatrābhimānāt* ayaṃ pi bhikṣuḥ pārājiko bhavaty asaṃvāsyo na labhate / bhikṣūhi sārdhasaṃvāsaṃ /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486117 (0.018):
pārājiko bhavatyasaṃvāsyo na labhate bhikṣuhi sārdhasaṃvāsaṃ / / idaṃ bhagavatā veśālīyaṃ śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ ṣaḍvarṣo'bhisaṃmbuddhena
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486005 (0.040):
vadem tathārūpaṃ bhikṣūradinnamādeyamāno ayame bhikṣūḥ pārājiko
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486284 (0.040):
bhikṣuritonyatarāmāpattimāpadyetvā pārājiko bhavatyasamvāsyo na labhate hi
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486213 (0.044):
pārājiko bhavatyasaṃvāsyo na labhate bhikṣūhi sārddhaṃsaṃ [vāsaṃ] /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133581 (0.060):
'nyatarām āpattim āpadyitvā pārājiko bhavaty asaṃvāsyo na labhate bhikṣūhi / sārdhasaṃvāsaṃ / yathā pūrve tathā paścād yathā paścāt tathā pūrve
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335106 (0.060):
tenākāmakaṃ na codayeyaṃ na smārayeyam iti / utkṣiptako bhikṣur
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364807 (0.062):
adattaṃ bhikṣuḥ ādadita, ayam api bhikṣuḥ pārājayiko bhavaty asaṃvāsyaḥ /
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26407292 (0.062):
tucchaṃ mṛṣāvyapalapanamanyatrābhimānāt ayamapi bhikṣuḥ pārājiko
idaṃ bhagavatā rājagṛhe śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ ṣaḍvarṣābhisambuddhena
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486023 (0.0):
PrMoSū(Mā)_idaṃ bhagavatā rājagṛhe śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133425 (0.0):
idaṃ bhagavatā veśālīyaṃ śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ ṣaḍvarṣābhisambuddhena
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133520 (0.0):
idaṃ bhagavatā śrāvastīyaṃ śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ ṣaḍvarṣābhisambuddhena
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486224 (0.017):
idaṃ bhagavatā śrāvastīyaṃ śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ ṣaḍvarṣābhisaṃbuddhena
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133235 (0.033):
idaṃ bhagavatā veśālīyaṃ śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ pañcavarṣābhisaṃbuddhena
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485942 (0.033):
PrMoSū(Mā)_idaṃ bhagavatā veśālīyaṃ śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ / pañcavarṣābhisaṃbuddhena hemante pakṣe pañcame divase dvādaśame pūre
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27864823 (0.054):
praviśatha dhūrtakānām iha bhayaṃ | bhikṣuṇīyo āhaṃsuḥ | nahi | bhagavatā / śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ | na kṣamati sapuruṣake gṛhe śayyāṃ kārayituṃ | tāyo
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27867322 (0.059):
mṛduko ca | vistāreṇa yāvad bhagavatā śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ | na kṣamati
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27858331 (0.063):
bhagavatā śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ | api tu eṣa detha mama kiñcid vāciṣyaṃ |
hemantapakṣe dvitī[ye, di]vase navame, paścādbhaktaṃ purastān
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133426 (0.039):
idaṃ bhagavatā veśālīyaṃ śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ ṣaḍvarṣābhisambuddhena / hemantapakṣe tṛtīye, divase daśame, paścādbhaktaṃ purastān mukhaniṣaṇṇena
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133433 (0.039):
hemantapakṣe tṛtīye, divase daśame, paścādbhaktaṃ purastān mukhaniṣaṇṇena
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133521 (0.039):
idaṃ bhagavatā śrāvastīyaṃ śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ ṣaḍvarṣābhisambuddhena / hemantapakṣe caturthe, divase trayodaśame, purebhaktaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486030 (0.053):
ṣaḍvarṣābhisambuddhena hemante pakṣe dvitīvase navame paścādbhuktaṃ / purastānmukhaniṣaṇṇena / arddhatīyapauruṣāyāṃ cchāyāyāmāyuṣmantaṃ dhanikaṃ
mukhaniṣaṇṇena aḍḍhātīyapauruṣāyāṃ cchāyāyām āyuṣmantaṃ dhanikaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486037 (0.0):
ṣaḍvarṣābhisambuddhena hemante pakṣe dvitīvase navame paścādbhuktaṃ / purastānmukhaniṣaṇṇena / arddhatīyapauruṣāyāṃ cchāyāyāmāyuṣmantaṃ dhanikaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133437 (0.015):
hemantapakṣe tṛtīye, divase daśame, paścādbhaktaṃ purastān mukhaniṣaṇṇena / aḍḍhātīyapauruṣāyāṃ cchāyāyāṃ sambahulān gilānopasthāpakān bhikṣūn ārabhya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133531 (0.031):
uttarāmukhaniṣaṇṇena aḍḍhucchapauruṣāyāṃ cchāyāyāṃ saṃbahulān grāmavāsikān
kumbhakārajātīyam ārabhya rājānaṃ ca śreṇīyaṃ bimbasāraṃ pāṃsukūlikaṃ ca
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486042 (0.038):
kuṃbhakārajātiyamārabhya rājānañca śreṇīyaṃ bimbasāraṃ pāṃsukulikaṃ ca
bhikṣaṃ / imasya ca śikṣāpadasya prajñaptir dharmo yathāpraṇihitasya ca yā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485970 (0.0):
yaśikakalandakaputramārabhya imasya ca śikṣāpadasya prajñaptirdharmo yathā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486055 (0.0):
bhikṣu / imasya ca śikṣāpadasya prajñaptirdharmo yathā praṇihitasya ca yā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133454 (0.0):
mṛgadaṇḍikaṃ ca parivrājakaṃ / imasya ca śikṣāpadasya prajñaptir dharmo,
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133262 (0.021):
imasya ca śikṣāpadasya prajñaptir dharmo, yathāpraṇihitasya ca yā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133548 (0.021):
bhikṣūn ārabhya ābhiyānikaṃ ca bhikṣuṃ / imasya ca śikṣāpadasya prajñaptir
anuvartanatā ayam ucyate anudharmo / / PrMoSū(Mā-L)Pār.3. yo puna bhikṣuḥ svahastaṃ manuṣyavigrahaṃ jīvitād
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485976 (0.0):
yaśikakalandakaputramārabhya imasya ca śikṣāpadasya prajñaptirdharmo yathā / praṇihitasya ca yā anuvartanatā ayamucyate anudharmo /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486069 (0.0):
bhikṣu / imasya ca śikṣāpadasya prajñaptirdharmo yathā praṇihitasya ca yā / anuvarttanatā ayamucyate anudharmo /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486161 (0.0):
prajñaptirddharmo yathā praṇihitasya ca yā anuvarttanatā ayamucyate / anudharmo /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133268 (0.0):
imasya ca śikṣāpadasya prajñaptir dharmo, yathāpraṇihitasya ca yā / anuvartanatā ayam ucyate anudharmo /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133461 (0.0):
mṛgadaṇḍikaṃ ca parivrājakaṃ / imasya ca śikṣāpadasya prajñaptir dharmo, / yathāpraṇihitasya ca yā anuvartanatā ayam ucyate anudharmo /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133549 (0.0):
dharmo, yathā praṇihitasya ca yā anuvartanatā ayam ucyate anudharmo /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4488763 (0.012):
PrMoSū(Mā)_Pāc.5. yo punabhikṣurakalpiyakāro mātṛgrāmasya dharmadeśeya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4488795 (0.012):
PrMoSū(Mā)_Pāc.7. yo punabhikṣuranupasaṃpannasya pudgalasya santike
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4488840 (0.012):
PrMoSū(Mā)_Pāc.9. yo punabhikṣurjñānasāṃdhike lābhe bhājīyamāne pūrvve
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489260 (0.012):
PrMoSū(Mā)_Pāc.29. yo punabhikṣuranyātikāye bhikṣuṇīye cīvaraṃ sīveya vā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489332 (0.012):
PrMoSū(Mā)_Pāc.33. yo punabhikṣurbhuñjāvīpravārito utthito āsanāto
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489728 (0.012):
PrMoSū(Mā)_Pāc.46. yo puna bhikṣurjānanbhikṣu tathā ukṣiptaṃ samagreṇa
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4490055 (0.012):
PrMoSū(Mā)_Pāc.55. yo punabhikṣurudyaktāṃ se nāmdarśanāya gaccheya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4490579 (0.012):
PrMoSū(Mā)_Pāc.82. yo punabhikṣū rājñāḥ kṣatriyasya mūrdhā abhiṣiktasya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136030 (0.012):
PrMoSū(Mā-L)Pāc.4. yo puna bhikṣur jānaṃ saṃghasyādhikaraṇāni dharmeṇa
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136056 (0.012):
PrMoSū(Mā-L)Pāc.5. yo puna bhikṣur akalpiyakāro mātṛgrāmasya dharmaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136076 (0.012):
PrMoSū(Mā-L)Pāc.6. yo puna bhikṣur anupasaṃpannaṃ pudgalaṃ padaśo dharmaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136088 (0.012):
PrMoSū(Mā-L)Pāc.7. yo puna bhikṣur anupasaṃpannasya pudgalasya santike
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136113 (0.012):
PrMoSū(Mā-L)Pāc.8. yo puna bhikṣur jānan bhikṣusya duṣṭhullām āpattim
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136132 (0.012):
PrMoSū(Mā-L)Pāc.9. yo puna bhikṣur jānan sāṃghike lābhe bhājīyamāne pūrve
vyaparopeya śastrahārakaṃ vāsya paryeṣeya, maraṇāya cainaṃ samādāpeya,
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26407120 (0.041):
paryeṣet maraṇāya vainaṃ samādāpayeta maraṇavarṇaṃ vāsyānusaṃvarṇayet /
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26407145 (0.050):
jīvitādvaramiticintānumataiścittasaṃkalpairanakeparyāyeṇa maraṇāya vainaṃ / samādāpayet maraṇavarṇaṃ vāsya anusaṃvarṇayet sa ca tena kālaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486075 (0.052):
PrMoSū(Mā)_Pār.3. yo punabhikṣuḥ svahastaṃ manuṣyavigrahaṃ jīvitād / vyāparopeya śastrahārakaṃ vāsya paryeyeya maraṇāya cainaṃ samādāpeya
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4520392 (0.052):
chastrādhārakaṃ vāsya paryeṣeta maraṇāya vainaṃ samādāpayen maraṇāvarṇaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133399 (0.054):
cittasaṃkalpam anekaparyāyeṇa maraṇāya vainaṃ samādāpeya maraṇavarṇaṃ
maraṇavarṇaṃ vāsya saṃvarṇeya Ō hambho puruṣa kiṃ te iminā pāpakena
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133400 (0.0):
cittasaṃkalpam anekaparyāyeṇa maraṇāya vainaṃ samādāpeya maraṇavarṇaṃ / vāsya saṃvarṇeya, so ca puruṣo tenopakrameṇa kālaṃ kuryān nānyena, ayaṃ pi
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26407120 (1.192):
saṃcintya jīvitād vyaparopayet śasraṃ vaināmāghārayet śastradhārakaṃ vāsya / paryeṣet maraṇāya vainaṃ samādāpayeta maraṇavarṇaṃ vāsyānusaṃvarṇayet /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486083 (0.040):
vyāparopeya śastrahārakaṃ vāsya paryeyeya maraṇāya cainaṃ samādāpeya / maraṇāvaṇṇaṃ vāsya saṃvaṇṇeya hambho puruṣa kinte iminā pāpakena
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486099 (0.040):
cittasaṃkalpamanekaparyāyeṇa maraṇāya cainaṃ samādāpeya maraṇavaṇṇavāsya
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26407145 (0.052):
jīvitādvaramiticintānumataiścittasaṃkalpairanakeparyāyeṇa maraṇāya vainaṃ / samādāpayet maraṇavarṇaṃ vāsya anusaṃvarṇayet sa ca tena kālaṃ
durjīvitena dhigjīvitena, mṛtaṃ te jīvitāc chreyo Ō iti cittam alaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486091 (0.0):
durjjīvitena viśjīvitena mṛtante jīvitācchreyo iti cittamalaṃ / cittasaṃkalpamanekaparyāyeṇa maraṇāya cainaṃ samādāpeya maraṇavaṇṇavāsya
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14572872 (0.048):
vaded dhambhoḥ puruṣa kiṃ tavānena pāpakena durjīvitena mṛtaṃ te jīvitād
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26407129 (0.052):
evaṃ cainaṃ vadet haṃbhoḥ puruṣa kiṃ tvayā pāpakenāśucinā durjīvitena / mṛtaṃ te bhoḥ puruṣa
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364843 (0.056):
vāsyānusaṃvarṇayet* / evaṃ cainaṃ vadet* -- haṃbho puruṣa kiṃ tava / pāpakenāśucinā durjīvitena mṛtaṃ te bho puruṣa jīvitād varam iti
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22304339 (0.062):
vāsyānuvarṇayed evaṃ cainaṃ vaded dham bhoḥ puruṣa kin te anena / pāpakenāśucinā durjīvitena mṛtaṃ te bhoḥ puruṣa jīvitād varam iti
cittasaṃkalpam anekaparyāyeṇa maraṇāya vainaṃ samādāpeya maraṇavarṇaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486100 (0.0):
durjjīvitena viśjīvitena mṛtante jīvitācchreyo iti cittamalaṃ / cittasaṃkalpamanekaparyāyeṇa maraṇāya cainaṃ samādāpeya maraṇavaṇṇavāsya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133379 (0.0):
vyaparopeya śastrahārakaṃ vāsya paryeṣeya, maraṇāya cainaṃ samādāpeya, / maraṇavarṇaṃ vāsya saṃvarṇeya Ō hambho puruṣa kiṃ te iminā pāpakena
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26407120 (1.192):
saṃcintya jīvitād vyaparopayet śasraṃ vaināmāghārayet śastradhārakaṃ vāsya / paryeṣet maraṇāya vainaṃ samādāpayeta maraṇavarṇaṃ vāsyānusaṃvarṇayet /
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175149 (0.022):
cintānumataiś cittasaṃkalpair anekaparyāyeṇa maraṇāya vainaṃ samādāpayen
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4520415 (0.022):
cittānumataiś cittasaṃkalpair anekaparyāyeṇa maraṇāya vainaṃ samādāpayen
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486077 (0.040):
vyāparopeya śastrahārakaṃ vāsya paryeyeya maraṇāya cainaṃ samādāpeya / maraṇāvaṇṇaṃ vāsya saṃvaṇṇeya hambho puruṣa kinte iminā pāpakena
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26407145 (0.044):
jīvitādvaramiticintānumataiścittasaṃkalpairanakeparyāyeṇa maraṇāya vainaṃ / samādāpayet maraṇavarṇaṃ vāsya anusaṃvarṇayet sa ca tena kālaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22304354 (0.055):
cittānumataiś cittasaṃkalpair anekaparyāyeṇa maraṇāya vainaṃ samādāpayen / maraṇavarṇaṃ vāsyānuvarṇayet / sa ca tenopakrameṇa kālaṃ kuryād ity
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364858 (0.055):
cintānumataiś cittasaṃkalpair anekaparyāyeṇa maraṇāya vainaṃ samādāpayen / maraṇavarṇaṃ vāsya anusaṃvarṇayet sa ca tena kālaṃ kuryād ayam api bhikṣuḥ
vāsya saṃvarṇeya, so ca puruṣo tenopakrameṇa kālaṃ kuryān nānyena, ayaṃ pi
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486109 (0.0):
cittasaṃkalpamanekaparyāyeṇa maraṇāya cainaṃ samādāpeya maraṇavaṇṇavāsya / saṃvaṇṇeya so ca puruṣo tenopakrameṇa kālaṃ kuryānnānyena ayaṃ pi bhikṣūḥ
bhikṣuḥ pārājiko bhavaty asaṃvāsyo, na labhate bhikṣūhi sārdhasaṃvāsaṃ /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133228 (0.0):
antamaśato tiryagyonigatāyam api sādham ayaṃ bhikṣuḥ pārājiko bhavaty / asaṃvāsyo, na labhate bhikṣūhi sārdhasaṃvāsaṃ /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133313 (0.0):
stainyo 'sīti vā vadeṃsu, tathārūpaṃ bhikṣur adinnam ādiyamāno ayam pi / bhikṣuḥ pārājiko bhavaty asaṃvāsyo, na labhate bhikṣūhi sārdhasaṃvāsaṃ /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133512 (0.0):
anyatrābhimānāt* ayaṃ pi bhikṣuḥ pārājiko bhavaty asaṃvāsyo na labhate
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486118 (0.013):
pārājiko bhavatyasaṃvāsyo na labhate bhikṣuhi sārdhasaṃvāsaṃ / / idaṃ bhagavatā veśālīyaṃ śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ ṣaḍvarṣo'bhisaṃmbuddhena
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486110 (0.020):
saṃvaṇṇeya so ca puruṣo tenopakrameṇa kālaṃ kuryānnānyena ayaṃ pi bhikṣūḥ / pārājiko bhavatyasaṃvāsyo na labhate bhikṣuhi sārdhasaṃvāsaṃ /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486284 (0.040):
bhikṣuritonyatarāmāpattimāpadyetvā pārājiko bhavatyasamvāsyo na labhate hi
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486213 (0.044):
pārājiko bhavatyasaṃvāsyo na labhate bhikṣūhi sārddhaṃsaṃ [vāsaṃ] /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486005 (0.056):
vadem tathārūpaṃ bhikṣūradinnamādeyamāno ayame bhikṣūḥ pārājiko / bhavatyasamvāsyo na labhate bhikṣū hi sārddhasaṃvāsaṃ /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133581 (0.060):
'nyatarām āpattim āpadyitvā pārājiko bhavaty asaṃvāsyo na labhate bhikṣūhi / sārdhasaṃvāsaṃ / yathā pūrve tathā paścād yathā paścāt tathā pūrve
idaṃ bhagavatā veśālīyaṃ śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ ṣaḍvarṣābhisambuddhena
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486023 (0.0):
PrMoSū(Mā)_idaṃ bhagavatā rājagṛhe śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ / ṣaḍvarṣābhisambuddhena hemante pakṣe dvitīvase navame paścādbhuktaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486122 (0.0):
pārājiko bhavatyasaṃvāsyo na labhate bhikṣuhi sārdhasaṃvāsaṃ / / idaṃ bhagavatā veśālīyaṃ śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ ṣaḍvarṣo'bhisaṃmbuddhena
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133235 (0.0):
asaṃvāsyo, na labhate bhikṣūhi sārdhasaṃvāsaṃ / / idaṃ bhagavatā veśālīyaṃ śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ pañcavarṣābhisaṃbuddhena
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133323 (0.0):
idaṃ bhagavatā rājagṛhe śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ ṣaḍvarṣābhisambuddhena
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133520 (0.0):
bhikṣūhi sārdhasaṃvāsaṃ / / idaṃ bhagavatā śrāvastīyaṃ śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ ṣaḍvarṣābhisambuddhena
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486224 (0.017):
pārājiko bhavatyasaṃvāsyo na labhate bhikṣūhi sārddhaṃsaṃ [vāsaṃ] / / idaṃ bhagavatā śrāvastīyaṃ śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ ṣaḍvarṣābhisaṃbuddhena
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485942 (0.018):
PrMoSū(Mā)_idaṃ bhagavatā veśālīyaṃ śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27864823 (0.051):
praviśatha dhūrtakānām iha bhayaṃ | bhikṣuṇīyo āhaṃsuḥ | nahi | bhagavatā / śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ | na kṣamati sapuruṣake gṛhe śayyāṃ kārayituṃ | tāyo
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27867322 (0.058):
mṛduko ca | vistāreṇa yāvad bhagavatā śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ | na kṣamati
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27860475 (0.058):
208. bhagavān śrāvastīyam viharati | bhagavatā śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ | / dvādaśavarṣāye aṅgopetāya upasthāpayitavyeti | tā dāni bhikṣuṇīyo
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27861233 (0.062):
211. bhagavān śrāvastīyam viharati | bhagavatā dāni śikṣāpadam prajñaptaṃ / | na kṣamati ūnaviṃśativarṣāṃ kumārībhūtām upasthāpayitun ti | tā dāni
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27861747 (0.062):
213. bhagavān śrāvastīyam viharati | bhagavatā dāni śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ / | na kṣamati aparipūraśikṣām upasthāpayituṃ | tā dāni bhikṣuṇīyo
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27866956 (0.062):
241. bhagavān vaiśālīyam viharati | bhagavatā dāni śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ / na kṣamati gṛhiṇīnām udvartanaparimardanasnānasammatehi udvartāpayituṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27870954 (0.062):
262.bhagavān śrāvastīyam viharati | bhagavatā dāni śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ | / na kṣamati veśyām upasthāpayituṃ ti | tāyo dāni śākiyakanyāyo mallakanyāyo
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27872309 (0.062):
281. bhagavān śrāvastīyam viharati | bhagavatā dāni śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ / | na kṣamati sumanāṃ vāpayitum ti | tāyo dāni śākiyakanyāyo kolitakanyāyo
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27858331 (0.064):
bhagavatā śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ | api tu eṣa detha mama kiñcid vāciṣyaṃ |
hemantapakṣe tṛtīye, divase daśame, paścādbhaktaṃ purastān mukhaniṣaṇṇena
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133522 (0.012):
idaṃ bhagavatā śrāvastīyaṃ śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ ṣaḍvarṣābhisambuddhena / hemantapakṣe caturthe, divase trayodaśame, purebhaktaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486131 (0.012):
idaṃ bhagavatā veśālīyaṃ śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ ṣaḍvarṣo'bhisaṃmbuddhena / hemante pakṣe tṛtīye divase daśame paścād bhuktaṃ purastābhimukhāniṣaṇṇena
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133334 (0.015):
hemantapakṣe dvitī[ye, di]vase navame, paścādbhaktaṃ purastān / mukhaniṣaṇṇena aḍḍhātīyapauruṣāyāṃ cchāyāyām āyuṣmantaṃ dhanikaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133238 (0.035):
idaṃ bhagavatā veśālīyaṃ śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ pañcavarṣābhisaṃbuddhena / hemantapakṣe pañcame, divase dvādaśame, purebhaktam uttarāmukhaniṣaṇṇena
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486033 (0.036):
ṣaḍvarṣābhisambuddhena hemante pakṣe dvitīvase navame paścādbhuktaṃ / purastānmukhaniṣaṇṇena / arddhatīyapauruṣāyāṃ cchāyāyāmāyuṣmantaṃ dhanikaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133323 (0.039):
idaṃ bhagavatā rājagṛhe śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ ṣaḍvarṣābhisambuddhena / hemantapakṣe dvitī[ye, di]vase navame, paścādbhaktaṃ purastān
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485945 (0.053):
pañcavarṣābhisaṃbuddhena hemante pakṣe pañcame divase dvādaśame pūre
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133529 (0.059):
idaṃ bhagavatā śrāvastīyaṃ śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ ṣaḍvarṣābhisambuddhena / hemantapakṣe caturthe, divase trayodaśame, purebhaktaṃ
aḍḍhātīyapauruṣāyāṃ cchāyāyāṃ sambahulān gilānopasthāpakān bhikṣūn ārabhya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486034 (0.0):
ṣaḍvarṣābhisambuddhena hemante pakṣe dvitīvase navame paścādbhuktaṃ / purastānmukhaniṣaṇṇena / arddhatīyapauruṣāyāṃ cchāyāyāmāyuṣmantaṃ dhanikaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133536 (0.010):
uttarāmukhaniṣaṇṇena aḍḍhucchapauruṣāyāṃ cchāyāyāṃ saṃbahulān grāmavāsikān
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133336 (0.015):
hemantapakṣe dvitī[ye, di]vase navame, paścādbhaktaṃ purastān / mukhaniṣaṇṇena aḍḍhātīyapauruṣāyāṃ cchāyāyām āyuṣmantaṃ dhanikaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486144 (0.042):
arddhatṛtīyena pauruṣāyāṃcchāyāyāṃ sambahulāna gilānopasthāpakān / bhikṣūnārabhya mṛgadaṇḍikaṃ ca parivrajakamimasya ca śikṣāpadasya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18784491 (0.064):
purastāt saṃmukho niṣaṇṇo dhyardhapauruṣāyāṃ chāyāyāṃ anurādhe nakṣatre
mṛgadaṇḍikaṃ ca parivrājakaṃ / imasya ca śikṣāpadasya prajñaptir dharmo,
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485967 (0.0):
yaśikakalandakaputramārabhya imasya ca śikṣāpadasya prajñaptirdharmo yathā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486053 (0.0):
bhikṣu / imasya ca śikṣāpadasya prajñaptirdharmo yathā praṇihitasya ca yā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133354 (0.0):
kumbhakārajātīyam ārabhya rājānaṃ ca śreṇīyaṃ bimbasāraṃ pāṃsukūlikaṃ ca / bhikṣaṃ / imasya ca śikṣāpadasya prajñaptir dharmo yathāpraṇihitasya ca yā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133258 (0.021):
imasya ca śikṣāpadasya prajñaptir dharmo, yathāpraṇihitasya ca yā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133544 (0.021):
uttarāmukhaniṣaṇṇena aḍḍhucchapauruṣāyāṃ cchāyāyāṃ saṃbahulān grāmavāsikān / bhikṣūn ārabhya ābhiyānikaṃ ca bhikṣuṃ / imasya ca śikṣāpadasya prajñaptir
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486146 (0.048):
arddhatṛtīyena pauruṣāyāṃcchāyāyāṃ sambahulāna gilānopasthāpakān / bhikṣūnārabhya mṛgadaṇḍikaṃ ca parivrajakamimasya ca śikṣāpadasya
yathāpraṇihitasya ca yā anuvartanatā ayam ucyate anudharmo /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485973 (0.0):
yaśikakalandakaputramārabhya imasya ca śikṣāpadasya prajñaptirdharmo yathā / praṇihitasya ca yā anuvartanatā ayamucyate anudharmo /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133265 (0.0):
imasya ca śikṣāpadasya prajñaptir dharmo, yathāpraṇihitasya ca yā / anuvartanatā ayam ucyate anudharmo /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133360 (0.0):
bhikṣaṃ / imasya ca śikṣāpadasya prajñaptir dharmo yathāpraṇihitasya ca yā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133549 (0.0):
bhikṣūn ārabhya ābhiyānikaṃ ca bhikṣuṃ / imasya ca śikṣāpadasya prajñaptir / dharmo, yathā praṇihitasya ca yā anuvartanatā ayam ucyate anudharmo /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486059 (0.021):
bhikṣu / imasya ca śikṣāpadasya prajñaptirdharmo yathā praṇihitasya ca yā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486157 (0.021):
prajñaptirddharmo yathā praṇihitasya ca yā anuvarttanatā ayamucyate / anudharmo /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486250 (0.024):
prajñaptirddharmo yathāpraṇihitasya ca yā anuvarttanatā ayamucyate / anudharmo /
PrMoSū(Mā-L)Pār.4. yo puna bhikṣur anabhijānann aparijānann ātmopanāyikam
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485976 (0.0):
praṇihitasya ca yā anuvartanatā ayamucyate anudharmo / / PrMoSū(Mā)_Pār.2. yo punabhikṣū grāmādvā araṇyādvā adinnamanyātakaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486063 (0.0):
anuvarttanatā ayamucyate anudharmo / / PrMoSū(Mā)_Pār.3. yo punabhikṣuḥ svahastaṃ manuṣyavigrahaṃ jīvitād
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486162 (0.0):
prajñaptirddharmo yathā praṇihitasya ca yā anuvarttanatā ayamucyate / anudharmo / / PrMoSū(Mā)_Pār.4. yo punabhikṣuranabhijānanuparijānannātmopanāyikamuttari
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133268 (0.0):
anuvartanatā ayam ucyate anudharmo / / PrMoSū(Mā-L)Pār.2. yo puna bhikṣu grāmād vā araṇyād vā adinnam anyātakaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133364 (0.0):
anuvartanatā ayam ucyate anudharmo / / PrMoSū(Mā-L)Pār.3. yo puna bhikṣuḥ svahastaṃ manuṣyavigrahaṃ jīvitād
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4488763 (0.012):
PrMoSū(Mā)_Pāc.5. yo punabhikṣurakalpiyakāro mātṛgrāmasya dharmadeśeya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4488795 (0.012):
PrMoSū(Mā)_Pāc.7. yo punabhikṣuranupasaṃpannasya pudgalasya santike
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4488840 (0.012):
PrMoSū(Mā)_Pāc.9. yo punabhikṣurjñānasāṃdhike lābhe bhājīyamāne pūrvve
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489260 (0.012):
PrMoSū(Mā)_Pāc.29. yo punabhikṣuranyātikāye bhikṣuṇīye cīvaraṃ sīveya vā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489332 (0.012):
PrMoSū(Mā)_Pāc.33. yo punabhikṣurbhuñjāvīpravārito utthito āsanāto
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489729 (0.012):
PrMoSū(Mā)_Pāc.46. yo puna bhikṣurjānanbhikṣu tathā ukṣiptaṃ samagreṇa
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4490055 (0.012):
PrMoSū(Mā)_Pāc.55. yo punabhikṣurudyaktāṃ se nāmdarśanāya gaccheya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4490579 (0.012):
PrMoSū(Mā)_Pāc.82. yo punabhikṣū rājñāḥ kṣatriyasya mūrdhā abhiṣiktasya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136031 (0.012):
PrMoSū(Mā-L)Pāc.4. yo puna bhikṣur jānaṃ saṃghasyādhikaraṇāni dharmeṇa
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136056 (0.012):
PrMoSū(Mā-L)Pāc.5. yo puna bhikṣur akalpiyakāro mātṛgrāmasya dharmaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136076 (0.012):
PrMoSū(Mā-L)Pāc.6. yo puna bhikṣur anupasaṃpannaṃ pudgalaṃ padaśo dharmaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136089 (0.012):
PrMoSū(Mā-L)Pāc.7. yo puna bhikṣur anupasaṃpannasya pudgalasya santike
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136114 (0.012):
PrMoSū(Mā-L)Pāc.8. yo puna bhikṣur jānan bhikṣusya duṣṭhullām āpattim
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136133 (0.012):
PrMoSū(Mā-L)Pāc.9. yo puna bhikṣur jānan sāṃghike lābhe bhājīyamāne pūrve
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136161 (0.012):
PrMoSū(Mā-L)Pāc.10. yo puna bhikṣur anvardhamāsaṃ sūtre prātimokṣe
uttarimanuṣyadharmam alamāryajñānadarśanaṃ viśeṣādhigamaṃ prātajāneya ita
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136103 (0.0):
PrMoSū(Mā-L)Pāc.7. yo puna bhikṣur anupasaṃpannasya pudgalasya santike / ātmopanāyikam uttarimanuṣyadharmam alamāryajñānadarśanaṃ viśeṣādhigamaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22304434 (0.012):
asaṃvidyamānam uttaraṃmanuṣyadharmam alamāryaviśeṣādhigamaṃ jñānaṃ vā / darśanaṃ vā sparśavihāratāṃ vā pratijānīyād idaṃ jānāmīdaṃ paśyāmi kiṃ
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7084559 (0.012):
jñāsyati parārthaṃ vā ubhayārthaṃ vā uttaraṃ vā manuṣyadharmam / alamāryaviśeṣādhigamaṃ jñānaṃ vā darśanaṃ vā sparśavihāratāṃ vā jñāsyati
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7084633 (0.012):
jñāsyati parārthaṃ vā ubhayārthaṃ vā uttaraṃ vā manuṣyadharmam / alamāryaviśeṣādhigamaṃ jñānaṃ vā darśanaṃ vā jñāsyati vā drakṣyati vā
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7084826 (0.012):
parārthaṃ vā ubhayārthaṃ vā uttaraṃ vā manuṣyadharmam / alamāryaviśeṣādhigamaṃ vā jñānaṃ vā darśanaṃ vā sparśavihāratāṃ vā
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7085336 (0.012):
vā manuṣyadharmam alamāryaviśeṣādhigamaṃ vā jñānaṃ vā darśanaṃ vā
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7085401 (0.012):
uttaraṃ vā manuṣyadharmam alamāryaviśeṣādhigamaṃ jñānaṃ vā darśanaṃ vā
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14572907 (0.012):
yaḥ punar bhikṣur anabhijāna(n)n aparijānann uttarimanuṣyadharmam / alamāryaviśeṣādhigamaṃ jñānaṃ vā darśanaṃ vā pratijānīyāj jānāmīti
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364887 (0.012):
asantam asaṃvidyamānam anuttaramanuṣyadharmam alamārya viśeṣādhigamaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647273 (0.012):
manuṣyadharmād alaṃ āryaviśeṣādhigamaṃ jñānaṃ vā, darśanaṃ vā,
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4520522 (0.012):
asaṃvidyamānam uttaraṃmanuṣyadharmam alamāryaviśeṣādhigamaṃ jñānaṃ vā / darśanam vā sparśavihāratāṃ vā pratijānīyād idaṃ jānāmīdaṃ paśyāmīti kiṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486167 (0.034):
PrMoSū(Mā)_Pār.4. yo punabhikṣuranabhijānanuparijānannātmopanāyikamuttari / manuṣya [dharmaṃ] it / ayaṃ pi bhikṣūḥ dharmmamalamāryajñānadaśanaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9871817 (0.038):
uttarimanuṣyadharmādalamāryajñānadarśanaviśeṣaṃ sākṣātkartum / tadyathāpi
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9871885 (0.038):
evottarimanuṣyadharmādalamāryajñānadarśanaviśeṣaṃ sākṣātkartum / iyaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9871938 (0.038):
uttarimanuṣyadharmādalamāryajñānadarśanaviśeṣaṃ sākṣātkartum / iyaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9872027 (0.038):
punarbhavyā eva te uttarimanuṣyadharmādalamāryajñānadarśanaviśeṣaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9872080 (0.038):
evottarimanuṣyadharmādalamāryajñānadarśanaviśeṣaṃ sākṣātkartum //
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9874643 (0.038):
na kaściduttarimanuṣyadharmādalamāryajñānadarśanaviśeṣaḥ sākṣātkṛtaḥ /
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9874884 (0.038):
kiṃciduttarimanuṣyadharmādalamāryajñānadarśanaviśeṣaṃ sākṣātkartum, kiṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9897421 (0.038):
kiṃciduttarimanuṣyadharmādalamāryajñānadarśanaviśeṣaṃ sākṣātkartum / kiṃ
jānāmi ita paśyāmīti / so tad apareṇa samayena samanugrāhiyamāṇo vā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486186 (0.054):
viśeṣādhiśeṣādhigama pratijāneya iti jānāmi iti paśyāmīti / so tadapareṇa / samayena samanugrāhiyamāṇo, vā a[sa] manugrāhiyamāṇo vā āpanno
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14572915 (0.055):
alamāryaviśeṣādhigamaṃ jñānaṃ vā darśanaṃ vā pratijānīyāj jānāmīti / paśyāmīti so 'pareṇa samayena samanuyujyamāno vā asamanuyujyamāno vā evaṃ
asa[ma]nugrāhiyamāṇo vā āpanno viśuddhiprekṣo evam avaci Ō ajānann evāham
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486197 (0.030):
samayena samanugrāhiyamāṇo, vā a[sa] manugrāhiyamāṇo vā āpanno / viśuddhiprokṣo evamavaci / ajānannevāhamāyuṣmanto avaci jānāmi / ayaṃ pi
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175183 (0.060):
vā pratijānīyād idaṃ jānāmīdaṃ paśyāmīti sa pareṇa samayena / samanuyujyamāno vā asamanuyujyamāno vā āpanno viśuddhiprekṣy evaṃ vaded
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486593 (0.061):
nāma imaṃ bhikṣūṃ brahmacaryāto cyāveyanti / so tadapareṇa samayena / samanugrāhiyamāṇo vā asamanugrāhiyamāṇo vā amūlakameva tamadhikaraṇaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486643 (0.061):
bhikṣuṃ brahmacaryāto cyāveyanti / so tadapareṇa samayena / samanugrāhiyamāṇo vā asamanugrāhiyamāṇo vā anyabhāgīyameva tamadhikaraṇaṃ
āyuṣmanto avaci jānāmi, apaśyan paśyāmīti / iti tucchaṃ mṛṣā vilāpam
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486205 (0.0):
viśuddhiprokṣo evamavaci / ajānannevāhamāyuṣmanto avaci jānāmi / ayaṃ pi
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14572929 (0.026):
vaded ajānamāno 'ham avocaṃ jānāmīty apaśyann avocaṃ paśyāmīti tucchaṃ / mṛṣā vilapitam anyatrābhimānād ayam api bhikṣuḥ pārājiko bhavaty
anyatrābhimānāt* ayaṃ pi bhikṣuḥ pārājiko bhavaty asaṃvāsyo na labhate
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486212 (0.0):
viśuddhiprokṣo evamavaci / ajānannevāhamāyuṣmanto avaci jānāmi / ayaṃ pi / paśyāmīti iti tucchaṃ mṛṣāvilāpamanyatrābhimānāt / ayaṃ pi bhikṣūḥ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133581 (0.0):
'nyatarām āpattim āpadyitvā pārājiko bhavaty asaṃvāsyo na labhate bhikṣūhi
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485928 (5.960):
pratiṣeveya antamaśato tiryagyonigatāyamapi sārddhamayaṃ bhikṣuḥ pārājiko / bhavatyasaṃvāsyo na labhate bhikṣu hi sārddha saṃvāsaṃ /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133592 (1.788):
pārājiko bhavaty asaṃvāsyo na labhate bhikṣūhi saṃvāsaṃ ḥ tatrāyuṣmanto
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486115 (0.011):
saṃvaṇṇeya so ca puruṣo tenopakrameṇa kālaṃ kuryānnānyena ayaṃ pi bhikṣūḥ / pārājiko bhavatyasaṃvāsyo na labhate bhikṣuhi sārdhasaṃvāsaṃ /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486008 (0.019):
vadem tathārūpaṃ bhikṣūradinnamādeyamāno ayame bhikṣūḥ pārājiko / bhavatyasamvāsyo na labhate bhikṣū hi sārddhasaṃvāsaṃ /
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26407295 (0.034):
tucchaṃ mṛṣāvyapalapanamanyatrābhimānāt ayamapi bhikṣuḥ pārājiko / bhavatyasaṃvāsyaḥ /] ki jānāsi / duḥkhaṃ jānāmi / samudayaṃ nirodhaṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14572934 (0.034):
vaded ajānamāno 'ham avocaṃ jānāmīty apaśyann avocaṃ paśyāmīti tucchaṃ / mṛṣā vilapitam anyatrābhimānād ayam api bhikṣuḥ pārājiko bhavaty
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364917 (0.034):
apaśyāmīti riktaṃ tucchaṃ mṛṣāvyapalapanam anyatrābhimānāt* ayam api / bhikṣuḥ pārājiko bhavaty asaṃvāsyaḥ /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486293 (0.038):
pārājiko bhavatyasamvāsyo na labhate bhikṣu hi [sārdhaṃ] saṃvāsaṃ /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486281 (0.039):
bhikṣuritonyatarāmāpattimāpadyetvā pārājiko bhavatyasamvāsyo na labhate hi / bhikṣuhi sārddhasaṃvāsaṃ / yathāpūrvve tathā paścādyathāpaścāttathā pūrvve
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364759 (0.059):
tiryagyonigatayāpi sārdhaṃ, ayam api bhikṣuḥ pārājiko bhavaty asaṃvāsyaḥ / / Pār.2 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur grāmagatam araṇyagataṃ vā
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14572891 (0.059):
kuryād ayam api bhikṣuḥ pārājiko bhavaty asaṃvāsyaḥ 3 / PrMoSū_Pār.4:
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133409 (0.060):
vāsya saṃvarṇeya, so ca puruṣo tenopakrameṇa kālaṃ kuryān nānyena, ayaṃ pi / bhikṣuḥ pārājiko bhavaty asaṃvāsyo, na labhate bhikṣūhi sārdhasaṃvāsaṃ /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364867 (0.061):
maraṇavarṇaṃ vāsya anusaṃvarṇayet sa ca tena kālaṃ kuryād ayam api bhikṣuḥ / pārājiko bhavaty asaṃvāsyaḥ / / Pār.4 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur anabhijānann aparijānann
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175158 (0.061):
maraṇavarṇaṃ vāsyānusaṃvarṇayet sa ca tena kālaṃ kuryād ayam api bhikṣuḥ / pārājiko bhavaty asaṃvāsyaḥ // / (PrMoSū-LCh)Pār.4 yaḥ punar bhikṣur anabhijānann aparijānann asantam
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14572807 (0.062):
antatas tīryagyonigatayāpi sārdham ayaṃ bhikṣuḥ pārājiko bhavaty / asaṃvāsyaḥ 1 / PrMoSū_Pār.2:
bhikṣūhi sārdhasaṃvāsaṃ / / idaṃ bhagavatā śrāvastīyaṃ śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ ṣaḍvarṣābhisambuddhena
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486023 (0.0):
PrMoSū(Mā)_idaṃ bhagavatā rājagṛhe śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ / ṣaḍvarṣābhisambuddhena hemante pakṣe dvitīvase navame paścādbhuktaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486224 (0.0):
pārājiko bhavatyasaṃvāsyo na labhate bhikṣūhi sārddhaṃsaṃ [vāsaṃ] / / idaṃ bhagavatā śrāvastīyaṃ śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ ṣaḍvarṣābhisaṃbuddhena
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133228 (0.0):
asaṃvāsyo, na labhate bhikṣūhi sārdhasaṃvāsaṃ /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133313 (0.0):
bhikṣuḥ pārājiko bhavaty asaṃvāsyo, na labhate bhikṣūhi sārdhasaṃvāsaṃ /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133323 (0.0):
idaṃ bhagavatā rājagṛhe śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ ṣaḍvarṣābhisambuddhena
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133425 (0.0):
bhikṣuḥ pārājiko bhavaty asaṃvāsyo, na labhate bhikṣūhi sārdhasaṃvāsaṃ / / idaṃ bhagavatā veśālīyaṃ śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ ṣaḍvarṣābhisambuddhena
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133581 (0.0):
'nyatarām āpattim āpadyitvā pārājiko bhavaty asaṃvāsyo na labhate bhikṣūhi / sārdhasaṃvāsaṃ / yathā pūrve tathā paścād yathā paścāt tathā pūrve
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486122 (0.017):
pārājiko bhavatyasaṃvāsyo na labhate bhikṣuhi sārdhasaṃvāsaṃ /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133235 (0.020):
asaṃvāsyo, na labhate bhikṣūhi sārdhasaṃvāsaṃ / / idaṃ bhagavatā veśālīyaṃ śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ pañcavarṣābhisaṃbuddhena
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485942 (0.033):
PrMoSū(Mā)_idaṃ bhagavatā veśālīyaṃ śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27860283 (0.038):
207. bhagavān śrāvastīyam viharati | bhagavatā śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ | na
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27860475 (0.038):
208. bhagavān śrāvastīyam viharati | bhagavatā śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ |
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27862227 (0.038):
215. bhagavān śrāvastīyam viharati | bhagavatā śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ | na
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27862420 (0.038):
217. bhagavān śrāvastīyam viharati | bhagavatā śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ | na
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27871556 (0.038):
270.bhagavān śrāvastīyam viharati | bhagavatā śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ | na
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133593 (0.044):
pārājiko bhavaty asaṃvāsyo na labhate bhikṣūhi saṃvāsaṃ ḥ tatrāyuṣmanto
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485930 (0.056):
bhavatyasaṃvāsyo na labhate bhikṣu hi sārddha saṃvāsaṃ /
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27864823 (0.057):
praviśatha dhūrtakānām iha bhayaṃ | bhikṣuṇīyo āhaṃsuḥ | nahi | bhagavatā / śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ | na kṣamati sapuruṣake gṛhe śayyāṃ kārayituṃ | tāyo
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27861233 (0.057):
211. bhagavān śrāvastīyam viharati | bhagavatā dāni śikṣāpadam prajñaptaṃ / | na kṣamati ūnaviṃśativarṣāṃ kumārībhūtām upasthāpayitun ti | tā dāni
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27861747 (0.057):
213. bhagavān śrāvastīyam viharati | bhagavatā dāni śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ / | na kṣamati aparipūraśikṣām upasthāpayituṃ | tā dāni bhikṣuṇīyo
hemantapakṣe caturthe, divase trayodaśame, purebhaktaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133428 (0.012):
idaṃ bhagavatā veśālīyaṃ śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ ṣaḍvarṣābhisambuddhena / hemantapakṣe tṛtīye, divase daśame, paścādbhaktaṃ purastān mukhaniṣaṇṇena
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133240 (0.029):
idaṃ bhagavatā veśālīyaṃ śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ pañcavarṣābhisaṃbuddhena / hemantapakṣe pañcame, divase dvādaśame, purebhaktam uttarāmukhaniṣaṇṇena
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133323 (0.039):
idaṃ bhagavatā rājagṛhe śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ ṣaḍvarṣābhisambuddhena / hemantapakṣe dvitī[ye, di]vase navame, paścādbhaktaṃ purastān
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485944 (0.043):
pañcavarṣābhisaṃbuddhena hemante pakṣe pañcame divase dvādaśame pūre
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486128 (0.060):
idaṃ bhagavatā veśālīyaṃ śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ ṣaḍvarṣo'bhisaṃmbuddhena / hemante pakṣe tṛtīye divase daśame paścād bhuktaṃ purastābhimukhāniṣaṇṇena
uttarāmukhaniṣaṇṇena aḍḍhucchapauruṣāyāṃ cchāyāyāṃ saṃbahulān grāmavāsikān
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133440 (0.010):
hemantapakṣe tṛtīye, divase daśame, paścādbhaktaṃ purastān mukhaniṣaṇṇena / aḍḍhātīyapauruṣāyāṃ cchāyāyāṃ sambahulān gilānopasthāpakān bhikṣūn ārabhya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486034 (0.031):
purastānmukhaniṣaṇṇena / arddhatīyapauruṣāyāṃ cchāyāyāmāyuṣmantaṃ dhanikaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133336 (0.031):
hemantapakṣe dvitī[ye, di]vase navame, paścādbhaktaṃ purastān / mukhaniṣaṇṇena aḍḍhātīyapauruṣāyāṃ cchāyāyām āyuṣmantaṃ dhanikaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133242 (0.049):
hemantapakṣe pañcame, divase dvādaśame, purebhaktam uttarāmukhaniṣaṇṇena
bhikṣūn ārabhya ābhiyānikaṃ ca bhikṣuṃ / imasya ca śikṣāpadasya prajñaptir
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133258 (0.0):
dvyardhapauruṣāyāṃ cchāyāyāṃ, āyuṣmantaṃ yaśikaṃ kalandakaputram ārabhya / / imasya ca śikṣāpadasya prajñaptir dharmo, yathāpraṇihitasya ca yā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485965 (0.021):
yaśikakalandakaputramārabhya imasya ca śikṣāpadasya prajñaptirdharmo yathā / praṇihitasya ca yā anuvartanatā ayamucyate anudharmo /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486051 (0.021):
bhikṣu / imasya ca śikṣāpadasya prajñaptirdharmo yathā praṇihitasya ca yā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133352 (0.021):
kumbhakārajātīyam ārabhya rājānaṃ ca śreṇīyaṃ bimbasāraṃ pāṃsukūlikaṃ ca / bhikṣaṃ / imasya ca śikṣāpadasya prajñaptir dharmo yathāpraṇihitasya ca yā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133449 (0.021):
aḍḍhātīyapauruṣāyāṃ cchāyāyāṃ sambahulān gilānopasthāpakān bhikṣūn ārabhya / mṛgadaṇḍikaṃ ca parivrājakaṃ / imasya ca śikṣāpadasya prajñaptir dharmo,
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486146 (0.055):
arddhatṛtīyena pauruṣāyāṃcchāyāyāṃ sambahulāna gilānopasthāpakān / bhikṣūnārabhya mṛgadaṇḍikaṃ ca parivrajakamimasya ca śikṣāpadasya
dharmo, yathā praṇihitasya ca yā anuvartanatā ayam ucyate anudharmo /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485971 (0.0):
yaśikakalandakaputramārabhya imasya ca śikṣāpadasya prajñaptirdharmo yathā / praṇihitasya ca yā anuvartanatā ayamucyate anudharmo /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133263 (0.0):
imasya ca śikṣāpadasya prajñaptir dharmo, yathāpraṇihitasya ca yā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133358 (0.0):
bhikṣaṃ / imasya ca śikṣāpadasya prajñaptir dharmo yathāpraṇihitasya ca yā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133455 (0.0):
mṛgadaṇḍikaṃ ca parivrājakaṃ / imasya ca śikṣāpadasya prajñaptir dharmo, / yathāpraṇihitasya ca yā anuvartanatā ayam ucyate anudharmo /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486057 (0.022):
bhikṣu / imasya ca śikṣāpadasya prajñaptirdharmo yathā praṇihitasya ca yā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486155 (0.024):
prajñaptirddharmo yathā praṇihitasya ca yā anuvarttanatā ayamucyate / anudharmo /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486250 (0.024):
prajñaptirddharmo yathāpraṇihitasya ca yā anuvarttanatā ayamucyate / anudharmo /
uddānaṃ / (1) maithunam (2) adinnādānaṃ (3) vadho manuṣyavigrahasyā- (4) bhūtena
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486257 (0.046):
prajñaptirddharmo yathāpraṇihitasya ca yā anuvarttanatā ayamucyate / anudharmo / / udyānaṃ // [1] maithunaṃ [2] adinnādānaṃ [3] vadho manuṣyavigrahaṃ [4]
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27843129 (0.057):
pratiniḥsareya iyam pi bhikṣuṇī pārājikā bhavaty asamvāsyā | / uddānaṃ / maithunam adattādānaṃ vadho
cottarimanuṣyadharmaṃ pratijānātīti / / uddiṣṭāḥ kho punar āyuṣmanto catvāraḥ pārājikā dharmāḥ / yeṣāṃ bhikṣur ito
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133188 (0.0):
// [iti] nidānaṃ // / [I. catvāraḥ pārājikā dharmāḥ] / ime kho punar āyuṣmanto catvāraḥ pārājikā dharmā anvardhamāsaṃ sūtre
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14572941 (0.006):
uddiṣṭā mayāyuṣmantaś catvāraḥ pārājikā dharmā yeṣāṃ bhikṣur
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175204 (0.006):
pārājiko bhavaty asaṃvāsyaḥ // / uddiṣṭā me āyuṣmantaś catvāraḥ pārājikā dharmā yeṣāṃ bhikṣur
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485892 (0.007):
I. THE FOUR PARAJIKA DHARMAS. / ime kho punarāyuṣmanto catvāraḥ pārājikā dharmā anvarddhamāsaṃ sūtre
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4491179 (0.017):
śaikṣasammatena catvāraḥ uddiṣṭāḥ // / kho punarāyuṣmanto catvāraḥ prātideśanikā dharmāstatrāyuṣmanto pṛcchāmi
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138485 (0.017):
śaikṣasaṃmatena caturthaḥ // / uddiṣṭāḥ kho punar āyuṣmanto catvāraḥ prātideśanikā dharmāḥ /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138279 (0.019):
[VI. catvāraḥ prātideśanikā dharmāḥ] / ime kho punar āyuṣmanto catvāraḥ prātideśanikā dharmā anvardhamāsaṃ sūtre
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486273 (0.037):
syātkṛtena cottarimanuṣyadharma pratijānatīti // / uddiṣtāḥ // kho punarāyuṣmano catvāraḥ pārājikā dharmāḥ / yeṣāṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364725 (0.052):
catvāraḥ pārājikā dharmāḥ / / ime khalu āyuṣmantaś catvāraḥ pārājikā dharmā anvardhamāsaṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14572773 (0.054):
PrMoSū_Pār.0: / ime punar āyuṣmantaś catvāraḥ pārājikā dharmā anvardhamāsaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12139481 (0.063):
uddiṣṭāḥ kho punar āyuṣmanto duve dharmāḥ dharmo anudharmaś ca /
'nyatarām āpattim āpadyitvā pārājiko bhavaty asaṃvāsyo na labhate bhikṣūhi
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133511 (0.0):
anyatrābhimānāt* ayaṃ pi bhikṣuḥ pārājiko bhavaty asaṃvāsyo na labhate
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486212 (1.788):
paśyāmīti iti tucchaṃ mṛṣāvilāpamanyatrābhimānāt / ayaṃ pi bhikṣūḥ / pārājiko bhavatyasaṃvāsyo na labhate bhikṣūhi sārddhaṃsaṃ [vāsaṃ] /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486115 (0.011):
saṃvaṇṇeya so ca puruṣo tenopakrameṇa kālaṃ kuryānnānyena ayaṃ pi bhikṣūḥ / pārājiko bhavatyasaṃvāsyo na labhate bhikṣuhi sārdhasaṃvāsaṃ /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485930 (0.030):
pratiṣeveya antamaśato tiryagyonigatāyamapi sārddhamayaṃ bhikṣuḥ pārājiko / bhavatyasaṃvāsyo na labhate bhikṣu hi sārddha saṃvāsaṃ /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486008 (0.031):
vadem tathārūpaṃ bhikṣūradinnamādeyamāno ayame bhikṣūḥ pārājiko / bhavatyasamvāsyo na labhate bhikṣū hi sārddhasaṃvāsaṃ /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486281 (0.040):
bhikṣuritonyatarāmāpattimāpadyetvā pārājiko bhavatyasamvāsyo na labhate hi / bhikṣuhi sārddhasaṃvāsaṃ / yathāpūrvve tathā paścādyathāpaścāttathā pūrvve
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134528 (0.044):
prathamāpattikāś catvāro yāvantṛtīyakā, yeṣāṃ bhikṣur ato 'nyatarām / āpattim āpadyitvā yāvatakaṃ jānan* cchādeti tāvatakaṃ tena bhikṣuṇā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486293 (0.048):
pārājiko bhavatyasamvāsyo na labhate bhikṣu hi [sārdhaṃ] saṃvāsaṃ /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133226 (0.060):
asaṃvāsyo, na labhate bhikṣūhi sārdhasaṃvāsaṃ / / idaṃ bhagavatā veśālīyaṃ śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ pañcavarṣābhisaṃbuddhena
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133312 (0.060):
bhikṣuḥ pārājiko bhavaty asaṃvāsyo, na labhate bhikṣūhi sārdhasaṃvāsaṃ / / idaṃ bhagavatā rājagṛhe śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ ṣaḍvarṣābhisambuddhena
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133416 (0.060):
bhikṣuḥ pārājiko bhavaty asaṃvāsyo, na labhate bhikṣūhi sārdhasaṃvāsaṃ / / idaṃ bhagavatā veśālīyaṃ śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ ṣaḍvarṣābhisambuddhena
sārdhasaṃvāsaṃ / yathā pūrve tathā paścād yathā paścāt tathā pūrve
pārājiko bhavaty asaṃvāsyo na labhate bhikṣūhi saṃvāsaṃ ḥ tatrāyuṣmanto
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486212 (1.788):
paśyāmīti iti tucchaṃ mṛṣāvilāpamanyatrābhimānāt / ayaṃ pi bhikṣūḥ / pārājiko bhavatyasaṃvāsyo na labhate bhikṣūhi sārddhaṃsaṃ [vāsaṃ] /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133510 (1.788):
anyatrābhimānāt* ayaṃ pi bhikṣuḥ pārājiko bhavaty asaṃvāsyo na labhate
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486115 (0.011):
saṃvaṇṇeya so ca puruṣo tenopakrameṇa kālaṃ kuryānnānyena ayaṃ pi bhikṣūḥ / pārājiko bhavatyasaṃvāsyo na labhate bhikṣuhi sārdhasaṃvāsaṃ /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485928 (0.030):
pratiṣeveya antamaśato tiryagyonigatāyamapi sārddhamayaṃ bhikṣuḥ pārājiko / bhavatyasaṃvāsyo na labhate bhikṣu hi sārddha saṃvāsaṃ /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486008 (0.031):
vadem tathārūpaṃ bhikṣūradinnamādeyamāno ayame bhikṣūḥ pārājiko / bhavatyasamvāsyo na labhate bhikṣū hi sārddhasaṃvāsaṃ /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486281 (0.040):
bhikṣuritonyatarāmāpattimāpadyetvā pārājiko bhavatyasamvāsyo na labhate hi / bhikṣuhi sārddhasaṃvāsaṃ / yathāpūrvve tathā paścādyathāpaścāttathā pūrvve
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486299 (0.048):
pārājiko bhavatyasamvāsyo na labhate bhikṣu hi [sārdhaṃ] saṃvāsaṃ /
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14572957 (0.061):
saṃbhogaṃ vā yathā pūrvaṃ tathā paścāt pārājiko bhavaty asaṃvāsyaḥ / tatrāham āyuṣmataḥ pṛcchāmi kaccit sthātra pariśuddhā dvir api trir api
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ? dvitīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486301 (0.0):
pārājiko bhavatyasamvāsyo na labhate bhikṣu hi [sārdhaṃ] saṃvāsaṃ / / tatrāyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ / dvitīyaṃ pi āyuṣmanto
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486309 (0.0):
tatrāyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ / dvitīyaṃ pi āyuṣmanto
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487305 (0.0):
PrMoSū(Mā)_SA tatrāyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ dvitīyaṃ pi / āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ tṛtīyamapi āyuṣmanto pṛcchāmi
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492129 (0.0):
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ / dvitīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492184 (0.0):
tetrāyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ / dvitīyaṃ pi āyuṣmanto
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134592 (0.0):
āhveya, so ca bhikṣu anāhūto te ca bhikṣū garhyāḥ / iyam atra sāmīcī / / tatrāyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ? dvitīyaṃ pi āyuṣmanto
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134773 (0.0):
uddiṣṭāḥ kho punar āyuṣmanto duve aniyatā dharmāḥ / tatrāyuṣmanto pṛcchāmi / kaccittha pariśuddhāḥ? dvitīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135976 (0.0):
tatrāyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ? dvitīyaṃ pi āyuṣmanto
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135984 (0.0):
tatrāyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ? dvitīyaṃ pi āyuṣmanto / pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ? tṛtīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138258 (0.0):
uddiṣṭāḥ kho punar āyuṣmanto dvānavati śuddhapācattikā dharmāḥ / / tatrāyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ? dvitīyaṃ pi āyuṣmanto
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138503 (0.0):
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ? tṛtīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12139494 (0.0):
tatrāyuṣmanto pṛcchāmi Ō kaccittha pariśuddhāḥ? dvitīyaṃ pi āyuṣmanto
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487297 (0.036):
PrMoSū(Mā)_SA tatrāyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ dvitīyaṃ pi / āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ tṛtīyamapi āyuṣmanto pṛcchāmi
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138488 (0.052):
uddiṣṭāḥ kho punar āyuṣmanto catvāraḥ prātideśanikā dharmāḥ / / tatrāyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ? dvitīyaṃ pi āyuṣmanto
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492137 (0.054):
pariśuddhāḥ / tṛtīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ / / pariśuddhāḥ atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīmevametaṃ dhārayāmi /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134783 (0.054):
pariśuddhā? tṛtīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ? / pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evam etaṃ dhārayāmi /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487493 (0.055):
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāstutīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha / pariśuddhāḥ pariśuddhāḥ atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīmevametaṃ dhārayāmi //
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4490962 (0.055):
pariśuddhāḥ / tṛtīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ / pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīṃ mevametandhārayāmi /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4491195 (0.055):
pariśuddhāḥ tṛtīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ pariśuddhāḥ / atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīmevametaṃ dhārayāmi /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492044 (0.055):
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ / tṛtīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha / pariśuddhāḥ / pariśuddhāḥ atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīmevametandhārayāmi /
pariśuddhāḥ? tṛtīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ?
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486313 (0.0):
tatrāyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ / dvitīyaṃ pi āyuṣmanto / pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāstṛtīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487298 (0.0):
PrMoSū(Mā)_SA tatrāyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ dvitīyaṃ pi / āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ tṛtīyamapi āyuṣmanto pṛcchāmi
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4488690 (0.0):
dharmmāstatrāyuṣmanto pṛcchāmikaccittha pariśuddhāḥ dvitīyampi āyuṣmanto / pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ / tṛtiyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492129 (0.0):
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ / dvitīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha / pariśuddhāḥ / tṛtīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492190 (0.0):
tetrāyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ / dvitīyaṃ pi āyuṣmanto / pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ tṛtīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134590 (0.0):
tatrāyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ? dvitīyaṃ pi āyuṣmanto / pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ? tṛtīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135984 (0.0):
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ? tṛtīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha / pariśuddhāḥ? pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evam etaṃ dhārayāmi /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138497 (0.0):
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ? tṛtīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12139494 (0.0):
tatrāyuṣmanto pṛcchāmi Ō kaccittha pariśuddhāḥ? dvitīyaṃ pi āyuṣmanto / pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ? tṛtīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487492 (0.025):
statrāyuṣmanto pracchāmi kaccittha pariśuddhāḥ dvitīyampi āyuṣmanto / pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāstutīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4490960 (0.025):
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhā dvitīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha / pariśuddhāḥ / tṛtīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4491193 (0.025):
kaccittha pariśuddhāḥ / dvitīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha / pariśuddhāḥ tṛtīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ pariśuddhāḥ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492042 (0.025):
tatrāyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ / dvitīyampi āyuṣmanto / pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ / tṛtīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135972 (0.029):
uddiṣṭāḥ kho punar āyuṣmanto triṃśan nissarggikapācattikā dharmmāḥ / / tatrāyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ? dvitīyaṃ pi āyuṣmanto
pariśuddhātrāyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evam etaṃ dhārayāmi ḥ / [II. trayodaśa saṃghātiśeṣā dharmāḥ]
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486318 (0.0):
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāstṛtīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha / pariśuddhāḥ pariśuddhātrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīmeva metaṃ dhārayāmi /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4488696 (0.0):
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ / tṛtiyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha / pariśuddhāḥ / pariśuddhātrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīmevametaṃ dhārayāmi /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134518 (0.036):
uddiṣṭā kho punar āyuṣmanto trayodaśa saṃghātiśeṣā dharmāḥ / tatra nava
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486330 (0.045):
ime punarāyuṣmanto trayodaśa saṃghātiśeṣā dharmā anvaddharmāsaṃ sūtre
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492215 (0.046):
uddiṣṭāścatvāraḥ pācattikā dharmāḥ / uddiṣtā trayodaśasaṃghātiśeṣāḥ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27848745 (0.047):
kṣamate taṃ saṃghasya yasmāt tūṣṇīṃ | evam etaṃ dhārayāmi | tāya / yācayitavyaṃ | peyālaṃ | atha tatra kācit pṛatihati karmakriyamāṇe
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134789 (0.050):
pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evam etaṃ dhārayāmi /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487312 (0.054):
kaccittha pariśuddhāḥ pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīmevametaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487501 (0.054):
pariśuddhāḥ pariśuddhāḥ atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīmevametaṃ dhārayāmi //
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4491199 (0.054):
pariśuddhāḥ tṛtīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ pariśuddhāḥ / atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīmevametaṃ dhārayāmi /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492141 (0.054):
pariśuddhāḥ atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīmevametaṃ dhārayāmi /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492196 (0.054):
pariśuddhāḥ / pariśuddhāḥ atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīmevametaṃ dhārayāmi /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134598 (0.054):
pariśuddhāḥ? pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evam etaṃ dhārayāmi /
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337062 (0.054):
utkṣiptako bhikṣuḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena / yasmāt tūṣṇīm evam etad / dhārayāmi / / osāraṇīyaṃ karma / tasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān dharmān prajñapayāmi /
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175235 (0.057):
sthātra pariśuddhāḥ pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evam etad / dhārayāmi / Uddāna SA.4-13: ... caryā sāṃcaritraṃ kuṭikā mahallakaḥ amūlaka leśika
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27860684 (0.057):
upasthāpanāsammuti saṃghena | kṣamati taṃ saṃghasya yasmāt tūṣṇīm evam / etaṃ dhārayāmi | atha khalu bhagavān yāvat paryavadātāni bhaviṣyanti |
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14578612 (0.058):
pṛcchāmi kaccit sthātra (pariśuddhāḥ pari)śuddhā atrāyuṣmanto yasmāt / tūṣṇīm evam evāhaṃ dhārayāmi // / (SCHLUSSTEIL)
ime kho punar āyuṣmanto trayodaśa saṃghātiśeṣā dharmā anvardhamāsaṃ sūtre
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27854714 (0.0):
183. ime kho punar āryemiśrikāyo ekacattālaṃ śataṃ śuddhapācattikā dharmāḥ / | anvardhamāsaṃ sūtre prātimokṣe uddeśam uddānaṃ |
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133193 (0.0):
ime kho punar āyuṣmanto catvāraḥ pārājikā dharmā anvardhamāsaṃ sūtre
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134518 (0.0):
uddiṣṭā kho punar āyuṣmanto trayodaśa saṃghātiśeṣā dharmāḥ / tatra nava
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138287 (0.0):
ime kho punar āyuṣmanto catvāraḥ prātideśanikā dharmā anvardhamāsaṃ sūtre / prātimokṣe uddeśam āgacchanti Ō
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12139377 (0.0):
ime kho punar āyuṣmanto sapta adhikaraṇasamathā dharmā anvardhamāsaṃ sūtre / prātimokṣe uddeśam āgacchanti ye utpannotpannānām adhikaraṇānāṃ śamathāya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486330 (5.960):
II. THE THIRTEEN SAMGHATISESA DHARMAS. / ime punarāyuṣmanto trayodaśa saṃghātiśeṣā dharmā anvaddharmāsaṃ sūtre
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134617 (0.009):
PrMoSū(Mā-L)Aniy. ime kho punar āyuṣmanto duve aniyatā dharmā / anvardhamāsaṃ sūtre prātimokṣe uddeśam āgacchanti Ō
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485897 (0.010):
ime kho punarāyuṣmanto catvāraḥ pārājikā dharmā anvarddhamāsaṃ sūtre
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4490985 (0.010):
ime kho punarāyuṣmanto catvāraḥ pātideśanikā dharmā anvarddhamāsaṃ sūtre / prātimokṣe uddeśamāgacchanti /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492066 (0.018):
ime kho punarāyuṣmanto sapta adhikaraṇasamathādharmā anvardhamāsaṃ sūtre / prātimokṣe uddeśamāgacchanti /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487229 (0.024):
PrMoSū(Mā)_SA// uddiṣtāḥ // kho punarāyuṣmanto trayodaśasaṃghātiśeṣo
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138133 (0.029):
Ō ayaṃ pi dharmo sūtrāgato sūtraparyāpanno anvardhamāsaṃ sūtre prātimokṣe / uddeśam āgacchati / yāvad ahaṃ na jānāmi tāvan nāstītthaṃ mahyam āpattir
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14574094 (0.039):
ime puna(r ā)yuṣmantas triṃśan niḥsargikāḥ pātayantikā dharmā / anvardhamāsaṃ prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti //
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4490832 (0.042):
ayampi dharmo sūtrāgato sūtraparyāpanno anvarddhamāsaṃ sūtre prātimokṣe / uddeśamāgacchati yāvadahannajānāmi tāvannāstīthaṃ makṣamāpattirjānea ca te
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487329 (0.044):
PrMoSū(Mā)_Aniy.ime kho punarāyuṣmanto duve aniyatā dharmā anvarddhamāsaṃ / sūtre prātimokṣe uddeśamāgacchanti /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487518 (0.044):
ime kho punarāyuṣmanto triṃśannissargiṃka pācattikā dharmā anvarddhamāsaṃ / sūtre prātimokṣe uddeśamāgacchanti /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4488711 (0.044):
ime kho punarāyuṣmanto dvānavatiṃ śuddhapācattikā dharmā anvarddhamāsaṃ / sūtre prātimokṣe uddeśamāgacchanti /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492215 (0.044):
uddiṣṭāścatvāraḥ pācattikā dharmāḥ / uddiṣtā trayodaśasaṃghātiśeṣāḥ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138525 (0.047):
ime kho punar āyuṣmanto sātirekapañcāśac chaikṣā dharmā anvardhamāsaṃ / sūtre prātimokṣe uddeśam āgacchanti Ō
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138188 (0.048):
saṃmoham āpādayitavyo / tasya te āyuṣman lābhā durlabdhā yas tvaṃ / anvardhamāsaṃ sūtre prātimokṣe uddiśyamāne nāsthīkṛtvā na manasikṛtvā na
prātimokṣe uddeśam āgacchanti / / PrMoSū(Mā-L)SA.1. saṃcetanikāye śukrasya visṛṣṭīye anyatra svapnāntare
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485901 (0.0):
ime kho punarāyuṣmanto catvāraḥ pārājikā dharmā anvarddhamāsaṃ sūtre / prātimokṣe uddeśamāgacchanti /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487333 (0.0):
PrMoSū(Mā)_Aniy.ime kho punarāyuṣmanto duve aniyatā dharmā anvarddhamāsaṃ / sūtre prātimokṣe uddeśamāgacchanti / / PrMoSū(Mā)_Aniy.1. yo punabhikṣu mātugrāmeṇa sārddhaṃ praticchannāsane
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487522 (0.0):
ime kho punarāyuṣmanto triṃśannissargiṃka pācattikā dharmā anvarddhamāsaṃ / sūtre prātimokṣe uddeśamāgacchanti / / PrMoSū(Mā)_NP.1. kṛtacīvare hi bhikṣū hi uddhṛtasminkaṭhine daśāhaparamaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4488715 (0.0):
ime kho punarāyuṣmanto dvānavatiṃ śuddhapācattikā dharmā anvarddhamāsaṃ / sūtre prātimokṣe uddeśamāgacchanti / / PrMoSū(Mā)_Pāc.1. saṃprajānamṛṣāvāde pācattikam /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4490989 (0.0):
ime kho punarāyuṣmanto catvāraḥ pātideśanikā dharmā anvarddhamāsaṃ sūtre / prātimokṣe uddeśamāgacchanti /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492069 (0.0):
ime kho punarāyuṣmanto sapta adhikaraṇasamathādharmā anvardhamāsaṃ sūtre / prātimokṣe uddeśamāgacchanti /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133197 (0.0):
ime kho punar āyuṣmanto catvāraḥ pārājikā dharmā anvardhamāsaṃ sūtre / prātimokṣe uddeśam āgacchanti /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134620 (0.0):
anvardhamāsaṃ sūtre prātimokṣe uddeśam āgacchanti Ō
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134807 (0.0):
ime kho punar āyuṣmanto triṃśan nissargikapācattikā dharmā anvardhamāsaṃ / sūtre prātimokṣe uddeśam āgacchanti Ō
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136009 (0.0):
ime kho punar āyuṣmanto dvānavatiṃ śuddhapācattikā dharmā anvardhamāsaṃ / sūtre prātimokṣe uddeśam āgacchanti Ō / PrMoSū(Mā-L)Pāc.1. saṃprajānamṛṣāvāde pācattikaṃ /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138290 (0.0):
ime kho punar āyuṣmanto catvāraḥ prātideśanikā dharmā anvardhamāsaṃ sūtre / prātimokṣe uddeśam āgacchanti Ō
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138529 (0.0):
ime kho punar āyuṣmanto sātirekapañcāśac chaikṣā dharmā anvardhamāsaṃ / sūtre prātimokṣe uddeśam āgacchanti Ō / PrMoSū(Mā-L)Śai.1. parimaṇḍalaṃ nivasanaṃ nivāsayiṣyāmīti śikṣā karaṇīyā /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12139378 (0.0):
ime kho punar āyuṣmanto sapta adhikaraṇasamathā dharmā anvardhamāsaṃ sūtre / prātimokṣe uddeśam āgacchanti ye utpannotpannānām adhikaraṇānāṃ śamathāya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138133 (0.019):
Ō ayaṃ pi dharmo sūtrāgato sūtraparyāpanno anvardhamāsaṃ sūtre prātimokṣe / uddeśam āgacchati / yāvad ahaṃ na jānāmi tāvan nāstītthaṃ mahyam āpattir
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14574097 (0.028):
anvardhamāsaṃ prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti //
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4490833 (0.033):
ayampi dharmo sūtrāgato sūtraparyāpanno anvarddhamāsaṃ sūtre prātimokṣe / uddeśamāgacchati yāvadahannajānāmi tāvannāstīthaṃ makṣamāpattirjānea ca te
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27854713 (0.034):
183. ime kho punar āryemiśrikāyo ekacattālaṃ śataṃ śuddhapācattikā dharmāḥ / | anvardhamāsaṃ sūtre prātimokṣe uddeśam uddānaṃ |
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492155 (0.036):
ime kho punarāyuṣmanto duve dharmāḥ / dharmo anudharmaśu anvardhamāsaṃ / sūtre prātimokṣe uddeśamāgacchanti / / tatra dharmo nāma yamubhayato vinayo / anudharmo nāma yā atra pratipattiḥ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12139466 (0.036):
ime kho punar āyuṣmanto duve dharmāḥ Ō dharmo anudharmaś ca anvardhamāsaṃ / sūtre prātimokṣe uddeśam āgacchanti / tatra dharmo nāma yam ubhayato
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486347 (0.036):
prātimokṣe uddheśamāgacchanti / / PrMoSū(Mā)_SA.1. saṃcetanikā ye śukrasya viśṛṣtīye anyatra svapnāntareṃ
saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.2. yo puna bhikṣu otīrṇo vipariṇatena cittena mātṛgrāmeṇa
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486360 (0.0):
PrMoSū(Mā)_SA.1. saṃcetanikā ye śukrasya viśṛṣtīye anyatra svapnāntareṃ / saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.2. yo punabhikṣu otīṇṇā vipariṇatena cittena mātṛgrāmeṇa
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486384 (0.0):
śaparāsopiṇaṃ śādiyeya saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.3. yo punabhikṣu otīṇṇā viparītena cittena mātṛgrāmaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486410 (0.0):
yuvāṃ yuvatīti saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.4. yo punabhikṣu otīṇṇo vipariṇatena cittena mātṛgrāmasya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486441 (0.0):
upasthiheya paricareya yaduta maithunopasaṃhiteneti saṃghātiśeṣo // / PrMoSū(Mā)_SA.5. yo punabhikṣuḥ saṃcaritraṃ samāpadyeya striyāye vā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486571 (0.0):
bhikṣunvā nābhineya vastudeśanā ya adeśite vastusminnaparikramaṇe / saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.8. yo punabhikṣū bhikṣusya duṣto doṣātkupito anāttamano
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486614 (0.0):
ca doṣe pratiṣṭhihati / doṣādavacāmīti saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.9. yo punabhikṣū bhikṣusya duṣto doṣātkupito anāttamano
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486671 (0.0):
saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.10. yo punabhikṣuḥ samagrasya saṃghasya bhedāya parākrameya
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573020 (0.0):
yaḥ punar bhikṣur udīrṇavipariṇatena cittena mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133685 (0.0):
sādiyeya saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.3. yo puna bhikṣu otīrṇo vipariṇatena cittena mātṛgrāmaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133708 (0.0):
yuvatīti saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.4. yo puna bhikṣu otīrṇo vipariṇatena cittena mātṛgrāmasya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133737 (0.0):
saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.5. yo puna bhikṣuḥ saṃcaritraṃ samāpadyeya istriyāye mataṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133864 (0.0):
vā nābhineya vastudeśanāya, adeśite vastusminn aparikramaṇe saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.8. yo puna bhikṣu bhikṣusya duṣṭo, doṣāt kupito, anāttamano
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133907 (0.0):
ca doṣe pratiṣṭhihati doṣād avacāmīti saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.9. yo puna bhikṣu bhikṣusya duṣṭo, doṣāt kupito, anāttamano
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133962 (0.0):
saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.10. yo puna bhikṣuḥ samagrasya saṃghasya bhedāya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486462 (0.012):
vā jārttanena vā antamasato bhikṣuṇi kāyāmapi saṃghātiśeṣo // / PrMoSū(Mā)_SA.6. svayaṃ cāyikāya bhikṣuṇā kuṭī kārāpayamāṇena
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133760 (0.012):
vā jārtanena vā antamaśato tatkṣaṇikāyām api saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.6. svayaṃ yācikāya bhikṣuṇā kuṭī kārayamāṇena
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175285 (0.014):
(PrMoSū-LCh)SA.2 yaḥ punar bhikṣur avalavipariṇatena cittena mātṛgrāmeṇa
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365002 (0.014):
SA.2 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur avalavipariṇatena cittena / mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ kāyasaṃsargaṃ samāpadyeta hastagrahaṇaṃ vā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486890 (0.014):
vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.12. bhikṣuḥ kho punadūrvvacakajātīyo bhoti so
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134182 (0.014):
eva ca vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheṃsu saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.12. bhikṣuḥ kho puna durvacakajātīyo bhoti / so
sārdhaṃ kāyasaṃsargaṃ samāpadyeya saṃyathīdaṃ hastagrahaṇaṃ vā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486367 (0.0):
PrMoSū(Mā)_SA.2. yo punabhikṣu otīṇṇā vipariṇatena cittena mātṛgrāmeṇa / sārddhaṃ kāyasaṃsaṃggaṃ samāpadyeya saṃyathīdaṃ hastagrahaṇaṃ vā
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573021 (0.0):
yaḥ punar bhikṣur udīrṇavipariṇatena cittena mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ / kāyasaṃsargaṃ samāpadyeta hastagrahaṇaṃ vā veṇīgrahaṇaṃ vā
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175286 (0.0):
(PrMoSū-LCh)SA.2 yaḥ punar bhikṣur avalavipariṇatena cittena mātṛgrāmeṇa / sārdhaṃ kāyasaṃsargaṃ samāpadyeta hastagrahaṇaṃ vā bāhu ...
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365003 (0.0):
SA.2 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur avalavipariṇatena cittena / mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ kāyasaṃsargaṃ samāpadyeta hastagrahaṇaṃ vā
veṇīgrahaṇaṃ vā anyatarānyatarasya vā punar aṅgajātasya āmoṣaṇaparāmoṣaṇaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486372 (0.0):
sārddhaṃ kāyasaṃsaṃggaṃ samāpadyeya saṃyathīdaṃ hastagrahaṇaṃ vā / veṇīgrahaṇamvā anyatarānyatarasya vā punaraṅgajātasya prāmodya
sādiyeya saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.3. yo puna bhikṣu otīrṇo vipariṇatena cittena mātṛgrāmaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486356 (0.0):
PrMoSū(Mā)_SA.1. saṃcetanikā ye śukrasya viśṛṣtīye anyatra svapnāntareṃ / saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.2. yo punabhikṣu otīṇṇā vipariṇatena cittena mātṛgrāmeṇa
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486384 (0.0):
śaparāsopiṇaṃ śādiyeya saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.3. yo punabhikṣu otīṇṇā viparītena cittena mātṛgrāmaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486410 (0.0):
yuvāṃ yuvatīti saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.4. yo punabhikṣu otīṇṇo vipariṇatena cittena mātṛgrāmasya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486441 (0.0):
upasthiheya paricareya yaduta maithunopasaṃhiteneti saṃghātiśeṣo // / PrMoSū(Mā)_SA.5. yo punabhikṣuḥ saṃcaritraṃ samāpadyeya striyāye vā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486571 (0.0):
saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.8. yo punabhikṣū bhikṣusya duṣto doṣātkupito anāttamano
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486614 (0.0):
ca doṣe pratiṣṭhihati / doṣādavacāmīti saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.9. yo punabhikṣū bhikṣusya duṣto doṣātkupito anāttamano
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486671 (0.0):
upādinno bhavati / bhikṣu ca doṣe pratiṣṭhahati doṣādavacāmīti / saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.10. yo punabhikṣuḥ samagrasya saṃghasya bhedāya parākrameya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133655 (0.0):
PrMoSū(Mā-L)SA.1. saṃcetanikāye śukrasya visṛṣṭīye anyatra svapnāntare / saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.2. yo puna bhikṣu otīrṇo vipariṇatena cittena mātṛgrāmeṇa
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133708 (0.0):
yuvatīti saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.4. yo puna bhikṣu otīrṇo vipariṇatena cittena mātṛgrāmasya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133737 (0.0):
saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.5. yo puna bhikṣuḥ saṃcaritraṃ samāpadyeya istriyāye mataṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133864 (0.0):
vā nābhineya vastudeśanāya, adeśite vastusminn aparikramaṇe saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.8. yo puna bhikṣu bhikṣusya duṣṭo, doṣāt kupito, anāttamano
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133907 (0.0):
ca doṣe pratiṣṭhihati doṣād avacāmīti saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.9. yo puna bhikṣu bhikṣusya duṣṭo, doṣāt kupito, anāttamano
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133962 (0.0):
dharmo upādinno bhavati, bhikṣu ca doṣe pratiṣṭhihati doṣād avacāmīti / saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.10. yo puna bhikṣuḥ samagrasya saṃghasya bhedāya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486462 (0.012):
vā jārttanena vā antamasato bhikṣuṇi kāyāmapi saṃghātiśeṣo // / PrMoSū(Mā)_SA.6. svayaṃ cāyikāya bhikṣuṇā kuṭī kārāpayamāṇena
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133760 (0.012):
vā jārtanena vā antamaśato tatkṣaṇikāyām api saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.6. svayaṃ yācikāya bhikṣuṇā kuṭī kārayamāṇena
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486890 (0.014):
vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.12. bhikṣuḥ kho punadūrvvacakajātīyo bhoti so
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134182 (0.014):
eva ca vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheṃsu saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.12. bhikṣuḥ kho puna durvacakajātīyo bhoti / so
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487016 (0.018):
pratinissareya tameva vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA. bhikṣu kho punaranyataraṃ grāmamvā nagaramvā nigamamvā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486753 (0.021):
vastusamādāya pragṛhya tiṣṭheya saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.11. tasya kho punabhikṣusya bhikṣusahāyakā bhonti / eko vā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134041 (0.021):
vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.11. tasya kho puna bhikṣusya bhikṣū sahāyakā bhonti eko vā,
duṣṭhullāya vācāya obhāṣeya pāpikāya maithunopasaṃhitāya saṃyathīdaṃ yuvāṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486399 (0.0):
PrMoSū(Mā)_SA.3. yo punabhikṣu otīṇṇā viparītena cittena mātṛgrāmaṃ / dusthūlāya vācāya obhāṣeya pāpikāya maithunāya saṃvītāya saṃyathīdaṃ yuvāṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487412 (0.0):
nālaṃkarmaṇīyaṃ alaṃ kho puna mātṛgrāmaṃ dusthūlāya vācāya obhāsituṃ /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134701 (0.0):
karmaṇīyaṃ, alaṃ kho puna mātṛgrāmaṃ duṣṭhullāya vācāya obhāṣituṃ pāpikāya
yuvatīti saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.4. yo puna bhikṣu otīrṇo vipariṇatena cittena mātṛgrāmasya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486357 (0.0):
PrMoSū(Mā)_SA.1. saṃcetanikā ye śukrasya viśṛṣtīye anyatra svapnāntareṃ / saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.2. yo punabhikṣu otīṇṇā vipariṇatena cittena mātṛgrāmeṇa
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486384 (0.0):
śaparāsopiṇaṃ śādiyeya saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.3. yo punabhikṣu otīṇṇā viparītena cittena mātṛgrāmaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486404 (0.0):
dusthūlāya vācāya obhāṣeya pāpikāya maithunāya saṃvītāya saṃyathīdaṃ yuvāṃ / yuvāṃ yuvatīti saṃghātiśeṣo /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486414 (0.0):
yuvāṃ yuvatīti saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.4. yo punabhikṣu otīṇṇo vipariṇatena cittena mātṛgrāmasya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486441 (0.0):
upasthiheya paricareya yaduta maithunopasaṃhiteneti saṃghātiśeṣo // / PrMoSū(Mā)_SA.5. yo punabhikṣuḥ saṃcaritraṃ samāpadyeya striyāye vā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486571 (0.0):
saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.8. yo punabhikṣū bhikṣusya duṣto doṣātkupito anāttamano
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486614 (0.0):
ca doṣe pratiṣṭhihati / doṣādavacāmīti saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.9. yo punabhikṣū bhikṣusya duṣto doṣātkupito anāttamano
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486671 (0.0):
upādinno bhavati / bhikṣu ca doṣe pratiṣṭhahati doṣādavacāmīti / saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.10. yo punabhikṣuḥ samagrasya saṃghasya bhedāya parākrameya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133655 (0.0):
PrMoSū(Mā-L)SA.1. saṃcetanikāye śukrasya visṛṣṭīye anyatra svapnāntare / saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.2. yo puna bhikṣu otīrṇo vipariṇatena cittena mātṛgrāmeṇa
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133685 (0.0):
sādiyeya saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.3. yo puna bhikṣu otīrṇo vipariṇatena cittena mātṛgrāmaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133737 (0.0):
saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.5. yo puna bhikṣuḥ saṃcaritraṃ samāpadyeya istriyāye mataṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133864 (0.0):
vā nābhineya vastudeśanāya, adeśite vastusminn aparikramaṇe saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.8. yo puna bhikṣu bhikṣusya duṣṭo, doṣāt kupito, anāttamano
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133907 (0.0):
ca doṣe pratiṣṭhihati doṣād avacāmīti saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.9. yo puna bhikṣu bhikṣusya duṣṭo, doṣāt kupito, anāttamano
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133962 (0.0):
saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.10. yo puna bhikṣuḥ samagrasya saṃghasya bhedāya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486462 (0.012):
vā jārttanena vā antamasato bhikṣuṇi kāyāmapi saṃghātiśeṣo // / PrMoSū(Mā)_SA.6. svayaṃ cāyikāya bhikṣuṇā kuṭī kārāpayamāṇena
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133760 (0.012):
vā jārtanena vā antamaśato tatkṣaṇikāyām api saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.6. svayaṃ yācikāya bhikṣuṇā kuṭī kārayamāṇena
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486890 (0.014):
vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.12. bhikṣuḥ kho punadūrvvacakajātīyo bhoti so
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134182 (0.014):
eva ca vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheṃsu saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.12. bhikṣuḥ kho puna durvacakajātīyo bhoti / so
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487016 (0.018):
pratinissareya tameva vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA. bhikṣu kho punaranyataraṃ grāmamvā nagaramvā nigamamvā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486753 (0.021):
vastusamādāya pragṛhya tiṣṭheya saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.11. tasya kho punabhikṣusya bhikṣusahāyakā bhonti / eko vā
antike ātmikāye paricaryāye varṇaṃ bhāṣeya Ō etad agraṃ bhagini
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486415 (1.192):
PrMoSū(Mā)_SA.4. yo punabhikṣu otīṇṇo vipariṇatena cittena mātṛgrāmasya / antike ātmikāye paricaryāye vaṇṇaṃ bhāṣeya etadagraṃ bhagini paricaryāṇāṃ
paricaryāṇāṃ yā mādṛśaṃ śramaṇaṃ śīlavantaṃ kalyāṇadharmaṃ brahmacāriṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486429 (0.0):
antike ātmikāye paricaryāye vaṇṇaṃ bhāṣeya etadagraṃ bhagini paricaryāṇāṃ / yā mādṛśaṃ śramaṇaṃ śīlavantaṃ kalyāṇadharmaṃ brahmacāriṃ etena dharmeṇa
etena dharmeṇa upasthiheya paricareya yaduta maithunopasaṃhiteneti
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486436 (0.0):
yā mādṛśaṃ śramaṇaṃ śīlavantaṃ kalyāṇadharmaṃ brahmacāriṃ etena dharmeṇa / upasthiheya paricareya yaduta maithunopasaṃhiteneti saṃghātiśeṣo //
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573092 (0.043):
paricared yaduta maithunopasaṃhitena saṃghāvaśeṣaḥ 4
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365080 (0.043):
brahmacāriṇam anena dharmeṇa paricared yaduta maithunopasaṃhitena / saṃghāvaśeṣaḥ /
saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.5. yo puna bhikṣuḥ saṃcaritraṃ samāpadyeya istriyāye mataṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486352 (0.0):
PrMoSū(Mā)_SA.1. saṃcetanikā ye śukrasya viśṛṣtīye anyatra svapnāntareṃ / saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.2. yo punabhikṣu otīṇṇā vipariṇatena cittena mātṛgrāmeṇa
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486383 (0.0):
śaparāsopiṇaṃ śādiyeya saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.3. yo punabhikṣu otīṇṇā viparītena cittena mātṛgrāmaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486406 (0.0):
yuvāṃ yuvatīti saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.4. yo punabhikṣu otīṇṇo vipariṇatena cittena mātṛgrāmasya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486444 (0.0):
upasthiheya paricareya yaduta maithunopasaṃhiteneti saṃghātiśeṣo //
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486571 (0.0):
saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.8. yo punabhikṣū bhikṣusya duṣto doṣātkupito anāttamano
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486614 (0.0):
ca doṣe pratiṣṭhihati / doṣādavacāmīti saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.9. yo punabhikṣū bhikṣusya duṣto doṣātkupito anāttamano
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486671 (0.0):
upādinno bhavati / bhikṣu ca doṣe pratiṣṭhahati doṣādavacāmīti / saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.10. yo punabhikṣuḥ samagrasya saṃghasya bhedāya parākrameya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133649 (0.0):
PrMoSū(Mā-L)SA.1. saṃcetanikāye śukrasya visṛṣṭīye anyatra svapnāntare / saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.2. yo puna bhikṣu otīrṇo vipariṇatena cittena mātṛgrāmeṇa
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133680 (0.0):
sādiyeya saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.3. yo puna bhikṣu otīrṇo vipariṇatena cittena mātṛgrāmaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133702 (0.0):
yuvatīti saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.4. yo puna bhikṣu otīrṇo vipariṇatena cittena mātṛgrāmasya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133864 (0.0):
vā nābhineya vastudeśanāya, adeśite vastusminn aparikramaṇe saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.8. yo puna bhikṣu bhikṣusya duṣṭo, doṣāt kupito, anāttamano
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133907 (0.0):
ca doṣe pratiṣṭhihati doṣād avacāmīti saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.9. yo puna bhikṣu bhikṣusya duṣṭo, doṣāt kupito, anāttamano
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133962 (0.0):
saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.10. yo puna bhikṣuḥ samagrasya saṃghasya bhedāya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486462 (0.012):
vā jārttanena vā antamasato bhikṣuṇi kāyāmapi saṃghātiśeṣo // / PrMoSū(Mā)_SA.6. svayaṃ cāyikāya bhikṣuṇā kuṭī kārāpayamāṇena
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133760 (0.012):
vā jārtanena vā antamaśato tatkṣaṇikāyām api saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.6. svayaṃ yācikāya bhikṣuṇā kuṭī kārayamāṇena
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486890 (0.014):
vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.12. bhikṣuḥ kho punadūrvvacakajātīyo bhoti so
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134182 (0.014):
eva ca vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheṃsu saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.12. bhikṣuḥ kho puna durvacakajātīyo bhoti / so
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487016 (0.018):
pratinissareya tameva vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA. bhikṣu kho punaranyataraṃ grāmamvā nagaramvā nigamamvā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486751 (0.021):
vastusamādāya pragṛhya tiṣṭheya saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.11. tasya kho punabhikṣusya bhikṣusahāyakā bhonti / eko vā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134041 (0.021):
vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.11. tasya kho puna bhikṣusya bhikṣū sahāyakā bhonti eko vā,
puruṣasyopasaṃhareya puruṣasya vā mataṃ istriyāye upasaṃhareya jāyattanena
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1409083 (0.033):
6. śubhātmaṃsāravarivartārthatvānmataṃ / 7. vīdhavyamityāśaṅkyāha 16
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28154737 (0.034):
vṛttiṃ vadatāmālaṅkārikāṇāṃ matamanuvadati ālaṅkārikāḥ / punariti/ yadi 'gaṅgāyāṃ ghoṣa' ityādau tīravṛttirghoṣa
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27843162 (0.040):
yā puna bhikṣuṇī saṃcaritraṃ samāpadyeya strīmatam vā puruṣasyopasaṃhareya / puruṣasya vā mataṃ striyāyopasaṃhareya jāyattatena vā jārattatena vā
vā jārtanena vā antamaśato tatkṣaṇikāyām api saṃghātiśeṣo /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486380 (0.019):
śaparāsopiṇaṃ śādiyeya saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.3. yo punabhikṣu otīṇṇā viparītena cittena mātṛgrāmaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487199 (0.019):
pratinissarea ime ca vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭhea saṃghātiśeṣo // / PrMoSū(Mā)_SA// uddānaṃ // [1] saṃcetanikā [2] hastagraho [3] obhāṣo [4]
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486349 (0.025):
PrMoSū(Mā)_SA.1. saṃcetanikā ye śukrasya viśṛṣtīye anyatra svapnāntareṃ / saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.2. yo punabhikṣu otīṇṇā vipariṇatena cittena mātṛgrāmeṇa
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134179 (0.025):
eva ca vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheṃsu saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.12. bhikṣuḥ kho puna durvacakajātīyo bhoti / so
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486521 (0.025):
vastudesanāya / pramāṇaṃ vā atikrameya adeśite vastusminnaparikramaṇe / saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.7. mahālakaṃ bhikṣuṇā vihāraṃ [kārā] pathamāṇena
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486568 (0.025):
bhikṣunvā nābhineya vastudeśanā ya adeśite vastusminnaparikramaṇe / saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.8. yo punabhikṣū bhikṣusya duṣto doṣātkupito anāttamano
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133816 (0.025):
vastudesanāya, pramāṇaṃ vā atikrameya, adeśite vastusminn aparikramaṇe / saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.7. mahālakaṃ bhikṣuṇā vihāraṃ [kārā]payamāṇena sasvāmikam
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133861 (0.025):
vā nābhineya vastudeśanāya, adeśite vastusminn aparikramaṇe saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.8. yo puna bhikṣu bhikṣusya duṣṭo, doṣāt kupito, anāttamano
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137516 (0.029):
niṣīdanaṃ vā sūcīvigrahaṃ vā apaniheya vā apanihāpeya vā antamaśato
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486462 (0.062):
vā jārttanena vā antamasato bhikṣuṇi kāyāmapi saṃghātiśeṣo // / PrMoSū(Mā)_SA.6. svayaṃ cāyikāya bhikṣuṇā kuṭī kārāpayamāṇena
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486404 (0.064):
yuvāṃ yuvatīti saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.4. yo punabhikṣu otīṇṇo vipariṇatena cittena mātṛgrāmasya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133678 (0.064):
sādiyeya saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.3. yo puna bhikṣu otīrṇo vipariṇatena cittena mātṛgrāmaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133700 (0.064):
yuvatīti saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.4. yo puna bhikṣu otīrṇo vipariṇatena cittena mātṛgrāmasya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133735 (0.064):
saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.5. yo puna bhikṣuḥ saṃcaritraṃ samāpadyeya istriyāye mataṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133959 (0.064):
saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.10. yo puna bhikṣuḥ samagrasya saṃghasya bhedāya
PrMoSū(Mā-L)SA.6. svayaṃ yācikāya bhikṣuṇā kuṭī kārayamāṇena
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486381 (0.0):
śaparāsopiṇaṃ śādiyeya saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.3. yo punabhikṣu otīṇṇā viparītena cittena mātṛgrāmaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486466 (0.0):
vā jārttanena vā antamasato bhikṣuṇi kāyāmapi saṃghātiśeṣo // / PrMoSū(Mā)_SA.6. svayaṃ cāyikāya bhikṣuṇā kuṭī kārāpayamāṇena
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486522 (0.0):
vastudesanāya / pramāṇaṃ vā atikrameya adeśite vastusminnaparikramaṇe / saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.7. mahālakaṃ bhikṣuṇā vihāraṃ [kārā] pathamāṇena
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486569 (0.0):
bhikṣunvā nābhineya vastudeśanā ya adeśite vastusminnaparikramaṇe / saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.8. yo punabhikṣū bhikṣusya duṣto doṣātkupito anāttamano
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133817 (0.0):
vastudesanāya, pramāṇaṃ vā atikrameya, adeśite vastusminn aparikramaṇe / saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.7. mahālakaṃ bhikṣuṇā vihāraṃ [kārā]payamāṇena sasvāmikam
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133861 (0.0):
vā nābhineya vastudeśanāya, adeśite vastusminn aparikramaṇe saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.8. yo puna bhikṣu bhikṣusya duṣṭo, doṣāt kupito, anāttamano
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486350 (1.192):
PrMoSū(Mā)_SA.1. saṃcetanikā ye śukrasya viśṛṣtīye anyatra svapnāntareṃ / saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.2. yo punabhikṣu otīṇṇā vipariṇatena cittena mātṛgrāmeṇa
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134180 (1.192):
eva ca vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheṃsu saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.12. bhikṣuḥ kho puna durvacakajātīyo bhoti / so
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486404 (0.012):
yuvāṃ yuvatīti saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.4. yo punabhikṣu otīṇṇo vipariṇatena cittena mātṛgrāmasya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486439 (0.012):
upasthiheya paricareya yaduta maithunopasaṃhiteneti saṃghātiśeṣo // / PrMoSū(Mā)_SA.5. yo punabhikṣuḥ saṃcaritraṃ samāpadyeya striyāye vā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486612 (0.012):
ca doṣe pratiṣṭhihati / doṣādavacāmīti saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.9. yo punabhikṣū bhikṣusya duṣto doṣātkupito anāttamano
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486668 (0.012):
saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.10. yo punabhikṣuḥ samagrasya saṃghasya bhedāya parākrameya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133647 (0.012):
PrMoSū(Mā-L)SA.1. saṃcetanikāye śukrasya visṛṣṭīye anyatra svapnāntare / saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.2. yo puna bhikṣu otīrṇo vipariṇatena cittena mātṛgrāmeṇa
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133678 (0.012):
sādiyeya saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.3. yo puna bhikṣu otīrṇo vipariṇatena cittena mātṛgrāmaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133700 (0.012):
yuvatīti saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.4. yo puna bhikṣu otīrṇo vipariṇatena cittena mātṛgrāmasya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133735 (0.012):
saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.5. yo puna bhikṣuḥ saṃcaritraṃ samāpadyeya istriyāye mataṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133904 (0.012):
ca doṣe pratiṣṭhihati doṣād avacāmīti saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.9. yo puna bhikṣu bhikṣusya duṣṭo, doṣāt kupito, anāttamano
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133959 (0.012):
saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.10. yo puna bhikṣuḥ samagrasya saṃghasya bhedāya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486890 (0.028):
vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.12. bhikṣuḥ kho punadūrvvacakajātīyo bhoti so
asvāmikātmoddeśikā kuṭī kārāpayitavyā / tatredaṃ pramāṇaṃ Ō dīrghaśo
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4490717 (0.055):
PrMoSū(Mā)_Pāc.88. varṣāśāṣṭikā bhikṣuṇā kārāpayamāṇena prāmāṇikā / kārāpayitavyā tatredaṃ pramāṇaṃ dīrghaśo ṣaḍvitastīyo sugatavitastinā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138020 (0.055):
PrMoSū(Mā-L)Pāc.88. varṣāśāṭikā bhikṣuṇā kārāpayamāṇena prāmāṇikā / kārāpayitavyā / tatredaṃ pramāṇaṃ Ō dīrghaśo ṣaḍvitastīyo sugatavitastinā,
dvādaśa vitastīyo sugatavitastinā / tiryak saptāntaraṃ / bhikṣū
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486479 (0.013):
asvābhikātmoddeśikāṃ kuṭīkārāpayitavyā / tatredaṃ pramāṇaṃ dīrdhaso / dvādaśavitastīyo sugatavitastinā / tiryaka saptāntaraṃ bhikṣu
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4490721 (0.015):
PrMoSū(Mā)_Pāc.88. varṣāśāṣṭikā bhikṣuṇā kārāpayamāṇena prāmāṇikā / kārāpayitavyā tatredaṃ pramāṇaṃ dīrghaśo ṣaḍvitastīyo sugatavitastinā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138024 (0.015):
PrMoSū(Mā-L)Pāc.88. varṣāśāṭikā bhikṣuṇā kārāpayamāṇena prāmāṇikā / kārāpayitavyā / tatredaṃ pramāṇaṃ Ō dīrghaśo ṣaḍvitastīyo sugatavitastinā,
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4490673 (0.034):
kārāpayitavyam / tatredaṃ pramāṇaṃ dīrghaśo dve vitastīyo sugatavitastinā
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27855494 (0.042):
antarvāsaṃ bhikṣuṇīya kārāpayantīya prāmāṇikaṃ kārāpayitavyaṃ tatredaṃ / pramāṇaṃ | dīrghaśo catvāri vitastiyo | sugatavitastinā | tiryag dve tad
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27855579 (0.042):
saṃkakṣikāṃ bhikṣuṇīya kārāpayantīya prāmāṇikā kārāpayitavyā tatredaṃ / pramāṇaṃ | dīrghaśo catvāri vitastiyo | sugatavitastinā | tiryag dve | tad
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27856719 (0.044):
dakeśāṭikāṃ bhikṣuṇīya kārāpayantīya prāmāṇikā kārāpayitavyā | tatredaṃ / pramāṇan | dīrghaśo catvāri vitastiyo | sugatavitastinā | tiryag dve tad
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27856798 (0.045):
dakaśāṭikāṃ bhikṣuṇīya kārāpayantīya prāmāṇikā kārāpayitavyā | tatredaṃ / pramāṇaṃ | dīrghaśo catvāri vitastiyo | sugatavitastinā | tiryag dve | tad
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4490753 (0.049):
sugatacīvarapramāṇaṃ dirghaśo nava vitastīyo sugatavitastinā tiryaka ṣaḍ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138055 (0.051):
sugatacīvarapramāṇaṃ? dirghaśo nava vitastīyo sugatavitastinā, tiryak ṣaṭ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573138 (0.061):
kārayitavyā tatredaṃ kuṭipramāṇaṃ dīrghato dvādaśa vitastayaḥ / sugatavitastyā tīryak saptāntaratas
cānenābhinetavyā vastudeśanāya / tehi bhikṣuhi vastu deśayitavyaṃ /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133834 (0.012):
ātmoddeśikaṃ bhikṣū cānenābhinetavyā vastudeśanāya / tehi bhikṣūhi vastu
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486536 (0.046):
sasvāmikakātmoddeśikaṃ bhikṣuvānenābhinetavyā vastudeśanāya te hi bhikṣū / hi vastu deśayitavyaṃ / anārambhaḥ saparikramaṇaṃ sārambhe ce bhikṣūṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486489 (0.054):
cānonābhinetavyā vastudeśanāya te hi bhikṣu hi vastu deśayitavyaṃ /
anāraṃbhaṃ saparikramaṇaṃ / sāraṃbhe ced bhikṣu vastusminn aparikramaṇe
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133841 (0.0):
ātmoddeśikaṃ bhikṣū cānenābhinetavyā vastudeśanāya / tehi bhikṣūhi vastu / deśayitavyaṃ / anāraṃbhaṃ saparikramaṇaṃ / sāraṃbhe ced bhikṣu vastusminn
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486491 (0.015):
cānonābhinetavyā vastudeśanāya te hi bhikṣu hi vastu deśayitavyaṃ / / anārambhāṃ saparikramaṇaṃ sārambhe ce bhikṣu vastusminnaparikramaṇe svayaṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365200 (0.032):
vāstudarśanāya / ataḥ abhinītair bhikṣubhir vāstu draṣṭavam anāraṃbhaṃ / saparikramam* / sāraṃbhe ced bhikṣur vāstuny aparikrame mahantaṃ vihāraṃ
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23015443 (0.037):
Vin_2.869 / bhikṣutvaṃ viyojyasya / / Vin_2.870 / asvakṛtvam āchedyasya /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485523 (0.046):
prativedetha-ko bhikṣu bhikṣuṇīnāṃ chandahārako nāsti cātra
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138149 (0.048):
jāneṃsu ca te bhikṣu taṃ bhikṣuṃ sakṛd dvikkhuto trikkhuto āgatapūrvaṃ pi
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134564 (0.049):
āhvayanapratibaddho yatra syād viṃśagaṇo bhikṣusaṃgho tatra so bhikṣu / āhvayitavyo / ekabhikṣuṇāpi ced ūnoviṃśatigaṇo bhikṣusaṃgho taṃ bhikṣum
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27838241 (0.052):
chandapāriśuddhim ārocetha | ārocitañ ca prativedetha | ko bhikṣu / bhikṣuṇīnāṃ chandahārako tenotthāya vṛddhāntaṃ āruhya vaktavyaṃ | vandāmy
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27836871 (0.053):
āryo saṃgho anukampako anukampām upādāya | evaṃ dvitīyaṃ pi tṛtīyaṃpi / yācitavyaṃ | / 78. tato bhikṣuvihāraṅ gantavyaṃ | yaṃ kālaṃ ubhayato saṃgho upaviṣṭo
svayaṃyācikāya kuṭīṃ kārāpeya asvāmikām ātmoddeśikāṃ bhikṣūn vā nābhineya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133852 (0.023):
aparikramaṇe mahallakaṃ vihāraṃ kārāpeya sasvāmikam ātmoddeśikaṃ bhikṣūn / vā nābhineya vastudeśanāya, adeśite vastusminn aparikramaṇe saṃghātiśeṣo /
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573170 (0.053):
sārambhe ced bhikṣur vāstuny aparākrame svayācitāṃ kuṭiṃ kārayamāṇa / asvāmikām ātmoddeśikāṃ bhikṣ(ū)n nābhinayed vāstu deśayituṃ pramāṇaṃ
vastudesanāya, pramāṇaṃ vā atikrameya, adeśite vastusminn aparikramaṇe
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486517 (0.019):
yācikāya kuṭīṃ kārāpeyaṃ / asvābhikāmātmoddeśikaṃ bhikṣustānābhineya / vastudesanāya / pramāṇaṃ vā atikrameya adeśite vastusminnaparikramaṇe
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13389730 (0.047):
prastutavastupratītivyādhātāditi savetasa evātra pramāṇam //
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133858 (0.054):
vā nābhineya vastudeśanāya, adeśite vastusminn aparikramaṇe saṃghātiśeṣo /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486565 (0.058):
bhikṣunvā nābhineya vastudeśanā ya adeśite vastusminnaparikramaṇe / saṃghātiśeṣo /
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25337174 (0.059):
na hi tā' pramāṇam / / na ca vastvālambanā' /
Aryabhata: Aryabhatiya with the Commentary of Bhaskara I and (aryabhcu.htm.txt) 4183362 (0.061):
krakace bhavaḥ krākacikaḥ, tadvastupramāṇam avagamayati iti arthaḥ | rāśiḥ
saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.7. mahālakaṃ bhikṣuṇā vihāraṃ [kārā]payamāṇena sasvāmikam
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486351 (0.0):
PrMoSū(Mā)_SA.1. saṃcetanikā ye śukrasya viśṛṣtīye anyatra svapnāntareṃ / saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.2. yo punabhikṣu otīṇṇā vipariṇatena cittena mātṛgrāmeṇa
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486382 (0.0):
śaparāsopiṇaṃ śādiyeya saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.3. yo punabhikṣu otīṇṇā viparītena cittena mātṛgrāmaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486528 (0.0):
vastudesanāya / pramāṇaṃ vā atikrameya adeśite vastusminnaparikramaṇe / saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.7. mahālakaṃ bhikṣuṇā vihāraṃ [kārā] pathamāṇena
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486570 (0.0):
bhikṣunvā nābhineya vastudeśanā ya adeśite vastusminnaparikramaṇe / saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.8. yo punabhikṣū bhikṣusya duṣto doṣātkupito anāttamano
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133760 (0.0):
vā jārtanena vā antamaśato tatkṣaṇikāyām api saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.6. svayaṃ yācikāya bhikṣuṇā kuṭī kārayamāṇena
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133862 (0.0):
vā nābhineya vastudeśanāya, adeśite vastusminn aparikramaṇe saṃghātiśeṣo /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134179 (0.0):
eva ca vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheṃsu saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.12. bhikṣuḥ kho puna durvacakajātīyo bhoti / so
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486405 (0.024):
yuvāṃ yuvatīti saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.4. yo punabhikṣu otīṇṇo vipariṇatena cittena mātṛgrāmasya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486439 (0.024):
upasthiheya paricareya yaduta maithunopasaṃhiteneti saṃghātiśeṣo // / PrMoSū(Mā)_SA.5. yo punabhikṣuḥ saṃcaritraṃ samāpadyeya striyāye vā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486613 (0.024):
ca doṣe pratiṣṭhihati / doṣādavacāmīti saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.9. yo punabhikṣū bhikṣusya duṣto doṣātkupito anāttamano
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486669 (0.024):
saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.10. yo punabhikṣuḥ samagrasya saṃghasya bhedāya parākrameya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133647 (0.024):
PrMoSū(Mā-L)SA.1. saṃcetanikāye śukrasya visṛṣṭīye anyatra svapnāntare / saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.2. yo puna bhikṣu otīrṇo vipariṇatena cittena mātṛgrāmeṇa
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133679 (0.024):
sādiyeya saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.3. yo puna bhikṣu otīrṇo vipariṇatena cittena mātṛgrāmaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133701 (0.024):
yuvatīti saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.4. yo puna bhikṣu otīrṇo vipariṇatena cittena mātṛgrāmasya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133736 (0.024):
saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.5. yo puna bhikṣuḥ saṃcaritraṃ samāpadyeya istriyāye mataṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133905 (0.024):
ca doṣe pratiṣṭhihati doṣād avacāmīti saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.9. yo puna bhikṣu bhikṣusya duṣṭo, doṣāt kupito, anāttamano
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133960 (0.024):
saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.10. yo puna bhikṣuḥ samagrasya saṃghasya bhedāya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486464 (0.025):
vā jārttanena vā antamasato bhikṣuṇi kāyāmapi saṃghātiśeṣo // / PrMoSū(Mā)_SA.6. svayaṃ cāyikāya bhikṣuṇā kuṭī kārāpayamāṇena
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487199 (0.030):
pratinissarea ime ca vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭhea saṃghātiśeṣo // / PrMoSū(Mā)_SA// uddānaṃ // [1] saṃcetanikā [2] hastagraho [3] obhāṣo [4]
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573185 (0.040):
PrMoSū_SA.7: / m(a)hallakaṃ bhikṣuṇā vihāraṃ kārayatā sasvāmikam ātmoddeśikaṃ tena
ātmoddeśikaṃ bhikṣū cānenābhinetavyā vastudeśanāya / tehi bhikṣūhi vastu
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133788 (0.012):
dvādaśa vitastīyo sugatavitastinā / tiryak saptāntaraṃ / bhikṣū / cānenābhinetavyā vastudeśanāya / tehi bhikṣuhi vastu deśayitavyaṃ /
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573215 (0.035):
sāra(ṃ)bhe ced bhi(kṣur vāstu)ny aparākrame mahallakaṃ vihāraṃ kārayamāṇaḥ / sasvāmikam ātmoddeśikaṃ bhikṣ(ū)n nābhinayed vāstudeśanāyai saṃghāvaśeṣaḥ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486555 (0.036):
vastusminnaparikramaṇaṃ mahallakaṃ vihāraṃ kārāpeya sasvāmikamātmoddeśikaṃ / bhikṣunvā nābhineya vastudeśanā ya adeśite vastusminnaparikramaṇe
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486536 (0.045):
sasvāmikakātmoddeśikaṃ bhikṣuvānenābhinetavyā vastudeśanāya te hi bhikṣū / hi vastu deśayitavyaṃ / anārambhaḥ saparikramaṇaṃ sārambhe ce bhikṣūṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573190 (0.048):
m(a)hallakaṃ bhikṣuṇā vihāraṃ kārayatā sasvāmikam ātmoddeśikaṃ tena / bhikṣuṇā bhikṣavo 'bhineta(vyā vā)stu deśayitum abhinītair bhikṣubhir
deśayitavyaṃ / anāraṃbhaṃ saparikramaṇaṃ / sāraṃbhe ced bhikṣu vastusminn
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133796 (0.0):
cānenābhinetavyā vastudeśanāya / tehi bhikṣuhi vastu deśayitavyaṃ / / anāraṃbhaṃ saparikramaṇaṃ / sāraṃbhe ced bhikṣu vastusminn aparikramaṇe
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486491 (0.023):
cānonābhinetavyā vastudeśanāya te hi bhikṣu hi vastu deśayitavyaṃ / / anārambhāṃ saparikramaṇaṃ sārambhe ce bhikṣu vastusminnaparikramaṇe svayaṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365200 (0.032):
vāstudarśanāya / ataḥ abhinītair bhikṣubhir vāstu draṣṭavam anāraṃbhaṃ / saparikramam* / sāraṃbhe ced bhikṣur vāstuny aparikrame mahantaṃ vihāraṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138419 (0.064):
tāva tvaṃ bhagini yāvad bhikṣū bhuñjantīti, bhuktāvīhi tehi bhikṣūhi / pratideśayitavyaṃ Ō asaṃpreyaṃ me āyuṣman gārhyaṃ prātideśanikaṃ dharmam
aparikramaṇe mahallakaṃ vihāraṃ kārāpeya sasvāmikam ātmoddeśikaṃ bhikṣūn
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486553 (5.960):
vastusminnaparikramaṇaṃ mahallakaṃ vihāraṃ kārāpeya sasvāmikamātmoddeśikaṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573217 (0.035):
sāra(ṃ)bhe ced bhi(kṣur vāstu)ny aparākrame mahallakaṃ vihāraṃ kārayamāṇaḥ / sasvāmikam ātmoddeśikaṃ bhikṣ(ū)n nābhinayed vāstudeśanāyai saṃghāvaśeṣaḥ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573189 (0.047):
m(a)hallakaṃ bhikṣuṇā vihāraṃ kārayatā sasvāmikam ātmoddeśikaṃ tena
vā nābhineya vastudeśanāya, adeśite vastusminn aparikramaṇe saṃghātiśeṣo /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133816 (0.0):
vastudesanāya, pramāṇaṃ vā atikrameya, adeśite vastusminn aparikramaṇe / saṃghātiśeṣo /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133805 (0.023):
svayaṃyācikāya kuṭīṃ kārāpeya asvāmikām ātmoddeśikāṃ bhikṣūn vā nābhineya / vastudesanāya, pramāṇaṃ vā atikrameya, adeśite vastusminn aparikramaṇe
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133759 (0.026):
vā jārtanena vā antamaśato tatkṣaṇikāyām api saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.6. svayaṃ yācikāya bhikṣuṇā kuṭī kārayamāṇena
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487199 (0.030):
pratinissarea ime ca vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭhea saṃghātiśeṣo // / PrMoSū(Mā)_SA// uddānaṃ // [1] saṃcetanikā [2] hastagraho [3] obhāṣo [4]
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486521 (0.031):
vastudesanāya / pramāṇaṃ vā atikrameya adeśite vastusminnaparikramaṇe / saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.7. mahālakaṃ bhikṣuṇā vihāraṃ [kārā] pathamāṇena
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486568 (0.031):
bhikṣunvā nābhineya vastudeśanā ya adeśite vastusminnaparikramaṇe
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486349 (0.048):
PrMoSū(Mā)_SA.1. saṃcetanikā ye śukrasya viśṛṣtīye anyatra svapnāntareṃ / saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.2. yo punabhikṣu otīṇṇā vipariṇatena cittena mātṛgrāmeṇa
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486380 (0.048):
śaparāsopiṇaṃ śādiyeya saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.3. yo punabhikṣu otīṇṇā viparītena cittena mātṛgrāmaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134179 (0.048):
eva ca vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheṃsu saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.12. bhikṣuḥ kho puna durvacakajātīyo bhoti / so
PrMoSū(Mā-L)SA.8. yo puna bhikṣu bhikṣusya duṣṭo, doṣāt kupito, anāttamano
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486352 (0.0):
PrMoSū(Mā)_SA.1. saṃcetanikā ye śukrasya viśṛṣtīye anyatra svapnāntareṃ / saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.2. yo punabhikṣu otīṇṇā vipariṇatena cittena mātṛgrāmeṇa
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486383 (0.0):
śaparāsopiṇaṃ śādiyeya saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.3. yo punabhikṣu otīṇṇā viparītena cittena mātṛgrāmaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486406 (0.0):
yuvāṃ yuvatīti saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.4. yo punabhikṣu otīṇṇo vipariṇatena cittena mātṛgrāmasya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486441 (0.0):
upasthiheya paricareya yaduta maithunopasaṃhiteneti saṃghātiśeṣo // / PrMoSū(Mā)_SA.5. yo punabhikṣuḥ saṃcaritraṃ samāpadyeya striyāye vā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486522 (0.0):
vastudesanāya / pramāṇaṃ vā atikrameya adeśite vastusminnaparikramaṇe / saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.7. mahālakaṃ bhikṣuṇā vihāraṃ [kārā] pathamāṇena
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486579 (0.0):
bhikṣunvā nābhineya vastudeśanā ya adeśite vastusminnaparikramaṇe / saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.8. yo punabhikṣū bhikṣusya duṣto doṣātkupito anāttamano
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486621 (0.0):
ca doṣe pratiṣṭhihati / doṣādavacāmīti saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.9. yo punabhikṣū bhikṣusya duṣto doṣātkupito anāttamano
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486670 (0.0):
saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.10. yo punabhikṣuḥ samagrasya saṃghasya bhedāya parākrameya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133650 (0.0):
PrMoSū(Mā-L)SA.1. saṃcetanikāye śukrasya visṛṣṭīye anyatra svapnāntare / saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.2. yo puna bhikṣu otīrṇo vipariṇatena cittena mātṛgrāmeṇa
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133680 (0.0):
sādiyeya saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.3. yo puna bhikṣu otīrṇo vipariṇatena cittena mātṛgrāmaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133702 (0.0):
yuvatīti saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.4. yo puna bhikṣu otīrṇo vipariṇatena cittena mātṛgrāmasya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133737 (0.0):
saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.5. yo puna bhikṣuḥ saṃcaritraṃ samāpadyeya istriyāye mataṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133760 (0.0):
vā jārtanena vā antamaśato tatkṣaṇikāyām api saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.6. svayaṃ yācikāya bhikṣuṇā kuṭī kārayamāṇena
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133817 (0.0):
vastudesanāya, pramāṇaṃ vā atikrameya, adeśite vastusminn aparikramaṇe / saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.7. mahālakaṃ bhikṣuṇā vihāraṃ [kārā]payamāṇena sasvāmikam
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133913 (0.0):
ca doṣe pratiṣṭhihati doṣād avacāmīti saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.9. yo puna bhikṣu bhikṣusya duṣṭo, doṣāt kupito, anāttamano
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133961 (0.0):
saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.10. yo puna bhikṣuḥ samagrasya saṃghasya bhedāya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134182 (0.0):
eva ca vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheṃsu saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.12. bhikṣuḥ kho puna durvacakajātīyo bhoti / so
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138082 (0.0):
PrMoSū(Mā-L)Pāc.90. yo puna bhikṣu bhikṣusya duṣṭo doṣāt kupito anāttamano
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136284 (0.008):
PrMoSū(Mā-L)Pāc.16. yo punar bhikṣu bhikṣusya duṣṭo doṣāt kupito
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486462 (0.012):
vā jārttanena vā antamasato bhikṣuṇi kāyāmapi saṃghātiśeṣo // / PrMoSū(Mā)_SA.6. svayaṃ cāyikāya bhikṣuṇā kuṭī kārāpayamāṇena
śuddhaṃ bhikṣum anāpattikam amūlakena pārājikena dharmeṇa anudhvaṃseya apy
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133928 (0.022):
anyabhāgīyasyādhikaraṇasya kiñcid eva leśamātrakaṃ dharmam upādāya / aparājikaṃ bhikṣuṃ pārājikena dharmeṇa anudhvaṃseya apy eva nāma imaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486586 (0.031):
PrMoSū(Mā)_SA.8. yo punabhikṣū bhikṣusya duṣto doṣātkupito anāttamano / śuddhaṃ bhikṣūmanāpatikamamūlakena pārājikena dharmeṇa anudhvaṃseya appeva
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365234 (0.034):
SA.8 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur dviṣṭoddeśād apratītaḥ śuddhaṃ / bhikṣuṃ amūlakena pārājikena dharmeṇānudhvaṃsayed apy evainaṃ brahmacaryāc
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27843207 (0.043):
yā puna bhikṣuṇī duṣṭād doṣāt kupitā anāttamanā śuddhāṃ bhikṣuṇīm / anāpattikāṃ amūlakena pārājikena dharmeṇānudhvaṃsaye apy eva nām' enāṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573281 (0.047):
kaṃcid eva leśamātraṃ dharmam upādāya apārājikaṃ bhikṣuṃ pārājikena / dharmeṇānudhvaṃsayed apy evainaṃ brahmacaryāc cyāvayeyam iti
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576715 (0.049):
yaḥ punar bhikṣur bhikṣum amūlakena saṃghāvaśeṣeṇa dharmeṇānudhvaṃsayet
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369022 (0.049):
Pāy.69 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣuḥ kupito 'nāttamanā / pariśuddhaṃ anāpattikaṃ bhikṣuṃ amūlakena saṃghāvaśeṣeṇa
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573241 (0.051):
yaḥ punar bhikṣur duṣṭo doṣād apratītaḥ śuddhaṃ bhikṣum an(āpa)nna(m) / amūlakena pārājikena dharmeṇānudhvaṃsayed apy evainaṃ brahmacaryāc
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176253 (0.058):
bhikṣum anāpannam amūlakena saṃghāvaśeṣeṇa dharmeṇānudhvaṃsayet pāyantikā
evaṃ nāma imaṃ bhikṣuṃ brahmacaryāto cyāveyaṃ ti, so tad apareṇa samayena
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486644 (0.0):
aparājikaṃ bhikṣūṃ parājikeṇa dharmeṇa anudhvaṃseya appeva nāma imaṃ / bhikṣuṃ brahmacaryāto cyāveyanti / so tadapareṇa samayena
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133935 (0.0):
aparājikaṃ bhikṣuṃ pārājikena dharmeṇa anudhvaṃseya apy eva nāma imaṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27843215 (0.003):
anāpattikāṃ amūlakena pārājikena dharmeṇānudhvaṃsaye apy eva nām' enāṃ / brahmacaryāto cyāveyan ti sā tad apareṇa samayena samanugrāhiyamāṇā vā
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27843265 (0.010):
bhikṣuṇīṃ pārājikena dharmeṇānudhvaṃsaye apy eva nāmaināṃ brahmacaryā / cyāveyan ti sā tad apareṇa samayena samanugrāhiyamāṇā vāsamanubhāṣiyamānā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486593 (0.018):
śuddhaṃ bhikṣūmanāpatikamamūlakena pārājikena dharmeṇa anudhvaṃseya appeva / nāma imaṃ bhikṣūṃ brahmacaryāto cyāveyanti / so tadapareṇa samayena
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365241 (0.045):
bhikṣuṃ amūlakena pārājikena dharmeṇānudhvaṃsayed apy evainaṃ brahmacaryāc
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573282 (0.051):
kaṃcid eva leśamātraṃ dharmam upādāya apārājikaṃ bhikṣuṃ pārājikena / dharmeṇānudhvaṃsayed apy evainaṃ brahmacaryāc cyāvayeyam iti
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559967 (0.058):
āgacchati, āsanamasya prajñāpayateti/ / 123.012. yāvadapareṇa samayena bhagavānanāthapiṇḍadasya gṛhapater
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21527159 (0.059):
020.019. rājā kathayati bhavantaḥ, śobhanaṃ pūrṇaḥ kathayati sa / tairvrīḍitairmuktaḥ/ / 020.019. yāvadapareṇa samayena rājñastena dravyeṇa prayojanamutpannam/
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573241 (0.059):
amūlakena pārājikena dharmeṇānudhvaṃsayed apy evainaṃ brahmacaryāc
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365282 (0.060):
dharmam upādāya pārājikena dharmeṇa anudhvaṃsayed apy evainaṃ brahmacaryāc
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6490623 (0.060):
apravyāhṛtena pravyāhṛta iti ḥmatam;ḥ tena cāpareṇa samayena svacittaṃ / pratilabham; tam enaṃ bhikṣavas tena vastunā ḥcodayanti; sa tena vastunāḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21640337 (0.063):
śabdāpayethā iti/ / 427.009. athāpareṇa samayena tasya patnyāḥ prasavakāle jātaḥ/
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6325307 (0.063):
duḥkhitaṃ, bāḍhaglānaṃ, spṛṣṭaṃ śārīrikābhirvedanābhiḥ | sa punarapareṇa / samayena paśyatyarogiṇaṃ, sukhitaṃ, balavantaṃ, dṛṣṭvā ca punarasyaivaṃ
samanugrāhiyamāṇo vā asamanugrāhiyamāṇo vā amūlakam eva tam adhikaraṇaṃ / bhavati / amūlakasya ca adhikaraṇasya ca adharmo upādinno bhavati, bhikṣu
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486605 (0.0):
nāma imaṃ bhikṣūṃ brahmacaryāto cyāveyanti / so tadapareṇa samayena / samanugrāhiyamāṇo vā asamanugrāhiyamāṇo vā amūlakameva tamadhikaraṇaṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27843218 (0.004):
brahmacaryāto cyāveyan ti sā tad apareṇa samayena samanugrāhiyamāṇā vā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133952 (0.018):
dharmo upādinno bhavati, bhikṣu ca doṣe pratiṣṭhihati doṣād avacāmīti
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365244 (0.027):
cyāvayeyam iti tasya ca apareṇa samayena samanuyujyamāno vā / asamanuyujyamāno vā amūlakam eva svādhikaraṇaṃ bhaved bhikṣuś ca dveṣe
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27843282 (0.034):
kiñci deśa leśamātrako dharmo upādinno bhavati bhikṣuṇī ca doṣe / pratiṣṭhihati doṣā avacāmīti saṃghātiśeṣo |
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 4, (jsbh1-4u.htm.txt) 1916195 (0.043):
iti tṛtīyaṃ citrādipadanāmadheyatādhikaraṇam // / / (4 adhikaraṇam / ) / tatprakhyañcānyaśāstram / Jaim_1,4.4 /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133935 (0.047):
bhikṣuṃ brahmacaryāto cyāveyaṃ ti, so tad apareṇa samayena / samanugrāhiyamāṇo vā asamanugrāhiyamāṇo vā anyabhāgīyam eva tam
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 2, (jsbh3-2u.htm.txt) 17514479 (0.050):
iti caturdaśaṃ pātnīvate tvaṣṭuradevatātvādhikaraṇam // / (tvaṣṭradhikaraṇam) - - - - - - - (15 adhikaraṇam / ) (a.3 pā.2
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27843265 (0.057):
cyāveyan ti sā tad apareṇa samayena samanugrāhiyamāṇā vāsamanubhāṣiyamānā
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573252 (0.058):
tasya sādhu ca suṣṭhu ca samanuyujyamānasya samanugāhyamānasya amūlaṃ / caiva tad adhikaraṇaṃ bhaved bhikṣuś cānudhvaṃsayitā doṣe pratitiṣṭhed
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 3, (jsbh3-3u.htm.txt) 24319281 (0.059):
ityaṣṭamamahīnādhikaraṇam // / / (9 adhikaraṇam / ) (a.3 pā.3 adhi.9) dvitvabahutva //
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 2, (jsbh3-2u.htm.txt) 17502855 (0.059):
iti dvitīyaṃ liṅgasya śrutibalādgauṇārthe 'pi viniyojakatvādhikaraṇam // / (aindyadhikaraṇam) - - - - - - - (3 adhikaraṇam / ) (a.3 pā.2 adhi.3)
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 3, (jsbh2-3u.htm.txt) 13202485 (0.059):
iti tṛtīyaṃ ādhānādisvavidhiprayuktatvādhikaraṇam // / ----------------- (4 adhikaraṇam /) (a.2 pā.3 adhi.4) / yaneṣu codanāntaraṃ saṃjñopabandhāt / Jaim_2,3.5 /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 3, (jsbh3-3u.htm.txt) 24310306 (0.060):
// iti tṛtīyaṃ jyotiṣṭomayājurvedikatādhikaraṇam // / - - - - - - (4 adhikaraṇam / ) (a.3 pā.3 adhi.4)
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573292 (0.062):
tasya sādhu ca suṣṭhu ca samanuyujyamānasya samanugāhyamānasya / anyathābhāgi tad adhikaraṇaṃ bhaved anyathābhāgīnaś cādhikaraṇāt kaścid
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 1, (jsbh2-1u.htm.txt) 935402 (0.063):
iti caturthamavaghātadṛṣṭārthatvādhikaraṇam // / ----------------- ( 5 adhikaraṇam / ) (a.2 pā.1 adhi.5) dharmamātretu
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 3, (jsbh1-3u.htm.txt) 13249229 (0.063):
iti tṛtīyaṃ śiṣṭākopādhikaraṇam // / (4 adhikaraṇam / ) api vā kāraṇāgrahaṇeprayuktānipratīyeran //
ca doṣe pratiṣṭhihati doṣād avacāmīti saṃghātiśeṣo /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486611 (0.0):
bhavati / amūlakasya ca adhikaraṇasya ca adharmo upādinno bhavati / bhikṣu / ca doṣe pratiṣṭhihati / doṣādavacāmīti saṃghātiśeṣo /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486667 (0.0):
upādinno bhavati / bhikṣu ca doṣe pratiṣṭhahati doṣādavacāmīti
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133958 (0.0):
dharmo upādinno bhavati, bhikṣu ca doṣe pratiṣṭhihati doṣād avacāmīti
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27843286 (0.034):
kiñci deśa leśamātrako dharmo upādinno bhavati bhikṣuṇī ca doṣe / pratiṣṭhihati doṣā avacāmīti saṃghātiśeṣo |
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27843223 (0.052):
asamanubhāṣiyamānā vā amūlakam etam adhikaraṇam bhavati bhikṣuṇī ca doṣe / pratiṣṭhihati doṣā avacāmīti ayam pi varge prathamāpattiko saṃghātiśeṣo
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133677 (0.064):
sādiyeya saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.3. yo puna bhikṣu otīrṇo vipariṇatena cittena mātṛgrāmaṃ
PrMoSū(Mā-L)SA.9. yo puna bhikṣu bhikṣusya duṣṭo, doṣāt kupito, anāttamano
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486352 (0.0):
PrMoSū(Mā)_SA.1. saṃcetanikā ye śukrasya viśṛṣtīye anyatra svapnāntareṃ / saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.2. yo punabhikṣu otīṇṇā vipariṇatena cittena mātṛgrāmeṇa
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486383 (0.0):
śaparāsopiṇaṃ śādiyeya saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.3. yo punabhikṣu otīṇṇā viparītena cittena mātṛgrāmaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486406 (0.0):
yuvāṃ yuvatīti saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.4. yo punabhikṣu otīṇṇo vipariṇatena cittena mātṛgrāmasya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486441 (0.0):
upasthiheya paricareya yaduta maithunopasaṃhiteneti saṃghātiśeṣo // / PrMoSū(Mā)_SA.5. yo punabhikṣuḥ saṃcaritraṃ samāpadyeya striyāye vā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486578 (0.0):
saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.8. yo punabhikṣū bhikṣusya duṣto doṣātkupito anāttamano
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486623 (0.0):
ca doṣe pratiṣṭhihati / doṣādavacāmīti saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.9. yo punabhikṣū bhikṣusya duṣto doṣātkupito anāttamano
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486670 (0.0):
upādinno bhavati / bhikṣu ca doṣe pratiṣṭhahati doṣādavacāmīti / saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.10. yo punabhikṣuḥ samagrasya saṃghasya bhedāya parākrameya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133650 (0.0):
PrMoSū(Mā-L)SA.1. saṃcetanikāye śukrasya visṛṣṭīye anyatra svapnāntare / saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.2. yo puna bhikṣu otīrṇo vipariṇatena cittena mātṛgrāmeṇa
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133680 (0.0):
sādiyeya saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.3. yo puna bhikṣu otīrṇo vipariṇatena cittena mātṛgrāmaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133702 (0.0):
yuvatīti saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.4. yo puna bhikṣu otīrṇo vipariṇatena cittena mātṛgrāmasya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133737 (0.0):
saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.5. yo puna bhikṣuḥ saṃcaritraṃ samāpadyeya istriyāye mataṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133870 (0.0):
vā nābhineya vastudeśanāya, adeśite vastusminn aparikramaṇe saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.8. yo puna bhikṣu bhikṣusya duṣṭo, doṣāt kupito, anāttamano
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133961 (0.0):
dharmo upādinno bhavati, bhikṣu ca doṣe pratiṣṭhihati doṣād avacāmīti / saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.10. yo puna bhikṣuḥ samagrasya saṃghasya bhedāya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138082 (0.0):
PrMoSū(Mā-L)Pāc.90. yo puna bhikṣu bhikṣusya duṣṭo doṣāt kupito anāttamano
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136284 (0.008):
PrMoSū(Mā-L)Pāc.16. yo punar bhikṣu bhikṣusya duṣṭo doṣāt kupito
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486462 (0.012):
vā jārttanena vā antamasato bhikṣuṇi kāyāmapi saṃghātiśeṣo // / PrMoSū(Mā)_SA.6. svayaṃ cāyikāya bhikṣuṇā kuṭī kārāpayamāṇena
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133760 (0.012):
vā jārtanena vā antamaśato tatkṣaṇikāyām api saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.6. svayaṃ yācikāya bhikṣuṇā kuṭī kārayamāṇena
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486890 (0.014):
vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.12. bhikṣuḥ kho punadūrvvacakajātīyo bhoti so
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134182 (0.014):
eva ca vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheṃsu saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.12. bhikṣuḥ kho puna durvacakajātīyo bhoti / so
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487016 (0.018):
pratinissareya tameva vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA. bhikṣu kho punaranyataraṃ grāmamvā nagaramvā nigamamvā
anyabhāgīyasyādhikaraṇasya kiñcid eva leśamātrakaṃ dharmam upādāya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486629 (0.0):
PrMoSū(Mā)_SA.9. yo punabhikṣū bhikṣusya duṣto doṣātkupito anāttamano / anyabhāgīyasyādhikaraṇasya kiñcideva lesāmātrakaṃ dharmamupādāya
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573278 (0.014):
yaḥ punar bhikṣur duṣṭo doṣād apratītaḥ anyathābhāgīyasyādhikaraṇasya / kaṃcid eva leśamātraṃ dharmam upādāya apārājikaṃ bhikṣuṃ pārājikena
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27843253 (0.019):
cādhikaraṇasya kiñci deśaṃ leśamātrakaṃ dharmaṃ upādāya aparājikāṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365272 (0.050):
bhikṣuṃ anyasya vā anyathābhāgīyasya adhikaraṇasya kañcid eva leśamātraṃ / dharmam upādāya pārājikena dharmeṇa anudhvaṃsayed apy evainaṃ brahmacaryāc
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27843276 (0.058):
vā anyabhāgīyam eva tam adhikaraṇaṃ bhavati anyabhāgīyasya cādhikaraṇasya / kiñci deśa leśamātrako dharmo upādinno bhavati bhikṣuṇī ca doṣe
aparājikaṃ bhikṣuṃ pārājikena dharmeṇa anudhvaṃseya apy eva nāma imaṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573282 (0.0):
kaṃcid eva leśamātraṃ dharmam upādāya apārājikaṃ bhikṣuṃ pārājikena
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133880 (5.960):
śuddhaṃ bhikṣum anāpattikam amūlakena pārājikena dharmeṇa anudhvaṃseya apy
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27843255 (0.018):
cādhikaraṇasya kiñci deśaṃ leśamātrakaṃ dharmaṃ upādāya aparājikāṃ / bhikṣuṇīṃ pārājikena dharmeṇānudhvaṃsaye apy eva nāmaināṃ brahmacaryā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486586 (0.020):
śuddhaṃ bhikṣūmanāpatikamamūlakena pārājikena dharmeṇa anudhvaṃseya appeva / nāma imaṃ bhikṣūṃ brahmacaryāto cyāveyanti / so tadapareṇa samayena
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486637 (0.045):
aparājikaṃ bhikṣūṃ parājikeṇa dharmeṇa anudhvaṃseya appeva nāma imaṃ / bhikṣuṃ brahmacaryāto cyāveyanti / so tadapareṇa samayena
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365234 (0.053):
SA.8 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur dviṣṭoddeśād apratītaḥ śuddhaṃ / bhikṣuṃ amūlakena pārājikena dharmeṇānudhvaṃsayed apy evainaṃ brahmacaryāc
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365277 (0.056):
bhikṣuṃ anyasya vā anyathābhāgīyasya adhikaraṇasya kañcid eva leśamātraṃ / dharmam upādāya pārājikena dharmeṇa anudhvaṃsayed apy evainaṃ brahmacaryāc
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573241 (0.059):
amūlakena pārājikena dharmeṇānudhvaṃsayed apy evainaṃ brahmacaryāc
bhikṣuṃ brahmacaryāto cyāveyaṃ ti, so tad apareṇa samayena
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486644 (0.0):
aparājikaṃ bhikṣūṃ parājikeṇa dharmeṇa anudhvaṃseya appeva nāma imaṃ / bhikṣuṃ brahmacaryāto cyāveyanti / so tadapareṇa samayena
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133886 (0.0):
śuddhaṃ bhikṣum anāpattikam amūlakena pārājikena dharmeṇa anudhvaṃseya apy / evaṃ nāma imaṃ bhikṣuṃ brahmacaryāto cyāveyaṃ ti, so tad apareṇa samayena
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27843215 (0.003):
anāpattikāṃ amūlakena pārājikena dharmeṇānudhvaṃsaye apy eva nām' enāṃ / brahmacaryāto cyāveyan ti sā tad apareṇa samayena samanugrāhiyamāṇā vā
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27843265 (0.010):
bhikṣuṇīṃ pārājikena dharmeṇānudhvaṃsaye apy eva nāmaināṃ brahmacaryā / cyāveyan ti sā tad apareṇa samayena samanugrāhiyamāṇā vāsamanubhāṣiyamānā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486593 (0.018):
śuddhaṃ bhikṣūmanāpatikamamūlakena pārājikena dharmeṇa anudhvaṃseya appeva / nāma imaṃ bhikṣūṃ brahmacaryāto cyāveyanti / so tadapareṇa samayena
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365241 (0.045):
bhikṣuṃ amūlakena pārājikena dharmeṇānudhvaṃsayed apy evainaṃ brahmacaryāc / cyāvayeyam iti tasya ca apareṇa samayena samanuyujyamāno vā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559967 (0.058):
āgacchati, āsanamasya prajñāpayateti/ / 123.012. yāvadapareṇa samayena bhagavānanāthapiṇḍadasya gṛhapater
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21527159 (0.059):
020.019. rājā kathayati bhavantaḥ, śobhanaṃ pūrṇaḥ kathayati sa / tairvrīḍitairmuktaḥ/ / 020.019. yāvadapareṇa samayena rājñastena dravyeṇa prayojanamutpannam/
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365282 (0.060):
dharmam upādāya pārājikena dharmeṇa anudhvaṃsayed apy evainaṃ brahmacaryāc / cyāvayeyam iti tasya ca apareṇa samayena samanuyujyamānasya vā
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6490623 (0.060):
apravyāhṛtena pravyāhṛta iti ḥmatam;ḥ tena cāpareṇa samayena svacittaṃ / pratilabham; tam enaṃ bhikṣavas tena vastunā ḥcodayanti; sa tena vastunāḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21640337 (0.063):
śabdāpayethā iti/ / 427.009. athāpareṇa samayena tasya patnyāḥ prasavakāle jātaḥ/
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6325307 (0.063):
duḥkhitaṃ, bāḍhaglānaṃ, spṛṣṭaṃ śārīrikābhirvedanābhiḥ | sa punarapareṇa / samayena paśyatyarogiṇaṃ, sukhitaṃ, balavantaṃ, dṛṣṭvā ca punarasyaivaṃ
samanugrāhiyamāṇo vā asamanugrāhiyamāṇo vā anyabhāgīyam eva tam / adhikaraṇaṃ bhavati, anyabhāgīyasya cādhikaraṇasya kocid e[va] leśamātrako
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27843273 (0.0):
bhikṣuṇīṃ pārājikena dharmeṇānudhvaṃsaye apy eva nāmaināṃ brahmacaryā / cyāveyan ti sā tad apareṇa samayena samanugrāhiyamāṇā vāsamanubhāṣiyamānā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486651 (0.0):
bhikṣuṃ brahmacaryāto cyāveyanti / so tadapareṇa samayena / samanugrāhiyamāṇo vā asamanugrāhiyamāṇo vā anyabhāgīyameva tamadhikaraṇaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133886 (0.025):
evaṃ nāma imaṃ bhikṣuṃ brahmacaryāto cyāveyaṃ ti, so tad apareṇa samayena / samanugrāhiyamāṇo vā asamanugrāhiyamāṇo vā amūlakam eva tam adhikaraṇaṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27843215 (0.031):
brahmacaryāto cyāveyan ti sā tad apareṇa samayena samanugrāhiyamāṇā vā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486593 (0.049):
nāma imaṃ bhikṣūṃ brahmacaryāto cyāveyanti / so tadapareṇa samayena / samanugrāhiyamāṇo vā asamanugrāhiyamāṇo vā amūlakameva tamadhikaraṇaṃ
dharmo upādinno bhavati, bhikṣu ca doṣe pratiṣṭhihati doṣād avacāmīti
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486609 (0.0):
bhavati / amūlakasya ca adhikaraṇasya ca adharmo upādinno bhavati / bhikṣu / ca doṣe pratiṣṭhihati / doṣādavacāmīti saṃghātiśeṣo /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133901 (0.0):
bhavati / amūlakasya ca adhikaraṇasya ca adharmo upādinno bhavati, bhikṣu / ca doṣe pratiṣṭhihati doṣād avacāmīti saṃghātiśeṣo /
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27843286 (0.018):
kiñci deśa leśamātrako dharmo upādinno bhavati bhikṣuṇī ca doṣe
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486664 (0.031):
bhavati / anyabhāgīyasya cādhikaraṇasya keci [deva] lesāmātrako dharmo / upādinno bhavati / bhikṣu ca doṣe pratiṣṭhahati doṣādavacāmīti
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27843223 (0.052):
asamanubhāṣiyamānā vā amūlakam etam adhikaraṇam bhavati bhikṣuṇī ca doṣe / pratiṣṭhihati doṣā avacāmīti ayam pi varge prathamāpattiko saṃghātiśeṣo
saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.10. yo puna bhikṣuḥ samagrasya saṃghasya bhedāya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486352 (0.0):
PrMoSū(Mā)_SA.1. saṃcetanikā ye śukrasya viśṛṣtīye anyatra svapnāntareṃ / saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.2. yo punabhikṣu otīṇṇā vipariṇatena cittena mātṛgrāmeṇa
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486383 (0.0):
śaparāsopiṇaṃ śādiyeya saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.3. yo punabhikṣu otīṇṇā viparītena cittena mātṛgrāmaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486406 (0.0):
yuvāṃ yuvatīti saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.4. yo punabhikṣu otīṇṇo vipariṇatena cittena mātṛgrāmasya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486442 (0.0):
upasthiheya paricareya yaduta maithunopasaṃhiteneti saṃghātiśeṣo // / PrMoSū(Mā)_SA.5. yo punabhikṣuḥ saṃcaritraṃ samāpadyeya striyāye vā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486572 (0.0):
saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.8. yo punabhikṣū bhikṣusya duṣto doṣātkupito anāttamano
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486615 (0.0):
ca doṣe pratiṣṭhihati / doṣādavacāmīti saṃghātiśeṣo /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486676 (0.0):
upādinno bhavati / bhikṣu ca doṣe pratiṣṭhahati doṣādavacāmīti / saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.10. yo punabhikṣuḥ samagrasya saṃghasya bhedāya parākrameya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133650 (0.0):
PrMoSū(Mā-L)SA.1. saṃcetanikāye śukrasya visṛṣṭīye anyatra svapnāntare / saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.2. yo puna bhikṣu otīrṇo vipariṇatena cittena mātṛgrāmeṇa
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133681 (0.0):
sādiyeya saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.3. yo puna bhikṣu otīrṇo vipariṇatena cittena mātṛgrāmaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133703 (0.0):
yuvatīti saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.4. yo puna bhikṣu otīrṇo vipariṇatena cittena mātṛgrāmasya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133738 (0.0):
saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.5. yo puna bhikṣuḥ saṃcaritraṃ samāpadyeya istriyāye mataṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133864 (0.0):
vā nābhineya vastudeśanāya, adeśite vastusminn aparikramaṇe saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.8. yo puna bhikṣu bhikṣusya duṣṭo, doṣāt kupito, anāttamano
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133907 (0.0):
ca doṣe pratiṣṭhihati doṣād avacāmīti saṃghātiśeṣo /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486462 (0.012):
vā jārttanena vā antamasato bhikṣuṇi kāyāmapi saṃghātiśeṣo // / PrMoSū(Mā)_SA.6. svayaṃ cāyikāya bhikṣuṇā kuṭī kārāpayamāṇena
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133760 (0.012):
vā jārtanena vā antamaśato tatkṣaṇikāyām api saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.6. svayaṃ yācikāya bhikṣuṇā kuṭī kārayamāṇena
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27849366 (0.013):
yā puna bhikṣuṇī samagrasya saṃghasya bhedāya parākrameya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486890 (0.014):
vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.12. bhikṣuḥ kho punadūrvvacakajātīyo bhoti so
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134182 (0.014):
eva ca vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheṃsu saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.12. bhikṣuḥ kho puna durvacakajātīyo bhoti / so
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487016 (0.018):
pratinissareya tameva vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA. bhikṣu kho punaranyataraṃ grāmamvā nagaramvā nigamamvā
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573317 (0.020):
PrMoSū_SA.10: / yaḥ punar bhikṣuḥ samagrasya saṃghasya bhedāya parākramed
parākrameya bhedanasaṃvartanīyaṃ vādhikaraṇaṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya,
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27849368 (0.007):
yā puna bhikṣuṇī samagrasya saṃghasya bhedāya parākrameya / bhedanasamvartanīyaṃ vā adhikaraṇaṃ samādāya pratigṛhya tiṣṭheya | sā
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27849384 (0.007):
bhikṣuṇī bhikṣuṇībhir evam asya vacanīyā | mā ārye samagrasya saṃghasya / bhedāya parākrameya | bhedanasamvartanīyam vā adhikaraṇaṃ samādāya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486683 (0.012):
PrMoSū(Mā)_SA.10. yo punabhikṣuḥ samagrasya saṃghasya bhedāya parākrameya / bhedanasamvarttanīyamvā'dhikaraṇaṃ / samādāya pragṛhya tiṣṭheya so bhikṣu
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573320 (0.032):
yaḥ punar bhikṣuḥ samagrasya saṃghasya bhedāya parākramed / bhedasaṃvartanīyaṃ vādhikaraṇaṃ samādāya vigṛhya tiṣṭhet sa bhikṣur
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486691 (0.047):
bhikṣuhi evamasya vacanīyo mā āyuṣman samagrasya saṃghasya bhedāya / parākramehi / bhedana samvarttanīyamvā adhikaraṇaṃ samādāya pragṛhya
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365316 (0.052):
SA.10 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣuḥ samagrasya saṃghasya bhedāya / parākramed bhedakaraṇasaṃvartanīyaṃ cādhikaraṇaṃ samādhāya pragṛhya
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365335 (0.052):
samagrasya saṃghasya bhedāya parākramed bhedakaraṇasaṃvartanīyaṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850999 (0.055):
vucyamānā tam eva vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya na pratinissareya | sā / bhikṣuṇī bhikṣuṇīhi yāvat tṛtīyakaṃ samanugrāhitavyā samanubhāṣitavyā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17983372 (0.057):
jānanto yo bhikṣuḥ samagrasya saṃghasya bhedāya parākramati / bhedakaraṇasaṃvartanīyaṃ cādhikaraṇaṃ samādāya pragṛhya tiṣṭhati;
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17982871 (0.059):
ājñāpayituṃ; mā tvaṃ devadatta samagrasya saṃghasya bhedāya parākrama; (A / 454b) bhedakaraṇasaṃvartanīyam cādhikaraṇaṃ samādāya pragṛhya tiṣṭha;
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17982597 (0.059):
samagrasya saṃghasya bhedāya parākrama; mā bhedakaraṇasaṃvartanīyam / adhikaraṇaṃ samādāya pragṛhya tiṣṭha; sametu te devadatta sārdhaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17982700 (0.059):
śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ; ayaṃ devadattaḥ samagrasya saṃghasya / bhedāya parākramate; bhedakaraṇasaṃvartanīyaṃ cādhikaraṇaṃ samādāya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17982743 (0.059):
bhedakaraṇasaṃvartanīyam adhikaraṇaṃ samādāya pragṛhya tiṣṭha; sametu te
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17982828 (0.059):
samagrasya saṃghasya bhedāya parākrama; mā bhedakaraṇasaṃvartanīyam / cādhikaraṇaṃ samādāya pragṛhya tiṣṭha; sametu te devadatta sārdhaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17983095 (0.059):
jānanto yo bhikṣusamagrasya saṃghasya bhedāya parākramate, / bhedakaraṇasaṃvartanīyaṃ cādhikaraṇaṃ samādāya pragṛhya tiṣṭhati,
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17983580 (0.059):
samagrasya saṃghasya bhedāya parākramate bhedakaraṇasaṃvartanīyaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17983715 (0.061):
jānanto yo bhikṣuḥ samagrasya saṃghasya bhedāya parākramate / bhedakaraṇasaṃvartanīyaṃ cādhikaraṇaṃ samādāya pragṛhya tiṣṭhati;
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850253 (0.062):
bhikṣuṇīhi vucyamānā tam eva vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya | na / pratiniḥsareya | sā bhikṣuṇī bhikṣuṇīhi yāvat tṛtīyakaṃ samanugrāhitavyā
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27851999 (0.062):
vuccamānā taṃ eva vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya | na pratiniḥsareya | / sā bhikṣuṇī bhikṣuṇīhi yāvattṛtīyakaṃ samanugrāhitavyā samanubhāṣitavyā
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573337 (0.063):
bhikṣubhir evaṃ syād vacanīyo mā tvam āyuṣmaṃ samagrasya saṃghasya bhedāya / parākrama mā bhedasaṃvartanīyam adhikaraṇaṃ samādāya vigṛhya sth(ā)ḥ
so bhikṣu bhikṣūhi evam asya vacanīyo Ō mā āyuṣman samagrasya saṃghasya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486690 (0.0):
bhedanasamvarttanīyamvā'dhikaraṇaṃ / samādāya pragṛhya tiṣṭheya so bhikṣu / bhikṣuhi evamasya vacanīyo mā āyuṣman samagrasya saṃghasya bhedāya
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573336 (0.015):
bhikṣubhir evaṃ syād vacanīyo mā tvam āyuṣmaṃ samagrasya saṃghasya bhedāya
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365333 (0.024):
tiṣṭhet sa bhikṣur bhikṣubhir idaṃ syād vacanīyaḥ -- mā tvam āyuṣman / samagrasya saṃghasya bhedāya parākramed bhedakaraṇasaṃvartanīyaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136965 (0.039):
uktā bhagavatā tān pratisevato nālam antarāyāya / so bhikṣu bhikṣūhi evam / asya vacanīyo Ō mā āyuṣmann evaṃ vada, mā bhagavantam abhyācakṣa asatā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134225 (0.044):
kiñcid vakṣyāmi kalyāṇaṃ vā pāpakaṃ vā / viramathāyuṣmanto mama vacanāya / / so bhikṣu bhikṣūhi evam asya vacanīyo Ō mā āyuṣmann uddeśaparyāpannehi
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17982592 (0.047):
evaṃjātīyaḥ (A 454a) evaṃ ca punar ājñāpayitavyaḥ; mā tvaṃ devadatta / samagrasya saṃghasya bhedāya parākrama; mā bhedakaraṇasaṃvartanīyam
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17982738 (0.047):
devadatta samagrasya saṃghasya bhedāya parākrama; mā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17982822 (0.052):
devadattaṃ jñapticaturthena karmaṇā ājñāpayati: mā tvaṃ devadatta / samagrasya saṃghasya bhedāya parākrama; mā bhedakaraṇasaṃvartanīyam
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27849379 (0.052):
bhikṣuṇī bhikṣuṇībhir evam asya vacanīyā | mā ārye samagrasya saṃghasya / bhedāya parākrameya | bhedanasamvartanīyam vā adhikaraṇaṃ samādāya
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850999 (0.055):
vucyamānā tam eva vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya na pratinissareya | sā / bhikṣuṇī bhikṣuṇīhi yāvat tṛtīyakaṃ samanugrāhitavyā samanubhāṣitavyā
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850253 (0.057):
bhikṣuṇīhi vucyamānā tam eva vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya | na / pratiniḥsareya | sā bhikṣuṇī bhikṣuṇīhi yāvat tṛtīyakaṃ samanugrāhitavyā
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27851999 (0.057):
vuccamānā taṃ eva vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya | na pratiniḥsareya | / sā bhikṣuṇī bhikṣuṇīhi yāvattṛtīyakaṃ samanugrāhitavyā samanubhāṣitavyā
bhedāya parākramehi, bhedanasaṃvartanīyaṃ vā adhikaraṇaṃ samādāya pragṛhya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486692 (0.0):
bhikṣuhi evamasya vacanīyo mā āyuṣman samagrasya saṃghasya bhedāya / parākramehi / bhedana samvarttanīyamvā adhikaraṇaṃ samādāya pragṛhya
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573337 (0.037):
bhikṣubhir evaṃ syād vacanīyo mā tvam āyuṣmaṃ samagrasya saṃghasya bhedāya / parākrama mā bhedasaṃvartanīyam adhikaraṇaṃ samādāya vigṛhya sth(ā)ḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17982600 (0.039):
samagrasya saṃghasya bhedāya parākrama; mā bhedakaraṇasaṃvartanīyam
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17982746 (0.039):
devadatta samagrasya saṃghasya bhedāya parākrama; mā / bhedakaraṇasaṃvartanīyam adhikaraṇaṃ samādāya pragṛhya tiṣṭha; sametu te
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17982831 (0.039):
samagrasya saṃghasya bhedāya parākrama; mā bhedakaraṇasaṃvartanīyam / cādhikaraṇaṃ samādāya pragṛhya tiṣṭha; sametu te devadatta sārdhaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17982874 (0.039):
ājñāpayituṃ; mā tvaṃ devadatta samagrasya saṃghasya bhedāya parākrama; (A / 454b) bhedakaraṇasaṃvartanīyam cādhikaraṇaṃ samādāya pragṛhya tiṣṭha;
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27849368 (0.043):
yā puna bhikṣuṇī samagrasya saṃghasya bhedāya parākrameya / bhedanasamvartanīyaṃ vā adhikaraṇaṃ samādāya pratigṛhya tiṣṭheya | sā
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27849387 (0.043):
bhikṣuṇī bhikṣuṇībhir evam asya vacanīyā | mā ārye samagrasya saṃghasya / bhedāya parākrameya | bhedanasamvartanīyam vā adhikaraṇaṃ samādāya
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365333 (0.048):
tiṣṭhet sa bhikṣur bhikṣubhir idaṃ syād vacanīyaḥ -- mā tvam āyuṣman / samagrasya saṃghasya bhedāya parākramed bhedakaraṇasaṃvartanīyaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17982702 (0.050):
bhedāya parākramate; bhedakaraṇasaṃvartanīyaṃ cādhikaraṇaṃ samādāya / pragṛhya tiṣṭhati; sa eṣa saṃbahulair bhikṣubhir meṣakenājñaptaḥ;
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17983096 (0.050):
bhedakaraṇasaṃvartanīyaṃ cādhikaraṇaṃ samādāya pragṛhya tiṣṭhati,
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17983373 (0.050):
bhedakaraṇasaṃvartanīyaṃ cādhikaraṇaṃ samādāya pragṛhya tiṣṭhati;
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17983581 (0.050):
samagrasya saṃghasya bhedāya parākramate bhedakaraṇasaṃvartanīyaṃ / cādhikaraṇaṃ samādāya pragṛhya tiṣṭhati; tasyānuvartino bhavata
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486680 (0.050):
PrMoSū(Mā)_SA.10. yo punabhikṣuḥ samagrasya saṃghasya bhedāya parākrameya / bhedanasamvarttanīyamvā'dhikaraṇaṃ / samādāya pragṛhya tiṣṭheya so bhikṣu
tiṣṭhāhi / sametu āyuṣmān sārdhaṃ saṃghena, samagro hi saṃgho sahito
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27849395 (0.0):
pratigṛhya tiṣṭhāhi | sametu āryā saṃghena | samagro hi saṃgho sahito
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486845 (0.0):
āyuṣmanto saṃghabhedaṃ rocenta saṃghasāmagrīmevāyuṣmanto rocanta / samenta / āyuṣmanto sārdhaṃ saṃghena samagro hi saṃgho sahito sammodamāno
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573351 (0.0):
parākrama mā bhedasaṃvartanīyam adhikaraṇaṃ samādāya vigṛhya sth(ā)ḥ / sametv āyuṣmaṃ sārdhaṃ saṃghena samagro hi saṃghaḥ sahitaḥ saṃmodamāna
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17983153 (0.017):
rocayata; sametv āyuṣmatāṃ sārdhaṃ saṃghena; samagro hi saṃghaḥ sahitaḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17983800 (0.017):
āyuṣmantaḥ saṃghabhedaṃ rocayantu; saṃghasāmagrīm eva rocayantu; sametv / āyuṣmatāṃ sārdhaṃ saṃghena; samagro hi saṃghaḥ sahitaḥ saṃmodamānaḥ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573478 (0.026):
(niḥ)sṛja(ṃ)tv āyuṣmantaḥ saṃghabhedānuvartitāṃ vyagravāditāṃ samagro hi / saṃghaḥ sahitaḥ saṃmodamāna avivadamāna ekāgra ekoddeśa ekakṣīrodakībhūtaḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17982607 (0.026):
samagrasya saṃghasya bhedāya parākrama; mā bhedakaraṇasaṃvartanīyam / adhikaraṇaṃ samādāya pragṛhya tiṣṭha; sametu te devadatta sārdhaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17982753 (0.026):
bhedakaraṇasaṃvartanīyam adhikaraṇaṃ samādāya pragṛhya tiṣṭha; sametu te
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17982837 (0.026):
samagrasya saṃghasya bhedāya parākrama; mā bhedakaraṇasaṃvartanīyam / cādhikaraṇaṃ samādāya pragṛhya tiṣṭha; sametu te devadatta sārdhaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17982881 (0.026):
454b) bhedakaraṇasaṃvartanīyam cādhikaraṇaṃ samādāya pragṛhya tiṣṭha; / sametu te devadatta sārdhaṃ saṃghena; samagro hi saṃghaḥ sahitaḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17983662 (0.028):
saṃghasāmagrīm eva rocayantu; sametv āyuṣmatāṃ sārdhaṃ saṃghena; samagro / hi saṃghaḥ sahitaḥ saṃmodamānaḥ avivadamānaḥ ekāgraḥ ekoddeśaḥ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134138 (0.029):
rocentu / samentu āyuṣmanto sārdhaṃ saṃghena / samagro hi sahito / sammodamāno avivadamāno ekuddeśo kṣīrodakībhūto śāstuḥ śāsanaṃ dīpayamāno
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365348 (0.031):
cādhikaraṇaṃ samādhāya pragṛhya tiṣṭha / sametv āyuṣman sārdhaṃ saṃghena
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17983460 (0.036):
evaṃrūpāṃ saṃghabhedānuvartinīṃ (SBV II 84) vyagravāditāyāṃ; sametv / āyuṣmatāṃ sārdhaṃ saṃghena; samagro hi saṃghaḥ saṃmodamānaḥ avivadamānaḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365500 (0.037):
saṃghabhedaḥ na rocate māyuṣmatām api saṃghabhedo rocate sametv āyuṣmantaḥ / saṃghena samagro hi saṃgho saṃmodamāno avivadamāno ekāgradharmoddeśaḥ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486705 (0.039):
parākramehi / bhedana samvarttanīyamvā adhikaraṇaṃ samādāya pragṛhya / tiṣṭhāhi / sametta āyuṣmānsārddhaṃ saṃghena samagrohi saṃgho sahito
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27849519 (0.043):
evāryamiśrikā rocayantu | samagro hi saṃgho | sahito sammodayamāno / avivadamāno ek'uddeśo kṣīrodakībhūto śāstuḥ śāsanaṃ dīpayamānaḥ | sukhāñ
sammodamāno avivadamāno ekuddeśo kṣīrodakībhūto śāstuḥ śāsanaṃ dīpayamāno
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486714 (0.0):
tiṣṭhāhi / sametta āyuṣmānsārddhaṃ saṃghena samagrohi saṃgho sahito / sammodamāno avivadamāno ekuddeśo kṣīrodakī bhūto śāstuḥ śāsanaṃ dīpayamāno
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486853 (0.0):
āyuṣmanto sārdhaṃ saṃghena samagro hi saṃgho sahito sammodamāno / avivadamāno ekuddeśo kṣīrodakī bhūto śāstuḥ śāsanaṃ dīpayamāno sukhaṃ ca
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134145 (0.0):
rocentu / samentu āyuṣmanto sārdhaṃ saṃghena / samagro hi sahito / sammodamāno avivadamāno ekuddeśo kṣīrodakībhūto śāstuḥ śāsanaṃ dīpayamāno
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27849402 (0.015):
pratigṛhya tiṣṭhāhi | sametu āryā saṃghena | samagro hi saṃgho sahito / sammodayamāna avivadamāno | ek'uddeśo kṣīrodakībhūto śāstuḥ śāsanaṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27849526 (0.024):
evāryamiśrikā rocayantu | samagro hi saṃgho | sahito sammodayamāno / avivadamāno ek'uddeśo kṣīrodakībhūto śāstuḥ śāsanaṃ dīpayamānaḥ | sukhāñ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573478 (0.036):
(niḥ)sṛja(ṃ)tv āyuṣmantaḥ saṃghabhedānuvartitāṃ vyagravāditāṃ samagro hi / saṃghaḥ sahitaḥ saṃmodamāna avivadamāna ekāgra ekoddeśa ekakṣīrodakībhūtaḥ
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14510475 (0.040):
saṃmodamānānāṃ avivadamānānāṃ ekoddeśakānāṃ kṣīrodakībhūtānāṃ / śāstuḥ śāsanaṃ dīpayamānānāṃ sukhañ ca phāsu(30b2)ñ ca viharantānāṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573351 (0.043):
sametv āyuṣmaṃ sārdhaṃ saṃghena samagro hi saṃghaḥ sahitaḥ saṃmodamāna / avivadamāna ekāgra ekoddeśa ekakṣīrodakībhūtaḥ sukhaṃ phāṣaṃ viharati
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12139594 (0.046):
kṣīrodakībhūtehi śāstuḥ śāsanaṃ dīpayamānehi sukhaṃ ca phāsuṃ ca
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 550430 (0.050):
yadi tvāṃ praṇametāsau $ kuryād vā śāsanaṃ punaḥ / HV_App.I,18.1052 / / [k: Ñ1.2 T1 G3 M subst. for line 1052 (V3 T3 ins.):k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22035987 (0.050):
yadi tvāṃ praṇametāsau kuryād vā śāsanaṃ punaḥ / HV_App.I,18.1052 / / [k: Ñ1.2 T1 G3 M subst. for line 1052 (V3 T3 ins.):k]
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25371156 (0.052):
dāpayiṣyāmaḥ śamayiṣyāmo vyupaśamayiṣyāmo dharmavinaye śāstuḥ śāsane /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492281 (0.059):
kṛtehi śāstuḥ śāsanaṃ dīpayamāne hi / sukhañca phāsuñca viharante hi
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18616686 (0.060):
te hi no upapadeyur udagrā / yadi na saṃkaliye śāsanaṃ śāstuḥ //
sukhaṃ ca phāsuṃ ca viharati / evaṃ ca so bhikṣu bhikṣūhi vucyamāno taṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486856 (0.0):
avivadamāno ekuddeśo kṣīrodakī bhūto śāstuḥ śāsanaṃ dīpayamāno sukhaṃ ca / phāsuṃ ca viharati / evañca te bhikṣu bhikṣuhi vucyamānāstamvastuṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134150 (0.0):
sammodamāno avivadamāno ekuddeśo kṣīrodakībhūto śāstuḥ śāsanaṃ dīpayamāno / sukhaṃ ca phāsuṃ ca viharati / evaṃ ca te bhikṣū bhikṣūhi vucyamānās taṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136988 (0.030):
bhagavatā, alaṃ ca punas tān pratiṣevato antarāyāya / evaṃ ca so bhikṣu / bhikṣūhi vucyamāno taṃ vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ / no ca
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486721 (0.035):
sammodamāno avivadamāno ekuddeśo kṣīrodakī bhūto śāstuḥ śāsanaṃ dīpayamāno / sukhaṃ ca phāsuñca viharati / evaṃ ca sa bhikṣū bhikṣū hi vucyamāno taṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489695 (0.042):
alañca punastān pratisevato antarāyāya / evaṃ ca so bhikṣu bhikṣuhi / vucyamāno taṃ vastuṃ pratinissareya ityetaṃ kuśalānno ca pratinissareya /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137095 (0.047):
antarāyāya / evaṃ ca so śramaṇuddeśo bhikṣūhi vucyamāno taṃ vastuṃ / pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ / no ca pratinissareya so śramaṇuddeśo
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134282 (0.047):
idam anyamanyasya vacanīyā, anyonyāpatti vyutthāpanīyā / evaṃ ca so bhikṣū / bhikṣūhi vucyamāno taṃ vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ, no ca
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486987 (0.056):
yadidamasya manyasya vacanīyā anyo nyāpatti vyutthāpanīyā / evaṃ ca so / bhikṣū bhikṣū hi vucyamāno taṃ vastuṃ pratinissareya ityetaṃ kuśalaṃ no ca
vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ / no ca pratinissareya, so bhikṣu
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486741 (0.0):
pratinissaggāya yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇo vā samanubhāṣiyamāṇo vā / / taṃ vastuṃ pratinissareya ityetaṃ kuśalaṃ no ca pratinissareya tameva
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486994 (0.0):
yadidamasya manyasya vacanīyā anyo nyāpatti vyutthāpanīyā / evaṃ ca so / bhikṣū bhikṣū hi vucyamāno taṃ vastuṃ pratinissareya ityetaṃ kuśalaṃ no ca
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487007 (0.0):
samanugrāhiyamāṇo vābhivastuṃ pratinissareya ityetaṃ kuśalaṃ no ca / pratinissareya tameva vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya saṃghātiśeṣo /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136995 (0.0):
bhagavatā, alaṃ ca punas tān pratiṣevato antarāyāya / evaṃ ca so bhikṣu / bhikṣūhi vucyamāno taṃ vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ / no ca
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137009 (0.0):
samanugrāhiyamāṇo vā samanubhāṣiyamāṇo vā taṃ vastuṃ pratinissareya ity / etaṃ kuśalaṃ / no ca pratinissareya so bhikṣuḥ samagreṇa saṃghena
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137102 (0.0):
antarāyāya / evaṃ ca so śramaṇuddeśo bhikṣūhi vucyamāno taṃ vastuṃ / pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ / no ca pratinissareya so śramaṇuddeśo
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489716 (0.005):
samanubhāṣiyamāṇo vā taṃ vastuṃ pratinissareya ityetaṃ kuśalaṃ no ca
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487190 (0.006):
samanubhāṣiyamāṇā vā taṃ vastuṃ pratinissarea ityetaṃ kuśalaṃ no ca
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27851017 (0.007):
samanubhāṣiyamāṇā vā taṃ vastuṃ pratiniḥsareya ity etaṃ kuśalaṃ | no ca / pratinissareya | ayaṃ pi dharmo yāvattṛtīyako |
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134471 (0.007):
evaṃ ca te bhikṣū bhikṣūhi vucyamānā taṃ vastuṃ pratinissareṃsu ity etaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134289 (0.008):
idam anyamanyasya vacanīyā, anyonyāpatti vyutthāpanīyā / evaṃ ca so bhikṣū / bhikṣūhi vucyamāno taṃ vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ, no ca
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850420 (0.009):
| evaṃ ca tāyo bhikṣuṇīyo bhikṣuṇīhi vucyamānās taṃ vastuṃ / pratinissareṃsuḥ | ity etaṃ kuśalaṃ | no ca pratinissareṃsuḥ tā bhikṣuṇīyo
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134301 (0.009):
samanugrāhiyamāṇo vā taṃ vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ, no ca / pratinissareya tam eva vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya saṃghātiśeṣo /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137116 (0.009):
pratinissargāya yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇo vā samanubhāṣiyamāṇo vā / taṃ vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ, no ca pratinissareya so
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489701 (0.010):
alañca punastān pratisevato antarāyāya / evaṃ ca so bhikṣu bhikṣuhi / vucyamāno taṃ vastuṃ pratinissareya ityetaṃ kuśalānno ca pratinissareya /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486724 (0.014):
sukhaṃ ca phāsuñca viharati / evaṃ ca sa bhikṣū bhikṣū hi vucyamāno taṃ / vastuṃ pratinissareya ityetaṃ kuśalaṃ / so ca pratinissareya so bhikṣū
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134158 (0.019):
sukhaṃ ca phāsuṃ ca viharati / evaṃ ca te bhikṣū bhikṣūhi vucyamānās taṃ / vastuṃ pratinissareṃsu ity etaṃ kuśalaṃ, no ca pratinissareṃsu te bhikṣū
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850545 (0.019):
pratiniḥsargāya | yāvattṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇā vā samanubhāṣiyamāṇā vā / taṃ vastuṃ pratiniḥsareya ity etaṃ kuśalaṃ | no ca pratiniḥsareṃsuḥ ayam
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27851773 (0.019):
vistareṇa | yāvattṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇā vā samanubhāṣiyamāṇā vā taṃ / vastuṃ pratiniḥsareya ity etaṃ kuśalaṃ | no ca pratiniḥsareya ayam api
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27843118 (0.019):
samanubhāṣiyamāṇā vā taṃ vastuṃ pratiniḥsareya ity etaṃ kuśalaṃ | no ca
bhikṣūhi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyo samanubhāṣitavyo tasya vastusya / pratinissargāya / yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇo vā samanubhāṣiyamāṇo vā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134297 (0.0):
bhikṣūhi vucyamāno taṃ vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ, no ca / pratinissareya so bhikṣu bhikṣūhi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyo
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137004 (0.0):
bhikṣūhi vucyamāno taṃ vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ / no ca / pratinissareya so bhikṣu bhikṣūhi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyo
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137111 (0.0):
pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ / no ca pratinissareya so śramaṇuddeśo / bhikṣūhi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyo samanubhāṣitavyo tasya vastusya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489704 (0.008):
vucyamāno taṃ vastuṃ pratinissareya ityetaṃ kuśalānno ca pratinissareya / / so bhikṣu bhikṣuhi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyo samanubhāṣitavyo tasya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134478 (0.010):
kuśalaṃ / no ca pratinissareṃsu te bhikṣū bhikṣūhi yāvantṛtīyakaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134167 (0.010):
vastuṃ pratinissareṃsu ity etaṃ kuśalaṃ, no ca pratinissareṃsu te bhikṣū / bhikṣūhi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyāḥ samanubhāṣitavyāḥ tasya vastusya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486996 (0.014):
bhikṣū bhikṣū hi vucyamāno taṃ vastuṃ pratinissareya ityetaṃ kuśalaṃ no ca / pratinissareya so bhikṣū bhikṣū hi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyo
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489814 (0.014):
pratinissareyasto śramaṇuddeśo bhikṣūhi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyo
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486737 (0.020):
bhikṣū hi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyo samanubhāṣitavyo tasya vastusya / pratinissaggāya yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇo vā samanubhāṣiyamāṇo vā /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489711 (0.022):
so bhikṣu bhikṣuhi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyo samanubhāṣitavyo tasya / vastusya pratinissagāya yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇo vā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486729 (0.023):
vastuṃ pratinissareya ityetaṃ kuśalaṃ / so ca pratinissareya so bhikṣū / bhikṣū hi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyo samanubhāṣitavyo tasya vastusya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489821 (0.025):
pratinissareyasto śramaṇuddeśo bhikṣūhi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyo / samanubhāṣitavyo tasya vastusya pratiniḥssagāya yāvantṛtīyakaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486876 (0.030):
pratinissaggāya yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇā vā samanubhāṣiyamāṇā vā / tamvastuṃ pratinissarea itaṃ kuśalaṃ no ca pratinissareṃsu tameva ca
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487186 (0.030):
vastusya pratinissaggāya yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇā vā / samanubhāṣiyamāṇā vā taṃ vastuṃ pratinissarea ityetaṃ kuśalaṃ no ca
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850429 (0.034):
bhikṣuṇīhi yāvattṛtīyakaṃ samanugrāhitavyāḥ samanubhāṣitavyāḥ tasya / vastusya pratinissargāya | yāvattṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇā vā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487176 (0.037):
vucyamānābhivastupratinissarea ityetaṃ kuśalaṃ no ca pratinissarea te / bhikṣū bhikṣū hi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyā samanubhāṣitavyāstasya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486866 (0.047):
pratinissarea ityetaṃ kuśalaṃ no ca pratinissarea te bhikṣū bhikṣū hi / yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyāḥ samanubhāṣitavyāḥ / tasya vastusya
taṃ vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ / no ca pratinissareya tam eva
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486742 (0.0):
pratinissaggāya yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇo vā samanubhāṣiyamāṇo vā / / taṃ vastuṃ pratinissareya ityetaṃ kuśalaṃ no ca pratinissareya tameva
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486990 (0.0):
bhikṣū bhikṣū hi vucyamāno taṃ vastuṃ pratinissareya ityetaṃ kuśalaṃ no ca / pratinissareya so bhikṣū bhikṣū hi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyo
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487008 (0.0):
samanugrāhiyamāṇo vābhivastuṃ pratinissareya ityetaṃ kuśalaṃ no ca / pratinissareya tameva vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya saṃghātiśeṣo /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489714 (0.0):
vastusya pratinissagāya yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇo vā / samanubhāṣiyamāṇo vā taṃ vastuṃ pratinissareya ityetaṃ kuśalaṃ no ca
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136991 (0.0):
bhikṣūhi vucyamāno taṃ vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ / no ca
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137007 (0.0):
samanubhāṣitavyo tasya vastusya pratinissargāya / yāvantṛtīyakaṃ / samanugrāhiyamāṇo vā samanubhāṣiyamāṇo vā taṃ vastuṃ pratinissareya ity
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137098 (0.0):
antarāyāya / evaṃ ca so śramaṇuddeśo bhikṣūhi vucyamāno taṃ vastuṃ / pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ / no ca pratinissareya so śramaṇuddeśo
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137114 (5.960):
bhikṣūhi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyo samanubhāṣitavyo tasya vastusya / pratinissargāya yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇo vā samanubhāṣiyamāṇo vā / taṃ vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ, no ca pratinissareya so
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487191 (0.001):
vastusya pratinissaggāya yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇā vā / samanubhāṣiyamāṇā vā taṃ vastuṃ pratinissarea ityetaṃ kuśalaṃ no ca
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134485 (0.002):
yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇā vā samanubhāṣiyamāṇā vā taṃ vastuṃ / prati[ni]ssareṃsu ity etaṃ kuśalaṃ / no ca pratinissareṃsu tam eva vastuṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850440 (0.002):
samanubhāṣiyamāṇā vā taṃ vastuṃ pratinissareṃsuḥ itya etaṃ kuśalaṃ | no ca
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489822 (0.005):
samanubhāṣitavyo tasya vastusya pratiniḥssagāya yāvantṛtīyakaṃ / samanugrāhiyamāṇo vā samanubhāṣiyamāṇo vā taṃ vastuṃ pratiniḥsareya / ityetaṃ kuśalanno ca pratiniḥsareyaḥ so śramaṇuddeśo bhikṣū hi nāśayitavyo
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27851016 (0.007):
tasya vastusya pratiniḥsargāya | yāvattṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇā vā / samanubhāṣiyamāṇā vā taṃ vastuṃ pratiniḥsareya ity etaṃ kuśalaṃ | no ca
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134467 (0.007):
evaṃ ca te bhikṣū bhikṣūhi vucyamānā taṃ vastuṃ pratinissareṃsu ity etaṃ / kuśalaṃ / no ca pratinissareṃsu te bhikṣū bhikṣūhi yāvantṛtīyakaṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850418 (0.009):
| evaṃ ca tāyo bhikṣuṇīyo bhikṣuṇīhi vucyamānās taṃ vastuṃ / pratinissareṃsuḥ | ity etaṃ kuśalaṃ | no ca pratinissareṃsuḥ tā bhikṣuṇīyo
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134285 (0.009):
bhikṣūhi vucyamāno taṃ vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ, no ca / pratinissareya so bhikṣu bhikṣūhi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyo
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134302 (0.009):
samanubhāṣitavyo tasya vastusya pratinissargāya / yāvantṛtīyakaṃ / samanugrāhiyamāṇo vā taṃ vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ, no ca
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850545 (0.013):
pratiniḥsargāya | yāvattṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇā vā samanubhāṣiyamāṇā vā / taṃ vastuṃ pratiniḥsareya ity etaṃ kuśalaṃ | no ca pratiniḥsareṃsuḥ ayam
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27851773 (0.013):
vistareṇa | yāvattṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇā vā samanubhāṣiyamāṇā vā taṃ / vastuṃ pratiniḥsareya ity etaṃ kuśalaṃ | no ca pratiniḥsareya ayam api
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27843118 (0.013):
vastusya pratiniḥsargāya | yāvat tṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇā vā / samanubhāṣiyamāṇā vā taṃ vastuṃ pratiniḥsareya ity etaṃ kuśalaṃ | no ca
vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya saṃghātiśeṣo /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486749 (0.0):
taṃ vastuṃ pratinissareya ityetaṃ kuśalaṃ no ca pratinissareya tameva / vastusamādāya pragṛhya tiṣṭheya saṃghātiśeṣo /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486889 (0.0):
tamvastuṃ pratinissarea itaṃ kuśalaṃ no ca pratinissareṃsu tameva ca / vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya saṃghātiśeṣo /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487015 (0.0):
samanugrāhiyamāṇo vābhivastuṃ pratinissareya ityetaṃ kuśalaṃ no ca / pratinissareya tameva vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya saṃghātiśeṣo /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134309 (0.0):
samanugrāhiyamāṇo vā taṃ vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ, no ca / pratinissareya tam eva vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya saṃghātiśeṣo /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487197 (0.001):
samanubhāṣiyamāṇā vā taṃ vastuṃ pratinissarea ityetaṃ kuśalaṃ no ca / pratinissarea ime ca vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭhea saṃghātiśeṣo //
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134489 (0.002):
prati[ni]ssareṃsu ity etaṃ kuśalaṃ / no ca pratinissareṃsu tam eva vastuṃ / samādāya pragṛhya tiṣṭheṃsu saṃghātiśeṣo /
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850275 (0.006):
samanugrāhiyamāṇā vā samanubhāṣiyamāṇa vā tam vastuṃ pratiniḥsareya ity / evaṃ kuśalaṃ | no ca pratiniḥsareya tam eva vastuṃ samādāya pragṛhya
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27849559 (0.008):
samanubhāṣiyamāṇā vā taṃ vastuṃ pratiniḥsareṃsuḥ ity etat kuśalaṃ | no ca / pratiniḥsareṃsuḥ | tad eva vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheyuḥ | ayam api
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134178 (0.014):
taṃ vastuṃ pratinissareṃsu i[ty e]taṃ kuśalaṃ, no ca pratinissareṃsu tam / eva ca vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheṃsu saṃghātiśeṣo /
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850999 (0.020):
vucyamānā tam eva vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya na pratinissareya | sā
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850253 (0.026):
bhikṣuṇīhi vucyamānā tam eva vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya | na
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27851683 (0.026):
vucyamānā tam eva vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya na pratiniḥsareya | yā
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27851999 (0.026):
asādhu śākyaputrīya bhāvapratyākhyānaṃ | evaṃ ca sā bhikṣuṇī bhikṣuṇīhi / vuccamānā taṃ eva vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya | na pratiniḥsareya |
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850440 (0.035):
samanubhāṣiyamāṇā vā taṃ vastuṃ pratinissareṃsuḥ itya etaṃ kuśalaṃ | no ca / pratinissareṃsuḥ tam evam vastuṃ samādāya pratigṛhya tiṣṭheṃsuḥ | ayam api
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27849340 (0.036):
tṛtīyakaṃ samanugrāhyamāṇā samanubhāṣyamāṇā tam vastuṃ pratiniḥsareya ity / etat kuśalaṃ | no ca pratiniḥsareya tam eva vastuṃ samādāya pratigṛhya
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27849864 (0.059):
evaṃ ca sā bhikṣuṇī bhikṣuṇībhir ucyamāna tad eva vastuṃ samādāya pragṛhya / tiṣṭheya | sā bhikṣuṇī bhikṣūṇībhiḥ yāvattṛtīyakaṃ samanugrāhitavyā
PrMoSū(Mā-L)SA.11. tasya kho puna bhikṣusya bhikṣū sahāyakā bhonti eko vā,
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486759 (0.0):
vastusamādāya pragṛhya tiṣṭheya saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.11. tasya kho punabhikṣusya bhikṣusahāyakā bhonti / eko vā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486892 (5.960):
vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.12. bhikṣuḥ kho punadūrvvacakajātīyo bhoti so
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487018 (5.960):
pratinissareya tameva vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA. bhikṣu kho punaranyataraṃ grāmamvā nagaramvā nigamamvā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134313 (5.960):
pratinissareya tam eva vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA. saṃbahulā bhikṣū kho punar anyataraṃ grāmam vā nagaraṃ vā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134182 (0.012):
eva ca vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheṃsu saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.12. bhikṣuḥ kho puna durvacakajātīyo bhoti / so
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486573 (0.019):
saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.8. yo punabhikṣū bhikṣusya duṣto doṣātkupito anāttamano
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486616 (0.019):
ca doṣe pratiṣṭhihati / doṣādavacāmīti saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.9. yo punabhikṣū bhikṣusya duṣto doṣātkupito anāttamano
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486352 (0.021):
saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.2. yo punabhikṣu otīṇṇā vipariṇatena cittena mātṛgrāmeṇa
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486383 (0.021):
śaparāsopiṇaṃ śādiyeya saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.3. yo punabhikṣu otīṇṇā viparītena cittena mātṛgrāmaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486406 (0.021):
yuvāṃ yuvatīti saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.4. yo punabhikṣu otīṇṇo vipariṇatena cittena mātṛgrāmasya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486441 (0.021):
upasthiheya paricareya yaduta maithunopasaṃhiteneti saṃghātiśeṣo // / PrMoSū(Mā)_SA.5. yo punabhikṣuḥ saṃcaritraṃ samāpadyeya striyāye vā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486670 (0.021):
upādinno bhavati / bhikṣu ca doṣe pratiṣṭhahati doṣādavacāmīti / saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.10. yo punabhikṣuḥ samagrasya saṃghasya bhedāya parākrameya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133649 (0.021):
saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.2. yo puna bhikṣu otīrṇo vipariṇatena cittena mātṛgrāmeṇa
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133680 (0.021):
sādiyeya saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.3. yo puna bhikṣu otīrṇo vipariṇatena cittena mātṛgrāmaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133702 (0.021):
yuvatīti saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.4. yo puna bhikṣu otīrṇo vipariṇatena cittena mātṛgrāmasya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133737 (0.021):
saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.5. yo puna bhikṣuḥ saṃcaritraṃ samāpadyeya istriyāye mataṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133864 (0.021):
vā nābhineya vastudeśanāya, adeśite vastusminn aparikramaṇe saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.8. yo puna bhikṣu bhikṣusya duṣṭo, doṣāt kupito, anāttamano
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133907 (0.021):
ca doṣe pratiṣṭhihati doṣād avacāmīti saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.9. yo puna bhikṣu bhikṣusya duṣṭo, doṣāt kupito, anāttamano
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133961 (0.021):
dharmo upādinno bhavati, bhikṣu ca doṣe pratiṣṭhihati doṣād avacāmīti / saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.10. yo puna bhikṣuḥ samagrasya saṃghasya bhedāya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486462 (0.034):
vā jārttanena vā antamasato bhikṣuṇi kāyāmapi saṃghātiśeṣo // / PrMoSū(Mā)_SA.6. svayaṃ cāyikāya bhikṣuṇā kuṭī kārāpayamāṇena
dvau vā trayo vā saṃbahulā vā, vargavādakā anuvartakāḥ samanujñāḥ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486759 (0.010):
PrMoSū(Mā)_SA.11. tasya kho punabhikṣusya bhikṣusahāyakā bhonti / eko vā / dvau vā trayo vā sambahulā vā vagavādakā anuvattakāḥ samanuṣyāḥ
saṃghabhedāya / te bhikṣū tān bhikṣūn evaṃ vadeṃsu Ō mā āyuṣmanto etaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486774 (0.0):
dvau vā trayo vā sambahulā vā vagavādakā anuvattakāḥ samanuṣyāḥ / saṃghabhedāya te bhikṣū tānbhikṣūnevaṃ vadeyya mā āyuṣmanto etaṃ bhikṣuṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487109 (0.064):
bhikṣūn pravrājeti ekatyānbhikṣunna pravrājeti te bhikṣū bhikṣū hi / evaṃmasya vacanīyāḥ / mā āyuṣmanto evaṃ vada na ca bhikṣū na saṃgho
bhikṣuṃ kiñcid vadatha kalyāṇaṃ vā pāpakaṃ vā / dharmavādī caiṣo bhikṣur
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17983037 (0.018):
mā yūyam āyuṣmanto 'sya bhikṣoḥ kiṃcid vocata kalyāṇaṃ vā pāpakaṃ vā; eṣa / hi bhikṣur dharmavādī vinayavādī; dharmaṃ caiṣa bhikṣur vinayaṃ ca
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850175 (0.019):
ātmānam avacanīyaṃ karoti | sā evam āha | mā me āryamiśrikāyo kiñcid / vadatha kalyāṇam vā pāpakaṃ vā | aham apy āryamiśrikāṇān na kiñcid
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486919 (0.019):
āyuṣmanto kiñcidvadatha kalyāṇaṃ vā pāpakaṃ vā / ahamapyāyuṣmantānāṃ na
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134209 (0.019):
āyuṣmanto kiñcid vadatha kalyāṇaṃ vā pāpakaṃ vā / aham apy āyuṣmantānāṃ na
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486778 (0.059):
kiñcidvadatha / kalyāṇaṃ vā pāpakamvā / dharmmavādī caiṣo bhikṣū
vina[ya]vādī caiṣo bhikṣu, asmākaṃ caiṣo bhikṣu cchandaṃ ca ruciṃ ca
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27849476 (0.045):
vinayavādinī caiṣā bhikṣuṇī | asmākaṃ caiṣā bhikṣuṇī chandañ ca ruciṃ ca / samādāya pragṛhya vyavaharati | yañ caitasyāḥ bhikṣuṇyāḥ kṣamate ca rocate
samādāya pragṛhya vyavaharati / yaṃ caitasya bhikṣusya kṣamate ca rocate
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486796 (0.024):
vinayavādī caiṣo bhikṣū asmākaṃ caiṣo bhikṣūcchandañca rūciñca samādāya / pragṛhya vyavaharati / ya caitasya bhikṣūsya kṣamate ca rocate ca
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27849477 (0.041):
vinayavādinī caiṣā bhikṣuṇī | asmākaṃ caiṣā bhikṣuṇī chandañ ca ruciṃ ca / samādāya pragṛhya vyavaharati | yañ caitasyāḥ bhikṣuṇyāḥ kṣamate ca rocate
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365452 (0.064):
nājānan yac cāsya bhikṣoḥ rocate ca kṣamate ca asmākam api rocate ca / kṣamate ca iti / te bhikṣavo bhikṣubhir evaṃ syur vacanīyā -- māyuṣmanta
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27849484 (0.064):
samādāya pragṛhya vyavaharati | yañ caitasyāḥ bhikṣuṇyāḥ kṣamate ca rocate / ca asmākam api taṃ kṣamate ca rocate ca | jānantī caiṣā bhikṣuṇī bhāṣate
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17982990 (0.064):
nājānan; (SBV II 82) yac cāsmai bhikṣave rocate, kṣamate ca, asmākam api / tad rocate kṣamate ca iti.
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17983060 (0.064):
cāsmai bhikṣave rocate ca kṣamate ca, asmākam api tad rocate ca kṣamate ca
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17983138 (0.064):
bhikṣur bhāṣate, nājānan; yac cāsmai bhikṣave rocate ca kṣamate ca, / asmākam api tad rocate ca kṣamate ca iti; mā yūyam āyuṣmantaḥ saṃghabhedaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17983318 (0.064):
yac cāsmai bhikṣave rocate kṣamate ca, asmākam api tad rocate kṣamate ca
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17983415 (0.064):
bhāṣate, na ajānan; yac cāsmai bhikṣave rocate ca kṣamate ca, asmākam api / tad rocate ca kṣamate ca iti; tat kasya hetoḥ? naiṣa āyuṣmanto bhikṣur
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17983761 (0.064):
bhāṣate, na ajānan; yac cāsmai bhikṣave rocate ca kṣamate ca, asmākam api / tad rocate ca kṣamate ca iti; tat kasya hetoḥ? naiṣa bhikṣur dharmavādī na
ca asmākam api taṃ kṣamate ca rocate ca / jānan caiṣo bhikṣu bhāṣate no
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486804 (0.0):
pragṛhya vyavaharati / ya caitasya bhikṣūsya kṣamate ca rocate ca / asmākamapi taṃ kṣamate ca rocate ca jānan caiṣo bhikṣu bhāṣate no ajānan /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134120 (0.0):
caiṣo bhikṣu, avinayavādī caiṣo bhikṣu, ajānan* caiṣo bhikṣu bhāṣate no
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365453 (0.021):
chandaṃ ca ruciñ cādāya tu vyāharati | jānaṃś ca sa bhikṣur bhāṣate / nājānan yac cāsya bhikṣoḥ rocate ca kṣamate ca asmākam api rocate ca
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27849487 (0.022):
samādāya pragṛhya vyavaharati | yañ caitasyāḥ bhikṣuṇyāḥ kṣamate ca rocate / ca asmākam api taṃ kṣamate ca rocate ca | jānantī caiṣā bhikṣuṇī bhāṣate
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17983061 (0.024):
samādāya pragṛhyānuvyavaharati; jānaṃś caiṣa bhikṣur bhāṣate, nājānan; yac / cāsmai bhikṣave rocate ca kṣamate ca, asmākam api tad rocate ca kṣamate ca
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17982991 (0.024):
nājānan; (SBV II 82) yac cāsmai bhikṣave rocate, kṣamate ca, asmākam api / tad rocate kṣamate ca iti.
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17983139 (0.024):
bhikṣur bhāṣate, nājānan; yac cāsmai bhikṣave rocate ca kṣamate ca, / asmākam api tad rocate ca kṣamate ca iti; mā yūyam āyuṣmantaḥ saṃghabhedaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17983319 (0.024):
yac cāsmai bhikṣave rocate kṣamate ca, asmākam api tad rocate kṣamate ca
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17983417 (0.024):
bhāṣate, na ajānan; yac cāsmai bhikṣave rocate ca kṣamate ca, asmākam api / tad rocate ca kṣamate ca iti; tat kasya hetoḥ? naiṣa āyuṣmanto bhikṣur
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17983763 (0.024):
bhāṣate, na ajānan; yac cāsmai bhikṣave rocate ca kṣamate ca, asmākam api / tad rocate ca kṣamate ca iti; tat kasya hetoḥ? naiṣa bhikṣur dharmavādī na
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573448 (0.025):
jānaṃ caiṣa bhikṣur bhāṣate nājānaṃ yac cāsya bhikṣo rocate ca kṣamate ca / asmākam api tad rocate ca kṣamate ca /
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17983624 (0.032):
cāsmai bhikṣave rocate ca kṣamate ca, asmākam api tad rocate ca kṣamate ca / iti; tat kasya hetoḥ? naiṣa bhikṣur dharmavādī na vinayavādī; adharmaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134405 (0.038):
ekatyān bhikṣūn na pravrājeti / te bhikṣū bhikṣūhi evam asya vacanīyāḥ Ō / mā āyuṣmanto evaṃ vadatha / na saṃgho cchandagāmī, na saṃgho doṣagāmī, na
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487112 (0.050):
evaṃmasya vacanīyāḥ / mā āyuṣmanto evaṃ vada na ca bhikṣū na saṃgho
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365485 (0.058):
'vinayaṃ cāsmākaṃ chandaṃ ruciñ cādāya tu vyāharati nājānaṃś ca sa bhikṣur / bhāṣate jānaṃś ca yac cāsya bikṣoḥ rocate ca kṣamate ca tavāyuṣmato 'pi
vadatha, na eṣo bhikṣur dharmavādī, na eṣo bhikṣur vinayavādī, adharmavādī
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573459 (0.015):
te bhikṣavo bhikṣubhir evaṃ syur vacanīyāḥ naiṣa bhikṣur dharmavādī na / vinayavādī adharmaṃ caiṣo 'vinayaṃ cādāya vigṛhyānuvyāharati
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365467 (0.015):
evaṃ vadantu na ca sa bhikṣur dharmavādī na vinayavādī adharmaṃ caiṣo
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17983633 (0.015):
iti; tat kasya hetoḥ? naiṣa bhikṣur dharmavādī na vinayavādī; adharmaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17983771 (0.015):
tad rocate ca kṣamate ca iti; tat kasya hetoḥ? naiṣa bhikṣur dharmavādī na / vinayavādī; adharmaṃ caiṣa bhikṣur avinayaṃ ca samādāya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17983429 (0.016):
tad rocate ca kṣamate ca iti; tat kasya hetoḥ? naiṣa āyuṣmanto bhikṣur / dharmavādī vinayavādī ca; adharmavādī caiṣa bhikṣur avinayavādī ca;
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486820 (0.018):
bhikṣū dharmavādī na eṣo bhikṣū vinayavādī adharmavādī caiṣo bhikṣū
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573428 (0.026):
bhikṣum atra vastuniḥ kiṃcid vadantu tat kasmād dhetor dharmavādī caiṣa / bhikṣur vinayavādī ca asmākaṃ caiṣa cchandaṃ ca ruciṃ cādāyānuvyāharati /
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17982970 (0.026):
kasya hetoḥ? eṣa hi bhikṣur dharmavādī vinayavādī; dharmaṃ caiṣa bhikṣur
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17983042 (0.026):
mā yūyam āyuṣmanto 'sya bhikṣoḥ kiṃcid vocata kalyāṇaṃ vā pāpakaṃ vā; eṣa / hi bhikṣur dharmavādī vinayavādī; dharmaṃ caiṣa bhikṣur vinayaṃ ca
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17983398 (0.026):
kasya hetoḥ? dharmavādī caiṣa bhikṣuḥ, vinayavādī ca; dharmaṃ ca eṣa
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17983606 (0.026):
bhikṣoḥ kiṃcid vocata kalyāṇaṃ vā pāpakaṃ vā; tat kasya hetoḥ? dharmavādī / caiṣa bhikṣuḥ, vinayavādī ca; dharmaṃ caiṣa bhikṣur vinayaṃ ca samādāya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17983744 (0.026):
kasya hetoḥ? dharmavādī caiṣa bhikṣuḥ, vinayavādī ca; dharmaṃ caiṣa
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365433 (0.039):
kasmād dhetor dharmavādī āyuṣmanto bhikṣur vinayavādī ca so 'smākaṃ caiṣaś
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17983121 (0.039):
kasya hetoḥ? dharmavādī caiṣo āyuṣmanto bhikṣuḥ, vinayavādī ca; dharmaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17983301 (0.040):
āyuṣmanto bhikṣuḥ, vinayavādī ca; dharmaṃ ca eṣa bhikṣur vinayaṃ ca
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134405 (0.054):
ekatyān bhikṣūn na pravrājeti / te bhikṣū bhikṣūhi evam asya vacanīyāḥ Ō / mā āyuṣmanto evaṃ vadatha / na saṃgho cchandagāmī, na saṃgho doṣagāmī, na
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487112 (0.064):
evaṃmasya vacanīyāḥ / mā āyuṣmanto evaṃ vada na ca bhikṣū na saṃgho
caiṣo bhikṣu, avinayavādī caiṣo bhikṣu, ajānan* caiṣo bhikṣu bhāṣate no
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486835 (0.0):
avinayavādī caiṣo bhikṣū ajānan caiṣo bhikṣū bhāṣate no jānan / mā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134096 (0.0):
ca asmākam api taṃ kṣamate ca rocate ca / jānan caiṣo bhikṣu bhāṣate no / ajānan / te bhikṣu bhikṣūhi evam asya vacanīyā Ō mā āyuṣmanto evaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17983652 (0.0):
caiṣa bhikṣur avinayaṃ ca samādāya pragṛhyānuvyavaharati; ajānaṃś caiṣa / bhikṣur bhāṣate, na jānan; mā āyuṣmantaḥ saṃghabhedaṃ rocayantu;
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17983790 (0.0):
pragṛhyānuvyavaharati; ajānaṃś caiṣa bhikṣur bhāṣate, na jānan; mā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486820 (0.017):
bhikṣū dharmavādī na eṣo bhikṣū vinayavādī adharmavādī caiṣo bhikṣū
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17983430 (0.032):
tad rocate ca kṣamate ca iti; tat kasya hetoḥ? naiṣa āyuṣmanto bhikṣur / dharmavādī vinayavādī ca; adharmavādī caiṣa bhikṣur avinayavādī ca;
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486802 (0.036):
asmākamapi taṃ kṣamate ca rocate ca jānan caiṣo bhikṣu bhāṣate no ajānan /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365445 (0.051):
chandaṃ ca ruciñ cādāya tu vyāharati | jānaṃś ca sa bhikṣur bhāṣate / nājānan yac cāsya bhikṣoḥ rocate ca kṣamate ca asmākam api rocate ca
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365482 (0.051):
'vinayaṃ cāsmākaṃ chandaṃ ruciñ cādāya tu vyāharati nājānaṃś ca sa bhikṣur / bhāṣate jānaṃś ca yac cāsya bikṣoḥ rocate ca kṣamate ca tavāyuṣmato 'pi
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573460 (0.054):
te bhikṣavo bhikṣubhir evaṃ syur vacanīyāḥ naiṣa bhikṣur dharmavādī na / vinayavādī adharmaṃ caiṣo 'vinayaṃ cādāya vigṛhyānuvyāharati
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365467 (0.054):
evaṃ vadantu na ca sa bhikṣur dharmavādī na vinayavādī adharmaṃ caiṣo
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17983633 (0.054):
iti; tat kasya hetoḥ? naiṣa bhikṣur dharmavādī na vinayavādī; adharmaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17983771 (0.054):
tad rocate ca kṣamate ca iti; tat kasya hetoḥ? naiṣa bhikṣur dharmavādī na / vinayavādī; adharmaṃ caiṣa bhikṣur avinayaṃ ca samādāya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17983131 (0.061):
caiṣa bhikṣur vinayaṃ ca samādāya pragṛhyānuvyavaharati; jānaṃś caiṣa / bhikṣur bhāṣate, nājānan; yac cāsmai bhikṣave rocate ca kṣamate ca,
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17983311 (0.061):
samādāya pragṛhya anuvyavaharati; jānaṃś caiṣa bhikṣur bhāṣate, na ajānan;
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17983408 (0.061):
bhikṣur vinayaṃ ca samādāya pragṛhya anuvyavaharati; jānaṃś caiṣa bhikṣur / bhāṣate, na ajānan; yac cāsmai bhikṣave rocate ca kṣamate ca, asmākam api
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17983616 (0.061):
pragṛhya anuvyavaharati; jānaṃś caiṣa bhikṣur bhāṣate, na ajānan; yac
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17983144 (0.064):
asmākam api tad rocate ca kṣamate ca iti; mā yūyam āyuṣmantaḥ saṃghabhedaṃ / rocayata; sametv āyuṣmatāṃ sārdhaṃ saṃghena; samagro hi saṃghaḥ sahitaḥ
rocentu / samentu āyuṣmanto sārdhaṃ saṃghena / samagro hi sahito
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573351 (0.029):
sametv āyuṣmaṃ sārdhaṃ saṃghena samagro hi saṃghaḥ sahitaḥ saṃmodamāna
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486845 (0.029):
āyuṣmanto saṃghabhedaṃ rocenta saṃghasāmagrīmevāyuṣmanto rocanta / samenta / āyuṣmanto sārdhaṃ saṃghena samagro hi saṃgho sahito sammodamāno
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133998 (0.029):
tiṣṭhāhi / sametu āyuṣmān sārdhaṃ saṃghena, samagro hi saṃgho sahito
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27849394 (0.032):
pratigṛhya tiṣṭhāhi | sametu āryā saṃghena | samagro hi saṃgho sahito / sammodayamāna avivadamāno | ek'uddeśo kṣīrodakībhūto śāstuḥ śāsanaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486705 (0.043):
tiṣṭhāhi / sametta āyuṣmānsārddhaṃ saṃghena samagrohi saṃgho sahito
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573478 (0.044):
(niḥ)sṛja(ṃ)tv āyuṣmantaḥ saṃghabhedānuvartitāṃ vyagravāditāṃ samagro hi / saṃghaḥ sahitaḥ saṃmodamāna avivadamāna ekāgra ekoddeśa ekakṣīrodakībhūtaḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17983153 (0.051):
rocayata; sametv āyuṣmatāṃ sārdhaṃ saṃghena; samagro hi saṃghaḥ sahitaḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17982607 (0.053):
adhikaraṇaṃ samādāya pragṛhya tiṣṭha; sametu te devadatta sārdhaṃ / saṃghena; samagro hi saṃghaḥ sahitaḥ saṃmodamānaḥ avivadamānaḥ ekāgraḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17982752 (0.053):
devadatta sārdhaṃ saṃghena; samagro hi saṃghaḥ sahitaḥ saṃmodamānaḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17982837 (0.053):
cādhikaraṇaṃ samādāya pragṛhya tiṣṭha; sametu te devadatta sārdhaṃ / saṃghena; samagro hi saṃghaḥ sahitaḥ saṃmodamānaḥ avivadamānaḥ ekāgraḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17982881 (0.053):
sametu te devadatta sārdhaṃ saṃghena; samagro hi saṃghaḥ sahitaḥ / saṃmodamānaḥ avivadamānaḥ ekāgraḥ ekoddeśaḥ ekakṣīrodakībhūtaḥ śāstuḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17983800 (0.053):
āyuṣmantaḥ saṃghabhedaṃ rocayantu; saṃghasāmagrīm eva rocayantu; sametv / āyuṣmatāṃ sārdhaṃ saṃghena; samagro hi saṃghaḥ sahitaḥ saṃmodamānaḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17983661 (0.054):
saṃghasāmagrīm eva rocayantu; sametv āyuṣmatāṃ sārdhaṃ saṃghena; samagro / hi saṃghaḥ sahitaḥ saṃmodamānaḥ avivadamānaḥ ekāgraḥ ekoddeśaḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365348 (0.054):
cādhikaraṇaṃ samādhāya pragṛhya tiṣṭha / sametv āyuṣman sārdhaṃ saṃghena / samagro saṃghasahitaḥ saṃmodamāno 'vivadamānaḥ ekāgradharmoddeśaḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17983458 (0.057):
evaṃrūpāṃ saṃghabhedānuvartinīṃ (SBV II 84) vyagravāditāyāṃ; sametv / āyuṣmatāṃ sārdhaṃ saṃghena; samagro hi saṃghaḥ saṃmodamānaḥ avivadamānaḥ
sammodamāno avivadamāno ekuddeśo kṣīrodakībhūto śāstuḥ śāsanaṃ dīpayamāno
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134005 (0.0):
tiṣṭhāhi / sametu āyuṣmān sārdhaṃ saṃghena, samagro hi saṃgho sahito / sammodamāno avivadamāno ekuddeśo kṣīrodakībhūto śāstuḥ śāsanaṃ dīpayamāno
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27849402 (0.015):
pratigṛhya tiṣṭhāhi | sametu āryā saṃghena | samagro hi saṃgho sahito / sammodayamāna avivadamāno | ek'uddeśo kṣīrodakībhūto śāstuḥ śāsanaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486853 (0.016):
āyuṣmanto saṃghabhedaṃ rocenta saṃghasāmagrīmevāyuṣmanto rocanta / samenta / āyuṣmanto sārdhaṃ saṃghena samagro hi saṃgho sahito sammodamāno
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486714 (0.017):
tiṣṭhāhi / sametta āyuṣmānsārddhaṃ saṃghena samagrohi saṃgho sahito / sammodamāno avivadamāno ekuddeśo kṣīrodakī bhūto śāstuḥ śāsanaṃ dīpayamāno
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27849526 (0.024):
evāryamiśrikā rocayantu | samagro hi saṃgho | sahito sammodayamāno / avivadamāno ek'uddeśo kṣīrodakībhūto śāstuḥ śāsanaṃ dīpayamānaḥ | sukhāñ
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14510475 (0.040):
saṃmodamānānāṃ avivadamānānāṃ ekoddeśakānāṃ kṣīrodakībhūtānāṃ / śāstuḥ śāsanaṃ dīpayamānānāṃ sukhañ ca phāsu(30b2)ñ ca viharantānāṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573351 (0.041):
sametv āyuṣmaṃ sārdhaṃ saṃghena samagro hi saṃghaḥ sahitaḥ saṃmodamāna
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12139594 (0.046):
kṣīrodakībhūtehi śāstuḥ śāsanaṃ dīpayamānehi sukhaṃ ca phāsuṃ ca
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573478 (0.047):
(niḥ)sṛja(ṃ)tv āyuṣmantaḥ saṃghabhedānuvartitāṃ vyagravāditāṃ samagro hi / saṃghaḥ sahitaḥ saṃmodamāna avivadamāna ekāgra ekoddeśa ekakṣīrodakībhūtaḥ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 550430 (0.050):
yadi tvāṃ praṇametāsau $ kuryād vā śāsanaṃ punaḥ / HV_App.I,18.1052 / / [k: Ñ1.2 T1 G3 M subst. for line 1052 (V3 T3 ins.):k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22035987 (0.050):
yadi tvāṃ praṇametāsau kuryād vā śāsanaṃ punaḥ / HV_App.I,18.1052 / / [k: Ñ1.2 T1 G3 M subst. for line 1052 (V3 T3 ins.):k]
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25371156 (0.052):
dāpayiṣyāmaḥ śamayiṣyāmo vyupaśamayiṣyāmo dharmavinaye śāstuḥ śāsane /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492281 (0.059):
kṛtehi śāstuḥ śāsanaṃ dīpayamāne hi / sukhañca phāsuñca viharante hi
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18616686 (0.060):
te hi no upapadeyur udagrā / yadi na saṃkaliye śāsanaṃ śāstuḥ //
sukhaṃ ca phāsuṃ ca viharati / evaṃ ca te bhikṣū bhikṣūhi vucyamānās taṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486854 (0.0):
avivadamāno ekuddeśo kṣīrodakī bhūto śāstuḥ śāsanaṃ dīpayamāno sukhaṃ ca / phāsuṃ ca viharati / evañca te bhikṣu bhikṣuhi vucyamānāstamvastuṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134010 (0.0):
sammodamāno avivadamāno ekuddeśo kṣīrodakībhūto śāstuḥ śāsanaṃ dīpayamāno / sukhaṃ ca phāsuṃ ca viharati / evaṃ ca so bhikṣu bhikṣūhi vucyamāno taṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134281 (0.034):
idam anyamanyasya vacanīyā, anyonyāpatti vyutthāpanīyā / evaṃ ca so bhikṣū / bhikṣūhi vucyamāno taṃ vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ, no ca
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134463 (0.038):
pāpasamācārāḥ / prakramathāyuṣmanto imasmād āvāsād alaṃ vo iha vustena / / evaṃ ca te bhikṣū bhikṣūhi vucyamānā taṃ vastuṃ pratinissareṃsu ity etaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486986 (0.057):
yadidamasya manyasya vacanīyā anyo nyāpatti vyutthāpanīyā / evaṃ ca so / bhikṣū bhikṣū hi vucyamāno taṃ vastuṃ pratinissareya ityetaṃ kuśalaṃ no ca
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486719 (0.062):
sammodamāno avivadamāno ekuddeśo kṣīrodakī bhūto śāstuḥ śāsanaṃ dīpayamāno / sukhaṃ ca phāsuñca viharati / evaṃ ca sa bhikṣū bhikṣū hi vucyamāno taṃ
vastuṃ pratinissareṃsu ity etaṃ kuśalaṃ, no ca pratinissareṃsu te bhikṣū
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134289 (0.007):
idam anyamanyasya vacanīyā, anyonyāpatti vyutthāpanīyā / evaṃ ca so bhikṣū / bhikṣūhi vucyamāno taṃ vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ, no ca
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134302 (0.007):
samanugrāhiyamāṇo vā taṃ vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ, no ca
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137117 (0.007):
pratinissargāya yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇo vā samanubhāṣiyamāṇo vā / taṃ vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ, no ca pratinissareya so
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134471 (0.008):
pāpasamācārāḥ / prakramathāyuṣmanto imasmād āvāsād alaṃ vo iha vustena / / evaṃ ca te bhikṣū bhikṣūhi vucyamānā taṃ vastuṃ pratinissareṃsu ity etaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134485 (0.011):
yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇā vā samanubhāṣiyamāṇā vā taṃ vastuṃ / prati[ni]ssareṃsu ity etaṃ kuśalaṃ / no ca pratinissareṃsu tam eva vastuṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850420 (0.012):
| evaṃ ca tāyo bhikṣuṇīyo bhikṣuṇīhi vucyamānās taṃ vastuṃ / pratinissareṃsuḥ | ity etaṃ kuśalaṃ | no ca pratinissareṃsuḥ tā bhikṣuṇīyo
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486866 (0.015):
phāsuṃ ca viharati / evañca te bhikṣu bhikṣuhi vucyamānāstamvastuṃ / pratinissarea ityetaṃ kuśalaṃ no ca pratinissarea te bhikṣū bhikṣū hi
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487176 (0.015):
vucyamānābhivastupratinissarea ityetaṃ kuśalaṃ no ca pratinissarea te
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487191 (0.016):
samanubhāṣiyamāṇā vā taṃ vastuṃ pratinissarea ityetaṃ kuśalaṃ no ca
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486994 (0.019):
yadidamasya manyasya vacanīyā anyo nyāpatti vyutthāpanīyā / evaṃ ca so / bhikṣū bhikṣū hi vucyamāno taṃ vastuṃ pratinissareya ityetaṃ kuśalaṃ no ca
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486740 (0.019):
pratinissaggāya yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇo vā samanubhāṣiyamāṇo vā / / taṃ vastuṃ pratinissareya ityetaṃ kuśalaṃ no ca pratinissareya tameva
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487008 (0.019):
samanugrāhiyamāṇo vābhivastuṃ pratinissareya ityetaṃ kuśalaṃ no ca
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134018 (0.019):
sukhaṃ ca phāsuṃ ca viharati / evaṃ ca so bhikṣu bhikṣūhi vucyamāno taṃ / vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ / no ca pratinissareya, so bhikṣu
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134032 (0.019):
pratinissargāya / yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇo vā samanubhāṣiyamāṇo vā / taṃ vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ / no ca pratinissareya tam eva
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136995 (0.019):
bhagavatā, alaṃ ca punas tān pratiṣevato antarāyāya / evaṃ ca so bhikṣu / bhikṣūhi vucyamāno taṃ vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ / no ca
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137008 (0.019):
samanugrāhiyamāṇo vā samanubhāṣiyamāṇo vā taṃ vastuṃ pratinissareya ity / etaṃ kuśalaṃ / no ca pratinissareya so bhikṣuḥ samagreṇa saṃghena
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137102 (0.019):
antarāyāya / evaṃ ca so śramaṇuddeśo bhikṣūhi vucyamāno taṃ vastuṃ / pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ / no ca pratinissareya so śramaṇuddeśo
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27852015 (0.025):
tasya vastusya pratiniḥsargāya | yāvattṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇā vā / samanubhāṣiyamānā vā tam vastuṃ pratiniḥsareya | ity etaṃ kuśalaṃ | no ca
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27851016 (0.028):
samanubhāṣiyamāṇā vā taṃ vastuṃ pratiniḥsareya ity etaṃ kuśalaṃ | no ca / pratinissareya | ayaṃ pi dharmo yāvattṛtīyako |
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489715 (0.028):
samanubhāṣiyamāṇo vā taṃ vastuṃ pratinissareya ityetaṃ kuśalaṃ no ca
bhikṣūhi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyāḥ samanubhāṣitavyāḥ tasya vastusya / pratinissargāya / yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇā vā samanubhāṣiyamāṇā vā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134479 (0.002):
kuśalaṃ / no ca pratinissareṃsu te bhikṣū bhikṣūhi yāvantṛtīyakaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134026 (0.010):
vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ / no ca pratinissareya, so bhikṣu / bhikṣūhi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyo samanubhāṣitavyo tasya vastusya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137003 (0.010):
bhikṣūhi vucyamāno taṃ vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ / no ca / pratinissareya so bhikṣu bhikṣūhi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyo
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137110 (0.010):
pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ / no ca pratinissareya so śramaṇuddeśo / bhikṣūhi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyo samanubhāṣitavyo tasya vastusya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486877 (0.014):
pratinissarea ityetaṃ kuśalaṃ no ca pratinissarea te bhikṣū bhikṣū hi / yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyāḥ samanubhāṣitavyāḥ / tasya vastusya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134297 (0.015):
bhikṣūhi vucyamāno taṃ vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ, no ca / pratinissareya so bhikṣu bhikṣūhi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyo
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486869 (0.017):
pratinissarea ityetaṃ kuśalaṃ no ca pratinissarea te bhikṣū bhikṣū hi / yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyāḥ samanubhāṣitavyāḥ / tasya vastusya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487186 (0.021):
vucyamānābhivastupratinissarea ityetaṃ kuśalaṃ no ca pratinissarea te / bhikṣū bhikṣū hi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyā samanubhāṣitavyāstasya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489708 (0.022):
so bhikṣu bhikṣuhi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyo samanubhāṣitavyo tasya / vastusya pratinissagāya yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇo vā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489818 (0.022):
pratinissareyasto śramaṇuddeśo bhikṣūhi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyo / samanubhāṣitavyo tasya vastusya pratiniḥssagāya yāvantṛtīyakaṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850432 (0.023):
bhikṣuṇīhi yāvattṛtīyakaṃ samanugrāhitavyāḥ samanubhāṣitavyāḥ tasya / vastusya pratinissargāya | yāvattṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇā vā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486736 (0.029):
vastuṃ pratinissareya ityetaṃ kuśalaṃ / so ca pratinissareya so bhikṣū / bhikṣū hi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyo samanubhāṣitavyo tasya vastusya
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27849875 (0.031):
tiṣṭheya | sā bhikṣuṇī bhikṣūṇībhiḥ yāvattṛtīyakaṃ samanugrāhitavyā / samanubhāṣitavyā tasya vastusya pratinissargāya | yāvattṛtīyakaṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850541 (0.032):
trikkhutto saṃghamadhye samanugrāhitavyā samanubhāṣitavyā tasya vastusya / pratiniḥsargāya | yāvattṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇā vā samanubhāṣiyamāṇā vā
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27843113 (0.035):
vastusya pratiniḥsargāya | yāvat tṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇā vā / samanubhāṣiyamāṇā vā taṃ vastuṃ pratiniḥsareya ity etaṃ kuśalaṃ | no ca
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27849550 (0.035):
tasya vastusya pratiniḥsargāya | yāvat tṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇā vā / samanubhāṣiyamāṇā vā taṃ vastuṃ pratiniḥsareṃsuḥ ity etat kuśalaṃ | no ca
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27851010 (0.035):
tasya vastusya pratiniḥsargāya | yāvattṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇā vā / samanubhāṣiyamāṇā vā taṃ vastuṃ pratiniḥsareya ity etaṃ kuśalaṃ | no ca
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27851620 (0.035):
samanubhāṣitavyā tasya vastusya pratiniḥsargāya | yāvat tṛtīyakaṃ / samanugrāhiyamāṇā vā samanubhāṣiyamāṇā vā taṃ vastuṃ pratiniḥsareya ity
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487000 (0.041):
bhikṣū bhikṣū hi vucyamāno taṃ vastuṃ pratinissareya ityetaṃ kuśalaṃ no ca / pratinissareya so bhikṣū bhikṣū hi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyo
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27849221 (0.043):
samanubhāṣitavyā tasya vastusya pratiniḥsargāya yāvat tṛtīyakaṃ / samanugrāhyamāṇā vā samanubhāṣyamāṇā vā taṃ vastuṃ pratiniḥsareya ity etat
taṃ vastuṃ pratinissareṃsu i[ty e]taṃ kuśalaṃ, no ca pratinissareṃsu tam
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134485 (0.022):
samanugrāhitavyā samanubhāṣitavyās tasya vastusya pratinissargāya / / yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇā vā samanubhāṣiyamāṇā vā taṃ vastuṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486882 (0.027):
pratinissaggāya yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇā vā samanubhāṣiyamāṇā vā / tamvastuṃ pratinissarea itaṃ kuśalaṃ no ca pratinissareṃsu tameva ca
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134032 (0.031):
bhikṣūhi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyo samanubhāṣitavyo tasya vastusya / pratinissargāya / yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇo vā samanubhāṣiyamāṇo vā / taṃ vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ / no ca pratinissareya tam eva
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137007 (0.031):
samanubhāṣitavyo tasya vastusya pratinissargāya / yāvantṛtīyakaṃ / samanugrāhiyamāṇo vā samanubhāṣiyamāṇo vā taṃ vastuṃ pratinissareya ity
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137114 (0.031):
bhikṣūhi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyo samanubhāṣitavyo tasya vastusya / pratinissargāya yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇo vā samanubhāṣiyamāṇo vā / taṃ vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ, no ca pratinissareya so
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850433 (0.033):
vastusya pratinissargāya | yāvattṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇā vā / samanubhāṣiyamāṇā vā taṃ vastuṃ pratinissareṃsuḥ itya etaṃ kuśalaṃ | no ca
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487191 (0.034):
vastusya pratinissaggāya yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇā vā / samanubhāṣiyamāṇā vā taṃ vastuṃ pratinissarea ityetaṃ kuśalaṃ no ca
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134303 (0.035):
samanubhāṣitavyo tasya vastusya pratinissargāya / yāvantṛtīyakaṃ / samanugrāhiyamāṇo vā taṃ vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ, no ca
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134285 (0.040):
bhikṣūhi vucyamāno taṃ vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ, no ca / pratinissareya so bhikṣu bhikṣūhi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyo
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850545 (0.042):
pratiniḥsargāya | yāvattṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇā vā samanubhāṣiyamāṇā vā / taṃ vastuṃ pratiniḥsareya ity etaṃ kuśalaṃ | no ca pratiniḥsareṃsuḥ ayam
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27851773 (0.042):
vistareṇa | yāvattṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇā vā samanubhāṣiyamāṇā vā taṃ / vastuṃ pratiniḥsareya ity etaṃ kuśalaṃ | no ca pratiniḥsareya ayam api
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27849557 (0.043):
tasya vastusya pratiniḥsargāya | yāvat tṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇā vā / samanubhāṣiyamāṇā vā taṃ vastuṃ pratiniḥsareṃsuḥ ity etat kuśalaṃ | no ca
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27843117 (0.044):
vastusya pratiniḥsargāya | yāvat tṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇā vā / samanubhāṣiyamāṇā vā taṃ vastuṃ pratiniḥsareya ity etaṃ kuśalaṃ | no ca
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27851624 (0.044):
samanubhāṣitavyā tasya vastusya pratiniḥsargāya | yāvat tṛtīyakaṃ / samanugrāhiyamāṇā vā samanubhāṣiyamāṇā vā taṃ vastuṃ pratiniḥsareya ity
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134467 (0.049):
evaṃ ca te bhikṣū bhikṣūhi vucyamānā taṃ vastuṃ pratinissareṃsu ity etaṃ / kuśalaṃ / no ca pratinissareṃsu te bhikṣū bhikṣūhi yāvantṛtīyakaṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27849880 (0.051):
samanugrāhiyamānā vā samanubhāṣiyamāṇā vā taṃ vastuṃ pratinissareya ity / etat kuślaṃ | no ca pratinissareṃsuḥ | ayam api dharmo yāvattṛtīyakaḥ |
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850418 (0.055):
| evaṃ ca tāyo bhikṣuṇīyo bhikṣuṇīhi vucyamānās taṃ vastuṃ / pratinissareṃsuḥ | ity etaṃ kuśalaṃ | no ca pratinissareṃsuḥ tā bhikṣuṇīyo
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850440 (0.056):
samanubhāṣiyamāṇā vā taṃ vastuṃ pratinissareṃsuḥ itya etaṃ kuśalaṃ | no ca / pratinissareṃsuḥ tam evam vastuṃ samādāya pratigṛhya tiṣṭheṃsuḥ | ayam api
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27849537 (0.057):
vastuṃ pratiniḥsareṃsuḥ ity etat kuśalaṃ | no ce pratiniḥsareṃsuḥ tā
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27851014 (0.059):
tasya vastusya pratiniḥsargāya | yāvattṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇā vā / samanubhāṣiyamāṇā vā taṃ vastuṃ pratiniḥsareya ity etaṃ kuśalaṃ | no ca
eva ca vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheṃsu saṃghātiśeṣo /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487199 (0.0):
samanubhāṣiyamāṇā vā taṃ vastuṃ pratinissarea ityetaṃ kuśalaṃ no ca / pratinissarea ime ca vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭhea saṃghātiśeṣo //
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134490 (0.0):
prati[ni]ssareṃsu ity etaṃ kuśalaṃ / no ca pratinissareṃsu tam eva vastuṃ / samādāya pragṛhya tiṣṭheṃsu saṃghātiśeṣo /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134308 (0.002):
samanugrāhiyamāṇo vā taṃ vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ, no ca / pratinissareya tam eva vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya saṃghātiśeṣo /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486888 (0.011):
tamvastuṃ pratinissarea itaṃ kuśalaṃ no ca pratinissareṃsu tameva ca / vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya saṃghātiśeṣo /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487014 (0.014):
samanugrāhiyamāṇo vābhivastuṃ pratinissareya ityetaṃ kuśalaṃ no ca / pratinissareya tameva vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya saṃghātiśeṣo /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134038 (0.014):
taṃ vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ / no ca pratinissareya tam eva / vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya saṃghātiśeṣo /
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27849559 (0.021):
samanubhāṣiyamāṇā vā taṃ vastuṃ pratiniḥsareṃsuḥ ity etat kuśalaṃ | no ca / pratiniḥsareṃsuḥ | tad eva vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheyuḥ | ayam api
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850273 (0.024):
samanugrāhiyamāṇā vā samanubhāṣiyamāṇa vā tam vastuṃ pratiniḥsareya ity / evaṃ kuśalaṃ | no ca pratiniḥsareya tam eva vastuṃ samādāya pragṛhya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133759 (0.032):
vā jārtanena vā antamaśato tatkṣaṇikāyām api saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.6. svayaṃ yācikāya bhikṣuṇā kuṭī kārayamāṇena
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486748 (0.035):
taṃ vastuṃ pratinissareya ityetaṃ kuśalaṃ no ca pratinissareya tameva / vastusamādāya pragṛhya tiṣṭheya saṃghātiśeṣo /
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850441 (0.036):
samanubhāṣiyamāṇā vā taṃ vastuṃ pratinissareṃsuḥ itya etaṃ kuśalaṃ | no ca / pratinissareṃsuḥ tam evam vastuṃ samādāya pratigṛhya tiṣṭheṃsuḥ | ayam api
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486380 (0.042):
śaparāsopiṇaṃ śādiyeya saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.3. yo punabhikṣu otīṇṇā viparītena cittena mātṛgrāmaṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27849339 (0.051):
tṛtīyakaṃ samanugrāhyamāṇā samanubhāṣyamāṇā tam vastuṃ pratiniḥsareya ity / etat kuśalaṃ | no ca pratiniḥsareya tam eva vastuṃ samādāya pratigṛhya
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27849865 (0.054):
evaṃ ca sā bhikṣuṇī bhikṣuṇībhir ucyamāna tad eva vastuṃ samādāya pragṛhya / tiṣṭheya | sā bhikṣuṇī bhikṣūṇībhiḥ yāvattṛtīyakaṃ samanugrāhitavyā
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27851997 (0.057):
asādhu śākyaputrīya bhāvapratyākhyānaṃ | evaṃ ca sā bhikṣuṇī bhikṣuṇīhi / vuccamānā taṃ eva vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya | na pratiniḥsareya |
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486349 (0.057):
PrMoSū(Mā)_SA.1. saṃcetanikā ye śukrasya viśṛṣtīye anyatra svapnāntareṃ / saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.2. yo punabhikṣu otīṇṇā vipariṇatena cittena mātṛgrāmeṇa
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486521 (0.057):
vastudesanāya / pramāṇaṃ vā atikrameya adeśite vastusminnaparikramaṇe / saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.7. mahālakaṃ bhikṣuṇā vihāraṃ [kārā] pathamāṇena
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486568 (0.057):
bhikṣunvā nābhineya vastudeśanā ya adeśite vastusminnaparikramaṇe / saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.8. yo punabhikṣū bhikṣusya duṣto doṣātkupito anāttamano
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133816 (0.057):
vastudesanāya, pramāṇaṃ vā atikrameya, adeśite vastusminn aparikramaṇe / saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.7. mahālakaṃ bhikṣuṇā vihāraṃ [kārā]payamāṇena sasvāmikam
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133860 (0.057):
vā nābhineya vastudeśanāya, adeśite vastusminn aparikramaṇe saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.8. yo puna bhikṣu bhikṣusya duṣṭo, doṣāt kupito, anāttamano
PrMoSū(Mā-L)SA.12. bhikṣuḥ kho puna durvacakajātīyo bhoti / so
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486384 (0.0):
śaparāsopiṇaṃ śādiyeya saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.3. yo punabhikṣu otīṇṇā viparītena cittena mātṛgrāmaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486522 (0.0):
vastudesanāya / pramāṇaṃ vā atikrameya adeśite vastusminnaparikramaṇe / saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.7. mahālakaṃ bhikṣuṇā vihāraṃ [kārā] pathamāṇena
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486571 (0.0):
bhikṣunvā nābhineya vastudeśanā ya adeśite vastusminnaparikramaṇe / saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.8. yo punabhikṣū bhikṣusya duṣto doṣātkupito anāttamano
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486896 (0.0):
vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.12. bhikṣuḥ kho punadūrvvacakajātīyo bhoti so
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133817 (0.0):
vastudesanāya, pramāṇaṃ vā atikrameya, adeśite vastusminn aparikramaṇe / saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.7. mahālakaṃ bhikṣuṇā vihāraṃ [kārā]payamāṇena sasvāmikam
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133863 (0.0):
vā nābhineya vastudeśanāya, adeśite vastusminn aparikramaṇe saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.8. yo puna bhikṣu bhikṣusya duṣṭo, doṣāt kupito, anāttamano
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486353 (1.192):
PrMoSū(Mā)_SA.1. saṃcetanikā ye śukrasya viśṛṣtīye anyatra svapnāntareṃ / saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.2. yo punabhikṣu otīṇṇā vipariṇatena cittena mātṛgrāmeṇa
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133760 (1.192):
vā jārtanena vā antamaśato tatkṣaṇikāyām api saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.6. svayaṃ yācikāya bhikṣuṇā kuṭī kārayamāṇena
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487018 (0.012):
pratinissareya tameva vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA. bhikṣu kho punaranyataraṃ grāmamvā nagaramvā nigamamvā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486753 (0.012):
vastusamādāya pragṛhya tiṣṭheya saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.11. tasya kho punabhikṣusya bhikṣusahāyakā bhonti / eko vā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134043 (0.012):
vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.11. tasya kho puna bhikṣusya bhikṣū sahāyakā bhonti eko vā,
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486407 (0.014):
yuvāṃ yuvatīti saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.4. yo punabhikṣu otīṇṇo vipariṇatena cittena mātṛgrāmasya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486441 (0.014):
upasthiheya paricareya yaduta maithunopasaṃhiteneti saṃghātiśeṣo // / PrMoSū(Mā)_SA.5. yo punabhikṣuḥ saṃcaritraṃ samāpadyeya striyāye vā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486614 (0.014):
ca doṣe pratiṣṭhihati / doṣādavacāmīti saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.9. yo punabhikṣū bhikṣusya duṣto doṣātkupito anāttamano
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486670 (0.014):
upādinno bhavati / bhikṣu ca doṣe pratiṣṭhahati doṣādavacāmīti / saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.10. yo punabhikṣuḥ samagrasya saṃghasya bhedāya parākrameya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133649 (0.014):
PrMoSū(Mā-L)SA.1. saṃcetanikāye śukrasya visṛṣṭīye anyatra svapnāntare / saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.2. yo puna bhikṣu otīrṇo vipariṇatena cittena mātṛgrāmeṇa
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133680 (0.014):
sādiyeya saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.3. yo puna bhikṣu otīrṇo vipariṇatena cittena mātṛgrāmaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133702 (0.014):
yuvatīti saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.4. yo puna bhikṣu otīrṇo vipariṇatena cittena mātṛgrāmasya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133737 (0.014):
saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.5. yo puna bhikṣuḥ saṃcaritraṃ samāpadyeya istriyāye mataṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133907 (0.014):
ca doṣe pratiṣṭhihati doṣād avacāmīti saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.9. yo puna bhikṣu bhikṣusya duṣṭo, doṣāt kupito, anāttamano
uddeśaparyāpannehi śikṣāpadehi bhikṣūhi śikṣāyāṃ saha dharmeṇa saha
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134237 (0.0):
so bhikṣu bhikṣūhi evam asya vacanīyo Ō mā āyuṣmann uddeśaparyāpannehi / śikṣāpadehi bhikṣūhi śikṣāyāṃ saha dharmeṇa saha vinayena vucyamāno
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850140 (0.018):
uddeśaparyavasānehi śikṣāpadehi bhikṣuṇīhi śikṣāyāṃ saha dharmeṇa saha / vinayena vucyamānā | peyālaṃ | yathaiva chandakasya tathaivaṃ vistareṇa
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850162 (0.018):
bhikṣuṇī khalu punar durvacakajātīya bhavati | sā uddeśaparyāpannehi / śikṣāpadehi bhikṣuṇīhi śikṣāyāṃ saha dharmeṇa saha vinayena vucyamānā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486906 (0.025):
uddeśaparyāpanne hi śikṣāpade hi bhikṣu hi śikṣāyāṃ sahadharmeṇa / sahavinayena vucya māno ātmānamavacanīyaṃ karoti / so evamāha / mā māṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134262 (0.040):
api bhikṣūn vadatu śikṣāyāṃ saha dharmeṇa saha vinayena / evaṃ saṃbaddhā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486944 (0.046):
śikṣāpade hi bhikṣū hi śikṣāyāṃ sahadharmeṇa saha vinayena vucyamāno
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850228 (0.047):
bhikṣuṇīyo vadantu śikṣāyāṃ saha dharmeṇa saha vinayena | āryam api
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850200 (0.050):
sā bhikṣuṇī bhikṣuṇīhi evam asya vacanīyā | mā ārye uddeśaparyāpannehi / śikṣāpadehi bhikṣuṇīhi śikṣāyāṃ saha dharmeṇa saha vinayena vucyamānā
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850219 (0.056):
bhikṣuṇīyo vadantu śikṣāyāṃ saha dharmeṇa saha vinayena | āryam api
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573780 (0.063):
karotu āyuṣma(n)tam api bhikṣavo vakṣyanti saha dharmeṇa saha vinayena / āyuṣmān api bhikṣūṃ vadatu saha dharmeṇa saha vinayena evaṃ saṃvṛddhā
vinayena vucyamāno ātmānam avacanīyaṃ karoti / so evam āha Ō mā me
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134240 (0.0):
śikṣāpadehi bhikṣūhi śikṣāyāṃ saha dharmeṇa saha vinayena vucyamāno
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573725 (0.009):
śikṣāpadair bhikṣubhiḥ saha dharmeṇa saha vinayenocyamāna ātmānam
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573768 (0.009):
uddeśaparyāpannaiḥ śikṣāpadair bhikṣubhiḥ saha dharmeṇa saha / vinayenocyamāna ātmānam avacanīyaṃ kārṣīr vacanīyam evāyuṣmān ātmānaṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365738 (0.011):
sahadharmeṇa sahavinayenocyamāna ātmānam avacanīyaṃ karoti -- mā mām
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486947 (0.016):
śikṣāpade hi bhikṣū hi śikṣāyāṃ sahadharmeṇa saha vinayena vucyamāno / ātmānamavacanīyaṃ karo hi vacanīyam vāyuṣmānātmānaṃ karottu bhikṣu pi
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850167 (0.019):
śikṣāpadehi bhikṣuṇīhi śikṣāyāṃ saha dharmeṇa saha vinayena vucyamānā / ātmānam avacanīyaṃ karoti | sā evam āha | mā me āryamiśrikāyo kiñcid
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850205 (0.019):
śikṣāpadehi bhikṣuṇīhi śikṣāyāṃ saha dharmeṇa saha vinayena vucyamānā / ātmānam avacanīyaṃ karohi | vacanīyam evāryātmānaṃ karotu | āryā pi
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486914 (0.020):
sahavinayena vucya māno ātmānamavacanīyaṃ karoti / so evamāha / mā māṃ / āyuṣmanto kiñcidvadatha kalyāṇaṃ vā pāpakaṃ vā / ahamapyāyuṣmantānāṃ na
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365780 (0.062):
sugatasūtraparyāpannaiḥ bhikṣubhiḥ sahadharmeṇa sahavinayenocyamāna / ātmānam tvaṃ avacanīyaṃ karoṣi āyuṣman vacanīyam eva ātmānaṃ karotu
āyuṣmanto kiñcid vadatha kalyāṇaṃ vā pāpakaṃ vā / aham apy āyuṣmantānāṃ na
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850175 (0.0):
ātmānam avacanīyaṃ karoti | sā evam āha | mā me āryamiśrikāyo kiñcid / vadatha kalyāṇam vā pāpakaṃ vā | aham apy āryamiśrikāṇān na kiñcid
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486925 (0.0):
sahavinayena vucya māno ātmānamavacanīyaṃ karoti / so evamāha / mā māṃ / āyuṣmanto kiñcidvadatha kalyāṇaṃ vā pāpakaṃ vā / ahamapyāyuṣmantānāṃ na
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134069 (0.019):
bhikṣuṃ kiñcid vadatha kalyāṇaṃ vā pāpakaṃ vā / dharmavādī caiṣo bhikṣur
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573734 (0.055):
avacanīyaṃ kuryān mā mām āyuṣmantaḥ ki(ṃ)cid vadantu kalyāṇaṃ vā pāpakaṃ / vā aham apy āyuṣmato na kiṃcid vakṣyāmi kalyāṇaṃ vā pāpakaṃ vā virama(n)tv
kiñcid vakṣyāmi kalyāṇaṃ vā pāpakaṃ vā / viramathāyuṣmanto mama vacanāya /
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850182 (1.192):
vadatha kalyāṇam vā pāpakaṃ vā | aham apy āryamiśrikāṇān na kiñcid / vakṣyāmi kalyāṇam vā pāpakam vā | viramantv āryamiśrikāyo mama vacanāya |
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486930 (0.032):
āyuṣmanto kiñcidvadatha kalyāṇaṃ vā pāpakaṃ vā / ahamapyāyuṣmantānāṃ na
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573738 (0.046):
vā aham apy āyuṣmato na kiṃcid vakṣyāmi kalyāṇaṃ vā pāpakaṃ vā virama(n)tv
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365750 (0.060):
āyuṣmantaḥ yūyaṃ kiṃcid vadata kalyāṇam akalyāṇaṃ vā aham api āyuṣmataḥ na / kiṃcid vakṣyāmi kalyāṇam akalyāṇaṃ vā viramantu āyuṣmantaḥ mama vacanād
so bhikṣu bhikṣūhi evam asya vacanīyo Ō mā āyuṣmann uddeśaparyāpannehi
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136965 (0.028):
uktā bhagavatā tān pratisevato nālam antarāyāya / so bhikṣu bhikṣūhi evam / asya vacanīyo Ō mā āyuṣmann evaṃ vada, mā bhagavantam abhyācakṣa asatā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486934 (0.028):
kiñcid pracchomi / kalyāṇaṃ vā pāpakaṃ vā viramanvāyuṣmanto mama vacanāya / / so bhikṣū bhikṣū hi evamasya vacanīyo mā āyuṣmannuddeśaparyāpanne hi
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133977 (0.044):
parākrameya bhedanasaṃvartanīyaṃ vādhikaraṇaṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya, / so bhikṣu bhikṣūhi evam asya vacanīyo Ō mā āyuṣman samagrasya saṃghasya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489670 (0.044):
bhagavatā tānpratisevato vā nālamantarāyāya / so bhikṣū bhikṣū hi evamasya / vacanīyo mā āyuṣmannevamvada mā bhagavantam ācakṣa / asatā buddhyāhī tena
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134191 (0.046):
uddeśaparyāpannehi śikṣāpadehi bhikṣūhi śikṣāyāṃ saha dharmeṇa saha
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489778 (0.049):
tānpratisevato nālamantarāyāya so śramaṇuddeśo bhikṣūhi evamasya vacanīyo / mā āyuṣman śramaṇuddeśa evamvada mā bhagavantamasyācakṣa asatādudgṛhītena
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137067 (0.049):
bhagavatā tān pratisevato nālam antarāyāya / so śramaṇuddeśo bhikṣūhi evam / asya vacanīyo Ō mā āyuṣman cchramaṇuddeśa evaṃ vada, mā bhagavantam
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850157 (0.050):
bhikṣuṇī khalu punar durvacakajātīya bhavati | sā uddeśaparyāpannehi / śikṣāpadehi bhikṣuṇīhi śikṣāyāṃ saha dharmeṇa saha vinayena vucyamānā
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850198 (0.050):
sā bhikṣuṇī bhikṣuṇīhi evam asya vacanīyā | mā ārye uddeśaparyāpannehi / śikṣāpadehi bhikṣuṇīhi śikṣāyāṃ saha dharmeṇa saha vinayena vucyamānā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486686 (0.056):
bhedanasamvarttanīyamvā'dhikaraṇaṃ / samādāya pragṛhya tiṣṭheya so bhikṣu / bhikṣuhi evamasya vacanīyo mā āyuṣman samagrasya saṃghasya bhedāya
śikṣāpadehi bhikṣūhi śikṣāyāṃ saha dharmeṇa saha vinayena vucyamāno
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134200 (0.0):
uddeśaparyāpannehi śikṣāpadehi bhikṣūhi śikṣāyāṃ saha dharmeṇa saha
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573722 (0.009):
śikṣāpadair bhikṣubhiḥ saha dharmeṇa saha vinayenocyamāna ātmānam
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573766 (0.009):
uddeśaparyāpannaiḥ śikṣāpadair bhikṣubhiḥ saha dharmeṇa saha / vinayenocyamāna ātmānam avacanīyaṃ kārṣīr vacanīyam evāyuṣmān ātmānaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486946 (0.016):
śikṣāpade hi bhikṣū hi śikṣāyāṃ sahadharmeṇa saha vinayena vucyamāno
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850140 (0.018):
uddeśaparyavasānehi śikṣāpadehi bhikṣuṇīhi śikṣāyāṃ saha dharmeṇa saha / vinayena vucyamānā | peyālaṃ | yathaiva chandakasya tathaivaṃ vistareṇa
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850164 (0.018):
bhikṣuṇī khalu punar durvacakajātīya bhavati | sā uddeśaparyāpannehi / śikṣāpadehi bhikṣuṇīhi śikṣāyāṃ saha dharmeṇa saha vinayena vucyamānā
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850205 (0.019):
sā bhikṣuṇī bhikṣuṇīhi evam asya vacanīyā | mā ārye uddeśaparyāpannehi / śikṣāpadehi bhikṣuṇīhi śikṣāyāṃ saha dharmeṇa saha vinayena vucyamānā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365734 (0.023):
sahadharmeṇa sahavinayenocyamāna ātmānam avacanīyaṃ karoti -- mā mām
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486906 (0.025):
uddeśaparyāpanne hi śikṣāpade hi bhikṣu hi śikṣāyāṃ sahadharmeṇa / sahavinayena vucya māno ātmānamavacanīyaṃ karoti / so evamāha / mā māṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134262 (0.040):
api bhikṣūn vadatu śikṣāyāṃ saha dharmeṇa saha vinayena / evaṃ saṃbaddhā
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850228 (0.047):
bhikṣuṇīyo vadantu śikṣāyāṃ saha dharmeṇa saha vinayena | āryam api
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850219 (0.056):
bhikṣuṇīyo vadantu śikṣāyāṃ saha dharmeṇa saha vinayena | āryam api
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365780 (0.062):
sugatasūtraparyāpannaiḥ bhikṣubhiḥ sahadharmeṇa sahavinayenocyamāna / ātmānam tvaṃ avacanīyaṃ karoṣi āyuṣman vacanīyam eva ātmānaṃ karotu
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573780 (0.063):
karotu āyuṣma(n)tam api bhikṣavo vakṣyanti saha dharmeṇa saha vinayena / āyuṣmān api bhikṣūṃ vadatu saha dharmeṇa saha vinayena evaṃ saṃvṛddhā
ātmānam avacanīyaṃ karohi / [a]vacanīyam evāyuṣmān ātmānaṃ karotu / bhikṣū
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850210 (0.015):
śikṣāpadehi bhikṣuṇīhi śikṣāyāṃ saha dharmeṇa saha vinayena vucyamānā / ātmānam avacanīyaṃ karohi | vacanīyam evāryātmānaṃ karotu | āryā pi
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486947 (0.040):
śikṣāpade hi bhikṣū hi śikṣāyāṃ sahadharmeṇa saha vinayena vucyamāno / ātmānamavacanīyaṃ karo hi vacanīyam vāyuṣmānātmānaṃ karottu bhikṣu pi
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134201 (0.041):
uddeśaparyāpannehi śikṣāpadehi bhikṣūhi śikṣāyāṃ saha dharmeṇa saha / vinayena vucyamāno ātmānam avacanīyaṃ karoti / so evam āha Ō mā me
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573771 (0.041):
vinayenocyamāna ātmānam avacanīyaṃ kārṣīr vacanīyam evāyuṣmān ātmānaṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850166 (0.051):
śikṣāpadehi bhikṣuṇīhi śikṣāyāṃ saha dharmeṇa saha vinayena vucyamānā / ātmānam avacanīyaṃ karoti | sā evam āha | mā me āryamiśrikāyo kiñcid
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365785 (0.052):
ātmānam tvaṃ avacanīyaṃ karoṣi āyuṣman vacanīyam eva ātmānaṃ karotu
pi āyuṣmantaṃ vakṣyanti śikṣāyāṃ saha dharmeṇa saha vina[yena] / āyuṣmān
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850227 (0.049):
bhikṣuṇīyo vakṣyanti śikṣāyāṃ saha dharmeṇa saha vinayena | evaṃ saṃvṛddhā
api bhikṣūn vadatu śikṣāyāṃ saha dharmeṇa saha vinayena / evaṃ saṃbaddhā
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850140 (0.030):
uddeśaparyavasānehi śikṣāpadehi bhikṣuṇīhi śikṣāyāṃ saha dharmeṇa saha / vinayena vucyamānā | peyālaṃ | yathaiva chandakasya tathaivaṃ vistareṇa
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850162 (0.030):
śikṣāpadehi bhikṣuṇīhi śikṣāyāṃ saha dharmeṇa saha vinayena vucyamānā
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850220 (0.034):
bhikṣuṇīyo vadantu śikṣāyāṃ saha dharmeṇa saha vinayena | āryam api
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134197 (0.040):
uddeśaparyāpannehi śikṣāpadehi bhikṣūhi śikṣāyāṃ saha dharmeṇa saha / vinayena vucyamāno ātmānam avacanīyaṃ karoti / so evam āha Ō mā me
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134236 (0.040):
śikṣāpadehi bhikṣūhi śikṣāyāṃ saha dharmeṇa saha vinayena vucyamāno
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850228 (0.040):
bhikṣuṇīyo vakṣyanti śikṣāyāṃ saha dharmeṇa saha vinayena | evaṃ saṃvṛddhā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486906 (0.049):
uddeśaparyāpanne hi śikṣāpade hi bhikṣu hi śikṣāyāṃ sahadharmeṇa / sahavinayena vucya māno ātmānamavacanīyaṃ karoti / so evamāha / mā māṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573786 (0.051):
karotu āyuṣma(n)tam api bhikṣavo vakṣyanti saha dharmeṇa saha vinayena / āyuṣmān api bhikṣūṃ vadatu saha dharmeṇa saha vinayena evaṃ saṃvṛddhā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365797 (0.059):
āyuṣmantam bhikṣavo sahadharmeṇa sahavinayena vadantu āyuṣmān api bhikṣūn / sahadharmeṇa sahavinayena vadatu evaṃ saṃbaddhā hi tasya bhagavataḥ
kho punas tasya bhagavato tathāgatasyārhataḥ samyaksambuddhasya parṣā yad
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850239 (5.960):
khalu punar ārye tasya bhagavatas tathāgatasya arhataḥ samyaksambuddhasya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12139566 (0.034):
dharmāḥ, dharmo anudharmaś ca / etako 'yaṃ punas tasya bhagavato / tathāgatasyārhataḥ samyaksaṃbuddhasya dharmavinayo prātimokṣasūtrāgato
Ajitasenavyakarana (bsu006_u.htm.txt) 15275929 (0.035):
kṛtāñjalirevamāha / yattasya bhagavatastathāgatasyārhataḥ / samyaksambuddhasya guṇavarṇasamudīraṇasamaye idaṃ śubhanimittamabhūt /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138045 (0.044):
PrMoSū(Mā-L)Pāc.89. yo puna bhikṣuḥ sugatacīvarapramāṇaṃ cīvaraṃ kārāpeya / Ō kiñca tasya bhagavato tathāgatasyārhataḥ samyaksaṃbuddhasya sugatasya
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365804 (0.046):
sahadharmeṇa sahavinayena vadatu evaṃ saṃbaddhā hi tasya bhagavataḥ / tathāgatasya arhato samyaksaṃbuddhasya pariṣad yad idaṃ anyonyavacanīyād
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9095863 (0.046):
kālena tena samayena tasya bhagavato ratnaśikhinastathāgatasyārhataḥ / samyaksaṃbuddhasya parinirvṛtasya saddharmasyāntarhitasya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9097378 (0.047):
jānumātraṃ tatra puṣkariṇyāṃ praveśyaivaṃ cidānamudānayāmāsa / namastasya / bhagavato ratnaśikhinastathāgatasyārhataḥ samyaksaṃbuddhasya
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27834135 (0.049):
sadevamānuṣāsurāṃ visamvādeyyā yā ca tasya bhagavato tathāgatasyārhataḥ / samyaksambuddhasya śrāvikāsaṃghaṃ visamvādeyyā imaṃ tato mahāsāvadyataraṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27834615 (0.049):
sadevamānuṣāsurān visamvādeyyā yā ca tasya bhagavato tathāgatasyārhataḥ / samyaksambuddhasya śrāvikāsaṃghaṃ visamvādeyyā iman tato mahāsāvadyataraṃ
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17097098 (0.049):
namas tasya bhagavatas tathāgatasyārhataḥ samyaksaṃbuddhasya, ity / ekavārākṛtaṃ. 5. sa tena bhaiṣajyasena kuśalamūlena ṣaṣṭiḥ kalpān
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13737193 (0.051):
sādhūdāyin kṛtaṃ na suṣṭhu kṛtaṃ / katham idānīṃ tvaṃ tasya bhagavatas / tathāgatasyārhataḥ samyaksaṃbuddhasyaivaṃ rāgavirāgāya
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28014684 (0.051):
brāhmaṇagṛhapatayo bhagavato ghoṣadattasya tathāgatasyārhataḥ / samyaksaṃbuddhasya sabodhisattvasaṃghasya cotsadaṃ lābhasatkāramakārṣuḥ |
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28014698 (0.052):
te ca śrāddhā brāhmaṇagṛhapatayo bhagavato ghoṣadattasya / tathāgatasyārhataḥ samyaksaṃbuddhasya lābhasatkārāyodyuktā abhūvan
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25371269 (0.052):
saptādhikaraṇaśamathā dharmā etāvat tasya bhagavatas tathāgatasyārhataḥ / samyaksaṃbuddhasya sūtragataṃ sūtraparyāpannam iti yo vā punar anyo 'py
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27835636 (0.053):
sadevamānuṣāsurāṃ visamvādeyyā ya ca tasya bhagavato tathāgatasyārhataḥ / samyaksambuddhasya ubhayatosaṃghaṃ visamvādeyyā iman tato mahāsāvadyataraṃ
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7111911 (0.053):
madvacanena śākyamunestathāgatasyārhataḥ samyaksaṃbuddhasyopanāmayitavyam / atha sarvanīvaraṇaviṣkambhī tasya dharmabhāṇakasya pādau śirasā vanditvā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138060 (0.053):
sugatacīvarapramāṇaṃ? dirghaśo nava vitastīyo sugatavitastinā, tiryak ṣaṭ / / idaṃ tasya bhagavato tathāgatasyārhataḥ samyaksaṃbuddhasya sugatasya
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6584881 (0.054):
bhaviṣyati | parinirvṛtasya ca tasya bhagavato dharmaprabhāsasya / tathāgatasyārhataḥ samyaksaṃbuddhasya saddharmaścirasthāyī bhaviṣyati |
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12139712 (0.056):
svacittaparyodapanaṃ etaṃ buddhānuśāsanam // / idaṃ tasya bhagavato krakucchandasya tathāgatasyārhataḥ samyaksaṃbuddhasya
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18125398 (0.056):
tathāgatasyārhataḥ samyaksaṃbuddhasya nāhaṃ mahārāja taṃ pṛthivīpradeśaṃ
idam anyamanyasya vacanīyā, anyonyāpatti vyutthāpanīyā / evaṃ ca so bhikṣū
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850240 (0.036):
khalu punar ārye tasya bhagavatas tathāgatasya arhataḥ samyaksambuddhasya / parṣā yad idam anyamanyavacanīyā anyamanyāpattivyutthāpanīyā | evaṃ ca sā
bhikṣūhi vucyamāno taṃ vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ, no ca
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137116 (5.960):
pratinissargāya yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇo vā samanubhāṣiyamāṇo vā / taṃ vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ, no ca pratinissareya so
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134159 (0.007):
sukhaṃ ca phāsuṃ ca viharati / evaṃ ca te bhikṣū bhikṣūhi vucyamānās taṃ / vastuṃ pratinissareṃsu ity etaṃ kuśalaṃ, no ca pratinissareṃsu te bhikṣū
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134016 (0.008):
sukhaṃ ca phāsuṃ ca viharati / evaṃ ca so bhikṣu bhikṣūhi vucyamāno taṃ / vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ / no ca pratinissareya, so bhikṣu
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136994 (0.008):
bhagavatā, alaṃ ca punas tān pratiṣevato antarāyāya / evaṃ ca so bhikṣu / bhikṣūhi vucyamāno taṃ vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ / no ca
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137100 (0.008):
samānā antarāyikāḥ kāmā uktā bhagavatā / alaṃ ca punas tān pratisevato / antarāyāya / evaṃ ca so śramaṇuddeśo bhikṣūhi vucyamāno taṃ vastuṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486741 (0.009):
pratinissaggāya yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇo vā samanubhāṣiyamāṇo vā / / taṃ vastuṃ pratinissareya ityetaṃ kuśalaṃ no ca pratinissareya tameva
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486992 (0.009):
yadidamasya manyasya vacanīyā anyo nyāpatti vyutthāpanīyā / evaṃ ca so / bhikṣū bhikṣū hi vucyamāno taṃ vastuṃ pratinissareya ityetaṃ kuśalaṃ no ca
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487007 (0.009):
samanugrāhiyamāṇo vābhivastuṃ pratinissareya ityetaṃ kuśalaṃ no ca / pratinissareya tameva vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya saṃghātiśeṣo /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134031 (0.009):
pratinissargāya / yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇo vā samanubhāṣiyamāṇo vā / taṃ vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ / no ca pratinissareya tam eva
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137008 (0.009):
samanugrāhiyamāṇo vā samanubhāṣiyamāṇo vā taṃ vastuṃ pratinissareya ity / etaṃ kuśalaṃ / no ca pratinissareya so bhikṣuḥ samagreṇa saṃghena
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134468 (0.014):
pāpasamācārāḥ / prakramathāyuṣmanto imasmād āvāsād alaṃ vo iha vustena / / evaṃ ca te bhikṣū bhikṣūhi vucyamānā taṃ vastuṃ pratinissareṃsu ity etaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487190 (0.014):
samanubhāṣiyamāṇā vā taṃ vastuṃ pratinissarea ityetaṃ kuśalaṃ no ca
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486726 (0.014):
sukhaṃ ca phāsuñca viharati / evaṃ ca sa bhikṣū bhikṣū hi vucyamāno taṃ / vastuṃ pratinissareya ityetaṃ kuśalaṃ / so ca pratinissareya so bhikṣū
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850419 (0.016):
| evaṃ ca tāyo bhikṣuṇīyo bhikṣuṇīhi vucyamānās taṃ vastuṃ / pratinissareṃsuḥ | ity etaṃ kuśalaṃ | no ca pratinissareṃsuḥ tā bhikṣuṇīyo
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489715 (0.016):
samanubhāṣiyamāṇo vā taṃ vastuṃ pratinissareya ityetaṃ kuśalaṃ no ca
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27851016 (0.017):
samanubhāṣiyamāṇā vā taṃ vastuṃ pratiniḥsareya ity etaṃ kuśalaṃ | no ca / pratinissareya | ayaṃ pi dharmo yāvattṛtīyako |
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489699 (0.029):
alañca punastān pratisevato antarāyāya / evaṃ ca so bhikṣu bhikṣuhi / vucyamāno taṃ vastuṃ pratinissareya ityetaṃ kuśalānno ca pratinissareya /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486865 (0.031):
pratinissarea ityetaṃ kuśalaṃ no ca pratinissarea te bhikṣū bhikṣū hi
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487173 (0.031):
vucyamānābhivastupratinissarea ityetaṃ kuśalaṃ no ca pratinissarea te / bhikṣū bhikṣū hi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyā samanubhāṣitavyāstasya
pratinissareya so bhikṣu bhikṣūhi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyo / samanubhāṣitavyo tasya vastusya pratinissargāya / yāvantṛtīyakaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134026 (0.0):
vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ / no ca pratinissareya, so bhikṣu
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137002 (0.0):
bhikṣūhi vucyamāno taṃ vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ / no ca / pratinissareya so bhikṣu bhikṣūhi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyo
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137109 (0.0):
pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ / no ca pratinissareya so śramaṇuddeśo / bhikṣūhi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyo samanubhāṣitavyo tasya vastusya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137009 (0.005):
samanubhāṣitavyo tasya vastusya pratinissargāya / yāvantṛtīyakaṃ / samanugrāhiyamāṇo vā samanubhāṣiyamāṇo vā taṃ vastuṃ pratinissareya ity
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137117 (0.005):
bhikṣūhi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyo samanubhāṣitavyo tasya vastusya / pratinissargāya yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇo vā samanubhāṣiyamāṇo vā / taṃ vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ, no ca pratinissareya so
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489708 (0.008):
vucyamāno taṃ vastuṃ pratinissareya ityetaṃ kuśalānno ca pratinissareya / / so bhikṣu bhikṣuhi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyo samanubhāṣitavyo tasya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134478 (0.011):
evaṃ ca te bhikṣū bhikṣūhi vucyamānā taṃ vastuṃ pratinissareṃsu ity etaṃ / kuśalaṃ / no ca pratinissareṃsu te bhikṣū bhikṣūhi yāvantṛtīyakaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486996 (0.014):
bhikṣū bhikṣū hi vucyamāno taṃ vastuṃ pratinissareya ityetaṃ kuśalaṃ no ca / pratinissareya so bhikṣū bhikṣū hi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyo
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489818 (0.014):
pratinissareyasto śramaṇuddeśo bhikṣūhi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyo
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134166 (0.015):
vastuṃ pratinissareṃsu ity etaṃ kuśalaṃ, no ca pratinissareṃsu te bhikṣū / bhikṣūhi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyāḥ samanubhāṣitavyāḥ tasya vastusya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134158 (0.019):
vastuṃ pratinissareṃsu ity etaṃ kuśalaṃ, no ca pratinissareṃsu te bhikṣū
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486729 (0.023):
vastuṃ pratinissareya ityetaṃ kuśalaṃ / so ca pratinissareya so bhikṣū / bhikṣū hi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyo samanubhāṣitavyo tasya vastusya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486867 (0.028):
pratinissarea ityetaṃ kuśalaṃ no ca pratinissarea te bhikṣū bhikṣū hi
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486736 (0.029):
bhikṣū hi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyo samanubhāṣitavyo tasya vastusya / pratinissaggāya yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇo vā samanubhāṣiyamāṇo vā /
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850429 (0.034):
bhikṣuṇīhi yāvattṛtīyakaṃ samanugrāhitavyāḥ samanubhāṣitavyāḥ tasya / vastusya pratinissargāya | yāvattṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇā vā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487176 (0.037):
vucyamānābhivastupratinissarea ityetaṃ kuśalaṃ no ca pratinissarea te / bhikṣū bhikṣū hi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyā samanubhāṣitavyāstasya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489716 (0.039):
samanubhāṣiyamāṇo vā taṃ vastuṃ pratinissareya ityetaṃ kuśalaṃ no ca / pratiniḥsareya so bhikṣūḥ samagreṇa saṃghena ukṣipitavyo imaṃ tasya
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850419 (0.056):
pratinissareṃsuḥ | ity etaṃ kuśalaṃ | no ca pratinissareṃsuḥ tā bhikṣuṇīyo
samanugrāhiyamāṇo vā taṃ vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ, no ca
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137115 (5.960):
bhikṣūhi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyo samanubhāṣitavyo tasya vastusya / pratinissargāya yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇo vā samanubhāṣiyamāṇo vā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134154 (0.007):
vastuṃ pratinissareṃsu ity etaṃ kuśalaṃ, no ca pratinissareṃsu te bhikṣū
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134031 (0.008):
bhikṣūhi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyo samanubhāṣitavyo tasya vastusya / pratinissargāya / yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇo vā samanubhāṣiyamāṇo vā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137007 (0.008):
pratinissareya so bhikṣu bhikṣūhi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyo / samanubhāṣitavyo tasya vastusya pratinissargāya / yāvantṛtīyakaṃ / samanugrāhiyamāṇo vā samanubhāṣiyamāṇo vā taṃ vastuṃ pratinissareya ity
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486741 (0.009):
pratinissaggāya yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇo vā samanubhāṣiyamāṇo vā / / taṃ vastuṃ pratinissareya ityetaṃ kuśalaṃ no ca pratinissareya tameva
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486990 (0.009):
bhikṣū bhikṣū hi vucyamāno taṃ vastuṃ pratinissareya ityetaṃ kuśalaṃ no ca / pratinissareya so bhikṣū bhikṣū hi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyo
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487007 (0.009):
samanugrāhiyamāṇo vābhivastuṃ pratinissareya ityetaṃ kuśalaṃ no ca / pratinissareya tameva vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya saṃghātiśeṣo /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134014 (0.009):
vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ / no ca pratinissareya, so bhikṣu
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136991 (0.009):
bhikṣūhi vucyamāno taṃ vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ / no ca / pratinissareya so bhikṣu bhikṣūhi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyo
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137098 (0.009):
antarāyāya / evaṃ ca so śramaṇuddeśo bhikṣūhi vucyamāno taṃ vastuṃ / pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ / no ca pratinissareya so śramaṇuddeśo
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489714 (0.011):
vastusya pratinissagāya yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇo vā / samanubhāṣiyamāṇo vā taṃ vastuṃ pratinissareya ityetaṃ kuśalaṃ no ca
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134467 (0.014):
evaṃ ca te bhikṣū bhikṣūhi vucyamānā taṃ vastuṃ pratinissareṃsu ity etaṃ / kuśalaṃ / no ca pratinissareṃsu te bhikṣū bhikṣūhi yāvantṛtīyakaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487190 (0.014):
vastusya pratinissaggāya yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇā vā / samanubhāṣiyamāṇā vā taṃ vastuṃ pratinissarea ityetaṃ kuśalaṃ no ca
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134478 (0.014):
samanugrāhitavyā samanubhāṣitavyās tasya vastusya pratinissargāya / / yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇā vā samanubhāṣiyamāṇā vā taṃ vastuṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134167 (0.015):
bhikṣūhi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyāḥ samanubhāṣitavyāḥ tasya vastusya / pratinissargāya / yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇā vā samanubhāṣiyamāṇā vā / taṃ vastuṃ pratinissareṃsu i[ty e]taṃ kuśalaṃ, no ca pratinissareṃsu tam
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850418 (0.016):
| evaṃ ca tāyo bhikṣuṇīyo bhikṣuṇīhi vucyamānās taṃ vastuṃ / pratinissareṃsuḥ | ity etaṃ kuśalaṃ | no ca pratinissareṃsuḥ tā bhikṣuṇīyo
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489821 (0.016):
samanubhāṣitavyo tasya vastusya pratiniḥssagāya yāvantṛtīyakaṃ / samanugrāhiyamāṇo vā samanubhāṣiyamāṇo vā taṃ vastuṃ pratiniḥsareya / ityetaṃ kuśalanno ca pratiniḥsareyaḥ so śramaṇuddeśo bhikṣū hi nāśayitavyo
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27851016 (0.017):
tasya vastusya pratiniḥsargāya | yāvattṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇā vā / samanubhāṣiyamāṇā vā taṃ vastuṃ pratiniḥsareya ity etaṃ kuśalaṃ | no ca
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850545 (0.034):
pratiniḥsargāya | yāvattṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇā vā samanubhāṣiyamāṇā vā / taṃ vastuṃ pratiniḥsareya ity etaṃ kuśalaṃ | no ca pratiniḥsareṃsuḥ ayam
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27843117 (0.036):
vastusya pratiniḥsargāya | yāvat tṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇā vā / samanubhāṣiyamāṇā vā taṃ vastuṃ pratiniḥsareya ity etaṃ kuśalaṃ | no ca
pratinissareya tam eva vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya saṃghātiśeṣo /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486749 (0.0):
taṃ vastuṃ pratinissareya ityetaṃ kuśalaṃ no ca pratinissareya tameva
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486889 (0.0):
tamvastuṃ pratinissarea itaṃ kuśalaṃ no ca pratinissareṃsu tameva ca / vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya saṃghātiśeṣo /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487015 (0.0):
samanugrāhiyamāṇo vābhivastuṃ pratinissareya ityetaṃ kuśalaṃ no ca / pratinissareya tameva vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya saṃghātiśeṣo /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134039 (0.0):
taṃ vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ / no ca pratinissareya tam eva
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134178 (0.002):
taṃ vastuṃ pratinissareṃsu i[ty e]taṃ kuśalaṃ, no ca pratinissareṃsu tam / eva ca vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheṃsu saṃghātiśeṣo /
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850275 (0.006):
samanugrāhiyamāṇā vā samanubhāṣiyamāṇa vā tam vastuṃ pratiniḥsareya ity / evaṃ kuśalaṃ | no ca pratiniḥsareya tam eva vastuṃ samādāya pragṛhya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134489 (0.012):
prati[ni]ssareṃsu ity etaṃ kuśalaṃ / no ca pratinissareṃsu tam eva vastuṃ / samādāya pragṛhya tiṣṭheṃsu saṃghātiśeṣo /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487197 (0.012):
samanubhāṣiyamāṇā vā taṃ vastuṃ pratinissarea ityetaṃ kuśalaṃ no ca / pratinissarea ime ca vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭhea saṃghātiśeṣo //
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850440 (0.013):
samanubhāṣiyamāṇā vā taṃ vastuṃ pratinissareṃsuḥ itya etaṃ kuśalaṃ | no ca / pratinissareṃsuḥ tam evam vastuṃ samādāya pratigṛhya tiṣṭheṃsuḥ | ayam api
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850999 (0.020):
vucyamānā tam eva vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya na pratinissareya | sā
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27849559 (0.020):
samanubhāṣiyamāṇā vā taṃ vastuṃ pratiniḥsareṃsuḥ ity etat kuśalaṃ | no ca / pratiniḥsareṃsuḥ | tad eva vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheyuḥ | ayam api
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850253 (0.026):
bhikṣuṇīhi vucyamānā tam eva vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya | na
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27851683 (0.026):
vucyamānā tam eva vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya na pratiniḥsareya | yā
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27851999 (0.026):
asādhu śākyaputrīya bhāvapratyākhyānaṃ | evaṃ ca sā bhikṣuṇī bhikṣuṇīhi / vuccamānā taṃ eva vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya | na pratiniḥsareya |
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137114 (0.032):
taṃ vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ, no ca pratinissareya so
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486990 (0.036):
bhikṣū bhikṣū hi vucyamāno taṃ vastuṃ pratinissareya ityetaṃ kuśalaṃ no ca / pratinissareya so bhikṣū bhikṣū hi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyo
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134014 (0.036):
vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ / no ca pratinissareya, so bhikṣu
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136991 (0.036):
bhikṣūhi vucyamāno taṃ vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ / no ca / pratinissareya so bhikṣu bhikṣūhi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyo
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137007 (0.036):
samanugrāhiyamāṇo vā samanubhāṣiyamāṇo vā taṃ vastuṃ pratinissareya ity / etaṃ kuśalaṃ / no ca pratinissareya so bhikṣuḥ samagreṇa saṃghena
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137098 (0.036):
antarāyāya / evaṃ ca so śramaṇuddeśo bhikṣūhi vucyamāno taṃ vastuṃ / pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ / no ca pratinissareya so śramaṇuddeśo
PrMoSū(Mā-L)SA. saṃbahulā bhikṣū kho punar anyataraṃ grāmam vā nagaraṃ vā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486753 (5.960):
vastusamādāya pragṛhya tiṣṭheya saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.11. tasya kho punabhikṣusya bhikṣusahāyakā bhonti / eko vā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486891 (5.960):
vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.12. bhikṣuḥ kho punadūrvvacakajātīyo bhoti so
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487021 (5.960):
pratinissareya tameva vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA. bhikṣu kho punaranyataraṃ grāmamvā nagaramvā nigamamvā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134043 (5.960):
vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.11. tasya kho puna bhikṣusya bhikṣū sahāyakā bhonti eko vā,
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133680 (0.024):
sādiyeya saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.3. yo puna bhikṣu otīrṇo vipariṇatena cittena mātṛgrāmaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486614 (0.027):
ca doṣe pratiṣṭhihati / doṣādavacāmīti saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.9. yo punabhikṣū bhikṣusya duṣto doṣātkupito anāttamano
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486669 (0.027):
upādinno bhavati / bhikṣu ca doṣe pratiṣṭhahati doṣādavacāmīti / saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.10. yo punabhikṣuḥ samagrasya saṃghasya bhedāya parākrameya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133906 (0.027):
ca doṣe pratiṣṭhihati doṣād avacāmīti saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.9. yo puna bhikṣu bhikṣusya duṣṭo, doṣāt kupito, anāttamano
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133959 (0.027):
dharmo upādinno bhavati, bhikṣu ca doṣe pratiṣṭhihati doṣād avacāmīti / saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.10. yo puna bhikṣuḥ samagrasya saṃghasya bhedāya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134182 (0.027):
eva ca vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheṃsu saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.12. bhikṣuḥ kho puna durvacakajātīyo bhoti / so
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486352 (0.027):
saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.2. yo punabhikṣu otīṇṇā vipariṇatena cittena mātṛgrāmeṇa
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486383 (0.027):
śaparāsopiṇaṃ śādiyeya saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.3. yo punabhikṣu otīṇṇā viparītena cittena mātṛgrāmaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486406 (0.027):
yuvāṃ yuvatīti saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.4. yo punabhikṣu otīṇṇo vipariṇatena cittena mātṛgrāmasya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486439 (0.027):
upasthiheya paricareya yaduta maithunopasaṃhiteneti saṃghātiśeṣo // / PrMoSū(Mā)_SA.5. yo punabhikṣuḥ saṃcaritraṃ samāpadyeya striyāye vā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486571 (0.027):
saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā)_SA.8. yo punabhikṣū bhikṣusya duṣto doṣātkupito anāttamano
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133649 (0.027):
saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.2. yo puna bhikṣu otīrṇo vipariṇatena cittena mātṛgrāmeṇa
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133702 (0.027):
yuvatīti saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.4. yo puna bhikṣu otīrṇo vipariṇatena cittena mātṛgrāmasya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133736 (0.027):
etena dharmeṇa upasthiheya paricareya yaduta maithunopasaṃhiteneti / saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.5. yo puna bhikṣuḥ saṃcaritraṃ samāpadyeya istriyāye mataṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133863 (0.027):
vā nābhineya vastudeśanāya, adeśite vastusminn aparikramaṇe saṃghātiśeṣo / / PrMoSū(Mā-L)SA.8. yo puna bhikṣu bhikṣusya duṣṭo, doṣāt kupito, anāttamano
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486462 (0.034):
vā jārttanena vā antamasato bhikṣuṇi kāyāmapi saṃghātiśeṣo // / PrMoSū(Mā)_SA.6. svayaṃ cāyikāya bhikṣuṇā kuṭī kārāpayamāṇena
nigamaṃ vā upaniśrāya viharanti kuladūṣakāḥ pāpasamācārāḥ / teṣāṃ te
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487029 (1.788):
PrMoSū(Mā)_SA. bhikṣu kho punaranyataraṃ grāmamvā nagaramvā nigamamvā / upaniśrāya viharanti / kuladūṣakāḥ pāpasamācārāsteṣānte pāpakāḥ samācārā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487044 (0.040):
kuladūṣakāśca punarbhavanti / pāpasamācārāḥ te bhikṣū bhikṣū hi evamasya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487064 (0.056):
kulānyapi duṣtāni dṛśyante ca śrūyante ca / kuladūṣakāśca punarāyuṣmantaḥ / pāpasamācārāḥ prakramanvāyuṣmanto imasmādāvāsādalamvā iha vāseneti / evaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134356 (0.056):
kuladūṣakāś ca punar āyuṣmantaḥ pāpasamācārāḥ / prakramathāyuṣmanto
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134449 (0.056):
api duṣṭāni dṛśyante ca śrūyante ca / kuladūṣakāś ca punar āyuṣmantaḥ / pāpasamācārāḥ / prakramathāyuṣmanto imasmād āvāsād alaṃ vo iha vustena /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365560 (0.059):
vā upaniḥśritya vihareyus te ca syuḥ kuladūṣakāḥ pāpasamācārāḥ teṣāṃ ca
pāpakāḥ samācārā dṛśyante ca śrūyante ca / kulāny api duṣṭāni dṛśyante ca
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487047 (0.0):
upaniśrāya viharanti / kuladūṣakāḥ pāpasamācārāsteṣānte pāpakāḥ samācārā / dṛśyante ca śrūyante ca kulānyapi duṣtāni dṛśyante ca śrūyante ca
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134449 (0.0):
āyuṣmantānām eva khalu pāpakāḥ samācārāḥ dṛśyante ca śrūyante ca / kulāny
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487064 (0.024):
va canīyāḥ / āyuṣmantānāṃ khalu pāpakāḥ samācārāḥ dṛśyante ca śrūyante ca / kulānyapi duṣtāni dṛśyante ca śrūyante ca / kuladūṣakāśca punarāyuṣmantaḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365579 (0.039):
bhikṣubhir evaṃ syur vacanīyāḥ -- āyuṣmantaḥ kuladūṣakāḥ pāpasamācārāḥ / yuṣmākaṃ kulāni duṣṭāni dṛśyante 'pi śrūyante 'pi prajñāyante 'pi yuṣmākaṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365668 (0.039):
khalu kuladūṣakāḥ pāpasamācārāḥ yuṣmākaṃ kulāni duṣṭāni dṛśyante 'pi / śrūyante 'pi pāpakāś ca yuṣmākaṃ samācārā dṛśyante 'pi śrūyante 'pi
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487154 (0.044):
ekatyānbhikṣūnna pravrājeti / āyuṣmantānāmeva khalamāpakaḥ samācārā / dṛśyante ca śrūyante ca kulānyapi duṣtāni dṛśyante ca śrūyante ca
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365564 (0.047):
vā upaniḥśritya vihareyus te ca syuḥ kuladūṣakāḥ pāpasamācārāḥ teṣāṃ ca
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573571 (0.053):
pā(pasamā)cāras tasya te kulāni duṣṭāni dṛśyante 'pi śrūyante 'pi / prajñāyante 'pi pāpak(ā)ś ca te sam(ācārā d)ṛ(ś)y(a)nte 'pi śrūyante 'pi
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731862 (0.054):
kuladūṣakau pāpadharmasamudācārau / ābhyāṃ kulāni dūṣitāni dṛśyante 'pi / śrūyante 'pi prajñāyante 'pi / pāpakāś cānayoḥ samudācārā dṛśyante 'pi
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573645 (0.055):
pāpasamācāraḥ tasya te kulāni duṣṭāni dṛśyante 'pi śrūyante 'pi
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134353 (0.057):
dṛśyante ca śrūyante ca / kulāny api duṣṭāni dṛśyante ca śrūyante ca / / kuladūṣakāś ca punar āyuṣmantaḥ pāpasamācārāḥ / prakramathāyuṣmanto
bhikṣūhi evam asya vacanīyāḥ Ō āyuṣmantānāṃ khalu pāpakāḥ samācārāḥ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487055 (5.960):
va canīyāḥ / āyuṣmantānāṃ khalu pāpakāḥ samācārāḥ dṛśyante ca śrūyante ca
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134440 (5.960):
āpattīhi ekatyān bhikṣūn pravrājeti, ekatyān bhikṣūn na pravrājeti / / āyuṣmantānām eva khalu pāpakāḥ samācārāḥ dṛśyante ca śrūyante ca / kulāny
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134404 (0.052):
ekatyān bhikṣūn na pravrājeti / te bhikṣū bhikṣūhi evam asya vacanīyāḥ Ō / mā āyuṣmanto evaṃ vadatha / na saṃgho cchandagāmī, na saṃgho doṣagāmī, na
dṛśyante ca śrūyante ca / kulāny api duṣṭāni dṛśyante ca śrūyante ca /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487060 (0.0):
va canīyāḥ / āyuṣmantānāṃ khalu pāpakāḥ samācārāḥ dṛśyante ca śrūyante ca
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134446 (0.0):
āyuṣmantānām eva khalu pāpakāḥ samācārāḥ dṛśyante ca śrūyante ca / kulāny
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487040 (0.037):
upaniśrāya viharanti / kuladūṣakāḥ pāpasamācārāsteṣānte pāpakāḥ samācārā / dṛśyante ca śrūyante ca kulānyapi duṣtāni dṛśyante ca śrūyante ca
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365579 (0.039):
bhikṣubhir evaṃ syur vacanīyāḥ -- āyuṣmantaḥ kuladūṣakāḥ pāpasamācārāḥ / yuṣmākaṃ kulāni duṣṭāni dṛśyante 'pi śrūyante 'pi prajñāyante 'pi yuṣmākaṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365671 (0.039):
khalu kuladūṣakāḥ pāpasamācārāḥ yuṣmākaṃ kulāni duṣṭāni dṛśyante 'pi / śrūyante 'pi pāpakāś ca yuṣmākaṃ samācārā dṛśyante 'pi śrūyante 'pi
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487152 (0.046):
ekatyānbhikṣūnna pravrājeti / āyuṣmantānāmeva khalamāpakaḥ samācārā / dṛśyante ca śrūyante ca kulānyapi duṣtāni dṛśyante ca śrūyante ca
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573571 (0.053):
pā(pasamā)cāras tasya te kulāni duṣṭāni dṛśyante 'pi śrūyante 'pi / prajñāyante 'pi pāpak(ā)ś ca te sam(ācārā d)ṛ(ś)y(a)nte 'pi śrūyante 'pi
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731862 (0.054):
kuladūṣakau pāpadharmasamudācārau / ābhyāṃ kulāni dūṣitāni dṛśyante 'pi / śrūyante 'pi prajñāyante 'pi / pāpakāś cānayoḥ samudācārā dṛśyante 'pi
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573645 (0.055):
pāpasamācāraḥ tasya te kulāni duṣṭāni dṛśyante 'pi śrūyante 'pi
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134330 (0.057):
pāpakāḥ samācārā dṛśyante ca śrūyante ca / kulāny api duṣṭāni dṛśyante ca
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365564 (0.063):
vā upaniḥśritya vihareyus te ca syuḥ kuladūṣakāḥ pāpasamācārāḥ teṣāṃ ca / kulāni duṣṭāni dṛśyeran vā śrūyeran vā prajñāyeran vā / te bhikṣavaḥ
kuladūṣakāś ca punar āyuṣmantaḥ pāpasamācārāḥ / prakramathāyuṣmanto
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487065 (0.0):
kulānyapi duṣtāni dṛśyante ca śrūyante ca / kuladūṣakāśca punarāyuṣmantaḥ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134455 (0.0):
āyuṣmantānām eva khalu pāpakāḥ samācārāḥ dṛśyante ca śrūyante ca / kulāny / api duṣṭāni dṛśyante ca śrūyante ca / kuladūṣakāś ca punar āyuṣmantaḥ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487156 (5.960):
dṛśyante ca śrūyante ca kulānyapi duṣtāni dṛśyante ca śrūyante ca / kuladūṣakāśca punarāyuṣmantaḥ grāmasamācārāḥ prakramanvāyuṣmanto
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365661 (0.023):
bhikṣavaś chandagāmino dveṣagāmino mohagāmino bhayagāminaś ca āyuṣmanta / khalu kuladūṣakāḥ pāpasamācārāḥ yuṣmākaṃ kulāni duṣṭāni dṛśyante 'pi
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365575 (0.025):
bhikṣubhir evaṃ syur vacanīyāḥ -- āyuṣmantaḥ kuladūṣakāḥ pāpasamācārāḥ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487044 (0.040):
dṛśyante ca śrūyante ca kulānyapi duṣtāni dṛśyante ca śrūyante ca / kuladūṣakāśca punarbhavanti / pāpasamācārāḥ te bhikṣū bhikṣū hi evamasya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134325 (0.056):
nigamaṃ vā upaniśrāya viharanti kuladūṣakāḥ pāpasamācārāḥ / teṣāṃ te / pāpakāḥ samācārā dṛśyante ca śrūyante ca / kulāny api duṣṭāni dṛśyante ca
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134332 (0.060):
pāpakāḥ samācārā dṛśyante ca śrūyante ca / kulāny api duṣṭāni dṛśyante ca / śrūyante ca / kuladūṣakāś ca punar bhavanti pāpasamācārāḥ / te bhikṣū
imasmād āvāsād alaṃ vo iha vustena / evaṃ ca te bhikṣū bhikṣūhi vucyamānās
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134463 (0.0):
pāpasamācārāḥ / prakramathāyuṣmanto imasmād āvāsād alaṃ vo iha vustena /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487163 (0.051):
kuladūṣakāśca punarāyuṣmantaḥ grāmasamācārāḥ prakramanvāyuṣmanto / imasmādāvāsādalamvā iha vāseneti evaṃ ca bhikṣū bhikṣū hi
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487070 (0.054):
pāpasamācārāḥ prakramanvāyuṣmanto imasmādāvāsādalamvā iha vāseneti / evaṃ
te bhikṣū tān bhikṣūn evaṃ vadeṃsu Ō cchandagāmī cāyuṣmanto doṣagāmī
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487091 (0.031):
ca te bhikṣū bhikṣū hi vucyamānāste bhikṣū tānbhikṣune vadea cchandagāmī / cāyuṣmānto saṃgho doṣagāmī cāyuṣmanto saṃgho mohagāmī cāyuṣmanto saṃgho
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134463 (0.064):
pāpasamācārāḥ / prakramathāyuṣmanto imasmād āvāsād alaṃ vo iha vustena / / evaṃ ca te bhikṣū bhikṣūhi vucyamānā taṃ vastuṃ pratinissareṃsu ity etaṃ
cāyuṣmanto saṃgho, mohagāmī cāyuṣmanto saṃgho, bhayagāmī cāyuṣmanto
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487094 (0.010):
ca te bhikṣū bhikṣū hi vucyamānāste bhikṣū tānbhikṣune vadea cchandagāmī / cāyuṣmānto saṃgho doṣagāmī cāyuṣmanto saṃgho mohagāmī cāyuṣmanto saṃgho
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27849836 (0.040):
ārye evaṃ vada | na saṃgho chandagāmī | na saṃgho doṣagāmī | na saṃgho / bhayagāmī | na saṃgho mohagāmī | na ca saṃgho chandan niśrāya |
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850046 (0.040):
na saṃgho bhayagāmī | na saṃgho mohagāmī | na ca saṃgho chandan niśrāya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487130 (0.040):
cchandagāmī / na saṃgho doṣagāmī na saṃgho mohagāmī / na saṃgho bhayagāmī
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134423 (0.040):
mā āyuṣmanto evaṃ vadatha / na saṃgho cchandagāmī, na saṃgho doṣagāmī, na / saṃgho mohagāmī, na saṃgho bhayagāmī / na ca saṃgho tāhi tādṛśikāhi
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27849803 (0.050):
saṃgho | doṣagāmī ca | bhayagāmī ca | mohagāmī ca | saṃgho chandan niśrāya
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850012 (0.050):
cāryamiśrikāyo | saṃgho doṣagāmī ca bhayagāmī ca saṃgho | mohagāmī ca
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27849598 (0.063):
| doṣagāmī cāryā saṃgho | bhayagāmī cāryā saṃgho | mohagāmī cāryā saṃgho |
saṃgho, saṃgho ca tāhi tādṛśikāhi āpattīhi ekatyān bhikṣūn pravrājeti
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487102 (0.0):
cāyuṣmānto saṃgho doṣagāmī cāyuṣmanto saṃgho mohagāmī cāyuṣmanto saṃgho
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487139 (0.0):
cchandagāmī / na saṃgho doṣagāmī na saṃgho mohagāmī / na saṃgho bhayagāmī / / na ca saṃgho tāhi tādṛśikāhi āpattīhi / ekatyānbhikṣūn pravrājeti
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134432 (0.019):
saṃgho mohagāmī, na saṃgho bhayagāmī / na ca saṃgho tāhi tādṛśikāhi
ekatyān bhikṣūn na pravrājeti / te bhikṣū bhikṣūhi evam asya vacanīyāḥ Ō
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487141 (0.0):
/ na ca saṃgho tāhi tādṛśikāhi āpattīhi / ekatyānbhikṣūn pravrājeti / ekatyānbhikṣūnna pravrājeti / āyuṣmantānāmeva khalamāpakaḥ samācārā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134434 (0.0):
āpattīhi ekatyān bhikṣūn pravrājeti, ekatyān bhikṣūn na pravrājeti /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487105 (0.017):
bhayagāmī cāyuṣmanto saṃgho saṃgho ca tāhi tādṛśikāhi āpattīhi / ekatyān / bhikṣūn pravrājeti ekatyānbhikṣunna pravrājeti te bhikṣū bhikṣū hi
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134100 (0.047):
ajānan / te bhikṣu bhikṣūhi evam asya vacanīyā Ō mā āyuṣmanto evaṃ
mā āyuṣmanto evaṃ vadatha / na saṃgho cchandagāmī, na saṃgho doṣagāmī, na
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487130 (0.0):
bhikṣūn pravrājeti ekatyānbhikṣunna pravrājeti te bhikṣū bhikṣū hi / evaṃmasya vacanīyāḥ / mā āyuṣmanto evaṃ vada na ca bhikṣū na saṃgho
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27849829 (5.960):
ārye evaṃ vada | na saṃgho chandagāmī | na saṃgho doṣagāmī | na saṃgho
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850039 (5.960):
ārye saṃghaākrośikā bhavāhi | na saṃgho chandagāmī | na saṃgho doṣagāmī |
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27849802 (0.014):
bhikṣuṇī khalu punaḥ saṃghākrośikā bhavati | sā evam āha | chandagāmī ca / saṃgho | doṣagāmī ca | bhayagāmī ca | mohagāmī ca | saṃgho chandan niśrāya
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27849838 (0.025):
ārye evaṃ vada | na saṃgho chandagāmī | na saṃgho doṣagāmī | na saṃgho
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850048 (0.025):
ārye saṃghaākrośikā bhavāhi | na saṃgho chandagāmī | na saṃgho doṣagāmī | / na saṃgho bhayagāmī | na saṃgho mohagāmī | na ca saṃgho chandan niśrāya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487089 (0.027):
ca te bhikṣū bhikṣū hi vucyamānāste bhikṣū tānbhikṣune vadea cchandagāmī / cāyuṣmānto saṃgho doṣagāmī cāyuṣmanto saṃgho mohagāmī cāyuṣmanto saṃgho
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850012 (0.034):
cāryamiśrikāyo | saṃgho doṣagāmī ca bhayagāmī ca saṃgho | mohagāmī ca
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134102 (0.038):
ajānan / te bhikṣu bhikṣūhi evam asya vacanīyā Ō mā āyuṣmanto evaṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27849597 (0.039):
saṃghaṃ ākrośati saṃgham agatigamanena prāpayati | chandagāmī cāryā saṃgho / | doṣagāmī cāryā saṃgho | bhayagāmī cāryā saṃgho | mohagāmī cāryā saṃgho |
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134343 (0.052):
śrūyante ca / kuladūṣakāś ca punar bhavanti pāpasamācārāḥ / te bhikṣū / bhikṣūhi evam asya vacanīyāḥ Ō āyuṣmantānāṃ khalu pāpakāḥ samācārāḥ
saṃgho mohagāmī, na saṃgho bhayagāmī / na ca saṃgho tāhi tādṛśikāhi
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27849838 (0.0):
ārye evaṃ vada | na saṃgho chandagāmī | na saṃgho doṣagāmī | na saṃgho
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850048 (0.0):
ārye saṃghaākrośikā bhavāhi | na saṃgho chandagāmī | na saṃgho doṣagāmī |
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487132 (0.0):
cchandagāmī / na saṃgho doṣagāmī na saṃgho mohagāmī / na saṃgho bhayagāmī
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27849803 (0.008):
bhikṣuṇī khalu punaḥ saṃghākrośikā bhavati | sā evam āha | chandagāmī ca / saṃgho | doṣagāmī ca | bhayagāmī ca | mohagāmī ca | saṃgho chandan niśrāya
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850013 (0.008):
cāryamiśrikāyo | saṃgho doṣagāmī ca bhayagāmī ca saṃgho | mohagāmī ca
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487094 (0.025):
cāyuṣmānto saṃgho doṣagāmī cāyuṣmanto saṃgho mohagāmī cāyuṣmanto saṃgho
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27849598 (0.032):
saṃghaṃ ākrośati saṃgham agatigamanena prāpayati | chandagāmī cāryā saṃgho / | doṣagāmī cāryā saṃgho | bhayagāmī cāryā saṃgho | mohagāmī cāryā saṃgho |
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134389 (0.038):
te bhikṣū tān bhikṣūn evaṃ vadeṃsu Ō cchandagāmī cāyuṣmanto doṣagāmī / cāyuṣmanto saṃgho, mohagāmī cāyuṣmanto saṃgho, bhayagāmī cāyuṣmanto
āpattīhi ekatyān bhikṣūn pravrājeti, ekatyān bhikṣūn na pravrājeti /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487142 (0.0):
/ na ca saṃgho tāhi tādṛśikāhi āpattīhi / ekatyānbhikṣūn pravrājeti
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134399 (0.0):
saṃgho, saṃgho ca tāhi tādṛśikāhi āpattīhi ekatyān bhikṣūn pravrājeti
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487104 (0.017):
bhayagāmī cāyuṣmanto saṃgho saṃgho ca tāhi tādṛśikāhi āpattīhi / ekatyān / bhikṣūn pravrājeti ekatyānbhikṣunna pravrājeti te bhikṣū bhikṣū hi
āyuṣmantānām eva khalu pāpakāḥ samācārāḥ dṛśyante ca śrūyante ca / kulāny
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487058 (0.0):
va canīyāḥ / āyuṣmantānāṃ khalu pāpakāḥ samācārāḥ dṛśyante ca śrūyante ca
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134333 (0.0):
nigamaṃ vā upaniśrāya viharanti kuladūṣakāḥ pāpasamācārāḥ / teṣāṃ te / pāpakāḥ samācārā dṛśyante ca śrūyante ca / kulāny api duṣṭāni dṛśyante ca
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134352 (0.0):
bhikṣūhi evam asya vacanīyāḥ Ō āyuṣmantānāṃ khalu pāpakāḥ samācārāḥ / dṛśyante ca śrūyante ca / kulāny api duṣṭāni dṛśyante ca śrūyante ca /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365579 (0.039):
bhikṣubhir evaṃ syur vacanīyāḥ -- āyuṣmantaḥ kuladūṣakāḥ pāpasamācārāḥ / yuṣmākaṃ kulāni duṣṭāni dṛśyante 'pi śrūyante 'pi prajñāyante 'pi yuṣmākaṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365671 (0.039):
khalu kuladūṣakāḥ pāpasamācārāḥ yuṣmākaṃ kulāni duṣṭāni dṛśyante 'pi / śrūyante 'pi pāpakāś ca yuṣmākaṃ samācārā dṛśyante 'pi śrūyante 'pi
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487038 (0.040):
upaniśrāya viharanti / kuladūṣakāḥ pāpasamācārāsteṣānte pāpakāḥ samācārā / dṛśyante ca śrūyante ca kulānyapi duṣtāni dṛśyante ca śrūyante ca
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487149 (0.051):
ekatyānbhikṣūnna pravrājeti / āyuṣmantānāmeva khalamāpakaḥ samācārā / dṛśyante ca śrūyante ca kulānyapi duṣtāni dṛśyante ca śrūyante ca
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573571 (0.053):
pā(pasamā)cāras tasya te kulāni duṣṭāni dṛśyante 'pi śrūyante 'pi / prajñāyante 'pi pāpak(ā)ś ca te sam(ācārā d)ṛ(ś)y(a)nte 'pi śrūyante 'pi
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731862 (0.054):
kuladūṣakau pāpadharmasamudācārau / ābhyāṃ kulāni dūṣitāni dṛśyante 'pi / śrūyante 'pi prajñāyante 'pi / pāpakāś cānayoḥ samudācārā dṛśyante 'pi
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573645 (0.055):
pāpasamācāraḥ tasya te kulāni duṣṭāni dṛśyante 'pi śrūyante 'pi
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365564 (0.063):
vā upaniḥśritya vihareyus te ca syuḥ kuladūṣakāḥ pāpasamācārāḥ teṣāṃ ca / kulāni duṣṭāni dṛśyeran vā śrūyeran vā prajñāyeran vā / te bhikṣavaḥ
api duṣṭāni dṛśyante ca śrūyante ca / kuladūṣakāś ca punar āyuṣmantaḥ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487065 (0.0):
va canīyāḥ / āyuṣmantānāṃ khalu pāpakāḥ samācārāḥ dṛśyante ca śrūyante ca / kulānyapi duṣtāni dṛśyante ca śrūyante ca / kuladūṣakāśca punarāyuṣmantaḥ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134337 (0.0):
nigamaṃ vā upaniśrāya viharanti kuladūṣakāḥ pāpasamācārāḥ / teṣāṃ te / pāpakāḥ samācārā dṛśyante ca śrūyante ca / kulāny api duṣṭāni dṛśyante ca
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134357 (0.0):
bhikṣūhi evam asya vacanīyāḥ Ō āyuṣmantānāṃ khalu pāpakāḥ samācārāḥ / dṛśyante ca śrūyante ca / kulāny api duṣṭāni dṛśyante ca śrūyante ca /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487156 (5.960):
dṛśyante ca śrūyante ca kulānyapi duṣtāni dṛśyante ca śrūyante ca / kuladūṣakāśca punarāyuṣmantaḥ grāmasamācārāḥ prakramanvāyuṣmanto
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365661 (0.023):
bhikṣavaś chandagāmino dveṣagāmino mohagāmino bhayagāminaś ca āyuṣmanta / khalu kuladūṣakāḥ pāpasamācārāḥ yuṣmākaṃ kulāni duṣṭāni dṛśyante 'pi
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365575 (0.025):
bhikṣubhir evaṃ syur vacanīyāḥ -- āyuṣmantaḥ kuladūṣakāḥ pāpasamācārāḥ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487044 (0.037):
dṛśyante ca śrūyante ca kulānyapi duṣtāni dṛśyante ca śrūyante ca
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573570 (0.055):
pā(pasamā)cāras tasya te kulāni duṣṭāni dṛśyante 'pi śrūyante 'pi / prajñāyante 'pi pāpak(ā)ś ca te sam(ācārā d)ṛ(ś)y(a)nte 'pi śrūyante 'pi
pāpasamācārāḥ / prakramathāyuṣmanto imasmād āvāsād alaṃ vo iha vustena /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134368 (0.0):
kuladūṣakāś ca punar āyuṣmantaḥ pāpasamācārāḥ / prakramathāyuṣmanto
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487163 (0.051):
kuladūṣakāśca punarāyuṣmantaḥ grāmasamācārāḥ prakramanvāyuṣmanto / imasmādāvāsādalamvā iha vāseneti evaṃ ca bhikṣū bhikṣū hi
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487070 (0.054):
kulānyapi duṣtāni dṛśyante ca śrūyante ca / kuladūṣakāśca punarāyuṣmantaḥ / pāpasamācārāḥ prakramanvāyuṣmanto imasmādāvāsādalamvā iha vāseneti / evaṃ
evaṃ ca te bhikṣū bhikṣūhi vucyamānā taṃ vastuṃ pratinissareṃsu ity etaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134372 (0.0):
imasmād āvāsād alaṃ vo iha vustena / evaṃ ca te bhikṣū bhikṣūhi vucyamānās
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134284 (0.017):
idam anyamanyasya vacanīyā, anyonyāpatti vyutthāpanīyā / evaṃ ca so bhikṣū / bhikṣūhi vucyamāno taṃ vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ, no ca
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134014 (0.019):
sukhaṃ ca phāsuṃ ca viharati / evaṃ ca so bhikṣu bhikṣūhi vucyamāno taṃ / vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ / no ca pratinissareya, so bhikṣu
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136991 (0.019):
bhagavatā, alaṃ ca punas tān pratiṣevato antarāyāya / evaṃ ca so bhikṣu / bhikṣūhi vucyamāno taṃ vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ / no ca
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137100 (0.019):
antarāyāya / evaṃ ca so śramaṇuddeśo bhikṣūhi vucyamāno taṃ vastuṃ / pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ / no ca pratinissareya so śramaṇuddeśo
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486990 (0.021):
yadidamasya manyasya vacanīyā anyo nyāpatti vyutthāpanīyā / evaṃ ca so / bhikṣū bhikṣū hi vucyamāno taṃ vastuṃ pratinissareya ityetaṃ kuśalaṃ no ca
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850545 (0.027):
pratiniḥsargāya | yāvattṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇā vā samanubhāṣiyamāṇā vā / taṃ vastuṃ pratiniḥsareya ity etaṃ kuśalaṃ | no ca pratiniḥsareṃsuḥ ayam
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27851773 (0.027):
vistareṇa | yāvattṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇā vā samanubhāṣiyamāṇā vā taṃ / vastuṃ pratiniḥsareya ity etaṃ kuśalaṃ | no ca pratiniḥsareya ayam api
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487190 (0.027):
vastusya pratinissaggāya yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇā vā / samanubhāṣiyamāṇā vā taṃ vastuṃ pratinissarea ityetaṃ kuśalaṃ no ca
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850418 (0.027):
| evaṃ ca tāyo bhikṣuṇīyo bhikṣuṇīhi vucyamānās taṃ vastuṃ / pratinissareṃsuḥ | ity etaṃ kuśalaṃ | no ca pratinissareṃsuḥ tā bhikṣuṇīyo
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486740 (0.027):
pratinissaggāya yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇo vā samanubhāṣiyamāṇo vā / / taṃ vastuṃ pratinissareya ityetaṃ kuśalaṃ no ca pratinissareya tameva
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487007 (0.027):
samanugrāhiyamāṇo vābhivastuṃ pratinissareya ityetaṃ kuśalaṃ no ca / pratinissareya tameva vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya saṃghātiśeṣo /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134031 (0.027):
taṃ vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ / no ca pratinissareya tam eva
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137007 (0.027):
samanugrāhiyamāṇo vā samanubhāṣiyamāṇo vā taṃ vastuṃ pratinissareya ity / etaṃ kuśalaṃ / no ca pratinissareya so bhikṣuḥ samagreṇa saṃghena
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486726 (0.029):
sukhaṃ ca phāsuñca viharati / evaṃ ca sa bhikṣū bhikṣū hi vucyamāno taṃ / vastuṃ pratinissareya ityetaṃ kuśalaṃ / so ca pratinissareya so bhikṣū
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27843118 (0.029):
vastusya pratiniḥsargāya | yāvat tṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇā vā / samanubhāṣiyamāṇā vā taṃ vastuṃ pratiniḥsareya ity etaṃ kuśalaṃ | no ca
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27851625 (0.029):
samanugrāhiyamāṇā vā samanubhāṣiyamāṇā vā taṃ vastuṃ pratiniḥsareya ity / etaṃ kuśalaṃ | no ca pratiniḥsareya | ayam api dharmo yāvattṛtīyako
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27851016 (0.031):
tasya vastusya pratiniḥsargāya | yāvattṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇā vā / samanubhāṣiyamāṇā vā taṃ vastuṃ pratiniḥsareya ity etaṃ kuśalaṃ | no ca
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489714 (0.031):
samanubhāṣiyamāṇo vā taṃ vastuṃ pratinissareya ityetaṃ kuśalaṃ no ca
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134151 (0.033):
sukhaṃ ca phāsuṃ ca viharati / evaṃ ca te bhikṣū bhikṣūhi vucyamānās taṃ / vastuṃ pratinissareṃsu ity etaṃ kuśalaṃ, no ca pratinissareṃsu te bhikṣū
kuśalaṃ / no ca pratinissareṃsu te bhikṣū bhikṣūhi yāvantṛtīyakaṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850420 (0.002):
| evaṃ ca tāyo bhikṣuṇīyo bhikṣuṇīhi vucyamānās taṃ vastuṃ / pratinissareṃsuḥ | ity etaṃ kuśalaṃ | no ca pratinissareṃsuḥ tā bhikṣuṇīyo
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487179 (0.005):
vucyamānābhivastupratinissarea ityetaṃ kuśalaṃ no ca pratinissarea te / bhikṣū bhikṣū hi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyā samanubhāṣitavyāstasya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487190 (0.005):
samanubhāṣiyamāṇā vā taṃ vastuṃ pratinissarea ityetaṃ kuśalaṃ no ca
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486866 (0.005):
pratinissarea ityetaṃ kuśalaṃ no ca pratinissarea te bhikṣū bhikṣū hi
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486740 (0.007):
pratinissaggāya yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇo vā samanubhāṣiyamāṇo vā / / taṃ vastuṃ pratinissareya ityetaṃ kuśalaṃ no ca pratinissareya tameva
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486996 (0.007):
bhikṣū bhikṣū hi vucyamāno taṃ vastuṃ pratinissareya ityetaṃ kuśalaṃ no ca / pratinissareya so bhikṣū bhikṣū hi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyo
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487007 (0.007):
samanugrāhiyamāṇo vābhivastuṃ pratinissareya ityetaṃ kuśalaṃ no ca / pratinissareya tameva vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya saṃghātiśeṣo /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134021 (0.007):
vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ / no ca pratinissareya, so bhikṣu
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134031 (0.007):
pratinissargāya / yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇo vā samanubhāṣiyamāṇo vā / taṃ vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ / no ca pratinissareya tam eva
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136995 (0.007):
bhikṣūhi vucyamāno taṃ vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ / no ca / pratinissareya so bhikṣu bhikṣūhi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyo
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137008 (0.007):
samanugrāhiyamāṇo vā samanubhāṣiyamāṇo vā taṃ vastuṃ pratinissareya ity / etaṃ kuśalaṃ / no ca pratinissareya so bhikṣuḥ samagreṇa saṃghena
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137105 (0.007):
antarāyāya / evaṃ ca so śramaṇuddeśo bhikṣūhi vucyamāno taṃ vastuṃ / pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ / no ca pratinissareya so śramaṇuddeśo
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134161 (0.008):
vastuṃ pratinissareṃsu ity etaṃ kuśalaṃ, no ca pratinissareṃsu te bhikṣū
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134292 (0.014):
bhikṣūhi vucyamāno taṃ vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ, no ca / pratinissareya so bhikṣu bhikṣūhi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyo
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134301 (0.014):
samanugrāhiyamāṇo vā taṃ vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ, no ca / pratinissareya tam eva vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya saṃghātiśeṣo /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137116 (0.014):
taṃ vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ, no ca pratinissareya so
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27851016 (0.015):
samanubhāṣiyamāṇā vā taṃ vastuṃ pratiniḥsareya ity etaṃ kuśalaṃ | no ca / pratinissareya | ayaṃ pi dharmo yāvattṛtīyako |
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489716 (0.015):
samanubhāṣiyamāṇo vā taṃ vastuṃ pratinissareya ityetaṃ kuśalaṃ no ca
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486729 (0.017):
vastuṃ pratinissareya ityetaṃ kuśalaṃ / so ca pratinissareya so bhikṣū
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27843118 (0.023):
samanubhāṣiyamāṇā vā taṃ vastuṃ pratiniḥsareya ity etaṃ kuśalaṃ | no ca
samanugrāhitavyā samanubhāṣitavyās tasya vastusya pratinissargāya / / yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇā vā samanubhāṣiyamāṇā vā taṃ vastuṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134167 (0.002):
vastuṃ pratinissareṃsu ity etaṃ kuśalaṃ, no ca pratinissareṃsu te bhikṣū / bhikṣūhi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyāḥ samanubhāṣitavyāḥ tasya vastusya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487186 (0.005):
vucyamānābhivastupratinissarea ityetaṃ kuśalaṃ no ca pratinissarea te / bhikṣū bhikṣū hi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyā samanubhāṣitavyāstasya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134027 (0.010):
vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ / no ca pratinissareya, so bhikṣu / bhikṣūhi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyo samanubhāṣitavyo tasya vastusya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137004 (0.010):
pratinissareya so bhikṣu bhikṣūhi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyo / samanubhāṣitavyo tasya vastusya pratinissargāya / yāvantṛtīyakaṃ / samanugrāhiyamāṇo vā samanubhāṣiyamāṇo vā taṃ vastuṃ pratinissareya ity
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137111 (0.010):
pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ / no ca pratinissareya so śramaṇuddeśo / bhikṣūhi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyo samanubhāṣitavyo tasya vastusya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134296 (0.011):
pratinissareya so bhikṣu bhikṣūhi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyo / samanubhāṣitavyo tasya vastusya pratinissargāya / yāvantṛtīyakaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486737 (0.015):
vastuṃ pratinissareya ityetaṃ kuśalaṃ / so ca pratinissareya so bhikṣū / bhikṣū hi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyo samanubhāṣitavyo tasya vastusya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489711 (0.019):
vastusya pratinissagāya yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇo vā / samanubhāṣiyamāṇo vā taṃ vastuṃ pratinissareya ityetaṃ kuśalaṃ no ca
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489822 (0.021):
pratinissareyasto śramaṇuddeśo bhikṣūhi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyo / samanubhāṣitavyo tasya vastusya pratiniḥssagāya yāvantṛtīyakaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486728 (0.022):
vastuṃ pratinissareya ityetaṃ kuśalaṃ / so ca pratinissareya so bhikṣū / bhikṣū hi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyo samanubhāṣitavyo tasya vastusya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486877 (0.022):
pratinissaggāya yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇā vā samanubhāṣiyamāṇā vā / tamvastuṃ pratinissarea itaṃ kuśalaṃ no ca pratinissareṃsu tameva ca
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850432 (0.022):
bhikṣuṇīhi yāvattṛtīyakaṃ samanugrāhitavyāḥ samanubhāṣitavyāḥ tasya / vastusya pratinissargāya | yāvattṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇā vā
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27849878 (0.022):
tiṣṭheya | sā bhikṣuṇī bhikṣūṇībhiḥ yāvattṛtīyakaṃ samanugrāhitavyā / samanubhāṣitavyā tasya vastusya pratinissargāya | yāvattṛtīyakaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486996 (0.029):
pratinissareya so bhikṣū bhikṣū hi yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhitavyo / samanubhāṣitavyo tasya vastusya pratinissaggāya yāvantṛtīyakaṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27849220 (0.031):
pratinissaret | sā bhikṣuṇī bhikṣuṇībhir yāvat tṛtīyakaṃ samanugrāhitavyā / samanubhāṣitavyā tasya vastusya pratiniḥsargāya yāvat tṛtīyakaṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27849420 (0.031):
pratiniḥsareya | sā bhikṣuṇī bhikṣuṇībhir yāvat tṛtīyakaṃ samanugrāhitavyā / samanubhāṣitavyā tasya vastusya pratiniḥsargāya | yāvat tṛtīyakaṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27849552 (0.031):
bhikṣuṇyo bhikṣuṇībhiḥ yāvattṛtīyakaṃ samanugrāhitavyā samanubhāṣitavyā / tasya vastusya pratiniḥsargāya | yāvat tṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇā vā
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27843116 (0.031):
bhikṣuṇīhi yāvat tṛtīyakam samanugrāhitavyā samanubhāṣitavyā tasya / vastusya pratiniḥsargāya | yāvat tṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇā vā
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27852013 (0.032):
tasya vastusya pratiniḥsargāya | yāvattṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇā vā / samanubhāṣiyamānā vā tam vastuṃ pratiniḥsareya | ity etaṃ kuśalaṃ | no ca
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27851013 (0.032):
tasya vastusya pratiniḥsargāya | yāvattṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇā vā / samanubhāṣiyamāṇā vā taṃ vastuṃ pratiniḥsareya ity etaṃ kuśalaṃ | no ca
prati[ni]ssareṃsu ity etaṃ kuśalaṃ / no ca pratinissareṃsu tam eva vastuṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486884 (0.0):
tamvastuṃ pratinissarea itaṃ kuśalaṃ no ca pratinissareṃsu tameva ca / vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya saṃghātiśeṣo /
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850440 (0.000):
samanubhāṣiyamāṇā vā taṃ vastuṃ pratinissareṃsuḥ itya etaṃ kuśalaṃ | no ca
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850418 (0.000):
| evaṃ ca tāyo bhikṣuṇīyo bhikṣuṇīhi vucyamānās taṃ vastuṃ / pratinissareṃsuḥ | ity etaṃ kuśalaṃ | no ca pratinissareṃsuḥ tā bhikṣuṇīyo
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487193 (0.001):
vastusya pratinissaggāya yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇā vā / samanubhāṣiyamāṇā vā taṃ vastuṃ pratinissarea ityetaṃ kuśalaṃ no ca
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487010 (0.002):
samanubhāṣitavyo tasya vastusya pratinissaggāya yāvantṛtīyakaṃ / samanugrāhiyamāṇo vābhivastuṃ pratinissareya ityetaṃ kuśalaṃ no ca
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134034 (0.002):
pratinissargāya / yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇo vā samanubhāṣiyamāṇo vā / taṃ vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ / no ca pratinissareya tam eva
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27849559 (0.007):
samanubhāṣiyamāṇā vā taṃ vastuṃ pratiniḥsareṃsuḥ ity etat kuśalaṃ | no ca / pratiniḥsareṃsuḥ | tad eva vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheyuḥ | ayam api
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850273 (0.010):
samanubhāṣitavyā tasya vastusya pratiniḥsargāya | yāvāttṛtīyakaṃ / samanugrāhiyamāṇā vā samanubhāṣiyamāṇa vā tam vastuṃ pratiniḥsareya ity / evaṃ kuśalaṃ | no ca pratiniḥsareya tam eva vastuṃ samādāya pragṛhya
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27852015 (0.010):
tasya vastusya pratiniḥsargāya | yāvattṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇā vā / samanubhāṣiyamānā vā tam vastuṃ pratiniḥsareya | ity etaṃ kuśalaṃ | no ca
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134174 (0.011):
taṃ vastuṃ pratinissareṃsu i[ty e]taṃ kuśalaṃ, no ca pratinissareṃsu tam / eva ca vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheṃsu saṃghātiśeṣo /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134153 (0.011):
sukhaṃ ca phāsuṃ ca viharati / evaṃ ca te bhikṣū bhikṣūhi vucyamānās taṃ / vastuṃ pratinissareṃsu ity etaṃ kuśalaṃ, no ca pratinissareṃsu te bhikṣū
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134304 (0.012):
samanugrāhiyamāṇo vā taṃ vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ, no ca / pratinissareya tam eva vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya saṃghātiśeṣo /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486743 (0.026):
pratinissaggāya yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇo vā samanubhāṣiyamāṇo vā / / taṃ vastuṃ pratinissareya ityetaṃ kuśalaṃ no ca pratinissareya tameva
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486863 (0.036):
phāsuṃ ca viharati / evañca te bhikṣu bhikṣuhi vucyamānāstamvastuṃ / pratinissarea ityetaṃ kuśalaṃ no ca pratinissarea te bhikṣū bhikṣū hi
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487172 (0.036):
vucyamānābhivastupratinissarea ityetaṃ kuśalaṃ no ca pratinissarea te
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486990 (0.036):
bhikṣū bhikṣū hi vucyamāno taṃ vastuṃ pratinissareya ityetaṃ kuśalaṃ no ca
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134014 (0.036):
sukhaṃ ca phāsuṃ ca viharati / evaṃ ca so bhikṣu bhikṣūhi vucyamāno taṃ / vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ / no ca pratinissareya, so bhikṣu
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136991 (0.036):
bhikṣūhi vucyamāno taṃ vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ / no ca
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137007 (0.036):
samanugrāhiyamāṇo vā samanubhāṣiyamāṇo vā taṃ vastuṃ pratinissareya ity / etaṃ kuśalaṃ / no ca pratinissareya so bhikṣuḥ samagreṇa saṃghena
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137098 (0.036):
antarāyāya / evaṃ ca so śramaṇuddeśo bhikṣūhi vucyamāno taṃ vastuṃ / pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ / no ca pratinissareya so śramaṇuddeśo
samādāya pragṛhya tiṣṭheṃsu saṃghātiśeṣo / / // uddānaṃ //
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134177 (0.0):
taṃ vastuṃ pratinissareṃsu i[ty e]taṃ kuśalaṃ, no ca pratinissareṃsu tam / eva ca vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheṃsu saṃghātiśeṣo /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487196 (1.192):
samanubhāṣiyamāṇā vā taṃ vastuṃ pratinissarea ityetaṃ kuśalaṃ no ca / pratinissarea ime ca vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭhea saṃghātiśeṣo //
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850441 (0.036):
samanubhāṣiyamāṇā vā taṃ vastuṃ pratinissareṃsuḥ itya etaṃ kuśalaṃ | no ca / pratinissareṃsuḥ tam evam vastuṃ samādāya pratigṛhya tiṣṭheṃsuḥ | ayam api
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486886 (0.042):
tamvastuṃ pratinissarea itaṃ kuśalaṃ no ca pratinissareṃsu tameva ca / vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya saṃghātiśeṣo /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487012 (0.045):
samanugrāhiyamāṇo vābhivastuṃ pratinissareya ityetaṃ kuśalaṃ no ca / pratinissareya tameva vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya saṃghātiśeṣo /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134035 (0.045):
taṃ vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ / no ca pratinissareya tam eva / vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya saṃghātiśeṣo /
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27849559 (0.046):
samanubhāṣiyamāṇā vā taṃ vastuṃ pratiniḥsareṃsuḥ ity etat kuśalaṃ | no ca / pratiniḥsareṃsuḥ | tad eva vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheyuḥ | ayam api
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850273 (0.051):
evaṃ kuśalaṃ | no ca pratiniḥsareya tam eva vastuṃ samādāya pragṛhya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134306 (0.052):
samanugrāhiyamāṇo vā taṃ vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ, no ca / pratinissareya tam eva vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya saṃghātiśeṣo /
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27849865 (0.054):
evaṃ ca sā bhikṣuṇī bhikṣuṇībhir ucyamāna tad eva vastuṃ samādāya pragṛhya / tiṣṭheya | sā bhikṣuṇī bhikṣūṇībhiḥ yāvattṛtīyakaṃ samanugrāhitavyā
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27851997 (0.057):
asādhu śākyaputrīya bhāvapratyākhyānaṃ | evaṃ ca sā bhikṣuṇī bhikṣuṇīhi / vuccamānā taṃ eva vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya | na pratiniḥsareya |
(1) saṃcetanikā (2) hastagraho (3) obhāṣo (4) paricaryā atha (5)
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487204 (0.038):
PrMoSū(Mā)_SA// uddānaṃ // [1] saṃcetanikā [2] hastagraho [3] obhāṣo [4]
saṃcaritraṃ (6) kuṭīṃ (7) vihāro (8-9) dve cābhūtena (10) saṃghasya ca
bhedāyopakrāmati / (11) tasya cānuvartakāḥ (12) durvacako (13) kuladūṣakāś
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487216 (0.057):
paricaryāvvaṇanaṃ [[5] saṃcaritraṃ [6-7] kuṭīvihārodve cā dūtena saṃghasya / ca [10] bhedāyopakrāmati tasya [11] cānuvarttakāḥ [12] durvvacako [13] / kuladūṣakāśca //
uddiṣṭā kho punar āyuṣmanto trayodaśa saṃghātiśeṣā dharmāḥ / tatra nava
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133626 (0.0):
pariśuddhātrāyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evam etaṃ dhārayāmi ḥ / [II. trayodaśa saṃghātiśeṣā dharmāḥ]
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486330 (5.960):
II. THE THIRTEEN SAMGHATISESA DHARMAS. / ime punarāyuṣmanto trayodaśa saṃghātiśeṣā dharmā anvaddharmāsaṃ sūtre
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487229 (0.020):
PrMoSū(Mā)_SA// uddiṣtāḥ // kho punarāyuṣmanto trayodaśasaṃghātiśeṣo
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27852038 (0.037):
uddiṣṭā me āryamiśrikāyo ekūnaviṃśati saṃghātiśeṣā dharmāḥ | tatra ekadaśa / prathamāpattikāḥ aṣṭau yāvattṛtīyakāḥ | yeṣāṃ bhikṣuṇī ity
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492215 (0.044):
uddiṣṭāścatvāraḥ pācattikā dharmāḥ / uddiṣtā trayodaśasaṃghātiśeṣāḥ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573846 (0.058):
uddiṣṭā mayāyuṣmantas trayodaśa saṃghāvaśeṣā dharmā nava prathamāpattayaś
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365850 (0.058):
uddiṣṭā mayāyuṣmantas trayodaśa saṃghāvaśeṣā dharmāḥ / nava
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12139523 (0.063):
uddiṣṭāś catvāraḥ pārājikā dharmāḥ / uddiṣṭāḥ trayodaśa saṃghātiśeṣā / dharmāḥ / uddiṣṭāḥ duve aniyatā dharmāḥ / uddiṣṭāḥ triṃśan
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14572990 (0.063):
ime punar āyuṣmantas trayodaśa saṃghāvaśeṣā dharmā anvardhamāsaṃ
prathamāpattikāś catvāro yāvantṛtīyakā, yeṣāṃ bhikṣur ato 'nyatarām
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487238 (0.016):
PrMoSū(Mā)_SA// uddiṣtāḥ // kho punarāyuṣmanto trayodaśasaṃghātiśeṣo / dharmāstatra nava prathamāpattikāścatvāro yāvantṛtīyakā yeṣāṃ bhikṣu
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133573 (0.044):
uddiṣṭāḥ kho punar āyuṣmanto catvāraḥ pārājikā dharmāḥ / yeṣāṃ bhikṣur ito / 'nyatarām āpattim āpadyitvā pārājiko bhavaty asaṃvāsyo na labhate bhikṣūhi
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27852039 (0.059):
uddiṣṭā me āryamiśrikāyo ekūnaviṃśati saṃghātiśeṣā dharmāḥ | tatra ekadaśa / prathamāpattikāḥ aṣṭau yāvattṛtīyakāḥ | yeṣāṃ bhikṣuṇī ity
āpattim āpadyitvā yāvatakaṃ jānan* cchādeti tāvatakaṃ tena bhikṣuṇā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487248 (0.0):
anyatarāmāpattimāpatitvā yāvantakaṃ jānan[prati] cchādeti tāvantakaṃ tena / bhikṣuṇā akāmaparivāsaṃ parivasitavyaṃ / parivuttha parivāsena bhikṣuṇā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4490131 (0.048):
PrMoSū(Mā)_Pāc.60. yo punarbhikṣu jānan bhikṣūsya dusthūlāmāpattiṃ / kṛtamavyācīṇṇāṃ cchādeya so na pareṣāmāroceya kinti semāpare jānanneti
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133573 (0.052):
uddiṣṭāḥ kho punar āyuṣmanto catvāraḥ pārājikā dharmāḥ / yeṣāṃ bhikṣur ito / 'nyatarām āpattim āpadyitvā pārājiko bhavaty asaṃvāsyo na labhate bhikṣūhi
akāmaparivāsaṃ parivasitavyaṃ / parivustaparivāsena bhikṣuṇā uttariṣaḍāhaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487253 (0.0):
anyatarāmāpattimāpatitvā yāvantakaṃ jānan[prati] cchādeti tāvantakaṃ tena / bhikṣuṇā akāmaparivāsaṃ parivasitavyaṃ / parivuttha parivāsena bhikṣuṇā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365876 (0.028):
paryuṣitavyam* / akāmataḥ paryuṣitaparivāsena bhikṣuṇā uttariṣaḍrātraṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573867 (0.045):
yāvatkālaṃ jānaṃ praticchādayati tāvatkālam akāmaṃ parivastavyaṃ bhavati / / paryuṣitaparivāsitena bhikṣuṇā uttaraṃ saṃghe ṣaḍrātraṃ mānāpyaṃ cartavyaṃ
bhikṣusaṃghe mānatvaṃ caritavyaṃ / cīrṇamānatvo bhikṣuḥ kṛtānudharmo
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573882 (0.023):
bhavati cīrṇamānāpyo bhikṣur (ā)bṛhaṇāt pratibaddhaḥ kṛtānudharmo yatra
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487263 (0.036):
uttariṃ ṣaḍāhaṃ bhikṣusaṃghe mānatvaṃ caritavyaṃ / ciṇṇamānatve bhikṣūḥ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27837969 (0.052):
sā dāni eṣā bhikṣuṇī gurudharmān apannā bhavati tāya ardhamāsaṃ / bhikṣuṇīsaṃghe mānatvaṃ caritavyaṃ ubhayataḥ saṃghe ca āhvayanaṃ | sā eṣā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365885 (0.055):
saṃghamānatvaṃ cartavyaṃ bhavati / cīrṇamānatto bhikṣur
āhvayanapratibaddho yatra syād viṃśagaṇo bhikṣusaṃgho tatra so bhikṣu
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573889 (0.0):
bhavati cīrṇamānāpyo bhikṣur (ā)bṛhaṇāt pratibaddhaḥ kṛtānudharmo yatra
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487279 (0.022):
kṛtānudharmo āhūyana prativedyeya asyā viṃśatigaṇo bhikṣū saṃgho tatra so / bhikṣu āmreyitavyo / eka bhikṣuṇāpi vodūno viṃśatigaṇo bhikṣusaṃgho taṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573898 (0.030):
syād viṃśatigaṇo bhikṣusaṃghas tatra sa bhikṣur ābṛhitavya ekenāpy ūno
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365906 (0.030):
ekenāpi ced ūno viṃśatigaṇo bhikṣusaṃghas taṃ bhikṣum āvarhet sa ca
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487269 (0.041):
kṛtānudharmo āhūyana prativedyeya asyā viṃśatigaṇo bhikṣū saṃgho tatra so / bhikṣu āmreyitavyo / eka bhikṣuṇāpi vodūno viṃśatigaṇo bhikṣusaṃgho taṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365885 (0.043):
saṃghamānatvaṃ cartavyaṃ bhavati / cīrṇamānatto bhikṣur / āvarhaṇapratibaddhaḥ kṛtānudharmaḥ bhikṣusaṃghasya ārādhitacitto yatra
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21567793 (0.044):
147.002. tena khalu samayena anyatamena gṛhapatinā buddhapramukho / bhikṣusaṃgha upanimantritaḥ/ / 147.003. bhagavān bhikṣusaṃghena sārdhamantargṛhaṃ praviṣṭaḥ pūrvāhṇe
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5694503 (0.047):
śobhano 'yam upāyo yanv ahaṃ bhikṣusaṃghaṃ vijñāpayeyam iti | tena sarva / eva bhikṣusaṃgho vijñāpitaḥ: ahaṃ bhadanta alpapuṇyo yadā gandhakuṭīṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21644892 (0.056):
441.006. bhagavānāha na tvayā jīvaka buddhapramukho bhikṣusaṃgho / nimantritah? bhagavan, nimantritaḥ/ / 441.007. kimasau bhikṣusaṃghādbahir na vā? bhagavān kathayati
āhvayitavyo / ekabhikṣuṇāpi ced ūnoviṃśatigaṇo bhikṣusaṃgho taṃ bhikṣum
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365908 (0.011):
ekenāpi ced ūno viṃśatigaṇo bhikṣusaṃghas taṃ bhikṣum āvarhet sa ca
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573900 (0.011):
syād viṃśatigaṇo bhikṣusaṃghas tatra sa bhikṣur ābṛhitavya ekenāpy ūno
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487280 (0.018):
kṛtānudharmo āhūyana prativedyeya asyā viṃśatigaṇo bhikṣū saṃgho tatra so / bhikṣu āmreyitavyo / eka bhikṣuṇāpi vodūno viṃśatigaṇo bhikṣusaṃgho taṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731327 (0.035):
saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ śreyakaṃ bhikṣum / abhīkṣṇāpattikaṃ nigarhaṇīyakarmakṛtam osārayed ity eṣā jñaptiḥ /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21567793 (0.036):
147.002. tena khalu samayena anyatamena gṛhapatinā buddhapramukho / bhikṣusaṃgha upanimantritaḥ/ / 147.003. bhagavān bhikṣusaṃghena sārdhamantargṛhaṃ praviṣṭaḥ pūrvāhṇe
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5694503 (0.042):
śobhano 'yam upāyo yanv ahaṃ bhikṣusaṃghaṃ vijñāpayeyam iti | tena sarva / eva bhikṣusaṃgho vijñāpitaḥ: ahaṃ bhadanta alpapuṇyo yadā gandhakuṭīṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21644894 (0.046):
441.006. bhagavānāha na tvayā jīvaka buddhapramukho bhikṣusaṃgho / nimantritah? bhagavan, nimantritaḥ/
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133795 (0.049):
anāraṃbhaṃ saparikramaṇaṃ / sāraṃbhe ced bhikṣu vastusminn aparikramaṇe / svayaṃyācikāya kuṭīṃ kārāpeya asvāmikām ātmoddeśikāṃ bhikṣūn vā nābhineya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485523 (0.050):
prativedetha-ko bhikṣu bhikṣuṇīnāṃ chandahārako nāsti cātra
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28050677 (0.051):
rājāna taṃ so avaciṣu bhikṣusaṃgho kimāparāddhaṃ tava deva bhikṣuṇā /
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23103553 (0.057):
bhagavaṃs tad buddhakṣetraṃ nābhāsam āgacchati. nāpi sa tathāgato nāpi sa / bhikṣusaṃgho nāpi sa bodhisattvasaṃghaḥ. bhagavān āha: evam eva ānanda
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27839376 (0.058):
109. atha dāni samagro bhikṣuṇīsaṃgho bhavati eka bhikṣu ca bhavati |
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27838575 (0.058):
kin ti dāni na vyagraśo | na bhikṣuṇā vyagro bhikṣuṇīsaṃgho ovaditavyo |
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9472064 (0.058):
upanimaṃtrya buddhapramuko bhikṣusaṃgho bhojayitavyam* / yo bhojayati
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9691719 (0.059):
tatra vaiyāvṛtyakareṇa bhikṣuṇā sarvabhikṣusaṃghasya cittam / abhirādhayitavyaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3739069 (0.059):
ratna rāśi sūtrād āgatā | tatra vaiyāvṛtya kareṇa bhikṣuṇā / sarva bhikṣu saṃghasya cittam abhirādhayitavyaṃ | tatra ye bhikṣava
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26935844 (0.059):
vaiyāvṛtyakareṇa bhikṣuṇā sarvabhikṣusaṃghasya cittam abhirādhayitavyaṃ |
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4488357 (0.059):
navaṃ pātraṃ paryāyeya imātāmupādāya / tena bhikṣuṇā taṃ pātraṃ / bhikṣūparyāye niḥsaritavyaṃ / yo tahi bhikṣū paryāye pātraparyanto bhavati
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27836871 (0.061):
āryo saṃgho anukampako anukampām upādāya | evaṃ dvitīyaṃ pi tṛtīyaṃpi / yācitavyaṃ | / 78. tato bhikṣuvihāraṅ gantavyaṃ | yaṃ kālaṃ ubhayato saṃgho upaviṣṭo
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21530425 (0.061):
bhikṣūṇāṃ mama śraddhādhimuktānām yaduta vakkalī bhikṣuriti/ / 030.015. tato bhagavān bhikṣusahasraparivṛto vicitrāṇi prātihāryāṇi kurvan
āhveya, so ca bhikṣu anāhūto te ca bhikṣū garhyāḥ / iyam atra sāmīcī /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365907 (0.030):
ekenāpi ced ūno viṃśatigaṇo bhikṣusaṃghas taṃ bhikṣum āvarhet sa ca
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573899 (0.030):
viṃśatigaṇo bhikṣusaṃghas taṃ bhikṣum ābṛhyāt sa ca bhikṣur anābṛhitas te
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487281 (0.040):
bhikṣu āmreyitavyo / eka bhikṣuṇāpi vodūno viṃśatigaṇo bhikṣusaṃgho taṃ / bhikṣumāmreya so ca bhikṣū anābhṛto te ca bhikṣū gārhyāḥ iyamatra sāmīcī /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21567793 (0.061):
bhikṣusaṃgha upanimantritaḥ/ / 147.003. bhagavān bhikṣusaṃghena sārdhamantargṛhaṃ praviṣṭaḥ pūrvāhṇe
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487271 (0.063):
kṛtānudharmo āhūyana prativedyeya asyā viṃśatigaṇo bhikṣū saṃgho tatra so / bhikṣu āmreyitavyo / eka bhikṣuṇāpi vodūno viṃśatigaṇo bhikṣusaṃgho taṃ
tatrāyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ? dvitīyaṃ pi āyuṣmanto
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486301 (0.0):
tatrāyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ / dvitīyaṃ pi āyuṣmanto
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492127 (0.0):
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ / dvitīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492184 (0.0):
tetrāyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ / dvitīyaṃ pi āyuṣmanto
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134773 (0.0):
kaccittha pariśuddhāḥ? dvitīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135977 (0.0):
tatrāyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ? dvitīyaṃ pi āyuṣmanto
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138258 (0.0):
tatrāyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ? dvitīyaṃ pi āyuṣmanto / pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ? tṛtīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12139493 (0.0):
tatrāyuṣmanto pṛcchāmi Ō kaccittha pariśuddhāḥ? dvitīyaṃ pi āyuṣmanto
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487305 (0.030):
āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ tṛtīyamapi āyuṣmanto pṛcchāmi / kaccittha pariśuddhāḥ pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīmevametaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487494 (0.030):
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāstutīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha / pariśuddhāḥ pariśuddhāḥ atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīmevametaṃ dhārayāmi //
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4490962 (0.030):
pariśuddhāḥ / tṛtīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ / pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīṃ mevametandhārayāmi /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4491195 (0.030):
pariśuddhāḥ tṛtīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ pariśuddhāḥ / atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīmevametaṃ dhārayāmi /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492044 (0.030):
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ / tṛtīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha / pariśuddhāḥ / pariśuddhāḥ atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīmevametandhārayāmi /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492137 (0.030):
pariśuddhāḥ / tṛtīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ / / pariśuddhāḥ atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīmevametaṃ dhārayāmi /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492192 (0.030):
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ tṛtīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha / pariśuddhāḥ / pariśuddhāḥ atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīmevametaṃ dhārayāmi /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134783 (0.030):
pariśuddhā? tṛtīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ? / pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evam etaṃ dhārayāmi /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135987 (0.030):
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ? tṛtīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha / pariśuddhāḥ? pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evam etaṃ dhārayāmi /
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ? tṛtīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486309 (0.0):
tatrāyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ / dvitīyaṃ pi āyuṣmanto
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487298 (0.0):
PrMoSū(Mā)_SA tatrāyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ dvitīyaṃ pi / āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ tṛtīyamapi āyuṣmanto pṛcchāmi
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492129 (0.0):
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ / dvitīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492137 (0.0):
pariśuddhāḥ / tṛtīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ / / pariśuddhāḥ atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīmevametaṃ dhārayāmi /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492184 (0.0):
tetrāyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ / dvitīyaṃ pi āyuṣmanto
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133608 (0.0):
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ? dvitīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha / pariśuddhāḥ? tṛtīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ?
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134773 (0.0):
kaccittha pariśuddhāḥ? dvitīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134783 (0.0):
pariśuddhā? tṛtīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ? / pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evam etaṃ dhārayāmi /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135987 (0.0):
tatrāyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ? dvitīyaṃ pi āyuṣmanto
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138260 (0.0):
tatrāyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ? dvitīyaṃ pi āyuṣmanto / pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ? tṛtīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138497 (0.0):
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ? tṛtīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12139494 (0.0):
tatrāyuṣmanto pṛcchāmi Ō kaccittha pariśuddhāḥ? dvitīyaṃ pi āyuṣmanto
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487305 (0.016):
āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ tṛtīyamapi āyuṣmanto pṛcchāmi / kaccittha pariśuddhāḥ pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīmevametaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487494 (0.016):
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāstutīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha / pariśuddhāḥ pariśuddhāḥ atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīmevametaṃ dhārayāmi //
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4490962 (0.016):
pariśuddhāḥ / tṛtīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ / pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīṃ mevametandhārayāmi /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4491194 (0.016):
pariśuddhāḥ tṛtīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ pariśuddhāḥ / atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīmevametaṃ dhārayāmi /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492044 (0.016):
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ / tṛtīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha / pariśuddhāḥ / pariśuddhāḥ atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīmevametandhārayāmi /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492192 (0.016):
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ tṛtīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha / pariśuddhāḥ / pariśuddhāḥ atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīmevametaṃ dhārayāmi /
pariśuddhāḥ? pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evam etaṃ dhārayāmi /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487311 (0.0):
āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ tṛtīyamapi āyuṣmanto pṛcchāmi / kaccittha pariśuddhāḥ pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīmevametaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487500 (0.0):
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāstutīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha / pariśuddhāḥ pariśuddhāḥ atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīmevametaṃ dhārayāmi //
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4490966 (0.0):
pariśuddhāḥ / tṛtīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ / pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīṃ mevametandhārayāmi /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4491200 (0.0):
pariśuddhāḥ tṛtīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ pariśuddhāḥ / atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīmevametaṃ dhārayāmi /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492046 (0.0):
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ / tṛtīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha / pariśuddhāḥ / pariśuddhāḥ atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīmevametandhārayāmi /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492143 (0.0):
pariśuddhāḥ / tṛtīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ / / pariśuddhāḥ atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīmevametaṃ dhārayāmi /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492197 (0.0):
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ tṛtīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha / pariśuddhāḥ / pariśuddhāḥ atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīmevametaṃ dhārayāmi /
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573922 (0.0):
sthātra pariśuddhā dvir api trir api pṛcchāmi kaccit sthātra pariśuddhāḥ / pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // //
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175233 (0.0):
sthātra pariśuddhāḥ pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evam etad
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176823 (0.0):
kaccit sthātra pariśuddhāḥ pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evam etad
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364958 (0.0):
dvir api trir api paripṛcchāmi -- kaścit sthātra pariśuddhāḥ / pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365932 (0.0):
dvir api trir api paripṛcchāmi -- kaścit sthātra pariśuddhāḥ / pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evaitad dhārayāmi /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369818 (0.0):
dvir api trir api -- kaccit sthātra pariśuddhāḥ / pariśuddhā āyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25371085 (0.0):
dvir api trir api paripṛcchāmi -- kaccit sthātra pariśuddhāḥ / pariśuddhā āyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi //
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25371182 (0.0):
dvir api trir api paripṛcchāmi -- kaccit sthātra pariśuddhāḥ / / pariśuddhā āyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evam evāhaṃ dhārayāmi /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134788 (0.0):
pariśuddhā? tṛtīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ? / pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evam etaṃ dhārayāmi /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135992 (0.0):
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ? tṛtīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha / pariśuddhāḥ? pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evam etaṃ dhārayāmi /
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14572762 (0.005):
kaccit sthātra pariśuddhā(ḥ) pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evam
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4490954 (0.013):
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhā dvitīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha / pariśuddhāḥ / tṛtīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4491187 (0.013):
kaccittha pariśuddhāḥ / dvitīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha / pariśuddhāḥ tṛtīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ pariśuddhāḥ
[III. duve aniyatā dharmāḥ /] / PrMoSū(Mā-L)Aniy. ime kho punar āyuṣmanto duve aniyatā dharmā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487479 (0.0):
udyānaṃ // [1] praticchannāsanaṃ[2] rahoniṣaghāñca // / PrMoSū(Mā)_Aniy.uddiṣtāḥ // kho punarāyuṣmanto duve aniyatā dharmā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487326 (0.012):
III. THE TWO ANIYATA DHARMAS / PrMoSū(Mā)_Aniy.ime kho punarāyuṣmanto duve aniyatā dharmā anvarddhamāsaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487224 (0.023):
kuladūṣakāśca // / PrMoSū(Mā)_SA// uddiṣtāḥ // kho punarāyuṣmanto trayodaśasaṃghātiśeṣo
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134764 (0.034):
uddiṣṭāḥ kho punar āyuṣmanto duve aniyatā dharmāḥ / tatrāyuṣmanto pṛcchāmi
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135887 (0.036):
/ taduttariṃ nikṣipeya nissargikapācattikam / / PrMoSū(Mā-L)NP.29. upavarṣaṃ kho punaḥ tremāsaṃ kārttikī paurṇamāsī bhikṣu
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4488670 (0.037):
PrMoSū(Mā)_NP.uddiṣtāḥ / kho punaḥ rāyuṣmanto triṃśanniḥsarggika pācattikā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135857 (0.054):
piṇḍapātārhaṃ vā, abhiniṣpanne cīvare nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.28. daśāhānāgataṃ kho puna tremāsaṃ kārttikī paurṇamāsī
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492147 (0.060):
ime kho punarāyuṣmanto duve dharmāḥ / dharmo anudharmaśu anvardhamāsaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12139459 (0.060):
ime kho punar āyuṣmanto duve dharmāḥ Ō dharmo anudharmaś ca anvardhamāsaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12139482 (0.060):
uddiṣṭāḥ kho punar āyuṣmanto duve dharmāḥ dharmo anudharmaś ca /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486892 (0.061):
PrMoSū(Mā)_SA.12. bhikṣuḥ kho punadūrvvacakajātīyo bhoti so
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135040 (0.063):
abhiniṣpanne cīvare ni[ssa]rgikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.9. bhikṣuṃ kho punar uddiśya anyatareṣāṃ dvinnāṃ
anvardhamāsaṃ sūtre prātimokṣe uddeśam āgacchanti Ō
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485900 (0.0):
ime kho punarāyuṣmanto catvāraḥ pārājikā dharmā anvarddhamāsaṃ sūtre / prātimokṣe uddeśamāgacchanti /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487333 (0.0):
PrMoSū(Mā)_Aniy.ime kho punarāyuṣmanto duve aniyatā dharmā anvarddhamāsaṃ / sūtre prātimokṣe uddeśamāgacchanti /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487522 (0.0):
ime kho punarāyuṣmanto triṃśannissargiṃka pācattikā dharmā anvarddhamāsaṃ / sūtre prātimokṣe uddeśamāgacchanti /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4488715 (0.0):
ime kho punarāyuṣmanto dvānavatiṃ śuddhapācattikā dharmā anvarddhamāsaṃ / sūtre prātimokṣe uddeśamāgacchanti /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4490989 (0.0):
ime kho punarāyuṣmanto catvāraḥ pātideśanikā dharmā anvarddhamāsaṃ sūtre / prātimokṣe uddeśamāgacchanti /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492069 (0.0):
ime kho punarāyuṣmanto sapta adhikaraṇasamathādharmā anvardhamāsaṃ sūtre / prātimokṣe uddeśamāgacchanti /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133196 (0.0):
ime kho punar āyuṣmanto catvāraḥ pārājikā dharmā anvardhamāsaṃ sūtre / prātimokṣe uddeśam āgacchanti /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133634 (0.0):
ime kho punar āyuṣmanto trayodaśa saṃghātiśeṣā dharmā anvardhamāsaṃ sūtre / prātimokṣe uddeśam āgacchanti /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134807 (0.0):
ime kho punar āyuṣmanto triṃśan nissargikapācattikā dharmā anvardhamāsaṃ / sūtre prātimokṣe uddeśam āgacchanti Ō
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136009 (0.0):
ime kho punar āyuṣmanto dvānavatiṃ śuddhapācattikā dharmā anvardhamāsaṃ / sūtre prātimokṣe uddeśam āgacchanti Ō / PrMoSū(Mā-L)Pāc.1. saṃprajānamṛṣāvāde pācattikaṃ /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138290 (0.0):
ime kho punar āyuṣmanto catvāraḥ prātideśanikā dharmā anvardhamāsaṃ sūtre / prātimokṣe uddeśam āgacchanti Ō
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138528 (0.0):
ime kho punar āyuṣmanto sātirekapañcāśac chaikṣā dharmā anvardhamāsaṃ / sūtre prātimokṣe uddeśam āgacchanti Ō / PrMoSū(Mā-L)Śai.1. parimaṇḍalaṃ nivasanaṃ nivāsayiṣyāmīti śikṣā karaṇīyā /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12139378 (0.0):
ime kho punar āyuṣmanto sapta adhikaraṇasamathā dharmā anvardhamāsaṃ sūtre / prātimokṣe uddeśam āgacchanti ye utpannotpannānām adhikaraṇānāṃ śamathāya
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27854714 (0.009):
183. ime kho punar āryemiśrikāyo ekacattālaṃ śataṃ śuddhapācattikā dharmāḥ / | anvardhamāsaṃ sūtre prātimokṣe uddeśam uddānaṃ |
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138133 (0.019):
Ō ayaṃ pi dharmo sūtrāgato sūtraparyāpanno anvardhamāsaṃ sūtre prātimokṣe / uddeśam āgacchati / yāvad ahaṃ na jānāmi tāvan nāstītthaṃ mahyam āpattir
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14574097 (0.027):
ime puna(r ā)yuṣmantas triṃśan niḥsargikāḥ pātayantikā dharmā / anvardhamāsaṃ prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti //
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4490833 (0.033):
ayampi dharmo sūtrāgato sūtraparyāpanno anvarddhamāsaṃ sūtre prātimokṣe / uddeśamāgacchati yāvadahannajānāmi tāvannāstīthaṃ makṣamāpattirjānea ca te
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492155 (0.036):
ime kho punarāyuṣmanto duve dharmāḥ / dharmo anudharmaśu anvardhamāsaṃ / sūtre prātimokṣe uddeśamāgacchanti / / tatra dharmo nāma yamubhayato vinayo / anudharmo nāma yā atra pratipattiḥ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12139466 (0.036):
ime kho punar āyuṣmanto duve dharmāḥ Ō dharmo anudharmaś ca anvardhamāsaṃ / sūtre prātimokṣe uddeśam āgacchanti / tatra dharmo nāma yam ubhayato
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25366108 (0.039):
prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti / / NP.1 (PrMoSū_Mū-Banerjee) niṣṭhitacīvareṇa bhikṣuṇā uddhṛte kaṭhine
PrMoSū(Mā-L)Aniy.1. yo puna bhikṣu mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ praticchannāsane
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137551 (5.960):
PrMoSū(Mā-L)Pāc.68. yo puna bhikṣu mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ saṃvidhāya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137570 (5.960):
PrMoSū(Mā-L)Pāc.69. yo puna bhikṣu mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ sahagāraśayyāṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137584 (5.960):
PrMoSū(Mā-L)Pāc.70. yo puna bhikṣu mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ eko ekāya raho
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487343 (0.019):
sūtre prātimokṣe uddeśamāgacchanti / / PrMoSū(Mā)_Aniy.1. yo punabhikṣu mātugrāmeṇa sārddhaṃ praticchannāsane
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485903 (0.026):
ime kho punarāyuṣmanto catvāraḥ pārājikā dharmā anvarddhamāsaṃ sūtre / prātimokṣe uddeśamāgacchanti / / PrMoSū(Mā)_Pār.1. yo punabhikṣu bhikṣuṇā śikṣā sāmīcīsamāpanno
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133199 (0.026):
ime kho punar āyuṣmanto catvāraḥ pārājikā dharmā anvardhamāsaṃ sūtre / prātimokṣe uddeśam āgacchanti / / PrMoSū(Mā-L)Pār.1. yo puna bhikṣu bhikṣūṇāṃ śikṣāsāmīcīsamāpanno śikṣām
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4488716 (0.030):
sūtre prātimokṣe uddeśamāgacchanti / / PrMoSū(Mā)_Pāc.1. saṃprajānamṛṣāvāde pācattikam /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136010 (0.030):
sūtre prātimokṣe uddeśam āgacchanti Ō / PrMoSū(Mā-L)Pāc.1. saṃprajānamṛṣāvāde pācattikaṃ /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133268 (0.030):
PrMoSū(Mā-L)Pār.2. yo puna bhikṣu grāmād vā araṇyād vā adinnam anyātakaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492069 (0.031):
ime kho punarāyuṣmanto sapta adhikaraṇasamathādharmā anvardhamāsaṃ sūtre / prātimokṣe uddeśamāgacchanti / / PrMoSū(Mā)_AŚ.1. ye utpannotpannānāmadhikaraṇānāṃ śamathāya vyapaśamathāya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489009 (0.032):
PrMoSū(Mā)_Pāc.17. yo punabhikṣu sāṃdhike bhikṣūvihāre jānanbhikṣūṇāṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489229 (0.032):
PrMoSū(Mā)_Pāc.27. yo punabhikṣu bhikṣuṇīyasārdhaṃ saṃvidhāya ekanāvāṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489272 (0.032):
PrMoSū(Mā)_Pāc.30. yo punabhikṣūrjānanbhikṣuṇī paripācitaṃ pinḍapātraṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489350 (0.032):
PrMoSū(Mā)_Pāc.34. yo punabhikṣujānanbhikṣū
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489648 (0.032):
PrMoSū(Mā)_Pāc.45. yo punabhikṣu bhikṣūnevaṃ vadeya tathāhamāyuṣmānto
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489998 (0.032):
PrMoSū(Mā)_Pāc.51. yo punabhikṣu jānia prāṇakamudakaṃ paribhuṃjeya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4490041 (0.032):
PrMoSū(Mā)_Pāc.54. yo punabhikṣu jania bhojanīye kule praticchannāsane
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4490105 (0.032):
PrMoSū(Mā)_Pāc.58. yo punabhikṣu bhikṣuṃ prahareya pācattikam /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4490114 (0.032):
PrMoSū(Mā)_Pāc.59. yo punabhikṣu bhikṣusya talaśaktikāmāvarjeya pācattikam
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4490162 (0.032):
PrMoSū(Mā)_Pāc.61. yo punabhikṣu saṃcintya tiryagyonigataṃ prāṇinaṃ
alaṃkarmaṇīye eko [ekā]ya raho niṣadyāṃ kalpeya, tam enaṃ śraddheyavacasā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487425 (0.0):
sārddhaṃmeko ekāya raho niṣadyāṃ kalpeya tamenaṃ śraddheya vacasā upāsikā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134717 (0.0):
ekāya raho niṣadyāṃ kalpeya, tam enaṃ śraddheyavacasā upāsikā dṛṣṭvā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487351 (0.035):
alaṅkarmāṇīye ekoyaraho niṣadyāṃ kalpeya tamena śraddheya vacasā upāsikā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134672 (0.061):
pārājikena vā saṃghātiśeṣeṇa vā pācattikena vā yena yena vā punar asya / śraddheyavacasā upāsikā dṛṣṭvā dharmeṇa vadeya, tena so bhikṣu dharmeṇa
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134746 (0.061):
yena yena vā punar asya śraddheyavacasā upāsikā dṛṣṭvā dharmeṇa vadeya,
upāsikā dṛṣṭvā trayāṇāṃ dharmāṇām anyatarānyatareṇa dharmeṇa vadeya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487356 (0.009):
alaṅkarmāṇīye ekoyaraho niṣadyāṃ kalpeya tamena śraddheya vacasā upāsikā / dṛṣṭvā trayāṇāṃ dharmāṇāṃ manyatarānyatareṇa dharmeṇa vādeya pārāji kena
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487372 (0.027):
vā saṃghātiśeṣeṇa vā pācattikena vā niṣadyo bhikṣuḥ pratijānāmāno trayāṇāṃ / dharmāṇāmanyatarānyatareṇa dharmeṇa kārāpayitavyo pārājikena vā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134724 (0.030):
ekāya raho niṣadyāṃ kalpeya, tam enaṃ śraddheyavacasā upāsikā dṛṣṭvā / dvinnāṃ dharmāṇām anyatarānyatareṇa dharmeṇa vadeya saṃghātiśeṣeṇa vā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487427 (0.050):
sārddhaṃmeko ekāya raho niṣadyāṃ kalpeya tamenaṃ śraddheya vacasā upāsikā / dṛṣṭvādvinnāndharmāṇāṃ manyatarānyatareṇa dharmeṇa vadeya saṃghātiśeṣeṇa
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134670 (0.056):
pārājikena vā saṃghātiśeṣeṇa vā pācattikena vā yena yena vā punar asya / śraddheyavacasā upāsikā dṛṣṭvā dharmeṇa vadeya, tena so bhikṣu dharmeṇa
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134744 (0.056):
yena yena vā punar asya śraddheyavacasā upāsikā dṛṣṭvā dharmeṇa vadeya,
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487434 (0.060):
dṛṣṭvādvinnāndharmāṇāṃ manyatarānyatareṇa dharmeṇa vadeya saṃghātiśeṣeṇa / vā // pācatti kena vā niṣadyāsbhikṣuḥ pratijānamāno
pārājikena vā saṃghātiśeṣeṇa vā pācattikena vā / niṣadyāṃ bhikṣuḥ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134729 (0.018):
dvinnāṃ dharmāṇām anyatarānyatareṇa dharmeṇa vadeya saṃghātiśeṣeṇa vā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487437 (0.027):
dṛṣṭvādvinnāndharmāṇāṃ manyatarānyatareṇa dharmeṇa vadeya saṃghātiśeṣeṇa
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487375 (0.040):
dharmāṇāmanyatarānyatareṇa dharmeṇa kārāpayitavyo pārājikena vā / saṃghātiśeṣeṇa vā pācattikena vā yena yena vā punarasya średdeya vacasā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487365 (0.050):
dṛṣṭvā trayāṇāṃ dharmāṇāṃ manyatarānyatareṇa dharmeṇa vādeya pārāji kena / vā saṃghātiśeṣeṇa vā pācattikena vā niṣadyo bhikṣuḥ pratijānāmāno trayāṇāṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365984 (0.056):
vadet pārājikena vā saṃghādiśeṣeṇa vā pāyantikena vā niṣadyāṃ bhikṣuḥ / pratijānamānaḥ trayāṇāṃ dharmāṇām anyatamānyatamena dharmeṇa kārayitavyaḥ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138086 (0.057):
amūlakena saṃghātiśeṣeṇa dharmeṇānudhvaṃseya pācattikaṃ /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134738 (0.058):
anyatarāntareṇa dharmeṇa kārāpayitavyo saṃghātiśeṣeṇa vā pācattikena vā,
pratijānamāno trayāṇāṃ dharmāṇām anyatarānyatareṇa dharmeṇa kārāpayitavyo
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487373 (0.0):
vā saṃghātiśeṣeṇa vā pācattikena vā niṣadyo bhikṣuḥ pratijānāmāno trayāṇāṃ / dharmāṇāmanyatarānyatareṇa dharmeṇa kārāpayitavyo pārājikena vā
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573974 (0.020):
pātayantikena vā niṣadyāṃ bhikṣuḥ pratijānamānas trayāṇāṃ dharmāṇām
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365986 (0.020):
vadet pārājikena vā saṃghādiśeṣeṇa vā pāyantikena vā niṣadyāṃ bhikṣuḥ / pratijānamānaḥ trayāṇāṃ dharmāṇām anyatamānyatamena dharmeṇa kārayitavyaḥ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134736 (0.031):
pācattikena vā / niṣadyāṃ bhikṣuḥ pratijānamāno dvinnāṃ dharmāṇām
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487444 (0.062):
dvinnāndharmāṇāmanyatarāntareṇa dharmeṇa kārāpayitavyo / saṃghātiśeṣeṇa vā
pārājikena vā saṃghātiśeṣeṇa vā pācattikena vā yena yena vā punar asya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487452 (0.0):
dvinnāndharmāṇāmanyatarāntareṇa dharmeṇa kārāpayitavyo / saṃghātiśeṣeṇa vā / / pācattikena vā / yena yena vā punarasya śraddheya vacasā upāsikā dṛṣṭvā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134743 (0.0):
anyatarāntareṇa dharmeṇa kārāpayitavyo saṃghātiśeṣeṇa vā pācattikena vā,
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487377 (0.018):
dharmāṇāmanyatarānyatareṇa dharmeṇa kārāpayitavyo pārājikena vā / saṃghātiśeṣeṇa vā pācattikena vā yena yena vā punarasya średdeya vacasā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487434 (0.057):
dṛṣṭvādvinnāndharmāṇāṃ manyatarānyatareṇa dharmeṇa vadeya saṃghātiśeṣeṇa / vā // pācatti kena vā niṣadyāsbhikṣuḥ pratijānamāno
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134725 (0.060):
dvinnāṃ dharmāṇām anyatarānyatareṇa dharmeṇa vadeya saṃghātiśeṣeṇa vā / pācattikena vā / niṣadyāṃ bhikṣuḥ pratijānamāno dvinnāṃ dharmāṇām
śraddheyavacasā upāsikā dṛṣṭvā dharmeṇa vadeya, tena so bhikṣu dharmeṇa
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134751 (0.0):
anyatarāntareṇa dharmeṇa kārāpayitavyo saṃghātiśeṣeṇa vā pācattikena vā, / yena yena vā punar asya śraddheyavacasā upāsikā dṛṣṭvā dharmeṇa vadeya,
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487459 (0.008):
/ pācattikena vā / yena yena vā punarasya śraddheya vacasā upāsikā dṛṣṭvā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487387 (0.020):
saṃghātiśeṣeṇa vā pācattikena vā yena yena vā punarasya średdeya vacasā / upāsikā dṛṣṭvā dharmeṇa vadeya tena so bhikṣū dharmeṇa kārāpayitavyo ayaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134641 (0.056):
alaṃkarmaṇīye eko [ekā]ya raho niṣadyāṃ kalpeya, tam enaṃ śraddheyavacasā / upāsikā dṛṣṭvā trayāṇāṃ dharmāṇām anyatarānyatareṇa dharmeṇa vadeya
kārāpayitavyo / ayaṃ dharmo aniyato / / PrMoSū(Mā-L)Aniy.2. na haiva kho punaḥ praticchannāsanaṃ bhavati, nālaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487393 (0.0):
upāsikā dṛṣṭvā dharmeṇa vadeya tena so bhikṣū dharmeṇa kārāpayitavyo ayaṃ / dharmo aniyato /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134752 (0.030):
yena yena vā punar asya śraddheyavacasā upāsikā dṛṣṭvā dharmeṇa vadeya, / tena tena so bhikṣu dharmeṇa kārāpayitavyo / ayaṃ pi dharmo aniyato /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487400 (0.032):
PrMoSū(Mā)_Aniy.2. nāhaiva kho punaḥ praticchannāsanambhavati /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487461 (0.049):
dharmeṇa vadeya tena tena so bhikṣū dharmeṇa kārāpayitavyo ayaṃ pi dharmo / aniyato //
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487473 (0.049):
udyānaṃ // [1] praticchannāsanaṃ[2] rahoniṣaghāñca // / PrMoSū(Mā)_Aniy.uddiṣtāḥ // kho punarāyuṣmanto duve aniyatā dharmā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487320 (0.058):
III. THE TWO ANIYATA DHARMAS / PrMoSū(Mā)_Aniy.ime kho punarāyuṣmanto duve aniyatā dharmā anvarddhamāsaṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25366011 (0.060):
bhikṣuḥ kārayitavyo 'yaṃ dharmo 'niyataḥ / / Aniy.2 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur mātṛgrāmeṇa sārdham eka
karmaṇīyaṃ, alaṃ kho puna mātṛgrāmaṃ duṣṭhullāya vācāya obhāṣituṃ pāpikāya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487412 (0.0):
PrMoSū(Mā)_Aniy.2. nāhaiva kho punaḥ praticchannāsanambhavati / / nālaṃkarmaṇīyaṃ alaṃ kho puna mātṛgrāmaṃ dusthūlāya vācāya obhāsituṃ /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133692 (0.0):
PrMoSū(Mā-L)SA.3. yo puna bhikṣu otīrṇo vipariṇatena cittena mātṛgrāmaṃ / duṣṭhullāya vācāya obhāṣeya pāpikāya maithunopasaṃhitāya saṃyathīdaṃ yuvāṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486395 (1.192):
PrMoSū(Mā)_SA.3. yo punabhikṣu otīṇṇā viparītena cittena mātṛgrāmaṃ / dusthūlāya vācāya obhāṣeya pāpikāya maithunāya saṃvītāya saṃyathīdaṃ yuvāṃ
maithunopasaṃhitāya / tathārūpe ca bhikṣu āsane mātṛgrāmeṇa sārdham eko
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137587 (0.0):
PrMoSū(Mā-L)Pāc.70. yo puna bhikṣu mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ eko ekāya raho
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133692 (0.040):
PrMoSū(Mā-L)SA.3. yo puna bhikṣu otīrṇo vipariṇatena cittena mātṛgrāmaṃ / duṣṭhullāya vācāya obhāṣeya pāpikāya maithunopasaṃhitāya saṃyathīdaṃ yuvāṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134628 (0.041):
PrMoSū(Mā-L)Aniy.1. yo puna bhikṣu mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ praticchannāsane
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487413 (0.043):
nālaṃkarmaṇīyaṃ alaṃ kho puna mātṛgrāmaṃ dusthūlāya vācāya obhāsituṃ / / pāpikāya maithunopasaṃhitāya tathārūpeca bhikṣū āsane mātṛgrāmeṇa
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4490289 (0.052):
PrMoSū(Mā)_Pāc.70. yo punarbhikṣū mātṛgrāmeṇa sārddhaṃ eko ekāyaraho
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486395 (0.057):
dusthūlāya vācāya obhāṣeya pāpikāya maithunāya saṃvītāya saṃyathīdaṃ yuvāṃ
ekāya raho niṣadyāṃ kalpeya, tam enaṃ śraddheyavacasā upāsikā dṛṣṭvā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487427 (0.0):
pāpikāya maithunopasaṃhitāya tathārūpeca bhikṣū āsane mātṛgrāmeṇa / sārddhaṃmeko ekāya raho niṣadyāṃ kalpeya tamenaṃ śraddheya vacasā upāsikā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134642 (0.0):
alaṃkarmaṇīye eko [ekā]ya raho niṣadyāṃ kalpeya, tam enaṃ śraddheyavacasā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136482 (0.0):
PrMoSū(Mā-L)Pāc.25. yo puna bhikṣu bhikṣuṇīya sārdham eko ekāya raho / niṣadyāṃ kalpeya pācattikaṃ /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137589 (0.0):
PrMoSū(Mā-L)Pāc.70. yo puna bhikṣu mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ eko ekāya raho
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487353 (0.035):
alaṅkarmāṇīye ekoyaraho niṣadyāṃ kalpeya tamena śraddheya vacasā upāsikā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4490291 (0.046):
PrMoSū(Mā)_Pāc.70. yo punarbhikṣū mātṛgrāmeṇa sārddhaṃ eko ekāyaraho / niṣadyāṃ kalpeya pācattikam //
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27865861 (0.054):
yā puna bhikṣuṇī puruṣeṇa sārdhaṃ ekā ekena raho niṣadyāṃ kalpeya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487455 (0.062):
/ pācattikena vā / yena yena vā punarasya śraddheya vacasā upāsikā dṛṣṭvā
dvinnāṃ dharmāṇām anyatarānyatareṇa dharmeṇa vadeya saṃghātiśeṣeṇa vā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487435 (0.028):
dṛṣṭvādvinnāndharmāṇāṃ manyatarānyatareṇa dharmeṇa vadeya saṃghātiśeṣeṇa
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134651 (0.029):
alaṃkarmaṇīye eko [ekā]ya raho niṣadyāṃ kalpeya, tam enaṃ śraddheyavacasā / upāsikā dṛṣṭvā trayāṇāṃ dharmāṇām anyatarānyatareṇa dharmeṇa vadeya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487374 (0.043):
dharmāṇāmanyatarānyatareṇa dharmeṇa kārāpayitavyo pārājikena vā / saṃghātiśeṣeṇa vā pācattikena vā yena yena vā punarasya średdeya vacasā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138087 (0.054):
amūlakena saṃghātiśeṣeṇa dharmeṇānudhvaṃseya pācattikaṃ /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487447 (0.054):
dvinnāndharmāṇāmanyatarāntareṇa dharmeṇa kārāpayitavyo / saṃghātiśeṣeṇa vā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134662 (0.060):
pratijānamāno trayāṇāṃ dharmāṇām anyatarānyatareṇa dharmeṇa kārāpayitavyo / pārājikena vā saṃghātiśeṣeṇa vā pācattikena vā yena yena vā punar asya
pācattikena vā / niṣadyāṃ bhikṣuḥ pratijānamāno dvinnāṃ dharmāṇām
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134656 (0.018):
upāsikā dṛṣṭvā trayāṇāṃ dharmāṇām anyatarānyatareṇa dharmeṇa vadeya / pārājikena vā saṃghātiśeṣeṇa vā pācattikena vā / niṣadyāṃ bhikṣuḥ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573974 (0.058):
pātayantikena vā niṣadyāṃ bhikṣuḥ pratijānamānas trayāṇāṃ dharmāṇām / anyatamānyatamena dharmeṇa kārayitavyaḥ pārājikena vā saṃghāvaśeṣeṇa vā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365986 (0.058):
vadet pārājikena vā saṃghādiśeṣeṇa vā pāyantikena vā niṣadyāṃ bhikṣuḥ / pratijānamānaḥ trayāṇāṃ dharmāṇām anyatamānyatamena dharmeṇa kārayitavyaḥ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487435 (0.058):
dṛṣṭvādvinnāndharmāṇāṃ manyatarānyatareṇa dharmeṇa vadeya saṃghātiśeṣeṇa / vā // pācatti kena vā niṣadyāsbhikṣuḥ pratijānamāno
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487364 (0.059):
dṛṣṭvā trayāṇāṃ dharmāṇāṃ manyatarānyatareṇa dharmeṇa vādeya pārāji kena / vā saṃghātiśeṣeṇa vā pācattikena vā niṣadyo bhikṣuḥ pratijānāmāno trayāṇāṃ
anyatarāntareṇa dharmeṇa kārāpayitavyo saṃghātiśeṣeṇa vā pācattikena vā,
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487448 (0.022):
vā // pācatti kena vā niṣadyāsbhikṣuḥ pratijānamāno / dvinnāndharmāṇāmanyatarāntareṇa dharmeṇa kārāpayitavyo / saṃghātiśeṣeṇa vā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134666 (0.025):
pratijānamāno trayāṇāṃ dharmāṇām anyatarānyatareṇa dharmeṇa kārāpayitavyo
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487375 (0.046):
dharmāṇāmanyatarānyatareṇa dharmeṇa kārāpayitavyo pārājikena vā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134650 (0.058):
upāsikā dṛṣṭvā trayāṇāṃ dharmāṇām anyatarānyatareṇa dharmeṇa vadeya / pārājikena vā saṃghātiśeṣeṇa vā pācattikena vā / niṣadyāṃ bhikṣuḥ
yena yena vā punar asya śraddheyavacasā upāsikā dṛṣṭvā dharmeṇa vadeya,
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487457 (0.0):
dvinnāndharmāṇāmanyatarāntareṇa dharmeṇa kārāpayitavyo / saṃghātiśeṣeṇa vā / / pācattikena vā / yena yena vā punarasya śraddheya vacasā upāsikā dṛṣṭvā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134675 (0.0):
pārājikena vā saṃghātiśeṣeṇa vā pācattikena vā yena yena vā punar asya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487385 (0.021):
dharmāṇāmanyatarānyatareṇa dharmeṇa kārāpayitavyo pārājikena vā / saṃghātiśeṣeṇa vā pācattikena vā yena yena vā punarasya średdeya vacasā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134641 (0.056):
alaṃkarmaṇīye eko [ekā]ya raho niṣadyāṃ kalpeya, tam enaṃ śraddheyavacasā / upāsikā dṛṣṭvā trayāṇāṃ dharmāṇām anyatarānyatareṇa dharmeṇa vadeya
tena tena so bhikṣu dharmeṇa kārāpayitavyo / ayaṃ pi dharmo aniyato /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134678 (0.0):
śraddheyavacasā upāsikā dṛṣṭvā dharmeṇa vadeya, tena so bhikṣu dharmeṇa
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487463 (0.019):
/ pācattikena vā / yena yena vā punarasya śraddheya vacasā upāsikā dṛṣṭvā / dharmeṇa vadeya tena tena so bhikṣū dharmeṇa kārāpayitavyo ayaṃ pi dharmo
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487389 (0.022):
upāsikā dṛṣṭvā dharmeṇa vadeya tena so bhikṣū dharmeṇa kārāpayitavyo ayaṃ
// uddānaṃ // / (1) praticchannāsanaṃ (2) rahoniṣadyā ca / / uddiṣṭāḥ kho punar āyuṣmanto duve aniyatā dharmāḥ / tatrāyuṣmanto pṛcchāmi
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487325 (0.012):
PrMoSū(Mā)_Aniy.ime kho punarāyuṣmanto duve aniyatā dharmā anvarddhamāsaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487479 (0.024):
PrMoSū(Mā)_Aniy.uddiṣtāḥ // kho punarāyuṣmanto duve aniyatā dharmā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12139341 (0.027):
uddiṣṭāḥ kho punar āyuṣmanto sātirekapañcāśac chaikṣā dharmāḥ / / tatrāyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ? dvitīyaṃ pi āyuṣmanto
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138489 (0.027):
uddiṣṭāḥ kho punar āyuṣmanto catvāraḥ prātideśanikā dharmāḥ / / tatrāyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ? dvitīyaṃ pi āyuṣmanto
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492032 (0.031):
uddiṣtāḥ kho punarāyuṣmanto sātirekapañcāśata śaikṣādharmāḥ / / tatrāyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ / dvitīyampi āyuṣmanto
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138253 (0.033):
uddiṣṭāḥ kho punar āyuṣmanto dvānavati śuddhapācattikā dharmāḥ / / tatrāyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ? dvitīyaṃ pi āyuṣmanto
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134611 (0.034):
PrMoSū(Mā-L)Aniy. ime kho punar āyuṣmanto duve aniyatā dharmā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12139482 (0.035):
vinayo / anudharmo nāma yā atra pratipattiḥ / / uddiṣṭāḥ kho punar āyuṣmanto duve dharmāḥ dharmo anudharmaś ca /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12139459 (0.037):
[IX. duve dharmāḥ] / ime kho punar āyuṣmanto duve dharmāḥ Ō dharmo anudharmaś ca anvardhamāsaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492147 (0.045):
pariśuddhāḥ atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīmevametaṃ dhārayāmi / / ime kho punarāyuṣmanto duve dharmāḥ / dharmo anudharmaśu anvardhamāsaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487305 (0.045):
āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ tṛtīyamapi āyuṣmanto pṛcchāmi / kaccittha pariśuddhāḥ pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīmevametaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487493 (0.045):
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāstutīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha / pariśuddhāḥ pariśuddhāḥ atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīmevametaṃ dhārayāmi //
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4490961 (0.045):
pariśuddhāḥ / tṛtīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ / pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīṃ mevametandhārayāmi /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4491194 (0.045):
pariśuddhāḥ tṛtīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ pariśuddhāḥ / atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīmevametaṃ dhārayāmi /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492043 (0.045):
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ / tṛtīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha / pariśuddhāḥ / pariśuddhāḥ atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīmevametandhārayāmi /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492137 (0.045):
pariśuddhāḥ / tṛtīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ / / pariśuddhāḥ atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīmevametaṃ dhārayāmi /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492191 (0.045):
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ tṛtīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha / pariśuddhāḥ / pariśuddhāḥ atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīmevametaṃ dhārayāmi /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134594 (0.045):
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ? tṛtīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha / pariśuddhāḥ? pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evam etaṃ dhārayāmi /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135986 (0.045):
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ? tṛtīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha / pariśuddhāḥ? pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evam etaṃ dhārayāmi /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4491180 (0.057):
kho punarāyuṣmanto catvāraḥ prātideśanikā dharmāstatrāyuṣmanto pṛcchāmi
kaccittha pariśuddhāḥ? dvitīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486301 (0.0):
tatrāyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ / dvitīyaṃ pi āyuṣmanto
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492133 (0.0):
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ / dvitīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492184 (0.0):
tetrāyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ / dvitīyaṃ pi āyuṣmanto
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134589 (0.0):
tatrāyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ? dvitīyaṃ pi āyuṣmanto
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135976 (0.0):
tatrāyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ? dvitīyaṃ pi āyuṣmanto
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138258 (0.0):
tatrāyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ? dvitīyaṃ pi āyuṣmanto / pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ? tṛtīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12139495 (0.0):
tatrāyuṣmanto pṛcchāmi Ō kaccittha pariśuddhāḥ? dvitīyaṃ pi āyuṣmanto
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486309 (0.004):
tatrāyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ / dvitīyaṃ pi āyuṣmanto / pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāstṛtīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487298 (0.004):
PrMoSū(Mā)_SA tatrāyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ dvitīyaṃ pi / āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ tṛtīyamapi āyuṣmanto pṛcchāmi
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133608 (0.004):
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ? dvitīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha / pariśuddhāḥ? tṛtīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ?
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135984 (0.004):
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ? tṛtīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12139349 (0.004):
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ? tṛtīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha
pariśuddhā? tṛtīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ?
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486309 (0.0):
tatrāyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ / dvitīyaṃ pi āyuṣmanto / pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāstṛtīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487305 (0.0):
PrMoSū(Mā)_SA tatrāyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ dvitīyaṃ pi / āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ tṛtīyamapi āyuṣmanto pṛcchāmi
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487494 (0.0):
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāstutīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha / pariśuddhāḥ pariśuddhāḥ atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīmevametaṃ dhārayāmi //
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4490962 (0.0):
pariśuddhāḥ / tṛtīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ / pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīṃ mevametandhārayāmi /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4491195 (0.0):
pariśuddhāḥ tṛtīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ pariśuddhāḥ / atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīmevametaṃ dhārayāmi /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492044 (0.0):
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ / tṛtīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha / pariśuddhāḥ / pariśuddhāḥ atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīmevametandhārayāmi /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492137 (0.0):
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ / dvitīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha / pariśuddhāḥ / tṛtīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492192 (0.0):
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ tṛtīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha / pariśuddhāḥ / pariśuddhāḥ atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīmevametaṃ dhārayāmi /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133608 (0.0):
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ? dvitīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha / pariśuddhāḥ? tṛtīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ?
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134594 (0.0):
tatrāyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ? dvitīyaṃ pi āyuṣmanto / pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ? tṛtīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135986 (0.0):
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ? tṛtīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138497 (0.0):
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ? tṛtīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12139495 (0.0):
tatrāyuṣmanto pṛcchāmi Ō kaccittha pariśuddhāḥ? dvitīyaṃ pi āyuṣmanto / pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ? tṛtīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487298 (0.004):
PrMoSū(Mā)_SA tatrāyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ dvitīyaṃ pi / āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ tṛtīyamapi āyuṣmanto pṛcchāmi
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12139349 (0.004):
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ? tṛtīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4490954 (0.013):
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhā dvitīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha / pariśuddhāḥ / tṛtīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4491187 (0.013):
kaccittha pariśuddhāḥ / dvitīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha / pariśuddhāḥ tṛtīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ pariśuddhāḥ
pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evam etaṃ dhārayāmi /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487311 (0.0):
āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ tṛtīyamapi āyuṣmanto pṛcchāmi / kaccittha pariśuddhāḥ pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīmevametaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487500 (0.0):
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāstutīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha / pariśuddhāḥ pariśuddhāḥ atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīmevametaṃ dhārayāmi //
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4490966 (0.0):
pariśuddhāḥ / tṛtīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ / pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīṃ mevametandhārayāmi /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4491200 (0.0):
pariśuddhāḥ tṛtīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ pariśuddhāḥ / atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīmevametaṃ dhārayāmi /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492046 (0.0):
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ / tṛtīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha / pariśuddhāḥ / pariśuddhāḥ atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīmevametandhārayāmi /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492142 (0.0):
pariśuddhāḥ / tṛtīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ / / pariśuddhāḥ atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīmevametaṃ dhārayāmi /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492197 (0.0):
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ tṛtīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha / pariśuddhāḥ / pariśuddhāḥ atrāyuṣmanto yasmāttūṣṇīmevametaṃ dhārayāmi /
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573922 (0.0):
sthātra pariśuddhā dvir api trir api pṛcchāmi kaccit sthātra pariśuddhāḥ / pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // //
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175233 (0.0):
sthātra pariśuddhāḥ pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evam etad
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176823 (0.0):
kaccit sthātra pariśuddhāḥ pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evam etad
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364958 (0.0):
dvir api trir api paripṛcchāmi -- kaścit sthātra pariśuddhāḥ / pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365932 (0.0):
dvir api trir api paripṛcchāmi -- kaścit sthātra pariśuddhāḥ / pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evaitad dhārayāmi /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369818 (0.0):
dvir api trir api -- kaccit sthātra pariśuddhāḥ / pariśuddhā āyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25371085 (0.0):
dvir api trir api paripṛcchāmi -- kaccit sthātra pariśuddhāḥ / pariśuddhā āyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi //
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25371182 (0.0):
dvir api trir api paripṛcchāmi -- kaccit sthātra pariśuddhāḥ / / pariśuddhā āyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evam evāhaṃ dhārayāmi /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134600 (0.0):
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ? tṛtīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha / pariśuddhāḥ? pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evam etaṃ dhārayāmi /
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14572762 (0.005):
kaccit sthātra pariśuddhā(ḥ) pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evam
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4490954 (0.013):
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhā dvitīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha / pariśuddhāḥ / tṛtīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4491187 (0.013):
kaccittha pariśuddhāḥ / dvitīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha / pariśuddhāḥ tṛtīyampi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ pariśuddhāḥ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12139447 (0.021):
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ? tṛtīyaṃ pi āyuḥmanto pṛcchāmi kaccittha / pariśuddhāḥ? pariśuddhā atrāyuḥmanto yasmāt tūḥṇīm evam etaṃ dhārayāmi /
[IV. triṃśan nissargikapācattikā dharmāḥ] / ime kho punar āyuṣmanto triṃśan nissargikapācattikā dharmā anvardhamāsaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487514 (0.020):
IV. THE THIRTY NIHSARGIKA PACATTIKA DHARMAS. / ime kho punarāyuṣmanto triṃśannissargiṃka pācattikā dharmā anvarddhamāsaṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27854702 (0.021):
samāptā triṃśan naissargikāḥ || / pācattikā dharmā 170 / 183. ime kho punar āryemiśrikāyo ekacattālaṃ śataṃ śuddhapācattikā dharmāḥ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136005 (0.031):
[V. dvānavati śuddhapācattikā dharmāḥ] / ime kho punar āyuṣmanto dvānavatiṃ śuddhapācattikā dharmā anvardhamāsaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135969 (0.042):
uddiṣṭāḥ kho punar āyuṣmanto triṃśan nissarggikapācattikā dharmmāḥ /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138285 (0.045):
ime kho punar āyuṣmanto catvāraḥ prātideśanikā dharmā anvardhamāsaṃ sūtre / prātimokṣe uddeśam āgacchanti Ō
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4488671 (0.050):
PrMoSū(Mā)_NP.uddiṣtāḥ / kho punaḥ rāyuṣmanto triṃśanniḥsarggika pācattikā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4490984 (0.055):
ime kho punarāyuṣmanto catvāraḥ pātideśanikā dharmā anvarddhamāsaṃ sūtre / prātimokṣe uddeśamāgacchanti /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4488710 (0.057):
V. THE NINETY-TWO PACATTIKA DHARMAS. / ime kho punarāyuṣmanto dvānavatiṃ śuddhapācattikā dharmā anvarddhamāsaṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27854712 (0.060):
183. ime kho punar āryemiśrikāyo ekacattālaṃ śataṃ śuddhapācattikā dharmāḥ / | anvardhamāsaṃ sūtre prātimokṣe uddeśam uddānaṃ |
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487225 (0.061):
PrMoSū(Mā)_SA// uddiṣtāḥ // kho punarāyuṣmanto trayodaśasaṃghātiśeṣo
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492057 (0.061):
VIII. THE SEVEN ADHIKARANA SAMATHA DHARMAS. / ime kho punarāyuṣmanto sapta adhikaraṇasamathādharmā anvardhamāsaṃ sūtre
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12139375 (0.061):
ime kho punar āyuṣmanto sapta adhikaraṇasamathā dharmā anvardhamāsaṃ sūtre / prātimokṣe uddeśam āgacchanti ye utpannotpannānām adhikaraṇānāṃ śamathāya
sūtre prātimokṣe uddeśam āgacchanti Ō / PrMoSū(Mā-L)NP.1. kṛtacīvarehi bhikṣūhi uddhṛtasmin kaṭhine daśāhaparamaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4485901 (0.0):
ime kho punarāyuṣmanto catvāraḥ pārājikā dharmā anvarddhamāsaṃ sūtre / prātimokṣe uddeśamāgacchanti /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487334 (0.0):
PrMoSū(Mā)_Aniy.ime kho punarāyuṣmanto duve aniyatā dharmā anvarddhamāsaṃ / sūtre prātimokṣe uddeśamāgacchanti / / PrMoSū(Mā)_Aniy.1. yo punabhikṣu mātugrāmeṇa sārddhaṃ praticchannāsane
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487523 (0.0):
ime kho punarāyuṣmanto triṃśannissargiṃka pācattikā dharmā anvarddhamāsaṃ / sūtre prātimokṣe uddeśamāgacchanti / / PrMoSū(Mā)_NP.1. kṛtacīvare hi bhikṣū hi uddhṛtasminkaṭhine daśāhaparamaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4488716 (0.0):
ime kho punarāyuṣmanto dvānavatiṃ śuddhapācattikā dharmā anvarddhamāsaṃ / sūtre prātimokṣe uddeśamāgacchanti /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4490989 (0.0):
ime kho punarāyuṣmanto catvāraḥ pātideśanikā dharmā anvarddhamāsaṃ sūtre / prātimokṣe uddeśamāgacchanti /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492069 (0.0):
ime kho punarāyuṣmanto sapta adhikaraṇasamathādharmā anvardhamāsaṃ sūtre / prātimokṣe uddeśamāgacchanti / / PrMoSū(Mā)_AŚ.1. ye utpannotpannānāmadhikaraṇānāṃ śamathāya vyapaśamathāya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133197 (0.0):
ime kho punar āyuṣmanto catvāraḥ pārājikā dharmā anvardhamāsaṃ sūtre / prātimokṣe uddeśam āgacchanti /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12133634 (0.0):
ime kho punar āyuṣmanto trayodaśa saṃghātiśeṣā dharmā anvardhamāsaṃ sūtre / prātimokṣe uddeśam āgacchanti /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134620 (0.0):
PrMoSū(Mā-L)Aniy. ime kho punar āyuṣmanto duve aniyatā dharmā / anvardhamāsaṃ sūtre prātimokṣe uddeśam āgacchanti Ō
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134855 (0.0):
saṃghasaṃmutīye, nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.3. kṛtacīvarehi bhikṣūhi uddhṛtasmin kaṭhine utpadyeya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136010 (0.0):
ime kho punar āyuṣmanto dvānavatiṃ śuddhapācattikā dharmā anvardhamāsaṃ / sūtre prātimokṣe uddeśam āgacchanti Ō
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138290 (0.0):
ime kho punar āyuṣmanto catvāraḥ prātideśanikā dharmā anvardhamāsaṃ sūtre / prātimokṣe uddeśam āgacchanti Ō
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12138529 (0.0):
ime kho punar āyuṣmanto sātirekapañcāśac chaikṣā dharmā anvardhamāsaṃ / sūtre prātimokṣe uddeśam āgacchanti Ō
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25366120 (0.018):
NP.1 (PrMoSū_Mū-Banerjee) niṣṭhitacīvareṇa bhikṣuṇā uddhṛte kaṭhine / daśāhaparamaṃ atirekacīvaram avikalpitaṃ dhārayitavyaṃ tataḥ uttari
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4492155 (0.020):
ime kho punarāyuṣmanto duve dharmāḥ / dharmo anudharmaśu anvardhamāsaṃ / sūtre prātimokṣe uddeśamāgacchanti /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12139466 (0.020):
ime kho punar āyuṣmanto duve dharmāḥ Ō dharmo anudharmaś ca anvardhamāsaṃ / sūtre prātimokṣe uddeśam āgacchanti / tatra dharmo nāma yam ubhayato
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14575279 (0.025):
ime punar āyuṣmanto navati pātayantikā dharmā anvardhamāsaṃ / prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti /
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13175260 (0.025):
ime khalv āyuṣmantas trayodaśa saṃghāvaśeṣā dharmā anvardhamāsaṃ / prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369833 (0.025):
ime khalv āyuṣmantaḥ saṃbahulāḥ śaikṣā dharmā anvardhamāsaṃ / prātimokṣasūtroddeśam āgacchanti /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487533 (0.027):
sūtre prātimokṣe uddeśamāgacchanti / / PrMoSū(Mā)_NP.1. kṛtacīvare hi bhikṣū hi uddhṛtasminkaṭhine daśāhaparamaṃ
bhikṣuṇā atirekacīvaraṃ dhārayitavyaṃ / taduttariṃ dhāreya,
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135631 (5.960):
PrMoSū(Mā-L)NP.21. daśāhaparamaṃ bhikṣuṇā atirekapātraṃ dhārayitavyaṃ /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487536 (0.008):
PrMoSū(Mā)_NP.1. kṛtacīvare hi bhikṣū hi uddhṛtasminkaṭhine daśāhaparamaṃ / bhikṣuṇā atirekacīvarandhārayitavyaṃ / taduttarindhāreya nissargika
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4488333 (0.029):
PrMoSū(Mā)_NP.21. daśāhaparamaṃ bhikṣuṇā atirekapātraṃ dhārayitavyaṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25366972 (0.034):
NP.21 (PrMoSū_Mū-Banerjee) daśāhaparamaṃ bhikṣuṇā atirekapātraṃ / dhārayitavyaṃ tata uttaraṃ paridhārayen naisargikā pāyantikā /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25366123 (0.048):
NP.1 (PrMoSū_Mū-Banerjee) niṣṭhitacīvareṇa bhikṣuṇā uddhṛte kaṭhine / daśāhaparamaṃ atirekacīvaram avikalpitaṃ dhārayitavyaṃ tataḥ uttari
nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.2. kṛtacīvarehi bhikṣūhi uddhṛtasmin kaṭhine ekarātraṃ pi
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134855 (0.0):
saṃghasaṃmutīye, nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.3. kṛtacīvarehi bhikṣūhi uddhṛtasmin kaṭhine utpadyeya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135634 (0.0):
PrMoSū(Mā-L)NP.21. daśāhaparamaṃ bhikṣuṇā atirekapātraṃ dhārayitavyaṃ / / taduttariṃ dhāreya nissargikapācattikaṃ /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134892 (0.018):
santīye vā asantīye vā pratyāśāye nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.4. yo puna bhikṣur anyātikāye bhikṣuṇīye cīvaraṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134906 (0.018):
pratigṛhṇeya anyatra pallaṭṭhakena nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.5. yo puna bhikṣur anyātikāye bhikṣuṇīye purāṇacīvaraṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134921 (0.018):
dhovāpeya vā rañjāpeya vā ākoṭāpeya vā nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.6. yo puna bhikṣur anyātakaṃ gṛhapatiṃ vā gṛhapatiputraṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135413 (0.018):
/ taduttarim ādiyeya nissargikapācattikaṃ /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135524 (0.018):
nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.17. yo puna bhikṣur anyātikāye bhikṣuṇīye eḍakalomādi
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135542 (0.018):
dhovāpeya vā raṃjāpe[ya] vā vivaṭāpaye vā, nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.18. yo puna bhikṣuḥ svahastaṃ jātarūparajatam udgṛhṇeya vā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135563 (0.018):
udgṛhṇāpeya vā antamasato iha nikṣipehīti vā vadeya, upanikṣiptaṃ vā / sādiyeya nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.19. yo puna bhikṣur anekavidhaṃ krayavikrayavyavahāraṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135586 (0.018):
vā vadeya, nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.20. yo puna bhikṣur anekavidhaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135714 (0.018):
nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.24. yo puna bhikṣu bhikṣusya cīvaraṃ datvā yathā duṣṭo
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135768 (0.018):
nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.26. yo puna bhikṣuḥ svayaṃyācikāya sūtraṃ tantuvāyena
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135389 (0.019):
santhataṃ kārāpeya nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.12. navaṃ santhataṃ bhikṣuṇā kārāpayamāṇena śuddhakālakānām
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135427 (0.019):
santhataṃ kārāpeya nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.14. navaṃ santhataṃ bhikṣuṇā kārāpayamāṇena akāmaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135487 (0.019):
durvaṇṇīkaraṇārthaṃ / tato ca bhikṣur anādāya navasanthataṃ niṣīdanaṃ / kārāpeya nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.16. bhikṣusya kho punar adhvānamārge pratipannasya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134978 (0.021):
sāntarottaraparamaṃ cīvaraṃ sādayitavyaṃ / taduttariṃ sādiyeya / nissargikapācattikaṃ /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135738 (0.021):
cīvaraṃ, na te 'haṃ demīti vā vadeya, nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.25. māso śeṣo grīṣmāṇām iti bhikṣuṇā varṣāsāṭikācīvaraṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135854 (0.023):
piṇḍapātārhaṃ vā, abhiniṣpanne cīvare nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.28. daśāhānāgataṃ kho puna tremāsaṃ kārttikī paurṇamāsī
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487552 (0.024):
bhikṣuṇā atirekacīvarandhārayitavyaṃ / taduttarindhāreya nissargika / pācattikaṃ / / PrMoSū(Mā)_NP.2. kṛtacīvare hi bhikṣū hi uddhṛtasminkaṭhine ekarātraṃ pi
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135457 (0.024):
kalyāṇakāmatām upādāya, anyatra namatasaṃmutīye nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.15. navaṃ santhataniṣīdanaṃ bhikṣuṇā kārāpayamāṇena tato
ced bhikṣuḥ trayāṇāṃ cīvarāṇām anyatarānyatareṇa vipravaseya anyatra
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487560 (0.019):
PrMoSū(Mā)_NP.2. kṛtacīvare hi bhikṣū hi uddhṛtasminkaṭhine ekarātraṃ pi / cetbhikṣu trayāṇāṃ cīvarāṇāṃ manyatarānyatareṇa vipravaseya anyatra
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4488606 (0.056):
sammate / ākāṃkṣamāṇena bhikṣuṇā trayāṇāṃ cīvarāṇāmanyatarānyataraṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135908 (0.056):
ākāṃkṣamāṇena bhikṣuṇā trayāṇāṃ cīvarāṇām anyatarānyataraṃ cīvaram
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137181 (0.064):
PrMoSū(Mā-L)Pāc.48. navacīvaralābhinā bhikṣuṇā trayāṇāṃ durvarṇīkaraṇānām / anyatarānyataraṃ durvaṇīkaraṇam ādayitavyaṃ Ō nīlaṃ vā kardamaṃ vā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487368 (0.064):
vā saṃghātiśeṣeṇa vā pācattikena vā niṣadyo bhikṣuḥ pratijānāmāno trayāṇāṃ / dharmāṇāmanyatarānyatareṇa dharmeṇa kārāpayitavyo pārājikena vā
saṃghasaṃmutīye, nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.3. kṛtacīvarehi bhikṣūhi uddhṛtasmin kaṭhine utpadyeya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134812 (0.0):
sūtre prātimokṣe uddeśam āgacchanti Ō / PrMoSū(Mā-L)NP.1. kṛtacīvarehi bhikṣūhi uddhṛtasmin kaṭhine daśāhaparamaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134831 (0.0):
nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.2. kṛtacīvarehi bhikṣūhi uddhṛtasmin kaṭhine ekarātraṃ pi
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134921 (0.0):
dhovāpeya vā rañjāpeya vā ākoṭāpeya vā nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.6. yo puna bhikṣur anyātakaṃ gṛhapatiṃ vā gṛhapatiputraṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135671 (0.0):
yāvad bhedanaṃ, nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.23. yāni kho punar imāni gilānapratiṣevaṇīyāni bhaiṣajyāni
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135714 (0.0):
khādeya vā bhuṃjeya vā santaṃ vā śeṣabhū[taṃ] nissareya / nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.24. yo puna bhikṣu bhikṣusya cīvaraṃ datvā yathā duṣṭo
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135768 (0.0):
pra[tyo]reṇa varṣāsāṭikācīvaraṃ paryeṣeya, kṛtvā vā snāpeya, / nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.26. yo puna bhikṣuḥ svayaṃyācikāya sūtraṃ tantuvāyena
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135780 (0.0):
cīvaraṃ vunāpeya nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.27. bhikṣuṃ kho punar uddiśya anyataro gṛhapatir vā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134892 (5.960):
santīye vā asantīye vā pratyāśāye nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.4. yo puna bhikṣur anyātikāye bhikṣuṇīye cīvaraṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134906 (5.960):
pratigṛhṇeya anyatra pallaṭṭhakena nissargikapācattikaṃ /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135542 (5.960):
dhovāpeya vā raṃjāpe[ya] vā vivaṭāpaye vā, nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.18. yo puna bhikṣuḥ svahastaṃ jātarūparajatam udgṛhṇeya vā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135413 (0.018):
/ taduttarim ādiyeya nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.13. yo puna bhikṣuḥ kauśeyamiśrāṇām eḍakalomānāṃ navaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135524 (0.018):
taduttariṃ hāreya sante vā asante vā anyasmi[n] hārake, / nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.17. yo puna bhikṣur anyātikāye bhikṣuṇīye eḍakalomādi
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135563 (0.018):
sādiyeya nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.19. yo puna bhikṣur anekavidhaṃ krayavikrayavyavahāraṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135586 (0.018):
samāpadyeya saṃyyathīdaṃ imaṃ kriṇa ito kriṇa ettakamettake[na krī]ṇāhīti / vā vadeya, nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.20. yo puna bhikṣur anekavidhaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135634 (0.018):
taduttariṃ dhāreya nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.22. yo puna bhikṣu ūnapañcabandhanabaddhena pātreṇa anyaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135389 (0.021):
santhataṃ kārāpeya nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.12. navaṃ santhataṃ bhikṣuṇā kārāpayamāṇena śuddhakālakānām
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135427 (0.021):
santhataṃ kārāpeya nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.14. navaṃ santhataṃ bhikṣuṇā kārāpayamāṇena akāmaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135487 (0.021):
kārāpeya nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.16. bhikṣusya kho punar adhvānamārge pratipannasya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135854 (0.023):
piṇḍapātārhaṃ vā, abhiniṣpanne cīvare nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.28. daśāhānāgataṃ kho puna tremāsaṃ kārttikī paurṇamāsī
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487545 (0.024):
bhikṣuṇā atirekacīvarandhārayitavyaṃ / taduttarindhāreya nissargika / pācattikaṃ / / PrMoSū(Mā)_NP.2. kṛtacīvare hi bhikṣū hi uddhṛtasminkaṭhine ekarātraṃ pi
bhikṣusya akālacīvaram ākāṃkṣamāṇena bhikṣuṇā pratigṛhṇitavyaṃ /
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14575127 (0.025):
daśāhānāgatāyāṃ pravāraṇāyāṃ bhikṣor utpadyetākālacīvaram ākāṃkṣatā tena / bhikṣuṇā pratigṛhītavyaṃ pratigṛhya yāvac cīvarakālasamayā(n) nikṣiptavyaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135502 (0.035):
utpadyeṃsu e[ḍa]kalomāni / ākāṃkṣamāṇena bhikṣuṇā pratigṛhṇitavyaṃ / / pratigṛhṇitvā sāmaṃ triyojanaparamaṃ hartavyam asante anyasmi[n] hārake
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25367170 (0.040):
utpadyetātyayakacīvaram ākāṃkṣatā tena bhikṣuṇā pratigṛhītavyaṃ pratigṛhya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487573 (0.053):
PrMoSū(Mā)_NP.3. kṛtacīvare bhikṣu hi uddhṛtasminkaṭhine utpadyeya / bhikṣusya akālacīvaramākāṃkṣamāṇena bhikṣuṇā pratigṛhṇitavyaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487580 (0.055):
bhikṣusya akālacīvaramākāṃkṣamāṇena bhikṣuṇā pratigṛhṇitavyaṃ / pratigṛhṇītvā kṣipra meva taṃ cīvaraṃ kārāpayitavyaṃ / kārāpayato ca tasya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4488569 (0.057):
utpadyeya bhikṣūsya ātyāyikaṃ cīvaramatyāyikaṃ manyamāno na bhikṣuṇā / pratigṛhṇitavyaṃ / pratigṛhṇitvā yāvancīvaradānakālasamayaṃ nikṣipitavyaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135872 (0.057):
utpadyeya bhikṣusya ātyāyikaṃ cīvaram ātyāyikaṃ manyamāno na bhikṣuṇā / pratigṛhṇitavyaṃ / pratigṛhṇitvā yāvac cīvaradānakālasamayaṃ nikṣipitavyaṃ
pratigṛhṇitvā kṣipram eva taṃ cīvaraṃ kārāpayitavyaṃ / kārāpayato ca tasya / bhikṣusya taṃ cīvaraṃ na paripūreya, māsaparamaṃ tena bhikṣuṇā taṃ cīvaraṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487592 (0.011):
bhikṣusya akālacīvaramākāṃkṣamāṇena bhikṣuṇā pratigṛhṇitavyaṃ / pratigṛhṇītvā kṣipra meva taṃ cīvaraṃ kārāpayitavyaṃ / kārāpayato ca tasya
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14574162 (0.022):
kṣipram eva kṛ(tvā) dhārayitavyaṃ no cet paripūryeta māsaparamaṃ tena / bhikṣuṇā tac cīvaram upanikṣi(ptavyaṃ) satyā(ṃ) cīvarapratyāśāyām ūnasya
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25366188 (0.033):
paripūryate māsaparamaṃ tena bhikṣuṇā tac cīvaram upanikṣiptavyaṃ satyāṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22224318 (0.042):
mohapuruṣaḥ yaduta bhāṅgeyaṃ cīvaram* / tasmān na bhikṣuṇā bhāṅgeyaṃ / cīvaraṃ dhārayitavyam* / dhārayati sātisāro bhavati /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4488569 (0.051):
utpadyeya bhikṣūsya ātyāyikaṃ cīvaramatyāyikaṃ manyamāno na bhikṣuṇā / pratigṛhṇitavyaṃ / pratigṛhṇitvā yāvancīvaradānakālasamayaṃ nikṣipitavyaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135872 (0.051):
utpadyeya bhikṣusya ātyāyikaṃ cīvaram ātyāyikaṃ manyamāno na bhikṣuṇā / pratigṛhṇitavyaṃ / pratigṛhṇitvā yāvac cīvaradānakālasamayaṃ nikṣipitavyaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135155 (0.053):
bhikṣusya cīvaracetāpanāni pratigṛhṇituṃ / cīvaraṃ tu vayaṃ pratigṛhṇāmaḥ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27872488 (0.055):
tena jīvikāṃ kalpayati vinayātikramam āsādayati | atha dāni bhikṣuṇīye / cīvaraṃ pariśrāmaṇaṃ vā kṣīnaṃ vā bhavati labhyaṃ sī
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135266 (0.061):
trikkhutto codayitavyā vijñāpayitavyāḥ Ō artho āyuṣmanto bhikṣusya / cīvareṇeti / sakṛt* dvikkhutto trikkhutto codayanto vijñāpayanto taṃ
nikṣipitavyaṃ ūnasya pāripūrīye santīye pratyāśāye / taduttariṃ nikṣipeya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487604 (0.0):
bhikṣūsya taṃ cīvaraṃ na paripūreya māsa paramantena bhikṣuṇā taṃ cīvaraṃ / nikṣipitavyaṃ / ūnasya pāripūrīye santīye pratyāśāye taduttarinnikṣipeya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489309 (0.030):
PrMoSū(Mā)_Pāc.31. ekāhaparamaṃ bhikṣuṇā agilānena avasathapinḍapātro / paribhuṃñjitavyā taduttariṃ paribhuṃjye pācattikam //
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4488404 (0.032):
bhikṣuṇāmakṛtyābhigṛhītāni kṣamate / saptāhaṃ sannidhikāraṃ paribhujitaṃ / / santaśeṣannissaritavyaṃ / taduttaritavyaṃ taduttariṃ khādeya vā bhuṃjeya
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27853570 (0.063):
yā puna bhikṣuṇī purāṇasaṃghāṭiṃ niḥsīvitvā niḥsivāpetvā vā uttari / ṣaṭpañcarātram agilānā na pratisandhāye na pratisandhāpayena
santīye vā asantīye vā pratyāśāye nissargikapācattikaṃ /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134849 (0.0):
saṃghasaṃmutīye, nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.3. kṛtacīvarehi bhikṣūhi uddhṛtasmin kaṭhine utpadyeya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134921 (0.0):
PrMoSū(Mā-L)NP.5. yo puna bhikṣur anyātikāye bhikṣuṇīye purāṇacīvaraṃ / dhovāpeya vā rañjāpeya vā ākoṭāpeya vā nissargikapācattikaṃ /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135542 (0.0):
dhovāpeya vā raṃjāpe[ya] vā vivaṭāpaye vā, nissargikapācattikaṃ /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135671 (0.0):
yāvad bhedanaṃ, nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.23. yāni kho punar imāni gilānapratiṣevaṇīyāni bhaiṣajyāni
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135714 (0.0):
khādeya vā bhuṃjeya vā santaṃ vā śeṣabhū[taṃ] nissareya / nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.24. yo puna bhikṣu bhikṣusya cīvaraṃ datvā yathā duṣṭo
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135768 (0.0):
pra[tyo]reṇa varṣāsāṭikācīvaraṃ paryeṣeya, kṛtvā vā snāpeya, / nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.26. yo puna bhikṣuḥ svayaṃyācikāya sūtraṃ tantuvāyena
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135780 (5.960):
cīvaraṃ vunāpeya nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.27. bhikṣuṃ kho punar uddiśya anyataro gṛhapatir vā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135413 (0.023):
/ taduttarim ādiyeya nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.13. yo puna bhikṣuḥ kauśeyamiśrāṇām eḍakalomānāṃ navaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135524 (0.023):
nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.17. yo puna bhikṣur anyātikāye bhikṣuṇīye eḍakalomādi
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135563 (0.023):
sādiyeya nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.19. yo puna bhikṣur anekavidhaṃ krayavikrayavyavahāraṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135586 (0.023):
samāpadyeya saṃyyathīdaṃ imaṃ kriṇa ito kriṇa ettakamettake[na krī]ṇāhīti / vā vadeya, nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.20. yo puna bhikṣur anekavidhaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135634 (0.023):
taduttariṃ dhāreya nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.22. yo puna bhikṣu ūnapañcabandhanabaddhena pātreṇa anyaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487540 (0.024):
bhikṣuṇā atirekacīvarandhārayitavyaṃ / taduttarindhāreya nissargika / pācattikaṃ / / PrMoSū(Mā)_NP.2. kṛtacīvare hi bhikṣū hi uddhṛtasminkaṭhine ekarātraṃ pi
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4488120 (0.026):
odātikānāṃ catuttho gocarikāṇāṃ taduttarimādiyeya nissargika pācattikam /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135855 (0.028):
piṇḍapātārhaṃ vā, abhiniṣpanne cīvare nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.28. daśāhānāgataṃ kho puna tremāsaṃ kārttikī paurṇamāsī
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134826 (0.029):
nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.2. kṛtacīvarehi bhikṣūhi uddhṛtasmin kaṭhine ekarātraṃ pi
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135884 (0.031):
/ taduttariṃ nikṣipeya nissargikapācattikam / / PrMoSū(Mā-L)NP.29. upavarṣaṃ kho punaḥ tremāsaṃ kārttikī paurṇamāsī bhikṣu
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4488480 (0.033):
PrMoSū(Mā)_NP.26. yo punabhikṣūḥ svayaṃ yācikāya sūtrantantuvāyena cīvaraṃ / dhunāyeya nissargika pācattikam // / PrMoSū(Mā)_NP.27. bhikṣūṃ kho punaruddhiśya anyataro gṛhapatirvvā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489310 (0.034):
PrMoSū(Mā)_Pāc.31. ekāhaparamaṃ bhikṣuṇā agilānena avasathapinḍapātro / paribhuṃñjitavyā taduttariṃ paribhuṃjye pācattikam //
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4488243 (0.036):
PrMoSū(Mā)_NP.17. yo puna bhikṣuranyātikāye bhikṣuṇīye eḍakalomāni / dhovāyeya vā raṃjāyeya vā / vijaṭāpayed vā nissargika pācattikam /
PrMoSū(Mā-L)NP.4. yo puna bhikṣur anyātikāye bhikṣuṇīye cīvaraṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489266 (0.0):
PrMoSū(Mā)_Pāc.29. yo punabhikṣuranyātikāye bhikṣuṇīye cīvaraṃ sīveya vā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134924 (0.0):
dhovāpeya vā rañjāpeya vā ākoṭāpeya vā nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.6. yo puna bhikṣur anyātakaṃ gṛhapatiṃ vā gṛhapatiputraṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135415 (0.0):
/ taduttarim ādiyeya nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.13. yo puna bhikṣuḥ kauśeyamiśrāṇām eḍakalomānāṃ navaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135529 (0.0):
nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.17. yo puna bhikṣur anyātikāye bhikṣuṇīye eḍakalomādi
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135544 (0.0):
dhovāpeya vā raṃjāpe[ya] vā vivaṭāpaye vā, nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.18. yo puna bhikṣuḥ svahastaṃ jātarūparajatam udgṛhṇeya vā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135565 (0.0):
sādiyeya nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.19. yo puna bhikṣur anekavidhaṃ krayavikrayavyavahāraṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135588 (0.0):
vā vadeya, nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.20. yo puna bhikṣur anekavidhaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135636 (0.0):
taduttariṃ dhāreya nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.22. yo puna bhikṣu ūnapañcabandhanabaddhena pātreṇa anyaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135718 (0.0):
nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.24. yo puna bhikṣu bhikṣusya cīvaraṃ datvā yathā duṣṭo
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135770 (0.0):
nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.26. yo puna bhikṣuḥ svayaṃyācikāya sūtraṃ tantuvāyena
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136557 (0.0):
PrMoSū(Mā-L)Pāc.29. yo puna bhikṣur anyātikāye bhikṣuṇīye cīvaraṃ sīveya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135937 (0.001):
nissargikapācattikam / / PrMoSū(Mā-L)NP.30. yo puna bhikṣur jānan sāṃghikāṃ lābhaṃ saṃghe pariṇatam
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4488763 (0.008):
PrMoSū(Mā)_Pāc.5. yo punabhikṣurakalpiyakāro mātṛgrāmasya dharmadeśeya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489728 (0.008):
PrMoSū(Mā)_Pāc.46. yo puna bhikṣurjānanbhikṣu tathā ukṣiptaṃ samagreṇa
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4490055 (0.008):
PrMoSū(Mā)_Pāc.55. yo punabhikṣurudyaktāṃ se nāmdarśanāya gaccheya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4490579 (0.008):
PrMoSū(Mā)_Pāc.82. yo punabhikṣū rājñāḥ kṣatriyasya mūrdhā abhiṣiktasya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136030 (0.008):
PrMoSū(Mā-L)Pāc.3. bhikṣupaiśunye pācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)Pāc.4. yo puna bhikṣur jānaṃ saṃghasyādhikaraṇāni dharmeṇa
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136056 (0.008):
bhikṣusya utkhoṭanaṃ pācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)Pāc.5. yo puna bhikṣur akalpiyakāro mātṛgrāmasya dharmaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136076 (0.008):
PrMoSū(Mā-L)Pāc.6. yo puna bhikṣur anupasaṃpannaṃ pudgalaṃ padaśo dharmaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136088 (0.008):
PrMoSū(Mā-L)Pāc.7. yo puna bhikṣur anupasaṃpannasya pudgalasya santike
pratigṛhṇeya anyatra pallaṭṭhakena nissargikapācattikaṃ /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134849 (0.0):
ced bhikṣuḥ trayāṇāṃ cīvarāṇām anyatarānyatareṇa vipravaseya anyatra / saṃghasaṃmutīye, nissargikapācattikaṃ /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135542 (0.0):
dhovāpeya vā raṃjāpe[ya] vā vivaṭāpaye vā, nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.18. yo puna bhikṣuḥ svahastaṃ jātarūparajatam udgṛhṇeya vā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135671 (0.0):
yāvad bhedanaṃ, nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.23. yāni kho punar imāni gilānapratiṣevaṇīyāni bhaiṣajyāni
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135714 (0.0):
khādeya vā bhuṃjeya vā santaṃ vā śeṣabhū[taṃ] nissareya / nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.24. yo puna bhikṣu bhikṣusya cīvaraṃ datvā yathā duṣṭo
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135768 (0.0):
pra[tyo]reṇa varṣāsāṭikācīvaraṃ paryeṣeya, kṛtvā vā snāpeya, / nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.26. yo puna bhikṣuḥ svayaṃyācikāya sūtraṃ tantuvāyena
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135780 (5.960):
cīvaraṃ vunāpeya nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.27. bhikṣuṃ kho punar uddiśya anyataro gṛhapatir vā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487621 (0.005):
PrMoSū(Mā)_NP.4. yo punabhikṣūranyātikāye bhikṣuṇīye cīvaraṃ pratigṛhṇeya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135413 (0.023):
/ taduttarim ādiyeya nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.13. yo puna bhikṣuḥ kauśeyamiśrāṇām eḍakalomānāṃ navaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135524 (0.023):
taduttariṃ hāreya sante vā asante vā anyasmi[n] hārake, / nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.17. yo puna bhikṣur anyātikāye bhikṣuṇīye eḍakalomādi
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135563 (0.023):
sādiyeya nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.19. yo puna bhikṣur anekavidhaṃ krayavikrayavyavahāraṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135586 (0.023):
samāpadyeya saṃyyathīdaṃ imaṃ kriṇa ito kriṇa ettakamettake[na krī]ṇāhīti / vā vadeya, nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.20. yo puna bhikṣur anekavidhaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135634 (0.023):
taduttariṃ dhāreya nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.22. yo puna bhikṣu ūnapañcabandhanabaddhena pātreṇa anyaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487540 (0.024):
bhikṣuṇā atirekacīvarandhārayitavyaṃ / taduttarindhāreya nissargika / pācattikaṃ / / PrMoSū(Mā)_NP.2. kṛtacīvare hi bhikṣū hi uddhṛtasminkaṭhine ekarātraṃ pi
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136546 (0.028):
PrMoSū(Mā-L)Pāc.28. yo puna bhikṣu anyātikāye bhikṣuṇīye cīvaraṃ dadyād / anyatra pallaṭṭhakena pācattikaṃ /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489254 (0.028):
PrMoSū(Mā)_Pāc.28. yo punabhikṣū anyātikāye bhikṣuṇīye cīvaraṃ / dadyādanyatra patuntakena pācattikam //
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135854 (0.028):
piṇḍapātārhaṃ vā, abhiniṣpanne cīvare nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.28. daśāhānāgataṃ kho puna tremāsaṃ kārttikī paurṇamāsī
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134826 (0.029):
nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.2. kṛtacīvarehi bhikṣūhi uddhṛtasmin kaṭhine ekarātraṃ pi
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135884 (0.031):
/ taduttariṃ nikṣipeya nissargikapācattikam / / PrMoSū(Mā-L)NP.29. upavarṣaṃ kho punaḥ tremāsaṃ kārttikī paurṇamāsī bhikṣu
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4488480 (0.033):
dhunāyeya nissargika pācattikam // / PrMoSū(Mā)_NP.27. bhikṣūṃ kho punaruddhiśya anyataro gṛhapatirvvā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487562 (0.040):
cetbhikṣu trayāṇāṃ cīvarāṇāṃ manyatarānyatareṇa vipravaseya anyatra / saṃghasamutīye nissargika pācattikam // / PrMoSū(Mā)_NP.3. kṛtacīvare bhikṣu hi uddhṛtasminkaṭhine utpadyeya
PrMoSū(Mā-L)NP.5. yo puna bhikṣur anyātikāye bhikṣuṇīye purāṇacīvaraṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487632 (0.0):
PrMoSū(Mā)_NP.5. yo punabhikṣuranyātikāye bhikṣuṇīye purāṇacīvaradhovāyeya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135415 (0.0):
/ taduttarim ādiyeya nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.13. yo puna bhikṣuḥ kauśeyamiśrāṇām eḍakalomānāṃ navaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135529 (0.0):
nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.17. yo puna bhikṣur anyātikāye bhikṣuṇīye eḍakalomādi
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135544 (0.0):
dhovāpeya vā raṃjāpe[ya] vā vivaṭāpaye vā, nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.18. yo puna bhikṣuḥ svahastaṃ jātarūparajatam udgṛhṇeya vā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135565 (0.0):
sādiyeya nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.19. yo puna bhikṣur anekavidhaṃ krayavikrayavyavahāraṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135588 (0.0):
vā vadeya, nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.20. yo puna bhikṣur anekavidhaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135636 (0.0):
taduttariṃ dhāreya nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.22. yo puna bhikṣu ūnapañcabandhanabaddhena pātreṇa anyaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135716 (0.0):
nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.24. yo puna bhikṣu bhikṣusya cīvaraṃ datvā yathā duṣṭo
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135770 (0.0):
nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.26. yo puna bhikṣuḥ svayaṃyācikāya sūtraṃ tantuvāyena
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135937 (0.001):
nissargikapācattikam / / PrMoSū(Mā-L)NP.30. yo puna bhikṣur jānan sāṃghikāṃ lābhaṃ saṃghe pariṇatam
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489265 (0.006):
PrMoSū(Mā)_Pāc.29. yo punabhikṣuranyātikāye bhikṣuṇīye cīvaraṃ sīveya vā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136557 (0.006):
PrMoSū(Mā-L)Pāc.29. yo puna bhikṣur anyātikāye bhikṣuṇīye cīvaraṃ sīveya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4488763 (0.008):
PrMoSū(Mā)_Pāc.5. yo punabhikṣurakalpiyakāro mātṛgrāmasya dharmadeśeya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489728 (0.008):
PrMoSū(Mā)_Pāc.46. yo puna bhikṣurjānanbhikṣu tathā ukṣiptaṃ samagreṇa
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4490055 (0.008):
PrMoSū(Mā)_Pāc.55. yo punabhikṣurudyaktāṃ se nāmdarśanāya gaccheya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4490579 (0.008):
PrMoSū(Mā)_Pāc.82. yo punabhikṣū rājñāḥ kṣatriyasya mūrdhā abhiṣiktasya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136030 (0.008):
PrMoSū(Mā-L)Pāc.3. bhikṣupaiśunye pācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)Pāc.4. yo puna bhikṣur jānaṃ saṃghasyādhikaraṇāni dharmeṇa
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136056 (0.008):
bhikṣusya utkhoṭanaṃ pācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)Pāc.5. yo puna bhikṣur akalpiyakāro mātṛgrāmasya dharmaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136076 (0.008):
PrMoSū(Mā-L)Pāc.6. yo puna bhikṣur anupasaṃpannaṃ pudgalaṃ padaśo dharmaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136088 (0.008):
PrMoSū(Mā-L)Pāc.7. yo puna bhikṣur anupasaṃpannasya pudgalasya santike
dhovāpeya vā rañjāpeya vā ākoṭāpeya vā nissargikapācattikaṃ /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134849 (0.0):
saṃghasaṃmutīye, nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.3. kṛtacīvarehi bhikṣūhi uddhṛtasmin kaṭhine utpadyeya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134892 (0.0):
nikṣipitavyaṃ ūnasya pāripūrīye santīye pratyāśāye / taduttariṃ nikṣipeya / santīye vā asantīye vā pratyāśāye nissargikapācattikaṃ /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135542 (0.0):
dhovāpeya vā raṃjāpe[ya] vā vivaṭāpaye vā, nissargikapācattikaṃ /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135671 (0.0):
yāvad bhedanaṃ, nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.23. yāni kho punar imāni gilānapratiṣevaṇīyāni bhaiṣajyāni
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135714 (0.0):
khādeya vā bhuṃjeya vā santaṃ vā śeṣabhū[taṃ] nissareya / nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.24. yo puna bhikṣu bhikṣusya cīvaraṃ datvā yathā duṣṭo
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135768 (0.0):
pra[tyo]reṇa varṣāsāṭikācīvaraṃ paryeṣeya, kṛtvā vā snāpeya, / nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.26. yo puna bhikṣuḥ svayaṃyācikāya sūtraṃ tantuvāyena
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135780 (0.0):
cīvaraṃ vunāpeya nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.27. bhikṣuṃ kho punar uddiśya anyataro gṛhapatir vā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135413 (0.023):
/ taduttarim ādiyeya nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.13. yo puna bhikṣuḥ kauśeyamiśrāṇām eḍakalomānāṃ navaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135524 (0.023):
nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.17. yo puna bhikṣur anyātikāye bhikṣuṇīye eḍakalomādi
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135563 (0.023):
sādiyeya nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.19. yo puna bhikṣur anekavidhaṃ krayavikrayavyavahāraṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135586 (0.023):
samāpadyeya saṃyyathīdaṃ imaṃ kriṇa ito kriṇa ettakamettake[na krī]ṇāhīti / vā vadeya, nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.20. yo puna bhikṣur anekavidhaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135634 (0.023):
taduttariṃ dhāreya nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.22. yo puna bhikṣu ūnapañcabandhanabaddhena pātreṇa anyaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487540 (0.024):
bhikṣuṇā atirekacīvarandhārayitavyaṃ / taduttarindhāreya nissargika / pācattikaṃ / / PrMoSū(Mā)_NP.2. kṛtacīvare hi bhikṣū hi uddhṛtasminkaṭhine ekarātraṃ pi
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4488120 (0.024):
odātikānāṃ catuttho gocarikāṇāṃ taduttarimādiyeya nissargika pācattikam /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487637 (0.028):
PrMoSū(Mā)_NP.5. yo punabhikṣuranyātikāye bhikṣuṇīye purāṇacīvaradhovāyeya / vā raṃjasyeya vā ākothopeya vā nissargika pācattikam /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135855 (0.028):
piṇḍapātārhaṃ vā, abhiniṣpanne cīvare nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.28. daśāhānāgataṃ kho puna tremāsaṃ kārttikī paurṇamāsī
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134826 (0.029):
nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.2. kṛtacīvarehi bhikṣūhi uddhṛtasmin kaṭhine ekarātraṃ pi
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135884 (0.031):
/ taduttariṃ nikṣipeya nissargikapācattikam / / PrMoSū(Mā-L)NP.29. upavarṣaṃ kho punaḥ tremāsaṃ kārttikī paurṇamāsī bhikṣu
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4488480 (0.033):
PrMoSū(Mā)_NP.26. yo punabhikṣūḥ svayaṃ yācikāya sūtrantantuvāyena cīvaraṃ / dhunāyeya nissargika pācattikam // / PrMoSū(Mā)_NP.27. bhikṣūṃ kho punaruddhiśya anyataro gṛhapatirvvā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4488243 (0.036):
PrMoSū(Mā)_NP.17. yo puna bhikṣuranyātikāye bhikṣuṇīye eḍakalomāni / dhovāyeya vā raṃjāyeya vā / vijaṭāpayed vā nissargika pācattikam /
PrMoSū(Mā-L)NP.6. yo puna bhikṣur anyātakaṃ gṛhapatiṃ vā gṛhapatiputraṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487648 (0.0):
PrMoSū(Mā)_NP.6. yo punabhikṣuranyātakaṃ gṛhapatiṃ vā gṛhapatiputraṃ vā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134895 (0.0):
santīye vā asantīye vā pratyāśāye nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.4. yo puna bhikṣur anyātikāye bhikṣuṇīye cīvaraṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135415 (0.0):
/ taduttarim ādiyeya nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.13. yo puna bhikṣuḥ kauśeyamiśrāṇām eḍakalomānāṃ navaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135527 (0.0):
nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.17. yo puna bhikṣur anyātikāye bhikṣuṇīye eḍakalomādi
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135544 (0.0):
dhovāpeya vā raṃjāpe[ya] vā vivaṭāpaye vā, nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.18. yo puna bhikṣuḥ svahastaṃ jātarūparajatam udgṛhṇeya vā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135565 (0.0):
sādiyeya nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.19. yo puna bhikṣur anekavidhaṃ krayavikrayavyavahāraṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135588 (0.0):
vā vadeya, nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.20. yo puna bhikṣur anekavidhaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135636 (0.0):
taduttariṃ dhāreya nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.22. yo puna bhikṣu ūnapañcabandhanabaddhena pātreṇa anyaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135716 (0.0):
nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.24. yo puna bhikṣu bhikṣusya cīvaraṃ datvā yathā duṣṭo
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135770 (0.0):
nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.26. yo puna bhikṣuḥ svayaṃyācikāya sūtraṃ tantuvāyena
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135937 (0.001):
nissargikapācattikam / / PrMoSū(Mā-L)NP.30. yo puna bhikṣur jānan sāṃghikāṃ lābhaṃ saṃghe pariṇatam
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4488763 (0.008):
PrMoSū(Mā)_Pāc.5. yo punabhikṣurakalpiyakāro mātṛgrāmasya dharmadeśeya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489260 (0.008):
PrMoSū(Mā)_Pāc.29. yo punabhikṣuranyātikāye bhikṣuṇīye cīvaraṃ sīveya vā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489728 (0.008):
PrMoSū(Mā)_Pāc.46. yo puna bhikṣurjānanbhikṣu tathā ukṣiptaṃ samagreṇa
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4490055 (0.008):
PrMoSū(Mā)_Pāc.55. yo punabhikṣurudyaktāṃ se nāmdarśanāya gaccheya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4490579 (0.008):
PrMoSū(Mā)_Pāc.82. yo punabhikṣū rājñāḥ kṣatriyasya mūrdhā abhiṣiktasya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136030 (0.008):
PrMoSū(Mā-L)Pāc.3. bhikṣupaiśunye pācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)Pāc.4. yo puna bhikṣur jānaṃ saṃghasyādhikaraṇāni dharmeṇa
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136056 (0.008):
bhikṣusya utkhoṭanaṃ pācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)Pāc.5. yo puna bhikṣur akalpiyakāro mātṛgrāmasya dharmaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136076 (0.008):
PrMoSū(Mā-L)Pāc.6. yo puna bhikṣur anupasaṃpannaṃ pudgalaṃ padaśo dharmaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136088 (0.008):
PrMoSū(Mā-L)Pāc.7. yo puna bhikṣur anupasaṃpannasya pudgalasya santike
[?Śtipatinīṃ] vā cīvaraṃ yāceya anyatra samaye nissargikapācattikaṃ /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487655 (0.033):
PrMoSū(Mā)_NP.6. yo punabhikṣuranyātakaṃ gṛhapatiṃ vā gṛhapatiputraṃ vā / cīvaraṃ yāceya anyatrasamaye nissargika pācattikam //
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134955 (0.058):
PrMoSū(Mā-L)NP.7. ācchinnacīvareṇa bhikṣuṇā kṣamate anyātakaṃ gṛhapatiṃ vā / gṛhapatiputrīṃ [Śtipatinīṃ] vā cīvaraṃ yācituṃ / tam enam abhihṛṣṭo samāno
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134901 (0.059):
PrMoSū(Mā-L)NP.4. yo puna bhikṣur anyātikāye bhikṣuṇīye cīvaraṃ / pratigṛhṇeya anyatra pallaṭṭhakena nissargikapācattikaṃ /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136448 (0.063):
upasaṃkrameya santaṃ bhikṣum anāmantrayitvā, anyatra samaye pācattikaṃ / / tatrāyaṃ samayo Ō gilānā bhikṣuṇī ovaditavyā anuśāsitavyā bhavati / ayam
tatrāyaṃ samayo Ō ācchinnacīvaro bhikṣur bhavati / ayam atra samayo /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25366256 (0.021):
vopasaṃkramya cīvaraṃ vijñāpayed anyatra samayān naisargikapāyantikā / / tatrāyaṃ samaya ācchinnacīvaro bhikṣur bhavati naṣṭacīvaro dagdhacīvaro
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14574226 (0.030):
anyatra samayād abhiniṣpanne cīvare niḥsargikā pātayantikā 6 tatrā(ya)ṃ / samaya ācchinnacīvaro bhikṣuḥ syān naṣṭacīvaro (v)ā dagdhacīvaro (v)ā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487660 (0.038):
cīvaraṃ yāceya anyatrasamaye nissargika pācattikam // / tatrāyaṃ samayo acchinnacīvaro bhikṣūṃ bhavati / ayamatrasamayo /
PrMoSū(Mā-L)NP.7. ācchinnacīvareṇa bhikṣuṇā kṣamate anyātakaṃ gṛhapatiṃ vā
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14574241 (0.014):
ūḍhacīvar(o vā ayaṃ) tatra samayaḥ / PrMoSū_NP.7: / ācchinnacīvareṇa bhikṣuṇā naṣṭacīvareṇa vā dagdhacīvareṇa vā ūḍhacīvareṇa
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487669 (0.023):
tatrāyaṃ samayo acchinnacīvaro bhikṣūṃ bhavati / ayamatrasamayo / / PrMoSū(Mā)_NP.7. acchinnacīvareṇa bhikṣuṇā kṣamate anyātakaṃ gṛhapatimvā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136457 (0.054):
tatrāyaṃ samayo Ō gilānā bhikṣuṇī ovaditavyā anuśāsitavyā bhavati / ayam / atra samayo / / PrMoSū(Mā-L)Pāc.24. yo puna bhikṣu bhikṣum evaṃ vadeya Ō āmiṣahetor
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489227 (0.059):
tatrāyaṃ samayo māgo bhavati / sabhayo sapratibhayo sāsaṃkasammaṃto / ayamatra samayo / / PrMoSū(Mā)_Pāc.27. yo punabhikṣu bhikṣuṇīyasārdhaṃ saṃvidhāya ekanāvāṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489330 (0.061):
tatrāyaṃ samayo / gilānasamayo cīvaradānakālasamayo ayamatra samayo / / PrMoSū(Mā)_Pāc.33. yo punabhikṣurbhuñjāvīpravārito utthito āsanāto
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136623 (0.061):
samayo gilānasamayo cīvaradānakālasamayo / ayam atra samayo / / PrMoSū(Mā-L)Pāc.33. yo puna bhikṣur bhuṃjāvī pravārito utthito āsanāto,
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137880 (0.061):
anyatra samaye pācattikaṃ / tatrāyam samayo Ō cīvaradānakālasamayo / ayam / atra samayaḥ / / PrMoSū(Mā-L)Pāc.82. yo puna bhikṣu rājñaḥ kṣatriyasya mūrdhābhiṣiktasya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136517 (0.062):
sāśaṃkasaṃmato / ayam atra samayo / / PrMoSū(Mā-L)Pāc.27. yo puna bhikṣu bhikṣuṇīya sārdhaṃ saṃvidhāya ekanāvāṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489168 (0.063):
tatrāyaṃ samayo gilānābhikṣuṇī ovaditavyāḥ anuśāsitavyāḥ bhavati / ayamatrasamayo // / PrMoSū(Mā)_Pāc.24. yo punabhikṣū bhikṣumaivaṃ vadeya āmiṣaheto
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4490576 (0.064):
tatrāyam samayo cīvaradānakālasamayo ayamatrasamayo // / PrMoSū(Mā)_Pāc.82. yo punabhikṣū rājñāḥ kṣatriyasya mūrdhā abhiṣiktasya
gṛhapatiputrīṃ [Śtipatinīṃ] vā cīvaraṃ yācituṃ / tam enam abhihṛṣṭo samāno
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134930 (0.026):
PrMoSū(Mā-L)NP.6. yo puna bhikṣur anyātakaṃ gṛhapatiṃ vā gṛhapatiputraṃ / [?Śtipatinīṃ] vā cīvaraṃ yāceya anyatra samaye nissargikapācattikaṃ /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487677 (0.033):
PrMoSū(Mā)_NP.7. acchinnacīvareṇa bhikṣuṇā kṣamate anyātakaṃ gṛhapatimvā / gṛhapatiputraṃ vā cīvaraṃ yācituṃ / tamenamabhibhāṣto sammato saṃbahule hi
saṃbahulehi cīvarehi pravāreya, tathāpravāritena bhikṣuṇā / sāntarottaraparamaṃ cīvaraṃ sādayitavyaṃ / taduttariṃ sādiyeya
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25366303 (0.0):
saṃbahulaiś cīvaraiḥ pravārayed ākāṃkṣatā tena bhikṣuṇā / sāntarottaraparamaṃ tasmāc cīvaraṃ pratigṛhītavyaṃ tata uttari
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135409 (0.010):
eḍakalomānāṃ dve bhāgā ādayitavyās tṛtīyo odātikānāṃ caturtho gocarikāṇāṃ / / taduttarim ādiyeya nissargikapācattikaṃ /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487690 (0.019):
gṛhapatiputraṃ vā cīvaraṃ yācituṃ / tamenamabhibhāṣto sammato saṃbahule hi / cīvare hi pravāreya tathā pravāritena bhikṣuṇā santarottaraparamaṃ cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326244 (0.037):
211) uttarāsaṃgena antarvāsena akalpikena cīvareṇa acchinakena / ūnapaṃcakena asammatena cīvareṇa asammatena (Matsumura 212)
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487888 (0.037):
vādayanti / punarārya kecidbhikṣuṇāṃ vaiyāpṛtyaṅkaroti / ākāṃkṣāmaṇe na / bhikṣuṇā santā vaiyāpṛtyaṃkaraṃ vyapadiśitavyāḥ / ārāmikā vā ete āyuṣman
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18528744 (0.039):
2510-2 /// .tīrthikehi ||| na cāpi āhāradhimūrcchit* hi lubdhehi gṛddhehi / capātracīvare | na coddhatehī na pi connaḍehi [ś]akyā iyaṃ jāni
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27867329 (0.041):
asammatena bhikṣuṇā bhikṣuṇīyo ovadituṃ | eṣa niḥsīmaṃ gatvā parasparaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489306 (0.043):
PrMoSū(Mā)_Pāc.31. ekāhaparamaṃ bhikṣuṇā agilānena avasathapinḍapātro / paribhuṃñjitavyā taduttariṃ paribhuṃjye pācattikam //
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14507237 (0.052):
citte ā[ttamano] a(25a3)bhiraddho bhikṣuṇāpi tāva śeyyāṃ prajñapeṃtena / abhidakṣiṇāṃ prajñapayitavyā / ya(ta)thā karttavyā yathā saṃpa(ya)tako
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24467579 (0.053):
bhadant(eti) vāyuṣmad vā || / 41.4 tena ca vṛddhatarakeṇa bhikṣuṇā navatarako bhikṣur upasthāpayitavya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135881 (0.054):
pratigṛhṇitavyaṃ / pratigṛhṇitvā yāvac cīvaradānakālasamayaṃ nikṣipitavyaṃ / / taduttariṃ nikṣipeya nissargikapācattikam /
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14518649 (0.059):
evaṃ prāvaritavyaṃ / / (evaṃ antaragaraṃ praviśantena cīvare pratipadyitavyaṃ) / evaṃ antaraghare praviṣṭena cīvare pratipadyitavyaṃ /
nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.8. bhikṣuṃ kho punar uddiśya anyatareṣāṃ dvinnāṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487699 (0.0):
cīvare hi pravāreya tathā pravāritena bhikṣuṇā santarottaraparamaṃ cīvaraṃ / sādayitavyaṃ taduttariṃ sādiyeya nissargika pācattikam //
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487758 (0.0):
kalyāṇakāmatāmupādāya pratiniṣpanne cīvare nisarggika pācattikam // / PrMoSū(Mā)_NP.9. bhikṣuṃ kho punaruddiśya anyatareṣāṃ dvinnāṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135045 (0.0):
abhiniṣpanne cīvare ni[ssa]rgikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.9. bhikṣuṃ kho punar uddiśya anyatareṣāṃ dvinnāṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135117 (0.0):
vā ubhau pi sahitau ekena kalyāṇakāmatām upādāya / abhiniṣpanne cīvare / nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.10. bhikṣuṃ kho punar uddiśya anyataro rājā vā rājabhogyo
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135563 (0.0):
udgṛhṇāpeya vā antamasato iha nikṣipehīti vā vadeya, upanikṣiptaṃ vā / sādiyeya nissargikapācattikaṃ /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135785 (0.0):
cīvaraṃ vunāpeya nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.27. bhikṣuṃ kho punar uddiśya anyataro gṛhapatir vā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135413 (0.006):
/ taduttarim ādiyeya nissargikapācattikaṃ /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489404 (0.008):
PrMoSū(Mā)_Pāc.37. sannidhekāra bhojane pācattikam / / PrMoSū(Mā)_Pāc.38. bhikṣuṃ kho punaḥ kūle hi upasaṃkrāntaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136698 (0.008):
PrMoSū(Mā-L)Pāc.37. sannidhikārabhojane pācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)Pāc.38. bhikṣuṃ kho punaḥ kulehi upasaṃkrāntaṃ pravāreṃsu
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135489 (0.015):
durvaṇṇīkaraṇārthaṃ / tato ca bhikṣur anādāya navasanthataṃ niṣīdanaṃ / kārāpeya nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.16. bhikṣusya kho punar adhvānamārge pratipannasya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135389 (0.016):
santhataṃ kārāpeya nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.12. navaṃ santhataṃ bhikṣuṇā kārāpayamāṇena śuddhakālakānām
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135427 (0.016):
santhataṃ kārāpeya nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.14. navaṃ santhataṃ bhikṣuṇā kārāpayamāṇena akāmaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134892 (0.017):
santīye vā asantīye vā pratyāśāye nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.4. yo puna bhikṣur anyātikāye bhikṣuṇīye cīvaraṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134906 (0.017):
pratigṛhṇeya anyatra pallaṭṭhakena nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.5. yo puna bhikṣur anyātikāye bhikṣuṇīye purāṇacīvaraṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134921 (0.017):
dhovāpeya vā rañjāpeya vā ākoṭāpeya vā nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.6. yo puna bhikṣur anyātakaṃ gṛhapatiṃ vā gṛhapatiputraṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135524 (0.017):
nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.17. yo puna bhikṣur anyātikāye bhikṣuṇīye eḍakalomādi
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135542 (0.017):
dhovāpeya vā raṃjāpe[ya] vā vivaṭāpaye vā, nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.18. yo puna bhikṣuḥ svahastaṃ jātarūparajatam udgṛhṇeya vā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135586 (0.017):
vā vadeya, nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.20. yo puna bhikṣur anekavidhaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135634 (0.017):
taduttariṃ dhāreya nissargikapācattikaṃ /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135714 (0.017):
nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.24. yo puna bhikṣu bhikṣusya cīvaraṃ datvā yathā duṣṭo
gṛhapatikānāṃ cīvaracetāpanāny abhisaṃskṛtāni bhavanti abhisaṃcetayitāni Ō
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135054 (0.033):
gṛhapatikasya gṛhapatinīye ca pratyekacīvaracetāpanāni abhisaṃskṛtāni / bhavanti, abhisaṃcetayitāni Ō imehi vayaṃ pratyekacīvaracetāpanehi
imehi vayaṃ cīvaracetāpanehi civaraṃ cetāpayitvā itthanāmaṃ bhikṣuṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487716 (0.028):
gṛhipatikānāṃ cīvare cetāpanānyaḥ anyāni upasaṃskṛtāni bhavanti / pratisaṃcetayitāni ime hi vayaṃ cīvaracetāpane hi civaraṃ cetāpayitvā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487769 (0.039):
gṛhapatikasya gṛhapatinīye ca pratyeka cīvaracetāpanāni pratisaṃskṛtāni / bhavanti pratisaṃcetāpitāni ime hi vayaṃ pratyeka cīvaracetāpane hi
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135213 (0.044):
cīvaracetāpanehi cīvaraṃ cetāpayitvā itthaṃnāma bhikṣuṃ cīvareṇācchādetha
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135021 (0.057):
vikalpam āpadyeya Ō sādhu kho puna yūyam āyuṣmanto imehi cīvaracetāpanehi / cīvaraṃ cetāpayitvā itthaṃnāmaṃ bhikṣuṃ cīvareṇācchādetha / evaṃrūpeṇa vā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487736 (0.057):
ime hi cīvaracetāpane hi cīvaraṃ cetāpayitvā itthaṃ nāmaṃ bhikṣuṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135095 (0.063):
bhagini, imehi pratyekacīvaracetāpanehi pratyekaṃ cīvaraṃ cetāpayitvā / itthaṃnāmaṃ bhikṣuṃ pratyekaṃ cīvareṇācchādetha evaṃrūpeṇa vā evaṃrūpeṇa
cīvareṇācchadayiṣyāmaḥ / tatra ca bhikṣuḥ pūrvaṃ apravārito upasaṃkramitvā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135076 (0.0):
pratyekaṃ cīvareṇācchadayiṣyāmaḥ / tatra ca bhikṣuḥ pūrvaṃ apravārito
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135799 (0.0):
gṛhapatiputro vā tantuvāyena cīvaraṃ vunāpeya, tena ca bhikṣuḥ pūrvaṃ / apravārito upasaṃkramitvā vikalpam āpadyeya Ō sādhu kho punas tvam
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487787 (0.027):
pratyekaṃ cīvareṇācchādayisyāmaḥ / tatra ca bhikṣuḥ pūrvva apravārito / upasaṃkramitvā vikalpamāpadyeya sādhu kho punastamāyuṣman tvaṃ ca bhagini
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487723 (0.028):
pratisaṃcetayitāni ime hi vayaṃ cīvaracetāpane hi civaraṃ cetāpayitvā / itthannāmaṃ bhikṣuṃ cīvareṇācchādayiṣyāmaḥ / tatra ca bhikṣuḥ pūrvve
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4488498 (0.037):
gṛhapatiputro vā tantuvāyena cīvaraṃ dhunāyeya te eva bhikṣūḥ pūvve / apravārito upasaṃkramitvā vikalpamāpadyeya sādhu kho punastamāyuṣmannimaṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14574989 (0.056):
cīvaraṃ vāyayet tatra cet sa bhikṣuḥ pūrvam apravāritaḥ samāna / upasaṃkramya taṃ tantravāyaṃ kaṃcid eva vikalpam āpadyann evaṃ vaded yad
vikalpam āpadyeya Ō sādhu kho puna yūyam āyuṣmanto imehi cīvaracetāpanehi
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487727 (0.0):
itthannāmaṃ bhikṣuṃ cīvareṇācchādayiṣyāmaḥ / tatra ca bhikṣuḥ pūrvve / apravārito upasaṃkramitvā vikalpamāpadyeya sādhu kho puna yūyaṃ māyuṣmanto
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487789 (0.0):
pratyekaṃ cīvareṇācchādayisyāmaḥ / tatra ca bhikṣuḥ pūrvva apravārito / upasaṃkramitvā vikalpamāpadyeya sādhu kho punastamāyuṣman tvaṃ ca bhagini
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4488501 (0.0):
gṛhapatiputro vā tantuvāyena cīvaraṃ dhunāyeya te eva bhikṣūḥ pūvve / apravārito upasaṃkramitvā vikalpamāpadyeya sādhu kho punastamāyuṣmannimaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487910 (0.028):
vadeya sādhu kho puna yūyamāyuṣmanto vaiyāpratyaṃkarā ime hi
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135204 (0.034):
vadeya Ō sādhu kho puna yūyam āyuṣmanto vaiyāpṛtyakarā imehi
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135212 (0.040):
vadeya Ō sādhu kho puna yūyam āyuṣmanto vaiyāpṛtyakarā imehi / cīvaracetāpanehi cīvaraṃ cetāpayitvā itthaṃnāma bhikṣuṃ cīvareṇācchādetha
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135077 (0.063):
pratyekaṃ cīvareṇācchadayiṣyāmaḥ / tatra ca bhikṣuḥ pūrvaṃ apravārito / upasaṃkramitvā vikalpam āpadyeya Ō sādhu kho punas tvam āyuṣman, tvaṃ ca
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135800 (0.063):
apravārito upasaṃkramitvā vikalpam āpadyeya Ō sādhu kho punas tvam
cīvaraṃ cetāpayitvā itthaṃnāmaṃ bhikṣuṃ cīvareṇācchādetha / evaṃrūpeṇa vā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135095 (0.028):
bhagini, imehi pratyekacīvaracetāpanehi pratyekaṃ cīvaraṃ cetāpayitvā / itthaṃnāmaṃ bhikṣuṃ pratyekaṃ cīvareṇācchādetha evaṃrūpeṇa vā evaṃrūpeṇa
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135216 (0.028):
vadeya Ō sādhu kho puna yūyam āyuṣmanto vaiyāpṛtyakarā imehi / cīvaracetāpanehi cīvaraṃ cetāpayitvā itthaṃnāma bhikṣuṃ cīvareṇācchādetha
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487739 (0.034):
ime hi cīvaracetāpane hi cīvaraṃ cetāpayitvā itthaṃ nāmaṃ bhikṣuṃ / cīvareṇācchādetha / evaṃrūpeṇa ca ubhau pi sahitau ekena
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487920 (0.045):
cīvaracetāpane hi cīvaraṃ cetāpayitvā itthaṃ nāma bhikṣuṃ / cīvareṇācchādetha / kālena samayena kalpikenānavadyena so ca dūto
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487716 (0.046):
pratisaṃcetayitāni ime hi vayaṃ cīvaracetāpane hi civaraṃ cetāpayitvā / itthannāmaṃ bhikṣuṃ cīvareṇācchādayiṣyāmaḥ / tatra ca bhikṣuḥ pūrvve
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135000 (0.057):
imehi vayaṃ cīvaracetāpanehi civaraṃ cetāpayitvā itthanāmaṃ bhikṣuṃ / cīvareṇācchadayiṣyāmaḥ / tatra ca bhikṣuḥ pūrvaṃ apravārito upasaṃkramitvā
[evaṃrūpeṇa vā] ubhau pi sahitau ekena kalyāṇakāmatām upādāya /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487745 (0.0):
ime hi cīvaracetāpane hi cīvaraṃ cetāpayitvā itthaṃ nāmaṃ bhikṣuṃ / cīvareṇācchādetha / evaṃrūpeṇa ca ubhau pi sahitau ekena
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487815 (0.0):
nāmaṃ bhiṃ pratyekaṃ cīvareṇācchādetha / evaṃ rūpeṇa vā evaṃ rūpeṇa vā / ubhau pi sahitau / ekena kalyāṇakāmatāmupādāya pratiniṣpanne cīvare
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14574444 (0.0):
cīvareṇa ubhau bhūtvaikeneti kalyāṇakāmatām upādāyābhiniṣpanne cīvare
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135108 (0.0):
itthaṃnāmaṃ bhikṣuṃ pratyekaṃ cīvareṇācchādetha evaṃrūpeṇa vā evaṃrūpeṇa / vā ubhau pi sahitau ekena kalyāṇakāmatām upādāya / abhiniṣpanne cīvare
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25366462 (0.034):
ubhāv api bhūtvā ekaikena cīvareṇa kāle kalpikena kalyāṇakāmatām / upādāyābhiniṣpanne cīvare naisargikā pāyantikā /
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14574359 (0.043):
ā)cchādayeti kalyāṇakāmatām upādāya abhiniṣpanne cīvare niḥsargikā
abhiniṣpanne cīvare ni[ssa]rgikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.9. bhikṣuṃ kho punar uddiśya anyatareṣāṃ dvinnāṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487700 (0.0):
sādayitavyaṃ taduttariṃ sādiyeya nissargika pācattikam // / PrMoSū(Mā)_NP.8. bhikṣuṃ kho punaruddiśya anyatareṣāṃ dvinnāṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487760 (0.0):
kalyāṇakāmatāmupādāya pratiniṣpanne cīvare nisarggika pācattikam // / PrMoSū(Mā)_NP.9. bhikṣuṃ kho punaruddiśya anyatareṣāṃ dvinnāṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134984 (0.0):
nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.8. bhikṣuṃ kho punar uddiśya anyatareṣāṃ dvinnāṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135117 (0.0):
vā ubhau pi sahitau ekena kalyāṇakāmatām upādāya / abhiniṣpanne cīvare / nissargikapācattikaṃ /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135785 (0.0):
cīvaraṃ vunāpeya nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.27. bhikṣuṃ kho punar uddiśya anyataro gṛhapatir vā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489404 (0.008):
PrMoSū(Mā)_Pāc.37. sannidhekāra bhojane pācattikam / / PrMoSū(Mā)_Pāc.38. bhikṣuṃ kho punaḥ kūle hi upasaṃkrāntaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136698 (0.008):
PrMoSū(Mā-L)Pāc.37. sannidhikārabhojane pācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)Pāc.38. bhikṣuṃ kho punaḥ kulehi upasaṃkrāntaṃ pravāreṃsu
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135489 (0.018):
kārāpeya nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.16. bhikṣusya kho punar adhvānamārge pratipannasya
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487826 (0.021):
ubhau pi sahitau / ekena kalyāṇakāmatāmupādāya pratiniṣpanne cīvare / nissargika pācattikam //
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135886 (0.023):
/ taduttariṃ nikṣipeya nissargikapācattikam / / PrMoSū(Mā-L)NP.29. upavarṣaṃ kho punaḥ tremāsaṃ kārttikī paurṇamāsī bhikṣu
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4488483 (0.024):
PrMoSū(Mā)_NP.26. yo punabhikṣūḥ svayaṃ yācikāya sūtrantantuvāyena cīvaraṃ / dhunāyeya nissargika pācattikam // / PrMoSū(Mā)_NP.27. bhikṣūṃ kho punaruddhiśya anyataro gṛhapatirvvā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4488196 (0.026):
nisarggika pācattikam // / PrMoSū(Mā)_NP.16. bhikṣusya kho punaradhyānamāgge pratipannasya utpadyea
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4488733 (0.032):
PrMoSū(Mā)_Pāc.2. omṛṣyavāde pācattikam / / PrMoSū(Mā)_Pāc.3. bhikṣupiśunye pācattikam /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489725 (0.035):
bhikṣusya ukṣepaṇa pācattikam // / PrMoSū(Mā)_Pāc.46. yo puna bhikṣurjānanbhikṣu tathā ukṣiptaṃ samagreṇa
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136053 (0.035):
bhikṣusya utkhoṭanaṃ pācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)Pāc.5. yo puna bhikṣur akalpiyakāro mātṛgrāmasya dharmaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136326 (0.035):
imaṃ tasya bhikṣusya udvāhanapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)Pāc.18. yo puna bhikṣuḥ sāṃghike bhikṣuvihāre upari
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489034 (0.035):
tasya bhikṣūsya udvāhana pācattikam // / PrMoSū(Mā)_Pāc.18. yo punabhikṣūḥ sāṃdhike bhikṣūvihāropari vaihāyasaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4490111 (0.036):
PrMoSū(Mā)_Pāc.58. yo punabhikṣu bhikṣuṃ prahareya pācattikam / / PrMoSū(Mā)_Pāc.59. yo punabhikṣu bhikṣusya talaśaktikāmāvarjeya pācattikam
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137401 (0.036):
PrMoSū(Mā-L)Pāc.58. yo puna bhikṣu bhikṣuṃ prahareya pācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)Pāc.59. yo puna bhikṣu bhikṣusya talaśaktikām āvarjeya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137531 (0.039):
PrMoSū(Mā-L)Pāc.65. yo puna bhikṣur bhikṣuṃ bhīṣeya pācattikam / / PrMoSū(Mā-L)Pāc.66. udakahastasaṃmardanāt pācattikaṃ /
gṛhapatikasya gṛhapatinīye ca pratyekacīvaracetāpanāni abhisaṃskṛtāni
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487765 (0.0):
PrMoSū(Mā)_NP.9. bhikṣuṃ kho punaruddiśya anyatareṣāṃ dvinnāṃ / gṛhapatikasya gṛhapatinīye ca pratyeka cīvaracetāpanāni pratisaṃskṛtāni
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134990 (0.047):
gṛhapatikānāṃ cīvaracetāpanāny abhisaṃskṛtāni bhavanti abhisaṃcetayitāni Ō
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487702 (0.064):
PrMoSū(Mā)_NP.8. bhikṣuṃ kho punaruddiśya anyatareṣāṃ dvinnāṃ / gṛhipatikānāṃ cīvare cetāpanānyaḥ anyāni upasaṃskṛtāni bhavanti
bhavanti, abhisaṃcetayitāni Ō imehi vayaṃ pratyekacīvaracetāpanehi
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134991 (0.033):
gṛhapatikānāṃ cīvaracetāpanāny abhisaṃskṛtāni bhavanti abhisaṃcetayitāni Ō
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135089 (0.045):
bhagini, imehi pratyekacīvaracetāpanehi pratyekaṃ cīvaraṃ cetāpayitvā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487772 (0.047):
bhavanti pratisaṃcetāpitāni ime hi vayaṃ pratyeka cīvaracetāpane hi / pratyekaṃ pratyekaṃ cīvaraṃ cetāpayitvā itthaṃ nāmaṃ bhikṣuṃ pratyekaṃ
pratyekaṃ pratyekaṃ cīvaraṃ cetāpayitvā itthaṃnāmaṃ bhikṣuṃ pratyekaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135095 (0.0):
bhagini, imehi pratyekacīvaracetāpanehi pratyekaṃ cīvaraṃ cetāpayitvā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487780 (0.036):
bhavanti pratisaṃcetāpitāni ime hi vayaṃ pratyeka cīvaracetāpane hi / pratyekaṃ pratyekaṃ cīvaraṃ cetāpayitvā itthaṃ nāmaṃ bhikṣuṃ pratyekaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487798 (0.057):
ime hi pratyeka cīvara cetāpanehi pratyekaṃ cīvaraṃ cetāpayitvā ityaṃ
pratyekaṃ cīvareṇācchadayiṣyāmaḥ / tatra ca bhikṣuḥ pūrvaṃ apravārito
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135007 (0.0):
imehi vayaṃ cīvaracetāpanehi civaraṃ cetāpayitvā itthanāmaṃ bhikṣuṃ / cīvareṇācchadayiṣyāmaḥ / tatra ca bhikṣuḥ pūrvaṃ apravārito upasaṃkramitvā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135799 (0.0):
gṛhapatiputro vā tantuvāyena cīvaraṃ vunāpeya, tena ca bhikṣuḥ pūrvaṃ / apravārito upasaṃkramitvā vikalpam āpadyeya Ō sādhu kho punas tvam
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487785 (5.960):
pratyekaṃ pratyekaṃ cīvaraṃ cetāpayitvā itthaṃ nāmaṃ bhikṣuṃ pratyekaṃ / pratyekaṃ cīvareṇācchādayisyāmaḥ / tatra ca bhikṣuḥ pūrvva apravārito
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487721 (0.030):
itthannāmaṃ bhikṣuṃ cīvareṇācchādayiṣyāmaḥ / tatra ca bhikṣuḥ pūrvve / apravārito upasaṃkramitvā vikalpamāpadyeya sādhu kho puna yūyaṃ māyuṣmanto
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135097 (0.034):
bhagini, imehi pratyekacīvaracetāpanehi pratyekaṃ cīvaraṃ cetāpayitvā / itthaṃnāmaṃ bhikṣuṃ pratyekaṃ cīvareṇācchādetha evaṃrūpeṇa vā evaṃrūpeṇa
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4488498 (0.038):
gṛhapatiputro vā tantuvāyena cīvaraṃ dhunāyeya te eva bhikṣūḥ pūvve / apravārito upasaṃkramitvā vikalpamāpadyeya sādhu kho punastamāyuṣmannimaṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14574989 (0.056):
cīvaraṃ vāyayet tatra cet sa bhikṣuḥ pūrvam apravāritaḥ samāna / upasaṃkramya taṃ tantravāyaṃ kaṃcid eva vikalpam āpadyann evaṃ vaded yad
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14574393 (0.062):
bhikṣum ācchādayiṣyāvaḥ pratyekacīvarābhyām iti / / tatra cet sa bhikṣuḥ pūrvam apravāritaḥ samāna upasaṃkramya tau dvāv
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25366420 (0.062):
kalpikābhyām iti / tatra cet sa bhikṣuḥ pūrvam apravāritaḥ san kaṃcid eva
upasaṃkramitvā vikalpam āpadyeya Ō sādhu kho punas tvam āyuṣman, tvaṃ ca
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135009 (0.0):
cīvareṇācchadayiṣyāmaḥ / tatra ca bhikṣuḥ pūrvaṃ apravārito upasaṃkramitvā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135804 (0.0):
gṛhapatiputro vā tantuvāyena cīvaraṃ vunāpeya, tena ca bhikṣuḥ pūrvaṃ / apravārito upasaṃkramitvā vikalpam āpadyeya Ō sādhu kho punas tvam
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487793 (0.032):
pratyekaṃ cīvareṇācchādayisyāmaḥ / tatra ca bhikṣuḥ pūrvva apravārito / upasaṃkramitvā vikalpamāpadyeya sādhu kho punastamāyuṣman tvaṃ ca bhagini
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487724 (0.035):
itthannāmaṃ bhikṣuṃ cīvareṇācchādayiṣyāmaḥ / tatra ca bhikṣuḥ pūrvve / apravārito upasaṃkramitvā vikalpamāpadyeya sādhu kho puna yūyaṃ māyuṣmanto
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4488500 (0.038):
gṛhapatiputro vā tantuvāyena cīvaraṃ dhunāyeya te eva bhikṣūḥ pūvve / apravārito upasaṃkramitvā vikalpamāpadyeya sādhu kho punastamāyuṣmannimaṃ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14574989 (0.056):
cīvaraṃ vāyayet tatra cet sa bhikṣuḥ pūrvam apravāritaḥ samāna / upasaṃkramya taṃ tantravāyaṃ kaṃcid eva vikalpam āpadyann evaṃ vaded yad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6920931 (0.063):
12220 yāvad anuttarā samyaksaṃbodhiḥ/ śāriputra āha/ sādhu sādhu āyuṣman
bhagini, imehi pratyekacīvaracetāpanehi pratyekaṃ cīvaraṃ cetāpayitvā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135069 (0.023):
bhavanti, abhisaṃcetayitāni Ō imehi vayaṃ pratyekacīvaracetāpanehi / pratyekaṃ pratyekaṃ cīvaraṃ cetāpayitvā itthaṃnāmaṃ bhikṣuṃ pratyekaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487799 (0.037):
upasaṃkramitvā vikalpamāpadyeya sādhu kho punastamāyuṣman tvaṃ ca bhagini / ime hi pratyeka cīvara cetāpanehi pratyekaṃ cīvaraṃ cetāpayitvā ityaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135021 (0.040):
vikalpam āpadyeya Ō sādhu kho puna yūyam āyuṣmanto imehi cīvaracetāpanehi / cīvaraṃ cetāpayitvā itthaṃnāmaṃ bhikṣuṃ cīvareṇācchādetha / evaṃrūpeṇa vā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487777 (0.046):
bhavanti pratisaṃcetāpitāni ime hi vayaṃ pratyeka cīvaracetāpane hi / pratyekaṃ pratyekaṃ cīvaraṃ cetāpayitvā itthaṃ nāmaṃ bhikṣuṃ pratyekaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487734 (0.063):
ime hi cīvaracetāpane hi cīvaraṃ cetāpayitvā itthaṃ nāmaṃ bhikṣuṃ
itthaṃnāmaṃ bhikṣuṃ pratyekaṃ cīvareṇācchādetha evaṃrūpeṇa vā evaṃrūpeṇa
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135070 (0.0):
bhavanti, abhisaṃcetayitāni Ō imehi vayaṃ pratyekacīvaracetāpanehi / pratyekaṃ pratyekaṃ cīvaraṃ cetāpayitvā itthaṃnāmaṃ bhikṣuṃ pratyekaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135023 (0.028):
vikalpam āpadyeya Ō sādhu kho puna yūyam āyuṣmanto imehi cīvaracetāpanehi / cīvaraṃ cetāpayitvā itthaṃnāmaṃ bhikṣuṃ cīvareṇācchādetha / evaṃrūpeṇa vā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487735 (0.054):
ime hi cīvaracetāpane hi cīvaraṃ cetāpayitvā itthaṃ nāmaṃ bhikṣuṃ / cīvareṇācchādetha / evaṃrūpeṇa ca ubhau pi sahitau ekena
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487919 (0.055):
cīvaracetāpane hi cīvaraṃ cetāpayitvā itthaṃ nāma bhikṣuṃ / cīvareṇācchādetha / kālena samayena kalpikenānavadyena so ca dūto
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487716 (0.056):
pratisaṃcetayitāni ime hi vayaṃ cīvaracetāpane hi civaraṃ cetāpayitvā / itthannāmaṃ bhikṣuṃ cīvareṇācchādayiṣyāmaḥ / tatra ca bhikṣuḥ pūrvve
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487781 (0.057):
pratyekaṃ pratyekaṃ cīvaraṃ cetāpayitvā itthaṃ nāmaṃ bhikṣuṃ pratyekaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135216 (0.059):
cīvaracetāpanehi cīvaraṃ cetāpayitvā itthaṃnāma bhikṣuṃ cīvareṇācchādetha
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135001 (0.063):
imehi vayaṃ cīvaracetāpanehi civaraṃ cetāpayitvā itthanāmaṃ bhikṣuṃ / cīvareṇācchadayiṣyāmaḥ / tatra ca bhikṣuḥ pūrvaṃ apravārito upasaṃkramitvā
vā ubhau pi sahitau ekena kalyāṇakāmatām upādāya / abhiniṣpanne cīvare
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487745 (0.0):
cīvareṇācchādetha / evaṃrūpeṇa ca ubhau pi sahitau ekena
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487815 (0.0):
nāmaṃ bhiṃ pratyekaṃ cīvareṇācchādetha / evaṃ rūpeṇa vā evaṃ rūpeṇa vā / ubhau pi sahitau / ekena kalyāṇakāmatāmupādāya pratiniṣpanne cīvare
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14574444 (0.0):
cīvareṇa ubhau bhūtvaikeneti kalyāṇakāmatām upādāyābhiniṣpanne cīvare
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135034 (0.0):
cīvaraṃ cetāpayitvā itthaṃnāmaṃ bhikṣuṃ cīvareṇācchādetha / evaṃrūpeṇa vā / [evaṃrūpeṇa vā] ubhau pi sahitau ekena kalyāṇakāmatām upādāya /
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14574359 (0.016):
ā)cchādayeti kalyāṇakāmatām upādāya abhiniṣpanne cīvare niḥsargikā
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25366462 (0.027):
ubhāv api bhūtvā ekaikena cīvareṇa kāle kalpikena kalyāṇakāmatām / upādāyābhiniṣpanne cīvare naisargikā pāyantikā /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135313 (0.062):
uttapanto vā vyāyamanto vā taṃ cīvaram abhiniṣpādeya, abhiniṣpanne cīvare / nissargikapācattikaṃ / no ced abhiniṣpādeya yena se tāni rājñā vā
nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.10. bhikṣuṃ kho punar uddiśya anyataro rājā vā rājabhogyo
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487831 (0.0):
ubhau pi sahitau / ekena kalyāṇakāmatāmupādāya pratiniṣpanne cīvare / nissargika pācattikam // / PrMoSū(Mā)_NP.10. bhikṣu kho punaruddiśya anyataro rājā vā rājabhogyo vā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134982 (0.0):
sāntarottaraparamaṃ cīvaraṃ sādayitavyaṃ / taduttariṃ sādiyeya / nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.8. bhikṣuṃ kho punar uddiśya anyatareṣāṃ dvinnāṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135043 (0.0):
abhiniṣpanne cīvare ni[ssa]rgikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.9. bhikṣuṃ kho punar uddiśya anyatareṣāṃ dvinnāṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135786 (0.0):
cīvaraṃ vunāpeya nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.27. bhikṣuṃ kho punar uddiśya anyataro gṛhapatir vā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135853 (0.0):
piṇḍapātārhaṃ vā, abhiniṣpanne cīvare nissargikapācattikaṃ /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4489404 (0.008):
PrMoSū(Mā)_Pāc.37. sannidhekāra bhojane pācattikam / / PrMoSū(Mā)_Pāc.38. bhikṣuṃ kho punaḥ kūle hi upasaṃkrāntaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136698 (0.008):
PrMoSū(Mā-L)Pāc.37. sannidhikārabhojane pācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)Pāc.38. bhikṣuṃ kho punaḥ kulehi upasaṃkrāntaṃ pravāreṃsu
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487697 (0.010):
sādayitavyaṃ taduttariṃ sādiyeya nissargika pācattikam // / PrMoSū(Mā)_NP.8. bhikṣuṃ kho punaruddiśya anyatareṣāṃ dvinnāṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487756 (0.010):
kalyāṇakāmatāmupādāya pratiniṣpanne cīvare nisarggika pācattikam // / PrMoSū(Mā)_NP.9. bhikṣuṃ kho punaruddiśya anyatareṣāṃ dvinnāṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135489 (0.015):
durvaṇṇīkaraṇārthaṃ / tato ca bhikṣur anādāya navasanthataṃ niṣīdanaṃ / kārāpeya nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.16. bhikṣusya kho punar adhvānamārge pratipannasya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134892 (0.017):
santīye vā asantīye vā pratyāśāye nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.4. yo puna bhikṣur anyātikāye bhikṣuṇīye cīvaraṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134906 (0.017):
pratigṛhṇeya anyatra pallaṭṭhakena nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.5. yo puna bhikṣur anyātikāye bhikṣuṇīye purāṇacīvaraṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134921 (0.017):
dhovāpeya vā rañjāpeya vā ākoṭāpeya vā nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.6. yo puna bhikṣur anyātakaṃ gṛhapatiṃ vā gṛhapatiputraṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135413 (0.017):
/ taduttarim ādiyeya nissargikapācattikaṃ /
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135524 (0.017):
taduttariṃ hāreya sante vā asante vā anyasmi[n] hārake, / nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.17. yo puna bhikṣur anyātikāye bhikṣuṇīye eḍakalomādi
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135542 (0.017):
dhovāpeya vā raṃjāpe[ya] vā vivaṭāpaye vā, nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.18. yo puna bhikṣuḥ svahastaṃ jātarūparajatam udgṛhṇeya vā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135563 (0.017):
udgṛhṇāpeya vā antamasato iha nikṣipehīti vā vadeya, upanikṣiptaṃ vā / sādiyeya nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.19. yo puna bhikṣur anekavidhaṃ krayavikrayavyavahāraṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135586 (0.017):
vā vadeya, nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.20. yo puna bhikṣur anekavidhaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135634 (0.017):
taduttariṃ dhāreya nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.22. yo puna bhikṣu ūnapañcabandhanabaddhena pātreṇa anyaṃ
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135714 (0.017):
nissargikapācattikaṃ / / PrMoSū(Mā-L)NP.24. yo puna bhikṣu bhikṣusya cīvaraṃ datvā yathā duṣṭo
vā dūtena cīvaracetāpanāni preṣeya / so bhikṣus tenopasaṃkramitvā taṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487838 (0.031):
dūtena cīvarace tāpanāni preṣeya so bhikṣustenopasaṃkramitvā taṃ / bhikṣumevaṃ vadeya imāni khalvāryamuddiśya itthannāmena rājñā ca
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487933 (0.053):
tānvaiyāpṛtyaṃkarān saṃjñāpayitvā yena so bhikṣustenopasaṃkramitvā / bhikṣūmeva vadeya ye khalu āryeṇa vaiyāpṛtyaṃkarā vyapadiṣṭāste mayā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135324 (0.054):
nissargikapācattikaṃ / no ced abhiniṣpādeya yena se tāni rājñā vā / rājabhogyena vā dūtena cīvaracetāpanāni preṣitāni tatra tena bhikṣuṇā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135231 (0.058):
saṃjñapayitvā yena so bhikṣus tenopasaṃkramitvā na bhikṣum eva vadeya ye
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487848 (0.062):
bhikṣumevaṃ vadeya imāni khalvāryamuddiśya itthannāmena rājñā ca / rājabhojyena vā dūtena cīvaracetāpanāni preṣitāni tāni āryo pratigṛhṇātu /
bhikṣum evaṃ vadeya Ō imāni khalv āryam uddiśya itthaṃnāmena rājñā ca
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487841 (0.0):
dūtena cīvarace tāpanāni preṣeya so bhikṣustenopasaṃkramitvā taṃ / bhikṣumevaṃ vadeya imāni khalvāryamuddiśya itthannāmena rājñā ca
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487933 (0.055):
tānvaiyāpṛtyaṃkarān saṃjñāpayitvā yena so bhikṣustenopasaṃkramitvā / bhikṣūmeva vadeya ye khalu āryeṇa vaiyāpṛtyaṃkarā vyapadiṣṭāste mayā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21655069 (0.064):
bhikṣustenopasaṃkrāntaḥ/ / 473.025. upasaṃkramya rudrāyaṇaṃ bhikṣumidamavocat
rājabhogyena vā dūtena cīvaracetāpanāni preṣitāni, tāni āryo pratigṛhṇātu
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487853 (0.0):
bhikṣumevaṃ vadeya imāni khalvāryamuddiśya itthannāmena rājñā ca / rājabhojyena vā dūtena cīvaracetāpanāni preṣitāni tāni āryo pratigṛhṇātu /
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487862 (0.0):
rājabhojyena vā dūtena cīvaracetāpanāni preṣitāni tāni āryo pratigṛhṇātu / / tena bhikṣuṇā so dūto evamasya vacanīyo na kho punarāyuṣman kṣamate
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135327 (0.0):
nissargikapācattikaṃ / no ced abhiniṣpādeya yena se tāni rājñā vā / rājabhogyena vā dūtena cīvaracetāpanāni preṣitāni tatra tena bhikṣuṇā
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4488031 (0.033):
nissargika pācattikam / no cedabhiniṣpadeya yena setāni rājñā vā / rājabhogyena vā itena cīvaracetāpanāni preṣitāni / tatra tena bhikṣuṇā
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12135342 (0.060):
itthaṃnāmaṃ bhikṣum uddiśya dūtena cīvaracetāpanāni preṣitāni na khu tāni
bhikṣusya cīvaracetāpanāni pratigṛhṇituṃ / cīvaraṃ tu vayaṃ pratigṛhṇāmaḥ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487869 (0.013):
tena bhikṣuṇā so dūto evamasya vacanīyo na kho punarāyuṣman kṣamate / bhikṣusya cīvare cetāpanāni pratigṛhṇītuṃ / cīvarantu vayaṃ pratigṛhṇāmaḥ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25366538 (0.026):
idaṃ syād vacanīyaḥ -- gacchāyuṣman dūta bhikṣūṇāṃ cīvaracetanakāni / patyante parigṛhītuṃ / cīvaraṃ tu vayaṃ labdhvā pratigṛhṇīmaḥ kāle
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14574503 (0.027):
sa bhikṣus taṃ dūtam evaṃ vade