View original HTML file with complete header information
Pañcaviṃśatisāhasrikā prajñāpāramitā / 00101 namo bhagavadyai āryaprajñāpāramitāyai//
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711116 (0.0):
(PSP1: 1) Pañcaviṃśatisāhasrikā prajñāpāramitā / namo bhagavadyai āryaprajñāpāramitāyai
Pañcaviṃśatisāhasrikā prajñāpāramitā / 00101 namo bhagavadyai āryaprajñāpāramitāyai//
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711116 (0.0):
(PSP1: 1) Pañcaviṃśatisāhasrikā prajñāpāramitā / namo bhagavadyai āryaprajñāpāramitāyai
00102 nirvikalpe namas tubhyaṃ prajñāpāramite 'mite/ / 00103 yā tvaṃ sarvān avadyāṅgi niravadyair nirīkṣyase//
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711130 (0.0):
namo bhagavadyai āryaprajñāpāramitāyai / nirvikalpe namas tubhyaṃ prajñāpāramite 'mite yā tvaṃ sarvān avadyāṅgi
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3711871 (0.057):
om namaḥ śrīprajñāpāramitāyai / nirvikalpe namastubhyaṃ prajñāpāramite 'mite /
Rahulabhadra: Prajnaparamitastotra (rahppsau.htm.txt) 27081974 (0.060):
nirvikalpe namas tubhyaṃ $ prajñāpāramite 'mite & / yā tvaṃ sarvānavadyāṅgi % niravadyair nirīkṣyase // RahPps_1 //
Rahulabhadra: Prajnaparamitastotra (rahppspu.htm.txt) 13213939 (0.060):
nirvikalpe namas tubhyaṃ prajñāpāramite 'mite / / yā tvaṃ sarvānavadyāṅgi niravadyair nirīkṣyase // RahPps_1 //
00104 ākāśam iva nirlepāṃ niṣprapañcāṃ nirakṣarām// / 00105 yas tvāṃ paśyati bhāvena sa paśyati tathāgatam//
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3711884 (5.960):
ākāśamiva nirlepāṃ niṣprapañcāṃ nirakṣarām / / yastvāṃ paśyati bhāvena sa paśyati tathāgatam // BuSto_64.2 //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711139 (5.960):
nirvikalpe namas tubhyaṃ prajñāpāramite 'mite yā tvaṃ sarvān avadyāṅgi / niravadyair nirīkṣyase ākāśam iva nirlepāṃ niṣprapañcāṃ nirakṣarām yas
Rahulabhadra: Prajnaparamitastotra (rahppsau.htm.txt) 27081987 (5.960):
ākāśam iva nirlepāṃ $ niṣprapañcāṃ nirakṣarām & / yas tvāṃ paśyati bhāvena % sa paśyati tathāgatam // RahPps_2 //
Rahulabhadra: Prajnaparamitastotra (rahppspu.htm.txt) 13213952 (5.960):
ākāśam iva nirlepāṃ niṣprapañcāṃ nirakṣarām / / yas tvāṃ paśyati bhāvena sa paśyati tathāgatam // RahPps_2 //
00106 tava cāryaguṇādyāyā buddhasya ca jagadguroḥ/
00107 na paśyanty antaraṃ santaś candracandrikayor iva//
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3711899 (0.0):
na paśyantyantaraṃ santaścandracandrikayoriva // BuSto_64.3 //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711154 (0.0):
ca jagadguroḥ na paśyanty antaraṃ santaś candracandrikayor iva kṛpātmakāḥ
Rahulabhadra: Prajnaparamitastotra (rahppsau.htm.txt) 27082003 (0.0):
na paśyanty antaraṃ santaś % candracandrikayor iva // RahPps_3 //
Rahulabhadra: Prajnaparamitastotra (rahppspu.htm.txt) 13213968 (0.0):
na paśyanty antaraṃ santaś candracandrikayor iva // RahPps_3 //
00108 kṛpātmakāḥ prapadya tvāṃ buddhadharmapuraḥsarām/
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3711906 (0.0):
kṛpātmakāṃ prapadya tvāṃ buddhadharmapurassarām /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711159 (0.0):
ca jagadguroḥ na paśyanty antaraṃ santaś candracandrikayor iva kṛpātmakāḥ / prapadya tvāṃ buddhadharmapuraḥsarām sukhenāyānti māhātmām atulaṃ
Rahulabhadra: Prajnaparamitastotra (rahppsau.htm.txt) 27082009 (0.0):
na paśyanty antaraṃ santaś % candracandrikayor iva // RahPps_3 // / kṛpātmakāḥ prapadya tvāṃ $ buddhadharmapuraḥsarīm &
Rahulabhadra: Prajnaparamitastotra (rahppspu.htm.txt) 13213974 (0.0):
na paśyanty antaraṃ santaś candracandrikayor iva // RahPps_3 // / kṛpātmakāḥ prapadya tvāṃ buddhadharmapuraḥsarīm /
00109 sukhenāyānti māhātmām atulaṃ bhaktivatsale//
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711166 (0.041):
prapadya tvāṃ buddhadharmapuraḥsarām sukhenāyānti māhātmām atulaṃ
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3711909 (0.054):
kṛpātmakāṃ prapadya tvāṃ buddhadharmapurassarām / / sukhenāyānti māhātmyamatulaṃ bhaktavatsale // BuSto_64.4 //
00110 sakṛd apy āśaye śuddhe yas tvāṃ vidhivad īkṣate/
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3711920 (1.192):
sukhenāyānti māhātmyamatulaṃ bhaktavatsale // BuSto_64.4 // / sakṛdapyāśaye śuddhe yastvāṃ vidhivadīkṣyate /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711170 (1.192):
prapadya tvāṃ buddhadharmapuraḥsarām sukhenāyānti māhātmām atulaṃ / bhaktivatsale sakṛd apy āśaye śuddhe yas tvāṃ vidhivad īkṣate tenāpi
Rahulabhadra: Prajnaparamitastotra (rahppsau.htm.txt) 27082021 (1.192):
sakṛd apy āśaye śuddhe $ yas tvāṃ vidhivad īkṣate &
Rahulabhadra: Prajnaparamitastotra (rahppspu.htm.txt) 13213986 (1.192):
sakṛd apy āśaye śuddhe yas tvāṃ vidhivad īkṣate /
00111 tenāpi niyataṃ siddhiḥ prāpyate 'moghadarśane// / 00201 sarveṣām api vīrāṇāṃ parārthe niyatātmanām/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711185 (5.960):
bhaktivatsale sakṛd apy āśaye śuddhe yas tvāṃ vidhivad īkṣate tenāpi / niyataṃ siddhiḥ prāpyate 'moghadarśane (PSP1: 2) sarveṣām api vīrāṇāṃ
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3711923 (0.050):
sakṛdapyāśaye śuddhe yastvāṃ vidhivadīkṣyate / / tenāpi niyataṃ siddhiḥ prāpyate 'moghadarśane // BuSto_64.5 //
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3711931 (0.053):
tenāpi niyataṃ siddhiḥ prāpyate 'moghadarśane // BuSto_64.5 // / sarveṣāmapi vīrāṇāṃ parārthe niyatātmanām /
Rahulabhadra: Prajnaparamitastotra (rahppsau.htm.txt) 27082026 (0.061):
sakṛd apy āśaye śuddhe $ yas tvāṃ vidhivad īkṣate & / tenāpi niyataṃ siddhiḥ % prāpyate 'moghadarśane // RahPps_5 //
Rahulabhadra: Prajnaparamitastotra (rahppspu.htm.txt) 13213991 (0.061):
sakṛd apy āśaye śuddhe yas tvāṃ vidhivad īkṣate / / tenāpi niyataṃ siddhiḥ prāpyate 'moghadarśane // RahPps_5 //
00202 poṣikā janayitrī ca mātā tvam asi vatsalā//
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711189 (0.053):
parārthe niyatātmanām poṣikā janayitrī ca mātā tvam asi vatsalā yad buddhā
Rahulabhadra: Prajnaparamitastotra (rahppsau.htm.txt) 27082040 (0.056):
sarveṣām api vīrāṇāṃ $ parārthaniratātmanām & / poṣikā janayitrī ca % mātā tvam asi vatsalā // RahPps_6 //
Rahulabhadra: Prajnaparamitastotra (rahppspu.htm.txt) 13214005 (0.056):
sarveṣām api vīrāṇāṃ parārthaniratātmanām / / poṣikā janayitrī ca mātā tvam asi vatsalā // RahPps_6 //
00203 yad buddhā lokaguravaḥ putrās tava kṛpālavaḥ/
Rahulabhadra: Prajnaparamitastotra (rahppsau.htm.txt) 27082048 (0.0):
poṣikā janayitrī ca % mātā tvam asi vatsalā // RahPps_6 // / yad buddhā lokaguravaḥ $ putrās tava kṛpālavaḥ &
Rahulabhadra: Prajnaparamitastotra (rahppspu.htm.txt) 13214013 (0.0):
poṣikā janayitrī ca mātā tvam asi vatsalā // RahPps_6 // / yad buddhā lokaguravaḥ putrās tava kṛpālavaḥ /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3711946 (0.011):
ye buddhā lokaguravaḥ putrāstava kṛpālavaḥ /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711196 (0.022):
parārthe niyatātmanām poṣikā janayitrī ca mātā tvam asi vatsalā yad buddhā / lokaguravaḥ putrās tava kṛpālavaḥ tena tvam asi kalyāṇi
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3347150 (0.061):
nūnaṃ bhagavantaḥ pūjāvanto guravo mama ye ta etadyadbhavaduktaṃ vastu
00204 tena tvam asi kalyāṇi sarvasattvapitāmahī//
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19714022 (0.053):
01,208.013a kā vai tvam asi kalyāṇi kuto vāsi jalecarī
00205 sarvapāramitābhis tvaṃ nirmalābhir anindite/ / 00206 candralekheva tārābhir anuyātāsi sarvadā//
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711214 (0.024):
sarvasattvapitāmahī sarvapāramitābhis tvaṃ nirmalābhir anindite / candralekheva tārābhir anuyātāsi sarvadā vineyaṃ janamāsādya tatra tatra
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19444395 (0.024):
sarvapāramitābhistvaṃ nirmalābhiranindite / / candralekheva tārābhiranuyātāsi sarvadā //
Rahulabhadra: Prajnaparamitastotra (rahppsau.htm.txt) 27082066 (0.024):
sarvapāramitābhis tvaṃ $ nirmalābhir anindite & / candralekheva tārābhir % anuyātāsi sarvadā // RahPps_8 //
Rahulabhadra: Prajnaparamitastotra (rahppspu.htm.txt) 13214031 (0.024):
sarvapāramitābhis tvaṃ nirmalābhir anindite / / candralekheva tārābhir anuyātāsi sarvadā // RahPps_8 //
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3711964 (0.026):
sarvapāramitābhistvaṃ nirmalābhiraninditā / / candralekheva tārābhiranuprotā 'si sarvataḥ // BuSto_64.8 //
BUDDHIST STOTRAS (busto1_u.htm.txt) 19293262 (0.050):
prāptāḥ pāramitāś ca sattvasamiter evārtham ātiṣṭhatā | / sattvārthena samudyatena manasā mārasya bhagnaṃ balam
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23109346 (0.063):
avivardhamānai kathaṃ ṣaṭpāramitā paripūrayiṣyante, ṣaḍbhiḥ pāramitābhir / aparipūryamāṇābhiḥ kathaṃ sarvākārajñatā anuprāpsyate? bhagavān āha: yadā
00207 vineyaṃ janamāsādya tatra tatra tathāgathaiḥ/ / 00208 bahurūpā tvam evaikā nānānāmabhir īḍyase//
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711225 (0.0):
candralekheva tārābhir anuyātāsi sarvadā vineyaṃ janamāsādya tatra tatra / tathāgathaiḥ bahurūpā tvam evaikā nānānāmabhir īḍyase prabhāṃ prāpyeva
Rahulabhadra: Prajnaparamitastotra (rahppspu.htm.txt) 13214043 (0.0):
bahurūpā tvam evaikā nānānāmabhir īḍyase // RahPps_9 //
Rahulabhadra: Prajnaparamitastotra (rahppsau.htm.txt) 27082077 (0.035):
bahurūpā tvam evaikā % nānānāmabhir īḍyase // RahPps_9 //
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3711975 (0.043):
bahurūpā tvamevaikā nānānāmabhirīkṣyase // BuSto_64.9 //
00209 prabhāṃ prāpyeva dīptāṃśor avaśyāyodabindavaḥ/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711231 (0.055):
tathāgathaiḥ bahurūpā tvam evaikā nānānāmabhir īḍyase prabhāṃ prāpyeva / dīptāṃśor avaśyāyodabindavaḥ tvāṃ prāpya pralayaṃ yānti doṣā vādāś ca
Rahulabhadra: Prajnaparamitastotra (rahppspu.htm.txt) 13214050 (0.055):
prabhāṃ prāpyeva dīptāṃśor avaśyāyodabindavaḥ /
00210 tvāṃ prāpya pralayaṃ yānti doṣā vādāś ca vādinām//
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711239 (0.0):
dīptāṃśor avaśyāyodabindavaḥ tvāṃ prāpya pralayaṃ yānti doṣā vādāś ca
Rahulabhadra: Prajnaparamitastotra (rahppsau.htm.txt) 27082093 (0.0):
prabhāṃ prāpyeva dīptāṃśor $ avaśyāyodabindavaḥ & / tvāṃ prāpya pralayaṃ yānti % doṣā vādāś ca vādinām // RahPps_10 //
Rahulabhadra: Prajnaparamitastotra (rahppspu.htm.txt) 13214057 (0.0):
prabhāṃ prāpyeva dīptāṃśor avaśyāyodabindavaḥ / / tvāṃ prāpya pralayaṃ yānti doṣā vādāś ca vādinām // RahPps_10 //
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3711988 (0.048):
prabhāṃ prāpyeva dīptāṃśoravaśyāyodavindavaḥ / / tvāṃ prāpya pralayaṃ yānti doṣāvādāśca vādinām // BuSto_64.10 //
00211 tvam eva trāsajananī bālānāṃ bhīmadarśanā/
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3711997 (0.039):
tvameva trāsajananī bālānāṃ bhīmadarśanā /
Rahulabhadra: Prajnaparamitastotra (rahppsau.htm.txt) 27082102 (0.039):
tvam eva trāsajananī $ bālānāṃ bhīmadarśanā &
Rahulabhadra: Prajnaparamitastotra (rahppspu.htm.txt) 13214066 (0.039):
tvam eva trāsajananī bālānāṃ bhīmadarśanā /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711246 (0.041):
dīptāṃśor avaśyāyodabindavaḥ tvāṃ prāpya pralayaṃ yānti doṣā vādāś ca / vādinām tvam eva trāsajananī bālānāṃ bhīmadarśanā āśvāsajananī cāsi
00212 āśvāsajananī cāsi viduṣāṃ saumyadarśanā//
Rahulabhadra: Prajnaparamitastotra (rahppsau.htm.txt) 27082106 (0.047):
tvam eva trāsajananī $ bālānāṃ bhīmadarśanā & / āśvāsajananī cāsi % viduṣāṃ saumyadarśanā // RahPps_11 //
Rahulabhadra: Prajnaparamitastotra (rahppspu.htm.txt) 13214070 (0.047):
tvam eva trāsajananī bālānāṃ bhīmadarśanā / / āśvāsajananī cāsi viduṣāṃ saumyadarśanā // RahPps_11 //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711252 (0.050):
vādinām tvam eva trāsajananī bālānāṃ bhīmadarśanā āśvāsajananī cāsi
00213 yasya tvayy apy abhiṣvaṅgas tvannāthasya na vidyate/
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3712008 (0.0):
āśvāsajananī cāpi viduṣāṃ saumyadarśanā // BuSto_64.11 // / yasya tvayyapyabhiṣvaṅgastvannāthasya na vidyate /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711259 (0.0):
viduṣāṃ saumyadarśanā yasya tvayy apy abhiṣvaṅgas tvannāthasya na vidyate
Rahulabhadra: Prajnaparamitastotra (rahppsau.htm.txt) 27082114 (0.0):
āśvāsajananī cāsi % viduṣāṃ saumyadarśanā // RahPps_11 // / yasya tvayy apy abhiṣvaṅgas $ tvannāthasya na vidyate &
Rahulabhadra: Prajnaparamitastotra (rahppspu.htm.txt) 13214078 (0.0):
āśvāsajananī cāsi viduṣāṃ saumyadarśanā // RahPps_11 // / yasya tvayy apy abhiṣvaṅgas tvannāthasya na vidyate /
00214 tasyāṃba katham anyatra rāgadveṣau bhaviṣyataḥ//
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711265 (0.047):
viduṣāṃ saumyadarśanā yasya tvayy apy abhiṣvaṅgas tvannāthasya na vidyate / tasyāṃba katham anyatra rāgadveṣau bhaviṣyataḥ nāgacchasi kutaś cittaṃ na
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1415043 (0.061):
svabhāvas tu pravartate / ajñānaprabhavau rāgadveṣau / tanmūlaṃ12 ca / karma / tataḥ śarīragrahaṇam / punaḥ karma / punar ajñānam / punā
00215 nāgacchasi kutaś cittaṃ na ca kvacana gacchasi/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711270 (0.0):
tasyāṃba katham anyatra rāgadveṣau bhaviṣyataḥ nāgacchasi kutaś cittaṃ na
00216 sthāneṣv api ca sarveṣu vidvadbhir nopalabhyase// / 00217 ye tvām evaṃ na paśyanti prapadyante ca bhāvataḥ/
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3712036 (0.042):
ye tvāmeva na paśyanti prapadyante ca bhāvataḥ /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711284 (0.042):
ca kvacana gacchasi sthāneṣv api ca sarveṣu vidvadbhir nopalabhyase ye / tvām evaṃ na paśyanti prapadyante ca bhāvataḥ prapadya ca vimucyante tad
Rahulabhadra: Prajnaparamitastotra (rahppsau.htm.txt) 27082145 (0.042):
ye tvām evaṃ na paśyanti $ prapadyante ca bhāvataḥ &
Rahulabhadra: Prajnaparamitastotra (rahppspu.htm.txt) 13214109 (0.042):
ye tvām evaṃ na paśyanti prapadyante ca bhāvataḥ /
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8370626 (0.053):
pācakatamaṃ sarveṣu sthāneṣu bhavati | / ataḥ sarvathāśanāreti grāmasya nāmānvarthatayāsti |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20723938 (0.054):
13,110.137d@011_0075 sarvatraivābhimantavyaṃ tvayā tripurasūdana / 13,110.137d@011_0076 anyathā ye tu paśyanti te na paśyanti brahmaja
00218 prapadya ca vimucyante tad idaṃ mahad adbhutam// / 00301 tvām eva badhyate paśyann apaśyann api badhyate/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711296 (0.022):
tvām evaṃ na paśyanti prapadyante ca bhāvataḥ prapadya ca vimucyante tad / idaṃ mahad adbhutam (PSP1: 3) tvām eva badhyate paśyann apaśyann api
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3712049 (0.033):
tvāmeva badhyate paśyannapaśyanna vibadhyate /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3712036 (0.036):
ye tvāmeva na paśyanti prapadyante ca bhāvataḥ / / prapadya ca vimucyante tadidaṃ mahadadbhutam // BuSto_64.14 //
Rahulabhadra: Prajnaparamitastotra (rahppsau.htm.txt) 27082145 (0.036):
ye tvām evaṃ na paśyanti $ prapadyante ca bhāvataḥ & / prapadya ca vimucyante % tad idaṃ mahad adbhutam // RahPps_14 //
Rahulabhadra: Prajnaparamitastotra (rahppspu.htm.txt) 13214109 (0.036):
ye tvām evaṃ na paśyanti prapadyante ca bhāvataḥ / / prapadya ca vimucyante tad idaṃ mahad adbhutam // RahPps_14 //
Rahulabhadra: Prajnaparamitastotra (rahppsau.htm.txt) 27082157 (0.044):
tvām eva badhyate paśyann $ apaśyann api badhyate & / tvām eva mucyate paśyann % apaśyann api mucyate // RahPps_15 //
Rahulabhadra: Prajnaparamitastotra (rahppspu.htm.txt) 13214121 (0.044):
tvām eva badhyate paśyann apaśyann api badhyate / / tvām eva mucyate paśyann apaśyann api mucyate // RahPps_15 //
00302 tvām eva mucyate paśyann apaśyann api mucyate// / 00303 aho vismayanīyāsi gambhīrāsi yaśasvinī/
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3712049 (0.034):
tvāmeva badhyate paśyannapaśyanna vibadhyate /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711295 (0.047):
idaṃ mahad adbhutam (PSP1: 3) tvām eva badhyate paśyann apaśyann api
Rahulabhadra: Prajnaparamitastotra (rahppsau.htm.txt) 27082156 (0.047):
tvām eva badhyate paśyann $ apaśyann api badhyate & / tvām eva mucyate paśyann % apaśyann api mucyate // RahPps_15 //
Rahulabhadra: Prajnaparamitastotra (rahppspu.htm.txt) 13214120 (0.047):
tvām eva badhyate paśyann apaśyann api badhyate / / tvām eva mucyate paśyann apaśyann api mucyate // RahPps_15 //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711305 (0.048):
badhyate tvām eva mucyate paśyann apaśyann api mucyate aho vismayanīyāsi
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3712060 (0.050):
tvāmeva mucyate paśyannapaśyanna vimucyate // BuSto_64.15 // / aho vismayanīyāsi gambhīrāsi yaśasvinī /
Rahulabhadra: Prajnaparamitastotra (rahppsau.htm.txt) 27082167 (0.056):
tvām eva mucyate paśyann % apaśyann api mucyate // RahPps_15 // / aho vismayanīyāsi $ gambhīrāsi yaśasvini &
Rahulabhadra: Prajnaparamitastotra (rahppspu.htm.txt) 13214131 (0.056):
tvām eva mucyate paśyann apaśyann api mucyate // RahPps_15 // / aho vismayanīyāsi gambhīrāsi yaśasvini /
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18569722 (0.057):
i /// si gambhīrāsi yaśasvinī | sudurbodhāsi + ///
00304 sudurbodhāsi māyeva dṛśyase na ca dṛśyase//
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3712064 (0.0):
aho vismayanīyāsi gambhīrāsi yaśasvinī / / sudurbodhāsi māyeva dṛśyase na ca dṛśyase // BuSto_64.16 //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711311 (0.0):
badhyate tvām eva mucyate paśyann apaśyann api mucyate aho vismayanīyāsi / gambhīrāsi yaśasvinī sudurbodhāsi māyeva dṛśyase na ca dṛśyase buddhaiḥ
Rahulabhadra: Prajnaparamitastotra (rahppsau.htm.txt) 27082171 (0.0):
aho vismayanīyāsi $ gambhīrāsi yaśasvini & / sudurbodhāsi māyeva % dṛśyase na ca dṛśyase // RahPps_16 //
Rahulabhadra: Prajnaparamitastotra (rahppspu.htm.txt) 13214135 (0.0):
aho vismayanīyāsi gambhīrāsi yaśasvini / / sudurbodhāsi māyeva dṛśyase na ca dṛśyase // RahPps_16 //
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18569722 (0.057):
i /// si gambhīrāsi yaśasvinī | sudurbodhāsi + ///
00305 buddhaiḥ prayekabuddhaiś ca śrāvakaiś ca niṣevitā/ / 00306 mārgas tvam eko mokṣasya nāsty anya iti niścayaḥ//
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3712077 (0.0):
mārgastvameko mokṣasya nāstyanya iti niścayaḥ // BuSto_64.17 //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711322 (0.0):
gambhīrāsi yaśasvinī sudurbodhāsi māyeva dṛśyase na ca dṛśyase buddhaiḥ / prayekabuddhaiś ca śrāvakaiś ca niṣevitā mārgas tvam eko mokṣasya nāsty
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21580781 (0.048):
187.016. anekaparyāyeṇa pravrajyā varṇitā buddhaiśca buddhaśrāvakaiśca/ / 187.017. ārya, śobhanam/
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21959711 (0.053):
aparinirvāṇadharmakāḥ kṛtsnā satvadhātau na cikitsitāḥ sarvabuddhaiḥ / sarvabodhisatvaiś ca pratyākhyātāḥ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26972262 (0.053):
satvadhātau na cikitsitāḥ sarvabuddhaiḥ sarvabodhisatvaiś ca pratyākhyātāḥ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11343871 (0.057):
buddhairbhagavadbhimahābodhisattvaiśca me / tat paṭasūtraṃ sujīvitaṃ meha
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15094927 (0.057):
bodhisattvo na śrāvakaḥ, evaṃ samantād daśa diśaḥ śūnyā (PvsP1 2: 16) / buddhair bhagavadbhir bodhisattvaiḥ śrāvakaiś ca nātra buddho na bodhir na
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19454161 (0.058):
mārgastvamekā mokṣasya nāstyanya iti niścayaḥ //
Rahulabhadra: Prajnaparamitastotra (rahppsau.htm.txt) 27082183 (0.058):
mārgas tvam ekā mokṣasya % nāsty anya iti niścayaḥ // RahPps_17 //
Rahulabhadra: Prajnaparamitastotra (rahppspu.htm.txt) 13214147 (0.058):
mārgas tvam ekā mokṣasya nāsty anya iti niścayaḥ // RahPps_17 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16777741 (0.061):
eṣa mārgo hi mokṣasya BrP_238.57c / eṣa mokṣayitavyaiti BrP_245.26a
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15035436 (0.062):
bhagavadbhir bodhisattvaiś ca mahāsattvai pratyekabuddhaiś ca śrāvakaiś ca / eṣaiva dharmatā anubuddhā. anubhudhya sarvasattvānān dharman deśayanti.
00307 vyavahāraṃ puraskṛtya prajñaptyarthaṃ śarīriṇām/ / 00308 kṛpayā lokanāthais tvam ucyase ca na cocyase//
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711329 (0.051):
prayekabuddhaiś ca śrāvakaiś ca niṣevitā mārgas tvam eko mokṣasya nāsty / anya iti niścayaḥ vyavahāraṃ puraskṛtya prajñaptyarthaṃ śarīriṇām kṛpayā
Rahulabhadra: Prajnaparamitastotra (rahppsau.htm.txt) 27082192 (0.059):
vyavahāraṃ puraskṛtya $ prajñaptyarthaṃ śarīriṇām & / kṛpayā lokanāthais tvam % ucyase ca na cocyase // RahPps_18 //
Rahulabhadra: Prajnaparamitastotra (rahppspu.htm.txt) 13214156 (0.059):
vyavahāraṃ puraskṛtya prajñaptyarthaṃ śarīriṇām / / kṛpayā lokanāthais tvam ucyase ca na cocyase // RahPps_18 //
00309 śaktaḥ kas tvām iha stotuṃ nirnimittāṃ nirañjanām/
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3712096 (0.056):
kṛpayā lokanāthaistvamucyase ca na cocyase // BuSto_64.18 // / śaktaḥ kastvāmiha stotuṃ nirnimittāṃ nirañjanām /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711339 (0.058):
lokanāthais tvam ucyase ca na cocyase śaktaḥ kas tvām iha stotuṃ / nirnimittāṃ nirañjanām sarvavāgvisayātītā yā tvaṃ kvacid aniḥśritā saty
Rahulabhadra: Prajnaparamitastotra (rahppsau.htm.txt) 27082203 (0.059):
śaktaḥ kas tvām iha stotuṃ $ nirnimittāṃ nirañjanām &
Rahulabhadra: Prajnaparamitastotra (rahppspu.htm.txt) 13214167 (0.059):
śaktaḥ kas tvām iha stotuṃ nirnimittāṃ nirañjanām /
00310 sarvavāgvisayātītā yā tvaṃ kvacid aniḥśritā//
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711349 (0.0):
nirnimittāṃ nirañjanām sarvavāgvisayātītā yā tvaṃ kvacid aniḥśritā saty
00311 saty evam api saṃvṛtyā vākpathair vayam īdṛśaiḥ/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711352 (0.043):
nirnimittāṃ nirañjanām sarvavāgvisayātītā yā tvaṃ kvacid aniḥśritā saty / evam api saṃvṛtyā vākpathair vayam īdṛśaiḥ tvām astutyām api stutvā
00312 tvām astutyām api stutvā tuṣṭūṣantaḥ sunirvṛtāaḥ/
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3712116 (0.033):
satyevamapi saṃvṛtyā vākyārthairvayamīdṛśaiḥ / / tvāmastutyāmapi stutvā tuṣṭuvantaḥ sunirvṛtāḥ // BuSto_64.20 //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711362 (0.043):
evam api saṃvṛtyā vākpathair vayam īdṛśaiḥ tvām astutyām api stutvā
00313 prajñāpāramitāṃ stutvā yan mayopacitaṃ śubham/
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3712123 (0.051):
prajñāpāramitāṃ stutvā yanmayopacitaṃ śubham /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711365 (0.051):
tuṣṭūṣantaḥ sunirvṛtāḥ prajñāpāramitāṃ stutvā yan mayopacitaṃ śubham tenās
Rahulabhadra: Prajnaparamitastotra (rahppsau.htm.txt) 27082232 (0.051):
prajñāpāramitāṃ stutvā $ yan mayopacitaṃ śubham &
Rahulabhadra: Prajnaparamitastotra (rahppspu.htm.txt) 13214196 (0.051):
prajñāpāramitāṃ stutvā yan mayopacitaṃ śubham /
00314 tenās tv āśu jagat kṛtsnaṃ prajñāpāraparāyaṇam//
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711374 (0.031):
tv āśu jagat kṛtsnaṃ prajñāpāraparāyaṇam (PSP1: 4) evaṃ mayā śrutam
BUDDHIST STOTRAS (busto1_u.htm.txt) 19293949 (0.064):
sādhor utsahamahatas tavātikaruṇātmanaḥ | / kṛtsnaṃ jagad idaṃ nātha kaḍatratvam upāgatam || 14
00401 evaṃ mayā śrutam/ ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3994764 (0.0):
evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma gṛdhakūṭe
Bhavasankrantisutra (bsu010_u.htm.txt) 24138007 (0.0):
1. evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25249922 (0.0):
evaṃ mayā śrutam: ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21547550 (0.0):
085.001. div11 aśokavarNāvadānam/ / 085.002. evaṃ mayā śrutam/ / 085.002. ekasmin samaye bhagavān satkṛto gurukṛto mānitaḥ pūjito rājabhī
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21560334 (0.0):
125.001. div17 māndhātāvadānam/ / 125.002. evaṃ mayā śrutam/ / 125.002. ekasmin samaye bhagavān vaiśālyāṃ viharati markaṭahradatīre
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21566052 (0.0):
142.001. div18 dharmarucyavadānam/ / 142.003. evaṃ mayā śrutam/ / 142.003. ekasmin samaye bhagavāñ śrāvastyāṃ viharati sma jetavane
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21578270 (0.0):
180.001. div20 kanakavarṇāvadānam/ / 180.001. evaṃ mayā śrutam/ / 180.001. ekasmin samaye bhagavāñ śrāvastyāṃ viharati sma jetavane
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21583208 (0.0):
195.001. div22 candraprabhabodhisattvacaryāvadānam/ / 195.002. evaṃ mayā śrutam/ / 195.002. ekasmin samaye bhagavān bhagavān rājagṛhe viharati sma gṛdhrakūṭe
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21613430 (0.0):
307.001. div32 rūpāvatyavadānam/ / 307.002. evaṃ mayā śrutam/ / 307.002. ekasmin samaye bhagavāñ śrāvastyāṃ viharati sma jetavane
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21615789 (0.0):
314.001. div33 śārdūlakarṇāvadānam/ / 314.002. evaṃ mayā śrutam/ / 314.002. ekasmin samaye bhagavāñ śrāvastyāṃ viharati sma jetavane
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21639873 (0.0):
426.001. div34 dānādhikaraṇamahāyānasūtram/ / 426.001. evaṃ mayā śrutam/ / 426.002. ekasmin samaye bhagavāñchrāvastyāṃ viahrati jetavane
Ganapatihrdaya-Dharani (ganphrdu.htm.txt) 1714634 (0.0):
evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma /
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25714761 (0.0):
namo buddhāya // evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe / viharati sma / gṛdhrakūṭe parvate 'nantaratnaśikhare dharmadhātugarbhe
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7635747 (0.0):
karuṇāpuṇḍarīkākhyaṃ pravakṣye bodhisūtrakaṃ // / evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23687259 (0.0):
siddham evaṃ mayā śrutamekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma /
Kausikaprajnaparamitasutra (bsu055_u.htm.txt) 8703116 (0.0):
evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhamanekaiśca
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789304 (0.0):
C.1.1.a. evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma /
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24938340 (0.0):
namo bhagavatyai āryamahāsāhasrapramardanyai // / evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma /
Mahasitavati vidyarajni (msitvatu.htm.txt) 4477261 (0.0):
namo bhagavatyai āryamahāśītavatyai / / evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / śītavane
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711383 (0.0):
tv āśu jagat kṛtsnaṃ prajñāpāraparāyaṇam (PSP1: 4) evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma gṛdhrakūṭe parvate mahatā
00402 gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ pañcamātrair
Advayasatika Prajnaparamitasutra (bsu057_u.htm.txt) 17500393 (0.0):
evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharatisma gṛdhrakūṭe / parvate mahatā bhikṣusaṃghena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21583212 (0.0):
195.002. ekasmin samaye bhagavān bhagavān rājagṛhe viharati sma gṛdhrakūṭe / parvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhamardhatrayodaśābhirbhikṣuśataiḥ/
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7635751 (0.0):
evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṅghena sārdhaṃ dvādaśabhirbhikṣuśataiḥ
Kausikaprajnaparamitasutra (bsu055_u.htm.txt) 8703121 (0.0):
evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhamanekaiśca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711392 (0.0):
ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma gṛdhrakūṭe parvate mahatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036208 (0.0):
namas sarvajñāya // evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe / viharati sma gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ pañcamātrair
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051479 (0.0):
evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma gṛdhrakūte / parvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ pañcamātrair bhikṣusahasraiḥ sarvair
Prajnaparamitahrdayasutra [vistaramatrka] (bsu053_u.htm.txt) 2590492 (0.0):
evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ mahatā ca
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9669583 (0.0):
evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / gṛdhrakūṭe parvate mahatābhikṣusaṃghena
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16524236 (0.0):
evaṃ mayā śrutam : ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe / viharati sma, gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559359 (0.0):
evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ dvādaśabhirbhikṣuśataiḥ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5735938 (0.0):
evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28010525 (0.0):
evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ paripūrṇena
Svalpaksara prajnaparamita (bsu050_u.htm.txt) 24444263 (0.0):
evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21845398 (0.0):
sma | kaṇṭakasaṃjñake mahāvanavare ghoṣitārāme mahatā bhikṣusaṃghena / sārdhaṃ pañcamātrair bhikṣuśataiḥ saṃbahulaiś ca śrāvakair asaṃkhyayaiś ca
Vasudharadharani (= Vasudharadharanisutra) (vadhdhju.htm.txt) 16511486 (5.960):
kaṇṭakasaṃjñake mahāvanavare ghositārāme mahābhikṣusaṃghena sārdhaṃ / pañcamātrairbhikṣuśataissaṃvarabahulaiśca
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7820792 (0.006):
[SaSū 1] evaṃ mayā śrutamekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / / gṛddhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena / sārdhaṃ
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17086683 (0.007):
[SaSū(C) 1] evaṃ mayā śrutam: ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati / sma / gṛddhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena;
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9781752 (0.012):
1 siddham* evaṃ mayā śrutam ekasmiṃ samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / / gṛddhakūṭe parvate / 2 mahatā bhikṣusaṃghena sārdham aṣṭābhir bhikṣusahasraiḥ ṣoḍaśabhiś ca
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23687262 (0.012):
siddham evaṃ mayā śrutamekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / / gṛddhakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṅghena sārddham aṣṭābhirbhikṣusahasraiḥ
bhikṣusahasraiḥ sarvair arhadbhiḥ / 00403 kṣīṇāsravair niṣkleśair vaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23103443 (0.0):
sarvair arhadbhiḥ kṣīṇāsravair niṣkleśair vaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25249941 (0.0):
gṛdhrakūṭaparvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdham anekair bhikṣusahasraiḥ, / sarvair arhadbhiḥ kṣīṇāsravair niṣkleśair vaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25714785 (0.0):
prāsāde mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ pañcaviṃśatibhir bhikṣusahasraiḥ / / sarvair arhadbhiḥ kṣīṇāsravair niḥkleśair vaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748029 (0.0):
rājagṛhe viharati sma gṛdhrākūṭaparvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ / paṃcamātrair bhikṣusahasraiḥ sarvair arhadbhiḥ kṣīṇāsravair niṣkleśair
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12472938 (0.0):
vyākalantakanivāpe sārdhaṃ mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ bhikṣusahasraiḥ / sarvairarhadbhiḥ kṣīṇāsravairniṣkleśairvaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711403 (0.0):
bhikṣusaṃghena sārdhaṃ pañcamātrair bhikṣusahasraiḥ sarvair arhadbhiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036218 (0.0):
viharati sma gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ pañcamātrair / bhikṣusahasrais sarvair arhadbhiḥ kṣīṇāsravair niṣkleśair vaśībhūtaiḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051490 (0.0):
parvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ pañcamātrair bhikṣusahasraiḥ sarvair
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16524240 (0.0):
sārdhaṃ dvātriṃśatā bhikṣusahasraiḥ, sarvair arhadbhiḥ
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21405522 (0.0):
gṛdhrakūṭaparvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ dvātriṃśatā / bhikṣusahasraiḥ, sarvairarhadbhiḥ kṣīṇāsravairniḥkleśairuṣitavadbhiḥ
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23911698 (0.0):
āmrapālīvane mahatā bhikṣusaṃghena sārdham aṣṭābhirbhikṣusahasraiḥ, / sarvairarhadbhiḥ kṣīṇāsravairniḥkleśairvaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3994786 (5.960):
parvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣuśataiḥ, / sarvairarhadbhiḥ kṣīṇāsravairniḥkleśairvaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4060935 (5.960):
sarvaiścārhadbhiḥ kṣīṇāsravairniḥkleśairvaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17253908 (5.960):
niḥkleśair vaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ suvimuktaprajñair ājāneyair
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559373 (5.960):
gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ dvādaśabhirbhikṣuśataiḥ / sarvairarhadbhiḥ kṣīṇāsravairniḥkleśairvaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9762307 (5.960):
sma, āmrapālīvane mahatā bhikṣusamghena sārdham aṣṭābhir bhikṣusahasraiḥ, / Vkn .1.2 sarvair arhadbhiḥ kṣīṇāsravair niḥkleśair vaśībhūtaiḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7635764 (0.016):
gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṅghena sārdhaṃ dvādaśabhirbhikṣuśataiḥ / sarvairarhadbhiḥ kṣīṇāsravairniḥkleśairvaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19030878 (0.016):
sārdhaṃ mahatā bhikṣusaṅghena pañcamātrairbhikṣuśataiḥ sarvairarhadbhiḥ
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16524264 (0.029):
vijitavadbhir, uttamadamane śamathaprāptaiḥ, / suvimuktacittaiḥ suvimuktaprajñair mahānāgaiḥ, ṣaḍabhijñair
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21405546 (0.029):
parikṣīṇabhavasaṃyojanairanuprāptasvakārthairvijitavadbhiruttamadamathaprāptaiḥ / suvimuktacittaiḥ suvimuktaprajñairmahānāgaiḥ
suvimuktaprajñair ājāneyai / 00404 r mahānāgaiḥ kṛtakṛtyaiḥ kṛtakaraṇīyair apahṛtabhārair
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23103452 (0.0):
sarvair arhadbhiḥ kṣīṇāsravair niṣkleśair vaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ / suvimuktaprajñair ājāneyair mahānāgaiḥ [f. 235b] kṛtakṛtyaiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3994796 (0.0):
sarvairarhadbhiḥ kṣīṇāsravairniḥkleśairvaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ / suvimuktaprajñairājñairājāneyairmahānāgaiḥ kṛtakṛtyaiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4060944 (0.0):
sarvaiścārhadbhiḥ kṣīṇāsravairniḥkleśairvaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ / suvimuktaprajñairājāneyairmahānāgaiḥ kṛtakṛtyaiḥ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25249950 (0.0):
sarvair arhadbhiḥ kṣīṇāsravair niṣkleśair vaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ / suvimuktaprajñair ājāneyair mahānāgaiḥ kṛtakṛtyaiḥ kṛtakaraṇīyair
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25714787 (0.0):
sarvair arhadbhiḥ kṣīṇāsravair niḥkleśair vaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ / suvimuktaprajñair ājāneyair mahānāgaiḥ kṛtakṛtyaiḥ kṛtakaraṇīyair
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748039 (0.0):
vaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ suvimuktaprajñair ājāneyair mahānāgaiḥ
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14251080 (0.0):
(Mp_2) samyagājñāsuvimuktacittaiḥ suvimuktaprajñair
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28305276 (0.0):
ucchinnabhavasaṃyojanaiḥ samyagājñāsuvimuktacittaiḥ suvimuktaprajñair
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12472947 (0.0):
sarvairarhadbhiḥ kṣīṇāsravairniṣkleśairvaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ / suvimuktaprajñairājāneyaiḥ mahānāgaiḥ kṛtakṛtyaiḥ kṛtakaraṇīyaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711414 (0.0):
kṣīṇāsravair niṣkleśair vaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ suvimuktaprajñair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17253918 (0.0):
niḥkleśair vaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ suvimuktaprajñair ājāneyair
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051499 (0.0):
arhadbhiḥ kṣīṇāsravair niḥkleśair vaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ / suvimuktaprajñair ājāneyair mahānāgaiḥ kṛtakṛtyaiḥ kṛtakaraṇīyair
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16524265 (0.0):
suvimuktacittaiḥ suvimuktaprajñair mahānāgaiḥ, ṣaḍabhijñair
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559380 (0.0):
sarvairarhadbhiḥ kṣīṇāsravairniḥkleśairvaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ / suvimuktaprajñairājāneyairmahānāgaiḥ kṛtakṛtyaiḥ
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21405548 (0.0):
suvimuktacittaiḥ suvimuktaprajñairmahānāgaiḥ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9762316 (0.0):
suvimuktacittaiḥ suvimuktaprajñair ājāneyair mahānāgaiḥ kṛtakṛtyaiḥ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13667536 (0.029):
kṣīṇāsravaiḥ kṛtakṛtyaiḥ kṛtakaraṇīyair avahṛtabhārair
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13668257 (0.029):
sarvaiś cārhadbhiḥ kṣīṇāsravaiḥ kṛtakṛtyaiḥ kṛtakaraṇīyair avahṛtabhārair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036227 (0.044):
suvimuktacittaiḥ suvimuktaprajñair ājāneyair mahānāgaiḥ kṛtakṛtyaiḥ / kṛtakaraṇīyair apahṛtabhārair anuprāptasvakārthaiḥ
anuprāprasvakārthaiḥ parikṣīṇa / 00405 bhavasaṃyojanaiḥ samyagājñāsuvimuktacittaiḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23103464 (0.0):
kṛtakaraṇīyair apahṛtabhārair anuprāptasvakārthaiḥ / parikṣīṇabhavasaṃyojanaiḥ samyagājñāsuvimuktacittaiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3994808 (0.0):
kṛtakaraṇīyairapahṛtabhārairanuprāptasvakārthaiḥ parikṣīṇabhavasaṃyojanaiḥ / samyagājñāsuvimuktacittaiḥ sarvacetovaśiparamapāramiprāptairekaṃ pudgalaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4060956 (0.0):
kṛtakaraṇīyairapahṛtabhārairanuprāptasvakārthaiḥ parikṣīṇabhavasaṃyojanaiḥ / samyagājñāsuvimuktacitaiḥ sarvacetovaśiparamapāramiprāptaiḥ //
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25249963 (0.0):
apahṛtabhārair anuprāptasvakārthaiḥ parikṣīṇabhavasaṃyojanaiḥ / samyagājñāsuvimuktacittaiḥ sarvacetovaśiparamapāramitāprāptair, ekaṃ
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25714806 (0.0):
apahṛtabhārair anuprāptasvakārthaiḥ parikṣīṇabhavasaṃyojanaiḥ / samyagājñāsuvimuktacittaiḥ sarvacetovaśiparamapāramiprāptaiḥ /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7635787 (0.0):
samyagājñāsuvimuktacittaiḥ / sarvacetovaśiparamapāramitāprāptairabhijñānābhijñātairmahāśrāvakaiḥ /
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748051 (0.0):
kṛtakṛtyaiḥ kṛtakaraṇīyair apahṛtabhārair anuprāptasvakārthaiḥ / parikṣīṇabhavasaṃyojanaiḥ samyagājñāsuvimuktacittaiḥ
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28305273 (0.0):
ucchinnabhavasaṃyojanaiḥ samyagājñāsuvimuktacittaiḥ suvimuktaprajñair
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12472959 (0.0):
apahṛtabhāraiḥ anuprāptasvakārthaiḥ parikṣīṇabhavasaṃyojanaiḥ / samyagājñāsuvimuktacittaiḥ sarvacetovaśitāparamapāramitāprāptairekānte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711423 (0.0):
ājāneyair mahānāgaiḥ kṛtakṛtyaiḥ kṛtakaraṇīyair apahṛtabhārair / anuprāprasvakārthaiḥ parikṣīṇabhavasaṃyojanaiḥ samyagājñāsuvimuktacittaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036240 (0.0):
kṛtakaraṇīyair apahṛtabhārair anuprāptasvakārthaiḥ / parikṣīṇabhavasaṃyojanais samyagājñāsuvimuktacittais
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17253930 (0.0):
mahānāgaiḥ kṛtakṛtyaiḥ kṛtakaraṇīyair apahṛtabhārair anuprāptasvakārthaiḥ / parikṣīṇabhavasaṃyojanaiḥ samyagājñāsuvimuktacittaiḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051511 (0.0):
apahṛtabhārair anuprāptasvakārthaiḥ parikṣīṇabhavasaṃyojanaiḥ / samyagājñāsuvimuktacittaiḥ sarvacetovaśiparamapāramitāprāptaiḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559394 (0.0):
kṛtakaraṇīyairapahṛtabhārairanuprāptasvakārthaiḥ parikṣīṇabhavasaṃyojanaiḥ / samyagājñāsuvimuktacittaiḥ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9762328 (0.0):
kṛtakaraṇīyair apahṛtabhārair anuprāptasvakārthaiḥ / parikṣīṇabhavasamyojanaiḥ samyagājñāsuvimuktacittaiḥ
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14251077 (0.011):
(Mp_2) samyagājñāsuvimuktacittaiḥ suvimuktaprajñair
Anityatasutra (anitysuu.htm.txt) 2936721 (0.012):
apahṛtabhārā anuprāptasvakārthāḥ parikṣīṇabhavasaṃyojanāḥ / samyagājñāsuvimuktacittāḥ sarvacetovasiparamapāramitāprāptās, teṣām api
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6328246 (0.015):
parikṣīṇabhavasaṃyojanaḥ samyagājñāsuvimuktacittaḥ |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5693217 (0.015):
'nuprāptasvakārthaḥ parikṣīṇabhavasaṃyojanaḥ samyagājñāsuvimuktacittaḥ |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5693239 (0.015):
kṛtakaraṇīyāny apahṛtabhārāṇy anuprāptasvakārthaḥ parikṣīṇabhavasaṃyojanaḥ / samyagājñāsuvimuktacittāni ||
sarvacetovaśiparamapāramitāprāptaiḥ,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3994813 (0.0):
samyagājñāsuvimuktacittaiḥ sarvacetovaśiparamapāramiprāptairekaṃ pudgalaṃ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25249968 (0.0):
samyagājñāsuvimuktacittaiḥ sarvacetovaśiparamapāramitāprāptair, ekaṃ
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25714810 (0.0):
samyagājñāsuvimuktacittaiḥ sarvacetovaśiparamapāramiprāptaiḥ /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7635792 (0.0):
samyagājñāsuvimuktacittaiḥ / sarvacetovaśiparamapāramitāprāptairabhijñānābhijñātairmahāśrāvakaiḥ /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711429 (0.0):
anuprāprasvakārthaiḥ parikṣīṇabhavasaṃyojanaiḥ samyagājñāsuvimuktacittaiḥ / sarvacetovaśiparamapāramitāprāptaiḥ, pañcamātrair bhikṣuṇīśatair upāsakair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036246 (0.0):
parikṣīṇabhavasaṃyojanais samyagājñāsuvimuktacittais / sarvacetovaśiparamapāramiprāptaiḥ pañcamātrair bhikṣuṇīśatair upāsakair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17253935 (0.0):
parikṣīṇabhavasaṃyojanaiḥ samyagājñāsuvimuktacittaiḥ / sarvacetovaśiparamapāramiprāptair bodhisattvayānikaiś ca pudgalaiḥ.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051517 (0.0):
samyagājñāsuvimuktacittaiḥ sarvacetovaśiparamapāramitāprāptaiḥ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9762333 (0.0):
parikṣīṇabhavasamyojanaiḥ samyagājñāsuvimuktacittaiḥ / sarvacetovaśiparamapāramiprāptaiḥ,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4060961 (0.020):
samyagājñāsuvimuktacitaiḥ sarvacetovaśiparamapāramiprāptaiḥ //
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748055 (0.030):
parikṣīṇabhavasaṃyojanaiḥ samyagājñāsuvimuktacittaiḥ / sarvacetovaśitāparamapāramiprāptair ekapudgalaṃ sthāpayitvā yad
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12472963 (0.030):
samyagājñāsuvimuktacittaiḥ sarvacetovaśitāparamapāramitāprāptairekānte
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559398 (0.030):
samyagājñāsuvimuktacittaiḥ / sarvacetovaśitāparamapāramitāprāptairabhijñātābhijñātairmahāśrāvakaiḥ |
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23911729 (0.030):
sabhyagājñāsuvimuktacittaiḥ sarvacetovaśitāparamapāramitāprāptaiḥ /
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23103465 (0.033):
parikṣīṇabhavasaṃyojanaiḥ samyagājñāsuvimuktacittaiḥ / sarvacetovaśitāparapāramiprāptair bodhisattvaiś ca mahāsattvaiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4014880 (0.047):
parikṣīṇabhavasaṃyojanānāṃ samyagājñāsuvimuktacittānāṃ / sarvacetovaśiparamapāramiprāptānāṃ yāvatprathamacittotpādamupādāya yāvacca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4015626 (0.047):
parikṣīṇabhavasaṃyojanānāṃ samyagājñāsuvimuktacittānāṃ / sarvacetovaśiparamapāramitāprāptānāṃ daśasu dikṣu aprameyāsaṃkhyeyeṣu
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28017900 (0.049):
samyagājñāsuvimuktacittaḥ sarvacetovaśiparamapāramitāprāptaḥ śramaṇaḥ |
Aryanityatasutra (bsu001_u.htm.txt) 23607511 (0.050):
anuprāptatvākāthā parikṣīṇabhavasaṃyojanaḥ samyagājñāsuvimuktacittāḥ / sarvacetovaśiparamapāramitāprāptāsteṣāmapi kāyanikṣepaṇadharmāḥ /
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9900504 (0.057):
samatājñānavimukta ityucyate / sarvacetovaśiparamapāramitāprāpta ityucyate
00406 pañcamātrair bhikṣuṇīśatair upāsakair upāsikābhiś ca sārdhaṃ sarvair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711438 (0.0):
sarvacetovaśiparamapāramitāprāptaiḥ, pañcamātrair bhikṣuṇīśatair upāsakair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036255 (0.0):
sarvacetovaśiparamapāramiprāptaiḥ pañcamātrair bhikṣuṇīśatair upāsakair
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051526 (0.0):
samyagājñāsuvimuktacittaiḥ sarvacetovaśiparamapāramitāprāptaiḥ / pañcamātrair bhikṣunīśatair upāsakair upāsikābhiś ca sārdhaṃ sarvair
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25249986 (0.016):
pudgalaṃ sthāpayitvā yadutāyuṣmantam ānandaṃ śaikṣaṃ srotaāpannaṃ; / pañcamātraiś ca bhikṣuṇīśatair, upāsakair upāsikābhiś ca sārdhaṃ, sarvair
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19030937 (0.028):
vimalaprabheṇa candanena amṛtaketunā evaṃpramukhaiḥ saptaśataiḥ / bodhisattvaiḥ sārdham upāsakopāsikābhiḥ sarvaiśca vyākṛtaiḥ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748079 (0.039):
yaśodharāmahāprajāpatīpramukhaiḥ saṃbahulaiś copāsakair upāsikābhiś ca / sarvair dṛṣṭadharmabhiḥ mahatā ca bodhisatvasaṃghena sārdham
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12593590 (0.054):
bhikṣubhir bodhisatvaiś ca bhikṣuṇībhir upāsakaiḥ / / sārddham upāsikābhiś ca yatibhiś ca maharṣibhiḥ // Rm_9.199{87} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12657268 (0.059):
śrāvakair bhikṣubhiḥ sārddhaṃ bhikṣuṇībhir upāsakaiḥ / / upāsikāgaṇaiś cāpi cailakaiś cāpi tīrthikaṃ // Rm_34.6{6} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12639444 (0.062):
bhikṣubhiś cailakaiś cāpi bhikṣuṇībhir upāsakaiḥ / / upāsikābhir anyaiś ca bodhisatvagaṇair api // Rm_27.7{7} //
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19030876 (0.062):
sārdhaṃ mahatā bhikṣusaṅghena pañcamātrairbhikṣuśataiḥ sarvairarhadbhiḥ
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12615791 (0.064):
bhikṣuṇībhiḥ suśilābhir upāsikāgaṇair api / / upāsakais tathānyaiś ca triratnaśaraṇāgataiḥ // Rm_17.7{7} //
dṛṣṭadharmair apari / 00407 māṇairś ca bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ sarvair
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25714822 (0.0):
ājñātakauṇḍinyapramukhaiś cāṣṭaṣaṣṭibhir mahāśrāvakaiḥ, dvāsaptatibhir / bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ / tadyathā mañjuśriyā kumārabhūtena,
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14250964 (0.0):
caturaśītibhir bodhisatvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdham / sarvair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889045 (0.0):
bodhisattvakoṭīniyuta / 00513 śatasahasraiḥ sārdham/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6906041 (0.0):
06702 prajñāpāramitāyāṃ yogam āpadyante/ te 'nekair / bodhisattvakoṭīniyutaśata
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711448 (0.0):
sarvacetovaśiparamapāramitāprāptaiḥ, pañcamātrair bhikṣuṇīśatair upāsakair / upāsikābhiś ca sārdhaṃ sarvair dṛṣṭadharmair aparimāṇairś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711643 (0.0):
bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdham atha khalu bhagavān svayam eva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 728438 (0.0):
prajñāpāramitāyāṃ yogam āpadyante te 'nekair / bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ buddhakṣetreṇa buddhakṣetraṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036265 (0.0):
upāsikābhiś ca sārdhaṃ sarvair dṛṣṭadharmair anekaiś ca / bodhisatvakoṭīnayutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ sarvair dhāraṇīpratilabdhaiḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051536 (0.0):
pañcamātrair bhikṣunīśatair upāsakair upāsikābhiś ca sārdhaṃ sarvair / dṛṣṭadharmair aparimāṇaiś ca bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051728 (0.0):
bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdham.
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28305259 (1.788):
evampramukhaiś caturaśītibhir bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ |
Svalpaksara prajnaparamita (bsu050_u.htm.txt) 24444272 (0.011):
dvādaśasāhasrapañcaśatairbodhisattvakoṭiniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23141866 (0.011):
sārddhamaṣṭādaśabhirbhikṣusahasraiḥ / navanavatibhiśca / bodhisattvakoṭiniyutaśatasahasraiḥ / anekaiśca śuddhāvāsikairdevaputra
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994328 (0.011):
bhikṣusaṅghena sārdham aṣṭādaśabhir bhikṣusahasraiḥ navanavatibhiś ca / bodhisattvakoṭiniyutaśatasahasraiḥ anekaiś ca śuddhāvāsikāyikair
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749981 (0.012):
sahasrapatrāṇi padmāni gṛhītvānekair bodhisatvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ / sārdhaṃ gṛhasthaiḥ pravrajitaiś ca dārakadārikārūpaiś ca tato
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27750535 (0.012):
gṛhītvānekair bodhisatvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ gṛhasthaiḥ
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14251062 (0.012):
evaṃ pramukhair bodhisatvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ saṃbahulaiś ca
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28305167 (0.016):
[2] caturaśītibhir bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sarvair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6955448 (0.018):
sattvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdham abhi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 776961 (0.018):
sattvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdham abhiniṣkrāmati gṛhāt iyaṃ
dhāraṇīpratilabdhaiḥ / 00408 śūnyatāvihāribhir animittagocaraiḥ praṇidhānākalpitaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711456 (0.0):
bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ sarvair dhāraṇīpratilabdhaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036269 (0.0):
bodhisatvakoṭīnayutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ sarvair dhāraṇīpratilabdhaiḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051544 (0.0):
dṛṣṭadharmair aparimāṇaiś ca bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ / sarvair dhāraṇīpratilabdhaiḥ śūnyatāvihāribhir ānimittagocaraiḥ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250003 (0.018):
dṛṣṭasatyair; anekasahasraiś ca bodhisattvair mahāsattvaiḥ sārdhaṃ, / sarvair dhāraṇīpratilabdhaiḥ samādhipratilabdhaiḥ śūnyatāvihāribhir
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748098 (0.048):
samādhipratilabdhaiḥ śunyatāvihāribhir ānimittagocarair / akalpitapraṇidhānaiḥ sarvadharmasamatākṣāntipratilabdhaiḥ
kṣāntisamatāprati / 00409 labdhair asaṅgadhāraṇīpratilabdhair acyutābhijñair ādeyavacanair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711466 (0.0):
śūnyatāvihāribhir animittagocaraiḥ praṇidhānākalpitaiḥ / kṣāntisamatāpratilabdhair asaṅgadhāraṇīpratilabdhair acyutābhijñair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036283 (0.0):
kṣāntisamatāpratilabdhair asaṅgadhāraṇīpratilabdhair acyutābhijñair / ādeyavacanair akuhakair alapakair apagatajñātṛlābhacittaiḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051553 (0.0):
sarvair dhāraṇīpratilabdhaiḥ śūnyatāvihāribhir ānimittagocaraiḥ / praṇidhānākalpitaiḥ kṣāntisamatāpratilabdhair asaṅgadhāraṇīpratilabdhair
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250017 (0.055):
asaṃgapratibhāṇapratilabdhaiḥ sarvaiś ca pañcābhijñair ādeyavacanair / akuhakair apagatajñānārthalābhasatkāracittair nirāmiṣadharmadeśakair
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748102 (0.063):
akalpitapraṇidhānaiḥ sarvadharmasamatākṣāntipratilabdhaiḥ
akuhakair alapakair arapagata / 00410 jñātralābhacittair nirāmiṣadharmadeśakair
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748136 (0.0):
apagatajñātilābhacittair nirāmiṣadharmadeśakaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711476 (0.0):
kṣāntisamatāpratilabdhair asaṅgadhāraṇīpratilabdhair acyutābhijñair / ādeyavacanair akuhakair alapakair arapagatajñātralābhacittair
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051562 (5.960):
acyutābhijñair ādeyavacanair akūhakair alapakair apagatajñātralābhacittair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036291 (0.015):
kṣāntisamatāpratilabdhair asaṅgadhāraṇīpratilabdhair acyutābhijñair / ādeyavacanair akuhakair alapakair apagatajñātṛlābhacittaiḥ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250026 (0.017):
akuhakair apagatajñānārthalābhasatkāracittair nirāmiṣadharmadeśakair
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250015 (0.049):
asaṃgapratibhāṇapratilabdhaiḥ sarvaiś ca pañcābhijñair ādeyavacanair / akuhakair apagatajñānārthalābhasatkāracittair nirāmiṣadharmadeśakair
gaṃbhīradharmakṣāntipāraṃgatair vaiśāradya / 00411 prāptair mārakarmasamatikrāntaiḥ karmāvaraṇapratiprasrabdhair
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748141 (0.0):
apagatajñātilābhacittair nirāmiṣadharmadeśakaiḥ / gaṃbhīradharmakṣāntiparamagatiṃgataiḥ mahāvaiśāradyaprāptaiḥ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748152 (0.0):
asaṃkucitamānasaiḥ sarvamārakarmasamatikrāntaiḥ / karmāvaraṇapratiprasrabdhaiḥ nihatakarmakleśapratyarthikaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711488 (0.0):
ādeyavacanair akuhakair alapakair arapagatajñātralābhacittair / nirāmiṣadharmadeśakair gaṃbhīradharmakṣāntipāraṃgatair vaiśāradyaprāptair
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051571 (0.0):
nirāmiṣadharmadeśakair gambhīradharmakṣāntipāraṅgatair vaiśāradyaprāptair
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250037 (0.009):
akuhakair apagatajñānārthalābhasatkāracittair nirāmiṣadharmadeśakair / gambhīradharmakṣāntipāragatair vaiśāradyaprāptair mārakarmasamatikrāntaiḥ
Amrtakara: Catuhstavasamasartha (= Css) (acatstvu.htm.txt) 6847490 (0.015):
gambhīradharmakṣāntipāraṃgatair vaiśāradyaprāptair /
dharmapravicayavibhakti / 00412 nirdeśakuśalair asaṃkhyeyakalpapraṇidhānasusamārabdhaiḥ smitamukhaiḥ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748171 (0.0):
sarvaśrāvakapratyekabuddhaduravagāhair / dharmapravicayavibhaktinirdeśakuśalaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711500 (0.0):
mārakarmasamatikrāntaiḥ karmāvaraṇapratiprasrabdhair / dharmapravicayavibhaktinirdeśakuśalair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036316 (0.0):
dharmapravicayavibhaktinirdeśakuśalair / asaṃkhyeyakalpapraṇidhānasusamārabdhaiḥ smitamukhaiḥ pūrvālāpibhiḥ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748180 (0.023):
dharmapravicayavibhaktinirdeśakuśalaiḥ / asaṃkhyeyakalpasusamārabdhapraṇidhānaiḥ smitamukhaiḥ pūrvālāpibhiḥ
Amrtakara: Catuhstavasamasartha (= Css) (acatstvu.htm.txt) 6847495 (0.029):
gambhīradharmakṣāntipāraṃgatair vaiśāradyaprāptair / / dharmapravicayavibhaktinirdeśakuśalair (Css 240) ity uktam / tatra dharmāś
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23689181 (0.056):
KP.24 anṛtavākyatā smitamukhapūrvābhibhāṣaṇatā nupādatteṣu bhāreṣv . v. ṣ.
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9783948 (0.056):
1 . 24 sūnṛtavākyatā smitamukhapūrvābhibhāṣaṇatā-n-upādatteṣu bhāreṣv
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250049 (0.061):
asaṃkhyeyakalpasamārabdhapraṇidhānaiḥ smitamukhaiḥ pūrvābhilāpibhir
pūrvālāpibhi / 00413 r vigatabhṛkuṭīmukhair gāthābhir gītālapanakuśalair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711509 (0.0):
asaṃkhyeyakalpapraṇidhānasusamārabdhaiḥ smitamukhaiḥ pūrvālāpibhir / vigatabhṛkuṭīmukhair gāthābhir gītālapanakuśalair apagatalīnacittair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036325 (0.053):
apagatabhrūkuṭīmukhair gāthābhigītālapanakuśalair apagatalīnacittair
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748180 (0.056):
asaṃkhyeyakalpasusamārabdhapraṇidhānaiḥ smitamukhaiḥ pūrvālāpibhiḥ / vyapagatabhrukuṭikaiḥ ślakṣṇamadhuvacanaiḥ gāthābhigītaparālapanakuśalaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036316 (0.064):
asaṃkhyeyakalpapraṇidhānasusamārabdhaiḥ smitamukhaiḥ pūrvālāpibhiḥ / apagatabhrūkuṭīmukhair gāthābhigītālapanakuśalair apagatalīnacittair
apagatalīnacittair anācchedyaprati / 00414 bhānair anantaparṣadabhibhavanavaiśāradyasamanvāgair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711519 (0.0):
vigatabhṛkuṭīmukhair gāthābhir gītālapanakuśalair apagatalīnacittair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036335 (5.960):
apagatabhrūkuṭīmukhair gāthābhigītālapanakuśalair apagatalīnacittair
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051605 (5.960):
vigatabhṛkuṭīmukhair gāthābhir gītālapanakuśalair apagatalīnacittair / anācchedyapratibhānair anantaparṣadabhibhavanavaiśāradyasamanvāgatair
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748196 (0.033):
vyapagatabhrukuṭikaiḥ ślakṣṇamadhuvacanaiḥ gāthābhigītaparālapanakuśalaiḥ / anācchedyapratibhānair anantaparṣadabhibhavanair vaiśāradyasamanvāgatair
anantakalpakoṭīniḥsaraṇakuśalai / māyāmarīcidakacandrasvapnapratiśrutkāpratibhāsapratibimbanirmāṇopamadharmā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711534 (0.0):
anācchedyapratibhānair anantaparṣadabhibhavanavaiśāradyasamanvāgair / anantakalpakoṭīniḥsaraṇakuśalair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036350 (0.0):
anācchedyapratibhānair anantaparṣadabhibhaṃvanavaiśāradyasamanvāgatair / anantakalpakoṭīniḥsaraṇakuśalair
Amrtakara: Catuhstavasamasartha (= Css) (acatstvu.htm.txt) 6848116 (0.000):
māyāmarīcigandharvadakacandrasvapnapratibhāsapratiśrutkāpratibimbanirmāṇopamadharmādhimukter
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9902754 (0.017):
māyāmarīci svapnaṃ ca dakacandra pratiśrutkā /
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9901052 (0.019):
ityucyate / / māyāmarīcisvapnodakacandrapratiśrutkapratibhāsasamatāsarvadharmavihāritvādamoghadarśanaśravaṇa
Trimsikavijnaptibhasya (sthtvbhu.htm.txt) 1333591 (0.019):
māyāmarīcisvapnapratiśrutkodakacandranirmitasamān sarvadharmān pratyetīti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15099805 (0.020):
caran prajñāpāramitāṃ bhāvayati, tasya sarvapāramitāsu sarvadharmeṣu ca / māyāsvapnapratibhāsapratiśrutkāpratibimbanirmāṇasaṃjñā pratyupasthitā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6940156 (0.021):
17902 bhāvayati/ tasya sarvapāramitāsu sarvadharmeṣu ca / māyāsvapnapratibhāsapratiśrutka / 17903 pratibimbanirmāṇasaṃjñā pratyupasthitā bhavati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 761940 (0.021):
sarvapāramitāsu sarvadharmeṣu ca / māyāsvapnapratibhāsapratiśrutkapratibimbanirmāṇasaṃjñā pratyupasthitā
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 862547 (0.023):
sarvadharmamāyāsvapnapratibhāsapratiśrutkodakacandrapratibimbanirmāṇasamatayā
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 863960 (0.023):
māyāmarīcisvapnapratibhāsapratiśrutkodakacandrapratibimbanirmāṇabhāvābhāvasvabhāvādvayānugataśca
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24831390 (0.027):
nirmāṇapratibimbapratiśrutkā pratibhāsodakacandrasvapnamāyopamaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748208 (0.029):
anantakalpakoṭīnirdeśajñānaniḥsaraṇakuśalaiḥ / māyāmarīcidagacandrasvapnapratiśrutkapratibhāsagaganagandharvanagarapratibiṃbanirmāṇopamadharmādhimuktair
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9572381 (0.032):
pṛṣṭhalabdhena punarmāyāmarīcisvapno dakacandropamān paśyatīti / tad evaṃ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250070 (0.036):
anekakalpakoṭinirdeśaniḥsaraṇakuśalair / māyāmarīcisvapnodakacandrapratibhāsākāśagandharvanagarapratibimbanirmāṇopamadharmādhimuktair
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7876255 (0.041):
māyāmarīcisvapnapratiśrutkāpratibhāsapratibimbagandharvanagaropamāḥ"
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2895249 (0.043):
māyāsvapnapratibhāsapratibimbodakacandragatisamānutpādabhaṅgaśāśvatocchedarahitān
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748197 (0.048):
anācchedyapratibhānair anantaparṣadabhibhavanair vaiśāradyasamanvāgatair / anantakalpakoṭīnirdeśajñānaniḥsaraṇakuśalaiḥ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19444666 (0.051):
māyāmarīcigandharvanagarasvapnapratibimbādisamānākāratayā paramārthato
00501 dhimuktaiḥ sattvagaticaritasūkṣmanānādhimuktyavatārakuśalair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711545 (0.0):
māyāmarīcidakacandrasvapnapratiśrutkāpratibhāsapratibimbanirmāṇopamadharmādhimuktaiḥ / (PSP1: 5) sattvagaticaritasūkṣmanānādhimuktyavatārakuśalair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036361 (0.0):
māyāmarīcidakacandrasvapnapratiśrutkāpratibhāsapratibimbanirmāṇopamadharmādhimuktais / satvagaticaritasūkṣmanānādhimuktyavatārakuśalair apratihatacittair
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051631 (0.0):
māyāmarīcidakacandrasvapnapratiśrutkāpratibhāsapratibimbanirmāṇopamadharmādhimuktaiḥ / sattvagaticaritasūkṣmanānādhimuktyavatārakuśalair apratihatacittair
apratihatacittai / 00502 r adhimātraksāntisamanvāgatair yāthātmāvatāraṇakuśalaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711553 (0.0):
(PSP1: 5) sattvagaticaritasūkṣmanānādhimuktyavatārakuśalair / apratihatacittair adhimātraksāntisamanvāgatair yāthātmāvatāraṇakuśalaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036361 (0.052):
satvagaticaritasūkṣmanānādhimuktyavatārakuśalair apratihatacittair
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051631 (0.052):
sattvagaticaritasūkṣmanānādhimuktyavatārakuśalair apratihatacittair
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748233 (0.058):
sarvasatvacittagatisūkṣmajñānacaryādhimuktyavatārakuśalaiḥ / sarvasatvāpratihatacittair adhimātrakṣāntisamanvāgataiḥ
sarvabuddhakṣetraānantavyūha / 00503 praṇidhānaprasthānaparigṛhītair
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748301 (0.0):
apramāṇadharmanayanirdeśaviśāradair yathātmyāvatāraṇakuśalair / anantabuddhakṣetravyūhapraṇidhānaprasthānaparigṛhītair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711562 (0.0):
apratihatacittair adhimātraksāntisamanvāgatair yāthātmāvatāraṇakuśalaiḥ / sarvabuddhakṣetrānantavyūhapraṇidhānaprasthānaparigṛhītair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036378 (0.0):
adhimātrakṣāntisamanvāgatair yathātmyāvataraṇakuśalais / sarvabuddhakṣetrānantavyūhapraṇidhānaprasthānaparigṛhītair
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051641 (0.061):
adhimātrakṣāntisamanvāgatair yāthātmyāvatāraṇakuśalaiḥ / sarvabuddhakṣetrānantavyūhapraṇidhānaprasthānaparigṛhītair
asaṃkhyeyalokadhātubuddhānusmṛtisamāhita
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748307 (0.0):
anantabuddhakṣetravyūhapraṇidhānaprasthānaparigṛhītair / asaṃkhyeyalokadhātugatabuddhānusmṛtisamādhisatatasamitam abhimukhībhūtaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711567 (0.0):
sarvabuddhakṣetrānantavyūhapraṇidhānaprasthānaparigṛhītair / asaṃkhyeyalokadhātubuddhānusmṛtisamāhitasatatasamitābhimukhībhūtair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036382 (0.0):
sarvabuddhakṣetrānantavyūhapraṇidhānaprasthānaparigṛhītair / asaṃkhyeyalokadhātubuddhānusmṛtisamādhisatatasamitamabhimukhībhūtair
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250112 (0.039):
anantabuddhakṣetravyūhaparigṛhītair / asaṃkhyeyalokadhātugatabuddhānusmṛtisamādhisatatasamitābhimukhībhūtair
00504 satatasamitābhimukhībhūtair aparimitabuddhādhyeṣaṇakuśalair
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250120 (0.0):
asaṃkhyeyalokadhātugatabuddhānusmṛtisamādhisatatasamitābhimukhībhūtair
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748320 (0.0):
sarvabuddhotpādopasaṃkramaṇakuśalair aparimitabuddhādhyeṣaṇakuśalair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711573 (0.0):
asaṃkhyeyalokadhātubuddhānusmṛtisamāhitasatatasamitābhimukhībhūtair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036389 (0.0):
asaṃkhyeyalokadhātubuddhānusmṛtisamādhisatatasamitamabhimukhībhūtair
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748309 (0.041):
asaṃkhyeyalokadhātugatabuddhānusmṛtisamādhisatatasamitam abhimukhībhūtaiḥ
nānādṛṣṭyanuśayaparyava / 00505 sthānakleśapraśamanakuśalaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711581 (0.0):
aparimitabuddhādhyeṣaṇakuśalair / nānādṛṣṭyanuśayaparyavasthānakleśapraśamanakuśalaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036397 (0.0):
aparimitabuddhādhyeṣaṇakuśalair / nānādṛṣṭyanuśayaparyavasthānakleśapraśamanakuśalais
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748321 (0.035):
sarvabuddhotpādopasaṃkramaṇakuśalair aparimitabuddhādhyeṣaṇakuśalair / nānādṛṣṭiparyutthānasatvakleśapraśamanakuśalaiḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051667 (0.037):
nānādṛṣṭyanuśayaparyavasthānakleśapraśamanakuśalaiḥ / samādhivikrīḍitaśatasahasranirhārakuśalaiḥ. tadyathā bhadrapālena ca
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250126 (0.040):
aparimitabuddhādhyeṣaṇakuśalair nānādṛṣṭisamutthitakleśapraśamanakuśalaiḥ
samādhivikrīḍitaśatasahasranirhārakuśalaiḥ tad yathā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711587 (0.0):
nānādṛṣṭyanuśayaparyavasthānakleśapraśamanakuśalaiḥ / samādhivikrīḍitaśatasahasranirhārakuśalaiḥ tad yathā bhadrapālena ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036401 (0.0):
nānādṛṣṭyanuśayaparyavasthānakleśapraśamanakuśalais / samādhivikrīḍitaśatasahasranirhārakuśalaiḥ // tadyathā badhrapālena ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051673 (0.0):
nānādṛṣṭyanuśayaparyavasthānakleśapraśamanakuśalaiḥ / samādhivikrīḍitaśatasahasranirhārakuśalaiḥ. tadyathā bhadrapālena ca
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250129 (0.017):
aparimitabuddhādhyeṣaṇakuśalair nānādṛṣṭisamutthitakleśapraśamanakuśalaiḥ / samādhivikrīḍanaśatasahasranirhārakuśalais, tadyathā bhadrapālena ca
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748328 (0.041):
nānādṛṣṭiparyutthānasatvakleśapraśamanakuśalaiḥ / samādhiśatasahasrābhinirhāraniṣkrīḍanajñānapraveśakuśalair
00506 bhadrapālena ca bodhisattvena mahāsattvena ratnākareṇa ca / sārthavāhena ca nara
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711592 (0.0):
samādhivikrīḍitaśatasahasranirhārakuśalaiḥ tad yathā bhadrapālena ca / bodhisattvena mahāsattvena ratnākareṇa ca sārthavāhena ca naradattena ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051678 (0.0):
samādhivikrīḍitaśatasahasranirhārakuśalaiḥ. tadyathā bhadrapālena ca / bodhisattvena mahāsattvena ratnākareṇa ca sārthavāhena ca naradattena ca
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250138 (1.788):
samādhivikrīḍanaśatasahasranirhārakuśalais, tadyathā bhadrapālena ca / bodhisattvena mahāsattvena, ratnākareṇa ca, sārthavāhena ca, naradattena
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559624 (0.038):
satpuruṣaiḥ sārdham | tadyathā bhadrapālena ca ratnākareṇa ca / susārthavāhena ca naradattena ca guhyaguptena ca varuṇadattena ca
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636013 (0.038):
satpuruṣaiḥ sārdhaṃ / tadyathā, bhadrapālena ca ratnākareṇa ca / susārthavāhena ca naradattena ca guhaguptena ca varuṇadattena ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036408 (0.047):
bodhisatvena mahāsatvena ratnākareṇa ca susārthavāhena ca naradattena ca
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748343 (0.064):
aparyantakalpakṣīṇaguṇavarṇasamanvāgataiḥ | tadyathā bhadrapālena ca / bodhisatvena mahāsatvena | ratnākareṇa ca | ratnagarbheṇa ca |
00507 dattena ca varuṇadattena ca śubhaguptena ca indradattena ca / uttaramatinā ca viśeṣa
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636018 (0.0):
satpuruṣaiḥ sārdhaṃ / tadyathā, bhadrapālena ca ratnākareṇa ca / susārthavāhena ca naradattena ca guhaguptena ca varuṇadattena ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051689 (0.0):
varuṇadattena ca śubhaguptena ca (PvsP1 1: 2) indradattena ca uttaramatinā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559631 (0.0):
satpuruṣaiḥ sārdham | tadyathā bhadrapālena ca ratnākareṇa ca / susārthavāhena ca naradattena ca guhyaguptena ca varuṇadattena ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711602 (0.013):
varuṇadattena ca śubhaguptena ca indradattena ca uttaramatinā ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036419 (0.013):
varuṇadattena ca guhaguptena ca indradattena ca uttaramatinā ca
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748364 (0.021):
varuṇadevena cendradevena ca | bhadrapālena ca | uttaramatinā ca | / viśeṣamatinā ca | vardhamānamatinā ca | anantamatinā (LPG 2r) ca |
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250146 (0.038):
ca, varuṇadattena ca, indradattena ca, udāramatinā ca, viśeṣamatinā ca, / vardhamānamatinā ca, amoghadarśinā ca, susaṃprasthitena cam,
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9669642 (0.048):
samantaraśminā ca samantaprabheṇa ca uttaramatinā ca vardhamānamatinā ca
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9669656 (0.058):
jagatīṃdhareṇa ca jayamatinā ca viśeṣamatinā ca dhāraṇīśvararājena ca
00508 matinā ca vardhamānamatinā ca amoghadarśinā ca susamprasthitena ca
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250150 (0.0):
ca, varuṇadattena ca, indradattena ca, udāramatinā ca, viśeṣamatinā ca, / vardhamānamatinā ca, amoghadarśinā ca, susaṃprasthitena cam,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636025 (0.0):
indradattena ca uttaramatinā ca viśeṣamatinā ca vardhamānamatinā ca / amoghadarśinā ca susaṃprasthitena ca suvikrāntavikramiṇā (KpSū 4) ca
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748365 (0.0):
varuṇadevena cendradevena ca | bhadrapālena ca | uttaramatinā ca | / viśeṣamatinā ca | vardhamānamatinā ca | anantamatinā (LPG 2r) ca |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711607 (0.0):
varuṇadattena ca śubhaguptena ca indradattena ca uttaramatinā ca / viśeṣamatinā ca vardhamānamatinā ca amoghadarśinā ca susamprasthitena ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036424 (0.0):
varuṇadattena ca guhaguptena ca indradattena ca uttaramatinā ca / viśeṣamatinā ca vardhamānamatinā ca amoghadarśinā ca susaṃprasthitena ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051694 (0.0):
varuṇadattena ca śubhaguptena ca (PvsP1 1: 2) indradattena ca uttaramatinā / ca viśeṣamatinā ca vardhamānamatinā ca amoghadarśinā ca susaṃprasthitena
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559636 (0.0):
indradattena ca uttaramatinā ca viśeṣamatinā ca vardhamānamatinā ca
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9669642 (0.024):
samantaraśminā ca samantaprabheṇa ca uttaramatinā ca vardhamānamatinā ca
suvi / 00509 krāntavikramiṇā ca nityodyuktena ca anikṣiptadhureṇa ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711616 (0.0):
suvikrāntavikramiṇā ca nityodyuktena ca anikṣiptadhureṇa ca sūryagarbheṇa
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250161 (0.011):
suvikrāntavikramiṇā ca, nityodyuktena ca, anikṣiptadhureṇa ca,
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748385 (0.017):
suvikrāntavikrāmiṇā ca | anantavīryeṇa | nityodyuktena ca | / nityaprayuktena ca | anikṣiptadhureṇa ca | sūryagarbheṇa ca |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036435 (0.017):
suvikrāntavikrāmiṇa ca nityodyuktena ca nityaprayuktena ca / anikṣiptadhureṇa ca sūryagarbheṇa ca anupamamatinā ca avalokiteśvareṇa ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051702 (0.056):
ca suvikrāntavikrāmiṇā ca nityodyuktena ca anikṣiptadhūreṇa ca / sūryagarbheṇa ca anupamacintinā ca avalokiteśvareṇa ca mahāsthāmaprāptena
sūryagarbheṇa ca / 00510 anupamacintinā ca avalokiteśvareṇa ca mahāsthāmaprāptena ca mañju
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711626 (0.0):
suvikrāntavikramiṇā ca nityodyuktena ca anikṣiptadhureṇa ca sūryagarbheṇa
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051710 (0.0):
ca suvikrāntavikrāmiṇā ca nityodyuktena ca anikṣiptadhūreṇa ca / sūryagarbheṇa ca anupamacintinā ca avalokiteśvareṇa ca mahāsthāmaprāptena
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9762678 (0.0):
padmavyūhena ca, avalokiteśvareṇa ca, mahāsthāmaprāptena ca, brahmajālinā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036443 (1.192):
suvikrāntavikrāmiṇa ca nityodyuktena ca nityaprayuktena ca / anikṣiptadhureṇa ca sūryagarbheṇa ca anupamamatinā ca avalokiteśvareṇa ca
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748386 (0.015):
nityaprayuktena ca | anikṣiptadhureṇa ca | sūryagarbheṇa ca |
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748395 (0.032):
nityaprayuktena ca | anikṣiptadhureṇa ca | sūryagarbheṇa ca | / anupamamatinā ca | bodhisatvena mahāsatvena | avalokiteśvareṇa ca |
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559564 (0.032):
| tadyathā mañjuśriyā ca kumārabhūtena bodhisattvena mahāsattvena, / avalokiteśvareṇa ca mahāsthāmaprāptena ca sarvārthanāmnā ca nityodyuktena
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250166 (0.040):
suvikrāntavikramiṇā ca, nityodyuktena ca, anikṣiptadhureṇa ca, / ādityagarbheṇa ca, candragarbheṇa ca, anupamamatinā ca, avalokiteśvareṇa
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7635952 (0.042):
/ tadyathā, mañjuśriyā ca kumārabhūtena bodhisattvena mahāsattvena / avalokiteśvareṇa ca mahāsthāmaprāptena ca sarvārthanāmnā ca nityodyuktena
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23912100 (0.053):
pramatinā ca sundarajātena ca padmaśrīgarbheṇa padmavyūhena / cāvalokiteśvareṇa ca mahāsthāmaprāptena ca brahmamajālakena ca
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559644 (0.057):
amoghadarśinā ca susaṃprasthitena ca suvikrāntavikrāmiṇā ca anupamamatinā / ca sūryagarbheṇa ca dharaṇīṃdhareṇa ca | evaṃpramukhairaśītyā ca
00511 śriyā ca vajramatinā ca ratnamudrāhastena ca nityokṣiptahastena ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051717 (0.021):
ca mañjuśriyā ca vajramatinā ca ratnamudrāhastena ca nityotkṣiptahastena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711633 (0.026):
ca vajramatinā ca ratnamudrāhastena ca nityokṣiptahastena ca maitreyeṇa ca
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748408 (0.049):
ca | vajramatinā ca | ratnamudrāhastena ca | nityotkṣiptahastena ca | / mahākaruṇācintinā ca | mahāvyūhena ca | vyūharājena ca | merukūṭena ca |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036450 (0.049):
mahāsthāmaprāptena ca mañjuśriyā ca vajramatinā ca ratnamudrāhastena ca / nityotkṣiptahastena ca maitreyeṇa ca bodhisatvena mahāsatvena //
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9762599 (0.058):
ratnakūṭena ca, pratibhānakūṭena ca, ratnamudrāhastena ca, / nityotkṣiptahastena ca, nityotpalakṛtahastena ca, nityotkaṇṭhitena ca,
maitre / 00512 yeṇa ca bodhisattvena mahāsattvena evam pramukhair anekair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711639 (0.0):
ca vajramatinā ca ratnamudrāhastena ca nityokṣiptahastena ca maitreyeṇa ca / bodhisattvena mahāsattvena evam pramukhair anekair
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051724 (0.0):
ca mañjuśriyā ca vajramatinā ca ratnamudrāhastena ca nityotkṣiptahastena / ca maitreyeṇa ca bodhisattvena mahāsattvena, evaṃ pramukhair anekair
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28305255 (0.034):
| suvajreṇa ca | vajraketunā ca bodhisattvena mahāsattvena | / evampramukhaiś caturaśītibhir bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ |
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7820881 (0.038):
bodhisattvena mahāsattvena / (vajrasenena ca bodhisattvena mahāsattvena /) / evaṃpramukhairdvāṣaṣṭibhirbodhisattvasahasraiḥ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250181 (0.040):
ca, mañjuśriyā ca, ratnamudrāhastena ca, nityotkṣiptahastena ca / bodhisattvena, maitreyeṇa ca bodhisattvena mahāsattvena, evaṃpramukhair
Grahamatrkanamadharani (grahmdhu.htm.txt) 26663984 (0.048):
mahāsattvena / mañjuśriyā ca nāma bodhisattvena mahāsattvena / maitreyeṇa / ca nāma bodhisattvena mahāsattvena / / evaṃ pramukhair bodhisattvair mahāsattvaiḥ śatasahasraiḥ sārdhaṃ parivṛtaḥ
Ajitasenavyakarana (bsu006_u.htm.txt) 15275703 (0.058):
mahāsthāmaprāptena ca bodhisattvena mahāsattvena / / evampramukhairdātriṃśatā bodhisattvasahasraiḥ / te sarve yena bhagavān
Adhyardhasatika prajnaparamita (bsu056_u.htm.txt) 6686586 (0.059):
sarvamārapramardinā ca bodhisattvena mahāsattvena | / evaṃpramukhairaṣṭābhirbodhisattvakoṭibhiḥ* * * ādau kalyāṇaṃ madhye
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9830687 (0.059):
mahāsattvena / mahākaruṇācandriṇā ca bodhisattvena mahāsattvena / / evaṃpramukhairdvātriṃśatā ca bodhisattvasahasraiḥ //
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7820840 (0.060):
[SaSū 3] dvāṣaṣṭibhiśca bodhisattvasahasraiḥ tadyathā maitreyeṇa ca / bodhisattvena mahāsattvena / sarvaśūreṇa ca bodhisattvena mahāsattvena /
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6613167 (0.063):
bodhisattvena mahāsattvena sārdhaṃ / caturaśītibodhisattvakoṭīnayutaśatasahasrāṇi imāṃ sahāṃ lokadhātumāgatāni,
bodhisattvakoṭīniyuta / 00513 śatasahasraiḥ sārdham/
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25714822 (0.0):
ājñātakauṇḍinyapramukhaiś cāṣṭaṣaṣṭibhir mahāśrāvakaiḥ, dvāsaptatibhir / bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ / tadyathā mañjuśriyā kumārabhūtena,
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28305260 (0.0):
| suvajreṇa ca | vajraketunā ca bodhisattvena mahāsattvena | / evampramukhaiś caturaśītibhir bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888847 (0.0):
00407 māṇairś ca bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ sarvair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6906040 (0.0):
06702 prajñāpāramitāyāṃ yogam āpadyante/ te 'nekair / bodhisattvakoṭīniyutaśata
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711644 (0.0):
bodhisattvena mahāsattvena evam pramukhair anekair / bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdham atha khalu bhagavān svayam eva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 728437 (0.0):
prajñāpāramitāyāṃ yogam āpadyante te 'nekair / bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ buddhakṣetreṇa buddhakṣetraṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051729 (0.0):
ca maitreyeṇa ca bodhisattvena mahāsattvena, evaṃ pramukhair anekair / bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdham.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053591 (0.0):
nānāratnamayāni padmāni gṛhītvā suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi anekair / bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasrair gṛhasthaiḥ pravrajitaiś ca dārakair
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054867 (0.0):
sahasrapatrāṇi anekair bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasrair gṛhasthaiḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055311 (0.0):
anekair bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasrair gṛhasthaiḥ pravrajitaiś ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055768 (0.0):
suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi anekair / bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasrair gṛhasthaiḥ pravrajitaiś ca dārakair
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15068882 (0.0):
prajñāpāramitāyāṃ yogam āpadyante, te 'nekair / bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ buddhakṣetreṇa buddhakṣetraṃ
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23141869 (0.010):
sārddhamaṣṭādaśabhirbhikṣusahasraiḥ / navanavatibhiśca / bodhisattvakoṭiniyutaśatasahasraiḥ / anekaiśca śuddhāvāsikairdevaputra
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994331 (0.010):
bhikṣusaṅghena sārdham aṣṭādaśabhir bhikṣusahasraiḥ navanavatibhiś ca / bodhisattvakoṭiniyutaśatasahasraiḥ anekaiś ca śuddhāvāsikāyikair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890514 (0.010):
01403 anekair bodhisattvakoṭiniyutaśatasahasrair gṛhasthaiḥ pravrajitaiś
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890935 (0.010):
gṛhītvā suvarṇanirbhāsāniḥsahasrapatrāṇi anekair / bodhisattvakoṭiniyutaśatasahasrair gṛhasthaiḥ pravrajitaiś ca dārakair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713512 (0.010):
nānāratnamayāni padmāni gṛhītvā suvarṇanirbhāsāniḥsahasrapatrāṇi anekair / bodhisattvakoṭiniyutaśatasahasrair gṛhasthaiḥ pravrajitaiś ca dārakair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715170 (0.010):
suvarṇanirbhāsāniḥsahasrapatrāṇi anekair / bodhisattvakoṭiniyutaśatasahasrair gṛhasthaiḥ pravrajitaiś ca dārakair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15264370 (0.010):
atapā akaniṣṭhāḥ, anekair devaputrakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sardhāṃ yena
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6170749 (0.017):
iyadbhir bodhhisattvakoṭīniyutaśatasahasrair iyadbhiḥ
00514 atha khalu bhagavān svayam eva siṃhāsanaṃ prajñapya nyaṣīdat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711652 (0.0):
bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdham atha khalu bhagavān svayam eva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036468 (0.0):
evaṃpramukhair anekair bodhisatvakoṭīnayutaśatasahasraiḥ // atha khalu / bhagavān svayam eva siṃhāsanaṃ prajñapya nyaṣīdat paryaṅkam ābhujya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051737 (0.0):
bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdham. / atha khalu bhagavān svayam eva siṃhāsanaṃ prajñapya nyaṣīdat paryaṅkaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748436 (0.024):
bodhisatvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ atha khalu bhagavāṃs tasyāṃ velāyāṃ / svayam eva siṃhāsanaṃ prajñapya nyaṣīdat paryaṃkam ābhujya ṛjuṃ kāyaṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28687373 (0.025):
kārayāmāsa / ekaikaṃ ca vihāraṃ pañcabhirmahāmaṇiratnarājaśatasahasraiḥ / pratimaṇḍayāmāsa // / atha khalu kulaputra sa bhagavān sūryagātrapravarastathāgataḥ tejodhipate
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6578153 (0.033):
bahūni ca śrāvakaśatasahasrāṇi vineḥyati || / atha khalu bhagavāṃstasyāṃ velāyāmimā gāthā abhāṣata
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15264370 (0.058):
atapā akaniṣṭhāḥ, anekair devaputrakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sardhāṃ yena / bhagavāṃs tenopasaṃkrāmann upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasābhivandya
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13942593 (0.064):
śuddhasya rāgasya śrī gokula eva darśanāt tatra tu rāgānugā mukhyatamā / yatra khalu svayaṃ bhagavān api teṣāṃ putrādi bhāvenaiva vilasati | ye
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2894975 (0.064):
śāśvatasamāropāpavādocchedadṛṣṭivivarjitāstava buddhanetrīṃ nāpavadiṣyante / atha khalu bhagavān punarapi mahāmaterbodhisattvasya
paryaṅkaṃ baddhvā / 00515 ṛjukāyaṃ praṇidhāya abhimukhīṃ smṛtim upasthāpya samādhirājaṃ nāma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711663 (0.0):
bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdham atha khalu bhagavān svayam eva / siṃhāsanaṃ prajñapya nyaṣīdat paryaṅkaṃ baddhvā ṛjukāyaṃ praṇidhāya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051748 (0.0):
atha khalu bhagavān svayam eva siṃhāsanaṃ prajñapya nyaṣīdat paryaṅkaṃ / baddhvā ṛjukāyaṃ praṇidhāya abhimukhīṃ smṛtim upasthāpya samādhirājaṃ nāma
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7112112 (0.009):
gatvā ca paryaṅkamābhujya ṛjukāyaṃ praṇidhāya abhimukhāṃ smṛtimupasthāpya
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9879144 (0.009):
tasmiṃstṛṇasaṃstare nyaṣīdat prāṅmukha ṛjukāyaṃ praṇidhāya abhimukhāṃ / smṛtimupasthāpya / īdṛśaṃ ca dṛḍhaṃ samādānamakarot
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7112306 (0.020):
saṃvegamanuvicintya tadā te paryaṅkamābhujya ṛjukāyaṃ praṇidhāya
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6287411 (0.025):
tṛṇasaṃstare vā niṣīdati | paryaṅkamābhujya | ṛjuṃ kāyaṃ / praṇidhāyābhimukhīṃ smṛtimupasthāpya [|] āvaraṇānyucyante pañca nivaraṇāni
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15172415 (0.025):
yathāpīhaikatyo mañce vā pīṭhe vā tṛṇasaṃstare vā niṣīdati, paryaṅkam / ābhujya, ṛjuṃ kāyaṃ praṇidhāyābhimukhīṃ smṛtim upasthāpya / āvaraṇāny
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20885837 (0.028):
yāvad ṛjukāyaṃ praṇidhāya pratimukhaṃ smṛtim upasthāpya / tāṃ khalu rātriṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21579085 (0.028):
182.008. paryaṅkamābhujya ṛjukāyaṃ praṇidhāya pratimukhaṃ smṛtimupasthāpya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036470 (0.036):
bhagavān svayam eva siṃhāsanaṃ prajñapya nyaṣīdat paryaṅkam ābhujya / ṛjukāyaṃ praṇidhānyā (PvSPL kā_a) abhūvan* sarvakṣaṇāś cāstamitā abhūvan*
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18698963 (0.036):
ṛjukāyaṃ praṇidhāya pratimukhaṃ smṛtim upasthāpayitvā ṛju prācīnābhimukho
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087475 (0.037):
paryaṅkamābhujya ṛjuṃ kāyaṃ praṇidhāya pratimukhīṃ smṛtimupasthāpya | atha
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15174662 (0.038):
saṃniṣīdati vā, paryaṅkam ābhujya, ṛjuṃ kāyaṃ praṇidhāya, pratimukhīṃ / smṛtim upasthāpya / idam ucyate niṣaṇṇam /
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15175578 (0.039):
niṣattavyaṃ, paryaṅkam ābhujya, ṛjuṃ kāyaṃ praṇidhāya, pratimukhīṃ smṛtim / upasthāpya //
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9499224 (0.045):
paryaṅkam ābhujya ṛjuṃ kāyaṃ praṇidhāya pratimukhāṃ smṛtim upasthāpya
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19111018 (0.045):
nyaṣīdat paryaṃgam ābhujya ṛjuṃ kāyaṃ praṇidhāya pratimukhāṃ smṛtim / upasthāpya cittam utpādayati vācaṃ ca bhāṣate tāvan na bhetsyāmi paryaṃkaṃ
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9434499 (0.045):
kuṭikāyāḥ pādau prakṣālya kuṭikāṃ praviśya niṣaṇṇaḥ paryaṅkam ābhujya ṛjuṃ / kāyaṃ praṇidhāya pratimukhāṃ smṛtim upasthāpya |
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9435903 (0.045):
'nyatarad vṛkṣamūlam upaniśṛtya niṣaṇṇaḥ paryaṅkam ābhujya ṛjuṃ kāyaṃ / praṇidhāya pratimukhāṃ smṛtim upasthāpya |
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13643304 (0.045):
suptoragarājabhogaparipiṇḍīkṛtaṃ paryaṅkaṃ baddhvā niṣaṇṇaḥ; ṛjuṃ kāyaṃ / praṇidhāya pratimukhāṃ smṛtim upasthāpya cittam utpādayati; vācaṃ ca
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13663879 (0.045):
paryaṅkam ābhujya ṛjuṃ kāyaṃ praṇidhāya pratimukhāṃ smṛtim upasthāpya;
00516 samādhiṃ samāpadyate sma yatra sarvasamādhayo 'ntargamān saṃgrahaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711669 (0.0):
abhimukhīṃ smṛtim upasthāpya samādhirājaṃ nāma samādhiṃ samāpadyate sma
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051754 (0.0):
baddhvā ṛjukāyaṃ praṇidhāya abhimukhīṃ smṛtim upasthāpya samādhirājaṃ nāma / samādhiṃ samāpadyate sma, yatra sarvasamādhayo 'ntargamān saṃgrahaṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11339148 (0.044):
mahāparṣanmaṇḍalavalokya sarvasamayasañcodanīṃ nāma samādhiṃ samāpadyate / sma / yatra samādheḥ pratiṣṭhitasya aśeṣasattvanirhāracaryāmanasaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6948117 (0.045):
sthitvā} tasya sarvasamādhayaḥ / 19915 saṃgrahaṃ samavasaraṇatām udgacchanti/ {ayam ucyate
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11428801 (0.046):
nāma samādhiṃ samāpadyate sma / yanna śakyaṃ
Svalpaksara prajnaparamita (bsu050_u.htm.txt) 24444431 (0.054):
atha khalu bhagavāṃstasyāṃ velāyāṃ sarvaduḥkhapramocano nāma samādhiṃ / samāpadyate sma, yasya ca samādhiṃ samāpannasya bhagavata
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11379966 (0.064):
mavalokya, sarvaśabdagaṇanāsamatikramāspandanā nāma samādhiṃ samāpadyate / sma / samanantarasamāpannasya bhagavataḥ
samava / 00517 saraṇaṃ gacchanti/ / 00518 atha khalu bhagavān smṛtimān samprajānaṃs tasmāt samādher vyutthāya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711679 (0.0):
yatra sarvasamādhayo 'ntargamān saṃgrahaṃ samavasaraṇaṃ gacchanti atha / khalu bhagavān smṛtimān samprajānaṃs tasmāt samādher vyutthāya (PSP1: 6)
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051764 (0.008):
atha khalu bhagavān smṛtimān saṃprajānaṃs tasmāt samādher vyutthāya
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6563128 (0.016):
atha khalu bhagavān smṛtimān saṃprajānaṃstataḥ samādhervyutthitaḥ |
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748466 (0.030):
anupraviṣṭāḥ saṃgrahaṃ samavasaraṇaṃ gacchanti | atha bhagavāṃ smṛtaḥ / saṃprajānaṃs tataḥ samādher vyutthāya divyena cakṣuṣedaṃ buddhakṣetraṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6948116 (0.054):
sthitvā} tasya sarvasamādhayaḥ / 19915 saṃgrahaṃ samavasaraṇatām udgacchanti/ {ayam ucyate
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6609282 (0.055):
bodhisattvo mahāsattvaḥ smṛtimān saṃprajānaṃstasmāt samādhervyudatiṣṭhat | / vyutthāya caivaṃ ciantayāmāsa na tadarddhiprātihāryasaṃdarśanena
00601 divyena cakṣuṣā sarvalokadhātuṃ vyavalokya sarvakāyāt smitam akarot/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711688 (0.0):
khalu bhagavān smṛtimān samprajānaṃs tasmāt samādher vyutthāya (PSP1: 6) / divyena cakṣuṣā sarvalokadhātuṃ vyavalokya sarvakāyāt smitam akarot
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051772 (0.0):
atha khalu bhagavān smṛtimān saṃprajānaṃs tasmāt samādher vyutthāya / divyena cakṣuṣā sarvalokadhātuṃ vyavalokya sarvakāyāt smitam akarot,
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748467 (0.014):
saṃprajānaṃs tataḥ samādher vyutthāya divyena cakṣuṣedaṃ buddhakṣetraṃ
00602 tasyādhastāt pādatalayoḥ sahasrārābhyāṃ cakrābhyāṃ / ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭī
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711699 (0.017):
divyena cakṣuṣā sarvalokadhātuṃ vyavalokya sarvakāyāt smitam akarot / tasyādhastāt pādatalayoḥ sahasrārābhyāṃ cakrābhyāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051783 (0.031):
divyena cakṣuṣā sarvalokadhātuṃ vyavalokya sarvakāyāt smitam akarot, / tasyādhastāt pādatalayoḥ sahasrābhyāṃ cakrābhyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889162 (0.035):
00609 cakṣurbhyāṃ madhyādūrṇāyā upariṣṭād uṣṇīṣāt ṣaṣṭiṣaṣṭī / raśmikoṭīniyuta / 00610 śatasahasrāṇi niśceruḥ yai raśmibhir ayaṃ trisāhasramahāsāhasro
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711759 (0.035):
dvābhyāṃ cakṣurbhyāṃ madhyādūrṇāyā upariṣṭād uṣṇīṣāt ṣaṣṭiṣaṣṭī / raśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ yai raśmibhir ayaṃ
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2958911 (0.035):
pūrvaṃ dṛḍhasamādānatayā nirvṛttam | adhastātpādatalayoścakrāṅkitapā / datalatā - tathāgatasyedaṃ mahāpuruṣasya mahāpuruṣalakṣaṇaṃ pūrve
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748569 (0.036):
bhruvorṇāyā upariṣṭād uṣṇīṣāt* mukhadvārāc ca ṣaṣṭiṣaṣṭī / raśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niścaraṃti sma | sarvāṇi ca tāni
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748536 (0.037):
| daśabhyo hastāṅgulibhyaḥ ṣaṣṭiṣaṣṭī raśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748485 (0.041):
vyavalokayati sma | vyavalokya sarvakāyāt prabhāṃ prāmuñcat* tasyādhastāt / padatalayoḥ sahasrārābhyāṃ cakrābhyāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748498 (0.046):
pādāṃgulibhyaḥ ṣaṣṭiṣaṣṭī raśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niścaranti sma |
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25253685 (0.052):
bhagavān samantanemikaḥ. tatrāyaṃ samantanemikah: adhastāt pādatalayoś
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889243 (0.052):
00702 romakūpāt ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ/ yair ayaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711710 (0.052):
ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ daśabhyaḥ pādāṅgulibhyaḥ / ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ evaṃ ṣaṣṭiṣaṣṭigulphābhyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711839 (0.052):
ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ yair ayaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051794 (0.052):
ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ, daśabhyaḥ pādāṅgulibhyaḥ / ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ, evaṃ ṣaṣṭiṣaṣṭir
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051844 (0.052):
ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ. yai raśmibhir ayaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051925 (0.052):
ca romakūpāt ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ, yair ayaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15033947 (0.062):
kāyo 'tyarthaṃ bhrājate. (16) saptotsada sa bhagavān. tatreyaṃ / saptotsadatā. adhastāt pādatalayor dvāv utsadau jātāv abhirūpau prāsādikau
00603 niyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ daśabhyaḥ pādāṅgulibhyaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711705 (0.0):
ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ daśabhyaḥ pādāṅgulibhyaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051789 (0.0):
ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ, daśabhyaḥ pādāṅgulibhyaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748569 (5.960):
bhruvorṇāyā upariṣṭād uṣṇīṣāt* mukhadvārāc ca ṣaṣṭiṣaṣṭī / raśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niścaraṃti sma | sarvāṇi ca tāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889164 (5.960):
00609 cakṣurbhyāṃ madhyādūrṇāyā upariṣṭād uṣṇīṣāt ṣaṣṭiṣaṣṭī / raśmikoṭīniyuta / 00610 śatasahasrāṇi niśceruḥ yai raśmibhir ayaṃ trisāhasramahāsāhasro
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711761 (5.960):
dvābhyāṃ cakṣurbhyāṃ madhyādūrṇāyā upariṣṭād uṣṇīṣāt ṣaṣṭiṣaṣṭī / raśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ yai raśmibhir ayaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711712 (2.384):
ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ evaṃ ṣaṣṭiṣaṣṭigulphābhyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711841 (2.384):
ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ yair ayaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711977 (2.384):
raśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ raśmimukhe caikaikasminn
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051796 (2.384):
ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ, evaṃ ṣaṣṭiṣaṣṭir
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051846 (2.384):
ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ. yai raśmibhir ayaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051927 (2.384):
ca romakūpāt ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ, yair ayaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052055 (2.384):
jihvendriyāt smitam akarot, yato 'nekāni raśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748500 (0.004):
pādāṃgulibhyaḥ ṣaṣṭiṣaṣṭī raśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niścaranti sma |
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748536 (0.004):
| daśabhyo hastāṅgulibhyaḥ ṣaṣṭiṣaṣṭī raśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250212 (0.010):
raśmikoṭiniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889243 (0.012):
00702 romakūpāt ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ/ yair ayaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748488 (0.013):
ṣaṣṭiṣaṣṭiraśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niścaranti sma : daśabhyaś ca
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25715093 (0.018):
mahāmaṇiratnapadmagarbhasiṃhāsanasyopari samantād daśāsaṃkhyeyāni / raśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niścaranti sma / te ca raśmayo daśasu dikṣv
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748526 (0.018):
mahāpuruṣalakṣaṇāt* saṣṭiṣaṣṭī raśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niścaranti sma
Svalpaksara prajnaparamita (bsu050_u.htm.txt) 24444444 (0.026):
ūrṇākośavivarāllavādanekāni raśmikoṭiniyutaśatasahasrāṇi niścaranti sma |
ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭī / 00604 niyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ/ evaṃ ṣaṣṭiṣaṣṭigulphābhyāṃ ṣaṣṭiṣaṣṭir
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748525 (0.0):
mahāpuruṣalakṣaṇāt* saṣṭiṣaṣṭī raśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niścaranti sma
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748538 (0.0):
| daśabhyo hastāṅgulibhyaḥ ṣaṣṭiṣaṣṭī raśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748570 (0.0):
bhruvorṇāyā upariṣṭād uṣṇīṣāt* mukhadvārāc ca ṣaṣṭiṣaṣṭī / raśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niścaraṃti sma | sarvāṇi ca tāni
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27753365 (0.0):
cakrabhyāṃ raśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi pramuṃcan* sarvākṣaṇāpāyaduḥkhāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889244 (0.0):
00702 romakūpāt ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ/ yair ayaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889381 (0.0):
00715 m akarot/ yato 'nekāni raśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ/
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9876528 (5.960):
iti hi bhikṣavo bodhisattvaḥ prakampyamānaiḥ kṣetrai / raśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niścārayaṃstūryaśatasahasraiḥ pravādyamānaiḥ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889163 (5.960):
00609 cakṣurbhyāṃ madhyādūrṇāyā upariṣṭād uṣṇīṣāt ṣaṣṭiṣaṣṭī / raśmikoṭīniyuta / 00610 śatasahasrāṇi niśceruḥ yai raśmibhir ayaṃ trisāhasramahāsāhasro
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711760 (5.960):
dvābhyāṃ cakṣurbhyāṃ madhyādūrṇāyā upariṣṭād uṣṇīṣāt ṣaṣṭiṣaṣṭī / raśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ yai raśmibhir ayaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748498 (0.004):
ṣaṣṭiṣaṣṭiraśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niścaranti sma : daśabhyaś ca / pādāṃgulibhyaḥ ṣaṣṭiṣaṣṭī raśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niścaranti sma |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711718 (0.006):
ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ daśabhyaḥ pādāṅgulibhyaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711699 (0.012):
ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ daśabhyaḥ pādāṅgulibhyaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711840 (0.012):
ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ yair ayaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051784 (0.012):
ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ, daśabhyaḥ pādāṅgulibhyaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051794 (0.012):
ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ, daśabhyaḥ pādāṅgulibhyaḥ / ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ, evaṃ ṣaṣṭiṣaṣṭir
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051845 (0.012):
ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ. yai raśmibhir ayaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051926 (0.012):
ca romakūpāt ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ, yair ayaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748487 (0.013):
ṣaṣṭiṣaṣṭiraśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niścaranti sma : daśabhyaś ca
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088382 (0.018):
duṣkarakalpakoṭīniyutaśatasahasrāṇi samalaṃkariṣyasi tvaṃ satpuruṣa
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21408789 (0.022):
aprameyāsaṃkhyeyācintyātulyāmāpyāparimāṇānabhilāpyāni / varṣakoṭīniyutaśatasahasrāṇi na jātu kāmavyāpādavihiṃsāvitarkān
jaṃghābhyāṃ / 00605 ṣaṣṭiṣaṣṭir jānumaṇḍalābhyām evaṃ dvābhyām ūrubhyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711725 (0.0):
ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ evaṃ ṣaṣṭiṣaṣṭigulphābhyāṃ / ṣaṣṭiṣaṣṭir jaṃghābhyāṃ ṣaṣṭiṣaṣṭir jānumaṇḍalābhyām evaṃ dvābhyām
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051809 (0.0):
ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ, evaṃ ṣaṣṭiṣaṣṭir / gulphābhyāṃ ṣaṣṭiṣaṣṭir jaṅghābhyāṃ ṣaṣṭiṣaṣṭir jānumaṇḍalābhyām, evaṃ
kaṭinābhimaṇḍalābhyāṃ dvābhyāṃ / 00606 pārśvābhyāṃ hṛdayaśrīvatsāt mahāpuruṣalakṣaṇāt/ evaṃ ṣaṣṭiṣaṣṭir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711730 (0.0):
ṣaṣṭiṣaṣṭir jaṃghābhyāṃ ṣaṣṭiṣaṣṭir jānumaṇḍalābhyām evaṃ dvābhyām / ūrubhyāṃ kaṭinābhimaṇḍalābhyāṃ dvābhyāṃ pārśvābhyāṃ hṛdayaśrīvatsāt
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051814 (0.0):
gulphābhyāṃ ṣaṣṭiṣaṣṭir jaṅghābhyāṃ ṣaṣṭiṣaṣṭir jānumaṇḍalābhyām, evaṃ / dvābhyām ūrubhyāṃ kaṭinābhimaṇḍalābhyāṃ dvābhyāṃ pārśvābhyāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748518 (0.023):
ūrubhyām* kaṭer nābhimaṇḍalāt* dvābhyāṃ pārśvābhyām* hṛdaye śrīvatsāt / mahāpuruṣalakṣaṇāt* saṣṭiṣaṣṭī raśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niścaranti sma
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748508 (0.054):
evaṃ dvābhyāṃ gulphābhyāṃ dvābhyāṃ jaṃghābhyāṃ dvābhyāṃ jānubhyāṃ dvābhyām
daśabhyo / 00607 hastāṅgulibhyaḥ ṣaṣṭiṣaṣṭir dvābhyāṃ bāhubhyāṃ ṣaṣṭiṣaṣṭir dvābhyām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711742 (0.0):
mahāpuruṣalakṣaṇāt evaṃ ṣaṣṭiṣaṣṭir daśabhyo hastāṅgulibhyaḥ ṣaṣṭiṣaṣṭir
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051826 (0.0):
hṛdayaśrīvatsān mahāpuruṣalakṣaṇāt, evaṃ ṣaṣṭiṣaṣṭir daśabhyo / hastāṅgulibhyaḥ ṣaṣṭiṣaṣṭir dvābhyāṃ bāhubhyāṃ ṣaṣṭiṣaṣṭir dvābhyām
aṃśābhyām evaṃ grīvā / 00608 yāś catvāriṃśadbhyo dantebhyo dvābhyāṃ ghrāṇābhyāṃ dvābhyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711750 (0.0):
dvābhyāṃ bāhubhyāṃ ṣaṣṭiṣaṣṭir dvābhyām aṃśābhyām evaṃ grīvāyāś
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051834 (0.0):
hastāṅgulibhyaḥ ṣaṣṭiṣaṣṭir dvābhyāṃ bāhubhyāṃ ṣaṣṭiṣaṣṭir dvābhyām / aṃśābhyām, evaṃ grīvāyāś catvāriṃśadbhyo dantebhyo dvābhyāṃ ghrāṇābhyāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748555 (0.020):
catasṛbhyo (LPG 2v) daṃṣṭrābhyaś catvāriṃśato dantebhyaḥ dvābhyāṃ / cakṣubhyāṃ dvābhyāṃ śrotrābhyām* dvābhyāṃ ghrāṇapuṭebhyām* madhye
śrotrābhyāṃ dvābhyāṃ / 00609 cakṣurbhyāṃ madhyādūrṇāyā upariṣṭād uṣṇīṣāt ṣaṣṭiṣaṣṭī
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711757 (0.0):
catvāriṃśadbhyo dantebhyo dvābhyāṃ ghrāṇābhyāṃ dvābhyāṃ śrotrābhyāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051840 (5.960):
aṃśābhyām, evaṃ grīvāyāś catvāriṃśadbhyo dantebhyo dvābhyāṃ ghrāṇābhyāṃ / dvābhyāṃ śrotrābhyāṃ dvābhyāṃ cakṣurbhyāṃ madhyād ūrṇāyā upariṣṭād uṣṇīṣāt
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748555 (0.052):
catasṛbhyo (LPG 2v) daṃṣṭrābhyaś catvāriṃśato dantebhyaḥ dvābhyāṃ / cakṣubhyāṃ dvābhyāṃ śrotrābhyām* dvābhyāṃ ghrāṇapuṭebhyām* madhye
raśmikoṭīniyuta / 00610 śatasahasrāṇi niśceruḥ yai raśmibhir ayaṃ trisāhasramahāsāhasro
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711768 (0.0):
dvābhyāṃ cakṣurbhyāṃ madhyādūrṇāyā upariṣṭād uṣṇīṣāt ṣaṣṭiṣaṣṭī / raśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ yai raśmibhir ayaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711846 (0.0):
ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ yair ayaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051852 (0.0):
dvābhyāṃ śrotrābhyāṃ dvābhyāṃ cakṣurbhyāṃ madhyād ūrṇāyā upariṣṭād uṣṇīṣāt / ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ. yai raśmibhir ayaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051932 (0.0):
ca romakūpāt ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ, yair ayaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748569 (5.960):
bhruvorṇāyā upariṣṭād uṣṇīṣāt* mukhadvārāc ca ṣaṣṭiṣaṣṭī / raśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niścaraṃti sma | sarvāṇi ca tāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889102 (5.960):
00602 tasyādhastāt pādatalayoḥ sahasrārābhyāṃ cakrābhyāṃ / ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭī / 00603 niyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ daśabhyaḥ pādāṅgulibhyaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889110 (5.960):
00603 niyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ daśabhyaḥ pādāṅgulibhyaḥ / ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭī / 00604 niyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ/ evaṃ ṣaṣṭiṣaṣṭigulphābhyāṃ ṣaṣṭiṣaṣṭir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711701 (2.384):
ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ daśabhyaḥ pādāṅgulibhyaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711712 (2.384):
ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ daśabhyaḥ pādāṅgulibhyaḥ / ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ evaṃ ṣaṣṭiṣaṣṭigulphābhyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711977 (2.384):
raśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ raśmimukhe caikaikasminn
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051785 (2.384):
ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ, daśabhyaḥ pādāṅgulibhyaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051796 (2.384):
ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ, daśabhyaḥ pādāṅgulibhyaḥ / ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ, evaṃ ṣaṣṭiṣaṣṭir
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052055 (2.384):
jihvendriyāt smitam akarot, yato 'nekāni raśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748499 (0.004):
pādāṃgulibhyaḥ ṣaṣṭiṣaṣṭī raśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niścaranti sma |
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748536 (0.004):
| daśabhyo hastāṅgulibhyaḥ ṣaṣṭiṣaṣṭī raśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 854950 (0.009):
lokadhātuṣu buddhānāṃ bhagavatāmūrṇākośaprasṛtābhī raśmibhirayaṃ / trisāhasramahāsāhasralokadhāturidaṃ ca bhagavataḥ śākyamuneḥ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250212 (0.010):
raśmikoṭiniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889243 (0.012):
00702 romakūpāt ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ/ yair ayaṃ
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16533546 (0.013):
sadevakasya lokasya purato 'sya dharmaparyāyasya sravaṇāya, / P63 / trisāhasramahāsāhasram api lokadhātum agniparipūṛṇām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889838 (0.013):
01009 atha khalu bhagavāṃs tasminn eva saṃhāsane niṣanaḥ imaṃ / trisāhasramahā
lokadhāur a / 00611 vabhāsito 'bhūt parisphuṭaḥ/ pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15031946 (0.0):
pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopaṃcṣu lokadhātuṣu bodhisattvā mahāsattvās
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889261 (0.0):
00703 trisāhasramahāsāhasro lokadhātur avabhāsitaḥ sphuṭo 'bhūt/ taiś ca / pūrvasyāṃ / 00704 diśi gaṅgānadīvālukopamāḥ sarvalokadhātavo 'vabhāsenāvabhāsitāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6899847 (0.0):
03920 r bhikṣubhiḥ/ sacec chāriputra pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6942239 (0.0):
18611 parigṛhṇanti/ evaṃ pūrvasyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamāṃl lokadhātūn
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 765519 (0.0):
subhūte bodhisattvo mahāsattvo mahāsannāhasannaddhaḥ pūrvasyāṃ diśi / gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu yāvantaḥ sattvāṃs tān sarvān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890619 (1.788):
01415 yena te pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711778 (1.788):
trisāhasramahāsāhasro lokadhāur avabhāsito 'bhūt parisphuṭaḥ pūrvasyāṃ / diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena mahatā raśmyavabhāsena sphuṭā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713197 (1.788):
yena te pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena prākṣipat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714856 (1.788):
yena te uttarapūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15253144 (1.788):
punar aparaṃ bhagavan ye pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā buddhā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054977 (1.788):
uttarapūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena (PvsP1 1: 17)
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499877 (1.788):
tathāgataḥ | evaṃpramukhāḥ śāriputra pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051861 (0.007):
trisāhasramahāsāhasro lokadhātur avabhāsito 'bhūt parisphuṭaḥ, pūrvasyāṃ / diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavas tena mahatā raśmyavabhāsena sphuṭā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053272 (0.007):
pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavas tena prākṣipat, taiś ca
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15032133 (0.007):
(AdSPG II 42) adrākṣan [f. 278b] pūrvasyān diśi gaṅgānadīvālukopameṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892707 (0.007):
yena te pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena}}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713613 (0.007):
yena te dakṣiṇasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena prākṣipat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715272 (0.007):
yena te pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 722379 (0.007):
chāriputra dakṣiṇasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavaḥ paripūrṇā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6910837 (0.008):
09518 pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn ābhayāvabhāsayā / 09519 māsuḥ/ evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamān lokadhatūn ā
00612 dhātavas tena mahatā raśmyavabhāsena sphuṭā avabhāsitāś cābhūvan/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889215 (5.960):
00614 paścimottarasyām adhastād upariṣṭād diśi gaṅgānadīvālukopamā / lokadhātava / 00615 s tena mahatā raśmyavabhāsena sphuṭā avabhāsitāś cābhūvan/ ye ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889293 (5.960):
adhastād upariṣṭād diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena mahatā / raśmyavabhāsena sphuṭā avabhāsitāś cābhūvan/ ye ca sattvās tena mahatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711809 (0.019):
adhastād upariṣṭād diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena mahatā / raśmyavabhāsena sphuṭā avabhāsitāś cābhūvan ye ca sattvās tena mahatā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051894 (0.019):
adhastād upariṣṭād diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavas tena mahatā / raśmyavabhāsena sphuṭā avabhāsitāś cābhūvan, ye ca sattvās tena mahatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889222 (0.023):
00615 s tena mahatā raśmyavabhāsena sphuṭā avabhāsitāś cābhūvan/ ye ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889300 (0.023):
raśmyavabhāsena sphuṭā avabhāsitāś cābhūvan/ ye ca sattvās tena mahatā / raśmyavabhāsena sphuṭā avabhāsitās te sarve niyatā abhūvan anuttarāyāṃ}}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711817 (0.023):
raśmyavabhāsena sphuṭā avabhāsitāś cābhūvan ye ca sattvās tena mahatā / raśmyavabhāsena sphuṭā avabhāsitās te sarve niyatā abhūvan anuttarāyāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051902 (0.023):
raśmyavabhāsena sphuṭā avabhāsitāś cābhūvan, ye ca sattvās tena mahatā / raśmyavabhāsena sphuṭā avabhāsitās te sarve niyatā abhūvann anuttarāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711783 (0.028):
diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena mahatā raśmyavabhāsena sphuṭā / avabhāsitāś cābhūvan evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi paścimāyām uttarasyām
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051868 (0.028):
diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavas tena mahatā raśmyavabhāsena sphuṭā / avabhāsitāś cābhūvan, evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi paścimāyām uttarasyām
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051973 (0.041):
diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavo 'vabhāsenāvabhāsitāḥ sphuṭāś / cābhūvan, tena ca raśmyavabhāsenaye sattvāḥ spṛṣṭās te sarve niyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711886 (0.058):
adhastād upariṣṭād diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena mahatā / raśmyavabhāsena sphuṭā avabhāsitāś cābhūvan ye ca sattvās tena mahatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711894 (0.059):
raśmyavabhāsena sphuṭā avabhāsitāś cābhūvan ye ca sattvās tena mahatā / raśmyavabhāsena sphuṭā avabhāsitās te sarve niyatā abhūvan anuttarāyāṃ
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17102400 (0.064):
trisāhasramahāsāhasrī lokadhātur avabhāsena sphuṭābhūt, 4. sarve ca / dvātṛṃśan mahānirayā sphuṭā abhūvan, 5. dvātṛṃśatiś ca devabhavanāny
evaṃ dakṣi / 00613 ṇasyāṃ diśi paścimāyām uttarasyām uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889275 (0.0):
00705 ś cābhūvan/ evaṃ dakṣiṇasyāṃ {{diśi paścimāyām uttarasyām / uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarasyām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711793 (0.0):
avabhāsitāś cābhūvan evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi paścimāyām uttarasyām / uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarasyām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711871 (0.0):
sphuṭāś cābhūvan evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi paścimāyām uttarasyām / uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarasyām
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051877 (0.0):
avabhāsitāś cābhūvan, evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi paścimāyām uttarasyām / uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarasyām
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052883 (0.0):
śākyamuniṃ ca tathāgataṃ sārdhaṃ bhikṣusaṃghena. evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi / paścimāyām uttarasyām uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15101350 (0.0):
evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi paścimāyām uttarasyām uttarapūrvasyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890223 (5.960):
01212 bhikṣusaṃghena/ evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi paścimāyām uttarapūrvasyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6906258 (5.960):
06811 dayanti dharmaṃ ca śṛṇvanti/ evaṃ pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ / paścimāyā / 06812 m uttarasyām uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712808 (5.960):
śākyamuniṃ ca tathāgataṃ sārdhaṃ bhikṣusaṃghena evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi / paścimāyām uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 728651 (5.960):
ca śṛṇvanti evaṃ pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām / uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarsyām ūrdhvam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051957 (5.960):
sphuṭāś cābhūvan, evaṃ dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām uttarapūrvasyāṃ / pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarasyām adhastād upariṣṭād
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15069099 (5.960):
pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām uttarapūrvasyāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15101631 (5.960):
parigṛhṇanti, evaṃ pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām / uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarasyām adha
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15102700 (5.960):
samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhā iti, evaṃ dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām / uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarasyām adha
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6581376 (0.008):
paścimāyāṃ diśi, evaṃ paścimottarasyāṃ diśi, evamuttarasyāṃ diśi, / evamuttarapūrvasyāṃ diśi, evamadhodiśi ||
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6896337 (0.016):
02820 nirvāṇadhātau {pratiṣṭhāpayitukāmena} prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam/ / yathā pūrvasyāṃ diśi / 02821 evaṃ dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyāṃ vadikṣv adha ūrdhvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 718866 (0.016):
śikṣitavyam yathā pūrvasyāṃ diśi evaṃ dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyāṃ / vadikṣv adha ūrdhvaṃ pratyekaṃ gaṅgānadīvālukopameṣu (PSP1: 29)
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19299121 (0.016):
ucchrepayitavyā kīlako vā nikhantavyaḥ | / yathā pūrvasyāṃ diśy evaṃ dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyāṃ diśi |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889856 (0.017):
01011 ābhayā varṇena śriyā tejasā ca/ pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ / paścimāyā / 01012 m uttarasyām adhastād ūrdhvaṃ digvidikṣu gaṅgānadīvālukopamān
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13790978 (0.024):
diśi dakṣiṇapūrvasyāṃ HV_22.16a / diśi pūrvottarasyāṃ tu HV_22.17a
dakṣiṇapaścimāyāṃ / 00614 paścimottarasyām adhastād upariṣṭād diśi gaṅgānadīvālukopamā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890226 (0.0):
01212 bhikṣusaṃghena/ evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi paścimāyām uttarapūrvasyāṃ / pūrvadakṣiṇasyāṃ / 01213 dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarasyām adha ūrdhvaṃ digbhāgaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6894372 (0.0):
01713 yena te upariṣṭād diśi {{gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena}}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6906259 (0.0):
06812 m uttarasyām uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ / paścimottarsyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711804 (0.0):
uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarasyām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712707 (0.0):
ekaikasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā (PSP1: 12) lokadhātavaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712811 (0.0):
paścimāyām uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ / paścimottarasyām adha ūrdhvaṃ digbhāgaṃ gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 716924 (0.0):
yena te upariṣṭād diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena prākṣipat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 728652 (0.0):
uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarsyām ūrdhvam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051889 (0.0):
uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarasyām / adhastād upariṣṭād diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavas tena mahatā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051966 (0.0):
sphuṭāś cābhūvan, evaṃ dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām uttarapūrvasyāṃ / pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarasyām adhastād upariṣṭād
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052886 (0.0):
paścimāyām uttarasyām uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ / paścimottarasyām adha ūrdhvaṃ digbhāge gaṅgānadībālukopameṣu lokadhātuṣu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15069102 (0.0):
pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām uttarapūrvasyāṃ / pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarasyām ūrdhvam adhaḥ sarvāsu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15101353 (0.0):
evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi paścimāyām uttarasyām uttarapūrvasyāṃ / pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarasyām adha ūrdhvadiśi
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15101634 (0.0):
uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarasyām adha
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15057148 (0.008):
upariṣṭād diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavas tena prākṣipat, taiś ca
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28595659 (0.011):
dakṣiṇāyāṃ paścimāyāmuttarasyāmuttarapūrvāyāṃ pūrvadakṣiṇāyāṃ / dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarasyāmadhaḥ ūrdhvaṃ diśi kṣetrakāyadikṣu
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28621408 (0.011):
yathā pūrvasyāṃ diśi, evaṃ dakṣiṇāyāṃ paścimāyāmuttarāyāmuttarapūrvasyāṃ / pūrvadakṣiṇāyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarāyāṃ adha ūrdhvāyāṃ diśi //
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23101008 (0.012):
codānayanti. evaṃ ye 'pi te dakṣiṇasyāṃ diśi paścimāyām uttarasyām / adhastād upariṣṭād yāvat samaṃtād daśasu dikṣu buddhā bhagavaṃtas
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23102981 (0.012):
samyaksaṃbodhiḥ. ye 'pi te ānanda etarhi pūrvasyān diśi dakṣiṇasyāṃ / paścimāyām uttarasyām adhastād upariṣṭād yāvat samantād daśasu dikṣu
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23103064 (0.012):
eṣa dharmakośo yaduta ṣaṭpāramitākośaḥ. ye 'pi te ānanda pūrvasyāṃ diśi / dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām adhastād upariṣṭād yāvat samantād daśasu
lokadhātava / 00615 s tena mahatā raśmyavabhāsena sphuṭā avabhāsitāś cābhūvan/ ye ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889294 (0.0):
adhastād upariṣṭād diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena mahatā / raśmyavabhāsena sphuṭā avabhāsitāś cābhūvan/ ye ca sattvās tena mahatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889301 (0.0):
raśmyavabhāsena sphuṭā avabhāsitāś cābhūvan/ ye ca sattvās tena mahatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889188 (5.960):
00612 dhātavas tena mahatā raśmyavabhāsena sphuṭā avabhāsitāś cābhūvan/
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051974 (0.019):
diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavo 'vabhāsenāvabhāsitāḥ sphuṭāś / cābhūvan, tena ca raśmyavabhāsenaye sattvāḥ spṛṣṭās te sarve niyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711818 (0.023):
raśmyavabhāsena sphuṭā avabhāsitāś cābhūvan ye ca sattvās tena mahatā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051903 (0.023):
raśmyavabhāsena sphuṭā avabhāsitāś cābhūvan, ye ca sattvās tena mahatā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21561100 (0.026):
pratyanubhavataḥ, tā api tasmin samaye udāreṇāvabhāsena sphuṭā bhavanti/ / 127.010. tatra ye sattvā upapannāḥ, te tayā anyonyaṃ sattvaṃ dṛṣṭvā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21561167 (0.026):
pratyanubhavataḥ, tā api tasmin samaye udāreṇāvabhāsena sphuṭā bhavanti/ / 127.016. tatra ye sattvā upapannāḥ, te tayā ābhayā anyonyaṃ sattvaṃ dṛṣṭvā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21561238 (0.026):
na pratyanubhavataḥ, tā pi tasmin samaye udāreṇāvabhāsena sphuṭā bhavanti/ / 127.023. tatra ye sattvā upapannāḥ, te tayābhayā anyonyaṃ sattvaṃ dṛṣṭvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711810 (0.040):
adhastād upariṣṭād diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena mahatā / raśmyavabhāsena sphuṭā avabhāsitāś cābhūvan ye ca sattvās tena mahatā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051896 (0.040):
adhastād upariṣṭād diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavas tena mahatā / raśmyavabhāsena sphuṭā avabhāsitāś cābhūvan, ye ca sattvās tena mahatā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21561311 (0.042):
na pratyanubhavataḥ, tā api tasmin samaye udāreṇāvabhāsena sphuṭā / bhavanti/ / 127.029. tatra ye sattvā upapannāḥ, te tayābhayā anyonyaṃ sattvaṃ dṛṣṭvā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21561390 (0.042):
na pratyanubhavataḥ, tā api tasmin samaye udāreṇāvabhāsena sphuṭā / bhavanti/ / 128.005. tatra ye sattvā upapannāḥ, te tayābhayā anyonyaṃ sattvaṃ dṛṣṭvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711782 (0.047):
diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena mahatā raśmyavabhāsena sphuṭā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051867 (0.047):
diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavas tena mahatā raśmyavabhāsena sphuṭā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21561460 (0.055):
na pratyanubhavataḥ, tā api tasmin samaye udāreṇāvabhāsena sphuṭā / bhavanti/ / 128.012. tatra ye sattvā, upapannāḥ, te tayā ābhayā anyonyaṃ sattvaṃ
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28012351 (0.059):
samārakaḥ sabrahmakaḥ saśramaṇabrāhmaṇikāḥ prajāstenāvabhāsenāvabhāsitāḥ / sphuṭā abhūvan | imau ca candrasūryau evaṃmaharddhikau evaṃmahānubhāvau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711894 (0.059):
raśmyavabhāsena sphuṭā avabhāsitāś cābhūvan ye ca sattvās tena mahatā / raśmyavabhāsena sphuṭā avabhāsitās te sarve niyatā abhūvan anuttarāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889341 (0.060):
00709 daśasu dikṣu ekaikasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavayas tā / 00710 prabhayā avabhāsitā abhūvan/ ye ca sattvās tayā prabhayā spṛṣṭās te
sattvās tena / 00616 mahatā raśmyavabhāsena sphuṭā avabhāsitās te sarve niyatā abhūvan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889306 (0.0):
adhastād upariṣṭād diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena mahatā / raśmyavabhāsena sphuṭā avabhāsitāś cābhūvan/ ye ca sattvās tena mahatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711820 (0.0):
adhastād upariṣṭād diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena mahatā / raśmyavabhāsena sphuṭā avabhāsitāś cābhūvan ye ca sattvās tena mahatā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051905 (0.0):
adhastād upariṣṭād diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavas tena mahatā / raśmyavabhāsena sphuṭā avabhāsitāś cābhūvan, ye ca sattvās tena mahatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889187 (0.023):
00612 dhātavas tena mahatā raśmyavabhāsena sphuṭā avabhāsitāś cābhūvan/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711783 (0.030):
diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena mahatā raśmyavabhāsena sphuṭā / avabhāsitāś cābhūvan evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi paścimāyām uttarasyām
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051868 (0.030):
diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavas tena mahatā raśmyavabhāsena sphuṭā / avabhāsitāś cābhūvan, evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi paścimāyām uttarasyām
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051973 (0.054):
diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavo 'vabhāsenāvabhāsitāḥ sphuṭāś / cābhūvan, tena ca raśmyavabhāsenaye sattvāḥ spṛṣṭās te sarve niyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711863 (0.059):
pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamāḥ sarvalokadhātavo 'vabhāsenāvabhāsitāḥ / sphuṭāś cābhūvan evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi paścimāyām uttarasyām
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051949 (0.059):
pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamāḥ sarvalokadhātavo 'vabhāsenāvabhāsitāḥ / sphuṭāś cābhūvan, evaṃ dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām uttarapūrvasyāṃ
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7837133 (0.062):
trisāhasramahāsāhasrā lokadhāturavabhāsena sphuṭābhūt sarve ca dvātṛṃśan / mahānirayā sphuṭā abhūvan dvātṛṃśatiśca devabhavanānyavabhāsitāni / tāśca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889347 (0.063):
sarve / 00711 niyatā abhūvan anuttarāyāṃ samyaksambodhau// / 00712 atha khalu bhagavāṃs tasyāṃ velāyāṃ jihvendriyaṃ nirṇāmayāmāsa/
00617 ttarāyāṃ samyaksambodhau/ / 00701 atha khalu bhagavān punar eva sarvaromakūpebhyaḥ smitam akarot/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711832 (0.0):
samyaksambodhau (PSP1: 7) atha khalu bhagavān punar eva sarvaromakūpebhyaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051915 (0.0):
(PvsP1 1: 3) / atha khalu bhagavān punar eva sarvaromakūpebhyaḥ smitam akarot, ekaikataś
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25307112 (1.192):
asyāṃ bhāṣitamātrāyāṃ tathaiva sarvam abhūt / / atha khalu bhagavān punar api sarvāvaraṇavimalaviśuddhivajraṃ nāma
Grahamatrkanamadharani (grahmdhu.htm.txt) 26664899 (0.002):
tatkulād api dāridryañ ca nāśāyiṣyanti / / atha khalu bhagavāñ chākyamuni tathāgataḥ punar api gṛhamātṛkānāma
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2894975 (0.004):
śāśvatasamāropāpavādocchedadṛṣṭivivarjitāstava buddhanetrīṃ nāpavadiṣyante / atha khalu bhagavān punarapi mahāmaterbodhisattvasya
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27862392 (0.005):
tāye sālohito bhavati jñātiko vā āhaṃsuḥ | vayaṃ etan dārakam upasthāsyāma / iti upasaṃpādayitavyā | atha khalu bhagavān mahāprajāpatīṃ gautamīm
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27858694 (0.005):
sambhojanīyaṃ kulan divā pūrve apratisaṃvicitā upasaṃkrāmasi | atha khalu / bhagavān mahāprajāpatīṃ gautamīm āmantrayati | sannipātaya gautami
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27863978 (0.008):
abhiniṣīdituṃ vā abhinipadyitum vā | atha khalu bhagavān yāvat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889835 (0.010):
01008 ṣv avihiṃseti/ / 01009 atha khalu bhagavāṃs tasminn eva saṃhāsane niṣanaḥ imaṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27868721 (0.012):
nāma tvam apratyavekṣiya choresi | tena hi na kṣamati apratyavekṣiya / chorayituṃ | atha khalu bhagavān yāvat paryavadātāni bhaviṣyanti |
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6163159 (0.015):
athānyatīrthikaparivrājakānāṃ śatam upārambhābhiprāyāṇāṃ yena bhagavāṃs / tenopasaṃkrāmaṃ nyāsīt. / atha khalu śakrasya devānām indrasyaitad abhūd, idam anyatīrthikānāṃ śatam
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1863071 (0.016):
dṛḍhavīryamahārakṣaṃ mahāmitramudāhṛtama // iti // / I.1.20 Vajrayaksa / atha bhagavān punarapi
Varahamihira: Yogayatra (yogay2_u.htm.txt) 13022606 (0.017):
YY_1.21b/.prāpnoti tan na samayaṃ[K.sa punaḥ] khalu kālakāṃksī/
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1864224 (0.019):
atha bhagavān punarapi sarvatathāgatanṛtyapūjāsamayodbhavavajraṃ nāma
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1870375 (0.019):
atha bhagavān punarapi / sarvatathāgatasūkṣmavajrajñānamudrāsamayamaṇḍalādhiṣṭhānaṃ nāma samādhiṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4025863 (0.019):
vicikitsiṣyati na dhaṃdhāyiṣyati na vivadiṣyati // / atha khalu śakro devānāmindra āyuṣmantaṃ śāriputrametadavocat
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9854651 (0.019):
āha nāhaṃ tvāṃ vimānayāmi, api tu khalu punastvamabhipaścādāgateti / sa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6939201 (0.019):
17518 sattvān bodhāya pratiṣṭhāpayiṣyāmi iyataḥ sattvān bodhāya na / pratiṣṭhāpayiṣyā / 17519 mīti/ api tu khalu punaḥ sarvasattvānāṃ kṛtena sannāhaḥ sannahyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6922295 (0.020):
12619 vavadiṣyāmy anuśāsiṣyāmi/ api tu khalu {{punar bhagavan tad api
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27845709 (0.020):
mayā teṣāṃ vairaṃ pratikartavyaṃ yadi bhagavāṃs teṣāṃ nānukampati | atha / bhagavān anukampati | nāhaṃ śakṣyāmi kiñcit pratikartuṃ | āmātyā āhaṃsuḥ |
evakikataś ca / 00702 romakūpāt ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ/ yair ayaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748525 (0.0):
mahāpuruṣalakṣaṇāt* saṣṭiṣaṣṭī raśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niścaranti sma
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748538 (0.0):
| daśabhyo hastāṅgulibhyaḥ ṣaṣṭiṣaṣṭī raśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748577 (0.0):
raśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niścaraṃti sma | sarvāṇi ca tāni
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27753365 (0.0):
cakrabhyāṃ raśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi pramuṃcan* sarvākṣaṇāpāyaduḥkhāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889112 (0.0):
ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭī / 00604 niyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ/ evaṃ ṣaṣṭiṣaṣṭigulphābhyāṃ ṣaṣṭiṣaṣṭir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889382 (0.0):
00715 m akarot/ yato 'nekāni raśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711699 (0.0):
tasyādhastāt pādatalayoḥ sahasrārābhyāṃ cakrābhyāṃ / ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ daśabhyaḥ pādāṅgulibhyaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711710 (0.0):
ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ daśabhyaḥ pādāṅgulibhyaḥ / ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ evaṃ ṣaṣṭiṣaṣṭigulphābhyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711842 (0.0):
samyaksambodhau (PSP1: 7) atha khalu bhagavān punar eva sarvaromakūpebhyaḥ / smitam akarot evakikataś ca romakūpāt / ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ yair ayaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051783 (0.0):
tasyādhastāt pādatalayoḥ sahasrābhyāṃ cakrābhyāṃ / ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ, daśabhyaḥ pādāṅgulibhyaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051794 (0.0):
ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ, daśabhyaḥ pādāṅgulibhyaḥ / ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ, evaṃ ṣaṣṭiṣaṣṭir
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051844 (0.0):
dvābhyāṃ śrotrābhyāṃ dvābhyāṃ cakṣurbhyāṃ madhyād ūrṇāyā upariṣṭād uṣṇīṣāt / ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ. yai raśmibhir ayaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051928 (0.0):
atha khalu bhagavān punar eva sarvaromakūpebhyaḥ smitam akarot, ekaikataś / ca romakūpāt ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ, yair ayaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9876528 (5.960):
iti hi bhikṣavo bodhisattvaḥ prakampyamānaiḥ kṣetrai / raśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niścārayaṃstūryaśatasahasraiḥ pravādyamānaiḥ,
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748570 (0.012):
bhruvorṇāyā upariṣṭād uṣṇīṣāt* mukhadvārāc ca ṣaṣṭiṣaṣṭī / raśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niścaraṃti sma | sarvāṇi ca tāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889100 (0.012):
ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭī / 00603 niyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ daśabhyaḥ pādāṅgulibhyaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889162 (0.012):
00609 cakṣurbhyāṃ madhyādūrṇāyā upariṣṭād uṣṇīṣāt ṣaṣṭiṣaṣṭī / raśmikoṭīniyuta / 00610 śatasahasrāṇi niśceruḥ yai raśmibhir ayaṃ trisāhasramahāsāhasro
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711759 (0.012):
dvābhyāṃ cakṣurbhyāṃ madhyādūrṇāyā upariṣṭād uṣṇīṣāt ṣaṣṭiṣaṣṭī / raśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ yai raśmibhir ayaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748487 (0.017):
ṣaṣṭiṣaṣṭiraśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niścaranti sma : daśabhyaś ca
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748498 (0.019):
pādāṃgulibhyaḥ ṣaṣṭiṣaṣṭī raśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niścaranti sma |
00703 trisāhasramahāsāhasro lokadhātur avabhāsitaḥ sphuṭo 'bhūt/ taiś ca
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749675 (0.0):
prabhayā punar evāyaṃ trisāhasramahāsāhasro lokadhātur avabhāsito 'bhūt*
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28305805 (0.0):
trisāhasramahāsāhasro lokadhātur avabhāsitaḥ sphuṭīkṛto 'bhūt | yāvanti ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711852 (0.0):
ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ yair ayaṃ / trisāhasramahāsāhasro lokadhātur avabhāsitaḥ sphuṭo 'bhūt taiś ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051857 (0.0):
trisāhasramahāsāhasro lokadhātur avabhāsito 'bhūt parisphuṭaḥ, pūrvasyāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051938 (0.0):
ca romakūpāt ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ, yair ayaṃ / trisāhasramahāsāhasro lokadhātur avabhāsitaḥ sphuṭo 'bhūt, taiś ca
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14251631 (0.007):
trisāhasramahāsāhasralokadhātur avabhāsitaḥ / sphuṭīkṛto 'bhūt / yāvanti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052821 (0.014):
akarot, yena smitāvabhāsenāyaṃ trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ sphuṭo
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11929699 (0.022):
trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ svakṣetram iti kṛtvāvabhāsitaḥ.
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28712792 (0.023):
tatra sarvatrisāhasramahāsāhasro lokadhāturābhāsamāgacchati
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6517936 (0.023):
trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ'; | tato nidānam iti ratnadānānāṃ nidānāt
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22398541 (0.024):
parvatamaṇḍala pariveṣṭitaḥ / sa ca trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890161 (0.025):
01206 yena smitāvabhāsenāyaṃ trisāhasramahāsāhasralokadhātuḥ sphuṭo 'bhūt/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712746 (0.025):
smitāvabhāsenāyaṃ trisāhasramahāsāhasralokadhātuḥ sphuṭo 'bhūt yāvad
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6529724 (0.025):
samprati sattvalokābhāvaprasthitimadhikṛtya bhāṣitastrisāhasramahāsāhasro / lokadhāturiti saḥ ityādyāha | bhājanalokasya pūrvamuktatvādatra
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18613146 (0.025):
athāyaṃ trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ kaṃpe prakaṃpe atīva ṣaḍvikāraṃ /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7646886 (0.026):
trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ sphuṭo 'bhut / sa tatra kecid raśmayo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036999 (0.026):
akarot* yena smitāvabhāsenāyan trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ sphuṭo
Vasubandhu: Bodhicittotpadasutrasastra (vasbocpu.htm.txt) 2583243 (0.026):
6 | punastathāhi | trisāhasramahāsāhasro lokadhāturyadā samudeti jñātavyaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21551937 (0.027):
097.028. mahāpṛthivīcālaḥ saṃvṛttaḥ/ / 097.028. ayaṃ trisāhasramahāsāhasro lokadhāturiyaṃ mahāpṛthivī ṣaḍvikāraṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9839760 (0.027):
bhikṣavo bodhisattvena tathārūpā kāyāt prabhā muktābhūd yayā prabhayā ayaṃ / trisāhasramahāsāhasro lokadhāturevaṃ vipulavistīrṇo mahatodāreṇa
pūrvasyāṃ / 00704 diśi gaṅgānadīvālukopamāḥ sarvalokadhātavo 'vabhāsenāvabhāsitāḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15031946 (0.0):
pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopaṃcṣu lokadhātuṣu bodhisattvā mahāsattvās
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889179 (0.0):
00611 vabhāsito 'bhūt parisphuṭaḥ/ pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892289 (0.0):
gṛhītvā}} yena te uttarapūrvasyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6900036 (0.0):
upaniṣadam api upaniśām api nopaiti/ sacec chāriputra uttarapūrvasyāṃ diśi / gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavaḥ paripūrṇā bhaveyuḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6942239 (0.0):
{buddhān bhagavataḥ paśyanti ārāgayanti devamanuṣyopapattiñ ca} / 18611 parigṛhṇanti/ evaṃ pūrvasyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamāṃl lokadhātūn
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711862 (0.0):
trisāhasramahāsāhasro lokadhātur avabhāsitaḥ sphuṭo 'bhūt taiś ca / pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamāḥ sarvalokadhātavo 'vabhāsenāvabhāsitāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 722332 (0.0):
śāriputramaudgalyāyanasadṛśair bhikṣubhiḥ sacec chāriputra pūrvasyāṃ diśi / gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavaḥ paripūrṇā bhaveyuḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 722522 (0.0):
upaniṣadam api upaniśām api nopaiti sacec chāriputra uttarapūrvasyāṃ diśi / gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavaḥ paripūrṇā bhaveyuḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 765519 (0.0):
subhūte bodhisattvo mahāsattvo mahāsannāhasannaddhaḥ pūrvasyāṃ diśi / gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu yāvantaḥ sattvāṃs tān sarvān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9821034 (0.0):
bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran ye te pūrvasyāṃ diśi / gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tān sarvān śūnyān paśyati, ye 'pi tatra
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051948 (0.0):
trisāhasramahāsāhasro lokadhātur avabhāsitaḥ sphuṭo 'bhūt, taiś ca / pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamāḥ sarvalokadhātavo 'vabhāsenāvabhāsitāḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15062699 (0.007):
sa cec chāriputra pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15062917 (0.007):
sa cec chāriputra uttarapūrvasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15073866 (0.007):
jihvendriyaṃ nirṇamayya pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamā iokadhātavo
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15032133 (0.007):
(AdSPG II 42) adrākṣan [f. 278b] pūrvasyān diśi gaṅgānadīvālukopameṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891038 (0.008):
te dakṣiṇasyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena}} prākṣipat/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 722569 (0.008):
chāriputra pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavaḥ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499928 (0.008):
'nantavīryo nāma tathāgataḥ | evaṃpramukhāḥ śāriputra dakṣiṇasyāṃ diśi / gaṅgānadīvālukopamā buddhā bhagavantaḥ svakasvakāni buddhakṣetrāṇi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6910837 (0.008):
09519 māsuḥ/ evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamān lokadhatūn ā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6941699 (0.008):
dharmacakraṃ pravartitam/ / 18516 evaṃ dakṣiṇasyām diśi {{gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu buddhā
sphuṭā / 00705 ś cābhūvan/ evaṃ dakṣiṇasyāṃ {{diśi paścimāyām uttarasyām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711790 (5.960):
diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena mahatā raśmyavabhāsena sphuṭā / avabhāsitāś cābhūvan evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi paścimāyām uttarasyām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711869 (5.960):
pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamāḥ sarvalokadhātavo 'vabhāsenāvabhāsitāḥ / sphuṭāś cābhūvan evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi paścimāyām uttarasyām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 728647 (5.960):
ca śṛṇvanti evaṃ pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām / uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarsyām ūrdhvam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051875 (5.960):
diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavas tena mahatā raśmyavabhāsena sphuṭā / avabhāsitāś cābhūvan, evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi paścimāyām uttarasyām
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052880 (5.960):
śākyamuniṃ ca tathāgataṃ sārdhaṃ bhikṣusaṃghena. evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi / paścimāyām uttarasyām uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15069095 (5.960):
pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām uttarapūrvasyāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15101347 (5.960):
evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi paścimāyām uttarasyām uttarapūrvasyāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15101627 (5.960):
parigṛhṇanti, evaṃ pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām / uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarasyām adha
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6906254 (0.002):
06811 dayanti dharmaṃ ca śṛṇvanti/ evaṃ pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ / paścimāyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889195 (0.007):
evaṃ dakṣi / 00613 ṇasyāṃ diśi paścimāyām uttarasyām uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890221 (0.008):
01212 bhikṣusaṃghena/ evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi paścimāyām uttarapūrvasyāṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6581375 (0.009):
paścimāyāṃ diśi, evaṃ paścimottarasyāṃ diśi, evamuttarasyāṃ diśi, / evamuttarapūrvasyāṃ diśi, evamadhodiśi ||
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28595652 (0.009):
nānādigbhāgeṣu nānādiganugameṣu nānādiksāgareṣu yaduta pūrvasyāṃ diśi / dakṣiṇāyāṃ paścimāyāmuttarasyāmuttarapūrvāyāṃ pūrvadakṣiṇāyāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28716103 (0.009):
sarvalokadhātūnadrākṣīt / yathā pūrvasyāṃ diśi, evaṃ dakṣiṇāyāṃ / paścimāyāmuttarasyāmuttarapūrvāyāṃ pūrvadakṣiṇāyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712806 (0.011):
śākyamuniṃ ca tathāgataṃ sārdhaṃ bhikṣusaṃghena evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi / paścimāyām uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889856 (0.013):
01011 ābhayā varṇena śriyā tejasā ca/ pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ / paścimāyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6896337 (0.013):
02820 nirvāṇadhātau {pratiṣṭhāpayitukāmena} prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam/ / yathā pūrvasyāṃ diśi / 02821 evaṃ dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyāṃ vadikṣv adha ūrdhvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 718866 (0.013):
śikṣitavyam yathā pūrvasyāṃ diśi evaṃ dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyāṃ / vadikṣv adha ūrdhvaṃ pratyekaṃ gaṅgānadīvālukopameṣu (PSP1: 29)
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19299121 (0.013):
ucchrepayitavyā kīlako vā nikhantavyaḥ | / yathā pūrvasyāṃ diśy evaṃ dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyāṃ diśi |
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13660257 (0.014):
prajvalati; adhaḥkāyāc chītalā vāridhārā syandante; yathā pūrvasyāṃ diśy / evaṃ dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyāṃ diśīti caturdiśaṃ caturvidham
uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarasyām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889204 (0.0):
00613 ṇasyāṃ diśi paścimāyām uttarasyām uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890226 (0.0):
01212 bhikṣusaṃghena/ evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi paścimāyām uttarapūrvasyāṃ / pūrvadakṣiṇasyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6906259 (0.0):
06811 dayanti dharmaṃ ca śṛṇvanti/ evaṃ pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ / paścimāyā / 06812 m uttarasyām uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711799 (0.0):
avabhāsitāś cābhūvan evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi paścimāyām uttarasyām / uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarasyām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711871 (0.0):
sphuṭāś cābhūvan evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi paścimāyām uttarasyām / uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarasyām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712811 (0.0):
śākyamuniṃ ca tathāgataṃ sārdhaṃ bhikṣusaṃghena evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi / paścimāyām uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 728652 (0.0):
ca śṛṇvanti evaṃ pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām / uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarsyām ūrdhvam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051884 (0.0):
avabhāsitāś cābhūvan, evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi paścimāyām uttarasyām / uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarasyām
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051963 (0.0):
sphuṭāś cābhūvan, evaṃ dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām uttarapūrvasyāṃ / pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarasyām adhastād upariṣṭād
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052886 (0.0):
śākyamuniṃ ca tathāgataṃ sārdhaṃ bhikṣusaṃghena. evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi / paścimāyām uttarasyām uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15069102 (0.0):
pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām uttarapūrvasyāṃ / pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarasyām ūrdhvam adhaḥ sarvāsu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15101353 (0.0):
evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi paścimāyām uttarasyām uttarapūrvasyāṃ / pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarasyām adha ūrdhvadiśi
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15101634 (0.0):
parigṛhṇanti, evaṃ pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām / uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarasyām adha
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15102701 (5.960):
samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhā iti, evaṃ dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām / uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarasyām adha
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28595659 (0.011):
dakṣiṇāyāṃ paścimāyāmuttarasyāmuttarapūrvāyāṃ pūrvadakṣiṇāyāṃ / dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarasyāmadhaḥ ūrdhvaṃ diśi kṣetrakāyadikṣu
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28621408 (0.011):
yathā pūrvasyāṃ diśi, evaṃ dakṣiṇāyāṃ paścimāyāmuttarāyāmuttarapūrvasyāṃ / pūrvadakṣiṇāyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarāyāṃ adha ūrdhvāyāṃ diśi //
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27753030 (0.040):
prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam* // evan dakṣiṇasyāṃ diśi paścimāyām / uttarasyām adhastād upariṣṭād yāvat samantād daśasu dikṣu yā
adhastād upariṣṭād diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena mahatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889211 (0.0):
dakṣiṇapaścimāyāṃ / 00614 paścimottarasyām adhastād upariṣṭād diśi gaṅgānadīvālukopamā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890618 (0.0):
01415 yena te pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891868 (0.0):
diśi {{gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena}} prākṣipat/ taiś ca padmaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892706 (0.0):
yena te pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena}}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6893123 (0.0):
01620 diśi {{gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena}} prākṣipat/ taiś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6893956 (0.0):
01708 d diśi {{gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena}} prākṣipat/ taiś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6894371 (0.0):
01713 yena te upariṣṭād diśi {{gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena}}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6899989 (0.0):
api nopaiti/ sacec chāriputra uttarasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā / lokadhātavaḥ paripūrṇā bhaveyuḥ śāriputramaudgalyāyanasadṛśair bhikṣubhiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6900133 (0.0):
api nopaiti/ sacec chāriputra dakṣiṇapaścimāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā / lokadhātavaḥ paripūrṇā bhaveyuḥ śāriputramaudgalyāyanasadṛśair bhikṣubhiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6910983 (0.0):
09610 sarvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavo 'vabhāsena sphuṭīkṛtā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711781 (0.0):
trisāhasramahāsāhasro lokadhāur avabhāsito 'bhūt parisphuṭaḥ pūrvasyāṃ / diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena mahatā raśmyavabhāsena sphuṭā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711807 (0.0):
uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarasyām / adhastād upariṣṭād diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena mahatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713198 (0.0):
yena te pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena prākṣipat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713614 (0.0):
yena te dakṣiṇasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena prākṣipat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714024 (0.0):
yena te paścimāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena prākṣipat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714857 (0.0):
yena te uttarapūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715273 (0.0):
yena te pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715689 (0.0):
yena te dakṣiṇapaścimāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 716103 (0.0):
yena te paścimottarasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 716515 (0.0):
yena te adhas tād diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena prākṣipat
raśmyavabhāsena sphuṭā avabhāsitāś cābhūvan/ ye ca sattvās tena mahatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889223 (0.0):
00614 paścimottarasyām adhastād upariṣṭād diśi gaṅgānadīvālukopamā / lokadhātava / 00615 s tena mahatā raśmyavabhāsena sphuṭā avabhāsitāś cābhūvan/ ye ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711809 (0.0):
adhastād upariṣṭād diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena mahatā / raśmyavabhāsena sphuṭā avabhāsitāś cābhūvan ye ca sattvās tena mahatā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051894 (0.0):
adhastād upariṣṭād diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavas tena mahatā / raśmyavabhāsena sphuṭā avabhāsitāś cābhūvan, ye ca sattvās tena mahatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889188 (5.960):
00612 dhātavas tena mahatā raśmyavabhāsena sphuṭā avabhāsitāś cābhūvan/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711783 (0.009):
diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena mahatā raśmyavabhāsena sphuṭā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051868 (0.009):
diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavas tena mahatā raśmyavabhāsena sphuṭā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711818 (0.019):
raśmyavabhāsena sphuṭā avabhāsitāś cābhūvan ye ca sattvās tena mahatā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051903 (0.019):
raśmyavabhāsena sphuṭā avabhāsitāś cābhūvan, ye ca sattvās tena mahatā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051974 (0.019):
diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavo 'vabhāsenāvabhāsitāḥ sphuṭāś / cābhūvan, tena ca raśmyavabhāsenaye sattvāḥ spṛṣṭās te sarve niyatā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21561100 (0.026):
pratyanubhavataḥ, tā api tasmin samaye udāreṇāvabhāsena sphuṭā bhavanti/ / 127.010. tatra ye sattvā upapannāḥ, te tayā anyonyaṃ sattvaṃ dṛṣṭvā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21561167 (0.026):
pratyanubhavataḥ, tā api tasmin samaye udāreṇāvabhāsena sphuṭā bhavanti/ / 127.016. tatra ye sattvā upapannāḥ, te tayā ābhayā anyonyaṃ sattvaṃ dṛṣṭvā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21561238 (0.026):
na pratyanubhavataḥ, tā pi tasmin samaye udāreṇāvabhāsena sphuṭā bhavanti/ / 127.023. tatra ye sattvā upapannāḥ, te tayābhayā anyonyaṃ sattvaṃ dṛṣṭvā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21561311 (0.042):
na pratyanubhavataḥ, tā api tasmin samaye udāreṇāvabhāsena sphuṭā / bhavanti/ / 127.029. tatra ye sattvā upapannāḥ, te tayābhayā anyonyaṃ sattvaṃ dṛṣṭvā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21561390 (0.042):
na pratyanubhavataḥ, tā api tasmin samaye udāreṇāvabhāsena sphuṭā / bhavanti/ / 128.005. tatra ye sattvā upapannāḥ, te tayābhayā anyonyaṃ sattvaṃ dṛṣṭvā
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748662 (0.054):
ca diśi gaṃgānadīvālukopamāl lokadhātavo mahatāvabhāsena sphuṭā abhūvan*
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748683 (0.054):
samantād daśasu dikṣv ekaikasyān diśi gaṃgānadīvālukopamāl lokadhātavo / mahatāvabhāsena sphuṭā abhūvan* yaiś ca satvaiḥ so 'vabhāso dṛṣṭo ye ca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21561460 (0.055):
na pratyanubhavataḥ, tā api tasmin samaye udāreṇāvabhāsena sphuṭā / bhavanti/ / 128.012. tatra ye sattvā, upapannāḥ, te tayā ābhayā anyonyaṃ sattvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19039090 (0.059):
gaṅgānadīvālikopamā lokadhātavo mahatāvabhāsena sphuṭīkṛtā yad uta
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28012351 (0.059):
samārakaḥ sabrahmakaḥ saśramaṇabrāhmaṇikāḥ prajāstenāvabhāsenāvabhāsitāḥ / sphuṭā abhūvan | imau ca candrasūryau evaṃmaharddhikau evaṃmahānubhāvau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711894 (0.059):
raśmyavabhāsena sphuṭā avabhāsitāś cābhūvan ye ca sattvās tena mahatā / raśmyavabhāsena sphuṭā avabhāsitās te sarve niyatā abhūvan anuttarāyāṃ
raśmyavabhāsena sphuṭā avabhāsitās te sarve niyatā abhūvan anuttarāyāṃ}}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889228 (0.0):
lokadhātava / 00615 s tena mahatā raśmyavabhāsena sphuṭā avabhāsitāś cābhūvan/ ye ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711820 (0.0):
adhastād upariṣṭād diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena mahatā / raśmyavabhāsena sphuṭā avabhāsitāś cābhūvan ye ca sattvās tena mahatā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051905 (0.0):
adhastād upariṣṭād diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavas tena mahatā / raśmyavabhāsena sphuṭā avabhāsitāś cābhūvan, ye ca sattvās tena mahatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889187 (0.023):
00612 dhātavas tena mahatā raśmyavabhāsena sphuṭā avabhāsitāś cābhūvan/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711783 (0.030):
diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena mahatā raśmyavabhāsena sphuṭā / avabhāsitāś cābhūvan evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi paścimāyām uttarasyām
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051868 (0.030):
diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavas tena mahatā raśmyavabhāsena sphuṭā / avabhāsitāś cābhūvan, evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi paścimāyām uttarasyām
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051973 (0.054):
diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavo 'vabhāsenāvabhāsitāḥ sphuṭāś / cābhūvan, tena ca raśmyavabhāsenaye sattvāḥ spṛṣṭās te sarve niyatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711863 (0.059):
pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamāḥ sarvalokadhātavo 'vabhāsenāvabhāsitāḥ / sphuṭāś cābhūvan evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi paścimāyām uttarasyām
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051949 (0.059):
pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamāḥ sarvalokadhātavo 'vabhāsenāvabhāsitāḥ / sphuṭāś cābhūvan, evaṃ dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām uttarapūrvasyāṃ
samyak / 00706 sambodhau/ / 00707 atha khalu bhagavān punar eva yā sā buddhānāṃ bhagavatāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711910 (0.0):
samyaksambodhau atha khalu bhagavān punar eva yā sā buddhānāṃ bhagavatāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051990 (0.0):
atha khalu bhagavān punar eva yā sā buddhānāṃ bhagavatāṃ prakṛtiprabhā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889231 (0.023):
00616 mahatā raśmyavabhāsena sphuṭā avabhāsitās te sarve niyatā abhūvan / 00617 ttarāyāṃ samyaksambodhau/
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25307112 (0.023):
atha khalu bhagavān punar api sarvāvaraṇavimalaviśuddhivajraṃ nāma
Grahamatrkanamadharani (grahmdhu.htm.txt) 26664899 (0.023):
tatkulād api dāridryañ ca nāśāyiṣyanti / / atha khalu bhagavāñ chākyamuni tathāgataḥ punar api gṛhamātṛkānāma
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2894975 (0.024):
śāśvatasamāropāpavādocchedadṛṣṭivivarjitāstava buddhanetrīṃ nāpavadiṣyante / atha khalu bhagavān punarapi mahāmaterbodhisattvasya
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27862392 (0.026):
tāye sālohito bhavati jñātiko vā āhaṃsuḥ | vayaṃ etan dārakam upasthāsyāma / iti upasaṃpādayitavyā | atha khalu bhagavān mahāprajāpatīṃ gautamīm
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27858694 (0.026):
sambhojanīyaṃ kulan divā pūrve apratisaṃvicitā upasaṃkrāmasi | atha khalu / bhagavān mahāprajāpatīṃ gautamīm āmantrayati | sannipātaya gautami
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711827 (0.026):
samyaksambodhau (PSP1: 7) atha khalu bhagavān punar eva sarvaromakūpebhyaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051913 (0.026):
(PvsP1 1: 3) / atha khalu bhagavān punar eva sarvaromakūpebhyaḥ smitam akarot, ekaikataś
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889834 (0.027):
01008 ṣv avihiṃseti/ / 01009 atha khalu bhagavāṃs tasminn eva saṃhāsane niṣanaḥ imaṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27868721 (0.028):
nāma tvam apratyavekṣiya choresi | tena hi na kṣamati apratyavekṣiya / chorayituṃ | atha khalu bhagavān yāvat paryavadātāni bhaviṣyanti |
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27863978 (0.031):
abhiniṣīdituṃ vā abhinipadyitum vā | atha khalu bhagavān yāvat
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1863071 (0.033):
dṛḍhavīryamahārakṣaṃ mahāmitramudāhṛtama // iti // / I.1.20 Vajrayaksa / atha bhagavān punarapi
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27845710 (0.034):
mayā teṣāṃ vairaṃ pratikartavyaṃ yadi bhagavāṃs teṣāṃ nānukampati | atha / bhagavān anukampati | nāhaṃ śakṣyāmi kiñcit pratikartuṃ | āmātyā āhaṃsuḥ |
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21533903 (0.035):
041.001. div4 brāhmaṇadārikāvadānam/ / 041.002. bhagavān nyagrodhikāmanuprāptaḥ/ / 041.002. atha bhagavān pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaramādāya nyagrodhikāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559660 (0.035):
puruṣadamyasārithaḥ śāstā devamanuṣyāṇāṃ buddho bhagavāniti/ / 122.009. atha bhagavān sāyāhṇe pratisamlayanādvyutthāya
Varahamihira: Yogayatra (yogay2_u.htm.txt) 13022606 (0.036):
YY_1.21b/.prāpnoti tan na samayaṃ[K.sa punaḥ] khalu kālakāṃksī/
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6163159 (0.036):
athānyatīrthikaparivrājakānāṃ śatam upārambhābhiprāyāṇāṃ yena bhagavāṃs / tenopasaṃkrāmaṃ nyāsīt. / atha khalu śakrasya devānām indrasyaitad abhūd, idam anyatīrthikānāṃ śatam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6939201 (0.037):
17518 sattvān bodhāya pratiṣṭhāpayiṣyāmi iyataḥ sattvān bodhāya na / pratiṣṭhāpayiṣyā / 17519 mīti/ api tu khalu punaḥ sarvasattvānāṃ kṛtena sannāhaḥ sannahyate
prakṛtiprabhā tayā / 00708 prabhayā trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum avabhāsayāmāsa/ yāvat
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9896971 (0.0):
trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ saṃprakampyānupūrveṇa magadheṣu caryāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27751942 (0.0):
bātamaṇḍalyo yā imaṃ trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ vidhunuyur
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889367 (0.0):
00713 trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ jihvendriyeṇācchādayāmāsa/ / trisāhasra / 00714 mahāsāhasraṃ lokadhātuṃ jihvendriyeṇa sphuritvā tasmāj jihvendriyāt
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711920 (0.0):
samyaksambodhau atha khalu bhagavān punar eva yā sā buddhānāṃ bhagavatāṃ / prakṛtiprabhā tayā prabhayā trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052000 (0.0):
atha khalu bhagavān punar eva yā sā buddhānāṃ bhagavatāṃ prakṛtiprabhā
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16533549 (0.0):
P63 / trisāhasramahāsāhasram api lokadhātum agniparipūṛṇām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889839 (5.960):
01009 atha khalu bhagavāṃs tasminn eva saṃhāsane niṣanaḥ imaṃ / trisāhasramahā / 01010 sāhasraṃ lokadhātum abhibhūya tathāgatas tiṣṭhati bhāsate tapati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712430 (5.960):
tasminn eva saṃhāsane niṣanaḥ imaṃ trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23916053 (0.014):
trisāhasramahāsāhasralokadhātum paśyāmī'ti /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6942949 (0.015):
sthitvā mahāsannāhasannaddha / 18702 s trisāhasraṃ mahāsāhasraṃ lokadhātuṃ vaidūryamayaṃ nirmimīte
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18707354 (0.019):
ca trisāhasramahāsāhasrāṃ lokadhātuṃ abhinatāṃ yena bodhisatvo /
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11334819 (0.019):
trisāhasramahāsāhasrāṃ lokadhātuṃ samprakampya mahatāvabhāsenāvabhāsya ca
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6574901 (0.019):
mahāvāriparipūrṇa unnamet, unnamitvā sarvāvatīṃ trisāhasramahāsāhasrāṃ / lokadhātuṃ saṃchādayet | saṃchādya ca sarvatra samakālaṃ vāri pramuñcet |
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23102210 (0.025):
trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum avabhāsena spharitvā punar eva āgamya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15034246 (0.025):
trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum avabhāsena spharati prakṛtiprabhayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6942166 (0.025):
18603 buddhavigrahaṃ sannahya trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum avabhāsena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 763928 (0.025):
sannahya buddhavigrahaṃ sannahya trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum / avabhāsena sphurati ca ṣaḍvikāraṃ kampayati ca sarvasmin nairayikabhavane
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9799715 (0.025):
saṃpracaliṣyati, sarve ca trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum avabhāsena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15101554 (0.025):
sannahya, buddhavigrahasannāhaṃ sannahya, trisāhasramahāsāhasraṃ / lokadhātum avabhāsena spharati ca, ṣaḍ vikāraṃ kampayati ca sarvasmin
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9778907 (0.027):
bodhisatvānām asya dharmaparyāyasya pūjākarmaṇe sarvam imaṃ / trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ sarvacūrṇagandhadhupavyūhaiḥ puṣpaiś ca
sarvāsu / 00709 daśasu dikṣu ekaikasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavayas tā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6906270 (0.0):
06813 m ūrdhvam adhaḥ sarvāsu daśasu dikṣu ekaikasyāṃ diśi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711932 (0.0):
prakṛtiprabhā tayā prabhayā trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum / avabhāsayāmāsa yāvat sarvāsu daśasu dikṣu ekaikasyāṃ diśi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712707 (0.0):
suvarṇavarṇena bhagavataḥ prabhāvabhāsena daśasu dikṣu prasṛtena / ekaikasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā (PSP1: 12) lokadhātavaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 728663 (0.0):
adhaḥ sarvāsu daśasu dikṣu ekaikasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052006 (0.0):
tayā prabhayā trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum avabhāsayāmāsa, yāvat / sarvāsu daśasu dikṣu ekaikasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavas tayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15259371 (5.960):
prathamacittotpādikā bodhisattvā, ye ca kecana daśasu dikṣv ekaikasyāṃ / diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu bodhisattvās teṣām api sarveṣāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15259419 (5.960):
punar aparaṃ kauśika yaḥ kaścit kulaputro vā kuladuhitā vā ye daśasu dikṣv / ekaikasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sattvās tān sarvān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15259528 (5.960):
prathamacittotpādikā bodhisattvā ye ca kecana daśasu dikṣv ekaikasyāṃ diśi / gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu bodhisattvās teṣām api sarveṣāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15259758 (5.960):
bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved yāvad daśasu dikṣv ekaikasyāṃ diśi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15265020 (5.960):
punar aparaṃ subhūte daśasu dikṣv ekaikasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9802866 (5.960):
ihāhaṃ subhūte 'nāvaraṇena buddhacakṣuṣā lokaṃ vyavalokayan paśyāmi daśasu / dikṣv ekaikasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu bodhisattvān
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052108 (5.960):
digvidikṣu, ekaikasyāṃ ca diśi daśasu dikṣu gaṅgānadībālukopameṣu
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16530470 (5.960):
P42 / daśasu dikṣv ekaikasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukāsameṣu
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6174121 (5.960):
punar aparaṃ bhagavan yac ca te daśasu dikṣv ekaikasyāṃ diśi
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6208476 (5.960):
sakṛdāgāmiphale pratiṣṭhāpitāḥ. yāvantaḥ kauśika daśasu dikṣv ekaikasyāṃ / diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sattvās tān kaścid eva kulaputro vā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6210018 (5.960):
pratiṣṭhāpitā yāvantaḥ kauśika daśasu dikṣv ekaikasyāṃ diśi / gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sattvās tān kaścid eva kulaputro vā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6211469 (5.960):
lokadhātau sattvā avaivartyabhūmau pratiṣṭhāpitaḥ, yāvantaḥ kauśika daśasu / dikṣv ekaikasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sattvās tān kaścid
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6212099 (5.960):
samyaksaṃbodhaye saṃprasthitā, yāvantaḥ kauśika daśasu dikṣv ekaikasyāṃ / diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sattvās te sarva anuttarāyai
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6212570 (5.960):
anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau, yāvantaḥ kauśika daśasu dikṣv ekaikasyāṃ diśi / gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sattvās te sarva avaivartikā bhaveyur
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21411849 (5.960):
tasya khalu punarānanda bhagavato 'mitābhasya tathāgatasya daśasu dikṣu / ekaikasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukāsameṣu buddhakṣetreṣu gaṅgānadīvālukāsamā
00710 prabhayā avabhāsitā abhūvan/ ye ca sattvās tayā prabhayā spṛṣṭās te
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711939 (0.0):
gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavayas tā prabhayā avabhāsitā abhūvan ye ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052017 (0.0):
prabhayā avabhāsitā abhūvan, ye ca sattvās tayā prabhayā spṛṣṭās te sarve
Svalpaksara prajnaparamita (bsu050_u.htm.txt) 24444459 (0.0):
taiśca raśmibhiḥ sarvabuddhakṣetrāṇi parisphuṭānyabhūvan | ye ca / sattvāstayā prabhayā spṛṣṭāḥ, te sarve niyatā abhūvannanuttarāya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889216 (0.060):
00615 s tena mahatā raśmyavabhāsena sphuṭā avabhāsitāś cābhūvan/ ye ca / sattvās tena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889294 (0.060):
raśmyavabhāsena sphuṭā avabhāsitāś cābhūvan/ ye ca sattvās tena mahatā
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748693 (0.061):
mahatāvabhāsena sphuṭā abhūvan* yaiś ca satvaiḥ so 'vabhāso dṛṣṭo ye ca / tenāvabhāsena spṛṣṭās te sarve niyatā abhavann anuttarasyāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051976 (0.064):
cābhūvan, tena ca raśmyavabhāsenaye sattvāḥ spṛṣṭās te sarve niyatā
sarve / 00711 niyatā abhūvan anuttarāyāṃ samyaksambodhau// / 00712 atha khalu bhagavāṃs tasyāṃ velāyāṃ jihvendriyaṃ nirṇāmayāmāsa/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891069 (0.0):
dharmaḥ śrutas te niyatā abhūvan anuttarāyāṃ samyaksambodhau/ atha khalu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891484 (0.0):
śrutas te niyatā abhūvan anuttarāyāṃ samyaksambodhau/ atha khalu te
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892320 (0.0):
sattvaiḥ sa dharmaḥ śrutas te niyatā abhūvan anuttarāyāṃ samyaksambodhau/ / atha khalu te bodhisattvās te ca gṛhasthās te ca pravrajitās te ca dārakās
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6910802 (0.0):
09514 sarvasattvānāṃ hitamukhāya pratipanno bhavati/ / 09515 atha khalu bhagavāṃs tasyāṃ velāyāṃ jihvendriyaṃ nirnāmayitvā imaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711940 (0.0):
gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavayas tā prabhayā avabhāsitā abhūvan ye ca / sattvās tayā prabhayā spṛṣṭās te sarve niyatā abhūvan anuttarāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711950 (0.0):
sattvās tayā prabhayā spṛṣṭās te sarve niyatā abhūvan anuttarāyāṃ / samyaksambodhau atha khalu bhagavāṃs tasyāṃ velāyāṃ jihvendriyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 733105 (0.0):
sarvasattvānāṃ hitamukhāya pratipanno bhavati atha khalu bhagavāṃs tasyāṃ / velāyāṃ jihvendriyaṃ nirnāmayitvā imaṃ trisāhasraṃ mahāsahasraṃ lokadhātuṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052018 (0.0):
prabhayā avabhāsitā abhūvan, ye ca sattvās tayā prabhayā spṛṣṭās te sarve
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052028 (0.0):
prabhayā avabhāsitā abhūvan, ye ca sattvās tayā prabhayā spṛṣṭās te sarve / niyatā abhūvann anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15073688 (0.0):
bodhisattvo mahāsattvo sarvasattvānāṃ hitasukhāya pratipanno bhavati. / atha khalu bhagavāṃs tasyāṃ velāyāṃ jihvendriyaṃ nirnāmayitvā imaṃ
Svalpaksara prajnaparamita (bsu050_u.htm.txt) 24444462 (0.0):
taiśca raśmibhiḥ sarvabuddhakṣetrāṇi parisphuṭānyabhūvan | ye ca / sattvāstayā prabhayā spṛṣṭāḥ, te sarve niyatā abhūvannanuttarāya
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6587748 (0.003):
kṣipramanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pariniṣpadyeyuḥ || / atha khalu bhagavāṃstasyāṃ velāyāmimā gāthā abhāṣata
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6586835 (0.014):
pareṇānuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyasīti || / atha khalu bhagavāṃstasyāṃ velāyāmimā gāthā abhāṣata
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890651 (0.019):
01418 mitāpratisaṃyuktāṃ dharmadeśanām/ yaiś ca sattvaiḥ sa dharmaḥ śrutas / te niyatā / 01419 abhūvan anuttarāyāṃ samyaksambodhau/ / 01420 atha khalu te bodhisattvās te ca gṛhasthās te ca pravrajitās te ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19038869 (0.022):
sarvasatvānāṃ hitasukhāya pratipanno bhavati // atha khalu bhagavāṃs / tasyāṃ velāyāñ jihvendriyaṃ mūkhān nirṇāmyemān trisāhasramahāsāhasraṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711826 (0.023):
raśmyavabhāsena sphuṭā avabhāsitās te sarve niyatā abhūvan anuttarāyāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056337 (0.030):
dharmaḥ śrutas te niyatā abhūvan anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau. / atha khalu te boadhisattvās te ca gṛhasthās te ca pravrajitās te ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889466 (0.036):
00804 s tāṃ dharmadeśanāṃ śṛṇvanti te niyatā bhavanty anuttarāyāṃ / samyaksambodhau/ / 00805 atha khalu bhagavāṃs tasminn eva siṃhāsane niṣaṇaḥ siṃhavikrīḍitaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051980 (0.037):
cābhūvan, tena ca raśmyavabhāsenaye sattvāḥ spṛṣṭās te sarve niyatā / abhūvann anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6910073 (0.041):
09107 rāyāṃ samyaksaṃbodhau cittāny utpādayāmāsuḥ/ atha khalu bhagavāṃs
yenemaṃ / 00713 trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ jihvendriyeṇācchādayāmāsa/
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748773 (0.0):
jihvendriyaṃ nirṇamayya sarvāvantam imaṃ tṛsāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ / jihvendriyeṇa spharitvā smitaṃ prādurakārṣīt* tataś ca jihvendriyād
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711965 (0.0):
samyaksambodhau atha khalu bhagavāṃs tasyāṃ velāyāṃ jihvendriyaṃ / nirṇāmayāmāsa yenemaṃ trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052043 (0.0):
atha khalu bhagavāṃs tasyāṃ velāyāṃ jihvendriyaṃ nirṇāmayāmāsa, yenemaṃ / trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ jihvendriyeṇācchādayāmāsa,
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17099242 (0.0):
antarīkṣastha evaṃ vācaṃ bhāṣate yena trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19038878 (0.008):
tasyāṃ velāyāñ jihvendriyaṃ mūkhān nirṇāmyemān trisāhasramahāsāhasraṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9877007 (0.015):
trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ tatkṣaṇaṃ samamadhyatiṣṭhat /
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050453 (0.015):
4. | pratyutpannaṃ nopalabhyate | tat kiṃ manyase subhūte ya imaṃ / trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ saptaratnaparipūrṇaṃ kṛtvā dānaṃ dadyād
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28715998 (0.015):
ekaikasmādromavivarāt ekaikasmādromavibhakterimaṃ trisāhasramahāsāhasraṃ / lokadhātuṃ savāyuskandhaṃ sapṛthivīskandhaṃ satejaḥskandhaṃ sasāgaraṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749258 (0.015):
bhagavāṃs tasminn eva siṃhāsane niṣaṇṇa imaṃ trisāhasramahāsāhasraṃ / lokadhātuṃ sasumeruṃ sacakravāḍaṃ sadevabhavanaṃ sendrakaṃ sabrahmakaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15073696 (0.016):
trisāhasraṃ mahāsāhasraṃ lokadhātuṃ jihvendriyeṇācchādayāmāsa.
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9778907 (0.016):
bodhisatvānām asya dharmaparyāyasya pūjākarmaṇe sarvam imaṃ / trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ sarvacūrṇagandhadhupavyūhaiḥ puṣpaiś ca
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9669768 (0.017):
sarvadevaprabhāsamaṇiratnasamuccayamaṇirājavaddedīpyamānaḥ, sarvaṃ / trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātumābhayā sphuritvā bramhasvararutaravitena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247260 (0.018):
pūjārtham imāṃ trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ saptaratnamayais
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4061159 (0.021):
samyaksaṃbuddhā imaṃ trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātumekena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9799713 (0.023):
saṃpracaliṣyati, sarve ca trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum avabhāsena
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24831992 (0.024):
trisāhasramahāsāhasramapi lokadhātuṃ trisāhasraśatamapi sahasramapi
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748584 (0.025):
raśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi sarvāvantam imaṃ trisāhasramahāsāhasraṃ / lokadhātuṃ mahatāvabhāsena spharitvā pūrvasyāṃ diśi gaṃgānadīvālukopamān
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748710 (0.025):
tayā prabhayemaṃ (LPG 3r) trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ / mahatāvabhāsena spharati sma | pūrvasyān diśi gaṃgānadīvālukopamāl
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23102210 (0.026):
trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum avabhāsena spharitvā punar eva āgamya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15034246 (0.026):
trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum avabhāsena spharati prakṛtiprabhayā
00714 mahāsāhasraṃ lokadhātuṃ jihvendriyeṇa sphuritvā tasmāj jihvendriyāt
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9896970 (0.0):
trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ saṃprakampyānupūrveṇa magadheṣu caryāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748774 (0.0):
jihvendriyaṃ nirṇamayya sarvāvantam imaṃ tṛsāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ / jihvendriyeṇa spharitvā smitaṃ prādurakārṣīt* tataś ca jihvendriyād
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27751941 (0.0):
bātamaṇḍalyo yā imaṃ trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ vidhunuyur
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889322 (0.0):
00708 prabhayā trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum avabhāsayāmāsa/ yāvat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711917 (0.0):
prakṛtiprabhā tayā prabhayā trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum / avabhāsayāmāsa yāvat sarvāsu daśasu dikṣu ekaikasyāṃ diśi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711957 (0.0):
nirṇāmayāmāsa yenemaṃ trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711968 (0.0):
nirṇāmayāmāsa yenemaṃ trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ / jihvendriyeṇācchādayāmāsa trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ jihvendriyeṇa
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051997 (0.0):
tayā prabhayā trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum avabhāsayāmāsa, yāvat
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052035 (0.0):
atha khalu bhagavāṃs tasyāṃ velāyāṃ jihvendriyaṃ nirṇāmayāmāsa, yenemaṃ / trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ jihvendriyeṇācchādayāmāsa,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052046 (0.0):
trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ jihvendriyeṇācchādayāmāsa, / trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ jihvendriyeṇa sphuritvā tasmāj
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16533549 (0.0):
P63 / trisāhasramahāsāhasram api lokadhātum agniparipūṛṇām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889839 (5.960):
01009 atha khalu bhagavāṃs tasminn eva saṃhāsane niṣanaḥ imaṃ / trisāhasramahā / 01010 sāhasraṃ lokadhātum abhibhūya tathāgatas tiṣṭhati bhāsate tapati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712430 (5.960):
tasminn eva saṃhāsane niṣanaḥ imaṃ trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19038878 (0.008):
tasyāṃ velāyāñ jihvendriyaṃ mūkhān nirṇāmyemān trisāhasramahāsāhasraṃ / lokadhātuñ jihvendriyeṇācchādayāmāsa atha khalu tato jihvendriyād
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23916052 (0.014):
trisāhasramahāsāhasralokadhātum paśyāmī'ti /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6942949 (0.015):
sthitvā mahāsannāhasannaddha / 18702 s trisāhasraṃ mahāsāhasraṃ lokadhātuṃ vaidūryamayaṃ nirmimīte
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15073697 (0.016):
trisāhasraṃ mahāsāhasraṃ lokadhātuṃ jihvendriyeṇācchādayāmāsa.
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18707353 (0.019):
ca trisāhasramahāsāhasrāṃ lokadhātuṃ abhinatāṃ yena bodhisatvo /
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11334819 (0.019):
trisāhasramahāsāhasrāṃ lokadhātuṃ samprakampya mahatāvabhāsenāvabhāsya ca
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6574901 (0.019):
mahāvāriparipūrṇa unnamet, unnamitvā sarvāvatīṃ trisāhasramahāsāhasrāṃ / lokadhātuṃ saṃchādayet | saṃchādya ca sarvatra samakālaṃ vāri pramuñcet |
smita / 00715 m akarot/ yato 'nekāni raśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ/
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748525 (0.0):
mahāpuruṣalakṣaṇāt* saṣṭiṣaṣṭī raśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niścaranti sma
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748538 (0.0):
| daśabhyo hastāṅgulibhyaḥ ṣaṣṭiṣaṣṭī raśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi / niścaraṃti sma | evan dvābhyāṃ bāhubhyām* dvābhyām āṃsābhyām* grīvāyāś
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748577 (0.0):
raśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niścaraṃti sma | sarvāṇi ca tāni
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27753365 (0.0):
śikṣitavyam* // kim ity aham adhastāt kramatalayoḥ sahasrārābhyāṃ / cakrabhyāṃ raśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi pramuṃcan* sarvākṣaṇāpāyaduḥkhāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889112 (0.0):
ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭī / 00604 niyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ/ evaṃ ṣaṣṭiṣaṣṭigulphābhyāṃ ṣaṣṭiṣaṣṭir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889245 (0.0):
00702 romakūpāt ṣaṣṭiṣaṣṭīraśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ/ yair ayaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711978 (0.0):
sphuritvā tasmāj jihvendriyāt smitam akarot yato 'nekāni / raśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ raśmimukhe caikaikasminn
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052056 (0.0):
jihvendriyāt smitam akarot, yato 'nekāni raśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9876528 (5.960):
iti hi bhikṣavo bodhisattvaḥ prakampyamānaiḥ kṣetrai / raśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niścārayaṃstūryaśatasahasraiḥ pravādyamānaiḥ,
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9883509 (5.960):
kāmeśvaratvaṃ prāptam / mayā tvanekāni yajñakoṭīniyutaśatasahasrāṇi / nirgaḍāni yaṣṭāni / karacaraṇanayanottamāṅgāni ca nikṛtya nikṛtyārthibhyo
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250210 (0.010):
nānāvidhaṃ vikurvaṇaprātihāryaṃ saṃdarśayati sma. romakūpebhyo 'nekāni / raśmikoṭiniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ.
Svalpaksara prajnaparamita (bsu050_u.htm.txt) 24444443 (0.010):
ūrṇākośavivarāllavādanekāni raśmikoṭiniyutaśatasahasrāṇi niścaranti sma |
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25715091 (0.016):
mahāmaṇiratnapadmagarbhasiṃhāsanasyopari samantād daśāsaṃkhyeyāni / raśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niścaranti sma / te ca raśmayo daśasu dikṣv
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088383 (0.017):
duṣkarakalpakoṭīniyutaśatasahasrāṇi samalaṃkariṣyasi tvaṃ satpuruṣa
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9832268 (0.018):
catvāriṃśadaṅgasamanvāgatasamyagadhimuktimṛjīkṛtavataḥ catvāriṃśatsu / buddhakoṭīniyutaśatasahasreṣvanupravrajitavataḥ pañcapañcāśatsu
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11333509 (0.019):
abjoṣṇīṣapramukhairanantanirhāradharmameghaniṣyandasamādhibhūtairanekaśatasahasra / koṭīniyutavidīpaparivāritairanekaiśca
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748497 (0.019):
pādāṃgulibhyaḥ ṣaṣṭiṣaṣṭī raśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niścaranti sma |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6906529 (0.022):
07010 śatasahasrāṇi parigṛhṇanti/ tatra sthitvā anekāni ca buddhakoṭī / 07011 niyutaśatasahasrāṇi ārāgayanti/ tāṃś ca buddhān bhagavataḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 728917 (0.022):
cakravartirājyaśatasahasrāṇi parigṛhṇanti tatra sthitvā anekāni ca / buddhakoṭīniyutaśatasahasrāṇi ārāgayanti tāṃś ca buddhān bhagavataḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15069368 (0.022):
cakravartirājyaśatasahasrāṇi parigṛhṇanti, tatra sthitvā anekāni ca / buddhakoṭīniyutaśatasahasrāṇi ārāgayanti, tāṃś ca buddhān bhagavataḥ
00716 raśmimukhe caikaikasminn uttamaratnamayāni suvarṇanirbhāsāni
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748797 (0.0):
ca raśmyāṃ nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891018 (0.0):
nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni}}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711984 (0.0):
raśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi niśceruḥ raśmimukhe caikaikasminn / uttamaratnamayāni suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāny utpannāny
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713179 (0.0):
nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037261 (0.0):
yasedānīṅ kālaṃ manyase // atha khalu ratnākaras tathāgato nānāratnamayāni / suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni samantaraśmaye bodhisatvāya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037435 (0.0):
ratnākareṇa tathāgatena nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053254 (0.0):
9) nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054958 (0.0):
samādhihastyuttaraśriyā tathāgatena nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni / sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni bhagavataḥ.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055227 (0.0):
atha khalu padmottaraśrī tathāgato nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni / sahasrapatrāṇi padmāni padmahastāya bodhisattvāya prādāt, etais tvaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055400 (0.0):
padmottaraśriyā tathāgatena nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni / sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni bhagavataḥ.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055860 (0.0):
bhagavatā sūryamaṇḍalaprabhāsottamaśriyā tathāgatena nānāratnamayāni / suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni bhagavataḥ.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056285 (0.0):
ekacchattreṇa tathāgatena nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056706 (0.0):
tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni / sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni bhagavataḥ.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15057129 (0.0):
nandaśriyā tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena nānāratnamayāni / suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni bhagavataḥ.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052062 (0.033):
jihvendriyāt smitam akarot, yato 'nekāni raśmikoṭīniyutaśatasahasrāṇi / niśceruḥ, raśmimukhe caikaikasminn uttamamayāni suvarṇanirbhāsāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890598 (0.042):
01412 ratnākareṇa tathāgatena nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni / sahasrapatrāṇi
Vasubandhu: Bodhicittotpadasutrasastra (vasbocpu.htm.txt) 2589610 (0.055):
ryāvajjīvaṃ pūjitāḥ | punaḥ khalu labdhāni dvāpaṣṭibuddhaśatasahasrāṇi / ekaṣapṭayuttaradvādaśabuddhaśatāni ca | sarveṣāṃ kāle 'hamāsaṃ cakavartī |
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21622566 (0.058):
338.024. koṭiśatamaṣṭapañcāśacca koṭayo dviraśītiśca śatāshasrāṇi / ekaṣaṣṭiśca sahasrāṇi pañcaśatāni triṃśacca paramāṇavaḥ/
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6582257 (0.062):
śrāvakakoṭīnayutaśatasahasrāṇi maharddhikāni mahānubhāvāni maheśākhyāni
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27681955 (0.064):
puṇyaskandhaḥ śatatamīm api kalāṃ nopaiti sāhasṛtamām api / / śatasāhasṛtamām api / koṭīśatasāhasṛtamām api / saṃkhyām api kalām api
sahasrapatrāṇi / 00717 padmāny utpannāny abhūvan/ teṣu ca padmeṣu buddhavigrahā niṣaṇāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890603 (0.0):
01412 ratnākareṇa tathāgatena nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni / sahasrapatrāṇi / 01413 padmāni preṣitāni bhagavataḥ/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891022 (0.0):
nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni}}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713181 (0.0):
nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037436 (0.0):
ratnākareṇa tathāgatena nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi / padmāni prahitāni bhagavataḥ // atha khalu bhagavāñ cchākyamunis
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052072 (0.0):
niśceruḥ, raśmimukhe caikaikasminn uttamamayāni suvarṇanirbhāsāni / sahasrapatrāṇi padmāny utpannāny abhūvan, teṣu ca padmeṣu buddhavigrahā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053256 (0.0):
9) nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054960 (0.0):
samādhihastyuttaraśriyā tathāgatena nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni / sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni bhagavataḥ.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055228 (0.0):
atha khalu padmottaraśrī tathāgato nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni / sahasrapatrāṇi padmāni padmahastāya bodhisattvāya prādāt, etais tvaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055402 (0.0):
padmottaraśriyā tathāgatena nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni / sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni bhagavataḥ.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055862 (0.0):
bhagavatā sūryamaṇḍalaprabhāsottamaśriyā tathāgatena nānāratnamayāni / suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni bhagavataḥ.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15057130 (0.0):
nandaśriyā tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena nānāratnamayāni / suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni bhagavataḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711995 (5.960):
uttamaratnamayāni suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāny utpannāny
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056708 (0.026):
tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni / sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni bhagavataḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891437 (0.027):
nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni}} / bhagavataḥ/ atha khalu bhagavān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892271 (0.027):
nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni}} / 01607 bhagavataḥ/ atha khalu bhagavān śākyamuniḥ {{tathāgatas tāni padmāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892690 (0.027):
nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni}} / bhagavataḥ/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6893107 (0.027):
nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni}} / 01619 bhagavataḥ/ atha khalu bhagavān śākyamuniḥ {{tathāgatas tāni padmāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6893940 (0.027):
nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni}} / bhagavataḥ/ atha kahlu bhagavān śākyamuniḥ {{tathāgatas tāni padmāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6894356 (0.027):
nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni}} / bhagavataḥ/ atha khalu bhagavān śākyamuniḥ {{tathāgatas tāni padmāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053164 (0.043):
tāni nānāratnamayāni padmāni gṛhītvā suvamanirbhāsāni sahasrapatrāṇi
saṃsthitā / 00718 ś cābhūvan dharmaṃ deśayanto yad uta imām eva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712001 (0.0):
abhūvan teṣu ca padmeṣu buddhavigrahā niṣaṇāḥ saṃsthitāś cābhūvan dharmaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052078 (0.0):
sahasrapatrāṇi padmāny utpannāny abhūvan, teṣu ca padmeṣu buddhavigrahā / niṣaṇṇāḥ saṃsthitāś cābhūvan dharmaṃ deśayanto yad uta imām eva
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7112485 (0.015):
/ te jāmbūdvīpakānāṃ manuṣyāṇāṃ ca dharmaṃ deśayanti / yaduta / ṣaṭpāramitānirdeśaṃ nirdiśanti / dānapāramitānirdeśaṃ nirdiśanti /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 764758 (0.040):
yāvad anyatarānyataraṃ pariṣkāraṃ datvā teṣāṃ sattvānāṃ dharmaṃ deśayati / yad uta imam eva ṣaṭpāramitāpratisaṃyuktam te khalu punaḥ sattvās tāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15101885 (0.040):
yāvad anyatarānyataraṃ pariṣkāraṃ datvā teṣāṃ sattvānāṃ dharmaṃ deśayati, / yad uta imam eva ṣaṭpāramitāpratisaṃyuktam, te khalu punaḥ sattvās tāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15102741 (0.040):
niveśayati pratiṣṭhāpayati, dharmaṃ ca deśayati, yad uta imam eva / ṣaṭpāramitāpratisaṃyuktaṃ, te ca taṃ śrutvā na jātu bhūyo virahitā
ṣaṭpāramitāpratisaṃyuktāṃ dharma / 00719 deśanām/ te pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamavyativṛttāsaṃkhyeṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889455 (0.0):
00803 sma yad uta imām eva ca ṣaṭpāramitāpratisaṃyuktāṃ dharmadeśanām/ ye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712002 (0.0):
abhūvan teṣu ca padmeṣu buddhavigrahā niṣaṇāḥ saṃsthitāś cābhūvan dharmaṃ / deśayanto yad uta imām eva ṣaṭpāramitāpratisaṃyuktāṃ dharmadeśanām te
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712047 (0.0):
deśayanti sma yad uta imām eva ca ṣaṭpāramitāpratisaṃyuktāṃ dharmadeśanām
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052080 (0.0):
niṣaṇṇāḥ saṃsthitāś cābhūvan dharmaṃ deśayanto yad uta imām eva / ṣaṭpāramitāpratisaṃyuktāṃ dharmadeśanām, te pūrvasyāṃ diśi
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052125 (0.0):
aparimāṇeṣu lokadhātuṣu gatvā sattvānāṃ dharmaṃ deśayanti sma, yad uta / imām eva ṣaṭpāramitāpratisaṃyuktāṃ dharmadeśanām, ye ca sattvās tāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748844 (0.007):
sma | tatra gatvā dharman deśayaṃti sma | yad utemām eva / ṣaṭpāramitāpratisaṃyuktān dharmadeśanām* evaṃ dakṣiṇasyān diśi paścimāyām
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748823 (0.008):
niṣaṇṇā dharman deśayaṃti sma | yad utemām eva ṣaṭpāramitāpratisaṃyuktān / dharmadeśanāṃ te pūrvasyān diśi gaṃgānadīvālukopamāl lokadhātūn gacchanti
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748874 (0.008):
deśayanti sma | yad utemām eva ṣaṭpāramitāpratisaṃyuktān dharmadeśanām*
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15031946 (0.015):
pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopaṃcṣu lokadhātuṣu bodhisattvā mahāsattvās
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889179 (0.015):
00611 vabhāsito 'bhūt parisphuṭaḥ/ pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889259 (0.015):
00703 trisāhasramahāsāhasro lokadhātur avabhāsitaḥ sphuṭo 'bhūt/ taiś ca / pūrvasyāṃ / 00704 diśi gaṅgānadīvālukopamāḥ sarvalokadhātavo 'vabhāsenāvabhāsitāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6942239 (0.015):
{buddhān bhagavataḥ paśyanti ārāgayanti devamanuṣyopapattiñ ca} / 18611 parigṛhṇanti/ evaṃ pūrvasyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamāṃl lokadhātūn
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 765519 (0.015):
subhūte bodhisattvo mahāsattvo mahāsannāhasannaddhaḥ pūrvasyāṃ diśi / gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu yāvantaḥ sattvāṃs tān sarvān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712012 (0.018):
deśayanto yad uta imām eva ṣaṭpāramitāpratisaṃyuktāṃ dharmadeśanām te
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6897400 (0.024):
{śāriputra bodhisattvena mahāsattvena} ye pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvāluko
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263875 (0.024):
'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau saṃpratiṣṭheran, tatra ye pūrvasyāṃ diśi / gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sattvās te sarva ekaikaṃ bodhisattvaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15032133 (0.024):
(AdSPG II 42) adrākṣan [f. 278b] pūrvasyān diśi gaṅgānadīvālukopameṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6910846 (0.025):
09601 bhayāvabhāsayāmāsuḥ/ {{paścimāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6922071 (0.025):
samanupaśyāmi nopalabhe/ paścimāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6941732 (0.025):
pravartitam/ evaṃ paścimāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu buddhā
loka / 00720 dhātuṣu gatvā sattvānāṃ dharmaṃ deśayanti sma/ evaṃ dakṣiṇasyāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052098 (0.040):
gaṅgānadībālukopamavyativṛttāsaṃkhyeṣu lokadhātuṣu gatvā sattvānāṃ dharmaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6906251 (0.043):
06811 dayanti dharmaṃ ca śṛṇvanti/ evaṃ pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712021 (0.044):
pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamavyativṛttāsaṃkhyeṣu lokadhātuṣu gatvā / sattvānāṃ dharmaṃ deśayanti sma evaṃ dakṣiṇasyāṃ paścimāyām (PSP1: 8)
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16529190 (0.046):
yāni pūrvasyāṃ diśy aprameyāsaṃkhyeyāsu lokadhātuṣu / gatvā, sattvebhyo dharmaṃ deśayanti. evaṃ dakṣiṇapaścimottarāsu
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21410548 (0.046):
diśyaprameyāsaṃkhyeyāsu lokadhātuṣu gatvā sattvebhyo dharmaṃ deśayanti |
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15032257 (0.054):
bodhisattvānāṃ mahāsattvānām abdhutadharmaḥ. evaṃ dakṣiṇasyāṃ paścimāyām / uttarasyām adhastād upariṣṭād anuvidikṣu.
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7667816 (0.055):
buddhakṣetreṣu apariśuddheṣu vā sattvānāṃ dharmaṃ deśayanti / ye ca tatra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6906277 (0.061):
06814 lokadhātuṣu gatvā sattvānāṃ dharmaṃ deśayanti buddhakṣetrāṇi ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 728670 (0.061):
lokadhātuṣu gatvā sattvānāṃ dharmaṃ deśayanti buddhakṣetrāṇi ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15069118 (0.061):
daśasu dikṣv ekaikasyāṃ adiśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu gatvā / sattvānāṃ dharmaṃ deśayanti, buddhakṣetrāṇi ca niṣpādayanti, buddhāṃś ca
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6590154 (0.062):
tena khalu punaḥ samayena bhagavatā śākyamuninā ye nirmitāstathāgatāḥ / pūrvasyāṃ diśi sattvānāṃ dharmaṃ deśayanti sma gaṅgānadīvālukopameṣu
paścimāyā / 00801 m uttarasyām adhastād ūrdhvaṃ digvidikṣu/ evakikasyāṃ ca diśi daśasu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889861 (0.0):
01011 ābhayā varṇena śriyā tejasā ca/ pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ / paścimāyā / 01012 m uttarasyām adhastād ūrdhvaṃ digvidikṣu gaṅgānadīvālukopamān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712451 (0.002):
śriyā tejasā ca pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām adhastād / ūrdhvaṃ digvidikṣu gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn abhibhūya tathāgatas
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052103 (0.002):
deśayanti sma, evaṃ dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām adhastād ūrdhvaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052533 (0.002):
virocate sma, ābhayā varṇena śriyā tejasā ca, pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ / paścimāyām uttarasyām adhastād ūrdhvaṃ digvidikṣu gaṅgānadībālukopamān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712031 (0.002):
sattvānāṃ dharmaṃ deśayanti sma evaṃ dakṣiṇasyāṃ paścimāyām (PSP1: 8) / uttarasyām adhastād ūrdhvaṃ digvidikṣu evakikasyāṃ ca diśi daśasu dikṣu
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15046802 (0.011):
pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām adhastād diśi vidikṣv
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6896339 (0.017):
yathā pūrvasyāṃ diśi / 02821 evaṃ dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyāṃ vadikṣv adha ūrdhvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 718868 (0.017):
śikṣitavyam yathā pūrvasyāṃ diśi evaṃ dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyāṃ / vadikṣv adha ūrdhvaṃ pratyekaṃ gaṅgānadīvālukopameṣu (PSP1: 29)
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15246414 (0.030):
dakṣiṇasyāṃ diśi paścimāyām uttarasyām ūrdhvam adho vidikṣu paśyāmy ahaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15253164 (0.030):
avadānopadeśāḥ tribhiḥ prātihāryair, evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi paścimāyām / uttarasyām ūrdhvam adho yāvad vidikṣu gaṅgānadīvālkopameṣu lokadhātuṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15273623 (0.030):
eva prajñāpāramitām. evaṃ pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām / ūrdhvam adho dikṣu sarvatra buddhasahasraṃ samanvāharanti sma, dharmaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17253384 (0.030):
nirjātaivānuttarā samyaksaṃbodhiḥ. ye 'pi te ānandaitarhi pūrvasyān diśi / dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām adha ūrdhvaṃ vidikṣu daśadiglokadhātuṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17253464 (0.030):
kośo yad uta prajñāpāramitākośaḥ. ye 'pi te ānanda pūrvasyāṃ diśi / dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām adha ūrdhvaṃ vidikṣu daśadiglokadhātuṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9796841 (0.030):
dakṣiṇasyāṃ diśi paścimāyām uttarasyām ūrdhvam adho vidikṣu yān buddhān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17246754 (0.033):
dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām adha ūrdhvam atra vidikṣu lokadhātuṣu,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6907470 (0.033):
paśyati/ / 07608 evaṃ dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyāṃ vidikṣv adha ūrdhvaṃ diśi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712210 (0.033):
gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyāṃ / vidikṣūrdhvam adhaḥ samantād daśasu dikṣvaikasmin digbhāge
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 718542 (0.033):
gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn samatikramitukāmena evaṃ dakṣiṇasyāṃ / paścimāyām uttarasyāṃ vidikṣv adha ūrdhvaṃ digbhāge gaṅgānadīvālukopamān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247541 (0.033):
evaṃ dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām ūrdhvam adho vidikṣu ekaikasyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15251958 (0.033):
evaṃ dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām ūrdhvam adho vidikṣu bahūnāṃ
dikṣu gaṅgā / 00802 nadīvālukopameṣu aparimāṇeṣu lokadhātuṣu gatvā sattvānāṃ dharmaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15046415 (0.0):
dakṣiṇāyāṃ paścimāyām uttarasyām adhastāt tiryak samantād daśasu dikṣv / aikaikasyān diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sattvānāṃ kṛtyaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4070436 (0.0):
paścimāyāmuttarasyāṃ diśi, vidikṣu adha ūrdhvaṃ ca diśi daśasu dikṣu / gaṅgānadīvālukopameṣu trisāhasramahāsāhasreṣu lokadhātuṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6910992 (0.0):
09611 yāvad ūrdhvaṃ diśi evaṃ daśasu dikṣu gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712041 (0.0):
uttarasyām adhastād ūrdhvaṃ digvidikṣu evakikasyāṃ ca diśi daśasu dikṣu / gaṅgānadīvālukopameṣu aparimāṇeṣu lokadhātuṣu gatvā sattvānāṃ dharmaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 733295 (0.0):
ūrdhvaṃ diśi evaṃ daśasu dikṣu gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavo 'vabhāsena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052096 (0.0):
gaṅgānadībālukopamavyativṛttāsaṃkhyeṣu lokadhātuṣu gatvā sattvānāṃ dharmaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052118 (0.0):
digvidikṣu, ekaikasyāṃ ca diśi daśasu dikṣu gaṅgānadībālukopameṣu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15073879 (0.007):
(PvsP1 1: 108) 'vabhāsena sphuṭīkṛtā yāvad ūrdhvaṃ diśi, evaṃ daśasu dikṣu / gaṅgānadībālukopamā lokadhātavo 'vabhāsena sphuṭīkṛtā yad uta
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6908041 (0.017):
gaṅgānadīvālukopameṣu / 07805 lokadhātuṣu sarvasattvānāṃ cyutopapādaṃ yathābhūtaṃ prajānāti/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6908057 (0.017):
07806 śuddhena divyena cakṣuṣā dakṣiṇasyāṃ {{diśi gaṅgānadīvālukopameṣu / lokadhātuṣu sarvasattvānāṃ cyutopapādaṃ yathābhūtaṃ prajānāti/ tenaiva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6908073 (0.017):
pariśuddhena divyena cakṣuṣā paścimāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu / lokadhātuṣu sarvasattvānāṃ cyutopapādaṃ yathābhūtaṃ prajānāti/ tenaiva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6908088 (0.017):
pariśuddhena divyena cakṣuṣā uttarasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu / lokadhātuṣu sarvasattvānāṃ cyutopapādaṃ yathābhūtaṃ prajānāti/ tenaiva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6908106 (0.017):
pariśuddhena divyena cakṣuṣā uttarapūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu / lokadhātuṣu sarvasattvānāṃ cyutopapādaṃ yathābhūtaṃ prajānāti/ tenaiva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6908122 (0.017):
pariśuddhena divyena cakṣuṣā pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu / lokadhātuṣu sarvasattvānāṃ cyutopapādaṃ yathābhūtaṃ prajānāti/ tenaiva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6908139 (0.017):
pariśuddhena divyena cakṣuṣā dakṣiṇapaścimāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu / lokadhātuṣu sarvasattvānāṃ cyutopapādaṃ yathābhūtaṃ prajānāti/ tenaiva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6908156 (0.017):
pariśuddhena divyena cakṣuṣā paścimottarasyām diśi gaṅgānadīvālukopameṣu / lokadhātuṣu sarvasattvānāṃ cyutopapādaṃ yathābhūtaṃ prajānāti/ tenaiva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6908172 (0.017):
pariśuddhena divyena cakṣuṣā adhastād diśi gaṅgānadīvālukopameṣu / lokadhātuṣu sarvasattvānāṃ cyutopapādaṃ yathābhūtaṃ prajānāti/ tenaiva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 730406 (0.017):
cakṣuṣā pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sarvasattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 730422 (0.017):
dakṣiṇasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sarvasattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 730437 (0.017):
paścimāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sarvasattvānāṃ
deśayanti / 00803 sma yad uta imām eva ca ṣaṭpāramitāpratisaṃyuktāṃ dharmadeśanām/ ye
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748874 (0.0):
gaṃgānadīvālukopamāl lokadhātūn gacchanti sma | tatra gatvā dharman / deśayanti sma | yad utemām eva ṣaṭpāramitāpratisaṃyuktān dharmadeśanām*
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27750658 (0.0):
dharman deśayanti sma | yad utemā eva ṣaṭpāramitā ārabhya : yaiś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889410 (0.0):
00718 ś cābhūvan dharmaṃ deśayanto yad uta imām eva / ṣaṭpāramitāpratisaṃyuktāṃ dharma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712003 (0.0):
deśayanto yad uta imām eva ṣaṭpāramitāpratisaṃyuktāṃ dharmadeśanām te
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712047 (0.0):
gaṅgānadīvālukopameṣu aparimāṇeṣu lokadhātuṣu gatvā sattvānāṃ dharmaṃ / deśayanti sma yad uta imām eva ca ṣaṭpāramitāpratisaṃyuktāṃ dharmadeśanām
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052081 (0.0):
niṣaṇṇāḥ saṃsthitāś cābhūvan dharmaṃ deśayanto yad uta imām eva / ṣaṭpāramitāpratisaṃyuktāṃ dharmadeśanām, te pūrvasyāṃ diśi
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052125 (0.0):
aparimāṇeṣu lokadhātuṣu gatvā sattvānāṃ dharmaṃ deśayanti sma, yad uta
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748844 (0.007):
sma | tatra gatvā dharman deśayaṃti sma | yad utemām eva / ṣaṭpāramitāpratisaṃyuktān dharmadeśanām* evaṃ dakṣiṇasyān diśi paścimāyām
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748823 (0.008):
niṣaṇṇā dharman deśayaṃti sma | yad utemām eva ṣaṭpāramitāpratisaṃyuktān
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052096 (0.033):
gaṅgānadībālukopamavyativṛttāsaṃkhyeṣu lokadhātuṣu gatvā sattvānāṃ dharmaṃ / deśayanti sma, evaṃ dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām adhastād ūrdhvaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15102744 (0.034):
niveśayati pratiṣṭhāpayati, dharmaṃ ca deśayati, yad uta imam eva / ṣaṭpāramitāpratisaṃyuktaṃ, te ca taṃ śrutvā na jātu bhūyo virahitā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 765563 (0.036):
dharmañ ca deśayati yad uta imam eva ṣaṭpāramitāpratisaṃyuktam te ca taṃ / śrutvā na jātu bhūyo virahitā bhavanti ṣadbhiḥ pāramitābhir yāvad
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15102683 (0.036):
deśayati, yad uta imam eva ṣaṭpāramitāpratisaṃyuktam, te ca taṃ śrutvā na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891058 (0.050):
buddhavigrahāniṣaṇakāḥ teṣu ca buddhakṣetreṣu dharmaṃ deśayanti yad utemām / eva prajñāpāramitāpratisaṃyuktāṃ dharmadeśanām/ yaiś ca sattvaiḥ sa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891473 (0.050):
teṣu ca buddhakṣetreṣu dharmaṃ deśayanti yad utemām eva / prajñāpāramitāpratisaṃyuktāṃ dharmadeśanām/ yaiś ca sattvaiḥ sa dharmaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892309 (0.050):
yad utemām eva prajñāpāramitāpratisaṃyuktāṃ dharmadeśanām/ yaiś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 764761 (0.053):
yad uta imam eva ṣaṭpāramitāpratisaṃyuktam te khalu punaḥ sattvās tāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15101888 (0.053):
yad uta imam eva ṣaṭpāramitāpratisaṃyuktam, te khalu punaḥ sattvās tāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053713 (0.054):
buddhavigrahā niṣaṇṇakās teṣu ca buddhakṣetreṣu dharmaṃ deśayanti sma, yad / utemām eva prajñāpāramitāpratisaṃyuktāṃ dharmadeśanāṃ, yaiś ca sattvaiḥ sa
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23922866 (0.056):
punaraparaṃ
ca sattvā / 00804 s tāṃ dharmadeśanāṃ śṛṇvanti te niyatā bhavanty anuttarāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712057 (0.0):
deśayanti sma yad uta imām eva ca ṣaṭpāramitāpratisaṃyuktāṃ dharmadeśanām / ye ca sattvās tāṃ dharmadeśanāṃ śṛṇvanti te niyatā bhavanty anuttarāyāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052134 (0.032):
imām eva ṣaṭpāramitāpratisaṃyuktāṃ dharmadeśanām, ye ca sattvās tāṃ / dharmadeśanāṃ śmvanti te niyatā bhavanty anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau.
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28633796 (0.051):
ye ca sattvā mama dharmadeśanāṃ śṛṇvanti, teṣāṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6592613 (0.051):
dharmadeśanāṃ ca kurvantam | ye ca sattvāstasya tathāgatasya dharmadeśanāṃ / śṛṇvanti, sarve te 'vinivartanīyā bhavantyanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau | sā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9820049 (0.059):
tasya varṇaṃ sattvā śroṣyanti nāmadheyaṃ vā te sarve niyatā bhaviṣyanty / anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhyau. tasya khalu punas tathāgatasyārhataḥ
samyaksambodhau/ / 00805 atha khalu bhagavāṃs tasminn eva siṃhāsane niṣaṇaḥ siṃhavikrīḍitaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712066 (0.0):
samyaksambodhau atha khalu bhagavāṃs tasminn eva siṃhāsane niṣaṇaḥ / siṃhavikrīḍitaṃ nāma samādhiṃ samāpede tathārupaṃ carddhyabhisaṃskāram
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890152 (5.960):
01204 dharmmaṃ deśayatīti/ / 01205 atha khalu bhagavāṃs tasminn eva siṃhāsane niṣaṇaḥ punar eva smitam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052145 (0.016):
(PvsP1 1: 4) / atha khalu bhagavāṃs tasminn eva siṃhāsane niṣaṇṇaḥ siṃhavikrīḍitaṃ nāma
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748893 (0.018):
samyaksaṃbodhau | atha bhagavāṃs tasminn eva siṃhāsane niṣaṇṇaḥ / siṃhavikrīḍitaṃ nāma buddhasamādhiṃ samāpadya tathārūpam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9820051 (0.026):
tasya varṇaṃ sattvā śroṣyanti nāmadheyaṃ vā te sarve niyatā bhaviṣyanty / anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhyau. tasya khalu punas tathāgatasyārhataḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712734 (0.030):
abhūt mama puratas tathāgato niṣaṇo dharmmaṃ deśayatīti atha khalu / bhagavāṃs tasminn eva siṃhāsane niṣaṇaḥ punar eva smitam akarot yena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711826 (0.035):
raśmyavabhāsena sphuṭā avabhāsitās te sarve niyatā abhūvan anuttarāyāṃ / samyaksambodhau (PSP1: 7) atha khalu bhagavān punar eva sarvaromakūpebhyaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889350 (0.036):
sarve / 00711 niyatā abhūvan anuttarāyāṃ samyaksambodhau// / 00712 atha khalu bhagavāṃs tasyāṃ velāyāṃ jihvendriyaṃ nirṇāmayāmāsa/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891068 (0.036):
dharmaḥ śrutas te niyatā abhūvan anuttarāyāṃ samyaksambodhau/ atha khalu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891483 (0.036):
śrutas te niyatā abhūvan anuttarāyāṃ samyaksambodhau/ atha khalu te
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892319 (0.036):
sattvaiḥ sa dharmaḥ śrutas te niyatā abhūvan anuttarāyāṃ samyaksambodhau/ / atha khalu te bodhisattvās te ca gṛhasthās te ca pravrajitās te ca dārakās
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6587747 (0.049):
kṣipramanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pariniṣpadyeyuḥ || / atha khalu bhagavāṃstasyāṃ velāyāmimā gāthā abhāṣata
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6586261 (0.049):
vyākaraṇaṃ pratilabhemahi anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhāviti || / atha khalu bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate sma bhaviṣyasi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6910068 (0.050):
09107 rāyāṃ samyaksaṃbodhau cittāny utpādayāmāsuḥ/ atha khalu bhagavāṃs
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890650 (0.055):
te niyatā / 01419 abhūvan anuttarāyāṃ samyaksambodhau/ / 01420 atha khalu te bodhisattvās te ca gṛhasthās te ca pravrajitās te ca
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640394 (0.057):
gamiṣyanti, niyatāśca bhaviṣyanti anuttarāyāḥ samyaksaṃbuddheḥ / / atha te bodhisattvā evamāhuḥ "asmābhirbhadanta bhagavan"
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28048409 (0.058):
dhāraṇīdharmaparyāyaśravaṇāya, vivarterannanuttarāyāḥ samyaksaṃbodheḥ | / atha khalu supuṣpacandro dharmabhāṇakaḥ smṛtaḥ saṃprajānaṃstataḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036986 (0.059):
// atha khalu bhagavāṃs tasminn eva siṃhāsane niṣaṇṇaḥ punar api smitam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052808 (0.059):
atha khalu bhagavāṃs tasminn eva siṃhāsane niṣaṇṇaḥ punar eva smitam
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23119936 (0.060):
ime bodhipakṣikā dharmā bodher upanāyakā bhavanti iti. api tu khalu punar / subhūte yac ra rūpaṃ yā ca vedanā yā ca saṃjñā ye ca saṃskārā yac ca
00806 nāma samādhiṃ samāpede/ tathārupaṃ carddhyabhisaṃskāram
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712072 (0.040):
samyaksambodhau atha khalu bhagavāṃs tasminn eva siṃhāsane niṣaṇaḥ / siṃhavikrīḍitaṃ nāma samādhiṃ samāpede tathārupaṃ carddhyabhisaṃskāram
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052150 (0.059):
samādhiṃ samāpede, tathārūpaṃ carddhyabhisaṃskāram abhisaṃskaroti sma
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748900 (0.063):
siṃhavikrīḍitaṃ nāma buddhasamādhiṃ samāpadya tathārūpam / ṛddhyabhisaṃskāram abhisaṃskaroti sma | / yathārūpeṇardhyabhisaṃskāreṇābhisaṃskṛtenāyaṃ trisāhasramahāsāhasro
abhisaṃskaroti sma / 00807 yathārūpeṇarddhyabhisaṃskāreṇābhisaṃskṛtenāyaṃ trisāhasramahāsāhasro
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9861606 (0.0):
tathārūpamṛddhyabhisaṃskāramabhisaṃskaroti sma, yathārūpeṇa / ṛddhyabhisaṃskāreṇābhisaṃskṛtena tebhyaḥ saṃgītirutebhyo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6894442 (0.0):
01714 atha khalu tena kṣaṇalavamurhvartena ayaṃ trisāhasramahāsāhasro / loka
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712080 (0.0):
siṃhavikrīḍitaṃ nāma samādhiṃ samāpede tathārupaṃ carddhyabhisaṃskāram / abhisaṃskaroti sma yathārūpeṇarddhyabhisaṃskāreṇābhisaṃskṛtenāyaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052160 (0.0):
samādhiṃ samāpede, tathārūpaṃ carddhyabhisaṃskāram abhisaṃskaroti sma
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748907 (5.960):
siṃhavikrīḍitaṃ nāma buddhasamādhiṃ samāpadya tathārūpam / ṛddhyabhisaṃskāram abhisaṃskaroti sma |
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24938596 (5.960):
atha bhagavāṃs tathā rūpam ṛddhyabhisaṃskāram akāśīd yathā rūpeṇa / ṛddhyabhisaṃskāreṇābhisaṃskṛtena trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ svareṇa
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3771415 (0.024):
saṃtiṣṭhante | sarvaś ca tri sāhasra mahā sāhasro loka dhātuḥ saṃtiṣṭhate
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23103415 (0.028):
sthitānām eva puratas tathārūpam ṛddhyabhisaṃskāram abhisaṃskṛtavān / yathārūpeṇarddhyabhisaṃskāreṇa abhisaṃskṛtena sarve te akṣobhyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17253879 (0.033):
atha khalu bhagavāṃś catasṛṇāṃ parṣadāṃ puratas tathārūpam / ṛddhyabhisaṃskāram abhisaṃskṛtavān yathārūpeṇarddhyabhisaṃskāreṇābhi
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6596594 (0.036):
khalu bhagavāṃstathārūpamṛddhyabhisaṃskāramakarot, yathārūpeṇa / ṛddhyabhisaṃskāreṇābhisaṃskṛtena tāścatasraḥ parṣadastamevaikaṃ
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28030817 (0.039):
yannvahaṃ tathārūpamṛddhyabhisaṃskāramabhisaṃskuryāṃ yathārūpeṇa / ṛddhyabhisaṃskāreṇābhisaṃskṛtena candraprabhaḥ kumārabhūto
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18537817 (0.040):
2599-5 trisvaragītasvarakauśalyam upadiśeyam* || atha khalu bhagavāṃs / tathārūpas ṛddhy abhisaṃskāram abhisaṃskāroti sma ||| yan tesyaḥ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 854952 (0.041):
trisāhasramahāsāhasralokadhāturidaṃ ca bhagavataḥ śākyamuneḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9856006 (0.041):
koṭīśataṃ akaniṣṭhānāṃ devānām / ayamucyate / trisāhasramahāsāhasralokadhāturvipulaśca vistīrṇaśca / sa yāvanti
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9888424 (0.041):
trisāhasramahāsāhasralokadhāturanekaratnasaṃchanno 'bhūt / tebhyaśca
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12485664 (0.041):
[trisāhasramahāsāhasraloka]dhātuḥ ṣaḍvikāraṃ pracakampe / yāni ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17253948 (0.045):
atha khalu bhagavān punar eva tam ṛddhyabhisaṃskāraṃ pratisaṃharati sma, / yenarddhyabhisaṃskāreṇa pratisaṃhṛtena tāś catasraḥ pariṣado na bhūyaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4060876 (0.045):
vidyate // atha khalu bhagavāṃs tasyāṃ velāyāṃ tathārūpam / ṛddhyabhisaṃskāram abhisaṃskṛtavān yathārūpeṇa ṛddhyabhisaṃskṛtena tāś"
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9842014 (0.059):
anyatra sārathinarottamāddaśaśatasāhasrikācca mahābrahmaṇaḥ / yacceha / trisāhasramahāsāhasralokadhātāvojo vā maṇḍo va raso vā, tatsarvaṃ tasmin
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749672 (0.060):
prabhayā punar evāyaṃ trisāhasramahāsāhasro lokadhātur avabhāsito 'bhūt*
loka / 00808 dhātuḥ ṣaḍvikāram akampata prākampata saṃprākampata/ acalat prācalat
bauddha_aai_xvi.r.o.combined 14530739 (0.003):
nimittam akampat prākampat samprākampat acalat prācalat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6894442 (0.028):
01714 atha khalu tena kṣaṇalavamurhvartena ayaṃ trisāhasramahāsāhasro / loka / 01715 dhātuḥ saptaratnamayaḥ saṃsthito 'bhūt puṣpābhikīrnaḥ/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712088 (0.029):
trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ ṣaḍvikāram akampata prākampata
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052168 (0.029):
yathārūpeṇarddhyabhisaṃskāreṇābhisaṃskṛtenāyaṃ trisāhasramahāsāhasro / lokadhātuḥ ṣaḍvikāram akampata prākampata saṃprākampata, acalat prācalat
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12485665 (0.042):
[trisāhasramahāsāhasraloka]dhātuḥ ṣaḍvikāraṃ pracakampe / yāni ca
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748917 (0.050):
lokadhātuḥ (LPG 3v) ṣaḍvikāram akaṃpata prākaṃpata saṃprākaṃpata | / avedhat* prāvedhat* saṃprāvedhat* acalat prācalat saṃprācalat* akṣubhyat
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3771415 (0.053):
saṃtiṣṭhante | sarvaś ca tri sāhasra mahā sāhasro loka dhātuḥ saṃtiṣṭhate
00809 saṃprācalat/ avedhat prāvedhat saṃprāvedhat/ araṇat prāraṇat
bauddha_aai_xvi.r.o.combined 14530741 (0.0):
nimittam akampat prākampat samprākampat acalat prācalat / samprācalat avedhat prāvedhat samprāvedhat aranat prāraṇat
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748918 (0.013):
lokadhātuḥ (LPG 3v) ṣaḍvikāram akaṃpata prākaṃpata saṃprākaṃpata | / avedhat* prāvedhat* saṃprāvedhat* acalat prācalat saṃprācalat* akṣubhyat
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22984629 (0.054):
vikāram akaṃpat prākaṃpat saṃprākaṃpat, avedhat prāvedhat saṃprāvedhat,
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9883662 (0.063):
saṃprākampat / araṇat prāraṇat saṃprāraṇat / tadyathāpi nāma māgadhikānāṃ
00810 saṃprāraṇat/ akṣubhyat prākṣubhyat saṃprākṣubhyat/ agarjat prāgarjat
bauddha_aai_xvi.r.o.combined 14530750 (0.0):
samprācalat avedhat prāvedhat samprāvedhat aranat prāraṇat / samprāraṇat akṣubhyat prākṣubhyat samprākṣubhyat agarjat
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4039428 (0.031):
prāraṇat saṃprāraṇat, akṣubhyat prākṣubhyat saṃprākṣubhyat, agarjat / prāgarjat saṃprāgarjat tathāgatasyaivānuttarāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748926 (0.031):
avedhat* prāvedhat* saṃprāvedhat* acalat prācalat saṃprācalat* akṣubhyat / prākṣubhyat saṃprākṣubhyat* agarjat prāgarjat saṃprāgarjat* araṇat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712101 (0.031):
araṇat prāraṇat saṃprāraṇat akṣubhyat prākṣubhyat saṃprākṣubhyat agarjat / prāgarjat saṃprāgarjat ante unnamati madhye avanamati, madhye unnamati
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052181 (0.031):
saṃprācalat, avedhat prāvedhat saṃprāvedhat, araṇat prāraṇat saṃprāraṇat, / akṣubhyat prākṣubhyat saṃprākṣubhyat, agarjat prāgarjat saṃprāgarjat, ante
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22984640 (0.037):
acarat prācarat saṃprācarat, akṣubhyat (ŚsP II 2 112) prākṣubhyat / saṃprākṣubhyat, agarjat prāgarjat saṃprāgarjat, araṇat prāraṇat
00811 saṃprāgarjat/ ante unnamati madhye avanamati, madhye unnamati ante
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21551970 (0.0):
097.031. uttaronnamati dakṣiṇāvanamati/ / 097.031. madhye unnamati ante 'vanamati/ / 097.032. madhye 'vanamati ante unnamati/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712111 (0.0):
araṇat prāraṇat saṃprāraṇat akṣubhyat prākṣubhyat saṃprākṣubhyat agarjat / prāgarjat saṃprāgarjat ante unnamati madhye avanamati, madhye unnamati
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052191 (0.0):
akṣubhyat prākṣubhyat saṃprākṣubhyat, agarjat prāgarjat saṃprāgarjat, ante / unnamati madhye avanamati, madhye unnamati ante avanamati, mṛdukaḥ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7881294 (0.021):
uttarā digunnamati / dakṣiṇāvanamati / madhye unnamati / ante 'vanamati /
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14805000 (0.021):
unnamati dakṣiṇo 'vanamati; anta unnamati; madhyo 'vanamati; madhya
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13662712 (0.022):
uttarā unnamati; dakṣiṇā avanamati; (SBV I 207) madhya unnamati, anto / 'vanamati; anta unnamati, madhyo 'vanamati; evam anupūrveṇa nipatitāḥ;
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17995497 (0.030):
'vanamati; anta unnamati, madhyo 'vanamati; madhya (SBV II 141) unnamati,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21529740 (0.035):
028.016. anta unnamati, madhyo 'vanamati/ / 028.016. madhya unnamati, anto 'vanamati/
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13657153 (0.040):
unnamati; uttaro 'vanamati; uttara unnamati; dakṣiṇo 'vanamati; anta / unnamati; madhyo 'vanamati; madhya unnamati; anto 'vanamati; sarvaś cāyaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9839866 (0.041):
prākṣubhyat saṃprākṣubhyat / araṇat prāraṇat saṃprāraṇat / agarjat / prāgarjat saṃprāgarjat / ante 'vanamati sma, madhye unnamati sma / madhye
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9897989 (0.041):
prāraṇat saṃprāraṇat / agarjat prāgarjat saṃprāgarjat / ante 'vanamati
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21570549 (0.051):
pūrvo 'vanamati, dikṣiṇa unnamatyuttaro 'vanamati, uttara unnamati dakṣiṇo / 'vanamati, madhya unnamatyanto 'vanamati, anta unnamati madhyo 'vanamati/
00812 avanamati/ mṛdukaḥ snigdhaḥ sarvasattvamukhajanano 'bhūt/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712119 (0.0):
prāgarjat saṃprāgarjat ante unnamati madhye avanamati, madhye unnamati / ante avanamati mṛdukaḥ snigdhaḥ sarvasattvamukhajanano 'bhūt atha khalu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052198 (0.039):
unnamati madhye avanamati, madhye unnamati ante avanamati, mṛdukaḥ / snigdhaḥ sarvasattvasukhajanano 'bhūt.
00813 atha khalu tena kṣaṇalavamuhvartena ye 'smiṃs trisāhasramahāsāhasre
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15029809 (0.0):
niścariṣyati yo so 'nuśrāvayiṣyate, tatra ye trisāhasramahāsāhasre
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712126 (0.0):
ante avanamati mṛdukaḥ snigdhaḥ sarvasattvamukhajanano 'bhūt atha khalu
madhyantavibhagatika.html 19088694 (0.011):
trisāhasramahāsāhasre vantargateṣu sarvacāturdvīpakeṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890176 (0.013):
01207 yāvad daśasu dikṣu gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavaḥ sphuṭā abhūvan/ / ye / 01208 ca trisāhasramahāsāhasralokadhātau sattvās te sarve pūrvasyāṃ diśi
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4065120 (0.021):
cāsyopasthāpayeḥ, yāvantastrisāhasramahāsāhasre lokadhātau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263723 (0.021):
punar aparaṃ suhbute yāvantas trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvās te
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17240343 (0.021):
vihared, evaṃ yāvantas trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvās te sarve
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6605188 (0.021):
ye cāpi kecidasmiṃstrisāhasramahāsāhasre lokadhātrau śrāvakā vā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18701518 (0.022):
āryamahāsiṃha ukkāsitaṃ / trisāhasramahāsāhasrāya lokadhātau ye janā sarve
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12475610 (0.022):
tri[sāhasramahāsāhasralokadhātū]dāreṇābhāsena sphuṭo 'bhūt / ye cāsyāṃ / trisāhasramahāsāhasrayāṃ lokadhātau
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3781808 (0.023):
atra + eva + uktaṃ | ye khalu punas tri sāhasra mahā sāhasre loka dhātau
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3788125 (0.023):
tri sāhasra mahā sāhasre loka dhātau satvās te sarve * arhatvaṃ sākṣāt
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3788169 (0.023):
tri sāhasra mahā sāhasre loka dhātau satvās te sarve * arhatvaṃ prāpnuyus
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9081830 (0.024):
puṣpāṇi prāvarṣurdivyāni ca tūryāṇi pravādayāmāsuḥ / sarve / cāsmiṃstrisāhasramahāsāhasralokadhātau sattvā buddhānubhāvena divyasukhena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4064002 (0.026):
sā kācittrisāhasramahāsāhasre lokadhātau puṣpajātiryā tatra nāsti /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890129 (0.026):
01201 nadīvālukopamā lokadhātavaḥ sphuṭāvabhāsitāś cābhūvan/ asmiṃś ca / 01202 trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sarveṣu cāturdvīpakeṣu lokadhātuṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6899072 (0.026):
03509 trisāhasramahāsāhasre lokadhātau bhavanti/ brahmapāriṣadyā
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9762932 (0.026):
tasminn evaikamahāratnacchatre saṃdṛśyante sma / yāny apīha / trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sūryācandramasāṃ vimānāni tārārūpāṇi vā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094700 (0.026):
prajñāpāramitāpratisaṃyuktaiś ca manasikārair viharet, evaṃ yāvantas / trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvāṃs te sarve mānuṣyakam ātmabhāvaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27751933 (0.026):
punar aparaṃ śāradvatīputra yās trisāhasramahāsāhasre lokadhātau / bātamaṇḍalyo yā imaṃ trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ vidhunuyur
loka / 00814 dhātau nirayā vā tiryagyonayo vā yamalokā vā te sarve samucchinnāḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052215 (0.0):
atha khalu tena kṣaṇalavamuhūrtena ye 'smiṃs trisāhasramahāsāhasre / lokadhātau nirayā vā tiryagyonayo vā yamalokā vā te sarve samucchinnāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712135 (1.192):
tena kṣaṇalavamuhvartena ye 'smiṃs trisāhasramahāsāhasre lokadhātau nirayā / vā tiryagyonayo vā yamalokā vā te sarve samucchinnāḥ śūnyā abhūvan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712231 (1.192):
gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sarve nirayāḥ sarvās tiryagyonayaḥ sarve / yamalokāḥ samucchinnāḥ śūnyā abhūvan sarvākṣaṇāś cāstamitā abhūvan ye ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052309 (1.192):
gaṅgānadībālukopameṣu lokadhātuṣu sarve nirayāḥ sarvās tiryagyonayaḥ sarve / yamalokāḥ samucchinnāḥ śūnyā abhūvan, sarvākṣaṇāś cāstamitā abhūvan, ye ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889641 (0.012):
sarve / 00907 nirayāḥ sarvās tiryagyonayaḥ sarve yamalokāḥ samucchinnāḥ śūnyā
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749048 (0.038):
gaṃgānadīvālukāsameṣu lokadhātuṣu sarvanarakāḥ sarvatiryagyonayaḥ / sarvayamalokā samucchinnāḥ sarvākṣaṇāś cāstamitā abhūvan* sarve ca te
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241227 (0.059):
āgamya nirayā ucchidyante, tiryagyoniyamalokā asurāḥ kāyā manuṣyadāridryā
00815 śūnyā abhūvan/ sarvākṣaṇāś cāstamitā abhūvan/ ye ca sattvās tābhyo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889647 (0.0):
00907 nirayāḥ sarvās tiryagyonayaḥ sarve yamalokāḥ samucchinnāḥ śūnyā / abhūvan/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712143 (0.054):
vā tiryagyonayo vā yamalokā vā te sarve samucchinnāḥ śūnyā abhūvan / sarvākṣaṇāś cāstamitā abhūvan ye ca sattvās tābhyo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712238 (0.054):
yamalokāḥ samucchinnāḥ śūnyā abhūvan sarvākṣaṇāś cāstamitā abhūvan ye ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052316 (0.054):
yamalokāḥ samucchinnāḥ śūnyā abhūvan, sarvākṣaṇāś cāstamitā abhūvan, ye ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17266664 (0.055):
ucchetsyante, na sarvatiryagyonayo na sarvayamalokā ucchetsyanti, na / sarvākṣaṇā na sarvadāridrāṇy ucchetsyanti, na sarvahīnagatayo na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052218 (0.058):
lokadhātau nirayā vā tiryagyonayo vā yamalokā vā te sarve samucchinnāḥ / śūnyā abhūvan, sarvākṣaṇāś cāstamitā abhūvan, ye ca sattvās tābhyo
00816 nirayatiryagyoniyamalokagatibhyaś cyūtās te sarvae tenaiva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6942895 (0.0):
sattvo / 18620 nirayatiryagyoniyamalokagatibhyo vyutthāpitaḥ/ subhūtir āha/ no
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712151 (0.0):
sarvākṣaṇāś cāstamitā abhūvan ye ca sattvās tābhyo / nirayatiryagyoniyamalokagatibhyaś cyūtās te sarvae tenaiva prītiprāmodyena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712242 (0.0):
yamalokāḥ samucchinnāḥ śūnyā abhūvan sarvākṣaṇāś cāstamitā abhūvan ye ca / sattvās tābhyo nirayatiryagyoniyamalokagatibhyaś cyutās te sarve
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 764642 (0.0):
subhūte tena māyākārāntevāsinā vā kaścit sattvo / nirayatiryagyoniyamalokagatibhyo vyutthāpitaḥ subhūtir āha no bhagavan
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052318 (0.0):
yamalokāḥ samucchinnāḥ śūnyā abhūvan, sarvākṣaṇāś cāstamitā abhūvan, ye ca / sattvās tābhyo nirayatiryagyoniyamalokagatibhyaś cyutās te sarve
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15101770 (0.0):
subhūte tena māyākāreṇa māyākārāntevāsinā vā kaścit sattvo / nirayatiryagyoniyamalokagatibhyo vyutthāpitaḥ?
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036486 (0.016):
ye ca satvās tābhyo nirayatiryagyoniyamalokagatibhyaś cyutās te sarve
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052226 (0.023):
śūnyā abhūvan, sarvākṣaṇāś cāstamitā abhūvan, ye ca sattvās tābhyo / narakatiryagyoniyamalokagatibhyaś cyutās te sarve tenaiva prītiprāmodhyena
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960481 (0.036):
saṃsārâṭavīkāntāramārgaprapannā vatême satvā nirayatiryagyoniyamalokapra-
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9879062 (0.045):
sarvanirayatiryagyoniyamalokikāḥ sarve devamanuṣyāśca sarve gatyupapannāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15255814 (0.048):
sattvāḥ pratiṣṭhāpitā aparimuktā eva / nirayatiryagyoniyamalokāsuragatibhyaḥ, srotaāpattiphale pratiṣṭhāpitaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9092167 (0.049):
samyaksaṃbodhimabhisaṃbudhyeyuḥ / sarvanarakatiryagyoniyamalokaduḥkhāni
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9090908 (0.049):
samyaksaṃbodhimabhisaṃbodhayeyuḥ / / sarvanarakatiryagyoniyamalokaduḥkhānyatyantasamucchinnāni bhaveyuriti //
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6590082 (0.049):
apagatanirayatiryagyoniyamalokāni | te ca sarvasattvā anyeṣu
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636415 (0.051):
sarvanarakatiryagyoniyamalokopapannāḥ sattvā vigataduḥkhāḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9839950 (0.051):
sarvanarakatiryagyoniyamalokopapannāśca sattvāstasmin kṣaṇe vigataduḥkhā
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19035157 (0.053):
varṣatasahasraṃ pañcabhiḥ kāmaguṇaiḥ kriḍāpayitvā aparimuktā eva te sattvā / bhavanti narakatiryagyoniyamalokapretaviṣayeṣu punarapi
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6589718 (0.060):
apagatanadīmahānadīparisaṃsthitābhūt, apagatedavamanuṣyāsurakāyā / apagatanirayatiryagyoniyamalokā | iti hi tasmin samaye ye 'syāṃ sahāyāṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6591829 (0.064):
dvāraṃ pithitaṃ bhaviṣyati ḥ narakatiryagyoniyamalokopapattiṣu na
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641166 (0.064):
raśmibhirnirayatiryagyoniyamalokadevamanuṣyāḥ sphuṭā babhūvuḥ / te ca
prītiprāmodyena / 00817 manuṣyāṇāṃ sabhāgatāyām upapannāś cābhūvan/ evaṃ cāturmahārāajikānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712159 (0.0):
nirayatiryagyoniyamalokagatibhyaś cyūtās te sarvae tenaiva prītiprāmodyena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559285 (0.015):
120.023. narakeṣūpapanna iti paśyati/ / 120.023. nopapannaḥ/ / 120.023. manuṣyāṇāṃ sabhāgatāyāmupapanna iti paśyati/
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052235 (0.018):
narakatiryagyoniyamalokagatibhyaś cyutās te sarve tenaiva prītiprāmodhyena / manuṣyāṇāṃ sabhāgatāyām upapannāś cābhūvan, evaṃ cāturmahārājikānāṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7647040 (0.028):
praśāntakṣuttarṣāścāduḥkhā bhavanti, yāvat kecit tataścyāvitvā manuṣyāṇāṃ / sabhāgatāyāṃ upapadyante / evaṃ tiryagyonirvaktavyā evaṃ yāvan manuṣyā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21564740 (0.046):
navayojanaśatāni abhirūpā darśanīyā prāsādikā sphaṭikamayī, ardhapañcamāni / yojanāni tasmānnagarīto 'bhyudgatā/ / 137.014. tatra devānāṃ trāyastriṃśānāmāsanāni prajñaptāni, yatra pṛthak
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15028990 (0.055):
sahabhāgatāyai upapadyeyaṃ rājā vā bhaveyaṃ cakravartī koṭṭarājā vā / cāturmahārājakāyikānāṃ vā devānāṃ sahabhāgatāyai upapadyeyaṃ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17272475 (0.064):
manuṣyāṇāṃ mārgo jñātavyo hetur jñātavyaḥ phalaṃ jñātavyaṃ, / cāturmahārājakānāṃ devānāṃ trayastriṃśānāṃ yāmānāṃ tuṣitānāṃ
00818 devānāṃ trayastriṃśānāṃ yāmānāṃ tuṣitānāṃ nirmāṇaratīnāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712165 (0.0):
manuṣyāṇāṃ sabhāgatāyām upapannāś cābhūvan evaṃ cāturmahārāajikānāṃ / devānāṃ trayastriṃśānāṃ yāmānāṃ tuṣitānāṃ nirmāṇaratīnāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654668 (0.0):
sarveṇa sarvaṃ na bhaviṣyanti na prajñāpsyante. yathāpi tac / cāturmahārājakāyikānāṃ devānāṃ trayastriṃśānāṃ yāmānāṃ tuṣitānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17272480 (0.0):
manuṣyāṇāṃ mārgo jñātavyo hetur jñātavyaḥ phalaṃ jñātavyaṃ, / cāturmahārājakānāṃ devānāṃ trayastriṃśānāṃ yāmānāṃ tuṣitānāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15032150 (0.004):
dharman deśayantas trāyastriṃśānāṃ devānāṃ yāmānāṃ tuṣitānāṃ / nirmāṇaratīnāṃ parinirmitavaśavarttināṃ devānāṃ dharman deśayantaḥ, tat te
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748986 (0.004):
cāturmahārājakāyikānāṃ ca devānāṃ trāyastriṃśānāṃ yāmānāṃ tuṣitānāṃ / nirmāṇaratīnāṃ paranirmitavaśavartināṃ devānāṃ sahabhāgatāyai upapannā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15248049 (0.004):
cāturmahārājakāyikānāṃ devānāṃ trāyastriṃśānāṃ yāmānāṃ tuṣitānāṃ / nirmāṇaratīnāṃ paranirmitavaśavartināṃ devānāṃ loke prādurbhāvo bhavati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15232704 (0.009):
devaputrāṇāṃ karmavipākajaḥ. kāyāvabhāsaḥ, yaś ca trayastriṃśānāṃ yāmānāṃ / tuṣitānāṃ nirmāṇaratīnāṃ paranirmitavaśavartināṃ yāvac
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15260196 (0.011):
prādurbhāvo bhavati. trāyastriṃśānāṃ yāmānāṃ tuṣitānāṃ nirmāṇaratīnāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6910632 (0.015):
09418 {{yāmānāṃ devānāṃ tuṣitānāṃ devānāṃ nirmāṇaratīnāṃ devānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 732938 (0.015):
devānāṃ trayastriṃśānāṃ devānāṃ yāmānāṃ devānāṃ tuṣitānāṃ devānāṃ / nirmāṇaratīnāṃ devānāṃ paranirmitavaśavartināṃ devānāṃ brahmakāyikāṇāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15073505 (0.015):
cāturmahārājakāyikānāṃ devānāṃ trayastriṃśānāṃ devānāṃ yāmānāṃ devānāṃ / tuṣitānāṃ devānāṃ nirmāṇaratīnāṃ devānāṃ paranirmitavaśavartināṃ devānāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15096582 (0.015):
devānāṃ yāmānāṃ devānāṃ tuṣitānāṃ devānāṃ nirmāṇaratīnāṃ devānāṃ
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28235724 (0.015):
yathā manuṣyasukhakānām evaṃ cāturmahārājakāyikānāṃ trayastriṃśānāṃ / yāmānāṃ tuṣitānāṃ nirmāṇaratīnāṃ paranirmitavaśavartināṃ /
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28240812 (0.016):
yathā manuṣyasubhagānāṃ (DhskD 14r8) evaṃ cāturmahārājikānāṃ / trayastriṃśānāṃ yāmānāṃ tuṣitānāṃ nirmāṇaratīnāṃ paranirmitavaśavartināṃ /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6905770 (0.016):
06415 m api devānāṃ sabhāgatāyai upapadyante/ trayastriṃśānāṃ yāmānāṃ / tuṣitānāṃ / 06416 nirmāṇaratīnāṃ paranirmitavaśavartināṃ sabhāgatāyai upapadyante/ te
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 728170 (0.016):
sabhāgatāyai upapadyante trayastriṃśānāṃ yāmānāṃ tuṣitānāṃ nirmāṇaratīnāṃ / paranirmitavaśavartināṃ sabhāgatāyai upapadyante te (PSP1: 65) tatra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9802812 (0.016):
cāturmahārājakāyikānāṃ devānāṃ dharmaṃ deśayanti, trayastriṃśānāṃ yāmānāṃ / tuṣitānāṃ nirmāṇaratīnāṃ paranirmitavaśavartināṃ dharmaṃ deśayanti te ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052244 (0.016):
manuṣyāṇāṃ sabhāgatāyām upapannāś cābhūvan, evaṃ cāturmahārājikānāṃ / devānāṃ trayastriṃśānāṃ yāmānāṃ tuṣitānāṃ nirmāṇaratīnāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15068620 (0.016):
api devānāṃ sabhāgatāyai upapadyante, trayastriṃśānāṃ yāmānāṃ tuṣitānāṃ / nirmāṇaratīnāṃ paranirmitavaśavartināṃ sabhāgatāyai upapadyante, te tatra
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15168351 (0.016):
gṛhapatimahāśālakulānāṃ vā caturmahārājakāyikānāṃ vā devānāṃ, / trāyastriṃśānāṃ vā yāmānāṃ tuṣitānāṃ nirmāṇaratīnāṃ
paranirmita / 00819 vaśavartināṃ devānāṃ sabhāgatāyām upapannāś cābhūvan/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712172 (0.030):
paranirmitavaśavartināṃ devānāṃ sabhāgatāyām upapannāś cābhūvan (PSP1: 9)
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24461279 (0.045):
catu)rmahārājikānāṃ trāyastri(ṃ)śānāṃ (yā)mān(ā)ṃ tuṣitānāṃ nirmāṇaratīnāṃ / parinirmitavaśavartīnāṃ sahasraṃ brahmalokānām || ayam ucyate (sahasrika)ś
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052235 (0.045):
narakatiryagyoniyamalokagatibhyaś cyutās te sarve tenaiva prītiprāmodhyena / manuṣyāṇāṃ sabhāgatāyām upapannāś cābhūvan, evaṃ cāturmahārājikānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712157 (0.045):
manuṣyāṇāṃ sabhāgatāyām upapannāś cābhūvan evaṃ cāturmahārāajikānāṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11929138 (0.046):
ākāśānaṃtyāyatanavat sapta sūtrāṇi vaktavyāni. kevalaṃ tu / vijñānānaṃtyāyatanopagānāṃ devānāṃ sabhāgatāyām upapadyata iti viśeṣaḥ. 7.
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7647039 (0.048):
praśāntakṣuttarṣāścāduḥkhā bhavanti, yāvat kecit tataścyāvitvā manuṣyāṇāṃ / sabhāgatāyāṃ upapadyante / evaṃ tiryagyonirvaktavyā evaṃ yāvan manuṣyā
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28240963 (0.049):
taddhetu tatpratyayaṃ kāyasya bhedāt parīttābhanāṃ devānāṃ sabhāgatāyām / upapadyate / tatra yā jātiḥ saṃjātir vistareṇa jīvitendriyasya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559284 (0.050):
120.023. nopapannaḥ/ / 120.023. manuṣyāṇāṃ sabhāgatāyāmupapanna iti paśyati/
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11928943 (0.053):
sabhāgatāyām upapadyate. 9. na haivāpramāṇaśubhānāṃ devānāṃ sabhāgatāyām / upayadyate. api tu tenaiva pūrvavat parīttaśubhānāṃ devānāṃ sabhāgatāyām
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6323904 (0.054):
brahmakāyikānāṃ, brahmapurohitānāṃ, mahābrahmaṇāṃ devānāṃ / sabhāgatāyāmupasampadyate [|] dvitīye dhyāne mṛdumadhyādhimātrabhāvite
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21544944 (0.055):
kāmacchandaṃ prahāya tadbahulavihārī brahmalokasabhāgatāyāṃ copapanno / mahābrahmā saṃvṛttaḥ//
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18766846 (0.057):
devānāṃ apy ekatyā yāmānāṃ apy ekatyā tuṣitānāṃ apy ekatyā nirmāṇaratīnāṃ / apy ekatyā paranirmitavaśavartīnāṃ devānāṃ sahavratāye upasaṃpadyanti //
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28235881 (0.058):
devānāṃ (DhskD 4r9) sabhāgatāyām upapadyeyaṃ / sa taṃ prārthayamānas / taddhetos tatsaṃvartanīyaṃ saṃjñām audārikato duḥkhilataḥ sthūlabhittikato
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22398499 (0.059):
nirmāṇaratīnāṃ sahasraṃ paranirmitavaśavarttināṃ sahasraṃ
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28235791 (0.059):
tatpratyayaṃ (DhskD 4r5) kāyasya bhedād braḥmakāyikānāṃ devānāṃ / sabhāgatāyām upapadyate / tatra ca saṃskārān abhinirvartayati / evaṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6323917 (0.061):
yathāyogaṃ parīttānāmābhāsvarāṇāṃ ca devānāṃ sabhāgatāyāmupasaṃpadyate |
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052250 (0.062):
paranirmitavaśavartināṃ devānāṃ sabhāgatāyām upapannāś cābhūvan. / atha khalu te manuṣyās te ca devā bhagavata evānubhāvena pūrvajanmāny
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11928661 (0.064):
pūrvavat yāvat tayaiva dharmabhiratyā mahābrahmaṇāṃ devānāṃ sabhāgatāyām / upapadyate. 8. na haiva mahābrahmaṇāṃ devānāṃ sabhāgatāyām upapadyate. api
00901 atha khalu te manuṣyās te ca devā bhagavata evānubhāvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712179 (0.0):
paranirmitavaśavartināṃ devānāṃ sabhāgatāyām upapannāś cābhūvan (PSP1: 9) / atha khalu te manuṣyās te ca devā bhagavata evānubhāvena pūrvajanmāny
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052254 (0.059):
paranirmitavaśavartināṃ devānāṃ sabhāgatāyām upapannāś cābhūvan. / atha khalu te manuṣyās te ca devā bhagavata evānubhāvena pūrvajanmāny
pūrvajanmāny anu / 00902 smaranti sma/ anusmṛtya ca tenaiva prītiprāmodyena yena bhagavāṃs
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712188 (0.023):
atha khalu te manuṣyās te ca devā bhagavata evānubhāvena pūrvajanmāny / anusmaranti sma anusmṛtya ca tenaiva prītiprāmodyena yena bhagavāṃs
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052266 (0.023):
atha khalu te manuṣyās te ca devā bhagavata evānubhāvena pūrvajanmāny / anusmaranti sma, anusmṛtya ca tenaiva prītiprāmodyena yena bhagavāṃs
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889670 (0.031):
00910 ṣyeṣūpapannā bhagavata evānubhāvena pūrvanivāsam anusmaranti sma/ / anusmṛtya ca / 00911 tenaiva prītiprāmodyena svakasvakeṣu buddhakṣetreṣu ye tatra buddhā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052339 (0.041):
evānubhāvena pūrvanivāsam (PvsP1 1: 5) anusmaranti sma, anusmṛtya ca / tenaiva prītiprāmodyena svakasvakeṣu buddhakṣetreṣu ye tatra buddhā
00903 saṃkrāntāḥ/ upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirobhir abhivandya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712195 (0.0):
anusmaranti sma anusmṛtya ca tenaiva prītiprāmodyena yena bhagavāṃs / tenopasaṃkrāntāḥ upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirobhir abhivandya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052273 (0.0):
anusmaranti sma, anusmṛtya ca tenaiva prītiprāmodyena yena bhagavāṃs / tenopasaṃkrāntāḥ, upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirobhir abhivandya
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087489 (0.0):
khalu saṃbahulā bhikṣavo yena bhagavāṃstenopasaṃkrāman | upasaṃkramya / bhagavataḥ pādau śirobhirabhivandya bhagavantaṃ triṣpradakṣiṇīkṛtya ekānte
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21538474 (5.960):
śrtāvastīnivāsino vaṇijo yena bhagavāṃstenopasaṃkrāntāḥ/ / 058.007. upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānto niṣaṇṇāh
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21538873 (5.960):
059.013. atha saṃbahulāśca śrāvastīnivāsino vaṇijo yena / bhagavāṃstenopasaṃkrāntāḥ/ / 059.013. upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21546309 (5.960):
sopānenāvatīrya yena bhagavāṃstenopasaṃkrāntaḥ/ / 080.013. upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavataḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21549750 (5.960):
khaḍgamaṇiṃ vālavyajanaṃ citre copānahau, sa pañca kakudānyapanīya yena / bhagavāṃstenopasaṃkrāntaḥ/ / 091.013. upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21550264 (5.960):
pādābhyāmeva ārāmaṃ praviśya yena bhagavāṃstenopasaṃkrāntaḥ/ / 092.028. upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552111 (5.960):
098.013. atha te ṛṣayo yena bhagavāṃstenopasaṃkrāntāḥ/ / 098.014. upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte sthitāḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21553030 (5.960):
101.008. anekāni prāṇiśatasahasrāṇyativarṣeṇa bādhyamānāni yena / bhagavāṃstenopasaṃkrāntāḥ/ / 101.009. upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇāni/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21556888 (5.960):
niṣkramya yena bhagavāṃstenopasaṃkrāntāḥ/ / 113.017. upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇāḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21557724 (5.960):
115.030. athāyuṣmān svāgato 'śvatīrthanāgamādāya yena / bhagavāṃstenopasaṃkrāntaḥ/ / 115.031. upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21557824 (5.960):
gṛhītvā yena bhagavāṃstenopasaṃkrāntāḥ/ / 116.009. upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇāḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21558088 (5.960):
117.001. śrutvā ca punaḥ śrāvastyā niṣkramya yena / bhagavāṃstenopasaṃkrāntaḥ/ / 117.002. upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559305 (5.960):
120.025. atha śakro devānāmindraḥ kutūhalajāto yena / bhagavāṃstenopasaṃkrāntaḥ/ / 120.026. upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21560961 (5.960):
126.028. athāyuṣmānānandaḥ sāyāhṇe 'bhisamlayanādvyutthāya yena / bhagavāṃstenopasaṃkrāntaḥ/ / 126.028. upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte 'sthād/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21576541 (5.960):
174.009. atha jyotiṣko gṛhapatiḥ suhṛtsambandhibāndhavānavalokya yena / bhagavāṃstenopasaṃkrāntaḥ/ / 174.010. upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21581357 (5.960):
189.003. yena bhagavāṃstenopasaṃkrāntaḥ/ / 189.004. upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21582023 (5.960):
190.030. sa yena bhagavāṃstenopasaṃkrāntaḥ/ / 190.031. upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21582271 (5.960):
191.021. iti viditvā yena bhagavāṃstenopasaṃkrāntaḥ/ / 191.022. upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇaḥ/
bhagavantaṃ / 00904 prāñjalayo bhūtvā namasyanti sma/ evaṃ pūrvasyṃ diśi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712201 (0.0):
tenopasaṃkrāntāḥ upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirobhir abhivandya / bhagavantaṃ prāñjalayo bhūtvā namasyanti sma evaṃ pūrvasyṃ diśi
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052275 (0.0):
tenopasaṃkrāntāḥ, upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirobhir abhivandya / bhagavantaṃ prāñjalayo bhūtvā namasyanti sma, evaṃ pūrvasyāṃ diśi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889693 (0.028):
00913 vandanāṃ kṛtvā sarve prāñjalayo bhūtvā bhagavato namasyanti sma/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6910836 (0.040):
09518 pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn ābhayāvabhāsayā / 09519 māsuḥ/ evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamān lokadhatūn ā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6943782 (0.041):
mahāsannāhasannaddhaḥ pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvāluko
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9766286 (0.044):
bodhicittam āmukhībhūtam / te tasya satpuruṣasya pādau śirobhiḥ praṇamya / tatraiva niṣaṇṇāḥ prāñjalayo bhūtvā, teṣāṃ tādṛśī dharmadeśanā kṛtā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9821681 (0.052):
mānuṣyañ cāmānuṣyañ ca, tatra ye gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu buddhā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087489 (0.056):
bhagavataḥ pādau śirobhirabhivandya bhagavantaṃ triṣpradakṣiṇīkṛtya ekānte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263875 (0.057):
'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau saṃpratiṣṭheran, tatra ye pūrvasyāṃ diśi / gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sattvās te sarva ekaikaṃ bodhisattvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6897399 (0.057):
{śāriputra bodhisattvena mahāsattvena} ye pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvāluko
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6897681 (0.058):
śikṣitavyam/}} / 03202 {{ye upariṣṭād diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sattvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6897491 (0.058):
sattvān samyagdṛṣṭyāṃ pratiṣṭhāpayitukāmena prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam/ / ye uttarasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sattvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712281 (0.059):
bhagavatāṃ pādavandanāṃ kṛtvā sarve prāñjalayo bhūtvā bhagavato namasyanti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052361 (0.059):
buddhānāṃ bhagavatāṃ pādavandanāṃ kṛtvā sarve prāñjalayo bhūtvā bhagavato / namasyanti sma.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6897460 (0.060):
pratiṣṭhāpayitukāmena prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam/ ye paścimāyāṃ diśi / gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sattvā nānābuddhakṣetreṣūpapannās tān
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6616222 (0.062):
etau khalu punarmahārāja kulaputrau pañcaṣṭīnāṃ gaṅgānadīvālikāsamānḥṃ / tathḥgatḥnḥmarhatḥṃ samyaksaṃbuddhḥnḥmantike pūjḥṃ kariṣyataḥ, imaṃ ca
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9890879 (0.064):
evaṃ khalvantarīkṣadevā bodhimaṇḍe niṣaṇṇaṃ tathāgatamabhiṣṭutyaikānte / 'vatasthivantaḥ prāñjalayastathāgataṃ namasyantaḥ //
gaṅgānadīvālukopa / 00905 meṣu lokadhātuṣu dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyāṃ vidikṣūrdhvam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6896019 (0.0):
02706 dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyāṃ vidikṣv adha ūrdhvaṃ digbhāge
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6907471 (0.0):
07608 evaṃ dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyāṃ vidikṣv adha ūrdhvaṃ diśi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712211 (0.0):
bhagavantaṃ prāñjalayo bhūtvā namasyanti sma evaṃ pūrvasyṃ diśi / gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 717915 (0.0):
vijñāpayitukāmena prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam evaṃ dakṣiṇasyāṃ / paścimāyām uttarasyāṃ vidikṣu adha ūrdhvam ekena svareṇa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 718542 (0.0):
gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn samatikramitukāmena evaṃ dakṣiṇasyāṃ / paścimāyām uttarasyāṃ vidikṣv adha ūrdhvaṃ digbhāge gaṅgānadīvālukopamān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 729845 (0.0):
paryupāste buddhakṣetraviśuddhiṃ ca paśyati evaṃ dakṣiṇasyāṃ paścimāyām / uttarasyāṃ vidikṣv adha ūrdhvaṃ diśi gaṅgānadīvālukopamāṃs tathāgatān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247541 (0.0):
evaṃ dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām ūrdhvam adho vidikṣu ekaikasyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15251958 (0.0):
evaṃ dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām ūrdhvam adho vidikṣu bahūnāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15258833 (0.0):
srotaāpattiphale pratiṣṭhāpayet. evaṃ dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyāṃ / vidikṣūrdhvam adho gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sattvās tān kaścid
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263910 (0.0):
dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyāṃ vidikṣūrdhvam adho diśi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15267341 (0.0):
pūrvasyāṃ diśi prakṣepsyante, dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyāṃ / vidikṣūrdhvam adho diśi yo mahānirayās teṣu prakṣepsyante. tebhyo 'pi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17253386 (0.0):
dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām adha ūrdhvaṃ vidikṣu daśadiglokadhātuṣu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052289 (0.0):
gaṅgānadībālukopameṣu lokadhātuṣu dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15058145 (0.0):
śikṣitavyam. evaṃ dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyāṃ vidikṣu adha ūrdhvam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15058785 (0.0):
dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyāṃ vidikṣv adha ūrdhvaṃ digbhāge
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15059124 (0.0):
pratiṣṭhāpayitukāmena prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam. yathā pūrvasyāṃ diśi / evaṃ dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyāṃ vidikṣv adha ūrdhvaṃ pratyekaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15070301 (0.0):
buddhakṣetraviśuddhiṃ ca paśyati, evaṃ dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyāṃ / vidikṣv adha ūrdhvaṃ diśi gaṅgānadīvālukopamāṃs tathāgatān arhataḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4070428 (0.007):
sadāprarudito bodhisattvo mahāsattvaḥ pūrvasyāṃ diśi, dakṣiṇasyāṃ / paścimāyāmuttarasyāṃ diśi, vidikṣu adha ūrdhvaṃ ca diśi daśasu dikṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15246415 (0.007):
dakṣiṇasyāṃ diśi paścimāyām uttarasyām ūrdhvam adho vidikṣu paśyāmy ahaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15259082 (0.007):
pratiṣṭhāpayet. evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi paścimāyām uttarasyāṃ diśi / vidikṣūrdhvam adho gaṅgānadīvālukpameṣu lokadhātuṣu sarvasattvās tān
adhaḥ samantā / 00906 d daśasu dikṣvaikasmin digbhāge gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712223 (0.0):
gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyāṃ / vidikṣūrdhvam adhaḥ samantād daśasu dikṣvaikasmin digbhāge
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052300 (0.008):
gaṅgānadībālukopameṣu lokadhātuṣu dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyāṃ / vidikṣūrdhvam adhaḥ samantād daśasu dikṣv ekaikasmin digbhāge
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6897623 (0.012):
śikṣitavyam/ ye paścimottarasyām diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6899000 (0.012):
03417 śravanena ca me nāmadheyasya ye daśasu dikśu gaṅgānadīvālukopameṣu / lokadhātuṣu / 03418 sattvās te niyatā bhaveyur anuttarāyāḥ samyaksaṃbodher iti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 719971 (0.012):
gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sattvā nānābuddhakṣetreṣūpapannās tān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 720097 (0.012):
diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sattvā nānābuddhakṣetreṣūpapannās
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 720129 (0.012):
śikṣitavyam ye dakṣiṇapaścimāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu / sattvā nānābuddhakṣetreṣūpapannās tān sarvān buddhaśabdaṃ dharmaśabdaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 721518 (0.012):
nāmadheyasya ye daśasu dikśu gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sattvās te
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247549 (0.012):
evaṃ dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām ūrdhvam adho vidikṣu ekaikasyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15256640 (0.012):
pratiṣṭhāpitāḥ yāvantaḥ kāuśika daśasu dikṣu gaṅgānadīvālukopameṣu / lokadhātuṣu sattvās tān kaścid eva kulaputro vā kuladuhitā vā daśasu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15258839 (0.012):
vidikṣūrdhvam adho gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sattvās tān kaścid
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15259422 (0.012):
ekaikasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sattvās tān sarvān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263880 (0.012):
gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sattvās te sarva ekaikaṃ bodhisattvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17246479 (0.012):
gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sattvās te sarve mārāḥ pāpīyāṃso
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6159724 (0.012):
yāvanto dakṣiṇasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sattvās tata
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6159777 (0.012):
yāvantaḥ paścimāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sattvās tata
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6159830 (0.012):
yāvanta uttarasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sattvās tata
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6160102 (0.012):
yāvanto 'dhastād diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sattvās tata
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6160155 (0.012):
yāvanta upariṣṭhād diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sattvās tata
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6189262 (0.012):
yāvantaḥ kauśika dakṣiṇapaścimāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu / sattvās tān kaścid eva kulaputro vā kuladuhitā vā caturṣu dhyāneṣu
sarve / 00907 nirayāḥ sarvās tiryagyonayaḥ sarve yamalokāḥ samucchinnāḥ śūnyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712229 (0.0):
gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sarve nirayāḥ sarvās tiryagyonayaḥ sarve
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052307 (0.0):
gaṅgānadībālukopameṣu lokadhātuṣu sarve nirayāḥ sarvās tiryagyonayaḥ sarve
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889545 (0.012):
00814 dhātau nirayā vā tiryagyonayo vā yamalokā vā te sarve samucchinnāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712134 (0.012):
tena kṣaṇalavamuhvartena ye 'smiṃs trisāhasramahāsāhasre lokadhātau nirayā / vā tiryagyonayo vā yamalokā vā te sarve samucchinnāḥ śūnyā abhūvan
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052214 (0.012):
lokadhātau nirayā vā tiryagyonayo vā yamalokā vā te sarve samucchinnāḥ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749048 (0.039):
gaṃgānadīvālukāsameṣu lokadhātuṣu sarvanarakāḥ sarvatiryagyonayaḥ / sarvayamalokā samucchinnāḥ sarvākṣaṇāś cāstamitā abhūvan* sarve ca te
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890204 (0.053):
01210 tasyāñ ca pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu ye / sattvās te / 01211 sarve imāṃ sahālokadhātuṃ paśyanti sma śākyamuniṃ ca tathāgataṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890248 (0.053):
01215 ca gaṅānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu ye sattvās te sarve imāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712789 (0.053):
saśrāvakasaṃghān tasyāñ ca pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu / lokadhātuṣu ye sattvās te sarve imāṃ sahālokadhātuṃ paśyanti sma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712833 (0.053):
gaṅānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu ye sattvās te sarve imāṃ sahālokadhātuṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263880 (0.060):
gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sattvās te sarva ekaikaṃ bodhisattvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17246479 (0.060):
gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sattvās te sarve mārāḥ pāpīyāṃso
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6212103 (0.060):
diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sattvās te sarva anuttarāyai
abhūvan/ / 00908 sarvākṣaṇāś cāstamitā abhūvan/ ye ca sattvās tābhyo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889551 (0.0):
00814 dhātau nirayā vā tiryagyonayo vā yamalokā vā te sarve samucchinnāḥ / 00815 śūnyā abhūvan/ sarvākṣaṇāś cāstamitā abhūvan/ ye ca sattvās tābhyo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17266664 (0.055):
ucchetsyante, na sarvatiryagyonayo na sarvayamalokā ucchetsyanti, na / sarvākṣaṇā na sarvadāridrāṇy ucchetsyanti, na sarvahīnagatayo na
nirayatiryagyoni / 00909 yamalokagatibhyaś cyutās te sarve devamanuṣyeṣūpapadyante sma/ te ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712249 (0.0):
sattvās tābhyo nirayatiryagyoniyamalokagatibhyaś cyutās te sarve
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036491 (0.0):
ye ca satvās tābhyo nirayatiryagyoniyamalokagatibhyaś cyutās te sarve
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052325 (0.0):
sattvās tābhyo nirayatiryagyoniyamalokagatibhyaś cyutās te sarve / devamanuṣyeṣūpapadyante sma, te ca devamanuṣyeṣūpapannā bhagavata
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4059767 (0.027):
eva vā devanikāyebhyaścyutā bhaviṣyanti manuṣyeṣvevopapannāḥ / tatkasya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052229 (0.034):
narakatiryagyoniyamalokagatibhyaś cyutās te sarve tenaiva prītiprāmodhyena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15031986 (0.055):
antike maitriṃ pratilabhante. te tena maitrīpratilaṃbhena tatas tiryagyone / vyutthiṣṭhante. vyutthāya devamanuṣyeṣu upapadyante. tatra upapannā
devam anu / 00910 ṣyeṣūpapannā bhagavata evānubhāvena pūrvanivāsam anusmaranti sma/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712258 (0.023):
devamanuṣyeṣūpapadyante sma te ca devam anuṣyeṣūpapannā bhagavata
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052335 (0.057):
evānubhāvena pūrvanivāsam (PvsP1 1: 5) anusmaranti sma, anusmṛtya ca
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15031986 (0.061):
antike maitriṃ pratilabhante. te tena maitrīpratilaṃbhena tatas tiryagyone / vyutthiṣṭhante. vyutthāya devamanuṣyeṣu upapadyante. tatra upapannā
anusmṛtya ca / 00911 tenaiva prītiprāmodyena svakasvakeṣu buddhakṣetreṣu ye tatra buddhā
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749082 (0.0):
samanusmṛtya prītiprasādaprāmodyapratilabdhāḥ svakasvakeṣu buddhakṣetreṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712268 (0.0):
evānubhāvena pūrvanivāsam anusmaranti sma anusmṛtya ca tenaiva / prītiprāmodyena svakasvakeṣu buddhakṣetreṣu ye tatra buddhā bhagavanta
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036511 (0.0):
pūrvajanmāny anusmaranti sma anusmṛtya tenaiva prītiprāmodyena / svakasvakeṣu buddhakṣetreṣu ye buddhā bhagavantas teṣām antikam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052348 (0.0):
evānubhāvena pūrvanivāsam (PvsP1 1: 5) anusmaranti sma, anusmṛtya ca / tenaiva prītiprāmodyena svakasvakeṣu buddhakṣetreṣu ye tatra buddhā
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12477891 (0.011):
samyaksaṃbuddhāstiṣṭhanti yāpayanti svakasvakeṣu buddhakṣetreṣu / sarve te
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5185376 (0.011):
tathāgatā arhantaḥ samyaksaṃbuddhās tiṣṭhanti yāpayanti svakasvakeṣu / buddhakṣetreṣu sarve te buddhā bhagavaṃtaḥ imāṃ ratnaketudhāraṇīṃ bhāṣaṃte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19038934 (0.015):
svakasvasvakeṣu buddhakṣetreṣu buddhān bhagavataḥ paripṛcchanti sma
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7682206 (0.023):
pādau śirasā vanditvā, daśadiśaḥ prakāntāḥ, svakasvakeṣu buddhakṣetreṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6910941 (0.025):
09605 dṛṣṭvā svakasvakeṣu buddhakṣetreṣu buddhān bhagavataḥ paripṛcchanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 733244 (0.025):
'prameyāsaṃkhyeyā bodhisattvās tān prabhāvyūhān dṛṣṭvā svakasvakeṣu / buddhakṣetreṣu buddhān bhagavataḥ paripṛcchanti sma kasyāyaṃ bhagavann
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19039049 (0.025):
aprameyāsaṃkhyeyā bodhisatvā mahāsatvās taṃ prabhāvyūhan dṛṣṭvā / svakasvakeṣu buddhakṣetreṣu buddhān bhagavantaḥ paripṛcchanti sma kasyāyaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15073826 (0.025):
buddhakṣetrebhyo 'prameyāsaṃkhyeyā bodhisattvās tān prabhāvyūhān dṛṣṭvā / svakasvakeṣu buddhakṣetreṣu buddhān bhagavataḥ paripṛcchanti sma: kasyāyaṃ
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7106084 (0.026):
prakrāntāḥ, te ca bodhisattvāḥ svakasvakeṣu buddhakṣetreṣu prakrāntāḥ //
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7680198 (0.029):
triṣkṛtvaḥ pradakṣiṇīkṛtya svakasvakeṣu buddhakṣetreṣu saṃprasthitāḥ /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7644096 (0.030):
kṣāntiśca pratilapsyante / te bodhisattvā mahāsattvāḥ svakasvakeṣu / buddhakṣetreṣu gatvā tava varṇaṃ uccārayiṣyanti ghoṣamanuśrāvayiṣyanti /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889597 (0.031):
pūrvajanmāny anu / 00902 smaranti sma/ anusmṛtya ca tenaiva prītiprāmodyena yena bhagavāṃs
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088322 (0.039):
tathāgatakoṭīniyutaśatasahasrāṇi svakasvakeṣu buddhakṣetreṣu pratiṣṭhitāni
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638699 (0.040):
samādhidhāraṇīkṣāntipratilabdhāḥ, te tathāgatabalena svakasvakeṣu / buddhakṣetreṣvantarhitā imāṃ sahāṃ lokadhātumāgatvā gṛdhrakūṭe parvate
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6560079 (0.041):
caranti, te 'pi sarve saṃdṛśyante sma | ye ca teṣu buddhakṣetreṣu buddhā / bhagavantaḥ parinirvṛtāḥ, te 'pi sarve saṃdṛśyante sma | ye ca teṣu
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14251649 (0.042):
sphuṭīkṛtāny avabhāsitāny abhūvan / ye ca teṣu buddhakṣetreṣu buddhā / bhagavanto 'nekasiṃhāsanakoṭīniyutaśatasahasravyūhakūṭāgāravimāneṣu
bhagavanta utpannā / 00912 s teṣām antikam upasaṃkrāntāḥ/ upasaṃkramya teṣāṃ buddhānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036519 (0.039):
svakasvakeṣu buddhakṣetreṣu ye buddhā bhagavantas teṣām antikam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712274 (0.044):
prītiprāmodyena svakasvakeṣu buddhakṣetreṣu ye tatra buddhā bhagavanta / utpannās teṣām antikam upasaṃkrāntāḥ upasaṃkramya teṣāṃ buddhānāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052349 (0.063):
tenaiva prītiprāmodyena svakasvakeṣu buddhakṣetreṣu ye tatra buddhā / bhagavanta utpannās teṣām antikān upasaṃkrāntāḥ, upasaṃkramya teṣāṃ
bhagavatāṃ pāda / 00913 vandanāṃ kṛtvā sarve prāñjalayo bhūtvā bhagavato namasyanti sma/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712284 (0.0):
utpannās teṣām antikam upasaṃkrāntāḥ upasaṃkramya teṣāṃ buddhānāṃ / bhagavatāṃ pādavandanāṃ kṛtvā sarve prāñjalayo bhūtvā bhagavato namasyanti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052364 (0.0):
bhagavanta utpannās teṣām antikān upasaṃkrāntāḥ, upasaṃkramya teṣāṃ / buddhānāṃ bhagavatāṃ pādavandanāṃ kṛtvā sarve prāñjalayo bhūtvā bhagavato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889608 (0.028):
00903 saṃkrāntāḥ/ upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirobhir abhivandya / bhagavantaṃ / 00904 prāñjalayo bhūtvā namasyanti sma/ evaṃ pūrvasyṃ diśi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036525 (0.028):
upasaṃkrāntā upasaṃkramya teṣāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ pādavandanāṅ kṛtvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712198 (0.053):
bhagavantaṃ prāñjalayo bhūtvā namasyanti sma evaṃ pūrvasyṃ diśi
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12485217 (0.063):
vrajantamadrākṣuḥ / sarve ca te sattvāḥ prāñjalayo bhūtvā samabhiṣṭuvantaḥ / namaskurvantaḥ pṛṣṭhataḥ pṛṣṭhata samanubaddhā jagmuḥ /
00914 atha khalu ye 'smiṃs trisāhasramahāsāhasre lokadhātau jātyandhāḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23096328 (0.0):
āpadyate prajñāpāramitāṃ bhāvayati, tasmiṃ samaye ye trisāhasramahāsāhasre / lokadhātau mārāḥ pāpīyāṃs te sarve saṃśayaprāptā bhavaṃti: kim ayaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23098256 (0.0):
subhūte ye trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvāḥ api nu te bahavaḥ?
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23098276 (0.0):
sattvā bahavaḥ kaḥ punar vādo ye trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvāḥ.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23103154 (0.0):
śrāvavakabhūmim ārabhya dharman deśayes tayā ca dharmadeśanayā ye / trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvās te sarve arhatvaṃ sākṣātkuryuḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23115844 (0.0):
pratyekabuddhayānikā vā, sacet ye trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvās
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23116015 (0.0):
na śrāvakapratyekabuddhaprasūtā bodhisattvā mahāsattvā. sacet punar ye / trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvās te sarve bodhisattvanyāmam
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23116042 (0.0):
punar ye trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvās te sarve
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15029809 (0.0):
niścariṣyati yo so 'nuśrāvayiṣyate, tatra ye trisāhasramahāsāhasre
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4035541 (0.0):
sacedbhagavaṃstrisāhasramahāsāhasre lokadhātau ye sattvāḥ, te sarve
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4053847 (0.0):
tasmin ānanda samaye ye trisāhasramahāsāhasre lokadhātau mārāḥ pāpīyāṃsaḥ,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4061923 (0.0):
mahāsattvaḥ prajñāpāramitāvihāreṇa viharati, tasmin samaye ye / trisāhasramahāsāhasre lokadhātau mārāṃ pāpīyāṃsaḥ te sarve
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749107 (0.0):
trisāhasramahāsāhasre lokadhātau jātyandhāḥ satvās te 'pi sarve cakṣuṣā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889942 (0.0):
01019 sattvānām ātmabhāvas tatsamānam ātmabhāvaṃ prākṛtam upadarśayāmāsa/ / atha khalu / 01020 ye 'smiṃs trisāhasramahāsāhasralokadhātau śuddhāvāsakāyikā devāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6896155 (0.0):
trisāhasra / 02803 mahāsāhasre lokadhātau ye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712295 (0.0):
sma atha khalu ye 'smiṃs trisāhasramahāsāhasre lokadhātau jātyandhāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712529 (0.0):
prākṛtam upadarśayāmāsa atha khalu ye 'smiṃs / trisāhasramahāsāhasralokadhātau śuddhāvāsakāyikā devāḥ śubhakṛtsnā (PSP1:
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036541 (0.0):
tenaiva kṣaṇalavamuhūrtena ye 'smiṃs trisāhasramahāsāhasre lokadhātau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15232637 (0.0):
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā II / atha khalu ye 'smiṃs trisāhasramahāsāhasre lokadhātau mahārājānas te sarve
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15232816 (0.0):
bhadanta subhūte trisāhasramahāsāhasre lokadhātau ye cāturmahārājakāyikā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15253486 (0.0):
trisāhasramahāsāhasre lokadhātau ye sattvās teṣāṃ buddhakṛtyena
00915 sattvās te cakṣuṣā rūpāṇi paśyanti sma/ vadhirāḥ sattvāḥ śrotreṇa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712303 (1.192):
sma atha khalu ye 'smiṃs trisāhasramahāsāhasre lokadhātau jātyandhāḥ / sattvās te cakṣuṣā rūpāṇi paśyanti sma vadhirāḥ sattvāḥ śrotreṇa śabdān
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19031055 (1.192):
avabhāsitā abhūvan / sarvarūpāṇi sphuṭitāni / ye ca sattvā jātyandhāḥ / cakṣuṣā rūpāṇi paśyanti sma / vadhirāḥ śrotreṇa śabdān śṛṇvanti sma /
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052385 (0.037):
te cakṣuṣā rūpāṇi paśyanti sma, vadhirāḥ sattvāḥ śrotreṇa śabdān śṛṇvanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036549 (0.038):
tenaiva kṣaṇalavamuhūrtena ye 'smiṃs trisāhasramahāsāhasre lokadhātau / andhās satvās te cakṣuṣā rūpāṇi paśyanti sma vadhirāḥ śrotreṇa śabdāñ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6897835 (0.044):
mamānubhāvena cakṣuṣā rūpāṇi drakṣyanīti prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam/ / evaṃ vadhirāḥ śrotreṇa śabdān śroṣyantīti unmattāḥ smṛtiṃ pratilapsyante
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6898551 (0.044):
drakṣyanīti prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam/ evaṃ vadhirāḥ śrotreṇa śabdān / śroṣyantīti unmattāḥ smṛtiṃ pratilapsyante iti nagnāś cailāni
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749111 (0.048):
trisāhasramahāsāhasre lokadhātau jātyandhāḥ satvās te 'pi sarve cakṣuṣā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9081844 (0.051):
samanvāgatā babhūvuḥ / jātyandhāśca sattvā rūpāṇi paśyanti sma /
śabdān / 00916 śṛṇvanti sma/ unmattāḥ smṛtiṃ pratilabhante sma/ vikṣiptacittā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15060528 (0.020):
evaṃ vadhirāḥ śrotreṇa śabdān śroṣyantīti, unmattāḥ smṛtiṃ pratilapsyanta
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712311 (0.037):
sattvās te cakṣuṣā rūpāṇi paśyanti sma vadhirāḥ sattvāḥ śrotreṇa śabdān
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052392 (0.037):
te cakṣuṣā rūpāṇi paśyanti sma, vadhirāḥ sattvāḥ śrotreṇa śabdān śṛṇvanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036556 (0.039):
andhās satvās te cakṣuṣā rūpāṇi paśyanti sma vadhirāḥ śrotreṇa śabdāñ / cchṛṇvanti sma unmattāḥ smṛtiṃ pratilabhante sma vikṣiptacittā ekāgracittā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6897835 (0.044):
mamānubhāvena cakṣuṣā rūpāṇi drakṣyanīti prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam/ / evaṃ vadhirāḥ śrotreṇa śabdān śroṣyantīti unmattāḥ smṛtiṃ pratilapsyante
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6898552 (0.044):
drakṣyanīti prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam/ evaṃ vadhirāḥ śrotreṇa śabdān / śroṣyantīti unmattāḥ smṛtiṃ pratilapsyante iti nagnāś cailāni
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749122 (0.046):
rūpāṇi paśyanti sma | vadhirā śrotreṇa śabdāṃc chṛṇvanti sma | unmattā / smṛtiṃ pratilabhaṃti sma | vikṣiptacittā avikṣiptacittatāṃ pratilabhante
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18771375 (0.050):
pratilabhanti / vadhirās taṃmuhūrtaṃ śrotaṃ pratilabhante / unmattakās / taṃmuhūrtaṃ smṛtiṃ pratilabhante / viṣapītakā nirviṣā bhavanti / ye janā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 720370 (0.058):
evaṃ vadhirāḥ śrotreṇa śabdān śroṣyantīti unmattāḥ smṛtiṃ pratilapsyante
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15060625 (0.058):
prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam. evaṃ vadhirāḥ śrotreṇa śabdān śroṣyantīti, / unmattāḥ smṛtiṃ pratilapsyante iti, nagnāś cailāni pratilapsyanta iti,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15060819 (0.058):
prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam. evaṃ vadhirāḥ śrotreṇa śabdān śroṣyantīti, / unmattāḥ smṛtiṃ pratilapsyanta iti, nagnāś cailāni pratilapsyanta iti,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15060916 (0.058):
drakṣyantīti prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam. evaṃ vadhirāḥ śrotreṇa śabdān / śroṣyantīti, unmattāḥ smṛtiṃ pratilapsyanta iti, nagnāś cailāni
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9081855 (0.061):
vadhirāśca sattvāḥ sattvebhyaḥ śabdāni śṛṇvanti / unmattāśca sattvāḥ / smṛtiṃ pratilabhante 'vikṣiptacittāśca smṛtimanto babhūvuḥ / nagnāśca
00917 ekāgracittā bhavanti sma/ jighatsitāḥ pūrṇapātrā bhavanti sma/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712320 (0.044):
śṛṇvanti sma unmattāḥ smṛtiṃ pratilabhante sma vikṣiptacittā ekāgracittā / bhavanti sma jighatsitāḥ pūrṇapātrā bhavanti sma tṛṣitā vigatapipāsā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052396 (0.047):
sma, unmattāḥ smṛtiṃ pratilabhante sma, vikṣiptacittā ekāgracittā bhavanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036558 (0.051):
cchṛṇvanti sma unmattāḥ smṛtiṃ pratilabhante sma vikṣiptacittā ekāgracittā / bhavanti sma nagnāś cīvaraprāvṛtā bhavanti sma jighatsitāḥ pūrṇagātrā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18731277 (0.062):
// mahārāja nāhaṃ unmattikā na vikṣiptacittā api tu eṣo te jāmātā rājā
00918 tṛṣitā vigatapipāsā bhavanti sma/ rogaspṛṣṭā viagatarogā bhavanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712330 (0.039):
bhavanti sma jighatsitāḥ pūrṇapātrā bhavanti sma tṛṣitā vigatapipāsā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036576 (0.046):
bhavanti sma tṛṣitāḥ vigatapipāsā bhavanti sma rogaspṛṣṭāḥ vigatarogā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052407 (0.046):
sma, jighatsitāḥ pūrṇagātrā bhavanti sma, tṛṣitā vigatapipāsā bhavanti
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11335195 (0.064):
mahācūṣakā utsārakā mahotsārakā ḍimphikā mahāḍimphikāḥ kimpakā mahākimpakā / rogā mahārogāḥ mahārogā apasmārā mahāapasmārāḥ grahā mahāgrahā ākāśamātarā
00919 sma/ hīnendriyāḥ paripūrṇendriyā bhavanti sma/ avirahitākuśala
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749161 (0.033):
paripūrṇendriyā abhūvan* klāntakāyā aklāntakāyā abhūvan* / avirahitākuśalakāyavāṅmanaskarmantājīvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712339 (0.038):
bhavanti sma rogaspṛṣṭā viagatarogā bhavanti sma hīnendriyāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036585 (0.041):
bhavanti sma tṛṣitāḥ vigatapipāsā bhavanti sma rogaspṛṣṭāḥ vigatarogā / bhavanti sma hīnendriyāḥ paripūrṇendriyā bhavanti sma
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052420 (0.047):
sma, rogaspṛṣṭā vigatarogā bhavanti sma, hīnendriyāḥ paripūrṇendriyā
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25302879 (0.054):
sarvakuśalakāyavāgmanaskarmāntasamanvāgatā bhavantu /
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25302872 (0.056):
sarvasattvāḥ sarvākuśalakāyavāgmanaskarmāntavigatā bhavantu /
00920 kāyavāṅmanaskarmāntājīvāvirahitākuśalakāyavāṅmanaskarmāntājīvāś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712351 (0.0):
paripūrṇendriyā bhavanti sma avirahitākuśalakāyavāṅmanaskarmāntājīvā / virahitākuśalakāyavāṅmanaskarmāntājīvāś ca (PSP1: 10) bhavanti sma
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052431 (0.008):
bhavanti sma, avirahitākuśalakāyavāṅmanaskarmāntājīvā / virahitākuśalakāyavāṅmanaskarmāntājīvāś ca bhavanti sma, sarvasattvāś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712341 (0.035):
paripūrṇendriyā bhavanti sma avirahitākuśalakāyavāṅmanaskarmāntājīvā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052422 (0.035):
bhavanti sma, avirahitākuśalakāyavāṅmanaskarmāntājīvā
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25302879 (0.048):
sarvakuśalakāyavāgmanaskarmāntasamanvāgatā bhavantu /
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749161 (0.049):
paripūrṇendriyā abhūvan* klāntakāyā aklāntakāyā abhūvan* / avirahitākuśalakāyavāṅmanaskarmantājīvā
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 867190 (0.055):
bodhisattvabhūmimanuprāptasya sarvabuddhadharmasamudānayanāya / kāyavāṅmanaskarmasamudācāraḥ pravartate / sa evamimāmacalāṃ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1960005 (0.056):
bhavanti | ato nāsti parihāṇiḥ | kiñcāha vidvāna kuśalabhāvanaḥ kuśalavāk / kuśalakāyakarmāntaḥ karaṇīyānna cyavata iti | api cāha
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25302871 (0.061):
sarvasattvāḥ sarvākuśalakāyavāgmanaskarmāntavigatā bhavantu /
01001 bhavanti sma/ sarvasattvāś ca mātāpitṛsamacittā bhavanti sma,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712363 (0.0):
virahitākuśalakāyavāṅmanaskarmāntājīvāś ca (PSP1: 10) bhavanti sma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036612 (0.0):
viratākuśalakāyāvāṅmanaskarmāntājīvā bhavanti sma sarvasatvāś ca / mātāpitṛsamacittā bhavanti sma bhrātṛbhaginī samacittā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052443 (0.0):
virahitākuśalakāyavāṅmanaskarmāntājīvāś ca bhavanti sma, sarvasattvāś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1654843 (0.051):
bhaviṣyanti na prajñāsyante. sarvasattvāś ca mātṛsamacittā bhaviṣyanti, / pitṛsamacittāś ca bhaviṣyanti, bhrātṛsamacittāś ca bhaviṣyanti,
bhrātṛbhaginī / 01002 samacittā mitrāmātyajñātisālohitasamacittā daśakuśalakarmapatha
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712369 (0.0):
sarvasattvāś ca mātāpitṛsamacittā bhavanti sma, bhrātṛbhaginīsamacittā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712376 (0.0):
mitrāmātyajñātisālohitasamacittā daśakuśalakarmapathasevinaś ca bhavanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036617 (0.0):
mātāpitṛsamacittā bhavanti sma bhrātṛbhaginī samacittā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052448 (0.0):
mātāpitṛsamacittā bhavanti sma, bhrātṛbhaginīsamacittā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15246248 (0.023):
te jāmbūdvīpakā manuṣyā ye daśakuśalakarmapathasevinaḥ, alpakās te ye
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749187 (0.026):
sarvasatveṣu samacittā abhūvan* yad uta mātāpitṛbhrātṛbhaginīsamacittāḥ / mitrajñātisahāyasamacittāḥ sarvasatvā daśakuśalakarmapathasamanvāgatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036625 (0.051):
mitrāmātyajñātisālohitasamacittā daśakuśalakarmapathasevinaś ca bhavanti / sma brahmacāriṇaḥ śucayo nirāmagandhāḥ sarvasukhasamarpitā īdṛśasukhaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052456 (0.051):
mitrāmātyajñātisālohitasamacittā daśakuśalakarmapathasevinaś ca bhavanti / sma, brahmacāriṇaḥ śucayo nirāmayagandhāḥ sarvasattvāś ca
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755963 (0.064):
mātā pitṛ bhrātṛ bhaginī mitra amātya jñāti sālohita putra duhitṛ bhāryā cira kāla viyuktasya
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951664 (0.064):
mātāpitṛbhrātṛbhaginīmitrāmātyajñātisālohitaputraduhitṛbhāryācirakālaviyuktasyāṭavīkāntāravipraṇaṣṭasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1644822 (0.064):
duhitṛcittenālambitavyā, mitrāmātyajñātisālohitacittenālambitavyāḥ. evaṃ
01003 sevinaś ca bhavanti sma/ brahmacāriṇaḥ śucayo nirāmayagandhāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712383 (0.0):
mitrāmātyajñātisālohitasamacittā daśakuśalakarmapathasevinaś ca bhavanti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052463 (0.0):
mitrāmātyajñātisālohitasamacittā daśakuśalakarmapathasevinaś ca bhavanti / sma, brahmacāriṇaḥ śucayo nirāmayagandhāḥ sarvasattvāś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036631 (0.046):
mitrāmātyajñātisālohitasamacittā daśakuśalakarmapathasevinaś ca bhavanti / sma brahmacāriṇaḥ śucayo nirāmagandhāḥ sarvasukhasamarpitā īdṛśasukhaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749202 (0.057):
abhūvan* brahmacāriṇaḥ śucayo nirāmagandhāḥ sarvākuśalavitarkavigatāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15246247 (0.062):
te jāmbūdvīpakā manuṣyā ye daśakuśalakarmapathasevinaḥ, alpakās te ye
sarvasattvāś ca / 01004 sarvasukhasamarpitā īdṛśaṃ sukhaṃ pratlabhante sma tad yathāpi nāma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712393 (0.0):
sma brahmacāriṇaḥ śucayo nirāmayagandhāḥ sarvasattvāś ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052468 (0.0):
sma, brahmacāriṇaḥ śucayo nirāmayagandhāḥ sarvasattvāś ca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4067077 (0.024):
tasya evaṃrūpaṃ sukhaṃ saṃpratilabhate sma tadyathāpi nāma / prathamadhyānasamāpanno bhikṣurekāgreṇa manasikāreṇa / dṛṣṭvā cāsya
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19031103 (0.052):
dhanavastubhogavihīna āsīt sa dhanavastubhogasampanno 'bhūt / sarvasattvāḥ / sarvasukhasamarpitāḥ sarvāśāparipūrṇā abhūvan /
tṛtīyadhyāna / 01005 samāpannasya bhikṣoḥ tasminn eva ca samaye evaṃrūpayā prajñayā te
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7642390 (0.0):
'nubhāvenāklāntakāya (KpSū 59) evaṃrūpaṃ kāyasukhaṃ pratisaṃvedayati sma / / tadyathāpi nāma tṛtīyadhyānasamāpannasya bhikṣorevamaklāntakāyaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712400 (0.0):
sarvasukhasamarpitā īdṛśaṃ sukhaṃ pratlabhante sma tad yathāpi nāma / tṛtīyadhyānasamāpannasya bhikṣoḥ tasminn eva ca samaye evaṃrūpayā prajñayā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052480 (0.0):
sarvasukhasamarpitā īdṛśaṃ sukhaṃ pratilabhante sma tadyathāpi nāma / tṛtīyadhyānasamāpannasya bhikṣoḥ tasminn eva ca samaye evaṃrūpayā prajñayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036643 (0.036):
pratilabhante sma tadyathāpi nāma tṛtīyadhyānasamāpannasya tasminn eva ca / samaye evaṃrūpayā prajñāya samanvāgatā bhavanti sma yad
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4067078 (0.042):
tasya evaṃrūpaṃ sukhaṃ saṃpratilabhate sma tadyathāpi nāma / prathamadhyānasamāpanno bhikṣurekāgreṇa manasikāreṇa / dṛṣṭvā cāsya
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7653038 (0.044):
vedanāṃ pratilabheran yathāpi nāma dvitīyadhyānasamāpannasya bhikṣoste ca / māṃ dṛṣṭvā parameṇa kāyacaitasikena sukhena samarpitā bhaveyuste ca sarve
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16526858 (0.055):
tad yathāpi nāma niṣparidāhasyārhato bhikṣos tṛtīyadhyāna- / samāpannasya, mā tāvad aham anuttarāṃ samyaksaṃbodhim
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21408110 (0.055):
bhikṣostṛtīyadhyānasamāpannasya, mā tāvadahamanuttarāṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25836180 (0.059):
pratyalabhata tadyathāpi nāma prathamadhyānasamāpannasya / bhikṣorekāgramanasikārasya bhikṣoḥ | tatreyaṃ dharmodgatasya
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749221 (0.063):
samanvāgatās tadyathā tṛtīyadhyānasamāpannasya bhikṣoḥ sukhaṃ sarvasatvāś
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749228 (0.063):
ca tasmin samaye evaṃrūpayā prajñayā samanvāgatā abhūvan* yad evaṃ jānaṃti
samanvāgatā / 01006 bhavanti sma/ yad anyabuddhakṣetrasthā buddhā bhagavanta evam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712410 (0.0):
tṛtīyadhyānasamāpannasya bhikṣoḥ tasminn eva ca samaye evaṃrūpayā prajñayā / te samanvāgatā bhavanti sma yad anyabuddhakṣetrasthā buddhā bhagavanta
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 721475 (0.0):
samanvāgatā bhaveyur yad anyabuddhakṣetrasthā buddhā bhagavantaḥ evam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036656 (0.0):
samaye evaṃrūpayā prajñāya samanvāgatā bhavanti sma yad / anyabuddhakṣetrasthā buddhā bhagavanta evam udānam udānayanti sma sādhu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052490 (0.0):
tṛtīyadhyānasamāpannasya bhikṣoḥ tasminn eva ca samaye evaṃrūpayā prajñayā / te samanvāgatā bhavanti sma, yad anyabuddhakṣetrasthā buddhā bhagavanta
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15061801 (0.0):
abhisaṃbuddhasya evaṃrūpayā prajñayā sattvāḥ samanvāgatā (PvsP1 1: 51)
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6898956 (0.024):
03413 saṃbuddhasya evaṃrūpayā prajñayā sattvāḥ samanvāgatā bhaveyur yad / anyabuddhakṣetrasthā / 03414 buddhā bhagavantaḥ evam udānam udānayeyuḥ/ sādhu śamaḥ sādhu damaḥ
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16526926 (0.037):
41. sacen me bhagavan bodhiprāptasya, tad-anyabuddhakṣetra- / sthā bodhisattvā mama nāmadheyaṃ śrutvā, sahaśravaṇān
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12488770 (0.038):
atha khalu sarve te buddhā bhagavanto ye tadbuddhakṣetranivāsino
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7667050 (0.054):
karmāṇi samudānītāni syuryacca yāvadbuddhakṣetraparamāṇurajaḥsameṣu
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5197722 (0.055):
atha khalu sarve te buddhā bhagavaṃto ye tadbuddhakṣetranivāsino
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5198473 (0.058):
saddharmacirasthityarthaṃ / tena khalu punaḥ samayena sarve buddhā / bhagavantas tadbuddhakṣetrāntargatāḥ sādhukāraṃ pradaduḥ / sādhu sādhu
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749228 (0.064):
ca tasmin samaye evaṃrūpayā prajñayā samanvāgatā abhūvan* yad evaṃ jānaṃti
udānayanti sma / 01007 sādhu damaḥ sādhu saṃyamaḥ sādhu vīrṇo brahmacaryyāvāsaḥ sādhu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712419 (0.0):
te samanvāgatā bhavanti sma yad anyabuddhakṣetrasthā buddhā bhagavanta / evam udānayanti sma sādhu damaḥ sādhu saṃyamaḥ sādhu vīrṇo
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052493 (0.008):
te samanvāgatā bhavanti sma, yad anyabuddhakṣetrasthā buddhā bhagavanta / evam udānayanti sma. sādhu damaḥ asādhu śamaḥ sādhu saṃyamaḥ sādhu cīrṇo
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19110546 (0.026):
eṣa deva puruṣaḥ sādhu damaḥ sādhu saṃyamaḥ sādhv arthacaryā sādhu
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19110625 (0.026):
ahaṃ kumāra sādhu damaḥ sādhu saṃyamaḥ sādhv arthacaryā sādhu dharmacaryā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13635797 (0.026):
deva pravrajitaḥ sādhudamaḥ sādhusaṃyamaḥ sādhvarthacaryaḥ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13635877 (0.026):
nāma; yathā kathaṃ tvaṃ bhoḥ puruṣa pravrajito nāma? aham asmi kumāra / sādhudamaḥ sādhusaṃyamaḥ sādhvarthacaryaḥ sādhudharmacaryaḥ (SBV I 74)
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13635912 (0.026):
ahaṃ pravrajito nāma; sādhu tvaṃ bhoḥ puruṣa sādhudamaḥ sādhusaṃyamaḥ / sādhvarthacaryaḥ sādhudharmacaryaḥ sādhukuśalacaryaḥ sādhukalyāṇacarya iti
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13636054 (0.026):
pravrajitaḥ sādhudamaḥ sādhusaṃyamaḥ sādhvarthacaryaḥ sādhudharmacaryaḥ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13636140 (0.026):
pravrajito nāmeti; sa evam āha: aham asmi kumāra sādhudamaḥ sādhusaṃyamaḥ / sādhvarthacaryaḥ sādhukuśalacaryaḥ sādhukalyāṇacarya
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13636176 (0.026):
prāha: sādhu tvaṃ bhoḥ puruṣa sādhudamaḥ sādhusaṃyamaḥ sādhvarthacaryaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6898964 (0.028):
03414 buddhā bhagavantaḥ evam udānam udānayeyuḥ/ sādhu śamaḥ sādhu damaḥ / sādhu saṃyamaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 721482 (0.028):
samanvāgatā bhaveyur yad anyabuddhakṣetrasthā buddhā bhagavantaḥ evam / udānam udānayeyuḥ sādhu śamaḥ sādhu damaḥ sādhu saṃyamaḥ sādhu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15061808 (0.028):
bhaveyur, yad anyabuddhakṣetrasthā buddhā bhagavantaḥ evam udānam / udānayeyuḥ. sādhu śamaḥ sādhu damaḥ sādhu saṃyamaḥ sādhu
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749238 (0.031):
sma | sādhu dānaṃ sādhu damaḥ sādhu saṃyamaḥ sādhu satyam | sādhv
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036663 (0.031):
anyabuddhakṣetrasthā buddhā bhagavanta evam udānam udānayanti sma sādhu
Abhinanda: Ramacaritamahakavya, 1-3 (to be continued) (rmc1-3xu.htm.txt) 13157972 (0.041):
astu sādhus+asādhus+vā na vicāryas+sa me+adhunā &
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6974722 (0.049):
26814 atha khalu bhagavān āyuṣmate shūtaye sādhukāram adāt/ sādhu sādhu
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15025288 (0.056):
atra dharmeṣu na kāṅkṣami na vicikitsāmi. / bhagavanāha: sādhu sādhu subhūte evam etad yathā vadasi. ((70))
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22233927 (0.058):
vadet, na śramaṇasya gautamasya tathāgataḥ samyaksaṃbuddhas. tam ahaṃ / sādhu ca suṣṭhu ca samanuyuñjyāṃ samanugāhyāṃ. tasya sādhu ca suṣṭhu ca
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7821149 (0.058):
- sādhu sādhu sarveśūra sādhu khalu punastvaṃ sarvaśūra yastvaṃ
prāṇibhūte / 01008 ṣv avihiṃseti/ / 01009 atha khalu bhagavāṃs tasminn eva saṃhāsane niṣanaḥ imaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712428 (0.0):
brahmacaryyāvāsaḥ sādhu prāṇibhūteṣv avihiṃseti atha khalu bhagavāṃs
Grahamatrkanamadharani (grahmdhu.htm.txt) 26664899 (0.005):
tatkulād api dāridryañ ca nāśāyiṣyanti / / atha khalu bhagavāñ chākyamuni tathāgataḥ punar api gṛhamātṛkānāma
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27845709 (0.007):
mayā teṣāṃ vairaṃ pratikartavyaṃ yadi bhagavāṃs teṣāṃ nānukampati | atha / bhagavān anukampati | nāhaṃ śakṣyāmi kiñcit pratikartuṃ | āmātyā āhaṃsuḥ |
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4025863 (0.008):
vicikitsiṣyati na dhaṃdhāyiṣyati na vivadiṣyati // / atha khalu śakro devānāmindra āyuṣmantaṃ śāriputrametadavocat
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27862392 (0.008):
tāye sālohito bhavati jñātiko vā āhaṃsuḥ | vayaṃ etan dārakam upasthāsyāma / iti upasaṃpādayitavyā | atha khalu bhagavān mahāprajāpatīṃ gautamīm
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27858694 (0.008):
sambhojanīyaṃ kulan divā pūrve apratisaṃvicitā upasaṃkrāmasi | atha khalu / bhagavān mahāprajāpatīṃ gautamīm āmantrayati | sannipātaya gautami
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14501004 (0.008):
sthāpayituṃ / yadi āgantukānāṃ mātu atyāyikaṃ bhaviṣyati tato / dhoviṣyanti / rañjiṣyanti / sīviṣyanti / atha khalu yaṃ (14b2) śeyyāsanaṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28630319 (0.008):
vibhāvayiṣyāmi, na virodhayiṣyāmi, na vikalpayiṣyāmi, na samāropayiṣyāmi, / samīkariṣyāmi // / atha khalu acalopāsikā sudhanaṃ śreṣṭhidārakamevamāhabhūtapūrvaṃ
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14518953 (0.009):
nirvvāpayanta(tu)ṃ / atha khalu tulikāye nisnehiya dīpavartti okaḍḍhiya
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1878805 (0.009):
atha bhagavān punarapi vajradhāraṇīsamayasaṃbhavavajrādhiṣṭhānaṃ nāma
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1861902 (0.009):
I.1.15 Vajratiksna / atha bhagavān punarapi / mañjuśrīmahābodhisattvasamayasaṃbhavadharmādhiṣṭhānavajraṃ nāma samādhiṃ
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1864224 (0.009):
I.1.29 Vajranrtya / atha bhagavān punarapi sarvatathāgatanṛtyapūjāsamayodbhavavajraṃ nāma
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27833080 (0.009):
saṃghamahattarīṃ saṃghathaviriṇā vikandhāvetha | atha khalu mahāprajāpatī
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889231 (0.010):
00617 ttarāyāṃ samyaksambodhau/ / 00701 atha khalu bhagavān punar eva sarvaromakūpebhyaḥ smitam akarot/
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25307112 (0.010):
atha khalu bhagavān punar api sarvāvaraṇavimalaviśuddhivajraṃ nāma
Varahamihira: Yogayatra (yogay2_u.htm.txt) 13022606 (0.010):
YY_1.21b/.prāpnoti tan na samayaṃ[K.sa punaḥ] khalu kālakāṃksī/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21533903 (0.010):
041.001. div4 brāhmaṇadārikāvadānam/ / 041.002. bhagavān nyagrodhikāmanuprāptaḥ/ / 041.002. atha bhagavān pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaramādāya nyagrodhikāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559660 (0.010):
puruṣadamyasārithaḥ śāstā devamanuṣyāṇāṃ buddho bhagavāniti/ / 122.009. atha bhagavān sāyāhṇe pratisamlayanādvyutthāya
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27863977 (0.010):
abhiniṣīdituṃ vā abhinipadyitum vā | atha khalu bhagavān yāvat
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1863071 (0.011):
dṛḍhavīryamahārakṣaṃ mahāmitramudāhṛtama // iti // / I.1.20 Vajrayaksa / atha bhagavān punarapi
trisāhasramahā / 01010 sāhasraṃ lokadhātum abhibhūya tathāgatas tiṣṭhati bhāsate tapati
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9896970 (0.0):
trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ saṃprakampyānupūrveṇa magadheṣu caryāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27751941 (0.0):
bātamaṇḍalyo yā imaṃ trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ vidhunuyur
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889322 (0.0):
00708 prabhayā trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum avabhāsayāmāsa/ yāvat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889367 (0.0):
00713 trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ jihvendriyeṇācchādayāmāsa/ / trisāhasra / 00714 mahāsāhasraṃ lokadhātuṃ jihvendriyeṇa sphuritvā tasmāj jihvendriyāt
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711917 (0.0):
prakṛtiprabhā tayā prabhayā trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712437 (0.0):
brahmacaryyāvāsaḥ sādhu prāṇibhūteṣv avihiṃseti atha khalu bhagavāṃs / tasminn eva saṃhāsane niṣanaḥ imaṃ trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036712 (0.0):
dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām adha-ūrdhvavidikṣu gaṅgānadīvālikopamāl / lokadhātūn abhibhūya tathāgatas tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051997 (0.0):
tayā prabhayā trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum avabhāsayāmāsa, yāvat
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052545 (0.0):
lokadhātūn abhibhūya tathāgatas tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma,
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16533549 (0.0):
sadevakasya lokasya purato 'sya dharmaparyāyasya sravaṇāya, / P63 / trisāhasramahāsāhasram api lokadhātum agniparipūṛṇām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036686 (5.960):
niṣaṇṇaḥ iman trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum abhibhūya tiṣṭhati bhāsate
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052520 (5.960):
trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889171 (0.013):
00610 śatasahasrāṇi niśceruḥ yai raśmibhir ayaṃ trisāhasramahāsāhasro / lokadhāur a / 00611 vabhāsito 'bhūt parisphuṭaḥ/ pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23916052 (0.014):
trisāhasramahāsāhasralokadhātum paśyāmī'ti /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6942949 (0.015):
sthitvā mahāsannāhasannaddha / 18702 s trisāhasraṃ mahāsāhasraṃ lokadhātuṃ vaidūryamayaṃ nirmimīte
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18707353 (0.019):
ca trisāhasramahāsāhasrāṃ lokadhātuṃ abhinatāṃ yena bodhisatvo /
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11334819 (0.019):
trisāhasramahāsāhasrāṃ lokadhātuṃ samprakampya mahatāvabhāsenāvabhāsya ca
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6574901 (0.019):
mahāvāriparipūrṇa unnamet, unnamitvā sarvāvatīṃ trisāhasramahāsāhasrāṃ / lokadhātuṃ saṃchādayet | saṃchādya ca sarvatra samakālaṃ vāri pramuñcet |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9799713 (0.020):
saṃprakampiṣyate pravedhiṣyate saṃpravedhiṣyate, pracaliṣyati / saṃpracaliṣyati, sarve ca trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum avabhāsena
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18705244 (0.020):
saṃjānanti // tena khalu punaḥ samayena yāvatakā trisāhasramahāsāhasrāye
virocate sma / 01011 ābhayā varṇena śriyā tejasā ca/ pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6906254 (0.0):
06811 dayanti dharmaṃ ca śṛṇvanti/ evaṃ pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ / paścimāyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036716 (0.0):
lokadhātūn abhibhūya tathāgatas tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052528 (0.0):
trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati / virocate sma, ābhayā varṇena śriyā tejasā ca, pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052549 (0.0):
lokadhātūn abhibhūya tathāgatas tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052581 (0.0):
abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma, ābhayā varṇena śriyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6896337 (0.002):
02820 nirvāṇadhātau {pratiṣṭhāpayitukāmena} prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam/ / yathā pūrvasyāṃ diśi / 02821 evaṃ dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyāṃ vadikṣv adha ūrdhvaṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19299121 (0.002):
ucchrepayitavyā kīlako vā nikhantavyaḥ | / yathā pūrvasyāṃ diśy evaṃ dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyāṃ diśi |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 718866 (0.002):
śikṣitavyam yathā pūrvasyāṃ diśi evaṃ dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyāṃ / vadikṣv adha ūrdhvaṃ pratyekaṃ gaṅgānadīvālukopameṣu (PSP1: 29)
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890219 (0.012):
01212 bhikṣusaṃghena/ evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi paścimāyām uttarapūrvasyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889272 (0.013):
sphuṭā / 00705 ś cābhūvan/ evaṃ dakṣiṇasyāṃ {{diśi paścimāyām uttarasyām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889194 (0.017):
00613 ṇasyāṃ diśi paścimāyām uttarasyām uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036732 (0.018):
sarvvaparvatān abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate ābhayā varṇena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889917 (0.018):
01017 tiṣṭhati bhāsate {{tapati virocate sma ābhayā varṇena śriyā}} tejasā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15046800 (0.020):
pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām adhastād diśi vidikṣv
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889888 (0.021):
01014 n abhibhūya tiṣṭhati bhāsate {{tapati virocate sma ābhayā varṇena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889903 (0.021):
01015 evam eva bhagavān sarvalokadhātūn abhibhūya tiṣṭhati bhāsate / {{tapati virocate sma ābhayā varṇena śriyā}}
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052567 (0.021):
sarvaparvatān abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma ābhayā
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749330 (0.022):
śobhate bhāsate tapati virocate ābhayā varṇena tejasā śriyā tadyathāpi
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27753103 (0.022):
punar aparaṃ śāradvatīputra ye pūrvasyān diśi dakṣiṇasyāṃ paścimāyām / uttarasyām adhastād upariṣṭād yāvat samantād daśasu dikṣv ekaikasyān diśi
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6581375 (0.022):
paścimāyāṃ diśi, evaṃ paścimottarasyāṃ diśi, evamuttarasyāṃ diśi, / evamuttarapūrvasyāṃ diśi, evamadhodiśi ||
paścimāyā / 01012 m uttarasyām adhastād ūrdhvaṃ digvidikṣu gaṅgānadīvālukopamān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889430 (0.0):
00720 dhātuṣu gatvā sattvānāṃ dharmaṃ deśayanti sma/ evaṃ dakṣiṇasyāṃ / paścimāyā / 00801 m uttarasyām adhastād ūrdhvaṃ digvidikṣu/ evakikasyāṃ ca diśi daśasu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712456 (0.0):
śriyā tejasā ca pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām adhastād
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052538 (0.0):
virocate sma, ābhayā varṇena śriyā tejasā ca, pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ / paścimāyām uttarasyām adhastād ūrdhvaṃ digvidikṣu gaṅgānadībālukopamān
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23103064 (0.002):
eṣa dharmakośo yaduta ṣaṭpāramitākośaḥ. ye 'pi te ānanda pūrvasyāṃ diśi / dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām adhastād upariṣṭād yāvat samantād daśasu
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15046799 (0.002):
pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām adhastād diśi vidikṣv
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052104 (0.002):
deśayanti sma, evaṃ dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām adhastād ūrdhvaṃ / digvidikṣu, ekaikasyāṃ ca diśi daśasu dikṣu gaṅgānadībālukopameṣu
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23102981 (0.005):
samyaksaṃbodhiḥ. ye 'pi te ānanda etarhi pūrvasyān diśi dakṣiṇasyāṃ / paścimāyām uttarasyām adhastād upariṣṭād yāvat samantād daśasu dikṣu
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27753105 (0.005):
punar aparaṃ śāradvatīputra ye pūrvasyān diśi dakṣiṇasyāṃ paścimāyām / uttarasyām adhastād upariṣṭād yāvat samantād daśasu dikṣv ekaikasyān diśi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17253464 (0.012):
kośo yad uta prajñāpāramitākośaḥ. ye 'pi te ānanda pūrvasyāṃ diśi / dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām adha ūrdhvaṃ vidikṣu daśadiglokadhātuṣu
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23101008 (0.013):
codānayanti. evaṃ ye 'pi te dakṣiṇasyāṃ diśi paścimāyām uttarasyām / adhastād upariṣṭād yāvat samaṃtād daśasu dikṣu buddhā bhagavaṃtas
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15046407 (0.014):
imāny evaṃrūpāny upāyakauśalāni karoti. yair upāyakauśalai pūrvasyān diśi / dakṣiṇāyāṃ paścimāyām uttarasyām adhastāt tiryak samantād daśasu dikṣv
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890357 (0.014):
01304 itaḥ paścimāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn atikramya sahā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890686 (0.014):
01501 atha khalu dakṣiṇasyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891104 (0.014):
01507 atha khalu paścimāyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891194 (0.014):
pūrvasyāṃ / 01510 diśi {{gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn atikramya}} sahā nāma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891519 (0.014):
01513 atha khalu uttarasyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891610 (0.014):
01516 dakṣiṇasyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn atikramya}} sahā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891936 (0.014):
01603 atha khalu uttarapūrvasyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892029 (0.014):
01606 asti kulaputra ito dakṣiṇapaścimāyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamān / lokadhātūn atikramya}} sahā nāma lokadhātuḥ {{tatra śākyamunir nāma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892356 (0.014):
01609 atha khalu pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn
lokadhātūn abhibhūya / 01013 tathāgatas tiṣṭhati bhāsate/ tad yathāpi nāma sumeruḥ parvatarājaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052541 (0.008):
paścimāyām uttarasyām adhastād ūrdhvaṃ digvidikṣu gaṅgānadībālukopamān / lokadhātūn abhibhūya tathāgatas tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712458 (0.013):
ūrdhvaṃ digvidikṣu gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn abhibhūya tathāgatas
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712465 (0.014):
ūrdhvaṃ digvidikṣu gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn abhibhūya tathāgatas / tiṣṭhati bhāsate tad yathāpi nāma sumeruḥ parvatarājaḥ sarvaparvatān
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052554 (0.024):
ābhayā varnena śriyā tejasā ca, tadyathāpi nāma sumeruḥ parvatarājaḥ / sarvaparvatān abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma ābhayā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6610582 (0.030):
kālaparvatānāṃ cakravālānāṃ mahācakravālānāṃ ca sumeruḥ parvatarājo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036708 (0.032):
dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām adha-ūrdhvavidikṣu gaṅgānadīvālikopamāl / lokadhātūn abhibhūya tathāgatas tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036721 (0.033):
ābhayā varṇena śriyā tejasā ca // tadyathāpi nāma sumeruḥ parvatarājaḥ / sarvvaparvatān abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate ābhayā varṇena
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749305 (0.039):
evam eva bhagavān pūrvasyān diśi gaṃgānadīvālukopamāl lokadhātūn abhibhūya
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749321 (0.039):
samantād daśasu dikṣu gaṃgānadīvālukopamāl lokadhātūn abhibhūya sthitaḥ
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12475451 (0.047):
sarvāvantyā mahāpṛthivyā sagiriśailaparvatāyāḥ sumeruśca parvatarājaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749335 (0.048):
nāma sumeruḥ parvatarājaḥ sarvāṃs tadanyān parvatān abhibhūya sthitaḥ
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7113312 (0.053):
tadyathāpi nāma kulaputra sumeruḥ parvatarājo bhūryarāśirbhavet /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 733220 (0.054):
gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn ābhayāvabhāsayāmāsuḥ atha khalu pūrvasyāṃ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 873377 (0.054):
sumerurmahāparvatarājaḥ sarvadevamaharddhikānāmaparyantaḥ
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9437526 (0.055):
bhadramukha yadi sumeruḥ parvatarājas tasya cīvarakarṇake nibadhyeta so / 'pi na patet prāg eva tvam iti | sa taiḥ protsāhito yatra sthāne sa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6910831 (0.056):
09518 pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn ābhayāvabhāsayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6959875 (0.056):
{{tasmāt tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 781381 (0.056):
sacet subhūte tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho gaṅgānadīvālukopamān / lokadhātūn avabhāsenāsphāriṣyat yasmāt tarhi subhūte tathāgatasyārhataḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 781401 (0.056):
samyaksaṃbuddho gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn avabhāsena sphārati sacet
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15118307 (0.056):
naiva tathagato 'rhan samyaksaṃbuddho gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn
sarvaparvatā / 01014 n abhibhūya tiṣṭhati bhāsate {{tapati virocate sma ābhayā varṇena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889915 (0.0):
01016 tejasā ca/ evam eva bhagavān sarvalokadhātūn abhibhūya / 01017 tiṣṭhati bhāsate {{tapati virocate sma ābhayā varṇena śriyā}} tejasā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712441 (0.0):
abhibhūya tathāgatas tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma ābhayā varṇena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712476 (0.0):
tiṣṭhati bhāsate tad yathāpi nāma sumeruḥ parvatarājaḥ sarvaparvatān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712490 (0.0):
ca evam eva bhagavān sarvalokadhātūn abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati / virocate sma ābhayā varṇena śriyā tejasā ca evam eva bhagavān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712504 (0.0):
sarvalokadhātūn abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma ābhayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036691 (0.0):
niṣaṇṇaḥ iman trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum abhibhūya tiṣṭhati bhāsate / tapati virocate sma ābhayā varṇena śriyā tejasā ca pūrvasyān diśi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036745 (0.0):
śriyā tejasā ca evam eva bhagavān sarvalokadhātūn abhibhūya tiṣṭhati / bhāsate tapati virocate sma ābhayā varṇena śriyā tejasā ca // atha khalu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052565 (0.0):
ābhayā varnena śriyā tejasā ca, tadyathāpi nāma sumeruḥ parvatarājaḥ / sarvaparvatān abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma ābhayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889850 (0.025):
01010 sāhasraṃ lokadhātum abhibhūya tathāgatas tiṣṭhati bhāsate tapati / virocate sma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036715 (0.025):
lokadhātūn abhibhūya tathāgatas tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052523 (0.025):
trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati / virocate sma, ābhayā varṇena śriyā tejasā ca, pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052579 (0.025):
varṇena śriyā tejasā ca, evam eva bhagavān (PvsP1 1: 6) sarvalokadhātūn / abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma, ābhayā varṇena śriyā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052545 (0.027):
lokadhātūn abhibhūya tathāgatas tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036731 (0.028):
sarvvaparvatān abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate ābhayā varṇena
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749329 (0.034):
śobhate bhāsate tapati virocate ābhayā varṇena tejasā śriyā tadyathāpi
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749391 (0.034):
sendrakaṃ samārakaṃ sabrahmakaṃ saśuddhāvāsam abhibhūya sthitaḥ śobhate / bhāsate tapati virocate ābhayā varṇena tejasā śṛyā : punar yādṛśaṃ
śriyā}} tejasā ca/ / 01015 evam eva bhagavān sarvalokadhātūn abhibhūya tiṣṭhati bhāsate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712484 (0.0):
tiṣṭhati bhāsate tad yathāpi nāma sumeruḥ parvatarājaḥ sarvaparvatān / abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma ābhayā varṇena śriyā tejasā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712498 (0.0):
virocate sma ābhayā varṇena śriyā tejasā ca evam eva bhagavān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036739 (0.0):
sarvvaparvatān abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate ābhayā varṇena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036747 (0.0):
śriyā tejasā ca evam eva bhagavān sarvalokadhātūn abhibhūya tiṣṭhati / bhāsate tapati virocate sma ābhayā varṇena śriyā tejasā ca // atha khalu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052573 (0.0):
sarvaparvatān abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma ābhayā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052582 (0.0):
varṇena śriyā tejasā ca, evam eva bhagavān (PvsP1 1: 6) sarvalokadhātūn / abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma, ābhayā varṇena śriyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889919 (1.788):
01017 tiṣṭhati bhāsate {{tapati virocate sma ābhayā varṇena śriyā}} tejasā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889852 (0.021):
01010 sāhasraṃ lokadhātum abhibhūya tathāgatas tiṣṭhati bhāsate tapati / virocate sma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712506 (0.023):
sarvalokadhātūn abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma ābhayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712442 (0.034):
abhibhūya tathāgatas tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma ābhayā varṇena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036716 (0.034):
lokadhātūn abhibhūya tathāgatas tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052549 (0.034):
lokadhātūn abhibhūya tathāgatas tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036692 (0.035):
niṣaṇṇaḥ iman trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum abhibhūya tiṣṭhati bhāsate / tapati virocate sma ābhayā varṇena śriyā tejasā ca pūrvasyān diśi
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052519 (0.035):
trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati / virocate sma, ābhayā varṇena śriyā tejasā ca, pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749393 (0.043):
bhāsate tapati virocate ābhayā varṇena tejasā śṛyā : punar yādṛśaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749287 (0.051):
bhāsate tapati virājate ābhayā varṇena tejasā śṛyā : tadyathāpi nāma
{{tapati virocate sma ābhayā varṇena śriyā}}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712442 (0.0):
abhibhūya tathāgatas tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma ābhayā varṇena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712477 (0.0):
abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma ābhayā varṇena śriyā tejasā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712491 (0.0):
ca evam eva bhagavān sarvalokadhātūn abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati / virocate sma ābhayā varṇena śriyā tejasā ca evam eva bhagavān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712504 (0.0):
sarvalokadhātūn abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma ābhayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036692 (0.0):
niṣaṇṇaḥ iman trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum abhibhūya tiṣṭhati bhāsate / tapati virocate sma ābhayā varṇena śriyā tejasā ca pūrvasyān diśi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036745 (0.0):
śriyā tejasā ca evam eva bhagavān sarvalokadhātūn abhibhūya tiṣṭhati / bhāsate tapati virocate sma ābhayā varṇena śriyā tejasā ca // atha khalu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052566 (0.0):
sarvaparvatān abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma ābhayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889851 (0.025):
01010 sāhasraṃ lokadhātum abhibhūya tathāgatas tiṣṭhati bhāsate tapati / virocate sma / 01011 ābhayā varṇena śriyā tejasā ca/ pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036715 (0.025):
lokadhātūn abhibhūya tathāgatas tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma / ābhayā varṇena śriyā tejasā ca // tadyathāpi nāma sumeruḥ parvatarājaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052523 (0.025):
trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati / virocate sma, ābhayā varṇena śriyā tejasā ca, pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052581 (0.025):
abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma, ābhayā varṇena śriyā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052545 (0.027):
lokadhātūn abhibhūya tathāgatas tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma, / ābhayā varnena śriyā tejasā ca, tadyathāpi nāma sumeruḥ parvatarājaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036732 (0.028):
sarvvaparvatān abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate ābhayā varṇena
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749329 (0.034):
śobhate bhāsate tapati virocate ābhayā varṇena tejasā śriyā tadyathāpi
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749391 (0.034):
sendrakaṃ samārakaṃ sabrahmakaṃ saśuddhāvāsam abhibhūya sthitaḥ śobhate / bhāsate tapati virocate ābhayā varṇena tejasā śṛyā : punar yādṛśaṃ
01016 tejasā ca/ evam eva bhagavān sarvalokadhātūn abhibhūya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712483 (0.0):
abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma ābhayā varṇena śriyā tejasā / ca evam eva bhagavān sarvalokadhātūn abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712497 (0.0):
virocate sma ābhayā varṇena śriyā tejasā ca evam eva bhagavān / sarvalokadhātūn abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma ābhayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036738 (0.0):
sarvvaparvatān abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate ābhayā varṇena / śriyā tejasā ca evam eva bhagavān sarvalokadhātūn abhibhūya tiṣṭhati
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052573 (0.0):
sarvaparvatān abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma ābhayā / varṇena śriyā tejasā ca, evam eva bhagavān (PvsP1 1: 6) sarvalokadhātūn
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889852 (0.021):
virocate sma / 01011 ābhayā varṇena śriyā tejasā ca/ pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712506 (0.038):
sarvalokadhātūn abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma ābhayā / varṇena śriyā tejasā ca atha khalu bhagavān punar eva yādṛk
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036747 (0.038):
bhāsate tapati virocate sma ābhayā varṇena śriyā tejasā ca // atha khalu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052582 (0.038):
abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma, ābhayā varṇena śriyā / tejasā ca. / atha khalu bhagavān punar eva yādṛk trisāhasramahāsāhasre lokadhātau
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749393 (0.043):
bhāsate tapati virocate ābhayā varṇena tejasā śṛyā : punar yādṛśaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749287 (0.051):
bhāsate tapati virājate ābhayā varṇena tejasā śṛyā : tadyathāpi nāma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036716 (0.056):
lokadhātūn abhibhūya tathāgatas tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma / ābhayā varṇena śriyā tejasā ca // tadyathāpi nāma sumeruḥ parvatarājaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052549 (0.056):
lokadhātūn abhibhūya tathāgatas tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma, / ābhayā varnena śriyā tejasā ca, tadyathāpi nāma sumeruḥ parvatarājaḥ
01017 tiṣṭhati bhāsate {{tapati virocate sma ābhayā varṇena śriyā}} tejasā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889888 (0.0):
sarvaparvatā / 01014 n abhibhūya tiṣṭhati bhāsate {{tapati virocate sma ābhayā varṇena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712442 (0.0):
abhibhūya tathāgatas tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma ābhayā varṇena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712476 (0.0):
tiṣṭhati bhāsate tad yathāpi nāma sumeruḥ parvatarājaḥ sarvaparvatān / abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma ābhayā varṇena śriyā tejasā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712491 (0.0):
abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma ābhayā varṇena śriyā tejasā / ca evam eva bhagavān sarvalokadhātūn abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712506 (0.0):
sarvalokadhātūn abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma ābhayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036692 (0.0):
niṣaṇṇaḥ iman trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum abhibhūya tiṣṭhati bhāsate / tapati virocate sma ābhayā varṇena śriyā tejasā ca pūrvasyān diśi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036747 (0.0):
sarvvaparvatān abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate ābhayā varṇena / śriyā tejasā ca evam eva bhagavān sarvalokadhātūn abhibhūya tiṣṭhati
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052564 (0.0):
sarvaparvatān abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma ābhayā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052582 (0.0):
sarvaparvatān abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma ābhayā / varṇena śriyā tejasā ca, evam eva bhagavān (PvsP1 1: 6) sarvalokadhātūn
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889852 (0.018):
01010 sāhasraṃ lokadhātum abhibhūya tathāgatas tiṣṭhati bhāsate tapati / virocate sma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036716 (0.025):
lokadhātūn abhibhūya tathāgatas tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052523 (0.025):
trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati / virocate sma, ābhayā varṇena śriyā tejasā ca, pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052549 (0.027):
lokadhātūn abhibhūya tathāgatas tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036731 (0.028):
sarvvaparvatān abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate ābhayā varṇena
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749330 (0.034):
śobhate bhāsate tapati virocate ābhayā varṇena tejasā śriyā tadyathāpi
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749393 (0.034):
sendrakaṃ samārakaṃ sabrahmakaṃ saśuddhāvāsam abhibhūya sthitaḥ śobhate / bhāsate tapati virocate ābhayā varṇena tejasā śṛyā : punar yādṛśaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749287 (0.050):
bhāsate tapati virājate ābhayā varṇena tejasā śṛyā : tadyathāpi nāma
01018 atha khalu bhagavān punar eva yādṛk trisāhasramahāsāhasralokadhātau
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28605575 (0.0):
yathā ceha trisāhasramahāsāhasralokadhātau sattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712516 (0.0):
varṇena śriyā tejasā ca atha khalu bhagavān punar eva yādṛk
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036751 (0.0):
bhāsate tapati virocate sma ābhayā varṇena śriyā tejasā ca // atha khalu / bhagavān punar eva yādṛk trisāhsaramahāsāhsre lokadhātau satvānām
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052591 (0.0):
abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma, ābhayā varṇena śriyā / tejasā ca. / atha khalu bhagavān punar eva yādṛk trisāhasramahāsāhasre lokadhātau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17267044 (0.010):
pratyekabuddhayānikānāṃ vā puṇyakriyāvastu, yac ca trisāhasramahāsāhasre / lokadhātau sattvānāṃ śrāvakapratyekabuddhapratiṣṭhāpanapuṇyakriyāvastu,
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6174435 (0.010):
bhagavaṃs trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvānāṃ buddhasatyena
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7837159 (0.013):
bhagavato mukhadvārānniścarya trisāhasramahāsāhasrāyāṃ lokadhātau / sattvānāṃ sarvamukhopadhānaṃ kṛtvā punareva pratyudāvṛtya bhagavantaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23115764 (0.020):
trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sarvasattvānāṃ sarvaśrāvakayānikānāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23115791 (0.020):
bodhisattvasya puṇyasaṃbhārasya evaṃ (AdSPG I 160) trisāhasramahāsāhasre / lokadhātau sarvasattvānāṃ śrāvakayānikānāṃ pratyekabuddhayānikānāṃ vā [f.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4014047 (0.020):
kauśika trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sarvasattvānāmanuttarāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890178 (0.021):
ye / 01208 ca trisāhasramahāsāhasralokadhātau sattvās te sarve pūrvasyāṃ diśi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712763 (0.021):
daśasu dikṣu gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavaḥ sphuṭā abhūvan ye ca / trisāhasramahāsāhasralokadhātau sattvās te sarve pūrvasyāṃ diśi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1631546 (0.021):
saced bhagavan ye trisāhasramahāsāhasralokadhātau sattvāḥ sarve te
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9081833 (0.021):
cāsmiṃstrisāhasramahāsāhasralokadhātau sattvā buddhānubhāvena divyasukhena
Ajitasenavyakarana (bsu006_u.htm.txt) 15279509 (0.024):
sattvaḥ (Asv 134) trisāhasramahāsāhasryāṃ lokadhātau / sattvānāmakṣīṇyutpāṭayet ayaṃ tato bahutaramapuṇyaskandho bhavet / evameva
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23115833 (0.024):
trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sarvasattvāḥ śrāvakayānikā vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4004371 (0.024):
tiṣṭhantu khalu punaḥ kauśika trisāhasramahāsāhasre lokadhātau / sarvasattvāḥ, yeṣāmekaikaḥ sattva ekaikaṃ saptaratnamayaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4010251 (0.024):
kauśika trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sarvasattvāḥ, etena kauśika
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4010640 (0.024):
khalu punaḥ kauśika trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sarvasattvāḥ, etena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4011069 (0.024):
pratiṣṭhāpayet / tiṣṭhatu khalu punaḥ kauśika trisāhasramahāsāhasre / lokadhātau sarvasattvān dhyānāpramāṇārūpyasamāpattyabhijñāsu pratiṣṭhāpya
01019 sattvānām ātmabhāvas tatsamānam ātmabhāvaṃ prākṛtam upadarśayāmāsa/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712523 (0.0):
trisāhasramahāsāhasralokadhātau sattvānām ātmabhāvas tatsamānam ātmabhāvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036763 (0.0):
bhagavān punar eva yādṛk trisāhsaramahāsāhsre lokadhātau satvānām / ātmabhāvas tatsamānam ātmabhāvaṃ prākṛtam upadarśayāmāsa // atha khalu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052598 (0.008):
atha khalu bhagavān punar eva yādṛk trisāhasramahāsāhasre lokadhātau / sattvānām ātmabhāvas tat samānam ātmabhāvaṃ prākṛtam upadarśayāmāsa.
madhyantavibhagatika.html 19073193 (0.056):
iti nāmarūpeṇātmabhāvaḥ parigṛhīta ity ucyate / / atha vā''maraṇāt sarvam evātmabhāvaṃ parigṛhṇāti tat prathamataḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23115765 (0.058):
trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sarvasattvānāṃ sarvaśrāvakayānikānāṃ
atha khalu / 01020 ye 'smiṃs trisāhasramahāsāhasralokadhātau śuddhāvāsakāyikā devāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889698 (0.0):
00913 vandanāṃ kṛtvā sarve prāñjalayo bhūtvā bhagavato namasyanti sma/ / 00914 atha khalu ye 'smiṃs trisāhasramahāsāhasre lokadhātau jātyandhāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712290 (0.0):
sma atha khalu ye 'smiṃs trisāhasramahāsāhasre lokadhātau jātyandhāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712535 (0.0):
prākṛtam upadarśayāmāsa atha khalu ye 'smiṃs / trisāhasramahāsāhasralokadhātau śuddhāvāsakāyikā devāḥ śubhakṛtsnā (PSP1:
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15232637 (0.0):
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā II / atha khalu ye 'smiṃs trisāhasramahāsāhasre lokadhātau mahārājānas te sarve
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052370 (0.0):
atha khalu ye 'smiṃs trisāhasramahāsāhasre lokadhātau jātyandhāḥ sattvās
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052610 (0.0):
atha khalu ye 'smiṃs trisāhasramahāsāhasre lokadhātau śuddhāvāsakāyikā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6161311 (0.0):
atha khalu ye 'smiṃs trisāhasramahāsāhasre lokadhātau cāturmahārājakāyikā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss17u.htm.txt) 9328856 (0.005):
ye khalu punas trisāhasramahāsāhasre lokadhātau satvās te sarve
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3781806 (0.005):
atra + eva + uktaṃ | ye khalu punas tri sāhasra mahā sāhasre loka dhātau
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26975961 (0.005):
atraivoktaṃ | ye khalu punas trisāhasramahāsāhasre lokadhātau satvās te
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985163 (0.009):
saṃnipatitā abhūvan, yāvantas trisāhasramahāsāhasre lokadhātau / śuddhāvāsakāyikā devaputrās te sarve 'nekair
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749419 (0.010):
lokadhātāv upadarśayati sma | atha yāvanto 'smiṃ trisāhasramahāsāhasre / lokadhātau śuddhāvāsakāyikā devanikāyāḥ yāvad brahmakāyikā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23096328 (0.012):
āpadyate prajñāpāramitāṃ bhāvayati, tasmiṃ samaye ye trisāhasramahāsāhasre / lokadhātau mārāḥ pāpīyāṃs te sarve saṃśayaprāptā bhavaṃti: kim ayaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23098256 (0.012):
subhūte ye trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvāḥ api nu te bahavaḥ?
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23098276 (0.012):
sattvā bahavaḥ kaḥ punar vādo ye trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvāḥ.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23103154 (0.012):
śrāvavakabhūmim ārabhya dharman deśayes tayā ca dharmadeśanayā ye / trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvās te sarve arhatvaṃ sākṣātkuryuḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23115844 (0.012):
pratyekabuddhayānikā vā, sacet ye trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvās
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23116015 (0.012):
na śrāvakapratyekabuddhaprasūtā bodhisattvā mahāsattvā. sacet punar ye / trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvās te sarve bodhisattvanyāmam
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23116042 (0.012):
punar ye trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvās te sarve
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15029809 (0.012):
niścariṣyati yo so 'nuśrāvayiṣyate, tatra ye trisāhasramahāsāhasre
śubha / 01101 kṛtvā ābhāsvarā brahmakāyikā devāḥ paranirmitavaśavartinaś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6899163 (0.014):
03601 yāmās tuṣitā devā {{nirmāṇaratayaḥ paranirmitavaśavartino / brahmakāyikā brahmapurohitā mahābrahmāṇā brahmapāriṣadyāḥ parīttābhā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23354089 (0.015):
trāyastriṃśā devā yāmā devās tuṣitā devā nirmāṇaratayo devāḥ / paranirmitavaśavartino devāḥ brahmakāyikā devā brahmapārṣadyā devā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6169613 (0.015):
devā yāmā devās tuṣitā devā nirmāṇaratayo devāḥ paranirmitavaśavartino / devā brahmakāyikā devā brahmapurohitā devā brahmapārṣadyā devā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 721679 (0.017):
tuṣitā devā nirmāṇaratayaḥ paranirmitavaśavartino brahmakāyikā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985380 (0.018):
cāturmahārājakāyikā devāḥ trayastriṃśā devā yāmā devā tuṣitā devā / nirmāṇaratayo devāḥ paranirmitavaśavartino devā brahmakāyikā devā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 733391 (0.019):
devāḥ tuṣitā devā nirmāṇaratayo devāḥ paranirmitavaśavartino devā / brahmakāyikā devā brahmapurohitā devā brahmapāriṣadyā devāḥ parīttābhā
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16529283 (0.019):
devā, nirmāṇaratayo devāḥ, paranirmitavaśavartino devā, / brahmakāyikā devā, brahmapurohitā devā, mahābrahmaṇo
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6169685 (0.019):
(ŚsP_II 4_87) yāmā devās tuṣitā devā nirmāṇaratayo devā / paranirmitavaśavartino devā brahmakāyikā devā brahmapurohitā devā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052616 (0.019):
atha khalu ye 'smiṃs trisāhasramahāsāhasre lokadhātau śuddhāvāsakāyikā / devāḥ śubhakṛtsnā ābhāsvarā brahmakāyikā devāḥ paranirmitavaśavartinaś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6898747 (0.026):
03310 rmahārājakāyikā devās trayastriṃśā yāmās tuṣitā {{nirmāṇaratayaḥ / paranirmitavaśavartino brahmakāyikā brahmapurohitā brahmapāriṣadyāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712542 (0.026):
trisāhasramahāsāhasralokadhātau śuddhāvāsakāyikā devāḥ śubhakṛtsnā (PSP1:
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15062006 (0.029):
tuṣitā devā nirmāṇaratayo devāḥ paranirmitavaśavartino devā brahmapārṣadyā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15073974 (0.029):
devā nirmāṇaratayo devāḥ paranirmitavaśavartino devā brahmapurohitā devā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23307494 (0.029):
cāturmahārājikā devās trāyastriṃśā devā yāmā devās tuṣitā devāḥ / nirmāṇaratayo devāḥ paranirmitavaśavartino devā brahmakāyikā devā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23307594 (0.029):
cāturmahārājakāyikā devāḥ trāyastriṃśā devāḥ yāmā devās tuṣitā devā / nirmāṇaratayo devāḥ paranirmitavaśavartino devā brahmakāyikā devā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23354302 (0.029):
cāturmahārājakāyikā devā trāyastriṃśā devā yāmā devās tuṣitā devā / nirmāṇaratayo devāḥ paranirmitavaśavartino devā brahmakāyikā devā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15062027 (0.036):
devā apramāṇaśubhā devā ābhāsvarā devāḥ śubhakṛtsnā devā anabhrakā devāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23354103 (0.041):
brahmapurohitā devā mahābrahmā devā ābhāsvarā devāḥ śubhakṛtsnā devā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6150605 (0.044):
indro brahmānaś ca sahāpatiḥ ābhāsvarā devāḥ śubhakṛtsnā devā bṛhatphalā
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27755069 (0.049):
cāturmahārājakāyikā devās trāyastriṃśā yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ / paranirmitavaśavartinaḥ brahmakāyikā devā yāvad aghaniṣṭhā devāḥ
nirmāṇa / 01102 ratayaś ca tuṣitāś ca yāmāś ca trayastriṃśāś ca cāturmahārājakāyikāś
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6898746 (0.0):
03310 rmahārājakāyikā devās trayastriṃśā yāmās tuṣitā {{nirmāṇaratayaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6899162 (0.0):
03519 āttamanaskā bhavanti catvāro mahārājāno devās trayastriṃśā devā / 03601 yāmās tuṣitā devā {{nirmāṇaratayaḥ paranirmitavaśavartino
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 721678 (0.0):
bhavanti catvāro mahārājāno devās trayastriṃśā devā (PSP1: 36) yāmās / tuṣitā devā nirmāṇaratayaḥ paranirmitavaśavartino brahmakāyikā
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217959 (0.005):
127. tatra ṣaṭ kāmāvacarā devāḥ / tadyathā cāturmahārājakāyikāḥ, / trāyastriṃśāḥ, tuṣitāḥ, yāmāḥ, nirmāṇaratayaḥ, paranirmitavaśavartinaśceti
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749429 (0.010):
lokadhātau śuddhāvāsakāyikā devanikāyāḥ yāvad brahmakāyikā / paranirmitavaśavartinaḥ nirmāṇaratayaḥ tuṣitā yāmās trāyastriṃśāś
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27753656 (0.012):
paurvakeṣu tathāgateṣu pratiṣṭhāpitāni | āttamanaskā bhavanti trāyastriṃśā / devā yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ āttamanaskā bhavanti
Anityatasutra (anitysuu.htm.txt) 2936602 (0.013):
devā yāmā devās tuṣitā devā nirmāṇaratayo devāḥ paranirmitavaśavartino
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 733391 (0.013):
devāḥ tuṣitā devā nirmāṇaratayo devāḥ paranirmitavaśavartino devā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23354089 (0.013):
trāyastriṃśā devā yāmā devās tuṣitā devā nirmāṇaratayo devāḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6169613 (0.014):
devā yāmā devās tuṣitā devā nirmāṇaratayo devāḥ paranirmitavaśavartino / devā brahmakāyikā devā brahmapurohitā devā brahmapārṣadyā devā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6169685 (0.016):
(ŚsP_II 4_87) yāmā devās tuṣitā devā nirmāṇaratayo devā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15062004 (0.016):
āttamanaskā bhavanti catvāro mahārājāno devās trayastriṃśā devā yāmā devās / tuṣitā devā nirmāṇaratayo devāḥ paranirmitavaśavartino devā brahmapārṣadyā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23307493 (0.016):
cāturmahārājikā devās trāyastriṃśā devā yāmā devās tuṣitā devāḥ / nirmāṇaratayo devāḥ paranirmitavaśavartino devā brahmakāyikā devā
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2954554 (0.017):
|| katame ṣaṭ devāḥ? cāturmahārājikā devāḥ | trāyastriṃśāḥ | yāmāḥ | / tuṣitāḥ | nirmāṇaratayaḥ | paranirmitavaśavartino devāḥ || tatra
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18783430 (0.017):
udīrayensuḥ śabdam anuśrāvayensuḥ / trayastriṃśā devā yāmās tuṣitā devā / nirmāṇaratayo devā brahmakāyikā devā ghoṣam udīrayensuḥ śabdam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15061892 (0.017):
trayastriṃśāś ca devā āttamanaskā bhavanti yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ / paranirmitavaśavartino devā utsukā bhaviṣyanti, vayam asya bodhisattvasya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15073972 (0.017):
atha khalu cāturmahārājakāyikā devās trayastriṃśā devā yāmā devās tuṣitā / devā nirmāṇaratayo devāḥ paranirmitavaśavartino devā brahmapurohitā devā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23307593 (0.017):
cāturmahārājakāyikā devāḥ trāyastriṃśā devāḥ yāmā devās tuṣitā devā / nirmāṇaratayo devāḥ paranirmitavaśavartino devā brahmakāyikā devā
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23354301 (0.017):
cāturmahārājakāyikā devā trāyastriṃśā devā yāmā devās tuṣitā devā / nirmāṇaratayo devāḥ paranirmitavaśavartino devā brahmakāyikā devā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985371 (0.019):
cāturmahārājakāyikā devāḥ trayastriṃśā devā yāmā devā tuṣitā devā / nirmāṇaratayo devāḥ paranirmitavaśavartino devā brahmakāyikā devā
ca devās te / 01103 taṃ tathāgasyāsecanakam ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā divyāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712556 (0.0):
ca tuṣitāś ca yāmāś ca trayastriṃśāś ca cāturmahārājakāyikāś ca devās te / taṃ tathāgasyāsecanakam ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā divyāḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052630 (0.0):
cāturmahārājakāyikāś ca devās te taṃ tathāgatasyāsecanakam ātmabhāvaṃ / dṛṣṭvā divyāḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056833 (0.061):
mahāntam avabhāsaṃ dṛṣṭvā tañ ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ ca (PvsP1 1: / 26) bhagavato 'secanakam ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā yena bhagavān nandaśrīs
puṣpadhūpagandhamālyavile / 01104 panacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantīr gṛhītvā divyāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712557 (0.0):
taṃ tathāgasyāsecanakam ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā divyāḥ / puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantīr
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712569 (0.0):
taṃ tathāgasyāsecanakam ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā divyāḥ / puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantīr
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052637 (0.0):
cāturmahārājakāyikāś ca devās te taṃ tathāgatasyāsecanakam ātmabhāvaṃ / dṛṣṭvā divyāḥ / puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantīr
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890040 (0.009):
01110 atha khalu te devās te ca mānuṣās tābhir divyābhiḥ puṣpadhūpagandha / 01111 mālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantībhis taiś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890548 (0.009):
pūjayan puṣpa / dhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantībhir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712624 (0.009):
te ca mānuṣās tābhir divyābhiḥ / puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantībhis
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713128 (0.009):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantībhir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6911056 (0.015):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākāvaijayantīr / gṛhītvā nā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 733357 (0.015):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākāvaijayantīr / gṛhītvā nānāratnasuvarṇarūpyapuṣpapuṭāni ca gṛhītvā mahatyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890063 (0.026):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvaja / 01114 patākāvaijayantīvarṣaiḥ sthalajalajaiś ca puṣpair bhagavān avakīrṇas
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712647 (0.026):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantīvarṣaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713542 (0.026):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantībhir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9795116 (0.026):
annapānayānaśayanāsanavastragandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākābhirūpāśrayeṇa
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6171256 (0.026):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvarachattradhvajapatākābhiṛ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6911147 (0.034):
09701 akaniṣṭhāś ca devā divyapuṣpadhūpagandhamālyavilepana
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 733444 (0.034):
sudarśanā devā (PSP1: 97) akaniṣṭhāś ca devā / divyapuṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15074026 (0.034):
aspṛhā devā atapā devāḥ sudṛśā devāḥ sudarśanā devā akaniṣṭhāś ca devā / divyapuṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891382 (0.042):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantībhir / yeneyaṃ sahā lokadhātus tena saṃprāptaḥ/ yena ca śākyamunis tathāgatas
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053202 (0.042):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantībhir / yeneyaṃ sahālokadhātus tena saṃprāptaḥ, yena ca śākyamunis tathāgatas
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054462 (0.042):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantībhir / yenāyaṃ sahālokadhātus tena saṃprāptaḥ, yena ca śākyamunis tathāgatas
utpalakumuda / 01105 saugandhikapuṇḍarīkapadmāni gṛhītvā divyāni ca keśaratamālapatrāṇi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712579 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantīr / gṛhītvā divyāni utpalakumudasaugandhikapuṇḍarīkapadmāni gṛhītvā divyāni ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1639929 (0.0):
atha khalu kāmāvacarā rūpāvacarāś ca devaputrā divyāni candanacūrṇāni / gṛhītvā divyāny utpalakumudapuṇḍarīkasaugandhikamāndaravamahāmāndaravāṇi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036811 (0.033):
divyagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatraddhvajapatākāś ca gṛhītvā / divyāni cotpalakumudasaugandhikapundarīkapadmāni gṛhītvā divyāni ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15275272 (0.041):
kilikilāprakṣveḍitāny akārṣur divyāni / cotpalakumudapuṇḍarīkapadmamāndāravāṇi puṣpāṇi kṣipanti sma. evaṃ ca vācam
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23923798 (0.043):
utpāditāni cet, kusumāni-utpalapadmakumudapuṇḍarīkasaugandhikānyutpadyante
Sumagadhavadana (sumagavu.htm.txt) 27921649 (0.048):
SumAv_219: upariṣṭāc ca bhagavato 'psaraso divyāny / utpalapadmakumudapuṇḍarīkamāndāravāṇi puṣpāṇi, divyāny agarucūrṇāni
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9774274 (0.050):
virohanti / kardamapulinaprakṣiptāny / utpalapadmakumudapuṇḍarīkasaugandhikāni virohanti / evam eva kulaputra
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5673006 (0.050):
vādyabhāṇḍāni parāhatāni, divyāni cotpalakumudapadmapuṇḍarīkamāndāravāṇāṃ
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7111031 (0.052):
vividhāni vastrāṇi puṣpāṇi / tadyathā - / utpalapadmakumudapuṇḍarīkamāndāravamahāmāndāravāṇi
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749467 (0.057):
divyāni cūrṇāni divyān vāsān divyāny / utpalapadmakumudapuṇḍarīkanaḍinasaugandhikāni | divyāni
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13643804 (0.058):
maitrīṃ samāpannaḥ; tāni cāsya praharaṇāni divyāny / utpalapadmakumudapuṇḍarīkāṇi bhūtvā bodhisatvasya samantāt patitum
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18686262 (0.058):
utpalapadumanalinikumudapuṇḍarīkasaugandhikasaṃchannāhi nānāvicitrehi ca
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16529548 (0.059):
divyotpalapadmakumudapuṇḍarīkasaugandhikādipuṣpasaṃcchannā,
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21410908 (0.059):
pravahanti divyotpalapadmakumudapuṇḍarīkasaugandhikādipuṣpasaṃchannā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21557479 (0.060):
115.009. tānyasya divyānyutpalapadmakumudapuṇḍarīkamandārakāṇi puṣpāṇi
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7108554 (0.060):
utpalapadmakumudapuṇḍarīkasaugandhikamāndāravamahāmāndāravapuṣpaparipūrṇāḥ
01106 gṛhītvā yena tathāgatasyāsecanaka ātmabhāvas tenopasaṃkrāntāḥ/ ye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712584 (0.0):
keśaratamālapatrāṇi gṛhītvā yena tathāgatasyāsecanaka ātmabhāvas
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712609 (0.0):
taṃ tathāgatasyāsecanakam ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā sthalajalajāni puṣpāṇi gṛhītvā / yena tathāgatasyāsecanaka ātmabhāvas tenopasaṃkrāntāḥ atha khalu te devās
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052683 (0.0):
taṃ tathāgatasyāsecanakam ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā sthalajalajāni puṣpāṇi gṛhītvā / yena tathāgatasyāsecanaka ātmabhāvas tenopasaṃkrāntāḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036822 (0.012):
kesaratamālapatrāṇi gṛhītvā yena sa tathāgatasyāsecanaka ātmabhāvas
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036850 (0.016):
tan tathāgatasyāsecanakam ātmabhāvan dṛṣṭvā sthalajajalajāni puṣpāṇi / gṛhītvā yena sa tathāgatasyāsecanaka ātmabhāvas tenopasaṃkrāntāḥ // atha
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052658 (0.050):
keśaratamālapatrāṇi gṛhītvā yena tathāgatasyāsecanaka ātmabhāvas / tenopasaṃkrāntāḥ, ye ceha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau manuṣyās te 'pi
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb4u.htm.txt) 6873608 (0.059):
sa yaḥ sarvātmabhāvaḥ so 'syā'tmanaḥ paramo lokaḥ parama ātmabhāvaḥ / svābhāvakaḥ / / yattu sarvātmabhāvādarvāgbālāgramātramapyanyatvena dṛśyate nāhamasmīti /
ceha / 01107 trisāhasramahāsāhasralokadhātau manuṣyās te 'pi taṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28605573 (0.0):
yathā ceha trisāhasramahāsāhasralokadhātau sattvānāṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9876368 (0.0):
bodhimaṇḍaśīrṣakāḥ svapanti sma / ye 'pi ceha / trisāhasramahāsāhasralokadhātau sumerupramukhāḥ parvatāste 'pi sarve yena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712595 (0.0):
tenopasaṃkrāntāḥ ye ceha trisāhasramahāsāhasralokadhātau manuṣyās te 'pi
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23912333 (0.007):
tasyaiva mahāratnacchatrasya madhye prabhāsitā(abhūvan) / yadasmin / trisāhasramahāsāhasralokadhātau kiṃcij (jala) syāt
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9845290 (0.008):
trisāhasramahāsāhasralokadhātau na kaṃcitsattvamātmatulyaṃ paśyati sma,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6896038 (0.009):
02708 śāriputra trisāhasramahāsāhasralokadhātau yo mahāsamudreṣv apy
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 718563 (0.009):
trisāhasramahāsāhasralokadhātau yo mahāsamudreṣv apy apskandho mahānadīṣu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15058806 (0.009):
punar aparaṃ śāriputra trisāhasramahāsāhasra lokadhātau yo mahāsamudreṣv
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28634593 (0.012):
yathā ceha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau, tathā daśasu dikṣu
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9898384 (0.012):
dharmacakrapravartanāyādhyeṣante sma / ye ceha trisāhasramahāsāhasre
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749406 (0.012):
bhagavataḥ prakṛtyātmabhāvopadarśanaṃ tādṛśam iha trisāhasramahāsāhasre / lokadhātāv upadarśayati sma | atha yāvanto 'smiṃ trisāhasramahāsāhasre
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749506 (0.012):
smābhiprakiranti sma | ye ceha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau manuṣyā
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749683 (0.012):
yenāvabhāsena ya iha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau satvās te sarve
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036833 (0.012):
tenopasaṃkrāntā ye ceha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau manuṣyās te pi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037016 (0.012):
ye ceha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau satvāḥ te pūrvasyān diśi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15232667 (0.012):
paranirmitavaśavartino brahmapārṣadyā yāvan mahābrahmāṇo ye ceha / trisāhasramahāsāhasre lokadhātau parīttābhā yāvac chuddhāvāsakāyikāś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241041 (0.012):
cāturmahārājakāyikair devaputrair iha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242751 (0.012):
atha khalu ya iha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau mahārājāno (PSP_2 3:45)
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15249421 (0.012):
tat kasya hetos? tathā hi śāriputra ya iha trisāhasramahāsāhasre
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15251525 (0.012):
kulaputrasya vā kuladuhitur vā ya iha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau
tathāgatasyāsecanaka / 01108 m ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā sthalajalajāni puṣpāṇi gṛhītvā yena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712604 (0.0):
tenopasaṃkrāntāḥ ye ceha trisāhasramahāsāhasralokadhātau manuṣyās te 'pi / taṃ tathāgatasyāsecanakam ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā sthalajalajāni puṣpāṇi gṛhītvā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052678 (0.0):
tenopasaṃkrāntāḥ, ye ceha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau manuṣyās te 'pi / taṃ tathāgatasyāsecanakam ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā sthalajalajāni puṣpāṇi gṛhītvā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052670 (0.008):
tenopasaṃkrāntāḥ, ye ceha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau manuṣyās te 'pi / taṃ tathāgatasyāsecanakam ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā sthalajalajāni puṣpāṇi gṛhītvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036844 (0.026):
tenopasaṃkrāntā ye ceha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau manuṣyās te pi / tan tathāgatasyāsecanakam ātmabhāvan dṛṣṭvā sthalajajalajāni puṣpāṇi
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749516 (0.030):
vineyā bhājanībhūtās te jalajasthalajāni puṣpāṇi gṛhītvā yena bhagavāṃs
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7111070 (0.033):
sthalajalajāni puṣpāṇi vividhāni gṛhītvā yena vārāṇasī mahānagarī
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1656532 (0.037):
atha khalu sā strī suvarṇapuṣpaṃ gṛhītvā, rūpyapuṣpaṃ ca gṛhītvā, jalajāni / sthalajāni ca puṣpāṇi gṛhītvā, sarvāṇi cābharaṇāni gṛhītvā,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052627 (0.051):
cāturmahārājakāyikāś ca devās te taṃ tathāgatasyāsecanakam ātmabhāvaṃ / dṛṣṭvā divyāḥ
Sankhayana-Aranyaka (sankharu.htm.txt) 6850547 (0.051):
mānasī, pratirūpā ca cākṣuṣī, puṣpāṇyādāyāvayato vai ca jagāni, ambāś
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 1-3 (gu01-03u.htm.txt) 2501660 (0.054):
cirād bandhau labdhe'py asukham abhito yāti na tadā / gṛhītvā tat-kanṭhaṃ na yadi vilapet tat-priyatamaḥ |
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6641503 (0.060):
u4.5ab/.prasannam udakaṃ ca^eva puṣpāṇi vividhāni ca/ / u4.5cd/.yas tu paśyati svapna^ante kuṭumbaṃ tasya vardhate//
01109 secanaka ātmabhāvas tenopasaṃkrāntāḥ/ / 01110 atha khalu te devās te ca mānuṣās tābhir divyābhiḥ puṣpadhūpagandha
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712618 (0.0):
yena tathāgatasyāsecanaka ātmabhāvas tenopasaṃkrāntāḥ atha khalu te devās / te ca mānuṣās tābhir divyābhiḥ / puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantībhis
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052692 (0.0):
atha khalu te devās te ca mānuṣās tābhir divyābhiḥ / puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantībhis
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14245634 (0.010):
svavaidugdhyena svāparādhsya tena pracchādanāditi bhāvaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8718006 (0.011):
paritrāṇe hetuḥ jīvitasarvasvāyamānamiti / / atipriyātvāditi bhāvaḥ / / sañcaraṇena yo 'ntarāyaḥ cauryasuratasya khalpakālavicchedarūpo vighnaḥ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9390900 (0.011):
akriyamāṇaṃ punardeṣāya bhavatīti bhāvaḥ / / 'udeti raktaḥ savitā rakta evāstameti ca /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7552739 (0.012):
bhrūṇaghnaḥ bhāvaḥ bhrauṇahatyam / / dhīvnaḥ bhāvaḥ dhaivatyam /
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18531727 (0.012):
dusaṃsthicātmabhāvavigaḍita abhavaṇā anekurūpāḥ bahuca śatasahasra tasmi
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16026890 (0.012):
Yāj3.117c/ ātmanas tu jagat sarvam jagataś ca^ātma.sambhavah // / Yāj3.118a/ katham etad (vimuhyāmah sa.deva.asura.mānavam /
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12549889 (0.012):
na dṛṣṭivipannānām, na māragocaracāriṇām, nātmotkarṣakāṇām, na / parapaṃsakānām, na lābhasatkāragurukāṇām, na pātracīvarādhyavasitānām, na
madhyantavibhagatika.html 19073417 (0.013):
kalpayā tṛṣṇayā sarvagatiṣv aviśeṣeṇātmabhāvābhilāṣayā / yadārdrīkṛtaḥ puar bhava utpattāv upayu:nkte utpattiṃ cāvasthāpayati
Trimsikavijnaptibhasya (sthtvbhu.htm.txt) 1331134 (0.013):
uddharṣo harṣaviśeṣaḥ | yena harṣaviśeṣeṇa cittam asvatantrīkriyate tena / tadātmatantrīkaraṇāt paryāttaṃ bhavatīty etad uktañ cetasaḥ paryādānam iti
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27831550 (0.014):
tathāgatapravedite dharmavinaye pravrajyāupasampadābhikṣuṇibhāvo | / 5. atha khalu mahāprajāpatī gautamī | na khalu bhagavān avakāśaṃ karoti
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20950156 (0.014):
bhūtaladhiyobhāvānullekhitvācceti bhāvaḥ/ abhāvasya svarūpamevetyatra
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28150066 (0.014):
upajīvyopajīvakabhāvamevopapādayati atretyādinā/ / bhāvaḥ pramāṇayorūpajīvyojīvakabhāvo 'tra durvacaḥ/ śabdapramāṇaṃ hi
Aryasura: Paramitasamasa (bsa050_u.htm.txt) 12050267 (0.015):
saṃsāradoṣabharanirmathito 'pi naiva prajñāvivecanatayā parikhīdyate yaḥ / / nātmābhikhedapariviklavatāṃ sa yāti yānasya buddhaguṇasaṃjananasya loke //
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28105232 (0.015):
tākābhāvastamaḥ/ / atha vā pauḍhatvaṃ mahāprabhāvattvam/ tenaiva paramāṇūnāṃ hiraṇyādeśca
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9899501 (0.015):
evameṣa sarva iti pratyayato jagasya na ca ātma pudgalu na saṃkramako 'sti
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15047277 (0.016):
parigṛhītum ākāṅkṣiṣyati. taṃ tam eva ātmabhāvaṃ parigrahīsyati. sa na ca
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2435787 (0.016):
prameyamātmādi manontaṃ parīkṣitaṃ, na punaḥ pravṛtteḥ svarūpaṃ vā kāryaṃ
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1394297 (0.016):
14. kṛdamihito bhāvo drabyabadbhavati / 15. ^taṃ mṛjahatiti / 16. ^prītyetdyaika ekartā
01111 mālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantībhis taiś ca
Aparimitayuhsutra (bsu003_u.htm.txt) 26127913 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvarachatradhvajaghaṇṭāpatākābhiśca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4004392 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajaghaṇṭāpatākābhiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890067 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvaja
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890548 (0.0):
pūjayan puṣpa / dhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantībhir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712627 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantībhis
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712651 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantīvarṣaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713128 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantībhir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713542 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantībhir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 716849 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantībhir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036886 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatraddhvajapatākāvarṣaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15245248 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhiḥ, kataras
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247114 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhiś ca pūjayed
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247579 (0.0):
divyapuṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākāvaijayantībhiḥ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15251060 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhiḥ iti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15252221 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhiḥ ayaṃ sa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15252950 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacivaracchatradhvajapatākābhiḥ. na cāsya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15253240 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhir, yaś cemāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15253259 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhis tulyam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15253339 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhis, tasya na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15255280 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhiḥ, yaś ca
sthalajalajaiḥ / 01112 puṣpais tathāgatakāyam avakiranti sma abhyavakiranti sma/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712636 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantībhis / taiś ca sthalajalajaiḥ puṣpais tathāgatakāyam avakiranti sma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036875 (0.0):
sthalajajalajaiḥ puṣpais tan tathāgatakāyam avakiranti smābhyavakiranti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052710 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantībhis / taiś ca sthalajalajaiḥ puṣpais taṃ tathāgatakāyam avakiranti sma,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23102155 (0.049):
tathāgatam arhantaṃ samyaksaṃbuddham avakiranti sma abhyavakiranti sma / abhiprakiranti sma. avakiranto 'bhyavakiranto 'bhiprakirantaḥ evaṃ c)
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890068 (0.049):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvaja / 01114 patākāvaijayantīvarṣaiḥ sthalajalajaiś ca puṣpair bhagavān avakīrṇas
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712652 (0.049):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantīvarṣaiḥ / sthalajalajaiś ca puṣpair bhagavān avakīrṇas tāni ca sarvāṇi upary
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052726 (0.049):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantīvarṣaiḥ / sthalajalajaiś ca puṣpair bhagavān avakīrṇas tāni ca sarvāṇi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17252520 (0.054):
samyaksaṃbuddham avakiranti smābhyavakiranti smābhiprakiranti (PSP_5:69) / smāvakiranto 'bhyavakiranto 'bhiprakiranta evaṃ ca vācam udīrayanti sma:
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9677857 (0.060):
tathāgatamabhyavakirati sma, abhiprakirati sma // / atha khalu rāṣṭrapāla puṇyaraśmi rājakumārastasmādantarīkṣādavatīrya taṃ
01113 atha khalu yais taiḥ / puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvaja
Aparimitayuhsutra (bsu003_u.htm.txt) 26127913 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvarachatradhvajaghaṇṭāpatākābhiśca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4004392 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajaghaṇṭāpatākābhiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890547 (0.0):
pūjayan puṣpa / dhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantībhir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712624 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantībhis
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712648 (0.0):
taiś ca sthalajalajaiḥ puṣpais tathāgatakāyam avakiranti sma / abhyavakiranti sma atha khalu yais taiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713542 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantībhir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 716849 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantībhir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036886 (0.0):
sma abhiprakiranti sma // atha khalu yais taiḥ / puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatraddhvajapatākāvarṣaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15245248 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhiḥ, kataras
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247114 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhiś ca pūjayed
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247579 (0.0):
divyapuṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākāvaijayantībhiḥ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15251060 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhiḥ iti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15252221 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhiḥ ayaṃ sa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15252950 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacivaracchatradhvajapatākābhiḥ. na cāsya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15253240 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhir, yaś cemāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15253259 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhis tulyam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15253339 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhis, tasya na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15255280 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhiḥ, yaś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15255594 (0.0):
pūjayitavyā puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15255699 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhiḥ. tat kasya
01114 patākāvaijayantīvarṣaiḥ sthalajalajaiś ca puṣpair bhagavān avakīrṇas
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712657 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantīvarṣaiḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052731 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantīvarṣaiḥ / sthalajalajaiś ca puṣpair bhagavān avakīrṇas tāni ca sarvāṇi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036899 (0.029):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatraddhvajapatākāvarṣaiḥ / sthajajalajaiś ca puṣpair bhagavān avakīrṇas tāni sarvāny uparyantarīkṣe
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890044 (0.038):
01111 mālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantībhis taiś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890547 (0.038):
dhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantībhir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712628 (0.038):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantībhis
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713127 (0.038):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantībhir
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052702 (0.048):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantībhis / taiś ca sthalajalajaiḥ puṣpais taṃ tathāgatakāyam avakiranti sma,
tāni ca sarvāṇi / 01115 upary antarīkṣe bhagavato 'dhiṣṭhānena / trisāhasramahāsāhasralokadhātupramāṇa
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749540 (0.0):
bhagavato 'dhiṣṭhānena trisāhasramahāsāhasralokadhātupramāṇo bhagavata
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712669 (0.0):
sthalajalajaiś ca puṣpair bhagavān avakīrṇas tāni ca sarvāṇi upary / antarīkṣe bhagavato 'dhiṣṭhānena trisāhasramahāsāhasralokadhātupramāṇam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036909 (0.0):
sthajajalajaiś ca puṣpair bhagavān avakīrṇas tāni sarvāny uparyantarīkṣe
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052743 (0.0):
sthalajalajaiś ca puṣpair bhagavān avakīrṇas tāni ca sarvāṇi / uparyantarīkṣe bhagavato 'dhiṣṭhānena
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 859619 (5.960):
yāṃ nopādatte / sa citro bhavatyaśrutadharmapada śravaṇena, na tveva / trisāhasramahāsāhasralokadhātupratimena ratnarāśipratilambhena / sa citro
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 869088 (5.960):
niścārayati / sacettaṃ trisāhasramahāsāhasralokadhātuparyāpannaḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28613449 (5.960):
sattvānāmarthāya, na / trisāhasramahāsāhasralokadhātuparamāṇurajaḥsamalokadhātuparyāpannānāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28613467 (5.960):
yāvadanabhilāpyānabhilāpyatrisāhasramahāsāhasralokadhātuparamāṇurajaḥsamalokadhātuparyāpannānāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28621153 (5.960):
trisāhasramahāsāhasralokadhātuparamāṇurajaḥsamānapi,
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28621365 (5.960):
trisāhasramahāsāhasralokadhātuparamāṇurajaḥsameṣu ye kecit kulaputra,
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28621499 (5.960):
trisāhasramahāsāhasralokadhātuparamāṇurajaḥsameṣuḥ, ye kecit kulaputra
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28621637 (5.960):
trisāhasramahāsāhasralokadhātuparamāṇurajaḥsameṣu ye kecitkulaputra
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28679385 (5.960):
sarvatrisāhasramahāsāhasralokadhātuparyāpannaparamāṇurajontargateṣu
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28714327 (5.960):
trisāhasramahāsāhasralokadhātuparamāṇurajaḥsamakalyāṇamitraparyupāsitaḥ
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25714957 (5.960):
asaṃkhyeyācintyatrisāhasramahāsāhasralokadhātuparamāṇurajaḥsamaṃ
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25721932 (5.960):
(1) yaḥ kaścin mañjuśrīr bodhisattvaḥ / trisāhasramahāsāhasralokadhātuparamāṇurajaḥsamān sattvān pratyekajinatve
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25722199 (5.960):
(2) sacen mañjuśrīs trisāhasramahāsāhasralokadhātuparamāṇurajaḥsamā
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25722300 (5.960):
/ evaṃ dadan trisāhasramahāsāhasralokadhātuparamāṇurajaḥsamān kalpān dānaṃ
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25722345 (5.960):
trisāhasramahāsāhasralokadhātuparamāṇurajaḥsamān kalpān dānaṃ dadataḥ
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6520727 (5.960):
prāyeṇa parīttālambanamanasikārābhāvāt / trisāhasramahāsāhasralokadhātvālambanārthaṃ trisāhasramahāsāhasre ityāha |
01116 m ekaṃ kūṭāgāraṃ saṃsthitam abhūt/ tataś ca kūṭāgārāt tāni divyāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712676 (0.014):
antarīkṣe bhagavato 'dhiṣṭhānena trisāhasramahāsāhasralokadhātupramāṇam / ekaṃ kūṭāgāraṃ saṃsthitam abhūt tataś ca kūṭāgārāt tāni divyāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052750 (0.014):
trisāhasramahāsāhasralokadhātupramāṇam ekaṃ kūṭāgāraṃ saṃsthitam abhūt,
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749559 (0.033):
upari vaihāyase mūrdhasandhau mahāpuṣpādikūṭāgāraḥ saṃsthito 'bhūt* tataś / ca kūṭāgārād divyāni puṣpapaṭṭadāmāni pralaṃbante sma pralaṃbante
01117 puṣpapaṭṭadāmāni lambante pralambante sma/ taiś ca puṣpadāmabhiḥ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749559 (0.0):
upari vaihāyase mūrdhasandhau mahāpuṣpādikūṭāgāraḥ saṃsthito 'bhūt* tataś / ca kūṭāgārād divyāni puṣpapaṭṭadāmāni pralaṃbante sma pralaṃbante
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712682 (0.0):
ekaṃ kūṭāgāraṃ saṃsthitam abhūt tataś ca kūṭāgārāt tāni divyāni / puṣpapaṭṭadāmāni lambante pralambante sma taiś ca puṣpadāmabhiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036922 (0.0):
kūṭāgāraḥ saṃsthito bhūt* tataś ca kūṭāgārād divyāni puṣpapaṭṭadāmāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052756 (0.0):
tataś ca kūṭāgārāt tāni divyāni puṣpapaṭṭadāmāni lambante pralambante sma,
paṭṭadāmabhi / 01118 ś cāyaṃ trisāhasramahāsāhasro lokadhātur atīvāśobhata/ tena ca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21551937 (0.0):
097.028. mahāpṛthivīcālaḥ saṃvṛttaḥ/ / 097.028. ayaṃ trisāhasramahāsāhasro lokadhāturiyaṃ mahāpṛthivī ṣaḍvikāraṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7642127 (0.0):
satatasamitamudāreṇāvabhāsena sphuṭaṃ abhūt, buddhābhayāyaṃ / trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ sarvamidaṃ (KpSū 57) satatasamitaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7661205 (0.0):
trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ sarvāvatīdaṃ saṃtaraṇaṃ buddhakṣetraṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712693 (0.0):
paṭṭadāmabhiś cāyaṃ trisāhasramahāsāhasro lokadhātur atīvāśobhata tena ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036937 (0.0):
paṭṭadāmabhiś cāyan trisāhasramahāsāhasro lokadhātur atīva śobhate sma
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052767 (0.0):
taiś ca puṣpadāmabhiḥ paṭṭadāmabhiś cāyaṃ trisāhasramahāsāhasro lokadhātur / atīvāśobhata, tena ca suvarṇavarṇena bhagavataḥ prabhāvabhāsena daśasu
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 880325 (5.960):
velāyāmayaṃ trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ ṣaḍvikāraṃ prākampat /
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18613149 (5.960):
athāyaṃ trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ kaṃpe prakaṃpe atīva ṣaḍvikāraṃ /
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23355410 (5.960):
rakṣāvaraṇaguptiḥ saṃvidhātavyā, yac ca kauśikāyaṃ trisāhasramahāsāhasro
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9771998 (5.960):
rudadbhis trisāhasramahāsāhasro lokadhātur vijñāpayitavyaḥ /
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15029774 (2.384):
ārāgya dharmacakraṃ pravartayati. dvādaśākāraṃ triparivartaṃ, yasya / pravartatena trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ ṣaḍvikāraṃ kampiṣyate
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22984620 (2.384):
āyuṣmatā subhūtinā bhāṣyamāne ayam trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ ṣaḍ
Satasahasrika Prajnaparamita II-3 (sspp2_3u.htm.txt) 23307689 (0.008):
'bhūt, upariṣṭhād aṃtarīkṣe trisāhasramahāsāhasralokadhātuḥ pramāṇaḥ
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21415567 (0.008):
tasyāṃ velāyāmayaṃ trisāhasramahāsāhasralokadhātuḥ ṣadvikāraṃ prākampat |
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22398542 (0.012):
parvatamaṇḍala pariveṣṭitaḥ / sa ca trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24943285 (0.020):
asyāṃ khalu punar mahāsāhasrapramardanyāṃ vidyārājñyāṃ bhāṣyamānāyām ayaṃ / trisāhasramahāsahasro lokadhātuḥ ṣaḍadhikāram akampat / dikṣu vidikṣu
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6517936 (0.022):
trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ'; | tato nidānam iti ratnadānānāṃ nidānāt
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749672 (0.024):
prabhayā punar evāyaṃ trisāhasramahāsāhasro lokadhātur avabhāsito 'bhūt*
Vasubandhu: Bodhicittotpadasutrasastra (vasbocpu.htm.txt) 2583243 (0.024):
6 | punastathāhi | trisāhasramahāsāhasro lokadhāturyadā samudeti jñātavyaṃ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24023055 (0.025):
kimatra trisāhasramahāsāhasro lokadhāturloka iṣṭa utāho sarvalokadhātava
suvarṇa / 01119 varṇena bhagavataḥ prabhāvabhāsena daśasu dikṣu prasṛtena ekaikasyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712703 (0.0):
paṭṭadāmabhiś cāyaṃ trisāhasramahāsāhasro lokadhātur atīvāśobhata tena ca / suvarṇavarṇena bhagavataḥ prabhāvabhāsena daśasu dikṣu prasṛtena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036949 (0.0):
paṭṭadāmabhiś cāyan trisāhasramahāsāhasro lokadhātur atīva śobhate sma / tena ca suvarṇavarṇena bhagavataḥ prabhāvabhāsena daśasu dikṣu pravisṛtena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052777 (0.0):
taiś ca puṣpadāmabhiḥ paṭṭadāmabhiś cāyaṃ trisāhasramahāsāhasro lokadhātur / atīvāśobhata, tena ca suvarṇavarṇena bhagavataḥ prabhāvabhāsena daśasu
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6174120 (0.017):
punar aparaṃ bhagavan yac ca te daśasu dikṣv ekaikasyāṃ diśi / gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu tathāgatā arhantaḥ samyaksaṃbuddhāḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7645002 (0.022):
tathārūpāvabhāsaḥ prādurbhūtaḥ, yenāvabhāsena daśasu dikṣvekaikasyāṃ diśi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889329 (0.024):
sarvāsu / 00709 daśasu dikṣu ekaikasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavayas tā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6906269 (0.024):
06813 m ūrdhvam adhaḥ sarvāsu daśasu dikṣu ekaikasyāṃ diśi / gaṅgānadīvālukopameṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711924 (0.024):
avabhāsayāmāsa yāvat sarvāsu daśasu dikṣu ekaikasyāṃ diśi / gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavayas tā prabhayā avabhāsitā abhūvan ye ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 728662 (0.024):
adhaḥ sarvāsu daśasu dikṣu ekaikasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052004 (0.024):
sarvāsu daśasu dikṣu ekaikasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavas tayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15259756 (0.024):
bahutaraṃ puṇyaṃ prasaved yāvad daśasu dikṣv ekaikasyāṃ diśi / gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sattvās tān kaścid eva kulaputro vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15259418 (0.024):
punar aparaṃ kauśika yaḥ kaścit kulaputro vā kuladuhitā vā ye daśasu dikṣv / ekaikasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sattvās tān sarvān
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052108 (0.029):
digvidikṣu, ekaikasyāṃ ca diśi daśasu dikṣu gaṅgānadībālukopameṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15259370 (0.030):
prathamacittotpādikā bodhisattvā, ye ca kecana daśasu dikṣv ekaikasyāṃ / diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu bodhisattvās teṣām api sarveṣāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15259527 (0.030):
prathamacittotpādikā bodhisattvā ye ca kecana daśasu dikṣv ekaikasyāṃ diśi / gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu bodhisattvās teṣām api sarveṣāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9802865 (0.030):
ihāhaṃ subhūte 'nāvaraṇena buddhacakṣuṣā lokaṃ vyavalokayan paśyāmi daśasu / dikṣv ekaikasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu bodhisattvān
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16530469 (0.030):
daśasu dikṣv ekaikasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukāsameṣu
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6211468 (0.030):
lokadhātau sattvā avaivartyabhūmau pratiṣṭhāpitaḥ, yāvantaḥ kauśika daśasu / dikṣv ekaikasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sattvās tān kaścid
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6212098 (0.030):
samyaksaṃbodhaye saṃprasthitā, yāvantaḥ kauśika daśasu dikṣv ekaikasyāṃ / diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sattvās te sarva anuttarāyai
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749578 (0.036):
trisāhasramahāsāhasro lokadhātus tena ca suvarṇavarṇena bhagavataḥ / prabhāvabhāsenātyarthaṃ śobhate bhāsate tapati virocate | yathā cāyaṃ
diśi gaṅgā / 01201 nadīvālukopamā lokadhātavaḥ sphuṭāvabhāsitāś cābhūvan/ asmiṃś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891037 (0.0):
te dakṣiṇasyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena}} prākṣipat/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6899942 (0.0):
03922 cec chāriputra paścimāyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6900036 (0.0):
upaniṣadam api upaniśām api nopaiti/ sacec chāriputra uttarapūrvasyāṃ diśi / gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavaḥ paripūrṇā bhaveyuḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6900181 (0.0):
upaniṣadam api upaniśām api nopaiti/ sacec chāriputra paścimottarasyām / diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavaḥ paripūrṇā bhaveyuḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6900275 (0.0):
03923 {{sacec chāriputra ūrdhvaṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711926 (0.0):
avabhāsayāmāsa yāvat sarvāsu daśasu dikṣu ekaikasyāṃ diśi / gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavayas tā prabhayā avabhāsitā abhūvan ye ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712713 (0.0):
suvarṇavarṇena bhagavataḥ prabhāvabhāsena daśasu dikṣu prasṛtena / ekaikasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā (PSP1: 12) lokadhātavaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 722333 (0.0):
śāriputramaudgalyāyanasadṛśair bhikṣubhiḥ sacec chāriputra pūrvasyāṃ diśi / gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavaḥ paripūrṇā bhaveyuḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 722428 (0.0):
sacec chāriputra paścimāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 722523 (0.0):
upaniṣadam api upaniśām api nopaiti sacec chāriputra uttarapūrvasyāṃ diśi / gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavaḥ paripūrṇā bhaveyuḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 722571 (0.0):
chāriputra pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 722666 (0.0):
upaniṣadam api upaniśām api nopaiti sacec chāriputra paścimottarasyām diśi / gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavaḥ paripūrṇā bhaveyuḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 733287 (0.0):
sarvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavo 'vabhāsena sphuṭīkṛtā yāvad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9821035 (0.0):
bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran ye te pūrvasyāṃ diśi / gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tān sarvān śūnyān paśyati, ye 'pi tatra
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16530716 (0.0):
punar ānanda buddhakṣetre daśabhyo digbhya ekaikasyāṃ / diśi gaṅgānadīvālukopamā bodhisattvās tam amitābhaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052786 (5.960):
atīvāśobhata, tena ca suvarṇavarṇena bhagavataḥ prabhāvabhāsena daśasu / dikṣu prasṛtena ekaikasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051970 (0.007):
diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavo 'vabhāsenāvabhāsitāḥ sphuṭāś
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15062701 (0.007):
sa cec chāriputra pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15062755 (0.007):
sa cec chāriputra dakṣiṇasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15062809 (0.007):
sa cec chāriputra paścimāyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavaḥ
01202 trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sarveṣu cāturdvīpakeṣu lokadhātuṣu
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4061924 (0.0):
trisāhasramahāsāhasre lokadhātau mārāṃ pāpīyāṃsaḥ te sarve
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712721 (0.0):
sphuṭāvabhāsitāś cābhūvan asmiṃś ca trisāhasramahāsāhasre lokadhātau / sarveṣu cāturdvīpakeṣu lokadhātuṣu teṣāṃ devamanuṣyāṇāñ ca ekaikasyaitad
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052793 (0.0):
sphuṭāvabhāsitāś cābhūvan, asmiṃś ca trisāhasramahāsāhasre lokadhātau / sarveṣu cāturdvīpakeṣu lokadhātuṣu teṣāṃ devamanuṣyāṇāṃ (PvsP1 1: 7) ca
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094700 (5.960):
prajñāpāramitāpratisaṃyuktaiś ca manasikārair viharet, evaṃ yāvantas / trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvāṃs te sarve mānuṣyakam ātmabhāvaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27751934 (5.960):
punar aparaṃ śāradvatīputra yās trisāhasramahāsāhasre lokadhātau / bātamaṇḍalyo yā imaṃ trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ vidhunuyur
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036772 (5.960):
yāvanto smiṃs trisāhasramahāsāhasre lokadhātau śuddhāvāsikāyikā (PvSPL
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985015 (5.960):
abhūvan, yāvantas trisāhasramahāsāhasre lokadhātau saṃtuṣitā devaputrās te
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4064003 (1.788):
sā kācittrisāhasramahāsāhasre lokadhātau puṣpajātiryā tatra nāsti /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6899073 (1.788):
03509 trisāhasramahāsāhasre lokadhātau bhavanti/ brahmapāriṣadyā
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9762932 (1.788):
trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sūryācandramasāṃ vimānāni tārārūpāṇi vā
Buddhabaladhanapratiharyavikurvananirdesanama Mahayanasutram (bsu008_u.htm.txt) 28585856 (0.010):
samādhibalena mahāpṛthivī ṣaḍvikāraṃ kampitā prakampitā samprakampitā / / trisāhasramahāsāhasralokadhātau brahmalokadhātau yāvad rūpalokadhātau
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9845503 (0.010):
trisāhasramahāsāhasralokadhātau saṃkusumitāḥ phalitāśca / viśuddhācca
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16528365 (0.010):
sa ākāṃkṣan trisāhasramahāsāhasralokadhātau yāvanti tārārūpāṇi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036966 (0.013):
cābhūvan* asmiṃś ca trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sarvacāturdvīpikeṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15258804 (0.013):
kauśika trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sarvasattvsḥ srotaāpattiphale
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28679346 (0.014):
janmavikurvitasamudrānavatarāmi, tathā sarvāvatyāṃ / trisāhasramahāsāhasrāyāṃ lokadhātau sarvacāturdvīpikāsu
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6592297 (0.014):
sraṃsitavān | trisāhasramahāsāhasrāyāṃ lokadhātau nāsti kaścidantaśaḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7646775 (0.016):
/ tadā ca trisāhasramahāsāhasrayāṃ lokadhātau nāsti sa kāścit
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17090088 (0.021):
[SaSū(C) 76] 1. dvitīyām upamāṃ śṛṇu sarvaśūra: 2. tadyathāpināma yāvantas / trisāhasramahāsāhasryāṃ lokadhātau śilān vā, prapātān, mṛttikān vā,
madhyantavibhagatika.html 19088694 (0.022):
trisāhasramahāsāhasre vantargateṣu sarvacāturdvīpakeṣu
01203 devamanuṣyāṇāñ ca ekaikasyaitad abhūt/ mama puratas tathāgato niṣaṇo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712730 (1.192):
sphuṭāvabhāsitāś cābhūvan asmiṃś ca trisāhasramahāsāhasre lokadhātau / sarveṣu cāturdvīpakeṣu lokadhātuṣu teṣāṃ devamanuṣyāṇāñ ca ekaikasyaitad
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052803 (0.014):
sarveṣu cāturdvīpakeṣu lokadhātuṣu teṣāṃ devamanuṣyāṇāṃ (PvsP1 1: 7) ca / ekaikasyaitad abhūt, mama puratas tathāgato niṣaṇṇo dharmaṃ deśayatīti.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036972 (0.035):
cābhūvan* asmiṃś ca trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sarvacāturdvīpikeṣu / lokadhātuṣu devamanuṣyānām* ekaikasyaitad abhūt* mama puratas tathāgato
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749658 (0.061):
abhūt* asmākaṃ puratas tathāgato niṣaṇṇo dharman deśayatīti | atha
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749626 (0.063):
purataḥ tathāgato niṣaṇṇo dharman deśayatīti | yathā jāṃbūdvīpakānāṃ
01204 dharmmaṃ deśayatīti/ / 01205 atha khalu bhagavāṃs tasminn eva siṃhāsane niṣaṇaḥ punar eva smitam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712737 (0.0):
abhūt mama puratas tathāgato niṣaṇo dharmmaṃ deśayatīti atha khalu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889469 (5.960):
00804 s tāṃ dharmadeśanāṃ śṛṇvanti te niyatā bhavanty anuttarāyāṃ / samyaksambodhau/ / 00805 atha khalu bhagavāṃs tasminn eva siṃhāsane niṣaṇaḥ siṃhavikrīḍitaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036988 (0.018):
niṣiṇṇo dharman deśayati mama puratas tathāgato niṣiṇṇo dharman deśayatīti / // atha khalu bhagavāṃs tasminn eva siṃhāsane niṣaṇṇaḥ punar api smitam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052810 (0.018):
ekaikasyaitad abhūt, mama puratas tathāgato niṣaṇṇo dharmaṃ deśayatīti.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052141 (0.019):
(PvsP1 1: 4) / atha khalu bhagavāṃs tasminn eva siṃhāsane niṣaṇṇaḥ siṃhavikrīḍitaṃ nāma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712062 (0.035):
samyaksambodhau atha khalu bhagavāṃs tasminn eva siṃhāsane niṣaṇaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749626 (0.043):
purataḥ tathāgato niṣaṇṇo dharman deśayatīti | yathā jāṃbūdvīpakānāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052509 (0.045):
brahmacaryāvāsaḥ sādhu prāṇibhūteṣv avihiṃseti. / atha khalu bhagavāṃs tasminn eva siṃhāsane niṣaṇṇaḥ, imaṃ
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5187338 (0.057):
atha jyotiṣprabho māraḥ imaṃ jaṃbudvīpaṃ vyavalokayām āsa yatra tathāgato / niṣaṇṇo dharmaṃ deśayati / atha jyotiṣprabho māro bhagavataḥ kāyam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6911256 (0.062):
09713 yac caitarhi tathāgato bhagavān dharmaṃ deśayati/ atha khalu
akarot/ / 01206 yena smitāvabhāsenāyaṃ trisāhasramahāsāhasralokadhātuḥ sphuṭo 'bhūt/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712749 (0.0):
bhagavāṃs tasminn eva siṃhāsane niṣaṇaḥ punar eva smitam akarot yena / smitāvabhāsenāyaṃ trisāhasramahāsāhasralokadhātuḥ sphuṭo 'bhūt yāvad
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052823 (1.192):
atha khalu bhagavāṃs tasminn eva siṃhāsane niṣaṇṇaḥ punar eva smitam / akarot, yena smitāvabhāsenāyaṃ trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ sphuṭo
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7646887 (0.008):
trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ sphuṭo 'bhut / sa tatra kecid raśmayo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037001 (0.008):
// atha khalu bhagavāṃs tasminn eva siṃhāsane niṣaṇṇaḥ punar api smitam / akarot* yena smitāvabhāsenāyan trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ sphuṭo
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17102395 (0.012):
trisāhasramahāsāhasrī lokadhātur avabhāsena sphuṭābhūt, 4. sarve ca
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14251632 (0.014):
trisāhasramahāsāhasralokadhātur avabhāsitaḥ / sphuṭīkṛto 'bhūt / yāvanti
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10695503 (0.017):
pramuktās taiś cāyaṃ trisāhasramahāsāhasralokadhātur udāreṇāvabhāsena
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9845590 (0.017):
anekaśatasahasravarṇaprabhayā sarvatrisāhasramahāsāhasralokadhātuḥ
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7837125 (0.017):
trisāhasramahāsāhasrā lokadhāturavabhāsena sphuṭābhūt sarve ca dvātṛṃśan
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749674 (0.025):
prabhayā punar evāyaṃ trisāhasramahāsāhasro lokadhātur avabhāsito 'bhūt*
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28305804 (0.025):
trisāhasramahāsāhasro lokadhātur avabhāsitaḥ sphuṭīkṛto 'bhūt | yāvanti ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889252 (0.025):
00703 trisāhasramahāsāhasro lokadhātur avabhāsitaḥ sphuṭo 'bhūt/ taiś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711850 (0.025):
trisāhasramahāsāhasro lokadhātur avabhāsitaḥ sphuṭo 'bhūt taiś ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051855 (0.025):
trisāhasramahāsāhasro lokadhātur avabhāsito 'bhūt parisphuṭaḥ, pūrvasyāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051936 (0.025):
trisāhasramahāsāhasro lokadhātur avabhāsitaḥ sphuṭo 'bhūt, taiś ca
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641155 (0.027):
pramuktāstaiśca raśmibhiḥ ayaṃ trisāhasramahāsāhasro / lokadhāturudāreṇāvabhāsena (KpSū 48) sphuṭo 'bhūt, taiśca
Vasubandhu: Bodhicittotpadasutrasastra (vasbocpu.htm.txt) 2583242 (0.027):
6 | punastathāhi | trisāhasramahāsāhasro lokadhāturyadā samudeti jñātavyaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11929699 (0.027):
trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ svakṣetram iti kṛtvāvabhāsitaḥ.
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6517936 (0.027):
trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ'; | tato nidānam iti ratnadānānāṃ nidānāt
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28712792 (0.027):
tatra sarvatrisāhasramahāsāhasro lokadhāturābhāsamāgacchati
01207 yāvad daśasu dikṣu gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavaḥ sphuṭā abhūvan/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712760 (0.0):
smitāvabhāsenāyaṃ trisāhasramahāsāhasralokadhātuḥ sphuṭo 'bhūt yāvad / daśasu dikṣu gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavaḥ sphuṭā abhūvan ye ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15249465 (0.0):
lokadhātuṣu yāvad daśasu dikṣu gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣv
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052826 (0.0):
akarot, yena smitāvabhāsenāyaṃ trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ sphuṭo / 'bhūt, yāvad daśasu dikṣu gaṅgānadībālukopamā lokadhātavaḥ sphuṭā abhūvan,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052834 (0.007):
'bhūt, yāvad daśasu dikṣu gaṅgānadībālukopamā lokadhātavaḥ sphuṭā abhūvan,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6910994 (0.013):
09611 yāvad ūrdhvaṃ diśi evaṃ daśasu dikṣu gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 733297 (0.013):
ūrdhvaṃ diśi evaṃ daśasu dikṣu gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavo 'vabhāsena
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7899772 (0.013):
sa evaṃ nirūpayati / ye te daśasu dikṣu gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavo ye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036954 (0.015):
ekaikasyān diśi gaṅgānadīvālikopamā lokadhātavaḥ sphuṭā avabhāsitāś
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037013 (0.015):
akarot* yena smitāvabhāsenāyan trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ sphuṭo / bhūt* yāvad daśasu dikṣu gaṅgānadīvālikopamā lokadhātavaḥ sphuṭā abhūvan*
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1626677 (0.015):
jñānālokasya kārikā, ye 'pi te daśasu dikṣu gaṅgānadīvālukopameṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890126 (0.016):
diśi gaṅgā / 01201 nadīvālukopamā lokadhātavaḥ sphuṭāvabhāsitāś cābhūvan/ asmiṃś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891041 (0.016):
te dakṣiṇasyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena}} prākṣipat/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6899942 (0.016):
03922 cec chāriputra paścimāyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6900036 (0.016):
upaniṣadam api upaniśām api nopaiti/ sacec chāriputra uttarapūrvasyāṃ diśi / gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavaḥ paripūrṇā bhaveyuḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6900181 (0.016):
diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavaḥ paripūrṇā bhaveyuḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6900275 (0.016):
03923 {{sacec chāriputra ūrdhvaṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 722334 (0.016):
śāriputramaudgalyāyanasadṛśair bhikṣubhiḥ sacec chāriputra pūrvasyāṃ diśi / gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavaḥ paripūrṇā bhaveyuḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 722428 (0.016):
sacec chāriputra paścimāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 722522 (0.016):
upaniṣadam api upaniśām api nopaiti sacec chāriputra uttarapūrvasyāṃ diśi / gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavaḥ paripūrṇā bhaveyuḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 722571 (0.016):
chāriputra pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavaḥ
01208 ca trisāhasramahāsāhasralokadhātau sattvās te sarve pūrvasyāṃ diśi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712769 (0.0):
trisāhasramahāsāhasralokadhātau sattvās te sarve pūrvasyāṃ diśi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1631547 (0.0):
saced bhagavan ye trisāhasramahāsāhasralokadhātau sattvāḥ sarve te
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052844 (0.0):
ye ceha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvās te sarve pūrvasyāṃ diśi
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9081830 (0.009):
puṣpāṇi prāvarṣurdivyāni ca tūryāṇi pravādayāmāsuḥ / sarve / cāsmiṃstrisāhasramahāsāhasralokadhātau sattvā buddhānubhāvena divyasukhena
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23098287 (0.009):
bhagavān āha: yāvantaḥ subhūte trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvās te
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23115733 (0.009):
yāvantas trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvās te sarve śrāvakabhūmau
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23115896 (0.009):
mahāsattvā. evaṃ saced ye trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvās te
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23115926 (0.009):
upaniśām api na kṣamate. sacet punaḥ ye trisāhasramahāsāhasre lokadhātau / sattvās te sarve gotrabhūmau pratiṣṭhitā bhaveyuḥ, teṣāṃ yat puṇyaṃ tat
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15029810 (0.009):
niścariṣyati yo so 'nuśrāvayiṣyate, tatra ye trisāhasramahāsāhasre
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4010228 (0.009):
etena paryāyeṇa ye 'pi te kauśika trisāhasramahāsāhasre lokadhātau / sattvāḥ, tān api sarvān kaścideva kulaputro vā kuladuhitā vā daśasu
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4010621 (0.009):
trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvāḥ, tān api sarvān kaścideva
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4011047 (0.009):
'pi te kauśika trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvāḥ, tān api sarvān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4012155 (0.009):
puṇyābhisaṃskāraḥ, yāvantaḥ kauśika trisāhasramahāsāhasre lokadhātau / sattvāḥ, tān api sarvān kaścideva kulaputro vā kuladuhitā vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4012599 (0.009):
pratiṣṭhāpya puṇyābhisaṃskāraḥ, yāvantaḥ kauśika trisāhasramahāsāhasre / lokadhātau sattvāḥ, tān api sarvān kaścideva kulaputro vā kuladuhitā vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4013615 (0.009):
pratiṣṭhāpya puṇyābhisaṃskāraḥ, ye 'pi kecitkauśika trisāhasramahāsāhasre / lokadhātau sattvāḥ, tān api sarvān kaścideva kulaputro vā kuladuhitā vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4014025 (0.009):
puṇyābhisaṃskāraḥ, yāvantaḥ kauśika trisāhasramahāsāhasre lokadhātau / sattvāḥ, teṣām api sarveṣāṃ (Vaidya 66) kaścideva kulaputro vā kuladuhitā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4014392 (0.009):
puṇyābhisaṃskāraḥ, yāvantaḥ kauśika trisāhasramahāsāhasre lokadhātau / sattvāḥ, te 'pi sarve 'vinivartanīyā bhaveyuranuttarāyāḥ samyaksaṃbodheḥ /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4056011 (0.009):
trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvāḥ / bhagavānāha yaḥ subhūte eko
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4058189 (0.009):
anyato vā / tatkasya hetoḥ? ye subhūte trisāhasramahāsāhasre lokadhātau / sattvāḥ, te sarve mārāḥ pāpīyāṃso bhaveyuḥ / ekaikaś ca māraḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15253451 (0.009):
yatra bhagavaṃs trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvā imāṃ
gaṅgā / 01209 nadīvālukopameṣu lokadhātuṣu buddhān bhagavataḥ paśyanti sma
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15031795 (0.0):
pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu bodhisattvān mahāsattvān
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15032215 (0.0):
bodhisattvān mahāsattvān pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890532 (0.0):
01404 bhiś ca sārdhaṃ parivṛtaḥ puraskṛtaḥ pūrvasyāṃ diśi teṣu / gaṅgānadīvālukopameṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6896288 (0.0):
02816 punar aparaṃ {śāriputra bodhisattvena mahāsattvena} pūrvasyāṃ diśi / gaṅgānadīvālukopameṣu lakadhātuṣu ye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6897272 (0.0):
prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam/ yāni uttarapūrvasyāṃ diśi / gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu andhakāratamisrāṇi yatra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6897525 (0.0):
pratiṣṭhāpayitukāmena prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam/ ye uttarapūrvasyāṃ / diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sattvā nānābuddhakṣetreṣūpapannās
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6903793 (0.0):
cakṣuṣā uttarapūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6908105 (0.0):
pariśuddhena divyena cakṣuṣā uttarapūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6941800 (0.0):
pravartitam/ evam uttarapūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6941936 (0.0):
pravartitam/ evam adhastād diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu buddhā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6944262 (0.0):
abhisaṃbuddhā iti/ evam adhastād diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712204 (0.0):
bhagavantaṃ prāñjalayo bhūtvā namasyanti sma evaṃ pūrvasyṃ diśi / gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712778 (0.0):
trisāhasramahāsāhasralokadhātau sattvās te sarve pūrvasyāṃ diśi / gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu buddhān bhagavataḥ paśyanti sma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712786 (0.0):
saśrāvakasaṃghān tasyāñ ca pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu / lokadhātuṣu ye sattvās te sarve imāṃ sahālokadhātuṃ paśyanti sma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712825 (0.0):
paścimottarasyām adha ūrdhvaṃ digbhāgaṃ gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu / buddhān bhagavataḥ paśyanti sma saśrāvakasaṃghān teṣu ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713112 (0.0):
dārakair dārikābhiś ca sārdhaṃ parivṛtaḥ puraskṛtaḥ pūrvasyāṃ diśi teṣu / gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu buddhānāṃ bhagavataḥ satkurvan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713526 (0.0):
dārikābhiś ca sārdhaṃ parivṛtaḥ puraskṛtaḥ pūrvasyāṃ diśi teṣu / gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu buddhānāṃ bhagavataḥ satkurvan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714347 (0.0):
dārikābhiś ca sārdhaṃ parivṛtaḥ puraskṛtaḥ pūrvasyāṃ diśi teṣu / gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu buddhānāṃ bhagavataḥ satkurvan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 719729 (0.0):
bodhisattvena mahāsattvena yāni pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 719769 (0.0):
avabhāsayitukāmena prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam yāni paścimāyāṃ diśi / gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu andhakāratamisrāṇi yatra
saśrāvakasaṃghān / 01210 tasyāñ ca pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu ye
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15031795 (0.0):
pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu bodhisattvān mahāsattvān
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15032215 (0.0):
bodhisattvān mahāsattvān pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890248 (0.0):
01215 ca gaṅānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu ye sattvās te sarve imāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890529 (0.0):
01404 bhiś ca sārdhaṃ parivṛtaḥ puraskṛtaḥ pūrvasyāṃ diśi teṣu / gaṅgānadīvālukopameṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6896288 (0.0):
02816 punar aparaṃ {śāriputra bodhisattvena mahāsattvena} pūrvasyāṃ diśi / gaṅgānadīvālukopameṣu lakadhātuṣu ye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6896347 (0.0):
pratyekaṃ gaṅgānadī / 02901 vālukopameṣu lokadhātuṣu ye sattvās tān yāvad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6897272 (0.0):
prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam/ yāni uttarapūrvasyāṃ diśi / gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu andhakāratamisrāṇi yatra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6897525 (0.0):
pratiṣṭhāpayitukāmena prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam/ ye uttarapūrvasyāṃ / diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sattvā nānābuddhakṣetreṣūpapannās
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6903793 (0.0):
cakṣuṣā uttarapūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6908103 (0.0):
pariśuddhena divyena cakṣuṣā uttarapūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6941800 (0.0):
pravartitam/ evam uttarapūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6941936 (0.0):
pravartitam/ evam adhastād diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu buddhā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6944262 (0.0):
abhisaṃbuddhā iti/ evam adhastād diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712204 (0.0):
bhagavantaṃ prāñjalayo bhūtvā namasyanti sma evaṃ pūrvasyṃ diśi / gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712782 (0.0):
trisāhasramahāsāhasralokadhātau sattvās te sarve pūrvasyāṃ diśi / gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu buddhān bhagavataḥ paśyanti sma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712789 (0.0):
saśrāvakasaṃghān tasyāñ ca pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712826 (0.0):
buddhān bhagavataḥ paśyanti sma saśrāvakasaṃghān teṣu ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712833 (0.0):
gaṅānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu ye sattvās te sarve imāṃ sahālokadhātuṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713109 (0.0):
dārakair dārikābhiś ca sārdhaṃ parivṛtaḥ puraskṛtaḥ pūrvasyāṃ diśi teṣu / gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu buddhānāṃ bhagavataḥ satkurvan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713526 (0.0):
dārikābhiś ca sārdhaṃ parivṛtaḥ puraskṛtaḥ pūrvasyāṃ diśi teṣu / gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu buddhānāṃ bhagavataḥ satkurvan
sattvās te / 01211 sarve imāṃ sahālokadhātuṃ paśyanti sma śākyamuniṃ ca tathāgataṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712799 (0.0):
saśrāvakasaṃghān tasyāñ ca pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu / lokadhātuṣu ye sattvās te sarve imāṃ sahālokadhātuṃ paśyanti sma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712840 (0.0):
gaṅānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu ye sattvās te sarve imāṃ sahālokadhātuṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052873 (0.0):
saśrāvakasaṃghān, tasyāṃ ca pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopameṣu / lokadhātuṣu ye sattvās te sarve imāṃ sahālokadhātuṃ paśyanti sma
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052915 (0.0):
gaṅgānadībālukopameṣu lokadhātuṣu ye sattvās te sarve imāṃ sahālokadhātuṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890250 (2.384):
01215 ca gaṅānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu ye sattvās te sarve imāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263919 (0.024):
gaṅgānadīvālkopameṣu lokadhātuṣu ye sattvās te sarva ekaikaṃ bodhisattvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 718877 (0.050):
vadikṣv adha ūrdhvaṃ pratyekaṃ gaṅgānadīvālukopameṣu (PSP1: 29) / lokadhātuṣu ye sattvās tān yāvad anupadhiśeṣanirvāṇadhāatau
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749720 (0.056):
trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ bhagavantaṃ ca śākyamuniṃ tathāgataṃ / sabhikṣusaṃghaparivāram adrākṣur yathā ca pūrvasyān diśy evaṃ dakṣiṇasyāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749753 (0.056):
trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ bhagavantaṃ ca śākyamuniṃ tathāgataṃ / sabhikṣusaṃghaparivāram adrākṣuḥ // atha pūrvasyān diśi
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7681832 (0.057):
tatorddhaṃ pṛthivī cakṣuṣo nābhāsamāgacchanti, sthāpayitvā tathāgataṃ / śākyamuniṃ / te tathāgataṃ paśyanti / tatra ca bhagavān ākāśasphuraṇaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17246480 (0.060):
gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sattvās te sarve mārāḥ pāpīyāṃso
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28644612 (0.060):
ābhāsamāgacchanti / teṣāṃ ca pādamūlagatamātmānaṃ saṃjānāmi / ye ca teṣu / lokadhātuṣu sattvā upapannāḥ, te 'pi sarve mama cakṣuṣa ābhāsamāgacchanti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15057399 (0.060):
punar aparaṃ śāriputra daśasu dikṣu pratyekaṃ gaṅgānadībālukopameṣu / lokadhātuṣu ye sattvās tān sarvān anupadhiśeṣanirvāṇadhātau
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6592589 (0.061):
daśadiśaṃ sphuritvā dharmadeśanāṃ kurvāṇam | ye ca sahāyāṃ lokadhātau / sattvāḥ, te sarve taṃ tathāgataṃ paśyanti sma, sarvaiśca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15102653 (0.062):
pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu yāvantaḥ sattvās tān / sarvān yathaivātmanā dānapāramitāyāṃ sthitas tathā dānapāramitāyāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15102715 (0.062):
ūrdhvadiśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu yāvantaḥ sattvās tān sarvān / yathaivātmanā dānapāramitāyāṃ sthitas tathā dānapāramitāyāṃ samādāpayati
sārdhaṃ / 01212 bhikṣusaṃghena/ evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi paścimāyām uttarapūrvasyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712806 (0.0):
lokadhātuṣu ye sattvās te sarve imāṃ sahālokadhātuṃ paśyanti sma / śākyamuniṃ ca tathāgataṃ sārdhaṃ bhikṣusaṃghena evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889196 (0.007):
00612 dhātavas tena mahatā raśmyavabhāsena sphuṭā avabhāsitāś cābhūvan/ / evaṃ dakṣi / 00613 ṇasyāṃ diśi paścimāyām uttarasyām uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889274 (0.007):
00705 ś cābhūvan/ evaṃ dakṣiṇasyāṃ {{diśi paścimāyām uttarasyām / uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarasyām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711791 (0.007):
avabhāsitāś cābhūvan evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi paścimāyām uttarasyām / uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarasyām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711870 (0.007):
sphuṭāś cābhūvan evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi paścimāyām uttarasyām / uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarasyām
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051876 (0.007):
avabhāsitāś cābhūvan, evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi paścimāyām uttarasyām / uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarasyām
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052881 (0.007):
lokadhātuṣu ye sattvās te sarve imāṃ sahālokadhātuṃ paśyanti sma / śākyamuniṃ ca tathāgataṃ sārdhaṃ bhikṣusaṃghena. evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15101348 (0.007):
evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi paścimāyām uttarasyām uttarapūrvasyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 728649 (0.011):
ca śṛṇvanti evaṃ pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām / uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarsyām ūrdhvam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051955 (0.011):
sphuṭāś cābhūvan, evaṃ dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām uttarapūrvasyāṃ / pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarasyām adhastād upariṣṭād
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15069097 (0.011):
pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām uttarapūrvasyāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15101629 (0.011):
parigṛhṇanti, evaṃ pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām / uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarasyām adha
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15102699 (0.011):
samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhā iti, evaṃ dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām / uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarasyām adha
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6581376 (0.011):
paścimāyāṃ diśi, evaṃ paścimottarasyāṃ diśi, evamuttarasyāṃ diśi, / evamuttarapūrvasyāṃ diśi, evamadhodiśi ||
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889856 (0.012):
01011 ābhayā varṇena śriyā tejasā ca/ pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ / paścimāyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6906252 (0.012):
06811 dayanti dharmaṃ ca śṛṇvanti/ evaṃ pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ / paścimāyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6896336 (0.012):
02820 nirvāṇadhātau {pratiṣṭhāpayitukāmena} prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam/ / yathā pūrvasyāṃ diśi / 02821 evaṃ dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyāṃ vadikṣv adha ūrdhvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 718865 (0.012):
śikṣitavyam yathā pūrvasyāṃ diśi evaṃ dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyāṃ / vadikṣv adha ūrdhvaṃ pratyekaṃ gaṅgānadīvālukopameṣu (PSP1: 29)
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19299121 (0.012):
ucchrepayitavyā kīlako vā nikhantavyaḥ | / yathā pūrvasyāṃ diśy evaṃ dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyāṃ diśi |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15273619 (0.050):
paripraśnīkṛtāṃ, deśayamānaṃ śakrāś ca devānām indrāḥ paripraśnayantīmām / eva prajñāpāramitām. evaṃ pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām
pūrvadakṣiṇasyāṃ / 01213 dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarasyām adha ūrdhvaṃ digbhāgaṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28595663 (0.0):
dakṣiṇāyāṃ paścimāyāmuttarasyāmuttarapūrvāyāṃ pūrvadakṣiṇāyāṃ / dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarasyāmadhaḥ ūrdhvaṃ diśi kṣetrakāyadikṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889201 (0.0):
00613 ṇasyāṃ diśi paścimāyām uttarasyām uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ / dakṣiṇapaścimāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6906262 (0.0):
06812 m uttarasyām uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711796 (0.0):
avabhāsitāś cābhūvan evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi paścimāyām uttarasyām / uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarasyām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712815 (0.0):
paścimāyām uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 728655 (0.0):
ca śṛṇvanti evaṃ pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām / uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarsyām ūrdhvam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051960 (0.0):
sphuṭāś cābhūvan, evaṃ dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām uttarapūrvasyāṃ / pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarasyām adhastād upariṣṭād
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052888 (0.0):
paścimāyām uttarasyām uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15069104 (0.0):
pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām uttarapūrvasyāṃ / pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarasyām ūrdhvam adhaḥ sarvāsu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15101355 (0.0):
evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi paścimāyām uttarasyām uttarapūrvasyāṃ / pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarasyām adha ūrdhvadiśi
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15101635 (0.0):
parigṛhṇanti, evaṃ pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām / uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarasyām adha
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889275 (0.008):
00705 ś cābhūvan/ evaṃ dakṣiṇasyāṃ {{diśi paścimāyām uttarasyām / uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarasyām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711871 (0.008):
sphuṭāś cābhūvan evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi paścimāyām uttarasyām / uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarasyām
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051881 (0.008):
avabhāsitāś cābhūvan, evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi paścimāyām uttarasyām / uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarasyām
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15102705 (0.008):
samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhā iti, evaṃ dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām / uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarasyām adha
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28621411 (0.011):
yathā pūrvasyāṃ diśi, evaṃ dakṣiṇāyāṃ paścimāyāmuttarāyāmuttarapūrvasyāṃ / pūrvadakṣiṇāyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarāyāṃ adha ūrdhvāyāṃ diśi //
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28601739 (0.015):
pūrvadakṣiṇāyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarāyāmadha ūrdhvaṃ diśi ekamapi
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28716112 (0.015):
paścimāyāmuttarasyāmuttarapūrvāyāṃ pūrvadakṣiṇāyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ / paścimottarāyāmadhaḥ ūrdhvaṃ samantātsarvadigvidikṣu
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28621548 (0.020):
paścimāyāmuttarāmuttarapūrvāyāṃ pūrvadakṣiṇāyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ / paścimottarāyāmadho diśi, ye kecit kulaputra, ūrdhvāyāṃ diśi ekasmin
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28604456 (0.033):
dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarāyāmadha ūrdhvāyāṃ diśi ekamapi
gaṅgānadīvālu / 01214 kopameṣu lokadhātuṣu buddhān bhagavataḥ paśyanti sma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890193 (5.960):
01209 nadīvālukopameṣu lokadhātuṣu buddhān bhagavataḥ paśyanti sma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712778 (5.960):
gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu buddhān bhagavataḥ paśyanti sma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712825 (5.960):
paścimottarasyām adha ūrdhvaṃ digbhāgaṃ gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu / buddhān bhagavataḥ paśyanti sma saśrāvakasaṃghān teṣu ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037031 (5.960):
gaṅgānadīvālikopameṣu lokadhātuṣu buddhān bhagavataḥ paśyanti sma
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052853 (5.960):
gaṅgānadībālukopameṣu lokadhātuṣu buddhān bhagavataḥ paśyanti sma
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052900 (5.960):
paścimottarasyām adha ūrdhvaṃ digbhāge gaṅgānadībālukopameṣu lokadhātuṣu / buddhān bhagavataḥ paśyanti sma saśrāvakasaṃghān, teṣu ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037072 (0.033):
gaṅgānadīvālikopameṣu lokadhātuṣu buddhān bhagavantaḥ paśyanti sma
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638813 (0.048):
gaṇanāsamatikrāntān lokadhātusthān buddhān bhagavataḥ paśyanti sma,
saśrāvakasaṃghān/ teṣu / 01215 ca gaṅānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu ye sattvās te sarve imāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890206 (0.0):
01210 tasyāñ ca pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu ye / sattvās te
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6896347 (0.0):
pratyekaṃ gaṅgānadī / 02901 vālukopameṣu lokadhātuṣu ye sattvās tān yāvad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712791 (0.0):
saśrāvakasaṃghān tasyāñ ca pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu / lokadhātuṣu ye sattvās te sarve imāṃ sahālokadhātuṃ paśyanti sma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712835 (0.0):
buddhān bhagavataḥ paśyanti sma saśrāvakasaṃghān teṣu ca / gaṅānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu ye sattvās te sarve imāṃ sahālokadhātuṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 717177 (0.0):
gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu ye sattvās tān sarvān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 718877 (0.0):
vadikṣv adha ūrdhvaṃ pratyekaṃ gaṅgānadīvālukopameṣu (PSP1: 29)
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052864 (2.384):
saśrāvakasaṃghān, tasyāṃ ca pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopameṣu / lokadhātuṣu ye sattvās te sarve imāṃ sahālokadhātuṃ paśyanti sma
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052910 (2.384):
gaṅgānadībālukopameṣu lokadhātuṣu ye sattvās te sarve imāṃ sahālokadhātuṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263880 (0.007):
gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sattvās te sarva ekaikaṃ bodhisattvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17246480 (0.007):
gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sattvās te sarve mārāḥ pāpīyāṃso
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6212104 (0.007):
diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sattvās te sarva anuttarāyai
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15259065 (0.007):
kauśika pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sarvasattvās tān
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6212574 (0.007):
gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sattvās te sarva avaivartikā bhaveyur
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15057399 (0.008):
punar aparaṃ śāriputra daśasu dikṣu pratyekaṃ gaṅgānadībālukopameṣu / lokadhātuṣu ye sattvās tān sarvān anupadhiśeṣanirvāṇadhātau
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15059065 (0.008):
gaṅgānadībālukopameṣu lokadhātuṣu ye sattvās tān śīlaskandhe
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15059133 (0.008):
gaṅgānadībālukopameṣu lokadhātuṣu ye sattvās tān yāvad
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23100738 (0.012):
dhārayitavyaḥ. yāvantaḥ subhūte gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sattvās / te sarve mārāḥ pāpīyāṃso bhaveyur, ekaikaś ca māraḥ pāpīyāṃs tāvanto mārān
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15102653 (0.016):
pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu yāvantaḥ sattvās tān
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15102715 (0.016):
ūrdhvadiśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu yāvantaḥ sattvās tān sarvān
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6159940 (0.018):
yāvantaḥ pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sattvās / tata ekaikaḥ sattvas tathāgate parinirvṛte pūjāyai saptaratnamayāt stūpāt
sahāloka / 01216 dhātuṃ paśyanti sma śākyamuniñ ca tathāgataṃ sārdhaṃ bhikusaṃghena/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712843 (0.0):
gaṅānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu ye sattvās te sarve imāṃ sahālokadhātuṃ / paśyanti sma śākyamuniñ ca tathāgataṃ sārdhaṃ bhikusaṃghena atha khalu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037051 (0.034):
lokadhātuṃ paśyanti sma śākyamuniñ ca tathāgataṃ sārdhaṃ bhikṣusaṃghena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037085 (0.034):
saśrāvakasaṃghāṃs teṣu ca lokadhātuṣu ye satvās te pīmāṃ sahāṃ lokadhātuṃ / paśyanti sma śākyamuniñ ca tathāgataṃ sārdhaṃ bhikṣusaṃghena // atha khalu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052916 (0.035):
gaṅgānadībālukopameṣu lokadhātuṣu ye sattvās te sarve imāṃ sahālokadhātuṃ / paśyanti sma śākyamuniñ ca tathāgataṃ sārdhaṃ bhikṣusaṃghena.
Advayasatika Prajnaparamitasutra (bsu057_u.htm.txt) 17500415 (0.041):
sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣuśatairanekairbrahmaśakralokapālairdevanāgayakṣagandharvāsuragarūḍakinnaramahoragairūpāsakopāsikābhiḥ / sārdham / / tatra khalu bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtiṃmāmantrayate sma / ye kecit
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25307112 (0.053):
atha khalu bhagavān punar api sarvāvaraṇavimalaviśuddhivajraṃ nāma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889230 (0.053):
00616 mahatā raśmyavabhāsena sphuṭā avabhāsitās te sarve niyatā abhūvan / 00617 ttarāyāṃ samyaksambodhau/ / 00701 atha khalu bhagavān punar eva sarvaromakūpebhyaḥ smitam akarot/
Grahamatrkanamadharani (grahmdhu.htm.txt) 26664899 (0.053):
tatkulād api dāridryañ ca nāśāyiṣyanti / / atha khalu bhagavāñ chākyamuni tathāgataḥ punar api gṛhamātṛkānāma
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27858694 (0.053):
sambhojanīyaṃ kulan divā pūrve apratisaṃvicitā upasaṃkrāmasi | atha khalu / bhagavān mahāprajāpatīṃ gautamīm āmantrayati | sannipātaya gautami
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27862392 (0.053):
tāye sālohito bhavati jñātiko vā āhaṃsuḥ | vayaṃ etan dārakam upasthāsyāma / iti upasaṃpādayitavyā | atha khalu bhagavān mahāprajāpatīṃ gautamīm
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27863977 (0.057):
abhiniṣīdituṃ vā abhinipadyitum vā | atha khalu bhagavān yāvat
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27868721 (0.058):
nāma tvam apratyavekṣiya choresi | tena hi na kṣamati apratyavekṣiya / chorayituṃ | atha khalu bhagavān yāvat paryavadātāni bhaviṣyanti |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6910265 (0.060):
09212 tāni puṇyāni kariṣyāmo yaiḥ puṇyair eteṣu buddhakṣetreṣūpapatsyāmaha / 09213 iti/ atha khalu bhagavāṃs teṣāṃ kulaputrāṇām āśayaṃ viditvā tasyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889834 (0.060):
01008 ṣv avihiṃseti/ / 01009 atha khalu bhagavāṃs tasminn eva saṃhāsane niṣanaḥ imaṃ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9841703 (0.061):
tadekānte sthitvā śīrṣonmiñjitakayā bhagavantamanuvilokayanti sma // / atha khalu brahmā sahāpatiḥ sārdhaṃ taiścaturaśītyā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6590264 (0.061):
te tathāgatāḥ sarve svān svānupasthāyakān saṃpreṣayāmāsuḥ || / atha khalu bhagavān śākyamunistathāgatastasyāṃ velāyāṃ
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25306969 (0.063):
atha khalu bhagavān vajrapāṇiḥ sarvāmitāyusspharaṇasaṃbhavavajraṃ nāma
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702563 (0.063):
sthitāsuḥ sagauravā sapratīsā ekāṃśīkṛtā prāṃjalīkṛtās tathāgatam eva
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6163159 (0.064):
athānyatīrthikaparivrājakānāṃ śatam upārambhābhiprāyāṇāṃ yena bhagavāṃs / tenopasaṃkrāmaṃ nyāsīt. / atha khalu śakrasya devānām indrasyaitad abhūd, idam anyatīrthikānāṃ śatam
01217 atha khalu pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn atikramya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15046575 (0.0):
diśi gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn gacchati. tatra lokadhātuṣu ye buddhā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890689 (0.0):
01423 satkṛtya gurūkṛtya sammānya saṃpūjyaikānte nyaṣīdan/ / 01501 atha khalu dakṣiṇasyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890780 (0.0):
01504 kulaputra ita uttarasyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891107 (0.0):
śākyamuniṃ satkṛtya gurūkṛtya sammānya saṃpūjyaikānte}} nyaṣīdan/ / 01507 atha khalu paścimāyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891522 (0.0):
01512 nyaṣīdan/ / 01513 atha khalu uttarasyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891939 (0.0):
01602 nyaṣīdan/ / 01603 atha khalu uttarapūrvasyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892030 (0.0):
01606 asti kulaputra ito dakṣiṇapaścimāyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamān / lokadhātūn atikramya}} sahā nāma lokadhātuḥ {{tatra śākyamunir nāma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892359 (0.0):
01609 atha khalu pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn / atikramya tebhyo yaḥ}} sarvāvasāniko lokadhātur bodhi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892449 (0.0):
01612 kulaputra itaḥ paścimottarasyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamān / lokadhātūn atikramya}} sahā nāma lokadhātuḥ {{tatra śākyamunir nāma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892777 (0.0):
01615 atha khalu dakṣiṇapaścimāyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn / atikramya tebhyo yaḥ}} sarvāvasāniko lokadhātu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6893194 (0.0):
01621 atha khalu paścimottarasyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6893284 (0.0):
01701 itaḥ pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6893611 (0.0):
śākyamuniṃ satkṛtya gurūkṛtya sammānya saṃpūjyaikānte}} nyaṣīdan/ / 01704 atha khalv adhastād diśi {{gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn atikramya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6894026 (0.0):
śākyamuniṃ satkṛtya gurūkṛtya sammānya saṃpūjyaikānte}} nyaṣīdan/ / 01709 atha khalu upariṣṭād diśi {{gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6894113 (0.0):
'dhastād diśi {{gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn atikramya}}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6895366 (0.0):
pūrvasyāṃ diśi / 02309 gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn vijñāpayitukāmena prajñāpāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6896010 (0.0):
pūrvasyāṃ / 02705 diśi gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn samatikramitukāmena evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6908717 (0.0):
08106 diśi yāvad upariṣṭhād diśi gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn gatvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6910835 (0.0):
09518 pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn ābhayāvabhāsayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6942419 (0.0):
uttarasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamāṃl lokadhātūn avabhāsena sphurati
01218 tebhyo yaḥ sarvāvasāniko lokadhātū ratnāvatī nāma tatra ratnākaro
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890691 (0.0):
01501 atha khalu dakṣiṇasyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn / atikramya tebhyo yaḥ}} sarvāvasāniko lokadhātuḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891941 (0.0):
01603 atha khalu uttarapūrvasyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn / atikramya tebhyo yaḥ}} sarvāvasāniko lokadhātuḥ samā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892361 (0.0):
01609 atha khalu pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn / atikramya tebhyo yaḥ}} sarvāvasāniko lokadhātur bodhi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892779 (0.0):
01615 atha khalu dakṣiṇapaścimāyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn / atikramya tebhyo yaḥ}} sarvāvasāniko lokadhātu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6893196 (0.0):
01621 atha khalu paścimottarasyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn / atikramya tebhyo yaḥ}} sarvāvasāniko lokadhātur vaśī
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6894028 (0.0):
01709 atha khalu upariṣṭād diśi {{gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn / atikramya tebhyo yaḥ}} sarvāvasāniko lokadhātur nandā nāma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712863 (0.0):
pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn atikramya tebhyo yaḥ / sarvāvasāniko lokadhātū ratnāvatī nāma tatra ratnākaro nāma tathāgato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713271 (0.0):
atha khalu dakṣiṇasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn atikramya / tebhyo yaḥ sarvāvasāniko lokadhātuḥ sarvaśokāpagato nāma tatrāśokaśrīr
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714510 (0.0):
uttarapūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn atikramya tebhyo yaḥ / sarvāvasāniko lokadhātuḥ samādhyalaṅkṛtā nāma tatra samādhihastyuttaraśrīr
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714929 (0.0):
pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn atikramya tebhyo yaḥ / sarvāvasāniko lokadhātur bodhimaṇḍalākārasurucirā nāma tatra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715345 (0.0):
dakṣiṇapaścimāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn atikramya tebhyo / yaḥ sarvāvasāniko lokadhātur vigatarajaḥsañcayā nāma tatra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715761 (0.0):
paścimottarasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn atikramya tebhyo yaḥ / sarvāvasāniko lokadhātur vaśībhutā nāma tatraikacchattro nāma tathāgataḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 716585 (0.0):
upariṣṭād diśi gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn atikramya tebhyo yaḥ / sarvāvasāniko lokadhātur nandā nāma tatra nandaśrīr nāma tathāgataḥ 'rhan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037107 (0.0):
sarvapaścimā lokadhātū ratnāvatī nāma tatra ratnākaro nāma tathāgato 'rhan
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052938 (0.0):
atha khalu pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamān lokadhātūn atikramya tebhyo / yaḥ sarvāvasāniko lokadhātū ratnāvatī nāma tatra ratnākaro nāma tathāgato
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053346 (0.0):
atha khalu dakṣiṇasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamān lokadhātūn atikramya / tebhyo yaḥ sarvāvasāniko lokadhātuḥ sarvaśokāpagato nāma tatrāśokaśrīr
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053771 (0.0):
atha khalu paścimāyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamān lokadhātūn atikramya / tebhyo yaḥ sarvāvasāniko lokadhātur upaśāntā nāma tatra ratnārcir nāma
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054190 (0.0):
atha khalv uttarasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamān lokadhātūn atikramya / tebhyo yaḥ sarvāvasāniko lokadhātur jayā nāma tatra jayendro nāma
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054606 (0.0):
atha khalv uttarapūrvasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamān lokadhātūn atikramya / tebhyo yaḥ sarvāvasāniko lokadhātuḥ samādhyalaṅkṛtā nāma tatra
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055054 (0.0):
atha khalu pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamān lokadhātūn atikramya / tebhyo yaḥ sarvāvasāniko lokadhātur bodhimaṇḍālaṃkārarucirā nāma tatra
01219 tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati/ sa imām
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7648891 (0.0):
nāma lokadhātuḥ, tatrendraghoṣeśvararājo nāma tathāgato 'rhan / samyaksaṃbuddhastiṣṭhati dhriyate yāpayati pariśuddhānāṃ sattvānāṃ dharmaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27750298 (0.0):
adhastāddiśi padmā nāma lokadhātus tatra padmaśrīr nāma tathāgato 'rhan / samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati | tatra padmottaro nāma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890705 (0.0):
01502 sarvaśokāpagato nāma tatrāśokaśrīr nāma tathāgataḥ {{'rhan / samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati/ sa imām eva prajñāpāramitāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891954 (0.0):
01604 dhyalaṅkṛtā nāma tatra samādhihastyuttaraśrīr nāma tathāgataḥ / {{'rhan samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati/ sa imām eva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892372 (0.0):
01610 maṇḍalākārasurucirā nāma tatra padmottaraśrīr nāma tathāgataḥ / {{'rhan samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati/ sa imām eva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892792 (0.0):
01616 r vigatarajaḥsañcayā nāma tatra sūryamaṇḍalaprabhāsottamaśrīr nāma / tathāgataḥ {{'rhan samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati/ sa imām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6893625 (0.0):
tebhyo yaḥ}} savāvasāniko lokadhātuḥ padmā nāma tatra / 01705 padmaśrīr nāma tathāgataḥ {{'rhan samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati dhriyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6894040 (0.0):
01710 tatra nandaśrīr nāma tathāgataḥ {{'rhan samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati / dhriyate yāpayati/ sa imām eva prajñāpāramitāṃ bodhisattvānāṃ dharmaṃ}}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6910971 (0.0):
09608 yāvad adho digbhāge sahāyāṃ lokadhātau śākyamunir nāma tathāgato / 'rhan / 09609 samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati tena jihvendriyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712865 (0.0):
sarvāvasāniko lokadhātū ratnāvatī nāma tatra ratnākaro nāma tathāgato / 'rhan samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati sa imām eva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713282 (0.0):
nāma tathāgataḥ 'rhan samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati sa imām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714105 (0.0):
sarvāsāniko lokadhātur jayā nāma tatra jayendro nāma tathāgataḥ 'rhan / samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati sa imām eva prajñāpāramitāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 716594 (0.0):
sarvāvasāniko lokadhātur nandā nāma tatra nandaśrīr nāma tathāgataḥ 'rhan / samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati sa imām eva prajñāpāramitāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 733274 (0.0):
digbhāge sahāyāṃ lokadhātau śākyamunir nāma tathāgato 'rhan / samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati tena jihvendriyaṃ nirnamayya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052940 (0.0):
yaḥ sarvāvasāniko lokadhātū ratnāvatī nāma tatra ratnākaro nāma tathāgato / 'rhan samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati, sa imām eva
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053026 (0.0):
(PvsP1 1: 8) atikramya sahā nāma lokadhātus tatra śākyamunir nāma / tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati, sa
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053357 (0.0):
tebhyo yaḥ sarvāvasāniko lokadhātuḥ sarvaśokāpagato nāma tatrāśokaśrīr / nāma tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati, sa imām
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053780 (0.0):
tebhyo yaḥ sarvāvasāniko lokadhātur upaśāntā nāma tatra ratnārcir nāma / tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati, sa imām eva
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054200 (0.0):
tebhyo yaḥ sarvāvasāniko lokadhātur jayā nāma tatra jayendro nāma / tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati, sa imām eva
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054284 (0.0):
atikramya sahā nāma lokadhātus tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan / samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati, sa bodhisattvānāṃ
01220 prajñāpāramitāṃ bodhisattvānāṃ dharmaṃ deśayati/ atha tatra / lokadhātau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890709 (0.017):
samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati/ sa imām eva prajñāpāramitāṃ / bodhisattvānāṃ dharmaṃ}} deśayati/ atha
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891126 (0.017):
01508 nāma tatra ratnārcir nāma tahtāgataḥ {{'rhan samyaksaṃbuddhas / tiṣṭhati dhriyate yāpayati/ sa imām eva prajñāpāramitāṃ bodhisattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891539 (0.017):
01514 nāma tatra jayendro nāma tathāgataḥ {{'rhan samyaksaṃbuddhas / tiṣṭhati dhriyate yāpayati/ sa imām eva prajñāpāramitāṃ bodhisattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891958 (0.017):
{{'rhan samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati/ sa imām eva / prajñāpāramitāṃ bodhisattvānāṃ dharmaṃ}} deśayati/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892797 (0.017):
tathāgataḥ {{'rhan samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati/ sa imām / eva prajñāpāramitāṃ bodhisattvānāṃ dharmaṃ}}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6893214 (0.017):
01622 bhutā nāma tatraikacchattro nāma tathāgataḥ {{'rhan samyaksaṃbuddhas / tiṣṭhati dhriyate yāpayati/ sa imām eva prajñāpāramitāṃ bodhisattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6893631 (0.017):
01705 padmaśrīr nāma tathāgataḥ {{'rhan samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati dhriyate / yāpayati/ sa imām eva prajñāpāramitāṃ bodhisattvānāṃ dharmaṃ}} deśayati/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6894044 (0.017):
01710 tatra nandaśrīr nāma tathāgataḥ {{'rhan samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati / dhriyate yāpayati/ sa imām eva prajñāpāramitāṃ bodhisattvānāṃ dharmaṃ}}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892378 (0.019):
{{'rhan samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati/ sa imām eva / prajñāpāramitāṃ bodhisattvānāṃ dharmaṃ}} deśayati/ / 01611 atha tatra lokadhātau padmahasto nāma tatra bodhisattvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037117 (0.027):
samyaksambuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati sa imām eva prajñāpāramitāṃ / bodhisatvānān deśayati atha tatra lokadhātau samantaraśmir nāma bodhisatvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715365 (0.039):
tiṣṭhati dhriyate yāpayati sa imām eva prajñāpāramitāṃ bodhisattvānāṃ / dharmaṃ deśayati atha tatra lokadhātau sūryaprabhāso nāma bodhisattvaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055517 (0.039):
tiṣṭhati dhriyate yāpayati, sa imām eva prajñāpāramitāṃ bodhisattvānāṃ / dharmaṃ deśayati. / atha tatra lokadhātau sūryaprabhāso nāma bodhisattvo mahāsattvas taṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713702 (0.039):
bodhisattvānāṃ dharmaṃ deśayati atha tatra lokadhātau cāritramatir nāma
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053789 (0.039):
prajñāpāramitāṃ bodhisattvānāṃ dharmaṃ deśayati. / atha tatra lokadhātau cāritramatir nāma bodhisattvo mahāsattvas taṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6911470 (0.050):
09904 buddhānāṃ {bodhisattvānāṃ} mahāsattvānāṃ prajñāpāramitām upadeṣṭum// / [iti darśana / 09905 mārgāvavādopakṣepaḥ//]
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17239557 (0.051):
prasthāpayiṣyanti vivariṣyanti vibhajiṣyanti uttānīkariṣyanti / saṃprakāśayiṣyanti, ime 'pi subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037201 (0.056):
lokadhātus tatra śākyamunir nāma tathāgato rhan samyaksambuddhas tiṣṭhati / dhriyate yāpayate sa bodhisatvānāṃ prajñāpāramitā saṃprakāśayati tasyām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890495 (0.056):
01321 r durāsadā hi te bodhisattvā ye tatra sahāyāṃ lokadhātau upapannāḥ/ / 01401 atha khalu samantaraśmir bodhisattvo ratnākarasya tathāgatasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892165 (0.056):
durāsadā hi te bodhisattvā ye tatra sahāyāṃ lokadhātau upapannāḥ/ atha / khalu samantaraśmir bodhisattvo ratnākarasya tathāgatasya sakāśāt tāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712873 (0.057):
prajñāpāramitāṃ bodhisattvānāṃ dharmaṃ deśayati atha tatra lokadhātau / samantaraśmir nāma bodhisattvo mahāsattvas taṃ mahāntam avabhāsaṃ dṛṣṭvā
01221 samantaraśmir nāma bodhisattvo mahāsattvas taṃ mahāntam avabhāsaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890718 (0.0):
01503 tatra lokadhātau vigataśoko nāma bodhisattvaḥ {{mahāsattvas taṃ / mahāntam avabhāsaṃ dṛṣṭvā tañ ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ ca bhagavata
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891133 (0.0):
dharmaṃ}} deśayati/ atha tatra lokadhātau / 01509 cāritramatir nāma bodhisattvaḥ {{mahāsattvas taṃ mahāntam avabhāsaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891549 (0.0):
01515 dhātau jayadatto nāma bodhisattvaḥ {{mahāsattvas taṃ mahāntam / avabhāsaṃ dṛṣṭvā tañ ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ ca bhagavata āsecanakam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892387 (0.0):
01611 atha tatra lokadhātau padmahasto nāma tatra bodhisattvaḥ / {{mahāsattvas taṃ mahāntam avabhāsaṃ dṛṣṭvā tañ ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892804 (0.0):
01617 deśayati/ atha tatra lokadhātau sūryaprabhāso nāma bodhisattvaḥ / {{mahāsattvas taṃ mahāntam avabhāsaṃ dṛṣṭvā tañ ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6893221 (0.0):
dharmaṃ}} deśayati/ atha tatra / 01623 lokadhātau ratnottamo nāma bodhisattvaḥ {{mahāsattvas taṃ mahāntam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6893637 (0.0):
yāpayati/ sa imām eva prajñāpāramitāṃ bodhisattvānāṃ dharmaṃ}} deśayati/ / atha tatra lokadhātau padmottaro nāma / 01706 bodhisattvaḥ {{mahāsattvas taṃ mahāntam avabhāsaṃ dṛṣṭvā tañ ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6894053 (0.0):
01711 datto nāma bodhisattvaḥ {{mahāsattvas taṃ mahāntam avabhāsaṃ dṛṣṭvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712880 (0.0):
prajñāpāramitāṃ bodhisattvānāṃ dharmaṃ deśayati atha tatra lokadhātau / samantaraśmir nāma bodhisattvo mahāsattvas taṃ mahāntam avabhāsaṃ dṛṣṭvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713298 (0.0):
vigataśoko nāma bodhisattvaḥ mahāsattvas taṃ mahāntam avabhāsaṃ dṛṣṭvā tañ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713708 (0.0):
bodhisattvānāṃ dharmaṃ deśayati atha tatra lokadhātau cāritramatir nāma / bodhisattvaḥ mahāsattvas taṃ mahāntam avabhāsaṃ dṛṣṭvā tañ ca mahāntaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714539 (0.0):
vijayavikrāmī nāma bodhisattvaḥ mahāsattvas taṃ mahāntam avabhāsaṃ dṛṣṭvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714955 (0.0):
tatra lokadhātau padmahasto nāma tatra bodhisattvaḥ mahāsattvas taṃ / mahāntam avabhāsaṃ dṛṣṭvā tañ ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ ca bhagavata
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715371 (0.0):
dharmaṃ deśayati atha tatra lokadhātau sūryaprabhāso nāma bodhisattvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715785 (0.0):
prajñāpāramitāṃ bodhisattvānāṃ dharmaṃ deśayati atha tatra lokadhātau / ratnottamo nāma bodhisattvaḥ mahāsattvas taṃ mahāntam avabhāsaṃ dṛṣṭvā tañ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052955 (0.0):
prajñāpāramitāṃ bodhisattvānāṃ dharmaṃ deśayati. / atha tatra lokadhātau samantaraśmir nāma bodhisattvo mahāsattvas taṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053373 (0.0):
atha tatra lokadhātau vigataśoko nāma bodhisattvo mahāsattvas taṃ mahāntam / avabhāsaṃ dṛṣṭvā tañ ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ ca bhagavato 'secanakam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053795 (0.0):
prajñāpāramitāṃ bodhisattvānāṃ dharmaṃ deśayati. / atha tatra lokadhātau cāritramatir nāma bodhisattvo mahāsattvas taṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054632 (0.0):
atha tatra lokadhātau vijayavikrāmī nāma bodhisattvo mahāsattvas taṃ / mahāntam avabhāsaṃ dṛṣṭvā tañ ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ ca bhagavato
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055080 (0.0):
atha tatra lokadhātau padmahasto nāma bodhisattvo mahāsattvas taṃ mahāntam / avabhāsaṃ dṛṣṭvā tañ ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ ca bhagavato 'secanakam
dṛṣṭvā tañ ca / 01222 mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ ca bhagavata āsecanakam ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891144 (0.0):
01509 cāritramatir nāma bodhisattvaḥ {{mahāsattvas taṃ mahāntam avabhāsaṃ / dṛṣṭvā tañ ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ ca bhagavata āsecanakam ātmabhāvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891560 (0.0):
01515 dhātau jayadatto nāma bodhisattvaḥ {{mahāsattvas taṃ mahāntam / avabhāsaṃ dṛṣṭvā tañ ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ ca bhagavata āsecanakam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891978 (0.0):
01605 atha tatra lokadhātau vijayavikrāmī nāma bodhisattvaḥ {{mahāsattvas / taṃ mahāntam avabhāsaṃ dṛṣṭvā tañ ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892398 (0.0):
{{mahāsattvas taṃ mahāntam avabhāsaṃ dṛṣṭvā tañ ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6893223 (0.0):
01623 lokadhātau ratnottamo nāma bodhisattvaḥ {{mahāsattvas taṃ mahāntam / avabhāsaṃ dṛṣṭvā tañ ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ ca bhagavata āsecanakam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6893648 (0.0):
01706 bodhisattvaḥ {{mahāsattvas taṃ mahāntam avabhāsaṃ dṛṣṭvā tañ ca / mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ ca bhagavata āsecanakam ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā yena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6894057 (0.0):
01711 datto nāma bodhisattvaḥ {{mahāsattvas taṃ mahāntam avabhāsaṃ dṛṣṭvā / tañ ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ ca bhagavata āsecanakam ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712891 (0.0):
samantaraśmir nāma bodhisattvo mahāsattvas taṃ mahāntam avabhāsaṃ dṛṣṭvā / tañ ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ ca bhagavata āsecanakam ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713309 (0.0):
vigataśoko nāma bodhisattvaḥ mahāsattvas taṃ mahāntam avabhāsaṃ dṛṣṭvā tañ / ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ ca bhagavata āsecanakam ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713719 (0.0):
bodhisattvaḥ mahāsattvas taṃ mahāntam avabhāsaṃ dṛṣṭvā tañ ca mahāntaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714543 (0.0):
vijayavikrāmī nāma bodhisattvaḥ mahāsattvas taṃ mahāntam avabhāsaṃ dṛṣṭvā / tañ ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ ca bhagavata āsecanakam ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714966 (0.0):
tatra lokadhātau padmahasto nāma tatra bodhisattvaḥ mahāsattvas taṃ / mahāntam avabhāsaṃ dṛṣṭvā tañ ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ ca bhagavata
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715382 (0.0):
mahāsattvas taṃ mahāntam avabhāsaṃ dṛṣṭvā tañ ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715794 (0.0):
ratnottamo nāma bodhisattvaḥ mahāsattvas taṃ mahāntam avabhāsaṃ dṛṣṭvā tañ / ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ ca bhagavata āsecanakam ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052966 (0.0):
atha tatra lokadhātau samantaraśmir nāma bodhisattvo mahāsattvas taṃ / mahāntam avabhāsaṃ dṛṣṭvā tañ ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ ca bhagavato
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053384 (0.0):
atha tatra lokadhātau vigataśoko nāma bodhisattvo mahāsattvas taṃ mahāntam / avabhāsaṃ dṛṣṭvā tañ ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ ca bhagavato 'secanakam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054225 (0.0):
atha tatra lokadhātau jayadatto nāma bodhisattvas taṃ mahāntam avabhāsaṃ / dṛṣṭvā tañ ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ ca bhagavato 'secanakam ātmabhāvaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055091 (0.0):
atha tatra lokadhātau padmahasto nāma bodhisattvo mahāsattvas taṃ mahāntam / avabhāsaṃ dṛṣṭvā tañ ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ ca bhagavato 'secanakam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055990 (0.0):
atha tatra lokadhātau ratnottamo nāma bodhisattvo mahāsattvas taṃ mahāntam / avabhāsaṃ dṛṣṭvā tañ ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ ca bhagavato 'secanakam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056413 (0.0):
atha tatra lokadhātau padmottaro nāma bodhisattvo mahāsattvas taṃ mahāntam / avabhāsaṃ dṛṣṭvā tañ ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ ca bhagavato 'secanakam
yena bhagavān / 01223 ratnākaras tathāgato 'rhan samykasaṃbuddhas tenopasaṃkrāmad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891153 (0.0):
dṛṣṭvā tañ ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ ca bhagavata āsecanakam ātmabhāvaṃ / dṛṣṭvā yena bhagavān ratnākaras tathāgato 'rhan samykasaṃbuddhas
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891569 (0.0):
ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā yena bhagavān ratnākaras tathāgato 'rhan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891987 (0.0):
bhagavata āsecanakam ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā yena bhagavān ratnākaras tathāgato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6893657 (0.0):
mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ ca bhagavata āsecanakam ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā yena / bhagavān ratnākaras tathāgato 'rhan samykasaṃbuddhas tenopasaṃkrāmad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712900 (0.0):
tañ ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ ca bhagavata āsecanakam ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā / yena bhagavān ratnākaras tathāgato 'rhan samykasaṃbuddhas tenopasaṃkrāmad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713315 (0.0):
ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ ca bhagavata āsecanakam ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā / yena bhagavān ratnākaras tathāgato 'rhan samykasaṃbuddhas tenopasaṃkrāmad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713728 (0.0):
pṛthivīcālaṃ tañ ca bhagavata āsecanakam ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā yena bhagavān / ratnākaras tathāgato 'rhan samykasaṃbuddhas tenopasaṃkrāmad upasaṃkramya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714975 (0.0):
āsecanakam ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā yena bhagavān ratnākaras tathāgato 'rhan
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052970 (0.0):
'secanakam ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā yena bhagavān ratnākaras tathāgato 'rhan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892407 (1.192):
tañ ca bhagavata āsecanakam ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā yena bhagavān ratnākaras
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715391 (1.192):
ca bhagavata āsecanakam ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā yena bhagavān ratnākaras
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053807 (1.192):
'secanakam ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā yena bhagavān ratnārcis tathāgato 'rhan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714140 (0.019):
pṛthivīcālaṃ tañ ca bhagavata āsecanakam ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā yena bhagavān / ratnākaras tathāgato 'rhan samykasaṃbuddhas tenopasaṃkrāmad upasaṃkramya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 716628 (0.019):
ratnākaras tathāgato 'rhan samykasaṃbuddhas tenopasaṃkrāmad upasaṃkramya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714555 (0.031):
yena bhagavān ratnākaras tathāgato 'rhan samykasaṃbuddhas tenopasaṃkrāmad
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749804 (0.034):
taṃ ca tathāgatātmabhāvan dṛṣṭvā yena sa bhagavān ratnākaras tathāgatas
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714133 (0.055):
pṛthivīcālaṃ tañ ca bhagavata āsecanakam ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā yena bhagavān / ratnākaras tathāgato 'rhan samykasaṃbuddhas tenopasaṃkrāmad upasaṃkramya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890731 (0.055):
āsecanakam ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā yena bhagavān ratnākaras tathāgato 'rhan
upasaṃkramya tasya bhagavataḥ / 01224 pādāv abhivandya taṃ tathāgataṃ ratnākaram etad avocat/ ko bhagavan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890748 (0.0):
samykasaṃbuddhas tenopasaṃkrāmad upasaṃkramya tasya bhagavataḥ pādāv / abhivandya taṃ tathāgataṃ ratnākaram etad avocat/ ko bhagavan hetuḥ kaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891163 (0.0):
dṛṣṭvā yena bhagavān ratnākaras tathāgato 'rhan samykasaṃbuddhas / tenopasaṃkrāmad upasaṃkramya tasya bhagavataḥ pādāv abhivandya taṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891993 (0.0):
'rhan samykasaṃbuddhas tenopasaṃkrāmad upasaṃkramya tasya bhagavataḥ pādāv
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892417 (0.0):
tathāgato 'rhan samykasaṃbuddhas tenopasaṃkrāmad upasaṃkramya tasya / bhagavataḥ pādāv abhivandya taṃ tathāgataṃ ratnākaram etad avocat/ ko
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6893665 (0.0):
bhagavān ratnākaras tathāgato 'rhan samykasaṃbuddhas tenopasaṃkrāmad / upasaṃkramya tasya bhagavataḥ pādāv abhivandya taṃ tathāgataṃ ratnākaram
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712909 (0.0):
yena bhagavān ratnākaras tathāgato 'rhan samykasaṃbuddhas tenopasaṃkrāmad / upasaṃkramya tasya bhagavataḥ pādāv abhivandya taṃ tathāgataṃ ratnākaram
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713734 (0.0):
ratnākaras tathāgato 'rhan samykasaṃbuddhas tenopasaṃkrāmad upasaṃkramya / tasya bhagavataḥ pādāv abhivandya taṃ tathāgataṃ ratnākaram etad avocat ko
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714984 (0.0):
samykasaṃbuddhas tenopasaṃkrāmad upasaṃkramya tasya bhagavataḥ pādāv
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715398 (0.0):
tathāgato 'rhan samykasaṃbuddhas tenopasaṃkrāmad upasaṃkramya tasya / bhagavataḥ pādāv abhivandya taṃ tathāgataṃ ratnākaram etad avocat ko
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052980 (0.0):
samyaksaṃbuddhas tenopasaṃkrāmad upasaṃkramya tasya bhagavataḥ pādāv / abhivandya taṃ tathāgataṃ ratnākaram etad avocat: ko bhagavan hetuḥ? kaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053818 (0.0):
samyaksaṃbuddhas tenopasaṃkrāmad upasaṃkramya tasya bhagavataḥ pādāv / abhivandya taṃ tathāgataṃ ratnārciṣam etad avocat: ko bhagavan hetuḥ? kaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053395 (0.001):
ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā yena bhagavān aśokaśrīs tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhas / tenopasaṃkrāmad upasaṃkramya tasya bhagavataḥ pādāv abhivandya taṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054236 (0.001):
dṛṣṭvā yena bhagavāñ jayendras tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhas / tenopasaṃkrāmad upasaṃkramya tasya bhagavataḥ pādāv abhivandya taṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055104 (0.001):
samyaksaṃbuddhas tenopasaṃkrāmad upasaṃkramya tasya bhagavataḥ pādāv / abhivandya taṃ tathāgataṃ padmottaraśriyam etad avocat: ko bhagavan hetuḥ?
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055549 (0.001):
tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhas tenopasaṃkrāmad upasaṃkramya tasya / bhagavataḥ pādāv abhivandya taṃ tathāgataṃ sūryamaṇḍalaprabhāsottamaśriyam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056001 (0.001):
samyaksaṃbuddhas tenopasaṃkrāmad upasaṃkramya tasya bhagavataḥ pādāv / abhivandya taṃ tathāgatam ekacchattram etad avocat: ko bhagavan hetuḥ? kaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056423 (0.001):
ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā yena bhagavān padmaśrīs tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhas / tenopasaṃkrāmad upasaṃkramya tasya bhagavataḥ pādāv abhivandya taṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056846 (0.001):
tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhas tenopasaṃkrāmad upasaṃkramya tasya / bhagavataḥ pādāv abhivandya taṃ tathāgataṃ nandaśriyam etad avocat: ko
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054657 (0.013):
tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhas tenopasaṃkrāmad upasaṃkramya tasya / bhagavataḥ pādāv abhivandya bhagavantaṃ tathāgataṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037152 (0.016):
tathāgato 'rhan samyaksambuddhas tenopasaṃkrānta upasaṃkramya tasya / bhagavataḥ pādāv abhivandya taṃ bhagavantaṃ ratnākaran tathāgatam etad
hetuḥ kaḥ / 01301 pratyayo 'sya mahato 'vabhāsasya loke prādurbhāvāya asya ca mahataḥ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749821 (0.0):
avocat* ko bhagavan hetuḥ kaḥ pratyayo 'sya mahato 'vabhāsasya loke / prādurbhāvāyāsya ca mahataḥ pṛthivīcālasya ayaṃ cedṛśas tathāgatakāyaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890754 (0.0):
abhivandya taṃ tathāgataṃ ratnākaram etad avocat/ ko bhagavan hetuḥ kaḥ / pratyayo 'sya mahato 'vabhāsasya loke prādurbhāvāya asya ca mahataḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891169 (0.0):
tathāgataṃ ratnākaram etad avocat/ ko bhagavan hetuḥ kaḥ pratyayo 'sya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892418 (0.0):
bhagavataḥ pādāv abhivandya taṃ tathāgataṃ ratnākaram etad avocat/ ko / bhagavan hetuḥ kaḥ pratyayo 'sya mahato 'vabhāsasya loke prādurbhāvāya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6893672 (0.0):
upasaṃkramya tasya bhagavataḥ pādāv abhivandya taṃ tathāgataṃ ratnākaram / etad avocat/ ko bhagavan hetuḥ kaḥ pratyayo 'sya mahato 'vabhāsasya loke
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712916 (0.0):
etad avocat ko bhagavan hetuḥ kaḥ (PSP1: 13) pratyayo 'sya mahato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713333 (0.0):
etad avocat ko bhagavan hetuḥ kaḥ pratyayo 'sya mahato 'vabhāsasya loke
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713744 (0.0):
bhagavan hetuḥ kaḥ pratyayo 'sya mahato 'vabhāsasya loke prādurbhāvāya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714991 (0.0):
abhivandya taṃ tathāgataṃ ratnākaram etad avocat ko bhagavan hetuḥ kaḥ / pratyayo 'sya mahato 'vabhāsasya loke prādurbhāvāya asya ca mahataḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037160 (0.0):
avocat* ko bhagavan hetuḥ kaḥ pratyayo 'sya mahato 'vabhāsasya loke
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052990 (0.0):
abhivandya taṃ tathāgataṃ ratnākaram etad avocat: ko bhagavan hetuḥ? kaḥ / pratyayo? 'sya mahato 'vabhāsasya loke prādurbhāvāyāsya ca mahataḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053408 (0.0):
tathāgatam aśokaśriyam etad avocat: ko bhagavan hetuḥ? kaḥ pratyayo? 'sya / mahato 'vabhāsasya loke prādurbhāvāyāsya ca mahataḥ pṛthivīcālasyāsya ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054672 (0.0):
samādhihastyuttaraśriyam etad avocat: ko bhagavan hetuḥ? kaḥ pratyayo? / 'sya mahato 'vabhāsasya loke prādurbhāvāya asya ca mahataḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055117 (0.0):
abhivandya taṃ tathāgataṃ padmottaraśriyam etad avocat: ko bhagavan hetuḥ? / kaḥ pratyayo? 'sya mahato 'vabhāsasya loke prādurbhāvāyāsya ca mahataḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055564 (0.0):
etad avocat: ko bhagavan hetuḥ? kaḥ pratyayo? 'sya mahato 'vabhāsasya loke
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056013 (0.0):
abhivandya taṃ tathāgatam ekacchattram etad avocat: ko bhagavan hetuḥ? kaḥ / pratyayo? 'sya mahato 'vabhāsasya loke prādurbhāvāya, asya ca mahataḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056859 (0.0):
bhagavan hetuḥ? kaḥ pratyayo? 'sya mahato 'vabhāsasya loke prādurbhāvāya,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053827 (0.007):
abhivandya taṃ tathāgataṃ ratnārciṣam etad avocat: ko bhagavan hetuḥ? kaḥ / pratyayo? 'sya mahato 'vabhāsasya loke prādurbhāvāyāsya ca mahataḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054246 (0.007):
tathāgataṃ jayendram etad avocat: ko bhagavan hetuḥ? kaḥ pratyayo? 'sya / mahato 'vabhāsasya loke prādurbhāvāyāsya ca mahatāḥ pṛthivīcālasyāsya ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056433 (0.007):
tathāgataṃ padmaśriyam etad avocat: ko bhagavan hetuḥ? kaḥ pratyayo? 'sya / mahato 'vabhāsasya loke prādurbhāvāya, (PvsP1 1: 24) asya ca mahataḥ
pṛthivī / 01302 cālasya asya ca tathāgatasyāsecanakātmabhāvasya sandarśanāya/ evam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890764 (0.0):
pratyayo 'sya mahato 'vabhāsasya loke prādurbhāvāya asya ca mahataḥ / pṛthivīcālasya asya ca tathāgatasyāsecanakātmabhāvasya sandarśanāya/ evam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891179 (0.0):
mahato 'vabhāsasya loke prādurbhāvāya asya ca mahataḥ pṛthivīcālasya asya / ca tathāgatasyāsecanakātmabhāvasya sandarśanāya/ evam ukte ratnākaras
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892013 (0.0):
pṛthivīcālasya asya ca tathāgatasyāsecanakātmabhāvasya sandarśanāya/ evam / ukte ratnākaras tathāgataḥ samantaraśmiṃ bodhisattvam etad}} avocat/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6893682 (0.0):
etad avocat/ ko bhagavan hetuḥ kaḥ pratyayo 'sya mahato 'vabhāsasya loke / prādurbhāvāya asya ca mahataḥ pṛthivīcālasya asya ca / tathāgatasyāsecanakātmabhāvasya sandarśanāya/ evam ukte ratnākaras
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712922 (0.0):
'vabhāsasya loke prādurbhāvāya asya ca mahataḥ pṛthivīcālasya asya ca / tathāgatasyāsecanakātmabhāvasya sandarśanāya evam ukte ratnākaras
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713338 (0.0):
etad avocat ko bhagavan hetuḥ kaḥ pratyayo 'sya mahato 'vabhāsasya loke / prādurbhāvāya asya ca mahataḥ pṛthivīcālasya asya ca / tathāgatasyāsecanakātmabhāvasya sandarśanāya evam ukte ratnākaras
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713752 (0.0):
bhagavan hetuḥ kaḥ pratyayo 'sya mahato 'vabhāsasya loke prādurbhāvāya / asya ca mahataḥ pṛthivīcālasya asya ca tathāgatasyāsecanakātmabhāvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714999 (0.0):
pratyayo 'sya mahato 'vabhāsasya loke prādurbhāvāya asya ca mahataḥ / pṛthivīcālasya asya ca tathāgatasyāsecanakātmabhāvasya sandarśanāya evam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052994 (0.0):
pratyayo? 'sya mahato 'vabhāsasya loke prādurbhāvāyāsya ca mahataḥ / pṛthivīcālasyāsya ca tathāgatasyāsecanakātmabhāvasya saṃdarśanāya.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053413 (0.0):
mahato 'vabhāsasya loke prādurbhāvāyāsya ca mahataḥ pṛthivīcālasyāsya ca / tathāgatasyāsecanakātmabhāvasya saṃdarśanāya.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054253 (5.960):
mahato 'vabhāsasya loke prādurbhāvāyāsya ca mahatāḥ pṛthivīcālasyāsya ca / tathāgatasyāsecanakātmabhāvasya saṃdarśanāya.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037168 (0.006):
avocat* ko bhagavan hetuḥ kaḥ pratyayo 'sya mahato 'vabhāsasya loke / prādurbhāvāyāsya ca mahataḥ pṛthivīcālasyāsya cāsecanakasya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054675 (0.013):
'sya mahato 'vabhāsasya loke prādurbhāvāya asya ca mahataḥ / pṛthivīcālasyāsya cāsecanakasya tathāgatātmabhāvasya saṃdarśanāya.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055567 (0.013):
etad avocat: ko bhagavan hetuḥ? kaḥ pratyayo? 'sya mahato 'vabhāsasya loke / prādurbhāvāyāsya ca mahataḥ pṛthivīcālasyāsya cāsecanakasya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056017 (0.013):
pratyayo? 'sya mahato 'vabhāsasya loke prādurbhāvāya, asya ca mahataḥ / pṛthivīcālasyāsya cāsecanakasya tathāgatātmabhāvasya saṃdarśanāya.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056863 (0.013):
bhagavan hetuḥ? kaḥ pratyayo? 'sya mahato 'vabhāsasya loke prādurbhāvāya, / asya ca mahataḥ pṛthivīcālasyāsya cāsecanakasya tathāgatātmabhāvasya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055121 (0.015):
kaḥ pratyayo? 'sya mahato 'vabhāsasya loke prādurbhāvāyāsya ca mahataḥ / pṛthivīcālasyāsya cāsyāsecanakasya tathāgatātmabhāvasya saṃdarśanāya.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056440 (0.016):
mahato 'vabhāsasya loke prādurbhāvāya, (PvsP1 1: 24) asya ca mahataḥ / pṛthivīcālasyāsya cāsecanakasya tathāgatātmabhāvasya saṃdarśanāya.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892431 (0.025):
asya ca mahataḥ pṛthivīcālasya asya ca tathāgatasyāsecanakātmabhāvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892840 (0.026):
bhagavan hetuḥ kaḥ pratyayo 'sya mahato 'vabhāsasya loke prādurbhāvāya / asya ca mahataḥ pṛthivīcālasya asya ca tathāgatasyāsecanakātmabhāvasya
ukte / 01303 ratnākaras tathāgataḥ samantaraśmiṃ bodhisattvam etad avocat/ asti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890771 (0.0):
pṛthivīcālasya asya ca tathāgatasyāsecanakātmabhāvasya sandarśanāya/ evam / ukte ratnākaras tathāgataḥ samantaraśmiṃ bodhisattvam etad}} avocat/ asti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891186 (0.0):
ca tathāgatasyāsecanakātmabhāvasya sandarśanāya/ evam ukte ratnākaras
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891602 (0.0):
ukte ratnākaras tathāgataḥ samantaraśmiṃ bodhisattvam etad}} avocat/ asti / kulaputra ito
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892018 (0.0):
pṛthivīcālasya asya ca tathāgatasyāsecanakātmabhāvasya sandarśanāya/ evam / ukte ratnākaras tathāgataḥ samantaraśmiṃ bodhisattvam etad}} avocat/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892439 (0.0):
asya ca mahataḥ pṛthivīcālasya asya ca tathāgatasyāsecanakātmabhāvasya / sandarśanāya/ evam ukte ratnākaras tathāgataḥ samantaraśmiṃ bodhisattvam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6893274 (0.0):
ukte ratnākaras tathāgataḥ samantaraśmiṃ bodhisattvam etad}} avocat/ asti / kulaputra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6893689 (0.0):
tathāgatasyāsecanakātmabhāvasya sandarśanāya/ evam ukte ratnākaras
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6894105 (0.0):
tathāgatasyāsecanakātmabhāvasya sandarśanāya/ evam ukte ratnākaras / tathāgataḥ samantaraśmiṃ bodhisattvam etad}} avocat/ asti kulaputra ito
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713759 (0.0):
sandarśanāya evam ukte ratnākaras tathāgataḥ samantaraśmiṃ bodhisattvam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715006 (0.0):
pṛthivīcālasya asya ca tathāgatasyāsecanakātmabhāvasya sandarśanāya evam / ukte ratnākaras tathāgataḥ samantaraśmiṃ bodhisattvam etad avocat asti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053005 (0.0):
pṛthivīcālasyāsya ca tathāgatasyāsecanakātmabhāvasya saṃdarśanāya. / evam ukte ratnākaras tathāgataḥ samantaraśmiṃ bodhisattvam etad avocat:
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712931 (0.018):
tathāgatasyāsecanakātmabhāvasya sandarśanāya evam ukte ratnākaras / tathāgataḥ samantaraśmiṃ bodhisattvam etad avocat asti kulaputra itaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713345 (0.018):
tathāgatasyāsecanakātmabhāvasya sandarśanāya evam ukte ratnākaras / tathāgataḥ samantaraśmiṃ bodhisattvam etad avocat asti kulaputra ita
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714586 (0.018):
tathāgatasyāsecanakātmabhāvasya sandarśanāya evam ukte ratnākaras / tathāgataḥ samantaraśmiṃ bodhisattvam etad avocat asti kulaputra ito
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715837 (0.018):
tathāgatasyāsecanakātmabhāvasya sandarśanāya evam ukte ratnākaras / tathāgataḥ samantaraśmiṃ bodhisattvam etad avocat asti kulaputra (PSP1:
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892855 (0.018):
sandarśanāya/ evam ukte ratnākaras tathāgataḥ samantaraśmiṃ bodhisattvam / etad}} avocat/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714171 (0.018):
sandarśanāya evam ukte ratnākaras tathāgataḥ samantaraśmiṃ bodhisattvam / etad avocat asti kulaputra ito dakṣiṇasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715421 (0.018):
sandarśanāya evam ukte ratnākaras tathāgataḥ samantaraśmiṃ bodhisattvam / etad avocat asti kulaputra ita uttarapūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 716246 (0.018):
sandarśanāya evam ukte ratnākaras tathāgataḥ samantaraśmiṃ bodhisattvam / etad avocat asti kulaputra ita upariṣṭād diśi gaṅgānadīvālukopamān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 716659 (0.018):
sandarśanāya evam ukte ratnākaras tathāgataḥ samantaraśmiṃ bodhisattvam / etad avocat asti kulaputra ito 'dhastād diśi gaṅgānadīvālukopamān
kulaputra / 01304 itaḥ paścimāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn atikramya sahā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15046575 (0.0):
diśi gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn gacchati. tatra lokadhātuṣu ye buddhā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890687 (0.0):
01501 atha khalu dakṣiṇasyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890782 (0.0):
ukte ratnākaras tathāgataḥ samantaraśmiṃ bodhisattvam etad}} avocat/ asti / 01504 kulaputra ita uttarasyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891108 (0.0):
01507 atha khalu paścimāyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891197 (0.0):
tathāgataḥ samantaraśmiṃ bodhisattvam etad}} avocat/ asti kulaputra itaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891523 (0.0):
01513 atha khalu uttarasyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891613 (0.0):
ukte ratnākaras tathāgataḥ samantaraśmiṃ bodhisattvam etad}} avocat/ asti / kulaputra ito
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892032 (0.0):
01606 asti kulaputra ito dakṣiṇapaścimāyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892451 (0.0):
01612 kulaputra itaḥ paścimottarasyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892868 (0.0):
01618 asti kulaputra ita uttarapūrvasyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6893192 (0.0):
01621 atha khalu paścimottarasyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6893279 (0.0):
ukte ratnākaras tathāgataḥ samantaraśmiṃ bodhisattvam etad}} avocat/ asti / kulaputra / 01701 itaḥ pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6893286 (0.0):
01701 itaḥ pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6893613 (0.0):
01704 atha khalv adhastād diśi {{gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn atikramya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6893700 (0.0):
upariṣṭād diśi {{gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn atikramya}} sahā nāma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6894023 (0.0):
01709 atha khalu upariṣṭād diśi {{gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6894116 (0.0):
tathāgataḥ samantaraśmiṃ bodhisattvam etad}} avocat/ asti kulaputra ito
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6895366 (0.0):
pūrvasyāṃ diśi / 02309 gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn vijñāpayitukāmena prajñāpāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6896010 (0.0):
02705 diśi gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn samatikramitukāmena evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6908717 (0.0):
08106 diśi yāvad upariṣṭhād diśi gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn gatvā
01305 nāma lokadhatus tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712950 (0.0):
paścimāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn atikramya sahā nāma / lokadhatus tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan samyaksambuddhas tiṣṭhati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890789 (5.960):
atikramya}} sahā nāma lokadhātuḥ {{tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892039 (5.960):
lokadhātūn atikramya}} sahā nāma lokadhātuḥ {{tatra śākyamunir nāma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6894123 (5.960):
'dhastād diśi {{gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn atikramya}} / 01712 sahā nāma lokadhātuḥ {{tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713367 (5.960):
uttarasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn atikramya sahā nāma / lokadhātuḥ tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan samyaksambuddhas tiṣṭhati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713778 (5.960):
lokadhātūn atikramya sahā nāma lokadhātuḥ tatra śākyamunir nāma tathāgato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715026 (5.960):
atikramya sahā nāma lokadhātuḥ tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan / samyaksambuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati sa bodhisattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715856 (5.960):
17) itaḥ pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn atikramya / sahā nāma lokadhātuḥ tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891204 (0.003):
01510 diśi {{gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn atikramya}} sahā nāma / lokadhātuḥ {{tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan samyaksambuddhas
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891620 (0.003):
01516 dakṣiṇasyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn atikramya}} sahā / nāma lokadhātuḥ {{tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan samyaksambuddhas
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6893707 (0.003):
upariṣṭād diśi {{gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn atikramya}} sahā nāma / 01707 lokadhātuḥ {{tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan samyaksambuddhas
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27750401 (0.005):
lokadhātus tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6910970 (0.005):
09608 yāvad adho digbhāge sahāyāṃ lokadhātau śākyamunir nāma tathāgato / 'rhan / 09609 samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati tena jihvendriyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 733273 (0.005):
digbhāge sahāyāṃ lokadhātau śākyamunir nāma tathāgato 'rhan / samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati tena jihvendriyaṃ nirnamayya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053025 (0.005):
asti kulaputretaḥ paścimāyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamān lokadhātūn / (PvsP1 1: 8) atikramya sahā nāma lokadhātus tatra śākyamunir nāma
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054283 (0.005):
atikramya sahā nāma lokadhātus tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan / samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati, sa bodhisattvānāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054710 (0.005):
śākyamunir nāma tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati dhriyate
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055154 (0.005):
lokadhātūn atikramya sahā nāma lokadhātus tatra śākyamunir nāma tathāgato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891949 (0.021):
01604 dhyalaṅkṛtā nāma tatra samādhihastyuttaraśrīr nāma tathāgataḥ / {{'rhan samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati/ sa imām eva
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054614 (0.021):
tebhyo yaḥ sarvāvasāniko lokadhātuḥ samādhyalaṅkṛtā nāma tatra / samādhihastyuttaraśrīr nāma tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati
samyaksambuddhas tiṣṭhati / 01306 dhriyate yāpayati/ sa bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ prajñāpāramitāṃ
Aparimitayuhsutra (bsu003_u.htm.txt) 26127862 (0.0):
lokadhātustatrāparimitāyurjñānasuviniścitatejorāja nāma tathāgato 'rhan / samyaksambuddha eva hi tiṣṭhati dhriyate yāpayati sattvānāṃ ca dharmaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890796 (0.0):
atikramya}} sahā nāma lokadhātuḥ {{tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan / samyaksambuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati/ sa bodhisattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891212 (0.0):
lokadhātuḥ {{tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan samyaksambuddhas / tiṣṭhati dhriyate yāpayati/ sa bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892047 (0.0):
lokadhātūn atikramya}} sahā nāma lokadhātuḥ {{tatra śākyamunir nāma / tathāgato 'rhan samyaksambuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati/ sa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6894126 (0.0):
01712 sahā nāma lokadhātuḥ {{tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan / samyaksambuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati/ sa bodhisattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712957 (0.0):
lokadhatus tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan samyaksambuddhas tiṣṭhati / dhriyate yāpayati sa bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ prajñāpāramitāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713368 (0.0):
lokadhātuḥ tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan samyaksambuddhas tiṣṭhati / dhriyate yāpayati sa bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ prajñāpāramitāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713786 (0.0):
lokadhātūn atikramya sahā nāma lokadhātuḥ tatra śākyamunir nāma tathāgato / 'rhan samyaksambuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati sa bodhisattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715034 (0.0):
atikramya sahā nāma lokadhātuḥ tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan / samyaksambuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati sa bodhisattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715857 (0.0):
sahā nāma lokadhātuḥ tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan / samyaksambuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati sa bodhisattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037109 (0.0):
sarvapaścimā lokadhātū ratnāvatī nāma tatra ratnākaro nāma tathāgato 'rhan / samyaksambuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati sa imām eva prajñāpāramitāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891624 (0.004):
nāma lokadhātuḥ {{tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan samyaksambuddhas / tiṣṭhati dhriyate yāpayati/ sa bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6893711 (0.004):
01707 lokadhātuḥ {{tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan samyaksambuddhas / tiṣṭhati dhriyate yāpayati/ sa bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890284 (0.005):
nāma / 01219 tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati/ sa imām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890705 (0.005):
01502 sarvaśokāpagato nāma tatrāśokaśrīr nāma tathāgataḥ {{'rhan / samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati/ sa imām eva prajñāpāramitāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891954 (0.005):
01604 dhyalaṅkṛtā nāma tatra samādhihastyuttaraśrīr nāma tathāgataḥ / {{'rhan samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati/ sa imām eva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892372 (0.005):
01610 maṇḍalākārasurucirā nāma tatra padmottaraśrīr nāma tathāgataḥ / {{'rhan samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati/ sa imām eva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892792 (0.005):
tathāgataḥ {{'rhan samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati/ sa imām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6893625 (0.005):
01705 padmaśrīr nāma tathāgataḥ {{'rhan samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati dhriyate / yāpayati/ sa imām eva prajñāpāramitāṃ bodhisattvānāṃ dharmaṃ}} deśayati/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6894040 (0.005):
01710 tatra nandaśrīr nāma tathāgataḥ {{'rhan samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati / dhriyate yāpayati/ sa imām eva prajñāpāramitāṃ bodhisattvānāṃ dharmaṃ}}
sampra / 01307 kāśayati tasyāyām īdṛśo 'nubhāvaḥ/ / 01308 atha khalu samantaraśmir bodhisattvo ratnākaraṃ tathāgatm etad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890809 (0.0):
samyaksambuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati/ sa bodhisattvānāṃ / mahāsattvānāṃ prajñāpāramitāṃ samprakāśayati tasyāyām īdṛśo 'nubhāvaḥ/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891221 (0.0):
tiṣṭhati dhriyate yāpayati/ sa bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ / prajñāpāramitāṃ samprakāśayati tasyāyām īdṛśo 'nubhāvaḥ/ atha khalu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892056 (0.0):
tathāgato 'rhan samyaksambuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati/ sa / bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ prajñāpāramitāṃ samprakāśayati tasyāyām īdṛśo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712971 (0.0):
samprakāśayati tasyāyām īdṛśo 'nubhāvaḥ atha khalu samantaraśmir / bodhisattvo ratnākaraṃ tathāgatm etad avocat gamisyāmy ahaṃ bhagavaṃs tāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713798 (0.0):
mahāsattvānāṃ prajñāpāramitāṃ samprakāśayati tasyāyām īdṛśo 'nubhāvaḥ atha / khalu samantaraśmir bodhisattvo ratnākaraṃ tathāgatm etad avocat gamisyāmy
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053042 (0.0):
atha khalu samantaraśmir bodhisattvo ratnākaraṃ tathāgatam etad avocat:
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890496 (5.960):
01321 r durāsadā hi te bodhisattvā ye tatra sahāyāṃ lokadhātau upapannāḥ/ / 01401 atha khalu samantaraśmir bodhisattvo ratnākarasya tathāgatasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892166 (5.960):
durāsadā hi te bodhisattvā ye tatra sahāyāṃ lokadhātau upapannāḥ/ atha / khalu samantaraśmir bodhisattvo ratnākarasya tathāgatasya sakāśāt tāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713078 (5.960):
durāsadā hi te bodhisattvā ye tatra sahāyāṃ lokadhātau upapannāḥ (PSP1: / 14) atha khalu samantaraśmir bodhisattvo ratnākarasya tathāgatasya sakāśāt
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712959 (0.020):
dhriyate yāpayati sa bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ prajñāpāramitāṃ / samprakāśayati tasyāyām īdṛśo 'nubhāvaḥ atha khalu samantaraśmir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713787 (0.020):
'rhan samyaksambuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati sa bodhisattvānāṃ / mahāsattvānāṃ prajñāpāramitāṃ samprakāśayati tasyāyām īdṛśo 'nubhāvaḥ atha
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715036 (0.020):
samyaksambuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati sa bodhisattvānāṃ / mahāsattvānāṃ prajñāpāramitāṃ samprakāśayati tasyāyām īdṛśo 'nubhāvaḥ atha
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715460 (0.031):
khalu samantaraśmir bodhisattvo ratnākaraṃ tathāgatm etad avocat gamisyāmy
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713376 (0.045):
dhriyate yāpayati sa bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ prajñāpāramitāṃ / samprakāśayati tasyāyām īdṛśo 'nubhāvaḥ atha khalu samantaraśmir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715865 (0.045):
samyaksambuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati sa bodhisattvānāṃ / mahāsattvānāṃ prajñāpāramitāṃ samprakāśayati tasyāyām īdṛśo 'nubhāvaḥ atha
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892585 (0.055):
durāsadā hi te bodhisattvā ye tatra sahāyāṃ lokadhātau upapannāḥ/ atha / khalu samantaraśmir bodhisattvo ratnākarasya tathāgatasya sakāśāt tāni
avocat/ / 01309 gamisyāmy ahaṃ bhagavaṃs tāṃ sahāṃ lokadhātuṃ tañ ca śākyamuniṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890817 (0.0):
atha khalu samantaraśmir bodhisattvo ratnākaraṃ tathāgatm etad avocat/ / gamisyāmy ahaṃ bhagavaṃs tāṃ sahāṃ lokadhātuṃ tañ ca śākyamuniṃ tathāgataṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891232 (0.0):
samantaraśmir bodhisattvo ratnākaraṃ tathāgatm etad avocat/ gamisyāmy ahaṃ / bhagavaṃs tāṃ sahāṃ lokadhātuṃ tañ ca śākyamuniṃ tathāgataṃ darśanāya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892067 (0.0):
avocat/ gamisyāmy ahaṃ bhagavaṃs tāṃ sahāṃ lokadhātuṃ tañ ca śākyamuniṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712979 (0.0):
bodhisattvo ratnākaraṃ tathāgatm etad avocat gamisyāmy ahaṃ bhagavaṃs tāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713806 (0.0):
khalu samantaraśmir bodhisattvo ratnākaraṃ tathāgatm etad avocat gamisyāmy
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053052 (0.0):
atha khalu samantaraśmir bodhisattvo ratnākaraṃ tathāgatam etad avocat: / gamiṣyāmy ahaṃ bhagavaṃs tāṃ sahāṃ lokadhātuṃ tañ ca śākyamuniṃ tathāgataṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054312 (0.0):
(PvsP1 1: 14) gamiṣyāmy ahaṃ bhagavaṃs tāṃ sahāṃ lokadhātuṃ tañ ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055635 (0.014):
tathāgatam etad avocat: gamiṣyāmy ahaṃ bhagavaṃs tāṃ sahāṃ lokadhātuṃ tañ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6893320 (0.019):
gamisyāmy ahaṃ bhagavaṃs tāṃ sahāṃ lokadhātuṃ tañ ca śākyamuniṃ tathāgataṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715053 (0.019):
ahaṃ bhagavaṃs tāṃ sahāṃ lokadhātuṃ tañ ca śākyamuniṃ tathāgataṃ darśanāya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053470 (0.019):
atha khalu vigataśoko bodhisattvo 'śokaśriyaṃ tathāgatam etad avocat: / gamiṣyāmy ahaṃ bhagavaṃs tāṃ sahāṃ lokadhātuṃ tañ ca śākyamuniṃ tathāgataṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053888 (0.019):
atha khalu cāritramatir bodhisattvo ratnārciṣaṃ tathāgatam etad avocat: / gamiṣyāmy ahaṃ bhagavaṃs tāṃ sahāṃ lokadhātuṃ tañ ca (PvsP1 1: 12)
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056074 (0.020):
atha khalu ratnottamo bodhisattva ekacchattraṃ tathāgatam etad avocat: / gamiṣyāmy ahaṃ bhagavaṃs tāṃ sahāṃ lokadhātuṃ tañ ca śākyamuniṃ tathāgataṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056493 (0.020):
atha khalu padmottaro bodhisattvaḥ padmaśriyaṃ tathāgatam etad avocat: / gamiṣyāmy ahaṃ bhagavaṃs tāṃ sahāṃ lokadhātuṃ tañ ca śākyamuniṃ tathāgataṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6611745 (0.020):
tathāgatamarhantaṃ samyaksaṃbuddhametadavocat gamiṣyāmyahaṃ bhagavaṃstāṃ / sahāṃ lokadhātuṃ taṃ bhagavantaṃ śākyamuniṃ tathāgatamarhantaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037216 (0.028):
tathāgatam etad avocat* gamiṣyāmy ahaṃ bhagavaṃs tāṃ sahāṃ lokadhātun taṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714631 (0.028):
bodhisattvo ratnākaraṃ tathāgatm etad avocat gamisyāmy ahaṃ bhagavaṃs tāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27750424 (0.029):
mahāsatvas taṃ bhagavantaṃ nandaśriyaṃ tathāgatam etad avocat* gaccheyam / ahaṃ bhagavaṃs tāṃ sahāṃ lokadhātuṃ tasya bhagavataḥ śākyamunes
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055186 (0.029):
18) etad avocat: gamiṣyāmy ahaṃ bhagavaṃs tāṃ sahā nāma lokadhātuṃ tañ ca / śākyamuniṃ tathāgataṃ darśanāya vandanāya paryupāsanāya tāṃś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713390 (0.032):
bodhisattvo ratnākaraṃ tathāgatm etad avocat gamisyāmy ahaṃ bhagavaṃs tāṃ / sahāṃ lokadhātuṃ tañ ca śākyamuniṃ tathāgataṃ darśanāya vandanāya
tathāgataṃ darśa / 01310 nāya vandanāya paryupāsanāya tāṃś ca bodhisattvān mahāsattvān bhūyas
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890823 (5.960):
gamisyāmy ahaṃ bhagavaṃs tāṃ sahāṃ lokadhātuṃ tañ ca śākyamuniṃ tathāgataṃ / darśanāya vandanāya paryupāsanāya tāṃś ca bodhisattvān mahāsattvān bhūyas
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892073 (5.960):
tathāgataṃ darśanāya vandanāya paryupāsanāya tāṃś ca bodhisattvān / mahāsattvān bhūyas tvena kumārabhūtān dhāraṇīpratilabdhān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712985 (5.960):
sahāṃ lokadhātuṃ tañ ca śākyamuniṃ tathāgataṃ darśanāya vandanāya / paryupāsanāya tāṃś ca bodhisattvān mahāsattvān bhūyas tvena kumārabhūtān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713812 (5.960):
ahaṃ bhagavaṃs tāṃ sahāṃ lokadhātuṃ tañ ca śākyamuniṃ tathāgataṃ darśanāya / vandanāya paryupāsanāya tāṃś ca bodhisattvān mahāsattvān bhūyas tvena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053058 (0.015):
gamiṣyāmy ahaṃ bhagavaṃs tāṃ sahāṃ lokadhātuṃ tañ ca śākyamuniṃ tathāgataṃ / darśanāya vandanāya paryupāsanāya tāṃś ca bodhisattvān mahāsattvān
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053899 (0.015):
śākyamuniṃ tathāgataṃ darśanāya vandanāya paryupāsanāya tāṃś ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054748 (0.015):
ca śākyamuniṃ tathāgataṃ darśanāya vandanāya paryupāsanāya tāṃś ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055641 (0.015):
ca sākyamuniṃ tathāgataṃ darśanāya vandanāya paryupāsanāya tāṃś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891237 (0.026):
bhagavaṃs tāṃ sahāṃ lokadhātuṃ tañ ca śākyamuniṃ tathāgataṃ darśanāya / vandanāya paryupāsanāya tāṃś ca bodhisattvān mahāsattvān bhūyas tvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6911019 (0.032):
09614 bhagavaṃs tāṃ sahālokadhātuṃ taṃ bahgavantaṃ śākyamuniṃ tathāgataṃ / darśanāya vanda / 09615 nāya paryupāsanāya tāṃś ca daśadiksannipatitān {bodhisattvān}
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7681621 (0.044):
gamiṣyāmastathāgatasyānubhāvena sahaṃ buddhakṣetraṃ śākyamuniṃ tathāgataṃ / darśanāya vandanāya paryupāsanāya / tathāgata āha "gacchata kulaputrā"
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 733322 (0.055):
bhagavaṃs tāṃ sahālokadhātuṃ taṃ bahgavantaṃ śākyamuniṃ tathāgataṃ / darśanāya vandanāya paryupāsanāya tāṃś ca daśadiksannipatitān bodhisattvān
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15073906 (0.055):
sahālokadhātuṃ taṃ bhagavantaṃ śākyamuniṃ tathāgataṃ darśanāya vandanāya / paryupāsanāya, tāṃś ca daśadiksaṃnipatitān bodhisattvān mahāsattvāṃs tāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892488 (0.062):
avocat/ gamisyāmy ahaṃ bhagavaṃs tāṃ sahāṃ lokadhātuṃ tañ ca śākyamuniṃ / tathāgataṃ darśanāya vandanāya paryupāsanāya tāṃś ca bodhisattvān
tvena / 01311 kumārabhūtān dhāraṇīpratilabdhān samādhinirhārakuśalān sarvasamādhi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890833 (0.0):
darśanāya vandanāya paryupāsanāya tāṃś ca bodhisattvān mahāsattvān bhūyas / tvena kumārabhūtān dhāraṇīpratilabdhān samādhinirhārakuśalān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891248 (0.0):
kumārabhūtān dhāraṇīpratilabdhān samādhinirhārakuśalān / sarvasamādhivaśipāramitāṃ gatān/ bhagavān āha gaccha tvaṃ kulaputra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892083 (0.0):
tathāgataṃ darśanāya vandanāya paryupāsanāya tāṃś ca bodhisattvān / mahāsattvān bhūyas tvena kumārabhūtān dhāraṇīpratilabdhān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712995 (0.0):
paryupāsanāya tāṃś ca bodhisattvān mahāsattvān bhūyas tvena kumārabhūtān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713411 (0.0):
dhāraṇīpratilabdhān samādhinirhārakuśalān sarvasamādhivaśipāramitāṃ gatān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713822 (0.0):
vandanāya paryupāsanāya tāṃś ca bodhisattvān mahāsattvān bhūyas tvena / kumārabhūtān dhāraṇīpratilabdhān samādhinirhārakuśalān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037237 (0.0):
vandanāya paryupāsanāya tāṃś ca bodhisatvān mahāsatvāṇ bhūyastvena / kumārabhūtān dhāraṇīpratilabdhān samādhinirhārakuśalān
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053068 (0.0):
darśanāya vandanāya paryupāsanāya tāṃś ca bodhisattvān mahāsattvān / bhūyastvena kumārabhūtān dhāraṇīpratilabdhān samādhinirhārakuśalān
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053909 (0.0):
śākyamuniṃ tathāgataṃ darśanāya vandanāya paryupāsanāya tāṃś ca / bodhisattvān mahāsattvān bhūyastvena kumārabhūtān dhāraṇīpratilabdhān
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054757 (0.0):
ca śākyamuniṃ tathāgataṃ darśanāya vandanāya paryupāsanāya tāṃś ca / bodhisattvān mahāsattvān bhūyastvena kumārabhūtān dhāraṇīpratilabdhān
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056513 (0.0):
bhūyastvena kumārabhūtān dhāraṇīpratilabdhān samādhinirhārakuśalān / sarvasamādhivaśipāramiṅ gatān.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055642 (0.014):
ca sākyamuniṃ tathāgataṃ darśanāya vandanāya paryupāsanāya tāṃś ca / bodhisattvān mahāsattvān bhūyastvena kumārabhūtān dhāraṇīpratilabdhān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6893336 (0.039):
tvena kumārabhūtān dhāraṇīpratilabdhān samādhinirhārakuśalān / sarvasamādhivaśipāramitāṃ gatān/ bhagavān āha gaccha tvaṃ kulaputra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715899 (0.039):
kumārabhūtān dhāraṇīpratilabdhān samādhinirhārakuśalān / sarvasamādhivaśipāramitāṃ gatān bhagavān āha gaccha tvaṃ kulaputra
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055201 (0.039):
samādhinirhārakuśalān sarvasamādhivaśipāramiṅ gatān.
01312 vaśipāramitāṃ gatān/ bhagavān āha gaccha tvaṃ kulaputra yasyedānīṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890844 (0.0):
tvena kumārabhūtān dhāraṇīpratilabdhān samādhinirhārakuśalān / sarvasamādhivaśipāramitāṃ gatān/ bhagavān āha gaccha tvaṃ kulaputra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891249 (0.0):
kumārabhūtān dhāraṇīpratilabdhān samādhinirhārakuśalān / sarvasamādhivaśipāramitāṃ gatān/ bhagavān āha gaccha tvaṃ kulaputra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892094 (0.0):
samādhinirhārakuśalān sarvasamādhivaśipāramitāṃ gatān/ bhagavān āha gaccha
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713004 (0.0):
dhāraṇīpratilabdhān samādhinirhārakuśalān sarvasamādhivaśipāramitāṃ gatān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713831 (0.0):
kumārabhūtān dhāraṇīpratilabdhān samādhinirhārakuśalān / sarvasamādhivaśipāramitāṃ gatān bhagavān āha gaccha tvaṃ kulaputra
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053078 (0.0):
sa bhagavān āha: gaccha tvaṃ kulaputra yasyedānīṃ kālaṃ manyase.
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6614213 (0.031):
dharmaprābhṛtaṃ dharmācchādam | bhagavānāhayasyedānīṃ kulaputra kālaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19039020 (0.031):
prajñāpāramitāṃ śravaṇāya te buddhā bhagavanta evam āhur yasyedānīṃ / kulaputrāḥ kālaṃ manyaddhva evan dakṣiṇasyān diśi paścimāyām uttarasyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6911038 (0.033):
09616 pāramitāṃ sravaṇāya/ te buddhā bhagavanta āhuḥ/ gacchata kulaputrā / yasyedānīṃ / 09617 kālaṃ manyadhvam/ atha khalu te {bodhisattvā} mahāsattvā daśabhyo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037245 (0.036):
sarvasamādhivaśipāraṅgatān darśanāya sa bhagavān āha gaccha tvaṃ kulaputra
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7109463 (0.037):
pramuñca / gaccha kulaputra yena padmottamo nāma lokadhātuḥ / tatra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891257 (0.040):
sarvasamādhivaśipāramitāṃ gatān/ bhagavān āha gaccha tvaṃ kulaputra / yasyedānīṃ kālaṃ manyase/ atha khalu ratnākaras tathāgato nānāratnamayāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715909 (0.040):
sarvasamādhivaśipāramitāṃ gatān bhagavān āha gaccha tvaṃ kulaputra / yasyedānīṃ kālaṃ manyase atha khalu ratnākaras tathāgato nānāratnamayāni
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24408701 (0.047):
gaccha tvaṃ kulaputreśaṃ prātharyemaṃ jagatprabhum /
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24392692 (0.049):
ityevaṃ kuśalaṃ pṛṣṭvāpṛcchat sa bhagavān punaḥ // / kulaputra tvayā kutera sattvāḥ samuddhṛtāḥ /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891671 (0.050):
sarvasamādhivaśipāramitāṃ gatān/ bhagavān āha gaccha tvaṃ kulaputra / yasyedānīṃ kālaṃ manyase/ atha khalu ratnākaras tathāgato nānāratnamayāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892509 (0.050):
samādhinirhārakuśalān sarvasamādhivaśipāramitāṃ gatān/ bhagavān āha gaccha / tvaṃ kulaputra yasyedānīṃ kālaṃ manyase/ atha khalu ratnākaras tathāgato
01313 kālaṃ manyase/ / 01314 atha khalu ratnākaras tathāgato nānāratnamayāni suvarṇāvabhāsāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890855 (0.0):
sarvasamādhivaśipāramitāṃ gatān/ bhagavān āha gaccha tvaṃ kulaputra / yasyedānīṃ kālaṃ manyase/ atha khalu ratnākaras tathāgato nānāratnamayāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892105 (0.0):
tvaṃ kulaputra yasyedānīṃ kālaṃ manyase/ atha khalu ratnākaras tathāgato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6911040 (0.0):
09616 pāramitāṃ sravaṇāya/ te buddhā bhagavanta āhuḥ/ gacchata kulaputrā / yasyedānīṃ / 09617 kālaṃ manyadhvam/ atha khalu te {bodhisattvā} mahāsattvā daśabhyo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713017 (0.0):
bhagavān āha gaccha tvaṃ kulaputra yasyedānīṃ kālaṃ manyase atha khalu / ratnākaras tathāgato nānāratnamayāni suvarṇāvabhāsāni sahasrapatrāṇi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713844 (0.0):
yasyedānīṃ kālaṃ manyase atha khalu ratnākaras tathāgato nānāratnamayāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037258 (0.0):
yasedānīṅ kālaṃ manyase // atha khalu ratnākaras tathāgato nānāratnamayāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053091 (0.0):
atha khalu ratnākaras tathāgato nānāratnamayāni suvarṇāvabhāsāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053510 (0.0):
atha khalu aśokaśrīs tathāgato nānāratnamayāni suvarṇāvabhāsāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053932 (0.0):
atha khalu ratnārcis tathāgato nānāratnamayāni suvarṇāvabhāsāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054351 (0.0):
atha khalu jayendras tathāgato nānāratnamayāni suvarṇāvabhāsāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054784 (0.0):
atha khalu samādhihastyuttaraśrīs tathāgato nānāratnamayāni / suvarṇāvabhāsāni sahasrapatrāṇi padmāṇi vijayavikrāmiṇe bodhisattvāya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055678 (0.0):
atha khalu sūryamaṇḍalaprabhāsottamaśrīs tathāgato nānāratnamayāni / suvarṇāvabhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni sūryaprabhāsāya bodhisattvāya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056117 (0.0):
atha khalu ekacchattras tathāgato nānāratnamayāni suvarṇāvabhāsāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056537 (0.0):
atha khalu padmaśrīs tathāgato nānāratnamayāni suvarṇāvabhāsāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056961 (0.0):
atha khalu nandaśrīs tathāgato nānāratnamayāni suvarṇāvabhāsāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 716494 (0.010):
nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055225 (0.011):
atha khalu padmottaraśrī tathāgato nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056705 (0.011):
tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni / sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni bhagavataḥ.
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21539525 (0.019):
bhadanta, sajjaṃ bhaktam yasyedānīṃ bhagavān kālaṃ manyase/ / 061.015. atha bhagavān pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaramādāya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21561670 (0.019):
upasthānaśālāyāṃ niṣaṇṇāḥ saṃnipatitāḥ, yasyedānīṃ bhagavān kālaṃ manyate/ / 128.032. atha bhagavān yenopasthānaśālā tenopasaṃkrāntaḥ/
01315 sahasrapatrāṇi padmāni samantaraśmaye bodhisattvāya prādāt/ etais
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890861 (0.0):
yasyedānīṃ kālaṃ manyase/ atha khalu ratnākaras tathāgato nānāratnamayāni / suvarṇāvabhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni samantaraśmaye bodhisattvāya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892111 (0.0):
nānāratnamayāni suvarṇāvabhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni samantaraśmaye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713022 (0.0):
ratnākaras tathāgato nānāratnamayāni suvarṇāvabhāsāni sahasrapatrāṇi / padmāni samantaraśmaye bodhisattvāya prādāt etais tvaṃ kulaputra padmais
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713849 (0.0):
yasyedānīṃ kālaṃ manyase atha khalu ratnākaras tathāgato nānāratnamayāni / suvarṇāvabhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni samantaraśmaye bodhisattvāya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053097 (0.0):
atha khalu ratnākaras tathāgato nānāratnamayāni suvarṇāvabhāsāni / sahasrapatrāṇi padmāni samantaraśmaye bodhisattvāya prādāt, etais tvaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053511 (1.788):
atha khalu aśokaśrīs tathāgato nānāratnamayāni suvarṇāvabhāsāni / sahasrapatrāṇi padmāni vigataśokāya bodhisattvāya prādāt, etais tvaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053933 (1.788):
atha khalu ratnārcis tathāgato nānāratnamayāni suvarṇāvabhāsāni / sahasrapatrāṇi padmāni cāritramataye bodhisattvāya prādāt, etais tvaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054357 (1.788):
atha khalu jayendras tathāgato nānāratnamayāni suvarṇāvabhāsāni / sahasrapatrāṇi padmāni jayadattāya bodhisattvāya prādāt, etais tvaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055679 (1.788):
atha khalu sūryamaṇḍalaprabhāsottamaśrīs tathāgato nānāratnamayāni / suvarṇāvabhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni sūryaprabhāsāya bodhisattvāya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056119 (1.788):
atha khalu ekacchattras tathāgato nānāratnamayāni suvarṇāvabhāsāni / sahasrapatrāṇi padmāni ratnottamāya bodhisattvāya prādāt, etais tvaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056538 (1.788):
atha khalu padmaśrīs tathāgato nānāratnamayāni suvarṇāvabhāsāni / sahasrapatrāṇi padmāni padmottarāya bodhisattvāya prādāt, etais tvaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056967 (1.788):
atha khalu nandaśrīs tathāgato nānāratnamayāni suvarṇāvabhāsāni / sahasrapatrāṇi padmāni nandadattāya bodhisattvāya prādāt, etais tvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711986 (0.009):
uttamaratnamayāni suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāny utpannāny
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715670 (0.009):
nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037264 (0.009):
suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni samantaraśmaye bodhisatvāya
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7656033 (0.032):
spṛśeyaṃ tatra tatra sahasrapatrāṇi padmāni suvarṇāvabhāsāni / prādurbhaveyuḥ, te ca padmāḥ śūnyeṣu buddhakṣetreṣu gatvā mama varṇaśabdaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713438 (0.037):
ratnākaras tathāgato nānāratnamayāni suvarṇāvabhāsāni sahasrapatrāṇi / padmāni samantaraśmaye bodhisattvāya prādāt etais tvaṃ kulaputra padmais
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714262 (0.053):
suvarṇāvabhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni samantaraśmaye bodhisattvāya / prādāt etais tvaṃ kulaputra padmais taṃ śākyamuniṃ tathāgatam abhyavakireḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714682 (0.053):
padmāni samantaraśmaye bodhisattvāya prādāt etais tvaṃ kulaputra padmais
tvaṃ / 01316 kulaputra padmais taṃ śākyamuniṃ tathāgatam abhyavakireḥ/ evañ ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890870 (0.0):
suvarṇāvabhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni samantaraśmaye bodhisattvāya / prādāt/ etais tvaṃ kulaputra padmais taṃ śākyamuniṃ tathāgatam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892120 (0.0):
nānāratnamayāni suvarṇāvabhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni samantaraśmaye / bodhisattvāya prādāt/ etais tvaṃ kulaputra padmais taṃ śākyamuniṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713030 (0.0):
padmāni samantaraśmaye bodhisattvāya prādāt etais tvaṃ kulaputra padmais
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713855 (0.0):
suvarṇāvabhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni samantaraśmaye bodhisattvāya / prādāt etais tvaṃ kulaputra padmais taṃ śākyamuniṃ tathāgatam abhyavakireḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053106 (0.0):
sahasrapatrāṇi padmāni samantaraśmaye bodhisattvāya prādāt, etais tvaṃ / kulaputra padmais taṃ śākyamuniṃ tathāgatam abhyavakireḥ, evañ ca vadeḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053525 (0.0):
sahasrapatrāṇi padmāni vigataśokāya bodhisattvāya prādāt, etais tvaṃ / kulaputra padmais taṃ śākyamuniṃ tathāgatam abhyavakireḥ, evañ ca vadeḥ,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053948 (0.0):
sahasrapatrāṇi padmāni cāritramataye bodhisattvāya prādāt, etais tvaṃ / kulaputra padmais taṃ śākyamuniṃ tathāgatam abhyavakireḥ, evañ ca vadeḥ,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054361 (0.0):
sahasrapatrāṇi padmāni jayadattāya bodhisattvāya prādāt, etais tvaṃ / kulaputra padmais taṃ śākyamuniṃ tathāgatam abhyavakireḥ, evañ ca vadeḥ,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055238 (0.0):
sahasrapatrāṇi padmāni padmahastāya bodhisattvāya prādāt, etais tvaṃ / kulaputra padmais taṃ śākyamuniṃ tathāgatam abhyavakireḥ, evañ ca vadeḥ,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055692 (0.0):
suvarṇāvabhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni sūryaprabhāsāya bodhisattvāya / prādāt, etais tvaṃ kulaputra padmais taṃ śākyamuniṃ tathāgatam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056129 (0.0):
sahasrapatrāṇi padmāni ratnottamāya bodhisattvāya prādāt, etais tvaṃ / kulaputra padmais taṃ śākyamuniṃ tathāgatam abhyavakireḥ, evañ ca vadeḥ,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056548 (0.0):
sahasrapatrāṇi padmāni padmottarāya bodhisattvāya prādāt, etais tvaṃ / kulaputra padmais taṃ śākyamuniṃ tathāgatam abhyavakireḥ, evañ ca vadeḥ,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056975 (0.0):
sahasrapatrāṇi padmāni nandadattāya bodhisattvāya prādāt, etais tvaṃ / kulaputra padmais taṃ śākyamuniṃ tathāgatam abhyavakireḥ, evañ ca vader,
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749935 (0.020):
prādāt* imaiḥ kulaputra padmais taṃ bhagavantaṃ śākyamuniṃ tathāgatam
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27750488 (0.022):
prādāt* imaiḥ kulaputra padmais taṃ bhagavantaṃ śākyamuniṃ tathāgatam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713449 (0.039):
taṃ śākyamuniṃ tathāgatam abhyavakireḥ evañ ca vadeḥ ratnākaro bhagavān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714271 (0.039):
prādāt etais tvaṃ kulaputra padmais taṃ śākyamuniṃ tathāgatam abhyavakireḥ / evañ ca vadeḥ ratnākaro bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715521 (0.040):
prādāt etais tvaṃ kulaputra padmais taṃ śākyamuniṃ tathāgatam abhyavakireḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891276 (0.054):
suvarṇāvabhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni samantaraśmaye bodhisattvāya / prādāt/ etais tvaṃ kulaputra padmais taṃ śākyamuniṃ tathāgatam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054793 (0.061):
suvarṇāvabhāsāni sahasrapatrāṇi padmāṇi vijayavikrāmiṇe bodhisattvāya / prādāt, etais tvaṃ kulaputra padmaiḥ śākyamunin tathāgatam abhyavakireḥ,
vadeḥ ratnākaro / 01317 bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27750609 (0.0):
nandaśrīr bhagavaṃs tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho bhagavato 'lpābādhatāṃ / paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ balaṃ ca sukhasparśavihāratāṃ ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890581 (0.0):
01410 karo bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ / laghūtthānatāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890879 (0.0):
prādāt/ etais tvaṃ kulaputra padmais taṃ śākyamuniṃ tathāgatam / abhyavakireḥ/ evañ ca vadeḥ ratnākaro bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891000 (0.0):
śākyamunim etad avocat/ ratnākaro bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ / paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892548 (0.0):
alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713161 (0.0):
śākyamunim etad avocat ratnākaro bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713868 (0.0):
evañ ca vadeḥ ratnākaro bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714700 (0.0):
bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053235 (0.0):
śākyamunim etad avocat: ratnākaro bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053657 (0.0):
etad avocat: aśokaśrīr bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty / alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054079 (0.0):
śākyamunim etad avocat: ratnārcir bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ / paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054495 (0.0):
etad avocat: jayendro bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty / alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054938 (0.0):
bhagavan bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055253 (0.0):
padmottaraśrī bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056141 (0.0):
ekacchattro bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056561 (0.0):
padmaśrīr bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ / laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ ca paripṛcchati, imāni ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891413 (5.960):
śākyamunim etad avocat/ ratnākaro bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892127 (5.960):
bodhisattvāya prādāt/ etais tvaṃ kulaputra padmais taṃ śākyamuniṃ / tathāgatam abhyavakireḥ/ evañ ca vadeḥ ratnākaro bhagavān bhagavantam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714278 (5.960):
evañ ca vadeḥ ratnākaro bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty / alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ paripṛcchati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714397 (5.960):
śākyamunim etad avocat ratnākaro bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ / paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ
laghūtthānatāṃ yātrāṃ / 01318 balaṃ sukhasparśavihāratāṃ paripṛcchati/ imāni ca tena bhagavatā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5686377 (0.0):
pādau śirasā vandante alpābādhatāṃ ca pṛcchanti, alpātaṅkatāṃ ca / laghūtthānatāṃ ca yātrāṃ ca balaṃ ca sukhaṃ cānavadyatāṃ ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890591 (0.0):
01410 karo bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ / laghūtthānatāṃ / 01411 yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ ca paripṛcchati/ imāni ca tena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890889 (0.0):
paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ / paripṛcchati/ imāni ca tena bhagavatā ratnākareṇa tathāgatenārhatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891010 (0.0):
paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ / ca paripṛcchati/ imāni ca tena bhagavatā ratnākareṇa tathāgatena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892139 (0.0):
alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ / sukhasparśavihāratāṃ paripṛcchati/ imāni ca tena bhagavatā ratnākareṇa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892554 (0.0):
alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892970 (0.0):
alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ / sukhasparśavihāratāṃ paripṛcchati/ imāni ca tena bhagavatā ratnākareṇa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713049 (0.0):
bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ / balaṃ sukhasparśavihāratāṃ paripṛcchati imāni ca tena bhagavatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713166 (0.0):
paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713463 (0.0):
bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ / balaṃ sukhasparśavihāratāṃ paripṛcchati imāni ca tena bhagavatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713876 (0.0):
alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ paripṛcchati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714285 (0.0):
alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ paripṛcchati
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053123 (0.0):
ratnākaro bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ / laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ paripṛcchati, imāni ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053543 (0.0):
aśokaśrīr bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ / laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ ca paripṛcchati, imāni ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053665 (0.0):
alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054814 (0.0):
paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānetāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054946 (0.0):
bhagavan bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ / yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāñ ca paripṛcchati, imāni ca tena bhagavatā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055261 (0.0):
padmottaraśrī bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ / laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ ca paripṛcchati, imāni ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055389 (0.0):
alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ / sukhasparśavihāratāṃ ca paripṛcchati, imāni ca tena bhagavatā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055712 (0.0):
bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ / balaṃ sukhasparśavihāratāṃ ca paripṛcchati, imāni ca tena bhagavatā
ratnā / 01319 kareṇa tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena padmāni prahitāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713057 (0.0):
balaṃ sukhasparśavihāratāṃ paripṛcchati imāni ca tena bhagavatā / ratnākareṇa tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena padmāni prahitāni bhagavata
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890896 (0.006):
paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ / paripṛcchati/ imāni ca tena bhagavatā ratnākareṇa tathāgatenārhatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892146 (0.006):
sukhasparśavihāratāṃ paripṛcchati/ imāni ca tena bhagavatā ratnākareṇa / tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena padmāni prahitāni bhagavata iti/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713884 (0.006):
imāni ca tena bhagavatā ratnākareṇa tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053131 (0.006):
tena bhagavatā ratnākareṇa tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena padmāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053551 (0.006):
tena bhagavatā aśokaśriyā tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena padmāni / prahitāni bhagavata iti, saṃprajānakārī ca tvaṃ kulaputra tatra
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053973 (0.006):
tena bhagavatā ratnārciṣā tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena padmāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054391 (0.006):
tena bhagavatā jayendreṇa tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena padmāni / prahitāni bhagavata iti, saṃprajānakārī ca tvaṃ kulaputra tatra
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054826 (0.006):
ca paripṛcchati, imāni ca tena bhagavatā samādhihastyuttaraśriyā / tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena padmāni prahitāni bhagavata iti,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055270 (0.006):
tena bhagavatā padmottaśriyā tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena padmāni / prahitāni bhagavata iti, saṃprajānakārī ca tvaṃ kulaputra tatra
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055725 (0.006):
sūryamaṇḍalaprabhāsottamaśriyā tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena padmāni / prahitāni bhagavata iti, saṃprajānakārī ca tvaṃ kulaputra tatra
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056157 (0.006):
tena bhagavatā ekacchattreṇa tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena padmāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056577 (0.006):
tena bhagavatā padmaśriyā tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena padmāni / prahitāni bhagavata iti, saṃprajānakārī ca tvaṃ kulaputra tatra
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15057001 (0.006):
tena bhagavatā nandaśriyā tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena padmāni / prahitāni bhagavata iti, saṃprajānakārī ca tvaṃ kulaputra tatra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891726 (0.035):
paripṛcchati/ imāni ca tena bhagavatā ratnākareṇa tathāgatenārhatā / samyaksaṃbuddhena padmāni prahitāni bhagavata iti/ samprajānakārī ca tvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037304 (0.037):
bhagavatā ratnākareṇa tathāgatenārhatā samyaksambuddhena nānāratnāmayāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890592 (0.049):
01411 yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ ca paripṛcchati/ imāni ca tena / bhagavatā / 01412 ratnākareṇa tathāgatena nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891011 (0.049):
paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ / ca paripṛcchati/ imāni ca tena bhagavatā ratnākareṇa tathāgatena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1656964 (0.050):
'nuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ prārthayamānena, tadāhaṃ tena dīpaṃkareṇa / bhagavatā tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena kuśalamūlasamanvāgato 'yam
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28023697 (0.052):
bhagavatā tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena sarvadharmasvabhāvasamatā
bhagavata / 01320 iti/ samprajānakārī ca tvaṃ kulaputra buddhakṣetre bhūyāḥ/ tat kasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890908 (0.0):
paripṛcchati/ imāni ca tena bhagavatā ratnākareṇa tathāgatenārhatā / samyaksaṃbuddhena padmāni prahitāni bhagavata iti/ samprajānakārī ca tvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892158 (0.0):
tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena padmāni prahitāni bhagavata iti/ / samprajānakārī ca tvaṃ kulaputra buddhakṣetre bhūyāḥ/ tat kasya hetor
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713068 (0.0):
ratnākareṇa tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena padmāni prahitāni bhagavata / iti samprajānakārī ca tvaṃ kulaputra buddhakṣetre bhūyāḥ tat kasya hetor
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713891 (0.0):
imāni ca tena bhagavatā ratnākareṇa tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena / padmāni prahitāni bhagavata iti samprajānakārī ca tvaṃ kulaputra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037319 (0.0):
saṃprajānaṅkārī ca tvaṃ kulaputra tatra buddhakṣetre bhaves taṅ kasya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053138 (0.0):
prahitāni bhagavata iti, saṃprajānakārī ca tvaṃ kulaputra tatra / buddhakṣetre bhūyāḥ. tat kasya hetoḥ? durāsadā hi te bodhisattvā ye tatra
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054837 (0.0):
saṃprajānakārī ca tvaṃ kulaputra tatra buddhakṣetre bhūyāḥ. tat kasya
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749945 (0.020):
arhantaṃ samyaksaṃbuddham abhyavakira saṃprajānaccārī ca kulaputra tatra / buddhakṣetre bhaves tat kasya hetoḥ durāsadā hi kulaputra te bodhisatvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713061 (0.028):
ratnākareṇa tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena padmāni prahitāni bhagavata / iti samprajānakārī ca tvaṃ kulaputra buddhakṣetre bhūyāḥ tat kasya hetor
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28689597 (0.032):
samantabhadrāṇāṃ bodhisattvānāṃ vimokṣanayāḥ // / sā ahaṃ kulaputra buddhakṣetraparmāṇurajaḥsamān kalpān bodhisattvaśarīraṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27750500 (0.041):
arhantaṃ samyaksaṃbuddham abhyavakira saṃprajānacārī ca kulaputra tatra / buddhakṣetre bhavet tat kasya hetoḥ durāsadā hi kulaputra te bodhisatvā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7653966 (0.044):
bhagavān āha sādhu sādhu kulaputra
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7652201 (0.055):
buddhakṣetraḥ, tatastvaṃ kulaputra vegavairocano nāma bhagasva /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892565 (0.056):
tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena padmāni prahitāni bhagavata iti/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714300 (0.058):
padmāni prahitāni bhagavata iti samprajānakārī ca tvaṃ kulaputra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.