View original HTML file with complete header information
Vālmīki: Rāmāyaṇa, 2. Ayodhyākāṇḍa / 2.001.001a kasya cit tv atha kālasya rājā daśarathaḥ sutam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042303 (0.0):
kasyacit tv atha kālasya $ rājā daśarathaḥ sutam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684570 (0.0):
kasyacit tv atha kālasya rājā daśarathaḥ sutam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958119 (0.0):
kasyacit tv atha kālasya rājā daśarathaḥ sutam / / bharataṃ kekayīputram abravīd raghunandanaḥ // RamS_2,1.1 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337210 (0.0):
2.001.001a kasya cit tv atha kālasya rājā daśarathaḥ sutam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10973378 (0.046):
dadṛśe tamasā tatra vārayantīva rāghavam // RamS_2,40.30 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 41 / tatas tu tamasā tīraṃ ramyam āśritya rāghavaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10968905 (0.049):
RamS_2,27.33 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 28 / tato 'bravīn mahātejā rāmo lakṣmaṇam agrataḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10963474 (0.049):
RamS_2,13.28 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 14 / sa tadantaḥpuradvāraṃ samatītya janākulam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10995226 (0.050):
tathā bruvāṇaṃ bharataṃ pratuṣṭuvuḥ praṇamya rāmaṃ ca yayācire saha // / RamS_2,98.71 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 99 / punar evaṃ bruvāṇaṃ tu bharataṃ lakṣmaṇāgrajaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10976452 (0.051):
RamS_2,47.33 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 48 / te tu tasmin mahāvṛkṣa uṣitvā rajanīṃ śivām /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10984483 (0.053):
RamS_2,70.23 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 71 / tato daśāhe 'tigate kṛtaśauco nṛpātmajaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10968162 (0.055):
RamS_2,25.15 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 26 / etat tu vacanaṃ śrutvā sītā rāmasya duḥkhitā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10978514 (0.056):
RamS_2,53.26 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 54 / tato bhūtopasṛṣṭeva vepamānā punaḥ punaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10971389 (0.056):
vilapitaparidevanākulaṃ vyasanagataṃ tad abhūt suduḥkhitam // RamS_2,34.36 / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 35 / atha rāmaś ca sītā ca lakṣmaṇaś ca kṛtāñjaliḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10972133 (0.057):
RamS_2,36.17 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 37 / yāvat tu niryatas tasya rajorūpam adṛśyata /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10969845 (0.057):
sa rāghavaḥ prekṣya sumantram abravīn nivedayasvāgamanaṃ nṛpāya me // / RamS_2,30.24 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 31 / sa rāmapreṣitaḥ kṣipraṃ saṃtāpakaluṣendriyaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10994296 (0.058):
RamS_2,97.24 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 98 / tataḥ puruṣasiṃhānāṃ vṛtānāṃ taiḥ suhṛdgaṇaiḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10990696 (0.058):
sthitaḥ // RamS_2,88.27 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 89 / atha śailād viniṣkramya maithilīṃ kosaleśvaraḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10980616 (0.058):
gate 'rdharātre bhṛśaduḥkhapīḍitas tadā jahau prāṇam udāradarśanaḥ // / RamS_2,58.57 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 59 / atha rātryāṃ vyatītāyāṃ prātar evāpare 'hani /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10996562 (0.058):
Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 103 / vasiṣṭhas tu tadā rāmam uktvā rājapurohitaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10997306 (0.059):
sa tv eva mātḥn abhivādya sarvā rudan kuṭīṃ svāṃ praviveśa rāmaḥ // / RamS_2,104.25 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 105 / tataḥ śirasi kṛtvā tu pāduke bharatas tadā /
Vālmīki: Rāmāyaṇa, 2. Ayodhyākāṇḍa / 2.001.001a kasya cit tv atha kālasya rājā daśarathaḥ sutam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042303 (0.0):
kasyacit tv atha kālasya $ rājā daśarathaḥ sutam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684570 (0.0):
kasyacit tv atha kālasya rājā daśarathaḥ sutam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958119 (0.0):
kasyacit tv atha kālasya rājā daśarathaḥ sutam / / bharataṃ kekayīputram abravīd raghunandanaḥ // RamS_2,1.1 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337210 (0.0):
2.001.001a kasya cit tv atha kālasya rājā daśarathaḥ sutam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10973378 (0.046):
dadṛśe tamasā tatra vārayantīva rāghavam // RamS_2,40.30 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 41 / tatas tu tamasā tīraṃ ramyam āśritya rāghavaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10968905 (0.049):
RamS_2,27.33 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 28 / tato 'bravīn mahātejā rāmo lakṣmaṇam agrataḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10963474 (0.049):
RamS_2,13.28 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 14 / sa tadantaḥpuradvāraṃ samatītya janākulam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10995226 (0.050):
tathā bruvāṇaṃ bharataṃ pratuṣṭuvuḥ praṇamya rāmaṃ ca yayācire saha // / RamS_2,98.71 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 99 / punar evaṃ bruvāṇaṃ tu bharataṃ lakṣmaṇāgrajaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10976452 (0.051):
RamS_2,47.33 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 48 / te tu tasmin mahāvṛkṣa uṣitvā rajanīṃ śivām /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10984483 (0.053):
RamS_2,70.23 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 71 / tato daśāhe 'tigate kṛtaśauco nṛpātmajaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10968162 (0.055):
RamS_2,25.15 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 26 / etat tu vacanaṃ śrutvā sītā rāmasya duḥkhitā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10978514 (0.056):
RamS_2,53.26 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 54 / tato bhūtopasṛṣṭeva vepamānā punaḥ punaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10971389 (0.056):
vilapitaparidevanākulaṃ vyasanagataṃ tad abhūt suduḥkhitam // RamS_2,34.36 / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 35 / atha rāmaś ca sītā ca lakṣmaṇaś ca kṛtāñjaliḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10972133 (0.057):
RamS_2,36.17 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 37 / yāvat tu niryatas tasya rajorūpam adṛśyata /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10969845 (0.057):
sa rāghavaḥ prekṣya sumantram abravīn nivedayasvāgamanaṃ nṛpāya me // / RamS_2,30.24 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 31 / sa rāmapreṣitaḥ kṣipraṃ saṃtāpakaluṣendriyaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10994296 (0.058):
RamS_2,97.24 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 98 / tataḥ puruṣasiṃhānāṃ vṛtānāṃ taiḥ suhṛdgaṇaiḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10990696 (0.058):
sthitaḥ // RamS_2,88.27 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 89 / atha śailād viniṣkramya maithilīṃ kosaleśvaraḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10980616 (0.058):
gate 'rdharātre bhṛśaduḥkhapīḍitas tadā jahau prāṇam udāradarśanaḥ // / RamS_2,58.57 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 59 / atha rātryāṃ vyatītāyāṃ prātar evāpare 'hani /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10996562 (0.058):
Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 103 / vasiṣṭhas tu tadā rāmam uktvā rājapurohitaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10997306 (0.059):
sa tv eva mātḥn abhivādya sarvā rudan kuṭīṃ svāṃ praviveśa rāmaḥ // / RamS_2,104.25 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 105 / tataḥ śirasi kṛtvā tu pāduke bharatas tadā /
2.001.001c bharataṃ kekayīputram abravīd raghunandanaḥ / 2.001.002a ayaṃ kekayarājasya putro vasati putraka
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042312 (0.0):
kasyacit tv atha kālasya $ rājā daśarathaḥ sutam & / bharataṃ kekayīputram % abravīd raghunandanaḥ // Ram_2,1.1 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684579 (0.0):
kasyacit tv atha kālasya rājā daśarathaḥ sutam / / bharataṃ kekayīputram abravīd raghunandanaḥ // Ram_2,1.1 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958128 (0.0):
kasyacit tv atha kālasya rājā daśarathaḥ sutam / / bharataṃ kekayīputram abravīd raghunandanaḥ // RamS_2,1.1 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337219 (0.0):
2.001.001a kasya cit tv atha kālasya rājā daśarathaḥ sutam / 2.001.001c bharataṃ kekayīputram abravīd raghunandanaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17152091 (0.036):
bharataṃ kekayīputram Ram_2,1.1c / bharataṃ kekayīsutam Ram_2,70.1b
2.001.002c tvāṃ netum āgato vīra yudhājin mātulas tava
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042320 (0.0):
ayaṃ kekayarājasya $ putro vasati putraka & / tvāṃ netum āgato vīra % yudhājin mātulas tava // Ram_2,1.2 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684587 (0.0):
ayaṃ kekayarājasya putro vasati putraka / / tvāṃ netum āgato vīra yudhājin mātulas tava // Ram_2,1.2 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958136 (0.0):
ayaṃ kekayarājasya putro vasati putraka / / tvāṃ netum āgato vīra yudhājin mātulas tava // RamS_2,1.2 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337226 (0.0):
2.001.002a ayaṃ kekayarājasya putro vasati putraka / 2.001.002c tvāṃ netum āgato vīra yudhājin mātulas tava
2.001.003a śrutvā daśarathasyaitad bharataḥ kekayīsutaḥ / 2.001.003c gamanāyābhicakrāma śatrughnasahitas tadā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042331 (0.0):
tvāṃ netum āgato vīra % yudhājin mātulas tava // Ram_2,1.2 // / śrutvā daśarathasyaitad $ bharataḥ kekayīsutaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684598 (0.0):
tvāṃ netum āgato vīra yudhājin mātulas tava // Ram_2,1.2 // / śrutvā daśarathasyaitad bharataḥ kekayīsutaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958147 (0.0):
tvāṃ netum āgato vīra yudhājin mātulas tava // RamS_2,1.2 // / śrutvā daśarathasyaitad bharataḥ kekayīsutaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337236 (0.0):
2.001.002c tvāṃ netum āgato vīra yudhājin mātulas tava / 2.001.003a śrutvā daśarathasyaitad bharataḥ kekayīsutaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17161482 (0.063):
yudhājin mātulaś ca me Ram_2,66.8d / yudhājin mātulas tava Ram_2,1.2d / yudhājin mātulas tava Ram_2,66.6b
2.001.004a āpṛcchya pitaraṃ śūro rāmaṃ cākliṣṭakāriṇam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042339 (0.0):
gamanāyābhicakrāma % śatrughnasahitas tadā // Ram_2,1.3 // / āpṛcchya pitaraṃ śūro $ rāmaṃ cākliṣṭakāriṇam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684606 (0.0):
gamanāyābhicakrāma śatrughnasahitas tadā // Ram_2,1.3 // / āpṛcchya pitaraṃ śūro rāmaṃ cākliṣṭakāriṇam /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337243 (0.0):
2.001.003c gamanāyābhicakrāma śatrughnasahitas tadā / 2.001.004a āpṛcchya pitaraṃ śūro rāmaṃ cākliṣṭakāriṇam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958154 (0.017):
gamanāyābhicakrāma śatrughnasahitas tadā // RamS_2,1.3 // / āpṛcchya pitaraṃ śūro rāmaṃ cākliṣṭakāriṇam /
2.001.004c mātṝṃś cāpi naraśreṣṭhaḥ śatrughnasahito yayau
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042345 (0.0):
āpṛcchya pitaraṃ śūro $ rāmaṃ cākliṣṭakāriṇam & / mātṝṃś cāpi naraśreṣṭhaḥ % śatrughnasahito yayau // Ram_2,1.4 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684612 (0.0):
āpṛcchya pitaraṃ śūro rāmaṃ cākliṣṭakāriṇam / / mātṝṃś cāpi naraśreṣṭhaḥ śatrughnasahito yayau // Ram_2,1.4 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337249 (0.0):
2.001.004a āpṛcchya pitaraṃ śūro rāmaṃ cākliṣṭakāriṇam / 2.001.004c mātṝṃś cāpi naraśreṣṭhaḥ śatrughnasahito yayau
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958161 (0.019):
āpṛcchya pitaraṃ śūro rāmaṃ cākliṣṭakāriṇam / / mātḥṃś cāpi naraśreṣṭhaḥ śatrughnasahito yayau // RamS_2,1.4 //
2.001.005a yudhājit prāpya bharataṃ saśatrughnaṃ praharṣitaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042350 (0.0):
mātṝṃś cāpi naraśreṣṭhaḥ % śatrughnasahito yayau // Ram_2,1.4 // / yudhājit prāpya bharataṃ $ saśatrughnaṃ praharṣitaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684617 (0.0):
mātṝṃś cāpi naraśreṣṭhaḥ śatrughnasahito yayau // Ram_2,1.4 // / yudhājit prāpya bharataṃ saśatrughnaṃ praharṣitaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958166 (0.0):
mātḥṃś cāpi naraśreṣṭhaḥ śatrughnasahito yayau // RamS_2,1.4 // / yudhājit prāpya bharataṃ saśatrughnaṃ praharṣitaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337253 (0.0):
2.001.004c mātṝṃś cāpi naraśreṣṭhaḥ śatrughnasahito yayau / 2.001.005a yudhājit prāpya bharataṃ saśatrughnaṃ praharṣitaḥ
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23961095 (0.048):
bhrātā śatrughnasahito $ bharato mātulaṃ yayau & / tato daśaratho rājā % prasamīkṣya suśobhanam // NsP_48.3 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17026081 (0.048):
bhrātā śatrughnasahito bharato mātulaṃ yayau / / tato daśaratho rājā prasamīkṣya suśobhanam // NsP_48.3 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3066099 (0.063):
ratham āruhya bharataḥ % śatrughnasahito yayau // Ram_2,64.22 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7708366 (0.063):
ratham āruhya bharataḥ śatrughnasahito yayau // Ram_2,64.22 //
2.001.005c svapuraṃ prāviśad vīraḥ pitā tasya tutoṣa ha
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042357 (0.0):
yudhājit prāpya bharataṃ $ saśatrughnaṃ praharṣitaḥ & / svapuraṃ prāviśad vīraḥ % pitā tasya tutoṣa ha // Ram_2,1.5 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684624 (0.0):
yudhājit prāpya bharataṃ saśatrughnaṃ praharṣitaḥ / / svapuraṃ prāviśad vīraḥ pitā tasya tutoṣa ha // Ram_2,1.5 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958172 (0.0):
yudhājit prāpya bharataṃ saśatrughnaṃ praharṣitaḥ / / svapuraṃ prāviśad vīraḥ pitā tasya tutoṣa ha // RamS_2,1.5 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337260 (0.0):
2.001.005a yudhājit prāpya bharataṃ saśatrughnaṃ praharṣitaḥ / 2.001.005c svapuraṃ prāviśad vīraḥ pitā tasya tutoṣa ha
2.001.006a sa tatra nyavasad bhrātrā saha satkārasatkṛtaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042365 (0.0):
svapuraṃ prāviśad vīraḥ % pitā tasya tutoṣa ha // Ram_2,1.5 // / sa tatra nyavasad bhrātrā $ saha satkārasatkṛtaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684632 (0.0):
svapuraṃ prāviśad vīraḥ pitā tasya tutoṣa ha // Ram_2,1.5 // / sa tatra nyavasad bhrātrā saha satkārasatkṛtaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958181 (0.0):
svapuraṃ prāviśad vīraḥ pitā tasya tutoṣa ha // RamS_2,1.5 // / sa tatra nyavasad bhrātrā saha satkārasatkṛtaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337267 (0.0):
2.001.005c svapuraṃ prāviśad vīraḥ pitā tasya tutoṣa ha / 2.001.006a sa tatra nyavasad bhrātrā saha satkārasatkṛtaḥ
2.001.006c mātulenāśvapatinā putrasnehena lālitaḥ / 2.001.007a tatrāpi nivasantau tau tarpyamāṇau ca kāmataḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042373 (0.0):
sa tatra nyavasad bhrātrā $ saha satkārasatkṛtaḥ & / mātulenāśvapatinā % putrasnehena lālitaḥ // Ram_2,1.6 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684640 (0.0):
sa tatra nyavasad bhrātrā saha satkārasatkṛtaḥ / / mātulenāśvapatinā putrasnehena lālitaḥ // Ram_2,1.6 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958189 (0.0):
sa tatra nyavasad bhrātrā saha satkārasatkṛtaḥ / / mātulenāśvapatinā putrasnehena lālitaḥ // RamS_2,1.6 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337274 (0.0):
2.001.006a sa tatra nyavasad bhrātrā saha satkārasatkṛtaḥ / 2.001.006c mātulenāśvapatinā putrasnehena lālitaḥ
2.001.007c bhrātarau smaratāṃ vīrau vṛddhaṃ daśarathaṃ nṛpam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042379 (0.0):
mātulenāśvapatinā % putrasnehena lālitaḥ // Ram_2,1.6 // / tatrāpi nivasantau tau $ tarpyamāṇau ca kāmataḥ & / bhrātarau smaratāṃ vīrau % vṛddhaṃ daśarathaṃ nṛpam // Ram_2,1.7 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684646 (0.0):
mātulenāśvapatinā putrasnehena lālitaḥ // Ram_2,1.6 // / tatrāpi nivasantau tau tarpyamāṇau ca kāmataḥ / / bhrātarau smaratāṃ vīrau vṛddhaṃ daśarathaṃ nṛpam // Ram_2,1.7 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958195 (0.0):
mātulenāśvapatinā putrasnehena lālitaḥ // RamS_2,1.6 // / tatrāpi nivasantau tau tarpyamāṇau ca kāmataḥ / / bhrātarau smaratāṃ vīrau vṛddhaṃ daśarathaṃ nṛpam // RamS_2,1.7 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337280 (0.0):
2.001.006c mātulenāśvapatinā putrasnehena lālitaḥ / 2.001.007a tatrāpi nivasantau tau tarpyamāṇau ca kāmataḥ / 2.001.007c bhrātarau smaratāṃ vīrau vṛddhaṃ daśarathaṃ nṛpam
2.001.008a rājāpi tau mahātejāḥ sasmāra proṣitau sutau
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042386 (0.0):
bhrātarau smaratāṃ vīrau % vṛddhaṃ daśarathaṃ nṛpam // Ram_2,1.7 // / rājāpi tau mahātejāḥ $ sasmāra proṣitau sutau &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684653 (0.0):
bhrātarau smaratāṃ vīrau vṛddhaṃ daśarathaṃ nṛpam // Ram_2,1.7 // / rājāpi tau mahātejāḥ sasmāra proṣitau sutau /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337286 (0.0):
2.001.007c bhrātarau smaratāṃ vīrau vṛddhaṃ daśarathaṃ nṛpam / 2.001.008a rājāpi tau mahātejāḥ sasmāra proṣitau sutau
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958202 (5.960):
bhrātarau smaratāṃ vīrau vṛddhaṃ daśarathaṃ nṛpam // RamS_2,1.7 // / rājāpi tau mahātejāḥ sasmāra proṣitau sutau /
2.001.008c ubhau bharataśatrughnau mahendravaruṇopamau
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042393 (0.0):
rājāpi tau mahātejāḥ $ sasmāra proṣitau sutau & / ubhau bharataśatrughnau % mahendravaruṇopamau // Ram_2,1.8 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684660 (0.0):
rājāpi tau mahātejāḥ sasmāra proṣitau sutau / / ubhau bharataśatrughnau mahendravaruṇopamau // Ram_2,1.8 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958209 (0.0):
rājāpi tau mahātejāḥ sasmāra proṣitau sutau / / ubhau bharataśatrughnau mahendravaruṇopamau // RamS_2,1.8 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337293 (0.0):
2.001.008a rājāpi tau mahātejāḥ sasmāra proṣitau sutau / 2.001.008c ubhau bharataśatrughnau mahendravaruṇopamau
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17156454 (0.044):
mahendravaruṇopamau Ram_2,1.8d / mahendraveśmapratimaṃ niveśanam Ram_2,5.24b
2.001.009a sarva eva tu tasyeṣṭāś catvāraḥ puruṣarṣabhāḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042401 (0.0):
ubhau bharataśatrughnau % mahendravaruṇopamau // Ram_2,1.8 // / sarva eva tu tasyeṣṭāś $ catvāraḥ puruṣarṣabhāḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684668 (0.0):
ubhau bharataśatrughnau mahendravaruṇopamau // Ram_2,1.8 // / sarva eva tu tasyeṣṭāś catvāraḥ puruṣarṣabhāḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958217 (0.0):
ubhau bharataśatrughnau mahendravaruṇopamau // RamS_2,1.8 // / sarva eva tu tasyeṣṭāś catvāraḥ puruṣarṣabhāḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337300 (0.0):
2.001.008c ubhau bharataśatrughnau mahendravaruṇopamau / 2.001.009a sarva eva tu tasyeṣṭāś catvāraḥ puruṣarṣabhāḥ
2.001.009c svaśarīrād vinirvṛttāś catvāra iva bāhavaḥ / 2.001.010a teṣām api mahātejā rāmo ratikaraḥ pituḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042404 (0.0):
sarva eva tu tasyeṣṭāś $ catvāraḥ puruṣarṣabhāḥ & / svaśarīrād vinirvṛttāś % catvāra iva bāhavaḥ // Ram_2,1.9 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042412 (0.0):
svaśarīrād vinirvṛttāś % catvāra iva bāhavaḥ // Ram_2,1.9 // / teṣām api mahātejā $ rāmo ratikaraḥ pituḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684671 (0.0):
sarva eva tu tasyeṣṭāś catvāraḥ puruṣarṣabhāḥ / / svaśarīrād vinirvṛttāś catvāra iva bāhavaḥ // Ram_2,1.9 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684679 (0.0):
svaśarīrād vinirvṛttāś catvāra iva bāhavaḥ // Ram_2,1.9 // / teṣām api mahātejā rāmo ratikaraḥ pituḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958220 (0.0):
sarva eva tu tasyeṣṭāś catvāraḥ puruṣarṣabhāḥ / / svaśarīrād vinirvṛttāś catvāra iva bāhavaḥ // RamS_2,1.9 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958228 (0.0):
svaśarīrād vinirvṛttāś catvāra iva bāhavaḥ // RamS_2,1.9 // / teṣām api mahātejā rāmo ratikaraḥ pituḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337303 (0.0):
2.001.009a sarva eva tu tasyeṣṭāś catvāraḥ puruṣarṣabhāḥ / 2.001.009c svaśarīrād vinirvṛttāś catvāra iva bāhavaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337310 (0.0):
2.001.009c svaśarīrād vinirvṛttāś catvāra iva bāhavaḥ / 2.001.010a teṣām api mahātejā rāmo ratikaraḥ pituḥ
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26671110 (0.043):
1.017.013a teṣāṃ ketur iva jyeṣṭho rāmo ratikaraḥ pituḥ / 1.017.013c babhūva bhūyo bhūtānāṃ svayambhūr iva saṃmataḥ
2.001.010c svayambhūr iva bhūtānāṃ babhūva guṇavattaraḥ / 2.001.011a gate ca bharate rāmo lakṣmaṇaś ca mahābalaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042423 (0.0):
teṣām api mahātejā $ rāmo ratikaraḥ pituḥ & / svayambhūr iva bhūtānāṃ % babhūva guṇavattaraḥ // Ram_2,1.10 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684690 (0.0):
teṣām api mahātejā rāmo ratikaraḥ pituḥ / / svayambhūr iva bhūtānāṃ babhūva guṇavattaraḥ // Ram_2,1.10 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958239 (0.0):
teṣām api mahātejā rāmo ratikaraḥ pituḥ / / svayambhūr iva bhūtānāṃ babhūva guṇavattaraḥ // RamS_2,1.10 //
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26671111 (0.0):
1.017.013a teṣāṃ ketur iva jyeṣṭho rāmo ratikaraḥ pituḥ / 1.017.013c babhūva bhūyo bhūtānāṃ svayambhūr iva saṃmataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337320 (0.0):
2.001.010a teṣām api mahātejā rāmo ratikaraḥ pituḥ / 2.001.010c svayambhūr iva bhūtānāṃ babhūva guṇavattaraḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3048857 (0.060):
kaikeyyāś cāpy anāryāyā % niṣpapāta mahādyutiḥ // Ram_2,16.54 // / sa rāmaḥ pitaraṃ kṛtvā $ kaikeyīṃ ca pradakṣiṇam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7691124 (0.060):
kaikeyyāś cāpy anāryāyā niṣpapāta mahādyutiḥ // Ram_2,16.54 // / sa rāmaḥ pitaraṃ kṛtvā kaikeyīṃ ca pradakṣiṇam /
2.001.011c pitaraṃ devasaṃkāśaṃ pūjayām āsatus tadā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042428 (0.0):
gate ca bharate rāmo $ lakṣmaṇaś ca mahābalaḥ & / pitaraṃ devasaṃkāśaṃ % pūjayāmāsatus tadā // Ram_2,1.11 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684695 (0.0):
gate ca bharate rāmo lakṣmaṇaś ca mahābalaḥ / / pitaraṃ devasaṃkāśaṃ pūjayāmāsatus tadā // Ram_2,1.11 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958244 (0.0):
gate ca bharate rāmo lakṣmaṇaś ca mahābalaḥ / / pitaraṃ devasaṃkāśaṃ pūjayāmāsatus tadā // RamS_2,1.11 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337326 (0.0):
2.001.011a gate ca bharate rāmo lakṣmaṇaś ca mahābalaḥ / 2.001.011c pitaraṃ devasaṃkāśaṃ pūjayām āsatus tadā
2.001.012a pitur ājñāṃ puraskṛtya paurakāryāṇi sarvaśaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042435 (0.0):
pitaraṃ devasaṃkāśaṃ % pūjayāmāsatus tadā // Ram_2,1.11 // / pitur ājñāṃ puraskṛtya $ paurakāryāṇi sarvaśaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684702 (0.0):
pitaraṃ devasaṃkāśaṃ pūjayāmāsatus tadā // Ram_2,1.11 // / pitur ājñāṃ puraskṛtya paurakāryāṇi sarvaśaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958251 (0.0):
pitaraṃ devasaṃkāśaṃ pūjayāmāsatus tadā // RamS_2,1.11 // / pitur ājñāṃ puraskṛtya paurakāryāṇi sarvaśaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337332 (0.0):
2.001.011c pitaraṃ devasaṃkāśaṃ pūjayām āsatus tadā / 2.001.012a pitur ājñāṃ puraskṛtya paurakāryāṇi sarvaśaḥ
2.001.012c cakāra rāmo dharmātmā priyāṇi ca hitāni ca
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042442 (0.0):
pitur ājñāṃ puraskṛtya $ paurakāryāṇi sarvaśaḥ & / cakāra rāmo dharmātmā % priyāṇi ca hitāni ca // Ram_2,1.12 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684709 (0.0):
pitur ājñāṃ puraskṛtya paurakāryāṇi sarvaśaḥ / / cakāra rāmo dharmātmā priyāṇi ca hitāni ca // Ram_2,1.12 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958258 (0.0):
pitur ājñāṃ puraskṛtya paurakāryāṇi sarvaśaḥ / / cakāra rāmo dharmātmā priyāṇi ca hitāni ca // RamS_2,1.12 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337339 (0.0):
2.001.012a pitur ājñāṃ puraskṛtya paurakāryāṇi sarvaśaḥ / 2.001.012c cakāra rāmo dharmātmā priyāṇi ca hitāni ca
2.001.013a mātṛbhyo mātṛkāryāṇi kṛtvā paramayantritaḥ / 2.001.013c gurūṇāṃ gurukāryāṇi kāle kāle 'nvavaikṣata
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042453 (0.0):
cakāra rāmo dharmātmā % priyāṇi ca hitāni ca // Ram_2,1.12 // / mātṛbhyo mātṛkāryāṇi $ kṛtvā paramayantritaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684720 (0.0):
cakāra rāmo dharmātmā priyāṇi ca hitāni ca // Ram_2,1.12 // / mātṛbhyo mātṛkāryāṇi kṛtvā paramayantritaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958269 (0.0):
cakāra rāmo dharmātmā priyāṇi ca hitāni ca // RamS_2,1.12 // / mātṛbhyo mātṛkāryāṇi kṛtvā paramayantritaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337342 (0.0):
2.001.012c cakāra rāmo dharmātmā priyāṇi ca hitāni ca / 2.001.013a mātṛbhyo mātṛkāryāṇi kṛtvā paramayantritaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337349 (0.0):
2.001.013a mātṛbhyo mātṛkāryāṇi kṛtvā paramayantritaḥ / 2.001.013c gurūṇāṃ gurukāryāṇi kāle kāle 'nvavaikṣata
2.001.014a evaṃ daśarathaḥ prīto brāhmaṇā naigamās tathā / 2.001.014c rāmasya śīlavṛttena sarve viṣayavāsinaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042463 (0.0):
gurūṇāṃ gurukāryāṇi % kāle kāle 'nvavaikṣata // Ram_2,1.13 // / evaṃ daśarathaḥ prīto $ brāhmaṇā naigamās tathā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684730 (0.0):
gurūṇāṃ gurukāryāṇi kāle kāle 'nvavaikṣata // Ram_2,1.13 // / evaṃ daśarathaḥ prīto brāhmaṇā naigamās tathā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958278 (0.0):
gurūṇāṃ gurukāryāṇi kāle kāle 'nvavaikṣata // RamS_2,1.13 // / evaṃ daśarathaḥ prīto brāhmaṇā naigamās tathā /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337358 (0.0):
2.001.013c gurūṇāṃ gurukāryāṇi kāle kāle 'nvavaikṣata / 2.001.014a evaṃ daśarathaḥ prīto brāhmaṇā naigamās tathā
2.001.015a sa hi nityaṃ praśāntātmā mṛdupūrvaṃ ca bhāṣate
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042472 (0.0):
rāmasya śīlavṛttena % sarve viṣayavāsinaḥ // Ram_2,1.14 // / sa hi nityaṃ praśāntātmā $ mṛdupūrvaṃ ca bhāṣate &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684739 (0.0):
rāmasya śīlavṛttena sarve viṣayavāsinaḥ // Ram_2,1.14 // / sa hi nityaṃ praśāntātmā mṛdupūrvaṃ ca bhāṣate /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958288 (0.0):
sa hi nityaṃ praśāntātmā mṛdupūrvaṃ ca bhāṣate / / ucyamāno 'pi paruṣaṃ nottaraṃ pratipadyate // RamS_2,1.15 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337366 (0.0):
2.001.014c rāmasya śīlavṛttena sarve viṣayavāsinaḥ / 2.001.015a sa hi nityaṃ praśāntātmā mṛdupūrvaṃ ca bhāṣate
2.001.015c ucyamāno 'pi paruṣaṃ nottaraṃ pratipadyate / 2.001.016a kathaṃ cid upakāreṇa kṛtenaikena tuṣyati
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042483 (0.0):
sa hi nityaṃ praśāntātmā $ mṛdupūrvaṃ ca bhāṣate & / ucyamāno 'pi paruṣaṃ % nottaraṃ pratipadyate // Ram_2,1.15 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684750 (0.0):
sa hi nityaṃ praśāntātmā mṛdupūrvaṃ ca bhāṣate / / ucyamāno 'pi paruṣaṃ nottaraṃ pratipadyate // Ram_2,1.15 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958291 (0.0):
sa hi nityaṃ praśāntātmā mṛdupūrvaṃ ca bhāṣate / / ucyamāno 'pi paruṣaṃ nottaraṃ pratipadyate // RamS_2,1.15 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958299 (0.0):
kathaṃcid upakāreṇa kṛtenaikena tuṣyati / / na smaraty apakārāṇāṃ śatam apy ātmavattayā // RamS_2,1.16 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337377 (0.0):
2.001.015a sa hi nityaṃ praśāntātmā mṛdupūrvaṃ ca bhāṣate / 2.001.015c ucyamāno 'pi paruṣaṃ nottaraṃ pratipadyate
2.001.016c na smaraty apakārāṇāṃ śatam apy ātmavattayā / 2.001.017a śīlavṛddhair jñānavṛddhair vayovṛddhaiś ca sajjanaiḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042497 (0.0):
kathaṃcid upakāreṇa $ kṛtenaikena tuṣyati & / na smaraty apakārāṇāṃ % śatam apy ātmavattayā // Ram_2,1.16 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684764 (0.0):
kathaṃcid upakāreṇa kṛtenaikena tuṣyati / / na smaraty apakārāṇāṃ śatam apy ātmavattayā // Ram_2,1.16 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958303 (0.0):
kathaṃcid upakāreṇa kṛtenaikena tuṣyati / / na smaraty apakārāṇāṃ śatam apy ātmavattayā // RamS_2,1.16 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958313 (0.0):
na smaraty apakārāṇāṃ śatam apy ātmavattayā // RamS_2,1.16 // / śīlavṛddhair jñānavṛddhair vayovṛddhaiś ca sajjanaiḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337390 (0.0):
2.001.016a kathaṃ cid upakāreṇa kṛtenaikena tuṣyati / 2.001.016c na smaraty apakārāṇāṃ śatam apy ātmavattayā
2.001.017c kathayann āsta vai nityam astrayogyāntareṣv api
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042504 (0.0):
śīlavṛddhair jñānavṛddhair $ vayovṛddhaiś ca sajjanaiḥ & / kathayann āsta vai nityam % astrayogyāntareṣv api // Ram_2,1.17 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684771 (0.0):
śīlavṛddhair jñānavṛddhair vayovṛddhaiś ca sajjanaiḥ / / kathayann āsta vai nityam astrayogyāntareṣv api // Ram_2,1.17 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958320 (0.0):
śīlavṛddhair jñānavṛddhair vayovṛddhaiś ca sajjanaiḥ / / kathayann āsta vai nityam astrayogyāntareṣv api // RamS_2,1.17 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337397 (0.0):
2.001.017a śīlavṛddhair jñānavṛddhair vayovṛddhaiś ca sajjanaiḥ / 2.001.017c kathayann āsta vai nityam astrayogyāntareṣv api
2.001.018a kalyāṇābhijanaḥ sādhur adīnaḥ satyavāg ṛjuḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042512 (0.0):
kathayann āsta vai nityam % astrayogyāntareṣv api // Ram_2,1.17 // / kalyāṇābhijanaḥ sādhur $ adīnaḥ satyavāg ṛjuḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684779 (0.0):
kathayann āsta vai nityam astrayogyāntareṣv api // Ram_2,1.17 // / kalyāṇābhijanaḥ sādhur adīnaḥ satyavāg ṛjuḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958328 (0.0):
kathayann āsta vai nityam astrayogyāntareṣv api // RamS_2,1.17 // / kalyāṇābhijanaḥ sādhur adīnaḥ satyavāg ṛjuḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337404 (0.0):
2.001.017c kathayann āsta vai nityam astrayogyāntareṣv api / 2.001.018a kalyāṇābhijanaḥ sādhur adīnaḥ satyavāg ṛjuḥ
2.001.018c vṛddhair abhivinītaś ca dvijair dharmārthadarśibhiḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042518 (0.0):
kalyāṇābhijanaḥ sādhur $ adīnaḥ satyavāg ṛjuḥ & / vṛddhair abhivinītaś ca % dvijair dharmārthadarśibhiḥ // Ram_2,1.18 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684785 (0.0):
kalyāṇābhijanaḥ sādhur adīnaḥ satyavāg ṛjuḥ / / vṛddhair abhivinītaś ca dvijair dharmārthadarśibhiḥ // Ram_2,1.18 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958333 (0.0):
kalyāṇābhijanaḥ sādhur adīnaḥ satyavāg ṛjuḥ / / vṛddhair abhivinītaś ca dvijair dharmārthadarśibhiḥ // RamS_2,1.18 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337409 (0.0):
2.001.018a kalyāṇābhijanaḥ sādhur adīnaḥ satyavāg ṛjuḥ / 2.001.018c vṛddhair abhivinītaś ca dvijair dharmārthadarśibhiḥ
2.001.019a dharmārthakāmatattvajñaḥ smṛtimān pratibhāvanān
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042526 (0.0):
vṛddhair abhivinītaś ca % dvijair dharmārthadarśibhiḥ // Ram_2,1.18 // / dharmārthakāmatattvajñaḥ $ smṛtimān pratibhāvanān &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684793 (0.0):
vṛddhair abhivinītaś ca dvijair dharmārthadarśibhiḥ // Ram_2,1.18 // / dharmārthakāmatattvajñaḥ smṛtimān pratibhāvanān /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958342 (0.0):
vṛddhair abhivinītaś ca dvijair dharmārthadarśibhiḥ // RamS_2,1.18 // / dharmārthakāmatattvajñaḥ smṛtimān pratibhāvanān /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337417 (0.0):
2.001.018c vṛddhair abhivinītaś ca dvijair dharmārthadarśibhiḥ / 2.001.019a dharmārthakāmatattvajñaḥ smṛtimān pratibhāvanān
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13477892 (0.037):
dharmārtha-kāma-tattvajño naikānta-karuṇo bhavet |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19642327 (0.040):
01,094.035b*0971_01 sarvaśāstrārthatattvajñaḥ smṛtimān pratibhānavān
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26665376 (0.040):
1.001.014a sarvaśāstrārthatattvajño smṛtimān pratibhānavān
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17136642 (0.049):
dharmābhijanavāñ śuciḥ Ram_2,66.15b / dharmārthakāmatattvajñaḥ Ram_2,1.19a
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25476605 (0.062):
4.018.007a tāṃ pālayati dharmātmā bharataḥ satyavāg ṛjuḥ / 4.018.007c dharmakāmārthatattvajño nigrahānugrahe rataḥ
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23934024 (0.064):
sarvadharmārthatattvajñaḥ $ sarvavedavidāṃ varaḥ &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 16999013 (0.064):
sarvadharmārthatattvajñaḥ sarvavedavidāṃ varaḥ /
2.001.019c laukike samayācare kṛtakalpo viśāradaḥ / 2.001.020a śāstrajñaś ca kṛtajñaś ca puruṣāntarakovidaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042538 (0.0):
dharmārthakāmatattvajñaḥ $ smṛtimān pratibhāvanān & / laukike samayācare % kṛtakalpo viśāradaḥ // Ram_2,1.19 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684805 (0.0):
dharmārthakāmatattvajñaḥ smṛtimān pratibhāvanān / / laukike samayācare kṛtakalpo viśāradaḥ // Ram_2,1.19 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958347 (0.0):
dharmārthakāmatattvajñaḥ smṛtimān pratibhāvanān / / laukike samayācare kṛtakalpo viśāradaḥ // RamS_2,1.19 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958354 (0.0):
laukike samayācare kṛtakalpo viśāradaḥ // RamS_2,1.19 // / śāstrajñaś ca kṛtajñaś ca puruṣāntarakovidaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337428 (0.0):
2.001.019a dharmārthakāmatattvajñaḥ smṛtimān pratibhāvanān / 2.001.019c laukike samayācare kṛtakalpo viśāradaḥ
2.001.020c yaḥ pragrahānugrahayor yathānyāyaṃ vicakṣaṇaḥ / 2.001.021a āyakarmaṇy upāyajñaḥ saṃdṛṣṭavyayakarmavit
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042552 (0.0):
śāstrajñaś ca kṛtajñaś ca $ puruṣāntarakovidaḥ & / yaḥ pragrahānugrahayor % yathānyāyaṃ vicakṣaṇaḥ // Ram_2,1.20 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684819 (0.0):
śāstrajñaś ca kṛtajñaś ca puruṣāntarakovidaḥ / / yaḥ pragrahānugrahayor yathānyāyaṃ vicakṣaṇaḥ // Ram_2,1.20 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958360 (0.0):
śāstrajñaś ca kṛtajñaś ca puruṣāntarakovidaḥ / / yaḥ pragrahānugrahayor yathānyāyaṃ vicakṣaṇaḥ // RamS_2,1.20 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958368 (0.0):
yaḥ pragrahānugrahayor yathānyāyaṃ vicakṣaṇaḥ // RamS_2,1.20 // / āyakarmaṇy upāyajñaḥ saṃdṛṣṭavyayakarmavit /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337441 (0.0):
2.001.020a śāstrajñaś ca kṛtajñaś ca puruṣāntarakovidaḥ / 2.001.020c yaḥ pragrahānugrahayor yathānyāyaṃ vicakṣaṇaḥ
2.001.021c śraiṣṭhyaṃ śāstrasamūheṣu prāpto vyāmiśrakeṣv api / 2.001.022a arthadharmau ca saṃgṛhya sukhatantro na cālasaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042557 (0.0):
āyakarmaṇy upāyajñaḥ $ saṃdṛṣṭavyayakarmavit & / śraiṣṭhyaṃ śāstrasamūheṣu % prāpto vyāmiśrakeṣv api // Ram_2,1.21 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042565 (0.0):
śraiṣṭhyaṃ śāstrasamūheṣu % prāpto vyāmiśrakeṣv api // Ram_2,1.21 // / arthadharmau ca saṃgṛhya $ sukhatantro na cālasaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684824 (0.0):
āyakarmaṇy upāyajñaḥ saṃdṛṣṭavyayakarmavit / / śraiṣṭhyaṃ śāstrasamūheṣu prāpto vyāmiśrakeṣv api // Ram_2,1.21 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684832 (0.0):
śraiṣṭhyaṃ śāstrasamūheṣu prāpto vyāmiśrakeṣv api // Ram_2,1.21 // / arthadharmau ca saṃgṛhya sukhatantro na cālasaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958371 (0.0):
āyakarmaṇy upāyajñaḥ saṃdṛṣṭavyayakarmavit / / śraiṣṭhyaṃ śāstrasamūheṣu prāpto vyāmiśrakeṣv api // RamS_2,1.21 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958381 (0.0):
śraiṣṭhyaṃ śāstrasamūheṣu prāpto vyāmiśrakeṣv api // RamS_2,1.21 // / arthadharmau ca saṃgṛhya sukhatantro na cālasaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337446 (0.0):
2.001.021a āyakarmaṇy upāyajñaḥ saṃdṛṣṭavyayakarmavit / 2.001.021c śraiṣṭhyaṃ śāstrasamūheṣu prāpto vyāmiśrakeṣv api
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337453 (0.0):
2.001.021c śraiṣṭhyaṃ śāstrasamūheṣu prāpto vyāmiśrakeṣv api / 2.001.022a arthadharmau ca saṃgṛhya sukhatantro na cālasaḥ
2.001.022c vaihārikāṇāṃ śilpānāṃ vijñātārthavibhāgavit
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042571 (0.0):
arthadharmau ca saṃgṛhya $ sukhatantro na cālasaḥ & / vaihārikāṇāṃ śilpānāṃ % vijñātārthavibhāgavit // Ram_2,1.22 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684838 (0.0):
arthadharmau ca saṃgṛhya sukhatantro na cālasaḥ / / vaihārikāṇāṃ śilpānāṃ vijñātārthavibhāgavit // Ram_2,1.22 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958385 (0.0):
arthadharmau ca saṃgṛhya sukhatantro na cālasaḥ / / vaihārikāṇāṃ śilpānāṃ vijñātārthavibhāgavit // RamS_2,1.22 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337459 (0.0):
2.001.022a arthadharmau ca saṃgṛhya sukhatantro na cālasaḥ / 2.001.022c vaihārikāṇāṃ śilpānāṃ vijñātārthavibhāgavit
2.001.023a ārohe vinaye caiva yukto vāraṇavājinām / 2.001.023c dhanurvedavidāṃ śreṣṭho loke 'tirathasaṃmataḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042583 (0.0):
vaihārikāṇāṃ śilpānāṃ % vijñātārthavibhāgavit // Ram_2,1.22 // / ārohe vinaye caiva $ yukto vāraṇavājinām &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684850 (0.0):
vaihārikāṇāṃ śilpānāṃ vijñātārthavibhāgavit // Ram_2,1.22 // / ārohe vinaye caiva yukto vāraṇavājinām /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958399 (0.0):
vaihārikāṇāṃ śilpānāṃ vijñātārthavibhāgavit // RamS_2,1.22 // / ārohe vinaye caiva yukto vāraṇavājinām /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337470 (0.0):
2.001.022c vaihārikāṇāṃ śilpānāṃ vijñātārthavibhāgavit / 2.001.023a ārohe vinaye caiva yukto vāraṇavājinām
2.001.024a abhiyātā prahartā ca senānayaviśāradaḥ / 2.001.024c apradhṛṣyaś ca saṃgrāme kruddhair api surāsuraiḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042594 (0.0):
dhanurvedavidāṃ śreṣṭho % loke 'tirathasaṃmataḥ // Ram_2,1.23 // / abhiyātā prahartā ca $ senānayaviśāradaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684861 (0.0):
dhanurvedavidāṃ śreṣṭho loke 'tirathasaṃmataḥ // Ram_2,1.23 // / abhiyātā prahartā ca senānayaviśāradaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958410 (0.0):
dhanurvedavidāṃ śreṣṭho loke 'tirathasaṃmataḥ // RamS_2,1.23 // / abhiyātā prahartā ca senānayaviśāradaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337480 (0.0):
2.001.023c dhanurvedavidāṃ śreṣṭho loke 'tirathasaṃmataḥ / 2.001.024a abhiyātā prahartā ca senānayaviśāradaḥ
2.001.025a anasūyo jitakrodho na dṛpto na ca matsarī
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042602 (0.0):
apradhṛṣyaś ca saṃgrāme % kruddhair api surāsuraiḥ // Ram_2,1.24 // / anasūyo jitakrodho $ na dṛpto na ca matsarī &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684869 (0.0):
apradhṛṣyaś ca saṃgrāme kruddhair api surāsuraiḥ // Ram_2,1.24 // / anasūyo jitakrodho na dṛpto na ca matsarī /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958417 (0.0):
apradhṛṣyaś ca saṃgrāme kruddhair api surāsuraiḥ / / anasūyo jitakrodho na dṛpto na ca matsarī /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337487 (0.0):
2.001.024c apradhṛṣyaś ca saṃgrāme kruddhair api surāsuraiḥ / 2.001.025a anasūyo jitakrodho na dṛpto na ca matsarī
2.001.025c na cāvamantā bhūtānāṃ na ca kālavaśānugaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042607 (0.0):
anasūyo jitakrodho $ na dṛpto na ca matsarī & / na cāvamantā bhūtānāṃ % na ca kālavaśānugaḥ // Ram_2,1.25 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684874 (0.0):
anasūyo jitakrodho na dṛpto na ca matsarī / / na cāvamantā bhūtānāṃ na ca kālavaśānugaḥ // Ram_2,1.25 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958421 (0.0):
anasūyo jitakrodho na dṛpto na ca matsarī / / na cāvamantā bhūtānāṃ na ca kālavaśānugaḥ // RamS_2,1.24 //*
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337495 (0.0):
2.001.025a anasūyo jitakrodho na dṛpto na ca matsarī / 2.001.025c na cāvamantā bhūtānāṃ na ca kālavaśānugaḥ
2.001.026a evaṃ śraiṣṭhair guṇair yuktaḥ prajānāṃ pārthivātmajaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042616 (0.0):
evaṃ śreṣṭhair guṇair yuktaḥ $ prajānāṃ pārthivātmajaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684883 (0.0):
evaṃ śreṣṭhair guṇair yuktaḥ prajānāṃ pārthivātmajaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337500 (0.0):
2.001.025c na cāvamantā bhūtānāṃ na ca kālavaśānugaḥ / 2.001.026a evaṃ śraiṣṭhair guṇair yuktaḥ prajānāṃ pārthivātmajaḥ
2.001.026c saṃmatas triṣu lokeṣu vasudhāyāḥ kṣamāguṇaiḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042619 (0.0):
evaṃ śreṣṭhair guṇair yuktaḥ $ prajānāṃ pārthivātmajaḥ & / saṃmatas triṣu lokeṣu % vasudhāyāḥ kṣamāguṇaiḥ \
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684889 (0.0):
evaṃ śreṣṭhair guṇair yuktaḥ prajānāṃ pārthivātmajaḥ / / saṃmatas triṣu lokeṣu vasudhāyāḥ kṣamāguṇaiḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958437 (0.0):
saṃmatas triṣu lokeṣu vasudhāyāḥ kṣamāguṇaiḥ / / buddhyā bṛhaspates tulyo vīryeṇāpi śacīpateḥ // RamS_2,1.25 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337506 (0.0):
2.001.026a evaṃ śraiṣṭhair guṇair yuktaḥ prajānāṃ pārthivātmajaḥ / 2.001.026c saṃmatas triṣu lokeṣu vasudhāyāḥ kṣamāguṇaiḥ
2.001.026e buddhyā bṛhaspates tulyo vīryeṇāpi śacīpateḥ / 2.001.027a tathā sarvaprajākāntaiḥ prītisaṃjananaiḥ pituḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042634 (0.0):
tathā sarvaprajākāntaiḥ $ prītisaṃjananaiḥ pituḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684901 (0.0):
saṃmatas triṣu lokeṣu vasudhāyāḥ kṣamāguṇaiḥ / / buddhyā bṛhaspates tulyo vīryeṇāpi śacīpateḥ // Ram_2,1.26 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958449 (0.0):
saṃmatas triṣu lokeṣu vasudhāyāḥ kṣamāguṇaiḥ / / buddhyā bṛhaspates tulyo vīryeṇāpi śacīpateḥ // RamS_2,1.25 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337517 (0.0):
2.001.026c saṃmatas triṣu lokeṣu vasudhāyāḥ kṣamāguṇaiḥ / 2.001.026e buddhyā bṛhaspates tulyo vīryeṇāpi śacīpateḥ
2.001.027c guṇair viruruce rāmo dīptaḥ sūrya ivāṃśubhiḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042640 (0.0):
tathā sarvaprajākāntaiḥ $ prītisaṃjananaiḥ pituḥ & / guṇair viruruce rāmo % dīptaḥ sūrya ivāṃśubhiḥ // Ram_2,1.27 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684907 (0.0):
tathā sarvaprajākāntaiḥ prītisaṃjananaiḥ pituḥ / / guṇair viruruce rāmo dīptaḥ sūrya ivāṃśubhiḥ // Ram_2,1.27 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958455 (0.0):
tathā sarvaprajākāntaiḥ prītisaṃjananaiḥ pituḥ / / guṇair viruruce rāmo dīptaḥ sūrya ivāṃśubhiḥ // RamS_2,1.26 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337523 (0.0):
2.001.027a tathā sarvaprajākāntaiḥ prītisaṃjananaiḥ pituḥ / 2.001.027c guṇair viruruce rāmo dīptaḥ sūrya ivāṃśubhiḥ
2.001.028a tam evaṃvṛttasaṃpannam apradhṛṣya parākramam / 2.001.028c lokapālopamaṃ nātham akāmayata medinī
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042650 (0.0):
guṇair viruruce rāmo % dīptaḥ sūrya ivāṃśubhiḥ // Ram_2,1.27 // / tam evaṃvṛttasampannam $ apradhṛṣyaparākramam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684917 (0.0):
guṇair viruruce rāmo dīptaḥ sūrya ivāṃśubhiḥ // Ram_2,1.27 // / tam evaṃvṛttasampannam apradhṛṣyaparākramam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958463 (0.0):
guṇair viruruce rāmo dīptaḥ sūrya ivāṃśubhiḥ // RamS_2,1.26 // / tam evaṃvṛttasampannam apradhṛṣyaparākramam /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337532 (0.0):
2.001.027c guṇair viruruce rāmo dīptaḥ sūrya ivāṃśubhiḥ / 2.001.028a tam evaṃvṛttasaṃpannam apradhṛṣya parākramam
2.001.029a etais tu bahubhir yuktaṃ guṇair anupamaiḥ sutam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042657 (0.0):
lokapālopamaṃ nātham % akāmayata medinī // Ram_2,1.28 // / etais tu bahubhir yuktaṃ $ guṇair anupamaiḥ sutam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684924 (0.0):
lokapālopamaṃ nātham akāmayata medinī // Ram_2,1.28 // / etais tu bahubhir yuktaṃ guṇair anupamaiḥ sutam /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337538 (0.0):
2.001.028c lokapālopamaṃ nātham akāmayata medinī / 2.001.029a etais tu bahubhir yuktaṃ guṇair anupamaiḥ sutam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958472 (1.788):
lokapālopamaṃ nātham akāmayata medinī // RamS_2,1.27 // / etais tu bahubhir yuktaṃ guṇair anupamaiḥ sutam /
2.001.029c dṛṣṭvā daśaratho rājā cakre cintāṃ paraṃtapaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042663 (0.0):
etais tu bahubhir yuktaṃ $ guṇair anupamaiḥ sutam & / dṛṣṭvā daśaratho rājā % cakre cintāṃ paraṃtapaḥ // Ram_2,1.29 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684930 (0.0):
etais tu bahubhir yuktaṃ guṇair anupamaiḥ sutam / / dṛṣṭvā daśaratho rājā cakre cintāṃ paraṃtapaḥ // Ram_2,1.29 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958478 (0.0):
etais tu bahubhir yuktaṃ guṇair anupamaiḥ sutam / / dṛṣṭvā daśaratho rājā cakre cintāṃ paraṃtapaḥ // RamS_2,1.28 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337544 (0.0):
2.001.029a etais tu bahubhir yuktaṃ guṇair anupamaiḥ sutam / 2.001.029c dṛṣṭvā daśaratho rājā cakre cintāṃ paraṃtapaḥ
2.001.030a eṣā hy asya parā prītir hṛdi saṃparivartate / 2.001.030c kadā nāma sutaṃ drakṣyāmy abhiṣiktam ahaṃ priyam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042674 (0.0):
dṛṣṭvā daśaratho rājā % cakre cintāṃ paraṃtapaḥ // Ram_2,1.29 // / eṣā hy asya parā prītir $ hṛdi samparivartate &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684941 (0.0):
dṛṣṭvā daśaratho rājā cakre cintāṃ paraṃtapaḥ // Ram_2,1.29 // / eṣā hy asya parā prītir hṛdi samparivartate /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958488 (0.0):
dṛṣṭvā daśaratho rājā cakre cintāṃ paraṃtapaḥ // RamS_2,1.28 // / eṣā hy asya parā prītir hṛdi samparivartate /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337553 (0.0):
2.001.029c dṛṣṭvā daśaratho rājā cakre cintāṃ paraṃtapaḥ / 2.001.030a eṣā hy asya parā prītir hṛdi saṃparivartate
2.001.031a vṛddhikāmo hi lokasya sarvabhūtānukampanaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042681 (0.0):
kadā nāma sutaṃ drakṣyāmy % abhiṣiktam ahaṃ priyam // Ram_2,1.30 // / vṛddhikāmo hi lokasya $ sarvabhūtānukampanaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684948 (0.0):
kadā nāma sutaṃ drakṣyāmy abhiṣiktam ahaṃ priyam // Ram_2,1.30 // / vṛddhikāmo hi lokasya sarvabhūtānukampanaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958496 (0.0):
kadā nāma sutaṃ drakṣyāmy abhiṣiktam ahaṃ priyam // RamS_2,1.29 // / vṛddhikāmo hi lokasya sarvabhūtānukampanaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337560 (0.0):
2.001.030c kadā nāma sutaṃ drakṣyāmy abhiṣiktam ahaṃ priyam / 2.001.031a vṛddhikāmo hi lokasya sarvabhūtānukampanaḥ
2.001.031c mattaḥ priyataro loke parjanya iva vṛṣṭimān / 2.001.032a yamaśakrasamo vīrye bṛhaspatisamo matau
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042694 (0.0):
vṛddhikāmo hi lokasya $ sarvabhūtānukampanaḥ & / mattaḥ priyataro loke % parjanya iva vṛṣṭimān // Ram_2,1.31 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684961 (0.0):
vṛddhikāmo hi lokasya sarvabhūtānukampanaḥ / / mattaḥ priyataro loke parjanya iva vṛṣṭimān // Ram_2,1.31 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958502 (0.0):
vṛddhikāmo hi lokasya sarvabhūtānukampanaḥ / / mattaḥ priyataro loke parjanya iva vṛṣṭimān // RamS_2,1.30 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337572 (0.0):
2.001.031a vṛddhikāmo hi lokasya sarvabhūtānukampanaḥ / 2.001.031c mattaḥ priyataro loke parjanya iva vṛṣṭimān
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20281532 (5.960):
07,166.008c kārtavīryasamo vīrye bṛhaspatisamo matau
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958509 (5.960):
mattaḥ priyataro loke parjanya iva vṛṣṭimān // RamS_2,1.30 // / yamaśakrasamo vīrye bṛhaspatisamo matau /
2.001.032c mahīdharasamo dhṛtyāṃ mattaś ca guṇavattaraḥ / 2.001.033a mahīm aham imāṃ kṛtsnām adhitiṣṭhantam ātmajam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042705 (0.0):
yamaśakrasamo vīrye $ bṛhaspatisamo matau & / mahīdharasamo dhṛtyāṃ % mattaś ca guṇavattaraḥ // Ram_2,1.32 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684972 (0.0):
yamaśakrasamo vīrye bṛhaspatisamo matau / / mahīdharasamo dhṛtyāṃ mattaś ca guṇavattaraḥ // Ram_2,1.32 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958520 (0.0):
yamaśakrasamo vīrye bṛhaspatisamo matau / / mahīdharasamo dhṛtyāṃ mattaś ca guṇavattaraḥ // RamS_2,1.31 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337582 (0.0):
2.001.032a yamaśakrasamo vīrye bṛhaspatisamo matau / 2.001.032c mahīdharasamo dhṛtyāṃ mattaś ca guṇavattaraḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20281532 (0.022):
07,166.008c kārtavīryasamo vīrye bṛhaspatisamo matau / 07,166.009a mahīdharasamo dhṛtyā tejasāgnisamo yuvā
2.001.033c anena vayasā dṛṣṭvā yathā svargam avāpnuyām / 2.001.034a taṃ samīkṣya mahārājo yuktaṃ samuditair guṇaiḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042717 (0.0):
mahīm aham imāṃ kṛtsnām $ adhitiṣṭhantam ātmajam & / anena vayasā dṛṣṭvā % yathā svargam avāpnuyām // Ram_2,1.33 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684984 (0.0):
mahīm aham imāṃ kṛtsnām adhitiṣṭhantam ātmajam / / anena vayasā dṛṣṭvā yathā svargam avāpnuyām // Ram_2,1.33 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958523 (0.0):
mahīm aham imāṃ kṛtsnām adhitiṣṭhantam ātmajam / / anena vayasā dṛṣṭvā yathā svargam avāpnuyām // RamS_2,1.32 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958532 (0.0):
anena vayasā dṛṣṭvā yathā svargam avāpnuyām // RamS_2,1.32 // / taṃ samīkṣya mahārājo yuktaṃ samuditair guṇaiḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337593 (0.0):
2.001.033a mahīm aham imāṃ kṛtsnām adhitiṣṭhantam ātmajam / 2.001.033c anena vayasā dṛṣṭvā yathā svargam avāpnuyām
2.001.034c niścitya sacivaiḥ sārdhaṃ yuvarājam amanyata / 2.001.035a nānānagaravāstavyān pṛthagjānapadān api
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042727 (0.0):
taṃ samīkṣya mahārājo $ yuktaṃ samuditair guṇaiḥ & / niścitya sacivaiḥ sārdhaṃ % yuvarājam amanyata // Ram_2,1.34 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684994 (0.0):
taṃ samīkṣya mahārājo yuktaṃ samuditair guṇaiḥ / / niścitya sacivaiḥ sārdhaṃ yuvarājam amanyata // Ram_2,1.34 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958542 (0.0):
taṃ samīkṣya mahārājo yuktaṃ samuditair guṇaiḥ / / niścitya sacivaiḥ sārdhaṃ yuvarājam amanyata // RamS_2,1.33 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337602 (0.0):
2.001.034a taṃ samīkṣya mahārājo yuktaṃ samuditair guṇaiḥ / 2.001.034c niścitya sacivaiḥ sārdhaṃ yuvarājam amanyata
2.001.035c samānināya medinyāḥ pradhānān pṛthivīpatiḥ / 2.001.036a atha rājavitīrṇeṣu vividheṣv āsaneṣu ca
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042737 (0.0):
nānānagaravāstavyān $ pṛthagjānapadān api & / samānināya medinyāḥ % pradhānān pṛthivīpatiḥ // Ram_2,1.35 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685004 (0.0):
nānānagaravāstavyān pṛthagjānapadān api / / samānināya medinyāḥ pradhānān pṛthivīpatiḥ // Ram_2,1.35 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958552 (0.0):
nānānagaravāstavyān pṛthagjānapadān api / / samānināya medinyāḥ pradhānān pṛthivīpatiḥ // RamS_2,1.34 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337611 (0.0):
2.001.035a nānānagaravāstavyān pṛthagjānapadān api / 2.001.035c samānināya medinyāḥ pradhānān pṛthivīpatiḥ
2.001.036c rājānam evābhimukhā niṣedur niyatā nṛpāḥ / 2.001.037a sa labdhamānair vinayānvitair nṛpaiḥ; purālayair jānapadaiś ca
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042743 (0.0):
atha rājavitīrṇeṣu $ vividheṣv āsaneṣu ca & / rājānam evābhimukhā % niṣedur niyatā nṛpāḥ // Ram_2,1.36 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042753 (0.0):
rājānam evābhimukhā % niṣedur niyatā nṛpāḥ // Ram_2,1.36 // / sa labdhamānair vinayānvitair nṛpaiḥ $ purālayair jānapadaiś ca mānavaiḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685010 (0.0):
atha rājavitīrṇeṣu vividheṣv āsaneṣu ca / / rājānam evābhimukhā niṣedur niyatā nṛpāḥ // Ram_2,1.36 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685020 (0.0):
rājānam evābhimukhā niṣedur niyatā nṛpāḥ // Ram_2,1.36 // / sa labdhamānair vinayānvitair nṛpaiḥ purālayair jānapadaiś ca mānavaiḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958556 (0.0):
atha rājavitīrṇeṣu vividheṣv āsaneṣu ca / / rājānam evābhimukhā niṣedur niyatā nṛpāḥ // RamS_2,1.35 //
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17180408 (0.0):
salakṣmaṇaḥ sūrya ivābhramaṇḍalam Ram_2,111.20d / sa labdhamānair vinayānvitair nṛpaiḥ Ram_2,1.37a
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337626 (0.0):
2.001.036a atha rājavitīrṇeṣu vividheṣv āsaneṣu ca / 2.001.036c rājānam evābhimukhā niṣedur niyatā nṛpāḥ
mānavaiḥ / 2.001.037c upopaviṣṭair nṛpatir vṛto babhau; sahasracakṣur bhagavān
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042759 (0.0):
sa labdhamānair vinayānvitair nṛpaiḥ $ purālayair jānapadaiś ca mānavaiḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685026 (0.0):
sa labdhamānair vinayānvitair nṛpaiḥ purālayair jānapadaiś ca mānavaiḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337632 (0.0):
2.001.037a sa labdhamānair vinayānvitair nṛpaiḥ; purālayair jānapadaiś ca / mānavaiḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958573 (0.030):
upopaviṣṭair nṛpatir vṛto babhau sahasracakṣur bhagavān ivāmaraiḥ // / RamS_2,1.36 //
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17112190 (0.060):
upopaviṣṭair nṛpatir vṛto babhau Ram_2,1.37c / upopaviṣṭo bharatas tadāgrajam Ram_2,96.26d
ivāmaraiḥ / 2.002.001a tataḥ pariṣadaṃ sarvām āmantrya vasudhādhipaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042766 (0.0):
upopaviṣṭair nṛpatir vṛto babhau % sahasracakṣur bhagavān ivāmaraiḥ // / Ram_2,1.37 // / tataḥ pariṣadaṃ sarvām $ āmantrya vasudhādhipaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685033 (0.0):
upopaviṣṭair nṛpatir vṛto babhau sahasracakṣur bhagavān ivāmaraiḥ // / Ram_2,1.37 // / tataḥ pariṣadaṃ sarvām āmantrya vasudhādhipaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958584 (0.0):
tataḥ pariṣadaṃ sarvām āmantrya vasudhādhipaḥ / / hitam uddharṣaṇaṃ cedam uvācāpratimaṃ vacaḥ // RamS_2,2.1 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337638 (0.0):
2.001.037c upopaviṣṭair nṛpatir vṛto babhau; sahasracakṣur bhagavān / ivāmaraiḥ / 2.002.001a tataḥ pariṣadaṃ sarvām āmantrya vasudhādhipaḥ
2.002.001c hitam uddharṣaṇaṃ cedam uvācāpratimaṃ vacaḥ / 2.002.002a dundubhisvanakalpena gambhīreṇānunādinā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042777 (0.0):
tataḥ pariṣadaṃ sarvām $ āmantrya vasudhādhipaḥ & / hitam uddharṣaṇaṃ cedam % uvācāpratimaṃ vacaḥ // Ram_2,2.1 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685044 (0.0):
tataḥ pariṣadaṃ sarvām āmantrya vasudhādhipaḥ / / hitam uddharṣaṇaṃ cedam uvācāpratimaṃ vacaḥ // Ram_2,2.1 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958595 (0.0):
tataḥ pariṣadaṃ sarvām āmantrya vasudhādhipaḥ / / hitam uddharṣaṇaṃ cedam uvācāpratimaṃ vacaḥ // RamS_2,2.1 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337648 (0.0):
2.002.001a tataḥ pariṣadaṃ sarvām āmantrya vasudhādhipaḥ / 2.002.001c hitam uddharṣaṇaṃ cedam uvācāpratimaṃ vacaḥ
2.002.002c svareṇa mahatā rājā jīgmūta iva nādayan / 2.002.003a so 'ham ikṣvākubhiḥ pūrvair narendraiḥ paripālitam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042788 (0.0):
dundubhisvanakalpena $ gambhīreṇānunādinā & / svareṇa mahatā rājā % jīmūta iva nādayan // Ram_2,2.2 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685055 (0.0):
dundubhisvanakalpena gambhīreṇānunādinā / / svareṇa mahatā rājā jīmūta iva nādayan // Ram_2,2.2 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958606 (0.0):
dundubhisvanakalpena gambhīreṇānunādinā / / svareṇa mahatā rājā jīmūta iva nādayan // RamS_2,2.2 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337658 (0.0):
2.002.002a dundubhisvanakalpena gambhīreṇānunādinā / 2.002.002c svareṇa mahatā rājā jīgmūta iva nādayan
2.002.003c śreyasā yoktukāmo 'smi sukhārham akhilaṃ jagat
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042796 (0.0):
so 'ham ikṣvākubhiḥ pūrvair $ narendraiḥ paripālitam & / śreyasā yoktukāmo 'smi % sukhārham akhilaṃ jagat // Ram_2,2.3 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685063 (0.0):
so 'ham ikṣvākubhiḥ pūrvair narendraiḥ paripālitam / / śreyasā yoktukāmo 'smi sukhārham akhilaṃ jagat // Ram_2,2.3 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958614 (0.0):
so 'ham ikṣvākubhiḥ pūrvair narendraiḥ paripālitam / / śreyasā yoktukāmo 'smi sukhārham akhilaṃ jagat // RamS_2,2.3 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337666 (0.0):
2.002.003a so 'ham ikṣvākubhiḥ pūrvair narendraiḥ paripālitam / 2.002.003c śreyasā yoktukāmo 'smi sukhārham akhilaṃ jagat
2.002.004a mayāpy ācaritaṃ pūrvaiḥ panthānam anugacchatā / 2.002.004c prajā nityam atandreṇa yathāśakty abhirakṣatā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042806 (0.0):
śreyasā yoktukāmo 'smi % sukhārham akhilaṃ jagat // Ram_2,2.3 // / mayāpy ācaritaṃ pūrvaiḥ $ panthānam anugacchatā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685073 (0.0):
śreyasā yoktukāmo 'smi sukhārham akhilaṃ jagat // Ram_2,2.3 // / mayāpy ācaritaṃ pūrvaiḥ panthānam anugacchatā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958624 (0.0):
śreyasā yoktukāmo 'smi sukhārham akhilaṃ jagat // RamS_2,2.3 // / mayāpy ācaritaṃ pūrvaiḥ panthānam anugacchatā /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337675 (0.0):
2.002.003c śreyasā yoktukāmo 'smi sukhārham akhilaṃ jagat / 2.002.004a mayāpy ācaritaṃ pūrvaiḥ panthānam anugacchatā
2.002.005a idaṃ śarīraṃ kṛtsnasya lokasya caratā hitam / 2.002.005c pāṇḍur asyātapatrasyac chāyāyāṃ jaritaṃ mayā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042818 (0.0):
idaṃ śarīraṃ kṛtsnasya $ lokasya caratā hitam & / pāṇḍur asyātapatrasya % chāyāyāṃ jaritaṃ mayā // Ram_2,2.5 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685085 (0.0):
idaṃ śarīraṃ kṛtsnasya lokasya caratā hitam / / pāṇḍur asyātapatrasya chāyāyāṃ jaritaṃ mayā // Ram_2,2.5 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958633 (0.0):
prajā nityam atandreṇa yathāśakty abhirakṣatā // RamS_2,2.4 // / idaṃ śarīraṃ kṛtsnasya lokasya caratā hitam /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337686 (0.0):
2.002.004c prajā nityam atandreṇa yathāśakty abhirakṣatā / 2.002.005a idaṃ śarīraṃ kṛtsnasya lokasya caratā hitam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042811 (0.035):
prajā nityam atandreṇa % yathāśakty abhirakṣatā // Ram_2,2.4 // / idaṃ śarīraṃ kṛtsnasya $ lokasya caratā hitam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685078 (0.035):
prajā nityam atandreṇa yathāśakty abhirakṣatā // Ram_2,2.4 // / idaṃ śarīraṃ kṛtsnasya lokasya caratā hitam /
2.002.006a prāpya varṣasahasrāṇi bahūny āyūṃṣi jīvitaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042825 (0.0):
pāṇḍur asyātapatrasya % chāyāyāṃ jaritaṃ mayā // Ram_2,2.5 // / prāpya varṣasahasrāṇi $ bahūny āyūṃṣi jīvitaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685092 (0.0):
pāṇḍur asyātapatrasya chāyāyāṃ jaritaṃ mayā // Ram_2,2.5 // / prāpya varṣasahasrāṇi bahūny āyūṃṣi jīvitaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958643 (0.0):
pāṇḍur asyātapatrasya chāyāyāṃ jaritaṃ mayā // RamS_2,2.5 // / prāpya varṣasahasrāṇi bahūny āyūṃṣi jīvitaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337692 (0.0):
2.002.005c pāṇḍur asyātapatrasyac chāyāyāṃ jaritaṃ mayā / 2.002.006a prāpya varṣasahasrāṇi bahūny āyūṃṣi jīvitaḥ
2.002.006c jīrṇasyāsya śarīrasya viśrāntim abhirocaye / 2.002.007a rājaprabhāvajuṣṭāṃ hi durvahām ajitendriyaiḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042836 (0.0):
prāpya varṣasahasrāṇi $ bahūny āyūṃṣi jīvitaḥ & / jīrṇasyāsya śarīrasya % viśrāntim abhirocaye // Ram_2,2.6 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685103 (0.0):
prāpya varṣasahasrāṇi bahūny āyūṃṣi jīvitaḥ / / jīrṇasyāsya śarīrasya viśrāntim abhirocaye // Ram_2,2.6 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958645 (0.0):
prāpya varṣasahasrāṇi bahūny āyūṃṣi jīvitaḥ / / jīrṇasyāsya śarīrasya viśrāntim abhirocaye // RamS_2,2.6 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958654 (0.0):
jīrṇasyāsya śarīrasya viśrāntim abhirocaye // RamS_2,2.6 // / rājaprabhāvajuṣṭāṃ hi durvahām ajitendriyaiḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337702 (0.0):
2.002.006a prāpya varṣasahasrāṇi bahūny āyūṃṣi jīvitaḥ / 2.002.006c jīrṇasyāsya śarīrasya viśrāntim abhirocaye
2.002.007c pariśrānto 'smi lokasya gurvīṃ dharmadhuraṃ vahan
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042843 (0.0):
rājaprabhāvajuṣṭāṃ hi $ durvahām ajitendriyaiḥ & / pariśrānto 'smi lokasya % gurvīṃ dharmadhuraṃ vahan // Ram_2,2.7 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685110 (0.0):
rājaprabhāvajuṣṭāṃ hi durvahām ajitendriyaiḥ / / pariśrānto 'smi lokasya gurvīṃ dharmadhuraṃ vahan // Ram_2,2.7 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958659 (0.0):
rājaprabhāvajuṣṭāṃ hi durvahām ajitendriyaiḥ / / pariśrānto 'smi lokasya gurvīṃ dharmadhuraṃ vahan // RamS_2,2.7 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337708 (0.0):
2.002.007a rājaprabhāvajuṣṭāṃ hi durvahām ajitendriyaiḥ / 2.002.007c pariśrānto 'smi lokasya gurvīṃ dharmadhuraṃ vahan
2.002.008a so 'haṃ viśramam icchāmi putraṃ kṛtvā prajāhite
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042851 (0.0):
pariśrānto 'smi lokasya % gurvīṃ dharmadhuraṃ vahan // Ram_2,2.7 // / so 'haṃ viśramam icchāmi $ putraṃ kṛtvā prajāhite &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685118 (0.0):
pariśrānto 'smi lokasya gurvīṃ dharmadhuraṃ vahan // Ram_2,2.7 // / so 'haṃ viśramam icchāmi putraṃ kṛtvā prajāhite /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958669 (0.0):
pariśrānto 'smi lokasya gurvīṃ dharmadhuraṃ vahan // RamS_2,2.7 // / so 'haṃ viśramam icchāmi putraṃ kṛtvā prajāhite /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337716 (0.0):
2.002.007c pariśrānto 'smi lokasya gurvīṃ dharmadhuraṃ vahan / 2.002.008a so 'haṃ viśramam icchāmi putraṃ kṛtvā prajāhite
2.002.008c saṃnikṛṣṭān imān sarvān anumānya dvijarṣabhān / 2.002.009a anujāto hi me sarvair guṇair jyeṣṭho mamātmajaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042863 (0.0):
so 'haṃ viśramam icchāmi $ putraṃ kṛtvā prajāhite & / saṃnikṛṣṭān imān sarvān % anumānya dvijarṣabhān // Ram_2,2.8 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685130 (0.0):
so 'haṃ viśramam icchāmi putraṃ kṛtvā prajāhite / / saṃnikṛṣṭān imān sarvān anumānya dvijarṣabhān // Ram_2,2.8 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958681 (0.0):
so 'haṃ viśramam icchāmi putraṃ kṛtvā prajāhite / / saṃnikṛṣṭān imān sarvān anumānya dvijarṣabhān // RamS_2,2.8 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337727 (0.0):
2.002.008a so 'haṃ viśramam icchāmi putraṃ kṛtvā prajāhite / 2.002.008c saṃnikṛṣṭān imān sarvān anumānya dvijarṣabhān
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17121231 (0.050):
guṇair jyeṣṭho mamātmajaḥ Ram_2,2.9b / guṇair viruruce rāmo Ram_2,1.27c
2.002.009c puraṃdarasamo vīrye rāmaḥ parapuraṃjayaḥ / 2.002.010a taṃ candram iva puṣyeṇa yuktaṃ dharmabhṛtāṃ varam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042868 (0.0):
anujāto hi me sarvair $ guṇair jyeṣṭho mamātmajaḥ & / puraṃdarasamo vīrye % rāmaḥ parapuraṃjayaḥ // Ram_2,2.9 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042875 (0.0):
puraṃdarasamo vīrye % rāmaḥ parapuraṃjayaḥ // Ram_2,2.9 // / taṃ candram iva puṣyeṇa $ yuktaṃ dharmabhṛtāṃ varam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685135 (0.0):
anujāto hi me sarvair guṇair jyeṣṭho mamātmajaḥ / / puraṃdarasamo vīrye rāmaḥ parapuraṃjayaḥ // Ram_2,2.9 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685142 (0.0):
puraṃdarasamo vīrye rāmaḥ parapuraṃjayaḥ // Ram_2,2.9 // / taṃ candram iva puṣyeṇa yuktaṃ dharmabhṛtāṃ varam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958693 (0.0):
anujāto hi me sarvair guṇair jyeṣṭho mamātmajaḥ / / puraṃdarasamo vīrye rāmaḥ parapuraṃjayaḥ // RamS_2,2.9 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337738 (0.0):
2.002.009a anujāto hi me sarvair guṇair jyeṣṭho mamātmajaḥ / 2.002.009c puraṃdarasamo vīrye rāmaḥ parapuraṃjayaḥ
2.002.010c yauvarājyena yoktāsmi prītaḥ puruṣapuṃgavam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042881 (0.0):
taṃ candram iva puṣyeṇa $ yuktaṃ dharmabhṛtāṃ varam & / yauvarājyena yoktāsmi % prītaḥ puruṣapuṃgavam // Ram_2,2.10 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685148 (0.0):
taṃ candram iva puṣyeṇa yuktaṃ dharmabhṛtāṃ varam / / yauvarājyena yoktāsmi prītaḥ puruṣapuṃgavam // Ram_2,2.10 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958699 (0.0):
taṃ candram iva puṣyeṇa yuktaṃ dharmabhṛtāṃ varam / / yauvarājyena yoktāsmi prītaḥ puruṣapuṃgavam // RamS_2,2.10 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337744 (0.0):
2.002.010a taṃ candram iva puṣyeṇa yuktaṃ dharmabhṛtāṃ varam / 2.002.010c yauvarājyena yoktāsmi prītaḥ puruṣapuṃgavam
2.002.011a anurūpaḥ sa vo nātho lakṣmīvāṃl lakṣmaṇāgrajaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042890 (0.0):
yauvarājyena yoktāsmi % prītaḥ puruṣapuṃgavam // Ram_2,2.10 // / anurūpaḥ sa vo nātho $ lakṣmīvāṃl lakṣmaṇāgrajaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685157 (0.0):
yauvarājyena yoktāsmi prītaḥ puruṣapuṃgavam // Ram_2,2.10 // / anurūpaḥ sa vo nātho lakṣmīvāṃl lakṣmaṇāgrajaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958708 (0.0):
yauvarājyena yoktāsmi prītaḥ puruṣapuṃgavam // RamS_2,2.10 // / anurūpaḥ sa vo nātho lakṣmīvāṃl lakṣmaṇāgrajaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337752 (0.0):
2.002.010c yauvarājyena yoktāsmi prītaḥ puruṣapuṃgavam / 2.002.011a anurūpaḥ sa vo nātho lakṣmīvāṃl lakṣmaṇāgrajaḥ
2.002.011c trailokyam api nāthena yena syān nāthavattaram / 2.002.012a anena śreyasā sadyaḥ saṃyojyāham imāṃ mahīm
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042899 (0.0):
anurūpaḥ sa vo nātho $ lakṣmīvāṃl lakṣmaṇāgrajaḥ & / trailokyam api nāthena % yena syān nāthavattaram // Ram_2,2.11 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685166 (0.0):
anurūpaḥ sa vo nātho lakṣmīvāṃl lakṣmaṇāgrajaḥ / / trailokyam api nāthena yena syān nāthavattaram // Ram_2,2.11 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958717 (0.0):
anurūpaḥ sa vo nātho lakṣmīvāṃl lakṣmaṇāgrajaḥ / / trailokyam api nāthena yena syān nāthavattaram // RamS_2,2.11 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337760 (0.0):
2.002.011a anurūpaḥ sa vo nātho lakṣmīvāṃl lakṣmaṇāgrajaḥ / 2.002.011c trailokyam api nāthena yena syān nāthavattaram
2.002.012c gatakleśo bhaviṣyāmi sute tasmin niveśya vai
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042906 (0.0):
anena śreyasā sadyaḥ $ saṃyojyāham imāṃ mahīm & / gatakleśo bhaviṣyāmi % sute tasmin niveśya vai // Ram_2,2.12 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685173 (0.0):
anena śreyasā sadyaḥ saṃyojyāham imāṃ mahīm / / gatakleśo bhaviṣyāmi sute tasmin niveśya vai // Ram_2,2.12 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958724 (0.0):
anena śreyasā sadyaḥ saṃyojyāham imāṃ mahīm / / gatakleśo bhaviṣyāmi sute tasmin niveśya vai // RamS_2,2.12 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337767 (0.0):
2.002.012a anena śreyasā sadyaḥ saṃyojyāham imāṃ mahīm / 2.002.012c gatakleśo bhaviṣyāmi sute tasmin niveśya vai
2.002.013a iti bruvantaṃ muditāḥ pratyanandan nṛpā nṛpam / 2.002.013c vṛṣṭimantaṃ mahāmeghaṃ nardantam iva barhiṇaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042917 (0.0):
gatakleśo bhaviṣyāmi % sute tasmin niveśya vai // Ram_2,2.12 // / iti bruvantaṃ muditāḥ $ pratyanandan nṛpā nṛpam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685184 (0.0):
gatakleśo bhaviṣyāmi sute tasmin niveśya vai // Ram_2,2.12 // / iti bruvantaṃ muditāḥ pratyanandan nṛpā nṛpam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958735 (0.0):
gatakleśo bhaviṣyāmi sute tasmin niveśya vai // RamS_2,2.12 // / iti bruvantaṃ muditāḥ pratyanandan nṛpā nṛpam /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337777 (0.0):
2.002.012c gatakleśo bhaviṣyāmi sute tasmin niveśya vai / 2.002.013a iti bruvantaṃ muditāḥ pratyanandan nṛpā nṛpam
2.002.014a tasya dharmārthaviduṣo bhāvam ājñāya sarvaśaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042924 (0.0):
vṛṣṭimantaṃ mahāmeghaṃ % nardantam iva barhiṇaḥ // Ram_2,2.13 // / tasya dharmārthaviduṣo $ bhāvam ājñāya sarvaśaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685191 (0.0):
vṛṣṭimantaṃ mahāmeghaṃ nardantam iva barhiṇaḥ // Ram_2,2.13 // / tasya dharmārthaviduṣo bhāvam ājñāya sarvaśaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958742 (0.0):
tasya dharmārthaviduṣo bhāvam ājñāya sarvaśaḥ / / ūcuś ca manasā jñātvā vṛddhaṃ daśarathaṃ nṛpam // RamS_2,2.14 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337783 (0.0):
2.002.013c vṛṣṭimantaṃ mahāmeghaṃ nardantam iva barhiṇaḥ / 2.002.014a tasya dharmārthaviduṣo bhāvam ājñāya sarvaśaḥ
2.002.014c ūcuś ca manasā jñātvā vṛddhaṃ daśarathaṃ nṛpam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042930 (0.0):
tasya dharmārthaviduṣo $ bhāvam ājñāya sarvaśaḥ & / ūcuś ca manasā jñātvā % vṛddhaṃ daśarathaṃ nṛpam // Ram_2,2.14 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685197 (0.0):
tasya dharmārthaviduṣo bhāvam ājñāya sarvaśaḥ / / ūcuś ca manasā jñātvā vṛddhaṃ daśarathaṃ nṛpam // Ram_2,2.14 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958747 (0.0):
tasya dharmārthaviduṣo bhāvam ājñāya sarvaśaḥ / / ūcuś ca manasā jñātvā vṛddhaṃ daśarathaṃ nṛpam // RamS_2,2.14 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337788 (0.0):
2.002.014a tasya dharmārthaviduṣo bhāvam ājñāya sarvaśaḥ / 2.002.014c ūcuś ca manasā jñātvā vṛddhaṃ daśarathaṃ nṛpam
2.002.015a anekavarṣasāhasro vṛddhas tvam asi pārthiva
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042937 (0.0):
ūcuś ca manasā jñātvā % vṛddhaṃ daśarathaṃ nṛpam // Ram_2,2.14 // / anekavarṣasāhasro $ vṛddhas tvam asi pārthiva &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685204 (0.0):
ūcuś ca manasā jñātvā vṛddhaṃ daśarathaṃ nṛpam // Ram_2,2.14 // / anekavarṣasāhasro vṛddhas tvam asi pārthiva /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958755 (0.0):
ūcuś ca manasā jñātvā vṛddhaṃ daśarathaṃ nṛpam // RamS_2,2.14 // / anekavarṣasāhasro vṛddhas tvam asi pārthiva /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337795 (0.0):
2.002.014c ūcuś ca manasā jñātvā vṛddhaṃ daśarathaṃ nṛpam / 2.002.015a anekavarṣasāhasro vṛddhas tvam asi pārthiva
2.002.015c sa rāmaṃ yuvarājānam abhiṣiñcasva pārthivam / 2.002.016a iti tadvacanaṃ śrutvā rājā teṣāṃ manaḥpriyam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042943 (0.0):
anekavarṣasāhasro $ vṛddhas tvam asi pārthiva & / sa rāmaṃ yuvarājānam % abhiṣiñcasva pārthivam // Ram_2,2.15 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042950 (0.0):
sa rāmaṃ yuvarājānam % abhiṣiñcasva pārthivam // Ram_2,2.15 // / iti tadvacanaṃ śrutvā $ rājā teṣāṃ manaḥpriyam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685210 (0.0):
anekavarṣasāhasro vṛddhas tvam asi pārthiva / / sa rāmaṃ yuvarājānam abhiṣiñcasva pārthivam // Ram_2,2.15 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685217 (0.0):
sa rāmaṃ yuvarājānam abhiṣiñcasva pārthivam // Ram_2,2.15 // / iti tadvacanaṃ śrutvā rājā teṣāṃ manaḥpriyam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958761 (0.0):
anekavarṣasāhasro vṛddhas tvam asi pārthiva / / sa rāmaṃ yuvarājānam abhiṣiñcasva pārthivam // RamS_2,2.15 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958768 (0.0):
sa rāmaṃ yuvarājānam abhiṣiñcasva pārthivam // RamS_2,2.15 // / iti tadvacanaṃ śrutvā rājā teṣāṃ manaḥpriyam /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337807 (0.0):
2.002.015a anekavarṣasāhasro vṛddhas tvam asi pārthiva / 2.002.015c sa rāmaṃ yuvarājānam abhiṣiñcasva pārthivam
2.002.016c ajānann iva jijñāsur idaṃ vacanam abravīt / 2.002.017a kathaṃ nu mayi dharmeṇa pṛthivīm anuśāsati
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042960 (0.0):
iti tadvacanaṃ śrutvā $ rājā teṣāṃ manaḥpriyam & / ajānann iva jijñāsur % idaṃ vacanam abravīt // Ram_2,2.16 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685227 (0.0):
iti tadvacanaṃ śrutvā rājā teṣāṃ manaḥpriyam / / ajānann iva jijñāsur idaṃ vacanam abravīt // Ram_2,2.16 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958768 (0.0):
iti tadvacanaṃ śrutvā rājā teṣāṃ manaḥpriyam / / ajānann iva jijñāsur idaṃ vacanam abravīt // RamS_2,2.16 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958778 (0.0):
iti tadvacanaṃ śrutvā rājā teṣāṃ manaḥpriyam / / ajānann iva jijñāsur idaṃ vacanam abravīt // RamS_2,2.16 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337816 (0.0):
2.002.016a iti tadvacanaṃ śrutvā rājā teṣāṃ manaḥpriyam / 2.002.016c ajānann iva jijñāsur idaṃ vacanam abravīt
2.002.017c bhavanto draṣṭum icchanti yuvarājaṃ mamātmajam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042966 (0.0):
kathaṃ nu mayi dharmeṇa $ pṛthivīm anuśāsati & / bhavanto draṣṭum icchanti % yuvarājaṃ mamātmajam // Ram_2,2.17 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685233 (0.0):
kathaṃ nu mayi dharmeṇa pṛthivīm anuśāsati / / bhavanto draṣṭum icchanti yuvarājaṃ mamātmajam // Ram_2,2.17 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958784 (0.0):
kathaṃ nu mayi dharmeṇa pṛthivīm anuśāsati / / bhavanto draṣṭum icchanti yuvarājaṃ mamātmajam // RamS_2,2.17 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337821 (0.0):
2.002.017a kathaṃ nu mayi dharmeṇa pṛthivīm anuśāsati / 2.002.017c bhavanto draṣṭum icchanti yuvarājaṃ mamātmajam
2.002.018a te tam ūcur mahātmānaṃ paurajānapadaiḥ saha / 2.002.018c bahavo nṛpa kalyāṇā guṇāḥ putrasya santi te
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042978 (0.0):
bhavanto draṣṭum icchanti % yuvarājaṃ mamātmajam // Ram_2,2.17 // / te tam ūcur mahātmānaṃ $ paurajānapadaiḥ saha &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685245 (0.0):
bhavanto draṣṭum icchanti yuvarājaṃ mamātmajam // Ram_2,2.17 // / te tam ūcur mahātmānaṃ paurajānapadaiḥ saha /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958796 (0.0):
bhavanto draṣṭum icchanti yuvarājaṃ mamātmajam // RamS_2,2.17 // / te tam ūcur mahātmānaṃ paurajānapadaiḥ saha /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337833 (0.0):
2.002.017c bhavanto draṣṭum icchanti yuvarājaṃ mamātmajam / 2.002.018a te tam ūcur mahātmānaṃ paurajānapadaiḥ saha
2.002.019a divyair guṇaiḥ śakrasamo rāmaḥ satyaparākramaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042986 (0.0):
bahavo nṛpa kalyāṇā % guṇāḥ putrasya santi te // Ram_2,2.18 // / divyair guṇaiḥ śakrasamo $ rāmaḥ satyaparākramaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685253 (0.0):
bahavo nṛpa kalyāṇā guṇāḥ putrasya santi te // Ram_2,2.18 // / divyair guṇaiḥ śakrasamo rāmaḥ satyaparākramaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958804 (0.0):
bahavo nṛpa kalyāṇā guṇāḥ putrasya santi te // RamS_2,2.18 // / divyair guṇaiḥ śakrasamo rāmaḥ satyaparākramaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337840 (0.0):
2.002.018c bahavo nṛpa kalyāṇā guṇāḥ putrasya santi te / 2.002.019a divyair guṇaiḥ śakrasamo rāmaḥ satyaparākramaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17134122 (0.047):
divyair guṇaiḥ śakrasamo Ram_2,2.19a / divyaiḥ sarvarasair yuktaṃ Ram_2,85.31c
2.002.019c ikṣvākubhyo hi sarvebhyo 'py atirakto viśāmpate / 2.002.020a rāmaḥ satpuruṣo loke satyadharmaparāyaṇaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042999 (0.0):
divyair guṇaiḥ śakrasamo $ rāmaḥ satyaparākramaḥ & / ikṣvākubhyo hi sarvebhyo % 'py atirakto viśāmpate // Ram_2,2.19 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685266 (0.0):
divyair guṇaiḥ śakrasamo rāmaḥ satyaparākramaḥ / / ikṣvākubhyo hi sarvebhyo 'py atirakto viśāmpate // Ram_2,2.19 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958817 (0.0):
divyair guṇaiḥ śakrasamo rāmaḥ satyaparākramaḥ / / ikṣvākubhyo hi sarvebhyo 'py atirakto viśāmpate // RamS_2,2.19 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337845 (0.0):
2.002.019a divyair guṇaiḥ śakrasamo rāmaḥ satyaparākramaḥ / 2.002.019c ikṣvākubhyo hi sarvebhyo 'py atirakto viśāmpate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337853 (0.0):
2.002.019c ikṣvākubhyo hi sarvebhyo 'py atirakto viśāmpate / 2.002.020a rāmaḥ satpuruṣo loke satyadharmaparāyaṇaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042987 (1.192):
divyair guṇaiḥ śakrasamo $ rāmaḥ satyaparākramaḥ & / ikṣvākubhyo hi sarvebhyo % 'py atirakto viśāmpate // Ram_2,2.19 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685254 (1.192):
divyair guṇaiḥ śakrasamo rāmaḥ satyaparākramaḥ / / ikṣvākubhyo hi sarvebhyo 'py atirakto viśāmpate // Ram_2,2.19 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958805 (1.192):
divyair guṇaiḥ śakrasamo rāmaḥ satyaparākramaḥ / / ikṣvākubhyo hi sarvebhyo 'py atirakto viśāmpate // RamS_2,2.19 //
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17165590 (0.035):
rāmaḥ satpuruṣo loke Ram_2,2.20a / rāmaḥ satyaparākramaḥ Ram_2,2.19b
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19691328 (0.052):
01,165.003c gādhīti viśruto loke satyadharmaparāyaṇaḥ / 01,165.004a tasya dharmātmanaḥ putraḥ samṛddhabalavāhanaḥ
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2150667 (0.056):
sarvāgamaparārthajñaḥ $ satyadharmaparāyaṇaḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19160746 (0.056):
sarvāgamaparārthajñaḥ satyadharmaparāyaṇaḥ /
2.002.020c dharmajñaḥ satyasaṃdhaś ca śīlavān anasūyakaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043004 (0.0):
rāmaḥ satpuruṣo loke $ satyadharmaparāyaṇaḥ & / dharmajñaḥ satyasaṃdhaś ca % śīlavān anasūyakaḥ // Ram_2,2.20 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685271 (0.0):
rāmaḥ satpuruṣo loke satyadharmaparāyaṇaḥ / / dharmajñaḥ satyasaṃdhaś ca śīlavān anasūyakaḥ // Ram_2,2.20 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958822 (0.0):
rāmaḥ satpuruṣo loke satyadharmaparāyaṇaḥ / / dharmajñaḥ satyasaṃdhaś ca śīlavān anasūyakaḥ // RamS_2,2.20 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337859 (0.0):
2.002.020a rāmaḥ satpuruṣo loke satyadharmaparāyaṇaḥ / 2.002.020c dharmajñaḥ satyasaṃdhaś ca śīlavān anasūyakaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17136313 (0.044):
dharmajñaḥ satyasaṃdhaś ca Ram_2,2.20c / dharmajñaḥ sītayā saha Ram_2,35.2b
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21325763 (0.046):
ācāryo jñānavāndakṣaḥ śīlavān guṇavān śuciḥ // Āk_1,2.2 // / dharmajñaḥ satyasaṃdhaśca rasaśāstraviśāradaḥ /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2150667 (0.050):
sarvāgamaparārthajñaḥ $ satyadharmaparāyaṇaḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19160746 (0.050):
sarvāgamaparārthajñaḥ satyadharmaparāyaṇaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20800096 (0.062):
14,030.002c dharmajñaḥ satyasaṃdhaś ca mahātmā sumahāvrataḥ
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10823308 (0.063):
yayātir nāma dharmātmā satyadharmaparāyaṇaḥ // RKS_70.3 //
2.002.021a kṣāntaḥ sāntvayitā ślakṣṇaḥ kṛtajño vijitendriyaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043011 (0.0):
dharmajñaḥ satyasaṃdhaś ca % śīlavān anasūyakaḥ // Ram_2,2.20 // / kṣāntaḥ sāntvayitā ślakṣṇaḥ $ kṛtajño vijitendriyaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685278 (0.0):
dharmajñaḥ satyasaṃdhaś ca śīlavān anasūyakaḥ // Ram_2,2.20 // / kṣāntaḥ sāntvayitā ślakṣṇaḥ kṛtajño vijitendriyaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958829 (0.0):
dharmajñaḥ satyasaṃdhaś ca śīlavān anasūyakaḥ // RamS_2,2.20 // / kṣāntaḥ sāntvayitā ślakṣṇaḥ kṛtajño vijitendriyaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337864 (0.0):
2.002.020c dharmajñaḥ satyasaṃdhaś ca śīlavān anasūyakaḥ / 2.002.021a kṣāntaḥ sāntvayitā ślakṣṇaḥ kṛtajño vijitendriyaḥ
2.002.021c mṛduś ca sthiracittaś ca sadā bhavyo 'nasūyakaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043017 (0.0):
kṣāntaḥ sāntvayitā ślakṣṇaḥ $ kṛtajño vijitendriyaḥ & / mṛduś ca sthiracittaś ca % sadā bhavyo 'nasūyakaḥ // Ram_2,2.21 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685284 (0.0):
kṣāntaḥ sāntvayitā ślakṣṇaḥ kṛtajño vijitendriyaḥ / / mṛduś ca sthiracittaś ca sadā bhavyo 'nasūyakaḥ // Ram_2,2.21 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958835 (0.0):
kṣāntaḥ sāntvayitā ślakṣṇaḥ kṛtajño vijitendriyaḥ / / mṛduś ca sthiracittaś ca sadā bhavyo 'nasūyakaḥ // RamS_2,2.21 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337870 (0.0):
2.002.021a kṣāntaḥ sāntvayitā ślakṣṇaḥ kṛtajño vijitendriyaḥ / 2.002.021c mṛduś ca sthiracittaś ca sadā bhavyo 'nasūyakaḥ
2.002.022a priyavādī ca bhūtānāṃ satyavādī ca rāghavaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043024 (0.0):
mṛduś ca sthiracittaś ca % sadā bhavyo 'nasūyakaḥ // Ram_2,2.21 // / priyavādī ca bhūtānāṃ $ satyavādī ca rāghavaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685291 (0.0):
mṛduś ca sthiracittaś ca sadā bhavyo 'nasūyakaḥ // Ram_2,2.21 // / priyavādī ca bhūtānāṃ satyavādī ca rāghavaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958842 (0.0):
mṛduś ca sthiracittaś ca sadā bhavyo 'nasūyakaḥ // RamS_2,2.21 // / priyavādī ca bhūtānāṃ satyavādī ca rāghavaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337876 (0.0):
2.002.021c mṛduś ca sthiracittaś ca sadā bhavyo 'nasūyakaḥ / 2.002.022a priyavādī ca bhūtānāṃ satyavādī ca rāghavaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17149601 (0.035):
priyavādī ca bhūtānāṃ Ram_2,2.22a / priyavādī ca rāghavaḥ Ram_2,55.2d
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19967861 (0.051):
04,027.012d*0536_002 jano janapade bhāvyo yatra rājā yudhiṣṭhiraḥ / 04,027.012d*0536_003 priyavādī sadā dānto bhavyaḥ satyaparo janaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17177436 (0.063):
satyavādī ca rāghavaḥ Ram_2,2.22b / satyavādī dṛḍhavrataḥ Ram_2,11.3b
2.002.022c bahuśrutānāṃ vṛddhānāṃ brāhmaṇānām upāsitā / 2.002.023a tenāsyehātulā kīrtir yaśas tejaś ca vardhate
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043035 (0.0):
priyavādī ca bhūtānāṃ $ satyavādī ca rāghavaḥ & / bahuśrutānāṃ vṛddhānāṃ % brāhmaṇānām upāsitā // Ram_2,2.22 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685302 (0.0):
priyavādī ca bhūtānāṃ satyavādī ca rāghavaḥ / / bahuśrutānāṃ vṛddhānāṃ brāhmaṇānām upāsitā // Ram_2,2.22 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958844 (0.0):
priyavādī ca bhūtānāṃ satyavādī ca rāghavaḥ / / bahuśrutānāṃ vṛddhānāṃ brāhmaṇānām upāsitā // RamS_2,2.22 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958853 (0.0):
priyavādī ca bhūtānāṃ satyavādī ca rāghavaḥ / / bahuśrutānāṃ vṛddhānāṃ brāhmaṇānām upāsitā // RamS_2,2.22 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337886 (0.0):
2.002.022a priyavādī ca bhūtānāṃ satyavādī ca rāghavaḥ / 2.002.022c bahuśrutānāṃ vṛddhānāṃ brāhmaṇānām upāsitā
2.002.023c devāsuramanuṣyāṇāṃ sarvāstreṣu viśāradaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043042 (0.0):
tenāsyehātulā kīrtir $ yaśas tejaś ca vardhate & / devāsuramanuṣyāṇāṃ % sarvāstreṣu viśāradaḥ // Ram_2,2.23 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685309 (0.0):
tenāsyehātulā kīrtir yaśas tejaś ca vardhate / / devāsuramanuṣyāṇāṃ sarvāstreṣu viśāradaḥ // Ram_2,2.23 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958858 (0.0):
tenāsyehātulā kīrtir yaśas tejaś ca vardhate / / devāsuramanuṣyāṇāṃ sarvāstreṣu viśāradaḥ // RamS_2,2.23 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337892 (0.0):
2.002.023a tenāsyehātulā kīrtir yaśas tejaś ca vardhate / 2.002.023c devāsuramanuṣyāṇāṃ sarvāstreṣu viśāradaḥ
2.002.024a yadā vrajati saṃgrāmaṃ grāmārthe nagarasya vā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043049 (0.0):
devāsuramanuṣyāṇāṃ % sarvāstreṣu viśāradaḥ // Ram_2,2.23 // / yadā vrajati saṃgrāmaṃ $ grāmārthe nagarasya vā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685316 (0.0):
devāsuramanuṣyāṇāṃ sarvāstreṣu viśāradaḥ // Ram_2,2.23 // / yadā vrajati saṃgrāmaṃ grāmārthe nagarasya vā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958867 (0.0):
devāsuramanuṣyāṇāṃ sarvāstreṣu viśāradaḥ // RamS_2,2.23 // / yadā vrajati saṃgrāmaṃ grāmārthe nagarasya vā /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337899 (0.0):
2.002.023c devāsuramanuṣyāṇāṃ sarvāstreṣu viśāradaḥ / 2.002.024a yadā vrajati saṃgrāmaṃ grāmārthe nagarasya vā
2.002.024c gatvā saumitrisahito nāvijitya nivartate
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043055 (0.0):
yadā vrajati saṃgrāmaṃ $ grāmārthe nagarasya vā & / gatvā saumitrisahito % nāvijitya nivartate // Ram_2,2.24 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685322 (0.0):
yadā vrajati saṃgrāmaṃ grāmārthe nagarasya vā / / gatvā saumitrisahito nāvijitya nivartate // Ram_2,2.24 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958872 (0.0):
yadā vrajati saṃgrāmaṃ grāmārthe nagarasya vā / / gatvā saumitrisahito nāvijitya nivartate // RamS_2,2.24 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337905 (0.0):
2.002.024a yadā vrajati saṃgrāmaṃ grāmārthe nagarasya vā / 2.002.024c gatvā saumitrisahito nāvijitya nivartate
2.002.025a saṃgrāmāt punar āgamya kuñjareṇa rathena vā / 2.002.025c paurān svajanavan nityaṃ kuśalaṃ paripṛcchati
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043061 (0.0):
gatvā saumitrisahito % nāvijitya nivartate // Ram_2,2.24 // / saṃgrāmāt punar āgamya $ kuñjareṇa rathena vā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043068 (0.0):
saṃgrāmāt punar āgamya $ kuñjareṇa rathena vā & / paurān svajanavan nityaṃ % kuśalaṃ paripṛcchati // Ram_2,2.25 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685328 (0.0):
gatvā saumitrisahito nāvijitya nivartate // Ram_2,2.24 // / saṃgrāmāt punar āgamya kuñjareṇa rathena vā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685335 (0.0):
saṃgrāmāt punar āgamya kuñjareṇa rathena vā / / paurān svajanavan nityaṃ kuśalaṃ paripṛcchati // Ram_2,2.25 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958886 (0.0):
gatvā saumitrisahito nāvijitya nivartate // RamS_2,2.24 // / saṃgrāmāt punar āgamya kuñjareṇa rathena vā /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337910 (0.0):
2.002.024c gatvā saumitrisahito nāvijitya nivartate / 2.002.025a saṃgrāmāt punar āgamya kuñjareṇa rathena vā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337917 (0.0):
2.002.025a saṃgrāmāt punar āgamya kuñjareṇa rathena vā / 2.002.025c paurān svajanavan nityaṃ kuśalaṃ paripṛcchati
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17146762 (0.064):
paurāṇāṃ śuśruvus tadā Ram_2,6.25b / paurān svajanavan nityaṃ Ram_2,2.25c
2.002.026a putreṣv agniṣu dāreṣu preṣyaśiṣyagaṇeṣu ca
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043075 (0.0):
paurān svajanavan nityaṃ % kuśalaṃ paripṛcchati // Ram_2,2.25 // / putreṣv agniṣu dāreṣu $ preṣyaśiṣyagaṇeṣu ca &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685342 (0.0):
paurān svajanavan nityaṃ kuśalaṃ paripṛcchati // Ram_2,2.25 // / putreṣv agniṣu dāreṣu preṣyaśiṣyagaṇeṣu ca /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958893 (0.0):
paurān svajanavan nityaṃ kuśalaṃ paripṛcchati // RamS_2,2.25 // / putreṣv agniṣu dāreṣu preṣyaśiṣyagaṇeṣu ca /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337923 (0.0):
2.002.025c paurān svajanavan nityaṃ kuśalaṃ paripṛcchati / 2.002.026a putreṣv agniṣu dāreṣu preṣyaśiṣyagaṇeṣu ca
2.002.026c nikhilenānupūrvyā ca pitā putrān ivaurasān / 2.002.027a śuśrūṣante ca vaḥ śiṣyāḥ kaccit karmasu daṃśitāḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043085 (0.0):
putreṣv agniṣu dāreṣu $ preṣyaśiṣyagaṇeṣu ca & / nikhilenānupūrvyā ca % pitā putrān ivaurasān // Ram_2,2.26 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685352 (0.0):
putreṣv agniṣu dāreṣu preṣyaśiṣyagaṇeṣu ca / / nikhilenānupūrvyā ca pitā putrān ivaurasān // Ram_2,2.26 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958903 (0.0):
putreṣv agniṣu dāreṣu preṣyaśiṣyagaṇeṣu ca / / nikhilenānupūrvyā ca pitā putrān ivaurasān // RamS_2,2.26 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337932 (0.0):
2.002.026a putreṣv agniṣu dāreṣu preṣyaśiṣyagaṇeṣu ca / 2.002.026c nikhilenānupūrvyā ca pitā putrān ivaurasān
2.002.027c iti naḥ puruṣavyāghraḥ sadā rāmo 'bhibhāṣate
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043092 (0.0):
śuśrūṣante ca vaḥ śiṣyāḥ $ kaccit karmasu daṃśitāḥ & / iti naḥ puruṣavyāghraḥ % sadā rāmo 'bhibhāṣate // Ram_2,2.27 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685359 (0.0):
śuśrūṣante ca vaḥ śiṣyāḥ kaccit karmasu daṃśitāḥ / / iti naḥ puruṣavyāghraḥ sadā rāmo 'bhibhāṣate // Ram_2,2.27 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958910 (0.0):
śuśrūṣante ca vaḥ śiṣyāḥ kaccit karmasu daṃśitāḥ / / iti naḥ puruṣavyāghraḥ sadā rāmo 'bhibhāṣate // RamS_2,2.27 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337940 (0.0):
2.002.027a śuśrūṣante ca vaḥ śiṣyāḥ kaccit karmasu daṃśitāḥ / 2.002.027c iti naḥ puruṣavyāghraḥ sadā rāmo 'bhibhāṣate
2.002.028a vyasaneṣu manuṣyāṇāṃ bhṛśaṃ bhavati duḥkhitaḥ / 2.002.028c utsaveṣu ca sarveṣu piteva parituṣyati
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043102 (0.0):
iti naḥ puruṣavyāghraḥ % sadā rāmo 'bhibhāṣate // Ram_2,2.27 // / vyasaneṣu manuṣyāṇāṃ $ bhṛśaṃ bhavati duḥkhitaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685369 (0.0):
iti naḥ puruṣavyāghraḥ sadā rāmo 'bhibhāṣate // Ram_2,2.27 // / vyasaneṣu manuṣyāṇāṃ bhṛśaṃ bhavati duḥkhitaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958919 (0.0):
iti naḥ puruṣavyāghraḥ sadā rāmo 'bhibhāṣate // RamS_2,2.27 // / vyasaneṣu manuṣyāṇāṃ bhṛśaṃ bhavati duḥkhitaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337948 (0.0):
2.002.027c iti naḥ puruṣavyāghraḥ sadā rāmo 'bhibhāṣate / 2.002.028a vyasaneṣu manuṣyāṇāṃ bhṛśaṃ bhavati duḥkhitaḥ
2.002.029a satyavādī maheṣvāso vṛddhasevī jitendriyaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043111 (0.0):
utsaveṣu ca sarveṣu % piteva parituṣyati // Ram_2,2.28 // / satyavādī maheṣvāso $ vṛddhasevī jitendriyaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685378 (0.0):
utsaveṣu ca sarveṣu piteva parituṣyati // Ram_2,2.28 // / satyavādī maheṣvāso vṛddhasevī jitendriyaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337956 (0.0):
2.002.028c utsaveṣu ca sarveṣu piteva parituṣyati / 2.002.029a satyavādī maheṣvāso vṛddhasevī jitendriyaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958922 (0.039):
utsaveṣu ca sarveṣu piteva parituṣyati // RamS_2,2.28 // / satyavādī maheṣvāso vṛddhasevī jitendriyaḥ /
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15449578 (0.049):
05,052.011a bahuśrutaḥ kṛtātmā ca vṛddhasevī jitendriyaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17172455 (0.050):
vṛddhaś caivālpaputraś ca Ram_2,60.10a / vṛddhasevī jitendriyaḥ Ram_2,2.29b
2.002.029c vatsaḥ śreyasi jātas te diṣṭyāsau tava rāghavaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043114 (0.0):
satyavādī maheṣvāso $ vṛddhasevī jitendriyaḥ & / vatsaḥ śreyasi jātas te % diṣṭyāsau tava rāghavaḥ \
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685384 (0.0):
satyavādī maheṣvāso vṛddhasevī jitendriyaḥ / / vatsaḥ śreyasi jātas te diṣṭyāsau tava rāghavaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958935 (0.0):
vatsaḥ śreyasi jātas te diṣṭyāsau tava rāghavaḥ / / diṣṭyā putraguṇair yukto mārīca iva kaśyapaḥ // RamS_2,2.29 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337962 (0.0):
2.002.029a satyavādī maheṣvāso vṛddhasevī jitendriyaḥ / 2.002.029c vatsaḥ śreyasi jātas te diṣṭyāsau tava rāghavaḥ
2.002.029e diṣṭyā putraguṇair yukto mārīca iva kaśyapaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685390 (0.0):
vatsaḥ śreyasi jātas te diṣṭyāsau tava rāghavaḥ / / diṣṭyā putraguṇair yukto mārīca iva kaśyapaḥ // Ram_2,2.29 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958941 (0.0):
vatsaḥ śreyasi jātas te diṣṭyāsau tava rāghavaḥ / / diṣṭyā putraguṇair yukto mārīca iva kaśyapaḥ // RamS_2,2.29 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337968 (0.0):
2.002.029c vatsaḥ śreyasi jātas te diṣṭyāsau tava rāghavaḥ / 2.002.029e diṣṭyā putraguṇair yukto mārīca iva kaśyapaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17134205 (0.030):
diṣṭyā paśyāmi cāpy aham Ram_3,66.14b / diṣṭyā putraguṇair yukto Ram_2,2.29e
2.002.030a balam ārogyam āyuś ca rāmasya viditātmanaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043130 (0.0):
balam ārogyam āyuś ca $ rāmasya viditātmanaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685397 (0.0):
diṣṭyā putraguṇair yukto mārīca iva kaśyapaḥ // Ram_2,2.29 // / balam ārogyam āyuś ca rāmasya viditātmanaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958948 (0.0):
diṣṭyā putraguṇair yukto mārīca iva kaśyapaḥ // RamS_2,2.29 // / balam ārogyam āyuś ca rāmasya viditātmanaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337974 (0.0):
2.002.029e diṣṭyā putraguṇair yukto mārīca iva kaśyapaḥ / 2.002.030a balam ārogyam āyuś ca rāmasya viditātmanaḥ
2.002.030c āśaṃsate janaḥ sarvo rāṣṭre puravare tathā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043136 (0.0):
balam ārogyam āyuś ca $ rāmasya viditātmanaḥ & / āśaṃsate janaḥ sarvo % rāṣṭre puravare tathā // Ram_2,2.30 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685403 (0.0):
balam ārogyam āyuś ca rāmasya viditātmanaḥ / / āśaṃsate janaḥ sarvo rāṣṭre puravare tathā // Ram_2,2.30 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958954 (0.0):
balam ārogyam āyuś ca rāmasya viditātmanaḥ / / āśaṃsate janaḥ sarvo rāṣṭre puravare tathā // RamS_2,2.30 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337980 (0.0):
2.002.030a balam ārogyam āyuś ca rāmasya viditātmanaḥ / 2.002.030c āśaṃsate janaḥ sarvo rāṣṭre puravare tathā
2.002.031a abhyantaraś ca bāhyaś ca paurajānapado janaḥ / 2.002.031c striyo vṛddhās taruṇyaś ca sāyaṃprātaḥ samāhitāḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043147 (0.0):
āśaṃsate janaḥ sarvo % rāṣṭre puravare tathā // Ram_2,2.30 // / abhyantaraś ca bāhyaś ca $ paurajānapado janaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685414 (0.0):
āśaṃsate janaḥ sarvo rāṣṭre puravare tathā // Ram_2,2.30 // / abhyantaraś ca bāhyaś ca paurajānapado janaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958964 (0.0):
āśaṃsate janaḥ sarvo rāṣṭre puravare tathā // RamS_2,2.30 // / abhyantaraś ca bāhyaś ca paurajānapado janaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337990 (0.0):
2.002.030c āśaṃsate janaḥ sarvo rāṣṭre puravare tathā / 2.002.031a abhyantaraś ca bāhyaś ca paurajānapado janaḥ
2.002.032a sarvān devān namasyanti rāmasyārthe yaśasvinaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043154 (0.0):
striyo vṛddhās taruṇyaś ca % sāyamprātaḥ samāhitāḥ // Ram_2,2.31 // / sarvān devān namasyanti $ rāmasyārthe yaśasvinaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685421 (0.0):
striyo vṛddhās taruṇyaś ca sāyamprātaḥ samāhitāḥ // Ram_2,2.31 // / sarvān devān namasyanti rāmasyārthe yaśasvinaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958972 (0.0):
striyo vṛddhās taruṇyaś ca sāyamprātaḥ samāhitāḥ // RamS_2,2.31 // / sarvān devān namasyanti rāmasyārthe yaśasvinaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28337996 (0.0):
2.002.031c striyo vṛddhās taruṇyaś ca sāyaṃprātaḥ samāhitāḥ / 2.002.032a sarvān devān namasyanti rāmasyārthe yaśasvinaḥ
2.002.032c teṣām āyācitaṃ deva tvatprasādāt samṛdhyatām / 2.002.033a rāmam indīvaraśyāmaṃ sarvaśatrunibarhaṇam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043160 (0.0):
sarvān devān namasyanti $ rāmasyārthe yaśasvinaḥ & / teṣām āyācitaṃ deva % tvatprasādāt samṛdhyatām // Ram_2,2.32 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043167 (0.0):
teṣām āyācitaṃ deva % tvatprasādāt samṛdhyatām // Ram_2,2.32 // / rāmam indīvaraśyāmaṃ $ sarvaśatrunibarhaṇam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685427 (0.0):
sarvān devān namasyanti rāmasyārthe yaśasvinaḥ / / teṣām āyācitaṃ deva tvatprasādāt samṛdhyatām // Ram_2,2.32 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685434 (0.0):
teṣām āyācitaṃ deva tvatprasādāt samṛdhyatām // Ram_2,2.32 // / rāmam indīvaraśyāmaṃ sarvaśatrunibarhaṇam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958978 (0.0):
sarvān devān namasyanti rāmasyārthe yaśasvinaḥ / / teṣām āyācitaṃ deva tvatprasādāt samṛdhyatām // RamS_2,2.32 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958985 (0.0):
teṣām āyācitaṃ deva tvatprasādāt samṛdhyatām // RamS_2,2.32 // / rāmam indīvaraśyāmaṃ sarvaśatrunibarhaṇam /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338001 (0.0):
2.002.032a sarvān devān namasyanti rāmasyārthe yaśasvinaḥ / 2.002.032c teṣām āyācitaṃ deva tvatprasādāt samṛdhyatām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338008 (0.0):
2.002.032c teṣām āyācitaṃ deva tvatprasādāt samṛdhyatām / 2.002.033a rāmam indīvaraśyāmaṃ sarvaśatrunibarhaṇam
2.002.033c paśyāmo yauvarājyasthaṃ tava rājottamātmajam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043174 (0.0):
rāmam indīvaraśyāmaṃ $ sarvaśatrunibarhaṇam & / paśyāmo yauvarājyasthaṃ % tava rājottamātmajam // Ram_2,2.33 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685441 (0.0):
rāmam indīvaraśyāmaṃ sarvaśatrunibarhaṇam / / paśyāmo yauvarājyasthaṃ tava rājottamātmajam // Ram_2,2.33 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958991 (0.0):
rāmam indīvaraśyāmaṃ sarvaśatrunibarhaṇam / / paśyāmo yauvarājyasthaṃ tava rājottamātmajam // RamS_2,2.33 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338015 (0.0):
2.002.033a rāmam indīvaraśyāmaṃ sarvaśatrunibarhaṇam / 2.002.033c paśyāmo yauvarājyasthaṃ tava rājottamātmajam
2.002.034a taṃ devadevopamam ātmajaṃ te; sarvasya lokasya hite niviṣṭam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043181 (0.0):
paśyāmo yauvarājyasthaṃ % tava rājottamātmajam // Ram_2,2.33 // / taṃ devadevopamam ātmajaṃ te $ sarvasya lokasya hite niviṣṭam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685448 (0.0):
paśyāmo yauvarājyasthaṃ tava rājottamātmajam // Ram_2,2.33 // / taṃ devadevopamam ātmajaṃ te sarvasya lokasya hite niviṣṭam /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338021 (0.0):
2.002.033c paśyāmo yauvarājyasthaṃ tava rājottamātmajam / 2.002.034a taṃ devadevopamam ātmajaṃ te; sarvasya lokasya hite niviṣṭam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10958994 (0.037):
paśyāmo yauvarājyasthaṃ tava rājottamātmajam // RamS_2,2.33 // / taṃ devadevopamam ātmajaṃ te sarvasya lokasya hite niviṣṭam /
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17180009 (0.059):
sarvasya lokasya hite niviṣṭam Ram_2,2.34b / sarvaṃ caivopajīvinām Ram_2,31.3d
2.002.034c hitāya naḥ kṣipram udārajuṣṭaṃ; mudābhiṣektuṃ varada tvam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043190 (0.0):
taṃ devadevopamam ātmajaṃ te $ sarvasya lokasya hite niviṣṭam & / hitāya naḥ kṣipram udārajuṣṭaṃ % mudābhiṣektuṃ varada tvam arhasi //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685457 (0.0):
taṃ devadevopamam ātmajaṃ te sarvasya lokasya hite niviṣṭam / / hitāya naḥ kṣipram udārajuṣṭaṃ mudābhiṣektuṃ varada tvam arhasi //
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17157627 (0.0):
mudā pariṣvajya ca saṃnato 'bhavat Ram_3,13.35b / mudābhiṣektuṃ varada tvam arhasi Ram_2,2.34d
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338030 (0.0):
2.002.034a taṃ devadevopamam ātmajaṃ te; sarvasya lokasya hite niviṣṭam / 2.002.034c hitāya naḥ kṣipram udārajuṣṭaṃ; mudābhiṣektuṃ varada tvam
arhasi / 2.003.001a teṣām ajñalipadmāni pragṛhītāni sarvaśaḥ / 2.003.001c pratigṛhyābravīd rājā tebhyaḥ priyahitaṃ vacaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043203 (0.0):
Ram_2,2.34 // / teṣām añjalipadmāni $ pragṛhītāni sarvaśaḥ & / pratigṛhyābravīd rājā % tebhyaḥ priyahitaṃ vacaḥ // Ram_2,3.1 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685470 (0.0):
Ram_2,2.34 // / teṣām añjalipadmāni pragṛhītāni sarvaśaḥ / / pratigṛhyābravīd rājā tebhyaḥ priyahitaṃ vacaḥ // Ram_2,3.1 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959024 (0.0):
teṣām añjalipadmāni pragṛhītāni sarvaśaḥ / / pratigṛhyābravīd rājā tebhyaḥ priyahitaṃ vacaḥ // RamS_2,3.1 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338042 (0.0):
2.002.034c hitāya naḥ kṣipram udārajuṣṭaṃ; mudābhiṣektuṃ varada tvam / arhasi / 2.003.001a teṣām ajñalipadmāni pragṛhītāni sarvaśaḥ
2.003.002a aho 'smi paramaprītaḥ prabhāvaś cātulo mama
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043211 (0.0):
pratigṛhyābravīd rājā % tebhyaḥ priyahitaṃ vacaḥ // Ram_2,3.1 // / aho 'smi paramaprītaḥ $ prabhāvaś cātulo mama &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685478 (0.0):
pratigṛhyābravīd rājā tebhyaḥ priyahitaṃ vacaḥ // Ram_2,3.1 // / aho 'smi paramaprītaḥ prabhāvaś cātulo mama /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959032 (0.0):
pratigṛhyābravīd rājā tebhyaḥ priyahitaṃ vacaḥ // RamS_2,3.1 // / aho 'smi paramaprītaḥ prabhāvaś cātulo mama /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338049 (0.0):
2.003.001c pratigṛhyābravīd rājā tebhyaḥ priyahitaṃ vacaḥ / 2.003.002a aho 'smi paramaprītaḥ prabhāvaś cātulo mama
2.003.002c yan me jyeṣṭhaṃ priyaṃ putraṃ yauvarājyastham icchatha
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043219 (0.0):
aho 'smi paramaprītaḥ $ prabhāvaś cātulo mama & / yan me jyeṣṭhaṃ priyaṃ putraṃ % yauvarājyastham icchatha // Ram_2,3.2 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685486 (0.0):
aho 'smi paramaprītaḥ prabhāvaś cātulo mama / / yan me jyeṣṭhaṃ priyaṃ putraṃ yauvarājyastham icchatha // Ram_2,3.2 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959040 (0.0):
aho 'smi paramaprītaḥ prabhāvaś cātulo mama / / yan me jyeṣṭhaṃ priyaṃ putraṃ yauvarājyastham icchatha // RamS_2,3.2 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338057 (0.0):
2.003.002a aho 'smi paramaprītaḥ prabhāvaś cātulo mama / 2.003.002c yan me jyeṣṭhaṃ priyaṃ putraṃ yauvarājyastham icchatha
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17160210 (0.025):
yan māṃ tvam anubhāṣase Ram_2,110.2b / yan me jyeṣṭhaṃ priyaṃ putraṃ Ram_2,3.2c
2.003.003a iti pratyarcya tān rājā brāhmaṇān idam abravīt / 2.003.003c vasiṣṭhaṃ vāmadevaṃ ca teṣām evopaśṛṇvatām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338064 (0.0):
2.003.002c yan me jyeṣṭhaṃ priyaṃ putraṃ yauvarājyastham icchatha / 2.003.003a iti pratyarcya tān rājā brāhmaṇān idam abravīt
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043227 (5.960):
yan me jyeṣṭhaṃ priyaṃ putraṃ % yauvarājyastham icchatha // Ram_2,3.2 // / iti pratyarcya tān rājā $ brāhmaṇān idam abravīt &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685494 (5.960):
yan me jyeṣṭhaṃ priyaṃ putraṃ yauvarājyastham icchatha // Ram_2,3.2 // / iti pratyarcya tān rājā brāhmaṇān idam abravīt /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959048 (5.960):
yan me jyeṣṭhaṃ priyaṃ putraṃ yauvarājyastham icchatha // RamS_2,3.2 // / iti pratyarcya tān rājā brāhmaṇān idam abravīt /
2.003.004a caitraḥ śrīmān ayaṃ māsaḥ puṇyaḥ puṣpitakānanaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043234 (0.0):
vasiṣṭhaṃ vāmadevaṃ ca % teṣām evopaśṛṇvatām // Ram_2,3.3 // / caitraḥ śrīmān ayaṃ māsaḥ $ puṇyaḥ puṣpitakānanaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685501 (0.0):
vasiṣṭhaṃ vāmadevaṃ ca teṣām evopaśṛṇvatām // Ram_2,3.3 // / caitraḥ śrīmān ayaṃ māsaḥ puṇyaḥ puṣpitakānanaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959055 (0.0):
vasiṣṭhaṃ vāmadevaṃ ca teṣām evopaśṛṇvatām // RamS_2,3.3 // / caitraḥ śrīmān ayaṃ māsaḥ puṇyaḥ puṣpitakānanaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338070 (0.0):
2.003.003a iti pratyarcya tān rājā brāhmaṇān idam abravīt / 2.003.003c vasiṣṭhaṃ vāmadevaṃ ca teṣām evopaśṛṇvatām / 2.003.004a caitraḥ śrīmān ayaṃ māsaḥ puṇyaḥ puṣpitakānanaḥ
2.003.004c yauvarājyāya rāmasya sarvam evopakalpyatām / 2.003.005a kṛtam ity eva cābrūtām abhigamya jagatpatim
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043243 (0.0):
caitraḥ śrīmān ayaṃ māsaḥ $ puṇyaḥ puṣpitakānanaḥ & / yauvarājyāya rāmasya % sarvam evopakalpyatām // Ram_2,3.4 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685510 (0.0):
caitraḥ śrīmān ayaṃ māsaḥ puṇyaḥ puṣpitakānanaḥ / / yauvarājyāya rāmasya sarvam evopakalpyatām // Ram_2,3.4 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959064 (0.0):
caitraḥ śrīmān ayaṃ māsaḥ puṇyaḥ puṣpitakānanaḥ / / yauvarājyāya rāmasya sarvam evopakalpyatām // RamS_2,3.4 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338078 (0.0):
2.003.004a caitraḥ śrīmān ayaṃ māsaḥ puṇyaḥ puṣpitakānanaḥ / 2.003.004c yauvarājyāya rāmasya sarvam evopakalpyatām
2.003.005c yathoktavacanaṃ prītau harṣayuktau dvijarṣabhau
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043249 (0.0):
yauvarājyāya rāmasya % sarvam evopakalpyatām // Ram_2,3.4 // / kṛtam ity eva cābrūtām $ abhigamya jagatpatim & / yathoktavacanaṃ prītau % harṣayuktau dvijarṣabhau // Ram_2,3.5 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685516 (0.0):
yauvarājyāya rāmasya sarvam evopakalpyatām // Ram_2,3.4 // / kṛtam ity eva cābrūtām abhigamya jagatpatim / / yathoktavacanaṃ prītau harṣayuktau dvijarṣabhau // Ram_2,3.5 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959070 (0.0):
kṛtam ity eva cābrūtām abhigamya jagatpatim / / yathoktavacanaṃ prītau harṣayuktau dvijarṣabhau // RamS_2,3.5 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338084 (0.0):
2.003.005a kṛtam ity eva cābrūtām abhigamya jagatpatim / 2.003.005c yathoktavacanaṃ prītau harṣayuktau dvijarṣabhau
2.003.006a tataḥ sumantraṃ dyutimān rājā vacanam abravīt
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043256 (0.0):
yathoktavacanaṃ prītau % harṣayuktau dvijarṣabhau // Ram_2,3.5 // / tataḥ sumantraṃ dyutimān $ rājā vacanam abravīt &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685523 (0.0):
yathoktavacanaṃ prītau harṣayuktau dvijarṣabhau // Ram_2,3.5 // / tataḥ sumantraṃ dyutimān rājā vacanam abravīt /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959077 (0.0):
yathoktavacanaṃ prītau harṣayuktau dvijarṣabhau // RamS_2,3.5 // / tataḥ sumantraṃ dyutimān rājā vacanam abravīt /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338090 (0.0):
2.003.005c yathoktavacanaṃ prītau harṣayuktau dvijarṣabhau / 2.003.006a tataḥ sumantraṃ dyutimān rājā vacanam abravīt
2.003.006c rāmaḥ kṛtātmā bhavatā śīghram ānīiyatām iti / 2.003.007a sa tatheti pratijñāya sumantro rājaśāsanāt
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043258 (0.0):
tataḥ sumantraṃ dyutimān $ rājā vacanam abravīt & / rāmaḥ kṛtātmā bhavatā % śīghram ānīyatām iti // Ram_2,3.6 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685525 (0.0):
tataḥ sumantraṃ dyutimān rājā vacanam abravīt / / rāmaḥ kṛtātmā bhavatā śīghram ānīyatām iti // Ram_2,3.6 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959079 (0.0):
tataḥ sumantraṃ dyutimān rājā vacanam abravīt / / rāmaḥ kṛtātmā bhavatā śīghram ānīyatām iti // RamS_2,3.6 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338100 (0.0):
2.003.006a tataḥ sumantraṃ dyutimān rājā vacanam abravīt / 2.003.006c rāmaḥ kṛtātmā bhavatā śīghram ānīiyatām iti
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043266 (5.960):
rāmaḥ kṛtātmā bhavatā % śīghram ānīyatām iti // Ram_2,3.6 // / sa tatheti pratijñāya $ sumantro rājaśāsanāt &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685533 (5.960):
rāmaḥ kṛtātmā bhavatā śīghram ānīyatām iti // Ram_2,3.6 // / sa tatheti pratijñāya sumantro rājaśāsanāt /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959087 (5.960):
rāmaḥ kṛtātmā bhavatā śīghram ānīyatām iti // RamS_2,3.6 // / sa tatheti pratijñāya sumantro rājaśāsanāt /
2.003.007c rāmaṃ tatrānayāṃ cakre rathena rathināṃ varam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338106 (0.0):
2.003.007a sa tatheti pratijñāya sumantro rājaśāsanāt / 2.003.007c rāmaṃ tatrānayāṃ cakre rathena rathināṃ varam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043272 (0.051):
rāmaṃ tatrānayāṃcakre % rathena rathināṃ varam // Ram_2,3.7 // / atha tatra samāsīnās $ tadā daśarathaṃ nṛpam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685539 (0.051):
rāmaṃ tatrānayāṃcakre rathena rathināṃ varam // Ram_2,3.7 // / atha tatra samāsīnās tadā daśarathaṃ nṛpam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959093 (0.064):
rāmaṃ tatrānayāṃcakre rathena rathināṃ varam // RamS_2,3.7 // / atha tatra samāsīnās tadā daśarathaṃ nṛpam /
2.003.008a atha tatra samāsīnās tadā daśarathaṃ nṛpam / 2.003.008c prācyodīcyāḥ pratīcyāś ca dākṣiṇātyāś ca bhūmipāḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043283 (0.0):
rāmaṃ tatrānayāṃcakre % rathena rathināṃ varam // Ram_2,3.7 // / atha tatra samāsīnās $ tadā daśarathaṃ nṛpam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685550 (0.0):
rāmaṃ tatrānayāṃcakre rathena rathināṃ varam // Ram_2,3.7 // / atha tatra samāsīnās tadā daśarathaṃ nṛpam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959104 (0.0):
rāmaṃ tatrānayāṃcakre rathena rathināṃ varam // RamS_2,3.7 // / atha tatra samāsīnās tadā daśarathaṃ nṛpam /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338116 (0.0):
2.003.007c rāmaṃ tatrānayāṃ cakre rathena rathināṃ varam / 2.003.008a atha tatra samāsīnās tadā daśarathaṃ nṛpam
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15432311 (0.043):
05,030.023c vasātayaḥ śālvakāḥ kekayāś ca; tathāmbaṣṭhā ye trigartāś ca / mukhyāḥ / 05,030.024a prācyodīcyā dākṣiṇātyāś ca śūrās; tathā pratīcyāḥ pārvatīyāś
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19696678 (0.045):
01,177.020d*1819_04 cedīnām adhipo vīro balavān antakopamaḥ / 01,177.020d*1820_01 prācyodīcyāḥ pratīcyāś ca dākṣiṇātyāḥ kṣitīśvarāḥ
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1496501 (0.054):
08,044.055a sārathis tam apovāha rathena rathināṃ varam / 08,044.055c tatas tu satvaraṃ rājan pāṇḍusainyam upādravat
2.003.009a mlecchāś cāryāś ca ye cānye vanaśailāntavāsinaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043291 (0.0):
prācyodīcyāḥ pratīcyāś ca % dākṣiṇātyāś ca bhūmipāḥ // Ram_2,3.8 // / mlecchāś cāryāś ca ye cānye $ vanaśailāntavāsinaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685558 (0.0):
prācyodīcyāḥ pratīcyāś ca dākṣiṇātyāś ca bhūmipāḥ // Ram_2,3.8 // / mlecchāś cāryāś ca ye cānye vanaśailāntavāsinaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338124 (0.0):
2.003.008c prācyodīcyāḥ pratīcyāś ca dākṣiṇātyāś ca bhūmipāḥ / 2.003.009a mlecchāś cāryāś ca ye cānye vanaśailāntavāsinaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959112 (0.018):
prācyodīcyāḥ pratīcyāś ca dākṣiṇātyāś ca bhūmipāḥ // RamS_2,3.8 // / mlecchāś cāryāś ca ye cānye vanaśailāntavāsinaḥ /
2.003.009c upāsāṃ cakrire sarve taṃ devā iva vāsavam / 2.003.010a teṣāṃ madhye sa rājarṣir marutām iva vāsavaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043302 (0.0):
mlecchāś cāryāś ca ye cānye $ vanaśailāntavāsinaḥ & / upāsāṃcakrire sarve % taṃ devā iva vāsavam // Ram_2,3.9 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685569 (0.0):
mlecchāś cāryāś ca ye cānye vanaśailāntavāsinaḥ / / upāsāṃcakrire sarve taṃ devā iva vāsavam // Ram_2,3.9 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959123 (0.0):
mlecchāś cāryāś ca ye cānye vanaśailāntavāsinaḥ / / upāsāṃcakrire sarve taṃ devā iva vāsavam // RamS_2,3.9 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338134 (0.0):
2.003.009a mlecchāś cāryāś ca ye cānye vanaśailāntavāsinaḥ / 2.003.009c upāsāṃ cakrire sarve taṃ devā iva vāsavam
2.003.010c prāsādastho rathagataṃ dadarśāyāntam ātmajam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043309 (0.0):
teṣāṃ madhye sa rājarṣir $ marutām iva vāsavaḥ & / prāsādastho rathagataṃ % dadarśāyāntam ātmajam // Ram_2,3.10 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685576 (0.0):
teṣāṃ madhye sa rājarṣir marutām iva vāsavaḥ / / prāsādastho rathagataṃ dadarśāyāntam ātmajam // Ram_2,3.10 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959130 (0.0):
teṣāṃ madhye sa rājarṣir marutām iva vāsavaḥ / / prāsādastho rathagataṃ dadarśāyāntam ātmajam // RamS_2,3.10 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338141 (0.0):
2.003.010a teṣāṃ madhye sa rājarṣir marutām iva vāsavaḥ / 2.003.010c prāsādastho rathagataṃ dadarśāyāntam ātmajam
2.003.011a gandharvarājapratimaṃ loke vikhyātapauruṣam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043316 (0.0):
prāsādastho rathagataṃ % dadarśāyāntam ātmajam // Ram_2,3.10 // / gandharvarājapratimaṃ $ loke vikhyātapauruṣam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685583 (0.0):
prāsādastho rathagataṃ dadarśāyāntam ātmajam // Ram_2,3.10 // / gandharvarājapratimaṃ loke vikhyātapauruṣam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959137 (0.0):
prāsādastho rathagataṃ dadarśāyāntam ātmajam // RamS_2,3.10 // / gandharvarājapratimaṃ loke vikhyātapauruṣam /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338147 (0.0):
2.003.010c prāsādastho rathagataṃ dadarśāyāntam ātmajam / 2.003.011a gandharvarājapratimaṃ loke vikhyātapauruṣam
2.003.011c dīrghabāhuṃ mahāsattvaṃ mattamātaṅgagāminam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043319 (0.0):
gandharvarājapratimaṃ $ loke vikhyātapauruṣam & / dīrghabāhuṃ mahāsattvaṃ % mattamātaṃgagāminam // Ram_2,3.11 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685586 (0.0):
gandharvarājapratimaṃ loke vikhyātapauruṣam / / dīrghabāhuṃ mahāsattvaṃ mattamātaṃgagāminam // Ram_2,3.11 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959140 (0.0):
gandharvarājapratimaṃ loke vikhyātapauruṣam / / dīrghabāhuṃ mahāsattvaṃ mattamātaṃgagāminam // RamS_2,3.11 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338153 (0.0):
2.003.011a gandharvarājapratimaṃ loke vikhyātapauruṣam / 2.003.011c dīrghabāhuṃ mahāsattvaṃ mattamātaṅgagāminam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19922348 (0.031):
03,261.009a lohitākṣaṃ mahābāhuṃ mattamātaṅgagāminam
2.003.012a candrakāntānanaṃ rāmam atīva priyadarśanam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043329 (0.0):
dīrghabāhuṃ mahāsattvaṃ % mattamātaṃgagāminam // Ram_2,3.11 // / candrakāntānanaṃ rāmam $ atīva priyadarśanam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685596 (0.0):
dīrghabāhuṃ mahāsattvaṃ mattamātaṃgagāminam // Ram_2,3.11 // / candrakāntānanaṃ rāmam atīva priyadarśanam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959150 (0.0):
dīrghabāhuṃ mahāsattvaṃ mattamātaṃgagāminam // RamS_2,3.11 // / candrakāntānanaṃ rāmam atīva priyadarśanam /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338159 (0.0):
2.003.011c dīrghabāhuṃ mahāsattvaṃ mattamātaṅgagāminam / 2.003.012a candrakāntānanaṃ rāmam atīva priyadarśanam
2.003.012c rūpaudāryaguṇaiḥ puṃsāṃ dṛṣṭicittāpahāriṇam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043336 (0.0):
candrakāntānanaṃ rāmam $ atīva priyadarśanam & / rūpaudāryaguṇaiḥ puṃsāṃ % dṛṣṭicittāpahāriṇam // Ram_2,3.12 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685603 (0.0):
candrakāntānanaṃ rāmam atīva priyadarśanam / / rūpaudāryaguṇaiḥ puṃsāṃ dṛṣṭicittāpahāriṇam // Ram_2,3.12 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959156 (0.0):
candrakāntānanaṃ rāmam atīva priyadarśanam / / rūpaudāryaguṇaiḥ puṃsāṃ dṛṣṭicittāpahāriṇam // RamS_2,3.12 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338165 (0.0):
2.003.012a candrakāntānanaṃ rāmam atīva priyadarśanam / 2.003.012c rūpaudāryaguṇaiḥ puṃsāṃ dṛṣṭicittāpahāriṇam
2.003.013a gharmābhitaptāḥ parjanyaṃ hlādayantam iva prajāḥ / 2.003.013c na tatarpa samāyāntaṃ paśyamāno narādhipaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043347 (0.0):
rūpaudāryaguṇaiḥ puṃsāṃ % dṛṣṭicittāpahāriṇam // Ram_2,3.12 // / gharmābhitaptāḥ parjanyaṃ $ hlādayantam iva prajāḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685614 (0.0):
rūpaudāryaguṇaiḥ puṃsāṃ dṛṣṭicittāpahāriṇam // Ram_2,3.12 // / gharmābhitaptāḥ parjanyaṃ hlādayantam iva prajāḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959168 (0.0):
rūpaudāryaguṇaiḥ puṃsāṃ dṛṣṭicittāpahāriṇam // RamS_2,3.12 // / gharmābhitaptāḥ parjanyaṃ hlādayantam iva prajāḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338176 (0.0):
2.003.012c rūpaudāryaguṇaiḥ puṃsāṃ dṛṣṭicittāpahāriṇam / 2.003.013a gharmābhitaptāḥ parjanyaṃ hlādayantam iva prajāḥ
2.003.014a avatārya sumantras taṃ rāghavaṃ syandanottamāt / 2.003.014c pituḥ samīpaṃ gacchantaṃ prāñjaliḥ pṛṣṭhato 'nvagāt
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043359 (0.0):
na tatarpa samāyāntaṃ % paśyamāno narādhipaḥ // Ram_2,3.13 // / avatārya sumantras taṃ $ rāghavaṃ syandanottamāt &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685626 (0.0):
na tatarpa samāyāntaṃ paśyamāno narādhipaḥ // Ram_2,3.13 // / avatārya sumantras taṃ rāghavaṃ syandanottamāt /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959180 (0.0):
na tatarpa samāyāntaṃ paśyamāno narādhipaḥ // RamS_2,3.13 // / avatārya sumantras taṃ rāghavaṃ syandanottamāt /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338186 (0.0):
2.003.013c na tatarpa samāyāntaṃ paśyamāno narādhipaḥ / 2.003.014a avatārya sumantras taṃ rāghavaṃ syandanottamāt
2.003.015a sa taṃ kailāsaśṛṅgābhaṃ prāsādaṃ narapuṃgavaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043367 (0.0):
pituḥ samīpaṃ gacchantaṃ % prāñjaliḥ pṛṣṭhato 'nvagāt // Ram_2,3.14 // / sa taṃ kailāsaśṛṅgābhaṃ $ prāsādaṃ narapuṃgavaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685634 (0.0):
pituḥ samīpaṃ gacchantaṃ prāñjaliḥ pṛṣṭhato 'nvagāt // Ram_2,3.14 // / sa taṃ kailāsaśṛṅgābhaṃ prāsādaṃ narapuṃgavaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959188 (0.0):
pituḥ samīpaṃ gacchantaṃ prāñjaliḥ pṛṣṭhato 'nvagāt // RamS_2,3.14 // / sa taṃ kailāsaśṛṅgābhaṃ prāsādaṃ narapuṃgavaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338194 (0.0):
2.003.014c pituḥ samīpaṃ gacchantaṃ prāñjaliḥ pṛṣṭhato 'nvagāt / 2.003.015a sa taṃ kailāsaśṛṅgābhaṃ prāsādaṃ narapuṃgavaḥ
2.003.015c āruroha nṛpaṃ draṣṭuṃ saha sūtena rāghavaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043373 (0.0):
sa taṃ kailāsaśṛṅgābhaṃ $ prāsādaṃ narapuṃgavaḥ & / āruroha nṛpaṃ draṣṭuṃ % saha sūtena rāghavaḥ // Ram_2,3.15 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685640 (0.0):
sa taṃ kailāsaśṛṅgābhaṃ prāsādaṃ narapuṃgavaḥ / / āruroha nṛpaṃ draṣṭuṃ saha sūtena rāghavaḥ // Ram_2,3.15 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959193 (0.0):
sa taṃ kailāsaśṛṅgābhaṃ prāsādaṃ narapuṃgavaḥ / / āruroha nṛpaṃ draṣṭuṃ saha sūtena rāghavaḥ // RamS_2,3.15 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338199 (0.0):
2.003.015a sa taṃ kailāsaśṛṅgābhaṃ prāsādaṃ narapuṃgavaḥ / 2.003.015c āruroha nṛpaṃ draṣṭuṃ saha sūtena rāghavaḥ
2.003.016a sa prāñjalir abhipretya praṇataḥ pitur antike
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043379 (0.0):
āruroha nṛpaṃ draṣṭuṃ % saha sūtena rāghavaḥ // Ram_2,3.15 // / sa prāñjalir abhipretya $ praṇataḥ pitur antike &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685646 (0.0):
āruroha nṛpaṃ draṣṭuṃ saha sūtena rāghavaḥ // Ram_2,3.15 // / sa prāñjalir abhipretya praṇataḥ pitur antike /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959200 (0.0):
āruroha nṛpaṃ draṣṭuṃ saha sūtena rāghavaḥ // RamS_2,3.15 // / sa prāñjalir abhipretya praṇataḥ pitur antike /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338205 (0.0):
2.003.015c āruroha nṛpaṃ draṣṭuṃ saha sūtena rāghavaḥ / 2.003.016a sa prāñjalir abhipretya praṇataḥ pitur antike
2.003.016c nāma svaṃ śrāvayan rāmo vavande caraṇau pituḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043387 (0.0):
sa prāñjalir abhipretya $ praṇataḥ pitur antike & / nāma svaṃ śrāvayan rāmo % vavande caraṇau pituḥ // Ram_2,3.16 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685654 (0.0):
sa prāñjalir abhipretya praṇataḥ pitur antike / / nāma svaṃ śrāvayan rāmo vavande caraṇau pituḥ // Ram_2,3.16 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959208 (0.0):
sa prāñjalir abhipretya praṇataḥ pitur antike / / nāma svaṃ śrāvayan rāmo vavande caraṇau pituḥ // RamS_2,3.16 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338213 (0.0):
2.003.016a sa prāñjalir abhipretya praṇataḥ pitur antike / 2.003.016c nāma svaṃ śrāvayan rāmo vavande caraṇau pituḥ
2.003.017a taṃ dṛṣṭvā praṇataṃ pārśve kṛtāñjalipuṭaṃ nṛpaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043395 (0.0):
nāma svaṃ śrāvayan rāmo % vavande caraṇau pituḥ // Ram_2,3.16 // / taṃ dṛṣṭvā praṇataṃ pārśve $ kṛtāñjalipuṭaṃ nṛpaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685662 (0.0):
nāma svaṃ śrāvayan rāmo vavande caraṇau pituḥ // Ram_2,3.16 // / taṃ dṛṣṭvā praṇataṃ pārśve kṛtāñjalipuṭaṃ nṛpaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959216 (0.0):
nāma svaṃ śrāvayan rāmo vavande caraṇau pituḥ // RamS_2,3.16 // / taṃ dṛṣṭvā praṇataṃ pārśve kṛtāñjalipuṭaṃ nṛpaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338220 (0.0):
2.003.016c nāma svaṃ śrāvayan rāmo vavande caraṇau pituḥ / 2.003.017a taṃ dṛṣṭvā praṇataṃ pārśve kṛtāñjalipuṭaṃ nṛpaḥ
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15337867 (0.057):
samprekṣya cāndhakaṃ pārśve $ kṛtāñjalipuṭaṃ sthitam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7231632 (0.057):
samprekṣya cāndhakaṃ pārśve kṛtāñjalipuṭaṃ sthitam /
2.003.017c gṛhyāñjalau samākṛṣya sasvaje priyam ātmajam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043401 (0.0):
taṃ dṛṣṭvā praṇataṃ pārśve $ kṛtāñjalipuṭaṃ nṛpaḥ & / gṛhyāñjalau samākṛṣya % sasvaje priyam ātmajam // Ram_2,3.17 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685668 (0.0):
taṃ dṛṣṭvā praṇataṃ pārśve kṛtāñjalipuṭaṃ nṛpaḥ / / gṛhyāñjalau samākṛṣya sasvaje priyam ātmajam // Ram_2,3.17 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959222 (0.0):
taṃ dṛṣṭvā praṇataṃ pārśve kṛtāñjalipuṭaṃ nṛpaḥ / / gṛhyāñjalau samākṛṣya sasvaje priyam ātmajam // RamS_2,3.17 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338226 (0.0):
2.003.017a taṃ dṛṣṭvā praṇataṃ pārśve kṛtāñjalipuṭaṃ nṛpaḥ / 2.003.017c gṛhyāñjalau samākṛṣya sasvaje priyam ātmajam
2.003.018a tasmai cābhyudyataṃ śrīmān maṇikāñcanabhūṣitam / 2.003.018c dideśa rājā ruciraṃ rāmāya paramāsanam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043413 (0.0):
gṛhyāñjalau samākṛṣya % sasvaje priyam ātmajam // Ram_2,3.17 // / tasmai cābhyudyataṃ śrīmān $ maṇikāñcanabhūṣitam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685680 (0.0):
gṛhyāñjalau samākṛṣya sasvaje priyam ātmajam // Ram_2,3.17 // / tasmai cābhyudyataṃ śrīmān maṇikāñcanabhūṣitam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959234 (0.0):
gṛhyāñjalau samākṛṣya sasvaje priyam ātmajam // RamS_2,3.17 // / tasmai cābhyudyataṃ śrīmān maṇikāñcanabhūṣitam /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338237 (0.0):
2.003.017c gṛhyāñjalau samākṛṣya sasvaje priyam ātmajam / 2.003.018a tasmai cābhyudyataṃ śrīmān maṇikāñcanabhūṣitam
2.003.019a tad āsanavaraṃ prāpya vyadīpayata rāghavaḥ / 2.003.019c svayeva prabhayā merum udaye vimalo raviḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043425 (0.0):
dideśa rājā ruciraṃ % rāmāya paramāsanam // Ram_2,3.18 // / tad āsanavaraṃ prāpya $ vyadīpayata rāghavaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685692 (0.0):
dideśa rājā ruciraṃ rāmāya paramāsanam // Ram_2,3.18 // / tad āsanavaraṃ prāpya vyadīpayata rāghavaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959246 (0.0):
dideśa rājā ruciraṃ rāmāya paramāsanam // RamS_2,3.18 // / tad āsanavaraṃ prāpya vyadīpayata rāghavaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338248 (0.0):
2.003.018c dideśa rājā ruciraṃ rāmāya paramāsanam / 2.003.019a tad āsanavaraṃ prāpya vyadīpayata rāghavaḥ
2.003.020a tena vibhrājitā tatra sā sabhābhivyarocata / 2.003.020c vimalagrahanakṣatrā śāradī dyaur ivendunā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043435 (0.0):
svayeva prabhayā merum % udaye vimalo raviḥ // Ram_2,3.19 // / tena vibhrājitā tatra $ sā sabhābhivyarocata &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685702 (0.0):
svayeva prabhayā merum udaye vimalo raviḥ // Ram_2,3.19 // / tena vibhrājitā tatra sā sabhābhivyarocata /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959256 (0.0):
svayeva prabhayā merum udaye vimalo raviḥ // RamS_2,3.19 // / tena vibhrājitā tatra sā sabhābhivyarocata /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338257 (0.0):
2.003.019c svayeva prabhayā merum udaye vimalo raviḥ / 2.003.020a tena vibhrājitā tatra sā sabhābhivyarocata
2.003.021a taṃ paśyamāno nṛpatis tutoṣa priyam ātmajam / 2.003.021c alaṃkṛtam ivātmānam ādarśatalasaṃsthitam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043446 (0.0):
vimalagrahanakṣatrā % śāradī dyaur ivendunā // Ram_2,3.20 // / taṃ paśyamāno nṛpatis $ tutoṣa priyam ātmajam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685713 (0.0):
vimalagrahanakṣatrā śāradī dyaur ivendunā // Ram_2,3.20 // / taṃ paśyamāno nṛpatis tutoṣa priyam ātmajam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959266 (0.0):
vimalagrahanakṣatrā śāradī dyaur ivendunā // RamS_2,3.20 // / taṃ paśyamāno nṛpatis tutoṣa priyam ātmajam /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338266 (0.0):
2.003.020c vimalagrahanakṣatrā śāradī dyaur ivendunā / 2.003.021a taṃ paśyamāno nṛpatis tutoṣa priyam ātmajam
2.003.022a sa taṃ sasmitam ābhāṣya putraṃ putravatāṃ varaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043454 (0.0):
alaṃkṛtam ivātmānam % ādarśatalasaṃsthitam // Ram_2,3.21 // / sa taṃ sasmitam ābhāṣya $ putraṃ putravatāṃ varaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685721 (0.0):
alaṃkṛtam ivātmānam ādarśatalasaṃsthitam // Ram_2,3.21 // / sa taṃ sasmitam ābhāṣya putraṃ putravatāṃ varaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959275 (0.0):
sa taṃ sasmitam ābhāṣya putraṃ putravatāṃ varaḥ / / uvācedaṃ vaco rājā devendram iva kaśyapaḥ // RamS_2,3.22 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338274 (0.0):
2.003.021c alaṃkṛtam ivātmānam ādarśatalasaṃsthitam / 2.003.022a sa taṃ sasmitam ābhāṣya putraṃ putravatāṃ varaḥ
2.003.022c uvācedaṃ vaco rājā devendram iva kaśyapaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043461 (0.0):
sa taṃ sasmitam ābhāṣya $ putraṃ putravatāṃ varaḥ & / uvācedaṃ vaco rājā % devendram iva kaśyapaḥ // Ram_2,3.22 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685728 (0.0):
sa taṃ sasmitam ābhāṣya putraṃ putravatāṃ varaḥ / / uvācedaṃ vaco rājā devendram iva kaśyapaḥ // Ram_2,3.22 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959281 (0.0):
sa taṃ sasmitam ābhāṣya putraṃ putravatāṃ varaḥ / / uvācedaṃ vaco rājā devendram iva kaśyapaḥ // RamS_2,3.22 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338280 (0.0):
2.003.022a sa taṃ sasmitam ābhāṣya putraṃ putravatāṃ varaḥ / 2.003.022c uvācedaṃ vaco rājā devendram iva kaśyapaḥ
2.003.023a jyeṣṭhāyām asi me patnyāṃ sadṛśyāṃ sadṛśaḥ sutaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043468 (0.0):
uvācedaṃ vaco rājā % devendram iva kaśyapaḥ // Ram_2,3.22 // / jyeṣṭhāyām asi me patnyāṃ $ sadṛśyāṃ sadṛśaḥ sutaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685735 (0.0):
uvācedaṃ vaco rājā devendram iva kaśyapaḥ // Ram_2,3.22 // / jyeṣṭhāyām asi me patnyāṃ sadṛśyāṃ sadṛśaḥ sutaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959289 (0.0):
uvācedaṃ vaco rājā devendram iva kaśyapaḥ // RamS_2,3.22 // / jyeṣṭhāyām asi me patnyāṃ sadṛśyāṃ sadṛśaḥ sutaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338287 (0.0):
2.003.022c uvācedaṃ vaco rājā devendram iva kaśyapaḥ / 2.003.023a jyeṣṭhāyām asi me patnyāṃ sadṛśyāṃ sadṛśaḥ sutaḥ
2.003.023c utpannas tvaṃ guṇaśreṣṭho mama rāmātmajaḥ priyaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043477 (0.0):
jyeṣṭhāyām asi me patnyāṃ $ sadṛśyāṃ sadṛśaḥ sutaḥ & / utpannas tvaṃ guṇaśreṣṭho % mama rāmātmajaḥ priyaḥ // Ram_2,3.23 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685744 (0.0):
jyeṣṭhāyām asi me patnyāṃ sadṛśyāṃ sadṛśaḥ sutaḥ / / utpannas tvaṃ guṇaśreṣṭho mama rāmātmajaḥ priyaḥ // Ram_2,3.23 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959298 (0.0):
jyeṣṭhāyām asi me patnyāṃ sadṛśyāṃ sadṛśaḥ sutaḥ / / utpannas tvaṃ guṇaśreṣṭho mama rāmātmajaḥ priyaḥ // RamS_2,3.23 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338295 (0.0):
2.003.023a jyeṣṭhāyām asi me patnyāṃ sadṛśyāṃ sadṛśaḥ sutaḥ / 2.003.023c utpannas tvaṃ guṇaśreṣṭho mama rāmātmajaḥ priyaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17155271 (0.055):
mama rāmātmajaḥ priyaḥ Ram_2,3.23d / mama roṣaprayuktānāṃ Ram_3,60.48a
2.003.024a tvayā yataḥ prajāś cemāḥ svaguṇair anurañjitāḥ / 2.003.024c tasmāt tvaṃ puṣyayogena yauvarājyam avāpnuhi
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043487 (0.0):
utpannas tvaṃ guṇaśreṣṭho % mama rāmātmajaḥ priyaḥ // Ram_2,3.23 // / tvayā yataḥ prajāś cemāḥ $ svaguṇair anurañjitāḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685754 (0.0):
utpannas tvaṃ guṇaśreṣṭho mama rāmātmajaḥ priyaḥ // Ram_2,3.23 // / tvayā yataḥ prajāś cemāḥ svaguṇair anurañjitāḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959307 (0.0):
utpannas tvaṃ guṇaśreṣṭho mama rāmātmajaḥ priyaḥ // RamS_2,3.23 // / tvayā yataḥ prajāś cemāḥ svaguṇair anurañjitāḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338304 (0.0):
2.003.023c utpannas tvaṃ guṇaśreṣṭho mama rāmātmajaḥ priyaḥ / 2.003.024a tvayā yataḥ prajāś cemāḥ svaguṇair anurañjitāḥ
2.003.025a kāmatas tvaṃ prakṛtyaiva vinīto guṇavān asi
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043494 (0.0):
tasmāt tvaṃ puṣyayogena % yauvarājyam avāpnuhi // Ram_2,3.24 // / kāmatas tvaṃ prakṛtyaiva $ vinīto guṇavān asi &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685761 (0.0):
tasmāt tvaṃ puṣyayogena yauvarājyam avāpnuhi // Ram_2,3.24 // / kāmatas tvaṃ prakṛtyaiva vinīto guṇavān asi /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959315 (0.0):
tasmāt tvaṃ puṣyayogena yauvarājyam avāpnuhi // RamS_2,3.24 // / kāmatas tvaṃ prakṛtyaiva vinīto guṇavān asi /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338311 (0.0):
2.003.024c tasmāt tvaṃ puṣyayogena yauvarājyam avāpnuhi / 2.003.025a kāmatas tvaṃ prakṛtyaiva vinīto guṇavān asi
2.003.025c guṇavaty api tu snehāt putra vakṣyāmi te hitam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043500 (0.0):
kāmatas tvaṃ prakṛtyaiva $ vinīto guṇavān asi & / guṇavaty api tu snehāt % putra vakṣyāmi te hitam // Ram_2,3.25 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685767 (0.0):
kāmatas tvaṃ prakṛtyaiva vinīto guṇavān asi / / guṇavaty api tu snehāt putra vakṣyāmi te hitam // Ram_2,3.25 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959321 (0.0):
kāmatas tvaṃ prakṛtyaiva vinīto guṇavān asi / / guṇavaty api tu snehāt putra vakṣyāmi te hitam // RamS_2,3.25 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338317 (0.0):
2.003.025a kāmatas tvaṃ prakṛtyaiva vinīto guṇavān asi / 2.003.025c guṇavaty api tu snehāt putra vakṣyāmi te hitam
2.003.026a bhūyo vinayam āsthāya bhava nityaṃ jitendriyaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043507 (0.0):
guṇavaty api tu snehāt % putra vakṣyāmi te hitam // Ram_2,3.25 // / bhūyo vinayam āsthāya $ bhava nityaṃ jitendriyaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685774 (0.0):
guṇavaty api tu snehāt putra vakṣyāmi te hitam // Ram_2,3.25 // / bhūyo vinayam āsthāya bhava nityaṃ jitendriyaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959328 (0.0):
guṇavaty api tu snehāt putra vakṣyāmi te hitam // RamS_2,3.25 // / bhūyo vinayam āsthāya bhava nityaṃ jitendriyaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338323 (0.0):
2.003.025c guṇavaty api tu snehāt putra vakṣyāmi te hitam / 2.003.026a bhūyo vinayam āsthāya bhava nityaṃ jitendriyaḥ
2.003.026c kāmakrodhasamutthāni tyajethā vyasanāni ca / 2.003.027a parokṣayā vartamāno vṛttyā pratyakṣayā tathā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043517 (0.0):
bhūyo vinayam āsthāya $ bhava nityaṃ jitendriyaḥ & / kāmakrodhasamutthāni % tyajethā vyasanāni ca // Ram_2,3.26 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685784 (0.0):
bhūyo vinayam āsthāya bhava nityaṃ jitendriyaḥ / / kāmakrodhasamutthāni tyajethā vyasanāni ca // Ram_2,3.26 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959338 (0.0):
bhūyo vinayam āsthāya bhava nityaṃ jitendriyaḥ / / kāmakrodhasamutthāni tyajethā vyasanāni ca // RamS_2,3.26 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338332 (0.0):
2.003.026a bhūyo vinayam āsthāya bhava nityaṃ jitendriyaḥ / 2.003.026c kāmakrodhasamutthāni tyajethā vyasanāni ca
2.003.027c amātyaprabhṛtīḥ sarvāḥ prakṛtīś cānurañjaya / 2.003.028a tuṣṭānuraktaprakṛtir yaḥ pālayati medinīm
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043528 (0.0):
parokṣayā vartamāno $ vṛttyā pratyakṣayā tathā & / amātyaprabhṛtīḥ sarvāḥ % prakṛtīś cānurañjaya // Ram_2,3.27 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685795 (0.0):
parokṣayā vartamāno vṛttyā pratyakṣayā tathā / / amātyaprabhṛtīḥ sarvāḥ prakṛtīś cānurañjaya // Ram_2,3.27 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959346 (0.0):
parokṣayā vartamāno vṛttyā pratyakṣayā tathā / / amātyaprabhṛtīḥ sarvāḥ prakṛtīś cānurañjaya // RamS_2,3.27 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338342 (0.0):
2.003.027a parokṣayā vartamāno vṛttyā pratyakṣayā tathā / 2.003.027c amātyaprabhṛtīḥ sarvāḥ prakṛtīś cānurañjaya
2.003.028c tasya nandanti mitrāṇi labdhvāmṛtam ivāmarāḥ / 2.003.028e tasmāt putra tvam ātmānaṃ niyamyaiva samācara
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043531 (0.0):
tuṣṭānuraktaprakṛtir $ yaḥ pālayati medinīm & / tasya nandanti mitrāṇi % labdhvāmṛtam ivāmarāḥ \
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685806 (0.0):
tuṣṭānuraktaprakṛtir yaḥ pālayati medinīm / / tasya nandanti mitrāṇi labdhvāmṛtam ivāmarāḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959360 (0.0):
tasya nandanti mitrāṇi labdhvāmṛtam ivāmarāḥ / / tasmāt putra tvam ātmānaṃ niyamyaiva samācara // RamS_2,3.28 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338353 (0.0):
2.003.028a tuṣṭānuraktaprakṛtir yaḥ pālayati medinīm / 2.003.028c tasya nandanti mitrāṇi labdhvāmṛtam ivāmarāḥ
2.003.029a tac chrutvā suhṛdas tasya rāmasya priyakāriṇaḥ / 2.003.029c tvaritāḥ śīghram abhyetya kausalyāyai nyavedayan
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043550 (0.0):
tac chrutvā suhṛdas tasya $ rāmasya priyakāriṇaḥ & / tvaritāḥ śīghram abhyetya % kausalyāyai nyavedayan // Ram_2,3.29 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685817 (0.0):
tasmāt putra tvam ātmānaṃ niyamyaiva samācara // Ram_2,3.28 // / tac chrutvā suhṛdas tasya rāmasya priyakāriṇaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959371 (0.0):
tasmāt putra tvam ātmānaṃ niyamyaiva samācara // RamS_2,3.28 // / tac chrutvā suhṛdas tasya rāmasya priyakāriṇaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338363 (0.0):
2.003.028e tasmāt putra tvam ātmānaṃ niyamyaiva samācara / 2.003.029a tac chrutvā suhṛdas tasya rāmasya priyakāriṇaḥ
2.003.030a sā hiraṇyaṃ ca gāś caiva ratnāni vividhāni ca / 2.003.030c vyādideśa priyākhyebhyaḥ kausalyā pramadottamā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043559 (0.0):
tvaritāḥ śīghram abhyetya % kausalyāyai nyavedayan // Ram_2,3.29 // / sā hiraṇyaṃ ca gāś caiva $ ratnāni vividhāni ca &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685826 (0.0):
tvaritāḥ śīghram abhyetya kausalyāyai nyavedayan // Ram_2,3.29 // / sā hiraṇyaṃ ca gāś caiva ratnāni vividhāni ca /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959380 (0.0):
tvaritāḥ śīghram abhyetya kausalyāyai nyavedayan // RamS_2,3.29 // / sā hiraṇyaṃ ca gāś caiva ratnāni vividhāni ca /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338373 (0.0):
2.003.029c tvaritāḥ śīghram abhyetya kausalyāyai nyavedayan / 2.003.030a sā hiraṇyaṃ ca gāś caiva ratnāni vividhāni ca
2.003.031a athābhivādya rājānaṃ ratham āruhya rāghavaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043568 (0.0):
vyādideśa priyākhyebhyaḥ % kausalyā pramadottamā // Ram_2,3.30 // / athābhivādya rājānaṃ $ ratham āruhya rāghavaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685835 (0.0):
vyādideśa priyākhyebhyaḥ kausalyā pramadottamā // Ram_2,3.30 // / athābhivādya rājānaṃ ratham āruhya rāghavaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959389 (0.0):
vyādideśa priyākhyebhyaḥ kausalyā pramadottamā // RamS_2,3.30 // / athābhivādya rājānaṃ ratham āruhya rāghavaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338379 (0.0):
2.003.030c vyādideśa priyākhyebhyaḥ kausalyā pramadottamā / 2.003.031a athābhivādya rājānaṃ ratham āruhya rāghavaḥ
2.003.031c yayau svaṃ dyutimad veśma janaughaiḥ pratipūjitaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043575 (0.0):
athābhivādya rājānaṃ $ ratham āruhya rāghavaḥ & / yayau svaṃ dyutimad veśma % janaughaiḥ pratipūjitaḥ // Ram_2,3.31 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685842 (0.0):
athābhivādya rājānaṃ ratham āruhya rāghavaḥ / / yayau svaṃ dyutimad veśma janaughaiḥ pratipūjitaḥ // Ram_2,3.31 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959396 (0.0):
athābhivādya rājānaṃ ratham āruhya rāghavaḥ / / yayau svaṃ dyutimad veśma janaughaiḥ pratipūjitaḥ // RamS_2,3.31 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338386 (0.0):
2.003.031a athābhivādya rājānaṃ ratham āruhya rāghavaḥ / 2.003.031c yayau svaṃ dyutimad veśma janaughaiḥ pratipūjitaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17160349 (0.050):
yayau vākyam udīrayan Ram_2,43.15d / yayau svaṃ dyutimad veśma Ram_2,3.31c
2.003.032a te cāpi paurā nṛpater vacas tac; chrutvā tadā lābham iveṣṭam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043583 (0.0):
yayau svaṃ dyutimad veśma % janaughaiḥ pratipūjitaḥ // Ram_2,3.31 // / te cāpi paurā nṛpater vacas tac $ chrutvā tadā lābham iveṣṭam āpya &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685850 (0.0):
yayau svaṃ dyutimad veśma janaughaiḥ pratipūjitaḥ // Ram_2,3.31 // / te cāpi paurā nṛpater vacas tac chrutvā tadā lābham iveṣṭam āpya /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959404 (0.0):
yayau svaṃ dyutimad veśma janaughaiḥ pratipūjitaḥ // RamS_2,3.31 // / te cāpi paurā nṛpater vacas tacchrutvā tadā lābham iveṣṭam āpya /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338394 (0.0):
2.003.031c yayau svaṃ dyutimad veśma janaughaiḥ pratipūjitaḥ / 2.003.032a te cāpi paurā nṛpater vacas tac; chrutvā tadā lābham iveṣṭam
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17123241 (0.036):
chetsyate samare bāhū Ram_3,67.15c / chrutvā tadā lābham iveṣṭam āpya Ram_2,3.32b
āpya / 2.003.032c narendram āmantya gṛhāṇi gatvā; devān samānarcur atīva hṛṣṭāḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043592 (0.0):
te cāpi paurā nṛpater vacas tac $ chrutvā tadā lābham iveṣṭam āpya & / narendram āmantrya gṛhāṇi gatvā % devān samānarcur atīva hṛṣṭāḥ //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685859 (0.0):
te cāpi paurā nṛpater vacas tac chrutvā tadā lābham iveṣṭam āpya / / narendram āmantrya gṛhāṇi gatvā devān samānarcur atīva hṛṣṭāḥ //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338403 (0.0):
2.003.032a te cāpi paurā nṛpater vacas tac; chrutvā tadā lābham iveṣṭam / āpya / 2.003.032c narendram āmantya gṛhāṇi gatvā; devān samānarcur atīva hṛṣṭāḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959411 (0.030):
te cāpi paurā nṛpater vacas tacchrutvā tadā lābham iveṣṭam āpya / / narendram āmantrya gṛhāṇi gatvā devān samānarcur atīva hṛṣṭāḥ //
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17135398 (0.061):
devān samānarcur atīva hṛṣṭāḥ Ram_2,3.32d / devāraṇyopame vane Ram_3,69.23b
2.004.001a gateṣv atha nṛpo bhūyaḥ paureṣu saha mantribhiḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043599 (0.0):
narendram āmantrya gṛhāṇi gatvā % devān samānarcur atīva hṛṣṭāḥ // / Ram_2,3.32 // / gateṣv atha nṛpo bhūyaḥ $ paureṣu saha mantribhiḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685866 (0.0):
narendram āmantrya gṛhāṇi gatvā devān samānarcur atīva hṛṣṭāḥ // / Ram_2,3.32 // / gateṣv atha nṛpo bhūyaḥ paureṣu saha mantribhiḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959423 (0.0):
gateṣv atha nṛpo bhūyaḥ paureṣu saha mantribhiḥ / / mantrayitvā tataś cakre niścayajñaḥ sa niścayam // RamS_2,4.1 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338409 (0.0):
2.003.032c narendram āmantya gṛhāṇi gatvā; devān samānarcur atīva hṛṣṭāḥ / 2.004.001a gateṣv atha nṛpo bhūyaḥ paureṣu saha mantribhiḥ
2.004.001c mantrayitvā tataś cakre niścayajñaḥ sa niścayam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043606 (0.0):
gateṣv atha nṛpo bhūyaḥ $ paureṣu saha mantribhiḥ & / mantrayitvā tataś cakre % niścayajñaḥ sa niścayam // Ram_2,4.1 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685873 (0.0):
gateṣv atha nṛpo bhūyaḥ paureṣu saha mantribhiḥ / / mantrayitvā tataś cakre niścayajñaḥ sa niścayam // Ram_2,4.1 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959428 (0.0):
gateṣv atha nṛpo bhūyaḥ paureṣu saha mantribhiḥ / / mantrayitvā tataś cakre niścayajñaḥ sa niścayam // RamS_2,4.1 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338416 (0.0):
2.004.001a gateṣv atha nṛpo bhūyaḥ paureṣu saha mantribhiḥ / 2.004.001c mantrayitvā tataś cakre niścayajñaḥ sa niścayam
2.004.002a śva eva puṣyo bhavitā śvo 'bhiṣecyeta me sutaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338422 (0.0):
2.004.001c mantrayitvā tataś cakre niścayajñaḥ sa niścayam / 2.004.002a śva eva puṣyo bhavitā śvo 'bhiṣecyeta me sutaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043611 (0.012):
mantrayitvā tataś cakre % niścayajñaḥ sa niścayam // Ram_2,4.1 // / śva eva puṣyo bhavitā $ śvo 'bhiṣecyas tu me sutaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685878 (0.012):
mantrayitvā tataś cakre niścayajñaḥ sa niścayam // Ram_2,4.1 // / śva eva puṣyo bhavitā śvo 'bhiṣecyas tu me sutaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959432 (0.030):
mantrayitvā tataś cakre niścayajñaḥ sa niścayam // RamS_2,4.1 // / śva eva puṣyo bhavitā śvo 'bhiṣecyas tu me sutaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19922424 (0.062):
03,261.015d*1244_01 śva eṣa puṣyo bhavitā yatra rāmaḥ suto mayā
2.004.002c rāmo rājīvatāmrākṣo yauvarājya iti prabhuḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043621 (0.0):
śva eva puṣyo bhavitā $ śvo 'bhiṣecyas tu me sutaḥ & / rāmo rājīvatāmrākṣo % yauvarājya iti prabhuḥ // Ram_2,4.2 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685888 (0.0):
śva eva puṣyo bhavitā śvo 'bhiṣecyas tu me sutaḥ / / rāmo rājīvatāmrākṣo yauvarājya iti prabhuḥ // Ram_2,4.2 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959444 (0.0):
śva eva puṣyo bhavitā śvo 'bhiṣecyas tu me sutaḥ / / rāmo rājīvatāmrākṣo yauvarājya iti prabhuḥ // RamS_2,4.2 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338428 (0.0):
2.004.002a śva eva puṣyo bhavitā śvo 'bhiṣecyeta me sutaḥ / 2.004.002c rāmo rājīvatāmrākṣo yauvarājya iti prabhuḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17166193 (0.046):
rāmo rājā bhaviṣyati Ram_2,73.12d / rāmo rājīvatāmrākṣo Ram_2,4.2c
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3062054 (0.048):
ity evaṃ māṃ mahārāja $ bruvann eva mahāyaśāḥ & / rāmo rājīvatāmrākṣo % bhṛśam aśrūṇy avartayat // Ram_2,52.17 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7704319 (0.048):
ity evaṃ māṃ mahārāja bruvann eva mahāyaśāḥ / / rāmo rājīvatāmrākṣo bhṛśam aśrūṇy avartayat // Ram_2,52.17 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10978020 (0.048):
ity evaṃ māṃ mahārāja bruvann eva mahāyaśāḥ / / rāmo rājīvatāmrākṣo bhṛśam aśrūṇy avartayat // RamS_2,52.17 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4278364 (0.048):
2.052.017a ity evaṃ māṃ mahārāja bruvann eva mahāyaśāḥ / 2.052.017c rāmo rājīvatāmrākṣo bhṛśam aśrūṇy avartayat
2.004.003a athāntargṛham āviśya rājā daśarathas tadā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043627 (0.0):
rāmo rājīvatāmrākṣo % yauvarājya iti prabhuḥ // Ram_2,4.2 // / athāntargṛham āviśya $ rājā daśarathas tadā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685894 (0.0):
rāmo rājīvatāmrākṣo yauvarājya iti prabhuḥ // Ram_2,4.2 // / athāntargṛham āviśya rājā daśarathas tadā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959451 (0.0):
rāmo rājīvatāmrākṣo yauvarājya iti prabhuḥ // RamS_2,4.2 // / athāntargṛham āviśya rājā daśarathas tadā /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338435 (0.0):
2.004.002c rāmo rājīvatāmrākṣo yauvarājya iti prabhuḥ / 2.004.003a athāntargṛham āviśya rājā daśarathas tadā
2.004.003c sūtam ājñāpayām āsa rāmaṃ punar ihānaya
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338442 (0.0):
2.004.003a athāntargṛham āviśya rājā daśarathas tadā / 2.004.003c sūtam ājñāpayām āsa rāmaṃ punar ihānaya
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043635 (0.016):
athāntargṛham āviśya $ rājā daśarathas tadā & / sūtam ājñāpayāmāsa % rāmaṃ punar ihānaya // Ram_2,4.3 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685902 (0.016):
athāntargṛham āviśya rājā daśarathas tadā / / sūtam ājñāpayāmāsa rāmaṃ punar ihānaya // Ram_2,4.3 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959457 (0.044):
athāntargṛham āviśya rājā daśarathas tadā / / sūtam ājñāpayāmāsa rāmaṃ punar ihānaya // RamS_2,4.3 //
2.004.004a pratigṛhya sa tadvākyaṃ sūtaḥ punar upāyayau
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043641 (0.0):
sūtam ājñāpayāmāsa % rāmaṃ punar ihānaya // Ram_2,4.3 // / pratigṛhya sa tadvākyaṃ $ sūtaḥ punar upāyayau &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685908 (0.0):
sūtam ājñāpayāmāsa rāmaṃ punar ihānaya // Ram_2,4.3 // / pratigṛhya sa tadvākyaṃ sūtaḥ punar upāyayau /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959465 (0.0):
sūtam ājñāpayāmāsa rāmaṃ punar ihānaya // RamS_2,4.3 // / pratigṛhya sa tadvākyaṃ sūtaḥ punar upāyayau /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338448 (0.0):
2.004.003c sūtam ājñāpayām āsa rāmaṃ punar ihānaya / 2.004.004a pratigṛhya sa tadvākyaṃ sūtaḥ punar upāyayau
2.004.004c rāmasya bhavanaṃ śīghraṃ rāmam ānayituṃ punaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338454 (0.0):
2.004.004a pratigṛhya sa tadvākyaṃ sūtaḥ punar upāyayau / 2.004.004c rāmasya bhavanaṃ śīghraṃ rāmam ānayituṃ punaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043648 (5.960):
pratigṛhya sa tadvākyaṃ $ sūtaḥ punar upāyayau & / rāmasya bhavanaṃ śīghraṃ % rāmam ānayituṃ punaḥ // Ram_2,4.4 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685915 (5.960):
pratigṛhya sa tadvākyaṃ sūtaḥ punar upāyayau / / rāmasya bhavanaṃ śīghraṃ rāmam ānayituṃ punaḥ // Ram_2,4.4 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959471 (5.960):
pratigṛhya sa tadvākyaṃ sūtaḥ punar upāyayau / / rāmasya bhavanaṃ śīghraṃ rāmam ānayituṃ punaḥ // RamS_2,4.4 //
2.004.005a dvāḥsthair āveditaṃ tasya rāmāyāgamanaṃ punaḥ / 2.004.005c śrutvaiva cāpi rāmas taṃ prāptaṃ śaṅkānvito 'bhavat
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043659 (0.0):
rāmasya bhavanaṃ śīghraṃ % rāmam ānayituṃ punaḥ // Ram_2,4.4 // / dvāḥsthair āveditaṃ tasya $ rāmāyāgamanaṃ punaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685926 (0.0):
rāmasya bhavanaṃ śīghraṃ rāmam ānayituṃ punaḥ // Ram_2,4.4 // / dvāḥsthair āveditaṃ tasya rāmāyāgamanaṃ punaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959482 (0.0):
rāmasya bhavanaṃ śīghraṃ rāmam ānayituṃ punaḥ // RamS_2,4.4 // / dvāḥsthair āveditaṃ tasya rāmāyāgamanaṃ punaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338465 (0.0):
2.004.004c rāmasya bhavanaṃ śīghraṃ rāmam ānayituṃ punaḥ / 2.004.005a dvāḥsthair āveditaṃ tasya rāmāyāgamanaṃ punaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17149292 (0.051):
prāptaṃ rāmaṃ salakṣmaṇam Ram_3,11.9b / prāptaṃ śaṅkānvito 'bhavat Ram_2,4.5d
2.004.006a praveśya cainaṃ tvaritaṃ rāmo vacanam abravīt
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043666 (0.0):
śrutvaiva cāpi rāmas taṃ % prāptaṃ śaṅkānvito 'bhavat // Ram_2,4.5 // / praveśya cainaṃ tvaritaṃ $ rāmo vacanam abravīt &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685933 (0.0):
śrutvaiva cāpi rāmas taṃ prāptaṃ śaṅkānvito 'bhavat // Ram_2,4.5 // / praveśya cainaṃ tvaritaṃ rāmo vacanam abravīt /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959490 (0.0):
śrutvaiva cāpi rāmas taṃ prāptaṃ śaṅkānvito 'bhavat // RamS_2,4.5 // / praveśya cainaṃ tvaritaṃ rāmo vacanam abravīt /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338471 (0.0):
2.004.005c śrutvaiva cāpi rāmas taṃ prāptaṃ śaṅkānvito 'bhavat / 2.004.006a praveśya cainaṃ tvaritaṃ rāmo vacanam abravīt
2.004.006c yad āgamanakṛtyaṃ te bhūyas tad brūhy aśeṣataḥ / 2.004.007a tam uvāca tataḥ sūto rājā tvāṃ draṣṭum icchati
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043671 (0.0):
praveśya cainaṃ tvaritaṃ $ rāmo vacanam abravīt & / yad āgamanakṛtyaṃ te % bhūyas tad brūhy aśeṣataḥ // Ram_2,4.6 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043680 (0.0):
yad āgamanakṛtyaṃ te % bhūyas tad brūhy aśeṣataḥ // Ram_2,4.6 // / tam uvāca tataḥ sūto $ rājā tvāṃ draṣṭum icchati &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685938 (0.0):
praveśya cainaṃ tvaritaṃ rāmo vacanam abravīt / / yad āgamanakṛtyaṃ te bhūyas tad brūhy aśeṣataḥ // Ram_2,4.6 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685947 (0.0):
yad āgamanakṛtyaṃ te bhūyas tad brūhy aśeṣataḥ // Ram_2,4.6 // / tam uvāca tataḥ sūto rājā tvāṃ draṣṭum icchati /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959494 (0.0):
praveśya cainaṃ tvaritaṃ rāmo vacanam abravīt / / yad āgamanakṛtyaṃ te bhūyas tad brūhy aśeṣataḥ // RamS_2,4.6 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338484 (0.0):
2.004.006a praveśya cainaṃ tvaritaṃ rāmo vacanam abravīt / 2.004.006c yad āgamanakṛtyaṃ te bhūyas tad brūhy aśeṣataḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959504 (1.192):
yad āgamanakṛtyaṃ te bhūyas tad brūhy aśeṣataḥ // RamS_2,4.6 // / tam uvāca tataḥ sūto rājā tvāṃ draṣṭum icchati /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15359196 (0.052):
kiṃ kiṃ dhairyaṃ kṛtaṃ tena $ brūhi sarvam aśeṣataḥ & / sūta uvāca
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7252957 (0.052):
kiṃ kiṃ dhairyaṃ kṛtaṃ tena brūhi sarvam aśeṣataḥ / / sūta uvāca
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17164015 (0.062):
rājā tvāṃ draṣṭum icchati Ram_2,4.7b / rājā daṇḍadharo guruḥ Ram_3,1.17d
2.004.007c śrutvā pramāṇam atra tvaṃ gamanāyetarāya vā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043686 (0.0):
tam uvāca tataḥ sūto $ rājā tvāṃ draṣṭum icchati & / śrutvā pramāṇam atra tvaṃ % gamanāyetarāya vā // Ram_2,4.7 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685953 (0.0):
tam uvāca tataḥ sūto rājā tvāṃ draṣṭum icchati / / śrutvā pramāṇam atra tvaṃ gamanāyetarāya vā // Ram_2,4.7 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959509 (0.0):
tam uvāca tataḥ sūto rājā tvāṃ draṣṭum icchati / / śrutvā pramāṇam atra tvaṃ gamanāyetarāya vā // RamS_2,4.7 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338490 (0.0):
2.004.007a tam uvāca tataḥ sūto rājā tvāṃ draṣṭum icchati / 2.004.007c śrutvā pramāṇam atra tvaṃ gamanāyetarāya vā
2.004.008a iti sūtavacaḥ śrutvā rāmo 'tha tvarayānvitaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043694 (0.0):
śrutvā pramāṇam atra tvaṃ % gamanāyetarāya vā // Ram_2,4.7 // / iti sūtavacaḥ śrutvā $ rāmo 'tha tvarayānvitaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685961 (0.0):
śrutvā pramāṇam atra tvaṃ gamanāyetarāya vā // Ram_2,4.7 // / iti sūtavacaḥ śrutvā rāmo 'tha tvarayānvitaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959518 (0.0):
śrutvā pramāṇam atra tvaṃ gamanāyetarāya vā // RamS_2,4.7 // / iti sūtavacaḥ śrutvā rāmo 'tha tvarayānvitaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338497 (0.0):
2.004.007c śrutvā pramāṇam atra tvaṃ gamanāyetarāya vā / 2.004.008a iti sūtavacaḥ śrutvā rāmo 'tha tvarayānvitaḥ
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22269586 (0.053):
7.093.003c rāmaṃ didṛkṣur āyātaḥ kāryeṇa hi mahābala / 7.093.004a tasya tadvacanaṃ śrutvā saumitris tvarayānvitaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17166028 (0.062):
rāmo 'tha tvarayānvitaḥ Ram_2,4.8b / rāmo 'tha sahasaumitrir Ram_3,64.32a
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4599972 (0.063):
pravaktumupacakrāma gaṇeśaṃ tvarayānvitaḥ / / rāma uvāca / gatvā hyantaḥpuraṃ bhrātaḥ praṇamya jagadīśvarau // BndP_2,41.37 //
2.004.008c prayayau rājabhavanaṃ punar draṣṭuṃ nareśvaram
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043699 (0.0):
iti sūtavacaḥ śrutvā $ rāmo 'tha tvarayānvitaḥ & / prayayau rājabhavanaṃ % punar draṣṭuṃ nareśvaram // Ram_2,4.8 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685966 (0.0):
iti sūtavacaḥ śrutvā rāmo 'tha tvarayānvitaḥ / / prayayau rājabhavanaṃ punar draṣṭuṃ nareśvaram // Ram_2,4.8 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959522 (0.0):
iti sūtavacaḥ śrutvā rāmo 'tha tvarayānvitaḥ / / prayayau rājabhavanaṃ punar draṣṭuṃ nareśvaram // RamS_2,4.8 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338502 (0.0):
2.004.008a iti sūtavacaḥ śrutvā rāmo 'tha tvarayānvitaḥ / 2.004.008c prayayau rājabhavanaṃ punar draṣṭuṃ nareśvaram
2.004.009a taṃ śrutvā samanuprāptaṃ rāmaṃ daśaratho nṛpaḥ / 2.004.009c praveśayām āsa gṛhaṃ vivikṣuḥ priyam uttamam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338513 (0.0):
2.004.008c prayayau rājabhavanaṃ punar draṣṭuṃ nareśvaram / 2.004.009a taṃ śrutvā samanuprāptaṃ rāmaṃ daśaratho nṛpaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043710 (0.008):
prayayau rājabhavanaṃ % punar draṣṭuṃ nareśvaram // Ram_2,4.8 // / taṃ śrutvā samanuprāptaṃ $ rāmaṃ daśaratho nṛpaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685977 (0.008):
prayayau rājabhavanaṃ punar draṣṭuṃ nareśvaram // Ram_2,4.8 // / taṃ śrutvā samanuprāptaṃ rāmaṃ daśaratho nṛpaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959534 (0.008):
prayayau rājabhavanaṃ punar draṣṭuṃ nareśvaram // RamS_2,4.8 // / taṃ śrutvā samanuprāptaṃ rāmaṃ daśaratho nṛpaḥ /
2.004.010a praviśann eva ca śrīmān rāghavo bhavanaṃ pituḥ / 2.004.010c dadarśa pitaraṃ dūrāt praṇipatya kṛtāñjaliḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043721 (0.0):
praveśayāmāsa gṛhaṃ % vivikṣuḥ priyam uttamam // Ram_2,4.9 // / praviśann eva ca śrīmān $ rāghavo bhavanaṃ pituḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685988 (0.0):
praveśayāmāsa gṛhaṃ vivikṣuḥ priyam uttamam // Ram_2,4.9 // / praviśann eva ca śrīmān rāghavo bhavanaṃ pituḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959545 (0.0):
praveśayāmāsa gṛhaṃ vivikṣuḥ priyam uttamam // RamS_2,4.9 // / praviśann eva ca śrīmān rāghavo bhavanaṃ pituḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338523 (0.0):
2.004.009c praveśayām āsa gṛhaṃ vivikṣuḥ priyam uttamam / 2.004.010a praviśann eva ca śrīmān rāghavo bhavanaṃ pituḥ
2.004.011a praṇamantaṃ samutthāpya taṃ pariṣvajya bhūmipaḥ / 2.004.011c pradiśya cāsmai ruciram āsanaṃ punar abravīt
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043731 (0.0):
dadarśa pitaraṃ dūrāt % praṇipatya kṛtāñjaliḥ // Ram_2,4.10 // / praṇamantaṃ samutthāpya $ taṃ pariṣvajya bhūmipaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685998 (0.0):
dadarśa pitaraṃ dūrāt praṇipatya kṛtāñjaliḥ // Ram_2,4.10 // / praṇamantaṃ samutthāpya taṃ pariṣvajya bhūmipaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959554 (0.0):
dadarśa pitaraṃ dūrāt praṇipatya kṛtāñjaliḥ // RamS_2,4.10 // / praṇamantaṃ samutthāpya taṃ pariṣvajya bhūmipaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338531 (0.0):
2.004.010c dadarśa pitaraṃ dūrāt praṇipatya kṛtāñjaliḥ / 2.004.011a praṇamantaṃ samutthāpya taṃ pariṣvajya bhūmipaḥ
2.004.012a rāma vṛddho 'smi dīrghāyur bhuktā bhogā mayepsitāḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043741 (0.0):
pradiśya cāsmai ruciram % āsanaṃ punar abravīt // Ram_2,4.11 // / rāma vṛddho 'smi dīrghāyur $ bhuktā bhogā mayepsitāḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686008 (0.0):
pradiśya cāsmai ruciram āsanaṃ punar abravīt // Ram_2,4.11 // / rāma vṛddho 'smi dīrghāyur bhuktā bhogā mayepsitāḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959565 (0.0):
pradiśya cāsmai ruciram āsanaṃ punar abravīt // RamS_2,4.11 // / rāma vṛddho 'smi dīrghāyur bhuktā bhogā mayepsitāḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338541 (0.0):
2.004.011c pradiśya cāsmai ruciram āsanaṃ punar abravīt / 2.004.012a rāma vṛddho 'smi dīrghāyur bhuktā bhogā mayepsitāḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17164839 (0.028):
rāmavṛttāntakāraṇāt Ram_2,52.1d / rāma vṛddho 'smi dīrghāyur Ram_2,4.12a
2.004.012c annavadbhiḥ kratuśatais tatheṣṭaṃ bhūridakṣiṇaiḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043747 (0.0):
rāma vṛddho 'smi dīrghāyur $ bhuktā bhogā mayepsitāḥ & / annavadbhiḥ kratuśatais % tatheṣṭaṃ bhūridakṣiṇaiḥ // Ram_2,4.12 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686014 (0.0):
rāma vṛddho 'smi dīrghāyur bhuktā bhogā mayepsitāḥ / / annavadbhiḥ kratuśatais tatheṣṭaṃ bhūridakṣiṇaiḥ // Ram_2,4.12 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959571 (0.0):
rāma vṛddho 'smi dīrghāyur bhuktā bhogā mayepsitāḥ / / annavadbhiḥ kratuśatais tatheṣṭaṃ bhūridakṣiṇaiḥ // RamS_2,4.12 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338547 (0.0):
2.004.012a rāma vṛddho 'smi dīrghāyur bhuktā bhogā mayepsitāḥ / 2.004.012c annavadbhiḥ kratuśatais tatheṣṭaṃ bhūridakṣiṇaiḥ
2.004.013a jātam iṣṭam apatyaṃ me tvam adyānupamaṃ bhuvi
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043757 (0.0):
annavadbhiḥ kratuśatais % tatheṣṭaṃ bhūridakṣiṇaiḥ // Ram_2,4.12 // / jātam iṣṭam apatyaṃ me $ tvam adyānupamaṃ bhuvi &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686024 (0.0):
annavadbhiḥ kratuśatais tatheṣṭaṃ bhūridakṣiṇaiḥ // Ram_2,4.12 // / jātam iṣṭam apatyaṃ me tvam adyānupamaṃ bhuvi /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959581 (0.0):
annavadbhiḥ kratuśatais tatheṣṭaṃ bhūridakṣiṇaiḥ // RamS_2,4.12 // / jātam iṣṭam apatyaṃ me tvam adyānupamaṃ bhuvi /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338556 (0.0):
2.004.012c annavadbhiḥ kratuśatais tatheṣṭaṃ bhūridakṣiṇaiḥ / 2.004.013a jātam iṣṭam apatyaṃ me tvam adyānupamaṃ bhuvi
2.004.013c dattam iṣṭam adhītaṃ ca mayā puruṣasattama
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043761 (0.0):
jātam iṣṭam apatyaṃ me $ tvam adyānupamaṃ bhuvi & / dattam iṣṭam adhītaṃ ca % mayā puruṣasattama // Ram_2,4.13 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686028 (0.0):
jātam iṣṭam apatyaṃ me tvam adyānupamaṃ bhuvi / / dattam iṣṭam adhītaṃ ca mayā puruṣasattama // Ram_2,4.13 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959583 (0.0):
jātam iṣṭam apatyaṃ me tvam adyānupamaṃ bhuvi / / dattam iṣṭam adhītaṃ ca mayā puruṣasattama // RamS_2,4.13 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338562 (0.0):
2.004.013a jātam iṣṭam apatyaṃ me tvam adyānupamaṃ bhuvi / 2.004.013c dattam iṣṭam adhītaṃ ca mayā puruṣasattama
2.004.014a anubhūtāni ceṣṭāni mayā vīra sukhāni ca / 2.004.014c devarṣi pitṛviprāṇām anṛṇo 'smi tathātmanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338572 (0.0):
2.004.013c dattam iṣṭam adhītaṃ ca mayā puruṣasattama / 2.004.014a anubhūtāni ceṣṭāni mayā vīra sukhāni ca
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043774 (5.960):
dattam iṣṭam adhītaṃ ca % mayā puruṣasattama // Ram_2,4.13 // / anubhūtāni ceṣṭāni $ mayā vīra sukhāni ca &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686041 (5.960):
dattam iṣṭam adhītaṃ ca mayā puruṣasattama // Ram_2,4.13 // / anubhūtāni ceṣṭāni mayā vīra sukhāni ca /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959598 (5.960):
dattam iṣṭam adhītaṃ ca mayā puruṣasattama // RamS_2,4.13 // / anubhūtāni ceṣṭāni mayā vīra sukhāni ca /
2.004.015a na kiṃ cin mama kartavyaṃ tavānyatrābhiṣecanāt
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043783 (0.0):
na kiṃcin mama kartavyaṃ $ tavānyatrābhiṣecanāt &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686050 (0.0):
na kiṃcin mama kartavyaṃ tavānyatrābhiṣecanāt /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959607 (0.0):
na kiṃcin mama kartavyaṃ tavānyatrābhiṣecanāt / / ato yat tvām ahaṃ brūyāṃ tan me tvaṃ kartum arhasi // RamS_2,4.15 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338580 (0.0):
2.004.014c devarṣi pitṛviprāṇām anṛṇo 'smi tathātmanaḥ / 2.004.015a na kiṃ cin mama kartavyaṃ tavānyatrābhiṣecanāt
2.004.015c ato yat tvām ahaṃ brūyāṃ tan me tvaṃ kartum arhasi
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043792 (0.0):
na kiṃcin mama kartavyaṃ $ tavānyatrābhiṣecanāt & / ato yat tvām ahaṃ brūyāṃ % tan me tvaṃ kartum arhasi // Ram_2,4.15 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686059 (0.0):
na kiṃcin mama kartavyaṃ tavānyatrābhiṣecanāt / / ato yat tvām ahaṃ brūyāṃ tan me tvaṃ kartum arhasi // Ram_2,4.15 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959615 (0.0):
na kiṃcin mama kartavyaṃ tavānyatrābhiṣecanāt / / ato yat tvām ahaṃ brūyāṃ tan me tvaṃ kartum arhasi // RamS_2,4.15 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338589 (0.0):
2.004.015a na kiṃ cin mama kartavyaṃ tavānyatrābhiṣecanāt / 2.004.015c ato yat tvām ahaṃ brūyāṃ tan me tvaṃ kartum arhasi
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19647474 (0.058):
01,099.033c ānṛśaṃsyena yad brūyāṃ tac chrutvā kartum arhasi
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17103585 (0.059):
ato bhūyo 'pi nedānīm Ram_2,41.20a / ato yat tvām ahaṃ brūyāṃ Ram_2,4.15c
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17127359 (0.061):
tan me tvaṃ kartum arhasi Ram_2,4.15d / tan me tvaṃ vaktum arhasi Ram_2,110.24d
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20141831 (0.064):
06,091.008c tvāṃ samāśritya durdharṣaṃ tan me kartuṃ tvam arhasi / 06,091.009a etac chrutvā tu vacanaṃ rājño bharatasattama
2.004.016a adya prakṛtayaḥ sarvās tvām icchanti narādhipam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043798 (0.0):
ato yat tvām ahaṃ brūyāṃ % tan me tvaṃ kartum arhasi // Ram_2,4.15 // / adya prakṛtayaḥ sarvās $ tvām icchanti narādhipam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686065 (0.0):
ato yat tvām ahaṃ brūyāṃ tan me tvaṃ kartum arhasi // Ram_2,4.15 // / adya prakṛtayaḥ sarvās tvām icchanti narādhipam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959622 (0.0):
ato yat tvām ahaṃ brūyāṃ tan me tvaṃ kartum arhasi // RamS_2,4.15 // / adya prakṛtayaḥ sarvās tvām icchanti narādhipam /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338594 (0.0):
2.004.015c ato yat tvām ahaṃ brūyāṃ tan me tvaṃ kartum arhasi / 2.004.016a adya prakṛtayaḥ sarvās tvām icchanti narādhipam
2.004.016c atas tvāṃ yuvarājānam abhiṣekṣyāmi putraka / 2.004.017a api cādyāśubhān rāma svapnān paśyāmi dāruṇān
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043809 (0.0):
adya prakṛtayaḥ sarvās $ tvām icchanti narādhipam & / atas tvāṃ yuvarājānam % abhiṣekṣyāmi putraka // Ram_2,4.16 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686076 (0.0):
adya prakṛtayaḥ sarvās tvām icchanti narādhipam / / atas tvāṃ yuvarājānam abhiṣekṣyāmi putraka // Ram_2,4.16 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959633 (0.0):
adya prakṛtayaḥ sarvās tvām icchanti narādhipam / / atas tvāṃ yuvarājānam abhiṣekṣyāmi putraka // RamS_2,4.16 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338604 (0.0):
2.004.016a adya prakṛtayaḥ sarvās tvām icchanti narādhipam / 2.004.016c atas tvāṃ yuvarājānam abhiṣekṣyāmi putraka
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17132776 (0.064):
tvām icchanti narādhipam Ram_2,4.16b / tvām idānīṃ didṛkṣate Ram_2,31.4d
2.004.017c sanirghātā maholkāś ca patantīha mahāsvanāḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043816 (0.0):
api cādyāśubhān rāma $ svapnān paśyāmi dāruṇān & / sanirghātā maholkāś ca % patantīha mahāsvanāḥ // Ram_2,4.17 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686083 (0.0):
api cādyāśubhān rāma svapnān paśyāmi dāruṇān / / sanirghātā maholkāś ca patantīha mahāsvanāḥ // Ram_2,4.17 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959640 (0.0):
api cādyāśubhān rāma svapnān paśyāmi dāruṇān / / sanirghātā maholkāś ca patantīha mahāsvanāḥ // RamS_2,4.17 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338611 (0.0):
2.004.017a api cādyāśubhān rāma svapnān paśyāmi dāruṇān / 2.004.017c sanirghātā maholkāś ca patantīha mahāsvanāḥ
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15483505 (0.053):
05,141.010c divaś colkāḥ patanty etāḥ sanirghātāḥ sakampanāḥ
2.004.018a avaṣṭabdhaṃ ca me rāma nakṣatraṃ dāruṇair grahaiḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043824 (0.0):
sanirghātā maholkāś ca % patantīha mahāsvanāḥ // Ram_2,4.17 // / avaṣṭabdhaṃ ca me rāma $ nakṣatraṃ dāruṇair grahaiḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686091 (0.0):
sanirghātā maholkāś ca patantīha mahāsvanāḥ // Ram_2,4.17 // / avaṣṭabdhaṃ ca me rāma nakṣatraṃ dāruṇair grahaiḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959648 (0.0):
sanirghātā maholkāś ca patantīha mahāsvanāḥ // RamS_2,4.17 // / avaṣṭabdhaṃ ca me rāma nakṣatraṃ dāruṇair grahaiḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338618 (0.0):
2.004.017c sanirghātā maholkāś ca patantīha mahāsvanāḥ / 2.004.018a avaṣṭabdhaṃ ca me rāma nakṣatraṃ dāruṇair grahaiḥ
2.004.018c āvedayanti daivajñāḥ sūryāṅgārakarāhubhiḥ / 2.004.019a prāyeṇa hi nimittānām īdṛśānāṃ samudbhave
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043834 (0.0):
avaṣṭabdhaṃ ca me rāma $ nakṣatraṃ dāruṇair grahaiḥ & / āvedayanti daivajñāḥ % sūryāṅgārakarāhubhiḥ // Ram_2,4.18 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686101 (0.0):
avaṣṭabdhaṃ ca me rāma nakṣatraṃ dāruṇair grahaiḥ / / āvedayanti daivajñāḥ sūryāṅgārakarāhubhiḥ // Ram_2,4.18 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959658 (0.0):
avaṣṭabdhaṃ ca me rāma nakṣatraṃ dāruṇair grahaiḥ / / āvedayanti daivajñāḥ sūryāṅgārakarāhubhiḥ // RamS_2,4.18 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338627 (0.0):
2.004.018a avaṣṭabdhaṃ ca me rāma nakṣatraṃ dāruṇair grahaiḥ / 2.004.018c āvedayanti daivajñāḥ sūryāṅgārakarāhubhiḥ
2.004.019c rājā vā mṛtyum āpnoti ghorāṃ vāpadam ṛcchati
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043840 (0.0):
prāyeṇa hi nimittānām $ īdṛśānāṃ samudbhave & / rājā vā mṛtyum āpnoti % ghorāṃ vāpadam ṛcchati // Ram_2,4.19 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686107 (0.0):
prāyeṇa hi nimittānām īdṛśānāṃ samudbhave / / rājā vā mṛtyum āpnoti ghorāṃ vāpadam ṛcchati // Ram_2,4.19 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959663 (0.0):
prāyeṇa hi nimittānām īdṛśānāṃ samudbhave / / rājā vā mṛtyum āpnoti ghorāṃ vāpadam ṛcchati // RamS_2,4.19 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338632 (0.0):
2.004.019a prāyeṇa hi nimittānām īdṛśānāṃ samudbhave / 2.004.019c rājā vā mṛtyum āpnoti ghorāṃ vāpadam ṛcchati
2.004.020a tad yāvad eva me ceto na vimuhyati rāghava
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043846 (0.0):
rājā vā mṛtyum āpnoti % ghorāṃ vāpadam ṛcchati // Ram_2,4.19 // / tad yāvad eva me ceto $ na vimuhyati rāghava &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686113 (0.0):
rājā vā mṛtyum āpnoti ghorāṃ vāpadam ṛcchati // Ram_2,4.19 // / tad yāvad eva me ceto na vimuhyati rāghava /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959670 (0.0):
rājā vā mṛtyum āpnoti ghorāṃ vāpadam ṛcchati // RamS_2,4.19 // / tad yāvad eva me ceto na vimuhyati rāghava /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338638 (0.0):
2.004.019c rājā vā mṛtyum āpnoti ghorāṃ vāpadam ṛcchati / 2.004.020a tad yāvad eva me ceto na vimuhyati rāghava
2.004.020c tāvad evābhiṣiñcasva calā hi prāṇināṃ matiḥ / 2.004.021a adya candro 'bhyupagataḥ puṣyāt pūrvaṃ punar vasum
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043860 (0.0):
tad yāvad eva me ceto $ na vimuhyati rāghava & / tāvad evābhiṣiñcasva % calā hi prāṇināṃ matiḥ // Ram_2,4.20 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686127 (0.0):
tad yāvad eva me ceto na vimuhyati rāghava / / tāvad evābhiṣiñcasva calā hi prāṇināṃ matiḥ // Ram_2,4.20 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959684 (0.0):
tāvad evābhiṣiñcasva calā hi prāṇināṃ matiḥ // RamS_2,4.20 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338651 (0.0):
2.004.020a tad yāvad eva me ceto na vimuhyati rāghava / 2.004.020c tāvad evābhiṣiñcasva calā hi prāṇināṃ matiḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959673 (0.024):
tad yāvad eva me ceto na vimuhyati rāghava / / tāvad evābhiṣiñcasva calā hi prāṇināṃ matiḥ // RamS_2,4.20 //
2.004.021c śvaḥ puṣya yogaṃ niyataṃ vakṣyante daivacintakāḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043867 (0.0):
adya candro 'bhyupagataḥ $ puṣyāt pūrvaṃ punar vasum & / śvaḥ puṣyayogaṃ niyataṃ % vakṣyante daivacintakāḥ // Ram_2,4.21 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686134 (0.0):
adya candro 'bhyupagataḥ puṣyāt pūrvaṃ punar vasum / / śvaḥ puṣyayogaṃ niyataṃ vakṣyante daivacintakāḥ // Ram_2,4.21 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959690 (0.0):
adya candro 'bhyupagataḥ puṣyāt pūrvaṃ punar vasum / / śvaḥ puṣyayogaṃ niyataṃ vakṣyante daivacintakāḥ // RamS_2,4.21 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338658 (0.0):
2.004.021a adya candro 'bhyupagataḥ puṣyāt pūrvaṃ punar vasum / 2.004.021c śvaḥ puṣya yogaṃ niyataṃ vakṣyante daivacintakāḥ
2.004.022a tatra puṣye 'bhiṣiñcasva manas tvarayatīva mām / 2.004.022c śvas tvāham abhiṣekṣyāmi yauvarājye paraṃtapa
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043879 (0.0):
śvaḥ puṣyayogaṃ niyataṃ % vakṣyante daivacintakāḥ // Ram_2,4.21 // / tatra puṣye 'bhiṣiñcasva $ manas tvarayatīva mām &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686146 (0.0):
śvaḥ puṣyayogaṃ niyataṃ vakṣyante daivacintakāḥ // Ram_2,4.21 // / tatra puṣye 'bhiṣiñcasva manas tvarayatīva mām /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959703 (0.0):
śvaḥ puṣyayogaṃ niyataṃ vakṣyante daivacintakāḥ // RamS_2,4.21 // / tatra puṣye 'bhiṣiñcasva manas tvarayatīva mām /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338669 (0.0):
2.004.021c śvaḥ puṣya yogaṃ niyataṃ vakṣyante daivacintakāḥ / 2.004.022a tatra puṣye 'bhiṣiñcasva manas tvarayatīva mām
2.004.023a tasmāt tvayādya vratinā niśeyaṃ niyatātmanā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043886 (0.0):
śvas tvāham abhiṣekṣyāmi % yauvarājye paraṃtapa // Ram_2,4.22 // / tasmāt tvayādya vratinā $ niśeyaṃ niyatātmanā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686153 (0.0):
śvas tvāham abhiṣekṣyāmi yauvarājye paraṃtapa // Ram_2,4.22 // / tasmāt tvayādya vratinā niśeyaṃ niyatātmanā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959710 (0.0):
śvas tvāham abhiṣekṣyāmi yauvarājye paraṃtapa // RamS_2,4.22 // / tasmāt tvayādya vratinā niśeyaṃ niyatātmanā /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338675 (0.0):
2.004.022c śvas tvāham abhiṣekṣyāmi yauvarājye paraṃtapa / 2.004.023a tasmāt tvayādya vratinā niśeyaṃ niyatātmanā
2.004.023c saha vadhvopavastavyā darbhaprastaraśāyinā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338681 (0.0):
2.004.023a tasmāt tvayādya vratinā niśeyaṃ niyatātmanā / 2.004.023c saha vadhvopavastavyā darbhaprastaraśāyinā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043892 (0.008):
tasmāt tvayādya vratinā $ niśeyaṃ niyatātmanā & / saha vadhvopavastavyā % darbhaprastaraśāyinā // Ram_2,4.23 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686159 (0.008):
tasmāt tvayādya vratinā niśeyaṃ niyatātmanā / / saha vadhvopavastavyā darbhaprastaraśāyinā // Ram_2,4.23 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959716 (0.008):
tasmāt tvayādya vratinā niśeyaṃ niyatātmanā / / saha vadhvopavastavyā darbhaprastaraśāyinā // RamS_2,4.23 //
2.004.024a suhṛdaś cāpramattās tvāṃ rakṣantv adya samantataḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043899 (0.0):
saha vadhvopavastavyā % darbhaprastaraśāyinā // Ram_2,4.23 // / suhṛdaś cāpramattās tvāṃ $ rakṣantv adya samantataḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686166 (0.0):
saha vadhvopavastavyā darbhaprastaraśāyinā // Ram_2,4.23 // / suhṛdaś cāpramattās tvāṃ rakṣantv adya samantataḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959723 (0.0):
saha vadhvopavastavyā darbhaprastaraśāyinā // RamS_2,4.23 // / suhṛdaś cāpramattās tvāṃ rakṣantv adya samantataḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338687 (0.0):
2.004.023c saha vadhvopavastavyā darbhaprastaraśāyinā / 2.004.024a suhṛdaś cāpramattās tvāṃ rakṣantv adya samantataḥ
2.004.024c bhavanti bahuvighnāni kāryāṇy evaṃvidhāni hi / 2.004.025a viproṣitaś ca bharato yāvad eva purād itaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043909 (0.0):
suhṛdaś cāpramattās tvāṃ $ rakṣantv adya samantataḥ & / bhavanti bahuvighnāni % kāryāṇy evaṃvidhāni hi // Ram_2,4.24 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686176 (0.0):
suhṛdaś cāpramattās tvāṃ rakṣantv adya samantataḥ / / bhavanti bahuvighnāni kāryāṇy evaṃvidhāni hi // Ram_2,4.24 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959733 (0.0):
suhṛdaś cāpramattās tvāṃ rakṣantv adya samantataḥ / / bhavanti bahuvighnāni kāryāṇy evaṃvidhāni hi // RamS_2,4.24 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338696 (0.0):
2.004.024a suhṛdaś cāpramattās tvāṃ rakṣantv adya samantataḥ / 2.004.024c bhavanti bahuvighnāni kāryāṇy evaṃvidhāni hi
2.004.025c tāvad evābhiṣekas te prāptakālo mato mama
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043915 (0.0):
viproṣitaś ca bharato $ yāvad eva purād itaḥ & / tāvad evābhiṣekas te % prāptakālo mato mama // Ram_2,4.25 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686182 (0.0):
viproṣitaś ca bharato yāvad eva purād itaḥ / / tāvad evābhiṣekas te prāptakālo mato mama // Ram_2,4.25 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959739 (0.0):
viproṣitaś ca bharato yāvad eva purād itaḥ / / tāvad evābhiṣekas te prāptakālo mato mama // RamS_2,4.25 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338702 (0.0):
2.004.025a viproṣitaś ca bharato yāvad eva purād itaḥ / 2.004.025c tāvad evābhiṣekas te prāptakālo mato mama
2.004.026a kāmaṃ khalu satāṃ vṛtte bhrātā te bharataḥ sthitaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043924 (0.0):
tāvad evābhiṣekas te % prāptakālo mato mama // Ram_2,4.25 // / kāmaṃ khalu satāṃ vṛtte $ bhrātā te bharataḥ sthitaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686191 (0.0):
tāvad evābhiṣekas te prāptakālo mato mama // Ram_2,4.25 // / kāmaṃ khalu satāṃ vṛtte bhrātā te bharataḥ sthitaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959748 (0.0):
tāvad evābhiṣekas te prāptakālo mato mama // RamS_2,4.25 // / kāmaṃ khalu satāṃ vṛtte bhrātā te bharataḥ sthitaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338710 (0.0):
2.004.025c tāvad evābhiṣekas te prāptakālo mato mama / 2.004.026a kāmaṃ khalu satāṃ vṛtte bhrātā te bharataḥ sthitaḥ
2.004.026c jyeṣṭhānuvartī dharmātmā sānukrośo jitendriyaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043932 (0.0):
kāmaṃ khalu satāṃ vṛtte $ bhrātā te bharataḥ sthitaḥ & / jyeṣṭhānuvartī dharmātmā % sānukrośo jitendriyaḥ // Ram_2,4.26 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686199 (0.0):
kāmaṃ khalu satāṃ vṛtte bhrātā te bharataḥ sthitaḥ / / jyeṣṭhānuvartī dharmātmā sānukrośo jitendriyaḥ // Ram_2,4.26 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959756 (0.0):
kāmaṃ khalu satāṃ vṛtte bhrātā te bharataḥ sthitaḥ / / jyeṣṭhānuvartī dharmātmā sānukrośo jitendriyaḥ // RamS_2,4.26 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338718 (0.0):
2.004.026a kāmaṃ khalu satāṃ vṛtte bhrātā te bharataḥ sthitaḥ / 2.004.026c jyeṣṭhānuvartī dharmātmā sānukrośo jitendriyaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17182105 (0.035):
sānukrośo jitendriyaḥ Ram_2,4.26d / sānukrośo jitendriyaḥ Ram_2,110.4b
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25482937 (0.055):
4.033.007a sattvābhijanasaṃpannaḥ sānukrośo jitendriyaḥ / 4.033.007c kṛtajñaḥ satyavādī ca rājā loke mahīyate
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20636922 (0.056):
13,002.016a sudakṣiṇo madhuravāg anasūyur jitendriyaḥ / 13,002.016c dharmātmā cānṛśaṃsaś ca vikrānto 'thāvikatthanaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17124692 (0.057):
jyeṣṭhaḥ śreṣṭhaś ca dharmātmā Ram_2,76.12a / jyeṣṭhānuvartī dharmātmā Ram_2,4.26c
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28939234 (0.057):
jitakrodho jitendriyaḥ LiP_1,83.24b / jitātmā tu mahābalī LiP_1,66.49d
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1413282 (0.063):
(yogayukto viśuddhātmā vijitātmā jitendriyaḥ / / sarvabhūtātmabhūtātmā kurvann api na lipyate // BhG_5.7 //)
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3436407 (0.063):
yogayukto viśuddhātmā vijitātmā jitendriyaḥ | / sarvabhūtātmabhūtātmā kurvann api na lipyate || BhG_5.7 ||
2.004.027a kiṃ tu cittaṃ manuṣyāṇām anityam iti me matiḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043938 (0.0):
jyeṣṭhānuvartī dharmātmā % sānukrośo jitendriyaḥ // Ram_2,4.26 // / kiṃ tu cittaṃ manuṣyāṇām $ anityam iti me matiḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686205 (0.0):
jyeṣṭhānuvartī dharmātmā sānukrośo jitendriyaḥ // Ram_2,4.26 // / kiṃ tu cittaṃ manuṣyāṇām anityam iti me matiḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959762 (0.0):
jyeṣṭhānuvartī dharmātmā sānukrośo jitendriyaḥ // RamS_2,4.26 // / kiṃ tu cittaṃ manuṣyāṇām anityam iti me matiḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338723 (0.0):
2.004.026c jyeṣṭhānuvartī dharmātmā sānukrośo jitendriyaḥ / 2.004.027a kiṃ tu cittaṃ manuṣyāṇām anityam iti me matiḥ
2.004.027c satāṃ ca dharmanityānāṃ kṛtaśobhi ca rāghava
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043945 (0.0):
kiṃ tu cittaṃ manuṣyāṇām $ anityam iti me matiḥ & / satāṃ ca dharmanityānāṃ % kṛtaśobhi ca rāghava // Ram_2,4.27 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686212 (0.0):
kiṃ tu cittaṃ manuṣyāṇām anityam iti me matiḥ / / satāṃ ca dharmanityānāṃ kṛtaśobhi ca rāghava // Ram_2,4.27 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959766 (0.0):
kiṃ tu cittaṃ manuṣyāṇām anityam iti me matiḥ / / satāṃ ca dharmanityānāṃ kṛtaśobhi ca rāghava // RamS_2,4.27 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338729 (0.0):
2.004.027a kiṃ tu cittaṃ manuṣyāṇām anityam iti me matiḥ / 2.004.027c satāṃ ca dharmanityānāṃ kṛtaśobhi ca rāghava
2.004.028a ity uktaḥ so 'bhyanujñātaḥ śvobhāviny abhiṣecane / 2.004.028c vrajeti rāmaḥ pitaram abhivādyābhyayād gṛham
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043957 (0.0):
satāṃ ca dharmanityānāṃ % kṛtaśobhi ca rāghava // Ram_2,4.27 // / ity uktaḥ so 'bhyanujñātaḥ $ śvobhāviny abhiṣecane &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686224 (0.0):
satāṃ ca dharmanityānāṃ kṛtaśobhi ca rāghava // Ram_2,4.27 // / ity uktaḥ so 'bhyanujñātaḥ śvobhāviny abhiṣecane /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959781 (0.0):
satāṃ ca dharmanityānāṃ kṛtaśobhi ca rāghava // RamS_2,4.27 // / ity uktaḥ so 'bhyanujñātaḥ śvobhāviny abhiṣecane /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338741 (0.0):
2.004.027c satāṃ ca dharmanityānāṃ kṛtaśobhi ca rāghava / 2.004.028a ity uktaḥ so 'bhyanujñātaḥ śvobhāviny abhiṣecane
2.004.029a praviśya cātmano veśma rājñoddiṣṭe 'bhiṣecane
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043964 (0.0):
vrajeti rāmaḥ pitaram % abhivādyābhyayād gṛham // Ram_2,4.28 // / praviśya cātmano veśma $ rājñoddiṣṭe 'bhiṣecane &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686231 (0.0):
vrajeti rāmaḥ pitaram abhivādyābhyayād gṛham // Ram_2,4.28 // / praviśya cātmano veśma rājñoddiṣṭe 'bhiṣecane /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959788 (0.0):
vrajeti rāmaḥ pitaram abhivādyābhyayād gṛham // RamS_2,4.28 // / praviśya cātmano veśma rājñoddiṣṭe 'bhiṣecane /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338747 (0.0):
2.004.028c vrajeti rāmaḥ pitaram abhivādyābhyayād gṛham / 2.004.029a praviśya cātmano veśma rājñoddiṣṭe 'bhiṣecane
2.004.029c tasmin kṣaṇe vinirgatya mātur antaḥpuraṃ yayau / 2.004.030a tatra tāṃ pravaṇām eva mātaraṃ kṣaumavāsinīm
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043974 (0.0):
praviśya cātmano veśma $ rājñoddiṣṭe 'bhiṣecane & / tasmin kṣaṇe vinirgatya % mātur antaḥpuraṃ yayau // Ram_2,4.29 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686241 (0.0):
praviśya cātmano veśma rājñoddiṣṭe 'bhiṣecane / / tasmin kṣaṇe vinirgatya mātur antaḥpuraṃ yayau // Ram_2,4.29 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959798 (0.0):
praviśya cātmano veśma rājñoddiṣṭe 'bhiṣecane / / tasmin kṣaṇe vinirgatya mātur antaḥpuraṃ yayau // RamS_2,4.29 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338756 (0.0):
2.004.029a praviśya cātmano veśma rājñoddiṣṭe 'bhiṣecane / 2.004.029c tasmin kṣaṇe vinirgatya mātur antaḥpuraṃ yayau
2.004.030c vāgyatāṃ devatāgāre dadarśa yācatīṃ śriyam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043980 (0.0):
tatra tāṃ pravaṇām eva $ mātaraṃ kṣaumavāsinīm & / vāgyatāṃ devatāgāre % dadarśa yācatīṃ śriyam // Ram_2,4.30 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686247 (0.0):
tatra tāṃ pravaṇām eva mātaraṃ kṣaumavāsinīm / / vāgyatāṃ devatāgāre dadarśa yācatīṃ śriyam // Ram_2,4.30 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959803 (0.0):
tatra tāṃ pravaṇām eva mātaraṃ kṣaumavāsinīm / / vāgyatāṃ devatāgāre dadarśa yācatīṃ śriyam // RamS_2,4.30 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338761 (0.0):
2.004.030a tatra tāṃ pravaṇām eva mātaraṃ kṣaumavāsinīm / 2.004.030c vāgyatāṃ devatāgāre dadarśa yācatīṃ śriyam
2.004.031a prāg eva cāgatā tatra sumitrā lakṣmaṇas tathā / 2.004.031c sītā cānāyitā śrutvā priyaṃ rāmābhiṣecanam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043991 (0.0):
vāgyatāṃ devatāgāre % dadarśa yācatīṃ śriyam // Ram_2,4.30 // / prāg eva cāgatā tatra $ sumitrā lakṣmaṇas tathā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686258 (0.0):
vāgyatāṃ devatāgāre dadarśa yācatīṃ śriyam // Ram_2,4.30 // / prāg eva cāgatā tatra sumitrā lakṣmaṇas tathā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959815 (0.0):
vāgyatāṃ devatāgāre dadarśa yācatīṃ śriyam // RamS_2,4.30 // / prāg eva cāgatā tatra sumitrā lakṣmaṇas tathā /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338772 (0.0):
2.004.030c vāgyatāṃ devatāgāre dadarśa yācatīṃ śriyam / 2.004.031a prāg eva cāgatā tatra sumitrā lakṣmaṇas tathā
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17182851 (0.055):
sītā ca bhajatāṃ guhām Ram_2,90.10b / sītā cānāyitā śrutvā Ram_2,4.31c / sītā cānveti māṃ vanam Ram_2,31.20b
2.004.032a tasmin kāle hi kausalyā tasthāv āmīlitekṣaṇā / 2.004.032c sumitrayānvāsyamānā sītayā lakṣmaṇena ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338781 (0.0):
2.004.031c sītā cānāyitā śrutvā priyaṃ rāmābhiṣecanam / 2.004.032a tasmin kāle hi kausalyā tasthāv āmīlitekṣaṇā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044001 (0.009):
sītā cānāyitā śrutvā % priyaṃ rāmābhiṣecanam // Ram_2,4.31 // / tasmin kāle hi kausalyā $ tasthāv āmīlitekṣaṇā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686268 (0.009):
sītā cānāyitā śrutvā priyaṃ rāmābhiṣecanam // Ram_2,4.31 // / tasmin kāle hi kausalyā tasthāv āmīlitekṣaṇā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959825 (0.009):
sītā cānāyitā śrutvā priyaṃ rāmābhiṣecanam // RamS_2,4.31 // / tasmin kāle hi kausalyā tasthāv āmīlitekṣaṇā /
2.004.033a śrutvā puṣyeṇa putrasya yauvarājyābhiṣecanam / 2.004.033c prāṇāyāmena puruṣaṃ dhyāyamānā janārdanam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044011 (0.0):
sumitrayānvāsyamānā % sītayā lakṣmaṇena ca // Ram_2,4.32 // / śrutvā puṣyeṇa putrasya $ yauvarājyābhiṣecanam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686278 (0.0):
sumitrayānvāsyamānā sītayā lakṣmaṇena ca // Ram_2,4.32 // / śrutvā puṣyeṇa putrasya yauvarājyābhiṣecanam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959834 (0.0):
sumitrayānvāsyamānā sītayā lakṣmaṇena ca // RamS_2,4.32 // / śrutvā puṣyeṇa putrasya yauvarājyābhiṣecanam /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338789 (0.0):
2.004.032c sumitrayānvāsyamānā sītayā lakṣmaṇena ca / 2.004.033a śrutvā puṣyeṇa putrasya yauvarājyābhiṣecanam
2.004.034a tathā saniyamām eva so 'bhigamyābhivādya ca / 2.004.034c uvāca vacanaṃ rāmo harṣayaṃs tām idaṃ tadā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044021 (0.0):
prāṇāyāmena puruṣaṃ % dhyāyamānā janārdanam // Ram_2,4.33 // / tathā saniyamām eva $ so 'bhigamyābhivādya ca &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686288 (0.0):
prāṇāyāmena puruṣaṃ dhyāyamānā janārdanam // Ram_2,4.33 // / tathā saniyamām eva so 'bhigamyābhivādya ca /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959845 (0.0):
prāṇāyāmena puruṣaṃ dhyāyamānā janārdanam // RamS_2,4.33 // / tathā saniyamām eva so 'bhigamyābhivādya ca /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338799 (0.0):
2.004.033c prāṇāyāmena puruṣaṃ dhyāyamānā janārdanam / 2.004.034a tathā saniyamām eva so 'bhigamyābhivādya ca
2.004.035a amba pitrā niyukto 'smi prajāpālanakarmaṇi
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044029 (0.0):
uvāca vacanaṃ rāmo % harṣayaṃs tām idaṃ tadā // Ram_2,4.34 // / amba pitrā niyukto 'smi $ prajāpālanakarmaṇi &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686296 (0.0):
uvāca vacanaṃ rāmo harṣayaṃs tām idaṃ tadā // Ram_2,4.34 // / amba pitrā niyukto 'smi prajāpālanakarmaṇi /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959853 (0.0):
uvāca vacanaṃ rāmo harṣayaṃs tām idaṃ tadā // RamS_2,4.34 // / amba pitrā niyukto 'smi prajāpālanakarmaṇi /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338806 (0.0):
2.004.034c uvāca vacanaṃ rāmo harṣayaṃs tām idaṃ tadā / 2.004.035a amba pitrā niyukto 'smi prajāpālanakarmaṇi
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17106609 (0.058):
amba kenātyagād rājā Ram_2,66.23a / amba pitrā niyukto 'smi Ram_2,4.35a
2.004.035c bhavitā śvo 'bhiṣeko me yathā me śāsanaṃ pituḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044036 (0.0):
amba pitrā niyukto 'smi $ prajāpālanakarmaṇi & / bhavitā śvo 'bhiṣeko me % yathā me śāsanaṃ pituḥ // Ram_2,4.35 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686303 (0.0):
amba pitrā niyukto 'smi prajāpālanakarmaṇi / / bhavitā śvo 'bhiṣeko me yathā me śāsanaṃ pituḥ // Ram_2,4.35 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959860 (0.0):
amba pitrā niyukto 'smi prajāpālanakarmaṇi / / bhavitā śvo 'bhiṣeko me yathā me śāsanaṃ pituḥ // RamS_2,4.35 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338814 (0.0):
2.004.035a amba pitrā niyukto 'smi prajāpālanakarmaṇi / 2.004.035c bhavitā śvo 'bhiṣeko me yathā me śāsanaṃ pituḥ
2.004.036a sītayāpy upavastavyā rajanīyaṃ mayā saha / 2.004.036c evam ṛtvigupādhyāyaiḥ saha mām uktavān pitā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044041 (0.0):
bhavitā śvo 'bhiṣeko me % yathā me śāsanaṃ pituḥ // Ram_2,4.35 // / sītayāpy upavastavyā $ rajanīyaṃ mayā saha &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686308 (0.0):
bhavitā śvo 'bhiṣeko me yathā me śāsanaṃ pituḥ // Ram_2,4.35 // / sītayāpy upavastavyā rajanīyaṃ mayā saha /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959866 (0.0):
bhavitā śvo 'bhiṣeko me yathā me śāsanaṃ pituḥ // RamS_2,4.35 // / sītayāpy upavastavyā rajanīyaṃ mayā saha /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338817 (0.0):
2.004.035c bhavitā śvo 'bhiṣeko me yathā me śāsanaṃ pituḥ / 2.004.036a sītayāpy upavastavyā rajanīyaṃ mayā saha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338825 (0.0):
2.004.036a sītayāpy upavastavyā rajanīyaṃ mayā saha / 2.004.036c evam ṛtvigupādhyāyaiḥ saha mām uktavān pitā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044049 (5.960):
sītayāpy upavastavyā $ rajanīyaṃ mayā saha & / evam ṛtvigupādhyāyaiḥ % saha mām uktavān pitā // Ram_2,4.36 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686316 (5.960):
sītayāpy upavastavyā rajanīyaṃ mayā saha / / evam ṛtvigupādhyāyaiḥ saha mām uktavān pitā // Ram_2,4.36 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959873 (1.788):
sītayāpy upavastavyā rajanīyaṃ mayā saha / / evam ṛtvigupādhyāyaiḥ saha mām uktavān pitā // RamS_2,4.36 //
2.004.037a yāni yāny atra yogyāni śvobhāviny abhiṣecane
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044056 (0.0):
evam ṛtvigupādhyāyaiḥ % saha mām uktavān pitā // Ram_2,4.36 // / yāni yāny atra yogyāni $ śvobhāviny abhiṣecane &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686323 (0.0):
evam ṛtvigupādhyāyaiḥ saha mām uktavān pitā // Ram_2,4.36 // / yāni yāny atra yogyāni śvobhāviny abhiṣecane /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959880 (0.0):
evam ṛtvigupādhyāyaiḥ saha mām uktavān pitā // RamS_2,4.36 // / yāni yāny atra yogyāni śvobhāviny abhiṣecane /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338831 (0.0):
2.004.036c evam ṛtvigupādhyāyaiḥ saha mām uktavān pitā / 2.004.037a yāni yāny atra yogyāni śvobhāviny abhiṣecane
2.004.037c tāni me maṅgalāny adya vaidehyāś caiva kāraya / 2.004.038a etac chrutvā tu kausalyā cirakālābhikāṅkṣitam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044060 (0.0):
yāni yāny atra yogyāni $ śvobhāviny abhiṣecane & / tāni me maṅgalāny adya % vaidehyāś caiva kāraya // Ram_2,4.37 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044068 (0.0):
tāni me maṅgalāny adya % vaidehyāś caiva kāraya // Ram_2,4.37 // / etac chrutvā tu kausalyā $ cirakālābhikāṅkṣitam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686327 (0.0):
yāni yāny atra yogyāni śvobhāviny abhiṣecane / / tāni me maṅgalāny adya vaidehyāś caiva kāraya // Ram_2,4.37 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686335 (0.0):
tāni me maṅgalāny adya vaidehyāś caiva kāraya // Ram_2,4.37 // / etac chrutvā tu kausalyā cirakālābhikāṅkṣitam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959884 (0.0):
yāni yāny atra yogyāni śvobhāviny abhiṣecane / / tāni me maṅgalāny adya vaidehyāś caiva kāraya // RamS_2,4.37 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959892 (0.0):
tāni me maṅgalāny adya vaidehyāś caiva kāraya // RamS_2,4.37 // / etac chrutvā tu kausalyā cirakālābhikāṅkṣitam /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338835 (0.0):
2.004.037a yāni yāny atra yogyāni śvobhāviny abhiṣecane / 2.004.037c tāni me maṅgalāny adya vaidehyāś caiva kāraya
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338842 (0.0):
2.004.037c tāni me maṅgalāny adya vaidehyāś caiva kāraya / 2.004.038a etac chrutvā tu kausalyā cirakālābhikāṅkṣitam
2.004.038c harṣabāṣpakalaṃ vākyam idaṃ rāmam abhāṣata
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044074 (0.0):
etac chrutvā tu kausalyā $ cirakālābhikāṅkṣitam & / harṣabāṣpakalaṃ vākyam % idaṃ rāmam abhāṣata // Ram_2,4.38 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686341 (0.0):
etac chrutvā tu kausalyā cirakālābhikāṅkṣitam / / harṣabāṣpakalaṃ vākyam idaṃ rāmam abhāṣata // Ram_2,4.38 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959898 (0.0):
etac chrutvā tu kausalyā cirakālābhikāṅkṣitam / / harṣabāṣpakalaṃ vākyam idaṃ rāmam abhāṣata // RamS_2,4.38 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338848 (0.0):
2.004.038a etac chrutvā tu kausalyā cirakālābhikāṅkṣitam / 2.004.038c harṣabāṣpakalaṃ vākyam idaṃ rāmam abhāṣata
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17186737 (0.055):
haryāś ca harayo 'patyaṃ Ram_3,13.25a / harṣabāṣpakalaṃ vākyam Ram_2,4.38c
2.004.039a vatsa rāma ciraṃ jīva hatās te paripanthinaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044081 (0.0):
harṣabāṣpakalaṃ vākyam % idaṃ rāmam abhāṣata // Ram_2,4.38 // / vatsa rāma ciraṃ jīva $ hatās te paripanthinaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686348 (0.0):
harṣabāṣpakalaṃ vākyam idaṃ rāmam abhāṣata // Ram_2,4.38 // / vatsa rāma ciraṃ jīva hatās te paripanthinaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959905 (0.0):
harṣabāṣpakalaṃ vākyam idaṃ rāmam abhāṣata // RamS_2,4.38 // / vatsa rāma ciraṃ jīva hatās te paripanthinaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338854 (0.0):
2.004.038c harṣabāṣpakalaṃ vākyam idaṃ rāmam abhāṣata / 2.004.039a vatsa rāma ciraṃ jīva hatās te paripanthinaḥ
2.004.039c jñātīn me tvaṃ śriyā yuktaḥ sumitrāyāś ca nandaya
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044088 (0.0):
vatsa rāma ciraṃ jīva $ hatās te paripanthinaḥ & / jñātīn me tvaṃ śriyā yuktaḥ % sumitrāyāś ca nandaya // Ram_2,4.39 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686355 (0.0):
vatsa rāma ciraṃ jīva hatās te paripanthinaḥ / / jñātīn me tvaṃ śriyā yuktaḥ sumitrāyāś ca nandaya // Ram_2,4.39 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959908 (0.0):
vatsa rāma ciraṃ jīva hatās te paripanthinaḥ / / jñātīn me tvaṃ śriyā yuktaḥ sumitrāyāś ca nandaya // RamS_2,4.39 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338861 (0.0):
2.004.039a vatsa rāma ciraṃ jīva hatās te paripanthinaḥ / 2.004.039c jñātīn me tvaṃ śriyā yuktaḥ sumitrāyāś ca nandaya
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17124603 (0.041):
jñātimadhye 'tisatkṛtaḥ Ram_2,99.1d / jñātīn me tvaṃ śriyā yuktaḥ Ram_2,4.39c
2.004.040a kalyāṇe bata nakṣatre mayi jāto 'si putraka
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338867 (0.0):
2.004.039c jñātīn me tvaṃ śriyā yuktaḥ sumitrāyāś ca nandaya / 2.004.040a kalyāṇe bata nakṣatre mayi jāto 'si putraka
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044094 (0.018):
jñātīn me tvaṃ śriyā yuktaḥ % sumitrāyāś ca nandaya // Ram_2,4.39 // / kalyāṇe bata nakṣatre $ mayi jāto 'si putraka &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686361 (0.018):
jñātīn me tvaṃ śriyā yuktaḥ sumitrāyāś ca nandaya // Ram_2,4.39 // / kalyāṇe bata nakṣatre mayi jāto 'si putraka /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959918 (0.020):
jñātīn me tvaṃ śriyā yuktaḥ sumitrāyāś ca nandaya // RamS_2,4.39 // / kalyāṇe bata nakṣatre mayi jāto 'si putraka /
2.004.040c yena tvayā daśaratho guṇair ārādhitaḥ pitā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044101 (0.0):
kalyāṇe bata nakṣatre $ mayi jāto 'si putraka & / yena tvayā daśaratho % guṇair ārādhitaḥ pitā // Ram_2,4.40 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686368 (0.0):
kalyāṇe bata nakṣatre mayi jāto 'si putraka / / yena tvayā daśaratho guṇair ārādhitaḥ pitā // Ram_2,4.40 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959925 (0.0):
kalyāṇe bata nakṣatre mayi jāto 'si putraka / / yena tvayā daśaratho guṇair ārādhitaḥ pitā // RamS_2,4.40 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338873 (0.0):
2.004.040a kalyāṇe bata nakṣatre mayi jāto 'si putraka / 2.004.040c yena tvayā daśaratho guṇair ārādhitaḥ pitā
2.004.041a amoghaṃ bata me kṣāntaṃ puruṣe puṣkarekṣaṇe
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044107 (0.0):
yena tvayā daśaratho % guṇair ārādhitaḥ pitā // Ram_2,4.40 // / amoghaṃ bata me kṣāntaṃ $ puruṣe puṣkarekṣaṇe &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686374 (0.0):
yena tvayā daśaratho guṇair ārādhitaḥ pitā // Ram_2,4.40 // / amoghaṃ bata me kṣāntaṃ puruṣe puṣkarekṣaṇe /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959931 (0.0):
yena tvayā daśaratho guṇair ārādhitaḥ pitā // RamS_2,4.40 // / amoghaṃ bata me kṣāntaṃ puruṣe puṣkarekṣaṇe /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338878 (0.0):
2.004.040c yena tvayā daśaratho guṇair ārādhitaḥ pitā / 2.004.041a amoghaṃ bata me kṣāntaṃ puruṣe puṣkarekṣaṇe
2.004.041c yeyam ikṣvākurājyaśrīḥ putra tvāṃ saṃśrayiṣyati
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044115 (0.0):
amoghaṃ bata me kṣāntaṃ $ puruṣe puṣkarekṣaṇe & / yeyam ikṣvākurājyaśrīḥ % putra tvāṃ saṃśrayiṣyati // Ram_2,4.41 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686382 (0.0):
amoghaṃ bata me kṣāntaṃ puruṣe puṣkarekṣaṇe / / yeyam ikṣvākurājyaśrīḥ putra tvāṃ saṃśrayiṣyati // Ram_2,4.41 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959938 (0.0):
amoghaṃ bata me kṣāntaṃ puruṣe puṣkarekṣaṇe / / yeyam ikṣvākurājyaśrīḥ putra tvāṃ saṃśrayiṣyati // RamS_2,4.41 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338885 (0.0):
2.004.041a amoghaṃ bata me kṣāntaṃ puruṣe puṣkarekṣaṇe / 2.004.041c yeyam ikṣvākurājyaśrīḥ putra tvāṃ saṃśrayiṣyati
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17161804 (0.059):
yeyam ikṣvākurājyaśrīḥ Ram_2,4.41c / ye lokāḥ śastrayodhinām Ram_2,58.34d
2.004.042a ity evam ukto mātredaṃ rāmo bhāratam abravīt / 2.004.042c prāñjaliṃ prahvam āsīnam abhivīkṣya smayann iva
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044126 (0.0):
yeyam ikṣvākurājyaśrīḥ % putra tvāṃ saṃśrayiṣyati // Ram_2,4.41 // / ity evam ukto mātredaṃ $ rāmo bhrātaram abravīt &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686393 (0.0):
yeyam ikṣvākurājyaśrīḥ putra tvāṃ saṃśrayiṣyati // Ram_2,4.41 // / ity evam ukto mātredaṃ rāmo bhrātaram abravīt /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959950 (0.0):
yeyam ikṣvākurājyaśrīḥ putra tvāṃ saṃśrayiṣyati // RamS_2,4.41 // / ity evam ukto mātredaṃ rāmo bhrātaram abravīt /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338896 (0.0):
2.004.041c yeyam ikṣvākurājyaśrīḥ putra tvāṃ saṃśrayiṣyati / 2.004.042a ity evam ukto mātredaṃ rāmo bhāratam abravīt
2.004.043a lakṣmaṇemāṃ mayā sārdhaṃ praśādhi tvaṃ vasuṃdharām
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044132 (0.0):
prāñjaliṃ prahvam āsīnam % abhivīkṣya smayann iva // Ram_2,4.42 // / lakṣmaṇemāṃ mayā sārdhaṃ $ praśādhi tvaṃ vasuṃdharām &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686399 (0.0):
prāñjaliṃ prahvam āsīnam abhivīkṣya smayann iva // Ram_2,4.42 // / lakṣmaṇemāṃ mayā sārdhaṃ praśādhi tvaṃ vasuṃdharām /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959956 (0.0):
prāñjaliṃ prahvam āsīnam abhivīkṣya smayann iva // RamS_2,4.42 // / lakṣmaṇemāṃ mayā sārdhaṃ praśādhi tvaṃ vasuṃdharām /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338901 (0.0):
2.004.042c prāñjaliṃ prahvam āsīnam abhivīkṣya smayann iva / 2.004.043a lakṣmaṇemāṃ mayā sārdhaṃ praśādhi tvaṃ vasuṃdharām
2.004.043c dvitīyaṃ me 'ntarātmānaṃ tvām iyaṃ śrīr upasthitā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044139 (0.0):
lakṣmaṇemāṃ mayā sārdhaṃ $ praśādhi tvaṃ vasuṃdharām & / dvitīyaṃ me 'ntarātmānaṃ % tvām iyaṃ śrīr upasthitā // Ram_2,4.43 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686406 (0.0):
lakṣmaṇemāṃ mayā sārdhaṃ praśādhi tvaṃ vasuṃdharām / / dvitīyaṃ me 'ntarātmānaṃ tvām iyaṃ śrīr upasthitā // Ram_2,4.43 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959962 (0.0):
lakṣmaṇemāṃ mayā sārdhaṃ praśādhi tvaṃ vasuṃdharām / / dvitīyaṃ me 'ntarātmānaṃ tvām iyaṃ śrīr upasthitā // RamS_2,4.43 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338908 (0.0):
2.004.043a lakṣmaṇemāṃ mayā sārdhaṃ praśādhi tvaṃ vasuṃdharām / 2.004.043c dvitīyaṃ me 'ntarātmānaṃ tvām iyaṃ śrīr upasthitā
2.004.044a saumitre bhuṅkṣva bhogāṃs tvam iṣṭān rājyaphalāni ca
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044147 (0.0):
dvitīyaṃ me 'ntarātmānaṃ % tvām iyaṃ śrīr upasthitā // Ram_2,4.43 // / saumitre bhuṅkṣva bhogāṃs tvam $ iṣṭān rājyaphalāni ca &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686414 (0.0):
dvitīyaṃ me 'ntarātmānaṃ tvām iyaṃ śrīr upasthitā // Ram_2,4.43 // / saumitre bhuṅkṣva bhogāṃs tvam iṣṭān rājyaphalāni ca /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959971 (0.0):
dvitīyaṃ me 'ntarātmānaṃ tvām iyaṃ śrīr upasthitā // RamS_2,4.43 // / saumitre bhuṅkṣva bhogāṃs tvam iṣṭān rājyaphalāni ca /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338915 (0.0):
2.004.043c dvitīyaṃ me 'ntarātmānaṃ tvām iyaṃ śrīr upasthitā / 2.004.044a saumitre bhuṅkṣva bhogāṃs tvam iṣṭān rājyaphalāni ca
2.004.044c jīvitaṃ ca hi rājyaṃ ca tvadartham abhikāmaye / 2.004.045a ity uktvā lakṣmaṇaṃ rāmo mātarāv abhivādya ca
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044158 (0.0):
saumitre bhuṅkṣva bhogāṃs tvam $ iṣṭān rājyaphalāni ca & / jīvitaṃ ca hi rājyaṃ ca % tvadartham abhikāmaye // Ram_2,4.44 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686425 (0.0):
saumitre bhuṅkṣva bhogāṃs tvam iṣṭān rājyaphalāni ca / / jīvitaṃ ca hi rājyaṃ ca tvadartham abhikāmaye // Ram_2,4.44 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959982 (0.0):
saumitre bhuṅkṣva bhogāṃs tvam iṣṭān rājyaphalāni ca / / jīvitaṃ ca hi rājyaṃ ca tvadartham abhikāmaye // RamS_2,4.44 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338925 (0.0):
2.004.044a saumitre bhuṅkṣva bhogāṃs tvam iṣṭān rājyaphalāni ca / 2.004.044c jīvitaṃ ca hi rājyaṃ ca tvadartham abhikāmaye
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21883317 (0.062):
Ram_3,43.36 // / tatas tu sītām abhivādya lakṣmaṇaḥ $ kṛtāñjaliḥ kiṃcid abhipraṇamya &
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7360739 (0.062):
Ram_3,43.36 // / tatas tu sītām abhivādya lakṣmaṇaḥ kṛtāñjaliḥ kiṃcid abhipraṇamya /
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17125031 (0.062):
tatas tu sā rākṣasasaṃghasaṃvṛtaṃ Ram_3,17.25a / tatas tu sītām abhivādya lakṣmaṇaḥ Ram_3,43.37a
2.004.045c abhyanujñāpya sītāṃ ca jagāma svaṃ niveśanam / 2.005.001a saṃdiśya rāmaṃ nṛpatiḥ śvobhāviny abhiṣecane
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044170 (0.0):
ity uktvā lakṣmaṇaṃ rāmo $ mātarāv abhivādya ca & / abhyanujñāpya sītāṃ ca % jagāma svaṃ niveśanam // Ram_2,4.45 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686437 (0.0):
ity uktvā lakṣmaṇaṃ rāmo mātarāv abhivādya ca / / abhyanujñāpya sītāṃ ca jagāma svaṃ niveśanam // Ram_2,4.45 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959985 (0.0):
ity uktvā lakṣmaṇaṃ rāmo mātarāv abhivādya ca / / abhyanujñāpya sītāṃ ca jagāma svaṃ niveśanam // RamS_2,4.45 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10959997 (0.0):
Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 5 / saṃdiśya rāmaṃ nṛpatiḥ śvobhāviny abhiṣecane /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338936 (0.0):
2.004.045a ity uktvā lakṣmaṇaṃ rāmo mātarāv abhivādya ca / 2.004.045c abhyanujñāpya sītāṃ ca jagāma svaṃ niveśanam
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27035237 (0.056):
6.027.015c mālyavān abhyanujñāto jagāma svaṃ niveśanam / 6.027.016a rāvaṇas tu sahāmātyo mantrayitvā vimṛśya ca
2.005.001c purohitaṃ samāhūya vasiṣṭham idam abravīt / 2.005.002a gacchopavāsaṃ kākutsthaṃ kārayādya tapodhana
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044180 (0.0):
saṃdiśya rāmaṃ nṛpatiḥ $ śvobhāviny abhiṣecane & / purohitaṃ samāhūya % vasiṣṭham idam abravīt // Ram_2,5.1 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686447 (0.0):
saṃdiśya rāmaṃ nṛpatiḥ śvobhāviny abhiṣecane / / purohitaṃ samāhūya vasiṣṭham idam abravīt // Ram_2,5.1 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960007 (0.0):
saṃdiśya rāmaṃ nṛpatiḥ śvobhāviny abhiṣecane / / purohitaṃ samāhūya vasiṣṭham idam abravīt // RamS_2,5.1 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338945 (0.0):
2.005.001a saṃdiśya rāmaṃ nṛpatiḥ śvobhāviny abhiṣecane / 2.005.001c purohitaṃ samāhūya vasiṣṭham idam abravīt
2.005.002c śrīyaśorājyalābhāya vadhvā saha yatavratam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044188 (0.0):
gacchopavāsaṃ kākutsthaṃ $ kārayādya tapodhana & / śrīyaśorājyalābhāya % vadhvā saha yatavratam // Ram_2,5.2 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686455 (0.0):
gacchopavāsaṃ kākutsthaṃ kārayādya tapodhana / / śrīyaśorājyalābhāya vadhvā saha yatavratam // Ram_2,5.2 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960014 (0.0):
gacchopavāsaṃ kākutsthaṃ kārayādya tapodhana / / śrīyaśorājyalābhāya vadhvā saha yatavratam // RamS_2,5.2 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338953 (0.0):
2.005.002a gacchopavāsaṃ kākutsthaṃ kārayādya tapodhana / 2.005.002c śrīyaśorājyalābhāya vadhvā saha yatavratam
2.005.003a tatheti ca sa rājānam uktvā vedavidāṃ varaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044197 (0.0):
śrīyaśorājyalābhāya % vadhvā saha yatavratam // Ram_2,5.2 // / tatheti ca sa rājānam $ uktvā vedavidāṃ varaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686464 (0.0):
śrīyaśorājyalābhāya vadhvā saha yatavratam // Ram_2,5.2 // / tatheti ca sa rājānam uktvā vedavidāṃ varaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960024 (0.0):
śrīyaśorājyalābhāya vadhvā saha yatavratam // RamS_2,5.2 // / tatheti ca sa rājānam uktvā vedavidāṃ varaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338961 (0.0):
2.005.002c śrīyaśorājyalābhāya vadhvā saha yatavratam / 2.005.003a tatheti ca sa rājānam uktvā vedavidāṃ varaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17111314 (0.052):
uktvā vedavidāṃ varaḥ Ram_2,5.3b / uktvā sa jananīṃ vacaḥ Ram_2,34.32b
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7070715 (0.056):
ityevamuktvā bhagavān vyāso vedavidāṃ varaḥ /
2.005.003c svayaṃ vasiṣṭho bhagavān yayau rāmaniveśanam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044202 (0.0):
tatheti ca sa rājānam $ uktvā vedavidāṃ varaḥ & / svayaṃ vasiṣṭho bhagavān % yayau rāmaniveśanam // Ram_2,5.3 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686469 (0.0):
tatheti ca sa rājānam uktvā vedavidāṃ varaḥ / / svayaṃ vasiṣṭho bhagavān yayau rāmaniveśanam // Ram_2,5.3 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960029 (0.0):
tatheti ca sa rājānam uktvā vedavidāṃ varaḥ / / svayaṃ vasiṣṭho bhagavān yayau rāmaniveśanam // RamS_2,5.3 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338966 (0.0):
2.005.003a tatheti ca sa rājānam uktvā vedavidāṃ varaḥ / 2.005.003c svayaṃ vasiṣṭho bhagavān yayau rāmaniveśanam
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17160335 (0.044):
yayau rāmaniveśanam Ram_2,5.3d / yayau rāmaniveśanāt Ram_2,5.11d
2.005.004a sa rāmabhavanaṃ prāpya pāṇḍurābhraghanaprabham
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044211 (0.0):
svayaṃ vasiṣṭho bhagavān % yayau rāmaniveśanam // Ram_2,5.3 // / sa rāmabhavanaṃ prāpya $ pāṇḍurābhraghanaprabham &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686478 (0.0):
svayaṃ vasiṣṭho bhagavān yayau rāmaniveśanam // Ram_2,5.3 // / sa rāmabhavanaṃ prāpya pāṇḍurābhraghanaprabham /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960037 (0.0):
svayaṃ vasiṣṭho bhagavān yayau rāmaniveśanam // RamS_2,5.3 // / sa rāmabhavanaṃ prāpya pāṇḍurābhraghanaprabham /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338974 (0.0):
2.005.003c svayaṃ vasiṣṭho bhagavān yayau rāmaniveśanam / 2.005.004a sa rāmabhavanaṃ prāpya pāṇḍurābhraghanaprabham
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17160335 (0.050):
yayau rāmaniveśanam Ram_2,5.3d / yayau rāmaniveśanāt Ram_2,5.11d
2.005.004c tisraḥ kakṣyā rathenaiva viveśa munisattamaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044217 (0.0):
sa rāmabhavanaṃ prāpya $ pāṇḍurābhraghanaprabham & / tisraḥ kakṣyā rathenaiva % viveśa munisattamaḥ // Ram_2,5.4 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686484 (0.0):
sa rāmabhavanaṃ prāpya pāṇḍurābhraghanaprabham / / tisraḥ kakṣyā rathenaiva viveśa munisattamaḥ // Ram_2,5.4 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338980 (0.0):
2.005.004a sa rāmabhavanaṃ prāpya pāṇḍurābhraghanaprabham / 2.005.004c tisraḥ kakṣyā rathenaiva viveśa munisattamaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960044 (0.016):
sa rāmabhavanaṃ prāpya pāṇḍurābhraghanaprabham / / tisraḥ kakṣyā rathenaiva viveśa munisattamaḥ // RamS_2,5.4 //
2.005.005a tam āgatam ṛṣiṃ rāmas tvarann iva sasaṃbhramaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044223 (0.0):
tisraḥ kakṣyā rathenaiva % viveśa munisattamaḥ // Ram_2,5.4 // / tam āgatam ṛṣiṃ rāmas $ tvarann iva sasaṃbhramaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686490 (0.0):
tisraḥ kakṣyā rathenaiva viveśa munisattamaḥ // Ram_2,5.4 // / tam āgatam ṛṣiṃ rāmas tvarann iva sasaṃbhramaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960050 (0.0):
tisraḥ kakṣyā rathenaiva viveśa munisattamaḥ // RamS_2,5.4 // / tam āgatam ṛṣiṃ rāmas tvarann iva sasaṃbhramaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338985 (0.0):
2.005.004c tisraḥ kakṣyā rathenaiva viveśa munisattamaḥ / 2.005.005a tam āgatam ṛṣiṃ rāmas tvarann iva sasaṃbhramaḥ
2.005.005c mānayiṣyan sa mānārhaṃ niścakrāma niveśanāt
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044230 (0.0):
tam āgatam ṛṣiṃ rāmas $ tvarann iva sasaṃbhramaḥ & / mānayiṣyan sa mānārhaṃ % niścakrāma niveśanāt // Ram_2,5.5 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686497 (0.0):
tam āgatam ṛṣiṃ rāmas tvarann iva sasaṃbhramaḥ / / mānayiṣyan sa mānārhaṃ niścakrāma niveśanāt // Ram_2,5.5 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960057 (0.0):
tam āgatam ṛṣiṃ rāmas tvarann iva sasaṃbhramaḥ / / mānayiṣyan sa mānārhaṃ niścakrāma niveśanāt // RamS_2,5.5 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28338992 (0.0):
2.005.005a tam āgatam ṛṣiṃ rāmas tvarann iva sasaṃbhramaḥ / 2.005.005c mānayiṣyan sa mānārhaṃ niścakrāma niveśanāt
2.005.006a abhyetya tvaramāṇaś ca rathābhyāśaṃ manīṣiṇaḥ / 2.005.006c tato 'vatārayām āsa parigṛhya rathāt svayam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044241 (0.0):
mānayiṣyan sa mānārhaṃ % niścakrāma niveśanāt // Ram_2,5.5 // / abhyetya tvaramāṇaś ca $ rathābhyāśaṃ manīṣiṇaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686508 (0.0):
mānayiṣyan sa mānārhaṃ niścakrāma niveśanāt // Ram_2,5.5 // / abhyetya tvaramāṇaś ca rathābhyāśaṃ manīṣiṇaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960062 (0.0):
mānayiṣyan sa mānārhaṃ niścakrāma niveśanāt // RamS_2,5.5 // / abhyetya tvaramāṇaś ca rathābhyāśaṃ manīṣiṇaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339003 (0.0):
2.005.005c mānayiṣyan sa mānārhaṃ niścakrāma niveśanāt / 2.005.006a abhyetya tvaramāṇaś ca rathābhyāśaṃ manīṣiṇaḥ
2.005.007a sa cainaṃ praśritaṃ dṛṣṭvā saṃbhāṣyābhiprasādya ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339010 (0.0):
2.005.006c tato 'vatārayām āsa parigṛhya rathāt svayam / 2.005.007a sa cainaṃ praśritaṃ dṛṣṭvā saṃbhāṣyābhiprasādya ca
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044248 (0.016):
tato 'vatārayāmāsa % parigṛhya rathāt svayam // Ram_2,5.6 // / sa cainaṃ praśritaṃ dṛṣṭvā $ sambhāṣyābhiprasādya ca &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686515 (0.016):
tato 'vatārayāmāsa parigṛhya rathāt svayam // Ram_2,5.6 // / sa cainaṃ praśritaṃ dṛṣṭvā sambhāṣyābhiprasādya ca /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960075 (0.016):
tato 'vatārayāmāsa parigṛhya rathāt svayam // RamS_2,5.6 // / sa cainaṃ praśritaṃ dṛṣṭvā sambhāṣyābhiprasādya ca /
2.005.007c priyārhaṃ harṣayan rāmam ity uvāca purohitaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044255 (0.0):
sa cainaṃ praśritaṃ dṛṣṭvā $ sambhāṣyābhiprasādya ca & / priyārhaṃ harṣayan rāmam % ity uvāca purohitaḥ // Ram_2,5.7 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686522 (0.0):
sa cainaṃ praśritaṃ dṛṣṭvā sambhāṣyābhiprasādya ca / / priyārhaṃ harṣayan rāmam ity uvāca purohitaḥ // Ram_2,5.7 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960081 (0.0):
sa cainaṃ praśritaṃ dṛṣṭvā sambhāṣyābhiprasādya ca / / priyārhaṃ harṣayan rāmam ity uvāca purohitaḥ // RamS_2,5.7 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339015 (0.0):
2.005.007a sa cainaṃ praśritaṃ dṛṣṭvā saṃbhāṣyābhiprasādya ca / 2.005.007c priyārhaṃ harṣayan rāmam ity uvāca purohitaḥ
2.005.008a prasannas te pitā rāma yauvarājyam avāpsyasi / 2.005.008c upavāsaṃ bhavān adya karotu saha sītayā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044266 (0.0):
priyārhaṃ harṣayan rāmam % ity uvāca purohitaḥ // Ram_2,5.7 // / prasannas te pitā rāma $ yauvarājyam avāpsyasi &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686533 (0.0):
priyārhaṃ harṣayan rāmam ity uvāca purohitaḥ // Ram_2,5.7 // / prasannas te pitā rāma yauvarājyam avāpsyasi /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960093 (0.0):
priyārhaṃ harṣayan rāmam ity uvāca purohitaḥ // RamS_2,5.7 // / prasannas te pitā rāma yauvarājyam avāpsyasi /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339026 (0.0):
2.005.007c priyārhaṃ harṣayan rāmam ity uvāca purohitaḥ / 2.005.008a prasannas te pitā rāma yauvarājyam avāpsyasi
2.005.009a prātas tvām abhiṣektā hi yauvarājye narādhipaḥ / 2.005.009c pitā daśarathaḥ prītyā yayātiṃ nahuṣo yathā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044278 (0.0):
upavāsaṃ bhavān adya % karotu saha sītayā // Ram_2,5.8 // / prātas tvām abhiṣektā hi $ yauvarājye narādhipaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686545 (0.0):
upavāsaṃ bhavān adya karotu saha sītayā // Ram_2,5.8 // / prātas tvām abhiṣektā hi yauvarājye narādhipaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960104 (0.0):
upavāsaṃ bhavān adya karotu saha sītayā // RamS_2,5.8 // / prātas tvām abhiṣektā hi yauvarājye narādhipaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339037 (0.0):
2.005.008c upavāsaṃ bhavān adya karotu saha sītayā / 2.005.009a prātas tvām abhiṣektā hi yauvarājye narādhipaḥ
2.005.010a ity uktvā sa tadā rāmam upavāsaṃ yatavratam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044285 (0.0):
pitā daśarathaḥ prītyā % yayātiṃ nahuṣo yathā // Ram_2,5.9 // / ity uktvā sa tadā rāmam $ upavāsaṃ yatavratam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686552 (0.0):
pitā daśarathaḥ prītyā yayātiṃ nahuṣo yathā // Ram_2,5.9 // / ity uktvā sa tadā rāmam upavāsaṃ yatavratam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960112 (0.0):
pitā daśarathaḥ prītyā yayātiṃ nahuṣo yathā // RamS_2,5.9 // / ity uktvā sa tadā rāmam upavāsaṃ yatavratam /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339043 (0.0):
2.005.009c pitā daśarathaḥ prītyā yayātiṃ nahuṣo yathā / 2.005.010a ity uktvā sa tadā rāmam upavāsaṃ yatavratam
2.005.010c mantravat kārayām āsa vaidehyā sahitaṃ muniḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339049 (0.0):
2.005.010a ity uktvā sa tadā rāmam upavāsaṃ yatavratam / 2.005.010c mantravat kārayām āsa vaidehyā sahitaṃ muniḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044290 (0.041):
mantravat kārayāmāsa % vaidehyā sahitaṃ muniḥ // Ram_2,5.10 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686557 (0.041):
mantravat kārayāmāsa vaidehyā sahitaṃ muniḥ // Ram_2,5.10 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960117 (0.057):
mantravat kārayāmāsa vaidehyā sahitaṃ muniḥ // RamS_2,5.10 // / tato yathāvad rāmeṇa sa rājño gurur arcitaḥ /
2.005.011a tato yathāvad rāmeṇa sa rājño gurur arcitaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044298 (0.0):
mantravat kārayāmāsa % vaidehyā sahitaṃ muniḥ // Ram_2,5.10 // / tato yathāvad rāmeṇa $ sa rājño gurur arcitaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686565 (0.0):
mantravat kārayāmāsa vaidehyā sahitaṃ muniḥ // Ram_2,5.10 // / tato yathāvad rāmeṇa sa rājño gurur arcitaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960125 (0.0):
mantravat kārayāmāsa vaidehyā sahitaṃ muniḥ // RamS_2,5.10 // / tato yathāvad rāmeṇa sa rājño gurur arcitaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339056 (0.0):
2.005.010c mantravat kārayām āsa vaidehyā sahitaṃ muniḥ / 2.005.011a tato yathāvad rāmeṇa sa rājño gurur arcitaḥ
2.005.011c abhyanujñāpya kākutsthaṃ yayau rāmaniveśanāt / 2.005.012a suhṛdbhis tatra rāmo 'pi tān anujñāpya sarvaśaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044311 (0.0):
tato yathāvad rāmeṇa $ sa rājño gurur arcitaḥ & / abhyanujñāpya kākutsthaṃ % yayau rāmaniveśanāt // Ram_2,5.11 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686578 (0.0):
tato yathāvad rāmeṇa sa rājño gurur arcitaḥ / / abhyanujñāpya kākutsthaṃ yayau rāmaniveśanāt // Ram_2,5.11 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960130 (0.0):
tato yathāvad rāmeṇa sa rājño gurur arcitaḥ / / abhyanujñāpya kākutsthaṃ yayau rāmaniveśanāt // RamS_2,5.11 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960138 (0.0):
abhyanujñāpya kākutsthaṃ yayau rāmaniveśanāt // RamS_2,5.11 // / suhṛdbhis tatra rāmo 'pi tān anujñāpya sarvaśaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339065 (0.0):
2.005.011a tato yathāvad rāmeṇa sa rājño gurur arcitaḥ / 2.005.011c abhyanujñāpya kākutsthaṃ yayau rāmaniveśanāt
2.005.012c sabhājito viveśātha tān anujñāpya sarvaśaḥ / 2.005.013a hṛṣṭanārī narayutaṃ rāmaveśma tadā babhau
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044311 (0.0):
suhṛdbhis tatra rāmo 'pi $ tān anujñāpya sarvaśaḥ & / sabhājito viveśātha % tān anujñāpya sarvaśaḥ // Ram_2,5.12 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044321 (0.0):
sabhājito viveśātha % tān anujñāpya sarvaśaḥ // Ram_2,5.12 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686578 (0.0):
suhṛdbhis tatra rāmo 'pi tān anujñāpya sarvaśaḥ / / sabhājito viveśātha tān anujñāpya sarvaśaḥ // Ram_2,5.12 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686588 (0.0):
sabhājito viveśātha tān anujñāpya sarvaśaḥ // Ram_2,5.12 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960138 (0.0):
suhṛdbhis tatra rāmo 'pi tān anujñāpya sarvaśaḥ / / sabhājito viveśātha tān anujñāpya sarvaśaḥ // RamS_2,5.12 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960148 (0.0):
sabhājito viveśātha tān anujñāpya sarvaśaḥ // RamS_2,5.12 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339068 (0.0):
2.005.011c abhyanujñāpya kākutsthaṃ yayau rāmaniveśanāt / 2.005.012a suhṛdbhis tatra rāmo 'pi tān anujñāpya sarvaśaḥ / 2.005.012c sabhājito viveśātha tān anujñāpya sarvaśaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339077 (0.0):
2.005.012c sabhājito viveśātha tān anujñāpya sarvaśaḥ / 2.005.013a hṛṣṭanārī narayutaṃ rāmaveśma tadā babhau
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17187383 (0.058):
hṛdi samparivartate Ram_3,10.32b / hṛṣṭanārīnarayutaṃ Ram_2,5.13a
2.005.013c yathā mattadvijagaṇaṃ praphullanalinaṃ saraḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044328 (0.0):
hṛṣṭanārīnarayutaṃ $ rāmaveśma tadā babhau & / yathā mattadvijagaṇaṃ % praphullanalinaṃ saraḥ // Ram_2,5.13 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686595 (0.0):
hṛṣṭanārīnarayutaṃ rāmaveśma tadā babhau / / yathā mattadvijagaṇaṃ praphullanalinaṃ saraḥ // Ram_2,5.13 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960154 (0.0):
hṛṣṭanārīnarayutaṃ rāmaveśma tadā babhau / / yathā mattadvijagaṇaṃ praphullanalinaṃ saraḥ // RamS_2,5.13 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339083 (0.0):
2.005.013a hṛṣṭanārī narayutaṃ rāmaveśma tadā babhau / 2.005.013c yathā mattadvijagaṇaṃ praphullanalinaṃ saraḥ
2.005.014a sa rājabhavanaprakhyāt tasmād rāmaniveśanāt
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044335 (0.0):
yathā mattadvijagaṇaṃ % praphullanalinaṃ saraḥ // Ram_2,5.13 // / sa rājabhavanaprakhyāt $ tasmād rāmaniveśanāt &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686602 (0.0):
yathā mattadvijagaṇaṃ praphullanalinaṃ saraḥ // Ram_2,5.13 // / sa rājabhavanaprakhyāt tasmād rāmaniveśanāt /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960162 (0.0):
yathā mattadvijagaṇaṃ praphullanalinaṃ saraḥ // RamS_2,5.13 // / sa rājabhavanaprakhyāt tasmād rāmaniveśanāt /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339090 (0.0):
2.005.013c yathā mattadvijagaṇaṃ praphullanalinaṃ saraḥ / 2.005.014a sa rājabhavanaprakhyāt tasmād rāmaniveśanāt
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17179381 (0.058):
sa rājabhavanaprakhyāt Ram_2,5.14a / sa rājamārgamadhyena Ram_2,51.14a
2.005.014c nirgatya dadṛśe mārgaṃ vasiṣṭho janasaṃvṛtam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044341 (0.0):
sa rājabhavanaprakhyāt $ tasmād rāmaniveśanāt & / nirgatya dadṛśe mārgaṃ % vasiṣṭho janasaṃvṛtam // Ram_2,5.14 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686608 (0.0):
sa rājabhavanaprakhyāt tasmād rāmaniveśanāt / / nirgatya dadṛśe mārgaṃ vasiṣṭho janasaṃvṛtam // Ram_2,5.14 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960168 (0.0):
sa rājabhavanaprakhyāt tasmād rāmaniveśanāt / / nirgatya dadṛśe mārgaṃ vasiṣṭho janasaṃvṛtam // RamS_2,5.14 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339096 (0.0):
2.005.014a sa rājabhavanaprakhyāt tasmād rāmaniveśanāt / 2.005.014c nirgatya dadṛśe mārgaṃ vasiṣṭho janasaṃvṛtam
2.005.015a vṛndavṛndair ayodhyāyāṃ rājamārgāḥ samantataḥ / 2.005.015c babhūvur abhisaṃbādhāḥ kutūhalajanair vṛtāḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044352 (0.0):
nirgatya dadṛśe mārgaṃ % vasiṣṭho janasaṃvṛtam // Ram_2,5.14 // / vṛndavṛndair ayodhyāyāṃ $ rājamārgāḥ samantataḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686619 (0.0):
nirgatya dadṛśe mārgaṃ vasiṣṭho janasaṃvṛtam // Ram_2,5.14 // / vṛndavṛndair ayodhyāyāṃ rājamārgāḥ samantataḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960179 (0.0):
nirgatya dadṛśe mārgaṃ vasiṣṭho janasaṃvṛtam // RamS_2,5.14 // / vṛndavṛndair ayodhyāyāṃ rājamārgāḥ samantataḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339106 (0.0):
2.005.014c nirgatya dadṛśe mārgaṃ vasiṣṭho janasaṃvṛtam / 2.005.015a vṛndavṛndair ayodhyāyāṃ rājamārgāḥ samantataḥ
2.005.016a janavṛndormisaṃgharṣaharṣasvanavatas tadā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044360 (0.0):
babhūvur abhisaṃbādhāḥ % kutūhalajanair vṛtāḥ // Ram_2,5.15 // / janavṛndormisaṃgharṣa $ harṣasvanavatas tadā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686627 (0.0):
babhūvur abhisaṃbādhāḥ kutūhalajanair vṛtāḥ // Ram_2,5.15 // / janavṛndormisaṃgharṣa harṣasvanavatas tadā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960187 (0.0):
babhūvur abhisaṃbādhāḥ kutūhalajanair vṛtāḥ // RamS_2,5.15 // / janavṛndormisaṃgharṣaharṣasvanavatas tadā /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339113 (0.0):
2.005.015c babhūvur abhisaṃbādhāḥ kutūhalajanair vṛtāḥ / 2.005.016a janavṛndormisaṃgharṣaharṣasvanavatas tadā
2.005.016c babhūva rājamārgasya sāgarasyeva nisvanaḥ / 2.005.017a siktasaṃmṛṣṭarathyā hi tad ahar vanamālinī
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044370 (0.0):
janavṛndormisaṃgharṣa $ harṣasvanavatas tadā & / babhūva rājamārgasya % sāgarasyeva nisvanaḥ // Ram_2,5.16 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686637 (0.0):
janavṛndormisaṃgharṣa harṣasvanavatas tadā / / babhūva rājamārgasya sāgarasyeva nisvanaḥ // Ram_2,5.16 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960197 (0.0):
janavṛndormisaṃgharṣaharṣasvanavatas tadā / / babhūva rājamārgasya sāgarasyeva nisvanaḥ // RamS_2,5.16 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339122 (0.0):
2.005.016a janavṛndormisaṃgharṣaharṣasvanavatas tadā / 2.005.016c babhūva rājamārgasya sāgarasyeva nisvanaḥ
2.005.017c āsīd ayodhyā nagarī samucchritagṛhadhvajā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044375 (0.0):
siktasaṃmṛṣṭarathyā hi $ tad ahar vanamālinī & / āsīd ayodhyā nagarī % samucchritagṛhadhvajā // Ram_2,5.17 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686642 (0.0):
siktasaṃmṛṣṭarathyā hi tad ahar vanamālinī / / āsīd ayodhyā nagarī samucchritagṛhadhvajā // Ram_2,5.17 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960202 (0.0):
siktasaṃmṛṣṭarathyā hi tad ahar vanamālinī / / āsīd ayodhyā nagarī samucchritagṛhadhvajā // RamS_2,5.17 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339128 (0.0):
2.005.017a siktasaṃmṛṣṭarathyā hi tad ahar vanamālinī / 2.005.017c āsīd ayodhyā nagarī samucchritagṛhadhvajā
2.005.018a tadā hy ayodhyā nilayaḥ sastrībālābalo janaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044384 (0.0):
āsīd ayodhyā nagarī % samucchritagṛhadhvajā // Ram_2,5.17 // / tadā hy ayodhyānilayaḥ $ sastrībālābalo janaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686651 (0.0):
āsīd ayodhyā nagarī samucchritagṛhadhvajā // Ram_2,5.17 // / tadā hy ayodhyānilayaḥ sastrībālābalo janaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960211 (0.0):
tadā hy ayodhyānilayaḥ sastrībālābalo janaḥ / / rāmābhiṣekam ākāṅkṣann ākāṅkṣann udayaṃ raveḥ // RamS_2,5.18 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339135 (0.0):
2.005.017c āsīd ayodhyā nagarī samucchritagṛhadhvajā / 2.005.018a tadā hy ayodhyā nilayaḥ sastrībālābalo janaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17180811 (0.031):
sastrīpuṃsā gatān asmāñ Ram_2,41.4c / sastrībālābalo janaḥ Ram_2,5.18b
2.005.018c rāmābhiṣekam ākāṅkṣann ākāṅkṣann udayaṃ raveḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044391 (0.0):
tadā hy ayodhyānilayaḥ $ sastrībālābalo janaḥ & / rāmābhiṣekam ākāṅkṣann % ākāṅkṣann udayaṃ raveḥ // Ram_2,5.18 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686658 (0.0):
tadā hy ayodhyānilayaḥ sastrībālābalo janaḥ / / rāmābhiṣekam ākāṅkṣann ākāṅkṣann udayaṃ raveḥ // Ram_2,5.18 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960218 (0.0):
tadā hy ayodhyānilayaḥ sastrībālābalo janaḥ / / rāmābhiṣekam ākāṅkṣann ākāṅkṣann udayaṃ raveḥ // RamS_2,5.18 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339142 (0.0):
2.005.018a tadā hy ayodhyā nilayaḥ sastrībālābalo janaḥ / 2.005.018c rāmābhiṣekam ākāṅkṣann ākāṅkṣann udayaṃ raveḥ
2.005.019a prajālaṃkārabhūtaṃ ca janasyānandavardhanam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044398 (0.0):
rāmābhiṣekam ākāṅkṣann % ākāṅkṣann udayaṃ raveḥ // Ram_2,5.18 // / prajālaṃkārabhūtaṃ ca $ janasyānandavardhanam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686665 (0.0):
rāmābhiṣekam ākāṅkṣann ākāṅkṣann udayaṃ raveḥ // Ram_2,5.18 // / prajālaṃkārabhūtaṃ ca janasyānandavardhanam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960225 (0.0):
rāmābhiṣekam ākāṅkṣann ākāṅkṣann udayaṃ raveḥ // RamS_2,5.18 // / prajālaṃkārabhūtaṃ ca janasyānandavardhanam /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339148 (0.0):
2.005.018c rāmābhiṣekam ākāṅkṣann ākāṅkṣann udayaṃ raveḥ / 2.005.019a prajālaṃkārabhūtaṃ ca janasyānandavardhanam
2.005.019c utsuko 'bhūj jano draṣṭuṃ tam ayodhyā mahotsavam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044404 (0.0):
prajālaṃkārabhūtaṃ ca $ janasyānandavardhanam & / utsuko 'bhūj jano draṣṭuṃ % tam ayodhyāmahotsavam // Ram_2,5.19 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686671 (0.0):
prajālaṃkārabhūtaṃ ca janasyānandavardhanam / / utsuko 'bhūj jano draṣṭuṃ tam ayodhyāmahotsavam // Ram_2,5.19 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960231 (0.0):
prajālaṃkārabhūtaṃ ca janasyānandavardhanam / / utsuko 'bhūj jano draṣṭuṃ tam ayodhyāmahotsavam // RamS_2,5.19 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339155 (0.0):
2.005.019a prajālaṃkārabhūtaṃ ca janasyānandavardhanam / 2.005.019c utsuko 'bhūj jano draṣṭuṃ tam ayodhyā mahotsavam
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17111617 (0.041):
utsuko bharatas tadā Ram_2,93.1b / utsuko 'bhūj jano draṣṭuṃ Ram_2,5.19c
2.005.020a evaṃ taṃ janasaṃbādhaṃ rājamārgaṃ purohitaḥ / 2.005.020c vyūhann iva janaughaṃ taṃ śanai rāja kulaṃ yayau
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044417 (0.0):
utsuko 'bhūj jano draṣṭuṃ % tam ayodhyāmahotsavam // Ram_2,5.19 // / evaṃ taṃ janasambādhaṃ $ rājamārgaṃ purohitaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686684 (0.0):
utsuko 'bhūj jano draṣṭuṃ tam ayodhyāmahotsavam // Ram_2,5.19 // / evaṃ taṃ janasambādhaṃ rājamārgaṃ purohitaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960241 (0.0):
utsuko 'bhūj jano draṣṭuṃ tam ayodhyāmahotsavam // RamS_2,5.19 // / evaṃ taṃ janasambādhaṃ rājamārgaṃ purohitaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339165 (0.0):
2.005.019c utsuko 'bhūj jano draṣṭuṃ tam ayodhyā mahotsavam / 2.005.020a evaṃ taṃ janasaṃbādhaṃ rājamārgaṃ purohitaḥ
2.005.021a sitābhraśikharaprakhyaṃ prāsadam adhiruhya saḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339172 (0.0):
2.005.020c vyūhann iva janaughaṃ taṃ śanai rāja kulaṃ yayau / 2.005.021a sitābhraśikharaprakhyaṃ prāsadam adhiruhya saḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044423 (0.033):
vyūhann iva janaughaṃ taṃ % śanai rājakulaṃ yayau // Ram_2,5.20 // / sitābhraśikharaprakhyaṃ $ prāsādam adhiruhya saḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686690 (0.033):
vyūhann iva janaughaṃ taṃ śanai rājakulaṃ yayau // Ram_2,5.20 // / sitābhraśikharaprakhyaṃ prāsādam adhiruhya saḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960250 (0.048):
vyūhann iva janaughaṃ taṃ śanai rājakulaṃ yayau // RamS_2,5.20 // / sitābhraśikharaprakhyaṃ prāsādam adhiruhya saḥ /
2.005.021c samiyāya narendreṇa śakreṇeva bṛhaspatiḥ / 2.005.022a tam āgatam abhiprekṣya hitvā rājāsanaṃ nṛpaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044434 (0.0):
sitābhraśikharaprakhyaṃ $ prāsādam adhiruhya saḥ & / samiyāya narendreṇa % śakreṇeva bṛhaspatiḥ // Ram_2,5.21 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686701 (0.0):
sitābhraśikharaprakhyaṃ prāsādam adhiruhya saḥ / / samiyāya narendreṇa śakreṇeva bṛhaspatiḥ // Ram_2,5.21 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960261 (0.0):
sitābhraśikharaprakhyaṃ prāsādam adhiruhya saḥ / / samiyāya narendreṇa śakreṇeva bṛhaspatiḥ // RamS_2,5.21 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339181 (0.0):
2.005.021a sitābhraśikharaprakhyaṃ prāsadam adhiruhya saḥ / 2.005.021c samiyāya narendreṇa śakreṇeva bṛhaspatiḥ
2.005.022c papraccha sa ca tasmai tat kṛtam ity abhyavedayat / 2.005.023a guruṇā tv abhyanujñāto manujaughaṃ visṛjya tam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044446 (0.0):
tam āgatam abhiprekṣya $ hitvā rājāsanaṃ nṛpaḥ & / papraccha sa ca tasmai tat % kṛtam ity abhyavedayat // Ram_2,5.22 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686713 (0.0):
tam āgatam abhiprekṣya hitvā rājāsanaṃ nṛpaḥ / / papraccha sa ca tasmai tat kṛtam ity abhyavedayat // Ram_2,5.22 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960273 (0.0):
tam āgatam abhiprekṣya hitvā rājāsanaṃ nṛpaḥ / / papraccha sa ca tasmai tat kṛtam ity abhyavedayat // RamS_2,5.22 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339192 (0.0):
2.005.022a tam āgatam abhiprekṣya hitvā rājāsanaṃ nṛpaḥ / 2.005.022c papraccha sa ca tasmai tat kṛtam ity abhyavedayat
2.005.023c viveśāntaḥpuraṃ rājā siṃho giriguhām iva
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044452 (0.0):
guruṇā tv abhyanujñāto $ manujaughaṃ visṛjya tam & / viveśāntaḥpuraṃ rājā % siṃho giriguhām iva // Ram_2,5.23 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686719 (0.0):
guruṇā tv abhyanujñāto manujaughaṃ visṛjya tam / / viveśāntaḥpuraṃ rājā siṃho giriguhām iva // Ram_2,5.23 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960279 (0.0):
guruṇā tv abhyanujñāto manujaughaṃ visṛjya tam / / viveśāntaḥpuraṃ rājā siṃho giriguhām iva // RamS_2,5.23 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339198 (0.0):
2.005.023a guruṇā tv abhyanujñāto manujaughaṃ visṛjya tam / 2.005.023c viveśāntaḥpuraṃ rājā siṃho giriguhām iva
2.005.024a tad agryaveṣapramadājanākulaṃ; mahendraveśmapratimaṃ niveśanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339208 (0.0):
2.005.023c viveśāntaḥpuraṃ rājā siṃho giriguhām iva / 2.005.024a tad agryaveṣapramadājanākulaṃ; mahendraveśmapratimaṃ niveśanam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044462 (5.960):
viveśāntaḥpuraṃ rājā % siṃho giriguhām iva // Ram_2,5.23 // / tad agryaveṣapramadājanākulaṃ $ mahendraveśmapratimaṃ niveśanam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686729 (5.960):
viveśāntaḥpuraṃ rājā siṃho giriguhām iva // Ram_2,5.23 // / tad agryaveṣapramadājanākulaṃ mahendraveśmapratimaṃ niveśanam /
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17156460 (0.032):
mahendravaruṇopamau Ram_2,1.8d / mahendraveśmapratimaṃ niveśanam Ram_2,5.24b
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044454 (0.035):
viveśāntaḥpuraṃ rājā % siṃho giriguhām iva // Ram_2,5.23 // / tad agryaveṣapramadājanākulaṃ $ mahendraveśmapratimaṃ niveśanam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686721 (0.035):
viveśāntaḥpuraṃ rājā siṃho giriguhām iva // Ram_2,5.23 // / tad agryaveṣapramadājanākulaṃ mahendraveśmapratimaṃ niveśanam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960281 (0.050):
viveśāntaḥpuraṃ rājā siṃho giriguhām iva // RamS_2,5.23 // / tad agryaveṣapramadājanākulaṃ mahendraveśmapratimaṃ niveśanam /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16376411 (0.058):
mahendraviṣṇubhaginīṃ HV_App.I,35.11a / mahendraveśmapratimaṃ HV_94.7c
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13827108 (0.058):
mahendravacanād ṛṣiḥ HV_97.42b / mahendraveśmapratimaṃ HV_94.7c
2.005.024c vyadīpayaṃś cāru viveśa pārthivaḥ; śaśīva tārāgaṇasaṃkulaṃ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044471 (0.0):
tad agryaveṣapramadājanākulaṃ $ mahendraveśmapratimaṃ niveśanam & / vidīpayaṃś cāru viveśa pārthivaḥ % śaśīva tārāgaṇasaṃkulaṃ nabhaḥ //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686738 (0.0):
tad agryaveṣapramadājanākulaṃ mahendraveśmapratimaṃ niveśanam / / vidīpayaṃś cāru viveśa pārthivaḥ śaśīva tārāgaṇasaṃkulaṃ nabhaḥ //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339216 (0.0):
2.005.024a tad agryaveṣapramadājanākulaṃ; mahendraveśmapratimaṃ niveśanam / 2.005.024c vyadīpayaṃś cāru viveśa pārthivaḥ; śaśīva tārāgaṇasaṃkulaṃ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17174446 (0.040):
śaśī jyotsnām ivoditaḥ Ram_2,76.5d / śaśīva tārāgaṇasaṃkulaṃ nabhaḥ Ram_2,5.24d
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960297 (0.050):
vidīpayaṃś cāru viveśa pārthivaḥ śaśīva tārāgaṇasaṃkulaṃ nabhaḥ // / RamS_2,5.24 //
nabhaḥ / 2.006.001a gate purohite rāmaḥ snāto niyatamānasaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044479 (0.0):
vidīpayaṃś cāru viveśa pārthivaḥ % śaśīva tārāgaṇasaṃkulaṃ nabhaḥ // / Ram_2,5.24 // / gate purohite rāmaḥ $ snāto niyatamānasaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686746 (0.0):
vidīpayaṃś cāru viveśa pārthivaḥ śaśīva tārāgaṇasaṃkulaṃ nabhaḥ // / Ram_2,5.24 // / gate purohite rāmaḥ snāto niyatamānasaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960309 (0.0):
gate purohite rāmaḥ snāto niyatamānasaḥ / / saha patnyā viśālākṣyā nārāyaṇam upāgamat // RamS_2,6.1 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339223 (0.0):
2.005.024c vyadīpayaṃś cāru viveśa pārthivaḥ; śaśīva tārāgaṇasaṃkulaṃ / nabhaḥ / 2.006.001a gate purohite rāmaḥ snāto niyatamānasaḥ
2.006.001c saha patnyā viśālākṣyā nārāyaṇam upāgamat
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044485 (0.0):
gate purohite rāmaḥ $ snāto niyatamānasaḥ & / saha patnyā viśālākṣyā % nārāyaṇam upāgamat // Ram_2,6.1 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686752 (0.0):
gate purohite rāmaḥ snāto niyatamānasaḥ / / saha patnyā viśālākṣyā nārāyaṇam upāgamat // Ram_2,6.1 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960315 (0.0):
gate purohite rāmaḥ snāto niyatamānasaḥ / / saha patnyā viśālākṣyā nārāyaṇam upāgamat // RamS_2,6.1 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339229 (0.0):
2.006.001a gate purohite rāmaḥ snāto niyatamānasaḥ / 2.006.001c saha patnyā viśālākṣyā nārāyaṇam upāgamat
2.006.002a pragṛhya śirasā pātrīṃ haviṣo vidhivat tadā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044492 (0.0):
saha patnyā viśālākṣyā % nārāyaṇam upāgamat // Ram_2,6.1 // / pragṛhya śirasā pātrīṃ $ haviṣo vidhivat tadā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686759 (0.0):
saha patnyā viśālākṣyā nārāyaṇam upāgamat // Ram_2,6.1 // / pragṛhya śirasā pātrīṃ haviṣo vidhivat tadā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960322 (0.0):
saha patnyā viśālākṣyā nārāyaṇam upāgamat // RamS_2,6.1 // / pragṛhya śirasā pātrīṃ haviṣo vidhivat tadā /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339235 (0.0):
2.006.001c saha patnyā viśālākṣyā nārāyaṇam upāgamat / 2.006.002a pragṛhya śirasā pātrīṃ haviṣo vidhivat tadā
2.006.002c mahate daivatāyājyaṃ juhāva jvalite 'nale
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044499 (0.0):
pragṛhya śirasā pātrīṃ $ haviṣo vidhivat tadā & / mahate daivatāyājyaṃ % juhāva jvalite 'nale // Ram_2,6.2 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686766 (0.0):
pragṛhya śirasā pātrīṃ haviṣo vidhivat tadā / / mahate daivatāyājyaṃ juhāva jvalite 'nale // Ram_2,6.2 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960329 (0.0):
pragṛhya śirasā pātrīṃ haviṣo vidhivat tadā / / mahate daivatāyājyaṃ juhāva jvalite 'nale // RamS_2,6.2 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339242 (0.0):
2.006.002a pragṛhya śirasā pātrīṃ haviṣo vidhivat tadā / 2.006.002c mahate daivatāyājyaṃ juhāva jvalite 'nale
2.006.003a śeṣaṃ ca haviṣas tasya prāśyāśāsyātmanaḥ priyam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044506 (0.0):
mahate daivatāyājyaṃ % juhāva jvalite 'nale // Ram_2,6.2 // / śeṣaṃ ca haviṣas tasya $ prāśyāśāsyātmanaḥ priyam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686773 (0.0):
mahate daivatāyājyaṃ juhāva jvalite 'nale // Ram_2,6.2 // / śeṣaṃ ca haviṣas tasya prāśyāśāsyātmanaḥ priyam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960336 (0.0):
mahate daivatāyājyaṃ juhāva jvalite 'nale // RamS_2,6.2 // / śeṣaṃ ca haviṣas tasya prāśyāśāsyātmanaḥ priyam /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339248 (0.0):
2.006.002c mahate daivatāyājyaṃ juhāva jvalite 'nale / 2.006.003a śeṣaṃ ca haviṣas tasya prāśyāśāsyātmanaḥ priyam
2.006.003c dhyāyan nārāyaṇaṃ devaṃ svāstīrṇe kuśasaṃstare
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044513 (0.0):
śeṣaṃ ca haviṣas tasya $ prāśyāśāsyātmanaḥ priyam & / dhyāyan nārāyaṇaṃ devaṃ % svāstīrṇe kuśasaṃstare // Ram_2,6.3 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686780 (0.0):
śeṣaṃ ca haviṣas tasya prāśyāśāsyātmanaḥ priyam / / dhyāyan nārāyaṇaṃ devaṃ svāstīrṇe kuśasaṃstare // Ram_2,6.3 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960343 (0.0):
śeṣaṃ ca haviṣas tasya prāśyāśāsyātmanaḥ priyam / / dhyāyan nārāyaṇaṃ devaṃ svāstīrṇe kuśasaṃstare // RamS_2,6.3 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339255 (0.0):
2.006.003a śeṣaṃ ca haviṣas tasya prāśyāśāsyātmanaḥ priyam / 2.006.003c dhyāyan nārāyaṇaṃ devaṃ svāstīrṇe kuśasaṃstare
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17186351 (0.059):
svāstīrṇe kuśasaṃstare Ram_2,6.3d / svāhārāṇi tapasvinām Ram_2,28.9d
2.006.004a vāgyataḥ saha vaidehyā bhūtvā niyatamānasaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044520 (0.0):
dhyāyan nārāyaṇaṃ devaṃ % svāstīrṇe kuśasaṃstare // Ram_2,6.3 // / vāgyataḥ saha vaidehyā $ bhūtvā niyatamānasaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686787 (0.0):
dhyāyan nārāyaṇaṃ devaṃ svāstīrṇe kuśasaṃstare // Ram_2,6.3 // / vāgyataḥ saha vaidehyā bhūtvā niyatamānasaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960350 (0.0):
dhyāyan nārāyaṇaṃ devaṃ svāstīrṇe kuśasaṃstare // RamS_2,6.3 // / vāgyataḥ saha vaidehyā bhūtvā niyatamānasaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339261 (0.0):
2.006.003c dhyāyan nārāyaṇaṃ devaṃ svāstīrṇe kuśasaṃstare / 2.006.004a vāgyataḥ saha vaidehyā bhūtvā niyatamānasaḥ
2.006.004c śrīmaty āyatane viṣṇoḥ śiśye naravarātmajaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044526 (0.0):
vāgyataḥ saha vaidehyā $ bhūtvā niyatamānasaḥ & / śrīmaty āyatane viṣṇoḥ % śiśye naravarātmajaḥ // Ram_2,6.4 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686793 (0.0):
vāgyataḥ saha vaidehyā bhūtvā niyatamānasaḥ / / śrīmaty āyatane viṣṇoḥ śiśye naravarātmajaḥ // Ram_2,6.4 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960355 (0.0):
vāgyataḥ saha vaidehyā bhūtvā niyatamānasaḥ / / śrīmaty āyatane viṣṇoḥ śiśye naravarātmajaḥ // RamS_2,6.4 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339267 (0.0):
2.006.004a vāgyataḥ saha vaidehyā bhūtvā niyatamānasaḥ / 2.006.004c śrīmaty āyatane viṣṇoḥ śiśye naravarātmajaḥ
2.006.005a ekayāmāvaśiṣṭāyāṃ rātryāṃ prativibudhya saḥ / 2.006.005c alaṃkāravidhiṃ kṛtsnaṃ kārayām āsa veśmanaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044538 (0.0):
śrīmaty āyatane viṣṇoḥ % śiśye naravarātmajaḥ // Ram_2,6.4 // / ekayāmāvaśiṣṭāyāṃ $ rātryāṃ prativibudhya saḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686805 (0.0):
śrīmaty āyatane viṣṇoḥ śiśye naravarātmajaḥ // Ram_2,6.4 // / ekayāmāvaśiṣṭāyāṃ rātryāṃ prativibudhya saḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960364 (0.0):
śrīmaty āyatane viṣṇoḥ śiśye naravarātmajaḥ // RamS_2,6.4 // / ekayāmāvaśiṣṭāyāṃ rātryāṃ prativibudhya saḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339279 (0.0):
2.006.004c śrīmaty āyatane viṣṇoḥ śiśye naravarātmajaḥ / 2.006.005a ekayāmāvaśiṣṭāyāṃ rātryāṃ prativibudhya saḥ
2.006.006a tatra śṛṇvan sukhā vācaḥ sūtamāgadhabandinām
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044545 (0.0):
alaṃkāravidhiṃ kṛtsnaṃ % kārayāmāsa veśmanaḥ // Ram_2,6.5 // / tatra śṛṇvan sukhā vācaḥ $ sūtamāgadhabandinām &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686812 (0.0):
alaṃkāravidhiṃ kṛtsnaṃ kārayāmāsa veśmanaḥ // Ram_2,6.5 // / tatra śṛṇvan sukhā vācaḥ sūtamāgadhabandinām /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960375 (0.0):
alaṃkāravidhiṃ kṛtsnaṃ kārayāmāsa veśmanaḥ // RamS_2,6.5 // / tatra śṛṇvan sukhā vācaḥ sūtamāgadhabandinām /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339285 (0.0):
2.006.005c alaṃkāravidhiṃ kṛtsnaṃ kārayām āsa veśmanaḥ / 2.006.006a tatra śṛṇvan sukhā vācaḥ sūtamāgadhabandinām
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4438830 (0.061):
śrūyante sma tadā vācaḥ sūtamāgadhabandinām | *HV_109.88*1293 |
2.006.006c pūrvāṃ saṃdhyām upāsīno jajāpa yatamānasaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044552 (0.0):
tatra śṛṇvan sukhā vācaḥ $ sūtamāgadhabandinām & / pūrvāṃ saṃdhyām upāsīno % jajāpa yatamānasaḥ // Ram_2,6.6 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686819 (0.0):
tatra śṛṇvan sukhā vācaḥ sūtamāgadhabandinām / / pūrvāṃ saṃdhyām upāsīno jajāpa yatamānasaḥ // Ram_2,6.6 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960381 (0.0):
tatra śṛṇvan sukhā vācaḥ sūtamāgadhabandinām / / pūrvāṃ saṃdhyām upāsīno jajāpa yatamānasaḥ // RamS_2,6.6 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339291 (0.0):
2.006.006a tatra śṛṇvan sukhā vācaḥ sūtamāgadhabandinām / 2.006.006c pūrvāṃ saṃdhyām upāsīno jajāpa yatamānasaḥ
2.006.007a tuṣṭāva praṇataś caiva śirasā madhusūdanam / 2.006.007c vimalakṣaumasaṃvīto vācayām āsa ca dvijān
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044561 (0.0):
pūrvāṃ saṃdhyām upāsīno % jajāpa yatamānasaḥ // Ram_2,6.6 // / tuṣṭāva praṇataś caiva $ śirasā madhusūdanam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686828 (0.0):
pūrvāṃ saṃdhyām upāsīno jajāpa yatamānasaḥ // Ram_2,6.6 // / tuṣṭāva praṇataś caiva śirasā madhusūdanam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960388 (0.0):
pūrvāṃ saṃdhyām upāsīno jajāpa yatamānasaḥ // RamS_2,6.6 // / tuṣṭāva praṇataś caiva śirasā madhusūdanam /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339301 (0.0):
2.006.006c pūrvāṃ saṃdhyām upāsīno jajāpa yatamānasaḥ / 2.006.007a tuṣṭāva praṇataś caiva śirasā madhusūdanam
2.006.008a teṣāṃ puṇyāhaghoṣo 'tha gambhīramadhuras tadā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044568 (0.0):
vimalakṣaumasaṃvīto % vācayāmāsa ca dvijān // Ram_2,6.7 // / teṣāṃ puṇyāhaghoṣo 'tha $ gambhīramadhuras tadā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686835 (0.0):
vimalakṣaumasaṃvīto vācayāmāsa ca dvijān // Ram_2,6.7 // / teṣāṃ puṇyāhaghoṣo 'tha gambhīramadhuras tadā /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339307 (0.0):
2.006.007c vimalakṣaumasaṃvīto vācayām āsa ca dvijān / 2.006.008a teṣāṃ puṇyāhaghoṣo 'tha gambhīramadhuras tadā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960398 (1.192):
vimalakṣaumasaṃvīto vācayāmāsa ca dvijān // RamS_2,6.7 // / teṣāṃ puṇyāhaghoṣo 'tha gambhīramadhuras tadā /
2.006.008c ayodhyāṃ pūrayām āsa tūryaghoṣānunāditaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339314 (0.0):
2.006.008a teṣāṃ puṇyāhaghoṣo 'tha gambhīramadhuras tadā / 2.006.008c ayodhyāṃ pūrayām āsa tūryaghoṣānunāditaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044573 (0.038):
teṣāṃ puṇyāhaghoṣo 'tha $ gambhīramadhuras tadā & / ayodhyāṃ pūrayāmāsa % tūryaghoṣānunāditaḥ // Ram_2,6.8 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686840 (0.038):
teṣāṃ puṇyāhaghoṣo 'tha gambhīramadhuras tadā / / ayodhyāṃ pūrayāmāsa tūryaghoṣānunāditaḥ // Ram_2,6.8 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960403 (0.043):
teṣāṃ puṇyāhaghoṣo 'tha gambhīramadhuras tadā / / ayodhyāṃ pūrayāmāsa tūryaghoṣānunāditaḥ // RamS_2,6.8 //
2.006.009a kṛtopavāsaṃ tu tadā vaidehyā saha rāghavam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044581 (0.0):
ayodhyāṃ pūrayāmāsa % tūryaghoṣānunāditaḥ // Ram_2,6.8 // / kṛtopavāsaṃ tu tadā $ vaidehyā saha rāghavam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686848 (0.0):
ayodhyāṃ pūrayāmāsa tūryaghoṣānunāditaḥ // Ram_2,6.8 // / kṛtopavāsaṃ tu tadā vaidehyā saha rāghavam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960411 (0.0):
ayodhyāṃ pūrayāmāsa tūryaghoṣānunāditaḥ // RamS_2,6.8 // / kṛtopavāsaṃ tu tadā vaidehyā saha rāghavam /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339320 (0.0):
2.006.008c ayodhyāṃ pūrayām āsa tūryaghoṣānunāditaḥ / 2.006.009a kṛtopavāsaṃ tu tadā vaidehyā saha rāghavam
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17117722 (0.050):
kṛtodakaṃ te bharatena sārdhaṃ Ram_2,70.23a / kṛtopavāsaṃ tu tadā Ram_2,6.9a
2.006.009c ayodhyā nilayaḥ śrutvā sarvaḥ pramudito janaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044590 (0.0):
kṛtopavāsaṃ tu tadā $ vaidehyā saha rāghavam & / ayodhyānilayaḥ śrutvā % sarvaḥ pramudito janaḥ // Ram_2,6.9 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686857 (0.0):
kṛtopavāsaṃ tu tadā vaidehyā saha rāghavam / / ayodhyānilayaḥ śrutvā sarvaḥ pramudito janaḥ // Ram_2,6.9 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960417 (0.0):
kṛtopavāsaṃ tu tadā vaidehyā saha rāghavam / / ayodhyānilayaḥ śrutvā sarvaḥ pramudito janaḥ // RamS_2,6.9 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339328 (0.0):
2.006.009a kṛtopavāsaṃ tu tadā vaidehyā saha rāghavam / 2.006.009c ayodhyā nilayaḥ śrutvā sarvaḥ pramudito janaḥ
2.006.010a tataḥ paurajanaḥ sarvaḥ śrutvā rāmābhiṣecanam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044595 (0.0):
ayodhyānilayaḥ śrutvā % sarvaḥ pramudito janaḥ // Ram_2,6.9 // / tataḥ paurajanaḥ sarvaḥ $ śrutvā rāmābhiṣecanam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686862 (0.0):
ayodhyānilayaḥ śrutvā sarvaḥ pramudito janaḥ // Ram_2,6.9 // / tataḥ paurajanaḥ sarvaḥ śrutvā rāmābhiṣecanam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960425 (0.0):
ayodhyānilayaḥ śrutvā sarvaḥ pramudito janaḥ // RamS_2,6.9 // / tataḥ paurajanaḥ sarvaḥ śrutvā rāmābhiṣecanam /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339333 (0.0):
2.006.009c ayodhyā nilayaḥ śrutvā sarvaḥ pramudito janaḥ / 2.006.010a tataḥ paurajanaḥ sarvaḥ śrutvā rāmābhiṣecanam
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17125251 (0.044):
tataḥ puṣpabaliṃ kṛtvā Ram_3,14.23a / tataḥ paurajanaḥ sarvaḥ Ram_2,6.10a
2.006.010c prabhātāṃ rajanīṃ dṛṣṭvā cakre śobhāṃ parāṃ punaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044602 (0.0):
tataḥ paurajanaḥ sarvaḥ $ śrutvā rāmābhiṣecanam & / prabhātāṃ rajanīṃ dṛṣṭvā % cakre śobhāṃ parāṃ punaḥ // Ram_2,6.10 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686869 (0.0):
tataḥ paurajanaḥ sarvaḥ śrutvā rāmābhiṣecanam / / prabhātāṃ rajanīṃ dṛṣṭvā cakre śobhāṃ parāṃ punaḥ // Ram_2,6.10 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960431 (0.0):
tataḥ paurajanaḥ sarvaḥ śrutvā rāmābhiṣecanam / / prabhātāṃ rajanīṃ dṛṣṭvā cakre śobhāṃ parāṃ punaḥ // RamS_2,6.10 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339339 (0.0):
2.006.010a tataḥ paurajanaḥ sarvaḥ śrutvā rāmābhiṣecanam / 2.006.010c prabhātāṃ rajanīṃ dṛṣṭvā cakre śobhāṃ parāṃ punaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17122145 (0.060):
cakre śobhāṃ parāṃ punaḥ Ram_2,6.10d / cakre sa sumahākāyo Ram_3,42.15e
2.006.011a sitābhraśikharābheṣu devatāyataneṣu ca / 2.006.011c catuṣpatheṣu rathyāsu caityeṣv aṭṭālakeṣu ca
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044613 (0.0):
prabhātāṃ rajanīṃ dṛṣṭvā % cakre śobhāṃ parāṃ punaḥ // Ram_2,6.10 // / sitābhraśikharābheṣu $ devatāyataneṣu ca &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686880 (0.0):
prabhātāṃ rajanīṃ dṛṣṭvā cakre śobhāṃ parāṃ punaḥ // Ram_2,6.10 // / sitābhraśikharābheṣu devatāyataneṣu ca /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960442 (0.0):
prabhātāṃ rajanīṃ dṛṣṭvā cakre śobhāṃ parāṃ punaḥ // RamS_2,6.10 // / sitābhraśikharābheṣu devatāyataneṣu ca /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339349 (0.0):
2.006.010c prabhātāṃ rajanīṃ dṛṣṭvā cakre śobhāṃ parāṃ punaḥ / 2.006.011a sitābhraśikharābheṣu devatāyataneṣu ca
2.006.012a nānāpaṇyasamṛddheṣu vaṇijām āpaṇeṣu ca / 2.006.012c kuṭumbināṃ samṛddheṣu śrīmatsu bhavaneṣu ca
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044623 (0.0):
catuṣpatheṣu rathyāsu % caityeṣv aṭṭālakeṣu ca // Ram_2,6.11 // / nānāpaṇyasamṛddheṣu $ vaṇijām āpaṇeṣu ca &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686890 (0.0):
catuṣpatheṣu rathyāsu caityeṣv aṭṭālakeṣu ca // Ram_2,6.11 // / nānāpaṇyasamṛddheṣu vaṇijām āpaṇeṣu ca /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960452 (0.0):
catuṣpatheṣu rathyāsu caityeṣv aṭṭālakeṣu ca // RamS_2,6.11 // / nānāpaṇyasamṛddheṣu vaṇijām āpaṇeṣu ca /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339359 (0.0):
2.006.011c catuṣpatheṣu rathyāsu caityeṣv aṭṭālakeṣu ca / 2.006.012a nānāpaṇyasamṛddheṣu vaṇijām āpaṇeṣu ca
2.006.013a sabhāsu caiva sarvāsu vṛkṣeṣv ālakṣiteṣu ca / 2.006.013c dhvajāḥ samucchritāś citrāḥ patākāś cābhavaṃs tadā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044633 (0.0):
kuṭumbināṃ samṛddheṣu % śrīmatsu bhavaneṣu ca // Ram_2,6.12 // / sabhāsu caiva sarvāsu $ vṛkṣeṣv ālakṣiteṣu ca &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686900 (0.0):
kuṭumbināṃ samṛddheṣu śrīmatsu bhavaneṣu ca // Ram_2,6.12 // / sabhāsu caiva sarvāsu vṛkṣeṣv ālakṣiteṣu ca /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960463 (0.0):
kuṭumbināṃ samṛddheṣu śrīmatsu bhavaneṣu ca // RamS_2,6.12 // / sabhāsu caiva sarvāsu vṛkṣeṣv ālakṣiteṣu ca /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339368 (0.0):
2.006.012a nānāpaṇyasamṛddheṣu vaṇijām āpaṇeṣu ca / 2.006.012c kuṭumbināṃ samṛddheṣu śrīmatsu bhavaneṣu ca / 2.006.013a sabhāsu caiva sarvāsu vṛkṣeṣv ālakṣiteṣu ca
2.006.014a naṭanartakasaṃghānāṃ gāyakānāṃ ca gāyatām / 2.006.014c manaḥkarṇasukhā vācaḥ śuśruvuś ca tatas tataḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044645 (0.0):
dhvajāḥ samucchritāś citrāḥ % patākāś cābhavaṃs tadā // Ram_2,6.13 // / naṭanartakasaṃghānāṃ $ gāyakānāṃ ca gāyatām &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686912 (0.0):
dhvajāḥ samucchritāś citrāḥ patākāś cābhavaṃs tadā // Ram_2,6.13 // / naṭanartakasaṃghānāṃ gāyakānāṃ ca gāyatām /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960474 (0.0):
dhvajāḥ samucchritāś citrāḥ patākāś cābhavaṃs tadā // RamS_2,6.13 // / naṭanartakasaṃghānāṃ gāyakānāṃ ca gāyatām /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339379 (0.0):
2.006.013c dhvajāḥ samucchritāś citrāḥ patākāś cābhavaṃs tadā / 2.006.014a naṭanartakasaṃghānāṃ gāyakānāṃ ca gāyatām
2.006.015a rāmābhiṣekayuktāś ca kathāś cakrur mitho janāḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044654 (0.0):
manaḥkarṇasukhā vācaḥ % śuśruvuś ca tatas tataḥ // Ram_2,6.14 // / rāmābhiṣekayuktāś ca $ kathāś cakrur mitho janāḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686921 (0.0):
manaḥkarṇasukhā vācaḥ śuśruvuś ca tatas tataḥ // Ram_2,6.14 // / rāmābhiṣekayuktāś ca kathāś cakrur mitho janāḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960484 (0.0):
manaḥkarṇasukhā vācaḥ śuśruvuś ca tatas tataḥ // RamS_2,6.14 // / rāmābhiṣekayuktāś ca kathāś cakrur mitho janāḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339387 (0.0):
2.006.014c manaḥkarṇasukhā vācaḥ śuśruvuś ca tatas tataḥ / 2.006.015a rāmābhiṣekayuktāś ca kathāś cakrur mitho janāḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044669 (0.021):
rāmābhiṣekasaṃyuktāś % cakrur eva mithaḥ kathāḥ // Ram_2,6.16 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686936 (0.021):
rāmābhiṣekasaṃyuktāś cakrur eva mithaḥ kathāḥ // Ram_2,6.16 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960499 (0.021):
rāmābhiṣekasaṃyuktāś cakrur eva mithaḥ kathāḥ // RamS_2,6.16 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339401 (0.021):
2.006.016c rāmābhiṣekasaṃyuktāś cakrur eva mithaḥ kathāḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17114931 (0.063):
kathāśīlāḥ kathāpriyaiḥ Ram_2,61.14d / kathāś cakrur mitho janāḥ Ram_2,6.15b
2.006.015c rāmābhiṣeke saṃprāpte catvareṣu gṛheṣu ca / 2.006.016a bālā api krīḍamānā gṛhadvāreṣu saṃghaśaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044665 (0.0):
rāmābhiṣekayuktāś ca $ kathāś cakrur mitho janāḥ & / rāmābhiṣeke samprāpte % catvareṣu gṛheṣu ca // Ram_2,6.15 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686932 (0.0):
rāmābhiṣekayuktāś ca kathāś cakrur mitho janāḥ / / rāmābhiṣeke samprāpte catvareṣu gṛheṣu ca // Ram_2,6.15 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960495 (0.0):
rāmābhiṣekayuktāś ca kathāś cakrur mitho janāḥ / / rāmābhiṣeke samprāpte catvareṣu gṛheṣu ca // RamS_2,6.15 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339397 (0.0):
2.006.015a rāmābhiṣekayuktāś ca kathāś cakrur mitho janāḥ / 2.006.015c rāmābhiṣeke saṃprāpte catvareṣu gṛheṣu ca
2.006.016c rāmābhiṣekasaṃyuktāś cakrur eva mithaḥ kathāḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044671 (0.0):
bālā api krīḍamānā $ gṛhadvāreṣu saṃghaśaḥ & / rāmābhiṣekasaṃyuktāś % cakrur eva mithaḥ kathāḥ // Ram_2,6.16 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686938 (0.0):
bālā api krīḍamānā gṛhadvāreṣu saṃghaśaḥ / / rāmābhiṣekasaṃyuktāś cakrur eva mithaḥ kathāḥ // Ram_2,6.16 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960500 (0.0):
bālā api krīḍamānā gṛhadvāreṣu saṃghaśaḥ / / rāmābhiṣekasaṃyuktāś cakrur eva mithaḥ kathāḥ // RamS_2,6.16 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339402 (0.0):
2.006.016a bālā api krīḍamānā gṛhadvāreṣu saṃghaśaḥ / 2.006.016c rāmābhiṣekasaṃyuktāś cakrur eva mithaḥ kathāḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044653 (0.021):
rāmābhiṣekayuktāś ca $ kathāś cakrur mitho janāḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686920 (0.021):
rāmābhiṣekayuktāś ca kathāś cakrur mitho janāḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339386 (0.021):
2.006.014c manaḥkarṇasukhā vācaḥ śuśruvuś ca tatas tataḥ / 2.006.015a rāmābhiṣekayuktāś ca kathāś cakrur mitho janāḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960483 (0.062):
rāmābhiṣekayuktāś ca kathāś cakrur mitho janāḥ / / rāmābhiṣeke samprāpte catvareṣu gṛheṣu ca // RamS_2,6.15 //
2.006.017a kṛtapuṣpopahāraś ca dhūpagandhādhivāsitaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044678 (0.0):
rāmābhiṣekasaṃyuktāś % cakrur eva mithaḥ kathāḥ // Ram_2,6.16 // / kṛtapuṣpopahāraś ca $ dhūpagandhādhivāsitaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686945 (0.0):
rāmābhiṣekasaṃyuktāś cakrur eva mithaḥ kathāḥ // Ram_2,6.16 // / kṛtapuṣpopahāraś ca dhūpagandhādhivāsitaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960508 (0.0):
rāmābhiṣekasaṃyuktāś cakrur eva mithaḥ kathāḥ // RamS_2,6.16 // / kṛtapuṣpopahāraś ca dhūpagandhādhivāsitaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339409 (0.0):
2.006.016c rāmābhiṣekasaṃyuktāś cakrur eva mithaḥ kathāḥ / 2.006.017a kṛtapuṣpopahāraś ca dhūpagandhādhivāsitaḥ
2.006.017c rājamārgaḥ kṛtaḥ śrīmān paurai rāmābhiṣecane
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044682 (0.0):
kṛtapuṣpopahāraś ca $ dhūpagandhādhivāsitaḥ & / rājamārgaḥ kṛtaḥ śrīmān % paurai rāmābhiṣecane // Ram_2,6.17 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686949 (0.0):
kṛtapuṣpopahāraś ca dhūpagandhādhivāsitaḥ / / rājamārgaḥ kṛtaḥ śrīmān paurai rāmābhiṣecane // Ram_2,6.17 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960512 (0.0):
kṛtapuṣpopahāraś ca dhūpagandhādhivāsitaḥ / / rājamārgaḥ kṛtaḥ śrīmān paurai rāmābhiṣecane // RamS_2,6.17 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339414 (0.0):
2.006.017a kṛtapuṣpopahāraś ca dhūpagandhādhivāsitaḥ / 2.006.017c rājamārgaḥ kṛtaḥ śrīmān paurai rāmābhiṣecane
2.006.018a prakāśīkaraṇārthaṃ ca niśāgamanaśaṅkayā / 2.006.018c dīpavṛkṣāṃs tathā cakrur anu rathyāsu sarvaśaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044695 (0.0):
prakāśakaraṇārthaṃ ca $ niśāgamanaśaṅkayā & / dīpavṛkṣāṃs tathā cakrur % anu rathyāsu sarvaśaḥ // Ram_2,6.18 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686962 (0.0):
prakāśakaraṇārthaṃ ca niśāgamanaśaṅkayā / / dīpavṛkṣāṃs tathā cakrur anu rathyāsu sarvaśaḥ // Ram_2,6.18 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960525 (0.0):
prakāśakaraṇārthaṃ ca niśāgamanaśaṅkayā / / dīpavṛkṣāṃs tathā cakrur anu rathyāsu sarvaśaḥ // RamS_2,6.18 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339424 (0.0):
2.006.017c rājamārgaḥ kṛtaḥ śrīmān paurai rāmābhiṣecane / 2.006.018a prakāśīkaraṇārthaṃ ca niśāgamanaśaṅkayā
2.006.019a alaṃkāraṃ purasyaivaṃ kṛtvā tat puravāsinaḥ / 2.006.019c ākāṅkṣamāṇā rāmasya yauvarājyābhiṣecanam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044706 (0.0):
dīpavṛkṣāṃs tathā cakrur % anu rathyāsu sarvaśaḥ // Ram_2,6.18 // / alaṃkāraṃ purasyaivaṃ $ kṛtvā tatpuravāsinaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686973 (0.0):
dīpavṛkṣāṃs tathā cakrur anu rathyāsu sarvaśaḥ // Ram_2,6.18 // / alaṃkāraṃ purasyaivaṃ kṛtvā tatpuravāsinaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960536 (0.0):
dīpavṛkṣāṃs tathā cakrur anu rathyāsu sarvaśaḥ // RamS_2,6.18 // / alaṃkāraṃ purasyaivaṃ kṛtvā tatpuravāsinaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339433 (0.0):
2.006.018c dīpavṛkṣāṃs tathā cakrur anu rathyāsu sarvaśaḥ / 2.006.019a alaṃkāraṃ purasyaivaṃ kṛtvā tat puravāsinaḥ
2.006.020a sametya saṃghaśaḥ sarve catvareṣu sabhāsu ca / 2.006.020c kathayanto mithas tatra praśaśaṃsur janādhipam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044715 (0.0):
ākāṅkṣamāṇā rāmasya % yauvarājyābhiṣecanam // Ram_2,6.19 // / sametya saṃghaśaḥ sarve $ catvareṣu sabhāsu ca &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686982 (0.0):
ākāṅkṣamāṇā rāmasya yauvarājyābhiṣecanam // Ram_2,6.19 // / sametya saṃghaśaḥ sarve catvareṣu sabhāsu ca /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960545 (0.0):
ākāṅkṣamāṇā rāmasya yauvarājyābhiṣecanam // RamS_2,6.19 // / sametya saṃghaśaḥ sarve catvareṣu sabhāsu ca /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339442 (0.0):
2.006.019a alaṃkāraṃ purasyaivaṃ kṛtvā tat puravāsinaḥ / 2.006.019c ākāṅkṣamāṇā rāmasya yauvarājyābhiṣecanam / 2.006.020a sametya saṃghaśaḥ sarve catvareṣu sabhāsu ca
2.006.021a aho mahātmā rājāyam ikṣvākukulanandanaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044722 (0.0):
kathayanto mithas tatra % praśaśaṃsur janādhipam // Ram_2,6.20 // / aho mahātmā rājāyam $ ikṣvākukulanandanaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686989 (0.0):
kathayanto mithas tatra praśaśaṃsur janādhipam // Ram_2,6.20 // / aho mahātmā rājāyam ikṣvākukulanandanaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960552 (0.0):
kathayanto mithas tatra praśaśaṃsur janādhipam // RamS_2,6.20 // / aho mahātmā rājāyam ikṣvākukulanandanaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339448 (0.0):
2.006.020c kathayanto mithas tatra praśaśaṃsur janādhipam / 2.006.021a aho mahātmā rājāyam ikṣvākukulanandanaḥ
2.006.021c jñātvā yo vṛddham ātmānaṃ rāmaṃ rājye 'hbiṣekṣyati
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044730 (0.0):
aho mahātmā rājāyam $ ikṣvākukulanandanaḥ & / jñātvā yo vṛddham ātmānaṃ % rāmaṃ rājye 'hbiṣekṣyati // Ram_2,6.21 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686997 (0.0):
aho mahātmā rājāyam ikṣvākukulanandanaḥ / / jñātvā yo vṛddham ātmānaṃ rāmaṃ rājye 'hbiṣekṣyati // Ram_2,6.21 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960559 (0.0):
aho mahātmā rājāyam ikṣvākukulanandanaḥ / / jñātvā yo vṛddham ātmānaṃ rāmaṃ rājye 'hbiṣekṣyati // RamS_2,6.21 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339455 (0.0):
2.006.021a aho mahātmā rājāyam ikṣvākukulanandanaḥ / 2.006.021c jñātvā yo vṛddham ātmānaṃ rāmaṃ rājye 'hbiṣekṣyati
2.006.022a sarve hy anugṛhītāḥ sma yan no rāmo mahīpatiḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044737 (0.0):
jñātvā yo vṛddham ātmānaṃ % rāmaṃ rājye 'hbiṣekṣyati // Ram_2,6.21 // / sarve hy anugṛhītāḥ sma $ yan no rāmo mahīpatiḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687004 (0.0):
jñātvā yo vṛddham ātmānaṃ rāmaṃ rājye 'hbiṣekṣyati // Ram_2,6.21 // / sarve hy anugṛhītāḥ sma yan no rāmo mahīpatiḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960567 (0.0):
jñātvā yo vṛddham ātmānaṃ rāmaṃ rājye 'hbiṣekṣyati // RamS_2,6.21 // / sarve hy anugṛhītāḥ sma yan no rāmo mahīpatiḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339462 (0.0):
2.006.021c jñātvā yo vṛddham ātmānaṃ rāmaṃ rājye 'hbiṣekṣyati / 2.006.022a sarve hy anugṛhītāḥ sma yan no rāmo mahīpatiḥ
2.006.022c cirāya bhavitā goptā dṛṣṭalokaparāvaraḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044743 (0.0):
sarve hy anugṛhītāḥ sma $ yan no rāmo mahīpatiḥ & / cirāya bhavitā goptā % dṛṣṭalokaparāvaraḥ // Ram_2,6.22 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687010 (0.0):
sarve hy anugṛhītāḥ sma yan no rāmo mahīpatiḥ / / cirāya bhavitā goptā dṛṣṭalokaparāvaraḥ // Ram_2,6.22 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960573 (0.0):
sarve hy anugṛhītāḥ sma yan no rāmo mahīpatiḥ / / cirāya bhavitā goptā dṛṣṭalokaparāvaraḥ // RamS_2,6.22 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339468 (0.0):
2.006.022a sarve hy anugṛhītāḥ sma yan no rāmo mahīpatiḥ / 2.006.022c cirāya bhavitā goptā dṛṣṭalokaparāvaraḥ
2.006.023a anuddhatamanā vidvān dharmātmā bhrātṛvatsalaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044752 (0.0):
cirāya bhavitā goptā % dṛṣṭalokaparāvaraḥ // Ram_2,6.22 // / anuddhatamanā vidvān $ dharmātmā bhrātṛvatsalaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687019 (0.0):
cirāya bhavitā goptā dṛṣṭalokaparāvaraḥ // Ram_2,6.22 // / anuddhatamanā vidvān dharmātmā bhrātṛvatsalaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960582 (0.0):
cirāya bhavitā goptā dṛṣṭalokaparāvaraḥ // RamS_2,6.22 // / anuddhatamanā vidvān dharmātmā bhrātṛvatsalaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339476 (0.0):
2.006.022c cirāya bhavitā goptā dṛṣṭalokaparāvaraḥ / 2.006.023a anuddhatamanā vidvān dharmātmā bhrātṛvatsalaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17136613 (0.063):
dharmātmā bhrātṛvatsalaḥ Ram_2,6.23b / dharmātmā sa śubhaiḥ kṛtsnaiḥ Ram_2,98.31a
2.006.023c yathā ca bhrātṛṣu snigdhas tathāsmāsv api rāghavaḥ / 2.006.024a ciraṃ jīvatu dharmātmā rājā daśaratho 'naghaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044763 (0.0):
anuddhatamanā vidvān $ dharmātmā bhrātṛvatsalaḥ & / yathā ca bhrātṛṣu snigdhas % tathāsmāsv api rāghavaḥ // Ram_2,6.23 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687030 (0.0):
anuddhatamanā vidvān dharmātmā bhrātṛvatsalaḥ / / yathā ca bhrātṛṣu snigdhas tathāsmāsv api rāghavaḥ // Ram_2,6.23 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960593 (0.0):
anuddhatamanā vidvān dharmātmā bhrātṛvatsalaḥ / / yathā ca bhrātṛṣu snigdhas tathāsmāsv api rāghavaḥ // RamS_2,6.23 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339479 (0.0):
2.006.023a anuddhatamanā vidvān dharmātmā bhrātṛvatsalaḥ / 2.006.023c yathā ca bhrātṛṣu snigdhas tathāsmāsv api rāghavaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339486 (0.0):
2.006.023c yathā ca bhrātṛṣu snigdhas tathāsmāsv api rāghavaḥ / 2.006.024a ciraṃ jīvatu dharmātmā rājā daśaratho 'naghaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17122904 (0.047):
cirasya bata paśyāmi Ram_2,94.3a / ciraṃ jīvatu dharmātmā Ram_2,6.24a
2.006.024c yatprasādenābhiṣiktaṃ rāmaṃ drakṣyāmahe vayam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044769 (0.0):
ciraṃ jīvatu dharmātmā $ rājā daśaratho 'naghaḥ & / yatprasādenābhiṣiktaṃ % rāmaṃ drakṣyāmahe vayam // Ram_2,6.24 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687036 (0.0):
ciraṃ jīvatu dharmātmā rājā daśaratho 'naghaḥ / / yatprasādenābhiṣiktaṃ rāmaṃ drakṣyāmahe vayam // Ram_2,6.24 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960599 (0.0):
ciraṃ jīvatu dharmātmā rājā daśaratho 'naghaḥ / / yatprasādenābhiṣiktaṃ rāmaṃ drakṣyāmahe vayam // RamS_2,6.24 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339492 (0.0):
2.006.024a ciraṃ jīvatu dharmātmā rājā daśaratho 'naghaḥ / 2.006.024c yatprasādenābhiṣiktaṃ rāmaṃ drakṣyāmahe vayam
2.006.025a evaṃvidhaṃ kathayatāṃ paurāṇāṃ śuśruvus tadā / 2.006.025c digbhyo 'pi śrutavṛttāntāḥ prāptā jānapadā janāḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044781 (0.0):
yatprasādenābhiṣiktaṃ % rāmaṃ drakṣyāmahe vayam // Ram_2,6.24 // / evaṃvidhaṃ kathayatāṃ $ paurāṇāṃ śuśruvus tadā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687048 (0.0):
yatprasādenābhiṣiktaṃ rāmaṃ drakṣyāmahe vayam // Ram_2,6.24 // / evaṃvidhaṃ kathayatāṃ paurāṇāṃ śuśruvus tadā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960611 (0.0):
yatprasādenābhiṣiktaṃ rāmaṃ drakṣyāmahe vayam // RamS_2,6.24 // / evaṃvidhaṃ kathayatāṃ paurāṇāṃ śuśruvus tadā /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339504 (0.0):
2.006.024c yatprasādenābhiṣiktaṃ rāmaṃ drakṣyāmahe vayam / 2.006.025a evaṃvidhaṃ kathayatāṃ paurāṇāṃ śuśruvus tadā
2.006.026a te tu digbhyaḥ purīṃ prāptā draṣṭuṃ rāmābhiṣecanam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044789 (0.0):
digbhyo 'pi śrutavṛttāntāḥ % prāptā jānapadā janāḥ // Ram_2,6.25 // / te tu digbhyaḥ purīṃ prāptā $ draṣṭuṃ rāmābhiṣecanam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687056 (0.0):
digbhyo 'pi śrutavṛttāntāḥ prāptā jānapadā janāḥ // Ram_2,6.25 // / te tu digbhyaḥ purīṃ prāptā draṣṭuṃ rāmābhiṣecanam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960619 (0.0):
digbhyo 'pi śrutavṛttāntāḥ prāptā jānapadā janāḥ // RamS_2,6.25 // / te tu digbhyaḥ purīṃ prāptā draṣṭuṃ rāmābhiṣecanam /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339510 (0.0):
2.006.025c digbhyo 'pi śrutavṛttāntāḥ prāptā jānapadā janāḥ / 2.006.026a te tu digbhyaḥ purīṃ prāptā draṣṭuṃ rāmābhiṣecanam
2.006.026c rāmasya pūrayām āsuḥ purīṃ jānapadā janāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339516 (0.0):
2.006.026a te tu digbhyaḥ purīṃ prāptā draṣṭuṃ rāmābhiṣecanam / 2.006.026c rāmasya pūrayām āsuḥ purīṃ jānapadā janāḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044794 (0.042):
te tu digbhyaḥ purīṃ prāptā $ draṣṭuṃ rāmābhiṣecanam & / rāmasya pūrayāmāsuḥ % purīṃ jānapadā janāḥ // Ram_2,6.26 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687061 (0.042):
te tu digbhyaḥ purīṃ prāptā draṣṭuṃ rāmābhiṣecanam / / rāmasya pūrayāmāsuḥ purīṃ jānapadā janāḥ // Ram_2,6.26 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960624 (0.053):
te tu digbhyaḥ purīṃ prāptā draṣṭuṃ rāmābhiṣecanam / / rāmasya pūrayāmāsuḥ purīṃ jānapadā janāḥ // RamS_2,6.26 //
2.006.027a janaughais tair visarpadbhiḥ śuśruve tatra nisvanaḥ / 2.006.027c parvasūdīrṇavegasya sāgarasyeva nisvanaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044805 (0.0):
rāmasya pūrayāmāsuḥ % purīṃ jānapadā janāḥ // Ram_2,6.26 // / janaughais tair visarpadbhiḥ $ śuśruve tatra nisvanaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687072 (0.0):
rāmasya pūrayāmāsuḥ purīṃ jānapadā janāḥ // Ram_2,6.26 // / janaughais tair visarpadbhiḥ śuśruve tatra nisvanaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960634 (0.0):
rāmasya pūrayāmāsuḥ purīṃ jānapadā janāḥ // RamS_2,6.26 // / janaughais tair visarpadbhiḥ śuśruve tatra nisvanaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339526 (0.0):
2.006.026c rāmasya pūrayām āsuḥ purīṃ jānapadā janāḥ / 2.006.027a janaughais tair visarpadbhiḥ śuśruve tatra nisvanaḥ
2.006.028a tatas tad indrakṣayasaṃnibhaṃ puraṃ; didṛkṣubhir jānapadair
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339534 (0.0):
2.006.027c parvasūdīrṇavegasya sāgarasyeva nisvanaḥ / 2.006.028a tatas tad indrakṣayasaṃnibhaṃ puraṃ; didṛkṣubhir jānapadair
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044814 (0.021):
parvasūdīrṇavegasya % sāgarasyeva nisvanaḥ // Ram_2,6.27 // / tatas tad indrakṣayasaṃnibhaṃ puraṃ $ didṛkṣubhir jānapadair upāgataiḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687081 (0.021):
parvasūdīrṇavegasya sāgarasyeva nisvanaḥ // Ram_2,6.27 // / tatas tad indrakṣayasaṃnibhaṃ puraṃ didṛkṣubhir jānapadair upāgataiḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960637 (0.064):
parvasūdīrṇavegasya sāgarasyeva nisvanaḥ // RamS_2,6.27 // / tatas tad indrakṣayasaṃnibhaṃ puraṃ didṛkṣubhir jānapadair upāgataiḥ /
upāgataiḥ / 2.006.028c samantataḥ sasvanam ākulaṃ babhau; samudrayādobhir
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044820 (0.0):
tatas tad indrakṣayasaṃnibhaṃ puraṃ $ didṛkṣubhir jānapadair upāgataiḥ & / samantataḥ sasvanam ākulaṃ babhau % samudrayādobhir ivārṇavodakam //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687087 (0.0):
tatas tad indrakṣayasaṃnibhaṃ puraṃ didṛkṣubhir jānapadair upāgataiḥ / / samantataḥ sasvanam ākulaṃ babhau samudrayādobhir ivārṇavodakam //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339540 (0.0):
2.006.028a tatas tad indrakṣayasaṃnibhaṃ puraṃ; didṛkṣubhir jānapadair / upāgataiḥ / 2.006.028c samantataḥ sasvanam ākulaṃ babhau; samudrayādobhir
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17178408 (0.040):
samaduḥkhaḥ kva gacchati Ram_2,36.3d / samantataḥ sasvanam ākulaṃ babhau Ram_2,6.28c
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960650 (0.044):
samantataḥ sasvanam ākulaṃ babhau samudrayādobhir ivārṇavodakam // / RamS_2,6.28 //
ivārṇavodakam / 2.007.001a jñātidāsī yato jātā kaikeyyās tu sahoṣitā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687096 (0.0):
samantataḥ sasvanam ākulaṃ babhau samudrayādobhir ivārṇavodakam //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960662 (0.0):
Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 7 / jñātidāsī yato jātā kaikeyyās tu sahoṣitā /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339548 (0.0):
2.006.028c samantataḥ sasvanam ākulaṃ babhau; samudrayādobhir / ivārṇavodakam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044829 (1.192):
samantataḥ sasvanam ākulaṃ babhau % samudrayādobhir ivārṇavodakam //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960650 (0.056):
samantataḥ sasvanam ākulaṃ babhau samudrayādobhir ivārṇavodakam // / RamS_2,6.28 //
2.007.001c prāsādaṃ candrasaṃkāśam āruroha yadṛcchayā / 2.007.002a siktarājapathāṃ kṛtsnāṃ prakīrṇakamalotpalām
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044836 (0.0):
jñātidāsī yato jātā $ kaikeyyās tu sahoṣitā & / prāsādaṃ candrasaṃkāśam % āruroha yadṛcchayā // Ram_2,7.1 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044843 (0.0):
prāsādaṃ candrasaṃkāśam % āruroha yadṛcchayā // Ram_2,7.1 // / siktarājapathāṃ kṛtsnāṃ $ prakīrṇakamalotpalām &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687103 (0.0):
jñātidāsī yato jātā kaikeyyās tu sahoṣitā / / prāsādaṃ candrasaṃkāśam āruroha yadṛcchayā // Ram_2,7.1 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687110 (0.0):
prāsādaṃ candrasaṃkāśam āruroha yadṛcchayā // Ram_2,7.1 // / siktarājapathāṃ kṛtsnāṃ prakīrṇakamalotpalām /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960669 (0.0):
jñātidāsī yato jātā kaikeyyās tu sahoṣitā / / prāsādaṃ candrasaṃkāśam āruroha yadṛcchayā // RamS_2,7.1 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960676 (0.0):
prāsādaṃ candrasaṃkāśam āruroha yadṛcchayā // RamS_2,7.1 // / siktarājapathāṃ kṛtsnāṃ prakīrṇakamalotpalām /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339561 (0.0):
2.007.001a jñātidāsī yato jātā kaikeyyās tu sahoṣitā / 2.007.001c prāsādaṃ candrasaṃkāśam āruroha yadṛcchayā
2.007.002c ayodhyāṃ mantharā tasmāt prāsādād anvavaikṣata / 2.007.003a patākābhir varārhābhir dhvajaiś ca samalaṃkṛtām
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044853 (0.0):
siktarājapathāṃ kṛtsnāṃ $ prakīrṇakamalotpalām & / ayodhyāṃ mantharā tasmāt % prāsādād anvavaikṣata // Ram_2,7.2 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687120 (0.0):
siktarājapathāṃ kṛtsnāṃ prakīrṇakamalotpalām / / ayodhyāṃ mantharā tasmāt prāsādād anvavaikṣata // Ram_2,7.2 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960686 (0.0):
siktarājapathāṃ kṛtsnāṃ prakīrṇakamalotpalām / / ayodhyāṃ mantharā tasmāt prāsādād anvavaikṣata // RamS_2,7.2 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339570 (0.0):
2.007.002a siktarājapathāṃ kṛtsnāṃ prakīrṇakamalotpalām / 2.007.002c ayodhyāṃ mantharā tasmāt prāsādād anvavaikṣata
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17142872 (0.060):
patākābhir alaṃkṛtaḥ Ram_2,74.12d / patākābhir varārhābhir Ram_2,7.3a
2.007.003c siktāṃ candanatoyaiś ca śiraḥsnātajanair vṛtām
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044860 (0.0):
patākābhir varārhābhir $ dhvajaiś ca samalaṃkṛtām & / siktāṃ candanatoyaiś ca % śiraḥsnātajanair vṛtām // Ram_2,7.3 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687127 (0.0):
patākābhir varārhābhir dhvajaiś ca samalaṃkṛtām / / siktāṃ candanatoyaiś ca śiraḥsnātajanair vṛtām // Ram_2,7.3 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960693 (0.0):
patākābhir varārhābhir dhvajaiś ca samalaṃkṛtām / / siktāṃ candanatoyaiś ca śiraḥsnātajanair vṛtām // RamS_2,7.3 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339577 (0.0):
2.007.003a patākābhir varārhābhir dhvajaiś ca samalaṃkṛtām / 2.007.003c siktāṃ candanatoyaiś ca śiraḥsnātajanair vṛtām
2.007.004a avidūre sthitāṃ dṛṣṭvā dhātrīṃ papraccha mantharā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044868 (0.0):
siktāṃ candanatoyaiś ca % śiraḥsnātajanair vṛtām // Ram_2,7.3 // / avidūre sthitāṃ dṛṣṭvā $ dhātrīṃ papraccha mantharā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687135 (0.0):
siktāṃ candanatoyaiś ca śiraḥsnātajanair vṛtām // Ram_2,7.3 // / avidūre sthitāṃ dṛṣṭvā dhātrīṃ papraccha mantharā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960701 (0.0):
siktāṃ candanatoyaiś ca śiraḥsnātajanair vṛtām // RamS_2,7.3 // / avidūre sthitāṃ dṛṣṭvā dhātrīṃ papraccha mantharā /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339584 (0.0):
2.007.003c siktāṃ candanatoyaiś ca śiraḥsnātajanair vṛtām / 2.007.004a avidūre sthitāṃ dṛṣṭvā dhātrīṃ papraccha mantharā
2.007.004c uttamenābhisaṃyuktā harṣeṇārthaparā satī / 2.007.005a rāmamātā dhanaṃ kiṃ nu janebhyaḥ saṃprayacchati
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044877 (0.0):
avidūre sthitāṃ dṛṣṭvā $ dhātrīṃ papraccha mantharā & / uttamenābhisaṃyuktā % harṣeṇārthaparā satī // Ram_2,7.4 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687144 (0.0):
avidūre sthitāṃ dṛṣṭvā dhātrīṃ papraccha mantharā / / uttamenābhisaṃyuktā harṣeṇārthaparā satī // Ram_2,7.4 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960707 (0.0):
avidūre sthitāṃ dṛṣṭvā dhātrīṃ papraccha mantharā / / uttamenābhisaṃyuktā harṣeṇārthaparā satī // RamS_2,7.4 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339593 (0.0):
2.007.004a avidūre sthitāṃ dṛṣṭvā dhātrīṃ papraccha mantharā / 2.007.004c uttamenābhisaṃyuktā harṣeṇārthaparā satī
2.007.005c atimātraṃ praharṣo 'yaṃ kiṃ janasya ca śaṃsa me / 2.007.005e kārayiṣyati kiṃ vāpi saṃprahṛṣṭo mahīpatiḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687154 (0.0):
rāmamātā dhanaṃ kiṃ nu janebhyaḥ samprayacchati / / atimātraṃ praharṣo 'yaṃ kiṃ janasya ca śaṃsa me /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960720 (0.0):
atimātraṃ praharṣo 'yaṃ kiṃ janasya ca śaṃsa me / / kārayiṣyati kiṃ vāpi samprahṛṣṭo mahīpatiḥ // RamS_2,7.5 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339602 (0.0):
2.007.005a rāmamātā dhanaṃ kiṃ nu janebhyaḥ saṃprayacchati / 2.007.005c atimātraṃ praharṣo 'yaṃ kiṃ janasya ca śaṃsa me
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044881 (0.009):
rāmamātā dhanaṃ kiṃ nu $ janebhyaḥ samprayacchati & / atimātraṃ praharṣo 'yaṃ % kiṃ janasya ca śaṃsa me \
2.007.006a vidīryamāṇā harṣeṇa dhātrī paramayā mudā / 2.007.006c ācacakṣe 'tha kubjāyai bhūyasīṃ rāghave śriyam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044899 (0.0):
vidīryamāṇā harṣeṇa $ dhātrī paramayā mudā & / ācacakṣe 'tha kubjāyai % bhūyasīṃ rāghave śriyam // Ram_2,7.6 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687166 (0.0):
kārayiṣyati kiṃ vāpi samprahṛṣṭo mahīpatiḥ // Ram_2,7.5 // / vidīryamāṇā harṣeṇa dhātrī paramayā mudā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960732 (0.0):
kārayiṣyati kiṃ vāpi samprahṛṣṭo mahīpatiḥ // RamS_2,7.5 // / vidīryamāṇā harṣeṇa dhātrī paramayā mudā /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339613 (0.0):
2.007.005c atimātraṃ praharṣo 'yaṃ kiṃ janasya ca śaṃsa me / 2.007.005e kārayiṣyati kiṃ vāpi saṃprahṛṣṭo mahīpatiḥ / 2.007.006a vidīryamāṇā harṣeṇa dhātrī paramayā mudā
2.007.007a śvaḥ puṣyeṇa jitakrodhaṃ yauvarājyena rāghavam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044906 (0.0):
ācacakṣe 'tha kubjāyai % bhūyasīṃ rāghave śriyam // Ram_2,7.6 // / śvaḥ puṣyeṇa jitakrodhaṃ $ yauvarājyena rāghavam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687173 (0.0):
ācacakṣe 'tha kubjāyai bhūyasīṃ rāghave śriyam // Ram_2,7.6 // / śvaḥ puṣyeṇa jitakrodhaṃ yauvarājyena rāghavam /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339619 (0.0):
2.007.006c ācacakṣe 'tha kubjāyai bhūyasīṃ rāghave śriyam / 2.007.007a śvaḥ puṣyeṇa jitakrodhaṃ yauvarājyena rāghavam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960739 (5.960):
ācacakṣe 'tha kubjāyai bhūyasīṃ rāghave śriyam // RamS_2,7.6 // / śvaḥ puṣyeṇa jitakrodhaṃ yauvarājyena rāghavam /
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17176375 (0.051):
śvaḥ puṣyayogaṃ niyataṃ Ram_2,4.21c / śvaḥ puṣyeṇa jitakrodhaṃ Ram_2,7.7a
2.007.007c rājā daśaratho rāmam abhiṣecayitānagham / 2.007.008a dhātryās tu vacanaṃ śrutvā kubjā kṣipram amarṣitā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044910 (0.0):
śvaḥ puṣyeṇa jitakrodhaṃ $ yauvarājyena rāghavam & / rājā daśaratho rāmam % abhiṣecayitānagham // Ram_2,7.7 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044919 (0.0):
rājā daśaratho rāmam % abhiṣecayitānagham // Ram_2,7.7 // / dhātryās tu vacanaṃ śrutvā $ kubjā kṣipram amarṣitā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687177 (0.0):
śvaḥ puṣyeṇa jitakrodhaṃ yauvarājyena rāghavam / / rājā daśaratho rāmam abhiṣecayitānagham // Ram_2,7.7 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687186 (0.0):
rājā daśaratho rāmam abhiṣecayitānagham // Ram_2,7.7 // / dhātryās tu vacanaṃ śrutvā kubjā kṣipram amarṣitā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960743 (0.0):
śvaḥ puṣyeṇa jitakrodhaṃ yauvarājyena rāghavam / / rājā daśaratho rāmam abhiṣecayitānagham // RamS_2,7.7 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960752 (0.0):
rājā daśaratho rāmam abhiṣecayitānagham // RamS_2,7.7 // / dhātryās tu vacanaṃ śrutvā kubjā kṣipram amarṣitā /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339623 (0.0):
2.007.007a śvaḥ puṣyeṇa jitakrodhaṃ yauvarājyena rāghavam / 2.007.007c rājā daśaratho rāmam abhiṣecayitānagham
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339631 (0.0):
2.007.007c rājā daśaratho rāmam abhiṣecayitānagham / 2.007.008a dhātryās tu vacanaṃ śrutvā kubjā kṣipram amarṣitā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045022 (0.030):
akṣemaṃ sumahad devi $ pravṛttaṃ tvadvināśanam & / rāmaṃ daśaratho rājā % yauvarājye 'bhiṣekṣyati // Ram_2,7.16 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687289 (0.030):
akṣemaṃ sumahad devi pravṛttaṃ tvadvināśanam / / rāmaṃ daśaratho rājā yauvarājye 'bhiṣekṣyati // Ram_2,7.16 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960856 (0.033):
akṣemaṃ sumahad devi pravṛttaṃ tvadvināśanam / / rāmaṃ daśaratho rājā yauvarājye 'bhiṣekṣyati // RamS_2,7.16 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262584 (0.054):
2.007.016a akṣemaṃ sumahad devi pravṛttaṃ tvadvināśanam / 2.007.016c rāmaṃ daśaratho rājā yauvarājye 'bhiṣekṣyati
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17106327 (0.057):
abhiṣecayitā tataḥ Ram_2,19.10d / abhiṣecayitānagham Ram_2,7.7d / abhiṣecayituṃ rāmaṃ Ram_3,45.5c
2.007.008c kailāsa śikharākārāt prāsādād avarohata / 2.007.009a sā dahyamānā kopena mantharā pāpadarśinī
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044930 (0.0):
dhātryās tu vacanaṃ śrutvā $ kubjā kṣipram amarṣitā & / kailāsaśikharākārāt % prāsādād avarohata // Ram_2,7.8 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687197 (0.0):
dhātryās tu vacanaṃ śrutvā kubjā kṣipram amarṣitā / / kailāsaśikharākārāt prāsādād avarohata // Ram_2,7.8 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960763 (0.0):
dhātryās tu vacanaṃ śrutvā kubjā kṣipram amarṣitā / / kailāsaśikharākārāt prāsādād avarohata // RamS_2,7.8 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339641 (0.0):
2.007.008a dhātryās tu vacanaṃ śrutvā kubjā kṣipram amarṣitā / 2.007.008c kailāsa śikharākārāt prāsādād avarohata
2.007.009c śayānām etya kaikeyīm idaṃ vacanam abravīt / 2.007.010a uttiṣṭha mūḍhe kiṃ śeṣe bhayaṃ tvām abhivartate
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044941 (0.0):
sā dahyamānā kopena $ mantharā pāpadarśinī & / śayānām etya kaikeyīm % idaṃ vacanam abravīt // Ram_2,7.9 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687208 (0.0):
sā dahyamānā kopena mantharā pāpadarśinī / / śayānām etya kaikeyīm idaṃ vacanam abravīt // Ram_2,7.9 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960774 (0.0):
sā dahyamānā kopena mantharā pāpadarśinī / / śayānām etya kaikeyīm idaṃ vacanam abravīt // RamS_2,7.9 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339651 (0.0):
2.007.009a sā dahyamānā kopena mantharā pāpadarśinī / 2.007.009c śayānām etya kaikeyīm idaṃ vacanam abravīt
2.007.010c upaplutamahaughena kim ātmānaṃ na budhyase
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044948 (0.0):
uttiṣṭha mūḍhe kiṃ śeṣe $ bhayaṃ tvām abhivartate & / upaplutamahaughena % kim ātmānaṃ na budhyase // Ram_2,7.10 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687215 (0.0):
uttiṣṭha mūḍhe kiṃ śeṣe bhayaṃ tvām abhivartate / / upaplutamahaughena kim ātmānaṃ na budhyase // Ram_2,7.10 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960780 (0.0):
uttiṣṭha mūḍhe kiṃ śeṣe bhayaṃ tvām abhivartate / / upaplutamahaughena kim ātmānaṃ na budhyase // RamS_2,7.10 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339657 (0.0):
2.007.010a uttiṣṭha mūḍhe kiṃ śeṣe bhayaṃ tvām abhivartate / 2.007.010c upaplutamahaughena kim ātmānaṃ na budhyase
2.007.011a aniṣṭe subhagākāre saubhāgyena vikatthase / 2.007.011c calaṃ hi tava saubhāgyaṃ nadyaḥ srota ivoṣṇage
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044959 (0.0):
upaplutamahaughena % kim ātmānaṃ na budhyase // Ram_2,7.10 // / aniṣṭe subhagākāre $ saubhāgyena vikatthase &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687226 (0.0):
upaplutamahaughena kim ātmānaṃ na budhyase // Ram_2,7.10 // / aniṣṭe subhagākāre saubhāgyena vikatthase /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960790 (0.0):
upaplutamahaughena kim ātmānaṃ na budhyase // RamS_2,7.10 // / aniṣṭe subhagākāre saubhāgyena vikatthase /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339668 (0.0):
2.007.010c upaplutamahaughena kim ātmānaṃ na budhyase / 2.007.011a aniṣṭe subhagākāre saubhāgyena vikatthase
2.007.012a evam uktā tu kaikeyī ruṣṭayā paruṣaṃ vacaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044967 (0.0):
calaṃ hi tava saubhāgyaṃ % nadyāḥ srota ivoṣṇage // Ram_2,7.11 // / evam uktā tu kaikeyī $ ruṣṭayā paruṣaṃ vacaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687234 (0.0):
calaṃ hi tava saubhāgyaṃ nadyāḥ srota ivoṣṇage // Ram_2,7.11 // / evam uktā tu kaikeyī ruṣṭayā paruṣaṃ vacaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960800 (0.0):
calaṃ hi tava saubhāgyaṃ nadyāḥ srota ivoṣṇage // RamS_2,7.11 // / evam uktā tu kaikeyī ruṣṭayā paruṣaṃ vacaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339675 (0.0):
2.007.011c calaṃ hi tava saubhāgyaṃ nadyaḥ srota ivoṣṇage / 2.007.012a evam uktā tu kaikeyī ruṣṭayā paruṣaṃ vacaḥ
2.007.012c kubjayā pāpadarśinyā viṣādam agamat param
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044973 (0.0):
evam uktā tu kaikeyī $ ruṣṭayā paruṣaṃ vacaḥ & / kubjayā pāpadarśinyā % viṣādam agamat param // Ram_2,7.12 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687240 (0.0):
evam uktā tu kaikeyī ruṣṭayā paruṣaṃ vacaḥ / / kubjayā pāpadarśinyā viṣādam agamat param // Ram_2,7.12 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339681 (0.0):
2.007.012a evam uktā tu kaikeyī ruṣṭayā paruṣaṃ vacaḥ / 2.007.012c kubjayā pāpadarśinyā viṣādam agamat param
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960803 (0.045):
evam uktā tu kaikeyī ruṣṭayā paruṣaṃ vacaḥ / / kubjayā pāpadarśinyā viṣādam agamat param // RamS_2,7.12 //
2.007.013a kaikeyī tv abravīt kubjāṃ kaccit kṣemaṃ na manthare
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044981 (0.0):
kubjayā pāpadarśinyā % viṣādam agamat param // Ram_2,7.12 // / kaikeyī tv abravīt kubjāṃ $ kaccit kṣemaṃ na manthare &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687248 (0.0):
kubjayā pāpadarśinyā viṣādam agamat param // Ram_2,7.12 // / kaikeyī tv abravīt kubjāṃ kaccit kṣemaṃ na manthare /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960814 (0.0):
kubjayā pāpadarśinyā viṣādam agamat param // RamS_2,7.12 // / kaikeyī tv abravīt kubjāṃ kaccit kṣemaṃ na manthare /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339688 (0.0):
2.007.012c kubjayā pāpadarśinyā viṣādam agamat param / 2.007.013a kaikeyī tv abravīt kubjāṃ kaccit kṣemaṃ na manthare
2.007.013c viṣaṇṇavadanāṃ hi tvāṃ lakṣaye bhṛśaduḥkhitām
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044987 (0.0):
kaikeyī tv abravīt kubjāṃ $ kaccit kṣemaṃ na manthare & / viṣaṇṇavadanāṃ hi tvāṃ % lakṣaye bhṛśaduḥkhitām // Ram_2,7.13 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687254 (0.0):
kaikeyī tv abravīt kubjāṃ kaccit kṣemaṃ na manthare / / viṣaṇṇavadanāṃ hi tvāṃ lakṣaye bhṛśaduḥkhitām // Ram_2,7.13 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960820 (0.0):
kaikeyī tv abravīt kubjāṃ kaccit kṣemaṃ na manthare / / viṣaṇṇavadanāṃ hi tvāṃ lakṣaye bhṛśaduḥkhitām // RamS_2,7.13 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339694 (0.0):
2.007.013a kaikeyī tv abravīt kubjāṃ kaccit kṣemaṃ na manthare / 2.007.013c viṣaṇṇavadanāṃ hi tvāṃ lakṣaye bhṛśaduḥkhitām
2.007.014a mantharā tu vacaḥ śrutvā kaikeyyā madhurākṣaram
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044995 (0.0):
viṣaṇṇavadanāṃ hi tvāṃ % lakṣaye bhṛśaduḥkhitām // Ram_2,7.13 // / mantharā tu vacaḥ śrutvā $ kaikeyyā madhurākṣaram &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687262 (0.0):
viṣaṇṇavadanāṃ hi tvāṃ lakṣaye bhṛśaduḥkhitām // Ram_2,7.13 // / mantharā tu vacaḥ śrutvā kaikeyyā madhurākṣaram /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960828 (0.0):
viṣaṇṇavadanāṃ hi tvāṃ lakṣaye bhṛśaduḥkhitām // RamS_2,7.13 // / mantharā tu vacaḥ śrutvā kaikeyyā madhurākṣaram /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339701 (0.0):
2.007.013c viṣaṇṇavadanāṃ hi tvāṃ lakṣaye bhṛśaduḥkhitām / 2.007.014a mantharā tu vacaḥ śrutvā kaikeyyā madhurākṣaram
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045369 (0.041):
kaikeyyā vacanaṃ śrutvā $ mantharā bhṛśaduḥkhitā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687636 (0.041):
kausalyāto 'tiriktaṃ ca sa tu śuśrūṣate hi mām // Ram_2,8.10 // / kaikeyyā vacanaṃ śrutvā mantharā bhṛśaduḥkhitā /
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17154856 (0.046):
mantharā tu vacaḥ śrutvā Ram_2,7.14a / mantharā tv abhyasūyyainām Ram_2,8.1a
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262906 (0.047):
2.008.010e kausalyāto 'tiriktaṃ ca sa tu śuśrūṣate hi mām / 2.008.011a kaikeyyā vacanaṃ śrutvā mantharā bhṛśaduḥkhitā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961205 (0.053):
kausalyāto 'tiriktaṃ ca sa tu śuśrūṣate hi mām // RamS_2,8.10 // / kaikeyyā vacanaṃ śrutvā mantharā bhṛśaduḥkhitā /
2.007.014c uvāca krodhasaṃyuktā vākyaṃ vākyaviśāradā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339707 (0.0):
2.007.014a mantharā tu vacaḥ śrutvā kaikeyyā madhurākṣaram / 2.007.014c uvāca krodhasaṃyuktā vākyaṃ vākyaviśāradā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045001 (0.012):
mantharā tu vacaḥ śrutvā $ kaikeyyā madhurākṣaram & / uvāca krodhasaṃyuktā % vākyaṃ vākyaviśāradā // Ram_2,7.14 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687268 (0.012):
mantharā tu vacaḥ śrutvā kaikeyyā madhurākṣaram / / uvāca krodhasaṃyuktā vākyaṃ vākyaviśāradā // Ram_2,7.14 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960831 (0.012):
mantharā tu vacaḥ śrutvā kaikeyyā madhurākṣaram / / uvāca krodhasaṃyuktā vākyaṃ vākyaviśāradā // RamS_2,7.14 //
2.007.015a sā viṣaṇṇatarā bhūtvā kubjā tasyā hitaiṣiṇī / 2.007.015c viṣādayantī provāca bhedayantī ca rāghavam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045011 (0.0):
uvāca krodhasaṃyuktā % vākyaṃ vākyaviśāradā // Ram_2,7.14 // / sā viṣaṇṇatarā bhūtvā $ kubjā tasyā hitaiṣiṇī &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687278 (0.0):
uvāca krodhasaṃyuktā vākyaṃ vākyaviśāradā // Ram_2,7.14 // / sā viṣaṇṇatarā bhūtvā kubjā tasyā hitaiṣiṇī /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960844 (0.0):
uvāca krodhasaṃyuktā vākyaṃ vākyaviśāradā // RamS_2,7.14 // / sā viṣaṇṇatarā bhūtvā kubjā tasyā hitaiṣiṇī /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339716 (0.0):
2.007.014c uvāca krodhasaṃyuktā vākyaṃ vākyaviśāradā / 2.007.015a sā viṣaṇṇatarā bhūtvā kubjā tasyā hitaiṣiṇī
2.007.016a akṣemaṃ sumahad devi pravṛttaṃ tvadvināśanam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045019 (0.0):
viṣādayantī provāca % bhedayantī ca rāghavam // Ram_2,7.15 // / akṣemaṃ sumahad devi $ pravṛttaṃ tvadvināśanam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687286 (0.0):
viṣādayantī provāca bhedayantī ca rāghavam // Ram_2,7.15 // / akṣemaṃ sumahad devi pravṛttaṃ tvadvināśanam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960852 (0.0):
viṣādayantī provāca bhedayantī ca rāghavam // RamS_2,7.15 // / akṣemaṃ sumahad devi pravṛttaṃ tvadvināśanam /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339723 (0.0):
2.007.015c viṣādayantī provāca bhedayantī ca rāghavam / 2.007.016a akṣemaṃ sumahad devi pravṛttaṃ tvadvināśanam
2.007.016c rāmaṃ daśaratho rājā yauvarājye 'bhiṣekṣyati / 2.007.017a sāsmy agādhe bhaye magnā duḥkhaśokasamanvitā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045024 (0.0):
akṣemaṃ sumahad devi $ pravṛttaṃ tvadvināśanam & / rāmaṃ daśaratho rājā % yauvarājye 'bhiṣekṣyati // Ram_2,7.16 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045032 (0.0):
rāmaṃ daśaratho rājā % yauvarājye 'bhiṣekṣyati // Ram_2,7.16 // / sāsmy agādhe bhaye magnā $ duḥkhaśokasamanvitā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687291 (0.0):
akṣemaṃ sumahad devi pravṛttaṃ tvadvināśanam / / rāmaṃ daśaratho rājā yauvarājye 'bhiṣekṣyati // Ram_2,7.16 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687299 (0.0):
rāmaṃ daśaratho rājā yauvarājye 'bhiṣekṣyati // Ram_2,7.16 // / sāsmy agādhe bhaye magnā duḥkhaśokasamanvitā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960858 (0.0):
akṣemaṃ sumahad devi pravṛttaṃ tvadvināśanam / / rāmaṃ daśaratho rājā yauvarājye 'bhiṣekṣyati // RamS_2,7.16 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960865 (0.0):
rāmaṃ daśaratho rājā yauvarājye 'bhiṣekṣyati // RamS_2,7.16 // / sāsmy agādhe bhaye magnā duḥkhaśokasamanvitā /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339735 (0.0):
2.007.016a akṣemaṃ sumahad devi pravṛttaṃ tvadvināśanam / 2.007.016c rāmaṃ daśaratho rājā yauvarājye 'bhiṣekṣyati
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045209 (0.049):
tasmāt tuṣṭāsmi yad rājā % rāmaṃ rājye 'bhiṣekṣyati // Ram_2,7.30 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687476 (0.049):
tasmāt tuṣṭāsmi yad rājā rāmaṃ rājye 'bhiṣekṣyati // Ram_2,7.30 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961040 (0.049):
tasmāt tuṣṭāsmi yad rājā rāmaṃ rājye 'bhiṣekṣyati // RamS_2,7.30 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262755 (0.049):
2.007.030c tasmāt tuṣṭāsmi yad rājā rāmaṃ rājye 'bhiṣekṣyati
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044907 (0.054):
śvaḥ puṣyeṇa jitakrodhaṃ $ yauvarājyena rāghavam & / rājā daśaratho rāmam % abhiṣecayitānagham // Ram_2,7.7 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687174 (0.054):
śvaḥ puṣyeṇa jitakrodhaṃ yauvarājyena rāghavam / / rājā daśaratho rāmam abhiṣecayitānagham // Ram_2,7.7 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960740 (0.054):
śvaḥ puṣyeṇa jitakrodhaṃ yauvarājyena rāghavam / / rājā daśaratho rāmam abhiṣecayitānagham // RamS_2,7.7 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262478 (0.054):
2.007.007a śvaḥ puṣyeṇa jitakrodhaṃ yauvarājyena rāghavam / 2.007.007c rājā daśaratho rāmam abhiṣecayitānagham
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10963652 (0.064):
dhruvam adyaiva māṃ rājā yauvarājye 'bhiṣekṣyati // RamS_2,14.15 //
2.007.017c dahyamānānaleneva tvaddhitārtham ihāgatā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045037 (0.0):
sāsmy agādhe bhaye magnā $ duḥkhaśokasamanvitā & / dahyamānānaleneva % tvaddhitārtham ihāgatā // Ram_2,7.17 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687304 (0.0):
sāsmy agādhe bhaye magnā duḥkhaśokasamanvitā / / dahyamānānaleneva tvaddhitārtham ihāgatā // Ram_2,7.17 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960869 (0.0):
sāsmy agādhe bhaye magnā duḥkhaśokasamanvitā / / dahyamānānaleneva tvaddhitārtham ihāgatā // RamS_2,7.17 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339741 (0.0):
2.007.017a sāsmy agādhe bhaye magnā duḥkhaśokasamanvitā / 2.007.017c dahyamānānaleneva tvaddhitārtham ihāgatā
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17131980 (0.057):
tvadgatau sukṛtā matiḥ Ram_2,40.24b / tvaddhitārtham ihāgatā Ram_2,7.17d
2.007.018a tava duḥkhena kaikeyi mama duḥkhaṃ mahad bhavet
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045047 (0.0):
dahyamānānaleneva % tvaddhitārtham ihāgatā // Ram_2,7.17 // / tava duḥkhena kaikeyi $ mama duḥkhaṃ mahad bhavet &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687314 (0.0):
dahyamānānaleneva tvaddhitārtham ihāgatā // Ram_2,7.17 // / tava duḥkhena kaikeyi mama duḥkhaṃ mahad bhavet /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339749 (0.0):
2.007.017c dahyamānānaleneva tvaddhitārtham ihāgatā / 2.007.018a tava duḥkhena kaikeyi mama duḥkhaṃ mahad bhavet
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960880 (1.192):
dahyamānānaleneva tvaddhitārtham ihāgatā // RamS_2,7.17 // / tava duḥkhena kaikeyi mama duḥkhaṃ mahad bhavet /
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17155111 (0.062):
mama duḥkhaṃ mahad bhavet Ram_2,7.18b / mama drakṣyanti vikramam Ram_3,60.44d
2.007.018c tvadvṛddhau mama vṛddhiś ca bhaved atra na saṃśayaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045055 (0.0):
tava duḥkhena kaikeyi $ mama duḥkhaṃ mahad bhavet & / tvadvṛddhau mama vṛddhiś ca % bhaved atra na saṃśayaḥ // Ram_2,7.18 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687322 (0.0):
tava duḥkhena kaikeyi mama duḥkhaṃ mahad bhavet / / tvadvṛddhau mama vṛddhiś ca bhaved atra na saṃśayaḥ // Ram_2,7.18 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960885 (0.0):
tava duḥkhena kaikeyi mama duḥkhaṃ mahad bhavet / / tvadvṛddhau mama vṛddhiś ca bhaved atra na saṃśayaḥ // RamS_2,7.18 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339757 (0.0):
2.007.018a tava duḥkhena kaikeyi mama duḥkhaṃ mahad bhavet / 2.007.018c tvadvṛddhau mama vṛddhiś ca bhaved atra na saṃśayaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19934454 (0.053):
03,282.024a sarvair asmābhir uktaṃ yat tathā tan nātra saṃśayaḥ / 03,282.024c bhūyo bhūyaś ca vṛddhis te kṣipram eva bhaviṣyati
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17132069 (0.053):
tvadvṛttaṃ cintayantyā vai Ram_3,8.9c / tvadvṛddhau mama vṛddhiś ca Ram_2,7.18c
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21366943 (0.063):
sa eva mūlaṃ sarveṣāmagnīnāṃ tatkṣaye kṣayaḥ / / tadvṛddhau ca bhavedvṛddhistanmūlaṃ jīvitaṃ balam // Āk_1,19.206 //
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23745102 (0.064):
dharmavṛddhistadā syādvai dharmavṛddhau nṛpodayaḥ // VamP_48.48 //
2.007.019a narādhipakule jātā mahiṣī tvaṃ mahīpateḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045061 (0.0):
tvadvṛddhau mama vṛddhiś ca % bhaved atra na saṃśayaḥ // Ram_2,7.18 // / narādhipakule jātā $ mahiṣī tvaṃ mahīpateḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687328 (0.0):
tvadvṛddhau mama vṛddhiś ca bhaved atra na saṃśayaḥ // Ram_2,7.18 // / narādhipakule jātā mahiṣī tvaṃ mahīpateḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960894 (0.0):
tvadvṛddhau mama vṛddhiś ca bhaved atra na saṃśayaḥ // RamS_2,7.18 // / narādhipakule jātā mahiṣī tvaṃ mahīpateḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339762 (0.0):
2.007.018c tvadvṛddhau mama vṛddhiś ca bhaved atra na saṃśayaḥ / 2.007.019a narādhipakule jātā mahiṣī tvaṃ mahīpateḥ
2.007.019c ugratvaṃ rājadharmāṇāṃ kathaṃ devi na budhyase
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045070 (0.0):
narādhipakule jātā $ mahiṣī tvaṃ mahīpateḥ & / ugratvaṃ rājadharmāṇāṃ % kathaṃ devi na budhyase // Ram_2,7.19 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687337 (0.0):
narādhipakule jātā mahiṣī tvaṃ mahīpateḥ / / ugratvaṃ rājadharmāṇāṃ kathaṃ devi na budhyase // Ram_2,7.19 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960900 (0.0):
narādhipakule jātā mahiṣī tvaṃ mahīpateḥ / / ugratvaṃ rājadharmāṇāṃ kathaṃ devi na budhyase // RamS_2,7.19 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339771 (0.0):
2.007.019a narādhipakule jātā mahiṣī tvaṃ mahīpateḥ / 2.007.019c ugratvaṃ rājadharmāṇāṃ kathaṃ devi na budhyase
2.007.020a dharmavādī śaṭho bhartā ślakṣṇavādī ca dāruṇaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045078 (0.0):
ugratvaṃ rājadharmāṇāṃ % kathaṃ devi na budhyase // Ram_2,7.19 // / dharmavādī śaṭho bhartā $ ślakṣṇavādī ca dāruṇaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687345 (0.0):
ugratvaṃ rājadharmāṇāṃ kathaṃ devi na budhyase // Ram_2,7.19 // / dharmavādī śaṭho bhartā ślakṣṇavādī ca dāruṇaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339778 (0.0):
2.007.019c ugratvaṃ rājadharmāṇāṃ kathaṃ devi na budhyase / 2.007.020a dharmavādī śaṭho bhartā ślakṣṇavādī ca dāruṇaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960911 (1.192):
ugratvaṃ rājadharmāṇāṃ kathaṃ devi na budhyase // RamS_2,7.19 // / dharmavādī śaṭho bhartā ślakṣṇavādī ca dāruṇaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17136501 (0.063):
dharmavādī śaṭho bhartā Ram_2,7.20a / dharmaśāstreṣu mukhyeṣu Ram_2,94.33a
2.007.020c śuddhabhāve na jānīṣe tenaivam atisaṃdhitā / 2.007.021a upasthitaṃ payuñjānas tvayi sāntvam anarthakam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045079 (0.0):
dharmavādī śaṭho bhartā $ ślakṣṇavādī ca dāruṇaḥ & / śuddhabhāve na jānīṣe % tenaivam atisaṃdhitā // Ram_2,7.20 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687346 (0.0):
dharmavādī śaṭho bhartā ślakṣṇavādī ca dāruṇaḥ / / śuddhabhāve na jānīṣe tenaivam atisaṃdhitā // Ram_2,7.20 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960912 (0.0):
dharmavādī śaṭho bhartā ślakṣṇavādī ca dāruṇaḥ / / śuddhabhāve na jānīṣe tenaivam atisaṃdhitā // RamS_2,7.20 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339788 (0.0):
2.007.020a dharmavādī śaṭho bhartā ślakṣṇavādī ca dāruṇaḥ / 2.007.020c śuddhabhāve na jānīṣe tenaivam atisaṃdhitā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045089 (0.047):
upasthitaṃ prayuñjānas $ tvayi sāntvam anarthakam & / arthenaivādya te bhartā % kausalyāṃ yojayiṣyati // Ram_2,7.21 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687356 (0.047):
upasthitaṃ prayuñjānas tvayi sāntvam anarthakam / / arthenaivādya te bhartā kausalyāṃ yojayiṣyati // Ram_2,7.21 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960922 (0.047):
upasthitaṃ prayuñjānas tvayi sāntvam anarthakam / / arthenaivādya te bhartā kausalyāṃ yojayiṣyati // RamS_2,7.21 //
2.007.021c arthenaivādya te bhartā kausalyāṃ yojayiṣyati / 2.007.022a apavāhya sa duṣṭātmā bharataṃ tava bandhuṣu
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045094 (0.0):
upasthitaṃ prayuñjānas $ tvayi sāntvam anarthakam & / arthenaivādya te bhartā % kausalyāṃ yojayiṣyati // Ram_2,7.21 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045102 (0.0):
arthenaivādya te bhartā % kausalyāṃ yojayiṣyati // Ram_2,7.21 // / apavāhya sa duṣṭātmā $ bharataṃ tava bandhuṣu &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687361 (0.0):
upasthitaṃ prayuñjānas tvayi sāntvam anarthakam / / arthenaivādya te bhartā kausalyāṃ yojayiṣyati // Ram_2,7.21 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687369 (0.0):
arthenaivādya te bhartā kausalyāṃ yojayiṣyati // Ram_2,7.21 // / apavāhya sa duṣṭātmā bharataṃ tava bandhuṣu /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960928 (0.0):
upasthitaṃ prayuñjānas tvayi sāntvam anarthakam / / arthenaivādya te bhartā kausalyāṃ yojayiṣyati // RamS_2,7.21 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960935 (0.0):
arthenaivādya te bhartā kausalyāṃ yojayiṣyati // RamS_2,7.21 // / apavāhya sa duṣṭātmā bharataṃ tava bandhuṣu /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339793 (0.0):
2.007.021a upasthitaṃ payuñjānas tvayi sāntvam anarthakam / 2.007.021c arthenaivādya te bhartā kausalyāṃ yojayiṣyati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339800 (0.0):
2.007.021c arthenaivādya te bhartā kausalyāṃ yojayiṣyati / 2.007.022a apavāhya sa duṣṭātmā bharataṃ tava bandhuṣu
2.007.022c kālyaṃ sthāpayitā rāmaṃ rājye nihatakaṇṭake
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045108 (0.0):
apavāhya sa duṣṭātmā $ bharataṃ tava bandhuṣu & / kālyaṃ sthāpayitā rāmaṃ % rājye nihatakaṇṭake // Ram_2,7.22 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687375 (0.0):
apavāhya sa duṣṭātmā bharataṃ tava bandhuṣu / / kālyaṃ sthāpayitā rāmaṃ rājye nihatakaṇṭake // Ram_2,7.22 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960941 (0.0):
apavāhya sa duṣṭātmā bharataṃ tava bandhuṣu / / kālyaṃ sthāpayitā rāmaṃ rājye nihatakaṇṭake // RamS_2,7.22 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339806 (0.0):
2.007.022a apavāhya sa duṣṭātmā bharataṃ tava bandhuṣu / 2.007.022c kālyaṃ sthāpayitā rāmaṃ rājye nihatakaṇṭake
2.007.023a śatruḥ patipravādena mātreva hitakāmyayā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045115 (0.0):
kālyaṃ sthāpayitā rāmaṃ % rājye nihatakaṇṭake // Ram_2,7.22 // / śatruḥ patipravādena $ mātreva hitakāmyayā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687382 (0.0):
kālyaṃ sthāpayitā rāmaṃ rājye nihatakaṇṭake // Ram_2,7.22 // / śatruḥ patipravādena mātreva hitakāmyayā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960948 (0.0):
kālyaṃ sthāpayitā rāmaṃ rājye nihatakaṇṭake // RamS_2,7.22 // / śatruḥ patipravādena mātreva hitakāmyayā /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339812 (0.0):
2.007.022c kālyaṃ sthāpayitā rāmaṃ rājye nihatakaṇṭake / 2.007.023a śatruḥ patipravādena mātreva hitakāmyayā
2.007.023c āśīviṣa ivāṅkena bāle paridhṛtas tvayā / 2.007.024a yathā hi kuryāt sarpo vā śatrur vā pratyupekṣitaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045125 (0.0):
śatruḥ patipravādena $ mātreva hitakāmyayā & / āśīviṣa ivāṅkena % bāle paridhṛtas tvayā // Ram_2,7.23 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687392 (0.0):
śatruḥ patipravādena mātreva hitakāmyayā / / āśīviṣa ivāṅkena bāle paridhṛtas tvayā // Ram_2,7.23 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960958 (0.0):
śatruḥ patipravādena mātreva hitakāmyayā / / āśīviṣa ivāṅkena bāle paridhṛtas tvayā // RamS_2,7.23 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339821 (0.0):
2.007.023a śatruḥ patipravādena mātreva hitakāmyayā / 2.007.023c āśīviṣa ivāṅkena bāle paridhṛtas tvayā
2.007.024c rājñā daśarathenādya saputrā tvaṃ tathā kṛtā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045132 (0.0):
āśīviṣa ivāṅkena % bāle paridhṛtas tvayā // Ram_2,7.23 // / yathā hi kuryāt sarpo vā $ śatrur vā pratyupekṣitaḥ & / rājñā daśarathenādya % saputrā tvaṃ tathā kṛtā // Ram_2,7.24 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687399 (0.0):
āśīviṣa ivāṅkena bāle paridhṛtas tvayā // Ram_2,7.23 // / yathā hi kuryāt sarpo vā śatrur vā pratyupekṣitaḥ / / rājñā daśarathenādya saputrā tvaṃ tathā kṛtā // Ram_2,7.24 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960965 (0.0):
yathā hi kuryāt sarpo vā śatrur vā pratyupekṣitaḥ / / rājñā daśarathenādya saputrā tvaṃ tathā kṛtā // RamS_2,7.24 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339828 (0.0):
2.007.023c āśīviṣa ivāṅkena bāle paridhṛtas tvayā / 2.007.024a yathā hi kuryāt sarpo vā śatrur vā pratyupekṣitaḥ / 2.007.024c rājñā daśarathenādya saputrā tvaṃ tathā kṛtā
2.007.025a pāpenānṛtasantvena bāle nityaṃ sukhocite
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339834 (0.0):
2.007.024c rājñā daśarathenādya saputrā tvaṃ tathā kṛtā / 2.007.025a pāpenānṛtasantvena bāle nityaṃ sukhocite
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045139 (1.192):
rājñā daśarathenādya % saputrā tvaṃ tathā kṛtā // Ram_2,7.24 // / pāpenānṛtasāntvena $ bāle nityaṃ sukhocite &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687406 (1.192):
rājñā daśarathenādya saputrā tvaṃ tathā kṛtā // Ram_2,7.24 // / pāpenānṛtasāntvena bāle nityaṃ sukhocite /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960972 (1.192):
pāpenānṛtasāntvena bāle nityaṃ sukhocite / / rāmaṃ sthāpayatā rājye sānubandhā hatā hy asi // RamS_2,7.25 //
2.007.025c rāmaṃ sthāpayatā rājye sānubandhā hatā hy asi
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045147 (0.0):
pāpenānṛtasāntvena $ bāle nityaṃ sukhocite & / rāmaṃ sthāpayatā rājye % sānubandhā hatā hy asi // Ram_2,7.25 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687414 (0.0):
pāpenānṛtasāntvena bāle nityaṃ sukhocite / / rāmaṃ sthāpayatā rājye sānubandhā hatā hy asi // Ram_2,7.25 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960980 (0.0):
pāpenānṛtasāntvena bāle nityaṃ sukhocite / / rāmaṃ sthāpayatā rājye sānubandhā hatā hy asi // RamS_2,7.25 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339842 (0.0):
2.007.025a pāpenānṛtasantvena bāle nityaṃ sukhocite / 2.007.025c rāmaṃ sthāpayatā rājye sānubandhā hatā hy asi
2.007.026a sā prāptakālaṃ kaikeyi kṣipraṃ kuru hitaṃ tava
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045155 (0.0):
rāmaṃ sthāpayatā rājye % sānubandhā hatā hy asi // Ram_2,7.25 // / sā prāptakālaṃ kaikeyi $ kṣipraṃ kuru hitaṃ tava &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687422 (0.0):
rāmaṃ sthāpayatā rājye sānubandhā hatā hy asi // Ram_2,7.25 // / sā prāptakālaṃ kaikeyi kṣipraṃ kuru hitaṃ tava /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339849 (0.0):
2.007.025c rāmaṃ sthāpayatā rājye sānubandhā hatā hy asi / 2.007.026a sā prāptakālaṃ kaikeyi kṣipraṃ kuru hitaṃ tava
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960988 (1.192):
rāmaṃ sthāpayatā rājye sānubandhā hatā hy asi // RamS_2,7.25 // / sā prāptakālaṃ kaikeyi kṣipraṃ kuru hitaṃ tava /
2.007.026c trāyasva putram ātmānaṃ māṃ ca vismayadarśane
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045161 (0.0):
sā prāptakālaṃ kaikeyi $ kṣipraṃ kuru hitaṃ tava & / trāyasva putram ātmānaṃ % māṃ ca vismayadarśane // Ram_2,7.26 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687428 (0.0):
sā prāptakālaṃ kaikeyi kṣipraṃ kuru hitaṃ tava / / trāyasva putram ātmānaṃ māṃ ca vismayadarśane // Ram_2,7.26 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960994 (0.0):
sā prāptakālaṃ kaikeyi kṣipraṃ kuru hitaṃ tava / / trāyasva putram ātmānaṃ māṃ ca vismayadarśane // RamS_2,7.26 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339855 (0.0):
2.007.026a sā prāptakālaṃ kaikeyi kṣipraṃ kuru hitaṃ tava / 2.007.026c trāyasva putram ātmānaṃ māṃ ca vismayadarśane
2.007.027a mantharāyā vacaḥ śrutvā śayanāt sa śubhānanā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045168 (0.0):
trāyasva putram ātmānaṃ % māṃ ca vismayadarśane // Ram_2,7.26 // / mantharāyā vacaḥ śrutvā $ śayanāt sa śubhānanā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687435 (0.0):
trāyasva putram ātmānaṃ māṃ ca vismayadarśane // Ram_2,7.26 // / mantharāyā vacaḥ śrutvā śayanāt sa śubhānanā /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339861 (0.0):
2.007.026c trāyasva putram ātmānaṃ māṃ ca vismayadarśane / 2.007.027a mantharāyā vacaḥ śrutvā śayanāt sa śubhānanā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961001 (0.019):
trāyasva putram ātmānaṃ māṃ ca vismayadarśane // RamS_2,7.26 // / mantharāyā vacaḥ śrutvā śayanāt sa śubhānanā /
2.007.027c evam ābharaṇaṃ tasyai kubjāyai pradadau śubham / 2.007.028a dattvā tv ābharaṇaṃ tasyai kubjāyai pramadottamā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045180 (0.0):
mantharāyā vacaḥ śrutvā $ śayanāt sa śubhānanā & / evam ābharaṇaṃ tasyai % kubjāyai pradadau śubham // Ram_2,7.27 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687447 (0.0):
mantharāyā vacaḥ śrutvā śayanāt sa śubhānanā / / evam ābharaṇaṃ tasyai kubjāyai pradadau śubham // Ram_2,7.27 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961013 (0.0):
mantharāyā vacaḥ śrutvā śayanāt sa śubhānanā / / evam ābharaṇaṃ tasyai kubjāyai pradadau śubham // RamS_2,7.27 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339872 (0.0):
2.007.027a mantharāyā vacaḥ śrutvā śayanāt sa śubhānanā / 2.007.027c evam ābharaṇaṃ tasyai kubjāyai pradadau śubham
2.007.028c kaikeyī mantharāṃ hṛṣṭā punar evābravīd idam / 2.007.029a idaṃ tu manthare mahyam ākhyāsi paramaṃ priyam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045192 (0.0):
dattvā tv ābharaṇaṃ tasyai $ kubjāyai pramadottamā & / kaikeyī mantharāṃ hṛṣṭā % punar evābravīd idam // Ram_2,7.28 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687459 (0.0):
dattvā tv ābharaṇaṃ tasyai kubjāyai pramadottamā / / kaikeyī mantharāṃ hṛṣṭā punar evābravīd idam // Ram_2,7.28 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961018 (0.0):
dattvā tv ābharaṇaṃ tasyai kubjāyai pramadottamā / / kaikeyī mantharāṃ hṛṣṭā punar evābravīd idam // RamS_2,7.28 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339883 (0.0):
2.007.028a dattvā tv ābharaṇaṃ tasyai kubjāyai pramadottamā / 2.007.028c kaikeyī mantharāṃ hṛṣṭā punar evābravīd idam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961025 (5.960):
kaikeyī mantharāṃ hṛṣṭā punar evābravīd idam // RamS_2,7.28 // / idaṃ tu manthare mahyam ākhyāsi paramaṃ priyam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045936 (0.025):
anartham artharūpeṇa $ grāhitā sā tatas tayā & / hṛṣṭā pratītā kaikeyī % mantharām idam abravīt // Ram_2,9.27 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688203 (0.025):
anartham artharūpeṇa grāhitā sā tatas tayā / / hṛṣṭā pratītā kaikeyī mantharām idam abravīt // Ram_2,9.27 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961775 (0.025):
anartham artharūpeṇa grāhitā sā tatas tayā / / hṛṣṭā pratītā kaikeyī mantharām idam abravīt // RamS_2,9.27 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263433 (0.025):
2.009.027a anartham artharūpeṇa grāhitā sā tatas tayā / 2.009.027c hṛṣṭā pratītā kaikeyī mantharām idam abravīt
2.007.029c etan me priyam ākhyātuḥ kiṃ vā bhūyaḥ karomi te / 2.007.030a rāme vā bharate vāhaṃ viśeṣaṃ nopalakṣaye
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045203 (0.0):
idaṃ tu manthare mahyam $ ākhyāsi paramaṃ priyam & / etan me priyam ākhyātuḥ % kiṃ vā bhūyaḥ karomi te // Ram_2,7.29 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687470 (0.0):
idaṃ tu manthare mahyam ākhyāsi paramaṃ priyam / / etan me priyam ākhyātuḥ kiṃ vā bhūyaḥ karomi te // Ram_2,7.29 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961027 (0.0):
idaṃ tu manthare mahyam ākhyāsi paramaṃ priyam / / etan me priyam ākhyātuḥ kiṃ vā bhūyaḥ karomi te // RamS_2,7.29 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961036 (0.0):
etan me priyam ākhyātuḥ kiṃ vā bhūyaḥ karomi te // RamS_2,7.29 // / rāme vā bharate vāhaṃ viśeṣaṃ nopalakṣaye /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339893 (0.0):
2.007.029a idaṃ tu manthare mahyam ākhyāsi paramaṃ priyam / 2.007.029c etan me priyam ākhyātuḥ kiṃ vā bhūyaḥ karomi te
2.007.030c tasmāt tuṣṭāsmi yad rājā rāmaṃ rājye 'bhiṣekṣyati
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045210 (0.0):
rāme vā bharate vāhaṃ $ viśeṣaṃ nopalakṣaye & / tasmāt tuṣṭāsmi yad rājā % rāmaṃ rājye 'bhiṣekṣyati // Ram_2,7.30 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687477 (0.0):
rāme vā bharate vāhaṃ viśeṣaṃ nopalakṣaye / / tasmāt tuṣṭāsmi yad rājā rāmaṃ rājye 'bhiṣekṣyati // Ram_2,7.30 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961043 (0.0):
rāme vā bharate vāhaṃ viśeṣaṃ nopalakṣaye / / tasmāt tuṣṭāsmi yad rājā rāmaṃ rājye 'bhiṣekṣyati // RamS_2,7.30 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339900 (0.0):
2.007.030a rāme vā bharate vāhaṃ viśeṣaṃ nopalakṣaye / 2.007.030c tasmāt tuṣṭāsmi yad rājā rāmaṃ rājye 'bhiṣekṣyati
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17165416 (0.036):
rāmaṃ rājye pratiṣṭhitam Ram_2,15.7d / rāmaṃ rājye 'bhiṣekṣyati Ram_2,7.30d
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262584 (0.049):
2.007.016c rāmaṃ daśaratho rājā yauvarājye 'bhiṣekṣyati / 2.007.017a sāsmy agādhe bhaye magnā duḥkhaśokasamanvitā
2.007.031a na me paraṃ kiṃ cid itas tvayā punaḥ; priyaṃ priyārhe suvacaṃ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045222 (0.0):
tasmāt tuṣṭāsmi yad rājā % rāmaṃ rājye 'bhiṣekṣyati // Ram_2,7.30 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687489 (0.0):
tasmāt tuṣṭāsmi yad rājā rāmaṃ rājye 'bhiṣekṣyati // Ram_2,7.30 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339912 (0.0):
2.007.030c tasmāt tuṣṭāsmi yad rājā rāmaṃ rājye 'bhiṣekṣyati
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961044 (0.043):
tasmāt tuṣṭāsmi yad rājā rāmaṃ rājye 'bhiṣekṣyati // RamS_2,7.30 //
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17149630 (0.045):
priyaṃ putram anusmaran Ram_2,37.13b / priyaṃ priyārhe suvacaṃ vaco varam Ram_2,7.31b
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17138696 (0.056):
na me paraṃ kiṃcid itas tvayā punaḥ Ram_2,7.31a
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17165416 (0.062):
rāmaṃ rājye 'bhiṣekṣyati Ram_2,7.30d / rāmaṃ rājye 'hbiṣekṣyati Ram_2,6.21d
vaco varam / 2.007.031c tathā hy avocas tvam ataḥ priyottaraṃ; varaṃ paraṃ te pradadāmi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339921 (0.0):
2.007.031a na me paraṃ kiṃ cid itas tvayā punaḥ; priyaṃ priyārhe suvacaṃ / vaco varam / 2.007.031c tathā hy avocas tvam ataḥ priyottaraṃ; varaṃ paraṃ te pradadāmi
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045231 (0.019):
na me paraṃ kiṃcid itas tvayā punaḥ $ priyaṃ priyārhe suvacaṃ vaco varam & / tathā hy avocas tvam ataḥ priyottaraṃ % varaṃ paraṃ te pradadāmi taṃ vṛṇu
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687498 (0.019):
na me paraṃ kiṃcid itas tvayā punaḥ priyaṃ priyārhe suvacaṃ vaco varam / / tathā hy avocas tvam ataḥ priyottaraṃ varaṃ paraṃ te pradadāmi taṃ vṛṇu //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961063 (0.059):
tathā hy avocas tvam ataḥ priyottaraṃ varaṃ paraṃ te pradadāmi taṃ vṛṇu // / RamS_2,7.31 //
taṃ vṛṇu / 2.008.001a mantharā tv abhyasūyyainām utsṛjyābharaṇaṃ ca tat
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045239 (0.0):
tathā hy avocas tvam ataḥ priyottaraṃ % varaṃ paraṃ te pradadāmi taṃ vṛṇu / // Ram_2,7.31 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687506 (0.0):
tathā hy avocas tvam ataḥ priyottaraṃ varaṃ paraṃ te pradadāmi taṃ vṛṇu // / Ram_2,7.31 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961075 (0.0):
mantharā tv abhyasūyyainām utsṛjyābharaṇaṃ ca tat / / uvācedaṃ tato vākyaṃ kopaduḥkhasamanvitā // RamS_2,8.1 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339928 (0.0):
2.007.031c tathā hy avocas tvam ataḥ priyottaraṃ; varaṃ paraṃ te pradadāmi / taṃ vṛṇu / 2.008.001a mantharā tv abhyasūyyainām utsṛjyābharaṇaṃ ca tat
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17169081 (0.045):
varaṃ triveṇusampannaṃ Ram_3,49.14a / varaṃ paraṃ te pradadāmi taṃ vṛṇu Ram_2,7.31d
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961063 (0.058):
tathā hy avocas tvam ataḥ priyottaraṃ varaṃ paraṃ te pradadāmi taṃ vṛṇu // / RamS_2,7.31 //
2.008.001c uvācedaṃ tato vākyaṃ kopaduḥkhasamanvitā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045245 (0.0):
mantharā tv abhyasūyyainām $ utsṛjyābharaṇaṃ ca tat & / uvācedaṃ tato vākyaṃ % kopaduḥkhasamanvitā // Ram_2,8.1 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687512 (0.0):
mantharā tv abhyasūyyainām utsṛjyābharaṇaṃ ca tat / / uvācedaṃ tato vākyaṃ kopaduḥkhasamanvitā // Ram_2,8.1 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961081 (0.0):
mantharā tv abhyasūyyainām utsṛjyābharaṇaṃ ca tat / / uvācedaṃ tato vākyaṃ kopaduḥkhasamanvitā // RamS_2,8.1 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339934 (0.0):
2.008.001a mantharā tv abhyasūyyainām utsṛjyābharaṇaṃ ca tat / 2.008.001c uvācedaṃ tato vākyaṃ kopaduḥkhasamanvitā
2.008.002a harṣaṃ kim idam asthāne kṛtavaty asi bāliśe / 2.008.002c śokasāgaramadhyastham ātmānaṃ nāvabudhyase
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045258 (0.0):
uvācedaṃ tato vākyaṃ % kopaduḥkhasamanvitā // Ram_2,8.1 // / harṣaṃ kim idam asthāne $ kṛtavaty asi bāliśe &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687525 (0.0):
uvācedaṃ tato vākyaṃ kopaduḥkhasamanvitā // Ram_2,8.1 // / harṣaṃ kim idam asthāne kṛtavaty asi bāliśe /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961091 (0.0):
uvācedaṃ tato vākyaṃ kopaduḥkhasamanvitā // RamS_2,8.1 // / harṣaṃ kim idam asthāne kṛtavaty asi bāliśe /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339945 (0.0):
2.008.001c uvācedaṃ tato vākyaṃ kopaduḥkhasamanvitā / 2.008.002a harṣaṃ kim idam asthāne kṛtavaty asi bāliśe
2.008.003a subhagā khalu kausalyā yasyāḥ putro 'bhiṣekṣyate
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045265 (0.0):
śokasāgaramadhyastham % ātmānaṃ nāvabudhyase // Ram_2,8.2 // / subhagā khalu kausalyā $ yasyāḥ putro 'bhiṣekṣyate &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687532 (0.0):
śokasāgaramadhyastham ātmānaṃ nāvabudhyase // Ram_2,8.2 // / subhagā khalu kausalyā yasyāḥ putro 'bhiṣekṣyate /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961101 (0.0):
śokasāgaramadhyastham ātmānaṃ nāvabudhyase // RamS_2,8.2 // / subhagā khalu kausalyā yasyāḥ putro 'bhiṣekṣyate /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339952 (0.0):
2.008.002c śokasāgaramadhyastham ātmānaṃ nāvabudhyase / 2.008.003a subhagā khalu kausalyā yasyāḥ putro 'bhiṣekṣyate
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19922459 (1.192):
03,261.017c āśīviṣas tvāṃ saṃkruddhaś caṇḍo daśati durbhage / 03,261.018a subhagā khalu kausalyā yasyāḥ putro 'bhiṣekṣyate
2.008.003c yauvarājyena mahatā śvaḥ puṣyeṇa dvijottamaiḥ / 2.008.004a prāptāṃ sumahatīṃ prītiṃ pratītāṃ tāṃ hatadviṣam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045270 (0.0):
subhagā khalu kausalyā $ yasyāḥ putro 'bhiṣekṣyate & / yauvarājyena mahatā % śvaḥ puṣyeṇa dvijottamaiḥ // Ram_2,8.3 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045278 (0.0):
yauvarājyena mahatā % śvaḥ puṣyeṇa dvijottamaiḥ // Ram_2,8.3 // / prāptāṃ sumahatīṃ prītiṃ $ pratītāṃ tāṃ hatadviṣam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687537 (0.0):
subhagā khalu kausalyā yasyāḥ putro 'bhiṣekṣyate / / yauvarājyena mahatā śvaḥ puṣyeṇa dvijottamaiḥ // Ram_2,8.3 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687545 (0.0):
yauvarājyena mahatā śvaḥ puṣyeṇa dvijottamaiḥ // Ram_2,8.3 // / prāptāṃ sumahatīṃ prītiṃ pratītāṃ tāṃ hatadviṣam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961107 (0.0):
subhagā khalu kausalyā yasyāḥ putro 'bhiṣekṣyate / / yauvarājyena mahatā śvaḥ puṣyeṇa dvijottamaiḥ // RamS_2,8.3 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961114 (0.0):
yauvarājyena mahatā śvaḥ puṣyeṇa dvijottamaiḥ // RamS_2,8.3 // / prāptāṃ sumahatīṃ prītiṃ pratītāṃ tāṃ hatadviṣam /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339964 (0.0):
2.008.003a subhagā khalu kausalyā yasyāḥ putro 'bhiṣekṣyate / 2.008.003c yauvarājyena mahatā śvaḥ puṣyeṇa dvijottamaiḥ
2.008.004c upasthāsyasi kausalyāṃ dāsīva tvaṃ kṛtāñjaliḥ / 2.008.005a hṛṣṭāḥ khalu bhaviṣyanti rāmasya paramāḥ striyaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045290 (0.0):
prāptāṃ sumahatīṃ prītiṃ $ pratītāṃ tāṃ hatadviṣam & / upasthāsyasi kausalyāṃ % dāsīva tvaṃ kṛtāñjaliḥ // Ram_2,8.4 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687557 (0.0):
prāptāṃ sumahatīṃ prītiṃ pratītāṃ tāṃ hatadviṣam / / upasthāsyasi kausalyāṃ dāsīva tvaṃ kṛtāñjaliḥ // Ram_2,8.4 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961126 (0.0):
prāptāṃ sumahatīṃ prītiṃ pratītāṃ tāṃ hatadviṣam / / upasthāsyasi kausalyāṃ dāsīva tvaṃ kṛtāñjaliḥ // RamS_2,8.4 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339975 (0.0):
2.008.004a prāptāṃ sumahatīṃ prītiṃ pratītāṃ tāṃ hatadviṣam / 2.008.004c upasthāsyasi kausalyāṃ dāsīva tvaṃ kṛtāñjaliḥ
2.008.005c aprahṛṣṭā bhaviṣyanti snuṣās te bharatakṣaye / 2.008.006a tāṃ dṛṣṭvā paramaprītāṃ bruvantīṃ mantharāṃ tataḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045302 (0.0):
hṛṣṭāḥ khalu bhaviṣyanti $ rāmasya paramāḥ striyaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687569 (0.0):
hṛṣṭāḥ khalu bhaviṣyanti rāmasya paramāḥ striyaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961131 (0.0):
hṛṣṭāḥ khalu bhaviṣyanti rāmasya paramāḥ striyaḥ / / aprahṛṣṭā bhaviṣyanti snuṣās te bharatakṣaye // RamS_2,8.5 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961138 (0.0):
aprahṛṣṭā bhaviṣyanti snuṣās te bharatakṣaye // RamS_2,8.5 // / tāṃ dṛṣṭvā paramaprītāṃ bruvantīṃ mantharāṃ tataḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339986 (0.0):
2.008.005a hṛṣṭāḥ khalu bhaviṣyanti rāmasya paramāḥ striyaḥ
2.008.006c rāmasyaiva guṇān devī kaikeyī praśaśaṃsa ha / 2.008.007a dharmajño gurubhir dāntaḥ kṛtajñaḥ satyavāk śuciḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045316 (0.0):
tāṃ dṛṣṭvā paramaprītāṃ $ bruvantīṃ mantharāṃ tataḥ & / rāmasyaiva guṇān devī % kaikeyī praśaśaṃsa ha // Ram_2,8.6 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687583 (0.0):
tāṃ dṛṣṭvā paramaprītāṃ bruvantīṃ mantharāṃ tataḥ / / rāmasyaiva guṇān devī kaikeyī praśaśaṃsa ha // Ram_2,8.6 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961142 (0.0):
tāṃ dṛṣṭvā paramaprītāṃ bruvantīṃ mantharāṃ tataḥ / / rāmasyaiva guṇān devī kaikeyī praśaśaṃsa ha // RamS_2,8.6 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961152 (0.0):
rāmasyaiva guṇān devī kaikeyī praśaśaṃsa ha // RamS_2,8.6 // / dharmajño gurubhir dāntaḥ kṛtajñaḥ satyavāk śuciḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339999 (0.0):
2.008.006a tāṃ dṛṣṭvā paramaprītāṃ bruvantīṃ mantharāṃ tataḥ / 2.008.006c rāmasyaiva guṇān devī kaikeyī praśaśaṃsa ha
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17117454 (0.060):
kṛtajñaḥ kāmarūpī ca Ram_3,68.14c / kṛtajñaḥ satyavāk śuciḥ Ram_2,8.7b
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17136359 (0.063):
dharmajño gurubhir dāntaḥ Ram_2,8.7a / dharmajño dharmakāṅkṣayā Ram_2,76.8d
2.008.007c rāmo rājñaḥ suto jyeṣṭho yauvarājyam ato 'rhati
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045322 (0.0):
dharmajño gurubhir dāntaḥ $ kṛtajñaḥ satyavāk śuciḥ & / rāmo rājñaḥ suto jyeṣṭho % yauvarājyam ato 'rhati // Ram_2,8.7 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687589 (0.0):
dharmajño gurubhir dāntaḥ kṛtajñaḥ satyavāk śuciḥ / / rāmo rājñaḥ suto jyeṣṭho yauvarājyam ato 'rhati // Ram_2,8.7 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961156 (0.0):
dharmajño gurubhir dāntaḥ kṛtajñaḥ satyavāk śuciḥ / / rāmo rājñaḥ suto jyeṣṭho yauvarājyam ato 'rhati // RamS_2,8.7 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340005 (0.0):
2.008.007a dharmajño gurubhir dāntaḥ kṛtajñaḥ satyavāk śuciḥ / 2.008.007c rāmo rājñaḥ suto jyeṣṭho yauvarājyam ato 'rhati
2.008.008a bhrātṝn bhṛtyāṃś ca dīrghāyuḥ pitṛvat pālayiṣyati
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045329 (0.0):
rāmo rājñaḥ suto jyeṣṭho % yauvarājyam ato 'rhati // Ram_2,8.7 // / bhrātṝn bhṛtyāṃś ca dīrghāyuḥ $ pitṛvat pālayiṣyati &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687596 (0.0):
rāmo rājñaḥ suto jyeṣṭho yauvarājyam ato 'rhati // Ram_2,8.7 // / bhrātṝn bhṛtyāṃś ca dīrghāyuḥ pitṛvat pālayiṣyati /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961165 (0.0):
bhrātḥn bhṛtyāṃś ca dīrghāyuḥ pitṛvat pālayiṣyati /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340011 (0.0):
2.008.007c rāmo rājñaḥ suto jyeṣṭho yauvarājyam ato 'rhati / 2.008.008a bhrātṝn bhṛtyāṃś ca dīrghāyuḥ pitṛvat pālayiṣyati
2.008.008c saṃtapyase kathaṃ kubje śrutvā rāmābhiṣecanam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045336 (0.0):
bhrātṝn bhṛtyāṃś ca dīrghāyuḥ $ pitṛvat pālayiṣyati & / saṃtapyase kathaṃ kubje % śrutvā rāmābhiṣecanam // Ram_2,8.8 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687603 (0.0):
bhrātṝn bhṛtyāṃś ca dīrghāyuḥ pitṛvat pālayiṣyati / / saṃtapyase kathaṃ kubje śrutvā rāmābhiṣecanam // Ram_2,8.8 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961172 (0.0):
bhrātḥn bhṛtyāṃś ca dīrghāyuḥ pitṛvat pālayiṣyati / / saṃtapyase kathaṃ kubje śrutvā rāmābhiṣecanam // RamS_2,8.8 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340018 (0.0):
2.008.008a bhrātṝn bhṛtyāṃś ca dīrghāyuḥ pitṛvat pālayiṣyati / 2.008.008c saṃtapyase kathaṃ kubje śrutvā rāmābhiṣecanam
2.008.009a bharataś cāpi rāmasya dhruvaṃ varṣaśatāt param
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045342 (0.0):
saṃtapyase kathaṃ kubje % śrutvā rāmābhiṣecanam // Ram_2,8.8 // / bharataś cāpi rāmasya $ dhruvaṃ varṣaśatāt param &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687609 (0.0):
saṃtapyase kathaṃ kubje śrutvā rāmābhiṣecanam // Ram_2,8.8 // / bharataś cāpi rāmasya dhruvaṃ varṣaśatāt param /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961178 (0.0):
saṃtapyase kathaṃ kubje śrutvā rāmābhiṣecanam // RamS_2,8.8 // / bharataś cāpi rāmasya dhruvaṃ varṣaśatāt param /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340023 (0.0):
2.008.008c saṃtapyase kathaṃ kubje śrutvā rāmābhiṣecanam / 2.008.009a bharataś cāpi rāmasya dhruvaṃ varṣaśatāt param
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17136992 (0.063):
dhruvaṃ maraṇam eva me Ram_2,17.24d / dhruvaṃ varṣaśatāt param Ram_2,8.9b
2.008.009c pitṛpaitāmahaṃ rājyam avāpsyati nararṣabhaḥ / 2.008.010a sā tvam abhyudaye prāpte vartamāne ca manthare
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045354 (0.0):
bharataś cāpi rāmasya $ dhruvaṃ varṣaśatāt param & / pitṛpaitāmahaṃ rājyam % avāpsyati nararṣabhaḥ // Ram_2,8.9 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687621 (0.0):
bharataś cāpi rāmasya dhruvaṃ varṣaśatāt param / / pitṛpaitāmahaṃ rājyam avāpsyati nararṣabhaḥ // Ram_2,8.9 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961187 (0.0):
bharataś cāpi rāmasya dhruvaṃ varṣaśatāt param / / pitṛpaitāmahaṃ rājyam avāpsyati nararṣabhaḥ // RamS_2,8.9 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340034 (0.0):
2.008.009a bharataś cāpi rāmasya dhruvaṃ varṣaśatāt param / 2.008.009c pitṛpaitāmahaṃ rājyam avāpsyati nararṣabhaḥ
2.008.010c bhaviṣyati ca kalyāṇe kimarthaṃ paritapyase / 2.008.010e kausalyāto 'tiriktaṃ ca sa tu śuśrūṣate hi mām
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045355 (0.0):
sā tvam abhyudaye prāpte $ vartamāne ca manthare & / bhaviṣyati ca kalyāṇe % kimarthaṃ paritapyase \
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687632 (0.0):
sā tvam abhyudaye prāpte vartamāne ca manthare / / bhaviṣyati ca kalyāṇe kimarthaṃ paritapyase /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961201 (0.0):
sā tvam abhyudaye prāpte vartamāne ca manthare / / bhaviṣyati ca kalyāṇe kimarthaṃ paritapyase / / kausalyāto 'tiriktaṃ ca sa tu śuśrūṣate hi mām // RamS_2,8.10 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340045 (0.0):
2.008.010a sā tvam abhyudaye prāpte vartamāne ca manthare / 2.008.010c bhaviṣyati ca kalyāṇe kimarthaṃ paritapyase
2.008.011a kaikeyyā vacanaṃ śrutvā mantharā bhṛśaduḥkhitā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340051 (0.0):
2.008.010e kausalyāto 'tiriktaṃ ca sa tu śuśrūṣate hi mām / 2.008.011a kaikeyyā vacanaṃ śrutvā mantharā bhṛśaduḥkhitā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045372 (0.012):
kaikeyyā vacanaṃ śrutvā $ mantharā bhṛśaduḥkhitā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687639 (0.012):
kausalyāto 'tiriktaṃ ca sa tu śuśrūṣate hi mām // Ram_2,8.10 // / kaikeyyā vacanaṃ śrutvā mantharā bhṛśaduḥkhitā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961208 (0.012):
kausalyāto 'tiriktaṃ ca sa tu śuśrūṣate hi mām // RamS_2,8.10 // / kaikeyyā vacanaṃ śrutvā mantharā bhṛśaduḥkhitā /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262554 (0.047):
2.007.013c viṣaṇṇavadanāṃ hi tvāṃ lakṣaye bhṛśaduḥkhitām / 2.007.014a mantharā tu vacaḥ śrutvā kaikeyyā madhurākṣaram
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044989 (0.056):
viṣaṇṇavadanāṃ hi tvāṃ % lakṣaye bhṛśaduḥkhitām // Ram_2,7.13 // / mantharā tu vacaḥ śrutvā $ kaikeyyā madhurākṣaram &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687256 (0.056):
viṣaṇṇavadanāṃ hi tvāṃ lakṣaye bhṛśaduḥkhitām // Ram_2,7.13 // / mantharā tu vacaḥ śrutvā kaikeyyā madhurākṣaram /
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17154884 (0.057):
mantharā bhṛśaduḥkhitā Ram_2,8.11b / mantharām idam abravīt Ram_2,9.1d
2.008.011c dīrgham uṣṇaṃ viniḥśvasya kaikeyīm idam abravīt / 2.008.012a anarthadarśinī maurkhyān nātmānam avabudhyase
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687649 (0.0):
kaikeyyā vacanaṃ śrutvā mantharā bhṛśaduḥkhitā / / dīrgham uṣṇaṃ viniḥśvasya kaikeyīm idam abravīt // Ram_2,8.11 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340060 (0.0):
2.008.011a kaikeyyā vacanaṃ śrutvā mantharā bhṛśaduḥkhitā / 2.008.011c dīrgham uṣṇaṃ viniḥśvasya kaikeyīm idam abravīt
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961218 (5.960):
dīrgham uṣṇaṃ viniḥśvasya kaikeyīm idam abravīt // RamS_2,8.11 // / anarthadarśinī maurkhyān nātmānam avabudhyase /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045376 (0.010):
kaikeyyā vacanaṃ śrutvā $ mantharā bhṛśaduḥkhitā & / dīrgham uṣṇaṃ viniḥśvasya % kaikeyīm idam abravīt // Ram_2,8.11 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961211 (0.010):
kaikeyyā vacanaṃ śrutvā mantharā bhṛśaduḥkhitā / / dīrgham uṣṇaṃ viniḥśvasya kaikeyīm idam abravīt // RamS_2,8.11 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045592 (0.042):
evam uktā tu kaikeyī $ krodhena jvalitānanā & / dīrgham uṣṇaṃ viniḥśvasya % mantharām idam abravīt // Ram_2,9.1 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687859 (0.042):
evam uktā tu kaikeyī krodhena jvalitānanā / / dīrgham uṣṇaṃ viniḥśvasya mantharām idam abravīt // Ram_2,9.1 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961431 (0.050):
evam uktā tu kaikeyī krodhena jvalitānanā / / dīrgham uṣṇaṃ viniḥśvasya mantharām idam abravīt // RamS_2,9.1 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263113 (0.052):
2.009.001a evam uktā tu kaikeyī krodhena jvalitānanā / 2.009.001c dīrgham uṣṇaṃ viniḥśvasya mantharām idam abravīt
2.008.012c śokavyasanavistīrṇe majjantī duḥkhasāgare
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045389 (0.0):
anarthadarśinī maurkhyān $ nātmānam avabudhyase & / śokavyasanavistīrṇe % majjantī duḥkhasāgare // Ram_2,8.12 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687656 (0.0):
anarthadarśinī maurkhyān nātmānam avabudhyase / / śokavyasanavistīrṇe majjantī duḥkhasāgare // Ram_2,8.12 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961225 (0.0):
anarthadarśinī maurkhyān nātmānam avabudhyase / / śokavyasanavistīrṇe majjantī duḥkhasāgare // RamS_2,8.12 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340067 (0.0):
2.008.012a anarthadarśinī maurkhyān nātmānam avabudhyase / 2.008.012c śokavyasanavistīrṇe majjantī duḥkhasāgare
2.008.013a bhavitā rāghavo rājā rāghavasya ca yaḥ sutaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045397 (0.0):
śokavyasanavistīrṇe % majjantī duḥkhasāgare // Ram_2,8.12 // / bhavitā rāghavo rājā $ rāghavasya ca yaḥ sutaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687664 (0.0):
śokavyasanavistīrṇe majjantī duḥkhasāgare // Ram_2,8.12 // / bhavitā rāghavo rājā rāghavasya ca yaḥ sutaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961233 (0.0):
śokavyasanavistīrṇe majjantī duḥkhasāgare // RamS_2,8.12 // / bhavitā rāghavo rājā rāghavasya ca yaḥ sutaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340074 (0.0):
2.008.012c śokavyasanavistīrṇe majjantī duḥkhasāgare / 2.008.013a bhavitā rāghavo rājā rāghavasya ca yaḥ sutaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4749105 (0.005):
bāliśe rakṣa bharatam ātmānaṃ māñca rāghavāt /AP_6.012ab/ / bhavitā rāghavo rājā rāghavasya tataḥ sutaḥ //AP_6.012cd/
2.008.013c rājavaṃśāt tu bharataḥ kaikeyi parihāsyate
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045402 (0.0):
bhavitā rāghavo rājā $ rāghavasya ca yaḥ sutaḥ & / rājavaṃśāt tu bharataḥ % kaikeyi parihāsyate // Ram_2,8.13 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687669 (0.0):
bhavitā rāghavo rājā rāghavasya ca yaḥ sutaḥ / / rājavaṃśāt tu bharataḥ kaikeyi parihāsyate // Ram_2,8.13 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961238 (0.0):
bhavitā rāghavo rājā rāghavasya ca yaḥ sutaḥ / / rājavaṃśāt tu bharataḥ kaikeyi parihāsyate // RamS_2,8.13 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340079 (0.0):
2.008.013a bhavitā rāghavo rājā rāghavasya ca yaḥ sutaḥ / 2.008.013c rājavaṃśāt tu bharataḥ kaikeyi parihāsyate
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4749108 (0.037):
bhavitā rāghavo rājā rāghavasya tataḥ sutaḥ //AP_6.012cd/ / rājavaṃśastu kaikeyi bharatāt parihāsyate /AP_6.013ab/
2.008.014a na hi rājñaḥ sutāḥ sarve rājye tiṣṭhanti bhāmini
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045410 (0.0):
rājavaṃśāt tu bharataḥ % kaikeyi parihāsyate // Ram_2,8.13 // / na hi rājñaḥ sutāḥ sarve $ rājye tiṣṭhanti bhāmini &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687677 (0.0):
rājavaṃśāt tu bharataḥ kaikeyi parihāsyate // Ram_2,8.13 // / na hi rājñaḥ sutāḥ sarve rājye tiṣṭhanti bhāmini /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961246 (0.0):
rājavaṃśāt tu bharataḥ kaikeyi parihāsyate // RamS_2,8.13 // / na hi rājñaḥ sutāḥ sarve rājye tiṣṭhanti bhāmini /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340086 (0.0):
2.008.013c rājavaṃśāt tu bharataḥ kaikeyi parihāsyate / 2.008.014a na hi rājñaḥ sutāḥ sarve rājye tiṣṭhanti bhāmini
2.008.014c sthāpyamāneṣu sarveṣu sumahān anayo bhavet
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045416 (0.0):
na hi rājñaḥ sutāḥ sarve $ rājye tiṣṭhanti bhāmini & / sthāpyamāneṣu sarveṣu % sumahān anayo bhavet // Ram_2,8.14 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687683 (0.0):
na hi rājñaḥ sutāḥ sarve rājye tiṣṭhanti bhāmini / / sthāpyamāneṣu sarveṣu sumahān anayo bhavet // Ram_2,8.14 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961252 (0.0):
na hi rājñaḥ sutāḥ sarve rājye tiṣṭhanti bhāmini / / sthāpyamāneṣu sarveṣu sumahān anayo bhavet // RamS_2,8.14 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340092 (0.0):
2.008.014a na hi rājñaḥ sutāḥ sarve rājye tiṣṭhanti bhāmini / 2.008.014c sthāpyamāneṣu sarveṣu sumahān anayo bhavet
2.008.015a tasmāj jyeṣṭhe hi kaikeyi rājyatantrāṇi pārthivāḥ / 2.008.015c sthāpayanty anavadyāṅgi guṇavatsv itareṣv api
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045427 (0.0):
sthāpyamāneṣu sarveṣu % sumahān anayo bhavet // Ram_2,8.14 // / tasmāj jyeṣṭhe hi kaikeyi $ rājyatantrāṇi pārthivāḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687694 (0.0):
sthāpyamāneṣu sarveṣu sumahān anayo bhavet // Ram_2,8.14 // / tasmāj jyeṣṭhe hi kaikeyi rājyatantrāṇi pārthivāḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961263 (0.0):
sthāpyamāneṣu sarveṣu sumahān anayo bhavet // RamS_2,8.14 // / tasmāj jyeṣṭhe hi kaikeyi rājyatantrāṇi pārthivāḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340102 (0.0):
2.008.014c sthāpyamāneṣu sarveṣu sumahān anayo bhavet / 2.008.015a tasmāj jyeṣṭhe hi kaikeyi rājyatantrāṇi pārthivāḥ
2.008.016a asāv atyantanirbhagnas tava putro bhaviṣyati / 2.008.016c anāthavat sukhebhyaś ca rājavaṃśāc ca vatsale
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045439 (0.0):
sthāpayanty anavadyāṅgi % guṇavatsv itareṣv api // Ram_2,8.15 // / asāv atyantanirbhagnas $ tava putro bhaviṣyati &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687706 (0.0):
sthāpayanty anavadyāṅgi guṇavatsv itareṣv api // Ram_2,8.15 // / asāv atyantanirbhagnas tava putro bhaviṣyati /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961274 (0.0):
sthāpayanty anavadyāṅgi guṇavatsv itareṣv api // RamS_2,8.15 // / asāv atyantanirbhagnas tava putro bhaviṣyati /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340113 (0.0):
2.008.015c sthāpayanty anavadyāṅgi guṇavatsv itareṣv api / 2.008.016a asāv atyantanirbhagnas tava putro bhaviṣyati
2.008.017a sāhaṃ tvadarthe saṃprāptā tvaṃ tu māṃ nāvabudhyase
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340117 (0.0):
2.008.016c anāthavat sukhebhyaś ca rājavaṃśāc ca vatsale / 2.008.017a sāhaṃ tvadarthe saṃprāptā tvaṃ tu māṃ nāvabudhyase
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340124 (0.0):
2.008.017a sāhaṃ tvadarthe saṃprāptā tvaṃ tu māṃ nāvabudhyase
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045451 (5.960):
anāthavat sukhebhyaś ca % rājavaṃśāc ca vatsale // Ram_2,8.16 // / sāhaṃ tvadarthe samprāptā $ tvaṃ tu māṃ nāvabudhyase &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687718 (5.960):
anāthavat sukhebhyaś ca rājavaṃśāc ca vatsale // Ram_2,8.16 // / sāhaṃ tvadarthe samprāptā tvaṃ tu māṃ nāvabudhyase /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961287 (5.960):
sāhaṃ tvadarthe samprāptā tvaṃ tu māṃ nāvabudhyase / / sapatnivṛddhau yā me tvaṃ pradeyaṃ dātum icchasi // RamS_2,8.17 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961276 (0.056):
anāthavat sukhebhyaś ca rājavaṃśāc ca vatsale // RamS_2,8.16 // / sāhaṃ tvadarthe samprāptā tvaṃ tu māṃ nāvabudhyase /
2.008.017c sapatnivṛddhau yā me tvaṃ pradeyaṃ dātum icchasi
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045457 (0.0):
sāhaṃ tvadarthe samprāptā $ tvaṃ tu māṃ nāvabudhyase & / sapatnivṛddhau yā me tvaṃ % pradeyaṃ dātum icchasi // Ram_2,8.17 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687724 (0.0):
sāhaṃ tvadarthe samprāptā tvaṃ tu māṃ nāvabudhyase / / sapatnivṛddhau yā me tvaṃ pradeyaṃ dātum icchasi // Ram_2,8.17 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961293 (0.0):
sāhaṃ tvadarthe samprāptā tvaṃ tu māṃ nāvabudhyase / / sapatnivṛddhau yā me tvaṃ pradeyaṃ dātum icchasi // RamS_2,8.17 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340130 (0.0):
2.008.017a sāhaṃ tvadarthe saṃprāptā tvaṃ tu māṃ nāvabudhyase / 2.008.017c sapatnivṛddhau yā me tvaṃ pradeyaṃ dātum icchasi
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17177964 (0.054):
sapakṣayor mālyavator Ram_3,49.4c / sapatnivṛddhau yā me tvaṃ Ram_2,8.17c
2.008.018a dhruvaṃ tu bharataṃ rāmaḥ prāpya rājyam akaṇṭakam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045465 (0.0):
sapatnivṛddhau yā me tvaṃ % pradeyaṃ dātum icchasi // Ram_2,8.17 // / dhruvaṃ tu bharataṃ rāmaḥ $ prāpya rājyam akaṇṭakam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687732 (0.0):
sapatnivṛddhau yā me tvaṃ pradeyaṃ dātum icchasi // Ram_2,8.17 // / dhruvaṃ tu bharataṃ rāmaḥ prāpya rājyam akaṇṭakam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961301 (0.0):
sapatnivṛddhau yā me tvaṃ pradeyaṃ dātum icchasi // RamS_2,8.17 // / dhruvaṃ tu bharataṃ rāmaḥ prāpya rājyam akaṇṭakam /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340137 (0.0):
2.008.017c sapatnivṛddhau yā me tvaṃ pradeyaṃ dātum icchasi / 2.008.018a dhruvaṃ tu bharataṃ rāmaḥ prāpya rājyam akaṇṭakam
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17149380 (0.051):
prāpyante niyataṃ vīra Ram_2,26.10c / prāpya rājyam akaṇṭakam Ram_2,8.18b
2.008.018c deśāntaraṃ nāyayitvā lokāntaram athāpi vā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045471 (0.0):
dhruvaṃ tu bharataṃ rāmaḥ $ prāpya rājyam akaṇṭakam & / deśāntaraṃ nāyayitvā % lokāntaram athāpi vā // Ram_2,8.18 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687738 (0.0):
dhruvaṃ tu bharataṃ rāmaḥ prāpya rājyam akaṇṭakam / / deśāntaraṃ nāyayitvā lokāntaram athāpi vā // Ram_2,8.18 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961304 (0.0):
dhruvaṃ tu bharataṃ rāmaḥ prāpya rājyam akaṇṭakam / / deśāntaraṃ nāyayitvā lokāntaram athāpi vā // RamS_2,8.18 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340142 (0.0):
2.008.018a dhruvaṃ tu bharataṃ rāmaḥ prāpya rājyam akaṇṭakam / 2.008.018c deśāntaraṃ nāyayitvā lokāntaram athāpi vā
2.008.019a bāla eva hi mātulyaṃ bharato nāyitas tvayā / 2.008.019c saṃnikarṣāc ca sauhārdaṃ jāyate sthāvareṣv api
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045481 (0.0):
deśāntaraṃ nāyayitvā % lokāntaram athāpi vā // Ram_2,8.18 // / bāla eva hi mātulyaṃ $ bharato nāyitas tvayā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687748 (0.0):
deśāntaraṃ nāyayitvā lokāntaram athāpi vā // Ram_2,8.18 // / bāla eva hi mātulyaṃ bharato nāyitas tvayā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961317 (0.0):
deśāntaraṃ nāyayitvā lokāntaram athāpi vā // RamS_2,8.18 // / bāla eva hi mātulyaṃ bharato nāyitas tvayā /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340152 (0.0):
2.008.018c deśāntaraṃ nāyayitvā lokāntaram athāpi vā / 2.008.019a bāla eva hi mātulyaṃ bharato nāyitas tvayā
2.008.020a goptā hi rāmaṃ saumitrir lakṣmaṇaṃ cāpi rāghavaḥ / 2.008.020c aśvinor iva saubhrātraṃ tayor lokeṣu viśrutam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045491 (0.0):
saṃnikarṣāc ca sauhārdaṃ % jāyate sthāvareṣv api // Ram_2,8.19 // / goptā hi rāmaṃ saumitrir $ lakṣmaṇaṃ cāpi rāghavaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687758 (0.0):
saṃnikarṣāc ca sauhārdaṃ jāyate sthāvareṣv api // Ram_2,8.19 // / goptā hi rāmaṃ saumitrir lakṣmaṇaṃ cāpi rāghavaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961327 (0.0):
saṃnikarṣāc ca sauhārdaṃ jāyate sthāvareṣv api // RamS_2,8.19 // / goptā hi rāmaṃ saumitrir lakṣmaṇaṃ cāpi rāghavaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340161 (0.0):
2.008.019c saṃnikarṣāc ca sauhārdaṃ jāyate sthāvareṣv api / 2.008.020a goptā hi rāmaṃ saumitrir lakṣmaṇaṃ cāpi rāghavaḥ
2.008.021a tasmān na lakṣmaṇe rāmaḥ pāpaṃ kiṃ cit kariṣyati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340168 (0.0):
2.008.020a goptā hi rāmaṃ saumitrir lakṣmaṇaṃ cāpi rāghavaḥ / 2.008.020c aśvinor iva saubhrātraṃ tayor lokeṣu viśrutam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045497 (0.015):
goptā hi rāmaṃ saumitrir $ lakṣmaṇaṃ cāpi rāghavaḥ & / aśvinor iva saubhrātraṃ % tayor lokeṣu viśrutam // Ram_2,8.20 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687764 (0.015):
goptā hi rāmaṃ saumitrir lakṣmaṇaṃ cāpi rāghavaḥ / / aśvinor iva saubhrātraṃ tayor lokeṣu viśrutam // Ram_2,8.20 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961333 (0.024):
goptā hi rāmaṃ saumitrir lakṣmaṇaṃ cāpi rāghavaḥ / / aśvinor iva saubhrātraṃ tayor lokeṣu viśrutam // RamS_2,8.20 //
2.008.021c rāmas tu bharate pāpaṃ kuryād iti na saṃśayaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045503 (0.0):
tasmān na lakṣmaṇe rāmaḥ $ pāpaṃ kiṃcit kariṣyati & / rāmas tu bharate pāpaṃ % kuryād iti na saṃśayaḥ // Ram_2,8.21 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687770 (0.0):
tasmān na lakṣmaṇe rāmaḥ pāpaṃ kiṃcit kariṣyati / / rāmas tu bharate pāpaṃ kuryād iti na saṃśayaḥ // Ram_2,8.21 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961339 (0.0):
tasmān na lakṣmaṇe rāmaḥ pāpaṃ kiṃcit kariṣyati / / rāmas tu bharate pāpaṃ kuryād iti na saṃśayaḥ // RamS_2,8.21 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340173 (0.0):
2.008.021a tasmān na lakṣmaṇe rāmaḥ pāpaṃ kiṃ cit kariṣyati
2.008.022a tasmād rājagṛhād eva vanaṃ gacchatu te sutaḥ / 2.008.022c etad dhi rocate mahyaṃ bhṛśaṃ cāpi hitaṃ tava
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340185 (0.0):
2.008.021c rāmas tu bharate pāpaṃ kuryād iti na saṃśayaḥ / 2.008.022a tasmād rājagṛhād eva vanaṃ gacchatu te sutaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045516 (0.017):
rāmas tu bharate pāpaṃ % kuryād iti na saṃśayaḥ // Ram_2,8.21 // / tasmād rājagṛhād eva $ vanaṃ gacchatu te sutaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687783 (0.017):
rāmas tu bharate pāpaṃ kuryād iti na saṃśayaḥ // Ram_2,8.21 // / tasmād rājagṛhād eva vanaṃ gacchatu te sutaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961351 (0.034):
rāmas tu bharate pāpaṃ kuryād iti na saṃśayaḥ // RamS_2,8.21 // / tasmād rājagṛhād eva vanaṃ gacchatu te sutaḥ /
2.008.023a evaṃ te jñātipakṣasya śreyaś caiva bhaviṣyati / 2.008.023c yadi ced bharato dharmāt pitryaṃ rājyam avāpsyati
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045526 (0.0):
etaddhi rocate mahyaṃ % bhṛśaṃ cāpi hitaṃ tava // Ram_2,8.22 // / evaṃ te jñātipakṣasya $ śreyaś caiva bhaviṣyati &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687793 (0.0):
etaddhi rocate mahyaṃ bhṛśaṃ cāpi hitaṃ tava // Ram_2,8.22 // / evaṃ te jñātipakṣasya śreyaś caiva bhaviṣyati /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961362 (0.0):
etaddhi rocate mahyaṃ bhṛśaṃ cāpi hitaṃ tava // RamS_2,8.22 // / evaṃ te jñātipakṣasya śreyaś caiva bhaviṣyati /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340194 (0.0):
2.008.022c etad dhi rocate mahyaṃ bhṛśaṃ cāpi hitaṃ tava / 2.008.023a evaṃ te jñātipakṣasya śreyaś caiva bhaviṣyati
2.008.024a sa te sukhocito bālo rāmasya sahajo ripuḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045534 (0.0):
yadi ced bharato dharmāt % pitryaṃ rājyam avāpsyati // Ram_2,8.23 // / sa te sukhocito bālo $ rāmasya sahajo ripuḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687801 (0.0):
yadi ced bharato dharmāt pitryaṃ rājyam avāpsyati // Ram_2,8.23 // / sa te sukhocito bālo rāmasya sahajo ripuḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340202 (0.0):
2.008.023c yadi ced bharato dharmāt pitryaṃ rājyam avāpsyati / 2.008.024a sa te sukhocito bālo rāmasya sahajo ripuḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961370 (0.033):
yadi ced bharato dharmāt pitryaṃ rājyam avāpsyati // RamS_2,8.23 // / sa te sukhocito bālo rāmasya sahajo ripuḥ /
2.008.024c samṛdhārthasya naṣṭārtho jīviṣyati kathaṃ vaśe
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045542 (0.0):
sa te sukhocito bālo $ rāmasya sahajo ripuḥ & / samṛddhārthasya naṣṭārtho % jīviṣyati kathaṃ vaśe // Ram_2,8.24 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687809 (0.0):
sa te sukhocito bālo rāmasya sahajo ripuḥ / / samṛddhārthasya naṣṭārtho jīviṣyati kathaṃ vaśe // Ram_2,8.24 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961378 (0.0):
sa te sukhocito bālo rāmasya sahajo ripuḥ / / samṛddhārthasya naṣṭārtho jīviṣyati kathaṃ vaśe // RamS_2,8.24 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340209 (0.0):
2.008.024a sa te sukhocito bālo rāmasya sahajo ripuḥ / 2.008.024c samṛdhārthasya naṣṭārtho jīviṣyati kathaṃ vaśe
2.008.025a abhidrutam ivāraṇye siṃhena gajayūthapam / 2.008.025c pracchādyamānaṃ rāmeṇa bharataṃ trātum arhasi
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045554 (0.0):
samṛddhārthasya naṣṭārtho % jīviṣyati kathaṃ vaśe // Ram_2,8.24 // / abhidrutam ivāraṇye $ siṃhena gajayūthapam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687821 (0.0):
samṛddhārthasya naṣṭārtho jīviṣyati kathaṃ vaśe // Ram_2,8.24 // / abhidrutam ivāraṇye siṃhena gajayūthapam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961390 (0.0):
samṛddhārthasya naṣṭārtho jīviṣyati kathaṃ vaśe // RamS_2,8.24 // / abhidrutam ivāraṇye siṃhena gajayūthapam /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340219 (0.0):
2.008.024c samṛdhārthasya naṣṭārtho jīviṣyati kathaṃ vaśe / 2.008.025a abhidrutam ivāraṇye siṃhena gajayūthapam
2.008.026a darpān nirākṛtā pūrvaṃ tvayā saubhāgyavattayā / 2.008.026c rāmamātā sapatnī te kathaṃ vairaṃ na yātayet
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045559 (0.0):
pracchādyamānaṃ rāmeṇa % bharataṃ trātum arhasi // Ram_2,8.25 // / darpān nirākṛtā pūrvaṃ $ tvayā saubhāgyavattayā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045566 (0.0):
darpān nirākṛtā pūrvaṃ $ tvayā saubhāgyavattayā & / rāmamātā sapatnī te % kathaṃ vairaṃ na yātayet // Ram_2,8.26 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687826 (0.0):
pracchādyamānaṃ rāmeṇa bharataṃ trātum arhasi // Ram_2,8.25 // / darpān nirākṛtā pūrvaṃ tvayā saubhāgyavattayā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687833 (0.0):
darpān nirākṛtā pūrvaṃ tvayā saubhāgyavattayā / / rāmamātā sapatnī te kathaṃ vairaṃ na yātayet // Ram_2,8.26 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961395 (0.0):
pracchādyamānaṃ rāmeṇa bharataṃ trātum arhasi // RamS_2,8.25 // / darpān nirākṛtā pūrvaṃ tvayā saubhāgyavattayā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961402 (0.0):
darpān nirākṛtā pūrvaṃ tvayā saubhāgyavattayā / / rāmamātā sapatnī te kathaṃ vairaṃ na yātayet // RamS_2,8.26 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340230 (0.0):
2.008.025c pracchādyamānaṃ rāmeṇa bharataṃ trātum arhasi / 2.008.026a darpān nirākṛtā pūrvaṃ tvayā saubhāgyavattayā
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17114871 (0.055):
kathaṃ vairaṃ na yātayet Ram_2,8.26d / kathaṃ vaiśravaṇaṃ devaṃ Ram_3,46.20a
2.008.027a yadā hi rāmaḥ pṛthivīm avāpsyati; dhruvaṃ pranaṣṭo bharato
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045574 (0.0):
rāmamātā sapatnī te % kathaṃ vairaṃ na yātayet // Ram_2,8.26 // / yadā hi rāmaḥ pṛthivīm avāpsyati $ dhruvaṃ pranaṣṭo bharato bhaviṣyati &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687841 (0.0):
rāmamātā sapatnī te kathaṃ vairaṃ na yātayet // Ram_2,8.26 // / yadā hi rāmaḥ pṛthivīm avāpsyati dhruvaṃ pranaṣṭo bharato bhaviṣyati /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340238 (0.0):
2.008.026c rāmamātā sapatnī te kathaṃ vairaṃ na yātayet / 2.008.027a yadā hi rāmaḥ pṛthivīm avāpsyati; dhruvaṃ pranaṣṭo bharato
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961405 (0.033):
rāmamātā sapatnī te kathaṃ vairaṃ na yātayet // RamS_2,8.26 // / yadā hi rāmaḥ pṛthivīm avāpsyati dhruvaṃ pranaṣṭo bharato bhaviṣyati /
bhaviṣyati / 2.008.027c ato hi saṃcintaya rājyam ātmaje; parasya cādyaiva vivāsa
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045581 (0.0):
yadā hi rāmaḥ pṛthivīm avāpsyati $ dhruvaṃ pranaṣṭo bharato bhaviṣyati & / ato hi saṃcintaya rājyam ātmaje % parasya cādyaiva vivāsakāraṇam //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687848 (0.0):
yadā hi rāmaḥ pṛthivīm avāpsyati dhruvaṃ pranaṣṭo bharato bhaviṣyati / / ato hi saṃcintaya rājyam ātmaje parasya cādyaiva vivāsakāraṇam //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340245 (0.0):
2.008.027a yadā hi rāmaḥ pṛthivīm avāpsyati; dhruvaṃ pranaṣṭo bharato / bhaviṣyati / 2.008.027c ato hi saṃcintaya rājyam ātmaje; parasya cādyaiva vivāsa
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961416 (0.060):
ato hi saṃcintaya rājyam ātmaje parasya cādyaiva vivāsakāraṇam // / RamS_2,8.27 //
kāraṇam / 2.009.001a evam uktā tu kaikeyī krodhena jvalitānanā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340252 (0.0):
2.008.027c ato hi saṃcintaya rājyam ātmaje; parasya cādyaiva vivāsa / kāraṇam / 2.009.001a evam uktā tu kaikeyī krodhena jvalitānanā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045589 (0.015):
ato hi saṃcintaya rājyam ātmaje % parasya cādyaiva vivāsakāraṇam // / Ram_2,8.27 // / evam uktā tu kaikeyī $ krodhena jvalitānanā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687856 (0.015):
ato hi saṃcintaya rājyam ātmaje parasya cādyaiva vivāsakāraṇam // / Ram_2,8.27 // / evam uktā tu kaikeyī krodhena jvalitānanā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961428 (0.015):
Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 9 / evam uktā tu kaikeyī krodhena jvalitānanā /
2.009.001c dīrgham uṣṇaṃ viniḥśvasya mantharām idam abravīt / 2.009.002a adya rāmam itaḥ kṣipraṃ vanaṃ prasthāpayāmy aham
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045603 (0.0):
evam uktā tu kaikeyī $ krodhena jvalitānanā & / dīrgham uṣṇaṃ viniḥśvasya % mantharām idam abravīt // Ram_2,9.1 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687870 (0.0):
evam uktā tu kaikeyī krodhena jvalitānanā / / dīrgham uṣṇaṃ viniḥśvasya mantharām idam abravīt // Ram_2,9.1 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961442 (0.0):
dīrgham uṣṇaṃ viniḥśvasya mantharām idam abravīt // RamS_2,9.1 // / adya rāmam itaḥ kṣipraṃ vanaṃ prasthāpayāmy aham /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340265 (0.0):
2.009.001a evam uktā tu kaikeyī krodhena jvalitānanā / 2.009.001c dīrgham uṣṇaṃ viniḥśvasya mantharām idam abravīt
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961433 (0.013):
evam uktā tu kaikeyī krodhena jvalitānanā / / dīrgham uṣṇaṃ viniḥśvasya mantharām idam abravīt // RamS_2,9.1 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045374 (0.050):
kaikeyyā vacanaṃ śrutvā $ mantharā bhṛśaduḥkhitā & / dīrgham uṣṇaṃ viniḥśvasya % kaikeyīm idam abravīt // Ram_2,8.11 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687641 (0.050):
kaikeyyā vacanaṃ śrutvā mantharā bhṛśaduḥkhitā / / dīrgham uṣṇaṃ viniḥśvasya kaikeyīm idam abravīt // Ram_2,8.11 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262910 (0.052):
2.008.011a kaikeyyā vacanaṃ śrutvā mantharā bhṛśaduḥkhitā / 2.008.011c dīrgham uṣṇaṃ viniḥśvasya kaikeyīm idam abravīt
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17104260 (0.056):
adya rājaniveśanam Ram_2,80.14d / adya rāmam itaḥ kṣipraṃ Ram_2,9.2a
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961210 (0.059):
kaikeyyā vacanaṃ śrutvā mantharā bhṛśaduḥkhitā / / dīrgham uṣṇaṃ viniḥśvasya kaikeyīm idam abravīt // RamS_2,8.11 //
2.009.002c yauvarājyena bharataṃ kṣipram evābhiṣecaye / 2.009.003a idaṃ tv idānīṃ saṃpaśya kenopāyena manthare
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045612 (0.0):
adya rāmam itaḥ kṣipraṃ $ vanaṃ prasthāpayāmy aham & / yauvarājyena bharataṃ % kṣipram evābhiṣecaye // Ram_2,9.2 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687879 (0.0):
adya rāmam itaḥ kṣipraṃ vanaṃ prasthāpayāmy aham / / yauvarājyena bharataṃ kṣipram evābhiṣecaye // Ram_2,9.2 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961451 (0.0):
adya rāmam itaḥ kṣipraṃ vanaṃ prasthāpayāmy aham / / yauvarājyena bharataṃ kṣipram evābhiṣecaye // RamS_2,9.2 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340273 (0.0):
2.009.002a adya rāmam itaḥ kṣipraṃ vanaṃ prasthāpayāmy aham / 2.009.002c yauvarājyena bharataṃ kṣipram evābhiṣecaye
2.009.003c bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ na tu rāmaḥ kathaṃ cana
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045616 (0.0):
idaṃ tv idānīṃ saṃpaśya $ kenopāyena manthare & / bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ % na tu rāmaḥ kathaṃcana // Ram_2,9.3 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045664 (0.0):
kathaya tvaṃ mamopāyaṃ $ kenopāyena manthare & / bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ % na tu rāmaḥ kathaṃcana // Ram_2,9.7 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687883 (0.0):
idaṃ tv idānīṃ saṃpaśya kenopāyena manthare / / bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ na tu rāmaḥ kathaṃcana // Ram_2,9.3 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687931 (0.0):
kathaya tvaṃ mamopāyaṃ kenopāyena manthare / / bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ na tu rāmaḥ kathaṃcana // Ram_2,9.7 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961455 (0.0):
idaṃ tv idānīṃ saṃpaśya kenopāyena manthare / / bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ na tu rāmaḥ kathaṃcana // RamS_2,9.3 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961503 (0.0):
kathaya tvaṃ mamopāyaṃ kenopāyena manthare / / bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ na tu rāmaḥ kathaṃcana // RamS_2,9.7 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263184 (0.0):
2.009.007a kathaya tvaṃ mamopāyaṃ kenopāyena manthare / 2.009.007c bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ na tu rāmaḥ kathaṃ cana
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340281 (0.0):
2.009.003a idaṃ tv idānīṃ saṃpaśya kenopāyena manthare / 2.009.003c bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ na tu rāmaḥ kathaṃ cana
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17152275 (0.037):
bharataḥ prāñjalis tadā Ram_2,69.12b / bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ Ram_2,9.3c
2.009.004a evam uktā tayā devyā mantharā pāpadarśinī / 2.009.004c rāmārtham upahiṃsantī kaikeyīm idam abravīt
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045630 (0.0):
bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ % na tu rāmaḥ kathaṃcana // Ram_2,9.3 // / evam uktā tayā devyā $ mantharā pāpadarśinī &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045675 (0.0):
bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ % na tu rāmaḥ kathaṃcana // Ram_2,9.7 // / evam uktā tayā devyā $ mantharā pāpadarśinī &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687897 (0.0):
bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ na tu rāmaḥ kathaṃcana // Ram_2,9.3 // / evam uktā tayā devyā mantharā pāpadarśinī /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687942 (0.0):
bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ na tu rāmaḥ kathaṃcana // Ram_2,9.7 // / evam uktā tayā devyā mantharā pāpadarśinī /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961469 (0.0):
bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ na tu rāmaḥ kathaṃcana // RamS_2,9.3 // / evam uktā tayā devyā mantharā pāpadarśinī /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961514 (0.0):
bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ na tu rāmaḥ kathaṃcana // RamS_2,9.7 // / evam uktā tayā devyā mantharā pāpadarśinī /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263191 (0.0):
2.009.007c bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ na tu rāmaḥ kathaṃ cana / 2.009.008a evam uktā tayā devyā mantharā pāpadarśinī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340291 (0.0):
2.009.003c bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ na tu rāmaḥ kathaṃ cana / 2.009.004a evam uktā tayā devyā mantharā pāpadarśinī
2.009.005a hantedānīṃ pravakṣyāmi kaikeyi śrūyatāṃ ca me / 2.009.005c yathā te bharato rājyaṃ putraḥ prāpsyati kevalam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045641 (0.0):
rāmārtham upahiṃsantī % kaikeyīm idam abravīt // Ram_2,9.4 // / hantedānīṃ pravakṣyāmi $ kaikeyi śrūyatāṃ ca me &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687908 (0.0):
rāmārtham upahiṃsantī kaikeyīm idam abravīt // Ram_2,9.4 // / hantedānīṃ pravakṣyāmi kaikeyi śrūyatāṃ ca me /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961480 (0.0):
rāmārtham upahiṃsantī kaikeyīm idam abravīt // RamS_2,9.4 // / hantedānīṃ pravakṣyāmi kaikeyi śrūyatāṃ ca me /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340301 (0.0):
2.009.004c rāmārtham upahiṃsantī kaikeyīm idam abravīt / 2.009.005a hantedānīṃ pravakṣyāmi kaikeyi śrūyatāṃ ca me
2.009.006a śrutvaivaṃ vacanaṃ tasyā mantharāyās tu kaikayī / 2.009.006c kiṃ cid utthāya śayanāt svāstīrṇād idam abravīt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340312 (0.0):
2.009.005c yathā te bharato rājyaṃ putraḥ prāpsyati kevalam / 2.009.006a śrutvaivaṃ vacanaṃ tasyā mantharāyās tu kaikayī
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045653 (0.014):
yathā te bharato rājyaṃ % putraḥ prāpsyati kevalam // Ram_2,9.5 // / śrutvaivaṃ vacanaṃ tasyā $ mantharāyās tu kaikayī &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687920 (0.014):
yathā te bharato rājyaṃ putraḥ prāpsyati kevalam // Ram_2,9.5 // / śrutvaivaṃ vacanaṃ tasyā mantharāyās tu kaikayī /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961491 (0.031):
yathā te bharato rājyaṃ putraḥ prāpsyati kevalam // RamS_2,9.5 // / śrutvaivaṃ vacanaṃ tasyā mantharāyās tu kaikayī /
2.009.007a kathaya tvaṃ mamopāyaṃ kenopāyena manthare
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045660 (0.0):
kiṃcid utthāya śayanāt % svāstīrṇād idam abravīt // Ram_2,9.6 // / kathaya tvaṃ mamopāyaṃ $ kenopāyena manthare &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687927 (0.0):
kiṃcid utthāya śayanāt svāstīrṇād idam abravīt // Ram_2,9.6 // / kathaya tvaṃ mamopāyaṃ kenopāyena manthare /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961499 (0.0):
kiṃcid utthāya śayanāt svāstīrṇād idam abravīt // RamS_2,9.6 // / kathaya tvaṃ mamopāyaṃ kenopāyena manthare /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340318 (0.0):
2.009.006c kiṃ cid utthāya śayanāt svāstīrṇād idam abravīt / 2.009.007a kathaya tvaṃ mamopāyaṃ kenopāyena manthare
2.009.007c bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ na tu rāmaḥ kathaṃ cana
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045616 (0.0):
idaṃ tv idānīṃ saṃpaśya $ kenopāyena manthare & / bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ % na tu rāmaḥ kathaṃcana // Ram_2,9.3 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045664 (0.0):
kathaya tvaṃ mamopāyaṃ $ kenopāyena manthare & / bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ % na tu rāmaḥ kathaṃcana // Ram_2,9.7 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687883 (0.0):
idaṃ tv idānīṃ saṃpaśya kenopāyena manthare / / bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ na tu rāmaḥ kathaṃcana // Ram_2,9.3 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687931 (0.0):
kathaya tvaṃ mamopāyaṃ kenopāyena manthare / / bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ na tu rāmaḥ kathaṃcana // Ram_2,9.7 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961455 (0.0):
idaṃ tv idānīṃ saṃpaśya kenopāyena manthare / / bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ na tu rāmaḥ kathaṃcana // RamS_2,9.3 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961503 (0.0):
kathaya tvaṃ mamopāyaṃ kenopāyena manthare / / bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ na tu rāmaḥ kathaṃcana // RamS_2,9.7 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263139 (0.0):
2.009.003a idaṃ tv idānīṃ saṃpaśya kenopāyena manthare / 2.009.003c bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ na tu rāmaḥ kathaṃ cana
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340326 (0.0):
2.009.007a kathaya tvaṃ mamopāyaṃ kenopāyena manthare / 2.009.007c bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ na tu rāmaḥ kathaṃ cana
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17152275 (0.037):
bharataḥ prāñjalis tadā Ram_2,69.12b / bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ Ram_2,9.3c
2.009.008a evam uktā tayā devyā mantharā pāpadarśinī / 2.009.008c rāmārtham upahiṃsantī kubjā vacanam abravīt
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045627 (0.0):
bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ % na tu rāmaḥ kathaṃcana // Ram_2,9.3 // / evam uktā tayā devyā $ mantharā pāpadarśinī &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045679 (0.0):
bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ % na tu rāmaḥ kathaṃcana // Ram_2,9.7 // / evam uktā tayā devyā $ mantharā pāpadarśinī &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687894 (0.0):
bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ na tu rāmaḥ kathaṃcana // Ram_2,9.3 // / evam uktā tayā devyā mantharā pāpadarśinī /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687946 (0.0):
bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ na tu rāmaḥ kathaṃcana // Ram_2,9.7 // / evam uktā tayā devyā mantharā pāpadarśinī /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961466 (0.0):
bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ na tu rāmaḥ kathaṃcana // RamS_2,9.3 // / evam uktā tayā devyā mantharā pāpadarśinī /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961518 (0.0):
bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ na tu rāmaḥ kathaṃcana // RamS_2,9.7 // / evam uktā tayā devyā mantharā pāpadarśinī /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263146 (0.0):
2.009.003c bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ na tu rāmaḥ kathaṃ cana / 2.009.004a evam uktā tayā devyā mantharā pāpadarśinī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340337 (0.0):
2.009.007c bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ na tu rāmaḥ kathaṃ cana / 2.009.008a evam uktā tayā devyā mantharā pāpadarśinī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340286 (0.058):
2.009.004a evam uktā tayā devyā mantharā pāpadarśinī / 2.009.004c rāmārtham upahiṃsantī kaikeyīm idam abravīt
2.009.009a tava devāsure yuddhe saha rājarṣibhiḥ patiḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045685 (0.0):
rāmārtham upahiṃsantī % kubjā vacanam abravīt // Ram_2,9.8 // / tava devāsure yuddhe $ saha rājarṣibhiḥ patiḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687952 (0.0):
rāmārtham upahiṃsantī kubjā vacanam abravīt // Ram_2,9.8 // / tava devāsure yuddhe saha rājarṣibhiḥ patiḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961524 (0.0):
rāmārtham upahiṃsantī kubjā vacanam abravīt // RamS_2,9.8 // / tava devāsure yuddhe saha rājarṣibhiḥ patiḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340342 (0.0):
2.009.008c rāmārtham upahiṃsantī kubjā vacanam abravīt / 2.009.009a tava devāsure yuddhe saha rājarṣibhiḥ patiḥ
2.009.009c agacchat tvām upādāya devarājasya sāhyakṛt
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045692 (0.0):
tava devāsure yuddhe $ saha rājarṣibhiḥ patiḥ & / agacchat tvām upādāya % devarājasya sāhyakṛt // Ram_2,9.9 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687959 (0.0):
tava devāsure yuddhe saha rājarṣibhiḥ patiḥ / / agacchat tvām upādāya devarājasya sāhyakṛt // Ram_2,9.9 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961531 (0.0):
tava devāsure yuddhe saha rājarṣibhiḥ patiḥ / / agacchat tvām upādāya devarājasya sāhyakṛt // RamS_2,9.9 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340349 (0.0):
2.009.009a tava devāsure yuddhe saha rājarṣibhiḥ patiḥ / 2.009.009c agacchat tvām upādāya devarājasya sāhyakṛt
2.009.010a diśam āsthāya kaikeyi dakṣiṇāṃ daṇḍakān prati / 2.009.010c vaijayantam iti khyātaṃ puraṃ yatra timidhvajaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045702 (0.0):
agacchat tvām upādāya % devarājasya sāhyakṛt // Ram_2,9.9 // / diśam āsthāya kaikeyi $ dakṣiṇāṃ daṇḍakān prati &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687969 (0.0):
agacchat tvām upādāya devarājasya sāhyakṛt // Ram_2,9.9 // / diśam āsthāya kaikeyi dakṣiṇāṃ daṇḍakān prati /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961541 (0.0):
agacchat tvām upādāya devarājasya sāhyakṛt // RamS_2,9.9 // / diśam āsthāya kaikeyi dakṣiṇāṃ daṇḍakān prati /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340358 (0.0):
2.009.009c agacchat tvām upādāya devarājasya sāhyakṛt / 2.009.010a diśam āsthāya kaikeyi dakṣiṇāṃ daṇḍakān prati
2.009.011a sa śambara iti khyātaḥ śatamāyo mahāsuraḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045710 (0.0):
vaijayantam iti khyātaṃ % puraṃ yatra timidhvajaḥ // Ram_2,9.10 // / sa śambara iti khyātaḥ $ śatamāyo mahāsuraḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687977 (0.0):
vaijayantam iti khyātaṃ puraṃ yatra timidhvajaḥ // Ram_2,9.10 // / sa śambara iti khyātaḥ śatamāyo mahāsuraḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961549 (0.0):
vaijayantam iti khyātaṃ puraṃ yatra timidhvajaḥ // RamS_2,9.10 // / sa śambara iti khyātaḥ śatamāyo mahāsuraḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340365 (0.0):
2.009.010c vaijayantam iti khyātaṃ puraṃ yatra timidhvajaḥ / 2.009.011a sa śambara iti khyātaḥ śatamāyo mahāsuraḥ
2.009.011c dadau śakrasya saṃgrāmaṃ devasaṃghair anirjitaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045717 (0.0):
sa śambara iti khyātaḥ $ śatamāyo mahāsuraḥ & / dadau śakrasya saṃgrāmaṃ % devasaṃghair anirjitaḥ // Ram_2,9.11 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687984 (0.0):
sa śambara iti khyātaḥ śatamāyo mahāsuraḥ / / dadau śakrasya saṃgrāmaṃ devasaṃghair anirjitaḥ // Ram_2,9.11 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961555 (0.0):
sa śambara iti khyātaḥ śatamāyo mahāsuraḥ / / dadau śakrasya saṃgrāmaṃ devasaṃghair anirjitaḥ // RamS_2,9.11 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340371 (0.0):
2.009.011a sa śambara iti khyātaḥ śatamāyo mahāsuraḥ / 2.009.011c dadau śakrasya saṃgrāmaṃ devasaṃghair anirjitaḥ
2.009.012a tasmin mahati saṃgrāme rājā daśarathas tadā / 2.009.012c apavāhya tvayā devi saṃgrāmān naṣṭacetanaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045728 (0.0):
dadau śakrasya saṃgrāmaṃ % devasaṃghair anirjitaḥ // Ram_2,9.11 // / tasmin mahati saṃgrāme $ rājā daśarathas tadā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687995 (0.0):
dadau śakrasya saṃgrāmaṃ devasaṃghair anirjitaḥ // Ram_2,9.11 // / tasmin mahati saṃgrāme rājā daśarathas tadā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961567 (0.0):
dadau śakrasya saṃgrāmaṃ devasaṃghair anirjitaḥ // RamS_2,9.11 // / tasmin mahati saṃgrāme rājā daśarathas tadā /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340382 (0.0):
2.009.011c dadau śakrasya saṃgrāmaṃ devasaṃghair anirjitaḥ / 2.009.012a tasmin mahati saṃgrāme rājā daśarathas tadā
2.009.013a tatrāpi vikṣataḥ śastraiḥ patis te rakṣitas tvayā / 2.009.013c tuṣṭena tena dattau te dvau varau śubhadarśane
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045740 (0.0):
apavāhya tvayā devi % saṃgrāmān naṣṭacetanaḥ // Ram_2,9.12 // / tatrāpi vikṣataḥ śastraiḥ $ patis te rakṣitas tvayā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688007 (0.0):
apavāhya tvayā devi saṃgrāmān naṣṭacetanaḥ // Ram_2,9.12 // / tatrāpi vikṣataḥ śastraiḥ patis te rakṣitas tvayā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961578 (0.0):
apavāhya tvayā devi saṃgrāmān naṣṭacetanaḥ // RamS_2,9.12 // / tatrāpi vikṣataḥ śastraiḥ patis te rakṣitas tvayā /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340393 (0.0):
2.009.012c apavāhya tvayā devi saṃgrāmān naṣṭacetanaḥ / 2.009.013a tatrāpi vikṣataḥ śastraiḥ patis te rakṣitas tvayā
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17136068 (0.045):
dvau varau varavarṇinī Ram_2,99.5d / dvau varau śubhadarśane Ram_2,9.13d
2.009.014a sa tvayoktaḥ patir devi yadeccheyaṃ tadā varau
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045750 (0.0):
tuṣṭena tena dattau te % dvau varau śubhadarśane // Ram_2,9.13 // / sa tvayoktaḥ patir devi $ yadeccheyaṃ tadā varau &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688017 (0.0):
tuṣṭena tena dattau te dvau varau śubhadarśane // Ram_2,9.13 // / sa tvayoktaḥ patir devi yadeccheyaṃ tadā varau /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340402 (0.0):
2.009.013c tuṣṭena tena dattau te dvau varau śubhadarśane / 2.009.014a sa tvayoktaḥ patir devi yadeccheyaṃ tadā varau
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17177572 (0.050):
sa tvayā nāvamantavyaḥ Ram_2,34.21a / sa tvayoktaḥ patir devi Ram_2,9.14a
2.009.014c gṛhṇīyām iti tat tena tathety uktaṃ mahātmanā / 2.009.014e anabhijñā hy ahaṃ devi tvayaiva kathitaṃ purā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688026 (0.0):
sa tvayoktaḥ patir devi yadeccheyaṃ tadā varau / / gṛhṇīyām iti tat tena tathety uktaṃ mahātmanā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961598 (0.0):
sa tvayoktaḥ patir devi yadeccheyaṃ tadā varau / / gṛhṇīyām iti tat tena tathety uktaṃ mahātmanā / / anabhijñā hy ahaṃ devi tvayaiva kathitaṃ purā // RamS_2,9.14 //*
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340411 (0.0):
2.009.014a sa tvayoktaḥ patir devi yadeccheyaṃ tadā varau / 2.009.014c gṛhṇīyām iti tat tena tathety uktaṃ mahātmanā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045750 (1.788):
sa tvayoktaḥ patir devi $ yadeccheyaṃ tadā varau & / gṛhṇīyām iti tat tena % tathety uktaṃ mahātmanā \
2.009.015a tau varau yāca bhartāraṃ bharatasyābhiṣecanam / 2.009.015c pravrājanaṃ ca rāmasya tvaṃ varṣāṇi caturdaśa
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045771 (0.0):
tau varau yāca bhartāraṃ $ bharatasyābhiṣecanam & / pravrājanaṃ ca rāmasya % tvaṃ varṣāṇi caturdaśa // Ram_2,9.15 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688038 (0.0):
anabhijñā hy ahaṃ devi tvayaiva kathitaṃ purā // Ram_2,9.14 // / tau varau yāca bhartāraṃ bharatasyābhiṣecanam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961609 (0.0):
anabhijñā hy ahaṃ devi tvayaiva kathitaṃ purā // RamS_2,9.14 //* / tau varau yāca bhartāraṃ bharatasyābhiṣecanam /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340420 (0.0):
2.009.014e anabhijñā hy ahaṃ devi tvayaiva kathitaṃ purā / 2.009.015a tau varau yāca bhartāraṃ bharatasyābhiṣecanam
2.009.016a krodhāgāraṃ praviśyādya kruddhevāśvapateḥ sute
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045776 (0.0):
pravrājanaṃ ca rāmasya % tvaṃ varṣāṇi caturdaśa // Ram_2,9.15 // / krodhāgāraṃ praviśyādya $ kruddhevāśvapateḥ sute &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688043 (0.0):
pravrājanaṃ ca rāmasya tvaṃ varṣāṇi caturdaśa // Ram_2,9.15 // / krodhāgāraṃ praviśyādya kruddhevāśvapateḥ sute /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340428 (0.0):
2.009.015c pravrājanaṃ ca rāmasya tvaṃ varṣāṇi caturdaśa / 2.009.016a krodhāgāraṃ praviśyādya kruddhevāśvapateḥ sute
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961612 (0.040):
pravrājanaṃ ca rāmasya tvaṃ varṣāṇi caturdaśa // RamS_2,9.15 // / krodhāgāraṃ praviśyādya kruddhevāśvapateḥ sute /
2.009.016c śeṣvānantarhitāyāṃ tvaṃ bhūmau malinavāsinī
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688051 (0.0):
śeṣvān antarhitāyāṃ tvaṃ bhūmau malinavāsinī /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961623 (0.0):
śeṣvān antarhitāyāṃ tvaṃ bhūmau malinavāsinī / / mā smainaṃ pratyudīkṣethā mā cainam abhibhāṣathāḥ // RamS_2,9.16 //*
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340434 (0.0):
2.009.016a krodhāgāraṃ praviśyādya kruddhevāśvapateḥ sute / 2.009.016c śeṣvānantarhitāyāṃ tvaṃ bhūmau malinavāsinī
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045781 (0.058):
śeṣvān antarhitāyāṃ tvaṃ % bhūmau malinavāsinī \
2.009.016e mā smainaṃ pratyudīkṣethā mā cainam abhibhāṣathāḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688058 (0.0):
śeṣvān antarhitāyāṃ tvaṃ bhūmau malinavāsinī / / mā smainaṃ pratyudīkṣethā mā cainam abhibhāṣathāḥ // Ram_2,9.16 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961630 (0.0):
śeṣvān antarhitāyāṃ tvaṃ bhūmau malinavāsinī / / mā smainaṃ pratyudīkṣethā mā cainam abhibhāṣathāḥ // RamS_2,9.16 //*
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340441 (0.0):
2.009.016c śeṣvānantarhitāyāṃ tvaṃ bhūmau malinavāsinī / 2.009.016e mā smainaṃ pratyudīkṣethā mā cainam abhibhāṣathāḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17157288 (0.042):
mā smainaṃ pratyudīkṣethā Ram_2,9.16e / māṃ ca vismayadarśane Ram_2,7.26d
2.009.017a dayitā tvaṃ sadā bhartur atra me nāsti saṃśayaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045801 (0.0):
dayitā tvaṃ sadā bhartur $ atra me nāsti saṃśayaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688068 (0.0):
mā smainaṃ pratyudīkṣethā mā cainam abhibhāṣathāḥ // Ram_2,9.16 // / dayitā tvaṃ sadā bhartur atra me nāsti saṃśayaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961640 (0.0):
mā smainaṃ pratyudīkṣethā mā cainam abhibhāṣathāḥ // RamS_2,9.16 //* / dayitā tvaṃ sadā bhartur atra me nāsti saṃśayaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340450 (0.0):
2.009.016e mā smainaṃ pratyudīkṣethā mā cainam abhibhāṣathāḥ / 2.009.017a dayitā tvaṃ sadā bhartur atra me nāsti saṃśayaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19687092 (0.053):
01,155.012c sarvaṃ tat te pradātāhaṃ na hi me 'sty atra saṃśayaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17133536 (0.056):
dayitā tvaṃ sadā bhartur Ram_2,9.17a / dayitā śayitā bhūmau Ram_2,82.11c
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10292379 (0.060):
12,083.053e vidyate kāraṇaṃ nānyad iti me nātra saṃśayaḥ / 12,083.054a na hi teṣām ahaṃ drugdhas tat teṣāṃ doṣavad gatam
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11773786 (0.063):
5.037.021c prāṇānām api saṃdeho mama syān nātra saṃśayaḥ / 5.037.022a tavādarśanajaḥ śoko bhūyo māṃ paritāpayet
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11785288 (0.063):
5.066.005c prāṇānām api saṃdeho mama syān nātra saṃśayaḥ / 5.066.006a tavādarśanajaḥ śoko bhūyo māṃ paritāpayet
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10320861 (0.064):
12,139.010c rājamūlāni sarvāṇi mama nāsty atra saṃśayaḥ / 12,139.011a tasmiṃs tv abhyāgate kāle prajānāṃ doṣakārake
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1529914 (0.064):
08,069.043d*1224_33 vigataṃ hi bhayaṃ me 'dya tvatprasādān na saṃśayaḥ
2.009.017c tvatkṛte ca mahārājo viśed api hutāśanam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045807 (0.0):
dayitā tvaṃ sadā bhartur $ atra me nāsti saṃśayaḥ & / tvatkṛte ca mahārājo % viśed api hutāśanam // Ram_2,9.17 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688074 (0.0):
dayitā tvaṃ sadā bhartur atra me nāsti saṃśayaḥ / / tvatkṛte ca mahārājo viśed api hutāśanam // Ram_2,9.17 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961646 (0.0):
dayitā tvaṃ sadā bhartur atra me nāsti saṃśayaḥ / / tvatkṛte ca mahārājo viśed api hutāśanam // RamS_2,9.17 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340456 (0.0):
2.009.017a dayitā tvaṃ sadā bhartur atra me nāsti saṃśayaḥ / 2.009.017c tvatkṛte ca mahārājo viśed api hutāśanam
2.009.018a na tvāṃ krodhayituṃ śakto na kruddhāṃ pratyudīkṣitum
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045816 (0.0):
tvatkṛte ca mahārājo % viśed api hutāśanam // Ram_2,9.17 // / na tvāṃ krodhayituṃ śakto $ na kruddhāṃ pratyudīkṣitum &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688083 (0.0):
tvatkṛte ca mahārājo viśed api hutāśanam // Ram_2,9.17 // / na tvāṃ krodhayituṃ śakto na kruddhāṃ pratyudīkṣitum /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961655 (0.0):
tvatkṛte ca mahārājo viśed api hutāśanam // RamS_2,9.17 // / na tvāṃ krodhayituṃ śakto na kruddhāṃ pratyudīkṣitum /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340464 (0.0):
2.009.017c tvatkṛte ca mahārājo viśed api hutāśanam / 2.009.018a na tvāṃ krodhayituṃ śakto na kruddhāṃ pratyudīkṣitum
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17137914 (0.050):
na tvāṃ krodhayituṃ śakto Ram_2,9.18a / na tvāṃ tyaktum ihotsahe Ram_3,43.16d
2.009.018c tava priyārthaṃ rājā hi prāṇān api parityajet
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045821 (0.0):
na tvāṃ krodhayituṃ śakto $ na kruddhāṃ pratyudīkṣitum & / tava priyārthaṃ rājā hi % prāṇān api parityajet // Ram_2,9.18 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688088 (0.0):
na tvāṃ krodhayituṃ śakto na kruddhāṃ pratyudīkṣitum / / tava priyārthaṃ rājā hi prāṇān api parityajet // Ram_2,9.18 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961660 (0.0):
na tvāṃ krodhayituṃ śakto na kruddhāṃ pratyudīkṣitum / / tava priyārthaṃ rājā hi prāṇān api parityajet // RamS_2,9.18 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340469 (0.0):
2.009.018a na tvāṃ krodhayituṃ śakto na kruddhāṃ pratyudīkṣitum / 2.009.018c tava priyārthaṃ rājā hi prāṇān api parityajet
2.009.019a na hy atikramituṃ śaktas tava vākyaṃ mahīpatiḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045827 (0.0):
tava priyārthaṃ rājā hi % prāṇān api parityajet // Ram_2,9.18 // / na hy atikramituṃ śaktas $ tava vākyaṃ mahīpatiḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688094 (0.0):
tava priyārthaṃ rājā hi prāṇān api parityajet // Ram_2,9.18 // / na hy atikramituṃ śaktas tava vākyaṃ mahīpatiḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961666 (0.0):
tava priyārthaṃ rājā hi prāṇān api parityajet // RamS_2,9.18 // / na hy atikramituṃ śaktas tava vākyaṃ mahīpatiḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340474 (0.0):
2.009.018c tava priyārthaṃ rājā hi prāṇān api parityajet / 2.009.019a na hy atikramituṃ śaktas tava vākyaṃ mahīpatiḥ
2.009.019c mandasvabhāve budhyasva saubhāgyabalam ātmanaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045834 (0.0):
na hy atikramituṃ śaktas $ tava vākyaṃ mahīpatiḥ & / mandasvabhāve budhyasva % saubhāgyabalam ātmanaḥ // Ram_2,9.19 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688101 (0.0):
na hy atikramituṃ śaktas tava vākyaṃ mahīpatiḥ / / mandasvabhāve budhyasva saubhāgyabalam ātmanaḥ // Ram_2,9.19 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961670 (0.0):
na hy atikramituṃ śaktas tava vākyaṃ mahīpatiḥ / / mandasvabhāve budhyasva saubhāgyabalam ātmanaḥ // RamS_2,9.19 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340480 (0.0):
2.009.019a na hy atikramituṃ śaktas tava vākyaṃ mahīpatiḥ / 2.009.019c mandasvabhāve budhyasva saubhāgyabalam ātmanaḥ
2.009.020a maṇimuktāsuvarṇāni ratnāni vividhāni ca / 2.009.020c dadyād daśaratho rājā mā sma teṣu manaḥ kṛthāḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045840 (0.0):
mandasvabhāve budhyasva % saubhāgyabalam ātmanaḥ // Ram_2,9.19 // / maṇimuktāsuvarṇāni $ ratnāni vividhāni ca &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045847 (0.0):
maṇimuktāsuvarṇāni $ ratnāni vividhāni ca & / dadyād daśaratho rājā % mā sma teṣu manaḥ kṛthāḥ // Ram_2,9.20 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688107 (0.0):
mandasvabhāve budhyasva saubhāgyabalam ātmanaḥ // Ram_2,9.19 // / maṇimuktāsuvarṇāni ratnāni vividhāni ca /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688114 (0.0):
maṇimuktāsuvarṇāni ratnāni vividhāni ca / / dadyād daśaratho rājā mā sma teṣu manaḥ kṛthāḥ // Ram_2,9.20 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961685 (0.0):
mandasvabhāve budhyasva saubhāgyabalam ātmanaḥ // RamS_2,9.19 // / maṇimuktāsuvarṇāni ratnāni vividhāni ca /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340493 (0.0):
2.009.019c mandasvabhāve budhyasva saubhāgyabalam ātmanaḥ / 2.009.020a maṇimuktāsuvarṇāni ratnāni vividhāni ca
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4420504 (0.042):
dadarśa dhanam akṣayyaṃ ratnāni vividhāni ca // HV_92.2 // / maṇimuktāpravālāni vaidūryasya ca saṃcayān /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19756504 (0.052):
02,035.029d@021_1045 dadarśa dhanam akṣayyaṃ ratnāni vividhāni ca / 02,035.029d@021_1046 maṇimuktāpravālāni vaiḍūryavikṛtāni ca
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23713073 (0.059):
ghṛtaṃ tilā brīhiyavā hiraṇyakankādi yat / / maṇimuktāpravālāni vastrāṇi vividhāni ca // VamP_18.13 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19667088 (0.060):
01,124.019d*1411_01 suvarṇamaṇiratnāni vastrāṇi vividhāni ca / 01,124.019d*1411_02 pradadau dakṣiṇāṃ rājā droṇasya ca kṛpasya ca
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18820405 (0.064):
suvarṇamaṇiratnāni vastrāṇi vividhāni ca / / tatte dārayāmi viprendra yaccānyad api durlabham // RKV_27.2 //
2.009.021a yau tau devāsure yuddhe varau daśaratho 'dadāt
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045854 (0.0):
dadyād daśaratho rājā % mā sma teṣu manaḥ kṛthāḥ // Ram_2,9.20 // / yau tau devāsure yuddhe $ varau daśaratho 'dadāt &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688121 (0.0):
dadyād daśaratho rājā mā sma teṣu manaḥ kṛthāḥ // Ram_2,9.20 // / yau tau devāsure yuddhe varau daśaratho 'dadāt /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961693 (0.0):
dadyād daśaratho rājā mā sma teṣu manaḥ kṛthāḥ // RamS_2,9.20 // / yau tau devāsure yuddhe varau daśaratho 'dadāt /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340499 (0.0):
2.009.020c dadyād daśaratho rājā mā sma teṣu manaḥ kṛthāḥ / 2.009.021a yau tau devāsure yuddhe varau daśaratho 'dadāt
2.009.021c tau smāraya mahābhāge so 'rtho mā tvām atikramet
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045860 (0.0):
yau tau devāsure yuddhe $ varau daśaratho 'dadāt & / tau smāraya mahābhāge % so 'rtho mā tvām atikramet // Ram_2,9.21 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688127 (0.0):
yau tau devāsure yuddhe varau daśaratho 'dadāt / / tau smāraya mahābhāge so 'rtho mā tvām atikramet // Ram_2,9.21 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961698 (0.0):
yau tau devāsure yuddhe varau daśaratho 'dadāt / / tau smāraya mahābhāge so 'rtho mā tvām atikramet // RamS_2,9.21 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340505 (0.0):
2.009.021a yau tau devāsure yuddhe varau daśaratho 'dadāt / 2.009.021c tau smāraya mahābhāge so 'rtho mā tvām atikramet
2.009.022a yadā tu te varaṃ dadyāt svayam utthāpya rāghavaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045867 (0.0):
tau smāraya mahābhāge % so 'rtho mā tvām atikramet // Ram_2,9.21 // / yadā tu te varaṃ dadyāt $ svayam utthāpya rāghavaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688134 (0.0):
tau smāraya mahābhāge so 'rtho mā tvām atikramet // Ram_2,9.21 // / yadā tu te varaṃ dadyāt svayam utthāpya rāghavaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961706 (0.0):
yadā tu te varaṃ dadyāt svayam utthāpya rāghavaḥ / / vyavasthāpya mahārājaṃ tvam imaṃ vṛṇuyā varam // RamS_2,9.22 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340511 (0.0):
2.009.021c tau smāraya mahābhāge so 'rtho mā tvām atikramet / 2.009.022a yadā tu te varaṃ dadyāt svayam utthāpya rāghavaḥ
2.009.022c vyavasthāpya mahārājaṃ tvam imaṃ vṛṇuyā varam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045874 (0.0):
yadā tu te varaṃ dadyāt $ svayam utthāpya rāghavaḥ & / vyavasthāpya mahārājaṃ % tvam imaṃ vṛṇuyā varam // Ram_2,9.22 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688141 (0.0):
yadā tu te varaṃ dadyāt svayam utthāpya rāghavaḥ / / vyavasthāpya mahārājaṃ tvam imaṃ vṛṇuyā varam // Ram_2,9.22 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961713 (0.0):
yadā tu te varaṃ dadyāt svayam utthāpya rāghavaḥ / / vyavasthāpya mahārājaṃ tvam imaṃ vṛṇuyā varam // RamS_2,9.22 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340518 (0.0):
2.009.022a yadā tu te varaṃ dadyāt svayam utthāpya rāghavaḥ / 2.009.022c vyavasthāpya mahārājaṃ tvam imaṃ vṛṇuyā varam
2.009.023a rāmaṃ pravrājayāraṇye nava varṣāṇi pañca ca
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045880 (0.0):
vyavasthāpya mahārājaṃ % tvam imaṃ vṛṇuyā varam // Ram_2,9.22 // / rāmaṃ pravrājayāraṇye $ nava varṣāṇi pañca ca &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688147 (0.0):
vyavasthāpya mahārājaṃ tvam imaṃ vṛṇuyā varam // Ram_2,9.22 // / rāmaṃ pravrājayāraṇye nava varṣāṇi pañca ca /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961719 (0.0):
vyavasthāpya mahārājaṃ tvam imaṃ vṛṇuyā varam // RamS_2,9.22 // / rāmaṃ pravrājayāraṇye nava varṣāṇi pañca ca /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340523 (0.0):
2.009.022c vyavasthāpya mahārājaṃ tvam imaṃ vṛṇuyā varam / 2.009.023a rāmaṃ pravrājayāraṇye nava varṣāṇi pañca ca
2.009.023c bharataḥ kriyatāṃ rājā pṛthivyāṃ pārthivarṣabhaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045887 (0.0):
rāmaṃ pravrājayāraṇye $ nava varṣāṇi pañca ca & / bharataḥ kriyatāṃ rājā % pṛthivyāṃ pārthivarṣabhaḥ // Ram_2,9.23 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688154 (0.0):
rāmaṃ pravrājayāraṇye nava varṣāṇi pañca ca / / bharataḥ kriyatāṃ rājā pṛthivyāṃ pārthivarṣabhaḥ // Ram_2,9.23 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961726 (0.0):
rāmaṃ pravrājayāraṇye nava varṣāṇi pañca ca / / bharataḥ kriyatāṃ rājā pṛthivyāṃ pārthivarṣabhaḥ // RamS_2,9.23 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340530 (0.0):
2.009.023a rāmaṃ pravrājayāraṇye nava varṣāṇi pañca ca / 2.009.023c bharataḥ kriyatāṃ rājā pṛthivyāṃ pārthivarṣabhaḥ
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263994 (0.063):
2.010.027c anenaivābhiṣekeṇa bharato me 'bhiṣicyatām / 2.010.028a nava pañca ca varṣāṇi daṇḍakāraṇyam āśritaḥ
2.009.024a evaṃ pravrājitaś caiva rāmo 'rāmo bhaviṣyati / 2.009.024c bharataś ca hatāmitras tava rājā bhaviṣyati
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045898 (0.0):
bharataḥ kriyatāṃ rājā % pṛthivyāṃ pārthivarṣabhaḥ // Ram_2,9.23 // / evaṃ pravrājitaś caiva $ rāmo 'rāmo bhaviṣyati &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688165 (0.0):
bharataḥ kriyatāṃ rājā pṛthivyāṃ pārthivarṣabhaḥ // Ram_2,9.23 // / evaṃ pravrājitaś caiva rāmo 'rāmo bhaviṣyati /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961735 (0.0):
bharataḥ kriyatāṃ rājā pṛthivyāṃ pārthivarṣabhaḥ // RamS_2,9.23 // / evaṃ pravrājitaś caiva rāmo 'rāmo bhaviṣyati /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340540 (0.0):
2.009.023c bharataḥ kriyatāṃ rājā pṛthivyāṃ pārthivarṣabhaḥ / 2.009.024a evaṃ pravrājitaś caiva rāmo 'rāmo bhaviṣyati
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15660929 (0.061):
09,026.018c adyāhnā hi mahārājo hatāmitro bhaviṣyati / 09,026.019a na hi me mokṣyate kaś cit pareṣām iti cintaye
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1482679 (0.061):
08,031.004d@006_0006 karṇārjunamahāyuddham etad adya bhaviṣyati / 08,031.004d@006_0007 adya duryodhano rājā hatāmitro bhaviṣyati
2.009.025a yena kālena rāmaś ca vanāt pratyāgamiṣyati / 2.009.025c tena kālena putras te kṛtamūlo bhaviṣyati
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045906 (0.0):
bharataś ca hatāmitras % tava rājā bhaviṣyati // Ram_2,9.24 // / yena kālena rāmaś ca $ vanāt pratyāgamiṣyati &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688176 (0.0):
bharataś ca hatāmitras tava rājā bhaviṣyati // Ram_2,9.24 // / yena kālena rāmaś ca vanāt pratyāgamiṣyati /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961748 (0.0):
bharataś ca hatāmitras tava rājā bhaviṣyati // RamS_2,9.24 // / yena kālena rāmaś ca vanāt pratyāgamiṣyati /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340550 (0.0):
2.009.024c bharataś ca hatāmitras tava rājā bhaviṣyati / 2.009.025a yena kālena rāmaś ca vanāt pratyāgamiṣyati
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961739 (0.038):
bharataś ca hatāmitras tava rājā bhaviṣyati // RamS_2,9.24 // / yena kālena rāmaś ca vanāt pratyāgamiṣyati /
2.009.025e saṃgṛhītamanuṣyaś ca suhṛdbhiḥ sārdham ātmavān / 2.009.026a prāptakālaṃ tu te manye rājānaṃ vītasādhvasā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045921 (0.0):
prāptakālaṃ tu te manye $ rājānaṃ vītasādhvasā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688188 (0.0):
tena kālena putras te kṛtamūlo bhaviṣyati / / saṃgṛhītamanuṣyaś ca suhṛdbhiḥ sārdham ātmavān // Ram_2,9.25 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961753 (0.0):
tena kālena putras te kṛtamūlo bhaviṣyati / / saṃgṛhītamanuṣyaś ca suhṛdbhiḥ sārdham ātmavān // RamS_2,9.25 //*
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961760 (0.0):
saṃgṛhītamanuṣyaś ca suhṛdbhiḥ sārdham ātmavān // RamS_2,9.25 //* / prāptakālaṃ tu te manye rājānaṃ vītasādhvasā /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340561 (0.0):
2.009.025c tena kālena putras te kṛtamūlo bhaviṣyati / 2.009.025e saṃgṛhītamanuṣyaś ca suhṛdbhiḥ sārdham ātmavān
2.009.026c rāmābhiṣekasaṃkalpān nigṛhya vinivartaya / 2.009.027a anartham artharūpeṇa grāhitā sā tatas tayā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045933 (0.0):
prāptakālaṃ tu te manye $ rājānaṃ vītasādhvasā & / rāmābhiṣekasaṃkalpān % nigṛhya vinivartaya // Ram_2,9.26 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688200 (0.0):
prāptakālaṃ tu te manye rājānaṃ vītasādhvasā / / rāmābhiṣekasaṃkalpān nigṛhya vinivartaya // Ram_2,9.26 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961764 (0.0):
prāptakālaṃ tu te manye rājānaṃ vītasādhvasā / / rāmābhiṣekasaṃkalpān nigṛhya vinivartaya // RamS_2,9.26 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961772 (0.0):
rāmābhiṣekasaṃkalpān nigṛhya vinivartaya // RamS_2,9.26 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340572 (0.0):
2.009.026a prāptakālaṃ tu te manye rājānaṃ vītasādhvasā / 2.009.026c rāmābhiṣekasaṃkalpān nigṛhya vinivartaya
2.009.027c hṛṣṭā pratītā kaikeyī mantharām idam abravīt / 2.009.028a kubje tvāṃ nābhijānāmi śreṣṭhāṃ śreṣṭhābhidhāyinīm
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045937 (0.0):
anartham artharūpeṇa $ grāhitā sā tatas tayā & / hṛṣṭā pratītā kaikeyī % mantharām idam abravīt // Ram_2,9.27 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045946 (0.0):
hṛṣṭā pratītā kaikeyī % mantharām idam abravīt // Ram_2,9.27 // / kubje tvāṃ nābhijānāmi $ śreṣṭhāṃ śreṣṭhābhidhāyinīm &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688204 (0.0):
anartham artharūpeṇa grāhitā sā tatas tayā / / hṛṣṭā pratītā kaikeyī mantharām idam abravīt // Ram_2,9.27 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688213 (0.0):
hṛṣṭā pratītā kaikeyī mantharām idam abravīt // Ram_2,9.27 // / kubje tvāṃ nābhijānāmi śreṣṭhāṃ śreṣṭhābhidhāyinīm /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961777 (0.0):
anartham artharūpeṇa grāhitā sā tatas tayā / / hṛṣṭā pratītā kaikeyī mantharām idam abravīt // RamS_2,9.27 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961785 (0.0):
hṛṣṭā pratītā kaikeyī mantharām idam abravīt // RamS_2,9.27 // / kubje tvāṃ nābhijānāmi śreṣṭhāṃ śreṣṭhābhidhāyinīm /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340584 (0.0):
2.009.027a anartham artharūpeṇa grāhitā sā tatas tayā / 2.009.027c hṛṣṭā pratītā kaikeyī mantharām idam abravīt
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262733 (0.025):
2.007.028a dattvā tv ābharaṇaṃ tasyai kubjāyai pramadottamā / 2.007.028c kaikeyī mantharāṃ hṛṣṭā punar evābravīd idam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045184 (0.037):
dattvā tv ābharaṇaṃ tasyai $ kubjāyai pramadottamā & / kaikeyī mantharāṃ hṛṣṭā % punar evābravīd idam // Ram_2,7.28 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687451 (0.037):
dattvā tv ābharaṇaṃ tasyai kubjāyai pramadottamā / / kaikeyī mantharāṃ hṛṣṭā punar evābravīd idam // Ram_2,7.28 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961016 (0.037):
dattvā tv ābharaṇaṃ tasyai kubjāyai pramadottamā / / kaikeyī mantharāṃ hṛṣṭā punar evābravīd idam // RamS_2,7.28 //
2.009.028c pṛthivyām asi kubjānām uttamā buddhiniścaye
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045952 (0.0):
kubje tvāṃ nābhijānāmi $ śreṣṭhāṃ śreṣṭhābhidhāyinīm & / pṛthivyām asi kubjānām % uttamā buddhiniścaye // Ram_2,9.28 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688219 (0.0):
kubje tvāṃ nābhijānāmi śreṣṭhāṃ śreṣṭhābhidhāyinīm / / pṛthivyām asi kubjānām uttamā buddhiniścaye // Ram_2,9.28 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961790 (0.0):
kubje tvāṃ nābhijānāmi śreṣṭhāṃ śreṣṭhābhidhāyinīm / / pṛthivyām asi kubjānām uttamā buddhiniścaye // RamS_2,9.28 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340590 (0.0):
2.009.028a kubje tvāṃ nābhijānāmi śreṣṭhāṃ śreṣṭhābhidhāyinīm / 2.009.028c pṛthivyām asi kubjānām uttamā buddhiniścaye
2.009.029a tvam eva tu mamārtheṣu nityayuktā hitaiṣiṇī
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045960 (0.0):
pṛthivyām asi kubjānām % uttamā buddhiniścaye // Ram_2,9.28 // / tvam eva tu mamārtheṣu $ nityayuktā hitaiṣiṇī &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688227 (0.0):
pṛthivyām asi kubjānām uttamā buddhiniścaye // Ram_2,9.28 // / tvam eva tu mamārtheṣu nityayuktā hitaiṣiṇī /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340597 (0.0):
2.009.028c pṛthivyām asi kubjānām uttamā buddhiniścaye / 2.009.029a tvam eva tu mamārtheṣu nityayuktā hitaiṣiṇī
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961799 (5.960):
tvam eva tu mamārtheṣu nityayuktā hitaiṣiṇī / / nāhaṃ samavabudhyeyaṃ kubje rājñaś cikīrṣitam // RamS_2,9.29 //
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17140800 (0.040):
nityayuktaḥ sadā rakṣan Ram_3,5.11c / nityayuktā hitaiṣiṇī Ram_2,9.29b
2.009.029c nāhaṃ samavabudhyeyaṃ kubje rājñaś cikīrṣitam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045967 (0.0):
tvam eva tu mamārtheṣu $ nityayuktā hitaiṣiṇī & / nāhaṃ samavabudhyeyaṃ % kubje rājñaś cikīrṣitam // Ram_2,9.29 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688234 (0.0):
tvam eva tu mamārtheṣu nityayuktā hitaiṣiṇī / / nāhaṃ samavabudhyeyaṃ kubje rājñaś cikīrṣitam // Ram_2,9.29 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961806 (0.0):
tvam eva tu mamārtheṣu nityayuktā hitaiṣiṇī / / nāhaṃ samavabudhyeyaṃ kubje rājñaś cikīrṣitam // RamS_2,9.29 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340604 (0.0):
2.009.029a tvam eva tu mamārtheṣu nityayuktā hitaiṣiṇī / 2.009.029c nāhaṃ samavabudhyeyaṃ kubje rājñaś cikīrṣitam
2.009.030a santi duḥsaṃsthitāḥ kubjā vakrāḥ paramapāpikāḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045973 (0.0):
nāhaṃ samavabudhyeyaṃ % kubje rājñaś cikīrṣitam // Ram_2,9.29 // / santi duḥsaṃsthitāḥ kubjā $ vakrāḥ paramapāpikāḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688240 (0.0):
nāhaṃ samavabudhyeyaṃ kubje rājñaś cikīrṣitam // Ram_2,9.29 // / santi duḥsaṃsthitāḥ kubjā vakrāḥ paramapāpikāḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961812 (0.0):
nāhaṃ samavabudhyeyaṃ kubje rājñaś cikīrṣitam // RamS_2,9.29 // / santi duḥsaṃsthitāḥ kubjā vakrāḥ paramapāpikāḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340609 (0.0):
2.009.029c nāhaṃ samavabudhyeyaṃ kubje rājñaś cikīrṣitam / 2.009.030a santi duḥsaṃsthitāḥ kubjā vakrāḥ paramapāpikāḥ
2.009.030c tvaṃ padmam iva vātena saṃnatā priyadarśanā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340616 (0.0):
2.009.030a santi duḥsaṃsthitāḥ kubjā vakrāḥ paramapāpikāḥ / 2.009.030c tvaṃ padmam iva vātena saṃnatā priyadarśanā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045978 (1.192):
santi duḥsaṃsthitāḥ kubjā $ vakrāḥ paramapāpikāḥ & / tvaṃ padmam iva vātena % saṃnatā priyadarśanā // Ram_2,9.30 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688245 (1.192):
santi duḥsaṃsthitāḥ kubjā vakrāḥ paramapāpikāḥ / / tvaṃ padmam iva vātena saṃnatā priyadarśanā // Ram_2,9.30 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961817 (1.192):
santi duḥsaṃsthitāḥ kubjā vakrāḥ paramapāpikāḥ / / tvaṃ padmam iva vātena saṃnatā priyadarśanā // RamS_2,9.30 //
2.009.031a uras te 'bhiniviṣṭaṃ vai yāvat skandhāt samunnatam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340622 (0.0):
2.009.030c tvaṃ padmam iva vātena saṃnatā priyadarśanā / 2.009.031a uras te 'bhiniviṣṭaṃ vai yāvat skandhāt samunnatam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045987 (1.192):
tvaṃ padmam iva vātena % saṃnatā priyadarśanā // Ram_2,9.30 // / uras te 'bhiniviṣṭaṃ vai $ yāvat skandhāt samunnatam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688254 (1.192):
tvaṃ padmam iva vātena saṃnatā priyadarśanā // Ram_2,9.30 // / uras te 'bhiniviṣṭaṃ vai yāvat skandhāt samunnatam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961826 (1.192):
tvaṃ padmam iva vātena saṃnatā priyadarśanā // RamS_2,9.30 // / uras te 'bhiniviṣṭaṃ vai yāvat skandhāt samunnatam /
2.009.031c adhastāc codaraṃ śāntaṃ sunābham iva lajjitam / 2.009.032a jaghanaṃ tava nirghuṣṭaṃ raśanādāmaśobhitam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045997 (0.0):
uras te 'bhiniviṣṭaṃ vai $ yāvat skandhāt samunnatam & / adhastāc codaraṃ śāntaṃ % sunābham iva lajjitam // Ram_2,9.31 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688264 (0.0):
uras te 'bhiniviṣṭaṃ vai yāvat skandhāt samunnatam / / adhastāc codaraṃ śāntaṃ sunābham iva lajjitam // Ram_2,9.31 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961836 (0.0):
uras te 'bhiniviṣṭaṃ vai yāvat skandhāt samunnatam / / adhastāc codaraṃ śāntaṃ sunābham iva lajjitam // RamS_2,9.31 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340632 (0.0):
2.009.031a uras te 'bhiniviṣṭaṃ vai yāvat skandhāt samunnatam / 2.009.031c adhastāc codaraṃ śāntaṃ sunābham iva lajjitam
2.009.032c jaṅghe bhṛśam upanyaste pādau cāpy āyatāv ubhau
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046004 (0.0):
jaghanaṃ tava nirghuṣṭaṃ $ raśanādāmaśobhitam & / jaṅghe bhṛśam upanyaste % pādau cāpy āyatāv ubhau // Ram_2,9.32 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688271 (0.0):
jaghanaṃ tava nirghuṣṭaṃ raśanādāmaśobhitam / / jaṅghe bhṛśam upanyaste pādau cāpy āyatāv ubhau // Ram_2,9.32 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961842 (0.0):
jaghanaṃ tava nirghuṣṭaṃ raśanādāmaśobhitam / / jaṅghe bhṛśam upanyaste pādau cāpy āyatāv ubhau // RamS_2,9.32 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340638 (0.0):
2.009.032a jaghanaṃ tava nirghuṣṭaṃ raśanādāmaśobhitam / 2.009.032c jaṅghe bhṛśam upanyaste pādau cāpy āyatāv ubhau
2.009.033a tvam āyatābhyāṃ sakthibhyāṃ manthare kṣaumavāsini
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046010 (0.0):
jaṅghe bhṛśam upanyaste % pādau cāpy āyatāv ubhau // Ram_2,9.32 // / tvam āyatābhyāṃ sakthibhyāṃ $ manthare kṣaumavāsini &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688277 (0.0):
jaṅghe bhṛśam upanyaste pādau cāpy āyatāv ubhau // Ram_2,9.32 // / tvam āyatābhyāṃ sakthibhyāṃ manthare kṣaumavāsini /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961849 (0.0):
jaṅghe bhṛśam upanyaste pādau cāpy āyatāv ubhau // RamS_2,9.32 // / tvam āyatābhyāṃ sakthibhyāṃ manthare kṣaumavāsini /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340643 (0.0):
2.009.032c jaṅghe bhṛśam upanyaste pādau cāpy āyatāv ubhau / 2.009.033a tvam āyatābhyāṃ sakthibhyāṃ manthare kṣaumavāsini
2.009.033c agrato mama gacchantī rājahaṃsīva rājase / 2.009.034a tavedaṃ sthagu yad dīrghaṃ rathaghoṇam ivāyatam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046023 (0.0):
tvam āyatābhyāṃ sakthibhyāṃ $ manthare kṣaumavāsini & / agrato mama gacchantī % rājahaṃsīva rājase // Ram_2,9.33 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688290 (0.0):
tvam āyatābhyāṃ sakthibhyāṃ manthare kṣaumavāsini / / agrato mama gacchantī rājahaṃsīva rājase // Ram_2,9.33 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961854 (0.0):
tvam āyatābhyāṃ sakthibhyāṃ manthare kṣaumavāsini / / agrato mama gacchantī rājahaṃsīva rājase // RamS_2,9.33 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961862 (0.0):
agrato mama gacchantī rājahaṃsīva rājase // RamS_2,9.33 // / tavedaṃ sthagu yad dīrghaṃ rathaghoṇam ivāyatam /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340655 (0.0):
2.009.033a tvam āyatābhyāṃ sakthibhyāṃ manthare kṣaumavāsini / 2.009.033c agrato mama gacchantī rājahaṃsīva rājase
2.009.034c matayaḥ kṣatravidyāś ca māyāś cātra vasanti te
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046029 (0.0):
tavedaṃ sthagu yad dīrghaṃ $ rathaghoṇam ivāyatam & / matayaḥ kṣatravidyāś ca % māyāś cātra vasanti te // Ram_2,9.34 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688296 (0.0):
tavedaṃ sthagu yad dīrghaṃ rathaghoṇam ivāyatam / / matayaḥ kṣatravidyāś ca māyāś cātra vasanti te // Ram_2,9.34 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961867 (0.0):
tavedaṃ sthagu yad dīrghaṃ rathaghoṇam ivāyatam / / matayaḥ kṣatravidyāś ca māyāś cātra vasanti te // RamS_2,9.34 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340661 (0.0):
2.009.034a tavedaṃ sthagu yad dīrghaṃ rathaghoṇam ivāyatam / 2.009.034c matayaḥ kṣatravidyāś ca māyāś cātra vasanti te
2.009.035a atra te pratimokṣyāmi mālāṃ kubje hiraṇmayīm / 2.009.035c abhiṣikte ca bharate rāghave ca vanaṃ gate
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046041 (0.0):
matayaḥ kṣatravidyāś ca % māyāś cātra vasanti te // Ram_2,9.34 // / atra te pratimokṣyāmi $ mālāṃ kubje hiraṇmayīm &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688308 (0.0):
matayaḥ kṣatravidyāś ca māyāś cātra vasanti te // Ram_2,9.34 // / atra te pratimokṣyāmi mālāṃ kubje hiraṇmayīm /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961880 (0.0):
matayaḥ kṣatravidyāś ca māyāś cātra vasanti te // RamS_2,9.34 // / atra te pratimokṣyāmi mālāṃ kubje hiraṇmayīm /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340672 (0.0):
2.009.034c matayaḥ kṣatravidyāś ca māyāś cātra vasanti te / 2.009.035a atra te pratimokṣyāmi mālāṃ kubje hiraṇmayīm
2.009.036a jātyena ca suvarṇena suniṣṭaptena sundari / 2.009.036c labdhārthā ca pratītā ca lepayiṣyāmi te sthagu
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046052 (0.0):
abhiṣikte ca bharate % rāghave ca vanaṃ gate // Ram_2,9.35 // / jātyena ca suvarṇena $ suniṣṭaptena sundari &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688319 (0.0):
abhiṣikte ca bharate rāghave ca vanaṃ gate // Ram_2,9.35 // / jātyena ca suvarṇena suniṣṭaptena sundari /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961891 (0.0):
abhiṣikte ca bharate rāghave ca vanaṃ gate // RamS_2,9.35 // / jātyena ca suvarṇena suniṣṭaptena sundari /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340682 (0.0):
2.009.035c abhiṣikte ca bharate rāghave ca vanaṃ gate / 2.009.036a jātyena ca suvarṇena suniṣṭaptena sundari
2.009.037a mukhe ca tilakaṃ citraṃ jātarūpamayaṃ śubham
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046058 (0.0):
labdhārthā ca pratītā ca % lepayiṣyāmi te sthagu // Ram_2,9.36 // / mukhe ca tilakaṃ citraṃ $ jātarūpamayaṃ śubham &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688325 (0.0):
labdhārthā ca pratītā ca lepayiṣyāmi te sthagu // Ram_2,9.36 // / mukhe ca tilakaṃ citraṃ jātarūpamayaṃ śubham /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961897 (0.0):
labdhārthā ca pratītā ca lepayiṣyāmi te sthagu // RamS_2,9.36 // / mukhe ca tilakaṃ citraṃ jātarūpamayaṃ śubham /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340687 (0.0):
2.009.036c labdhārthā ca pratītā ca lepayiṣyāmi te sthagu / 2.009.037a mukhe ca tilakaṃ citraṃ jātarūpamayaṃ śubham
2.009.037c kārayiṣyāmi te kubje śubhāny ābharaṇāni ca / 2.009.038a paridhāya śubhe vastre devadeva cariṣyasi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340697 (0.0):
2.009.037a mukhe ca tilakaṃ citraṃ jātarūpamayaṃ śubham / 2.009.037c kārayiṣyāmi te kubje śubhāny ābharaṇāni ca
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046068 (1.192):
mukhe ca tilakaṃ citraṃ $ jātarūpamayaṃ śubham & / kārayiṣyāmi te kubje % śubhāny ābharaṇāni ca // Ram_2,9.37 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688335 (1.192):
mukhe ca tilakaṃ citraṃ jātarūpamayaṃ śubham / / kārayiṣyāmi te kubje śubhāny ābharaṇāni ca // Ram_2,9.37 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961903 (1.192):
mukhe ca tilakaṃ citraṃ jātarūpamayaṃ śubham / / kārayiṣyāmi te kubje śubhāny ābharaṇāni ca // RamS_2,9.37 //
2.009.038c candram āhvayamānena mukhenāpratimānanā / 2.009.038e gamiṣyasi gatiṃ mukhyāṃ garvayantī dviṣajjanam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688347 (0.0):
paridhāya śubhe vastre devateva cariṣyasi / / candram āhvayamānena mukhenāpratimānanā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961919 (0.0):
candram āhvayamānena mukhenāpratimānanā / / gamiṣyasi gatiṃ mukhyāṃ garvayantī dviṣajjanam // RamS_2,9.38 //*
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340708 (0.0):
2.009.038a paridhāya śubhe vastre devadeva cariṣyasi / 2.009.038c candram āhvayamānena mukhenāpratimānanā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046071 (0.014):
paridhāya śubhe vastre $ devateva cariṣyasi & / candram āhvayamānena % mukhenāpratimānanā \
2.009.039a tavāpi kubjāḥ kubjāyāḥ sarvābharaṇabhūṣitāḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046088 (0.0):
tavāpi kubjāḥ kubjāyāḥ $ sarvābharaṇabhūṣitāḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688355 (0.0):
gamiṣyasi gatiṃ mukhyāṃ garvayantī dviṣajjanam // Ram_2,9.38 // / tavāpi kubjāḥ kubjāyāḥ sarvābharaṇabhūṣitāḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961927 (0.0):
gamiṣyasi gatiṃ mukhyāṃ garvayantī dviṣajjanam // RamS_2,9.38 //* / tavāpi kubjāḥ kubjāyāḥ sarvābharaṇabhūṣitāḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340715 (0.0):
2.009.038e gamiṣyasi gatiṃ mukhyāṃ garvayantī dviṣajjanam / 2.009.039a tavāpi kubjāḥ kubjāyāḥ sarvābharaṇabhūṣitāḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3068838 (0.055):
prāgdvāre 'bhūt tadā kubjā % sarvābharaṇabhūṣitā // Ram_2,72.5 //
2.009.039c pādau paricariṣyanti yathaiva tvaṃ sadā mama / 2.009.040a iti praśasyamānā sā kaikeyīm idam abravīt
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046096 (0.0):
tavāpi kubjāḥ kubjāyāḥ $ sarvābharaṇabhūṣitāḥ & / pādau paricariṣyanti % yathaiva tvaṃ sadā mama // Ram_2,9.39 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688363 (0.0):
tavāpi kubjāḥ kubjāyāḥ sarvābharaṇabhūṣitāḥ / / pādau paricariṣyanti yathaiva tvaṃ sadā mama // Ram_2,9.39 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961935 (0.0):
tavāpi kubjāḥ kubjāyāḥ sarvābharaṇabhūṣitāḥ / / pādau paricariṣyanti yathaiva tvaṃ sadā mama // RamS_2,9.39 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340722 (0.0):
2.009.039a tavāpi kubjāḥ kubjāyāḥ sarvābharaṇabhūṣitāḥ / 2.009.039c pādau paricariṣyanti yathaiva tvaṃ sadā mama
2.009.040c śayānāṃ śayane śubhre vedyām agniśikhām iva
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046102 (0.0):
pādau paricariṣyanti % yathaiva tvaṃ sadā mama // Ram_2,9.39 // / iti praśasyamānā sā $ kaikeyīm idam abravīt & / śayānāṃ śayane śubhre % vedyām agniśikhām iva // Ram_2,9.40 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688369 (0.0):
pādau paricariṣyanti yathaiva tvaṃ sadā mama // Ram_2,9.39 // / iti praśasyamānā sā kaikeyīm idam abravīt / / śayānāṃ śayane śubhre vedyām agniśikhām iva // Ram_2,9.40 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961941 (0.0):
pādau paricariṣyanti yathaiva tvaṃ sadā mama // RamS_2,9.39 // / iti praśasyamānā sā kaikeyīm idam abravīt / / śayānāṃ śayane śubhre vedyām agniśikhām iva // RamS_2,9.40 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340727 (0.0):
2.009.039c pādau paricariṣyanti yathaiva tvaṃ sadā mama / 2.009.040a iti praśasyamānā sā kaikeyīm idam abravīt / 2.009.040c śayānāṃ śayane śubhre vedyām agniśikhām iva
2.009.041a gatodake setubandho na kalyāṇi vidhīyate
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688376 (0.0):
śayānāṃ śayane śubhre vedyām agniśikhām iva // Ram_2,9.40 // / gatodake setubandho na kalyāṇi vidhīyate /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961948 (0.0):
śayānāṃ śayane śubhre vedyām agniśikhām iva // RamS_2,9.40 // / gatodake setubandho na kalyāṇi vidhīyate /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340734 (0.0):
2.009.040c śayānāṃ śayane śubhre vedyām agniśikhām iva / 2.009.041a gatodake setubandho na kalyāṇi vidhīyate
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046108 (0.038):
śayānāṃ śayane śubhre % vedyām agniśikhām iva // Ram_2,9.40 // / gatodake setubandho $ na kalyāṇi vidhīyate &
2.009.041c uttiṣṭha kuru kalyāṇaṃ rājānam anudarśaya / 2.009.042a tathā protsāhitā devī gatvā mantharayā saha
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046119 (0.0):
gatodake setubandho $ na kalyāṇi vidhīyate & / uttiṣṭha kuru kalyāṇaṃ % rājānam anudarśaya // Ram_2,9.41 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688387 (0.0):
gatodake setubandho na kalyāṇi vidhīyate / / uttiṣṭha kuru kalyāṇaṃ rājānam anudarśaya // Ram_2,9.41 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961959 (0.0):
gatodake setubandho na kalyāṇi vidhīyate / / uttiṣṭha kuru kalyāṇaṃ rājānam anudarśaya // RamS_2,9.41 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340744 (0.0):
2.009.041a gatodake setubandho na kalyāṇi vidhīyate / 2.009.041c uttiṣṭha kuru kalyāṇaṃ rājānam anudarśaya
2.009.042c krodhāgāraṃ viśālākṣī saubhāgyamadagarvitā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046127 (0.0):
tathā protsāhitā devī $ gatvā mantharayā saha & / krodhāgāraṃ viśālākṣī % saubhāgyamadagarvitā // Ram_2,9.42 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688395 (0.0):
tathā protsāhitā devī gatvā mantharayā saha / / krodhāgāraṃ viśālākṣī saubhāgyamadagarvitā // Ram_2,9.42 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961966 (0.0):
tathā protsāhitā devī gatvā mantharayā saha / / krodhāgāraṃ viśālākṣī saubhāgyamadagarvitā // RamS_2,9.42 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340752 (0.0):
2.009.042a tathā protsāhitā devī gatvā mantharayā saha / 2.009.042c krodhāgāraṃ viśālākṣī saubhāgyamadagarvitā
2.009.043a anekaśatasāhasraṃ muktāhāraṃ varāṅganā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046135 (0.0):
krodhāgāraṃ viśālākṣī % saubhāgyamadagarvitā // Ram_2,9.42 // / anekaśatasāhasraṃ $ muktāhāraṃ varāṅganā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688403 (0.0):
krodhāgāraṃ viśālākṣī saubhāgyamadagarvitā // Ram_2,9.42 // / anekaśatasāhasraṃ muktāhāraṃ varāṅganā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961975 (0.0):
krodhāgāraṃ viśālākṣī saubhāgyamadagarvitā // RamS_2,9.42 // / anekaśatasāhasraṃ muktāhāraṃ varāṅganā /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340759 (0.0):
2.009.042c krodhāgāraṃ viśālākṣī saubhāgyamadagarvitā / 2.009.043a anekaśatasāhasraṃ muktāhāraṃ varāṅganā
2.009.043c avamucya varārhāṇi śubhāny ābharaṇāni ca / 2.009.044a tato hemopamā tatra kubjā vākyaṃ vaśaṃ gatā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046139 (0.0):
anekaśatasāhasraṃ $ muktāhāraṃ varāṅganā & / avamucya varārhāṇi % śubhāny ābharaṇāni ca // Ram_2,9.43 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688407 (0.0):
anekaśatasāhasraṃ muktāhāraṃ varāṅganā / / avamucya varārhāṇi śubhāny ābharaṇāni ca // Ram_2,9.43 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961980 (0.0):
anekaśatasāhasraṃ muktāhāraṃ varāṅganā / / avamucya varārhāṇi śubhāny ābharaṇāni ca // RamS_2,9.43 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340763 (0.0):
2.009.043a anekaśatasāhasraṃ muktāhāraṃ varāṅganā / 2.009.043c avamucya varārhāṇi śubhāny ābharaṇāni ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340771 (0.0):
2.009.043c avamucya varārhāṇi śubhāny ābharaṇāni ca / 2.009.044a tato hemopamā tatra kubjā vākyaṃ vaśaṃ gatā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046147 (0.034):
avamucya varārhāṇi % śubhāny ābharaṇāni ca // Ram_2,9.43 // / tato hemopamā tatra $ kubjā vākyavaśaṃ gatā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688415 (0.034):
avamucya varārhāṇi śubhāny ābharaṇāni ca // Ram_2,9.43 // / tato hemopamā tatra kubjā vākyavaśaṃ gatā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961987 (0.034):
avamucya varārhāṇi śubhāny ābharaṇāni ca // RamS_2,9.43 // / tato hemopamā tatra kubjā vākyavaśaṃ gatā /
2.009.044c saṃviśya bhūmau kaikeyī mantharām idam abravīt / 2.009.045a iha vā māṃ mṛtāṃ kubje nṛpāyāvedayiṣyasi
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046160 (0.0):
tato hemopamā tatra $ kubjā vākyavaśaṃ gatā & / saṃviśya bhūmau kaikeyī % mantharām idam abravīt // Ram_2,9.44 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688428 (0.0):
tato hemopamā tatra kubjā vākyavaśaṃ gatā / / saṃviśya bhūmau kaikeyī mantharām idam abravīt // Ram_2,9.44 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962000 (0.0):
tato hemopamā tatra kubjā vākyavaśaṃ gatā / / saṃviśya bhūmau kaikeyī mantharām idam abravīt // RamS_2,9.44 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340782 (0.0):
2.009.044a tato hemopamā tatra kubjā vākyaṃ vaśaṃ gatā / 2.009.044c saṃviśya bhūmau kaikeyī mantharām idam abravīt
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17111147 (0.052):
iha vā kiṃnimittaṃ tvam Ram_3,16.16c / iha vā māṃ mṛtāṃ kubje Ram_2,9.45a
2.009.045c vanaṃ tu rāghave prāpte bharataḥ prāpsyati kṣitim
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046167 (0.0):
iha vā māṃ mṛtāṃ kubje $ nṛpāyāvedayiṣyasi & / vanaṃ tu rāghave prāpte % bharataḥ prāpsyati kṣitim // Ram_2,9.45 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688435 (0.0):
iha vā māṃ mṛtāṃ kubje nṛpāyāvedayiṣyasi / / vanaṃ tu rāghave prāpte bharataḥ prāpsyati kṣitim // Ram_2,9.45 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962006 (0.0):
iha vā māṃ mṛtāṃ kubje nṛpāyāvedayiṣyasi / / vanaṃ tu rāghave prāpte bharataḥ prāpsyati kṣitim // RamS_2,9.45 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340789 (0.0):
2.009.045a iha vā māṃ mṛtāṃ kubje nṛpāyāvedayiṣyasi / 2.009.045c vanaṃ tu rāghave prāpte bharataḥ prāpsyati kṣitim
2.009.046a athaitad uktvā vacanaṃ sudāruṇaṃ; nidhāya sarvābharaṇāni
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340796 (0.0):
2.009.045c vanaṃ tu rāghave prāpte bharataḥ prāpsyati kṣitim / 2.009.046a athaitad uktvā vacanaṃ sudāruṇaṃ; nidhāya sarvābharaṇāni
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046175 (0.014):
vanaṃ tu rāghave prāpte % bharataḥ prāpsyati kṣitim // Ram_2,9.45 // / athaitad uktvā vacanaṃ sudāruṇaṃ $ nidhāya sarvābharaṇāni bhāminī &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688443 (0.014):
vanaṃ tu rāghave prāpte bharataḥ prāpsyati kṣitim // Ram_2,9.45 // / athaitad uktvā vacanaṃ sudāruṇaṃ nidhāya sarvābharaṇāni bhāminī /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962015 (0.014):
athaitad uktvā vacanaṃ sudāruṇaṃ nidhāya sarvābharaṇāni bhāminī / / asaṃvṛtām āstaraṇena medinīṃ tadādhiśiśye patiteva kiṃnarī // RamS_2,9.46
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962008 (0.033):
vanaṃ tu rāghave prāpte bharataḥ prāpsyati kṣitim // RamS_2,9.45 // / athaitad uktvā vacanaṃ sudāruṇaṃ nidhāya sarvābharaṇāni bhāminī /
bhāminī / 2.009.046c asaṃvṛtām āstaraṇena medinīṃ; tadādhiśiśye patiteva kinnarī
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046184 (0.0):
athaitad uktvā vacanaṃ sudāruṇaṃ $ nidhāya sarvābharaṇāni bhāminī & / asaṃvṛtām āstaraṇena medinīṃ % tadādhiśiśye patiteva kiṃnarī // Ram_2,9.46
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688452 (0.0):
athaitad uktvā vacanaṃ sudāruṇaṃ nidhāya sarvābharaṇāni bhāminī / / asaṃvṛtām āstaraṇena medinīṃ tadādhiśiśye patiteva kiṃnarī // Ram_2,9.46
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962021 (0.0):
athaitad uktvā vacanaṃ sudāruṇaṃ nidhāya sarvābharaṇāni bhāminī / / asaṃvṛtām āstaraṇena medinīṃ tadādhiśiśye patiteva kiṃnarī // RamS_2,9.46
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340805 (0.0):
2.009.046a athaitad uktvā vacanaṃ sudāruṇaṃ; nidhāya sarvābharaṇāni / bhāminī / 2.009.046c asaṃvṛtām āstaraṇena medinīṃ; tadādhiśiśye patiteva kinnarī
2.009.047a udīrṇasaṃrambhatamovṛtānanā; tathāvamuktottamamālyabhūṣaṇā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688462 (0.0):
asaṃvṛtām āstaraṇena medinīṃ tadādhiśiśye patiteva kiṃnarī // Ram_2,9.46 / udīrṇasaṃrambhatamovṛtānanā tathāvamuktottamamālyabhūṣaṇā /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340815 (0.0):
2.009.046c asaṃvṛtām āstaraṇena medinīṃ; tadādhiśiśye patiteva kinnarī / 2.009.047a udīrṇasaṃrambhatamovṛtānanā; tathāvamuktottamamālyabhūṣaṇā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046194 (0.014):
udīrṇasaṃrambhatamovṛtānanā $ tathāvamuktottamamālyabhūṣaṇā &
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17126587 (0.063):
tathārdrapaṭavāsasaḥ Ram_3,5.4d / tathāvamuktottamamālyabhūṣaṇā Ram_2,9.47b
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962027 (0.064):
asaṃvṛtām āstaraṇena medinīṃ tadādhiśiśye patiteva kiṃnarī // RamS_2,9.46 / udīrṇasaṃrambhatamovṛtānanā tathāvamuktottamamālyabhūṣaṇā /
2.009.047c narendrapatnī vimanā babhūva sā; tamovṛtā dyaur iva magnatārakā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046203 (0.0):
udīrṇasaṃrambhatamovṛtānanā $ tathāvamuktottamamālyabhūṣaṇā & / narendrapatnī vimanā babhūva sā % tamovṛtā dyaur iva magnatārakā //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688471 (0.0):
udīrṇasaṃrambhatamovṛtānanā tathāvamuktottamamālyabhūṣaṇā / / narendrapatnī vimanā babhūva sā tamovṛtā dyaur iva magnatārakā //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340824 (0.0):
2.009.047a udīrṇasaṃrambhatamovṛtānanā; tathāvamuktottamamālyabhūṣaṇā / 2.009.047c narendrapatnī vimanā babhūva sā; tamovṛtā dyaur iva magnatārakā
2.010.001a ājñāpya tu mahārājo rāghavasyābhiṣecanam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046211 (0.0):
Ram_2,9.47 // / ājñāpya tu mahārājo $ rāghavasyābhiṣecanam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688479 (0.0):
Ram_2,9.47 // / ājñāpya tu mahārājo rāghavasyābhiṣecanam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962054 (0.0):
ājñāpya tu mahārājo rāghavasyābhiṣecanam / / priyārhāṃ priyam ākhyātuṃ viveśāntaḥpuraṃ vaśī // RamS_2,10.1 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340830 (0.0):
2.009.047c narendrapatnī vimanā babhūva sā; tamovṛtā dyaur iva magnatārakā / 2.010.001a ājñāpya tu mahārājo rāghavasyābhiṣecanam
2.010.001c priyārhāṃ priyam ākhyātuṃ viveśāntaḥpuraṃ vaśī
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046218 (0.0):
ājñāpya tu mahārājo $ rāghavasyābhiṣecanam & / priyārhāṃ priyam ākhyātuṃ % viveśāntaḥpuraṃ vaśī // Ram_2,10.1 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688486 (0.0):
ājñāpya tu mahārājo rāghavasyābhiṣecanam / / priyārhāṃ priyam ākhyātuṃ viveśāntaḥpuraṃ vaśī // Ram_2,10.1 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962061 (0.0):
ājñāpya tu mahārājo rāghavasyābhiṣecanam / / priyārhāṃ priyam ākhyātuṃ viveśāntaḥpuraṃ vaśī // RamS_2,10.1 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340837 (0.0):
2.010.001a ājñāpya tu mahārājo rāghavasyābhiṣecanam / 2.010.001c priyārhāṃ priyam ākhyātuṃ viveśāntaḥpuraṃ vaśī
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17149682 (0.063):
priyārhā priyavādinī Ram_2,24.1b / priyārhāṃ priyam ākhyātuṃ Ram_2,10.1c
2.010.002a tāṃ tatra patitāṃ bhūmau śayānām atathocitām / 2.010.002c pratapta iva duḥkhena so 'paśyaj jagatīpatiḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046227 (0.0):
priyārhāṃ priyam ākhyātuṃ % viveśāntaḥpuraṃ vaśī // Ram_2,10.1 // / tāṃ tatra patitāṃ bhūmau $ śayānām atathocitām &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688495 (0.0):
priyārhāṃ priyam ākhyātuṃ viveśāntaḥpuraṃ vaśī // Ram_2,10.1 // / tāṃ tatra patitāṃ bhūmau śayānām atathocitām /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962070 (0.0):
priyārhāṃ priyam ākhyātuṃ viveśāntaḥpuraṃ vaśī // RamS_2,10.1 // / tāṃ tatra patitāṃ bhūmau śayānām atathocitām /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340844 (0.0):
2.010.001c priyārhāṃ priyam ākhyātuṃ viveśāntaḥpuraṃ vaśī / 2.010.002a tāṃ tatra patitāṃ bhūmau śayānām atathocitām
2.010.003a sa vṛddhas taruṇīṃ bhāryāṃ prāṇebhyo 'pi garīyasīm
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046234 (0.0):
pratapta iva duḥkhena % so 'paśyaj jagatīpatiḥ // Ram_2,10.2 // / sa vṛddhas taruṇīṃ bhāryāṃ $ prāṇebhyo 'pi garīyasīm &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688502 (0.0):
pratapta iva duḥkhena so 'paśyaj jagatīpatiḥ // Ram_2,10.2 // / sa vṛddhas taruṇīṃ bhāryāṃ prāṇebhyo 'pi garīyasīm /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340851 (0.0):
2.010.002c pratapta iva duḥkhena so 'paśyaj jagatīpatiḥ / 2.010.003a sa vṛddhas taruṇīṃ bhāryāṃ prāṇebhyo 'pi garīyasīm
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962077 (5.960):
pratapta iva duḥkhena so 'paśyaj jagatīpatiḥ // RamS_2,10.2 // / sa vṛddhas taruṇīṃ bhāryāṃ prāṇebhyo 'pi garīyasīm /
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17180541 (0.060):
sa vṛddhas taruṇīṃ bhāryāṃ Ram_2,10.3a / savaijayantās tu gajā Ram_2,83.19a
2.010.003c apāpaḥ pāpasaṃkalpāṃ dadarśa dharaṇītale
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046240 (0.0):
sa vṛddhas taruṇīṃ bhāryāṃ $ prāṇebhyo 'pi garīyasīm & / apāpaḥ pāpasaṃkalpāṃ % dadarśa dharaṇītale // Ram_2,10.3 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688508 (0.0):
sa vṛddhas taruṇīṃ bhāryāṃ prāṇebhyo 'pi garīyasīm / / apāpaḥ pāpasaṃkalpāṃ dadarśa dharaṇītale // Ram_2,10.3 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962083 (0.0):
sa vṛddhas taruṇīṃ bhāryāṃ prāṇebhyo 'pi garīyasīm / / apāpaḥ pāpasaṃkalpāṃ dadarśa dharaṇītale // RamS_2,10.3 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340857 (0.0):
2.010.003a sa vṛddhas taruṇīṃ bhāryāṃ prāṇebhyo 'pi garīyasīm / 2.010.003c apāpaḥ pāpasaṃkalpāṃ dadarśa dharaṇītale
2.010.004a kareṇum iva digdhena viddhāṃ mṛgayuṇā vane / 2.010.004c mahāgaja ivāraṇye snehāt parimamarśa tām
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046251 (0.0):
apāpaḥ pāpasaṃkalpāṃ % dadarśa dharaṇītale // Ram_2,10.3 // / kareṇum iva digdhena $ viddhāṃ mṛgayuṇā vane &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688519 (0.0):
apāpaḥ pāpasaṃkalpāṃ dadarśa dharaṇītale // Ram_2,10.3 // / kareṇum iva digdhena viddhāṃ mṛgayuṇā vane /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962094 (0.0):
apāpaḥ pāpasaṃkalpāṃ dadarśa dharaṇītale // RamS_2,10.3 // / kareṇum iva digdhena viddhāṃ mṛgayuṇā vane /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340867 (0.0):
2.010.003c apāpaḥ pāpasaṃkalpāṃ dadarśa dharaṇītale / 2.010.004a kareṇum iva digdhena viddhāṃ mṛgayuṇā vane
2.010.005a parimṛśya ca pāṇibhyām abhisaṃtrastacetanaḥ / 2.010.005c kāmī kamalapatrākṣīm uvāca vanitām idam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046261 (0.0):
mahāgaja ivāraṇye % snehāt parimamarśa tām // Ram_2,10.4 // / parimṛśya ca pāṇibhyām $ abhisaṃtrastacetanaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688529 (0.0):
mahāgaja ivāraṇye snehāt parimamarśa tām // Ram_2,10.4 // / parimṛśya ca pāṇibhyām abhisaṃtrastacetanaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962103 (0.0):
mahāgaja ivāraṇye snehāt parimamarśa tām // RamS_2,10.4 // / parimṛśya ca pāṇibhyām abhisaṃtrastacetanaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340876 (0.0):
2.010.004c mahāgaja ivāraṇye snehāt parimamarśa tām / 2.010.005a parimṛśya ca pāṇibhyām abhisaṃtrastacetanaḥ
2.010.006a na te 'ham abhijānāmi krodham ātmani saṃśritam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046269 (0.0):
kāmī kamalapattrākṣīm % uvāca vanitām idam // Ram_2,10.5 // / na te 'ham abhijānāmi $ krodham ātmani saṃśritam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688537 (0.0):
kāmī kamalapattrākṣīm uvāca vanitām idam // Ram_2,10.5 // / na te 'ham abhijānāmi krodham ātmani saṃśritam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962112 (0.0):
kāmī kamalapattrākṣīm uvāca vanitām idam // RamS_2,10.5 // / na te 'ham abhijānāmi krodham ātmani saṃśritam /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340883 (0.0):
2.010.005c kāmī kamalapatrākṣīm uvāca vanitām idam / 2.010.006a na te 'ham abhijānāmi krodham ātmani saṃśritam
2.010.006c devi kenābhiyuktāsi kena vāsi vimānitā / 2.010.007a yad idaṃ mama duḥkhāya śeṣe kalyāṇi pāṃsuṣu
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046282 (0.0):
na te 'ham abhijānāmi $ krodham ātmani saṃśritam & / devi kenābhiyuktāsi % kena vāsi vimānitā // Ram_2,10.6 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688550 (0.0):
na te 'ham abhijānāmi krodham ātmani saṃśritam / / devi kenābhiyuktāsi kena vāsi vimānitā // Ram_2,10.6 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962115 (0.0):
na te 'ham abhijānāmi krodham ātmani saṃśritam / / devi kenābhiyuktāsi kena vāsi vimānitā // RamS_2,10.6 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340895 (0.0):
2.010.006a na te 'ham abhijānāmi krodham ātmani saṃśritam / 2.010.006c devi kenābhiyuktāsi kena vāsi vimānitā
2.010.007c bhūmau śeṣe kimarthaṃ tvaṃ mayi kalyāṇa cetasi
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046285 (0.0):
yad idaṃ mama duḥkhāya $ śeṣe kalyāṇi pāṃsuṣu & / bhūmau śeṣe kimarthaṃ tvaṃ % mayi kalyāṇacetasi \
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688557 (0.0):
yad idaṃ mama duḥkhāya śeṣe kalyāṇi pāṃsuṣu / / bhūmau śeṣe kimarthaṃ tvaṃ mayi kalyāṇacetasi /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962132 (0.0):
bhūmau śeṣe kimarthaṃ tvaṃ mayi kalyāṇacetasi / / bhūtopahatacitteva mama cittapramāthinī // RamS_2,10.7 //*
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340902 (0.0):
2.010.007a yad idaṃ mama duḥkhāya śeṣe kalyāṇi pāṃsuṣu / 2.010.007c bhūmau śeṣe kimarthaṃ tvaṃ mayi kalyāṇa cetasi
2.010.007e bhūtopahatacitteva mama cittapramāthinī
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688562 (0.0):
bhūmau śeṣe kimarthaṃ tvaṃ mayi kalyāṇacetasi / / bhūtopahatacitteva mama cittapramāthinī // Ram_2,10.7 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962136 (0.0):
bhūmau śeṣe kimarthaṃ tvaṃ mayi kalyāṇacetasi / / bhūtopahatacitteva mama cittapramāthinī // RamS_2,10.7 //*
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340907 (0.0):
2.010.007c bhūmau śeṣe kimarthaṃ tvaṃ mayi kalyāṇa cetasi / 2.010.007e bhūtopahatacitteva mama cittapramāthinī
2.010.008a santi me kuśalā vaidyā abhituṣṭāś ca sarvaśaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046301 (0.0):
santi me kuśalā vaidyā $ abhituṣṭāś ca sarvaśaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688569 (0.0):
bhūtopahatacitteva mama cittapramāthinī // Ram_2,10.7 // / santi me kuśalā vaidyā abhituṣṭāś ca sarvaśaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962144 (0.0):
bhūtopahatacitteva mama cittapramāthinī // RamS_2,10.7 //* / santi me kuśalā vaidyā abhituṣṭāś ca sarvaśaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340913 (0.0):
2.010.007e bhūtopahatacitteva mama cittapramāthinī / 2.010.008a santi me kuśalā vaidyā abhituṣṭāś ca sarvaśaḥ
2.010.008c sukhitāṃ tvāṃ kariṣyanti vyādhim ācakṣva bhāmini
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046307 (0.0):
santi me kuśalā vaidyā $ abhituṣṭāś ca sarvaśaḥ & / sukhitāṃ tvāṃ kariṣyanti % vyādhim ācakṣva bhāmini // Ram_2,10.8 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688575 (0.0):
santi me kuśalā vaidyā abhituṣṭāś ca sarvaśaḥ / / sukhitāṃ tvāṃ kariṣyanti vyādhim ācakṣva bhāmini // Ram_2,10.8 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962150 (0.0):
santi me kuśalā vaidyā abhituṣṭāś ca sarvaśaḥ / / sukhitāṃ tvāṃ kariṣyanti vyādhim ācakṣva bhāmini // RamS_2,10.8 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340919 (0.0):
2.010.008a santi me kuśalā vaidyā abhituṣṭāś ca sarvaśaḥ / 2.010.008c sukhitāṃ tvāṃ kariṣyanti vyādhim ācakṣva bhāmini
2.010.009a kasya vā te priyaṃ kāryaṃ kena vā vipriyaṃ kṛtam / 2.010.009c kaḥ priyaṃ labhatām adya ko vā sumahad apriyam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046319 (0.0):
sukhitāṃ tvāṃ kariṣyanti % vyādhim ācakṣva bhāmini // Ram_2,10.8 // / kasya vā te priyaṃ kāryaṃ $ kena vā vipriyaṃ kṛtam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688587 (0.0):
sukhitāṃ tvāṃ kariṣyanti vyādhim ācakṣva bhāmini // Ram_2,10.8 // / kasya vā te priyaṃ kāryaṃ kena vā vipriyaṃ kṛtam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962162 (0.0):
sukhitāṃ tvāṃ kariṣyanti vyādhim ācakṣva bhāmini // RamS_2,10.8 // / kasya vā te priyaṃ kāryaṃ kena vā vipriyaṃ kṛtam /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340930 (0.0):
2.010.008c sukhitāṃ tvāṃ kariṣyanti vyādhim ācakṣva bhāmini / 2.010.009a kasya vā te priyaṃ kāryaṃ kena vā vipriyaṃ kṛtam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20794612 (0.064):
14,016.010a abuddhvā yan na gṛhṇīthās tan me sumahad apriyam / 14,016.010b*0034_01 na ca sādya punar bhūyaḥ smṛtir me saṃbhaviṣyati
2.010.010a avadhyo vadhyatāṃ ko vā vadhyaḥ ko vā vimucyatām / 2.010.010c daridraḥ ko bhavatv āḍhyo dravyavān vāpy akiṃcanaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046328 (0.0):
kaḥ priyaṃ labhatām adya % ko vā sumahad apriyam // Ram_2,10.9 // / avadhyo vadhyatāṃ ko vā $ vadhyaḥ ko vā vimucyatām &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688596 (0.0):
kaḥ priyaṃ labhatām adya ko vā sumahad apriyam // Ram_2,10.9 // / avadhyo vadhyatāṃ ko vā vadhyaḥ ko vā vimucyatām /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962169 (0.0):
kaḥ priyaṃ labhatām adya ko vā sumahad apriyam // RamS_2,10.9 // / avadhyo vadhyatāṃ ko vā vadhyaḥ ko vā vimucyatām /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340938 (0.0):
2.010.009c kaḥ priyaṃ labhatām adya ko vā sumahad apriyam / 2.010.010a avadhyo vadhyatāṃ ko vā vadhyaḥ ko vā vimucyatām
2.010.011a ahaṃ caiva madīyāś ca sarve tava vaśānugāḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046333 (0.0):
daridraḥ ko bhavatv āḍhyo % dravyavān vāpy akiñcanaḥ // Ram_2,10.10 // / ahaṃ caiva madīyāś ca $ sarve tava vaśānugāḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688601 (0.0):
daridraḥ ko bhavatv āḍhyo dravyavān vāpy akiñcanaḥ // Ram_2,10.10 // / ahaṃ caiva madīyāś ca sarve tava vaśānugāḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962176 (0.0):
daridraḥ ko bhavatv āḍhyo dravyavān vāpy akiñcanaḥ // RamS_2,10.10 // / ahaṃ caiva madīyāś ca sarve tava vaśānugāḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340944 (0.0):
2.010.010c daridraḥ ko bhavatv āḍhyo dravyavān vāpy akiṃcanaḥ / 2.010.011a ahaṃ caiva madīyāś ca sarve tava vaśānugāḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17180225 (0.045):
sarve tava vaśānugāḥ Ram_2,10.11b / sarve te paramarṣayaḥ Ram_3,50.11b
2.010.011c na te kaṃ cid abhiprāyaṃ vyāhantum aham utsahe
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340950 (0.0):
2.010.011a ahaṃ caiva madīyāś ca sarve tava vaśānugāḥ / 2.010.011c na te kaṃ cid abhiprāyaṃ vyāhantum aham utsahe
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046341 (0.028):
ahaṃ caiva madīyāś ca $ sarve tava vaśānugāḥ & / na te kaṃcid abhiprāyaṃ % vyāhantum aham utsahe // Ram_2,10.11 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688609 (0.028):
ahaṃ caiva madīyāś ca sarve tava vaśānugāḥ / / na te kaṃcid abhiprāyaṃ vyāhantum aham utsahe // Ram_2,10.11 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962184 (0.045):
ahaṃ caiva madīyāś ca sarve tava vaśānugāḥ / / na te kaṃcid abhiprāyaṃ vyāhantum aham utsahe // RamS_2,10.11 //
2.010.012a ātmano jīvitenāpi brūhi yan manasecchasi
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046347 (0.0):
na te kaṃcid abhiprāyaṃ % vyāhantum aham utsahe // Ram_2,10.11 // / ātmano jīvitenāpi $ brūhi yan manasecchasi &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688615 (0.0):
na te kaṃcid abhiprāyaṃ vyāhantum aham utsahe // Ram_2,10.11 // / ātmano jīvitenāpi brūhi yan manasecchasi /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962190 (0.0):
na te kaṃcid abhiprāyaṃ vyāhantum aham utsahe // RamS_2,10.11 // / ātmano jīvitenāpi brūhi yan manasecchasi /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340955 (0.0):
2.010.011c na te kaṃ cid abhiprāyaṃ vyāhantum aham utsahe / 2.010.012a ātmano jīvitenāpi brūhi yan manasecchasi
2.010.012c yāvad āvartate cakraṃ tāvatī me vasuṃdharā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046354 (0.0):
ātmano jīvitenāpi $ brūhi yan manasecchasi & / yāvad āvartate cakraṃ % tāvatī me vasuṃdharā // Ram_2,10.12 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688622 (0.0):
ātmano jīvitenāpi brūhi yan manasecchasi / / yāvad āvartate cakraṃ tāvatī me vasuṃdharā // Ram_2,10.12 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962194 (0.0):
ātmano jīvitenāpi brūhi yan manasecchasi / / yāvad āvartate cakraṃ tāvatī me vasuṃdharā // RamS_2,10.12 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340961 (0.0):
2.010.012a ātmano jīvitenāpi brūhi yan manasecchasi / 2.010.012c yāvad āvartate cakraṃ tāvatī me vasuṃdharā
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27078067 (0.025):
6.116.010c madhurair gītaśabdaiś ca pratibudhyasva śeṣva ca / 6.116.011a yāvad āvartate cakraṃ yāvatī ca vasuṃdharā
2.010.013a tathoktā sā samāśvastā vaktukāmā tad apriyam / 2.010.013c paripīḍayituṃ bhūyo bhartāram upacakrame
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046363 (0.0):
yāvad āvartate cakraṃ % tāvatī me vasuṃdharā // Ram_2,10.12 // / tathoktā sā samāśvastā $ vaktukāmā tad apriyam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688631 (0.0):
yāvad āvartate cakraṃ tāvatī me vasuṃdharā // Ram_2,10.12 // / tathoktā sā samāśvastā vaktukāmā tad apriyam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962206 (0.0):
yāvad āvartate cakraṃ tāvatī me vasuṃdharā // RamS_2,10.12 // / tathoktā sā samāśvastā vaktukāmā tad apriyam /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340969 (0.0):
2.010.012c yāvad āvartate cakraṃ tāvatī me vasuṃdharā / 2.010.013a tathoktā sā samāśvastā vaktukāmā tad apriyam
2.010.014a nāsmi viprakṛtā deva kena cin na vimānitā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340978 (0.0):
2.010.013c paripīḍayituṃ bhūyo bhartāram upacakrame / 2.010.014a nāsmi viprakṛtā deva kena cin na vimānitā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046365 (0.036):
paripīḍayituṃ bhūyo % bhartāram upacakrame // Ram_2,10.13 // / nāsmi viprakṛtā deva $ kenacin na vimānitā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688633 (0.036):
paripīḍayituṃ bhūyo bhartāram upacakrame // Ram_2,10.13 // / nāsmi viprakṛtā deva kenacin na vimānitā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962207 (0.057):
paripīḍayituṃ bhūyo bhartāram upacakrame // RamS_2,10.13 // / nāsmi viprakṛtā deva kenacin na vimānitā /
2.010.014c abhiprāyas tu me kaś cit tam icchāmi tvayā kṛtam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340985 (0.0):
2.010.014a nāsmi viprakṛtā deva kena cin na vimānitā / 2.010.014c abhiprāyas tu me kaś cit tam icchāmi tvayā kṛtam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046379 (0.027):
abhiprāyas tu me kaścit % tam icchāmi tvayā kṛtam // Ram_2,10.14 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688647 (0.027):
abhiprāyas tu me kaścit tam icchāmi tvayā kṛtam // Ram_2,10.14 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962221 (0.042):
abhiprāyas tu me kaścit tam icchāmi tvayā kṛtam // RamS_2,10.14 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20789234 (0.062):
14,003.011c abhiprāyas tu me kaś cit taṃ tvaṃ śrotum ihārhasi
2.010.015a pratijñāṃ pratijānīṣva yadi tvaṃ kartum icchasi / 2.010.015c atha tad vyāhariṣyāmi yad abhiprārthitaṃ mayā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046389 (0.0):
abhiprāyas tu me kaścit % tam icchāmi tvayā kṛtam // Ram_2,10.14 // / pratijñāṃ pratijānīṣva $ yadi tvaṃ kartum icchasi &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688657 (0.0):
abhiprāyas tu me kaścit tam icchāmi tvayā kṛtam // Ram_2,10.14 // / pratijñāṃ pratijānīṣva yadi tvaṃ kartum icchasi /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962231 (0.0):
abhiprāyas tu me kaścit tam icchāmi tvayā kṛtam // RamS_2,10.14 // / pratijñāṃ pratijānīṣva yadi tvaṃ kartum icchasi /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340993 (0.0):
2.010.014c abhiprāyas tu me kaś cit tam icchāmi tvayā kṛtam / 2.010.015a pratijñāṃ pratijānīṣva yadi tvaṃ kartum icchasi
2.010.016a evam uktas tayā rājā priyayā strīvaśaṃ gataḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046395 (0.0):
atha tad vyāhariṣyāmi % yad abhiprārthitaṃ mayā // Ram_2,10.15 // / evam uktas tayā rājā $ priyayā strīvaśaṃ gataḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688663 (0.0):
atha tad vyāhariṣyāmi yad abhiprārthitaṃ mayā // Ram_2,10.15 // / evam uktas tayā rājā priyayā strīvaśaṃ gataḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962238 (0.0):
atha tad vyāhariṣyāmi yad abhiprārthitaṃ mayā // RamS_2,10.15 // / evam uktas tayā rājā priyayā strīvaśaṃ gataḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340999 (0.0):
2.010.015c atha tad vyāhariṣyāmi yad abhiprārthitaṃ mayā / 2.010.016a evam uktas tayā rājā priyayā strīvaśaṃ gataḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17149586 (0.052):
priyam apriyadarśanā Ram_3,16.10b / priyayā strīvaśaṃ gataḥ Ram_2,10.16b
2.010.016c tām uvāca mahātejāḥ kaikeyīm īṣadutsmitaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046402 (0.0):
evam uktas tayā rājā $ priyayā strīvaśaṃ gataḥ & / tām uvāca mahātejāḥ % kaikeyīm īṣadutsmitaḥ // Ram_2,10.16 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688670 (0.0):
evam uktas tayā rājā priyayā strīvaśaṃ gataḥ / / tām uvāca mahātejāḥ kaikeyīm īṣadutsmitaḥ // Ram_2,10.16 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962245 (0.0):
evam uktas tayā rājā priyayā strīvaśaṃ gataḥ / / tām uvāca mahātejāḥ kaikeyīm īṣadutsmitaḥ // RamS_2,10.16 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28341006 (0.0):
2.010.016a evam uktas tayā rājā priyayā strīvaśaṃ gataḥ / 2.010.016c tām uvāca mahātejāḥ kaikeyīm īṣadutsmitaḥ
2.010.017a avalipte na jānāsi tvattaḥ priyataro mama
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28341012 (0.0):
2.010.016c tām uvāca mahātejāḥ kaikeyīm īṣadutsmitaḥ / 2.010.017a avalipte na jānāsi tvattaḥ priyataro mama
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046409 (5.960):
tām uvāca mahātejāḥ % kaikeyīm īṣadutsmitaḥ // Ram_2,10.16 // / avalipte na jānāsi $ tvattaḥ priyataro mama &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688677 (5.960):
tām uvāca mahātejāḥ kaikeyīm īṣadutsmitaḥ // Ram_2,10.16 // / avalipte na jānāsi tvattaḥ priyataro mama /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962252 (5.960):
tām uvāca mahātejāḥ kaikeyīm īṣadutsmitaḥ // RamS_2,10.16 // / avalipte na jānāsi tvattaḥ priyataro mama /
2.010.017c manujo manujavyāghrād rāmād anyo na vidyate
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046416 (0.0):
avalipte na jānāsi $ tvattaḥ priyataro mama & / manujo manujavyāghrād % rāmād anyo na vidyate // Ram_2,10.17 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688684 (0.0):
avalipte na jānāsi tvattaḥ priyataro mama / / manujo manujavyāghrād rāmād anyo na vidyate // Ram_2,10.17 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962259 (0.0):
avalipte na jānāsi tvattaḥ priyataro mama / / manujo manujavyāghrād rāmād anyo na vidyate // RamS_2,10.17 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28341018 (0.0):
2.010.017a avalipte na jānāsi tvattaḥ priyataro mama / 2.010.017c manujo manujavyāghrād rāmād anyo na vidyate
2.010.018a bhadre hṛdayam apy etad anumṛśśyoddharasva me / 2.010.018c etat samīkṣya kaikeyi brūhi yat sādhu manyase
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046428 (0.0):
manujo manujavyāghrād % rāmād anyo na vidyate // Ram_2,10.17 // / bhadre hṛdayam apy etad $ anumṛśyoddharasva me &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688696 (0.0):
manujo manujavyāghrād rāmād anyo na vidyate // Ram_2,10.17 // / bhadre hṛdayam apy etad anumṛśyoddharasva me /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962270 (0.0):
bhadre hṛdayam apy etad anumṛśyoddharasva me / / etat samīkṣya kaikeyi brūhi yat sādhu manyase // RamS_2,10.18 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28341029 (0.0):
2.010.017c manujo manujavyāghrād rāmād anyo na vidyate / 2.010.018a bhadre hṛdayam apy etad anumṛśśyoddharasva me
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17151541 (0.062):
brūhi yat sādhu manyase Ram_2,10.18d / brūhi yan manasecchasi Ram_2,10.12b
2.010.019a balam ātmani paśyantī na māṃ śaṅkitum arhasi
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046436 (0.0):
etat samīkṣya kaikeyi % brūhi yat sādhu manyase // Ram_2,10.18 // / balam ātmani paśyantī $ na māṃ śaṅkitum arhasi &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688704 (0.0):
etat samīkṣya kaikeyi brūhi yat sādhu manyase // Ram_2,10.18 // / balam ātmani paśyantī na māṃ śaṅkitum arhasi /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962279 (0.0):
etat samīkṣya kaikeyi brūhi yat sādhu manyase // RamS_2,10.18 // / balam ātmani paśyantī na māṃ śaṅkitum arhasi /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28341037 (0.0):
2.010.018c etat samīkṣya kaikeyi brūhi yat sādhu manyase / 2.010.019a balam ātmani paśyantī na māṃ śaṅkitum arhasi
2.010.019c kariṣyāmi tava prītiṃ sukṛtenāpi te śape / 2.010.020a tena vākyena saṃhṛṣṭā tam abhiprāyam ātmanaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046445 (0.0):
balam ātmani paśyantī $ na māṃ śaṅkitum arhasi & / kariṣyāmi tava prītiṃ % sukṛtenāpi te śape // Ram_2,10.19 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688713 (0.0):
balam ātmani paśyantī na māṃ śaṅkitum arhasi / / kariṣyāmi tava prītiṃ sukṛtenāpi te śape // Ram_2,10.19 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962288 (0.0):
balam ātmani paśyantī na māṃ śaṅkitum arhasi / / kariṣyāmi tava prītiṃ sukṛtenāpi te śape // RamS_2,10.19 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28341045 (0.0):
2.010.019a balam ātmani paśyantī na māṃ śaṅkitum arhasi / 2.010.019c kariṣyāmi tava prītiṃ sukṛtenāpi te śape
2.010.020c vyājahāra mahāghoram abhyāgatam ivāntakam / 2.010.021a yathākrameṇa śapasi varaṃ mama dadāsi ca
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046457 (0.0):
tena vākyena saṃhṛṣṭā $ tam abhiprāyam ātmanaḥ & / vyājahāra mahāghoram % abhyāgatam ivāntakam // Ram_2,10.20 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688725 (0.0):
tena vākyena saṃhṛṣṭā tam abhiprāyam ātmanaḥ / / vyājahāra mahāghoram abhyāgatam ivāntakam // Ram_2,10.20 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962300 (0.0):
tena vākyena saṃhṛṣṭā tam abhiprāyam ātmanaḥ / / vyājahāra mahāghoram abhyāgatam ivāntakam // RamS_2,10.20 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28341056 (0.0):
2.010.020a tena vākyena saṃhṛṣṭā tam abhiprāyam ātmanaḥ / 2.010.020c vyājahāra mahāghoram abhyāgatam ivāntakam
2.010.021c tac chṛṇvantu trayastriṃśad devāḥ sendrapurogamāḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046463 (0.0):
yathākrameṇa śapasi $ varaṃ mama dadāsi ca & / tac chṛṇvantu trayastriṃśad % devāḥ sendrapurogamāḥ // Ram_2,10.21 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688731 (0.0):
yathākrameṇa śapasi varaṃ mama dadāsi ca / / tac chṛṇvantu trayastriṃśad devāḥ sendrapurogamāḥ // Ram_2,10.21 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962303 (0.0):
yathākrameṇa śapasi varaṃ mama dadāsi ca / / tac chṛṇvantu trayastriṃśad devāḥ sendrapurogamāḥ // RamS_2,10.21 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28341062 (0.0):
2.010.021a yathākrameṇa śapasi varaṃ mama dadāsi ca / 2.010.021c tac chṛṇvantu trayastriṃśad devāḥ sendrapurogamāḥ
2.010.022a candrādityau nabhaś caiva grahā rātryahanī diśaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046471 (0.0):
tac chṛṇvantu trayastriṃśad % devāḥ sendrapurogamāḥ // Ram_2,10.21 // / candrādityau nabhaś caiva $ grahā rātryahanī diśaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688739 (0.0):
tac chṛṇvantu trayastriṃśad devāḥ sendrapurogamāḥ // Ram_2,10.21 // / candrādityau nabhaś caiva grahā rātryahanī diśaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962314 (0.0):
tac chṛṇvantu trayastriṃśad devāḥ sendrapurogamāḥ // RamS_2,10.21 // / candrādityau nabhaś caiva grahā rātryahanī diśaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28341069 (0.0):
2.010.021c tac chṛṇvantu trayastriṃśad devāḥ sendrapurogamāḥ / 2.010.022a candrādityau nabhaś caiva grahā rātryahanī diśaḥ
2.010.022c jagac ca pṛthivī caiva sagandharvā sarākṣasā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046477 (0.0):
candrādityau nabhaś caiva $ grahā rātryahanī diśaḥ & / jagac ca pṛthivī caiva % sagandharvā sarākṣasā // Ram_2,10.22 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688745 (0.0):
candrādityau nabhaś caiva grahā rātryahanī diśaḥ / / jagac ca pṛthivī caiva sagandharvā sarākṣasā // Ram_2,10.22 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962317 (0.0):
candrādityau nabhaś caiva grahā rātryahanī diśaḥ / / jagac ca pṛthivī caiva sagandharvā sarākṣasā // RamS_2,10.22 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28341075 (0.0):
2.010.022a candrādityau nabhaś caiva grahā rātryahanī diśaḥ / 2.010.022c jagac ca pṛthivī caiva sagandharvā sarākṣasā
2.010.023a niśācarāṇi bhūtāni gṛheṣu gṛhadevatāḥ / 2.010.023c yāni cānyāni bhūtāni jānīyur bhāṣitaṃ tava
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046489 (0.0):
jagac ca pṛthivī caiva % sagandharvā sarākṣasā // Ram_2,10.22 // / niśācarāṇi bhūtāni $ gṛheṣu gṛhadevatāḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688757 (0.0):
jagac ca pṛthivī caiva sagandharvā sarākṣasā // Ram_2,10.22 // / niśācarāṇi bhūtāni gṛheṣu gṛhadevatāḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962332 (0.0):
jagac ca pṛthivī caiva sagandharvā sarākṣasā // RamS_2,10.22 // / niśācarāṇi bhūtāni gṛheṣu gṛhadevatāḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28341086 (0.0):
2.010.022c jagac ca pṛthivī caiva sagandharvā sarākṣasā / 2.010.023a niśācarāṇi bhūtāni gṛheṣu gṛhadevatāḥ
2.010.024a satyasaṃdho mahātejā dharmajñaḥ susamāhitaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046498 (0.0):
yāni cānyāni bhūtāni % jānīyur bhāṣitaṃ tava // Ram_2,10.23 // / satyasaṃdho mahātejā $ dharmajñaḥ susamāhitaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688766 (0.0):
yāni cānyāni bhūtāni jānīyur bhāṣitaṃ tava // Ram_2,10.23 // / satyasaṃdho mahātejā dharmajñaḥ susamāhitaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962341 (0.0):
yāni cānyāni bhūtāni jānīyur bhāṣitaṃ tava // RamS_2,10.23 // / satyasaṃdho mahātejā dharmajñaḥ susamāhitaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28341094 (0.0):
2.010.023c yāni cānyāni bhūtāni jānīyur bhāṣitaṃ tava / 2.010.024a satyasaṃdho mahātejā dharmajñaḥ susamāhitaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20800097 (0.031):
14,030.002a alarko nāma rājarṣir abhavat sumahātapāḥ / 14,030.002c dharmajñaḥ satyasaṃdhaś ca mahātmā sumahāvrataḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17177487 (0.042):
satyasaṃdho mahātejā Ram_2,10.24a / satyasthaṃ bharata carāma mā viṣādam Ram_2,99.19d
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17136313 (0.053):
dharmajñaḥ satyasaṃdhaś ca Ram_2,2.20c / dharmajñaḥ sītayā saha Ram_2,35.2b
2.010.024c varaṃ mama dadāty eṣa tan me śṛṇvantu devatāḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046504 (0.0):
satyasaṃdho mahātejā $ dharmajñaḥ susamāhitaḥ & / varaṃ mama dadāty eṣa % tan me śṛṇvantu devatāḥ // Ram_2,10.24 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688773 (0.0):
satyasaṃdho mahātejā dharmajñaḥ susamāhitaḥ / / varaṃ mama dadāty eṣa tan me śṛṇvantu devatāḥ // Ram_2,10.24 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962347 (0.0):
satyasaṃdho mahātejā dharmajñaḥ susamāhitaḥ / / varaṃ mama dadāty eṣa tan me śṛṇvantu devatāḥ // RamS_2,10.24 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28341100 (0.0):
2.010.024a satyasaṃdho mahātejā dharmajñaḥ susamāhitaḥ / 2.010.024c varaṃ mama dadāty eṣa tan me śṛṇvantu devatāḥ
2.010.025a iti devī maheṣvāsaṃ parigṛhyābhiśasya ca / 2.010.025c tataḥ param uvācedaṃ varadaṃ kāmamohitam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046517 (0.0):
varaṃ mama dadāty eṣa % tan me śṛṇvantu devatāḥ // Ram_2,10.24 // / iti devī maheṣvāsaṃ $ parigṛhyābhiśasya ca &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688786 (0.0):
varaṃ mama dadāty eṣa tan me śṛṇvantu devatāḥ // Ram_2,10.24 // / iti devī maheṣvāsaṃ parigṛhyābhiśasya ca /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962361 (0.0):
varaṃ mama dadāty eṣa tan me śṛṇvantu devatāḥ // RamS_2,10.24 // / iti devī maheṣvāsaṃ parigṛhyābhiśasya ca /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28341113 (0.0):
2.010.024c varaṃ mama dadāty eṣa tan me śṛṇvantu devatāḥ / 2.010.025a iti devī maheṣvāsaṃ parigṛhyābhiśasya ca
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17169041 (0.057):
varadaṃ kāmamohitam Ram_2,10.25d / varadaḥ parituṣyati Ram_3,12.10d
2.010.026a varau yau me tvayā deva tadā dattau mahīpate
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046526 (0.0):
tataḥ param uvācedaṃ % varadaṃ kāmamohitam // Ram_2,10.25 // / varau yau me tvayā deva $ tadā dattau mahīpate &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688795 (0.0):
tataḥ param uvācedaṃ varadaṃ kāmamohitam // Ram_2,10.25 // / varau yau me tvayā deva tadā dattau mahīpate /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962370 (0.0):
tataḥ param uvācedaṃ varadaṃ kāmamohitam // RamS_2,10.25 // / varau yau me tvayā deva tadā dattau mahīpate /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28341121 (0.0):
2.010.025c tataḥ param uvācedaṃ varadaṃ kāmamohitam / 2.010.026a varau yau me tvayā deva tadā dattau mahīpate
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17169161 (0.060):
varau daśaratho 'dadāt Ram_2,9.21b / varau yau me tvayā deva Ram_2,10.26a
2.010.026c tau tāvad aham adyaiva vakṣyāmi śṛṇu me vacaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046533 (0.0):
varau yau me tvayā deva $ tadā dattau mahīpate & / tau tāvad aham adyaiva % vakṣyāmi śṛṇu me vacaḥ // Ram_2,10.26 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688802 (0.0):
varau yau me tvayā deva tadā dattau mahīpate / / tau tāvad aham adyaiva vakṣyāmi śṛṇu me vacaḥ // Ram_2,10.26 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962377 (0.0):
varau yau me tvayā deva tadā dattau mahīpate / / tau tāvad aham adyaiva vakṣyāmi śṛṇu me vacaḥ // RamS_2,10.26 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28341128 (0.0):
2.010.026a varau yau me tvayā deva tadā dattau mahīpate / 2.010.026c tau tāvad aham adyaiva vakṣyāmi śṛṇu me vacaḥ
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4432893 (0.039):
paramaṃ śṛṇu me vākyaṃ yat tvāṃ vakṣyāmi bhāmini /
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15503541 (0.048):
05,190.006a yadi te rocate rājan vakṣyāmi śṛṇu me vacaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13393892 (0.052):
tvaṃ ca parvata me vākyaṃ śṛṇu vakṣyāmi yatprabho /
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17167874 (0.056):
vakṣyāmi bharataṃ dṛṣṭvā Ram_2,91.7c / vakṣyāmi śṛṇu me vacaḥ Ram_2,10.26d
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19592280 (0.059):
01,011.009a yat tu vakṣyāmi te vākyaṃ śṛṇu tan me dhṛtavrata
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 552704 (0.064):
śrūyatāṃ yad ahaṃ tv adya $ vakṣyāmi ripusūdana // HV_App.I,20.41 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22038261 (0.064):
śrūyatāṃ yad ahaṃ tv adya vakṣyāmi ripusūdana // HV_App.I,20.41 //
2.010.027a abhiṣeka samārambho rāghavasyopakalpitaḥ / 2.010.027c anenaivābhiṣekeṇa bharato me 'bhiṣicyatām
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046542 (0.0):
tau tāvad aham adyaiva % vakṣyāmi śṛṇu me vacaḥ // Ram_2,10.26 // / abhiṣekasamārambho $ rāghavasyopakalpitaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688811 (0.0):
tau tāvad aham adyaiva vakṣyāmi śṛṇu me vacaḥ // Ram_2,10.26 // / abhiṣekasamārambho rāghavasyopakalpitaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962385 (0.0):
tau tāvad aham adyaiva vakṣyāmi śṛṇu me vacaḥ // RamS_2,10.26 // / abhiṣekasamārambho rāghavasyopakalpitaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28341135 (0.0):
2.010.026c tau tāvad aham adyaiva vakṣyāmi śṛṇu me vacaḥ / 2.010.027a abhiṣeka samārambho rāghavasyopakalpitaḥ
2.010.028a nava pañca ca varṣāṇi daṇḍakāraṇyam āśritaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19922570 (0.0):
03,261.025c bharatas tad avāpnotu vanaṃ gacchatu rāghavaḥ / 03,261.025d*1246_01 nava pañca ca varṣāṇi daṇḍakāraṇyam āśritaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046549 (0.0):
anenaivābhiṣekeṇa % bharato me 'bhiṣicyatām // Ram_2,10.27 // / nava pañca ca varṣāṇi $ daṇḍakāraṇyam āśritaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688818 (0.0):
anenaivābhiṣekeṇa bharato me 'bhiṣicyatām // Ram_2,10.27 // / nava pañca ca varṣāṇi daṇḍakāraṇyam āśritaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28341142 (0.0):
2.010.027c anenaivābhiṣekeṇa bharato me 'bhiṣicyatām / 2.010.028a nava pañca ca varṣāṇi daṇḍakāraṇyam āśritaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962393 (5.960):
anenaivābhiṣekeṇa bharato me 'bhiṣicyatām // RamS_2,10.27 // / nava pañca ca varṣāṇi daṇḍakāraṇyam āśritaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3048467 (0.062):
sapta sapta ca varṣāṇi $ daṇḍakāraṇyam āśritaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7690734 (0.062):
sapta sapta ca varṣāṇi daṇḍakāraṇyam āśritaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4265780 (0.062):
2.016.025a sapta sapta ca varṣāṇi daṇḍakāraṇyam āśritaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045881 (0.063):
rāmaṃ pravrājayāraṇye $ nava varṣāṇi pañca ca & / bharataḥ kriyatāṃ rājā % pṛthivyāṃ pārthivarṣabhaḥ // Ram_2,9.23 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688148 (0.063):
rāmaṃ pravrājayāraṇye nava varṣāṇi pañca ca / / bharataḥ kriyatāṃ rājā pṛthivyāṃ pārthivarṣabhaḥ // Ram_2,9.23 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961720 (0.063):
rāmaṃ pravrājayāraṇye nava varṣāṇi pañca ca / / bharataḥ kriyatāṃ rājā pṛthivyāṃ pārthivarṣabhaḥ // RamS_2,9.23 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263382 (0.063):
2.009.023a rāmaṃ pravrājayāraṇye nava varṣāṇi pañca ca / 2.009.023c bharataḥ kriyatāṃ rājā pṛthivyāṃ pārthivarṣabhaḥ
2.010.028c cīrājinajaṭādhārī rāmo bhavatu tāpasaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19922575 (0.0):
03,261.025d*1246_01 nava pañca ca varṣāṇi daṇḍakāraṇyam āśritaḥ / 03,261.025d*1246_02 cīrājinajaṭādhārī rāmo vasatu tāpasaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046556 (0.0):
nava pañca ca varṣāṇi $ daṇḍakāraṇyam āśritaḥ & / cīrājinajaṭādhārī % rāmo bhavatu tāpasaḥ // Ram_2,10.28 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688825 (0.0):
nava pañca ca varṣāṇi daṇḍakāraṇyam āśritaḥ / / cīrājinajaṭādhārī rāmo bhavatu tāpasaḥ // Ram_2,10.28 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962400 (0.0):
nava pañca ca varṣāṇi daṇḍakāraṇyam āśritaḥ / / cīrājinajaṭādhārī rāmo bhavatu tāpasaḥ // RamS_2,10.28 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28341149 (0.0):
2.010.028a nava pañca ca varṣāṇi daṇḍakāraṇyam āśritaḥ / 2.010.028c cīrājinajaṭādhārī rāmo bhavatu tāpasaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17122997 (0.056):
cīraṃ babandha sītāyāḥ Ram_2,33.12c / cīrājinajaṭādhārī Ram_2,10.28c
2.010.029a bharato bhajatām adya yauvarājyam akaṇṭakam / 2.010.029c adya caiva hi paśyeyaṃ prayāntaṃ rāghavaṃ vane
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046567 (0.0):
cīrājinajaṭādhārī % rāmo bhavatu tāpasaḥ // Ram_2,10.28 // / bharato bhajatām adya $ yauvarājyam akaṇṭakam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688836 (0.0):
cīrājinajaṭādhārī rāmo bhavatu tāpasaḥ // Ram_2,10.28 // / bharato bhajatām adya yauvarājyam akaṇṭakam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962411 (0.0):
cīrājinajaṭādhārī rāmo bhavatu tāpasaḥ // RamS_2,10.28 // / bharato bhajatām adya yauvarājyam akaṇṭakam /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28341159 (0.0):
2.010.028c cīrājinajaṭādhārī rāmo bhavatu tāpasaḥ / 2.010.029a bharato bhajatām adya yauvarājyam akaṇṭakam
2.010.030a tataḥ śrutvā mahārāja kaikeyyā dāruṇaṃ vacaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046575 (0.0):
adya caiva hi paśyeyaṃ % prayāntaṃ rāghavaṃ vane // Ram_2,10.29 // / tataḥ śrutvā mahārāja $ kaikeyyā dāruṇaṃ vacaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688844 (0.0):
adya caiva hi paśyeyaṃ prayāntaṃ rāghavaṃ vane // Ram_2,10.29 // / tataḥ śrutvā mahārāja kaikeyyā dāruṇaṃ vacaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962419 (0.0):
adya caiva hi paśyeyaṃ prayāntaṃ rāghavaṃ vane // RamS_2,10.29 // / tataḥ śrutvā mahārāja kaikeyyā dāruṇaṃ vacaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28341166 (0.0):
2.010.029c adya caiva hi paśyeyaṃ prayāntaṃ rāghavaṃ vane / 2.010.030a tataḥ śrutvā mahārāja kaikeyyā dāruṇaṃ vacaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17148098 (0.062):
prayāntaṃ rāghavaṃ vane Ram_2,10.29d / prayāntaṃ vāhinīpatiḥ Ram_3,26.1b
2.010.030c vyathito vilavaś caiva vyāghrīṃ dṛṣṭvā yathā mṛgaḥ / 2.010.031a asaṃvṛtāyām āsīno jagatyāṃ dīrgham ucchvasan
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046585 (0.0):
tataḥ śrutvā mahārāja $ kaikeyyā dāruṇaṃ vacaḥ & / vyathito vilavaś caiva % vyāghrīṃ dṛṣṭvā yathā mṛgaḥ // Ram_2,10.30 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688854 (0.0):
tataḥ śrutvā mahārāja kaikeyyā dāruṇaṃ vacaḥ / / vyathito vilavaś caiva vyāghrīṃ dṛṣṭvā yathā mṛgaḥ // Ram_2,10.30 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962427 (0.0):
tataḥ śrutvā mahārāja kaikeyyā dāruṇaṃ vacaḥ / / vyathito vilavaś caiva vyāghrīṃ dṛṣṭvā yathā mṛgaḥ // RamS_2,10.30 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28341175 (0.0):
2.010.030a tataḥ śrutvā mahārāja kaikeyyā dāruṇaṃ vacaḥ / 2.010.030c vyathito vilavaś caiva vyāghrīṃ dṛṣṭvā yathā mṛgaḥ
2.010.031c aho dhig iti sāmarṣo vācam uktvā narādhipaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046589 (0.0):
asaṃvṛtāyām āsīno $ jagatyāṃ dīrgham ucchvasan & / aho dhig iti sāmarṣo % vācam uktvā narādhipaḥ \
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688861 (0.0):
asaṃvṛtāyām āsīno jagatyāṃ dīrgham ucchvasan / / aho dhig iti sāmarṣo vācam uktvā narādhipaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962436 (0.0):
aho dhig iti sāmarṣo vācam uktvā narādhipaḥ / / moham āpedivān bhūyaḥ śokopahatacetanaḥ // RamS_2,10.31 //*
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28341182 (0.0):
2.010.031a asaṃvṛtāyām āsīno jagatyāṃ dīrgham ucchvasan / 2.010.031c aho dhig iti sāmarṣo vācam uktvā narādhipaḥ
2.010.031e moham āpedivān bhūyaḥ śokopahatacetanaḥ / 2.010.032a cireṇa tu nṛpaḥ saṃjñāṃ pratilabhya suduḥkhitaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046605 (0.0):
cireṇa tu nṛpaḥ saṃjñāṃ $ pratilabhya suduḥkhitaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688866 (0.0):
aho dhig iti sāmarṣo vācam uktvā narādhipaḥ / / moham āpedivān bhūyaḥ śokopahatacetanaḥ // Ram_2,10.31 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688874 (0.0):
moham āpedivān bhūyaḥ śokopahatacetanaḥ // Ram_2,10.31 // / cireṇa tu nṛpaḥ saṃjñāṃ pratilabhya suduḥkhitaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962442 (0.0):
aho dhig iti sāmarṣo vācam uktvā narādhipaḥ / / moham āpedivān bhūyaḥ śokopahatacetanaḥ // RamS_2,10.31 //*
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28341194 (0.0):
2.010.031c aho dhig iti sāmarṣo vācam uktvā narādhipaḥ / 2.010.031e moham āpedivān bhūyaḥ śokopahatacetanaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962449 (5.960):
moham āpedivān bhūyaḥ śokopahatacetanaḥ // RamS_2,10.31 //* / cireṇa tu nṛpaḥ saṃjñāṃ pratilabhya suduḥkhitaḥ /
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23704799 (0.043):
sa saṃjñāṃ sucireṇaiva pratilabhya ditīśvaraḥ /
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15643080 (0.064):
09,001.042a labdhvā tu sa nṛpaḥ saṃjñāṃ vepamānaḥ suduḥkhitaḥ
2.010.032c kaikeyīm abravīt kruddhaḥ pradahann iva cakṣuṣā / 2.010.033a nṛśaṃse duṣṭacāritre kulasyāsya vināśini
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046616 (0.0):
cireṇa tu nṛpaḥ saṃjñāṃ $ pratilabhya suduḥkhitaḥ & / kaikeyīm abravīt kruddhaḥ % pradahann iva cakṣuṣā // Ram_2,10.32 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688885 (0.0):
cireṇa tu nṛpaḥ saṃjñāṃ pratilabhya suduḥkhitaḥ / / kaikeyīm abravīt kruddhaḥ pradahann iva cakṣuṣā // Ram_2,10.32 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962460 (0.0):
cireṇa tu nṛpaḥ saṃjñāṃ pratilabhya suduḥkhitaḥ / / kaikeyīm abravīt kruddhaḥ pradahann iva cakṣuṣā // RamS_2,10.32 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28341204 (0.0):
2.010.032a cireṇa tu nṛpaḥ saṃjñāṃ pratilabhya suduḥkhitaḥ / 2.010.032c kaikeyīm abravīt kruddhaḥ pradahann iva cakṣuṣā
2.010.033c kiṃ kṛtaṃ tava rāmeṇa pāpe pāpaṃ mayāpi vā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046622 (0.0):
nṛśaṃse duṣṭacāritre $ kulasyāsya vināśini & / kiṃ kṛtaṃ tava rāmeṇa % pāpe pāpaṃ mayāpi vā // Ram_2,10.33 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688891 (0.0):
nṛśaṃse duṣṭacāritre kulasyāsya vināśini / / kiṃ kṛtaṃ tava rāmeṇa pāpe pāpaṃ mayāpi vā // Ram_2,10.33 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962466 (0.0):
nṛśaṃse duṣṭacāritre kulasyāsya vināśini / / kiṃ kṛtaṃ tava rāmeṇa pāpe pāpaṃ mayāpi vā // RamS_2,10.33 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28341210 (0.0):
2.010.033a nṛśaṃse duṣṭacāritre kulasyāsya vināśini / 2.010.033c kiṃ kṛtaṃ tava rāmeṇa pāpe pāpaṃ mayāpi vā
2.010.034a sadā te jananī tulyāṃ vṛttiṃ vahati rāghavaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046628 (0.0):
kiṃ kṛtaṃ tava rāmeṇa % pāpe pāpaṃ mayāpi vā // Ram_2,10.33 // / sadā te jananītulyāṃ $ vṛttiṃ vahati rāghavaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688897 (0.0):
kiṃ kṛtaṃ tava rāmeṇa pāpe pāpaṃ mayāpi vā // Ram_2,10.33 // / sadā te jananītulyāṃ vṛttiṃ vahati rāghavaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28341215 (0.0):
2.010.033c kiṃ kṛtaṃ tava rāmeṇa pāpe pāpaṃ mayāpi vā / 2.010.034a sadā te jananī tulyāṃ vṛttiṃ vahati rāghavaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962472 (1.192):
kiṃ kṛtaṃ tava rāmeṇa pāpe pāpaṃ mayāpi vā // RamS_2,10.33 // / sadā te jananītulyāṃ vṛttiṃ vahati rāghavaḥ /
2.010.034c tasyaiva tvam anarthāya kiṃnimittam ihodyatā / 2.010.035a tvaṃ mayātmavināśāya bhavanaṃ svaṃ praveśitā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046635 (0.0):
sadā te jananītulyāṃ $ vṛttiṃ vahati rāghavaḥ & / tasyaiva tvam anarthāya % kiṃnimittam ihodyatā // Ram_2,10.34 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046642 (0.0):
tasyaiva tvam anarthāya % kiṃnimittam ihodyatā // Ram_2,10.34 // / tvaṃ mayātmavināśāya $ bhavanaṃ svaṃ praveśitā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688904 (0.0):
sadā te jananītulyāṃ vṛttiṃ vahati rāghavaḥ / / tasyaiva tvam anarthāya kiṃnimittam ihodyatā // Ram_2,10.34 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688911 (0.0):
tasyaiva tvam anarthāya kiṃnimittam ihodyatā // Ram_2,10.34 // / tvaṃ mayātmavināśāya bhavanaṃ svaṃ praveśitā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962477 (0.0):
sadā te jananītulyāṃ vṛttiṃ vahati rāghavaḥ / / tasyaiva tvam anarthāya kiṃnimittam ihodyatā // RamS_2,10.34 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28341228 (0.0):
2.010.034a sadā te jananī tulyāṃ vṛttiṃ vahati rāghavaḥ / 2.010.034c tasyaiva tvam anarthāya kiṃnimittam ihodyatā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962486 (1.192):
tasyaiva tvam anarthāya kiṃnimittam ihodyatā // RamS_2,10.34 // / tvaṃ mayātmavināśāya bhavanaṃ svaṃ praveśitā /
2.010.035c avijñānān nṛpasutā vyālī tīkṣṇaviṣā yathā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046648 (0.0):
tvaṃ mayātmavināśāya $ bhavanaṃ svaṃ praveśitā & / avijñānān nṛpasutā % vyālī tīkṣṇaviṣā yathā // Ram_2,10.35 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688917 (0.0):
tvaṃ mayātmavināśāya bhavanaṃ svaṃ praveśitā / / avijñānān nṛpasutā vyālī tīkṣṇaviṣā yathā // Ram_2,10.35 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962491 (0.0):
tvaṃ mayātmavināśāya bhavanaṃ svaṃ praveśitā / / avijñānān nṛpasutā vyālī tīkṣṇaviṣā yathā // RamS_2,10.35 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28341234 (0.0):
2.010.035a tvaṃ mayātmavināśāya bhavanaṃ svaṃ praveśitā / 2.010.035c avijñānān nṛpasutā vyālī tīkṣṇaviṣā yathā
2.010.036a jīvaloko yadā sarvo rāmasyeha guṇastavam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046657 (0.0):
avijñānān nṛpasutā % vyālī tīkṣṇaviṣā yathā // Ram_2,10.35 // / jīvaloko yadā sarvo $ rāmasyeha guṇastavam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688926 (0.0):
avijñānān nṛpasutā vyālī tīkṣṇaviṣā yathā // Ram_2,10.35 // / jīvaloko yadā sarvo rāmasyeha guṇastavam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962501 (0.0):
avijñānān nṛpasutā vyālī tīkṣṇaviṣā yathā // RamS_2,10.35 // / jīvaloko yadā sarvo rāmasyeha guṇastavam /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28341242 (0.0):
2.010.035c avijñānān nṛpasutā vyālī tīkṣṇaviṣā yathā / 2.010.036a jīvaloko yadā sarvo rāmasyeha guṇastavam
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17124434 (0.061):
jīvaloke dvijaśreṣṭhās Ram_3,41.42c / jīvaloko yadā sarvo Ram_2,10.36a
2.010.036c aparādhaṃ kam uddiśya tyakṣyāmīṣṭam ahaṃ sutam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046664 (0.0):
jīvaloko yadā sarvo $ rāmasyeha guṇastavam & / aparādhaṃ kam uddiśya % tyakṣyāmīṣṭam ahaṃ sutam // Ram_2,10.36 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688933 (0.0):
jīvaloko yadā sarvo rāmasyeha guṇastavam / / aparādhaṃ kam uddiśya tyakṣyāmīṣṭam ahaṃ sutam // Ram_2,10.36 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962508 (0.0):
jīvaloko yadā sarvo rāmasyeha guṇastavam / / aparādhaṃ kam uddiśya tyakṣyāmīṣṭam ahaṃ sutam // RamS_2,10.36 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28341248 (0.0):
2.010.036a jīvaloko yadā sarvo rāmasyeha guṇastavam / 2.010.036c aparādhaṃ kam uddiśya tyakṣyāmīṣṭam ahaṃ sutam
2.010.037a kausalyāṃ vā sumitrāṃ vā tyajeyam api vā śriyam / 2.010.037c jīvitaṃ vātmano rāmaṃ na tv eva pitṛvatsalam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046675 (0.0):
aparādhaṃ kam uddiśya % tyakṣyāmīṣṭam ahaṃ sutam // Ram_2,10.36 // / kausalyāṃ vā sumitrāṃ vā $ tyajeyam api vā śriyam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688944 (0.0):
aparādhaṃ kam uddiśya tyakṣyāmīṣṭam ahaṃ sutam // Ram_2,10.36 // / kausalyāṃ vā sumitrāṃ vā tyajeyam api vā śriyam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962518 (0.0):
aparādhaṃ kam uddiśya tyakṣyāmīṣṭam ahaṃ sutam // RamS_2,10.36 // / kausalyāṃ vā sumitrāṃ vā tyajeyam api vā śriyam /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28341259 (0.0):
2.010.036c aparādhaṃ kam uddiśya tyakṣyāmīṣṭam ahaṃ sutam / 2.010.037a kausalyāṃ vā sumitrāṃ vā tyajeyam api vā śriyam
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17137959 (0.048):
na tv eva pitṛvatsalam Ram_2,10.37d / na tv evam avagacchanti Ram_2,109.26a
2.010.038a parā bhavati me prītir dṛṣṭvā tanayam agrajam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046682 (0.0):
jīvitaṃ vātmano rāmaṃ % na tv eva pitṛvatsalam // Ram_2,10.37 // / parā bhavati me prītir $ dṛṣṭvā tanayam agrajam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688951 (0.0):
jīvitaṃ vātmano rāmaṃ na tv eva pitṛvatsalam // Ram_2,10.37 // / parā bhavati me prītir dṛṣṭvā tanayam agrajam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962526 (0.0):
jīvitaṃ vātmano rāmaṃ na tv eva pitṛvatsalam // RamS_2,10.37 // / parā bhavati me prītir dṛṣṭvā tanayam agrajam /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28341265 (0.0):
2.010.037c jīvitaṃ vātmano rāmaṃ na tv eva pitṛvatsalam / 2.010.038a parā bhavati me prītir dṛṣṭvā tanayam agrajam
2.010.038c apaśyatas tu me rāmaṃ naṣṭā bhavati cetanā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046689 (0.0):
parā bhavati me prītir $ dṛṣṭvā tanayam agrajam & / apaśyatas tu me rāmaṃ % naṣṭā bhavati cetanā // Ram_2,10.38 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688958 (0.0):
parā bhavati me prītir dṛṣṭvā tanayam agrajam / / apaśyatas tu me rāmaṃ naṣṭā bhavati cetanā // Ram_2,10.38 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962533 (0.0):
parā bhavati me prītir dṛṣṭvā tanayam agrajam / / apaśyatas tu me rāmaṃ naṣṭā bhavati cetanā // RamS_2,10.38 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28341272 (0.0):
2.010.038a parā bhavati me prītir dṛṣṭvā tanayam agrajam / 2.010.038c apaśyatas tu me rāmaṃ naṣṭā bhavati cetanā
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17139301 (0.061):
naṣṭā ca mama cetanā Ram_2,12.16b / naṣṭā bhavati cetanā Ram_2,10.38d
2.010.039a tiṣṭhel loko vinā sūryaṃ sasyaṃ vā salilaṃ vinā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046696 (0.0):
apaśyatas tu me rāmaṃ % naṣṭā bhavati cetanā // Ram_2,10.38 // / tiṣṭhel loko vinā sūryaṃ $ sasyaṃ vā salilaṃ vinā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688965 (0.0):
apaśyatas tu me rāmaṃ naṣṭā bhavati cetanā // Ram_2,10.38 // / tiṣṭhel loko vinā sūryaṃ sasyaṃ vā salilaṃ vinā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962540 (0.0):
apaśyatas tu me rāmaṃ naṣṭā bhavati cetanā // RamS_2,10.38 // / tiṣṭhel loko vinā sūryaṃ sasyaṃ vā salilaṃ vinā /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28341278 (0.0):
2.010.038c apaśyatas tu me rāmaṃ naṣṭā bhavati cetanā / 2.010.039a tiṣṭhel loko vinā sūryaṃ sasyaṃ vā salilaṃ vinā
2.010.039c na tu rāmaṃ vinā dehe tiṣṭhet tu mama jīvitam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046705 (0.0):
tiṣṭhel loko vinā sūryaṃ $ sasyaṃ vā salilaṃ vinā & / na tu rāmaṃ vinā dehe % tiṣṭhet tu mama jīvitam // Ram_2,10.39 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688974 (0.0):
tiṣṭhel loko vinā sūryaṃ sasyaṃ vā salilaṃ vinā / / na tu rāmaṃ vinā dehe tiṣṭhet tu mama jīvitam // Ram_2,10.39 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962547 (0.0):
tiṣṭhel loko vinā sūryaṃ sasyaṃ vā salilaṃ vinā / / na tu rāmaṃ vinā dehe tiṣṭhet tu mama jīvitam // RamS_2,10.39 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28341287 (0.0):
2.010.039a tiṣṭhel loko vinā sūryaṃ sasyaṃ vā salilaṃ vinā / 2.010.039c na tu rāmaṃ vinā dehe tiṣṭhet tu mama jīvitam
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17137742 (0.059):
na tu rāmasya bhāryāṃ mām Ram_3,46.22c / na tu rāmaṃ vinā dehe Ram_2,10.39c
2.010.040a tad alaṃ tyajyatām eṣa niścayaḥ pāpaniścaye
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046713 (0.0):
na tu rāmaṃ vinā dehe % tiṣṭhet tu mama jīvitam // Ram_2,10.39 // / tad alaṃ tyajyatām eṣa $ niścayaḥ pāpaniścaye &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688982 (0.0):
na tu rāmaṃ vinā dehe tiṣṭhet tu mama jīvitam // Ram_2,10.39 // / tad alaṃ tyajyatām eṣa niścayaḥ pāpaniścaye /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962557 (0.0):
na tu rāmaṃ vinā dehe tiṣṭhet tu mama jīvitam // RamS_2,10.39 // / tad alaṃ tyajyatām eṣa niścayaḥ pāpaniścaye /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28341294 (0.0):
2.010.039c na tu rāmaṃ vinā dehe tiṣṭhet tu mama jīvitam / 2.010.040a tad alaṃ tyajyatām eṣa niścayaḥ pāpaniścaye
2.010.040c api te caraṇau mūrdhnā spṛśāmy eṣa prasīda me
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046718 (0.0):
tad alaṃ tyajyatām eṣa $ niścayaḥ pāpaniścaye & / api te caraṇau mūrdhnā % spṛśāmy eṣa prasīda me // Ram_2,10.40 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688987 (0.0):
tad alaṃ tyajyatām eṣa niścayaḥ pāpaniścaye / / api te caraṇau mūrdhnā spṛśāmy eṣa prasīda me // Ram_2,10.40 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962561 (0.0):
tad alaṃ tyajyatām eṣa niścayaḥ pāpaniścaye / / api te caraṇau mūrdhnā spṛśāmy eṣa prasīda me // RamS_2,10.40 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28341299 (0.0):
2.010.040a tad alaṃ tyajyatām eṣa niścayaḥ pāpaniścaye / 2.010.040c api te caraṇau mūrdhnā spṛśāmy eṣa prasīda me
2.010.041a sa bhūmipālo vilapann anāthavat; striyā gṛhīto dṛhaye
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28341307 (0.0):
2.010.040c api te caraṇau mūrdhnā spṛśāmy eṣa prasīda me / 2.010.041a sa bhūmipālo vilapann anāthavat; striyā gṛhīto dṛhaye
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046720 (0.034):
api te caraṇau mūrdhnā % spṛśāmy eṣa prasīda me // Ram_2,10.40 // / sa bhūmipālo vilapann anāthavat $ striyā gṛhīto hṛdaye 'timātrayā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688989 (0.034):
api te caraṇau mūrdhnā spṛśāmy eṣa prasīda me // Ram_2,10.40 // / sa bhūmipālo vilapann anāthavat striyā gṛhīto hṛdaye 'timātrayā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962564 (0.054):
api te caraṇau mūrdhnā spṛśāmy eṣa prasīda me // RamS_2,10.40 // / sa bhūmipālo vilapann anāthavat striyā gṛhīto hṛdaye 'timātrayā /
'timātratā / 2.010.041c papāta devyāś caraṇau prasāritāv; ubhāv asaṃspṛśya yathāturas
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28341316 (0.0):
2.010.041a sa bhūmipālo vilapann anāthavat; striyā gṛhīto dṛhaye / 'timātratā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046732 (0.057):
papāta devyāś caraṇau prasāritāv % ubhāv asaṃspṛśya yathāturas tathā //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7689001 (0.057):
papāta devyāś caraṇau prasāritāv ubhāv asaṃspṛśya yathāturas tathā //
2.011.001a atadarhaṃ mahārājaṃ śayānam atathocitam / 2.011.001c yayātim iva puṇyānte devalokāt paricyutam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046748 (0.0):
Ram_2,10.41 // / atadarhaṃ mahārājaṃ $ śayānam atathocitam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7689017 (0.0):
Ram_2,10.41 // / atadarhaṃ mahārājaṃ śayānam atathocitam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962593 (0.0):
Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 11 / atadarhaṃ mahārājaṃ śayānam atathocitam /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28341326 (0.0):
2.010.041c papāta devyāś caraṇau prasāritāv; ubhāv asaṃspṛśya yathāturas / 2.011.001a atadarhaṃ mahārājaṃ śayānam atathocitam
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25476062 (1.192):
4.017.009a taṃ tathā patitaṃ saṃkhye gatārciṣam ivānalam / 4.017.009c yayātim iva puṇyānte devalokāt paricyutam
2.011.002a anartharūpā siddhārthā abhītā bhayadarśinī
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046754 (0.0):
yayātim iva puṇyānte % devalokāt paricyutam // Ram_2,11.1 // / anartharūpā siddhārthā $ abhītā bhayadarśinī &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7689023 (0.0):
yayātim iva puṇyānte devalokāt paricyutam // Ram_2,11.1 // / anartharūpā siddhārthā abhītā bhayadarśinī /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962601 (0.0):
yayātim iva puṇyānte devalokāt paricyutam // RamS_2,11.1 // / anartharūpā siddhārthā abhītā bhayadarśinī /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28341333 (0.0):
2.011.001c yayātim iva puṇyānte devalokāt paricyutam / 2.011.002a anartharūpā siddhārthā abhītā bhayadarśinī
2.011.002c punar ākārayām āsa tam eva varam aṅganā / 2.011.003a tvaṃ katthase mahārāja satyavādī dṛḍhavrataḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046768 (0.0):
tvaṃ katthase mahārāja $ satyavādī dṛḍhavrataḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7689037 (0.0):
tvaṃ katthase mahārāja satyavādī dṛḍhavrataḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962615 (0.0):
tvaṃ katthase mahārāja satyavādī dṛḍhavrataḥ / / mama cemaṃ varaṃ kasmād vidhārayitum icchasi // RamS_2,11.3 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28341338 (0.0):
2.011.002a anartharūpā siddhārthā abhītā bhayadarśinī / 2.011.002c punar ākārayām āsa tam eva varam aṅganā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28341346 (0.0):
2.011.002c punar ākārayām āsa tam eva varam aṅganā / 2.011.003a tvaṃ katthase mahārāja satyavādī dṛḍhavrataḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17177442 (0.032):
satyavādī dṛḍhavrataḥ Ram_2,11.3b / satyavādī maheṣvāso Ram_2,2.29a
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11786544 (0.042):
śiṣyo vinītastantrajñaḥ satyavādī dṛḍhavrataḥ // Ras_2.8 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3858751 (0.049):
akopanaśca satyaśca $ satyavādī dṛḍhavrataḥ & / ātmopamaśca bhūteṣu % sa tīrthaphalamaśnute // MatsP_112.11 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8898257 (0.049):
akopanaśca satyaśca satyavādī dṛḍhavrataḥ / / ātmopamaśca bhūteṣu sa tīrthaphalamaśnute // MatsP_