View original HTML file with complete header information
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā / (PvSPL 1a) / namas sarvajñāya // evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe
Advayasatika Prajnaparamitasutra (bsu057_u.htm.txt) 17500386 (0.0):
evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharatisma gṛdhrakūṭe
Ajitasenavyakarana (ajitsvyu.htm.txt) 1369963 (0.0):
oṃ namaḥ sarvajñāya || / evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān* śrāvastyāṃ viharati sma jetavane
Ajitasenavyakarana (bsu006_u.htm.txt) 15275630 (0.0):
// om namaḥ sarvajñāya // / evaṃ mayā śrutamekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma jetavane
Anityatasutra (anitysuu.htm.txt) 2936430 (0.0):
om namaḥ sarvajñāya // / 1. evam mayā śrutam, ekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma (As
Aryanityatasutra (bsu001_u.htm.txt) 23607230 (0.0):
om namaḥ sarvajñāya / evaṃ mayā śrutamekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma jetavane
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3994763 (0.0):
evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma gṛdhakūṭe
Bhavasankrantisutra (bsu010_u.htm.txt) 24138007 (0.0):
1. evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25249921 (0.0):
evaṃ mayā śrutam: ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Ganapatihrdaya-Dharani (ganphrdu.htm.txt) 1714633 (0.0):
namo bhagavate āryamahāgaṇapatihṛdayāya / namo ratnatrayāya // / evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma /
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25714758 (0.0):
namo buddhāya // evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7635745 (0.0):
evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23687257 (0.0):
siddham evaṃ mayā śrutamekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789304 (0.0):
C.1.1.a. evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma /
Mahasitavati vidyarajni (msitvatu.htm.txt) 4477260 (0.0):
evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / śītavane
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888783 (0.0):
00401 evaṃ mayā śrutam/ ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711381 (0.0):
tv āśu jagat kṛtsnaṃ prajñāpāraparāyaṇam (PSP1: 4) evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma gṛdhrakūṭe parvate mahatā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051467 (0.0):
evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma gṛdhrakūte
Prajnaparamitahrdayasutra [vistaramatrka] (bsu053_u.htm.txt) 2590485 (0.0):
| namaḥ sarvajñāya || / evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16524226 (0.0):
evaṃ mayā śrutam : ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7820786 (0.0):
[SaSū 1] evaṃ mayā śrutamekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma /
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā / (PvSPL 1a) / namas sarvajñāya // evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe
Advayasatika Prajnaparamitasutra (bsu057_u.htm.txt) 17500386 (0.0):
evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharatisma gṛdhrakūṭe
Ajitasenavyakarana (ajitsvyu.htm.txt) 1369963 (0.0):
oṃ namaḥ sarvajñāya || / evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān* śrāvastyāṃ viharati sma jetavane
Ajitasenavyakarana (bsu006_u.htm.txt) 15275630 (0.0):
// om namaḥ sarvajñāya // / evaṃ mayā śrutamekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma jetavane
Anityatasutra (anitysuu.htm.txt) 2936430 (0.0):
om namaḥ sarvajñāya // / 1. evam mayā śrutam, ekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma (As
Aryanityatasutra (bsu001_u.htm.txt) 23607230 (0.0):
om namaḥ sarvajñāya / evaṃ mayā śrutamekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharati sma jetavane
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3994763 (0.0):
evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma gṛdhakūṭe
Bhavasankrantisutra (bsu010_u.htm.txt) 24138007 (0.0):
1. evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25249921 (0.0):
evaṃ mayā śrutam: ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Ganapatihrdaya-Dharani (ganphrdu.htm.txt) 1714633 (0.0):
namo bhagavate āryamahāgaṇapatihṛdayāya / namo ratnatrayāya // / evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma /
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25714758 (0.0):
namo buddhāya // evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7635745 (0.0):
evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23687257 (0.0):
siddham evaṃ mayā śrutamekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma /
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789304 (0.0):
C.1.1.a. evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma /
Mahasitavati vidyarajni (msitvatu.htm.txt) 4477260 (0.0):
evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / śītavane
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888783 (0.0):
00401 evaṃ mayā śrutam/ ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711381 (0.0):
tv āśu jagat kṛtsnaṃ prajñāpāraparāyaṇam (PSP1: 4) evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma gṛdhrakūṭe parvate mahatā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051467 (0.0):
evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma gṛdhrakūte
Prajnaparamitahrdayasutra [vistaramatrka] (bsu053_u.htm.txt) 2590485 (0.0):
| namaḥ sarvajñāya || / evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16524226 (0.0):
evaṃ mayā śrutam : ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7820786 (0.0):
[SaSū 1] evaṃ mayā śrutamekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma /
viharati sma gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ pañcamātrair
Advayasatika Prajnaparamitasutra (bsu057_u.htm.txt) 17500393 (0.0):
evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharatisma gṛdhrakūṭe / parvate mahatā bhikṣusaṃghena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21583212 (0.0):
195.002. ekasmin samaye bhagavān bhagavān rājagṛhe viharati sma gṛdhrakūṭe
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25714761 (0.0):
namo buddhāya // evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe / viharati sma / gṛdhrakūṭe parvate 'nantaratnaśikhare dharmadhātugarbhe
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7635751 (0.0):
evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṅghena sārdhaṃ dvādaśabhirbhikṣuśataiḥ
Kausikaprajnaparamitasutra (bsu055_u.htm.txt) 8703121 (0.0):
evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhamanekaiśca
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24938340 (0.0):
evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / / gṛdhrakūṭe parvate dakṣiṇe pārśve buddhagocare ratnavṛkṣe prabhāse
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888794 (0.0):
00401 evaṃ mayā śrutam/ ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / 00402 gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ pañcamātrair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711392 (0.0):
ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma gṛdhrakūṭe parvate mahatā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051479 (0.0):
evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma gṛdhrakūte
Prajnaparamitahrdayasutra [vistaramatrka] (bsu053_u.htm.txt) 2590492 (0.0):
evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ mahatā ca
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9669583 (0.0):
evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / gṛdhrakūṭe parvate mahatābhikṣusaṃghena
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16524236 (0.0):
evaṃ mayā śrutam : ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe / viharati sma, gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559359 (0.0):
evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ dvādaśabhirbhikṣuśataiḥ
Salistambasutra (bsu031_u.htm.txt) 5735938 (0.0):
evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28010525 (0.0):
evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ paripūrṇena
Svalpaksara prajnaparamita (bsu050_u.htm.txt) 24444263 (0.0):
evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21845398 (0.0):
sma | kaṇṭakasaṃjñake mahāvanavare ghoṣitārāme mahatā bhikṣusaṃghena / sārdhaṃ pañcamātrair bhikṣuśataiḥ saṃbahulaiś ca śrāvakair asaṃkhyayaiś ca
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10693793 (5.960):
evaṃ mayā śrutam / ekasmiṃ samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma,
Vasudharadharani (= Vasudharadharanisutra) (vadhdhju.htm.txt) 16511486 (5.960):
kaṇṭakasaṃjñake mahāvanavare ghositārāme mahābhikṣusaṃghena sārdhaṃ / pañcamātrairbhikṣuśataissaṃvarabahulaiśca
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18614910 (0.006):
evaṃ mayā śrutamekasmiṃ samaye bhagavāṃ rājagṛhe viharati sma gṛdhrakūṭe
bhikṣusahasrais sarvair arhadbhiḥ kṣīṇāsravair niṣkleśair vaśībhūtaiḥ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25249935 (0.0):
gṛdhrakūṭaparvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdham anekair bhikṣusahasraiḥ, / sarvair arhadbhiḥ kṣīṇāsravair niṣkleśair vaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25714781 (0.0):
prāsāde mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ pañcaviṃśatibhir bhikṣusahasraiḥ / / sarvair arhadbhiḥ kṣīṇāsravair niḥkleśair vaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748027 (0.0):
rājagṛhe viharati sma gṛdhrākūṭaparvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ / paṃcamātrair bhikṣusahasraiḥ sarvair arhadbhiḥ kṣīṇāsravair niṣkleśair
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12472935 (0.0):
vyākalantakanivāpe sārdhaṃ mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ bhikṣusahasraiḥ / sarvairarhadbhiḥ kṣīṇāsravairniṣkleśairvaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888802 (0.0):
00402 gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ pañcamātrair / bhikṣusahasraiḥ sarvair arhadbhiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711400 (0.0):
bhikṣusaṃghena sārdhaṃ pañcamātrair bhikṣusahasraiḥ sarvair arhadbhiḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051486 (0.0):
parvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ pañcamātrair bhikṣusahasraiḥ sarvair
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16524240 (0.0):
sārdhaṃ dvātriṃśatā bhikṣusahasraiḥ, sarvair arhadbhiḥ
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21405522 (0.0):
gṛdhrakūṭaparvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ dvātriṃśatā / bhikṣusahasraiḥ, sarvairarhadbhiḥ kṣīṇāsravairniḥkleśairuṣitavadbhiḥ
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23911698 (0.0):
āmrapālīvane mahatā bhikṣusaṃghena sārdham aṣṭābhirbhikṣusahasraiḥ, / sarvairarhadbhiḥ kṣīṇāsravairniḥkleśairvaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23103440 (5.960):
sarvair arhadbhiḥ kṣīṇāsravair niṣkleśair vaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3994783 (0.010):
parvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣuśataiḥ, / sarvairarhadbhiḥ kṣīṇāsravairniḥkleśairvaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4060931 (0.010):
sarvaiścārhadbhiḥ kṣīṇāsravairniḥkleśairvaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9762303 (0.010):
sma, āmrapālīvane mahatā bhikṣusamghena sārdham aṣṭābhir bhikṣusahasraiḥ, / Vkn .1.2 sarvair arhadbhiḥ kṣīṇāsravair niḥkleśair vaśībhūtaiḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7635759 (0.016):
gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṅghena sārdhaṃ dvādaśabhirbhikṣuśataiḥ / sarvairarhadbhiḥ kṣīṇāsravairniḥkleśairvaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559368 (0.016):
gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ dvādaśabhirbhikṣuśataiḥ / sarvairarhadbhiḥ kṣīṇāsravairniḥkleśairvaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19030878 (0.016):
sārdhaṃ mahatā bhikṣusaṅghena pañcamātrairbhikṣuśataiḥ sarvairarhadbhiḥ
Ahoratravratakatha (Prose version) (ahovk2_u.htm.txt) 9079262 (0.049):
sārdhaṃ pañcamātrair bhikṣuśataiḥ saṃbahulaiś ca kṛtakṛtyair jitendriyaiḥ
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21845398 (0.049):
sārdhaṃ pañcamātrair bhikṣuśataiḥ saṃbahulaiś ca śrāvakair asaṃkhyayaiś ca
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28588377 (0.058):
mahāsattvena // evaṃpramukhaiḥ pañcamātrairbodhisattvasahasraiḥ sarvaiḥ
suvimuktacittaiḥ suvimuktaprajñair ājāneyair mahānāgaiḥ kṛtakṛtyaiḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23103449 (0.0):
sarvair arhadbhiḥ kṣīṇāsravair niṣkleśair vaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3994793 (0.0):
sarvairarhadbhiḥ kṣīṇāsravairniḥkleśairvaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4060941 (0.0):
sarvaiścārhadbhiḥ kṣīṇāsravairniḥkleśairvaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25249944 (0.0):
sarvair arhadbhiḥ kṣīṇāsravair niṣkleśair vaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ / suvimuktaprajñair ājāneyair mahānāgaiḥ kṛtakṛtyaiḥ kṛtakaraṇīyair
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25714787 (0.0):
sarvair arhadbhiḥ kṣīṇāsravair niḥkleśair vaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748036 (0.0):
paṃcamātrair bhikṣusahasraiḥ sarvair arhadbhiḥ kṣīṇāsravair niṣkleśair / vaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ suvimuktaprajñair ājāneyair mahānāgaiḥ
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14251079 (0.0):
(Mp_2) samyagājñāsuvimuktacittaiḥ suvimuktaprajñair
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28305275 (0.0):
ucchinnabhavasaṃyojanaiḥ samyagājñāsuvimuktacittaiḥ suvimuktaprajñair
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12472944 (0.0):
sarvairarhadbhiḥ kṣīṇāsravairniṣkleśairvaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888805 (0.0):
00403 kṣīṇāsravair niṣkleśair vaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711409 (0.0):
kṣīṇāsravair niṣkleśair vaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ suvimuktaprajñair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17253915 (0.0):
niḥkleśair vaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ suvimuktaprajñair ājāneyair
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051496 (0.0):
arhadbhiḥ kṣīṇāsravair niḥkleśair vaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16524266 (0.0):
vijitavadbhir, uttamadamane śamathaprāptaiḥ, / suvimuktacittaiḥ suvimuktaprajñair mahānāgaiḥ, ṣaḍabhijñair
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559375 (0.0):
sarvairarhadbhiḥ kṣīṇāsravairniḥkleśairvaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ / suvimuktaprajñairājāneyairmahānāgaiḥ kṛtakṛtyaiḥ
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21405549 (0.0):
parikṣīṇabhavasaṃyojanairanuprāptasvakārthairvijitavadbhiruttamadamathaprāptaiḥ / suvimuktacittaiḥ suvimuktaprajñairmahānāgaiḥ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9762313 (0.0):
Vkn .1.2 sarvair arhadbhiḥ kṣīṇāsravair niḥkleśair vaśībhūtaiḥ / suvimuktacittaiḥ suvimuktaprajñair ājāneyair mahānāgaiḥ kṛtakṛtyaiḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7635764 (0.044):
sarvairarhadbhiḥ kṣīṇāsravairniḥkleśairvaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ / suvimuktaprajñairājāneyairmahānāgaiḥ kṛtakṛtyaiḥ
kṛtakaraṇīyair apahṛtabhārair anuprāptasvakārthaiḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23103456 (0.0):
suvimuktaprajñair ājāneyair mahānāgaiḥ [f. 235b] kṛtakṛtyaiḥ / kṛtakaraṇīyair apahṛtabhārair anuprāptasvakārthaiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3994800 (0.0):
suvimuktaprajñairājñairājāneyairmahānāgaiḥ kṛtakṛtyaiḥ / kṛtakaraṇīyairapahṛtabhārairanuprāptasvakārthaiḥ parikṣīṇabhavasaṃyojanaiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4060944 (0.0):
suvimuktaprajñairājāneyairmahānāgaiḥ kṛtakṛtyaiḥ / kṛtakaraṇīyairapahṛtabhārairanuprāptasvakārthaiḥ parikṣīṇabhavasaṃyojanaiḥ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748043 (0.0):
vaśībhūtaiḥ suvimuktacittaiḥ suvimuktaprajñair ājāneyair mahānāgaiḥ / kṛtakṛtyaiḥ kṛtakaraṇīyair apahṛtabhārair anuprāptasvakārthaiḥ
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12472951 (0.0):
suvimuktaprajñairājāneyaiḥ mahānāgaiḥ kṛtakṛtyaiḥ kṛtakaraṇīyaiḥ / apahṛtabhāraiḥ anuprāptasvakārthaiḥ parikṣīṇabhavasaṃyojanaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888813 (0.0):
00404 r mahānāgaiḥ kṛtakṛtyaiḥ kṛtakaraṇīyair apahṛtabhārair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711411 (0.0):
ājāneyair mahānāgaiḥ kṛtakṛtyaiḥ kṛtakaraṇīyair apahṛtabhārair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17253922 (0.0):
mahānāgaiḥ kṛtakṛtyaiḥ kṛtakaraṇīyair apahṛtabhārair anuprāptasvakārthaiḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051503 (0.0):
suvimuktaprajñair ājāneyair mahānāgaiḥ kṛtakṛtyaiḥ kṛtakaraṇīyair / apahṛtabhārair anuprāptasvakārthaiḥ parikṣīṇabhavasaṃyojanaiḥ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13667540 (0.0):
kṣīṇāsravaiḥ kṛtakṛtyaiḥ kṛtakaraṇīyair avahṛtabhārair / anuprāptasvakārthaiḥ parikṣīṇabhavasaṃyojanaiḥ samyagājñayā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13668261 (0.0):
sarvaiś cārhadbhiḥ kṣīṇāsravaiḥ kṛtakṛtyaiḥ kṛtakaraṇīyair avahṛtabhārair / anuprāptasvakārthaiḥ parikṣīṇabhavasaṃyojanaiḥ samyagājñayā
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9762320 (0.0):
suvimuktacittaiḥ suvimuktaprajñair ājāneyair mahānāgaiḥ kṛtakṛtyaiḥ / kṛtakaraṇīyair apahṛtabhārair anuprāptasvakārthaiḥ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25249953 (0.023):
suvimuktaprajñair ājāneyair mahānāgaiḥ kṛtakṛtyaiḥ kṛtakaraṇīyair / apahṛtabhārair anuprāptasvakārthaiḥ parikṣīṇabhavasaṃyojanaiḥ
parikṣīṇabhavasaṃyojanais samyagājñāsuvimuktacittais
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23103464 (0.0):
kṛtakaraṇīyair apahṛtabhārair anuprāptasvakārthaiḥ / parikṣīṇabhavasaṃyojanaiḥ samyagājñāsuvimuktacittaiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3994808 (0.0):
kṛtakaraṇīyairapahṛtabhārairanuprāptasvakārthaiḥ parikṣīṇabhavasaṃyojanaiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4060956 (0.0):
kṛtakaraṇīyairapahṛtabhārairanuprāptasvakārthaiḥ parikṣīṇabhavasaṃyojanaiḥ / samyagājñāsuvimuktacitaiḥ sarvacetovaśiparamapāramiprāptaiḥ //
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25249963 (0.0):
apahṛtabhārair anuprāptasvakārthaiḥ parikṣīṇabhavasaṃyojanaiḥ / samyagājñāsuvimuktacittaiḥ sarvacetovaśiparamapāramitāprāptair, ekaṃ
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25714806 (0.0):
apahṛtabhārair anuprāptasvakārthaiḥ parikṣīṇabhavasaṃyojanaiḥ / samyagājñāsuvimuktacittaiḥ sarvacetovaśiparamapāramiprāptaiḥ /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7635787 (0.0):
samyagājñāsuvimuktacittaiḥ / sarvacetovaśiparamapāramitāprāptairabhijñānābhijñātairmahāśrāvakaiḥ /
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748051 (0.0):
kṛtakṛtyaiḥ kṛtakaraṇīyair apahṛtabhārair anuprāptasvakārthaiḥ / parikṣīṇabhavasaṃyojanaiḥ samyagājñāsuvimuktacittaiḥ
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28305273 (0.0):
ucchinnabhavasaṃyojanaiḥ samyagājñāsuvimuktacittaiḥ suvimuktaprajñair
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12472959 (0.0):
apahṛtabhāraiḥ anuprāptasvakārthaiḥ parikṣīṇabhavasaṃyojanaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888825 (0.0):
anuprāprasvakārthaiḥ parikṣīṇa / 00405 bhavasaṃyojanaiḥ samyagājñāsuvimuktacittaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711423 (0.0):
anuprāprasvakārthaiḥ parikṣīṇabhavasaṃyojanaiḥ samyagājñāsuvimuktacittaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17253930 (0.0):
mahānāgaiḥ kṛtakṛtyaiḥ kṛtakaraṇīyair apahṛtabhārair anuprāptasvakārthaiḥ / parikṣīṇabhavasaṃyojanaiḥ samyagājñāsuvimuktacittaiḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051511 (0.0):
apahṛtabhārair anuprāptasvakārthaiḥ parikṣīṇabhavasaṃyojanaiḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559394 (0.0):
kṛtakaraṇīyairapahṛtabhārairanuprāptasvakārthaiḥ parikṣīṇabhavasaṃyojanaiḥ / samyagājñāsuvimuktacittaiḥ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13667546 (0.0):
anuprāptasvakārthaiḥ parikṣīṇabhavasaṃyojanaiḥ samyagājñayā
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21405536 (0.0):
samyagājñāsuvimuktacittaiḥ parīkṣacittaiḥ / parikṣīṇabhavasaṃyojanairanuprāptasvakārthairvijitavadbhiruttamadamathaprāptaiḥ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9762328 (0.0):
parikṣīṇabhavasamyojanaiḥ samyagājñāsuvimuktacittaiḥ
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14251077 (0.011):
(Mp_2) samyagājñāsuvimuktacittaiḥ suvimuktaprajñair
Anityatasutra (anitysuu.htm.txt) 2936721 (0.012):
apahṛtabhārā anuprāptasvakārthāḥ parikṣīṇabhavasaṃyojanāḥ / samyagājñāsuvimuktacittāḥ sarvacetovasiparamapāramitāprāptās, teṣām api
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6328246 (0.015):
parikṣīṇabhavasaṃyojanaḥ samyagājñāsuvimuktacittaḥ |
sarvacetovaśiparamapāramiprāptaiḥ pañcamātrair bhikṣuṇīśatair upāsakair
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 3994813 (0.0):
samyagājñāsuvimuktacittaiḥ sarvacetovaśiparamapāramiprāptairekaṃ pudgalaṃ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25249968 (0.0):
samyagājñāsuvimuktacittaiḥ sarvacetovaśiparamapāramitāprāptair, ekaṃ
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25714811 (0.0):
samyagājñāsuvimuktacittaiḥ sarvacetovaśiparamapāramiprāptaiḥ /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7635791 (0.0):
samyagājñāsuvimuktacittaiḥ / sarvacetovaśiparamapāramitāprāptairabhijñānābhijñātairmahāśrāvakaiḥ /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888838 (0.0):
00405 bhavasaṃyojanaiḥ samyagājñāsuvimuktacittaiḥ / sarvacetovaśiparamapāramitāprāptaiḥ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711436 (0.0):
anuprāprasvakārthaiḥ parikṣīṇabhavasaṃyojanaiḥ samyagājñāsuvimuktacittaiḥ / sarvacetovaśiparamapāramitāprāptaiḥ, pañcamātrair bhikṣuṇīśatair upāsakair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17253935 (0.0):
parikṣīṇabhavasaṃyojanaiḥ samyagājñāsuvimuktacittaiḥ / sarvacetovaśiparamapāramiprāptair bodhisattvayānikaiś ca pudgalaiḥ.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051524 (0.0):
samyagājñāsuvimuktacittaiḥ sarvacetovaśiparamapāramitāprāptaiḥ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9762333 (0.0):
parikṣīṇabhavasamyojanaiḥ samyagājñāsuvimuktacittaiḥ / sarvacetovaśiparamapāramiprāptaiḥ,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4060961 (1.192):
samyagājñāsuvimuktacitaiḥ sarvacetovaśiparamapāramiprāptaiḥ //
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25249984 (0.016):
pudgalaṃ sthāpayitvā yadutāyuṣmantam ānandaṃ śaikṣaṃ srotaāpannaṃ; / pañcamātraiś ca bhikṣuṇīśatair, upāsakair upāsikābhiś ca sārdhaṃ, sarvair
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748056 (0.030):
parikṣīṇabhavasaṃyojanaiḥ samyagājñāsuvimuktacittaiḥ / sarvacetovaśitāparamapāramiprāptair ekapudgalaṃ sthāpayitvā yad
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12472961 (0.030):
samyagājñāsuvimuktacittaiḥ sarvacetovaśitāparamapāramitāprāptairekānte
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559397 (0.030):
samyagājñāsuvimuktacittaiḥ / sarvacetovaśitāparamapāramitāprāptairabhijñātābhijñātairmahāśrāvakaiḥ |
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23911727 (0.030):
sabhyagājñāsuvimuktacittaiḥ sarvacetovaśitāparamapāramitāprāptaiḥ /
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23103467 (0.033):
parikṣīṇabhavasaṃyojanaiḥ samyagājñāsuvimuktacittaiḥ / sarvacetovaśitāparapāramiprāptair bodhisattvaiś ca mahāsattvaiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4014882 (0.047):
parikṣīṇabhavasaṃyojanānāṃ samyagājñāsuvimuktacittānāṃ / sarvacetovaśiparamapāramiprāptānāṃ yāvatprathamacittotpādamupādāya yāvacca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4015625 (0.047):
parikṣīṇabhavasaṃyojanānāṃ samyagājñāsuvimuktacittānāṃ / sarvacetovaśiparamapāramitāprāptānāṃ daśasu dikṣu aprameyāsaṃkhyeyeṣu
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19030937 (0.048):
vimalaprabheṇa candanena amṛtaketunā evaṃpramukhaiḥ saptaśataiḥ / bodhisattvaiḥ sārdham upāsakopāsikābhiḥ sarvaiśca vyākṛtaiḥ
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28017899 (0.049):
samyagājñāsuvimuktacittaḥ sarvacetovaśiparamapāramitāprāptaḥ śramaṇaḥ |
upāsikābhiś ca sārdhaṃ sarvair dṛṣṭadharmair anekaiś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888840 (0.0):
00406 pañcamātrair bhikṣuṇīśatair upāsakair upāsikābhiś ca sārdhaṃ sarvair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711440 (0.0):
sarvacetovaśiparamapāramitāprāptaiḥ, pañcamātrair bhikṣuṇīśatair upāsakair / upāsikābhiś ca sārdhaṃ sarvair dṛṣṭadharmair aparimāṇairś ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051528 (0.0):
pañcamātrair bhikṣunīśatair upāsakair upāsikābhiś ca sārdhaṃ sarvair
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19030937 (0.028):
vimalaprabheṇa candanena amṛtaketunā evaṃpramukhaiḥ saptaśataiḥ / bodhisattvaiḥ sārdham upāsakopāsikābhiḥ sarvaiśca vyākṛtaiḥ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25249987 (0.037):
pañcamātraiś ca bhikṣuṇīśatair, upāsakair upāsikābhiś ca sārdhaṃ, sarvair
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748079 (0.039):
yaśodharāmahāprajāpatīpramukhaiḥ saṃbahulaiś copāsakair upāsikābhiś ca / sarvair dṛṣṭadharmabhiḥ mahatā ca bodhisatvasaṃghena sārdham
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12593590 (0.054):
bhikṣubhir bodhisatvaiś ca bhikṣuṇībhir upāsakaiḥ / / sārddham upāsikābhiś ca yatibhiś ca maharṣibhiḥ // Rm_9.199{87} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12657268 (0.059):
śrāvakair bhikṣubhiḥ sārddhaṃ bhikṣuṇībhir upāsakaiḥ / / upāsikāgaṇaiś cāpi cailakaiś cāpi tīrthikaṃ // Rm_34.6{6} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12639444 (0.062):
bhikṣubhiś cailakaiś cāpi bhikṣuṇībhir upāsakaiḥ / / upāsikābhir anyaiś ca bodhisatvagaṇair api // Rm_27.7{7} //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12615791 (0.064):
bhikṣuṇībhiḥ suśilābhir upāsikāgaṇair api / / upāsakais tathānyaiś ca triratnaśaraṇāgataiḥ // Rm_17.7{7} //
bodhisatvakoṭīnayutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ sarvair dhāraṇīpratilabdhaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888853 (0.0):
00407 māṇairś ca bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ sarvair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711450 (0.0):
upāsikābhiś ca sārdhaṃ sarvair dṛṣṭadharmair aparimāṇairś ca / bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ sarvair dhāraṇīpratilabdhaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036460 (0.0):
nityotkṣiptahastena ca maitreyeṇa ca bodhisatvena mahāsatvena // / evaṃpramukhair anekair bodhisatvakoṭīnayutaśatasahasraiḥ // atha khalu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037354 (0.0):
sahasrapatrāṇy anekair bodhisatvakoṭīnayutaśatasahasrair gṛhasthaiḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051538 (0.0):
dṛṣṭadharmair aparimāṇaiś ca bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5194738 (0.015):
śrāvakakoṭīnayutaśatasahasraiś ca sārdhaṃ yatra sa śākyamunis tathāgato
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641734 (0.017):
anuprāpto jambūvanodyāne viharati anekaiḥ śrāvakakoṭīnayutaśatasahasraiḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641711 (0.017):
viharati sārdham anekaiḥ śrāvakakoṭīnayutaśatasahasrair iti aśroṣīd
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748426 (,0.022):
maitreyeṇa ca bodhisatvena mahāsatvena etaiś cānyaiś cānekair / bodhisatvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ atha khalu bhagavāṃs tasyāṃ velāyāṃ"
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749980 (0.022):
sahasrapatrāṇi padmāni gṛhītvānekair bodhisatvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27750534 (0.022):
gṛhītvānekair bodhisatvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ gṛhasthaiḥ
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14250964 (0.023):
caturaśītibhir bodhisatvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdham / sarvair
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14251060 (0.023):
evaṃ pramukhair bodhisatvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ saṃbahulaiś ca
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7646499 (0.025):
yāvadanekairmārakoṭīnayutaśatasahasrairmārakāyikairdevaputrasiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889043 (0.027):
00512 yeṇa ca bodhisattvena mahāsattvena evam pramukhair anekair / bodhisattvakoṭīniyuta / 00513 śatasahasraiḥ sārdham/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6906040 (0.027):
06702 prajñāpāramitāyāṃ yogam āpadyante/ te 'nekair / bodhisattvakoṭīniyutaśata / 06703 sahasraiḥ sārdhaṃ buddhakṣetreṇa buddhakṣetraṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711643 (0.027):
bodhisattvena mahāsattvena evam pramukhair anekair / bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdham atha khalu bhagavān svayam eva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 728437 (0.027):
prajñāpāramitāyāṃ yogam āpadyante te 'nekair / bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ buddhakṣetreṇa buddhakṣetraṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051728 (0.027):
ca maitreyeṇa ca bodhisattvena mahāsattvena, evaṃ pramukhair anekair / bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdham.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053591 (0.027):
nānāratnamayāni padmāni gṛhītvā suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi anekair / bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasrair gṛhasthaiḥ pravrajitaiś ca dārakair
śūnyatāvihāribhir animittagocaraiḥ praṇidhānākalpitaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888859 (0.0):
00407 māṇairś ca bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ sarvair / dhāraṇīpratilabdhaiḥ / 00408 śūnyatāvihāribhir animittagocaraiḥ praṇidhānākalpitaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711457 (0.0):
bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ sarvair dhāraṇīpratilabdhaiḥ / śūnyatāvihāribhir animittagocaraiḥ praṇidhānākalpitaiḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051545 (0.006):
dṛṣṭadharmair aparimāṇaiś ca bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ / sarvair dhāraṇīpratilabdhaiḥ śūnyatāvihāribhir ānimittagocaraiḥ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250003 (0.018):
sarvair dhāraṇīpratilabdhaiḥ samādhipratilabdhaiḥ śūnyatāvihāribhir
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748098 (0.048):
samādhipratilabdhaiḥ śunyatāvihāribhir ānimittagocarair / akalpitapraṇidhānaiḥ sarvadharmasamatākṣāntipratilabdhaiḥ
kṣāntisamatāpratilabdhair asaṅgadhāraṇīpratilabdhair acyutābhijñair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888868 (0.0):
00408 śūnyatāvihāribhir animittagocaraiḥ praṇidhānākalpitaiḥ / kṣāntisamatāprati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711464 (0.0):
śūnyatāvihāribhir animittagocaraiḥ praṇidhānākalpitaiḥ / kṣāntisamatāpratilabdhair asaṅgadhāraṇīpratilabdhair acyutābhijñair
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051552 (0.0):
sarvair dhāraṇīpratilabdhaiḥ śūnyatāvihāribhir ānimittagocaraiḥ / praṇidhānākalpitaiḥ kṣāntisamatāpratilabdhair asaṅgadhāraṇīpratilabdhair
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748105 (0.059):
akalpitapraṇidhānaiḥ sarvadharmasamatākṣāntipratilabdhaiḥ / asaṃgapraṇidhānasamanvāgataiḥ akṣayanirdeśapratisaṃvinnayapratividdhaiḥ
ādeyavacanair akuhakair alapakair apagatajñātṛlābhacittaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888876 (0.0):
00409 labdhair asaṅgadhāraṇīpratilabdhair acyutābhijñair ādeyavacanair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711472 (0.0):
kṣāntisamatāpratilabdhair asaṅgadhāraṇīpratilabdhair acyutābhijñair / ādeyavacanair akuhakair alapakair arapagatajñātralābhacittair
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051559 (0.019):
praṇidhānākalpitaiḥ kṣāntisamatāpratilabdhair asaṅgadhāraṇīpratilabdhair / acyutābhijñair ādeyavacanair akūhakair alapakair apagatajñātralābhacittair
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250019 (0.029):
asaṃgapratibhāṇapratilabdhaiḥ sarvaiś ca pañcābhijñair ādeyavacanair / akuhakair apagatajñānārthalābhasatkāracittair nirāmiṣadharmadeśakair
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748132 (0.041):
ārabdhavīryaiḥ kāyajīvitanirapekṣair akuhakair alapakair / apagatajñātilābhacittair nirāmiṣadharmadeśakaiḥ
nirāmiṣadharmadeśakair gambhīradharmakṣāntipāraṅgatair vaiśāradyaprāptair
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250028 (0.0):
akuhakair apagatajñānārthalābhasatkāracittair nirāmiṣadharmadeśakair
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051568 (0.0):
acyutābhijñair ādeyavacanair akūhakair alapakair apagatajñātralābhacittair / nirāmiṣadharmadeśakair gambhīradharmakṣāntipāraṅgatair vaiśāradyaprāptair
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748137 (0.015):
apagatajñātilābhacittair nirāmiṣadharmadeśakaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888885 (0.015):
00410 jñātralābhacittair nirāmiṣadharmadeśakair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711481 (0.015):
ādeyavacanair akuhakair alapakair arapagatajñātralābhacittair / nirāmiṣadharmadeśakair gaṃbhīradharmakṣāntipāraṃgatair vaiśāradyaprāptair
Amrtakara: Catuhstavasamasartha (= Css) (acatstvu.htm.txt) 6847488 (0.053):
gambhīradharmakṣāntipāraṃgatair vaiśāradyaprāptair /
mārakarmasamatikrāntaiḥ karmāvaraṇapratiprasrabdhair
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748152 (0.0):
asaṃkucitamānasaiḥ sarvamārakarmasamatikrāntaiḥ / karmāvaraṇapratiprasrabdhaiḥ nihatakarmakleśapratyarthikaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888892 (0.0):
gaṃbhīradharmakṣāntipāraṃgatair vaiśāradya / 00411 prāptair mārakarmasamatikrāntaiḥ karmāvaraṇapratiprasrabdhair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711488 (0.0):
nirāmiṣadharmadeśakair gaṃbhīradharmakṣāntipāraṃgatair vaiśāradyaprāptair / mārakarmasamatikrāntaiḥ karmāvaraṇapratiprasrabdhair
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051571 (0.0):
nirāmiṣadharmadeśakair gambhīradharmakṣāntipāraṅgatair vaiśāradyaprāptair / mārakarmasamatikrāntaiḥ karmāvaraṇapratiprasrabdhair
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250037 (0.009):
gambhīradharmakṣāntipāragatair vaiśāradyaprāptair mārakarmasamatikrāntaiḥ
dharmapravicayavibhaktinirdeśakuśalair / asaṃkhyeyakalpapraṇidhānasusamārabdhaiḥ smitamukhaiḥ pūrvālāpibhiḥ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748171 (0.0):
sarvaśrāvakapratyekabuddhaduravagāhair / dharmapravicayavibhaktinirdeśakuśalaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888904 (0.0):
00411 prāptair mārakarmasamatikrāntaiḥ karmāvaraṇapratiprasrabdhair / dharmapravicayavibhakti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711500 (0.0):
mārakarmasamatikrāntaiḥ karmāvaraṇapratiprasrabdhair / dharmapravicayavibhaktinirdeśakuśalair
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748181 (0.016):
dharmapravicayavibhaktinirdeśakuśalaiḥ / asaṃkhyeyakalpasusamārabdhapraṇidhānaiḥ smitamukhaiḥ pūrvālāpibhiḥ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250051 (0.019):
asaṃkhyeyakalpasamārabdhapraṇidhānaiḥ smitamukhaiḥ pūrvābhilāpibhir
Amrtakara: Catuhstavasamasartha (= Css) (acatstvu.htm.txt) 6847495 (0.029):
gambhīradharmakṣāntipāraṃgatair vaiśāradyaprāptair / / dharmapravicayavibhaktinirdeśakuśalair (Css 240) ity uktam / tatra dharmāś
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23689181 (0.042):
KP.24 anṛtavākyatā smitamukhapūrvābhibhāṣaṇatā nupādatteṣu bhāreṣv . v. ṣ.
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9783948 (0.042):
1 . 24 sūnṛtavākyatā smitamukhapūrvābhibhāṣaṇatā-n-upādatteṣu bhāreṣv
apagatabhrūkuṭīmukhair gāthābhigītālapanakuśalair apagatalīnacittair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711512 (0.0):
vigatabhṛkuṭīmukhair gāthābhir gītālapanakuśalair apagatalīnacittair
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051599 (0.0):
vigatabhṛkuṭīmukhair gāthābhir gītālapanakuśalair apagatalīnacittair / anācchedyapratibhānair anantaparṣadabhibhavanavaiśāradyasamanvāgatair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888914 (5.960):
00413 r vigatabhṛkuṭīmukhair gāthābhir gītālapanakuśalair / apagatalīnacittair anācchedyaprati
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250054 (0.022):
asaṃkhyeyakalpasamārabdhapraṇidhānaiḥ smitamukhaiḥ pūrvābhilāpibhir / vyapagatabhrūkuṭīmukhair anantapariṣadabhibhavanavaiśāradyasamanvāgatair
anācchedyapratibhānair anantaparṣadabhibhaṃvanavaiśāradyasamanvāgatair
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748197 (0.0):
vyapagatabhrukuṭikaiḥ ślakṣṇamadhuvacanaiḥ gāthābhigītaparālapanakuśalaiḥ / anācchedyapratibhānair anantaparṣadabhibhavanair vaiśāradyasamanvāgatair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711518 (0.0):
vigatabhṛkuṭīmukhair gāthābhir gītālapanakuśalair apagatalīnacittair / anācchedyapratibhānair anantaparṣadabhibhavanavaiśāradyasamanvāgair
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051605 (0.0):
vigatabhṛkuṭīmukhair gāthābhir gītālapanakuśalair apagatalīnacittair / anācchedyapratibhānair anantaparṣadabhibhavanavaiśāradyasamanvāgatair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888921 (0.033):
apagatalīnacittair anācchedyaprati / 00414 bhānair anantaparṣadabhibhavanavaiśāradyasamanvāgair
anantakalpakoṭīniḥsaraṇakuśalair / māyāmarīcidakacandrasvapnapratiśrutkāpratibhāsapratibimbanirmāṇopamadharmādhimuktais
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748198 (0.0):
anācchedyapratibhānair anantaparṣadabhibhavanair vaiśāradyasamanvāgatair / anantakalpakoṭīnirdeśajñānaniḥsaraṇakuśalaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888936 (0.0):
00414 bhānair anantaparṣadabhibhavanavaiśāradyasamanvāgair / anantakalpakoṭīniḥsaraṇakuśalai
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711534 (0.0):
anācchedyapratibhānair anantaparṣadabhibhavanavaiśāradyasamanvāgair / anantakalpakoṭīniḥsaraṇakuśalair
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051608 (0.0):
anācchedyapratibhānair anantaparṣadabhibhavanavaiśāradyasamanvāgatair / anantakalpakoṭīniḥsaraṇakuśalair
Amrtakara: Catuhstavasamasartha (= Css) (acatstvu.htm.txt) 6848117 (0.000):
māyāmarīcigandharvadakacandrasvapnapratibhāsapratiśrutkāpratibimbanirmāṇopamadharmādhimukter
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051622 (0.013):
māyāmarīcidakacandrasvapnapratiśrutkāpratibhāsapratibimbanirmāṇopamadharmādhimuktaiḥ / sattvagaticaritasūkṣmanānādhimuktyavatārakuśalair apratihatacittair
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9902754 (0.017):
māyāmarīci svapnaṃ ca dakacandra pratiśrutkā /
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9901052 (0.019):
ityucyate / / māyāmarīcisvapnodakacandrapratiśrutkapratibhāsasamatāsarvadharmavihāritvādamoghadarśanaśravaṇa
Trimsikavijnaptibhasya (sthtvbhu.htm.txt) 1333591 (0.019):
māyāmarīcisvapnapratiśrutkodakacandranirmitasamān sarvadharmān pratyetīti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15099805 (0.020):
caran prajñāpāramitāṃ bhāvayati, tasya sarvapāramitāsu sarvadharmeṣu ca / māyāsvapnapratibhāsapratiśrutkāpratibimbanirmāṇasaṃjñā pratyupasthitā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6940156 (0.021):
17902 bhāvayati/ tasya sarvapāramitāsu sarvadharmeṣu ca / māyāsvapnapratibhāsapratiśrutka / 17903 pratibimbanirmāṇasaṃjñā pratyupasthitā bhavati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 761940 (0.021):
sarvapāramitāsu sarvadharmeṣu ca / māyāsvapnapratibhāsapratiśrutkapratibimbanirmāṇasaṃjñā pratyupasthitā
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 862547 (0.023):
sarvadharmamāyāsvapnapratibhāsapratiśrutkodakacandrapratibimbanirmāṇasamatayā
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 863960 (0.023):
māyāmarīcisvapnapratibhāsapratiśrutkodakacandrapratibimbanirmāṇabhāvābhāvasvabhāvādvayānugataśca
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250070 (0.024):
anekakalpakoṭinirdeśaniḥsaraṇakuśalair / māyāmarīcisvapnodakacandrapratibhāsākāśagandharvanagarapratibimbanirmāṇopamadharmādhimuktair
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24831390 (0.027):
tatsvabhāvābhāsatāṃ yathābhūtaṃ pratividhyati prajānāti / tasya / nirmāṇapratibimbapratiśrutkā pratibhāsodakacandrasvapnamāyopamaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748208 (0.029):
anantakalpakoṭīnirdeśajñānaniḥsaraṇakuśalaiḥ / māyāmarīcidagacandrasvapnapratiśrutkapratibhāsagaganagandharvanagarapratibiṃbanirmāṇopamadharmādhimuktair
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9572381 (0.032):
pṛṣṭhalabdhena punarmāyāmarīcisvapno dakacandropamān paśyatīti / tad evaṃ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250079 (0.037):
māyāmarīcisvapnodakacandrapratibhāsākāśagandharvanagarapratibimbanirmāṇopamadharmādhimuktair
satvagaticaritasūkṣmanānādhimuktyavatārakuśalair apratihatacittair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888947 (0.0):
00501 dhimuktaiḥ sattvagaticaritasūkṣmanānādhimuktyavatārakuśalair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711545 (0.0):
māyāmarīcidakacandrasvapnapratiśrutkāpratibhāsapratibimbanirmāṇopamadharmādhimuktaiḥ / (PSP1: 5) sattvagaticaritasūkṣmanānādhimuktyavatārakuśalair
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051633 (0.0):
māyāmarīcidakacandrasvapnapratiśrutkāpratibhāsapratibimbanirmāṇopamadharmādhimuktaiḥ / sattvagaticaritasūkṣmanānādhimuktyavatārakuśalair apratihatacittair
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748233 (0.060):
sarvasatvacittagatisūkṣmajñānacaryādhimuktyavatārakuśalaiḥ / sarvasatvāpratihatacittair adhimātrakṣāntisamanvāgataiḥ
adhimātrakṣāntisamanvāgatair yathātmyāvataraṇakuśalais
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051634 (1.192):
sattvagaticaritasūkṣmanānādhimuktyavatārakuśalair apratihatacittair / adhimātrakṣāntisamanvāgatair yāthātmyāvatāraṇakuśalaiḥ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748237 (0.023):
sarvasatvāpratihatacittair adhimātrakṣāntisamanvāgataiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888955 (0.064):
00502 r adhimātraksāntisamanvāgatair yāthātmāvatāraṇakuśalaiḥ / sarvabuddhakṣetraānantavyūha
sarvabuddhakṣetrānantavyūhapraṇidhānaprasthānaparigṛhītair
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748301 (0.0):
apramāṇadharmanayanirdeśaviśāradair yathātmyāvatāraṇakuśalair / anantabuddhakṣetravyūhapraṇidhānaprasthānaparigṛhītair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888964 (0.0):
00502 r adhimātraksāntisamanvāgatair yāthātmāvatāraṇakuśalaiḥ / sarvabuddhakṣetraānantavyūha
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711562 (0.0):
apratihatacittair adhimātraksāntisamanvāgatair yāthātmāvatāraṇakuśalaiḥ / sarvabuddhakṣetrānantavyūhapraṇidhānaprasthānaparigṛhītair
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051641 (0.0):
adhimātrakṣāntisamanvāgatair yāthātmyāvatāraṇakuśalaiḥ / sarvabuddhakṣetrānantavyūhapraṇidhānaprasthānaparigṛhītair
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250104 (0.023):
mahākṣāntisamanvāgatair yāthātmyāvatāraṇakuśalair / anantabuddhakṣetravyūhaparigṛhītair
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28010582 (0.037):
sarvabuddhastutastobhitapraśastaiḥ sarvabuddhakṣetravyākramaṇakuśalaiḥ / sarvamārasaṃtrāsanajñānakuśalaiḥ sarvadharmayathāvajjñānakuśalaiḥ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9762553 (0.049):
anantaguṇākarasamanvāgataiḥ, anantabuddhakṣetraguṇavyūhasamalaṃkṛtaiḥ,
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9770825 (0.060):
nānāvyūhānekavyūhabuddhakṣetraguṇavyūhasaṃdarśanagocaraś ca, ayaṃ
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23921270 (0.060):
tathā hyacintyavimokṣavihāribodhisattvaḥ / sarvabuddhakṣetraguṇavyūhānekabiddhakṣetre darśayate / cāpi sarvasattvān"
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7666624 (0.062):
mahākaruṇāsamanvāgataṃ prathamacittotpādaṃ buddhakṣetraguṇavyūhaṃ / praṇidhānapūrvayogaṃ ca bhāṣeyuste ca bodhyarthikāḥ kulaputrāḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7647524 (0.063):
pariśuddhabuddhakṣetraguṇavyūhapraṇidhānaṃ cintayanti / sarva evamīdṛśena
asaṃkhyeyalokadhātubuddhānusmṛtisamādhisatatasamitamabhimukhībhūtair
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748311 (0.0):
anantabuddhakṣetravyūhapraṇidhānaprasthānaparigṛhītair / asaṃkhyeyalokadhātugatabuddhānusmṛtisamādhisatatasamitam abhimukhībhūtaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888972 (0.0):
sarvabuddhakṣetraānantavyūha / 00503 praṇidhānaprasthānaparigṛhītair / asaṃkhyeyalokadhātubuddhānusmṛtisamāhita
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711570 (0.0):
sarvabuddhakṣetrānantavyūhapraṇidhānaprasthānaparigṛhītair / asaṃkhyeyalokadhātubuddhānusmṛtisamāhitasatatasamitābhimukhībhūtair
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250116 (0.012):
anantabuddhakṣetravyūhaparigṛhītair / asaṃkhyeyalokadhātugatabuddhānusmṛtisamādhisatatasamitābhimukhībhūtair
aparimitabuddhādhyeṣaṇakuśalair / nānādṛṣṭyanuśayaparyavasthānakleśapraśamanakuśalais
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250118 (0.0):
asaṃkhyeyalokadhātugatabuddhānusmṛtisamādhisatatasamitābhimukhībhūtair / aparimitabuddhādhyeṣaṇakuśalair nānādṛṣṭisamutthitakleśapraśamanakuśalaiḥ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250126 (0.0):
asaṃkhyeyalokadhātugatabuddhānusmṛtisamādhisatatasamitābhimukhībhūtair / aparimitabuddhādhyeṣaṇakuśalair nānādṛṣṭisamutthitakleśapraśamanakuśalaiḥ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748325 (0.0):
asaṃkhyeyalokadhātugatabuddhānusmṛtisamādhisatatasamitam abhimukhībhūtaiḥ / sarvabuddhotpādopasaṃkramaṇakuśalair aparimitabuddhādhyeṣaṇakuśalair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888984 (0.0):
asaṃkhyeyalokadhātubuddhānusmṛtisamāhita / 00504 satatasamitābhimukhībhūtair aparimitabuddhādhyeṣaṇakuśalair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711581 (0.0):
asaṃkhyeyalokadhātubuddhānusmṛtisamāhitasatatasamitābhimukhībhūtair / aparimitabuddhādhyeṣaṇakuśalair
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051667 (0.0):
nānādṛṣṭyanuśayaparyavasthānakleśapraśamanakuśalaiḥ / samādhivikrīḍitaśatasahasranirhārakuśalaiḥ. tadyathā bhadrapālena ca
samādhivikrīḍitaśatasahasranirhārakuśalaiḥ // tadyathā badhrapālena ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888988 (0.0):
00505 sthānakleśapraśamanakuśalaiḥ / samādhivikrīḍitaśatasahasranirhārakuśalaiḥ tad yathā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711585 (0.0):
nānādṛṣṭyanuśayaparyavasthānakleśapraśamanakuśalaiḥ / samādhivikrīḍitaśatasahasranirhārakuśalaiḥ tad yathā bhadrapālena ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051671 (0.0):
nānādṛṣṭyanuśayaparyavasthānakleśapraśamanakuśalaiḥ / samādhivikrīḍitaśatasahasranirhārakuśalaiḥ. tadyathā bhadrapālena ca
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250129 (0.017):
aparimitabuddhādhyeṣaṇakuśalair nānādṛṣṭisamutthitakleśapraśamanakuśalaiḥ / samādhivikrīḍanaśatasahasranirhārakuśalais, tadyathā bhadrapālena ca
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748329 (0.041):
nānādṛṣṭiparyutthānasatvakleśapraśamanakuśalaiḥ / samādhiśatasahasrābhinirhāraniṣkrīḍanajñānapraveśakuśalair
bodhisatvena mahāsatvena ratnākareṇa ca susārthavāhena ca naradattena ca
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250141 (0.015):
bodhisattvena mahāsattvena, ratnākareṇa ca, sārthavāhena ca, naradattena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711594 (0.018):
bodhisattvena mahāsattvena ratnākareṇa ca sārthavāhena ca naradattena ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051680 (0.018):
bodhisattvena mahāsattvena ratnākareṇa ca sārthavāhena ca naradattena ca / varuṇadattena ca śubhaguptena ca (PvsP1 1: 2) indradattena ca uttaramatinā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636012 (0.036):
satpuruṣaiḥ sārdhaṃ / tadyathā, bhadrapālena ca ratnākareṇa ca / susārthavāhena ca naradattena ca guhaguptena ca varuṇadattena ca
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559623 (0.036):
satpuruṣaiḥ sārdham | tadyathā bhadrapālena ca ratnākareṇa ca / susārthavāhena ca naradattena ca guhyaguptena ca varuṇadattena ca
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748345 (0.038):
aparyantakalpakṣīṇaguṇavarṇasamanvāgataiḥ | tadyathā bhadrapālena ca / bodhisatvena mahāsatvena | ratnākareṇa ca | ratnagarbheṇa ca |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6888995 (0.047):
00506 bhadrapālena ca bodhisattvena mahāsattvena ratnākareṇa ca / sārthavāhena ca nara / 00507 dattena ca varuṇadattena ca śubhaguptena ca indradattena ca
varuṇadattena ca guhaguptena ca indradattena ca uttaramatinā ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711602 (0.0):
bodhisattvena mahāsattvena ratnākareṇa ca sārthavāhena ca naradattena ca / varuṇadattena ca śubhaguptena ca indradattena ca uttaramatinā ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051681 (0.026):
bodhisattvena mahāsattvena ratnākareṇa ca sārthavāhena ca naradattena ca / varuṇadattena ca śubhaguptena ca (PvsP1 1: 2) indradattena ca uttaramatinā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889004 (0.034):
00507 dattena ca varuṇadattena ca śubhaguptena ca indradattena ca / uttaramatinā ca viśeṣa
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636018 (0.038):
susārthavāhena ca naradattena ca guhaguptena ca varuṇadattena ca / indradattena ca uttaramatinā ca viśeṣamatinā ca vardhamānamatinā ca
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559631 (0.038):
susārthavāhena ca naradattena ca guhyaguptena ca varuṇadattena ca / indradattena ca uttaramatinā ca viśeṣamatinā ca vardhamānamatinā ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051689 (0.038):
varuṇadattena ca śubhaguptena ca (PvsP1 1: 2) indradattena ca uttaramatinā / ca viśeṣamatinā ca vardhamānamatinā ca amoghadarśinā ca susaṃprasthitena
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748362 (0.057):
varuṇadevena cendradevena ca | bhadrapālena ca | uttaramatinā ca | / viśeṣamatinā ca | vardhamānamatinā ca | anantamatinā (LPG 2r) ca |
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250144 (0.057):
bodhisattvena mahāsattvena, ratnākareṇa ca, sārthavāhena ca, naradattena / ca, varuṇadattena ca, indradattena ca, udāramatinā ca, viśeṣamatinā ca,
viśeṣamatinā ca vardhamānamatinā ca amoghadarśinā ca susaṃprasthitena ca
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250152 (0.0):
ca, varuṇadattena ca, indradattena ca, udāramatinā ca, viśeṣamatinā ca, / vardhamānamatinā ca, amoghadarśinā ca, susaṃprasthitena cam,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636027 (0.0):
susārthavāhena ca naradattena ca guhaguptena ca varuṇadattena ca / indradattena ca uttaramatinā ca viśeṣamatinā ca vardhamānamatinā ca
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748364 (0.0):
varuṇadevena cendradevena ca | bhadrapālena ca | uttaramatinā ca | / viśeṣamatinā ca | vardhamānamatinā ca | anantamatinā (LPG 2r) ca |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889009 (0.0):
00507 dattena ca varuṇadattena ca śubhaguptena ca indradattena ca / uttaramatinā ca viśeṣa / 00508 matinā ca vardhamānamatinā ca amoghadarśinā ca susamprasthitena ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711609 (0.0):
varuṇadattena ca śubhaguptena ca indradattena ca uttaramatinā ca / viśeṣamatinā ca vardhamānamatinā ca amoghadarśinā ca susamprasthitena ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051696 (0.0):
varuṇadattena ca śubhaguptena ca (PvsP1 1: 2) indradattena ca uttaramatinā / ca viśeṣamatinā ca vardhamānamatinā ca amoghadarśinā ca susaṃprasthitena
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559638 (0.0):
susārthavāhena ca naradattena ca guhyaguptena ca varuṇadattena ca / indradattena ca uttaramatinā ca viśeṣamatinā ca vardhamānamatinā ca
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9669642 (0.024):
samantaraśminā ca samantaprabheṇa ca uttaramatinā ca vardhamānamatinā ca
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748372 (0.033):
viśeṣamatinā ca | vardhamānamatinā ca | anantamatinā (LPG 2r) ca |
suvikrāntavikrāmiṇa ca nityodyuktena ca nityaprayuktena ca
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748383 (0.0):
suvikrāntavikrāmiṇā ca | anantavīryeṇa | nityodyuktena ca | / nityaprayuktena ca | anikṣiptadhureṇa ca | sūryagarbheṇa ca |
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559570 (0.050):
avalokiteśvareṇa ca mahāsthāmaprāptena ca sarvārthanāmnā ca nityodyuktena / ca anikṣiptadhureṇa ca ratnapāṇinā ca bhaiṣajyarājena ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051700 (0.060):
ca suvikrāntavikrāmiṇā ca nityodyuktena ca anikṣiptadhūreṇa ca
anikṣiptadhureṇa ca sūryagarbheṇa ca anupamamatinā ca avalokiteśvareṇa ca
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748387 (0.0):
suvikrāntavikrāmiṇā ca | anantavīryeṇa | nityodyuktena ca | / nityaprayuktena ca | anikṣiptadhureṇa ca | sūryagarbheṇa ca |
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250167 (0.010):
suvikrāntavikramiṇā ca, nityodyuktena ca, anikṣiptadhureṇa ca, / ādityagarbheṇa ca, candragarbheṇa ca, anupamamatinā ca, avalokiteśvareṇa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889023 (0.015):
00509 krāntavikramiṇā ca nityodyuktena ca anikṣiptadhureṇa ca / sūryagarbheṇa ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711621 (0.015):
suvikrāntavikramiṇā ca nityodyuktena ca anikṣiptadhureṇa ca sūryagarbheṇa
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051708 (0.048):
ca suvikrāntavikrāmiṇā ca nityodyuktena ca anikṣiptadhūreṇa ca / sūryagarbheṇa ca anupamacintinā ca avalokiteśvareṇa ca mahāsthāmaprāptena
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559570 (0.063):
avalokiteśvareṇa ca mahāsthāmaprāptena ca sarvārthanāmnā ca nityodyuktena / ca anikṣiptadhureṇa ca ratnapāṇinā ca bhaiṣajyarājena ca
mahāsthāmaprāptena ca mañjuśriyā ca vajramatinā ca ratnamudrāhastena ca
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748407 (0.0):
mahāsthāmaprāptena ca | maṃjuśriyā ca kumārabhūtena | mārabalapramardinā / ca | vajramatinā ca | ratnamudrāhastena ca | nityotkṣiptahastena ca |
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9762678 (0.0):
padmavyūhena ca, avalokiteśvareṇa ca, mahāsthāmaprāptena ca, brahmajālinā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889025 (1.192):
00510 anupamacintinā ca avalokiteśvareṇa ca mahāsthāmaprāptena ca mañju
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711622 (1.192):
ca anupamacintinā ca avalokiteśvareṇa ca mahāsthāmaprāptena ca mañjuśriyā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051711 (1.192):
sūryagarbheṇa ca anupamacintinā ca avalokiteśvareṇa ca mahāsthāmaprāptena
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6559564 (0.022):
| tadyathā mañjuśriyā ca kumārabhūtena bodhisattvena mahāsattvena, / avalokiteśvareṇa ca mahāsthāmaprāptena ca sarvārthanāmnā ca nityodyuktena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711631 (0.024):
ca anupamacintinā ca avalokiteśvareṇa ca mahāsthāmaprāptena ca mañjuśriyā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7635952 (0.039):
/ tadyathā, mañjuśriyā ca kumārabhūtena bodhisattvena mahāsattvena / avalokiteśvareṇa ca mahāsthāmaprāptena ca sarvārthanāmnā ca nityodyuktena
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23912102 (0.041):
pramatinā ca sundarajātena ca padmaśrīgarbheṇa padmavyūhena / cāvalokiteśvareṇa ca mahāsthāmaprāptena ca brahmamajālakena ca
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748394 (0.042):
anupamamatinā ca | bodhisatvena mahāsatvena | avalokiteśvareṇa ca | / mahāsthāmaprāptena ca | maṃjuśriyā ca kumārabhūtena | mārabalapramardinā
nityotkṣiptahastena ca maitreyeṇa ca bodhisatvena mahāsatvena //
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748408 (0.0):
ca | vajramatinā ca | ratnamudrāhastena ca | nityotkṣiptahastena ca |
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051721 (5.960):
ca mañjuśriyā ca vajramatinā ca ratnamudrāhastena ca nityotkṣiptahastena
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250176 (0.013):
ca, mañjuśriyā ca, ratnamudrāhastena ca, nityotkṣiptahastena ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711636 (0.019):
ca vajramatinā ca ratnamudrāhastena ca nityokṣiptahastena ca maitreyeṇa ca
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9762599 (0.026):
ratnakūṭena ca, pratibhānakūṭena ca, ratnamudrāhastena ca, / nityotkṣiptahastena ca, nityotpalakṛtahastena ca, nityotkaṇṭhitena ca,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889033 (0.049):
00511 śriyā ca vajramatinā ca ratnamudrāhastena ca nityokṣiptahastena ca / maitre
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748422 (0.050):
mahākaruṇācintinā ca | mahāvyūhena ca | vyūharājena ca | merukūṭena ca | / maitreyeṇa ca bodhisatvena mahāsatvena etaiś cānyaiś cānekair
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17086734 (0.059):
[SaSū(C) 3] dvāṣaṣṭibhiś ca bodhisatvasahasraiḥ, 2. tadyathā maitreyeṇa ca / bodhisatvena mahāsatvena, 3. sarvaśūreṇa ca bodhisatvena mahāsatvena, 4.
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17086769 (0.064):
sudarśanena ca bodhisatvena mahāsatvena, 11. bhaiṣajyarājena ca / bodhisatvena mahāsatvena; 12. evaṃpramukhair dvāṣaṣṭibhir / bodhisatvasahasraiḥ
evaṃpramukhair anekair bodhisatvakoṭīnayutaśatasahasraiḥ // atha khalu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036261 (0.0):
upāsikābhiś ca sārdhaṃ sarvair dṛṣṭadharmair anekaiś ca / bodhisatvakoṭīnayutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ sarvair dhāraṇīpratilabdhaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037354 (0.0):
sahasrapatrāṇy anekair bodhisatvakoṭīnayutaśatasahasrair gṛhasthaiḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641713 (0.017):
viharati sārdham anekaiḥ śrāvakakoṭīnayutaśatasahasrair iti aśroṣīd
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641734 (,0.017):
anuprāpto jambūvanodyāne viharati anekaiḥ śrāvakakoṭīnayutaśatasahasraiḥ"
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748430 (0.021):
maitreyeṇa ca bodhisatvena mahāsatvena etaiś cānyaiś cānekair / bodhisatvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ atha khalu bhagavāṃs tasyāṃ velāyāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749979 (0.022):
sahasrapatrāṇi padmāni gṛhītvānekair bodhisatvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27750533 (0.022):
gṛhītvānekair bodhisatvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ gṛhasthaiḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7646501 (0.025):
yāvadanekairmārakoṭīnayutaśatasahasrairmārakāyikairdevaputrasiḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6582327 (0.025):
tato 'rdhaḥ pravrajito 'bhūdaśītiprāṇikoṭīnayutaśatasahasrāṇi || / atha khalu bhikṣavaḥ sa bhagavān mahābhijñājñānābhibhūstathāgato 'rhan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889048 (0.027):
00512 yeṇa ca bodhisattvena mahāsattvena evam pramukhair anekair / bodhisattvakoṭīniyuta
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6906039 (0.027):
06702 prajñāpāramitāyāṃ yogam āpadyante/ te 'nekair / bodhisattvakoṭīniyutaśata
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711646 (0.027):
bodhisattvena mahāsattvena evam pramukhair anekair / bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdham atha khalu bhagavān svayam eva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 728436 (0.027):
prajñāpāramitāyāṃ yogam āpadyante te 'nekair / bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ buddhakṣetreṇa buddhakṣetraṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051731 (0.027):
ca maitreyeṇa ca bodhisattvena mahāsattvena, evaṃ pramukhair anekair / bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdham.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053591 (0.027):
nānāratnamayāni padmāni gṛhītvā suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi anekair / bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasrair gṛhasthaiḥ pravrajitaiś ca dārakair
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054867 (0.027):
sahasrapatrāṇi anekair bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasrair gṛhasthaiḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055311 (0.027):
anekair bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasrair gṛhasthaiḥ pravrajitaiś ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055768 (0.027):
suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi anekair / bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasrair gṛhasthaiḥ pravrajitaiś ca dārakair
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15068882 (0.027):
prajñāpāramitāyāṃ yogam āpadyante, te 'nekair / bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ buddhakṣetreṇa buddhakṣetraṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7642306 (0.027):
cānekairdevakoṭīnayutaśatasahasraiḥ puṣpavṛṣṭirabhivṛṣṭā divyāni vādyāni
bhagavān svayam eva siṃhāsanaṃ prajñapya nyaṣīdat paryaṅkam ābhujya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889055 (0.0):
00514 atha khalu bhagavān svayam eva siṃhāsanaṃ prajñapya nyaṣīdat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711653 (0.0):
bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdham atha khalu bhagavān svayam eva
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051738 (0.0):
bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdham. / atha khalu bhagavān svayam eva siṃhāsanaṃ prajñapya nyaṣīdat paryaṅkaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748438 (0.024):
bodhisatvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ atha khalu bhagavāṃs tasyāṃ velāyāṃ / svayam eva siṃhāsanaṃ prajñapya nyaṣīdat paryaṃkam ābhujya ṛjuṃ kāyaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24458621 (0.057):
pariṣiñcati || ato viśrāntaḥ sukhita utthāya nyaṣīdat paryaṅkam / ābhujyarjuṃ kāyaṃ praṇidhāya pratimukhaṃ smṛtim upasthāpya ||)
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20885833 (0.059):
vihārasya pādau prakṣālya vihāraṃ praviśya niṣaṇṇaḥ paryaṅkam ābhujya / yāvad ṛjukāyaṃ praṇidhāya pratimukhaṃ smṛtim upasthāpya / tāṃ khalu rātriṃ
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087469 (0.060):
pātracīvaraṃ pratiśāmya pādau prakṣālya nyaṣīdatprajñapta evāsane / paryaṅkamābhujya ṛjuṃ kāyaṃ praṇidhāya pratimukhīṃ smṛtimupasthāpya | atha
ṛjukāyaṃ praṇidhānyā (PvSPL kā_a) abhūvan* sarvakṣaṇāś cāstamitā abhūvan*
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712141 (0.014):
vā tiryagyonayo vā yamalokā vā te sarve samucchinnāḥ śūnyā abhūvan / sarvākṣaṇāś cāstamitā abhūvan ye ca sattvās tābhyo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712236 (0.014):
yamalokāḥ samucchinnāḥ śūnyā abhūvan sarvākṣaṇāś cāstamitā abhūvan ye ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052221 (0.014):
śūnyā abhūvan, sarvākṣaṇāś cāstamitā abhūvan, ye ca sattvās tābhyo
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052314 (0.014):
yamalokāḥ samucchinnāḥ śūnyā abhūvan, sarvākṣaṇāś cāstamitā abhūvan, ye ca
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749054 (0.019):
sarvayamalokā samucchinnāḥ sarvākṣaṇāś cāstamitā abhūvan* sarve ca te
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14290427 (0.041):
paramaprītamanās tasyāśramam upāśritavān // paryaṅkam ābhujya, ṛjukāyaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13663875 (0.042):
bhagavān bahir agnyāgārasya pādau prakṣālya agnyāgāraṃ parviśya nyaṣīdat / paryaṅkam ābhujya ṛjuṃ kāyaṃ praṇidhāya pratimukhāṃ smṛtim upasthāpya;
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21579082 (0.049):
182.008. upasaṃkramya tasmin vṛkṣamūle niṣaṇṇaḥ/ / 182.008. paryaṅkamābhujya ṛjukāyaṃ praṇidhāya pratimukhaṃ smṛtimupasthāpya
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20885833 (0.053):
vihārasya pādau prakṣālya vihāraṃ praviśya niṣaṇṇaḥ paryaṅkam ābhujya / yāvad ṛjukāyaṃ praṇidhāya pratimukhaṃ smṛtim upasthāpya / tāṃ khalu rātriṃ
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7112302 (0.063):
saṃvegamanuvicintya tadā te paryaṅkamābhujya ṛjukāyaṃ praṇidhāya
ye ca satvās tābhyo nirayatiryagyoniyamalokagatibhyaś cyutās te sarve
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889655 (0.0):
00908 sarvākṣaṇāś cāstamitā abhūvan/ ye ca sattvās tābhyo / nirayatiryagyoni / 00909 yamalokagatibhyaś cyutās te sarve devamanuṣyeṣūpapadyante sma/ te ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712246 (0.0):
yamalokāḥ samucchinnāḥ śūnyā abhūvan sarvākṣaṇāś cāstamitā abhūvan ye ca / sattvās tābhyo nirayatiryagyoniyamalokagatibhyaś cyutās te sarve
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052229 (0.0):
śūnyā abhūvan, sarvākṣaṇāś cāstamitā abhūvan, ye ca sattvās tābhyo
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052324 (0.0):
yamalokāḥ samucchinnāḥ śūnyā abhūvan, sarvākṣaṇāś cāstamitā abhūvan, ye ca / sattvās tābhyo nirayatiryagyoniyamalokagatibhyaś cyutās te sarve
Santideva: Siksasamuccaya (sanss16u.htm.txt) 21960482 (0.015):
saṃsārâṭavīkāntāramārgaprapannā vatême satvā nirayatiryagyoniyamalokapra-
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889556 (0.016):
00815 śūnyā abhūvan/ sarvākṣaṇāś cāstamitā abhūvan/ ye ca sattvās tābhyo / 00816 nirayatiryagyoniyamalokagatibhyaś cyūtās te sarvae tenaiva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712147 (0.016):
sarvākṣaṇāś cāstamitā abhūvan ye ca sattvās tābhyo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6942894 (0.041):
sattvo / 18620 nirayatiryagyoniyamalokagatibhyo vyutthāpitaḥ/ subhūtir āha/ no
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 764641 (0.041):
subhūte tena māyākārāntevāsinā vā kaścit sattvo / nirayatiryagyoniyamalokagatibhyo vyutthāpitaḥ subhūtir āha no bhagavan
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15101769 (0.041):
subhūte tena māyākāreṇa māyākārāntevāsinā vā kaścit sattvo / nirayatiryagyoniyamalokagatibhyo vyutthāpitaḥ?
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749054 (0.042):
sarvayamalokā samucchinnāḥ sarvākṣaṇāś cāstamitā abhūvan* sarve ca te / satvā manuṣyāṇāṃ sahabhāgatāyai upapadyante sma | atha te manuṣyās te ca
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9879062 (0.050):
sarvanirayatiryagyoniyamalokikāḥ sarve devamanuṣyāśca sarve gatyupapannāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15255814 (0.052):
nirayatiryagyoniyamalokāsuragatibhyaḥ, srotaāpattiphale pratiṣṭhāpitaḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3778653 (0.057):
satvā niraya tiryag yoni yama loka prapāta abhimukhāḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26972986 (0.057):
tathātraivāha | saṃsārāṭavīkāntāramārgaprapannā vateme satvā / nirayatiryagyoniyamalokaprapātābhimukhāḥ kudṛṣṭiviṣamajālānuprāptāḥ
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19035157 (0.064):
varṣatasahasraṃ pañcabhiḥ kāmaguṇaiḥ kriḍāpayitvā aparimuktā eva te sattvā / bhavanti narakatiryagyoniyamalokapretaviṣayeṣu punarapi
devamanuṣyeṣūpapadyante sma te devamanuṣyeṣūpapannā bhagavata evānubhāvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889656 (0.0):
00909 yamalokagatibhyaś cyutās te sarve devamanuṣyeṣūpapadyante sma/ te ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712249 (0.0):
sattvās tābhyo nirayatiryagyoniyamalokagatibhyaś cyutās te sarve / devamanuṣyeṣūpapadyante sma te ca devam anuṣyeṣūpapannā bhagavata
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052332 (0.0):
sattvās tābhyo nirayatiryagyoniyamalokagatibhyaś cyutās te sarve / devamanuṣyeṣūpapadyante sma, te ca devamanuṣyeṣūpapannā bhagavata
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15031989 (0.051):
vyutthiṣṭhante. vyutthāya devamanuṣyeṣu upapadyante. tatra upapannā / buddhān bhagavataḥ ārāgayanti. te tān. buddhān bhagavataḥ upatiṣṭhanti. te
pūrvajanmāny anusmaranti sma anusmṛtya tenaiva prītiprāmodyena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712186 (0.0):
atha khalu te manuṣyās te ca devā bhagavata evānubhāvena pūrvajanmāny / anusmaranti sma anusmṛtya ca tenaiva prītiprāmodyena yena bhagavāṃs
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712262 (0.0):
evānubhāvena pūrvanivāsam anusmaranti sma anusmṛtya ca tenaiva
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052264 (0.0):
atha khalu te manuṣyās te ca devā bhagavata evānubhāvena pūrvajanmāny / anusmaranti sma, anusmṛtya ca tenaiva prītiprāmodyena yena bhagavāṃs
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052342 (0.0):
evānubhāvena pūrvanivāsam (PvsP1 1: 5) anusmaranti sma, anusmṛtya ca / tenaiva prītiprāmodyena svakasvakeṣu buddhakṣetreṣu ye tatra buddhā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889671 (0.044):
00910 ṣyeṣūpapannā bhagavata evānubhāvena pūrvanivāsam anusmaranti sma/ / anusmṛtya ca / 00911 tenaiva prītiprāmodyena svakasvakeṣu buddhakṣetreṣu ye tatra buddhā
svakasvakeṣu buddhakṣetreṣu ye buddhā bhagavantas teṣām antikam
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749082 (0.0):
samanusmṛtya prītiprasādaprāmodyapratilabdhāḥ svakasvakeṣu buddhakṣetreṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889678 (0.0):
00910 ṣyeṣūpapannā bhagavata evānubhāvena pūrvanivāsam anusmaranti sma/ / anusmṛtya ca / 00911 tenaiva prītiprāmodyena svakasvakeṣu buddhakṣetreṣu ye tatra buddhā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712272 (0.0):
evānubhāvena pūrvanivāsam anusmaranti sma anusmṛtya ca tenaiva / prītiprāmodyena svakasvakeṣu buddhakṣetreṣu ye tatra buddhā bhagavanta
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052351 (0.0):
evānubhāvena pūrvanivāsam (PvsP1 1: 5) anusmaranti sma, anusmṛtya ca / tenaiva prītiprāmodyena svakasvakeṣu buddhakṣetreṣu ye tatra buddhā
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5185376 (0.008):
tathāgatā arhantaḥ samyaksaṃbuddhās tiṣṭhanti yāpayanti svakasvakeṣu / buddhakṣetreṣu sarve te buddhā bhagavaṃtaḥ imāṃ ratnaketudhāraṇīṃ bhāṣaṃte
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12477891 (0.011):
samyaksaṃbuddhāstiṣṭhanti yāpayanti svakasvakeṣu buddhakṣetreṣu / sarve te
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19038934 (0.015):
svakasvasvakeṣu buddhakṣetreṣu buddhān bhagavataḥ paripṛcchanti sma
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7682206 (0.023):
pādau śirasā vanditvā, daśadiśaḥ prakāntāḥ, svakasvakeṣu buddhakṣetreṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6910941 (0.025):
09605 dṛṣṭvā svakasvakeṣu buddhakṣetreṣu buddhān bhagavataḥ paripṛcchanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 733244 (0.025):
'prameyāsaṃkhyeyā bodhisattvās tān prabhāvyūhān dṛṣṭvā svakasvakeṣu / buddhakṣetreṣu buddhān bhagavataḥ paripṛcchanti sma kasyāyaṃ bhagavann
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19039048 (0.025):
aprameyāsaṃkhyeyā bodhisatvā mahāsatvās taṃ prabhāvyūhan dṛṣṭvā / svakasvakeṣu buddhakṣetreṣu buddhān bhagavantaḥ paripṛcchanti sma kasyāyaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15073826 (0.025):
buddhakṣetrebhyo 'prameyāsaṃkhyeyā bodhisattvās tān prabhāvyūhān dṛṣṭvā / svakasvakeṣu buddhakṣetreṣu buddhān bhagavataḥ paripṛcchanti sma: kasyāyaṃ
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7106084 (0.026):
prakrāntāḥ, te ca bodhisattvāḥ svakasvakeṣu buddhakṣetreṣu prakrāntāḥ //
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7680198 (0.029):
triṣkṛtvaḥ pradakṣiṇīkṛtya svakasvakeṣu buddhakṣetreṣu saṃprasthitāḥ /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7644096 (0.030):
kṣāntiśca pratilapsyante / te bodhisattvā mahāsattvāḥ svakasvakeṣu / buddhakṣetreṣu gatvā tava varṇaṃ uccārayiṣyanti ghoṣamanuśrāvayiṣyanti /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9088322 (0.039):
tathāgatakoṭīniyutaśatasahasrāṇi svakasvakeṣu buddhakṣetreṣu pratiṣṭhitāni
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6589342 (0.039):
praṇidhānam yadā khalvanyeṣu buddhakṣetreṣu buddhā bhagavanta imaṃ
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5201208 (0.040):
yeṣu buddhakṣetreṣu buddhā bhagavantas tiṣṭhanto yāpayantaḥ śuddhāṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7638699 (0.040):
samādhidhāraṇīkṣāntipratilabdhāḥ, te tathāgatabalena svakasvakeṣu / buddhakṣetreṣvantarhitā imāṃ sahāṃ lokadhātumāgatvā gṛdhrakūṭe parvate
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636274 (0.043):
sarveṣu kṣetreṣu ṣaṭsu gatiṣu sattvāste sarve saṃdṛśyante sma / ye ca teṣu / buddhakṣetreṣu buddhā bhagavantastiṣṭhanto dhriyanto yāpayanto yaṃ dharmaṃ
upasaṃkrāntā upasaṃkramya teṣāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ pādavandanāṅ kṛtvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712276 (0.0):
prītiprāmodyena svakasvakeṣu buddhakṣetreṣu ye tatra buddhā bhagavanta / utpannās teṣām antikam upasaṃkrāntāḥ upasaṃkramya teṣāṃ buddhānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889685 (0.028):
00912 s teṣām antikam upasaṃkrāntāḥ/ upasaṃkramya teṣāṃ buddhānāṃ / bhagavatāṃ pāda
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052356 (0.037):
bhagavanta utpannās teṣām antikān upasaṃkrāntāḥ, upasaṃkramya teṣāṃ / buddhānāṃ bhagavatāṃ pādavandanāṃ kṛtvā sarve prāñjalayo bhūtvā bhagavato
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22229414 (0.056):
piṇḍapātanirhārakaḥ piṇḍapātam ādāya bhagavatsakāśam upasaṃkrāntaḥ / / dharmatā khalu buddhā bhagavantaḥ piṇḍapātanirhārakaṃ bhikṣum anayā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18771614 (0.057):
mahāprajāpatīgautamīye antaḥpurikānāṃ ca anupūrvīyadharmadeśaṇāṃ praṇāmeti / / yat tad buddhānāṃ bhagavatāṃ anupūrvīyadharmadeśanā / tadyathā
sarve prāñjalayo bhūtvā tān buddhān bhagavato namasyanti sma // atha khalu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712285 (0.032):
bhagavatāṃ pādavandanāṃ kṛtvā sarve prāñjalayo bhūtvā bhagavato namasyanti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052365 (0.032):
buddhānāṃ bhagavatāṃ pādavandanāṃ kṛtvā sarve prāñjalayo bhūtvā bhagavato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889691 (0.041):
00913 vandanāṃ kṛtvā sarve prāñjalayo bhūtvā bhagavato namasyanti sma/
tenaiva kṣaṇalavamuhūrtena ye 'smiṃs trisāhasramahāsāhasre lokadhātau
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23096328 (0.0):
āpadyate prajñāpāramitāṃ bhāvayati, tasmiṃ samaye ye trisāhasramahāsāhasre / lokadhātau mārāḥ pāpīyāṃs te sarve saṃśayaprāptā bhavaṃti: kim ayaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23098256 (0.0):
subhūte ye trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvāḥ api nu te bahavaḥ?
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23098276 (0.0):
sattvā bahavaḥ kaḥ punar vādo ye trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvāḥ.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23103156 (0.0):
śrāvavakabhūmim ārabhya dharman deśayes tayā ca dharmadeśanayā ye / trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvās te sarve arhatvaṃ sākṣātkuryuḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23115844 (0.0):
pratyekabuddhayānikā vā, sacet ye trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvās
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23116015 (0.0):
na śrāvakapratyekabuddhaprasūtā bodhisattvā mahāsattvā. sacet punar ye / trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvās te sarve bodhisattvanyāmam
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23116042 (0.0):
punar ye trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvās te sarve
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15029809 (0.0):
niścariṣyati yo so 'nuśrāvayiṣyate, tatra ye trisāhasramahāsāhasre / lokadhātau sattvās tani śabdaṃ śroṣyanti. te sarve niyatā bhaviṣyanti tṛṣu
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4035542 (0.0):
sacedbhagavaṃstrisāhasramahāsāhasre lokadhātau ye sattvāḥ, te sarve
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4053847 (0.0):
tasmin ānanda samaye ye trisāhasramahāsāhasre lokadhātau mārāḥ pāpīyāṃsaḥ,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4061923 (0.0):
mahāsattvaḥ prajñāpāramitāvihāreṇa viharati, tasmin samaye ye / trisāhasramahāsāhasre lokadhātau mārāṃ pāpīyāṃsaḥ te sarve
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6896155 (0.0):
trisāhasra / 02803 mahāsāhasre lokadhātau ye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712290 (0.0):
sma atha khalu ye 'smiṃs trisāhasramahāsāhasre lokadhātau jātyandhāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15232816 (0.0):
bhadanta subhūte trisāhasramahāsāhasre lokadhātau ye cāturmahārājakāyikā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15253487 (0.0):
trisāhasramahāsāhasre lokadhātau ye sattvās teṣāṃ buddhakṛtyena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263865 (0.0):
punar aparaṃ subhūte ye trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvās te sarve
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17242119 (0.0):
āpadyate prajñāpāramitāṃ bhāvayati, tasmin samaye ye trisāhasramahāsāhasre / lokadhātau mārāḥ pāpīyāṃsas te sarve saṃśayaprāptā bhavanti: kim ayaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17244598 (0.0):
mahāsattvaḥ sarvasattvānām agratāyai śikṣate. tat kiṃ manyase? subhūte ye / trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvā api nu te bahavaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17253554 (0.0):
dharman deśayes tayā ca dharmadeśanayā ye trisāhasramahāsāhasre lokadhātau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17253601 (0.0):
śrāvakakṛtyaṃ kṛtaṃ syāt, tayā ca pūrvikayā dharmadeśanayā ye / trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvās te sarve 'pūrvācaramaṃ mānuṣyakam
andhās satvās te cakṣuṣā rūpāṇi paśyanti sma vadhirāḥ śrotreṇa śabdāñ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749114 (0.0):
trisāhasramahāsāhasre lokadhātau jātyandhāḥ satvās te 'pi sarve cakṣuṣā
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19031059 (0.0):
avabhāsitā abhūvan / sarvarūpāṇi sphuṭitāni / ye ca sattvā jātyandhāḥ / cakṣuṣā rūpāṇi paśyanti sma / vadhirāḥ śrotreṇa śabdān śṛṇvanti sma /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712301 (0.017):
sma atha khalu ye 'smiṃs trisāhasramahāsāhasre lokadhātau jātyandhāḥ / sattvās te cakṣuṣā rūpāṇi paśyanti sma vadhirāḥ sattvāḥ śrotreṇa śabdān
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052382 (0.017):
atha khalu ye 'smiṃs trisāhasramahāsāhasre lokadhātau jātyandhāḥ sattvās / te cakṣuṣā rūpāṇi paśyanti sma, vadhirāḥ sattvāḥ śrotreṇa śabdān śṛṇvanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889710 (0.038):
00914 atha khalu ye 'smiṃs trisāhasramahāsāhasre lokadhātau jātyandhāḥ / 00915 sattvās te cakṣuṣā rūpāṇi paśyanti sma/ vadhirāḥ sattvāḥ śrotreṇa
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9081845 (0.053):
samanvāgatā babhūvuḥ / jātyandhāśca sattvā rūpāṇi paśyanti sma / / vadhirāśca sattvāḥ sattvebhyaḥ śabdāni śṛṇvanti / unmattāśca sattvāḥ
cchṛṇvanti sma unmattāḥ smṛtiṃ pratilabhante sma vikṣiptacittā ekāgracittā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712314 (0.0):
sattvās te cakṣuṣā rūpāṇi paśyanti sma vadhirāḥ sattvāḥ śrotreṇa śabdān / śṛṇvanti sma unmattāḥ smṛtiṃ pratilabhante sma vikṣiptacittā ekāgracittā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052394 (0.013):
sma, unmattāḥ smṛtiṃ pratilabhante sma, vikṣiptacittā ekāgracittā bhavanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889722 (0.039):
00915 sattvās te cakṣuṣā rūpāṇi paśyanti sma/ vadhirāḥ sattvāḥ śrotreṇa / śabdān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6897835 (0.043):
mamānubhāvena cakṣuṣā rūpāṇi drakṣyanīti prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam/ / evaṃ vadhirāḥ śrotreṇa śabdān śroṣyantīti unmattāḥ smṛtiṃ pratilapsyante
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6898551 (0.043):
drakṣyanīti prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam/ evaṃ vadhirāḥ śrotreṇa śabdān / śroṣyantīti unmattāḥ smṛtiṃ pratilapsyante iti nagnāś cailāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15060527 (0.048):
evaṃ vadhirāḥ śrotreṇa śabdān śroṣyantīti, unmattāḥ smṛtiṃ pratilapsyanta
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749125 (0.059):
rūpāṇi paśyanti sma | vadhirā śrotreṇa śabdāṃc chṛṇvanti sma | unmattā / smṛtiṃ pratilabhaṃti sma | vikṣiptacittā avikṣiptacittatāṃ pratilabhante
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9081855 (0.060):
vadhirāśca sattvāḥ sattvebhyaḥ śabdāni śṛṇvanti / unmattāśca sattvāḥ / smṛtiṃ pratilabhante 'vikṣiptacittāśca smṛtimanto babhūvuḥ / nagnāśca
bhavanti sma nagnāś cīvaraprāvṛtā bhavanti sma jighatsitāḥ pūrṇagātrā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052400 (0.012):
sma, unmattāḥ smṛtiṃ pratilabhante sma, vikṣiptacittā ekāgracittā bhavanti / sma, jighatsitāḥ pūrṇagātrā bhavanti sma, tṛṣitā vigatapipāsā bhavanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712318 (0.027):
śṛṇvanti sma unmattāḥ smṛtiṃ pratilabhante sma vikṣiptacittā ekāgracittā / bhavanti sma jighatsitāḥ pūrṇapātrā bhavanti sma tṛṣitā vigatapipāsā
bhavanti sma tṛṣitāḥ vigatapipāsā bhavanti sma rogaspṛṣṭāḥ vigatarogā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052410 (0.0):
sma, unmattāḥ smṛtiṃ pratilabhante sma, vikṣiptacittā ekāgracittā bhavanti / sma, jighatsitāḥ pūrṇagātrā bhavanti sma, tṛṣitā vigatapipāsā bhavanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712326 (1.788):
bhavanti sma jighatsitāḥ pūrṇapātrā bhavanti sma tṛṣitā vigatapipāsā
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19031066 (0.014):
cakṣuṣā rūpāṇi paśyanti sma / vadhirāḥ śrotreṇa śabdān śṛṇvanti sma / / rogaspṛṣṭā vigatarogā bhavanti sma / nagnāśca vastrāvṛtā vabhūvuḥ /
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749146 (0.042):
pratilabhante sma | rogaspṛṣṭā vigatarogā abhūvan* vikalendriyāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889734 (0.046):
00917 ekāgracittā bhavanti sma/ jighatsitāḥ pūrṇapātrā bhavanti sma/ / 00918 tṛṣitā vigatapipāsā bhavanti sma/ rogaspṛṣṭā viagatarogā bhavanti
bhavanti sma hīnendriyāḥ paripūrṇendriyā bhavanti sma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712336 (0.0):
bhavanti sma rogaspṛṣṭā viagatarogā bhavanti sma hīnendriyāḥ / paripūrṇendriyā bhavanti sma avirahitākuśalakāyavāṅmanaskarmāntājīvā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052417 (0.013):
sma, jighatsitāḥ pūrṇagātrā bhavanti sma, tṛṣitā vigatapipāsā bhavanti / sma, rogaspṛṣṭā vigatarogā bhavanti sma, hīnendriyāḥ paripūrṇendriyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889744 (0.041):
00918 tṛṣitā vigatapipāsā bhavanti sma/ rogaspṛṣṭā viagatarogā bhavanti / 00919 sma/ hīnendriyāḥ paripūrṇendriyā bhavanti sma/ avirahitākuśala
Sarvatathagatadhisthanavyuhasutra (bsu037_u.htm.txt) 19031066 (0.062):
cakṣuṣā rūpāṇi paśyanti sma / vadhirāḥ śrotreṇa śabdān śṛṇvanti sma / / rogaspṛṣṭā vigatarogā bhavanti sma / nagnāśca vastrāvṛtā vabhūvuḥ /
aviratākuśalakāyavāṅmanaskarmāntājīvāḥ satvā
viratākuśalakāyāvāṅmanaskarmāntājīvā bhavanti sma sarvasatvāś ca
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749172 (1.192):
vigatākuśalakāyavāṅmanaskarmantājīvā bhavanti sma | sarvasatvāś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712355 (0.032):
virahitākuśalakāyavāṅmanaskarmāntājīvāś ca (PSP1: 10) bhavanti sma / sarvasattvāś ca mātāpitṛsamacittā bhavanti sma, bhrātṛbhaginīsamacittā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052435 (0.032):
virahitākuśalakāyavāṅmanaskarmāntājīvāś ca bhavanti sma, sarvasattvāś ca / mātāpitṛsamacittā bhavanti sma, bhrātṛbhaginīsamacittā
mātāpitṛsamacittā bhavanti sma bhrātṛbhaginī samacittā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889773 (0.0):
01001 bhavanti sma/ sarvasattvāś ca mātāpitṛsamacittā bhavanti sma,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712366 (0.0):
virahitākuśalakāyavāṅmanaskarmāntājīvāś ca (PSP1: 10) bhavanti sma / sarvasattvāś ca mātāpitṛsamacittā bhavanti sma, bhrātṛbhaginīsamacittā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052446 (0.0):
virahitākuśalakāyavāṅmanaskarmāntājīvāś ca bhavanti sma, sarvasattvāś ca / mātāpitṛsamacittā bhavanti sma, bhrātṛbhaginīsamacittā
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749186 (0.041):
sarvasatveṣu samacittā abhūvan* yad uta mātāpitṛbhrātṛbhaginīsamacittāḥ / mitrajñātisahāyasamacittāḥ sarvasatvā daśakuśalakarmapathasamanvāgatā
mitrāmātyajñātisālohitasamacittā daśakuśalakarmapathasevinaś ca bhavanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889784 (0.0):
bhrātṛbhaginī / 01002 samacittā mitrāmātyajñātisālohitasamacittā daśakuśalakarmapatha
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712378 (0.0):
sarvasattvāś ca mātāpitṛsamacittā bhavanti sma, bhrātṛbhaginīsamacittā / mitrāmātyajñātisālohitasamacittā daśakuśalakarmapathasevinaś ca bhavanti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052448 (0.0):
mātāpitṛsamacittā bhavanti sma, bhrātṛbhaginīsamacittā / mitrāmātyajñātisālohitasamacittā daśakuśalakarmapathasevinaś ca bhavanti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052458 (0.0):
mitrāmātyajñātisālohitasamacittā daśakuśalakarmapathasevinaś ca bhavanti / sma, brahmacāriṇaḥ śucayo nirāmayagandhāḥ sarvasattvāś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15246248 (0.023):
te jāmbūdvīpakā manuṣyā ye daśakuśalakarmapathasevinaḥ, alpakās te ye
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749187 (0.048):
sarvasatveṣu samacittā abhūvan* yad uta mātāpitṛbhrātṛbhaginīsamacittāḥ / mitrajñātisahāyasamacittāḥ sarvasatvā daśakuśalakarmapathasamanvāgatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1644822 (0.062):
duhitṛcittenālambitavyā, mitrāmātyajñātisālohitacittenālambitavyāḥ. evaṃ
sma brahmacāriṇaḥ śucayo nirāmagandhāḥ sarvasukhasamarpitā īdṛśasukhaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712382 (0.0):
mitrāmātyajñātisālohitasamacittā daśakuśalakarmapathasevinaś ca bhavanti / sma brahmacāriṇaḥ śucayo nirāmayagandhāḥ sarvasattvāś ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052461 (0.0):
mitrāmātyajñātisālohitasamacittā daśakuśalakarmapathasevinaś ca bhavanti / sma, brahmacāriṇaḥ śucayo nirāmayagandhāḥ sarvasattvāś ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052469 (0.016):
sma, brahmacāriṇaḥ śucayo nirāmayagandhāḥ sarvasattvāś ca
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749203 (0.045):
abhūvan* brahmacāriṇaḥ śucayo nirāmagandhāḥ sarvākuśalavitarkavigatāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889789 (0.046):
01002 samacittā mitrāmātyajñātisālohitasamacittā daśakuśalakarmapatha / 01003 sevinaś ca bhavanti sma/ brahmacāriṇaḥ śucayo nirāmayagandhāḥ
pratilabhante sma tadyathāpi nāma tṛtīyadhyānasamāpannasya tasminn eva ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052475 (0.0):
sarvasukhasamarpitā īdṛśaṃ sukhaṃ pratilabhante sma tadyathāpi nāma / tṛtīyadhyānasamāpannasya bhikṣoḥ tasminn eva ca samaye evaṃrūpayā prajñayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889803 (0.036):
01004 sarvasukhasamarpitā īdṛśaṃ sukhaṃ pratlabhante sma tad yathāpi nāma / tṛtīyadhyāna / 01005 samāpannasya bhikṣoḥ tasminn eva ca samaye evaṃrūpayā prajñayā te
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712396 (0.036):
sarvasukhasamarpitā īdṛśaṃ sukhaṃ pratlabhante sma tad yathāpi nāma / tṛtīyadhyānasamāpannasya bhikṣoḥ tasminn eva ca samaye evaṃrūpayā prajñayā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4070095 (0.052):
sukhaṃ pratilabhate sma, tadyathāpi nāma prathamadhyānasamāpanna
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7642388 (0.053):
'nubhāvenāklāntakāya (KpSū 59) evaṃrūpaṃ kāyasukhaṃ pratisaṃvedayati sma / / tadyathāpi nāma tṛtīyadhyānasamāpannasya bhikṣorevamaklāntakāyaḥ
samaye evaṃrūpayā prajñāya samanvāgatā bhavanti sma yad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712403 (0.0):
tṛtīyadhyānasamāpannasya bhikṣoḥ tasminn eva ca samaye evaṃrūpayā prajñayā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052483 (0.0):
tṛtīyadhyānasamāpannasya bhikṣoḥ tasminn eva ca samaye evaṃrūpayā prajñayā / te samanvāgatā bhavanti sma, yad anyabuddhakṣetrasthā buddhā bhagavanta
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889803 (0.053):
tṛtīyadhyāna / 01005 samāpannasya bhikṣoḥ tasminn eva ca samaye evaṃrūpayā prajñayā te
anyabuddhakṣetrasthā buddhā bhagavanta evam udānam udānayanti sma sādhu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889820 (0.0):
01006 bhavanti sma/ yad anyabuddhakṣetrasthā buddhā bhagavanta evam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712413 (0.0):
te samanvāgatā bhavanti sma yad anyabuddhakṣetrasthā buddhā bhagavanta
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 721475 (0.0):
samanvāgatā bhaveyur yad anyabuddhakṣetrasthā buddhā bhagavantaḥ evam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052492 (0.0):
te samanvāgatā bhavanti sma, yad anyabuddhakṣetrasthā buddhā bhagavanta
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15061801 (0.0):
bhaveyur, yad anyabuddhakṣetrasthā buddhā bhagavantaḥ evam udānam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6898957 (0.022):
03413 saṃbuddhasya evaṃrūpayā prajñayā sattvāḥ samanvāgatā bhaveyur yad / anyabuddhakṣetrasthā / 03414 buddhā bhagavantaḥ evam udānam udānayeyuḥ/ sādhu śamaḥ sādhu damaḥ
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16526926 (0.037):
41. sacen me bhagavan bodhiprāptasya, tad-anyabuddhakṣetra- / sthā bodhisattvā mama nāmadheyaṃ śrutvā, sahaśravaṇān
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12488770 (0.038):
atha khalu sarve te buddhā bhagavanto ye tadbuddhakṣetranivāsino
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5197722 (0.055):
atha khalu sarve te buddhā bhagavaṃto ye tadbuddhakṣetranivāsino
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5198473 (0.058):
saddharmacirasthityarthaṃ / tena khalu punaḥ samayena sarve buddhā / bhagavantas tadbuddhakṣetrāntargatāḥ sādhukāraṃ pradaduḥ / sādhu sādhu
damaḥ sādhu śamaḥ sādhu saṃyamaḥ sādhu cīrṇo brahmacaryavāsaḥ sādhu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6898968 (0.0):
03414 buddhā bhagavantaḥ evam udānam udānayeyuḥ/ sādhu śamaḥ sādhu damaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 721486 (0.0):
udānam udānayeyuḥ sādhu śamaḥ sādhu damaḥ sādhu saṃyamaḥ sādhu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052500 (0.0):
evam udānayanti sma. sādhu damaḥ asādhu śamaḥ sādhu saṃyamaḥ sādhu cīrṇo
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15061812 (0.0):
bhaveyur, yad anyabuddhakṣetrasthā buddhā bhagavantaḥ evam udānam / udānayeyuḥ. sādhu śamaḥ sādhu damaḥ sādhu saṃyamaḥ sādhu
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19110546 (0.026):
eṣa deva puruṣaḥ sādhu damaḥ sādhu saṃyamaḥ sādhv arthacaryā sādhu
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19110625 (0.026):
ahaṃ kumāra sādhu damaḥ sādhu saṃyamaḥ sādhv arthacaryā sādhu dharmacaryā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13635797 (0.026):
deva pravrajitaḥ sādhudamaḥ sādhusaṃyamaḥ sādhvarthacaryaḥ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13635877 (0.026):
sādhudamaḥ sādhusaṃyamaḥ sādhvarthacaryaḥ sādhudharmacaryaḥ (SBV I 74)
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13635912 (0.026):
ahaṃ pravrajito nāma; sādhu tvaṃ bhoḥ puruṣa sādhudamaḥ sādhusaṃyamaḥ / sādhvarthacaryaḥ sādhudharmacaryaḥ sādhukuśalacaryaḥ sādhukalyāṇacarya iti
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13636054 (0.026):
pravrajitaḥ sādhudamaḥ sādhusaṃyamaḥ sādhvarthacaryaḥ sādhudharmacaryaḥ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13636140 (0.026):
pravrajito nāmeti; sa evam āha: aham asmi kumāra sādhudamaḥ sādhusaṃyamaḥ / sādhvarthacaryaḥ sādhukuśalacaryaḥ sādhukalyāṇacarya
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13636176 (0.026):
prāha: sādhu tvaṃ bhoḥ puruṣa sādhudamaḥ sādhusaṃyamaḥ sādhvarthacaryaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749238 (0.031):
sma | sādhu dānaṃ sādhu damaḥ sādhu saṃyamaḥ sādhu satyam | sādhv
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889822 (0.031):
udānayanti sma / 01007 sādhu damaḥ sādhu saṃyamaḥ sādhu vīrṇo brahmacaryyāvāsaḥ sādhu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712415 (0.031):
evam udānayanti sma sādhu damaḥ sādhu saṃyamaḥ sādhu vīrṇo
praṇibhūteṣv avihiṃseti // atha khalu bhagavāṃs tasminn eva sihāsane
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712425 (0.052):
brahmacaryyāvāsaḥ sādhu prāṇibhūteṣv avihiṃseti atha khalu bhagavāṃs / tasminn eva saṃhāsane niṣanaḥ imaṃ trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889833 (0.052):
01008 ṣv avihiṃseti/ / 01009 atha khalu bhagavāṃs tasminn eva saṃhāsane niṣanaḥ imaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6918095 (0.059):
11305 vidyate/ bhagavān āha/ sādhu sādhu subhūte/ evaṃ khalu subhūte
niṣaṇṇaḥ iman trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum abhibhūya tiṣṭhati bhāsate
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052519 (0.0):
atha khalu bhagavāṃs tasminn eva siṃhāsane niṣaṇṇaḥ, imaṃ / trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23103705 (5.960):
sthitvā tathāgatā arhantaḥ samyaksaṃbuddhā iman trisāhasramahāsāhasraṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889845 (5.960):
trisāhasramahā / 01010 sāhasraṃ lokadhātum abhibhūya tathāgatas tiṣṭhati bhāsate tapati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712436 (5.960):
tasminn eva saṃhāsane niṣanaḥ imaṃ trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum / abhibhūya tathāgatas tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma ābhayā varṇena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036727 (0.020):
sarvvaparvatān abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate ābhayā varṇena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036710 (0.027):
lokadhātūn abhibhūya tathāgatas tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052543 (0.027):
lokadhātūn abhibhūya tathāgatas tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma,
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9877007 (0.033):
trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ tatkṣaṇaṃ samamadhyatiṣṭhat /
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9778907 (0.033):
bodhisatvānām asya dharmaparyāyasya pūjākarmaṇe sarvam imaṃ / trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ sarvacūrṇagandhadhupavyūhaiḥ puṣpaiś ca
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28715998 (0.033):
ekaikasmādromavivarāt ekaikasmādromavibhakterimaṃ trisāhasramahāsāhasraṃ / lokadhātuṃ savāyuskandhaṃ sapṛthivīskandhaṃ satejaḥskandhaṃ sasāgaraṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749258 (0.033):
bhagavāṃs tasminn eva siṃhāsane niṣaṇṇa imaṃ trisāhasramahāsāhasraṃ / lokadhātuṃ sasumeruṃ sacakravāḍaṃ sadevabhavanaṃ sendrakaṃ sabrahmakaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9799713 (0.034):
saṃpracaliṣyati, sarve ca trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum avabhāsena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052575 (0.035):
varṇena śriyā tejasā ca, evam eva bhagavān (PvsP1 1: 6) sarvalokadhātūn / abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma, ābhayā varṇena śriyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889896 (0.035):
01015 evam eva bhagavān sarvalokadhātūn abhibhūya tiṣṭhati bhāsate / {{tapati virocate sma ābhayā varṇena śriyā}}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889911 (0.035):
01016 tejasā ca/ evam eva bhagavān sarvalokadhātūn abhibhūya / 01017 tiṣṭhati bhāsate {{tapati virocate sma ābhayā varṇena śriyā}} tejasā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712485 (0.035):
ca evam eva bhagavān sarvalokadhātūn abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati / virocate sma ābhayā varṇena śriyā tejasā ca evam eva bhagavān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712499 (0.035):
sarvalokadhātūn abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma ābhayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036740 (0.035):
śriyā tejasā ca evam eva bhagavān sarvalokadhātūn abhibhūya tiṣṭhati / bhāsate tapati virocate sma ābhayā varṇena śriyā tejasā ca // atha khalu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247260 (0.035):
pūjārtham imāṃ trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ saptaratnamayais
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedpgu.htm.txt) 10050453 (0.035):
4. | pratyutpannaṃ nopalabhyate | tat kiṃ manyase subhūte ya imaṃ / trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ saptaratnaparipūrṇaṃ kṛtvā dānaṃ dadyād
tapati virocate sma ābhayā varṇena śriyā tejasā ca pūrvasyān diśi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889886 (0.0):
01014 n abhibhūya tiṣṭhati bhāsate {{tapati virocate sma ābhayā varṇena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889901 (0.0):
01015 evam eva bhagavān sarvalokadhātūn abhibhūya tiṣṭhati bhāsate / {{tapati virocate sma ābhayā varṇena śriyā}}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889916 (0.0):
01016 tejasā ca/ evam eva bhagavān sarvalokadhātūn abhibhūya / 01017 tiṣṭhati bhāsate {{tapati virocate sma ābhayā varṇena śriyā}} tejasā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712446 (0.0):
abhibhūya tathāgatas tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma ābhayā varṇena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712477 (0.0):
abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma ābhayā varṇena śriyā tejasā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712491 (0.0):
ca evam eva bhagavān sarvalokadhātūn abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati / virocate sma ābhayā varṇena śriyā tejasā ca evam eva bhagavān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712505 (0.0):
sarvalokadhātūn abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma ābhayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036746 (0.0):
śriyā tejasā ca evam eva bhagavān sarvalokadhātūn abhibhūya tiṣṭhati / bhāsate tapati virocate sma ābhayā varṇena śriyā tejasā ca // atha khalu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052565 (0.0):
sarvaparvatān abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma ābhayā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052528 (0.006):
trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati / virocate sma, ābhayā varṇena śriyā tejasā ca, pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889855 (0.025):
01010 sāhasraṃ lokadhātum abhibhūya tathāgatas tiṣṭhati bhāsate tapati / virocate sma / 01011 ābhayā varṇena śriyā tejasā ca/ pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036716 (0.025):
lokadhātūn abhibhūya tathāgatas tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma / ābhayā varṇena śriyā tejasā ca // tadyathāpi nāma sumeruḥ parvatarājaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052581 (0.025):
abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma, ābhayā varṇena śriyā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052545 (0.027):
lokadhātūn abhibhūya tathāgatas tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma, / ābhayā varnena śriyā tejasā ca, tadyathāpi nāma sumeruḥ parvatarājaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036732 (0.028):
sarvvaparvatān abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate ābhayā varṇena
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749329 (0.034):
śobhate bhāsate tapati virocate ābhayā varṇena tejasā śriyā tadyathāpi
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749391 (0.034):
sendrakaṃ samārakaṃ sabrahmakaṃ saśuddhāvāsam abhibhūya sthitaḥ śobhate / bhāsate tapati virocate ābhayā varṇena tejasā śṛyā : punar yādṛśaṃ
dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām adha-ūrdhvavidikṣu gaṅgānadīvālikopamāl
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6895377 (0.0):
02310 śikṣitavyam/ evaṃ dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyāṃ vidikṣu adha
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712448 (0.005):
śriyā tejasā ca pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām adhastād
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052530 (0.005):
virocate sma, ābhayā varṇena śriyā tejasā ca, pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ / paścimāyām uttarasyām adhastād ūrdhvaṃ digvidikṣu gaṅgānadībālukopamān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9821228 (0.007):
tad bodhisattvo mahāsattvo divyena cakṣuṣā viśuddhenātikrāntamānuṣyakeṇa / pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ diśi paścimāyāṃ diśy uttarasyāṃ diśy adha
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17253384 (0.013):
nirjātaivānuttarā samyaksaṃbodhiḥ. ye 'pi te ānandaitarhi pūrvasyān diśi / dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām adha ūrdhvaṃ vidikṣu daśadiglokadhātuṣu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15101639 (0.014):
uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarasyām adha / ūrdhvadiśi gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn avabhāsena spharati ca ṣaḍ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15102709 (0.014):
uttarapūrvasyāṃ pūrvadakṣiṇasyāṃ dakṣiṇapaścimāyāṃ paścimottarasyām adha / ūrdhvadiśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu yāvantaḥ sattvās tān sarvān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037064 (0.015):
evan dakṣiṇasyān diśi paścimāyām uttarasyāṃ vidikṣv adha-ūrdhvandigbhāge
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19039032 (0.015):
kulaputrāḥ kālaṃ manyaddhva evan dakṣiṇasyān diśi paścimāyām uttarasyāṃ / vidikṣv adha-ūrdhvāyān diśi gaṅgānadīvālikopameṣu lokadhātuṣv
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19038896 (0.016):
anekavarṇā nānānvarṇā arciso niścārya pūrvasyān diśi gaṅgānadīvālikopamāl
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17253464 (0.020):
kośo yad uta prajñāpāramitākośaḥ. ye 'pi te ānanda pūrvasyāṃ diśi / dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām adha ūrdhvaṃ vidikṣu daśadiglokadhātuṣu
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27753104 (0.020):
punar aparaṃ śāradvatīputra ye pūrvasyān diśi dakṣiṇasyāṃ paścimāyām / uttarasyām adhastād upariṣṭād yāvat samantād daśasu dikṣv ekaikasyān diśi
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23102980 (0.020):
samyaksaṃbodhiḥ. ye 'pi te ānanda etarhi pūrvasyān diśi dakṣiṇasyāṃ / paścimāyām uttarasyām adhastād upariṣṭād yāvat samantād daśasu dikṣu
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24465709 (0.021):
pṛthivīpradeśaṃ samanupaśyāmi (naiva) pūrvasyān diśi dakṣiṇasyāṃ / paścimasyām uttarasyāṃ diśi yatra tathāga(tasyāṣṭamaḥ śarīranikṣepaḥ ||)
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4070427 (0.024):
sadāprarudito bodhisattvo mahāsattvaḥ pūrvasyāṃ diśi, dakṣiṇasyāṃ / paścimāyāmuttarasyāṃ diśi, vidikṣu adha ūrdhvaṃ ca diśi daśasu dikṣu
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19299122 (0.024):
yathā pūrvasyāṃ diśy evaṃ dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyāṃ diśi |
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13659093 (0.024):
pūrvasyāṃ diśy evaṃ dakṣiṇasyāṃ paścimāyām, uttarasyāṃ diśīti caturdiśaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13660257 (0.024):
prajvalati; adhaḥkāyāc chītalā vāridhārā syandante; yathā pūrvasyāṃ diśy / evaṃ dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyāṃ diśīti caturdiśaṃ caturvidham
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010536 (0.024):
syandate; yathā pūrvasyāṃ diśi evaṃ dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyāṃ / diśi; iti caturdiśaṃ caturvidhaṃ ṛddhiprātihāryaṃ vidarśya tān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15273622 (0.025):
eva prajñāpāramitām. evaṃ pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām
lokadhātūn abhibhūya tathāgatas tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889849 (0.0):
01010 sāhasraṃ lokadhātum abhibhūya tathāgatas tiṣṭhati bhāsate tapati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712439 (0.0):
tasminn eva saṃhāsane niṣanaḥ imaṃ trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum / abhibhūya tathāgatas tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma ābhayā varṇena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052522 (0.0):
trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052546 (0.0):
paścimāyām uttarasyām adhastād ūrdhvaṃ digvidikṣu gaṅgānadībālukopamān / lokadhātūn abhibhūya tathāgatas tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052578 (0.0):
varṇena śriyā tejasā ca, evam eva bhagavān (PvsP1 1: 6) sarvalokadhātūn / abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma, ābhayā varṇena śriyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889883 (0.025):
01014 n abhibhūya tiṣṭhati bhāsate {{tapati virocate sma ābhayā varṇena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889898 (0.025):
01015 evam eva bhagavān sarvalokadhātūn abhibhūya tiṣṭhati bhāsate / {{tapati virocate sma ābhayā varṇena śriyā}}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889913 (0.025):
01016 tejasā ca/ evam eva bhagavān sarvalokadhātūn abhibhūya / 01017 tiṣṭhati bhāsate {{tapati virocate sma ābhayā varṇena śriyā}} tejasā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712473 (0.025):
tiṣṭhati bhāsate tad yathāpi nāma sumeruḥ parvatarājaḥ sarvaparvatān / abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma ābhayā varṇena śriyā tejasā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712487 (0.025):
ca evam eva bhagavān sarvalokadhātūn abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712501 (0.025):
sarvalokadhātūn abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma ābhayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036689 (0.025):
niṣaṇṇaḥ iman trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum abhibhūya tiṣṭhati bhāsate / tapati virocate sma ābhayā varṇena śriyā tejasā ca pūrvasyān diśi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036742 (0.025):
śriyā tejasā ca evam eva bhagavān sarvalokadhātūn abhibhūya tiṣṭhati / bhāsate tapati virocate sma ābhayā varṇena śriyā tejasā ca // atha khalu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052562 (0.025):
sarvaparvatān abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma ābhayā
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749328 (0.028):
samantād daśasu dikṣu gaṃgānadīvālukopamāl lokadhātūn abhibhūya sthitaḥ / śobhate bhāsate tapati virocate ābhayā varṇena tejasā śriyā tadyathāpi
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749391 (0.028):
sendrakaṃ samārakaṃ sabrahmakaṃ saśuddhāvāsam abhibhūya sthitaḥ śobhate / bhāsate tapati virocate ābhayā varṇena tejasā śṛyā : punar yādṛśaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889870 (0.032):
01012 m uttarasyām adhastād ūrdhvaṃ digvidikṣu gaṅgānadīvālukopamān / lokadhātūn abhibhūya / 01013 tathāgatas tiṣṭhati bhāsate/ tad yathāpi nāma sumeruḥ parvatarājaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712460 (0.042):
ūrdhvaṃ digvidikṣu gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn abhibhūya tathāgatas / tiṣṭhati bhāsate tad yathāpi nāma sumeruḥ parvatarājaḥ sarvaparvatān
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7649349 (0.063):
gaṅgānadīvālikāsamān lokadhātūn avabhāsayiṣyasi / / bhagavān āha "
ābhayā varṇena śriyā tejasā ca // tadyathāpi nāma sumeruḥ parvatarājaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749334 (0.0):
śobhate bhāsate tapati virocate ābhayā varṇena tejasā śriyā tadyathāpi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889851 (0.0):
01010 sāhasraṃ lokadhātum abhibhūya tathāgatas tiṣṭhati bhāsate tapati / virocate sma / 01011 ābhayā varṇena śriyā tejasā ca/ pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052524 (0.0):
trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati / virocate sma, ābhayā varṇena śriyā tejasā ca, pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052581 (0.0):
abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma, ābhayā varṇena śriyā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052553 (5.960):
lokadhātūn abhibhūya tathāgatas tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma, / ābhayā varnena śriyā tejasā ca, tadyathāpi nāma sumeruḥ parvatarājaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889885 (0.026):
01014 n abhibhūya tiṣṭhati bhāsate {{tapati virocate sma ābhayā varṇena / śriyā}} tejasā ca/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889900 (0.026):
{{tapati virocate sma ābhayā varṇena śriyā}}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889915 (0.026):
01017 tiṣṭhati bhāsate {{tapati virocate sma ābhayā varṇena śriyā}} tejasā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712442 (0.026):
abhibhūya tathāgatas tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma ābhayā varṇena / śriyā tejasā ca pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām adhastād
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712477 (0.026):
abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma ābhayā varṇena śriyā tejasā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712491 (0.026):
ca evam eva bhagavān sarvalokadhātūn abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati / virocate sma ābhayā varṇena śriyā tejasā ca evam eva bhagavān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712505 (0.026):
sarvalokadhātūn abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma ābhayā / varṇena śriyā tejasā ca atha khalu bhagavān punar eva yādṛk
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036692 (0.026):
tapati virocate sma ābhayā varṇena śriyā tejasā ca pūrvasyān diśi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036746 (0.026):
bhāsate tapati virocate sma ābhayā varṇena śriyā tejasā ca // atha khalu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052565 (0.026):
sarvaparvatān abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma ābhayā / varṇena śriyā tejasā ca, evam eva bhagavān (PvsP1 1: 6) sarvalokadhātūn
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889874 (0.033):
01013 tathāgatas tiṣṭhati bhāsate/ tad yathāpi nāma sumeruḥ parvatarājaḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6610581 (0.064):
kālaparvatānāṃ cakravālānāṃ mahācakravālānāṃ ca sumeruḥ parvatarājo
sarvvaparvatān abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate ābhayā varṇena
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749330 (5.960):
śobhate bhāsate tapati virocate ābhayā varṇena tejasā śriyā tadyathāpi
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749391 (0.017):
sendrakaṃ samārakaṃ sabrahmakaṃ saśuddhāvāsam abhibhūya sthitaḥ śobhate / bhāsate tapati virocate ābhayā varṇena tejasā śṛyā : punar yādṛśaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036691 (0.020):
niṣaṇṇaḥ iman trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum abhibhūya tiṣṭhati bhāsate / tapati virocate sma ābhayā varṇena śriyā tejasā ca pūrvasyān diśi
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052523 (0.020):
trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati / virocate sma, ābhayā varṇena śriyā tejasā ca, pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889850 (0.027):
01010 sāhasraṃ lokadhātum abhibhūya tathāgatas tiṣṭhati bhāsate tapati / virocate sma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712440 (0.027):
abhibhūya tathāgatas tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma ābhayā varṇena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052545 (0.027):
lokadhātūn abhibhūya tathāgatas tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052579 (0.028):
varṇena śriyā tejasā ca, evam eva bhagavān (PvsP1 1: 6) sarvalokadhātūn / abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma, ābhayā varṇena śriyā
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749285 (0.031):
bhāsate tapati virājate ābhayā varṇena tejasā śṛyā : tadyathāpi nāma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889885 (0.035):
sarvaparvatā / 01014 n abhibhūya tiṣṭhati bhāsate {{tapati virocate sma ābhayā varṇena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889899 (0.035):
01015 evam eva bhagavān sarvalokadhātūn abhibhūya tiṣṭhati bhāsate / {{tapati virocate sma ābhayā varṇena śriyā}}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889915 (0.035):
01016 tejasā ca/ evam eva bhagavān sarvalokadhātūn abhibhūya / 01017 tiṣṭhati bhāsate {{tapati virocate sma ābhayā varṇena śriyā}} tejasā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712474 (0.035):
tiṣṭhati bhāsate tad yathāpi nāma sumeruḥ parvatarājaḥ sarvaparvatān / abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma ābhayā varṇena śriyā tejasā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712489 (0.035):
ca evam eva bhagavān sarvalokadhātūn abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati / virocate sma ābhayā varṇena śriyā tejasā ca evam eva bhagavān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712502 (0.035):
sarvalokadhātūn abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma ābhayā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052563 (0.035):
sarvaparvatān abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma ābhayā
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16530051 (0.040):
paranirmitavaśavartināṃ purataḥ śakro devendro na bhāsate, / P39 / na tapati, na virocate, yad idam : udyānavimānavastrābharaṇair,
śriyā tejasā ca evam eva bhagavān sarvalokadhātūn abhibhūya tiṣṭhati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889895 (0.0):
01014 n abhibhūya tiṣṭhati bhāsate {{tapati virocate sma ābhayā varṇena / śriyā}} tejasā ca/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889910 (0.0):
{{tapati virocate sma ābhayā varṇena śriyā}} / 01016 tejasā ca/ evam eva bhagavān sarvalokadhātūn abhibhūya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712482 (0.0):
tiṣṭhati bhāsate tad yathāpi nāma sumeruḥ parvatarājaḥ sarvaparvatān / abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma ābhayā varṇena śriyā tejasā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712497 (0.0):
ca evam eva bhagavān sarvalokadhātūn abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052582 (0.0):
varṇena śriyā tejasā ca, evam eva bhagavān (PvsP1 1: 6) sarvalokadhātūn / abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma, ābhayā varṇena śriyā
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749331 (0.012):
śobhate bhāsate tapati virocate ābhayā varṇena tejasā śriyā tadyathāpi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889851 (0.018):
virocate sma / 01011 ābhayā varṇena śriyā tejasā ca/ pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052523 (0.018):
virocate sma, ābhayā varṇena śriyā tejasā ca, pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712506 (0.022):
sarvalokadhātūn abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma ābhayā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052571 (0.025):
sarvaparvatān abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma ābhayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889917 (0.028):
01017 tiṣṭhati bhāsate {{tapati virocate sma ābhayā varṇena śriyā}} tejasā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712441 (0.028):
abhibhūya tathāgatas tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma ābhayā varṇena / śriyā tejasā ca pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām adhastād
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036691 (0.028):
tapati virocate sma ābhayā varṇena śriyā tejasā ca pūrvasyān diśi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036709 (0.064):
lokadhātūn abhibhūya tathāgatas tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052542 (0.064):
lokadhātūn abhibhūya tathāgatas tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma,
bhāsate tapati virocate sma ābhayā varṇena śriyā tejasā ca // atha khalu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889887 (0.0):
sarvaparvatā / 01014 n abhibhūya tiṣṭhati bhāsate {{tapati virocate sma ābhayā varṇena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889902 (0.0):
01014 n abhibhūya tiṣṭhati bhāsate {{tapati virocate sma ābhayā varṇena / śriyā}} tejasā ca/ / 01015 evam eva bhagavān sarvalokadhātūn abhibhūya tiṣṭhati bhāsate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889919 (0.0):
{{tapati virocate sma ābhayā varṇena śriyā}} / 01016 tejasā ca/ evam eva bhagavān sarvalokadhātūn abhibhūya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712442 (0.0):
abhibhūya tathāgatas tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma ābhayā varṇena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712477 (0.0):
tiṣṭhati bhāsate tad yathāpi nāma sumeruḥ parvatarājaḥ sarvaparvatān / abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma ābhayā varṇena śriyā tejasā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712491 (0.0):
abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma ābhayā varṇena śriyā tejasā / ca evam eva bhagavān sarvalokadhātūn abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712507 (0.0):
virocate sma ābhayā varṇena śriyā tejasā ca evam eva bhagavān / sarvalokadhātūn abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma ābhayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036692 (0.0):
niṣaṇṇaḥ iman trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum abhibhūya tiṣṭhati bhāsate / tapati virocate sma ābhayā varṇena śriyā tejasā ca pūrvasyān diśi
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052566 (0.0):
sarvaparvatān abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma ābhayā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052583 (0.0):
varṇena śriyā tejasā ca, evam eva bhagavān (PvsP1 1: 6) sarvalokadhātūn
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889851 (0.025):
01010 sāhasraṃ lokadhātum abhibhūya tathāgatas tiṣṭhati bhāsate tapati / virocate sma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036717 (0.025):
lokadhātūn abhibhūya tathāgatas tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052523 (0.025):
trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum abhibhūya tiṣṭhati bhāsate tapati / virocate sma, ābhayā varṇena śriyā tejasā ca, pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052545 (0.027):
lokadhātūn abhibhūya tathāgatas tiṣṭhati bhāsate tapati virocate sma,
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749331 (0.034):
śobhate bhāsate tapati virocate ābhayā varṇena tejasā śriyā tadyathāpi
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749391 (0.034):
sendrakaṃ samārakaṃ sabrahmakaṃ saśuddhāvāsam abhibhūya sthitaḥ śobhate / bhāsate tapati virocate ābhayā varṇena tejasā śṛyā : punar yādṛśaṃ
bhagavān punar eva yādṛk trisāhsaramahāsāhsre lokadhātau satvānām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889923 (0.0):
ca/ / 01018 atha khalu bhagavān punar eva yādṛk trisāhasramahāsāhasralokadhātau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712510 (0.0):
varṇena śriyā tejasā ca atha khalu bhagavān punar eva yādṛk
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052586 (0.0):
tejasā ca. / atha khalu bhagavān punar eva yādṛk trisāhasramahāsāhasre lokadhātau
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7104189 (0.046):
kartavyāni me / na ca mayaikasattvasyārthe ātmabhāvaḥ pariniṣpāditaḥ / api / tu sarvasattvānāmantike mayā mahākaruṇācittatotpādayitavyā //
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28653575 (0.050):
atha khalu tasmin lokadhātau sarvacakravālebhya sarvasumerubhyaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23119575 (0.054):
abhyudīrayitavyāḥ ādhārayitavyāḥ yādṛśais trisāhasramahāsāhasraṃ
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6640897 (0.058):
vyākhāsyāmi/ tac chrūyatāṃ/ kathayatu bhagavān trisaṅkuḥ/(p.151) / u3 piṭakādhyāyaḥ / u3.1ab/.ataḥ ūrdhvaṃ pravakṣyāmi sarva^sthāna^gataṃ punaḥ/
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2057261 (0.062):
yanmanuṣyagatau bhavati | (pṛ) kena karmaṇā punarātmasañjananī bhavati | / (u) sattvānāmavihiṃsanena karmaṇā pratilabhate | kasmāt | maraṇakāla
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18701517 (0.062):
āryamahāsiṃha ukkāsitaṃ / trisāhasramahāsāhasrāya lokadhātau ye janā sarve
ātmabhāvas tatsamānam ātmabhāvaṃ prākṛtam upadarśayāmāsa // atha khalu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889936 (0.0):
01018 atha khalu bhagavān punar eva yādṛk trisāhasramahāsāhasralokadhātau / 01019 sattvānām ātmabhāvas tatsamānam ātmabhāvaṃ prākṛtam upadarśayāmāsa/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712525 (0.0):
trisāhasramahāsāhasralokadhātau sattvānām ātmabhāvas tatsamānam ātmabhāvaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052600 (0.0):
atha khalu bhagavān punar eva yādṛk trisāhasramahāsāhasre lokadhātau / sattvānām ātmabhāvas tat samānam ātmabhāvaṃ prākṛtam upadarśayāmāsa.
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7104189 (0.058):
kartavyāni me / na ca mayaikasattvasyārthe ātmabhāvaḥ pariniṣpāditaḥ / api / tu sarvasattvānāmantike mayā mahākaruṇācittatotpādayitavyā //
yāvanto smiṃs trisāhasramahāsāhasre lokadhātau śuddhāvāsikāyikā (PvSPL
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23094700 (0.0):
prajñāpāramitāpratisaṃyuktaiś ca manasikārair viharet, evaṃ yāvantas / trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvāṃs te sarve mānuṣyakam ātmabhāvaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4061924 (0.0):
mahāsattvaḥ prajñāpāramitāvihāreṇa viharati, tasmin samaye ye / trisāhasramahāsāhasre lokadhātau mārāṃ pāpīyāṃsaḥ te sarve
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4064002 (0.0):
sā kācittrisāhasramahāsāhasre lokadhātau puṣpajātiryā tatra nāsti /
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27751933 (0.0):
punar aparaṃ śāradvatīputra yās trisāhasramahāsāhasre lokadhātau / bātamaṇḍalyo yā imaṃ trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ vidhunuyur
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890129 (0.0):
01201 nadīvālukopamā lokadhātavaḥ sphuṭāvabhāsitāś cābhūvan/ asmiṃś ca / 01202 trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sarveṣu cāturdvīpakeṣu lokadhātuṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6899073 (0.0):
03509 trisāhasramahāsāhasre lokadhātau bhavanti/ brahmapāriṣadyā
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 22985015 (0.0):
abhūvan, yāvantas trisāhasramahāsāhasre lokadhātau saṃtuṣitā devaputrās te
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9762932 (0.0):
trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sūryācandramasāṃ vimānāni tārārūpāṇi vā
Buddhabaladhanapratiharyavikurvananirdesanama Mahayanasutram (bsu008_u.htm.txt) 28585856 (0.010):
samādhibalena mahāpṛthivī ṣaḍvikāraṃ kampitā prakampitā samprakampitā / / trisāhasramahāsāhasralokadhātau brahmalokadhātau yāvad rūpalokadhātau
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9845503 (0.010):
trisāhasramahāsāhasralokadhātau saṃkusumitāḥ phalitāśca / viśuddhācca
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16528365 (0.010):
sa ākāṃkṣan trisāhasramahāsāhasralokadhātau yāvanti tārārūpāṇi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036963 (0.013):
cābhūvan* asmiṃś ca trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sarvacāturdvīpikeṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15258804 (0.013):
kauśika trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sarvasattvsḥ srotaāpattiphale
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28679344 (0.014):
janmavikurvitasamudrānavatarāmi, tathā sarvāvatyāṃ / trisāhasramahāsāhasrāyāṃ lokadhātau sarvacāturdvīpikāsu
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6592297 (0.014):
sraṃsitavān | trisāhasramahāsāhasrāyāṃ lokadhātau nāsti kaścidantaśaḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7646775 (0.016):
/ tadā ca trisāhasramahāsāhasrayāṃ lokadhātau nāsti sa kāścit
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17090088 (0.021):
[SaSū(C) 76] 1. dvitīyām upamāṃ śṛṇu sarvaśūra: 2. tadyathāpināma yāvantas / trisāhasramahāsāhasryāṃ lokadhātau śilān vā, prapātān, mṛttikān vā,
madhyantavibhagatika.html 19088694 (0.022):
trisāhasramahāsāhasre vantargateṣu sarvacāturdvīpakeṣu
Santideva: Siksasamuccaya (sanss17u.htm.txt) 9328857 (0.023):
ye khalu punas trisāhasramahāsāhasre lokadhātau satvās te sarve
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26975962 (0.023):
atraivoktaṃ | ye khalu punas trisāhasramahāsāhasre lokadhātau satvās te
kā_b) devā brahmakāyikāś ca paranirmitavaśavartinaś ca nirmāṇaratayaś ca / tuṣitāś ca yāmāś ca trāyastriṃśāś ca cāturmahārājakāyikāś ca devās te tan
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27755070 (0.0):
brāhmaṇamahāsālakulāni śreṣṭhigṛhapatimahāsālakulāni prajñāyante | / cāturmahārājakāyikā devās trāyastriṃśā yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712547 (0.0):
trisāhasramahāsāhasralokadhātau śuddhāvāsakāyikā devāḥ śubhakṛtsnā (PSP1: / 11) ābhāsvarā brahmakāyikā devāḥ paranirmitavaśavartinaś ca nirmāṇaratayaś
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052624 (0.0):
devāḥ śubhakṛtsnā ābhāsvarā brahmakāyikā devāḥ paranirmitavaśavartinaś ca / nirmāṇaratayaś ca tuṣitāś ca yāmāś ca trāyastriṃśāś ca
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6169322 (0.0):
samyaksaṃbodhaye saṃprasthitās trāyastriṃśā yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ / paranirmitavaśavartino brahmakāyikā devā brahmapurohitā devā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6169491 (0.0):
devaputrās trāyastriṃśā yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ paranirmitavaśavartino / devā brahmakāyikā devā brahmapurohitā devā brahmapārṣadyā devā
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21410645 (0.0):
parvatarājasyopari yāmā devāstuṣitā vā nirmāṇaratayo vā / paranirmitavaśavartino vā brahmakāyikā vā brahmapurohitā vā mahābrahmāṇo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15249429 (5.960):
lokadhātau cāturmahārājikās trāyastriṃśā yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11217957 (1.192):
127. tatra ṣaṭ kāmāvacarā devāḥ / tadyathā cāturmahārājakāyikāḥ, / trāyastriṃśāḥ, tuṣitāḥ, yāmāḥ, nirmāṇaratayaḥ, paranirmitavaśavartinaśceti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15274587 (1.192):
brāhmāṇamahāśālakulāni prajñāyante, gṛhapatimahāśālakulāni prajñāyante. / cāturmahārājakāyikā devās trāyastriṃśā yāmās tuṣitā nirmāṇarataḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18652779 (0.000):
bhūmyānāṃ devānāṃ ghoṣaṃ śrutvā cāturmahārājakāyikā devāḥ trāyastriṃśā / yāmāḥ tuṣitā nirmāṇaratayaḥ parinirmitavaśavartina iti // tat muhūrtaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15245016 (0.004):
cāturmahārājakāyikā devaputrās trayastriṃśā yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ / paranirmitavaśavartino brahmakāyikā brahmapurohitā brahmapārṣadyā yāvad
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647885 (0.004):
cāturmahārājakāyikā devāḥ trāyastriṃśā yāmās tuṣitā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6904047 (0.005):
ye ca / 05508 cāturmahārājakāyikā devās trayastriṃśā yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 726470 (0.005):
deśayanti ye ca teṣāṃ śrāvakā ye ca pratyekabuddhā ye ca / cāturmahārājakāyikā devās trayastriṃśā yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6161315 (0.005):
atha khalu ye 'smiṃs trisāhasramahāsāhasre lokadhātau cāturmahārājakāyikā / devās trāyastriṃśā yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ paranirmitavasavartinā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 726551 (0.005):
śrāvakā ye ca pratyekabuddhā ye ca cāturmahārājakāyikā devās trayastriṃśā / yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ paranirmitavaśavartino brahmapārṣadyā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18781701 (0.005):
puraskarensuḥ / caturmahārājikā devā trayastriṃśā yāmās tuṣitā nirmāṇarati / paranirmitavaśavarti brahmakāyikā devā mahāntaṃ caturaṃginīsenā mṛddhīye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15251364 (0.006):
prakramiṣyanti. evaṃ trāyastriṃśā yāmās tuṣitā nirmāṇaratayaḥ / paranirmitavaśavartino brahmapāriṣadyā brahmapurohitā mahābrahmāṇaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241367 (0.006):
cāturmahārājakāyikā devaputrāḥ prajñāyante. evaṃ trāyastriṃśā yāmās tuṣitā / nirmāṇaratayaḥ paranirmitavaśavartino brahmakāyikā brahmapurohitā
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6169402 (0.006):
anuttarāyai samyaksaṃbodhaye saṃprasthitās trāyastriṃśā yāmās tuṣitā / nirmāṇaratayaḥ paranirmitavaśavartino brahmakāyikā devā brahmapurohitā
tathāgatasyāsecanakam ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā divyāni puṣpāṇi gṛhītvā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052627 (0.042):
cāturmahārājakāyikāś ca devās te taṃ tathāgatasyāsecanakam ātmabhāvaṃ
divyagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatraddhvajapatākāś ca gṛhītvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036890 (0.011):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatraddhvajapatākāvarṣaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036864 (0.017):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatraddhvajapatākābhis te
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4002718 (0.022):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajaghaṇṭāpatākābhiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4066349 (0.022):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajaghaṇṭāpatākāḥ /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4070728 (0.022):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajaghaṇṭāpatākābhiḥ,
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 870066 (0.022):
gandhadhūpamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākāvastrābharaṇamaṇiratnaprajñaptirvā,
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7104342 (0.022):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajaghaṇṭāpatākābhiḥ, te
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713539 (0.022):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantībhir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15245247 (0.022):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhiḥ, kataras
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247283 (0.022):
divyapuṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhiḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247579 (0.022):
divyapuṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākāvaijayantībhiḥ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15251098 (0.022):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhiḥ sa priyo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15253339 (0.022):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhis, tasya na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15255280 (0.022):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhiḥ, yaś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15255425 (0.022):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhiḥ, parasmai
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15255594 (0.022):
pūjayitavyā puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15255699 (0.022):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhiḥ. tat kasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15264209 (0.022):
divyapuṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17253168 (0.022):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9802018 (0.022):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākāśayanāsanaṃ
divyāni cotpalakumudasaugandhikapundarīkapadmāni gṛhītvā divyāni ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889989 (0.033):
01104 panacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantīr gṛhītvā divyāni / utpalakumuda
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712573 (0.033):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantīr / gṛhītvā divyāni utpalakumudasaugandhikapuṇḍarīkapadmāni gṛhītvā divyāni ca
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749470 (0.045):
divyāni cūrṇāni divyān vāsān divyāny / utpalapadmakumudapuṇḍarīkanaḍinasaugandhikāni | divyāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1639928 (0.050):
gṛhītvā divyāny utpalakumudapuṇḍarīkasaugandhikamāndaravamahāmāndaravāṇi
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21557479 (0.057):
115.008. āyuṣmān svāgato maitrīsamāpannaḥ/ / 115.009. tānyasya divyānyutpalapadmakumudapuṇḍarīkamandārakāṇi puṣpāṇi
kesaratamālapatrāṇi gṛhītvā yena sa tathāgatasyāsecanaka ātmabhāvas
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712586 (0.0):
keśaratamālapatrāṇi gṛhītvā yena tathāgatasyāsecanaka ātmabhāvas
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036851 (0.0):
tan tathāgatasyāsecanakam ātmabhāvan dṛṣṭvā sthalajajalajāni puṣpāṇi / gṛhītvā yena sa tathāgatasyāsecanaka ātmabhāvas tenopasaṃkrāntāḥ // atha
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052660 (0.0):
keśaratamālapatrāṇi gṛhītvā yena tathāgatasyāsecanaka ātmabhāvas / tenopasaṃkrāntāḥ, ye ceha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau manuṣyās te 'pi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712610 (0.002):
taṃ tathāgatasyāsecanakam ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā sthalajalajāni puṣpāṇi gṛhītvā / yena tathāgatasyāsecanaka ātmabhāvas tenopasaṃkrāntāḥ atha khalu te devās
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052684 (0.002):
taṃ tathāgatasyāsecanakam ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā sthalajalajāni puṣpāṇi gṛhītvā / yena tathāgatasyāsecanaka ātmabhāvas tenopasaṃkrāntāḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890000 (0.012):
01105 saugandhikapuṇḍarīkapadmāni gṛhītvā divyāni ca keśaratamālapatrāṇi / 01106 gṛhītvā yena tathāgatasyāsecanaka ātmabhāvas tenopasaṃkrāntāḥ/ ye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6911163 (0.012):
utpalakumudapuṇḍarīkamandāravakesaratamāla / 09703 patrāṇi gṛhītvā yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāman/ atha khalu te bodhi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 733461 (0.012):
utpalakumudapuṇḍarīkamandāravakesaratamālapatrāṇi gṛhītvā yena bhagavāṃs
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19039191 (0.012):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇotpalapadmakumudapuṇḍarīkamaṇḍāravakesaratamālapatrāṇi / gṛhītvā yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāman* atha khalu te bodhisatvā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15074044 (0.012):
utpalakumudapuṇḍarīkamāndāravakesaratamālapatrāṇi gṛhītvā yena bhagavāṃs
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749471 (0.061):
utpalapadmakumudapuṇḍarīkanaḍinasaugandhikāni | divyāni / kesaratamālapatrāṇi divyāni cīvarāṇi | divyāny ābharaṇāni | divyāni
tenopasaṃkrāntā ye ceha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau manuṣyās te pi
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28634593 (0.0):
yathā ceha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau, tathā daśasu dikṣu
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9898384 (0.0):
dharmacakrapravartanāyādhyeṣante sma / ye ceha trisāhasramahāsāhasre
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749406 (0.0):
bhagavataḥ prakṛtyātmabhāvopadarśanaṃ tādṛśam iha trisāhasramahāsāhasre / lokadhātāv upadarśayati sma | atha yāvanto 'smiṃ trisāhasramahāsāhasre
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749506 (0.0):
smābhiprakiranti sma | ye ceha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau manuṣyā
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749683 (0.0):
yenāvabhāsena ya iha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau satvās te sarve
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712595 (0.0):
keśaratamālapatrāṇi gṛhītvā yena tathāgatasyāsecanaka ātmabhāvas / tenopasaṃkrāntāḥ ye ceha trisāhasramahāsāhasralokadhātau manuṣyās te 'pi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037016 (0.0):
ye ceha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau satvāḥ te pūrvasyān diśi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15232667 (0.0):
paranirmitavaśavartino brahmapārṣadyā yāvan mahābrahmāṇo ye ceha / trisāhasramahāsāhasre lokadhātau parīttābhā yāvac chuddhāvāsakāyikāś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241041 (0.0):
cāturmahārājakāyikair devaputrair iha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242751 (0.0):
atha khalu ya iha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau mahārājāno (PSP_2 3:45)
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15249421 (0.0):
tat kasya hetos? tathā hi śāriputra ya iha trisāhasramahāsāhasre
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15251525 (0.0):
kulaputrasya vā kuladuhitur vā ya iha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052669 (0.0):
keśaratamālapatrāṇi gṛhītvā yena tathāgatasyāsecanaka ātmabhāvas / tenopasaṃkrāntāḥ, ye ceha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau manuṣyās te 'pi
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052837 (0.0):
ye ceha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvās te sarve pūrvasyāṃ diśi
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6578987 (0.0):
bhikṣavo yāvāniha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau pṛthivīdhātuḥ, taṃ
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6169598 (0.0):
prakramanti tasya punaḥ kauśika kulaputrasya vā kuladuhitur vā ya iha / trisāhasramahāsāhasre lokadhātau cāturmahārājakāyikā devās trāyastriṃśā
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9762881 (0.0):
āyāmavistāraḥ, sa tasmin mahāratnacchatre saṃdṛśyate sma / ye ceha / trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sumeravo mahāparvatarājā
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9762909 (0.0):
saṃdṛśyante sma / ye 'pīha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau mahāsamudrā vā
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9762931 (0.0):
tasminn evaikamahāratnacchatre saṃdṛśyante sma / yāny apīha / trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sūryācandramasāṃ vimānāni tārārūpāṇi vā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss17u.htm.txt) 9328857 (0.006):
ye khalu punas trisāhasramahāsāhasre lokadhātau satvās te sarve
tan tathāgatasyāsecanakam ātmabhāvan dṛṣṭvā sthalajajalajāni puṣpāṇi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1656532 (0.030):
atha khalu sā strī suvarṇapuṣpaṃ gṛhītvā, rūpyapuṣpaṃ ca gṛhītvā, jalajāni / sthalajāni ca puṣpāṇi gṛhītvā, sarvāṇi cābharaṇāni gṛhītvā,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712603 (0.035):
tenopasaṃkrāntāḥ ye ceha trisāhasramahāsāhasralokadhātau manuṣyās te 'pi / taṃ tathāgatasyāsecanakam ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā sthalajalajāni puṣpāṇi gṛhītvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890020 (0.035):
01107 trisāhasramahāsāhasralokadhātau manuṣyās te 'pi taṃ / tathāgatasyāsecanaka / 01108 m ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā sthalajalajāni puṣpāṇi gṛhītvā yena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052677 (0.043):
taṃ tathāgatasyāsecanakam ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā sthalajalajāni puṣpāṇi gṛhītvā / yena tathāgatasyāsecanaka ātmabhāvas tenopasaṃkrāntāḥ.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052670 (0.045):
tenopasaṃkrāntāḥ, ye ceha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau manuṣyās te 'pi / taṃ tathāgatasyāsecanakam ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā sthalajalajāni puṣpāṇi gṛhītvā
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7111070 (0.049):
sthalajalajāni puṣpāṇi vividhāni gṛhītvā yena vārāṇasī mahānagarī
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749618 (0.059):
tathāgatasyāsecanakadarśanam atmabhāvan dṛṣṭvaivam abhavat* asmākaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749515 (0.060):
vineyā bhājanībhūtās te jalajasthalajāni puṣpāṇi gṛhītvā yena bhagavāṃs
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18639954 (0.062):
dīrghikānāṃ tīreṣu imāni evaṃrūpāṇi sthalajajalajāni mālyāni abhunsu /
gṛhītvā yena sa tathāgatasyāsecanaka ātmabhāvas tenopasaṃkrāntāḥ // atha
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712611 (0.0):
taṃ tathāgatasyāsecanakam ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā sthalajalajāni puṣpāṇi gṛhītvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036824 (0.0):
kesaratamālapatrāṇi gṛhītvā yena sa tathāgatasyāsecanaka ātmabhāvas
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052685 (0.0):
taṃ tathāgatasyāsecanakam ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā sthalajalajāni puṣpāṇi gṛhītvā / yena tathāgatasyāsecanaka ātmabhāvas tenopasaṃkrāntāḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712586 (0.011):
keśaratamālapatrāṇi gṛhītvā yena tathāgatasyāsecanaka ātmabhāvas
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052660 (0.011):
keśaratamālapatrāṇi gṛhītvā yena tathāgatasyāsecanaka ātmabhāvas / tenopasaṃkrāntāḥ, ye ceha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau manuṣyās te 'pi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890000 (0.016):
01105 saugandhikapuṇḍarīkapadmāni gṛhītvā divyāni ca keśaratamālapatrāṇi / 01106 gṛhītvā yena tathāgatasyāsecanaka ātmabhāvas tenopasaṃkrāntāḥ/ ye
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7111070 (0.025):
sthalajalajāni puṣpāṇi vividhāni gṛhītvā yena vārāṇasī mahānagarī
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890020 (0.026):
01108 m ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā sthalajalajāni puṣpāṇi gṛhītvā yena
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749517 (0.048):
vineyā bhājanībhūtās te jalajasthalajāni puṣpāṇi gṛhītvā yena bhagavāṃs
khalu te devās te ca manuṣyās tābhir divyābhiḥ / puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatraddhvajapatākābhis te
Aparimitayuhsutra (bsu003_u.htm.txt) 26127913 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvarachatradhvajaghaṇṭāpatākābhiśca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4004392 (0.0):
tathāgatadhātugarbhaṃ stūpaṃ kārayet, taṃ ca yāvajjīvaṃ divyābhiḥ / puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajaghaṇṭāpatākābhiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890542 (0.0):
pūjayan puṣpa / dhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantībhir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712643 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantīvarṣaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 716849 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantībhir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036891 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatraddhvajapatākāvarṣaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15245247 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhiḥ, kataras
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247114 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhiś ca pūjayed
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247579 (0.0):
divyapuṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākāvaijayantībhiḥ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15251060 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhiḥ iti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15252221 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhiḥ ayaṃ sa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15252950 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacivaracchatradhvajapatākābhiḥ. na cāsya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15253240 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhir, yaś cemāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15253259 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhis tulyam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15253339 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhis, tasya na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15255280 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhiḥ, yaś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15255597 (0.0):
pūjayitavyā puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15255702 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhiḥ. tat kasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15255726 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvracchatradhvajapatākābhiḥ. tat kasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1620738 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhiḥ. te tena
sthalajajalajaiḥ puṣpais tan tathāgatakāyam avakiranti smābhyavakiranti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890050 (0.0):
01111 mālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantībhis taiś ca / sthalajalajaiḥ / 01112 puṣpais tathāgatakāyam avakiranti sma abhyavakiranti sma/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712635 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantībhis / taiś ca sthalajalajaiḥ puṣpais tathāgatakāyam avakiranti sma
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052709 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantībhis / taiś ca sthalajalajaiḥ puṣpais taṃ tathāgatakāyam avakiranti sma,
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23102104 (0.033):
bhagavantam avakiranti sma abhyavakiranti sma abhiprakiranti sma.
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749499 (0.033):
chatradhvajapatākābhir bhagavantam avakiranti smābhyavakiranti / smābhiprakiranti sma | ye ceha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau manuṣyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17252477 (0.033):
bhagavantam avakiranti smābhyavakiranti smābhiprakiranti sma. ṣaṣṭiñ ca
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23098693 (0.034):
samyaksaṃbuddham avakiranti sma abhyavakiranti sma abhiprakiranti sma.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23102154 (0.034):
tathāgatam arhantaṃ samyaksaṃbuddham avakiranti sma abhyavakiranti sma / abhiprakiranti sma. avakiranto 'bhyavakiranto 'bhiprakirantaḥ evaṃ c)
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6600231 (0.034):
siṃhāsanopaviṣṭāni, tāni sarvāṇi cāvakiranti sma, abhyavakiranti sma, / abhiprakiranti sma | bhagavantaṃ ca śākyamuniṃ tathāgatamarhantaṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6600252 (0.034):
samyaksaṃbuddhaṃ parinirvṛtaṃ siṃhāsanopaviṣṭamavakiranti sma, / abhyavakiranti sma, abhiprakiranti sma | taṃ ca sarvāvantaṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6600264 (0.034):
bodhisattvagaṇaṃ tāścatasraḥ parṣado 'vakiranti sma, abhyavakiranti sma, / abhiprakiranti sma | divyāni ca candanāgarucūrṇānyantarīkṣāt pravarṣanti
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16531644 (0.037):
puṣpapuṭaiḥ tān buddhān bhagavato 'vakiranti sma, abhyavakiranty, / abhiprakiranti. teṣāṃ ca yaḥ sarvaparīttaḥ puṣpapuṭa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17252518 (0.038):
samyaksaṃbuddham avakiranti smābhyavakiranti smābhiprakiranti (PSP_5:69)
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15983779 (0.064):
jalajaiḥ sthalajaiḥ puṣpairāmodibhiralaṅkṛte /
sma abhiprakiranti sma // atha khalu yais taiḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23098694 (0.0):
samyaksaṃbuddham avakiranti sma abhyavakiranti sma abhiprakiranti sma.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23102105 (0.0):
bhagavantam avakiranti sma abhyavakiranti sma abhiprakiranti sma.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23102153 (0.0):
tathāgatam arhantaṃ samyaksaṃbuddham avakiranti sma abhyavakiranti sma / abhiprakiranti sma. avakiranto 'bhyavakiranto 'bhiprakirantaḥ evaṃ c)
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749501 (0.0):
chatradhvajapatākābhir bhagavantam avakiranti smābhyavakiranti / smābhiprakiranti sma | ye ceha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau manuṣyā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712639 (0.0):
taiś ca sthalajalajaiḥ puṣpais tathāgatakāyam avakiranti sma / abhyavakiranti sma atha khalu yais taiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17252478 (0.0):
bhagavantam avakiranti smābhyavakiranti smābhiprakiranti sma. ṣaṣṭiñ ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052713 (0.0):
taiś ca sthalajalajaiḥ puṣpais taṃ tathāgatakāyam avakiranti sma, / abhyavakiranti sma. / atha khalu yais taiḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6600232 (0.0):
siṃhāsanopaviṣṭāni, tāni sarvāṇi cāvakiranti sma, abhyavakiranti sma, / abhiprakiranti sma | bhagavantaṃ ca śākyamuniṃ tathāgatamarhantaṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6600253 (0.0):
samyaksaṃbuddhaṃ parinirvṛtaṃ siṃhāsanopaviṣṭamavakiranti sma, / abhyavakiranti sma, abhiprakiranti sma | taṃ ca sarvāvantaṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6600265 (0.0):
bodhisattvagaṇaṃ tāścatasraḥ parṣado 'vakiranti sma, abhyavakiranti sma, / abhiprakiranti sma | divyāni ca candanāgarucūrṇānyantarīkṣāt pravarṣanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17252517 (0.026):
samyaksaṃbuddham avakiranti smābhyavakiranti smābhiprakiranti (PSP_5:69)
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4006121 (0.029):
yena bhagavāṃstenābhyavakiranti sma, abhiprakiranti sma / evaṃ cāvocan
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatraddhvajapatākāvarṣaiḥ
Aparimitayuhsutra (bsu003_u.htm.txt) 26127913 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvarachatradhvajaghaṇṭāpatākābhiśca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4004392 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajaghaṇṭāpatākābhiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890058 (0.0):
01113 atha khalu yais taiḥ / puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvaja
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890542 (0.0):
pūjayan puṣpa / dhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantībhir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712643 (0.0):
abhyavakiranti sma atha khalu yais taiḥ / puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantīvarṣaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 716849 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantībhir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15245247 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhiḥ, kataras
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247114 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhiś ca pūjayed
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247582 (0.0):
divyapuṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākāvaijayantībhiḥ,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15251060 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhiḥ iti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15252221 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhiḥ ayaṃ sa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15252950 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacivaracchatradhvajapatākābhiḥ. na cāsya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15253240 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhir, yaś cemāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15253259 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhis tulyam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15253342 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhis, tasya na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15255280 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhiḥ, yaś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15255594 (0.0):
pūjayitavyā puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15255699 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhiḥ. tat kasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15255722 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvracchatradhvajapatākābhiḥ. tat kasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1620734 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhiḥ. te tena
sthajajalajaiś ca puṣpair bhagavān avakīrṇas tāni sarvāny uparyantarīkṣe
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712661 (0.009):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantīvarṣaiḥ / sthalajalajaiś ca puṣpair bhagavān avakīrṇas tāni ca sarvāṇi upary
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052735 (0.009):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantīvarṣaiḥ / sthalajalajaiś ca puṣpair bhagavān avakīrṇas tāni ca sarvāṇi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890077 (0.024):
01114 patākāvaijayantīvarṣaiḥ sthalajalajaiś ca puṣpair bhagavān avakīrṇas
bhagavato 'dhiṣṭhānena trisāhasramahāsāhasralokadhātupramāṇa ekaḥ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749540 (0.0):
bhagavato 'dhiṣṭhānena trisāhasramahāsāhasralokadhātupramāṇo bhagavata
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890083 (0.0):
tāni ca sarvāṇi / 01115 upary antarīkṣe bhagavato 'dhiṣṭhānena / trisāhasramahāsāhasralokadhātupramāṇa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712668 (0.0):
sthalajalajaiś ca puṣpair bhagavān avakīrṇas tāni ca sarvāṇi upary / antarīkṣe bhagavato 'dhiṣṭhānena trisāhasramahāsāhasralokadhātupramāṇam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052742 (0.0):
sthalajalajaiś ca puṣpair bhagavān avakīrṇas tāni ca sarvāṇi / uparyantarīkṣe bhagavato 'dhiṣṭhānena / trisāhasramahāsāhasralokadhātupramāṇam ekaṃ kūṭāgāraṃ saṃsthitam abhūt,
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 859619 (5.960):
yāṃ nopādatte / sa citro bhavatyaśrutadharmapada śravaṇena, na tveva / trisāhasramahāsāhasralokadhātupratimena ratnarāśipratilambhena / sa citro
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 869088 (5.960):
niścārayati / sacettaṃ trisāhasramahāsāhasralokadhātuparyāpannaḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28613448 (5.960):
sattvānāmarthāya, na / trisāhasramahāsāhasralokadhātuparamāṇurajaḥsamalokadhātuparyāpannānāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28613466 (5.960):
yāvadanabhilāpyānabhilāpyatrisāhasramahāsāhasralokadhātuparamāṇurajaḥsamalokadhātuparyāpannānāṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28621152 (5.960):
trisāhasramahāsāhasralokadhātuparamāṇurajaḥsamānapi,
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28621364 (5.960):
trisāhasramahāsāhasralokadhātuparamāṇurajaḥsameṣu ye kecit kulaputra,
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28621498 (5.960):
trisāhasramahāsāhasralokadhātuparamāṇurajaḥsameṣuḥ, ye kecit kulaputra
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28621636 (5.960):
trisāhasramahāsāhasralokadhātuparamāṇurajaḥsameṣu ye kecitkulaputra
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28679384 (5.960):
sarvatrisāhasramahāsāhasralokadhātuparyāpannaparamāṇurajontargateṣu
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28714326 (5.960):
trisāhasramahāsāhasralokadhātuparamāṇurajaḥsamakalyāṇamitraparyupāsitaḥ
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25714956 (5.960):
asaṃkhyeyācintyatrisāhasramahāsāhasralokadhātuparamāṇurajaḥsamaṃ
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25721931 (5.960):
(1) yaḥ kaścin mañjuśrīr bodhisattvaḥ / trisāhasramahāsāhasralokadhātuparamāṇurajaḥsamān sattvān pratyekajinatve
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25722198 (5.960):
(2) sacen mañjuśrīs trisāhasramahāsāhasralokadhātuparamāṇurajaḥsamā
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25722299 (5.960):
/ evaṃ dadan trisāhasramahāsāhasralokadhātuparamāṇurajaḥsamān kalpān dānaṃ
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25722344 (5.960):
trisāhasramahāsāhasralokadhātuparamāṇurajaḥsamān kalpān dānaṃ dadataḥ
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6520727 (5.960):
prāyeṇa parīttālambanamanasikārābhāvāt / trisāhasramahāsāhasralokadhātvālambanārthaṃ trisāhasramahāsāhasre ityāha |
kūṭāgāraḥ saṃsthito bhūt* tataś ca kūṭāgārād divyāni puṣpapaṭṭadāmāni
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749559 (0.0):
upari vaihāyase mūrdhasandhau mahāpuṣpādikūṭāgāraḥ saṃsthito 'bhūt* tataś / ca kūṭāgārād divyāni puṣpapaṭṭadāmāni pralaṃbante sma pralaṃbante
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890095 (0.0):
01116 m ekaṃ kūṭāgāraṃ saṃsthitam abhūt/ tataś ca kūṭāgārāt tāni divyāni / 01117 puṣpapaṭṭadāmāni lambante pralambante sma/ taiś ca puṣpadāmabhiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712681 (0.0):
ekaṃ kūṭāgāraṃ saṃsthitam abhūt tataś ca kūṭāgārāt tāni divyāni / puṣpapaṭṭadāmāni lambante pralambante sma taiś ca puṣpadāmabhiḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052755 (0.0):
trisāhasramahāsāhasralokadhātupramāṇam ekaṃ kūṭāgāraṃ saṃsthitam abhūt, / tataś ca kūṭāgārāt tāni divyāni puṣpapaṭṭadāmāni lambante pralambante sma,
lambante sma pralambante sma abhipralambante sma taiś ca puṣpadāmabhiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712685 (0.0):
ekaṃ kūṭāgāraṃ saṃsthitam abhūt tataś ca kūṭāgārāt tāni divyāni / puṣpapaṭṭadāmāni lambante pralambante sma taiś ca puṣpadāmabhiḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052759 (0.0):
tataś ca kūṭāgārāt tāni divyāni puṣpapaṭṭadāmāni lambante pralambante sma,
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749567 (0.025):
ca kūṭāgārād divyāni puṣpapaṭṭadāmāni pralaṃbante sma pralaṃbante / smābhipralaṃbante sma | taiś ca puṣpapaṭṭadāmābhir ayaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890097 (0.040):
01116 m ekaṃ kūṭāgāraṃ saṃsthitam abhūt/ tataś ca kūṭāgārāt tāni divyāni / 01117 puṣpapaṭṭadāmāni lambante pralambante sma/ taiś ca puṣpadāmabhiḥ
paṭṭadāmabhiś cāyan trisāhasramahāsāhasro lokadhātur atīva śobhate sma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890106 (0.0):
01118 ś cāyaṃ trisāhasramahāsāhasro lokadhātur atīvāśobhata/ tena ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712691 (0.0):
puṣpapaṭṭadāmāni lambante pralambante sma taiś ca puṣpadāmabhiḥ / paṭṭadāmabhiś cāyaṃ trisāhasramahāsāhasro lokadhātur atīvāśobhata tena ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036997 (0.0):
akarot* yena smitāvabhāsenāyan trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ sphuṭo
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052765 (0.0):
tataś ca kūṭāgārāt tāni divyāni puṣpapaṭṭadāmāni lambante pralambante sma, / taiś ca puṣpadāmabhiḥ paṭṭadāmabhiś cāyaṃ trisāhasramahāsāhasro lokadhātur
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21551937 (0.030):
097.028. ayaṃ trisāhasramahāsāhasro lokadhāturiyaṃ mahāpṛthivī ṣaḍvikāraṃ
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6517936 (0.030):
trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ'; | tato nidānam iti ratnadānānāṃ nidānāt
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18613146 (0.031):
athāyaṃ trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ kaṃpe prakaṃpe atīva ṣaḍvikāraṃ /
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22398541 (0.032):
parvatamaṇḍala pariveṣṭitaḥ / sa ca trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749672 (0.032):
prabhayā punar evāyaṃ trisāhasramahāsāhasro lokadhātur avabhāsito 'bhūt*
Vasubandhu: Bodhicittotpadasutrasastra (vasbocpu.htm.txt) 2583243 (0.032):
6 | punastathāhi | trisāhasramahāsāhasro lokadhāturyadā samudeti jñātavyaṃ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24023055 (0.033):
kimatra trisāhasramahāsāhasro lokadhāturloka iṣṭa utāho sarvalokadhātava
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28712792 (0.033):
tatra sarvatrisāhasramahāsāhasro lokadhāturābhāsamāgacchati
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6529724 (0.034):
samprati sattvalokābhāvaprasthitimadhikṛtya bhāṣitastrisāhasramahāsāhasro / lokadhāturiti saḥ ityādyāha | bhājanalokasya pūrvamuktatvādatra
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11929699 (0.035):
trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ svakṣetram iti kṛtvāvabhāsitaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15234729 (0.035):
tāvat mamaikaikaṃ buddhakṣetraṃ bhaviṣyatīti na sthātavyam. vajramayo me / trisāhasramahāsāhasro lokadhātur bhaviṣyatīti na sthātavyam. bodhivṛkṣān
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 23002114 (0.035):
vajropamo me trisāhasramahāsāhasro lokadhātur bhaved iti na sthātavyam
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22398530 (0.037):
lokadhātuḥ // sahasraṃ madhyamasāhasradhātūnāmucyate tṛtīyo mahāsāhasro / lokadhātuḥ / evaṃ sa trisāhasro mahāsāhasro lokadhātuḥ mahācakravāḍa
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641155 (0.039):
pramuktāstaiśca raśmibhiḥ ayaṃ trisāhasramahāsāhasro / lokadhāturudāreṇāvabhāsena (KpSū 48) sphuṭo 'bhūt, taiśca
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7636203 (0.039):
tadā nānāvarṇaraśmayo niścaritā yatprabhābhirayaṃ trisāhasramahāsāhasro / lokadhāturmahatāvabhāsena sphuṭo 'bhūt / tena cāvabhāsena lokāntarikā aghā
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9895029 (0.039):
prabhayā trisāhasramahāsāhasro lokadhāturmahatā suvarṇavarṇāvabhāsena
tena ca suvarṇavarṇena bhagavataḥ prabhāvabhāsena daśasu dikṣu pravisṛtena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890117 (0.0):
01118 ś cāyaṃ trisāhasramahāsāhasro lokadhātur atīvāśobhata/ tena ca / suvarṇa / 01119 varṇena bhagavataḥ prabhāvabhāsena daśasu dikṣu prasṛtena ekaikasyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712702 (0.0):
paṭṭadāmabhiś cāyaṃ trisāhasramahāsāhasro lokadhātur atīvāśobhata tena ca / suvarṇavarṇena bhagavataḥ prabhāvabhāsena daśasu dikṣu prasṛtena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052776 (0.0):
atīvāśobhata, tena ca suvarṇavarṇena bhagavataḥ prabhāvabhāsena daśasu
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7645002 (0.035):
tathārūpāvabhāsaḥ prādurbhūtaḥ, yenāvabhāsena daśasu dikṣvekaikasyāṃ diśi
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749578 (0.036):
trisāhasramahāsāhasro lokadhātus tena ca suvarṇavarṇena bhagavataḥ / prabhāvabhāsenātyarthaṃ śobhate bhāsate tapati virocate | yathā cāyaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748675 (0.059):
evaṃ dakṣiṇasyān diśi paścimāyām uttarasyām adhastād upariṣṭāt* yāvat / samantād daśasu dikṣv ekaikasyān diśi gaṃgānadīvālukopamāl lokadhātavo
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748737 (0.059):
uttarasyām adhastād upariṣṭāt* yāvat samantād daśasu dikṣv ekaikasyān diśi / gaṃgānadīvālukopamāl lokadhātuṃs tena mahatāvabhāsena spharati sma | yaiś
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748857 (0.059):
uttarasyām adhastād upariṣṭād yāvat samantād daśasu dikṣv ekaikasyān diśi
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749035 (0.059):
adhastād upariṣṭād yāvat samantād daśasu dikṣv ekaikasyān diśi
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27752789 (0.059):
adhastād upariṣṭād yāvat samantād daśasu dikṣv ekaikasyān diśi / gaṃgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu buddhā bhagavantas tān sarvān divyena
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27753163 (0.059):
śikṣitavyam* // kim iti (LPG 15r) ye tatra samantād daśasu dikṣv / ekaikasyān diśi gaṃgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣv akṣaṇāpāyagatāḥ satvā
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27754537 (0.059):
dakṣiṇasyāṃ diśi paścimāyām uttarasyām adhastād upariṣṭād yāvat samantād / daśasu dikṣv ekaikasyān diśi gaṃgānadīvālukopamā lokadhātavaḥ paripūrṇā
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27757132 (0.059):
paścimāyām uttarasyām adhastād upariṣṭād yāvat samantād daśasu dikṣv / ekaikasyān diśi gaṃgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu ye buddhā bhagavantas
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27757230 (0.059):
yāvat samantād daśasu dikṣv ekaikasyān diśi gaṃgānadīvālukopameṣu
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15047138 (0.062):
mānuṣyakāṃś ca. tatra ye pūrvasyāṃ diśi yāvat samantād daśasu dikṣv / ekaikasyān diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu buddhā bhagavanto
ekaikasyān diśi gaṅgānadīvālikopamā lokadhātavaḥ sphuṭā avabhāsitāś
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037012 (0.0):
bhūt* yāvad daśasu dikṣu gaṅgānadīvālikopamā lokadhātavaḥ sphuṭā abhūvan*
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037454 (0.013):
tathāgatas tāni padmāni gṛhītvā yena te pūrvasyān diśi gaṅgānadīvālikopamā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052833 (0.014):
'bhūt, yāvad daśasu dikṣu gaṅgānadībālukopamā lokadhātavaḥ sphuṭā abhūvan,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051971 (0.014):
diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavo 'vabhāsenāvabhāsitāḥ sphuṭāś
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052784 (0.014):
atīvāśobhata, tena ca suvarṇavarṇena bhagavataḥ prabhāvabhāsena daśasu / dikṣu prasṛtena ekaikasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15062701 (0.014):
sa cec chāriputra pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15062755 (0.014):
sa cec chāriputra dakṣiṇasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15062809 (0.014):
sa cec chāriputra paścimāyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15062865 (0.014):
sa cec chāriputra uttarasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15062919 (0.014):
sa cec chāriputra uttarapūrvasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15062974 (0.014):
sa cec chāriputra pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15063087 (0.014):
sa cec chāriputra paścimottarasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890171 (0.015):
01207 yāvad daśasu dikṣu gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavaḥ sphuṭā abhūvan/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712759 (0.015):
daśasu dikṣu gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavaḥ sphuṭā abhūvan ye ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890123 (0.015):
01119 varṇena bhagavataḥ prabhāvabhāsena daśasu dikṣu prasṛtena ekaikasyāṃ / diśi gaṅgā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891037 (0.015):
te dakṣiṇasyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena}} prākṣipat/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6899941 (0.015):
03922 cec chāriputra paścimāyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6900036 (0.015):
upaniṣadam api upaniśām api nopaiti/ sacec chāriputra uttarapūrvasyāṃ diśi / gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavaḥ paripūrṇā bhaveyuḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6900180 (0.015):
diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavaḥ paripūrṇā bhaveyuḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6900274 (0.015):
03923 {{sacec chāriputra ūrdhvaṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavaḥ
cābhūvan* asmiṃś ca trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sarvacāturdvīpikeṣu
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23115763 (5.960):
trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sarvasattvānāṃ sarvaśrāvakayānikānāṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23115790 (5.960):
bodhisattvasya puṇyasaṃbhārasya evaṃ (AdSPG I 160) trisāhasramahāsāhasre / lokadhātau sarvasattvānāṃ śrāvakayānikānāṃ pratyekabuddhayānikānāṃ vā [f.
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23115832 (5.960):
trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sarvasattvāḥ śrāvakayānikā vā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4004194 (5.960):
lokadhātau sarvasattvāḥ, yāvantaḥ kauśika trisāhasramahāsāhasre lokadhātau / sarvasattvāḥ, teṣāmekaikaḥ sattva ekaikaṃ saptaratnamayaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4004371 (5.960):
tiṣṭhantu khalu punaḥ kauśika trisāhasramahāsāhasre lokadhātau / sarvasattvāḥ, yeṣāmekaikaḥ sattva ekaikaṃ saptaratnamayaṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4004678 (5.960):
trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sarvasattvāḥ, ye 'pi te bhagavan
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4010250 (5.960):
kauśika trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sarvasattvāḥ, etena kauśika
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4010640 (5.960):
khalu punaḥ kauśika trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sarvasattvāḥ, etena
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4011069 (5.960):
pratiṣṭhāpayet / tiṣṭhatu khalu punaḥ kauśika trisāhasramahāsāhasre / lokadhātau sarvasattvān dhyānāpramāṇārūpyasamāpattyabhijñāsu pratiṣṭhāpya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4011722 (5.960):
tiṣṭhatu khalu punaḥ kauśika trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sarvasattvān
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4012174 (5.960):
trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sarvasattvān sakṛdāgāmiphale pratiṣṭhāpya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4012618 (5.960):
trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sarvasattvānanāgāmiphale pratiṣṭhāpya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4013097 (5.960):
kauśika trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sarvasattvānarhattve pratiṣṭhāpya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4013634 (5.960):
trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sarvasattvān pratyekabuddhatve
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4014046 (5.960):
kauśika trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sarvasattvānāmanuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4014421 (5.960):
tiṣṭhatu khalu punaḥ kauśika trisāhasramahāsāhasre lokadhātau / sarvasattvebhyo 'vinivartanīyebhya imāṃ prajñāpāramitāmupanāmya
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4055988 (5.960):
manyase subhūte yāvantastrisāhasramahāsāhasre lokadhātau sarvasattvāḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4058223 (5.960):
samyaksaṃbodheḥ / tiṣṭhantu khalu punaḥ subhūte trisāhasramahāsāhasre / lokadhātau sarvasattvā mārāḥ pāpīyāṃsaḥ, yāvanta subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4060709 (5.960):
syān. na tu tayā paurvikayā dharmadeśanayā yayā te trisāhasramahāsāhasre / lokadhātau sarvasatvā arhatvaṃ prāpitās. teṣāṃ cārhatāṃ yad dānamayaṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28634363 (5.960):
sarvatrisāhasramahāsāhasre lokadhātau sarvatridaśadevalokeṣu
lokadhātuṣu devamanuṣyānām* ekaikasyaitad abhūt* mama puratas tathāgato
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052800 (1.192):
sphuṭāvabhāsitāś cābhūvan, asmiṃś ca trisāhasramahāsāhasre lokadhātau / sarveṣu cāturdvīpakeṣu lokadhātuṣu teṣāṃ devamanuṣyāṇāṃ (PvsP1 1: 7) ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712726 (0.024):
sphuṭāvabhāsitāś cābhūvan asmiṃś ca trisāhasramahāsāhasre lokadhātau / sarveṣu cāturdvīpakeṣu lokadhātuṣu teṣāṃ devamanuṣyāṇāñ ca ekaikasyaitad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890140 (0.035):
01202 trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sarveṣu cāturdvīpakeṣu lokadhātuṣu / 01203 devamanuṣyāṇāñ ca ekaikasyaitad abhūt/ mama puratas tathāgato niṣaṇo
niṣiṇṇo dharman deśayati mama puratas tathāgato niṣiṇṇo dharman deśayatīti
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749627 (0.019):
purataḥ tathāgato niṣaṇṇo dharman deśayatīti | yathā jāṃbūdvīpakānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19039293 (0.037):
deśayema yathaitarhi tathāgato dharman deśayati // atha khalu bhagavāṃs
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 733549 (0.052):
dharmaṃ deśayema yac caitarhi tathāgato bhagavān dharmaṃ deśayati atha / khalu bhagavāṃs teṣāṃ kulaputrāṇām āśayaṃ viditvā sarvadharmāṇāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15074132 (0.052):
evaṃ ca parṣadi dharmaṃ deśayema yac caitarhi tathāgato bhagavān dharmaṃ / deśayati. / atha khalu bhagavāṃs teṣāṃ kulaputrāṇām āsayaṃ viditvā sarvadharmāṇāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890143 (0.055):
01203 devamanuṣyāṇāñ ca ekaikasyaitad abhūt/ mama puratas tathāgato niṣaṇo / 01204 dharmmaṃ deśayatīti/
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6576889 (0.056):
'smīti | atha khalu tathāgatastasmai dharmaṃ deśayati | yena sarvadharmā
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749658 (0.057):
abhūt* asmākaṃ puratas tathāgato niṣaṇṇo dharman deśayatīti | atha
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7829282 (0.061):
prajñaptāni saptaratnamayāni prādurbhūtāni / sarvatra cāsane tathāgato / niṣaṇṇo dharman deśayati / atha khalvayaṃ trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17094765 (0.061):
prajñaptāni saptaratnamayāni prādurbhūtāni, 8. sarvatra cāsane tathāgato / niṣaṇṇo dharman deśayati. 9. atha khalv ayaṃ trisāhasramahāsāhasro
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052802 (0.063):
ekaikasyaitad abhūt, mama puratas tathāgato niṣaṇṇo dharmaṃ deśayatīti.
// atha khalu bhagavāṃs tasminn eva siṃhāsane niṣaṇṇaḥ punar api smitam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052812 (0.0):
ekaikasyaitad abhūt, mama puratas tathāgato niṣaṇṇo dharmaṃ deśayatīti. / atha khalu bhagavāṃs tasminn eva siṃhāsane niṣaṇṇaḥ punar eva smitam
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749663 (0.011):
abhūt* asmākaṃ puratas tathāgato niṣaṇṇo dharman deśayatīti | atha / bhagavāṃs tasminn eva siṃhāsane niṣaṇṇaḥ punar eva prabhāṃ prāmuṃcat* yayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712737 (0.018):
abhūt mama puratas tathāgato niṣaṇo dharmmaṃ deśayatīti atha khalu / bhagavāṃs tasminn eva siṃhāsane niṣaṇaḥ punar eva smitam akarot yena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890150 (0.018):
01204 dharmmaṃ deśayatīti/ / 01205 atha khalu bhagavāṃs tasminn eva siṃhāsane niṣaṇaḥ punar eva smitam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052509 (0.027):
brahmacaryāvāsaḥ sādhu prāṇibhūteṣv avihiṃseti. / atha khalu bhagavāṃs tasminn eva siṃhāsane niṣaṇṇaḥ, imaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052142 (0.030):
(PvsP1 1: 4) / atha khalu bhagavāṃs tasminn eva siṃhāsane niṣaṇṇaḥ siṃhavikrīḍitaṃ nāma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19039293 (0.053):
deśayema yathaitarhi tathāgato dharman deśayati // atha khalu bhagavāṃs
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16527941 (0.055):
etarhi tiṣṭhati dhriyate yāpayati, dharmaṃ ca deśayati. bhagavān / āha : na khalu punar ānanda sa tathāgato 'tīto, nānāgataḥ.
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21409289 (0.055):
atha pratyutpanno 'bhisaṃbuddha etarhi tiṣṭhati dhriyate yāpayati dharmaṃ / ca deśayati? bhagavānāha - na, khalu punarānanda sa tathāgato 'tīto na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712061 (0.057):
samyaksambodhau atha khalu bhagavāṃs tasminn eva siṃhāsane niṣaṇaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 733550 (0.057):
dharmaṃ deśayema yac caitarhi tathāgato bhagavān dharmaṃ deśayati atha / khalu bhagavāṃs teṣāṃ kulaputrāṇām āśayaṃ viditvā sarvadharmāṇāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15074133 (0.057):
evaṃ ca parṣadi dharmaṃ deśayema yac caitarhi tathāgato bhagavān dharmaṃ / deśayati. / atha khalu bhagavāṃs teṣāṃ kulaputrāṇām āsayaṃ viditvā sarvadharmāṇāṃ
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7829282 (0.057):
prajñaptāni saptaratnamayāni prādurbhūtāni / sarvatra cāsane tathāgato / niṣaṇṇo dharman deśayati / atha khalvayaṃ trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17094765 (0.057):
prajñaptāni saptaratnamayāni prādurbhūtāni, 8. sarvatra cāsane tathāgato / niṣaṇṇo dharman deśayati. 9. atha khalv ayaṃ trisāhasramahāsāhasro
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889468 (0.059):
samyaksambodhau/ / 00805 atha khalu bhagavāṃs tasminn eva siṃhāsane niṣaṇaḥ siṃhavikrīḍitaṃ
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28048354 (0.063):
dharmabhāṇakena, yasteṣāṃ bhikṣūṇāṃ dhāraṇīdharmapayāya deśayati sma | sa / khalu punā rājā supuṣpacandro dharmabhāṇaka eko rahogataḥ pratisaṃlīno
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6911255 (0.064):
09713 yac caitarhi tathāgato bhagavān dharmaṃ deśayati/ atha khalu
akarot* yena smitāvabhāsenāyan trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ sphuṭo
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7646886 (0.0):
trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ sphuṭo 'bhut / sa tatra kecid raśmayo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036935 (0.0):
paṭṭadāmabhiś cāyan trisāhasramahāsāhasro lokadhātur atīva śobhate sma
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052814 (0.0):
atha khalu bhagavāṃs tasminn eva siṃhāsane niṣaṇṇaḥ punar eva smitam / akarot, yena smitāvabhāsenāyaṃ trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ sphuṭo
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052822 (0.0):
akarot, yena smitāvabhāsenāyaṃ trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ sphuṭo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712747 (1.192):
bhagavāṃs tasminn eva siṃhāsane niṣaṇaḥ punar eva smitam akarot yena / smitāvabhāsenāyaṃ trisāhasramahāsāhasralokadhātuḥ sphuṭo 'bhūt yāvad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890162 (0.008):
01205 atha khalu bhagavāṃs tasminn eva siṃhāsane niṣaṇaḥ punar eva smitam / akarot/ / 01206 yena smitāvabhāsenāyaṃ trisāhasramahāsāhasralokadhātuḥ sphuṭo 'bhūt/
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24023055 (0.025):
kimatra trisāhasramahāsāhasro lokadhāturloka iṣṭa utāho sarvalokadhātava
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749674 (0.026):
prabhayā punar evāyaṃ trisāhasramahāsāhasro lokadhātur avabhāsito 'bhūt*
Mahapratisaramahavidyarajni (mahpratu.htm.txt) 28305803 (0.026):
trisāhasramahāsāhasro lokadhātur avabhāsitaḥ sphuṭīkṛto 'bhūt | yāvanti ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889252 (0.026):
00703 trisāhasramahāsāhasro lokadhātur avabhāsitaḥ sphuṭo 'bhūt/ taiś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711848 (0.026):
trisāhasramahāsāhasro lokadhātur avabhāsitaḥ sphuṭo 'bhūt taiś ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051854 (0.026):
trisāhasramahāsāhasro lokadhātur avabhāsito 'bhūt parisphuṭaḥ, pūrvasyāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051934 (0.026):
trisāhasramahāsāhasro lokadhātur avabhāsitaḥ sphuṭo 'bhūt, taiś ca
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18613146 (0.026):
athāyaṃ trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ kaṃpe prakaṃpe atīva ṣaḍvikāraṃ /
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6517936 (0.026):
trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ'; | tato nidānam iti ratnadānānāṃ nidānāt
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22398541 (0.026):
parvatamaṇḍala pariveṣṭitaḥ / sa ca trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ
Vasubandhu: Bodhicittotpadasutrasastra (vasbocpu.htm.txt) 2583242 (0.027):
6 | punastathāhi | trisāhasramahāsāhasro lokadhāturyadā samudeti jñātavyaṃ
Satasahasrika Prajnaparamita, II-2 (sspp2_2u.htm.txt) 23002114 (0.027):
vajropamo me trisāhasramahāsāhasro lokadhātur bhaved iti na sthātavyam
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11929699 (0.027):
trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ svakṣetram iti kṛtvāvabhāsitaḥ.
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6529724 (0.028):
samprati sattvalokābhāvaprasthitimadhikṛtya bhāṣitastrisāhasramahāsāhasro / lokadhāturiti saḥ ityādyāha | bhājanalokasya pūrvamuktatvādatra
bhūt* yāvad daśasu dikṣu gaṅgānadīvālikopamā lokadhātavaḥ sphuṭā abhūvan*
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036957 (0.0):
ekaikasyān diśi gaṅgānadīvālikopamā lokadhātavaḥ sphuṭā avabhāsitāś
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052833 (5.960):
akarot, yena smitāvabhāsenāyaṃ trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ sphuṭo / 'bhūt, yāvad daśasu dikṣu gaṅgānadībālukopamā lokadhātavaḥ sphuṭā abhūvan,
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7652120 (0.010):
samyaksaṃbodhau / samanantaravyāhṛte 'smiṃ vyāhāre atha daśasu dikṣu / gaṅgānadīvālikāsameṣu lokadhātuṣu sarvagaganatalāt peyālaṃ evaṃrūpāḥ śabdā"
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7649617 (0.011):
samyaksaṃbodhau / evamevāhaṃ daśasu dikṣu gaṅgānadīvālikāsamāsu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19038974 (0.013):
samyaksambuddhas tena jihvendriyaṃ mukhān nirṇāmya daśasu dikṣu / gaṅgānadīvālikopamā lokadhātavo mahatāvabhāsena (PvSPL ga_b) sphuṭīkṛtā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19039086 (0.013):
samyaksambuddhas tena jihvendriyan nirṇāmya daśasu dikṣu / gaṅgānadīvālikopamā lokadhātavo mahatāvabhāsena sphuṭīkṛtā yad uta
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890171 (0.015):
01206 yena smitāvabhāsenāyaṃ trisāhasramahāsāhasralokadhātuḥ sphuṭo 'bhūt/ / 01207 yāvad daśasu dikṣu gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavaḥ sphuṭā abhūvan/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712758 (0.015):
smitāvabhāsenāyaṃ trisāhasramahāsāhasralokadhātuḥ sphuṭo 'bhūt yāvad / daśasu dikṣu gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavaḥ sphuṭā abhūvan ye ca
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7650077 (0.015):
pañcamaṇḍalakena kāyena pādau vandāmi tadā me daśasu dikṣu / gaṅgānadīvālikāsamā buddhā bhagavanto vyākurvantu, sumanāvarṣaśca
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7654594 (0.015):
cariṣyāmi yathā me daśasu dikṣu gaṅgānadīvālikāsameṣu lokadhātuṣu
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7643894 (0.015):
samyaksaṃbodhau, ye daśasu dikṣu gaṅgānadīvālikāsameṣu lokadhātuṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15249464 (0.018):
lokadhātuṣu yāvad daśasu dikṣu gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣv
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15073881 (0.021):
(PvsP1 1: 108) 'vabhāsena sphuṭīkṛtā yāvad ūrdhvaṃ diśi, evaṃ daśasu dikṣu / gaṅgānadībālukopamā lokadhātavo 'vabhāsena sphuṭīkṛtā yad uta
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6910994 (0.022):
09611 yāvad ūrdhvaṃ diśi evaṃ daśasu dikṣu gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 733297 (0.022):
ūrdhvaṃ diśi evaṃ daśasu dikṣu gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavo 'vabhāsena
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7899772 (0.022):
sa evaṃ nirūpayati / ye te daśasu dikṣu gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavo ye
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18556637 (0.022):
'py etarhi daśasu dikṣu gaṅgānadīvālikāsameṣu lokadhātuṣu tathāgatāḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7640195 (0.022):
āryaṃ prajñācakṣuḥ pratilabhate, yena prajñācakṣuṣā daśasu dikṣu / gaṅgānadīvālikāsameṣu buddhakṣetreṣu tiṣṭhato dhriyato yāpayato
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7643234 (0.022):
tathārūpamavabhāsamadrākṣīt, yenāvabhāsena daśasu dikṣu / gaṅgānadīvālikāsameṣu buddhakṣetreṣu buddhān bhagavataḥ paśyati / te ca
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7643972 (0.022):
brāhmaṇānuttarāṃ samyaksaṃbodhimabhisaṃbhotsyase tasyāṃ eva rātrau daśasu / dikṣu gaṅgānadīvālikāsameṣu lokadhātuṣūdāraḥ kīrtiśabdaśloko
ye ceha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau satvāḥ te pūrvasyān diśi
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28634593 (0.0):
yathā ceha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau, tathā daśasu dikṣu
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9898384 (0.0):
dharmacakrapravartanāyādhyeṣante sma / ye ceha trisāhasramahāsāhasre
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749406 (0.0):
bhagavataḥ prakṛtyātmabhāvopadarśanaṃ tādṛśam iha trisāhasramahāsāhasre / lokadhātāv upadarśayati sma | atha yāvanto 'smiṃ trisāhasramahāsāhasre
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749506 (0.0):
smābhiprakiranti sma | ye ceha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau manuṣyā
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749690 (0.0):
yenāvabhāsena ya iha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau satvās te sarve
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036829 (0.0):
tenopasaṃkrāntā ye ceha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau manuṣyās te pi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15232667 (0.0):
paranirmitavaśavartino brahmapārṣadyā yāvan mahābrahmāṇo ye ceha / trisāhasramahāsāhasre lokadhātau parīttābhā yāvac chuddhāvāsakāyikāś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15241041 (0.0):
cāturmahārājakāyikair devaputrair iha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15242751 (0.0):
atha khalu ya iha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau mahārājāno (PSP_2 3:45)
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15249421 (0.0):
tat kasya hetos? tathā hi śāriputra ya iha trisāhasramahāsāhasre
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15251525 (0.0):
kulaputrasya vā kuladuhitur vā ya iha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052665 (0.0):
tenopasaṃkrāntāḥ, ye ceha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau manuṣyās te 'pi
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052835 (0.0):
'bhūt, yāvad daśasu dikṣu gaṅgānadībālukopamā lokadhātavaḥ sphuṭā abhūvan, / ye ceha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvās te sarve pūrvasyāṃ diśi
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052843 (0.0):
ye ceha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvās te sarve pūrvasyāṃ diśi
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6578987 (0.0):
bhikṣavo yāvāniha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau pṛthivīdhātuḥ, taṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss17u.htm.txt) 9328859 (0.0):
ye khalu punas trisāhasramahāsāhasre lokadhātau satvās te sarve
Santideva: Siksasamuccaya (sanss19u.htm.txt) 1585278 (0.0):
tasyāṃ ca dharmadeśanāyāṃ ye trisāhasramahāsāhasre lokadhātau satvās te
Santideva: Siksasamuccaya (sanss19u.htm.txt) 1585320 (0.0):
tayā ca pūrvikayā dharmadeśanayā ye trisāhasramahāsāhasre lokadhātau / satvās te sarve 'rhatvaṃ prāpnuyus teṣāṃ cârhatāṃ yad dānamayaṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26975964 (0.0):
atraivoktaṃ | ye khalu punas trisāhasramahāsāhasre lokadhātau satvās te
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26981887 (0.0):
trisāhasramahāsāhasre lokadhātau satvās te sarve 'rhatvaṃ sākṣāt kuryus
gaṅgānadīvālikopameṣu lokadhātuṣu buddhān bhagavataḥ paśyanti sma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890193 (0.0):
gaṅgā / 01209 nadīvālukopameṣu lokadhātuṣu buddhān bhagavataḥ paśyanti sma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712778 (0.0):
trisāhasramahāsāhasralokadhātau sattvās te sarve pūrvasyāṃ diśi / gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu buddhān bhagavataḥ paśyanti sma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712825 (0.0):
paścimottarasyām adha ūrdhvaṃ digbhāgaṃ gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu / buddhān bhagavataḥ paśyanti sma saśrāvakasaṃghān teṣu ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037072 (0.0):
gaṅgānadīvālikopameṣu lokadhātuṣu buddhān bhagavantaḥ paśyanti sma
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052852 (0.0):
ye ceha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvās te sarve pūrvasyāṃ diśi / gaṅgānadībālukopameṣu lokadhātuṣu buddhān bhagavataḥ paśyanti sma
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052900 (0.0):
paścimottarasyām adha ūrdhvaṃ digbhāge gaṅgānadībālukopameṣu lokadhātuṣu / buddhān bhagavataḥ paśyanti sma saśrāvakasaṃghān, teṣu ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890239 (5.960):
01214 kopameṣu lokadhātuṣu buddhān bhagavataḥ paśyanti sma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037368 (5.960):
pravrajitair dārakair dārikābhiś ca parivṛtaḥ puraskṛtaḥ pūrvasyān diśi / teṣu gaṅgānadīvālikopameṣu buddhān bhagavatas satkurvan gurukurvan mānayan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19038921 (5.960):
atha khalu pūrvasyān diśi gaṅgānadīvālikopameṣu lokadhātuṣv
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053187 (0.013):
dārakair dārikābhiś ca sārdhaṃ parivṛtaḥ puraskṛtaḥ pūrvasyāṃ diśi teṣu / gaṅgānadībālukopameṣu lokadhātuṣu buddhān bhagavataḥ satkurvan gurukurvan
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055329 (0.013):
teṣu gaṅgānadībālukopameṣu lokadhātuṣu buddhān bhagavataḥ satkurvan
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056634 (0.013):
gaṅgānadībālukopameṣu lokadhātuṣu buddhān bhagavataḥ satkurvan (PvsP1 1:
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15057058 (0.013):
27) gaṅgānadībālukopameṣu lokadhātuṣu buddhān bhagavataḥ satkurvan
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15032136 (0.013):
(AdSPG II 42) adrākṣan [f. 278b] pūrvasyān diśi gaṅgānadīvālukopameṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9802328 (0.013):
ihāhaṃ subhūte paśyāmi buddhacakṣuṣā lokaṃ vyavalokayan pūrvasyān diśi / gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu bodhisattvān mahāsattvān saṃcintya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6941936 (0.014):
pravartitam/ evam adhastād diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu buddhā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6944262 (0.014):
abhisaṃbuddhā iti/ evam adhastād diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712204 (0.014):
bhagavantaṃ prāñjalayo bhūtvā namasyanti sma evaṃ pūrvasyṃ diśi / gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712786 (0.014):
saśrāvakasaṃghān tasyāñ ca pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu / lokadhātuṣu ye sattvās te sarve imāṃ sahālokadhātuṃ paśyanti sma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713526 (0.014):
dārikābhiś ca sārdhaṃ parivṛtaḥ puraskṛtaḥ pūrvasyāṃ diśi teṣu / gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu buddhānāṃ bhagavataḥ satkurvan
saśrāvakasaṃghāṃs tatra ca pūrvasyān diśi / (PvSPL ki_a) gaṅgānadīvālikopameṣu lokadhātuṣu ye satvās te pīmāṃ sahāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749702 (0.0):
samyaksaṃbuddhān saśrāvakasaṃghān paśyanti sma | tatra ca pūrvasyān diśi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890196 (0.0):
01209 nadīvālukopameṣu lokadhātuṣu buddhān bhagavataḥ paśyanti sma / saśrāvakasaṃghān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712781 (0.0):
gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu buddhān bhagavataḥ paśyanti sma / saśrāvakasaṃghān tasyāñ ca pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712825 (0.0):
buddhān bhagavataḥ paśyanti sma saśrāvakasaṃghān teṣu ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037081 (0.0):
gaṅgānadīvālikopameṣu lokadhātuṣu buddhān bhagavantaḥ paśyanti sma / saśrāvakasaṃghāṃs teṣu ca lokadhātuṣu ye satvās te pīmāṃ sahāṃ lokadhātuṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052855 (0.0):
gaṅgānadībālukopameṣu lokadhātuṣu buddhān bhagavataḥ paśyanti sma / saśrāvakasaṃghān, tasyāṃ ca pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopameṣu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052907 (0.0):
buddhān bhagavataḥ paśyanti sma saśrāvakasaṃghān, teṣu ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052862 (0.016):
saśrāvakasaṃghān, tasyāṃ ca pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopameṣu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15057398 (0.016):
punar aparaṃ śāriputra daśasu dikṣu pratyekaṃ gaṅgānadībālukopameṣu / lokadhātuṣu ye sattvās tān sarvān anupadhiśeṣanirvāṇadhātau
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15059065 (0.016):
gaṅgānadībālukopameṣu lokadhātuṣu ye sattvās tān śīlaskandhe
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15059132 (0.016):
gaṅgānadībālukopameṣu lokadhātuṣu ye sattvās tān yāvad
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15032217 (0.016):
bodhisattvān mahāsattvān pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu / ye brahmadṛṣṭāv abhiniviṣṭās tāṃs tebhyo dṛṣṭigatebhyo vivecayanti. kathaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890204 (0.016):
saśrāvakasaṃghān / 01210 tasyāñ ca pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu ye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6896346 (0.016):
pratyekaṃ gaṅgānadī / 02901 vālukopameṣu lokadhātuṣu ye sattvās tān yāvad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712789 (0.016):
saśrāvakasaṃghān tasyāñ ca pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 717176 (0.016):
gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu ye sattvās tān sarvān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15265023 (0.016):
punar aparaṃ subhūte daśasu dikṣv ekaikasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu / lokadhātuṣu ye te buddhā bhagavantaḥ. saśrāvakasaṃghās tiṣṭhanti dhriyante
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9802800 (0.016):
paśyāmi daśasu dikṣu gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu ye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9821683 (0.016):
mānuṣyañ cāmānuṣyañ ca, tatra ye gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu buddhā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19038921 (0.018):
atha khalu pūrvasyān diśi gaṅgānadīvālikopameṣu lokadhātuṣv
lokadhātuṃ paśyanti sma śākyamuniñ ca tathāgataṃ sārdhaṃ bhikṣusaṃghena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037088 (0.0):
saśrāvakasaṃghāṃs teṣu ca lokadhātuṣu ye satvās te pīmāṃ sahāṃ lokadhātuṃ / paśyanti sma śākyamuniñ ca tathāgataṃ sārdhaṃ bhikṣusaṃghena // atha khalu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052919 (0.0):
gaṅgānadībālukopameṣu lokadhātuṣu ye sattvās te sarve imāṃ sahālokadhātuṃ / paśyanti sma śākyamuniñ ca tathāgataṃ sārdhaṃ bhikṣusaṃghena.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712842 (0.005):
gaṅānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu ye sattvās te sarve imāṃ sahālokadhātuṃ / paśyanti sma śākyamuniñ ca tathāgataṃ sārdhaṃ bhikusaṃghena atha khalu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890257 (0.034):
01216 dhātuṃ paśyanti sma śākyamuniñ ca tathāgataṃ sārdhaṃ bhikusaṃghena/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712801 (0.049):
śākyamuniṃ ca tathāgataṃ sārdhaṃ bhikṣusaṃghena evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052875 (0.049):
śākyamuniṃ ca tathāgataṃ sārdhaṃ bhikṣusaṃghena. evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9679002 (0.055):
bhojanena taṃ tathāgataṃ pratipādayati sma sārdhaṃ bhikṣusaṃghena /
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6607347 (0.056):
sarve buddhānubhāvena tatrasthā evamimāṃ sahāṃ lokadhātuṃ paśyanti sma | / tāni ca sarvatathāgatakoṭīnayutaśatasahasrāṇi ratnavṛkṣamūleṣu pṛthak
evan dakṣiṇasyān diśi paścimāyām uttarasyāṃ vidikṣv adha-ūrdhvandigbhāge
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19039031 (0.0):
kulaputrāḥ kālaṃ manyaddhva evan dakṣiṇasyān diśi paścimāyām uttarasyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036702 (0.015):
tapati virocate sma ābhayā varṇena śriyā tejasā ca pūrvasyān diśi / dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām adha-ūrdhvavidikṣu gaṅgānadīvālikopamāl
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6895376 (0.016):
02310 śikṣitavyam/ evaṃ dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyāṃ vidikṣu adha
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4070429 (0.018):
sadāprarudito bodhisattvo mahāsattvaḥ pūrvasyāṃ diśi, dakṣiṇasyāṃ / paścimāyāmuttarasyāṃ diśi, vidikṣu adha ūrdhvaṃ ca diśi daśasu dikṣu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15059123 (0.018):
pratiṣṭhāpayitukāmena prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam. yathā pūrvasyāṃ diśi / evaṃ dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyāṃ vidikṣv adha ūrdhvaṃ pratyekaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15259084 (0.023):
pratiṣṭhāpayet. evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi paścimāyām uttarasyāṃ diśi / vidikṣūrdhvam adho gaṅgānadīvālukpameṣu lokadhātuṣu sarvasattvās tān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9821228 (0.023):
pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ diśi paścimāyāṃ diśy uttarasyāṃ diśy adha
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27754529 (0.023):
paripūrṇā bhaveyuḥ śāradvatīputramaudgalyāyanasadṛśair bhikṣubhiḥ evan / dakṣiṇasyāṃ diśi paścimāyām uttarasyām adhastād upariṣṭād yāvat samantād
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17253383 (0.025):
nirjātaivānuttarā samyaksaṃbodhiḥ. ye 'pi te ānandaitarhi pūrvasyān diśi / dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām adha ūrdhvaṃ vidikṣu daśadiglokadhātuṣu
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748603 (0.026):
lokadhātūn mahatāvabhāsena spharanti sma | evan dakṣiṇasyān diśi / paścimāyām uttarasyām adhastād upariṣṭād yāvat samaṃtād daśasu dikṣv
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27752951 (0.026):
bhāṣyate bhāṣiṣyate evan dakṣiṇasyān diśi paścimāyām uttarasyām adhastād
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19038303 (0.028):
pūrvasyān diśi buddhasahasraṃ paśyanti sma mahatā buddhakṣetraguṇavyūhān / evan dakṣiṇasyān diśi paścimāyām uttarasyām uttarapūrvāyāṃ pūrvadakṣiṇāyān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6907473 (0.029):
07608 evaṃ dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyāṃ vidikṣv adha ūrdhvaṃ diśi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 729847 (0.029):
paryupāste buddhakṣetraviśuddhiṃ ca paśyati evaṃ dakṣiṇasyāṃ paścimāyām / uttarasyāṃ vidikṣv adha ūrdhvaṃ diśi gaṅgānadīvālukopamāṃs tathāgatān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15246415 (0.029):
dakṣiṇasyāṃ diśi paścimāyām uttarasyām ūrdhvam adho vidikṣu paśyāmy ahaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15263912 (0.029):
dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyāṃ vidikṣūrdhvam adho diśi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15267340 (0.029):
pūrvasyāṃ diśi prakṣepsyante, dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyāṃ / vidikṣūrdhvam adho diśi yo mahānirayās teṣu prakṣepsyante. tebhyo 'pi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9796842 (0.029):
dakṣiṇasyāṃ diśi paścimāyām uttarasyām ūrdhvam adho vidikṣu yān buddhān
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15070303 (0.029):
buddhakṣetraviśuddhiṃ ca paśyati, evaṃ dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyāṃ / vidikṣv adha ūrdhvaṃ diśi gaṅgānadīvālukopamāṃs tathāgatān arhataḥ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27753029 (0.030):
prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam* // evan dakṣiṇasyāṃ diśi paścimāyām / uttarasyām adhastād upariṣṭād yāvat samantād daśasu dikṣu yā
gaṅgānadīvālikopameṣu lokadhātuṣu buddhān bhagavantaḥ paśyanti sma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037030 (0.0):
gaṅgānadīvālikopameṣu lokadhātuṣu buddhān bhagavataḥ paśyanti sma
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052852 (0.013):
gaṅgānadībālukopameṣu lokadhātuṣu buddhān bhagavataḥ paśyanti sma
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052899 (0.013):
paścimottarasyām adha ūrdhvaṃ digbhāge gaṅgānadībālukopameṣu lokadhātuṣu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053185 (0.013):
gaṅgānadībālukopameṣu lokadhātuṣu buddhān bhagavataḥ satkurvan gurukurvan
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055327 (0.013):
teṣu gaṅgānadībālukopameṣu lokadhātuṣu buddhān bhagavataḥ satkurvan
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056632 (0.013):
gaṅgānadībālukopameṣu lokadhātuṣu buddhān bhagavataḥ satkurvan (PvsP1 1:
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15057056 (0.013):
27) gaṅgānadībālukopameṣu lokadhātuṣu buddhān bhagavataḥ satkurvan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890192 (0.014):
01208 ca trisāhasramahāsāhasralokadhātau sattvās te sarve pūrvasyāṃ diśi / gaṅgā / 01209 nadīvālukopameṣu lokadhātuṣu buddhān bhagavataḥ paśyanti sma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712777 (0.014):
trisāhasramahāsāhasralokadhātau sattvās te sarve pūrvasyāṃ diśi / gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu buddhān bhagavataḥ paśyanti sma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712824 (0.014):
paścimottarasyām adha ūrdhvaṃ digbhāgaṃ gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu / buddhān bhagavataḥ paśyanti sma saśrāvakasaṃghān teṣu ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054883 (0.014):
uttarapūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu buddhān bhagavataḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037367 (0.021):
pravrajitair dārakair dārikābhiś ca parivṛtaḥ puraskṛtaḥ pūrvasyān diśi / teṣu gaṅgānadīvālikopameṣu buddhān bhagavatas satkurvan gurukurvan mānayan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037041 (0.022):
(PvSPL ki_a) gaṅgānadīvālikopameṣu lokadhātuṣu ye satvās te pīmāṃ sahāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6941936 (0.027):
pravartitam/ evam adhastād diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu buddhā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6944262 (0.027):
abhisaṃbuddhā iti/ evam adhastād diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712204 (0.027):
bhagavantaṃ prāñjalayo bhūtvā namasyanti sma evaṃ pūrvasyṃ diśi / gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712786 (0.027):
saśrāvakasaṃghān tasyāñ ca pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu / lokadhātuṣu ye sattvās te sarve imāṃ sahālokadhātuṃ paśyanti sma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713526 (0.027):
dārikābhiś ca sārdhaṃ parivṛtaḥ puraskṛtaḥ pūrvasyāṃ diśi teṣu / gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu buddhānāṃ bhagavataḥ satkurvan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 719729 (0.027):
bodhisattvena mahāsattvena yāni pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu / lokadhātuṣu andhakāratamisrāṇi yatra sūryācandramasor api prabhāyā gatir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 719769 (0.027):
avabhāsayitukāmena prajñāpāramitāyāṃ śikṣitavyam yāni paścimāyāṃ diśi / gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu andhakāratamisrāṇi yatra
saśrāvakasaṃghāṃs teṣu ca lokadhātuṣu ye satvās te pīmāṃ sahāṃ lokadhātuṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037048 (0.0):
(PvSPL ki_a) gaṅgānadīvālikopameṣu lokadhātuṣu ye satvās te pīmāṃ sahāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749701 (0.038):
samyaksaṃbuddhān saśrāvakasaṃghān paśyanti sma | tatra ca pūrvasyān diśi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890194 (0.040):
01209 nadīvālukopameṣu lokadhātuṣu buddhān bhagavataḥ paśyanti sma / saśrāvakasaṃghān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712779 (0.040):
gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu buddhān bhagavataḥ paśyanti sma / saśrāvakasaṃghān tasyāñ ca pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712825 (0.040):
buddhān bhagavataḥ paśyanti sma saśrāvakasaṃghān teṣu ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037032 (0.040):
gaṅgānadīvālikopameṣu lokadhātuṣu buddhān bhagavataḥ paśyanti sma / saśrāvakasaṃghāṃs tatra ca pūrvasyān diśi
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052854 (0.040):
gaṅgānadībālukopameṣu lokadhātuṣu buddhān bhagavataḥ paśyanti sma / saśrāvakasaṃghān, tasyāṃ ca pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopameṣu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052901 (0.040):
buddhān bhagavataḥ paśyanti sma saśrāvakasaṃghān, teṣu ca
paśyanti sma śākyamuniñ ca tathāgataṃ sārdhaṃ bhikṣusaṃghena // atha khalu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037053 (0.0):
(PvSPL ki_a) gaṅgānadīvālikopameṣu lokadhātuṣu ye satvās te pīmāṃ sahāṃ / lokadhātuṃ paśyanti sma śākyamuniñ ca tathāgataṃ sārdhaṃ bhikṣusaṃghena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052921 (0.0):
gaṅgānadībālukopameṣu lokadhātuṣu ye sattvās te sarve imāṃ sahālokadhātuṃ / paśyanti sma śākyamuniñ ca tathāgataṃ sārdhaṃ bhikṣusaṃghena.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712844 (0.005):
gaṅānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu ye sattvās te sarve imāṃ sahālokadhātuṃ / paśyanti sma śākyamuniñ ca tathāgataṃ sārdhaṃ bhikusaṃghena atha khalu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890257 (0.034):
01216 dhātuṃ paśyanti sma śākyamuniñ ca tathāgataṃ sārdhaṃ bhikusaṃghena/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712801 (0.037):
śākyamuniṃ ca tathāgataṃ sārdhaṃ bhikṣusaṃghena evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052875 (0.037):
śākyamuniṃ ca tathāgataṃ sārdhaṃ bhikṣusaṃghena. evaṃ dakṣiṇasyāṃ diśi
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9474210 (0.039):
cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkāraiḥ sārdhaṃ / bhikṣusaṃgheneti / bhagavān āha / tathāgato mahārāja alpāyuṣke kāle jātaḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7645581 (0.054):
tathāgatamarhantaṃ samyaksaṃbuddhaṃ sārdhaṃ bhikṣusaṅghena saptavarṣāṇi
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9679002 (0.055):
bhojanena taṃ tathāgataṃ pratipādayati sma sārdhaṃ bhikṣusaṃghena /
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6607347 (0.056):
sarve buddhānubhāvena tatrasthā evamimāṃ sahāṃ lokadhātuṃ paśyanti sma | / tāni ca sarvatathāgatakoṭīnayutaśatasahasrāṇi ratnavṛkṣamūleṣu pṛthak
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451905 (0.060):
3.2 (evaṃ bhadantety āyuṣmān ānando bhagavataḥ pratyaśrauṣīt || atha / bhagavān sārdhaṃ bhikṣusaṃghena magadheṣu janapadeṣu caryāṃ caran antarā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9504419 (0.063):
antarhito mandākinyāḥ puṣkariṇyās tīre (MSV I 257) pratyaṣṭhāt sārdhaṃ / bhikṣusaṃghena | atha bhagavān purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane
pūrvasyān diśi gaṅgānadīvālikopamāl lokadhātūn atikramya tebhyo yā
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749769 (0.0):
sabhikṣusaṃghaparivāram adrākṣuḥ // atha pūrvasyān diśi / gaṃgānadīvālukopamāl lokadhātūn atikramya yā sarvapaścimā lokadhātū
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27750144 (0.0):
mānayaṃti sma pūjayanti sma | // evaṃ dakṣiṇasyān diśi / gaṃgānadīvālukopamāl lokadhātūn atikramya yā sarvapaścimā lokadhātuḥ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27750318 (0.0):
gaṃgānadīvālukopamāl lokadhātūn atikramya yā sarvapaścimā lokadhātur nandā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037189 (0.0):
paścime digbhāge gaṅgānadīvālikopamāl lokadhātūn atikramya sahā nāma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19038919 (0.0):
adha-ūrdhvāyān diśi gaṅgānadīvālikopamāl lokadhātūn avabhāsayāmāsuḥ //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890269 (0.010):
01217 atha khalu pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn atikramya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712849 (0.010):
paśyanti sma śākyamuniñ ca tathāgataṃ sārdhaṃ bhikusaṃghena atha khalu / pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn atikramya tebhyo yaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052928 (0.010):
paśyanti sma śākyamuniñ ca tathāgataṃ sārdhaṃ bhikṣusaṃghena. / atha khalu pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamān lokadhātūn atikramya tebhyo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037453 (0.013):
tathāgatas tāni padmāni gṛhītvā yena te pūrvasyān diśi gaṅgānadīvālikopamā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037023 (0.019):
ye ceha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau satvāḥ te pūrvasyān diśi / gaṅgānadīvālikopameṣu lokadhātuṣu buddhān bhagavataḥ paśyanti sma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037365 (0.019):
pravrajitair dārakair dārikābhiś ca parivṛtaḥ puraskṛtaḥ pūrvasyān diśi / teṣu gaṅgānadīvālikopameṣu buddhān bhagavatas satkurvan gurukurvan mānayan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890688 (0.020):
01501 atha khalu dakṣiṇasyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713262 (0.020):
atha khalu dakṣiṇasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn atikramya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053342 (0.020):
atha khalu dakṣiṇasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamān lokadhātūn atikramya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891101 (0.022):
01507 atha khalu paścimāyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713677 (0.022):
śākyamuniṃ satkṛtya gurūkṛtya sammānya saṃpūjyaikānte nyaṣīdan atha khalu / paścimāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn atikramya tebhyo yaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053768 (0.022):
atha khalu paścimāyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamān lokadhātūn atikramya
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748829 (0.022):
dharmadeśanāṃ te pūrvasyān diśi gaṃgānadīvālukopamāl lokadhātūn gacchanti
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749302 (0.022):
evam eva bhagavān pūrvasyān diśi gaṃgānadīvālukopamāl lokadhātūn abhibhūya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891520 (0.023):
01513 atha khalu uttarasyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn
sarvapaścimā lokadhātū ratnāvatī nāma tatra ratnākaro nāma tathāgato 'rhan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890280 (0.0):
01218 tebhyo yaḥ sarvāvasāniko lokadhātū ratnāvatī nāma tatra ratnākaro
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712864 (0.0):
sarvāvasāniko lokadhātū ratnāvatī nāma tatra ratnākaro nāma tathāgato
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052939 (0.0):
yaḥ sarvāvasāniko lokadhātū ratnāvatī nāma tatra ratnākaro nāma tathāgato
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749777 (5.960):
gaṃgānadīvālukopamāl lokadhātūn atikramya yā sarvapaścimā lokadhātū
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27750144 (5.960):
gaṃgānadīvālukopamāl lokadhātūn atikramya yā sarvapaścimā lokadhātuḥ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27750320 (5.960):
gaṃgānadīvālukopamāl lokadhātūn atikramya yā sarvapaścimā lokadhātur nandā
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27750174 (0.029):
tatra ratnārcir nāma tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati dhṛyate
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053779 (0.029):
tebhyo yaḥ sarvāvasāniko lokadhātur upaśāntā nāma tatra ratnārcir nāma / tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati, sa imām eva
Aparimitayuhsutra (bsu003_u.htm.txt) 26127861 (0.031):
lokadhātustatrāparimitāyurjñānasuviniścitatejorāja nāma tathāgato 'rhan / samyaksambuddha eva hi tiṣṭhati dhriyate yāpayati sattvānāṃ ca dharmaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7667877 (0.032):
nāma lokadhātustatra ratnavicaye buddhakṣetre ratnacandro nāma tathāgato / 'rhan samyaksaṃbuddho bhagavāṃstiṣṭhati yāpayati aprameyebhyo
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7668628 (0.037):
siṃhavijṛṃbhiteśvararājā nāma tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhastiṣṭhati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890367 (0.038):
01305 nāma lokadhatus tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan / samyaksambuddhas tiṣṭhati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890789 (0.038):
atikramya}} sahā nāma lokadhātuḥ {{tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan / samyaksambuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati/ sa bodhisattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892039 (0.038):
lokadhātūn atikramya}} sahā nāma lokadhātuḥ {{tatra śākyamunir nāma / tathāgato 'rhan samyaksambuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati/ sa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6894123 (0.038):
01712 sahā nāma lokadhātuḥ {{tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan / samyaksambuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati/ sa bodhisattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712950 (0.038):
lokadhatus tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan samyaksambuddhas tiṣṭhati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713367 (0.038):
lokadhātuḥ tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan samyaksambuddhas tiṣṭhati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713778 (0.038):
lokadhātūn atikramya sahā nāma lokadhātuḥ tatra śākyamunir nāma tathāgato / 'rhan samyaksambuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati sa bodhisattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715026 (0.038):
atikramya sahā nāma lokadhātuḥ tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan / samyaksambuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati sa bodhisattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715856 (0.038):
sahā nāma lokadhātuḥ tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan / samyaksambuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati sa bodhisattvānāṃ
samyaksambuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati sa imām eva prajñāpāramitāṃ / bodhisatvānān deśayati atha tatra lokadhātau samantaraśmir nāma bodhisatvo
Aparimitayuhsutra (bsu003_u.htm.txt) 26127863 (0.0):
lokadhātustatrāparimitāyurjñānasuviniścitatejorāja nāma tathāgato 'rhan / samyaksambuddha eva hi tiṣṭhati dhriyate yāpayati sattvānāṃ ca dharmaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749791 (0.0):
mahāsatvānāṃ saṃprakāśayati | atha tatra lokadhātau samantaraśmir nāma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890368 (0.0):
01305 nāma lokadhatus tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan / samyaksambuddhas tiṣṭhati / 01306 dhriyate yāpayati/ sa bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ prajñāpāramitāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890790 (0.0):
atikramya}} sahā nāma lokadhātuḥ {{tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan / samyaksambuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati/ sa bodhisattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892040 (0.0):
lokadhātūn atikramya}} sahā nāma lokadhātuḥ {{tatra śākyamunir nāma / tathāgato 'rhan samyaksambuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati/ sa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6894124 (0.0):
01712 sahā nāma lokadhātuḥ {{tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan / samyaksambuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati/ sa bodhisattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712953 (0.0):
lokadhatus tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan samyaksambuddhas tiṣṭhati / dhriyate yāpayati sa bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ prajñāpāramitāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713370 (0.0):
lokadhātuḥ tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan samyaksambuddhas tiṣṭhati / dhriyate yāpayati sa bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ prajñāpāramitāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713781 (0.0):
lokadhātūn atikramya sahā nāma lokadhātuḥ tatra śākyamunir nāma tathāgato / 'rhan samyaksambuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati sa bodhisattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715029 (0.0):
atikramya sahā nāma lokadhātuḥ tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan / samyaksambuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati sa bodhisattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715859 (0.0):
sahā nāma lokadhātuḥ tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan / samyaksambuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati sa bodhisattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891205 (0.004):
lokadhātuḥ {{tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan samyaksambuddhas / tiṣṭhati dhriyate yāpayati/ sa bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891621 (0.004):
nāma lokadhātuḥ {{tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan samyaksambuddhas / tiṣṭhati dhriyate yāpayati/ sa bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6893708 (0.004):
01707 lokadhātuḥ {{tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan samyaksambuddhas / tiṣṭhati dhriyate yāpayati/ sa bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7648892 (0.004):
nāma lokadhātuḥ, tatrendraghoṣeśvararājo nāma tathāgato 'rhan / samyaksaṃbuddhastiṣṭhati dhriyate yāpayati pariśuddhānāṃ sattvānāṃ dharmaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27750299 (0.004):
adhastāddiśi padmā nāma lokadhātus tatra padmaśrīr nāma tathāgato 'rhan / samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati | tatra padmottaro nāma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6910972 (0.004):
09608 yāvad adho digbhāge sahāyāṃ lokadhātau śākyamunir nāma tathāgato / 'rhan / 09609 samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati tena jihvendriyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712877 (0.004):
sarvāvasāniko lokadhātū ratnāvatī nāma tatra ratnākaro nāma tathāgato / 'rhan samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati sa imām eva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713286 (0.004):
nāma tathāgataḥ 'rhan samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati sa imām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714109 (0.004):
sarvāsāniko lokadhātur jayā nāma tatra jayendro nāma tathāgataḥ 'rhan / samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati sa imām eva prajñāpāramitāṃ
mahāsatvas taṃ mahāntam avabhāsan dṛṣṭvā tañ ca mahāntaṃ pṛthivīcālan tañ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056830 (0.027):
atha khalu tatra lokadhātau nandadatto nāma bodhisattvo mahāsattvas taṃ / mahāntam avabhāsaṃ dṛṣṭvā tañ ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ ca (PvsP1 1:
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749961 (0.045):
mahāsatvā ye tatra lokadhātāv upapannā mā tatra kṣaṇyethā | atha / samantaraśmir bodhisatvo mahāsatvas tasya bhagavato ratnākarasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890302 (0.049):
01221 samantaraśmir nāma bodhisattvo mahāsattvas taṃ mahāntam avabhāsaṃ / dṛṣṭvā tañ ca / 01222 mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ ca bhagavata āsecanakam ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891139 (0.049):
01509 cāritramatir nāma bodhisattvaḥ {{mahāsattvas taṃ mahāntam avabhāsaṃ / dṛṣṭvā tañ ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ ca bhagavata āsecanakam ātmabhāvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891555 (0.049):
01515 dhātau jayadatto nāma bodhisattvaḥ {{mahāsattvas taṃ mahāntam / avabhāsaṃ dṛṣṭvā tañ ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ ca bhagavata āsecanakam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892393 (0.049):
{{mahāsattvas taṃ mahāntam avabhāsaṃ dṛṣṭvā tañ ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6893643 (0.049):
01706 bodhisattvaḥ {{mahāsattvas taṃ mahāntam avabhāsaṃ dṛṣṭvā tañ ca / mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ ca bhagavata āsecanakam ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā yena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713303 (0.049):
vigataśoko nāma bodhisattvaḥ mahāsattvas taṃ mahāntam avabhāsaṃ dṛṣṭvā tañ / ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ ca bhagavata āsecanakam ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713714 (0.049):
bodhisattvaḥ mahāsattvas taṃ mahāntam avabhāsaṃ dṛṣṭvā tañ ca mahāntaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714544 (0.049):
vijayavikrāmī nāma bodhisattvaḥ mahāsattvas taṃ mahāntam avabhāsaṃ dṛṣṭvā / tañ ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ ca bhagavata āsecanakam ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715377 (0.049):
mahāsattvas taṃ mahāntam avabhāsaṃ dṛṣṭvā tañ ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715791 (0.049):
ratnottamo nāma bodhisattvaḥ mahāsattvas taṃ mahāntam avabhāsaṃ dṛṣṭvā tañ / ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ ca bhagavata āsecanakam ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052961 (0.049):
atha tatra lokadhātau samantaraśmir nāma bodhisattvo mahāsattvas taṃ / mahāntam avabhāsaṃ dṛṣṭvā tañ ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ ca bhagavato
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053379 (0.049):
atha tatra lokadhātau vigataśoko nāma bodhisattvo mahāsattvas taṃ mahāntam / avabhāsaṃ dṛṣṭvā tañ ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ ca bhagavato 'secanakam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054220 (0.049):
atha tatra lokadhātau jayadatto nāma bodhisattvas taṃ mahāntam avabhāsaṃ / dṛṣṭvā tañ ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ ca bhagavato 'secanakam ātmabhāvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891973 (0.052):
taṃ mahāntam avabhāsaṃ dṛṣṭvā tañ ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6893223 (0.052):
01623 lokadhātau ratnottamo nāma bodhisattvaḥ {{mahāsattvas taṃ mahāntam / avabhāsaṃ dṛṣṭvā tañ ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ ca bhagavata āsecanakam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6894057 (0.052):
01711 datto nāma bodhisattvaḥ {{mahāsattvas taṃ mahāntam avabhāsaṃ dṛṣṭvā / tañ ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ ca bhagavata āsecanakam ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712886 (0.052):
samantaraśmir nāma bodhisattvo mahāsattvas taṃ mahāntam avabhāsaṃ dṛṣṭvā / tañ ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ ca bhagavata āsecanakam ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714122 (0.052):
bodhisattvaḥ mahāsattvas taṃ mahāntam avabhāsaṃ dṛṣṭvā tañ ca mahāntaṃ / pṛthivīcālaṃ tañ ca bhagavata āsecanakam ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā yena bhagavān
ca bhagavato secanakam atmabhāvan dṛṣṭvā yena sa bhagavān ratnākaras
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749804 (0.0):
taṃ ca tathāgatātmabhāvan dṛṣṭvā yena sa bhagavān ratnākaras tathāgatas
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892403 (0.015):
tañ ca bhagavata āsecanakam ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā yena bhagavān ratnākaras
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715387 (0.015):
mahāsattvas taṃ mahāntam avabhāsaṃ dṛṣṭvā tañ ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ / ca bhagavata āsecanakam ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā yena bhagavān ratnākaras
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890312 (0.031):
01222 mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ ca bhagavata āsecanakam ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891149 (0.031):
dṛṣṭvā tañ ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ ca bhagavata āsecanakam ātmabhāvaṃ / dṛṣṭvā yena bhagavān ratnākaras tathāgato 'rhan samykasaṃbuddhas
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891565 (0.031):
avabhāsaṃ dṛṣṭvā tañ ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ ca bhagavata āsecanakam / ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā yena bhagavān ratnākaras tathāgato 'rhan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891983 (0.031):
taṃ mahāntam avabhāsaṃ dṛṣṭvā tañ ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ ca / bhagavata āsecanakam ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā yena bhagavān ratnākaras tathāgato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6893653 (0.031):
mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ ca bhagavata āsecanakam ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā yena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712896 (0.031):
tañ ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ ca bhagavata āsecanakam ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713724 (0.031):
pṛthivīcālaṃ tañ ca bhagavata āsecanakam ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā yena bhagavān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714971 (0.031):
mahāntam avabhāsaṃ dṛṣṭvā tañ ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ ca bhagavata / āsecanakam ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā yena bhagavān ratnākaras tathāgato 'rhan
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052971 (0.032):
mahāntam avabhāsaṃ dṛṣṭvā tañ ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ ca bhagavato / 'secanakam ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā yena bhagavān ratnākaras tathāgato 'rhan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6893236 (0.039):
ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā yena bhagavān ratnākaras tathāgato 'rhan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037173 (0.041):
tathāgatasyātmabhāvasya sandarśanāya // evam ukte sa bhagavān ratnākaras / tathāgataḥ samantaraśmiṃ bodhisatvam etad avocat* asti kulaputretaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056834 (0.050):
mahāntam avabhāsaṃ dṛṣṭvā tañ ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ ca (PvsP1 1: / 26) bhagavato 'secanakam ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā yena bhagavān nandaśrīs
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713312 (0.050):
ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ ca bhagavata āsecanakam ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053383 (0.052):
avabhāsaṃ dṛṣṭvā tañ ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ ca bhagavato 'secanakam / ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā yena bhagavān aśokaśrīs tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhas
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053807 (0.052):
mahāntam avabhāsaṃ dṛṣṭvā tañ ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ ca bhagavato / 'secanakam ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā yena bhagavān ratnārcis tathāgato 'rhan
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054224 (0.052):
dṛṣṭvā tañ ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ ca bhagavato 'secanakam ātmabhāvaṃ / dṛṣṭvā yena bhagavāñ jayendras tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhas
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054642 (0.052):
mahāntam avabhāsaṃ dṛṣṭvā tañ ca mahāntaṃ pṛthivīcālaṃ tañ ca bhagavato / 'secanakam ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā yena bhagavān samādhihastyuttaraśrīs
tathāgato 'rhan samyaksambuddhas tenopasaṃkrānta upasaṃkramya tasya / bhagavataḥ pādāv abhivandya taṃ bhagavantaṃ ratnākaran tathāgatam etad
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27750580 (0.004):
bodhisatvānubhāvena | yena bhagavāṃc chākyamunis tathāgato 'rhan / samyaksaṃbuddhas tenopasaṃkrānta upasaṃkramya bhagavataḥ śākyamunes
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054915 (0.004):
yeneyaṃ sahālokadhātus tena saṃprāptaḥ, yena ca śākyamunis tathāgato 'rhan / samyaksaṃbuddhas tenopasaṃkrāntaḥ upasaṃkramya bhagavataḥ pādau
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055359 (0.004):
yeneyaṃ sahālokadhātus tena saṃprāptaḥ, yena ca śākyamunis tathāgato 'rhan / samyaksaṃbuddhas tenopasaṃkrāntaḥ, upasaṃkramya bhagavataḥ pādau
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056665 (0.004):
yenāyaṃ sahālokadhātus tena saṃprāptaḥ, yena ca śākyamunis tathāgato 'rhan / samyaksaṃbuddhas tenopasaṃkrāntaḥ, upasaṃkramya bhagavataḥ pādau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037397 (0.005):
yeneyaṃ sahā lokadhātus tena saṃprāptaḥ yena ca śākyamunis tathāgato 'rhan / samyaksambuddhas tenopasaṃkrāmat upasaṃkramya bhagavataḥ pādau
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054657 (0.005):
tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhas tenopasaṃkrāmad upasaṃkramya tasya / bhagavataḥ pādāv abhivandya bhagavantaṃ tathāgataṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27750026 (0.010):
chākyamunis tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhas / tenopasaṃkrānta-r-upasaṃkramya bhagavataḥ śākyamunes tathāgatasyārhataḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052981 (0.010):
'secanakam ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā yena bhagavān ratnākaras tathāgato 'rhan / samyaksaṃbuddhas tenopasaṃkrāmad upasaṃkramya tasya bhagavataḥ pādāv
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053818 (0.010):
'secanakam ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā yena bhagavān ratnārcis tathāgato 'rhan / samyaksaṃbuddhas tenopasaṃkrāmad upasaṃkramya tasya bhagavataḥ pādāv
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055102 (0.010):
ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā yena bhagavān padmottaraśrīs tathāgato 'rhan / samyaksaṃbuddhas tenopasaṃkrāmad upasaṃkramya tasya bhagavataḥ pādāv
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055547 (0.010):
tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhas tenopasaṃkrāmad upasaṃkramya tasya / bhagavataḥ pādāv abhivandya taṃ tathāgataṃ sūryamaṇḍalaprabhāsottamaśriyam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055999 (0.010):
ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā yena bhagavān ekacchattras tathāgato 'rhan / samyaksaṃbuddhas tenopasaṃkrāmad upasaṃkramya tasya bhagavataḥ pādāv
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056845 (0.010):
tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhas tenopasaṃkrāmad upasaṃkramya tasya / bhagavataḥ pādāv abhivandya taṃ tathāgataṃ nandaśriyam etad avocat: ko
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28015134 (0.010):
yena bhagavān ghoṣadatto nāma tathāgato 'rhan / samyaksaṃbuddhastenopasaṃkrāmat | upasaṃkramya bhagavataḥ pādau
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7821013 (0.010):
yena ca bhagavāṃcchākyamunistathāgato 'rhan / samyaksaṃbuddhastenopasaṃkrāmadupasaṃkramya bhagavataḥ pādau
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9780604 (0.010):
tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhas tenopasaṃkrāmat / upasaṃkramya tasya / bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte 'sthāt / ekāntasthitaś ca
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6615914 (0.012):
jaladharagarjitaghoṣasusvaranakṣatrarājasaṃkusumitābhijñastathāgato 'rhan / samyaksaṃbuddhaḥ, tenopasaṃkrāman | upasaṃkramya tasya bhagavataḥ pādau
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17086902 (0.012):
yena ca bhagavāṃ cchākyamunis tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhas / tenopasaṃkrāntā upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasābhivandya bhagavantaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053394 (0.013):
ātmabhāvaṃ dṛṣṭvā yena bhagavān aśokaśrīs tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhas / tenopasaṃkrāmad upasaṃkramya tasya bhagavataḥ pādāv abhivandya taṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054235 (0.013):
dṛṣṭvā yena bhagavāñ jayendras tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhas / tenopasaṃkrāmad upasaṃkramya tasya bhagavataḥ pādāv abhivandya taṃ
avocat* ko bhagavan hetuḥ kaḥ pratyayo 'sya mahato 'vabhāsasya loke
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749819 (0.0):
tenopasaṃkrānta-r-upasaṃkramya taṃ bhagavantaṃ ratnākaraṃ tathāgatam etad / avocat* ko bhagavan hetuḥ kaḥ pratyayo 'sya mahato 'vabhāsasya loke
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890330 (0.0):
01224 pādāv abhivandya taṃ tathāgataṃ ratnākaram etad avocat/ ko bhagavan / hetuḥ kaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890751 (0.0):
abhivandya taṃ tathāgataṃ ratnākaram etad avocat/ ko bhagavan hetuḥ kaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891167 (0.0):
tathāgataṃ ratnākaram etad avocat/ ko bhagavan hetuḥ kaḥ pratyayo 'sya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6893670 (0.0):
upasaṃkramya tasya bhagavataḥ pādāv abhivandya taṃ tathāgataṃ ratnākaram / etad avocat/ ko bhagavan hetuḥ kaḥ pratyayo 'sya mahato 'vabhāsasya loke
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712914 (0.0):
upasaṃkramya tasya bhagavataḥ pādāv abhivandya taṃ tathāgataṃ ratnākaram / etad avocat ko bhagavan hetuḥ kaḥ (PSP1: 13) pratyayo 'sya mahato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713331 (0.0):
upasaṃkramya tasya bhagavataḥ pādāv abhivandya taṃ tathāgataṃ ratnākaram / etad avocat ko bhagavan hetuḥ kaḥ pratyayo 'sya mahato 'vabhāsasya loke
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713742 (0.0):
tasya bhagavataḥ pādāv abhivandya taṃ tathāgataṃ ratnākaram etad avocat ko / bhagavan hetuḥ kaḥ pratyayo 'sya mahato 'vabhāsasya loke prādurbhāvāya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714989 (0.0):
abhivandya taṃ tathāgataṃ ratnākaram etad avocat ko bhagavan hetuḥ kaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715402 (5.960):
bhagavataḥ pādāv abhivandya taṃ tathāgataṃ ratnākaram etad avocat ko / bhagavan hetuḥ kaḥ pratyayo 'sya mahato 'vabhāsasya loke prādurbhāvāya
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27750365 (1.192):
tenopasaṃkrānta upasaṃkramya taṃ bhagavantaṃ nandaśriyaṃ tathāgatam etad / avocat* ko bhagavan hetuḥ kaḥ pratyayo 'sya mahato 'vabhāsasya loke
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052988 (0.006):
abhivandya taṃ tathāgataṃ ratnākaram etad avocat: ko bhagavan hetuḥ? kaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053406 (0.006):
tathāgatam aśokaśriyam etad avocat: ko bhagavan hetuḥ? kaḥ pratyayo? 'sya / mahato 'vabhāsasya loke prādurbhāvāyāsya ca mahataḥ pṛthivīcālasyāsya ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054670 (0.006):
samādhihastyuttaraśriyam etad avocat: ko bhagavan hetuḥ? kaḥ pratyayo? / 'sya mahato 'vabhāsasya loke prādurbhāvāya asya ca mahataḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055115 (0.006):
abhivandya taṃ tathāgataṃ padmottaraśriyam etad avocat: ko bhagavan hetuḥ? / kaḥ pratyayo? 'sya mahato 'vabhāsasya loke prādurbhāvāyāsya ca mahataḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055562 (0.006):
etad avocat: ko bhagavan hetuḥ? kaḥ pratyayo? 'sya mahato 'vabhāsasya loke
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056857 (0.006):
bhagavataḥ pādāv abhivandya taṃ tathāgataṃ nandaśriyam etad avocat: ko / bhagavan hetuḥ? kaḥ pratyayo? 'sya mahato 'vabhāsasya loke prādurbhāvāya,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053827 (0.007):
abhivandya taṃ tathāgataṃ ratnārciṣam etad avocat: ko bhagavan hetuḥ? kaḥ / pratyayo? 'sya mahato 'vabhāsasya loke prādurbhāvāyāsya ca mahataḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054246 (0.007):
tathāgataṃ jayendram etad avocat: ko bhagavan hetuḥ? kaḥ pratyayo? 'sya / mahato 'vabhāsasya loke prādurbhāvāyāsya ca mahatāḥ pṛthivīcālasyāsya ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056010 (0.007):
abhivandya taṃ tathāgatam ekacchattram etad avocat: ko bhagavan hetuḥ? kaḥ / pratyayo? 'sya mahato 'vabhāsasya loke prādurbhāvāya, asya ca mahataḥ
prādurbhāvāyāsya ca mahataḥ pṛthivīcālasyāsya cāsecanakasya / tathāgatasyātmabhāvasya sandarśanāya // evam ukte sa bhagavān ratnākaras
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749821 (0.0):
avocat* ko bhagavan hetuḥ kaḥ pratyayo 'sya mahato 'vabhāsasya loke / prādurbhāvāyāsya ca mahataḥ pṛthivīcālasya ayaṃ cedṛśas tathāgatakāyaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890340 (0.0):
01301 pratyayo 'sya mahato 'vabhāsasya loke prādurbhāvāya asya ca mahataḥ / pṛthivī
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890762 (0.0):
pratyayo 'sya mahato 'vabhāsasya loke prādurbhāvāya asya ca mahataḥ / pṛthivīcālasya asya ca tathāgatasyāsecanakātmabhāvasya sandarśanāya/ evam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891174 (0.0):
mahato 'vabhāsasya loke prādurbhāvāya asya ca mahataḥ pṛthivīcālasya asya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6893678 (0.0):
etad avocat/ ko bhagavan hetuḥ kaḥ pratyayo 'sya mahato 'vabhāsasya loke / prādurbhāvāya asya ca mahataḥ pṛthivīcālasya asya ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712929 (0.0):
etad avocat ko bhagavan hetuḥ kaḥ (PSP1: 13) pratyayo 'sya mahato / 'vabhāsasya loke prādurbhāvāya asya ca mahataḥ pṛthivīcālasya asya ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713338 (0.0):
etad avocat ko bhagavan hetuḥ kaḥ pratyayo 'sya mahato 'vabhāsasya loke / prādurbhāvāya asya ca mahataḥ pṛthivīcālasya asya ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713754 (0.0):
bhagavan hetuḥ kaḥ pratyayo 'sya mahato 'vabhāsasya loke prādurbhāvāya / asya ca mahataḥ pṛthivīcālasya asya ca tathāgatasyāsecanakātmabhāvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715001 (0.0):
pratyayo 'sya mahato 'vabhāsasya loke prādurbhāvāya asya ca mahataḥ / pṛthivīcālasya asya ca tathāgatasyāsecanakātmabhāvasya sandarśanāya evam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052992 (0.0):
pratyayo? 'sya mahato 'vabhāsasya loke prādurbhāvāyāsya ca mahataḥ / pṛthivīcālasyāsya ca tathāgatasyāsecanakātmabhāvasya saṃdarśanāya.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053413 (0.0):
mahato 'vabhāsasya loke prādurbhāvāyāsya ca mahataḥ pṛthivīcālasyāsya ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054677 (0.0):
'sya mahato 'vabhāsasya loke prādurbhāvāya asya ca mahataḥ / pṛthivīcālasyāsya cāsecanakasya tathāgatātmabhāvasya saṃdarśanāya.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055122 (0.0):
kaḥ pratyayo? 'sya mahato 'vabhāsasya loke prādurbhāvāyāsya ca mahataḥ / pṛthivīcālasyāsya cāsyāsecanakasya tathāgatātmabhāvasya saṃdarśanāya.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055569 (0.0):
etad avocat: ko bhagavan hetuḥ? kaḥ pratyayo? 'sya mahato 'vabhāsasya loke / prādurbhāvāyāsya ca mahataḥ pṛthivīcālasyāsya cāsecanakasya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056015 (0.0):
pratyayo? 'sya mahato 'vabhāsasya loke prādurbhāvāya, asya ca mahataḥ / pṛthivīcālasyāsya cāsecanakasya tathāgatātmabhāvasya saṃdarśanāya.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056862 (0.0):
bhagavan hetuḥ? kaḥ pratyayo? 'sya mahato 'vabhāsasya loke prādurbhāvāya, / asya ca mahataḥ pṛthivīcālasyāsya cāsecanakasya tathāgatātmabhāvasya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053000 (0.007):
pratyayo? 'sya mahato 'vabhāsasya loke prādurbhāvāyāsya ca mahataḥ / pṛthivīcālasyāsya ca tathāgatasyāsecanakātmabhāvasya saṃdarśanāya.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054254 (0.007):
mahato 'vabhāsasya loke prādurbhāvāyāsya ca mahatāḥ pṛthivīcālasyāsya ca / tathāgatasyāsecanakātmabhāvasya saṃdarśanāya.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056440 (0.012):
mahato 'vabhāsasya loke prādurbhāvāya, (PvsP1 1: 24) asya ca mahataḥ / pṛthivīcālasyāsya cāsecanakasya tathāgatātmabhāvasya saṃdarśanāya.
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4068923 (0.025):
mahataḥ pṛthivīcālasya loke prādurbhāvāya? dharmodgato bodhisattvo
tathāgataḥ samantaraśmiṃ bodhisatvam etad avocat* asti kulaputretaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712934 (0.014):
tathāgatasyāsecanakātmabhāvasya sandarśanāya evam ukte ratnākaras / tathāgataḥ samantaraśmiṃ bodhisattvam etad avocat asti kulaputra itaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713349 (0.014):
tathāgatasyāsecanakātmabhāvasya sandarśanāya evam ukte ratnākaras / tathāgataḥ samantaraśmiṃ bodhisattvam etad avocat asti kulaputra ita
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714592 (0.014):
tathāgatasyāsecanakātmabhāvasya sandarśanāya evam ukte ratnākaras / tathāgataḥ samantaraśmiṃ bodhisattvam etad avocat asti kulaputra ito
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715836 (0.014):
tathāgatasyāsecanakātmabhāvasya sandarśanāya evam ukte ratnākaras / tathāgataḥ samantaraśmiṃ bodhisattvam etad avocat asti kulaputra (PSP1:
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892022 (0.018):
ukte ratnākaras tathāgataḥ samantaraśmiṃ bodhisattvam etad}} avocat/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892857 (0.018):
sandarśanāya/ evam ukte ratnākaras tathāgataḥ samantaraśmiṃ bodhisattvam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713761 (0.018):
sandarśanāya evam ukte ratnākaras tathāgataḥ samantaraśmiṃ bodhisattvam / etad avocat asti kulaputra itaḥ pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714173 (0.018):
sandarśanāya evam ukte ratnākaras tathāgataḥ samantaraśmiṃ bodhisattvam / etad avocat asti kulaputra ito dakṣiṇasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715009 (0.018):
ukte ratnākaras tathāgataḥ samantaraśmiṃ bodhisattvam etad avocat asti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715424 (0.018):
sandarśanāya evam ukte ratnākaras tathāgataḥ samantaraśmiṃ bodhisattvam / etad avocat asti kulaputra ita uttarapūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 716250 (0.018):
sandarśanāya evam ukte ratnākaras tathāgataḥ samantaraśmiṃ bodhisattvam / etad avocat asti kulaputra ita upariṣṭād diśi gaṅgānadīvālukopamān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 716662 (0.018):
sandarśanāya evam ukte ratnākaras tathāgataḥ samantaraśmiṃ bodhisattvam / etad avocat asti kulaputra ito 'dhastād diśi gaṅgānadīvālukopamān
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053007 (0.018):
evam ukte ratnākaras tathāgataḥ samantaraśmiṃ bodhisattvam etad avocat:
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055137 (0.024):
evam ukte bhagavān padmottaraśrīs tathāgataḥ padmahastaṃ bodhisattvam etad / avocat: asti kulaputretaḥ paścimottarasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891183 (0.030):
ca tathāgatasyāsecanakātmabhāvasya sandarśanāya/ evam ukte ratnākaras / tathāgataḥ samantaraśmiṃ bodhisattvam etad}} avocat/ asti kulaputra itaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6893686 (0.030):
tathāgatasyāsecanakātmabhāvasya sandarśanāya/ evam ukte ratnākaras / tathāgataḥ samantaraśmiṃ bodhisattvam etad}} avocat/ asti kulaputra ita
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6894102 (0.030):
tathāgatasyāsecanakātmabhāvasya sandarśanāya/ evam ukte ratnākaras / tathāgataḥ samantaraśmiṃ bodhisattvam etad}} avocat/ asti kulaputra ito
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6894141 (0.039):
atha khalu samantaraśmir bodhisattvo ratnākaraṃ tathāgatm etad avocat/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713796 (0.039):
khalu samantaraśmir bodhisattvo ratnākaraṃ tathāgatm etad avocat gamisyāmy
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056031 (0.045):
evam ukte bhagavān ekacchattras tathāgato ratnottamaṃ bodhisattvam etad / avocat: asti kulaputra itaḥ pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamān
paścime digbhāge gaṅgānadīvālikopamāl lokadhātūn atikramya sahā nāma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037097 (0.0):
pūrvasyān diśi gaṅgānadīvālikopamāl lokadhātūn atikramya tebhyo yā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890784 (5.960):
01504 kulaputra ita uttarasyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn / atikramya}} sahā nāma lokadhātuḥ {{tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891199 (5.960):
01510 diśi {{gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn atikramya}} sahā nāma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891615 (5.960):
01516 dakṣiṇasyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn atikramya}} sahā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892034 (5.960):
01606 asti kulaputra ito dakṣiṇapaścimāyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamān / lokadhātūn atikramya}} sahā nāma lokadhātuḥ {{tatra śākyamunir nāma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6893288 (5.960):
01701 itaḥ pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn / atikramya}} sahā nāma lokadhātuḥ {{tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6893702 (5.960):
upariṣṭād diśi {{gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn atikramya}} sahā nāma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6894118 (5.960):
'dhastād diśi {{gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn atikramya}} / 01712 sahā nāma lokadhātuḥ {{tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713362 (5.960):
uttarasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn atikramya sahā nāma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713773 (5.960):
etad avocat asti kulaputra itaḥ pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamān / lokadhātūn atikramya sahā nāma lokadhātuḥ tatra śākyamunir nāma tathāgato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714604 (5.960):
dakṣiṇapaścimāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn atikramya sahā nāma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715021 (5.960):
kulaputra itaḥ paścimottarasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn / atikramya sahā nāma lokadhātuḥ tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715851 (5.960):
17) itaḥ pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn atikramya / sahā nāma lokadhātuḥ tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053436 (5.960):
kulaputreta uttarasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamān lokadhātūn atikramya sahā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053859 (5.960):
kulaputretaḥ pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamān lokadhātūn atikramya sahā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054278 (5.960):
avocat: asti kulaputreto dakṣiṇasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamān lokadhātūn
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054705 (5.960):
gaṅgānadībālukopamān lokadhātūn atikramya sahā nāma lokadhātus tatra
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055149 (5.960):
avocat: asti kulaputretaḥ paścimottarasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamān / lokadhātūn atikramya sahā nāma lokadhātus tatra śākyamunir nāma tathāgato
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056465 (5.960):
avocat: asti kulaputreta upariṣṭā diśi gaṅgānadībālukopamān lokadhātūn
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056889 (5.960):
avocat: asti kulaputra ito 'dhastād diśi gaṅgānadībālukopamān lokadhātūn / atikramya sahā nāma lokadhātus tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan
lokadhātus tatra śākyamunir nāma tathāgato rhan samyaksambuddhas tiṣṭhati
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7679554 (0.0):
buddhakṣetrādekonanavatibuddhakṣetrānatikramya tatra sahā nāma / lokadhātustatra śākyamunirnāma tathāgatastiṣṭhati dhriyate yāpayati / sa
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749847 (0.0):
bodhisatvaṃ mahāsatvam etad avocat* eṣa kulaputra paścimāyān diśi sahā / nāma lokadhātus tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhas
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27750401 (0.0):
bodhisatvaṃ mahāsatvam etad avocat* eṣa kulaputrādhastāddiśi sahā nāma / lokadhātus tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890792 (0.0):
atikramya}} sahā nāma lokadhātuḥ {{tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891207 (0.0):
01510 diśi {{gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn atikramya}} sahā nāma / lokadhātuḥ {{tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan samyaksambuddhas
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891622 (0.0):
01516 dakṣiṇasyāṃ diśi {{gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn atikramya}} sahā / nāma lokadhātuḥ {{tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan samyaksambuddhas
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892042 (0.0):
lokadhātūn atikramya}} sahā nāma lokadhātuḥ {{tatra śākyamunir nāma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892455 (0.0):
lokadhātūn atikramya}} sahā nāma lokadhātuḥ {{tatra śākyamunir nāma / tathāgato 'rhan samyaksambuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati/ sa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6893709 (0.0):
upariṣṭād diśi {{gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn atikramya}} sahā nāma / 01707 lokadhātuḥ {{tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan samyaksambuddhas
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6894126 (0.0):
'dhastād diśi {{gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn atikramya}} / 01712 sahā nāma lokadhātuḥ {{tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713368 (0.0):
uttarasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn atikramya sahā nāma / lokadhātuḥ tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan samyaksambuddhas tiṣṭhati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713779 (0.0):
lokadhātūn atikramya sahā nāma lokadhātuḥ tatra śākyamunir nāma tathāgato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714607 (0.0):
dakṣiṇapaścimāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn atikramya sahā nāma / lokadhātuḥ tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan samyaksambuddhas tiṣṭhati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715027 (0.0):
atikramya sahā nāma lokadhātuḥ tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715857 (0.0):
17) itaḥ pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamān lokadhātūn atikramya / sahā nāma lokadhātuḥ tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053025 (0.0):
(PvsP1 1: 8) atikramya sahā nāma lokadhātus tatra śākyamunir nāma
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053440 (0.0):
kulaputreta uttarasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamān lokadhātūn atikramya sahā / nāma lokadhātus tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhas
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053861 (0.0):
kulaputretaḥ pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamān lokadhātūn atikramya sahā / nāma lokadhātus tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhas
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054283 (0.0):
atikramya sahā nāma lokadhātus tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054709 (0.0):
gaṅgānadībālukopamān lokadhātūn atikramya sahā nāma lokadhātus tatra / śākyamunir nāma tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati dhriyate
dhriyate yāpayate sa bodhisatvānāṃ prajñāpāramitā saṃprakāśayati tasyām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890372 (0.016):
01305 nāma lokadhatus tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan / samyaksambuddhas tiṣṭhati / 01306 dhriyate yāpayati/ sa bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ prajñāpāramitāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890794 (0.016):
atikramya}} sahā nāma lokadhātuḥ {{tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan / samyaksambuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati/ sa bodhisattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892044 (0.016):
tathāgato 'rhan samyaksambuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati/ sa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6894126 (0.020):
01712 sahā nāma lokadhātuḥ {{tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan / samyaksambuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati/ sa bodhisattvānāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27750411 (0.022):
dhṛyate yāpayati | sa bodhisatvānāṃ mahāsatvānāṃ prajñāpāramitāṃ / saṃprakāśayati | tasyaiṣa īdṛśo 'nubhāvaḥ atha nandadatto bodhisatvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891209 (0.023):
lokadhātuḥ {{tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan samyaksambuddhas / tiṣṭhati dhriyate yāpayati/ sa bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891624 (0.023):
nāma lokadhātuḥ {{tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan samyaksambuddhas / tiṣṭhati dhriyate yāpayati/ sa bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6893711 (0.023):
01707 lokadhātuḥ {{tatra śākyamunir nāma tathāgato 'rhan samyaksambuddhas / tiṣṭhati dhriyate yāpayati/ sa bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749860 (0.033):
tiṣṭhati dhṛyate yāpayati | sa bodhisatvānāṃ mahāsatvānāṃ prajñāpāramitāṃ / saṃprakāśayati | tasyaiṣa īdṛśo 'nubhāva atha samantaraśmir bodhisatvo
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053036 (0.040):
bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ prajñāpāramitāṃ saṃprakāśayati tasyāyam īdṛśo / 'nubhāvaḥ.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053875 (0.040):
tiṣṭhati dhriyate yāpayati, sa bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ / prajñāpāramitāṃ saṃprakāśayati tasyāyam īdṛśo 'nubhāvaḥ. / atha khalu cāritramatir bodhisattvo ratnārciṣaṃ tathāgatam etad avocat:
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054293 (0.040):
samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati, sa bodhisattvānāṃ / mahāsattvānāṃ prajñāpāramitāṃ saṃprakāśayati tasyāyam īdṛśo 'nubhāvaḥ.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054721 (0.040):
yāpayati, sa bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ prajñāpāramitāṃ saṃprakāśayati, / tasyāyam īdṛśo 'nubhāvaḥ.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055165 (0.040):
'rhan samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati, sa bodhisattvānāṃ / mahāsattvānāṃ prajñāpāramitāṃ saṃprakāśayati tasyāyam īdṛśo 'nubhāvaḥ.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056062 (0.040):
bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ prajñāpāramitāṃ saṃprakāśayati tasyāyam īdṛśo / 'nubhāvaḥ. / atha khalu ratnottamo bodhisattva ekacchattraṃ tathāgatam etad avocat:
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056480 (0.040):
mahāsattvānāṃ prajñāpāramitāṃ saṃprakāśayati tasyāyam īdṛśo 'nubhāvaḥ. / atha khalu padmottaro bodhisattvaḥ padmaśriyaṃ tathāgatam etad avocat:
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056904 (0.040):
mahāsattvānāṃ prajñāpāramitāṃ saṃprakāśayati tasyāyam īdṛśo 'nubhāvaḥ. / atha khalu nandadatto bodhisattvo nandaśriyaṃ tathāgatam etad avoacat:
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16532338 (0.040):
amitābhas tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati dhriyate / P55 / yāpayati, dharmaṃ ca deśayati ; virajo viśuddho, yasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713694 (0.040):
sarvāsāniko lokadhātur upaśāntā nāma tatra ratnārcir nāma tahtāgataḥ 'rhan / samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati sa imām eva prajñāpāramitāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891118 (0.043):
01508 nāma tatra ratnārcir nāma tahtāgataḥ {{'rhan samyaksaṃbuddhas / tiṣṭhati dhriyate yāpayati/ sa imām eva prajñāpāramitāṃ bodhisattvānāṃ
īdṛśo 'nubhāvaḥ // atha khalu samantaraśmir bodhisatvo ratnākaran
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053038 (0.0):
bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ prajñāpāramitāṃ saṃprakāśayati tasyāyam īdṛśo / 'nubhāvaḥ.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053875 (0.011):
tiṣṭhati dhriyate yāpayati, sa bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ / prajñāpāramitāṃ saṃprakāśayati tasyāyam īdṛśo 'nubhāvaḥ. / atha khalu cāritramatir bodhisattvo ratnārciṣaṃ tathāgatam etad avocat:
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054294 (0.011):
samyaksaṃbuddhas tiṣṭhati dhriyate yāpayati, sa bodhisattvānāṃ / mahāsattvānāṃ prajñāpāramitāṃ saṃprakāśayati tasyāyam īdṛśo 'nubhāvaḥ.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054721 (0.011):
yāpayati, sa bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ prajñāpāramitāṃ saṃprakāśayati, / tasyāyam īdṛśo 'nubhāvaḥ. / atha khalu vijayavikrāmī bodhisattvaḥ samādhihastyuttaraśriyaṃ tathāgatam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055165 (0.011):
mahāsattvānāṃ prajñāpāramitāṃ saṃprakāśayati tasyāyam īdṛśo 'nubhāvaḥ. / atha khalu padmahasto bodhisattvaḥ padmottaraśriyaṃ tathāgatam (PvsP1 1:
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056063 (0.011):
bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ prajñāpāramitāṃ saṃprakāśayati tasyāyam īdṛśo / 'nubhāvaḥ. / atha khalu ratnottamo bodhisattva ekacchattraṃ tathāgatam etad avocat:
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056481 (0.011):
mahāsattvānāṃ prajñāpāramitāṃ saṃprakāśayati tasyāyam īdṛśo 'nubhāvaḥ. / atha khalu padmottaro bodhisattvaḥ padmaśriyaṃ tathāgatam etad avocat:
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056907 (0.011):
mahāsattvānāṃ prajñāpāramitāṃ saṃprakāśayati tasyāyam īdṛśo 'nubhāvaḥ. / atha khalu nandadatto bodhisattvo nandaśriyaṃ tathāgatam etad avoacat:
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713792 (0.016):
mahāsattvānāṃ prajñāpāramitāṃ samprakāśayati tasyāyām īdṛśo 'nubhāvaḥ atha / khalu samantaraśmir bodhisattvo ratnākaraṃ tathāgatm etad avocat gamisyāmy
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27750414 (0.020):
dhṛyate yāpayati | sa bodhisatvānāṃ mahāsatvānāṃ prajñāpāramitāṃ / saṃprakāśayati | tasyaiṣa īdṛśo 'nubhāvaḥ atha nandadatto bodhisatvo
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749863 (0.032):
tiṣṭhati dhṛyate yāpayati | sa bodhisatvānāṃ mahāsatvānāṃ prajñāpāramitāṃ / saṃprakāśayati | tasyaiṣa īdṛśo 'nubhāva atha samantaraśmir bodhisatvo
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053450 (0.046):
tiṣṭhati dhriyate yāpayati, sa bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ / prajñāpāramitāṃ saṃprakāśayati tasyāyam īdṛśo 'nubhāvaḥ.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055611 (0.046):
yāpayati, sa bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ prajñāpāramitāṃ saṃprakāśayati / tasyāyam īdṛśo 'nubhāvaḥ.
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749961 (0.048):
mahāsatvā ye tatra lokadhātāv upapannā mā tatra kṣaṇyethā | atha / samantaraśmir bodhisatvo mahāsatvas tasya bhagavato ratnākarasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712964 (0.048):
samprakāśayati tasyāyām īdṛśo 'nubhāvaḥ atha khalu samantaraśmir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714202 (0.048):
mahāsattvānāṃ prajñāpāramitāṃ samprakāśayati tasyāyām īdṛśo 'nubhāvaḥ atha / khalu samantaraśmir bodhisattvo ratnākaraṃ tathāgatm etad avocat gamisyāmy
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890383 (0.057):
01307 kāśayati tasyāyām īdṛśo 'nubhāvaḥ/ / 01308 atha khalu samantaraśmir bodhisattvo ratnākaraṃ tathāgatm etad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890804 (0.057):
mahāsattvānāṃ prajñāpāramitāṃ samprakāśayati tasyāyām īdṛśo 'nubhāvaḥ/ / atha khalu samantaraśmir bodhisattvo ratnākaraṃ tathāgatm etad avocat/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891219 (0.057):
prajñāpāramitāṃ samprakāśayati tasyāyām īdṛśo 'nubhāvaḥ/ atha khalu / samantaraśmir bodhisattvo ratnākaraṃ tathāgatm etad avocat/ gamisyāmy ahaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892054 (0.057):
bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ prajñāpāramitāṃ samprakāśayati tasyāyām īdṛśo / 'nubhāvaḥ/ atha khalu samantaraśmir bodhisattvo ratnākaraṃ tathāgatm etad
tathāgatam etad avocat* gamiṣyāmy ahaṃ bhagavaṃs tāṃ sahāṃ lokadhātun taṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053047 (0.0):
atha khalu samantaraśmir bodhisattvo ratnākaraṃ tathāgatam etad avocat: / gamiṣyāmy ahaṃ bhagavaṃs tāṃ sahāṃ lokadhātuṃ tañ ca śākyamuniṃ tathāgataṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053466 (0.0):
atha khalu vigataśoko bodhisattvo 'śokaśriyaṃ tathāgatam etad avocat: / gamiṣyāmy ahaṃ bhagavaṃs tāṃ sahāṃ lokadhātuṃ tañ ca śākyamuniṃ tathāgataṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053887 (0.0):
atha khalu cāritramatir bodhisattvo ratnārciṣaṃ tathāgatam etad avocat: / gamiṣyāmy ahaṃ bhagavaṃs tāṃ sahāṃ lokadhātuṃ tañ ca (PvsP1 1: 12)
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055630 (0.0):
tathāgatam etad avocat: gamiṣyāmy ahaṃ bhagavaṃs tāṃ sahāṃ lokadhātuṃ tañ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056074 (0.0):
atha khalu ratnottamo bodhisattva ekacchattraṃ tathāgatam etad avocat: / gamiṣyāmy ahaṃ bhagavaṃs tāṃ sahāṃ lokadhātuṃ tañ ca śākyamuniṃ tathāgataṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056493 (0.0):
atha khalu padmottaro bodhisattvaḥ padmaśriyaṃ tathāgatam etad avocat: / gamiṣyāmy ahaṃ bhagavaṃs tāṃ sahāṃ lokadhātuṃ tañ ca śākyamuniṃ tathāgataṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6611748 (0.009):
tathāgatamarhantaṃ samyaksaṃbuddhametadavocat gamiṣyāmyahaṃ bhagavaṃstāṃ / sahāṃ lokadhātuṃ taṃ bhagavantaṃ śākyamuniṃ tathāgatamarhantaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19038999 (0.017):
te bodhisatvā mahāsatvās tāṃs tathāgatān evam āhur gamiṣyāmo vayaṃ / bhagavaṃs tāṃ sahāṃ lokadhātun taṃ bhagavantaṃ śākyamunin tathāgatam
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7108098 (0.023):
atha sarvanīvaraṇāviṣkambhī bhagavantametadavocat - gamiṣyāmyahaṃ bhagavan
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27750426 (0.023):
mahāsatvas taṃ bhagavantaṃ nandaśriyaṃ tathāgatam etad avocat* gaccheyam / ahaṃ bhagavaṃs tāṃ sahāṃ lokadhātuṃ tasya bhagavataḥ śākyamunes
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749872 (0.024):
mahāsatvas taṃ bhagavantaṃ ratnākaraṃ tathāgatam etad avocat* gaccheyam / ahaṃ bhagavaṃs tāṃ sahāl lokadhātum tasya bhagavataḥ śākyamunes
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19039109 (0.026):
bodhisatvā mahāsatvās tāṃs tathāgatān evam āhur gamiṣyāmo vayaṃ bhagavaṃs / tāṃ sahāṃ lokadhātun tañ ca bhagavantaṃ śākyamunin tathāgatam arhantaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054735 (0.027):
atha khalu vijayavikrāmī bodhisattvaḥ samādhihastyuttaraśriyaṃ tathāgatam / etad avocat: gamiṣyāmy ahaṃ bhagavaṃs tāṃ sahālokadhātun (PvsP1 1: 16) tañ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890391 (0.028):
01308 atha khalu samantaraśmir bodhisattvo ratnākaraṃ tathāgatm etad / avocat/ / 01309 gamisyāmy ahaṃ bhagavaṃs tāṃ sahāṃ lokadhātuṃ tañ ca śākyamuniṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890812 (0.028):
atha khalu samantaraśmir bodhisattvo ratnākaraṃ tathāgatm etad avocat/ / gamisyāmy ahaṃ bhagavaṃs tāṃ sahāṃ lokadhātuṃ tañ ca śākyamuniṃ tathāgataṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712974 (0.028):
bodhisattvo ratnākaraṃ tathāgatm etad avocat gamisyāmy ahaṃ bhagavaṃs tāṃ / sahāṃ lokadhātuṃ tañ ca śākyamuniṃ tathāgataṃ darśanāya vandanāya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713801 (0.028):
khalu samantaraśmir bodhisattvo ratnākaraṃ tathāgatm etad avocat gamisyāmy / ahaṃ bhagavaṃs tāṃ sahāṃ lokadhātuṃ tañ ca śākyamuniṃ tathāgataṃ darśanāya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054305 (0.045):
atha khalu jayadatto bodhisattvo jayendraṃ tathāgatam etad avocat: / (PvsP1 1: 14) gamiṣyāmy ahaṃ bhagavaṃs tāṃ sahāṃ lokadhātuṃ tañ ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055179 (0.045):
atha khalu padmahasto bodhisattvaḥ padmottaraśriyaṃ tathāgatam (PvsP1 1: / 18) etad avocat: gamiṣyāmy ahaṃ bhagavaṃs tāṃ sahā nāma lokadhātuṃ tañ ca
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6611926 (0.045):
ājñāpayati | gamiṣyāmyahaṃ bhagavaṃstāṃ sahāṃ lokadhātuṃ / tathāgatādhiṣṭhānena tathāgatabalādhānena tathāgatavikrīḍitena
bhagavantaṃ śākyamunin tathāgatam arhantaṃ samyaksambuddhan darśanāya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19039004 (0.0):
te bodhisatvā mahāsatvās tāṃs tathāgatān evam āhur gamiṣyāmo vayaṃ / bhagavaṃs tāṃ sahāṃ lokadhātun taṃ bhagavantaṃ śākyamunin tathāgatam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19039115 (0.0):
bodhisatvā mahāsatvās tāṃs tathāgatān evam āhur gamiṣyāmo vayaṃ bhagavaṃs / tāṃ sahāṃ lokadhātun tañ ca bhagavantaṃ śākyamunin tathāgatam arhantaṃ
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21412114 (0.036):
gaṅgānadīvālukāsamā bodhisattvāstamamitābhaṃ tathāgatamupasaṃkramanti / darśanāya vandanāya paryupāsanāya paripraśnīkaraṇāya, taṃ ca
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9678521 (0.037):
kumāraḥ pūrvasmin digbhāge siddhārthabuddhiṃ tathāgataṃ darśanāya / vandanāya paryupāsanāya // / atha khalu rāṣṭrapāla rājā arciṣmān kumārasyāntaḥpureṇa sārdhaṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6615246 (0.039):
jaladharagarjitaghoṣasusvaranakṣatrarājasaṃkusumitābhijñaṃ / tathāgatamarhantaṃ samyaksaṃbuddhaṃ darśanāya vandanāya paryupāsanāya |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 733322 (0.042):
bhagavaṃs tāṃ sahālokadhātuṃ taṃ bahgavantaṃ śākyamuniṃ tathāgataṃ / darśanāya vandanāya paryupāsanāya tāṃś ca daśadiksannipatitān bodhisattvān
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15073906 (0.042):
sahālokadhātuṃ taṃ bhagavantaṃ śākyamuniṃ tathāgataṃ darśanāya vandanāya / paryupāsanāya, tāṃś ca daśadiksaṃnipatitān bodhisattvān mahāsattvāṃs tāṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6611754 (0.043):
tathāgatamarhantaṃ samyaksaṃbuddhametadavocat gamiṣyāmyahaṃ bhagavaṃstāṃ / sahāṃ lokadhātuṃ taṃ bhagavantaṃ śākyamuniṃ tathāgatamarhantaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21591540 (0.046):
221.021. api ca/ / 221.021. eṣāhaṃ taṃ bhagavantaṃ tathāgatamarhantaṃ samyaksambuddhaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053894 (0.048):
gamiṣyāmy ahaṃ bhagavaṃs tāṃ sahāṃ lokadhātuṃ tañ ca (PvsP1 1: 12) / śākyamuniṃ tathāgataṃ darśanāya vandanāya paryupāsanāya tāṃś ca
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7642634 (0.048):
asminnupavane ramatu nityaṃ; punarapyahaṃ bhagavantamupasaṃkramiṣye / darśanāya vandanāya paryupāsanāya ca / (KpSū 61) yacca rājño 'raṇeminaḥ"
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890820 (0.050):
gamisyāmy ahaṃ bhagavaṃs tāṃ sahāṃ lokadhātuṃ tañ ca śākyamuniṃ tathāgataṃ / darśanāya vandanāya paryupāsanāya tāṃś ca bodhisattvān mahāsattvān bhūyas
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892489 (0.050):
avocat/ gamisyāmy ahaṃ bhagavaṃs tāṃ sahāṃ lokadhātuṃ tañ ca śākyamuniṃ / tathāgataṃ darśanāya vandanāya paryupāsanāya tāṃś ca bodhisattvān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713809 (0.050):
ahaṃ bhagavaṃs tāṃ sahāṃ lokadhātuṃ tañ ca śākyamuniṃ tathāgataṃ darśanāya / vandanāya paryupāsanāya tāṃś ca bodhisattvān mahāsattvān bhūyas tvena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053055 (0.050):
gamiṣyāmy ahaṃ bhagavaṃs tāṃ sahāṃ lokadhātuṃ tañ ca śākyamuniṃ tathāgataṃ / darśanāya vandanāya paryupāsanāya tāṃś ca bodhisattvān mahāsattvān
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054315 (0.050):
śākyamuniṃ tathāgataṃ darśanāya vandanāya paryupāsanāya tāṃś ca / bodhisattvān mahāsattvān bhūyastvena kumārabhūtān dhāraṇīpratilabdhān
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055638 (0.050):
ca sākyamuniṃ tathāgataṃ darśanāya vandanāya paryupāsanāya tāṃś ca
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24462038 (0.054):
nirvāṇadhātau parini(r)vāsyati || yannu vayaṃ gatvā bhagavantaṃ tathāgatam / arhantaṃ samyaksaṃbuddhaṃ paścimaṃ darśanāyopasaṃkramiṣyāvaḥ ||
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21414051 (0.055):
bodhisattvāḥ śrāvakadevamanuṣyāśca sarve te imāḥ sahālokadhātuṃ śākyamuniṃ / ca tathāgatamarhantaṃ samyaksaṃbuddhamarhatā bhikṣusaṃghena parivṛtaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749939 (0.055):
prādāt* imaiḥ kulaputra padmais taṃ bhagavantaṃ śākyamuniṃ tathāgatam / arhantaṃ samyaksaṃbuddham abhyavakira saṃprajānaccārī ca kulaputra tatra
vandanāya paryupāsanāya tāṃś ca bodhisatvān mahāsatvāṇ bhūyastvena / kumārabhūtān dhāraṇīpratilabdhān samādhinirhārakuśalān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890411 (0.0):
tvena / 01311 kumārabhūtān dhāraṇīpratilabdhān samādhinirhārakuśalān sarvasamādhi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890831 (0.0):
tvena kumārabhūtān dhāraṇīpratilabdhān samādhinirhārakuśalān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891246 (0.0):
kumārabhūtān dhāraṇīpratilabdhān samādhinirhārakuśalān / sarvasamādhivaśipāramitāṃ gatān/ bhagavān āha gaccha tvaṃ kulaputra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892081 (0.0):
mahāsattvān bhūyas tvena kumārabhūtān dhāraṇīpratilabdhān / samādhinirhārakuśalān sarvasamādhivaśipāramitāṃ gatān/ bhagavān āha gaccha
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712993 (0.0):
paryupāsanāya tāṃś ca bodhisattvān mahāsattvān bhūyas tvena kumārabhūtān / dhāraṇīpratilabdhān samādhinirhārakuśalān sarvasamādhivaśipāramitāṃ gatān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713820 (0.0):
vandanāya paryupāsanāya tāṃś ca bodhisattvān mahāsattvān bhūyas tvena / kumārabhūtān dhāraṇīpratilabdhān samādhinirhārakuśalān
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053066 (0.0):
darśanāya vandanāya paryupāsanāya tāṃś ca bodhisattvān mahāsattvān / bhūyastvena kumārabhūtān dhāraṇīpratilabdhān samādhinirhārakuśalān
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053907 (0.0):
bodhisattvān mahāsattvān bhūyastvena kumārabhūtān dhāraṇīpratilabdhān
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054756 (0.0):
bodhisattvān mahāsattvān bhūyastvena kumārabhūtān dhāraṇīpratilabdhān / samādhinirhārakuśalān sarvasamādhivaśipāramiṅ gatān.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056512 (0.0):
bhūyastvena kumārabhūtān dhāraṇīpratilabdhān samādhinirhārakuśalān / sarvasamādhivaśipāramiṅ gatān.
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21414965 (0.025):
lokadhātāvupapatsyante amitābhasya tathāgatasya darśanāya vandanāya / paryupāsanāya paripṛcchanāya paripraśnīkaraṇāya | etena ajita paryāyeṇa
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7646218 (0.028):
sannipātayata jambūdvīpe, bhagavantaṃ darśanāyopasaṃkrāmata vandanāya / paryupāsanāya bhiksusaṅghaṃ ca, bhagavataścāntikāddharmaṃ śṛṇvata / atha"
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19039004 (0.028):
bhagavaṃs tāṃ sahāṃ lokadhātun taṃ bhagavantaṃ śākyamunin tathāgatam / arhantaṃ samyaksambuddhan darśanāya vandanāya paryupāsanāya tāṃś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19039115 (0.028):
tāṃ sahāṃ lokadhātun tañ ca bhagavantaṃ śākyamunin tathāgatam arhantaṃ / samyaksambuddhan darśanāya vandanāya paryupāsanāya tāṃś ca
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7642636 (0.048):
asminnupavane ramatu nityaṃ; punarapyahaṃ bhagavantamupasaṃkramiṣye / darśanāya vandanāya paryupāsanāya ca / (KpSū 61) yacca rājño 'raṇeminaḥ"
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21412116 (0.048):
gaṅgānadīvālukāsamā bodhisattvāstamamitābhaṃ tathāgatamupasaṃkramanti / darśanāya vandanāya paryupāsanāya paripraśnīkaraṇāya, taṃ ca
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6604758 (0.048):
apyupasaṃkramitavyaṃ maṃsyante darśanāya vandanāya paryupāsanāya / dharmaśravanāya ca | devaputrā api devakanyā api upasaṃkramitavyaṃ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7647710 (0.049):
evamāha / uttiṣṭhata mārṣā bhagavantaṃ darśanāyopasaṃkramata vandanāya / paryupāsanāya bhikṣusaṅghaṃ ca
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16533476 (0.055):
amitābhasya tathāgatasya darśanāya, vandanāya, / paryupāsanāya paripṛcchanāyai paripraśnīkaraṇāya.
sarvasamādhivaśipāraṅgatān darśanāya sa bhagavān āha gaccha tvaṃ kulaputra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890412 (0.0):
01311 kumārabhūtān dhāraṇīpratilabdhān samādhinirhārakuśalān sarvasamādhi / 01312 vaśipāramitāṃ gatān/ bhagavān āha gaccha tvaṃ kulaputra yasyedānīṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890832 (0.0):
tvena kumārabhūtān dhāraṇīpratilabdhān samādhinirhārakuśalān / sarvasamādhivaśipāramitāṃ gatān/ bhagavān āha gaccha tvaṃ kulaputra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891247 (0.0):
kumārabhūtān dhāraṇīpratilabdhān samādhinirhārakuśalān / sarvasamādhivaśipāramitāṃ gatān/ bhagavān āha gaccha tvaṃ kulaputra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892082 (0.0):
samādhinirhārakuśalān sarvasamādhivaśipāramitāṃ gatān/ bhagavān āha gaccha
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713411 (0.0):
dhāraṇīpratilabdhān samādhinirhārakuśalān sarvasamādhivaśipāramitāṃ gatān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713821 (0.0):
kumārabhūtān dhāraṇīpratilabdhān samādhinirhārakuśalān / sarvasamādhivaśipāramitāṃ gatān bhagavān āha gaccha tvaṃ kulaputra
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053067 (0.0):
bhūyastvena kumārabhūtān dhāraṇīpratilabdhān samādhinirhārakuśalān / sarvasamādhivaśipāramitāṅ gatān.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053908 (0.0):
samādhinirhārakuśalān sarvasamādhivaśipāramitāṅ gatān.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054758 (0.0):
samādhinirhārakuśalān sarvasamādhivaśipāramiṅ gatān.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056514 (0.0):
bhūyastvena kumārabhūtān dhāraṇīpratilabdhān samādhinirhārakuśalān / sarvasamādhivaśipāramiṅ gatān.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053076 (1.788):
sa bhagavān āha: gaccha tvaṃ kulaputra yasyedānīṃ kālaṃ manyase.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890840 (0.024):
sarvasamādhivaśipāramitāṃ gatān/ bhagavān āha gaccha tvaṃ kulaputra / yasyedānīṃ kālaṃ manyase/ atha khalu ratnākaras tathāgato nānāratnamayāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892509 (0.024):
samādhinirhārakuśalān sarvasamādhivaśipāramitāṃ gatān/ bhagavān āha gaccha / tvaṃ kulaputra yasyedānīṃ kālaṃ manyase/ atha khalu ratnākaras tathāgato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714241 (0.024):
sarvasamādhivaśipāramitāṃ gatān bhagavān āha gaccha tvaṃ kulaputra / yasyedānīṃ kālaṃ manyase atha khalu ratnākaras tathāgato nānāratnamayāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6893336 (0.043):
tvena kumārabhūtān dhāraṇīpratilabdhān samādhinirhārakuśalān / sarvasamādhivaśipāramitāṃ gatān/ bhagavān āha gaccha tvaṃ kulaputra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714653 (0.043):
dhāraṇīpratilabdhān samādhinirhārakuśalān sarvasamādhivaśipāramitāṃ gatān
yasedānīṅ kālaṃ manyase // atha khalu ratnākaras tathāgato nānāratnamayāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890433 (0.0):
01314 atha khalu ratnākaras tathāgato nānāratnamayāni suvarṇāvabhāsāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890853 (0.0):
yasyedānīṃ kālaṃ manyase/ atha khalu ratnākaras tathāgato nānāratnamayāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892103 (0.0):
tvaṃ kulaputra yasyedānīṃ kālaṃ manyase/ atha khalu ratnākaras tathāgato / nānāratnamayāni suvarṇāvabhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni samantaraśmaye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713015 (0.0):
bhagavān āha gaccha tvaṃ kulaputra yasyedānīṃ kālaṃ manyase atha khalu / ratnākaras tathāgato nānāratnamayāni suvarṇāvabhāsāni sahasrapatrāṇi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713842 (0.0):
yasyedānīṃ kālaṃ manyase atha khalu ratnākaras tathāgato nānāratnamayāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053089 (0.0):
sa bhagavān āha: gaccha tvaṃ kulaputra yasyedānīṃ kālaṃ manyase. / atha khalu ratnākaras tathāgato nānāratnamayāni suvarṇāvabhāsāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055225 (0.0):
atha khalu padmottaraśrī tathāgato nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053508 (0.011):
atha khalu aśokaśrīs tathāgato nānāratnamayāni suvarṇāvabhāsāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053930 (0.011):
atha khalu ratnārcis tathāgato nānāratnamayāni suvarṇāvabhāsāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054349 (0.011):
atha khalu jayendras tathāgato nānāratnamayāni suvarṇāvabhāsāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054782 (0.011):
atha khalu samādhihastyuttaraśrīs tathāgato nānāratnamayāni / suvarṇāvabhāsāni sahasrapatrāṇi padmāṇi vijayavikrāmiṇe bodhisattvāya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055676 (0.011):
atha khalu sūryamaṇḍalaprabhāsottamaśrīs tathāgato nānāratnamayāni / suvarṇāvabhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni sūryaprabhāsāya bodhisattvāya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056115 (0.011):
atha khalu ekacchattras tathāgato nānāratnamayāni suvarṇāvabhāsāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056535 (0.011):
atha khalu padmaśrīs tathāgato nānāratnamayāni suvarṇāvabhāsāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056959 (0.011):
atha khalu nandaśrīs tathāgato nānāratnamayāni suvarṇāvabhāsāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891267 (0.019):
yasyedānīṃ kālaṃ manyase/ atha khalu ratnākaras tathāgato nānāratnamayāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714251 (0.019):
yasyedānīṃ kālaṃ manyase atha khalu ratnākaras tathāgato nānāratnamayāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713431 (0.023):
ratnākaras tathāgato nānāratnamayāni suvarṇāvabhāsāni sahasrapatrāṇi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 716329 (0.023):
yasyedānīṃ kālaṃ manyase atha khalu ratnākaras tathāgato nānāratnamayāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053923 (0.024):
sa bhagavān āha: gaccha tvaṃ kulaputra yasyedānīṃ kālaṃ manyase. / atha khalu ratnārcis tathāgato nānāratnamayāni suvarṇāvabhāsāni
suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni samantaraśmaye bodhisatvāya
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748797 (0.0):
ca raśmyāṃ nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889391 (0.0):
00716 raśmimukhe caikaikasminn uttamaratnamayāni suvarṇanirbhāsāni / sahasrapatrāṇi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890600 (0.0):
01412 ratnākareṇa tathāgatena nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni / sahasrapatrāṇi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891019 (0.0):
nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni}}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713180 (0.0):
nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037436 (0.0):
ratnākareṇa tathāgatena nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052063 (0.0):
niśceruḥ, raśmimukhe caikaikasminn uttamamayāni suvarṇanirbhāsāni / sahasrapatrāṇi padmāny utpannāny abhūvan, teṣu ca padmeṣu buddhavigrahā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053255 (0.0):
9) nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054959 (0.0):
samādhihastyuttaraśriyā tathāgatena nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni / sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni bhagavataḥ.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055229 (0.0):
atha khalu padmottaraśrī tathāgato nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni / sahasrapatrāṇi padmāni padmahastāya bodhisattvāya prādāt, etais tvaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055401 (0.0):
padmottaraśriyā tathāgatena nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni / sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni bhagavataḥ.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055861 (0.0):
bhagavatā sūryamaṇḍalaprabhāsottamaśriyā tathāgatena nānāratnamayāni / suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni bhagavataḥ.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056285 (0.0):
ekacchattreṇa tathāgatena nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056706 (0.0):
tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni / sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni bhagavataḥ.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15057130 (0.0):
nandaśriyā tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena nānāratnamayāni / suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni bhagavataḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713022 (0.008):
ratnākaras tathāgato nānāratnamayāni suvarṇāvabhāsāni sahasrapatrāṇi / padmāni samantaraśmaye bodhisattvāya prādāt etais tvaṃ kulaputra padmais
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713849 (0.008):
suvarṇāvabhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni samantaraśmaye bodhisattvāya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053096 (0.008):
atha khalu ratnākaras tathāgato nānāratnamayāni suvarṇāvabhāsāni / sahasrapatrāṇi padmāni samantaraśmaye bodhisattvāya prādāt, etais tvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890440 (0.009):
01314 atha khalu ratnākaras tathāgato nānāratnamayāni suvarṇāvabhāsāni / 01315 sahasrapatrāṇi padmāni samantaraśmaye bodhisattvāya prādāt/ etais
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892109 (0.009):
nānāratnamayāni suvarṇāvabhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni samantaraśmaye
prādād evañ cāvādīd etais tvaṃ kulaputra padmais saparivāras taṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054795 (0.060):
prādāt, etais tvaṃ kulaputra padmaiḥ śākyamunin tathāgatam abhyavakireḥ,
śākyamunin tathāgatam abhyavakireḥ evañ ca vadeḥ ratnākaro bhagavān*
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890874 (0.0):
abhyavakireḥ/ evañ ca vadeḥ ratnākaro bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892124 (0.0):
tathāgatam abhyavakireḥ/ evañ ca vadeḥ ratnākaro bhagavān bhagavantam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713036 (0.0):
taṃ śākyamuniṃ tathāgatam abhyavakireḥ evañ ca vadeḥ ratnākaro bhagavān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713863 (0.0):
prādāt etais tvaṃ kulaputra padmais taṃ śākyamuniṃ tathāgatam abhyavakireḥ / evañ ca vadeḥ ratnākaro bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053110 (0.0):
kulaputra padmais taṃ śākyamuniṃ tathāgatam abhyavakireḥ, evañ ca vadeḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053948 (0.028):
kulaputra padmais taṃ śākyamuniṃ tathāgatam abhyavakireḥ, evañ ca vadeḥ, / ratnārcir bhagavān bhagavantam alpabādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890454 (0.028):
01316 kulaputra padmais taṃ śākyamuniṃ tathāgatam abhyavakireḥ/ evañ ca / vadeḥ ratnākaro / 01317 bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891704 (0.030):
abhyavakireḥ/ evañ ca vadeḥ ratnākaro bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714274 (0.030):
prādāt etais tvaṃ kulaputra padmais taṃ śākyamuniṃ tathāgatam abhyavakireḥ / evañ ca vadeḥ ratnākaro bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713156 (0.046):
śākyamunim etad avocat ratnākaro bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037413 (0.046):
bhagavantaṃ śākyamunin tathāgatam etad avocat* ratnākaro bhagavān / bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṃkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053230 (0.046):
śākyamunim etad avocat: ratnākaro bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715106 (0.050):
prādāt etais tvaṃ kulaputra padmais taṃ śākyamuniṃ tathāgatam abhyavakireḥ / evañ ca vadeḥ ratnākaro bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053525 (0.050):
kulaputra padmais taṃ śākyamuniṃ tathāgatam abhyavakireḥ, evañ ca vadeḥ,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055693 (0.058):
prādāt, etais tvaṃ kulaputra padmais taṃ śākyamuniṃ tathāgatam / abhyavakireḥ, evañ ca vadeḥ, sūryamaṇḍalaprabhāsottamaśrī bhagavān
bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṃkatāṃ laghusamutthānatāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890875 (0.0):
abhyavakireḥ/ evañ ca vadeḥ ratnākaro bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890997 (0.0):
śākyamunim etad avocat/ ratnākaro bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ / paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891291 (0.0):
abhyavakireḥ/ evañ ca vadeḥ ratnākaro bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ / paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891411 (0.0):
śākyamunim etad avocat/ ratnākaro bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892127 (0.0):
tathāgatam abhyavakireḥ/ evañ ca vadeḥ ratnākaro bhagavān bhagavantam / alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713159 (0.0):
śākyamunim etad avocat ratnākaro bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ / paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713455 (0.0):
taṃ śākyamuniṃ tathāgatam abhyavakireḥ evañ ca vadeḥ ratnākaro bhagavān / bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713864 (0.0):
evañ ca vadeḥ ratnākaro bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714815 (0.0):
śākyamunim etad avocat ratnākaro bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715114 (0.0):
evañ ca vadeḥ ratnākaro bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037415 (0.0):
bhagavantaṃ śākyamunin tathāgatam etad avocat* ratnākaro bhagavān / bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṃkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053112 (0.0):
ratnākaro bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053232 (0.0):
śākyamunim etad avocat: ratnākaro bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ / paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890457 (0.047):
01317 bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892247 (0.047):
śākyamunim etad avocat/ ratnākaro bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ / paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6893795 (0.047):
abhyavakireḥ/ evañ ca vadeḥ ratnākaro bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ / paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713039 (0.047):
taṃ śākyamuniṃ tathāgatam abhyavakireḥ evañ ca vadeḥ ratnākaro bhagavān / bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053533 (0.047):
aśokaśrīr bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053655 (0.047):
etad avocat: aśokaśrīr bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty / alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054077 (0.047):
śākyamunim etad avocat: ratnārcir bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ / paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ
(PvSPL ki_b) yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ paripṛcchatīmāni ca tena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713050 (0.0):
bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ / balaṃ sukhasparśavihāratāṃ paripṛcchati imāni ca tena bhagavatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713170 (0.0):
paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ / ca paripṛcchati imāni ca tena bhagavatā ratnākareṇa tathāgatena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713465 (0.0):
bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ / balaṃ sukhasparśavihāratāṃ paripṛcchati imāni ca tena bhagavatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713585 (0.0):
paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ / ca paripṛcchati imāni ca tena bhagavatā ratnākareṇa tathāgatena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713877 (0.0):
alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ paripṛcchati / imāni ca tena bhagavatā ratnākareṇa tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714287 (0.0):
alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ paripṛcchati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037426 (0.0):
bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṃkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ / balaṃ sukhasparśavihāratāñ ca paripṛcchatīmāni ca tena bhagavatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037545 (0.0):
paripṛcchaty alpātaṃkatāṃ laghusamutthānatāṃ yātrāṃ balaṃ / sukhasparśavihāratāñ ca paripṛcchati imāni ca tena bhagavatā ratnākareṇa
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053124 (0.0):
laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ paripṛcchati, imāni ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053244 (0.0):
paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ / ca paripṛcchati, imāni ca tena bhagavatā ratnākareṇa tathāgatena (PvsP1 1:
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053543 (0.0):
laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ ca paripṛcchati, imāni ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053665 (0.0):
alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ ca / paripṛcchati, imāni ca tena bhagavatā aśokaśriyā tathāgatena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053966 (0.0):
laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ ca paripṛcchati, imāni ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054088 (0.0):
paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ / ca paripṛcchati, imāni ca tena bhagavatā ratnārciṣā tathāgatena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054383 (0.0):
laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ ca paripṛcchati, imāni ca / tena bhagavatā jayendreṇa tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena padmāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054503 (0.0):
alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ ca / paripṛcchati, imāni ca tena bhagavatā jayendreṇa tathāgatena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054946 (0.0):
yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāñ ca paripṛcchati, imāni ca tena bhagavatā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055262 (0.0):
laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ ca paripṛcchati, imāni ca / tena bhagavatā padmottaśriyā tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena padmāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055389 (0.0):
alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ / sukhasparśavihāratāṃ ca paripṛcchati, imāni ca tena bhagavatā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055845 (0.0):
alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ / sukhasparśavihāratāṃ ca paripṛcchati, imāni (PvsP1 1: 21) ca tena
bhagavatā ratnākareṇa tathāgatenārhatā samyaksambuddhena nānāratnāmayāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713054 (0.0):
balaṃ sukhasparśavihāratāṃ paripṛcchati imāni ca tena bhagavatā / ratnākareṇa tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena padmāni prahitāni bhagavata
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713173 (0.0):
paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ / ca paripṛcchati imāni ca tena bhagavatā ratnākareṇa tathāgatena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713881 (0.0):
alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ paripṛcchati / imāni ca tena bhagavatā ratnākareṇa tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037428 (0.0):
balaṃ sukhasparśavihāratāñ ca paripṛcchatīmāni ca tena bhagavatā / ratnākareṇa tathāgatena nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037547 (0.0):
sukhasparśavihāratāñ ca paripṛcchati imāni ca tena bhagavatā ratnākareṇa
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053129 (0.0):
laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ paripṛcchati, imāni ca / tena bhagavatā ratnākareṇa tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena padmāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053246 (0.0):
paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ / ca paripṛcchati, imāni ca tena bhagavatā ratnākareṇa tathāgatena (PvsP1 1:
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890893 (0.004):
paripṛcchati/ imāni ca tena bhagavatā ratnākareṇa tathāgatenārhatā / samyaksaṃbuddhena padmāni prahitāni bhagavata iti/ samprajānakārī ca tvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892142 (0.004):
sukhasparśavihāratāṃ paripṛcchati/ imāni ca tena bhagavatā ratnākareṇa / tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena padmāni prahitāni bhagavata iti/
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056704 (0.018):
sukhasparśavihāratāṃ ca paripṛcchati, imāni ca tena bhagavatā padmaśriyā / tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15057127 (0.018):
nandaśriyā tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena nānāratnamayāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890433 (0.035):
01314 atha khalu ratnākaras tathāgato nānāratnamayāni suvarṇāvabhāsāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890853 (0.035):
yasyedānīṃ kālaṃ manyase/ atha khalu ratnākaras tathāgato nānāratnamayāni / suvarṇāvabhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni samantaraśmaye bodhisattvāya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892103 (0.035):
tvaṃ kulaputra yasyedānīṃ kālaṃ manyase/ atha khalu ratnākaras tathāgato / nānāratnamayāni suvarṇāvabhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni samantaraśmaye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713432 (0.035):
ratnākaras tathāgato nānāratnamayāni suvarṇāvabhāsāni sahasrapatrāṇi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713842 (0.035):
yasyedānīṃ kālaṃ manyase atha khalu ratnākaras tathāgato nānāratnamayāni / suvarṇāvabhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni samantaraśmaye bodhisattvāya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053089 (0.035):
atha khalu ratnākaras tathāgato nānāratnamayāni suvarṇāvabhāsāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053508 (0.035):
atha khalu aśokaśrīs tathāgato nānāratnamayāni suvarṇāvabhāsāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053930 (0.035):
atha khalu ratnārcis tathāgato nānāratnamayāni suvarṇāvabhāsāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054349 (0.035):
atha khalu jayendras tathāgato nānāratnamayāni suvarṇāvabhāsāni
suvarṇāvabhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni prahitāni bhagavata iti
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27750069 (0.009):
| imāni ca tena bhagavatā suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni / prahitāni | bhagavataḥ pūjākarmaṇe | atha bhagavāṃs tāni padmāni gṛhītvā
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27750623 (0.009):
imāni ca tena bhagavatā suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni prahitāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037439 (0.009):
ratnākareṇa tathāgatena nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi / padmāni prahitāni bhagavataḥ // atha khalu bhagavāñ cchākyamunis
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056289 (0.009):
ekacchattreṇa tathāgatena nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi / padmāni prahitāni bhagavataḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890436 (0.012):
01314 atha khalu ratnākaras tathāgato nānāratnamayāni suvarṇāvabhāsāni / 01315 sahasrapatrāṇi padmāni samantaraśmaye bodhisattvāya prādāt/ etais
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890856 (0.012):
yasyedānīṃ kālaṃ manyase/ atha khalu ratnākaras tathāgato nānāratnamayāni / suvarṇāvabhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni samantaraśmaye bodhisattvāya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892106 (0.012):
nānāratnamayāni suvarṇāvabhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni samantaraśmaye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713018 (0.012):
ratnākaras tathāgato nānāratnamayāni suvarṇāvabhāsāni sahasrapatrāṇi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713845 (0.012):
yasyedānīṃ kālaṃ manyase atha khalu ratnākaras tathāgato nānāratnamayāni / suvarṇāvabhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni samantaraśmaye bodhisattvāya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053092 (0.012):
atha khalu ratnākaras tathāgato nānāratnamayāni suvarṇāvabhāsāni / sahasrapatrāṇi padmāni samantaraśmaye bodhisattvāya prādāt, etais tvaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053511 (0.012):
atha khalu aśokaśrīs tathāgato nānāratnamayāni suvarṇāvabhāsāni / sahasrapatrāṇi padmāni vigataśokāya bodhisattvāya prādāt, etais tvaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053933 (0.012):
atha khalu ratnārcis tathāgato nānāratnamayāni suvarṇāvabhāsāni / sahasrapatrāṇi padmāni cāritramataye bodhisattvāya prādāt, etais tvaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054352 (0.012):
atha khalu jayendras tathāgato nānāratnamayāni suvarṇāvabhāsāni / sahasrapatrāṇi padmāni jayadattāya bodhisattvāya prādāt, etais tvaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055679 (0.012):
atha khalu sūryamaṇḍalaprabhāsottamaśrīs tathāgato nānāratnamayāni / suvarṇāvabhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni sūryaprabhāsāya bodhisattvāya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056118 (0.012):
atha khalu ekacchattras tathāgato nānāratnamayāni suvarṇāvabhāsāni / sahasrapatrāṇi padmāni ratnottamāya bodhisattvāya prādāt, etais tvaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056538 (0.012):
atha khalu padmaśrīs tathāgato nānāratnamayāni suvarṇāvabhāsāni / sahasrapatrāṇi padmāni padmottarāya bodhisattvāya prādāt, etais tvaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056962 (0.012):
atha khalu nandaśrīs tathāgato nānāratnamayāni suvarṇāvabhāsāni / sahasrapatrāṇi padmāni nandadattāya bodhisattvāya prādāt, etais tvaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054784 (0.013):
atha khalu samādhihastyuttaraśrīs tathāgato nānāratnamayāni / suvarṇāvabhāsāni sahasrapatrāṇi padmāṇi vijayavikrāmiṇe bodhisattvāya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714421 (0.019):
nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890601 (0.024):
01412 ratnākareṇa tathāgatena nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni / sahasrapatrāṇi / 01413 padmāni preṣitāni bhagavataḥ/
saṃprajānaṅkārī ca tvaṃ kulaputra tatra buddhakṣetre bhaves taṅ kasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890485 (0.0):
01320 iti/ samprajānakārī ca tvaṃ kulaputra buddhakṣetre bhūyāḥ/ tat kasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890905 (0.0):
samyaksaṃbuddhena padmāni prahitāni bhagavata iti/ samprajānakārī ca tvaṃ / kulaputra buddhakṣetre bhūyāḥ/ tat kasya hetor durāsadā hi te bodhisattvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892155 (0.0):
samprajānakārī ca tvaṃ kulaputra buddhakṣetre bhūyāḥ/ tat kasya hetor
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749948 (0.020):
arhantaṃ samyaksaṃbuddham abhyavakira saṃprajānaccārī ca kulaputra tatra / buddhakṣetre bhaves tat kasya hetoḥ durāsadā hi kulaputra te bodhisatvā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28689597 (0.032):
samantabhadrāṇāṃ bodhisattvānāṃ vimokṣanayāḥ // / sā ahaṃ kulaputra buddhakṣetraparmāṇurajaḥsamān kalpān bodhisattvaśarīraṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27750499 (0.041):
arhantaṃ samyaksaṃbuddham abhyavakira saṃprajānacārī ca kulaputra tatra / buddhakṣetre bhavet tat kasya hetoḥ durāsadā hi kulaputra te bodhisatvā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7653966 (0.044):
bhagavān āha sādhu sādhu kulaputra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890898 (0.053):
samyaksaṃbuddhena padmāni prahitāni bhagavata iti/ samprajānakārī ca tvaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892148 (0.053):
tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena padmāni prahitāni bhagavata iti/ / samprajānakārī ca tvaṃ kulaputra buddhakṣetre bhūyāḥ/ tat kasya hetor
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7652201 (0.055):
buddhakṣetraḥ, tatastvaṃ kulaputra vegavairocano nāma bhagasva /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713065 (0.058):
iti samprajānakārī ca tvaṃ kulaputra buddhakṣetre bhūyāḥ tat kasya hetor
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713892 (0.058):
padmāni prahitāni bhagavata iti samprajānakārī ca tvaṃ kulaputra / buddhakṣetre bhūyāḥ tat kasya hetor durāsadā hi te bodhisattvā ye tatra
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053139 (0.058):
prahitāni bhagavata iti, saṃprajānakārī ca tvaṃ kulaputra tatra / buddhakṣetre bhūyāḥ. tat kasya hetoḥ? durāsadā hi te bodhisattvā ye tatra
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054834 (0.058):
saṃprajānakārī ca tvaṃ kulaputra tatra buddhakṣetre bhūyāḥ. tat kasya
hetor durāsadā hi te kulaputra bodhisatvā ye tatra sahāyāṃ lokadhātāv
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713491 (0.012):
durāsadā hi te bodhisattvā ye tatra sahāyāṃ lokadhātau upapannāḥ atha
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713901 (0.012):
buddhakṣetre bhūyāḥ tat kasya hetor durāsadā hi te bodhisattvā ye tatra / sahāyāṃ lokadhātau upapannāḥ atha khalu samantaraśmir bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713073 (0.027):
durāsadā hi te bodhisattvā ye tatra sahāyāṃ lokadhātau upapannāḥ (PSP1:
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714313 (0.035):
buddhakṣetre bhūyāḥ tat kasya hetor durāsadā hi te bodhisattvā ye tatra / sahāyāṃ lokadhātau upapannāḥ atha khalu samantaraśmir bodhisattvo
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749954 (0.037):
buddhakṣetre bhaves tat kasya hetoḥ durāsadā hi kulaputra te bodhisatvā / mahāsatvā ye tatra lokadhātāv upapannā mā tatra kṣaṇyethā | atha
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27750507 (0.037):
buddhakṣetre bhavet tat kasya hetoḥ durāsadā hi kulaputra te bodhisatvā
upapannāḥ // atha khalu samantaraśmir bodhisatvas tasya ratnākarasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713497 (0.0):
durāsadā hi te bodhisattvā ye tatra sahāyāṃ lokadhātau upapannāḥ atha
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713907 (0.0):
buddhakṣetre bhūyāḥ tat kasya hetor durāsadā hi te bodhisattvā ye tatra / sahāyāṃ lokadhātau upapannāḥ atha khalu samantaraśmir bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890499 (0.013):
01401 atha khalu samantaraśmir bodhisattvo ratnākarasya tathāgatasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713081 (0.013):
durāsadā hi te bodhisattvā ye tatra sahāyāṃ lokadhātau upapannāḥ (PSP1: / 14) atha khalu samantaraśmir bodhisattvo ratnākarasya tathāgatasya sakāśāt
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053155 (0.013):
sahāyāṃ lokadhātāv upapannāḥ. / atha khalu samantaraśmir bodhisattvo ratnākarasya tathāgatasya sakāśāt
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892167 (0.019):
durāsadā hi te bodhisattvā ye tatra sahāyāṃ lokadhātau upapannāḥ/ atha / khalu samantaraśmir bodhisattvo ratnākarasya tathāgatasya sakāśāt tāni
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749963 (0.035):
samantaraśmir bodhisatvo mahāsatvas tasya bhagavato ratnākarasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890920 (0.035):
ye tatra sahāyāṃ lokadhātau upapannāḥ/ atha khalu samantaraśmir / bodhisattvo ratnākarasya tathāgatasya sakāśāt tāni nānāratnamayāni padmāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714738 (0.039):
durāsadā hi te bodhisattvā ye tatra sahāyāṃ lokadhātau upapannāḥ atha / khalu samantaraśmir bodhisattvo ratnākarasya tathāgatasya sakāśāt tāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715153 (0.039):
sahāyāṃ lokadhātau upapannāḥ atha khalu samantaraśmir bodhisattvo / ratnākarasya tathāgatasya sakāśāt tāni nānāratnamayāni padmāni gṛhītvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715984 (0.050):
sahāyāṃ lokadhātau upapannāḥ atha khalu samantaraśmir bodhisattvo / ratnākarasya tathāgatasya sakāśāt tāni nānāratnamayāni padmāni gṛhītvā
tathāgatasya sakāśāt tāni nānāratnamayāni padmāni gṛhītvā suvarṇāvabhāsāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890506 (0.0):
01401 atha khalu samantaraśmir bodhisattvo ratnākarasya tathāgatasya / sakāśāt / 01402 tāni nānāratnamayāni padmāni gṛhītvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890927 (0.0):
bodhisattvo ratnākarasya tathāgatasya sakāśāt tāni nānāratnamayāni padmāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713088 (0.0):
14) atha khalu samantaraśmir bodhisattvo ratnākarasya tathāgatasya sakāśāt / tāni nānāratnamayāni padmāni gṛhītvā suvarṇanirbhāsāniḥsahasrapatrāṇi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713504 (0.0):
khalu samantaraśmir bodhisattvo ratnākarasya tathāgatasya sakāśāt tāni / nānāratnamayāni padmāni gṛhītvā suvarṇanirbhāsāniḥsahasrapatrāṇi anekair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713914 (0.0):
sahāyāṃ lokadhātau upapannāḥ atha khalu samantaraśmir bodhisattvo / ratnākarasya tathāgatasya sakāśāt tāni nānāratnamayāni padmāni gṛhītvā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053160 (0.0):
atha khalu samantaraśmir bodhisattvo ratnākarasya tathāgatasya sakāśāt / tāni nānāratnamayāni padmāni gṛhītvā suvamanirbhāsāni sahasrapatrāṇi
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053585 (0.0):
atha khalu vigataśoko bodhisattvo 'śokaśriyaḥ tathāgatasya sakāśāt tāni / nānāratnamayāni padmāni gṛhītvā suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi anekair
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054003 (0.0):
atha khalu cāritramatir bodhisattvo ratnārciṣas tathāgatasya sakāśāt tāni / nānāratnamayāni padmāni gṛhītvā suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi anekair
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054420 (0.0):
atha khalu jayadatto bodhisattvo jayendrasya tathāgatasya sakāśāt tāni / nānāratnamayāni padmāni gṛhītvā suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi anekair
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054858 (0.0):
atha vijayavikrāmī bodhisattvaḥ samādhihastyuttaraśriyas tathāgatasya / sakāśāt tāni nānāratnamayāni padmāni gṛhītvā suvarṇanibhāsāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055305 (0.0):
atha khalu padmahasto bodhisattvaḥ padmottaraśriyas tathāgatasya sakāśāt / tāni nānāratnamayāni padmāni gṛhītvā suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055762 (0.0):
tathāgatasya sakāśāt tāni nānāratnamayāni padmāni gṛhītvā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056187 (0.0):
atha khalu ratnottamo bodhisattva ekacchattrasya tathāgatasya sakāśāt tāni / nānāratnamayāni padmāni gṛhītvā suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi anekair
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056607 (0.0):
atha khalu padmottaro bodhisattvaḥ padmaśriyas tathāgatasya sakāśāt tāni / nānāratnamayāni padmāni gṛhītvā suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi anekair
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15057029 (0.0):
atha nandadatto bodhisattvo nandaśriyas tathāgatasya sakāśāt tāni / nānāratnamayāni padmāni gṛhītvā suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi anekair
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749973 (0.010):
tathāgatasyārhataḥ samyaksaṃbuddhasyāntikāt tāni suvarṇanirbhāsāni / sahasrapatrāṇi padmāni gṛhītvānekair bodhisatvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27750527 (0.010):
samyaksaṃbuddhasyāntikāt tāni suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni / gṛhītvānekair bodhisatvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ gṛhasthaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715574 (0.031):
ratnākarasya tathāgatasya sakāśāt tāni nānāratnamayāni padmāni gṛhītvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6893841 (0.031):
bodhisattvo ratnākarasya tathāgatasya sakāśāt tāni nānāratnamayāni padmāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714742 (0.031):
khalu samantaraśmir bodhisattvo ratnākarasya tathāgatasya sakāśāt tāni / nānāratnamayāni padmāni gṛhītvā suvarṇanirbhāsāniḥsahasrapatrāṇi anekair
sahasrapatrāṇy anekair bodhisatvakoṭīnayutaśatasahasrair gṛhasthaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036261 (0.0):
upāsikābhiś ca sārdhaṃ sarvair dṛṣṭadharmair anekaiś ca / bodhisatvakoṭīnayutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ sarvair dhāraṇīpratilabdhaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036460 (0.0):
evaṃpramukhair anekair bodhisatvakoṭīnayutaśatasahasraiḥ // atha khalu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053594 (0.011):
nānāratnamayāni padmāni gṛhītvā suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi anekair
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055314 (0.011):
tāni nānāratnamayāni padmāni gṛhītvā suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi, / anekair bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasrair gṛhasthaiḥ pravrajitaiś ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055768 (0.011):
tathāgatasya sakāśāt tāni nānāratnamayāni padmāni gṛhītvā / suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi anekair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713099 (0.015):
tāni nānāratnamayāni padmāni gṛhītvā suvarṇanirbhāsāniḥsahasrapatrāṇi / anekair bodhisattvakoṭiniyutaśatasahasrair gṛhasthaiḥ pravrajitaiś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713515 (0.015):
nānāratnamayāni padmāni gṛhītvā suvarṇanirbhāsāniḥsahasrapatrāṇi anekair
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054870 (0.015):
sahasrapatrāṇi anekair bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasrair gṛhasthaiḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641711 (0.017):
viharati sārdham anekaiḥ śrāvakakoṭīnayutaśatasahasrair iti aśroṣīd
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641732 (,0.017):
anuprāpto jambūvanodyāne viharati anekaiḥ śrāvakakoṭīnayutaśatasahasraiḥ"
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748426 (0.022):
maitreyeṇa ca bodhisatvena mahāsatvena etaiś cānyaiś cānekair / bodhisatvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ atha khalu bhagavāṃs tasyāṃ velāyāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749979 (0.022):
sahasrapatrāṇi padmāni gṛhītvānekair bodhisatvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27750533 (0.022):
gṛhītvānekair bodhisatvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ gṛhasthaiḥ
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7646499 (0.025):
yāvadanekairmārakoṭīnayutaśatasahasrairmārakāyikairdevaputrasiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889043 (0.027):
00512 yeṇa ca bodhisattvena mahāsattvena evam pramukhair anekair / bodhisattvakoṭīniyuta / 00513 śatasahasraiḥ sārdham/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6906039 (0.027):
06702 prajñāpāramitāyāṃ yogam āpadyante/ te 'nekair / bodhisattvakoṭīniyutaśata / 06703 sahasraiḥ sārdhaṃ buddhakṣetreṇa buddhakṣetraṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711641 (0.027):
bodhisattvena mahāsattvena evam pramukhair anekair / bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdham atha khalu bhagavān svayam eva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 728436 (0.027):
prajñāpāramitāyāṃ yogam āpadyante te 'nekair / bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ buddhakṣetreṇa buddhakṣetraṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051726 (0.027):
ca maitreyeṇa ca bodhisattvena mahāsattvena, evaṃ pramukhair anekair / bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdham.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15068882 (0.027):
prajñāpāramitāyāṃ yogam āpadyante, te 'nekair / bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasraiḥ sārdhaṃ buddhakṣetreṇa buddhakṣetraṃ
pravrajitair dārakair dārikābhiś ca parivṛtaḥ puraskṛtaḥ pūrvasyān diśi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713107 (5.960):
anekair bodhisattvakoṭiniyutaśatasahasrair gṛhasthaiḥ pravrajitaiś ca / dārakair dārikābhiś ca sārdhaṃ parivṛtaḥ puraskṛtaḥ pūrvasyāṃ diśi teṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713523 (5.960):
bodhisattvakoṭiniyutaśatasahasrair gṛhasthaiḥ pravrajitaiś ca dārakair / dārikābhiś ca sārdhaṃ parivṛtaḥ puraskṛtaḥ pūrvasyāṃ diśi teṣu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053602 (5.960):
bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasrair gṛhasthaiḥ pravrajitaiś ca dārakair / dārikābhiś ca sārdhaṃ parivṛtaḥ puraskṛtaḥ dakṣiṇasyāṃ diśi teṣu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054024 (5.960):
bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasrair gṛhasthaiḥ pravrajitaiś ca dārakair / dārikābhiś ca sārdhaṃ parivṛtaḥ puraskṛtaḥ paścimāyāṃ diśi teṣu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054441 (5.960):
bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasrair gṛhasthaiḥ pravrajitaiś ca dārakair / dārikābhiś ca sārdhaṃ parivṛtaḥ puraskṛtaḥ uttarasyāṃ diśi teṣu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054873 (5.960):
sahasrapatrāṇi anekair bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasrair gṛhasthaiḥ / pravrajitaiś ca dārakair dārikābhiś ca sārdhaṃ parivṛtaḥ puraskṛta
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055322 (5.960):
anekair bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasrair gṛhasthaiḥ pravrajitaiś ca / dārakair dārikābhiś ca sārdhaṃ parivṛtaḥ puraskṛtaḥ pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055775 (5.960):
bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasrair gṛhasthaiḥ pravrajitaiś ca dārakair / dārikābhiś ca sārdhaṃ parivṛtaḥ puraskṛto dakṣiṇapaścimāyāṃ diśi teṣu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056204 (5.960):
bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasrair gṛhasthaiḥ pravrajitaiś ca dārakair / dārikābhiś ca sārdhaṃ parivṛtaḥ puraskṛtaḥ paścimottarasyāṃ diśi teṣu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056628 (5.960):
bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasrair gṛhasthaiḥ pravrajitaiś ca dārakair / dārikābhiś ca sārdhaṃ parivṛtaḥ puraskṛtaḥ adhastād diśi
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15057046 (5.960):
bodhisattvakoṭīniyutaśatasahasrair gṛhasthaiḥ pravrajitaiś ca dārakair / dārikābhiś ca sārdhaṃ parivṛtaḥ puraskṛta upariṣṭād diśi teṣu (PvsP1 1:
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890527 (0.007):
01404 bhiś ca sārdhaṃ parivṛtaḥ puraskṛtaḥ pūrvasyāṃ diśi teṣu / gaṅgānadīvālukopameṣu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053182 (0.007):
dārakair dārikābhiś ca sārdhaṃ parivṛtaḥ puraskṛtaḥ pūrvasyāṃ diśi teṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715178 (0.038):
bodhisattvakoṭiniyutaśatasahasrair gṛhasthaiḥ pravrajitaiś ca dārakair / dārikābhiś ca sārdhaṃ parivṛtaḥ puraskṛtaḥ pūrvasyāṃ diśi teṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891359 (0.042):
dārikābhiś ca sārdhaṃ parivṛtaḥ puraskṛtaḥ pūrvasyāṃ diśi teṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 716010 (0.046):
dārikābhiś ca sārdhaṃ parivṛtaḥ puraskṛtaḥ pūrvasyāṃ diśi teṣu / gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu buddhānāṃ bhagavataḥ satkurvan
teṣu gaṅgānadīvālikopameṣu buddhān bhagavatas satkurvan gurukurvan mānayan
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28676336 (0.0):
buddhopasthānāya prapūjyate sarvabuddhān bhagavataḥ satkurvan gurukurvan / mānayan pūjayan upatiṣṭhan ārāgayan avirāgayan tathāgatadarśanāvitṛpto
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053191 (0.0):
dārakair dārikābhiś ca sārdhaṃ parivṛtaḥ puraskṛtaḥ pūrvasyāṃ diśi teṣu / gaṅgānadībālukopameṣu lokadhātuṣu buddhān bhagavataḥ satkurvan gurukurvan
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055333 (0.0):
dārakair dārikābhiś ca sārdhaṃ parivṛtaḥ puraskṛtaḥ pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi / teṣu gaṅgānadībālukopameṣu lokadhātuṣu buddhān bhagavataḥ satkurvan
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15057062 (0.0):
27) gaṅgānadībālukopameṣu lokadhātuṣu buddhān bhagavataḥ satkurvan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037026 (5.960):
ye ceha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau satvāḥ te pūrvasyān diśi / gaṅgānadīvālikopameṣu lokadhātuṣu buddhān bhagavataḥ paśyanti sma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19038920 (5.960):
atha khalu pūrvasyān diśi gaṅgānadīvālikopameṣu lokadhātuṣv
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890537 (0.007):
01405 lokadhātuṣu buddhānāṃ bhagavataḥ satkurvan gurūkurvan mānayan / pūjayan puṣpa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713117 (0.007):
gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu buddhānāṃ bhagavataḥ satkurvan / gurūkurvan mānayan pūjayan
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15032134 (0.013):
(AdSPG II 42) adrākṣan [f. 278b] pūrvasyān diśi gaṅgānadīvālukopameṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9802326 (0.013):
ihāhaṃ subhūte paśyāmi buddhacakṣuṣā lokaṃ vyavalokayan pūrvasyān diśi / gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu bodhisattvān mahāsattvān saṃcintya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19039034 (0.016):
vidikṣv adha-ūrdhvāyān diśi gaṅgānadīvālikopameṣu lokadhātuṣv
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054886 (0.017):
uttarapūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu buddhān bhagavataḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037094 (0.019):
paśyanti sma śākyamuniñ ca tathāgataṃ sārdhaṃ bhikṣusaṃghena // atha khalu / pūrvasyān diśi gaṅgānadīvālikopamāl lokadhātūn atikramya tebhyo yā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052281 (0.020):
bhagavantaṃ prāñjalayo bhūtvā namasyanti sma, evaṃ pūrvasyāṃ diśi / gaṅgānadībālukopameṣu lokadhātuṣu dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052848 (0.020):
ye ceha trisāhasramahāsāhasre lokadhātau sattvās te sarve pūrvasyāṃ diśi / gaṅgānadībālukopameṣu lokadhātuṣu buddhān bhagavataḥ paśyanti sma
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052859 (0.020):
saśrāvakasaṃghān, tasyāṃ ca pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopameṣu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15059062 (0.020):
punar aparaṃ śāriputra bodhisattvena mahāsattvena pūrvasyāṃ diśi / gaṅgānadībālukopameṣu lokadhātuṣu ye sattvās tān śīlaskandhe
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15059990 (0.020):
punar aparaṃ śāriputra bodhisattvena mahāsattvena yāni pūrvasyāṃ diśi / gaṅgānadībālukopameṣu lokadhātuṣv andhakāratamisrāṇi, yatra
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15060069 (0.020):
yāny uttarapūrvasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopameṣu lokadhātuṣv
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15060197 (0.020):
punar aparaṃ śāriputra bodhisattvena mahāsattvena ye pūrvasyāṃ diśi / gaṅgānadībālukopameṣu lokadhātuṣu sattvā nānā buddhakṣetreṣūpapannās tān
pūjayan / puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākāvaijayantībhir
Aparimitayuhsutra (bsu003_u.htm.txt) 26127916 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvarachatradhvajaghaṇṭāpatākābhiśca
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4002756 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajaghaṇṭāpatākābhiḥ,
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4004395 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajaghaṇṭāpatākābhiḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4067409 (0.0):
dhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajaghaṇṭāpatākāś ca
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 870068 (0.0):
gandhadhūpamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākāvastrābharaṇamaṇiratnaprajñaptirvā,
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 870410 (0.0):
puṣpadhūpagandhadīpamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākātūryatālāvacarasaṃgitivyūhena
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28623433 (0.0):
nānāvarṇadhūpamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākāsarvopakaraṇameghān
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28640302 (0.0):
sarvapuṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākāvyūhasarvapūjāmeghairabhipravarṣan
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28667862 (0.0):
gandhadhūpamālyavilepanacūrṇa / cīvaracchatradhvajapatākāratnābharaṇāsanaśayanabhavanavimānavihārārāmodyānatapovanāni
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28673683 (0.0):
pānavastrapuṣpamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākāratnābharaṇavividhavibhūṣaṇasarvopakaraṇaviṣayastadarthibhyo
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7104343 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajaghaṇṭāpatākābhiḥ, te
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9865745 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvarachatradhvajapatākāvataṃsakaratna
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9867241 (0.0):
divyapuṣpagandhamālyavilepanacūrṇacīvarachatradhvajapatākāvataṃsakābharaṇaparigṛhītaiḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9890410 (0.0):
trāyatriṃśakāyikairdevairnānāpuṣpadhūpadīpagandhamālyavilepanacūrṇacīvarachatradhvajapatākāvyūhaistathāgataṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890541 (0.0):
01405 lokadhātuṣu buddhānāṃ bhagavataḥ satkurvan gurūkurvan mānayan / pūjayan puṣpa / dhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantībhir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890549 (0.0):
pūjayan puṣpa / dhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantībhir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6911152 (0.0):
09701 akaniṣṭhāś ca devā divyapuṣpadhūpagandhamālyavilepana / 09702 cūrṇacīvaracchatradhvajapatākā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 712643 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantīvarṣaiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713121 (0.0):
gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu buddhānāṃ bhagavataḥ satkurvan / gurūkurvan mānayan pūjayan / puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantībhir
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 716849 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantībhir
yeneyaṃ sahā lokadhātus tena saṃprāptaḥ yena ca śākyamunis tathāgato 'rhan
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890554 (0.0):
dhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantībhir / yeneyaṃ sahā / 01407 lokadhātus tena saṃprāptaḥ/ yena ca śākyamunis tathāgatas
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890972 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantībhir / yeneyaṃ sahā lokadhātus tena saṃprāptaḥ/ yena ca śākyamunis tathāgatas
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713135 (0.0):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantībhir / yeneyaṃ sahā lokadhātus tena saṃprāptaḥ yena ca śākyamunis tathāgatas
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054910 (1.788):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākāvaijayantībhir / yeneyaṃ sahālokadhātus tena saṃprāptaḥ, yena ca śākyamunis tathāgato 'rhan
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056660 (1.788):
puṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchattradhvajapatākāvaijayantībhir / yenāyaṃ sahālokadhātus tena saṃprāptaḥ, yena ca śākyamunis tathāgato 'rhan
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055354 (0.005):
yeneyaṃ sahālokadhātus tena saṃprāptaḥ, yena ca śākyamunis tathāgato 'rhan / samyaksaṃbuddhas tenopasaṃkrāntaḥ, upasaṃkramya bhagavataḥ pādau
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27750577 (0.009):
bodhisatvānubhāvena | yena bhagavāṃc chākyamunis tathāgato 'rhan
Ajitasenavyakarana (bsu006_u.htm.txt) 15278721 (0.010):
imaṃ parvataṃ jvālāmālībhūtaṃ paśyāmi / nandimitra āha / atra / śākyamunistathāgato 'rhan samyaksambuddhaḥ sthitiṃ dhriyate yāpayati
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17086896 (0.015):
yena ca bhagavāṃ cchākyamunis tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhas
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7821010 (0.015):
yena ca bhagavāṃcchākyamunistathāgato 'rhan
Ajitasenavyakarana (ajitsvyu.htm.txt) 1373096 (0.018):
jvālāmālībhūtaṃ paśyāmi | nandimitra āha | atra śākyamunis tathāgato 'rhan / samyaksaṃbuddhaḥ sthitiṃ dhriyate yāpayati dharmaṃ ca deśayati | te ca
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7111954 (0.018):
atha bhagavān śākyamunistathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhastametadavocat -
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6589843 (0.018):
abhūvan | atha khalu punarbhagavān śākyamunistathāgato 'rhan
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6596574 (0.018):
gacchanti sma | tāṃśca pañcāśadantarakalpān sa bhagavān / śākyamunistathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhastūṣṇīmabhūt | tāścatasraḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6597401 (0.018):
paripṛcchati | eṣa ca bhagavān śākyamunistathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6607209 (0.018):
sarvāsu digvidikṣvantarīkṣe sthitā dharmaṃ deśayāmāsuḥ | yathaiva bhagavān / śākyamunistathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho jihvendriyeṇa ṛddhiprātihāryaṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6607252 (0.018):
atha khalu bhagavān śākyamunistathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhaḥ te ca sarve
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6611491 (0.018):
atha khalu bhagavān śākyamunistathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhastasyāṃ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6611843 (0.018):
kālaparvatākīrṇā gūthoḍillaparipūrṇā | sa ca bhagavān śākyamunistathāgato / 'rhan samyaksaṃbuddho hrasvakāyaḥ, te ca bodhisattvā hrasvakāyāḥ | tava ca
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6612154 (0.018):
atha khalu bhagavān śākyamunistathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhastaṃ
samyaksambuddhas tenopasaṃkrāmat upasaṃkramya bhagavataḥ pādau / śirasābhivandyaikānte 'sthād ekānte sthitaś ca samantaraśmir bodhisatvo
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4034077 (0.0):
brahmakāyikānāṃ ca viṃśatidevaputrasahasrāṇi yena bhagavāṃstenopasaṃkramya / bhagavataḥ pādau śirasābhivandya ekānte tasthuḥ / ekāntasthitāś ca te
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14306569 (0.0):
tenopasaṃkrāntā upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasābhivandya, ekānte
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28598563 (0.0):
puraskṛtaḥ svakādvihārānniṣkramya yena bhagavāṃstenopasaṃkrāmat / / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasābhivandya bhagavantamavalokya
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9831074 (0.0):
divyenāvabhāsenāvabhāsya yena bhagavāṃstenopasaṃkrāman, upasaṃkramya / bhagavataḥ pādau śirasābhivandya ekānte tasthuḥ / ekānte sthitāśca te
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12477379 (0.0):
yena (Dutt 36) jyotisomyagandhāvabhāsaśrīstathāgatastenopasaṃkrāmat / / upasaṃkramya tasya bhagavataḥ pādau śirasābhivandya bhagavantaṃ
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5184846 (0.0):
tathāgatas tenopasaṃkrāmad upasaṃkramya tasya bhagavataḥ pādau / śirasābhivandya bhagavantaṃ nānāpuṣpair abhyavakiraṭ / nānāvādyair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890569 (0.0):
01408 upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasābhivandya ekānte 'tiṣṭhat/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890988 (0.0):
tenopasaṃkrāntaḥ/ upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasābhivandya ekānte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713149 (0.0):
tenopasaṃkrāntaḥ upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasābhivandya ekānte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1628899 (0.0):
tenopasaṃkrāntā upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasābhivandyaikānte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1639947 (0.0):
bhagavāṃs tenopasaṃkrāntā upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasābhivandya / ekānte tiṣṭhan, ekānte sthitāś ca kāmāvacarā rūpāvacarāś ca devaputrā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053223 (0.0):
tenopasaṃkrāntaḥ, upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasābhivandya ekānte
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055815 (0.0):
tenopasaṃkrāmat, upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasābhivandya ekānte
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056246 (0.0):
samyaksaṃbuddhas tenopasaṃkrāntaḥ, upasaṃkramya bhagavataḥ pādau / śirasābhivandya ekānte 'tiṣṭhat, ekānte sthitaś ca ratnottamo bodhisattvo
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056666 (0.0):
yenāyaṃ sahālokadhātus tena saṃprāptaḥ, yena ca śākyamunis tathāgato 'rhan / samyaksaṃbuddhas tenopasaṃkrāntaḥ, upasaṃkramya bhagavataḥ pādau
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9670244 (0.0):
atha khalvāyuṣmān rāṣṭrapālo yena bhagavāṃstenopasaṃkrāmat / upasaṃkramya / bhagavataḥ pādau śirasābhivandya bhagavantaṃ triḥ pradakṣiṇikṛtyaikānte
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6612319 (0.0):
yena bhagavāṃstenopasaṃkrāmat | upasaṃkramya bhagavataḥ pādau / śirasābhivandya saptakṛtvaḥ pradakṣiṇīkṛtya taṃ muktāhāraṃ bhagavataḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6616890 (0.0):
parvatarājaḥ yena ca bhagavāṃstenopasaṃkrāmat | upasaṃkramya bhagavataḥ / pādau śirasābhivandya saptakṛtvaḥ pradakṣiṇīkṛtya bhagavantametadavocat
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28015136 (0.0):
yena bhagavān ghoṣadatto nāma tathāgato 'rhan / samyaksaṃbuddhastenopasaṃkrāmat | upasaṃkramya bhagavataḥ pādau
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7821015 (0.0):
yena ca bhagavāṃcchākyamunistathāgato 'rhan / samyaksaṃbuddhastenopasaṃkrāmadupasaṃkramya bhagavataḥ pādau
bhagavantaṃ śākyamunin tathāgatam etad avocat* ratnākaro bhagavān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713156 (0.0):
'tiṣṭhat ekānte sthitaś ca samantaraśmir bodhisattvo bhagavantaṃ / śākyamunim etad avocat ratnākaro bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053230 (0.0):
'tiṣṭhat, ekānte sthitaś ca samantaraśmir bodhisattvo bhagavantaṃ / śākyamunim etad avocat: ratnākaro bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037531 (0.016):
pravrajitās te ca dārakās tāś ca dārikā bhagavantaṃ śākyamunin tathāgatam / etad avocan* ratnākaro bhagavāṃs tathāgataḥ bhagavato 'lpabādhātāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749813 (0.031):
tenopasaṃkrānta-r-upasaṃkramya taṃ bhagavantaṃ ratnākaraṃ tathāgatam etad / avocat* ko bhagavan hetuḥ kaḥ pratyayo 'sya mahato 'vabhāsasya loke
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890874 (0.046):
abhyavakireḥ/ evañ ca vadeḥ ratnākaro bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892124 (0.046):
tathāgatam abhyavakireḥ/ evañ ca vadeḥ ratnākaro bhagavān bhagavantam / alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713036 (0.046):
taṃ śākyamuniṃ tathāgatam abhyavakireḥ evañ ca vadeḥ ratnākaro bhagavān / bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713863 (0.046):
evañ ca vadeḥ ratnākaro bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053110 (0.046):
kulaputra padmais taṃ śākyamuniṃ tathāgatam abhyavakireḥ, evañ ca vadeḥ / ratnākaro bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749868 (0.048):
mahāsatvas taṃ bhagavantaṃ ratnākaraṃ tathāgatam etad avocat* gaccheyam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713736 (0.049):
tasya bhagavataḥ pādāv abhivandya taṃ tathāgataṃ ratnākaram etad avocat ko / bhagavan hetuḥ kaḥ pratyayo 'sya mahato 'vabhāsasya loke prādurbhāvāya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714983 (0.049):
abhivandya taṃ tathāgataṃ ratnākaram etad avocat ko bhagavan hetuḥ kaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715399 (0.049):
bhagavataḥ pādāv abhivandya taṃ tathāgataṃ ratnākaram etad avocat ko / bhagavan hetuḥ kaḥ pratyayo 'sya mahato 'vabhāsasya loke prādurbhāvāya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052982 (0.049):
abhivandya taṃ tathāgataṃ ratnākaram etad avocat: ko bhagavan hetuḥ? kaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892017 (0.059):
ukte ratnākaras tathāgataḥ samantaraśmiṃ bodhisattvam etad}} avocat/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892853 (0.059):
sandarśanāya/ evam ukte ratnākaras tathāgataḥ samantaraśmiṃ bodhisattvam / etad}} avocat/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713757 (0.059):
sandarśanāya evam ukte ratnākaras tathāgataḥ samantaraśmiṃ bodhisattvam / etad avocat asti kulaputra itaḥ pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714169 (0.059):
sandarśanāya evam ukte ratnākaras tathāgataḥ samantaraśmiṃ bodhisattvam / etad avocat asti kulaputra ito dakṣiṇasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715004 (0.059):
ukte ratnākaras tathāgataḥ samantaraśmiṃ bodhisattvam etad avocat asti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715420 (0.059):
sandarśanāya evam ukte ratnākaras tathāgataḥ samantaraśmiṃ bodhisattvam / etad avocat asti kulaputra ita uttarapūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamān
bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṃkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890879 (0.0):
abhyavakireḥ/ evañ ca vadeḥ ratnākaro bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891000 (0.0):
śākyamunim etad avocat/ ratnākaro bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ / paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891291 (0.0):
abhyavakireḥ/ evañ ca vadeḥ ratnākaro bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ / paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891411 (0.0):
śākyamunim etad avocat/ ratnākaro bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892133 (0.0):
tathāgatam abhyavakireḥ/ evañ ca vadeḥ ratnākaro bhagavān bhagavantam / alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713165 (0.0):
śākyamunim etad avocat ratnākaro bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ / paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713455 (0.0):
taṃ śākyamuniṃ tathāgatam abhyavakireḥ evañ ca vadeḥ ratnākaro bhagavān / bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713868 (0.0):
evañ ca vadeḥ ratnākaro bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714815 (0.0):
śākyamunim etad avocat ratnākaro bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715114 (0.0):
evañ ca vadeḥ ratnākaro bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037288 (0.0):
śākyamunin tathāgatam abhyavakireḥ evañ ca vadeḥ ratnākaro bhagavān* / bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṃkatāṃ laghusamutthānatāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053112 (0.0):
ratnākaro bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053235 (0.0):
śākyamunim etad avocat: ratnākaro bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ / paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037540 (0.017):
etad avocan* ratnākaro bhagavāṃs tathāgataḥ bhagavato 'lpabādhātāṃ / paripṛcchaty alpātaṃkatāṃ laghusamutthānatāṃ yātrāṃ balaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890463 (0.035):
01317 bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890585 (0.035):
01410 karo bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ / laghūtthānatāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713462 (0.035):
bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ / balaṃ sukhasparśavihāratāṃ paripṛcchati imāni ca tena bhagavatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714284 (0.035):
evañ ca vadeḥ ratnākaro bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty / alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ paripṛcchati
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053119 (0.035):
ratnākaro bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ / laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ paripṛcchati, imāni ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053539 (0.035):
aśokaśrīr bhagavān bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ
balaṃ sukhasparśavihāratāñ ca paripṛcchatīmāni ca tena bhagavatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890465 (0.0):
laghūtthānatāṃ yātrāṃ / 01318 balaṃ sukhasparśavihāratāṃ paripṛcchati/ imāni ca tena bhagavatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892970 (0.0):
alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ / sukhasparśavihāratāṃ paripṛcchati/ imāni ca tena bhagavatā ratnākareṇa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713051 (0.0):
bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ / balaṃ sukhasparśavihāratāṃ paripṛcchati imāni ca tena bhagavatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713171 (0.0):
paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713467 (0.0):
bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ / balaṃ sukhasparśavihāratāṃ paripṛcchati imāni ca tena bhagavatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713585 (0.0):
paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713878 (0.0):
alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ paripṛcchati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714287 (0.0):
alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ paripṛcchati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037299 (0.0):
(PvSPL ki_b) yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ paripṛcchatīmāni ca tena / bhagavatā ratnākareṇa tathāgatenārhatā samyaksambuddhena nānāratnāmayāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037546 (0.0):
paripṛcchaty alpātaṃkatāṃ laghusamutthānatāṃ yātrāṃ balaṃ / sukhasparśavihāratāñ ca paripṛcchati imāni ca tena bhagavatā ratnākareṇa
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053125 (0.0):
laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ paripṛcchati, imāni ca / tena bhagavatā ratnākareṇa tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena padmāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053245 (0.0):
paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ / ca paripṛcchati, imāni ca tena bhagavatā ratnākareṇa tathāgatena (PvsP1 1:
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053543 (0.0):
laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ ca paripṛcchati, imāni ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053665 (0.0):
alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053966 (0.0):
laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ ca paripṛcchati, imāni ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054088 (0.0):
paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ / ca paripṛcchati, imāni ca tena bhagavatā ratnārciṣā tathāgatena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054383 (0.0):
laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ ca paripṛcchati, imāni ca / tena bhagavatā jayendreṇa tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena padmāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054503 (0.0):
alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ ca / paripṛcchati, imāni ca tena bhagavatā jayendreṇa tathāgatena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054946 (0.0):
bhagavan bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ / yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāñ ca paripṛcchati, imāni ca tena bhagavatā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055262 (0.0):
laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ ca paripṛcchati, imāni ca / tena bhagavatā padmottaśriyā tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena padmāni
ratnākareṇa tathāgatena nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748797 (0.0):
ca raśmyāṃ nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27750067 (0.0):
| imāni ca tena bhagavatā suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni / prahitāni | bhagavataḥ pūjākarmaṇe | atha bhagavāṃs tāni padmāni gṛhītvā
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27750621 (0.0):
imāni ca tena bhagavatā suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni prahitāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6889391 (0.0):
00716 raśmimukhe caikaikasminn uttamaratnamayāni suvarṇanirbhāsāni / sahasrapatrāṇi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890601 (0.0):
01411 yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ ca paripṛcchati/ imāni ca tena / bhagavatā / 01412 ratnākareṇa tathāgatena nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891020 (0.0):
ca paripṛcchati/ imāni ca tena bhagavatā ratnākareṇa tathāgatena / nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni}}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713181 (0.0):
paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ / ca paripṛcchati imāni ca tena bhagavatā ratnākareṇa tathāgatena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037261 (0.0):
yasedānīṅ kālaṃ manyase // atha khalu ratnākaras tathāgato nānāratnamayāni / suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni samantaraśmaye bodhisatvāya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052063 (0.0):
niśceruḥ, raśmimukhe caikaikasminn uttamamayāni suvarṇanirbhāsāni / sahasrapatrāṇi padmāny utpannāny abhūvan, teṣu ca padmeṣu buddhavigrahā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053256 (0.0):
9) nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053673 (0.0):
paripṛcchati, imāni ca tena bhagavatā aśokaśriyā tathāgatena / nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054095 (0.0):
ca paripṛcchati, imāni ca tena bhagavatā ratnārciṣā tathāgatena / nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054511 (0.0):
paripṛcchati, imāni ca tena bhagavatā jayendreṇa tathāgatena / nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054960 (0.0):
samādhihastyuttaraśriyā tathāgatena nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055228 (0.0):
atha khalu padmottaraśrī tathāgato nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni / sahasrapatrāṇi padmāni padmahastāya bodhisattvāya prādāt, etais tvaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055402 (0.0):
padmottaraśriyā tathāgatena nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055862 (0.0):
bhagavatā sūryamaṇḍalaprabhāsottamaśriyā tathāgatena nānāratnamayāni / suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni bhagavataḥ.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056287 (0.0):
ekacchattreṇa tathāgatena nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056708 (0.0):
tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15057130 (0.0):
nandaśriyā tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena nānāratnamayāni / suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni bhagavataḥ.
padmāni prahitāni bhagavataḥ // atha khalu bhagavāñ cchākyamunis
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27750069 (0.0):
| imāni ca tena bhagavatā suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni / prahitāni | bhagavataḥ pūjākarmaṇe | atha bhagavāṃs tāni padmāni gṛhītvā
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27750623 (0.0):
imāni ca tena bhagavatā suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni prahitāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037558 (0.0):
tathāgatena padmāni preṣitāni bhagavataḥ atha khalu bhagavāñ cchākyamunis
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056291 (0.0):
ekacchattreṇa tathāgatena nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi / padmāni prahitāni bhagavataḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037313 (0.009):
suvarṇāvabhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni prahitāni bhagavata iti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713185 (0.013):
nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni / bhagavataḥ atha khalu bhagavān śākyamunis tathāgatas tāni padmāni gṛhītvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713601 (0.013):
nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni / bhagavataḥ atha khalu bhagavān śākyamuniḥ tathāgatas tāni padmāni gṛhītvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714428 (0.013):
nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni / bhagavataḥ atha khalu bhagavān (PSP1: 16) śākyamuniḥ tathāgatas tāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 716498 (0.013):
nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni / bhagavataḥ atha kahlu bhagavān śākyamuniḥ tathāgatas tāni padmāni gṛhītvā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053260 (0.013):
9) nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni / bhagavataḥ.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053681 (0.013):
nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni / bhagavataḥ.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054964 (0.013):
samādhihastyuttaraśriyā tathāgatena nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni / sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni bhagavataḥ.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055406 (0.013):
padmottaraśriyā tathāgatena nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni / sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni bhagavataḥ.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055866 (0.013):
suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni bhagavataḥ.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056709 (0.013):
tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni / sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni bhagavataḥ.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054519 (0.018):
nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni / bhagavataḥ. / atha khalu bhagavān śākyamunis tathāgatas tāni padmāni gṛhītvā yena te
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15057135 (0.018):
suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni bhagavataḥ. / atha khalu bhagavān śākyamunis tathāgatas tāni padmāni gṛhītvā yena ta
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714840 (0.039):
nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni / bhagavataḥ atha khalu bhagavān śākyamuniḥ tathāgatas tāni padmāni gṛhītvā
Grahamatrkanamadharani (grahmdhu.htm.txt) 26664903 (0.044):
atha khalu bhagavāñ chākyamuni tathāgataḥ punar api gṛhamātṛkānāma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6911255 (0.046):
09713 yac caitarhi tathāgato bhagavān dharmaṃ deśayati/ atha khalu
tathāgatas tāni padmāni gṛhītvā yena te pūrvasyān diśi gaṅgānadīvālikopamā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890617 (0.010):
01414 atha khalu bhagavān śākyamunis tathāgatas tāni padmāni gṛhītvā / 01415 yena te pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713199 (0.010):
bhagavataḥ atha khalu bhagavān śākyamunis tathāgatas tāni padmāni gṛhītvā / yena te pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena prākṣipat
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053274 (0.010):
atha khalu bhagavān śākyamunis tathāgatas tāni padmāni gṛhītvā yena te / pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavas tena prākṣipat, taiś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19036954 (0.013):
ekaikasyān diśi gaṅgānadīvālikopamā lokadhātavaḥ sphuṭā avabhāsitāś
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037095 (0.013):
paśyanti sma śākyamuniñ ca tathāgataṃ sārdhaṃ bhikṣusaṃghena // atha khalu / pūrvasyān diśi gaṅgānadīvālikopamāl lokadhātūn atikramya tebhyo yā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053697 (0.014):
11) yena te dakṣiṇasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavas tena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054119 (0.014):
13) yena te paścimāyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavas tena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055423 (0.014):
19) yena te pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavas tena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055881 (0.014):
atha khalu bhagavān śākyamunis tathāgatas tāni padmāni gṛhītvā yena te / dakṣiṇapaścimāyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavas tena prākṣipat,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056306 (0.014):
paścimottarasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavas tena prākṣipat,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056726 (0.014):
atha khalu bhagavān śākyamunis tathāgatas tāni padmāni gṛhītvā yena te / 'dhastād diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavas tena prākṣipat, taiś ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15057150 (0.014):
upariṣṭād diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavas tena prākṣipat, taiś ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051862 (0.014):
trisāhasramahāsāhasro lokadhātur avabhāsito 'bhūt parisphuṭaḥ, pūrvasyāṃ / diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavas tena mahatā raśmyavabhāsena sphuṭā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051888 (0.014):
adhastād upariṣṭād diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavas tena mahatā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052007 (0.014):
sarvāsu daśasu dikṣu ekaikasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavas tayā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054532 (0.014):
atha khalu bhagavān śākyamunis tathāgatas tāni padmāni gṛhītvā yena te / uttarasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavas tena (PvsP1 1: 15)
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15063140 (0.014):
sa cec chāriputrādhastād diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavaḥ paripūrṇā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15063194 (0.014):
sa cec chāriputra ūrdhvaṃ diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavaḥ paripūrṇā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713615 (0.014):
bhagavataḥ atha khalu bhagavān śākyamuniḥ tathāgatas tāni padmāni gṛhītvā / yena te dakṣiṇasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena prākṣipat
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714025 (0.014):
bhagavataḥ atha khalu bhagavān śākyamuniḥ tathāgatas tāni padmāni gṛhītvā / yena te paścimāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena prākṣipat
lokadhātavas tena prākṣipat taiś ca padmais te lokadhātavaḥ sphuṭā / abhūvan* teṣu ca padmeṣu buddhavigrahā niṣaṇṇakās teṣu buddhakṣetreṣu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053709 (0.0):
11) yena te dakṣiṇasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavas tena / prākṣipat, taiś ca padmais te lokadhātavaḥ sphuṭā abhūvan, teṣu ca padmeṣu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054132 (0.0):
13) yena te paścimāyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavas tena / prākṣipat, taiś ca padmais te lokadhātavaḥ sphuṭā abhūvan, teṣu ca padmeṣu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054991 (0.0):
prākṣipat, taiś ca padmais te lokadhātavaḥ sphuṭā abhūvan. teṣu ca padmeṣu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055891 (0.0):
dakṣiṇapaścimāyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavas tena prākṣipat, / taiś ca padmais te lokadhātavaḥ sphuṭā abhūvan, teṣu ca padmeṣu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056319 (0.0):
paścimottarasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavas tena prākṣipat, / taiś ca padmais te lokadhātavaḥ sphuṭā abhūvan, teṣu ca padmeṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713209 (0.008):
yena te pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena prākṣipat / taiś ca padmais te lokadhātavaḥ sphuṭā abhūvan teṣu ca padmeṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713625 (0.008):
yena te dakṣiṇasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena prākṣipat / taiś ca padmaiḥ te lokadhātavaḥ sphuṭā abhūvan teṣu ca padmeṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714030 (0.008):
yena te paścimāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena prākṣipat / taiś ca padmaiḥ te lokadhātavaḥ sphuṭā abhūvan teṣu ca padmeṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714868 (0.008):
yena te uttarapūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena / prākṣipat taiś ca padmaiḥ te lokadhātavaḥ sphuṭā abhūvan teṣu ca padmeṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715278 (0.008):
yena te pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena / prākṣipat taiś ca padmaiḥ te lokadhātavaḥ sphuṭā abhūvan teṣu ca padmeṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715695 (0.008):
yena te dakṣiṇapaścimāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena / prākṣipat taiś ca padmaiḥ te lokadhātavaḥ sphuṭā abhūvan teṣu ca padmeṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 716108 (0.008):
yena te paścimottarasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena / prākṣipat taiś ca padmaiḥ te lokadhātavaḥ sphuṭā abhūvan teṣu ca padmeṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 716520 (0.008):
yena te adhas tād diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena prākṣipat / taiś ca padmaiḥ te lokadhātavaḥ sphuṭā abhūvan teṣu ca padmeṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 716931 (0.008):
yena te upariṣṭād diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas tena prākṣipat / taiś ca padmaiḥ te lokadhātavaḥ sphuṭā abhūvan teṣu ca padmeṣu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053287 (0.008):
pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavas tena prākṣipat, taiś ca / padmais te lokadhātavaḥ sphuṭā abhūvan, teṣu ca padmeṣu buddhavigrahā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055427 (0.008):
19) yena te pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavas tena / prākṣipat, taiś ca padmais te lokadhātavaḥ sphuṭā abhūvan, teṣu ca padmeṣu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056734 (0.008):
'dhastād diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavas tena prākṣipat, taiś ca / padmais te lokadhātavaḥ sphuṭā abhūvan, teṣu ca padmeṣu buddhavigrahā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15057155 (0.008):
upariṣṭād diśi gaṅgānadībālukopamā lokadhātavas tena prākṣipat, taiś ca / padmais te lokadhātavaḥ sphuṭā abhūvan, teṣu ca padmeṣu buddhavigrahā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15057163 (0.008):
padmais te lokadhātavaḥ sphuṭā abhūvan, teṣu ca padmeṣu buddhavigrahā / niṣaṇṇakās teṣu ca buddhakṣetreṣu dharmaṃ deśayanti yad utemām eva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714449 (0.009):
padmāni gṛhītvā yena te uttarasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopamā lokadhātavas / tena prākṣipat taiś ca padmaiḥ te lokadhātavaḥ sphuṭā abhūvan teṣu ca
dharman deśayanti sma yad utemam eva prajñāpāramitāpratisaṃyuktaṃ yaiś ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053715 (0.009):
buddhavigrahā niṣaṇṇakās teṣu ca buddhakṣetreṣu dharmaṃ deśayanti sma, yad
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1858900 (0.029):
tathāgatakāyādaprameyāsaṃkhyeyāni buddhakṣetrāṇi saṃdṛśyante, teṣu ca / buddhakṣetreṣu imameva dharmanayaṃ deśayanti sma /
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053291 (0.036):
niṣaṇṇakāḥ, teṣu ca buddhakṣetreṣu dharmaṃ deśayanti yad utemām eva
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054136 (0.036):
buddhavigrahā niṣaṇṇakās teṣu ca buddhakṣetreṣu dharmaṃ deśayanti yad
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056323 (0.036):
buddhavigrahā niṣaṇṇakāḥ teṣu ca buddhakṣetreṣu dharmaṃ deśayanti yad
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15057167 (0.036):
niṣaṇṇakās teṣu ca buddhakṣetreṣu dharmaṃ deśayanti yad utemām eva
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27750102 (0.037):
dharman deśayanti sma | (LPG 6v) yad utemā eva ṣaṭpāramitā ārabhya : yaiś
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891055 (0.048):
buddhavigrahāniṣaṇakāḥ teṣu ca buddhakṣetreṣu dharmaṃ deśayanti yad utemām / eva prajñāpāramitāpratisaṃyuktāṃ dharmadeśanām/ yaiś ca sattvaiḥ sa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891470 (0.048):
{{te lokadhātavaḥ sphuṭā abhūvan/ teṣu ca padmeṣu buddhavigrahāniṣaṇakāḥ / teṣu ca buddhakṣetreṣu dharmaṃ deśayanti yad utemām eva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892306 (0.048):
padmeṣu buddhavigrahāniṣaṇakāḥ teṣu ca buddhakṣetreṣu dharmaṃ deśayanti / yad utemām eva prajñāpāramitāpratisaṃyuktāṃ dharmadeśanām/ yaiś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713216 (0.048):
buddhavigrahāniṣaṇakāḥ teṣu ca buddhakṣetreṣu dharmaṃ deśayanti yad utemām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714456 (0.048):
padmeṣu buddhavigrahāniṣaṇakāḥ teṣu ca buddhakṣetreṣu dharmaṃ deśayanti / yad utemām eva prajñāpāramitāpratisaṃyuktāṃ dharmadeśanām yaiś ca sattvaiḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054552 (0.048):
buddhavigrahā niṣaṇṇakās teṣu ca buddhakṣetreṣu dharmaṃ deśayanti yad / utemām eva prajñāpāramitāpratisaṃyuktāṃ dharmadeśanāṃ, yaiś ca sattvaiḥ sa
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054998 (0.048):
buddhavigrahā niṣaṇṇakās teṣu ca buddhakṣetreṣu dharmaṃ deśayanti yad / utemām eva prajñāpāramitāpratisaṃyuktāṃ dharmadeśanāṃ yaiś ca sattvaiḥ sa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714871 (0.051):
buddhavigrahāniṣaṇakāḥ teṣu ca buddhakṣetreṣu dharmaṃ deśayanti yad utemām
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748870 (0.056):
gaṃgānadīvālukopamāl lokadhātūn gacchanti sma | tatra gatvā dharman / deśayanti sma | yad utemām eva ṣaṭpāramitāpratisaṃyuktān dharmadeśanām*
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27750657 (0.056):
lokadhātavaḥ sphuṭā abhūvan* tatra ca padmeṣu tathāgatavigrahā niṣaṇṇā / dharman deśayanti sma | yad utemā eva ṣaṭpāramitā ārabhya : yaiś ca
satvais sa dharmaś śrutas te sarve niyatā abhūvann anuttarāyāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27748881 (0.0):
deśayanti sma | yad utemām eva ṣaṭpāramitāpratisaṃyuktān dharmadeśanām* / yaiś ca satvaiḥ sa dharmaḥ śrutas te sarve niyatā abhavann anuttarasyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711902 (0.0):
raśmyavabhāsena sphuṭā avabhāsitās te sarve niyatā abhūvan anuttarāyāṃ / samyaksambodhau atha khalu bhagavān punar eva yā sā buddhānāṃ bhagavatāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711943 (0.0):
sattvās tayā prabhayā spṛṣṭās te sarve niyatā abhūvan anuttarāyāṃ / samyaksambodhau atha khalu bhagavāṃs tasyāṃ velāyāṃ jihvendriyaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052020 (0.007):
prabhayā avabhāsitā abhūvan, ye ca sattvās tayā prabhayā spṛṣṭās te sarve / niyatā abhūvann anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau. / atha khalu bhagavāṃs tasyāṃ velāyāṃ jihvendriyaṃ nirṇāmayāmāsa, yenemaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891065 (0.009):
eva prajñāpāramitāpratisaṃyuktāṃ dharmadeśanām/ yaiś ca sattvaiḥ sa / dharmaḥ śrutas te niyatā abhūvan anuttarāyāṃ samyaksambodhau/ atha khalu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891481 (0.009):
prajñāpāramitāpratisaṃyuktāṃ dharmadeśanām/ yaiś ca sattvaiḥ sa dharmaḥ / śrutas te niyatā abhūvan anuttarāyāṃ samyaksambodhau/ atha khalu te
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892316 (0.009):
yad utemām eva prajñāpāramitāpratisaṃyuktāṃ dharmadeśanām/ yaiś ca / sattvaiḥ sa dharmaḥ śrutas te niyatā abhūvan anuttarāyāṃ samyaksambodhau/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713228 (0.009):
eva prajñāpāramitāpratisaṃyuktāṃ dharmadeśanām yaiś ca sattvaiḥ sa dharmaḥ / śrutas te niyatā abhūvan anuttarāyāṃ samyaksambodhau atha khalu te
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714468 (0.009):
yad utemām eva prajñāpāramitāpratisaṃyuktāṃ dharmadeśanām yaiś ca sattvaiḥ / sa dharmaḥ śrutas te niyatā abhūvan anuttarāyāṃ samyaksambodhau atha khalu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053303 (0.009):
prajñāpāramitāpratisaṃyuktāṃ dharmadeśanām, yaiś ca sattvaiḥ sa dharmaḥ / śrutas te niyatā abhūvann anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053726 (0.009):
utemām eva prajñāpāramitāpratisaṃyuktāṃ dharmadeśanāṃ, yaiś ca sattvaiḥ sa / dharmaḥ śrutas te niyatā abhūvan anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055007 (0.009):
utemām eva prajñāpāramitāpratisaṃyuktāṃ dharmadeśanāṃ yaiś ca sattvaiḥ sa / dharmaḥ śrutas te niyatā abhūvan anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055452 (0.009):
utemām eva prajñāpāramitāpratisaṃyuktāṃ dharmadeśanāṃ, yaiś ca sattvaiḥ sa / dharmaḥ śrutas te niyatā abhūvann anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056336 (0.009):
utemām eva prajñāpāramitāpratisaṃyuktāṃ dharmadeśanām, yaiś ca sattvaiḥ sa / dharmaḥ śrutas te niyatā abhūvan anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15057176 (0.009):
prajñāpāramitāpratisaṃyuktāṃ dharmadeśanāṃ, yaiś ca sattvaiḥ sa dharmaḥ / śrutas te niyatā abhūvann anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054148 (0.017):
sadharmaḥ śrutas te niyatā abhūvan anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau. / atha khalu te bodhisattvās te ca gṛhasthās te ca pravrajitās te ca dārakās
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056756 (0.017):
śrutas te niyatā abhūvann anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau. / atha khalu te bodhisattvās te gṛhasthās te ca pravrajitās te ca dārakās
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711823 (0.021):
raśmyavabhāsena sphuṭā avabhāsitās te sarve niyatā abhūvan anuttarāyāṃ / samyaksambodhau (PSP1: 7) atha khalu bhagavān punar eva sarvaromakūpebhyaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051981 (0.026):
cābhūvan, tena ca raśmyavabhāsenaye sattvāḥ spṛṣṭās te sarve niyatā / abhūvann anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau. / atha khalu bhagavān punar eva yā sā buddhānāṃ bhagavatāṃ prakṛtiprabhā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051906 (0.028):
raśmyavabhāsena sphuṭā avabhāsitās te sarve niyatā abhūvann anuttarāyāṃ / samyaksaṃbodhau.
samyaksambodhau // atha khalu ye te bodhisatvā mahāsatvā gṛhasthāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711903 (0.0):
raśmyavabhāsena sphuṭā avabhāsitās te sarve niyatā abhūvan anuttarāyāṃ / samyaksambodhau atha khalu bhagavān punar eva yā sā buddhānāṃ bhagavatāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 711944 (0.0):
sattvās tayā prabhayā spṛṣṭās te sarve niyatā abhūvan anuttarāyāṃ / samyaksambodhau atha khalu bhagavāṃs tasyāṃ velāyāṃ jihvendriyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713232 (0.0):
śrutas te niyatā abhūvan anuttarāyāṃ samyaksambodhau atha khalu te
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714474 (0.0):
sa dharmaḥ śrutas te niyatā abhūvan anuttarāyāṃ samyaksambodhau atha khalu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15052022 (0.007):
prabhayā avabhāsitā abhūvan, ye ca sattvās tayā prabhayā spṛṣṭās te sarve / niyatā abhūvann anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau. / atha khalu bhagavāṃs tasyāṃ velāyāṃ jihvendriyaṃ nirṇāmayāmāsa, yenemaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053306 (0.007):
śrutas te niyatā abhūvann anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau. / atha khalu te bodhisattvās te ca gṛhasthās te ca pravrajitās te ca dārakās
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053733 (0.007):
dharmaḥ śrutas te niyatā abhūvan anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau. / atha khalu te bodhisattvās te ca gṛhasthās te ca pravrajitās te ca dārakās
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054154 (0.007):
sadharmaḥ śrutas te niyatā abhūvan anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau. / atha khalu te bodhisattvās te ca gṛhasthās te ca pravrajitās te ca dārakās
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055458 (0.007):
dharmaḥ śrutas te niyatā abhūvann anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau. / atha khalu te bodhisattvās te ca gṛhasthās te ca pravrajitās te ca dārakās
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056336 (0.007):
dharmaḥ śrutas te niyatā abhūvan anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau. / atha khalu te boadhisattvās te ca gṛhasthās te ca pravrajitās te ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056762 (0.007):
śrutas te niyatā abhūvann anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau. / atha khalu te bodhisattvās te gṛhasthās te ca pravrajitās te ca dārakās
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 716133 (0.026):
śrutas te niyatā abhūvan anuttarāyāṃ samyaksambodhau atha khalu te
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15051983 (0.026):
cābhūvan, tena ca raśmyavabhāsenaye sattvāḥ spṛṣṭās te sarve niyatā / abhūvann anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau. / atha khalu bhagavān punar eva yā sā buddhānāṃ bhagavatāṃ prakṛtiprabhā
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17094479 (0.041):
vandanāya, sarve ca te bodhisatvā anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / saṃprasthitāḥ. / [SaSū(C) 156] 1. atha khalu bhagavān sarvaśūraṃ bodhisatvaṃ mahāsatvam
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28717377 (0.042):
bhavantyanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / ye khalu punaḥ kulaputra sattvā mama
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892325 (0.052):
atha khalu te bodhisattvās te ca gṛhasthās te ca pravrajitās te ca dārakās
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713650 (0.052):
bodhisattvās te ca gṛhasthās te ca pravrajitās te ca dārakās tāś ca / dārikās tato ratnāvatyā lokadhātoḥ samantaraśminā bodhisattvena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054570 (0.052):
atha khalu te bodhisattvās te ca gṛhasthās te ca pravrajitās te ca dārakās / tāś ca dārikās tato jayāyā lokadhātoḥ jayadattena bodhisattvena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055016 (0.052):
atha khalu te bodhisattvās te ca gṛhasthās te ca pravrajitās te ca dārakās / tāś ca dārikās tataḥ samādhyalaṃkṛtāyā lokadhātor vijayavikrāmiṇā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055916 (0.052):
atha khalu te bodhisattvās te ca gṛhasthās te ca pravrajitās te ca dārakās / tāś ca dārikās tato vigatarajaḥsañcayāyā lokadhātoḥ sūryaprabhāsena
pravrajitāś ca dārakā dārikāś ca tato ratnāvatyā lokadhātos samantaraśminā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892330 (0.0):
atha khalu te bodhisattvās te ca gṛhasthās te ca pravrajitās te ca dārakās / tāś ca dārikās tato ratnāvatyā lokadhātoḥ samantaraśminā bodhisattvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713239 (0.0):
bodhisattvās te ca gṛhasthās te ca pravrajitās te ca dārakās tāś ca / dārikās tato ratnāvatyā lokadhātoḥ samantaraśminā bodhisattvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714477 (0.0):
te bodhisattvās te ca gṛhasthās te ca pravrajitās te ca dārakās tāś ca / dārikās tato ratnāvatyā lokadhātoḥ samantaraśminā bodhisattvena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053734 (0.012):
atha khalu te bodhisattvās te ca gṛhasthās te ca pravrajitās te ca dārakās / tāś ca dārikās tataḥ sarvaśokāpagatāyā lokadhātoḥ vigataśokena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054154 (0.012):
atha khalu te bodhisattvās te ca gṛhasthās te ca pravrajitās te ca dārakās / tāś ca dārikās tata upaśāntāyā lokadhātoś cāritramatiṇā bodhisattvena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054572 (0.012):
atha khalu te bodhisattvās te ca gṛhasthās te ca pravrajitās te ca dārakās / tāś ca dārikās tato jayāyā lokadhātoḥ jayadattena bodhisattvena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055016 (0.012):
atha khalu te bodhisattvās te ca gṛhasthās te ca pravrajitās te ca dārakās / tāś ca dārikās tataḥ samādhyalaṃkṛtāyā lokadhātor vijayavikrāmiṇā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055458 (0.012):
atha khalu te bodhisattvās te ca gṛhasthās te ca pravrajitās te ca dārakās / tāś ca dārikās tato bodhimaṇḍālaṃkārasurucirāyā lokadhātoḥ padmahastena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055916 (0.012):
atha khalu te bodhisattvās te ca gṛhasthās te ca pravrajitās te ca dārakās / tāś ca dārikās tato vigatarajaḥsañcayāyā lokadhātoḥ sūryaprabhāsena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056764 (0.012):
atha khalu te bodhisattvās te gṛhasthās te ca pravrajitās te ca dārakās / tāś ca dārikās tataḥ padmāyā lokadhātor padmottareṇa bodhisattvena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15057185 (0.012):
atha khalu te bodhisattvās te ca gṛhasthās te ca pravrajitās te ca dārakās / tāś ca dārikās tato nandāyā lokadhātor nandadattena bodhisattvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890661 (0.012):
01420 atha khalu te bodhisattvās te ca gṛhasthās te ca pravrajitās te ca / dārakā / 01421 s tāś ca dārikās tato ratnāvatyā lokadhātoḥ samantaraśminā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891076 (0.041):
te bodhisattvās te ca gṛhasthās te ca pravrajitās te ca dārakās tāś ca / dārikās tato ratnāvatyā lokadhātoḥ samantaraśminā bodhisattvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713653 (0.041):
bodhisattvās te ca gṛhasthās te ca pravrajitās te ca dārakās tāś ca / dārikās tato ratnāvatyā lokadhātoḥ samantaraśminā bodhisattvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6893996 (0.041):
te bodhisattvās te ca gṛhasthās te ca pravrajitās te ca dārakās tāś ca / dārikās tato ratnāvatyā lokadhātoḥ samantaraśminā bodhisattvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6894414 (0.052):
tāś ca dārikās tato ratnāvatyā lokadhātoḥ samantaraśminā bodhisattvena / mahāsattvena sārdham āgatāḥ svakasvakaiḥ kuśalamūlair bhagavantaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 716556 (0.052):
dārikās tato ratnāvatyā lokadhātoḥ samantaraśminā bodhisattvena / mahāsattvena sārdham āgatāḥ svakasvakaiḥ kuśalamūlair bhagavantaṃ
bodhisatvena mahāsatvena sārdham āyātās te svakasvakaiḥ kuśalamūlair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890670 (0.0):
01421 s tāś ca dārikās tato ratnāvatyā lokadhātoḥ samantaraśminā / bodhisattvena / 01422 mahāsattvena sārdham āgatāḥ svakasvakaiḥ kuśalamūlair bhagavantaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891088 (0.0):
mahāsattvena sārdham āgatāḥ svakasvakaiḥ kuśalamūlair bhagavantaṃ / śākyamuniṃ satkṛtya gurūkṛtya sammānya saṃpūjyaikānte}} nyaṣīdan/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891503 (0.0):
mahāsattvena sārdham āgatāḥ svakasvakaiḥ kuśalamūlair bhagavantaṃ / śākyamuniṃ satkṛtya gurūkṛtya sammānya saṃpūjyaikānte}}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713248 (0.0):
dārikās tato ratnāvatyā lokadhātoḥ samantaraśminā bodhisattvena / mahāsattvena sārdham āgatāḥ svakasvakaiḥ kuśalamūlair bhagavantaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713664 (0.0):
mahāsattvena sārdham āgatāḥ svakasvakaiḥ kuśalamūlair bhagavantaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 716153 (0.0):
mahāsattvena sārdham āgatāḥ svakasvakaiḥ kuśalamūlair bhagavantaṃ / śākyamuniṃ satkṛtya gurūkṛtya sammānya saṃpūjyaikānte nyaṣīdan atha khalv
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053324 (0.0):
mahāsattvena sārdham āgatāḥ svakasvakaiḥ kuśalamūlair bhagavantaṃ / śākyamuniṃ satkṛtya gurukṛtya saṃmānya saṃpūjyaikānte nyaṣīdan.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053750 (0.0):
bodhisattvena mahāsattvena sārdham āgatāḥ svakasvakaiḥ kuśalamūlair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892333 (0.034):
tāś ca dārikās tato ratnāvatyā lokadhātoḥ samantaraśminā bodhisattvena / mahāsattvena sārdham āgatāḥ svakasvakaiḥ kuśalamūlair bhagavantaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6893584 (0.052):
tāś ca dārikās tato ratnāvatyā lokadhātoḥ samantaraśminā bodhisattvena / mahāsattvena sārdham āgatāḥ svakasvakaiḥ kuśalamūlair bhagavantaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 716555 (0.052):
dārikās tato ratnāvatyā lokadhātoḥ samantaraśminā bodhisattvena / mahāsattvena sārdham āgatāḥ svakasvakaiḥ kuśalamūlair bhagavantaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 716145 (0.055):
dārikās tato ratnāvatyā lokadhātoḥ samantaraśminā bodhisattvena / mahāsattvena sārdham āgatāḥ svakasvakaiḥ kuśalamūlair bhagavantaṃ
bhagavantaṃ śākyamuniṃ satkṛtya gurukṛtya saṃmānya saṃpūjya pādau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890674 (0.0):
01422 mahāsattvena sārdham āgatāḥ svakasvakaiḥ kuśalamūlair bhagavantaṃ / śākyamuniṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891091 (0.0):
mahāsattvena sārdham āgatāḥ svakasvakaiḥ kuśalamūlair bhagavantaṃ / śākyamuniṃ satkṛtya gurūkṛtya sammānya saṃpūjyaikānte}} nyaṣīdan/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891506 (0.0):
mahāsattvena sārdham āgatāḥ svakasvakaiḥ kuśalamūlair bhagavantaṃ / śākyamuniṃ satkṛtya gurūkṛtya sammānya saṃpūjyaikānte}}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713252 (0.0):
mahāsattvena sārdham āgatāḥ svakasvakaiḥ kuśalamūlair bhagavantaṃ / śākyamuniṃ satkṛtya gurūkṛtya sammānya saṃpūjyaikānte nyaṣīdan (PSP1: 15)
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713667 (0.0):
mahāsattvena sārdham āgatāḥ svakasvakaiḥ kuśalamūlair bhagavantaṃ / śākyamuniṃ satkṛtya gurūkṛtya sammānya saṃpūjyaikānte nyaṣīdan atha khalu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 716159 (0.0):
mahāsattvena sārdham āgatāḥ svakasvakaiḥ kuśalamūlair bhagavantaṃ / śākyamuniṃ satkṛtya gurūkṛtya sammānya saṃpūjyaikānte nyaṣīdan atha khalv
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053331 (0.0):
mahāsattvena sārdham āgatāḥ svakasvakaiḥ kuśalamūlair bhagavantaṃ / śākyamuniṃ satkṛtya gurukṛtya saṃmānya saṃpūjyaikānte nyaṣīdan.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053757 (0.0):
bodhisattvena mahāsattvena sārdham āgatāḥ svakasvakaiḥ kuśalamūlair / bhagavantaṃ śākyamuniṃ satkṛtya gurukṛtya saṃmānya saṃpūjyaikānte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892345 (0.026):
śākyamuniṃ satkṛtya gurūkṛtya sammānya saṃpūjyaikānte}} nyaṣīdan/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714080 (0.026):
śākyamuniṃ satkṛtya gurūkṛtya sammānya saṃpūjyaikānte nyaṣīdan atha khalu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891923 (0.028):
mahāsattvena sārdham āgatāḥ svakasvakaiḥ kuśalamūlair bhagavantaṃ / śākyamuniṃ satkṛtya gurūkṛtya sammānya saṃpūjyaikānte}}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6893178 (0.028):
mahāsattvena sārdham āgatāḥ svakasvakaiḥ kuśalamūlair bhagavantaṃ / śākyamuniṃ satkṛtya gurūkṛtya sammānya saṃpūjyaikānte}} nyaṣīdan/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714492 (0.028):
mahāsattvena sārdham āgatāḥ svakasvakaiḥ kuśalamūlair bhagavantaṃ / śākyamuniṃ satkṛtya gurūkṛtya sammānya saṃpūjyaikānte nyaṣīdan atha khalu
śirasābhivandyaikānte nyasīdan* ekāntaniṣannāś ca te gṛhasthās te ca
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25801918 (0.018):
upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasābhivandyaikānte nyasīdan |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5628687 (0.027):
pādau śirasā vanditvaikānte nyaṣīdan* | ekāntaniṣaṇṇāṃs tān nāvikān
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24458050 (0.027):
26.6 (upetya bhagavatpādau śirasā vanditvaikānte nyaṣīdan ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24466335 (0.027):
bhagavatpādau śirasā vanditvaikānte nyaṣīdan ||)
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19110875 (0.027):
Vipaśyino bodhisatvasya pādau śirasā vanditvā ekānte nyaṣīdaṃn / ekāntaniṣaṃṇāny aśītir bhikṣusahasrāṇi Vipaśyī bodhisatvo dhārmyā kathayā
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19112651 (0.027):
Vipaśyinaḥ samyaksaṃbuddhasya pādau śirasā vanditvā ekānte nyaṣīdan / ekāntaniṣaṇṇāny aśītir bhikṣusahasrāṇi Khaṇḍo rājakumāra
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19112751 (0.027):
upetya Vipaśyinaḥ samyaksaṃbuddhasya pādau śirasā vanditvaikānte nyaṣīdan / ekāntaniṣaṇṇāny aśītir bhikṣusahasrāṇi Vipaśyī samyaksaṃbuddhas tribhiḥ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15221693 (0.027):
prakṣālya yena bhagavāṃs tenopajagmuḥ | upetya bhagavatpādau śirasā / vanditvaikānte nyaṣīdan | ekāntaniṣaṇṇāḥ saṃbahulā bhikṣavo bhagavantam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037401 (0.030):
samyaksambuddhas tenopasaṃkrāmat upasaṃkramya bhagavataḥ pādau / śirasābhivandyaikānte 'sthād ekānte sthitaś ca samantaraśmir bodhisatvo
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012937 (0.030):
12. atha rājā māgadhaḥ ajātaśatrur vaidehīputraḥ bhagavataḥ pādau / śirasā vanditvā ekānte nyaṣīdad; ekāntaniṣaṇṇo rājā māgadhaḥ ajātaśatrur
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5629506 (0.033):
brahmaṇaḥ samyaksaṃbuddhasya pādau śirasā vanditvaikānte nyaṣīdat* | / ekāntaniṣaṇṇaṃ rājānaṃ kṣatriyaṃ mūrdhābhiṣiktaṃ bhagavān bodhikarakair
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5630961 (0.033):
tenopasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya candrasya samyaksaṃbuddhasya pādau śirasā / vanditvaikānte nyaṣīdat* | ekāntaniṣaṇṇaṃ rājānaṃ kṣatriyaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24458669 (0.033):
28.3 (dṛṣṭvā ca punar yena bhagavāṃs tenopajagāma || upetya bhagavatpādau / śirasā vanditvaikānte nyaṣīdat ||) / 28.4 (ekāntaniṣaṇṇaṃ putkasaṃ mallamahāmātraṃ bhagavān āmantrayate ||)
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19113219 (0.033):
athābṛhakāyikā devatā mama pādau śirasā vanditvā ekānte nyaṣīdann / ekāntaniṣaṇṇā Abṛhakāyikā devatā ahaṃ dhārmyā kathayā saṃdarśayāmi
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22232054 (0.033):
viditvā yena bhagavāṃs tenopajagāma. upetya bhagavatpādau śirasā vanditvā, / ekānte nyaṣīdat. ekāntaniṣanna āyuṣmān pūrṇiko yāvad evāsyābhūt.
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22232818 (0.033):
tenopajagāma. upetya bhagavatpādau śirasā vanditvā ekānte nyaṣīdat. / ekāntaniṣaṇṇo 'nāthapiṇḍado gṛhapatir yāvad evāsyābhūt. saṃbahulair
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13668149 (0.033):
biṃbisārasya pratiśrutya yena bhagavāṃs tenopajagāma; upetya bhagavatpādau / śirasā vanditvaikānte nyaṣīdat; ekāntaniṣaṇṇaḥ sa puruṣo bhagavantam idam
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17996222 (0.033):
upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte nyaṣīdat; / ekāntaniṣaṇṇa āyuṣmān śroṇaḥ koṭīviṃśaḥ bhagavantam idam avocat
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055362 (0.033):
samyaksaṃbuddhas tenopasaṃkrāntaḥ, upasaṃkramya bhagavataḥ pādau / śirasābhivandya ekānte 'tiṣṭhat, ekāntasthitaś ca padmahasto bodhisattvo
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055817 (0.033):
tenopasaṃkrāmat, upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasābhivandya ekānte / 'tiṣṭhat, ekāntasthitaś ca sūryaprabhāso bodhisattvo bhagavantaṃ
pravrajitās te ca dārakās tāś ca dārikā bhagavantaṃ śākyamunin tathāgatam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056343 (0.033):
atha khalu te boadhisattvās te ca gṛhasthās te ca pravrajitās te ca / dārakās tāś ca dārikās tato vaśībhūtāyā lokadhāto ratnottameṇa
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054155 (0.034):
atha khalu te bodhisattvās te ca gṛhasthās te ca pravrajitās te ca dārakās / tāś ca dārikās tata upaśāntāyā lokadhātoś cāritramatiṇā bodhisattvena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053734 (0.045):
atha khalu te bodhisattvās te ca gṛhasthās te ca pravrajitās te ca dārakās / tāś ca dārikās tataḥ sarvaśokāpagatāyā lokadhātoḥ vigataśokena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037409 (0.055):
śirasābhivandyaikānte 'sthād ekānte sthitaś ca samantaraśmir bodhisatvo / bhagavantaṃ śākyamunin tathāgatam etad avocat* ratnākaro bhagavān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890656 (0.059):
01420 atha khalu te bodhisattvās te ca gṛhasthās te ca pravrajitās te ca / dārakā / 01421 s tāś ca dārikās tato ratnāvatyā lokadhātoḥ samantaraśminā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037492 (0.060):
samyaksambodhau // atha khalu ye te bodhisatvā mahāsatvā gṛhasthāḥ / pravrajitāś ca dārakā dārikāś ca tato ratnāvatyā lokadhātos samantaraśminā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891074 (0.060):
te bodhisattvās te ca gṛhasthās te ca pravrajitās te ca dārakās tāś ca / dārikās tato ratnāvatyā lokadhātoḥ samantaraśminā bodhisattvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892325 (0.060):
atha khalu te bodhisattvās te ca gṛhasthās te ca pravrajitās te ca dārakās / tāś ca dārikās tato ratnāvatyā lokadhātoḥ samantaraśminā bodhisattvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713234 (0.060):
bodhisattvās te ca gṛhasthās te ca pravrajitās te ca dārakās tāś ca / dārikās tato ratnāvatyā lokadhātoḥ samantaraśminā bodhisattvena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054570 (0.060):
atha khalu te bodhisattvās te ca gṛhasthās te ca pravrajitās te ca dārakās / tāś ca dārikās tato jayāyā lokadhātoḥ jayadattena bodhisattvena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055016 (0.060):
atha khalu te bodhisattvās te ca gṛhasthās te ca pravrajitās te ca dārakās / tāś ca dārikās tataḥ samādhyalaṃkṛtāyā lokadhātor vijayavikrāmiṇā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055458 (0.060):
atha khalu te bodhisattvās te ca gṛhasthās te ca pravrajitās te ca dārakās / tāś ca dārikās tato bodhimaṇḍālaṃkārasurucirāyā lokadhātoḥ padmahastena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055916 (0.060):
atha khalu te bodhisattvās te ca gṛhasthās te ca pravrajitās te ca dārakās / tāś ca dārikās tato vigatarajaḥsañcayāyā lokadhātoḥ sūryaprabhāsena
etad avocan* ratnākaro bhagavāṃs tathāgataḥ bhagavato 'lpabādhātāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037412 (0.016):
śirasābhivandyaikānte 'sthād ekānte sthitaś ca samantaraśmir bodhisatvo / bhagavantaṃ śākyamunin tathāgatam etad avocat* ratnākaro bhagavān
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6612347 (0.043):
samyaksaṃbuddho bhagavataḥ paripṛcchati alpābādhatām ālpataṅkatāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27749812 (0.054):
tenopasaṃkrānta-r-upasaṃkramya taṃ bhagavantaṃ ratnākaraṃ tathāgatam etad / avocat* ko bhagavan hetuḥ kaḥ pratyayo 'sya mahato 'vabhāsasya loke
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27750053 (0.059):
bhagavaṃs tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho bhagavato 'lpāvādhatāṃ / paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ balaṃ ca sukhasparśavihāratāṃ ca
paripṛcchaty alpātaṃkatāṃ laghusamutthānatāṃ yātrāṃ balaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037422 (0.017):
bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṃkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6892134 (0.021):
alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ / sukhasparśavihāratāṃ paripṛcchati/ imāni ca tena bhagavatā ratnākareṇa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713582 (0.021):
paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714285 (0.021):
alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ paripṛcchati
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053962 (0.021):
laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ ca paripṛcchati, imāni ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054500 (0.021):
alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054943 (0.021):
bhagavan bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ / yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāñ ca paripṛcchati, imāni ca tena bhagavatā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055386 (0.021):
alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ / sukhasparśavihāratāṃ ca paripṛcchati, imāni ca tena bhagavatā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055711 (0.021):
bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ / balaṃ sukhasparśavihāratāṃ ca paripṛcchati, imāni ca tena bhagavatā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055843 (0.021):
alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ / sukhasparśavihāratāṃ ca paripṛcchati, imāni (PvsP1 1: 21) ca tena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056691 (0.021):
alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ / sukhasparśavihāratāṃ ca paripṛcchati, imāni ca tena bhagavatā padmaśriyā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6612349 (0.026):
samyaksaṃbuddho bhagavataḥ paripṛcchati alpābādhatām ālpataṅkatāṃ / laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasaṃsparśavihāratām | evaṃ ca sa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037288 (0.047):
bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṃkatāṃ laghusamutthānatāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27750056 (0.056):
bhagavaṃs tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho bhagavato 'lpāvādhatāṃ / paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ balaṃ ca sukhasparśavihāratāṃ ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890464 (0.059):
laghūtthānatāṃ yātrāṃ / 01318 balaṃ sukhasparśavihāratāṃ paripṛcchati/ imāni ca tena bhagavatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713463 (0.059):
bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ / balaṃ sukhasparśavihāratāṃ paripṛcchati imāni ca tena bhagavatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713873 (0.059):
alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ paripṛcchati
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053120 (0.059):
laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ paripṛcchati, imāni ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053662 (0.059):
alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055258 (0.059):
laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ ca paripṛcchati, imāni ca
sukhasparśavihāratāñ ca paripṛcchati imāni ca tena bhagavatā ratnākareṇa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713053 (0.0):
balaṃ sukhasparśavihāratāṃ paripṛcchati imāni ca tena bhagavatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713173 (0.0):
paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ / ca paripṛcchati imāni ca tena bhagavatā ratnākareṇa tathāgatena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713469 (0.0):
bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ / balaṃ sukhasparśavihāratāṃ paripṛcchati imāni ca tena bhagavatā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713585 (0.0):
paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713880 (0.0):
alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ paripṛcchati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714287 (0.0):
alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ paripṛcchati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037301 (0.0):
(PvSPL ki_b) yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ paripṛcchatīmāni ca tena / bhagavatā ratnākareṇa tathāgatenārhatā samyaksambuddhena nānāratnāmayāni
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037429 (0.0):
bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṃkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ / balaṃ sukhasparśavihāratāñ ca paripṛcchatīmāni ca tena bhagavatā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053127 (0.0):
laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ paripṛcchati, imāni ca / tena bhagavatā ratnākareṇa tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena padmāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053247 (0.0):
paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ / ca paripṛcchati, imāni ca tena bhagavatā ratnākareṇa tathāgatena (PvsP1 1:
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053543 (0.0):
laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ ca paripṛcchati, imāni ca / tena bhagavatā aśokaśriyā tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena padmāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053665 (0.0):
alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053966 (0.0):
laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ ca paripṛcchati, imāni ca
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054088 (0.0):
paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ / ca paripṛcchati, imāni ca tena bhagavatā ratnārciṣā tathāgatena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054383 (0.0):
laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ ca paripṛcchati, imāni ca / tena bhagavatā jayendreṇa tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena padmāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054503 (0.0):
alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ ca / paripṛcchati, imāni ca tena bhagavatā jayendreṇa tathāgatena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054946 (0.0):
bhagavan bhagavantam alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ / yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāñ ca paripṛcchati, imāni ca tena bhagavatā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055262 (0.0):
laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ sukhasparśavihāratāṃ ca paripṛcchati, imāni ca / tena bhagavatā padmottaśriyā tathāgatenārhatā samyaksaṃbuddhena padmāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055389 (0.0):
alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ / sukhasparśavihāratāṃ ca paripṛcchati, imāni ca tena bhagavatā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055845 (0.0):
alpābādhatāṃ paripṛcchaty alpātaṅkatāṃ laghūtthānatāṃ yātrāṃ balaṃ / sukhasparśavihāratāṃ ca paripṛcchati, imāni (PvsP1 1: 21) ca tena
tathāgatena padmāni preṣitāni bhagavataḥ atha khalu bhagavāñ cchākyamunis
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037445 (0.0):
padmāni prahitāni bhagavataḥ // atha khalu bhagavāñ cchākyamunis
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713185 (5.960):
nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni / bhagavataḥ atha khalu bhagavān śākyamunis tathāgatas tāni padmāni gṛhītvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 713601 (5.960):
nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni / bhagavataḥ atha khalu bhagavān śākyamuniḥ tathāgatas tāni padmāni gṛhītvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 714427 (5.960):
nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni / bhagavataḥ atha khalu bhagavān (PSP1: 16) śākyamuniḥ tathāgatas tāni
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053260 (5.960):
9) nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni / bhagavataḥ. / atha khalu bhagavān śākyamunis tathāgatas tāni padmāni gṛhītvā yena te
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15053681 (5.960):
nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni / bhagavataḥ. / atha khalu bhagavān śākyamunis tathāgatas tāni padmāni gṛhītvā (PvsP1 1:
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054519 (5.960):
nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni / bhagavataḥ. / atha khalu bhagavān śākyamunis tathāgatas tāni padmāni gṛhītvā yena te
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15054964 (5.960):
sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni bhagavataḥ. / atha khalu bhagavān śākyamunis tathāgatas tāni padmāni gṛhītvā yena te
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055406 (5.960):
sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni bhagavataḥ. / atha khalu bhagavān śākyamunis tathāgatas tāni padmāni gṛhītvā (PvsP1 1:
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15055866 (5.960):
suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni bhagavataḥ. / atha khalu bhagavān śākyamunis tathāgatas tāni padmāni gṛhītvā yena te
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15057135 (5.960):
suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni bhagavataḥ. / atha khalu bhagavān śākyamunis tathāgatas tāni padmāni gṛhītvā yena ta
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15056291 (0.022):
padmāni prahitāni bhagavataḥ. / atha khalu bhagavān śākyamunis tathāgatas tāni padmāni gṛhītvā yena te
Grahamatrkanamadharani (grahmdhu.htm.txt) 26664903 (0.044):
atha khalu bhagavāñ chākyamuni tathāgataḥ punar api gṛhamātṛkānāma
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 716500 (0.044):
nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni / bhagavataḥ atha kahlu bhagavān śākyamuniḥ tathāgatas tāni padmāni gṛhītvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6911255 (0.046):
09713 yac caitarhi tathāgato bhagavān dharmaṃ deśayati/ atha khalu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 715258 (0.047):
nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni / bhagavataḥ atha khalu bhagavān śākyamuniḥ tathāgatas tāni padmāni gṛhītvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6890606 (0.048):
01413 padmāni preṣitāni bhagavataḥ/ / 01414 atha khalu bhagavān śākyamunis tathāgatas tāni padmāni gṛhītvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891025 (0.048):
nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni}} / bhagavataḥ/ atha / 01505 khalu bhagavān śākyamuniḥ {{tathāgatas tāni padmāni gṛhītvā}} yena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891440 (0.048):
nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni}} / bhagavataḥ/ atha khalu bhagavān
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6891856 (0.048):
nānāratnamayāni suvarṇanirbhāsāni sahasrapatrāṇi padmāni preṣitāni}} / bhagavataḥ/ atha khalu bhagavān / 01601 śākyamuniḥ {{tathāgatas tāni padmāni gṛhītvā}} yena te uttarasyāṃ
tathāgatas tāni padmā (PvSPL kham_a) manasikārād evaṃ hi śāriputra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037445 (0.059):
padmāni prahitāni bhagavataḥ // atha khalu bhagavāñ cchākyamunis / tathāgatas tāni padmāni gṛhītvā yena te pūrvasyān diśi gaṅgānadīvālikopamā
bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāñ caran / pūrvanivāsānusmṛtyabhijñājñānasākṣātkriyā dānam abhinirharati sa divyena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037724 (5.960):
divyacakṣurabhinirhāracetanām anyatra sarvākārajñatāmanasikārād evaṃ hi / śāriputra bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāñ caran
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037812 (5.960):
sarvākārajñatāmanasikārād evaṃ hi śāriputra bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitāyāñ caran nāśravakṣayasākṣātkriyābhijñājñānam abhinirharaty
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19038090 (0.010):
pariśodhayati sarvākārajñatāñ cānuprāpnoti // punar aparañ śāriputra / bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāñ caran sarvasatvānām antike
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27756142 (0.018):
punar aparaṃ śāradvatīputra bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran / na pūrvāntam aparāntena yojayati na viyojayati | nāparāntaṃ pūrvāntena
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25253610 (0.023):
paracittajñānasākṣātkartavyajñānābhijñā; / pūrvanivāsānusmṛtijñānasākṣātkartavyajñānābhijñā;
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731789 (0.030):
87) prajñāpāramitāyāṃ caran pūrvanivāsānusmṛtisākṣātkriyājñānam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072349 (0.030):
prajñāpāramitāyāṃ caran pūrvanivāsānusmṛtisākṣātkriyājñānam abhinirharati. / sa divyena cakṣuṣā viśuddhenātikrāntamānuṣyakeṇa sattvān paśyati
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115363 (0.030):
evaṃ hi subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran bahirdhā
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27756911 (0.031):
punar aparaṃ śāradvatīputra bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran / na prajñāpāramitāyāḥ kṛte prajñāpāramitāyāṃ carati | na dānapāramitāyā na
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18569018 (0.031):
5 anugṛhṇāti / bhagavān āha / iha subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ caran dānaṃ dadāti
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27757042 (0.034):
bhūtakoṭeḥ kṛte prajñāpāramitāyāṃ carati | tat kasya hetoḥ na hi / bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran kasyacid dharmasya bhedaṃ vā
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12027464 (0.035):
ucyate pūrvenivāsānusmṛtijñānasākṣātkriyābhijñā. iha bhikṣuḥ parasattvānāṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27756003 (0.035):
sarvadharmāyogāviyogatām (LPG 22v) upādāya | punar aparaṃ śāradvatīputra / bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran na śunyatāṃ śunyatayā
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27756253 (0.035):
punar aparaṃc chāradvatīputra bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ / caran na rūpaṃ sarvajñatayā yojayati na viyojayati tathā hi rūpam eva na
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27756453 (0.035):
punar aparaṃ śāradvatīputra bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran / na dānapāramitāṃ sarvajñatayā yojayati na viyojayati | tathā hi
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27756559 (0.035):
punar aparaṃ śāradvatīputra bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran / na buddhaṃ sarvajñatayā yojayati na viyojayati | na sarvajñatāṃ buddhena
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27756622 (0.035):
punar aparaṃ śāradvatīputra bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran / na rūpaṃ bhāva iti yojayati na rūpaṃ vibhāva iti yojayati | na vedanān na
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27757407 (0.035):
punar aparaṃ śāradvatīputra bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran / na kaṃcid dharmaṃ dharmadhātuvyatiriktaṃ samanupaśyati | evaṃ khalu
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27757430 (0.035):
punar aparaṃ śāradvatīputra bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran / na dharmadhātor dharmāṇāṃ ca nānākaraṇaṃ karoti | //
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27757487 (0.035):
(LPG 26v) punar aparaṃ śāradvatīputra bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ caran na cakṣurdhātuṃ śunyatayā yojayati | na śunyatāṃ
cakṣuṣā viśuddhenātikrāntamānuṣyakeṇa satvān paśyati cyavamānān
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6324283 (0.0):
sattvalokamadhikṛtya, paśyāmyahaṃ, bhikṣavo, divyena cakṣuṣā / viśuddhenātikrāntamānuṣyakeṇa satvāṃścyavamānāṃścotpadyamānāṃśca (Śbh_Sh
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13644373 (0.0):
abhijñāyāṃ cittam abhinirṇamayati; sa divyena cakṣuṣā / viśuddhenātikrāntamānuṣyakeṇa satvān paśyati, cyavamānān api upapadyamānān
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072355 (5.960):
prajñāpāramitāyāṃ caran pūrvanivāsānusmṛtisākṣātkriyājñānam abhinirharati. / sa divyena cakṣuṣā viśuddhenātikrāntamānuṣyakeṇa sattvān paśyati
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 860243 (1.788):
pūrvanivāsamanusmarati / [eṣā pūrvanivāsānusmṛtyabhijñā] // / sa divyena cakṣuṣā viśuddhenātikrāntamānuṣyakeṇa sattvān paśyati
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28757736 (1.788):
pūrvanivāsānusmṛtyabhijñā] // / "sa divyena cakṣuṣā viśuddhenātikrāntamānuṣyakeṇa sattvān paśyati"
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28037277 (1.788):
pañcābhijñāḥ pratilabhate | sa divyena cakṣuṣā / viśuddhenātikrāntamānuṣyakeṇa pūrvasyāṃ diśi aprameyānasaṃkhyeyān buddhān
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18019444 (0.002):
cyutyupapādajñānasākṣātkriyāyām abhijñāyāṃ cittam abhinirṇāmayati divyena / cakṣuṣā viśuddhenātikrāntamānuṣyakena satvān paśyati cyavamānān
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18019565 (0.002):
sthite āniñjyaprāpte cyutyupapādajñānasākṣātkriyāyām abhijñāyāṃ cittam / abhinirṇāmayati divyena cakṣuṣā viśuddhenātikrāntamānuṣyakena satvān
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18678221 (0.003):
. . . . . . abhinirnāmayāmi / sa divyena cakṣuṣā / viśuddhenātikrāntamānuṣyakena satvāṃ paśyāmi cyavantāṃ upapadyantāṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18701886 (0.003):
abhinirnāmaye / sa divyena cakṣuṣā viśuddhenātikrāntamānuṣyakena satvāṃ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7869269 (0.003):
sākāraṃ soddeśaṃ sanimittamanekavidhaṃ pūrvenivāsamanusmarati // sa / divyena cakṣuṣā viśuddhenātikrāntamānuṣyakena sattvān paśyati /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17258645 (0.009):
anusmarati, vistareṇa yāvad divyena cakṣuṣā viśuddhenātikrāntamānuṣyakena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804653 (0.009):
yathābhūtaṃ prajānāti, divyena cakṣuṣā viśuddhenātikrāntamānuṣyakena yāvat
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24833475 (0.009):
bodhisattvo vā divyena cakṣuṣā viśuddhenātikrāntamānuṣyakeṇa sattvān
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887206 (0.009):
iti hi divyena cakṣuṣā viśuddhenātikrāntamānuṣyakeṇa sattvānāpaśyati sma
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18781044 (0.010):
saṃprajānanti ye divyena cakṣuṣā viśuddhenātikrāntamānuṣyakena satvāṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18701973 (0.011):
kāyasya bhedāt paraṃ maraṇāt svargakāye deveṣūpapannāḥ / ime divyena / cakṣuṣā viśuddhenātikrāntamānuṣyakena satvāṃ paśyati cyavantām
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18799881 (0.011):
ahaṃ bhikṣavaḥ divyena cakṣuṣā viśuddhenātikrāntamānuṣyakena satvāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9821139 (0.013):
antargatā mārgayitavyāyāṃ mārgayamāṇo divyena cakṣuṣā / viśuddhenātikrāntamānuṣyakeṇātmanas tān kuśalān dharmān paśyati, parāṃś ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037661 (0.013):
kāyasya bhedāt paraṃ maraṇāt sugatau svargaloka upapadyanta iti divyena / cakṣuṣā viśuddhenātikrāntamānuṣyakeṇa daśa diśi loke ākāśadhātuparyavasāne
upapadyamānān suvarṇān durvarṇān hīnān praṇītān sugatān durgatān
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24821241 (0.0):
viśuddhenātikrāntamānuṣeṇa satvāṃ paśyati cyavamānān apy upapadyamānān api / suvarṇān api durvarṇān api hīnān api praṇītān api sugatim api gacchato
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24821329 (0.0):
yat tathāgato divyena cakṣuṣā viśuddhenātikrāntamānuṣeṇa satvāṃ paśyati / cyavamānān apy upapadyamānān api suvarṇān api durvarṇān api hīnān api
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24822770 (0.0):
satvāṃ paśyati cyavamānān apy upapadyamānān api suvarṇān api durvarṇān api
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 860250 (0.0):
sa divyena cakṣuṣā viśuddhenātikrāntamānuṣyakeṇa sattvān paśyati / cyavamānānupapadyamānān suvarṇān durvarṇān sugatān durgatān praṇītān hīnān
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887143 (0.0):
paśyati sma cyavamānānupapadyamānān suvarṇān durvarṇān sugatān durgatān / hīnān praṇītān / yathākarmopagān sattvān prajānāti sma ime bata bhoḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887219 (0.0):
cyavamānānupapadyamānān suvarṇān durvarṇān sugatān durgatān hīnān praṇītān
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28757743 (0.0):
sa divyena cakṣuṣā viśuddhenātikrāntamānuṣyakeṇa sattvān paśyati / cyavamānānupapadyamānān suvarṇān durvarṇān sugatān durgatān praṇītān hīnān"
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13644376 (0.0):
viśuddhenātikrāntamānuṣyakeṇa satvān paśyati, cyavamānān api upapadyamānān / api, suvarṇān api, durvarṇān api, hīnān api, praṇītān api, sugatim api
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13652350 (0.0):
viśuddhenātikrāntamānuṣeṇa satvān; paśyāmi cyavamānān apy upapadyamānān / api suvarṇān api, durvarṇān api, hīnān api, praṇītān api, sugatim api
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18019447 (0.0):
cakṣuṣā viśuddhenātikrāntamānuṣyakena satvān paśyati cyavamānān / upapadyamānān api suvarṇān api durvarṇān api hīnān api praṇītān api
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18019568 (0.0):
abhinirṇāmayati divyena cakṣuṣā viśuddhenātikrāntamānuṣyakena satvān / paśyati cyavamānān upapadyamānān api suvarṇān api durvarṇān api hīnān api
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28674800 (5.960):
nānāgatyupapannāṃścyavata (Gv 278) upapadyamānān hīnān praṇītān sugatān / durgatān suvarṇān durvarṇān yathākāmopagatān / teṣāṃ ca sattvānāṃ
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28057478 (5.960):
viśuddhenātikrāntamānuṣakeṇa sarvān paśyati cyavamānānupapadyamānān / suvarṇān durvarṇān sugatān durgatān hīnān praṇītān sugatimapi gacchato
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909460 (0.007):
08703 sa divyena cakṣuṣā viśuddhenātikrāntam ānuṣyakeṇa sattvān paśyati / 08704 cyavamānānutpadyamānān suvarṇān durvarṇān hīnān praṇītān sugatau
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731798 (0.007):
abhinirharati sa divyena cakṣuṣā viśuddhenātikrāntam ānuṣyakeṇa sattvān / paśyati cyavamānānutpadyamānān suvarṇān durvarṇān hīnān praṇītān sugatau
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072358 (0.007):
sa divyena cakṣuṣā viśuddhenātikrāntamānuṣyakeṇa sattvān paśyati / cyavamānān utpadyamānān suvarṇān durvarṇān hīnān praṇītān sugatau durgatau
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28057557 (0.010):
viśuddhenātikrāntamānuṣakeṇa sattvān paśyati cyavamānānupapadyamānān / suvarṇān durvarṇān hīnān praṇītān sugatimapi gacchato durgatimapi gacchato
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12024261 (0.020):
sattvān paśyati cyavanān apy upapadyamānān api suvarṇān durvarṇān durbalān / hīnān praṇītān sugatim api gacchato durgatim api yathākarmopagān sattvān
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24822369 (0.040):
viśuddhenātikrāntamānuṣeṇa satvāṃ paśyati cyavamānān apy upapadyamānān api / suvarṇān api durvarṇān api hīnān api praṇītān api sugatim api gacchato
yathākarmopagān satvān yathābhūtaṃ prajānāty amī bhavantas satvāḥ
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24821254 (0.0):
durgatim api yathākarmopagāṃ satvāṃ yathābhūtaṃ prajānāti / itīme / bhavantaḥ satvāḥ kāyaduścaritena samanvāgatā vāṅmanoduścaritena
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24821341 (0.0):
praṇītān api sugatim api gacchato durgatim api yathākarmopagāṃ satvāṃ / yathābhūtaṃ prajānāti / itīme bhavantaḥ satvāḥ kāyaduścaritena samanvāgatā
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24822381 (0.0):
durgatim api yathākarmopagāṃ satvāṃ yathābhūtaṃ prajānāti itīme bhavantaḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18019459 (0.0):
sugatim api gacchato durgatim api yathākarmopayogān satvān yathābhūtaṃ / prajānāti; amī bhavantaḥ satvāḥ kāyaduścaritena samanvāgatā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18019580 (0.0):
praṇītān api sugatim api gacchato durgatim api yathākarmopayogān satvān / yathābhūtaṃ prajānāti; amī bhavantaḥ satvāḥ kāyaduścaritena samanvāgatā
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 860257 (0.014):
cyavamānānupapadyamānān suvarṇān durvarṇān sugatān durgatān praṇītān hīnān / / yathākarmopagān sattvān yathābhūtaṃ prajānāti ime bhavantaḥ sattvāḥ
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28757750 (0.014):
cyavamānānupapadyamānān suvarṇān durvarṇān sugatān durgatān praṇītān hīnān / / yathākarmopagān sattvān yathābhūtaṃ prajānāti ime bhavantaḥ sattvāḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18636602 (0.022):
durvarṇāṃ sugatāṃ durgatān yathākarmopagān satvān prajānāti // so tathā
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24822693 (0.025):
durgatim api yathākarmopagāṃ satvāṃ yathābhūtaṃ prajānāti / itīme / bhavaṃtaḥ satvāḥ kāyaduścaritena samanvāgatā vāṅmanoduścaritena
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24822781 (0.025):
hīnān api praṇītān api sugatim api gacchato durgatim api yathākarmopagāṃ / satvāṃ yathābhūtaṃ prajānāti / itīme bhavaṃtaḥ satvāḥ kāyaduścaritena
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887143 (0.025):
paśyati sma cyavamānānupapadyamānān suvarṇān durvarṇān sugatān durgatān / hīnān praṇītān / yathākarmopagān sattvān prajānāti sma ime bata bhoḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887219 (0.025):
cyavamānānupapadyamānān suvarṇān durvarṇān sugatān durgatān hīnān praṇītān / yathākarmopagān / evaṃ khalu bhikṣavo bodhisattvo rātryāṃ prathame yāme
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13644390 (0.025):
gacchato, durgatim api gacchato; yathākarmopagān satvān yathābhūtān / prajānāti; amī nāma te bhavantaḥ satvāḥ kāyaduścaritena samanvāgatā
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12024272 (0.052):
hīnān praṇītān sugatim api gacchato durgatim api yathākarmopagān sattvān / [Tib. 308b] yathābhūtaṃ prajānāty amī bhavantaḥ kāyaduścaritena smanvāgatā
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28057490 (0.054):
durgatimapi gacchato yathākarmopagān sattvān yathābhūtaṃ prajānāti ime
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28057567 (0.055):
suvarṇān durvarṇān hīnān praṇītān sugatimapi gacchato durgatimapi gacchato / yathākarmopagān sattvān yathābhūtaṃ prajānāti ||
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28674798 (0.058):
nānāgatyupapannāṃścyavata (Gv 278) upapadyamānān hīnān praṇītān sugatān / durgatān suvarṇān durvarṇān yathākāmopagatān / teṣāṃ ca sattvānāṃ
kāyaduścaritena samanvāgatā vāgduścaritena samanvāgatā manoduścaritena
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24821259 (0.0):
durgatim api yathākarmopagāṃ satvāṃ yathābhūtaṃ prajānāti / itīme / bhavantaḥ satvāḥ kāyaduścaritena samanvāgatā vāṅmanoduścaritena
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24822386 (0.0):
durgatim api yathākarmopagāṃ satvāṃ yathābhūtaṃ prajānāti itīme bhavantaḥ / satvāḥ kāyaduścaritena samanvāgatā vāṅmanoduścaritena samanvāgatā āryāṇām
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24822699 (0.0):
durgatim api yathākarmopagāṃ satvāṃ yathābhūtaṃ prajānāti / itīme / bhavaṃtaḥ satvāḥ kāyaduścaritena samanvāgatā vāṅmanoduścaritena
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24822787 (0.0):
satvāṃ yathābhūtaṃ prajānāti / itīme bhavaṃtaḥ satvāḥ kāyaduścaritena / samanvāgatā vāṅmanoduścaritena samanvāgatā āryāṇām apavādakā mithyādṛṣṭayo
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 860265 (0.0):
/ yathākarmopagān sattvān yathābhūtaṃ prajānāti ime bhavantaḥ sattvāḥ / kāyaduścaritena samanvāgatā vāgduścaritena samanvāgatā [manoduścaritena
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28757758 (0.0):
/ yathākarmopagān sattvān yathābhūtaṃ prajānāti ime bhavantaḥ sattvāḥ / kāyaduścaritena samanvāgatā vāgduścaritena samanvāgatā manoduścaritena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909508 (0.0):
08709 punarbhavantaḥ sattvāḥ kāyaduścaritena samanvāgatāḥ/ vāgduścaritena / 08710 samanvāgatāḥ manoduścaritena samanvāgatāḥ āryāṇām apavādakāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731845 (0.0):
punarbhavantaḥ sattvāḥ kāyaduścaritena samanvāgatāḥ vāgduścaritena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072408 (0.0):
ime punar bhavantaḥ sattvāḥ kāyaduścaritena samanvāgatāḥ, vāgduścaritena
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24821346 (0.001):
yathābhūtaṃ prajānāti / itīme bhavantaḥ satvāḥ kāyaduścaritena samanvāgatā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13644396 (0.001):
prajānāti; amī nāma te bhavantaḥ satvāḥ kāyaduścaritena samanvāgatā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13652370 (0.001):
prajānāmi; amī bhavantaḥ satvāḥ kāyaduścaritena samanvāgatā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18019464 (0.001):
sugatim api gacchato durgatim api yathākarmopayogān satvān yathābhūtaṃ / prajānāti; amī bhavantaḥ satvāḥ kāyaduścaritena samanvāgatā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18019585 (0.001):
yathābhūtaṃ prajānāti; amī bhavantaḥ satvāḥ kāyaduścaritena samanvāgatā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18701911 (0.014):
kāyaduścaritena samanvāgatā vācāduścaritena samanvāgatā manoduścaritena / samanvāgatā āryāṇām apavādakā mithyādṛṣṭikā te
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18678239 (0.016):
satvāṃ prajānāmi ime bhavantaḥ satvāḥ kāyaduścaritena samanvāgatā āryāṇām
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28057499 (0.019):
bata sattvāḥ kāyaduścaritena samanvāgatā vāgaduścaritena samanvāgatā / manoduścaritena samanvāgatā āryāṇāmapavādakā mithyādṛṣṭikā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18701903 (0.028):
praṇītāṃ yathākarmopagatāṃ sarvāṃ prajānati / ime bhavantaḥ satvā / kāyaduścaritena samanvāgatā vācāduścaritena samanvāgatā manoduścaritena
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7869320 (0.032):
svargaloke deveṣūpapadyante / ime punarbhavantaḥ sattvāḥ kāyaduścaritena / vāgduścaritena manoduścaritena samanvāgatā āryāṇāmapavādakā
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24822415 (0.040):
narakeṣūpapadyaṃte / ime vā punar bhavantaḥ satvāḥ kāyasucaritena / samanvāgatā vāṅmanaḥsucaritena samanvāgatā āryāṇām anapavādakāḥ
samanvāgatā āryāṇām apavādakā mithyādṛṣṭayas te / mithyādṛṣṭikarmasamādānahetoḥ kāyasya bhedāt paraṃ maraṇād
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24822394 (0.0):
satvāḥ kāyaduścaritena samanvāgatā vāṅmanoduścaritena samanvāgatā āryāṇām / apavādakā mithyādṛṣṭayo mithyādṛṣṭikarmadharmasamādānahetos taddhetos
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 860274 (0.0):
kāyaduścaritena samanvāgatā vāgduścaritena samanvāgatā [manoduścaritena / samanvāgatāḥ] / āryāṇāmapavādakā mithyādṛṣṭayaḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887163 (0.0):
sattvāḥ kāyaduścaritena samanvāgatāḥ, vāṅbhanoduścaritena samānvāgatāḥ, / āryāṇāmapavādakāḥ mithyādṛṣṭayaḥ / te mithyādṛṣṭikarmadharmasamādānahetoḥ
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28757767 (0.0):
kāyaduścaritena samanvāgatā vāgduścaritena samanvāgatā manoduścaritena / samanvāgatāḥ āryāṇāmapavādakā mithyādṛṣṭayaḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18678248 (0.0):
satvāṃ prajānāmi ime bhavantaḥ satvāḥ kāyaduścaritena samanvāgatā āryāṇām / apavādakāḥ mithyādṛṣṭikāḥ te mithyādṛṣṭikarmasamādānahetoḥ taddhetoḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18701919 (0.0):
kāyaduścaritena samanvāgatā vācāduścaritena samanvāgatā manoduścaritena / samanvāgatā āryāṇām apavādakā mithyādṛṣṭikā te
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909515 (0.0):
08709 punarbhavantaḥ sattvāḥ kāyaduścaritena samanvāgatāḥ/ vāgduścaritena / 08710 samanvāgatāḥ manoduścaritena samanvāgatāḥ āryāṇām apavādakāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909522 (0.0):
08711 mithyādṛṣṭayas te mithyādṛṣṭikarmasamādānahetoḥ kāyasya bhedāt paraṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731852 (0.0):
punarbhavantaḥ sattvāḥ kāyaduścaritena samanvāgatāḥ vāgduścaritena / samanvāgatāḥ manoduścaritena samanvāgatāḥ āryāṇām apavādakāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731859 (0.0):
mithyādṛṣṭayas te mithyādṛṣṭikarmasamādānahetoḥ kāyasya bhedāt paraṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072413 (0.0):
ime punar bhavantaḥ sattvāḥ kāyaduścaritena samanvāgatāḥ, vāgduścaritena / samanvāgatāḥ, manoduścaritena samanvāgatāḥ, āryāṇām apavādakāḥ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7869333 (0.0):
vāgduścaritena manoduścaritena samanvāgatā āryāṇāmapavādakā / mithyādṛṣṭayaśca mithyādṛṣṭikarmasamādānahetoḥ kāyasya
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28057511 (0.0):
bata sattvāḥ kāyaduścaritena samanvāgatā vāgaduścaritena samanvāgatā / manoduścaritena samanvāgatā āryāṇāmapavādakā mithyādṛṣṭikā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13644404 (0.0):
vāṅmanoduścaritena samanvāgatā āryāṇām apavādakā mithyādṛṣṭayaḥ;
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13652378 (0.0):
vāṅmanoduścaritena samanvāgatā āryāṇām apavādakāḥ, mithyādṛṣṭayaḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18019472 (0.0):
vāṅmanoduścaritena samanvāgatā āryāṇām apavādakā mithyādṛṣṭayo (A 515a)
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24821265 (5.960):
bhavantaḥ satvāḥ kāyaduścaritena samanvāgatā vāṅmanoduścaritena / samanvāgatā āryāṇām apavādakā mithyādṛṣṭayo
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24822702 (5.960):
bhavaṃtaḥ satvāḥ kāyaduścaritena samanvāgatā vāṅmanoduścaritena / samanvāgatā āryāṇām apavādakā mithyādṛṣṭayo
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24822793 (5.960):
samanvāgatā vāṅmanoduścaritena samanvāgatā āryāṇām apavādakā mithyādṛṣṭayo
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18019591 (5.960):
vāṅmanoduścaritena samanvāgatā āryāṇām apavādakā mithyādṛṣṭayo
apāyadurgativinipātan narakeṣūpapadyante amī punar bhavantas satvāḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15045711 (0.0):
pratikṣipya kāyasya bhedāt paraṃ maraṇād apāyadurgativinipātān narakeṣu
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887176 (0.016):
kāyasya bhedātparaṃ maraṇādapāyadurgativinipātaṃ narakeṣūpapadyante / ime
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7869337 (0.016):
bhedātparaṃmaraṇādapāyadurgativinipātaṃ narakeṣūpapadyante / iuti hi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909526 (0.025):
08711 mithyādṛṣṭayas te mithyādṛṣṭikarmasamādānahetoḥ kāyasya bhedāt paraṃ / 08712 maraṇād apāya durgativinipātaṃ narakeṣūpapadyante/ iti hi divyena
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 860291 (0.027):
mithyādṛṣṭikarmasamādānahetostaddhetuṃ tatpratyayaṃ kāyasya bhadātparaṃ / maraṇādapāyadurgativinipātanirayeṣūpapadyante / ime punarbhavantaḥ sattvāḥ
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28757784 (0.027):
mithyādṛṣṭikarmasamādānahetostaddhetuṃ tatpratyayaṃ kāyasya bhedātparaṃ / maraṇādapāyadurgativinipātanirayeṣūpapadyante / ime punarbhavantaḥ sattvāḥ
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24821286 (0.027):
mithyādṛṣṭikarmadharmasamādānahetos taddhetos tatpratyayaṃ kāyasya bhedāt / paraṃ maraṇād apāyadurgativinipātaṃ narakeṣūpapadyante / ime vā punar
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13652397 (0.027):
mithyādṛṣṭikarmadharmasamādānahetos taddhetutatpratyayaṃ kāyasya bhedāt / paraṃ maraṇād apāyadurgativinipātaṃ narakeṣūpapadyante; amī vā punar
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18678265 (0.029):
tatpratyayāt kāyasya bhedāt paraṃ maraṇād apāyadurgativinipātaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12024306 (0.031):
paraṃ maraṇād apāyadurgativinipāte narakeṣūpapadyaṃte. amī punar bhavantaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731862 (0.034):
mithyādṛṣṭayas te mithyādṛṣṭikarmasamādānahetoḥ kāyasya bhedāt paraṃ / maraṇād apāya durgativinipātaṃ narakeṣūpapadyante iti hi divyena cakṣuṣā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9820128 (0.034):
vadanti, te dharmaṃ pratikṣipanti te dharmaṃ pratikṣipya kāyasya bhedāt / paraṃ maraṇād apāyadurgativinipātaṃ narakeṣūpapadyante, tāṃs te buddhā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072425 (0.034):
mithyādṛṣṭayas te mithyādṛṣṭikarmasamādānahetoḥ kāyasya bhedāt paraṃ / maraṇād apāyadurgativinipātaṃ narakeṣūpapadyante.
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13641042 (0.034):
satvāḥ kāyasya bhedāt paraṃ maraṇād apāyadurgativinipātaṃ
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24822413 (0.037):
tatpratyayaṃ kāyasya bhedāt paraṃ maraṇād apāyadurgativinipātaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18611662 (0.037):
kṛtapuṇyānāṃ maheśākhyānām antike cittāni pradūṣayitvā kāyasya bhedāt / paraṃ maraṇāt apāyadurgativinipātanarakeṣūpapadyanti // so taṃ asurāṇāṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18766872 (0.038):
paruṣacittāni śrāvakeṣu cāsya te kāyasya bhedāt paraṃ maraṇād / apāyadurgativinipātaṃ narakeṣūpapadyanti // ye khalu punaḥ paṃcaśikha
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18701931 (0.041):
mithyādṛṣṭikarmasamādānahetoḥ taddhetos tatpratyayāt kāyasya bhedāt paraṃ / maraṇād apāyadurgativinipāte narakeṣūpapannāḥ / ime
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24822722 (0.041):
mithyādṛṣṭikarmadharmasamādānahetos taddhetos tatpratyayaṃ kāyasya bhedāt / paraṃ maraṇād apāyadurgativinipātaṃ narakeṣūpapadyaṃte / ime vā punar
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28243114 (0.042):
daśabhir dharmais samanvāgata upāsakaḥ kāyasya bhedāt paraṃ maraṇād / apāyadurgativinipātaṃ narakeṣūpapadyate / ātmanā prāṇātipātiko bhavati /
kāyasucaritena samanvāgatā vāksucaritena manaḥsucaritena samanvāgatā
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24822823 (0.0):
bhavaṃtaḥ satvāḥ kāyasucaritena samanvāgatā vāṅmanaḥsucaritena samanvāgatā
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28757796 (0.0):
maraṇādapāyadurgativinipātanirayeṣūpapadyante / ime punarbhavantaḥ sattvāḥ / kāyasucaritena samanvāgatā vāksucaritena samanvāgatā manaḥsucaritena
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7869293 (0.0):
yathākarmopagān sattvān prajānāti / amī bhavantaḥ sattvāḥ kāyasucaritena / vāksucaritena manaḥsucaritena samanvāgatā āryāṇāmanapavādakāḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18019500 (0.0):
paraṃ maraṇād apāyadurgativinipātaṃ narakam upapadyante; amī vā punar / bhavantaḥ satvāḥ kāyasucaritena samanvāgatā vāṅmanaḥsucaritena samanvāgatā
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 860304 (1.788):
maraṇādapāyadurgativinipātanirayeṣūpapadyante / ime punarbhavantaḥ sattvāḥ / kāyasucaritena samanvāgatā [vāksucaritena samanvāgatā manaḥsucaritena
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28057530 (1.788):
samanvāgatā vākasucaritena samanvāgatā manaḥsucaritena samanvāgatā
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24822421 (0.002):
narakeṣūpapadyaṃte / ime vā punar bhavantaḥ satvāḥ kāyasucaritena / samanvāgatā vāṅmanaḥsucaritena samanvāgatā āryāṇām anapavādakāḥ
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24822734 (0.002):
bhavaṃtaḥ satvāḥ kāyasucaritena samanvāgatā vāṅmanaḥsucaritena
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12024315 (0.002):
paraṃ maraṇād apāyadurgativinipāte narakeṣūpapadyaṃte. amī punar bhavantaḥ / sattvāḥ kāyasucaritena samanvāgatāḥ vāṅmanaḥsucaritena samanvāgatāḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18678273 (0.002):
narakeṣūpapannā // ime punar bhavantaḥ satvā kāyasucaritena samanvāgatāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731820 (0.002):
durgatau yathākarmopagān sattvān prajānāti amī bhavantaḥ sattvāḥ / kāyasucaritena samanvāgatāḥ vāksucaritena samanvāgatāḥ manaḥsucaritena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072382 (0.002):
yathākarmopagān sattvān prajānāti, amī bhavantaḥ sattvāḥ (PvsP1 1: 101) / kāyasucaritena samanvāgatāḥ vāksucaritena samanvāgatāḥ manaḥsucaritena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909476 (0.002):
08705 durgatau yathākarmopagān sattvān prajānāti/ amī bhavantaḥ sattvāḥ / kāya / 08706 sucaritena samanvāgatāḥ vāksucaritena samanvāgatāḥ manaḥsuca
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18720098 (0.009):
kāyasucaritena samanvāgataḥ vāksucaritena samanvāgato manaḥsucaritena
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13644393 (0.031):
prajānāti; amī nāma te bhavantaḥ satvāḥ kāyaduścaritena samanvāgatā
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28057498 (0.035):
bata sattvāḥ kāyaduścaritena samanvāgatā vāgaduścaritena samanvāgatā / manoduścaritena samanvāgatā āryāṇāmapavādakā mithyādṛṣṭikā
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24821287 (0.035):
paraṃ maraṇād apāyadurgativinipātaṃ narakeṣūpapadyante / ime vā punar / bhavantaḥ satvāḥ kāyasucaritena samanvāgatā vāṅmanaḥsucaritena samanvāgatā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18701939 (0.035):
[_Mvu_2.284_] punar bhavantaḥ satvāḥ kāyasucaritena samanvāgatā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18701910 (0.036):
kāyaduścaritena samanvāgatā vācāduścaritena samanvāgatā manoduścaritena / samanvāgatā āryāṇām apavādakā mithyādṛṣṭikā te
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24821343 (0.038):
yathābhūtaṃ prajānāti / itīme bhavantaḥ satvāḥ kāyaduścaritena samanvāgatā / vāṅmanoduścaritena samanvāgatā āryāṇām apavādakā mithyādṛṣṭayo
āryāṇām anapavādakās samyagdṛṣṭikās te samyagdṛṣṭikarmasamādānahetoḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18701954 (0.0):
vācāsucaritena samanvāgatā manosucaritena samanvāgatā āryāṇām anapavādakāḥ / samyagdṛṣṭikās te samyagdṛṣṭikarmasamādānahetos taddhetos tatpratyayāt
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24822830 (5.960):
bhavaṃtaḥ satvāḥ kāyasucaritena samanvāgatā vāṅmanaḥsucaritena samanvāgatā / āryāṇām anapavādakāḥsamyagdṛṣṭayaḥ samyagdṛṣṭikarmadharmasamādānahetos
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 860306 (5.960):
kāyasucaritena samanvāgatā [vāksucaritena samanvāgatā manaḥsucaritena / samanvāgatā] āryāṇāmanapavādakāḥ / samyagdṛṣṭikarmasamādānahetostaddhetuṃ
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28057531 (5.960):
samanvāgatā vākasucaritena samanvāgatā manaḥsucaritena samanvāgatā / āryāṇāmanapavādakāḥ samyagdṛṣṭirmasamādānahetoḥ kāyasya bhedāt paraṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18019502 (5.960):
bhavantaḥ satvāḥ kāyasucaritena samanvāgatā vāṅmanaḥsucaritena samanvāgatā / āryāṇām anapavādakāḥ samyagdṛṣṭayaḥ samyagdṛṣṭikarmadharmasamādānahetos
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24822429 (0.002):
samanvāgatā vāṅmanaḥsucaritena samanvāgatā āryāṇām anapavādakāḥ / samyagdṛṣṭayaḥ samyagdṛṣṭikarmadharmasamādānahetos taddhetos tatpratyayaṃ
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24822742 (0.002):
bhavaṃtaḥ satvāḥ kāyasucaritena samanvāgatā vāṅmanaḥsucaritena / samanvāgatāḥ āryāṇām anapavādakāḥ samyagdṛṣṭayaḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887196 (0.002):
punarbhavantaḥ sattvāḥ kāyasucaritena samanvāgatāḥ, vāṅbhanaḥsucaritena / samanvāgatāḥ, āryāṇāmanapavādakāḥ samyagdṛṣṭayaḥ, te
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28757799 (0.002):
kāyasucaritena samanvāgatā vāksucaritena samanvāgatā manaḥsucaritena / samanvāgatā āryāṇāmanapavādakāḥ / samyagdṛṣṭikarmasamādānahetostaddhetuṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18678281 (0.002):
manaḥsucaritena samanvāgatā āryāṇām anapavādakāḥ samyagdṛṣṭikā te
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731823 (0.002):
kāyasucaritena samanvāgatāḥ vāksucaritena samanvāgatāḥ manaḥsucaritena / samanvāgatāḥ āryāṇām anapavādakāḥ samyagdṛṣṭayaḥ tena
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072385 (0.002):
kāyasucaritena samanvāgatāḥ vāksucaritena samanvāgatāḥ manaḥsucaritena / samanvāgatāḥ, āryāṇām anapavādakāḥ samyagdṛṣṭayaḥ tena
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7869296 (0.002):
vāksucaritena manaḥsucaritena samanvāgatā āryāṇāmanapavādakāḥ / samyagdṛṣṭayaḥ / tena kāyavāṅmanaḥsucaritahetunā kāyasya bhedāt sugatau
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12024323 (0.002):
sattvāḥ kāyasucaritena samanvāgatāḥ vāṅmanaḥsucaritena samanvāgatāḥ / āryāṇām anapavādakāḥ samyagdṛṣṭayaḥ samyagdṛṣṭikarmadharmasamādānahetos
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13644438 (0.019):
bhavantaḥ satvāḥ kāyasucaritena samanvāgatā vāṅmanassucaritena / samanvāgatās āryāṇām anapavādakāḥ samyagdṛṣṭayaḥ;
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13652411 (0.019):
bhavantaḥ satvāḥ kāyasucaritena (A 407b) samanvāgatā vāṅmanassucaritena / samanvāgatā āryāṇām anapavādakāḥ samyagdṛṣṭayaḥ
DASABALASUTRA 1-4 (dbsu1-4u.htm.txt) 24821295 (0.023):
bhavantaḥ satvāḥ kāyasucaritena samanvāgatā vāṅmanaḥsucaritena samanvāgatā / āryāṇām anapavādakāḥ samyagdṛṣṭayaḥ samyagdṛṣṭikarmadharmasamādānahetos
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887167 (0.028):
āryāṇāmapavādakāḥ mithyādṛṣṭayaḥ / te mithyādṛṣṭikarmadharmasamādānahetoḥ / kāyasya bhedātparaṃ maraṇādapāyadurgativinipātaṃ narakeṣūpapadyante / ime
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909485 (0.046):
08707 ritena samanvāgatāḥ āryāṇām anapavādakāḥ samyagdṛṣṭayaḥ tena
kāyasya bhedāt paraṃ maraṇāt sugatau svargaloka upapadyanta iti divyena
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28057543 (0.0):
āryāṇāmanapavādakāḥ samyagdṛṣṭirmasamādānahetoḥ kāyasya bhedāt paraṃ / maraṇāt sugatau svargaloke deveṣūpapannāḥ | iti hi devyena cakṣuṣā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13644451 (0.0):
samyagdṛṣṭikarmadharmasamādānahetos taddhetutatpratyayaṃ kāyasya bhedāt / paraṃ maraṇāt sugatau svargaloke deveṣūpapadyante; tasyaitad abhavat: amī
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887170 (1.192):
āryāṇāmapavādakāḥ mithyādṛṣṭayaḥ / te mithyādṛṣṭikarmadharmasamādānahetoḥ / kāyasya bhedātparaṃ maraṇādapāyadurgativinipātaṃ narakeṣūpapadyante / ime
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887204 (0.020):
samyagdṛṣṭikarmadharmasamādānahetoḥ kāyasya bhedātsugatau
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 860322 (0.023):
tatpratyayaṃ kāyasya bhedāt paraṃ maraṇātsugatau svarge
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909521 (0.032):
08711 mithyādṛṣṭayas te mithyādṛṣṭikarmasamādānahetoḥ kāyasya bhedāt paraṃ / 08712 maraṇād apāya durgativinipātaṃ narakeṣūpapadyante/ iti hi divyena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731858 (0.032):
mithyādṛṣṭayas te mithyādṛṣṭikarmasamādānahetoḥ kāyasya bhedāt paraṃ / maraṇād apāya durgativinipātaṃ narakeṣūpapadyante iti hi divyena cakṣuṣā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037620 (0.032):
mithyādṛṣṭikarmasamādānahetoḥ kāyasya bhedāt paraṃ maraṇād
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072421 (0.032):
mithyādṛṣṭayas te mithyādṛṣṭikarmasamādānahetoḥ kāyasya bhedāt paraṃ / maraṇād apāyadurgativinipātaṃ narakeṣūpapadyante.
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28057511 (0.032):
mithyādṛṣṭikarmasamādānahetoḥ kāyasya bhedāt paraṃ maraṇādapāyaṃ durgatiṃ
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28757815 (0.036):
tatpratyayaṃ kāyasya bhedāt paraṃ maraṇātsugatau svarge / devalokeṣūpapadyanta iti [prajānāti / evaṃ] divyena cakṣuṣā
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24833967 (0.064):
paramapyanugṛhṇāti / (Dutt 51) tannidānañca kāyasya bhedātsugatau / svargaloke deveṣūpapadyate / ityayaṃ caturākāraḥ prabhāvaḥ śīlasya / nāta
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18701962 (0.064):
samyagdṛṣṭikās te samyagdṛṣṭikarmasamādānahetos taddhetos tatpratyayāt / kāyasya bhedāt paraṃ maraṇāt svargakāye deveṣūpapannāḥ / ime divyena
Asanga: Mahayanasutralamkara, with Vasubandhu's commentary (asmahsbu.htm.txt) 11314456 (0.064):
| sukhasaumanasya bahulo bhavati | avipratisārī kālaṃ karoti | kāyasya na / bhedāt sugatau svargaloke deveṣūpapadyate iti | dvayor arthakaraṃ ca tad
cakṣuṣā viśuddhenātikrāntamānuṣyakeṇa daśa diśi loke ākāśadhātuparyavasāne
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9887205 (0.0):
svargalokeṣūpapadyante // / iti hi divyena cakṣuṣā viśuddhenātikrāntamānuṣyakeṇa sattvānāpaśyati sma
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072434 (0.0):
maraṇād apāyadurgativinipātaṃ narakeṣūpapadyante. / iti hi divyena cakṣuṣā viśuddhenātikrāntamānuṣyakeṇa daśadiśi loke
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731871 (0.013):
maraṇād apāya durgativinipātaṃ narakeṣūpapadyante iti hi divyena cakṣuṣā / viśuddhenātikrāntam ānuṣyakeṇa daśadiśi loke sarvalokadhātuṣu
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 860238 (0.013):
sa divyena cakṣuṣā viśuddhenātikrāntamānuṣyakeṇa sattvān paśyati
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28757731 (0.013):
sa divyena cakṣuṣā viśuddhenātikrāntamānuṣyakeṇa sattvān paśyati"
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037580 (0.013):
pūrvanivāsānusmṛtyabhijñājñānasākṣātkriyā dānam abhinirharati sa divyena / cakṣuṣā viśuddhenātikrāntamānuṣyakeṇa satvān paśyati cyavamānān
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28037279 (0.013):
pañcābhijñāḥ pratilabhate | sa divyena cakṣuṣā / viśuddhenātikrāntamānuṣyakeṇa pūrvasyāṃ diśi aprameyānasaṃkhyeyān buddhān
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13644368 (0.013):
abhijñāyāṃ cittam abhinirṇamayati; sa divyena cakṣuṣā / viśuddhenātikrāntamānuṣyakeṇa satvān paśyati, cyavamānān api upapadyamānān
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18701970 (0.013):
kāyasya bhedāt paraṃ maraṇāt svargakāye deveṣūpapannāḥ / ime divyena / cakṣuṣā viśuddhenātikrāntamānuṣyakena satvāṃ paśyati cyavantām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909534 (0.015):
08712 maraṇād apāya durgativinipātaṃ narakeṣūpapadyante/ iti hi divyena / 08713 cakṣuṣā viśuddhenātikrāntam ānuṣyakeṇa daśadiśi loke
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18678219 (0.017):
. . . . . . abhinirnāmayāmi / sa divyena cakṣuṣā / viśuddhenātikrāntamānuṣyakena satvāṃ paśyāmi cyavantāṃ upapadyantāṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18701883 (0.017):
abhinirnāmaye / sa divyena cakṣuṣā viśuddhenātikrāntamānuṣyakena satvāṃ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7869266 (0.017):
sākāraṃ soddeśaṃ sanimittamanekavidhaṃ pūrvenivāsamanusmarati // sa / divyena cakṣuṣā viśuddhenātikrāntamānuṣyakena sattvān paśyati /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17258645 (0.019):
anusmarati, vistareṇa yāvad divyena cakṣuṣā viśuddhenātikrāntamānuṣyakena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9804653 (0.019):
yathābhūtaṃ prajānāti, divyena cakṣuṣā viśuddhenātikrāntamānuṣyakena yāvat
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18781042 (0.021):
saṃprajānanti ye divyena cakṣuṣā viśuddhenātikrāntamānuṣyakena satvāṃ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7869345 (0.021):
bhedātparaṃmaraṇādapāyadurgativinipātaṃ narakeṣūpapadyante / iuti hi / divyena cakṣuṣā atikrāntamānuṣyakena daśadiśi loke sarvalokadhātuṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9821139 (0.023):
antargatā mārgayitavyāyāṃ mārgayamāṇo divyena cakṣuṣā / viśuddhenātikrāntamānuṣyakeṇātmanas tān kuśalān dharmān paśyati, parāṃś ca
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15046794 (0.023):
bodhisattvo mahāsattvo divyena cakṣuṣā viśuddhena atikrāntamānuṣyakeṇa / pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ paścimāyām uttarasyām adhastād diśi vidikṣv
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9821219 (0.023):
tad bodhisattvo mahāsattvo divyena cakṣuṣā viśuddhenātikrāntamānuṣyakeṇa / pūrvasyāṃ diśi dakṣiṇasyāṃ diśi paścimāyāṃ diśy uttarasyāṃ diśy adha
sarvalokadhātuṣu ṣaḍgatikānāṃ satvānāñ cyutopapādaṃ yathābhūtaṃ prajānāti
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7869358 (0.009):
dharmadhātuparame ākāśadhātuparyavasāne ṣaṅgatikānāṃ satvānāṃ cyutopapādaṃ / yathābhūtaṃ prajānāti iti //"
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731885 (0.020):
dharmadhātūparame ākāśadhātuparyavasāne ṣaḍgatikānāṃ sattvānāṃ / cyutopapādaṃ yathābhūtaṃ prajānāti tena ca na manyate tathā hi tac cakṣur
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072448 (0.020):
sarvalokadhātuṣu dharmadhātuparame ākāśadhātuparyavasāne ṣaḍgatikānāṃ / sattvānāṃ cyutopapādaṃ yathābhūtaṃ prajānāti.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 730413 (0.021):
cakṣuṣā pūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sarvasattvānāṃ / cyutopapādaṃ yathābhūtaṃ prajānāti tenaiva pariśuddhena divyena cakṣuṣā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15070880 (0.021):
(PvsP1 1: 94) lokadhātuṣu sarvasattvānāṃ cyutopapādaṃ yathābhūtaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15070896 (0.021):
gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sarvasattvānāṃ cyutopapādaṃ yathābhūtaṃ / prajānāti, tenaiva pariśuddhena divyena cakṣuṣā paścimāyāṃ diśi
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15070912 (0.021):
gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sarvasattvānāṃ cyutopapādaṃ yathābhūtaṃ / prajānāti, tenaiva pariśuddhena divyena cakṣuṣā uttarasyāṃ diśi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 773175 (0.031):
prajānāti so 'nekavidhaṃ pūrvanivāsam anusmarati sa ca divyena cakṣuṣā / sattvānāṃ cyutopapādaṃ yathābhūtaṃ prajānāti sa āsravāṇāṃ kṣayād anāsravāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15109576 (0.031):
prajānāti, so 'nekavidhaṃ pūrvanivāsam anusmarati, sa ca divyena cakṣuṣā / sattvānāṃ cyutopapādaṃ yathābhūtaṃ prajānāti, sa āsravāṇāṃ kṣayād
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28682987 (0.031):
ākāśadhātuparyavasāneṣu sarvalokadhātusamudreṣu vairocanasya
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28683272 (0.031):
sarvatathāgatānāṃ daśasu dikṣu dharmadhātuparameṣvākāśadhātuparyavasāneṣu / sarvalokadhātusamudreṣvasaṃbhinnasarvabodhisattvacaritasamudrānapyavatarāmi
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28683293 (0.031):
dharmadhātuparameṣvākāśadhātuparyavasāneṣu / sarvalokadhātusamudreṣvasaṃbhinnasarvabodhisattvacaritapraveśamanantamāyājālapraveśamanantadharmadhātuspharaṇamanantamukhanirdeśamaparyantakalpādhiṣṭhānapraveśanirdeśamavatarāmi
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1859842 (0.031):
sakaladharmadhātusamavasaraṇeṣu sarvākāśadhātuparyavasāneṣu / sarvalokadhātuprasarameghasamudreṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 730427 (0.036):
dakṣiṇasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sarvasattvānāṃ / cyutopapādaṃ yathābhūtaṃ prajānāti tenaiva pariśuddhena divyena cakṣuṣā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 730443 (0.036):
paścimāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sarvasattvānāṃ / cyutopapādaṃ yathābhūtaṃ prajānāti tenaiva pariśuddhena divyena cakṣuṣā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 730459 (0.036):
uttarasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sarvasattvānāṃ / cyutopapādaṃ yathābhūtaṃ prajānāti tenaiva pariśuddhena divyena cakṣuṣā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 730476 (0.036):
uttarapūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sarvasattvānāṃ / cyutopapādaṃ yathābhūtaṃ prajānāti tenaiva pariśuddhena divyena cakṣuṣā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 730493 (0.036):
pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sarvasattvānāṃ / cyutopapādaṃ yathābhūtaṃ prajānāti tenaiva pariśuddhena divyena cakṣuṣā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 730510 (0.036):
dakṣiṇapaścimāyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sarvasattvānāṃ / cyutopapādaṃ yathābhūtaṃ prajānāti tenaiva pariśuddhena divyena cakṣuṣā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 730527 (0.036):
paścimottarasyām diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sarvasattvānāṃ / cyutopapādaṃ yathābhūtaṃ prajānāti tenaiva pariśuddhena divyena cakṣuṣā
tena ca divyena cakṣuṣā na manyate tathā hi tac cakṣur acakṣur acintyatām
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072455 (0.0):
sattvānāṃ cyutopapādaṃ yathābhūtaṃ prajānāti. / tena ca na manyate tathā hi tac cakṣur acakṣur acintyatām upādāya, so 'haṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 730414 (0.013):
cyutopapādaṃ yathābhūtaṃ prajānāti tenaiva pariśuddhena divyena cakṣuṣā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15070880 (0.013):
(PvsP1 1: 94) lokadhātuṣu sarvasattvānāṃ cyutopapādaṃ yathābhūtaṃ / prajānāti, tenaiva pariśuddhena divyena cakṣuṣā dakṣiṇasyāṃ diśi
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15070896 (0.013):
gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sarvasattvānāṃ cyutopapādaṃ yathābhūtaṃ / prajānāti, tenaiva pariśuddhena divyena cakṣuṣā paścimāyāṃ diśi
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15070912 (0.013):
gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sarvasattvānāṃ cyutopapādaṃ yathābhūtaṃ / prajānāti, tenaiva pariśuddhena divyena cakṣuṣā uttarasyāṃ diśi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731892 (0.025):
cyutopapādaṃ yathābhūtaṃ prajānāti tena ca na manyate tathā hi tac cakṣur / (PSP1: 88) acakṣur acintyatām upādāya so 'haṃ paśyāmīti na manyate tad eva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 730479 (0.037):
cyutopapādaṃ yathābhūtaṃ prajānāti tenaiva pariśuddhena divyena cakṣuṣā / pūrvadakṣiṇasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sarvasattvānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 730462 (0.046):
cyutopapādaṃ yathābhūtaṃ prajānāti tenaiva pariśuddhena divyena cakṣuṣā / uttarapūrvasyāṃ diśi gaṅgānadīvālukopameṣu lokadhātuṣu sarvasattvānāṃ
upādāya yo 'haṃ paśyāmīti na manyate sa tad eva cakṣur nopalabhate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731901 (0.001):
cyutopapādaṃ yathābhūtaṃ prajānāti tena ca na manyate tathā hi tac cakṣur / (PSP1: 88) acakṣur acintyatām upādāya so 'haṃ paśyāmīti na manyate tad eva
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072463 (0.001):
tena ca na manyate tathā hi tac cakṣur acakṣur acintyatām upādāya, so 'haṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909556 (0.004):
08715 pādaṃ yathābhūtaṃ prajānāti/ tena ca na manyate/ tathā hi tac cakṣu / 08801 r acakṣur acintyatām upādāya so 'haṃ paśyāmīti na manyate/ tad eva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909563 (0.024):
08801 r acakṣur acintyatām upādāya so 'haṃ paśyāmīti na manyate/ tad eva
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6154550 (0.053):
nānupalambhaśūnyatām upalabhate, nābhāvaśūnyatām upalabhate. na / svabhāvaśūnyatām upalabhate, nābhāvasvabhāvaśūnyatām upalabhate.
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6177414 (0.053):
nānupalambhaśūnyatām upalabhate, nābhāvaśūnyatām upalabhate, na / svabhāvaśūnyatām upalabhate, nābhāvasvabhāvaśūnyatām upalabhate.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909410 (0.053):
08612 m acintyatām upādāya/ so 'ham prajānāmīti na manyate/ sa tad eva / 08613 jñānaṃ nopalabhate svabhāvaśūnyatām upādāya svabhāvaviviktatām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731746 (0.053):
acintyatām upādāya so 'ham prajānāmīti na manyate sa tad eva jñānaṃ / nopalabhate svabhāvaśūnyatām upādāya svabhāvaviviktatām upādāya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072307 (0.053):
acintyatām upādāya, so 'haṃ prajānāmīti na manyate, sa tad eva jñānaṃ / nopalabhate svabhāvaśūnyatām upādāya svabhāvaviviktatām upādāya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731979 (0.059):
ajñānam acintyatām upādāya so 'haṃ prajānāmīti na manyate tad eva jñānaṃ / nopalabhate svabhāvaśūnyatām upādāya svabhāvaviviktatām upādāya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072543 (0.059):
ajñānam acintyatām upādāya, so 'haṃ prajānāmīti na manyate, tad eva ca / jñānaṃ nopalabhate svabhāvaśūnyatām upādāya svabhāvaviviktatām upādāya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909642 (0.063):
08812 na manyate/ tad eva jñānaṃ nopalabhate svabhāvaśūnyatām upādāya
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23101820 (0.064):
abhāvasvabhāvaśūnyatām eva nopalabhate. kaḥ punar vādo yo
svabhāvaśūnyatām upādāya svabhāvaviviktatām upādāya svabhāvānutpattikām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909144 (0.0):
08411 śabdān śṛṇomi/ tathā hi sa tam api śabdaṃ nopalabhate svabhāva / 08412 śūnyatām upādāya svabhāvaviviktatām upādāya svabhāvānupalabdhitām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909263 (0.0):
08510 nopalabhate svabhāvaśūnyatām upādāya svabhāvaviviktatām upādāya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909418 (0.0):
08613 jñānaṃ nopalabhate svabhāvaśūnyatām upādāya svabhāvaviviktatām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909571 (0.0):
08802 cakṣur nopalabhate svabhāvaśūnyatām upādāya svabhāvaviviktām upādāya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909649 (0.0):
08812 na manyate/ tad eva jñānaṃ nopalabhate svabhāvaśūnyatām upādāya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731486 (0.0):
śabdaṃ nopalabhate svabhāvaśūnyatām upādāya svabhāvaviviktatām upādāya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731602 (0.0):
tad eva cittaṃ nopalabhate svabhāvaśūnyatām upādāya svabhāvaviviktatām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731750 (0.0):
acintyatām upādāya so 'ham prajānāmīti na manyate sa tad eva jñānaṃ / nopalabhate svabhāvaśūnyatām upādāya svabhāvaviviktatām upādāya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731903 (0.0):
cakṣur nopalabhate svabhāvaśūnyatām upādāya svabhāvaviviktām upādāya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037783 (0.0):
tad eva jñānan nopalabhate svabhāvaśūnyatām upādāya svabhāvaviviktatām
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15071930 (0.0):
śṛṇomi, tathā hi sa tarn api śabdaṃ nopalabhate svabhāvaśūnyatām upādāya / svabhāvaviviktatām upādāya svabhāvānupalabdhitām upādāya, sa na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072166 (0.0):
acintyatām upādāya, so 'haṃ prajānāmīti na manyate, tad eva cittaṃ / nopalabhate svabhāvaśūnyatām upādāya, svabhāvaviviktatām upādāya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072467 (0.0):
paśyāmīti na manyate, tad eva cakṣur nopalabhate svabhāvaśūnyatām upādāya,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072547 (0.0):
jñānaṃ nopalabhate svabhāvaśūnyatām upādāya svabhāvaviviktatām upādāya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909088 (5.960):
08404 manyate svabhāvaśūnyatām upādāya svabhāvaviviktatām upādāya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731431 (5.960):
na manyate svabhāvaśūnyatām upādāya svabhāvaviviktatām upādāya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731983 (5.960):
ajñānam acintyatām upādāya so 'haṃ prajānāmīti na manyate tad eva jñānaṃ / nopalabhate svabhāvaśūnyatām upādāya svabhāvaviviktatām upādāya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15071871 (5.960):
yenāpi manyate svabhāvaśūnyatām upādāya, svabhāvaviviktatām upādāya,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072311 (5.960):
acintyatām upādāya, so 'haṃ prajānāmīti na manyate, sa tad eva jñānaṃ / nopalabhate svabhāvaśūnyatām upādāya svabhāvaviviktatām upādāya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 767955 (0.053):
abhisaṃbhotsyate asattvām upādāya evaṃ viviktatā yāvad (PSP1: 194) / anutpannatām upādāya evaṃ hy āyuṣman pūrṇa bodhisattvasya mahāsattvasya
upādāya sa divyacakṣuścetanām api notpādayati na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731918 (0.0):
svabhāvānupalabdhitām upādāya na sa divyacakṣuś cetanām apy utpādayati na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072480 (0.0):
svabhāvaviviktatām upādāya, svabhāvānupalabdhitām upādāya, na sa / divyacakṣuścetanām apy utpādayati, na divyacakṣurabhinirhāracetanāṃ vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909151 (0.030):
upādāya / 08413 sa na divyaśrotracetanām apy utpādayati na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731493 (0.030):
svabhāvānupalabdhitām upādāya sa na divyaśrotracetanām apy utpādayati na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15071937 (0.030):
svabhāvaviviktatām upādāya svabhāvānupalabdhitām upādāya, sa na / divyaśrotracetanām apy utpādayati, na divyaśrotrābhinirhāracetanāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909580 (0.037):
08803 svabhāvānupalabdhitām upādāya/ na sa divyacakṣuś cetanām apy
divyacakṣurabhinirhāracetanām anyatra sarvākārajñatāmanasikārād evaṃ hi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909159 (0.0):
08413 sa na divyaśrotracetanām apy utpādayati na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909278 (0.0):
08512 paracittābhinirhāracetanāṃ vā anyatra sarvākārajñatāmanasikārāt/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909585 (0.0):
08803 svabhāvānupalabdhitām upādāya/ na sa divyacakṣuś cetanām apy / utpādayati/ / 08804 na divyacakṣur abhinirhāracetanāṃ vā anyatra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909664 (0.0):
08814 kṣayacetanām apy utpādayati nāsravakṣayābhijñābhinirhāracetanāṃ vā / anyatra / 08815 sarvākārajñatāmanasikārāt/ evaṃ hi śāriputra {bodhisattvo}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731505 (0.0):
svabhāvānupalabdhitām upādāya sa na divyaśrotracetanām apy utpādayati na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731624 (0.0):
utpādayati na paracittābhinirhāracetanāṃ vā anyatra / sarvākārajñatāmanasikārāt evaṃ hi śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731774 (0.0):
utpādayati na pūrvanivāsānusmṛtyabhinirhāracetanāṃ vā anyatra / sarvākārajñatāmanasikārāt evaṃ hi śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ (PSP1:
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731926 (0.0):
svabhāvānupalabdhitām upādāya na sa divyacakṣuś cetanām apy utpādayati na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 732004 (0.0):
nāsravakṣayābhijñābhinirhāracetanāṃ vā anyatra sarvākārajñatāmanasikārāt
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037809 (0.0):
nāsravakṣayasākṣātkriyābhijñājñānabhinirhāracetanām anyatra / sarvākārajñatāmanasikārād evaṃ hi śāriputra bodhisatvo mahāsatvaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15071945 (0.0):
svabhāvaviviktatām upādāya svabhāvānupalabdhitām upādāya, sa na / divyaśrotracetanām apy utpādayati, na divyaśrotrābhinirhāracetanāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072335 (0.0):
utpādayati, na pūrvanivāsānusmṛtyabhinirhāracetanāṃ vā anyatra / sarvākārajñatāmanasikārāt. evaṃ hi śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072488 (0.0):
svabhāvaviviktatām upādāya, svabhāvānupalabdhitām upādāya, na sa / divyacakṣuścetanām apy utpādayati, na divyacakṣurabhinirhāracetanāṃ vā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072569 (0.0):
nāsravakṣayābhijñābhinirhāracetanāṃ vānyatra sarvākārajñatāmanasikārāt.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 738027 (5.960):
samanupaśyati anyatra sarvākārajñatā manasikārāt iti duḥkhe 'nvayajñānam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15078007 (5.960):
anyatra sarvākārajñatā manasikārāt.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072186 (0.015):
paracittābhinirhāracetanāṃ vānyatrasarvākārajñatāmanasikārāt. evaṃ hi / śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23096407 (0.024):
avalīnacittatā vā bhaved ekacittavikṣepo vā bhavet / sarvākārajñatāmanasikārāt. athāyuṣmān ānando bhagavantam etad avocat: kina
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23106719 (0.028):
(AdSPG I 102) na? anyatra sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17258373 (0.028):
utpadyate, anyatra sarvākārajñatā pratisaṃyuktair manasikārair viaharati
śāriputra bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāñ caran / divyacakṣurabhijñāsākṣātkriyājñānam abhinirharati sa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731455 (0.0):
ṛddhividhyabhijñāsākṣātkriyājñānam abhinirharati sa divyena śrotradhātunā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037812 (0.0):
sarvākārajñatāmanasikārād evaṃ hi śāriputra bodhisatvo mahāsatvaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15071959 (0.0):
vānyatra sarvākārajñatāmanaskārāt. evaṃ hi śāriputra bodhisattvo / mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran divyaśrotrābhijñāsākṣātkriyājñānam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072498 (0.0):
anyatra sarvākārajñatāmanasikārāt. / evaṃ hi śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037566 (5.960):
tathāgatas tāni padmā (PvSPL kham_a) manasikārād evaṃ hi śāriputra / bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāñ caran
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072505 (0.001):
divyacakṣurabhijñāsākṣātkriyājñānam abhinirharati, so
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037820 (0.003):
prajñāpāramitāyāñ caran nāśravakṣayasākṣātkriyābhijñājñānam abhinirharaty
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072579 (0.003):
āsravakṣayābhijñāsākṣātkriyājñānam abhinirharati.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072199 (0.014):
sarvasattvacittacaritābhijñāsākṣātkriyājñānam abhinirharati.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19038090 (0.016):
pariśodhayati sarvākārajñatāñ cānuprāpnoti // punar aparañ śāriputra / bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāñ caran sarvasatvānām antike
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731515 (0.016):
divyaśrotrābhinirhāracetanāṃ vā anyatra sarvākārajñatāmanasikārāt evaṃ hi / śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731933 (0.019):
divyacakṣur abhinirhāracetanāṃ vā anyatra sarvākārajñatāmanasikārāt evaṃ / hi śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran divyacakṣur
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909595 (0.026):
08805 evaṃ hi śāriputra {bodhisattvo} mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran / divyacakṣu
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 732015 (0.027):
āsravakṣayābhijñāsākṣātkriyājñānam abhinirharati (PSP1: 89) evaṃ punaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731636 (0.029):
prajñāpāramitāyāṃ caran sarvasattvacittacaritābhijñāsākṣātkriyājñānam / abhinirharati (PSP1: 86) sa pūrvanivāsānusmṛtijñānena ekām api jātim
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27757488 (0.030):
(LPG 26v) punar aparaṃ śāradvatīputra bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ caran na cakṣurdhātuṃ śunyatayā yojayati | na śunyatāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115363 (0.030):
evaṃ hi subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran bahirdhā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731941 (0.031):
hi śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran divyacakṣur / abhijñāsākṣātkriyājñānam abhinirharati so 'nutpādasākṣātkriyā abhijñānam
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27756911 (0.032):
punar aparaṃ śāradvatīputra bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran / na prajñāpāramitāyāḥ kṛte prajñāpāramitāyāṃ carati | na dānapāramitāyā na
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18569018 (0.032):
5 anugṛhṇāti / bhagavān āha / iha subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ caran dānaṃ dadāti
āsravakṣayābhijñāsākṣātkriyājñānam abhinirharati na śrāvakabhūmiṃ vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 732015 (0.0):
evaṃ hi śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann / āsravakṣayābhijñāsākṣātkriyājñānam abhinirharati (PSP1: 89) evaṃ punaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037761 (0.0):
'nyatrānuttarāṃ samyaksambodhim abhisambhotsyata iti sa tayā / āsravakṣayasākṣātkriyābhijñājñānābhinirhārakuśalatayā na manyate tathā hi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037820 (0.0):
prajñāpāramitāyāñ caran nāśravakṣayasākṣātkriyābhijñājñānam abhinirharaty
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072508 (0.0):
divyacakṣurabhijñāsākṣātkriyājñānam abhinirharati, so
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072580 (0.0):
evaṃ hi śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann / āsravakṣayābhijñāsākṣātkriyājñānam abhinirharati.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909677 (1.788):
08816 pāramitāyāṃ carann āsravakṣayābhijñāsākṣātkriyājñānam abhinirharati/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037798 (0.001):
nāsravakṣayasākṣātkriyābhijñājñānabhinirhāracetanām anyatra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731455 (0.001):
ṛddhividhyabhijñāsākṣātkriyājñānam abhinirharati sa divyena śrotradhātunā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15071960 (0.001):
mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran divyaśrotrābhijñāsākṣātkriyājñānam / abhinirharati.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072199 (0.014):
sarvasattvacittacaritābhijñāsākṣātkriyājñānam abhinirharati.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731515 (0.028):
divyaśrotrābhijñāsākṣātkriyājñānam abhinirharati (PSP1: 85) sa
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25253618 (0.032):
pūrvanivāsānusmṛtijñānasākṣātkartavyajñānābhijñā; / āsravakṣayajñānasākṣātkartavyajñānābhijñā. imā ucyante ṣaḍ abhijñā.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731636 (0.033):
prajñāpāramitāyāṃ caran sarvasattvacittacaritābhijñāsākṣātkriyājñānam / abhinirharati (PSP1: 86) sa pūrvanivāsānusmṛtijñānena ekām api jātim
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731942 (0.036):
abhijñāsākṣātkriyājñānam abhinirharati so 'nutpādasākṣātkriyā abhijñānam
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13644483 (0.042):
kathaṃ jñāyata iti; tasyaitad abhavat: āśravakṣayajñānasākṣātkriyāyām / abhijñayeti–āsravakṣayajñānasākṣātkriyāyām–; ca yuktaḥ sātatye naipakye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909625 (0.042):
08809 anyatrānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyāmīti/ sa tayā / āsravakṣaya / 08810 sākṣātkriyābhijñājñānābhinirhārakuśalatayā na manyate tathā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731962 (0.042):
abhisaṃbhotsyāmīti sa tayā āsravakṣaya / sākṣātkriyābhijñājñānābhinirhārakuśalatayā na manyate tathā hi taj jñānam
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072526 (0.042):
anyatrānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyamīti, sa tayā āsravakṣaya / sākṣātkriyābhijñājñānābhinirhārakuśalatayā na manyate tathā hi taj jñānam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9821843 (0.043):
tasyāsravakṣayajñānasākṣātkriyābhijñājñānaṃ supariśuddhaṃ bhaviṣyati, sa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9821853 (0.044):
tasyāsravakṣayajñānasākṣātkriyābhijñājñānaṃ supariśuddhaṃ bhaviṣyati, sa / tenāsravakṣayajñānasākṣātkriyābhijñājñānena suviśuddhena sattvānāṃ dharmaṃ
pratyekabuddhabhūmiṃ vā patati nāpy anyaṅ kañcid dharmam āśaṃsamāno
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6920051 (0.0):
11901 śrāvakabhūmiṃ vā na ca pratyekabuddhabhūmiṃ vā patati na ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6920093 (0.0):
11906 n āgamya naiva śrāvakabhūmiṃ naiva pratyekabuddhabhūmiṃ vā patati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 742133 (0.0):
(PSP1: 119) śrāvakabhūmiṃ vā na ca pratyekabuddhabhūmiṃ vā patati na ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 742173 (0.0):
samādhīn āgamya naiva śrāvakabhūmiṃ naiva pratyekabuddhabhūmiṃ vā patati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1633802 (0.0):
bhavati, sa ca bodhisattvo mahāsattvo na ca śrāvakabhūmiṃ na / pratyekabuddhabhūmiṃ patati.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1634525 (0.0):
śrāvakabhūmiṃ vā na pratyekabuddhabhūmiṃ vā patati, anuttarāṃ ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1634761 (0.0):
sarvākārajñatayā parigṛhīto na śrāvakabhūmiṃ vā na pratyekabuddhabhūmiṃ vā / patati, sarvākārajñatāṃ cārāgayati. evaṃ khalu subhūte bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1634780 (0.0):
śrāvakabhūmiṃ na pratyekabuddhabhūmiṃ patati. evam upāyakauśalaparigṛhīto
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9823086 (0.0):
yathā pratipadyamāno na śrāvakabhūmiṃ patati na pratyekabuddhabhūmiṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15082097 (0.0):
hīnakuleṣūpapadyate, na ca śrāvakabhūmiṃ vā na ca pratyekabuddhabhūmiṃ vā / patati, na ca bodhisattvamūrdhāmaṃ vā patati prajñāpāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1643062 (0.000):
prajñāpāramitayopāyakauśalena ca virahito 'bhūt, tena sa śrāvakabhūmiṃ vā / pratyekabuddhabhūmiṃ vā patati. kiñ cāpi sa śāriputra bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1643139 (0.000):
anuttarāyai samyaksaṃbodhaye pariṇāmayati, sa śrāvakabhūmiṃ vā / pratyekabuddhabhūmiṃ vā patati. iti tathatānupalambhasvabhāvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1634511 (0.005):
subhūte bodhisattvaḥ prajñāpāramitayā copāyakauśalena cāparigṛhītaḥ / śrāvakabhūmiṃ vā pratyekabuddhabhūmiṃ vā patati. kathaṃ ca subhūte
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4039824 (0.008):
aparigṛhīta upāyakauśalyena ca virahito bhavet, evaṃ śrāvakabhūmiṃ vā / pratyekabuddhabhūmiṃ vā patati //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1643030 (0.018):
virahitaḥ śrāvakabhūmiṃ vā pratyekabuddhabhūmiṃ vā patati. tat kasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1648264 (0.018):
prajñāpāramitāyāṃ caran pratyudāvartyānuttarāyāḥ samyaksaṃbodheḥ / śrāvakabhūmiṃ vā pratyekabuddhabhūmiṃ vā patati, uttare cāsyaivaṃ bhavati,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15082137 (0.018):
samādhīn āgamya naiva śrāvakabhūmiṃ naiva pratyekabuddhabhūmiṃ vā patati / naiva bodhisattvanyāmam avakrāmati, ayam ucyate bodhisattvamūrdhāmaḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17256572 (0.021):
prajñāpāramitayopāyakauśalyena na śrāvakabhūmiṃ vā na pratyekabuddhabhūmiṃ / vā pataty, evaṃ khalu subhūte bodhisattvo mahāsattvaḥ śīlapāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17247928 (0.047):
carato naivaṃ bhavati, dūrīkariṣyāmi śrāvakabhūmiṃ vā pratyekabuddhabhūmiṃ
bauddha_aai_xvi.r.o.combined 14531420 (0.051):
ya kauśalyena ca virahito bhaved evaṃ śrāvaka bhūmiṃ vā / pratyeka bhūmiṃ vā patati //
'nyatrānuttarāṃ samyaksambodhim abhisambhotsyata iti sa tayā / āsravakṣayasākṣātkriyābhijñājñānābhinirhārakuśalatayā na manyate tathā hi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909631 (0.0):
08808 bhūmau vā pratyekabuddhabhūmau vā patati/ nāpy anyaṃ kañcid dharmam / āśaṃsati / 08809 anyatrānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyāmīti/ sa tayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731968 (0.0):
anyaṃ kañcid dharmam āśaṃsati anyatrānuttarāṃ samyaksaṃbodhim
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037738 (0.0):
divyacakṣurabhijñāsākṣātkriyājñānam abhinirharati sa / āsravakṣayābhijñāsākṣātkriyājñānam abhinirharati na śrāvakabhūmiṃ vā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072532 (0.0):
anyatrānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyamīti, sa tayā āsravakṣaya / sākṣātkriyābhijñājñānābhinirhārakuśalatayā na manyate tathā hi taj jñānam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037798 (0.000):
upādāya svabhāvopalabdhitām upādāya āsravakṣayajñānacetanām api notādayati / nāsravakṣayasākṣātkriyābhijñājñānabhinirhāracetanām anyatra
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072523 (0.008):
pratyekabuddhabhūmau vā patati, nāpy anyaṃ kañcid dharmam āśaṃsati / anyatrānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyamīti, sa tayā āsravakṣaya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909677 (0.010):
08816 pāramitāyāṃ carann āsravakṣayābhijñāsākṣātkriyājñānam abhinirharati/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 732014 (0.010):
evaṃ hi śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann / āsravakṣayābhijñāsākṣātkriyājñānam abhinirharati (PSP1: 89) evaṃ punaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072578 (0.010):
evaṃ hi śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann / āsravakṣayābhijñāsākṣātkriyājñānam abhinirharati.
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25253620 (0.019):
pūrvanivāsānusmṛtijñānasākṣātkartavyajñānābhijñā; / āsravakṣayajñānasākṣātkartavyajñānābhijñā. imā ucyante ṣaḍ abhijñā.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037819 (0.033):
prajñāpāramitāyāñ caran nāśravakṣayasākṣātkriyābhijñājñānam abhinirharaty
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21585823 (0.041):
na brahmatvāya na cakravartivijayāya nānyatra kathamahamanuttarāṃ / samyaksambodhimabhisambuddhya adāntān sattvān damayeyam, aśāntāñ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13644483 (0.042):
kathaṃ jñāyata iti; tasyaitad abhavat: āśravakṣayajñānasākṣātkriyāyām / abhijñayeti–āsravakṣayajñānasākṣātkriyāyām–; ca yuktaḥ sātatye naipakye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9821852 (0.046):
tasyāsravakṣayajñānasākṣātkriyābhijñājñānaṃ supariśuddhaṃ bhaviṣyati, sa / tenāsravakṣayajñānasākṣātkriyābhijñājñānena suviśuddhena sattvānāṃ dharmaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12027743 (0.047):
evam āsravakṣaya ālambanabhūte yābhijñā. sā ced / āsravakṣayajñānasākṣātkriyābhijñā. ṣaṭ jñānāni. tadvat. āsravakṣaye sati
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13644499 (0.048):
āsravakṣayajñānasākṣātkriyāyām abhijñāyāṃ cittam abhinirṇamayati; sa idaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18019677 (0.052):
āsravakṣayajñānasākṣātkriyāyām abhijñāyāṃ cittam abhinirṇāmayati; sa idaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18019767 (0.052):
sthite āniñjyaprāpte āsravakṣayajñānasākṣātkriyāyām abhijñāyāṃ cittam
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19398626 (0.059):
pūrvanivāsacyutyupapādāsravakṣayajñānatatsākṣātkriyāstisraḥ khalvaśaikṣyo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1618529 (0.063):
kalpakoṭīniyutaśatasahasrais tvam anuttarāṃ samyaksaṃbodhim / abhisaṃbhotsyasa iti. / atha ca punar bodhisattvena mahāsattvena evaṃ veditavyam, āsannībhūto 'smy
taj jñānam ajñānam acintyatām upādāya so 'haṃ prajānāmīti na manyate sa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731593 (0.0):
hi tāc cittam acittam acintyatām upādāya so 'haṃ prajānāmīti na manyate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731742 (0.0):
pūrvanivāsānusmṛtyabhijñānena na manyate tathā hi taj jñānam ajñānam / acintyatām upādāya so 'ham prajānāmīti na manyate sa tad eva jñānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731976 (0.0):
sākṣātkriyābhijñājñānābhinirhārakuśalatayā na manyate tathā hi taj jñānam / ajñānam acintyatām upādāya so 'haṃ prajānāmīti na manyate tad eva jñānaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072157 (0.0):
acintyatām upādāya, so 'haṃ prajānāmīti na manyate, tad eva cittaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072303 (0.0):
pūrvanivāsānusmṛtyabhijñānena na manyate, tathā hi tajjñānam ajñānam / acintyatām upādāya, so 'haṃ prajānāmīti na manyate, sa tad eva jñānaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072540 (0.0):
sākṣātkriyābhijñājñānābhinirhārakuśalatayā na manyate tathā hi taj jñānam / ajñānam acintyatām upādāya, so 'haṃ prajānāmīti na manyate, tad eva ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909635 (5.960):
08810 sākṣātkriyābhijñājñānābhinirhārakuśalatayā na manyate tathā / 08811 hi taj jñānam ajñānam acintyatām upādāya/ so 'haṃ prajānāmīti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731895 (0.051):
(PSP1: 88) acakṣur acintyatām upādāya so 'haṃ paśyāmīti na manyate tad eva
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072457 (0.051):
tena ca na manyate tathā hi tac cakṣur acakṣur acintyatām upādāya, so 'haṃ / paśyāmīti na manyate, tad eva cakṣur nopalabhate svabhāvaśūnyatām upādāya,
tad eva jñānan nopalabhate svabhāvaśūnyatām upādāya svabhāvaviviktatām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909141 (0.0):
08411 śabdān śṛṇomi/ tathā hi sa tam api śabdaṃ nopalabhate svabhāva / 08412 śūnyatām upādāya svabhāvaviviktatām upādāya svabhāvānupalabdhitām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909259 (0.0):
08509 m acintyatām upādāya/ so 'haṃ prajānāmīti na manyate/ tad eva cittaṃ / 08510 nopalabhate svabhāvaśūnyatām upādāya svabhāvaviviktatām upādāya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909414 (0.0):
08612 m acintyatām upādāya/ so 'ham prajānāmīti na manyate/ sa tad eva / 08613 jñānaṃ nopalabhate svabhāvaśūnyatām upādāya svabhāvaviviktatām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909565 (0.0):
08802 cakṣur nopalabhate svabhāvaśūnyatām upādāya svabhāvaviviktām upādāya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909644 (0.0):
08812 na manyate/ tad eva jñānaṃ nopalabhate svabhāvaśūnyatām upādāya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731483 (0.0):
śabdaṃ nopalabhate svabhāvaśūnyatām upādāya svabhāvaviviktatām upādāya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731602 (0.0):
hi tāc cittam acittam acintyatām upādāya so 'haṃ prajānāmīti na manyate / tad eva cittaṃ nopalabhate svabhāvaśūnyatām upādāya svabhāvaviviktatām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731750 (0.0):
acintyatām upādāya so 'ham prajānāmīti na manyate sa tad eva jñānaṃ / nopalabhate svabhāvaśūnyatām upādāya svabhāvaviviktatām upādāya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731903 (0.0):
cakṣur nopalabhate svabhāvaśūnyatām upādāya svabhāvaviviktām upādāya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037699 (0.0):
upādāya yo 'haṃ paśyāmīti na manyate sa tad eva cakṣur nopalabhate / svabhāvaśūnyatām upādāya svabhāvaviviktatām upādāya svabhāvānutpattikām
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15071927 (0.0):
śṛṇomi, tathā hi sa tarn api śabdaṃ nopalabhate svabhāvaśūnyatām upādāya / svabhāvaviviktatām upādāya svabhāvānupalabdhitām upādāya, sa na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072166 (0.0):
acintyatām upādāya, so 'haṃ prajānāmīti na manyate, tad eva cittaṃ / nopalabhate svabhāvaśūnyatām upādāya, svabhāvaviviktatām upādāya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072467 (0.0):
paśyāmīti na manyate, tad eva cakṣur nopalabhate svabhāvaśūnyatām upādāya, / svabhāvaviviktatām upādāya, svabhāvānupalabdhitām upādāya, na sa
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072547 (0.0):
ajñānam acintyatām upādāya, so 'haṃ prajānāmīti na manyate, tad eva ca / jñānaṃ nopalabhate svabhāvaśūnyatām upādāya svabhāvaviviktatām upādāya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909084 (5.960):
08404 manyate svabhāvaśūnyatām upādāya svabhāvaviviktatām upādāya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731428 (5.960):
na manyate svabhāvaśūnyatām upādāya svabhāvaviviktatām upādāya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731983 (5.960):
ajñānam acintyatām upādāya so 'haṃ prajānāmīti na manyate tad eva jñānaṃ / nopalabhate svabhāvaśūnyatām upādāya svabhāvaviviktatām upādāya
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15071868 (5.960):
yenāpi manyate svabhāvaśūnyatām upādāya, svabhāvaviviktatām upādāya, / svabhāvānupalabdhitām upādāya, sa na ṛddhicetanām apy utpādayati na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072311 (5.960):
acintyatām upādāya, so 'haṃ prajānāmīti na manyate, sa tad eva jñānaṃ / nopalabhate svabhāvaśūnyatām upādāya svabhāvaviviktatām upādāya
Satasahasrika Prajnaparamita II-4 (sspp2_4u.htm.txt) 6154550 (0.056):
nānupalambhaśūnyatām upalabhate, nābhāvaśūnyatām upalabhate. na / svabhāvaśūnyatām upalabhate, nābhāvasvabhāvaśūnyatām upalabhate.
upādāya svabhāvopalabdhitām upādāya āsravakṣayajñānacetanām api notādayati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909144 (0.004):
08412 śūnyatām upādāya svabhāvaviviktatām upādāya svabhāvānupalabdhitām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909415 (0.004):
08613 jñānaṃ nopalabhate svabhāvaśūnyatām upādāya svabhāvaviviktatām / upādāya / 08614 svabhāvānupalabdhitām upādāya/ na sa pūrvanivāsānusmṛticetanām apy
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731431 (0.004):
na manyate svabhāvaśūnyatām upādāya svabhāvaviviktatām upādāya / svabhāvānupalabdhitām upādāya sa na ṛddhivetanām apy utpādayati na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731486 (0.004):
śabdaṃ nopalabhate svabhāvaśūnyatām upādāya svabhāvaviviktatām upādāya / svabhāvānupalabdhitām upādāya sa na divyaśrotracetanām apy utpādayati na
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731605 (0.004):
tad eva cittaṃ nopalabhate svabhāvaśūnyatām upādāya svabhāvaviviktatām / upādāya svabhāvānupalabdhitām upādāya na sa paracittacetanām apy
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731753 (0.004):
nopalabhate svabhāvaśūnyatām upādāya svabhāvaviviktatām upādāya / svabhāvānupalabdhitām upādāya na sa pūrvanivāsānusmṛticetanām apy
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731990 (0.004):
nopalabhate svabhāvaśūnyatām upādāya svabhāvaviviktatām upādāya / svabhāvānupalabdhitām upādāya na sa āsravakṣayacetanām apy utpādayati
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15071871 (0.004):
yenāpi manyate svabhāvaśūnyatām upādāya, svabhāvaviviktatām upādāya, / svabhāvānupalabdhitām upādāya, sa na ṛddhicetanām apy utpādayati na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15071930 (0.004):
śṛṇomi, tathā hi sa tarn api śabdaṃ nopalabhate svabhāvaśūnyatām upādāya / svabhāvaviviktatām upādāya svabhāvānupalabdhitām upādāya, sa na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072169 (0.004):
nopalabhate svabhāvaśūnyatām upādāya, svabhāvaviviktatām upādāya / svabhāvānupalabdhitām upādāya, na sa paracittacetanām apy utpādayati, na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072314 (0.004):
nopalabhate svabhāvaśūnyatām upādāya svabhāvaviviktatām upādāya / svabhāvānupalabdhitām upādāya, na sa pūrvanivāsānusmṛticetanām apy
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072470 (0.004):
paśyāmīti na manyate, tad eva cakṣur nopalabhate svabhāvaśūnyatām upādāya, / svabhāvaviviktatām upādāya, svabhāvānupalabdhitām upādāya, na sa
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072554 (0.004):
jñānaṃ nopalabhate svabhāvaśūnyatām upādāya svabhāvaviviktatām upādāya / svabhāvānupalabdhitām upādāya, na sa āsravakṣayacetanām apy utpādayati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909653 (0.042):
08813 viviktatām upādāya svabhāvānupalabdhitām upādāya/ na sa āsrava / 08814 kṣayacetanām apy utpādayati nāsravakṣayābhijñābhinirhāracetanāṃ vā
nāsravakṣayasākṣātkriyābhijñājñānabhinirhāracetanām anyatra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037761 (0.000):
'nyatrānuttarāṃ samyaksambodhim abhisambhotsyata iti sa tayā / āsravakṣayasākṣātkriyābhijñājñānābhinirhārakuśalatayā na manyate tathā hi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037737 (0.001):
divyacakṣurabhijñāsākṣātkriyājñānam abhinirharati sa / āsravakṣayābhijñāsākṣātkriyājñānam abhinirharati na śrāvakabhūmiṃ vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909678 (0.013):
08816 pāramitāyāṃ carann āsravakṣayābhijñāsākṣātkriyājñānam abhinirharati/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 732013 (0.013):
evaṃ hi śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann / āsravakṣayābhijñāsākṣātkriyājñānam abhinirharati (PSP1: 89) evaṃ punaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072577 (0.013):
evaṃ hi śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann / āsravakṣayābhijñāsākṣātkriyājñānam abhinirharati.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909653 (0.037):
08813 viviktatām upādāya svabhāvānupalabdhitām upādāya/ na sa āsrava / 08814 kṣayacetanām apy utpādayati nāsravakṣayābhijñābhinirhāracetanāṃ vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909624 (0.039):
08809 anyatrānuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyāmīti/ sa tayā / āsravakṣaya / 08810 sākṣātkriyābhijñājñānābhinirhārakuśalatayā na manyate tathā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037818 (0.041):
prajñāpāramitāyāñ caran nāśravakṣayasākṣātkriyābhijñājñānam abhinirharaty
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25253618 (0.041):
pūrvanivāsānusmṛtijñānasākṣātkartavyajñānābhijñā; / āsravakṣayajñānasākṣātkartavyajñānābhijñā. imā ucyante ṣaḍ abhijñā.
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13644483 (0.044):
kathaṃ jñāyata iti; tasyaitad abhavat: āśravakṣayajñānasākṣātkriyāyām / abhijñayeti–āsravakṣayajñānasākṣātkriyāyām–; ca yuktaḥ sātatye naipakye
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13644499 (0.050):
āsravakṣayajñānasākṣātkriyāyām abhijñāyāṃ cittam abhinirṇamayati; sa idaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18019677 (0.050):
āsravakṣayajñānasākṣātkriyāyām abhijñāyāṃ cittam abhinirṇāmayati; sa idaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18019767 (0.050):
sthite āniñjyaprāpte āsravakṣayajñānasākṣātkriyāyām abhijñāyāṃ cittam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731961 (0.057):
abhisaṃbhotsyāmīti sa tayā āsravakṣaya / sākṣātkriyābhijñājñānābhinirhārakuśalatayā na manyate tathā hi taj jñānam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9821852 (0.057):
tasyāsravakṣayajñānasākṣātkriyābhijñājñānaṃ supariśuddhaṃ bhaviṣyati, sa / tenāsravakṣayajñānasākṣātkriyābhijñājñānena suviśuddhena sattvānāṃ dharmaṃ
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19398626 (0.063):
pūrvanivāsacyutyupapādāsravakṣayajñānatatsākṣātkriyāstisraḥ khalvaśaikṣyo
sarvākārajñatāmanasikārād evaṃ hi śāriputra bodhisatvo mahāsatvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909160 (0.0):
divyaśrotrābhinirhāracetanāṃ / 08414 vā anyatra sarvākārajñatāmanasikārāt/ evaṃ hi śāriputra bodhisattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909279 (0.0):
08512 paracittābhinirhāracetanāṃ vā anyatra sarvākārajñatāmanasikārāt/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909586 (0.0):
08804 na divyacakṣur abhinirhāracetanāṃ vā anyatra / sarvākārajñatāmanasikārāt/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909665 (0.0):
08814 kṣayacetanām apy utpādayati nāsravakṣayābhijñābhinirhāracetanāṃ vā / anyatra / 08815 sarvākārajñatāmanasikārāt/ evaṃ hi śāriputra {bodhisattvo}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731507 (0.0):
divyaśrotrābhinirhāracetanāṃ vā anyatra sarvākārajñatāmanasikārāt evaṃ hi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731626 (0.0):
utpādayati na paracittābhinirhāracetanāṃ vā anyatra / sarvākārajñatāmanasikārāt evaṃ hi śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731774 (0.0):
utpādayati na pūrvanivāsānusmṛtyabhinirhāracetanāṃ vā anyatra / sarvākārajñatāmanasikārāt evaṃ hi śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ (PSP1:
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731929 (0.0):
divyacakṣur abhinirhāracetanāṃ vā anyatra sarvākārajñatāmanasikārāt evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 732007 (0.0):
nāsravakṣayābhijñābhinirhāracetanāṃ vā anyatra sarvākārajñatāmanasikārāt
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037724 (0.0):
divyacakṣurabhinirhāracetanām anyatra sarvākārajñatāmanasikārād evaṃ hi
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072337 (0.0):
utpādayati, na pūrvanivāsānusmṛtyabhinirhāracetanāṃ vā anyatra / sarvākārajñatāmanasikārāt. evaṃ hi śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072491 (0.0):
divyacakṣuścetanām apy utpādayati, na divyacakṣurabhinirhāracetanāṃ vā / anyatra sarvākārajñatāmanasikārāt.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072571 (0.0):
nāsravakṣayābhijñābhinirhāracetanāṃ vānyatra sarvākārajñatāmanasikārāt.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 738027 (5.960):
samanupaśyati anyatra sarvākārajñatā manasikārāt iti duḥkhe 'nvayajñānam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037566 (5.960):
tathāgatas tāni padmā (PvSPL kham_a) manasikārād evaṃ hi śāriputra / bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāñ caran
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15078007 (5.960):
anyatra sarvākārajñatā manasikārāt.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072189 (0.015):
paracittābhinirhāracetanāṃ vānyatrasarvākārajñatāmanasikārāt. evaṃ hi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19038090 (0.016):
pariśodhayati sarvākārajñatāñ cānuprāpnoti // punar aparañ śāriputra / bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāñ caran sarvasatvānām antike
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23096407 (0.024):
avalīnacittatā vā bhaved ekacittavikṣepo vā bhavet / sarvākārajñatāmanasikārāt. athāyuṣmān ānando bhagavantam etad avocat: kina
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23106719 (0.028):
(AdSPG I 102) na? anyatra sarvākārajñatāpratisaṃyuktair manasikārair
prajñāpāramitāyāñ caran nāśravakṣayasākṣātkriyābhijñājñānam abhinirharaty
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 732015 (0.0):
evaṃ hi śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann / āsravakṣayābhijñāsākṣātkriyājñānam abhinirharati (PSP1: 89) evaṃ punaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037739 (0.0):
śāriputra bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāñ caran / divyacakṣurabhijñāsākṣātkriyājñānam abhinirharati sa
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072581 (0.0):
evaṃ hi śāriputra bodhisattvo mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ carann / āsravakṣayābhijñāsākṣātkriyājñānam abhinirharati.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19038091 (0.001):
pariśodhayati sarvākārajñatāñ cānuprāpnoti // punar aparañ śāriputra / bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāñ caran sarvasatvānām antike
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731455 (0.003):
ṛddhividhyabhijñāsākṣātkriyājñānam abhinirharati sa divyena śrotradhātunā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15071959 (0.003):
mahāsattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran divyaśrotrābhijñāsākṣātkriyājñānam / abhinirharati.
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072506 (0.004):
divyacakṣurabhijñāsākṣātkriyājñānam abhinirharati, so
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037566 (0.009):
tathāgatas tāni padmā (PvSPL kham_a) manasikārād evaṃ hi śāriputra / bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāñ caran
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072199 (0.015):
sarvasattvacittacaritābhijñāsākṣātkriyājñānam abhinirharati.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037723 (0.016):
divyacakṣurabhinirhāracetanām anyatra sarvākārajñatāmanasikārād evaṃ hi / śāriputra bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāñ caran
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27756911 (0.019):
punar aparaṃ śāradvatīputra bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran / na prajñāpāramitāyāḥ kṛte prajñāpāramitāyāṃ carati | na dānapāramitāyā na
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18569017 (0.022):
5 anugṛhṇāti / bhagavān āha / iha subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ / prajñāpāramitāyāṃ caran dānaṃ dadāti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731515 (0.026):
divyaśrotrābhijñāsākṣātkriyājñānam abhinirharati (PSP1: 85) sa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 731636 (0.026):
prajñāpāramitāyāṃ caran sarvasattvacittacaritābhijñāsākṣātkriyājñānam / abhinirharati (PSP1: 86) sa pūrvanivāsānusmṛtijñānena ekām api jātim
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909677 (0.027):
08816 pāramitāyāṃ carann āsravakṣayābhijñāsākṣātkriyājñānam abhinirharati/
Santideva: Siksasamuccaya (sanss12u.htm.txt) 19115538 (0.027):
punar aparaṃ subhūte bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran yadā
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27757042 (0.029):
bhūtakoṭeḥ kṛte prajñāpāramitāyāṃ carati | tat kasya hetoḥ na hi / bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran kasyacid dharmasya bhedaṃ vā
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27756004 (0.029):
sarvadharmāyogāviyogatām (LPG 22v) upādāya | punar aparaṃ śāradvatīputra / bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran na śunyatāṃ śunyatayā
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27756142 (0.029):
punar aparaṃ śāradvatīputra bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran / na pūrvāntam aparāntena yojayati na viyojayati | nāparāntaṃ pūrvāntena
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27756253 (0.029):
punar aparaṃc chāradvatīputra bodhisatvo mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ / caran na rūpaṃ sarvajñatayā yojayati na viyojayati tathā hi rūpam eva na
evaṃ punaś śāriputra bodhisatvasya mahāsatvasya prajñāpāramitāyāñ carataṣ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18557463 (0.036):
6 pratyavekṣate tac ca nopalabhate idaṃ subhūte bodhisatvasya / mahāsatvasya prajñāpāramitāyāṃ caramaṇasyopāyakauśalyaṃ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18562098 (0.042):
8 idam api subhūte bodhisatvasya mahāsatvasya mahāyānam. punar aparaṃ / subhūte bodhisatvasya mahāsatvasya mahāyānṃ yad idaṃ catvāra ṛddhpādāḥ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18565738 (0.042):
yadā te śrāvakā bodhisatva śīlapāramitāyā / 10 'vadeyuḥ anuśāseyaḥ tadā tadā bodhisatvasya pariśuddhatarā
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18564306 (0.044):
dānapāramitā atha jānīyāt pariṇāmayituṃ dānapāramitā pratigṛhṇena / 4 bodhisatvena eṣo bodhisatvasya sāntikāṃ bahu parityāga tat kasmād
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24938173 (0.044):
evam etat* nānabhilāpyasyārthasya vṛddhir vā parihāṇir vā / sa / 4 cet punaḥ subhūte bodhisatvasya mahāsatvasya prajñāpāramitāyāñ carataḥ
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18563042 (0.045):
me peyālaṃ yāvat saha dharmeṇa | idam api subhūte bodhisatvasya / mahāsatvasya mahāyānaṃ praśi / 12-14 foilios missing
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19038065 (0.047):
samucchinattīha śāriputra prajñāpāramitāyāñ carato bodhisatvasya / mahāsatvasya ye guṇā bhavanti na te śrāvakapratyekabuddhānāṃ saṃvidyante
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27757263 (0.048):
mahāsatvamm ārakṣanti mā haiva kaścid bodhisatvasya mahāsatvasyāntarāyaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6905202 (0.051):
ihopapadyate// / 06010 [iti bodhisatvāṣṭamakaḥ//] / 06011 tatra śāriputra yo 'yaṃ {bodhisattvo} mahāsattvo manuṣyebhya eva
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072583 (0.051):
āsravakṣayābhijñāsākṣātkriyājñānam abhinirharati. / evaṃ punaḥ śāriputra bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950904 (0.053):
prajñendriyam/ tac cā / 20805 nupalambhayogena/ idam api {subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya
Larger Prajnaparamita (pplg202u.htm.txt) 24937741 (0.055):
7 api tu khalu punaḥ subhūte tad api dānam anabhisaṃskāro bodhisatvasya / mahāsatvasya prajñāpāramitāyāṃ carataḥ śunyakam evākhyāti riktakam eva
Santideva: Siksasamuccaya, 4 (sanss04u.htm.txt) 13879839 (0.056):
iha bodhisatvena bodhisatvam avavadatânuśāsatā vā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6974412 (0.056):
26707 veṇikā buddhadharmā mahākaruṇā ayam ucyate {āyuṣman} {śāriputra} / {bodhisattvasya} mahāsattvasya / 26708 bodhimārgaḥ/ / 26709 {śāriputra} āha/ katamasyā {āyuṣman subhūte} pāramitāyā ayaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6929471 (0.057):
14821 evaṃ śikṣamāṇo bhagavan {bodhisattvo} mahāsattaḥ {prajñāpāramitāyāṃ / na śikṣate/ sarvākārajñatāyāṃ na niryāsyati}/ bhagavān āha/ evaṃ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27757192 (0.059):
mahāsatvaḥ prajñāpāramitāyāṃ yukta iti vaktavyaḥ // evaṃ khalu / śāradvatīputra bodhisatvasya mahāsatvasya prajñāpāramitāyāṃ carato māraḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18661928 (0.059):
sthitā mālyagandhahastā svaparivāreṇa upaśobhanti // / na khalu punar bodhisatvāmātā bodhisatvaṃ janeti śayānā niṣaṇṇikā vā
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559338 (0.060):
katamā bhagavan bodhisatvasya mahāsatvasya prajñāpāramiteha subhūte
Santideva: Siksasamuccaya (sanss19u.htm.txt) 1585445 (0.060):
evaṃ kuśalamūlaṃ samanvāharann asthānam ānandânavakāśo yat sa bodhisatvo / mahāsatvo vivartetânuttarāyāḥ samyaksaṃbodheḥ |
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909683 (0.060):
08816 pāramitāyāṃ carann āsravakṣayābhijñāsākṣātkriyājñānam abhinirharati/ / 08901 evaṃ punaḥ śāriputa {bodhisattvasya} mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ
ṣaḍabhijnāḥ paripūrayante pariśuddhyanti cābhijñāḥ pariśuddhās
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909693 (0.020):
08902 bhijñāḥ paripūryante pariśudhyante ca/ abhijñāḥ śāariputra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 732029 (0.033):
ṣaḍabhijñāḥ paripūryante pariśudhyante ca abhijñāḥ śāariputra pariśuddhāḥ / sarvākārajñatām arpayanti santi śāriputra bodhisattvā mahāsattvāḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6929471 (0.044):
14821 evaṃ śikṣamāṇo bhagavan {bodhisattvo} mahāsattaḥ {prajñāpāramitāyāṃ / na śikṣate/ sarvākārajñatāyāṃ na niryāsyati}/ bhagavān āha/ evaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1621887 (0.045):
sattvāṃś ca na paripācayiṣyanti, anuttarāṃ samyaksaṃbodhin / nābhisaṃbhotsyante. / iti prajñāpāramitāyā alobhavikalālobhaviparyayeṇa niyatilābhaguṇa ity uktā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4055791 (0.050):
tebhyo 'pi subhūte alpatamebhyaḥ prajñāpāramitāyāṃ yogamāpadyamānebhyo / 'lpatamāste bodhisattvā mahāsattvāḥ, ye 'vinivartanīyā anuttarāyāṃ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4030614 (0.052):
prajñāpāramitāyāmantarāya utpatsyate uddiśyamānāyāḥ svādhyāyyamānāyāḥ / yāvallikhyamānāyāḥ / idam api subhūte bodhisattvena mahāsattvena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6907547 (0.052):
carati/ vīryapāramitāyāṃ carati/ dhyānapāramitāyāṃ carati/}} / prajñāpāramitāyāṃ carati/ / 07613 na ca pāramitām upalabhate/ yena jñānena samanvāgato {bodhisattvo}
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27757671 (0.053):
arthaṃ karoti na cāsyaivaṃ bhavaty ahaṃ prajñāpāramitāyāṃ yujye 'ti vā / viyujye 'ti vā māṃ buddhā bhagavanto vyākariṣyanty aham āsannībhūto
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15239133 (0.053):
punar aparaṃ kauśika bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitā na dhātuto / geveṣitavyā nāyatanebhyo na pratītyasamutpādebhyo na pāramitābhyo na
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18565738 (0.054):
yadā te śrāvakā bodhisatva śīlapāramitāyā / 10 'vadeyuḥ anuśāseyaḥ tadā tadā bodhisatvasya pariśuddhatarā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6950904 (0.054):
prajñendriyam/ tac cā / 20805 nupalambhayogena/ idam api {subhūte bodhisattvasya mahāsattvasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6905201 (0.054):
ihopapadyate// / 06010 [iti bodhisatvāṣṭamakaḥ//] / 06011 tatra śāriputra yo 'yaṃ {bodhisattvo} mahāsattvo manuṣyebhya eva
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6906843 (0.058):
07212 bhavanaṃ viśodhayanti/ te khalu punar bodhisattvā mahāsattvā / bhādrakalpikā / 07213 veditavyāḥ/ amī śāriputra vaivartikā {bodhisattvā} mahāsattvā yeṣām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6908266 (0.058):
07901 śāriputra āha/ katamad bhagavan {bodhisattvasya} mahāsattvasya / pariśuddhaṃ dharmacakṣuḥ/ / 07902 bhagavān āha/ iha śāriputra {bodhisattvo} mahāsattvo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6896356 (0.060):
anupadhiśeṣanirvāṇadhāatau / 02902 {pratiṣṭhāpayitukāmena} bodhisattvena māhāsattvena prajñāpāramitāyāṃ / śikṣitavyam//
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15100652 (0.061):
mahāsattvasyāpramāṇeṣu carataḥ prajñāpāramitā. idam āyuṣman śāriputra / bodhisattvasya mahāsattvsya māhāyānam. / (PvsP1 2: 43)
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7104660 (0.063):
pāpakuleṣu norabhrikeṣu na kaukkuṭikeṣu na jatyeṣu(?) pratyājāyante / / supariśuddhakāyāśca te satpuruṣā bhaviṣyanti //
sarvākārajñatām asaṃyanti // santi śāriputra bodhisatvā mahāsatvā ye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037864 (0.0):
śodhanyanti atyantaśūnyatayā (PvSPL kham_b) anavagṛhītatām upādāya // / santi śāriputra bodhisatvā mahāsatvā ye prajñāpāramitāyāñ carantaś
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037906 (0.0):
sarvākārajñatāpanthānañ śodhayanti atyantaśūnyatayā akṣobhaṇatām upādāya / // santi śāriputra bodhisatvā mahāsatvā ye prajñāpāramitāyāñ caranto
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037929 (0.0):
atyantaśūnyatayā kāyikacaitasikavīryāsraṃsanatām upādāya // santi / śāriputra bodhisatvā mahāsatvā ye prajñāpāramitāyāñ caranto
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037886 (0.002):
atyantaśūnyatayā anaddhyāpattitām upādāya // santi śāriputra bodhisatvā / mahāsatvā ye prajñāpāramitāyāñ carantaḥ kṣāntipāramitāyāṃ sthitvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037950 (0.007):
atyantaśūnyatayā avikṣiptacittām upādāya // santi śāriputrā bodhisatvā / mahāsatvā ye prajñāpāramitāyāñ carantas sarvākārajñatāpanthānañ śodhayanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 728938 (0.011):
samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyante iti dṛṣṭadharmaparinirvāyī santi / śāriputra bodhisatvā mahāsattvā ye prajñāpāramitāyāṃ carantaś caturṇāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6906549 (0.013):
07013 saṃbudhyante// [iti dṛṣṭadharmaparinirvāyī//] / 07014 santi {śāriputra bodhisatvā} mahāsattvā ye prajñāpāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 729450 (0.035):
śuddham iti vadāmi santi śāriputra bodhisattvā mahāsattvā ye / prajñāpāramitāyāṃ caranto bodhimārgaṃ pariśodhayanto dānapāramitāyāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15069389 (0.035):
santi śāriputra bodhisattvā mahāsattvā ye prajñāpāramitāyāṃ carantaś
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15069902 (0.035):
santi śāriputra bodhisattvā mahāsattvā ye prajñāpāramitāyāṃ caranto
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6907068 (0.036):
07406 vadāmi/ / 07407 santi {śāriputra bodhisattvā} mahāsattvā ye prajñāpāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6971635 (0.037):
25809 paryāyeṇa yaḥ sarvākārajñatāyā anutpādo na sā sarvākārajñatā/ / 25810 {śāriputra} āha/ kiṃ kāraṇam {āyuṣman} {subhūte} evaṃ vadasi/ yo
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6971807 (0.037):
25823 dhāraṇīmukheṣu yāvad yaḥ sarvākārajñatāyā vyayo na sā / sarvākārajñatā/ / 25824 {śāriputra} āha/ kena kāraṇen{āyuṣman} {subhūte} evaṃ vadasi yad
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15070232 (0.039):
avamṛdyate. / santi śāriputra bodhisattvā mahāsattvā ye prajñāpāramitāyāṃ sthitvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 729995 (0.039):
ca manyate iti pratipatsaṃparigrahāvavādaḥ (PSP1: 77) santi śāriputra / bodhisattvā mahāsattvā ye pañcacakṣūṃṣi pratilabhante pariśodhayanti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15069158 (0.039):
(PvsP1 1: 86) / santi śāriputra bodhisattvā mahāsattvā ye dhyānārūpyasamāpattīr āsādayanto
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 728266 (0.039):
mahāsattvā ekajātipratibaddhā veditavyāḥ ity akavīcikaḥ santi śāriputra / bodhisattvā mahāsattvā ye prathamacittotpādam upādāya caturṇāṃ dhyānānāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 728894 (0.039):
sattvebhyo dattvā tān eva daśakuśalakarmapatheṣu patiṣṭhāpayanti santi / śāriputra bodhisattvā mahāsattvā ye dānapāramitāyāṃ śīlapāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 729076 (0.039):
arhattvapratipannakaḥ santi śāriputra bodhisattvā mahāsattvā ye / 'buddhakeṣu lokadhātuṣu apagataśrāvakeṣu pratyekabodhim abhisaṃbudhyante
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15069528 (0.039):
santi śāriputra bodhisattvā mahāsattvā ye 'buddhakeṣu lokadhātuṣu
prajñāpāramitāyāñ caranto dānapāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānañ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909708 (0.0):
08903 kārajñatām arpayanti/ santi śāriputra {bodhisattvā} mahāsattvāḥ / prajñāpāramitāyāṃ / 08904 caranto dānapāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909832 (0.0):
08910 mitāyāṃ carantaḥ ṣaṭsu pāramitāsu sthitvā sarvākārajñatāpanthāanaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 732044 (0.0):
sarvākārajñatām arpayanti santi śāriputra bodhisattvā mahāsattvāḥ / prajñāpāramitāyāṃ caranto dānapāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 732166 (0.0):
pāramitāsu sthitvā sarvākārajñatāpanthāanaṃ śodhayanti atyantaśūnyatām
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072609 (0.0):
santi śāriputra bodhisattvā mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ caranto / dānapāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti,
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 987604 (5.960):
nopalabhyate / yataśca yatrarūpameva nāsti tatra kuto nityamanityaṃ vāāa? / sarvākārajñatāparyatantamitthameva / evaṃ ye hyupadiśanti te
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909728 (5.960):
bodhisattvā mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ carantaḥ} {śīlapāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909749 (5.960):
08906 ttyanadhyāpattitām upādāya/ santi {śāriputra bodhisattvā mahāsattvāḥ / prajñāpāramitāyāṃ carantaḥ} {kṣāntipāramitāyāṃ sthitvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909768 (5.960):
08907 santi {śāriputra bodhisattvā mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ carantaḥ} / {vīryapāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909790 (5.960):
{śāriputra bodhisattvā mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ carantaḥ} / 08908 {dhyānapāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6971926 (5.960):
25906 anutpāda eva sarvākārajñatā/ sarvākārajñataivānutpādaḥ/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 732064 (5.960):
bodhisattvā mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ carantaḥ śīlapāramitāyāṃ sthitvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 732084 (5.960):
upādāya santi śāriputra bodhisattvā mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ carantaḥ / kṣāntipāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 732103 (5.960):
mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ carantaḥ vīryapāramitāyāṃ sthitvā / sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti atyantaśūnyatayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 732125 (5.960):
mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ carantaḥ dhyānapāramitāyāṃ sthitvā / sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti atyantaśūnyatayā avikṣiptacittatām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037871 (5.960):
santi śāriputra bodhisatvā mahāsatvā ye prajñāpāramitāyāñ carantaś / śīlapāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānañ śodhayanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037892 (5.960):
atyantaśūnyatayā anaddhyāpattitām upādāya // santi śāriputra bodhisatvā / mahāsatvā ye prajñāpāramitāyāñ carantaḥ kṣāntipāramitāyāṃ sthitvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037912 (5.960):
// santi śāriputra bodhisatvā mahāsatvā ye prajñāpāramitāyāñ caranto
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037935 (5.960):
śāriputra bodhisatvā mahāsatvā ye prajñāpāramitāyāñ caranto
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072629 (5.960):
santi śāriputra bodhisattvā mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ carantaḥ / śīlapāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti,
śodhanyanti atyantaśūnyatayā (PvSPL kham_b) anavagṛhītatām upādāya //
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26512337 (0.056):
'vadhāraṇe/ katham? jñasvabhāvatvāt/ jña iti asya svabhāvaḥ svo dharmaḥ/
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20911721 (0.060):
pakṣadharādyuktānūdya nirāha na cātyantābhāveti// kālata 3 iti// / ekakāle/ vaiyarthāditi// saṃyogātyantābhāvasya saṃyogāviruddhatvena
santi śāriputra bodhisatvā mahāsatvā ye prajñāpāramitāyāñ carantaś
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037844 (0.0):
sarvākārajñatām asaṃyanti // santi śāriputra bodhisatvā mahāsatvā ye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037907 (0.0):
sarvākārajñatāpanthānañ śodhayanti atyantaśūnyatayā akṣobhaṇatām upādāya / // santi śāriputra bodhisatvā mahāsatvā ye prajñāpāramitāyāñ caranto
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037928 (0.0):
atyantaśūnyatayā kāyikacaitasikavīryāsraṃsanatām upādāya // santi / śāriputra bodhisatvā mahāsatvā ye prajñāpāramitāyāñ caranto
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037885 (0.003):
atyantaśūnyatayā anaddhyāpattitām upādāya // santi śāriputra bodhisatvā / mahāsatvā ye prajñāpāramitāyāñ carantaḥ kṣāntipāramitāyāṃ sthitvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037950 (0.008):
atyantaśūnyatayā avikṣiptacittām upādāya // santi śāriputrā bodhisatvā / mahāsatvā ye prajñāpāramitāyāñ carantas sarvākārajñatāpanthānañ śodhayanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 728938 (0.013):
samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyante iti dṛṣṭadharmaparinirvāyī santi / śāriputra bodhisatvā mahāsattvā ye prajñāpāramitāyāṃ carantaś caturṇāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6906549 (0.014):
07013 saṃbudhyante// [iti dṛṣṭadharmaparinirvāyī//] / 07014 santi {śāriputra bodhisatvā} mahāsattvā ye prajñāpāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 729449 (0.039):
śuddham iti vadāmi santi śāriputra bodhisattvā mahāsattvā ye / prajñāpāramitāyāṃ caranto bodhimārgaṃ pariśodhayanto dānapāramitāyāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15069388 (0.039):
santi śāriputra bodhisattvā mahāsattvā ye prajñāpāramitāyāṃ carantaś
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15069901 (0.039):
santi śāriputra bodhisattvā mahāsattvā ye prajñāpāramitāyāṃ caranto
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15070232 (0.039):
santi śāriputra bodhisattvā mahāsattvā ye prajñāpāramitāyāṃ sthitvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6907067 (0.040):
07407 santi {śāriputra bodhisattvā} mahāsattvā ye prajñāpāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6907400 (0.040):
07514 mṛdyate/ santi {śāriputra bodhisattvā} mahāsattvā ye / prajñāpāramitāyāṃ sthitvā sarvajñānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 729775 (0.040):
pāramitābhir vardhate na ca kenacid avamṛdyate santi śāriputra bodhisattvā / mahāsattvā ye prajñāpāramitāyāṃ sthitvā sarvajñānaṃ paripūrayanti yena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 728811 (0.047):
śikṣitavyam santi śāriputra bodhisattvā mahāsattvā ye ṣaṭsu pāramitāsu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15069260 (0.047):
śikṣitavyam. / santi śāriputra bodhisattvā mahāsattvā ye ṣaṭsu pāramitāsu caranta
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6905346 (0.053):
06112 cābhimukhībhavanti// [iti bodhisattvadharmānusārī//] / 06113 santi śāriputra {bodhisattvā} mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ caranto
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909700 (0.053):
08903 kārajñatām arpayanti/ santi śāriputra {bodhisattvā} mahāsattvāḥ / prajñāpāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909802 (0.053):
atyantaśūnyatayā} avikṣiptacittatām upādāya/ santi {śāriputra bodhisattvā / mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ carantaḥ} {prajñāpāramitāyāṃ sthitvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909720 (0.055):
08905 atyantaśūnyatayā na ca gṛhītatām upādāya/ santi {śāriputra / bodhisattvā mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ carantaḥ} {śīlapāramitāyāṃ
śīlapāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānañ śodhayanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909732 (0.0):
bodhisattvā mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ carantaḥ} {śīlapāramitāyāṃ / sthitvā sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti atyantaśūnyatayā} āpa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 732068 (0.0):
bodhisattvā mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ carantaḥ śīlapāramitāyāṃ sthitvā / sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti atyantaśūnyatayā āpattyanadhyāpattitām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037896 (0.0):
mahāsatvā ye prajñāpāramitāyāñ carantaḥ kṣāntipāramitāyāṃ sthitvā / sarvākārajñatāpanthānañ śodhayanti atyantaśūnyatayā akṣobhaṇatām upādāya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037916 (0.0):
vīryapāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānañ śodhayanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037939 (0.0):
dhyānapāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānañ śodhayanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037975 (0.0):
mahāsatvāṣ ṣaṭsu pāramitāsu sthitvā sarvākārajñatāpanthānañ śodhayanti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072633 (0.0):
santi śāriputra bodhisattvā mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ carantaḥ / śīlapāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909712 (5.960):
08904 caranto dānapāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909753 (5.960):
prajñāpāramitāyāṃ carantaḥ} {kṣāntipāramitāyāṃ sthitvā / sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti atyantaśūnyatayā} akṣobhaṇatām upādāya/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909772 (5.960):
{vīryapāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909794 (5.960):
08908 {dhyānapāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 732049 (5.960):
prajñāpāramitāyāṃ caranto dānapāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 732088 (5.960):
kṣāntipāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 732107 (5.960):
mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ carantaḥ vīryapāramitāyāṃ sthitvā / sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti atyantaśūnyatayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 732129 (5.960):
mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ carantaḥ dhyānapāramitāyāṃ sthitvā / sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti atyantaśūnyatayā avikṣiptacittatām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037849 (5.960):
prajñāpāramitāyāñ caranto dānapāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānañ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037955 (5.960):
mahāsatvā ye prajñāpāramitāyāñ carantas sarvākārajñatāpanthānañ śodhayanti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072613 (5.960):
dānapāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072653 (5.960):
kṣāntipāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072672 (5.960):
vīryapāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti,
atyantaśūnyatayā anaddhyāpattitām upādāya // santi śāriputra bodhisatvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037862 (0.003):
śodhanyanti atyantaśūnyatayā (PvSPL kham_b) anavagṛhītatām upādāya // / santi śāriputra bodhisatvā mahāsatvā ye prajñāpāramitāyāñ carantaś
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037927 (0.003):
atyantaśūnyatayā kāyikacaitasikavīryāsraṃsanatām upādāya // santi / śāriputra bodhisatvā mahāsatvā ye prajñāpāramitāyāñ caranto
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037948 (0.005):
dhyānapāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānañ śodhayanti / atyantaśūnyatayā avikṣiptacittām upādāya // santi śāriputrā bodhisatvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037841 (0.036):
sarvākārajñatām asaṃyanti // santi śāriputra bodhisatvā mahāsatvā ye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037904 (0.036):
sarvākārajñatāpanthānañ śodhayanti atyantaśūnyatayā akṣobhaṇatām upādāya / // santi śāriputra bodhisatvā mahāsatvā ye prajñāpāramitāyāñ caranto
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 732075 (0.037):
sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti atyantaśūnyatayā āpattyanadhyāpattitām
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072640 (0.037):
śīlapāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti, / atyantaśūnyatayā āpattyanadhyāpattitām upādāya.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909713 (0.042):
08904 caranto dānapāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti / 08905 atyantaśūnyatayā na ca gṛhītatām upādāya/ santi {śāriputra
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 732049 (0.042):
prajñāpāramitāyāṃ caranto dānapāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānaṃ / śodhayanti atyantaśūnyatayā na ca gṛhītatām upādāya santi śāriputra
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072614 (0.042):
dānapāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti, / atyantaśūnyatayā na ca gṛhītatām upādāya.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6906548 (0.043):
07013 saṃbudhyante// [iti dṛṣṭadharmaparinirvāyī//] / 07014 santi {śāriputra bodhisatvā} mahāsattvā ye prajñāpāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 728937 (0.047):
samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyante iti dṛṣṭadharmaparinirvāyī santi / śāriputra bodhisatvā mahāsattvā ye prajñāpāramitāyāṃ carantaś caturṇāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 732170 (0.052):
pāramitāsu sthitvā sarvākārajñatāpanthāanaṃ śodhayanti atyantaśūnyatām / upādāya dānaṃ parigrahatām upādāya prajñapyate śīlaṃ dauḥśīlyam upādāya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037916 (0.053):
vīryapāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānañ śodhayanti / atyantaśūnyatayā kāyikacaitasikavīryāsraṃsanatām upādāya // santi
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037976 (0.053):
mahāsatvāṣ ṣaṭsu pāramitāsu sthitvā sarvākārajñatāpanthānañ śodhayanti / atyantaśūnyatayā agamanānāgamanatām upādāyāparigrahatām upādāya tat kasya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909755 (0.057):
sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti atyantaśūnyatayā} akṣobhaṇatām upādāya/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 732088 (0.059):
kṣāntipāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti / atyantaśūnyatayā akṣobhaṇatām upādāya santi śāriputra bodhisattvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 732129 (0.059):
sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti atyantaśūnyatayā avikṣiptacittatām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 732148 (0.059):
prajñāpāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti / atyantaśūnyatayā dauṣprajñacittaparivarjanatām upādāya evaṃ khalu
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072653 (0.059):
kṣāntipāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti, / atyantaśūnyatayā akṣobhaṇatām upādāya.
mahāsatvā ye prajñāpāramitāyāñ carantaḥ kṣāntipāramitāyāṃ sthitvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909747 (0.0):
08906 ttyanadhyāpattitām upādāya/ santi {śāriputra bodhisattvā mahāsattvāḥ / prajñāpāramitāyāṃ carantaḥ} {kṣāntipāramitāyāṃ sthitvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 732082 (0.0):
upādāya santi śāriputra bodhisattvā mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ carantaḥ / kṣāntipāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072647 (0.0):
santi śāriputra bodhisattvā mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ carantaḥ / kṣāntipāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037847 (0.002):
sarvākārajñatām asaṃyanti // santi śāriputra bodhisatvā mahāsatvā ye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037933 (0.002):
atyantaśūnyatayā kāyikacaitasikavīryāsraṃsanatām upādāya // santi / śāriputra bodhisatvā mahāsatvā ye prajñāpāramitāyāñ caranto
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037864 (0.003):
śodhanyanti atyantaśūnyatayā (PvSPL kham_b) anavagṛhītatām upādāya // / santi śāriputra bodhisatvā mahāsatvā ye prajñāpāramitāyāñ carantaś
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037950 (0.004):
atyantaśūnyatayā avikṣiptacittām upādāya // santi śāriputrā bodhisatvā / mahāsatvā ye prajñāpāramitāyāñ carantas sarvākārajñatāpanthānañ śodhayanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6906550 (0.011):
07014 santi {śāriputra bodhisatvā} mahāsattvā ye prajñāpāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 728938 (0.016):
samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyante iti dṛṣṭadharmaparinirvāyī santi / śāriputra bodhisatvā mahāsattvā ye prajñāpāramitāyāṃ carantaś caturṇāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909726 (0.022):
bodhisattvā mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ carantaḥ} {śīlapāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 732062 (0.022):
bodhisattvā mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ carantaḥ śīlapāramitāyāṃ sthitvā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072627 (0.022):
santi śāriputra bodhisattvā mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ carantaḥ / śīlapāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909706 (0.028):
08903 kārajñatām arpayanti/ santi śāriputra {bodhisattvā} mahāsattvāḥ / prajñāpāramitāyāṃ / 08904 caranto dānapāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 732042 (0.028):
sarvākārajñatām arpayanti santi śāriputra bodhisattvā mahāsattvāḥ / prajñāpāramitāyāṃ caranto dānapāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072607 (0.028):
santi śāriputra bodhisattvā mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ caranto / dānapāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909766 (0.030):
08907 santi {śāriputra bodhisattvā mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ carantaḥ} / {vīryapāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 732101 (0.030):
atyantaśūnyatayā akṣobhaṇatām upādāya santi śāriputra bodhisattvā / mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ carantaḥ vīryapāramitāyāṃ sthitvā
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072666 (0.030):
santi śāriputra bodhisattvā mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ caranto / vīryapāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909788 (0.031):
{śāriputra bodhisattvā mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ carantaḥ} / 08908 {dhyānapāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 732123 (0.031):
kāyikacaitasikavīryyāsraṃsanatām upādāya santi śāriputra bodhisattvā / mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ carantaḥ dhyānapāramitāyāṃ sthitvā
sarvākārajñatāpanthānañ śodhayanti atyantaśūnyatayā akṣobhaṇatām upādāya
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 732093 (0.0):
kṣāntipāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037875 (0.0):
śīlapāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānañ śodhayanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037940 (0.0):
dhyānapāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānañ śodhayanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037976 (0.0):
mahāsatvāṣ ṣaṭsu pāramitāsu sthitvā sarvākārajñatāpanthānañ śodhayanti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072658 (0.0):
kṣāntipāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909713 (5.960):
08904 caranto dānapāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909732 (5.960):
bodhisattvā mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ carantaḥ} {śīlapāramitāyāṃ / sthitvā sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti atyantaśūnyatayā} āpa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909757 (5.960):
prajñāpāramitāyāṃ carantaḥ} {kṣāntipāramitāyāṃ sthitvā / sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti atyantaśūnyatayā} akṣobhaṇatām upādāya/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909772 (5.960):
{vīryapāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909794 (5.960):
08908 {dhyānapāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 732049 (5.960):
prajñāpāramitāyāṃ caranto dānapāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 732068 (5.960):
bodhisattvā mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ carantaḥ śīlapāramitāyāṃ sthitvā / sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti atyantaśūnyatayā āpattyanadhyāpattitām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 732107 (5.960):
mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ carantaḥ vīryapāramitāyāṃ sthitvā / sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti atyantaśūnyatayā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 732129 (5.960):
mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ carantaḥ dhyānapāramitāyāṃ sthitvā / sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti atyantaśūnyatayā avikṣiptacittatām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037849 (5.960):
prajñāpāramitāyāñ caranto dānapāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānañ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037955 (5.960):
mahāsatvā ye prajñāpāramitāyāñ carantas sarvākārajñatāpanthānañ śodhayanti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072614 (5.960):
dānapāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072633 (5.960):
śīlapāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072672 (5.960):
vīryapāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti,
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072694 (5.960):
dhyānapāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti,
// santi śāriputra bodhisatvā mahāsatvā ye prajñāpāramitāyāñ caranto
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037844 (0.0):
sarvākārajñatām asaṃyanti // santi śāriputra bodhisatvā mahāsatvā ye
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037865 (0.0):
śodhanyanti atyantaśūnyatayā (PvSPL kham_b) anavagṛhītatām upādāya // / santi śāriputra bodhisatvā mahāsatvā ye prajñāpāramitāyāñ carantaś
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037930 (0.0):
atyantaśūnyatayā kāyikacaitasikavīryāsraṃsanatām upādāya // santi / śāriputra bodhisatvā mahāsatvā ye prajñāpāramitāyāñ caranto
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037951 (0.007):
atyantaśūnyatayā avikṣiptacittām upādāya // santi śāriputrā bodhisatvā / mahāsatvā ye prajñāpāramitāyāñ carantas sarvākārajñatāpanthānañ śodhayanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 728939 (0.011):
samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyante iti dṛṣṭadharmaparinirvāyī santi / śāriputra bodhisatvā mahāsattvā ye prajñāpāramitāyāṃ carantaś caturṇāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072664 (0.012):
atyantaśūnyatayā akṣobhaṇatām upādāya. / santi śāriputra bodhisattvā mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ caranto
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6906550 (0.013):
07013 saṃbudhyante// [iti dṛṣṭadharmaparinirvāyī//] / 07014 santi {śāriputra bodhisatvā} mahāsattvā ye prajñāpāramitāyāṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 732099 (0.015):
atyantaśūnyatayā akṣobhaṇatām upādāya santi śāriputra bodhisattvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909764 (0.029):
sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti atyantaśūnyatayā} akṣobhaṇatām upādāya/ / 08907 santi {śāriputra bodhisattvā mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ carantaḥ}
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037886 (0.034):
atyantaśūnyatayā anaddhyāpattitām upādāya // santi śāriputra bodhisatvā / mahāsatvā ye prajñāpāramitāyāñ carantaḥ kṣāntipāramitāyāṃ sthitvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 729451 (0.035):
śuddham iti vadāmi santi śāriputra bodhisattvā mahāsattvā ye / prajñāpāramitāyāṃ caranto bodhimārgaṃ pariśodhayanto dānapāramitāyāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15069389 (0.035):
santi śāriputra bodhisattvā mahāsattvā ye prajñāpāramitāyāṃ carantaś
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15069903 (0.035):
santi śāriputra bodhisattvā mahāsattvā ye prajñāpāramitāyāṃ caranto
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6907069 (0.036):
07407 santi {śāriputra bodhisattvā} mahāsattvā ye prajñāpāramitāyāṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15070232 (0.039):
santi śāriputra bodhisattvā mahāsattvā ye prajñāpāramitāyāṃ sthitvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6907400 (0.040):
07514 mṛdyate/ santi {śāriputra bodhisattvā} mahāsattvā ye / prajñāpāramitāyāṃ sthitvā sarvajñānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 729775 (0.040):
pāramitābhir vardhate na ca kenacid avamṛdyate santi śāriputra bodhisattvā / mahāsattvā ye prajñāpāramitāyāṃ sthitvā sarvajñānaṃ paripūrayanti yena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 732039 (0.047):
sarvākārajñatām arpayanti santi śāriputra bodhisattvā mahāsattvāḥ / prajñāpāramitāyāṃ caranto dānapāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānaṃ
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072604 (0.047):
santi śāriputra bodhisattvā mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ caranto / dānapāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909723 (0.047):
bodhisattvā mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ carantaḥ} {śīlapāramitāyāṃ
vīryapāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānañ śodhayanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909772 (0.0):
08907 santi {śāriputra bodhisattvā mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ carantaḥ} / {vīryapāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 732107 (0.0):
mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ carantaḥ vīryapāramitāyāṃ sthitvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037875 (0.0):
śīlapāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānañ śodhayanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037939 (0.0):
śāriputra bodhisatvā mahāsatvā ye prajñāpāramitāyāñ caranto / dhyānapāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānañ śodhayanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037975 (0.0):
mahāsatvāṣ ṣaṭsu pāramitāsu sthitvā sarvākārajñatāpanthānañ śodhayanti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072672 (0.0):
santi śāriputra bodhisattvā mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ caranto / vīryapāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti,
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909712 (5.960):
08903 kārajñatām arpayanti/ santi śāriputra {bodhisattvā} mahāsattvāḥ / prajñāpāramitāyāṃ / 08904 caranto dānapāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909732 (5.960):
bodhisattvā mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ carantaḥ} {śīlapāramitāyāṃ / sthitvā sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti atyantaśūnyatayā} āpa
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909753 (5.960):
prajñāpāramitāyāṃ carantaḥ} {kṣāntipāramitāyāṃ sthitvā / sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti atyantaśūnyatayā} akṣobhaṇatām upādāya/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909794 (5.960):
{śāriputra bodhisattvā mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ carantaḥ} / 08908 {dhyānapāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 732049 (5.960):
prajñāpāramitāyāṃ caranto dānapāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānaṃ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 732068 (5.960):
bodhisattvā mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ carantaḥ śīlapāramitāyāṃ sthitvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 732088 (5.960):
upādāya santi śāriputra bodhisattvā mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ carantaḥ / kṣāntipāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspduttu.htm.txt) 732129 (5.960):
mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ carantaḥ dhyānapāramitāyāṃ sthitvā / sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti atyantaśūnyatayā avikṣiptacittatām
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037849 (5.960):
sarvākārajñatām asaṃyanti // santi śāriputra bodhisatvā mahāsatvā ye / prajñāpāramitāyāñ caranto dānapāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānañ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pvspl_u.htm.txt) 19037955 (5.960):
mahāsatvā ye prajñāpāramitāyāñ carantas sarvākārajñatāpanthānañ śodhayanti
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15072613 (5.960):
santi śāriputra bodhisattvā mahāsattvāḥ prajñāpāramitāyāṃ caranto / dānapāramitāyāṃ sthitvā sarvākārajñatāpanthānaṃ śodhayanti,