View original HTML file with complete header information
Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 1 / kasyacit tv atha kālasya rājā daśarathaḥ sutam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042303 (0.0):
kasyacit tv atha kālasya $ rājā daśarathaḥ sutam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684570 (0.0):
kasyacit tv atha kālasya rājā daśarathaḥ sutam /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260068 (0.0):
Vālmīki: Rāmāyaṇa, 2. Ayodhyākāṇḍa / 2.001.001a kasya cit tv atha kālasya rājā daśarathaḥ sutam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10968905 (0.063):
Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 28 / tato 'bravīn mahātejā rāmo lakṣmaṇam agrataḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4452924 (0.063):
kasyacit tv atha kālasya sa rājā janamejayaḥ /
Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 1 / kasyacit tv atha kālasya rājā daśarathaḥ sutam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042303 (0.0):
kasyacit tv atha kālasya $ rājā daśarathaḥ sutam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684570 (0.0):
kasyacit tv atha kālasya rājā daśarathaḥ sutam /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260068 (0.0):
Vālmīki: Rāmāyaṇa, 2. Ayodhyākāṇḍa / 2.001.001a kasya cit tv atha kālasya rājā daśarathaḥ sutam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10968905 (0.063):
Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 28 / tato 'bravīn mahātejā rāmo lakṣmaṇam agrataḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4452924 (0.063):
kasyacit tv atha kālasya sa rājā janamejayaḥ /
bharataṃ kekayīputram abravīd raghunandanaḥ // RamS_2,1.1 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042308 (0.0):
kasyacit tv atha kālasya $ rājā daśarathaḥ sutam & / bharataṃ kekayīputram % abravīd raghunandanaḥ // Ram_2,1.1 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684575 (0.0):
kasyacit tv atha kālasya rājā daśarathaḥ sutam / / bharataṃ kekayīputram abravīd raghunandanaḥ // Ram_2,1.1 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260072 (0.0):
2.001.001a kasya cit tv atha kālasya rājā daśarathaḥ sutam / 2.001.001c bharataṃ kekayīputram abravīd raghunandanaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17152091 (0.036):
bharatasyopayāyinaḥ Ram_2,90.1b / bharataṃ kekayīputram Ram_2,1.1c
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10997219 (0.058):
na tan manasi kartavyaṃ vartitavyaṃ ca mātṛvat // RamS_2,104.19 // / evaṃ bruvāṇaṃ bharataḥ kausalyāsutam abravīt /
ayaṃ kekayarājasya putro vasati putraka / / tvāṃ netum āgato vīra yudhājin mātulas tava // RamS_2,1.2 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042321 (0.0):
bharataṃ kekayīputram % abravīd raghunandanaḥ // Ram_2,1.1 // / ayaṃ kekayarājasya $ putro vasati putraka &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684588 (0.0):
bharataṃ kekayīputram abravīd raghunandanaḥ // Ram_2,1.1 // / ayaṃ kekayarājasya putro vasati putraka /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260085 (0.0):
2.001.001c bharataṃ kekayīputram abravīd raghunandanaḥ / 2.001.002a ayaṃ kekayarājasya putro vasati putraka
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17161485 (0.050):
yudhājit prāpya bharataṃ Ram_2,1.5a / yudhājin mātulaś ca me Ram_2,66.8d / yudhājin mātulas tava Ram_2,1.2d
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17145724 (0.064):
putro rājādhirājasya Ram_2,63.2c / putro vasati putraka Ram_2,1.2b
śrutvā daśarathasyaitad bharataḥ kekayīsutaḥ / / gamanāyābhicakrāma śatrughnasahitas tadā // RamS_2,1.3 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042331 (0.0):
tvāṃ netum āgato vīra % yudhājin mātulas tava // Ram_2,1.2 // / śrutvā daśarathasyaitad $ bharataḥ kekayīsutaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684598 (0.0):
tvāṃ netum āgato vīra yudhājin mātulas tava // Ram_2,1.2 // / śrutvā daśarathasyaitad bharataḥ kekayīsutaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260094 (0.0):
2.001.002c tvāṃ netum āgato vīra yudhājin mātulas tava / 2.001.003a śrutvā daśarathasyaitad bharataḥ kekayīsutaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17152207 (0.045):
bharataḥ kuśalaṃ vācyo Ram_2,52.15a / bharataḥ kekayīsutaḥ Ram_2,1.3b
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10992065 (0.056):
abhyadhāvata dharmātmā bharataḥ kaikayīsutaḥ // RamS_2,93.28 // / dṛṣṭvā ca vilalāpārto bāṣpasaṃdigdhayā girā /
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17152081 (0.058):
bharatasyeva tasya ca Ram_2,93.3d / bharatasyopayāyinaḥ Ram_2,90.1b / bharataṃ kekayīputram Ram_2,1.1c
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17173801 (0.060):
śatrughnasahitas tadā Ram_2,69.4b / śatrughnasahito yayau Ram_2,1.4d
āpṛcchya pitaraṃ śūro rāmaṃ cākliṣṭakāriṇam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042338 (1.192):
gamanāyābhicakrāma % śatrughnasahitas tadā // Ram_2,1.3 // / āpṛcchya pitaraṃ śūro $ rāmaṃ cākliṣṭakāriṇam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684605 (1.192):
gamanāyābhicakrāma śatrughnasahitas tadā // Ram_2,1.3 // / āpṛcchya pitaraṃ śūro rāmaṃ cākliṣṭakāriṇam /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260100 (1.192):
2.001.003c gamanāyābhicakrāma śatrughnasahitas tadā / 2.001.004a āpṛcchya pitaraṃ śūro rāmaṃ cākliṣṭakāriṇam
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17109068 (0.049):
āpṛcche 'haṃ mahārājaṃ Ram_2,64.11c / āpṛcchya pitaraṃ śūro Ram_2,1.4a
mātḥṃś cāpi naraśreṣṭhaḥ śatrughnasahito yayau // RamS_2,1.4 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042346 (0.005):
āpṛcchya pitaraṃ śūro $ rāmaṃ cākliṣṭakāriṇam & / mātṝṃś cāpi naraśreṣṭhaḥ % śatrughnasahito yayau // Ram_2,1.4 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684613 (0.005):
āpṛcchya pitaraṃ śūro rāmaṃ cākliṣṭakāriṇam / / mātṝṃś cāpi naraśreṣṭhaḥ śatrughnasahito yayau // Ram_2,1.4 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260108 (0.018):
2.001.004a āpṛcchya pitaraṃ śūro rāmaṃ cākliṣṭakāriṇam / 2.001.004c mātṝṃś cāpi naraśreṣṭhaḥ śatrughnasahito yayau
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17173809 (0.055):
śatrughnasahitas tadā Ram_2,69.4b / śatrughnasahito yayau Ram_2,1.4d
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10982102 (0.056):
ratham āruhya bharataḥ śatrughnasahito yayau // RamS_2,64.22 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3066100 (0.062):
ratham āruhya bharataḥ % śatrughnasahito yayau // Ram_2,64.22 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7708367 (0.062):
ratham āruhya bharataḥ śatrughnasahito yayau // Ram_2,64.22 //
yudhājit prāpya bharataṃ saśatrughnaṃ praharṣitaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042350 (0.0):
mātṝṃś cāpi naraśreṣṭhaḥ % śatrughnasahito yayau // Ram_2,1.4 // / yudhājit prāpya bharataṃ $ saśatrughnaṃ praharṣitaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684617 (0.0):
mātṝṃś cāpi naraśreṣṭhaḥ śatrughnasahito yayau // Ram_2,1.4 // / yudhājit prāpya bharataṃ saśatrughnaṃ praharṣitaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260111 (0.0):
2.001.004c mātṝṃś cāpi naraśreṣṭhaḥ śatrughnasahito yayau / 2.001.005a yudhājit prāpya bharataṃ saśatrughnaṃ praharṣitaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17161474 (0.029):
yuddhe śastrasamākule Ram_2,69.20b / yudhājit prāpya bharataṃ Ram_2,1.5a / yudhājin mātulaś ca me Ram_2,66.8d
svapuraṃ prāviśad vīraḥ pitā tasya tutoṣa ha // RamS_2,1.5 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042358 (0.0):
yudhājit prāpya bharataṃ $ saśatrughnaṃ praharṣitaḥ & / svapuraṃ prāviśad vīraḥ % pitā tasya tutoṣa ha // Ram_2,1.5 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684625 (0.0):
yudhājit prāpya bharataṃ saśatrughnaṃ praharṣitaḥ / / svapuraṃ prāviśad vīraḥ pitā tasya tutoṣa ha // Ram_2,1.5 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260118 (0.0):
2.001.005a yudhājit prāpya bharataṃ saśatrughnaṃ praharṣitaḥ / 2.001.005c svapuraṃ prāviśad vīraḥ pitā tasya tutoṣa ha
sa tatra nyavasad bhrātrā saha satkārasatkṛtaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042365 (0.0):
svapuraṃ prāviśad vīraḥ % pitā tasya tutoṣa ha // Ram_2,1.5 // / sa tatra nyavasad bhrātrā $ saha satkārasatkṛtaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684632 (0.0):
svapuraṃ prāviśad vīraḥ pitā tasya tutoṣa ha // Ram_2,1.5 // / sa tatra nyavasad bhrātrā saha satkārasatkṛtaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260125 (0.0):
2.001.005c svapuraṃ prāviśad vīraḥ pitā tasya tutoṣa ha / 2.001.006a sa tatra nyavasad bhrātrā saha satkārasatkṛtaḥ
mātulenāśvapatinā putrasnehena lālitaḥ // RamS_2,1.6 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042370 (0.0):
sa tatra nyavasad bhrātrā $ saha satkārasatkṛtaḥ & / mātulenāśvapatinā % putrasnehena lālitaḥ // Ram_2,1.6 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684637 (0.0):
sa tatra nyavasad bhrātrā saha satkārasatkṛtaḥ / / mātulenāśvapatinā putrasnehena lālitaḥ // Ram_2,1.6 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260129 (0.0):
2.001.006a sa tatra nyavasad bhrātrā saha satkārasatkṛtaḥ / 2.001.006c mātulenāśvapatinā putrasnehena lālitaḥ
tatrāpi nivasantau tau tarpyamāṇau ca kāmataḥ / / bhrātarau smaratāṃ vīrau vṛddhaṃ daśarathaṃ nṛpam // RamS_2,1.7 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042380 (0.0):
mātulenāśvapatinā % putrasnehena lālitaḥ // Ram_2,1.6 // / tatrāpi nivasantau tau $ tarpyamāṇau ca kāmataḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684647 (0.0):
mātulenāśvapatinā putrasnehena lālitaḥ // Ram_2,1.6 // / tatrāpi nivasantau tau tarpyamāṇau ca kāmataḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260138 (0.0):
2.001.006c mātulenāśvapatinā putrasnehena lālitaḥ / 2.001.007a tatrāpi nivasantau tau tarpyamāṇau ca kāmataḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17172477 (0.031):
vṛddhas tvam asi pārthiva Ram_2,2.15b / vṛddhaṃ daśarathaṃ nṛpam Ram_2,1.7d
rājāpi tau mahātejāḥ sasmāra proṣitau sutau /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042386 (0.0):
bhrātarau smaratāṃ vīrau % vṛddhaṃ daśarathaṃ nṛpam // Ram_2,1.7 // / rājāpi tau mahātejāḥ $ sasmāra proṣitau sutau &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684653 (0.0):
bhrātarau smaratāṃ vīrau vṛddhaṃ daśarathaṃ nṛpam // Ram_2,1.7 // / rājāpi tau mahātejāḥ sasmāra proṣitau sutau /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260144 (0.0):
2.001.007c bhrātarau smaratāṃ vīrau vṛddhaṃ daśarathaṃ nṛpam / 2.001.008a rājāpi tau mahātejāḥ sasmāra proṣitau sutau
ubhau bharataśatrughnau mahendravaruṇopamau // RamS_2,1.8 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042393 (0.0):
rājāpi tau mahātejāḥ $ sasmāra proṣitau sutau & / ubhau bharataśatrughnau % mahendravaruṇopamau // Ram_2,1.8 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684660 (0.0):
rājāpi tau mahātejāḥ sasmāra proṣitau sutau / / ubhau bharataśatrughnau mahendravaruṇopamau // Ram_2,1.8 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260150 (0.0):
2.001.008a rājāpi tau mahātejāḥ sasmāra proṣitau sutau / 2.001.008c ubhau bharataśatrughnau mahendravaruṇopamau
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17156454 (0.032):
mahendravaruṇopamaḥ Ram_3,48.4b / mahendravaruṇopamau Ram_2,1.8d
sarva eva tu tasyeṣṭāś catvāraḥ puruṣarṣabhāḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042401 (0.0):
ubhau bharataśatrughnau % mahendravaruṇopamau // Ram_2,1.8 // / sarva eva tu tasyeṣṭāś $ catvāraḥ puruṣarṣabhāḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684668 (0.0):
ubhau bharataśatrughnau mahendravaruṇopamau // Ram_2,1.8 // / sarva eva tu tasyeṣṭāś catvāraḥ puruṣarṣabhāḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260158 (0.0):
2.001.009a sarva eva tu tasyeṣṭāś catvāraḥ puruṣarṣabhāḥ
svaśarīrād vinirvṛttāś catvāra iva bāhavaḥ // RamS_2,1.9 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042405 (0.0):
sarva eva tu tasyeṣṭāś $ catvāraḥ puruṣarṣabhāḥ & / svaśarīrād vinirvṛttāś % catvāra iva bāhavaḥ // Ram_2,1.9 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684672 (0.0):
sarva eva tu tasyeṣṭāś catvāraḥ puruṣarṣabhāḥ / / svaśarīrād vinirvṛttāś catvāra iva bāhavaḥ // Ram_2,1.9 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260162 (0.0):
2.001.009a sarva eva tu tasyeṣṭāś catvāraḥ puruṣarṣabhāḥ / 2.001.009c svaśarīrād vinirvṛttāś catvāra iva bāhavaḥ
teṣām api mahātejā rāmo ratikaraḥ pituḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042412 (0.0):
svaśarīrād vinirvṛttāś % catvāra iva bāhavaḥ // Ram_2,1.9 // / teṣām api mahātejā $ rāmo ratikaraḥ pituḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684679 (0.0):
svaśarīrād vinirvṛttāś catvāra iva bāhavaḥ // Ram_2,1.9 // / teṣām api mahātejā rāmo ratikaraḥ pituḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260168 (0.0):
2.001.010a teṣām api mahātejā rāmo ratikaraḥ pituḥ
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26671110 (0.043):
1.017.013a teṣāṃ ketur iva jyeṣṭho rāmo ratikaraḥ pituḥ / 1.017.013c babhūva bhūyo bhūtānāṃ svayambhūr iva saṃmataḥ
svayambhūr iva bhūtānāṃ babhūva guṇavattaraḥ // RamS_2,1.10 // / gate ca bharate rāmo lakṣmaṇaś ca mahābalaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042423 (0.0):
teṣām api mahātejā $ rāmo ratikaraḥ pituḥ & / svayambhūr iva bhūtānāṃ % babhūva guṇavattaraḥ // Ram_2,1.10 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684690 (0.0):
teṣām api mahātejā rāmo ratikaraḥ pituḥ / / svayambhūr iva bhūtānāṃ babhūva guṇavattaraḥ // Ram_2,1.10 //
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26671111 (0.0):
1.017.013a teṣāṃ ketur iva jyeṣṭho rāmo ratikaraḥ pituḥ / 1.017.013c babhūva bhūyo bhūtānāṃ svayambhūr iva saṃmataḥ
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260178 (0.0):
2.001.010a teṣām api mahātejā rāmo ratikaraḥ pituḥ / 2.001.010c svayambhūr iva bhūtānāṃ babhūva guṇavattaraḥ
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26688109 (0.051):
1.076.013c svayambhūr iva bhūtānāṃ babhūva guṇavattaraḥ / 1.076.014a rāmas tu sītayā sārdhaṃ vijahāra bahūn ṛtūn
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17164954 (0.055):
rāmas tu parisāntvyātha Ram_2,91.1c / rāmas tu bharate pāpaṃ Ram_2,8.21c
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17120580 (0.055):
gatiṃ mṛgayamāṇānāṃ Ram_3,9.12c / gate ca bharate rāmo Ram_2,1.11a
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3048857 (0.060):
kaikeyyāś cāpy anāryāyā % niṣpapāta mahādyutiḥ // Ram_2,16.54 // / sa rāmaḥ pitaraṃ kṛtvā $ kaikeyīṃ ca pradakṣiṇam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7691124 (0.060):
kaikeyyāś cāpy anāryāyā niṣpapāta mahādyutiḥ // Ram_2,16.54 // / sa rāmaḥ pitaraṃ kṛtvā kaikeyīṃ ca pradakṣiṇam /
pitaraṃ devasaṃkāśaṃ pūjayāmāsatus tadā // RamS_2,1.11 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042429 (0.0):
gate ca bharate rāmo $ lakṣmaṇaś ca mahābalaḥ & / pitaraṃ devasaṃkāśaṃ % pūjayāmāsatus tadā // Ram_2,1.11 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684696 (0.0):
gate ca bharate rāmo lakṣmaṇaś ca mahābalaḥ / / pitaraṃ devasaṃkāśaṃ pūjayāmāsatus tadā // Ram_2,1.11 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260183 (0.0):
2.001.011a gate ca bharate rāmo lakṣmaṇaś ca mahābalaḥ / 2.001.011c pitaraṃ devasaṃkāśaṃ pūjayām āsatus tadā
pitur ājñāṃ puraskṛtya paurakāryāṇi sarvaśaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042435 (0.0):
pitaraṃ devasaṃkāśaṃ % pūjayāmāsatus tadā // Ram_2,1.11 // / pitur ājñāṃ puraskṛtya $ paurakāryāṇi sarvaśaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684702 (0.0):
pitaraṃ devasaṃkāśaṃ pūjayāmāsatus tadā // Ram_2,1.11 // / pitur ājñāṃ puraskṛtya paurakāryāṇi sarvaśaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260190 (0.0):
2.001.011c pitaraṃ devasaṃkāśaṃ pūjayām āsatus tadā / 2.001.012a pitur ājñāṃ puraskṛtya paurakāryāṇi sarvaśaḥ
cakāra rāmo dharmātmā priyāṇi ca hitāni ca // RamS_2,1.12 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042442 (0.0):
pitur ājñāṃ puraskṛtya $ paurakāryāṇi sarvaśaḥ & / cakāra rāmo dharmātmā % priyāṇi ca hitāni ca // Ram_2,1.12 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684709 (0.0):
pitur ājñāṃ puraskṛtya paurakāryāṇi sarvaśaḥ / / cakāra rāmo dharmātmā priyāṇi ca hitāni ca // Ram_2,1.12 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260197 (0.0):
2.001.012a pitur ājñāṃ puraskṛtya paurakāryāṇi sarvaśaḥ / 2.001.012c cakāra rāmo dharmātmā priyāṇi ca hitāni ca
mātṛbhyo mātṛkāryāṇi kṛtvā paramayantritaḥ / / gurūṇāṃ gurukāryāṇi kāle kāle 'nvavaikṣata // RamS_2,1.13 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042454 (0.0):
cakāra rāmo dharmātmā % priyāṇi ca hitāni ca // Ram_2,1.12 // / mātṛbhyo mātṛkāryāṇi $ kṛtvā paramayantritaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684721 (0.0):
cakāra rāmo dharmātmā priyāṇi ca hitāni ca // Ram_2,1.12 // / mātṛbhyo mātṛkāryāṇi kṛtvā paramayantritaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260207 (0.0):
2.001.012c cakāra rāmo dharmātmā priyāṇi ca hitāni ca / 2.001.013a mātṛbhyo mātṛkāryāṇi kṛtvā paramayantritaḥ
evaṃ daśarathaḥ prīto brāhmaṇā naigamās tathā / / rāmasya śīlavṛttena sarve viṣayavāsinaḥ // RamS_2,1.14 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042464 (0.0):
gurūṇāṃ gurukāryāṇi % kāle kāle 'nvavaikṣata // Ram_2,1.13 // / evaṃ daśarathaḥ prīto $ brāhmaṇā naigamās tathā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684731 (0.0):
gurūṇāṃ gurukāryāṇi kāle kāle 'nvavaikṣata // Ram_2,1.13 // / evaṃ daśarathaḥ prīto brāhmaṇā naigamās tathā /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260215 (0.0):
2.001.013c gurūṇāṃ gurukāryāṇi kāle kāle 'nvavaikṣata / 2.001.014a evaṃ daśarathaḥ prīto brāhmaṇā naigamās tathā
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17180278 (0.053):
sarve rāvaṇa rākṣasāḥ Ram_3,46.21b / sarve viṣayavāsinaḥ Ram_2,1.14d / sarve viṣayavāsinaḥ Ram_2,94.41d
sa hi nityaṃ praśāntātmā mṛdupūrvaṃ ca bhāṣate /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042472 (0.0):
rāmasya śīlavṛttena % sarve viṣayavāsinaḥ // Ram_2,1.14 // / sa hi nityaṃ praśāntātmā $ mṛdupūrvaṃ ca bhāṣate &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684739 (0.0):
rāmasya śīlavṛttena sarve viṣayavāsinaḥ // Ram_2,1.14 // / sa hi nityaṃ praśāntātmā mṛdupūrvaṃ ca bhāṣate /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260224 (0.0):
2.001.015a sa hi nityaṃ praśāntātmā mṛdupūrvaṃ ca bhāṣate
ucyamāno 'pi paruṣaṃ nottaraṃ pratipadyate // RamS_2,1.15 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042478 (0.0):
sa hi nityaṃ praśāntātmā $ mṛdupūrvaṃ ca bhāṣate & / ucyamāno 'pi paruṣaṃ % nottaraṃ pratipadyate // Ram_2,1.15 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684745 (0.0):
sa hi nityaṃ praśāntātmā mṛdupūrvaṃ ca bhāṣate / / ucyamāno 'pi paruṣaṃ nottaraṃ pratipadyate // Ram_2,1.15 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260227 (0.0):
2.001.015a sa hi nityaṃ praśāntātmā mṛdupūrvaṃ ca bhāṣate / 2.001.015c ucyamāno 'pi paruṣaṃ nottaraṃ pratipadyate
kathaṃcid upakāreṇa kṛtenaikena tuṣyati / / na smaraty apakārāṇāṃ śatam apy ātmavattayā // RamS_2,1.16 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042482 (0.0):
ucyamāno 'pi paruṣaṃ % nottaraṃ pratipadyate // Ram_2,1.15 // / kathaṃcid upakāreṇa $ kṛtenaikena tuṣyati &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042489 (0.0):
kathaṃcid upakāreṇa $ kṛtenaikena tuṣyati & / na smaraty apakārāṇāṃ % śatam apy ātmavattayā // Ram_2,1.16 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684749 (0.0):
ucyamāno 'pi paruṣaṃ nottaraṃ pratipadyate // Ram_2,1.15 // / kathaṃcid upakāreṇa kṛtenaikena tuṣyati /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684756 (0.0):
kathaṃcid upakāreṇa kṛtenaikena tuṣyati / / na smaraty apakārāṇāṃ śatam apy ātmavattayā // Ram_2,1.16 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260240 (0.0):
2.001.016a kathaṃ cid upakāreṇa kṛtenaikena tuṣyati
śīlavṛddhair jñānavṛddhair vayovṛddhaiś ca sajjanaiḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042497 (0.0):
na smaraty apakārāṇāṃ % śatam apy ātmavattayā // Ram_2,1.16 // / śīlavṛddhair jñānavṛddhair $ vayovṛddhaiś ca sajjanaiḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684764 (0.0):
na smaraty apakārāṇāṃ śatam apy ātmavattayā // Ram_2,1.16 // / śīlavṛddhair jñānavṛddhair vayovṛddhaiś ca sajjanaiḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260248 (0.0):
2.001.016c na smaraty apakārāṇāṃ śatam apy ātmavattayā / 2.001.017a śīlavṛddhair jñānavṛddhair vayovṛddhaiś ca sajjanaiḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17175008 (0.047):
śīlavṛttavatāṃ vara Ram_2,105.16b / śīlavṛddhair jñānavṛddhair Ram_2,1.17a
kathayann āsta vai nityam astrayogyāntareṣv api // RamS_2,1.17 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042504 (0.0):
śīlavṛddhair jñānavṛddhair $ vayovṛddhaiś ca sajjanaiḥ & / kathayann āsta vai nityam % astrayogyāntareṣv api // Ram_2,1.17 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684771 (0.0):
śīlavṛddhair jñānavṛddhair vayovṛddhaiś ca sajjanaiḥ / / kathayann āsta vai nityam astrayogyāntareṣv api // Ram_2,1.17 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260254 (0.0):
2.001.017a śīlavṛddhair jñānavṛddhair vayovṛddhaiś ca sajjanaiḥ / 2.001.017c kathayann āsta vai nityam astrayogyāntareṣv api
kalyāṇābhijanaḥ sādhur adīnaḥ satyavāg ṛjuḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042512 (0.0):
kathayann āsta vai nityam % astrayogyāntareṣv api // Ram_2,1.17 // / kalyāṇābhijanaḥ sādhur $ adīnaḥ satyavāg ṛjuḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684779 (0.0):
kathayann āsta vai nityam astrayogyāntareṣv api // Ram_2,1.17 // / kalyāṇābhijanaḥ sādhur adīnaḥ satyavāg ṛjuḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260262 (0.0):
2.001.017c kathayann āsta vai nityam astrayogyāntareṣv api / 2.001.018a kalyāṇābhijanaḥ sādhur adīnaḥ satyavāg ṛjuḥ
vṛddhair abhivinītaś ca dvijair dharmārthadarśibhiḥ // RamS_2,1.18 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042519 (0.0):
kalyāṇābhijanaḥ sādhur $ adīnaḥ satyavāg ṛjuḥ & / vṛddhair abhivinītaś ca % dvijair dharmārthadarśibhiḥ // Ram_2,1.18 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684786 (0.0):
kalyāṇābhijanaḥ sādhur adīnaḥ satyavāg ṛjuḥ / / vṛddhair abhivinītaś ca dvijair dharmārthadarśibhiḥ // Ram_2,1.18 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260267 (0.0):
2.001.018a kalyāṇābhijanaḥ sādhur adīnaḥ satyavāg ṛjuḥ / 2.001.018c vṛddhair abhivinītaś ca dvijair dharmārthadarśibhiḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17136013 (0.030):
dvijebhyo bālavṛddhebhyaḥ Ram_2,29.21c / dvijair dharmārthadarśibhiḥ Ram_2,1.18d
dharmārthakāmatattvajñaḥ smṛtimān pratibhāvanān /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042526 (0.0):
vṛddhair abhivinītaś ca % dvijair dharmārthadarśibhiḥ // Ram_2,1.18 // / dharmārthakāmatattvajñaḥ $ smṛtimān pratibhāvanān &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684793 (0.0):
vṛddhair abhivinītaś ca dvijair dharmārthadarśibhiḥ // Ram_2,1.18 // / dharmārthakāmatattvajñaḥ smṛtimān pratibhāvanān /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260275 (0.0):
2.001.018c vṛddhair abhivinītaś ca dvijair dharmārthadarśibhiḥ / 2.001.019a dharmārthakāmatattvajñaḥ smṛtimān pratibhāvanān
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17136642 (0.012):
dharmābhijanavāñ śuciḥ Ram_2,66.15b / dharmārthakāmatattvajñaḥ Ram_2,1.19a
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13477892 (0.039):
dharmārtha-kāma-tattvajño naikānta-karuṇo bhavet |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19642327 (0.040):
01,094.035b*0971_01 sarvaśāstrārthatattvajñaḥ smṛtimān pratibhānavān
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26665376 (0.040):
1.001.014a sarvaśāstrārthatattvajño smṛtimān pratibhānavān
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25476605 (0.062):
4.018.007a tāṃ pālayati dharmātmā bharataḥ satyavāg ṛjuḥ / 4.018.007c dharmakāmārthatattvajño nigrahānugrahe rataḥ
laukike samayācare kṛtakalpo viśāradaḥ // RamS_2,1.19 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042532 (0.0):
dharmārthakāmatattvajñaḥ $ smṛtimān pratibhāvanān & / laukike samayācare % kṛtakalpo viśāradaḥ // Ram_2,1.19 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684799 (0.0):
dharmārthakāmatattvajñaḥ smṛtimān pratibhāvanān / / laukike samayācare kṛtakalpo viśāradaḥ // Ram_2,1.19 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260280 (0.0):
2.001.019a dharmārthakāmatattvajñaḥ smṛtimān pratibhāvanān / 2.001.019c laukike samayācare kṛtakalpo viśāradaḥ
śāstrajñaś ca kṛtajñaś ca puruṣāntarakovidaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042538 (0.0):
laukike samayācare % kṛtakalpo viśāradaḥ // Ram_2,1.19 // / śāstrajñaś ca kṛtajñaś ca $ puruṣāntarakovidaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684805 (0.0):
laukike samayācare kṛtakalpo viśāradaḥ // Ram_2,1.19 // / śāstrajñaś ca kṛtajñaś ca puruṣāntarakovidaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260286 (0.0):
2.001.019c laukike samayācare kṛtakalpo viśāradaḥ / 2.001.020a śāstrajñaś ca kṛtajñaś ca puruṣāntarakovidaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17174619 (0.053):
śāsanād bharato mama Ram_2,62.6d / śāstrajñaś ca kṛtajñaś ca Ram_2,1.20a / śāstradṛṣṭaḥ sanātanaḥ Ram_2,55.17b
yaḥ pragrahānugrahayor yathānyāyaṃ vicakṣaṇaḥ // RamS_2,1.20 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042544 (0.0):
śāstrajñaś ca kṛtajñaś ca $ puruṣāntarakovidaḥ & / yaḥ pragrahānugrahayor % yathānyāyaṃ vicakṣaṇaḥ // Ram_2,1.20 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684811 (0.0):
śāstrajñaś ca kṛtajñaś ca puruṣāntarakovidaḥ / / yaḥ pragrahānugrahayor yathānyāyaṃ vicakṣaṇaḥ // Ram_2,1.20 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260291 (0.0):
2.001.020a śāstrajñaś ca kṛtajñaś ca puruṣāntarakovidaḥ / 2.001.020c yaḥ pragrahānugrahayor yathānyāyaṃ vicakṣaṇaḥ
āyakarmaṇy upāyajñaḥ saṃdṛṣṭavyayakarmavit /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042552 (0.0):
yaḥ pragrahānugrahayor % yathānyāyaṃ vicakṣaṇaḥ // Ram_2,1.20 // / āyakarmaṇy upāyajñaḥ $ saṃdṛṣṭavyayakarmavit &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684819 (0.0):
yaḥ pragrahānugrahayor yathānyāyaṃ vicakṣaṇaḥ // Ram_2,1.20 // / āyakarmaṇy upāyajñaḥ saṃdṛṣṭavyayakarmavit /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260299 (0.0):
2.001.020c yaḥ pragrahānugrahayor yathānyāyaṃ vicakṣaṇaḥ / 2.001.021a āyakarmaṇy upāyajñaḥ saṃdṛṣṭavyayakarmavit
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17109156 (0.039):
āmrajambvasanair lodhraiḥ Ram_2,88.8a / āyakarmaṇy upāyajñaḥ Ram_2,1.21a
śraiṣṭhyaṃ śāstrasamūheṣu prāpto vyāmiśrakeṣv api // RamS_2,1.21 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042557 (0.0):
āyakarmaṇy upāyajñaḥ $ saṃdṛṣṭavyayakarmavit & / śraiṣṭhyaṃ śāstrasamūheṣu % prāpto vyāmiśrakeṣv api // Ram_2,1.21 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684824 (0.0):
āyakarmaṇy upāyajñaḥ saṃdṛṣṭavyayakarmavit / / śraiṣṭhyaṃ śāstrasamūheṣu prāpto vyāmiśrakeṣv api // Ram_2,1.21 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260302 (0.0):
2.001.021a āyakarmaṇy upāyajñaḥ saṃdṛṣṭavyayakarmavit / 2.001.021c śraiṣṭhyaṃ śāstrasamūheṣu prāpto vyāmiśrakeṣv api
arthadharmau ca saṃgṛhya sukhatantro na cālasaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042565 (0.0):
śraiṣṭhyaṃ śāstrasamūheṣu % prāpto vyāmiśrakeṣv api // Ram_2,1.21 // / arthadharmau ca saṃgṛhya $ sukhatantro na cālasaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684832 (0.0):
śraiṣṭhyaṃ śāstrasamūheṣu prāpto vyāmiśrakeṣv api // Ram_2,1.21 // / arthadharmau ca saṃgṛhya sukhatantro na cālasaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260311 (0.0):
2.001.021c śraiṣṭhyaṃ śāstrasamūheṣu prāpto vyāmiśrakeṣv api / 2.001.022a arthadharmau ca saṃgṛhya sukhatantro na cālasaḥ
vaihārikāṇāṃ śilpānāṃ vijñātārthavibhāgavit // RamS_2,1.22 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042572 (0.0):
arthadharmau ca saṃgṛhya $ sukhatantro na cālasaḥ & / vaihārikāṇāṃ śilpānāṃ % vijñātārthavibhāgavit // Ram_2,1.22 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684839 (0.0):
arthadharmau ca saṃgṛhya sukhatantro na cālasaḥ / / vaihārikāṇāṃ śilpānāṃ vijñātārthavibhāgavit // Ram_2,1.22 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260317 (0.0):
2.001.022a arthadharmau ca saṃgṛhya sukhatantro na cālasaḥ / 2.001.022c vaihārikāṇāṃ śilpānāṃ vijñātārthavibhāgavit
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17170479 (0.055):
vijñātas tapasā mayā Ram_3,12.16b / vijñātārthavibhāgavit Ram_2,1.22d
ārohe vinaye caiva yukto vāraṇavājinām / / dhanurvedavidāṃ śreṣṭho loke 'tirathasaṃmataḥ // RamS_2,1.23 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042584 (0.0):
vaihārikāṇāṃ śilpānāṃ % vijñātārthavibhāgavit // Ram_2,1.22 // / ārohe vinaye caiva $ yukto vāraṇavājinām &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684851 (0.0):
vaihārikāṇāṃ śilpānāṃ vijñātārthavibhāgavit // Ram_2,1.22 // / ārohe vinaye caiva yukto vāraṇavājinām /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260328 (0.0):
2.001.022c vaihārikāṇāṃ śilpānāṃ vijñātārthavibhāgavit / 2.001.023a ārohe vinaye caiva yukto vāraṇavājinām
abhiyātā prahartā ca senānayaviśāradaḥ / / apradhṛṣyaś ca saṃgrāme kruddhair api surāsuraiḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042594 (0.0):
dhanurvedavidāṃ śreṣṭho % loke 'tirathasaṃmataḥ // Ram_2,1.23 // / abhiyātā prahartā ca $ senānayaviśāradaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684861 (0.0):
dhanurvedavidāṃ śreṣṭho loke 'tirathasaṃmataḥ // Ram_2,1.23 // / abhiyātā prahartā ca senānayaviśāradaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260338 (0.0):
2.001.023c dhanurvedavidāṃ śreṣṭho loke 'tirathasaṃmataḥ / 2.001.024a abhiyātā prahartā ca senānayaviśāradaḥ
anasūyo jitakrodho na dṛpto na ca matsarī /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042602 (0.0):
apradhṛṣyaś ca saṃgrāme % kruddhair api surāsuraiḥ // Ram_2,1.24 // / anasūyo jitakrodho $ na dṛpto na ca matsarī &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684869 (0.0):
apradhṛṣyaś ca saṃgrāme kruddhair api surāsuraiḥ // Ram_2,1.24 // / anasūyo jitakrodho na dṛpto na ca matsarī /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260345 (0.0):
2.001.024c apradhṛṣyaś ca saṃgrāme kruddhair api surāsuraiḥ / 2.001.025a anasūyo jitakrodho na dṛpto na ca matsarī
na cāvamantā bhūtānāṃ na ca kālavaśānugaḥ // RamS_2,1.24 //*
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042610 (0.0):
anasūyo jitakrodho $ na dṛpto na ca matsarī & / na cāvamantā bhūtānāṃ % na ca kālavaśānugaḥ // Ram_2,1.25 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684877 (0.0):
anasūyo jitakrodho na dṛpto na ca matsarī / / na cāvamantā bhūtānāṃ na ca kālavaśānugaḥ // Ram_2,1.25 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260349 (0.0):
2.001.025a anasūyo jitakrodho na dṛpto na ca matsarī / 2.001.025c na cāvamantā bhūtānāṃ na ca kālavaśānugaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17137278 (0.058):
na ca kāñcanacitraṃ te Ram_2,23.16a / na ca kālavaśānugaḥ Ram_2,1.25d
evaṃ śreṣṭhair guṇair yuktaḥ prajānāṃ pārthivātmajaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042616 (0.0):
na cāvamantā bhūtānāṃ % na ca kālavaśānugaḥ // Ram_2,1.25 // / evaṃ śreṣṭhair guṇair yuktaḥ $ prajānāṃ pārthivātmajaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684883 (0.0):
na cāvamantā bhūtānāṃ na ca kālavaśānugaḥ // Ram_2,1.25 // / evaṃ śreṣṭhair guṇair yuktaḥ prajānāṃ pārthivātmajaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260358 (0.0):
2.001.026a evaṃ śraiṣṭhair guṇair yuktaḥ prajānāṃ pārthivātmajaḥ
saṃmatas triṣu lokeṣu vasudhāyāḥ kṣamāguṇaiḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042619 (0.0):
evaṃ śreṣṭhair guṇair yuktaḥ $ prajānāṃ pārthivātmajaḥ & / saṃmatas triṣu lokeṣu % vasudhāyāḥ kṣamāguṇaiḥ \
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684889 (0.0):
evaṃ śreṣṭhair guṇair yuktaḥ prajānāṃ pārthivātmajaḥ / / saṃmatas triṣu lokeṣu vasudhāyāḥ kṣamāguṇaiḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260364 (0.0):
2.001.026a evaṃ śraiṣṭhair guṇair yuktaḥ prajānāṃ pārthivātmajaḥ / 2.001.026c saṃmatas triṣu lokeṣu vasudhāyāḥ kṣamāguṇaiḥ
buddhyā bṛhaspates tulyo vīryeṇāpi śacīpateḥ // RamS_2,1.25 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684894 (0.0):
saṃmatas triṣu lokeṣu vasudhāyāḥ kṣamāguṇaiḥ / / buddhyā bṛhaspates tulyo vīryeṇāpi śacīpateḥ // Ram_2,1.26 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260368 (0.0):
2.001.026c saṃmatas triṣu lokeṣu vasudhāyāḥ kṣamāguṇaiḥ / 2.001.026e buddhyā bṛhaspates tulyo vīryeṇāpi śacīpateḥ
tathā sarvaprajākāntaiḥ prītisaṃjananaiḥ pituḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042634 (0.0):
tathā sarvaprajākāntaiḥ $ prītisaṃjananaiḥ pituḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684901 (0.0):
buddhyā bṛhaspates tulyo vīryeṇāpi śacīpateḥ // Ram_2,1.26 // / tathā sarvaprajākāntaiḥ prītisaṃjananaiḥ pituḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260375 (0.0):
2.001.026e buddhyā bṛhaspates tulyo vīryeṇāpi śacīpateḥ / 2.001.027a tathā sarvaprajākāntaiḥ prītisaṃjananaiḥ pituḥ
guṇair viruruce rāmo dīptaḥ sūrya ivāṃśubhiḥ // RamS_2,1.26 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042641 (0.0):
tathā sarvaprajākāntaiḥ $ prītisaṃjananaiḥ pituḥ & / guṇair viruruce rāmo % dīptaḥ sūrya ivāṃśubhiḥ // Ram_2,1.27 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684908 (0.0):
tathā sarvaprajākāntaiḥ prītisaṃjananaiḥ pituḥ / / guṇair viruruce rāmo dīptaḥ sūrya ivāṃśubhiḥ // Ram_2,1.27 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260380 (0.0):
2.001.027a tathā sarvaprajākāntaiḥ prītisaṃjananaiḥ pituḥ / 2.001.027c guṇair viruruce rāmo dīptaḥ sūrya ivāṃśubhiḥ
tam evaṃvṛttasampannam apradhṛṣyaparākramam / / lokapālopamaṃ nātham akāmayata medinī // RamS_2,1.27 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042650 (0.0):
guṇair viruruce rāmo % dīptaḥ sūrya ivāṃśubhiḥ // Ram_2,1.27 // / tam evaṃvṛttasampannam $ apradhṛṣyaparākramam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684917 (0.0):
guṇair viruruce rāmo dīptaḥ sūrya ivāṃśubhiḥ // Ram_2,1.27 // / tam evaṃvṛttasampannam apradhṛṣyaparākramam /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260388 (0.0):
2.001.027c guṇair viruruce rāmo dīptaḥ sūrya ivāṃśubhiḥ / 2.001.028a tam evaṃvṛttasaṃpannam apradhṛṣya parākramam
etais tu bahubhir yuktaṃ guṇair anupamaiḥ sutam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042657 (0.0):
lokapālopamaṃ nātham % akāmayata medinī // Ram_2,1.28 // / etais tu bahubhir yuktaṃ $ guṇair anupamaiḥ sutam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684924 (0.0):
lokapālopamaṃ nātham akāmayata medinī // Ram_2,1.28 // / etais tu bahubhir yuktaṃ guṇair anupamaiḥ sutam /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260396 (0.0):
2.001.028c lokapālopamaṃ nātham akāmayata medinī / 2.001.029a etais tu bahubhir yuktaṃ guṇair anupamaiḥ sutam
dṛṣṭvā daśaratho rājā cakre cintāṃ paraṃtapaḥ // RamS_2,1.28 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042663 (0.0):
etais tu bahubhir yuktaṃ $ guṇair anupamaiḥ sutam & / dṛṣṭvā daśaratho rājā % cakre cintāṃ paraṃtapaḥ // Ram_2,1.29 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684930 (0.0):
etais tu bahubhir yuktaṃ guṇair anupamaiḥ sutam / / dṛṣṭvā daśaratho rājā cakre cintāṃ paraṃtapaḥ // Ram_2,1.29 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260402 (0.0):
2.001.029a etais tu bahubhir yuktaṃ guṇair anupamaiḥ sutam / 2.001.029c dṛṣṭvā daśaratho rājā cakre cintāṃ paraṃtapaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10979313 (0.052):
atha rājā daśarathaḥ sa cintām abhyapadyata // RamS_2,57.1 //
eṣā hy asya parā prītir hṛdi samparivartate / / kadā nāma sutaṃ drakṣyāmy abhiṣiktam ahaṃ priyam // RamS_2,1.29 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042674 (0.0):
dṛṣṭvā daśaratho rājā % cakre cintāṃ paraṃtapaḥ // Ram_2,1.29 // / eṣā hy asya parā prītir $ hṛdi samparivartate &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684941 (0.0):
dṛṣṭvā daśaratho rājā cakre cintāṃ paraṃtapaḥ // Ram_2,1.29 // / eṣā hy asya parā prītir hṛdi samparivartate /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260410 (0.0):
2.001.029c dṛṣṭvā daśaratho rājā cakre cintāṃ paraṃtapaḥ / 2.001.030a eṣā hy asya parā prītir hṛdi saṃparivartate / 2.001.030c kadā nāma sutaṃ drakṣyāmy abhiṣiktam ahaṃ priyam
vṛddhikāmo hi lokasya sarvabhūtānukampanaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042681 (0.0):
kadā nāma sutaṃ drakṣyāmy % abhiṣiktam ahaṃ priyam // Ram_2,1.30 // / vṛddhikāmo hi lokasya $ sarvabhūtānukampanaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684948 (0.0):
kadā nāma sutaṃ drakṣyāmy abhiṣiktam ahaṃ priyam // Ram_2,1.30 // / vṛddhikāmo hi lokasya sarvabhūtānukampanaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260418 (0.0):
2.001.030c kadā nāma sutaṃ drakṣyāmy abhiṣiktam ahaṃ priyam / 2.001.031a vṛddhikāmo hi lokasya sarvabhūtānukampanaḥ
mattaḥ priyataro loke parjanya iva vṛṣṭimān // RamS_2,1.30 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042687 (0.0):
vṛddhikāmo hi lokasya $ sarvabhūtānukampanaḥ & / mattaḥ priyataro loke % parjanya iva vṛṣṭimān // Ram_2,1.31 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684954 (0.0):
vṛddhikāmo hi lokasya sarvabhūtānukampanaḥ / / mattaḥ priyataro loke parjanya iva vṛṣṭimān // Ram_2,1.31 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260423 (0.0):
2.001.031a vṛddhikāmo hi lokasya sarvabhūtānukampanaḥ / 2.001.031c mattaḥ priyataro loke parjanya iva vṛṣṭimān
yamaśakrasamo vīrye bṛhaspatisamo matau /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042694 (0.0):
mattaḥ priyataro loke % parjanya iva vṛṣṭimān // Ram_2,1.31 // / yamaśakrasamo vīrye $ bṛhaspatisamo matau &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684961 (0.0):
mattaḥ priyataro loke parjanya iva vṛṣṭimān // Ram_2,1.31 // / yamaśakrasamo vīrye bṛhaspatisamo matau /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260430 (0.0):
2.001.031c mattaḥ priyataro loke parjanya iva vṛṣṭimān / 2.001.032a yamaśakrasamo vīrye bṛhaspatisamo matau
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20281532 (5.960):
07,166.008c kārtavīryasamo vīrye bṛhaspatisamo matau
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17160232 (0.049):
yamakṣayaṃ rāmaśarāttajīvitaḥ Ram_3,36.28d / yamaśakrasamo vīrye Ram_2,1.32a
mahīdharasamo dhṛtyāṃ mattaś ca guṇavattaraḥ // RamS_2,1.31 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042700 (0.0):
yamaśakrasamo vīrye $ bṛhaspatisamo matau & / mahīdharasamo dhṛtyāṃ % mattaś ca guṇavattaraḥ // Ram_2,1.32 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684967 (0.0):
yamaśakrasamo vīrye bṛhaspatisamo matau / / mahīdharasamo dhṛtyāṃ mattaś ca guṇavattaraḥ // Ram_2,1.32 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260435 (0.0):
2.001.032a yamaśakrasamo vīrye bṛhaspatisamo matau / 2.001.032c mahīdharasamo dhṛtyāṃ mattaś ca guṇavattaraḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20281532 (0.022):
07,166.008c kārtavīryasamo vīrye bṛhaspatisamo matau / 07,166.009a mahīdharasamo dhṛtyā tejasāgnisamo yuvā
mahīm aham imāṃ kṛtsnām adhitiṣṭhantam ātmajam / / anena vayasā dṛṣṭvā yathā svargam avāpnuyām // RamS_2,1.32 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042710 (0.0):
mahīdharasamo dhṛtyāṃ % mattaś ca guṇavattaraḥ // Ram_2,1.32 // / mahīm aham imāṃ kṛtsnām $ adhitiṣṭhantam ātmajam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684977 (0.0):
mahīdharasamo dhṛtyāṃ mattaś ca guṇavattaraḥ // Ram_2,1.32 // / mahīm aham imāṃ kṛtsnām adhitiṣṭhantam ātmajam /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260443 (0.0):
2.001.032c mahīdharasamo dhṛtyāṃ mattaś ca guṇavattaraḥ / 2.001.033a mahīm aham imāṃ kṛtsnām adhitiṣṭhantam ātmajam
taṃ samīkṣya mahārājo yuktaṃ samuditair guṇaiḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042717 (0.0):
anena vayasā dṛṣṭvā % yathā svargam avāpnuyām // Ram_2,1.33 // / taṃ samīkṣya mahārājo $ yuktaṃ samuditair guṇaiḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684984 (0.0):
anena vayasā dṛṣṭvā yathā svargam avāpnuyām // Ram_2,1.33 // / taṃ samīkṣya mahārājo yuktaṃ samuditair guṇaiḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260451 (0.0):
2.001.033c anena vayasā dṛṣṭvā yathā svargam avāpnuyām / 2.001.034a taṃ samīkṣya mahārājo yuktaṃ samuditair guṇaiḥ
niścitya sacivaiḥ sārdhaṃ yuvarājam amanyata // RamS_2,1.33 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042721 (0.0):
taṃ samīkṣya mahārājo $ yuktaṃ samuditair guṇaiḥ & / niścitya sacivaiḥ sārdhaṃ % yuvarājam amanyata // Ram_2,1.34 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684988 (0.0):
taṃ samīkṣya mahārājo yuktaṃ samuditair guṇaiḥ / / niścitya sacivaiḥ sārdhaṃ yuvarājam amanyata // Ram_2,1.34 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260454 (0.0):
2.001.034a taṃ samīkṣya mahārājo yuktaṃ samuditair guṇaiḥ / 2.001.034c niścitya sacivaiḥ sārdhaṃ yuvarājam amanyata
nānānagaravāstavyān pṛthagjānapadān api / / samānināya medinyāḥ pradhānān pṛthivīpatiḥ // RamS_2,1.34 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042731 (0.0):
niścitya sacivaiḥ sārdhaṃ % yuvarājam amanyata // Ram_2,1.34 // / nānānagaravāstavyān $ pṛthagjānapadān api &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684998 (0.0):
niścitya sacivaiḥ sārdhaṃ yuvarājam amanyata // Ram_2,1.34 // / nānānagaravāstavyān pṛthagjānapadān api /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260463 (0.0):
2.001.034c niścitya sacivaiḥ sārdhaṃ yuvarājam amanyata / 2.001.035a nānānagaravāstavyān pṛthagjānapadān api
atha rājavitīrṇeṣu vividheṣv āsaneṣu ca / / rājānam evābhimukhā niṣedur niyatā nṛpāḥ // RamS_2,1.35 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042742 (0.0):
samānināya medinyāḥ % pradhānān pṛthivīpatiḥ // Ram_2,1.35 // / atha rājavitīrṇeṣu $ vividheṣv āsaneṣu ca &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685009 (0.0):
samānināya medinyāḥ pradhānān pṛthivīpatiḥ // Ram_2,1.35 // / atha rājavitīrṇeṣu vividheṣv āsaneṣu ca /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260472 (0.0):
2.001.035c samānināya medinyāḥ pradhānān pṛthivīpatiḥ / 2.001.036a atha rājavitīrṇeṣu vividheṣv āsaneṣu ca
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17141728 (0.050):
niṣādaiḥ samupāhṛtam Ram_2,78.16b / niṣedur niyatā nṛpāḥ Ram_2,1.36d / niṣedus tadanujñātā Ram_3,4. 22c
sa labdhamānair vinayānvitair nṛpaiḥ purālayair jānapadaiś ca mānavaiḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042753 (0.0):
rājānam evābhimukhā % niṣedur niyatā nṛpāḥ // Ram_2,1.36 // / sa labdhamānair vinayānvitair nṛpaiḥ $ purālayair jānapadaiś ca mānavaiḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685020 (0.0):
rājānam evābhimukhā niṣedur niyatā nṛpāḥ // Ram_2,1.36 // / sa labdhamānair vinayānvitair nṛpaiḥ purālayair jānapadaiś ca mānavaiḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17180408 (0.0):
salakṣmaṇaḥ sūrya ivābhramaṇḍalam Ram_2,111.20d / sa labdhamānair vinayānvitair nṛpaiḥ Ram_2,1.37a
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260484 (0.0):
2.001.036c rājānam evābhimukhā niṣedur niyatā nṛpāḥ / 2.001.037a sa labdhamānair vinayānvitair nṛpaiḥ; purālayair jānapadaiś ca
upopaviṣṭair nṛpatir vṛto babhau sahasracakṣur bhagavān ivāmaraiḥ //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042759 (0.0):
sa labdhamānair vinayānvitair nṛpaiḥ $ purālayair jānapadaiś ca mānavaiḥ & / upopaviṣṭair nṛpatir vṛto babhau % sahasracakṣur bhagavān ivāmaraiḥ //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685026 (0.0):
sa labdhamānair vinayānvitair nṛpaiḥ purālayair jānapadaiś ca mānavaiḥ / / upopaviṣṭair nṛpatir vṛto babhau sahasracakṣur bhagavān ivāmaraiḥ //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260489 (0.0):
2.001.037a sa labdhamānair vinayānvitair nṛpaiḥ; purālayair jānapadaiś ca / mānavaiḥ / 2.001.037c upopaviṣṭair nṛpatir vṛto babhau; sahasracakṣur bhagavān
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17112190 (0.060):
upopaviṣṭair nṛpatir vṛto babhau Ram_2,1.37c / upopaviṣṭo bharatas tadāgrajam Ram_2,96.26d
RamS_2,1.36 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 2 / tataḥ pariṣadaṃ sarvām āmantrya vasudhādhipaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042766 (0.0):
Ram_2,1.37 // / tataḥ pariṣadaṃ sarvām $ āmantrya vasudhādhipaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685033 (0.0):
Ram_2,1.37 // / tataḥ pariṣadaṃ sarvām āmantrya vasudhādhipaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260496 (0.0):
ivāmaraiḥ / 2.002.001a tataḥ pariṣadaṃ sarvām āmantrya vasudhādhipaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10973378 (0.030):
dadṛśe tamasā tatra vārayantīva rāghavam // RamS_2,40.30 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 41 / tatas tu tamasā tīraṃ ramyam āśritya rāghavaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10995225 (0.031):
tathā bruvāṇaṃ bharataṃ pratuṣṭuvuḥ praṇamya rāmaṃ ca yayācire saha // / RamS_2,98.71 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 99
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10976452 (0.034):
samāḥ samastā vidadhe paraṃtapaḥ prapadya dharmaṃ sucirāya rāghavaḥ // / RamS_2,47.33 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 48 / te tu tasmin mahāvṛkṣa uṣitvā rajanīṃ śivām /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10963474 (0.034):
RamS_2,13.28 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 14 / sa tadantaḥpuradvāraṃ samatītya janākulam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10983143 (0.034):
saṃkālya rājānam adīnasattvam ātmānam urvyām abhiṣecayasva // RamS_2,66.45 / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 67 / śrutvā tu pitaraṃ vṛttaṃ bhrātarau ca vivāsitau /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10968162 (0.034):
RamS_2,25.15 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 26 / etat tu vacanaṃ śrutvā sītā rāmasya duḥkhitā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10972133 (0.037):
RamS_2,36.17 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 37 / yāvat tu niryatas tasya rajorūpam adṛśyata /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10978153 (0.038):
RamS_2,52.26 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 53 / mama tv aśvā nivṛttasya na prāvartanta vartmani /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10969846 (0.038):
sa rāghavaḥ prekṣya sumantram abravīn nivedayasvāgamanaṃ nṛpāya me // / RamS_2,30.24 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 31 / sa rāmapreṣitaḥ kṣipraṃ saṃtāpakaluṣendriyaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10997306 (0.038):
sa tv eva mātḥn abhivādya sarvā rudan kuṭīṃ svāṃ praviveśa rāmaḥ // / RamS_2,104.25 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 105 / tataḥ śirasi kṛtvā tu pāduke bharatas tadā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10971389 (0.038):
vilapitaparidevanākulaṃ vyasanagataṃ tad abhūt suduḥkhitam // RamS_2,34.36 / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 35 / atha rāmaś ca sītā ca lakṣmaṇaś ca kṛtāñjaliḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10968904 (0.039):
RamS_2,27.33 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 28 / tato 'bravīn mahātejā rāmo lakṣmaṇam agrataḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10987620 (0.040):
atandribhir jñātibhir āttakārmukair mahendrakalpaṃ paripālayaṃs tadā // / RamS_2,81.23 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 82 / tac chrutvā nipuṇaṃ sarvaṃ bharataḥ saha mantribhiḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10983352 (0.040):
RamS_2,67.15 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 68 / tāṃ tathā garhayitvā tu mātaraṃ bharatas tadā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10963834 (0.040):
RamS_2,14.27 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 15 / sa rāmo ratham āsthāya samprahṛṣṭasuhṛjjanaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10966621 (0.041):
RamS_2,20.36 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 21 / taṃ samīkṣya tv avahitaṃ pitur nirdeśapālane /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10964814 (0.041):
RamS_2,16.61 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 17 / rāmas tu bhṛśam āyasto niḥśvasann iva kuñjaraḥ /
hitam uddharṣaṇaṃ cedam uvācāpratimaṃ vacaḥ // RamS_2,2.1 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042772 (0.0):
tataḥ pariṣadaṃ sarvām $ āmantrya vasudhādhipaḥ & / hitam uddharṣaṇaṃ cedam % uvācāpratimaṃ vacaḥ // Ram_2,2.1 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685039 (0.0):
tataḥ pariṣadaṃ sarvām āmantrya vasudhādhipaḥ / / hitam uddharṣaṇaṃ cedam uvācāpratimaṃ vacaḥ // Ram_2,2.1 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260500 (0.0):
2.002.001a tataḥ pariṣadaṃ sarvām āmantrya vasudhādhipaḥ / 2.002.001c hitam uddharṣaṇaṃ cedam uvācāpratimaṃ vacaḥ
dundubhisvanakalpena gambhīreṇānunādinā / / svareṇa mahatā rājā jīmūta iva nādayan // RamS_2,2.2 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042783 (0.0):
hitam uddharṣaṇaṃ cedam % uvācāpratimaṃ vacaḥ // Ram_2,2.1 // / dundubhisvanakalpena $ gambhīreṇānunādinā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685050 (0.0):
hitam uddharṣaṇaṃ cedam uvācāpratimaṃ vacaḥ // Ram_2,2.1 // / dundubhisvanakalpena gambhīreṇānunādinā /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260508 (0.0):
2.002.001c hitam uddharṣaṇaṃ cedam uvācāpratimaṃ vacaḥ / 2.002.002a dundubhisvanakalpena gambhīreṇānunādinā
so 'ham ikṣvākubhiḥ pūrvair narendraiḥ paripālitam / / śreyasā yoktukāmo 'smi sukhārham akhilaṃ jagat // RamS_2,2.3 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042796 (0.0):
svareṇa mahatā rājā % jīmūta iva nādayan // Ram_2,2.2 // / so 'ham ikṣvākubhiḥ pūrvair $ narendraiḥ paripālitam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685063 (0.0):
svareṇa mahatā rājā jīmūta iva nādayan // Ram_2,2.2 // / so 'ham ikṣvākubhiḥ pūrvair narendraiḥ paripālitam /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260517 (0.0):
2.002.002c svareṇa mahatā rājā jīgmūta iva nādayan / 2.002.003a so 'ham ikṣvākubhiḥ pūrvair narendraiḥ paripālitam
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260524 (0.0):
2.002.003a so 'ham ikṣvākubhiḥ pūrvair narendraiḥ paripālitam / 2.002.003c śreyasā yoktukāmo 'smi sukhārham akhilaṃ jagat
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17183417 (0.029):
sukhā naḥ śarvarī rājan Ram_2,83.7a / sukhārham akhilaṃ jagat Ram_2,2.3d
mayāpy ācaritaṃ pūrvaiḥ panthānam anugacchatā / / prajā nityam atandreṇa yathāśakty abhirakṣatā // RamS_2,2.4 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042807 (0.0):
śreyasā yoktukāmo 'smi % sukhārham akhilaṃ jagat // Ram_2,2.3 // / mayāpy ācaritaṃ pūrvaiḥ $ panthānam anugacchatā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685074 (0.0):
śreyasā yoktukāmo 'smi sukhārham akhilaṃ jagat // Ram_2,2.3 // / mayāpy ācaritaṃ pūrvaiḥ panthānam anugacchatā /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260534 (0.0):
2.002.003c śreyasā yoktukāmo 'smi sukhārham akhilaṃ jagat / 2.002.004a mayāpy ācaritaṃ pūrvaiḥ panthānam anugacchatā
idaṃ śarīraṃ kṛtsnasya lokasya caratā hitam / / pāṇḍur asyātapatrasya chāyāyāṃ jaritaṃ mayā // RamS_2,2.5 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042818 (0.0):
prajā nityam atandreṇa % yathāśakty abhirakṣatā // Ram_2,2.4 // / idaṃ śarīraṃ kṛtsnasya $ lokasya caratā hitam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685085 (0.0):
prajā nityam atandreṇa yathāśakty abhirakṣatā // Ram_2,2.4 // / idaṃ śarīraṃ kṛtsnasya lokasya caratā hitam /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260541 (0.0):
2.002.004c prajā nityam atandreṇa yathāśakty abhirakṣatā / 2.002.005a idaṃ śarīraṃ kṛtsnasya lokasya caratā hitam
prāpya varṣasahasrāṇi bahūny āyūṃṣi jīvitaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042825 (0.0):
pāṇḍur asyātapatrasya % chāyāyāṃ jaritaṃ mayā // Ram_2,2.5 // / prāpya varṣasahasrāṇi $ bahūny āyūṃṣi jīvitaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685092 (0.0):
pāṇḍur asyātapatrasya chāyāyāṃ jaritaṃ mayā // Ram_2,2.5 // / prāpya varṣasahasrāṇi bahūny āyūṃṣi jīvitaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260550 (0.0):
2.002.005c pāṇḍur asyātapatrasyac chāyāyāṃ jaritaṃ mayā / 2.002.006a prāpya varṣasahasrāṇi bahūny āyūṃṣi jīvitaḥ
jīrṇasyāsya śarīrasya viśrāntim abhirocaye // RamS_2,2.6 // / rājaprabhāvajuṣṭāṃ hi durvahām ajitendriyaiḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042836 (0.0):
prāpya varṣasahasrāṇi $ bahūny āyūṃṣi jīvitaḥ & / jīrṇasyāsya śarīrasya % viśrāntim abhirocaye // Ram_2,2.6 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685103 (0.0):
prāpya varṣasahasrāṇi bahūny āyūṃṣi jīvitaḥ / / jīrṇasyāsya śarīrasya viśrāntim abhirocaye // Ram_2,2.6 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260560 (0.0):
2.002.006a prāpya varṣasahasrāṇi bahūny āyūṃṣi jīvitaḥ / 2.002.006c jīrṇasyāsya śarīrasya viśrāntim abhirocaye
pariśrānto 'smi lokasya gurvīṃ dharmadhuraṃ vahan // RamS_2,2.7 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042844 (0.0):
rājaprabhāvajuṣṭāṃ hi $ durvahām ajitendriyaiḥ & / pariśrānto 'smi lokasya % gurvīṃ dharmadhuraṃ vahan // Ram_2,2.7 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685111 (0.0):
rājaprabhāvajuṣṭāṃ hi durvahām ajitendriyaiḥ / / pariśrānto 'smi lokasya gurvīṃ dharmadhuraṃ vahan // Ram_2,2.7 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260565 (0.0):
2.002.007a rājaprabhāvajuṣṭāṃ hi durvahām ajitendriyaiḥ / 2.002.007c pariśrānto 'smi lokasya gurvīṃ dharmadhuraṃ vahan
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17121331 (0.019):
guroḥ samanupālayan Ram_2,23.25b / gurvīṃ dharmadhuraṃ vahan Ram_2,2.7d
so 'haṃ viśramam icchāmi putraṃ kṛtvā prajāhite /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042851 (0.0):
pariśrānto 'smi lokasya % gurvīṃ dharmadhuraṃ vahan // Ram_2,2.7 // / so 'haṃ viśramam icchāmi $ putraṃ kṛtvā prajāhite &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685118 (0.0):
pariśrānto 'smi lokasya gurvīṃ dharmadhuraṃ vahan // Ram_2,2.7 // / so 'haṃ viśramam icchāmi putraṃ kṛtvā prajāhite /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260574 (0.0):
2.002.007c pariśrānto 'smi lokasya gurvīṃ dharmadhuraṃ vahan / 2.002.008a so 'haṃ viśramam icchāmi putraṃ kṛtvā prajāhite
saṃnikṛṣṭān imān sarvān anumānya dvijarṣabhān // RamS_2,2.8 // / anujāto hi me sarvair guṇair jyeṣṭho mamātmajaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042863 (0.0):
so 'haṃ viśramam icchāmi $ putraṃ kṛtvā prajāhite & / saṃnikṛṣṭān imān sarvān % anumānya dvijarṣabhān // Ram_2,2.8 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685130 (0.0):
so 'haṃ viśramam icchāmi putraṃ kṛtvā prajāhite / / saṃnikṛṣṭān imān sarvān anumānya dvijarṣabhān // Ram_2,2.8 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260585 (0.0):
2.002.008a so 'haṃ viśramam icchāmi putraṃ kṛtvā prajāhite / 2.002.008c saṃnikṛṣṭān imān sarvān anumānya dvijarṣabhān
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17121231 (0.050):
guṇair jyeṣṭho mamātmajaḥ Ram_2,2.9b / guṇair viruruce rāmo Ram_2,1.27c
puraṃdarasamo vīrye rāmaḥ parapuraṃjayaḥ // RamS_2,2.9 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042869 (0.0):
anujāto hi me sarvair $ guṇair jyeṣṭho mamātmajaḥ & / puraṃdarasamo vīrye % rāmaḥ parapuraṃjayaḥ // Ram_2,2.9 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685136 (0.0):
anujāto hi me sarvair guṇair jyeṣṭho mamātmajaḥ / / puraṃdarasamo vīrye rāmaḥ parapuraṃjayaḥ // Ram_2,2.9 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260590 (0.0):
2.002.009a anujāto hi me sarvair guṇair jyeṣṭho mamātmajaḥ / 2.002.009c puraṃdarasamo vīrye rāmaḥ parapuraṃjayaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17145956 (0.059):
puraṃ tadāsīt punar eva saṃkulam Ram_2,51.30d / puraṃdarasamo vīrye Ram_2,2.9c / puraṃdareṇeva mahī saparvatā Ram_2,36.17b
taṃ candram iva puṣyeṇa yuktaṃ dharmabhṛtāṃ varam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042875 (0.0):
puraṃdarasamo vīrye % rāmaḥ parapuraṃjayaḥ // Ram_2,2.9 // / taṃ candram iva puṣyeṇa $ yuktaṃ dharmabhṛtāṃ varam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685142 (0.0):
puraṃdarasamo vīrye rāmaḥ parapuraṃjayaḥ // Ram_2,2.9 // / taṃ candram iva puṣyeṇa yuktaṃ dharmabhṛtāṃ varam /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260596 (0.0):
2.002.009c puraṃdarasamo vīrye rāmaḥ parapuraṃjayaḥ / 2.002.010a taṃ candram iva puṣyeṇa yuktaṃ dharmabhṛtāṃ varam
yauvarājyena yoktāsmi prītaḥ puruṣapuṃgavam // RamS_2,2.10 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042881 (0.0):
taṃ candram iva puṣyeṇa $ yuktaṃ dharmabhṛtāṃ varam & / yauvarājyena yoktāsmi % prītaḥ puruṣapuṃgavam // Ram_2,2.10 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685148 (0.0):
taṃ candram iva puṣyeṇa yuktaṃ dharmabhṛtāṃ varam / / yauvarājyena yoktāsmi prītaḥ puruṣapuṃgavam // Ram_2,2.10 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260601 (0.0):
2.002.010a taṃ candram iva puṣyeṇa yuktaṃ dharmabhṛtāṃ varam / 2.002.010c yauvarājyena yoktāsmi prītaḥ puruṣapuṃgavam
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17149731 (0.058):
priyo yas te priyaṃvada Ram_3,15.4b / prītaḥ puruṣapuṃgavam Ram_2,2.10d
anurūpaḥ sa vo nātho lakṣmīvāṃl lakṣmaṇāgrajaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042890 (0.0):
yauvarājyena yoktāsmi % prītaḥ puruṣapuṃgavam // Ram_2,2.10 // / anurūpaḥ sa vo nātho $ lakṣmīvāṃl lakṣmaṇāgrajaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685157 (0.0):
yauvarājyena yoktāsmi prītaḥ puruṣapuṃgavam // Ram_2,2.10 // / anurūpaḥ sa vo nātho lakṣmīvāṃl lakṣmaṇāgrajaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260610 (0.0):
2.002.010c yauvarājyena yoktāsmi prītaḥ puruṣapuṃgavam / 2.002.011a anurūpaḥ sa vo nātho lakṣmīvāṃl lakṣmaṇāgrajaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17104950 (0.047):
anurūpaṃ tavaiva tat Ram_2,107.5d / anurūpaḥ sa vo nātho Ram_2,2.11a
trailokyam api nāthena yena syān nāthavattaram // RamS_2,2.11 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042894 (0.0):
anurūpaḥ sa vo nātho $ lakṣmīvāṃl lakṣmaṇāgrajaḥ & / trailokyam api nāthena % yena syān nāthavattaram // Ram_2,2.11 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685161 (0.0):
anurūpaḥ sa vo nātho lakṣmīvāṃl lakṣmaṇāgrajaḥ / / trailokyam api nāthena yena syān nāthavattaram // Ram_2,2.11 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260612 (0.0):
2.002.011a anurūpaḥ sa vo nātho lakṣmīvāṃl lakṣmaṇāgrajaḥ / 2.002.011c trailokyam api nāthena yena syān nāthavattaram
anena śreyasā sadyaḥ saṃyojyāham imāṃ mahīm / / gatakleśo bhaviṣyāmi sute tasmin niveśya vai // RamS_2,2.12 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042906 (0.0):
trailokyam api nāthena % yena syān nāthavattaram // Ram_2,2.11 // / anena śreyasā sadyaḥ $ saṃyojyāham imāṃ mahīm &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685173 (0.0):
trailokyam api nāthena yena syān nāthavattaram // Ram_2,2.11 // / anena śreyasā sadyaḥ saṃyojyāham imāṃ mahīm /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260625 (0.0):
2.002.011c trailokyam api nāthena yena syān nāthavattaram / 2.002.012a anena śreyasā sadyaḥ saṃyojyāham imāṃ mahīm
iti bruvantaṃ muditāḥ pratyanandan nṛpā nṛpam / / vṛṣṭimantaṃ mahāmeghaṃ nardantam iva barhiṇaḥ // RamS_2,2.13 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042917 (0.0):
gatakleśo bhaviṣyāmi % sute tasmin niveśya vai // Ram_2,2.12 // / iti bruvantaṃ muditāḥ $ pratyanandan nṛpā nṛpam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685184 (0.0):
gatakleśo bhaviṣyāmi sute tasmin niveśya vai // Ram_2,2.12 // / iti bruvantaṃ muditāḥ pratyanandan nṛpā nṛpam /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260634 (0.0):
2.002.012c gatakleśo bhaviṣyāmi sute tasmin niveśya vai / 2.002.013a iti bruvantaṃ muditāḥ pratyanandan nṛpā nṛpam
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17147447 (0.055):
pratyadṛśyata hemāṅgo Ram_3,47.18c / pratyanandan nṛpā nṛpam Ram_2,2.13b / pratyanandan prakṛtayo Ram_2,75.13c
tasya dharmārthaviduṣo bhāvam ājñāya sarvaśaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042924 (0.0):
vṛṣṭimantaṃ mahāmeghaṃ % nardantam iva barhiṇaḥ // Ram_2,2.13 // / tasya dharmārthaviduṣo $ bhāvam ājñāya sarvaśaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685191 (0.0):
vṛṣṭimantaṃ mahāmeghaṃ nardantam iva barhiṇaḥ // Ram_2,2.13 // / tasya dharmārthaviduṣo bhāvam ājñāya sarvaśaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260641 (0.0):
2.002.014a tasya dharmārthaviduṣo bhāvam ājñāya sarvaśaḥ
ūcuś ca manasā jñātvā vṛddhaṃ daśarathaṃ nṛpam // RamS_2,2.14 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042930 (0.0):
tasya dharmārthaviduṣo $ bhāvam ājñāya sarvaśaḥ & / ūcuś ca manasā jñātvā % vṛddhaṃ daśarathaṃ nṛpam // Ram_2,2.14 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685197 (0.0):
tasya dharmārthaviduṣo bhāvam ājñāya sarvaśaḥ / / ūcuś ca manasā jñātvā vṛddhaṃ daśarathaṃ nṛpam // Ram_2,2.14 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260646 (0.0):
2.002.014a tasya dharmārthaviduṣo bhāvam ājñāya sarvaśaḥ / 2.002.014c ūcuś ca manasā jñātvā vṛddhaṃ daśarathaṃ nṛpam
anekavarṣasāhasro vṛddhas tvam asi pārthiva /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042937 (0.0):
ūcuś ca manasā jñātvā % vṛddhaṃ daśarathaṃ nṛpam // Ram_2,2.14 // / anekavarṣasāhasro $ vṛddhas tvam asi pārthiva &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685204 (0.0):
ūcuś ca manasā jñātvā vṛddhaṃ daśarathaṃ nṛpam // Ram_2,2.14 // / anekavarṣasāhasro vṛddhas tvam asi pārthiva /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260653 (0.0):
2.002.014c ūcuś ca manasā jñātvā vṛddhaṃ daśarathaṃ nṛpam / 2.002.015a anekavarṣasāhasro vṛddhas tvam asi pārthiva
sa rāmaṃ yuvarājānam abhiṣiñcasva pārthivam // RamS_2,2.15 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042944 (0.0):
anekavarṣasāhasro $ vṛddhas tvam asi pārthiva & / sa rāmaṃ yuvarājānam % abhiṣiñcasva pārthivam // Ram_2,2.15 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685211 (0.0):
anekavarṣasāhasro vṛddhas tvam asi pārthiva / / sa rāmaṃ yuvarājānam abhiṣiñcasva pārthivam // Ram_2,2.15 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260659 (0.0):
2.002.015a anekavarṣasāhasro vṛddhas tvam asi pārthiva / 2.002.015c sa rāmaṃ yuvarājānam abhiṣiñcasva pārthivam
iti tadvacanaṃ śrutvā rājā teṣāṃ manaḥpriyam / / ajānann iva jijñāsur idaṃ vacanam abravīt // RamS_2,2.16 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042953 (0.0):
sa rāmaṃ yuvarājānam % abhiṣiñcasva pārthivam // Ram_2,2.15 // / iti tadvacanaṃ śrutvā $ rājā teṣāṃ manaḥpriyam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685220 (0.0):
sa rāmaṃ yuvarājānam abhiṣiñcasva pārthivam // Ram_2,2.15 // / iti tadvacanaṃ śrutvā rājā teṣāṃ manaḥpriyam /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260666 (0.0):
2.002.015c sa rāmaṃ yuvarājānam abhiṣiñcasva pārthivam / 2.002.016a iti tadvacanaṃ śrutvā rājā teṣāṃ manaḥpriyam
kathaṃ nu mayi dharmeṇa pṛthivīm anuśāsati /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042960 (0.0):
ajānann iva jijñāsur % idaṃ vacanam abravīt // Ram_2,2.16 // / kathaṃ nu mayi dharmeṇa $ pṛthivīm anuśāsati &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685227 (0.0):
ajānann iva jijñāsur idaṃ vacanam abravīt // Ram_2,2.16 // / kathaṃ nu mayi dharmeṇa pṛthivīm anuśāsati /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260674 (0.0):
2.002.016c ajānann iva jijñāsur idaṃ vacanam abravīt / 2.002.017a kathaṃ nu mayi dharmeṇa pṛthivīm anuśāsati
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17114799 (0.040):
kathaṃ nu putrāḥ pitaraṃ Ram_2,91.6a / kathaṃ nu mayi dharmeṇa Ram_2,2.17a
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10997860 (0.061):
vāhayantaṃ rathaśreṣṭhaṃ sārathiṃ vākyam abravīt // RamS_2,106.19 // / kiṃ nu khalv adya gambhīro mūrchito na niśamyate /
bhavanto draṣṭum icchanti yuvarājaṃ mamātmajam // RamS_2,2.17 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042967 (0.0):
kathaṃ nu mayi dharmeṇa $ pṛthivīm anuśāsati & / bhavanto draṣṭum icchanti % yuvarājaṃ mamātmajam // Ram_2,2.17 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685234 (0.0):
kathaṃ nu mayi dharmeṇa pṛthivīm anuśāsati / / bhavanto draṣṭum icchanti yuvarājaṃ mamātmajam // Ram_2,2.17 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260680 (0.0):
2.002.017a kathaṃ nu mayi dharmeṇa pṛthivīm anuśāsati / 2.002.017c bhavanto draṣṭum icchanti yuvarājaṃ mamātmajam
te tam ūcur mahātmānaṃ paurajānapadaiḥ saha / / bahavo nṛpa kalyāṇā guṇāḥ putrasya santi te // RamS_2,2.18 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042978 (0.0):
bhavanto draṣṭum icchanti % yuvarājaṃ mamātmajam // Ram_2,2.17 // / te tam ūcur mahātmānaṃ $ paurajānapadaiḥ saha &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685245 (0.0):
bhavanto draṣṭum icchanti yuvarājaṃ mamātmajam // Ram_2,2.17 // / te tam ūcur mahātmānaṃ paurajānapadaiḥ saha /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260691 (0.0):
2.002.017c bhavanto draṣṭum icchanti yuvarājaṃ mamātmajam / 2.002.018a te tam ūcur mahātmānaṃ paurajānapadaiḥ saha
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17121216 (0.050):
guṇān ity eva tān viddhi Ram_2,26.2c / guṇāḥ putrasya santi te Ram_2,2.18d / guṇair anupamaiḥ sutam Ram_2,1.29b
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10996813 (0.063):
uvāca sarvataḥ prekṣya kim āryaṃ nānuśāsatha // RamS_2,103.19 // / te tam ūcur mahātmānaṃ paurajānapadā janāḥ /
divyair guṇaiḥ śakrasamo rāmaḥ satyaparākramaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042986 (0.0):
bahavo nṛpa kalyāṇā % guṇāḥ putrasya santi te // Ram_2,2.18 // / divyair guṇaiḥ śakrasamo $ rāmaḥ satyaparākramaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685253 (0.0):
bahavo nṛpa kalyāṇā guṇāḥ putrasya santi te // Ram_2,2.18 // / divyair guṇaiḥ śakrasamo rāmaḥ satyaparākramaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260698 (0.0):
2.002.018c bahavo nṛpa kalyāṇā guṇāḥ putrasya santi te / 2.002.019a divyair guṇaiḥ śakrasamo rāmaḥ satyaparākramaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17134122 (0.024):
divye śrotrasukhe nṛṇām Ram_2,85.25b / divyair guṇaiḥ śakrasamo Ram_2,2.19a
ikṣvākubhyo hi sarvebhyo 'py atirakto viśāmpate // RamS_2,2.19 // / rāmaḥ satpuruṣo loke satyadharmaparāyaṇaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042999 (0.0):
divyair guṇaiḥ śakrasamo $ rāmaḥ satyaparākramaḥ & / ikṣvākubhyo hi sarvebhyo % 'py atirakto viśāmpate // Ram_2,2.19 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685266 (0.0):
divyair guṇaiḥ śakrasamo rāmaḥ satyaparākramaḥ / / ikṣvākubhyo hi sarvebhyo 'py atirakto viśāmpate // Ram_2,2.19 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260711 (0.0):
2.002.020a rāmaḥ satpuruṣo loke satyadharmaparāyaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260699 (1.192):
2.002.019a divyair guṇaiḥ śakrasamo rāmaḥ satyaparākramaḥ / 2.002.019c ikṣvākubhyo hi sarvebhyo 'py atirakto viśāmpate
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17165590 (0.012):
rāmaḥ śastrabhṛtāṃ varaḥ Ram_3,3.14d / rāmaḥ satpuruṣo loke Ram_2,2.20a
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19691328 (0.052):
01,165.003c gādhīti viśruto loke satyadharmaparāyaṇaḥ / 01,165.004a tasya dharmātmanaḥ putraḥ samṛddhabalavāhanaḥ
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2150667 (0.056):
sarvāgamaparārthajñaḥ $ satyadharmaparāyaṇaḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19160746 (0.056):
sarvāgamaparārthajñaḥ satyadharmaparāyaṇaḥ /
dharmajñaḥ satyasaṃdhaś ca śīlavān anasūyakaḥ // RamS_2,2.20 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043005 (0.0):
rāmaḥ satpuruṣo loke $ satyadharmaparāyaṇaḥ & / dharmajñaḥ satyasaṃdhaś ca % śīlavān anasūyakaḥ // Ram_2,2.20 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685272 (0.0):
rāmaḥ satpuruṣo loke satyadharmaparāyaṇaḥ / / dharmajñaḥ satyasaṃdhaś ca śīlavān anasūyakaḥ // Ram_2,2.20 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260717 (0.0):
2.002.020a rāmaḥ satpuruṣo loke satyadharmaparāyaṇaḥ / 2.002.020c dharmajñaḥ satyasaṃdhaś ca śīlavān anasūyakaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17136313 (0.044):
dharmajñaḥ satyasaṃdhaś ca Ram_2,2.20c / dharmajñaḥ sītayā saha Ram_2,35.2b
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21325763 (0.046):
ācāryo jñānavāndakṣaḥ śīlavān guṇavān śuciḥ // Āk_1,2.2 // / dharmajñaḥ satyasaṃdhaśca rasaśāstraviśāradaḥ /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2150667 (0.050):
sarvāgamaparārthajñaḥ $ satyadharmaparāyaṇaḥ &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19160746 (0.050):
sarvāgamaparārthajñaḥ satyadharmaparāyaṇaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20800096 (0.062):
14,030.002c dharmajñaḥ satyasaṃdhaś ca mahātmā sumahāvrataḥ
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10823308 (0.063):
yayātir nāma dharmātmā satyadharmaparāyaṇaḥ // RKS_70.3 //
kṣāntaḥ sāntvayitā ślakṣṇaḥ kṛtajño vijitendriyaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043011 (0.0):
dharmajñaḥ satyasaṃdhaś ca % śīlavān anasūyakaḥ // Ram_2,2.20 // / kṣāntaḥ sāntvayitā ślakṣṇaḥ $ kṛtajño vijitendriyaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685278 (0.0):
dharmajñaḥ satyasaṃdhaś ca śīlavān anasūyakaḥ // Ram_2,2.20 // / kṣāntaḥ sāntvayitā ślakṣṇaḥ kṛtajño vijitendriyaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260722 (0.0):
2.002.020c dharmajñaḥ satyasaṃdhaś ca śīlavān anasūyakaḥ / 2.002.021a kṣāntaḥ sāntvayitā ślakṣṇaḥ kṛtajño vijitendriyaḥ
mṛduś ca sthiracittaś ca sadā bhavyo 'nasūyakaḥ // RamS_2,2.21 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043018 (0.0):
kṣāntaḥ sāntvayitā ślakṣṇaḥ $ kṛtajño vijitendriyaḥ & / mṛduś ca sthiracittaś ca % sadā bhavyo 'nasūyakaḥ // Ram_2,2.21 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685285 (0.0):
kṣāntaḥ sāntvayitā ślakṣṇaḥ kṛtajño vijitendriyaḥ / / mṛduś ca sthiracittaś ca sadā bhavyo 'nasūyakaḥ // Ram_2,2.21 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260728 (0.0):
2.002.021a kṣāntaḥ sāntvayitā ślakṣṇaḥ kṛtajño vijitendriyaḥ / 2.002.021c mṛduś ca sthiracittaś ca sadā bhavyo 'nasūyakaḥ
priyavādī ca bhūtānāṃ satyavādī ca rāghavaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043024 (0.0):
mṛduś ca sthiracittaś ca % sadā bhavyo 'nasūyakaḥ // Ram_2,2.21 // / priyavādī ca bhūtānāṃ $ satyavādī ca rāghavaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685291 (0.0):
mṛduś ca sthiracittaś ca sadā bhavyo 'nasūyakaḥ // Ram_2,2.21 // / priyavādī ca bhūtānāṃ satyavādī ca rāghavaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260734 (0.0):
2.002.021c mṛduś ca sthiracittaś ca sadā bhavyo 'nasūyakaḥ / 2.002.022a priyavādī ca bhūtānāṃ satyavādī ca rāghavaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17149601 (0.035):
priyavādī ca bhūtānāṃ Ram_2,2.22a / priyavādī ca rāghavaḥ Ram_2,55.2d
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17177436 (0.063):
satyavādī ca rāghavaḥ Ram_2,2.22b / satyavādī dṛḍhavrataḥ Ram_2,11.3b
bahuśrutānāṃ vṛddhānāṃ brāhmaṇānām upāsitā // RamS_2,2.22 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043029 (0.0):
priyavādī ca bhūtānāṃ $ satyavādī ca rāghavaḥ & / bahuśrutānāṃ vṛddhānāṃ % brāhmaṇānām upāsitā // Ram_2,2.22 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685296 (0.0):
priyavādī ca bhūtānāṃ satyavādī ca rāghavaḥ / / bahuśrutānāṃ vṛddhānāṃ brāhmaṇānām upāsitā // Ram_2,2.22 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260738 (0.0):
2.002.022a priyavādī ca bhūtānāṃ satyavādī ca rāghavaḥ / 2.002.022c bahuśrutānāṃ vṛddhānāṃ brāhmaṇānām upāsitā
tenāsyehātulā kīrtir yaśas tejaś ca vardhate /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043035 (0.0):
bahuśrutānāṃ vṛddhānāṃ % brāhmaṇānām upāsitā // Ram_2,2.22 // / tenāsyehātulā kīrtir $ yaśas tejaś ca vardhate &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685302 (0.0):
bahuśrutānāṃ vṛddhānāṃ brāhmaṇānām upāsitā // Ram_2,2.22 // / tenāsyehātulā kīrtir yaśas tejaś ca vardhate /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260744 (0.0):
2.002.022c bahuśrutānāṃ vṛddhānāṃ brāhmaṇānām upāsitā / 2.002.023a tenāsyehātulā kīrtir yaśas tejaś ca vardhate
devāsuramanuṣyāṇāṃ sarvāstreṣu viśāradaḥ // RamS_2,2.23 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043043 (0.0):
tenāsyehātulā kīrtir $ yaśas tejaś ca vardhate & / devāsuramanuṣyāṇāṃ % sarvāstreṣu viśāradaḥ // Ram_2,2.23 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685310 (0.0):
tenāsyehātulā kīrtir yaśas tejaś ca vardhate / / devāsuramanuṣyāṇāṃ sarvāstreṣu viśāradaḥ // Ram_2,2.23 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260749 (0.0):
2.002.023a tenāsyehātulā kīrtir yaśas tejaś ca vardhate / 2.002.023c devāsuramanuṣyāṇāṃ sarvāstreṣu viśāradaḥ
yadā vrajati saṃgrāmaṃ grāmārthe nagarasya vā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043049 (0.0):
devāsuramanuṣyāṇāṃ % sarvāstreṣu viśāradaḥ // Ram_2,2.23 // / yadā vrajati saṃgrāmaṃ $ grāmārthe nagarasya vā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685316 (0.0):
devāsuramanuṣyāṇāṃ sarvāstreṣu viśāradaḥ // Ram_2,2.23 // / yadā vrajati saṃgrāmaṃ grāmārthe nagarasya vā /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260757 (0.0):
2.002.023c devāsuramanuṣyāṇāṃ sarvāstreṣu viśāradaḥ / 2.002.024a yadā vrajati saṃgrāmaṃ grāmārthe nagarasya vā
gatvā saumitrisahito nāvijitya nivartate // RamS_2,2.24 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043056 (0.0):
yadā vrajati saṃgrāmaṃ $ grāmārthe nagarasya vā & / gatvā saumitrisahito % nāvijitya nivartate // Ram_2,2.24 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685323 (0.0):
yadā vrajati saṃgrāmaṃ grāmārthe nagarasya vā / / gatvā saumitrisahito nāvijitya nivartate // Ram_2,2.24 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260762 (0.0):
2.002.024a yadā vrajati saṃgrāmaṃ grāmārthe nagarasya vā / 2.002.024c gatvā saumitrisahito nāvijitya nivartate
saṃgrāmāt punar āgamya kuñjareṇa rathena vā / / paurān svajanavan nityaṃ kuśalaṃ paripṛcchati // RamS_2,2.25 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043061 (0.0):
gatvā saumitrisahito % nāvijitya nivartate // Ram_2,2.24 // / saṃgrāmāt punar āgamya $ kuñjareṇa rathena vā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043069 (0.0):
saṃgrāmāt punar āgamya $ kuñjareṇa rathena vā & / paurān svajanavan nityaṃ % kuśalaṃ paripṛcchati // Ram_2,2.25 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685328 (0.0):
gatvā saumitrisahito nāvijitya nivartate // Ram_2,2.24 // / saṃgrāmāt punar āgamya kuñjareṇa rathena vā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685336 (0.0):
saṃgrāmāt punar āgamya kuñjareṇa rathena vā / / paurān svajanavan nityaṃ kuśalaṃ paripṛcchati // Ram_2,2.25 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260775 (0.0):
2.002.024c gatvā saumitrisahito nāvijitya nivartate / 2.002.025a saṃgrāmāt punar āgamya kuñjareṇa rathena vā
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17146762 (0.064):
paurāṇāṃ śuśruvus tadā Ram_2,6.25b / paurān svajanavan nityaṃ Ram_2,2.25c
putreṣv agniṣu dāreṣu preṣyaśiṣyagaṇeṣu ca /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043075 (0.0):
paurān svajanavan nityaṃ % kuśalaṃ paripṛcchati // Ram_2,2.25 // / putreṣv agniṣu dāreṣu $ preṣyaśiṣyagaṇeṣu ca &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685342 (0.0):
paurān svajanavan nityaṃ kuśalaṃ paripṛcchati // Ram_2,2.25 // / putreṣv agniṣu dāreṣu preṣyaśiṣyagaṇeṣu ca /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260781 (0.0):
2.002.025c paurān svajanavan nityaṃ kuśalaṃ paripṛcchati / 2.002.026a putreṣv agniṣu dāreṣu preṣyaśiṣyagaṇeṣu ca
nikhilenānupūrvyā ca pitā putrān ivaurasān // RamS_2,2.26 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043080 (0.0):
putreṣv agniṣu dāreṣu $ preṣyaśiṣyagaṇeṣu ca & / nikhilenānupūrvyā ca % pitā putrān ivaurasān // Ram_2,2.26 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685347 (0.0):
putreṣv agniṣu dāreṣu preṣyaśiṣyagaṇeṣu ca / / nikhilenānupūrvyā ca pitā putrān ivaurasān // Ram_2,2.26 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260786 (0.0):
2.002.026a putreṣv agniṣu dāreṣu preṣyaśiṣyagaṇeṣu ca / 2.002.026c nikhilenānupūrvyā ca pitā putrān ivaurasān
śuśrūṣante ca vaḥ śiṣyāḥ kaccit karmasu daṃśitāḥ / / iti naḥ puruṣavyāghraḥ sadā rāmo 'bhibhāṣate // RamS_2,2.27 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043093 (0.0):
nikhilenānupūrvyā ca % pitā putrān ivaurasān // Ram_2,2.26 // / śuśrūṣante ca vaḥ śiṣyāḥ $ kaccit karmasu daṃśitāḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685360 (0.0):
nikhilenānupūrvyā ca pitā putrān ivaurasān // Ram_2,2.26 // / śuśrūṣante ca vaḥ śiṣyāḥ kaccit karmasu daṃśitāḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260798 (0.0):
2.002.026c nikhilenānupūrvyā ca pitā putrān ivaurasān / 2.002.027a śuśrūṣante ca vaḥ śiṣyāḥ kaccit karmasu daṃśitāḥ
vyasaneṣu manuṣyāṇāṃ bhṛśaṃ bhavati duḥkhitaḥ / / utsaveṣu ca sarveṣu piteva parituṣyati // RamS_2,2.28 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043103 (0.0):
iti naḥ puruṣavyāghraḥ % sadā rāmo 'bhibhāṣate // Ram_2,2.27 // / vyasaneṣu manuṣyāṇāṃ $ bhṛśaṃ bhavati duḥkhitaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685370 (0.0):
iti naḥ puruṣavyāghraḥ sadā rāmo 'bhibhāṣate // Ram_2,2.27 // / vyasaneṣu manuṣyāṇāṃ bhṛśaṃ bhavati duḥkhitaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260806 (0.0):
2.002.027c iti naḥ puruṣavyāghraḥ sadā rāmo 'bhibhāṣate / 2.002.028a vyasaneṣu manuṣyāṇāṃ bhṛśaṃ bhavati duḥkhitaḥ
satyavādī maheṣvāso vṛddhasevī jitendriyaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043111 (0.0):
utsaveṣu ca sarveṣu % piteva parituṣyati // Ram_2,2.28 // / satyavādī maheṣvāso $ vṛddhasevī jitendriyaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685378 (0.0):
utsaveṣu ca sarveṣu piteva parituṣyati // Ram_2,2.28 // / satyavādī maheṣvāso vṛddhasevī jitendriyaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260814 (0.0):
2.002.028c utsaveṣu ca sarveṣu piteva parituṣyati / 2.002.029a satyavādī maheṣvāso vṛddhasevī jitendriyaḥ
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15449578 (0.049):
05,052.011a bahuśrutaḥ kṛtātmā ca vṛddhasevī jitendriyaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17172455 (0.050):
vṛddhaś caivālpaputraś ca Ram_2,60.10a / vṛddhasevī jitendriyaḥ Ram_2,2.29b
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17177444 (0.057):
satyavādī dṛḍhavrataḥ Ram_2,11.3b / satyavādī maheṣvāso Ram_2,2.29a
vatsaḥ śreyasi jātas te diṣṭyāsau tava rāghavaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043114 (0.0):
satyavādī maheṣvāso $ vṛddhasevī jitendriyaḥ & / vatsaḥ śreyasi jātas te % diṣṭyāsau tava rāghavaḥ \
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685384 (0.0):
satyavādī maheṣvāso vṛddhasevī jitendriyaḥ / / vatsaḥ śreyasi jātas te diṣṭyāsau tava rāghavaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260820 (0.0):
2.002.029a satyavādī maheṣvāso vṛddhasevī jitendriyaḥ / 2.002.029c vatsaḥ śreyasi jātas te diṣṭyāsau tava rāghavaḥ
diṣṭyā putraguṇair yukto mārīca iva kaśyapaḥ // RamS_2,2.29 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685391 (0.0):
vatsaḥ śreyasi jātas te diṣṭyāsau tava rāghavaḥ / / diṣṭyā putraguṇair yukto mārīca iva kaśyapaḥ // Ram_2,2.29 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260826 (0.0):
2.002.029c vatsaḥ śreyasi jātas te diṣṭyāsau tava rāghavaḥ / 2.002.029e diṣṭyā putraguṇair yukto mārīca iva kaśyapaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17134205 (0.030):
diṣṭyā paśyāmi cāpy aham Ram_3,66.14b / diṣṭyā putraguṇair yukto Ram_2,2.29e
balam ārogyam āyuś ca rāmasya viditātmanaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043130 (0.0):
balam ārogyam āyuś ca $ rāmasya viditātmanaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685397 (0.0):
diṣṭyā putraguṇair yukto mārīca iva kaśyapaḥ // Ram_2,2.29 // / balam ārogyam āyuś ca rāmasya viditātmanaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260832 (0.0):
2.002.029e diṣṭyā putraguṇair yukto mārīca iva kaśyapaḥ / 2.002.030a balam ārogyam āyuś ca rāmasya viditātmanaḥ
āśaṃsate janaḥ sarvo rāṣṭre puravare tathā // RamS_2,2.30 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043137 (0.0):
balam ārogyam āyuś ca $ rāmasya viditātmanaḥ & / āśaṃsate janaḥ sarvo % rāṣṭre puravare tathā // Ram_2,2.30 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685404 (0.0):
balam ārogyam āyuś ca rāmasya viditātmanaḥ / / āśaṃsate janaḥ sarvo rāṣṭre puravare tathā // Ram_2,2.30 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260838 (0.0):
2.002.030a balam ārogyam āyuś ca rāmasya viditātmanaḥ / 2.002.030c āśaṃsate janaḥ sarvo rāṣṭre puravare tathā
abhyantaraś ca bāhyaś ca paurajānapado janaḥ / / striyo vṛddhās taruṇyaś ca sāyamprātaḥ samāhitāḥ // RamS_2,2.31 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043147 (0.0):
āśaṃsate janaḥ sarvo % rāṣṭre puravare tathā // Ram_2,2.30 // / abhyantaraś ca bāhyaś ca $ paurajānapado janaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685414 (0.0):
āśaṃsate janaḥ sarvo rāṣṭre puravare tathā // Ram_2,2.30 // / abhyantaraś ca bāhyaś ca paurajānapado janaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260846 (0.0):
2.002.030c āśaṃsate janaḥ sarvo rāṣṭre puravare tathā / 2.002.031a abhyantaraś ca bāhyaś ca paurajānapado janaḥ
sarvān devān namasyanti rāmasyārthe yaśasvinaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043154 (0.0):
striyo vṛddhās taruṇyaś ca % sāyamprātaḥ samāhitāḥ // Ram_2,2.31 // / sarvān devān namasyanti $ rāmasyārthe yaśasvinaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685421 (0.0):
striyo vṛddhās taruṇyaś ca sāyamprātaḥ samāhitāḥ // Ram_2,2.31 // / sarvān devān namasyanti rāmasyārthe yaśasvinaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260854 (0.0):
2.002.031c striyo vṛddhās taruṇyaś ca sāyaṃprātaḥ samāhitāḥ / 2.002.032a sarvān devān namasyanti rāmasyārthe yaśasvinaḥ
teṣām āyācitaṃ deva tvatprasādāt samṛdhyatām // RamS_2,2.32 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043160 (0.0):
sarvān devān namasyanti $ rāmasyārthe yaśasvinaḥ & / teṣām āyācitaṃ deva % tvatprasādāt samṛdhyatām // Ram_2,2.32 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685427 (0.0):
sarvān devān namasyanti rāmasyārthe yaśasvinaḥ / / teṣām āyācitaṃ deva tvatprasādāt samṛdhyatām // Ram_2,2.32 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260859 (0.0):
2.002.032a sarvān devān namasyanti rāmasyārthe yaśasvinaḥ / 2.002.032c teṣām āyācitaṃ deva tvatprasādāt samṛdhyatām
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17131920 (0.053):
tvattaḥ sammānam arhati Ram_2,23.28d / tvatprasādāt samṛdhyatām Ram_2,2.32d / tvatpriyārthaṃ vinirdiṣṭāḥ Ram_3,20.2c
rāmam indīvaraśyāmaṃ sarvaśatrunibarhaṇam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043167 (0.0):
teṣām āyācitaṃ deva % tvatprasādāt samṛdhyatām // Ram_2,2.32 // / rāmam indīvaraśyāmaṃ $ sarvaśatrunibarhaṇam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685434 (0.0):
teṣām āyācitaṃ deva tvatprasādāt samṛdhyatām // Ram_2,2.32 // / rāmam indīvaraśyāmaṃ sarvaśatrunibarhaṇam /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260866 (0.0):
2.002.032c teṣām āyācitaṃ deva tvatprasādāt samṛdhyatām / 2.002.033a rāmam indīvaraśyāmaṃ sarvaśatrunibarhaṇam
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17164764 (0.061):
rāmam āśritya niratās Ram_2,108.2c / rāmam indīvaraśyāmaṃ Ram_2,2.33a / rāmam indīvaraśyāmaṃ Ram_3,16.7a
paśyāmo yauvarājyasthaṃ tava rājottamātmajam // RamS_2,2.33 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043174 (0.0):
rāmam indīvaraśyāmaṃ $ sarvaśatrunibarhaṇam & / paśyāmo yauvarājyasthaṃ % tava rājottamātmajam // Ram_2,2.33 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685441 (0.0):
rāmam indīvaraśyāmaṃ sarvaśatrunibarhaṇam / / paśyāmo yauvarājyasthaṃ tava rājottamātmajam // Ram_2,2.33 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260872 (0.0):
2.002.033a rāmam indīvaraśyāmaṃ sarvaśatrunibarhaṇam / 2.002.033c paśyāmo yauvarājyasthaṃ tava rājottamātmajam
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17128180 (0.049):
tava rājā bhaviṣyati Ram_2,9.24d / tava rājottamātmajam Ram_2,2.33d
taṃ devadevopamam ātmajaṃ te sarvasya lokasya hite niviṣṭam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043181 (0.0):
paśyāmo yauvarājyasthaṃ % tava rājottamātmajam // Ram_2,2.33 // / taṃ devadevopamam ātmajaṃ te $ sarvasya lokasya hite niviṣṭam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685448 (0.0):
paśyāmo yauvarājyasthaṃ tava rājottamātmajam // Ram_2,2.33 // / taṃ devadevopamam ātmajaṃ te sarvasya lokasya hite niviṣṭam /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260879 (0.0):
2.002.033c paśyāmo yauvarājyasthaṃ tava rājottamātmajam / 2.002.034a taṃ devadevopamam ātmajaṃ te; sarvasya lokasya hite niviṣṭam
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17180009 (0.059):
sarvasya lokasya hite niviṣṭam Ram_2,2.34b / sarvaṃ caivopajīvinām Ram_2,31.3d
hitāya naḥ kṣipram udārajuṣṭaṃ mudābhiṣektuṃ varada tvam arhasi //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043190 (0.0):
taṃ devadevopamam ātmajaṃ te $ sarvasya lokasya hite niviṣṭam & / hitāya naḥ kṣipram udārajuṣṭaṃ % mudābhiṣektuṃ varada tvam arhasi //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685457 (0.0):
taṃ devadevopamam ātmajaṃ te sarvasya lokasya hite niviṣṭam / / hitāya naḥ kṣipram udārajuṣṭaṃ mudābhiṣektuṃ varada tvam arhasi //
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17157627 (0.0):
mudā pariṣvajya ca saṃnato 'bhavat Ram_3,13.35b / mudābhiṣektuṃ varada tvam arhasi Ram_2,2.34d
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260888 (0.0):
2.002.034a taṃ devadevopamam ātmajaṃ te; sarvasya lokasya hite niviṣṭam / 2.002.034c hitāya naḥ kṣipram udārajuṣṭaṃ; mudābhiṣektuṃ varada tvam
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17187101 (0.052):
hitā bhavata bhartari Ram_2,40.14d / hitāya naḥ kṣipram udārajuṣṭaṃ Ram_2,2.34c
RamS_2,2.34 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 3 / teṣām añjalipadmāni pragṛhītāni sarvaśaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043197 (0.0):
hitāya naḥ kṣipram udārajuṣṭaṃ % mudābhiṣektuṃ varada tvam arhasi // / Ram_2,2.34 // / teṣām añjalipadmāni $ pragṛhītāni sarvaśaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685464 (0.0):
hitāya naḥ kṣipram udārajuṣṭaṃ mudābhiṣektuṃ varada tvam arhasi // / Ram_2,2.34 // / teṣām añjalipadmāni pragṛhītāni sarvaśaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10978153 (0.027):
tathaiva sītā rudatī tapasvinī nirīkṣate rājarathaṃ tathaiva mām // / RamS_2,52.26 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 53 / mama tv aśvā nivṛttasya na prāvartanta vartmani /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10969845 (0.030):
sa rāghavaḥ prekṣya sumantram abravīn nivedayasvāgamanaṃ nṛpāya me // / RamS_2,30.24 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 31 / sa rāmapreṣitaḥ kṣipraṃ saṃtāpakaluṣendriyaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10987965 (0.031):
tato 'nuvatsyāmi cirāya rāghavaṃ vane vasan nārhati mām upekṣitum // / RamS_2,82.27 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 83
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10968904 (0.033):
RamS_2,27.33 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 28 / tato 'bravīn mahātejā rāmo lakṣmaṇam agrataḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10963474 (0.033):
RamS_2,13.28 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 14 / sa tadantaḥpuradvāraṃ samatītya janākulam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10973378 (0.033):
dadṛśe tamasā tatra vārayantīva rāghavam // RamS_2,40.30 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 41 / tatas tu tamasā tīraṃ ramyam āśritya rāghavaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10976452 (0.034):
samāḥ samastā vidadhe paraṃtapaḥ prapadya dharmaṃ sucirāya rāghavaḥ // / RamS_2,47.33 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 48 / te tu tasmin mahāvṛkṣa uṣitvā rajanīṃ śivām /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10983143 (0.035):
saṃkālya rājānam adīnasattvam ātmānam urvyām abhiṣecayasva // RamS_2,66.45 / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 67 / śrutvā tu pitaraṃ vṛttaṃ bhrātarau ca vivāsitau /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10965270 (0.037):
RamS_2,17.33 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 18 / tathā tu vilapantīṃ tāṃ kausalyāṃ rāmamātaram /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10972778 (0.037):
RamS_2,38.20 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 39 / vilapantīṃ tathā tāṃ tu kausalyāṃ pramadottamām /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260894 (0.037):
2.003.001a teṣām ajñalipadmāni pragṛhītāni sarvaśaḥ / 2.003.001c pratigṛhyābravīd rājā tebhyaḥ priyahitaṃ vacaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10968162 (0.037):
RamS_2,25.15 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 26 / etat tu vacanaṃ śrutvā sītā rāmasya duḥkhitā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10986704 (0.038):
arcito vividhaiḥ kāmaiḥ śvaḥ sasainyo gamiṣyasi // RamS_2,78.17 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 79 / evam uktas tu bharato niṣādādhipatiṃ guham /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10966621 (0.039):
RamS_2,20.36 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 21 / taṃ samīkṣya tv avahitaṃ pitur nirdeśapālane /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10967687 (0.039):
yathā vyalīkaṃ kuruṣe na kasyacit tathā tvayā kāryam idaṃ vaco mama // / RamS_2,23.34 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 24
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10972133 (0.041):
RamS_2,36.17 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 37 / yāvat tu niryatas tasya rajorūpam adṛśyata /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10970916 (0.042):
RamS_2,33.19 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 34 / rāmasya tu vacaḥ śrutvā muniveṣadharaṃ ca tam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10995705 (0.042):
rājyaṃ tvaṃ pratigṛhṇīṣva bharatena prasāditaḥ // RamS_2,100.17 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 101 / jābāles tu vacaḥ śrutvā rāmaḥ satyātmanāṃ varaḥ /
pratigṛhyābravīd rājā tebhyaḥ priyahitaṃ vacaḥ // RamS_2,3.1 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043204 (0.0):
Ram_2,2.34 // / teṣām añjalipadmāni $ pragṛhītāni sarvaśaḥ & / pratigṛhyābravīd rājā % tebhyaḥ priyahitaṃ vacaḥ // Ram_2,3.1 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685471 (0.0):
Ram_2,2.34 // / teṣām añjalipadmāni pragṛhītāni sarvaśaḥ / / pratigṛhyābravīd rājā tebhyaḥ priyahitaṃ vacaḥ // Ram_2,3.1 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260900 (0.0):
2.003.001a teṣām ajñalipadmāni pragṛhītāni sarvaśaḥ / 2.003.001c pratigṛhyābravīd rājā tebhyaḥ priyahitaṃ vacaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17110707 (0.048):
idaṃ prāptaṃ svakarmajam Ram_2,58.11d / idaṃ priyahitaṃ vacaḥ Ram_2,17.10d / idaṃ provāca kākutsthaṃ Ram_3,3.16e
aho 'smi paramaprītaḥ prabhāvaś cātulo mama /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043211 (0.0):
pratigṛhyābravīd rājā % tebhyaḥ priyahitaṃ vacaḥ // Ram_2,3.1 // / aho 'smi paramaprītaḥ $ prabhāvaś cātulo mama &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685478 (0.0):
pratigṛhyābravīd rājā tebhyaḥ priyahitaṃ vacaḥ // Ram_2,3.1 // / aho 'smi paramaprītaḥ prabhāvaś cātulo mama /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260907 (0.0):
2.003.001c pratigṛhyābravīd rājā tebhyaḥ priyahitaṃ vacaḥ / 2.003.002a aho 'smi paramaprītaḥ prabhāvaś cātulo mama
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17108352 (0.039):
aho vikramaśūrasya Ram_3,26.12a / aho 'smi paramaprītaḥ Ram_2,3.2a
yan me jyeṣṭhaṃ priyaṃ putraṃ yauvarājyastham icchatha // RamS_2,3.2 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043219 (0.0):
aho 'smi paramaprītaḥ $ prabhāvaś cātulo mama & / yan me jyeṣṭhaṃ priyaṃ putraṃ % yauvarājyastham icchatha // Ram_2,3.2 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685486 (0.0):
aho 'smi paramaprītaḥ prabhāvaś cātulo mama / / yan me jyeṣṭhaṃ priyaṃ putraṃ yauvarājyastham icchatha // Ram_2,3.2 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260915 (0.0):
2.003.002a aho 'smi paramaprītaḥ prabhāvaś cātulo mama / 2.003.002c yan me jyeṣṭhaṃ priyaṃ putraṃ yauvarājyastham icchatha
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17160210 (0.025):
yan māṃ tvam anubhāṣase Ram_2,110.2b / yan me jyeṣṭhaṃ priyaṃ putraṃ Ram_2,3.2c
iti pratyarcya tān rājā brāhmaṇān idam abravīt / / vasiṣṭhaṃ vāmadevaṃ ca teṣām evopaśṛṇvatām // RamS_2,3.3 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043227 (5.960):
yan me jyeṣṭhaṃ priyaṃ putraṃ % yauvarājyastham icchatha // Ram_2,3.2 // / iti pratyarcya tān rājā $ brāhmaṇān idam abravīt &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685494 (5.960):
yan me jyeṣṭhaṃ priyaṃ putraṃ yauvarājyastham icchatha // Ram_2,3.2 // / iti pratyarcya tān rājā brāhmaṇān idam abravīt /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260922 (5.960):
2.003.002c yan me jyeṣṭhaṃ priyaṃ putraṃ yauvarājyastham icchatha / 2.003.003a iti pratyarcya tān rājā brāhmaṇān idam abravīt
caitraḥ śrīmān ayaṃ māsaḥ puṇyaḥ puṣpitakānanaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043234 (0.0):
vasiṣṭhaṃ vāmadevaṃ ca % teṣām evopaśṛṇvatām // Ram_2,3.3 // / caitraḥ śrīmān ayaṃ māsaḥ $ puṇyaḥ puṣpitakānanaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685501 (0.0):
vasiṣṭhaṃ vāmadevaṃ ca teṣām evopaśṛṇvatām // Ram_2,3.3 // / caitraḥ śrīmān ayaṃ māsaḥ puṇyaḥ puṣpitakānanaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260928 (0.0):
2.003.003c vasiṣṭhaṃ vāmadevaṃ ca teṣām evopaśṛṇvatām / 2.003.004a caitraḥ śrīmān ayaṃ māsaḥ puṇyaḥ puṣpitakānanaḥ
yauvarājyāya rāmasya sarvam evopakalpyatām // RamS_2,3.4 // / kṛtam ity eva cābrūtām abhigamya jagatpatim /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043243 (0.0):
caitraḥ śrīmān ayaṃ māsaḥ $ puṇyaḥ puṣpitakānanaḥ & / yauvarājyāya rāmasya % sarvam evopakalpyatām // Ram_2,3.4 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685510 (0.0):
caitraḥ śrīmān ayaṃ māsaḥ puṇyaḥ puṣpitakānanaḥ / / yauvarājyāya rāmasya sarvam evopakalpyatām // Ram_2,3.4 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260936 (0.0):
2.003.004a caitraḥ śrīmān ayaṃ māsaḥ puṇyaḥ puṣpitakānanaḥ / 2.003.004c yauvarājyāya rāmasya sarvam evopakalpyatām
yathoktavacanaṃ prītau harṣayuktau dvijarṣabhau // RamS_2,3.5 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043250 (0.0):
yauvarājyāya rāmasya % sarvam evopakalpyatām // Ram_2,3.4 // / kṛtam ity eva cābrūtām $ abhigamya jagatpatim & / yathoktavacanaṃ prītau % harṣayuktau dvijarṣabhau // Ram_2,3.5 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685517 (0.0):
yauvarājyāya rāmasya sarvam evopakalpyatām // Ram_2,3.4 // / kṛtam ity eva cābrūtām abhigamya jagatpatim / / yathoktavacanaṃ prītau harṣayuktau dvijarṣabhau // Ram_2,3.5 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260942 (0.0):
2.003.005a kṛtam ity eva cābrūtām abhigamya jagatpatim / 2.003.005c yathoktavacanaṃ prītau harṣayuktau dvijarṣabhau
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17186748 (0.040):
harṣayaṃs tām idaṃ tadā Ram_2,4.34d / harṣayuktau dvijarṣabhau Ram_2,3.5d
tataḥ sumantraṃ dyutimān rājā vacanam abravīt /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043256 (0.0):
yathoktavacanaṃ prītau % harṣayuktau dvijarṣabhau // Ram_2,3.5 // / tataḥ sumantraṃ dyutimān $ rājā vacanam abravīt &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685523 (0.0):
yathoktavacanaṃ prītau harṣayuktau dvijarṣabhau // Ram_2,3.5 // / tataḥ sumantraṃ dyutimān rājā vacanam abravīt /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260948 (0.0):
2.003.005c yathoktavacanaṃ prītau harṣayuktau dvijarṣabhau / 2.003.006a tataḥ sumantraṃ dyutimān rājā vacanam abravīt
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17125586 (0.060):
tataḥ sumantram aikṣvākaḥ Ram_2,32.1a / tataḥ sumantraṃ dyutimān Ram_2,3.6a / tataḥ sumantraḥ kākutsthaṃ Ram_2,35.9a
rāmaḥ kṛtātmā bhavatā śīghram ānīyatām iti // RamS_2,3.6 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043262 (0.0):
tataḥ sumantraṃ dyutimān $ rājā vacanam abravīt & / rāmaḥ kṛtātmā bhavatā % śīghram ānīyatām iti // Ram_2,3.6 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685529 (0.0):
tataḥ sumantraṃ dyutimān rājā vacanam abravīt / / rāmaḥ kṛtātmā bhavatā śīghram ānīyatām iti // Ram_2,3.6 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260950 (0.0):
2.003.006a tataḥ sumantraṃ dyutimān rājā vacanam abravīt / 2.003.006c rāmaḥ kṛtātmā bhavatā śīghram ānīiyatām iti
sa tatheti pratijñāya sumantro rājaśāsanāt / / rāmaṃ tatrānayāṃcakre rathena rathināṃ varam // RamS_2,3.7 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043273 (0.0):
rāmaḥ kṛtātmā bhavatā % śīghram ānīyatām iti // Ram_2,3.6 // / sa tatheti pratijñāya $ sumantro rājaśāsanāt &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685540 (0.0):
rāmaḥ kṛtātmā bhavatā śīghram ānīyatām iti // Ram_2,3.6 // / sa tatheti pratijñāya sumantro rājaśāsanāt /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260956 (5.960):
2.003.006c rāmaḥ kṛtātmā bhavatā śīghram ānīiyatām iti / 2.003.007a sa tatheti pratijñāya sumantro rājaśāsanāt
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260964 (0.032):
2.003.007a sa tatheti pratijñāya sumantro rājaśāsanāt / 2.003.007c rāmaṃ tatrānayāṃ cakre rathena rathināṃ varam
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17162717 (0.048):
rathena mahatā kharaḥ Ram_3,27.13b / rathena rathināṃ varam Ram_2,3.7d
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17183980 (0.057):
sumantro rājaśāsanāt Ram_2,3.7b / sumantro rājasatkṛtaḥ Ram_2,13.15d
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1496501 (0.059):
08,044.055a sārathis tam apovāha rathena rathināṃ varam / 08,044.055c tatas tu satvaraṃ rājan pāṇḍusainyam upādravat
atha tatra samāsīnās tadā daśarathaṃ nṛpam / / prācyodīcyāḥ pratīcyāś ca dākṣiṇātyāś ca bhūmipāḥ // RamS_2,3.8 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043284 (0.0):
rāmaṃ tatrānayāṃcakre % rathena rathināṃ varam // Ram_2,3.7 // / atha tatra samāsīnās $ tadā daśarathaṃ nṛpam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685551 (0.0):
rāmaṃ tatrānayāṃcakre rathena rathināṃ varam // Ram_2,3.7 // / atha tatra samāsīnās tadā daśarathaṃ nṛpam /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260974 (0.0):
2.003.007c rāmaṃ tatrānayāṃ cakre rathena rathināṃ varam / 2.003.008a atha tatra samāsīnās tadā daśarathaṃ nṛpam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19696678 (0.045):
01,177.020d*1819_04 cedīnām adhipo vīro balavān antakopamaḥ / 01,177.020d*1820_01 prācyodīcyāḥ pratīcyāś ca dākṣiṇātyāḥ kṣitīśvarāḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17127017 (0.048):
tadā dadṛśatur mṛgam Ram_3,41.3d / tadā daśarathaṃ nṛpam Ram_2,3.8b / tadā dṛṣṭvā samāvṛtam Ram_3,24.14d
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15432310 (0.050):
mukhyāḥ / 05,030.024a prācyodīcyā dākṣiṇātyāś ca śūrās; tathā pratīcyāḥ pārvatīyāś
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17149007 (0.055):
prāṅmukhās te yayus tadā Ram_2,105.3b / prācyodīcyāḥ pratīcyāś ca Ram_2,3.8c
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3069841 (0.061):
tad bhuṅkṣva muditāmātyaḥ % kṣipram evābhiṣecaya // Ram_2,76.6 // / udīcyāś ca pratīcyāś ca $ dākṣiṇātyāś ca kevalāḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7712108 (0.061):
tad bhuṅkṣva muditāmātyaḥ kṣipram evābhiṣecaya // Ram_2,76.6 // / udīcyāś ca pratīcyāś ca dākṣiṇātyāś ca kevalāḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10985879 (0.062):
tad bhuṅkṣva muditāmātyaḥ kṣipram evābhiṣecaya // RamS_2,76.6 // / udīcyāś ca pratīcyāś ca dākṣiṇātyāś ca kevalāḥ /
mlecchāś cāryāś ca ye cānye vanaśailāntavāsinaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043292 (0.0):
prācyodīcyāḥ pratīcyāś ca % dākṣiṇātyāś ca bhūmipāḥ // Ram_2,3.8 // / mlecchāś cāryāś ca ye cānye $ vanaśailāntavāsinaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685559 (0.0):
prācyodīcyāḥ pratīcyāś ca dākṣiṇātyāś ca bhūmipāḥ // Ram_2,3.8 // / mlecchāś cāryāś ca ye cānye vanaśailāntavāsinaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260981 (0.0):
2.003.008c prācyodīcyāḥ pratīcyāś ca dākṣiṇātyāś ca bhūmipāḥ / 2.003.009a mlecchāś cāryāś ca ye cānye vanaśailāntavāsinaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17158707 (0.039):
mlānapuṣpamṛgadvijam Ram_3,58.6b / mlecchāś cāryāś ca ye cānye Ram_2,3.9a
upāsāṃcakrire sarve taṃ devā iva vāsavam // RamS_2,3.9 // / teṣāṃ madhye sa rājarṣir marutām iva vāsavaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043302 (0.0):
mlecchāś cāryāś ca ye cānye $ vanaśailāntavāsinaḥ & / upāsāṃcakrire sarve % taṃ devā iva vāsavam // Ram_2,3.9 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685569 (0.0):
mlecchāś cāryāś ca ye cānye vanaśailāntavāsinaḥ / / upāsāṃcakrire sarve taṃ devā iva vāsavam // Ram_2,3.9 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260992 (0.0):
2.003.009a mlecchāś cāryāś ca ye cānye vanaśailāntavāsinaḥ / 2.003.009c upāsāṃ cakrire sarve taṃ devā iva vāsavam
prāsādastho rathagataṃ dadarśāyāntam ātmajam // RamS_2,3.10 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043310 (0.0):
teṣāṃ madhye sa rājarṣir $ marutām iva vāsavaḥ & / prāsādastho rathagataṃ % dadarśāyāntam ātmajam // Ram_2,3.10 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685577 (0.0):
teṣāṃ madhye sa rājarṣir marutām iva vāsavaḥ / / prāsādastho rathagataṃ dadarśāyāntam ātmajam // Ram_2,3.10 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260999 (0.0):
2.003.010a teṣāṃ madhye sa rājarṣir marutām iva vāsavaḥ / 2.003.010c prāsādastho rathagataṃ dadarśāyāntam ātmajam
gandharvarājapratimaṃ loke vikhyātapauruṣam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043316 (0.0):
prāsādastho rathagataṃ % dadarśāyāntam ātmajam // Ram_2,3.10 // / gandharvarājapratimaṃ $ loke vikhyātapauruṣam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685583 (0.0):
prāsādastho rathagataṃ dadarśāyāntam ātmajam // Ram_2,3.10 // / gandharvarājapratimaṃ loke vikhyātapauruṣam /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261005 (0.0):
2.003.010c prāsādastho rathagataṃ dadarśāyāntam ātmajam / 2.003.011a gandharvarājapratimaṃ loke vikhyātapauruṣam
dīrghabāhuṃ mahāsattvaṃ mattamātaṃgagāminam // RamS_2,3.11 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043323 (0.0):
gandharvarājapratimaṃ $ loke vikhyātapauruṣam & / dīrghabāhuṃ mahāsattvaṃ % mattamātaṃgagāminam // Ram_2,3.11 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685590 (0.0):
gandharvarājapratimaṃ loke vikhyātapauruṣam / / dīrghabāhuṃ mahāsattvaṃ mattamātaṃgagāminam // Ram_2,3.11 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261011 (0.0):
2.003.011a gandharvarājapratimaṃ loke vikhyātapauruṣam / 2.003.011c dīrghabāhuṃ mahāsattvaṃ mattamātaṅgagāminam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19922348 (0.063):
03,261.009a lohitākṣaṃ mahābāhuṃ mattamātaṅgagāminam / 03,261.009c dīrghabāhuṃ mahoraskaṃ nīlakuñcitamūrdhajam
candrakāntānanaṃ rāmam atīva priyadarśanam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043329 (0.0):
dīrghabāhuṃ mahāsattvaṃ % mattamātaṃgagāminam // Ram_2,3.11 // / candrakāntānanaṃ rāmam $ atīva priyadarśanam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685596 (0.0):
dīrghabāhuṃ mahāsattvaṃ mattamātaṃgagāminam // Ram_2,3.11 // / candrakāntānanaṃ rāmam atīva priyadarśanam /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261017 (0.0):
2.003.011c dīrghabāhuṃ mahāsattvaṃ mattamātaṅgagāminam / 2.003.012a candrakāntānanaṃ rāmam atīva priyadarśanam
rūpaudāryaguṇaiḥ puṃsāṃ dṛṣṭicittāpahāriṇam // RamS_2,3.12 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043336 (0.0):
candrakāntānanaṃ rāmam $ atīva priyadarśanam & / rūpaudāryaguṇaiḥ puṃsāṃ % dṛṣṭicittāpahāriṇam // Ram_2,3.12 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685603 (0.0):
candrakāntānanaṃ rāmam atīva priyadarśanam / / rūpaudāryaguṇaiḥ puṃsāṃ dṛṣṭicittāpahāriṇam // Ram_2,3.12 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261023 (0.0):
2.003.012a candrakāntānanaṃ rāmam atīva priyadarśanam / 2.003.012c rūpaudāryaguṇaiḥ puṃsāṃ dṛṣṭicittāpahāriṇam
gharmābhitaptāḥ parjanyaṃ hlādayantam iva prajāḥ / / na tatarpa samāyāntaṃ paśyamāno narādhipaḥ // RamS_2,3.13 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043348 (0.0):
rūpaudāryaguṇaiḥ puṃsāṃ % dṛṣṭicittāpahāriṇam // Ram_2,3.12 // / gharmābhitaptāḥ parjanyaṃ $ hlādayantam iva prajāḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685615 (0.0):
rūpaudāryaguṇaiḥ puṃsāṃ dṛṣṭicittāpahāriṇam // Ram_2,3.12 // / gharmābhitaptāḥ parjanyaṃ hlādayantam iva prajāḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261035 (0.0):
2.003.012c rūpaudāryaguṇaiḥ puṃsāṃ dṛṣṭicittāpahāriṇam / 2.003.013a gharmābhitaptāḥ parjanyaṃ hlādayantam iva prajāḥ
avatārya sumantras taṃ rāghavaṃ syandanottamāt / / pituḥ samīpaṃ gacchantaṃ prāñjaliḥ pṛṣṭhato 'nvagāt // RamS_2,3.14 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043359 (0.0):
na tatarpa samāyāntaṃ % paśyamāno narādhipaḥ // Ram_2,3.13 // / avatārya sumantras taṃ $ rāghavaṃ syandanottamāt &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685626 (0.0):
na tatarpa samāyāntaṃ paśyamāno narādhipaḥ // Ram_2,3.13 // / avatārya sumantras taṃ rāghavaṃ syandanottamāt /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261044 (0.0):
2.003.013c na tatarpa samāyāntaṃ paśyamāno narādhipaḥ / 2.003.014a avatārya sumantras taṃ rāghavaṃ syandanottamāt
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17149064 (0.046):
prāñjaliṃ prahvam āsīnam Ram_2,4.42c / prāñjaliḥ pṛṣṭhato 'nvagāt Ram_2,3.14d
sa taṃ kailāsaśṛṅgābhaṃ prāsādaṃ narapuṃgavaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043367 (0.0):
pituḥ samīpaṃ gacchantaṃ % prāñjaliḥ pṛṣṭhato 'nvagāt // Ram_2,3.14 // / sa taṃ kailāsaśṛṅgābhaṃ $ prāsādaṃ narapuṃgavaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685634 (0.0):
pituḥ samīpaṃ gacchantaṃ prāñjaliḥ pṛṣṭhato 'nvagāt // Ram_2,3.14 // / sa taṃ kailāsaśṛṅgābhaṃ prāsādaṃ narapuṃgavaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261052 (0.0):
2.003.014c pituḥ samīpaṃ gacchantaṃ prāñjaliḥ pṛṣṭhato 'nvagāt / 2.003.015a sa taṃ kailāsaśṛṅgābhaṃ prāsādaṃ narapuṃgavaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17177033 (0.052):
sa tasya svaram ājñāya Ram_3,55.3a / sa taṃ kailāsaśṛṅgābhaṃ Ram_2,3.15a
āruroha nṛpaṃ draṣṭuṃ saha sūtena rāghavaḥ // RamS_2,3.15 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043374 (0.0):
sa taṃ kailāsaśṛṅgābhaṃ $ prāsādaṃ narapuṃgavaḥ & / āruroha nṛpaṃ draṣṭuṃ % saha sūtena rāghavaḥ // Ram_2,3.15 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685641 (0.0):
sa taṃ kailāsaśṛṅgābhaṃ prāsādaṃ narapuṃgavaḥ / / āruroha nṛpaṃ draṣṭuṃ saha sūtena rāghavaḥ // Ram_2,3.15 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261057 (0.0):
2.003.015a sa taṃ kailāsaśṛṅgābhaṃ prāsādaṃ narapuṃgavaḥ / 2.003.015c āruroha nṛpaṃ draṣṭuṃ saha sūtena rāghavaḥ
sa prāñjalir abhipretya praṇataḥ pitur antike /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043379 (0.0):
āruroha nṛpaṃ draṣṭuṃ % saha sūtena rāghavaḥ // Ram_2,3.15 // / sa prāñjalir abhipretya $ praṇataḥ pitur antike &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685646 (0.0):
āruroha nṛpaṃ draṣṭuṃ saha sūtena rāghavaḥ // Ram_2,3.15 // / sa prāñjalir abhipretya praṇataḥ pitur antike /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261063 (0.0):
2.003.015c āruroha nṛpaṃ draṣṭuṃ saha sūtena rāghavaḥ / 2.003.016a sa prāñjalir abhipretya praṇataḥ pitur antike
nāma svaṃ śrāvayan rāmo vavande caraṇau pituḥ // RamS_2,3.16 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043388 (0.0):
sa prāñjalir abhipretya $ praṇataḥ pitur antike & / nāma svaṃ śrāvayan rāmo % vavande caraṇau pituḥ // Ram_2,3.16 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685655 (0.0):
sa prāñjalir abhipretya praṇataḥ pitur antike / / nāma svaṃ śrāvayan rāmo vavande caraṇau pituḥ // Ram_2,3.16 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261071 (0.0):
2.003.016a sa prāñjalir abhipretya praṇataḥ pitur antike / 2.003.016c nāma svaṃ śrāvayan rāmo vavande caraṇau pituḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17169326 (0.036):
vavande kulanandanaḥ Ram_2,105.6d / vavande caraṇau pituḥ Ram_2,3.16d
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17125938 (0.060):
tato 'vatārayāmāsa Ram_2,5.6c / tato vavande caraṇau Ram_2,16.2c / tato vājirathān yuktvā Ram_2,86.30a
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10964707 (0.060):
śokād aśaknuvan bāṣpaṃ praruroda mahāsvanam // RamS_2,16.53 // / vanditvā caraṇau rāmo visaṃjñasya pitus tadā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10992197 (0.061):
āryety evābhisaṃkruśya vyāhartuṃ nāśakat tataḥ // RamS_2,93.38 // / śatrughnaś cāpi rāmasya vavande caraṇau rudan /
taṃ dṛṣṭvā praṇataṃ pārśve kṛtāñjalipuṭaṃ nṛpaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043395 (0.0):
nāma svaṃ śrāvayan rāmo % vavande caraṇau pituḥ // Ram_2,3.16 // / taṃ dṛṣṭvā praṇataṃ pārśve $ kṛtāñjalipuṭaṃ nṛpaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685662 (0.0):
nāma svaṃ śrāvayan rāmo vavande caraṇau pituḥ // Ram_2,3.16 // / taṃ dṛṣṭvā praṇataṃ pārśve kṛtāñjalipuṭaṃ nṛpaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261078 (0.0):
2.003.016c nāma svaṃ śrāvayan rāmo vavande caraṇau pituḥ / 2.003.017a taṃ dṛṣṭvā praṇataṃ pārśve kṛtāñjalipuṭaṃ nṛpaḥ
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15337867 (0.057):
samprekṣya cāndhakaṃ pārśve $ kṛtāñjalipuṭaṃ sthitam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7231632 (0.057):
samprekṣya cāndhakaṃ pārśve kṛtāñjalipuṭaṃ sthitam /
gṛhyāñjalau samākṛṣya sasvaje priyam ātmajam // RamS_2,3.17 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043401 (0.0):
taṃ dṛṣṭvā praṇataṃ pārśve $ kṛtāñjalipuṭaṃ nṛpaḥ & / gṛhyāñjalau samākṛṣya % sasvaje priyam ātmajam // Ram_2,3.17 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685668 (0.0):
taṃ dṛṣṭvā praṇataṃ pārśve kṛtāñjalipuṭaṃ nṛpaḥ / / gṛhyāñjalau samākṛṣya sasvaje priyam ātmajam // Ram_2,3.17 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261084 (0.0):
2.003.017a taṃ dṛṣṭvā praṇataṃ pārśve kṛtāñjalipuṭaṃ nṛpaḥ / 2.003.017c gṛhyāñjalau samākṛṣya sasvaje priyam ātmajam
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17180834 (0.059):
sasyānām iva paktaye Ram_3,47.26d / sasvaje priyam ātmajam Ram_2,3.17d / sa svabhāvavinītaś ca Ram_2,17.13c
tasmai cābhyudyataṃ śrīmān maṇikāñcanabhūṣitam / / dideśa rājā ruciraṃ rāmāya paramāsanam // RamS_2,3.18 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043413 (0.0):
gṛhyāñjalau samākṛṣya % sasvaje priyam ātmajam // Ram_2,3.17 // / tasmai cābhyudyataṃ śrīmān $ maṇikāñcanabhūṣitam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685680 (0.0):
gṛhyāñjalau samākṛṣya sasvaje priyam ātmajam // Ram_2,3.17 // / tasmai cābhyudyataṃ śrīmān maṇikāñcanabhūṣitam /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261095 (0.0):
2.003.017c gṛhyāñjalau samākṛṣya sasvaje priyam ātmajam / 2.003.018a tasmai cābhyudyataṃ śrīmān maṇikāñcanabhūṣitam
tad āsanavaraṃ prāpya vyadīpayata rāghavaḥ / / svayeva prabhayā merum udaye vimalo raviḥ // RamS_2,3.19 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043426 (0.0):
dideśa rājā ruciraṃ % rāmāya paramāsanam // Ram_2,3.18 // / tad āsanavaraṃ prāpya $ vyadīpayata rāghavaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685693 (0.0):
dideśa rājā ruciraṃ rāmāya paramāsanam // Ram_2,3.18 // / tad āsanavaraṃ prāpya vyadīpayata rāghavaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261106 (0.0):
2.003.018c dideśa rājā ruciraṃ rāmāya paramāsanam / 2.003.019a tad āsanavaraṃ prāpya vyadīpayata rāghavaḥ
tena vibhrājitā tatra sā sabhābhivyarocata / / vimalagrahanakṣatrā śāradī dyaur ivendunā // RamS_2,3.20 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043435 (0.0):
svayeva prabhayā merum % udaye vimalo raviḥ // Ram_2,3.19 // / tena vibhrājitā tatra $ sā sabhābhivyarocata &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685702 (0.0):
svayeva prabhayā merum udaye vimalo raviḥ // Ram_2,3.19 // / tena vibhrājitā tatra sā sabhābhivyarocata /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261115 (0.0):
2.003.019c svayeva prabhayā merum udaye vimalo raviḥ / 2.003.020a tena vibhrājitā tatra sā sabhābhivyarocata
taṃ paśyamāno nṛpatis tutoṣa priyam ātmajam / / alaṃkṛtam ivātmānam ādarśatalasaṃsthitam // RamS_2,3.21 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043446 (0.0):
vimalagrahanakṣatrā % śāradī dyaur ivendunā // Ram_2,3.20 // / taṃ paśyamāno nṛpatis $ tutoṣa priyam ātmajam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685713 (0.0):
vimalagrahanakṣatrā śāradī dyaur ivendunā // Ram_2,3.20 // / taṃ paśyamāno nṛpatis tutoṣa priyam ātmajam /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261124 (0.0):
2.003.020c vimalagrahanakṣatrā śāradī dyaur ivendunā / 2.003.021a taṃ paśyamāno nṛpatis tutoṣa priyam ātmajam
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17108865 (0.050):
ādadū rakṣasāṃ prāṇān Ram_3,24.17c / ādarśatalasaṃsthitam Ram_2,3.21d / ādāya medhyaṃ tvaritaṃ bubhukṣitau Ram_2,46.79c
sa taṃ sasmitam ābhāṣya putraṃ putravatāṃ varaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043454 (0.0):
alaṃkṛtam ivātmānam % ādarśatalasaṃsthitam // Ram_2,3.21 // / sa taṃ sasmitam ābhāṣya $ putraṃ putravatāṃ varaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685721 (0.0):
alaṃkṛtam ivātmānam ādarśatalasaṃsthitam // Ram_2,3.21 // / sa taṃ sasmitam ābhāṣya putraṃ putravatāṃ varaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261132 (0.0):
2.003.022a sa taṃ sasmitam ābhāṣya putraṃ putravatāṃ varaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17177055 (0.063):
sa taṃ sasmitam ābhāṣya Ram_2,3.22a / sa taṃ sainyasamudbhūtaṃ Ram_2,90.3a
uvācedaṃ vaco rājā devendram iva kaśyapaḥ // RamS_2,3.22 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043461 (0.0):
sa taṃ sasmitam ābhāṣya $ putraṃ putravatāṃ varaḥ & / uvācedaṃ vaco rājā % devendram iva kaśyapaḥ // Ram_2,3.22 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685728 (0.0):
sa taṃ sasmitam ābhāṣya putraṃ putravatāṃ varaḥ / / uvācedaṃ vaco rājā devendram iva kaśyapaḥ // Ram_2,3.22 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261138 (0.0):
2.003.022a sa taṃ sasmitam ābhāṣya putraṃ putravatāṃ varaḥ / 2.003.022c uvācedaṃ vaco rājā devendram iva kaśyapaḥ
jyeṣṭhāyām asi me patnyāṃ sadṛśyāṃ sadṛśaḥ sutaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043468 (0.0):
uvācedaṃ vaco rājā % devendram iva kaśyapaḥ // Ram_2,3.22 // / jyeṣṭhāyām asi me patnyāṃ $ sadṛśyāṃ sadṛśaḥ sutaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685735 (0.0):
uvācedaṃ vaco rājā devendram iva kaśyapaḥ // Ram_2,3.22 // / jyeṣṭhāyām asi me patnyāṃ sadṛśyāṃ sadṛśaḥ sutaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261145 (0.0):
2.003.022c uvācedaṃ vaco rājā devendram iva kaśyapaḥ / 2.003.023a jyeṣṭhāyām asi me patnyāṃ sadṛśyāṃ sadṛśaḥ sutaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17124700 (0.037):
jyeṣṭhānuvartī dharmātmā Ram_2,4.26c / jyeṣṭhāyām asi me patnyāṃ Ram_2,3.23a
utpannas tvaṃ guṇaśreṣṭho mama rāmātmajaḥ priyaḥ // RamS_2,3.23 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043477 (0.0):
jyeṣṭhāyām asi me patnyāṃ $ sadṛśyāṃ sadṛśaḥ sutaḥ & / utpannas tvaṃ guṇaśreṣṭho % mama rāmātmajaḥ priyaḥ // Ram_2,3.23 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685744 (0.0):
jyeṣṭhāyām asi me patnyāṃ sadṛśyāṃ sadṛśaḥ sutaḥ / / utpannas tvaṃ guṇaśreṣṭho mama rāmātmajaḥ priyaḥ // Ram_2,3.23 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261153 (0.0):
2.003.023a jyeṣṭhāyām asi me patnyāṃ sadṛśyāṃ sadṛśaḥ sutaḥ / 2.003.023c utpannas tvaṃ guṇaśreṣṭho mama rāmātmajaḥ priyaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17155272 (0.028):
mama rājyena śocataḥ Ram_2,67.2b / mama rāmātmajaḥ priyaḥ Ram_2,3.23d
tvayā yataḥ prajāś cemāḥ svaguṇair anurañjitāḥ / / tasmāt tvaṃ puṣyayogena yauvarājyam avāpnuhi // RamS_2,3.24 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043488 (0.0):
utpannas tvaṃ guṇaśreṣṭho % mama rāmātmajaḥ priyaḥ // Ram_2,3.23 // / tvayā yataḥ prajāś cemāḥ $ svaguṇair anurañjitāḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685755 (0.0):
utpannas tvaṃ guṇaśreṣṭho mama rāmātmajaḥ priyaḥ // Ram_2,3.23 // / tvayā yataḥ prajāś cemāḥ svaguṇair anurañjitāḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261162 (0.0):
2.003.023c utpannas tvaṃ guṇaśreṣṭho mama rāmātmajaḥ priyaḥ / 2.003.024a tvayā yataḥ prajāś cemāḥ svaguṇair anurañjitāḥ
kāmatas tvaṃ prakṛtyaiva vinīto guṇavān asi /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043494 (0.0):
tasmāt tvaṃ puṣyayogena % yauvarājyam avāpnuhi // Ram_2,3.24 // / kāmatas tvaṃ prakṛtyaiva $ vinīto guṇavān asi &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685761 (0.0):
tasmāt tvaṃ puṣyayogena yauvarājyam avāpnuhi // Ram_2,3.24 // / kāmatas tvaṃ prakṛtyaiva vinīto guṇavān asi /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261169 (0.0):
2.003.024c tasmāt tvaṃ puṣyayogena yauvarājyam avāpnuhi / 2.003.025a kāmatas tvaṃ prakṛtyaiva vinīto guṇavān asi
guṇavaty api tu snehāt putra vakṣyāmi te hitam // RamS_2,3.25 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043501 (0.0):
kāmatas tvaṃ prakṛtyaiva $ vinīto guṇavān asi & / guṇavaty api tu snehāt % putra vakṣyāmi te hitam // Ram_2,3.25 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685768 (0.0):
kāmatas tvaṃ prakṛtyaiva vinīto guṇavān asi / / guṇavaty api tu snehāt putra vakṣyāmi te hitam // Ram_2,3.25 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261174 (0.0):
2.003.025a kāmatas tvaṃ prakṛtyaiva vinīto guṇavān asi / 2.003.025c guṇavaty api tu snehāt putra vakṣyāmi te hitam
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17145522 (0.064):
putrarājyāya vartate Ram_2,20.18d / putra vakṣyāmi te hitam Ram_2,3.25d / putravat paripālane Ram_2,20.21d
bhūyo vinayam āsthāya bhava nityaṃ jitendriyaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043507 (0.0):
guṇavaty api tu snehāt % putra vakṣyāmi te hitam // Ram_2,3.25 // / bhūyo vinayam āsthāya $ bhava nityaṃ jitendriyaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685774 (0.0):
guṇavaty api tu snehāt putra vakṣyāmi te hitam // Ram_2,3.25 // / bhūyo vinayam āsthāya bhava nityaṃ jitendriyaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261181 (0.0):
2.003.025c guṇavaty api tu snehāt putra vakṣyāmi te hitam / 2.003.026a bhūyo vinayam āsthāya bhava nityaṃ jitendriyaḥ
kāmakrodhasamutthāni tyajethā vyasanāni ca // RamS_2,3.26 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043513 (0.0):
bhūyo vinayam āsthāya $ bhava nityaṃ jitendriyaḥ & / kāmakrodhasamutthāni % tyajethā vyasanāni ca // Ram_2,3.26 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685780 (0.0):
bhūyo vinayam āsthāya bhava nityaṃ jitendriyaḥ / / kāmakrodhasamutthāni tyajethā vyasanāni ca // Ram_2,3.26 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261186 (0.0):
2.003.026a bhūyo vinayam āsthāya bhava nityaṃ jitendriyaḥ / 2.003.026c kāmakrodhasamutthāni tyajethā vyasanāni ca
parokṣayā vartamāno vṛttyā pratyakṣayā tathā / / amātyaprabhṛtīḥ sarvāḥ prakṛtīś cānurañjaya // RamS_2,3.27 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043523 (0.0):
kāmakrodhasamutthāni % tyajethā vyasanāni ca // Ram_2,3.26 // / parokṣayā vartamāno $ vṛttyā pratyakṣayā tathā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685790 (0.0):
kāmakrodhasamutthāni tyajethā vyasanāni ca // Ram_2,3.26 // / parokṣayā vartamāno vṛttyā pratyakṣayā tathā /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261195 (0.0):
2.003.026c kāmakrodhasamutthāni tyajethā vyasanāni ca / 2.003.027a parokṣayā vartamāno vṛttyā pratyakṣayā tathā
tuṣṭānuraktaprakṛtir yaḥ pālayati medinīm /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043528 (0.0):
amātyaprabhṛtīḥ sarvāḥ % prakṛtīś cānurañjaya // Ram_2,3.27 // / tuṣṭānuraktaprakṛtir $ yaḥ pālayati medinīm &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685795 (0.0):
amātyaprabhṛtīḥ sarvāḥ prakṛtīś cānurañjaya // Ram_2,3.27 // / tuṣṭānuraktaprakṛtir yaḥ pālayati medinīm /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261200 (0.0):
2.003.027c amātyaprabhṛtīḥ sarvāḥ prakṛtīś cānurañjaya / 2.003.028a tuṣṭānuraktaprakṛtir yaḥ pālayati medinīm
tasya nandanti mitrāṇi labdhvāmṛtam ivāmarāḥ / / tasmāt putra tvam ātmānaṃ niyamyaiva samācara // RamS_2,3.28 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043531 (0.0):
tuṣṭānuraktaprakṛtir $ yaḥ pālayati medinīm & / tasya nandanti mitrāṇi % labdhvāmṛtam ivāmarāḥ \
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685807 (0.0):
tuṣṭānuraktaprakṛtir yaḥ pālayati medinīm / / tasya nandanti mitrāṇi labdhvāmṛtam ivāmarāḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261211 (0.0):
2.003.028a tuṣṭānuraktaprakṛtir yaḥ pālayati medinīm / 2.003.028c tasya nandanti mitrāṇi labdhvāmṛtam ivāmarāḥ
tac chrutvā suhṛdas tasya rāmasya priyakāriṇaḥ / / tvaritāḥ śīghram abhyetya kausalyāyai nyavedayan // RamS_2,3.29 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043551 (0.0):
tac chrutvā suhṛdas tasya $ rāmasya priyakāriṇaḥ & / tvaritāḥ śīghram abhyetya % kausalyāyai nyavedayan // Ram_2,3.29 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685818 (0.0):
tasmāt putra tvam ātmānaṃ niyamyaiva samācara // Ram_2,3.28 // / tac chrutvā suhṛdas tasya rāmasya priyakāriṇaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261221 (0.0):
2.003.028e tasmāt putra tvam ātmānaṃ niyamyaiva samācara / 2.003.029a tac chrutvā suhṛdas tasya rāmasya priyakāriṇaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17165057 (0.058):
rāmasya pratyapūjayat Ram_3,19.5d / rāmasya priyakāriṇaḥ Ram_2,3.29b
sā hiraṇyaṃ ca gāś caiva ratnāni vividhāni ca / / vyādideśa priyākhyebhyaḥ kausalyā pramadottamā // RamS_2,3.30 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043561 (0.0):
tvaritāḥ śīghram abhyetya % kausalyāyai nyavedayan // Ram_2,3.29 // / sā hiraṇyaṃ ca gāś caiva $ ratnāni vividhāni ca &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685828 (0.0):
tvaritāḥ śīghram abhyetya kausalyāyai nyavedayan // Ram_2,3.29 // / sā hiraṇyaṃ ca gāś caiva ratnāni vividhāni ca /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261229 (0.0):
2.003.029c tvaritāḥ śīghram abhyetya kausalyāyai nyavedayan / 2.003.030a sā hiraṇyaṃ ca gāś caiva ratnāni vividhāni ca
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17118686 (0.059):
kausalyā putrahīneva Ram_2,53.13c / kausalyā pramadottamā Ram_2,3.30d / kausalyāpramukhās tadā Ram_2,70.20d
athābhivādya rājānaṃ ratham āruhya rāghavaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043568 (0.0):
vyādideśa priyākhyebhyaḥ % kausalyā pramadottamā // Ram_2,3.30 // / athābhivādya rājānaṃ $ ratham āruhya rāghavaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685835 (0.0):
vyādideśa priyākhyebhyaḥ kausalyā pramadottamā // Ram_2,3.30 // / athābhivādya rājānaṃ ratham āruhya rāghavaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261237 (0.0):
2.003.030c vyādideśa priyākhyebhyaḥ kausalyā pramadottamā / 2.003.031a athābhivādya rājānaṃ ratham āruhya rāghavaḥ
yayau svaṃ dyutimad veśma janaughaiḥ pratipūjitaḥ // RamS_2,3.31 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043576 (0.0):
athābhivādya rājānaṃ $ ratham āruhya rāghavaḥ & / yayau svaṃ dyutimad veśma % janaughaiḥ pratipūjitaḥ // Ram_2,3.31 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685843 (0.0):
athābhivādya rājānaṃ ratham āruhya rāghavaḥ / / yayau svaṃ dyutimad veśma janaughaiḥ pratipūjitaḥ // Ram_2,3.31 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261244 (0.0):
2.003.031a athābhivādya rājānaṃ ratham āruhya rāghavaḥ / 2.003.031c yayau svaṃ dyutimad veśma janaughaiḥ pratipūjitaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17160349 (0.050):
yayau vākyam udīrayan Ram_2,43.15d / yayau svaṃ dyutimad veśma Ram_2,3.31c
te cāpi paurā nṛpater vacas tacchrutvā tadā lābham iveṣṭam āpya /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043584 (0.0):
yayau svaṃ dyutimad veśma % janaughaiḥ pratipūjitaḥ // Ram_2,3.31 // / te cāpi paurā nṛpater vacas tac $ chrutvā tadā lābham iveṣṭam āpya &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685851 (0.0):
yayau svaṃ dyutimad veśma janaughaiḥ pratipūjitaḥ // Ram_2,3.31 // / te cāpi paurā nṛpater vacas tac chrutvā tadā lābham iveṣṭam āpya /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261252 (0.0):
2.003.031c yayau svaṃ dyutimad veśma janaughaiḥ pratipūjitaḥ / 2.003.032a te cāpi paurā nṛpater vacas tac; chrutvā tadā lābham iveṣṭam
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17123241 (0.036):
chetsyate samare bāhū Ram_3,67.15c / chrutvā tadā lābham iveṣṭam āpya Ram_2,3.32b
narendram āmantrya gṛhāṇi gatvā devān samānarcur atīva hṛṣṭāḥ //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043591 (0.0):
te cāpi paurā nṛpater vacas tac $ chrutvā tadā lābham iveṣṭam āpya & / narendram āmantrya gṛhāṇi gatvā % devān samānarcur atīva hṛṣṭāḥ //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685858 (0.0):
te cāpi paurā nṛpater vacas tac chrutvā tadā lābham iveṣṭam āpya / / narendram āmantrya gṛhāṇi gatvā devān samānarcur atīva hṛṣṭāḥ //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261259 (0.0):
2.003.032a te cāpi paurā nṛpater vacas tac; chrutvā tadā lābham iveṣṭam / āpya / 2.003.032c narendram āmantya gṛhāṇi gatvā; devān samānarcur atīva hṛṣṭāḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17135398 (0.033):
devānāṃ maghavān iva Ram_3,5.7d / devān samānarcur atīva hṛṣṭāḥ Ram_2,3.32d
RamS_2,3.32 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 4 / gateṣv atha nṛpo bhūyaḥ paureṣu saha mantribhiḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043599 (0.0):
Ram_2,3.32 // / gateṣv atha nṛpo bhūyaḥ $ paureṣu saha mantribhiḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685866 (0.0):
Ram_2,3.32 // / gateṣv atha nṛpo bhūyaḥ paureṣu saha mantribhiḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261267 (0.0):
2.003.032c narendram āmantya gṛhāṇi gatvā; devān samānarcur atīva hṛṣṭāḥ / 2.004.001a gateṣv atha nṛpo bhūyaḥ paureṣu saha mantribhiḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10973378 (0.035):
dadṛśe tamasā tatra vārayantīva rāghavam // RamS_2,40.30 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 41 / tatas tu tamasā tīraṃ ramyam āśritya rāghavaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10963474 (0.038):
RamS_2,13.28 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 14 / sa tadantaḥpuradvāraṃ samatītya janākulam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10995224 (0.039):
tathā bruvāṇaṃ bharataṃ pratuṣṭuvuḥ praṇamya rāmaṃ ca yayācire saha // / RamS_2,98.71 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 99 / punar evaṃ bruvāṇaṃ tu bharataṃ lakṣmaṇāgrajaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10976452 (0.040):
RamS_2,47.33 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 48 / te tu tasmin mahāvṛkṣa uṣitvā rajanīṃ śivām /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10968904 (0.040):
dhanāni ratnāni ca dātum aṅganā pracakrame dharmabhṛtāṃ manasvinī // / RamS_2,27.33 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 28 / tato 'bravīn mahātejā rāmo lakṣmaṇam agrataḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10983143 (0.042):
saṃkālya rājānam adīnasattvam ātmānam urvyām abhiṣecayasva // RamS_2,66.45 / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 67 / śrutvā tu pitaraṃ vṛttaṃ bhrātarau ca vivāsitau /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10968162 (0.043):
na tasya sītā vacanaṃ cakāra tat tato 'bravīd rāmam idaṃ suduḥkhitā // / RamS_2,25.15 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 26
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10972133 (0.043):
RamS_2,36.17 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 37 / yāvat tu niryatas tasya rajorūpam adṛśyata /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10969845 (0.044):
sa rāghavaḥ prekṣya sumantram abravīn nivedayasvāgamanaṃ nṛpāya me // / RamS_2,30.24 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 31 / sa rāmapreṣitaḥ kṣipraṃ saṃtāpakaluṣendriyaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10971389 (0.044):
vilapitaparidevanākulaṃ vyasanagataṃ tad abhūt suduḥkhitam // RamS_2,34.36 / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 35
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10981060 (0.044):
RamS_2,60.19 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 61 / vyatītāyāṃ tu śarvaryām ādityasyodaye tataḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10986704 (0.045):
arcito vividhaiḥ kāmaiḥ śvaḥ sasainyo gamiṣyasi // RamS_2,78.17 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 79 / evam uktas tu bharato niṣādādhipatiṃ guham /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10997306 (0.045):
sa tv eva mātḥn abhivādya sarvā rudan kuṭīṃ svāṃ praviveśa rāmaḥ // / RamS_2,104.25 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 105 / tataḥ śirasi kṛtvā tu pāduke bharatas tadā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10987620 (0.045):
atandribhir jñātibhir āttakārmukair mahendrakalpaṃ paripālayaṃs tadā // / RamS_2,81.23 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 82 / tac chrutvā nipuṇaṃ sarvaṃ bharataḥ saha mantribhiḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10978153 (0.045):
RamS_2,52.26 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 53 / mama tv aśvā nivṛttasya na prāvartanta vartmani /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10978514 (0.045):
RamS_2,53.26 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 54 / tato bhūtopasṛṣṭeva vepamānā punaḥ punaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10985116 (0.045):
śanaiḥ samāśvāsayad ārtarūpāṃ krauñcīṃ vilagnām iva vīkṣamāṇām // / RamS_2,72.25 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 73 / tataḥ prabhātasamaye divase 'tha caturdaśe /
mantrayitvā tataś cakre niścayajñaḥ sa niścayam // RamS_2,4.1 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043606 (0.0):
gateṣv atha nṛpo bhūyaḥ $ paureṣu saha mantribhiḥ & / mantrayitvā tataś cakre % niścayajñaḥ sa niścayam // Ram_2,4.1 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685873 (0.0):
gateṣv atha nṛpo bhūyaḥ paureṣu saha mantribhiḥ / / mantrayitvā tataś cakre niścayajñaḥ sa niścayam // Ram_2,4.1 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261274 (0.0):
2.004.001a gateṣv atha nṛpo bhūyaḥ paureṣu saha mantribhiḥ / 2.004.001c mantrayitvā tataś cakre niścayajñaḥ sa niścayam
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17141655 (0.058):
niścakrāma niveśanāt Ram_2,5.5d / niścayajñaḥ sa niścayam Ram_2,4.1d
śva eva puṣyo bhavitā śvo 'bhiṣecyas tu me sutaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043614 (0.0):
mantrayitvā tataś cakre % niścayajñaḥ sa niścayam // Ram_2,4.1 // / śva eva puṣyo bhavitā $ śvo 'bhiṣecyas tu me sutaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685881 (0.0):
mantrayitvā tataś cakre niścayajñaḥ sa niścayam // Ram_2,4.1 // / śva eva puṣyo bhavitā śvo 'bhiṣecyas tu me sutaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17176428 (0.020):
śvobhāviny abhiṣecane Ram_2,5.1b / śvo 'bhiṣecyas tu me sutaḥ Ram_2,4.2b
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261278 (0.030):
2.004.001c mantrayitvā tataś cakre niścayajñaḥ sa niścayam / 2.004.002a śva eva puṣyo bhavitā śvo 'bhiṣecyeta me sutaḥ
rāmo rājīvatāmrākṣo yauvarājya iti prabhuḥ // RamS_2,4.2 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043621 (0.0):
śva eva puṣyo bhavitā $ śvo 'bhiṣecyas tu me sutaḥ & / rāmo rājīvatāmrākṣo % yauvarājya iti prabhuḥ // Ram_2,4.2 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685888 (0.0):
śva eva puṣyo bhavitā śvo 'bhiṣecyas tu me sutaḥ / / rāmo rājīvatāmrākṣo yauvarājya iti prabhuḥ // Ram_2,4.2 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261287 (0.0):
2.004.002a śva eva puṣyo bhavitā śvo 'bhiṣecyeta me sutaḥ / 2.004.002c rāmo rājīvatāmrākṣo yauvarājya iti prabhuḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17166193 (0.046):
rāmo rājā bhaviṣyati Ram_2,73.12d / rāmo rājīvatāmrākṣo Ram_2,4.2c
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3062054 (0.048):
ity evaṃ māṃ mahārāja $ bruvann eva mahāyaśāḥ & / rāmo rājīvatāmrākṣo % bhṛśam aśrūṇy avartayat // Ram_2,52.17 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7704319 (0.048):
ity evaṃ māṃ mahārāja bruvann eva mahāyaśāḥ / / rāmo rājīvatāmrākṣo bhṛśam aśrūṇy avartayat // Ram_2,52.17 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10978020 (0.048):
ity evaṃ māṃ mahārāja bruvann eva mahāyaśāḥ / / rāmo rājīvatāmrākṣo bhṛśam aśrūṇy avartayat // RamS_2,52.17 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4278364 (0.048):
2.052.017a ity evaṃ māṃ mahārāja bruvann eva mahāyaśāḥ / 2.052.017c rāmo rājīvatāmrākṣo bhṛśam aśrūṇy avartayat
athāntargṛham āviśya rājā daśarathas tadā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043628 (0.0):
rāmo rājīvatāmrākṣo % yauvarājya iti prabhuḥ // Ram_2,4.2 // / athāntargṛham āviśya $ rājā daśarathas tadā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685895 (0.0):
rāmo rājīvatāmrākṣo yauvarājya iti prabhuḥ // Ram_2,4.2 // / athāntargṛham āviśya rājā daśarathas tadā /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261292 (0.0):
2.004.002c rāmo rājīvatāmrākṣo yauvarājya iti prabhuḥ / 2.004.003a athāntargṛham āviśya rājā daśarathas tadā
sūtam ājñāpayāmāsa rāmaṃ punar ihānaya // RamS_2,4.3 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043634 (0.0):
athāntargṛham āviśya $ rājā daśarathas tadā & / sūtam ājñāpayāmāsa % rāmaṃ punar ihānaya // Ram_2,4.3 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685901 (0.0):
athāntargṛham āviśya rājā daśarathas tadā / / sūtam ājñāpayāmāsa rāmaṃ punar ihānaya // Ram_2,4.3 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261299 (0.044):
2.004.003a athāntargṛham āviśya rājā daśarathas tadā / 2.004.003c sūtam ājñāpayām āsa rāmaṃ punar ihānaya
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17165351 (0.051):
rāmaṃ paśyāmi saṃyuge Ram_3,32.7d / rāmaṃ punar ihānaya Ram_2,4.3d
pratigṛhya sa tadvākyaṃ sūtaḥ punar upāyayau /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043641 (0.0):
sūtam ājñāpayāmāsa % rāmaṃ punar ihānaya // Ram_2,4.3 // / pratigṛhya sa tadvākyaṃ $ sūtaḥ punar upāyayau &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685908 (0.0):
sūtam ājñāpayāmāsa rāmaṃ punar ihānaya // Ram_2,4.3 // / pratigṛhya sa tadvākyaṃ sūtaḥ punar upāyayau /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261306 (0.0):
2.004.003c sūtam ājñāpayām āsa rāmaṃ punar ihānaya / 2.004.004a pratigṛhya sa tadvākyaṃ sūtaḥ punar upāyayau
rāmasya bhavanaṃ śīghraṃ rāmam ānayituṃ punaḥ // RamS_2,4.4 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043648 (5.960):
pratigṛhya sa tadvākyaṃ $ sūtaḥ punar upāyayau & / rāmasya bhavanaṃ śīghraṃ % rāmam ānayituṃ punaḥ // Ram_2,4.4 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685915 (5.960):
pratigṛhya sa tadvākyaṃ sūtaḥ punar upāyayau / / rāmasya bhavanaṃ śīghraṃ rāmam ānayituṃ punaḥ // Ram_2,4.4 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261312 (5.960):
2.004.004a pratigṛhya sa tadvākyaṃ sūtaḥ punar upāyayau / 2.004.004c rāmasya bhavanaṃ śīghraṃ rāmam ānayituṃ punaḥ
dvāḥsthair āveditaṃ tasya rāmāyāgamanaṃ punaḥ / / śrutvaiva cāpi rāmas taṃ prāptaṃ śaṅkānvito 'bhavat // RamS_2,4.5 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043659 (0.0):
rāmasya bhavanaṃ śīghraṃ % rāmam ānayituṃ punaḥ // Ram_2,4.4 // / dvāḥsthair āveditaṃ tasya $ rāmāyāgamanaṃ punaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685926 (0.0):
rāmasya bhavanaṃ śīghraṃ rāmam ānayituṃ punaḥ // Ram_2,4.4 // / dvāḥsthair āveditaṃ tasya rāmāyāgamanaṃ punaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261322 (0.0):
2.004.004c rāmasya bhavanaṃ śīghraṃ rāmam ānayituṃ punaḥ / 2.004.005a dvāḥsthair āveditaṃ tasya rāmāyāgamanaṃ punaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17149292 (0.025):
prāptaṃ rāmaṃ salakṣmaṇam Ram_3,11.9b / prāptaṃ śaṅkānvito 'bhavat Ram_2,4.5d
praveśya cainaṃ tvaritaṃ rāmo vacanam abravīt /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043666 (0.0):
śrutvaiva cāpi rāmas taṃ % prāptaṃ śaṅkānvito 'bhavat // Ram_2,4.5 // / praveśya cainaṃ tvaritaṃ $ rāmo vacanam abravīt &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685933 (0.0):
śrutvaiva cāpi rāmas taṃ prāptaṃ śaṅkānvito 'bhavat // Ram_2,4.5 // / praveśya cainaṃ tvaritaṃ rāmo vacanam abravīt /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261329 (0.0):
2.004.005c śrutvaiva cāpi rāmas taṃ prāptaṃ śaṅkānvito 'bhavat / 2.004.006a praveśya cainaṃ tvaritaṃ rāmo vacanam abravīt
yad āgamanakṛtyaṃ te bhūyas tad brūhy aśeṣataḥ // RamS_2,4.6 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043671 (0.0):
praveśya cainaṃ tvaritaṃ $ rāmo vacanam abravīt & / yad āgamanakṛtyaṃ te % bhūyas tad brūhy aśeṣataḥ // Ram_2,4.6 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685938 (0.0):
praveśya cainaṃ tvaritaṃ rāmo vacanam abravīt / / yad āgamanakṛtyaṃ te bhūyas tad brūhy aśeṣataḥ // Ram_2,4.6 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261333 (0.0):
2.004.006a praveśya cainaṃ tvaritaṃ rāmo vacanam abravīt / 2.004.006c yad āgamanakṛtyaṃ te bhūyas tad brūhy aśeṣataḥ
tam uvāca tataḥ sūto rājā tvāṃ draṣṭum icchati /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043680 (0.0):
yad āgamanakṛtyaṃ te % bhūyas tad brūhy aśeṣataḥ // Ram_2,4.6 // / tam uvāca tataḥ sūto $ rājā tvāṃ draṣṭum icchati &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685947 (0.0):
yad āgamanakṛtyaṃ te bhūyas tad brūhy aśeṣataḥ // Ram_2,4.6 // / tam uvāca tataḥ sūto rājā tvāṃ draṣṭum icchati /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261342 (0.0):
2.004.006c yad āgamanakṛtyaṃ te bhūyas tad brūhy aśeṣataḥ / 2.004.007a tam uvāca tataḥ sūto rājā tvāṃ draṣṭum icchati
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17164015 (0.062):
rājā tvāṃ draṣṭum icchati Ram_2,4.7b / rājā daṇḍadharo guruḥ Ram_3,1.17d
śrutvā pramāṇam atra tvaṃ gamanāyetarāya vā // RamS_2,4.7 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043686 (0.0):
tam uvāca tataḥ sūto $ rājā tvāṃ draṣṭum icchati & / śrutvā pramāṇam atra tvaṃ % gamanāyetarāya vā // Ram_2,4.7 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685953 (0.0):
tam uvāca tataḥ sūto rājā tvāṃ draṣṭum icchati / / śrutvā pramāṇam atra tvaṃ gamanāyetarāya vā // Ram_2,4.7 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261348 (0.0):
2.004.007a tam uvāca tataḥ sūto rājā tvāṃ draṣṭum icchati / 2.004.007c śrutvā pramāṇam atra tvaṃ gamanāyetarāya vā
iti sūtavacaḥ śrutvā rāmo 'tha tvarayānvitaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043694 (0.0):
śrutvā pramāṇam atra tvaṃ % gamanāyetarāya vā // Ram_2,4.7 // / iti sūtavacaḥ śrutvā $ rāmo 'tha tvarayānvitaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685961 (0.0):
śrutvā pramāṇam atra tvaṃ gamanāyetarāya vā // Ram_2,4.7 // / iti sūtavacaḥ śrutvā rāmo 'tha tvarayānvitaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261355 (0.0):
2.004.007c śrutvā pramāṇam atra tvaṃ gamanāyetarāya vā / 2.004.008a iti sūtavacaḥ śrutvā rāmo 'tha tvarayānvitaḥ
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22269586 (0.053):
7.093.003c rāmaṃ didṛkṣur āyātaḥ kāryeṇa hi mahābala / 7.093.004a tasya tadvacanaṃ śrutvā saumitris tvarayānvitaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17110194 (0.058):
iti rājño vacaḥ śrutvā Ram_2,12.17a / iti rāmas tam abravīt Ram_2,35.34d
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17110276 (0.059):
iti sītāṃ varārohāṃ Ram_3,56.18a / iti sūtavacaḥ śrutvā Ram_2,4.8a
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17166028 (0.062):
rāmo 'tha tvarayānvitaḥ Ram_2,4.8b / rāmo 'tha sahasaumitrir Ram_3,64.32a
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4599972 (0.063):
pravaktumupacakrāma gaṇeśaṃ tvarayānvitaḥ / / rāma uvāca / gatvā hyantaḥpuraṃ bhrātaḥ praṇamya jagadīśvarau // BndP_2,41.37 //
prayayau rājabhavanaṃ punar draṣṭuṃ nareśvaram // RamS_2,4.8 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043700 (0.0):
iti sūtavacaḥ śrutvā $ rāmo 'tha tvarayānvitaḥ & / prayayau rājabhavanaṃ % punar draṣṭuṃ nareśvaram // Ram_2,4.8 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685967 (0.0):
iti sūtavacaḥ śrutvā rāmo 'tha tvarayānvitaḥ / / prayayau rājabhavanaṃ punar draṣṭuṃ nareśvaram // Ram_2,4.8 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261361 (0.0):
2.004.008a iti sūtavacaḥ śrutvā rāmo 'tha tvarayānvitaḥ / 2.004.008c prayayau rājabhavanaṃ punar draṣṭuṃ nareśvaram
taṃ śrutvā samanuprāptaṃ rāmaṃ daśaratho nṛpaḥ / / praveśayāmāsa gṛhaṃ vivikṣuḥ priyam uttamam // RamS_2,4.9 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043711 (0.0):
prayayau rājabhavanaṃ % punar draṣṭuṃ nareśvaram // Ram_2,4.8 // / taṃ śrutvā samanuprāptaṃ $ rāmaṃ daśaratho nṛpaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685978 (0.0):
prayayau rājabhavanaṃ punar draṣṭuṃ nareśvaram // Ram_2,4.8 // / taṃ śrutvā samanuprāptaṃ rāmaṃ daśaratho nṛpaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261371 (0.008):
2.004.008c prayayau rājabhavanaṃ punar draṣṭuṃ nareśvaram / 2.004.009a taṃ śrutvā samanuprāptaṃ rāmaṃ daśaratho nṛpaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17165274 (0.059):
rāmaṃ daśaratho nṛpaḥ Ram_2,4.9b / rāmaṃ daśaratho rājā Ram_2,7.16c
praviśann eva ca śrīmān rāghavo bhavanaṃ pituḥ / / dadarśa pitaraṃ dūrāt praṇipatya kṛtāñjaliḥ // RamS_2,4.10 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043722 (0.0):
praveśayāmāsa gṛhaṃ % vivikṣuḥ priyam uttamam // Ram_2,4.9 // / praviśann eva ca śrīmān $ rāghavo bhavanaṃ pituḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685989 (0.0):
praveśayāmāsa gṛhaṃ vivikṣuḥ priyam uttamam // Ram_2,4.9 // / praviśann eva ca śrīmān rāghavo bhavanaṃ pituḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261381 (0.0):
2.004.009c praveśayām āsa gṛhaṃ vivikṣuḥ priyam uttamam / 2.004.010a praviśann eva ca śrīmān rāghavo bhavanaṃ pituḥ
praṇamantaṃ samutthāpya taṃ pariṣvajya bhūmipaḥ / / pradiśya cāsmai ruciram āsanaṃ punar abravīt // RamS_2,4.11 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043731 (0.0):
dadarśa pitaraṃ dūrāt % praṇipatya kṛtāñjaliḥ // Ram_2,4.10 // / praṇamantaṃ samutthāpya $ taṃ pariṣvajya bhūmipaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7685998 (0.0):
dadarśa pitaraṃ dūrāt praṇipatya kṛtāñjaliḥ // Ram_2,4.10 // / praṇamantaṃ samutthāpya taṃ pariṣvajya bhūmipaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261389 (0.0):
2.004.010c dadarśa pitaraṃ dūrāt praṇipatya kṛtāñjaliḥ / 2.004.011a praṇamantaṃ samutthāpya taṃ pariṣvajya bhūmipaḥ
rāma vṛddho 'smi dīrghāyur bhuktā bhogā mayepsitāḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043741 (0.0):
pradiśya cāsmai ruciram % āsanaṃ punar abravīt // Ram_2,4.11 // / rāma vṛddho 'smi dīrghāyur $ bhuktā bhogā mayepsitāḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686008 (0.0):
pradiśya cāsmai ruciram āsanaṃ punar abravīt // Ram_2,4.11 // / rāma vṛddho 'smi dīrghāyur bhuktā bhogā mayepsitāḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261399 (0.0):
2.004.011c pradiśya cāsmai ruciram āsanaṃ punar abravīt / 2.004.012a rāma vṛddho 'smi dīrghāyur bhuktā bhogā mayepsitāḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17164839 (0.008):
rāmavṛttāntakāraṇāt Ram_2,52.1d / rāma vṛddho 'smi dīrghāyur Ram_2,4.12a
annavadbhiḥ kratuśatais tatheṣṭaṃ bhūridakṣiṇaiḥ // RamS_2,4.12 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043748 (0.0):
rāma vṛddho 'smi dīrghāyur $ bhuktā bhogā mayepsitāḥ & / annavadbhiḥ kratuśatais % tatheṣṭaṃ bhūridakṣiṇaiḥ // Ram_2,4.12 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686015 (0.0):
rāma vṛddho 'smi dīrghāyur bhuktā bhogā mayepsitāḥ / / annavadbhiḥ kratuśatais tatheṣṭaṃ bhūridakṣiṇaiḥ // Ram_2,4.12 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261405 (0.0):
2.004.012a rāma vṛddho 'smi dīrghāyur bhuktā bhogā mayepsitāḥ / 2.004.012c annavadbhiḥ kratuśatais tatheṣṭaṃ bhūridakṣiṇaiḥ
jātam iṣṭam apatyaṃ me tvam adyānupamaṃ bhuvi /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043757 (0.0):
annavadbhiḥ kratuśatais % tatheṣṭaṃ bhūridakṣiṇaiḥ // Ram_2,4.12 // / jātam iṣṭam apatyaṃ me $ tvam adyānupamaṃ bhuvi &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686024 (0.0):
annavadbhiḥ kratuśatais tatheṣṭaṃ bhūridakṣiṇaiḥ // Ram_2,4.12 // / jātam iṣṭam apatyaṃ me tvam adyānupamaṃ bhuvi /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261414 (0.0):
2.004.012c annavadbhiḥ kratuśatais tatheṣṭaṃ bhūridakṣiṇaiḥ / 2.004.013a jātam iṣṭam apatyaṃ me tvam adyānupamaṃ bhuvi
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17124109 (0.017):
jāgrato hy eva tāṃ rātriṃ Ram_2,41.14a / jātam iṣṭam apatyaṃ me Ram_2,4.13a
dattam iṣṭam adhītaṃ ca mayā puruṣasattama // RamS_2,4.13 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043764 (0.0):
jātam iṣṭam apatyaṃ me $ tvam adyānupamaṃ bhuvi & / dattam iṣṭam adhītaṃ ca % mayā puruṣasattama // Ram_2,4.13 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686031 (0.0):
jātam iṣṭam apatyaṃ me tvam adyānupamaṃ bhuvi / / dattam iṣṭam adhītaṃ ca mayā puruṣasattama // Ram_2,4.13 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261419 (0.0):
2.004.013a jātam iṣṭam apatyaṃ me tvam adyānupamaṃ bhuvi / 2.004.013c dattam iṣṭam adhītaṃ ca mayā puruṣasattama
anubhūtāni ceṣṭāni mayā vīra sukhāni ca / / devarṣipitṛviprāṇām anṛṇo 'smi tathātmanaḥ // RamS_2,4.14 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043775 (0.0):
dattam iṣṭam adhītaṃ ca % mayā puruṣasattama // Ram_2,4.13 // / anubhūtāni ceṣṭāni $ mayā vīra sukhāni ca &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686042 (0.0):
dattam iṣṭam adhītaṃ ca mayā puruṣasattama // Ram_2,4.13 // / anubhūtāni ceṣṭāni mayā vīra sukhāni ca /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261430 (5.960):
2.004.013c dattam iṣṭam adhītaṃ ca mayā puruṣasattama / 2.004.014a anubhūtāni ceṣṭāni mayā vīra sukhāni ca
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17105000 (0.064):
anṛṇatvāc ca kaikeyyāḥ Ram_2,104.6c / anṛṇo 'smi tathātmanaḥ Ram_2,4.14d / anṛṇo 'smi mahāvane Ram_2,90.25b
na kiṃcin mama kartavyaṃ tavānyatrābhiṣecanāt /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043783 (0.0):
devarṣipitṛviprāṇām % anṛṇo 'smi tathātmanaḥ // Ram_2,4.14 // / na kiṃcin mama kartavyaṃ $ tavānyatrābhiṣecanāt &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686050 (0.0):
devarṣipitṛviprāṇām anṛṇo 'smi tathātmanaḥ // Ram_2,4.14 // / na kiṃcin mama kartavyaṃ tavānyatrābhiṣecanāt /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261438 (0.0):
2.004.015a na kiṃ cin mama kartavyaṃ tavānyatrābhiṣecanāt
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17137131 (0.034):
na kiṃcid upakurvatā Ram_2,47.23b / na kiṃcin mama kartavyaṃ Ram_2,4.15a
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_2u.htm.txt) 25234801 (0.054):
kartavyam asti mama neha hi kiṃcid eva"
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2206240 (0.054):
kartavyam asti mama neha hi kiṃcid eva"
ato yat tvām ahaṃ brūyāṃ tan me tvaṃ kartum arhasi // RamS_2,4.15 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043792 (0.0):
na kiṃcin mama kartavyaṃ $ tavānyatrābhiṣecanāt & / ato yat tvām ahaṃ brūyāṃ % tan me tvaṃ kartum arhasi // Ram_2,4.15 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686059 (0.0):
na kiṃcin mama kartavyaṃ tavānyatrābhiṣecanāt / / ato yat tvām ahaṃ brūyāṃ tan me tvaṃ kartum arhasi // Ram_2,4.15 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261446 (0.0):
2.004.015a na kiṃ cin mama kartavyaṃ tavānyatrābhiṣecanāt / 2.004.015c ato yat tvām ahaṃ brūyāṃ tan me tvaṃ kartum arhasi
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17127360 (0.032):
tan mābhivada dharmajña Ram_3,6.6c / tan me tvaṃ kartum arhasi Ram_2,4.15d
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7357691 (0.053):
hitaṃ hi tava niścitya kṣamaṃ tvaṃ kartum arhasi // Ram_3,35.22 // / ahaṃ tu manye tava na kṣamaṃ raṇe samāgamaṃ kosalarājasūnunā /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19647474 (0.058):
01,099.033c ānṛśaṃsyena yad brūyāṃ tac chrutvā kartum arhasi
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17103585 (0.059):
ato bhūyo 'pi nedānīm Ram_2,41.20a / ato yat tvām ahaṃ brūyāṃ Ram_2,4.15c
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10975367 (0.062):
bhaktimān iti tat tāvad vākyaṃ tvaṃ kṣantum arhasi // RamS_2,46.30 // / kathaṃ hi tvadvihīno 'haṃ pratiyāsyāmi tāṃ purīm /
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17177836 (0.063):
sanātanaṃ nādya vihātum arhasi Ram_2,102.31b / sanātha iva sāmpratam Ram_3,6.8d
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20141831 (0.064):
06,091.008c tvāṃ samāśritya durdharṣaṃ tan me kartuṃ tvam arhasi / 06,091.009a etac chrutvā tu vacanaṃ rājño bharatasattama
adya prakṛtayaḥ sarvās tvām icchanti narādhipam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043798 (0.0):
ato yat tvām ahaṃ brūyāṃ % tan me tvaṃ kartum arhasi // Ram_2,4.15 // / adya prakṛtayaḥ sarvās $ tvām icchanti narādhipam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686065 (0.0):
ato yat tvām ahaṃ brūyāṃ tan me tvaṃ kartum arhasi // Ram_2,4.15 // / adya prakṛtayaḥ sarvās tvām icchanti narādhipam /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261452 (0.0):
2.004.015c ato yat tvām ahaṃ brūyāṃ tan me tvaṃ kartum arhasi / 2.004.016a adya prakṛtayaḥ sarvās tvām icchanti narādhipam
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17137931 (0.055):
na tvāṃ paśyāmi kausalye Ram_2,37.27a / na tvāṃ prakṛtayaḥ sarvā Ram_2,23.13a
atas tvāṃ yuvarājānam abhiṣekṣyāmi putraka // RamS_2,4.16 // / api cādyāśubhān rāma svapnān paśyāmi dāruṇān /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043809 (0.0):
adya prakṛtayaḥ sarvās $ tvām icchanti narādhipam & / atas tvāṃ yuvarājānam % abhiṣekṣyāmi putraka // Ram_2,4.16 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686076 (0.0):
adya prakṛtayaḥ sarvās tvām icchanti narādhipam / / atas tvāṃ yuvarājānam abhiṣekṣyāmi putraka // Ram_2,4.16 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261462 (0.0):
2.004.016a adya prakṛtayaḥ sarvās tvām icchanti narādhipam / 2.004.016c atas tvāṃ yuvarājānam abhiṣekṣyāmi putraka
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17132776 (0.064):
tvām icchanti narādhipam Ram_2,4.16b / tvām idānīṃ didṛkṣate Ram_2,31.4d
sanirghātā maholkāś ca patantīha mahāsvanāḥ // RamS_2,4.17 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043818 (0.0):
api cādyāśubhān rāma $ svapnān paśyāmi dāruṇān & / sanirghātā maholkāś ca % patantīha mahāsvanāḥ // Ram_2,4.17 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686085 (0.0):
api cādyāśubhān rāma svapnān paśyāmi dāruṇān / / sanirghātā maholkāś ca patantīha mahāsvanāḥ // Ram_2,4.17 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261470 (0.0):
2.004.017a api cādyāśubhān rāma svapnān paśyāmi dāruṇān / 2.004.017c sanirghātā maholkāś ca patantīha mahāsvanāḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17142848 (0.053):
patantam adriśikharāt Ram_2,63.8c / patantīha mahāsvanāḥ Ram_2,4.17d
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15483505 (0.053):
05,141.010c divaś colkāḥ patanty etāḥ sanirghātāḥ sakampanāḥ
avaṣṭabdhaṃ ca me rāma nakṣatraṃ dāruṇair grahaiḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043824 (0.0):
sanirghātā maholkāś ca % patantīha mahāsvanāḥ // Ram_2,4.17 // / avaṣṭabdhaṃ ca me rāma $ nakṣatraṃ dāruṇair grahaiḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686091 (0.0):
sanirghātā maholkāś ca patantīha mahāsvanāḥ // Ram_2,4.17 // / avaṣṭabdhaṃ ca me rāma nakṣatraṃ dāruṇair grahaiḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261476 (0.0):
2.004.017c sanirghātā maholkāś ca patantīha mahāsvanāḥ / 2.004.018a avaṣṭabdhaṃ ca me rāma nakṣatraṃ dāruṇair grahaiḥ
āvedayanti daivajñāḥ sūryāṅgārakarāhubhiḥ // RamS_2,4.18 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043829 (0.0):
avaṣṭabdhaṃ ca me rāma $ nakṣatraṃ dāruṇair grahaiḥ & / āvedayanti daivajñāḥ % sūryāṅgārakarāhubhiḥ // Ram_2,4.18 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686096 (0.0):
avaṣṭabdhaṃ ca me rāma nakṣatraṃ dāruṇair grahaiḥ / / āvedayanti daivajñāḥ sūryāṅgārakarāhubhiḥ // Ram_2,4.18 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261481 (0.0):
2.004.018a avaṣṭabdhaṃ ca me rāma nakṣatraṃ dāruṇair grahaiḥ / 2.004.018c āvedayanti daivajñāḥ sūryāṅgārakarāhubhiḥ
prāyeṇa hi nimittānām īdṛśānāṃ samudbhave / / rājā vā mṛtyum āpnoti ghorāṃ vāpadam ṛcchati // RamS_2,4.19 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043840 (0.0):
āvedayanti daivajñāḥ % sūryāṅgārakarāhubhiḥ // Ram_2,4.18 // / prāyeṇa hi nimittānām $ īdṛśānāṃ samudbhave &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686107 (0.0):
āvedayanti daivajñāḥ sūryāṅgārakarāhubhiḥ // Ram_2,4.18 // / prāyeṇa hi nimittānām īdṛśānāṃ samudbhave /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261490 (0.0):
2.004.018c āvedayanti daivajñāḥ sūryāṅgārakarāhubhiḥ / 2.004.019a prāyeṇa hi nimittānām īdṛśānāṃ samudbhave
tad yāvad eva me ceto na vimuhyati rāghava /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043846 (0.0):
rājā vā mṛtyum āpnoti % ghorāṃ vāpadam ṛcchati // Ram_2,4.19 // / tad yāvad eva me ceto $ na vimuhyati rāghava &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686113 (0.0):
rājā vā mṛtyum āpnoti ghorāṃ vāpadam ṛcchati // Ram_2,4.19 // / tad yāvad eva me ceto na vimuhyati rāghava /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261496 (0.0):
2.004.019c rājā vā mṛtyum āpnoti ghorāṃ vāpadam ṛcchati / 2.004.020a tad yāvad eva me ceto na vimuhyati rāghava
tāvad evābhiṣiñcasva calā hi prāṇināṃ matiḥ // RamS_2,4.20 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043852 (0.0):
tad yāvad eva me ceto $ na vimuhyati rāghava & / tāvad evābhiṣiñcasva % calā hi prāṇināṃ matiḥ // Ram_2,4.20 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686119 (0.0):
tad yāvad eva me ceto na vimuhyati rāghava / / tāvad evābhiṣiñcasva calā hi prāṇināṃ matiḥ // Ram_2,4.20 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261499 (0.024):
2.004.020a tad yāvad eva me ceto na vimuhyati rāghava / 2.004.020c tāvad evābhiṣiñcasva calā hi prāṇināṃ matiḥ
adya candro 'bhyupagataḥ puṣyāt pūrvaṃ punar vasum /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043860 (0.0):
tāvad evābhiṣiñcasva % calā hi prāṇināṃ matiḥ // Ram_2,4.20 // / adya candro 'bhyupagataḥ $ puṣyāt pūrvaṃ punar vasum &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686127 (0.0):
tāvad evābhiṣiñcasva calā hi prāṇināṃ matiḥ // Ram_2,4.20 // / adya candro 'bhyupagataḥ puṣyāt pūrvaṃ punar vasum /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261509 (0.0):
2.004.020c tāvad evābhiṣiñcasva calā hi prāṇināṃ matiḥ / 2.004.021a adya candro 'bhyupagataḥ puṣyāt pūrvaṃ punar vasum
śvaḥ puṣyayogaṃ niyataṃ vakṣyante daivacintakāḥ // RamS_2,4.21 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043868 (0.0):
adya candro 'bhyupagataḥ $ puṣyāt pūrvaṃ punar vasum & / śvaḥ puṣyayogaṃ niyataṃ % vakṣyante daivacintakāḥ // Ram_2,4.21 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686135 (0.0):
adya candro 'bhyupagataḥ puṣyāt pūrvaṃ punar vasum / / śvaḥ puṣyayogaṃ niyataṃ vakṣyante daivacintakāḥ // Ram_2,4.21 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261516 (0.0):
2.004.021a adya candro 'bhyupagataḥ puṣyāt pūrvaṃ punar vasum / 2.004.021c śvaḥ puṣya yogaṃ niyataṃ vakṣyante daivacintakāḥ
tatra puṣye 'bhiṣiñcasva manas tvarayatīva mām / / śvas tvāham abhiṣekṣyāmi yauvarājye paraṃtapa // RamS_2,4.22 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043879 (0.0):
śvaḥ puṣyayogaṃ niyataṃ % vakṣyante daivacintakāḥ // Ram_2,4.21 // / tatra puṣye 'bhiṣiñcasva $ manas tvarayatīva mām &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686146 (0.0):
śvaḥ puṣyayogaṃ niyataṃ vakṣyante daivacintakāḥ // Ram_2,4.21 // / tatra puṣye 'bhiṣiñcasva manas tvarayatīva mām /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261526 (0.0):
2.004.021c śvaḥ puṣya yogaṃ niyataṃ vakṣyante daivacintakāḥ / 2.004.022a tatra puṣye 'bhiṣiñcasva manas tvarayatīva mām
tasmāt tvayādya vratinā niśeyaṃ niyatātmanā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043886 (0.0):
śvas tvāham abhiṣekṣyāmi % yauvarājye paraṃtapa // Ram_2,4.22 // / tasmāt tvayādya vratinā $ niśeyaṃ niyatātmanā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686153 (0.0):
śvas tvāham abhiṣekṣyāmi yauvarājye paraṃtapa // Ram_2,4.22 // / tasmāt tvayādya vratinā niśeyaṃ niyatātmanā /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261533 (0.0):
2.004.022c śvas tvāham abhiṣekṣyāmi yauvarājye paraṃtapa / 2.004.023a tasmāt tvayādya vratinā niśeyaṃ niyatātmanā
saha vadhvopavastavyā darbhaprastaraśāyinā // RamS_2,4.23 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043892 (0.0):
tasmāt tvayādya vratinā $ niśeyaṃ niyatātmanā & / saha vadhvopavastavyā % darbhaprastaraśāyinā // Ram_2,4.23 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686159 (0.0):
tasmāt tvayādya vratinā niśeyaṃ niyatātmanā / / saha vadhvopavastavyā darbhaprastaraśāyinā // Ram_2,4.23 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261539 (0.008):
2.004.023a tasmāt tvayādya vratinā niśeyaṃ niyatātmanā / 2.004.023c saha vadhvopavastavyā darbhaprastaraśāyinā
suhṛdaś cāpramattās tvāṃ rakṣantv adya samantataḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043899 (0.0):
saha vadhvopavastavyā % darbhaprastaraśāyinā // Ram_2,4.23 // / suhṛdaś cāpramattās tvāṃ $ rakṣantv adya samantataḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686166 (0.0):
saha vadhvopavastavyā darbhaprastaraśāyinā // Ram_2,4.23 // / suhṛdaś cāpramattās tvāṃ rakṣantv adya samantataḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261545 (0.0):
2.004.023c saha vadhvopavastavyā darbhaprastaraśāyinā / 2.004.024a suhṛdaś cāpramattās tvāṃ rakṣantv adya samantataḥ
bhavanti bahuvighnāni kāryāṇy evaṃvidhāni hi // RamS_2,4.24 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043905 (0.0):
suhṛdaś cāpramattās tvāṃ $ rakṣantv adya samantataḥ & / bhavanti bahuvighnāni % kāryāṇy evaṃvidhāni hi // Ram_2,4.24 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686172 (0.0):
suhṛdaś cāpramattās tvāṃ rakṣantv adya samantataḥ / / bhavanti bahuvighnāni kāryāṇy evaṃvidhāni hi // Ram_2,4.24 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261550 (0.0):
2.004.024a suhṛdaś cāpramattās tvāṃ rakṣantv adya samantataḥ / 2.004.024c bhavanti bahuvighnāni kāryāṇy evaṃvidhāni hi
viproṣitaś ca bharato yāvad eva purād itaḥ / / tāvad evābhiṣekas te prāptakālo mato mama // RamS_2,4.25 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043916 (0.0):
bhavanti bahuvighnāni % kāryāṇy evaṃvidhāni hi // Ram_2,4.24 // / viproṣitaś ca bharato $ yāvad eva purād itaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686183 (0.0):
bhavanti bahuvighnāni kāryāṇy evaṃvidhāni hi // Ram_2,4.24 // / viproṣitaś ca bharato yāvad eva purād itaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261560 (0.0):
2.004.024c bhavanti bahuvighnāni kāryāṇy evaṃvidhāni hi / 2.004.025a viproṣitaś ca bharato yāvad eva purād itaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17149255 (0.055):
prāptakālaṃ hitaṃ tadā Ram_3,66.3b / prāptakālo mato mama Ram_2,4.25d
kāmaṃ khalu satāṃ vṛtte bhrātā te bharataḥ sthitaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043924 (0.0):
tāvad evābhiṣekas te % prāptakālo mato mama // Ram_2,4.25 // / kāmaṃ khalu satāṃ vṛtte $ bhrātā te bharataḥ sthitaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686191 (0.0):
tāvad evābhiṣekas te prāptakālo mato mama // Ram_2,4.25 // / kāmaṃ khalu satāṃ vṛtte bhrātā te bharataḥ sthitaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261568 (0.0):
2.004.025c tāvad evābhiṣekas te prāptakālo mato mama / 2.004.026a kāmaṃ khalu satāṃ vṛtte bhrātā te bharataḥ sthitaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17115949 (0.022):
kāmaṃ kāmārthakovida Ram_2,84.21f / kāmaṃ khalu satāṃ vṛtte Ram_2,4.26a
jyeṣṭhānuvartī dharmātmā sānukrośo jitendriyaḥ // RamS_2,4.26 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043932 (0.0):
kāmaṃ khalu satāṃ vṛtte $ bhrātā te bharataḥ sthitaḥ & / jyeṣṭhānuvartī dharmātmā % sānukrośo jitendriyaḥ // Ram_2,4.26 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686199 (0.0):
kāmaṃ khalu satāṃ vṛtte bhrātā te bharataḥ sthitaḥ / / jyeṣṭhānuvartī dharmātmā sānukrośo jitendriyaḥ // Ram_2,4.26 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261575 (0.0):
2.004.026a kāmaṃ khalu satāṃ vṛtte bhrātā te bharataḥ sthitaḥ / 2.004.026c jyeṣṭhānuvartī dharmātmā sānukrośo jitendriyaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17182105 (0.016):
sānukrośāṃ vadānyāṃ ca Ram_2,72.14a / sānukrośo jitendriyaḥ Ram_2,4.26d
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25482937 (0.055):
4.033.007a sattvābhijanasaṃpannaḥ sānukrośo jitendriyaḥ / 4.033.007c kṛtajñaḥ satyavādī ca rājā loke mahīyate
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20636922 (0.056):
13,002.016a sudakṣiṇo madhuravāg anasūyur jitendriyaḥ / 13,002.016c dharmātmā cānṛśaṃsaś ca vikrānto 'thāvikatthanaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17124692 (0.057):
jyeṣṭhaḥ śreṣṭhaś ca dharmātmā Ram_2,76.12a / jyeṣṭhānuvartī dharmātmā Ram_2,4.26c
kiṃ tu cittaṃ manuṣyāṇām anityam iti me matiḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043938 (0.0):
jyeṣṭhānuvartī dharmātmā % sānukrośo jitendriyaḥ // Ram_2,4.26 // / kiṃ tu cittaṃ manuṣyāṇām $ anityam iti me matiḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686205 (0.0):
jyeṣṭhānuvartī dharmātmā sānukrośo jitendriyaḥ // Ram_2,4.26 // / kiṃ tu cittaṃ manuṣyāṇām anityam iti me matiḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261581 (0.0):
2.004.026c jyeṣṭhānuvartī dharmātmā sānukrośo jitendriyaḥ / 2.004.027a kiṃ tu cittaṃ manuṣyāṇām anityam iti me matiḥ
satāṃ ca dharmanityānāṃ kṛtaśobhi ca rāghava // RamS_2,4.27 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043945 (0.0):
kiṃ tu cittaṃ manuṣyāṇām $ anityam iti me matiḥ & / satāṃ ca dharmanityānāṃ % kṛtaśobhi ca rāghava // Ram_2,4.27 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686212 (0.0):
kiṃ tu cittaṃ manuṣyāṇām anityam iti me matiḥ / / satāṃ ca dharmanityānāṃ kṛtaśobhi ca rāghava // Ram_2,4.27 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261585 (0.0):
2.004.027a kiṃ tu cittaṃ manuṣyāṇām anityam iti me matiḥ / 2.004.027c satāṃ ca dharmanityānāṃ kṛtaśobhi ca rāghava
ity uktaḥ so 'bhyanujñātaḥ śvobhāviny abhiṣecane / / vrajeti rāmaḥ pitaram abhivādyābhyayād gṛham // RamS_2,4.28 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043958 (0.0):
satāṃ ca dharmanityānāṃ % kṛtaśobhi ca rāghava // Ram_2,4.27 // / ity uktaḥ so 'bhyanujñātaḥ $ śvobhāviny abhiṣecane &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686225 (0.0):
satāṃ ca dharmanityānāṃ kṛtaśobhi ca rāghava // Ram_2,4.27 // / ity uktaḥ so 'bhyanujñātaḥ śvobhāviny abhiṣecane /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261599 (0.0):
2.004.027c satāṃ ca dharmanityānāṃ kṛtaśobhi ca rāghava / 2.004.028a ity uktaḥ so 'bhyanujñātaḥ śvobhāviny abhiṣecane
praviśya cātmano veśma rājñoddiṣṭe 'bhiṣecane /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043964 (0.0):
vrajeti rāmaḥ pitaram % abhivādyābhyayād gṛham // Ram_2,4.28 // / praviśya cātmano veśma $ rājñoddiṣṭe 'bhiṣecane &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686231 (0.0):
vrajeti rāmaḥ pitaram abhivādyābhyayād gṛham // Ram_2,4.28 // / praviśya cātmano veśma rājñoddiṣṭe 'bhiṣecane /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261605 (0.0):
2.004.028c vrajeti rāmaḥ pitaram abhivādyābhyayād gṛham / 2.004.029a praviśya cātmano veśma rājñoddiṣṭe 'bhiṣecane
tasmin kṣaṇe vinirgatya mātur antaḥpuraṃ yayau // RamS_2,4.29 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043970 (0.0):
praviśya cātmano veśma $ rājñoddiṣṭe 'bhiṣecane & / tasmin kṣaṇe vinirgatya % mātur antaḥpuraṃ yayau // Ram_2,4.29 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686237 (0.0):
praviśya cātmano veśma rājñoddiṣṭe 'bhiṣecane / / tasmin kṣaṇe vinirgatya mātur antaḥpuraṃ yayau // Ram_2,4.29 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261610 (0.0):
2.004.029a praviśya cātmano veśma rājñoddiṣṭe 'bhiṣecane / 2.004.029c tasmin kṣaṇe vinirgatya mātur antaḥpuraṃ yayau
tatra tāṃ pravaṇām eva mātaraṃ kṣaumavāsinīm / / vāgyatāṃ devatāgāre dadarśa yācatīṃ śriyam // RamS_2,4.30 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043981 (0.0):
tasmin kṣaṇe vinirgatya % mātur antaḥpuraṃ yayau // Ram_2,4.29 // / tatra tāṃ pravaṇām eva $ mātaraṃ kṣaumavāsinīm &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686248 (0.0):
tasmin kṣaṇe vinirgatya mātur antaḥpuraṃ yayau // Ram_2,4.29 // / tatra tāṃ pravaṇām eva mātaraṃ kṣaumavāsinīm /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261620 (0.0):
2.004.029c tasmin kṣaṇe vinirgatya mātur antaḥpuraṃ yayau / 2.004.030a tatra tāṃ pravaṇām eva mātaraṃ kṣaumavāsinīm
prāg eva cāgatā tatra sumitrā lakṣmaṇas tathā / / sītā cānāyitā śrutvā priyaṃ rāmābhiṣecanam // RamS_2,4.31 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3043992 (0.0):
vāgyatāṃ devatāgāre % dadarśa yācatīṃ śriyam // Ram_2,4.30 // / prāg eva cāgatā tatra $ sumitrā lakṣmaṇas tathā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686259 (0.0):
vāgyatāṃ devatāgāre dadarśa yācatīṃ śriyam // Ram_2,4.30 // / prāg eva cāgatā tatra sumitrā lakṣmaṇas tathā /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261630 (0.0):
2.004.030c vāgyatāṃ devatāgāre dadarśa yācatīṃ śriyam / 2.004.031a prāg eva cāgatā tatra sumitrā lakṣmaṇas tathā
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17182851 (0.055):
sītā ca bhajatāṃ guhām Ram_2,90.10b / sītā cānāyitā śrutvā Ram_2,4.31c / sītā cānveti māṃ vanam Ram_2,31.20b
tasmin kāle hi kausalyā tasthāv āmīlitekṣaṇā / / sumitrayānvāsyamānā sītayā lakṣmaṇena ca // RamS_2,4.32 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044002 (0.0):
sītā cānāyitā śrutvā % priyaṃ rāmābhiṣecanam // Ram_2,4.31 // / tasmin kāle hi kausalyā $ tasthāv āmīlitekṣaṇā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686269 (0.0):
sītā cānāyitā śrutvā priyaṃ rāmābhiṣecanam // Ram_2,4.31 // / tasmin kāle hi kausalyā tasthāv āmīlitekṣaṇā /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261639 (0.009):
2.004.031c sītā cānāyitā śrutvā priyaṃ rāmābhiṣecanam / 2.004.032a tasmin kāle hi kausalyā tasthāv āmīlitekṣaṇā
śrutvā puṣyeṇa putrasya yauvarājyābhiṣecanam / / prāṇāyāmena puruṣaṃ dhyāyamānā janārdanam // RamS_2,4.33 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044011 (0.0):
sumitrayānvāsyamānā % sītayā lakṣmaṇena ca // Ram_2,4.32 // / śrutvā puṣyeṇa putrasya $ yauvarājyābhiṣecanam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686278 (0.0):
sumitrayānvāsyamānā sītayā lakṣmaṇena ca // Ram_2,4.32 // / śrutvā puṣyeṇa putrasya yauvarājyābhiṣecanam /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261648 (0.0):
2.004.032c sumitrayānvāsyamānā sītayā lakṣmaṇena ca / 2.004.033a śrutvā puṣyeṇa putrasya yauvarājyābhiṣecanam
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17176072 (0.059):
śrutvā na vivyathe rāmaḥ Ram_2,16.27c / śrutvā puṣyeṇa putrasya Ram_2,4.33a
tathā saniyamām eva so 'bhigamyābhivādya ca / / uvāca vacanaṃ rāmo harṣayaṃs tām idaṃ tadā // RamS_2,4.34 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044021 (0.0):
prāṇāyāmena puruṣaṃ % dhyāyamānā janārdanam // Ram_2,4.33 // / tathā saniyamām eva $ so 'bhigamyābhivādya ca &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686288 (0.0):
prāṇāyāmena puruṣaṃ dhyāyamānā janārdanam // Ram_2,4.33 // / tathā saniyamām eva so 'bhigamyābhivādya ca /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261656 (0.0):
2.004.033c prāṇāyāmena puruṣaṃ dhyāyamānā janārdanam / 2.004.034a tathā saniyamām eva so 'bhigamyābhivādya ca
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10968771 (0.040):
uvāca vacanaṃ rāmaḥ pariviśvāsayaṃs tadā // RamS_2,27.24 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3052879 (0.045):
uvāca vacanaṃ rāmaḥ % pariviśvāsayaṃs tadā // Ram_2,27.24 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7695145 (0.045):
uvāca vacanaṃ rāmaḥ pariviśvāsayaṃs tadā // Ram_2,27.24 //
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17112489 (0.059):
uvāca vacanaṃ dhīro Ram_3,6.18c / uvāca vacanaṃ rāmaḥ Ram_2,27.24c / uvāca vacanaṃ rāmo Ram_2,4.34c
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17106036 (0.059):
abhigamya tam āsīnaṃ Ram_2,51.21a / abhigamyābhivādyaṃ taṃ Ram_2,62.12c / abhigamyāṃ tapasvinīm Ram_2,109.16d
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17166252 (0.060):
rāmo vacanam abravīt Ram_2,4.6b / rāmo vacanam abravīt Ram_2,16.10d
amba pitrā niyukto 'smi prajāpālanakarmaṇi /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044029 (0.0):
uvāca vacanaṃ rāmo % harṣayaṃs tām idaṃ tadā // Ram_2,4.34 // / amba pitrā niyukto 'smi $ prajāpālanakarmaṇi &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686296 (0.0):
uvāca vacanaṃ rāmo harṣayaṃs tām idaṃ tadā // Ram_2,4.34 // / amba pitrā niyukto 'smi prajāpālanakarmaṇi /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261664 (0.0):
2.004.034c uvāca vacanaṃ rāmo harṣayaṃs tām idaṃ tadā / 2.004.035a amba pitrā niyukto 'smi prajāpālanakarmaṇi
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17106612 (0.021):
amba kenātyagād rājā Ram_2,66.23a / amba pitrā niyukto 'smi Ram_2,4.35a
bhavitā śvo 'bhiṣeko me yathā me śāsanaṃ pituḥ // RamS_2,4.35 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044037 (0.0):
amba pitrā niyukto 'smi $ prajāpālanakarmaṇi & / bhavitā śvo 'bhiṣeko me % yathā me śāsanaṃ pituḥ // Ram_2,4.35 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686304 (0.0):
amba pitrā niyukto 'smi prajāpālanakarmaṇi / / bhavitā śvo 'bhiṣeko me yathā me śāsanaṃ pituḥ // Ram_2,4.35 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261671 (0.0):
2.004.035a amba pitrā niyukto 'smi prajāpālanakarmaṇi / 2.004.035c bhavitā śvo 'bhiṣeko me yathā me śāsanaṃ pituḥ
sītayāpy upavastavyā rajanīyaṃ mayā saha / / evam ṛtvigupādhyāyaiḥ saha mām uktavān pitā // RamS_2,4.36 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044049 (0.0):
bhavitā śvo 'bhiṣeko me % yathā me śāsanaṃ pituḥ // Ram_2,4.35 // / sītayāpy upavastavyā $ rajanīyaṃ mayā saha &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686316 (0.0):
bhavitā śvo 'bhiṣeko me yathā me śāsanaṃ pituḥ // Ram_2,4.35 // / sītayāpy upavastavyā rajanīyaṃ mayā saha /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261682 (0.0):
2.004.035c bhavitā śvo 'bhiṣeko me yathā me śāsanaṃ pituḥ / 2.004.036a sītayāpy upavastavyā rajanīyaṃ mayā saha
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17180945 (0.061):
saha bhrātrā yathāsukham Ram_3,67.19d / saha mām uktavān pitā Ram_2,4.36d
yāni yāny atra yogyāni śvobhāviny abhiṣecane /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044056 (0.0):
evam ṛtvigupādhyāyaiḥ % saha mām uktavān pitā // Ram_2,4.36 // / yāni yāny atra yogyāni $ śvobhāviny abhiṣecane &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686323 (0.0):
evam ṛtvigupādhyāyaiḥ saha mām uktavān pitā // Ram_2,4.36 // / yāni yāny atra yogyāni śvobhāviny abhiṣecane /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261689 (0.0):
2.004.036c evam ṛtvigupādhyāyaiḥ saha mām uktavān pitā / 2.004.037a yāni yāny atra yogyāni śvobhāviny abhiṣecane
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17160998 (0.047):
yāni mithyābhiśastānāṃ Ram_2,94.50a / yāni yāny atra yogyāni Ram_2,4.37a
tāni me maṅgalāny adya vaidehyāś caiva kāraya // RamS_2,4.37 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044062 (0.0):
yāni yāny atra yogyāni $ śvobhāviny abhiṣecane & / tāni me maṅgalāny adya % vaidehyāś caiva kāraya // Ram_2,4.37 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686329 (0.0):
yāni yāny atra yogyāni śvobhāviny abhiṣecane / / tāni me maṅgalāny adya vaidehyāś caiva kāraya // Ram_2,4.37 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261694 (0.0):
2.004.037a yāni yāny atra yogyāni śvobhāviny abhiṣecane / 2.004.037c tāni me maṅgalāny adya vaidehyāś caiva kāraya
etac chrutvā tu kausalyā cirakālābhikāṅkṣitam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044068 (0.0):
tāni me maṅgalāny adya % vaidehyāś caiva kāraya // Ram_2,4.37 // / etac chrutvā tu kausalyā $ cirakālābhikāṅkṣitam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686335 (0.0):
tāni me maṅgalāny adya vaidehyāś caiva kāraya // Ram_2,4.37 // / etac chrutvā tu kausalyā cirakālābhikāṅkṣitam /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261700 (0.0):
2.004.037c tāni me maṅgalāny adya vaidehyāś caiva kāraya / 2.004.038a etac chrutvā tu kausalyā cirakālābhikāṅkṣitam
harṣabāṣpakalaṃ vākyam idaṃ rāmam abhāṣata // RamS_2,4.38 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044075 (0.0):
etac chrutvā tu kausalyā $ cirakālābhikāṅkṣitam & / harṣabāṣpakalaṃ vākyam % idaṃ rāmam abhāṣata // Ram_2,4.38 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686342 (0.0):
etac chrutvā tu kausalyā cirakālābhikāṅkṣitam / / harṣabāṣpakalaṃ vākyam idaṃ rāmam abhāṣata // Ram_2,4.38 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261706 (0.0):
2.004.038a etac chrutvā tu kausalyā cirakālābhikāṅkṣitam / 2.004.038c harṣabāṣpakalaṃ vākyam idaṃ rāmam abhāṣata
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17186737 (0.055):
haryāś ca harayo 'patyaṃ Ram_3,13.25a / harṣabāṣpakalaṃ vākyam Ram_2,4.38c
vatsa rāma ciraṃ jīva hatās te paripanthinaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044081 (0.0):
harṣabāṣpakalaṃ vākyam % idaṃ rāmam abhāṣata // Ram_2,4.38 // / vatsa rāma ciraṃ jīva $ hatās te paripanthinaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686348 (0.0):
harṣabāṣpakalaṃ vākyam idaṃ rāmam abhāṣata // Ram_2,4.38 // / vatsa rāma ciraṃ jīva hatās te paripanthinaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261712 (0.0):
2.004.038c harṣabāṣpakalaṃ vākyam idaṃ rāmam abhāṣata / 2.004.039a vatsa rāma ciraṃ jīva hatās te paripanthinaḥ
jñātīn me tvaṃ śriyā yuktaḥ sumitrāyāś ca nandaya // RamS_2,4.39 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044088 (0.0):
vatsa rāma ciraṃ jīva $ hatās te paripanthinaḥ & / jñātīn me tvaṃ śriyā yuktaḥ % sumitrāyāś ca nandaya // Ram_2,4.39 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686355 (0.0):
vatsa rāma ciraṃ jīva hatās te paripanthinaḥ / / jñātīn me tvaṃ śriyā yuktaḥ sumitrāyāś ca nandaya // Ram_2,4.39 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261715 (0.0):
2.004.039a vatsa rāma ciraṃ jīva hatās te paripanthinaḥ / 2.004.039c jñātīn me tvaṃ śriyā yuktaḥ sumitrāyāś ca nandaya
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17124603 (0.041):
jñātimadhye 'tisatkṛtaḥ Ram_2,99.1d / jñātīn me tvaṃ śriyā yuktaḥ Ram_2,4.39c
kalyāṇe bata nakṣatre mayi jāto 'si putraka /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044095 (0.0):
jñātīn me tvaṃ śriyā yuktaḥ % sumitrāyāś ca nandaya // Ram_2,4.39 // / kalyāṇe bata nakṣatre $ mayi jāto 'si putraka &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686362 (0.0):
jñātīn me tvaṃ śriyā yuktaḥ sumitrāyāś ca nandaya // Ram_2,4.39 // / kalyāṇe bata nakṣatre mayi jāto 'si putraka /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261724 (0.018):
2.004.039c jñātīn me tvaṃ śriyā yuktaḥ sumitrāyāś ca nandaya / 2.004.040a kalyāṇe bata nakṣatre mayi jāto 'si putraka
yena tvayā daśaratho guṇair ārādhitaḥ pitā // RamS_2,4.40 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044101 (0.0):
kalyāṇe bata nakṣatre $ mayi jāto 'si putraka & / yena tvayā daśaratho % guṇair ārādhitaḥ pitā // Ram_2,4.40 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686368 (0.0):
kalyāṇe bata nakṣatre mayi jāto 'si putraka / / yena tvayā daśaratho guṇair ārādhitaḥ pitā // Ram_2,4.40 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261730 (0.0):
2.004.040a kalyāṇe bata nakṣatre mayi jāto 'si putraka / 2.004.040c yena tvayā daśaratho guṇair ārādhitaḥ pitā
amoghaṃ bata me kṣāntaṃ puruṣe puṣkarekṣaṇe /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044107 (0.0):
yena tvayā daśaratho % guṇair ārādhitaḥ pitā // Ram_2,4.40 // / amoghaṃ bata me kṣāntaṃ $ puruṣe puṣkarekṣaṇe &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686374 (0.0):
yena tvayā daśaratho guṇair ārādhitaḥ pitā // Ram_2,4.40 // / amoghaṃ bata me kṣāntaṃ puruṣe puṣkarekṣaṇe /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261736 (0.0):
2.004.040c yena tvayā daśaratho guṇair ārādhitaḥ pitā / 2.004.041a amoghaṃ bata me kṣāntaṃ puruṣe puṣkarekṣaṇe
yeyam ikṣvākurājyaśrīḥ putra tvāṃ saṃśrayiṣyati // RamS_2,4.41 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044116 (0.0):
amoghaṃ bata me kṣāntaṃ $ puruṣe puṣkarekṣaṇe & / yeyam ikṣvākurājyaśrīḥ % putra tvāṃ saṃśrayiṣyati // Ram_2,4.41 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686383 (0.0):
amoghaṃ bata me kṣāntaṃ puruṣe puṣkarekṣaṇe / / yeyam ikṣvākurājyaśrīḥ putra tvāṃ saṃśrayiṣyati // Ram_2,4.41 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261744 (0.0):
2.004.041a amoghaṃ bata me kṣāntaṃ puruṣe puṣkarekṣaṇe / 2.004.041c yeyam ikṣvākurājyaśrīḥ putra tvāṃ saṃśrayiṣyati
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17161804 (0.059):
yeyam ikṣvākurājyaśrīḥ Ram_2,4.41c / ye lokāḥ śastrayodhinām Ram_2,58.34d
ity evam ukto mātredaṃ rāmo bhrātaram abravīt / / prāñjaliṃ prahvam āsīnam abhivīkṣya smayann iva // RamS_2,4.42 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044127 (0.0):
yeyam ikṣvākurājyaśrīḥ % putra tvāṃ saṃśrayiṣyati // Ram_2,4.41 // / ity evam ukto mātredaṃ $ rāmo bhrātaram abravīt &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686394 (0.0):
yeyam ikṣvākurājyaśrīḥ putra tvāṃ saṃśrayiṣyati // Ram_2,4.41 // / ity evam ukto mātredaṃ rāmo bhrātaram abravīt /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261754 (0.0):
2.004.041c yeyam ikṣvākurājyaśrīḥ putra tvāṃ saṃśrayiṣyati / 2.004.042a ity evam ukto mātredaṃ rāmo bhāratam abravīt
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17149058 (0.060):
prāñjaliṃ dharmakovidam Ram_3,11.25d / prāñjaliṃ prahvam āsīnam Ram_2,4.42c / prāñjaliḥ pṛṣṭhato 'nvagāt Ram_2,3.14d
lakṣmaṇemāṃ mayā sārdhaṃ praśādhi tvaṃ vasuṃdharām /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044132 (0.0):
prāñjaliṃ prahvam āsīnam % abhivīkṣya smayann iva // Ram_2,4.42 // / lakṣmaṇemāṃ mayā sārdhaṃ $ praśādhi tvaṃ vasuṃdharām &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686399 (0.0):
prāñjaliṃ prahvam āsīnam abhivīkṣya smayann iva // Ram_2,4.42 // / lakṣmaṇemāṃ mayā sārdhaṃ praśādhi tvaṃ vasuṃdharām /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261759 (0.0):
2.004.042c prāñjaliṃ prahvam āsīnam abhivīkṣya smayann iva / 2.004.043a lakṣmaṇemāṃ mayā sārdhaṃ praśādhi tvaṃ vasuṃdharām
dvitīyaṃ me 'ntarātmānaṃ tvām iyaṃ śrīr upasthitā // RamS_2,4.43 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044140 (0.0):
lakṣmaṇemāṃ mayā sārdhaṃ $ praśādhi tvaṃ vasuṃdharām & / dvitīyaṃ me 'ntarātmānaṃ % tvām iyaṃ śrīr upasthitā // Ram_2,4.43 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686407 (0.0):
lakṣmaṇemāṃ mayā sārdhaṃ praśādhi tvaṃ vasuṃdharām / / dvitīyaṃ me 'ntarātmānaṃ tvām iyaṃ śrīr upasthitā // Ram_2,4.43 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261764 (0.0):
2.004.043a lakṣmaṇemāṃ mayā sārdhaṃ praśādhi tvaṃ vasuṃdharām / 2.004.043c dvitīyaṃ me 'ntarātmānaṃ tvām iyaṃ śrīr upasthitā
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17132784 (0.050):
tvām idānīṃ didṛkṣate Ram_2,31.4d / tvām iyaṃ śrīr upasthitā Ram_2,4.43d / tvām etad vākyam abravīt Ram_2,102.1f
saumitre bhuṅkṣva bhogāṃs tvam iṣṭān rājyaphalāni ca /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044147 (0.0):
dvitīyaṃ me 'ntarātmānaṃ % tvām iyaṃ śrīr upasthitā // Ram_2,4.43 // / saumitre bhuṅkṣva bhogāṃs tvam $ iṣṭān rājyaphalāni ca &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686414 (0.0):
dvitīyaṃ me 'ntarātmānaṃ tvām iyaṃ śrīr upasthitā // Ram_2,4.43 // / saumitre bhuṅkṣva bhogāṃs tvam iṣṭān rājyaphalāni ca /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261773 (0.0):
2.004.043c dvitīyaṃ me 'ntarātmānaṃ tvām iyaṃ śrīr upasthitā / 2.004.044a saumitre bhuṅkṣva bhogāṃs tvam iṣṭān rājyaphalāni ca
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17184989 (0.047):
saumitre prāṇam ātmanaḥ Ram_2,91.6d / saumitre bhuṅkṣva bhogāṃs tvam Ram_2,4.44a
jīvitaṃ ca hi rājyaṃ ca tvadartham abhikāmaye // RamS_2,4.44 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044153 (0.0):
saumitre bhuṅkṣva bhogāṃs tvam $ iṣṭān rājyaphalāni ca & / jīvitaṃ ca hi rājyaṃ ca % tvadartham abhikāmaye // Ram_2,4.44 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686420 (0.0):
saumitre bhuṅkṣva bhogāṃs tvam iṣṭān rājyaphalāni ca / / jīvitaṃ ca hi rājyaṃ ca tvadartham abhikāmaye // Ram_2,4.44 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261778 (0.0):
2.004.044a saumitre bhuṅkṣva bhogāṃs tvam iṣṭān rājyaphalāni ca / 2.004.044c jīvitaṃ ca hi rājyaṃ ca tvadartham abhikāmaye
ity uktvā lakṣmaṇaṃ rāmo mātarāv abhivādya ca / / abhyanujñāpya sītāṃ ca jagāma svaṃ niveśanam // RamS_2,4.45 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044163 (0.0):
jīvitaṃ ca hi rājyaṃ ca % tvadartham abhikāmaye // Ram_2,4.44 // / ity uktvā lakṣmaṇaṃ rāmo $ mātarāv abhivādya ca &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686430 (0.0):
jīvitaṃ ca hi rājyaṃ ca tvadartham abhikāmaye // Ram_2,4.44 // / ity uktvā lakṣmaṇaṃ rāmo mātarāv abhivādya ca /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261787 (0.0):
2.004.044c jīvitaṃ ca hi rājyaṃ ca tvadartham abhikāmaye / 2.004.045a ity uktvā lakṣmaṇaṃ rāmo mātarāv abhivādya ca
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17110450 (0.055):
ity uktvā maithilīṃ vākyaṃ Ram_3,47.15a / ity uktvā lakṣmaṇaṃ rāmo Ram_2,4.45a
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27035237 (0.056):
6.027.015c mālyavān abhyanujñāto jagāma svaṃ niveśanam / 6.027.016a rāvaṇas tu sahāmātyo mantrayitvā vimṛśya ca
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21883317 (0.062):
Ram_3,43.36 // / tatas tu sītām abhivādya lakṣmaṇaḥ $ kṛtāñjaliḥ kiṃcid abhipraṇamya &
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7360739 (0.062):
Ram_3,43.36 // / tatas tu sītām abhivādya lakṣmaṇaḥ kṛtāñjaliḥ kiṃcid abhipraṇamya /
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17125031 (0.062):
tatas tu sā rākṣasasaṃghasaṃvṛtaṃ Ram_3,17.25a / tatas tu sītām abhivādya lakṣmaṇaḥ Ram_3,43.37a
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17123432 (0.063):
jagāma svagṛhaṃ guhaḥ Ram_2,51.1d / jagāma svaṃ niveśanam Ram_2,4.45d / jagāmākāśam ādāya Ram_3,50.12c
Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 5 / saṃdiśya rāmaṃ nṛpatiḥ śvobhāviny abhiṣecane /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044170 (0.0):
abhyanujñāpya sītāṃ ca % jagāma svaṃ niveśanam // Ram_2,4.45 // / saṃdiśya rāmaṃ nṛpatiḥ $ śvobhāviny abhiṣecane &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686437 (0.0):
abhyanujñāpya sītāṃ ca jagāma svaṃ niveśanam // Ram_2,4.45 // / saṃdiśya rāmaṃ nṛpatiḥ śvobhāviny abhiṣecane /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261794 (0.0):
2.004.045c abhyanujñāpya sītāṃ ca jagāma svaṃ niveśanam / 2.005.001a saṃdiśya rāmaṃ nṛpatiḥ śvobhāviny abhiṣecane
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10997306 (0.027):
sa tv eva mātḥn abhivādya sarvā rudan kuṭīṃ svāṃ praviveśa rāmaḥ // / RamS_2,104.25 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 105
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10963834 (0.027):
RamS_2,14.27 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 15 / sa rāmo ratham āsthāya samprahṛṣṭasuhṛjjanaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10971389 (0.027):
vilapitaparidevanākulaṃ vyasanagataṃ tad abhūt suduḥkhitam // RamS_2,34.36 / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 35 / atha rāmaś ca sītā ca lakṣmaṇaś ca kṛtāñjaliḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10964814 (0.029):
na caiva rāmo 'tra jagāma vikriyāṃ suhṛjjanasyātmavipattiśaṅkayā // / RamS_2,16.61 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 17 / rāmas tu bhṛśam āyasto niḥśvasann iva kuñjaraḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10993974 (0.029):
// RamS_2,96.29 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 97 / taṃ tu rāmaḥ samāśvāsya bhrātaraṃ guruvatsalam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10973378 (0.030):
dadṛśe tamasā tatra vārayantīva rāghavam // RamS_2,40.30 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 41 / tatas tu tamasā tīraṃ ramyam āśritya rāghavaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10995225 (0.034):
tathā bruvāṇaṃ bharataṃ pratuṣṭuvuḥ praṇamya rāmaṃ ca yayācire saha // / RamS_2,98.71 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 99 / punar evaṃ bruvāṇaṃ tu bharataṃ lakṣmaṇāgrajaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10968904 (0.035):
RamS_2,27.33 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 28 / tato 'bravīn mahātejā rāmo lakṣmaṇam agrataḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10976452 (0.037):
samāḥ samastā vidadhe paraṃtapaḥ prapadya dharmaṃ sucirāya rāghavaḥ // / RamS_2,47.33 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 48 / te tu tasmin mahāvṛkṣa uṣitvā rajanīṃ śivām /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10998553 (0.037):
RamS_2,108.26 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 109 / rāghavas tv apayāteṣu tapasviṣu vicintayan /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10963474 (0.037):
RamS_2,13.28 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 14 / sa tadantaḥpuradvāraṃ samatītya janākulam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10970379 (0.038):
RamS_2,31.37 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 32 / tataḥ sumantram aikṣvākaḥ pīḍito 'tra pratijñayā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10970916 (0.038):
RamS_2,33.19 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 34 / rāmasya tu vacaḥ śrutvā muniveṣadharaṃ ca tam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10969845 (0.038):
sa rāghavaḥ prekṣya sumantram abravīn nivedayasvāgamanaṃ nṛpāya me // / RamS_2,30.24 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 31 / sa rāmapreṣitaḥ kṣipraṃ saṃtāpakaluṣendriyaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10992947 (0.039):
kaccid āśaṃsamānebhyo mitrebhyaḥ samprayacchasi // RamS_2,94.59 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 95 / rāmasya vacanaṃ śrutvā bharataḥ pratyuvāca ha /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10968162 (0.040):
RamS_2,25.15 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 26 / etat tu vacanaṃ śrutvā sītā rāmasya duḥkhitā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10968455 (0.041):
krodhāviṣṭāṃ tu vaidehīṃ kākutstho bahv asāntvayat // RamS_2,26.22 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 27 / sāntvyamānā tu rāmeṇa maithilī janakātmajā /
purohitaṃ samāhūya vasiṣṭham idam abravīt // RamS_2,5.1 // / gacchopavāsaṃ kākutsthaṃ kārayādya tapodhana /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044180 (0.0):
saṃdiśya rāmaṃ nṛpatiḥ $ śvobhāviny abhiṣecane & / purohitaṃ samāhūya % vasiṣṭham idam abravīt // Ram_2,5.1 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686447 (0.0):
saṃdiśya rāmaṃ nṛpatiḥ śvobhāviny abhiṣecane / / purohitaṃ samāhūya vasiṣṭham idam abravīt // Ram_2,5.1 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261803 (0.0):
2.005.001a saṃdiśya rāmaṃ nṛpatiḥ śvobhāviny abhiṣecane / 2.005.001c purohitaṃ samāhūya vasiṣṭham idam abravīt
śrīyaśorājyalābhāya vadhvā saha yatavratam // RamS_2,5.2 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044190 (0.0):
gacchopavāsaṃ kākutsthaṃ $ kārayādya tapodhana & / śrīyaśorājyalābhāya % vadhvā saha yatavratam // Ram_2,5.2 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686457 (0.0):
gacchopavāsaṃ kākutsthaṃ kārayādya tapodhana / / śrīyaśorājyalābhāya vadhvā saha yatavratam // Ram_2,5.2 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261810 (0.0):
2.005.002a gacchopavāsaṃ kākutsthaṃ kārayādya tapodhana / 2.005.002c śrīyaśorājyalābhāya vadhvā saha yatavratam
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17168223 (0.015):
vadhyāḥ khalu na hanyante Ram_3,39.6a / vadhvā saha yatavratam Ram_2,5.2d
tatheti ca sa rājānam uktvā vedavidāṃ varaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044197 (0.0):
śrīyaśorājyalābhāya % vadhvā saha yatavratam // Ram_2,5.2 // / tatheti ca sa rājānam $ uktvā vedavidāṃ varaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686464 (0.0):
śrīyaśorājyalābhāya vadhvā saha yatavratam // Ram_2,5.2 // / tatheti ca sa rājānam uktvā vedavidāṃ varaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261819 (0.0):
2.005.002c śrīyaśorājyalābhāya vadhvā saha yatavratam / 2.005.003a tatheti ca sa rājānam uktvā vedavidāṃ varaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17111314 (0.052):
uktvā vedavidāṃ varaḥ Ram_2,5.3b / uktvā sa jananīṃ vacaḥ Ram_2,34.32b
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7070715 (0.056):
ityevamuktvā bhagavān vyāso vedavidāṃ varaḥ /
svayaṃ vasiṣṭho bhagavān yayau rāmaniveśanam // RamS_2,5.3 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044203 (0.0):
tatheti ca sa rājānam $ uktvā vedavidāṃ varaḥ & / svayaṃ vasiṣṭho bhagavān % yayau rāmaniveśanam // Ram_2,5.3 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686470 (0.0):
tatheti ca sa rājānam uktvā vedavidāṃ varaḥ / / svayaṃ vasiṣṭho bhagavān yayau rāmaniveśanam // Ram_2,5.3 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261823 (0.0):
2.005.003a tatheti ca sa rājānam uktvā vedavidāṃ varaḥ / 2.005.003c svayaṃ vasiṣṭho bhagavān yayau rāmaniveśanam
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17160336 (0.030):
yayau nadanadīpatim Ram_3,33.7d / yayau rāmaniveśanam Ram_2,5.3d
sa rāmabhavanaṃ prāpya pāṇḍurābhraghanaprabham /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044210 (0.0):
svayaṃ vasiṣṭho bhagavān % yayau rāmaniveśanam // Ram_2,5.3 // / sa rāmabhavanaṃ prāpya $ pāṇḍurābhraghanaprabham &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686477 (0.0):
svayaṃ vasiṣṭho bhagavān yayau rāmaniveśanam // Ram_2,5.3 // / sa rāmabhavanaṃ prāpya pāṇḍurābhraghanaprabham /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261831 (0.0):
2.005.003c svayaṃ vasiṣṭho bhagavān yayau rāmaniveśanam / 2.005.004a sa rāmabhavanaṃ prāpya pāṇḍurābhraghanaprabham
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17160335 (0.054):
yayau rāmaniveśanam Ram_2,5.3d / yayau rāmaniveśanāt Ram_2,5.11d
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17179439 (0.058):
sa rāmapreṣitaḥ kṣipraṃ Ram_2,31.1a / sa rāmabhavanaṃ prāpya Ram_2,5.4a
tisraḥ kakṣyā rathenaiva viveśa munisattamaḥ // RamS_2,5.4 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044218 (0.007):
sa rāmabhavanaṃ prāpya $ pāṇḍurābhraghanaprabham & / tisraḥ kakṣyā rathenaiva % viveśa munisattamaḥ // Ram_2,5.4 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686485 (0.007):
sa rāmabhavanaṃ prāpya pāṇḍurābhraghanaprabham / / tisraḥ kakṣyā rathenaiva viveśa munisattamaḥ // Ram_2,5.4 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261838 (0.016):
2.005.004a sa rāmabhavanaṃ prāpya pāṇḍurābhraghanaprabham / 2.005.004c tisraḥ kakṣyā rathenaiva viveśa munisattamaḥ
tam āgatam ṛṣiṃ rāmas tvarann iva sasaṃbhramaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044223 (0.0):
tisraḥ kakṣyā rathenaiva % viveśa munisattamaḥ // Ram_2,5.4 // / tam āgatam ṛṣiṃ rāmas $ tvarann iva sasaṃbhramaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686490 (0.0):
tisraḥ kakṣyā rathenaiva viveśa munisattamaḥ // Ram_2,5.4 // / tam āgatam ṛṣiṃ rāmas tvarann iva sasaṃbhramaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261843 (0.0):
2.005.004c tisraḥ kakṣyā rathenaiva viveśa munisattamaḥ / 2.005.005a tam āgatam ṛṣiṃ rāmas tvarann iva sasaṃbhramaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17127704 (0.044):
tam āgatam abhiprekṣya Ram_2,5.22a / tam āgatam ṛṣiṃ rāmas Ram_2,5.5a
mānayiṣyan sa mānārhaṃ niścakrāma niveśanāt // RamS_2,5.5 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044231 (0.0):
tam āgatam ṛṣiṃ rāmas $ tvarann iva sasaṃbhramaḥ & / mānayiṣyan sa mānārhaṃ % niścakrāma niveśanāt // Ram_2,5.5 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686498 (0.0):
tam āgatam ṛṣiṃ rāmas tvarann iva sasaṃbhramaḥ / / mānayiṣyan sa mānārhaṃ niścakrāma niveśanāt // Ram_2,5.5 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261850 (0.0):
2.005.005a tam āgatam ṛṣiṃ rāmas tvarann iva sasaṃbhramaḥ / 2.005.005c mānayiṣyan sa mānārhaṃ niścakrāma niveśanāt
abhyetya tvaramāṇaś ca rathābhyāśaṃ manīṣiṇaḥ / / tato 'vatārayāmāsa parigṛhya rathāt svayam // RamS_2,5.6 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044241 (0.0):
mānayiṣyan sa mānārhaṃ % niścakrāma niveśanāt // Ram_2,5.5 // / abhyetya tvaramāṇaś ca $ rathābhyāśaṃ manīṣiṇaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686508 (0.0):
mānayiṣyan sa mānārhaṃ niścakrāma niveśanāt // Ram_2,5.5 // / abhyetya tvaramāṇaś ca rathābhyāśaṃ manīṣiṇaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261854 (0.0):
2.005.005c mānayiṣyan sa mānārhaṃ niścakrāma niveśanāt / 2.005.006a abhyetya tvaramāṇaś ca rathābhyāśaṃ manīṣiṇaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17143533 (0.050):
parigṛhya manasvinīm Ram_2,46.62d / parigṛhya rathāt svayam Ram_2,5.6d / parigṛhyābhiśasya ca Ram_2,10.25b
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261861 (0.063):
2.005.006c tato 'vatārayām āsa parigṛhya rathāt svayam / 2.005.007a sa cainaṃ praśritaṃ dṛṣṭvā saṃbhāṣyābhiprasādya ca
sa cainaṃ praśritaṃ dṛṣṭvā sambhāṣyābhiprasādya ca /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044249 (0.0):
tato 'vatārayāmāsa % parigṛhya rathāt svayam // Ram_2,5.6 // / sa cainaṃ praśritaṃ dṛṣṭvā $ sambhāṣyābhiprasādya ca &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686516 (0.0):
tato 'vatārayāmāsa parigṛhya rathāt svayam // Ram_2,5.6 // / sa cainaṃ praśritaṃ dṛṣṭvā sambhāṣyābhiprasādya ca /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261868 (0.016):
2.005.006c tato 'vatārayām āsa parigṛhya rathāt svayam / 2.005.007a sa cainaṃ praśritaṃ dṛṣṭvā saṃbhāṣyābhiprasādya ca
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17176829 (0.033):
sa ced rājany anekāgre Ram_2,20.22a / sa cainaṃ praśritaṃ dṛṣṭvā Ram_2,5.7a
priyārhaṃ harṣayan rāmam ity uvāca purohitaḥ // RamS_2,5.7 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044256 (0.0):
sa cainaṃ praśritaṃ dṛṣṭvā $ sambhāṣyābhiprasādya ca & / priyārhaṃ harṣayan rāmam % ity uvāca purohitaḥ // Ram_2,5.7 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686523 (0.0):
sa cainaṃ praśritaṃ dṛṣṭvā sambhāṣyābhiprasādya ca / / priyārhaṃ harṣayan rāmam ity uvāca purohitaḥ // Ram_2,5.7 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261873 (0.0):
2.005.007a sa cainaṃ praśritaṃ dṛṣṭvā saṃbhāṣyābhiprasādya ca / 2.005.007c priyārhaṃ harṣayan rāmam ity uvāca purohitaḥ
prasannas te pitā rāma yauvarājyam avāpsyasi / / upavāsaṃ bhavān adya karotu saha sītayā // RamS_2,5.8 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044260 (0.0):
priyārhaṃ harṣayan rāmam % ity uvāca purohitaḥ // Ram_2,5.7 // / prasannas te pitā rāma $ yauvarājyam avāpsyasi &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044267 (0.0):
prasannas te pitā rāma $ yauvarājyam avāpsyasi & / upavāsaṃ bhavān adya % karotu saha sītayā // Ram_2,5.8 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686527 (0.0):
priyārhaṃ harṣayan rāmam ity uvāca purohitaḥ // Ram_2,5.7 // / prasannas te pitā rāma yauvarājyam avāpsyasi /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686534 (0.0):
prasannas te pitā rāma yauvarājyam avāpsyasi / / upavāsaṃ bhavān adya karotu saha sītayā // Ram_2,5.8 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261884 (0.0):
2.005.007c priyārhaṃ harṣayan rāmam ity uvāca purohitaḥ / 2.005.008a prasannas te pitā rāma yauvarājyam avāpsyasi
prātas tvām abhiṣektā hi yauvarājye narādhipaḥ / / pitā daśarathaḥ prītyā yayātiṃ nahuṣo yathā // RamS_2,5.9 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044278 (0.0):
upavāsaṃ bhavān adya % karotu saha sītayā // Ram_2,5.8 // / prātas tvām abhiṣektā hi $ yauvarājye narādhipaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686545 (0.0):
upavāsaṃ bhavān adya karotu saha sītayā // Ram_2,5.8 // / prātas tvām abhiṣektā hi yauvarājye narādhipaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261895 (0.0):
2.005.008c upavāsaṃ bhavān adya karotu saha sītayā / 2.005.009a prātas tvām abhiṣektā hi yauvarājye narādhipaḥ
ity uktvā sa tadā rāmam upavāsaṃ yatavratam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044285 (0.0):
pitā daśarathaḥ prītyā % yayātiṃ nahuṣo yathā // Ram_2,5.9 // / ity uktvā sa tadā rāmam $ upavāsaṃ yatavratam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686552 (0.0):
pitā daśarathaḥ prītyā yayātiṃ nahuṣo yathā // Ram_2,5.9 // / ity uktvā sa tadā rāmam upavāsaṃ yatavratam /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261900 (0.0):
2.005.009c pitā daśarathaḥ prītyā yayātiṃ nahuṣo yathā / 2.005.010a ity uktvā sa tadā rāmam upavāsaṃ yatavratam
mantravat kārayāmāsa vaidehyā sahitaṃ muniḥ // RamS_2,5.10 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044291 (0.0):
ity uktvā sa tadā rāmam $ upavāsaṃ yatavratam & / mantravat kārayāmāsa % vaidehyā sahitaṃ muniḥ // Ram_2,5.10 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686558 (0.0):
ity uktvā sa tadā rāmam upavāsaṃ yatavratam / / mantravat kārayāmāsa vaidehyā sahitaṃ muniḥ // Ram_2,5.10 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261907 (0.038):
2.005.010c mantravat kārayām āsa vaidehyā sahitaṃ muniḥ / 2.005.011a tato yathāvad rāmeṇa sa rājño gurur arcitaḥ
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261900 (0.039):
2.005.010a ity uktvā sa tadā rāmam upavāsaṃ yatavratam / 2.005.010c mantravat kārayām āsa vaidehyā sahitaṃ muniḥ
tato yathāvad rāmeṇa sa rājño gurur arcitaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044298 (0.0):
mantravat kārayāmāsa % vaidehyā sahitaṃ muniḥ // Ram_2,5.10 // / tato yathāvad rāmeṇa $ sa rājño gurur arcitaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686565 (0.0):
mantravat kārayāmāsa vaidehyā sahitaṃ muniḥ // Ram_2,5.10 // / tato yathāvad rāmeṇa sa rājño gurur arcitaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261914 (0.0):
2.005.010c mantravat kārayām āsa vaidehyā sahitaṃ muniḥ / 2.005.011a tato yathāvad rāmeṇa sa rājño gurur arcitaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17125880 (0.059):
tato yathāgatenaiva Ram_2,41.33a / tato yathāvad rāmeṇa Ram_2,5.11a / tato yodhāṅganāḥ sarvā Ram_2,76.23a
abhyanujñāpya kākutsthaṃ yayau rāmaniveśanāt // RamS_2,5.11 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044304 (0.0):
tato yathāvad rāmeṇa $ sa rājño gurur arcitaḥ & / abhyanujñāpya kākutsthaṃ % yayau rāmaniveśanāt // Ram_2,5.11 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686571 (0.0):
tato yathāvad rāmeṇa sa rājño gurur arcitaḥ / / abhyanujñāpya kākutsthaṃ yayau rāmaniveśanāt // Ram_2,5.11 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261919 (0.0):
2.005.011a tato yathāvad rāmeṇa sa rājño gurur arcitaḥ / 2.005.011c abhyanujñāpya kākutsthaṃ yayau rāmaniveśanāt
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17160339 (0.062):
yayau rāmaniveśanāt Ram_2,5.11d / yayau rāmo mahāpatham Ram_2,15.9d
suhṛdbhis tatra rāmo 'pi tān anujñāpya sarvaśaḥ / / sabhājito viveśātha tān anujñāpya sarvaśaḥ // RamS_2,5.12 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044314 (0.0):
abhyanujñāpya kākutsthaṃ % yayau rāmaniveśanāt // Ram_2,5.11 // / suhṛdbhis tatra rāmo 'pi $ tān anujñāpya sarvaśaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686581 (0.0):
abhyanujñāpya kākutsthaṃ yayau rāmaniveśanāt // Ram_2,5.11 // / suhṛdbhis tatra rāmo 'pi tān anujñāpya sarvaśaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261926 (0.0):
2.005.011c abhyanujñāpya kākutsthaṃ yayau rāmaniveśanāt / 2.005.012a suhṛdbhis tatra rāmo 'pi tān anujñāpya sarvaśaḥ
hṛṣṭanārīnarayutaṃ rāmaveśma tadā babhau /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044321 (0.0):
sabhājito viveśātha % tān anujñāpya sarvaśaḥ // Ram_2,5.12 // / hṛṣṭanārīnarayutaṃ $ rāmaveśma tadā babhau &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686588 (0.0):
sabhājito viveśātha tān anujñāpya sarvaśaḥ // Ram_2,5.12 // / hṛṣṭanārīnarayutaṃ rāmaveśma tadā babhau /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261935 (0.0):
2.005.012c sabhājito viveśātha tān anujñāpya sarvaśaḥ / 2.005.013a hṛṣṭanārī narayutaṃ rāmaveśma tadā babhau
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17187383 (0.030):
hṛdi samparivartate Ram_3,10.32b / hṛṣṭanārīnarayutaṃ Ram_2,5.13a
yathā mattadvijagaṇaṃ praphullanalinaṃ saraḥ // RamS_2,5.13 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044328 (0.0):
hṛṣṭanārīnarayutaṃ $ rāmaveśma tadā babhau & / yathā mattadvijagaṇaṃ % praphullanalinaṃ saraḥ // Ram_2,5.13 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686595 (0.0):
hṛṣṭanārīnarayutaṃ rāmaveśma tadā babhau / / yathā mattadvijagaṇaṃ praphullanalinaṃ saraḥ // Ram_2,5.13 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261941 (0.0):
2.005.013a hṛṣṭanārī narayutaṃ rāmaveśma tadā babhau / 2.005.013c yathā mattadvijagaṇaṃ praphullanalinaṃ saraḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17147786 (0.064):
prapuṣpitamahīruhaḥ Ram_2,74.12b / praphullanalinaṃ saraḥ Ram_2,5.13d / prabodhayāmāsa śanair Ram_2,50.1c
sa rājabhavanaprakhyāt tasmād rāmaniveśanāt /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044335 (0.0):
yathā mattadvijagaṇaṃ % praphullanalinaṃ saraḥ // Ram_2,5.13 // / sa rājabhavanaprakhyāt $ tasmād rāmaniveśanāt &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686602 (0.0):
yathā mattadvijagaṇaṃ praphullanalinaṃ saraḥ // Ram_2,5.13 // / sa rājabhavanaprakhyāt tasmād rāmaniveśanāt /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261948 (0.0):
2.005.013c yathā mattadvijagaṇaṃ praphullanalinaṃ saraḥ / 2.005.014a sa rājabhavanaprakhyāt tasmād rāmaniveśanāt
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17179381 (0.042):
sa rājaputram āsādya Ram_2,29.23a / sa rājabhavanaprakhyāt Ram_2,5.14a
nirgatya dadṛśe mārgaṃ vasiṣṭho janasaṃvṛtam // RamS_2,5.14 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044342 (0.0):
sa rājabhavanaprakhyāt $ tasmād rāmaniveśanāt & / nirgatya dadṛśe mārgaṃ % vasiṣṭho janasaṃvṛtam // Ram_2,5.14 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686609 (0.0):
sa rājabhavanaprakhyāt tasmād rāmaniveśanāt / / nirgatya dadṛśe mārgaṃ vasiṣṭho janasaṃvṛtam // Ram_2,5.14 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261954 (0.0):
2.005.014a sa rājabhavanaprakhyāt tasmād rāmaniveśanāt / 2.005.014c nirgatya dadṛśe mārgaṃ vasiṣṭho janasaṃvṛtam
vṛndavṛndair ayodhyāyāṃ rājamārgāḥ samantataḥ / / babhūvur abhisaṃbādhāḥ kutūhalajanair vṛtāḥ // RamS_2,5.15 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044353 (0.0):
nirgatya dadṛśe mārgaṃ % vasiṣṭho janasaṃvṛtam // Ram_2,5.14 // / vṛndavṛndair ayodhyāyāṃ $ rājamārgāḥ samantataḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686620 (0.0):
nirgatya dadṛśe mārgaṃ vasiṣṭho janasaṃvṛtam // Ram_2,5.14 // / vṛndavṛndair ayodhyāyāṃ rājamārgāḥ samantataḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261964 (0.0):
2.005.014c nirgatya dadṛśe mārgaṃ vasiṣṭho janasaṃvṛtam / 2.005.015a vṛndavṛndair ayodhyāyāṃ rājamārgāḥ samantataḥ
janavṛndormisaṃgharṣaharṣasvanavatas tadā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044360 (0.0):
babhūvur abhisaṃbādhāḥ % kutūhalajanair vṛtāḥ // Ram_2,5.15 // / janavṛndormisaṃgharṣa $ harṣasvanavatas tadā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686627 (0.0):
babhūvur abhisaṃbādhāḥ kutūhalajanair vṛtāḥ // Ram_2,5.15 // / janavṛndormisaṃgharṣa harṣasvanavatas tadā /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261971 (0.0):
2.005.015c babhūvur abhisaṃbādhāḥ kutūhalajanair vṛtāḥ / 2.005.016a janavṛndormisaṃgharṣaharṣasvanavatas tadā
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17123786 (0.041):
janayet putram īdṛśam Ram_2,47.21b / janavṛndormisaṃgharṣa Ram_2,5.16a
babhūva rājamārgasya sāgarasyeva nisvanaḥ // RamS_2,5.16 // / siktasaṃmṛṣṭarathyā hi tad ahar vanamālinī /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044370 (0.0):
janavṛndormisaṃgharṣa $ harṣasvanavatas tadā & / babhūva rājamārgasya % sāgarasyeva nisvanaḥ // Ram_2,5.16 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686637 (0.0):
janavṛndormisaṃgharṣa harṣasvanavatas tadā / / babhūva rājamārgasya sāgarasyeva nisvanaḥ // Ram_2,5.16 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261980 (0.0):
2.005.016a janavṛndormisaṃgharṣaharṣasvanavatas tadā / 2.005.016c babhūva rājamārgasya sāgarasyeva nisvanaḥ
āsīd ayodhyā nagarī samucchritagṛhadhvajā // RamS_2,5.17 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044376 (0.0):
siktasaṃmṛṣṭarathyā hi $ tad ahar vanamālinī & / āsīd ayodhyā nagarī % samucchritagṛhadhvajā // Ram_2,5.17 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686643 (0.0):
siktasaṃmṛṣṭarathyā hi tad ahar vanamālinī / / āsīd ayodhyā nagarī samucchritagṛhadhvajā // Ram_2,5.17 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261985 (0.0):
2.005.017a siktasaṃmṛṣṭarathyā hi tad ahar vanamālinī / 2.005.017c āsīd ayodhyā nagarī samucchritagṛhadhvajā
tadā hy ayodhyānilayaḥ sastrībālābalo janaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044384 (0.0):
āsīd ayodhyā nagarī % samucchritagṛhadhvajā // Ram_2,5.17 // / tadā hy ayodhyānilayaḥ $ sastrībālābalo janaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686651 (0.0):
āsīd ayodhyā nagarī samucchritagṛhadhvajā // Ram_2,5.17 // / tadā hy ayodhyānilayaḥ sastrībālābalo janaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261993 (0.0):
2.005.018a tadā hy ayodhyā nilayaḥ sastrībālābalo janaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17180811 (0.031):
sastrīpuṃsā gatān asmāñ Ram_2,41.4c / sastrībālābalo janaḥ Ram_2,5.18b
rāmābhiṣekam ākāṅkṣann ākāṅkṣann udayaṃ raveḥ // RamS_2,5.18 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044391 (0.0):
tadā hy ayodhyānilayaḥ $ sastrībālābalo janaḥ & / rāmābhiṣekam ākāṅkṣann % ākāṅkṣann udayaṃ raveḥ // Ram_2,5.18 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686658 (0.0):
tadā hy ayodhyānilayaḥ sastrībālābalo janaḥ / / rāmābhiṣekam ākāṅkṣann ākāṅkṣann udayaṃ raveḥ // Ram_2,5.18 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4261999 (0.0):
2.005.018a tadā hy ayodhyā nilayaḥ sastrībālābalo janaḥ / 2.005.018c rāmābhiṣekam ākāṅkṣann ākāṅkṣann udayaṃ raveḥ
prajālaṃkārabhūtaṃ ca janasyānandavardhanam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044398 (0.0):
rāmābhiṣekam ākāṅkṣann % ākāṅkṣann udayaṃ raveḥ // Ram_2,5.18 // / prajālaṃkārabhūtaṃ ca $ janasyānandavardhanam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686665 (0.0):
rāmābhiṣekam ākāṅkṣann ākāṅkṣann udayaṃ raveḥ // Ram_2,5.18 // / prajālaṃkārabhūtaṃ ca janasyānandavardhanam /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262006 (0.0):
2.005.018c rāmābhiṣekam ākāṅkṣann ākāṅkṣann udayaṃ raveḥ / 2.005.019a prajālaṃkārabhūtaṃ ca janasyānandavardhanam
utsuko 'bhūj jano draṣṭuṃ tam ayodhyāmahotsavam // RamS_2,5.19 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044405 (0.0):
prajālaṃkārabhūtaṃ ca $ janasyānandavardhanam & / utsuko 'bhūj jano draṣṭuṃ % tam ayodhyāmahotsavam // Ram_2,5.19 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686672 (0.0):
prajālaṃkārabhūtaṃ ca janasyānandavardhanam / / utsuko 'bhūj jano draṣṭuṃ tam ayodhyāmahotsavam // Ram_2,5.19 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262011 (0.0):
2.005.019a prajālaṃkārabhūtaṃ ca janasyānandavardhanam / 2.005.019c utsuko 'bhūj jano draṣṭuṃ tam ayodhyā mahotsavam
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17111617 (0.041):
utsuko bharatas tadā Ram_2,93.1b / utsuko 'bhūj jano draṣṭuṃ Ram_2,5.19c
evaṃ taṃ janasambādhaṃ rājamārgaṃ purohitaḥ / / vyūhann iva janaughaṃ taṃ śanai rājakulaṃ yayau // RamS_2,5.20 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044417 (0.0):
utsuko 'bhūj jano draṣṭuṃ % tam ayodhyāmahotsavam // Ram_2,5.19 // / evaṃ taṃ janasambādhaṃ $ rājamārgaṃ purohitaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686684 (0.0):
utsuko 'bhūj jano draṣṭuṃ tam ayodhyāmahotsavam // Ram_2,5.19 // / evaṃ taṃ janasambādhaṃ rājamārgaṃ purohitaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262022 (0.0):
2.005.019c utsuko 'bhūj jano draṣṭuṃ tam ayodhyā mahotsavam / 2.005.020a evaṃ taṃ janasaṃbādhaṃ rājamārgaṃ purohitaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17173902 (0.057):
śatrūn viṣahate yudhi Ram_2,61.19d / śanai rājakulaṃ yayau Ram_2,5.20d
sitābhraśikharaprakhyaṃ prāsādam adhiruhya saḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044424 (0.0):
vyūhann iva janaughaṃ taṃ % śanai rājakulaṃ yayau // Ram_2,5.20 // / sitābhraśikharaprakhyaṃ $ prāsādam adhiruhya saḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686691 (0.0):
vyūhann iva janaughaṃ taṃ śanai rājakulaṃ yayau // Ram_2,5.20 // / sitābhraśikharaprakhyaṃ prāsādam adhiruhya saḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17182586 (0.043):
sitameghanibhaṃ cāpi Ram_2,85.30a / sitābhraśikharaprakhyaṃ Ram_2,5.21a
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262029 (0.048):
2.005.020c vyūhann iva janaughaṃ taṃ śanai rāja kulaṃ yayau / 2.005.021a sitābhraśikharaprakhyaṃ prāsadam adhiruhya saḥ
samiyāya narendreṇa śakreṇeva bṛhaspatiḥ // RamS_2,5.21 // / tam āgatam abhiprekṣya hitvā rājāsanaṃ nṛpaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044434 (0.0):
sitābhraśikharaprakhyaṃ $ prāsādam adhiruhya saḥ & / samiyāya narendreṇa % śakreṇeva bṛhaspatiḥ // Ram_2,5.21 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686701 (0.0):
sitābhraśikharaprakhyaṃ prāsādam adhiruhya saḥ / / samiyāya narendreṇa śakreṇeva bṛhaspatiḥ // Ram_2,5.21 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262039 (0.0):
2.005.021a sitābhraśikharaprakhyaṃ prāsadam adhiruhya saḥ / 2.005.021c samiyāya narendreṇa śakreṇeva bṛhaspatiḥ
papraccha sa ca tasmai tat kṛtam ity abhyavedayat // RamS_2,5.22 // / guruṇā tv abhyanujñāto manujaughaṃ visṛjya tam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044446 (0.0):
tam āgatam abhiprekṣya $ hitvā rājāsanaṃ nṛpaḥ & / papraccha sa ca tasmai tat % kṛtam ity abhyavedayat // Ram_2,5.22 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686713 (0.0):
tam āgatam abhiprekṣya hitvā rājāsanaṃ nṛpaḥ / / papraccha sa ca tasmai tat kṛtam ity abhyavedayat // Ram_2,5.22 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262050 (0.0):
2.005.022a tam āgatam abhiprekṣya hitvā rājāsanaṃ nṛpaḥ / 2.005.022c papraccha sa ca tasmai tat kṛtam ity abhyavedayat
viveśāntaḥpuraṃ rājā siṃho giriguhām iva // RamS_2,5.23 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044453 (0.0):
guruṇā tv abhyanujñāto $ manujaughaṃ visṛjya tam & / viveśāntaḥpuraṃ rājā % siṃho giriguhām iva // Ram_2,5.23 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686720 (0.0):
guruṇā tv abhyanujñāto manujaughaṃ visṛjya tam / / viveśāntaḥpuraṃ rājā siṃho giriguhām iva // Ram_2,5.23 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262056 (0.0):
2.005.023a guruṇā tv abhyanujñāto manujaughaṃ visṛjya tam / 2.005.023c viveśāntaḥpuraṃ rājā siṃho giriguhām iva
tad agryaveṣapramadājanākulaṃ mahendraveśmapratimaṃ niveśanam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044463 (0.0):
viveśāntaḥpuraṃ rājā % siṃho giriguhām iva // Ram_2,5.23 // / tad agryaveṣapramadājanākulaṃ $ mahendraveśmapratimaṃ niveśanam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686730 (0.0):
viveśāntaḥpuraṃ rājā siṃho giriguhām iva // Ram_2,5.23 // / tad agryaveṣapramadājanākulaṃ mahendraveśmapratimaṃ niveśanam /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262065 (1.788):
2.005.023c viveśāntaḥpuraṃ rājā siṃho giriguhām iva / 2.005.024a tad agryaveṣapramadājanākulaṃ; mahendraveśmapratimaṃ niveśanam
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17126847 (0.008):
tathordhvavāsino dāntās Ram_3,5.4c / tad agryaveṣapramadājanākulaṃ Ram_2,5.24a
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17156460 (0.044):
mahendravaruṇopamau Ram_2,1.8d / mahendraveśmapratimaṃ niveśanam Ram_2,5.24b
vidīpayaṃś cāru viveśa pārthivaḥ śaśīva tārāgaṇasaṃkulaṃ nabhaḥ //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044471 (0.0):
tad agryaveṣapramadājanākulaṃ $ mahendraveśmapratimaṃ niveśanam & / vidīpayaṃś cāru viveśa pārthivaḥ % śaśīva tārāgaṇasaṃkulaṃ nabhaḥ //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686738 (0.0):
tad agryaveṣapramadājanākulaṃ mahendraveśmapratimaṃ niveśanam / / vidīpayaṃś cāru viveśa pārthivaḥ śaśīva tārāgaṇasaṃkulaṃ nabhaḥ //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262073 (0.0):
2.005.024a tad agryaveṣapramadājanākulaṃ; mahendraveśmapratimaṃ niveśanam / 2.005.024c vyadīpayaṃś cāru viveśa pārthivaḥ; śaśīva tārāgaṇasaṃkulaṃ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17174446 (0.008):
śaśī jyotsnām ivoditaḥ Ram_2,76.5d / śaśīva tārāgaṇasaṃkulaṃ nabhaḥ Ram_2,5.24d
RamS_2,5.24 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 6 / gate purohite rāmaḥ snāto niyatamānasaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044479 (0.0):
Ram_2,5.24 // / gate purohite rāmaḥ $ snāto niyatamānasaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686746 (0.0):
Ram_2,5.24 // / gate purohite rāmaḥ snāto niyatamānasaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262081 (0.0):
2.006.001a gate purohite rāmaḥ snāto niyatamānasaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10977794 (0.030):
striyaś ca sarvā ruruduḥ samantataḥ puraṃ tadāsīt punar eva saṃkulam // / RamS_2,51.30 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 52
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10978782 (0.041):
RamS_2,54.20 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 55 / vanaṃ gate dharmapare rāme ramayatāṃ vare /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10963474 (0.059):
avāryamāṇaḥ praviveśa sārathiḥ prabhūtaratnaṃ makaro yathārṇavam // / RamS_2,13.28 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 14 / sa tadantaḥpuradvāraṃ samatītya janākulam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10964014 (0.060):
pratīkṣate tasya punaḥ sma nirgamaṃ yathodayaṃ candramasaḥ saritpatiḥ // / RamS_2,15.14 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 16 / sa dadarśāsane rāmo niṣaṇṇaṃ pitaraṃ śubhe /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10966120 (0.060):
RamS_2,19.22 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 20 / iti bruvati rāme tu lakṣmaṇo 'dhaḥśirā muhuḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10973378 (0.062):
dadṛśe tamasā tatra vārayantīva rāghavam // RamS_2,40.30 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 41 / tatas tu tamasā tīraṃ ramyam āśritya rāghavaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10976452 (0.062):
RamS_2,47.33 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 48 / te tu tasmin mahāvṛkṣa uṣitvā rajanīṃ śivām /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10990334 (0.063):
babhūva hṛṣṭā nacireṇa jānatī priyasya rāmasya samāgamaṃ tadā // / RamS_2,87.27 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 88
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10985117 (0.063):
RamS_2,72.25 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 73 / tataḥ prabhātasamaye divase 'tha caturdaśe /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10972776 (0.064):
mahīm imāṃ raśmibhir uttamaprabho yathā nidāghe bhagavān divākaraḥ // / RamS_2,38.20 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 39
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10963833 (0.064):
prabhūtaratnaṃ bahupaṇyasaṃcayaṃ dadarśa rāmo ruciraṃ mahāpatham // / RamS_2,14.27 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 15 / sa rāmo ratham āsthāya samprahṛṣṭasuhṛjjanaḥ /
saha patnyā viśālākṣyā nārāyaṇam upāgamat // RamS_2,6.1 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044485 (0.0):
gate purohite rāmaḥ $ snāto niyatamānasaḥ & / saha patnyā viśālākṣyā % nārāyaṇam upāgamat // Ram_2,6.1 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686752 (0.0):
gate purohite rāmaḥ snāto niyatamānasaḥ / / saha patnyā viśālākṣyā nārāyaṇam upāgamat // Ram_2,6.1 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262087 (0.0):
2.006.001a gate purohite rāmaḥ snāto niyatamānasaḥ / 2.006.001c saha patnyā viśālākṣyā nārāyaṇam upāgamat
pragṛhya śirasā pātrīṃ haviṣo vidhivat tadā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044492 (0.0):
saha patnyā viśālākṣyā % nārāyaṇam upāgamat // Ram_2,6.1 // / pragṛhya śirasā pātrīṃ $ haviṣo vidhivat tadā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686759 (0.0):
saha patnyā viśālākṣyā nārāyaṇam upāgamat // Ram_2,6.1 // / pragṛhya śirasā pātrīṃ haviṣo vidhivat tadā /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262093 (0.0):
2.006.001c saha patnyā viśālākṣyā nārāyaṇam upāgamat / 2.006.002a pragṛhya śirasā pātrīṃ haviṣo vidhivat tadā
mahate daivatāyājyaṃ juhāva jvalite 'nale // RamS_2,6.2 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044500 (0.0):
pragṛhya śirasā pātrīṃ $ haviṣo vidhivat tadā & / mahate daivatāyājyaṃ % juhāva jvalite 'nale // Ram_2,6.2 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686767 (0.0):
pragṛhya śirasā pātrīṃ haviṣo vidhivat tadā / / mahate daivatāyājyaṃ juhāva jvalite 'nale // Ram_2,6.2 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262100 (0.0):
2.006.002a pragṛhya śirasā pātrīṃ haviṣo vidhivat tadā / 2.006.002c mahate daivatāyājyaṃ juhāva jvalite 'nale
śeṣaṃ ca haviṣas tasya prāśyāśāsyātmanaḥ priyam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044506 (0.0):
mahate daivatāyājyaṃ % juhāva jvalite 'nale // Ram_2,6.2 // / śeṣaṃ ca haviṣas tasya $ prāśyāśāsyātmanaḥ priyam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686773 (0.0):
mahate daivatāyājyaṃ juhāva jvalite 'nale // Ram_2,6.2 // / śeṣaṃ ca haviṣas tasya prāśyāśāsyātmanaḥ priyam /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262106 (0.0):
2.006.002c mahate daivatāyājyaṃ juhāva jvalite 'nale / 2.006.003a śeṣaṃ ca haviṣas tasya prāśyāśāsyātmanaḥ priyam
dhyāyan nārāyaṇaṃ devaṃ svāstīrṇe kuśasaṃstare // RamS_2,6.3 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044514 (0.0):
śeṣaṃ ca haviṣas tasya $ prāśyāśāsyātmanaḥ priyam & / dhyāyan nārāyaṇaṃ devaṃ % svāstīrṇe kuśasaṃstare // Ram_2,6.3 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686781 (0.0):
śeṣaṃ ca haviṣas tasya prāśyāśāsyātmanaḥ priyam / / dhyāyan nārāyaṇaṃ devaṃ svāstīrṇe kuśasaṃstare // Ram_2,6.3 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262113 (0.0):
2.006.003a śeṣaṃ ca haviṣas tasya prāśyāśāsyātmanaḥ priyam / 2.006.003c dhyāyan nārāyaṇaṃ devaṃ svāstīrṇe kuśasaṃstare
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17186351 (0.041):
svāstīrṇād idam abravīt Ram_2,9.6d / svāstīrṇe kuśasaṃstare Ram_2,6.3d
vāgyataḥ saha vaidehyā bhūtvā niyatamānasaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044520 (0.0):
dhyāyan nārāyaṇaṃ devaṃ % svāstīrṇe kuśasaṃstare // Ram_2,6.3 // / vāgyataḥ saha vaidehyā $ bhūtvā niyatamānasaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686787 (0.0):
dhyāyan nārāyaṇaṃ devaṃ svāstīrṇe kuśasaṃstare // Ram_2,6.3 // / vāgyataḥ saha vaidehyā bhūtvā niyatamānasaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262119 (0.0):
2.006.003c dhyāyan nārāyaṇaṃ devaṃ svāstīrṇe kuśasaṃstare / 2.006.004a vāgyataḥ saha vaidehyā bhūtvā niyatamānasaḥ
śrīmaty āyatane viṣṇoḥ śiśye naravarātmajaḥ // RamS_2,6.4 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044527 (0.0):
vāgyataḥ saha vaidehyā $ bhūtvā niyatamānasaḥ & / śrīmaty āyatane viṣṇoḥ % śiśye naravarātmajaḥ // Ram_2,6.4 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686794 (0.0):
vāgyataḥ saha vaidehyā bhūtvā niyatamānasaḥ / / śrīmaty āyatane viṣṇoḥ śiśye naravarātmajaḥ // Ram_2,6.4 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262124 (0.0):
2.006.004a vāgyataḥ saha vaidehyā bhūtvā niyatamānasaḥ / 2.006.004c śrīmaty āyatane viṣṇoḥ śiśye naravarātmajaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17174807 (0.025):
śiśumāraiś ca nakraiś ca Ram_2,44.3c / śiśye naravarātmajaḥ Ram_2,6.4d
ekayāmāvaśiṣṭāyāṃ rātryāṃ prativibudhya saḥ / / alaṃkāravidhiṃ kṛtsnaṃ kārayāmāsa veśmanaḥ // RamS_2,6.5 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044538 (0.0):
śrīmaty āyatane viṣṇoḥ % śiśye naravarātmajaḥ // Ram_2,6.4 // / ekayāmāvaśiṣṭāyāṃ $ rātryāṃ prativibudhya saḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686805 (0.0):
śrīmaty āyatane viṣṇoḥ śiśye naravarātmajaḥ // Ram_2,6.4 // / ekayāmāvaśiṣṭāyāṃ rātryāṃ prativibudhya saḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262132 (0.0):
2.006.004c śrīmaty āyatane viṣṇoḥ śiśye naravarātmajaḥ / 2.006.005a ekayāmāvaśiṣṭāyāṃ rātryāṃ prativibudhya saḥ
tatra śṛṇvan sukhā vācaḥ sūtamāgadhabandinām /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044545 (0.0):
alaṃkāravidhiṃ kṛtsnaṃ % kārayāmāsa veśmanaḥ // Ram_2,6.5 // / tatra śṛṇvan sukhā vācaḥ $ sūtamāgadhabandinām &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686812 (0.0):
alaṃkāravidhiṃ kṛtsnaṃ kārayāmāsa veśmanaḥ // Ram_2,6.5 // / tatra śṛṇvan sukhā vācaḥ sūtamāgadhabandinām /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262143 (0.0):
2.006.005c alaṃkāravidhiṃ kṛtsnaṃ kārayām āsa veśmanaḥ / 2.006.006a tatra śṛṇvan sukhā vācaḥ sūtamāgadhabandinām
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4438830 (0.061):
śrūyante sma tadā vācaḥ sūtamāgadhabandinām | *HV_109.88*1293 |
pūrvāṃ saṃdhyām upāsīno jajāpa yatamānasaḥ // RamS_2,6.6 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044552 (0.0):
tatra śṛṇvan sukhā vācaḥ $ sūtamāgadhabandinām & / pūrvāṃ saṃdhyām upāsīno % jajāpa yatamānasaḥ // Ram_2,6.6 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686819 (0.0):
tatra śṛṇvan sukhā vācaḥ sūtamāgadhabandinām / / pūrvāṃ saṃdhyām upāsīno jajāpa yatamānasaḥ // Ram_2,6.6 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262149 (0.0):
2.006.006a tatra śṛṇvan sukhā vācaḥ sūtamāgadhabandinām / 2.006.006c pūrvāṃ saṃdhyām upāsīno jajāpa yatamānasaḥ
tuṣṭāva praṇataś caiva śirasā madhusūdanam / / vimalakṣaumasaṃvīto vācayāmāsa ca dvijān // RamS_2,6.7 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044562 (0.0):
pūrvāṃ saṃdhyām upāsīno % jajāpa yatamānasaḥ // Ram_2,6.6 // / tuṣṭāva praṇataś caiva $ śirasā madhusūdanam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686829 (0.0):
pūrvāṃ saṃdhyām upāsīno jajāpa yatamānasaḥ // Ram_2,6.6 // / tuṣṭāva praṇataś caiva śirasā madhusūdanam /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262156 (0.0):
2.006.006c pūrvāṃ saṃdhyām upāsīno jajāpa yatamānasaḥ / 2.006.007a tuṣṭāva praṇataś caiva śirasā madhusūdanam
teṣāṃ puṇyāhaghoṣo 'tha gambhīramadhuras tadā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044568 (0.0):
vimalakṣaumasaṃvīto % vācayāmāsa ca dvijān // Ram_2,6.7 // / teṣāṃ puṇyāhaghoṣo 'tha $ gambhīramadhuras tadā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686835 (0.0):
vimalakṣaumasaṃvīto vācayāmāsa ca dvijān // Ram_2,6.7 // / teṣāṃ puṇyāhaghoṣo 'tha gambhīramadhuras tadā /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262165 (0.0):
2.006.007c vimalakṣaumasaṃvīto vācayām āsa ca dvijān / 2.006.008a teṣāṃ puṇyāhaghoṣo 'tha gambhīramadhuras tadā
ayodhyāṃ pūrayāmāsa tūryaghoṣānunāditaḥ // RamS_2,6.8 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044574 (0.0):
teṣāṃ puṇyāhaghoṣo 'tha $ gambhīramadhuras tadā & / ayodhyāṃ pūrayāmāsa % tūryaghoṣānunāditaḥ // Ram_2,6.8 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686841 (0.0):
teṣāṃ puṇyāhaghoṣo 'tha gambhīramadhuras tadā / / ayodhyāṃ pūrayāmāsa tūryaghoṣānunāditaḥ // Ram_2,6.8 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262171 (0.033):
2.006.008a teṣāṃ puṇyāhaghoṣo 'tha gambhīramadhuras tadā / 2.006.008c ayodhyāṃ pūrayām āsa tūryaghoṣānunāditaḥ
kṛtopavāsaṃ tu tadā vaidehyā saha rāghavam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044581 (0.0):
ayodhyāṃ pūrayāmāsa % tūryaghoṣānunāditaḥ // Ram_2,6.8 // / kṛtopavāsaṃ tu tadā $ vaidehyā saha rāghavam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686848 (0.0):
ayodhyāṃ pūrayāmāsa tūryaghoṣānunāditaḥ // Ram_2,6.8 // / kṛtopavāsaṃ tu tadā vaidehyā saha rāghavam /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262178 (0.0):
2.006.008c ayodhyāṃ pūrayām āsa tūryaghoṣānunāditaḥ / 2.006.009a kṛtopavāsaṃ tu tadā vaidehyā saha rāghavam
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17117723 (0.044):
kṛtodakaṃ te bharatena sārdhaṃ Ram_2,70.23a / kṛtopavāsaṃ tu tadā Ram_2,6.9a
ayodhyānilayaḥ śrutvā sarvaḥ pramudito janaḥ // RamS_2,6.9 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044590 (0.0):
kṛtopavāsaṃ tu tadā $ vaidehyā saha rāghavam & / ayodhyānilayaḥ śrutvā % sarvaḥ pramudito janaḥ // Ram_2,6.9 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686857 (0.0):
kṛtopavāsaṃ tu tadā vaidehyā saha rāghavam / / ayodhyānilayaḥ śrutvā sarvaḥ pramudito janaḥ // Ram_2,6.9 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262185 (0.0):
2.006.009a kṛtopavāsaṃ tu tadā vaidehyā saha rāghavam / 2.006.009c ayodhyā nilayaḥ śrutvā sarvaḥ pramudito janaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17125251 (0.038):
tataḥ puṣpabaliṃ kṛtvā Ram_3,14.23a / tataḥ paurajanaḥ sarvaḥ Ram_2,6.10a
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17180052 (0.049):
sarvaṃ hi viditaṃ tubhyaṃ Ram_3,8.28c / sarvaḥ pramudito janaḥ Ram_2,6.9d / sarvaḥ śokaparāyaṇaḥ Ram_2,36.13d
tataḥ paurajanaḥ sarvaḥ śrutvā rāmābhiṣecanam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044595 (0.0):
ayodhyānilayaḥ śrutvā % sarvaḥ pramudito janaḥ // Ram_2,6.9 // / tataḥ paurajanaḥ sarvaḥ $ śrutvā rāmābhiṣecanam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686862 (0.0):
ayodhyānilayaḥ śrutvā sarvaḥ pramudito janaḥ // Ram_2,6.9 // / tataḥ paurajanaḥ sarvaḥ śrutvā rāmābhiṣecanam /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262191 (0.0):
2.006.009c ayodhyā nilayaḥ śrutvā sarvaḥ pramudito janaḥ / 2.006.010a tataḥ paurajanaḥ sarvaḥ śrutvā rāmābhiṣecanam
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17125252 (0.026):
tataḥ puṣpabaliṃ kṛtvā Ram_3,14.23a / tataḥ paurajanaḥ sarvaḥ Ram_2,6.10a
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17146752 (0.044):
paurajānapado janaḥ Ram_2,2.31b / paurajānapado janaḥ Ram_2,48.22b
prabhātāṃ rajanīṃ dṛṣṭvā cakre śobhāṃ parāṃ punaḥ // RamS_2,6.10 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044602 (0.0):
tataḥ paurajanaḥ sarvaḥ $ śrutvā rāmābhiṣecanam & / prabhātāṃ rajanīṃ dṛṣṭvā % cakre śobhāṃ parāṃ punaḥ // Ram_2,6.10 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686869 (0.0):
tataḥ paurajanaḥ sarvaḥ śrutvā rāmābhiṣecanam / / prabhātāṃ rajanīṃ dṛṣṭvā cakre śobhāṃ parāṃ punaḥ // Ram_2,6.10 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262196 (0.0):
2.006.010a tataḥ paurajanaḥ sarvaḥ śrutvā rāmābhiṣecanam / 2.006.010c prabhātāṃ rajanīṃ dṛṣṭvā cakre śobhāṃ parāṃ punaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17122145 (0.030):
cakre 'bhiṣekaṃ kākutsthaḥ Ram_3,15.37c / cakre śobhāṃ parāṃ punaḥ Ram_2,6.10d
sitābhraśikharābheṣu devatāyataneṣu ca / / catuṣpatheṣu rathyāsu caityeṣv aṭṭālakeṣu ca // RamS_2,6.11 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044613 (0.0):
prabhātāṃ rajanīṃ dṛṣṭvā % cakre śobhāṃ parāṃ punaḥ // Ram_2,6.10 // / sitābhraśikharābheṣu $ devatāyataneṣu ca &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686880 (0.0):
prabhātāṃ rajanīṃ dṛṣṭvā cakre śobhāṃ parāṃ punaḥ // Ram_2,6.10 // / sitābhraśikharābheṣu devatāyataneṣu ca /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262207 (0.0):
2.006.010c prabhātāṃ rajanīṃ dṛṣṭvā cakre śobhāṃ parāṃ punaḥ / 2.006.011a sitābhraśikharābheṣu devatāyataneṣu ca
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17182590 (0.016):
sitābhraśikharaprakhyaṃ Ram_2,5.21a / sitābhraśikharābheṣu Ram_2,6.11a
nānāpaṇyasamṛddheṣu vaṇijām āpaṇeṣu ca / / kuṭumbināṃ samṛddheṣu śrīmatsu bhavaneṣu ca // RamS_2,6.12 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044623 (0.0):
catuṣpatheṣu rathyāsu % caityeṣv aṭṭālakeṣu ca // Ram_2,6.11 // / nānāpaṇyasamṛddheṣu $ vaṇijām āpaṇeṣu ca &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686890 (0.0):
catuṣpatheṣu rathyāsu caityeṣv aṭṭālakeṣu ca // Ram_2,6.11 // / nānāpaṇyasamṛddheṣu vaṇijām āpaṇeṣu ca /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262217 (0.0):
2.006.011c catuṣpatheṣu rathyāsu caityeṣv aṭṭālakeṣu ca / 2.006.012a nānāpaṇyasamṛddheṣu vaṇijām āpaṇeṣu ca
sabhāsu caiva sarvāsu vṛkṣeṣv ālakṣiteṣu ca / / dhvajāḥ samucchritāś citrāḥ patākāś cābhavaṃs tadā // RamS_2,6.13 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044633 (0.0):
kuṭumbināṃ samṛddheṣu % śrīmatsu bhavaneṣu ca // Ram_2,6.12 // / sabhāsu caiva sarvāsu $ vṛkṣeṣv ālakṣiteṣu ca &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686900 (0.0):
kuṭumbināṃ samṛddheṣu śrīmatsu bhavaneṣu ca // Ram_2,6.12 // / sabhāsu caiva sarvāsu vṛkṣeṣv ālakṣiteṣu ca /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262226 (0.0):
2.006.012c kuṭumbināṃ samṛddheṣu śrīmatsu bhavaneṣu ca / 2.006.013a sabhāsu caiva sarvāsu vṛkṣeṣv ālakṣiteṣu ca
naṭanartakasaṃghānāṃ gāyakānāṃ ca gāyatām / / manaḥkarṇasukhā vācaḥ śuśruvuś ca tatas tataḥ // RamS_2,6.14 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044646 (0.0):
dhvajāḥ samucchritāś citrāḥ % patākāś cābhavaṃs tadā // Ram_2,6.13 // / naṭanartakasaṃghānāṃ $ gāyakānāṃ ca gāyatām &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686913 (0.0):
dhvajāḥ samucchritāś citrāḥ patākāś cābhavaṃs tadā // Ram_2,6.13 // / naṭanartakasaṃghānāṃ gāyakānāṃ ca gāyatām /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262236 (0.0):
2.006.013c dhvajāḥ samucchritāś citrāḥ patākāś cābhavaṃs tadā / 2.006.014a naṭanartakasaṃghānāṃ gāyakānāṃ ca gāyatām
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17137581 (0.053):
na jīvitaṃ nyasya yamakṣayaṃ vrajet Ram_2,33.19d / naṭanartakasaṃghānāṃ Ram_2,6.14a / na tatarpa samāyāntaṃ Ram_2,3.13c
rāmābhiṣekayuktāś ca kathāś cakrur mitho janāḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044654 (0.0):
manaḥkarṇasukhā vācaḥ % śuśruvuś ca tatas tataḥ // Ram_2,6.14 // / rāmābhiṣekayuktāś ca $ kathāś cakrur mitho janāḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686921 (0.0):
manaḥkarṇasukhā vācaḥ śuśruvuś ca tatas tataḥ // Ram_2,6.14 // / rāmābhiṣekayuktāś ca kathāś cakrur mitho janāḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262245 (0.0):
2.006.014c manaḥkarṇasukhā vācaḥ śuśruvuś ca tatas tataḥ / 2.006.015a rāmābhiṣekayuktāś ca kathāś cakrur mitho janāḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044669 (0.021):
rāmābhiṣekasaṃyuktāś % cakrur eva mithaḥ kathāḥ // Ram_2,6.16 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686936 (0.021):
rāmābhiṣekasaṃyuktāś cakrur eva mithaḥ kathāḥ // Ram_2,6.16 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262259 (0.021):
2.006.016c rāmābhiṣekasaṃyuktāś cakrur eva mithaḥ kathāḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17165768 (0.046):
rāmābhiṣekam ākāṅkṣann Ram_2,5.18c / rāmābhiṣekayuktāś ca Ram_2,6.15a
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17114931 (0.063):
kathāśīlāḥ kathāpriyaiḥ Ram_2,61.14d / kathāś cakrur mitho janāḥ Ram_2,6.15b
rāmābhiṣeke samprāpte catvareṣu gṛheṣu ca // RamS_2,6.15 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044660 (0.0):
rāmābhiṣekayuktāś ca $ kathāś cakrur mitho janāḥ & / rāmābhiṣeke samprāpte % catvareṣu gṛheṣu ca // Ram_2,6.15 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686927 (0.0):
rāmābhiṣekayuktāś ca kathāś cakrur mitho janāḥ / / rāmābhiṣeke samprāpte catvareṣu gṛheṣu ca // Ram_2,6.15 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262248 (0.022):
2.006.015a rāmābhiṣekayuktāś ca kathāś cakrur mitho janāḥ / 2.006.015c rāmābhiṣeke saṃprāpte catvareṣu gṛheṣu ca
bālā api krīḍamānā gṛhadvāreṣu saṃghaśaḥ / / rāmābhiṣekasaṃyuktāś cakrur eva mithaḥ kathāḥ // RamS_2,6.16 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044671 (0.0):
rāmābhiṣekayuktāś ca $ kathāś cakrur mitho janāḥ & / rāmābhiṣeke samprāpte % catvareṣu gṛheṣu ca // Ram_2,6.15 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686938 (0.0):
rāmābhiṣekayuktāś ca kathāś cakrur mitho janāḥ / / rāmābhiṣeke samprāpte catvareṣu gṛheṣu ca // Ram_2,6.15 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262260 (0.0):
2.006.015c rāmābhiṣeke saṃprāpte catvareṣu gṛheṣu ca / 2.006.016a bālā api krīḍamānā gṛhadvāreṣu saṃghaśaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044650 (0.021):
rāmābhiṣekayuktāś ca $ kathāś cakrur mitho janāḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686917 (0.021):
rāmābhiṣekayuktāś ca kathāś cakrur mitho janāḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262244 (0.021):
2.006.014c manaḥkarṇasukhā vācaḥ śuśruvuś ca tatas tataḥ / 2.006.015a rāmābhiṣekayuktāś ca kathāś cakrur mitho janāḥ
kṛtapuṣpopahāraś ca dhūpagandhādhivāsitaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044678 (0.0):
rāmābhiṣekasaṃyuktāś % cakrur eva mithaḥ kathāḥ // Ram_2,6.16 // / kṛtapuṣpopahāraś ca $ dhūpagandhādhivāsitaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686945 (0.0):
rāmābhiṣekasaṃyuktāś cakrur eva mithaḥ kathāḥ // Ram_2,6.16 // / kṛtapuṣpopahāraś ca dhūpagandhādhivāsitaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262267 (0.0):
2.006.016c rāmābhiṣekasaṃyuktāś cakrur eva mithaḥ kathāḥ / 2.006.017a kṛtapuṣpopahāraś ca dhūpagandhādhivāsitaḥ
rājamārgaḥ kṛtaḥ śrīmān paurai rāmābhiṣecane // RamS_2,6.17 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044685 (0.0):
kṛtapuṣpopahāraś ca $ dhūpagandhādhivāsitaḥ & / rājamārgaḥ kṛtaḥ śrīmān % paurai rāmābhiṣecane // Ram_2,6.17 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686952 (0.0):
kṛtapuṣpopahāraś ca dhūpagandhādhivāsitaḥ / / rājamārgaḥ kṛtaḥ śrīmān paurai rāmābhiṣecane // Ram_2,6.17 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262271 (0.0):
2.006.017a kṛtapuṣpopahāraś ca dhūpagandhādhivāsitaḥ / 2.006.017c rājamārgaḥ kṛtaḥ śrīmān paurai rāmābhiṣecane
prakāśakaraṇārthaṃ ca niśāgamanaśaṅkayā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044691 (0.0):
rājamārgaḥ kṛtaḥ śrīmān % paurai rāmābhiṣecane // Ram_2,6.17 // / prakāśakaraṇārthaṃ ca $ niśāgamanaśaṅkayā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686958 (0.0):
rājamārgaḥ kṛtaḥ śrīmān paurai rāmābhiṣecane // Ram_2,6.17 // / prakāśakaraṇārthaṃ ca niśāgamanaśaṅkayā /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262278 (0.0):
2.006.018a prakāśīkaraṇārthaṃ ca niśāgamanaśaṅkayā / 2.006.018c dīpavṛkṣāṃs tathā cakrur anu rathyāsu sarvaśaḥ
dīpavṛkṣāṃs tathā cakrur anu rathyāsu sarvaśaḥ // RamS_2,6.18 // / alaṃkāraṃ purasyaivaṃ kṛtvā tatpuravāsinaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044700 (0.0):
prakāśakaraṇārthaṃ ca $ niśāgamanaśaṅkayā & / dīpavṛkṣāṃs tathā cakrur % anu rathyāsu sarvaśaḥ // Ram_2,6.18 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686967 (0.0):
prakāśakaraṇārthaṃ ca niśāgamanaśaṅkayā / / dīpavṛkṣāṃs tathā cakrur anu rathyāsu sarvaśaḥ // Ram_2,6.18 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262286 (0.0):
2.006.018a prakāśīkaraṇārthaṃ ca niśāgamanaśaṅkayā / 2.006.018c dīpavṛkṣāṃs tathā cakrur anu rathyāsu sarvaśaḥ
ākāṅkṣamāṇā rāmasya yauvarājyābhiṣecanam // RamS_2,6.19 // / sametya saṃghaśaḥ sarve catvareṣu sabhāsu ca /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044711 (0.0):
alaṃkāraṃ purasyaivaṃ $ kṛtvā tatpuravāsinaḥ & / ākāṅkṣamāṇā rāmasya % yauvarājyābhiṣecanam // Ram_2,6.19 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686978 (0.0):
alaṃkāraṃ purasyaivaṃ kṛtvā tatpuravāsinaḥ / / ākāṅkṣamāṇā rāmasya yauvarājyābhiṣecanam // Ram_2,6.19 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262296 (0.0):
2.006.019a alaṃkāraṃ purasyaivaṃ kṛtvā tat puravāsinaḥ / 2.006.019c ākāṅkṣamāṇā rāmasya yauvarājyābhiṣecanam
kathayanto mithas tatra praśaśaṃsur janādhipam // RamS_2,6.20 // / aho mahātmā rājāyam ikṣvākukulanandanaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044722 (0.0):
sametya saṃghaśaḥ sarve $ catvareṣu sabhāsu ca & / kathayanto mithas tatra % praśaśaṃsur janādhipam // Ram_2,6.20 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686989 (0.0):
sametya saṃghaśaḥ sarve catvareṣu sabhāsu ca / / kathayanto mithas tatra praśaśaṃsur janādhipam // Ram_2,6.20 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262306 (0.0):
2.006.020a sametya saṃghaśaḥ sarve catvareṣu sabhāsu ca / 2.006.020c kathayanto mithas tatra praśaśaṃsur janādhipam
jñātvā yo vṛddham ātmānaṃ rāmaṃ rājye 'hbiṣekṣyati // RamS_2,6.21 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044730 (0.0):
aho mahātmā rājāyam $ ikṣvākukulanandanaḥ & / jñātvā yo vṛddham ātmānaṃ % rāmaṃ rājye 'hbiṣekṣyati // Ram_2,6.21 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7686997 (0.0):
aho mahātmā rājāyam ikṣvākukulanandanaḥ / / jñātvā yo vṛddham ātmānaṃ rāmaṃ rājye 'hbiṣekṣyati // Ram_2,6.21 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262313 (0.0):
2.006.021a aho mahātmā rājāyam ikṣvākukulanandanaḥ / 2.006.021c jñātvā yo vṛddham ātmānaṃ rāmaṃ rājye 'hbiṣekṣyati
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17165418 (0.047):
rāmaṃ rājye pratiṣṭhitam Ram_2,15.7d / rāmaṃ rājye 'bhiṣekṣyati Ram_2,7.30d
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961043 (0.057):
tasmāt tuṣṭāsmi yad rājā rāmaṃ rājye 'bhiṣekṣyati // RamS_2,7.30 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045210 (0.059):
tasmāt tuṣṭāsmi yad rājā % rāmaṃ rājye 'bhiṣekṣyati // Ram_2,7.30 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687477 (0.059):
tasmāt tuṣṭāsmi yad rājā rāmaṃ rājye 'bhiṣekṣyati // Ram_2,7.30 //
sarve hy anugṛhītāḥ sma yan no rāmo mahīpatiḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044737 (0.0):
jñātvā yo vṛddham ātmānaṃ % rāmaṃ rājye 'hbiṣekṣyati // Ram_2,6.21 // / sarve hy anugṛhītāḥ sma $ yan no rāmo mahīpatiḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687004 (0.0):
jñātvā yo vṛddham ātmānaṃ rāmaṃ rājye 'hbiṣekṣyati // Ram_2,6.21 // / sarve hy anugṛhītāḥ sma yan no rāmo mahīpatiḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262320 (0.0):
2.006.021c jñātvā yo vṛddham ātmānaṃ rāmaṃ rājye 'hbiṣekṣyati / 2.006.022a sarve hy anugṛhītāḥ sma yan no rāmo mahīpatiḥ
cirāya bhavitā goptā dṛṣṭalokaparāvaraḥ // RamS_2,6.22 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044743 (0.0):
sarve hy anugṛhītāḥ sma $ yan no rāmo mahīpatiḥ & / cirāya bhavitā goptā % dṛṣṭalokaparāvaraḥ // Ram_2,6.22 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687010 (0.0):
sarve hy anugṛhītāḥ sma yan no rāmo mahīpatiḥ / / cirāya bhavitā goptā dṛṣṭalokaparāvaraḥ // Ram_2,6.22 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262326 (0.0):
2.006.022a sarve hy anugṛhītāḥ sma yan no rāmo mahīpatiḥ / 2.006.022c cirāya bhavitā goptā dṛṣṭalokaparāvaraḥ
anuddhatamanā vidvān dharmātmā bhrātṛvatsalaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044752 (0.0):
cirāya bhavitā goptā % dṛṣṭalokaparāvaraḥ // Ram_2,6.22 // / anuddhatamanā vidvān $ dharmātmā bhrātṛvatsalaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687019 (0.0):
cirāya bhavitā goptā dṛṣṭalokaparāvaraḥ // Ram_2,6.22 // / anuddhatamanā vidvān dharmātmā bhrātṛvatsalaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262334 (0.0):
2.006.022c cirāya bhavitā goptā dṛṣṭalokaparāvaraḥ / 2.006.023a anuddhatamanā vidvān dharmātmā bhrātṛvatsalaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17136613 (0.063):
dharmātmā bhrātṛvatsalaḥ Ram_2,6.23b / dharmātmā sa śubhaiḥ kṛtsnaiḥ Ram_2,98.31a
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17104869 (0.063):
anuttamaṃ tad vacanaṃ nṛpātmaja Ram_2,73.16a / anuddhatamanā vidvān Ram_2,6.23a
yathā ca bhrātṛṣu snigdhas tathāsmāsv api rāghavaḥ // RamS_2,6.23 // / ciraṃ jīvatu dharmātmā rājā daśaratho 'naghaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044756 (0.0):
anuddhatamanā vidvān $ dharmātmā bhrātṛvatsalaḥ & / yathā ca bhrātṛṣu snigdhas % tathāsmāsv api rāghavaḥ // Ram_2,6.23 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044763 (0.0):
yathā ca bhrātṛṣu snigdhas % tathāsmāsv api rāghavaḥ // Ram_2,6.23 // / ciraṃ jīvatu dharmātmā $ rājā daśaratho 'naghaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687023 (0.0):
anuddhatamanā vidvān dharmātmā bhrātṛvatsalaḥ / / yathā ca bhrātṛṣu snigdhas tathāsmāsv api rāghavaḥ // Ram_2,6.23 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687030 (0.0):
yathā ca bhrātṛṣu snigdhas tathāsmāsv api rāghavaḥ // Ram_2,6.23 // / ciraṃ jīvatu dharmātmā rājā daśaratho 'naghaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262344 (0.0):
2.006.023a anuddhatamanā vidvān dharmātmā bhrātṛvatsalaḥ / 2.006.023c yathā ca bhrātṛṣu snigdhas tathāsmāsv api rāghavaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17122904 (0.034):
cirasya bata paśyāmi Ram_2,94.3a / ciraṃ jīvatu dharmātmā Ram_2,6.24a
yatprasādenābhiṣiktaṃ rāmaṃ drakṣyāmahe vayam // RamS_2,6.24 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044770 (0.0):
ciraṃ jīvatu dharmātmā $ rājā daśaratho 'naghaḥ & / yatprasādenābhiṣiktaṃ % rāmaṃ drakṣyāmahe vayam // Ram_2,6.24 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687037 (0.0):
ciraṃ jīvatu dharmātmā rājā daśaratho 'naghaḥ / / yatprasādenābhiṣiktaṃ rāmaṃ drakṣyāmahe vayam // Ram_2,6.24 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262350 (0.0):
2.006.024a ciraṃ jīvatu dharmātmā rājā daśaratho 'naghaḥ / 2.006.024c yatprasādenābhiṣiktaṃ rāmaṃ drakṣyāmahe vayam
evaṃvidhaṃ kathayatāṃ paurāṇāṃ śuśruvus tadā / / digbhyo 'pi śrutavṛttāntāḥ prāptā jānapadā janāḥ // RamS_2,6.25 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044782 (0.0):
yatprasādenābhiṣiktaṃ % rāmaṃ drakṣyāmahe vayam // Ram_2,6.24 // / evaṃvidhaṃ kathayatāṃ $ paurāṇāṃ śuśruvus tadā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687049 (0.0):
yatprasādenābhiṣiktaṃ rāmaṃ drakṣyāmahe vayam // Ram_2,6.24 // / evaṃvidhaṃ kathayatāṃ paurāṇāṃ śuśruvus tadā /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262362 (0.0):
2.006.024c yatprasādenābhiṣiktaṃ rāmaṃ drakṣyāmahe vayam / 2.006.025a evaṃvidhaṃ kathayatāṃ paurāṇāṃ śuśruvus tadā
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17149303 (0.056):
prāptaṃ hy avinayād yathā Ram_3,66.15b / prāptā jānapadā janāḥ Ram_2,6.25d / prāptās tāṃ gaccha putraka Ram_2,58.36d
te tu digbhyaḥ purīṃ prāptā draṣṭuṃ rāmābhiṣecanam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044789 (0.0):
digbhyo 'pi śrutavṛttāntāḥ % prāptā jānapadā janāḥ // Ram_2,6.25 // / te tu digbhyaḥ purīṃ prāptā $ draṣṭuṃ rāmābhiṣecanam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687056 (0.0):
digbhyo 'pi śrutavṛttāntāḥ prāptā jānapadā janāḥ // Ram_2,6.25 // / te tu digbhyaḥ purīṃ prāptā draṣṭuṃ rāmābhiṣecanam /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262368 (0.0):
2.006.025c digbhyo 'pi śrutavṛttāntāḥ prāptā jānapadā janāḥ / 2.006.026a te tu digbhyaḥ purīṃ prāptā draṣṭuṃ rāmābhiṣecanam
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17130867 (0.045):
te tu tāṃ rajanīm uṣya Ram_2,13.1a / te tu digbhyaḥ purīṃ prāptā Ram_2,6.26a
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17146098 (0.062):
purī babhāse rahitā mahātmanā Ram_2,60.18c / purīṃ jānapadā janāḥ Ram_2,6.26d / purīṃ bhogavatīṃ gatvā Ram_3,30.13a
rāmasya pūrayāmāsuḥ purīṃ jānapadā janāḥ // RamS_2,6.26 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044795 (0.0):
te tu digbhyaḥ purīṃ prāptā $ draṣṭuṃ rāmābhiṣecanam & / rāmasya pūrayāmāsuḥ % purīṃ jānapadā janāḥ // Ram_2,6.26 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687062 (0.0):
te tu digbhyaḥ purīṃ prāptā draṣṭuṃ rāmābhiṣecanam / / rāmasya pūrayāmāsuḥ purīṃ jānapadā janāḥ // Ram_2,6.26 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262374 (0.043):
2.006.026a te tu digbhyaḥ purīṃ prāptā draṣṭuṃ rāmābhiṣecanam / 2.006.026c rāmasya pūrayām āsuḥ purīṃ jānapadā janāḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17146098 (0.060):
purī babhāse rahitā mahātmanā Ram_2,60.18c / purīṃ jānapadā janāḥ Ram_2,6.26d / purīṃ bhogavatīṃ gatvā Ram_3,30.13a
janaughais tair visarpadbhiḥ śuśruve tatra nisvanaḥ / / parvasūdīrṇavegasya sāgarasyeva nisvanaḥ // RamS_2,6.27 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044805 (0.0):
rāmasya pūrayāmāsuḥ % purīṃ jānapadā janāḥ // Ram_2,6.26 // / janaughais tair visarpadbhiḥ $ śuśruve tatra nisvanaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687072 (0.0):
rāmasya pūrayāmāsuḥ purīṃ jānapadā janāḥ // Ram_2,6.26 // / janaughais tair visarpadbhiḥ śuśruve tatra nisvanaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262383 (0.0):
2.006.026c rāmasya pūrayām āsuḥ purīṃ jānapadā janāḥ / 2.006.027a janaughais tair visarpadbhiḥ śuśruve tatra nisvanaḥ
tatas tad indrakṣayasaṃnibhaṃ puraṃ didṛkṣubhir jānapadair upāgataiḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044814 (0.0):
parvasūdīrṇavegasya % sāgarasyeva nisvanaḥ // Ram_2,6.27 // / tatas tad indrakṣayasaṃnibhaṃ puraṃ $ didṛkṣubhir jānapadair upāgataiḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687081 (0.0):
parvasūdīrṇavegasya sāgarasyeva nisvanaḥ // Ram_2,6.27 // / tatas tad indrakṣayasaṃnibhaṃ puraṃ didṛkṣubhir jānapadair upāgataiḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17124915 (0.012):
tatas tad ikṣvākuvarau Ram_3,6.3a / tatas tad indrakṣayasaṃnibhaṃ puraṃ Ram_2,6.28a
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262392 (0.021):
2.006.027c parvasūdīrṇavegasya sāgarasyeva nisvanaḥ / 2.006.028a tatas tad indrakṣayasaṃnibhaṃ puraṃ; didṛkṣubhir jānapadair
samantataḥ sasvanam ākulaṃ babhau samudrayādobhir ivārṇavodakam //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044821 (0.0):
tatas tad indrakṣayasaṃnibhaṃ puraṃ $ didṛkṣubhir jānapadair upāgataiḥ & / samantataḥ sasvanam ākulaṃ babhau % samudrayādobhir ivārṇavodakam //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687088 (0.0):
tatas tad indrakṣayasaṃnibhaṃ puraṃ didṛkṣubhir jānapadair upāgataiḥ / / samantataḥ sasvanam ākulaṃ babhau samudrayādobhir ivārṇavodakam //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262398 (0.0):
2.006.028a tatas tad indrakṣayasaṃnibhaṃ puraṃ; didṛkṣubhir jānapadair / upāgataiḥ / 2.006.028c samantataḥ sasvanam ākulaṃ babhau; samudrayādobhir
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17178408 (0.040):
samaduḥkhaḥ kva gacchati Ram_2,36.3d / samantataḥ sasvanam ākulaṃ babhau Ram_2,6.28c
RamS_2,6.28 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 7 / jñātidāsī yato jātā kaikeyyās tu sahoṣitā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687096 (0.0):
Ram_2,6.28 // / jñātidāsī yato jātā kaikeyyās tu sahoṣitā /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262406 (0.0):
ivārṇavodakam / 2.007.001a jñātidāsī yato jātā kaikeyyās tu sahoṣitā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044829 (1.192):
Ram_2,6.28 // / jñātidāsī yato jātā $ kaikeyyās tu sahoṣitā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10963474 (0.037):
avāryamāṇaḥ praviveśa sārathiḥ prabhūtaratnaṃ makaro yathārṇavam // / RamS_2,13.28 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 14
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10978153 (0.048):
RamS_2,52.26 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 53 / mama tv aśvā nivṛttasya na prāvartanta vartmani /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10973378 (0.050):
dadṛśe tamasā tatra vārayantīva rāghavam // RamS_2,40.30 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 41 / tatas tu tamasā tīraṃ ramyam āśritya rāghavaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10978513 (0.052):
vacanam anuniśamya tasya devī bhayam agamat punar eva rāmamātā // / RamS_2,53.26 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 54
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10976452 (0.053):
RamS_2,47.33 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 48 / te tu tasmin mahāvṛkṣa uṣitvā rajanīṃ śivām /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10969846 (0.054):
sa rāghavaḥ prekṣya sumantram abravīn nivedayasvāgamanaṃ nṛpāya me // / RamS_2,30.24 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 31 / sa rāmapreṣitaḥ kṣipraṃ saṃtāpakaluṣendriyaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10995224 (0.057):
tathā bruvāṇaṃ bharataṃ pratuṣṭuvuḥ praṇamya rāmaṃ ca yayācire saha // / RamS_2,98.71 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 99 / punar evaṃ bruvāṇaṃ tu bharataṃ lakṣmaṇāgrajaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10968162 (0.057):
na tasya sītā vacanaṃ cakāra tat tato 'bravīd rāmam idaṃ suduḥkhitā // / RamS_2,25.15 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 26 / etat tu vacanaṃ śrutvā sītā rāmasya duḥkhitā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10978779 (0.057):
na caiva devī virarāma kūjitāt priyeti putreti ca rāghaveti ca // / RamS_2,54.20 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 55
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962789 (0.057):
samīkṣya putrasya vivāsanaṃ prati kṣitau visaṃjño nipapāta duḥkhitaḥ // / RamS_2,11.15 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 12 / putraśokārditaṃ pāpā visaṃjñaṃ patitaṃ bhuvi /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10983143 (0.058):
saṃkālya rājānam adīnasattvam ātmānam urvyām abhiṣecayasva // RamS_2,66.45 / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 67 / śrutvā tu pitaraṃ vṛttaṃ bhrātarau ca vivāsitau /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10972133 (0.058):
RamS_2,36.17 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 37 / yāvat tu niryatas tasya rajorūpam adṛśyata /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10968904 (0.060):
RamS_2,27.33 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 28 / tato 'bravīn mahātejā rāmo lakṣmaṇam agrataḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10964014 (0.060):
pratīkṣate tasya punaḥ sma nirgamaṃ yathodayaṃ candramasaḥ saritpatiḥ // / RamS_2,15.14 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 16 / sa dadarśāsane rāmo niṣaṇṇaṃ pitaraṃ śubhe /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10990334 (0.061):
babhūva hṛṣṭā nacireṇa jānatī priyasya rāmasya samāgamaṃ tadā // / RamS_2,87.27 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 88
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10970379 (0.061):
RamS_2,31.37 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 32 / tataḥ sumantram aikṣvākaḥ pīḍito 'tra pratijñayā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10971388 (0.062):
vilapitaparidevanākulaṃ vyasanagataṃ tad abhūt suduḥkhitam // RamS_2,34.36 / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 35 / atha rāmaś ca sītā ca lakṣmaṇaś ca kṛtāñjaliḥ /
prāsādaṃ candrasaṃkāśam āruroha yadṛcchayā // RamS_2,7.1 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044835 (0.0):
jñātidāsī yato jātā $ kaikeyyās tu sahoṣitā & / prāsādaṃ candrasaṃkāśam % āruroha yadṛcchayā // Ram_2,7.1 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687102 (0.0):
jñātidāsī yato jātā kaikeyyās tu sahoṣitā / / prāsādaṃ candrasaṃkāśam āruroha yadṛcchayā // Ram_2,7.1 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262412 (0.0):
2.007.001a jñātidāsī yato jātā kaikeyyās tu sahoṣitā / 2.007.001c prāsādaṃ candrasaṃkāśam āruroha yadṛcchayā
siktarājapathāṃ kṛtsnāṃ prakīrṇakamalotpalām /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044843 (0.0):
prāsādaṃ candrasaṃkāśam % āruroha yadṛcchayā // Ram_2,7.1 // / siktarājapathāṃ kṛtsnāṃ $ prakīrṇakamalotpalām &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687110 (0.0):
prāsādaṃ candrasaṃkāśam āruroha yadṛcchayā // Ram_2,7.1 // / siktarājapathāṃ kṛtsnāṃ prakīrṇakamalotpalām /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262419 (0.0):
2.007.001c prāsādaṃ candrasaṃkāśam āruroha yadṛcchayā / 2.007.002a siktarājapathāṃ kṛtsnāṃ prakīrṇakamalotpalām
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17182558 (0.049):
sā hemavarṇā nīlāṅgaṃ Ram_3,50.21a / siktarājapathāṃ kṛtsnāṃ Ram_2,7.2a
ayodhyāṃ mantharā tasmāt prāsādād anvavaikṣata // RamS_2,7.2 // / patākābhir varārhābhir dhvajaiś ca samalaṃkṛtām /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044853 (0.0):
siktarājapathāṃ kṛtsnāṃ $ prakīrṇakamalotpalām & / ayodhyāṃ mantharā tasmāt % prāsādād anvavaikṣata // Ram_2,7.2 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687120 (0.0):
siktarājapathāṃ kṛtsnāṃ prakīrṇakamalotpalām / / ayodhyāṃ mantharā tasmāt prāsādād anvavaikṣata // Ram_2,7.2 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262428 (0.0):
2.007.002a siktarājapathāṃ kṛtsnāṃ prakīrṇakamalotpalām / 2.007.002c ayodhyāṃ mantharā tasmāt prāsādād anvavaikṣata
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17142874 (0.043):
patākādhvajaśobhitam Ram_2,13.23b / patākābhir alaṃkṛtaḥ Ram_2,74.12d / patākābhir varārhābhir Ram_2,7.3a
siktāṃ candanatoyaiś ca śiraḥsnātajanair vṛtām // RamS_2,7.3 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044861 (0.0):
patākābhir varārhābhir $ dhvajaiś ca samalaṃkṛtām & / siktāṃ candanatoyaiś ca % śiraḥsnātajanair vṛtām // Ram_2,7.3 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687128 (0.0):
patākābhir varārhābhir dhvajaiś ca samalaṃkṛtām / / siktāṃ candanatoyaiś ca śiraḥsnātajanair vṛtām // Ram_2,7.3 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262435 (0.0):
2.007.003a patākābhir varārhābhir dhvajaiś ca samalaṃkṛtām / 2.007.003c siktāṃ candanatoyaiś ca śiraḥsnātajanair vṛtām
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17174728 (0.042):
śiraḥsu surabhīn amī Ram_2,87.13b / śiraḥsnātajanair vṛtām Ram_2,7.3d
avidūre sthitāṃ dṛṣṭvā dhātrīṃ papraccha mantharā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044868 (0.0):
siktāṃ candanatoyaiś ca % śiraḥsnātajanair vṛtām // Ram_2,7.3 // / avidūre sthitāṃ dṛṣṭvā $ dhātrīṃ papraccha mantharā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687135 (0.0):
siktāṃ candanatoyaiś ca śiraḥsnātajanair vṛtām // Ram_2,7.3 // / avidūre sthitāṃ dṛṣṭvā dhātrīṃ papraccha mantharā /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262442 (0.0):
2.007.003c siktāṃ candanatoyaiś ca śiraḥsnātajanair vṛtām / 2.007.004a avidūre sthitāṃ dṛṣṭvā dhātrīṃ papraccha mantharā
uttamenābhisaṃyuktā harṣeṇārthaparā satī // RamS_2,7.4 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044872 (0.0):
avidūre sthitāṃ dṛṣṭvā $ dhātrīṃ papraccha mantharā & / uttamenābhisaṃyuktā % harṣeṇārthaparā satī // Ram_2,7.4 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687139 (0.0):
avidūre sthitāṃ dṛṣṭvā dhātrīṃ papraccha mantharā / / uttamenābhisaṃyuktā harṣeṇārthaparā satī // Ram_2,7.4 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262444 (0.0):
2.007.004a avidūre sthitāṃ dṛṣṭvā dhātrīṃ papraccha mantharā / 2.007.004c uttamenābhisaṃyuktā harṣeṇārthaparā satī
rāmamātā dhanaṃ kiṃ nu janebhyaḥ samprayacchati /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044878 (0.0):
uttamenābhisaṃyuktā % harṣeṇārthaparā satī // Ram_2,7.4 // / rāmamātā dhanaṃ kiṃ nu $ janebhyaḥ samprayacchati &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687145 (0.0):
uttamenābhisaṃyuktā harṣeṇārthaparā satī // Ram_2,7.4 // / rāmamātā dhanaṃ kiṃ nu janebhyaḥ samprayacchati /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262450 (0.012):
2.007.004c uttamenābhisaṃyuktā harṣeṇārthaparā satī / 2.007.005a rāmamātā dhanaṃ kiṃ nu janebhyaḥ saṃprayacchati
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17164722 (0.062):
rāmam āgatam abhyarcya Ram_2,48.17c / rāmamātā dhanaṃ kiṃ nu Ram_2,7.5a
atimātraṃ praharṣo 'yaṃ kiṃ janasya ca śaṃsa me / / kārayiṣyati kiṃ vāpi samprahṛṣṭo mahīpatiḥ // RamS_2,7.5 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044881 (0.0):
rāmamātā dhanaṃ kiṃ nu $ janebhyaḥ samprayacchati & / atimātraṃ praharṣo 'yaṃ % kiṃ janasya ca śaṃsa me \
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687154 (0.0):
rāmamātā dhanaṃ kiṃ nu janebhyaḥ samprayacchati / / atimātraṃ praharṣo 'yaṃ kiṃ janasya ca śaṃsa me /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262459 (0.0):
2.007.005a rāmamātā dhanaṃ kiṃ nu janebhyaḥ saṃprayacchati / 2.007.005c atimātraṃ praharṣo 'yaṃ kiṃ janasya ca śaṃsa me
vidīryamāṇā harṣeṇa dhātrī paramayā mudā / / ācacakṣe 'tha kubjāyai bhūyasīṃ rāghave śriyam // RamS_2,7.6 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044899 (0.0):
vidīryamāṇā harṣeṇa $ dhātrī paramayā mudā & / ācacakṣe 'tha kubjāyai % bhūyasīṃ rāghave śriyam // Ram_2,7.6 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687166 (0.0):
kārayiṣyati kiṃ vāpi samprahṛṣṭo mahīpatiḥ // Ram_2,7.5 // / vidīryamāṇā harṣeṇa dhātrī paramayā mudā /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262471 (0.0):
2.007.005e kārayiṣyati kiṃ vāpi saṃprahṛṣṭo mahīpatiḥ / 2.007.006a vidīryamāṇā harṣeṇa dhātrī paramayā mudā
śvaḥ puṣyeṇa jitakrodhaṃ yauvarājyena rāghavam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044906 (0.0):
ācacakṣe 'tha kubjāyai % bhūyasīṃ rāghave śriyam // Ram_2,7.6 // / śvaḥ puṣyeṇa jitakrodhaṃ $ yauvarājyena rāghavam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687173 (0.0):
ācacakṣe 'tha kubjāyai bhūyasīṃ rāghave śriyam // Ram_2,7.6 // / śvaḥ puṣyeṇa jitakrodhaṃ yauvarājyena rāghavam /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262477 (0.0):
2.007.006c ācacakṣe 'tha kubjāyai bhūyasīṃ rāghave śriyam / 2.007.007a śvaḥ puṣyeṇa jitakrodhaṃ yauvarājyena rāghavam
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17176375 (0.043):
śvaḥ puṣyayogaṃ niyataṃ Ram_2,4.21c / śvaḥ puṣyeṇa jitakrodhaṃ Ram_2,7.7a
rājā daśaratho rāmam abhiṣecayitānagham // RamS_2,7.7 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044912 (0.0):
śvaḥ puṣyeṇa jitakrodhaṃ $ yauvarājyena rāghavam & / rājā daśaratho rāmam % abhiṣecayitānagham // Ram_2,7.7 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687179 (0.0):
śvaḥ puṣyeṇa jitakrodhaṃ yauvarājyena rāghavam / / rājā daśaratho rāmam abhiṣecayitānagham // Ram_2,7.7 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262482 (0.0):
2.007.007a śvaḥ puṣyeṇa jitakrodhaṃ yauvarājyena rāghavam / 2.007.007c rājā daśaratho rāmam abhiṣecayitānagham
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045022 (0.030):
akṣemaṃ sumahad devi $ pravṛttaṃ tvadvināśanam & / rāmaṃ daśaratho rājā % yauvarājye 'bhiṣekṣyati // Ram_2,7.16 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687289 (0.030):
akṣemaṃ sumahad devi pravṛttaṃ tvadvināśanam / / rāmaṃ daśaratho rājā yauvarājye 'bhiṣekṣyati // Ram_2,7.16 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960856 (0.033):
akṣemaṃ sumahad devi pravṛttaṃ tvadvināśanam / / rāmaṃ daśaratho rājā yauvarājye 'bhiṣekṣyati // RamS_2,7.16 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262584 (0.054):
2.007.016a akṣemaṃ sumahad devi pravṛttaṃ tvadvināśanam / 2.007.016c rāmaṃ daśaratho rājā yauvarājye 'bhiṣekṣyati
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17106327 (0.054):
abhiṣecayitā tataḥ Ram_2,19.10d / abhiṣecayitānagham Ram_2,7.7d / abhiṣecayituṃ rāmaṃ Ram_3,45.5c
dhātryās tu vacanaṃ śrutvā kubjā kṣipram amarṣitā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044919 (0.0):
rājā daśaratho rāmam % abhiṣecayitānagham // Ram_2,7.7 // / dhātryās tu vacanaṃ śrutvā $ kubjā kṣipram amarṣitā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687186 (0.0):
rājā daśaratho rāmam abhiṣecayitānagham // Ram_2,7.7 // / dhātryās tu vacanaṃ śrutvā kubjā kṣipram amarṣitā /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262489 (0.0):
2.007.007c rājā daśaratho rāmam abhiṣecayitānagham / 2.007.008a dhātryās tu vacanaṃ śrutvā kubjā kṣipram amarṣitā
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17136756 (0.051):
dhātrīṃ papraccha mantharā Ram_2,7.4b / dhātryās tu vacanaṃ śrutvā Ram_2,7.8a
kailāsaśikharākārāt prāsādād avarohata // RamS_2,7.8 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044925 (0.0):
dhātryās tu vacanaṃ śrutvā $ kubjā kṣipram amarṣitā & / kailāsaśikharākārāt % prāsādād avarohata // Ram_2,7.8 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687192 (0.0):
dhātryās tu vacanaṃ śrutvā kubjā kṣipram amarṣitā / / kailāsaśikharākārāt prāsādād avarohata // Ram_2,7.8 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262494 (0.0):
2.007.008a dhātryās tu vacanaṃ śrutvā kubjā kṣipram amarṣitā / 2.007.008c kailāsa śikharākārāt prāsādād avarohata
sā dahyamānā kopena mantharā pāpadarśinī / / śayānām etya kaikeyīm idaṃ vacanam abravīt // RamS_2,7.9 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044935 (0.0):
kailāsaśikharākārāt % prāsādād avarohata // Ram_2,7.8 // / sā dahyamānā kopena $ mantharā pāpadarśinī &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687202 (0.0):
kailāsaśikharākārāt prāsādād avarohata // Ram_2,7.8 // / sā dahyamānā kopena mantharā pāpadarśinī /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262504 (0.0):
2.007.008c kailāsa śikharākārāt prāsādād avarohata / 2.007.009a sā dahyamānā kopena mantharā pāpadarśinī
uttiṣṭha mūḍhe kiṃ śeṣe bhayaṃ tvām abhivartate /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044941 (0.0):
śayānām etya kaikeyīm % idaṃ vacanam abravīt // Ram_2,7.9 // / uttiṣṭha mūḍhe kiṃ śeṣe $ bhayaṃ tvām abhivartate &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687208 (0.0):
śayānām etya kaikeyīm idaṃ vacanam abravīt // Ram_2,7.9 // / uttiṣṭha mūḍhe kiṃ śeṣe bhayaṃ tvām abhivartate /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262509 (0.0):
2.007.009c śayānām etya kaikeyīm idaṃ vacanam abravīt / 2.007.010a uttiṣṭha mūḍhe kiṃ śeṣe bhayaṃ tvām abhivartate
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17111452 (0.059):
uttiṣṭha puruṣavyāghra Ram_2,95.6a / uttiṣṭha mūḍhe kiṃ śeṣe Ram_2,7.10a / uttiṣṭha sukṛtaṃ te 'stu Ram_2,51.26c
upaplutamahaughena kim ātmānaṃ na budhyase // RamS_2,7.10 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044948 (0.0):
uttiṣṭha mūḍhe kiṃ śeṣe $ bhayaṃ tvām abhivartate & / upaplutamahaughena % kim ātmānaṃ na budhyase // Ram_2,7.10 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687215 (0.0):
uttiṣṭha mūḍhe kiṃ śeṣe bhayaṃ tvām abhivartate / / upaplutamahaughena kim ātmānaṃ na budhyase // Ram_2,7.10 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262514 (0.0):
2.007.010a uttiṣṭha mūḍhe kiṃ śeṣe bhayaṃ tvām abhivartate / 2.007.010c upaplutamahaughena kim ātmānaṃ na budhyase
aniṣṭe subhagākāre saubhāgyena vikatthase / / calaṃ hi tava saubhāgyaṃ nadyāḥ srota ivoṣṇage // RamS_2,7.11 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044960 (0.0):
upaplutamahaughena % kim ātmānaṃ na budhyase // Ram_2,7.10 // / aniṣṭe subhagākāre $ saubhāgyena vikatthase &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687227 (0.0):
upaplutamahaughena kim ātmānaṃ na budhyase // Ram_2,7.10 // / aniṣṭe subhagākāre saubhāgyena vikatthase /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262524 (0.0):
2.007.010c upaplutamahaughena kim ātmānaṃ na budhyase / 2.007.011a aniṣṭe subhagākāre saubhāgyena vikatthase
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17138149 (0.064):
nadyaḥ pāyasakardamāḥ Ram_2,85.38b / nadyāḥ srota ivoṣṇage Ram_2,7.11d / nadyoghān iva sāgaraḥ Ram_3,24.11d
evam uktā tu kaikeyī ruṣṭayā paruṣaṃ vacaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044967 (0.0):
calaṃ hi tava saubhāgyaṃ % nadyāḥ srota ivoṣṇage // Ram_2,7.11 // / evam uktā tu kaikeyī $ ruṣṭayā paruṣaṃ vacaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687234 (0.0):
calaṃ hi tava saubhāgyaṃ nadyāḥ srota ivoṣṇage // Ram_2,7.11 // / evam uktā tu kaikeyī ruṣṭayā paruṣaṃ vacaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262533 (0.0):
2.007.011c calaṃ hi tava saubhāgyaṃ nadyaḥ srota ivoṣṇage / 2.007.012a evam uktā tu kaikeyī ruṣṭayā paruṣaṃ vacaḥ
kubjayā pāpadarśinyā viṣādam agamat param // RamS_2,7.12 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044974 (0.011):
evam uktā tu kaikeyī $ ruṣṭayā paruṣaṃ vacaḥ & / kubjayā pāpadarśinyā % viṣādam agamat param // Ram_2,7.12 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687241 (0.011):
evam uktā tu kaikeyī ruṣṭayā paruṣaṃ vacaḥ / / kubjayā pāpadarśinyā viṣādam agamat param // Ram_2,7.12 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262539 (0.045):
2.007.012a evam uktā tu kaikeyī ruṣṭayā paruṣaṃ vacaḥ / 2.007.012c kubjayā pāpadarśinyā viṣādam agamat param
kaikeyī tv abravīt kubjāṃ kaccit kṣemaṃ na manthare /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044981 (0.0):
kubjayā pāpadarśinyā % viṣādam agamat param // Ram_2,7.12 // / kaikeyī tv abravīt kubjāṃ $ kaccit kṣemaṃ na manthare &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687248 (0.0):
kubjayā pāpadarśinyā viṣādam agamat param // Ram_2,7.12 // / kaikeyī tv abravīt kubjāṃ kaccit kṣemaṃ na manthare /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262546 (0.0):
2.007.012c kubjayā pāpadarśinyā viṣādam agamat param / 2.007.013a kaikeyī tv abravīt kubjāṃ kaccit kṣemaṃ na manthare
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17118139 (0.030):
kaikeyī tasya jagrāha Ram_2,86.16c / kaikeyī tv abravīt kubjāṃ Ram_2,7.13a
viṣaṇṇavadanāṃ hi tvāṃ lakṣaye bhṛśaduḥkhitām // RamS_2,7.13 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044988 (0.0):
kaikeyī tv abravīt kubjāṃ $ kaccit kṣemaṃ na manthare & / viṣaṇṇavadanāṃ hi tvāṃ % lakṣaye bhṛśaduḥkhitām // Ram_2,7.13 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687255 (0.0):
kaikeyī tv abravīt kubjāṃ kaccit kṣemaṃ na manthare / / viṣaṇṇavadanāṃ hi tvāṃ lakṣaye bhṛśaduḥkhitām // Ram_2,7.13 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262552 (0.0):
2.007.013a kaikeyī tv abravīt kubjāṃ kaccit kṣemaṃ na manthare / 2.007.013c viṣaṇṇavadanāṃ hi tvāṃ lakṣaye bhṛśaduḥkhitām
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17154885 (0.052):
mantharāprabhavas tīvraḥ Ram_2,71.13a / mantharā bhṛśaduḥkhitā Ram_2,8.11b / mantharām idam abravīt Ram_2,9.1d
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17166878 (0.061):
lakṣayitvā hy abhiprāyaṃ Ram_2,14.14a / lakṣaye bhṛśaduḥkhitām Ram_2,7.13d / lakṣmaṇa trāhi mām iti Ram_3,57.12d
mantharā tu vacaḥ śrutvā kaikeyyā madhurākṣaram /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044995 (0.0):
viṣaṇṇavadanāṃ hi tvāṃ % lakṣaye bhṛśaduḥkhitām // Ram_2,7.13 // / mantharā tu vacaḥ śrutvā $ kaikeyyā madhurākṣaram &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687262 (0.0):
viṣaṇṇavadanāṃ hi tvāṃ lakṣaye bhṛśaduḥkhitām // Ram_2,7.13 // / mantharā tu vacaḥ śrutvā kaikeyyā madhurākṣaram /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262559 (0.0):
2.007.013c viṣaṇṇavadanāṃ hi tvāṃ lakṣaye bhṛśaduḥkhitām / 2.007.014a mantharā tu vacaḥ śrutvā kaikeyyā madhurākṣaram
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961203 (0.025):
kausalyāto 'tiriktaṃ ca sa tu śuśrūṣate hi mām // RamS_2,8.10 // / kaikeyyā vacanaṃ śrutvā mantharā bhṛśaduḥkhitā /
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17154856 (0.028):
mantro vijayamūlaṃ hi Ram_2,94.11a / mantharā tu vacaḥ śrutvā Ram_2,7.14a
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17154885 (0.038):
mantharāprabhavas tīvraḥ Ram_2,71.13a / mantharā bhṛśaduḥkhitā Ram_2,8.11b / mantharām idam abravīt Ram_2,9.1d
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687635 (0.039):
kausalyāto 'tiriktaṃ ca sa tu śuśrūṣate hi mām // Ram_2,8.10 // / kaikeyyā vacanaṃ śrutvā mantharā bhṛśaduḥkhitā /
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17154896 (0.047):
mantharām idam abravīt Ram_2,9.27d / mantharām idam abravīt Ram_2,9.44d / mantharāyā vacaḥ śrutvā Ram_2,7.27a
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961483 (0.057):
yathā te bharato rājyaṃ putraḥ prāpsyati kevalam // RamS_2,9.5 // / śrutvaivaṃ vacanaṃ tasyā mantharāyās tu kaikayī /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10966713 (0.058):
śrutvā rāmo 'bravīd vākyaṃ mātaraṃ bhṛśaduḥkhitām // RamS_2,21.7 // / kaikeyyā vañcito rājā mayi cāraṇyam āśrite /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045368 (0.060):
kaikeyyā vacanaṃ śrutvā $ mantharā bhṛśaduḥkhitā &
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17118352 (0.060):
kaikeyyā yadi ced rājyaṃ Ram_2,42.18a / kaikeyyā vacanaṃ śrutvā Ram_2,8.11a / kaikeyyā vañcito rājā Ram_2,21.8a
uvāca krodhasaṃyuktā vākyaṃ vākyaviśāradā // RamS_2,7.14 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045002 (0.0):
mantharā tu vacaḥ śrutvā $ kaikeyyā madhurākṣaram & / uvāca krodhasaṃyuktā % vākyaṃ vākyaviśāradā // Ram_2,7.14 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687269 (0.0):
mantharā tu vacaḥ śrutvā kaikeyyā madhurākṣaram / / uvāca krodhasaṃyuktā vākyaṃ vākyaviśāradā // Ram_2,7.14 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262565 (0.012):
2.007.014a mantharā tu vacaḥ śrutvā kaikeyyā madhurākṣaram / 2.007.014c uvāca krodhasaṃyuktā vākyaṃ vākyaviśāradā
sā viṣaṇṇatarā bhūtvā kubjā tasyā hitaiṣiṇī / / viṣādayantī provāca bhedayantī ca rāghavam // RamS_2,7.15 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045011 (0.0):
uvāca krodhasaṃyuktā % vākyaṃ vākyaviśāradā // Ram_2,7.14 // / sā viṣaṇṇatarā bhūtvā $ kubjā tasyā hitaiṣiṇī &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687278 (0.0):
uvāca krodhasaṃyuktā vākyaṃ vākyaviśāradā // Ram_2,7.14 // / sā viṣaṇṇatarā bhūtvā kubjā tasyā hitaiṣiṇī /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262574 (0.0):
2.007.014c uvāca krodhasaṃyuktā vākyaṃ vākyaviśāradā / 2.007.015a sā viṣaṇṇatarā bhūtvā kubjā tasyā hitaiṣiṇī
akṣemaṃ sumahad devi pravṛttaṃ tvadvināśanam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045019 (0.0):
viṣādayantī provāca % bhedayantī ca rāghavam // Ram_2,7.15 // / akṣemaṃ sumahad devi $ pravṛttaṃ tvadvināśanam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687286 (0.0):
viṣādayantī provāca bhedayantī ca rāghavam // Ram_2,7.15 // / akṣemaṃ sumahad devi pravṛttaṃ tvadvināśanam /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262581 (0.0):
2.007.015c viṣādayantī provāca bhedayantī ca rāghavam / 2.007.016a akṣemaṃ sumahad devi pravṛttaṃ tvadvināśanam
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17103024 (0.029):
akṣisūcyā pramṛjasi Ram_3,45.36a / akṣemaṃ sumahad devi Ram_2,7.16a
rāmaṃ daśaratho rājā yauvarājye 'bhiṣekṣyati // RamS_2,7.16 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045025 (0.0):
akṣemaṃ sumahad devi $ pravṛttaṃ tvadvināśanam & / rāmaṃ daśaratho rājā % yauvarājye 'bhiṣekṣyati // Ram_2,7.16 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687292 (0.0):
akṣemaṃ sumahad devi pravṛttaṃ tvadvināśanam / / rāmaṃ daśaratho rājā yauvarājye 'bhiṣekṣyati // Ram_2,7.16 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262585 (0.0):
2.007.016a akṣemaṃ sumahad devi pravṛttaṃ tvadvināśanam / 2.007.016c rāmaṃ daśaratho rājā yauvarājye 'bhiṣekṣyati
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044907 (0.033):
śvaḥ puṣyeṇa jitakrodhaṃ $ yauvarājyena rāghavam & / rājā daśaratho rāmam % abhiṣecayitānagham // Ram_2,7.7 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687174 (0.033):
śvaḥ puṣyeṇa jitakrodhaṃ yauvarājyena rāghavam / / rājā daśaratho rāmam abhiṣecayitānagham // Ram_2,7.7 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960742 (0.033):
śvaḥ puṣyeṇa jitakrodhaṃ yauvarājyena rāghavam / / rājā daśaratho rāmam abhiṣecayitānagham // RamS_2,7.7 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262478 (0.033):
2.007.007a śvaḥ puṣyeṇa jitakrodhaṃ yauvarājyena rāghavam / 2.007.007c rājā daśaratho rāmam abhiṣecayitānagham
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961043 (0.036):
tasmāt tuṣṭāsmi yad rājā rāmaṃ rājye 'bhiṣekṣyati // RamS_2,7.30 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045209 (0.048):
tasmāt tuṣṭāsmi yad rājā % rāmaṃ rājye 'bhiṣekṣyati // Ram_2,7.30 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687476 (0.048):
tasmāt tuṣṭāsmi yad rājā rāmaṃ rājye 'bhiṣekṣyati // Ram_2,7.30 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10963652 (0.052):
dhruvam adyaiva māṃ rājā yauvarājye 'bhiṣekṣyati // RamS_2,14.15 //
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17165417 (0.053):
rāmaṃ rājye 'bhiṣekṣyati Ram_2,7.30d / rāmaṃ rājye 'hbiṣekṣyati Ram_2,6.21d
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28339619 (0.064):
2.007.007a śvaḥ puṣyeṇa jitakrodhaṃ yauvarājyena rāghavam / 2.007.007c rājā daśaratho rāmam abhiṣecayitānagham
sāsmy agādhe bhaye magnā duḥkhaśokasamanvitā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045032 (0.0):
rāmaṃ daśaratho rājā % yauvarājye 'bhiṣekṣyati // Ram_2,7.16 // / sāsmy agādhe bhaye magnā $ duḥkhaśokasamanvitā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687299 (0.0):
rāmaṃ daśaratho rājā yauvarājye 'bhiṣekṣyati // Ram_2,7.16 // / sāsmy agādhe bhaye magnā duḥkhaśokasamanvitā /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262593 (0.0):
2.007.016c rāmaṃ daśaratho rājā yauvarājye 'bhiṣekṣyati / 2.007.017a sāsmy agādhe bhaye magnā duḥkhaśokasamanvitā
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17182497 (0.048):
sāsmi bhītā samudvignā Ram_3,20.10a / sāsmy agādhe bhaye magnā Ram_2,7.17a
dahyamānānaleneva tvaddhitārtham ihāgatā // RamS_2,7.17 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045040 (0.0):
sāsmy agādhe bhaye magnā $ duḥkhaśokasamanvitā & / dahyamānānaleneva % tvaddhitārtham ihāgatā // Ram_2,7.17 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687307 (0.0):
sāsmy agādhe bhaye magnā duḥkhaśokasamanvitā / / dahyamānānaleneva tvaddhitārtham ihāgatā // Ram_2,7.17 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262597 (0.0):
2.007.017a sāsmy agādhe bhaye magnā duḥkhaśokasamanvitā / 2.007.017c dahyamānānaleneva tvaddhitārtham ihāgatā
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17131980 (0.012):
tvadgatau sukṛtā matiḥ Ram_2,40.24b / tvaddhitārtham ihāgatā Ram_2,7.17d
tava duḥkhena kaikeyi mama duḥkhaṃ mahad bhavet /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045047 (0.0):
dahyamānānaleneva % tvaddhitārtham ihāgatā // Ram_2,7.17 // / tava duḥkhena kaikeyi $ mama duḥkhaṃ mahad bhavet &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687314 (0.0):
dahyamānānaleneva tvaddhitārtham ihāgatā // Ram_2,7.17 // / tava duḥkhena kaikeyi mama duḥkhaṃ mahad bhavet /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262607 (0.0):
2.007.017c dahyamānānaleneva tvaddhitārtham ihāgatā / 2.007.018a tava duḥkhena kaikeyi mama duḥkhaṃ mahad bhavet
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17128102 (0.045):
tava tv ahaṃ kṣamaṃ manye Ram_2,16.40a / tava duḥkhena kaikeyi Ram_2,7.18a
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17155111 (0.062):
mama duḥkhaṃ mahad bhavet Ram_2,7.18b / mama drakṣyanti vikramam Ram_3,60.44d
tvadvṛddhau mama vṛddhiś ca bhaved atra na saṃśayaḥ // RamS_2,7.18 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045056 (0.0):
tava duḥkhena kaikeyi $ mama duḥkhaṃ mahad bhavet & / tvadvṛddhau mama vṛddhiś ca % bhaved atra na saṃśayaḥ // Ram_2,7.18 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687323 (0.0):
tava duḥkhena kaikeyi mama duḥkhaṃ mahad bhavet / / tvadvṛddhau mama vṛddhiś ca bhaved atra na saṃśayaḥ // Ram_2,7.18 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262613 (0.0):
2.007.018a tava duḥkhena kaikeyi mama duḥkhaṃ mahad bhavet / 2.007.018c tvadvṛddhau mama vṛddhiś ca bhaved atra na saṃśayaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19934454 (0.053):
03,282.024a sarvair asmābhir uktaṃ yat tathā tan nātra saṃśayaḥ / 03,282.024c bhūyo bhūyaś ca vṛddhis te kṣipram eva bhaviṣyati
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17132069 (0.053):
tvadvṛttaṃ cintayantyā vai Ram_3,8.9c / tvadvṛddhau mama vṛddhiś ca Ram_2,7.18c
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21366943 (0.063):
sa eva mūlaṃ sarveṣāmagnīnāṃ tatkṣaye kṣayaḥ / / tadvṛddhau ca bhavedvṛddhistanmūlaṃ jīvitaṃ balam // Āk_1,19.206 //
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23745102 (0.064):
dharmavṛddhistadā syādvai dharmavṛddhau nṛpodayaḥ // VamP_48.48 //
narādhipakule jātā mahiṣī tvaṃ mahīpateḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045061 (0.0):
tvadvṛddhau mama vṛddhiś ca % bhaved atra na saṃśayaḥ // Ram_2,7.18 // / narādhipakule jātā $ mahiṣī tvaṃ mahīpateḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687328 (0.0):
tvadvṛddhau mama vṛddhiś ca bhaved atra na saṃśayaḥ // Ram_2,7.18 // / narādhipakule jātā mahiṣī tvaṃ mahīpateḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262620 (0.0):
2.007.018c tvadvṛddhau mama vṛddhiś ca bhaved atra na saṃśayaḥ / 2.007.019a narādhipakule jātā mahiṣī tvaṃ mahīpateḥ
ugratvaṃ rājadharmāṇāṃ kathaṃ devi na budhyase // RamS_2,7.19 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045070 (0.0):
narādhipakule jātā $ mahiṣī tvaṃ mahīpateḥ & / ugratvaṃ rājadharmāṇāṃ % kathaṃ devi na budhyase // Ram_2,7.19 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687337 (0.0):
narādhipakule jātā mahiṣī tvaṃ mahīpateḥ / / ugratvaṃ rājadharmāṇāṃ kathaṃ devi na budhyase // Ram_2,7.19 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262627 (0.0):
2.007.019a narādhipakule jātā mahiṣī tvaṃ mahīpateḥ / 2.007.019c ugratvaṃ rājadharmāṇāṃ kathaṃ devi na budhyase
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17114773 (0.037):
kathaṃ duḥkhena hṛdayaṃ Ram_2,96.12c / kathaṃ devi na budhyase Ram_2,7.19d
dharmavādī śaṭho bhartā ślakṣṇavādī ca dāruṇaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045078 (0.0):
ugratvaṃ rājadharmāṇāṃ % kathaṃ devi na budhyase // Ram_2,7.19 // / dharmavādī śaṭho bhartā $ ślakṣṇavādī ca dāruṇaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687345 (0.0):
ugratvaṃ rājadharmāṇāṃ kathaṃ devi na budhyase // Ram_2,7.19 // / dharmavādī śaṭho bhartā ślakṣṇavādī ca dāruṇaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262636 (0.0):
2.007.019c ugratvaṃ rājadharmāṇāṃ kathaṃ devi na budhyase / 2.007.020a dharmavādī śaṭho bhartā ślakṣṇavādī ca dāruṇaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17136501 (0.048):
dharmalopakṛtena te Ram_3,53.31d / dharmavādī śaṭho bhartā Ram_2,7.20a
śuddhabhāve na jānīṣe tenaivam atisaṃdhitā // RamS_2,7.20 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045084 (0.0):
dharmavādī śaṭho bhartā $ ślakṣṇavādī ca dāruṇaḥ & / śuddhabhāve na jānīṣe % tenaivam atisaṃdhitā // Ram_2,7.20 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687351 (0.0):
dharmavādī śaṭho bhartā ślakṣṇavādī ca dāruṇaḥ / / śuddhabhāve na jānīṣe tenaivam atisaṃdhitā // Ram_2,7.20 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262637 (0.0):
2.007.020a dharmavādī śaṭho bhartā ślakṣṇavādī ca dāruṇaḥ / 2.007.020c śuddhabhāve na jānīṣe tenaivam atisaṃdhitā
upasthitaṃ prayuñjānas tvayi sāntvam anarthakam / / arthenaivādya te bhartā kausalyāṃ yojayiṣyati // RamS_2,7.21 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045094 (0.0):
śuddhabhāve na jānīṣe % tenaivam atisaṃdhitā // Ram_2,7.20 // / upasthitaṃ prayuñjānas $ tvayi sāntvam anarthakam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687361 (0.0):
śuddhabhāve na jānīṣe tenaivam atisaṃdhitā // Ram_2,7.20 // / upasthitaṃ prayuñjānas tvayi sāntvam anarthakam /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262651 (0.0):
2.007.021a upasthitaṃ payuñjānas tvayi sāntvam anarthakam / 2.007.021c arthenaivādya te bhartā kausalyāṃ yojayiṣyati
apavāhya sa duṣṭātmā bharataṃ tava bandhuṣu /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045102 (0.0):
arthenaivādya te bhartā % kausalyāṃ yojayiṣyati // Ram_2,7.21 // / apavāhya sa duṣṭātmā $ bharataṃ tava bandhuṣu &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687369 (0.0):
arthenaivādya te bhartā kausalyāṃ yojayiṣyati // Ram_2,7.21 // / apavāhya sa duṣṭātmā bharataṃ tava bandhuṣu /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262658 (0.0):
2.007.021c arthenaivādya te bhartā kausalyāṃ yojayiṣyati / 2.007.022a apavāhya sa duṣṭātmā bharataṃ tava bandhuṣu
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17105443 (0.044):
apavāhya tvayā devi Ram_2,9.12c / apavāhya sa duṣṭātmā Ram_2,7.22a
kālyaṃ sthāpayitā rāmaṃ rājye nihatakaṇṭake // RamS_2,7.22 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045109 (0.0):
apavāhya sa duṣṭātmā $ bharataṃ tava bandhuṣu & / kālyaṃ sthāpayitā rāmaṃ % rājye nihatakaṇṭake // Ram_2,7.22 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687376 (0.0):
apavāhya sa duṣṭātmā bharataṃ tava bandhuṣu / / kālyaṃ sthāpayitā rāmaṃ rājye nihatakaṇṭake // Ram_2,7.22 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262664 (0.0):
2.007.022a apavāhya sa duṣṭātmā bharataṃ tava bandhuṣu / 2.007.022c kālyaṃ sthāpayitā rāmaṃ rājye nihatakaṇṭake
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17164546 (0.047):
rājyenāmitatejasaḥ Ram_2,15.8d / rājye nihatakaṇṭake Ram_2,7.22d / rājye rāmam anikṣipya Ram_2,45.17c
śatruḥ patipravādena mātreva hitakāmyayā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045115 (0.0):
kālyaṃ sthāpayitā rāmaṃ % rājye nihatakaṇṭake // Ram_2,7.22 // / śatruḥ patipravādena $ mātreva hitakāmyayā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687382 (0.0):
kālyaṃ sthāpayitā rāmaṃ rājye nihatakaṇṭake // Ram_2,7.22 // / śatruḥ patipravādena mātreva hitakāmyayā /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262670 (0.0):
2.007.022c kālyaṃ sthāpayitā rāmaṃ rājye nihatakaṇṭake / 2.007.023a śatruḥ patipravādena mātreva hitakāmyayā
āśīviṣa ivāṅkena bāle paridhṛtas tvayā // RamS_2,7.23 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045120 (0.0):
śatruḥ patipravādena $ mātreva hitakāmyayā & / āśīviṣa ivāṅkena % bāle paridhṛtas tvayā // Ram_2,7.23 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687387 (0.0):
śatruḥ patipravādena mātreva hitakāmyayā / / āśīviṣa ivāṅkena bāle paridhṛtas tvayā // Ram_2,7.23 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262675 (0.0):
2.007.023a śatruḥ patipravādena mātreva hitakāmyayā / 2.007.023c āśīviṣa ivāṅkena bāle paridhṛtas tvayā
yathā hi kuryāt sarpo vā śatrur vā pratyupekṣitaḥ / / rājñā daśarathenādya saputrā tvaṃ tathā kṛtā // RamS_2,7.24 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045132 (0.0):
āśīviṣa ivāṅkena % bāle paridhṛtas tvayā // Ram_2,7.23 // / yathā hi kuryāt sarpo vā $ śatrur vā pratyupekṣitaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687399 (0.0):
āśīviṣa ivāṅkena bāle paridhṛtas tvayā // Ram_2,7.23 // / yathā hi kuryāt sarpo vā śatrur vā pratyupekṣitaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262685 (0.0):
2.007.023c āśīviṣa ivāṅkena bāle paridhṛtas tvayā / 2.007.024a yathā hi kuryāt sarpo vā śatrur vā pratyupekṣitaḥ
pāpenānṛtasāntvena bāle nityaṃ sukhocite /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045139 (0.0):
rājñā daśarathenādya % saputrā tvaṃ tathā kṛtā // Ram_2,7.24 // / pāpenānṛtasāntvena $ bāle nityaṃ sukhocite &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687406 (0.0):
rājñā daśarathenādya saputrā tvaṃ tathā kṛtā // Ram_2,7.24 // / pāpenānṛtasāntvena bāle nityaṃ sukhocite /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262692 (1.192):
2.007.025a pāpenānṛtasantvena bāle nityaṃ sukhocite
rāmaṃ sthāpayatā rājye sānubandhā hatā hy asi // RamS_2,7.25 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045147 (0.0):
pāpenānṛtasāntvena $ bāle nityaṃ sukhocite & / rāmaṃ sthāpayatā rājye % sānubandhā hatā hy asi // Ram_2,7.25 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687414 (0.0):
pāpenānṛtasāntvena bāle nityaṃ sukhocite / / rāmaṃ sthāpayatā rājye sānubandhā hatā hy asi // Ram_2,7.25 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262700 (0.0):
2.007.025a pāpenānṛtasantvena bāle nityaṃ sukhocite / 2.007.025c rāmaṃ sthāpayatā rājye sānubandhā hatā hy asi
sā prāptakālaṃ kaikeyi kṣipraṃ kuru hitaṃ tava /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045155 (0.0):
rāmaṃ sthāpayatā rājye % sānubandhā hatā hy asi // Ram_2,7.25 // / sā prāptakālaṃ kaikeyi $ kṣipraṃ kuru hitaṃ tava &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687422 (0.0):
rāmaṃ sthāpayatā rājye sānubandhā hatā hy asi // Ram_2,7.25 // / sā prāptakālaṃ kaikeyi kṣipraṃ kuru hitaṃ tava /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262707 (0.0):
2.007.025c rāmaṃ sthāpayatā rājye sānubandhā hatā hy asi / 2.007.026a sā prāptakālaṃ kaikeyi kṣipraṃ kuru hitaṃ tava
trāyasva putram ātmānaṃ māṃ ca vismayadarśane // RamS_2,7.26 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045162 (0.0):
sā prāptakālaṃ kaikeyi $ kṣipraṃ kuru hitaṃ tava & / trāyasva putram ātmānaṃ % māṃ ca vismayadarśane // Ram_2,7.26 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687429 (0.0):
sā prāptakālaṃ kaikeyi kṣipraṃ kuru hitaṃ tava / / trāyasva putram ātmānaṃ māṃ ca vismayadarśane // Ram_2,7.26 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262713 (0.0):
2.007.026a sā prāptakālaṃ kaikeyi kṣipraṃ kuru hitaṃ tava / 2.007.026c trāyasva putram ātmānaṃ māṃ ca vismayadarśane
mantharāyā vacaḥ śrutvā śayanāt sa śubhānanā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045168 (0.0):
trāyasva putram ātmānaṃ % māṃ ca vismayadarśane // Ram_2,7.26 // / mantharāyā vacaḥ śrutvā $ śayanāt sa śubhānanā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687435 (0.0):
trāyasva putram ātmānaṃ māṃ ca vismayadarśane // Ram_2,7.26 // / mantharāyā vacaḥ śrutvā śayanāt sa śubhānanā /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262719 (0.0):
2.007.026c trāyasva putram ātmānaṃ māṃ ca vismayadarśane / 2.007.027a mantharāyā vacaḥ śrutvā śayanāt sa śubhānanā
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17154898 (0.042):
mantharām idam abravīt Ram_2,9.44d / mantharāyā vacaḥ śrutvā Ram_2,7.27a
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17154856 (0.064):
mantharā tu vacaḥ śrutvā Ram_2,7.14a / mantharā tv abhyasūyyainām Ram_2,8.1a
evam ābharaṇaṃ tasyai kubjāyai pradadau śubham // RamS_2,7.27 // / dattvā tv ābharaṇaṃ tasyai kubjāyai pramadottamā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045180 (0.0):
mantharāyā vacaḥ śrutvā $ śayanāt sa śubhānanā & / evam ābharaṇaṃ tasyai % kubjāyai pradadau śubham // Ram_2,7.27 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687447 (0.0):
mantharāyā vacaḥ śrutvā śayanāt sa śubhānanā / / evam ābharaṇaṃ tasyai kubjāyai pradadau śubham // Ram_2,7.27 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262730 (0.0):
2.007.027a mantharāyā vacaḥ śrutvā śayanāt sa śubhānanā / 2.007.027c evam ābharaṇaṃ tasyai kubjāyai pradadau śubham
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17116996 (0.056):
kubjā bhūtvātha vāmanāḥ Ram_2,85.47d / kubjāyai pradadau śubham Ram_2,7.27d / kubjāyai pramadottamā Ram_2,7.28b
kaikeyī mantharāṃ hṛṣṭā punar evābravīd idam // RamS_2,7.28 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045185 (0.0):
dattvā tv ābharaṇaṃ tasyai $ kubjāyai pramadottamā & / kaikeyī mantharāṃ hṛṣṭā % punar evābravīd idam // Ram_2,7.28 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687452 (0.0):
dattvā tv ābharaṇaṃ tasyai kubjāyai pramadottamā / / kaikeyī mantharāṃ hṛṣṭā punar evābravīd idam // Ram_2,7.28 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262734 (0.0):
2.007.028a dattvā tv ābharaṇaṃ tasyai kubjāyai pramadottamā / 2.007.028c kaikeyī mantharāṃ hṛṣṭā punar evābravīd idam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961776 (0.020):
anartham artharūpeṇa grāhitā sā tatas tayā / / hṛṣṭā pratītā kaikeyī mantharām idam abravīt // RamS_2,9.27 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045937 (0.030):
anartham artharūpeṇa $ grāhitā sā tatas tayā & / hṛṣṭā pratītā kaikeyī % mantharām idam abravīt // Ram_2,9.27 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688204 (0.030):
anartham artharūpeṇa grāhitā sā tatas tayā / / hṛṣṭā pratītā kaikeyī mantharām idam abravīt // Ram_2,9.27 //
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17118191 (0.035):
kaikeyīm akutobhayaḥ Ram_3,45.14b / kaikeyī mantharāṃ hṛṣṭā Ram_2,7.28c / kaikeyīm abravīt kruddhaḥ Ram_2,10.32c
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263433 (0.037):
2.009.027a anartham artharūpeṇa grāhitā sā tatas tayā / 2.009.027c hṛṣṭā pratītā kaikeyī mantharām idam abravīt
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961993 (0.050):
saṃviśya bhūmau kaikeyī mantharām idam abravīt // RamS_2,9.44 // / iha vā māṃ mṛtāṃ kubje nṛpāyāvedayiṣyasi /
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17154891 (0.055):
mantharā bhṛśaduḥkhitā Ram_2,8.11b / mantharām idam abravīt Ram_2,9.1d / mantharām idam abravīt Ram_2,9.27d
idaṃ tu manthare mahyam ākhyāsi paramaṃ priyam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045192 (5.960):
kaikeyī mantharāṃ hṛṣṭā % punar evābravīd idam // Ram_2,7.28 // / idaṃ tu manthare mahyam $ ākhyāsi paramaṃ priyam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687459 (5.960):
kaikeyī mantharāṃ hṛṣṭā punar evābravīd idam // Ram_2,7.28 // / idaṃ tu manthare mahyam ākhyāsi paramaṃ priyam /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262741 (5.960):
2.007.028c kaikeyī mantharāṃ hṛṣṭā punar evābravīd idam / 2.007.029a idaṃ tu manthare mahyam ākhyāsi paramaṃ priyam
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17110647 (0.058):
idaṃ tu duḥkhaṃ yad anarthakāni me Ram_2,17.31a / idaṃ tu manthare mahyam Ram_2,7.29a
etan me priyam ākhyātuḥ kiṃ vā bhūyaḥ karomi te // RamS_2,7.29 // / rāme vā bharate vāhaṃ viśeṣaṃ nopalakṣaye /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045203 (0.0):
idaṃ tu manthare mahyam $ ākhyāsi paramaṃ priyam & / etan me priyam ākhyātuḥ % kiṃ vā bhūyaḥ karomi te // Ram_2,7.29 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687470 (0.0):
idaṃ tu manthare mahyam ākhyāsi paramaṃ priyam / / etan me priyam ākhyātuḥ kiṃ vā bhūyaḥ karomi te // Ram_2,7.29 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262751 (0.0):
2.007.029a idaṃ tu manthare mahyam ākhyāsi paramaṃ priyam / 2.007.029c etan me priyam ākhyātuḥ kiṃ vā bhūyaḥ karomi te
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17113243 (0.062):
etannimittaṃ dīno 'haṃ Ram_2,63.16e / etan me priyam ākhyātuḥ Ram_2,7.29c
tasmāt tuṣṭāsmi yad rājā rāmaṃ rājye 'bhiṣekṣyati // RamS_2,7.30 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045210 (0.0):
rāme vā bharate vāhaṃ $ viśeṣaṃ nopalakṣaye & / tasmāt tuṣṭāsmi yad rājā % rāmaṃ rājye 'bhiṣekṣyati // Ram_2,7.30 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687477 (0.0):
rāme vā bharate vāhaṃ viśeṣaṃ nopalakṣaye / / tasmāt tuṣṭāsmi yad rājā rāmaṃ rājye 'bhiṣekṣyati // Ram_2,7.30 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262758 (0.0):
2.007.030a rāme vā bharate vāhaṃ viśeṣaṃ nopalakṣaye / 2.007.030c tasmāt tuṣṭāsmi yad rājā rāmaṃ rājye 'bhiṣekṣyati
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17165420 (0.028):
rāmaṃ rājye pratiṣṭhitam Ram_2,15.7d / rāmaṃ rājye 'bhiṣekṣyati Ram_2,7.30d
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960855 (0.036):
rāmaṃ daśaratho rājā yauvarājye 'bhiṣekṣyati // RamS_2,7.16 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045022 (0.042):
rāmaṃ daśaratho rājā % yauvarājye 'bhiṣekṣyati // Ram_2,7.16 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687289 (0.042):
rāmaṃ daśaratho rājā yauvarājye 'bhiṣekṣyati // Ram_2,7.16 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262584 (0.049):
2.007.016c rāmaṃ daśaratho rājā yauvarājye 'bhiṣekṣyati / 2.007.017a sāsmy agādhe bhaye magnā duḥkhaśokasamanvitā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960558 (0.057):
jñātvā yo vṛddham ātmānaṃ rāmaṃ rājye 'hbiṣekṣyati // RamS_2,6.21 // / sarve hy anugṛhītāḥ sma yan no rāmo mahīpatiḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10982792 (0.063):
jananīṃ pratyuvācedaṃ śokair bahubhir āvṛtaḥ // RamS_2,66.20 // / abhiṣekṣyati rāmaṃ tu rājā yajñaṃ nu yakṣyati /
na me paraṃ kiṃcid itas tvayā punaḥ priyaṃ priyārhe suvacaṃ vaco varam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045224 (0.0):
tasmāt tuṣṭāsmi yad rājā % rāmaṃ rājye 'bhiṣekṣyati // Ram_2,7.30 // / na me paraṃ kiṃcid itas tvayā punaḥ $ priyaṃ priyārhe suvacaṃ vaco varam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687491 (0.0):
tasmāt tuṣṭāsmi yad rājā rāmaṃ rājye 'bhiṣekṣyati // Ram_2,7.30 // / na me paraṃ kiṃcid itas tvayā punaḥ priyaṃ priyārhe suvacaṃ vaco varam /
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17138698 (0.0):
na me tad api rocate Ram_2,20.10d / na me paraṃ kiṃcid itas tvayā punaḥ Ram_2,7.31a
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17149631 (0.0):
priyaṃ putram anusmaran Ram_2,37.13b / priyaṃ priyārhe suvacaṃ vaco varam Ram_2,7.31b
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262772 (0.0):
2.007.030c tasmāt tuṣṭāsmi yad rājā rāmaṃ rājye 'bhiṣekṣyati / 2.007.031a na me paraṃ kiṃ cid itas tvayā punaḥ; priyaṃ priyārhe suvacaṃ
tathā hy avocas tvam ataḥ priyottaraṃ varaṃ paraṃ te pradadāmi taṃ vṛṇu //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045231 (0.0):
na me paraṃ kiṃcid itas tvayā punaḥ $ priyaṃ priyārhe suvacaṃ vaco varam & / tathā hy avocas tvam ataḥ priyottaraṃ % varaṃ paraṃ te pradadāmi taṃ vṛṇu
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687498 (0.0):
na me paraṃ kiṃcid itas tvayā punaḥ priyaṃ priyārhe suvacaṃ vaco varam / / tathā hy avocas tvam ataḥ priyottaraṃ varaṃ paraṃ te pradadāmi taṃ vṛṇu //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262779 (0.019):
2.007.031a na me paraṃ kiṃ cid itas tvayā punaḥ; priyaṃ priyārhe suvacaṃ / vaco varam / 2.007.031c tathā hy avocas tvam ataḥ priyottaraṃ; varaṃ paraṃ te pradadāmi
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17169081 (0.037):
varaṃ triveṇusampannaṃ Ram_3,49.14a / varaṃ paraṃ te pradadāmi taṃ vṛṇu Ram_2,7.31d
RamS_2,7.31 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 8 / mantharā tv abhyasūyyainām utsṛjyābharaṇaṃ ca tat /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045239 (0.0):
// Ram_2,7.31 // / mantharā tv abhyasūyyainām $ utsṛjyābharaṇaṃ ca tat &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687506 (0.0):
Ram_2,7.31 // / mantharā tv abhyasūyyainām utsṛjyābharaṇaṃ ca tat /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262786 (0.0):
taṃ vṛṇu / 2.008.001a mantharā tv abhyasūyyainām utsṛjyābharaṇaṃ ca tat
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10973378 (0.025):
dadṛśe tamasā tatra vārayantīva rāghavam // RamS_2,40.30 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 41 / tatas tu tamasā tīraṃ ramyam āśritya rāghavaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10963474 (0.026):
RamS_2,13.28 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 14 / sa tadantaḥpuradvāraṃ samatītya janākulam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10976452 (0.029):
samāḥ samastā vidadhe paraṃtapaḥ prapadya dharmaṃ sucirāya rāghavaḥ // / RamS_2,47.33 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 48 / te tu tasmin mahāvṛkṣa uṣitvā rajanīṃ śivām /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10968904 (0.029):
dhanāni ratnāni ca dātum aṅganā pracakrame dharmabhṛtāṃ manasvinī // / RamS_2,27.33 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 28 / tato 'bravīn mahātejā rāmo lakṣmaṇam agrataḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10978153 (0.029):
tathaiva sītā rudatī tapasvinī nirīkṣate rājarathaṃ tathaiva mām // / RamS_2,52.26 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 53 / mama tv aśvā nivṛttasya na prāvartanta vartmani /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10983143 (0.030):
saṃkālya rājānam adīnasattvam ātmānam urvyām abhiṣecayasva // RamS_2,66.45 / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 67 / śrutvā tu pitaraṃ vṛttaṃ bhrātarau ca vivāsitau /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10968455 (0.031):
krodhāviṣṭāṃ tu vaidehīṃ kākutstho bahv asāntvayat // RamS_2,26.22 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 27 / sāntvyamānā tu rāmeṇa maithilī janakātmajā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10969846 (0.031):
sa rāghavaḥ prekṣya sumantram abravīn nivedayasvāgamanaṃ nṛpāya me // / RamS_2,30.24 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 31
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10965270 (0.032):
RamS_2,17.33 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 18 / tathā tu vilapantīṃ tāṃ kausalyāṃ rāmamātaram /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10972778 (0.032):
RamS_2,38.20 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 39 / vilapantīṃ tathā tāṃ tu kausalyāṃ pramadottamām /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10968162 (0.033):
RamS_2,25.15 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 26 / etat tu vacanaṃ śrutvā sītā rāmasya duḥkhitā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961422 (0.033):
RamS_2,8.27 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 9 / evam uktā tu kaikeyī krodhena jvalitānanā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10967689 (0.033):
yathā vyalīkaṃ kuruṣe na kasyacit tathā tvayā kāryam idaṃ vaco mama // / RamS_2,23.34 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 24 / evam uktā tu vaidehī priyārhā priyavādinī /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10998898 (0.033):
striyaḥ svarge cariṣyanti yathā puṇyakṛtas tathā // RamS_2,109.28 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 110 / sā tv evam uktā vaidehī anasūyānasūyayā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10970916 (0.036):
RamS_2,33.19 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 34 / rāmasya tu vacaḥ śrutvā muniveṣadharaṃ ca tam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10998553 (0.036):
RamS_2,108.26 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 109 / rāghavas tv apayāteṣu tapasviṣu vicintayan /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10964814 (0.037):
RamS_2,16.61 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 17 / rāmas tu bhṛśam āyasto niḥśvasann iva kuñjaraḥ /
uvācedaṃ tato vākyaṃ kopaduḥkhasamanvitā // RamS_2,8.1 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045245 (0.0):
mantharā tv abhyasūyyainām $ utsṛjyābharaṇaṃ ca tat & / uvācedaṃ tato vākyaṃ % kopaduḥkhasamanvitā // Ram_2,8.1 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687512 (0.0):
mantharā tv abhyasūyyainām utsṛjyābharaṇaṃ ca tat / / uvācedaṃ tato vākyaṃ kopaduḥkhasamanvitā // Ram_2,8.1 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262791 (0.0):
2.008.001a mantharā tv abhyasūyyainām utsṛjyābharaṇaṃ ca tat / 2.008.001c uvācedaṃ tato vākyaṃ kopaduḥkhasamanvitā
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17118480 (0.062):
ko nv anenāpratītena Ram_2,42.17a / kopaduḥkhasamanvitā Ram_2,8.1d / kopasaṃraktalocanaḥ Ram_3,3.8b
harṣaṃ kim idam asthāne kṛtavaty asi bāliśe / / śokasāgaramadhyastham ātmānaṃ nāvabudhyase // RamS_2,8.2 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045259 (0.0):
uvācedaṃ tato vākyaṃ % kopaduḥkhasamanvitā // Ram_2,8.1 // / harṣaṃ kim idam asthāne $ kṛtavaty asi bāliśe &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687526 (0.0):
uvācedaṃ tato vākyaṃ kopaduḥkhasamanvitā // Ram_2,8.1 // / harṣaṃ kim idam asthāne kṛtavaty asi bāliśe /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262804 (0.0):
2.008.001c uvācedaṃ tato vākyaṃ kopaduḥkhasamanvitā / 2.008.002a harṣaṃ kim idam asthāne kṛtavaty asi bāliśe
subhagā khalu kausalyā yasyāḥ putro 'bhiṣekṣyate /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045265 (0.0):
śokasāgaramadhyastham % ātmānaṃ nāvabudhyase // Ram_2,8.2 // / subhagā khalu kausalyā $ yasyāḥ putro 'bhiṣekṣyate &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687532 (0.0):
śokasāgaramadhyastham ātmānaṃ nāvabudhyase // Ram_2,8.2 // / subhagā khalu kausalyā yasyāḥ putro 'bhiṣekṣyate /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262810 (0.0):
2.008.002c śokasāgaramadhyastham ātmānaṃ nāvabudhyase / 2.008.003a subhagā khalu kausalyā yasyāḥ putro 'bhiṣekṣyate
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19922459 (1.192):
03,261.017c āśīviṣas tvāṃ saṃkruddhaś caṇḍo daśati durbhage / 03,261.018a subhagā khalu kausalyā yasyāḥ putro 'bhiṣekṣyate
yauvarājyena mahatā śvaḥ puṣyeṇa dvijottamaiḥ // RamS_2,8.3 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045270 (0.0):
subhagā khalu kausalyā $ yasyāḥ putro 'bhiṣekṣyate & / yauvarājyena mahatā % śvaḥ puṣyeṇa dvijottamaiḥ // Ram_2,8.3 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687537 (0.0):
subhagā khalu kausalyā yasyāḥ putro 'bhiṣekṣyate / / yauvarājyena mahatā śvaḥ puṣyeṇa dvijottamaiḥ // Ram_2,8.3 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262815 (0.0):
2.008.003a subhagā khalu kausalyā yasyāḥ putro 'bhiṣekṣyate / 2.008.003c yauvarājyena mahatā śvaḥ puṣyeṇa dvijottamaiḥ
prāptāṃ sumahatīṃ prītiṃ pratītāṃ tāṃ hatadviṣam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045278 (0.0):
yauvarājyena mahatā % śvaḥ puṣyeṇa dvijottamaiḥ // Ram_2,8.3 // / prāptāṃ sumahatīṃ prītiṃ $ pratītāṃ tāṃ hatadviṣam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687545 (0.0):
yauvarājyena mahatā śvaḥ puṣyeṇa dvijottamaiḥ // Ram_2,8.3 // / prāptāṃ sumahatīṃ prītiṃ pratītāṃ tāṃ hatadviṣam /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262822 (0.0):
2.008.003c yauvarājyena mahatā śvaḥ puṣyeṇa dvijottamaiḥ / 2.008.004a prāptāṃ sumahatīṃ prītiṃ pratītāṃ tāṃ hatadviṣam
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17149312 (0.032):
prāptās tāṃ gaccha putraka Ram_2,58.36d / prāptāṃ sumahatīṃ prītiṃ Ram_2,8.4a
upasthāsyasi kausalyāṃ dāsīva tvaṃ kṛtāñjaliḥ // RamS_2,8.4 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045283 (0.0):
prāptāṃ sumahatīṃ prītiṃ $ pratītāṃ tāṃ hatadviṣam & / upasthāsyasi kausalyāṃ % dāsīva tvaṃ kṛtāñjaliḥ // Ram_2,8.4 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687550 (0.0):
prāptāṃ sumahatīṃ prītiṃ pratītāṃ tāṃ hatadviṣam / / upasthāsyasi kausalyāṃ dāsīva tvaṃ kṛtāñjaliḥ // Ram_2,8.4 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262826 (0.0):
2.008.004a prāptāṃ sumahatīṃ prītiṃ pratītāṃ tāṃ hatadviṣam / 2.008.004c upasthāsyasi kausalyāṃ dāsīva tvaṃ kṛtāñjaliḥ
hṛṣṭāḥ khalu bhaviṣyanti rāmasya paramāḥ striyaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045290 (5.960):
upasthāsyasi kausalyāṃ % dāsīva tvaṃ kṛtāñjaliḥ // Ram_2,8.4 // / hṛṣṭāḥ khalu bhaviṣyanti $ rāmasya paramāḥ striyaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687557 (5.960):
upasthāsyasi kausalyāṃ dāsīva tvaṃ kṛtāñjaliḥ // Ram_2,8.4 // / hṛṣṭāḥ khalu bhaviṣyanti rāmasya paramāḥ striyaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262833 (5.960):
2.008.004c upasthāsyasi kausalyāṃ dāsīva tvaṃ kṛtāñjaliḥ / 2.008.005a hṛṣṭāḥ khalu bhaviṣyanti rāmasya paramāḥ striyaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17187405 (0.063):
hṛṣṭā pratītā kaikeyī Ram_2,9.27c / hṛṣṭāḥ khalu bhaviṣyanti Ram_2,8.5a / hṛṣṭāḥ puṇyagṛhāṇi ca Ram_2,61.11d
aprahṛṣṭā bhaviṣyanti snuṣās te bharatakṣaye // RamS_2,8.5 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045295 (0.0):
hṛṣṭāḥ khalu bhaviṣyanti $ rāmasya paramāḥ striyaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687562 (0.0):
hṛṣṭāḥ khalu bhaviṣyanti rāmasya paramāḥ striyaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262838 (0.0):
2.008.005a hṛṣṭāḥ khalu bhaviṣyanti rāmasya paramāḥ striyaḥ
tāṃ dṛṣṭvā paramaprītāṃ bruvantīṃ mantharāṃ tataḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045302 (0.0):
aprahṛṣṭā bhaviṣyanti % snuṣās te bharatakṣaye // Ram_2,8.5 // / tāṃ dṛṣṭvā paramaprītāṃ $ bruvantīṃ mantharāṃ tataḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687569 (0.0):
aprahṛṣṭā bhaviṣyanti snuṣās te bharatakṣaye // Ram_2,8.5 // / tāṃ dṛṣṭvā paramaprītāṃ bruvantīṃ mantharāṃ tataḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262844 (0.0):
2.008.005c aprahṛṣṭā bhaviṣyanti snuṣās te bharatakṣaye / 2.008.006a tāṃ dṛṣṭvā paramaprītāṃ bruvantīṃ mantharāṃ tataḥ
rāmasyaiva guṇān devī kaikeyī praśaśaṃsa ha // RamS_2,8.6 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045307 (0.0):
tāṃ dṛṣṭvā paramaprītāṃ $ bruvantīṃ mantharāṃ tataḥ & / rāmasyaiva guṇān devī % kaikeyī praśaśaṃsa ha // Ram_2,8.6 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687574 (0.0):
tāṃ dṛṣṭvā paramaprītāṃ bruvantīṃ mantharāṃ tataḥ / / rāmasyaiva guṇān devī kaikeyī praśaśaṃsa ha // Ram_2,8.6 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262848 (0.0):
2.008.006a tāṃ dṛṣṭvā paramaprītāṃ bruvantīṃ mantharāṃ tataḥ / 2.008.006c rāmasyaiva guṇān devī kaikeyī praśaśaṃsa ha
dharmajño gurubhir dāntaḥ kṛtajñaḥ satyavāk śuciḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045316 (0.0):
rāmasyaiva guṇān devī % kaikeyī praśaśaṃsa ha // Ram_2,8.6 // / dharmajño gurubhir dāntaḥ $ kṛtajñaḥ satyavāk śuciḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687583 (0.0):
rāmasyaiva guṇān devī kaikeyī praśaśaṃsa ha // Ram_2,8.6 // / dharmajño gurubhir dāntaḥ kṛtajñaḥ satyavāk śuciḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262857 (0.0):
2.008.006c rāmasyaiva guṇān devī kaikeyī praśaśaṃsa ha / 2.008.007a dharmajño gurubhir dāntaḥ kṛtajñaḥ satyavāk śuciḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17136359 (0.035):
dharmajñena mahātmanā Ram_3,11.12b / dharmajño gurubhir dāntaḥ Ram_2,8.7a
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17117454 (0.060):
kṛtajñaḥ kāmarūpī ca Ram_3,68.14c / kṛtajñaḥ satyavāk śuciḥ Ram_2,8.7b
rāmo rājñaḥ suto jyeṣṭho yauvarājyam ato 'rhati // RamS_2,8.7 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045322 (0.0):
dharmajño gurubhir dāntaḥ $ kṛtajñaḥ satyavāk śuciḥ & / rāmo rājñaḥ suto jyeṣṭho % yauvarājyam ato 'rhati // Ram_2,8.7 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687589 (0.0):
dharmajño gurubhir dāntaḥ kṛtajñaḥ satyavāk śuciḥ / / rāmo rājñaḥ suto jyeṣṭho yauvarājyam ato 'rhati // Ram_2,8.7 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262861 (0.0):
2.008.007a dharmajño gurubhir dāntaḥ kṛtajñaḥ satyavāk śuciḥ / 2.008.007c rāmo rājñaḥ suto jyeṣṭho yauvarājyam ato 'rhati
bhrātḥn bhṛtyāṃś ca dīrghāyuḥ pitṛvat pālayiṣyati /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045329 (0.0):
bhrātṝn bhṛtyāṃś ca dīrghāyuḥ $ pitṛvat pālayiṣyati &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687596 (0.0):
bhrātṝn bhṛtyāṃś ca dīrghāyuḥ pitṛvat pālayiṣyati /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262869 (0.0):
2.008.008a bhrātṝn bhṛtyāṃś ca dīrghāyuḥ pitṛvat pālayiṣyati
saṃtapyase kathaṃ kubje śrutvā rāmābhiṣecanam // RamS_2,8.8 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045337 (0.0):
bhrātṝn bhṛtyāṃś ca dīrghāyuḥ $ pitṛvat pālayiṣyati & / saṃtapyase kathaṃ kubje % śrutvā rāmābhiṣecanam // Ram_2,8.8 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687604 (0.0):
bhrātṝn bhṛtyāṃś ca dīrghāyuḥ pitṛvat pālayiṣyati / / saṃtapyase kathaṃ kubje śrutvā rāmābhiṣecanam // Ram_2,8.8 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262876 (0.0):
2.008.008a bhrātṝn bhṛtyāṃś ca dīrghāyuḥ pitṛvat pālayiṣyati / 2.008.008c saṃtapyase kathaṃ kubje śrutvā rāmābhiṣecanam
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17165222 (0.052):
rāmasyaiva guṇān devī Ram_2,8.6c / rāmasyaivābhiṣecanam Ram_2,66.41b / rāmahīnā tathā vanam Ram_2,54.11d
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10990241 (0.058):
yathā tau puruṣavyāghrau dṛśyete rāmalakṣmaṇau // RamS_2,87.20 // / bharatasya vacaḥ śrutvā puruṣāḥ śastrapāṇayaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17176112 (0.060):
śrutvā rāmasya bhāṣitam Ram_3,12.12b / śrutvā rāmābhiṣecanam Ram_2,6.10b
bharataś cāpi rāmasya dhruvaṃ varṣaśatāt param /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045342 (0.0):
saṃtapyase kathaṃ kubje % śrutvā rāmābhiṣecanam // Ram_2,8.8 // / bharataś cāpi rāmasya $ dhruvaṃ varṣaśatāt param &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687609 (0.0):
saṃtapyase kathaṃ kubje śrutvā rāmābhiṣecanam // Ram_2,8.8 // / bharataś cāpi rāmasya dhruvaṃ varṣaśatāt param /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262881 (0.0):
2.008.008c saṃtapyase kathaṃ kubje śrutvā rāmābhiṣecanam / 2.008.009a bharataś cāpi rāmasya dhruvaṃ varṣaśatāt param
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17136992 (0.063):
dhruvaṃ maraṇam eva me Ram_2,17.24d / dhruvaṃ varṣaśatāt param Ram_2,8.9b
pitṛpaitāmahaṃ rājyam avāpsyati nararṣabhaḥ // RamS_2,8.9 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045348 (0.0):
bharataś cāpi rāmasya $ dhruvaṃ varṣaśatāt param & / pitṛpaitāmahaṃ rājyam % avāpsyati nararṣabhaḥ // Ram_2,8.9 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687615 (0.0):
bharataś cāpi rāmasya dhruvaṃ varṣaśatāt param / / pitṛpaitāmahaṃ rājyam avāpsyati nararṣabhaḥ // Ram_2,8.9 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262885 (0.0):
2.008.009a bharataś cāpi rāmasya dhruvaṃ varṣaśatāt param / 2.008.009c pitṛpaitāmahaṃ rājyam avāpsyati nararṣabhaḥ
sā tvam abhyudaye prāpte vartamāne ca manthare / / bhaviṣyati ca kalyāṇe kimarthaṃ paritapyase /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045355 (0.0):
pitṛpaitāmahaṃ rājyam % avāpsyati nararṣabhaḥ // Ram_2,8.9 // / sā tvam abhyudaye prāpte $ vartamāne ca manthare &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687626 (0.0):
pitṛpaitāmahaṃ rājyam avāpsyati nararṣabhaḥ // Ram_2,8.9 // / sā tvam abhyudaye prāpte vartamāne ca manthare /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262897 (0.0):
2.008.009c pitṛpaitāmahaṃ rājyam avāpsyati nararṣabhaḥ / 2.008.010a sā tvam abhyudaye prāpte vartamāne ca manthare
kausalyāto 'tiriktaṃ ca sa tu śuśrūṣate hi mām // RamS_2,8.10 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687632 (0.0):
bhaviṣyati ca kalyāṇe kimarthaṃ paritapyase / / kausalyāto 'tiriktaṃ ca sa tu śuśrūṣate hi mām // Ram_2,8.10 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262902 (0.0):
2.008.010c bhaviṣyati ca kalyāṇe kimarthaṃ paritapyase / 2.008.010e kausalyāto 'tiriktaṃ ca sa tu śuśrūṣate hi mām
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17177208 (0.052):
sa tu vai saha rājyena Ram_3,31.4c / sa tu śuśrūṣate hi mām Ram_2,8.10f
kaikeyyā vacanaṃ śrutvā mantharā bhṛśaduḥkhitā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045372 (0.0):
kaikeyyā vacanaṃ śrutvā $ mantharā bhṛśaduḥkhitā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687639 (0.0):
kausalyāto 'tiriktaṃ ca sa tu śuśrūṣate hi mām // Ram_2,8.10 // / kaikeyyā vacanaṃ śrutvā mantharā bhṛśaduḥkhitā /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262909 (0.012):
2.008.010e kausalyāto 'tiriktaṃ ca sa tu śuśrūṣate hi mām / 2.008.011a kaikeyyā vacanaṃ śrutvā mantharā bhṛśaduḥkhitā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960823 (0.025):
viṣaṇṇavadanāṃ hi tvāṃ lakṣaye bhṛśaduḥkhitām // RamS_2,7.13 // / mantharā tu vacaḥ śrutvā kaikeyyā madhurākṣaram /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3044990 (0.029):
viṣaṇṇavadanāṃ hi tvāṃ % lakṣaye bhṛśaduḥkhitām // Ram_2,7.13 // / mantharā tu vacaḥ śrutvā $ kaikeyyā madhurākṣaram &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687257 (0.029):
viṣaṇṇavadanāṃ hi tvāṃ lakṣaye bhṛśaduḥkhitām // Ram_2,7.13 // / mantharā tu vacaḥ śrutvā kaikeyyā madhurākṣaram /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262554 (0.041):
2.007.013c viṣaṇṇavadanāṃ hi tvāṃ lakṣaye bhṛśaduḥkhitām / 2.007.014a mantharā tu vacaḥ śrutvā kaikeyyā madhurākṣaram
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17154856 (0.045):
mantro vijayamūlaṃ hi Ram_2,94.11a / mantharā tu vacaḥ śrutvā Ram_2,7.14a
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17118352 (0.057):
kaikeyyā yadi ced rājyaṃ Ram_2,42.18a / kaikeyyā vacanaṃ śrutvā Ram_2,8.11a / kaikeyyā vañcito rājā Ram_2,21.8a
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961483 (0.058):
yathā te bharato rājyaṃ putraḥ prāpsyati kevalam // RamS_2,9.5 // / śrutvaivaṃ vacanaṃ tasyā mantharāyās tu kaikayī /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045644 (0.061):
yathā te bharato rājyaṃ % putraḥ prāpsyati kevalam // Ram_2,9.5 // / śrutvaivaṃ vacanaṃ tasyā $ mantharāyās tu kaikayī &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687911 (0.061):
yathā te bharato rājyaṃ putraḥ prāpsyati kevalam // Ram_2,9.5 // / śrutvaivaṃ vacanaṃ tasyā mantharāyās tu kaikayī /
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17154893 (0.062):
mantharām idam abravīt Ram_2,9.27d / mantharām idam abravīt Ram_2,9.44d / mantharāyā vacaḥ śrutvā Ram_2,7.27a
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961993 (0.064):
saṃviśya bhūmau kaikeyī mantharām idam abravīt // RamS_2,9.44 // / iha vā māṃ mṛtāṃ kubje nṛpāyāvedayiṣyasi /
dīrgham uṣṇaṃ viniḥśvasya kaikeyīm idam abravīt // RamS_2,8.11 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045377 (0.0):
kaikeyyā vacanaṃ śrutvā $ mantharā bhṛśaduḥkhitā & / dīrgham uṣṇaṃ viniḥśvasya % kaikeyīm idam abravīt // Ram_2,8.11 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687644 (0.0):
kaikeyyā vacanaṃ śrutvā mantharā bhṛśaduḥkhitā / / dīrgham uṣṇaṃ viniḥśvasya kaikeyīm idam abravīt // Ram_2,8.11 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262913 (0.010):
2.008.011a kaikeyyā vacanaṃ śrutvā mantharā bhṛśaduḥkhitā / 2.008.011c dīrgham uṣṇaṃ viniḥśvasya kaikeyīm idam abravīt
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961432 (0.018):
evam uktā tu kaikeyī krodhena jvalitānanā / / dīrgham uṣṇaṃ viniḥśvasya mantharām idam abravīt // RamS_2,9.1 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045592 (0.028):
evam uktā tu kaikeyī $ krodhena jvalitānanā & / dīrgham uṣṇaṃ viniḥśvasya % mantharām idam abravīt // Ram_2,9.1 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687859 (0.028):
evam uktā tu kaikeyī krodhena jvalitānanā / / dīrgham uṣṇaṃ viniḥśvasya mantharām idam abravīt // Ram_2,9.1 //
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17134390 (0.052):
dīrgham uṣṇaṃ viniḥśvasya Ram_2,8.11c / dīrgham uṣṇaṃ viniḥśvasya Ram_2,9.1c
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263113 (0.059):
2.009.001a evam uktā tu kaikeyī krodhena jvalitānanā / 2.009.001c dīrgham uṣṇaṃ viniḥśvasya mantharām idam abravīt
anarthadarśinī maurkhyān nātmānam avabudhyase /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687649 (0.0):
dīrgham uṣṇaṃ viniḥśvasya kaikeyīm idam abravīt // Ram_2,8.11 // / anarthadarśinī maurkhyān nātmānam avabudhyase /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262918 (0.0):
2.008.011c dīrgham uṣṇaṃ viniḥśvasya kaikeyīm idam abravīt / 2.008.012a anarthadarśinī maurkhyān nātmānam avabudhyase
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045377 (0.042):
dīrgham uṣṇaṃ viniḥśvasya % kaikeyīm idam abravīt // Ram_2,8.11 // / anarthadarśinī maurkhyān $ nātmānam avabudhyase &
śokavyasanavistīrṇe majjantī duḥkhasāgare // RamS_2,8.12 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045390 (0.0):
anarthadarśinī maurkhyān $ nātmānam avabudhyase & / śokavyasanavistīrṇe % majjantī duḥkhasāgare // Ram_2,8.12 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687657 (0.0):
anarthadarśinī maurkhyān nātmānam avabudhyase / / śokavyasanavistīrṇe majjantī duḥkhasāgare // Ram_2,8.12 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262925 (0.0):
2.008.012a anarthadarśinī maurkhyān nātmānam avabudhyase / 2.008.012c śokavyasanavistīrṇe majjantī duḥkhasāgare
bhavitā rāghavo rājā rāghavasya ca yaḥ sutaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045397 (0.0):
śokavyasanavistīrṇe % majjantī duḥkhasāgare // Ram_2,8.12 // / bhavitā rāghavo rājā $ rāghavasya ca yaḥ sutaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687664 (0.0):
śokavyasanavistīrṇe majjantī duḥkhasāgare // Ram_2,8.12 // / bhavitā rāghavo rājā rāghavasya ca yaḥ sutaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262932 (0.0):
2.008.012c śokavyasanavistīrṇe majjantī duḥkhasāgare / 2.008.013a bhavitā rāghavo rājā rāghavasya ca yaḥ sutaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4749105 (0.005):
bāliśe rakṣa bharatam ātmānaṃ māñca rāghavāt /AP_6.012ab/ / bhavitā rāghavo rājā rāghavasya tataḥ sutaḥ //AP_6.012cd/
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17153023 (0.031):
bhavitavyaṃ tvayānaghe Ram_2,23.26d / bhavitā yadi rāghava Ram_2,24.16b / bhavitā rāghavo rājā Ram_2,8.13a
rājavaṃśāt tu bharataḥ kaikeyi parihāsyate // RamS_2,8.13 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045402 (0.0):
bhavitā rāghavo rājā $ rāghavasya ca yaḥ sutaḥ & / rājavaṃśāt tu bharataḥ % kaikeyi parihāsyate // Ram_2,8.13 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687669 (0.0):
bhavitā rāghavo rājā rāghavasya ca yaḥ sutaḥ / / rājavaṃśāt tu bharataḥ kaikeyi parihāsyate // Ram_2,8.13 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262936 (0.0):
2.008.013a bhavitā rāghavo rājā rāghavasya ca yaḥ sutaḥ / 2.008.013c rājavaṃśāt tu bharataḥ kaikeyi parihāsyate
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4749108 (0.037):
bhavitā rāghavo rājā rāghavasya tataḥ sutaḥ //AP_6.012cd/ / rājavaṃśastu kaikeyi bharatāt parihāsyate /AP_6.013ab/
na hi rājñaḥ sutāḥ sarve rājye tiṣṭhanti bhāmini /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045410 (0.0):
rājavaṃśāt tu bharataḥ % kaikeyi parihāsyate // Ram_2,8.13 // / na hi rājñaḥ sutāḥ sarve $ rājye tiṣṭhanti bhāmini &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687677 (0.0):
rājavaṃśāt tu bharataḥ kaikeyi parihāsyate // Ram_2,8.13 // / na hi rājñaḥ sutāḥ sarve rājye tiṣṭhanti bhāmini /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262944 (0.0):
2.008.013c rājavaṃśāt tu bharataḥ kaikeyi parihāsyate / 2.008.014a na hi rājñaḥ sutāḥ sarve rājye tiṣṭhanti bhāmini
sthāpyamāneṣu sarveṣu sumahān anayo bhavet // RamS_2,8.14 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045416 (0.0):
na hi rājñaḥ sutāḥ sarve $ rājye tiṣṭhanti bhāmini & / sthāpyamāneṣu sarveṣu % sumahān anayo bhavet // Ram_2,8.14 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687683 (0.0):
na hi rājñaḥ sutāḥ sarve rājye tiṣṭhanti bhāmini / / sthāpyamāneṣu sarveṣu sumahān anayo bhavet // Ram_2,8.14 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262950 (0.0):
2.008.014a na hi rājñaḥ sutāḥ sarve rājye tiṣṭhanti bhāmini / 2.008.014c sthāpyamāneṣu sarveṣu sumahān anayo bhavet
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17184012 (0.056):
sumahad vaiṣṇavaṃ yat tad Ram_3,27.19a / sumahān anayo bhavet Ram_2,8.14d
tasmāj jyeṣṭhe hi kaikeyi rājyatantrāṇi pārthivāḥ / / sthāpayanty anavadyāṅgi guṇavatsv itareṣv api // RamS_2,8.15 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045428 (0.0):
sthāpyamāneṣu sarveṣu % sumahān anayo bhavet // Ram_2,8.14 // / tasmāj jyeṣṭhe hi kaikeyi $ rājyatantrāṇi pārthivāḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687695 (0.0):
sthāpyamāneṣu sarveṣu sumahān anayo bhavet // Ram_2,8.14 // / tasmāj jyeṣṭhe hi kaikeyi rājyatantrāṇi pārthivāḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262960 (0.0):
2.008.014c sthāpyamāneṣu sarveṣu sumahān anayo bhavet / 2.008.015a tasmāj jyeṣṭhe hi kaikeyi rājyatantrāṇi pārthivāḥ
asāv atyantanirbhagnas tava putro bhaviṣyati / / anāthavat sukhebhyaś ca rājavaṃśāc ca vatsale // RamS_2,8.16 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045440 (0.0):
sthāpayanty anavadyāṅgi % guṇavatsv itareṣv api // Ram_2,8.15 // / asāv atyantanirbhagnas $ tava putro bhaviṣyati &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687707 (0.0):
sthāpayanty anavadyāṅgi guṇavatsv itareṣv api // Ram_2,8.15 // / asāv atyantanirbhagnas tava putro bhaviṣyati /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262970 (0.0):
2.008.015c sthāpayanty anavadyāṅgi guṇavatsv itareṣv api / 2.008.016a asāv atyantanirbhagnas tava putro bhaviṣyati
sāhaṃ tvadarthe samprāptā tvaṃ tu māṃ nāvabudhyase /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045451 (0.0):
anāthavat sukhebhyaś ca % rājavaṃśāc ca vatsale // Ram_2,8.16 // / sāhaṃ tvadarthe samprāptā $ tvaṃ tu māṃ nāvabudhyase &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687718 (0.0):
anāthavat sukhebhyaś ca rājavaṃśāc ca vatsale // Ram_2,8.16 // / sāhaṃ tvadarthe samprāptā tvaṃ tu māṃ nāvabudhyase /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262982 (5.960):
2.008.016c anāthavat sukhebhyaś ca rājavaṃśāc ca vatsale / 2.008.017a sāhaṃ tvadarthe saṃprāptā tvaṃ tu māṃ nāvabudhyase
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17182514 (0.039):
sāhaṃ gaur iva siṃhena Ram_2,38.17a / sāhaṃ tvadarthe samprāptā Ram_2,8.17a
sapatnivṛddhau yā me tvaṃ pradeyaṃ dātum icchasi // RamS_2,8.17 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045457 (0.0):
sāhaṃ tvadarthe samprāptā $ tvaṃ tu māṃ nāvabudhyase & / sapatnivṛddhau yā me tvaṃ % pradeyaṃ dātum icchasi // Ram_2,8.17 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687724 (0.0):
sāhaṃ tvadarthe samprāptā tvaṃ tu māṃ nāvabudhyase / / sapatnivṛddhau yā me tvaṃ pradeyaṃ dātum icchasi // Ram_2,8.17 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262988 (0.0):
2.008.017a sāhaṃ tvadarthe saṃprāptā tvaṃ tu māṃ nāvabudhyase / 2.008.017c sapatnivṛddhau yā me tvaṃ pradeyaṃ dātum icchasi
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17147700 (0.037):
pradudrāva yato mṛgaḥ Ram_3,42.4b / pradeyaṃ dātum icchasi Ram_2,8.17d / pradeyo yannimittaṃ te Ram_3,14.26c
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17177964 (0.054):
sapakṣayor mālyavator Ram_3,49.4c / sapatnivṛddhau yā me tvaṃ Ram_2,8.17c
dhruvaṃ tu bharataṃ rāmaḥ prāpya rājyam akaṇṭakam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045465 (0.0):
sapatnivṛddhau yā me tvaṃ % pradeyaṃ dātum icchasi // Ram_2,8.17 // / dhruvaṃ tu bharataṃ rāmaḥ $ prāpya rājyam akaṇṭakam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687732 (0.0):
sapatnivṛddhau yā me tvaṃ pradeyaṃ dātum icchasi // Ram_2,8.17 // / dhruvaṃ tu bharataṃ rāmaḥ prāpya rājyam akaṇṭakam /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262995 (0.0):
2.008.017c sapatnivṛddhau yā me tvaṃ pradeyaṃ dātum icchasi / 2.008.018a dhruvaṃ tu bharataṃ rāmaḥ prāpya rājyam akaṇṭakam
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17136976 (0.045):
dhruvasaṃdhiḥ prasenajit Ram_2,102.13b / dhruvaṃ tu bharataṃ rāmaḥ Ram_2,8.18a
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17149380 (0.051):
prāpyante niyataṃ vīra Ram_2,26.10c / prāpya rājyam akaṇṭakam Ram_2,8.18b
deśāntaraṃ nāyayitvā lokāntaram athāpi vā // RamS_2,8.18 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045472 (0.0):
dhruvaṃ tu bharataṃ rāmaḥ $ prāpya rājyam akaṇṭakam & / deśāntaraṃ nāyayitvā % lokāntaram athāpi vā // Ram_2,8.18 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687739 (0.0):
dhruvaṃ tu bharataṃ rāmaḥ prāpya rājyam akaṇṭakam / / deśāntaraṃ nāyayitvā lokāntaram athāpi vā // Ram_2,8.18 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263001 (0.0):
2.008.018a dhruvaṃ tu bharataṃ rāmaḥ prāpya rājyam akaṇṭakam / 2.008.018c deśāntaraṃ nāyayitvā lokāntaram athāpi vā
bāla eva hi mātulyaṃ bharato nāyitas tvayā / / saṃnikarṣāc ca sauhārdaṃ jāyate sthāvareṣv api // RamS_2,8.19 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045482 (0.0):
deśāntaraṃ nāyayitvā % lokāntaram athāpi vā // Ram_2,8.18 // / bāla eva hi mātulyaṃ $ bharato nāyitas tvayā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687749 (0.0):
deśāntaraṃ nāyayitvā lokāntaram athāpi vā // Ram_2,8.18 // / bāla eva hi mātulyaṃ bharato nāyitas tvayā /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263010 (0.0):
2.008.018c deśāntaraṃ nāyayitvā lokāntaram athāpi vā / 2.008.019a bāla eva hi mātulyaṃ bharato nāyitas tvayā
goptā hi rāmaṃ saumitrir lakṣmaṇaṃ cāpi rāghavaḥ / / aśvinor iva saubhrātraṃ tayor lokeṣu viśrutam // RamS_2,8.20 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045492 (0.0):
saṃnikarṣāc ca sauhārdaṃ % jāyate sthāvareṣv api // Ram_2,8.19 // / goptā hi rāmaṃ saumitrir $ lakṣmaṇaṃ cāpi rāghavaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687759 (0.0):
saṃnikarṣāc ca sauhārdaṃ jāyate sthāvareṣv api // Ram_2,8.19 // / goptā hi rāmaṃ saumitrir lakṣmaṇaṃ cāpi rāghavaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263019 (0.0):
2.008.019c saṃnikarṣāc ca sauhārdaṃ jāyate sthāvareṣv api / 2.008.020a goptā hi rāmaṃ saumitrir lakṣmaṇaṃ cāpi rāghavaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17166034 (0.049):
rāmo 'tha sahasaumitrir Ram_3,64.32a / rāmo daśarathaṃ tadā Ram_2,33.1b
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17167074 (0.050):
lakṣmaṇaṃ raghunandanaḥ Ram_2,50.1d / lakṣmaṇaṃ raghunandanaḥ Ram_3,55.15b / lakṣmaṇaṃ rāghavo 'bravīt Ram_3,71. 2d
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17167353 (0.050):
lakṣmaṇo rāmam atyartham Ram_3,59.12e / lakṣmaṇo rāmam abravīt Ram_3,41.4b / lakṣmaṇo rāmam abravīt Ram_3,63.4b
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17121684 (0.051):
godhāṅgulitrair āsaktaiś Ram_2,93.22a / goptā hi rāmaṃ saumitrir Ram_2,8.20a / gomatīṃ goyutānūpām Ram_2,43.9c
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17112464 (0.054):
uvāca lakṣmaṇaṃ tatra Ram_2,95.20c / uvāca lakṣmaṇaṃ rāmo Ram_3,65.27c
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17167342 (0.055):
lakṣmaṇo rāghavānujaḥ Ram_3,11.1b / lakṣmaṇo rāmam atyartham Ram_3,59.12e
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17166218 (0.055):
rāmo 'rāmo bhaviṣyati Ram_2,9.24b / rāmo lakṣmaṇa eva ca Ram_3,11.7b / rāmo lakṣmaṇam agrataḥ Ram_2,28.1b
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17112448 (0.057):
uvāca rāmaḥ saumitriṃ Ram_2,46.1c / uvāca rāmaḥ saumitriṃ Ram_2,90.4c
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17105975 (0.057):
abravīl lakṣmaṇaḥ sītāṃ Ram_3,43.25c / abravīl lakṣmaṇo rāmaṃ Ram_2,41.22a
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17165700 (0.059):
rāmaḥ saumitrim abravīt Ram_2,48.4d / rāmaḥ saumitrim abravīt Ram_3,14.9d
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17179457 (0.059):
sa rāmaṃ yuvarājānam Ram_2,2.15c / sa rāmaṃ lakṣmaṇaṃ caiva Ram_3,2.8c / sa rāmaṃ sarvakāmais taṃ Ram_2,48.30a
tasmān na lakṣmaṇe rāmaḥ pāpaṃ kiṃcit kariṣyati /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045499 (0.0):
aśvinor iva saubhrātraṃ % tayor lokeṣu viśrutam // Ram_2,8.20 // / tasmān na lakṣmaṇe rāmaḥ $ pāpaṃ kiṃcit kariṣyati &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687766 (0.0):
aśvinor iva saubhrātraṃ tayor lokeṣu viśrutam // Ram_2,8.20 // / tasmān na lakṣmaṇe rāmaḥ pāpaṃ kiṃcit kariṣyati /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263024 (0.030):
2.008.020c aśvinor iva saubhrātraṃ tayor lokeṣu viśrutam / 2.008.021a tasmān na lakṣmaṇe rāmaḥ pāpaṃ kiṃ cit kariṣyati
rāmas tu bharate pāpaṃ kuryād iti na saṃśayaḥ // RamS_2,8.21 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045505 (0.0):
tasmān na lakṣmaṇe rāmaḥ $ pāpaṃ kiṃcit kariṣyati &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687772 (0.0):
tasmān na lakṣmaṇe rāmaḥ pāpaṃ kiṃcit kariṣyati /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263030 (0.0):
2.008.021a tasmān na lakṣmaṇe rāmaḥ pāpaṃ kiṃ cit kariṣyati / 2.008.021c rāmas tu bharate pāpaṃ kuryād iti na saṃśayaḥ
tasmād rājagṛhād eva vanaṃ gacchatu te sutaḥ / / etaddhi rocate mahyaṃ bhṛśaṃ cāpi hitaṃ tava // RamS_2,8.22 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045516 (0.0):
rāmas tu bharate pāpaṃ % kuryād iti na saṃśayaḥ // Ram_2,8.21 // / tasmād rājagṛhād eva $ vanaṃ gacchatu te sutaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687783 (0.0):
rāmas tu bharate pāpaṃ kuryād iti na saṃśayaḥ // Ram_2,8.21 // / tasmād rājagṛhād eva vanaṃ gacchatu te sutaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263041 (0.034):
2.008.021c rāmas tu bharate pāpaṃ kuryād iti na saṃśayaḥ / 2.008.022a tasmād rājagṛhād eva vanaṃ gacchatu te sutaḥ
evaṃ te jñātipakṣasya śreyaś caiva bhaviṣyati / / yadi ced bharato dharmāt pitryaṃ rājyam avāpsyati // RamS_2,8.23 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045527 (0.0):
etaddhi rocate mahyaṃ % bhṛśaṃ cāpi hitaṃ tava // Ram_2,8.22 // / evaṃ te jñātipakṣasya $ śreyaś caiva bhaviṣyati &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687794 (0.0):
etaddhi rocate mahyaṃ bhṛśaṃ cāpi hitaṃ tava // Ram_2,8.22 // / evaṃ te jñātipakṣasya śreyaś caiva bhaviṣyati /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263051 (0.0):
2.008.022c etad dhi rocate mahyaṃ bhṛśaṃ cāpi hitaṃ tava / 2.008.023a evaṃ te jñātipakṣasya śreyaś caiva bhaviṣyati
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17145287 (0.061):
pitryaṃ rājyam akaṇṭakam Ram_2,98.61b / pitryaṃ rājyam avāpsyati Ram_2,8.23d
sa te sukhocito bālo rāmasya sahajo ripuḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045535 (0.0):
yadi ced bharato dharmāt % pitryaṃ rājyam avāpsyati // Ram_2,8.23 // / sa te sukhocito bālo $ rāmasya sahajo ripuḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687802 (0.0):
yadi ced bharato dharmāt pitryaṃ rājyam avāpsyati // Ram_2,8.23 // / sa te sukhocito bālo rāmasya sahajo ripuḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263059 (0.0):
2.008.023c yadi ced bharato dharmāt pitryaṃ rājyam avāpsyati / 2.008.024a sa te sukhocito bālo rāmasya sahajo ripuḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17177294 (0.032):
sa teṣāṃ yātudhānānāṃ Ram_3,24.5a / sa te sukhocito bālo Ram_2,8.24a
samṛddhārthasya naṣṭārtho jīviṣyati kathaṃ vaśe // RamS_2,8.24 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045542 (0.0):
sa te sukhocito bālo $ rāmasya sahajo ripuḥ & / samṛddhārthasya naṣṭārtho % jīviṣyati kathaṃ vaśe // Ram_2,8.24 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687809 (0.0):
sa te sukhocito bālo rāmasya sahajo ripuḥ / / samṛddhārthasya naṣṭārtho jīviṣyati kathaṃ vaśe // Ram_2,8.24 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263066 (0.0):
2.008.024a sa te sukhocito bālo rāmasya sahajo ripuḥ / 2.008.024c samṛdhārthasya naṣṭārtho jīviṣyati kathaṃ vaśe
abhidrutam ivāraṇye siṃhena gajayūthapam / / pracchādyamānaṃ rāmeṇa bharataṃ trātum arhasi // RamS_2,8.25 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045554 (0.0):
samṛddhārthasya naṣṭārtho % jīviṣyati kathaṃ vaśe // Ram_2,8.24 // / abhidrutam ivāraṇye $ siṃhena gajayūthapam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687821 (0.0):
samṛddhārthasya naṣṭārtho jīviṣyati kathaṃ vaśe // Ram_2,8.24 // / abhidrutam ivāraṇye siṃhena gajayūthapam /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263077 (0.0):
2.008.024c samṛdhārthasya naṣṭārtho jīviṣyati kathaṃ vaśe / 2.008.025a abhidrutam ivāraṇye siṃhena gajayūthapam
darpān nirākṛtā pūrvaṃ tvayā saubhāgyavattayā / / rāmamātā sapatnī te kathaṃ vairaṃ na yātayet // RamS_2,8.26 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045559 (0.0):
pracchādyamānaṃ rāmeṇa % bharataṃ trātum arhasi // Ram_2,8.25 // / darpān nirākṛtā pūrvaṃ $ tvayā saubhāgyavattayā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045566 (0.0):
darpān nirākṛtā pūrvaṃ $ tvayā saubhāgyavattayā & / rāmamātā sapatnī te % kathaṃ vairaṃ na yātayet // Ram_2,8.26 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687826 (0.0):
pracchādyamānaṃ rāmeṇa bharataṃ trātum arhasi // Ram_2,8.25 // / darpān nirākṛtā pūrvaṃ tvayā saubhāgyavattayā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687833 (0.0):
darpān nirākṛtā pūrvaṃ tvayā saubhāgyavattayā / / rāmamātā sapatnī te kathaṃ vairaṃ na yātayet // Ram_2,8.26 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263088 (0.0):
2.008.025c pracchādyamānaṃ rāmeṇa bharataṃ trātum arhasi / 2.008.026a darpān nirākṛtā pūrvaṃ tvayā saubhāgyavattayā
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17114871 (0.040):
kathaṃvīryaḥ kathaṃrūpaḥ Ram_3,64.7a / kathaṃ vairaṃ na yātayet Ram_2,8.26d
yadā hi rāmaḥ pṛthivīm avāpsyati dhruvaṃ pranaṣṭo bharato bhaviṣyati /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045575 (0.0):
rāmamātā sapatnī te % kathaṃ vairaṃ na yātayet // Ram_2,8.26 // / yadā hi rāmaḥ pṛthivīm avāpsyati $ dhruvaṃ pranaṣṭo bharato bhaviṣyati &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687842 (0.0):
rāmamātā sapatnī te kathaṃ vairaṃ na yātayet // Ram_2,8.26 // / yadā hi rāmaḥ pṛthivīm avāpsyati dhruvaṃ pranaṣṭo bharato bhaviṣyati /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263097 (0.0):
2.008.026c rāmamātā sapatnī te kathaṃ vairaṃ na yātayet / 2.008.027a yadā hi rāmaḥ pṛthivīm avāpsyati; dhruvaṃ pranaṣṭo bharato
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17159796 (0.040):
yadā sā tava viśvāsād Ram_3,57.2c / yadā hi rāmaḥ pṛthivīm avāpsyati Ram_2,8.27a
ato hi saṃcintaya rājyam ātmaje parasya cādyaiva vivāsakāraṇam //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045580 (0.0):
yadā hi rāmaḥ pṛthivīm avāpsyati $ dhruvaṃ pranaṣṭo bharato bhaviṣyati & / ato hi saṃcintaya rājyam ātmaje % parasya cādyaiva vivāsakāraṇam //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687847 (0.0):
yadā hi rāmaḥ pṛthivīm avāpsyati dhruvaṃ pranaṣṭo bharato bhaviṣyati / / ato hi saṃcintaya rājyam ātmaje parasya cādyaiva vivāsakāraṇam //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263102 (0.0):
2.008.027a yadā hi rāmaḥ pṛthivīm avāpsyati; dhruvaṃ pranaṣṭo bharato / bhaviṣyati / 2.008.027c ato hi saṃcintaya rājyam ātmaje; parasya cādyaiva vivāsa
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17143473 (0.044):
parasparśāt tu vaidehyā Ram_3,2.19a / parasya cādyaiva vivāsakāraṇam Ram_2,8.27d
RamS_2,8.27 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 9 / evam uktā tu kaikeyī krodhena jvalitānanā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045589 (0.0):
Ram_2,8.27 // / evam uktā tu kaikeyī $ krodhena jvalitānanā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687856 (0.0):
Ram_2,8.27 // / evam uktā tu kaikeyī krodhena jvalitānanā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10967690 (0.0):
yathā vyalīkaṃ kuruṣe na kasyacit tathā tvayā kāryam idaṃ vaco mama // / RamS_2,23.34 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 24 / evam uktā tu vaidehī priyārhā priyavādinī /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10998899 (0.0):
striyaḥ svarge cariṣyanti yathā puṇyakṛtas tathā // RamS_2,109.28 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 110 / sā tv evam uktā vaidehī anasūyānasūyayā /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263110 (0.015):
kāraṇam / 2.009.001a evam uktā tu kaikeyī krodhena jvalitānanā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10986704 (0.018):
arcito vividhaiḥ kāmaiḥ śvaḥ sasainyo gamiṣyasi // RamS_2,78.17 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 79 / evam uktas tu bharato niṣādādhipatiṃ guham /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10973378 (0.026):
dadṛśe tamasā tatra vārayantīva rāghavam // RamS_2,40.30 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 41 / tatas tu tamasā tīraṃ ramyam āśritya rāghavaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10968162 (0.027):
RamS_2,25.15 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 26 / etat tu vacanaṃ śrutvā sītā rāmasya duḥkhitā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10978153 (0.028):
tathaiva sītā rudatī tapasvinī nirīkṣate rājarathaṃ tathaiva mām // / RamS_2,52.26 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 53 / mama tv aśvā nivṛttasya na prāvartanta vartmani /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10963474 (0.028):
RamS_2,13.28 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 14 / sa tadantaḥpuradvāraṃ samatītya janākulam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10976452 (0.029):
RamS_2,47.33 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 48 / te tu tasmin mahāvṛkṣa uṣitvā rajanīṃ śivām /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10972133 (0.029):
RamS_2,36.17 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 37 / yāvat tu niryatas tasya rajorūpam adṛśyata /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10983143 (0.030):
saṃkālya rājānam adīnasattvam ātmānam urvyām abhiṣecayasva // RamS_2,66.45 / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 67 / śrutvā tu pitaraṃ vṛttaṃ bhrātarau ca vivāsitau /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10968455 (0.030):
krodhāviṣṭāṃ tu vaidehīṃ kākutstho bahv asāntvayat // RamS_2,26.22 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 27 / sāntvyamānā tu rāmeṇa maithilī janakātmajā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10969845 (0.032):
sa rāghavaḥ prekṣya sumantram abravīn nivedayasvāgamanaṃ nṛpāya me // / RamS_2,30.24 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 31 / sa rāmapreṣitaḥ kṣipraṃ saṃtāpakaluṣendriyaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10995224 (0.032):
tathā bruvāṇaṃ bharataṃ pratuṣṭuvuḥ praṇamya rāmaṃ ca yayācire saha // / RamS_2,98.71 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 99 / punar evaṃ bruvāṇaṃ tu bharataṃ lakṣmaṇāgrajaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961069 (0.033):
RamS_2,7.31 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 8 / mantharā tv abhyasūyyainām utsṛjyābharaṇaṃ ca tat /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10968904 (0.033):
dhanāni ratnāni ca dātum aṅganā pracakrame dharmabhṛtāṃ manasvinī // / RamS_2,27.33 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 28 / tato 'bravīn mahātejā rāmo lakṣmaṇam agrataḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10987620 (0.036):
atandribhir jñātibhir āttakārmukair mahendrakalpaṃ paripālayaṃs tadā // / RamS_2,81.23 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 82 / tac chrutvā nipuṇaṃ sarvaṃ bharataḥ saha mantribhiḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10965270 (0.039):
RamS_2,17.33 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 18 / tathā tu vilapantīṃ tāṃ kausalyāṃ rāmamātaram /
dīrgham uṣṇaṃ viniḥśvasya mantharām idam abravīt // RamS_2,9.1 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045595 (5.960):
evam uktā tu kaikeyī $ krodhena jvalitānanā & / dīrgham uṣṇaṃ viniḥśvasya % mantharām idam abravīt // Ram_2,9.1 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687862 (5.960):
evam uktā tu kaikeyī krodhena jvalitānanā / / dīrgham uṣṇaṃ viniḥśvasya mantharām idam abravīt // Ram_2,9.1 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263115 (0.013):
2.009.001a evam uktā tu kaikeyī krodhena jvalitānanā / 2.009.001c dīrgham uṣṇaṃ viniḥśvasya mantharām idam abravīt
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961211 (0.018):
kaikeyyā vacanaṃ śrutvā mantharā bhṛśaduḥkhitā / / dīrgham uṣṇaṃ viniḥśvasya kaikeyīm idam abravīt // RamS_2,8.11 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045374 (0.021):
kaikeyyā vacanaṃ śrutvā $ mantharā bhṛśaduḥkhitā & / dīrgham uṣṇaṃ viniḥśvasya % kaikeyīm idam abravīt // Ram_2,8.11 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687641 (0.021):
kaikeyyā vacanaṃ śrutvā mantharā bhṛśaduḥkhitā / / dīrgham uṣṇaṃ viniḥśvasya kaikeyīm idam abravīt // Ram_2,8.11 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262911 (0.050):
2.008.011a kaikeyyā vacanaṃ śrutvā mantharā bhṛśaduḥkhitā / 2.008.011c dīrgham uṣṇaṃ viniḥśvasya kaikeyīm idam abravīt
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17154892 (0.055):
mantharā bhṛśaduḥkhitā Ram_2,8.11b / mantharām idam abravīt Ram_2,9.1d / mantharām idam abravīt Ram_2,9.27d
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17134390 (0.057):
dīrgham uṣṇaṃ viniḥśvasya Ram_2,8.11c / dīrgham uṣṇaṃ viniḥśvasya Ram_2,9.1c
adya rāmam itaḥ kṣipraṃ vanaṃ prasthāpayāmy aham /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045603 (0.0):
dīrgham uṣṇaṃ viniḥśvasya % mantharām idam abravīt // Ram_2,9.1 // / adya rāmam itaḥ kṣipraṃ $ vanaṃ prasthāpayāmy aham &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687870 (0.0):
dīrgham uṣṇaṃ viniḥśvasya mantharām idam abravīt // Ram_2,9.1 // / adya rāmam itaḥ kṣipraṃ vanaṃ prasthāpayāmy aham /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263123 (0.0):
2.009.001c dīrgham uṣṇaṃ viniḥśvasya mantharām idam abravīt / 2.009.002a adya rāmam itaḥ kṣipraṃ vanaṃ prasthāpayāmy aham
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17104261 (0.030):
adya rājaniveśanam Ram_2,80.14d / adya rāmam itaḥ kṣipraṃ Ram_2,9.2a
yauvarājyena bharataṃ kṣipram evābhiṣecaye // RamS_2,9.2 // / idaṃ tv idānīṃ saṃpaśya kenopāyena manthare /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045612 (0.0):
adya rāmam itaḥ kṣipraṃ $ vanaṃ prasthāpayāmy aham & / yauvarājyena bharataṃ % kṣipram evābhiṣecaye // Ram_2,9.2 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687879 (0.0):
adya rāmam itaḥ kṣipraṃ vanaṃ prasthāpayāmy aham / / yauvarājyena bharataṃ kṣipram evābhiṣecaye // Ram_2,9.2 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263131 (0.0):
2.009.002a adya rāmam itaḥ kṣipraṃ vanaṃ prasthāpayāmy aham / 2.009.002c yauvarājyena bharataṃ kṣipram evābhiṣecaye
bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ na tu rāmaḥ kathaṃcana // RamS_2,9.3 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045620 (0.0):
idaṃ tv idānīṃ saṃpaśya $ kenopāyena manthare & / bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ % na tu rāmaḥ kathaṃcana // Ram_2,9.3 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045668 (0.0):
kathaya tvaṃ mamopāyaṃ $ kenopāyena manthare & / bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ % na tu rāmaḥ kathaṃcana // Ram_2,9.7 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687887 (0.0):
idaṃ tv idānīṃ saṃpaśya kenopāyena manthare / / bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ na tu rāmaḥ kathaṃcana // Ram_2,9.3 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687935 (0.0):
kathaya tvaṃ mamopāyaṃ kenopāyena manthare / / bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ na tu rāmaḥ kathaṃcana // Ram_2,9.7 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961507 (0.0):
kathaya tvaṃ mamopāyaṃ kenopāyena manthare / / bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ na tu rāmaḥ kathaṃcana // RamS_2,9.7 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263135 (0.0):
2.009.003a idaṃ tv idānīṃ saṃpaśya kenopāyena manthare / 2.009.003c bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ na tu rāmaḥ kathaṃ cana
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263180 (0.0):
2.009.007a kathaya tvaṃ mamopāyaṃ kenopāyena manthare / 2.009.007c bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ na tu rāmaḥ kathaṃ cana
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17152275 (0.037):
bharataḥ prāñjalis tadā Ram_2,69.12b / bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ Ram_2,9.3c
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17137752 (0.058):
na tu rāmaḥ kathaṃcana Ram_2,9.3d / na tu rāmaḥ kathaṃcana Ram_2,9.7d
evam uktā tayā devyā mantharā pāpadarśinī / / rāmārtham upahiṃsantī kaikeyīm idam abravīt // RamS_2,9.4 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045631 (0.0):
bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ % na tu rāmaḥ kathaṃcana // Ram_2,9.3 // / evam uktā tayā devyā $ mantharā pāpadarśinī &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045675 (0.0):
bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ % na tu rāmaḥ kathaṃcana // Ram_2,9.7 // / evam uktā tayā devyā $ mantharā pāpadarśinī &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687898 (0.0):
bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ na tu rāmaḥ kathaṃcana // Ram_2,9.3 // / evam uktā tayā devyā mantharā pāpadarśinī /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687942 (0.0):
bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ na tu rāmaḥ kathaṃcana // Ram_2,9.7 // / evam uktā tayā devyā mantharā pāpadarśinī /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961514 (0.0):
bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ na tu rāmaḥ kathaṃcana // RamS_2,9.7 // / evam uktā tayā devyā mantharā pāpadarśinī /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263149 (0.0):
2.009.003c bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ na tu rāmaḥ kathaṃ cana / 2.009.004a evam uktā tayā devyā mantharā pāpadarśinī
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263191 (0.0):
2.009.007c bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ na tu rāmaḥ kathaṃ cana / 2.009.008a evam uktā tayā devyā mantharā pāpadarśinī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340286 (0.058):
2.009.004a evam uktā tayā devyā mantharā pāpadarśinī / 2.009.004c rāmārtham upahiṃsantī kaikeyīm idam abravīt
hantedānīṃ pravakṣyāmi kaikeyi śrūyatāṃ ca me / / yathā te bharato rājyaṃ putraḥ prāpsyati kevalam // RamS_2,9.5 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045635 (0.0):
rāmārtham upahiṃsantī % kaikeyīm idam abravīt // Ram_2,9.4 // / hantedānīṃ pravakṣyāmi $ kaikeyi śrūyatāṃ ca me &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045642 (0.0):
hantedānīṃ pravakṣyāmi $ kaikeyi śrūyatāṃ ca me & / yathā te bharato rājyaṃ % putraḥ prāpsyati kevalam // Ram_2,9.5 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687902 (0.0):
rāmārtham upahiṃsantī kaikeyīm idam abravīt // Ram_2,9.4 // / hantedānīṃ pravakṣyāmi kaikeyi śrūyatāṃ ca me /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687909 (0.0):
hantedānīṃ pravakṣyāmi kaikeyi śrūyatāṃ ca me / / yathā te bharato rājyaṃ putraḥ prāpsyati kevalam // Ram_2,9.5 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263160 (0.0):
2.009.004c rāmārtham upahiṃsantī kaikeyīm idam abravīt / 2.009.005a hantedānīṃ pravakṣyāmi kaikeyi śrūyatāṃ ca me
śrutvaivaṃ vacanaṃ tasyā mantharāyās tu kaikayī / / kiṃcid utthāya śayanāt svāstīrṇād idam abravīt // RamS_2,9.6 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045654 (0.0):
yathā te bharato rājyaṃ % putraḥ prāpsyati kevalam // Ram_2,9.5 // / śrutvaivaṃ vacanaṃ tasyā $ mantharāyās tu kaikayī &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687921 (0.0):
yathā te bharato rājyaṃ putraḥ prāpsyati kevalam // Ram_2,9.5 // / śrutvaivaṃ vacanaṃ tasyā mantharāyās tu kaikayī /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263170 (0.031):
2.009.005c yathā te bharato rājyaṃ putraḥ prāpsyati kevalam / 2.009.006a śrutvaivaṃ vacanaṃ tasyā mantharāyās tu kaikayī
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10960823 (0.057):
viṣaṇṇavadanāṃ hi tvāṃ lakṣaye bhṛśaduḥkhitām // RamS_2,7.13 // / mantharā tu vacaḥ śrutvā kaikeyyā madhurākṣaram /
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17154902 (0.057):
mantharām idam abravīt Ram_2,9.44d / mantharāyā vacaḥ śrutvā Ram_2,7.27a
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961202 (0.058):
kausalyāto 'tiriktaṃ ca sa tu śuśrūṣate hi mām // RamS_2,8.10 // / kaikeyyā vacanaṃ śrutvā mantharā bhṛśaduḥkhitā /
kathaya tvaṃ mamopāyaṃ kenopāyena manthare /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045660 (0.0):
kiṃcid utthāya śayanāt % svāstīrṇād idam abravīt // Ram_2,9.6 // / kathaya tvaṃ mamopāyaṃ $ kenopāyena manthare &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687927 (0.0):
kiṃcid utthāya śayanāt svāstīrṇād idam abravīt // Ram_2,9.6 // / kathaya tvaṃ mamopāyaṃ kenopāyena manthare /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263176 (0.0):
2.009.006c kiṃ cid utthāya śayanāt svāstīrṇād idam abravīt / 2.009.007a kathaya tvaṃ mamopāyaṃ kenopāyena manthare
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17114635 (0.039):
katham evaṃvidhaṃ pāpaṃ Ram_3,47.25c / kathaya tvaṃ mamopāyaṃ Ram_2,9.7a
bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ na tu rāmaḥ kathaṃcana // RamS_2,9.7 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045620 (0.0):
idaṃ tv idānīṃ saṃpaśya $ kenopāyena manthare & / bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ % na tu rāmaḥ kathaṃcana // Ram_2,9.3 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045668 (0.0):
kathaya tvaṃ mamopāyaṃ $ kenopāyena manthare & / bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ % na tu rāmaḥ kathaṃcana // Ram_2,9.7 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687887 (0.0):
idaṃ tv idānīṃ saṃpaśya kenopāyena manthare / / bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ na tu rāmaḥ kathaṃcana // Ram_2,9.3 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687935 (0.0):
kathaya tvaṃ mamopāyaṃ kenopāyena manthare / / bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ na tu rāmaḥ kathaṃcana // Ram_2,9.7 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961459 (0.0):
idaṃ tv idānīṃ saṃpaśya kenopāyena manthare / / bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ na tu rāmaḥ kathaṃcana // RamS_2,9.3 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263135 (0.0):
2.009.003a idaṃ tv idānīṃ saṃpaśya kenopāyena manthare / 2.009.003c bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ na tu rāmaḥ kathaṃ cana
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263180 (0.0):
2.009.007a kathaya tvaṃ mamopāyaṃ kenopāyena manthare / 2.009.007c bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ na tu rāmaḥ kathaṃ cana
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17152275 (0.037):
bharataḥ prāñjalis tadā Ram_2,69.12b / bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ Ram_2,9.3c
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17137752 (0.058):
na tu rāmaḥ kathaṃcana Ram_2,9.3d / na tu rāmaḥ kathaṃcana Ram_2,9.7d
evam uktā tayā devyā mantharā pāpadarśinī / / rāmārtham upahiṃsantī kubjā vacanam abravīt // RamS_2,9.8 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045627 (0.0):
bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ % na tu rāmaḥ kathaṃcana // Ram_2,9.3 // / evam uktā tayā devyā $ mantharā pāpadarśinī &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045679 (0.0):
bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ % na tu rāmaḥ kathaṃcana // Ram_2,9.7 // / evam uktā tayā devyā $ mantharā pāpadarśinī &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687894 (0.0):
bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ na tu rāmaḥ kathaṃcana // Ram_2,9.3 // / evam uktā tayā devyā mantharā pāpadarśinī /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687946 (0.0):
bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ na tu rāmaḥ kathaṃcana // Ram_2,9.7 // / evam uktā tayā devyā mantharā pāpadarśinī /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961466 (0.0):
bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ na tu rāmaḥ kathaṃcana // RamS_2,9.3 // / evam uktā tayā devyā mantharā pāpadarśinī /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263146 (0.0):
2.009.003c bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ na tu rāmaḥ kathaṃ cana / 2.009.004a evam uktā tayā devyā mantharā pāpadarśinī
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263195 (0.0):
2.009.007c bharataḥ prāpnuyād rājyaṃ na tu rāmaḥ kathaṃ cana / 2.009.008a evam uktā tayā devyā mantharā pāpadarśinī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28340286 (0.058):
2.009.004a evam uktā tayā devyā mantharā pāpadarśinī / 2.009.004c rāmārtham upahiṃsantī kaikeyīm idam abravīt
tava devāsure yuddhe saha rājarṣibhiḥ patiḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045685 (0.0):
rāmārtham upahiṃsantī % kubjā vacanam abravīt // Ram_2,9.8 // / tava devāsure yuddhe $ saha rājarṣibhiḥ patiḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687952 (0.0):
rāmārtham upahiṃsantī kubjā vacanam abravīt // Ram_2,9.8 // / tava devāsure yuddhe saha rājarṣibhiḥ patiḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263200 (0.0):
2.009.008c rāmārtham upahiṃsantī kubjā vacanam abravīt / 2.009.009a tava devāsure yuddhe saha rājarṣibhiḥ patiḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17128106 (0.052):
tava duḥkhena kaikeyi Ram_2,7.18a / tava devāsure yuddhe Ram_2,9.9a / tava daivatam astv eṣa Ram_2,34.21c
agacchat tvām upādāya devarājasya sāhyakṛt // RamS_2,9.9 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045693 (0.0):
tava devāsure yuddhe $ saha rājarṣibhiḥ patiḥ & / agacchat tvām upādāya % devarājasya sāhyakṛt // Ram_2,9.9 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687960 (0.0):
tava devāsure yuddhe saha rājarṣibhiḥ patiḥ / / agacchat tvām upādāya devarājasya sāhyakṛt // Ram_2,9.9 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263207 (0.0):
2.009.009a tava devāsure yuddhe saha rājarṣibhiḥ patiḥ / 2.009.009c agacchat tvām upādāya devarājasya sāhyakṛt
diśam āsthāya kaikeyi dakṣiṇāṃ daṇḍakān prati / / vaijayantam iti khyātaṃ puraṃ yatra timidhvajaḥ // RamS_2,9.10 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045703 (0.0):
agacchat tvām upādāya % devarājasya sāhyakṛt // Ram_2,9.9 // / diśam āsthāya kaikeyi $ dakṣiṇāṃ daṇḍakān prati &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687970 (0.0):
agacchat tvām upādāya devarājasya sāhyakṛt // Ram_2,9.9 // / diśam āsthāya kaikeyi dakṣiṇāṃ daṇḍakān prati /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263216 (0.0):
2.009.009c agacchat tvām upādāya devarājasya sāhyakṛt / 2.009.010a diśam āsthāya kaikeyi dakṣiṇāṃ daṇḍakān prati
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17134140 (0.054):
diśam antakasevitām Ram_3,15.8b / diśam āsthāya kaikeyi Ram_2,9.10a / diśaṃ yāmyām abhimukho Ram_2,95.27c
sa śambara iti khyātaḥ śatamāyo mahāsuraḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045710 (0.0):
vaijayantam iti khyātaṃ % puraṃ yatra timidhvajaḥ // Ram_2,9.10 // / sa śambara iti khyātaḥ $ śatamāyo mahāsuraḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687977 (0.0):
vaijayantam iti khyātaṃ puraṃ yatra timidhvajaḥ // Ram_2,9.10 // / sa śambara iti khyātaḥ śatamāyo mahāsuraḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263223 (0.0):
2.009.010c vaijayantam iti khyātaṃ puraṃ yatra timidhvajaḥ / 2.009.011a sa śambara iti khyātaḥ śatamāyo mahāsuraḥ
dadau śakrasya saṃgrāmaṃ devasaṃghair anirjitaḥ // RamS_2,9.11 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045717 (0.0):
sa śambara iti khyātaḥ $ śatamāyo mahāsuraḥ & / dadau śakrasya saṃgrāmaṃ % devasaṃghair anirjitaḥ // Ram_2,9.11 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687984 (0.0):
sa śambara iti khyātaḥ śatamāyo mahāsuraḥ / / dadau śakrasya saṃgrāmaṃ devasaṃghair anirjitaḥ // Ram_2,9.11 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263230 (0.0):
2.009.011a sa śambara iti khyātaḥ śatamāyo mahāsuraḥ / 2.009.011c dadau śakrasya saṃgrāmaṃ devasaṃghair anirjitaḥ
tasmin mahati saṃgrāme rājā daśarathas tadā / / apavāhya tvayā devi saṃgrāmān naṣṭacetanaḥ // RamS_2,9.12 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045729 (0.0):
dadau śakrasya saṃgrāmaṃ % devasaṃghair anirjitaḥ // Ram_2,9.11 // / tasmin mahati saṃgrāme $ rājā daśarathas tadā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687996 (0.0):
dadau śakrasya saṃgrāmaṃ devasaṃghair anirjitaḥ // Ram_2,9.11 // / tasmin mahati saṃgrāme rājā daśarathas tadā /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263240 (0.0):
2.009.011c dadau śakrasya saṃgrāmaṃ devasaṃghair anirjitaḥ / 2.009.012a tasmin mahati saṃgrāme rājā daśarathas tadā
tatrāpi vikṣataḥ śastraiḥ patis te rakṣitas tvayā / / tuṣṭena tena dattau te dvau varau śubhadarśane // RamS_2,9.13 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045740 (0.0):
apavāhya tvayā devi % saṃgrāmān naṣṭacetanaḥ // Ram_2,9.12 // / tatrāpi vikṣataḥ śastraiḥ $ patis te rakṣitas tvayā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688007 (0.0):
apavāhya tvayā devi saṃgrāmān naṣṭacetanaḥ // Ram_2,9.12 // / tatrāpi vikṣataḥ śastraiḥ patis te rakṣitas tvayā /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263250 (0.0):
2.009.012c apavāhya tvayā devi saṃgrāmān naṣṭacetanaḥ / 2.009.013a tatrāpi vikṣataḥ śastraiḥ patis te rakṣitas tvayā
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17136069 (0.013):
dvau varau varavarṇinī Ram_2,99.5d / dvau varau śubhadarśane Ram_2,9.13d
sa tvayoktaḥ patir devi yadeccheyaṃ tadā varau /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045750 (0.0):
tuṣṭena tena dattau te % dvau varau śubhadarśane // Ram_2,9.13 // / sa tvayoktaḥ patir devi $ yadeccheyaṃ tadā varau &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688017 (0.0):
tuṣṭena tena dattau te dvau varau śubhadarśane // Ram_2,9.13 // / sa tvayoktaḥ patir devi yadeccheyaṃ tadā varau /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263260 (0.0):
2.009.013c tuṣṭena tena dattau te dvau varau śubhadarśane / 2.009.014a sa tvayoktaḥ patir devi yadeccheyaṃ tadā varau
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17177573 (0.012):
sa tvayā nāvamantavyaḥ Ram_2,34.21a / sa tvayoktaḥ patir devi Ram_2,9.14a
gṛhṇīyām iti tat tena tathety uktaṃ mahātmanā / / anabhijñā hy ahaṃ devi tvayaiva kathitaṃ purā // RamS_2,9.14 //*
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688027 (0.0):
sa tvayoktaḥ patir devi yadeccheyaṃ tadā varau / / gṛhṇīyām iti tat tena tathety uktaṃ mahātmanā /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263269 (0.0):
2.009.014a sa tvayoktaḥ patir devi yadeccheyaṃ tadā varau / 2.009.014c gṛhṇīyām iti tat tena tathety uktaṃ mahātmanā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045750 (1.788):
sa tvayoktaḥ patir devi $ yadeccheyaṃ tadā varau & / gṛhṇīyām iti tat tena % tathety uktaṃ mahātmanā \
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17132487 (0.048):
tvayi sāntvam anarthakam Ram_2,7.21b / tvayaiva kathitaṃ purā Ram_2,9.14f / tvayaiva nūnaṃ duṣṭātman Ram_3,51.4a
tau varau yāca bhartāraṃ bharatasyābhiṣecanam / / pravrājanaṃ ca rāmasya tvaṃ varṣāṇi caturdaśa // RamS_2,9.15 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045771 (0.0):
tau varau yāca bhartāraṃ $ bharatasyābhiṣecanam & / pravrājanaṃ ca rāmasya % tvaṃ varṣāṇi caturdaśa // Ram_2,9.15 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688038 (0.0):
anabhijñā hy ahaṃ devi tvayaiva kathitaṃ purā // Ram_2,9.14 // / tau varau yāca bhartāraṃ bharatasyābhiṣecanam /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263278 (0.0):
2.009.014e anabhijñā hy ahaṃ devi tvayaiva kathitaṃ purā / 2.009.015a tau varau yāca bhartāraṃ bharatasyābhiṣecanam
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17132717 (0.060):
tvaṃ rāma sahalakṣmaṇaḥ Ram_3,68.9b / tvaṃ varṣāṇi caturdaśa Ram_2,9.15d
krodhāgāraṃ praviśyādya kruddhevāśvapateḥ sute /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045775 (0.0):
pravrājanaṃ ca rāmasya % tvaṃ varṣāṇi caturdaśa // Ram_2,9.15 // / krodhāgāraṃ praviśyādya $ kruddhevāśvapateḥ sute &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688042 (0.0):
pravrājanaṃ ca rāmasya tvaṃ varṣāṇi caturdaśa // Ram_2,9.15 // / krodhāgāraṃ praviśyādya kruddhevāśvapateḥ sute /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263283 (0.0):
2.009.015c pravrājanaṃ ca rāmasya tvaṃ varṣāṇi caturdaśa / 2.009.016a krodhāgāraṃ praviśyādya kruddhevāśvapateḥ sute
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17119160 (0.050):
krodhasya vaśam āgamya Ram_3,57.22c / krodhāgāraṃ praviśyādya Ram_2,9.16a
śeṣvān antarhitāyāṃ tvaṃ bhūmau malinavāsinī /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045781 (0.0):
krodhāgāraṃ praviśyādya $ kruddhevāśvapateḥ sute & / śeṣvān antarhitāyāṃ tvaṃ % bhūmau malinavāsinī \
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688051 (0.0):
krodhāgāraṃ praviśyādya kruddhevāśvapateḥ sute / / śeṣvān antarhitāyāṃ tvaṃ bhūmau malinavāsinī /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263292 (0.0):
2.009.016c śeṣvānantarhitāyāṃ tvaṃ bhūmau malinavāsinī
mā smainaṃ pratyudīkṣethā mā cainam abhibhāṣathāḥ // RamS_2,9.16 //*
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688059 (0.0):
śeṣvān antarhitāyāṃ tvaṃ bhūmau malinavāsinī / / mā smainaṃ pratyudīkṣethā mā cainam abhibhāṣathāḥ // Ram_2,9.16 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263298 (0.0):
2.009.016c śeṣvānantarhitāyāṃ tvaṃ bhūmau malinavāsinī / 2.009.016e mā smainaṃ pratyudīkṣethā mā cainam abhibhāṣathāḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17157288 (0.042):
mā sma sīmantinī kācij Ram_2,47.21a / mā smainaṃ pratyudīkṣethā Ram_2,9.16e
dayitā tvaṃ sadā bhartur atra me nāsti saṃśayaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045801 (0.0):
dayitā tvaṃ sadā bhartur $ atra me nāsti saṃśayaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688068 (0.0):
mā smainaṃ pratyudīkṣethā mā cainam abhibhāṣathāḥ // Ram_2,9.16 // / dayitā tvaṃ sadā bhartur atra me nāsti saṃśayaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263308 (0.0):
2.009.016e mā smainaṃ pratyudīkṣethā mā cainam abhibhāṣathāḥ / 2.009.017a dayitā tvaṃ sadā bhartur atra me nāsti saṃśayaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17133537 (0.022):
dayāvān sarvabhūteṣu Ram_2,39.5c / dayitā tvaṃ sadā bhartur Ram_2,9.17a
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19687092 (0.053):
01,155.012c sarvaṃ tat te pradātāhaṃ na hi me 'sty atra saṃśayaḥ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10292379 (0.060):
12,083.053e vidyate kāraṇaṃ nānyad iti me nātra saṃśayaḥ / 12,083.054a na hi teṣām ahaṃ drugdhas tat teṣāṃ doṣavad gatam
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11773786 (0.063):
5.037.021c prāṇānām api saṃdeho mama syān nātra saṃśayaḥ / 5.037.022a tavādarśanajaḥ śoko bhūyo māṃ paritāpayet
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11785288 (0.063):
5.066.005c prāṇānām api saṃdeho mama syān nātra saṃśayaḥ / 5.066.006a tavādarśanajaḥ śoko bhūyo māṃ paritāpayet
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10320861 (0.064):
12,139.010c rājamūlāni sarvāṇi mama nāsty atra saṃśayaḥ / 12,139.011a tasmiṃs tv abhyāgate kāle prajānāṃ doṣakārake
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1529914 (0.064):
08,069.043d*1224_33 vigataṃ hi bhayaṃ me 'dya tvatprasādān na saṃśayaḥ
tvatkṛte ca mahārājo viśed api hutāśanam // RamS_2,9.17 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045807 (0.0):
dayitā tvaṃ sadā bhartur $ atra me nāsti saṃśayaḥ & / tvatkṛte ca mahārājo % viśed api hutāśanam // Ram_2,9.17 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688074 (0.0):
dayitā tvaṃ sadā bhartur atra me nāsti saṃśayaḥ / / tvatkṛte ca mahārājo viśed api hutāśanam // Ram_2,9.17 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263313 (0.0):
2.009.017a dayitā tvaṃ sadā bhartur atra me nāsti saṃśayaḥ / 2.009.017c tvatkṛte ca mahārājo viśed api hutāśanam
na tvāṃ krodhayituṃ śakto na kruddhāṃ pratyudīkṣitum /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045816 (0.0):
tvatkṛte ca mahārājo % viśed api hutāśanam // Ram_2,9.17 // / na tvāṃ krodhayituṃ śakto $ na kruddhāṃ pratyudīkṣitum &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688083 (0.0):
tvatkṛte ca mahārājo viśed api hutāśanam // Ram_2,9.17 // / na tvāṃ krodhayituṃ śakto na kruddhāṃ pratyudīkṣitum /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263322 (0.0):
2.009.017c tvatkṛte ca mahārājo viśed api hutāśanam / 2.009.018a na tvāṃ krodhayituṃ śakto na kruddhāṃ pratyudīkṣitum
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17137916 (0.015):
na tvām evaṃ guṇair yuktaṃ Ram_2,98.45a / na tvāṃ krodhayituṃ śakto Ram_2,9.18a
tava priyārthaṃ rājā hi prāṇān api parityajet // RamS_2,9.18 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045821 (0.0):
na tvāṃ krodhayituṃ śakto $ na kruddhāṃ pratyudīkṣitum & / tava priyārthaṃ rājā hi % prāṇān api parityajet // Ram_2,9.18 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688088 (0.0):
na tvāṃ krodhayituṃ śakto na kruddhāṃ pratyudīkṣitum / / tava priyārthaṃ rājā hi prāṇān api parityajet // Ram_2,9.18 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263326 (0.0):
2.009.018a na tvāṃ krodhayituṃ śakto na kruddhāṃ pratyudīkṣitum / 2.009.018c tava priyārthaṃ rājā hi prāṇān api parityajet
na hy atikramituṃ śaktas tava vākyaṃ mahīpatiḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045827 (0.0):
tava priyārthaṃ rājā hi % prāṇān api parityajet // Ram_2,9.18 // / na hy atikramituṃ śaktas $ tava vākyaṃ mahīpatiḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688094 (0.0):
tava priyārthaṃ rājā hi prāṇān api parityajet // Ram_2,9.18 // / na hy atikramituṃ śaktas tava vākyaṃ mahīpatiḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263332 (0.0):
2.009.018c tava priyārthaṃ rājā hi prāṇān api parityajet / 2.009.019a na hy atikramituṃ śaktas tava vākyaṃ mahīpatiḥ
mandasvabhāve budhyasva saubhāgyabalam ātmanaḥ // RamS_2,9.19 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045834 (0.0):
na hy atikramituṃ śaktas $ tava vākyaṃ mahīpatiḥ & / mandasvabhāve budhyasva % saubhāgyabalam ātmanaḥ // Ram_2,9.19 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688101 (0.0):
na hy atikramituṃ śaktas tava vākyaṃ mahīpatiḥ / / mandasvabhāve budhyasva saubhāgyabalam ātmanaḥ // Ram_2,9.19 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263337 (0.0):
2.009.019a na hy atikramituṃ śaktas tava vākyaṃ mahīpatiḥ / 2.009.019c mandasvabhāve budhyasva saubhāgyabalam ātmanaḥ
maṇimuktāsuvarṇāni ratnāni vividhāni ca / / dadyād daśaratho rājā mā sma teṣu manaḥ kṛthāḥ // RamS_2,9.20 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045847 (0.0):
mandasvabhāve budhyasva % saubhāgyabalam ātmanaḥ // Ram_2,9.19 // / maṇimuktāsuvarṇāni $ ratnāni vividhāni ca &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688114 (0.0):
mandasvabhāve budhyasva saubhāgyabalam ātmanaḥ // Ram_2,9.19 // / maṇimuktāsuvarṇāni ratnāni vividhāni ca /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263351 (0.0):
2.009.019c mandasvabhāve budhyasva saubhāgyabalam ātmanaḥ / 2.009.020a maṇimuktāsuvarṇāni ratnāni vividhāni ca
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17157267 (0.043):
mā sma kārṣīt sa śuśrūṣāṃ Ram_2,69.27c / mā sma teṣu manaḥ kṛthāḥ Ram_2,9.20d
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4420504 (0.044):
dadarśa dhanam akṣayyaṃ ratnāni vividhāni ca // HV_92.2 // / maṇimuktāpravālāni vaidūryasya ca saṃcayān /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19756504 (0.052):
02,035.029d@021_1045 dadarśa dhanam akṣayyaṃ ratnāni vividhāni ca / 02,035.029d@021_1046 maṇimuktāpravālāni vaiḍūryavikṛtāni ca
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19667088 (0.060):
01,124.019d*1411_01 suvarṇamaṇiratnāni vastrāṇi vividhāni ca / 01,124.019d*1411_02 pradadau dakṣiṇāṃ rājā droṇasya ca kṛpasya ca
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17154312 (0.062):
maṇipravekābharaṇau Ram_3,44.19c / maṇimuktāsuvarṇāni Ram_2,9.20a / maṇiratnasamākulām Ram_2,75.9b
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23713073 (0.063):
ghṛtaṃ tilā brīhiyavā hiraṇyakankādi yat / / maṇimuktāpravālāni vastrāṇi vividhāni ca // VamP_18.13 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7367288 (0.064):
manyase yadi kākutstha mā sma śoke manaḥ kṛthāḥ // Ram_3,59.16 //
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17157279 (0.064):
mā sma matkāraṇād devī Ram_2,47.16a / mā sma śoke manaḥ kṛthāḥ Ram_3,59.16f
yau tau devāsure yuddhe varau daśaratho 'dadāt /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045854 (0.0):
dadyād daśaratho rājā % mā sma teṣu manaḥ kṛthāḥ // Ram_2,9.20 // / yau tau devāsure yuddhe $ varau daśaratho 'dadāt &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688121 (0.0):
dadyād daśaratho rājā mā sma teṣu manaḥ kṛthāḥ // Ram_2,9.20 // / yau tau devāsure yuddhe varau daśaratho 'dadāt /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263357 (0.0):
2.009.020c dadyād daśaratho rājā mā sma teṣu manaḥ kṛthāḥ / 2.009.021a yau tau devāsure yuddhe varau daśaratho 'dadāt
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17162084 (0.053):
yau cemau jagatāṃ netre Ram_3,62.10a / yau tau devāsure yuddhe Ram_2,9.21a / yau dṛṣṭvā paritapye 'haṃ Ram_2,68.23c
tau smāraya mahābhāge so 'rtho mā tvām atikramet // RamS_2,9.21 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045860 (0.0):
yau tau devāsure yuddhe $ varau daśaratho 'dadāt & / tau smāraya mahābhāge % so 'rtho mā tvām atikramet // Ram_2,9.21 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688127 (0.0):
yau tau devāsure yuddhe varau daśaratho 'dadāt / / tau smāraya mahābhāge so 'rtho mā tvām atikramet // Ram_2,9.21 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263362 (0.0):
2.009.021a yau tau devāsure yuddhe varau daśaratho 'dadāt / 2.009.021c tau smāraya mahābhāge so 'rtho mā tvām atikramet
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17184794 (0.055):
so 'yaṃ brāhmaṇabhūyiṣṭho Ram_3,5.14a / so 'rtho mā tvām atikramet Ram_2,9.21d
yadā tu te varaṃ dadyāt svayam utthāpya rāghavaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045867 (0.0):
tau smāraya mahābhāge % so 'rtho mā tvām atikramet // Ram_2,9.21 // / yadā tu te varaṃ dadyāt $ svayam utthāpya rāghavaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688134 (0.0):
tau smāraya mahābhāge so 'rtho mā tvām atikramet // Ram_2,9.21 // / yadā tu te varaṃ dadyāt svayam utthāpya rāghavaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263369 (0.0):
2.009.022a yadā tu te varaṃ dadyāt svayam utthāpya rāghavaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17159739 (0.044):
yadā chittvā bhujau rāmas Ram_3,67.6a / yadā tu te varaṃ dadyāt Ram_2,9.22a
vyavasthāpya mahārājaṃ tvam imaṃ vṛṇuyā varam // RamS_2,9.22 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045875 (0.0):
yadā tu te varaṃ dadyāt $ svayam utthāpya rāghavaḥ & / vyavasthāpya mahārājaṃ % tvam imaṃ vṛṇuyā varam // Ram_2,9.22 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688142 (0.0):
yadā tu te varaṃ dadyāt svayam utthāpya rāghavaḥ / / vyavasthāpya mahārājaṃ tvam imaṃ vṛṇuyā varam // Ram_2,9.22 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263376 (0.0):
2.009.022a yadā tu te varaṃ dadyāt svayam utthāpya rāghavaḥ / 2.009.022c vyavasthāpya mahārājaṃ tvam imaṃ vṛṇuyā varam
rāmaṃ pravrājayāraṇye nava varṣāṇi pañca ca /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045880 (0.0):
vyavasthāpya mahārājaṃ % tvam imaṃ vṛṇuyā varam // Ram_2,9.22 // / rāmaṃ pravrājayāraṇye $ nava varṣāṇi pañca ca &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688147 (0.0):
vyavasthāpya mahārājaṃ tvam imaṃ vṛṇuyā varam // Ram_2,9.22 // / rāmaṃ pravrājayāraṇye nava varṣāṇi pañca ca /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263381 (0.0):
2.009.022c vyavasthāpya mahārājaṃ tvam imaṃ vṛṇuyā varam / 2.009.023a rāmaṃ pravrājayāraṇye nava varṣāṇi pañca ca
bharataḥ kriyatāṃ rājā pṛthivyāṃ pārthivarṣabhaḥ // RamS_2,9.23 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045888 (0.0):
rāmaṃ pravrājayāraṇye $ nava varṣāṇi pañca ca & / bharataḥ kriyatāṃ rājā % pṛthivyāṃ pārthivarṣabhaḥ // Ram_2,9.23 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688155 (0.0):
rāmaṃ pravrājayāraṇye nava varṣāṇi pañca ca / / bharataḥ kriyatāṃ rājā pṛthivyāṃ pārthivarṣabhaḥ // Ram_2,9.23 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263388 (0.0):
2.009.023a rāmaṃ pravrājayāraṇye nava varṣāṇi pañca ca / 2.009.023c bharataḥ kriyatāṃ rājā pṛthivyāṃ pārthivarṣabhaḥ
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263994 (0.063):
2.010.027c anenaivābhiṣekeṇa bharato me 'bhiṣicyatām / 2.010.028a nava pañca ca varṣāṇi daṇḍakāraṇyam āśritaḥ
evaṃ pravrājitaś caiva rāmo 'rāmo bhaviṣyati / / bharataś ca hatāmitras tava rājā bhaviṣyati // RamS_2,9.24 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045899 (0.0):
bharataḥ kriyatāṃ rājā % pṛthivyāṃ pārthivarṣabhaḥ // Ram_2,9.23 // / evaṃ pravrājitaś caiva $ rāmo 'rāmo bhaviṣyati &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688166 (0.0):
bharataḥ kriyatāṃ rājā pṛthivyāṃ pārthivarṣabhaḥ // Ram_2,9.23 // / evaṃ pravrājitaś caiva rāmo 'rāmo bhaviṣyati /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263398 (0.0):
2.009.023c bharataḥ kriyatāṃ rājā pṛthivyāṃ pārthivarṣabhaḥ / 2.009.024a evaṃ pravrājitaś caiva rāmo 'rāmo bhaviṣyati
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1482679 (0.062):
08,031.004d@006_0006 karṇārjunamahāyuddham etad adya bhaviṣyati / 08,031.004d@006_0007 adya duryodhano rājā hatāmitro bhaviṣyati
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17166212 (0.062):
rāmo rājñaḥ suto jyeṣṭho Ram_2,8.7c / rāmo 'rāmo bhaviṣyati Ram_2,9.24b
yena kālena rāmaś ca vanāt pratyāgamiṣyati / / tena kālena putras te kṛtamūlo bhaviṣyati /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045906 (0.0):
bharataś ca hatāmitras % tava rājā bhaviṣyati // Ram_2,9.24 // / yena kālena rāmaś ca $ vanāt pratyāgamiṣyati &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688176 (0.0):
bharataś ca hatāmitras tava rājā bhaviṣyati // Ram_2,9.24 // / yena kālena rāmaś ca vanāt pratyāgamiṣyati /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263408 (0.0):
2.009.024c bharataś ca hatāmitras tava rājā bhaviṣyati / 2.009.025a yena kālena rāmaś ca vanāt pratyāgamiṣyati
saṃgṛhītamanuṣyaś ca suhṛdbhiḥ sārdham ātmavān // RamS_2,9.25 //*
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688182 (0.0):
tena kālena putras te kṛtamūlo bhaviṣyati / / saṃgṛhītamanuṣyaś ca suhṛdbhiḥ sārdham ātmavān // Ram_2,9.25 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263413 (0.0):
2.009.025c tena kālena putras te kṛtamūlo bhaviṣyati / 2.009.025e saṃgṛhītamanuṣyaś ca suhṛdbhiḥ sārdham ātmavān
prāptakālaṃ tu te manye rājānaṃ vītasādhvasā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045921 (0.0):
prāptakālaṃ tu te manye $ rājānaṃ vītasādhvasā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688188 (0.0):
saṃgṛhītamanuṣyaś ca suhṛdbhiḥ sārdham ātmavān // Ram_2,9.25 // / prāptakālaṃ tu te manye rājānaṃ vītasādhvasā /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263419 (0.0):
2.009.025e saṃgṛhītamanuṣyaś ca suhṛdbhiḥ sārdham ātmavān / 2.009.026a prāptakālaṃ tu te manye rājānaṃ vītasādhvasā
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17149236 (0.055):
prāptakālaṃ kariṣyasi Ram_3,61.15d / prāptakālaṃ tu te manye Ram_2,9.26a
rāmābhiṣekasaṃkalpān nigṛhya vinivartaya // RamS_2,9.26 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045927 (0.0):
prāptakālaṃ tu te manye $ rājānaṃ vītasādhvasā & / rāmābhiṣekasaṃkalpān % nigṛhya vinivartaya // Ram_2,9.26 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688194 (0.0):
prāptakālaṃ tu te manye rājānaṃ vītasādhvasā / / rāmābhiṣekasaṃkalpān nigṛhya vinivartaya // Ram_2,9.26 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263425 (0.0):
2.009.026a prāptakālaṃ tu te manye rājānaṃ vītasādhvasā / 2.009.026c rāmābhiṣekasaṃkalpān nigṛhya vinivartaya
anartham artharūpeṇa grāhitā sā tatas tayā / / hṛṣṭā pratītā kaikeyī mantharām idam abravīt // RamS_2,9.27 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045939 (0.0):
rāmābhiṣekasaṃkalpān % nigṛhya vinivartaya // Ram_2,9.26 // / anartham artharūpeṇa $ grāhitā sā tatas tayā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688206 (0.0):
rāmābhiṣekasaṃkalpān nigṛhya vinivartaya // Ram_2,9.26 // / anartham artharūpeṇa grāhitā sā tatas tayā /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263435 (0.0):
2.009.026c rāmābhiṣekasaṃkalpān nigṛhya vinivartaya / 2.009.027a anartham artharūpeṇa grāhitā sā tatas tayā
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961017 (0.020):
dattvā tv ābharaṇaṃ tasyai kubjāyai pramadottamā / / kaikeyī mantharāṃ hṛṣṭā punar evābravīd idam // RamS_2,7.28 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045184 (0.025):
dattvā tv ābharaṇaṃ tasyai $ kubjāyai pramadottamā & / kaikeyī mantharāṃ hṛṣṭā % punar evābravīd idam // Ram_2,7.28 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687451 (0.025):
dattvā tv ābharaṇaṃ tasyai kubjāyai pramadottamā / / kaikeyī mantharāṃ hṛṣṭā punar evābravīd idam // Ram_2,7.28 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4262733 (0.025):
2.007.028a dattvā tv ābharaṇaṃ tasyai kubjāyai pramadottamā / 2.007.028c kaikeyī mantharāṃ hṛṣṭā punar evābravīd idam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961993 (0.041):
saṃviśya bhūmau kaikeyī mantharām idam abravīt // RamS_2,9.44 // / iha vā māṃ mṛtāṃ kubje nṛpāyāvedayiṣyasi /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046153 (0.054):
saṃviśya bhūmau kaikeyī % mantharām idam abravīt // Ram_2,9.44 // / iha vā māṃ mṛtāṃ kubje $ nṛpāyāvedayiṣyasi &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688421 (0.054):
saṃviśya bhūmau kaikeyī mantharām idam abravīt // Ram_2,9.44 // / iha vā māṃ mṛtāṃ kubje nṛpāyāvedayiṣyasi /
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17118191 (0.058):
kaikeyī mantharāṃ hṛṣṭā Ram_2,7.28c / kaikeyīm abravīt kruddhaḥ Ram_2,10.32c
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17118138 (0.062):
kaikeyī tv abravīt kubjāṃ Ram_2,7.13a / kaikeyī dviguṇaṃ kruddhā Ram_2,32.12a
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17187401 (0.064):
hṛṣṭā dṛṣṭaparākramam Ram_3,19.12d / hṛṣṭā pratītā kaikeyī Ram_2,9.27c / hṛṣṭāḥ khalu bhaviṣyanti Ram_2,8.5a
kubje tvāṃ nābhijānāmi śreṣṭhāṃ śreṣṭhābhidhāyinīm /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045946 (0.0):
hṛṣṭā pratītā kaikeyī % mantharām idam abravīt // Ram_2,9.27 // / kubje tvāṃ nābhijānāmi $ śreṣṭhāṃ śreṣṭhābhidhāyinīm &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688213 (0.0):
hṛṣṭā pratītā kaikeyī mantharām idam abravīt // Ram_2,9.27 // / kubje tvāṃ nābhijānāmi śreṣṭhāṃ śreṣṭhābhidhāyinīm /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263442 (0.0):
2.009.027c hṛṣṭā pratītā kaikeyī mantharām idam abravīt / 2.009.028a kubje tvāṃ nābhijānāmi śreṣṭhāṃ śreṣṭhābhidhāyinīm
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17117015 (0.034):
kubjā vākyavaśaṃ gatā Ram_2,9.44b / kubje tvāṃ nābhijānāmi Ram_2,9.28a
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961993 (0.061):
saṃviśya bhūmau kaikeyī mantharām idam abravīt // RamS_2,9.44 // / iha vā māṃ mṛtāṃ kubje nṛpāyāvedayiṣyasi /
pṛthivyām asi kubjānām uttamā buddhiniścaye // RamS_2,9.28 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045952 (0.0):
kubje tvāṃ nābhijānāmi $ śreṣṭhāṃ śreṣṭhābhidhāyinīm & / pṛthivyām asi kubjānām % uttamā buddhiniścaye // Ram_2,9.28 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688219 (0.0):
kubje tvāṃ nābhijānāmi śreṣṭhāṃ śreṣṭhābhidhāyinīm / / pṛthivyām asi kubjānām uttamā buddhiniścaye // Ram_2,9.28 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263447 (0.0):
2.009.028a kubje tvāṃ nābhijānāmi śreṣṭhāṃ śreṣṭhābhidhāyinīm / 2.009.028c pṛthivyām asi kubjānām uttamā buddhiniścaye
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17111400 (0.055):
uttamāṅgacyutā tasyāḥ Ram_3,50.24a / uttamā buddhiniścaye Ram_2,9.28d
tvam eva tu mamārtheṣu nityayuktā hitaiṣiṇī /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045960 (0.0):
pṛthivyām asi kubjānām % uttamā buddhiniścaye // Ram_2,9.28 // / tvam eva tu mamārtheṣu $ nityayuktā hitaiṣiṇī &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688227 (0.0):
pṛthivyām asi kubjānām uttamā buddhiniścaye // Ram_2,9.28 // / tvam eva tu mamārtheṣu nityayuktā hitaiṣiṇī /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263455 (0.0):
2.009.029a tvam eva tu mamārtheṣu nityayuktā hitaiṣiṇī
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17140800 (0.040):
nityayuktaḥ sadā rakṣan Ram_3,5.11c / nityayuktā hitaiṣiṇī Ram_2,9.29b
nāhaṃ samavabudhyeyaṃ kubje rājñaś cikīrṣitam // RamS_2,9.29 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045968 (0.0):
tvam eva tu mamārtheṣu $ nityayuktā hitaiṣiṇī & / nāhaṃ samavabudhyeyaṃ % kubje rājñaś cikīrṣitam // Ram_2,9.29 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688235 (0.0):
tvam eva tu mamārtheṣu nityayuktā hitaiṣiṇī / / nāhaṃ samavabudhyeyaṃ kubje rājñaś cikīrṣitam // Ram_2,9.29 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263462 (0.0):
2.009.029a tvam eva tu mamārtheṣu nityayuktā hitaiṣiṇī / 2.009.029c nāhaṃ samavabudhyeyaṃ kubje rājñaś cikīrṣitam
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17117017 (0.053):
kubje tvāṃ nābhijānāmi Ram_2,9.28a / kubje rājñaś cikīrṣitam Ram_2,9.29d
santi duḥsaṃsthitāḥ kubjā vakrāḥ paramapāpikāḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045973 (0.0):
nāhaṃ samavabudhyeyaṃ % kubje rājñaś cikīrṣitam // Ram_2,9.29 // / santi duḥsaṃsthitāḥ kubjā $ vakrāḥ paramapāpikāḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688240 (0.0):
nāhaṃ samavabudhyeyaṃ kubje rājñaś cikīrṣitam // Ram_2,9.29 // / santi duḥsaṃsthitāḥ kubjā vakrāḥ paramapāpikāḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263467 (0.0):
2.009.029c nāhaṃ samavabudhyeyaṃ kubje rājñaś cikīrṣitam / 2.009.030a santi duḥsaṃsthitāḥ kubjā vakrāḥ paramapāpikāḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17177925 (0.054):
santaḥ sadasi saṃmatāḥ Ram_2,66.19d / santi duḥsaṃsthitāḥ kubjā Ram_2,9.30a
tvaṃ padmam iva vātena saṃnatā priyadarśanā // RamS_2,9.30 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045981 (1.192):
santi duḥsaṃsthitāḥ kubjā $ vakrāḥ paramapāpikāḥ & / tvaṃ padmam iva vātena % saṃnatā priyadarśanā // Ram_2,9.30 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688248 (1.192):
santi duḥsaṃsthitāḥ kubjā vakrāḥ paramapāpikāḥ / / tvaṃ padmam iva vātena saṃnatā priyadarśanā // Ram_2,9.30 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263474 (1.192):
2.009.030a santi duḥsaṃsthitāḥ kubjā vakrāḥ paramapāpikāḥ / 2.009.030c tvaṃ padmam iva vātena saṃnatā priyadarśanā
uras te 'bhiniviṣṭaṃ vai yāvat skandhāt samunnatam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045987 (1.192):
tvaṃ padmam iva vātena % saṃnatā priyadarśanā // Ram_2,9.30 // / uras te 'bhiniviṣṭaṃ vai $ yāvat skandhāt samunnatam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688254 (1.192):
tvaṃ padmam iva vātena saṃnatā priyadarśanā // Ram_2,9.30 // / uras te 'bhiniviṣṭaṃ vai yāvat skandhāt samunnatam /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263480 (1.192):
2.009.031a uras te 'bhiniviṣṭaṃ vai yāvat skandhāt samunnatam
adhastāc codaraṃ śāntaṃ sunābham iva lajjitam // RamS_2,9.31 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045993 (0.0):
uras te 'bhiniviṣṭaṃ vai $ yāvat skandhāt samunnatam & / adhastāc codaraṃ śāntaṃ % sunābham iva lajjitam // Ram_2,9.31 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688260 (0.0):
uras te 'bhiniviṣṭaṃ vai yāvat skandhāt samunnatam / / adhastāc codaraṃ śāntaṃ sunābham iva lajjitam // Ram_2,9.31 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263485 (0.0):
2.009.031a uras te 'bhiniviṣṭaṃ vai yāvat skandhāt samunnatam / 2.009.031c adhastāc codaraṃ śāntaṃ sunābham iva lajjitam
jaghanaṃ tava nirghuṣṭaṃ raśanādāmaśobhitam / / jaṅghe bhṛśam upanyaste pādau cāpy āyatāv ubhau // RamS_2,9.32 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046005 (0.0):
adhastāc codaraṃ śāntaṃ % sunābham iva lajjitam // Ram_2,9.31 // / jaghanaṃ tava nirghuṣṭaṃ $ raśanādāmaśobhitam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688272 (0.0):
adhastāc codaraṃ śāntaṃ sunābham iva lajjitam // Ram_2,9.31 // / jaghanaṃ tava nirghuṣṭaṃ raśanādāmaśobhitam /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263496 (0.0):
2.009.031c adhastāc codaraṃ śāntaṃ sunābham iva lajjitam / 2.009.032a jaghanaṃ tava nirghuṣṭaṃ raśanādāmaśobhitam
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17144494 (0.058):
pādair eva padātayaḥ Ram_2,86.32d / pādau cāpy āyatāv ubhau Ram_2,9.32d / pādau jagrāha rāmasya Ram_3,70.6c
tvam āyatābhyāṃ sakthibhyāṃ manthare kṣaumavāsini /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046010 (0.0):
jaṅghe bhṛśam upanyaste % pādau cāpy āyatāv ubhau // Ram_2,9.32 // / tvam āyatābhyāṃ sakthibhyāṃ $ manthare kṣaumavāsini &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688277 (0.0):
jaṅghe bhṛśam upanyaste pādau cāpy āyatāv ubhau // Ram_2,9.32 // / tvam āyatābhyāṃ sakthibhyāṃ manthare kṣaumavāsini /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263501 (0.0):
2.009.032c jaṅghe bhṛśam upanyaste pādau cāpy āyatāv ubhau / 2.009.033a tvam āyatābhyāṃ sakthibhyāṃ manthare kṣaumavāsini
agrato mama gacchantī rājahaṃsīva rājase // RamS_2,9.33 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046017 (0.0):
tvam āyatābhyāṃ sakthibhyāṃ $ manthare kṣaumavāsini & / agrato mama gacchantī % rājahaṃsīva rājase // Ram_2,9.33 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688284 (0.0):
tvam āyatābhyāṃ sakthibhyāṃ manthare kṣaumavāsini / / agrato mama gacchantī rājahaṃsīva rājase // Ram_2,9.33 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263507 (0.0):
2.009.033a tvam āyatābhyāṃ sakthibhyāṃ manthare kṣaumavāsini / 2.009.033c agrato mama gacchantī rājahaṃsīva rājase
tavedaṃ sthagu yad dīrghaṃ rathaghoṇam ivāyatam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046023 (0.0):
agrato mama gacchantī % rājahaṃsīva rājase // Ram_2,9.33 // / tavedaṃ sthagu yad dīrghaṃ $ rathaghoṇam ivāyatam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688290 (0.0):
agrato mama gacchantī rājahaṃsīva rājase // Ram_2,9.33 // / tavedaṃ sthagu yad dīrghaṃ rathaghoṇam ivāyatam /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263513 (0.0):
2.009.034a tavedaṃ sthagu yad dīrghaṃ rathaghoṇam ivāyatam
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17128304 (0.061):
tavāhaṃ sadṛśaḥ patiḥ Ram_3,47.11d / tavedaṃ sthagu yad dīrghaṃ Ram_2,9.34a
matayaḥ kṣatravidyāś ca māyāś cātra vasanti te // RamS_2,9.34 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046030 (0.0):
tavedaṃ sthagu yad dīrghaṃ $ rathaghoṇam ivāyatam & / matayaḥ kṣatravidyāś ca % māyāś cātra vasanti te // Ram_2,9.34 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688297 (0.0):
tavedaṃ sthagu yad dīrghaṃ rathaghoṇam ivāyatam / / matayaḥ kṣatravidyāś ca māyāś cātra vasanti te // Ram_2,9.34 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263518 (0.0):
2.009.034a tavedaṃ sthagu yad dīrghaṃ rathaghoṇam ivāyatam / 2.009.034c matayaḥ kṣatravidyāś ca māyāś cātra vasanti te
atra te pratimokṣyāmi mālāṃ kubje hiraṇmayīm / / abhiṣikte ca bharate rāghave ca vanaṃ gate // RamS_2,9.35 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046042 (0.0):
matayaḥ kṣatravidyāś ca % māyāś cātra vasanti te // Ram_2,9.34 // / atra te pratimokṣyāmi $ mālāṃ kubje hiraṇmayīm &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688309 (0.0):
matayaḥ kṣatravidyāś ca māyāś cātra vasanti te // Ram_2,9.34 // / atra te pratimokṣyāmi mālāṃ kubje hiraṇmayīm /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263530 (0.0):
2.009.034c matayaḥ kṣatravidyāś ca māyāś cātra vasanti te / 2.009.035a atra te pratimokṣyāmi mālāṃ kubje hiraṇmayīm
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17157208 (0.056):
mālādāmabhir āsakte Ram_2,30.2c / mālāṃ kubje hiraṇmayīm Ram_2,9.35b / mālāṃ divyāṃ mahābalaḥ Ram_3,68.4d
jātyena ca suvarṇena suniṣṭaptena sundari / / labdhārthā ca pratītā ca lepayiṣyāmi te sthagu // RamS_2,9.36 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046052 (0.0):
abhiṣikte ca bharate % rāghave ca vanaṃ gate // Ram_2,9.35 // / jātyena ca suvarṇena $ suniṣṭaptena sundari &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688319 (0.0):
abhiṣikte ca bharate rāghave ca vanaṃ gate // Ram_2,9.35 // / jātyena ca suvarṇena suniṣṭaptena sundari /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263540 (0.0):
2.009.035c abhiṣikte ca bharate rāghave ca vanaṃ gate / 2.009.036a jātyena ca suvarṇena suniṣṭaptena sundari
mukhe ca tilakaṃ citraṃ jātarūpamayaṃ śubham /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046058 (0.0):
labdhārthā ca pratītā ca % lepayiṣyāmi te sthagu // Ram_2,9.36 // / mukhe ca tilakaṃ citraṃ $ jātarūpamayaṃ śubham &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688325 (0.0):
labdhārthā ca pratītā ca lepayiṣyāmi te sthagu // Ram_2,9.36 // / mukhe ca tilakaṃ citraṃ jātarūpamayaṃ śubham /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263545 (0.0):
2.009.036c labdhārthā ca pratītā ca lepayiṣyāmi te sthagu / 2.009.037a mukhe ca tilakaṃ citraṃ jātarūpamayaṃ śubham
kārayiṣyāmi te kubje śubhāny ābharaṇāni ca // RamS_2,9.37 // / paridhāya śubhe vastre devateva cariṣyasi /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046069 (0.0):
mukhe ca tilakaṃ citraṃ $ jātarūpamayaṃ śubham & / kārayiṣyāmi te kubje % śubhāny ābharaṇāni ca // Ram_2,9.37 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688336 (0.0):
mukhe ca tilakaṃ citraṃ jātarūpamayaṃ śubham / / kārayiṣyāmi te kubje śubhāny ābharaṇāni ca // Ram_2,9.37 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263554 (1.192):
2.009.037a mukhe ca tilakaṃ citraṃ jātarūpamayaṃ śubham / 2.009.037c kārayiṣyāmi te kubje śubhāny ābharaṇāni ca
candram āhvayamānena mukhenāpratimānanā / / gamiṣyasi gatiṃ mukhyāṃ garvayantī dviṣajjanam // RamS_2,9.38 //*
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046071 (0.0):
paridhāya śubhe vastre $ devateva cariṣyasi & / candram āhvayamānena % mukhenāpratimānanā \
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688347 (0.0):
paridhāya śubhe vastre devateva cariṣyasi / / candram āhvayamānena mukhenāpratimānanā /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263566 (0.0):
2.009.038a paridhāya śubhe vastre devadeva cariṣyasi / 2.009.038c candram āhvayamānena mukhenāpratimānanā
tavāpi kubjāḥ kubjāyāḥ sarvābharaṇabhūṣitāḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046088 (0.0):
tavāpi kubjāḥ kubjāyāḥ $ sarvābharaṇabhūṣitāḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688355 (0.0):
gamiṣyasi gatiṃ mukhyāṃ garvayantī dviṣajjanam // Ram_2,9.38 // / tavāpi kubjāḥ kubjāyāḥ sarvābharaṇabhūṣitāḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263573 (0.0):
2.009.038e gamiṣyasi gatiṃ mukhyāṃ garvayantī dviṣajjanam / 2.009.039a tavāpi kubjāḥ kubjāyāḥ sarvābharaṇabhūṣitāḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3068838 (0.055):
prāgdvāre 'bhūt tadā kubjā % sarvābharaṇabhūṣitā // Ram_2,72.5 //
pādau paricariṣyanti yathaiva tvaṃ sadā mama // RamS_2,9.39 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046093 (0.0):
tavāpi kubjāḥ kubjāyāḥ $ sarvābharaṇabhūṣitāḥ & / pādau paricariṣyanti % yathaiva tvaṃ sadā mama // Ram_2,9.39 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688360 (0.0):
tavāpi kubjāḥ kubjāyāḥ sarvābharaṇabhūṣitāḥ / / pādau paricariṣyanti yathaiva tvaṃ sadā mama // Ram_2,9.39 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263577 (0.0):
2.009.039a tavāpi kubjāḥ kubjāyāḥ sarvābharaṇabhūṣitāḥ / 2.009.039c pādau paricariṣyanti yathaiva tvaṃ sadā mama
iti praśasyamānā sā kaikeyīm idam abravīt / / śayānāṃ śayane śubhre vedyām agniśikhām iva // RamS_2,9.40 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046102 (0.0):
pādau paricariṣyanti % yathaiva tvaṃ sadā mama // Ram_2,9.39 // / iti praśasyamānā sā $ kaikeyīm idam abravīt &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688369 (0.0):
pādau paricariṣyanti yathaiva tvaṃ sadā mama // Ram_2,9.39 // / iti praśasyamānā sā kaikeyīm idam abravīt /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263585 (0.0):
2.009.039c pādau paricariṣyanti yathaiva tvaṃ sadā mama / 2.009.040a iti praśasyamānā sā kaikeyīm idam abravīt
gatodake setubandho na kalyāṇi vidhīyate /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688376 (0.0):
śayānāṃ śayane śubhre vedyām agniśikhām iva // Ram_2,9.40 // / gatodake setubandho na kalyāṇi vidhīyate /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263592 (0.0):
2.009.040c śayānāṃ śayane śubhre vedyām agniśikhām iva / 2.009.041a gatodake setubandho na kalyāṇi vidhīyate
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17120611 (0.017):
gato gatimatāṃ varaḥ Ram_2,66.29f / gatodake setubandho Ram_2,9.41a
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046108 (0.038):
śayānāṃ śayane śubhre % vedyām agniśikhām iva // Ram_2,9.40 // / gatodake setubandho $ na kalyāṇi vidhīyate &
uttiṣṭha kuru kalyāṇaṃ rājānam anudarśaya // RamS_2,9.41 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046114 (0.0):
gatodake setubandho $ na kalyāṇi vidhīyate & / uttiṣṭha kuru kalyāṇaṃ % rājānam anudarśaya // Ram_2,9.41 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688382 (0.0):
gatodake setubandho na kalyāṇi vidhīyate / / uttiṣṭha kuru kalyāṇaṃ rājānam anudarśaya // Ram_2,9.41 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263598 (0.0):
2.009.041a gatodake setubandho na kalyāṇi vidhīyate / 2.009.041c uttiṣṭha kuru kalyāṇaṃ rājānam anudarśaya
tathā protsāhitā devī gatvā mantharayā saha / / krodhāgāraṃ viśālākṣī saubhāgyamadagarvitā // RamS_2,9.42 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046127 (0.0):
uttiṣṭha kuru kalyāṇaṃ % rājānam anudarśaya // Ram_2,9.41 // / tathā protsāhitā devī $ gatvā mantharayā saha &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688395 (0.0):
uttiṣṭha kuru kalyāṇaṃ rājānam anudarśaya // Ram_2,9.41 // / tathā protsāhitā devī gatvā mantharayā saha /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263609 (0.0):
2.009.041c uttiṣṭha kuru kalyāṇaṃ rājānam anudarśaya / 2.009.042a tathā protsāhitā devī gatvā mantharayā saha
anekaśatasāhasraṃ muktāhāraṃ varāṅganā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046135 (0.0):
krodhāgāraṃ viśālākṣī % saubhāgyamadagarvitā // Ram_2,9.42 // / anekaśatasāhasraṃ $ muktāhāraṃ varāṅganā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688403 (0.0):
krodhāgāraṃ viśālākṣī saubhāgyamadagarvitā // Ram_2,9.42 // / anekaśatasāhasraṃ muktāhāraṃ varāṅganā /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263617 (0.0):
2.009.042c krodhāgāraṃ viśālākṣī saubhāgyamadagarvitā / 2.009.043a anekaśatasāhasraṃ muktāhāraṃ varāṅganā
avamucya varārhāṇi śubhāny ābharaṇāni ca // RamS_2,9.43 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046140 (0.0):
anekaśatasāhasraṃ $ muktāhāraṃ varāṅganā & / avamucya varārhāṇi % śubhāny ābharaṇāni ca // Ram_2,9.43 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688408 (0.0):
anekaśatasāhasraṃ muktāhāraṃ varāṅganā / / avamucya varārhāṇi śubhāny ābharaṇāni ca // Ram_2,9.43 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263622 (0.0):
2.009.043a anekaśatasāhasraṃ muktāhāraṃ varāṅganā / 2.009.043c avamucya varārhāṇi śubhāny ābharaṇāni ca
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17175127 (0.054):
śubhaṃ vā yadi vāśubham Ram_2,57.4b / śubhāny ābharaṇāni ca Ram_2,9.37d / śubhāny ābharaṇāni ca Ram_2,9.43d
tato hemopamā tatra kubjā vākyavaśaṃ gatā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046148 (0.0):
avamucya varārhāṇi % śubhāny ābharaṇāni ca // Ram_2,9.43 // / tato hemopamā tatra $ kubjā vākyavaśaṃ gatā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688416 (0.0):
avamucya varārhāṇi śubhāny ābharaṇāni ca // Ram_2,9.43 // / tato hemopamā tatra kubjā vākyavaśaṃ gatā /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263628 (0.023):
2.009.043c avamucya varārhāṇi śubhāny ābharaṇāni ca / 2.009.044a tato hemopamā tatra kubjā vākyaṃ vaśaṃ gatā
saṃviśya bhūmau kaikeyī mantharām idam abravīt // RamS_2,9.44 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046153 (0.0):
tato hemopamā tatra $ kubjā vākyavaśaṃ gatā & / saṃviśya bhūmau kaikeyī % mantharām idam abravīt // Ram_2,9.44 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688421 (0.0):
tato hemopamā tatra kubjā vākyavaśaṃ gatā / / saṃviśya bhūmau kaikeyī mantharām idam abravīt // Ram_2,9.44 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263634 (0.017):
2.009.044a tato hemopamā tatra kubjā vākyaṃ vaśaṃ gatā / 2.009.044c saṃviśya bhūmau kaikeyī mantharām idam abravīt
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961778 (0.041):
hṛṣṭā pratītā kaikeyī mantharām idam abravīt // RamS_2,9.27 // / kubje tvāṃ nābhijānāmi śreṣṭhāṃ śreṣṭhābhidhāyinīm /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045938 (0.046):
hṛṣṭā pratītā kaikeyī % mantharām idam abravīt // Ram_2,9.27 // / kubje tvāṃ nābhijānāmi $ śreṣṭhāṃ śreṣṭhābhidhāyinīm &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688205 (0.046):
hṛṣṭā pratītā kaikeyī mantharām idam abravīt // Ram_2,9.27 // / kubje tvāṃ nābhijānāmi śreṣṭhāṃ śreṣṭhābhidhāyinīm /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961016 (0.050):
kaikeyī mantharāṃ hṛṣṭā punar evābravīd idam // RamS_2,7.28 //
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17118206 (0.054):
kaikeyī mama bhartāram Ram_3,45.11c / kaikeyīm idam abravīt Ram_2,8.11d
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17154891 (0.057):
mantharā bhṛśaduḥkhitā Ram_2,8.11b / mantharām idam abravīt Ram_2,9.1d / mantharām idam abravīt Ram_2,9.27d
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3045183 (0.059):
kaikeyī mantharāṃ hṛṣṭā % punar evābravīd idam // Ram_2,7.28 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7687450 (0.059):
kaikeyī mantharāṃ hṛṣṭā punar evābravīd idam // Ram_2,7.28 //
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17118191 (0.061):
kaikeyī mantharāṃ hṛṣṭā Ram_2,7.28c / kaikeyīm abravīt kruddhaḥ Ram_2,10.32c
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10961202 (0.064):
kausalyāto 'tiriktaṃ ca sa tu śuśrūṣate hi mām // RamS_2,8.10 // / kaikeyyā vacanaṃ śrutvā mantharā bhṛśaduḥkhitā /
iha vā māṃ mṛtāṃ kubje nṛpāyāvedayiṣyasi /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046160 (0.0):
saṃviśya bhūmau kaikeyī % mantharām idam abravīt // Ram_2,9.44 // / iha vā māṃ mṛtāṃ kubje $ nṛpāyāvedayiṣyasi &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688428 (0.0):
saṃviśya bhūmau kaikeyī mantharām idam abravīt // Ram_2,9.44 // / iha vā māṃ mṛtāṃ kubje nṛpāyāvedayiṣyasi /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263640 (0.0):
2.009.044c saṃviśya bhūmau kaikeyī mantharām idam abravīt / 2.009.045a iha vā māṃ mṛtāṃ kubje nṛpāyāvedayiṣyasi
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17111149 (0.032):
iha vā kiṃnimittaṃ tvam Ram_3,16.16c / iha vā māṃ mṛtāṃ kubje Ram_2,9.45a
vanaṃ tu rāghave prāpte bharataḥ prāpsyati kṣitim // RamS_2,9.45 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046167 (0.0):
iha vā māṃ mṛtāṃ kubje $ nṛpāyāvedayiṣyasi & / vanaṃ tu rāghave prāpte % bharataḥ prāpsyati kṣitim // Ram_2,9.45 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688435 (0.0):
iha vā māṃ mṛtāṃ kubje nṛpāyāvedayiṣyasi / / vanaṃ tu rāghave prāpte bharataḥ prāpsyati kṣitim // Ram_2,9.45 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263647 (0.0):
2.009.045a iha vā māṃ mṛtāṃ kubje nṛpāyāvedayiṣyasi / 2.009.045c vanaṃ tu rāghave prāpte bharataḥ prāpsyati kṣitim
athaitad uktvā vacanaṃ sudāruṇaṃ nidhāya sarvābharaṇāni bhāminī /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046176 (0.0):
vanaṃ tu rāghave prāpte % bharataḥ prāpsyati kṣitim // Ram_2,9.45 // / athaitad uktvā vacanaṃ sudāruṇaṃ $ nidhāya sarvābharaṇāni bhāminī &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688444 (0.0):
vanaṃ tu rāghave prāpte bharataḥ prāpsyati kṣitim // Ram_2,9.45 // / athaitad uktvā vacanaṃ sudāruṇaṃ nidhāya sarvābharaṇāni bhāminī /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263655 (0.0):
2.009.045c vanaṃ tu rāghave prāpte bharataḥ prāpsyati kṣitim / 2.009.046a athaitad uktvā vacanaṃ sudāruṇaṃ; nidhāya sarvābharaṇāni
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17104005 (0.013):
athāham ekas taṃ deśaṃ Ram_2,58.24a / athaitad uktvā vacanaṃ sudāruṇaṃ Ram_2,9.46a
asaṃvṛtām āstaraṇena medinīṃ tadādhiśiśye patiteva kiṃnarī // RamS_2,9.46
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046184 (0.0):
athaitad uktvā vacanaṃ sudāruṇaṃ $ nidhāya sarvābharaṇāni bhāminī & / asaṃvṛtām āstaraṇena medinīṃ % tadādhiśiśye patiteva kiṃnarī // Ram_2,9.46
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688452 (0.0):
athaitad uktvā vacanaṃ sudāruṇaṃ nidhāya sarvābharaṇāni bhāminī / / asaṃvṛtām āstaraṇena medinīṃ tadādhiśiśye patiteva kiṃnarī // Ram_2,9.46
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263660 (0.015):
2.009.046a athaitad uktvā vacanaṃ sudāruṇaṃ; nidhāya sarvābharaṇāni / bhāminī / 2.009.046c asaṃvṛtām āstaraṇena medinīṃ; tadādhiśiśye patiteva kinnarī
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17127025 (0.050):
tadā dṛṣṭvā samāvṛtam Ram_3,24.14d / tadādhiśiśye patiteva kiṃnarī Ram_2,9.46d
udīrṇasaṃrambhatamovṛtānanā tathāvamuktottamamālyabhūṣaṇā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046195 (0.0):
asaṃvṛtām āstaraṇena medinīṃ % tadādhiśiśye patiteva kiṃnarī // Ram_2,9.46 / udīrṇasaṃrambhatamovṛtānanā $ tathāvamuktottamamālyabhūṣaṇā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688463 (0.0):
asaṃvṛtām āstaraṇena medinīṃ tadādhiśiśye patiteva kiṃnarī // Ram_2,9.46 / udīrṇasaṃrambhatamovṛtānanā tathāvamuktottamamālyabhūṣaṇā /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263673 (0.0):
2.009.046c asaṃvṛtām āstaraṇena medinīṃ; tadādhiśiśye patiteva kinnarī / 2.009.047a udīrṇasaṃrambhatamovṛtānanā; tathāvamuktottamamālyabhūṣaṇā
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17111711 (0.028):
udīcyāś ca pratīcyāś ca Ram_2,76.7a / udīrṇasaṃrambhatamovṛtānanā Ram_2,9.47a
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17126587 (0.038):
tathārdrapaṭavāsasaḥ Ram_3,5.4d / tathāvamuktottamamālyabhūṣaṇā Ram_2,9.47b
narendrapatnī vimanā babhūva sā tamovṛtā dyaur iva magnatārakā //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046202 (0.0):
udīrṇasaṃrambhatamovṛtānanā $ tathāvamuktottamamālyabhūṣaṇā & / narendrapatnī vimanā babhūva sā % tamovṛtā dyaur iva magnatārakā //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688470 (0.0):
udīrṇasaṃrambhatamovṛtānanā tathāvamuktottamamālyabhūṣaṇā / / narendrapatnī vimanā babhūva sā tamovṛtā dyaur iva magnatārakā //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263679 (0.0):
2.009.047a udīrṇasaṃrambhatamovṛtānanā; tathāvamuktottamamālyabhūṣaṇā / 2.009.047c narendrapatnī vimanā babhūva sā; tamovṛtā dyaur iva magnatārakā
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17127898 (0.039):
tam evainam ahaṃ manye Ram_3,41.4c / tamovṛtā dyaur iva magnatārakā Ram_2,9.47d
RamS_2,9.47 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 10 / ājñāpya tu mahārājo rāghavasyābhiṣecanam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046211 (0.0):
Ram_2,9.47 // / ājñāpya tu mahārājo $ rāghavasyābhiṣecanam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688479 (0.0):
Ram_2,9.47 // / ājñāpya tu mahārājo rāghavasyābhiṣecanam /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263688 (0.0):
2.010.001a ājñāpya tu mahārājo rāghavasyābhiṣecanam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10973378 (0.031):
dadṛśe tamasā tatra vārayantīva rāghavam // RamS_2,40.30 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 41 / tatas tu tamasā tīraṃ ramyam āśritya rāghavaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10967253 (0.032):
RamS_2,22.20 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 23 / abhivādya tu kausalyāṃ rāmaḥ samprasthito vanam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10963474 (0.033):
RamS_2,13.28 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 14 / sa tadantaḥpuradvāraṃ samatītya janākulam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10976452 (0.034):
samāḥ samastā vidadhe paraṃtapaḥ prapadya dharmaṃ sucirāya rāghavaḥ // / RamS_2,47.33 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 48 / te tu tasmin mahāvṛkṣa uṣitvā rajanīṃ śivām /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10978153 (0.036):
RamS_2,52.26 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 53 / mama tv aśvā nivṛttasya na prāvartanta vartmani /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10968905 (0.036):
RamS_2,27.33 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 28 / tato 'bravīn mahātejā rāmo lakṣmaṇam agrataḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10997306 (0.038):
sa tv eva mātḥn abhivādya sarvā rudan kuṭīṃ svāṃ praviveśa rāmaḥ // / RamS_2,104.25 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 105 / tataḥ śirasi kṛtvā tu pāduke bharatas tadā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10964814 (0.038):
RamS_2,16.61 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 17 / rāmas tu bhṛśam āyasto niḥśvasann iva kuñjaraḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10993973 (0.038):
// RamS_2,96.29 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 97 / taṃ tu rāmaḥ samāśvāsya bhrātaraṃ guruvatsalam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10969846 (0.038):
sa rāghavaḥ prekṣya sumantram abravīn nivedayasvāgamanaṃ nṛpāya me // / RamS_2,30.24 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 31 / sa rāmapreṣitaḥ kṣipraṃ saṃtāpakaluṣendriyaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10983143 (0.039):
saṃkālya rājānam adīnasattvam ātmānam urvyām abhiṣecayasva // RamS_2,66.45 / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 67 / śrutvā tu pitaraṃ vṛttaṃ bhrātarau ca vivāsitau /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10963834 (0.039):
RamS_2,14.27 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 15 / sa rāmo ratham āsthāya samprahṛṣṭasuhṛjjanaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10971389 (0.039):
vilapitaparidevanākulaṃ vyasanagataṃ tad abhūt suduḥkhitam // RamS_2,34.36 / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 35 / atha rāmaś ca sītā ca lakṣmaṇaś ca kṛtāñjaliḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10968162 (0.040):
na tasya sītā vacanaṃ cakāra tat tato 'bravīd rāmam idaṃ suduḥkhitā // / RamS_2,25.15 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 26 / etat tu vacanaṃ śrutvā sītā rāmasya duḥkhitā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10998553 (0.041):
RamS_2,108.26 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 109 / rāghavas tv apayāteṣu tapasviṣu vicintayan /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10972133 (0.042):
RamS_2,36.17 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 37 / yāvat tu niryatas tasya rajorūpam adṛśyata /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10970379 (0.042):
RamS_2,31.37 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 32 / tataḥ sumantram aikṣvākaḥ pīḍito 'tra pratijñayā /
priyārhāṃ priyam ākhyātuṃ viveśāntaḥpuraṃ vaśī // RamS_2,10.1 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046218 (0.0):
ājñāpya tu mahārājo $ rāghavasyābhiṣecanam & / priyārhāṃ priyam ākhyātuṃ % viveśāntaḥpuraṃ vaśī // Ram_2,10.1 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688486 (0.0):
ājñāpya tu mahārājo rāghavasyābhiṣecanam / / priyārhāṃ priyam ākhyātuṃ viveśāntaḥpuraṃ vaśī // Ram_2,10.1 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263695 (0.0):
2.010.001a ājñāpya tu mahārājo rāghavasyābhiṣecanam / 2.010.001c priyārhāṃ priyam ākhyātuṃ viveśāntaḥpuraṃ vaśī
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17149682 (0.063):
priyārhā priyavādinī Ram_2,24.1b / priyārhāṃ priyam ākhyātuṃ Ram_2,10.1c
tāṃ tatra patitāṃ bhūmau śayānām atathocitām / / pratapta iva duḥkhena so 'paśyaj jagatīpatiḥ // RamS_2,10.2 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046227 (0.0):
priyārhāṃ priyam ākhyātuṃ % viveśāntaḥpuraṃ vaśī // Ram_2,10.1 // / tāṃ tatra patitāṃ bhūmau $ śayānām atathocitām &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688495 (0.0):
priyārhāṃ priyam ākhyātuṃ viveśāntaḥpuraṃ vaśī // Ram_2,10.1 // / tāṃ tatra patitāṃ bhūmau śayānām atathocitām /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263703 (0.0):
2.010.001c priyārhāṃ priyam ākhyātuṃ viveśāntaḥpuraṃ vaśī / 2.010.002a tāṃ tatra patitāṃ bhūmau śayānām atathocitām
sa vṛddhas taruṇīṃ bhāryāṃ prāṇebhyo 'pi garīyasīm /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046234 (0.0):
pratapta iva duḥkhena % so 'paśyaj jagatīpatiḥ // Ram_2,10.2 // / sa vṛddhas taruṇīṃ bhāryāṃ $ prāṇebhyo 'pi garīyasīm &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688502 (0.0):
pratapta iva duḥkhena so 'paśyaj jagatīpatiḥ // Ram_2,10.2 // / sa vṛddhas taruṇīṃ bhāryāṃ prāṇebhyo 'pi garīyasīm /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263709 (0.0):
2.010.002c pratapta iva duḥkhena so 'paśyaj jagatīpatiḥ / 2.010.003a sa vṛddhas taruṇīṃ bhāryāṃ prāṇebhyo 'pi garīyasīm
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17180541 (0.036):
sa vṛtra iva vajreṇa Ram_3,29.28a / sa vṛddhas taruṇīṃ bhāryāṃ Ram_2,10.3a
apāpaḥ pāpasaṃkalpāṃ dadarśa dharaṇītale // RamS_2,10.3 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046241 (0.0):
sa vṛddhas taruṇīṃ bhāryāṃ $ prāṇebhyo 'pi garīyasīm & / apāpaḥ pāpasaṃkalpāṃ % dadarśa dharaṇītale // Ram_2,10.3 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688509 (0.0):
sa vṛddhas taruṇīṃ bhāryāṃ prāṇebhyo 'pi garīyasīm / / apāpaḥ pāpasaṃkalpāṃ dadarśa dharaṇītale // Ram_2,10.3 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263715 (0.0):
2.010.003a sa vṛddhas taruṇīṃ bhāryāṃ prāṇebhyo 'pi garīyasīm / 2.010.003c apāpaḥ pāpasaṃkalpāṃ dadarśa dharaṇītale
kareṇum iva digdhena viddhāṃ mṛgayuṇā vane / / mahāgaja ivāraṇye snehāt parimamarśa tām // RamS_2,10.4 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046252 (0.0):
apāpaḥ pāpasaṃkalpāṃ % dadarśa dharaṇītale // Ram_2,10.3 // / kareṇum iva digdhena $ viddhāṃ mṛgayuṇā vane &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688520 (0.0):
apāpaḥ pāpasaṃkalpāṃ dadarśa dharaṇītale // Ram_2,10.3 // / kareṇum iva digdhena viddhāṃ mṛgayuṇā vane /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263725 (0.0):
2.010.003c apāpaḥ pāpasaṃkalpāṃ dadarśa dharaṇītale / 2.010.004a kareṇum iva digdhena viddhāṃ mṛgayuṇā vane
parimṛśya ca pāṇibhyām abhisaṃtrastacetanaḥ / / kāmī kamalapattrākṣīm uvāca vanitām idam // RamS_2,10.5 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046262 (0.0):
mahāgaja ivāraṇye % snehāt parimamarśa tām // Ram_2,10.4 // / parimṛśya ca pāṇibhyām $ abhisaṃtrastacetanaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688530 (0.0):
mahāgaja ivāraṇye snehāt parimamarśa tām // Ram_2,10.4 // / parimṛśya ca pāṇibhyām abhisaṃtrastacetanaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263733 (0.0):
2.010.004c mahāgaja ivāraṇye snehāt parimamarśa tām / 2.010.005a parimṛśya ca pāṇibhyām abhisaṃtrastacetanaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17183153 (0.044):
sītā hṛṣṭena cetasā Ram_2,35.12b / sītāṃ kamalapattrākṣīm Ram_2,50.5c
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17116015 (0.059):
kāmibhir vanite paśya Ram_2,88.25c / kāmī kamalapattrākṣīm Ram_2,10.5c
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10977174 (0.060):
sītāṃ kamalapattrākṣīm idaṃ vacanam abravīt // RamS_2,50.5 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21885582 (0.062):
na hi me jīvamānasya $ nayiṣyasi śubhām imām & / sītāṃ kamalapattrākṣīṃ % rāmasya mahiṣīṃ priyām // Ram_3,48.25 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7363004 (0.062):
na hi me jīvamānasya nayiṣyasi śubhām imām / / sītāṃ kamalapattrākṣīṃ rāmasya mahiṣīṃ priyām // Ram_3,48.25 //
na te 'ham abhijānāmi krodham ātmani saṃśritam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046269 (0.0):
kāmī kamalapattrākṣīm % uvāca vanitām idam // Ram_2,10.5 // / na te 'ham abhijānāmi $ krodham ātmani saṃśritam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688537 (0.0):
kāmī kamalapattrākṣīm uvāca vanitām idam // Ram_2,10.5 // / na te 'ham abhijānāmi krodham ātmani saṃśritam /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263741 (0.0):
2.010.005c kāmī kamalapatrākṣīm uvāca vanitām idam / 2.010.006a na te 'ham abhijānāmi krodham ātmani saṃśritam
devi kenābhiyuktāsi kena vāsi vimānitā // RamS_2,10.6 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046274 (0.0):
na te 'ham abhijānāmi $ krodham ātmani saṃśritam & / devi kenābhiyuktāsi % kena vāsi vimānitā // Ram_2,10.6 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688542 (0.0):
na te 'ham abhijānāmi krodham ātmani saṃśritam / / devi kenābhiyuktāsi kena vāsi vimānitā // Ram_2,10.6 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263744 (0.0):
2.010.006a na te 'ham abhijānāmi krodham ātmani saṃśritam / 2.010.006c devi kenābhiyuktāsi kena vāsi vimānitā
yad idaṃ mama duḥkhāya śeṣe kalyāṇi pāṃsuṣu /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046282 (0.0):
devi kenābhiyuktāsi % kena vāsi vimānitā // Ram_2,10.6 // / yad idaṃ mama duḥkhāya $ śeṣe kalyāṇi pāṃsuṣu &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688550 (0.0):
devi kenābhiyuktāsi kena vāsi vimānitā // Ram_2,10.6 // / yad idaṃ mama duḥkhāya śeṣe kalyāṇi pāṃsuṣu /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263753 (0.0):
2.010.007a yad idaṃ mama duḥkhāya śeṣe kalyāṇi pāṃsuṣu
bhūmau śeṣe kimarthaṃ tvaṃ mayi kalyāṇacetasi /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046285 (0.0):
yad idaṃ mama duḥkhāya $ śeṣe kalyāṇi pāṃsuṣu & / bhūmau śeṣe kimarthaṃ tvaṃ % mayi kalyāṇacetasi \
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688557 (0.0):
yad idaṃ mama duḥkhāya śeṣe kalyāṇi pāṃsuṣu / / bhūmau śeṣe kimarthaṃ tvaṃ mayi kalyāṇacetasi /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263760 (0.0):
2.010.007a yad idaṃ mama duḥkhāya śeṣe kalyāṇi pāṃsuṣu / 2.010.007c bhūmau śeṣe kimarthaṃ tvaṃ mayi kalyāṇa cetasi
bhūtopahatacitteva mama cittapramāthinī // RamS_2,10.7 //*
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688562 (0.0):
bhūmau śeṣe kimarthaṃ tvaṃ mayi kalyāṇacetasi / / bhūtopahatacitteva mama cittapramāthinī // Ram_2,10.7 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263764 (0.0):
2.010.007c bhūmau śeṣe kimarthaṃ tvaṃ mayi kalyāṇa cetasi / 2.010.007e bhūtopahatacitteva mama cittapramāthinī
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17155067 (0.064):
mama cāpaguṇān muktair Ram_3,60.45c / mama cittapramāthinī Ram_2,10.7f / mama cittānuvartinām Ram_3,21.8b
santi me kuśalā vaidyā abhituṣṭāś ca sarvaśaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046301 (0.0):
santi me kuśalā vaidyā $ abhituṣṭāś ca sarvaśaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688569 (0.0):
bhūtopahatacitteva mama cittapramāthinī // Ram_2,10.7 // / santi me kuśalā vaidyā abhituṣṭāś ca sarvaśaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263771 (0.0):
2.010.007e bhūtopahatacitteva mama cittapramāthinī / 2.010.008a santi me kuśalā vaidyā abhituṣṭāś ca sarvaśaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17177934 (0.042):
santi dharmopadhāḥ ślakṣṇā Ram_2,20.8c / santi me kuśalā vaidyā Ram_2,10.8a
sukhitāṃ tvāṃ kariṣyanti vyādhim ācakṣva bhāmini // RamS_2,10.8 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046308 (0.0):
santi me kuśalā vaidyā $ abhituṣṭāś ca sarvaśaḥ & / sukhitāṃ tvāṃ kariṣyanti % vyādhim ācakṣva bhāmini // Ram_2,10.8 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688576 (0.0):
santi me kuśalā vaidyā abhituṣṭāś ca sarvaśaḥ / / sukhitāṃ tvāṃ kariṣyanti vyādhim ācakṣva bhāmini // Ram_2,10.8 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263777 (0.0):
2.010.008a santi me kuśalā vaidyā abhituṣṭāś ca sarvaśaḥ / 2.010.008c sukhitāṃ tvāṃ kariṣyanti vyādhim ācakṣva bhāmini
kasya vā te priyaṃ kāryaṃ kena vā vipriyaṃ kṛtam / / kaḥ priyaṃ labhatām adya ko vā sumahad apriyam // RamS_2,10.9 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046319 (0.0):
sukhitāṃ tvāṃ kariṣyanti % vyādhim ācakṣva bhāmini // Ram_2,10.8 // / kasya vā te priyaṃ kāryaṃ $ kena vā vipriyaṃ kṛtam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688587 (0.0):
sukhitāṃ tvāṃ kariṣyanti vyādhim ācakṣva bhāmini // Ram_2,10.8 // / kasya vā te priyaṃ kāryaṃ kena vā vipriyaṃ kṛtam /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263787 (0.0):
2.010.008c sukhitāṃ tvāṃ kariṣyanti vyādhim ācakṣva bhāmini / 2.010.009a kasya vā te priyaṃ kāryaṃ kena vā vipriyaṃ kṛtam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20794612 (0.064):
14,016.010a abuddhvā yan na gṛhṇīthās tan me sumahad apriyam / 14,016.010b*0034_01 na ca sādya punar bhūyaḥ smṛtir me saṃbhaviṣyati
avadhyo vadhyatāṃ ko vā vadhyaḥ ko vā vimucyatām / / daridraḥ ko bhavatv āḍhyo dravyavān vāpy akiñcanaḥ // RamS_2,10.10 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046329 (0.0):
kaḥ priyaṃ labhatām adya % ko vā sumahad apriyam // Ram_2,10.9 // / avadhyo vadhyatāṃ ko vā $ vadhyaḥ ko vā vimucyatām &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688597 (0.0):
kaḥ priyaṃ labhatām adya ko vā sumahad apriyam // Ram_2,10.9 // / avadhyo vadhyatāṃ ko vā vadhyaḥ ko vā vimucyatām /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263796 (0.0):
2.010.009c kaḥ priyaṃ labhatām adya ko vā sumahad apriyam / 2.010.010a avadhyo vadhyatāṃ ko vā vadhyaḥ ko vā vimucyatām
ahaṃ caiva madīyāś ca sarve tava vaśānugāḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046335 (0.0):
daridraḥ ko bhavatv āḍhyo % dravyavān vāpy akiñcanaḥ // Ram_2,10.10 // / ahaṃ caiva madīyāś ca $ sarve tava vaśānugāḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688603 (0.0):
daridraḥ ko bhavatv āḍhyo dravyavān vāpy akiñcanaḥ // Ram_2,10.10 // / ahaṃ caiva madīyāś ca sarve tava vaśānugāḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263801 (0.0):
2.010.011a ahaṃ caiva madīyāś ca sarve tava vaśānugāḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17180225 (0.045):
sarve tava vaśānugāḥ Ram_2,10.11b / sarve te paramarṣayaḥ Ram_3,50.11b
na te kaṃcid abhiprāyaṃ vyāhantum aham utsahe // RamS_2,10.11 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046341 (0.0):
ahaṃ caiva madīyāś ca $ sarve tava vaśānugāḥ & / na te kaṃcid abhiprāyaṃ % vyāhantum aham utsahe // Ram_2,10.11 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688609 (0.0):
ahaṃ caiva madīyāś ca sarve tava vaśānugāḥ / / na te kaṃcid abhiprāyaṃ vyāhantum aham utsahe // Ram_2,10.11 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263808 (0.045):
2.010.011a ahaṃ caiva madīyāś ca sarve tava vaśānugāḥ / 2.010.011c na te kaṃ cid abhiprāyaṃ vyāhantum aham utsahe
ātmano jīvitenāpi brūhi yan manasecchasi /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046347 (0.0):
na te kaṃcid abhiprāyaṃ % vyāhantum aham utsahe // Ram_2,10.11 // / ātmano jīvitenāpi $ brūhi yan manasecchasi &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688615 (0.0):
na te kaṃcid abhiprāyaṃ vyāhantum aham utsahe // Ram_2,10.11 // / ātmano jīvitenāpi brūhi yan manasecchasi /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263813 (0.0):
2.010.011c na te kaṃ cid abhiprāyaṃ vyāhantum aham utsahe / 2.010.012a ātmano jīvitenāpi brūhi yan manasecchasi
yāvad āvartate cakraṃ tāvatī me vasuṃdharā // RamS_2,10.12 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046354 (0.0):
ātmano jīvitenāpi $ brūhi yan manasecchasi & / yāvad āvartate cakraṃ % tāvatī me vasuṃdharā // Ram_2,10.12 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688622 (0.0):
ātmano jīvitenāpi brūhi yan manasecchasi / / yāvad āvartate cakraṃ tāvatī me vasuṃdharā // Ram_2,10.12 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263818 (0.0):
2.010.012a ātmano jīvitenāpi brūhi yan manasecchasi / 2.010.012c yāvad āvartate cakraṃ tāvatī me vasuṃdharā
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27078067 (0.033):
6.116.010c madhurair gītaśabdaiś ca pratibudhyasva śeṣva ca / 6.116.011a yāvad āvartate cakraṃ yāvatī ca vasuṃdharā
tathoktā sā samāśvastā vaktukāmā tad apriyam / / paripīḍayituṃ bhūyo bhartāram upacakrame // RamS_2,10.13 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046363 (0.0):
yāvad āvartate cakraṃ % tāvatī me vasuṃdharā // Ram_2,10.12 // / tathoktā sā samāśvastā $ vaktukāmā tad apriyam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688631 (0.0):
yāvad āvartate cakraṃ tāvatī me vasuṃdharā // Ram_2,10.12 // / tathoktā sā samāśvastā vaktukāmā tad apriyam /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263827 (0.0):
2.010.012c yāvad āvartate cakraṃ tāvatī me vasuṃdharā / 2.010.013a tathoktā sā samāśvastā vaktukāmā tad apriyam
nāsmi viprakṛtā deva kenacin na vimānitā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046371 (0.0):
paripīḍayituṃ bhūyo % bhartāram upacakrame // Ram_2,10.13 // / nāsmi viprakṛtā deva $ kenacin na vimānitā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688639 (0.0):
paripīḍayituṃ bhūyo bhartāram upacakrame // Ram_2,10.13 // / nāsmi viprakṛtā deva kenacin na vimānitā /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263829 (0.057):
2.010.013c paripīḍayituṃ bhūyo bhartāram upacakrame / 2.010.014a nāsmi viprakṛtā deva kena cin na vimānitā
abhiprāyas tu me kaścit tam icchāmi tvayā kṛtam // RamS_2,10.14 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046379 (0.0):
nāsmi viprakṛtā deva $ kenacin na vimānitā & / abhiprāyas tu me kaścit % tam icchāmi tvayā kṛtam // Ram_2,10.14 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688647 (0.0):
nāsmi viprakṛtā deva kenacin na vimānitā / / abhiprāyas tu me kaścit tam icchāmi tvayā kṛtam // Ram_2,10.14 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263842 (0.035):
2.010.014c abhiprāyas tu me kaś cit tam icchāmi tvayā kṛtam
pratijñāṃ pratijānīṣva yadi tvaṃ kartum icchasi / / atha tad vyāhariṣyāmi yad abhiprārthitaṃ mayā // RamS_2,10.15 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046390 (0.0):
abhiprāyas tu me kaścit % tam icchāmi tvayā kṛtam // Ram_2,10.14 // / pratijñāṃ pratijānīṣva $ yadi tvaṃ kartum icchasi &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688658 (0.0):
abhiprāyas tu me kaścit tam icchāmi tvayā kṛtam // Ram_2,10.14 // / pratijñāṃ pratijānīṣva yadi tvaṃ kartum icchasi /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263851 (0.0):
2.010.014c abhiprāyas tu me kaś cit tam icchāmi tvayā kṛtam / 2.010.015a pratijñāṃ pratijānīṣva yadi tvaṃ kartum icchasi
evam uktas tayā rājā priyayā strīvaśaṃ gataḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046395 (0.0):
atha tad vyāhariṣyāmi % yad abhiprārthitaṃ mayā // Ram_2,10.15 // / evam uktas tayā rājā $ priyayā strīvaśaṃ gataḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688663 (0.0):
atha tad vyāhariṣyāmi yad abhiprārthitaṃ mayā // Ram_2,10.15 // / evam uktas tayā rājā priyayā strīvaśaṃ gataḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263857 (0.0):
2.010.015c atha tad vyāhariṣyāmi yad abhiprārthitaṃ mayā / 2.010.016a evam uktas tayā rājā priyayā strīvaśaṃ gataḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17149586 (0.052):
priyam apriyadarśanā Ram_3,16.10b / priyayā strīvaśaṃ gataḥ Ram_2,10.16b
tām uvāca mahātejāḥ kaikeyīm īṣadutsmitaḥ // RamS_2,10.16 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046402 (0.0):
evam uktas tayā rājā $ priyayā strīvaśaṃ gataḥ & / tām uvāca mahātejāḥ % kaikeyīm īṣadutsmitaḥ // Ram_2,10.16 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688670 (0.0):
evam uktas tayā rājā priyayā strīvaśaṃ gataḥ / / tām uvāca mahātejāḥ kaikeyīm īṣadutsmitaḥ // Ram_2,10.16 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263863 (0.0):
2.010.016a evam uktas tayā rājā priyayā strīvaśaṃ gataḥ / 2.010.016c tām uvāca mahātejāḥ kaikeyīm īṣadutsmitaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17118229 (0.049):
kaikeyīm idam abravīt Ram_2,32.21d / kaikeyīm īṣadutsmitaḥ Ram_2,10.16d
avalipte na jānāsi tvattaḥ priyataro mama /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046409 (5.960):
tām uvāca mahātejāḥ % kaikeyīm īṣadutsmitaḥ // Ram_2,10.16 // / avalipte na jānāsi $ tvattaḥ priyataro mama &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688677 (5.960):
tām uvāca mahātejāḥ kaikeyīm īṣadutsmitaḥ // Ram_2,10.16 // / avalipte na jānāsi tvattaḥ priyataro mama /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263870 (5.960):
2.010.016c tām uvāca mahātejāḥ kaikeyīm īṣadutsmitaḥ / 2.010.017a avalipte na jānāsi tvattaḥ priyataro mama
manujo manujavyāghrād rāmād anyo na vidyate // RamS_2,10.17 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046416 (0.0):
avalipte na jānāsi $ tvattaḥ priyataro mama & / manujo manujavyāghrād % rāmād anyo na vidyate // Ram_2,10.17 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688684 (0.0):
avalipte na jānāsi tvattaḥ priyataro mama / / manujo manujavyāghrād rāmād anyo na vidyate // Ram_2,10.17 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263876 (0.0):
2.010.017a avalipte na jānāsi tvattaḥ priyataro mama / 2.010.017c manujo manujavyāghrād rāmād anyo na vidyate
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17165725 (0.052):
rāmāgniṃ sahasā dīptaṃ Ram_3,35.15c / rāmād anyo na vidyate Ram_2,10.17d
bhadre hṛdayam apy etad anumṛśyoddharasva me / / etat samīkṣya kaikeyi brūhi yat sādhu manyase // RamS_2,10.18 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046421 (0.0):
manujo manujavyāghrād % rāmād anyo na vidyate // Ram_2,10.17 // / bhadre hṛdayam apy etad $ anumṛśyoddharasva me &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046429 (0.0):
bhadre hṛdayam apy etad $ anumṛśyoddharasva me & / etat samīkṣya kaikeyi % brūhi yat sādhu manyase // Ram_2,10.18 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688689 (0.0):
manujo manujavyāghrād rāmād anyo na vidyate // Ram_2,10.17 // / bhadre hṛdayam apy etad anumṛśyoddharasva me /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688697 (0.0):
bhadre hṛdayam apy etad anumṛśyoddharasva me / / etat samīkṣya kaikeyi brūhi yat sādhu manyase // Ram_2,10.18 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263886 (0.0):
2.010.018a bhadre hṛdayam apy etad anumṛśśyoddharasva me / 2.010.018c etat samīkṣya kaikeyi brūhi yat sādhu manyase
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17151541 (0.042):
brūhi me paripṛcchataḥ Ram_3,64.7d / brūhi yat sādhu manyase Ram_2,10.18d
balam ātmani paśyantī na māṃ śaṅkitum arhasi /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046436 (0.0):
etat samīkṣya kaikeyi % brūhi yat sādhu manyase // Ram_2,10.18 // / balam ātmani paśyantī $ na māṃ śaṅkitum arhasi &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688704 (0.0):
etat samīkṣya kaikeyi brūhi yat sādhu manyase // Ram_2,10.18 // / balam ātmani paśyantī na māṃ śaṅkitum arhasi /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263895 (0.0):
2.010.018c etat samīkṣya kaikeyi brūhi yat sādhu manyase / 2.010.019a balam ātmani paśyantī na māṃ śaṅkitum arhasi
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17150409 (0.053):
barhiṇodghuṣṭanāditām Ram_3,71. 19d / balam ātmani paśyantī Ram_2,10.19a / balam ārogyam āyuś ca Ram_2,2.30a
kariṣyāmi tava prītiṃ sukṛtenāpi te śape // RamS_2,10.19 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046442 (0.0):
balam ātmani paśyantī $ na māṃ śaṅkitum arhasi & / kariṣyāmi tava prītiṃ % sukṛtenāpi te śape // Ram_2,10.19 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688710 (0.0):
balam ātmani paśyantī na māṃ śaṅkitum arhasi / / kariṣyāmi tava prītiṃ sukṛtenāpi te śape // Ram_2,10.19 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263900 (0.0):
2.010.019a balam ātmani paśyantī na māṃ śaṅkitum arhasi / 2.010.019c kariṣyāmi tava prītiṃ sukṛtenāpi te śape
tena vākyena saṃhṛṣṭā tam abhiprāyam ātmanaḥ / / vyājahāra mahāghoram abhyāgatam ivāntakam // RamS_2,10.20 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688720 (0.0):
kariṣyāmi tava prītiṃ sukṛtenāpi te śape // Ram_2,10.19 // / tena vākyena saṃhṛṣṭā tam abhiprāyam ātmanaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263909 (0.0):
2.010.019c kariṣyāmi tava prītiṃ sukṛtenāpi te śape / 2.010.020a tena vākyena saṃhṛṣṭā tam abhiprāyam ātmanaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046452 (5.960):
kariṣyāmi tava prītiṃ % sukṛtenāpi te śape // Ram_2,10.19 // / tena vākyena saṃhṛṣṭā $ tam abhiprāyam ātmanaḥ &
yathākrameṇa śapasi varaṃ mama dadāsi ca / / tac chṛṇvantu trayastriṃśad devāḥ sendrapurogamāḥ // RamS_2,10.21 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046457 (0.0):
vyājahāra mahāghoram % abhyāgatam ivāntakam // Ram_2,10.20 // / yathākrameṇa śapasi $ varaṃ mama dadāsi ca &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046464 (0.0):
yathākrameṇa śapasi $ varaṃ mama dadāsi ca & / tac chṛṇvantu trayastriṃśad % devāḥ sendrapurogamāḥ // Ram_2,10.21 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688725 (0.0):
vyājahāra mahāghoram abhyāgatam ivāntakam // Ram_2,10.20 // / yathākrameṇa śapasi varaṃ mama dadāsi ca /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688732 (0.0):
yathākrameṇa śapasi varaṃ mama dadāsi ca / / tac chṛṇvantu trayastriṃśad devāḥ sendrapurogamāḥ // Ram_2,10.21 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263917 (0.0):
2.010.020c vyājahāra mahāghoram abhyāgatam ivāntakam / 2.010.021a yathākrameṇa śapasi varaṃ mama dadāsi ca
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17135427 (0.055):
devāḥ sāgnipurogamāḥ Ram_3,10.13b / devāḥ sendrapurogamāḥ Ram_2,10.21d
candrādityau nabhaś caiva grahā rātryahanī diśaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046471 (0.0):
tac chṛṇvantu trayastriṃśad % devāḥ sendrapurogamāḥ // Ram_2,10.21 // / candrādityau nabhaś caiva $ grahā rātryahanī diśaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688739 (0.0):
tac chṛṇvantu trayastriṃśad devāḥ sendrapurogamāḥ // Ram_2,10.21 // / candrādityau nabhaś caiva grahā rātryahanī diśaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263927 (0.0):
2.010.021c tac chṛṇvantu trayastriṃśad devāḥ sendrapurogamāḥ / 2.010.022a candrādityau nabhaś caiva grahā rātryahanī diśaḥ
jagac ca pṛthivī caiva sagandharvā sarākṣasā // RamS_2,10.22 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046477 (0.0):
candrādityau nabhaś caiva $ grahā rātryahanī diśaḥ & / jagac ca pṛthivī caiva % sagandharvā sarākṣasā // Ram_2,10.22 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688745 (0.0):
candrādityau nabhaś caiva grahā rātryahanī diśaḥ / / jagac ca pṛthivī caiva sagandharvā sarākṣasā // Ram_2,10.22 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263930 (0.0):
2.010.022a candrādityau nabhaś caiva grahā rātryahanī diśaḥ / 2.010.022c jagac ca pṛthivī caiva sagandharvā sarākṣasā
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17176666 (0.044):
sa gatvā lakṣmaṇaḥ śrīmān Ram_3,14.22a / sagandharvā sarākṣasā Ram_2,10.22d
niśācarāṇi bhūtāni gṛheṣu gṛhadevatāḥ / / yāni cānyāni bhūtāni jānīyur bhāṣitaṃ tava // RamS_2,10.23 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046483 (0.0):
jagac ca pṛthivī caiva % sagandharvā sarākṣasā // Ram_2,10.22 // / niśācarāṇi bhūtāni $ gṛheṣu gṛhadevatāḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046490 (0.0):
niśācarāṇi bhūtāni $ gṛheṣu gṛhadevatāḥ & / yāni cānyāni bhūtāni % jānīyur bhāṣitaṃ tava // Ram_2,10.23 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688751 (0.0):
jagac ca pṛthivī caiva sagandharvā sarākṣasā // Ram_2,10.22 // / niśācarāṇi bhūtāni gṛheṣu gṛhadevatāḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688758 (0.0):
niśācarāṇi bhūtāni gṛheṣu gṛhadevatāḥ / / yāni cānyāni bhūtāni jānīyur bhāṣitaṃ tava // Ram_2,10.23 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263944 (0.0):
2.010.022c jagac ca pṛthivī caiva sagandharvā sarākṣasā / 2.010.023a niśācarāṇi bhūtāni gṛheṣu gṛhadevatāḥ
satyasaṃdho mahātejā dharmajñaḥ susamāhitaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046498 (0.0):
yāni cānyāni bhūtāni % jānīyur bhāṣitaṃ tava // Ram_2,10.23 // / satyasaṃdho mahātejā $ dharmajñaḥ susamāhitaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688766 (0.0):
yāni cānyāni bhūtāni jānīyur bhāṣitaṃ tava // Ram_2,10.23 // / satyasaṃdho mahātejā dharmajñaḥ susamāhitaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263952 (0.0):
2.010.023c yāni cānyāni bhūtāni jānīyur bhāṣitaṃ tava / 2.010.024a satyasaṃdho mahātejā dharmajñaḥ susamāhitaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17177488 (0.026):
satyasaṃdhe mahātmani Ram_2,103.30d / satyasaṃdho mahātejā Ram_2,10.24a
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20800097 (0.031):
14,030.002a alarko nāma rājarṣir abhavat sumahātapāḥ / 14,030.002c dharmajñaḥ satyasaṃdhaś ca mahātmā sumahāvrataḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17136313 (0.053):
dharmajñaḥ satyasaṃdhaś ca Ram_2,2.20c / dharmajñaḥ sītayā saha Ram_2,35.2b
varaṃ mama dadāty eṣa tan me śṛṇvantu devatāḥ // RamS_2,10.24 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046504 (0.0):
satyasaṃdho mahātejā $ dharmajñaḥ susamāhitaḥ & / varaṃ mama dadāty eṣa % tan me śṛṇvantu devatāḥ // Ram_2,10.24 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688773 (0.0):
satyasaṃdho mahātejā dharmajñaḥ susamāhitaḥ / / varaṃ mama dadāty eṣa tan me śṛṇvantu devatāḥ // Ram_2,10.24 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263958 (0.0):
2.010.024a satyasaṃdho mahātejā dharmajñaḥ susamāhitaḥ / 2.010.024c varaṃ mama dadāty eṣa tan me śṛṇvantu devatāḥ
iti devī maheṣvāsaṃ parigṛhyābhiśasya ca / / tataḥ param uvācedaṃ varadaṃ kāmamohitam // RamS_2,10.25 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046518 (0.0):
varaṃ mama dadāty eṣa % tan me śṛṇvantu devatāḥ // Ram_2,10.24 // / iti devī maheṣvāsaṃ $ parigṛhyābhiśasya ca &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688787 (0.0):
varaṃ mama dadāty eṣa tan me śṛṇvantu devatāḥ // Ram_2,10.24 // / iti devī maheṣvāsaṃ parigṛhyābhiśasya ca /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263971 (0.0):
2.010.024c varaṃ mama dadāty eṣa tan me śṛṇvantu devatāḥ / 2.010.025a iti devī maheṣvāsaṃ parigṛhyābhiśasya ca
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17169042 (0.024):
varacāpeṣudhāriṇam Ram_2,80.2b / varadaṃ kāmamohitam Ram_2,10.25d
varau yau me tvayā deva tadā dattau mahīpate /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046526 (0.0):
tataḥ param uvācedaṃ % varadaṃ kāmamohitam // Ram_2,10.25 // / varau yau me tvayā deva $ tadā dattau mahīpate &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688795 (0.0):
tataḥ param uvācedaṃ varadaṃ kāmamohitam // Ram_2,10.25 // / varau yau me tvayā deva tadā dattau mahīpate /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263979 (0.0):
2.010.025c tataḥ param uvācedaṃ varadaṃ kāmamohitam / 2.010.026a varau yau me tvayā deva tadā dattau mahīpate
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17169161 (0.048):
varau daśaratho 'dadāt Ram_2,9.21b / varau yau me tvayā deva Ram_2,10.26a
tau tāvad aham adyaiva vakṣyāmi śṛṇu me vacaḥ // RamS_2,10.26 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046533 (0.0):
varau yau me tvayā deva $ tadā dattau mahīpate & / tau tāvad aham adyaiva % vakṣyāmi śṛṇu me vacaḥ // Ram_2,10.26 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688802 (0.0):
varau yau me tvayā deva tadā dattau mahīpate / / tau tāvad aham adyaiva vakṣyāmi śṛṇu me vacaḥ // Ram_2,10.26 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263986 (0.0):
2.010.026a varau yau me tvayā deva tadā dattau mahīpate / 2.010.026c tau tāvad aham adyaiva vakṣyāmi śṛṇu me vacaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17167874 (0.024):
vakṣyāmi bharataṃ dṛṣṭvā Ram_2,91.7c / vakṣyāmi śṛṇu me vacaḥ Ram_2,10.26d
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4432893 (0.039):
paramaṃ śṛṇu me vākyaṃ yat tvāṃ vakṣyāmi bhāmini /
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15503541 (0.048):
05,190.006a yadi te rocate rājan vakṣyāmi śṛṇu me vacaḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13393892 (0.052):
tvaṃ ca parvata me vākyaṃ śṛṇu vakṣyāmi yatprabho /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19592280 (0.059):
01,011.009a yat tu vakṣyāmi te vākyaṃ śṛṇu tan me dhṛtavrata
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 552704 (0.064):
śrūyatāṃ yad ahaṃ tv adya $ vakṣyāmi ripusūdana // HV_App.I,20.41 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22038261 (0.064):
śrūyatāṃ yad ahaṃ tv adya vakṣyāmi ripusūdana // HV_App.I,20.41 //
abhiṣekasamārambho rāghavasyopakalpitaḥ / / anenaivābhiṣekeṇa bharato me 'bhiṣicyatām // RamS_2,10.27 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046542 (0.0):
tau tāvad aham adyaiva % vakṣyāmi śṛṇu me vacaḥ // Ram_2,10.26 // / abhiṣekasamārambho $ rāghavasyopakalpitaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688811 (0.0):
tau tāvad aham adyaiva vakṣyāmi śṛṇu me vacaḥ // Ram_2,10.26 // / abhiṣekasamārambho rāghavasyopakalpitaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4263993 (0.0):
2.010.026c tau tāvad aham adyaiva vakṣyāmi śṛṇu me vacaḥ / 2.010.027a abhiṣeka samārambho rāghavasyopakalpitaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17106275 (0.047):
abhiṣekavidhānaṃ tu Ram_2,19.9a / abhiṣekasamārambho Ram_2,10.27a / abhiṣekāya tu pituḥ Ram_3,45.11a
nava pañca ca varṣāṇi daṇḍakāraṇyam āśritaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19922570 (0.0):
03,261.025c bharatas tad avāpnotu vanaṃ gacchatu rāghavaḥ / 03,261.025d*1246_01 nava pañca ca varṣāṇi daṇḍakāraṇyam āśritaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046549 (0.0):
anenaivābhiṣekeṇa % bharato me 'bhiṣicyatām // Ram_2,10.27 // / nava pañca ca varṣāṇi $ daṇḍakāraṇyam āśritaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688818 (0.0):
anenaivābhiṣekeṇa bharato me 'bhiṣicyatām // Ram_2,10.27 // / nava pañca ca varṣāṇi daṇḍakāraṇyam āśritaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4264000 (0.0):
2.010.027c anenaivābhiṣekeṇa bharato me 'bhiṣicyatām / 2.010.028a nava pañca ca varṣāṇi daṇḍakāraṇyam āśritaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3048467 (0.062):
sapta sapta ca varṣāṇi $ daṇḍakāraṇyam āśritaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7690734 (0.062):
sapta sapta ca varṣāṇi daṇḍakāraṇyam āśritaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4265780 (0.062):
2.016.025a sapta sapta ca varṣāṇi daṇḍakāraṇyam āśritaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10964326 (0.062):
tvayāraṇyaṃ praveṣṭavyaṃ nava varṣāṇi pañca ca // RamS_2,16.24 // / sapta sapta ca varṣāṇi daṇḍakāraṇyam āśritaḥ /
cīrājinajaṭādhārī rāmo bhavatu tāpasaḥ // RamS_2,10.28 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19922575 (0.0):
03,261.025d*1246_01 nava pañca ca varṣāṇi daṇḍakāraṇyam āśritaḥ / 03,261.025d*1246_02 cīrājinajaṭādhārī rāmo vasatu tāpasaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046557 (0.0):
nava pañca ca varṣāṇi $ daṇḍakāraṇyam āśritaḥ & / cīrājinajaṭādhārī % rāmo bhavatu tāpasaḥ // Ram_2,10.28 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688826 (0.0):
nava pañca ca varṣāṇi daṇḍakāraṇyam āśritaḥ / / cīrājinajaṭādhārī rāmo bhavatu tāpasaḥ // Ram_2,10.28 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4264007 (0.0):
2.010.028a nava pañca ca varṣāṇi daṇḍakāraṇyam āśritaḥ / 2.010.028c cīrājinajaṭādhārī rāmo bhavatu tāpasaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17122997 (0.056):
cīraṃ babandha sītāyāḥ Ram_2,33.12c / cīrājinajaṭādhārī Ram_2,10.28c
bharato bhajatām adya yauvarājyam akaṇṭakam / / adya caiva hi paśyeyaṃ prayāntaṃ rāghavaṃ vane // RamS_2,10.29 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046568 (0.0):
cīrājinajaṭādhārī % rāmo bhavatu tāpasaḥ // Ram_2,10.28 // / bharato bhajatām adya $ yauvarājyam akaṇṭakam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688837 (0.0):
cīrājinajaṭādhārī rāmo bhavatu tāpasaḥ // Ram_2,10.28 // / bharato bhajatām adya yauvarājyam akaṇṭakam /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4264017 (0.0):
2.010.028c cīrājinajaṭādhārī rāmo bhavatu tāpasaḥ / 2.010.029a bharato bhajatām adya yauvarājyam akaṇṭakam
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17148099 (0.043):
prayāto dakṣiṇāmukhaḥ Ram_3,64.10d / prayāntaṃ rāghavaṃ vane Ram_2,10.29d
tataḥ śrutvā mahārāja kaikeyyā dāruṇaṃ vacaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046575 (0.0):
adya caiva hi paśyeyaṃ % prayāntaṃ rāghavaṃ vane // Ram_2,10.29 // / tataḥ śrutvā mahārāja $ kaikeyyā dāruṇaṃ vacaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688844 (0.0):
adya caiva hi paśyeyaṃ prayāntaṃ rāghavaṃ vane // Ram_2,10.29 // / tataḥ śrutvā mahārāja kaikeyyā dāruṇaṃ vacaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4264024 (0.0):
2.010.029c adya caiva hi paśyeyaṃ prayāntaṃ rāghavaṃ vane / 2.010.030a tataḥ śrutvā mahārāja kaikeyyā dāruṇaṃ vacaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17125410 (0.054):
tataḥ śokena saṃvītaḥ Ram_2,66.16a / tataḥ śrutvā mahārāja Ram_2,10.30a
vyathito vilavaś caiva vyāghrīṃ dṛṣṭvā yathā mṛgaḥ // RamS_2,10.30 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046581 (0.0):
tataḥ śrutvā mahārāja $ kaikeyyā dāruṇaṃ vacaḥ & / vyathito vilavaś caiva % vyāghrīṃ dṛṣṭvā yathā mṛgaḥ // Ram_2,10.30 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688850 (0.0):
tataḥ śrutvā mahārāja kaikeyyā dāruṇaṃ vacaḥ / / vyathito vilavaś caiva vyāghrīṃ dṛṣṭvā yathā mṛgaḥ // Ram_2,10.30 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4264029 (0.0):
2.010.030a tataḥ śrutvā mahārāja kaikeyyā dāruṇaṃ vacaḥ / 2.010.030c vyathito vilavaś caiva vyāghrīṃ dṛṣṭvā yathā mṛgaḥ
asaṃvṛtāyām āsīno jagatyāṃ dīrgham ucchvasan / / aho dhig iti sāmarṣo vācam uktvā narādhipaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046589 (0.0):
vyathito vilavaś caiva % vyāghrīṃ dṛṣṭvā yathā mṛgaḥ // Ram_2,10.30 // / asaṃvṛtāyām āsīno $ jagatyāṃ dīrgham ucchvasan &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688861 (0.0):
vyathito vilavaś caiva vyāghrīṃ dṛṣṭvā yathā mṛgaḥ // Ram_2,10.30 // / asaṃvṛtāyām āsīno jagatyāṃ dīrgham ucchvasan /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4264040 (0.0):
2.010.030c vyathito vilavaś caiva vyāghrīṃ dṛṣṭvā yathā mṛgaḥ / 2.010.031a asaṃvṛtāyām āsīno jagatyāṃ dīrgham ucchvasan
moham āpedivān bhūyaḥ śokopahatacetanaḥ // RamS_2,10.31 //*
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688866 (0.0):
aho dhig iti sāmarṣo vācam uktvā narādhipaḥ / / moham āpedivān bhūyaḥ śokopahatacetanaḥ // Ram_2,10.31 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4264045 (0.0):
2.010.031c aho dhig iti sāmarṣo vācam uktvā narādhipaḥ / 2.010.031e moham āpedivān bhūyaḥ śokopahatacetanaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17175667 (0.057):
śoko nāśayate sarvaṃ Ram_2,56.12c / śokopahatacetanaḥ Ram_2,10.31f
cireṇa tu nṛpaḥ saṃjñāṃ pratilabhya suduḥkhitaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046605 (0.0):
cireṇa tu nṛpaḥ saṃjñāṃ $ pratilabhya suduḥkhitaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688874 (0.0):
moham āpedivān bhūyaḥ śokopahatacetanaḥ // Ram_2,10.31 // / cireṇa tu nṛpaḥ saṃjñāṃ pratilabhya suduḥkhitaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4264052 (0.0):
2.010.031e moham āpedivān bhūyaḥ śokopahatacetanaḥ / 2.010.032a cireṇa tu nṛpaḥ saṃjñāṃ pratilabhya suduḥkhitaḥ
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23704799 (0.043):
sa saṃjñāṃ sucireṇaiva pratilabhya ditīśvaraḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17122938 (0.049):
ciribilvān madhūkāṃś ca Ram_3,10.72c / cireṇa tu nṛpaḥ saṃjñāṃ Ram_2,10.32a
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15643080 (0.064):
09,001.042a labdhvā tu sa nṛpaḥ saṃjñāṃ vepamānaḥ suduḥkhitaḥ
kaikeyīm abravīt kruddhaḥ pradahann iva cakṣuṣā // RamS_2,10.32 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046611 (0.0):
cireṇa tu nṛpaḥ saṃjñāṃ $ pratilabhya suduḥkhitaḥ & / kaikeyīm abravīt kruddhaḥ % pradahann iva cakṣuṣā // Ram_2,10.32 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688880 (0.0):
cireṇa tu nṛpaḥ saṃjñāṃ pratilabhya suduḥkhitaḥ / / kaikeyīm abravīt kruddhaḥ pradahann iva cakṣuṣā // Ram_2,10.32 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4264057 (0.0):
2.010.032a cireṇa tu nṛpaḥ saṃjñāṃ pratilabhya suduḥkhitaḥ / 2.010.032c kaikeyīm abravīt kruddhaḥ pradahann iva cakṣuṣā
nṛśaṃse duṣṭacāritre kulasyāsya vināśini / / kiṃ kṛtaṃ tava rāmeṇa pāpe pāpaṃ mayāpi vā // RamS_2,10.33 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046622 (0.0):
kaikeyīm abravīt kruddhaḥ % pradahann iva cakṣuṣā // Ram_2,10.32 // / nṛśaṃse duṣṭacāritre $ kulasyāsya vināśini &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688891 (0.0):
kaikeyīm abravīt kruddhaḥ pradahann iva cakṣuṣā // Ram_2,10.32 // / nṛśaṃse duṣṭacāritre kulasyāsya vināśini /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4264068 (0.0):
2.010.032c kaikeyīm abravīt kruddhaḥ pradahann iva cakṣuṣā / 2.010.033a nṛśaṃse duṣṭacāritre kulasyāsya vināśini
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17144621 (0.046):
pāpenopādhinā vane Ram_3,41.5b / pāpe pāpaṃ mayāpi vā Ram_2,10.33d
sadā te jananītulyāṃ vṛttiṃ vahati rāghavaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046628 (0.0):
kiṃ kṛtaṃ tava rāmeṇa % pāpe pāpaṃ mayāpi vā // Ram_2,10.33 // / sadā te jananītulyāṃ $ vṛttiṃ vahati rāghavaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688897 (0.0):
kiṃ kṛtaṃ tava rāmeṇa pāpe pāpaṃ mayāpi vā // Ram_2,10.33 // / sadā te jananītulyāṃ vṛttiṃ vahati rāghavaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4264073 (0.0):
2.010.033c kiṃ kṛtaṃ tava rāmeṇa pāpe pāpaṃ mayāpi vā / 2.010.034a sadā te jananī tulyāṃ vṛttiṃ vahati rāghavaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17177638 (0.063):
sadā te jananītulyāṃ Ram_2,10.34a / sadā tvaṃ sarvabhūtānāṃ Ram_3,61.10a
tasyaiva tvam anarthāya kiṃnimittam ihodyatā // RamS_2,10.34 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046634 (0.0):
sadā te jananītulyāṃ $ vṛttiṃ vahati rāghavaḥ & / tasyaiva tvam anarthāya % kiṃnimittam ihodyatā // Ram_2,10.34 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688903 (0.0):
sadā te jananītulyāṃ vṛttiṃ vahati rāghavaḥ / / tasyaiva tvam anarthāya kiṃnimittam ihodyatā // Ram_2,10.34 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4264078 (0.0):
2.010.034a sadā te jananī tulyāṃ vṛttiṃ vahati rāghavaḥ / 2.010.034c tasyaiva tvam anarthāya kiṃnimittam ihodyatā
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17116642 (0.050):
kiṃnimittam idaṃ bhayam Ram_2,32.17b / kiṃnimittam ihodyatā Ram_2,10.34d / kiṃnimittaṃ ca daṇḍakān Ram_3,44.30b
tvaṃ mayātmavināśāya bhavanaṃ svaṃ praveśitā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046642 (0.0):
tasyaiva tvam anarthāya % kiṃnimittam ihodyatā // Ram_2,10.34 // / tvaṃ mayātmavināśāya $ bhavanaṃ svaṃ praveśitā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688911 (0.0):
tasyaiva tvam anarthāya kiṃnimittam ihodyatā // Ram_2,10.34 // / tvaṃ mayātmavināśāya bhavanaṃ svaṃ praveśitā /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4264086 (0.0):
2.010.034c tasyaiva tvam anarthāya kiṃnimittam ihodyatā / 2.010.035a tvaṃ mayātmavināśāya bhavanaṃ svaṃ praveśitā
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17132679 (0.055):
tvaṃ prāpayāśu māṃ rāmaṃ Ram_2,53.18c / tvaṃ mayātmavināśāya Ram_2,10.35a
avijñānān nṛpasutā vyālī tīkṣṇaviṣā yathā // RamS_2,10.35 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046648 (0.0):
tvaṃ mayātmavināśāya $ bhavanaṃ svaṃ praveśitā & / avijñānān nṛpasutā % vyālī tīkṣṇaviṣā yathā // Ram_2,10.35 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688917 (0.0):
tvaṃ mayātmavināśāya bhavanaṃ svaṃ praveśitā / / avijñānān nṛpasutā vyālī tīkṣṇaviṣā yathā // Ram_2,10.35 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4264091 (0.0):
2.010.035a tvaṃ mayātmavināśāya bhavanaṃ svaṃ praveśitā / 2.010.035c avijñānān nṛpasutā vyālī tīkṣṇaviṣā yathā
jīvaloko yadā sarvo rāmasyeha guṇastavam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046657 (0.0):
avijñānān nṛpasutā % vyālī tīkṣṇaviṣā yathā // Ram_2,10.35 // / jīvaloko yadā sarvo $ rāmasyeha guṇastavam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688926 (0.0):
avijñānān nṛpasutā vyālī tīkṣṇaviṣā yathā // Ram_2,10.35 // / jīvaloko yadā sarvo rāmasyeha guṇastavam /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4264100 (0.0):
2.010.035c avijñānān nṛpasutā vyālī tīkṣṇaviṣā yathā / 2.010.036a jīvaloko yadā sarvo rāmasyeha guṇastavam
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17124434 (0.035):
jīvaloke dvijaśreṣṭhās Ram_3,41.42c / jīvaloko yadā sarvo Ram_2,10.36a
aparādhaṃ kam uddiśya tyakṣyāmīṣṭam ahaṃ sutam // RamS_2,10.36 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046664 (0.0):
jīvaloko yadā sarvo $ rāmasyeha guṇastavam & / aparādhaṃ kam uddiśya % tyakṣyāmīṣṭam ahaṃ sutam // Ram_2,10.36 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688933 (0.0):
jīvaloko yadā sarvo rāmasyeha guṇastavam / / aparādhaṃ kam uddiśya tyakṣyāmīṣṭam ahaṃ sutam // Ram_2,10.36 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4264106 (0.0):
2.010.036a jīvaloko yadā sarvo rāmasyeha guṇastavam / 2.010.036c aparādhaṃ kam uddiśya tyakṣyāmīṣṭam ahaṃ sutam
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17131591 (0.037):
tyakṣyāmi nirapatrapā Ram_3,20.14d / tyakṣyāmīṣṭam ahaṃ sutam Ram_2,10.36d
kausalyāṃ vā sumitrāṃ vā tyajeyam api vā śriyam / / jīvitaṃ vātmano rāmaṃ na tv eva pitṛvatsalam // RamS_2,10.37 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046675 (0.0):
aparādhaṃ kam uddiśya % tyakṣyāmīṣṭam ahaṃ sutam // Ram_2,10.36 // / kausalyāṃ vā sumitrāṃ vā $ tyajeyam api vā śriyam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688944 (0.0):
aparādhaṃ kam uddiśya tyakṣyāmīṣṭam ahaṃ sutam // Ram_2,10.36 // / kausalyāṃ vā sumitrāṃ vā tyajeyam api vā śriyam /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4264115 (0.0):
2.010.036c aparādhaṃ kam uddiśya tyakṣyāmīṣṭam ahaṃ sutam / 2.010.037a kausalyāṃ vā sumitrāṃ vā tyajeyam api vā śriyam
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17137959 (0.027):
na tv enaṃ viṣamācāraḥ Ram_3,69.26a / na tv eva pitṛvatsalam Ram_2,10.37d
parā bhavati me prītir dṛṣṭvā tanayam agrajam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046682 (0.0):
jīvitaṃ vātmano rāmaṃ % na tv eva pitṛvatsalam // Ram_2,10.37 // / parā bhavati me prītir $ dṛṣṭvā tanayam agrajam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688951 (0.0):
jīvitaṃ vātmano rāmaṃ na tv eva pitṛvatsalam // Ram_2,10.37 // / parā bhavati me prītir dṛṣṭvā tanayam agrajam /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4264123 (0.0):
2.010.037c jīvitaṃ vātmano rāmaṃ na tv eva pitṛvatsalam / 2.010.038a parā bhavati me prītir dṛṣṭvā tanayam agrajam
apaśyatas tu me rāmaṃ naṣṭā bhavati cetanā // RamS_2,10.38 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046689 (0.0):
parā bhavati me prītir $ dṛṣṭvā tanayam agrajam & / apaśyatas tu me rāmaṃ % naṣṭā bhavati cetanā // Ram_2,10.38 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688958 (0.0):
parā bhavati me prītir dṛṣṭvā tanayam agrajam / / apaśyatas tu me rāmaṃ naṣṭā bhavati cetanā // Ram_2,10.38 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4264129 (0.0):
2.010.038a parā bhavati me prītir dṛṣṭvā tanayam agrajam / 2.010.038c apaśyatas tu me rāmaṃ naṣṭā bhavati cetanā
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17139301 (0.061):
naṣṭā ca mama cetanā Ram_2,12.16b / naṣṭā bhavati cetanā Ram_2,10.38d
tiṣṭhel loko vinā sūryaṃ sasyaṃ vā salilaṃ vinā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046696 (0.0):
apaśyatas tu me rāmaṃ % naṣṭā bhavati cetanā // Ram_2,10.38 // / tiṣṭhel loko vinā sūryaṃ $ sasyaṃ vā salilaṃ vinā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688965 (0.0):
apaśyatas tu me rāmaṃ naṣṭā bhavati cetanā // Ram_2,10.38 // / tiṣṭhel loko vinā sūryaṃ sasyaṃ vā salilaṃ vinā /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4264136 (0.0):
2.010.038c apaśyatas tu me rāmaṃ naṣṭā bhavati cetanā / 2.010.039a tiṣṭhel loko vinā sūryaṃ sasyaṃ vā salilaṃ vinā
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17130467 (0.056):
tiṣṭhet tu mama jīvitam Ram_2,10.39d / tiṣṭhel loko vinā sūryaṃ Ram_2,10.39a
na tu rāmaṃ vinā dehe tiṣṭhet tu mama jīvitam // RamS_2,10.39 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046707 (0.0):
tiṣṭhel loko vinā sūryaṃ $ sasyaṃ vā salilaṃ vinā & / na tu rāmaṃ vinā dehe % tiṣṭhet tu mama jīvitam // Ram_2,10.39 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688976 (0.0):
tiṣṭhel loko vinā sūryaṃ sasyaṃ vā salilaṃ vinā / / na tu rāmaṃ vinā dehe tiṣṭhet tu mama jīvitam // Ram_2,10.39 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4264146 (0.0):
2.010.039a tiṣṭhel loko vinā sūryaṃ sasyaṃ vā salilaṃ vinā / 2.010.039c na tu rāmaṃ vinā dehe tiṣṭhet tu mama jīvitam
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17137742 (0.059):
na tu rāmasya bhāryāṃ mām Ram_3,46.22c / na tu rāmaṃ vinā dehe Ram_2,10.39c
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17130462 (0.061):
tiṣṭheti rājā cukrośa Ram_2,35.33a / tiṣṭhet tu mama jīvitam Ram_2,10.39d
tad alaṃ tyajyatām eṣa niścayaḥ pāpaniścaye /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046713 (0.0):
na tu rāmaṃ vinā dehe % tiṣṭhet tu mama jīvitam // Ram_2,10.39 // / tad alaṃ tyajyatām eṣa $ niścayaḥ pāpaniścaye &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688982 (0.0):
na tu rāmaṃ vinā dehe tiṣṭhet tu mama jīvitam // Ram_2,10.39 // / tad alaṃ tyajyatām eṣa niścayaḥ pāpaniścaye /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4264152 (0.0):
2.010.039c na tu rāmaṃ vinā dehe tiṣṭhet tu mama jīvitam / 2.010.040a tad alaṃ tyajyatām eṣa niścayaḥ pāpaniścaye
api te caraṇau mūrdhnā spṛśāmy eṣa prasīda me // RamS_2,10.40 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046719 (0.0):
tad alaṃ tyajyatām eṣa $ niścayaḥ pāpaniścaye & / api te caraṇau mūrdhnā % spṛśāmy eṣa prasīda me // Ram_2,10.40 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688988 (0.0):
tad alaṃ tyajyatām eṣa niścayaḥ pāpaniścaye / / api te caraṇau mūrdhnā spṛśāmy eṣa prasīda me // Ram_2,10.40 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4264158 (0.0):
2.010.040a tad alaṃ tyajyatām eṣa niścayaḥ pāpaniścaye / 2.010.040c api te caraṇau mūrdhnā spṛśāmy eṣa prasīda me
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17185599 (0.015):
sparśam agner vihaṃgamaḥ Ram_3,51.11d / spṛśāmy eṣa prasīda me Ram_2,10.40d
sa bhūmipālo vilapann anāthavat striyā gṛhīto hṛdaye 'timātrayā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046729 (0.0):
api te caraṇau mūrdhnā % spṛśāmy eṣa prasīda me // Ram_2,10.40 // / sa bhūmipālo vilapann anāthavat $ striyā gṛhīto hṛdaye 'timātrayā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7688998 (0.0):
api te caraṇau mūrdhnā spṛśāmy eṣa prasīda me // Ram_2,10.40 // / sa bhūmipālo vilapann anāthavat striyā gṛhīto hṛdaye 'timātrayā /
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17178328 (0.009):
sa bhuṅkte vasudhādhipaḥ Ram_2,96.10d / sa bhūmipālo vilapann anāthavat Ram_2,10.41a
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4264158 (0.054):
2.010.040c api te caraṇau mūrdhnā spṛśāmy eṣa prasīda me / 2.010.041a sa bhūmipālo vilapann anāthavat; striyā gṛhīto dṛhaye
papāta devyāś caraṇau prasāritāv ubhāv asaṃspṛśya yathāturas tathā //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046735 (0.0):
sa bhūmipālo vilapann anāthavat $ striyā gṛhīto hṛdaye 'timātrayā & / papāta devyāś caraṇau prasāritāv % ubhāv asaṃspṛśya yathāturas tathā //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7689004 (0.0):
sa bhūmipālo vilapann anāthavat striyā gṛhīto hṛdaye 'timātrayā / / papāta devyāś caraṇau prasāritāv ubhāv asaṃspṛśya yathāturas tathā //
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17112225 (0.055):
ubhāv api ca śokārtāv Ram_2,58.32a / ubhāv asaṃspṛśya yathāturas tathā Ram_2,10.41d / ubhāv etau mṛgau divyau Ram_3,41.35c
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4264170 (0.057):
2.010.041c papāta devyāś caraṇau prasāritāv; ubhāv asaṃspṛśya yathāturas
RamS_2,10.41 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 11 / atadarhaṃ mahārājaṃ śayānam atathocitam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046742 (0.0):
Ram_2,10.41 // / atadarhaṃ mahārājaṃ $ śayānam atathocitam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7689011 (0.0):
Ram_2,10.41 // / atadarhaṃ mahārājaṃ śayānam atathocitam /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4264179 (0.0):
2.010.041c papāta devyāś caraṇau prasāritāv; ubhāv asaṃspṛśya yathāturas / 2.011.001a atadarhaṃ mahārājaṃ śayānam atathocitam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10976452 (0.027):
RamS_2,47.33 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 48 / te tu tasmin mahāvṛkṣa uṣitvā rajanīṃ śivām /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10973378 (0.030):
dadṛśe tamasā tatra vārayantīva rāghavam // RamS_2,40.30 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 41 / tatas tu tamasā tīraṃ ramyam āśritya rāghavaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10968904 (0.032):
RamS_2,27.33 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 28 / tato 'bravīn mahātejā rāmo lakṣmaṇam agrataḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10963474 (0.034):
RamS_2,13.28 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 14 / sa tadantaḥpuradvāraṃ samatītya janākulam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10971389 (0.034):
vilapitaparidevanākulaṃ vyasanagataṃ tad abhūt suduḥkhitam // RamS_2,34.36 / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 35
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10983352 (0.035):
RamS_2,67.15 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 68 / tāṃ tathā garhayitvā tu mātaraṃ bharatas tadā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10983143 (0.035):
saṃkālya rājānam adīnasattvam ātmānam urvyām abhiṣecayasva // RamS_2,66.45 / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 67 / śrutvā tu pitaraṃ vṛttaṃ bhrātarau ca vivāsitau /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10984482 (0.036):
puraṃ praviśyāśruparītanetrā bhūmau daśāhaṃ vyanayanta duḥkham // / RamS_2,70.23 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 71 / tato daśāhe 'tigate kṛtaśauco nṛpātmajaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10997306 (0.037):
sa tv eva mātḥn abhivādya sarvā rudan kuṭīṃ svāṃ praviveśa rāmaḥ // / RamS_2,104.25 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 105 / tataḥ śirasi kṛtvā tu pāduke bharatas tadā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10974980 (0.037):
mumoca bāṣpaṃ vyasanābhipīḍito jvarāturo nāga iva vyathāturaḥ // / RamS_2,45.24 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 46
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10968162 (0.038):
RamS_2,25.15 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 26 / etat tu vacanaṃ śrutvā sītā rāmasya duḥkhitā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10969845 (0.038):
sa rāghavaḥ prekṣya sumantram abravīn nivedayasvāgamanaṃ nṛpāya me // / RamS_2,30.24 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 31 / sa rāmapreṣitaḥ kṣipraṃ saṃtāpakaluṣendriyaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10978153 (0.039):
RamS_2,52.26 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 53 / mama tv aśvā nivṛttasya na prāvartanta vartmani /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10995225 (0.039):
tathā bruvāṇaṃ bharataṃ pratuṣṭuvuḥ praṇamya rāmaṃ ca yayācire saha // / RamS_2,98.71 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 99 / punar evaṃ bruvāṇaṃ tu bharataṃ lakṣmaṇāgrajaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10964814 (0.039):
RamS_2,16.61 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 17 / rāmas tu bhṛśam āyasto niḥśvasann iva kuñjaraḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10993973 (0.039):
// RamS_2,96.29 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 97 / taṃ tu rāmaḥ samāśvāsya bhrātaraṃ guruvatsalam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10987620 (0.040):
atandribhir jñātibhir āttakārmukair mahendrakalpaṃ paripālayaṃs tadā // / RamS_2,81.23 // / Rāmāyaṇa, Ayodhyākāṇḍa, 82 / tac chrutvā nipuṇaṃ sarvaṃ bharataḥ saha mantribhiḥ /
yayātim iva puṇyānte devalokāt paricyutam // RamS_2,11.1 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046749 (0.0):
atadarhaṃ mahārājaṃ $ śayānam atathocitam & / yayātim iva puṇyānte % devalokāt paricyutam // Ram_2,11.1 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7689018 (0.0):
atadarhaṃ mahārājaṃ śayānam atathocitam / / yayātim iva puṇyānte devalokāt paricyutam // Ram_2,11.1 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4264185 (0.0):
2.011.001a atadarhaṃ mahārājaṃ śayānam atathocitam / 2.011.001c yayātim iva puṇyānte devalokāt paricyutam
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25476062 (1.192):
4.017.009a taṃ tathā patitaṃ saṃkhye gatārciṣam ivānalam / 4.017.009c yayātim iva puṇyānte devalokāt paricyutam
anartharūpā siddhārthā abhītā bhayadarśinī /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046754 (0.0):
yayātim iva puṇyānte % devalokāt paricyutam // Ram_2,11.1 // / anartharūpā siddhārthā $ abhītā bhayadarśinī &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7689023 (0.0):
yayātim iva puṇyānte devalokāt paricyutam // Ram_2,11.1 // / anartharūpā siddhārthā abhītā bhayadarśinī /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4264190 (0.0):
2.011.001c yayātim iva puṇyānte devalokāt paricyutam / 2.011.002a anartharūpā siddhārthā abhītā bhayadarśinī
punar ākārayāmāsa tam eva varam aṅganā // RamS_2,11.2 // / tvaṃ katthase mahārāja satyavādī dṛḍhavrataḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046768 (0.0):
anartharūpā siddhārthā $ abhītā bhayadarśinī & / punar ākārayāmāsa % tam eva varam aṅganā // Ram_2,11.2 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7689037 (0.0):
anartharūpā siddhārthā abhītā bhayadarśinī / / punar ākārayāmāsa tam eva varam aṅganā // Ram_2,11.2 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4264204 (0.0):
2.011.003a tvaṃ katthase mahārāja satyavādī dṛḍhavrataḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17177442 (0.032):
satyavādī dṛḍhavrataḥ Ram_2,11.3b / satyavādī maheṣvāso Ram_2,2.29a
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11786544 (0.042):
śiṣyo vinītastantrajñaḥ satyavādī dṛḍhavrataḥ // Ras_2.8 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3858751 (0.049):
akopanaśca satyaśca $ satyavādī dṛḍhavrataḥ & / ātmopamaśca bhūteṣu % sa tīrthaphalamaśnute // MatsP_112.11 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8898257 (0.049):
akopanaśca satyaśca satyavādī dṛḍhavrataḥ / / ātmopamaśca bhūteṣu sa tīrthaphalamaśnute // MatsP_112.11 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10446979 (0.050):
12,337.038c bhūtabhavyabhaviṣyajñaḥ satyavādī dṛḍhavrataḥ / 12,337.039a tam uvāca nataṃ mūrdhnā devānām ādir avyayaḥ
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27018001 (0.050):
<12337.38/2> bhūtabhavyabhaviṣyajñaḥ !satyavādī dṛḍhavrataḥ !!12337.38! / <12337.39/1> tam uvāca nataṃ mūrdhnā !devānām ādir avyayaḥ !
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15783011 (0.050):
<12337.38/2> bhūta-bhavya-bhaviṣya-jñaḥ !satya-vādī dṛḍha-vrataḥ / <12337.39/1> tam uvāca nataṃ mūrdhnā !devānām ādir a-vyayaḥ !
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarniu.htm.txt) 27905202 (0.052):
sattvānyapi ca pācayet Ras_12.68b / satyavādī dṛḍhavrataḥ Ras_2.8f
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19815396 (0.053):
03,055.008d*0230_03 ahiṃsānirato yaś ca satyavādī dṛḍhavrataḥ
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21326253 (0.055):
yatavāg gurubhaktaśca satyavādī dṛḍhavrataḥ // Āk_1,2.41 // / upaviśya samācāmet mṛdule citrakambale /
mama cemaṃ varaṃ kasmād vidhārayitum icchasi // RamS_2,11.3 // / evam uktas tu kaikeyyā rājā daśarathas tadā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046779 (0.0):
tvaṃ katthase mahārāja $ satyavādī dṛḍhavrataḥ & / mama cemaṃ varaṃ kasmād % vidhārayitum icchasi // Ram_2,11.3 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7689048 (0.0):
tvaṃ katthase mahārāja satyavādī dṛḍhavrataḥ / / mama cemaṃ varaṃ kasmād vidhārayitum icchasi // Ram_2,11.3 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4264214 (0.0):
2.011.003a tvaṃ katthase mahārāja satyavādī dṛḍhavrataḥ / 2.011.003c mama cemaṃ varaṃ kasmād vidhārayitum icchasi
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17113462 (0.036):
evam uktas tayā rājā Ram_2,10.16a / evam uktas tu kaikeyyā Ram_2,11.4a
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17164074 (0.063):
rājā daśaratho 'bravīt Ram_2,32.13b / rājā daśaratho yathā Ram_2,47.13d
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17164036 (0.064):
rājā daṇḍadharo guruḥ Ram_3,1.17d / rājā daśarathas tadā Ram_2,4.3b / rājā daśarathas tadā Ram_2,9.12b
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21880350 (0.064):
mārīcān me bhayaṃ ghoraṃ % samutpannaṃ nareśvara // Ram_3,36.4 // / ity evam ukto dharmātmā $ rājā daśarathas tadā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7357773 (0.064):
mārīcān me bhayaṃ ghoraṃ samutpannaṃ nareśvara // Ram_3,36.4 // / ity evam ukto dharmātmā rājā daśarathas tadā /
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10063426 (0.064):
3.036.005a ity evam ukto dharmātmā rājā daśarathas tadā / 3.036.005c pratyuvāca mahābhāgaṃ viśvāmitraṃ mahāmunim
pratyuvāca tataḥ kruddho muhūrtaṃ vihvalann iva // RamS_2,11.4 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046785 (0.0):
evam uktas tu kaikeyyā $ rājā daśarathas tadā & / pratyuvāca tataḥ kruddho % muhūrtaṃ vihvalann iva // Ram_2,11.4 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7689054 (0.0):
evam uktas tu kaikeyyā rājā daśarathas tadā / / pratyuvāca tataḥ kruddho muhūrtaṃ vihvalann iva // Ram_2,11.4 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4264219 (0.0):
2.011.004a evam uktas tu kaikeyyā rājā daśarathas tadā / 2.011.004c pratyuvāca tataḥ kruddho muhūrtaṃ vihvalann iva
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21880351 (0.062):
ity evam ukto dharmātmā $ rājā daśarathas tadā & / pratyuvāca mahābhāgaṃ % viśvāmitraṃ mahāmunim // Ram_3,36.5 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7357774 (0.062):
ity evam ukto dharmātmā rājā daśarathas tadā / / pratyuvāca mahābhāgaṃ viśvāmitraṃ mahāmunim // Ram_3,36.5 //
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10063427 (0.062):
3.036.005a ity evam ukto dharmātmā rājā daśarathas tadā / 3.036.005c pratyuvāca mahābhāgaṃ viśvāmitraṃ mahāmunim
mṛte mayi gate rāme vanaṃ manujapuṃgave /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046791 (0.0):
pratyuvāca tataḥ kruddho % muhūrtaṃ vihvalann iva // Ram_2,11.4 // / mṛte mayi gate rāme $ vanaṃ manujapuṃgave &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7689062 (0.0):
pratyuvāca tataḥ kruddho muhūrtaṃ vihvalann iva // Ram_2,11.4 // / mṛte mayi gate rāme vanaṃ manujapuṃgave /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4264227 (0.0):
2.011.004c pratyuvāca tataḥ kruddho muhūrtaṃ vihvalann iva / 2.011.005a mṛte mayi gate rāme vanaṃ manujapuṃgave
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17158296 (0.028):
mṛte daśarathe vyaktaṃ Ram_2,42.22c / mṛte mayi gate tvayi Ram_3,56.7b
hantānārye mamāmitre rāmaḥ pravrājito vanam // RamS_2,11.5 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7689067 (0.0):
mṛte mayi gate rāme vanaṃ manujapuṃgave / / hantānārye mamāmitre rāmaḥ pravrājito vanam // Ram_2,11.5 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4264232 (0.0):
2.011.005a mṛte mayi gate rāme vanaṃ manujapuṃgave / 2.011.005c hantānārye mamāmitre rāmaḥ pravrājito vanam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046799 (0.007):
hantānārye mamāmitre % rāmaḥ pravrājito vanam // Ram_2,11.5 //
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17165562 (0.061):
rāmaḥ pradīptair bahubhir Ram_3,24.12c / rāmaḥ pravrājito vanam Ram_2,11.5d / rāmaḥ prāpto muniṃ draṣṭuṃ Ram_3,11.2c
yadi satyaṃ bravīmy etat tad asatyaṃ bhaviṣyati / / akīrtir atulā loke dhruvaṃ paribhavaś ca me // RamS_2,11.6 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046810 (0.0):
hantānārye mamāmitre % rāmaḥ pravrājito vanam // Ram_2,11.5 // / yadi satyaṃ bravīmy etat $ tad asatyaṃ bhaviṣyati &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7689078 (0.0):
hantānārye mamāmitre rāmaḥ pravrājito vanam // Ram_2,11.5 // / yadi satyaṃ bravīmy etat tad asatyaṃ bhaviṣyati /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4264241 (0.0):
2.011.005c hantānārye mamāmitre rāmaḥ pravrājito vanam / 2.011.006a yadi satyaṃ bravīmy etat tad asatyaṃ bhaviṣyati
tathā vilapatas tasya paribhramitacetasaḥ / / astam abhyagamat sūryo rajanī cābhyavartata // RamS_2,11.7 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046819 (0.0):
akīrtir atulā loke % dhruvaṃ paribhavaś ca me // Ram_2,11.6 // / tathā vilapatas tasya $ paribhramitacetasaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7689087 (0.0):
akīrtir atulā loke dhruvaṃ paribhavaś ca me // Ram_2,11.6 // / tathā vilapatas tasya paribhramitacetasaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4264250 (0.0):
2.011.006c akīrtir atulā loke dhruvaṃ paribhavaś ca me / 2.011.007a tathā vilapatas tasya paribhramitacetasaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10986893 (0.057):
babhau naṣṭaprabhaḥ sūryo rajanī cābhyavartata // RamS_2,79.14 // / saṃniveśya sa tāṃ senāṃ guhena paritoṣitaḥ /
sa triyāmā tathārtasya candramaṇḍalamaṇḍitā /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046826 (1.192):
astam abhyagamat sūryo % rajanī cābhyavartata // Ram_2,11.7 // / sa triyāmā tathārtasya $ candramaṇḍalamaṇḍitā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7689094 (1.192):
astam abhyagamat sūryo rajanī cābhyavartata // Ram_2,11.7 // / sa triyāmā tathārtasya candramaṇḍalamaṇḍitā /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4264256 (0.010):
2.011.007c astam abhyagamat sūryo rajanī cābhyavartata / 2.011.008a sa triyāmā tathārtasya candramaṇḍalamaṇḍitā
rājño vilapamānasya na vyabhāsata śarvarī // RamS_2,11.8 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046832 (0.0):
sa triyāmā tathārtasya $ candramaṇḍalamaṇḍitā & / rājño vilapamānasya % na vyabhāsata śarvarī // Ram_2,11.8 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7689100 (0.0):
sa triyāmā tathārtasya candramaṇḍalamaṇḍitā / / rājño vilapamānasya na vyabhāsata śarvarī // Ram_2,11.8 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4264262 (0.012):
2.011.008a sa triyāmā tathārtasya candramaṇḍalamaṇḍitā / 2.011.008c rājño vilapamānasya na vyabhāsata śarvarī
tathaivoṣṇaṃ viniḥśvasya vṛddho daśaratho nṛpaḥ / / vilalāpārtavad duḥkhaṃ gaganāsaktalocanaḥ // RamS_2,11.9 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046837 (0.0):
rājño vilapamānasya % na vyabhāsata śarvarī // Ram_2,11.8 // / tathaivoṣṇaṃ viniḥśvasya $ vṛddho daśaratho nṛpaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046844 (0.0):
tathaivoṣṇaṃ viniḥśvasya $ vṛddho daśaratho nṛpaḥ & / vilalāpārtavad duḥkhaṃ % gaganāsaktalocanaḥ // Ram_2,11.9 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7689105 (0.0):
rājño vilapamānasya na vyabhāsata śarvarī // Ram_2,11.8 // / tathaivoṣṇaṃ viniḥśvasya vṛddho daśaratho nṛpaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7689112 (0.0):
tathaivoṣṇaṃ viniḥśvasya vṛddho daśaratho nṛpaḥ / / vilalāpārtavad duḥkhaṃ gaganāsaktalocanaḥ // Ram_2,11.9 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4264266 (0.0):
2.011.008c rājño vilapamānasya na vyabhāsata śarvarī / 2.011.009a tathaivoṣṇaṃ viniḥśvasya vṛddho daśaratho nṛpaḥ
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4264273 (0.0):
2.011.009a tathaivoṣṇaṃ viniḥśvasya vṛddho daśaratho nṛpaḥ / 2.011.009c vilalāpārtavad duḥkhaṃ gaganāsaktalocanaḥ
na prabhātaṃ tvayecchāmi mayāyaṃ racito 'ñjaliḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046852 (0.0):
vilalāpārtavad duḥkhaṃ % gaganāsaktalocanaḥ // Ram_2,11.9 // / na prabhātaṃ tvayecchāmi $ mayāyaṃ racito 'ñjaliḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7689120 (0.0):
vilalāpārtavad duḥkhaṃ gaganāsaktalocanaḥ // Ram_2,11.9 // / na prabhātaṃ tvayecchāmi mayāyaṃ racito 'ñjaliḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4264280 (0.0):
2.011.009c vilalāpārtavad duḥkhaṃ gaganāsaktalocanaḥ / 2.011.010a na prabhātaṃ tvayecchāmi mayāyaṃ racito 'ñjaliḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17138438 (0.021):
na pratijñām ahaṃ pituḥ Ram_2,104.18d / na prabhātaṃ tvayecchāmi Ram_2,11.10a
atha vā gamyatāṃ śīghraṃ nāham icchāmi nirghṛṇām /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046856 (0.0):
na prabhātaṃ tvayecchāmi $ mayāyaṃ racito 'ñjaliḥ & / atha vā gamyatāṃ śīghraṃ % nāham icchāmi nirghṛṇām \
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7689129 (0.0):
na prabhātaṃ tvayecchāmi mayāyaṃ racito 'ñjaliḥ / / atha vā gamyatāṃ śīghraṃ nāham icchāmi nirghṛṇām /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4264288 (0.0):
2.011.010a na prabhātaṃ tvayecchāmi mayāyaṃ racito 'ñjaliḥ / 2.011.010c atha vā gamyatāṃ śīghraṃ nāham icchāmi nirghṛṇām
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17140634 (0.064):
nāham icchāmi nirghṛṇām Ram_2,11.10d / nāham etena tuṣṭaś ca Ram_2,84.16c
nṛśaṃsāṃ kaikeyīṃ draṣṭuṃ yatkṛte vyasanaṃ mahat // RamS_2,11.10 //*
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7689134 (0.0):
atha vā gamyatāṃ śīghraṃ nāham icchāmi nirghṛṇām / / nṛśaṃsāṃ kaikeyīṃ draṣṭuṃ yat kṛte vyasanaṃ mahat // Ram_2,11.10 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4264294 (0.0):
2.011.010c atha vā gamyatāṃ śīghraṃ nāham icchāmi nirghṛṇām / 2.011.010e nṛśaṃsāṃ kaikeyīṃ draṣṭuṃ yatkṛte vyasanaṃ mahat
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17158846 (0.033):
yat kṛte vyasanaṃ prāptaṃ Ram_3,68.9c / yat kṛte vyasanaṃ mahat Ram_2,11.10f
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3075082 (0.055):
api drakṣyāmi bharataṃ $ yatkṛte vyasanaṃ mahat &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7717351 (0.055):
api drakṣyāmi bharataṃ yatkṛte vyasanaṃ mahat /
Valmiki (trad.): Ramayan