View original HTML file with complete header information
atha saptaviṃśo 'dhyāyaḥ / śrībhagavānuvāca
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28873616 (0.019):
pavitrārohaṇaṃ nāma triṃśo 'dhyāyaḥ || / atha ekatriṃśo 'dhyāyaḥ / śrībhagavānuvāca
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28868329 (0.020):
'dhyāyāḥ || / atha ekonatriṃśo 'dhyāyaḥ / śrībhagavānuvāca
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28901343 (0.022):
'dhyāyaḥ / atha dvicatvāriṃśo 'dhyāyaḥ / śrībhagavānuvāca
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28904210 (0.022):
atha tricatvāriṃśo 'dhyāyaḥ / śrībhagavānuvāca
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28883798 (0.043):
atha pañcatriṃśodhyāyaḥ / śrībhagavānuvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15987781 (0.052):
nāradīyapurāṇānukramaṇīkathanaṃ nāma saptanavatitamo 'dhyāyaḥ / śrībrahmovāca / atha te saṃpravakṣyāmi mārkaṇḍeyābhidhaṃ mune /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15988061 (0.055):
mārkaṇḍeyapurāṇānukramaṇīnirūpaṇaṃ nāmāṣṭanavatitamo 'dhyāyaḥ / śrībrahmovāca / athātaḥ saṃpravakṣyāmi tavāgneyapurāṇakam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15867027 (0.056):
nāmamahātmyannāmaikacatvāriṃśo 'dhyāyaḥ / śrīnārada uvāca
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10158242 (0.056):
iti śrīviṣṇumahāpurāṇe caturthāṃśe trayoviṃśo 'dhyāyaḥ (23) / śrīparāśara uvāca / yo 'yaṃ ripuñjayo nāma bārhadrathontyaḥ tasyāmātyo muniko nāma bhaviṣyati
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732697 (0.056):
prathamaika-rātre aṣṭamo 'dhyāyaḥ / śrī-vyāsa uvāca / atha cābhyantaraṃ gatvā nārado hṛṣṭa-mānasaḥ /"
Devigita (=Devibhagavata-Purana 7,31 - 40) (dbhp_dgu.htm.txt) 23131186 (0.057):
atha catvāriṃśo 'dhyāyaḥ / śrī devyuvāca
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10171671 (0.057):
iti śrīviṣṇumahāpurāṇe pañcamāśe dvāviṃśo 'dhyāyaḥ (22) / śrīparāśara uvāca
Prakasa-Samhita (a Pancaratra Samhita) (prakassu.htm.txt) 11829405 (0.058):
iti śrī prakāśasaṃhitāyāṃ prathamaparicchede ekādaśo 'dhyāyaḥ / śrībhagavānuvāca / trivikramanakhodbhinnājāṇḍakharpararandhrataḥ /
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23735525 (0.058):
iti śrīvāmanapurāṇe ekonacatvāriṃśo 'dhyāyaḥ / arajā uvāca /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565403 (0.058):
'dhyāyaḥ / / athonaviṃśo 'dhyāyaḥ / vyāsa uvāca:
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28877987 (0.058):
|| śrī || / atha dvātriṃśo 'dhyāyaḥ | / pauṣkara uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15842557 (0.058):
dhvajāropaṇannāmaikonaviṃśo 'dhyāyaḥ / nārada uvāca / bhagavansarvadharmajña sarvaśāstrārthapāraga /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19563580 (0.058):
'dhyāyaḥ / / atha caturdaśo 'dhyāyaḥ / vyāsa uvāca:
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10115960 (0.060):
iti śrīviṣṇupurāṇe prathame 'ṃśe pracetāstavo nāma caturdaśo 'dhyāyaḥ (14) / śrīparāśara uvāca
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10121414 (0.060):
iti śrīviṣṇupurāṇe prathameṃśa ekonaviṃśatitamo 'dhyāyaḥ (19) / śrīparāśara uvāca
atha saptaviṃśo 'dhyāyaḥ / śrībhagavānuvāca
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28873616 (0.019):
pavitrārohaṇaṃ nāma triṃśo 'dhyāyaḥ || / atha ekatriṃśo 'dhyāyaḥ / śrībhagavānuvāca
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28868329 (0.020):
'dhyāyāḥ || / atha ekonatriṃśo 'dhyāyaḥ / śrībhagavānuvāca
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28901343 (0.022):
'dhyāyaḥ / atha dvicatvāriṃśo 'dhyāyaḥ / śrībhagavānuvāca
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28904210 (0.022):
atha tricatvāriṃśo 'dhyāyaḥ / śrībhagavānuvāca
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28883798 (0.043):
atha pañcatriṃśodhyāyaḥ / śrībhagavānuvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15987781 (0.052):
nāradīyapurāṇānukramaṇīkathanaṃ nāma saptanavatitamo 'dhyāyaḥ / śrībrahmovāca / atha te saṃpravakṣyāmi mārkaṇḍeyābhidhaṃ mune /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15988061 (0.055):
mārkaṇḍeyapurāṇānukramaṇīnirūpaṇaṃ nāmāṣṭanavatitamo 'dhyāyaḥ / śrībrahmovāca / athātaḥ saṃpravakṣyāmi tavāgneyapurāṇakam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15867027 (0.056):
nāmamahātmyannāmaikacatvāriṃśo 'dhyāyaḥ / śrīnārada uvāca
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10158242 (0.056):
iti śrīviṣṇumahāpurāṇe caturthāṃśe trayoviṃśo 'dhyāyaḥ (23) / śrīparāśara uvāca / yo 'yaṃ ripuñjayo nāma bārhadrathontyaḥ tasyāmātyo muniko nāma bhaviṣyati
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27732697 (0.056):
prathamaika-rātre aṣṭamo 'dhyāyaḥ / śrī-vyāsa uvāca / atha cābhyantaraṃ gatvā nārado hṛṣṭa-mānasaḥ /"
Devigita (=Devibhagavata-Purana 7,31 - 40) (dbhp_dgu.htm.txt) 23131186 (0.057):
atha catvāriṃśo 'dhyāyaḥ / śrī devyuvāca
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10171671 (0.057):
iti śrīviṣṇumahāpurāṇe pañcamāśe dvāviṃśo 'dhyāyaḥ (22) / śrīparāśara uvāca
Prakasa-Samhita (a Pancaratra Samhita) (prakassu.htm.txt) 11829405 (0.058):
iti śrī prakāśasaṃhitāyāṃ prathamaparicchede ekādaśo 'dhyāyaḥ / śrībhagavānuvāca / trivikramanakhodbhinnājāṇḍakharpararandhrataḥ /
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23735525 (0.058):
iti śrīvāmanapurāṇe ekonacatvāriṃśo 'dhyāyaḥ / arajā uvāca /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565403 (0.058):
'dhyāyaḥ / / athonaviṃśo 'dhyāyaḥ / vyāsa uvāca:
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28877987 (0.058):
|| śrī || / atha dvātriṃśo 'dhyāyaḥ | / pauṣkara uvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15842557 (0.058):
dhvajāropaṇannāmaikonaviṃśo 'dhyāyaḥ / nārada uvāca / bhagavansarvadharmajña sarvaśāstrārthapāraga /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19563580 (0.058):
'dhyāyaḥ / / atha caturdaśo 'dhyāyaḥ / vyāsa uvāca:
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10115960 (0.060):
iti śrīviṣṇupurāṇe prathame 'ṃśe pracetāstavo nāma caturdaśo 'dhyāyaḥ (14) / śrīparāśara uvāca
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10121414 (0.060):
iti śrīviṣṇupurāṇe prathameṃśa ekonaviṃśatitamo 'dhyāyaḥ (19) / śrīparāśara uvāca
evaṃ kṛtvā yathāśāstraṃ divyamabjaja vai purā /
pitryaṃ tadanu vai kuryāt vidhidṛṣṭena karmaṇā // Paus_27.1 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1291479 (0.055):
vidhidṛṣṭena karmaṇā SvaT_3.99d / vidhinānena kārayet SvaT_4.507b
pauṣkarauvāca / jñātum icchāmi bhagavān tvacchāsanasthitaiḥ /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28876324 (0.041):
siddho 'pi yāti pātivyamārurukṣustu kiṃ punaḥ // Paus_31.199 // / pauṣkara uvāca / jñātumicchāmi deveśa tattat saṃkṣepato yathā /
samuddiśya pitṛśrāddhaṃ kāryam ācāryapūrvakaiḥ // Paus_27.2 //
keṣāṃ keṣāṃ ca tat kāryaṃ kasya kasya ca kīdṛśam / / vidadhāti pañca pañcaiva (?kathaṃcaiva)samyaṅnirvartitaṃ hi yat //
Paus_27.3 // / śrī bhagavānuvāca / kartavyatvena vai kuryāt karmasanyāsināṃ sadā /
nirvāṇadīkṣitānāṃ ca bhaktānām api cābjaja // Paus_27.4 // / anirdiṣṭakramāṇāṃ ca caturthāśramiṇāṃ tu vai /
bhagavad padalipsūnāṃ jñānināṃ ca tathaiva hi // Paus_27.5 // / prītaye manyasiddhānāṃ sādhakānāṃ tu pauṣkara /
śubhajanmāptaye śaśvanmanyasāmukhyasiddhaye // Paus_27.6 //
kāryaṃ tatputrakāṇāṃ tu kṛpayā deśikādikaiḥ /
kuryād vai samayajñānāṃ nityaṃ saddharmavṛddhaye // Paus_27.7 //
bhūyaḥ sujanmalābhāya sadvidhādhigamāya ca / / bāndhavānāmāto 'nyeṣāṃ bhaktānām evam eva hi // Paus_27.8 //
sadyo duṣkṛtaśāntyarthaṃ kṛpayā nityam ācaret /
kartānā (?vā)karmasaṃnyāsī parivṛddho vratāśrayī // Paus_27.9 //
na nivāṇapadaṃnīto dīkṣāyāṃ bhogalālasa /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28887234 (0.047):
sādhakecchāvaśāccaiva tathā kālavaśāt tu vai // Paus_36.180 // / prārthinaścopaviṃṣṭāstu bhogaśayyāgatāstvatha /
tīvrabhāvaṃ vinā yastu na siddho manyasevanāt // Paus_27.10 //
niḥ santāno 'pi vai mantrī na yāti siddhigocaram /
nūnam etat dvijaśreṣṭha sanmārgasyaiḥ kriyāparaiḥ // Paus_27.11 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28873603 (0.060):
rakṣaṇīyamavaśyaṃ vai karmayāgaṃ kriyāparaiḥ // Paus_30.227 // / iti śrīpāñcarātte mahopaniṣadi pauṣkarasaṃhitāyāṃ
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28870811 (0.061):
ataḥ pavitrakaṃ tasyāmanasyāṃ tadasaṃbhavāt // Paus_30.17 // / kāryaṃ kriyāparairbhaktyā sākhaṇḍā yena jāyate /
satkartavyaprakāreṇa tvanugrāhayāḥ sadaiva hi / / samāsādyātra saṃyāti yathā divyaṃ paraṃ padam // Paus_27.12 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16320562 (0.063):
parāt parasyāpi paraṃ padaṃ yat **HV_App.I,42A.555**55:3 / parādārāvamarśanam HV_App.I,22A.43b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25088143 (0.063):
parāt parasyāpi paraṃ padaṃ yat HV_App.I,42A.555**55:3 / parādārāvamarśanam HV_App.I,22A.43b
ātastuḥ (?atastu) dīkṣitānāṃ ca sarveṣāṃ sā mayājinām /
avaktavyaṃ ca vaktavyaṃ etat nirvartanāya ca // Paus_27.13 // / śrāddhakāle tu vai muktavā tair apyanyatra padmaja /
mantramudrākriyā dhyānamajñānādikriyāṃ vinā // Paus_27.14 //
nābhyastavyā na yoktavyā bhaktaiḥ sāmayikādibhiḥ /
samāśritya nimittaṃ vai deśakālādiktaṃ dvija // Paus_27.15 //
kriyate yat pitṝṇāṃ ca bhavatyanṛṇavān naraḥ /
prayāti tṛptim atulāṃ tena karmavaśād api // Paus_27.16 //
āgate gatim āyānti śrāddhād āhlādasaṃyutām /
sakṛdvaikaṃ tu bahudhā kālamādehalakṣaṇam // Paus_27.17 //
yuktaṃ tithigaṇena eva vātsarīyeṇa pauṣkāra / / kṣetrāptipūrveṇānnena sannimittagaṇena tu // Paus_27.18 //
saṃsāraduḥkhaśāntyarthaṃ duṣkṛtakṣapaṇāya ca /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28894335 (0.002):
jñātavyā kamalodbhūta nityā sarvātmanā vibhoḥ // Paus_38.171 // / saṃsāraduḥkhaśāntyarthaṃ tajjā vā sā suśāntaye /
.... // Paus_27.19 // / vyakte ca indriyacakrasya duḥkhajaṃ duṣkṛtaṃ hi yat /
save (?yad ) dyanantakalpaṃ ca karmātmā ye?(?saṃ ) yato 'bjajī //
Paus_27.20 // / ato bhūtamayaṃ dehaṃ samantaram asya vai /
duḥkhopalambhanaṃ kalpaṃ yasmāt kamalasaṃbhava // Paus_27.21 //
duḥkhena śāmyate duḥkha sanyaskandhagate (?duḥkhamanyaskandhagataṃ ) yathā
skandhādgurutaraṃ bhāraṃ nṛṇāṃ duṣkṛtakāriṇām // Paus_27.22 //
nidrakrāntasvapiṇḍāt vai yathā nirgatya pauṣkara /
vāsanādeham āśritya nānāceṣṭāṃ karoti ca // Paus_27.23 //
bhūtapiṇḍaṃ vinā tāsāṃ na śāntim anuvindati /
evam annāśritaṃ pūrvaṃ prāṇam indriyasaṃgraham // Paus_27.24 //
vyaktikṛtaṃ na vai deva (?haṃ )dehabhāvena dehinām /
tāvat karmakṣayaṃ teṣāṃ kathameti mahāmate // Paus_27.25 //
antastad upacārārthaṃ jñānapūrveṇa karmaṇā /
saṃpādya yadvaśāt śīghram anantaṃ sukhamedhate // Paus_27.26 //
sāmānyaṃ vaiṣṇavānāṃ ca gurvādīnāṃ viśeṣataḥ / / sādhāraḥ saṃpradhānākhyaḥ sāṃprataṃ vidhiḥ ucyate // Paus_27.27 //
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 2, (jsbh1-2u.htm.txt) 23062869 (0.057):
kathamanayorbheda iti cet, śṛṇu; ''sāmānyavidhiraspaṣṭaḥ saṃhriyeta / viśeṣataḥ /
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_pu.htm.txt) 12464157 (0.061):
na śrutaṃ vṛttamiha yadbrāhmaṇasyāgniśarmaṇaḥ // SoKss_18,5.103 // / ihaivāstyagniśarmākhyaḥ somaśarmasuto dvijaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818403 (0.063):
atha raktāmlānaḥ syād raktasahākhyaḥ sa cāparimlānaḥ /
nimantritaṃ vā saṃprāptaṃ nityam aṅgīkṛtaṃ tvatha /
dvijendraṃ pañjakālajñaṃ ṣaṭkarmanirataṃ tu vā // Paus_27.28 //
snānādinā purā kṛtvā prayataḥ saṃviśet punaḥ /
svayam ardhyāmbunā vipra pavitrīkṛtya pāṇinā // Paus_27.29 //
santāya kusumāstreṇa mantrāraścādhiṣṭhitena ca /
samuddharan netramantraṃ mantrārthādhiṣṭhitena ca // Paus_27.30 //
samuccaran netramantram avalokya atha kadviti (?vāstviti ) /
niveśya bhagavatyagre (?to 'gre ) praṇavādhiṣṭhitāsane // Paus_27.31 //
pūjite vitate pūte saṃmukhaṃ vottarānanam /
udakdigkṣamāṇaṃ ca viniveśya tathā ca tat // Paus_27.32 // / yathā mantreśadigraśmiprasareṇa abhividhyate /
mantreṇa ārādhya taṃ dhyātvā brūyāt saṃyatā (?ta ) vāgbhava // Paus_27.33
samādhāya jagannāthra hṛtpadmagaganer'kavat /
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25533095 (0.054):
tasmin hṛtpuṇḍarīke yadantarākāśaṃ tadanveṣvyamityarthaḥ //14 //
saptātrasyātha pātrāṇāṃ pātrābhyāṃ vābjasaṃbhava // Paus_27.34 //
evaṃ kṛtvā pratiṣṭhānaṃ prāg yatnenātra karmaṇi /
samuddiśya pitṝn dadyāt dānama (?mā )ntaravedikam // Paus_27.35 //
niveśitaṃ dvijendraṃ yad vṛttistham api mantrarāṭ /
antarvedī tu sā jñeyā tvābhyām abhyantaraṃ hi tat // Paus_27.36 //
saṃpradānaṃ pitṝṇāṃ yat kuryāt satpātrapiṇḍakam /
tad divyam amalaṃ yasmāt caitanyam avalaṃbyate // Paus_27.37 //
tatkālaṃ saṃvibhajyāśca (?tha ) tiṣṭhanti kamalodbhava /
pradātṛsaṅkalpavaśāt dattaṃ puṣkarasaṃbhava // Paus_27.38 //
ekasya vā bahūnāṃ vā pradadyād āsanopari / / punarevāsanaṃ dābhamigranthi bahubhiḥ kuśaiḥ // Paus_27.39 //
vibhoḥ yajñāṅgadehasya lomāni tu kuśāḥ smṛtāḥ /
tā eva nāyaḥ sarvā tasya bhūtaśarīragāḥ // Paus_27.40 //
raśmayo bhūtadehe tu cinmūrteḥ śaktayo 'khilāḥ /
ata eva hi viprendra pitṝṇāṃ tu kuśāsanam // Paus_27.41 //
śrāddhakāle tu vihitam āhūtānāṃ tadūrdhvataḥ /
yat kiṃcid dīyate bhaktayā brahmabhūtaṃ tu tadbhavet // Paus_27.42 //
purā vai hetunānena nṛṇām aviditātmanām /
karmavyatra kuśājālaṃ vihitaṃ kamalodbhava // Paus_27.43 //
yeṣāṃ sarvagataṃ brahman mantrarūpīśvaro 'cyutaḥ /
bhāvasthatatvatastābhisteṣāṃ vai na prayojanam // Paus_27.44 //
athāścaparijaptena bhūtināvātmaśaṅkunā /
masṛṇenāśmacūrṇena parighāsu yathāthavā // Paus_27.45 //
bahistadāsane kāryā tvagre dairghyācchamādhikā /
vaipulyācchamamānaṃ tu prāgvat pāvanatāṃ nayet // Paus_27.46 //
nyaset tatrāpyabhagnāgrān udaṅmūlān kuśān dvija /
yasmād divyam udagbhāgaṃ pitryaṃ dakṣiṇasaṃjñakam // Paus_27.47 //
svakenāmṛtavīryeṇa nityaṃ saṃvardhayanti ca / / darbhamārgacchatenaiva pitṝṇāṃ te 'marān dvija // Paus_27.48 //
vasatyantaḥ pitṛgaṇo bhāgamāśritya dakṣiṇam /
citkalāṃśasvarūpeṇa nṛṇāmevaṃ hi cottare // Paus_27.49 //
kṛtāspadāmalā nityā tvamṛtākhyākṣayā kalā /
ata evaṃ hi yatkiñcid ābrahmaviditaiḥ dvija // Paus_27.50 //
pradīyate pitṝṇāṃ ca tat satyena tu pāṇinā / / ye 'dhikṛtya jagadyoniṃ mantrātmānamajaṃ harim // Paus_27.51 //
prayacchanti pitṝṇāṃ ca toyatarpaṇapūrvakam / / teṣāṃ tadāśrayatvā yaduktaṃ nānakāraṇam // Paus_27.52 //
kartavyasya ca pāramyaṃ prakṛtasya mahāmate / / sphuratyantargataṃ yeṣāṃ mantrārādhanapūrvakam // Paus_27.53 //
tat svottaravaśādyeṣāṃ mantrasāṃmukhyadigvaśāt /
cetasā nirvikalpena kṛtaṃ bhavati cākṣayam // Paus_27.54 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21556140 (0.060):
111.010. kimatra bhokṣya iti/ / 111.011. bhagavāṃstasya cetasā cittamājñāya kathayati vatsa, yadi tvaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13640608 (0.063):
jihvāgraṃ tāluni pratiṣṭhāpya cetasā cittam abhinigṛhṇato 'bhinipīḍayato / 'bhisantāpayataḥ sarvaromakūpebhyaḥ svedo muktaḥ; ārabdhaṃ cāsya vīryaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13640578 (0.063):
cittam abhigṛhṇāty abhinipīḍayaty abhisantāpayati; tasya cetasā cittam / abhigṛhṇato 'bhinipīḍayato 'bhisantāpayataḥ sarvaromakūpebhyaḥ svedo
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6304244 (0.063):
evamahorātrānuyuktasya caṃkramaniṣadyābhyā[ṃ] nivaraṇebhyaścittaṃ / viśodhayataḥ | yaścetasobhyutsāhaḥ | avinyastayāgatā(prayogatā) [|] evaṃ
kintu puṣkarasambhūta durlabhā bhuvi cetanāḥ /
iti cetasi vai yeṣāṃ niścayīkṛtya vartate // Paus_27.55 //
satyatāmupanīye (?te )tvevanyasye kuśācaye / / tilāṃstathāścajaptāśca tadūrdhve vikiret punaḥ // Paus_27.56 //
kuruvindastu darbhāgrairyasmādetad dvayaṃ dvija /
sarvasya bhogajālasya janakaṃ bhuvanatraye // Paus_27.57 //
viśeṣāt pitṛdevasya śraddhāpūtasya vastunaḥ /
agnīṣomasvarūpeṇa śāntyātmā bhagavāna svayam // Paus_27.58 //
vyaktaḥ karmātmaka ( ta ) tvānāṃ mūrtitvenātmasiddhaye /
sa pitryasya ca divyasya vyāpārasyātivaddhaye // Paus_27.59 //
tattejastilabhāvena hlādo vartatyapātmanā /
ata evāprabuddhānāṃ prabuddhānāmapi dvija // Paus_27.60 // / tilodakena bhāvaṃ tu gacchataḥ śrāddhakarmaṇi /
śrāddhasya ca parā rakṣā te dve nityamamārntraṇām // Paus_27.61 //
tatsvarūpavidāṃ cai va viśeṣo mantravedinām /
nyastra strāṇyabhijaprāni tatra pātrāṇi vinyaset // Paus_27.62 //
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 1, (jsbh2-1u.htm.txt) 937640 (0.048):
tābhissaha jyokca ciraṃ kālaṃ it niśreyasena sacate saṃyukto bhavatīti / gostutyarthamantrārthaḥ / / ayaṃ ānubandhyayāgāṅgapaśupuroḍāśānunirvāpyadevīhaviryāge carudravyake
tatrādyaṃ cakavṛttāni hemādyutthāni ( ?nya ) saṃbhave /
pālāśakadalīpatratamālacchadanānyatha // Paus_27.63 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28899707 (0.063):
pravālapatrakusumamārutāmbuvimiśritaiḥ // Paus_41.103 // / ajaṅgamāṃ pādapākhyāṃ patrapuṣphalapradām /
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21850009 (0.063):
utpalike! parāmṛśa kanakasammārjanībhiḥ <1> <1.kamalasammārjanībhiḥ, / saṃmārjanībhiḥ> kadalīgṛhamarakatavedikām <2> <2.vedikāḥ> /
purānya strāmbuśaddhāni śubhaparṇamayāni ca /
pādayorapi pādyārthaṃ kaṃ kṣiped dakṣiṇāditaḥ // Paus_27.64 //
āmūrdham arcayet paścād ardhyapuṣpānulepanaiḥ /
vastrastragdhūpadīpaiḥ tu dadhyannaṃ phalavādiṇā // Paus_27.65 //
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19033711 (0.061):
sadhātukeai caitāyatane puṣpadhūpagandhairdīpaiśca udāratarā pūjā kartavyā
satāmbūlena vittena yathāśakti mahāmate / / samuddiśya pitṝn sarvān sanābhīyān yathākramam // Paus_27.66 //
śabdabhāvasvarūpāstu jñavṛttisthānavigrahān /
bahutve sati viprāṇāṃ pitṛṇāmevamācaret // Paus_27.67 //
yatra dvijadvayaṃ vipra pitrarthaṃ viniveśitam /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28866727 (0.058):
dhūpadīpādikairyuktaṃ pūjayitvā nivedya ca // Paus_27.652 // / pitrarthaṃ tu dvijātmārthaṃ tato dadyāt tilodakam /
ekāsmin svapitṛṇāṃ tu tadā kāryaśca sannidhiḥ // Paus_27.68 //
dvitīye jananīyānāṃ tatha'nyeṣāṃ tu saṃsthitim /
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4676852 (0.043):
svalābhaṃ nāvamanyeta nānyeṣāṃ spṛhako bhavet | / anyeṣāṃ spṛhako bhikṣuḥ samādhiṃ nādhigacchati ||
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28886129 (0.045):
narāṇāṃ nirvivekānāṃ tadanyeṣāṃ tu kiṃ punaḥ // Paus_36.100 //
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24833339 (0.051):
pratyekabuddhānāñca / teṣāṃ vā 'ntikācchrutvānuśrāvayatāṃ tadanyeṣāṃ / sattvānām / tadyathā saṃdarśayatāṃ samādāpayatāṃ vā samuttejayatāṃ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16471097 (0.052):
sarveṣāṃ saṃnigacchatām HV_App.I,31.1884b / sarveṣāṃ sainikasya vai HV_App.I,30.149b
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5600581 (0.054):
avara.varṇa.prāyā śreyasī, bāhulyād dhruvatvāc ca kṛṣyāḥ karṣakavatī, / kṛṣyāś ca^anyeṣāṃ ca^ārambhāṇāṃ prayojakatvāt go.rakṣakavatī,
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10686474 (0.055):
aśvamedhasya khādiro vā bailvo vā pārṇo vā 'nyeṣāṃ yajñānāṃ bhavati / naicudāra ekaviṃśatyaratnir aśvamedhasya nānyeṣāṃ paśūnāṃ tejanyā
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3517071 (0.056):
bhrātṛvyalokam eva sārasvaty anyeṣām uttamā bhavati sārasvaty anyeṣāṃ / pratahamā vāg vai sarasvatī vācā yajñaḥ saṃtato vācaiva yajñaṃ saṃtanoti
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25388812 (0.056):
sisṛkṣoreva udvajraścitrīkṛta ivābhavat // ŚivP_7.1,22.42cd/ / anyeṣāmapi sarveṣāṃ saraktā api bāhavaḥ // ŚivP_7.1,22.43ab/
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19142389 (0.057):
tvāttadekarūpāṇāmanyeṣāṃ pratyādiśati / ūrjasvyudāttayostadvad bhūṣaṇatvaṃ na vidyate /
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10213513 (0.057):
21.18ab/ garbhāṇāṃ puṣṭikarāḥ sarveṣām eva yo +atra tu viśeṣaḥ/ / 21.18cd/ svartu^svabhāva^janito garbha^*vivṛddhyai[K.vivṛddhau] tam
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13220438 (0.062):
N1.94a/ anyeṣāṃ caiva sarveṣām iṣṭakānāṃ tathaiva ca / / N1.94c/ akṣayyā vṛddhir eteṣāṃ manur āha prajāpatiḥ // 94
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25321697 (0.063):
anyatra bhavato 'daraśanamanupapannamiti cet / / na / / viprakṛṣṭānāmanyeṣāmapyasannikarṣādadaraśanopapatte' /
Isa-Upanisad (Isopanisad or Isavasyopanisad), Kanva recension (isupsb_u.htm.txt) 24585138 (0.063):
kathaṃ punarevamavagabhyate na tu sarveṣām iti /
sarveṣāmekaprāptaṃ tu tṛpraye yadi yojitam // Paus_27.69 //
omādyamasmacchabdaṃ tu pitṛbhyastadanantaram /
idam ardhyam idaṃ pādyaṃ tadante saṃsmaret svadhām // Paus_27.70 //
sarvāsmin upacārānte vaṃ vā saṃsmaran naram /
namaḥ svadhāthavā brūyānnamontāṃ tvathavā svathavā svadhām // Paus_27.71
evameva hi yaḥ kuryāt kartavyatvena pauṣkara / / tulyānāṃ ca svakulyānāṃ namastatra ca kevalam // Paus_27.72 //
satyukte vyatyaye nityaṃ vihitaṃ ca svadhā dvija /
svayameva hi sanyāsī dadāti ca phalārthinām // Paus_27.73 //
kāryastena namaskāraḥ svadhānte nityameva hi / / dadāti phalakāmastu yo nityaphalamārthinām // Paus_27.74 //
svadhākārāvasāne tu hitaṃ tasya sadā namaḥ /
evam icchavaśenai va saṃvibhajya pitṝn dvija // Paus_27.75 //
pṛṣṭvā pātramukhenaiva satṛptiṃ ca punaḥ punaḥ /
tato 'mbhaśculakaṃ pāṇau hranmantreṇāmṛtopamam // Paus_27.76 //
dadyāt pūrṇendutulyaṃ taddhyātavyaṃ tatkalāḥ paḍhan /
sānusvāram akārādyairbhinnaṃ ṣoḍaśabhiḥ svaraiḥ // Paus_27.77 //
tvaṅkārananiniṣṭaṃ ca tatra prākasthaḥ satārakam /
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10243376 (0.022):
87.37cd/ ekarutaṃ na śubhaṃ yadi vā syād ekarute pravirauti[K.pratirauti] / cireṇa// / 87.38ab/ cirilvirilv iti svaraiḥ śubhaṃ karoti piṅgalāḥ[K.piṅgalā]/
ityuktaṃ sakalasyendora vācakaṃ mantramabjaja // Paus_27.78 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28863982 (0.050):
prabhākaravad ābhāsā mūrtirddṛnmantramabjaja // Paus_27.455 //
pāṇiprakṣakanāt pūrvaṃ pātavyaṃ tena pūrvavat / / yenāmṛtapurāntastham annavīryam anaśvaram // Paus_27.79 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28883266 (0.050):
saṃsthitaṃ vaikharīniṣṭhaṃ paśyantī pūrvamabjaja // Paus_34.51 // / arāśritadviṣaṭkāre vāksvarūpaṃ paraṃ hi yat /
bhavatyāpyāyakṛd brahman pitṛdevagaṇasya ca /
māṣacūṇādinā pāṇiṃ prakṣālyāmaṇibandhanāt // Paus_27.80 //
samācamyopasaṃhṛtya ūcchiṣṭaṃ tu yathāvidhi / / pavitrīkṛtya vasudhāṃ pāṇau kṛtvā tilodakam // Paus_27.81 //
prīṇanaṃ bhagavatyagre samutthāyācaret tataḥ /
tavāstu bhagavan pūrvaḥ prītaḥ pitṛgaṇastathā // Paus_27.82 //
śārīro devatāvyūha a ( ā )padā ( dyo )dyā vyavasthitaḥ /
evaṃ suvitate kuryāt karmatvārādhanālaye // Paus_27.83 //
saṅkaṭe punaraanyatra yāyādabhyarcya mantrarāṭ /
sthānaṃ saṃskārasaṃśudhdaṃ kṛtvā prāktānādinā // Paus_27.84 //
vyāptiśaktayāritaṃ bhūtastoyādhāragataṃ smaret /
manyamarcanapūrvaṃ tu tadagra sarvamācaret // Paus_27.85 //
pātrāghrāṇapareṇaiva tatpātrasthena bhāvayet /
mādhuyuktena haviṣā darbhakāṇḍaistilaiḥ saha // Paus_27.86 //
nirdeṣaṃ vahninā kṛtvā hṛdā darbhāgrakeṇa tu /
dhyātvā dhāma drumākāraṃ jñasvabhāvaṃ mahat prabham // Paus_27.87 //
dravyadoṣagaṇa kṛtsnaṃ nirdahantaṃ samantataḥ /
devatānāṃ pitṝṇāṃ yat tṛptaye 'nnaṃ mahāmate // Paus_27.88 //
tat sādhanaṃ ca vihitaṃ saṃskṛtena purānninā / / dvābhyāṃ deśikapūrvābhyāme tad viṣayam abjaja // Paus_27.89 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28886129 (0.047):
narāṇāṃ nirvivekānāṃ tadanyeṣāṃ tu kiṃ punaḥ // Paus_36.100 //
pradāpanamato 'nyeṣāṃ tatkālaṃ tasya vai hitam /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28886129 (0.040):
narāṇāṃ nirvivekānāṃ tadanyeṣāṃ tu kiṃ punaḥ // Paus_36.100 //
sadaiva vidhinānena tadarthaṃ śubhasiddhaye // Paus_27.90 //
ekasyā śrayabījasya nānākarmavaśāt tu vai /
nānātvaṃ bhāvayed buddhayā pitṛkarmavyataḥ purā // Paus_27.91 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28861992 (0.061):
santarpaṇaṃ tataḥ pārśve viśvedevapurassaram // Paus_27.311 // / jalakṣaṇena santarpyau praṇavena tu tau purā /
tenaiva tarpaṇīyaṃ tat svayaṃbhūtā tadātmanā / / matpravāhavadantastho bhāvayed annapātragau // Paus_27.92 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28861992 (0.051):
santarpaṇaṃ tataḥ pārśve viśvedevapurassaram // Paus_27.311 // / jalakṣaṇena santarpyau praṇavena tu tau purā /
arhaṇāgrahagarbhau tu dvau darbhau tālasammitau /
hranmantramantritau kṛtvā tābhyāṃ saha samuddharet // Paus_27.93 //
rasarūpasvabhāvaṃ tat stha ( sthū )latvenānnatāṃ gatam /
caturaṅgulamātraṃ tu grāsaṃ grāsaṃ mahāmate // Paus_27.94 //
agnīṣomāśrayasthasya pūrvaṃ pitṛgaṇasya ca /
pitṝṇāṃ bījabhūtasya jñasvabhāvasya tattvataḥ // Paus_27.95 //
daghāt piṇḍadvayaṃ cai va tvagnīṣomasamudbhavam /
nāḍīsvarūpau tau darbhau piṇḍena saha tatra vai // Paus_27.96 //
layaṃ nītvā dvitīyena vyavahāradhiyāṃ ( ?yā )tataḥ /
pitṝṇāṃ kalpayet tena piṇḍānyanye ( ? tne )na sāṃpratam // Paus_27.97 //
krameṇa prāgadṛṣṭānāṃ hradā saṃjñāpadena tu /
evaṃ dṛṣṭasvarūpaṃ ca jñātvā teṣāṃ sthitiṃ sphuram // Paus_27.98 //
prāgvat svadhāvasānāghairmantrair oṃkārapūrvakaiḥ /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28875330 (0.064):
tato mantrābhijaptena sāmbunā viṣṭareṇa tu // Paus_31.126 // / prāgvadāmastakāt sarvaṃ spṛśeddhayānadhiyā śuci /
hranmantrālaṅkṛnairvipra tadā saṃjñāpadānvitaiḥ // Paus_27.99 //
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24144366 (0.050):
iti, taccincyam/ / na lopasyahi padasaṃjñāsāpekṣatvena bahiraṅgatvaṃ vācyam, tacca, na ;
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6628336 (0.051):
kṣatriyā iti saṃjñā udapādi/ athātra brāhmaṇa tad anyatamānāṃ sattānām
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21619723 (0.063):
saṃjñā udapādi/ / 328.020. athātra brāhmaṇa tadanyatamānāṃ sattvānāmetadabhavat parigraho
piṇḍaṃ prakalpayāmīti tataḥ pūrvavadācaret / / añjanābhyañjanādyaistu hyupacāraiḥ prapūjanam // Paus_27.100 //
krameṇa tarpaṇaṃ kuryāt satilaiścā mbhasā tataḥ /
śirasā vanate (? tau )kṛtvā jānupādau kṣitau gatau // Paus_27.101 //
pāṇiyugme lālārasthe ekacintaḥ paḍhed imam /
oṃ namo vaḥ pitaro namo vāḥ (? vai )puruṣottama // Paus_27.102 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6790715 (0.042):
vāsaḥ śithilīkṛtvāñjaliṃ kṛtvā oṃ namo vaḥ pitaro namo vaḥ iti japaḥ /
Jaimini-Grhyasutra (jaimigsu.htm.txt) 28824166 (0.044):
dadātyāṅkṣyāsāvityabhyaṅkṣyāsāviti gandhānsumanasaśca dadyānnamo vaḥ / pitara iti ṣaḍibharnamaskārairupatiṣṭhate namo vaḥ pitaro mano vaḥ pitaraḥ
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16715945 (0.056):
ŚŚS_4.4.14: amīmadanta.pitaro.yathā.bhāgam.avīvṛṣata.it.pratiparyāvṛtya / / ŚŚS_4.4.15: tathaiva.avanejya / / namo.vaḥ.pitaro.jīvāya.namo.vaḥ.pitaraḥ.śoṣāya.|.namo.vaḥ.pitaro.ghorāya.namo.vaḥ.pitaro.rasāya.|.namo.vaḥ.pitaro.balāya.namo.vaḥ.pitaro.mṛtyave
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18981448 (0.057):
(AVŚ_18,4.82a) namo vaḥ pitaro bhāmāya namo vaḥ pitaro manyave ||82||
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3535970 (0.063):
visṛjadbhyaś ca vo namo namo 'syadbhyo vidhyadbhyaś ca vo namo namaḥ / svapadbhyo jāgradbhyaś ca vo namo namaḥ śayānebhyā āsīnebhyaś ca vo namo
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3535950 (0.063):
nama iṣukṛdbhyo dhanuṣkṛdbhyaś ca vo namo namā iṣumadbhyo dhanvāyibhyaś ca / vo namo nama ātanvānebhyaḥ pratidadhānebhyaś ca vo namo nama āyachadbhyo
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3536026 (0.063):
viśvarūpebhyaś ca vo namo namaḥ senābhyaḥ senānībhyaś ca vo namo namo / rathibhyo varūthibhyaś ca vo namo namaḥ kṣattṛbhyaḥ saṃgrahītṛbhyaś ca vo
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3536062 (0.063):
namo brāhmaṇebhyo rājanyebhyaś ca vo namo namaḥ sūtebhyo viśyebhyaś ca vo
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19566159 (0.063):
dhanvāyibhya iṣumadbhyo namo giricarāya te / / ātanvābhyo vaśca pratidadhānebhyo namonamaḥ // Valc_2,20.29 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19566179 (0.063):
śayānebhya āsīnebhyastiṣṭhadbhyo vo namo namaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19566230 (0.063):
senānībhyo rathibhyo vo arathebhyo namonamaḥ /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3536072 (0.063):
karmārebhyaś ca vo namo namo niṣādebhyaḥ puñjiṣṭebhyaś ca vo namo namaḥ / śvanībhyo mṛgayubhyaś ca vo namo namaḥ śvabhyaḥ śvapatibhyaś ca vo namo
namo viṣṇupadasthebhyaḥ svadhā vaḥ pitaro namaḥ /
haraye pitṛnāthāya hyagnīṣomātmane namaḥ // Paus_27.103 //
satsomapātmane viṣṇo namo barhiṣadātmane /
āsaṃsārābhijanakā agniṣvāttā athācyuta // Paus_27.104 //
pitāmahāḥ somapāstvaṃ tvamanye pratitāmahāḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19566389 (0.054):
nīpyāya ca namastubhyaṃ kulyāya ca namonamaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15290180 (0.057):
bhuvaneśāya devāya $ vedaśāstra namo 'stu te & / sāraṅgāya namastubhyaṃ % rājahaṃsāya te namaḥ // LiP_1,18.37 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7184210 (0.057):
bhuvaneśāya devāya vedaśāstra namo 'stu te / / sāraṅgāya namastubhyaṃ rājahaṃsāya te namaḥ // LiP_1,18.37 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20656969 (0.058):
13,014.153d@006_0028 agnirūpāya kāntāya namo 'stu gahanāya ca / 13,014.153d@006_0029 khacarāya namas tubhyaṃ gocarābhiratāya ca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15839373 (0.058):
ūrje diśāṃ ca pataye kālāyāghorarupiṇe / / kṛśānuretase tubhyaṃ namo 'stu sumāhātmane // NarP_1,16.94 //
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23755483 (0.059):
sṛṣṭigarbha namastubhyaṃ śuciśravaḥ vṛthuśravaḥ / / namo hiraṇyagarbhāya padmagarbhāya te namaḥ // VamP_60.8 //
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3682569 (0.061):
bāhyābhyantararūpāya laukikāya namonamaḥ / / nairvāṇāya namastubhyaṃ bahurūpāya te namaḥ // BuSto_2.12 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19566309 (0.061):
nādeyāya namastubhyaṃ dvīpyāya ca namonamaḥ /
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23755497 (0.064):
namaḥ kamalanetrāya kālanetrāya te namaḥ / / kālanābha namastubhyaṃ mahānābha namo namaḥ // VamP_60.9 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14785613 (0.064):
namastu payase tubhyaṃ tuṇḍānāṃ pataye namaḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 702737 (0.064):
ṛṣayaḥ pitaraś caiva $ somapāś cāmbupāś ca ye // / **HV_App.I,42B.2715**185:3 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22188287 (0.064):
ṛṣayaḥ pitaraś caiva somapāś cāmbupāś ca ye // / **HV_App.I,42B.2715**185:3 //
tubhyaṃ namo bhagavate pitṛmūrte 'nyutāya ca // Paus_27.105 //
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953614 (0.032):
(laśca) yasmai namo bhagavate purupāya tubhyaṃ yo vāvitā
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15401216 (0.038):
BhP_03.09.018/3 tepe tapo bahu-savo 'varurutsamānas / BhP_03.09.018/4 tasmai namo bhagavate 'dhimakhāya tubhyam
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15400851 (0.043):
BhP_03.09.004/3 tasmai namo bhagavate 'nuvidhema tubhyaṃ / BhP_03.09.004/4 yo 'nādṛto naraka-bhāgbhir asat-prasaṅgaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2650700 (0.045):
tepe tapo bahu savo 'varurutsamānas % tasmai namo bhagavate 'dhimakhāya / tubhyam // BhP_03.09.018 //*
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3682569 (0.051):
bāhyābhyantararūpāya laukikāya namonamaḥ / / nairvāṇāya namastubhyaṃ bahurūpāya te namaḥ // BuSto_2.12 //
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19566388 (0.051):
nīpyāya ca namastubhyaṃ kulyāya ca namonamaḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19566309 (0.051):
nādeyāya namastubhyaṃ dvīpyāya ca namonamaḥ /
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23755496 (0.052):
namaḥ kamalanetrāya kālanetrāya te namaḥ / / kālanābha namastubhyaṃ mahānābha namo namaḥ // VamP_60.9 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15948991 (0.058):
dhyānāya dhyānagamyāya dhyātṝṇāṃ gurave namaḥ / / aṣṭamūrte namastubhyaṃ paśūnāṃ pataye namaḥ // NarP_1,79.233 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2650376 (0.061):
upāsakānām & / tasmai namo bhagavate 'nuvidhema tubhyaṃ % yo 'nādṛto naraka bhāgbhir
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 6994693 (0.061):
dhyāne sma no darśitaṃ ta upāsakānām | / tasmai namo bhagavate 'nuvidhema tubhyaṃ / yo 'nādṛto naraka bhāgbhir asat prasaṅgaiḥ ||[BhP 3.9.2 4]
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15290180 (0.062):
bhuvaneśāya devāya $ vedaśāstra namo 'stu te & / sāraṅgāya namastubhyaṃ % rājahaṃsāya te namaḥ // LiP_1,18.37 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7184210 (0.062):
bhuvaneśāya devāya vedaśāstra namo 'stu te / / sāraṅgāya namastubhyaṃ rājahaṃsāya te namaḥ // LiP_1,18.37 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20656969 (0.062):
13,014.153d@006_0028 agnirūpāya kāntāya namo 'stu gahanāya ca / 13,014.153d@006_0029 khacarāya namas tubhyaṃ gocarābhiratāya ca
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19566114 (0.064):
namo 'raṇyānāmpataye namaḥ paricarāya ca / / stāyūnāmpataye tubhyaṃ vañcate parivañcate // Valc_2,20.25 //
nārāyaṇāya haṃsāya viṣṇo tripuruṣātmane / / muttavā tvāmeva bhagavan na namāmi arcayāmi ca // Paus_27.106 //
na tarpayāmi sarveśa nānyam āvāhayāmyaham /
stutvā evaṃ hi pitṛvyūhaṃ bhaktayā paramayā punaḥ // Paus_27.107 //
saṃbhave sati sandhānaṃ piṇḍamūrteḥ samācaret /
tadagratopaviṣṭasya kramāt pitṛgaṇasya ca // Paus_27.108 //
anusandhāya vai dvābhyām ekasmin vā dvijottama / / ūṣmāgrāvasthitaṃ dhyātvā pitrayaṃ pitṛgaṇaṃ kramāt // Paus_27.109 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28862254 (0.061):
evamabhyarthayitvā ca hyabhisandhāya cetasā // Paus_27.330 // / kramāt pitṛgaṇaṃ sarvamidamuccārya vai tataḥ /
praṇavena svarūpaṃ tu samutthāya tataḥ svayam /
madhyatiryaksthitau sthitvā hyadūraṃ nā nyadṛksthinaiḥ // Paus_27.110 //
uttarābhimukhaiśca eva dakṣiṇasyāthavā dvija / / taduttarānanavaśād hranmantraṃ hradayān nyaset // Paus_27.111 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28887232 (0.064):
sādhakecchāvaśāccaiva tathā kālavaśāt tu vai // Paus_36.180 // / prārthinaścopaviṃṣṭāstu bhogaśayyāgatāstvatha /
namo 'ntaṃ praṇavādyaṃ tu marudambaravigraham /
piṇḍāgre hyupaviṣṭasya prāṇaśakti ( ? ktera )dvijasya vā // Paus_27.112 //
bahūnāṃ vā prayatnena svātantrān nirgato bahiḥ / / dhyātvā tayā saha kṣipramekībhūtatvamāgatam // Paus_27.113 //
ātmaśaktau layaṃ nītvā yadi hyūṣmākhyalakṣaṇā /
kṛtvaivaṃ prāṇasaṅghaṃ ca pitṝṇāṃ vipravigrahe // Paus_27.114 //
prāgvadāsanasaṃruddha bhojayet pūrvavat tataḥ /
oṃ namatvamṛtāyānnamidaṃ viṣṇupuraḥsarāḥ // Paus_27.115 //
devā nadyastathā gāvaḥ sūryaḥ somo vanaspatiḥ /
oṃ mādhavo 'tha bhagavān mantramūrtimayo mahān // Paus_27.116 //
madhubhāvena vo 'nyasmin sthitvā tṛptiṃ karotu vai /
anujjhitāsanaṃ kuryāt pitṝṇāṃ prīṇanāya ca // Paus_27.117 //
tasminnevāsmi ( ?n )bhūbhāge vastvā tatpiṇḍavikṣitau ( ? vīkṣite ) /
sthitiḥ sarvaṃ pitṝṇāṃ ca sāṃprataṃ kamalāsana // Paus_27.118 //
yāvat prāṇavimuktānāṃ piṇḍānāṃ nopasaṃhṛtiḥ /
socchiṣṭānāṃ kṛtā samyak tadante saṃvrajanti te // Paus_27.119 //
svasthānāmāśiṣaṃ datvā śrāddhakarturdhiyā dvija /
sāmṛtaṃ sodakaṃ sthāne satilaṃ mantratejasā // Paus_27.120 //
viviktaṃ vivṛtaṃ mārgaṃ punarāgamanāya ca / / nārāyaṇākhyasanmantrakarma brahmajavīkṛte // Paus_27.121 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28867030 (0.058):
kiṃ punarbrahmasanmantraṃ mantrakarma mahāmate // Paus_27.675 //
sve svondriyarathe kṛtvā tṛptā yātācyutāspadam /
prājāpatyamidaṃ proktaṃ saṃpradāyasamanvitam // Paus_27.122 // / saṃpradānaṃ pitṝṇāṃ ca pūrvoktaphalavardhanam /
samācaret sadā vyūhya mantrāṇāṃ mantrakarmaṇā // Paus_27.123 //
nityaṃ bahutve dvitve vā prayogaṃ kamalodbhava /
yadyetadapyanaṅgaṃ ca tadā vai pratikarmaṇi // Paus_27.124 // / hradādyaṅgāṅgato yojyamaṅgi pūrvavadabjaja /
ārādhyānāmamunetrāṇām oṃṅkāraḥ tatkriyāntare // Paus_27.125 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28878245 (0.054):
vṛttiṃ bhuṅkte tu yāṃ yasya yannimittaṃ mahāmate // Paus_32.19 // / tannimitāt phalaṃ tasya saphalpādeva cākhilam /
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28788770 (0.057):
pratītyā rasānullāsāpatteḥ/ na ca sādhāraṇīkaraṇād / ārādhyatvajñānānutpattir iti vācyam/ yatra sahṛdayānāṃ rasodbodhaḥ
asminnarthe vikārastu ya ukto mantrapūrvakaḥ /
samayaḥ putrakādīnāmanyeṣāṃ bhāvitātmanām // Paus_27.126 //
gurośca sādhakendrasya mantro mama mahāmate /
pradāne sa viruddhaśca tvato 'nyastvaviruddhakṛt // Paus_27.127 //
DHARMAKIRTI: VADANYAYA (dhkvadnu.htm.txt) 10600216 (0.061):
03311 na kaścid artha-bhedaḥ. / 03312 api ca ayaṃ viruddho aviruddho vā sati hetu-prayoge vyadhikaraṇatvād
samayī putrakādīnāṃ vaiṣṇavānāmapi dvija / / caturṇāṃ maugdalāntānāṃ tathaivāśramiṇā tu vai // Paus_27.128 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28885663 (0.043):
karmaṇāṃ vai hyabhuktānāṃ na nāśosti ca yadyapi // Paus_36.65 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28868809 (0.045):
vistīrṇānantayonīnāṃ dūrato vana?mūrtinām / / kuṇḍanāmitimārī ? pūvravat // Paus_29.38 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28887233 (0.045):
sādhakecchāvaśāccaiva tathā kālavaśāt tu vai // Paus_36.180 // / prārthinaścopaviṃṣṭāstu bhogaśayyāgatāstvatha /
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5612059 (0.047):
KAZ10.6.36/ caturṇām uddhānakaḥ kākapadī vā // / KAZ10.6.37/ trayāṇām ardha.candrakaḥ karkaṭaka.śṛṅgī vā //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20711539 (0.050):
13,098.022d@010_0144 viśeṣeṇaiva kartavyā śuśrūṣā bhikṣukāśrame / 13,098.022d@010_0145 āśramāṇāṃ tu sarveṣāṃ caturṇāṃ bhikṣukāśramam
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21491445 (0.055):
Manu4.07c/ tryaha.ehiko vā api bhaved) a.śvastanika eva vā || / Manu4.08a/ caturṇām api ca eteṣāṃ dvijānāṃ gṛhamedhinām |
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1784366 (0.062):
teṣāmupadhānamupasthānaṃ bhavati sarveṣāṃ sūktānāṃ yetriṣaptādīnām ||
dīkṣayā saṃskṛtānāṃ ca dīkṣitānāṃ mahāmune / / sāmānyastvatha sarvatra sāṅgaḥ siddhaḥ supūjitaḥ // Paus_27.129 //
teṣāṃ yaścopadeṣṭavyo mantravyūho hi taṃ śṛṇu / / sadvādaśākṣaro mantraḥ kavacaṃ brahmaṇe namaḥ // Paus_27.130 //
evaṃ viśvātmane netramastraṃ ca paramātmane / / ete sapraṇavāḥ sarve śūdrāṇāṃ yogyatāvaśāt // Paus_27.131 //
samyagvā dīkṣitānāṃ ca teṣāṃ vai praṇavojjhitāḥ / / vihitāca ( ? śca )yathā strīṇāṃ sadācāravaśāt tu vai // Paus_27.132 //
asamyak pratipannānāṃ śūdrāṇāṃ tu mahāmate / / na khaṇḍayet tu mantrāṇāṃ namaskāro bhavet punaḥ // Paus_27.133 //
sajāterdvādaśārṇasya tadvadaṣṭākṣarasya ca /
ṣaḍakṣarasya vai pūrvaṃ prayojyaṃ pūraṇārthataḥ // Paus_27.134 //
yadā tvabhihito 'ṣṭārṇe tvaṣṭārṇena avatāritaḥ /
mukhyatā dvādaśārṇasya mantrasya vihitā tadā // Paus_27.135 //
ṣaḍakṣarasya mukhyatvaṃ bhavedubhāvavaśād api /
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25346618 (0.040):
atha tvadhikatā kācit pratyakṣādivaśād bhavet / / yāvaddhīndriyasambaddhe1 tatpratyakṣamiti smṛtam // Msv_5,6.9 //
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23915447 (0.041):
sarvadṛṣṭigateṣu praviśan, tvamapi tvantamadhyāpratilabdhaḥ; tvaṃ (cet) / punaraṣṭākṣaṇapratipannaḥ kṣaṇāprāptaḥ, saṃkleśasambhūtastvaṃ
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip13u.htm.txt) 24155408 (0.051):
nanu viṣṇau mukhyo 'pyātmaśabdo jāyamānatvarūpajīvaliṅgabalādamukhyārthaḥ / kiṃ na syāt / tathā ca na tato viṣṇordyubhvādyāyatanatvanirṇaya ityāśaṅkāṃ
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya03u.htm.txt) 4163574 (0.052):
liṅgaṃ kramasamākhyābhyāṃ prabalaṃ tadvaśādamūḥ / / akāmyāsvapi saṃcāryā yājyāḥ sarvatra kā kṣatiḥ // MJaiNy_3,2.17 //
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24055855 (0.054):
yathā naikena luṅgenālūnena dedāramalūnaṃ bhavati / / phalatvādaṣṭajñānaṣoḍaśākārabhāvanāt pūrvamārgavihāneḥ pravandhikatvācca
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19152280 (0.055):
atra mukhyārthasiddhaye yad(vākyāṃntarā)bhidheyaṃ vastu vicchittyā
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26706740 (0.055):
atra maṇiguñjāvibhūṣaṇayorvinimayayoḥ mukhyatayaiva saṃbhavatīti / vinimayavatīyaṃ mukhyā nāma parivṛttiḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8713868 (0.056):
tasya abhyāsaḥ paunaḥpunyaṃ tadvaśāt / / viśādīti / / viśadībhāvo rasāveśainmukhyam /
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8654371 (0.057):
kāṣṭhe / prājñāstu mukhyāmukhyavivekavanto hyamukhmarthamanādṛtya
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16679330 (0.060):
'viṣayāntare' gaṅgādiśabdamukhyārthamityarthaḥ / / 'aśenāparityajanni'ti /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21030206 (0.061):
tatrādye doṣamāha gaṅgeti// antyamāśaṅkyāha na ceti// / paramparayeti// mukhyārthabhūtapravāhaṃ pratītyetatsaṃbandhitayā tīraṃ
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18329942 (0.061):
śrutermukhyārthāsambhavādamukhyārtha eva svīkaraṇīye
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26693842 (0.062):
saṃyuktalakṣyārthatvam / / virodhyavirodhakabhāvādiramukhyaḥ sambandhaḥ /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 3, (jsbh3-3u.htm.txt) 24307747 (0.063):
vakṣyamāṇatvāt tannyāyena prakṛte 'pyarthavādasya mukhyatvātsa / evānuroddhavya iti kathaṃ pūrvapakṣa ityata āha -------- aṅgaguṇeti //
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4993922 (0.063):
yac chrapyamāṇāyā aparam udvāsitāyāḥ. atrocyate syāt tasya mukhyatvāt,
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24767696 (0.064):
niṣkṛṣṭasvarūpaviṣayāṇāmahaṃśabdānāṃ bahūnāmamukhyatvaṃ yuktam / kintu
yojyasvaṣṭākṣaro mantro nityameva śikhāvadhau // Paus_27.136 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15939328 (0.056):
mālāhvayo dvijaśreṣṭha śaranetradharākṣaraḥ / / mālāmantrāṣṭārṇayośca munyādyarcā tu pūrvavat // NarP_1,74.198 //
praṇavasya ca mukhyatvaṃ dviṣaḍaṣṭaṣaḍakṣarāḥ /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28878969 (0.054):
svamantrasādhanākhyaṃ vā dvi ṣaḍaṣṭaṣaḍakṣaram / / jitantasaṃjñaṃ praṇavam ādyaṃ cāntaṃ sabījakam // Paus_32.74 //
mantrā hṛdayapūrvāstu parijñeyāstataḥ kramāt // Paus_27.137 //
mantrāṇāṃ varmapūrvāṇāṃ vācyatvaṃ yadi kalpyate /
tadātmatā ca vihitā tatsthāne praṇavasya ca // Paus_27.138 //
devo jitaṃtāmantreṇa cittasthaḥ sannidhīkṛtaḥ /
yoktavyaṃ tatra ca aṅgānāṃ mantraṣaṭkaṃ yathā sthitam // Paus_27.139 //
dvādaśākṣarapūrvaṃ tu tṛtīyaṃ yat prakīrtitam /
tṛtīyaṃ brahmapūrvaṃ tu dharmādīnāṃ hi vācakam // Paus_27.140 //
praṇavaḥ sarvamantrāṇāmitaśca āsanakarmaṇi /
dvādaśākṣarapūrvāṇāṃ mantrasāmānyakarmaṇām // Paus_27.141 //
darbhātilodakādīnāṃ dravyāṇāṃ pratikarmaṇi / / jāyate ca visṛṣṭānāmvupaśāntiśca taijasī // Paus_27.142 //
ata evopayuktānāṃ bhogānāṃ kamalodbhava / / viruddhasaṃgraho bhūyastvanyāsmin hi kriyāntare // Paus_27.143 //
gauṇī vyaktiḥ yatasteṣāmāmūlāccidādhiṣṭhitā / / vartate paramāśritya tat kartuḥ phalasiddhaye // Paus_27.144 //
citsāmānyavinirmuktā hyayomyāste śarīravat /
mantrāṇāṃ sthāyino bhāgā yānti vai yogyatāṃ punaḥ // Paus_27.145 //
kadācinmantrasāmarthyāt jñānabhāvanayā dvija /
(iti nityaśrāddhavidhiḥ ) / atha naimittikaśrāddhavidhiḥ
naimittakamataḥ śrāddhavidhānamavadhāraya / / gatipradaṃ pitṝṇāṃ yat karmaṇāṃ siddhibhūridam // Paus_27.146 //
sadyaḥ satpātrasaṃprāptiṃ vinā naiva samācaret /
evamādyairvinirmuktaṃ śrāddhamabjasamudbhava // Paus_27.147 //
tiṣṭhatyanugrahārthaṃ ca yadi saṃprārthitaṃ hi yat / / tadā niyamamātiṣṭhe[dagni]kāṣṭhād anādikam // Paus_27.158 //
mānamātsaryakārpavyakrodhalobhādayo 'khilāḥ /
Gautama: Nyayasutra (nysvbh_u.htm.txt) 22542616 (0.049):
rāgadveṣādhikārāccāsatyerṣyāsūyāmānalobhādayo doṣā bhavanti|
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7658848 (0.062):
tīvrarāgadveṣamohamānerṣyāmātsaryaparyutthitānāṃ sattvānāṃ
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12680246 (0.064):
siddhāṃtavādino bauddhān pratikṣipyābhiniṃdayan // Rm_38.760{98} // / lobherṣyāmadamātsaryaparītātmā hi mānikaḥ /
doṣā dūratare tyājyā hyāniṣpattidināvadhi // Paus_27.149 //
śuddhipūrveṇa vidhinā suprayatnena cetasā /
pradattaṃ phalamūlādyaṃ bhavet tadamṛtādhikam // Paus_27.150 //
deśapātravaśenaiva saṃpatto sati padmaja /
ekāhāt saptarātraṃ tu śraddhayā tat samācaret // Paus_27.151 //
samāśritya śubhaṃ kālamekāhaṃ kamalodbhava /
nirvartya parayā prītyā naiti kālaṃ yathānyathā // Paus_27.152 //
trayamāśritya te śrāddhaṃ sānukampena cetasā /
satvasthena kṛtaṃ śaktyā śuddhena draviṇena ca // Paus_27.153 //
nayatyavaśyamacirāt satyalokaṃ tadarthitam /
deśakālakṛtaṃ tvetat tapolokaṃ dadāti ca // Paus_27.154 //
deśapātrāśritu śrāddhaṃ jana ( no )lokaṃ dadāti ca /
phalaṃ maharlokagati kālapātravaśāt kṛtam // Paus_27.155 //
kevalaṃ deśamāsādya dattaṃ svargaṃ prayacchati /
kṛtaṃ yat kālamaśritya bhuvarlokaṃ (? kā )dvijayāte? // Paus_27.156 //
saumyapātrāśritaṃ śrāddhaṃ tadbhūlokagatipradam /
sāmānyasya ca deśādestritayasya phalaṃ tvidam // Paus_27.157 //
tatra puṣkara puṣṭiṃ hi prasiddhaṃ dehamabjaja /
kālaṃ grāhyoparāgādyaṃ pātraṃ tanmayamabjaja // Paus_27.158 //
tathā niyamavān samyak śrāddhahetorna cānyathā / / yaduktaṃ tritayaṃ śrāddhe saviśeṣaṃ hi tat punaḥ // Paus_27.159 //
bhavatyutārakaṃ nṝṇāṃ savijñānena janmanā /
prasiddhayā vaiṣṇavaṃ deśaṃ pātrastradbhgavanmayā (? yaḥ ) // Paus_27.160
dvādaśyākhyo bṛhatkālaḥ saṅkāntyādyaiḥ pariṣkṛtaḥ /
trayametanmahābuddhe saviśeṣataraṃ yadi // Paus_27.161 // / bhavatyuttārakaṃ nūnaṃ dehāntaranivāsinām /
svayaṃvyaktena vibhunā tvekamūrtyādinābjaja // Paus_27.162 //
adhiṣṭhitaṃ hi sargādāvekadeśāt sahāmbunā /
tadviśeṣāntaraṃ deśaṃ siddhikṛt sarvakarmaṇām // Paus_27.163 //
tasmin dvijocite kāle dvādaśyākhye bhavedyadi /
samuhūrtaṃ sanakṣatraṃ vaiṣṇavaṃ tena tadbhavet // Paus_27.164 //
prottārakaṃ pitṝṇāṃ ca savyabāhusamanvitam / / samyaksiddhitrayopetaṃ pañcakālaparāyaṇam // Paus_27.165 //
labdhalakṣaṃ pare tattve pātramekāyanaṃ dvija ( ? jaṃ ) /
saṃyamādyairupetaṃ ca tanmahārthāyanāttu vai // Paus_27.166 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28875166 (0.061):
utkṛṣṭamuktāratnādaye svastikādyairvibhūṣite // Paus_31.114 // / dvādaśārāsu māsekeśavādyairadhiṣṭite /
pitṛṇāṃ sugatiprāptiḥ śaśvadeva hi jāyate / / vetaṃ ( ?gaṃ ) ca taṃ mahāvegāt[tulyavegaṃ hi]jāyate // Paus_27.167 //
deśe śubhe śubhaṃ janma jñānasatkarmaṇā saha /
phalaṃ śubhatarān bhinnān pitṝṇāṃ tritayāt kramāt // Paus_27.168 //
jñātvaivaṃ śrāddhadāne tu deśakālādayo guṇāḥ /
cittaśuddhisametāśca samāsannāḥ prasannataḥ // Paus_27.169 //
etadastrādinā sarvamupakāraṃ hi karmaṇām / / kevalaṃ bhaktipūtānāṃ lokadharmaratātmanām // Paus_27.170 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28892707 (0.056):
na tu sadbhaktipūtānāṃ vāsudevaratātmanām // Paus_38.54 //
jñānakarmaratānāṃ ca dvijānāmadhikāriṇām / / pañcakālaratānāṃ ca svakarmavyabjasaṃbhava // Paus_27.171 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28881936 (0.064):
na kutarkaṃ atiṣṭhāya karmabrahmojjhitāya ca // Paus_33.128 //
yānti ?vyāghāramantreṇa parikrāmyena vai tataḥ ? /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28865612 (0.064):
kṛtvātha saha mantreṇa ātmasādasanaṃ ( ?dadanaṃ )dvija // Paus_27.571 //
prabandhabrahmavarṇatvaṃ ?teṣāṃ tadbhagavān hariḥ // Paus_27.172 //
ṣāḍguṇyavigraho devaḥ prabhavāpyayakṛt svayam /
guṇamuktasamūhena svarūpādacyutena ca // Paus_27.173 //
kālādīnāṃ samutthānaṃ ṣāḍguvyād ata eva hi / / na vindanti paratvena te cānyasyācyutaṃ vinā // Paus_27.174 //
kālādeḥ sūkṣmabhūtasya tvāśrayasyāmalasya ca /
ato 'nayadbhagavadbhaktāstanmantrajñānatatparāḥ // Paus_27.175 //
teṣāṃ kamalasaṃbhūta kālādyamakhilaṃ hi yat /
sarvam antaḥsthitaṃ bhāti tatprabhāvavaśāt sphuṭam // Paus_27.176 //
bahirantaravaścāpi yasmādetadadhīśva[rāt] /
viśvasya cāpi dehatvaṃ purā te saṃprakāśitam // Paus_27.177 //
adhvopadeśadvāreṇa vistareṇa ta[d]eva hi / / dehajñaṃ satkriyāniṣṭhaṃ jñāninaṃ vaiṣṇavaṃ sthiram // Paus_27.178 //
icchantyutārakaṃ śuddhaṃ pitaraḥ svakule pumān /
deśakālādayastvevamaśritya prayataḥ svayam // Paus_27.179 //
nistuṣairujjvalaiḥ śuddhaiḥ sakṣīraid abjasaṃbhava /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28863088 (0.054):
bhakṣaiḥ saphalamūlaistu pāvanaiḥ pānakaistataḥ // Paus_27.391 // / rasālābhiḥ sugandhābhiḥ śṛtena payasā saha /
savdyañjanasamopetaṃ saṃsādya śraddhayā purā // Paus_27.180 //
hṛdā vā dvādaśārṇena bhāṇḍeṣvabhinaveṣu vai /
vinirgateṣu vā pākād bhūyaḥ snehokṣiteṣvatha // Paus_27.181 //
evaṃ vā sādhanīyaṃ ca putraśiṣyātmanā dvija / / bhaginyā dharmasā ?pantyā ( ?patnyā vā ) suhṛtsambandhavartmanā //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15516752 (0.061):
tenaiva cāstrabhūtena $ huṃphaṭkārayutena tu & / ātmano revakenaiva % śiṣyadehe viśeddhṛdi // SvaT_4.175 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27773975 (0.061):
tenaiva cāstrabhūtena huṃphaṭkārayutena tu / / ātmano revakenaiva śiṣyadehe viśeddhṛdi // SvaT_4.175 //
Paus_27.182 // / śuklāṃbaradhareṇaiva dakṣeṇa śucinā'tmanā /
śārīravyādhihīnena kṣuttṛṣṇāvigatena ca // Paus_27.183 //
kāsaśvāsa ....... svabhāvātha dṛkśrutihīnakharvaṭaiḥ /
evaṃ vimuktādoṣeṇa bhāvabhaktipareṇa ca // Paus_27.184 //
saṃsādhanīyaṃ śrāddhārthaṃ svajātīyena vai caruḥ /
anulomena vihitaṃ varṇānāṃ carusādhanam // Paus_27.185 //
divye pitraye 'bjasaṃbhūta pratilomaśca doṣakṛt /
tadalābhāt krayakrītamaduṣṭaṃ kārukā ( ?kaṃ )śucim ( ?ci ) // Paus_27.186
pūrvoktādośanirmuktaṃ tenāpi kamalodbhava /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28867350 (0.064):
dvijendrāṇāmṛgādīnāṃ mantrāṇāṃ kamalodbhava / / eka natarantaṃ tu viśrā kramāt kramāt // Paus_27.702 //
apikṣayavidhūnā vā ( ?nānāṃ ) lausyaikaniratātmanām // Paus_27.187 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28867350 (0.059):
dvijendrāṇāmṛgādīnāṃ mantrāṇāṃ kamalodbhava / / eka natarantaṃ tu viśrā kramāt kramāt // Paus_27.702 //
rajasvalānāṃ ṣaṇḍānāṃ ṛtvādīnāṃ viśeṣataḥ / / śvānasūkaramārjāramarkaṭānāṃ tathaiva hi // Paus_27.188 //
viḍvarāhaśivāgṛdhrapūrvāṇāṃ tu svacāriṇām /
tasmāt sarvaprayatnena nivātasthagitāmbare // Paus_27.189 //
niḥśasye kuṭṭime bhūyaḥ sulipte dhavalīkṛte / / sthāne mantrārcanaṃ devapitṛdevasya sādhanam // Paus_27.190 //
vihitaṃ caiva sarveṣāṃ saṃbhave sati sarvadā / / annavyañjanabhāṇḍānāṃ sarveṣāṃ kramaśo dvija // Paus_27.191 //
antaścārambhakālo tu madhvājyaiḥ sakuśāstilāḥ /
kṣeptavyā dvādaśārṇena bhūyaḥ siddhena saṃgrahe // Paus_27.192 //
aṣṭārṇenātha vastreṇa sthagayet tān prayatnataḥ / / yathā na bahiranyotthaṃ bāṣpaṃ niryāti padmaja // Paus_27.193 //
ūrdhvapuṇḍre kṛte lipte kṣālite stha ( ?sthā )likācaye /
varmaṇā vāsasā cchanne maryādābhyantarīkṛte // Paus_27.194 //
rakṣapālaṃ ca tatpaṅktau datvā snānādyamācaret /
agnervipramavāsānāṃ ?pūjāsthānasya pauṣkara // Paus_27.195 //
bhāṇḍānāṃ bhāgapūrvāṇāṃ satsahāyagaṇasya ca /
viniyogaṃ purā kṛtvā pūrṇāntaṃ nityamācaret // Paus_27.196 //
apā..................... nāt pratiśāṭakam / / tasyādhaḥ śāṭikāyāṃ tu vidhūyāt tanuveṣṭanam // Paus_27.197 //
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14061363 (0.011):
RV_8,001.32c eṣa viśvāny abhy astu saubhagāsaṅgasya svanadrathaḥ || / RV_8,001.33a adha plāyogir ati dāsad anyān āsaṅgo agne daśabhiḥ sahasraiḥ
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4943726 (0.013):
*{2/135: E2,4,5,6: adhaḥ svidāsīd}* / *{2/136: E2,4,5,6: upari svidāsīd}*
adhūtaṃ vimalaṃ svacchaṃ.......[visūtraṃ]valkalīdikam /
nīlāñcitaṃ ca catkiṃcidvidyate cāmbarādikam // Paus_27.198 //
sarvatra viṣayāṃ caiva?tvapāsya bhuvanādbahiḥ /
tato dhiyābhisandhāya mantramūrtigataṃ param // Paus_27.199 //
yajāmyanugrahārthaṃ ca pitṝṇāṃ punareva hi / / niveśya prāgvadāhūya hyāsaneṣu kramād dvijān // Paus_27.200 //
tebhyaḥ prāgānanau pūrvaṃ niveśyau dvau dvijottamau /
dvādaśāro dharo dhāma tritayādhiṣṭhitāsane // Paus_27.201 //
athoktān sarvasāmānyān ṣaḍaṅgā dvijavāsvarāḥ ? /
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11563293 (0.059):
!{375}! PārameśvaraS: pañcavaikhānasasāntāṃś ca tathānyān vaiṣṇavān dvija. / !{376}! PārameśvaraS: ekāyanīyaśākhottha mantrānāṃ prathamaṃ tataḥ.
astramantraśikhāyuktaḥ kramādbi ....... ṣaḍanvitam // Paus_27.202 //
niyojya prāṅmukhasthābhyāṃ dehatādātmyatāptaye /
svavācakena saddhāmno hyekamūrtyādikātmanā // Paus_27.203 //
nyastavyaṃ devatāvyūhaṃ phaḍvauṣaṭkārasaṃyutam /
nṛsiṃhākhyaṃ savārāhaṃ mantramūrtidvayaṃ hi yat // Paus_27.204 //
agnīṣomākhyadaivatyaṃ rakṣārthaṃ sarvadaiva hi /
avīkṣayannudagbhāga ato 'nye viniveśya ca // Paus_27.205 //
tatrādau hṛdayadīnāmadhaḥpaṅktau niveśya ca /
dṛśā sadvarṇajānāṃ tu saṅghānāmevameva hi // Paus_27.206 //
tasya dakṣiṇataścordhve jananīyakulasya ca / / kavacenāparaṃ yojyamekāntaṃ bhagavanmayam // Paus_27.207 //
pitṛnāmnā[dvitīyaṃ]ca .......tasya dakṣiṇatastataḥ / / tṛtīyamāptikārī ? ca caturthaṃ hṛdayena tu // Paus_27.208 //
pitāmahābhidhānena mūrtimantreṇa pañcamam / / pratitāmahanāmnā vai yojyamekāyanaṃ dvija // Paus_27.209 //
janake jīvabhāvena tadatītatrayaṃ kramāt /
niveśanīyaṃ tairmantrairvartate ca dvayaṃ kramāt // Paus_27.210 //
pratitāmahapūrvaṃ tu samatītatrayaṃ nyaset /
sāmānyena ṣaḍaṅgena tvevamuktaṃ svakena vā // Paus_27.211 //
mantreṇa śrāddhadāne tu viniyogaṃ dvijārcane /
caturmūrtādhikāreṇa dvidhāvasthamathocyate // Paus_27.212 //
sabhogamapavargaṃ ca mantraikasmādavāpyate /
kaivalyaṃ kevalaṃ caiva dvitīyādamalekṣaṇa // Paus_27.213 //
sasuhṛnmantravargasya nyasedavyaktamantrarāṭ /
trayāṇāṃ vāsudevāntaṃ pradyumnādyamataḥ kramāt // Paus_27.214 //
na tadvai saviśeṣaṃ ca punareva[ca]me śṛṇu /
suhṛtprapūrvamiśrāṇāmaniruddhaṃ hi vācakam // Paus_27.215 //
pradyumnamantravargasya kāmād dvābhyāṃ dvayaṃ tataḥ /
praṇavena paraṃ brahmasvarūpaṃ pratitāmaham // Paus_27.216 //
maha (tā tanmu ) dāptamukhenaiva tarpaṇaṃ yanmahāmate /
navamūrtyadhikāreṇa triprakāramathocyate // Paus_27.217 //
samitrāṇāṃ ca vātsalyād dvijānāṃ viṣṇunā nyaset /
tato vairājamantreṇa mātṛvargasya pauṣkara // Paus_27.218 //
tribhirnārāyaṇadyaistu pitrādīnāṃ trayaṃ kramāt /
viddhi viddhā (? dyā )khyametaddhi śrāddhajñānaṃ phalapradam //
Paus_27.219 // / pitṝṇā yajamānasya dehalābhe ( ? bhān ) vinaiva hi /
vairājamantrādārabhya sāṅkarṣaṇāntamabjaja // Paus_27.220 //
samantrapañcakaṃ viddhi / / pratitāmahaniṣṭhānāṃ yatacchrāddhaṃ hi pauṣkara // Paus_27.221 //
prayacchatyātmalābhaṃ tu śrāddhakartuḥ pitṛṣvapi /
ādhārāṇāṃ mantrādvai // Paus_27.222 // / niyojanaṃ dvijendrāṇāṃ pañcānāṃ śrāddhakarmaṇi /
mitravargāt samārabhya parametaddhi vaśvaram // Paus_27.223 //
sāmagrībhiḥ samopetaṃ kartuḥ pitṛgaṇasya ca / / paraṃ yacchati nirvāṇaṃ sakṛtsnaṃ ca kiṃ punaḥ // Paus_27.224 //
kālamājīvitaṃ vipra śraddhāpūtena cetasā /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1114140 (0.062):
śraddhāpūtena cetasā__Vdha_072.008 / sa vipraśāpād rājarṣiḥ__Vdha_072.009
kṛpayā ca samānānāṃ saṃbhave sati pauṣkara // Paus_27.225 //
kāmye 'smiñśrāddhadāne tu paṅktayā nānyatra yojayet /
samūhamekaṃ pūrvaṃ tu viprāṇāmuttarānanam // Paus_27.226 //
hṛnmantreṇābjasaṃbhūta sarveṣāṃ vinyaset tataḥ /
praṇavena svanāmnā ca jñāta hṛdādiṣu // Paus_27.227 //
astrabhūṣaṇahetīśa pūrvamantrān sagocare /
evaṃ vā prāṅmukhaṃ śaktayā cakramantreṇa yojayet // Paus_27.228 // / vipramekamudagvakraṃ ( ?ktraṃ ) mukhyamantreṇa yojayet /
dvayaṃ codaṅmukhaṃ tatra hranmantreṇānusandhya ca // Paus_27.229 // / suhṛmnitraṃ dvivetaṃ (?jetaṃ ) tu ?mātṛvaṃśamathābjaja /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28887354 (0.045):
kuraṅgalāchanenaiva anirūddhena lāñchitam // Paus_36.189 // / trayaṃ dāmodarāntaṃ ca hṛṣīkeśādikam hi yat /
pitṛvaṃśaṃ hi niḥśeṣaṃ smaredaparadehagam // Paus_27.230 //
maṇḍale tvambupātrastha cakraṃ vā nṛhariṃ yajet /
[vipramekamudagvaktraṃ mukhyamantreṇa vinyaset // Paus_27.231 //
tṛptaye pitṛvargasya yathā mātṛkulasya ca / / sarvaṃ janamāto 'nyeṣāṃ prītaye ca svaśaktitaḥ // Paus_27.232 //
gavā grāsaṃ samuddhṛtya dadyād ghṛtamadhuplutam /
darbhaistilodakairmiśraṃ na kṣāraṃ lavaṇotkaṭam // Paus_27.233 //
ātmavaṃśādhikāreṇa karyādevamato 'nyathā / / paurohityena kṛpayā prītyā vānyasya kasya cita // Paus_27.234 //
nirvartane tadīyaṃ hi tatpūrvaṃ vihitaṃ kulam / / āpādājjānuparyantamājānormadhyamasta ( ?bāsti )kam // Paus_27.235 //
āvastimūrdhno hṛdayamāhṛdo masatakāvadhi /
aniruddhādayo mantrāścatvāro viniveśya ca // Paus_27.236 //
sugatiprāptaye vipra pitṝṇāṃ nityameva hi / / tṛptaye vāsudevādyādāmūrdhnastvaṅ ghrigācaram // Paus_27.237 //
catvāraścāniruddhānto yoktavyā vā mahāmate / / praṇavena hṛdi brahman śāntaṃ saṃvinmayaṃ tu vā // Paus_27.238 //
samīśanalatoyakṣmābhūtānāṃ vya ( ?vyā ) pakaṃ kramāt /
nyastavyaṃ vāsudevādyamadhyakṣāntaṃ catuṣṭayam // Paus_27.239 //
apekṣayāniruddhādyaṃ pṛthivyādicaturṣvatha /
rakṣārthaṃ nṛhariṃ nyastvā navamūrteḥ paraṃ dvija // Paus_27.240 //
mūrdhāsyakaṇṭhahṛnnābhiguhyajānudveya tvatha /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4888302 (0.050):
mūrdhāsyakaṇṭhahṛnnābhau guhyorujānupādayoḥ //AP_309.029cd/
pādayoḥ kṣmādharāntaṃ tu nyastavyaṃ tvaṣṭakaṃ kramāt // Paus_27.241 //
hṛdambare tu bhagavān vāsudevo 'pyadhokṣajaḥ /
kṣmāntānāṃ buddhipūrvāṇāṃ kramāt saṅkarṣaṇādikam // Paus_27.242 //
yā ( ?yo )ktavyamathavā vipra pṛthivyādikrameṇa tu /
saptakaṃ bhūdharākhyaṃ tu saṅkarṣaṇāntameva hi // Paus_27.243 //
atha ciddhṛtvadhiṣṭhāne vāsudevaṃ tu bhāvayet /
rasalohitamāṃsānāṃ medomajjāsthiṣu dvija // Paus_27.244 //
krameṇa śukladhātvantaṃ nyaset saṅkarṣaṇādikam /
saptakaṃ ca varāhāntamāśuklād dvārasiddhaye // Paus_27.245 //
varāhamantrādāramya saṅkarṣaṇāntamabjaja /
evaṃ duṣṭanirāsārthaṃ pūrvavat pātrakaṃ nyaset // Paus_27.246 //
vyāpakatvena bhagavān bahirabhyantare svavat /
jīvavat sāṅkarṣaṇaṃ ca bījaṃ hṛtkamalodare // Paus_27.247 //
sṛṣṭisaṃhārayogena saptakaṃ dhātusaptake /
pauṣkara uvāca / sāmānyena svamantreṇa sati sannihitena vai /
kārayo?rvigrahe vṛttau jvālantābhyantare (yathā)tu vā // Paus_27.248 //
nyāsārcanādimuktānāṃ mantrāṇāṃ yujyate katham /
viniyogaṃ caturṇāṃ vā navānāṃ mantrakarmaṇi // Paus_27.249 //
śrībhagavānuvāca / saṣaḍaṅgo hi sāmānyaḥ sarveṣāṃ vihitaḥ sadā /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28878008 (0.061):
tadarcana parikhyāgād buddhipūrvāt tu kiṃ bhavet // Paus_32.1 // / śrībhagavānuvāca / mantrapūrvaṃ hi saṃkalpaṃ kṛtvā mantrasamarcane /
sādhakasya hi mantro hi viṣamaḥ syādvirodhakṛt // Paus_27.250 //
anujñātaḥ sasarvasya cāturātmyādikaṃ hi yat /
guroricchā svakīyātra svamantrādau mahāmate // Paus_27.251 //
tatrāpi hi viśeṣāya śrāddhe dvābhyāṃ sa ucyate / / mantragrāme tu vinyaste viprāṇāmicchayā purā // Paus_27.252 //
svamantramupasaṃhṛtya svadhāmnā ca dhiyā satā /
brahmabhāvanayā vyāpta evaṃ kṛtvā'śrayādikam // Paus_27.253 //
yadvipravigrahe vyastaṃ mantravyūhaṃ tadātmani /
athāniyojanīyaṃ ca kṣantu ?tatpāṇipūrvakam // Paus_27.254 //
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya02u.htm.txt) 8348150 (0.012):
yāgajanyamapūrve naṣṭe 'pi yāge karrtayātmanyavanuvartatām | / tasmādastyarpūvam | / tadviśeṣastu saṃpradāyasiddhayāgaprakriyayāvagantavyaḥ |
Vatsyayana, Kamasutram (kamasutu.htm.txt) 9663506 (0.017):
5.3.7/.abhiyukta^api pariharati/ na ca saṃsṛjyate/ na ca pratyācaṣṭe/ / tasminn ātmani ca gaurava^abhimānāt/ sa^atiparicayāt kṛcchra^sādhyā/
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, bhumika (vnyps00u.htm.txt) 3296023 (0.024):
pramāṇaṃ tu---kvacidapyartheṣvanavagāḍhāvaṣṭambhāṃ / svātmanyapyanupajātavisrambhāṃ ḍolāyamānāṃ buddhiṃ kareṇumiva
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb5u.htm.txt) 25712065 (0.031):
sa vāyustatra svātmani tasmai samprāptāya vijihote svātmāvayavānvigamayati
Samkara: Upadesasahasri (samkupad_u.htm.txt) 12531778 (0.031):
na saṃbhāvyau tadātmatvād ahaṃkartus tathaiva ca // SamUpad_I,18.24 //
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24551998 (0.032):
ekātmany apy asiddheḥ III 104 / [674]ekātmany apīti | ekātmani sātmke 'nātmake vā 'siddheḥ kāraṇāt |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890025 (0.033):
tathāgatasyā / 01109 secanaka ātmabhāvas tenopasaṃkrāntāḥ/ / 01110 atha khalu te devās te ca mānuṣās tābhir divyābhiḥ puṣpadhūpagandha
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2435787 (0.034):
prameyamātmādi manontaṃ parīkṣitaṃ, na punaḥ pravṛtteḥ svarūpaṃ vā kāryaṃ
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16026890 (0.035):
Yāj3.117c/ ātmanas tu jagat sarvam jagataś ca^ātma.sambhavah // / Yāj3.118a/ katham etad (vimuhyāmah sa.deva.asura.mānavam /
Trimsikavijnaptibhasya (sthtvbhu.htm.txt) 1331134 (0.036):
uddharṣo harṣaviśeṣaḥ | yena harṣaviśeṣeṇa cittam asvatantrīkriyate tena / tadātmatantrīkaraṇāt paryāttaṃ bhavatīty etad uktañ cetasaḥ paryādānam iti
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9143717 (0.039):
sa ca svātmani upahāsakābhedārepāt / / tataśca svaniṣṭhahāse upahāsakahāsābhedāropaḥ vibhāvādīnāṃ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21038528 (0.041):
loṭcetyādipāṇinismaraṇāt/ kathamevamityata uktaṃ "
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21964354 (0.046):
tatpūrvakamadhyetṛṇāṃ ca sucedhastvamādideśa /
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2577881 (0.059):
ātmano mānasāhaṃpratyayagamyatvam / / kaḥ punarayaṃ svātmani kriyāvirodho nāma, yasyāṃ kriyāyāṃ yaḥ kartā na sā
tatrāyaṃ ( ? tredaṃ ) vihitaṃ vipra viśeṣaṃ tannibodhatu / / vyāpakatvena bhagavān prāk savyetarayostataḥ // Paus_27.255 //
dakṣiṇe karaśākhāsu dvitīyaṃ pañcasunyaset / / tadandvā ( ?dvā ) me tṛtīyaṃ hi tvaṅguṣṭhādikrameṇa tu // Paus_27.256 //
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27849651 (0.048):
ākroṣitavyam manyasi paribhāṣitavyam manyasi | sā tvam evam ucyamānī na / pratikramasi dvitīyaṃ tṛtīyam adhyucyamāni na pratikramasi | etaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9998442 (0.053):
'jāyata dvitīyam, tato dvitas tṛtīyam, tatas tritas, yad adbhyo
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14515488 (0.055):
cīvaravaṃśakāto / (39a4) cīvarāṇi muṃciya ekaṃ dvitīyaṃ vā tṛtīyam vā / lka(kū)ṣiyāṇāṃ bhūmīyaṃ patitaṃ / ekena (ā)krāntaṃ dvitīyena ākrāntaṃ
taladvaye dakṣiṇādāvaniruddhamato nyaset /
ekaṃ vā vāsudevāntaṃ nyasedicchāvaśena tu // Paus_27.257 //
yadā navātmā karayostadaṅguṣṭhadvaye 'cyutaḥ /
aṣṭhakaṃ ca varāhantaṃ prāgvadātarjaneḥ kramāt // Paus_27.258 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6723070 (0.026):
caresthire tadvimārge tādṛśetādṛśe kramāt /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21146300 (0.028):
tajjanyajñānaprāmāṇyotpattisvatastvasiddhyadhīnotpattisvatastvamiti / kramājjñapttau ca tadevādau samarthayituṃjñānagrāhakamātragrāhyatvaṃ"
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28784042 (0.029):
mānasyāḥ pratīter asyā vailakṣaṇyopalambhāt/ na ca smṛtiḥ/ tathā prāg / ananubhavāt/ tasmād abhidhayā niveditāḥ padārthā
Kumaralata: Kalpanamanditika (kukalpmu.htm.txt) 17213640 (0.029):
v1 tīrthy. + .ṛ + + + + + nārghaṃti prāg eva tatrabha + + + + + + + + _ _
Prakasa-Samhita (a Pancaratra Samhita) (prakassu.htm.txt) 11821574 (0.030):
etatkalpādibhāvīnāṃ tattakalpeṣu vai kramāt /
Varadaraja: Laghusiddhantakaumudi (= Laghukaumudi) (varlghku.htm.txt) 21243273 (0.031):
tasilādayaḥ prāk pāśapaḥ / śasprabhṛtayaḥ prāk samāsāntebhyaḥ / am / ām /
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 28842 (0.031):
(P_1,1.38.2) KA_I,94.18 95.11 Ro_I,302 303 {23/23} tasilādayaḥ prāk / pāsapaḥ , śasprabhṛtayaḥ prāk samāsāntebhyaḥ , māntaḥ , kṛtvorthaḥ ,
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5251921 (0.031):
katham pāṭhaḥ kartavyaḥ . tasilādayaḥ prāk pāsapaḥ , śasprabhṛtayaḥ prāk / samāsāntebhyaḥ , māntaḥ , kṛtvorthaḥ , tasivatī , nānāñau iti .
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4820952 (0.031):
aḥ apetarayā pīṭhe pūjyāś ca kaktayaḥ kramāt /AP_146.012ab/ / skhāṃ skhīṃ skhauṃ mahābhairavāya namaḥ /AP_146.012cd/
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 873886 (0.033):
araṇan prāraṇan saṃprāraṇan / akṣumyan prākṣubhyan saṃprākṣumyan / agarjan / prāgarjan saṃprāgarjan / divyāśca puṣpagandhamālyameghā abhiprāvarṣan /
Prakasa-Samhita (a Pancaratra Samhita) (prakassu.htm.txt) 11839562 (0.036):
prāpyasthūlāni ṛṣibhiḥ svapūrvaṃ pātike(prāntike) kramāt // PS_2,5.44 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28868674 (0.040):
hlāsayed anupātena tvaṃtu nemya kramāt // Paus_29.27 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28867353 (0.046):
eka natarantaṃ tu viśrā kramāt kramāt // Paus_27.702 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28864923 (0.056):
tanmātrāṇāṃ vyaktaye 'tha pañcānāmatha vai kramāt // Paus_27.520 // / bhūtānām astrāmantraṃ tu vāditāṃ ? santataṃ hi nam /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28875330 (0.063):
tato mantrābhijaptena sāmbunā viṣṭareṇa tu // Paus_31.126 // / prāgvadāmastakāt sarvaṃ spṛśeddhayānadhiyā śuci /
vāmatarjana ( ?ni )niṣṭhaṃ tu vāsudevāntameva vā /
svāhāmadhyoditaṃ kṛtvā pūjāsāre ? tathā ( cene )nale // Paus_27.259 //
hutamapyanalaṃ bhūtaṃ prāgvat pāva ( na )katāṃ nayet /
evamicchāvaśenaiva mantrāṇāṃ parivartanam // Paus_27.260 // / svārādhyā navaniṣṭhānāṃ śrāddhakāle 'virodhakṛt /
evaṃ niyojanaṃ kṛtvā śirasābhyarcya sāṃpratam // Paus_27.261 //
sāsanaṃ puṣpapātreṇa samūhaṃ bhagavanmayam /
tanmadhyembhaścalaṃ cittaṃ pañcendriyasamanvitam // Paus_27.262 //
kuryāttāṃma( ?tanma )ntrapīṭhasthaṃ madhye pāre 'thavā hṛdi /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28865415 (0.062):
āpādya vāsudevākhyaṃ mantreṇa daśabhirdinaiḥ // Paus_27.556 // / asmin vyaktimataḥ kuryāt sāṅkarṣaṇena pauṣkara /
kālamācamanāntarṃ ( thaṃ )tu madanugrahakāmyayā // Paus_27.263 //
sannidhāne dvijānāṃ ca vibhoḥ sajvalanasya ca / / bhāvyaṃ suyantritenaiva sarvajñenāpi jantunā // Paus_27.264 //
evaṃ bhūtaiḥ dvijendraistu ( staiḥ ) buddhayā tu suviśaddhayā /
śraddheyamakhilaṃ tasya sānukampena cetasā // Paus_27.265 //
yasmādabjasamudbhūta mānaṃ yadubhayātmakam /
nāsakṛt sarvabhāvānāṃ viśeṣācchrāddhakarmaṇi // Paus_27.266 //
samaye[tasya]yojyaṃ tat pūraṇa ( ?ṇaṃ ) sarvakarmaṇām /
pāvanaṃ tṛptijananaṃ kiṃ punaḥ pitṛkarmaṇi // Paus_27.267 //
ādāya manasā māntrīmājñāṃ vai śirasā saha /
hārdamāpādya vai śrāddhaṃ dravyotthaṃ yadvaśād dvija // Paus_27.268 //
saphalaṃ syāt pitṝṇāṃ tu jñānamūlaṃ hi tattvataḥ /
anyathā hetunā kena pitṝṇāṃ tadgatipadam // Paus_27.269 //
mūlaṃ vinā kṣmāṃ nābhyeti pādapānāṃ yathā tathā /
jñānamāhlādapūrveṇa phalatyāśu ca vartmanā // Paus_27.270 //
kāraṇaṃ sarvendriyāgrāmaṃ bahirvṛttigataṃ hi yat /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14339472 (0.053):
sa kadācit tīrthayātrāmuddiśya smāṭatidvijaḥ // GarP_2,7.4 // / pratyākṛṣṭendriyatvācca bahirvṛttinirodhakaḥ /
svayamātmani saṃlīnaṃ kṛtvā hṛtkamalāmbare // Paus_27.271 //
svabhāvaśaktyā saṃpūrya samāste sāṃprataṃ tu tat /
svarūpād vandanaṃ kuryādvibhoḥ sarveśvarasya ca // Paus_27.272 //
śāntasaṃvitsvarūpasya spandānandamayātmanaḥ /
tāvacyutaṃ hi cit spandaṃ svayaṃ pariṇataṃ smaret // Paus_27.273 //
sahastraśaśisūryāgniprabhayā projvalaṃ sthiram /
marīcicakrasaṃpūrṇacidgarbhaṃ sarvatomukham // Paus_27.274 //
cidambarāntarāvasthaṃ suśāntaṃ bhagavatpadam /
tacchakti ( taccitra ) jñānanāḍervai vilakṣaṇataraṃ hi yat // Paus_27.275
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28885663 (0.019):
karmaṇāṃ vai hyabhuktānāṃ na nāśosti ca yadyapi // Paus_36.65 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28887233 (0.022):
sādhakecchāvaśāccaiva tathā kālavaśāt tu vai // Paus_36.180 // / prārthinaścopaviṃṣṭāstu bhogaśayyāgatāstvatha /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28881936 (0.025):
na kutarkaṃ atiṣṭhāya karmabrahmojjhitāya ca // Paus_33.128 //
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15181705 (0.026):
dharmaṃ nāpavadati / sa yat tad bhavati kavitaṃ kāveyaṃ citrākṣaraṃ"
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28873071 (0.030):
nityaṃ bhartari cādrohā prayatā sāṅgatena vai // Paus_30.187 // / pavittakaṃ jagadyonerāropayaticābjaja /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28878245 (0.035):
vṛttiṃ bhuṅkte tu yāṃ yasya yannimittaṃ mahāmate // Paus_32.19 // / tannimitāt phalaṃ tasya saphalpādeva cākhilam /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28863927 (0.037):
vyavasāyavighātaṃ ca nyūnaṃ kuryācca karmaṇām // Paus_27.451 // / tasmāt saṃrakṣaṇīyaṃ ca brahmamanbra ( ?ntra ) balena tu /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28860383 (0.040):
tasyādhaḥ śāṭikāyāṃ tu vidhūyāt tanuveṣṭanam // Paus_27.197 // / adhūtaṃ vimalaṃ svacchaṃ.......[visūtraṃ]valkalīdikam /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28895468 (0.041):
parāvarasvarūpeṇa smaret tatsthaṃ digīśvaram // Paus_38.253 // / audayena tu yogena mantrāṇi ca parāt padāt /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21020325 (0.041):
cānayanānvayavān ghaṭa iti dhīprasaṅga iti bhāvaḥ/ / śaktijñānasūmakatveneti// śaktijñānamaryādākatvenetyarthaḥ/ yadviṣaye
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28858730 (0.042):
sānusvāram akārādyairbhinnaṃ ṣoḍaśabhiḥ svaraiḥ // Paus_27.77 // / tvaṅkārananiniṣṭaṃ ca tatra prākasthaḥ satārakam /
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1418873 (0.044):
tārkikānumānena2 tu yasya yatra kartṛtvaṃ tatparijñānavatas / tacchaktiyuktasya3 kartṛtvopapatteḥ / rathaprāsādādikartṛvad iti4 /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15175630 (0.047):
dharmacintāyām / lokāyatāś ca mantrā vivarjayitavyāḥ, citrākṣarāś / citrapadavyañjanā anarthopasaṃhitāḥ, ye nābhijñāyai na saṃbodhāya na
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28877590 (0.049):
svasaṃvidāptaye samyak taddineśamathārcayet // Paus_31.280 // / prabhūtaye tu viśvātmā trividhāsvatha siddhiṣu /
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24760658 (0.061):
jñāturvinaṣṭatvātsvāpekaḥ smaredityatrāha na ca pratyabhijñe ti /
smarenmarīcikoṇasthaṃ svabhāvāhlādapiṇḍakam /
svakaṃ pitṛsamūhaṃ tu sphurantaṃ karmaśāntaye // Paus_27.276 //
mahataḥ pāvakādyadvacchaktirdahanalakṣaṇā /
aṅgārakaṇamāśritya bāhyamāyāti pauṣkara // Paus_27.277 //
tadvadeva hi niryātaḥ kintu saṅkspaniścayāt /
agnīṣomau samāśritya pitaraśceśvarecchayā // Paus_27.278 //
prakāśamantrarāḍbāhyaṃ māyākāśava[śād]dvija /
krameṇa yat tataḥ sveṣāṃ sukhaduḥkhataraṃ tu vā // Paus_27.279 //
mūlāntaḥkaraṇenaiva sendriyeṇa samābjaja /
māyākāśavṛtenaiva hṛnmantraṃ bhrāmayekttataḥ // Paus_27.280 //
tadduḥ (khamu ) khādupaśāntyarthaṃ raśmirandhreṇa kenacit /
jñānatastvaravindākṣa tadākāśāvadheḥ punaḥ // Paus_27.281 //
tatkālaṃ tatkulodbhetamanubhāvavaśād dvija /
agnīṣomāśrayasthaṃ ca citpiṇḍaṃ tattu vai kramāt // Paus_27.282 //
antaḥkaraṇabījaṃ tu mahāmohabalojjhitam /
jñānāntamaṃbarāntasthaṃ susūkṣmaṃ satatoditam // Paus_27.283 //
kṣmāntaṃ nārāyaṇādyaistu hyadhyakṣāntairadhiṣṭhitam /
prāṇabrahmāvasānairvā vāsudevādikaiḥ kramāt // Paus_27.284 //
buddhayā vyāptairyathāvasthaiḥ prabhavasthitilakṣaṇaiḥ /
mantrāṅgairjñasvarūpairvā pañcabhirlocanojjhitaiḥ // Paus_27.285 //
yadvaśāt pratipattirvai karturbhavati susphuṭā /
sanniveśavaśenāto hārde 'smin pitṛtarpaṇe // Paus_27.286 //
svānuṣṭhānavaśenāpi mantrāṇāmmudayān smaran /
amūrtamathavā mūrtamadhidaivavyavasthayā // Paus_27.287 //
cidbījanicayādhāra ( ?raṃ ) bdyātmakaṃ yat puroditam /
tābhiḥ saṃpūrṇamantaḥkaraṇaśaktibhiḥ // Paus_27.288 // / abhinnalakṣaṇenaiva praṇavena mahāmate /
dhyāyoccitkarṇikāmadhye bhūmau bījatvamāgatam // Paus_27.289 //
saturyamapṛthagbhūtaiḥ satvādyairanupaplutam /
tasmādvinirgataṃ dhyāyet tritayenābhirañjitam // Paus_27.290 // / pratitāmahasaṃjñaṃ tu caitanyatvena pauṣkara /
suṣuptirūpa (saṃjña ) tāprāptamīṣatkāluṣyamāgatam // Paus_27.291 //
viśrāntaṃ karṇikākāśadeśe cidbhāskarodare /
taduddeśaṃ tatastamāccaitanyānnirgataṃ smaret // Paus_27.292 //
svenāntaḥkaraṇenaiva rañjitaṃ svaṃ pitāmaham / / ekāreṇa svanāmnā ca svapnenāviṣvakṛtasya ca // Paus_27.293 //
saṃsthitiṃ saṃsmarettasya dvayātmanā māśritasya ca /
cidaṃśasya vai kaṇṭhadeśe nābhyantarāmbare // Paus_27.294 //
manobuddhirahaṅkārarañjitaṃ saṃsmarettataḥ /
jāgreṇākūlitenaiva pitā caitanyamabjaja // Paus_27.295 //
brahmanāyantarākāśe brahmarandhrapathāvanau / / vdyātmake jīvakośe tu kāraṇe turyalakṣaṇe // Paus_27.296 //
daivatyaṃ vāsudevaṃ ca sākāraṃ vār'kabimbavat /
tadātmanā ca boddhavyau vibudhau viśvasaṃjñakau // Paus_27.297 //
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22738984 (0.060):
nanu tarhi jīvavat-tal-liptatvena aniīśvaratvaṃ syāt ? tatrāha ātmaneti | / sa tu
tanmūlaṃ hi yataḥ sarvaṃ karmiṇāṃ pitṛsaṃgrahaḥ /
pratitāmahasaṃjñaṃ vai tvadhiṣṭhāyāthavā bhavet // Paus_27.298 //
madhyāhnabhāskarākāraṃ mūrtaṃ vā jñānamūrtibhṛt /
paitāmahīyamevaṃ hi caitanyaṃ kamalodbhava // Paus_27.299 // / pradyumnādhiṣṭhitaṃ dhyāyet svasthānena puroditam /
pitā ( ?trā ) dhidevatārūpamaniruddhamataḥ smaret // Paus_27.300 //
mūrdhnaśchidrapraveśe tu amūrtaṃ mūrtameva vā /
ārādhya mantreṇāḍhyaṃ vā sthānaṃ kuryādadhidhiṣṭhitam // Paus_27.301 //
hṛnmantreṇāparaṃ vipra śirasā tat paraṃ tu tat /
śikhādhidaivataṃ dhyāyeccaturthaṃ sarvadaiva hi // Paus_27.302 //
śaktimantreṇa tanutīṃ hṛnmantrānugatāṃ smaret /
śirasā saha cāstrākhyaṃ śikhayā saha locanam // Paus_27.303 //
navamūrteścatuṣkaṃ tu cidrūpaṃ kevalaṃ hṛdi /
sattāmātrasvarūpābhirvibhinnaṃ guṇaśaktibhiḥ // Paus_27.304 //
oṃ tatsaditi caitadvat karṇikāgahanāntare /
vyaktaṃ kaṇṭhāvadhoddeśaṃ kuryādgaruḍagādinā // Paus_27.305 //
brahmarandhragrataṃ dhyāyet khavarāhanṛkesari[ ?m] /
bhinnatve bhedabuddhayā tu yathaikasmin hi jāyate // Paus_27.306 //
Yamuna: Siddhitraya, Part 3: Samvitsiddhi (yasasi_u.htm.txt) 3303161 (0.062):
tvaṃ ca svābhyupagamaviruddhavacanatvena nigṛhyasa ityarthaḥ // 67 //68 // / bhinnābhinnatvasambandhasadasattvavikalpanam /
svabhāvaśītalaṃ coṣṇaṃ svādu bhinnajaladvayam /
evaṃ bhogāptaye kuryādetasmādvamatyayaṃ hi ye ( ?yaḥ ) // Paus_27.307 //
jñeyaṃ tanmokṣadaṃ vipra nityamevāphalārthinām /
tanutrāstradṛśo mantrāḥ hṛdayānmasatakāvadhi // Paus_27.308 //
nyasyādhidevatātvena śaktitvena hṛdādayaḥ /
jñānādīnāṃ hi vai yasmādbhogyāstrīṇi ( ?strā )balādayaḥ // Paus_27.309 //
te ca ṣaḍ hṛdayādīni nirṇītāni ca vai purā /
evaṃ kāraṇamūlaṃ tu dehe pitṛgaṇaṃ kramāt // Paus_27.310 //
nyastvā manīṣitairanyaiścidrūpaiḥ pitṛbhiḥ saha /
santarpaṇaṃ tataḥ pārśve viśvedevapurassaram // Paus_27.311 //
jalakṣaṇena santarpyau praṇavena tu tau purā / / paramānandagarbheṇa sahastraśaśiraśminā // Paus_27.312 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28858925 (0.051):
nānātvaṃ bhāvayed buddhayā pitṛkarmavyataḥ purā // Paus_27.91 // / tenaiva tarpaṇīyaṃ tat svayaṃbhūtā tadātmanā /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28904102 (0.063):
prāgvadākoṭṭanādyena sarvāṅgairipubhistataḥ // Paus_42.195 //
hṛdiprāṇakalāmūle proccarat praṇavaṃ smaret /
dugdhabudbudasaṅkāśamamṛtaṃ himaśītalam // Paus_27.313 //
tarasāratayaṃ taṃ ca ( ? tārakāsārabhūtaṃ ca )jñānanāḍīkramaṃ mahat /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16701168 (0.062):
tvadbhaktitulyasya sukhasyābhāvādevetyarthaḥ / / sāreti / / viśvasārabhūtaṃ yatsvasvarūpaṃ tadvedītyarthaḥ /
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1868473 (0.063):
[vajranṛtyapūjayā buddho 'pi vaśibhūtaṃ bhavet] / / vajravarma nibadhvā so vajrasāratvaṃ prāpnuyāt // 22 //
yamāśritya ca tiṣṭhanti viśvedevapurassarāḥ // Paus_27.314 //
pitaro bhagavadrūpāḥ sākārā vahnirākṛtiḥ /
brahmarandhrāvadhiṃ yāvadvisarpantaṃ smareta ( ?cca ) tat // Paus_27.315
saṃpūrṇendutvamāpannaṃ bhāvayettatra tad dvija /
yat pitryadaivataṃ mantraṃ brahmarandhropari sthitam // Paus_27.316 //
prāṇaśaktirjvaladrūpā tadīyā tacchiropari /
sūryamaṇḍalamadhyasthā yugāntānalavat smaret // Paus_27.317 //
tattejasāvalīnaṃ taddhayāyenmaṇḍalamāmṛtam /
janakīyakarandhreṇa pratistrotīkṛtaṃ punaḥ // Paus_27.318 // / ( atra granthapāta iva )
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28904102 (0.051):
prāgvadākoṭṭanādyena sarvāṅgairipubhistataḥ // Paus_42.195 //
mūlaniṣṭhaṃ kramāddhayāyet cetasā nirmalena tu /
evaṃ gatapipāsārthaḥ prāgvadoṅkāramuccaran // Paus_27.319 //
turyabhūmiṃ tu pitrādilayadhyānadhiyā nayet /
iti bhogāptaye kuryād bhūyo bhūyo dvijottama // Paus_27.320 // / pitṝṇāmamṛtaṃ śrāddhaṃ sarvaduḥkhakṣayapradam /
prakāśāhlādapiṇḍasthaṃ kṛtvā pitṛgaṇaṃ tu vai // Paus_27.321 //
antarmāyāmbarādyantaṃ kṣīṇasaṃskāralakṣaṇam /
āmūlādullasantaṃ ca ūrdhvadehavyapekṣayā // Paus_27.322 //
audayena krameṇaiva sūryabimbamivāmbare / / tat punarvilayīkuryāccandrabhāvanayā yathā // Paus_27.323 //
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_pu.htm.txt) 12279823 (0.055):
tato 'sya śiraso 'cchinnam arcir āvir abhūn mahat // SoKss_8,2.84 // / yena sūryāyuteneva prodgatenāmbare gatiḥ /
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8087345 (0.056):
% v| v| v | v % D correct / yena sūryāyuteneva prodgatenāmbare gatiḥ /
na rogamāyāti punaḥ karmabhamau sacitphalaḥ /
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb4u.htm.txt) 6881045 (0.063):
atha dṛśiviśeṣaṇatvaṃ tayoḥ kathaṃ karma syātāṃ dṛśinā vyāpyete / / karma hi kartṛkriyayā vyāpyamānaṃ bhavati /
evaṃ yat pātayet piṇḍaṃ brahmakṣetrasamāścite // Paus_27.324 //
anante vipule pūrṇe cidrūpe tvasphuṭaṃ dvija /
svavaṃśottārakaṃ viddhi jñānakarmaparāyaṇam // Paus_27.325 //
kintvasau durlabho yasya bhāvanaiṣāṃ hi tattvataḥ / / bhagavadbhaktipūtā ( tmā ? )tanmantraika ( ?mantra ) parāyaṇaḥ //
Paus_27.326 // / pravartetātha siddhayarthaṃ bāhyataśśrāddhakarmaṇi /
mantreśavahniviprāṇāṃ sannidhāne yathākramam // Paus_27.327 //
abhyarthāsanakarmākhyaṃ mantraṃ yadavatāritam /
bhagavan puṇḍarīkākṣa pitryaṃ vargaṃ hi māmakam // Paus_27.328 //
svayaṃ śrāddhātmanā bhūtvā proddharasva bhavārṇavāt /
bhuṅkṣa tvaṃ śaktiniṣṭhena svayaṃ jñānādikena vai // Paus_27.329 //
karaṇena balādyaṃ hi bhogajālaṃ trilakṣaṇam /
evamabhyarthayitvā ca hyabhisandhāya cetasā // Paus_27.330 // / kramāt pitṛgaṇaṃ sarvamidamuccārya vai tataḥ /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28859177 (0.061):
ūṣmāgrāvasthitaṃ dhyātvā pitrayaṃ pitṛgaṇaṃ kramāt // Paus_27.109 // / praṇavena svarūpaṃ tu samutthāya tataḥ svayam /
oṃ oṃ oṃ oṃ pitṝṇāṃ ca tṛptaye parameśvara // Paus_27.331 //
uttāraṇārthamapi vai yajāmyomoṃ namo nāmaḥ /
sakṛccaturdhā navadhā tvimuccārya cetasā // Paus_27.332 //
smaran bāhyāmbarāvasthaṃ vinyastaṃ yat parātmani /
tato vibhavataḥ sarvairardhyapādyapurassaraiḥ // Paus_27.333 //
bhogaistāmbūlaparyantairmantranāthaṃ yajed dvija /
tatredaṃ sarvasāmānyaṃ bhogopādānakarmaṇi // Paus_27.334 //
mantramuccāraṇīyaṃ ca śrāddhadāneṣu sarvadā / / oṃ vauṣaḍamṛtābhaṃ tu balavīryamayaṃ tvidam // Paus_27.335 //
tejaḥsvabhāvamamalaṃ bhogaṃ bhuṅkṣvoṃ namo namaḥ /
naivedyaṃ vidyamānaṃ tu prokṣayitvā dṛśā bṛhat // Paus_27.336 //
evaṃ yadabṛhadrūpaṃ pāṇau kṛtvā tu pātragam /
tathā cāvidyamānaṃ yanmanasā vādya dhāraṇā // Paus_27.337 //
pitṝṇāṃ tṛptaye hyevamiṣṭvā mantreśvaraṃ tataḥ / / tatārā ?darbhalope (bhe ) taṃ pradadyāddehamodakam // Paus_27.338 //
oṃ namo 'smaptitṛgaṇāt prīto bhava jaganmaya /
teṣāmastvidamakṣayyaṃ yat kṛtaṃ ca tvayā'tmasāt // Paus_27.339 //
iti kartavyatā sā vai paitraṃ sthānātmanā nayet /
mantreśaromakūpānāmāśayaṃ codayārkavat // Paus_27.340 //
bahirhṛtkamaloddeśe smaret pitṛgaṇaṃ kramāt /
athāntarmānaniṣṭhaṃ tu hyarghyādyaiḥ bhogasaṃcayaiḥ // Paus_27.341 //
dravatpūrṇendudhavalaṃ marīcicayasaṃkulam /
saṃviśantaṃ svaśaktyā vai dhyāyenmantrātmani sthite // Paus_27.342 //
tejomaye pitṛvyūhe pitṛsaṃṅghaṃ hi tat punaḥ /
madhyāhnārkāyutābhaṃ ca saṃsmaredvi (dvi )sphuratprabham // Paus_27.343 //
tadvayāpāre nivṛte 'tha romarandhre śanaiśśanaiḥ /
mantrahṛtpuṣkarākāśamākrāntaṃ taiḥ smaredathā ( ?tha ) // Paus_27.344 //
pīṭhasannihitaṃ mantrādādāyendudhiyā tataḥ /
yāyādagnisamīpaṃ tu dhyāyettatroditaṃ prabhum // Paus_27.345 //
santarpya vidhinā bhaktyā pūrṇāntaṃ mantrarāṭ tataḥ /
tatrāpādya ścaruḥ prāgvat tathā piṇḍārthamodanam // Paus_27.346 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28904143 (0.054):
dvādaśākṣaramantreṇa tristhānasthaṃ ca mantrarāṭ / / kṣāntvā tadopasaṃhṛtya prāgvadarcanapūrvakam // Paus_42.198 //
madhvājyatiladarbhāṇāṃ saṃpuṭe rajatānvite /
abhimāntritamārādhyaistatastaistāḍanādibhiḥ // Paus_27.347 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28875168 (0.058):
utkṛṣṭamuktāratnādaye svastikādyairvibhūṣite // Paus_31.114 // / dvādaśārāsu māsekeśavādyairadhiṣṭite / / sarvāṅgadevatopete mantramanyaste pratiṣṭhite // Paus_31.115 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28877011 (0.062):
payomūlaphalādyairvā parividdhādyavāsare // Paus_31.239 //
nītvā nirdeṣatāṃ paścāt sthagayedambarādinā /
athānusandhānapūrvaṃ sādhāraṃ tvāsanaṃ yajet // Paus_27.348 //
kramāt kuśānāmūrdhve tu yathāsthānavibhāgaśaḥ /
saṃsicya praṇavenātha satilena tu vāriṇā // Paus_27.349 //
hemapūrvāṇi tatrāgre pātrāṇi kramaśo nyaset /
pitrādyanukrameṇaiva tvādāvantye ( ? nte )tadagrataḥ // Paus_27.350 //
mantrapūrveṇa nāmnā taṃ sanamaskena nikṣipet /
tilāstvambukuśāgrāṇi tvidaṃ ter'ghyaṃ paṭhan kramāt // Paus_27.351 //
pratitāmahaparyantāmevaṃ kṛtvārdhyakalpanām / / kāmo 'nyasmin śrāddhadāne hyevamanyeṣvapi dvija // Paus_27.352 //
pūrvavannāmagotre tu hyardhyamāpādya pātragam /
pṛthak pṛthagvā pātrāṇāmāsīnadvijasaṅkhayayā // Paus_27.353 //
prakalpitamatha svaṃ svaṃ nītvā sārdhyaṃ tu bhojanam /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28869547 (0.059):
ārāpraṇālamadhyastā nānākarmavirājitā // Paus_29.85 // / svaṃ svaṃ saṃveditaṃ kuryāt tena cāvedikaṃ śubham /
pratitāmahaniṣṭhānāṃ pāṇau dadyāt kuśānvitam // Paus_27.354 //
sāvaśeṣaṃ tathānyeṣāṃ haster'dhyaṃ pratipādya ca /
kuryāt sārdhyodakānāṃ ca sumaryādāsu cāntare // Paus_27.355 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28863925 (0.054):
vyavasāyavighātaṃ ca nyūnaṃ kuryācca karmaṇām // Paus_27.451 // / tasmāt saṃrakṣaṇīyaṃ ca brahmamanbra ( ?ntra ) balena tu /
saṃsthānaṃ sarvapātrasya datte sārdhyodake sati /
viprapāṇighṛtenātha tena cārdhyodakena tu // Paus_27.356 //
visṛjya nayane sve vai pātre 'nyasmiṃstato dvija /
kramādāhṛtya tattoyaṃ prayāyādagnisannidhim // Paus_27.357 //
tatastadagre tatpātraṃ tilāmbuparipūritam /
kṛtvā tasmin dhiyā dhyāyedviṣṭaraṃ parameśvaram // Paus_27.358 //
saṃvibhajya pitṛvyūhaṃ tatroṅkāreṇa bhāvayet / / vimalāmbarasaṃstha tu yathā nakṣatrasañcayam // Paus_27.359 //
tathā kamalasaṃbhata tasmin pātrāntare sthite / / apāvanyacyutākāśe hlādavṛttau vibhāvayet // Paus_27.360 //
antaḥ sarveśvaraṃ devaṃ spandamānaṃ svatejasā /
tator'dhyaiḥ kusumairgandhaiḥ kṛtvā teṣāṃ purārcanam // Paus_27.361 //
madhulipte kuśākāṇḍe tatra dve salile nyaset /
sthagayitvā pareṇaiva pātreṇa ca kajena tu // Paus_27.362 //
dyāvāpṛthivyau te pātre boddhavye dvija pūrite / / nidhāya cāryayitvā tu svottarottaramūlataḥ // Paus_27.363 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10576710 (0.056):
tṛtīyapakṣasampūrttidinasyaivādhikaraṇatvamāha saptamīsvārasyāt na tu / taduttaradinasyeti /
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16716522 (0.057):
viśve.devās.trayas.triṃśās.trir.ekādaśina.uttara.uttara.vartmāna.uttara.satvāno.viśve.vaiśvānara.viśve.viśva.mahasa.iha.mā.avata.asmin.brahmaṇy.asmin.kṣatre.asmin.karmaṇy.asyām.āśiṣy.asyām.pratiṣṭhāyām.asyām.deva.hūtyām.ayam.me.kāmaḥ.samṛdhyatām.svāhā.iti.yat.kāmo.bhavati
Apastama-Sulbasutra with the commentaries of Kapardi, Karavinda and Sundararaja (apsulbcu.htm.txt) 19496739 (0.063):
vibhajya purastāduttarataśvopadadhayāt, yathottarapūrvakoṇe samacaturaśraṃ
tāsu sūkṣmapitṛvyaktiṃ / sāmānyacisvarūpaṃ tu tāraśabdaikatā gatam // Paus_27.364 //
svavṛttimārgeṇāyātāṃ ruddhāṃ kuryāt kuśāsane /
natroditakrameṇaiva prabhāvena vibhāvayet // Paus_27.365 //
kvacicchabdaikavṛttau tu pūrvalakṣaṇalakṣitām /
paṅktībhūtāṃ sthitiṃ paitrīmanumūrti prakāśitām // Paus_27.366 //
tilodakena saṃpūrya ardhyapātrāt karāñjalim /
dhārāṃ santānavaddadyāt kramāttadvai paṭhan dvija // Paus_27.367 //
nāma praṇavaniṣṭhaṃ tu etatte pādyamastviti /
tato 'nyapātramupādya prāgvadagnau samarpayet // Paus_27.368 //
rajātalaṃkṛtenaiva sapavitreṇa pāṇinā / / vyāpakaṃ citsvarūpaṃ tu dhātusaprakamūrtidhṛt // Paus_27.369 //
brahmabhāvanayāntaṃ niścayīkṛtya cetasā / / tīvānāmidamādhāramidamāpyāyanaṃ param // Paus_27.370 //
saṃbhava ca layasthānaṃ paramāndalakṣaṇam / / atastamādau pātrasthamardhyapuṣpānulepanaiḥ // Paus_27.371 //
praṇavenārcanīyaṃ ca tenaivāpāgha vai tataḥ / / paṭhaṃstameva manasā vartayedgolakākṛtim // Paus_27.372 //
sarveśaktyātmakaṃ yasmāt santi / gṛhṇanti niyatā ( ?tāṃ ) mūrtiṃ karmaṇāṃ pratipattaye // Paus_27.373 //
sanābhīyānanugrahyānadhikṛtyākhilān pitṝn / / yathār'dhyapūrvermantreśamiṣṭaṃ bhogaiḥ supuṣkalaiḥ // Paus_27.374 //
tathānnamūrtimāpannāṃstānapi kramaśo yajet / / alakādyaṃ hi vai bhāṇḍaṃ pūritaṃ gālitāmbhasā // Paus_27.375 //
madhudarbhatilopetaṃ kṛtvānnaṃ tatra vai smaret /
mantreśaṃ candrabimbasthamamūrtamamitadyutim // Paus_27.376 //
bahiḥ svasminnullasantaṃ dhyāyettenāṃbhasā saha /
kumbhādutkīryamāṇena nirmalaṃ śītaśīkaram // Paus_27.377 //
ādāyātha karābhyāṃ tu prāktilaṃ madhusaṃplutam /
āpūryāpūrya caikasya śraddhayā parayā dvija // Paus_27.378 //
tilān ( ?ñjaliṃ )stena bhāgavanāsahitena ca /
pitṝṇāṃ kramaśo dadyāt tṛptayeṃbha (?yeṃjabha )stu mantritān //
Paus_27.379 // / atha prāṅmukhapūrvāṇāṃ dvijendrāṇāṃ samācaret /
pūrvavat saviśeṣaṃ hi svaśrāddhe śraddhayānvitam // Paus_27.380 //
sarvāṅgikaṃ kramādvipra āpādānmastakāvadhi /
ardhyāmbumiśritaiḥ puṣpaiścandanādyairvilepanaiḥ // Paus_27.381 //
tataḥ sa (stu )pakṣavyajanaisteṣāmudbodhya mārutam /
nivedya vividhān paścādvastrān dhūpādhivasitān // Paus_27.382 //
tatā ( ?to )'laṃkṛtya vai śaktyā kaṅkaṇādyairvibhūṣitaiḥ /
upavītān sottarīyān dadyātteṣāmanantaram // Paus_27.383 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28875167 (0.052):
utkṛṣṭamuktāratnādaye svastikādyairvibhūṣite // Paus_31.114 // / dvādaśārāsu māsekeśavādyairadhiṣṭite /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4795105 (0.059):
sādhāraṅkalasantasmin vinyasettadanantaraṃ /AP_96.018ab/ / viśeṣācchivatattvāya tattvatrayamanukramāt //AP_96.018cd/
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28903189 (0.062):
prayataḥ sasahāyaśca sthapatiścopaveśayet // Paus_42.131 // / dattvājñāṃyarjamānasya karmabhūmau sthitāni ca /
śiromālyāni śubhrāṇi tataḥ kaṇṭhastrajāni ca /
divyagandhaṃ tataḥ kṣodaṃ mūrdhni karpūramiśritam // Paus_27.384 //
tato nivedya vai teṣāṃ nayanāñjanamuttamam /
darśayeddarpaṇaṃ paścāt purataḥ kusumān kṣipet // Paus_27.385 //
sugandhadhūpapūtena tatastān dhūpayet kramāt /
suprakāśena dīpena pūjanīyā mahāmate // Paus_27.386 //
upānahau .......teṣāṃ chattrāṇi vividhāni ca / / pādukāḥ pādapīṭhāni āsanāni ca tāni ca // Paus_27.387 //
śayanāni vicitrāṇi śibikāśvādi caiva hi / / kalpanīyāni sarveṣāṃ kṛtvā tadrajatadi ca // Paus_27.388 //
tanmūlamathavā śaktyā sarveṣāṃ vinivedya ( sa )ca /
samavāyaśca sādhāraścetasaḥ parituṣṭaye // Paus_27.389 //
punarardhyodakaṃ pāṇau datvā mantraṃ samuccaran /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28863110 (0.046):
prāgvadardhyodakaṃ pāṇau dadyāt saṃprāśanāya ca // Paus_27.393 //
kuryāt saṃpūjanaṃ teṣāṃ bhagavadyāgavat kramāt // Paus_27.390 //
madhuparkeṇa cānnena śraddhayā vividhena ca / / bhakṣaiḥ saphalamūlaistu pāvanaiḥ pānakaistataḥ // Paus_27.391 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28860151 (0.054):
deśakālādayastvevamaśritya prayataḥ svayam // Paus_27.179 // / nistuṣairujjvalaiḥ śuddhaiḥ sakṣīraid abjasaṃbhava /
rasālābhiḥ sugandhābhiḥ śṛtena payasā saha / / bhakṣitaścāgrataḥ sarvamalpakeṣu puṭeṣu vā // Paus_27.392 //
prītaye 'khilaviprāṇāṃ samaṃ kṛtvā nivedya ca /
prāgvadardhyodakaṃ pāṇau dadyāt saṃprāśanāya ca // Paus_27.393 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28863065 (0.046):
samavāyaśca sādhāraścetasaḥ parituṣṭaye // Paus_27.389 // / punarardhyodakaṃ pāṇau datvā mantraṃ samuccaran /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28864576 (0.061):
evaṃ labdhātmakaṃ kṛtvā pretaṃ prāgvipravigrahe // Paus_27.495 // / dadyāt tadodakaṃ pāṇau pūrvavat prāśanāya ca /
saṃsmaran manasā mantraṃ pratipadya dvijāmbhasā /
japan dhyāyaṃstathāstraṃ ca āste 'gre nānyamānasaḥ // Paus_27.394 //
kalāṃ vai tuṣṭaye teṣāṃ sukhabodhamahāphalam /
tapā ( ?thā ) dhikaṃ ?dharmaśāstraṃ mokṣaśāstramathottamam // Paus_27.395
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19610922 (0.050):
01,056.021a arthaśāstram idaṃ puṇyaṃ dharmaśāstram idaṃ param / 01,056.021c mokṣaśāstram idaṃ proktaṃ vyāsenāmitabuddhinā
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17904033 (0.057):
dharmaśāstramidaṃ śreṣṭhamarthaśāstramidaṃ param /
uddhoṣayan guṇāṃsta ( dya ) yasyopayujyate / / nivedanīyaṃ tattasya atha tṛpte dvije // Paus_27.396 //
pūrvavaccānusandhāne saṃpanne sati sarvadā / / kuryādudakadānaṃ tu bhūyaḥ santarpayed dvija // Paus_27.397 //
piṇḍadānāvaśiṣṭena annena saha vāriṇā /
madhuparkatilakṣīrairājyasavyañjanena ca // Paus_27.398 //
karāñjaliṃ ca saṃpūrya kṣipet piṇḍaṃ tato bahiḥ /
dvijānāmagrataścāpi saha codakadhārayā // Paus_27.399 //
kṣiped uttaradigbhāgān ninayed antakāspadam /
pavitrakaṃ ( ?ka )parityāgaṃ kṛtvātha pratiśāṭakam // Paus_27.400 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28890968 (0.051):
puruṣārthaparityāgaṃ na kāryaṃ bodhitena vai // Paus_36.454 //
tadvāsaḥ parivartyātha ūrdhvaṃ vā saṃsmaran hṛdi /
svamantreṇācamet paścād hṛnmantreṇāmalātmanā // Paus_27.401 //
saṃpannamastu bhoḥ sarvaṃ codayed āsanasthitān /
dvijān saṃpatacitāṃstu dadyāt pūrṇāhutiṃ tataḥ // Paus_27.402 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28875414 (0.041):
sahastraṃ vāyutaṃ vipra dadyāt pūrṇāhutiṃ tataḥ // Paus_31.132 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28900565 (0.046):
akāmo vā sakāmo vā dadyāt pūrṇāhutiṃ tataḥ // Paus_41.165 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28902159 (0.055):
saha vipraiḥ svayaṃ dadyād agnau pūrṇāhutiṃ punaḥ // Paus_42.59 //
atha pūrvavad abdānām ācartavyaṃ yathākramam / / prāṅmukhābhyāṃ vinā sarvair ācartavyam ataḥ sthitaiḥ // Paus_27.403 //
dadyāt tābhyāṃ tadante 'tha sarvamuddhṛtya codanam /
pātre saphalamūlaṃ ca madhvājyatilabhāvitam // Paus_27.404 //
dvija ( ?jā )nāṃ codanaṃ kuryād bhuktaśeṣasya sāṃpratam /
ucyatāṃ viniyogaṃ bhoḥ prabrūyuste hyanākulāḥ // Paus_27.405 //
uddhṛtaṃ tvasmadīyaṃ vai bhāṇḍasthaṃ vibhavecchayā /
atha paitāmahīyaṃ yat pūjitaṃ cānnagolakam // Paus_27.406 //
tasmin kiṃgehamānīyaṃ pṛthak kṛtya sphuliṅgavat /
svadehāddrecakenaiva tvanusandhāya vai tataḥ // Paus_27.407 //
dhyātvāamṛtapuṭāntastham amṛtāṃśusamaṃ hṛdā /
kṛtvā dviṣaṭkajaptaṃ tu praṇatāyā dvijecchayā // Paus_27.408 //
pratipādya svajāyāyāḥ śeṣaṃ brāhmaṇakāmyayā /
viniyujyopasaṃhṛtya goṣvāpasvā ( ?paḥ su )dvijānale // Paus_27.409 //
aṃṣaṭ ( ?ucchiṣṭa )bhojanapātrāṇāṃ kṛtvā prāgjvalanaṃ tataḥ /
tatra vā bhagavatyagre satilaṃ codakāla ( ?tma )kam // Paus_27.410 //
sahiraṇyaṃ kramād dadyāt pitṛbhyaḥ prīṇanāya ca /
rakṣayecca sṛgālebhyaḥ sāṃprataṃ kamalodbhava // Paus_27.411 // / pitṛkarmaṇi mā ( ?pā ) tre 'siman samyak sthāna kriyātmake /
kriyānnaiḥ prāpaṇīpaiṇḍī nirvartyā bhojanād anu // Paus_27.412 //
nākṣayyāṃ vācayet prītim uddiṣṭe 'pyudakakriyām /
na pūrṇāhutidānaṃ ca na codak parivartanam // Paus_27.413 //
paitryaṃ pātram athoddhāṭya svamantraṃ hṛtkuśeśayāt /
virecya devāyānnena kalpāntārkānaladyuti // Paus_27.414 //
tatpātraṃ gaganoddeśe tad dūre ( ca )dviṣaḍaṅgulāt /
dvādaśāntaṃ hi tatpitryaṃ pātrād aikyaṃ yathākramam // Paus_27.415 //
saṃpaśyetāṃśca mantreśān dhyāyed dhyānadhiyā pitṝn /
pātaṃ ( ?traṃ ) hi sāba ( ?na ) laṃ tadvanniśi dīptānalācalaṃ //
Paus_27.416 // / evam ekatvam āpannāḥ saha mantreṇa tena te ( tāḥ ) /
śaśāṅkaśatasaṅkāśam atha mantreśvaraṃ harim // Paus_27.417 //
nirastāvayavaṃ dhyātvā śaktayastatatra vaiṣṭarāḥ /
pitṛvyūhavad ālīnaṃ kṛtvā tadanu mantrarāṭ // Paus_27.418 //
ātmasāt pitṛmārgeṇa tatra tenodakena ca / / visṛ ( ?mṛ ) jya nayane bhūyaḥ sapatnīko dṛśābjaja // Paus_27.419 //
jalāyaiva ca nikṣipya prāgdattaṃ saha vāriṇā /
kṣā ( ? śā ) ntānalagataṃ devaṃ samāsādyārcanālayam // Paus_27.420 //
mantreśam arcayitvā ca pūrvavat prīṇayed dvija / / tatastadupahāra ( ?raṃ ) kṛtvā bhojanam ācaret // Paus_27.421 //
bāndhavaiḥ saha mantreśaṃ dhyāyan hṛtpuṣkarodare /
yatavāg amṛtaprakhyairgrāsaiḥ tadanu pauṣkara // Paus_27.422 //
nirucchiṣṭe tu bhūbhāge kṛte saṃkṣālane tataḥ /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28888799 (0.061):
ādidevādayo devā vyaktivigrahalakṣaṇāḥ // Paus_36.294 // / yatra yatra ca bhūbhāge yo yassārveśvaraṃ vapuḥ /
so ( ?sau )danaṃ vyañjanīyaṃ yadduḥkhā (?yad darbhāpūtaṃ ca pāṇinā )
// Paus_27.423 // / tamāhṛtyāparasmin vai pātre darbhatilānvite /
kṣiped dīpadvitīyaṃ tadbahirvai dakṣiṇena ca // Paus_27.424 //
smaranmantraṃ śucau deśe datvā darbhāstaraṃ tataḥ /
nayed dharmakathābhistu yogya ( ? gābhyāsena vāniśām ) // Paus_27.425 //
ityevaṃ vidhināṃ śrāddhaṃ pitṝṇāṃ vihitaṃ dvija / / saṃsāraduḥkhaśamanam acirād apavargadam // Paus_27.426 //
kṛtam ekaprakāraṃ ca śraddhayā cobhayātmakam /
datvā jñānakriyānata ? ( ?yāṃ )yācopayujyate // Paus_27.427 //
lokadharmasthitā sā saṃpūraṇe yāti vāsanām /
tasmāccitraprasādaṃ vai jāyate yena karmaṇā // Paus_27.428 //
ācartavyaṃ prayatnena mantrajairvitatāptaye / / atha mana[saḥ]saṃskāraṃ saṃpannānāṃ samācaret // Paus_27.429 //
aurdhvadehikasaṃjñaṃ tu vyāpāraṃ samanantaram / / pūrvoktaphalasiddhayarthaṃ tanme nigadataḥ śṛṇu // Paus_27.430 //
taccāpi dviguṇaṃ viddhi dvividhaṃ (prathamaṃ ) kamalodbhava / / sā ( ḥsu )dīkṣitānāṃ sarveṣāṃ muktānāmamṛtādikai // Paus_27.431 //
vyaktādivṛttisthāneṣu hitaṃ nityaṃ tameva hi /
prāgvad ārādhite mantre śraddhayā saṃpradattavat // Paus_27.432 //
ātṛpteḥ bhagavatprītiparyantam amalekṣaṇa /
dvitīyam amalāgre tu mantreśe sannidhīkṛte // Paus_27.433 //
odanenātmakenaiva bhojanaṃ kriyayojjhitam / / āhṛṣṭer alpasatvānāṃ sarveṣāṃ sarvadā hitam // Paus_27.434 //
jvaladavyaktabījāntaṃ niviṣṭhaṃ vartate tataḥ /
saumyavṛtti sasūkṣmaṃśca prāṇaśaktiparaṃśca san // Paus_27.435 //
tad daśāṃśaṃ hi vai kālaṃ bāhyaṃ ca dinalakṣaṇam /
samāśritya krameṇaiva kartā tadanukalpavān // Paus_27.436 //
tatprāṇāṃśānuviddhā ( ?ddhaṃ ca ) vyaktam indriyalakṣaṇam /
āpādayati cāvyaktād annamūrticchalena tu // Paus_27.437 //
śrotrendriyādikāścaiva upasthendriyapaścimāḥ /
yamāśritya labhetāśu samatīte daśāhike // Paus_27.438 //
ekādaśe 'hni viprendra asmin śaktitvameva hi /
trayāstriṃśāhikenaiva brahman vyaktareṇa tu // Paus_27.439 // / vināḍi satyapūrveṇa tatprāṇāṃśena vai punaḥ /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28885663 (0.026):
karmaṇāṃ vai hyabhuktānāṃ na nāśosti ca yadyapi // Paus_36.65 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28887233 (0.026):
sādhakecchāvaśāccaiva tathā kālavaśāt tu vai // Paus_36.180 // / prārthinaścopaviṃṣṭāstu bhogaśayyāgatāstvatha /
Kausitaki-Brahmana (or Sankhayana-Brahmana) (kausibru.htm.txt) 8663638 (0.029):
brahman.pracariṣyāmo.brahman.praṇeṣyāmo.brahman.prasthāsyāmo.brahmant.stoṣyāma.iti.vā
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28860383 (0.032):
tasyādhaḥ śāṭikāyāṃ tu vidhūyāt tanuveṣṭanam // Paus_27.197 // / adhūtaṃ vimalaṃ svacchaṃ.......[visūtraṃ]valkalīdikam /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28883557 (0.033):
pīṭhapratiṣṭhitāṃ kṛtvā kāleṣu kamalodbhava // Paus_34.72 // / saṃcālanīyā vaidheṣu tāni me gadataḥ gṛṇu /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28858730 (0.034):
sānusvāram akārādyairbhinnaṃ ṣoḍaśabhiḥ svaraiḥ // Paus_27.77 // / tvaṅkārananiniṣṭaṃ ca tatra prākasthaḥ satārakam /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28885461 (0.038):
yogināṃ tīrthapuṇyāni brahmannāpatitāni ca // Paus_36.50 // / sadāvyādhārabhāvena hayaṃgabhāvaṃ vrajanti vai /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28881936 (0.056):
na kutarkaṃ atiṣṭhāya karmabrahmojjhitāya ca // Paus_33.128 //
dviṣaṭkalakṣaṇenaiva śeṣaṃ tattvagaṇaṃ dvija // Paus_27.440 //
buddhitatvāndhakāraṃ tu vyañjanīyaṃ yathākramam / / prāk saṃvatsare buddhi dvitīyena tato dvija // Paus_27.441 //
tatastvāśabdatanmātrāt pañcabhiḥ pañcakaṃ tu vai /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28865614 (0.051):
kṛtvātha saha mantreṇa ātmasādasanaṃ ( ?dadanaṃ )dvija // Paus_27.571 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28867325 (0.052):
asti ṣmāntadvijagraham // Paus_27.699 // / anisargādvijaśreṣṭha brahmatejovibhāsitam /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28867342 (0.055):
apakāratvam evāsti parasparam // Paus_27.701 // / dvijendrāṇāmṛgādīnāṃ mantrāṇāṃ kamalodbhava /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28882180 (0.063):
ādhyātmam ādhidaivatyam ādhibhūtātmanā dvija // Paus_33.146 // / tattvābhyāsasamādhau tu jñātavyaṃ tattvacintakaiḥ /
tanmātrāṇāṃ vyañjanīyamākāśādyam ataḥ param // Paus_27.442 //
māsānāṃ pañcakenaiva kṣmāntaṃ vai bhūtapañcakam /
tataḥ sacele saṃpanne sthā ( ? snā )bhuktojjhitaṃ tathā // Paus_27.443 //
dantakāṣṭhe hṛdā pīte pañcagavyena te punaḥ / / mantre tu vidhivat sthāne prāvṛte cāmbare tathā // Paus_27.444 //
samācamya hṛdā nyasya mūlaṃ pāṇitale tataḥ /
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10224968 (0.063):
50.07d praṣṭuḥ sthitaṃ pāṇitale +atha vastre// / 50.08a atha^aṅgāny ūrū^oṣṭha^stana^vṛṣaṇa^pādaṃ ca daśanā
āmūrdhayātha ( ?mūrdhno 'tha ) tenaiva sakapalīkṛtya vigraham //
Aryabhata: Aryabhatiya with the Commentary of Bhaskara I and (aryabhcu.htm.txt) 4185095 (0.045):
kaṇṭhapradeśāt eva āsyāt niṣkrāmanti na mūrdhnaḥ, ṛṭuraṣāḥ uccāryamāṇāḥ / mūrdhnaḥ eva na anyasmāt pradeśāntarāt iti | yasmāt teṣām
Paus_27.445 // / saṃkṣepeṇa niraṅgeṇa tato hṛnmantramantritāḥ /
sagotravihitaṃ vipra pretānugrahakāmyayā // Paus_27.446 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28864783 (0.031):
śraddhayā parayā viprapretānugrahakāmyayā // Paus_27.510 //
toyāñjaliṃtrayaṃ dadyāt tannāmnā satilaṃ dvija /
darbhā rājatasammiśram amunā tasya vai tataḥ // Paus_27.447 //
śuddhaye śubhaśāntyarthaṃ japed aṣṭādhikaṃ śatam /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28864647 (0.0):
astraṃ vighnādiśāntyarthaṃ japed aṣṭādhikaṃ śatam /
svamantrād astramantraṃ vā sāmānyaṃ dvādaśākṣaram // Paus_27.448 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28901698 (0.062):
ṣaḍaṣṭākṣaramantraṃ yat tathā vai dvādaśākṣaram // Paus_42.26 //
navātmabījasaṅghātam ekaṃ vā bhāvanāvaśāt /
pravartetātha vidhivat pūrvoddiṣṭe tu karmaṇi // Paus_27.449 //
tīrthoddeśe nadītare gṛhe bā'yatane śabhe /
atīva śreyasaṃ dvābhyāṃ pretaśrāddhaṃ yate ( ?je ) t dvija // Paus_27.450
vighnavyūhatamorūpaṃ samāsādyā ?sphurādikam /
vyavasāyavighātaṃ ca nyūnaṃ kuryācca karmaṇām // Paus_27.451 //
tasmāt saṃrakṣaṇīyaṃ ca brahmamanbra ( ?ntra ) balena tu / / bhāsvareṇa tamorūpam āmūlād vai svakaṃ balam // Paus_27.452 //
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20961862 (0.027):
vipakṣavyāghātāditarkabaleneti bhāvaḥ/ tadapratibandhāne 'pīti// atra
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 671262 (0.027):
tvatprasādena bhagavaṃs $ tava bāhubalena ca / HV_App.I,42.613 / / [k: D6 T1.2 G1.3 5 M2.4 ins. after the ref. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22156814 (0.027):
tvatprasādena bhagavaṃs tava bāhubalena ca / HV_App.I,42.613 / / [k: D6 T1.2 G1.3 5 M2.4 ins. after the ref. :k]
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28878789 (0.031):
atibhaktiprabhāvena vācasyānekarūpaṇiḥ / / saṃmukhīkaraṇādīnāṃ karmaṇā saṃprayojitam // Paus_32.60 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28861477 (0.037):
tacchakti ( taccitra ) jñānanāḍervai vilakṣaṇataraṃ hi yat // Paus_27.275
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28881936 (0.041):
na kutarkaṃ atiṣṭhāya karmabrahmojjhitāya ca // Paus_33.128 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28878245 (0.041):
vṛttiṃ bhuṅkte tu yāṃ yasya yannimittaṃ mahāmate // Paus_32.19 // / tannimitāt phalaṃ tasya saphalpādeva cākhilam /
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9532853 (0.046):
kṣetrasya.patinā.vayam.suhitena.iva.jayāmas,.gām.aśvam.pustam.posayitṛ( tar,.voc.$).ca.āhara.iti/ / 10,15: sa.no.mṛlāti.īdṛśe/ / 10,15: balena.vā.dhanena.vā/
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28862616 (0.054):
kuryāt sārdhyodakānāṃ ca sumaryādāsu cāntare // Paus_27.355 //
tiladarbhādikaṃ sarvaṃ mantreṇārādhya vai purā /
etannirasyānyaḥ ?kā ( ?syānyakāryaṃ ) prāṅmukhaścotthitastataḥ //
Paus_27.453 // / sāṃprataṃ sarvasāmānyaṃ kuryāt sthānaparigraham /
brahmabhāvanayā mūlamantraṃ sarvagataṃ smaret // Paus_27.454 //
vasudhāgaganābhyāṃ tu aṣṭadikṣvantare smaret /
prabhākaravad ābhāsā mūrtirddṛnmantramabjaja // Paus_27.455 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28858741 (0.050):
ityuktaṃ sakalasyendora vācakaṃ mantramabjaja // Paus_27.78 //
dhyāyedgaganamāntrātam akhilaṃ śirasā tataḥ /
stambhabhūtaṃ śivaṃ madhye madhye saṃsāramārgavat // Paus_27.456 //
brahmanāḍīsvarūpaṃ tu dhyātavyam amalaṃ mahat /
kalpanālakṣaṇe bāhye vartma sadvastu vinyaset // Paus_27.457 //
saṃśāntakarmabrahmabhyām anyonyasya tu vedane (nam ) /
gavākṣavat smaret tatra dvārabhūtaṃ tu locanam // Paus_27.458 //
bhramad vahni sphulliṅgo (rmi ) sahastraparirājitam /
rājahaṃsapadāntaṃ ca tato dhyāyet suvighnaham // Paus_27.459 //
evam āyatanaṃ mantramūrtimantraṃ mayoditam /
ādhārāsanapūrvāṇāṃ mantrāṇāṃ sarvakarmaṇām // Paus_27.460 //
haṃsoparamaniṣṭhānāṃ siddhaye bhāvitātmanām / / na tatrāntaṃ sthitiṃ ? ( ?nta saṃsthitaṃ ) kuryānmantranyāsaṃ yathāvidhi
// Paus_27.461 // / upaviśyāsane dārbhe praṇavavyāptibhāvite /
mūlamantreṇa niṣpādya prāṇāyāmaṃ trilakṣaṇam // Paus_27.462 //
dhāraṇādvitayenātha dehasaṃskāram ācaret /
mantranyāsaṃ tataḥ kuryāt pūrvavat karadehayoḥ // Paus_27.463 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3158599 (0.042):
kārayet samidādyaistu pratyekaikāhutiṃ kramāt // Vis_16.103 // / mantranyāsaṃ tataḥ kuryāt pūrvavat sādhakottamaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6697623 (0.058):
mantranyāsaṃ tataḥ kuryāttrividhaṃ karadehayoḥ /
arghyaṃ pādyaṃ samāsādya prokṣayet ca tadambhasā /
sarvamantreṇa santāya darbhakāṇḍagatena ca // Paus_27.464 //
nirīkṣya proccarestatra dagdhaṃ tattejasā smaret /
mūlena ravibhākāntim āpannam atha bhāvayet // Paus_27.465 //
sānalāṃ sendhanāṃ cullīṃ prokṣayed astravāriṇā /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4780857 (0.062):
sadyaḥsūtakanāśāya prokṣayedastravāriṇā //AP_75.019cd/ / kumbhantu(4) vahirastreṇa tāḍayedvarmaṇokṣayet /AP_75.020ab/
jvālayen netramantreṇa tataścodbodhya varmaṇā // Paus_27.466 //
prakṣālyāstrāmbhasā sthālīṃ tāḍayet tadanantaram /
kṛtvāmbudarbhamūlena sthagayed atha varmaṇā // Paus_27.467 //
taṇḍulān astramantreṇa kṣālayitvā punaḥ punaḥ /
madhvājyatilagokṣīrayuktaṃ mūlena nikṣipet // Paus_27.468 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21345952 (0.042):
māṣamātraṃ lihetprātastilājyamadhusaṃyutam // Āk_1,9.175 // / gokṣīramanupeyaṃ syādaṣṭaguñjāvadhi kramāt /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15937307 (0.062):
tilājyakṣīramadhubhirmahiṣīgosamṛddhaye /
darvyārastramantranyastāyā śrapayed hṛdayena tu /
siddham uttārayet paścānmūlamantreṇa mantravit // Paus_27.469 //
prakṣālyālipya netreṇa śikhāmantreṇa vai tataḥ /
dikṣūrdhvapuṇḍrīkṛtya prāk kavacenāvakuṇṭhya ca // Paus_27.470 //
praṇavādhiṣṭhite kuryāt saṃsthitaṃ ca kuśāstare / / sūpalipte tu bhūbhāge tilākṣatasamanvite // Paus_27.471 //
pidhāya ca astramantreṇa tvevaṃ niṣpādya vai carum /
taṃ susādhanakāle tu brahmāstaraṇakarmaṇām // Paus_27.472 //
hṛnmantraṃ saṃprayoktavyaṃ mantramārge japan dhiyā /
pretakāryaṃ tataḥ kuryāt ? vā tena ( ?tridhā vyāptena ) laukikam //
Paus_27.473 // / tatra divye purā mantraṃ pūrvavat saṃprapūjya ca /
vidhivat pretamuddiśya bhogaiḥ pūrvoktalakṣaṇaiḥ // Paus_27.474 //
puruṣāśanamātreṇa pātrasā ( t ? ) cakrajaṃ hi yat /
sarvānnena samāpūrya abhyaktādyena vai hṛdā // Paus_27.475 //
dṛśāgninā tu saṃspṛśya kṛtvā savyañjanaṃ tu vai /
vinivedya vibhoḥ proktaṃ tadanugrahakāmyayā // Paus_27.476 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28890882 (0.056):
svayamevārthabhāvena sarvānugrahakāmyayā // Paus_36.448 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28877708 (0.061):
manavaścopadeṣṭāraḥ prapañcāsyāsya pauṣkara // Paus_31.289 // / evaṃ pravartitaṃ sarvaṃ bhaktānugrahakāmyayā /
svaśabdamūrtiṃ suvyaktāmoṅkāreṇāthavāmbarāt /
pretaṃ svanāmnā tvāhṛtya kṛtvā hṛdvayomni taṃtu ?tat // Paus_27.477 //
īṣan nirvāṇaśeṣāgnikaṇabhūtaṃ vicintya ca /
kiñcitprāṇakalāyuktaṃ karmāṇir ( ?maṇā )ca vaśīkṛtam // Paus_27.478 //
viśeṣasattāmātraṃ ca śanaiścānalavartmanā /
bahirnivedya svasthāne mantradṛk viṣaye sthite // Paus_27.479 //
bhāvayet praṇavenātha tattvaśaktigaṇānvitam /
annavīryāśritaṃ brahman prāṇākhyam avinaśvaram // Paus_27.480 //
tatastadūṣmamārgeṇa hṛnmantreṇa tu saṃsmaran /
pretaṃ śrotrendriyacchannaprāṇavattvād vinirgatam // Paus_27.481 //
īṣadbhāvasvarūpaṃ tu viddhi jñānānurañjitam /
pretena saha caikatvaṃ samāpannaṃ ca tattvataḥ // Paus_27.482 //
cintayet tena taṃ vipra kiṃcid hṛdigataṃ kramāt /
evaṃ śrotrendriyairvyaktaprāṇaikai ( ?re ) katvamāgataiḥ // Paus_27.483 //
sāṃprataṃ kamalodbhūta samūlamakhilaṃ hitam /
līnamannotthite prāṇe smartavyaṃ vai yathānilam // Paus_27.484 //
nighātavadamūrtaṃ tu prāṇaśaktyā dvijeritam /
tadindriyamavadhyāyed hṛdā hṛnmantratāṃ gatam // Paus_27.485 //
āsīnā ( ?n )māsane tvāṃ te ( ?śānte ) pūrvavadvayāptibhāvite /
yajenmantreśavat paścāt śaśvadarghyādibhiḥ śubhaiḥ // Paus_27.486 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28877534 (0.064):
kāmyakarmādhikāreṇa nityaṃ cābhimatāptaye // Paus_31.276 // / pūjanīyor'dhyapuṣpādyairupahāraiḥ kriyānvitaiḥ /
puṣpānulepanaiv dhūpair mātrāntaiḥ kamalodbhava /
dadyāt tilodakaṃ paścānnāmnā gotreṇa vai hṛdā // Paus_27.487 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28865124 (0.028):
pretaṃ tasyārcanaṃ kuryānnāmnā gotreṇa vai hṛdā // Paus_27.535 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14346289 (0.043):
tilodakaṃ tato dadyānnāmagotreṇa tiṣṭhatu // GarP_2,15.53 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28865135 (0.063):
mānanīyaṃ hi tenaiva nāmnā gotreṇa vai saha // Paus_27.536 // / teṣāṃ vai hṛdgataṃ vipra pūjitānāṃ ca sāṃpratam /
athānalāśrayāntasthaṃ hṛnmūrtiṃ tu tam indriyam /
tarpayitvā yathānyāyaṃ pūrvoktena krameṇa tu // Paus_27.488 //
samāhūya tataḥ pātraṃ pūrvoktaṃ bhagavanmayam /
niveśya bhagavatyagre tvāsane pūrvavat smṛte // Paus_27.489 //
nyastamantraṃ hṛdā kṛtvā tvarghyādyair arcayet tataḥ /
yāyād ārādhanoddeśam upaviśya yathāsukham // Paus_27.490 //
hṛdā tam indriye dhyāyet svaśaktyā mūrtatāṃ gatam /
rasātmanānnaśaktau tu vibhāgena ca sthitam // Paus_27.491 //
dhyātavyaṃ pūrvavat pretaṃ smartavyaṃ praṇavena tu /
annādhiṣṭhātṛbhāvena nītvā ca pratipadya ca // Paus_27.492 //
dvijendrasya ca mantrāntaṃ saha cārghyodakena tu /
atha tatprāṇaśaktau tu hṛdā vaikātmatāṃ gatam // Paus_27.493 //
naivedyaṃ ga ?narantastaṃ ?( ?gaganāntastaṃ ) pretaṃ kamalasambhava /
tatastad hṛdayākāśaṃ prāṇena saha vai kramāt // Paus_27.494 //
vyaktaye śrautravṛttau tu prayātam anubhāvayet /
evaṃ labdhātmakaṃ kṛtvā pretaṃ prāgvipravigrahe // Paus_27.495 //
dadyāt tadodakaṃ pāṇau pūrvavat prāśanāya ca /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28863110 (0.061):
prāgvadardhyodakaṃ pāṇau dadyāt saṃprāśanāya ca // Paus_27.393 //
saṃpravṛttasya vai tasya bhojane saṃśayasya ca // Paus_27.496 // / dhyāyan dhiyāgratastiṣṭhed annavīryādbalena tu /
hṛdā śrotrendriyāt tasya tathārthatvam upāgatam // Paus_27.497 //
niṣpannabhojanasyaiva dvijendrasya dvijottama / / svadehāt praṇavaṃ śabdaṃrecya dakṣiṇavartmanā // Paus_27.498 //
vipra hṛtkamalākāśe pretam ākṛṣya tena vai /
yathāmṛtena svahṛdā śrotre sattāsamanvitam // Paus_27.499 //
apanīte tvathocchiṣṭe prīṇanaṃ pūrvavad vibhoḥ /
vihitaṃ vipraśārdūla kartātha kṛtabhojanaḥ // Paus_27.500 //
astraṃ vighnādiśāntyarthaṃ japed aṣṭādhikaṃ śatam /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28863871 (0.0):
śuddhaye śubhaśāntyarthaṃ japed aṣṭādhikaṃ śatam /
sāṅgam ārādhanasthānaṃ kuryānmantreśamā (tma ) vān // Paus_27.501 //
saṃhṛtya sārghyapuṣpādyaṃ svarāntam akhilaṃ hi yat /
jalāśaye vinikṣitya kuryātsvāya // Paus_27.502 // / tato mantrasamādhānaṃ sa japaṃ tu niśāgame /
evaṃ (?śrotraṃ )cakṣū ?rasānāṃ (?sanā )ca ghrāṇasaṃjñaṃ catuṣṭayam //
Paus_27.503 // / catuṣkeṇa dinānāṃ tu vyañjanīyaṃ mahāmate /
pañcakaṃ tvathā vāgādyaṃ krameṇa śirasā tataḥ // Paus_27.504 //
pretaśreyāptaye kuryāt labdhasatta?dvijottama /
ekādaśe 'tha divase saṃprāpte sādhayet yarum // Paus_27.505 //
sabhakṣavyañnopetaṃ śraddhayā ca susaṃyutam /
prakṣālitāṃghriṃ svācāntaṃ tāḍitaṃ cāvalokitam // Paus_27.506 //
acchāmbupūtapraṇataṃ bhagavattattvabhāvitam /
niveśyāsanavāre ca pūjite vyāptibhāvite // Paus_27.507 //
samālabhya tato bhaktyā candanādyairvilepanaiḥ /
sadvastraveṣṭitaṃ kṛtvā yathāśaktyā vibhūṣayet // Paus_27.508 //
hemakaṅkaṇapūrvaistu saratnairbhūṣaṇottamaiḥ /
mālyairyajñopavītādyaiḥ śirovastraiḥ sapāvanaiḥ // Paus_27.509 //
bhakṣyavyañjanahastaṃ tat kṛtvā mantreśam aryayet /
śraddhayā parayā viprapretānugrahakāmyayā // Paus_27.510 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28863849 (0.031):
sagotravihitaṃ vipra pretānugrahakāmyayā // Paus_27.446 //
kṛtvā bhavanaparyantaṃ pūrvam ārādhanaṃ prabhoḥ /
samācarettato mantranyāsaṃ vipravarasya ca // Paus_27.511 //
ubhe haste tato mūlam aṅgulīṣu hṛdādayaḥ /
netraṃ sarvanakhāgrāṇāṃ dehe tvāmastakāttataḥ // Paus_27.512 //
nyastvā pādāvasāne ca svasthāneṣu hṛdādayaḥ /
dhyātvā mantrasvarūpaṃ ca tadā tadabhimānayuk // Paus_27.513 //
pitṛsaṃjñāsametena natinā praṇavena ca / / pūjayitvārghyapuṣpādyaiḥ saviśeṣaistu pūrvavat // Paus_27.514 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1250446 (0.048):
puṣpādyaiḥ pūjayitvā taṃ SvaT_4.509c / puṣpādyaiḥ praṇavena tu SvaT_4.43b
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4780231 (0.058):
arghyodavindupuṣpādyair gaḍḍūkaiḥ(4) snāpayecchanaiḥ /AP_74.065ab/
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3186386 (0.059):
arcayitvārghyagandhādyaiḥ sāṅmūlaṃ samuccaran // Vis_38.9 //
Abhinavagupta: Tantrasara (abhtantu.htm.txt) 13112966 (0.063):
evam arghapātre nyasya puṣpadhūpādyaiḥ pūjayitvā tadvipruḍbhir yāgasāraṃ
pratipādyākhilaṃ tasya mṛ ( pre )topakaraṇaṃ hi yat /
gobhūhemāvasānaṃ ca toṣameti ca yena tat // Paus_27.515 //
jāyate nirṛṇaṃ pretaṃ[samyukta]paraṃ padam /
yathāvadbhojanenāthatarpaṇīyaṃ ca pūrvavat // Paus_27.516 //
vyāpāraṃ hṛdayaṃ prāgvanmūlamantreṇa bhāvayet / / kintvindriyagaṇāntasthaṃ samāyālakṣaṇaṃ hi tat // Paus_27.517 //
praṇavaṃ mūlamantreṇa pretaṃ sarvatra saṃsmaret / / evaṃ prāptāsmitaṃ samyagyuktam indriyaśaktibhiḥ // Paus_27.518 //
buddhipūrvairdharāntaistu kṛtvaitam anurañjayet /
budhyārtham ācaret tatra śikhāmantreṇa cālikhet // Paus_27.519 //
vyaktaye manasaścaiva kavacaṃ vihitaṃ dvija / / tanmātrāṇāṃ vyaktaye 'tha pañcānāmatha vai kramāt // Paus_27.520 //
bhūtānām astrāmantraṃ tu vāditāṃ ? santataṃ hi nam /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28868673 (0.036):
hlāsayed anupātena tvaṃtu nemya kramāt // Paus_29.27 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28867353 (0.050):
eka natarantaṃ tu viśrā kramāt kramāt // Paus_27.702 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28861230 (0.056):
aṣṭhakaṃ ca varāhantaṃ prāgvadātarjaneḥ kramāt // Paus_27.258 //
māsadvādaśakenaiva daśaikādaśakena tu // Paus_27.521 //
pretam āpādya vai piṇḍaṃ prāpte māse trayodaśe /
yojanā pitṛmārge tu kāryāsya bhagavanmaye // Paus_27.522 //
yathā tathābjasaṃbhūta śṛṇu me gadataḥ sphaṭam /
snānaṃ pūrve samākhyātaṃ paścāttadanu sādhayet // Paus_27.523 //
śrāddhārthaṃ śraddhayānaṃ tu prabhūtaṃ ca susaṃskṛtam /
svācāntānatha dhautāṅghrīn dvijendrān upaveśayet // Paus_27.524 //
putrakān samayajñān vā sādhakānatha deśikān /
gṛhasthān brahmacārīn vā vanasthānathavā yatīn // Paus_27.525 //
sammukhān mantranāthasya catvāro vāpyudaṅmukhan / / evaṃ pūrvānane dve tu viniveśya dvijottama // Paus_27.526 //
tayorekasya cāstreṇa sakalīkaraṇaṃ hi yat / / varmaṇātha dvitīyasya nyāsakarma vidhīyate // Paus_27.527 //
udaṅmukhebhyastvādyasya nyāsakarmaṇi locanam /
tasmāduparisaṃsthāsya ( ?pya )śirasā vihitaṃ dvija // Paus_27.528 //
hṛnmantreṇa dvitīyasya mūlamantreṇa vai tataḥ /
ācartavyaṃ caturthasya hastanyāsādikaṃ hi yat // Paus_27.529 //
ṣaṇṇām atha śikhāmantraṃ svā dyakhātapa (?khādyasvānta ) (?pra )vinyaset /
tato 'gnibhavanāntaṃ tu kṛtvā bhagavadarcanam // Paus_27.530 //
pūjayet saviśeṣaṃ tu kṛtvaivaṃ hi yathoditam /
astranyastaṃ tato 'streṇa pūjanīyaṃ dvijottama // Paus_27.531 //
varmaṇā varmamūrtiṃ ca nāmagotradvayaṃ vinā /
tataḥ svanāmnā gotreṇa kuryād anyeṣu cārcanam // Paus_27.532 //
svena svena tu mantreṇa tatra pretaṃ dvijaṃ hi yat /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3165423 (0.063):
sahasraṃ vā śataṃ vāpi aṣṭāviṃśamathāpi vā // Vis_20.304 // / svena svena tu mantreṇa yathāśakti japet kramāt /
netramantrakṛtanyāsaṃ tattenaiva samarcayet // Paus_27.533 //
tasyoparyupaviṣṭaṃ tu saṃsthitaṃ pitṛlakṣaṇam /
pūjane vihitaṃ tasya śiromantraṃ svakaṃ dvija // Paus_27.534 //
vipra hṛnmantram abhyarcya yattadviddhi pitāmaham /
pretaṃ tasyārcanaṃ kuryānnāmnā gotreṇa vai hṛdā // Paus_27.535 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28864452 (0.028):
dadyāt tilodakaṃ paścānnāmnā gotreṇa vai hṛdā // Paus_27.487 //
mūlamantrakṛtanyāsaṃ tadviddhi pratitāmaham / / mānanīyaṃ hi tenaiva nāmnā gotreṇa vai saha // Paus_27.536 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28864452 (0.063):
dadyāt tilodakaṃ paścānnāmnā gotreṇa vai hṛdā // Paus_27.487 // / athānalāśrayāntasthaṃ hṛnmūrtiṃ tu tam indriyam /
teṣāṃ vai hṛdgataṃ vipra pūjitānāṃ ca sāṃpratam /
pretādipitṛkḷptasya kāryā cāntasthayojanā // Paus_27.537 //
yathā tatpadmasaṃbhūta mattaḥ samavadhāraya / / naivedyanāśaṃ kramaśaḥ prāgvadannarasātmanām // Paus_27.538 //
svayaṃ devagaṇaṃ cintyaṃ samaṃ dhyāyed dhiyā tataḥ /
ajahan svāśrayaṃ bhaktyā pūrṇendvā ?sakulyatām // Paus_27.539 //
sāmā ?paitre 'nnamātraṃ tu netramantraṃ vicintya ca /
evameva śiromantramupayātaṃ dhiyā smaret // Paus_27.540 //
saha locanaśaktyā tu pātre hṛnmantrabhāvite /
dve śaktī netramūrdhvākhye samādāyātha hṛnmayīm // Paus_27.541 //
śaktiṃ vai mūlamantrīyairnaivedyāntargatāṃ smaret /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28904071 (0.060):
sarvaśaktimayīm ekāṃ śaktiṃ vai pārameśvarīm // Paus_42.193 //
mantraśakticchalenaiva sānnena praṇavātmanā // Paus_27.542 //
mantrabrahmaṇi caikatvaṃ kuryādvā tasya pauṣkara /
pratipādyātha vai svasmin nītvā naivedyabhājanam // Paus_27.543 //
dvijānām upaviṣṭānāṃ bhakṣyabhojyādikaiḥ saha /
gokṣīramātraparyante dadyātpāṇau tato (?tho )dakam // Paus_27.544 //
bhojane saṃpravṛttānāṃ yasya yaccopayujyate / / pṛṣṭvā pṛṣṭvā ca dadyādvai pitṝṇāṃ tṛptaye dvija // Paus_27.545 //
svāhāntānāṃ tatasteṣāṃ tatra sthānaṃ samācaret / / ekatvaṃ tviti śaktīnāṃ vidhinānena pauṣkara // Paus_27.546 //
tattvaśaktiguṇopetaṃ pradīptamiva bhāskaran /
sāṃprataṃ pūrvavatpretaṃ āhṛtya dvidvivigrahāt // Paus_27.547 //
recya hṛtkamale mantratejasā tena tatpunaḥ /
kuryādyuktataraṃ caiva tasmādākṛṣya vai hṛdi // Paus_27.548 //
paitāmahe virecyātha hṛtpadmopari vṛddhaye /
tasmāduddhṛtya saṃtṛptaṃ hṛdā kuryācca vai hṛdi // Paus_27.549 //
pratitāmahahṛtpadmagocarau viniveśya ca / / mantrabrahmakalādīptaṃ kṛtvā tatrānayet hṛdi // Paus_27.550 //
vilāpya praṇavenātha śāntabhāvanayātmani /
evaṃ kṛtvānusandhānaṃ tataḥ prabhṛti tasya vai // Paus_27.551 //
pitṛtvaṃ vātsare śrāddhe kāla[diṣṭe]viśeṣataḥ /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10828380 (0.058):
yas tu śrāvayate śrāddhe sa tatpitṛparāyaṇaḥ /
( ? bhrātretareṣāṃ )mṛtānāṃ ca vihitā vatsare gate // Paus_27.552 //
nānyeṣāṃ dvijaśārdūla pitṝṇāṃ śrāddhakāṅkṣiṇām /
pretatvamupaśānta vai jantorvāgrasthitasya ca // Paus_27.553 //
pitṛtvaṃ labdha[ ?saṃskāraṃ]saṃsthitaṃ cottarottaram /
evamuktaṃ hi sāṅgena mantreṇa kamalodbhava // Paus_27.557 //
aurdhvadaihikasaṃjñaṃ tu vidhānaṃ bhāvināmatha /
caturbhiścāturātmīyairmantraistadvinibodha me // Paus_27.555 //
śrotrādyupasthaparyantam indriyāṇāṃ dvipañcakam /
āpādya vāsudevākhyaṃ mantreṇa daśabhirdinaiḥ // Paus_27.556 //
asmin vyaktimataḥ kuryāt sāṅkarṣaṇena pauṣkara / / buddhitattve tṛtīyena vā vyañjayenmanasā saha // Paus_27.557 //
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1406039 (0.047):
lokasaṅgraham2 // 25 // / yadi cāyaṃ karma na kuryād ajñānāṃ3 buddhibhedaḥ syād ity āha
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28863925 (0.059):
vyavasāyavighātaṃ ca nyūnaṃ kuryācca karmaṇām // Paus_27.451 // / tasmāt saṃrakṣaṇīyaṃ ca brahmamanbra ( ?ntra ) balena tu /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28881050 (0.061):
netavyam atulāṃ prītiṃ prayogaiḥ prativācakaiḥ // Paus_33.65 // / mantreśasyārcanaṃ kuryāt kramāttadanu pauṣkara /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28861291 (0.062):
tanmadhyembhaścalaṃ cittaṃ pañcendriyasamanvitam // Paus_27.262 // / kuryāttāṃma( ?tanma )ntrapīṭhasthaṃ madhye pāre 'thavā hṛdi /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28867547 (0.064):
bhāgena maha sāmaggryā pauṣkara // Paus_27.718 // / sākṣātkaraṃ hi yattasya kaivalyaṃ śāśvataṃ phalam /
kṣmāntam ākāśatanmātrād aniruddhena pauṣkara /
pūrvavad vyañjanīyaṃ ca evaṃ saṃvatsare gate // Paus_27.558 // / sapiṇḍīkaraṇaṃ kuryād aniruddhāditaḥ kramāt /
caturbhirvāsudevāntairmantrairmantravidāṃ vara // Paus_27.559 //
evam icchennavātmajñaḥ samūrtinavakena yat /
saṃvidhānaṃ dvijaśreṣṭha bāndhavānāṃ śubhāptaye // Paus_27.560 //
tadidānīṃ samāsena ekāgram avadhāraya / / śrotrādīnām indriyāṇāṃ tṛptaye kṣmādharaṃ smṛtam // Paus_27.561 //
bhūgā ( ?myā ) dīnāṃ nṛsiṃhaṃ tu asmin śaktau khagāsane /
vyaktaye brahmatattvaṃ tu buddhe samanasāṃ ?hitam // Paus_27.562 //
tanmātrāṇāṃ sabhūtānāṃ mantrāṇāṃ dhāraṇātmakam /
evaṃ tattvakalāyuktaṃ japaṃ kṛtvā mahāmate // Paus_27.563 //
pañcabhistu varāhādyaiḥ tataḥ saṃvatsare gate /
caturbhir aniruddhādyaiḥ pitṛbhāvanam ānayet // Paus_27.564 //
pūrvoktena vidhānena jñānadhyānānvitena ca /
divyenānaśvareṇaiva karmaṇānekasādhanam // Paus_27.565 //
saṃvidhānaṃ dvitīyaṃ tatproktaṃ saṃsūcitaṃ mayā / / tanme sphuṭataraṃ kṛsvā gadataścāvadhāraya // Paus_27.566 //
sarvaṃ pūrvoditaṃ kṛtvā vidhānaṃ sādhane caroḥ /
prajvālya pāvakaṃ kuryāt prāgvatsaṃskārasaṃskṛtam // Paus_27.567 //
dhyātvā tadantarmantreśaṃ samidbhiktarpayet kramāt /
tadagrato dakṣiṇāgrān kuśān āstīrya pūrvavat // Paus_27.568 //
savāsam āsanaṃ dhyātvā tadūrdhve kamalāsanam /
yuktam ādyādikaiḥ prāgvad vinyased annagolakam // Paus_27.569 //
tasmin pūrvoditaṃ sarvam āpādya tadanantaram /
pretanāmnā tadagre 'tha satilānudakāñjalīn // Paus_27.570 //
dattvātha copasaṃhṛtya vinikṣapya jalāntare /
kṛtvātha saha mantreṇa ātmasādasanaṃ ( ?dadanaṃ )dvija // Paus_27.571 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4780906 (0.040):
vaktāṇāmastramantreṇa tato nālāpannuttaye //AP_75.021cd/ / samidhiḥ pañca hotavyāḥ prānte mūle ghṛtaplutāḥ /AP_75.022ab/
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16008457 (0.042):
dadhidūrvākṣatairddvīpairvastrapakkānnasaṃ cathaiḥ / / evaṃ saṃpūjya mantreṇa tataḥ saṃprārthayerdvatī // NarP_1,123.35 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28882180 (0.043):
ādhyātmam ādhidaivatyam ādhibhūtātmanā dvija // Paus_33.146 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20735474 (0.043):
13,125.038d@014_0250 prakurvate sarvasaheti nāma / 13,125.038d@014_0251 mantreṇaitenābhivandeta yo vai
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28863783 (0.051):
prāk saṃvatsare buddhi dvitīyena tato dvija // Paus_27.441 // / tatastvāśabdatanmātrāt pañcabhiḥ pañcakaṃ tu vai /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28867325 (0.061):
asti ṣmāntadvijagraham // Paus_27.699 // / anisargādvijaśreṣṭha brahmatejovibhāsitam /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28860045 (0.064):
pañcakālaratānāṃ ca svakarmavyabjasaṃbhava // Paus_27.171 // / yānti ?vyāghāramantreṇa parikrāmyena vai tataḥ ? /
jale 'khilaṃ samāhṛtya vinikṣipyānalaṃ vinā /
daśāhamevaṃ niṣpādya prāgvadekādaśe 'hani // Paus_27.572 //
śrāddhaṃ kuryād vidhānajñaḥ piṇḍadānapurassaram /
saṃvatsare 'tha niṣpanne pitṛtvāpādanāya ca // Paus_27.573 //
dhyānaṃ samantraṃ pūrvoktaṃ[?tatpitṛ]tvādhikaṃ bhavet /
bhāsvajjvalanasaṃkāśaṃ samarthaikatvamāgatam // Paus_27.574 //
tadadhyakṣatvabhūtaṃ yanmantramadhyātmalakṣaṇam /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28905259 (0.055):
acalatvena sanmantraṃ calabhāvanayā punaḥ // Paus_43.78 //
adhibhūtam athāpannaṃ piṇḍaṃ nirgatya saṃsmaret // Paus_27.575 //
tadūrdhvadeśe nabhasi vyāpāraṃ sannirīkṣayet /
evam annātpṛthaṅnīte viprete kamalodbhava // Paus_27.576 //
tanmantreṇa ca tatpiṇḍād adhibhūtamayād atha /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28885717 (0.058):
dvādaśākṣarapūrveḥ tu prasidhdaiḥ kamalodbhava // Paus_36.69 // / mantrair jitantā matrāntaiḥ prāptairvātha guror mukhāt /
samādāyannamuṣṭiṃ ca tatra tat khaṇḍitaṃ ca yat // Paus_27.577 // / smaretpariṇataṃ samyam vyāpakatvena sāṃpratam /
athādibhūtaṃ cādhyātmam adhidaivam athābjaja // Paus_27.578 //
Sankhayana-Aranyaka (sankharu.htm.txt) 6855020 (0.040):
gatinivṛttisthitibhir idaṃ sarvaṃ saṃdhīyate | ityadhidaivatam | / athādhyātmam - bhūtaṃ pūrvarūpaṃ bhaviṣyad uttararūpaṃ bhavat saṃhiteti
tadannaṃ pitṛpiṇḍe tu tadūrdhve 'tha sthitaṃ nayet /
evam ekatvam āpanne prete citpratinā saha // Paus_27.579 //
pretapiṇḍavad abjottha vācartavyaṃ hi cākhilam /
vyāpāramatha tasyātha tasmātpaitāmahe tataḥ // Paus_27.580 //
tasmāt tadapi tatprāgvatparatāṃ nayet / / yathokte 'smin dvijaśreṣṭha prājāpatye tu karmaṇi // Paus_27.581 //
āde kādaśādyāvat pitṛtvāpādane dinam /
tāvatpūrvoditaṃ śeṣaṃ yattatpūrvaṃ samācaret // Paus_27.582 //
kintu bhojanabhūmau tu dvijaptairāsanasthitaiḥ /
vacanīyaṃ hi cākṣayyaṃ tilamiśreṇa vāriṇā // Paus_27.583 //
etāvatāsya tātparyaṃ yathāvatsaṃprakāśitam / / aurdhvadaihikasaṃjñasya vyā sātvikam // Paus_27.584 //
āsṛṣṭe sati rāgau ca?yathā spharati vai hṛdi /
pratyayāvayavau caiva pauṣkara // Paus_27.585 // / balyarthaṃ vihitaṃ teṣām annaṃ piṇḍaṃ tu sodakam /
pretakriyāvidhau caiva svaṃ svaṃ kāla kulocitaṃ // Paus_27.586 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19848937 (0.056):
03,120.018c raṇotkaṭau sāraṇacārudeṣṇau; kulocitaṃ viprathayantu karma / 03,120.019a savṛṣṇibhojāndhakayodhamukhyā; samāgatā kṣatriyaśūrasenā
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12744515 (0.060):
na jahyā devakuryācca tatkālocitamutsavam /
cāturmānaniṣedhaṃ ca vihitaṃ sūtakādike / / pratiṣedhaṃ gṛhīturvai ābhūtād abjasaṃbhava // Paus_27.587 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28873108 (0.056):
prottārayati bandhūnāṃ duṣkṛtebhyo 'bjasaṃbhava // Paus_30.190 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28877741 (0.059):
dvādaśyāṃ vihitaṃ sarvam anayathā vātsaraṃ phalam // Paus_31.292 //
dvijendrāṇāṃ tu sanyeṣāṃ cāturātmyaikayājinām /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28873108 (0.056):
prottārayati bandhūnāṃ duṣkṛtebhyo 'bjasaṃbhava // Paus_30.190 //
ārādhyānāṃ prabha (?bhā )vācca nāstīti dvijasattama // Paus_27.588 //
ata evādhikāraṃ tu mṛtake sūtake tu vā / / pratigrahe pradāne ca tatkālaṃ saṅkaraṃ vinā // Paus_27.589 //
sahajā pratipattirvai ityeṣāmarayājinām / / bhagavadyājināṃ caiva nissandigdhā parasparam // Paus_27.590 //
mārgam icchati yastvevam anusartṛṃ hi cācyutam /
āśaucaṃ samatītaṃ cettataḥ kuryād daśāhikam // Paus_27.591 //
ityuktam abjasaṃbhūta sara[?hasyaṃ]yathā sthitam /
saṃpradānādikaṃ śaśvat śrāddhāvaraṇam uttamam // Paus_27.592 //
atha kāmya śrāddhavidhiḥ / vidhyantaram atho bhūyaḥ prasaṅgād avadhāraya /
svargāpavargaphaladaṃ bhaktānāṃ bhāvitātmanām // Paus_27.593 //
vyavahārapadasthaṃ yadvicchinnā śastra ? bandhubhiḥ (?śāstrabuddhibhiḥ ) /
svayam icchati vaikastu dvādaśāhādvijākhilam // Paus_27.594 //
tadidānīṃ samāsena yathāvatkathayāmyaham / / purā saṃbhatasaṃbhāraḥ susahāyaiḥ samāvṛtaḥ // Paus_27.595 //
manaḥ prasādajanakam evaṃ vā bahavo dvijāḥ (?vibhavāddvijān) /
puraskṛtya dine śubhre pitṛpakṣāttu vai purā // Paus_27.596 //
prāvṛṭkāle tu vācyatra śaratkāle tu mādhave /
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8131552 (0.053):
sa kadāciccharatkāle soṣmaṇyunmadavāraṇe /
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17116208 (0.063):
kāle kāle 'nvavaikṣata Ram_2,1.13d / kāle tvam āgataḥ saumya Ram_2,28.17c
yāyād āyātanaṃ viṣṇoḥ puṣpadhūpajanākulam // Paus_27.597 //
kūlaṃ nadanadīnāṃ vā sānvādyaṃ sodakaṃ gireḥ /
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 267072 (0.046):
agnā3y indram , paṭā3u* udakam , paṭā3v udakam , agnā3i* āśā , agnā3y āśā
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5418776 (0.046):
. yaṇādeśaḥ plutapūrvasya ca iti vaktavyam . agnā3i* indram , agnā3y / indram , paṭā3u* udakam , paṭā3v udakam , agnā3i* āśā , agnā3y āśā ,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4036264 (0.052):
taḍāgato vā udapānādvā tato 'nyebhyo vā udakādhārebhya udakaṃ parivahet, / tasya tadudakaṃ parivahato veditavyametatsubhūte svastinā (Vaidya 144)
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1633348 (0.055):
suparipakvena ghaṭenodakaṃ parivahen nadyāḥ kūpād vā sarasto vā taḍāgād vā
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7823297 (0.058):
atavīmiha paśyāma śūnyāgārāṃ nirālayāṃ / / (17) udakaṃ caiva naivāsti na vṛkṣā na ca pakṣīṇāḥ
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17089011 (0.058):
atavīm iha paśyāma śūnyāgārāṃ nirālayāṃ // / (2) udakaṃ caiva naivāsti na vṛkṣā na ca pakṣīṇāḥ /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7436250 (0.060):
khaś pratyayo bhavati / / kūlam udrujati iti kūlamudrujo rathaḥ /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 1-11 (gp01-11u.htm.txt) 18296014 (0.061):
[48] tadā ca śrī gopāla valitā gopāla bālā go bālān pālayantaḥ pānīyaṃ / pāyayantaḥ kūlam anusthāpayantaḥ svayam api payaḥ pānam ayantaḥ parasparaṃ
nirātaṅkam asaṅkīrṇaṃ śvapākaśabarādikaiḥ // Paus_27.598 //
tamāsādya tapaḥ kuryād yāgaṃ ca vidhipūrvakam /
gaṇe ca nāgasthāne ca bhūtānāṃ ca vanaspateḥ // Paus_27.599 // / kṣetravāsimukhenaiva yathāśaktyā sadakṣiṇām /
apare 'hani vai kuryāt svamantrārādhanaṃ tu vai // Paus_27.600 //
[viṣṇorā]yatanasthaṃ ca mantram ajñātalakṣaṇam /
vyaktaṃ vāpyarcanīyaṃ ca prārthayetta ( ma ) danantaram // Paus_27.601 //
vibhoḥ praṇamate (?to ' )dhyakṣaṃ svacid bījānvitasya ca /
vyaktāvyaktā[dya]saṃjñasya piṇḍam indriya[saṃjñitam] // Paus_27.602 //
sthāpayāmi satattvāṃśaiḥ saṃdhayitvā yathāvidhi /
bhedarūpam abhinnaṃ ca[kā]yātmāṃśucayasya ca // Paus_27.603 //
sukṛtasya ca bhogārtham anyathā parameśvara / / samutkrāntasya me dehāt sthitaṃ mārutalakṣaṇam // Paus_27.604 //
saduḥkhāyā (?sukhaduḥkhā )bhilāṣā ca dhanena ca samāvṛtā /
jāyate saṃbhramopetā dīrghakālavadakṣayā // Paus_27.605 //
niṣkriyā ca tathā jantorvaśā[?pyavaśā]sya ca /
dehāntareṇa cāptena śaśvatkālāntareṇa vā // Paus_27.606 //
sā sthitā dussahā ghora tattvato yāti saṃkṣayam /
tvatprasādād ato nātha śīghram annaṃ jalena tu // Paus_27.607 //
piṇḍam indriyasaṃjñaṃ yanniṣpādyaṃ tannirāmayam /
niḥsantānastvasaṃdehaṃ nirāśaḥ karmajālagaḥ // Paus_27.608 //
adhikṛtya tvamevādya karoti (?ṣi )trāṇam ātmanā /
patitānāṃ nirāśānāṃ nārakāṇāṃ parā gatiḥ // Paus_27.609 // / tvameva luptapiṇḍānāṃ śaśvad uddharaṇakṣamaḥ /
yatastvame (va )tat śaśvad[nā]rabhya (?mbha )sanātana // Paus_27.610 //
niṣpattidinaparyantaṃ vighnajālaṃ savāsanam /
mama māyātu bhagavan karmasiddhirmamāstu vai // Paus_27.611 //
evam abhyarthayitvājaṃ karamāpūrya vāriṇā / / kuryāt tat śeṣapūrṇaṃ tu āsamāpti tu saṃyamam // Paus_27.612 //
laukikaṃ vyavahāraṃ yaddharmakāmārthalakṣaṇam /
nirasya pūrvavatsarvaṃ sāvadhānaṃ tato bhavet // Paus_27.613 //
tato 'bhimatavṛttau tu kṛtvā devārcanaṃ tu vai /
tadagrato dakṣiṇe vā calayiṣye śi ?tarpaṇam // Paus_27.614 //
dvijendraṃ sanniveśyātha sarvaṃ kṛtvā yathāvidhi /
nirviśaṅkena manasā tadvadeva dhiyā tataḥ // Paus_27.615 //
svagṛhaṃ[ca]svacaitanyaṃ dhyāyet sānnidhyam āgatam /
smared ekaṃ ca niṣpāpaṃ praṇavenāptakālavat // Paus_27.616 //
gatāvasaṃ ?yatsaṃskāraṃ yathā śāstroditaṃ mahat /
kṛtabhikṣastu vihitam uktadīkṣaṃ tu vā caret // Paus_27.617 //
asthisañcayaṃ tu evaṃ kṛtvā yathāvidhi / / samācaret tataḥ snānaṃ māntram abjaja tatra vai // Paus_27.618 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16240248 (0.060):
tataḥ snānaṃ samācaret HV_App.I,6A.55b / tataḥ snigdhaiḥ śubhair vākyair HV_App.I,38.37a
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10550685 (0.061):
mahānadīṣu cānyāsu snānaṃ kuryādyathāvidhi // / atra yathāvidhītigrahaṇāt yat smṛtiratnāvalyāmuktametadamantrakaṃ
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27437294 (0.061):
snānaṃ kṛtvā yathāvidhi NsP_13.17d / snānaṃ caiva kṛtaṃ bhavet NsP_10.18d
dvijendraiḥ kṛtadīkṣaistu ṛgyajuḥ sāmasaṃgataiḥ /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28901497 (0.026):
saha ekāyanaiścānyai ṛgyajuḥ sāmapāṭhakaiḥ // Paus_42.12 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16178230 (0.028):
ṛgbhiḥ samabhituṣṭuve **HV_App.I,42A.533**52:1b / ṛgyajuś ca tathā sāma HV_App.I,27.98a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 24999802 (0.028):
ṛgbhiḥ samabhituṣṭuve HV_App.I,42A.533**52:1b / ṛgyajuś ca tathā sāma HV_App.I,27.98a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28924269 (0.036):
ṛgyajuḥsāmarūpiṇam LiP_1,17.89b / ṛgyajuḥsāmavedāya LiP_1,104.21c
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10145566 (0.042):
tadyathā sakalajagatāmādiranādibhūtaḥsa ṛgyajuḥsāmādimayo bhagavān
Brhaspatismrti: Vyavaharakanda (brhaspiu.htm.txt) 12685617 (0.044):
ṛkthibhir vāparair vāpi Brh_1,7.42a / ṛgyajuḥsāmalakṣaṇā Brh_1,15.6b
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27567798 (0.047):
iti ṛgyajuḥ sāmātharvapañcarātretihāsataḥ |
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13451020 (0.047):
saṃsthāpya śāṅkarairmantrairṛgyajuḥ sāmasaṃbhavaiḥ /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7056413 (0.047):
stutvā nārāyaṇaiḥ stotraiḥ ṛgyajuḥ sāmasaṃbhavaiḥ /
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5137141 (0.048):
viśvāmitrabharadvājāgastyaprabhṛtibhir munivaraiḥ ṛgyajuḥsāmātharvaiḥ / saṃstūyamāno nṛtyagītavādyākhilalokamaṅgalavādyair
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5058225 (0.048):
(GBr_1,1.27z) mantraḥ kalpo brāhamaṇam ṛg yajuḥ sāmātharvāṇi_
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16773485 (0.050):
ṛgdvyaṣṭakasamanvitān BrP_227.28b / ṛgyajuḥsāmanirghoṣair BrP_214.111c
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15913748 (0.050):
viriñcaye trikakude ṛgyajuḥsāmarūpiṇe / / ekaśṛṅgāya ca śuciśravase śāstrayonaye // NarP_1,62.63 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25745745 (0.051):
saptarṣayo vaśiṣṭhādyā ṛgyajuḥ sāmarūpibhiḥ // BndP_3,20.103 // / atharvarūpairmantraiśca vardhayanto jayaśriyam /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18880834 (0.051):
kṛṣṇasya purataḥ sthitvā mārkaṇḍeśasya vā punaḥ / / ṛgyajuḥsāmamantrāṃśca japedatra prayatnataḥ // RKV_167.24 //
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2088229 (0.051):
śāstrayonitvāt / / ṛgyajuḥsāmātharvāścetyādinoktaṃ śāstraṃ yoniḥ kāraṇamabhivyañjakaṃ
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15296680 (0.052):
puṇyaiścaiva tathā mantrair % ṛgyajuḥsāmasaṃbhavaiḥ // LiP_1,26.40 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7190455 (0.052):
puṇyaiścaiva tathā mantrair ṛgyajuḥsāmasaṃbhavaiḥ // LiP_1,26.40 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10768070 (0.053):
ṛgyajuḥsāmātharvāṇi cāturvarṇyā dvijottamāḥ // RKS_2.20 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1083796 (0.054):
kriyākalāpaṃ nindanta__Vdha_025.028 / ṛgyajuḥsāmasaṃjñitam__Vdha_025.028
pradhānamantrairabliṅgairupasnāto bhaved atha // Paus_27.619 //
dvādaśākṣarapūrvebhyo madhyātprāguktalakṣaṇam /
japed ekatamaṃ mantraṃ dīkṣitasvekameva hi // Paus_27.620 //
svamantrād astramantrairvā evaṃ snāne kṛte punaḥ /
svamantraṃ dvādaśārṇaṃ vā dhyāyan hṛtkamalāntare // Paus_27.621 //
taptakāñcanavarṇām amuktamūrtiṃ[ta]meva vā /
muhūrtārdhaṃ muhūrtaṃ vā japannāste hyananyadhīḥ // Paus_27.622 //
tena kalpāgnikaṃ vipra āśaucaṃ svakulodbhavam /
kṣayametyabhisandhānān narāṇām adhikāriṇām // Paus_27.623 //
tattvaṃ mānasam anyebhyaḥ saṃbhūtānāṃ yathākramam / / na punaḥ sarvaśaktervai saṃbhūtānāṃ sukhānale // Paus_27.624 //
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21000869 (0.051):
kāryābhāvaprayojakābhāvapratiyogitvaṃ kāraṇatadavacchedakobhavasādhāraṇ / / tena śakteravacchedakatve 'pi nānukūlatvahāniḥ / evaṃ ca śaktīnāṃ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21148928 (0.057):
pramātvagrahaṇaśakterapi sahajatvalābhāditi bhāvaḥ / yadyāpe / śakterekatvameva labhyate / tathāpi pratibandha 7 sthale sākṣiṇaḥ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21019279 (0.060):
indriyaśakterabhāvāt// uktatvādita// 4 prādhamikavyutpattito 'nyatra
taddhā (?dyāyināṃ )nāṃ ca tajjñānāṃ dvijānām adhikāriṇām /
evaṃ saṃśuddhadehastu annaṃ saṃsādya pūrvavat // Paus_27.625 //
sabhakṣyaṃ vyañjanopetaṃ vibhoryāgārthameva ca /
tarpaṇārthaṃ hi vai vahneḥ piṇḍanirvāpaṇāya ca // Paus_27.626 //
yathāpivāhikaṃ dehaṃ dvitīyaṃ bhūtavigraham / / karmaṇā nāśam abhyeti dīkṣādyena ca mokṣiṇām // Paus_27.627 //
svayaṃ saṃprati datvaivam ādaśāhādikena yat /
purastād upakārāya karmaṇāṃ dehameti tat // Paus_27.628 //
[?dharmeṇānyacci]reṇaiva bhāvināṃ kamalodbhava /
dīrghābhyāsena kālena saha karmacayaṃ mahat // Paus_27.629 //
śamam āyāti vai nūnaṃ mantreśānāṃ prasādataḥ /
pitṛtvāpādanaṃ tena karmaṇā vimalena ca // Paus_27.630 //
asmādgurutaraṃ caiva svayaṃ saṃpāditaṃ tu vā / / ādaśāhādikaṃ puṃsām upakārāya vai bhavet // Paus_27.631 //
nityamante nivṛtte tu svārādhyaṃ saṃyajet tataḥ /
abhisandhāya manasā svayaṃ gurumukhena vā // Paus_27.632 //
karmādhāraṃ hi vai bhāvi dehaṃ śrāddhacchalena tu /
sandhām īśvaratattvāṃgairdehabhāvāt pṛthaksthitaiḥ // Paus_27.633 //
prāgvadiṣṭvātha mantreśaṃ bhogaiḥ saṃpūrṇalakṣaṇaiḥ /
satilāñjalidānāntairvidhivat kamalodbhava // Paus_27.634 //
pūrvoktena vidhānena bhaktyā saśraddhayā tataḥ /
ekāhaṃ bahavo viprāḥ pañcakālaparāyaṇāḥ // Paus_27.635 //
santarpya bhagavad yāgādyo hi vāñchati sampadam /
tasmād uttaraṇe heturjīvitasya mṛtasya vā // Paus_27.636 // / na paśyāmi ṛte yāgādetasmānmantrapūrvakāt /
prabhavātyayatattvajñā vyāmiśrārādhanojjhitāḥ // Paus_27.637 //
te 'tra pātrāstrayo ?nityaṃ jñānakarmaparāyaṇāḥ /
mantrapratiparāsaktā itikartavyācyutiḥ // Paus_27.638 //
bhaktiśraddhāsamopetā paramuttāraṇaplavaḥ /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28872349 (0.059):
tvatprāptisādhanaṃ deva jñānaṃ yadamalaṃ param // Paus_30.133 // / bhaktiśraddhāsamopetā satkriyā svatprakāśikī /
āstāṃ tāvad apāpānām upāyatvena pauṣkara // Paus_27.639 //
yāgaṃ brahmamayaṃ śuddhaṃ pratiṣiddhaṃ parairapi /
patitatvāttu vai teṣāṃ piṇḍadānaṃ tilodakam // Paus_27.640 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10831401 (0.038):
tilodakaṃ pitṝṇāṃ tu piṇḍadānaṃ yathāvidhi // RKS_83.10 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10776247 (0.054):
paurṇamāsyāṃ tu kurute rāhusūryasamāgame / / tilodakaṃ piṇḍadānaṃ putraḥ paramadhārmikaḥ // RKS_11.21 //
nāmasaṃkīrtanaṃ caite prayānti paramāṃ gatim / / ekamuktaṃ samutkṛṣṭam avyāpāraṃ parākramaḥ (?mam ) // Paus_27.641 //
(?ā )adhārādhanapūrvaṃ vā prājāpatyaṃ samācaret / / sapiṇḍīkaraṇāntaṃ tu ādaśāhād dvijottama // Paus_27.642 //
agnāvagre tadantasthe mantreśe tarpite sati /
piṇḍanirvāpaṇaṃ kuryāt pūrvoktavidhinā tataḥ // Paus_27.643 //
viniveśyāsane vipram ekaṃ śaktyā bahūnapi /
tarpaṇīyāni vidhivat tattvasandhānasiddhaye // Paus_27.644 //
bhojane phalamūlaistu bhakṣyairuccāvacaistathā /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19728212 (0.045):
02,004.004a vāditrair vividhair gītair gandhair uccāvacair api / 02,004.004b*0040_01 bhakṣyair mūlaiḥ phalaiś caiva māṃsair vārāhahāriṇaiḥ
pāvanairvividhaiḥ pānairlehyaiḥ peyaiśca coṣyakaiḥ // Paus_27.645 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19712188 (0.043):
01,204.004a strībhir mālyaiś ca gandhaiś ca bhakṣair bhojyaiś ca puṣkalaiḥ / 01,204.004c pānaiś ca vividhair hṛdyaiḥ parāṃ prītim avāpatuḥ
Sunyasamadhipada: Tattvajnanasamsiddhi (sunytjsu.htm.txt) 11804688 (0.055):
bhakṣyairbhojyairlehyaiḥ peyaiścoṣyaiḥ sakāmaguṇaiḥ // Tjs_1.12 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19728211 (0.057):
02,004.004a vāditrair vividhair gītair gandhair uccāvacair api / 02,004.004b*0040_01 bhakṣyair mūlaiḥ phalaiś caiva māṃsair vārāhahāriṇaiḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19720863 (0.062):
01,214.019a bhakṣyair bhojyaiś ca peyaiś ca rasavadbhir mahādhanaiḥ / 01,214.019c mālyaiś ca vividhair yuktaṃ yuktaṃ vārṣṇeyapārthayoḥ
dakṣiṇābhistu tāmbūlairvārikumbhasamanvitaiḥ /
chatropānahayānaistu dānaiḥ kāmyairyathocitaiḥ // Paus_27.646 //
dmītim abhyeti vai yena samūhaṃ bhagavanmayam /
jñātvā vā vyavasāyaṃ yad deśakālabalābalam // Paus_27.647 //
saha satpātralobhena śīghraṃ yatkartum icchati /
śrāddhaṃ daśāhapūrvaṃ vā pitṛtvāpādanāntikam // Paus_27.648 //
anekadivasotthaṃ tu siddhānnena vinā dvija /
yathāvad arcanaṃ kṛtvā patrapuṣpādikairvibhaḥ // Paus_27.649 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21093657 (0.032):
tiryak puṇḍra dharo bhūtvā yaḥ karoti mamārcanam | / yācitaiḥ patra puṣpādyair yaḥ karoti mamārcanam // Hbhv_8.466 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28875794 (0.055):
tat kṣāntiprārthanāṃ kṛtvā nirambukusumādikaiḥ // Paus_31.159 // / vahnipūjāṃ samāpādya namaskṛtya yathāvidhi /
vahnitarpaṇaniṣṭhaṃ tu svārtham uddiśya vai pitṝn /
pātraṃ madhvājyasiktaistu saṃpūrṇaṃ śālitaṇḍulaiḥ // Paus_27.650 //
upariṣṭādrasairmūrteḥ phalamūlairvibhūṣitam /
sottarīyopavītāḍhyaṃ sarar ? yutam // Paus_27.651 //
sasya ?ekasamopetaṃ vārikumbhasamanvitam /
dhūpadīpādikairyuktaṃ pūjayitvā nivedya ca // Paus_27.652 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3160665 (0.036):
gandhapuṣpasamāyuktaṃ dhūpadīpasamanvitam / / evaṃ saṃpūjayitvā tu mukhavāsaṃ pradāpeyat // Vis_18.71 //
pitrarthaṃ tu dvijātmārthaṃ tato dadyāt tilodakam /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28858588 (0.058):
bahutve sati viprāṇāṃ pitṛṇāmevamācaret // Paus_27.67 // / yatra dvijadvayaṃ vipra pitrarthaṃ viniveśitam /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14346288 (0.060):
dāhasyānantaraṃ kāryaṃ putraiḥ snānaṃ sacailakam / / tilodakaṃ tato dadyānnāmagotreṇa tiṣṭhatu // GarP_2,15.53 //
ekamevaṃ hi cai[kāryaṃ vahyarthaṃ]bahavastu vā // Paus_27.653 //
siddhānnaṃ sadvijendrāṇāṃ pūjita / / pratipādya krameṇaiva pūjanīyaṃ hi vai vibhoḥ // Paus_27.654 //
piṇḍaṃ madhvājyasiktairvā prāgvad āpādya taṇḍulaiḥ /
agnigarbhagatasyāgre vibhordarbhasu // Paus_27.655 //
ta yathoktaṃ tu sa / / ti prāṇendriyāṇāṃ tu yathāvasaram atra ca // Paus_27.656 //
gandhānāṃ pūrvavat kuryāt budhyā ca suviśuddhayā /
pretoddiṣṭena vidhinā[yathāvadā]tmanātmanā // Paus_27.657 //
vidhinā mantrapūrveṇa vatsaraṃ saṃprapūrya ca / / pratisaṃvatsaraṃ śrāddhaṃ yāvajjīvaṃ samācaret // Paus_27.658 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4826659 (0.064):
mṛtāhani ca kartavyaṃ pratimāsantu vatsaraṃ /AP_163.029ab/ / pratisaṃvatsaraṃ kāryaṃ śrāddhaṃ vai māsikānnavat //AP_163.029cd/
nānādānasamopetaṃ bhāvaścāddhavibhūṣitam /
yathoddiṣṭena mārgeṇa kintu gotrasamanvitāḥ // Paus_27.659 //
mantrānte viniyoktavyāḥ samaśabdapurassarāḥ /
svayaṃ jñānābhimānākhyaṃ mūrtiṃ dhyāyet svakaṃ dvija // Paus_27.660 //
ataḥśuddhāṃ jvaladrūpāṃ kvacid ākṛtilakṣaṇām /
kvacidgolakarūpāṃ ca madhyāhnādityasannibhāt // Paus_27.661 //
kvacinmandatarābhāṃ ca tad vyāpāravaśena tu /
evaṃ samāpya vidhivat bhagavadyāgapūrvakam // Paus_27.662 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28892997 (0.047):
cetasā suviśuddhena bhagavadyāgapūrvakam // Paus_38.74 // / saha tatpañcarātrajñaistathā ṛksāmapūrvakaiḥ /
vipratarpaṇaparyantam akhilaṃ pūrvacoditam / / prā[go]dana[sya]piṇḍādyairvahnyante copasaṃhṛtaiḥ // Paus_27.663 //
bandhubhiḥ saha cākṣīyād dattaśiṣṭaṃ dvijottama /
prājāpatyaṃ tu vai divye aurdhvadaihipūrvake // Paus_27.664 //
vyāpāre 'smin samantre tu siddhirasti ?vidātmanām /
svayamātmani kartṝṇāṃ bhāvānmantrāṃśca sā[dhitān] // Paus_27.665 //
yena coparatasyāśu yathārthatvaṃ prayāti ca /
tatra[śrāddhavidhiṃ]kuryānmantranyastena cākhilam // Paus_27.666 //
āpaṅktisādhanātkāri ?tṛptyantam amalekṣaṇa /
ācared vacasā sarvaṃ mantroccāraṇapūrvakam // Paus_27.667 //
gṛhāṇānaya saṃyaccha tvevamādyaṃ hi yaddvija /
manasā bhojanāntaṃ tu vyāpāram akhilaṃ smaret // Paus_27.668 //
praṇavenārkacandrāgnisamūhadyutisannibham /
saṃviśantaṃ svayaṃ mantramagnau tadrūpalakṣaṇe // Paus_27.669 //
paramātmani vā bhinne cāturātmyaṃ tu viddhi tat / / kadambakusumākāraṃ sarvaśaktimalepakam // Paus_27.670 //
itīdam uktam abjākṣa jīvabhāvasthitasya ca / / pāratrikaṃ vidhānaṃ tu mukhakalpasamaṃ mahat // Paus_27.671 //
atra pūrvoditaṃ vipra uktānuktaṃ tu cākhilam /
bhagavatprītiparyantaṃ vijñātavyaṃ samāhitaḥ // Paus_27.672 //
vidhinānena yatkuryāt pitṛpretamayaṃ mahat /
prītaye paratastasya śubhāṃ yacchanti santatim // Paus_27.673 //
bhāvamantrakriyādravyairasaṃpūrṇastu yogavat /
paṭhan vai śrāddhabhoktṝṇāṃ śrāddhādhyāyam idaṃ dvija // Paus_27.674 //
samastaṃ hyagrato bhaktyā pitṝṇām anṛṇo bhavet /
kiṃ punarbrahmasanmantraṃ mantrakarma mahāmate // Paus_27.675 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23938809 (0.043):
yaś caitat paṭhate nityaṃ $ pitṝṇām anṛṇo bhavet & / vaivasvatībhyas tīvrābhyo % yātanābhyaḥ pramucyate // NsP_12.39 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17003797 (0.043):
yaś caitat paṭhate nityaṃ pitṝṇām anṛṇo bhavet / / vaivasvatībhyas tīvrābhyo yātanābhyaḥ pramucyate // NsP_12.39 //
Dipamkarabhadra: Guhyasamajamandalavidhi (dipguhsu.htm.txt) 17280598 (0.050):
māyāvad vastu saṃcintya svamantrārthaḥ punar bhavet || 44 / kuṅkūmākāramūlāsyo nīlasavyasitetaraḥ |
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21285515 (0.052):
etadvideetatkarma samantrārtha yo vetti tasmai 'parā dehi'ityādibhiścata
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28310880 (0.053):
na cāsya śarīre 'gnir na viṣaṃ na śastraṃ na garaṃ na kākhordakiraṇaṃ na / mantrakarma na cūrṇayogo na cāṅgaśūlaṃ na jvaro na śiro 'rtir vā |
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6728081 (0.057):
aṅgāreśaṃ ca siddheśaṃ gayādityaṃ gajaṃ tathā // GarP_1,83.19 // / mārkaṇḍeyeśvaraṃ dṛṣṭvā pitṝṇāmanṛṇo bhavet /
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4943760 (0.058):
iti prāpte brūmaḥ anāmnāteṣu mantratvaṃ na syād abhidhāyakeṣv api, / nābhidhāyakatvaṃ mantratve hetuḥ, kiṃ tarhy abhiyuktaprayogaḥ, ye
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6729068 (0.058):
gadādharaṃ tataḥ paśyetpitṝṇāmanṛṇāmanṛṇo bhavet /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28859345 (0.058):
nārāyaṇākhyasanmantrakarma brahmajavīkṛte // Paus_27.121 //
pauṣkara uvāca / va puvyena bhagavan brahma //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28897268 (0.035):
doṣair aśanipātādyair nāhared dūṣitāni vai // Paus_40.34 // / pauṣkara uvāca / bhagavan bhadrapīṭhānāṃ pratimānāṃ ca lakṣaṇam /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28876321 (0.049):
siddho 'pi yāti pātivyamārurukṣustu kiṃ punaḥ // Paus_31.199 // / pauṣkara uvāca
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27295106 (0.061):
sa hopāvartsyannuvāca | yadva upāvarteya kim me tataḥ syāditi
me mūrtaṃ atrāsti saṃśayaḥ // Paus_27.676 //
śrībhagavānuvāca / na teṣāṃ vrata[cayahiḥ]sūryabimbaṃ yathā vinā /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28879640 (0.041):
kiṃ phalaṃ yājakānāṃ tu atra me saṃśayo mahān // Paus_32.121 // / śrībhagavānuvāca
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28878007 (0.042):
tadarcana parikhyāgād buddhipūrvāt tu kiṃ bhavet // Paus_32.1 // / śrībhagavānuvāca
tathā bhagavato viṣṇormūrtaṣāḍguvyavigrahān // Paus_27.677 //
prakāśa ta pūrva ndarmāgrā / / mā // Paus_27.678 //
vyañjanti kamalodbhūta tvadanyenaiva sarvadā /
bheda evaṃ hi ?vibhoścaturmūrteḥ parasya ca // Paus_27.679 //
yattatpiṇḍār[thaṃ]kṛtānāṃ ca rasānāṃ bhinnarūpiṇām /
paraspara dvayāpakatve sthitaṃ dvija // Paus_27.680 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28867342 (0.056):
apakāratvam evāsti parasparam // Paus_27.701 // / dvijendrāṇāmṛgādīnāṃ mantrāṇāṃ kamalodbhava /
vibhoḥ sarveśvarasyaiva sarvaḥ sarvāsu śaktiṣu /
vartante ca yathā // Paus_27.681 // / (atra granthapātaḥ ) / parupacaryate / / viśvātmā bhagavān vipra vāsudevaḥ sanātanaḥ // Paus_27.682 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28877593 (0.014):
svasaṃvidāptaye samyak taddineśamathārcayet // Paus_31.280 // / prabhūtaye tu viśvātmā trividhāsvatha siddhiṣu /
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22739603 (0.041):
sahasra-mūrdhā viśvātmā mahā-viṣṇuḥ sanātanaḥ ||14|| // BrS_5.18add // / tataś ca teṣu brahmāṇḍeṣu pṛthak pṛthak svarūpaiḥ svarūpāntaraiḥ sa eva
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28889339 (0.048):
saṃsthitaḥ pūjite sthāne gavāṃ niṣkramaṇeṣu ca // Paus_36.334 // / sāligrāme ca bhagavān rājendrākhye vane dvija /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28898903 (0.049):
jñātum icchāmi bhagavan tvattaḥ saṃdehaśāntaye // Paus_41.42 // / śrībhagavānuvāca / pañcāyatanūparvaṃ prāk kṛtvā devālayaṃ śubham /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4920299 (0.053):
ityuktvāntardadhe brahmā tau sthitrau svādhikārake /AP_*5.040ab/ / evaṃ te kathitaṃ vipra vasiṣṭhasya mahātmanaḥ //AP_*5.040cd/
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15778132 (0.056):
<12331.4/2> tapo-nidhe tvayo9ktaṃ hi !nārāyaṇa-kathā4śrayam !!12331.4! / <12331.5/1> sa hī8śo bhagavān devaḥ !sarva-bhūtā3tma-bhāvanaḥ !
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13394947 (0.057):
provāca bhagavān viṣṇuḥ śṛṇutāṃ ma idaṃvacaḥ // LiP_2,5.144 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 672364 (0.059):
tat prasīdasva bhagavan $ vadho 'py asya vicityatām // HV_App.I,42A.44 // / {vaiśaṃpayana uvāca} / bhagavān sarvabhūtānām $ ādikartā svayaṃ prabhuḥ / HV_App.I,42A.45 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22157916 (0.059):
tat prasīdasva bhagavan vadho 'py asya vicityatām // HV_App.I,42A.44 // / {vaiśaṃpayana uvāca} / bhagavān sarvabhūtānām ādikartā svayaṃ prabhuḥ / HV_App.I,42A.45 /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24407973 (0.060):
ityādiśya munīndro 'sau bhagavāṃstrijagadguruḥ / / viṣkambhine sudhīrāya bodhisattvāya saddhiye //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2800100 (0.060):
tvaṃ vāsudevo bhagavān avatīṛno jagat patiḥ / / iti prastobhito bālair mena ātmānam acyutam // BhP_10.66.002 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16306809 (0.061):
nārāyaṇasurādhipau HV_App.I,29.1393b / nārāyaṇas tu bhagavāñ HV_App.I,42B.2611a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 644104 (0.061):
gamanāya matiṃ cakre $ gantavyam iti niścitaḥ // HV_App.I,38.49 // / tatas tu bhagavān brahmā $ vardhāpya sa tu keśavam / HV_App.I,38.50 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22129660 (0.061):
gamanāya matiṃ cakre gantavyam iti niścitaḥ // HV_App.I,38.49 // / tatas tu bhagavān brahmā vardhāpya sa tu keśavam / HV_App.I,38.50 /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10182893 (0.063):
yacca vācāmaviṣayaṃ tatsarvaṃ viṣṇuravyayaḥ // ViP_6,4.44 // / vyaktaḥsa eva cāvyaktaḥsa eva puruṣottamaḥ / / paramātmā ca viśvātmā viśvarūpadharohariḥ // ViP_6,4.45 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15366216 (0.063):
saṃstambhitāṃstadā tena % bhagavān āha padmajaḥ // LiP_1,102.47 // / mūḍhāstha devatāḥ sarvā $ naiva budhyata śaṅkaram &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7259977 (0.063):
saṃstambhitāṃstadā tena bhagavān āha padmajaḥ // LiP_1,102.47 // / mūḍhāstha devatāḥ sarvā naiva budhyata śaṅkaram /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28883278 (0.064):
tatraiva ṣoḍaśāre ca tatrevākartarīṣu ca // Paus_34.52 // / madhyamākhyasvarūpeṇa nityameva hi vartate /
ciddhanārutāḥ punaḥ samyagupakārāya karmaṇi /
syarūpu vyañjayanti ca // Paus_27.683 // / bhāvānāṃ bhāti saṃpūrṇalakṣaṇam /
pūrṇātmani punaḥ sar ( ver )vāḥ tathātvena ca saṃsthitāḥ // Paus_27.684 //
kintu kurvanti tāḥ kṛtyāḥ kartā pa rā /
prakāśaśaktyā yāṃ śakti sya ca // Paus_27.685 //
svacitā raśmijālena yanmadhyādekam abjaja /
prakaṭīkṛtam ātmanam āditattvena vai saha // Paus_27.686 //
samādhisaṃvidhānaṃ ca lābhe vā dhyānakarmaṇi / / paramātmā sasudbhūta vibhuḥ // Paus_27.687 //
svaprakāśāṃśamātreṇa ata evānumīyate / / evam āhlādaśaktervai lavamātraṃ hi candramāḥ // Paus_27.688 //
jñātavyam aravindākṣa prītasya nidhi ? maṃ ( ?nikhilu )param /
kti ( ?cicchaktiḥ )parijñeyā tadvadeva hi pāvakaḥ // Paus_27.689 //
jagatyasmin hi ye bhāvā anye tad anukāriṇaḥ / / jñānādayo 'pi labhyante tena śaktija ( ca )yāṃśajāḥ // Paus_27.690 //
sarvatra bhagavānevaṃ sāmānyatvena vartate / / nedaṃ māyātmakaṃ rūpaṃ jaḍaśaktiguṇairyutam // Paus_27.691 //
bhagavatyabjasaṃbhūta tvantallīnaṃ hi vidyate /
yato vicāryamāṇaṃ hi nityam acyutabhāvinām // Paus_27.692 // / abhāvabhūmim āyāti svapnadṛṣṭam iveśvaram /
mantrāḥ śrāddhe samā ye ca ye ca dīkṣādiṣūditāḥ // Paus_27.693 //
vyāpāreṣvapi cānyeṣu te 'pyevaṃ mahimānvitam / / budhyaivaṃ mantrapūrvaṃ ca sa ( vyā )pāraṃ śāstracoditam // Paus_27.694 //
kṛtiṃ ( taṃ )jñānātmanābhyeti hyacirādeva karmaṇām /
śrotriyāṇāṃ dvijendrāṇāṃ tvadarthāśramavartinām // Paus_27.695 //
yadvadbhuktāddha ?va ( viḥ)śśūdrāt na doṣo jñānagauravāt /
evaṃ svabhāvadīptānāṃ nirmalānāṃ sadaiva hi // Paus_27.696 // / navairjātaṃ ?na ( ?manair ) malyaṃ bhavecchūdraparigrahāt /
yathaitadeva śūdrāṇāṃ[na doṣo]jñānagauravāt // Paus_27.697 //
avirodho 'sti sarvatra mantrāṇāṃ samayaiḥ saha /
sarveṣāmata eva hi // Paus_27.698 // / trayīmayānāṃmantrāṇāṃ pravṛttiphaladāyinām /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28233025 (0.052):
yo 'bhāvaḥ tattvenetyarthaḥ/ taditi duḥkhajanaketyarthaḥ/ phalatvamiti/ / pravṛttyuddeśyatvaghaṭitamityādiḥ duḥkhajanakābhāvatayā iṣṭatvaṃ ca
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28233666 (0.059):
iti/ karmaṇīti śeṣaḥ/ / phalābhāvāditi/ / phalatvamiha janyatvaghaṭitam/ tatra nityakarmavākye/ dīpikāyām
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24494103 (0.061):
jāyate yenāpiśrutiḥ samgacchet | / nanu pravṛttiphalam ādivākyaṃ, pravṛttiś cen nāsti kiṃ
asti ṣmāntadvijagraham // Paus_27.699 // / anisargādvijaśreṣṭha brahmatejovibhāsitam /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28881936 (0.031):
na kutarkaṃ atiṣṭhāya karmabrahmojjhitāya ca // Paus_33.128 //
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15806554 (0.045):
samutkaṇṭha svara rūpatāyāṃ pāñcajanyavat, / dvijatārādhirāja dāsyatāyāṃ dvija rājavat,
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28863783 (0.052):
prāk saṃvatsare buddhi dvitīyena tato dvija // Paus_27.441 // / tatastvāśabdatanmātrāt pañcabhiḥ pañcakaṃ tu vai /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12704955 (0.056):
śarīramaṅgaṃpratyaṅgaṃ jñātvāyoniṃprakalpayet // BhS_3.11 // / grāmaṃśarīramaṅgaṃssyād devadvijaparigraham /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28865612 (0.061):
kṛtvātha saha mantreṇa ātmasādasanaṃ ( ?dadanaṃ )dvija // Paus_27.571 //
nāmavasthitam // Paus_27.700 // / aniṣekaṃ ca saṃbuddhaṃ bodhyaṃ teṣāṃ sa vartate /
apakāratvam evāsti parasparam // Paus_27.701 // / dvijendrāṇāmṛgādīnāṃ mantrāṇāṃ kamalodbhava /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28863783 (0.055):
prāk saṃvatsare buddhi dvitīyena tato dvija // Paus_27.441 // / tatastvāśabdatanmātrāt pañcabhiḥ pañcakaṃ tu vai /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28867092 (0.056):
paraspara dvayāpakatve sthitaṃ dvija // Paus_27.680 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28903120 (0.059):
pṛṣṭhataḥ susahāyādyaiḥ samyagjñānapratīkṣakaḥ // Paus_42.126 // / upadeṣṭā ca mantrāṇāṃ dvijādīnāṃ samarcane /
eka natarantaṃ tu viśrā kramāt kramāt // Paus_27.702 //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 6019491 (0.008):
23.26av tad indra luptaṃ rūḍhyāṃ ca 23.26dv śatanaṃ tatra tu kramāt / śadanaṃ tatra tu kramāt
Prakasa-Samhita (a Pancaratra Samhita) (prakassu.htm.txt) 11821575 (0.033):
etatkalpādibhāvīnāṃ tattakalpeṣu vai kramāt /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28868674 (0.041):
hlāsayed anupātena tvaṃtu nemya kramāt // Paus_29.27 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28861230 (0.046):
aṣṭhakaṃ ca varāhantaṃ prāgvadātarjaneḥ kramāt // Paus_27.258 //
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25778714 (0.046):
ṭaṅkāriṇī ca vijñeyāḥ śaktayo dvādaśa kramāt / / ḍaṅkārī ṭaṅkāriṇī ca ṇāminī tāmasī tathā // BndP_3,44.88 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12602725 (0.048):
purād vahi vinirgatya kramād deśāṃtaraṃ yayau // Rm_12.227{25} // / kramāc caṃcūryyamāno 'sau grāmāraṇyavanasthalīḥ /
Krsnadasa: Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2 (kbss_1-u.htm.txt) 26115016 (0.049):
kumuda-kamala-vīthyor vaisadṛśye'titathye / bhavati kim-u na kālaḥ kṣobha-śobhā-viśālaḥ
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28864923 (0.050):
tanmātrāṇāṃ vyaktaye 'tha pañcānāmatha vai kramāt // Paus_27.520 // / bhūtānām astrāmantraṃ tu vāditāṃ ? santataṃ hi nam /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28875508 (0.051):
sārastrāṇāṃ lokapālānāṃ dvārsthānāṃ kamalodbhava /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6723071 (0.051):
caresthire tadvimārge tādṛśetādṛśe kramāt /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15817020 (0.051):
yo 'sau brahmā jagatkartā yannābhikamalodbhavaḥ / / sa evānandarupātmā tasmānnāstyaparo mune // NarP_1,3.25 //
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11512375 (0.053):
yāvadyāvacchivaṃmaṃtraṃyenajaptaṃbhavetkramāt // ŚivP_1,17.133cd/ / tāvadvaiśivasānnidhyaṃ tasmindehe na saṃśayaḥ // ŚivP_1,17.134ab/
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15922904 (0.053):
vikoṇabāhye pūrvādicaturdikṣaavarcayetkramāt // NarP_1,68.24 //
Abhinavagupta: Malinislokavarttika, Kanda 1 (abhmal1u.htm.txt) 26395954 (0.053):
asti me piṇḍado 'dyāhaṃ piṇḍadānakkramāt tathā / prapnobh/m(?)yavayavābhogaṃ pūrṇadeho 'smi susthitaḥ // 1.1085 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1287063 (0.054):
vardhamānī m upālambhī KubjT_25.112c / vardhamānyāditaḥ kramāt KubjT_25.113b
Aryabhatiya (aryabh_u.htm.txt) 24185152 (0.055):
AB_2.22a/ sa-%eka-sa-gaccha-padānām kramāt %tri-saṃvargitasya %ṣaṣṭhas / aṃśas/
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12713932 (0.056):
ācāryaḥ kuṃbhamādāya vrajetpūrvaṃ tataḥkramāt / / nayeyusthsāpakāḥ paścāddevaṃ depyādisaṃyutam // BhS_12.91 //
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10563707 (0.056):
piṇḍānodvāhanātteṣāṃ tasyābhāve tu tatkramāt //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4820952 (0.057):
aḥ apetarayā pīṭhe pūjyāś ca kaktayaḥ kramāt /AP_146.012ab/ / skhāṃ skhīṃ skhauṃ mahābhairavāya namaḥ /AP_146.012cd/
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21146300 (0.057):
tajjanyajñānaprāmāṇyotpattisvatastvasiddhyadhīnotpattisvatastvamiti / kramājjñapttau ca tadevādau samarthayituṃjñānagrāhakamātragrāhyatvaṃ"
saṃsthitaṃ ca caturthasya śūdrasaṃjñasya pauṣkara / / prabhākaraṃ ca vāhaṃ ca ?taikṣya ( ?kṣvya )madhvavaśāttu vai //
Paus_27.703 // / nivartante tathā brahman tejovarṇatrayaṃ tathā /
pratiṣiddhaṃ yadarthaṃ vai // Paus_27.704 // / ādhārastadṛgādīnāṃ mantrāṇāṃ mana eva hi /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28867409 (0.050):
saṃśayāviṣkṛtānāṃ ca svāhā vauṣaḍvaṣaṭ tathā // Paus_27.706 // / pratiṣiddhaṃ yadarthaṃ vai mayā te kathitaṃ purā /
pavitratā ca yā teṣāṃ viddhi sarveśvarī hi sā // Paus_27.705 //
nivṛttacakra ?kāstu vai mantrāstannivṛttiphalapradāḥ /
saṃśayāviṣkṛtānāṃ ca svāhā vauṣaḍvaṣaṭ tathā // Paus_27.706 //
pratiṣiddhaṃ yadarthaṃ vai mayā te kathitaṃ purā /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28867378 (0.050):
nivartante tathā brahman tejovarṇatrayaṃ tathā / / pratiṣiddhaṃ yadarthaṃ vai // Paus_27.704 //
pūraṇairbhagavanmantrāḥ praṇava // Paus_27.707 // / sarvajñapācakāste vai sāmānyā yadyapi dvija /
mukhatvena ca tatrāpi vartanate masvakarmaṇi // Paus_27.708 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28878789 (0.049):
atibhaktiprabhāvena vācasyānekarūpaṇiḥ / / saṃmukhīkaraṇādīnāṃ karmaṇā saṃprayojitam // Paus_32.60 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28891355 (0.059):
sāmarthyaśaktasūtreṇa īśvareṇākṣayena ca // Paus_37.22 // / sati yena viluptasya vimbādyair anvitasya ca /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28863926 (0.062):
vyavasāyavighātaṃ ca nyūnaṃ kuryācca karmaṇām // Paus_27.451 // / tasmāt saṃrakṣaṇīyaṃ ca brahmamanbra ( ?ntra ) balena tu /
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya03u.htm.txt) 4173073 (0.063):
sāmavedādhyāyitvena subrahmaṇyāhvānarūpe / tadīyakarmaṇyapyaudgātrasamākhyāyāḥ sattvāt |
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10865189 (0.063):
sva-sva-karmaṇy avasthityā tais tair brahmādi-lokapaiḥ |
yena dīptikāratvaṃ ca nodvahanti mahāmate /
ādidevena vibhunā // Paus_27.709 // / trividhe śabdarāśau tu trividhā vikṛto janaḥ /
ananyayājino viprā mantrasaṅghe 'ñcalādikeḥ ? // Paus_27.710 //
ṛgyajussāma vyāmiśrayājakāḥ / / catvāro bījapiṇḍapadādike // Paus_27.711 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28899944 (0.054):
homārtham ṛgyajuḥsāmapāṭhakān viniveśya ca // Paus_41.121 //
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2088228 (0.059):
śāstrayonitvāt / / ṛgyajuḥsāmātharvāścetyādinoktaṃ śāstraṃ yoniḥ kāraṇamabhivyañjakaṃ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16178230 (0.059):
ṛgbhiḥ samabhituṣṭuve **HV_App.I,42A.533**52:1b / ṛgyajuś ca tathā sāma HV_App.I,27.98a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 24999802 (0.059):
ṛgbhiḥ samabhituṣṭuve HV_App.I,42A.533**52:1b / ṛgyajuś ca tathā sāma HV_App.I,27.98a
mantravyūhe suśuddhe ca rajomohānvayojjhite /
rājasānāṃ hi mantrāṇāṃ tāmasānāṃ // Paus_27.712 // / [vidhinā]dhikṛtāḥ sarve ātmalābhārthameva hi /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20919184 (0.052):
jñānavajjñānasyeva/ ātmalābharūpajanmakṣaṇamapyupādāya vā
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12549890 (0.054):
na dṛṣṭivipannānām, na māragocaracāriṇām, nātmotkarṣakāṇām, na / parapaṃsakānām, na lābhasatkāragurukāṇām, na pātracīvarādhyavasitānām, na
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7874181 (0.064):
prativarṇikādipadatrayaṃ samānārtham / 'lābhasatkāraṃ tebhya eva / / yadartha te dṛśyeraṇ (dūṣyeran) / tatkasya hetoriti /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12593460 (0.064):
svātmasatkāralābheṣu parāṇmukhī sunispṛhā /
suyantritena vai nityaṃ bhaktena ca viśeṣataḥ // Paus_27.713 //
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12549893 (0.042):
na dṛṣṭivipannānām, na māragocaracāriṇām, nātmotkarṣakāṇām, na / parapaṃsakānām, na lābhasatkāragurukāṇām, na pātracīvarādhyavasitānām, na
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7654885 (0.045):
gṛhasthaliṅginaṃ vā āpattyānāpattyā vā codayeyaṃ / nityaṃ cāhaṃ / lābhasatkāraśloke 'gniviṣaśastrasaṃjñāmutpādayeyaṃ / yadi ca me bhadanta
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20919185 (0.048):
jñānavajjñānasyeva/ ātmalābharūpajanmakṣaṇamapyupādāya vā
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3185463 (0.048):
nidhanaṃ labhate sastu (yastu ?) sadā lābhavinirgagatam /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12593460 (0.060):
svātmasatkāralābheṣu parāṇmukhī sunispṛhā /
Mahakarmavibhanga (= MKV) (mkarmviu.htm.txt) 13014900 (0.061):
paralābhena tuṣṭiḥ. parasyālābhenātuṣdḥ. paralābhasamanumodanam. / subhikṣābhinandanam.
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11848205 (0.063):
māyā paravañcanāyāabhūtārthasandarśanā / lābhasatkārādhyavasitasya paravañcanābhiprāyeṇānyathāvyavasthitasya śīlāder arthasyānyathā prakāśanā
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28191895 (0.064):
lakṣaṇatvalābhāya/ na tu tadapi lakṣaṇaghaṭakaṃ, tathā sati
mantrajñena trayāṇāṃ ca bhāvyaṃ śūdreṇa sarvadā /
gādbalādīnāṃ mantrāṇāṃ paramātmanām // Paus_27.714 //
kāriṇāṃ phalakaivalyam abjaja / / ṛgyajuḥ sāmasaṃjñānāṃ prayuktānāṃ hi karmaṇi // Paus_27.715 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18879722 (0.054):
tatra tatsaṅgamaṃ tīrthaṃ sarvapāpakṣayaṃkaram // RKV_160.5 // / ṛgyajuḥsāmasaṃjñānām abhyastānāṃ tu yatphalam /
svarganiṣṭhaṃ hi cotkṛṣṭaṃ saphalaṃ sāṅgasāṃ ?tathā /
siddhasarvajñamantrāṇām aṇimā // Paus_27.716 // / saṃyuktam apavargeṇāprārthitaṃ sarvadaiva hi /
ata eva hi sāmagrī niḥ śeṣārādhakasya ca // Paus_27.717 // / apayujyati tatsidhyai phalaṃ yasyāṇimādayaḥ /
bhāgena maha sāmaggryā pauṣkara // Paus_27.718 // / sākṣātkaraṃ hi yattasya kaivalyaṃ śāśvataṃ phalam /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28865415 (0.064):
āpādya vāsudevākhyaṃ mantreṇa daśabhirdinaiḥ // Paus_27.556 // / asmin vyaktimataḥ kuryāt sāṅkarṣaṇena pauṣkara /
rājasānāṃ hi mantrāṇāṃ tāmasānāṃ mahāmate // Paus_27.719 // / īṣad dṛṣṭaphalopetam ātmasaṃskārameva hi /
janmotkarṣasametaṃ ca cittotkarṣaphalapradam // Paus_27.720 //
eṣāṃ pradhānabhūtaṃ yatphalam uktavyapekṣayā /
sātvikānāṃ hi mantrāṇām ekadeśāśritaṃ hi yat // Paus_27.721 //
pratyayārthaṃ hi mokṣasya siddhaye saṃprakīrtitam / / maśanāmākaronmantrāḥ ?tatsiddhistatkriyāvaśāt // Paus_27.722 //
kriyādhigamyate śāstrāt / / saṃśuddhisantoṣabhaktipūrvāttu saṃyamāt // Paus_27.723 //
bhavettatsādhusaṃparkāt bhot ? / / sanmantrāṇāṃ dvijendrāṇāṃ śāśvatasya ca karmaṇaḥ // Paus_27.724 //
kvacittrayasya saṃyoga phalam / / kvacinmahattā mantrāṇāṃ phalaniṣṭhā kriyā dvija // Paus_27.725 //
mukhasvarūpā ṇān sthitān / / adhikāraṃ kvacitkartuṃ sthitaṃ mantravaśāt dvija // Paus_27.726 //
janmotkarṣakriyā jāyante pratyayaiḥ saha /
jātvaivaṃ yojanaṃ kāryaṃ bhaktānāṃ sarvadaiva hi // Paus_27.727 //
mantravyūhe tu vividhe brahman bhogāpavargade /
iti śrīpāñcarātre śrīpauṣkarasaṃhitāyāṃ śrāddhākhyāno nāma saptaviṃśo
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28870582 (0.055):
iti śrīpāñcarātre mahopaniṣadi pauṣkarasaṃhitāyāṃ
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28882544 (0.055):
iti śrīpāñcarātre mahopaniṣadi / pauṣkarasaṃhitāyāṃ tattvasamākhyānaṃ nāma
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28883787 (0.055):
iti śrīpāñcarātre mahopaniṣadi pauṣkarasaṃhitāyāṃ dhūpaghaṇṭālakṣaṇaṃ nāma
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28884740 (0.055):
iti śrīpāñcarātre mahopaniṣadi / pauṣkarasaṃhitāyāṃ dhūpādhāralakṣaṇo nāma
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28891049 (0.055):
iti śrīpāñcarātre mahopaniṣadi pauṣkarasaṃhitāyāṃ āyatanavicāro nāma
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28896254 (0.055):
iti śrīpāñcarātre mahopaniṣadi pauṣkarasaṃhitāyāṃ adhikāranirūpaṇaṃ nāma
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28896784 (0.055):
iti śrīpāñcarātre mahopaniṣadi pauṣkarasaṃhitāyāṃ āgamanirṇayo nāma
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28898298 (0.055):
iti śrīpāñcarātre mahopaniṣadi pauṣkarasaṃhitāyāṃ bhadrapīṭhalakṣaṇaṃ nāma
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28904195 (0.055):
iti śrīpāñcarātre mahopaniṣadi pauṣkarasaṃhitāyāṃ prāsādasya pādapratiṣṭhā
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28880150 (0.062):
iti śrīpāñcarātre sahopaniṣadi pauṣkara / saṃhitāyām ārādhanalopavicāraḥ nāma
'dhyāyaḥ // / atha aṣṭāviṃśo 'dhyāyaḥ / (atra granthapāta śva )
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 28004485 (0.006):
iti bhāratīye nāṭyaśāstre siddhivyañjako nāma saptaviṃśo 'dhyāyaḥ / atha aṣṭāviṃśo 'dhyāyaḥ
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12745202 (0.011):
prakīrṇādhikāre saptaviṃśo 'dhyāyaḥ. / athāṣṭāviṃśo 'dhyāyaḥ.
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3177583 (0.018):
iti śrīpāñcārātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ [utsavavidhirnāma] saptaviṃśo / 'dhyāyaḥ || / aṣṭāviṃśo 'dhyāyaḥ
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12729980 (0.018):
prakīrṇādhikāre dvāviṃśo 'dhyāyaḥ. / athatrayoviṃśo 'dhyāyaḥ.
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17927622 (0.020):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe pitāputrasaṃvāde ātmaviveko nāma saptaviṃśo / 'dhyāyaḥ / aṣṭāviṃśo 'dhyāyaḥ
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12724962 (0.023):
saṃhitāyāṃ prakīrṇādhikāre ekānaviṃśo 'dhyāyaḥ. / atha viṃśo 'dhyāyaḥ.
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19568463 (0.023):
'dhyāyaḥ | / atha ṣaḍviṃśo 'dhyāyaḥ / atha nirvvāsitaḥ pūrvvaṃ gaṇairdharmmagiriḥ saha |
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3178995 (0.024):
iti śrīpañcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ amāvāsyotsavavidhirnāmāṣṭāviṃśo / 'dhyāyaḥ || / ekonatriṃśo 'dhyāyaḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 28003062 (0.024):
iti bhāratīye nāṭyaśāstre vikṛtivikalpo nāma ṣaḍviṃśo 'dhyāyaḥ / atha saptaviṃśo 'dhyāyaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4759167 (0.025):
:e ity ādimahāpurāṇe āgneye ācāryābhiṣeko nāma aṣṭāviṃśo 'dhyāyaḥ / % Chapter {29} / :ś atha ūnatriṃśo 'dhyāyaḥ
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12704456 (0.027):
saṃhitāyāṃ prakīrṇādhikāre prathamo 'dhyāyaḥ. / atha dvitīyo 'dhyāyaḥ / athadvitīyo 'dhyāyaḥ.
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565402 (0.030):
iti vallālacarite vyāsapurāṇe traivarṇikavargakīrttanaṃ nāmāṣṭādaśo / 'dhyāyaḥ / / athonaviṃśo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3180028 (0.031):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ jayantyutsavavidhānaṃ nāma triṃśo / 'dhyāyaḥ || / ekatriṃśo 'dhyāyaḥ
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28868326 (0.032):
iti śrīpañcarātre pauṣkarasaṃhitāyāṃ hutāśanayonivibhāgo nāma aṣṭāviṃśo / 'dhyāyāḥ || / atha ekonatriṃśo 'dhyāyaḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27987543 (0.032):
iti bharatīye nāṭyaśāstre vāgabhinaye kāvyalakṣaṇo nāma ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ / atha aṣṭādaśo 'dhyāyaḥ / varttayiṣyāmyahaṃ viprā daśarūpavikalpanam /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17928103 (0.033):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe putrānuśāsane madālasāvākyaṃ nāmāṣṭāviṃśo 'dhyāyaḥ / ūnatriṃśo 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17935040 (0.034):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe yogasiddhirnāma catvāriṃśo 'dhyāyaḥ / ekacatvāriśo 'dhyāyaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4762850 (0.034):
:e ity ādimahāpurāṇe āgneye agnikāryakathanaṃ nāma caturtriṃśo 'dhyāyaḥ || / % Chapter {35} / :ś atha pañcatriṃśo 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17939371 (0.034):
iti śrī mārkaṇḍeyapurāṇe prākṛtavaikṛtasargo nāma saptacātvāriṃśo 'dhyāyaḥ / aṣṭacatvāriṃśo 'dhyāyaḥ 48
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25420179 (0.034):
nityanaimittikavidhivarṇanaṃ nāmāṣṭāviṃśo 'dhyāyaḥ / Chapter 29 / śrīkṛṣṇa uvāca
śrī bhagavānuvāca / na vedapāṭhasaktānāṃ na mokṣakratuyājinām /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10164047 (0.054):
śrībhagavānuvāca / nātra stheyantvayā sarpa kadācidyamunājale /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2725059 (0.062):
BhP_07.10.011/0 śrībhagavān uvāca / naikāntino me mayi jātvihāśiṣa āśāsate 'mutra ca ye bhavadvidhāḥ /
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25625666 (0.063):
bhūyaḥ kathaya tṛptir hi śṛṇvato nāsti memṛtam 10.18 / śrībhagavān uvāca
na tapo 'bhiratānāṃ ca dānadharmaikasevinām // Paus_28.1 //
agnihotraparāṇāṃ ca sarveṣāṃ caiva pauṣkara / / mahata cāgnihotreṇa tvevamuktā garīyasī /
tathā kathaṃ na saṃsāraduḥkhaśāntirbhavennṛṇām // Paus_28.3 //
(atra bhūyān granthapātaḥ ) / śrī bhagavānuvāca
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10164047 (0.055):
śrībhagavānuvāca / nātra stheyantvayā sarpa kadācidyamunājale /
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25625666 (0.062):
bhūyaḥ kathaya tṛptir hi śṛṇvato nāsti memṛtam 10.18 / śrībhagavān uvāca
svargamārgapradaṃ caiva tathātkṛṣṭaphalapradam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15841383 (0.058):
samastakāmaphaladaṃ sarvavratamyaphalapradam // NarP_1,18.2 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 710447 (0.062):
dhanyaṃ yaśasyam āyuṣyaṃ $ bhuktimuktiphalapradam / / **HV_App.I,44.59**13:4 / / [k: Ds2 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22195995 (0.062):
dhanyaṃ yaśasyam āyuṣyaṃ bhuktimuktiphalapradam / / **HV_App.I,44.59**13:4 / / [k: Ds2 ins. :k]
kevalaṃ cāgnihotraṃ tu viprāṇāṃ vedavādinām // Paus_28.4 //
ye punastu tato brahman sthitā taddharmadharmiṇi /
ta[pār]cane samādhau tu japakarmaṇi castu tau ? // Paus_28.5 //
teṣāmunnatacittānāṃ bhagavatkarmavedinām / / santapa[d]bhavanaṃ (?bhavināṃ )sacchāstrapariśodhinām // Paus_28.6//
guggulvādyādikairdravyaiḥ saṃpūrṇāhutibhiḥ saha /
kṛtaṃ rahasyamantraistu bhavāduttārakaṃ bhavet // Paus_28.7 //
dhiṣṇyā vaikaṅkatī ....... vaistu sādhanaiḥ / / dhanena dharmalabdhena bhaktyā ca śraddhayāpi ca // Paus_28.8 //
yathāvadāhṛte vahnau nānāyonyudbhave tu vai /
purā te vidhinā samyakkuṇḍaṃ saṃ[?sthāpya caiva tu] // Paus_28.9 //
avatārya ca tanmadhye nānāyonyutthitaṃ tu tat /
(atra granthapātaḥ ) / pauṣkara uvāca / yonayo bhagavaṃścāgneḥ jñāna[?tumicchāmi sāṃpratam ] /
yathā tvatprasādādhitakāmyayā // Paus_28.10// / śrībhagavānuvāca
yau (?yo )niragnerdvidhā sauriprabhavā ratnalakṣaṇā /
tatkarādarśasaṃyogād dvitīyā kamalodbhava // Paus_28.11 //
vividhāraṇiyonistattai....... naikalakṣaṇā // Paus_28.12 //
yā manthanakrameṇaiva jagatyasmin vyavasthitā / / [vividhāraṇiyogād]vai parasparanidharṣaṇāt // Paus_28.13 //
kadācit[sthāttadudbhūtiḥ]kaicakī yatjavarjitā // Paus_28.14 //
triprakārāṃ tu pāṣāṇī tatraiṣā kevalābjaja /
yā samagreśubhe ge vai (?grāve )parasparanigharṣaṇāt // Paus_28.15 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9626619 (0.049):
sa ca parasparasavyapekṣata(yā)paḍktyavasthānat śṛṅkhalānyāyena sthitaḥ /
[dīptānāmana]lānāṃ tu prajvālayati parvatān /
salohaghātakī caiva tarjanyā bhraṃśalakṣaṇā // Paus_28.16 //
tṛtīyāvartayoḥ samyak tāmanaṃ ca parasparam / / lohapāṣāṇayonīnāṃ[tāmanaṃ syāt ta]thaiva ca // Paus_28.17 //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5950598 (0.063):
kharoṣṭra mahiṣārūḍhaṃ kāṣṭha loṣṭādi mardinam || 4 || / 6.4dv kāṣṭha lohādi mardinam / nānugacched bhiṣag dūtam āhvayantaṃ ca dūrataḥ |
aṣṭama .......pi saṃkṣiptamekamanthānalakṣaṇam // Paus_28.18 //
santāḍanaṃ ca ............................ nna paraṃ hi tam / / yadratnata ....... kutrāpi kamalodbhava // Paus_28.19 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28883275 (0.060):
arāśritadviṣaṭkāre vāksvarūpaṃ paraṃ hi yat / / tatraiva ṣoḍaśāre ca tatrevākartarīṣu ca // Paus_34.52 // / madhyamākhyasvarūpeṇa nityameva hi vartate /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28884560 (0.062):
muktāsūtrānvitaṃ caiva kiṅkiṇījālalāmbitam // Paus_35.55 // / ebhyaścoktam athaikaṃ vai savidhānaṃ tadabjaja /
prakṛṣṭamapi boddhavyaṃ kāla...................... / / jvālāgrāttu kacālācca tadbhūtimasta ....... /
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16742381 (0.039):
ŚŚS_16.24.21: yat.pañcavidham.tat.pañcarātreṇa.āpoti / / ŚŚS_16.25.1: atha.yat.ṣaḍvidham.tat.ṣaḍrātreṇa /
āsāṃ pañcavidhaṃ sthānaṃ .......ntaṃ brāhmaṇākim / / sadeva nānādevaistu vyaktiyuktā mahāmate /
śaktirgaṇaśa raiḥ pūrṇā sāmānyavyāpa[kābhavetu] // Paus_28.24 //
śaktibhāvena vai tasmādahartavyaṃ ca pāvakam / / yathā gṛhī tathā[nṛbhyāṃ]virodhe nopapadyate // Paus_28.25 //
tasmātsarvapadārthānāmādeśā (?śāt )śaktirabjaja /
śa (?viśe )ṣaṇaṃ tu vai vahnervahnikārye hyupasthite // Paus_28.26 //
catuṣprakārāgṣaiva gīyate saptadhā punaḥ / / kathā kamalasaṃbhūta tavedānīṃ nigadyate // Paus_28.27 //
yākṣī ca pārthivī saurī śaikhī bhrāṣṭrī tathaiva ca / / kāpālī kamalodbhūta svatantrāgni (gne )śca taṃ (?tāṃ )vinā // Paus_28.28
sthitirāsāṃ dvidhā vipra punareva nigadyate /
nirbījākhyā sabījā ca nirbījā tāvaducyate // Paus_28.29 //
bhavanī dviprakārā ca tatsthānākhyaca vai (kai )cakī /
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23019285 (0.060):
asam*<>yamārthaya lahakaṇṭakaras tridaṇḍas tadākhyaḥ / / Vin_2.1471 / sthānārthaṃ jalasyāstṛteḥ pariśrāvaṇe dānam /
salo[hā]caiva pātrāṇi (?)kevalāśmamayī tathā // Paus_28.30 //
nirbījeyaṃ samākhyātā sabījā ca nigadyate / / śaikhī bhrāṣṭrī ca kāpālī svatantrānalalakṣaṇā // Paus_28.31 //
hotrā saṃyojanī caiva yaduktaṃ te mayābjaja /
aviśeṣā susāmānyā sarveṣāṃ caiva sarvadā // Paus_28.32 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28884579 (0.039):
jalajasthalajā yātmyaracanā(?vyomya )racitā mayā // Paus_35.56 // / samabhyūhya ca sā kāryā sarveṣāṃ sarvadābjaja /
yadyapyabjasamudbheta tathāvaga[mitaṃ]śruṇu / / [viśeṣayo]nīnāmāśramāṇāṃ sthitaṃ kramāt // Paus_28.33 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28884579 (0.056):
jalajasthalajā yātmyaracanā(?vyomya )racitā mayā // Paus_35.56 // / samabhyūhya ca sā kāryā sarveṣāṃ sarvadābjaja /
vihitā brahmacārīṇāṃ lohapāṣāṇalakṣaṇā / / ādhānākhyā gṛhasthānāṃ kaicakī vanavāsinām // Paus_28.34 //
sāvitrī ca yatīnāṃ vai tvārādhana[ratātmanām] /
[yukta]ṣaṭkarmasaktānāṃ bākīmanyānalakṣaṇā (?nyānalalakṣaṇā ) //
Paus_28.35 // / vihitā nayane vahneraraṇīnāṃ parasya ca /
nṛpasya tadanujñātā sāmānyānnābhasī dvidhā // Paus_28.36 //
tad dvayaṃ tadanujñānaṃ (?taṃ )tritaya / / sīmanta vaiśyajāter vai trayametacca rā // Paus_28.37 //
śūdrasya kramasiddhyarthaṃ viśeṣāttadanujñayā /
dvijendrasya dvije // Paus_28.38 // / daśāstu vai / / dvitīyā caiva śūdrasya sa danyasya pauṣkara // Paus_28.39 //
āpatkāle tu nānyasya yacchecchūdrasya vānya /
// Paus_28.40 // / (atra kośacatuṣṭaye 'pi granthapātaḥ)
co virodhakṛt / / tathāna metanmukhyamataḥ param // Paus_28.41 //
tammukhya vyutkramaṃ cālpasiddhidam / / phalabhedena sarveṣāṃ vihitā yonayo ' khilāḥ // Paus_28.42 //
ekādaśābjasaṃbhūta yathā tadavadhāraya / / ratnajā bhūmikāmānāṃ kāṃsī tejo 'rtbhināṃ tu vai // Paus_28.43 //
gopa yacchatyaraṇilakṣaṇā / / vijeyā kaicakī yoniḥ sukhasaubhāgyapuṣṭidā // Paus_28.44 //
buddhivīryapradā bhūmiḥ khyā śatrunāśinī /
kirtitā lohapāṣāṇaśobhinī yonirabjaja // Paus_28.45 //
dharmā śaikhī bhrāṣṭrī bhūmipradā tu vai /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12704187 (0.050):
mokṣadābrāhmaṇīproktā kṣatriyāvijayapradā / / vaiśyātudhanadābhūmi śśūdrāputrasamṛddhidā // BhS_1.25 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28883267 (0.052):
saṃsthitaṃ vaikharīniṣṭhaṃ paśyantī pūrvamabjaja // Paus_34.51 // / arāśritadviṣaṭkāre vāksvarūpaṃ paraṃ hi yat /
saṃvedayoniḥ kāpālī sthānavṛddhikarābjaja // Paus_28.46 //
rogopaśāntikāmānāṃ yonirbhūtakarī śubhā /
caturṇāmāśramāṇāṃ ca manukalpe[pu roditā] // Paus_28.47 //
aṇḍabhā ?nnavirodho 'sti tvanyonyaharaṇe sati /
sarveṣāṃ yonayaḥ sarvā icchākāle hyupasthitau (te ) // Paus_28.48 //
mantrārādhanasaktānāmaviruddhāḥ sadaiva hi / / yāva vādhikaṃ kāle mābhūtaṃ yatpurā dvija // Paus_28.49 //
pramādānupaśāntaśce dyoniranyāharet punaḥ /
na balāduparodhācca saṃgrahasthasya nārcanāt // Paus_28.50 //
saṃgṛhītasya vai bhuyaḥ prāyaścittaṃ samācaret / / saviśeṣaṃ prakāśe tu hyaprakāśau tu cānyathā // Paus_28.51 //
iti śrīpañcarātre pauṣkarasaṃhitāyāṃ hutāśanayonivibhāgo nāma aṣṭāviṃśo
'dhyāyāḥ || / atha ekonatriṃśo 'dhyāyaḥ / śrībhagavānuvāca
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28873617 (0.006):
pavitrārohaṇaṃ nāma triṃśo 'dhyāyaḥ || / atha ekatriṃśo 'dhyāyaḥ
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28904211 (0.012):
atha tricatvāriṃśo 'dhyāyaḥ / śrībhagavānuvāca
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28901343 (0.013):
iti śrī pauṣkarasaṃhitāyāṃ nānādharmapratiṣṭhānaṃ nāma ekacatvāriṃśo / 'dhyāyaḥ / atha dvicatvāriṃśo 'dhyāyaḥ
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28857686 (0.020):
atha saptaviṃśo 'dhyāyaḥ / śrībhagavānuvāca
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 28004484 (0.029):
iti bhāratīye nāṭyaśāstre siddhivyañjako nāma saptaviṃśo 'dhyāyaḥ / atha aṣṭāviṃśo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3178995 (0.030):
iti śrīpañcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ amāvāsyotsavavidhirnāmāṣṭāviṃśo / 'dhyāyaḥ || / ekonatriṃśo 'dhyāyaḥ
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28883798 (0.030):
atha pañcatriṃśodhyāyaḥ / śrībhagavānuvāca
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28867676 (0.032):
iti śrīpāñcarātre śrīpauṣkarasaṃhitāyāṃ śrāddhākhyāno nāma saptaviṃśo / 'dhyāyaḥ // / atha aṣṭāviṃśo 'dhyāyaḥ
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12745203 (0.032):
prakīrṇādhikāre saptaviṃśo 'dhyāyaḥ. / athāṣṭāviṃśo 'dhyāyaḥ.
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 28006345 (0.036):
iti jātivikalpādhyāyo 'ṣṭāviṃśaḥ samāptaḥ / atha ekonatriṃśattamo 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17928103 (0.037):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe putrānuśāsane madālasāvākyaṃ nāmāṣṭāviṃśo 'dhyāyaḥ / ūnatriṃśo 'dhyāyaḥ
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28877987 (0.037):
lokadharmo nāma ekatriṃśo 'dhyāyaḥ || / || śrī || / atha dvātriṃśo 'dhyāyaḥ |
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12747789 (0.038):
prakīrṇādhikāre 'ṣṭāviṃśo 'dhyāyaḥ / athaikonatriṃśo 'dhyāyaḥ.
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28870589 (0.039):
kuṇḍalakṣaṇaṃ nāma ekonatriṃśo 'dhyāyaḥ || / atha triṃśo 'dhyāyaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4759167 (0.041):
:e ity ādimahāpurāṇe āgneye ācāryābhiṣeko nāma aṣṭāviṃśo 'dhyāyaḥ / % Chapter {29} / :ś atha ūnatriṃśo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3187315 (0.042):
prokṣaṇavidhirnāmāṣṭatriṃśo 'dhyāyaḥ || / ekonacatvāriṃśo 'dhyāyaḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 28009444 (0.043):
iti bharatīye nāṭyaśāstre bhūmikāvikalpādhyāyaḥ pañcatriṃśaḥ / atha ṣaṭtriṃśo 'dhyāyaḥ / athātreyo vasiṣṭhaśca pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ /
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 28008856 (0.044):
iti bharatīye nāṭyaśāstre guṇadoṣavicāro nāmādhyāyastrayastriṃśaḥ / atha pañcatriṃśo 'dhyāyaḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27989340 (0.045):
iti bharatīye nāṭyaśāstre daśarūpanirūpaṇaṃ nāmāṣṭādaśo 'dhyāyaḥ / atha ekonaviṃśo 'dhyāyaḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 28010084 (0.045):
iti bharatīye nāṭyaśāstre nāṭyaśāpo nāma ṣaṭtriṃśo 'dhyāyaḥ / atha saptatriṃśo 'dhyāyaḥ
prājāpatye daiśikīye śaiṣotthakarasaṃmite /
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15777717 (0.053):
<12330.50/2> jayaṃ kaḥ prāptavāṃs tatra !śaṃsai7tan me janā1rdana / <12330.51/1> śrī-bhagavān uvāca: tayoḥ saṃlagnayor yuddhe
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7249280 (0.060):
/ śrībhagavānuvāca
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28898904 (0.060):
jñātum icchāmi bhagavan tvattaḥ saṃdehaśāntaye // Paus_41.42 // / śrībhagavānuvāca / pañcāyatanūparvaṃ prāk kṛtvā devālayaṃ śubham /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4447914 (0.063):
[k: After 8, N (except Ś1 Ñ1) T1.2.4 G1.3 5 ins.: :k] / {śrī bhagavān uvāca}
kṣetraṃ kramān nayed vṛddhiṃ tāvad ekaikam aṅgulam // Paus_29.1 //
yāvad aṣṭakaraṃ kṣetraṃ dhiṣṇyārtham upajāyate /
evaṃ syānmānabhāvena tvekāśītyadhikaṃ śatam // Paus_29.2 //
kuṇḍānāṃ sarva / / jāyate 'ṣṭaguṇaṃ saṃkhyā tvaṣṭadiksaṃsthitā śubhā // Paus_29.3 //
caturaśrādibhedotthā kāmyānāṃ karmaṇāṃ dvija /
prakāreṇa kṣetrasāmyena vai sati // Paus_29.4 //
sadratnamālāśrīvatsamukuṭāṅgadalakṣaṇāḥ /
śaṅkhacakragadāpadmaśārṅganānāśaropamāḥ // Paus_29.5 //
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10864864 (0.037):
śaṅkha-cakra-gadā-padma-khaḍga-śārṅga-halais tathā |
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15875910 (0.042):
tataḥ śaṅkhagadācakraśārṅgādi rahitaṃ budhaḥ /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23468836 (0.042):
tataḥ śaṅkhagadācakra $ śārṅgādirahitaṃ budhaḥ &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5175501 (0.042):
tataḥ śaṅkhagadācakraśārṅgādirahitaṃ budhaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26781229 (0.044):
śaṅkhacakragadāpāṇiṃ $ mukuṭāṅgadabhūṣaṇam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26859471 (0.044):
śaṅkhacakragadāpāṇiṃ % mukuṭāṅgadadhāriṇam // BrP_178.123 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11052544 (0.044):
śaṅkhacakragadāpāṇiṃ mukuṭāṅgadabhūṣaṇam /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11130781 (0.044):
śaṅkhacakragadāpāṇiṃ mukuṭāṅgadadhāriṇam // BrP_178.123 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26775458 (0.045):
śaṅkhacakragadāpāṇi % mukuṭāṅgadadhāriṇam // BrP_49.19 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11046776 (0.045):
śaṅkhacakragadāpāṇi mukuṭāṅgadadhāriṇam // BrP_49.19 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16441343 (0.046):
śaṅkhacakragadābhṛtaḥ *HV_110.3*1295:1b / śaṅkhacakragadāśārṅga+ HV_App.I,31.2686a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16446022 (0.046):
śārṅgavisphūrjitena ca HV_112.32b / śārṅgaśaṅkhagadācakra+ *HV_47.29*586:2a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13853072 (0.046):
śārṅgavisphūrjitena ca HV_112.32b / śārṅgaśaṅkhagadācakra+ HV_47.29*586:2a
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28871238 (0.047):
patracchedasamatthaistu jātarūpamayaistu vā / / śaṅkhacakragadāpadmamālāśrīvatsakaustubhaiḥ // Paus_30.51 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 631133 (0.047):
vapur drakṣyāmy ahaṃ viṣṇor $ nīlotpaladalacchavi / HV_App.I,31.2685 / / śaṅkhacakragadāśārṅga+ $ vanamālāvibhūṣitam // HV_App.I,31.2686 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25163522 (0.047):
śaṅkhacakragadābhṛtaḥ HV_App.I,31.2986b / śaṅkhacakragadāśārṅga+ HV_App.I,31.2686a
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22116690 (0.047):
vapur drakṣyāmy ahaṃ viṣṇor nīlotpaladalacchavi / HV_App.I,31.2685 / / śaṅkhacakragadāśārṅga+ vanamālāvibhūṣitam // HV_App.I,31.2686 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22118778 (0.047):
taṃ dṛṣṭvā bhrama evaiṣa tava saṃjāyate mahān // HV_App.I,31.2946 // / śaṅkhacakragadāśārṅga+ vanamālāvibhūṣitam / HV_App.I,31.2947 /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28890576 (0.053):
śaṅkhacakragadāpadmapūrvādyāyudhasaṃgrahāt /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12719070 (0.055):
śaṅkhacakragadāpadmadharaṃ sarvadharaṃ vibhum /
sarve sapīṭhā vihitāścatustridvayekamekhalāḥ /
cakrapadmagadāśaṅkhasamastavyastalāñchitāḥ // Paus_29.6 //
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22535594 (0.060):
BhP_04.24.048/1 sphurat-kirīṭa-valaya- hāra-nūpura-mekhalam / BhP_04.24.048/2 śaṅkha-cakra-gadā-padma- mālā-maṇy-uttamarddhimat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2683643 (0.061):
sphurat kirīṭa valaya hāra nūpura mekhalam / / śaṅkha cakra gadā padma mālā maṇy uttamarddhimat // BhP_04.24.048 //
tathāṣṭayoninirvāhaiḥ svairaṅgairucirotthitāḥ /
pratyekasvasvakavyāsadvidvidvādaśasaṃkhyayā // Paus_29.7 //
bhāgaṃ tam aṅgulaṃ viddhi sarvāvayavasiddhaye /
nānāsvātavaśāt caiva sarveṣāṃ punareva hi // Paus_29.8 //
aprakāśaprakāśākhyaṃ bhedaṃ tu vividhaṃ smṛtam /
sadbhogalakṣaṇaṃ bandham anantaphalam arthinām // Paus_29.9 //
vyāsasvātāḥ samā hi yā / / saṃprayacchati kāmānāṃ saṃpadaṃ parameśvara // Paus_29.10 //
prakāśilakṣaṇanyāye teṣāṃ svāto mahāmate / / kṣayā // Paus_29.11 //
ādvādaśāṅgulāḥ kuṇḍāḥ karānte ye trayodaśa /
sarvākṛtidharāścaiva jaṅgamā mekhalojjhitāḥ // Paus_29.12 //
anukalpe tu vihitā jaṅgamā mantratarpaṇe /
evaṃ dvihastaparyantāḥ mahālakṣaṇalakṣitāḥ // Paus_29.13 //
bhūmāvullikhya saṃpūrya dhānyairbījairmṛdā tu vā /
sāmagrīvirahād vāpi śaśvatkarmasamāptaye // Paus_29.14 // / anukalpānukalpe tu nityam evāvirodhakṛt /
tvaganvitaiḥ samaiḥ pūrṇaiḥ sarasaiḥ saralaiḥ sthiraiḥ // Paus_29.15 //
dalīkṛtaistu / / kāṣṭaiḥ kāryātra vai purī // Paus_29.16 //
dvādaśāṅgulapūrvāṇāṃ dhātūtthānām api dvija /
vidheyā havyapūritve calānām evameva hi // Paus_29.17 //
nākuṇḍaṃ havanaṃ yasmātsiddhikṛnmantrājinām /
tasmātkuṇḍaṃ sadā kāryaṃ sautraṃ vā jaṅgamaṃ sthiram // Paus_29.18 //
havyabhūmerviśeṣācca pīte tu dviguṇocchrite /
tat tad dvicaturaśraṃ tu vyaṣṭāśraṃ parimaṇḍalam // Paus_29.19 //
ṣaṣṭhāṃśadviṣaṭkāṃśena connatam / / āpādya svātamānaṃ prāgyathābhimatam ucchritam // Paus_29.20 //
iṣṭakābhiv apakvābhiḥ pakvābhirvā yathāruci / / hitam anyadā // Paus_29.21 //
kuryādvātha samāstulyā teṣvaṃśaṃ syataḥ kṣitaḥ /
dvayaṅgulenādhikaṃ jātaṃ vāsād vāsāṃ yathā bhavet // Paus_29.22 //
prāṅmekhalānanāt deśāt tattadvā pattadu / / dupremā vaneḥ purā // Paus_29.23 //
tribhāgonam athārdhaṃ ca nemimānasitātmanā /
kuṇḍānāṃ tattvato mānād avasthānaṃ dvādaśānāṃ mahāmate // Paus_29.24 //
dvādaśāṅgulaniṣṭhānāṃ dvādaśānāṃ kadācana / / saṃvibhajya caturdhātra tridhā vāmalalocana // Paus_29.25 //
tanmānam atha nemīnām ucchritā vistṛterapi / / tatsamā sarvadā yone[ḥkār]yeṇa pṛṣṭataḥkṛteḥ // Paus_29.26 //
kintu vdyaṅgulamānena pronnatā pṛṣṭhato 'vadheḥ /
hlāsayed anupātena tvaṃtu nemya kramāt // Paus_29.27 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28858730 (0.028):
sānusvāram akārādyairbhinnaṃ ṣoḍaśabhiḥ svaraiḥ // Paus_27.77 // / tvaṅkārananiniṣṭaṃ ca tatra prākasthaḥ satārakam /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28860383 (0.028):
tasyādhaḥ śāṭikāyāṃ tu vidhūyāt tanuveṣṭanam // Paus_27.197 // / adhūtaṃ vimalaṃ svacchaṃ.......[visūtraṃ]valkalīdikam /
Prakasa-Samhita (a Pancaratra Samhita) (prakassu.htm.txt) 11821574 (0.028):
etatkalpādibhāvīnāṃ tattakalpeṣu vai kramāt /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12712542 (0.032):
etaistu maṇḍalaṃ dhyātvā dṛḍhīkṛtvātvaraḥ kramāt // BhS_11.72 // / hitvār'karāhusaurāṇā mudayantu dvilocane /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 6019490 (0.033):
23.26av tad indra luptaṃ rūḍhyāṃ ca 23.26dv śatanaṃ tatra tu kramāt / śadanaṃ tatra tu kramāt
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28885663 (0.033):
karmaṇāṃ vai hyabhuktānāṃ na nāśosti ca yadyapi // Paus_36.65 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28875168 (0.034):
utkṛṣṭamuktāratnādaye svastikādyairvibhūṣite // Paus_31.114 // / dvādaśārāsu māsekeśavādyairadhiṣṭite / / sarvāṅgadevatopete mantramanyaste pratiṣṭhite // Paus_31.115 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28887233 (0.034):
sādhakecchāvaśāccaiva tathā kālavaśāt tu vai // Paus_36.180 // / prārthinaścopaviṃṣṭāstu bhogaśayyāgatāstvatha /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6723070 (0.035):
caresthire tadvimārge tādṛśetādṛśe kramāt /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28904104 (0.035):
prāgvadākoṭṭanādyena sarvāṅgairipubhistataḥ // Paus_42.195 // / pañcaraṅgeṇa sūtreṇa śaṅkubhir yājñikair dṛḍhaiḥ /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28864923 (0.036):
tanmātrāṇāṃ vyaktaye 'tha pañcānāmatha vai kramāt // Paus_27.520 // / bhūtānām astrāmantraṃ tu vāditāṃ ? santataṃ hi nam /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28883836 (0.036):
āyāmenātha śilpīyairāyaśuddhaistu pūrvavat // Paus_35.3 // / svacaturthāṃśamānena tadvaktram analāśtreyam /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28861230 (0.040):
aṣṭhakaṃ ca varāhantaṃ prāgvadātarjaneḥ kramāt // Paus_27.258 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28878245 (0.041):
vṛttiṃ bhuṅkte tu yāṃ yasya yannimittaṃ mahāmate // Paus_32.19 // / tannimitāt phalaṃ tasya saphalpādeva cākhilam /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28867353 (0.041):
eka natarantaṃ tu viśrā kramāt kramāt // Paus_27.702 //
svāṅgulāṃśca tṛtīyāṃśādulbaṇatvena sarvadā /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28867353 (0.058):
eka natarantaṃ tu viśrā kramāt kramāt // Paus_27.702 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28861230 (0.063):
aṣṭhakaṃ ca varāhantaṃ prāgvadātarjaneḥ kramāt // Paus_27.258 //
vistṛtā mekhalāmānāt pādonāt kamalodbhava // Paus_29.28 //
vidheyātha tribhāgena tadagraṃ saṃprasārya ca /
dya mekhalā // Paus_29.29 // / bimbaprāṇapraṇālavat /
taṃ yoniṃ vṛddhinirvāhaṃ koṣṭhāniṣṭhāvidhiṃ kramāt // Paus_29.30 //
samāpādyānupātena samaṃ ślakṣṇaṃ gajoṣṭhavat /
samāśritya svakaṃ ?mūrtiṃ vicitrāṃ guṇalakṣaṇām // Paus_29.31 //
nirvahanti niśaṃ bodhapravāhenā nādinā / / puṃsamudre tvagādhe tu sa kṣālanāśraye // Paus_29.32 //
niśamya yoniṃ vyomni raja / / dvābhyāṃ guṇābhyāṃ tamaso dvinemivinittatāt // Paus_29.33 //
guṇasyābhibhavādeva kaṃ vatsatvamekhalam / / yadamūrtaṃ paraṃ brahma tad viddhi nabhaso gatam // Paus_29.34 //
sacaturmekhale dhiṣṇye mekhalāsaṃ catasṛṣu /
caturātmānam avyaktaṃ tatra prāk paridheḥ svayam // Paus_29.35 //
samaḥ saṃpūrṇamūrtīnāṃ mamā mokṣajam /
guṇadvayadvayātmānam acyutādyaṃ kramāt trayam // Paus_29.36 //
sā yoniḥ sarvakarmaṇām / / yatpravāhāśritaṃ karma brahmaṇyekātmatāṃ vrajet // Paus_29.37 //
vistīrṇānantayonīnāṃ dūrato vana?mūrtinām /
kuṇḍanāmitimārī ? pūvravat // Paus_29.38 // / vidheyā vitatāścāṅgī susthiravartirā /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28878789 (0.035):
atibhaktiprabhāvena vācasyānekarūpaṇiḥ / / saṃmukhīkaraṇādīnāṃ karmaṇā saṃprayojitam // Paus_32.60 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28859440 (0.045):
caturṇāṃ maugdalāntānāṃ tathaivāśramiṇā tu vai // Paus_27.128 //
palvastanagarbheṇa tamūrdhakṣaṇam āsapātayet ? // Paus_29.39 //
yoniścalasto 'nyeṣām udyatānāṃ / / vitatā kāryā susthitā darpaṇodarā // Paus_29.40 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28868853 (0.042):
yoniścalarato 'nyeṣāmudyatānā / / vitatā kāryā susthitā darpaṇodarā /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28886129 (0.056):
narāṇāṃ nirvivekānāṃ tadanyeṣāṃ tu kiṃ punaḥ // Paus_36.100 //
MS. ka reads after 38ab: / kuṇḍalānāmami pūrvavat /
vidheyā vitatāṅgī susthiravarti / / darbheṇa /
yoniścalarato 'nyeṣāmudyatānā / / vitatā kāryā susthitā darpaṇodarā /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28868830 (0.042):
yoniścalasto 'nyeṣām udyatānāṃ / / vitatā kāryā susthitā darpaṇodarā // Paus_29.40 //
saṃkocaḥ kuṇḍanemīnāmanukāle tvataḥ śṛṇu / / caturbhāgā tuṣā ?viprahyuttamādivyapekṣayā /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28868926 (0.0):
saṃkocaḥ kuṇḍanebhīnām anukāle tvataḥ śṛṇu / / caturbhāgā tu ṣā (?sā )vipra hyuttamādivyapekṣayā // Paus_29.41 //
karā hyaṅgulaiḥ pañcabhirvinā / / satatapyāsamānānāṃ nānākāravadātmanām /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28868959 (0.0):
sarvadik karamānāścāpyaṅgulaiḥ pañcabhirvinā / / satatavyāsamānānāṃ nānākāravad ātmanām // Paus_29.43 //
vistārāyāmatulyāṃ ca / / mekaikamaṅgulānana ? /
bandhayedvikalānyeti sākṣi / / tuṅgadva / / dvihastamūrghato 'nyeṣāṃ tatsamaṃ tu bhavecchatam /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28868981 (0.0):
dvihastā mūrdhato 'nyeṣāṃ tatsamaṃ tu bhavecchatam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3181637 (0.043):
kaṇṭhāt prabhṛti vṛttaṃ syādvesaraṃ tatsamaṃ bhavet / / tripūrṇakumbhayukdhāma vesarākārarūpiṇam // Vis_34.30 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21068542 (0.052):
kāka viṣṭhā samaṃ hy uktam avidhautaṃ ca yad bhavet | / rajakād āhṛtaṃ yac ca na tad vastraṃ bhavec chuci // Hbhv_4.156 //
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4676852 (0.057):
svalābhaṃ nāvamanyeta nānyeṣāṃ spṛhako bhavet | / anyeṣāṃ spṛhako bhikṣuḥ samādhiṃ nādhigacchati ||
Brhaspatismrti: Vyavaharakanda (brhaspiu.htm.txt) 12692201 (0.061):
na brūyād akṣasrasamaṃ Brh_1,5.50c / na bhavet sa parājitaḥ Brh_1,3.41d
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21574326 (0.064):
167.020. te gṛhamutsādayad bhaviṣyasi, tvaṃ ca prāṇairviyujyasa iti/ / 167.021. nāsti ātmasamaṃ premeti/
evaṃ vicārya ca purā deśakālavaśādikam /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28868988 (0.0):
dvihastā mūrdhato 'nyeṣāṃ tatsamaṃ tu bhavecchatam / / evaṃ vicārya ca purā deśakālavaśādikam // Paus_29.45 //
svasāmarthyaṃ tato vyūhasūtrapātaṃ sa /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28868988 (0.049):
evaṃ vicārya ca purā deśakālavaśādikam // Paus_29.45 // / svasāmarthyaṃ tato vyūhastatra pātaṃ sasiri ? /
samakṣaṃ ca ci yādiṣṭakādikaiḥ / / pīḍhānāmūrdhvato 'bjaja /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28869015 (0.063):
savṛttāṣṭāśraturyāntrī (?śri )pīṭhānām ūrdhvato 'bjaja / / khāto 'ṣṭamekhalānāṃ ca coniḥ pīṭhasya pauṣkara // Paus_29.47 //
khāto 'ṣṭamekhalānāṃ ca coniḥ pīḍhasya pauṣkara /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28869016 (0.0):
savṛttāṣṭāśraturyāntrī (?śri )pīṭhānām ūrdhvato 'bjaja / / khāto 'ṣṭamekhalānāṃ ca coniḥ pīṭhasya pauṣkara // Paus_29.47 //
saṃkocaḥ kuṇḍanebhīnām anukāle tvataḥ śṛṇu / / caturbhāgā tu ṣā (?sā )vipra hyuttamādivyapekṣayā // Paus_29.41 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28868862 (0.0):
saṃkocaḥ kuṇḍanemīnāmanukāle tvataḥ śṛṇu / / caturbhāgā tuṣā ?viprahyuttamādivyapekṣayā /
karāyassa (?ntaḥ sa )mitaṃ mānam ekaikānāṅgulena vā /
vardhayet dvikarā nyeti sākṣitaḥ // Paus_29.42 //
sarvadik karamānāścāpyaṅgulaiḥ pañcabhirvinā /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28868870 (0.033):
karā hyaṅgulaiḥ pañcabhirvinā / / satatapyāsamānānāṃ nānākāravadātmanām /
satatavyāsamānānāṃ nānākāravad ātmanām // Paus_29.43 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28868874 (0.0):
karā hyaṅgulaiḥ pañcabhirvinā / / satatapyāsamānānāṃ nānākāravadātmanām /
vistārāyām atulyānāṃ dhiṣṇyānāṃ mekhalāsu ca / / satuṅgadva sarvamūrdhe navonnati // Paus_29.44 //
dvihastā mūrdhato 'nyeṣāṃ tatsamaṃ tu bhavecchatam /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28868894 (0.0):
dvihastamūrghato 'nyeṣāṃ tatsamaṃ tu bhavecchatam /
evaṃ vicārya ca purā deśakālavaśādikam // Paus_29.45 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28868899 (0.0):
dvihastamūrghato 'nyeṣāṃ tatsamaṃ tu bhavecchatam / / evaṃ vicārya ca purā deśakālavaśādikam /
svasāmarthyaṃ tato vyūhastatra pātaṃ sasiri ? /
śilpisamakṣaṃ ca cinva (?nu )yād iṣṭakādikaiḥ // Paus_29.46 //
savṛttāṣṭāśraturyāntrī (?śri )pīṭhānām ūrdhvato 'bjaja /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28868915 (0.037):
pīḍhānāmūrdhvato 'bjaja / / khāto 'ṣṭamekhalānāṃ ca coniḥ pīḍhasya pauṣkara /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12730304 (0.060):
tadadhastāttu tāṭiṃ ca kuṃbhalaṃbakasaṃyutam / / aṣṭāṃgulasamutsethaṃ kārayediti śāsanam // BhS_23.27 //
khāto 'ṣṭamekhalānāṃ ca coniḥ pīṭhasya pauṣkara // Paus_29.47 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28868917 (0.0):
pīḍhānāmūrdhvato 'bjaja / / khāto 'ṣṭamekhalānāṃ ca coniḥ pīḍhasya pauṣkara /
kṣayavṛddha pratyāyya drumanasvayam / / vilāpyanta jñānasaṃśuddhayā dhiyā // Paus_29.48 //
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24150950 (0.030):
svanimittasannipātavighātakasya svayamanimityamityarthenādoṣāt/ / etenātrākac syādityapāstam/
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8724396 (0.037):
kṛtvāpīti pāṭhe kutaścillākṣārasādinā kenacideva kṛtvāpi svayaṃ / kṛtvāpītyarthaḥ / / 'vāme' ityasya tadanaṅgīkāriṇīti vivaraṇam /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8471251 (0.055):
tadā kāmena tarasāmanyāmānaḥsvayaṃ dhiyā // BndP_1,7.4 // / sopyupāyaṃ pratiṣṭhāyāṃ mārgamāṇastadā bhuvam /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28883212 (0.056):
pūrayedghṛdayenaiva svadhiyā karmaṇā svayam // Paus_34.47 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28861477 (0.062):
tacchakti ( taccitra ) jñānanāḍervai vilakṣaṇataraṃ hi yat // Paus_27.275
dviśobhātmanā sve tuṣṭyarthaṃ sāṃprataṃ nayet /
bhagavad vahniśaktervai jvālādyā prakṛtiḥ parā // Paus_29.49 //
aparā prakṛtadhiṣṇyānāṃ nānākāraṃ yathānalāt /
etad evāgnirūpā(?paṃ )vai kuṇḍabhāvānni (?gāgni )karmaṇi // Paus_29.50 //
kā vihitā vibhorviprānanasya ca / / havyaṃ yat patite kuṇḍe dīyamānaṃ hi deśikāt // Paus_29.51 //
sarvaṃ siddhidam agnervai hutaṃ yad dahate 'khilam /
purastāt samyak kramāllabdhaṃ balaṃ svayam // Paus_29.52 //
koṭilakṣāyutaguṇaṃ dravyaṃ yad vihitaṃ hutam /
vidhūme lelihāne 'gnau sve svaśayāśrite // Paus_29.53 //
sahastraśatasaṃkhyaṃ ca juhuyād dravyasaṃgraham /
daṇḍakṛd dvikapakṣaṃ ca[yan]nirvāhakam akṣayam // Paus_29.54 //
dhārāvāhi tato 'nyeṣā / / putra yuktyāmbarasthaṃ ca mantrabrahmāmbujopari // Paus_29.55 //
mukhyakalpo vilupte tu yuktam athābjaja /
kuṇḍānāṃ vitatānāṃ ca vaṃśavīryādikaṃ ca yat // Paus_29.56 //
tatonnatiḥ / / kamalālayagarbhaṃ tu tāmram āyasajaṃ tu vā // Paus_29.57 //
dharmānyo(?nto )dvahanaṃ yena na sveva (?sve na )yati bhūtalam /
saṃskārasaṃskṛtaṃ kuryāt kuṇḍaṃ tadanu tannyaset // Paus_29.58 //
tatrāgniṃ janayitvāvatārya ca / / ājyadohaistu bahubhiḥ mantrasantarpaṇāya ca // Paus_29.59 //
vahnevo (?ro )ṅkāravegena rasatā sūpari dvija /
pātayed ājyadohaṃ drāk madhye mantrātmano vibhoḥ // Paus_29.60 //
mokṣabhogāptaye caivaṃ brahmarandhramukhe kramāt /
yathāgandhavanopetaṃ saṃpūrṇaṃ ca samaprabham // Paus_29.61 //
kṛtvā tu mantranāthasya brahman arcanasaṃyutam /
savyūhavyāṅgasaṃyuktaṃ lāñchanasyāvṛtasya ca // Paus_29.62 //
kuryāllabdhādhikāro 'tha sevārtham ayutādikam /
japam ārabdhamantrasya brahmapūrvam atandritaḥ // Paus_29.63 //
niyataṃ hi ya (thā śa ?)kti prabhāte 'staṃ gate ravau /
rātriyā (?rātrervā )madhyabhāge tu yathāśāstranibandhanam // Paus_29.64 //
pūrvasevāvidherūrdhvaṃ prītyarthaṃ pūjitasya ca /
lakṣajāpādike siddhe brahmadine // Paus_29.65 //
samāpte tatsame home vihito 'thavābjaja /
aṅgenam aṅgatulyaṃ vā dhānyairbījaistilaiḥ phalaiḥ // Paus_29.66 //
hariṇānananārācamudrayā jalajākhyayā /
samatvāt juhuyāt tadanantaram // Paus_29.67 //
ṣaṇmāsasamamānena dviguṇenātha pauṣkara /
caturguṇena vā śaktyā hyantarāntarayogataḥ // Paus_29.68 //
śakta śatānte ca dvicatuṣparipūrite / / ve sājye tricatuṣkaikarātriṇām // Paus_29.69 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28887067 (0.055):
sahānirūddhadevena asyāpi caturātmatā // Paus_36.168 //
bhūricātma samānayet / / sami // Paus_29.70 // / nakhilamantrestu saha mantrī ca saṃhitām /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28904104 (0.062):
prāgvadākoṭṭanādyena sarvāṅgairipubhistataḥ // Paus_42.195 // / pañcaraṅgeṇa sūtreṇa śaṅkubhir yājñikair dṛḍhaiḥ /
samuccaran dhiyā samyak svaśaktyā vā pṛthak pṛthak // Paus_29.71 //
bhinnamantragaṇaṃ sarvam ājyadohairmudaṃ nayet /
dhruvāccārcitayā ? ttu vai // Paus_29.72 // / tallakṣaṇam atho vakṣye mānameyasamanvitam /
prasiddhayajñavṛkṣotthaṃ na doṣairdṛḍhamavraṇa (ta )m // Paus_29.73 //
suspaṣṭaṃ kāṣṭham ādāya davāgnitrāsavarjitam /
nirasaṃjirakā ? paryuṣitaṃ śubham // Paus_29.74 // / madhyamāṅ[gu]liparyantaṃ bāhnorāmaṇibandhataḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3153595 (0.051):
ṣaṇmāsaṃ vā trimāsaṃ vā samyak paryuṣitaṃ śubham // Vis_14.3 // / raktaśāliṃ tato (tu vā?) śvetaṃ kṛṣṇaśāliṃ tathaiva ca /
tamaṅguṣṭhodarairbhūyo naguṇya ca // Paus_29.75 // / aṣṭāvaṣṭau tyajan yāyāt śeṣāstvekādhikāhi /
ācāraste vai parijñeyā dhvajādya(nya )ṣṭau yathākramāt // Paus_29.76 //
tatraivam avaśeṣaṃ yacchubhaṃ ca śubhanaḥ smṛtaḥ / / yūyaṃ (?thaṃ )yugmāvaśeṣācca tṛtīyācca mṛgādhipaḥ // Paus_29.77 //
catuṣṭaya sva (?śva )vṛddhiṃ ca pañcakā vṛṣabhaḥ smṛtaḥ /
karaṣmakā (?kareṇukā )ca śeṣācca gajā vai saptakāt tu vai // Paus_29.78 //
ekākhyaḥ saptakāḥ śuddhestatrāmī śubhadāḥ smṛtāḥ /
gajendrasiṃhavṛṣabhadhvajādyā ye śubhapradāḥ // Paus_29.79 //
aśubhāya(?ye )vighātārthaṃ svaśubhāya(?ye )vivṛddhaye /
aṅgulaṃ vāṅgulayutaṃ yuktidairdhyaṃ vinikṣipet // Paus_29.80 //
tad dīrghaṃ pañcadhā kuryāt tad virutāraṃ dalena tu /
siddhaye madhyadeśasya vidheyā yatra pauṣkara // Paus_29.81 // / ādyakauśādayaśvāgoḥ tad uddeśāt krameṇa tu /
patrakesaracakrāṅgaṃ bhūmīnāṃ hrāsamācaret // Paus_29.82 //
vaniparyantam unnatāstātkṣipet punaḥ /
nirvartyāḥ karṇacihnāstu cakrābjābhyāṃ tu sāntarāt // Paus_29.83 //
pañcamāṃśena dairdhyaṃ tu tad vistārasamena tu /
dvibhāgasaṃhataṃ caiva śākhādeśāgrato bhavet // Paus_29.84 //
cetarākāravedī kāryā vasundharā / / ārāpraṇālamadhyastā nānākarmavirājitā // Paus_29.85 //
svaṃ svaṃ saṃveditaṃ kuryāt tena cāvedikaṃ śubham /
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18214549 (0.053):
nādidāsīdaditsīt tu saumukhvāt svaṃ svam arthavat // Saund_2.18 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28862593 (0.059):
pṛthak pṛthagvā pātrāṇāmāsīnadvijasaṅkhayayā // Paus_27.353 // / prakalpitamatha svaṃ svaṃ nītvā sārdhyaṃ tu bhojanam /
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 23986680 (0.059):
skandhādiṣu pratiopādyāḥ svaṃ svaṃ lakṣaṇameṣāṃ yathāvihitamasmiṃacchāstre
kṣitimaṇḍalamadhyasthabhāgenādyena vai tataḥ // Paus_29.86 //
kamalaṃ lakṣaṇopetaṃ kevalaṃ ṣoḍaśacchadam /
sanālam abhinirvartya kesarālaṃ sakarṇikam // Paus_29.87 //
nibījaṃ karṇikākośam īṣatparivibhūṣitam / / yathoktalakṣaṇāḍhyena hetīśenāvṛtaṃ tu vā // Paus_29.88 //
cakradhārāvaniṃ kuryāt koṇeṣūbhayato 'ṅkitām /
kaustubhaiḥ svastikairvātha śaṅkhādyairmaṇḍala ?maṇḍitam // Paus_29.89 //
tārāttā (e )gaṇāḍhyaṃ vā / / kuryāccāstraṃ cograyāvadāsacet // Paus_29.90 //
ataścāntānupātārtham aṣṭāṃśaṃ pakṣagaṃ punaḥ /
tyaktvā samācareddhrāsaṃ yathā syād gajapāṇivat // Paus_29.91 //
antaraṃ vasudhābhyāṃ ṣṭāṃśasaṃmitam / / kāryaṃ ṣaḍaṃśatulyaṃ vā vistṛtaiḥ śubhalakṣaṇam // Paus_29.92 //
tad vistāraṃ dvidhā kṛtvā pañcadhā vā samaiḥ padaiḥ /
madhyabhāgasya // Paus_29.93 // / bhāgam abhāgaṃ ca pakṣayorvā dvayaṃ dvayam /
agrataścānupātārthaṃ vibhajyaiva yathecchayā // Paus_29.94 //
skandhāntaraṃ ca / / matsyavallāṃñchana yathākramam // Paus_29.95 //
pārśvābhyām antaraṃ bāhyāt śeṣaṃ kaṇṭhātmanā nayet /
yathā syād gomukhe bhāsa kaṇṭhaṃ maharddhidam // Paus_29.96 //
nirmuktavedikānāṃ tu śaṅkhādīnāṃ yadanta /
paṭṭena yuktaṃ padmadvayena vā // Paus_29.97 // / vedikāvāsudhāṃśā (bhyāṃ )tvanupātena śātayet /
skandhakaṇṭhāt samārabhyatrayo grīvā yathecchayā // Paus_29.98 //
vidhāya bhāgaṃ prāgukta tam / / vedikāvidhihīnasya śaṅkhasya vacanaṃ hi yat // Paus_29.99 //
sapādabhāgasametaṃ kuryāt pañcāṅgasaṃmitam /
vistṛter vādhikaṃ kiñcit nyūnaṃ vā rājate yathā // Paus_29.100 //
kumbhabhāgatrayaṃ sadmadvayaṃ saṃśātayet kramāt /
pṛthūdarasya śaṅkhasya pañcamāṃśena śātayet // Paus_29.101 //
kukṣideśaṃ dvidhā caiva stragādyair arcayet tataḥ /
vartate mūlam āśritya dairdhyād bhāgatrayaṃ hi yat // Paus_29.102 //
tanmadhyāt kaṇṭhadeśe prāgākṣipyāṅgaṃ yathoditam /
śeṣaṃ tu daśadhā kṛtvā tataḥ saptāṅgasaṃmitam // Paus_29.103 //
daṇḍaṃ kuryād gadākāraṃ kaṇṭhavistāravistṛtam /
dviprakāraṃ yathoddiṣṭamate lavaṇānvitam // Paus_29.104 //
aṃśakatritayenaiva tatra nirmāṇam ucyate / / vedikopagataṃ kuryād ekabhāgasamāśritam // Paus_29.105 //
svāstikaṃ lakṣaṇopetaṃ madhyataḥ kamalāṅkitam /
karṇikā nicayaśścāntaṃ ?pratyaṃśaṃ racayet tataḥ // Paus_29.106 //
aṅgaṇe petaiḥ susamair antarīkṛtaiḥ / / dhārācanavidhānaivaṃ ?dviṣaṭkapariniṣṭhite /
vartulaṃ caturaśraṃ tu cayamadhyagam // Paus_29.108 //
karagrahavatīṃ muṣṭi marodayalakṣaṇām / / īṣā (?ṣan )mānādhikaṃ daṇḍaṃ bāhyam āpūrayet tathā // Paus_29.109 //
śatapatram adhovaktraṃ pṛthulaṃ cordhvakarṇikam / / muṣṭiniṣṭhāyudhau (?vadhau )kuryāt bahuparṇaṃ sakesaram // Paus_29.110 //
athavedikṣipet ?pīṭhalakṣaṇaṃ cāparaṃ śṛṇu /
vihitaṃ cārdhakalpeyaṃ ?devapīṭhopamaṃ śubham // Paus_29.111 //
uṣṇīvapadaparyantam ācāgreḥ sa ?vibhajya ca / / sa (mair )bhāgaiḥ purātra syu dvāda diṣṭamucyate // Paus_29.112 //
padmaṃ cakrāravindaṃ vā lakṣaṇalakṣitam / / kiṃtu mānaṃ vibhāgaṃ ca bhūyaḥ kṣetravaśāt śṛṇu // Paus_29.113 //
brahmasthānāvadheḥ kṣetraṃ kṛtvā ṣaṅbhāgabhājitam /
dvau bhāgau bhūṣayenmadhye karṇikāpadasiddhaye // Paus_29.114 //
paridhiścārdhabhāgena tvardhena kesarāvalim /
sārdhena patranicayaṃ vyoma cārdhena tad bahiḥ // Paus_29.115 //
pārthivaṃ puram aṃśena vicitraracanānvitam /
sāntarāṇi samāsādya kṣetrāṇyetāni pauṣkara // Paus_29.116 // / kiñcit kiñcit samādāya pro[nnate]ṣvavayaveṣu ca /
ākhyātapari[to] brahman dalapādānikaṃ kramāt // Paus_29.117 //
nimnatāṃ ca nayed īṣat kṣetrāt kṣetraṃ yathoditam /
śeṣa eva sacakramya [pari]māryacānyathā // Paus_29.118 // / khātātmakesarakṣetramānam atra yathoditam /
dalajālaṃ samāpādya savyoma cāṃśakena tu // Paus_29.119 //
sacakranemivṛttaṃ tu sārdhenāṃśena tad bahiḥ /
bhāga kṣetraṃ kuryāt prāguktalakṣaṇam // Paus_29.120 //
pṛṣṭhatasva kuryāt sapadmaṃ kaivalaṃ tu vā /
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10226351 (0.027):
52.29ab/ stambhaṃ vibhajya navadhā vahanaṃ bhāgo ghaṭo +asya bhāgo +anyaḥ/ / 52.29cd/ padmaṃ tathā^uttaroṣṭhaṃ kuryād bhāgena bhāgena//
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4889376 (0.041):
keśaraṃ trigunaṃ padmaṃ tīvrañca jvalinīṃ yajet /AP_312.002ab/ / nandāñca suyaśāñcogrāṃ tejovatīṃ vindhyavāsinīṃ(1) //AP_312.002cd/
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3167945 (0.043):
indravalyaṅkuraṃ caiva aśvatthāṅkurameva ca // Vis_22.101 // / ekapatraṃ( dmaṃ?) ca padmaṃ ca bhavedvai maṅgalodakam /
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1889029 (0.054):
yasya nāmnā tu padmaṃ vai cchindetsa tu vinaśyati // 3 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12730325 (0.061):
latā prasthataraṃ vāpi kārayediti śāsanam / / padmaṃ tu tṣaṅgunāyāmaṃ vistāramadhikāṃgulam // BhS_23.29 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12727053 (0.064):
tasmātsarvaprayatnena padmaṃ kuryātsalakṣaṇam / / vistārāyāmatulyaṃ syāccatustālapramāṇataḥ // BhS_21.86 //
kamalaṃ dalajālaṃ ca mukha // Paus_29.121 // / etat pramāṇanirmāṇapari /
tadā prameyam asyāṃ vai jñātavyaṃ karmasiddhaye // Paus_29.122 //
śatapatrātmanānanto muṣṭistenantavātra ?dhṛk /
antarbījātmabhāvena sthitvā cotthamukhaḥ punaḥ // Paus_29.123 //
pataskandhaṃ yadaryātmabhūtaprāṇamarunmahat /
preritaṃ brahmarandhreṇa tat tad icchāvaśāt punaḥ // Paus_29.124 //
saptapātālanālaṃ ca tvagamakṣātmanāmbujam ? /
yadāśritya svavāhe tu hyamṛtaṃ jalavat sthitam // Paus_29.125 //
sacakraracanājāle sthitaste satramūrtidhṛk /
śaṅkhavigrahadhṛgvāyurājyakośaṃ ca khaṃ tataḥ // Paus_29.126 //
nirbījam ajam akṣobhyam ādyaṃ stragdevatasyādhidaivatam ? /
satyabhūtam ameyaṃ ca prameyam idam acyutam // Paus_29.127 //
saṃskārakāle tvāropya nityaṃ saṃmantrya tarpaṇe /
dairghyam eva tam ujjhitya vedivistārameva ca // Paus_29.128 // / yathoktāṃśaṃ /
saṃhataṃ gadādaṇḍaṃ sukhiraṃ sudṛḍhaṃ tu vā // Paus_29.129 //
nātisthūlaṃ nātikṛśaṃ yuktam ṛjugaṇena tu /
evaṃ dravyamayaṃ kuryāt śubhadāramayaṃ ?tu vā // Paus_29.130 //
stratukstruvānāṃ ca homārthaṃ tallakṣaṇam athocyate /
āyaśuddhaṃ samādāya prāguktagaṇalakṣitam // Paus_29.131 //
trayeṃśonaṃ strucā dairdhyād aṣṭadhā cocchritaṃ bhajet /
tena bhāgapramāṇena tad vistāraṃ vidhīyate // Paus_29.132 // / saṃvibhajya samāṃśaistat sūtraiḥ spaṣṭairyathākramam /
kalaśaṃ kḷptayenmūlād aṣṭāṃśaṃ caturaśrakam // Paus_29.133 //
varjayitvātha bāhulyaṃ vistārārdhena kalpya vai /
kuryād ādhāraviśrāntaṃ kamalaṃ racitānvitam // Paus_29.134 //
taṃ śaṃkhaṃ vitatāsyaṃ tu nandyāvartaṃ sulakṣaṇam /
pārśvabhāgadvayaṃ tyaktavā caturaṃśa smṛtam // Paus_29.135 //
pāśavadgrathitaṃ madhye suvibhaktaṃ ca vartulam /
caturbhāgānanaṃ daṇḍaṃ nirgataṃ kalaśānanāt // Paus_29.136 //
vitānaṃ śaṅkhavaktrād vā tritayasaṃyutam / / dhārānāladvayaṃ kuryāt ṣṭāṅgasaṃmitān // Paus_29.137 //
pīṭhavat kaṇṭhapīṭhaṃ tu caturaśraṃ samāpya ca /
tasmin paṅkajam ullikhya cakravṛttāntarīkṛtam // Paus_29.138 //
muktājālasamaṃ sūtraṃ śaṅkhakoṇacatuṣṭaye /
ekāṃśenonnatā grīvā vistāravdyaṅgasaṃmitā // Paus_29.139 //
īṣad vaktrā na sāṣṭāṃśād ūrdhve bhāgasamujjhitām /
padmavaccottamāṅgaṃ ca grīvānālaṃ sakarṇikam // Paus_29.140 //
anantakesaraprāntairāvṛtaṃ karṇikānanam /
tad bahiḥ patrajālaṃ tu kesarocchrāyasaṃmitam // Paus_29.141 //
avibhāga pṛṣṭhatastiryagānanam / / kuryācca karrṇikāmadhye golakenaiva mudritam // Paus_29.142 //
kaustubhenāṅkitaṃ caiva saurabhīyāśriṇāthavā / / sārdhahomapramāṇena dravyajājyāhuteḥ kṣamam // Paus_29.143 //
pramāṇope lakṣaṇaṃ samudāhṛtam / / smṛtaṃ sadājyahomārthaṃ śeṣam anayannibodhatu // Paus_29.144 //
sākṣād amṛtamūrtirvai varuṇaḥ kamalātmanā /
nālātmanā tadastraṃ ca saṃsthitaṃ vighnabhītikṛtṛ // Paus_29.145 //
jagadāpyāyakṛt candraḥ padmatcenāgradeśa /
ānandākhyaṃ hi sāmarthyaṃ jñeyaṃ tat parameśvaram // Paus_29.146 //
deśikastu tadānyāsasādhakaḥ saṃyatastu vā /
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17043919 (0.052):
namo nārāyaṇāyeti mantraḥ sarvārthasādhakaḥ // NsP_64.92 // / cīravāsā jaṭadhārī tridaṇḍī muṇḍa eva vā /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28896953 (0.060):
uttamaṃ vanayātrāntaṃ tataḥ kuryāt sadeśikaḥ // Paus_40.10 // / horādyena ca lagnena muhūrtenārcitena ca /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7042772 (0.062):
kuṭumbabharaṇe yattaḥ sādhako 'sau gṛhī bhavet // KūrmP_1,2.76 // / ṛṇānitrīṇyapākṛtyatyaktvā bhāryādhanādikam /
daivīyam abhimānaṃ ca samāśritya te // Paus_29.147 // / arcane sāgnikārye tu yathopakaraṇākhilāḥ /
sannārya svakaraṇānāṃ tu hyekasmin svāśraye sthitāḥ // Paus_29.148 //
sarva dehenānena tvardhyapātra / / śaṅkhacakrādikairyutāḥ // Paus_29.149 //
kāryā tvam abhimatāptaye / / tasmād anadhikārye 'tha hyannadevaparastathā // Paus_29.150 //
damaho saṃśrayet / / niṣiddha dehāpaharaṇaṃ śubham // Paus_29.151 //
saṃpādya padavīṃ yāti yo 'dhikārapade sthitaḥ /
dadāti anujñājuṣṭānāṃ tvad bhaktānāṃ ca tatprati // Paus_29.152 //
ājyasthālī bṛhad brahmalakṣaṇe / / kuryāt kamalagarbhaṃ tu yāmyayātrātmato ?śubhāḥ // Paus_29.153 //
gṛhītvātmāmṛtaḥ samyak saṃstutvaṃ labhate 'gninā //
dhruvaṃ pramāṇanālaṃ ca tanmūle śubhalakṣaṇam // Paus_29.154 //
kuryād amalasāraṃ ca bjaja / / tatsamarthaṃ ca tannālasaṃjñitāḥ śrīniṣevitāḥ // Paus_29.155 //
saṃpādya nalinīṃ divyāṃ praphullair ardhapuṣpitaiḥ /
tathā mukulitaiḥ padmaiḥ sapadmair antarīkṛtaiḥ // Paus_29.156 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12725942 (0.059):
sauvarṇairutpalaiḥ puṣpairalaṅkuryātprapāṃ tataḥ / / padmairvākumudairvātha puṣpairanyaissvaśaktitaḥ // BhS_20.76 //
dikpālitāścaiva dakṣiṇottarayostu vā / / caturvistāravaktrāṃ ca phullapadmāntarāṇi (?rīkṛ )tām ? // Paus_29.157 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12712363 (0.048):
aupāsananorthvavedyāssyā dunnataṃ tu dviyaṅgulam / / dakṣiṇottarayoścaiva saṃsthānaṃ brahmasomayoḥ // BhS_11.59 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28899933 (0.048):
dvādaśārṇena gāyatryā sāmnā vai vāsudhena tu // Paus_41.120 // / pūrvadakṣiṇasaumyānāṃ digbhāgānāṃ yathākramam /
Apastama-Sulbasutra with the commentaries of Kapardi, Karavinda and Sundararaja (apsulbcu.htm.txt) 19519797 (0.052):
evaṃ vihṛtya pūrvāparayoḥ karaṇyormadhyāt dakṣiṇottarayorṇadhye nipādayet / bahiṣpandyamapacchindyāt /
cakravyomatribhāgena nimnā vātadalena tu /
mūlayed galadeśa (stā )ḥsyād anyamanyaṃ samāpya vai // Paus_29.158 //
uṣṇīṣaṃ cātpalopetaṃ saṃsiddhā surabhīravaiḥ /
sanālā nalinī teṣāṃ tatpātraṃ pārameśvaram // Paus_29.159 //
śayanāsanasaṃjñaṃ ca satataṃ cāmṛtārṇavam /
dyāvāpṛthivyā // Paus_29.160 // / straggaṃdhava teraste sapuṣpe copaladvaye /
praṇītādīni pātrāṇi tūpayogyāni yānyapi // Paus_29.161 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28897200 (0.061):
agnikāryopayogyāni sruvādīnyuditāni vai // Paus_40.29 //
tāni śaṅkhābjahetīśasaṃyuktānyakhilāni ca / / vicitraṃ racanā dhātudārvamayāni vā // Paus_29.162 //
yathābhimatamānāni kuryāt padmevatāni ?ca / / mantrārādhanapūrvāṇāṃ karmaṇāṃ kamalodbhava // Paus_29.163 //
sarvaṃ salāñchanaṃ kuryā padaṃtra ?kalaśādi /
tvāsanādīni svātmopakaraṇāni ca // Paus_29.164 //
muktāṅgulīyakaṃ caiva bhūṣakaṃ (ṇaṃ )kaṭakādikam /
uttamāṅgodvahaṃ sarvaṃ śiroṣṇīṣādīkaṃ tu vai // Paus_29.165 //
iti śrīpāñcarātre mahopaniṣadi pauṣkarasaṃhitāyāṃ
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28873609 (0.0):
iti śrīpāñcarātte mahopaniṣadi pauṣkarasaṃhitāyāṃ
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28882545 (0.0):
bhavet tattvajayād bhinnaṃ phalaṃ tattvaṃ phalarthinām / / iti śrīpāñcarātre mahopaniṣadi / pauṣkarasaṃhitāyāṃ tattvasamākhyānaṃ nāma
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28883790 (0.0):
ataḥ salāñchanā kāryā nūnaṃ bhartṛphalāptaye // Paus_34.89 // / iti śrīpāñcarātre mahopaniṣadi pauṣkarasaṃhitāyāṃ dhūpaghaṇṭālakṣaṇaṃ nāma
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28884741 (0.0):
bhavyānām upadeśārthaṃ yenedaṃ vyañjitaṃ bahiḥ // Paus_35.68 // / iti śrīpāñcarātre mahopaniṣadi
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28891050 (0.0):
janmābhyāsavaśāccāpi nūnaṃ karmakṣayo bhavet / / iti śrīpāñcarātre mahopaniṣadi pauṣkarasaṃhitāyāṃ āyatanavicāro nāma
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28896257 (0.0):
divyasiddhipradaṃ caiva śāntikṛd vighnakarmaṇām // Paus_38.309 // / iti śrīpāñcarātre mahopaniṣadi pauṣkarasaṃhitāyāṃ adhikāranirūpaṇaṃ nāma
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28896787 (0.0):
sarahasyaṃ mahābuddhe boddhavyaṃ hi yathārthataḥ // Paus_39.38 // / iti śrīpāñcarātre mahopaniṣadi pauṣkarasaṃhitāyāṃ āgamanirṇayo nāma
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28898299 (0.0):
racanāsaṃniveśena samabhyūhya samāpya vai / / iti śrīpāñcarātre mahopaniṣadi pauṣkarasaṃhitāyāṃ bhadrapīṭhalakṣaṇaṃ nāma
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28904196 (0.0):
dhvajāsanāvasānaṃ ca vibhajya svadhiyā tataḥ / / iti śrīpāñcarātre mahopaniṣadi pauṣkarasaṃhitāyāṃ prāsādasya pādapratiṣṭhā
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28877980 (5.960):
dvijalaṃ yatra vā tīrthaṃ gaṅgāyamunasaṅgame // Paus_31.309 // / iti śrīpāñcarātre mahopaniṣadi pauṣkarasuhitāyāṃ
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28880151 (0.010):
saha sādhakasiddhībhira nirvighnena mahāmate // Paus_32.159 // / iti śrīpāñcarātre sahopaniṣadi pauṣkara
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28891920 (0.024):
so 'cirācchuddhim āpnoti duṣkṛtāt pūrvasañcitām / / iti śrīpāñcarātre mahopaniṣadi pauṣkarasaṃhitāyāṃ āyatanavicāro nāma
kuṇḍalakṣaṇaṃ nāma ekonatriṃśo 'dhyāyaḥ || / atha triṃśo 'dhyāyaḥ
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28873615 (0.004):
iti śrīpāñcarātte mahopaniṣadi pauṣkarasaṃhitāyāṃ
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28896789 (0.005):
iti śrīpāñcarātre mahopaniṣadi pauṣkarasaṃhitāyāṃ āgamanirṇayo nāma
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28896258 (0.007):
iti śrīpāñcarātre mahopaniṣadi pauṣkarasaṃhitāyāṃ adhikāranirūpaṇaṃ nāma
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28901341 (0.009):
iti śrī pauṣkarasaṃhitāyāṃ nānādharmapratiṣṭhānaṃ nāma ekacatvāriṃśo
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 28008324 (0.012):
iti bharatīye nāṭyaśāstre tatātodyavidhānaṃ nāma ekonatriṃśattamo 'dhyāyaḥ / triṃśo 'dhyāyaḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 28008497 (0.014):
iti bharatīye nāṭyaśāstre suṣirātodyalakṣaṇaṃ nāmādhyāyastriṃśaḥ / atha trayastriṃśo 'dhyāyaḥ
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28880161 (0.014):
saṃhitāyām ārādhanalopavicāraḥ nāma / dvātriṃśo 'dhyāyaḥ || / atha trayastriṃśo 'dhyāyaḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 28010084 (0.016):
iti bharatīye nāṭyaśāstre nāṭyaśāpo nāma ṣaṭtriṃśo 'dhyāyaḥ / atha saptatriṃśo 'dhyāyaḥ
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12752710 (0.016):
prakīrṇādhikāre triṃśo 'dhyāyaḥ. / athaika triṃśo 'dhyāyaḥ.
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3179286 (0.016):
iti śrīpāñcārātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ śrīrāmajanmotsava vidhirnāma / ekonatriṃśo 'dhyāyaḥ / triṃśo 'dhyāyaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4759911 (0.017):
:e ity ādimahāpurāṇe āgneye maṇḍalādilakṣaṇaṃ nāma ūnatriṃśo 'dhyāyaḥ / % Chapter {30} / :ś atha triṃśo 'dhyāyaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4760376 (0.017):
:e ity ādimahāpurāṇe āgneye maṇḍalādivarṇanaṃ nāma triṃśo 'dhyāyaḥ / % Chapter {31} / :ś atha ekatriṃśo 'dhyāyaḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 28009444 (0.018):
iti bharatīye nāṭyaśāstre bhūmikāvikalpādhyāyaḥ pañcatriṃśaḥ / atha ṣaṭtriṃśo 'dhyāyaḥ / athātreyo vasiṣṭhaśca pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3178995 (0.018):
iti śrīpañcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ amāvāsyotsavavidhirnāmāṣṭāviṃśo / 'dhyāyaḥ || / ekonatriṃśo 'dhyāyaḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 28008856 (0.019):
iti bharatīye nāṭyaśāstre guṇadoṣavicāro nāmādhyāyastrayastriṃśaḥ / atha pañcatriṃśo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3187317 (0.020):
prokṣaṇavidhirnāmāṣṭatriṃśo 'dhyāyaḥ || / ekonacatvāriṃśo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3182661 (0.021):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ mahāpīṭha pratiṣṭhāvidhirnāma / pañcatriṃśo 'dhyāyaḥ || / ṣaṭtriṃśo 'dhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565791 (0.022):
iti vallālacarite śūdravargakathanaṃ nāma ūnaviṃśo 'dhyāyaḥ / / atha viṃśo 'dhyāyaḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27995162 (0.022):
iti bhāratīye nāṭyaśāstre āhāryābhinayo nāmaikaviṃśo 'dhyāyaḥ / atha dvāviṃśo 'dhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565403 (0.022):
iti vallālacarite vyāsapurāṇe traivarṇikavargakīrttanaṃ nāmāṣṭādaśo / 'dhyāyaḥ / / athonaviṃśo 'dhyāyaḥ
pauṣkara uvāca / saṃjāte bhagavan lope bhaktānāṃ mantrasevinām /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28884753 (0.043):
atha ṣaṭtriṃśo 'dhyāyaḥ | / pauṣkara uvāca / bhagavan jñātum icchāmi tvayā yat samudīritam /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28877988 (0.047):
|| śrī || / atha dvātriṃśo 'dhyāyaḥ | / pauṣkara uvāca
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28880161 (0.055):
dvātriṃśo 'dhyāyaḥ || / atha trayastriṃśo 'dhyāyaḥ / pauṣkara uvāca
jñānādiyoganiṣṭhasya sadvyāpārasya cācyuta // Paus_30.1 //
pātatrāṇamupāyaṃ vai śrotumicchāmi sāṃpratam /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26904076 (0.048):
tapasā karmaṇā yena % śrotum icchāma sāṃpratam // BrP_229.2 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11175374 (0.048):
tapasā karmaṇā yena śrotum icchāma sāṃpratam // BrP_229.2 //
kṛtena yena bhaktānāṃ jāyate kṛtakṛtyatā // Paus_30.2 //
śrībhagavānuvāca / kathaṃ saṃvatsarādvipra karmaṇābhimataṃ phalam /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28878007 (0.041):
tadarcana parikhyāgād buddhipūrvāt tu kiṃ bhavet // Paus_32.1 // / śrībhagavānuvāca
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28897290 (0.056):
pramāṇaṃ dhvajadaṇḍānāṃ maṇḍapān maṇḍayanti ye // Paus_40.36 // / śrībhagavānuvāca / svānukūladine śuddhe gurūṇāṃ saṃmatena ca /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28892967 (0.058):
hitārthaṃ jñātum icchāmi bimbāpādanameva ca // Paus_38.72 // / śrībhagavānuvāca / devārthaṃ vanayātrārthaṃ kuryād rakṣādike śubhe /
prāpnuyācca kriyāsaktaḥ pavitrārohaṇaṃ vinā // Paus_30.3 //
yathāśvamedhaṃ viprāṇāṃ sarvecchāparipūrakam / / rājasūyaṃ nṛpāṇāṃ ca bhaktānāṃ bhūṣaṇaṃ tathā // Paus_30.4 //
bhūṣaṇānāṃ yathā madhye kaustubhaṃ varabhūṣaṇam / / jñeyaṃ pavitrakaṃ tadvadbhogajālasya cāntare // Paus_30.5 //
yatpūrayati bhaktānāṃ vyāpāraṃ pārameśvaram / / bhogamokṣāptaye śaśvadbhogastasmāstu ko 'dhikaḥ // Paus_30.6 //
bhaktānāṃ satataṃ bhaktyā sālokyaṃ vidadhāti vai /
sāmīpyaṃ sādhakānāṃ ca nānāsiddhisamanvitam // Paus_30.7 //
sāyujyaṃ sādhakendrāṇāṃ svamantrātmani yacchati /
taduttarāyaṇe 'tīte cāturmāsasya madhyataḥ // Paus_30.8 //
ādāvante 'thavā kuryād dvādaśīṣvakhilāsu ca /
saṃkrāntiṣu ca sarvāsu paurṇamāsiṣu cābjaja // Paus_30.9 // / amāvāsyāsvaśeṣāsu tṛtīyāsu tathaiva ca /
vaiṣṇaveṣvatha ṛkṣeṣu tatkṣaṇeṣvakhileṣu ca // Paus_30.10 //
cāturmāsyasya kālasya tūtthāna dvādaśī tu yā /
ṣaḍaśītimukhā divyā tasyāmāropayettu yaḥ // Paus_30.11 //
pavitrakaṃ jagadyoneḥ sapavitrīkaroti ca / / atītāṃ vartamānāṃ ca eṣyāṃ svakulasantātim // Paus_30.12 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28889339 (0.064):
saṃsthitaḥ pūjite sthāne gavāṃ niṣkramaṇeṣu ca // Paus_36.334 // / sāligrāme ca bhagavān rājendrākhye vane dvija /
tatra sannihitaḥ sākṣānnānānirmāṇavigrahaḥ / / bhaktānāṃ bhagavān prītaḥ paramātmācyuto hariḥ // Paus_30.13 //
yadyapyabjasamudbhūta bhaktānāṃ nityameva hi / / nārāyaṇastu mantrātmā sthitaḥ sannihitaḥ svayam // Paus_30.14 //
tathāpi balavattā vai tattithestatra karmaṇi / / sannidhi bhajate yena mantriṇāṃ mantrarāṭ prabhuḥ // Paus_30.15 //
grīṣmakālaṃ samāsādya yathārkastīkṣṇatā vrajet /
svarūpamajahanneva sannidhānataraṃ vibhoḥ // Paus_30.16 //
saptātradeśakālānām āsṛṣṭeḥ sthitaye tu vai /
ataḥ pavitrakaṃ tasyāmanasyāṃ tadasaṃbhavāt // Paus_30.17 // / kāryaṃ kriyāparairbhaktyā sākhaṇḍā yena jāyate /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28857835 (0.061):
nūnam etat dvijaśreṣṭha sanmārgasyaiḥ kriyāparaiḥ // Paus_27.11 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28873603 (0.064):
rakṣaṇīyamavaśyaṃ vai karmayāgaṃ kriyāparaiḥ // Paus_30.227 // / iti śrīpāñcarātte mahopaniṣadi pauṣkarasaṃhitāyāṃ
akhaṇḍakārī puruṣo jñānakarmaparāyaṇaḥ // Paus_30.18 //
bhaktiśraddhātathotsāhayukto yogabalairyuktaḥ /
brahmavyekātmatāṃ yāti acirādeva pauṣkara // Paus_30.19 //
sarvabhāvena bhaktānāṃ yatpālayati sarvadā /
manovākcittajaṃ kutsnaṃ vyāpāraṃ śubhalakṣaṇam // Paus_30.20 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28899861 (0.054):
tatpārthivaṃ ca vāyavyaṃ saumyam āgneyameva ca // Paus_41.114 // / caturaśrāyataṃ caiva āpādya śubhalakṣaṇam / / samūbhāgavaśāccaiva padavīgaṇabhūṣitam // Paus_41.115 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6722893 (0.061):
yatkiñcitkāryamuddiṣṭaṃ jayādiśubhalakṣaṇam // GarP_1,67.27 // / tatsarvaṃ pūrṇanāḍyāṃ tu jāyate nirvikalpataḥ /
parijñerāyatastasmāt svarūpaṃ tasya yādṛśam / / phalameti ca vai yena bhaktānāṃ tatsamāpanāt // Paus_30.21 //
yadacchinnaṃ jagadhoneranantaprasaraṃ sitam /
vicchedamakṛtajñānāmeti nānātmanā svayam // Paus_30.22 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28887904 (0.047):
viśveśaprāṇaśakter vai vāyvākhyam adhidaivatam // Paus_36.229 // / jagatsandhārakaṃ caiva nānāskandhātmanā tu vai /
jagatsūtraṃ tu tadviddhi hemasūtrādinā tu vai /
bāḍguvyamabhimānaṃ yaddhatte pratisarātmanā // Paus_30.23 //
jñānarāgoparaktaṃ ca yuktaṃ kāryaistu vīryajeḥ /
taijasairāvṛttaṃ mantrairbalenāvalitaṃ param // Paus_30.24 //
aiśvaryamupacāre tu saṃprāpte śaktito 'vyayam /
evaṃ pavitrakaṃ tāvatparijñātaṃ na tat prabhoḥ // Paus_30.25 //
brahmavyadhipatau viṣṇau tadākāre pratiṣṭhite /
bhaktyā ca vidhivaddattaṃ dadāti bhagavatpadam // Paus_30.26 //
sthūlasya vyatiriktasya vyavahārapadasthitaiḥ / / padārthaiḥ kalpanīyā ca yathā tadavadhārasya // Paus_30.27 //
sūkṣmaṃ dṛḍhaṃ sitaṃ ślakṣṇaṃ sūtraṃ brahmaprasūtayā /
vinirmitaṃ kumāryā vā vṛddhayā vā vinītayā // Paus_30.28 // / viśuddhayā vidhavayā saṃpāditamathāpi vā /
yathālabdhaṃ tu cādāya kuryādastraviśodhitam // Paus_30.29 //
avalokya smaranmūlaṃ viniṣpādya caturguṇam / / cāturātmyavyapekṣāyāmathavāṣṭagūṇaṃ dvija // Paus_30.30 //
bhagavanmūrtibhede tu bhedabhinnopalakṣitam /
keśavādiṣvadhiṣṭhātṛbhāvena tricaturguṇam // Paus_30.31 //
tantubhirviṣamaiviṣṇoḥ samasya parivarjayet / / pavitrikī kriyā yasmādviṣamā sā na kasyacit // Paus_30.32 //
pavitrakāṇi kāryāṇi tantubhistaiḥ sutānitaiḥ / / mantrāstrakumbhayoḥ pūrvaṃ nānāmantrālayasya ca // Paus_30.33 //
maṇḍalākhyapradhānasya tadgatastayākhilasya ca /
karṇikāsthasya ca vibhoḥ kesaracchadagasya ca // Paus_30.34 //
vibhavavyūharūpasya lāñchanā stradvayasya ca /
mūrdhni kaṇṭhe 'sayoḥ puṣpapūjāyāmupari kṣitau // Paus_30.35 //
pramāṇena jagannāthapratimāyāṃ catuṣṭayam / / dvayaṃ hi kuṇḍānalayoḥ śāstrapīṭhasya ca dvayam // Paus_30.36 //
lipervāktattvabhūtasya śabdatattvasya ca prabhoḥ /
ghaṇṭākṣasūtrapūrvāṇāṃ kriyāṅgānāṃ mahātmānām // Paus_30.37 //
jāyāyāṃ bhaktinamrāyāṃ raktāyāmarcane hareḥ /
saṃbandhināṃ ca mitrāṇāṃ bhagavaddharmasevinām // Paus_30.38 //
taduttarasahāyānāṃ cāturātmyābhilāṣiṇām / / bhṛtyānāṃ svānukūlānāṃ puruṣottamayājinām // Paus_30.39 //
vṛddhaye yoṣitā caiva pavitrīkaraṇāya ca / / pavitrīkaraṇaṃ ramyaṃ racanīyaṃ yathākramam // Paus_30.40 //
ṣaḍadhvapīṭhasaṃsthasya nānāprantrāspadasya ca /
jñānādiguṇabhedasya catuḥsthānārcanāya ca // Paus_30.41 //
mukhyamantrasya ca vibhoḥ śatenāṣṭādhikena ca /
tantunā bhūṣaṇaṃ kuryādardhenāṃśena vābjaja // Paus_30.42 //
japahomadikā saṃkhyā pūrṇā riktā tadātmanā /
samīkaroti bhaktānāṃ mantrāṇāmata eva hi // Paus_30.43 // / hemasadratnakarpūramālayakṣodakuṅkumaiḥ /
sarvauṣadhisamopetaistvagelādivimiśritaiḥ // Paus_30.44 //
pāvanairvividhairdravyairnirvyājapicunā saha /
kuryāttadbharbharacanāṃ sūtrasaṃkhyopalakṣitām // Paus_30.45 //
bījapūravadabjākṣa ārdrāmalakaśaṅkhavat /
tadantarālāni punastvavicchinnena tu tantunā // Paus_30.46 //
vibhāgapratipatyarthaṃ granthanīyānyadūrataḥ / / yathecchayā tato 'nyeṣo yājyānāṃ parikalpya ca // Paus_30.47 //
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23759005 (0.054):
rātrāvudghāṭayiṣyāma tato raṃsyāva svecchayā // VamP_64.76 //
sūtrabhramasamopetairgabhairbhūṣaṇasaṃcayam /
ārādhakasya ca guroḥ sagarbhaṃ bhūṣaṇadvayam // Paus_30.48 //
vihitaṃ bhagavanmantranyāsāttādātmyabhāvanāt /
ato 'nyeṣāmagarbhaṃca racanīyaṃ pavitrakam // Paus_30.49 // / antarālagataṃ garbhaṃ kuryādbāhlīkarañjitam /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28886129 (0.053):
narāṇāṃ nirvivekānāṃ tadanyeṣāṃ tu kiṃ punaḥ // Paus_36.100 //
alaṃkṛtyaṃ ca sauvarṇerūpariṣṭācca rūpakaiḥ // Paus_30.50 // / patracchedasamatthaistu jātarūpamayaistu vā /
śaṅkhacakragadāpadmamālāśrīvatsakaustubhaiḥ // Paus_30.51 //
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25288159 (5.960):
sṛṣṭi sthitī ṣaḍ aṅgaṃ ca kirīṭaṃ kuṇḍala dvayam // Krd_7.35 // / cakra śaṅkha gadā padma mālā śrīvatsa kaustubhān |
Bhagavata-Purana 4 (bhp_04u.htm.txt) 22535596 (0.020):
BhP_04.24.048/2 śaṅkha-cakra-gadā-padma- mālā-maṇy-uttamarddhimat
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2683644 (0.031):
sphurat kirīṭa valaya hāra nūpura mekhalam / / śaṅkha cakra gadā padma mālā maṇy uttamarddhimat // BhP_04.24.048 //
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18419503 (0.044):
BhP_11.14.040/1 śaṅkha-cakra-gadā-padma- vanamālā-vibhūṣitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2827206 (0.044):
hemāmbaraṃ ghana śyāmaṃ śrīvatsa śrī niketanam // BhP_11.14.039 // / śaṅkha cakra gadā padma vanamālā vibhūṣitam /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28868394 (0.047):
sadratnamālāśrīvatsamukuṭāṅgadalakṣaṇāḥ / / śaṅkhacakragadāpadmaśārṅganānāśaropamāḥ // Paus_29.5 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28890576 (0.050):
śaṅkhacakragadāpadmapūrvādyāyudhasaṃgrahāt /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12719070 (0.052):
śaṅkhacakragadāpadmadharaṃ sarvadharaṃ vibhum /
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm19u.htm.txt) 28846258 (0.056):
pratāpamandirāgārakanakastambhasaṃnibhaiḥ / / śaṅkhacakragadāpadmalāñchanairbhūṣito bhujaiḥ // Bhmj_19.1562 //
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25265425 (0.057):
śaṅkha cakra gadā padma dhenukos tu bhagāruḍāḥ ||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21439556 (0.057):
vāyuja vṛkṣa dāruṇā śaṅkha cakra gadā padmānvitaṃ sa kirīṭa kaustubham
Rupa Gosvami: Laghubhagavatamrta (laghbh_u.htm.txt) 10864864 (0.059):
śaṅkha-cakra-gadā-padma-khaḍga-śārṅga-halais tathā |
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10795997 (0.059):
śaṅkhacakragadāśārṅgavanamālāvibhūṣaṇam // RKS_34.104 //
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25279750 (0.059):
śaṅkha cakra gadā padma rājad bhuja catuṣṭayam // Krd_5.42 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28905462 (0.060):
puṣpajapamālādharaiḥ prahvaiścāmarair vyajanoddhataiḥ / / vanamālāgadāśaṅkhacakrapadmaśriyādikaiḥ // Paus_43.93 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12719141 (0.061):
cakraśaṅkhagadāpadmadharaṃ bhūṣaṇabhūṣitam // BhS_17.30 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26776813 (0.062):
śrīvatsakaustubhadharaṃ $ śaṅkhacakragadādharam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11048130 (0.062):
śrīvatsakaustubhadharaṃ śaṅkhacakragadādharam /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6711379 (0.062):
hṛtpadmakarṇikāmadhye śaṅkhacakragadābjavān / / śrīvatsakaustubhayuto vanamālāśriyā yutaḥ // GarP_1,44.12 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4438984 (0.063):
jaya yajñapate deva jaya viśvaguro hare | *HV_110.1*1294:7 | / jaya cakragadāśaṅkha+ +padmadīptakarāmbuja || *HV_110.1*1294:8 |
khageśatālamusalanandakajyāhalādikaiḥ /
mandārakusumākāraiḥ pārijātadrumopamaiḥ // Paus_30.52 //
śrīvṛkṣācalanāgendrasvastikaiścāmarairghaṭaiḥ /
vedhānalārciṣāḍhyā ca vyañjanairātapatrakaiḥ // Paus_30.53 //
saritsamudravṛṣabhabhaugajālaistu sārasaiḥ /
ekasyaiva bahunāṃ vā yathāsthānānurūpataḥ // Paus_30.54 // / dhātuje pittale bhāṇḍe vastracchanne nidhāya ca /
dhādayedupariṣṭācca dhūpitenāhatena ca // Paus_30.55 // / kṛtāhniko 'dhivāsārthaṃ daśabhyāṃ prayataḥ śuciḥ /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28891643 (0.063):
kuṅkumenāmaleṃnaiva kambalenāvikena vā / / sitena sughanenaiva abhuktenāhatena ca // Paus_37.44 //
deśikendradvitīyastu kartārdhyakusumodyataḥ // Paus_30.56 //
saha sadbrahmaghoṣeṇa stutimaṅgalapāḍhakaiḥ /
śaśāṅkodayavelāyāṃ kṛtvā dvāsthārcanaṃ viśan // Paus_30.57 //
vairājabhuvanākāraṃ maṇḍapaṃ maṇḍanāṅkitam /
upaviśya yathānyāyamanataryāgānatamārabhet // Paus_30.58 // / nyāsapūrvamaśeṣaṃ tu ardhyāmbuparikalpanam /
gaṇeśābhyarcanaṃ kṛtvā nirvighnaphalasiddhaye // Paus_30.59 //
kalpayedbrahmakūrcaṃ tu śodhayedvasudhāṃ tataḥ /
sthāpanaṃ toraṇādīnāmarcanaṃ kuṇḍasaṃskṛtiḥ // Paus_30.60 //
mantrāstrakumbharacanā tayormantrāvatāraṇam /
tadarcanādikaṃ sarvaṃ kuryāddīkṣāvidheḥ samam // Paus_30.61 //
vyāpāramācareddivyaṃ kumbhakena smaran vibhum /
nāniśaṃ yujyate yasmāttasmādeṣā pratikriyā // Paus_30.62 //
vibhāvyā mantriṇā kaiṃbhī āstrī rakṣārthameva hi /
tato 'vatārya bhagavān(?vantaṃ )sthaṇḍile 'bhyarcya cāsanam // Paus_30.63
japāntamakhilaṃ kṛtvā prayāyādbimbasannidhim /
aṣṭāṅgena namaskṛtya yadyādardhyaṃ tu mūrdhani // Paus_30.64 //
anulepanasaṃyuktaṃ tataḥ puṣpāñjaliṃ śubham /
sāṅgaṃ sāvaraṇaṃ bhaktyā dhapūyet puruṣottamam // Paus_30.65 //
puṣpapūjādikaṃ sarvaṃ madhyāhne yadvinirmitam /
apāsyādāya śirasā abhivandya samarcya ca // Paus_30.66 //
viṣvaksenasya cāstreṇa nirmalīkṛtya vāriṇā / / sapīṭhaṃ bhagavadbiṃbaṃ prāsādaṃ śodhayettataḥ // Paus_30.67 //
snāpayeddevadeveśaṃ vidhidṛṣṭena karmaṇā / / brahmakūrcādikaiḥ snānairmantrādānaprakalpitaiḥ // Paus_30.68 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28891584 (0.039):
hemantaśaiśire kāle daivīm arcām tu śailajām // Paus_37.39 // / snāpayitvārcayitvā ca vidhidṛṣṭena karmaṇā /
padārthasaṃmitaiḥ śaktyā yathāvadadhivāsitaiḥ / / phalai ratnādikopetaiḥ pūjayedvidhinā tataḥ // Paus_30.69 //
bhaktyā kramopadiṣṭaistu bhogaiḥ kṛtsnairakṛtrimaiḥ /
sarvaṃ kṛtvā praṇāmāntaṃ yāyādhomaniketanam // Paus_30.70 //
tatrānalaṃ ca saṃskṛsya kuryādvai mantratarpaṇam /
kalaśa sthārcabaimbīya saṃskṛtenātha vahninā // Paus_30.71 //
caruṃ saṃśrapayecculyāṃ hṛdā kṣīrājyataṇḍulaiḥ /
samuddhṛtyājyapūtaṃ taṃ vinivedya yathākramam // Paus_30.72 //
kalaśasthalavṛttīnāmekāṃśaṃ juhuyāttataḥ /
dadyātpūrṇāhutiṃ paścādbalibhiḥ sarvamantaram // Paus_30.73 //
tarpayitvāmbusiktābhiḥ krameṇa juhuyāttataḥ /
tadvadājyaṃ supūrṇaṃ taṃ (?tad )mudrābandhādikaṃ tu vai // Paus_30.74 //
kṛtvā praṇāmaparyantaṃ sthalastasyāgrato vibhoḥ /
astramantreṇa saṃprokṣya kṛtsnadravyagaṇa tataḥ // Paus_30.75 //
niveśya vāyudigbhāge sarvaṃ sūtrapuraḥsaram /
sitavastrānvitenaiva tvakṣetenaiva varmaṇā // Paus_30.76 //
arcayitvāstramantreṇa sthagayet kavacena caṃ /
bahiḥ pakṣasamopetaṃ sarvamiṣvaṣṭakaṃ tataḥ // Paus_30.77 //
digvidikṣvastrajaptaṃ tu dattvājyamanalālaye /
pañcaraṅgeṇa sūtreṇa dṛḍheṇa susitena vā // Paus_30.78 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28891643 (0.047):
kuṅkumenāmaleṃnaiva kambalenāvikena vā / / sitena sughanenaiva abhuktenāhatena ca // Paus_37.44 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28899406 (0.051):
pūrayitvā vinikṣipya saṃpuṭeṣvakṣayeṣu ca // Paus_41.80 // / grathayitvāsitādyena sūtreṇa sudṛḍhena tu /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28904105 (0.052):
prāgvadākoṭṭanādyena sarvāṅgairipubhistataḥ // Paus_42.195 // / pañcaraṅgeṇa sūtreṇa śaṅkubhir yājñikair dṛḍhaiḥ /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28891710 (0.057):
vāsasā nirmalaṃ kṛtvāṃ candanena sitena ca // Paus_37.49 // / śītakenodakenātha kṣālanīyaṃ tadālayam /
prādakṣiṇacatuṣkaṃ tu smaran varma samāpayet /
grāsādasyāntarādbāhyādveṣṭayettadvadeva hi // Paus_30.79 //
prāṅmukhastvāsanārūḍho gurupāṇiparicyutam /
brahmakarcaṃ pibet paścāccaruśeṣaṃ tu bhakṣayet // Paus_30.80 //
pibeddhṝdayasaṃjaptaṃ hemaratnakuśodakam /
adyāttadanu tāmbūlaṃ dantakāṣṭhasamanvitam // Paus_30.81 //
kutape kambalopete sthitvā ca sakuśāstare /
japenmantravaraṃ sāṅgaṃ paṭhan stotravarān śubhān // Paus_30.82 //
kathāṃ sarveśvarīṃ puṇyāṃ kurvanniṣpādha maṇḍalam /
karmaśeṣaṃ tadāpādya bhūṣaṇānāṃ yathoditam // Paus_30.83 //
ekādaśyāṃ prabhāte tu snānapūrvaṃ tu pūjanam /
sampūrṇāhutidānāntaṃ hutvā samyagyathāvidhi // Paus_30.84 //
āsādya kalaśoddeśaṃ vinivedanamācaret / / tato viśeṣabhogānāṃ prabhorāmantraṇāya ca // Paus_30.85 //
dantakāṣṭhaṃ satāmbūlaṃ mukhavāsāṃsi darpaṇam /
candanādīni gandhāni jātipūgaphalāni ca // Paus_30.86 //
viniveśya nidhāyāgre dakṣiṇe 'tha jaga tprabhoḥ /
guggulaṃ mṛṣṭadhūpaṃ ca prakāśaṃ tāmrapātragatam // Paus_30.87 //
dṛkprabhāmaṇḍanaṃ caiva hemasūtraṃ sakaṅkaṇam /
madhvājyapūrite pātre taijase rocanāñjanam // Paus_30.88 //
rasaṣaṭkaṃ mahāmūrternetravastre sitāruṇe /
paścime 'tha vibhordadyāt puvyanadyudakaṃ tathā // Paus_30.89 //
tīrthatoyānnābhogārthaṃ nagamṛt śrīphalādi yat /
śāḍvalaṃ nīladarbhāṃśca tāmrapātre tu vāyase // Paus_30.90 //
uttare 'tha vibhordadyāddevadevasya puṣkara /
mālyānyoṣadhayaḥ sapta bījāni ca phalāni ca // Paus_30.91 //
tilataṇḍulapātrāṇi kṣīraṃ dadhirasaṃ ghṛtam /
gandhavṛndatvagelādyaṃ dhātavo gairikādayaḥ // Paus_30.92 //
saphalaṃ nārikelaṃ ca vikārastvaikṣavo 'khilaḥ /
sarājate kāṃsyapātre saṃbhave sati padṛmaja // Paus_30.93 //
yajñaparṇapuṭe vāpi vinivedyamasaṃbhave / / sakuśodakamanyeṣāṃ tāmbūlaṃ dantadhāvanam // Paus_30.94 //
sitāni sottarīyāṇi upavītāni candanam / / kuṅkumāgurukarpūraśrīkhaṇḍairadhivāsitam // Paus_30.95 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4583979 (0.044):
nānāvarṇottarāsaṃgāvṛttāṅga ivalkṣyate / / candanāgurukarpūrakastūrīkuṅkumādibhiḥ // BndP_2,22.52 //
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25314742 (0.058):
gandhamudrāyuktayā karpūrāguruturuskāni candanādisaṃmiśrāṇi / tathaiva
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15968035 (0.059):
raktacandanakarpūrakarcūrāgururocanāḥ / / candanaṃ keśaraṃ māṃsīṃ kramādbhāgainiṃyojayet // NarP_1,86.38 //
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17402059 (0.064):
candanakuṅkumakarpūrāgarupadmakāny anulepanārthe // Vi_79.11 //
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18209592 (0.064):
Viṣṇu 79.11 candana-kuṅkuma-karpūra-agaru-padmakāny anulepana-arthe //
catuḥ sthānāvatīrṇasya dadyādtrandhapavitrakam /
tator'dhyapuṣpadhūpaṃ ca mudrābandhaṃ samācaret // Paus_30.96 //
ādimadhyāvasāne tu samyāgacchidraśāntaye /
japenmantravaraṃ sāṅgaṃ paścādvaddhāñjaliḥ paṭhet // Paus_30.97 //
praṇavadavidyayādyaṃ (?dvayādyaṃ )tu strotramantraṃ nivedayet /
sarvamantramayānanta nityasaṃnihitāvyaya // Paus_30.98 //
guṇapradhāna yogeśa bhāvanābhogavigraha /
nārāyaṇaṃ paraṃ brahma prāṇeśa caturākṛte // Paus_30.99 //
sarvagācyuta sanmūrte sarvajña puraṣottama /
asmātkālalavādyāvadvisarjanadināvadhi // Paus_30.100 //
nānāmantragaṇopetaḥ sannidhiṃ bhaja me prabho /
devabimbe tu tanmūrtau kalaśe maṇḍalakṣitau // Paus_30.101 //
saṃkhyāsūtre 'kṣasūtre ca pāvake guruvigrahe /
ghaṇṭāyāṃ śāstrapīṭhe ca yāgopakaraṇeṣu ca // Paus_30.102 //
sruk sruvādyeṣvaśeṣeṣu ekāntidvijamūrtiṣu /
viṣṇu pāṣadabhedeṣu janmakarmarateṣu ca // Paus_30.103 //
śraddhāpūteṣu dakṣeṣu tvadekaśaraṇeṣu ca /
atīta vātsarīyāṇāṃ snānādīnāṃ hi karmaṇām // Paus_30.104 //
naimittikānāṃ nityānāmapūrṇānāṃ hi śāntaye / / tvatprītaye yathāśāstramadya nirvartayāmyaham // Paus_30.105 //
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17891014 (0.062):
sannyāsaṃ vidur na tu nityānām agnihotrādīnām ity arthaḥ | teṣu vicakṣaṇās / tu sarveṣāṃ kāmyānāṃ nityānāṃ ca karmaṇāṃ phala tyāgam eva, na tu
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6817589 (0.062):
sannyāsaṃ vidur na tu nityānām agnihotrādīnām ity arthaḥ | teṣu vicakṣaṇās / tu sarveṣāṃ kāmyānāṃ nityānāṃ ca karmaṇāṃ phala-tyāgam eva, na tu
pāvitrakaṃ vidhānaṃ ca sarvakarmaprapūraṇam / / atoyaṃ mukhavāsādyamupacāraṃ hi carcitam // Paus_30.106 //
homāntamadhivāsīyaṃ kuru sarvaṃ hi cātmasāt /
tvāmarcayāmyahaṃ bhaktyā suptyatīte tu jāgare // Paus_30.107 //
yathāvadbrahmasūtrāntaibhogairbhogāpavargada /
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5547415 (0.059):
yaś..ca..bhoga3..apavarga3..cārtha7..nārthvat1..puruṣaḥ..sa..eva..para1..sāmānyamātram.
vijñaptosīha bhagavan vetsi sarvaṃ hṛdi sthitam // Paus_30.108 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18808420 (0.048):
bhūtaṃ bhavyaṃ bhaviṣyacca sarvaṃ tava hṛdi sthitam / / tasmāttvaṃ vetsi sarvaṃ ca kathayasva mahāvrata // RKV_10.25 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23393203 (0.063):
kathayāmi tataḥ kiṃ te % sarvaṃ vetsi hṛdi sthitam // ViP_1,12.73 // / sarvātman sarvabhūteśa $ sarvasattvasamudbhava &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5099867 (0.063):
kathayāmi tataḥ kiṃ te sarvaṃ vetsi hṛdi sthitam // ViP_1,12.73 // / sarvātman sarvabhūteśa sarvasattvasamudbhava /
bhaktasya mama vātsalyāt prāptaḥ kāryastvanugrahaḥ /
evaṃ nimantrayitvājamaṣṭāṅgena namet kṣitau // Paus_30.109 //
catuḥ pradakṣiṇīkṛtya hṛdi mantramanusmaran / / gītānṛttādikaiḥ stotrairvedapāṭhasamanvitaiḥ // Paus_30.110 //
jayaśabdasametaistu jāgareṇa nayenniśām /
snātvā brāhmamūhūrte 'tha kṛtakautukamaṅgalaḥ // Paus_30.111 //
mahatā vibhavena prāk dvārayāgaṃ samācaret /
yathāvadbhagavadyāgaṃ kuryāttadanu pauṣkara // Paus_30.112 //
sāṃsparśikai rāsanādyairvividhairaupacārikaiḥ / / hṛdayaṅgamasaṃjñaistu bahubhedavinirmitaiḥ // Paus_30.113 //
Abhinavagupta: Tantrasara (abhtantu.htm.txt) 13112032 (0.042):
icchāvaicitryāt iti saty api prātibhatve śāstrādyapekṣā saṃvādāya syād api / iti nirbhittisabhittyādibahubhedatvam ācāryasya prātibhasyāgameṣu uktam
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28875166 (0.051):
utkṛṣṭamuktāratnādaye svastikādyairvibhūṣite // Paus_31.114 // / dvādaśārāsu māsekeśavādyairadhiṣṭite /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28877011 (0.058):
payomūlaphalādyairvā parividdhādyavāsare // Paus_31.239 //
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10231864 (0.058):
58.08ab/ paramānna^modaka^odana^dadhi^palala^ullopikā^ādibhir bhakṣyaiḥ/ / 58.08cd/ madyaiḥ kusumair dhūpair gandhaiś ca taruṃ samabhyarcya//
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28890857 (0.064):
kṣetre kṣetreśvarāṇāṃ tu rahasyam avadhāraya // Paus_36.446 // / jñānādyaiḥ sāṇimādyaistu avyaktaiḥ kṣmāvasānikaiḥ /
bhakṣyairbhojyaistathā lehyaiścoṣyainānāvidhairapi / / ṣaḍṛtuprabhavaiḥ sarvaiḥ śākairmūlaiḥ phalaiḥ śubhaiḥ // Paus_30.114 //
Sunyasamadhipada: Tattvajnanasamsiddhi (sunytjsu.htm.txt) 11804688 (0.045):
tadanu saparyā vividhāstasyā vidadhīta maṃtrarūpāyāḥ / / bhakṣyairbhojyairlehyaiḥ peyaiścoṣyaiḥ sakāmaguṇaiḥ // Tjs_1.12 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15850650 (0.059):
bhakṣyairbhojyaiśaaca lehyaiśca svādyairviprānprapūjayat // NarP_1,28.56
pāvanaiḥ pāvakasvinnairupadaṃśādikānvitaiḥ /
gosaṃbhavaiḥ sthiraiḥ kāṃsyapātrairmadhvājyapūritaiḥ // Paus_30.115 //
rasālakṣīrasaṃpūrṇairdiksthitaistu samudravat /
mātrāvittaiḥ satāmbūlairantarmānairyathocitaiḥ // Paus_30.116 //
varaśayyāsametaistu pāvanairātmavallabhaiḥ /
svadeśaparadeśotthaiḥ krīḍābhogairakṛttimaiḥ // Paus_30.117 //
jātarūpamayaiḥ pātrairgandhamālyādyalaṅkṛtaiḥ /
japamudrāvasānāntamevaṃ maṇḍalasannidhau // Paus_30.118 //
kṛtvā tu bhagavadyāgaṃ viśeṣāddevamandire /
atha bhūṣaṇapātraṃ tu ādāyoddhāṭyapūjya ca // Paus_30.119 //
pavitrakaṃ samādāya yāyātkalaśasaṃnidhim / / ārādhanāṅganicayamavyaktaṃ tāttvikaṃ hi yat // Paus_30.120 //
tṛtīyamubhayātmaṃ vai adhyātmaditrayaṃ tathā /
anusandhāya vai tasmin saṃsmaran hṛdayāddhiyā // Paus_30.121 //
tatrāṣṭāṣṭakasaṃkhyaṃ tu avyaktaṃ bhogasaṃgraham /
mantramudrāsamūhaṃ tu tāttvikaṃ parikīrtitam // Paus_30.122 //
svādhyāyagītavādyāni vratāni niyamāni ca / / dānānyutsavapūrvāṇi nānānaimittikāni ca // Paus_30.123 //
etānyubhayarūpāṇi puruṣārthapradāni ca / / prītidāni jagadhānau mantramūrtau janārdane // Paus_30.124 //
bhāsvaraṃ cinmayaṃ śuddhaṃ yadeṣāṃ rūpamakṣayam /
tadbharbheṣvanusandheyaṃ sūkṣmaṃ tadanu pauṣkara // Paus_30.125 //
sūryenduvahnisaṃkāśam iyattā parikalpitam /
tadgranthigaṇadeśeṣu bhāvanīyaṃ mahāmate // Paus_30.126 //
susthūlaṃ vyāvahāryaṃ ca tṛtīyaṃ sārvalaukikam / / tattantunicayoddeśe bhāvanīyaṃ sadaiva hi // Paus_30.127 //
evamādhyātmikī vyaptiṃ lakṣayitvā tu pauṣkara / / cintayeddhidevākhyāṃ vyāptiṃ māntrīmmanaśvarīm // Paus_30.128 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28905549 (0.058):
satyasaṃjñaśca tallokaṃ tacchikhāyāṃ surālaye // Paus_43.99 // / bhāvayecca parāṃ vyāptimeva vai sāptalaukikīm /
caturṇāmavinābhāvi yadrūpamamṛtopamam /
nānābhāsagaṇākīrṇaṃ mūrtāmūrtamanaśvaram // Paus_30.129 //
kirīṭamālāśrīvatsakaustubhānāṃ mahāmate / / sannidhiṃ bhāvayennityāmmadhidevātmanā trayam // Paus_30.130 //
pṛkhyaptejo 'nilākāśapañcānāṃ samudāyiyat / / ramaṇīyaṃ śubhaṃ rūpaṃ bhaktānāṃ paritoṣakṛt // Paus_30.131 //
tadasya cādhibhūtatvaṃ mantavyaṃ yojanāvidhau / / dhyātvaivaṃ mūlamantrānte samudīryābjasaṃbhava // Paus_30.132 //
praṇavālaṃkṛtaṃ mantraṃ tamudyatakaraḥ paṭhet /
tvatprāptisādhanaṃ deva jñānaṃ yadamalaṃ param // Paus_30.133 //
bhaktiśraddhāsamopetā satkriyā svatprakāśikī /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28866528 (0.059):
mantrapratiparāsaktā itikartavyācyutiḥ // Paus_27.638 // / bhaktiśraddhāsamopetā paramuttāraṇaplavaḥ /
akhaṇḍasiddhaye tasyā hyupāyaḥ kathitastvaya // Paus_30.134 //
jñānakarmaprasaktānāṃ bhaktānāṃ bhāvitātmanām / / pavitrākhyaṃ yathāśaktyā tvatprasādānmayā kṛtam // Paus_30.135 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28874445 (0.060):
doṣaiḥ pradakṣiṇīkṛtya tyaktaḥ saṃbhavagairnareḥ // Paus_31.61 // / bhagavat karmadīkṣāṇāṃ bhaktānāṃ bhāvitātmanām /
yathocitamidānīṃ tāṃ dhyāyasva parameśvarīm / / tasmācchubhataraṃ karma vijñānamamalaṃ hi yat // Paus_30.136 //
vidhyantaraṃ mantragaṇād dravyasaṅghastvameva hi /
prāptiḥ pūrayitā pūrṇamapūrṇānāṃ hi karmaṇām // Paus_30.137 //
taśyenānena bhagavan bhavabhaṅgārditasya ca / / aśaṭhasya kriyākāṇḍamakhaṇḍaṃ sarvamastu te // Paus_30.138 //
vijñapto 'sīha bhagavan arthitā me parā tvayi /
vinā tvatparitoṣeṇa samyak jñānapradena ca // Paus_30.139 //
āpatkāle tu saṃprāpte buddhipūrvaṃ mayācyuta /
na santyājyaṃ kriyājñānaṃ tvaṃ sarvaṃ vetsi tattvataḥ // Paus_30.140 //
yathākālaṃ yathāvacca bhogairdeva yathocitaiḥ / / nārcito 'si yathā samyak khedaścetasi tena me // Paus_30.141 //
pūjanaṃ bhogasaṃbhogairājyadohaistu tarpaṇam /
tvayyetatkṛtakṛtyānāṃ na kiñcidupayujyate // Paus_30.142 //
sukṣetravāpitaṃ hyetadakhilārthasya mai'khilam /
phaliṣyatyamṛtatvena jñātvaivaṃ hi purā mayā // Paus_30.143 //
aṅgīkṛtaṃ gurumukhāt kintu sarveśvara prabho /
parisphurati me buddhau na nirvyūḍhaṃ yathāsthitam // Paus_30.144 //
manovākkāyakarmaistu āprabhātāmṛniśāvadhi /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11876375 (0.041):
pravartata ity arthaḥ. anālambakatvāc ca. kāyavākkarmāpy anālambakatvād
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6800488 (0.051):
stutismaraṇapūjādivāṅmanaḥ kāyakarmabhiḥ / / aniścalā harau bhaktiretadīśvaracintanam /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17925616 (0.053):
tvamevānena vardhethā manovākkāyaceṣṭitaiḥ // MarkP_23.107 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9585750 (0.053):
Par12.50ab(49ab)/.brahma.hatyā.ādibhir.martyo.mano.vāk.kāya.karmajaiḥ./ / Par12.50cd(49cd)/.etad.go.carma.dānena.mucyate.sarva.kilbiṣaiḥ.//
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16027091 (0.053):
Yāj3.131a/ antya.pakṣi.sthāvaratām mano.vāk.kāya.karmajaih / / Yāj3.131c/ doṣaih (prayāti jīvo^ayam bhavam yoni.śateṣu ca //
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3680398 (0.055):
na hi pratiniviṣṭo 'pi manovākkāyakarmasu /
Matrceta: Prasadapratibhodhava (= Satapancasatka) (matpra_u.htm.txt) 26625546 (0.055):
na hi pratiniviṣṭo 'pi manovākkāyakarmasu |
Abhinavagupta: Malinislokavarttika, Kanda 1 (abhmal1u.htm.txt) 26387351 (0.060):
tadguṇatrayasadbhāve manovākkāyasambhuvām // 1.336 // / karmaṇāṃ saṃciter eṣa karmabhāgīti cen nanu
Ekadasamukhahrdayam (ekmuhr_u.htm.txt) 18540508 (0.061):
sarva-āvaraṇebhya[s-] sarva-bhayebhyas- / sarva-kāya-vāk-manas-duścaritebhyas- parimokṣyante /
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16020659 (0.064):
Yāj2.15a/ svabhāvād vikṛtim (gacchen manovākkāyakarmabhih / / Yāj2.15c/ abhiyoge 'tha sākṣye vā duṣṭah sa parikīrtitah //
asvātantryādasāmarthyānmanasaścānavasthite // Paus_30.145 // / śītoṣṇavātavarṣādyairantarāyairjvarādikaiḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15348694 (0.029):
yathetareṣāṃ rogāṇām $ auṣadhaṃ na sukhāya tat & / śītoṣṇavātavarṣādyais % tattatkāleṣu dehinām // LiP_1,86.36 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7242459 (0.029):
yathetareṣāṃ rogāṇām auṣadhaṃ na sukhāya tat / / śītoṣṇavātavarṣādyais tattatkāleṣu dehinām // LiP_1,86.36 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29003683 (0.032):
śītāṃśumaṇḍalaprakhyaṃ LiP_1,17.53a / śītoṣṇavātavarṣādyais LiP_1,86.36c
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21464539 (0.061):
prarūḍha keśa śmaśru nakha romopacitaḥ, śītoṣṇa vāta varṣādibhiḥ / pariśoṣita śarīraḥ, tasya ca kenāpi yajamānenānukampayā śiśu go yugaṃ
asampatteḥ kriyāṅgānāṃ deva tvadunarūpiṇām // Paus_30.146 //
āpravṛtteḥ parānandaprāptiniṣṭhaṃ yathāhnikam /
yathoktamamarāṇāṃ tu yasmānna ghaṭate tvataḥ // Paus_30.147 //
tasya saṃpūraṇārthaṃ tu pradhānataramarcanam / / pavitrakākhyamādiṣṭaṃ vatsaraṃ prati yattvayā // Paus_30.148 //
tanmayā kṛtamadhyakṣamarcitaṃ yadanirmalam /
kriyāyogādasaṃpūrṇaṃ tanme nirmalatāṃ naya // Paus_30.149 //
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 26048435 (0.034):
parikṛśaḥ ity atra yaḥ pariśabdaḥ sa kriyāntarayogāt kṛśiṃ pratyanupasarga
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28230511 (0.041):
nanu sādhanāpekṣā kimarthamityatrāha na hīti/ nāsti hītyanvayaḥ/ / tatrāpi kriyāhetuguṇavattve 'pi/
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1409414 (0.041):
devadattādigantṛvyatirekeṇa gamanakriyāṃ necchanti15 / tathāpy atra / brūmahe16 kriyā nāstīti na pratijñātuṃ17 śakyate /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17719096 (0.041):
śarīrāṇy ādy antayor nāma rūpāyogād avyaktimanti | madhye tu tad yogād / vyaktimanti | tad ārambhakāni bhūtāni tu sarvadā santīti teṣu vastutaḥ
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7274805 (0.041):
ādy-antayor nāma-rūpāyogād avyaktimanti | madhye tu tad-yogād vyaktimanti / | tad-ārambhakāni bhūtāni tu sarvadā santīti teṣu vastutaḥ satsu kā
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1392522 (0.044):
12. mahānpraraṇāvaraṇā yuddhāpasārāvakāśādidharmayogāt / 13. cekitān / 14. kuntibhojaiśca / iha sañjñāmātrapradhānā amī śabdā nigadavyākhyā(tāḥ)1 /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12766400 (0.046):
tatkriyā lopitā vāpi sa bhaveddevahā dhruvam /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21017305 (0.046):
ārthikapunarukteradoṣatvapādityuktamāha punariti// na caivamapi / kriyāpadeneti, na caivamapi kārakapadeti coktamāha anyonyāśrayadvayeti//
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14238278 (0.046):
dinadairdhyaṃ durativāhatā ca tayoryogādityarthaḥ / / 'sāmarthyākṣiptaṃ' sahakāribhūtenārthasāmarthyena vyañjitaṃ sat /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19424580 (0.047):
aparasahakāripratyayasaṃnidhau niṣkriyasyāpi tasya kriyā[bhyu]pagamyate / / yaduktam / jñānayatnādisaṃbandhaḥ kartṛtvaṃ tasya bhaṇyate / iti /
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11287194 (0.051):
raṅga ityucyate / nartakyāśca tadārādhanā nṛttikriyānekapuruṣārthā / yadi
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21015266 (0.052):
kārakaviśeṣya 10 kadhīrityarthaḥ/ tataḥ kimityata āha iha ceti// / kriyākārakādiprayogasthala ityarthaḥ/ taddhīti//
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4936479 (0.056):
*{1/632: E1,6; E2,4,5 (besser): na tu}* / na kriyā syād iti ced arthāntare vidhānaṃ na dravyam iti cet // MS_1,3.34
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11874126 (0.057):
charīrāpacayo bhavati. kāmaparidāhādiyogād asau bhavet. pratiprākāra / ivārakṣeti. upacayasaṃtāno vipākasaṃtānasya parivāryāvasthānenārakṣā.
jñānato ' jñānato vāpi yathoktaṃ na tu tanmayā /
tatsarvaṃ pūrṇamevāstu sutṛpto bhava sarvadā // Paus_30.150 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6711131 (0.030):
jñānato 'jñānato vāpi pūjanādi kṛtaṃ mayā / / tatsarvaṃ pūrṇamevāstu tvatprasādātsureśvara // GarP_1,43.39 //
omacyuta jagannātha mantramūrte sanātana / / rakṣa māṃ puṇḍarīkākṣa kṣamasvāja prasīda om // Paus_30.151 //
uktavaivaṃ mūlamantraṃ tu hṛdādyairlāñchanaiḥ saha /
samuddiśya tato dadyānmūrdhni mantrātmano vibhoḥ // Paus_30.152 //
sarvajñānakriyābhogaśubhasaṃkalpavigraham /
maṇḍalāntargatasyaivaṃ prāsādāntaḥsthitasya ca // Paus_30.153 //
vahnimadhyagatasyāpi samāropya mahāmate / / arcanena puṭīkṛtya pāvanaṃ ca pavitrakam // Paus_30.154 //
yāgopakaraṇānāṃ ca dattvā śāstrātmanastataḥ /
deśikasya hṛdāropya pūjitasya ca devavat // Paus_30.155 //
parituṣṭena tenātha tasya sarvārthasiddhaye / / sāśiṣaṃ hi sadārabhya saṃsthitasyāgnisannidhau // Paus_30.156 //
havanānter'canānte vā hyanyeṣāṃ kramaśastu vai /
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11228463 (0.037):
ādhamarṇyaṃ // / BP1.10.107a/ tad.abhāve kramaśas^anyeṣāṃ riktha.bhājām //
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28110822 (0.059):
dīpikāgranthasyeti/ / atha kramaśaḥ / paṅktīnāmartha ucyate/ sāmānyato bhedānumāpakatvamiti/
tataḥ prāvaraṇairdānairyathāsaṃpatti saṃbhṛtaiḥ // Paus_30.157 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14210394 (0.063):
yajñairyamaiśca niyamairdānaiḥ saṃnyāsato 'pi vā / / na tatphalamavāproti gaṅgāṃ sevya yadāpnuyāt // NarP_2,38.40 //
sopavītottarīyaiśca chattropānatsamāyutaiḥ /
vividhairbhojanairvipra dhūpaiścālabhanādikaiḥ // Paus_30.158 //
pūjayedbrāhmaṇān sarvān susūpāyāṃstathā yatīn / / trirātrādatha saptāhādupasaṃhṛtya pauṣkara // Paus_30.159 //
mahadarcanapūrvaṃ tu kṛtvā pūrṇāvasānikam /
kramaśaścopasaṃhṛtya svayaṃ gurvātmanāthavā // Paus_30.160 //
ādāya pūjite pātre arcayitvā yathāvidhi / / jānu nī bhūgate kṛtvā praṇipatya ca deśikam // Paus_30.161 //
mānayitvārdhyapuṣpādyaiḥ praṇipatya svayaṃ purā /
vinivedya ca tatpātraṃ prasādaḥ kriyātāṃ vibho // Paus_30.162 //
sāśiṣaṃ bhagavatprītirvācyācāryeṇa tasya tu /
yathāgamaṃ yathāśāstraṃ prasādāccaturātmanaḥ // Paus_30.163 //
tvayi sāṃvatsaraṃ vipra susaṃpūrṇaṃ tadastu te /
samutkīrtayatastasya āsanasthasya mūrdhani // Paus_30.164 // / kalaśadvitayaṃ mantraṃ rakṣāsaubhāgyamokṣadam /
visarjanaṃ vibhoḥ kuryāt pūjāpūrvaṃ yathākramam // Paus_30.165 //
viṣvaksenaṃ yajet sāṅgaṃ tarpayettadanantaram /
samāhṛtyākhilaṃ paścāt kṛte vai tadvisarjane // Paus_30.166 //
prakalpya pūrvavatsomapānamacchidrasiddhaye /
rukmarājatasadratnaghaṭite vā vibhūṣite // Paus_30.167 //
cakrādhāre tu kalaśe vitate kamalodare /
pāñcajanyavalīgrīve śatapatraśubhānane // Paus_30.168 //
ūdhvārdhaḥ kaumudīmālāmaṇḍalālaṃkṛte 'bjaja /
makarānanaśeṣābhiramṛtāmbupravāhake // Paus_30.169 //
nadī samudraśrīvṛkṣamīnamālyaiḥ pariṣkṛte /
evaṃ lakṣaṇasaṃyuktā (?kte )vibhorārādhanāya ca // Paus_30.170 //
pādyārdhyācamanasnānadāne sāvatsarotsave /
tathā sahasrakalaśairabhiṣekavidhāvapi // Paus_30.171 // / ityuktamaravindākṣa pavitrāropaṇaṃ param /
ūnātiriktādyadyati bhuvi bhaktajanaṃ sadā // Paus_30.172 //
tasya nirvartanādmaktyā brāhmaṇo vedavidyavet / / śrīmānatyugraśaśaktirvai kṣattiyo 'cchinnasantatiḥ // Paus_30.173 //
dhanadhānyayuto vaiśyaḥ śudrastu sukhavān bhavet /
gobhūsuvarṇadānānāmanantānāṃ hi yatphalam // Paus_30.174 //
yāvajjīvaṃ pradatrānāṃ pratyahaṃ tu samāḥ śatam /
paramāyuṣi saṃpūrṇe tatphalaṃ prāpanuyānnaraḥ // Paus_30.175 //
prāptakālaḥ svabudhyā tu āsādyāyatanaṃ hareḥ /
smaranmantreśvaraṃ samyak samyak sṛjati vigraham // Paus_30.176 //
yānaiścandra pratīkāśairdivyastrījanasaṃyutaiḥ /
vījyamāno divaṃ yāti pūjyamānastathāmaraiḥ // Paus_30.177 //
bhuktvā bhogāṃstu vipulān sarvalokāntarodbhavān /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16893199 (0.052):
bhuktvā tatrepsitān bhogān BrP_227.30c / bhuktvā tu vipulān bhogāñ BrP_41.79a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16893141 (0.055):
bhuktvā kālaṃ pṛthak pṛthak BrP_227.20b / bhuktvā ca vipulān bhogāṃs BrP_192.83a / bhuktvā cācāmatāṃ yac ca BrP_220.94c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1262563 (0.059):
bhuktvā tu vipulān bhogāṃs SUp_6.209c / bhuktvānte syād dvijottamaḥ SUp_5.30d
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26198942 (0.060):
vimāna-yānaiḥ śrīmadbhiḥ % sarva-kāma-samanvitaiḥ // 6.64 // / bhogān bhuktvā tu vipulāṃs $ tad-ante sa mahī-patiḥ &
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26200746 (0.060):
nivedayitvā skandāya $ tat-sāyujyam avāpnuyāt & / bhuktvā tu vipulān bhogāṃs % tad-ante syād dvijo1ttamaḥ // 6.209 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5704392 (0.060):
vimānayānaiḥ śrīmadbhiḥ sarvakāmasamanvitaiḥ // 6.64 // / bhogān bhuktvā tu vipulāṃs tadante sa mahīpatiḥ /
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5706163 (0.060):
nivedayitvā skandāya tatsāyujyam avāpnuyāt / / bhuktvā tu vipulān bhogāṃs tadante syād dvijottamaḥ // 6.209 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1264375 (0.060):
bhogān bhuktvā tu vipulāṃs SUp_6.65a / bhogān bhuṅkte yathepsitān SUp_4.53d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26769253 (0.061):
tiṣṭhanti tatra muditāḥ % kalpam ekaṃ dvijottamāḥ // BrP_41.78 // / bhuktvā tu vipulān bhogāñ $ śivaloke manoramān &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11040576 (0.061):
tiṣṭhanti tatra muditāḥ kalpam ekaṃ dvijottamāḥ // BrP_41.78 // / bhuktvā tu vipulān bhogāñ śivaloke manoramān /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26869739 (0.062):
yāvad dharaṇisūryau ca % saṃtatiḥ putrapautrikī // BrP_192.82 // / bhuktvā ca vipulān bhogāṃs $ tvam ante matprasādataḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11141050 (0.062):
yāvad dharaṇisūryau ca saṃtatiḥ putrapautrikī // BrP_192.82 // / bhuktvā ca vipulān bhogāṃs tvam ante matprasādataḥ /
kālena mahatā sādya mānuṣyaṃ punareva hi // Paus_30.178 //
śubhe kāle śubhe deśe jāyate ca śubhe kule /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25413523 (0.049):
kṛtantu tadihānyatra tāsyāpi śubhadaṃ bhavet // ŚivP_7.2,19.10cd/ / śubhe 'hani śubhe deśe kāle vā doṣavarjite // ŚivP_7.2,19.11ab/
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25430754 (0.051):
atha prayogaṃ yogasya vakṣye śṛṇu samāhitaḥ // ŚivP_7.2,38.46ab/ / śubhe kāle śubhe deśe śivakṣetrādike punaḥ // ŚivP_7.2,38.46cd/
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11368596 (0.060):
śukrendragrahamukhyānāṃ darśanaṃ caiva jāyatām // Mmk_19.42 // / śubhe 'hani śubhe deśe bodhisattva ajāyata /
nivṛtte bālyabhāve tu vyakte karaṇasaṃgrahe // Paus_30.179 //
buddhitattve prabuddhe tu janmābhyāsavaśāttu vai /
karmaṇā manasā vācā nārāyaṇaparo bhavet // Paus_30.180 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21090665 (0.045):
hareḥ sālokyam āpnoti rudra gānādhiko bhavet | / karmaṇā manasā vācā vāsudeva parāyaṇaḥ |
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13392943 (0.048):
viṣṇubhaktaḥ sa vijñeyaḥ karmaṇā manasā girā // LiP_2,4.12 // / nārāyaṇaparo nityaṃ mahābhāgavato hi saḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16781109 (0.048):
karmaṇā manasāpi vā BrP_236.63b / karmaṇā manasā vācā BrP_12.42c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16781117 (0.048):
karmaṇā manasā vācā BrP_22.30c / karmaṇā manasā vācā BrP_215.136c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16781130 (0.048):
karmaṇā manasā vācā BrP_216.84a / karmaṇā manasā vācā BrP_224.2a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16896948 (0.048):
manasā karmaṇā vācā BrP_73.11a / manasā karmaṇā vācā BrP_94.3a
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21101924 (0.050):
viṣṇu bhaktaḥ sa vijñeyaḥ karmaṇā manasā girā | / nārāyaṇa paro nityaṃ bhūpa bhāgavato hi saḥ // Hbhv_10.57 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28927728 (0.052):
karmaṇā manasā vācā LiP_1,31.34a / karmaṇā manasā vācā LiP_1,67.19a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28980700 (0.052):
manasā karmaṇā vācā LiP_1,8.15c / manasā karmaṇā vācā LiP_1,8.18c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28980712 (0.052):
manasā karmaṇā vācā LiP_1,39.53c / manasā karmaṇā vācā LiP_1,78.8c
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13756289 (0.052):
karmaṇāpratimaṃ bhuvi HV_89.9d / karmaṇā manasā vācā HV_20.1e / karmaṇā manasā vācā HV_22.39c
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13392759 (0.057):
karmaṇā manasā vācā vāsudevaparāyaṇaḥ // LiP_2,3.111 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 573533 (0.061):
yenātimātram ātmānam $ āyāsayasi sundari // HV_App.I,29.201 // / manasā karmaṇā vācā $ na tvām aticarāmy aham / HV_App.I,29.202 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22059089 (0.061):
yenātimātram ātmānam āyāsayasi sundari // HV_App.I,29.201 // / manasā karmaṇā vācā na tvām aticarāmy aham / HV_App.I,29.202 /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19887606 (0.062):
03,190.066a nānuyogā brāhmaṇānāṃ bhavanti; vācā rājan manasā karmaṇā vā / 03,190.066c yas tv evaṃ brahma tapasānveti vidvāṃs; tena śreṣṭho bhavati
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16188804 (0.064):
karmaṇā brahmasattamāḥ HV_App.I,41.1276b / karmaṇā manasā vācā HV_App.I,29A.89a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16369884 (0.064):
manasaḥ kāmadīpanī HV_54.3b / manasā karmaṇā vācā HV_App.I,29.202a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25118802 (0.064):
manasas tava deveśa HV_App.I,31.1176a / manasā karmaṇā vācā HV_App.I,29.202a
nityaṃ kriyāparo dhīmān brahmaṇyaḥ satyavikramaḥ /
ananyathā viśuddhātmā duṣṭasaṅgavivarjitaḥ // Paus_30.181 //
vyādhiśokavinirmuktaḥ putradārādikairyutaḥ /
apamṛtyuvinirmukto jñānamāsādya nirmalam // Paus_30.182 //
śvetadvīpaṃ samāyāti surāṇāṃ yatsudurlabham /
jñānināmapi cānyeṣāṃ tatra dṛṣṭvā jagatpatim // Paus_30.183 // / paraṃ brahmatvamāyāti tatkarmaparamaḥ pumān /
paśyantyāropyamāṇaṃ ye brahmasūtraṃ jagatprabhoḥ // Paus_30.184 //
tathānumodayantyanye yānti te 'pyamarāvatīm / / śruṇvanti ye vidhānaṃ tu pavitraṃ pāpanāśanam // Paus_30.185 //
prāpnuvanti ca te puvyamiṣṭāpūrtādikaṃ hi yat / / nārīhyananyaśaraṇā patinā paricoditā // Paus_30.186 //
tadbhaktā sā satī sādhvī karmaṇā manasā girā /
nityaṃ bhartari cādrohā prayatā sāṅgatena vai // Paus_30.187 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28885663 (0.028):
karmaṇāṃ vai hyabhuktānāṃ na nāśosti ca yadyapi // Paus_36.65 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28861477 (0.030):
tacchakti ( taccitra ) jñānanāḍervai vilakṣaṇataraṃ hi yat // Paus_27.275
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28887233 (0.032):
sādhakecchāvaśāccaiva tathā kālavaśāt tu vai // Paus_36.180 // / prārthinaścopaviṃṣṭāstu bhogaśayyāgatāstvatha /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28877593 (0.039):
svasaṃvidāptaye samyak taddineśamathārcayet // Paus_31.280 // / prabhūtaye tu viśvātmā trividhāsvatha siddhiṣu /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28881936 (0.040):
na kutarkaṃ atiṣṭhāya karmabrahmojjhitāya ca // Paus_33.128 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28874023 (0.051):
vicaratyaprameyātmā nandayaṃstān surādikān // Paus_31.30 // / āvīkṣayañjagatyasmin svakṛtaṃ dharmapaddhatim /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28858730 (0.053):
sānusvāram akārādyairbhinnaṃ ṣoḍaśabhiḥ svaraiḥ // Paus_27.77 // / tvaṅkārananiniṣṭaṃ ca tatra prākasthaḥ satārakam /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28860383 (0.053):
tasyādhaḥ śāṭikāyāṃ tu vidhūyāt tanuveṣṭanam // Paus_27.197 // / adhūtaṃ vimalaṃ svacchaṃ.......[visūtraṃ]valkalīdikam /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28884656 (0.055):
cakrasya sakalaṃ rūpaṃ nābhyarānemisapradhi // Paus_35.62 //
pavittakaṃ jagadyonerāropayaticābjaja /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28891220 (0.063):
susthirasyaikayonervā viyoge susthirasya ca // Paus_37.12 //
sātulaṃ caiva saubhāgyaṃ prāpnuyādacireṇa tu // Paus_30.188 //
dehānte devanārīṇāṃ devānāṃ yāti pūjyatām /
sātvarundhatipūrvāṇāmavā (?vī )k samabhivīkṣate // Paus_30.189 //
jñānamāsādayatyante yena yāntya (tya )ttyutaṃ padam /
prottārayati bandhūnāṃ duṣkṛtebhyo 'bjasaṃbhava // Paus_30.190 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28865826 (0.056):
pratiṣedhaṃ gṛhīturvai ābhūtād abjasaṃbhava // Paus_27.587 // / dvijendrāṇāṃ tu sanyeṣāṃ cāturātmyaikayājinām /
pitṝṇāṃ janakādīnāṃ nāmnā snehapurastu yaḥ /
dadāti bhūṣaṇaṃ vipra mantrī mantrātmano vibhoḥ // Paus_30.191 //
durgateḥ sugatiṃ yāti dyusindhorasthirā naraḥ /
yathā surāṇāmamṛtaṃ nṛṇāṃ gāṅgaṃ jalaṃ yathā // Paus_30.192 //
svadhā yathā pitṝṇāṃ ca karmiṇāṃ tadvadabjaja / / pavitrakaṃ kriyāḍhyānāṃ pāvanaṃ bhūtivardhanam // Paus_30.193 //
sarvadoṣabhayaghnaṃ ca sarvopadravanāśanam /
sarvasaukhyapradaṃ caiva sarvaguhyaprakāśakam // Paus_30.194 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21115912 (0.061):
sarva rogopaśamanaṃ sarvopadrava nāśanam | / śāntidaṃ sarvāriṣṭānāṃ harer nāmānukīrtanam // Hbhv_11.357 //
yaḥ samyagbhagavadbhaktaḥ kṛtamantraparigrahaḥ /
evamave pravṛttau vā janmābhyāsātsadārcane // Paus_30.195 //
ananyatvena vai viṣṇoḥ parasya paramātmanaḥ /
prayatnenārthanīyaṃ ca mahatānena deśikaḥ // Paus_30.196 // / asannidhānāt svagurorabhāvāttasya cābjaja /
pravartanīyamanyena guruṇābhyarthitena ca // Paus_30.197 // / karmaṇā manasā vācā netarasyādhamasya ca /
nānyadarśanasaṃsthastu madbhaktaistatparāyaṇaiḥ // Paus_30.198 //
pavitrārohaṇādīnāmarthanīyo hi deśikaḥ / / māmatipratipannaṃ ca antastho vetti yadyapi // Paus_30.199 //
kṛtārthamatibhaktatvādamuṃ manye tadā gurum /
prāptamuttārakaṃ śiṣyo manye bhaktivaśād gurum // Paus_30.200 //
yatraiva cittavṛttīnāṃ sāmyamasti trayasya ca / / śiṣyadeśikamantrāṇāṃ tantramokṣaśca siddhayaḥ // Paus_30.201 //
jñātvaivaṃ yastu bhaktānāmabhaktaḥ saṃpravartate /
mantradāne ca śiṣyāṇāṃ saṃ yāti narake 'dhamaḥ // Paus_30.202 //
pratyakṣameti bhaktānāṃ bhaktiḥ prāgarjitā śanaiḥ /
tatsamparkasamācārān mantradaivatanindanāt // Paus_30.203 //
tasmādviṣayasaṃbhūtaṃ yasya yadviṣayaṃ sphuṭam /
pareṣāmātmanaścāpi tasya tatsiddhidaṃ smṛtam // Paus_30.204 //
yatrāsti deśikānāṃ ca bhaktiravyabhicāriṇī / / tatraiva yadi śiṣyāṇāmabhilāṣo 'sti pūjane // Paus_30.205 //
tadā mantravaraḥ prītaḥ sannidhiṃ kuruta'bjaja /
siddhasya samabuddher vai niṣkriyasya tu yā kriyā // Paus_30.206 //
ato 'nyasya kriyāṃ viddhi bhaktipūrvā tu sā smṛtā /
yā ca tadviṣayā bhaktiḥ pativṛttisamocitā // Paus_30.207 //
aṣṭāṅgalakṣaṇā pūrṇā śraddhāpūtā ca mokṣadā /
ato 'nyā siddhidā siddhirvyabhicāraphalapradā // Paus_30.208 //
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3722120 (0.063):
ityeṣā ṛddhidā proktā siddhidā caiva yoginī / / mokṣadvāraparā caiva satatābhyāsakāriṇām // BuSto_102.14 //
sarvasyāhaṃ taṭastho 'hamāśayaṃ vedmi tattvataḥ /
bhaktirmā prati vai tābhyāṃ yadā hyavyabhicāriṇī // Paus_30.209 //
mantrātmanānugṛhṇāmi śiṣya gurumukhena tu /
nābhaktena tvato bhakto dīkṣaṇīyaḥ kadācana // Paus_30.210 //
nābhaktastvatibhaktena yojanīyastvadarcane /
guroraṃabhaktādbhaktānāṃ bhaktirabhyeti tāpanam // Paus_30.211 //
śārīraṃ mānasaṃ duḥkhaṃ vardhate ca kṣaṇāt kṣaṇam /
bhāvamāsuratāmeti yena yātyadhamāṃ gatim // Paus_30.212 //
guroraananyaśaraṇādbhaktānāṃ kamalodbhava /
dvividhaṃ trividhaṃ doṣamacirāt kṣayameti ca // Paus_30.213 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28879609 (0.063):
eṣām anugrahād duḥkhaṃ trividhaṃ kṣayameti ca // Paus_32.119 // / adhibhautikam ādhyātmam adhidevīyam abjaja /
anugrāhyādabhaktācca sāvalepāt kriyojjhitāt /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28879609 (0.036):
eṣām anugrahād duḥkhaṃ trividhaṃ kṣayameti ca // Paus_32.119 // / adhibhautikam ādhyātmam adhidevīyam abjaja /
Nagarjuna: Ratnavali (1-2.46, and 4; Sanskrit text of 2.47-95 and 3 lost!) (bsa025_u.htm.txt) 9586800 (0.055):
evaṃ hetuphalotpādaṃ paśyaṃstatkṣayameva ca / / nāstitāmastitāṃ caiva naiti lokasya tattvataḥ // NRa_1.38 //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 6037776 (0.060):
pibed bāṣkayaṇaṃ cānu kṣīraṃ na kṣayam eti saḥ | / svayaṅguptekṣurakayor bīja cūrṇaṃ sa śarkaram || 31 ||
gurorakīrtiṃ mahatīṃ vidveṣaṃ sahate na vai // Paus_30.214 //
sāṃmukhyaṃ duḥsahānāṃ ca doṣāṇāṃ dikṣitasya ca / / tasmātsarvaprayatnena adṛṣṭaphalasiddhaye // Paus_30.215 //
vihitaṃ yacca tatkāryaṃ śiṣyeṇa guruṇāpi ca / / nābhaktaḥ saṃvidāpnoti nābhakto dhyānamāpnuyāt // Paus_30.216 //
lābhaktaḥ saṃtkriyāṃ vetti nābhaktaḥ śāstravidbhavet /
nābhaktamarcāṃ yāgaṃ ca vahnimarcāpayettathā // Paus_30.217 //
bandhāpayennamudrāṃ ca śrāvayetsamayānna hi /
yo 'parādhena vā lobhādabhaktānāṃ jagadgurau // Paus_30.218 //
viparyayārthavetṝṇāmapahārasaratātmanām /
Gopadatta: Jatakamala (gopjatmu.htm.txt) 22762367 (0.033):
lajjāṃ nimīlayati sarvaguṇāgrabhūtāṃ kīrtiṃ kalaṅkayati nirvikalaprasādām / dharmātmanām api ca nāma tiraskaroti śreyāṃsi meruśikharapratimāni rāgaḥ
abhigacchāpayenmohātsa yāti narakaṃ guruḥ // Paus_30.219 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23974033 (0.038):
ullaṅghayati yo mohāt $ sa yāti narakaṃ dhruvam &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17039017 (0.038):
ullaṅghayati yo mohāt sa yāti narakaṃ dhruvam /
prāyaścittaṃ hi pūrvoktaṃ tāpārto nācaredyadi /
ityuktamaravindottha yattvayā paricoditam // Paus_30.220 //
bhaktānāmupakārātha pavitrārohaṇaṃ śubham /
prāvṛṭkāle pravṛtte tu trelīkyodaravartinām // Paus_30.221 //
manuṣyāmarasiddhānāṃ vaktavyaṃ cānuvartinām / / pravartanti hi vegena śraddhayā vatsaraṃ prati // Paus_30.222 //
mahatyasmin mahābuddhe vyāpāre pārameśvare / / vibhoḥ śayanasaṃsthasya kāle puṣphalākule // Paus_30.223 //
gagane laṅghayamāne tu sabalākairvalāhakaiḥ /
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11469364 (0.059):
labhati / utpalakumudapuṇḍarīkādibhiḥ nivedyamānairhūyamānairvā (Vaidya
kumudotpalakahlārairbhūṣite vasudhātale // Paus_30.224 //
vanopavanaudyāne haritaiḥ śādvalādikaiḥ /
śālisasyādikairyukte palvalodakaśobhite // Paus_30.225 //
pavitrakaṃ kṛtaṃ viṣṇorantaḥ sthasyātitu ṣṭidam /
tasya prāgvihitā vipra satataṃ śayanakriyā // Paus_30.226 //
athoktadivase tābhyāṃ brahmannirvartite sati /
rakṣaṇīyamavaśyaṃ vai karmayāgaṃ kriyāparaiḥ // Paus_30.227 //
iti śrīpāñcarātte mahopaniṣadi pauṣkarasaṃhitāyāṃ
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28870585 (0.0):
iti śrīpāñcarātre mahopaniṣadi pauṣkarasaṃhitāyāṃ
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28896257 (0.0):
iti śrīpāñcarātre mahopaniṣadi pauṣkarasaṃhitāyāṃ adhikāranirūpaṇaṃ nāma
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28896787 (0.0):
iti śrīpāñcarātre mahopaniṣadi pauṣkarasaṃhitāyāṃ āgamanirṇayo nāma
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28883791 (0.022):
iti śrīpāñcarātre mahopaniṣadi pauṣkarasaṃhitāyāṃ dhūpaghaṇṭālakṣaṇaṃ nāma
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28877980 (0.029):
iti śrīpāñcarātre mahopaniṣadi pauṣkarasuhitāyāṃ
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28882544 (0.037):
bhavet tattvajayād bhinnaṃ phalaṃ tattvaṃ phalarthinām / / iti śrīpāñcarātre mahopaniṣadi / pauṣkarasaṃhitāyāṃ tattvasamākhyānaṃ nāma
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28891920 (0.037):
so 'cirācchuddhim āpnoti duṣkṛtāt pūrvasañcitām / / iti śrīpāñcarātre mahopaniṣadi pauṣkarasaṃhitāyāṃ āyatanavicāro nāma
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28880150 (0.057):
saha sādhakasiddhībhira nirvighnena mahāmate // Paus_32.159 // / iti śrīpāñcarātre sahopaniṣadi pauṣkara
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28857835 (0.060):
nūnam etat dvijaśreṣṭha sanmārgasyaiḥ kriyāparaiḥ // Paus_27.11 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28901335 (0.061):
iti śrī pauṣkarasaṃhitāyāṃ nānādharmapratiṣṭhānaṃ nāma ekacatvāriṃśo
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28891049 (0.062):
iti śrīpāñcarātre mahopaniṣadi pauṣkarasaṃhitāyāṃ āyatanavicāro nāma
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28898298 (0.062):
iti śrīpāñcarātre mahopaniṣadi pauṣkarasaṃhitāyāṃ bhadrapīṭhalakṣaṇaṃ nāma
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28904195 (0.062):
iti śrīpāñcarātre mahopaniṣadi pauṣkarasaṃhitāyāṃ prāsādasya pādapratiṣṭhā
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28870811 (0.064):
ataḥ pavitrakaṃ tasyāmanasyāṃ tadasaṃbhavāt // Paus_30.17 // / kāryaṃ kriyāparairbhaktyā sākhaṇḍā yena jāyate /
pavitrārohaṇaṃ nāma triṃśo 'dhyāyaḥ || / atha ekatriṃśo 'dhyāyaḥ
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28870591 (0.004):
iti śrīpāñcarātre mahopaniṣadi pauṣkarasaṃhitāyāṃ / kuṇḍalakṣaṇaṃ nāma ekonatriṃśo 'dhyāyaḥ ||
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28896258 (0.008):
iti śrīpāñcarātre mahopaniṣadi pauṣkarasaṃhitāyāṃ adhikāranirūpaṇaṃ nāma
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28901342 (0.009):
iti śrī pauṣkarasaṃhitāyāṃ nānādharmapratiṣṭhānaṃ nāma ekacatvāriṃśo
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28896788 (0.009):
iti śrīpāñcarātre mahopaniṣadi pauṣkarasaṃhitāyāṃ āgamanirṇayo nāma
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28877987 (0.010):
iti śrīpāñcarātre mahopaniṣadi pauṣkarasuhitāyāṃ / lokadharmo nāma ekatriṃśo 'dhyāyaḥ ||
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 28008497 (0.011):
iti bharatīye nāṭyaśāstre suṣirātodyalakṣaṇaṃ nāmādhyāyastriṃśaḥ / atha trayastriṃśo 'dhyāyaḥ
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12752710 (0.013):
prakīrṇādhikāre triṃśo 'dhyāyaḥ. / athaika triṃśo 'dhyāyaḥ.
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4760376 (0.013):
:e ity ādimahāpurāṇe āgneye maṇḍalādivarṇanaṃ nāma triṃśo 'dhyāyaḥ / % Chapter {31} / :ś atha ekatriṃśo 'dhyāyaḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 28008324 (0.017):
iti bharatīye nāṭyaśāstre tatātodyavidhānaṃ nāma ekonatriṃśattamo 'dhyāyaḥ / triṃśo 'dhyāyaḥ
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28868328 (0.017):
'dhyāyāḥ || / atha ekonatriṃśo 'dhyāyaḥ / śrībhagavānuvāca
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17929023 (0.018):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe alarkānuśāsane naimittikādiśrāddhakalpo nāma / triṃśo 'dhyāyaḥ / ekatriṃśo 'dhyāyaḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 28010084 (0.018):
iti bharatīye nāṭyaśāstre nāṭyaśāpo nāma ṣaṭtriṃśo 'dhyāyaḥ / atha saptatriṃśo 'dhyāyaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4759911 (0.018):
:e ity ādimahāpurāṇe āgneye maṇḍalādilakṣaṇaṃ nāma ūnatriṃśo 'dhyāyaḥ / % Chapter {30} / :ś atha triṃśo 'dhyāyaḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 28008856 (0.019):
iti bharatīye nāṭyaśāstre guṇadoṣavicāro nāmādhyāyastrayastriṃśaḥ / atha pañcatriṃśo 'dhyāyaḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 28009444 (0.019):
iti bharatīye nāṭyaśāstre bhūmikāvikalpādhyāyaḥ pañcatriṃśaḥ / atha ṣaṭtriṃśo 'dhyāyaḥ / athātreyo vasiṣṭhaśca pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3179285 (0.021):
iti śrīpāñcārātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ śrīrāmajanmotsava vidhirnāma / ekonatriṃśo 'dhyāyaḥ / triṃśo 'dhyāyaḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27995162 (0.021):
iti bhāratīye nāṭyaśāstre āhāryābhinayo nāmaikaviṃśo 'dhyāyaḥ / atha dvāviṃśo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3182660 (0.021):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ mahāpīṭha pratiṣṭhāvidhirnāma / pañcatriṃśo 'dhyāyaḥ || / ṣaṭtriṃśo 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17928697 (0.022):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe madālasopadeśo nāmonatriṃśo 'dhyāyaḥ / triṃśo 'dhyāyaḥ
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28880160 (0.023):
saṃhitāyām ārādhanalopavicāraḥ nāma / dvātriṃśo 'dhyāyaḥ || / atha trayastriṃśo 'dhyāyaḥ
śrībhagavānuvāca / pavitrārohaṇaṃ kṛtvā cāturmāsyaṃ mahāmate /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28868329 (0.006):
'dhyāyāḥ || / atha ekonatriṃśo 'dhyāyaḥ / śrībhagavānuvāca
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28901343 (0.011):
'dhyāyaḥ / atha dvicatvāriṃśo 'dhyāyaḥ / śrībhagavānuvāca
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28904210 (0.013):
atha tricatvāriṃśo 'dhyāyaḥ / śrībhagavānuvāca
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28857686 (0.019):
atha saptaviṃśo 'dhyāyaḥ / śrībhagavānuvāca
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28883798 (0.033):
atha pañcatriṃśodhyāyaḥ / śrībhagavānuvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15867027 (0.040):
nāmamahātmyannāmaikacatvāriṃśo 'dhyāyaḥ / śrīnārada uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7194296 (0.041):
iti śrīliṅgamahāpurāṇe pūrvabhāge ṛṣivākyaṃ nāma trayastriṃśo 'dhyāyaḥ / LiP, 1, 34 / śrībhagavānuvāca
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15987781 (0.042):
nāradīyapurāṇānukramaṇīkathanaṃ nāma saptanavatitamo 'dhyāyaḥ / śrībrahmovāca / atha te saṃpravakṣyāmi mārkaṇḍeyābhidhaṃ mune /
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23757286 (0.043):
iti śrīvāmanapurāṇe dviṣaṣṭitamo 'dhyāyaḥ / śrībhagavānuvāca /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28877987 (0.043):
lokadharmo nāma ekatriṃśo 'dhyāyaḥ || / || śrī || / atha dvātriṃśo 'dhyāyaḥ |
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23735525 (0.044):
iti śrīvāmanapurāṇe ekonacatvāriṃśo 'dhyāyaḥ / arajā uvāca /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15988061 (0.044):
mārkaṇḍeyapurāṇānukramaṇīnirūpaṇaṃ nāmāṣṭanavatitamo 'dhyāyaḥ / śrībrahmovāca / athātaḥ saṃpravakṣyāmi tavāgneyapurāṇakam /
Devigita (=Devibhagavata-Purana 7,31 - 40) (dbhp_dgu.htm.txt) 23131186 (0.052):
atha catvāriṃśo 'dhyāyaḥ / śrī devyuvāca
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25428158 (0.052):
harividhimohanivāraṇaṃ nāma pañcatriṃśo 'dhyāyaḥ / Chapter 36 / śrīkṛṣṇa uvāca
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23742558 (0.052):
iti śrīvāmanapurāṇe pañcacatvāriṃśo 'dhyāyaḥ / nārada uvāca /
nirvahaṇīyaṃ niyamairvividhairlokapūjitaiḥ // Paus_31.1 //
śayanaṃ devadevīyam arcayet tad vidhiṃ śṛṇu / / hemādiratnaravacite sarvāṅgapariśobhite // Paus_31.2 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28877011 (0.062):
payomūlaphalādyairvā parividdhādyavāsare // Paus_31.239 //
bhagavatyanurūpe ca śayane śaśivāsite / / sitātapatracamarakiṅkiṇīvaramaṇḍite // Paus_31.3 //
vaijayantīgaṇopete hemadaṇḍāṅghribhūṣite /
vitānakena divyena kuṅkumādyairvibhūṣite // Paus_31.4 //
śobhite copariṣṭāttu tiryagūrdhvapaṭāvṛte /
jātīphalādikairlājasarvabījādipūrite // Paus_31.5 //
vidik citrapaṭairyukte satpuṣpaprakarīkṛte /
ratnadīpasamāyukta ityasmin śayane smaret // Paus_31.6 //
śrīrodārṇavamadhyasthaṃ sahastraphaṇamaulinam /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1295748 (0.058):
vyomārṇe vahate sadā KubjT_25.82b / vyomodārṇavamadhyasthaṃ KubjT_16.3a
himakundendudhavalaṃ nāganāthaṃ mahāmate // Paus_31.7 //
praṇavena svanāmnā ca varṇāntena sabindunā /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28903966 (0.051):
prāgādāvīśadiṅniṣṭham aṣṭakaṃ vyaktigaṃ nyaset // Paus_42.185 // / praṇavena svanāmnā ca namo 'ntena mahāmate /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28880927 (0.064):
svakṣetreṣu arcayen nāmnā natinā praṇavena tu // Paus_33.56 // / varṇādhikānāṃ mantrāṇām upāṅgeṣvidamācaret /
dhyātvārcayitvā stutvā ca namaskṛtya prasādya ca // Paus_31.8 //
niveśya tasmin karmārcāṃ hārakeyūrabhūṣitam /
śrīkhaṇḍaśāśibāhlīkaviliptāṃ puṣpaveṣṭitām // Paus_31.9 //
prāvṛtāṃ netravastreṇa mṛṣṭarūpaiḥ sudhūpitām /
svabījaṃ mantravarṇaṃ tu oṃ lakṣmīpataye namaḥ // Paus_31.10 //
samudīrya dhiyā cārdhyam aṅgopāṅgakrameṇa tu /
dvādaśākṣaravarṇaistu svanāmapadasaṃyutaiḥ // Paus_31.11 //
karmārcāyā abhāvāttu darbhamañjarijaṃ śubham /
yathoktena vidhānena viṣṭare viniveśya ca // Paus_31.12 // / tasmin mantravaraṃ nyasya svapadmagaganodarāt /
nilīnākhila gaṇḍādiśaktipañjaramadhyagam // Paus_31.13 //
vyaktīnāṃ mūrtidānena nītvā dhyānānvitena ca /
devāṅgamahitaṃ vastram abhuktam amalātmakam // Paus_31.14 //
kṣtvopari samabhyarcya puṣpadhūpavilepanaiḥ /
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11465913 (0.045):
pratiṣṭhāpya gandhapuṣpadhūpairabhyarcya sarvabhūtikāṃ baliṃ datvā tataḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15996102 (0.045):
tatra rādhatṛtīyāyāṃ śrīsametaṃ jagadgurum // NarP_1,112.12 // / nārāyaṇaṃ samabhyarcetpuṣpadhūpavilepanaiḥ /
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19033627 (0.049):
nānāpuṣpamālyagandhairabhyarcya likhāpayitavyaḥ sarvasattvāsādhāraṇāni
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1080328 (0.050):
puṣpadhūpānulepanaiḥ__Vdha_018.007 / samabhyarcya tataḥ samyag__Vdha_018.007
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26586521 (0.051):
gandhapuṣpākṣatadhūpadīpair naivedyato 'rcayet // Rrā_3,1.41 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15994921 (0.058):
devodyānabhavaṃ hṛdyaṃ karavīraṃ samarcayet / / raktatanturīdhānaṃ gandhadhūpavilepanaiḥ // NarP_1,110.15 //
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6601108 (0.060):
likhedvā likhāpayedvā pustakagataṃ vā satkuryāt, gurukuryānmānayet pūjayet / satkārayedvā / puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapātakābhistailapradīpairvā
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21307299 (0.061):
tato gandhapuṣpaghūpadīpairabhyarcya tataḥ sthālīpākāduddhṛtya trīnodanān
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19033712 (0.061):
sadhātukeai caitāyatane puṣpadhūpagandhairdīpaiśca udāratarā pūjā kartavyā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054892 (0.062):
satkurvan gurukurvan manayan pūjayan / puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākāvaijayantībhir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15255315 (0.064):
mānayet pājayet / puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhiḥ, kataras
sarvatatrvopasaṃhāraṃ citaḥ śaktiṃ tu vinyaset // Paus_31.15 //
dakṣiṇe tvabhimānākhyāṃ mūrtiṃ tu camarodyatām /
evaṃ jñānaniśāṃ vāme tālavṛntakarodyatām // Paus_31.16 //
uttamāṃ bhāvayen nidrāṃ karasaṃvāhane ratām /
pādāravindadeśasthāṃ lālayantīṃ karāmbujaiḥ // Paus_31.17 //
ādāya caraṇe divye sākṣāchrīḥ sannidhisthitā /
ānandaṃ brahmaṇo rūpaṃ tasyai devādhidevatā // Paus_31.18 //
tadantaḥ smaraṇānandajātavismayalocanāḥ /
svanāmapadamantraistāḥ saṃpūjyāḥ praṇavādibhiḥ // Paus_31.19 //
evaṃ hi devadevīyaṃ śayanaṃ kamalodbhava / / yathoktaṃ saṃpratiṣṭhāpya cāturmāsyaparairnaraiḥ // Paus_31.20 //
kāryātra pratyahaṃ pūjā mārjanaṃ copalepanam /
mṛdā dhātuvikārairvā sugandhaiścandanādikaiḥ // Paus_31.21 //
pradānaṃ dhūpadīpānāṃ vyajanenānilotthitaḥ /
śaśicandanasaṃyuktaśītalodaka satkriyāḥ // Paus_31.22 //
kadalīdalakahlāraiḥ padmotpalavimiśritaiḥ /
svedaśāntiṃ samāpādya paunaḥpunyena pūjanam // Paus_31.23 //
veṇuvīṇāsamopetāṃ gītiṃ ca madhurasvarām /
evaṃ māsadvaye yāte jāte megharave 'mbarāt // Paus_31.24 //
brahman bhādrapade māsi dvādaśyāṃ hi niśāmukhe /
īṣat prabodham āśritya devadevo hyadhokṣajaḥ // Paus_31.25 //
sthityartham amarāṇāṃ ca parivartanam ācaret / / dakṣiṇenāṅgasaṅghena tyaktvā cottānaśāyikām // Paus_31.26 //
yoganidrāṃ samāśritya prakurvan prabhavāpyayau /
maruccakrākṣasaṃsthasya viśvabījasya pauṣkara // Paus_31.27 //
mūlendumaṇḍalāccātha apāsyācchādanāmbaram /
āste tvāśvayuje tveṣa dvādaśyāṃ parameśvaraḥ // Paus_31.28 //
saṃtyajecchayanaṃ divyaṃ niśāyāṃ kārtikasya (tu )ca /
utthāyāmaranāthaśca samākramya patatrirāṭ // Paus_31.29 //
niḥśeṣabhuvanagrāmavīthīnāṃ doṣaśāntaye /
vicaratyaprameyātmā nandayaṃstān surādikān // Paus_31.30 //
āvīkṣayañjagatyasmin svakṛtaṃ dharmapaddhatim /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28873071 (0.051):
nityaṃ bhartari cādrohā prayatā sāṅgatena vai // Paus_30.187 // / pavittakaṃ jagadyonerāropayaticābjaja /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28890971 (0.057):
puruṣārthaparityāgaṃ na kāryaṃ bodhitena vai // Paus_36.454 // / jīvanaṃ ca jagatyasmin viprakarmasamanvitam /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28877101 (0.060):
lāgnaṃ (yāgaṃ )mauhūrtikaṃ karma taiyyaṃ yadapi vismṛtam // Paus_31.245 //
Magha: Sisupalavadha (maghspvu.htm.txt) 3390213 (0.063):
tadayuktamaṅga tava viśvasṛjā na kṛtaṃ yadīkṣaṇasahasratayam / / prakaṭīkṛtā jagati yena khalu sphuṭamindratādya mayi gotrabhidā //
evaṃ bhaktajanaiḥ kāryaṃ tasya tacceṣṭitaṃ maham // Paus_31.31 //
vividhairutsavairdānajapajāgaraṇaiḥ śubhaiḥ /
nṛtragītasamopetairvilāsairhāsyasaṃyutaiḥ // Paus_31.32 //
krīḍamānaiḥ sumanasaiḥ prayataiḥ praṇataiḥ prabhoḥ / / ekadeśasthitairvipra ananyamānasaiḥ sadā // Paus_31.33 //
māsaśeṣaṃ taponiṣṭhaiḥ samarthaiḥ punareva hi /
svāśrame vāmarakṣetre rakṣaṇīyaṃ mahājanaiḥ // Paus_31.34 //
brahman dvādaśarātreṇa ṣaḍrātreṇa śubhena ca (vā ) /
asāmarthyaṃ trirātreṇa ahorātreṇa vābjaja // Paus_31.35 //
nayen naktāśanenātha catvāryete śubhavratāḥ /
māsopavāsaniratairnaraiḥ paramavaiṣṇavaiḥ // Paus_31.36 //
ante tridvayekarātraṃ vā kāryam acyutajāgaram /
puṇyākhyānakathābhistu stotrapūrvaistu gītakaiḥ // Paus_31.37 //
savādyairmadhurairnṛttairapahāsaiḥ tu irṣadaiḥ /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19559792 (0.040):
śivamīju rjapañcakruḥ pracakruśca pradakṣiṇām // Valc_2,6.16 // / nṛtyai rgītai rmahotsāhaiḥ vādyaiśca madhurasvanaiḥ /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16231299 (0.049):
jayaśabdena ghuṣyatā **HV_App.I,18.6**2:15b / jayaśabdaiś ca vividhaiḥ *HV_113.48*1523:5a
Ahoratravratakatha (ahovk1_u.htm.txt) 15158672 (0.052):
nānāgītamahotsāhair nṛtyair vādyaiḥ sughoṣakaiḥ / / hāhākāraiḥ samullāsaiḥ kārayet saṃpradakṣiṇām // Avk_32 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17920952 (0.062):
lakṣmīsametaṃ gītaiśca brāhmaṇānāṃ tathārccanaiḥ / / vādyairmanoramairvoṇā veṇu śaṅkādibhistathā // MarkP_19.11 //
jayaśabdairnamaskāraiḥ karatālasamanvitaiḥ // Paus_31.38 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16231299 (0.059):
jayaśabdena ghuṣyatā **HV_App.I,18.6**2:15b / jayaśabdaiś ca vividhaiḥ *HV_113.48*1523:5a
samarcayecchrīnivāsaṃ juhvān dhyāyan japannapi /
bhogaiḥ ṣaḍrasapūrvaistu sūpūrṇaiśaipacārikaiḥ // Paus_31.39 //
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 25950956 (0.041):
gambhīrebhiḥ prathibhiḥ pūrviṇebhiḥ / / pūrvyaiḥ / / pūrvīṇaiḥ / / pūrvaiḥ iti bahuvacanān tena pūrvapuruṣāḥ ucyante /
ardhyairvilepanairmālyairmṛṣṭadhūpasamanvitaiḥ /
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6174133 (0.044):
satkriyeran gurukriyeran mānayeran pūjayeran puṣpair mālyair gandhair
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11226307 (0.046):
BP1.8.086b/ (abhyukṣya pañcagavyena gandhamālyaiḥ (samarcayet // / BP1.8.087a/ sitapuṣpas tu dharmaḥ (syād adharmo^asitapuṣpadhṛt /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5624677 (0.049):
saśrāvakasaṃghaṃ bhojayitvā śatasahasreṇa vastreṇācchadya / sarvapuṣpamālyair abhyarcitavān* | tataś cetanāṃ puṣṇāti sma, praṇidhiṃ ca
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24471108 (0.050):
gandhair mālyaiḥ puṣpair dhūpai)r vādyai(ḥ) satkaroti gurukaro(ti
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19703294 (0.050):
01,189.038a divyair vastrair arajobhiḥ suvarṇair; mālyaiś cāgryaiḥ / śobhamānān atīva
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21490247 (0.051):
Manu3.209a[199ṃa]/ upaveśya) tu tān viprān āsaneṣv ajugupsitān | / Manu3.209c[199ṃc]/ gandha.mālyaiḥ surabhibhir arcayed) daivapūrvakam ||
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13225964 (0.056):
N12.66a/ bhakṣair vā yadi vā bhojyair vastrair mālyais tathaiva ca / / N12.66c/ saṃpreṣyamānair gandhaiś ca sarvaṃ saṃgrahaṇaṃ smṛtam //
brāhme muhūrte dvāśyāṃ mantramūrtiṃ yajeddharim // Paus_31.40 //
śaṅkhadhvānasamopetairdundubhīpaṭahasvanaiḥ /
vandivṛndotthitoccābhirnānāvāgbhirmahāmate // Paus_31.41 //
mahājayajayārāvaiḥ punaḥpunarudīritaiḥ /
prabodhalakṣaṇaistotrairutthāpya śayanāttataḥ // Paus_31.42 //
mahatā vibhavenātha maṇḍalādau yajetkramāt /
mahatsnapanapūrvaistu bhogaiḥ pūṇairyathoditaiḥ // Paus_31.43 //
mahādīpaiḥ prabhūtaistu sāṅkuraiḥ pālikāgaṇaiḥ /
phalaiḥ panasapūrvaistu madhvājyatilacarcitaiḥ // Paus_31.44 //
puṣpārdhyacandanādyanatairbrahmasūtravibhūṣitaiḥ / / mālatīmallikāpūrvasamutthairmañjarīgaṇaiḥ // Paus_31.45 //
kadambacūtaśrīvṛkṣaṛjuśākhāsamanvitaiḥ /
taraṇḍaiḥ sūtrasambadhaiḥ kuṅkumādyaiḥsupūjitaiḥ // Paus_31.46 //
gobhūhemādikaidānaiścitraiḥ prāvaraṇaiḥ śubhaiḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4589019 (0.049):
citrairdhvacaiścāpi patākikābhiḥ śubhraiḥ paṭairmaṇḍapikābhirunnataiḥ //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19984739 (0.056):
04,051.017c saṃpatadbhiḥ sthitaiś caiva nānāratnāvabhāsitaiḥ / 04,051.017e vimānair vividhaiś citrair upānītaiḥ surottamaiḥ
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5974310 (0.064):
sphuṭa kiṅkiṇīkaiḥ / maṇi kanaka samutthair āvaneyair vicitraiḥ || 78a ||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20214125 (0.064):
07,079.002a suvarṇacitrair vaiyāghraiḥ svanavadbhir mahārathaiḥ
evamiṣṭvā tu homāntaṃ grāmaṃ vā nagaraṃ gṛham // Paus_31.47 //
sapavitreṇa yānena sacakreṇa śubhena vā /
mantrāstrakumbhayuktena tadbimbodarakeṇa vā // Paus_31.48 //
brahmaghoṣasametena gītavādyānvitena ca / / gaṇikābhagavadbhaktāḥ sahanāgarikairjanaiḥ // Paus_31.49 //
parivrāḍbrahmacārībhirjapastutiparāyaṇaiḥ / / mahatā ketuyuktena sitacchattrāvṛtena tu // Paus_31.50 //
pradahan surabhiṃ dhūpaṃ pṛthak sāmyaṃ ca gugulum /
yānamevaṃ paribhramya draviṇaṃ cārthiṣu kṣipet // Paus_31.51 //
tataḥ pradakṣiṇīkṛtya caturdhāṃ praṇipatya ca / / sarvāṅgairdaṇḍavad bhūmau bhaktyā tu puruṣotramam // Paus_31.52 //
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18429674 (0.057):
BhP_11.29.016/1 visṛjya smayamānān svān dṛśaṃ vrīḍāṃ ca daihikīm / BhP_11.29.016/3 praṇamed daṇḍa-vad bhūmāv ā-śva-cāṇḍāla-go-kharam
rathasthaṃ ālayasthaṃ tu cetasā saṃstuvan japan /
prakṣipan cārdhyapuṣpe tu lājān siddhārthakān phalān // Paus_31.53 //
dṛṣṭaṃ yadeva digdevaṃ bhāvayet sarvadik tathā /
caṅkramedbhavanaṃ kṛtsnaṃ sthitiṃ badhnāti yena vai // Paus_31.54 //
bhaktānāṃ bhagavān bhaktau dikkālādyair anāhataḥ /
etatpradakṣiṇaṃ nāma sāmānyaṃ sarvadehinām // Paus_31.55 //
samabhyastaṃ parijñātaṃ dadāti padamācyutam / / jānubhyāṃ sahapāṇibhyāṃ jānubhyāṃ vā samācaret // Paus_31.56 //
sakṛt saṃvatsarasyānte trisandhyādvādaśīṣu vā /
ekameva tathejyānte śirasāvanatena tu // Paus_31.57 //
samabhyarcya tato bhāvam acirād eva karmiṇām / / phalaṃ yacchati dehānte kramāllokāstu vaibhavāḥ // Paus_31.58 //
kṛtejyaḥ parayā bhaktayā praṇamyaivam adhokṣajam /
pradakṣiṇair arcanīyaṃ praṇipātasamanvitaiḥ // Paus_31.59 // / sarvakṣetrābhigamanāt sarvatīrthāṭanāt tu vai /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18911046 (0.041):
śrutvā sakṛcca revāyāścaritaṃ tatphalaṃ labhet // RKV_232.26 // / sarvatīrthāvagāhācca yatphalaṃ sāgarādiṣu /
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15778172 (0.046):
<12331.7/1> sarvā3śramā1bhigamanaṃ !sarva-tīrthā1vagāhanam ! / <12331.7/2> na tathā phala-daṃ cā7pi !nārāyaṇa-kathā yathā !!12331.7!
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15784326 (0.046):
Kumbh. ed. ins after 12331.1, V1 after 6:: sarvā3śramā1bhigamanaṃ / !sarva-tīrthā1vagāhanam ! / <12999.32/002> X na tathā phala-daṃ saute !nārāyaṇa-kathā yathā
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4804490 (0.046):
niṣpapastīrthayātrī tu sarvayajñaphalaṃ labhet /AP_109.003ab/
phalaṃ dadāti bhagavān bhaktasya caraṇārcitam // Paus_31.60 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4836690 (0.046):
anantaṃ sarvakāmānāmananto bhagavān phalaṃ //AP_196.019cd/ / dadātyanantañca punastadevānyatra janmani /AP_196.020ab/
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24004418 (0.047):
kuśalaḥ sabhāgahetuḥ phalaṃ pratigṛhlāti na dadātīti / / catuṣkokṭikaḥ /
pradakṣiṇīkṛtā yena mūrtirmantrātmano hareḥ /
doṣaiḥ pradakṣiṇīkṛtya tyaktaḥ saṃbhavagairnareḥ // Paus_31.61 //
bhagavat karmadīkṣāṇāṃ bhaktānāṃ bhāvitātmanām / / prakṛṣṭam etad vyāpāraṃ dakṣiṇaṃ śubhavartmani // Paus_31.62 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28872361 (0.060):
akhaṇḍasiddhaye tasyā hyupāyaḥ kathitastvaya // Paus_30.134 // / jñānakarmaprasaktānāṃ bhaktānāṃ bhāvitātmanām /
jñānagolakatulyatvāt cakravad bhramaṇāt tu vai /
pradadāti śubhaṃ nityaṃ kṣiṇoti kleśasaṃcayam // Paus_31.63 //
bhagavat karmaniṣṭhānāṃ devāyatanavāsinām / / bhaktānām api vānyeṣāṃ karmavāg indriyātmakam // Paus_31.64 //
antargarbhagṛhe viṣṇorgarbhād vā ānanamaṇḍape / / praṇipātagaṇaṃ kuryāt pradakṣiṇagaṇaṃ vinā // Paus_31.65 //
vahnisthasya vibhoryasmāt pāṇipṛṣṭhasya darśanam /
doṣakṛnmantramūrtīnām evaṃ deham asiddhikṛt // Paus_31.66 //
jānupradakṣiṇaṃ kṛtvā antaḥ sannikaṭe vibhoḥ /
viruddham aparaṃ vipra bhaktānāṃ caraṇabhramaḥ // Paus_31.67 //
upānat pādukārūḍhacchatroṣṇīṣadharāstathā /
yānāśvaśibikāsaṃsthaḥ tāmbūlādyaṃ hi carvayan // Paus_31.68 //
krīḍāpakṣihilādaṇḍadarpaṇaṃ vyañjanaṃ vahan /
prahasannathavāmodam ucchvasan pralapan bahu // Paus_31.69 //
vilāsakelikrīḍāṃ ca kurvan kupitamānasaḥ /
tvarāviṣṭaḥ śubhārthī yo labhen nātra bhraman phalam // Paus_31.70 //
ananyabuddhinā tasmāt tagdatenāntarātmanā / / kāryaṃ śubhepsunā nityaṃ gṛhāyatanayānage // Paus_31.71 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28885462 (0.053):
yogināṃ tīrthapuṇyāni brahmannāpatitāni ca // Paus_36.50 // / sadāvyādhārabhāvena hayaṃgabhāvaṃ vrajanti vai /
yasmād vai bhūriphaladam alpakleśaṃ mahāmate /
ekaberam anantaṃ ca mahāmokṣakaraṃ param // Paus_31.72 //
evaṃ pradakṣiṇīkṛtya kṛtvā puṣpāñjaliṃ tataḥ / / avatārya rathānmāntraṃ cakrādhiṣṭhānapūrvakam // Paus_31.73 //
pūjanīyaṃ punarapi mudrābaddhāñjaliṃ tataḥ /
tarpaṇīyamathājyādyairdadyāt pūrṇāhutiṃ śubhām // Paus_31.74 //
ardhyadhūpapradānādyaiḥ kṣamayet puruṣottamam /
yānapātraṃ tathā cchatraṃ pratipādya sadakṣiṇam // Paus_31.75 //
śayanaṃ svagurorvipra dvijānāṃ tadasannidhau /
kṛtvā jānudvayaṃ bhūmau baddhāñjaliridaṃ paṭhet // Paus_31.76 //
deva sarveśvarānāde karmaṇānena cākhilām /
śubhāṃ gatiṃ jano yātu prītiṃ tvaṃ paramāṃ bhaja // Paus_31.77 //
bhojayed brāhmaṇān paścād vividhaiḥ pānabhojanaiḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15969738 (0.053):
baliṃ dattvā niśāṃ nītvā saṃpreṣya dhanatoṣitām / / bhojayedvividhairannairbrāhmaṇānbhojanādinā // NarP_1,87.35 //
śraddhayā dakṣiṇāntaiśca tṛptyarthaṃ pitṛsantateḥ // Paus_31.78 //
anuyāgaṃ tataḥ kuryād bandhubhṛtyasamānvitaḥ /
vibhave sati vābjottha kāryamevamanākulaiḥ // Paus_31.79 //
draṣṭavyam amarairdevaṃ kṣetre brahmarathe sthitam /
grāmīye nāgare sthāne vimāne vā sthitaṃ prabhum // Paus_31.80 //
ityevamuktaṃ bhaktānāṃ vidhānaṃ kaumudīyakam / / yasya sālokyatāpūrvaṃ phalaṃ bhāvavaśāt sthitam // Paus_31.81 //
pavitrārohaṇādyaṃ ca bhaktānāṃ bhāvitātmanām / / yudaktamevam akhilaṃ yathākamalasaṃbhava // Paus_31.82 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28883320 (0.044):
rādayaḥsapta ye varṇā hāntāḥ parvagadātmakāḥ // Paus_34.55 // / kṣāntaṃ patatrirāṅviddhi evaṃ kamalasaṃbhava /
asvātantrād asāmarthyād vittābhāvāttu vā dvija /
dvādaśīṣvakhilāsvevaṃ kuryātsaṃvatsarāntare // Paus_31.83 //
vārite 'pi niśāyāṃ tu cāturmāsye tu saṃyame /
bhaktairnirvahaṇīyaṃ ca tulābhāgāvasānikam // Paus_31.84 //
prāk bhavetrulabho (gāttu )gastu ?dvādaśyāṃ vigataṃ yadi /
niśāyām ācaret kṛtsnaṃ pāramyaṃ tat titheryataḥ // Paus_31.85 //
kuryādvratavaraṃ caiva pañcāhamubhayorapi /
ekādaśīpūrṇimānte tulādvai vṛścikāvadhi // Paus_31.86 //
madhumāṃsaparityāgaṃ madirāstrīniṣevaṇam /
māraṇaṃ mṛgajātīnāṃ drumavicchedanaṃ tathā // Paus_31.87 //
vanadāhaṃ ca vasudhāsvātaṃ kuddālakādinā / / tānaṃ gopaśūnāṃ ca vadhabandhādikaṃ nṛṇām // Paus_31.88 //
niśāṭanam avarṇānāṃ vyavahāraṃ tu taiḥ saha / / mṛṣṭodanaṃ tu sābhyaṅgaṃ sarvaṃ yatnād vivarjayet // Paus_31.89 //
Gautama: Nyayasutra (nysvbh_u.htm.txt) 22549702 (0.018):
traikālyānabhyanujñāne ca vyavahārānupapa4ttiḥ. yaścaivaṃ nābhyanujānīyāt / tasya 'pācakamānaya pakṣyati' 'lāvakamānaya laviṣyatītivyavahāro
Siddhasena Mahamati: Nyayavatara, with the Nyayavataravivrti commentary by Siddharsi-ganin (snyayvpu.htm.txt) 18474665 (0.025):
nārthaṃ niścāyayaty; aniścito 'rtho na vyavahāram avataraty; anavatīrṇo / nādṛṣṭād viśiṣyate; aviśiṣṭaḥ pramātur āndhyaṃ lakṣayatīti. tasmād yathā
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13217234 (0.029):
NM1.1c/ tadā na vyavahāro 'abhūn na dveṣo nāpi matsaraḥ // 1
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp11u.htm.txt) 28780411 (0.039):
vyavahāraṃ kathaṅkāraṃ śabdātprāgavabudhyatām // 35 // / vyavahāramavijñaya tannibandhanatadgtā /
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25503239 (0.063):
purastātkarmavidhayaḥ svocitaṃ vyavahāramabhinirvartayanto nānupajātena
upasaṃhāradivasād apare 'hani padmaja / / bhaktānām āstikānāṃ ca vihitaṃ vatsaraṃ prati // Paus_31.90 //
kartavyam abhiṣekaṃ ca svastiśāntiśubhāptaye /
tasmād anugrahadhiyā kartācāryavareṇa tu // Paus_31.91 //
jananyā janakenātha ṛtvigbhirvā vayo 'dhikaiḥ /
gurorasannidhānācca sādhakaḥ sādhakaistu vā // Paus_31.92 //
bhadrāsane samāropya sāmbuje svastikāṅkite /
sūtrite navanābhe tu padme vāṣṭadale tataḥ // Paus_31.93 //
kuṅkumādyairvilikhite kusumairvā supūrite /
netravastraiḥ paricchanne yathoktarajasā kṛte // Paus_31.94 //
ghaṇṭāvidhānapūrṇaistu prāksthitairvā naṣairyute /
jātabījaśarāvaistu śubhapūrṇayavāṅkitaiḥ // Paus_31.95 //
dadhidarpaṇasacchatrapuṣpaiḥ sanmāṅgalīyakaiḥ /
sarvabījādikaitsarvaiḥ sugandhaiḥ śrīphalādikaiḥ // Paus_31.96 //
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11852478 (0.051):
sarvabījālayatāsarvasāṅkleśikadharmabījasthānatā
maṅgalyagītibhirvādyairbrahmaghoṣasamānvitaiḥ /
ācāryaiḥ pañcarātrajñairjapadhyānaparāyaṇaiḥ // Paus_31.97 //
prabhavāpyayasadbrahmasadāgamamatasthitaiḥ /
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt1chu.htm.txt) 24426030 (0.047):
* tadāsatāṃ tāvad evaṃvidhāḥ śrutyādisadāgamārthāvirodhinyaḥ paurāṇikyaḥ
alābuvīṇājalajairvaṃśaghaṇṭāravaiḥ saha // Paus_31.98 //
jvālāsumanasaḥ pūrṇakumbhasadvṛkṣamañjarīḥ /
sākāravividhākanyālaṃkṛtaṃ yajñamandire // Paus_31.99 //
dūrvādīnapi carvadbhirgovṛṣairbālavatsakaiḥ /
paritaścāvṛte gobhirvandivṛndasamākule // Paus_31.100 //
vṛddhaye tu parāṃ lakṣmī sarvaśaktisamanvitām /
prāptaye tvācyutaṃ satyaṃ śāśvataṃ padamavyayam // Paus_31.101 //
bhaktānāṃ vihitaṃ snānavidhinānena pauṣkara / / pūrvoddiṣṭena vidhinā adhivāsya yathākramam // Paus_31.102 //
hemādyaṃ ratnakhacitaṃ prāguktaracanānvitam /
navakaṃ kalaśānāṃ tu nyastavyamudakodaram // Paus_31.103 //
sarveṣāṃ varuṇaṃ tāvaddhayeyaṃ phaṇirathasthitam /
varadābhayahastaṃ ca progdirantaṃ sudhārasam // Paus_31.104 //
svādvākhyaṃ kṣīrasaṃjñaṃ ca (tu )ekabhāvatvam āgatam /
vicitramakarārūḍhaṃ ratnapātrakarodyatam // Paus_31.105 //
varapāṇiṃ samudraṃ ca dhyeyaṃ sarvatra cāmbuvat /
nārāyaṇāṅghrisaṃbhūtāṃ pūrve janaghaṭodvahām // Paus_31.106 //
āgneye kacchapārūḍhāṃ yamunāṃ devapūjitām / / maṇḍūkāmbujasaṃsthāṃ ca dakṣiṇe tu sarasvatīm // Paus_31.107 //
śanaiḥ pravāhasaṃjñāṃ ca pāśabandhavimokṣaṇīm /
nairṛte vṛṣabhasthāṃ ca paścime siṃhavaktrakām // Paus_31.108 //
airāvatīṃ tu vāyavye kalaśe tu gajasthitām /
īśānapadmamadhye 'tra vitastāṃ mīnagāṃ ghaṭe // Paus_31.109 //
narmadāṃ mahiṣārūḍhāṃ samāṅgāṃ devapūjitām /
vṛ (dṛ )ṣadvatīṃ devikāṃ ca paroṣṇīṃ baḍabāhvayām // Paus_31.110 //
sindhuḥ kakupsu sarvāsu aṣṭāsu paritaḥ kramāt /
upakumbheṣu vābjasthāḥ sarvāstoyaghaṭodyatāḥ // Paus_31.111 //
kusumaiḥstabakairyuktā jalamugdīryamānasāḥ /
vāsudevādimūrtiśaiḥ śatāṣṭaparimantritaiḥ // Paus_31.112 //
pūjitairabhiṣekaṃ ca dadyāt sarvaphalāptaye /
dhyātvādhāre tu hemādye evaṃ cakragate 'mbuje // Paus_31.113 //
nadīsamudravaruṇayathokte pūrvanirmite /
utkṛṣṭamuktāratnādaye svastikādyairvibhūṣite // Paus_31.114 //
dvādaśārāsu māsekeśavādyairadhiṣṭite / / sarvāṅgadevatopete mantramanyaste pratiṣṭhite // Paus_31.115 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28858730 (0.028):
sānusvāram akārādyairbhinnaṃ ṣoḍaśabhiḥ svaraiḥ // Paus_27.77 // / tvaṅkārananiniṣṭaṃ ca tatra prākasthaḥ satārakam /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28860383 (0.028):
tasyādhaḥ śāṭikāyāṃ tu vidhūyāt tanuveṣṭanam // Paus_27.197 // / adhūtaṃ vimalaṃ svacchaṃ.......[visūtraṃ]valkalīdikam /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28877011 (0.030):
payomūlaphalādyairvā parividdhādyavāsare // Paus_31.239 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28868673 (0.034):
hlāsayed anupātena tvaṃtu nemya kramāt // Paus_29.27 // / svāṅgulāṃśca tṛtīyāṃśādulbaṇatvena sarvadā /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28885663 (0.034):
karmaṇāṃ vai hyabhuktānāṃ na nāśosti ca yadyapi // Paus_36.65 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28887233 (0.037):
sādhakecchāvaśāccaiva tathā kālavaśāt tu vai // Paus_36.180 // / prārthinaścopaviṃṣṭāstu bhogaśayyāgatāstvatha /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12734360 (0.040):
śvetavastrottarīyopavītādyaissamalaṅkṛtaḥ // BhS_25.91 // / indirādharaṇīnāthar iśānyāṃ puṇyapūruṣaḥ /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12750301 (0.040):
tantunā veṣṭite kṣīraṃ kṛhītvākarake pūnaḥ // BhS_29.193 // / viṣṇusūktena ceṣe''tvetyādyairmantraiḥ kramādguruḥ /"
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28875562 (0.043):
tṛptiṃ pūrṇapradānaistu aṃśāṃśahavanaiḥ kṛtaiḥ // Paus_31.142 // / svabuddhisaṃkhyāhomena svāṅgaṃ vai viśvavighnajit /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28890857 (0.045):
kṣetre kṣetreśvarāṇāṃ tu rahasyam avadhāraya // Paus_36.446 // / jñānādyaiḥ sāṇimādyaistu avyaktaiḥ kṣmāvasānikaiḥ /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10292061 (0.049):
12,083.030c durāsitād durvrajitād iṅgitād aṅgaceṣṭitāt / 12,083.031a devateva hi sarvārthān kuryād rājā prasāditaḥ
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28872073 (0.051):
yathāvadbhagavadyāgaṃ kuryāttadanu pauṣkara // Paus_30.112 // / sāṃsparśikai rāsanādyairvividhairaupacārikaiḥ /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28862987 (0.052):
tatā ( ?to )'laṃkṛtya vai śaktyā kaṅkaṇādyairvibhūṣitaiḥ / / upavītān sottarīyān dadyātteṣāmanantaram // Paus_27.383 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28859973 (0.061):
saṃyamādyairupetaṃ ca tanmahārthāyanāttu vai // Paus_27.166 //
tadambunā tu vā kuryāt snānaṃ cāvabhṛthaṃ śubham /
pratyahaṃ tajjalaṃ mūrdhni dhāraṇād abhivādanāt // Paus_31.116 //
mucyate sarvadoṣebhyo maṅgalyaṃ vṛddhimeva ca / / tīrthebhyastvāsamudrebhyo gaṅgādisarito gaṇāt // Paus_31.117 //
snānotthaṃ phalamāpnoti bhāvitātmācyutāśrayī /
kṛte cāvabhṛthasnāne parituṣṭo 'tha sādhakaḥ // Paus_31.118 //
bhagavatpadasidyarthaṃ gurupādāmbunā svayam /
dakṣiṇena kareṇaiva svamantraṃ manasā smaran // Paus_31.119 //
mūrdhni saṃsicya śaṅkhākhyamudrayā cordhvavaktrayā /
ambusikte 'mbare 'pāsya paridhāyāpare tataḥ // Paus_31.120 //
prāgvaduṣṇīṣapūrvaistu puṣpairgandhaistu bhūṣaṇaiḥ /
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6174134 (0.060):
satkriyeran gurukriyeran mānayeran pūjayeran puṣpair mālyair gandhair / vilepanaiś cūrṇaiś cīvaraiś chattrair dhvajaiḥ patākābhir vividhaiś ca
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6174154 (0.060):
mānyeta pūjyeta puṣpair mālyair gandhair vilepanaiś cūrṇaiś cīvaraiś
śarīram abhyalaṃkṛtya upaviśyāsane tataḥ // Paus_31.121 //
yathoditaṃ purāstreṇa kuryānnirbhartsanaṃ tataḥ /
abhinandya kṛtanyāso maṅgalārdhyapurassarān // Paus_31.122 //
nṛpopakaraṇān sarvān chatracāmarapaścimān /
deśikendrakarāt prāpya samutthāyāsanāt tataḥ // Paus_31.123 //
namaskṛtya jagannāthaṃ parameśvaram acyutam / / analālayam āsādya deśikendreṇa vai saha // Paus_31.124 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28892071 (0.031):
dhāraṇā bhagavaddhyānamantranyāsena vai saha // Paus_38.9 // / deśikendreṇa vai kāryā bhaktānāṃ parameśvare /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28899259 (0.047):
dvādaśākṣarapūrvaistu mantrair nyastatanuḥ sudhīḥ / / arcayitvā jagannāthaṃ parameśvaram acyutam // Paus_41.69 //
puṣpastraggandhadhūpaiśca phalairbījaistu vā (cā )ñjalim /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28902981 (0.058):
madhūkabadarīlākṣā3subhistriphalaiḥ phalaiḥ // Paus_42.116 // / yathā tatprabhavaiḥ puṣpaiḥ bahubhiḥ prakarīyakaiḥ /
pūrayitvārcanaṃ kṛtvā vibhorvahnigṛhāntare // Paus_31.125 //
saṃsmaran hṛdi mantreśam upaviśyāgnisaṃmukham /
tato mantrābhijaptena sāmbunā viṣṭareṇa tu // Paus_31.126 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28875837 (0.047):
staropasaṃhṛtiṃ kṛtvā madhukṣīrāmbunā tataḥ // Paus_31.162 // / saṃprāpya yarūvasudhāmānalīmapi padmaja /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28891711 (0.057):
vāsasā nirmalaṃ kṛtvāṃ candanena sitena ca // Paus_37.49 // / śītakenodakenātha kṣālanīyaṃ tadālayam /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28904102 (0.064):
prāgvadākoṭṭanādyena sarvāṅgairipubhistataḥ // Paus_42.195 //
prāgvadāmastakāt sarvaṃ spṛśeddhayānadhiyā śuci /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28868673 (0.050):
hlāsayed anupātena tvaṃtu nemya kramāt // Paus_29.27 // / svāṅgulāṃśca tṛtīyāṃśādulbaṇatvena sarvadā /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28878245 (0.050):
vṛttiṃ bhuṅkte tu yāṃ yasya yannimittaṃ mahāmate // Paus_32.19 // / tannimitāt phalaṃ tasya saphalpādeva cākhilam /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28883836 (0.050):
āyāmenātha śilpīyairāyaśuddhaistu pūrvavat // Paus_35.3 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28904102 (0.056):
prāgvadākoṭṭanādyena sarvāṅgairipubhistataḥ // Paus_42.195 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28861477 (0.057):
tacchakti ( taccitra ) jñānanāḍervai vilakṣaṇataraṃ hi yat // Paus_27.275
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28884560 (0.058):
muktāsūtrānvitaṃ caiva kiṅkiṇījālalāmbitam // Paus_35.55 // / ebhyaścoktam athaikaṃ vai savidhānaṃ tadabjaja /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28902801 (0.058):
vistārasamamānaṃ tu sarveṣāṃ vihitaṃ tu vai // Paus_42.104 // / prāgvad dvādaśamāṃśaṃ tu oṣṭhārdhaṃ parimṛjya ca /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28884656 (0.062):
cakrasya sakalaṃ rūpaṃ nābhyarānemisapradhi // Paus_35.62 //