View original HTML file with complete header information
Vālmīki: Rāmāyaṇa, 4. Kiṣkindhākāṇḍa / 4.001.001a sa tāṃ puṣkariṇīṃ gatvā padmotpalajhaṣākulām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28400726 (0.0):
3.071.026c dadarśa pampāṃ śubhadarśa kānanām; anekanānāvidhapakṣisaṃkulām / 4.001.001a sa tāṃ puṣkariṇīṃ gatvā padmotpalajhaṣākulām
Vālmīki: Rāmāyaṇa, 4. Kiṣkindhākāṇḍa / 4.001.001a sa tāṃ puṣkariṇīṃ gatvā padmotpalajhaṣākulām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28400726 (0.0):
3.071.026c dadarśa pampāṃ śubhadarśa kānanām; anekanānāvidhapakṣisaṃkulām / 4.001.001a sa tāṃ puṣkariṇīṃ gatvā padmotpalajhaṣākulām
4.001.001c rāmaḥ saumitrisahito vilalāpākulendriyaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28400732 (0.0):
4.001.001a sa tāṃ puṣkariṇīṃ gatvā padmotpalajhaṣākulām / 4.001.001c rāmaḥ saumitrisahito vilalāpākulendriyaḥ
4.001.002a tasya dṛṣṭvaiva tāṃ harṣād indriyāṇi cakampire / 4.001.002c sa kāmavaśam āpannaḥ saumitrim idam abravīt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28400742 (0.0):
4.001.001c rāmaḥ saumitrisahito vilalāpākulendriyaḥ / 4.001.002a tasya dṛṣṭvaiva tāṃ harṣād indriyāṇi cakampire
4.001.003a saumitre paśya pampāyāḥ kānanaṃ śubhadarśanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28400747 (0.0):
4.001.002c sa kāmavaśam āpannaḥ saumitrim idam abravīt / 4.001.003a saumitre paśya pampāyāḥ kānanaṃ śubhadarśanam
4.001.003c yatra rājanti śailābhā drumāḥ saśikharā iva
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28400753 (0.0):
4.001.003a saumitre paśya pampāyāḥ kānanaṃ śubhadarśanam / 4.001.003c yatra rājanti śailābhā drumāḥ saśikharā iva
4.001.004a māṃ tu śokābhisaṃtaptam ādhayaḥ pīḍayanti vai
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28400761 (0.0):
4.001.003c yatra rājanti śailābhā drumāḥ saśikharā iva / 4.001.004a māṃ tu śokābhisaṃtaptam ādhayaḥ pīḍayanti vai
4.001.004c bharatasya ca duḥkhena vaidehyā haraṇena ca / 4.001.005a adhikaṃ pravibhāty etan nīlapītaṃ tu śādvalam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28400770 (0.0):
4.001.004a māṃ tu śokābhisaṃtaptam ādhayaḥ pīḍayanti vai / 4.001.004c bharatasya ca duḥkhena vaidehyā haraṇena ca
4.001.005c drumāṇāṃ vividhaiḥ puṣpaiḥ paristomair ivārpitam / 4.001.006a sukhānilo 'yaṃ saumitre kālaḥ pracuramanmathaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28400781 (0.0):
4.001.005a adhikaṃ pravibhāty etan nīlapītaṃ tu śādvalam / 4.001.005c drumāṇāṃ vividhaiḥ puṣpaiḥ paristomair ivārpitam
4.001.006c gandhavān surabhir māso jātapuṣpaphaladrumaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28400788 (0.0):
4.001.006a sukhānilo 'yaṃ saumitre kālaḥ pracuramanmathaḥ / 4.001.006c gandhavān surabhir māso jātapuṣpaphaladrumaḥ
4.001.007a paśya rūpāṇi saumitre vanānāṃ puṣpaśālinām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28400795 (0.0):
4.001.006c gandhavān surabhir māso jātapuṣpaphaladrumaḥ / 4.001.007a paśya rūpāṇi saumitre vanānāṃ puṣpaśālinām
4.001.007c sṛjatāṃ puṣpavarṣāṇi varṣaṃ toyamucām iva
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28400801 (0.0):
4.001.007a paśya rūpāṇi saumitre vanānāṃ puṣpaśālinām / 4.001.007c sṛjatāṃ puṣpavarṣāṇi varṣaṃ toyamucām iva
4.001.008a prastareṣu ca ramyeṣu vividhāḥ kānanadrumāḥ / 4.001.008c vāyuvegapracalitāḥ puṣpair avakiranti gām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28400811 (0.0):
4.001.007c sṛjatāṃ puṣpavarṣāṇi varṣaṃ toyamucām iva / 4.001.008a prastareṣu ca ramyeṣu vividhāḥ kānanadrumāḥ
4.001.009a mārutaḥ sukhaṃ saṃsparśe vāti candanaśītalaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28400817 (0.0):
4.001.008c vāyuvegapracalitāḥ puṣpair avakiranti gām / 4.001.009a mārutaḥ sukhaṃ saṃsparśe vāti candanaśītalaḥ
4.001.009c ṣaṭpadair anukūjadbhir vaneṣu madhugandhiṣu / 4.001.010a giriprastheṣu ramyeṣu puṣpavadbhir manoramaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28400828 (0.0):
4.001.009a mārutaḥ sukhaṃ saṃsparśe vāti candanaśītalaḥ / 4.001.009c ṣaṭpadair anukūjadbhir vaneṣu madhugandhiṣu
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10333381 (0.062):
12,163.008c candanasya ca mukhyasya pādapair upaśobhitam / 12,163.008e giriprastheṣu ramyeṣu śubheṣu susugandhiṣu
4.001.010c saṃsaktaśikharā śailā virājanti mahādrumaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28400833 (0.0):
4.001.010a giriprastheṣu ramyeṣu puṣpavadbhir manoramaiḥ / 4.001.010c saṃsaktaśikharā śailā virājanti mahādrumaiḥ
4.001.011a puṣpitāgrāṃś ca paśyemān karṇikārān samantataḥ / 4.001.011c hāṭakapratisaṃchannān narān pītāmbarān iva
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28400844 (0.0):
4.001.010c saṃsaktaśikharā śailā virājanti mahādrumaiḥ / 4.001.011a puṣpitāgrāṃś ca paśyemān karṇikārān samantataḥ
4.001.012a ayaṃ vasantaḥ saumitre nānāvihaganāditaḥ / 4.001.012c sītayā viprahīṇasya śokasaṃdīpano mama
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28400854 (0.0):
4.001.011c hāṭakapratisaṃchannān narān pītāmbarān iva / 4.001.012a ayaṃ vasantaḥ saumitre nānāvihaganāditaḥ
4.001.013a māṃ hi śokasamākrāntaṃ saṃtāpayati manmathaḥ / 4.001.013c hṛṣṭaḥ pravadamānaś ca samāhvayati kokilaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28400864 (0.0):
4.001.012c sītayā viprahīṇasya śokasaṃdīpano mama / 4.001.013a māṃ hi śokasamākrāntaṃ saṃtāpayati manmathaḥ
4.001.014a eṣa dātyūhako hṛṣṭo ramye māṃ vananirjhare
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28400870 (0.0):
4.001.013a māṃ hi śokasamākrāntaṃ saṃtāpayati manmathaḥ / 4.001.013c hṛṣṭaḥ pravadamānaś ca samāhvayati kokilaḥ / 4.001.014a eṣa dātyūhako hṛṣṭo ramye māṃ vananirjhare
4.001.014c praṇadan manmathāviṣṭaṃ śocayiṣyati lakṣmaṇa / 4.001.015a vimiśrā vihagāḥ pumbhir ātmavyūhābhinanditāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28400880 (0.0):
4.001.014a eṣa dātyūhako hṛṣṭo ramye māṃ vananirjhare / 4.001.014c praṇadan manmathāviṣṭaṃ śocayiṣyati lakṣmaṇa
4.001.015c bhṛṅgarājapramuditāḥ saumitre madhurasvarāḥ / 4.001.016a māṃ hi sā mṛgaśāvākṣī cintāśokabalātkṛtam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28400891 (0.0):
4.001.015a vimiśrā vihagāḥ pumbhir ātmavyūhābhinanditāḥ / 4.001.015c bhṛṅgarājapramuditāḥ saumitre madhurasvarāḥ
4.001.016c saṃtāpayati saumitre krūraś caitravanānilaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28400896 (0.0):
4.001.016a māṃ hi sā mṛgaśāvākṣī cintāśokabalātkṛtam / 4.001.016c saṃtāpayati saumitre krūraś caitravanānilaḥ
4.001.017a śikhinībhiḥ parivṛtā mayūrā girisānuṣu / 4.001.017c manmathābhiparītasya mama manmathavardhanāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28400906 (0.0):
4.001.016c saṃtāpayati saumitre krūraś caitravanānilaḥ / 4.001.017a śikhinībhiḥ parivṛtā mayūrā girisānuṣu
4.001.018a paśya lakṣṇama nṛtyantaṃ mayūram upanṛtyati / 4.001.018c śikhinī manmathārtaiṣā bhartāraṃ girisānuṣu
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28400918 (0.0):
4.001.017c manmathābhiparītasya mama manmathavardhanāḥ / 4.001.018a paśya lakṣṇama nṛtyantaṃ mayūram upanṛtyati
4.001.019a mayūrasya vane nūnaṃ rakṣasā na hṛtā priyā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28400924 (0.0):
4.001.018c śikhinī manmathārtaiṣā bhartāraṃ girisānuṣu / 4.001.019a mayūrasya vane nūnaṃ rakṣasā na hṛtā priyā
4.001.019c mama tv ayaṃ vinā vāsaḥ puṣpamāse suduḥsahaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28400933 (0.0):
4.001.019a mayūrasya vane nūnaṃ rakṣasā na hṛtā priyā / 4.001.019c mama tv ayaṃ vinā vāsaḥ puṣpamāse suduḥsahaḥ
4.001.020a paśya lakṣmaṇa puṣpāṇi niṣphalāni bhavanti me
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28400938 (0.0):
4.001.019c mama tv ayaṃ vinā vāsaḥ puṣpamāse suduḥsahaḥ / 4.001.020a paśya lakṣmaṇa puṣpāṇi niṣphalāni bhavanti me
4.001.020c puṣpabhārasamṛddhānāṃ vanānāṃ śiśirātyaye
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28400945 (0.0):
4.001.020a paśya lakṣmaṇa puṣpāṇi niṣphalāni bhavanti me / 4.001.020c puṣpabhārasamṛddhānāṃ vanānāṃ śiśirātyaye
4.001.021a vadanti rāvaṃ muditāḥ śakunāḥ saṃghaśaḥ kalam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28400951 (0.0):
4.001.020c puṣpabhārasamṛddhānāṃ vanānāṃ śiśirātyaye / 4.001.021a vadanti rāvaṃ muditāḥ śakunāḥ saṃghaśaḥ kalam
4.001.021c āhvayanta ivānyonyaṃ kāmonmādakarā mama
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28400956 (0.0):
4.001.021a vadanti rāvaṃ muditāḥ śakunāḥ saṃghaśaḥ kalam / 4.001.021c āhvayanta ivānyonyaṃ kāmonmādakarā mama
4.001.022a nūnaṃ paravaśā sītā sāpi śocaty ahaṃ yathā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28400962 (0.0):
4.001.021c āhvayanta ivānyonyaṃ kāmonmādakarā mama / 4.001.022a nūnaṃ paravaśā sītā sāpi śocaty ahaṃ yathā
4.001.022c śyāmā padmapalāśākṣī mṛdubhāṣā ca me priyā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28400969 (0.0):
4.001.022a nūnaṃ paravaśā sītā sāpi śocaty ahaṃ yathā / 4.001.022c śyāmā padmapalāśākṣī mṛdubhāṣā ca me priyā
4.001.023a eṣa puṣpavaho vāyuḥ sukhasparśo himāvahaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28400979 (0.0):
4.001.022c śyāmā padmapalāśākṣī mṛdubhāṣā ca me priyā / 4.001.023a eṣa puṣpavaho vāyuḥ sukhasparśo himāvahaḥ
% Mahabharata: Svargarohanaparvan (mbh_18_u.htm.txt) 8444278 (0.053):
18,003.006a tato vāyuḥ sukhasparśaḥ puṇyagandhavahaḥ śivaḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6358715 (0.053):
BhP_10.03.004/1 vavau vāyuḥ sukha sparśaḥ puṇya gandhavahaḥ śuciḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2758686 (0.053):
vavau vāyuḥ sukha sparśaḥ puṇya gandhavahaḥ śuciḥ /
4.001.023c tāṃ vicintayataḥ kāntāṃ pāvakapratimo mama / 4.001.024a tāṃ vinātha vihaṃgo 'sau pakṣī praṇaditas tadā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28400990 (0.0):
4.001.023a eṣa puṣpavaho vāyuḥ sukhasparśo himāvahaḥ / 4.001.023c tāṃ vicintayataḥ kāntāṃ pāvakapratimo mama
4.001.024c vāyasaḥ pādapagataḥ prahṛṣṭam abhinardati / 4.001.025a eṣa vai tatra vaidehyā vihagaḥ pratihārakaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401000 (0.0):
4.001.024a tāṃ vinātha vihaṃgo 'sau pakṣī praṇaditas tadā / 4.001.024c vāyasaḥ pādapagataḥ prahṛṣṭam abhinardati
4.001.025c pakṣī māṃ tu viśālākṣyāḥ samīpam upaneṣyati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401007 (0.0):
4.001.025a eṣa vai tatra vaidehyā vihagaḥ pratihārakaḥ / 4.001.025c pakṣī māṃ tu viśālākṣyāḥ samīpam upaneṣyati
4.001.026a paśya lakṣmaṇa saṃnādaṃ vane madavivardhanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401013 (0.0):
4.001.025c pakṣī māṃ tu viśālākṣyāḥ samīpam upaneṣyati / 4.001.026a paśya lakṣmaṇa saṃnādaṃ vane madavivardhanam
4.001.026c puṣpitāgreṣu vṛkṣeṣu dvijānām upakūjatām / 4.001.027a saumitre paśya pampāyāś citrāsu vanarājiṣu
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401024 (0.0):
4.001.026a paśya lakṣmaṇa saṃnādaṃ vane madavivardhanam / 4.001.026c puṣpitāgreṣu vṛkṣeṣu dvijānām upakūjatām
4.001.027c nalināni prakāśante jale taruṇasūryavat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401030 (0.0):
4.001.027a saumitre paśya pampāyāś citrāsu vanarājiṣu / 4.001.027c nalināni prakāśante jale taruṇasūryavat
4.001.028a eṣā prasannasalilā padmanīlotpalāyatā / 4.001.028c haṃsakāraṇḍavākīrṇā pampā saugandhikāyutā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401041 (0.0):
4.001.027c nalināni prakāśante jale taruṇasūryavat / 4.001.028a eṣā prasannasalilā padmanīlotpalāyatā
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19173696 (0.064):
haṃsakāraṇḍavākīrṇā cakravākopaśobhitā / / padmotpalavanopetā prāvartata mahānadī // SkP_22.16 //
4.001.029a cakravākayutā nityaṃ citraprasthavanāntarā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401047 (0.0):
4.001.028c haṃsakāraṇḍavākīrṇā pampā saugandhikāyutā / 4.001.029a cakravākayutā nityaṃ citraprasthavanāntarā
4.001.029c mātaṅgamṛgayūthaiś ca śobhate salilārthibhiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401053 (0.0):
4.001.029a cakravākayutā nityaṃ citraprasthavanāntarā / 4.001.029c mātaṅgamṛgayūthaiś ca śobhate salilārthibhiḥ
4.001.030a padmakośapalāśāni draṣṭuṃ dṛṣṭir hi manyate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401058 (0.0):
4.001.029c mātaṅgamṛgayūthaiś ca śobhate salilārthibhiḥ / 4.001.030a padmakośapalāśāni draṣṭuṃ dṛṣṭir hi manyate
4.001.030c sītāyā netrakośābhyāṃ sadṛśānīti lakṣmaṇa / 4.001.031a padmakesarasaṃsṛṣṭo vṛkṣāntaraviniḥsṛtaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401069 (0.0):
4.001.030a padmakośapalāśāni draṣṭuṃ dṛṣṭir hi manyate / 4.001.030c sītāyā netrakośābhyāṃ sadṛśānīti lakṣmaṇa
4.001.031c niḥśvāsa iva sītāyā vāti vāyur manoharaḥ / 4.001.032a saumitre paśya pampāyā dakṣiṇe girisānuni
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401082 (0.0):
4.001.031a padmakesarasaṃsṛṣṭo vṛkṣāntaraviniḥsṛtaḥ / 4.001.031c niḥśvāsa iva sītāyā vāti vāyur manoharaḥ
4.001.032c puṣpitāṃ karṇikārasya yaṣṭiṃ paramaśobhanām / 4.001.033a adhikaṃ śailarājo 'yaṃ dhātubhis tu vibhūṣitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401091 (0.0):
4.001.032a saumitre paśya pampāyā dakṣiṇe girisānuni / 4.001.032c puṣpitāṃ karṇikārasya yaṣṭiṃ paramaśobhanām
4.001.033c vicitraṃ sṛjate reṇuṃ vāyuvegavighaṭṭitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401098 (0.0):
4.001.033a adhikaṃ śailarājo 'yaṃ dhātubhis tu vibhūṣitaḥ / 4.001.033c vicitraṃ sṛjate reṇuṃ vāyuvegavighaṭṭitam
4.001.034a giriprasthās tu saumitre sarvataḥ saṃprapuṣpitaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401104 (0.0):
4.001.033c vicitraṃ sṛjate reṇuṃ vāyuvegavighaṭṭitam / 4.001.034a giriprasthās tu saumitre sarvataḥ saṃprapuṣpitaiḥ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16467004 (0.034):
sarvataḥ puram antikāt HV_106.42d / sarvataḥ pratibhūṣitam HV_App.I,18.443b / sarvataḥ pratiśobhitam HV_App.I,18.439b
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4590933 (0.052):
vimuktapāśavandhāsā sarvato 'bhivṛtā balaiḥ / / huṃhāravaṃ prakurvāṇā sarvato 'hyapatadruṣā // BndP_2,29.19 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16466962 (0.058):
sarvataḥ parirakṣitam HV_55.52f / sarvataḥ pariroddhavyā HV_App.I,19.35a / sarvataḥ parivāritam **HV_App.I,42B.2776**192:7b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25179477 (0.061):
sarvataḥ kāñcanaguhaṃ HV_App.I,42.234a / sarvataḥ pariroddhavyā HV_App.I,19.35a / sarvataḥ parivāritam HV_App.I,42B.2776**192:7b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25179500 (0.061):
sarvataḥ pāṇipādāntaṃ HV_App.I,41.610a / sarvataḥ pratibhūṣitam HV_App.I,18.443b / sarvataḥ pratiśobhitam HV_App.I,18.439b
4.001.034c niṣpatraiḥ sarvato ramyaiḥ pradīpā iva kuṃśukaiḥ / 4.001.035a pampātīraruhāś ceme saṃsaktā madhugandhinaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401116 (0.0):
4.001.034a giriprasthās tu saumitre sarvataḥ saṃprapuṣpitaiḥ / 4.001.034c niṣpatraiḥ sarvato ramyaiḥ pradīpā iva kuṃśukaiḥ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16467001 (0.059):
sarvataḥ pratibhūṣitam HV_App.I,18.443b / sarvataḥ pratiśobhitam HV_App.I,18.439b
4.001.035c mālatīmallikāṣaṇḍāḥ karavīrāś ca puṣpitāḥ / 4.001.036a ketakyaḥ sinduvārāś ca vāsantyaś ca supuṣpitāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401125 (0.0):
4.001.035a pampātīraruhāś ceme saṃsaktā madhugandhinaḥ / 4.001.035c mālatīmallikāṣaṇḍāḥ karavīrāś ca puṣpitāḥ
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25470649 (0.021):
4.001.038a nīpāś ca varaṇāś caiva kharjūrāś ca supuṣpitāḥ / 4.001.038c aṅkolāś ca kuraṇṭāś ca cūrṇakāḥ pāribhadrakāḥ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 687647 (0.059):
mātaṅgayūthasaṃrugṇāḥ $ puṣpitā iva pādapāḥ // HV_App.I,42B.1129 // / teṣāṃ vidāritair dehair $ dānavānāṃ mahātmanām / HV_App.I,42B.1130 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22173195 (0.059):
mātaṅgayūthasaṃrugṇāḥ puṣpitā iva pādapāḥ // HV_App.I,42B.1129 // / teṣāṃ vidāritair dehair dānavānāṃ mahātmanām / HV_App.I,42B.1130 /
4.001.036c mādhavyo gandhapūrṇāś ca kundagulmāś ca sarvaśaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401132 (0.0):
4.001.036a ketakyaḥ sinduvārāś ca vāsantyaś ca supuṣpitāḥ / 4.001.036c mādhavyo gandhapūrṇāś ca kundagulmāś ca sarvaśaḥ
4.001.037a ciribilvā madhūkāś ca vañjulā bakulās tathā / 4.001.037c campakās tilakāś caiva nāgavṛkṣāś ca puṣpitāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401138 (0.0):
4.001.036c mādhavyo gandhapūrṇāś ca kundagulmāś ca sarvaśaḥ / 4.001.037a ciribilvā madhūkāś ca vañjulā bakulās tathā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401146 (1.788):
4.001.037c campakās tilakāś caiva nāgavṛkṣāś ca puṣpitāḥ / 4.001.038a nīpāś ca varaṇāś caiva kharjūrāś ca supuṣpitāḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19757940 (0.032):
02,035.029d@021_1297 aśokāḥ karṇikārāś ca tilakā nāgamallikāḥ / 02,035.029d@021_1298 kuravā nāgapuṣpāś ca campakās tṛṇagulmakāḥ
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25761275 (0.058):
sadāpallavaśobhāḍhyāḥ sadā saurabhasaṃkulāḥ // BndP_3,31.55 // / cūtāḥ kaṅkolakā lodhrā bakulāḥ karṇikārakāḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 673223 (0.060):
ketakāśokasaralāḥ $ punnāgatilakārjunāḥ / HV_App.I,42A.121 / / cūtā nīpā nāgapuṣpāḥ $ kadambā bakulā dhavāḥ // HV_App.I,42A.122 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22158774 (0.060):
ketakāśokasaralāḥ punnāgatilakārjunāḥ / HV_App.I,42A.121 / / cūtā nīpā nāgapuṣpāḥ kadambā bakulā dhavāḥ // HV_App.I,42A.122 //
4.001.038a nīpāś ca varaṇāś caiva kharjūrāś ca supuṣpitāḥ / 4.001.038c aṅkolāś ca kuraṇṭāś ca cūrṇakāḥ pāribhadrakāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401143 (0.0):
4.001.036c mādhavyo gandhapūrṇāś ca kundagulmāś ca sarvaśaḥ / 4.001.037a ciribilvā madhūkāś ca vañjulā bakulās tathā / 4.001.037c campakās tilakāś caiva nāgavṛkṣāś ca puṣpitāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401150 (0.0):
4.001.038a nīpāś ca varaṇāś caiva kharjūrāś ca supuṣpitāḥ / 4.001.038c aṅkolāś ca kuraṇṭāś ca cūrṇakāḥ pāribhadrakāḥ
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25470622 (0.021):
4.001.035c mālatīmallikāṣaṇḍāḥ karavīrāś ca puṣpitāḥ / 4.001.036a ketakyaḥ sinduvārāś ca vāsantyaś ca supuṣpitāḥ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 673354 (0.047):
kālīyakā dukūlāś ca $ hiṅgavas tailaparṇikāḥ // HV_App.I,42A.136 // / kharjūrā nārikelāś ca $ dharmavṛkṣā harītakī / HV_App.I,42A.137 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22158905 (0.047):
kālīyakā dukūlāś ca hiṅgavas tailaparṇikāḥ // HV_App.I,42A.136 // / kharjūrā nārikelāś ca dharmavṛkṣā harītakī / HV_App.I,42A.137 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 687647 (0.054):
mātaṅgayūthasaṃrugṇāḥ $ puṣpitā iva pādapāḥ // HV_App.I,42B.1129 // / teṣāṃ vidāritair dehair $ dānavānāṃ mahātmanām / HV_App.I,42B.1130 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22173195 (0.054):
mātaṅgayūthasaṃrugṇāḥ puṣpitā iva pādapāḥ // HV_App.I,42B.1129 // / teṣāṃ vidāritair dehair dānavānāṃ mahātmanām / HV_App.I,42B.1130 /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25761275 (0.056):
sadāpallavaśobhāḍhyāḥ sadā saurabhasaṃkulāḥ // BndP_3,31.55 // / cūtāḥ kaṅkolakā lodhrā bakulāḥ karṇikārakāḥ /
4.001.039a cūtāḥ pāṭalayaś caiva kovidārāś ca puṣpitāḥ / 4.001.039c mucukundārjunāś caiva dṛśyante girisānuṣu
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401157 (0.0):
4.001.038a nīpāś ca varaṇāś caiva kharjūrāś ca supuṣpitāḥ / 4.001.038c aṅkolāś ca kuraṇṭāś ca cūrṇakāḥ pāribhadrakāḥ
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25470622 (0.038):
4.001.035c mālatīmallikāṣaṇḍāḥ karavīrāś ca puṣpitāḥ / 4.001.036a ketakyaḥ sinduvārāś ca vāsantyaś ca supuṣpitāḥ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 687647 (0.055):
mātaṅgayūthasaṃrugṇāḥ $ puṣpitā iva pādapāḥ // HV_App.I,42B.1129 // / teṣāṃ vidāritair dehair $ dānavānāṃ mahātmanām / HV_App.I,42B.1130 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22173195 (0.055):
mātaṅgayūthasaṃrugṇāḥ puṣpitā iva pādapāḥ // HV_App.I,42B.1129 // / teṣāṃ vidāritair dehair dānavānāṃ mahātmanām / HV_App.I,42B.1130 /
4.001.040a ketakoddālakāś caiva śirīṣāḥ śiṃśapā dhavāḥ / 4.001.040c śālmalyaḥ kiṃśukāś caiva raktāḥ kurabakās tathā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401166 (0.0):
4.001.039c mucukundārjunāś caiva dṛśyante girisānuṣu / 4.001.040a ketakoddālakāś caiva śirīṣāḥ śiṃśapā dhavāḥ
4.001.040e tiniśā nakta mālāś ca candanāḥ syandanās tathā / 4.001.041a vividhā vividhaiḥ puṣpais tair eva nagasānuṣu
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401176 (0.0):
4.001.040c śālmalyaḥ kiṃśukāś caiva raktāḥ kurabakās tathā / 4.001.040e tiniśā nakta mālāś ca candanāḥ syandanās tathā
4.001.041c vikīrṇaiḥ pītaraktābhāḥ saumitre prastarāḥ kṛtāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401182 (0.0):
4.001.041a vividhā vividhaiḥ puṣpais tair eva nagasānuṣu / 4.001.041c vikīrṇaiḥ pītaraktābhāḥ saumitre prastarāḥ kṛtāḥ
4.001.042a himānte paśya saumitre vṛkṣāṇāṃ puṣpasaṃbhavam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401190 (0.0):
4.001.041c vikīrṇaiḥ pītaraktābhāḥ saumitre prastarāḥ kṛtāḥ / 4.001.042a himānte paśya saumitre vṛkṣāṇāṃ puṣpasaṃbhavam
4.001.042c puṣpamāse hi taravaḥ saṃgharṣād iva puṣpitāḥ / 4.001.043a paśya śītajalāṃ cemāṃ saumitre puṣkarāyutām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401201 (0.0):
4.001.042a himānte paśya saumitre vṛkṣāṇāṃ puṣpasaṃbhavam / 4.001.042c puṣpamāse hi taravaḥ saṃgharṣād iva puṣpitāḥ
4.001.043c cakravākānucaritāṃ kāraṇḍavaniṣevitām / 4.001.043e plavaiḥ krauñcaiś ca saṃpūrṇāṃ varāhamṛgasevitām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401211 (0.0):
4.001.043a paśya śītajalāṃ cemāṃ saumitre puṣkarāyutām / 4.001.043c cakravākānucaritāṃ kāraṇḍavaniṣevitām
4.001.044a adhikaṃ śobhate pampāvikūjadbhir vihaṃgamaiḥ / 4.001.045a dīpayantīva me kāmaṃ vividhā muditā dvijāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401221 (0.0):
4.001.043e plavaiḥ krauñcaiś ca saṃpūrṇāṃ varāhamṛgasevitām / 4.001.044a adhikaṃ śobhate pampāvikūjadbhir vihaṃgamaiḥ
4.001.045c śyāmāṃ candramukhīṃ smṛtvā priyāṃ padmanibhekṣaṇām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401230 (0.0):
4.001.045a dīpayantīva me kāmaṃ vividhā muditā dvijāḥ / 4.001.045c śyāmāṃ candramukhīṃ smṛtvā priyāṃ padmanibhekṣaṇām
4.001.046a paya sānuṣu citreṣu mṛgībhiḥ sahitān mṛgān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401235 (0.0):
4.001.045c śyāmāṃ candramukhīṃ smṛtvā priyāṃ padmanibhekṣaṇām / 4.001.046a paya sānuṣu citreṣu mṛgībhiḥ sahitān mṛgān
4.001.046c māṃ punar mṛgaśāvākṣyā vaidehyā virahīkṛtam / 4.001.047a evaṃ sa vilapaṃs tatra śokopahatacetanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401246 (0.0):
4.001.046a paya sānuṣu citreṣu mṛgībhiḥ sahitān mṛgān / 4.001.046c māṃ punar mṛgaśāvākṣyā vaidehyā virahīkṛtam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19686961 (0.055):
01,155.002a putrajanma parīpsan vai śokopahatacetanaḥ / 01,155.002c nāsti śreṣṭhaṃ mamāpatyam iti nityam acintayat
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19880576 (0.063):
03,182.005a vyathitaḥ karma tat kṛtvā śokopahatacetanaḥ
4.001.047c avekṣata śivāṃ pampāṃ ramyavārivahāṃ śubhām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401253 (0.0):
4.001.047a evaṃ sa vilapaṃs tatra śokopahatacetanaḥ / 4.001.047c avekṣata śivāṃ pampāṃ ramyavārivahāṃ śubhām
4.001.048a nirīkṣamāṇaḥ sahasā mahātmā; sarvaṃ vanaṃ nirjharakandaraṃ ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401261 (0.0):
4.001.047c avekṣata śivāṃ pampāṃ ramyavārivahāṃ śubhām / 4.001.048a nirīkṣamāṇaḥ sahasā mahātmā; sarvaṃ vanaṃ nirjharakandaraṃ ca
4.001.048c udvignacetāḥ saha lakṣmaṇena; vicārya duḥkhopahataḥ pratasthe
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401268 (0.0):
4.001.048a nirīkṣamāṇaḥ sahasā mahātmā; sarvaṃ vanaṃ nirjharakandaraṃ ca / 4.001.048c udvignacetāḥ saha lakṣmaṇena; vicārya duḥkhopahataḥ pratasthe
4.001.049a tāv ṛṣyamūkaṃ sahitau prayātau; sugrīvaśākhāmṛgasevitaṃ tam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401274 (0.0):
4.001.048c udvignacetāḥ saha lakṣmaṇena; vicārya duḥkhopahataḥ pratasthe / 4.001.049a tāv ṛṣyamūkaṃ sahitau prayātau; sugrīvaśākhāmṛgasevitaṃ tam
4.001.049c trastās tu dṛṣṭvā harayo babhūvur; mahaujasau rāghavalakṣmaṇau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401284 (0.0):
4.001.049a tāv ṛṣyamūkaṃ sahitau prayātau; sugrīvaśākhāmṛgasevitaṃ tam / 4.001.049c trastās tu dṛṣṭvā harayo babhūvur; mahaujasau rāghavalakṣmaṇau
4.002.001a tau tu dṛṣṭvā mahātmānau bhrātarau rāmalakṣmaṇau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401291 (0.0):
4.001.049c trastās tu dṛṣṭvā harayo babhūvur; mahaujasau rāghavalakṣmaṇau / 4.002.001a tau tu dṛṣṭvā mahātmānau bhrātarau rāmalakṣmaṇau
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27058919 (0.025):
6.068.004a indrajit tu tato dṛṣṭvā bhrātarau rāmalakṣmaṇau
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21892395 (0.033):
Ram_3,65.31 // / tau tu tatra sthitau dṛṣṭvā $ bhrātarau rāmalakṣmaṇau &
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7369817 (0.033):
Ram_3,65.31 // / tau tu tatra sthitau dṛṣṭvā bhrātarau rāmalakṣmaṇau /
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10074586 (0.033):
3.066.001a tau tu tatra sthitau dṛṣṭvā bhrātarau rāmalakṣmaṇau
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19924238 (0.038):
03,264.008c pratasthatur ubhau vīrau bhrātarau rāmalakṣmaṇau
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27056453 (0.041):
6.062.026a viśalyau tu mahātmānau tāv ubhau rāmalakṣmaṇau / 6.062.026c asaṃbhrāntau jagṛhatus tāv ubhau dhanuṣī vare
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3066023 (0.049):
tau ca tāta maheṣvāsau % bhrātarau rāmalakṣmaṇau // Ram_2,64.16 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7708290 (0.049):
tau ca tāta maheṣvāsau bhrātarau rāmalakṣmaṇau // Ram_2,64.16 //
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17153966 (0.050):
bhrātarau ca vivāsitau Ram_2,67.1b / bhrātarau rāmalakṣmaṇau Ram_2,46.57d
% Mahabharata: Aranyakaparvan (mbh_03_u.htm.txt) 24725439 (0.058):
03,264.008c pratasthatur ubhau vīrau bhrātarau rāmalakṣmaṇau / 03,264.009a tāv ṛśyamūkam abhyetya bahumūlaphalaṃ girim
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17153986 (0.064):
bhrātarau rāmalakṣmaṇau Ram_2,110.45b / bhrātarau rāmalakṣmaṇau Ram_3,19.7b / bhrātarau rāmalakṣmaṇau Ram_3,66.1b
4.002.001c varāyudhadharau vīrau sugrīvaḥ śaṅkito 'bhavat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401296 (0.0):
4.002.001a tau tu dṛṣṭvā mahātmānau bhrātarau rāmalakṣmaṇau / 4.002.001c varāyudhadharau vīrau sugrīvaḥ śaṅkito 'bhavat
4.002.002a udvignahṛdayaḥ sarvā diśaḥ samavalokayan / 4.002.002c na vyatiṣṭhata kasmiṃś cid deśe vānarapuṃgavaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401300 (0.0):
4.002.001c varāyudhadharau vīrau sugrīvaḥ śaṅkito 'bhavat / 4.002.002a udvignahṛdayaḥ sarvā diśaḥ samavalokayan
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401307 (0.0):
4.002.002a udvignahṛdayaḥ sarvā diśaḥ samavalokayan / 4.002.002c na vyatiṣṭhata kasmiṃś cid deśe vānarapuṃgavaḥ
4.002.003a naiva cakre manaḥ sthāne vīkṣamāṇo mahābalau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401312 (0.0):
4.002.002c na vyatiṣṭhata kasmiṃś cid deśe vānarapuṃgavaḥ / 4.002.003a naiva cakre manaḥ sthāne vīkṣamāṇo mahābalau
4.002.003c kapeḥ paramabhītasya cittaṃ vyavasasāda ha / 4.002.004a cintayitvā sa dharmātmā vimṛśya gurulāghavam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401324 (0.0):
4.002.003a naiva cakre manaḥ sthāne vīkṣamāṇo mahābalau / 4.002.003c kapeḥ paramabhītasya cittaṃ vyavasasāda ha
4.002.004c sugrīvaḥ paramodvignaḥ sarvair anucaraiḥ saha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401329 (0.0):
4.002.004a cintayitvā sa dharmātmā vimṛśya gurulāghavam / 4.002.004c sugrīvaḥ paramodvignaḥ sarvair anucaraiḥ saha
4.002.005a tataḥ sa sacivebhyas tu sugrīvaḥ plavagādhipaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401337 (0.0):
4.002.004c sugrīvaḥ paramodvignaḥ sarvair anucaraiḥ saha / 4.002.005a tataḥ sa sacivebhyas tu sugrīvaḥ plavagādhipaḥ
4.002.005c śaśaṃsa paramodvignaḥ paśyaṃs tau rāmalakṣmaṇau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401343 (0.0):
4.002.005a tataḥ sa sacivebhyas tu sugrīvaḥ plavagādhipaḥ / 4.002.005c śaśaṃsa paramodvignaḥ paśyaṃs tau rāmalakṣmaṇau
4.002.006a etau vanam idaṃ durgaṃ vālipraṇihitau dhruvam / 4.002.006c chadmanā cīravasanau pracarantāv ihāgatau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401353 (0.0):
4.002.005c śaśaṃsa paramodvignaḥ paśyaṃs tau rāmalakṣmaṇau / 4.002.006a etau vanam idaṃ durgaṃ vālipraṇihitau dhruvam
4.002.007a tataḥ sugrīvasacivā dṛṣṭvā paramadhanvinau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401359 (0.0):
4.002.006c chadmanā cīravasanau pracarantāv ihāgatau / 4.002.007a tataḥ sugrīvasacivā dṛṣṭvā paramadhanvinau
4.002.007c jagmur giritaṭāt tasmād anyac chikharam uttamam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401366 (0.0):
4.002.007a tataḥ sugrīvasacivā dṛṣṭvā paramadhanvinau / 4.002.007c jagmur giritaṭāt tasmād anyac chikharam uttamam
4.002.008a te kṣipram abhigamyātha yūthapā yūthaparṣabham
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401373 (0.0):
4.002.007c jagmur giritaṭāt tasmād anyac chikharam uttamam / 4.002.008a te kṣipram abhigamyātha yūthapā yūthaparṣabham
4.002.008c harayo vānaraśreṣṭhaṃ parivāryopatasthire / 4.002.009a ekam ekāyanagatāḥ plavamānā girer girim
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401383 (0.0):
4.002.008a te kṣipram abhigamyātha yūthapā yūthaparṣabham / 4.002.008c harayo vānaraśreṣṭhaṃ parivāryopatasthire
4.002.009c prakampayanto vegena girīṇāṃ śikharāṇi ca / 4.002.010a tataḥ śākhāmṛgāḥ sarve plavamānā mahābalāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401393 (0.0):
4.002.009a ekam ekāyanagatāḥ plavamānā girer girim / 4.002.009c prakampayanto vegena girīṇāṃ śikharāṇi ca
4.002.010c babhañjuś ca nagāṃs tatra puṣpitān durgasaṃśritān / 4.002.011a āplavanto harivarāḥ sarvatas taṃ mahāgirim
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401397 (0.0):
4.002.010a tataḥ śākhāmṛgāḥ sarve plavamānā mahābalāḥ / 4.002.010c babhañjuś ca nagāṃs tatra puṣpitān durgasaṃśritān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401404 (0.0):
4.002.010c babhañjuś ca nagāṃs tatra puṣpitān durgasaṃśritān / 4.002.011a āplavanto harivarāḥ sarvatas taṃ mahāgirim
4.002.011c mṛgamārjāraśārdūlāṃs trāsayanto yayus tadā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401409 (0.0):
4.002.011a āplavanto harivarāḥ sarvatas taṃ mahāgirim / 4.002.011c mṛgamārjāraśārdūlāṃs trāsayanto yayus tadā
4.002.012a tataḥ sugrīvasacivāḥ parvatendraṃ samāśritāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401416 (0.0):
4.002.011c mṛgamārjāraśārdūlāṃs trāsayanto yayus tadā / 4.002.012a tataḥ sugrīvasacivāḥ parvatendraṃ samāśritāḥ
4.002.012c saṃgamya kapimukhyena sarve prāñjalayaḥ sthitāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401421 (0.0):
4.002.012a tataḥ sugrīvasacivāḥ parvatendraṃ samāśritāḥ / 4.002.012c saṃgamya kapimukhyena sarve prāñjalayaḥ sthitāḥ
4.002.013a tatas taṃ bhayasaṃtrastaṃ vālikilbiṣaśaṅkitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401428 (0.0):
4.002.012c saṃgamya kapimukhyena sarve prāñjalayaḥ sthitāḥ / 4.002.013a tatas taṃ bhayasaṃtrastaṃ vālikilbiṣaśaṅkitam
4.002.013c uvāca hanumān vākyaṃ sugrīvaṃ vākyakovidaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401434 (0.0):
4.002.013a tatas taṃ bhayasaṃtrastaṃ vālikilbiṣaśaṅkitam / 4.002.013c uvāca hanumān vākyaṃ sugrīvaṃ vākyakovidaḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27072787 (0.050):
6.101.038a evam uktas tu hanumān sītayā vākyakovidaḥ / 6.101.038c pratyuvāca tataḥ sītāṃ rāmapatnīṃ yaśasvinīm
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11784374 (0.064):
5.063.007a śrutvā tu vacanaṃ teṣāṃ hanūmān mārutātmajaḥ / 5.063.007c uvāca vākyaṃ vākyajñaḥ sītāyā darśanaṃ yathā
4.002.014a yasmād udvignacetās tvaṃ pradruto haripuṃgava
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401441 (0.0):
4.002.013c uvāca hanumān vākyaṃ sugrīvaṃ vākyakovidaḥ / 4.002.014a yasmād udvignacetās tvaṃ pradruto haripuṃgava
4.002.014c taṃ krūradarśanaṃ krūraṃ neha paśyāmi vālinam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401448 (0.0):
4.002.014a yasmād udvignacetās tvaṃ pradruto haripuṃgava / 4.002.014c taṃ krūradarśanaṃ krūraṃ neha paśyāmi vālinam
4.002.015a yasmāt tava bhayaṃ saumya pūrvajāt pāpakarmaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401455 (0.0):
4.002.014c taṃ krūradarśanaṃ krūraṃ neha paśyāmi vālinam / 4.002.015a yasmāt tava bhayaṃ saumya pūrvajāt pāpakarmaṇaḥ
4.002.015c sa neha vālī duṣṭātmā na te paśyāmy ahaṃ bhayam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401465 (0.0):
4.002.015a yasmāt tava bhayaṃ saumya pūrvajāt pāpakarmaṇaḥ / 4.002.015c sa neha vālī duṣṭātmā na te paśyāmy ahaṃ bhayam
4.002.016a aho śākhāmṛgatvaṃ te vyaktam eva plavaṃgama / 4.002.016c laghucittatayātmānaṃ na sthāpayasi yo matau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401477 (0.0):
4.002.015c sa neha vālī duṣṭātmā na te paśyāmy ahaṃ bhayam / 4.002.016a aho śākhāmṛgatvaṃ te vyaktam eva plavaṃgama
4.002.017a buddhivijñānasaṃpanna iṅgitaiḥ sarvam ācara
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401483 (0.0):
4.002.016c laghucittatayātmānaṃ na sthāpayasi yo matau / 4.002.017a buddhivijñānasaṃpanna iṅgitaiḥ sarvam ācara
4.002.017c na hy abuddhiṃ gato rājā sarvabhūtāni śāsti hi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401489 (0.0):
4.002.017a buddhivijñānasaṃpanna iṅgitaiḥ sarvam ācara / 4.002.017c na hy abuddhiṃ gato rājā sarvabhūtāni śāsti hi
4.002.018a sugrīvas tu śubhaṃ vākyaṃ śrutvā sarvaṃ hanūmataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401499 (0.0):
4.002.017c na hy abuddhiṃ gato rājā sarvabhūtāni śāsti hi / 4.002.018a sugrīvas tu śubhaṃ vākyaṃ śrutvā sarvaṃ hanūmataḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17113122 (0.062):
etac chrutvā śubhaṃ vākyaṃ Ram_2,48.24a / etac chrutvā śubhaṃ vākyaṃ Ram_2,105.15a
4.002.018c tataḥ śubhataraṃ vākyaṃ hanūmantam uvāca ha / 4.002.019a dīrghabāhū viśālākṣau śaracāpāsidhāriṇau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401509 (0.0):
4.002.018a sugrīvas tu śubhaṃ vākyaṃ śrutvā sarvaṃ hanūmataḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17174112 (0.035):
śaracāpāsidhāriṇā Ram_3,40.2b / śaracāpāsidhāriṇau Ram_3,2.11b
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21867685 (0.040):
praviṣṭau daṇḍakāraṇyaṃ $ śaracāpāsidhāriṇau & / kathaṃ tāpasayor vāṃ ca % vāsaḥ pramadayā saha // Ram_3,2.11 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7345109 (0.040):
praviṣṭau daṇḍakāraṇyaṃ śaracāpāsidhāriṇau / / kathaṃ tāpasayor vāṃ ca vāsaḥ pramadayā saha // Ram_3,2.11 //
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10051697 (0.040):
3.002.011a praviṣṭau daṇḍakāraṇyaṃ śaracāpāsidhāriṇau / 3.002.011c kathaṃ tāpasayor vāṃ ca vāsaḥ pramadayā saha
4.002.019c kasya na syād bhayaṃ dṛṣṭvā etau surasutopamau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401517 (0.0):
4.002.019a dīrghabāhū viśālākṣau śaracāpāsidhāriṇau / 4.002.019c kasya na syād bhayaṃ dṛṣṭvā etau surasutopamau
4.002.020a vālipraṇihitāv etau śaṅke 'haṃ puruṣottamau / 4.002.020c rājāno bahumitrāś ca viśvāso nātra hi kṣamaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401528 (0.0):
4.002.019c kasya na syād bhayaṃ dṛṣṭvā etau surasutopamau / 4.002.020a vālipraṇihitāv etau śaṅke 'haṃ puruṣottamau
4.002.021a arayaś ca manuṣyeṇa vijñeyāś channacāriṇaḥ / 4.002.021c viśvastānām aviśvastāś chidreṣu praharanti hi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401538 (0.0):
4.002.020c rājāno bahumitrāś ca viśvāso nātra hi kṣamaḥ / 4.002.021a arayaś ca manuṣyeṇa vijñeyāś channacāriṇaḥ
4.002.022a kṛtyeṣu vālī medhāvī rājāno bahudarśanāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401543 (0.0):
4.002.021c viśvastānām aviśvastāś chidreṣu praharanti hi / 4.002.022a kṛtyeṣu vālī medhāvī rājāno bahudarśanāḥ
4.002.022c bhavanti parahantāras te jñeyāḥ prākṛtair naraiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401550 (0.0):
4.002.022a kṛtyeṣu vālī medhāvī rājāno bahudarśanāḥ / 4.002.022c bhavanti parahantāras te jñeyāḥ prākṛtair naraiḥ
4.002.023a tau tvayā prākṛtenaiva gatvā jñeyau plavaṃgama / 4.002.023c śaṅkitānāṃ prakāraiś ca rūpavyābhāṣaṇena ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401559 (0.0):
4.002.022c bhavanti parahantāras te jñeyāḥ prākṛtair naraiḥ / 4.002.023a tau tvayā prākṛtenaiva gatvā jñeyau plavaṃgama
4.002.024a lakṣayasva tayor bhāvaṃ prahṛṣṭamanasau yadi / 4.002.024c viśvāsayan praśaṃsābhir iṅgitaiś ca punaḥ punaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401567 (0.0):
4.002.023c śaṅkitānāṃ prakāraiś ca rūpavyābhāṣaṇena ca / 4.002.024a lakṣayasva tayor bhāvaṃ prahṛṣṭamanasau yadi
4.002.025a mamaivābhimukhaṃ sthitvā pṛccha tvaṃ haripuṃgava
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401574 (0.0):
4.002.024c viśvāsayan praśaṃsābhir iṅgitaiś ca punaḥ punaḥ / 4.002.025a mamaivābhimukhaṃ sthitvā pṛccha tvaṃ haripuṃgava
4.002.025c prayojanaṃ praveśasya vanasyāsya dhanurdharau / 4.002.026a śuddhātmānau yadi tv etau jānīhi tvaṃ plavaṃgama
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401585 (0.0):
4.002.025a mamaivābhimukhaṃ sthitvā pṛccha tvaṃ haripuṃgava / 4.002.025c prayojanaṃ praveśasya vanasyāsya dhanurdharau
4.002.026c vyābhāṣitair vā rūpair vā vijñeyā duṣṭatānayoḥ / 4.002.027a ity evaṃ kapirājena saṃdiṣṭo mārutātmajaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401594 (0.0):
4.002.026a śuddhātmānau yadi tv etau jānīhi tvaṃ plavaṃgama / 4.002.026c vyābhāṣitair vā rūpair vā vijñeyā duṣṭatānayoḥ
4.002.027c cakāra gamane buddhiṃ yatra tau rāmalakṣmaṇau / 4.002.028a tatheti saṃpūjya vacas tu tasya; kapeḥ subhītasya durāsadasya
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401599 (0.0):
4.002.027a ity evaṃ kapirājena saṃdiṣṭo mārutātmajaḥ / 4.002.027c cakāra gamane buddhiṃ yatra tau rāmalakṣmaṇau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401606 (0.0):
4.002.027c cakāra gamane buddhiṃ yatra tau rāmalakṣmaṇau / 4.002.028a tatheti saṃpūjya vacas tu tasya; kapeḥ subhītasya durāsadasya
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20265840 (0.056):
07,147.005c āvāṃ pāṇḍusutān saṃkhye jeṣyāva iti mānadau / 07,147.006a tadaivāhaṃ vacaḥ śrutvā bhavadbhyām anusaṃmatam
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13664067 (0.057):
āścaryaṃ yāvan maharddhiko mahāśramano mahānubhāvaḥ; api tv aham apy arhan
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24395932 (0.057):
satyaṃ vā yadi vā 'satyaṃ śraddadhyā me vacastadā // / ityevaṃ tadupākhyātaṃ śrutvā sa paribodhitaḥ /
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11771493 (0.064):
5.034.005c parituṭṣā priyaṃ śrutvā prāśaṃsata mahākapim
4.002.028c mahānubhāvo hanumān yayau tadā; sa yatra rāmo 'tibalaś ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401614 (0.0):
4.002.028a tatheti saṃpūjya vacas tu tasya; kapeḥ subhītasya durāsadasya / 4.002.028c mahānubhāvo hanumān yayau tadā; sa yatra rāmo 'tibalaś ca
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27042682 (0.058):
6.044.038a apūjayan devagaṇās tadā kapiṃ; svayaṃ ca rāmo 'tibalaś ca / lakṣmaṇaḥ
lakṣmaṇaḥ / 4.003.001a vaco vijñāya hanumān sugrīvasya mahātmanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401620 (0.0):
4.002.028c mahānubhāvo hanumān yayau tadā; sa yatra rāmo 'tibalaś ca / lakṣmaṇaḥ / 4.003.001a vaco vijñāya hanumān sugrīvasya mahātmanaḥ
4.003.001c parvatād ṛśyamūkāt tu pupluve yatra rāghavau / 4.003.002a sa tatra gatvā hanumān balavān vānarottamaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401630 (0.0):
4.003.001a vaco vijñāya hanumān sugrīvasya mahātmanaḥ / 4.003.001c parvatād ṛśyamūkāt tu pupluve yatra rāghavau
4.003.002c upacakrāma tau vāgbhir mṛdvībhiḥ satyavikramaḥ / 4.003.003a svakaṃ rūpaṃ parityajya bhikṣurūpeṇa vānaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401641 (0.0):
4.003.002a sa tatra gatvā hanumān balavān vānarottamaḥ / 4.003.002c upacakrāma tau vāgbhir mṛdvībhiḥ satyavikramaḥ
4.003.003c ābabhāṣe ca tau vīrau yathāvat praśaśaṃsa ca / 4.003.004a rājarṣidevapratimau tāpasau saṃśitavratau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401652 (0.0):
4.003.003a svakaṃ rūpaṃ parityajya bhikṣurūpeṇa vānaraḥ / 4.003.003c ābabhāṣe ca tau vīrau yathāvat praśaśaṃsa ca
4.003.004c deśaṃ katham imaṃ prāptau bhavantau varavarṇinau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401658 (0.0):
4.003.004a rājarṣidevapratimau tāpasau saṃśitavratau / 4.003.004c deśaṃ katham imaṃ prāptau bhavantau varavarṇinau
4.003.005a trāsayantau mṛgagaṇān anyāṃś ca vanacāriṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401665 (0.0):
4.003.004c deśaṃ katham imaṃ prāptau bhavantau varavarṇinau / 4.003.005a trāsayantau mṛgagaṇān anyāṃś ca vanacāriṇaḥ
4.003.005c pampātīraruhān vṛkṣān vīkṣamāṇau samantataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401670 (0.0):
4.003.005a trāsayantau mṛgagaṇān anyāṃś ca vanacāriṇaḥ / 4.003.005c pampātīraruhān vṛkṣān vīkṣamāṇau samantataḥ
4.003.006a imāṃ nadīṃ śubhajalāṃ śobhayantau tarasvinau / 4.003.006c dhairyavantau suvarṇābhau kau yuvāṃ cīravāsasau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401681 (0.0):
4.003.005c pampātīraruhān vṛkṣān vīkṣamāṇau samantataḥ / 4.003.006a imāṃ nadīṃ śubhajalāṃ śobhayantau tarasvinau
4.003.007a siṃhaviprekṣitau vīrau siṃhātibalavikramau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401687 (0.0):
4.003.006c dhairyavantau suvarṇābhau kau yuvāṃ cīravāsasau / 4.003.007a siṃhaviprekṣitau vīrau siṃhātibalavikramau
4.003.007c śakracāpanibhe cāpe pragṛhya vipulair bhujaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401693 (0.0):
4.003.007a siṃhaviprekṣitau vīrau siṃhātibalavikramau / 4.003.007c śakracāpanibhe cāpe pragṛhya vipulair bhujaiḥ
4.003.008a śrīmantau rūpasaṃpannau vṛṣabhaśreṣṭhavikramau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401700 (0.0):
4.003.007c śakracāpanibhe cāpe pragṛhya vipulair bhujaiḥ / 4.003.008a śrīmantau rūpasaṃpannau vṛṣabhaśreṣṭhavikramau
4.003.008c hastihastopamabhujau dyutimantau nararṣabhau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401707 (0.0):
4.003.008a śrīmantau rūpasaṃpannau vṛṣabhaśreṣṭhavikramau / 4.003.008c hastihastopamabhujau dyutimantau nararṣabhau
4.003.009a prabhayā parvatendro 'yaṃ yuvayor avabhāsitaḥ / 4.003.009c rājyārhāv amaraprakhyau kathaṃ deśam ihāgatau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401720 (0.0):
4.003.008c hastihastopamabhujau dyutimantau nararṣabhau / 4.003.009a prabhayā parvatendro 'yaṃ yuvayor avabhāsitaḥ
4.003.010a padmapatrekṣaṇau vīrau jaṭāmaṇḍaladhāriṇau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401728 (0.0):
4.003.009c rājyārhāv amaraprakhyau kathaṃ deśam ihāgatau / 4.003.010a padmapatrekṣaṇau vīrau jaṭāmaṇḍaladhāriṇau
4.003.010c anyonyasadṛśau vīrau devalokād ivāgatau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401733 (0.0):
4.003.010a padmapatrekṣaṇau vīrau jaṭāmaṇḍaladhāriṇau / 4.003.010c anyonyasadṛśau vīrau devalokād ivāgatau
4.003.011a yadṛcchayeva saṃprāptau candrasūryau vasuṃdharām / 4.003.011c viśālavakṣasau vīrau mānuṣau devarūpiṇau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401744 (0.0):
4.003.010c anyonyasadṛśau vīrau devalokād ivāgatau / 4.003.011a yadṛcchayeva saṃprāptau candrasūryau vasuṃdharām
4.003.012a siṃhaskandhau mahāsattvau samadāv iva govṛṣau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401751 (0.0):
4.003.011c viśālavakṣasau vīrau mānuṣau devarūpiṇau / 4.003.012a siṃhaskandhau mahāsattvau samadāv iva govṛṣau
4.003.012c āyatāś ca suvṛttāś ca bāhavaḥ parighottamāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401756 (0.0):
4.003.012a siṃhaskandhau mahāsattvau samadāv iva govṛṣau / 4.003.012c āyatāś ca suvṛttāś ca bāhavaḥ parighottamāḥ
4.003.012e sarvabhūṣaṇabhūṣārhāḥ kim arthaṃ na vibhūṣitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401764 (0.0):
4.003.012c āyatāś ca suvṛttāś ca bāhavaḥ parighottamāḥ / 4.003.012e sarvabhūṣaṇabhūṣārhāḥ kim arthaṃ na vibhūṣitaḥ
4.003.013a ubhau yogyāv ahaṃ manye rakṣituṃ pṛthivīm imām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401770 (0.0):
4.003.012e sarvabhūṣaṇabhūṣārhāḥ kim arthaṃ na vibhūṣitaḥ / 4.003.013a ubhau yogyāv ahaṃ manye rakṣituṃ pṛthivīm imām
4.003.013c sasāgaravanāṃ kṛtsnāṃ vindhyameruvibhūṣitām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401777 (0.0):
4.003.013a ubhau yogyāv ahaṃ manye rakṣituṃ pṛthivīm imām / 4.003.013c sasāgaravanāṃ kṛtsnāṃ vindhyameruvibhūṣitām
4.003.014a ime ca dhanuṣī citre ślakṣṇe citrānulepane / 4.003.014c prakāśete yathendrasya vajre hemavibhūṣite
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401787 (0.0):
4.003.013c sasāgaravanāṃ kṛtsnāṃ vindhyameruvibhūṣitām / 4.003.014a ime ca dhanuṣī citre ślakṣṇe citrānulepane
4.003.015a saṃpūrṇā niśitair bāṇair tūṇāś ca śubhadarśanāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401793 (0.0):
4.003.014c prakāśete yathendrasya vajre hemavibhūṣite / 4.003.015a saṃpūrṇā niśitair bāṇair tūṇāś ca śubhadarśanāḥ
4.003.015c jīvitāntakarair ghorair jvaladbhir iva pannagaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401799 (0.0):
4.003.015a saṃpūrṇā niśitair bāṇair tūṇāś ca śubhadarśanāḥ / 4.003.015c jīvitāntakarair ghorair jvaladbhir iva pannagaiḥ
4.003.016a mahāpramāṇau vipulau taptahāṭakabhūṣitau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401805 (0.0):
4.003.015c jīvitāntakarair ghorair jvaladbhir iva pannagaiḥ / 4.003.016a mahāpramāṇau vipulau taptahāṭakabhūṣitau
4.003.016c khaḍgāv etau virājete nirmuktabhujagāv iva / 4.003.017a evaṃ māṃ paribhāṣantaṃ kasmād vai nābhibhāṣathaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401814 (0.0):
4.003.016a mahāpramāṇau vipulau taptahāṭakabhūṣitau / 4.003.016c khaḍgāv etau virājete nirmuktabhujagāv iva
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9525540 (0.049):
6,32: āhara.naḥ.pramagandasya.dhanāni/ / 6,32: magandaḥ.kusīdī/ / 6,32: māṅgado.māmāgamiṣyatīti.ca.dadāti/
4.003.018a sugrīvo nāma dharmātmā kaś cid vānarayūthapaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401822 (0.0):
4.003.017a evaṃ māṃ paribhāṣantaṃ kasmād vai nābhibhāṣathaḥ / 4.003.018a sugrīvo nāma dharmātmā kaś cid vānarayūthapaḥ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16177884 (0.061):
ūrṇo nāma sa dharmātmā *HV_10.70*225:6a / ūrdhvakeśyaḥ kṛṣṇakeśyaḥ HV_App.I,24.103a
4.003.018c vīro vinikṛto bhrātrā jagad bhramati duḥkhitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401827 (0.0):
4.003.018a sugrīvo nāma dharmātmā kaś cid vānarayūthapaḥ / 4.003.018c vīro vinikṛto bhrātrā jagad bhramati duḥkhitaḥ
4.003.019a prāpto 'haṃ preṣitas tena sugrīveṇa mahātmanā / 4.003.019c rājñā vānaramukhyānāṃ hanumān nāma vānaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401838 (0.0):
4.003.018c vīro vinikṛto bhrātrā jagad bhramati duḥkhitaḥ / 4.003.019a prāpto 'haṃ preṣitas tena sugrīveṇa mahātmanā
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25489327 (0.038):
4.051.006a vīras tasya sakhā rājñaḥ sugrīvo nāma vānaraḥ / 4.051.006c rājā vānaramukhyānāṃ yena prasthāpitā vayam
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11770393 (0.038):
5.032.034a rāmasya ca sakhā devi sugrīvo nāma vānaraḥ / 5.032.034c rājā vānaramukhyānāṃ sa tvāṃ kauśalam abravīt
4.003.020a yuvābhyāṃ saha dharmātmā sugrīvaḥ sakhyam icchati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401845 (0.0):
4.003.019c rājñā vānaramukhyānāṃ hanumān nāma vānaraḥ / 4.003.020a yuvābhyāṃ saha dharmātmā sugrīvaḥ sakhyam icchati
4.003.020c tasya māṃ sacivaṃ vittaṃ vānaraṃ pavanātmajam / 4.003.021a bhikṣurūpapraticchannaṃ sugrīvapriyakāmyayā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401856 (0.0):
4.003.020a yuvābhyāṃ saha dharmātmā sugrīvaḥ sakhyam icchati / 4.003.020c tasya māṃ sacivaṃ vittaṃ vānaraṃ pavanātmajam
4.003.021c ṛśyamūkād iha prāptaṃ kāmagaṃ kāmarūpiṇam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401861 (0.0):
4.003.021a bhikṣurūpapraticchannaṃ sugrīvapriyakāmyayā / 4.003.021c ṛśyamūkād iha prāptaṃ kāmagaṃ kāmarūpiṇam
4.003.022a evam uktvā tu hanumāṃs tau vīrau rāmalakṣmaṇau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401868 (0.0):
4.003.021c ṛśyamūkād iha prāptaṃ kāmagaṃ kāmarūpiṇam / 4.003.022a evam uktvā tu hanumāṃs tau vīrau rāmalakṣmaṇau
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27038635 (0.059):
6.035.013a evam uktvā tu dharmajñau bhrātarau rāmalakṣmaṇau
4.003.022c vākyajñau vākyakuśalaḥ punar novāca kiṃ cana
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401876 (0.0):
4.003.022a evam uktvā tu hanumāṃs tau vīrau rāmalakṣmaṇau / 4.003.022c vākyajñau vākyakuśalaḥ punar novāca kiṃ cana
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19640624 (0.045):
01,092.031d*0935_01 tvadgatā hi mama prāṇā vasu yan me 'sti kiṃ cana / 01,092.032a etac chrutvā vaco rājñaḥ sasmitaṃ mṛdu valgu ca
% Mahabharata: Striparvan (mbh_11_u.htm.txt) 14716203 (0.048):
11,013.019c tyajeyur āhave śūrāḥ prāṇahetoḥ kathaṃ cana / 11,014.001 vaiśaṃpāyana uvāca / 11,014.001a tac chrutvā vacanaṃ tasyā bhīmaseno 'tha bhītavat
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19641459 (0.048):
01,093.025c priyaṃ priyataraṃ hy asmān nāsti me 'nyat kathaṃ cana / 01,093.026a etac chrutvā vacas tasyā devyāḥ priyacikīrṣayā
4.003.023a etac chrutvā vacas tasya rāmo lakṣmaṇam abravīt / 4.003.023c prahṛṣṭavadanaḥ śrīmān bhrātaraṃ pārśvataḥ sthitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401887 (0.0):
4.003.022c vākyajñau vākyakuśalaḥ punar novāca kiṃ cana / 4.003.023a etac chrutvā vacas tasya rāmo lakṣmaṇam abravīt
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11756710 (0.030):
5.001.137c prahṛṣṭavadanaḥ śrīmān idaṃ vacanam abravīt / 5.001.138a rāmo dāśarathir nāma praviṣṭo daṇḍakāvanam
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 545044 (0.038):
kṛṣṇaḥ prahṛṣṭavadano $ rāmaṃ vacanam abravīt // HV_App.I,18.595 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22030603 (0.038):
kṛṣṇaḥ prahṛṣṭavadano rāmaṃ vacanam abravīt // HV_App.I,18.595 //
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17176115 (0.049):
śrutvā rāmābhiṣecanam Ram_2,8.8d / śrutvā rāmo 'bravīd vākyaṃ Ram_2,21.7c
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17110194 (0.051):
iti rājño vacaḥ śrutvā Ram_2,12.17a / iti rāmas tam abravīt Ram_2,35.34d
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25479947 (0.052):
4.026.019a tasya tadvacanaṃ śrutvā hṛṣṭo rāmasya lakṣmaṇaḥ / 4.026.019c punar evābravīd vākyaṃ saumitrir mitranandanaḥ
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25472958 (0.053):
4.008.039c duḥkhito 'duḥkhito vāpi sakhyur nityaṃ sakhā gatiḥ / 4.008.040a śrutvaitac ca vaco rāmaḥ sugrīvam idam abravīt
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3061947 (0.059):
vanāntaṃ praviśantau tāv % aśvināv iva mandaram // Ram_2,52.8 // / kim uvāca vaco rāmaḥ $ kim uvāca ca lakṣmaṇaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7704212 (0.059):
vanāntaṃ praviśantau tāv aśvināv iva mandaram // Ram_2,52.8 // / kim uvāca vaco rāmaḥ kim uvāca ca lakṣmaṇaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17116412 (0.059):
kim uvāca ca lakṣmaṇaḥ Ram_2,52.9b / kim uvāca vaco rāmaḥ Ram_2,52.9a
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26672232 (0.059):
1.021.001c prahṛṣṭavadano rāmam ājuhāva salakṣmaṇam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3054764 (0.060):
mahāmātravacaḥ śrutvā $ rāmo daśarathaṃ tadā & / anvabhāṣata vākyaṃ tu % vinayajño vinītavat // Ram_2,33.1 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7697030 (0.060):
mahāmātravacaḥ śrutvā rāmo daśarathaṃ tadā / / anvabhāṣata vākyaṃ tu vinayajño vinītavat // Ram_2,33.1 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10970674 (0.060):
mahāmātravacaḥ śrutvā rāmo daśarathaṃ tadā / / anvabhāṣata vākyaṃ tu vinayajño vinītavat // RamS_2,33.1 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4271618 (0.060):
2.033.001a mahāmātravacaḥ śrutvā rāmo daśarathaṃ tadā / 2.033.001c anvabhāṣata vākyaṃ tu vinayajño vinītavat
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17166241 (0.061):
rāmo lakṣmaṇam abravīt Ram_3,63.10d / rāmo vacanam abravīt Ram_2,4.6b
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22270191 (0.064):
7.096.001c rāghavaṃ lakṣmaṇo vākyaṃ hṛṣṭo madhuram abravīt
4.003.024a sacivo 'yaṃ kapīndrasya sugrīvasya mahātmanaḥ / 4.003.024c tam eva kāṅkṣamāṇasya mamāntikam upāgataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401895 (0.0):
4.003.023c prahṛṣṭavadanaḥ śrīmān bhrātaraṃ pārśvataḥ sthitam / 4.003.024a sacivo 'yaṃ kapīndrasya sugrīvasya mahātmanaḥ
4.003.025a tam abhyabhāṣa saumitre sugrīvasacivaṃ kapim / 4.003.025c vākyajñaṃ madhurair vākyaiḥ snehayuktam ariṃdamam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401907 (0.0):
4.003.024c tam eva kāṅkṣamāṇasya mamāntikam upāgataḥ / 4.003.025a tam abhyabhāṣa saumitre sugrīvasacivaṃ kapim
4.004.001a tataḥ prahṛṣṭo hanumān kṛtyavān iti tad vacaḥ / 4.004.001c śrutvā madhurasaṃbhāṣaṃ sugrīvaṃ manasā gataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401918 (0.0):
4.003.025c vākyajñaṃ madhurair vākyaiḥ snehayuktam ariṃdamam / 4.004.001a tataḥ prahṛṣṭo hanumān kṛtyavān iti tad vacaḥ
4.004.002a bhavyo rājyāgamas tasya sugrīvasya mahātmanaḥ / 4.004.002c yad ayaṃ kṛtyavān prāptaḥ kṛtyaṃ caitad upāgatam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401928 (0.0):
4.004.001c śrutvā madhurasaṃbhāṣaṃ sugrīvaṃ manasā gataḥ / 4.004.002a bhavyo rājyāgamas tasya sugrīvasya mahātmanaḥ
4.004.003a tataḥ paramasaṃhṛṣṭo hanūmān plavagarṣabhaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401935 (0.0):
4.004.002c yad ayaṃ kṛtyavān prāptaḥ kṛtyaṃ caitad upāgatam / 4.004.003a tataḥ paramasaṃhṛṣṭo hanūmān plavagarṣabhaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19862245 (0.029):
03,149.017a evam uktas tu bhīmena hanūmān plavagarṣabhaḥ / 03,149.017c pratyuvāca tato vākyaṃ snigdhagambhīrayā girā
4.004.003c pratyuvāca tato vākyaṃ rāmaṃ vākyaviśāradaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19862246 (0.0):
03,149.017a evam uktas tu bhīmena hanūmān plavagarṣabhaḥ / 03,149.017c pratyuvāca tato vākyaṃ snigdhagambhīrayā girā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401940 (0.0):
4.004.003a tataḥ paramasaṃhṛṣṭo hanūmān plavagarṣabhaḥ / 4.004.003c pratyuvāca tato vākyaṃ rāmaṃ vākyaviśāradaḥ
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11783658 (0.034):
5.061.013a evam uktas tu sugrīvo lakṣmaṇena mahātmanā / 5.061.013c lakṣmaṇaṃ pratyuvācedaṃ vākyaṃ vākyaviśāradaḥ
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22265986 (0.037):
7.078.001a tac chrutvā lakṣmaṇenoktaṃ vākyaṃ vākyaviśāradaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3053070 (0.040):
pratyuvāca tadā rāmaṃ % vākyajño vākyakovidam // Ram_2,28.5 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7695336 (0.040):
pratyuvāca tadā rāmaṃ vākyajño vākyakovidam // Ram_2,28.5 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10968965 (0.040):
pratyuvāca tadā rāmaṃ vākyajño vākyakovidam // RamS_2,28.5 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4270052 (0.040):
2.028.005c pratyuvāca tadā rāmaṃ vākyajño vākyakovidam
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26679505 (0.040):
1.047.013a tac chrutā rāghaveṇoktaṃ vākyaṃ vākya viśāradaḥ / 1.047.013c pratyuvāca mahātejā viśvamitro mahāmuniḥ
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26684748 (0.044):
1.065.004c pratyuvāca munir vīraṃ vākyaṃ vākyaviśāradaḥ
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11772843 (0.046):
5.036.001c sītām uvāca tac chrutvā vākyaṃ vākyaviśāradaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17169745 (0.053):
vākyaṃ vacanakovidaḥ Ram_2,86.19d / vākyaṃ vākyaviśāradaḥ Ram_3,35.1b / vākyaṃ vākyaviśāradā Ram_2,7.14d
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27060406 (0.057):
6.072.004a rāghavasya vacaḥ śrutvā vākyaṃ vākyaviśāradaḥ / 6.072.004c yat tat punar idaṃ vākyaṃ babhāṣe sa vibhīṣaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25493068 (0.061):
4.064.033a so 'ṅgadena tadā vīraḥ pratyuktaḥ plavagarṣabhaḥ / 4.064.033c jāmbavān uttaraṃ vākyaṃ provācedaṃ tato 'ṅgadam
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13844163 (0.062):
vākyaṃ lokapitāmahaḥ HV_43.11d / vākyaṃ vākyaviśāradaḥ HV_113.41*1505:1b / vākyaṃ saṃjñāsamīritam HV_56.29b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16420511 (0.063):
vākyaṃ vakṣyāmi tattvataḥ HV_App.I,34.8b / vākyaṃ vākyaviśāradaḥ *HV_113.41*1505:1b / vākyaṃ vidvān sabhāgataḥ HV_App.I,11.115b
4.004.004a kimarthaṃ tvaṃ vanaṃ ghoraṃ pampākānanamaṇḍitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401947 (0.0):
4.004.003c pratyuvāca tato vākyaṃ rāmaṃ vākyaviśāradaḥ / 4.004.004a kimarthaṃ tvaṃ vanaṃ ghoraṃ pampākānanamaṇḍitam
4.004.004c āgataḥ sānujo durgaṃ nānāvyālamṛgāyutam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401955 (0.0):
4.004.004a kimarthaṃ tvaṃ vanaṃ ghoraṃ pampākānanamaṇḍitam / 4.004.004c āgataḥ sānujo durgaṃ nānāvyālamṛgāyutam
4.004.005a tasya tadvacanaṃ śrutvā lakṣmaṇo rāmacoditaḥ / 4.004.005c ācacakṣe mahātmānaṃ rāmaṃ daśarathātmajam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401965 (0.0):
4.004.004c āgataḥ sānujo durgaṃ nānāvyālamṛgāyutam / 4.004.005a tasya tadvacanaṃ śrutvā lakṣmaṇo rāmacoditaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17165270 (0.037):
rāmaṃ daśarathātmajam Ram_3,63.13d / rāmaṃ daśaratho nṛpaḥ Ram_2,4.9b
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27064503 (0.056):
6.081.014c śaraṇyaṃ śaraṇaṃ yātā rāmaṃ daśarathātmajam / 6.081.015a tato rāmo mahātejā dhanur ādāya vīryavān
4.004.006a rājā daśaratho nāma dyutimān dharmavatsalaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401972 (0.0):
4.004.005c ācacakṣe mahātmānaṃ rāmaṃ daśarathātmajam / 4.004.006a rājā daśaratho nāma dyutimān dharmavatsalaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17165273 (0.028):
rāmaṃ daśarathātmajam Ram_3,63.13d / rāmaṃ daśaratho nṛpaḥ Ram_2,4.9b
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17164081 (0.055):
rājā daśaratho yathā Ram_2,47.13d / rājā daśaratho rāmam Ram_2,7.7c
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27064503 (0.058):
6.081.014c śaraṇyaṃ śaraṇaṃ yātā rāmaṃ daśarathātmajam / 6.081.015a tato rāmo mahātejā dhanur ādāya vīryavān
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17164049 (0.060):
rājā daśarathaḥ śrīmān Ram_3,64.26a / rājā daśarathaḥ sutam Ram_2,1.1b
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17164070 (0.062):
rājā daśaratho nāma Ram_3,54.2a / rājā daśaratho 'bravīt Ram_2,32.13b
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27025616 (0.063):
6.002.001a taṃ tu śokaparidyūnaṃ rāmaṃ daśarathātmajam / 6.002.001c uvāca vacanaṃ śrīmān sugrīvaḥ śokanāśanam
4.004.006c tasyāyaṃ pūrvajaḥ putro rāmo nāma janaiḥ śrutaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401976 (0.0):
4.004.006a rājā daśaratho nāma dyutimān dharmavatsalaḥ / 4.004.006c tasyāyaṃ pūrvajaḥ putro rāmo nāma janaiḥ śrutaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21873660 (0.032):
tasyāham agrajaḥ putro % rāmo nāma janaiḥ śrutaḥ // Ram_3,16.13 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7351085 (0.032):
tasyāham agrajaḥ putro rāmo nāma janaiḥ śrutaḥ // Ram_3,16.13 //
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10057226 (0.032):
3.016.013c tasyāham agrajaḥ putro rāmo nāma janaiḥ śrutaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21892516 (0.062):
ayam ikṣvākudāyādo $ rāmo nāma janaiḥ śrutaḥ & / asyaivāvarajaṃ viddhi % bhrātaraṃ māṃ ca lakṣmaṇam // Ram_3,66.10 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7369938 (0.062):
ayam ikṣvākudāyādo rāmo nāma janaiḥ śrutaḥ / / asyaivāvarajaṃ viddhi bhrātaraṃ māṃ ca lakṣmaṇam // Ram_3,66.10 //
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10074698 (0.062):
3.066.010a ayam ikṣvākudāyādo rāmo nāma janaiḥ śrutaḥ / 3.066.010c asyaivāvarajaṃ viddhi bhrātaraṃ māṃ ca lakṣmaṇam
4.004.007a śaraṇyaḥ sarvabhūtānāṃ pitur nirdeśapāragaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401983 (0.0):
4.004.006c tasyāyaṃ pūrvajaḥ putro rāmo nāma janaiḥ śrutaḥ / 4.004.007a śaraṇyaḥ sarvabhūtānāṃ pitur nirdeśapāragaḥ
4.004.007c vīro daśarathasyāyaṃ putrāṇāṃ guṇavattaraḥ / 4.004.008a rājyād bhraṣṭo vane vastuṃ mayā sārdham ihāgataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28401995 (0.0):
4.004.007a śaraṇyaḥ sarvabhūtānāṃ pitur nirdeśapāragaḥ / 4.004.007c vīro daśarathasyāyaṃ putrāṇāṃ guṇavattaraḥ
4.004.008c bhāryayā ca mahātejāḥ sītayānugato vaśī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402002 (0.0):
4.004.008a rājyād bhraṣṭo vane vastuṃ mayā sārdham ihāgataḥ / 4.004.008c bhāryayā ca mahātejāḥ sītayānugato vaśī
4.004.008e dinakṣaye mahātejāḥ prabhayeva divākaraḥ / 4.004.009a aham asyāvaro bhrātā guṇair dāsyam upāgataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402011 (0.0):
4.004.008c bhāryayā ca mahātejāḥ sītayānugato vaśī
4.004.009c kṛtajñasya bahujñasya lakṣmaṇo nāma nāmataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402018 (0.0):
4.004.009a aham asyāvaro bhrātā guṇair dāsyam upāgataḥ / 4.004.009c kṛtajñasya bahujñasya lakṣmaṇo nāma nāmataḥ
4.004.010a sukhārhasya mahārhasya sarvabhūtahitātmanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402025 (0.0):
4.004.009c kṛtajñasya bahujñasya lakṣmaṇo nāma nāmataḥ / 4.004.010a sukhārhasya mahārhasya sarvabhūtahitātmanaḥ
4.004.010c aiśvaryeṇa vihīnasya vanavāsāśritasya ca / 4.004.011a rakṣasāpahṛtā bhāryā rahite kāmarūpiṇā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402034 (0.0):
4.004.010a sukhārhasya mahārhasya sarvabhūtahitātmanaḥ / 4.004.010c aiśvaryeṇa vihīnasya vanavāsāśritasya ca
4.004.011c tac ca na jñāyate rakṣaḥ patnī yenāsya sā hṛtā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402040 (0.0):
4.004.011a rakṣasāpahṛtā bhāryā rahite kāmarūpiṇā / 4.004.011c tac ca na jñāyate rakṣaḥ patnī yenāsya sā hṛtā
4.004.012a danur nāma śriyaḥ putraḥ śāpād rākṣasatāṃ gataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402048 (0.0):
4.004.011c tac ca na jñāyate rakṣaḥ patnī yenāsya sā hṛtā / 4.004.012a danur nāma śriyaḥ putraḥ śāpād rākṣasatāṃ gataḥ
4.004.012c ākhyātas tena sugrīvaḥ samartho vānarādhipaḥ / 4.004.013a sa jñāsyati mahāvīryas tava bhāryāpahāriṇam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402052 (0.0):
4.004.012a danur nāma śriyaḥ putraḥ śāpād rākṣasatāṃ gataḥ / 4.004.012c ākhyātas tena sugrīvaḥ samartho vānarādhipaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402059 (0.0):
4.004.012c ākhyātas tena sugrīvaḥ samartho vānarādhipaḥ / 4.004.013a sa jñāsyati mahāvīryas tava bhāryāpahāriṇam
4.004.013c evam uktvā danuḥ svargaṃ bhrājamāno gataḥ sukham
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402065 (0.0):
4.004.013a sa jñāsyati mahāvīryas tava bhāryāpahāriṇam / 4.004.013c evam uktvā danuḥ svargaṃ bhrājamāno gataḥ sukham
4.004.014a etat te sarvam ākhyātaṃ yāthātathyena pṛcchataḥ / 4.004.014c ahaṃ caiva hi rāmaś ca sugrīvaṃ śaraṇaṃ gatau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402074 (0.0):
4.004.013c evam uktvā danuḥ svargaṃ bhrājamāno gataḥ sukham / 4.004.014a etat te sarvam ākhyātaṃ yāthātathyena pṛcchataḥ
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22244442 (0.051):
7.012.012c māyāvī prathamas tāta dundubhis tadanantaram / 7.012.013a etat te sarvam ākhyātaṃ yāthātathyena pṛcchataḥ
4.004.015a eṣa dattvā ca vittāni prāpya cānuttamaṃ yaśaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402081 (0.0):
4.004.014c ahaṃ caiva hi rāmaś ca sugrīvaṃ śaraṇaṃ gatau / 4.004.015a eṣa dattvā ca vittāni prāpya cānuttamaṃ yaśaḥ
4.004.015c lokanāthaḥ purā bhūtvā sugrīvaṃ nātham icchati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402087 (0.0):
4.004.015a eṣa dattvā ca vittāni prāpya cānuttamaṃ yaśaḥ / 4.004.015c lokanāthaḥ purā bhūtvā sugrīvaṃ nātham icchati
4.004.016a śokābhibhūte rāme tu śokārte śaraṇaṃ gate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402095 (0.0):
4.004.015c lokanāthaḥ purā bhūtvā sugrīvaṃ nātham icchati / 4.004.016a śokābhibhūte rāme tu śokārte śaraṇaṃ gate
4.004.016c kartum arhati sugrīvaḥ prasādaṃ saha yūthapaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402101 (0.0):
4.004.016a śokābhibhūte rāme tu śokārte śaraṇaṃ gate / 4.004.016c kartum arhati sugrīvaḥ prasādaṃ saha yūthapaiḥ
4.004.017a evaṃ bruvāṇaṃ saumitriṃ karuṇaṃ sāśrupātanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402107 (0.0):
4.004.016c kartum arhati sugrīvaḥ prasādaṃ saha yūthapaiḥ / 4.004.017a evaṃ bruvāṇaṃ saumitriṃ karuṇaṃ sāśrupātanam
4.004.017c hanūmān pratyuvācedaṃ vākyaṃ vākyaviśāradaḥ / 4.004.018a īdṛśā buddhisaṃpannā jitakrodhā jitendriyāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402119 (0.0):
4.004.017a evaṃ bruvāṇaṃ saumitriṃ karuṇaṃ sāśrupātanam / 4.004.017c hanūmān pratyuvācedaṃ vākyaṃ vākyaviśāradaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19711777 (0.044):
01,203.002a te 'bhijagmur jitakrodhā jitātmāno jitendriyāḥ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10371188 (0.046):
12,222.012a pakvavidyā mahāprājñā jitakrodhā jitendriyāḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21867505 (0.050):
nyastadaṇḍā vayaṃ rājañ $ jitakrodhā jitendriyāḥ & / rakṣitavyās tvayā śaśvad % garbhabhūtās tapodhanāḥ // Ram_3,1.20 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7344929 (0.050):
nyastadaṇḍā vayaṃ rājañ jitakrodhā jitendriyāḥ / / rakṣitavyās tvayā śaśvad garbhabhūtās tapodhanāḥ // Ram_3,1.20 //
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10051530 (0.050):
3.001.020a nyastadaṇḍā vayaṃ rājañ jitakrodhā jitendriyāḥ / 3.001.020c rakṣitavyās tvayā śaśvad garbhabhūtās tapodhanāḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20767000 (0.051):
13,134.057d@015_3753 kṛtajñāḥ kṛtavidyāś ca te narāḥ svargagāminaḥ / 13,134.057d@015_3754 jitendriyā jitakrodhā jitamānamadaspṛhāḥ
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16807610 (0.051):
jite tasmin sudurvṛtte BrP_195.9a / jitendriyā jitakrodhā BrP_177.10c
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26679505 (0.051):
1.047.013a tac chrutā rāghaveṇoktaṃ vākyaṃ vākya viśāradaḥ / 1.047.013c pratyuvāca mahātejā viśvamitro mahāmuniḥ
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22265985 (0.051):
7.078.001a tac chrutvā lakṣmaṇenoktaṃ vākyaṃ vākyaviśāradaḥ / 7.078.001c pratyuvāca mahātejāḥ prahasan rāghavo vacaḥ
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28939221 (0.053):
jitakrodhā jitendriyāḥ LiP_1,31.11b / jitakrodho jitendriyaḥ LiP_1,34.10b
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25471437 (0.053):
4.004.003c pratyuvāca tato vākyaṃ rāmaṃ vākyaviśāradaḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 28000628 (0.054):
dāntāḥ kṣāntāḥ prasannāśca jitakrodhā jitendriyāḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20738650 (0.055):
13,126.031a ṛṣayaś cārtim āpannā jitakrodhā jitendriyāḥ / 13,126.031c bhavanto vyathitāś cāsan devakalpās tapodhanāḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20824803 (0.055):
14,095.008a sarve pratyakṣadharmāṇo jitakrodhā jitendriyāḥ
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22244071 (0.057):
7.011.025a prahastād api saṃśrutya devo vaiśravaṇo vacaḥ / 7.011.025c pratyuvāca prahastaṃ taṃ vākyaṃ vākyaviśāradaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20823908 (0.058):
14,093.070a tat tu paśyanti puruṣā jitakrodhā jitendriyāḥ
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11783657 (0.059):
5.061.013a evam uktas tu sugrīvo lakṣmaṇena mahātmanā / 5.061.013c lakṣmaṇaṃ pratyuvācedaṃ vākyaṃ vākyaviśāradaḥ
4.004.018c draṣṭavyā vānarendreṇa diṣṭyā darśanam āgatāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402124 (0.0):
4.004.018a īdṛśā buddhisaṃpannā jitakrodhā jitendriyāḥ / 4.004.018c draṣṭavyā vānarendreṇa diṣṭyā darśanam āgatāḥ
4.004.019a sa hi rājyāc ca vibhraṣṭaḥ kṛtavairaś ca vālinā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402131 (0.0):
4.004.018c draṣṭavyā vānarendreṇa diṣṭyā darśanam āgatāḥ / 4.004.019a sa hi rājyāc ca vibhraṣṭaḥ kṛtavairaś ca vālinā
4.004.019c hṛtadāro vane trasto bhrātrā vinikṛto bhṛśam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402138 (0.0):
4.004.019a sa hi rājyāc ca vibhraṣṭaḥ kṛtavairaś ca vālinā / 4.004.019c hṛtadāro vane trasto bhrātrā vinikṛto bhṛśam
4.004.020a kariṣyati sa sāhāyyaṃ yuvayor bhāskarātmajaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402144 (0.0):
4.004.019c hṛtadāro vane trasto bhrātrā vinikṛto bhṛśam / 4.004.020a kariṣyati sa sāhāyyaṃ yuvayor bhāskarātmajaḥ
4.004.020c sugrīvaḥ saha cāsmābhiḥ sītāyāḥ parimārgaṇe / 4.004.021a ity evam uktvā hanumāñ ślakṣṇaṃ madhurayā girā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402155 (0.0):
4.004.020a kariṣyati sa sāhāyyaṃ yuvayor bhāskarātmajaḥ / 4.004.020c sugrīvaḥ saha cāsmābhiḥ sītāyāḥ parimārgaṇe
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16454091 (0.054):
ślakṣṇavācāmbunā sicya HV_App.I,20.558a / ślakṣṇaṃ madhurayā girā HV_App.I,34.2b
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25472648 (0.060):
4.008.015a tataḥ prahṛṣṭaḥ sugrīvaḥ ślakṣṇaṃ madhurayā girā / 4.008.015c uvāca praṇayād rāmaṃ harṣavyākulitākṣaram
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 640169 (0.060):
prādyumniṃ vacanaṃ prāha $ ślakṣṇaṃ madhurayā girā // HV_App.I,34.2 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22125726 (0.060):
prādyumniṃ vacanaṃ prāha ślakṣṇaṃ madhurayā girā // HV_App.I,34.2 //
4.004.021c babhāṣe so 'bhigacchāmaḥ sugrīvam iti rāghavam / 4.004.022a evaṃ bruvāṇaṃ dharmātmā hanūmantaṃ sa lakṣmaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402166 (0.0):
4.004.021a ity evam uktvā hanumāñ ślakṣṇaṃ madhurayā girā / 4.004.021c babhāṣe so 'bhigacchāmaḥ sugrīvam iti rāghavam
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25472648 (0.050):
4.008.015a tataḥ prahṛṣṭaḥ sugrīvaḥ ślakṣṇaṃ madhurayā girā
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27067765 (0.051):
6.088.043a acintayitvā tān bāṇān samāśliṣyā ca lakṣmaṇam / 6.088.043c abravīc ca hanūmantaṃ sugrīvaṃ caiva rāghavaḥ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16454091 (0.052):
ślakṣṇavācāmbunā sicya HV_App.I,20.558a / ślakṣṇaṃ madhurayā girā HV_App.I,34.2b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 640169 (0.059):
prādyumniṃ vacanaṃ prāha $ ślakṣṇaṃ madhurayā girā // HV_App.I,34.2 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22125726 (0.059):
prādyumniṃ vacanaṃ prāha ślakṣṇaṃ madhurayā girā // HV_App.I,34.2 //
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27050525 (0.063):
6.055.084a tasmin kāle sa dharmātmā lakṣmaṇo rāmam abravīt
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22256580 (0.064):
7.039.008c vibhīṣaṇam athovāca rāmo madhurayā girā
4.004.022c pratipūjya yathānyāyam idaṃ provāca rāghavam / 4.004.023a kapiḥ kathayate hṛṣṭo yathāyaṃ mārutātmajaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402172 (0.0):
4.004.022a evaṃ bruvāṇaṃ dharmātmā hanūmantaṃ sa lakṣmaṇaḥ / 4.004.022c pratipūjya yathānyāyam idaṃ provāca rāghavam
4.004.023c kṛtyavān so 'pi saṃprāptaḥ kṛtakṛtyo 'si rāghava / 4.004.024a prasannamukhavarṇaś ca vyaktaṃ hṛṣṭaś ca bhāṣate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402183 (0.0):
4.004.023a kapiḥ kathayate hṛṣṭo yathāyaṃ mārutātmajaḥ / 4.004.023c kṛtyavān so 'pi saṃprāptaḥ kṛtakṛtyo 'si rāghava
4.004.024c nānṛtaṃ vakṣyate vīro hanūmān mārutātmajaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402189 (0.0):
4.004.024a prasannamukhavarṇaś ca vyaktaṃ hṛṣṭaś ca bhāṣate / 4.004.024c nānṛtaṃ vakṣyate vīro hanūmān mārutātmajaḥ
4.004.025a tataḥ sa tu mahāprājño hanūmān mārutātmajaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402196 (0.0):
4.004.024c nānṛtaṃ vakṣyate vīro hanūmān mārutātmajaḥ / 4.004.025a tataḥ sa tu mahāprājño hanūmān mārutātmajaḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27042398 (0.057):
6.044.013a sa prahasya mahātejā hanūmān mārutātmajaḥ
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11769681 (0.057):
nānyathā / 5.031.001a tām abravīn mahātejā hanūmān mārutātmajaḥ
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11771436 (0.058):
vānaraḥ / 5.034.001a bhūya eva mahātejā hanūmān mārutātmajaḥ / 5.034.001c abravīt praśritaṃ vākyaṃ sītāpratyayakāraṇāt
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11770507 (0.058):
5.033.005a evam uktas tu vaidehyā hanūmān mārutātmajaḥ / 5.033.005c tato rāmaṃ yathātattvam ākhyātum upacakrame
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27438394 (0.058):
hanūmān nātra saṃśayaḥ NsP_50.134d / hanūmān mārutātmajaḥ NsP_50.15d / hanūmān mārutātmajaḥ NsP_50.70b
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11764834 (0.059):
5.016.026a rāvaṇo 'yaṃ mahābāhur iti saṃcintya vānaraḥ / 5.016.026c avapluto mahātejā hanūmān mārutātmajaḥ
4.004.025c jagāmādāya tau vīrau harirājāya rāghavau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402201 (0.0):
4.004.025a tataḥ sa tu mahāprājño hanūmān mārutātmajaḥ / 4.004.025c jagāmādāya tau vīrau harirājāya rāghavau
4.004.026a sa tu vipula yaśāḥ kapipravīraḥ; pavanasutaḥ kṛtakṛtyavat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402212 (0.0):
4.004.025c jagāmādāya tau vīrau harirājāya rāghavau / 4.004.026a sa tu vipula yaśāḥ kapipravīraḥ; pavanasutaḥ kṛtakṛtyavat
prahṛṣṭaḥ / 4.004.026c girivaram uruvikramaḥ prayātaḥ; sa śubhamatiḥ saha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402222 (0.0):
4.004.026a sa tu vipula yaśāḥ kapipravīraḥ; pavanasutaḥ kṛtakṛtyavat / prahṛṣṭaḥ / 4.004.026c girivaram uruvikramaḥ prayātaḥ; sa śubhamatiḥ saha
rāmalakṣmaṇābhyām / 4.005.001a ṛśyamūkāt tu hanumān gatvā taṃ malayaṃ giram
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402230 (0.0):
4.004.026c girivaram uruvikramaḥ prayātaḥ; sa śubhamatiḥ saha / rāmalakṣmaṇābhyām
4.005.001c ācacakṣe tadā vīrau kapirājāya rāghavau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402236 (0.0):
4.005.001a ṛśyamūkāt tu hanumān gatvā taṃ malayaṃ giram / 4.005.001c ācacakṣe tadā vīrau kapirājāya rāghavau
4.005.002a ayaṃ rāmo mahāprājñaḥ saṃprāpto dṛḍhavikramaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402242 (0.0):
4.005.001c ācacakṣe tadā vīrau kapirājāya rāghavau / 4.005.002a ayaṃ rāmo mahāprājñaḥ saṃprāpto dṛḍhavikramaḥ
4.005.002c lakṣmaṇena saha bhrātrā rāmo 'yaṃ satyavikramaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402249 (0.0):
4.005.002a ayaṃ rāmo mahāprājñaḥ saṃprāpto dṛḍhavikramaḥ / 4.005.002c lakṣmaṇena saha bhrātrā rāmo 'yaṃ satyavikramaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3083313 (0.012):
viśvāmitreṇa sahito % yajñaṃ draṣṭuṃ samāgataḥ // Ram_2,110.43 // / lakṣmaṇena saha bhrātrā $ rāmaḥ satyaparākramaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7725586 (0.012):
viśvāmitreṇa sahito yajñaṃ draṣṭuṃ samāgataḥ // Ram_2,110.43 // / lakṣmaṇena saha bhrātrā rāmaḥ satyaparākramaḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4298042 (0.012):
2.110.043c viśvāmitreṇa sahito yajñaṃ draṣṭuṃ samāgataḥ / 2.110.044a lakṣmaṇena saha bhrātrā rāmaḥ satyaparākramaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10999458 (0.046):
viśvāmitreṇa sahito yajñaṃ draṣṭuṃ samāgataḥ // RamS_2,110.43 // / lakṣmaṇena saha bhrātrā rāmaḥ satyaparākramaḥ /
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27040933 (0.059):
6.040.050a sabhāgyaś cāsi dharmajña rāma satyaparākrama / 6.040.050c lakṣmaṇena saha bhrātrā samare ripughātinā
4.005.003a ikṣvākūṇāṃ kule jāto rāmo daśarathātmajaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402254 (0.0):
4.005.002c lakṣmaṇena saha bhrātrā rāmo 'yaṃ satyavikramaḥ / 4.005.003a ikṣvākūṇāṃ kule jāto rāmo daśarathātmajaḥ
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm19u.htm.txt) 28826736 (0.052):
kule tasyābhavadrājā rāmo daśarathātmajaḥ /
4.005.003c dharme nigaditaś caiva pitur nirdeśapālakaḥ / 4.005.004a tasyāsya vasato 'raṇye niyatasya mahātmanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402263 (0.0):
4.005.003a ikṣvākūṇāṃ kule jāto rāmo daśarathātmajaḥ / 4.005.003c dharme nigaditaś caiva pitur nirdeśapālakaḥ
4.005.004c rakṣasāpahṛtā bhāryā sa tvāṃ śaraṇam āgataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402270 (0.0):
4.005.004a tasyāsya vasato 'raṇye niyatasya mahātmanaḥ / 4.005.004c rakṣasāpahṛtā bhāryā sa tvāṃ śaraṇam āgataḥ
4.005.005a rājasūyāśvamedhaiś ca vahnir yenābhitarpitaḥ / 4.005.005c dakṣiṇāś ca tathotsṛṣṭā gāvaḥ śatasahasraśaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402279 (0.0):
4.005.004c rakṣasāpahṛtā bhāryā sa tvāṃ śaraṇam āgataḥ / 4.005.005a rājasūyāśvamedhaiś ca vahnir yenābhitarpitaḥ
4.005.006a tapasā satyavākyena vasudhā yena pālitā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402285 (0.0):
4.005.005c dakṣiṇāś ca tathotsṛṣṭā gāvaḥ śatasahasraśaḥ / 4.005.006a tapasā satyavākyena vasudhā yena pālitā
4.005.006c strīhetos tasya putro 'yaṃ rāmas tvāṃ śaraṇaṃ gataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402293 (0.0):
4.005.006a tapasā satyavākyena vasudhā yena pālitā / 4.005.006c strīhetos tasya putro 'yaṃ rāmas tvāṃ śaraṇaṃ gataḥ
4.005.007a bhavatā sakhyakāmau tau bhrātarau rāmalakṣmaṇau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402299 (0.0):
4.005.006c strīhetos tasya putro 'yaṃ rāmas tvāṃ śaraṇaṃ gataḥ / 4.005.007a bhavatā sakhyakāmau tau bhrātarau rāmalakṣmaṇau
4.005.007c pratigṛhyārcayasvemau pūjanīyatamāv ubhau / 4.005.008a śrutvā hanumato vākyaṃ sugrīvo hṛṣṭamānasaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402309 (0.0):
4.005.007a bhavatā sakhyakāmau tau bhrātarau rāmalakṣmaṇau / 4.005.007c pratigṛhyārcayasvemau pūjanīyatamāv ubhau
4.005.008c bhayaṃ sa rāghavād ghoraṃ prajahau vigatajvaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402316 (0.0):
4.005.008a śrutvā hanumato vākyaṃ sugrīvo hṛṣṭamānasaḥ / 4.005.008c bhayaṃ sa rāghavād ghoraṃ prajahau vigatajvaraḥ
4.005.009a sa kṛtvā mānuṣaṃ rūpaṃ sugrīvaḥ plavagādhipaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402323 (0.0):
4.005.008c bhayaṃ sa rāghavād ghoraṃ prajahau vigatajvaraḥ / 4.005.009a sa kṛtvā mānuṣaṃ rūpaṃ sugrīvaḥ plavagādhipaḥ
4.005.009c darśanīyatamo bhūtvā prītyā provāca rāghavam / 4.005.010a bhavān dharmavinītaś ca vikrāntaḥ sarvavatsalaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402334 (0.0):
4.005.009a sa kṛtvā mānuṣaṃ rūpaṃ sugrīvaḥ plavagādhipaḥ / 4.005.009c darśanīyatamo bhūtvā prītyā provāca rāghavam
4.005.010c ākhyātā vāyuputreṇa tattvato me bhavadguṇāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402339 (0.0):
4.005.010a bhavān dharmavinītaś ca vikrāntaḥ sarvavatsalaḥ / 4.005.010c ākhyātā vāyuputreṇa tattvato me bhavadguṇāḥ
4.005.011a tan mamaivaiṣa satkāro lābhaś caivottamaḥ prabho
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402345 (0.0):
4.005.010c ākhyātā vāyuputreṇa tattvato me bhavadguṇāḥ / 4.005.011a tan mamaivaiṣa satkāro lābhaś caivottamaḥ prabho
4.005.011c yat tvam icchasi sauhārdaṃ vānareṇa mayā saha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402353 (0.0):
4.005.011a tan mamaivaiṣa satkāro lābhaś caivottamaḥ prabho / 4.005.011c yat tvam icchasi sauhārdaṃ vānareṇa mayā saha
4.005.012a rocate yadi vā sakhyaṃ bāhur eṣa prasāritaḥ / 4.005.012c gṛhyatāṃ pāṇinā pāṇir maryādā vadhyatāṃ dhruvā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402362 (0.0):
4.005.011c yat tvam icchasi sauhārdaṃ vānareṇa mayā saha / 4.005.012a rocate yadi vā sakhyaṃ bāhur eṣa prasāritaḥ
4.005.013a etat tu vacanaṃ śrutvā sugrīvasya subhāṣitam / 4.005.013c saṃprahṛṣṭamanā hastaṃ pīḍayām āsa pāṇinā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402375 (0.0):
4.005.012c gṛhyatāṃ pāṇinā pāṇir maryādā vadhyatāṃ dhruvā / 4.005.013a etat tu vacanaṃ śrutvā sugrīvasya subhāṣitam
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25484098 (0.059):
4.037.004a tasya tadvacanaṃ śrutvā lakṣmaṇasya subhāṣitam / 4.037.004c sugrīvaḥ paramaprīto vākyam etad uvāca ha
4.005.013e hṛdyaṃ sauhṛdam ālambya paryaṣvajata pīḍitam / 4.005.014a tato hanūmān saṃtyajya bhikṣurūpam ariṃdamaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402386 (0.0):
4.005.013c saṃprahṛṣṭamanā hastaṃ pīḍayām āsa pāṇinā / 4.005.013e hṛdyaṃ sauhṛdam ālambya paryaṣvajata pīḍitam
4.005.014c kāṣṭhayoḥ svena rūpeṇa janayām āsa pāvakam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402392 (0.0):
4.005.014a tato hanūmān saṃtyajya bhikṣurūpam ariṃdamaḥ / 4.005.014c kāṣṭhayoḥ svena rūpeṇa janayām āsa pāvakam
4.005.015a dīpyamānaṃ tato vahniṃ puṣpair abhyarcya satkṛtam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402398 (0.0):
4.005.014c kāṣṭhayoḥ svena rūpeṇa janayām āsa pāvakam / 4.005.015a dīpyamānaṃ tato vahniṃ puṣpair abhyarcya satkṛtam
4.005.015c tayor madhye tu suprīto nidadhe susamāhitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402404 (0.0):
4.005.015a dīpyamānaṃ tato vahniṃ puṣpair abhyarcya satkṛtam / 4.005.015c tayor madhye tu suprīto nidadhe susamāhitaḥ
4.005.016a tato 'gniṃ dīpyamānaṃ tau cakratuś ca pradakṣiṇam / 4.005.016c sugrīvo rāghavaś caiva vayasyatvam upāgatau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402414 (0.0):
4.005.015c tayor madhye tu suprīto nidadhe susamāhitaḥ / 4.005.016a tato 'gniṃ dīpyamānaṃ tau cakratuś ca pradakṣiṇam
4.005.017a tataḥ suprīta manasau tāv ubhau harirāghavau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402422 (0.0):
4.005.016c sugrīvo rāghavaś caiva vayasyatvam upāgatau / 4.005.017a tataḥ suprīta manasau tāv ubhau harirāghavau
4.005.017c anyonyam abhivīkṣantau na tṛptim upajagmatuḥ / 4.005.018a tataḥ sarvārthavidvāṃsaṃ rāmaṃ daśarathātmajam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402434 (0.0):
4.005.017a tataḥ suprīta manasau tāv ubhau harirāghavau / 4.005.017c anyonyam abhivīkṣantau na tṛptim upajagmatuḥ
4.005.018c sugrīvaḥ prāha tejasvī vākyam ekamanās tadā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402440 (0.0):
4.005.018a tataḥ sarvārthavidvāṃsaṃ rāmaṃ daśarathātmajam / 4.005.018c sugrīvaḥ prāha tejasvī vākyam ekamanās tadā
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27025617 (0.044):
6.002.001a taṃ tu śokaparidyūnaṃ rāmaṃ daśarathātmajam / 6.002.001c uvāca vacanaṃ śrīmān sugrīvaḥ śokanāśanam
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27030622 (0.064):
6.016.016a tayos tad vacanaṃ śrutvā rāmo daśarathātmajaḥ / 6.016.016c abravīt prahasan vākyaṃ sarvabhūtahite rataḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27058096 (0.064):
6.066.017a makarākṣavacaḥ śrutvā rāmo daśarathātmajaḥ / 6.066.017c abravīt prahasan vākyam uttarottaravādinam
4.006.001a ayam ākhyāti me rāma sacivo mantrisattamaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402446 (0.0):
4.005.018c sugrīvaḥ prāha tejasvī vākyam ekamanās tadā / 4.006.001a ayam ākhyāti me rāma sacivo mantrisattamaḥ
4.006.001c hanumān yannimittaṃ tvaṃ nirjanaṃ vanam āgataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402454 (0.0):
4.006.001a ayam ākhyāti me rāma sacivo mantrisattamaḥ / 4.006.001c hanumān yannimittaṃ tvaṃ nirjanaṃ vanam āgataḥ
4.006.002a lakṣmaṇena saha bhrātrā vasataś ca vane tava
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402459 (0.0):
4.006.001c hanumān yannimittaṃ tvaṃ nirjanaṃ vanam āgataḥ / 4.006.002a lakṣmaṇena saha bhrātrā vasataś ca vane tava
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17154209 (0.059):
bhrātrā saha mayā caiva Ram_2,46.69c / bhrātrā saha vanaṃ gataḥ Ram_3,8.11b
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19784137 (0.062):
02,070.022d@043_0104 yathā rāmaḥ puraṃ tyaktvā purāyodhyāṃ vanaṃ yayau / 02,070.022d@043_0105 lakṣmaṇena saha bhrātrā sītayā caiva bhāryayā
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21892529 (0.063):
asya devaprabhāvasya $ vasato vijane vane & / rakṣasāpahṛtā bhāryā % yām icchantāv ihāgatau // Ram_3,66.11 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7369951 (0.063):
asya devaprabhāvasya vasato vijane vane / / rakṣasāpahṛtā bhāryā yām icchantāv ihāgatau // Ram_3,66.11 //
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10074710 (0.063):
3.066.011a asya devaprabhāvasya vasato vijane vane / 3.066.011c rakṣasāpahṛtā bhāryā yām icchantāv ihāgatau
4.006.002c rakṣasāpahṛtā bhāryā maithilī janakātmajā / 4.006.003a tvayā viyuktā rudatī lakṣmaṇena ca dhīmatā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402469 (0.0):
4.006.002a lakṣmaṇena saha bhrātrā vasataś ca vane tava / 4.006.002c rakṣasāpahṛtā bhāryā maithilī janakātmajā
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21892529 (0.027):
asya devaprabhāvasya $ vasato vijane vane & / rakṣasāpahṛtā bhāryā % yām icchantāv ihāgatau // Ram_3,66.11 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7369951 (0.027):
asya devaprabhāvasya vasato vijane vane / / rakṣasāpahṛtā bhāryā yām icchantāv ihāgatau // Ram_3,66.11 //
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10074710 (0.027):
3.066.011a asya devaprabhāvasya vasato vijane vane / 3.066.011c rakṣasāpahṛtā bhāryā yām icchantāv ihāgatau
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21883252 (0.055):
api tvāṃ saha rāmeṇa % paśyeyaṃ punar āgataḥ // Ram_3,43.31 // / lakṣmaṇenaivam uktā tu $ rudatī janakātmajā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7360674 (0.055):
api tvāṃ saha rāmeṇa paśyeyaṃ punar āgataḥ // Ram_3,43.31 // / lakṣmaṇenaivam uktā tu rudatī janakātmajā /
4.006.003c antaraṃ prepsunā tena hatvā gṛdhraṃ jaṭāyuṣam / 4.006.004a bhāryāviyogajaṃ duḥkhaṃ nacirāt tvaṃ vimokṣyase
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402481 (0.0):
4.006.003a tvayā viyuktā rudatī lakṣmaṇena ca dhīmatā / 4.006.003c antaraṃ prepsunā tena hatvā gṛdhraṃ jaṭāyuṣam
4.006.004c ahaṃ tām ānayiṣyāmi naṣṭāṃ vedaśrutiṃ yathā / 4.006.005a rasātale vā vartantīṃ vartantīṃ vā nabhastale
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402490 (0.0):
4.006.004a bhāryāviyogajaṃ duḥkhaṃ nacirāt tvaṃ vimokṣyase / 4.006.004c ahaṃ tām ānayiṣyāmi naṣṭāṃ vedaśrutiṃ yathā
4.006.005c aham ānīya dāsyāmi tava bhāryām ariṃdama
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402497 (0.0):
4.006.005a rasātale vā vartantīṃ vartantīṃ vā nabhastale / 4.006.005c aham ānīya dāsyāmi tava bhāryām ariṃdama
4.006.006a idaṃ tathyaṃ mama vacas tvam avehi ca rāghava
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402503 (0.0):
4.006.005c aham ānīya dāsyāmi tava bhāryām ariṃdama / 4.006.006a idaṃ tathyaṃ mama vacas tvam avehi ca rāghava
4.006.006c tyaja śokaṃ mahābāho tāṃ kāntām ānayāmi te
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402508 (0.0):
4.006.006a idaṃ tathyaṃ mama vacas tvam avehi ca rāghava / 4.006.006c tyaja śokaṃ mahābāho tāṃ kāntām ānayāmi te
4.006.007a anumānāt tu jānāmi maithilī sā na saṃśayaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402513 (0.0):
4.006.006c tyaja śokaṃ mahābāho tāṃ kāntām ānayāmi te / 4.006.007a anumānāt tu jānāmi maithilī sā na saṃśayaḥ
4.006.007c hriyamāṇā mayā dṛṣṭā rakṣasā krūrakarmaṇā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402520 (0.0):
4.006.007a anumānāt tu jānāmi maithilī sā na saṃśayaḥ / 4.006.007c hriyamāṇā mayā dṛṣṭā rakṣasā krūrakarmaṇā
4.006.008a krośantī rāma rāmeti lakṣmaṇeti ca visvaram / 4.006.008c sphurantī rāvaṇasyāṅke pannagendravadhūr yathā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402531 (0.0):
4.006.007c hriyamāṇā mayā dṛṣṭā rakṣasā krūrakarmaṇā / 4.006.008a krośantī rāma rāmeti lakṣmaṇeti ca visvaram
4.006.009a ātmanā pañcamaṃ māṃ hi dṛṣṭvā śailataṭe sthitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402538 (0.0):
4.006.008c sphurantī rāvaṇasyāṅke pannagendravadhūr yathā / 4.006.009a ātmanā pañcamaṃ māṃ hi dṛṣṭvā śailataṭe sthitam
4.006.009c uttarīyaṃ tayā tyaktaṃ śubhāny ābharaṇāni ca / 4.006.010a tāny asmābhir gṛhītāni nihitāni ca rāghava
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402546 (0.0):
4.006.009a ātmanā pañcamaṃ māṃ hi dṛṣṭvā śailataṭe sthitam / 4.006.009c uttarīyaṃ tayā tyaktaṃ śubhāny ābharaṇāni ca
4.006.010c ānayiṣyāmy ahaṃ tāni pratyabhijñātum arhasi / 4.006.011a tam abravīt tato rāmaḥ sugrīvaṃ priyavādinam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402556 (0.0):
4.006.010a tāny asmābhir gṛhītāni nihitāni ca rāghava / 4.006.010c ānayiṣyāmy ahaṃ tāni pratyabhijñātum arhasi
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25472588 (0.023):
4.008.009c vayasyārthe pravartante snehaṃ dṛṣṭvā tathāvidham / 4.008.010a tat tathety abravīd rāmaḥ sugrīvaṃ priyavādinam
4.006.011c ānayasva sakhe śīghraṃ kimarthaṃ pravilambase / 4.006.012a evam uktas tu sugrīvaḥ śailasya gahanāṃ guhām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402567 (0.0):
4.006.011a tam abravīt tato rāmaḥ sugrīvaṃ priyavādinam / 4.006.011c ānayasva sakhe śīghraṃ kimarthaṃ pravilambase
4.006.012c praviveśa tataḥ śīghraṃ rāghavapriyakāmyayā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402573 (0.0):
4.006.012a evam uktas tu sugrīvaḥ śailasya gahanāṃ guhām / 4.006.012c praviveśa tataḥ śīghraṃ rāghavapriyakāmyayā
4.006.013a uttarīyaṃ gṛhītvā tu śubhāny ābharaṇāni ca / 4.006.013c idaṃ paśyeti rāmāya darśayām āsa vānaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402583 (0.0):
4.006.012c praviveśa tataḥ śīghraṃ rāghavapriyakāmyayā / 4.006.013a uttarīyaṃ gṛhītvā tu śubhāny ābharaṇāni ca
4.006.014a tato gṛhītvā tadvāsaḥ śubhāny ābharaṇāni ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402589 (0.0):
4.006.013c idaṃ paśyeti rāmāya darśayām āsa vānaraḥ / 4.006.014a tato gṛhītvā tadvāsaḥ śubhāny ābharaṇāni ca
4.006.014c abhavad bāṣpasaṃruddho nīhāreṇeva candramāḥ / 4.006.015a sītāsnehapravṛttena sa tu bāṣpeṇa dūṣitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402594 (0.0):
4.006.014a tato gṛhītvā tadvāsaḥ śubhāny ābharaṇāni ca / 4.006.014c abhavad bāṣpasaṃruddho nīhāreṇeva candramāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402601 (0.0):
4.006.014c abhavad bāṣpasaṃruddho nīhāreṇeva candramāḥ / 4.006.015a sītāsnehapravṛttena sa tu bāṣpeṇa dūṣitaḥ
4.006.015c hā priyeti rudan dhairyam utsṛjya nyapatat kṣitau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402608 (0.0):
4.006.015a sītāsnehapravṛttena sa tu bāṣpeṇa dūṣitaḥ / 4.006.015c hā priyeti rudan dhairyam utsṛjya nyapatat kṣitau
4.006.016a hṛdi kṛtvā sa bahuśas tam alaṃkāram uttamam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402614 (0.0):
4.006.015c hā priyeti rudan dhairyam utsṛjya nyapatat kṣitau / 4.006.016a hṛdi kṛtvā sa bahuśas tam alaṃkāram uttamam
4.006.016c niśaśvāsa bhṛśaṃ sarpo bilastha iva roṣitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402620 (0.0):
4.006.016a hṛdi kṛtvā sa bahuśas tam alaṃkāram uttamam / 4.006.016c niśaśvāsa bhṛśaṃ sarpo bilastha iva roṣitaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3050272 (0.025):
tadā tu baddhvā bhrukuṭīṃ $ bhruvor madhye nararṣabhaḥ & / niśaśvāsa mahāsarpo % bilastha iva roṣitaḥ // Ram_2,20.2 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7692539 (0.025):
tadā tu baddhvā bhrukuṭīṃ bhruvor madhye nararṣabhaḥ / / niśaśvāsa mahāsarpo bilastha iva roṣitaḥ // Ram_2,20.2 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10966144 (0.025):
tadā tu baddhvā bhrukuṭīṃ bhruvor madhye nararṣabhaḥ / / niśaśvāsa mahāsarpo bilastha iva roṣitaḥ // RamS_2,20.2 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4267457 (0.025):
2.020.002a tadā tu baddhvā bhrukuṭīṃ bhruvor madhye nararṣabha / 2.020.002c niśaśvāsa mahāsarpo bilastha iva roṣitaḥ
4.006.017a avicchinnāśruvegas tu saumitriṃ vīkṣya pārśvataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402628 (0.0):
4.006.016c niśaśvāsa bhṛśaṃ sarpo bilastha iva roṣitaḥ / 4.006.017a avicchinnāśruvegas tu saumitriṃ vīkṣya pārśvataḥ
4.006.017c paridevayituṃ dīnaṃ rāmaḥ samupacakrame / 4.006.018a paśya lakṣmaṇa vaidehyā saṃtyaktaṃ hriyamāṇayā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402636 (0.0):
4.006.017a avicchinnāśruvegas tu saumitriṃ vīkṣya pārśvataḥ / 4.006.017c paridevayituṃ dīnaṃ rāmaḥ samupacakrame
4.006.018c uttarīyam idaṃ bhūmau śarīrād bhūṣaṇāni ca / 4.006.019a śādvalinyāṃ dhruvaṃ bhūmyāṃ sītayā hriyamāṇayā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402645 (0.0):
4.006.018a paśya lakṣmaṇa vaidehyā saṃtyaktaṃ hriyamāṇayā / 4.006.018c uttarīyam idaṃ bhūmau śarīrād bhūṣaṇāni ca
4.006.019c utsṛṣṭaṃ bhūṣaṇam idaṃ tathārūpaṃ hi dṛśyate / 4.006.020a brūhi sugrīva kaṃ deśaṃ hriyantī lakṣitā tvayā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402655 (0.0):
4.006.019a śādvalinyāṃ dhruvaṃ bhūmyāṃ sītayā hriyamāṇayā / 4.006.019c utsṛṣṭaṃ bhūṣaṇam idaṃ tathārūpaṃ hi dṛśyate
4.006.020c rakṣasā raudrarūpeṇa mama prāṇasamā priyā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402662 (0.0):
4.006.020a brūhi sugrīva kaṃ deśaṃ hriyantī lakṣitā tvayā / 4.006.020c rakṣasā raudrarūpeṇa mama prāṇasamā priyā
4.006.021a kva vā vasati tad rakṣo mahad vyasanadaṃ mama
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402669 (0.0):
4.006.020c rakṣasā raudrarūpeṇa mama prāṇasamā priyā / 4.006.021a kva vā vasati tad rakṣo mahad vyasanadaṃ mama
4.006.021c yannimittam ahaṃ sarvān nāśayiṣyāmi rākṣasān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402676 (0.0):
4.006.021a kva vā vasati tad rakṣo mahad vyasanadaṃ mama / 4.006.021c yannimittam ahaṃ sarvān nāśayiṣyāmi rākṣasān
4.006.022a haratā maithilīṃ yena māṃ ca roṣayatā bhṛśam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402681 (0.0):
4.006.021c yannimittam ahaṃ sarvān nāśayiṣyāmi rākṣasān / 4.006.022a haratā maithilīṃ yena māṃ ca roṣayatā bhṛśam
4.006.022c ātmano jīvitāntāya mṛtyudvāram apāvṛtam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402687 (0.0):
4.006.022a haratā maithilīṃ yena māṃ ca roṣayatā bhṛśam / 4.006.022c ātmano jīvitāntāya mṛtyudvāram apāvṛtam
4.006.023a mama dayitatamā hṛtā vanād; rajanicareṇa vimathya yena sā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402693 (0.0):
4.006.022c ātmano jīvitāntāya mṛtyudvāram apāvṛtam / 4.006.023a mama dayitatamā hṛtā vanād; rajanicareṇa vimathya yena sā
4.006.023c kathaya mama ripuṃ tam adya vai; pravagapate yamasaṃnidhiṃ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402703 (0.0):
4.006.023a mama dayitatamā hṛtā vanād; rajanicareṇa vimathya yena sā / 4.006.023c kathaya mama ripuṃ tam adya vai; pravagapate yamasaṃnidhiṃ
nayāmi / 4.007.001a evam uktas tu sugrīvo rāmeṇārtena vānaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402710 (0.0):
4.006.023c kathaya mama ripuṃ tam adya vai; pravagapate yamasaṃnidhiṃ / nayāmi
4.007.001c abravīt prāñjalir vākyaṃ sabāṣpaṃ bāṣpagadgadaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402717 (0.0):
4.007.001a evam uktas tu sugrīvo rāmeṇārtena vānaraḥ / 4.007.001c abravīt prāñjalir vākyaṃ sabāṣpaṃ bāṣpagadgadaḥ
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22258380 (0.056):
7.046.003c uvāca maithilīṃ vākyaṃ prāñjalir bāṣpagadgadaḥ
4.007.002a na jāne nilayaṃ tasya sarvathā pāparakṣasaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402723 (0.0):
4.007.001c abravīt prāñjalir vākyaṃ sabāṣpaṃ bāṣpagadgadaḥ / 4.007.002a na jāne nilayaṃ tasya sarvathā pāparakṣasaḥ
4.007.002c sāmarthyaṃ vikramaṃ vāpi dauṣkuleyasya vā kulam / 4.007.003a satyaṃ tu pratijānāmi tyaja śokam ariṃdama
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402733 (0.0):
4.007.002a na jāne nilayaṃ tasya sarvathā pāparakṣasaḥ / 4.007.002c sāmarthyaṃ vikramaṃ vāpi dauṣkuleyasya vā kulam
4.007.003c kariṣyāmi tathā yatnaṃ yathā prāpsyasi maithilīm / 4.007.004a rāvaṇaṃ sagaṇaṃ hatvā paritoṣyātmapauruṣam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402744 (0.0):
4.007.003a satyaṃ tu pratijānāmi tyaja śokam ariṃdama / 4.007.003c kariṣyāmi tathā yatnaṃ yathā prāpsyasi maithilīm
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4750605 (0.064):
sītāṃ dṛṣṭvā purīṃ dagdhvā sītāmaṇiṃ gṛhāṇa vai /AP_9.025ab/ / hatvā tvaṃ rāvaṇaṃ sītāṃ prāpsyase rāma mā śuca //AP_9.025cd/
4.007.004c tathāsmi kartā nacirād yathā prīto bhaviṣyasi / 4.007.005a alaṃ vaiklavyam ālambya dhairyam ātmagataṃ smara
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402755 (0.0):
4.007.004a rāvaṇaṃ sagaṇaṃ hatvā paritoṣyātmapauruṣam / 4.007.004c tathāsmi kartā nacirād yathā prīto bhaviṣyasi
4.007.005c tvadvidhānāṃ na sadṛśam īdṛśaṃ buddhilāghavam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402762 (0.0):
4.007.005a alaṃ vaiklavyam ālambya dhairyam ātmagataṃ smara / 4.007.005c tvadvidhānāṃ na sadṛśam īdṛśaṃ buddhilāghavam
4.007.006a mayāpi vyasanaṃ prāptaṃ bhāryā haraṇajaṃ mahat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402768 (0.0):
4.007.005c tvadvidhānāṃ na sadṛśam īdṛśaṃ buddhilāghavam / 4.007.006a mayāpi vyasanaṃ prāptaṃ bhāryā haraṇajaṃ mahat
4.007.006c na cāham evaṃ śocāmi na ca dhairyaṃ parityaje
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402775 (0.0):
4.007.006a mayāpi vyasanaṃ prāptaṃ bhāryā haraṇajaṃ mahat / 4.007.006c na cāham evaṃ śocāmi na ca dhairyaṃ parityaje
4.007.007a nāhaṃ tām anuśocāmi prākṛto vānaro 'pi san
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402781 (0.0):
4.007.006c na cāham evaṃ śocāmi na ca dhairyaṃ parityaje
4.007.007c mahātmā ca vinītaś cā kiṃ punar dhṛtimān bhavān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402786 (0.0):
4.007.007a nāhaṃ tām anuśocāmi prākṛto vānaro 'pi san / 4.007.007c mahātmā ca vinītaś cā kiṃ punar dhṛtimān bhavān
4.007.008a bāṣpam āpatitaṃ dhairyān nigrahītuṃ tvam arhasi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402792 (0.0):
4.007.007c mahātmā ca vinītaś cā kiṃ punar dhṛtimān bhavān / 4.007.008a bāṣpam āpatitaṃ dhairyān nigrahītuṃ tvam arhasi
4.007.008c maryādāṃ sattvayuktānāṃ dhṛtiṃ notsraṣṭum arhasi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402799 (0.0):
4.007.008a bāṣpam āpatitaṃ dhairyān nigrahītuṃ tvam arhasi / 4.007.008c maryādāṃ sattvayuktānāṃ dhṛtiṃ notsraṣṭum arhasi
4.007.009a vyasane vārtha kṛcchre vā bhaye vā jīvitāntage
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402806 (0.0):
4.007.008c maryādāṃ sattvayuktānāṃ dhṛtiṃ notsraṣṭum arhasi / 4.007.009a vyasane vārtha kṛcchre vā bhaye vā jīvitāntage
4.007.009c vimṛśan vai svayā buddhyā dhṛtimān nāvasīdati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402813 (0.0):
4.007.009a vyasane vārtha kṛcchre vā bhaye vā jīvitāntage / 4.007.009c vimṛśan vai svayā buddhyā dhṛtimān nāvasīdati
4.007.010a bāliśas tu naro nityaṃ vaiklavyaṃ yo 'nuvartate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402820 (0.0):
4.007.009c vimṛśan vai svayā buddhyā dhṛtimān nāvasīdati / 4.007.010a bāliśas tu naro nityaṃ vaiklavyaṃ yo 'nuvartate
4.007.010c sa majjaty avaśaḥ śoke bhārākrānteva naur jale
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402828 (0.0):
4.007.010a bāliśas tu naro nityaṃ vaiklavyaṃ yo 'nuvartate / 4.007.010c sa majjaty avaśaḥ śoke bhārākrānteva naur jale
4.007.011a eṣo 'ñjalir mayā baddhaḥ praṇayāt tvāṃ prasādaye
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402835 (0.0):
4.007.010c sa majjaty avaśaḥ śoke bhārākrānteva naur jale / 4.007.011a eṣo 'ñjalir mayā baddhaḥ praṇayāt tvāṃ prasādaye
4.007.011c pauruṣaṃ śraya śokasya nāntaraṃ dātum arhasi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402842 (0.0):
4.007.011a eṣo 'ñjalir mayā baddhaḥ praṇayāt tvāṃ prasādaye / 4.007.011c pauruṣaṃ śraya śokasya nāntaraṃ dātum arhasi
4.007.012a ye śokam anuvartante na teṣāṃ vidyate sukham
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402849 (0.0):
4.007.011c pauruṣaṃ śraya śokasya nāntaraṃ dātum arhasi / 4.007.012a ye śokam anuvartante na teṣāṃ vidyate sukham
4.007.012c tejaś ca kṣīyate teṣāṃ na tvaṃ śocitum arhasi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402855 (0.0):
4.007.012a ye śokam anuvartante na teṣāṃ vidyate sukham / 4.007.012c tejaś ca kṣīyate teṣāṃ na tvaṃ śocitum arhasi
4.007.013a hitaṃ vayasya bhāvena brūhi nopadiśāmi te
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402862 (0.0):
4.007.012c tejaś ca kṣīyate teṣāṃ na tvaṃ śocitum arhasi / 4.007.013a hitaṃ vayasya bhāvena brūhi nopadiśāmi te
4.007.013c vayasyatāṃ pūjayan me na tvaṃ śocitum arhasi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402868 (0.0):
4.007.013a hitaṃ vayasya bhāvena brūhi nopadiśāmi te / 4.007.013c vayasyatāṃ pūjayan me na tvaṃ śocitum arhasi
4.007.014a madhuraṃ sāntvitas tena sugrīveṇa sa rāghavaḥ / 4.007.014c mukham aśrupariklinnaṃ vastrāntena pramārjayat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402878 (0.0):
4.007.013c vayasyatāṃ pūjayan me na tvaṃ śocitum arhasi / 4.007.014a madhuraṃ sāntvitas tena sugrīveṇa sa rāghavaḥ
4.007.015a prakṛtiṣṭhas tu kākutsthaḥ sugrīvavacanāt prabhuḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402884 (0.0):
4.007.014c mukham aśrupariklinnaṃ vastrāntena pramārjayat / 4.007.015a prakṛtiṣṭhas tu kākutsthaḥ sugrīvavacanāt prabhuḥ
4.007.015c saṃpariṣvajya sugrīvam idaṃ vacanam abravīt / 4.007.016a kartavyaṃ yad vayasyena snigdhena ca hitena ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402894 (0.0):
4.007.015a prakṛtiṣṭhas tu kākutsthaḥ sugrīvavacanāt prabhuḥ / 4.007.015c saṃpariṣvajya sugrīvam idaṃ vacanam abravīt
4.007.016c anurūpaṃ ca yuktaṃ ca kṛtaṃ sugrīva tat tvayā / 4.007.017a eṣa ca prakṛtiṣṭho 'ham anunītas tvayā sakhe
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402904 (0.0):
4.007.016a kartavyaṃ yad vayasyena snigdhena ca hitena ca / 4.007.016c anurūpaṃ ca yuktaṃ ca kṛtaṃ sugrīva tat tvayā
4.007.017c durlabho hīdṛśo bandhur asmin kāle viśeṣataḥ / 4.007.018a kiṃ tu yatnas tvayā kāryo maithilyāḥ parimārgaṇe
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402915 (0.0):
4.007.017a eṣa ca prakṛtiṣṭho 'ham anunītas tvayā sakhe / 4.007.017c durlabho hīdṛśo bandhur asmin kāle viśeṣataḥ
4.007.018c rākṣasasya ca raudrasya rāvaṇasya durātmanaḥ / 4.007.019a mayā ca yad anuṣṭheyaṃ visrabdhena tad ucyatām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402924 (0.0):
4.007.018a kiṃ tu yatnas tvayā kāryo maithilyāḥ parimārgaṇe / 4.007.018c rākṣasasya ca raudrasya rāvaṇasya durātmanaḥ
4.007.019c varṣāsv iva ca sukṣetre sarvaṃ saṃpadyate tava
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402929 (0.0):
4.007.019a mayā ca yad anuṣṭheyaṃ visrabdhena tad ucyatām / 4.007.019c varṣāsv iva ca sukṣetre sarvaṃ saṃpadyate tava
4.007.020a mayā ca yad idaṃ vākyam abhimānāt samīritam / 4.007.020c tat tvayā hariśārdūla tattvam ity upadhāryatām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402939 (0.0):
4.007.019c varṣāsv iva ca sukṣetre sarvaṃ saṃpadyate tava / 4.007.020a mayā ca yad idaṃ vākyam abhimānāt samīritam
4.007.021a anṛtaṃ noktapūrvaṃ me na ca vakṣye kadā cana
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10394564 (0.0):
12,274.060d@028_0036 anṛtaṃ noktapūrvaṃ me na ca vakṣye kadā cana
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26682505 (0.0):
1.057.017c mayā ceṣṭaṃ kratuśataṃ tac ca nāvāpyate phalam / 1.057.018a anṛtaṃ nokta pūrvaṃ me na ca vakṣye kadā cana
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27039876 (0.0):
6.038.028c ahatau paśya kākutsthau snehād etad bravīmi te / 6.038.029a anṛtaṃ noktapūrvaṃ me na ca vakṣye kadā cana
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402950 (0.0):
4.007.020c tat tvayā hariśārdūla tattvam ity upadhāryatām / 4.007.021a anṛtaṃ noktapūrvaṃ me na ca vakṣye kadā cana
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25475258 (0.017):
4.014.012c tato vetsi balenādya bālinaṃ nihataṃ mayā / 4.014.013a anṛtaṃ noktapūrvaṃ me vīra kṛcchre 'pi tiṣṭhatā
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20810347 (0.040):
14,056.010a satyaṃ te pratijānāmi nātra mithyāsti kiṃ cana / 14,056.010c anṛtaṃ noktapūrvaṃ me svaireṣv api kuto 'nyathā
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15474071 (0.049):
05,120.009c anṛtaṃ noktapūrvaṃ me tena satyena khaṃ vraja
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19714286 (0.054):
01,209.010a tadā yūyaṃ punaḥ sarvāḥ svarūpaṃ pratipatsyatha / 01,209.010c anṛtaṃ noktapūrvaṃ me hasatāpi kadā cana
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19713270 (0.055):
01,206.022c anṛtaṃ noktapūrvaṃ ca mayā kiṃ cana karhi cit
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10423246 (0.058):
12,308.191d@029E_0191 anṛtaṃ noktapūrvaṃ me munir asmi dhṛtavratāḥ
4.007.021c etat te pratijānāmi satyenaiva śapāmi te / 4.007.022a tataḥ prahṛṣṭaḥ sugrīvo vānaraiḥ sacivaiḥ saha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402958 (0.0):
4.007.021a anṛtaṃ noktapūrvaṃ me na ca vakṣye kadā cana / 4.007.021c etat te pratijānāmi satyenaiva śapāmi te
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25482251 (0.053):
4.031.001a aṅgadasya vacaḥ śrutvā sugrīvaḥ sacivaiḥ saha / 4.031.001c lakṣmaṇaṃ kupitaṃ śrutvā mumocāsanam ātmavān
4.007.022c rāghavasya vacaḥ śrutvā pratijñātaṃ viśeṣataḥ / 4.007.023a mahānubhāvasya vaco niśamya; harir narāṇām ṛṣabhasya tasya
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402970 (0.0):
4.007.022a tataḥ prahṛṣṭaḥ sugrīvo vānaraiḥ sacivaiḥ saha / 4.007.022c rāghavasya vacaḥ śrutvā pratijñātaṃ viśeṣataḥ
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25482251 (0.050):
4.031.001a aṅgadasya vacaḥ śrutvā sugrīvaḥ sacivaiḥ saha
4.007.023c kṛtaṃ sa mene harivīra mukhyas; tadā svakāryaṃ hṛdayena vidvān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402981 (0.0):
4.007.023a mahānubhāvasya vaco niśamya; harir narāṇām ṛṣabhasya tasya / 4.007.023c kṛtaṃ sa mene harivīra mukhyas; tadā svakāryaṃ hṛdayena vidvān
4.008.001a parituṣṭas tu sugrīvas tena vākyena vānaraḥ / 4.008.001c lakṣmaṇasyāgrajaṃ rāmam idaṃ vacanam abravīt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28402990 (0.0):
4.007.023c kṛtaṃ sa mene harivīra mukhyas; tadā svakāryaṃ hṛdayena vidvān / 4.008.001a parituṣṭas tu sugrīvas tena vākyena vānaraḥ
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25474315 (0.056):
4.011.051a kṣiptaṃ dṛṣṭvā tataḥ kāyaṃ sugrīvaḥ punar abravīt / 4.011.051c lakṣmaṇasyāgrato rāmam idaṃ vacanam arthavat
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17166241 (0.058):
rāmo lakṣmaṇam abravīt Ram_3,63.10d / rāmo vacanam abravīt Ram_2,4.6b
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11783497 (0.058):
5.060.034c sahasrāṃśusuto dhīmān sugrīvo yatra vānaraḥ / 5.060.035a rāmaṃ ca lakṣmaṇaṃ caiva dṛṣṭvā sugrīvam eva ca
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17167355 (0.062):
lakṣmaṇo rāmam abravīt Ram_3,63.4b / lakṣmaṇo vākyam abravīt Ram_2,90.12b
4.008.002a sarvathāham anugrāhyo devatānām asaṃśayaḥ / 4.008.002c upapannaguṇopetaḥ sakhā yasya bhavān mama
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403003 (0.0):
4.008.001c lakṣmaṇasyāgrajaṃ rāmam idaṃ vacanam abravīt / 4.008.002a sarvathāham anugrāhyo devatānām asaṃśayaḥ
4.008.003a śakyaṃ khalu bhaved rāma sahāyena tvayānagha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403010 (0.0):
4.008.002c upapannaguṇopetaḥ sakhā yasya bhavān mama / 4.008.003a śakyaṃ khalu bhaved rāma sahāyena tvayānagha
4.008.003c surarājyam api prāptuṃ svarājyaṃ kiṃ punaḥ prabho
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403017 (0.0):
4.008.003a śakyaṃ khalu bhaved rāma sahāyena tvayānagha / 4.008.003c surarājyam api prāptuṃ svarājyaṃ kiṃ punaḥ prabho
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18730417 (0.062):
so haṃ rājyaṃ ca rāṣṭraṃ ca cchorayitvā ihāgataḥ / / tava kāmahi muhyanto rājyaṃ pi nābhiprārthaye //
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25791570 (0.064):
kathaṃ / vā bhavad-rājyaṃ taj jñāpayatu | / tato'haṃ - subala! yāsāṃ vraja-deva-kanyānām ajñānenāpi saṅgam ācarya
4.008.004a so 'haṃ sabhājyo bandhūnāṃ suhṛdāṃ caiva rāghava / 4.008.004c yasyāgnisākṣikaṃ mitraṃ labdhaṃ rāghavavaṃśajam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403029 (0.0):
4.008.003c surarājyam api prāptuṃ svarājyaṃ kiṃ punaḥ prabho / 4.008.004a so 'haṃ sabhājyo bandhūnāṃ suhṛdāṃ caiva rāghava
4.008.005a aham apy anurūpas te vayasyo jñāsyase śanaiḥ / 4.008.005c na tu vaktuṃ samartho 'haṃ svayam ātmagatān guṇān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403043 (0.0):
4.008.004c yasyāgnisākṣikaṃ mitraṃ labdhaṃ rāghavavaṃśajam / 4.008.005a aham apy anurūpas te vayasyo jñāsyase śanaiḥ
4.008.006a mahātmanāṃ tu bhūyiṣṭhaṃ tvadvidhānāṃ kṛtātmanām / 4.008.006c niścalā bhavati prītir dhairyam ātmavatām iva
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403054 (0.0):
4.008.005c na tu vaktuṃ samartho 'haṃ svayam ātmagatān guṇān / 4.008.006a mahātmanāṃ tu bhūyiṣṭhaṃ tvadvidhānāṃ kṛtātmanām
4.008.007a rajataṃ vā suvarṇaṃ vā vastrāṇy ābharaṇāni vā / 4.008.007c avibhaktāni sādhūnām avagacchanti sādhavaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403062 (0.0):
4.008.006c niścalā bhavati prītir dhairyam ātmavatām iva / 4.008.007a rajataṃ vā suvarṇaṃ vā vastrāṇy ābharaṇāni vā
4.008.008a āḍhyo vāpi daridro vā duḥkhitaḥ sukhito 'pi vā / 4.008.008c nirdoṣo vā sadoṣo vā vayasyaḥ paramā gatiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403072 (0.0):
4.008.007c avibhaktāni sādhūnām avagacchanti sādhavaḥ / 4.008.008a āḍhyo vāpi daridro vā duḥkhitaḥ sukhito 'pi vā
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12883014 (5.960):
MSS_4522 1 āḍhyo vāpi daridro vā duḥkhitaḥ sukhito'pi vā / / MSS_4522 2 nirdoṣo vā sadoṣo vā vayasyaḥ paramā gatiḥ //
4.008.009a dhanatyāgaḥ sukhatyāgo dehatyāgo 'pi vā punaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403078 (0.0):
4.008.008c nirdoṣo vā sadoṣo vā vayasyaḥ paramā gatiḥ / 4.008.009a dhanatyāgaḥ sukhatyāgo dehatyāgo 'pi vā punaḥ
4.008.009c vayasyārthe pravartante snehaṃ dṛṣṭvā tathāvidham
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403083 (0.0):
4.008.009a dhanatyāgaḥ sukhatyāgo dehatyāgo 'pi vā punaḥ / 4.008.009c vayasyārthe pravartante snehaṃ dṛṣṭvā tathāvidham
4.008.010a tat tathety abravīd rāmaḥ sugrīvaṃ priyavādinam / 4.008.010c lakṣmaṇasyāgrato lakṣmyā vāsavasyeva dhīmataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403094 (0.0):
4.008.009c vayasyārthe pravartante snehaṃ dṛṣṭvā tathāvidham / 4.008.010a tat tathety abravīd rāmaḥ sugrīvaṃ priyavādinam
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25472054 (0.023):
4.006.011a tam abravīt tato rāmaḥ sugrīvaṃ priyavādinam
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25474314 (0.055):
4.011.051a kṣiptaṃ dṛṣṭvā tataḥ kāyaṃ sugrīvaḥ punar abravīt / 4.011.051c lakṣmaṇasyāgrato rāmam idaṃ vacanam arthavat
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27076715 (0.056):
6.113.038a tato muhūrtād utthāya pratyāśvasya ca rāghavaḥ / 6.113.038c hanūmantam uvācedaṃ bharataḥ priyavādinam
4.008.011a tato rāmaṃ sthitaṃ dṛṣṭvā lakṣmaṇaṃ ca mahābalam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403101 (0.0):
4.008.010a tat tathety abravīd rāmaḥ sugrīvaṃ priyavādinam / 4.008.010c lakṣmaṇasyāgrato lakṣmyā vāsavasyeva dhīmataḥ
4.008.011c sugrīvaḥ sarvataś cakṣur vane lolam apātayat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403107 (0.0):
4.008.011a tato rāmaṃ sthitaṃ dṛṣṭvā lakṣmaṇaṃ ca mahābalam / 4.008.011c sugrīvaḥ sarvataś cakṣur vane lolam apātayat
4.008.012a sa dadarśa tataḥ sālam avidūre harīśvaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403114 (0.0):
4.008.011c sugrīvaḥ sarvataś cakṣur vane lolam apātayat / 4.008.012a sa dadarśa tataḥ sālam avidūre harīśvaraḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21878028 (0.043):
evam uktvā tato rāmaṃ $ saṃrudhya bhrukuṭiṃ tataḥ & / sa dadarśa mahāsālam % avidūre niśācaraḥ // Ram_3,29.16 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7355451 (0.043):
evam uktvā tato rāmaṃ saṃrudhya bhrukuṭiṃ tataḥ / / sa dadarśa mahāsālam avidūre niśācaraḥ // Ram_3,29.16 //
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10061271 (0.043):
3.029.016a evam uktvā tato rāmaṃ saṃrudhya bhṛkuṭiṃ tataḥ / 3.029.016c sa dadarśa mahāsālam avidūre niśācaraḥ
4.008.012c supuṣpam īṣatpatrāḍhyaṃ bhramarair upaśobhitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403120 (0.0):
4.008.012a sa dadarśa tataḥ sālam avidūre harīśvaraḥ / 4.008.012c supuṣpam īṣatpatrāḍhyaṃ bhramarair upaśobhitam
4.008.013a tasyaikāṃ parṇabahulāṃ bhaṅktvā śākhāṃ supuṣpitām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403127 (0.0):
4.008.012c supuṣpam īṣatpatrāḍhyaṃ bhramarair upaśobhitam / 4.008.013a tasyaikāṃ parṇabahulāṃ bhaṅktvā śākhāṃ supuṣpitām
4.008.013c sālasyāstīrya sugrīvo niṣasāda sarāghavaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403133 (0.0):
4.008.013a tasyaikāṃ parṇabahulāṃ bhaṅktvā śākhāṃ supuṣpitām / 4.008.013c sālasyāstīrya sugrīvo niṣasāda sarāghavaḥ
4.008.014a tāv āsīnau tato dṛṣṭvā hanūmān api lakṣmaṇam / 4.008.014c sālaśākhāṃ samutpāṭya vinītam upaveśayat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403143 (0.0):
4.008.013c sālasyāstīrya sugrīvo niṣasāda sarāghavaḥ / 4.008.014a tāv āsīnau tato dṛṣṭvā hanūmān api lakṣmaṇam
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27044888 (0.048):
6.047.077c lakṣmaṇo 'tha hanūmāṃś ca dṛṣṭvā rāmaś ca vismitāḥ
4.008.015a tataḥ prahṛṣṭaḥ sugrīvaḥ ślakṣṇaṃ madhurayā girā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403149 (0.0):
4.008.014c sālaśākhāṃ samutpāṭya vinītam upaveśayat / 4.008.015a tataḥ prahṛṣṭaḥ sugrīvaḥ ślakṣṇaṃ madhurayā girā
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25471654 (0.050):
4.004.021a ity evam uktvā hanumāñ ślakṣṇaṃ madhurayā girā / 4.004.021c babhāṣe so 'bhigacchāmaḥ sugrīvam iti rāghavam
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22270864 (0.054):
7.098.021c vibhīṣaṇam athovāca madhuraṃ ślakṣṇayā girā
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 640169 (0.062):
prādyumniṃ vacanaṃ prāha $ ślakṣṇaṃ madhurayā girā // HV_App.I,34.2 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22125726 (0.062):
prādyumniṃ vacanaṃ prāha ślakṣṇaṃ madhurayā girā // HV_App.I,34.2 //
4.008.015c uvāca praṇayād rāmaṃ harṣavyākulitākṣaram
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403155 (0.0):
4.008.015a tataḥ prahṛṣṭaḥ sugrīvaḥ ślakṣṇaṃ madhurayā girā / 4.008.015c uvāca praṇayād rāmaṃ harṣavyākulitākṣaram
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22270864 (0.064):
7.098.021c vibhīṣaṇam athovāca madhuraṃ ślakṣṇayā girā
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 640168 (0.064):
prādyumniṃ vacanaṃ prāha $ ślakṣṇaṃ madhurayā girā // HV_App.I,34.2 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22125725 (0.064):
prādyumniṃ vacanaṃ prāha ślakṣṇaṃ madhurayā girā // HV_App.I,34.2 //
4.008.016a ahaṃ vinikṛto bhrātrā carāmy eṣa bhayārditaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403162 (0.0):
4.008.015c uvāca praṇayād rāmaṃ harṣavyākulitākṣaram / 4.008.016a ahaṃ vinikṛto bhrātrā carāmy eṣa bhayārditaḥ
4.008.016c ṛśyamūkaṃ girivaraṃ hṛtabhāryaḥ suduḥkhitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403168 (0.0):
4.008.016a ahaṃ vinikṛto bhrātrā carāmy eṣa bhayārditaḥ / 4.008.016c ṛśyamūkaṃ girivaraṃ hṛtabhāryaḥ suduḥkhitaḥ
4.008.017a so 'haṃ trasto bhaye magno vasāmy udbhrāntacetanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403176 (0.0):
4.008.016c ṛśyamūkaṃ girivaraṃ hṛtabhāryaḥ suduḥkhitaḥ / 4.008.017a so 'haṃ trasto bhaye magno vasāmy udbhrāntacetanaḥ
4.008.017c vālinā nikṛto bhrātrā kṛtavairaś ca rāghava
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403182 (0.0):
4.008.017a so 'haṃ trasto bhaye magno vasāmy udbhrāntacetanaḥ / 4.008.017c vālinā nikṛto bhrātrā kṛtavairaś ca rāghava
4.008.018a vālino me bhayārtasya sarvalokābhayaṃkara
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403189 (0.0):
4.008.017c vālinā nikṛto bhrātrā kṛtavairaś ca rāghava / 4.008.018a vālino me bhayārtasya sarvalokābhayaṃkara
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25473641 (0.010):
4.010.024c anāgasā mayā prāptaṃ vyasanaṃ paśya rāghava / 4.010.025a vālinas tu bhayārtasya sarvalokābhayaṃkara
4.008.018c mamāpi tvam anāthasya prasādaṃ kartum arhasi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403194 (0.0):
4.008.018a vālino me bhayārtasya sarvalokābhayaṃkara / 4.008.018c mamāpi tvam anāthasya prasādaṃ kartum arhasi
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15668505 (0.055):
09,034.065c tathā vayaṃ lokaguro prasādaṃ kartum arhasi / 09,034.066a evam uktas tadā cintya prāha vākyaṃ prajāpatiḥ
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15672158 (0.057):
09,040.021e tvaṃ gatis tvaṃ ca me nāthaḥ prasādaṃ kartum arhasi
Dipamkarabhadra: Guhyasamajamandalavidhi (dipguhsu.htm.txt) 17282537 (0.063):
tan me bhaktasya bhagavan prasādaṃ kartum arhasi || 176
Nityakarmapujavidhi (nitkarpu.htm.txt) 15152951 (0.063):
tanme bhaktasya bhagavan prasādaṃ kartumarhasi |
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25311500 (0.063):
tan me bhaktasya bhagavan prasādaṃ kartum arhasi //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13814665 (0.063):
prasādasumukho hy aham HV_112.124d / prasādaṃ kartum arhasi HV_43.35d
4.008.019a evam uktas tu tejasvī dharmajño dharmavatsalaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403202 (0.0):
4.008.018c mamāpi tvam anāthasya prasādaṃ kartum arhasi / 4.008.019a evam uktas tu tejasvī dharmajño dharmavatsalaḥ
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25473653 (0.001):
4.010.025c kartum arhasi me vīra prasādaṃ tasya nigrahāt / 4.010.026a evam uktaḥ sa tejasvī dharmajño dharmasaṃhitam
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17136368 (0.060):
dharmajño dharmavatsalaḥ Ram_2,25.1b / dharmajño munipuṃgavaḥ Ram_3,11.25b
4.008.019c pratyuvāca sa kākutsthaḥ sugrīvaṃ prahasann iva / 4.008.020a upakāraphalaṃ mitram apakāro 'rilakṣaṇam
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12933362 (0.0):
MSS_7018 1 upakāraphalaṃ mitram apakāro'rilakṣaṇam /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403213 (0.0):
4.008.019a evam uktas tu tejasvī dharmajño dharmavatsalaḥ / 4.008.019c pratyuvāca sa kākutsthaḥ sugrīvaṃ prahasann iva
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6313835 (0.061):
sukhitā bhavantviti | tatropakāralakṣaṇaṃ mitraṃ | apakāralakṣaṇamamitraṃ
4.008.020c adyaiva taṃ haniṣyāmi tava bhāryāpahāriṇam / 4.008.021a ime hi me mahāvegāḥ patriṇas tigmatejasaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403217 (0.0):
4.008.020a upakāraphalaṃ mitram apakāro 'rilakṣaṇam / 4.008.020c adyaiva taṃ haniṣyāmi tava bhāryāpahāriṇam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403224 (0.0):
4.008.020c adyaiva taṃ haniṣyāmi tava bhāryāpahāriṇam / 4.008.021a ime hi me mahāvegāḥ patriṇas tigmatejasaḥ
4.008.021c kārtikeyavanodbhūtāḥ śarā hemavibhūṣitāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403230 (0.0):
4.008.021a ime hi me mahāvegāḥ patriṇas tigmatejasaḥ / 4.008.021c kārtikeyavanodbhūtāḥ śarā hemavibhūṣitāḥ
4.008.022a kaṅkapatrapraticchannā mahendrāśanisaṃnibhāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403237 (0.0):
4.008.021c kārtikeyavanodbhūtāḥ śarā hemavibhūṣitāḥ / 4.008.022a kaṅkapatrapraticchannā mahendrāśanisaṃnibhāḥ
4.008.022c suparvāṇaḥ sutīkṣṇāgrā saroṣā bhujagā iva
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403242 (0.0):
4.008.022a kaṅkapatrapraticchannā mahendrāśanisaṃnibhāḥ / 4.008.022c suparvāṇaḥ sutīkṣṇāgrā saroṣā bhujagā iva
4.008.023a bhrātṛsaṃjñam amitraṃ te vālinaṃ kṛtakilbiṣam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403250 (0.0):
4.008.022c suparvāṇaḥ sutīkṣṇāgrā saroṣā bhujagā iva / 4.008.023a bhrātṛsaṃjñam amitraṃ te vālinaṃ kṛtakilbiṣam
4.008.023c śarair vinihataṃ paśya vikīrṇam iva parvatam / 4.008.024a rāghavasya vacaḥ śrutvā sugrīvo vāhinīpatiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403260 (0.0):
4.008.023a bhrātṛsaṃjñam amitraṃ te vālinaṃ kṛtakilbiṣam / 4.008.023c śarair vinihataṃ paśya vikīrṇam iva parvatam
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27026393 (0.039):
6.004.017c ṛkṣarājo mahāsattvaḥ kukṣiṃ rakṣantu te trayaḥ / 6.004.018a rāghavasya vacaḥ śrutvā sugrīvo vāhinīpatiḥ
4.008.024c praharṣam atulaṃ lebhe sādhu sādhv iti cābravīt
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22257217 (0.0):
7.041.021a dṛṣṭvā tu rāghavaḥ patnīṃ kalyāṇena samanvitām / 7.041.021c praharṣam atulaṃ lebhe sādhu sādhv iti cābravīt
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22259462 (0.0):
7.050.019a tac chrutvā vyāhṛtaṃ vākyaṃ sūtasya paramādbhutam / 7.050.019c praharṣam atulaṃ lebhe sādhu sādhv iti cābravīt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403264 (0.0):
4.008.024a rāghavasya vacaḥ śrutvā sugrīvo vāhinīpatiḥ / 4.008.024c praharṣam atulaṃ lebhe sādhu sādhv iti cābravīt
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25473005 (0.061):
4.008.044a evam uktas tu sugrīvaḥ kākutsthena mahātmanā / 4.008.044c praharṣam atulaṃ lebhe caturbhiḥ saha vānaraiḥ
4.008.025a rāmaśokābhibhūto 'haṃ śokārtānāṃ bhavān gatiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403273 (0.0):
4.008.024c praharṣam atulaṃ lebhe sādhu sādhv iti cābravīt / 4.008.025a rāmaśokābhibhūto 'haṃ śokārtānāṃ bhavān gatiḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17164871 (0.059):
rāmaśokābhipīḍitaḥ Ram_2,51.22d / rāmaśokābhibhūtaṃ tan Ram_2,53.5c
4.008.025c vayasya iti kṛtvā hi tvayy ahaṃ paridevaye / 4.008.026a tvaṃ hi pāṇipradānena vayasyo so 'gnisākṣikaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403285 (0.0):
4.008.025a rāmaśokābhibhūto 'haṃ śokārtānāṃ bhavān gatiḥ / 4.008.025c vayasya iti kṛtvā hi tvayy ahaṃ paridevaye
4.008.026c kṛtaḥ prāṇair bahumataḥ satyenāpi śapāmy aham
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403291 (0.0):
4.008.026a tvaṃ hi pāṇipradānena vayasyo so 'gnisākṣikaḥ / 4.008.026c kṛtaḥ prāṇair bahumataḥ satyenāpi śapāmy aham
4.008.027a vayasya iti kṛtvā ca visrabdhaṃ pravadāmy aham / 4.008.027c duḥkham antargataṃ yan me mano dahati nityaśaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403297 (0.0):
4.008.026c kṛtaḥ prāṇair bahumataḥ satyenāpi śapāmy aham / 4.008.027a vayasya iti kṛtvā ca visrabdhaṃ pravadāmy aham
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403304 (0.0):
4.008.027a vayasya iti kṛtvā ca visrabdhaṃ pravadāmy aham / 4.008.027c duḥkham antargataṃ yan me mano dahati nityaśaḥ
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12632599 (0.060):
sarvajña bhagavañ chāstar vijānīyād bhavān mama / / yan mano 'ntargataṃ sarvaṃ yathāpy ahaṃ nivedaye // Rm_24.102{2} //
4.008.028a etāvad uktvā vacanaṃ bāṣpadūṣitalocanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403311 (0.0):
4.008.027c duḥkham antargataṃ yan me mano dahati nityaśaḥ / 4.008.028a etāvad uktvā vacanaṃ bāṣpadūṣitalocanaḥ
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15688835 (0.037):
09,064.030a etāvad uktvā vacanaṃ bāṣpavyākulalocanaḥ
4.008.028c bāṣpopahatayā vācā noccaiḥ śaknoti bhāṣitum
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403318 (0.0):
4.008.028a etāvad uktvā vacanaṃ bāṣpadūṣitalocanaḥ / 4.008.028c bāṣpopahatayā vācā noccaiḥ śaknoti bhāṣitum
4.008.029a bāṣpavegaṃ tu sahasā nadīvegam ivāgatam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403324 (0.0):
4.008.028c bāṣpopahatayā vācā noccaiḥ śaknoti bhāṣitum / 4.008.029a bāṣpavegaṃ tu sahasā nadīvegam ivāgatam
4.008.029c dhārayām āsa dhairyeṇa sugrīvo rāmasaṃnidhau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403330 (0.0):
4.008.029a bāṣpavegaṃ tu sahasā nadīvegam ivāgatam / 4.008.029c dhārayām āsa dhairyeṇa sugrīvo rāmasaṃnidhau
4.008.030a saṃnigṛhya tu taṃ bāṣpaṃ pramṛjya nayane śubhe
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403336 (0.0):
4.008.029c dhārayām āsa dhairyeṇa sugrīvo rāmasaṃnidhau / 4.008.030a saṃnigṛhya tu taṃ bāṣpaṃ pramṛjya nayane śubhe
4.008.030c viniḥśvasya ca tejasvī rāghavaṃ punar abravīt / 4.008.031a purāhaṃ valinā rāma rājyāt svād avaropitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403341 (0.0):
4.008.030a saṃnigṛhya tu taṃ bāṣpaṃ pramṛjya nayane śubhe / 4.008.030c viniḥśvasya ca tejasvī rāghavaṃ punar abravīt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403348 (0.0):
4.008.030c viniḥśvasya ca tejasvī rāghavaṃ punar abravīt / 4.008.031a purāhaṃ valinā rāma rājyāt svād avaropitaḥ
4.008.031c paruṣāṇi ca saṃśrāvya nirdhūto 'smi balīyasā / 4.008.032a hṛtā bhāryā ca me tena prāṇebhyo 'pi garīyasī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403358 (0.0):
4.008.031a purāhaṃ valinā rāma rājyāt svād avaropitaḥ / 4.008.031c paruṣāṇi ca saṃśrāvya nirdhūto 'smi balīyasā
4.008.032c suhṛdaś ca madīyā ye saṃyatā bandhaneṣu te / 4.008.033a yatnavāṃś ca suduṣṭātmā mad vināśāya rāghava
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403369 (0.0):
4.008.032a hṛtā bhāryā ca me tena prāṇebhyo 'pi garīyasī / 4.008.032c suhṛdaś ca madīyā ye saṃyatā bandhaneṣu te
4.008.033c bahuśas tat prayuktāś ca vānarā nihatā mayā / 4.008.034a śaṅkayā tv etayā cāhaṃ dṛṣṭvā tvām api rāghava
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403374 (0.0):
4.008.033a yatnavāṃś ca suduṣṭātmā mad vināśāya rāghava / 4.008.033c bahuśas tat prayuktāś ca vānarā nihatā mayā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403382 (0.0):
4.008.033c bahuśas tat prayuktāś ca vānarā nihatā mayā / 4.008.034a śaṅkayā tv etayā cāhaṃ dṛṣṭvā tvām api rāghava
4.008.034c nopasarpāmy ahaṃ bhīto bhaye sarve hi bibhyati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403388 (0.0):
4.008.034a śaṅkayā tv etayā cāhaṃ dṛṣṭvā tvām api rāghava / 4.008.034c nopasarpāmy ahaṃ bhīto bhaye sarve hi bibhyati
4.008.035a kevalaṃ hi sahāyā me hanumat pramukhās tv ime
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403392 (0.0):
4.008.034c nopasarpāmy ahaṃ bhīto bhaye sarve hi bibhyati / 4.008.035a kevalaṃ hi sahāyā me hanumat pramukhās tv ime
4.008.035c ato 'haṃ dhārayāmy adya prāṇān kṛcchra gato 'pi san
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403401 (0.0):
4.008.035a kevalaṃ hi sahāyā me hanumat pramukhās tv ime / 4.008.035c ato 'haṃ dhārayāmy adya prāṇān kṛcchra gato 'pi san
4.008.036a ete hi kapayaḥ snigdhā māṃ rakṣanti samantataḥ / 4.008.036c saha gacchanti gantavye nityaṃ tiṣṭhanti ca sthite
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403412 (0.0):
4.008.035c ato 'haṃ dhārayāmy adya prāṇān kṛcchra gato 'pi san / 4.008.036a ete hi kapayaḥ snigdhā māṃ rakṣanti samantataḥ
4.008.037a saṃkṣepas tv eṣa me rāma kim uktvā vistaraṃ hi te
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403419 (0.0):
4.008.036c saha gacchanti gantavye nityaṃ tiṣṭhanti ca sthite / 4.008.037a saṃkṣepas tv eṣa me rāma kim uktvā vistaraṃ hi te
4.008.037c sa me jyeṣṭho ripur bhrātā vālī viśrutapauruṣaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403426 (0.0):
4.008.037a saṃkṣepas tv eṣa me rāma kim uktvā vistaraṃ hi te
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25473025 (0.056):
4.009.001a vālī nāma mama bhrātā jyeṣṭhaḥ śatruniṣūdanaḥ
4.008.038a tadvināśād dhi me duḥkhaṃ pranaṣṭaṃ syād anantaram
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403435 (0.0):
4.008.037c sa me jyeṣṭho ripur bhrātā vālī viśrutapauruṣaḥ / 4.008.038a tadvināśād dhi me duḥkhaṃ pranaṣṭaṃ syād anantaram
4.008.038c sukhaṃ me jīvitaṃ caiva tadvināśanibandhanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403440 (0.0):
4.008.038a tadvināśād dhi me duḥkhaṃ pranaṣṭaṃ syād anantaram / 4.008.038c sukhaṃ me jīvitaṃ caiva tadvināśanibandhanam
4.008.039a eṣa me rāma śokāntaḥ śokārtena niveditaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403449 (0.0):
4.008.038c sukhaṃ me jīvitaṃ caiva tadvināśanibandhanam / 4.008.039a eṣa me rāma śokāntaḥ śokārtena niveditaḥ
4.008.039c duḥkhito 'duḥkhito vāpi sakhyur nityaṃ sakhā gatiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403455 (0.0):
4.008.039a eṣa me rāma śokāntaḥ śokārtena niveditaḥ / 4.008.039c duḥkhito 'duḥkhito vāpi sakhyur nityaṃ sakhā gatiḥ
4.008.040a śrutvaitac ca vaco rāmaḥ sugrīvam idam abravīt / 4.008.040c kiṃnimittam abhūd vairaṃ śrotum icchāmi tattvataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403467 (0.0):
4.008.039c duḥkhito 'duḥkhito vāpi sakhyur nityaṃ sakhā gatiḥ / 4.008.040a śrutvaitac ca vaco rāmaḥ sugrīvam idam abravīt
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25471379 (0.053):
4.003.022c vākyajñau vākyakuśalaḥ punar novāca kiṃ cana / 4.003.023a etac chrutvā vacas tasya rāmo lakṣmaṇam abravīt
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27072967 (0.060):
6.102.011a tasyās tadvacanaṃ śrutvā pratyuvāca vibhīṣaṇaḥ / 6.102.011c yathāhaṃ rāmo bhartā te tat tathā kartum arhasi
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17110194 (0.061):
iti rājño vacaḥ śrutvā Ram_2,12.17a / iti rāmas tam abravīt Ram_2,35.34d
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17176115 (0.062):
śrutvā rāmo 'bravīd vākyaṃ Ram_2,21.7c / śrutvā vayaṃ hi sambhāṣām Ram_2,104.3c
4.008.041a sukhaṃ hi kāraṇaṃ śrutvā vairasya tava vānara
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403471 (0.0):
4.008.040c kiṃnimittam abhūd vairaṃ śrotum icchāmi tattvataḥ / 4.008.041a sukhaṃ hi kāraṇaṃ śrutvā vairasya tava vānara
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26791234 (0.038):
teṣāṃ svarūpaṃ bhedaṃ ca $ śrotum icchāmi tattvataḥ & / yac chrutvā sarvapāpebhyo % mucyate nātra saṃśayaḥ // BrP_70.30 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11062548 (0.038):
teṣāṃ svarūpaṃ bhedaṃ ca śrotum icchāmi tattvataḥ / / yac chrutvā sarvapāpebhyo mucyate nātra saṃśayaḥ // BrP_70.30 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 641924 (0.054):
kṛtyaṃ te yad ihātrāsti $ śrotum icchāmi tattvataḥ // HV_App.I,36.4 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22127480 (0.054):
kṛtyaṃ te yad ihātrāsti śrotum icchāmi tattvataḥ // HV_App.I,36.4 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4426919 (0.062):
yadi śrāvyam idaṃ kṛṣṇa śrotum icchāmi tattvataḥ // HV_100.27 // / tān uvāca tataḥ kṛṣṇaḥ sarvān pārthivapuṃgavān /
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26680261 (0.063):
1.049.021c kākapakṣadharau vīrau śrotum icchāmi tattvataḥ / 1.049.022a tasya tadvacanaṃ śrutvā janakasya mahātmanaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20694952 (0.063):
13,075.001a vidhiṃ gavāṃ param ahaṃ śrotum icchāmi tattvataḥ / 13,075.001c yena tāñ śāśvatāṃl lokān akhilān aśnuvīmahi
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26679429 (0.063):
1.047.006c varāyudhadharau vīrau śrotum icchāmi tattvataḥ / 1.047.007a tasya tad vacanaṃ śrutvā yathāvṛtthaṃ nyavedayat
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13856105 (0.064):
śrotum icchāmahe vacaḥ HV_21.14d / śrotum icchāmi tattvataḥ HV_3.14d
4.008.041c ānantaryaṃ vidhāsyāmi saṃpradhārya balābalam / 4.008.042a balavān hi mamāmarṣaḥ śrutvā tvām avamānitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403482 (0.0):
4.008.041a sukhaṃ hi kāraṇaṃ śrutvā vairasya tava vānara / 4.008.041c ānantaryaṃ vidhāsyāmi saṃpradhārya balābalam
4.008.042c vardhate hṛdayotkampī prāvṛḍvega ivāmbhasaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403488 (0.0):
4.008.042a balavān hi mamāmarṣaḥ śrutvā tvām avamānitam / 4.008.042c vardhate hṛdayotkampī prāvṛḍvega ivāmbhasaḥ
4.008.043a hṛṣṭaḥ kathaya visrabdho yāvad āropyate dhanuḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403494 (0.0):
4.008.042c vardhate hṛdayotkampī prāvṛḍvega ivāmbhasaḥ / 4.008.043a hṛṣṭaḥ kathaya visrabdho yāvad āropyate dhanuḥ
4.008.043c sṛṣṭaś ca hi mayā bāṇo nirastaś ca ripus tava
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403500 (0.0):
4.008.043a hṛṣṭaḥ kathaya visrabdho yāvad āropyate dhanuḥ / 4.008.043c sṛṣṭaś ca hi mayā bāṇo nirastaś ca ripus tava
4.008.044a evam uktas tu sugrīvaḥ kākutsthena mahātmanā / 4.008.044c praharṣam atulaṃ lebhe caturbhiḥ saha vānaraiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403510 (0.0):
4.008.043c sṛṣṭaś ca hi mayā bāṇo nirastaś ca ripus tava / 4.008.044a evam uktas tu sugrīvaḥ kākutsthena mahātmanā
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11783653 (0.046):
5.061.012c kaṃ cārtham abhinirdiśya duḥkhito vākyam abravīt / 5.061.013a evam uktas tu sugrīvo lakṣmaṇena mahātmanā
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25483636 (0.048):
4.035.020c mayā tvaṃ paruṣāṇy uktas tac ca tvaṃ kṣantum arhasi / 4.036.001a evam uktas tu sugrīvo lakṣmaṇena mahātmanā
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22258118 (0.048):
7.045.008a evam uktā tu vaidehī lakṣmaṇena mahātmanā / 7.045.008c praharṣam atulaṃ lebhe gamanaṃ cābhyarocayat
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22259642 (0.058):
7.051.014a evam uktas tu kākutstho lakṣmaṇena mahātmanā / 7.051.014c uvāca parayā prītyā saumitriṃ mitravatsalam
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25472760 (0.061):
4.008.024a rāghavasya vacaḥ śrutvā sugrīvo vāhinīpatiḥ / 4.008.024c praharṣam atulaṃ lebhe sādhu sādhv iti cābravīt
4.008.045a tataḥ prahṛṣṭavadanaḥ sugrīvo lakṣmaṇāgraje
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403517 (0.0):
4.008.044c praharṣam atulaṃ lebhe caturbhiḥ saha vānaraiḥ / 4.008.045a tataḥ prahṛṣṭavadanaḥ sugrīvo lakṣmaṇāgraje
4.008.045c vairasya kāraṇaṃ tattvam ākhyātum upacakrame / 4.009.001a vālī nāma mama bhrātā jyeṣṭhaḥ śatruniṣūdanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403529 (0.0):
4.008.045c vairasya kāraṇaṃ tattvam ākhyātum upacakrame / 4.009.001a vālī nāma mama bhrātā jyeṣṭhaḥ śatruniṣūdanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403521 (1.192):
4.008.045a tataḥ prahṛṣṭavadanaḥ sugrīvo lakṣmaṇāgraje / 4.008.045c vairasya kāraṇaṃ tattvam ākhyātum upacakrame
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25472923 (0.056):
4.008.037c sa me jyeṣṭho ripur bhrātā vālī viśrutapauruṣaḥ
4.009.001c pitur bahumato nityaṃ mama cāpi tathā purā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403533 (0.0):
4.009.001a vālī nāma mama bhrātā jyeṣṭhaḥ śatruniṣūdanaḥ / 4.009.001c pitur bahumato nityaṃ mama cāpi tathā purā
4.009.002a pitary uparate 'smākaṃ jyeṣṭho 'yam iti mantribhiḥ / 4.009.002c kapīnām īśvaro rājye kṛtaḥ paramasaṃmataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403546 (0.0):
4.009.001c pitur bahumato nityaṃ mama cāpi tathā purā / 4.009.002a pitary uparate 'smākaṃ jyeṣṭho 'yam iti mantribhiḥ
4.009.003a rājyaṃ praśāsatas tasya pitṛpaitāmahaṃ mahat / 4.009.003c ahaṃ sarveṣu kāleṣu praṇataḥ preṣyavat sthitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403556 (0.0):
4.009.002c kapīnām īśvaro rājye kṛtaḥ paramasaṃmataḥ / 4.009.003a rājyaṃ praśāsatas tasya pitṛpaitāmahaṃ mahat
4.009.004a māyāvī nāma tejasvī pūrvajo dundubheḥ sutaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403563 (0.0):
4.009.003c ahaṃ sarveṣu kāleṣu praṇataḥ preṣyavat sthitaḥ / 4.009.004a māyāvī nāma tejasvī pūrvajo dundubheḥ sutaḥ
4.009.004c tena tasya mahad vairaṃ strīkṛtaṃ viśrutaṃ purā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403568 (0.0):
4.009.004a māyāvī nāma tejasvī pūrvajo dundubheḥ sutaḥ / 4.009.004c tena tasya mahad vairaṃ strīkṛtaṃ viśrutaṃ purā
4.009.005a sa tu supte jane rātrau kiṣkindhād vāram āgataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403577 (0.0):
4.009.004c tena tasya mahad vairaṃ strīkṛtaṃ viśrutaṃ purā / 4.009.005a sa tu supte jane rātrau kiṣkindhād vāram āgataḥ
4.009.005c nardati sma susaṃrabdho vālinaṃ cāhvayad raṇe
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403584 (0.0):
4.009.005a sa tu supte jane rātrau kiṣkindhād vāram āgataḥ / 4.009.005c nardati sma susaṃrabdho vālinaṃ cāhvayad raṇe
4.009.006a prasuptas tu mama bhrātā narditaṃ bhairavasvanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403590 (0.0):
4.009.005c nardati sma susaṃrabdho vālinaṃ cāhvayad raṇe / 4.009.006a prasuptas tu mama bhrātā narditaṃ bhairavasvanam
4.009.006c śrutvā na mamṛṣe vālī niṣpapāta javāt tadā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403598 (0.0):
4.009.006a prasuptas tu mama bhrātā narditaṃ bhairavasvanam / 4.009.006c śrutvā na mamṛṣe vālī niṣpapāta javāt tadā
4.009.007a sa tu vai niḥsṛtaḥ krodhāt taṃ hantum asurottamam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403605 (0.0):
4.009.006c śrutvā na mamṛṣe vālī niṣpapāta javāt tadā / 4.009.007a sa tu vai niḥsṛtaḥ krodhāt taṃ hantum asurottamam
4.009.007c vāryamāṇas tataḥ strībhir mayā ca praṇatātmanā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403611 (0.0):
4.009.007a sa tu vai niḥsṛtaḥ krodhāt taṃ hantum asurottamam / 4.009.007c vāryamāṇas tataḥ strībhir mayā ca praṇatātmanā
4.009.008a sa tu nirdhūya sarvānno nirjagāma mahābalaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403619 (0.0):
4.009.007c vāryamāṇas tataḥ strībhir mayā ca praṇatātmanā / 4.009.008a sa tu nirdhūya sarvānno nirjagāma mahābalaḥ
4.009.008c tato 'ham api sauhārdān niḥsṛto vālinā saha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403626 (0.0):
4.009.008a sa tu nirdhūya sarvānno nirjagāma mahābalaḥ / 4.009.008c tato 'ham api sauhārdān niḥsṛto vālinā saha
4.009.009a sa tu me bhrātaraṃ dṛṣṭvā māṃ ca dūrād avasthitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403634 (0.0):
4.009.008c tato 'ham api sauhārdān niḥsṛto vālinā saha
4.009.009c asuro jātasaṃtrāsaḥ pradudrāva tadā bhṛśam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403640 (0.0):
4.009.009a sa tu me bhrātaraṃ dṛṣṭvā māṃ ca dūrād avasthitam / 4.009.009c asuro jātasaṃtrāsaḥ pradudrāva tadā bhṛśam
4.009.010a tasmin dravati saṃtraste hy āvāṃ drutataraṃ gatau / 4.009.010c prakāśo 'pi kṛto mārgaś candreṇodgacchatā tadā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403650 (0.0):
4.009.009c asuro jātasaṃtrāsaḥ pradudrāva tadā bhṛśam / 4.009.010a tasmin dravati saṃtraste hy āvāṃ drutataraṃ gatau
4.009.011a sa tṛṇair āvṛtaṃ durgaṃ dharaṇyā vivaraṃ mahat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403658 (0.0):
4.009.010c prakāśo 'pi kṛto mārgaś candreṇodgacchatā tadā / 4.009.011a sa tṛṇair āvṛtaṃ durgaṃ dharaṇyā vivaraṃ mahat
4.009.011c praviveśāsuro vegād āvām āsādya viṣṭhitau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403664 (0.0):
4.009.011a sa tṛṇair āvṛtaṃ durgaṃ dharaṇyā vivaraṃ mahat / 4.009.011c praviveśāsuro vegād āvām āsādya viṣṭhitau
4.009.012a taṃ praviṣṭaṃ ripuṃ dṛṣṭvā bilaṃ roṣavaśaṃ gataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403671 (0.0):
4.009.011c praviveśāsuro vegād āvām āsādya viṣṭhitau / 4.009.012a taṃ praviṣṭaṃ ripuṃ dṛṣṭvā bilaṃ roṣavaśaṃ gataḥ
4.009.012c mām uvāca tadā vālī vacanaṃ kṣubhitendriyaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403677 (0.0):
4.009.012a taṃ praviṣṭaṃ ripuṃ dṛṣṭvā bilaṃ roṣavaśaṃ gataḥ / 4.009.012c mām uvāca tadā vālī vacanaṃ kṣubhitendriyaḥ
4.009.013a iha tvaṃ tiṣṭha sugrīva biladvāri samāhitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403684 (0.0):
4.009.012c mām uvāca tadā vālī vacanaṃ kṣubhitendriyaḥ / 4.009.013a iha tvaṃ tiṣṭha sugrīva biladvāri samāhitaḥ
4.009.013c yāvad atra praviśyāhaṃ nihanmi samare ripum
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403692 (0.0):
4.009.013a iha tvaṃ tiṣṭha sugrīva biladvāri samāhitaḥ / 4.009.013c yāvad atra praviśyāhaṃ nihanmi samare ripum
4.009.014a mayā tv etad vacaḥ śrutvā yācitaḥ sa paraṃtapa
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403699 (0.0):
4.009.013c yāvad atra praviśyāhaṃ nihanmi samare ripum / 4.009.014a mayā tv etad vacaḥ śrutvā yācitaḥ sa paraṃtapa
4.009.014c śāpayitvā ca māṃ padbhyāṃ praviveśa bilaṃ tadā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403705 (0.0):
4.009.014a mayā tv etad vacaḥ śrutvā yācitaḥ sa paraṃtapa / 4.009.014c śāpayitvā ca māṃ padbhyāṃ praviveśa bilaṃ tadā
4.009.015a tasya praviṣṭasya bilaṃ sāgraḥ saṃvatsaro gataḥ / 4.009.015c sthitasya ca mama dvāri sa kālo vyatyavartata
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403715 (0.0):
4.009.014c śāpayitvā ca māṃ padbhyāṃ praviveśa bilaṃ tadā / 4.009.015a tasya praviṣṭasya bilaṃ sāgraḥ saṃvatsaro gataḥ
4.009.016a ahaṃ tu naṣṭaṃ taṃ jñātvā snehād āgatasaṃbhramaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403723 (0.0):
4.009.015c sthitasya ca mama dvāri sa kālo vyatyavartata / 4.009.016a ahaṃ tu naṣṭaṃ taṃ jñātvā snehād āgatasaṃbhramaḥ
4.009.016c bhrātaraṃ na hi paśyāmi pāpaśaṅki ca me manaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403729 (0.0):
4.009.016a ahaṃ tu naṣṭaṃ taṃ jñātvā snehād āgatasaṃbhramaḥ / 4.009.016c bhrātaraṃ na hi paśyāmi pāpaśaṅki ca me manaḥ
4.009.017a atha dīrghasya kālasya bilāt tasmād viniḥsṛtam / 4.009.017c saphenaṃ rudhiraṃ raktam ahaṃ dṛṣṭvā suduḥkhitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403736 (0.0):
4.009.016c bhrātaraṃ na hi paśyāmi pāpaśaṅki ca me manaḥ / 4.009.017a atha dīrghasya kālasya bilāt tasmād viniḥsṛtam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403743 (0.0):
4.009.017a atha dīrghasya kālasya bilāt tasmād viniḥsṛtam / 4.009.017c saphenaṃ rudhiraṃ raktam ahaṃ dṛṣṭvā suduḥkhitaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17178133 (0.040):
saphenaṃ pātum icchāmi Ram_3,18.15c / saphenaṃ rudhiraṃ raktaṃ Ram_3,18.6c
4.009.018a nardatām asurāṇāṃ ca dhvanir me śrotram āgataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403749 (0.0):
4.009.017c saphenaṃ rudhiraṃ raktam ahaṃ dṛṣṭvā suduḥkhitaḥ / 4.009.018a nardatām asurāṇāṃ ca dhvanir me śrotram āgataḥ
4.009.018c nirastasya ca saṃgrāme krośato niḥsvano guroḥ / 4.009.019a ahaṃ tv avagato buddhyā cihnais tair bhrātaraṃ hatam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403753 (0.0):
4.009.018a nardatām asurāṇāṃ ca dhvanir me śrotram āgataḥ / 4.009.018c nirastasya ca saṃgrāme krośato niḥsvano guroḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403761 (0.0):
4.009.018c nirastasya ca saṃgrāme krośato niḥsvano guroḥ / 4.009.019a ahaṃ tv avagato buddhyā cihnais tair bhrātaraṃ hatam
4.009.019c pidhāya ca biladvāraṃ śilayā girimātrayā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403766 (0.0):
4.009.019a ahaṃ tv avagato buddhyā cihnais tair bhrātaraṃ hatam / 4.009.019c pidhāya ca biladvāraṃ śilayā girimātrayā
4.009.019e śokārtaś codakaṃ kṛtvā kiṣkindhām āgataḥ sakhe
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403774 (0.0):
4.009.019c pidhāya ca biladvāraṃ śilayā girimātrayā / 4.009.019e śokārtaś codakaṃ kṛtvā kiṣkindhām āgataḥ sakhe
4.009.020a gūhamānasya me tattvaṃ yatnato mantribhiḥ śrutam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403779 (0.0):
4.009.019e śokārtaś codakaṃ kṛtvā kiṣkindhām āgataḥ sakhe / 4.009.020a gūhamānasya me tattvaṃ yatnato mantribhiḥ śrutam
4.009.020c tato 'haṃ taiḥ samāgamya sametair abhiṣecitaḥ / 4.009.021a rājyaṃ praśāsatas tasya nyāyato mama rāghava
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403790 (0.0):
4.009.020a gūhamānasya me tattvaṃ yatnato mantribhiḥ śrutam / 4.009.020c tato 'haṃ taiḥ samāgamya sametair abhiṣecitaḥ
4.009.021c ājagāma ripuṃ hatvā vālī tam asurottamam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403796 (0.0):
4.009.021a rājyaṃ praśāsatas tasya nyāyato mama rāghava / 4.009.021c ājagāma ripuṃ hatvā vālī tam asurottamam
4.009.022a abhiṣiktaṃ tu māṃ dṛṣṭvā krodhāt saṃraktalocanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403803 (0.0):
4.009.021c ājagāma ripuṃ hatvā vālī tam asurottamam / 4.009.022a abhiṣiktaṃ tu māṃ dṛṣṭvā krodhāt saṃraktalocanaḥ
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25474075 (0.048):
4.011.031c uvāca dundubhir vākyaṃ krodhāt saṃraktalocanaḥ / 4.011.032a na tvaṃ strīsaṃnidhau vīra vacanaṃ vaktum arhasi
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15499209 (0.063):
05,178.017a tato mām abravīd rāmaḥ krodhasaṃraktalocanaḥ
4.009.022c madīyān mantriṇo baddhvā paruṣaṃ vākyam abravīt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403809 (0.0):
4.009.022a abhiṣiktaṃ tu māṃ dṛṣṭvā krodhāt saṃraktalocanaḥ / 4.009.022c madīyān mantriṇo baddhvā paruṣaṃ vākyam abravīt
4.009.023a nigrahe 'pi samarthasya taṃ pāpaṃ prati rāghava / 4.009.023c na prāvartata me buddhir bhrātṛgauravayantritā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403820 (0.0):
4.009.022c madīyān mantriṇo baddhvā paruṣaṃ vākyam abravīt / 4.009.023a nigrahe 'pi samarthasya taṃ pāpaṃ prati rāghava
4.009.024a mānayaṃs taṃ mahātmānaṃ yathāvac cābhyavādayam / 4.009.024c uktāś ca nāśiṣas tena saṃtuṣṭenāntarātmanā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403829 (0.0):
4.009.023c na prāvartata me buddhir bhrātṛgauravayantritā / 4.009.024a mānayaṃs taṃ mahātmānaṃ yathāvac cābhyavādayam
4.010.001a tataḥ krodhasamāviṣṭaṃ saṃrabdhaṃ tam upāgatam / 4.010.001c ahaṃ prasādayāṃ cakre bhrātaraṃ priyakāmyayā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403840 (0.0):
4.009.024c uktāś ca nāśiṣas tena saṃtuṣṭenāntarātmanā / 4.010.001a tataḥ krodhasamāviṣṭaṃ saṃrabdhaṃ tam upāgatam
4.010.002a diṣṭyāsi kuśalī prāpto nihataś ca tvayā ripuḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403847 (0.0):
4.010.001c ahaṃ prasādayāṃ cakre bhrātaraṃ priyakāmyayā / 4.010.002a diṣṭyāsi kuśalī prāpto nihataś ca tvayā ripuḥ
4.010.002c anāthasya hi me nāthas tvam eko 'nāthanandanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403854 (0.0):
4.010.002a diṣṭyāsi kuśalī prāpto nihataś ca tvayā ripuḥ / 4.010.002c anāthasya hi me nāthas tvam eko 'nāthanandanaḥ
4.010.003a idaṃ bahuśalākaṃ te pūrṇacandram ivoditam / 4.010.003c chatraṃ savālavyajanaṃ pratīcchasva mayodyatam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403865 (0.0):
4.010.002c anāthasya hi me nāthas tvam eko 'nāthanandanaḥ / 4.010.003a idaṃ bahuśalākaṃ te pūrṇacandram ivoditam
4.010.004a tvam eva rājā mānārhaḥ sadā cāhaṃ yathāpurā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403872 (0.0):
4.010.003c chatraṃ savālavyajanaṃ pratīcchasva mayodyatam / 4.010.004a tvam eva rājā mānārhaḥ sadā cāhaṃ yathāpurā
4.010.004c nyāsabhūtam idaṃ rājyaṃ tava niryātayāmy aham
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403878 (0.0):
4.010.004a tvam eva rājā mānārhaḥ sadā cāhaṃ yathāpurā / 4.010.004c nyāsabhūtam idaṃ rājyaṃ tava niryātayāmy aham
4.010.005a mā ca roṣaṃ kṛthāḥ saumya mayi śatrunibarhaṇa
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403886 (0.0):
4.010.004c nyāsabhūtam idaṃ rājyaṃ tava niryātayāmy aham / 4.010.005a mā ca roṣaṃ kṛthāḥ saumya mayi śatrunibarhaṇa
4.010.005c yāce tvāṃ śirasā rājan mayā baddho 'yam añjaliḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403893 (0.0):
4.010.005a mā ca roṣaṃ kṛthāḥ saumya mayi śatrunibarhaṇa / 4.010.005c yāce tvāṃ śirasā rājan mayā baddho 'yam añjaliḥ
4.010.006a balād asmi samāgamya mantribhiḥ puravāsibhiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403899 (0.0):
4.010.005c yāce tvāṃ śirasā rājan mayā baddho 'yam añjaliḥ / 4.010.006a balād asmi samāgamya mantribhiḥ puravāsibhiḥ
4.010.006c rājabhāve niyukto 'haṃ śūnyadeśajigīṣayā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403906 (0.0):
4.010.006a balād asmi samāgamya mantribhiḥ puravāsibhiḥ / 4.010.006c rājabhāve niyukto 'haṃ śūnyadeśajigīṣayā
4.010.007a snigdham evaṃ bruvāṇaṃ māṃ sa tu nirbhartsya vānaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403914 (0.0):
4.010.006c rājabhāve niyukto 'haṃ śūnyadeśajigīṣayā / 4.010.007a snigdham evaṃ bruvāṇaṃ māṃ sa tu nirbhartsya vānaraḥ
4.010.007c dhik tvām iti ca mām uktvā bahu tat tad uvāca ha / 4.010.008a prakṛtīś ca samānīya mantriṇaś caiva saṃmatān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403922 (0.0):
4.010.007a snigdham evaṃ bruvāṇaṃ māṃ sa tu nirbhartsya vānaraḥ
4.010.008c mām āha suhṛdāṃ madhye vākyaṃ paramagarhitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403928 (0.0):
4.010.008a prakṛtīś ca samānīya mantriṇaś caiva saṃmatān / 4.010.008c mām āha suhṛdāṃ madhye vākyaṃ paramagarhitam
4.010.009a viditaṃ vo yathā rātrau māyāvī sa mahāsuraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403935 (0.0):
4.010.008c mām āha suhṛdāṃ madhye vākyaṃ paramagarhitam / 4.010.009a viditaṃ vo yathā rātrau māyāvī sa mahāsuraḥ
4.010.009c māṃ samāhvayata krūro yuddhākāṅkṣī sudurmatiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403941 (0.0):
4.010.009a viditaṃ vo yathā rātrau māyāvī sa mahāsuraḥ / 4.010.009c māṃ samāhvayata krūro yuddhākāṅkṣī sudurmatiḥ
4.010.010a tasya tad garjitaṃ śrutvā niḥsṛto 'haṃ nṛpālayāt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403948 (0.0):
4.010.009c māṃ samāhvayata krūro yuddhākāṅkṣī sudurmatiḥ / 4.010.010a tasya tad garjitaṃ śrutvā niḥsṛto 'haṃ nṛpālayāt
4.010.010c anuyātaś ca māṃ tūrṇam ayaṃ bhrātā sudāruṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403953 (0.0):
4.010.010a tasya tad garjitaṃ śrutvā niḥsṛto 'haṃ nṛpālayāt / 4.010.010c anuyātaś ca māṃ tūrṇam ayaṃ bhrātā sudāruṇaḥ
4.010.011a sa tu dṛṣṭvaiva māṃ rātrau sadvitīyaṃ mahābalaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403963 (0.0):
4.010.010c anuyātaś ca māṃ tūrṇam ayaṃ bhrātā sudāruṇaḥ / 4.010.011a sa tu dṛṣṭvaiva māṃ rātrau sadvitīyaṃ mahābalaḥ
4.010.011c prādravad bhayasaṃtrasto vīkṣyāvāṃ tam anudrutau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403969 (0.0):
4.010.011a sa tu dṛṣṭvaiva māṃ rātrau sadvitīyaṃ mahābalaḥ / 4.010.011c prādravad bhayasaṃtrasto vīkṣyāvāṃ tam anudrutau
4.010.011e anudrutas tu vegena praviveśa mahābilam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403975 (0.0):
4.010.011c prādravad bhayasaṃtrasto vīkṣyāvāṃ tam anudrutau / 4.010.011e anudrutas tu vegena praviveśa mahābilam
4.010.012a taṃ praviṣṭaṃ viditvā tu sughoraṃ sumahad bilam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403983 (0.0):
4.010.011e anudrutas tu vegena praviveśa mahābilam / 4.010.012a taṃ praviṣṭaṃ viditvā tu sughoraṃ sumahad bilam
4.010.012c ayam ukto 'tha me bhrātā mayā tu krūradarśanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403992 (0.0):
4.010.012a taṃ praviṣṭaṃ viditvā tu sughoraṃ sumahad bilam / 4.010.012c ayam ukto 'tha me bhrātā mayā tu krūradarśanaḥ
4.010.013a ahatvā nāsti me śaktiḥ pratigantum itaḥ purīm
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28403999 (0.0):
4.010.012c ayam ukto 'tha me bhrātā mayā tu krūradarśanaḥ / 4.010.013a ahatvā nāsti me śaktiḥ pratigantum itaḥ purīm
4.010.013c biladvāri pratīkṣa tvaṃ yāvad enaṃ nihanmy aham
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404007 (0.0):
4.010.013a ahatvā nāsti me śaktiḥ pratigantum itaḥ purīm / 4.010.013c biladvāri pratīkṣa tvaṃ yāvad enaṃ nihanmy aham
4.010.014a sthito 'yam iti matvā tu praviṣṭo 'haṃ durāsadam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404013 (0.0):
4.010.013c biladvāri pratīkṣa tvaṃ yāvad enaṃ nihanmy aham / 4.010.014a sthito 'yam iti matvā tu praviṣṭo 'haṃ durāsadam
4.010.014c taṃ ca me mārgamāṇasya gataḥ saṃvatsaras tadā / 4.010.015a sa tu dṛṣṭo mayā śatrur anirvedād bhayāvahaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404026 (0.0):
4.010.014a sthito 'yam iti matvā tu praviṣṭo 'haṃ durāsadam / 4.010.014c taṃ ca me mārgamāṇasya gataḥ saṃvatsaras tadā
4.010.015c nihataś ca mayā tatra so 'suro bandhubhiḥ saha / 4.010.016a tasyāsyāt tu pravṛttena rudhiraugheṇa tad bilam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404037 (0.0):
4.010.015a sa tu dṛṣṭo mayā śatrur anirvedād bhayāvahaḥ / 4.010.015c nihataś ca mayā tatra so 'suro bandhubhiḥ saha
4.010.016c pūrṇam āsīd durākrāmaṃ stanatas tasya bhūtale
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404043 (0.0):
4.010.016a tasyāsyāt tu pravṛttena rudhiraugheṇa tad bilam / 4.010.016c pūrṇam āsīd durākrāmaṃ stanatas tasya bhūtale
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19684823 (0.062):
01,151.013d*1651_09 mayā hatasya khādantu vikarṣantu ca bhūtale / 01,151.013d*1651_10 evam uktvā susaṃkruddhaḥ pārtho bakajighāṃsayā
4.010.017a sūdayitvā tu taṃ śatruṃ vikrāntaṃ dundubheḥ sutam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404048 (0.0):
4.010.016c pūrṇam āsīd durākrāmaṃ stanatas tasya bhūtale / 4.010.017a sūdayitvā tu taṃ śatruṃ vikrāntaṃ dundubheḥ sutam
4.010.017c niṣkrāmann eva paśyāmi bilasya pihitaṃ mukham / 4.010.018a vikrośamānasya tu me sugrīveti punaḥ punaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404060 (0.0):
4.010.017a sūdayitvā tu taṃ śatruṃ vikrāntaṃ dundubheḥ sutam / 4.010.017c niṣkrāmann eva paśyāmi bilasya pihitaṃ mukham
4.010.018c yadā prativaco nāsti tato 'haṃ bhṛśaduḥkhitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404069 (0.0):
4.010.018a vikrośamānasya tu me sugrīveti punaḥ punaḥ / 4.010.018c yadā prativaco nāsti tato 'haṃ bhṛśaduḥkhitaḥ
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26684965 (0.040):
1.065.023c sādhanāni munireṣṭha tato 'haṃ bhṛśaduḥkhitaḥ / 1.065.024a tato devagaṇān sarvāṃs tapasāhaṃ prasādayam
4.010.019a pādaprahārais tu mayā bahuśas tad vidāritam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404074 (0.0):
4.010.018c yadā prativaco nāsti tato 'haṃ bhṛśaduḥkhitaḥ / 4.010.019a pādaprahārais tu mayā bahuśas tad vidāritam
4.010.019c tato 'haṃ tena niṣkramya yathā punar upāgataḥ / 4.010.020a tatrānenāsmi saṃruddho rājyaṃ mārgayatātmanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404084 (0.0):
4.010.019a pādaprahārais tu mayā bahuśas tad vidāritam / 4.010.019c tato 'haṃ tena niṣkramya yathā punar upāgataḥ
4.010.020c sugrīveṇa nṛśaṃsena vismṛtya bhrātṛsauhṛdam / 4.010.021a evam uktvā tu māṃ tatra vastreṇaikena vānaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404088 (0.0):
4.010.020a tatrānenāsmi saṃruddho rājyaṃ mārgayatātmanaḥ / 4.010.020c sugrīveṇa nṛśaṃsena vismṛtya bhrātṛsauhṛdam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404095 (0.0):
4.010.020c sugrīveṇa nṛśaṃsena vismṛtya bhrātṛsauhṛdam / 4.010.021a evam uktvā tu māṃ tatra vastreṇaikena vānaraḥ
4.010.021c tadā nirvāsayām āsa vālī vigatasādhvasaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404101 (0.0):
4.010.021a evam uktvā tu māṃ tatra vastreṇaikena vānaraḥ / 4.010.021c tadā nirvāsayām āsa vālī vigatasādhvasaḥ
4.010.022a tenāham apaviddhaś ca hṛtadāraś ca rāghava / 4.010.022c tadbhayāc ca mahīkṛtsnā krānteyaṃ savanārṇavā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404105 (0.0):
4.010.021c tadā nirvāsayām āsa vālī vigatasādhvasaḥ / 4.010.022a tenāham apaviddhaś ca hṛtadāraś ca rāghava
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404112 (0.0):
4.010.022a tenāham apaviddhaś ca hṛtadāraś ca rāghava / 4.010.022c tadbhayāc ca mahīkṛtsnā krānteyaṃ savanārṇavā
4.010.023a ṛśyamūkaṃ girivaraṃ bhāryāharaṇaduḥkhitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404119 (0.0):
4.010.022c tadbhayāc ca mahīkṛtsnā krānteyaṃ savanārṇavā / 4.010.023a ṛśyamūkaṃ girivaraṃ bhāryāharaṇaduḥkhitaḥ
4.010.023c praviṣṭo 'smi durādharṣaṃ vālinaḥ kāraṇāntare
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404124 (0.0):
4.010.023a ṛśyamūkaṃ girivaraṃ bhāryāharaṇaduḥkhitaḥ / 4.010.023c praviṣṭo 'smi durādharṣaṃ vālinaḥ kāraṇāntare
4.010.024a etat te sarvam ākhyātaṃ vairānukathanaṃ mahat / 4.010.024c anāgasā mayā prāptaṃ vyasanaṃ paśya rāghava
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404135 (0.0):
4.010.023c praviṣṭo 'smi durādharṣaṃ vālinaḥ kāraṇāntare / 4.010.024a etat te sarvam ākhyātaṃ vairānukathanaṃ mahat
4.010.025a vālinas tu bhayārtasya sarvalokābhayaṃkara
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404143 (0.0):
4.010.024c anāgasā mayā prāptaṃ vyasanaṃ paśya rāghava / 4.010.025a vālinas tu bhayārtasya sarvalokābhayaṃkara
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25472688 (0.010):
4.008.017c vālinā nikṛto bhrātrā kṛtavairaś ca rāghava / 4.008.018a vālino me bhayārtasya sarvalokābhayaṃkara
4.010.025c kartum arhasi me vīra prasādaṃ tasya nigrahāt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404149 (0.0):
4.010.025a vālinas tu bhayārtasya sarvalokābhayaṃkara / 4.010.025c kartum arhasi me vīra prasādaṃ tasya nigrahāt
4.010.026a evam uktaḥ sa tejasvī dharmajño dharmasaṃhitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404156 (0.0):
4.010.025c kartum arhasi me vīra prasādaṃ tasya nigrahāt / 4.010.026a evam uktaḥ sa tejasvī dharmajño dharmasaṃhitam
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25472698 (0.001):
4.008.018c mamāpi tvam anāthasya prasādaṃ kartum arhasi / 4.008.019a evam uktas tu tejasvī dharmajño dharmavatsalaḥ
4.010.026c vacanaṃ vaktum ārebhe sugrīvaṃ prahasann iva / 4.010.027a amoghāḥ sūryasaṃkāśā mameme niśitāḥ śarāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404167 (0.0):
4.010.026a evam uktaḥ sa tejasvī dharmajño dharmasaṃhitam / 4.010.026c vacanaṃ vaktum ārebhe sugrīvaṃ prahasann iva
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17167911 (0.050):
vacanaṃ dharmasaṃhitam Ram_2,18.25d / vacanaṃ praṣṭum ārebhe Ram_2,110.22c
4.010.027c tasmin vālini durvṛtte patiṣyanti ruṣānvitāḥ / 4.010.028a yāvat taṃ na hi paśyeyaṃ tava bhāryāpahāriṇam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404177 (0.0):
4.010.027a amoghāḥ sūryasaṃkāśā mameme niśitāḥ śarāḥ / 4.010.027c tasmin vālini durvṛtte patiṣyanti ruṣānvitāḥ
4.010.028c tāvat sa jīvet pāpātmā vālī cāritradūṣakaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404186 (0.0):
4.010.028a yāvat taṃ na hi paśyeyaṃ tava bhāryāpahāriṇam / 4.010.028c tāvat sa jīvet pāpātmā vālī cāritradūṣakaḥ
4.010.029a ātmānumānāt paśyāmi magnaṃ tvāṃ śokasāgare
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404193 (0.0):
4.010.028c tāvat sa jīvet pāpātmā vālī cāritradūṣakaḥ / 4.010.029a ātmānumānāt paśyāmi magnaṃ tvāṃ śokasāgare
4.010.029c tvām ahaṃ tārayiṣyāmi kāmaṃ prāpsyasi puṣkalam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404199 (0.0):
4.010.029a ātmānumānāt paśyāmi magnaṃ tvāṃ śokasāgare / 4.010.029c tvām ahaṃ tārayiṣyāmi kāmaṃ prāpsyasi puṣkalam
4.011.001a rāmasya vacanaṃ śrutvā harṣapauruṣavardhanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404205 (0.0):
4.010.029c tvām ahaṃ tārayiṣyāmi kāmaṃ prāpsyasi puṣkalam / 4.011.001a rāmasya vacanaṃ śrutvā harṣapauruṣavardhanam
4.011.001c sugrīvaḥ pūjayāṃ cakre rāghavaṃ praśaśaṃsa ca / 4.011.002a asaṃśayaṃ prajvalitais tīkṣṇair marmātigaiḥ śaraiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404216 (0.0):
4.011.001a rāmasya vacanaṃ śrutvā harṣapauruṣavardhanam / 4.011.001c sugrīvaḥ pūjayāṃ cakre rāghavaṃ praśaśaṃsa ca
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23969567 (0.052):
sauvarṇapuṅkhais tīkṣṇais tu % śarair marmavidāraṇaiḥ // NsP_52.100 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17034552 (0.052):
sauvarṇapuṅkhais tīkṣṇais tu śarair marmavidāraṇaiḥ // NsP_52.100 //
4.011.002c tvaṃ daheḥ kupito lokān yugānta iva bhāskaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404223 (0.0):
4.011.002a asaṃśayaṃ prajvalitais tīkṣṇair marmātigaiḥ śaraiḥ / 4.011.002c tvaṃ daheḥ kupito lokān yugānta iva bhāskaraḥ
4.011.003a vālinaḥ pauruṣaṃ yat tad yac ca vīryaṃ dhṛtiś ca yā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404229 (0.0):
4.011.002c tvaṃ daheḥ kupito lokān yugānta iva bhāskaraḥ / 4.011.003a vālinaḥ pauruṣaṃ yat tad yac ca vīryaṃ dhṛtiś ca yā
4.011.003c tan mamaikamanāḥ śrutvā vidhatsva yadanantaram
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404235 (0.0):
4.011.003a vālinaḥ pauruṣaṃ yat tad yac ca vīryaṃ dhṛtiś ca yā / 4.011.003c tan mamaikamanāḥ śrutvā vidhatsva yadanantaram
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19868143 (0.052):
03,158.020c mānuṣeṇa kṛtaṃ karma vidhatsva yad anantaram / 03,158.021a sa tac chrutvā tu saṃkruddhaḥ sarvayakṣagaṇādhipaḥ
4.011.004a samudrāt paścimāt pūrvaṃ dakṣiṇād api cottaram / 4.011.004c krāmaty anudite sūrye vālī vyapagataklamaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404246 (0.0):
4.011.003c tan mamaikamanāḥ śrutvā vidhatsva yadanantaram / 4.011.004a samudrāt paścimāt pūrvaṃ dakṣiṇād api cottaram
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3907979 (0.049):
dakṣiṇātpaścimaṃ paścimāduttaramuttarātpūrvamabhyetya sakhyā yutā prekṣatī
4.011.005a agrāṇy āruhya śailānāṃ śikharāṇi mahānty api / 4.011.005c ūrdhvam utkṣipya tarasā pratigṛhṇāti vīryavān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404255 (0.0):
4.011.004c krāmaty anudite sūrye vālī vyapagataklamaḥ / 4.011.005a agrāṇy āruhya śailānāṃ śikharāṇi mahānty api
4.011.006a bahavaḥ sāravantaś ca vaneṣu vividhā drumāḥ / 4.011.006c vālinā tarasā bhagnā balaṃ prathayatātmanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404267 (0.0):
4.011.005c ūrdhvam utkṣipya tarasā pratigṛhṇāti vīryavān / 4.011.006a bahavaḥ sāravantaś ca vaneṣu vividhā drumāḥ
4.011.007a mahiṣo dundubhir nāma kailāsaśikharaprabhaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404273 (0.0):
4.011.006c vālinā tarasā bhagnā balaṃ prathayatātmanaḥ / 4.011.007a mahiṣo dundubhir nāma kailāsaśikharaprabhaḥ
4.011.007c balaṃ nāgasahasrasya dhārayām āsa vīryavān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404279 (0.0):
4.011.007a mahiṣo dundubhir nāma kailāsaśikharaprabhaḥ / 4.011.007c balaṃ nāgasahasrasya dhārayām āsa vīryavān
4.011.008a vīryotsekena duṣṭātmā varadānāc ca mohitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404286 (0.0):
4.011.007c balaṃ nāgasahasrasya dhārayām āsa vīryavān / 4.011.008a vīryotsekena duṣṭātmā varadānāc ca mohitaḥ
4.011.008c jagāma sa mahākāyaḥ samudraṃ saritāṃ patim
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404294 (0.0):
4.011.008a vīryotsekena duṣṭātmā varadānāc ca mohitaḥ / 4.011.008c jagāma sa mahākāyaḥ samudraṃ saritāṃ patim
4.011.009a ūrmimantam atikramya sāgaraṃ ratnasaṃcayam / 4.011.009c mama yuddhaṃ prayaccheti tam uvāca mahārṇavam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404303 (0.0):
4.011.008c jagāma sa mahākāyaḥ samudraṃ saritāṃ patim / 4.011.009a ūrmimantam atikramya sāgaraṃ ratnasaṃcayam
4.011.010a tataḥ samudro dharmātmā samutthāya mahābalaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404311 (0.0):
4.011.009c mama yuddhaṃ prayaccheti tam uvāca mahārṇavam / 4.011.010a tataḥ samudro dharmātmā samutthāya mahābalaḥ
4.011.010c abravīd vacanaṃ rājann asuraṃ kālacoditam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404317 (0.0):
4.011.010a tataḥ samudro dharmātmā samutthāya mahābalaḥ / 4.011.010c abravīd vacanaṃ rājann asuraṃ kālacoditam
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3875829 (0.058):
āsīnaṃ nāradaṃ prekṣya $ mayastvatha mahāsuraḥ & / abravīdvacanaṃ tuṣṭo % hṛṣṭaromānanekṣaṇaḥ // MatsP_134.9 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8915328 (0.058):
āsīnaṃ nāradaṃ prekṣya mayastvatha mahāsuraḥ / / abravīdvacanaṃ tuṣṭo hṛṣṭaromānanekṣaṇaḥ // MatsP_134.9 //
4.011.011a samartho nāsmi te dātuṃ yuddhaṃ yuddhaviśārada
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404326 (0.0):
4.011.010c abravīd vacanaṃ rājann asuraṃ kālacoditam / 4.011.011a samartho nāsmi te dātuṃ yuddhaṃ yuddhaviśārada
4.011.011c śrūyatām abhidhāsyāmi yas te yuddhaṃ pradāsyati / 4.011.012a śailarājo mahāraṇye tapasviśaraṇaṃ param
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404327 (0.0):
4.011.011a samartho nāsmi te dātuṃ yuddhaṃ yuddhaviśārada / 4.011.011c śrūyatām abhidhāsyāmi yas te yuddhaṃ pradāsyati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404335 (0.0):
4.011.011c śrūyatām abhidhāsyāmi yas te yuddhaṃ pradāsyati / 4.011.012a śailarājo mahāraṇye tapasviśaraṇaṃ param
4.011.012c śaṃkaraśvaśuro nāmnā himavān iti viśrutaḥ / 4.011.013a guhā prasravaṇopeto bahukandaranirjharaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404345 (0.0):
4.011.012a śailarājo mahāraṇye tapasviśaraṇaṃ param / 4.011.012c śaṃkaraśvaśuro nāmnā himavān iti viśrutaḥ
4.011.013c sa samarthas tava prītim atulāṃ kartum āhave
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404352 (0.0):
4.011.013a guhā prasravaṇopeto bahukandaranirjharaḥ / 4.011.013c sa samarthas tava prītim atulāṃ kartum āhave
4.011.014a taṃ bhītam iti vijñāya samudram asurottamaḥ / 4.011.014c himavadvanam āgacchac charaś cāpād iva cyutaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404362 (0.0):
4.011.013c sa samarthas tava prītim atulāṃ kartum āhave / 4.011.014a taṃ bhītam iti vijñāya samudram asurottamaḥ
4.011.015a tatas tasya gireḥ śvetā gajendravipulāḥ śilāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404370 (0.0):
4.011.014c himavadvanam āgacchac charaś cāpād iva cyutaḥ / 4.011.015a tatas tasya gireḥ śvetā gajendravipulāḥ śilāḥ
4.011.015c cikṣepa bahudhā bhūmau dundubhir vinanāda ca / 4.011.016a tataḥ śvetāmbudākāraḥ saumyaḥ prītikarākṛtiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404383 (0.0):
4.011.015a tatas tasya gireḥ śvetā gajendravipulāḥ śilāḥ / 4.011.015c cikṣepa bahudhā bhūmau dundubhir vinanāda ca
4.011.016c himavān abravīd vākyaṃ sva eva śikhare sthitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404389 (0.0):
4.011.016a tataḥ śvetāmbudākāraḥ saumyaḥ prītikarākṛtiḥ / 4.011.016c himavān abravīd vākyaṃ sva eva śikhare sthitaḥ
4.011.017a kleṣṭum arhasi māṃ na tvaṃ dundubhe dharmavatsala
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404397 (0.0):
4.011.016c himavān abravīd vākyaṃ sva eva śikhare sthitaḥ / 4.011.017a kleṣṭum arhasi māṃ na tvaṃ dundubhe dharmavatsala
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19840488 (0.050):
03,097.027d@014_0035 ity uktas tv āha bhagavaṃs tvaṃ nādhikṣeptum arhasi / 03,097.027d@014_0036 nāham apy adhamo dharme kṣatriyāṇāṃ dvijātiṣu
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18173050 (0.063):
kṣāntivādī munirahaṃ na māṃ śankitumarhasi /
4.011.017c raṇakarmasv akuśalas tapasviśaraṇaṃ hy aham
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404402 (0.0):
4.011.017a kleṣṭum arhasi māṃ na tvaṃ dundubhe dharmavatsala / 4.011.017c raṇakarmasv akuśalas tapasviśaraṇaṃ hy aham
4.011.018a tasya tadvacanaṃ śrutvā girirājasya dhīmataḥ / 4.011.018c uvāca dundubhir vākyaṃ krodhāt saṃraktalocanaḥ
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25474074 (0.0):
4.011.031a tasya tadvacanaṃ śrutvā vānarendrasya dhīmataḥ / 4.011.031c uvāca dundubhir vākyaṃ krodhāt saṃraktalocanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404413 (0.0):
4.011.017c raṇakarmasv akuśalas tapasviśaraṇaṃ hy aham / 4.011.018a tasya tadvacanaṃ śrutvā girirājasya dhīmataḥ
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15487052 (0.047):
05,149.038 vaiśaṃpāyana uvāca / 05,149.038a tasya tad vacanaṃ śrutvā dharmarājasya dhīmataḥ / 05,149.038c abravīt puṇḍarīkākṣo dhanaṃjayam avekṣya ha
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15331619 (0.057):
sūta uvāca / atha tasya vacaḥ śrutvā $ devadevasya dhīmataḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7225384 (0.057):
sūta uvāca / atha tasya vacaḥ śrutvā devadevasya dhīmataḥ /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776097 (0.058):
lomaharṣaṇa uvāca / / ityuṣervacanaṃ śrutvā mārkaṇḍeyasya dhīmataḥ /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10812730 (0.061):
iti śrutvā vacas tasya hariścandrasya dhīmataḥ / / uvāca vacanaṃ brahmā hariścandraṃ nṛpottamam // RKS_55.27 //
4.011.019a yadi yuddhe 'samarthas tvaṃ madbhayād vā nirudyamaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404420 (0.0):
4.011.018c uvāca dundubhir vākyaṃ krodhāt saṃraktalocanaḥ / 4.011.019a yadi yuddhe 'samarthas tvaṃ madbhayād vā nirudyamaḥ
4.011.019c tam ācakṣva pradadyān me yo 'dya yuddhaṃ yuyutsataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404426 (0.0):
4.011.019a yadi yuddhe 'samarthas tvaṃ madbhayād vā nirudyamaḥ / 4.011.019c tam ācakṣva pradadyān me yo 'dya yuddhaṃ yuyutsataḥ
4.011.020a himavān abravīd vākyaṃ śrutvā vākyaviśāradaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404432 (0.0):
4.011.019c tam ācakṣva pradadyān me yo 'dya yuddhaṃ yuyutsataḥ / 4.011.020a himavān abravīd vākyaṃ śrutvā vākyaviśāradaḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27060406 (0.037):
6.072.004a rāghavasya vacaḥ śrutvā vākyaṃ vākyaviśāradaḥ / 6.072.004c yat tat punar idaṃ vākyaṃ babhāṣe sa vibhīṣaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11772844 (0.048):
5.036.001c sītām uvāca tac chrutvā vākyaṃ vākyaviśāradaḥ
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26679505 (0.048):
1.047.013a tac chrutā rāghaveṇoktaṃ vākyaṃ vākya viśāradaḥ / 1.047.013c pratyuvāca mahātejā viśvamitro mahāmuniḥ
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22265985 (0.048):
7.078.001a tac chrutvā lakṣmaṇenoktaṃ vākyaṃ vākyaviśāradaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19735256 (0.050):
02,014.006d*0167_09 tac chrutvā cābravīd bhīmo vākyaṃ vākyaviśāradaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20651048 (0.052):
13,013.006d@003A_0264 ayaṃ bho 'ham iti prāha vākyaṃ vākyaviśāradaḥ / 13,013.006d@003A_0265 śabdānusārī tu tatas taṃ deśam aham āvrajam
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26666166 (0.054):
1.002.001a nāradasya tu tad vākyaṃ śrutvā vākyaviśāradaḥ
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4448602 (0.061):
ityevam uktaḥ kṛṣṇena vākyaṃ vākyaviśāradaḥ | *HV_113.41*1505:1 | / varuṇo hy abravīd būyaḥ śṛṇu me madhusūdana | *HV_113.41*1505:2 |
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10353511 (0.062):
12,202.033d@017A_0107 tac chrutvā nāradaḥ śrīmān vākyaṃ vākyaviśāradaḥ
4.011.020c anuktapūrvaṃ dharmātmā krodhāt tam asurottamam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404439 (0.0):
4.011.020a himavān abravīd vākyaṃ śrutvā vākyaviśāradaḥ / 4.011.020c anuktapūrvaṃ dharmātmā krodhāt tam asurottamam
4.011.021a vālī nāma mahāprājñaḥ śakratulyaparākramaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404446 (0.0):
4.011.020c anuktapūrvaṃ dharmātmā krodhāt tam asurottamam / 4.011.021a vālī nāma mahāprājñaḥ śakratulyaparākramaḥ
4.011.021c adhyāste vānaraḥ śrīmān kiṣkindhām atulaprabhām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404452 (0.0):
4.011.021a vālī nāma mahāprājñaḥ śakratulyaparākramaḥ / 4.011.021c adhyāste vānaraḥ śrīmān kiṣkindhām atulaprabhām
4.011.022a sa samartho mahāprājñas tava yuddhaviśāradaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404459 (0.0):
4.011.021c adhyāste vānaraḥ śrīmān kiṣkindhām atulaprabhām / 4.011.022a sa samartho mahāprājñas tava yuddhaviśāradaḥ
4.011.022c dvandvayuddhaṃ mahad dātuṃ namucer iva vāsavaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404466 (0.0):
4.011.022a sa samartho mahāprājñas tava yuddhaviśāradaḥ / 4.011.022c dvandvayuddhaṃ mahad dātuṃ namucer iva vāsavaḥ
4.011.023a taṃ śīghram abhigaccha tvaṃ yadi yuddham ihecchasi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404471 (0.0):
4.011.022c dvandvayuddhaṃ mahad dātuṃ namucer iva vāsavaḥ / 4.011.023a taṃ śīghram abhigaccha tvaṃ yadi yuddham ihecchasi
4.011.023c sa hi durdharṣaṇo nityaṃ śūraḥ samarakarmaṇi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404477 (0.0):
4.011.023a taṃ śīghram abhigaccha tvaṃ yadi yuddham ihecchasi / 4.011.023c sa hi durdharṣaṇo nityaṃ śūraḥ samarakarmaṇi
4.011.024a śrutvā himavato vākyaṃ krodhāviṣṭaḥ sa dundubhiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404483 (0.0):
4.011.023c sa hi durdharṣaṇo nityaṃ śūraḥ samarakarmaṇi / 4.011.024a śrutvā himavato vākyaṃ krodhāviṣṭaḥ sa dundubhiḥ
4.011.024c jagāma tāṃ purīṃ tasya kiṣkindhāṃ vālinas tadā / 4.011.025a dhārayan māhiṣaṃ rūpaṃ tīkṣṇaśṛṅgo bhayāvahaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404495 (0.0):
4.011.024a śrutvā himavato vākyaṃ krodhāviṣṭaḥ sa dundubhiḥ / 4.011.024c jagāma tāṃ purīṃ tasya kiṣkindhāṃ vālinas tadā
4.011.025c prāvṛṣīva mahāmeghas toyapūrṇo nabhastale
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404501 (0.0):
4.011.025a dhārayan māhiṣaṃ rūpaṃ tīkṣṇaśṛṅgo bhayāvahaḥ / 4.011.025c prāvṛṣīva mahāmeghas toyapūrṇo nabhastale
4.011.026a tatas tu dvāram āgamya kiṣkindhāyā mahābalaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404509 (0.0):
4.011.025c prāvṛṣīva mahāmeghas toyapūrṇo nabhastale / 4.011.026a tatas tu dvāram āgamya kiṣkindhāyā mahābalaḥ
4.011.026c nanarda kampayan bhūmiṃ dundubhir dundubhir yathā / 4.011.027a samīpajān drumān bhañjan vasudhāṃ dārayan khuraiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404521 (0.0):
4.011.026a tatas tu dvāram āgamya kiṣkindhāyā mahābalaḥ / 4.011.026c nanarda kampayan bhūmiṃ dundubhir dundubhir yathā
4.011.027c viṣāṇenollekhan darpāt taddvāraṃ dvirado yathā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404527 (0.0):
4.011.027a samīpajān drumān bhañjan vasudhāṃ dārayan khuraiḥ / 4.011.027c viṣāṇenollekhan darpāt taddvāraṃ dvirado yathā
4.011.028a antaḥpuragato vālī śrutvā śabdam amarṣaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404532 (0.0):
4.011.027c viṣāṇenollekhan darpāt taddvāraṃ dvirado yathā / 4.011.028a antaḥpuragato vālī śrutvā śabdam amarṣaṇaḥ
4.011.028c niṣpapāta saha strībhis tārābhir iva candramāḥ / 4.011.029a mitaṃ vyaktākṣarapadaṃ tam uvāca sa dundubhim
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404543 (0.0):
4.011.028a antaḥpuragato vālī śrutvā śabdam amarṣaṇaḥ / 4.011.028c niṣpapāta saha strībhis tārābhir iva candramāḥ
4.011.029c harīṇām īśvaro vālī sarveṣāṃ vanacāriṇām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404550 (0.0):
4.011.029a mitaṃ vyaktākṣarapadaṃ tam uvāca sa dundubhim / 4.011.029c harīṇām īśvaro vālī sarveṣāṃ vanacāriṇām
4.011.030a kimarthaṃ nagaradvāram idaṃ ruddhvā vinardasi / 4.011.030c dundubhe vidito me 'si rakṣa prāṇān mahābala
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404563 (0.0):
4.011.029c harīṇām īśvaro vālī sarveṣāṃ vanacāriṇām / 4.011.030a kimarthaṃ nagaradvāram idaṃ ruddhvā vinardasi
4.011.031a tasya tadvacanaṃ śrutvā vānarendrasya dhīmataḥ / 4.011.031c uvāca dundubhir vākyaṃ krodhāt saṃraktalocanaḥ
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25473911 (0.0):
4.011.018a tasya tadvacanaṃ śrutvā girirājasya dhīmataḥ / 4.011.018c uvāca dundubhir vākyaṃ krodhāt saṃraktalocanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404575 (0.0):
4.011.030c dundubhe vidito me 'si rakṣa prāṇān mahābala / 4.011.031a tasya tadvacanaṃ śrutvā vānarendrasya dhīmataḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19860764 (0.012):
03,147.001 vaiśaṃpāyana uvāca / 03,147.001a etac chrutvā vacas tasya vānarendrasya dhīmataḥ
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25473300 (0.048):
4.009.022a abhiṣiktaṃ tu māṃ dṛṣṭvā krodhāt saṃraktalocanaḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27044617 (0.058):
6.047.055a śrutvā hanūmato vākyaṃ rāvaṇo bhīmavikramaḥ / 6.047.055c saṃraktanayanaḥ krodhād idaṃ vacanam abravīt
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1500536 (0.058):
08,048.001d*0677_06 ity evam uktvā bībhatsuṃ roṣāt saṃraktalocanaḥ / 08,048.001d*0677_07 abravīt punar evātra dharmarājo yudhiṣṭhiraḥ
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3836448 (0.059):
evamuktaḥ surendrastu $ kopāt saṃraktalocanaḥ & / uvācedaṃ vaco roṣān % nirdahanniva pāvakam // MatsP_61.13 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8875959 (0.059):
evamuktaḥ surendrastu kopāt saṃraktalocanaḥ / / uvācedaṃ vaco roṣān nirdahanniva pāvakam // MatsP_61.13 //
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15492484 (0.060):
05,159.006d@012_0050 krodhasaṃraktanayanas tato vākyam uvāca ha
4.011.032a na tvaṃ strīsaṃnidhau vīra vacanaṃ vaktum arhasi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404583 (0.0):
4.011.031c uvāca dundubhir vākyaṃ krodhāt saṃraktalocanaḥ / 4.011.032a na tvaṃ strīsaṃnidhau vīra vacanaṃ vaktum arhasi
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25473300 (0.064):
4.009.022a abhiṣiktaṃ tu māṃ dṛṣṭvā krodhāt saṃraktalocanaḥ
4.011.032c mama yuddhaṃ prayaccha tvaṃ tato jñāsyāmi te balam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404591 (0.0):
4.011.032a na tvaṃ strīsaṃnidhau vīra vacanaṃ vaktum arhasi / 4.011.032c mama yuddhaṃ prayaccha tvaṃ tato jñāsyāmi te balam
4.011.033a atha vā dhārayiṣyāmi krodham adya niśām imām / 4.011.033c gṛhyatām udayaḥ svairaṃ kāmabhogeṣu vānara
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404601 (0.0):
4.011.032c mama yuddhaṃ prayaccha tvaṃ tato jñāsyāmi te balam / 4.011.033a atha vā dhārayiṣyāmi krodham adya niśām imām
4.011.034a yo hi mattaṃ pramattaṃ vā suptaṃ vā rahitaṃ bhṛśam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404606 (0.0):
4.011.033c gṛhyatām udayaḥ svairaṃ kāmabhogeṣu vānara / 4.011.034a yo hi mattaṃ pramattaṃ vā suptaṃ vā rahitaṃ bhṛśam
4.011.034c hanyāt sa bhrūṇahā loke tvadvidhaṃ madamohitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404615 (0.0):
4.011.034a yo hi mattaṃ pramattaṃ vā suptaṃ vā rahitaṃ bhṛśam / 4.011.034c hanyāt sa bhrūṇahā loke tvadvidhaṃ madamohitam
4.011.035a sa prahasyābravīn mandaṃ krodhāt tam asurottamam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404622 (0.0):
4.011.034c hanyāt sa bhrūṇahā loke tvadvidhaṃ madamohitam / 4.011.035a sa prahasyābravīn mandaṃ krodhāt tam asurottamam
4.011.035c visṛjya tāḥ striyaḥ sarvās tārā prabhiṛtikās tadā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404627 (0.0):
4.011.035a sa prahasyābravīn mandaṃ krodhāt tam asurottamam / 4.011.035c visṛjya tāḥ striyaḥ sarvās tārā prabhiṛtikās tadā
4.011.036a matto 'yam iti mā maṃsthā yady abhīto 'si saṃyuge
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404634 (0.0):
4.011.035c visṛjya tāḥ striyaḥ sarvās tārā prabhiṛtikās tadā / 4.011.036a matto 'yam iti mā maṃsthā yady abhīto 'si saṃyuge
4.011.036c mado 'yaṃ saṃprahāre 'smin vīrapānaṃ samarthyatām / 4.011.037a tam evam uktvā saṃkruddho mālām utkṣipya kāñcanīm
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404645 (0.0):
4.011.036a matto 'yam iti mā maṃsthā yady abhīto 'si saṃyuge / 4.011.036c mado 'yaṃ saṃprahāre 'smin vīrapānaṃ samarthyatām
4.011.037c pitrā dattāṃ mahendreṇa yuddhāya vyavatiṣṭhata
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404650 (0.0):
4.011.037a tam evam uktvā saṃkruddho mālām utkṣipya kāñcanīm / 4.011.037c pitrā dattāṃ mahendreṇa yuddhāya vyavatiṣṭhata
4.011.038a viṣāṇayor gṛhītvā taṃ dundubhiṃ girisaṃnibham / 4.011.038c vālī vyāpātayāṃ cakre nanarda ca mahāsvanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404660 (0.0):
4.011.037c pitrā dattāṃ mahendreṇa yuddhāya vyavatiṣṭhata / 4.011.038a viṣāṇayor gṛhītvā taṃ dundubhiṃ girisaṃnibham
4.011.039a yuddhe prāṇahare tasmin niṣpiṣṭo dundubhis tadā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404666 (0.0):
4.011.038c vālī vyāpātayāṃ cakre nanarda ca mahāsvanam / 4.011.039a yuddhe prāṇahare tasmin niṣpiṣṭo dundubhis tadā
4.011.039c śrotrābhyām atha raktaṃ tu tasya susrāva pātyataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404672 (0.0):
4.011.039a yuddhe prāṇahare tasmin niṣpiṣṭo dundubhis tadā / 4.011.039c śrotrābhyām atha raktaṃ tu tasya susrāva pātyataḥ
4.011.039e papāta ca mahākāyaḥ kṣitau pañcatvam āgataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404679 (0.0):
4.011.039c śrotrābhyām atha raktaṃ tu tasya susrāva pātyataḥ / 4.011.039e papāta ca mahākāyaḥ kṣitau pañcatvam āgataḥ
4.011.040a taṃ tolayitvā bāhubhyāṃ gatasattvam acetanam / 4.011.040c cikṣepa vegavān vālī vegenaikena yojanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404690 (0.0):
4.011.039e papāta ca mahākāyaḥ kṣitau pañcatvam āgataḥ / 4.011.040a taṃ tolayitvā bāhubhyāṃ gatasattvam acetanam
4.011.041a tasya vegapraviddhasya vaktrāt kṣatajabindavaḥ / 4.011.041c prapetur mārutotkṣiptā mataṅgasyāśramaṃ prati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404700 (0.0):
4.011.040c cikṣepa vegavān vālī vegenaikena yojanam / 4.011.041a tasya vegapraviddhasya vaktrāt kṣatajabindavaḥ
4.011.042a tān dṛṣṭvā patitāṃs tatra muniḥ śoṇitavipruṣaḥ / 4.011.042c utsasarja mahāśāpaṃ kṣeptāraṃ vālinaṃ prati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404710 (0.0):
4.011.041c prapetur mārutotkṣiptā mataṅgasyāśramaṃ prati / 4.011.042a tān dṛṣṭvā patitāṃs tatra muniḥ śoṇitavipruṣaḥ
4.011.042e iha tenāpraveṣṭavyaṃ praviṣṭasya badho bhavet / 4.011.043a sa maharṣiṃ samāsādya yācate sma kṛtāñjaliḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404714 (0.0):
4.011.042c utsasarja mahāśāpaṃ kṣeptāraṃ vālinaṃ prati / 4.011.042e iha tenāpraveṣṭavyaṃ praviṣṭasya badho bhavet
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404721 (0.0):
4.011.042e iha tenāpraveṣṭavyaṃ praviṣṭasya badho bhavet / 4.011.043a sa maharṣiṃ samāsādya yācate sma kṛtāñjaliḥ
4.011.044a tataḥ śāpabhayād bhīta ṛśyamūkaṃ mahāgirim
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404728 (0.0):
4.011.043a sa maharṣiṃ samāsādya yācate sma kṛtāñjaliḥ / 4.011.044a tataḥ śāpabhayād bhīta ṛśyamūkaṃ mahāgirim
4.011.044c praveṣṭuṃ necchati harir draṣṭuṃ vāpi nareśvara
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404735 (0.0):
4.011.044a tataḥ śāpabhayād bhīta ṛśyamūkaṃ mahāgirim / 4.011.044c praveṣṭuṃ necchati harir draṣṭuṃ vāpi nareśvara
4.011.045a tasyāpraveśaṃ jñātvāham idaṃ rāma mahāvanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404741 (0.0):
4.011.044c praveṣṭuṃ necchati harir draṣṭuṃ vāpi nareśvara / 4.011.045a tasyāpraveśaṃ jñātvāham idaṃ rāma mahāvanam
4.011.045c vicarāmi sahāmātyo viṣādena vivarjitaḥ / 4.011.046a eṣo 'sthinicayas tasya dundubheḥ saṃprakāśate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404750 (0.0):
4.011.045a tasyāpraveśaṃ jñātvāham idaṃ rāma mahāvanam / 4.011.045c vicarāmi sahāmātyo viṣādena vivarjitaḥ
4.011.046c vīryotsekān nirastasya girikūṭanibho mahān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404757 (0.0):
4.011.046a eṣo 'sthinicayas tasya dundubheḥ saṃprakāśate / 4.011.046c vīryotsekān nirastasya girikūṭanibho mahān
4.011.047a ime ca vipulāḥ sālāḥ sapta śākhāvalambinaḥ / 4.011.047c yatraikaṃ ghaṭate vālī niṣpatrayitum ojasā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404767 (0.0):
4.011.046c vīryotsekān nirastasya girikūṭanibho mahān / 4.011.047a ime ca vipulāḥ sālāḥ sapta śākhāvalambinaḥ
4.011.048a etad asyāsamaṃ vīryaṃ mayā rāma prakāśitam / 4.011.048c kathaṃ taṃ vālinaṃ hantuṃ samare śakṣyase nṛpa
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404778 (0.0):
4.011.047c yatraikaṃ ghaṭate vālī niṣpatrayitum ojasā / 4.011.048a etad asyāsamaṃ vīryaṃ mayā rāma prakāśitam
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25474439 (0.060):
4.012.008c samarthaḥ samare hantuṃ kiṃ punar vālinaṃ prabho
4.011.049a yadi bhindyād bhavān sālān imāṃs tv ekeṣuṇā tataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404785 (0.0):
4.011.048c kathaṃ taṃ vālinaṃ hantuṃ samare śakṣyase nṛpa / 4.011.049a yadi bhindyād bhavān sālān imāṃs tv ekeṣuṇā tataḥ
4.011.049c jānīyāṃ tvāṃ mahābāho samarthaṃ vālino vadhe
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404792 (0.0):
4.011.049a yadi bhindyād bhavān sālān imāṃs tv ekeṣuṇā tataḥ / 4.011.049c jānīyāṃ tvāṃ mahābāho samarthaṃ vālino vadhe
4.011.050a tasya tadvacanaṃ śrutvā sugrīvasya mahātmanaḥ / 4.011.050c rāghavo dundubheḥ kāyaṃ pādāṅguṣṭhena līlayā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404801 (0.0):
4.011.049c jānīyāṃ tvāṃ mahābāho samarthaṃ vālino vadhe / 4.011.050a tasya tadvacanaṃ śrutvā sugrīvasya mahātmanaḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27075007 (0.062):
6.108.008c nadyaś ca vimalās tatra tiṣṭheyur yatra vānarāḥ / 6.108.009a śrutvā tu vacanaṃ tasya rāghavasya mahātmanaḥ
4.011.050e tolayitvā mahābāhuś cikṣepa daśayojanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404807 (0.0):
4.011.050c rāghavo dundubheḥ kāyaṃ pādāṅguṣṭhena līlayā / 4.011.050e tolayitvā mahābāhuś cikṣepa daśayojanam
4.011.051a kṣiptaṃ dṛṣṭvā tataḥ kāyaṃ sugrīvaḥ punar abravīt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404814 (0.0):
4.011.050e tolayitvā mahābāhuś cikṣepa daśayojanam / 4.011.051a kṣiptaṃ dṛṣṭvā tataḥ kāyaṃ sugrīvaḥ punar abravīt
4.011.051c lakṣmaṇasyāgrato rāmam idaṃ vacanam arthavat / 4.011.052a ārdraḥ samāṃsapratyagraḥ kṣiptaḥ kāyaḥ purā sakhe
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404818 (0.0):
4.011.051a kṣiptaṃ dṛṣṭvā tataḥ kāyaṃ sugrīvaḥ punar abravīt / 4.011.051c lakṣmaṇasyāgrato rāmam idaṃ vacanam arthavat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404827 (0.0):
4.011.051c lakṣmaṇasyāgrato rāmam idaṃ vacanam arthavat / 4.011.052a ārdraḥ samāṃsapratyagraḥ kṣiptaḥ kāyaḥ purā sakhe
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27028780 (0.046):
6.011.016a etat tu vacanaṃ śrutvā sugrīvo laghuvikramaḥ / 6.011.016c lakṣmaṇasyāgrato rāmaṃ saṃrabdham idam abravīt
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17166222 (0.046):
rāmo lakṣmaṇam agrataḥ Ram_2,28.1b / rāmo lakṣmaṇam abravīt Ram_2,49.7b
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25472588 (0.055):
4.008.010a tat tathety abravīd rāmaḥ sugrīvaṃ priyavādinam / 4.008.010c lakṣmaṇasyāgrato lakṣmyā vāsavasyeva dhīmataḥ
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25472489 (0.056):
4.008.001a parituṣṭas tu sugrīvas tena vākyena vānaraḥ / 4.008.001c lakṣmaṇasyāgrajaṃ rāmam idaṃ vacanam abravīt
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17165432 (0.060):
rāmaṃ vacanam abravīt Ram_2,21.24d / rāmaṃ vacanam abravīt Ram_2,98.3d
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3053014 (0.063):
tato 'bravīn mahātejā $ rāmo lakṣmaṇam agrataḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7695280 (0.063):
tato 'bravīn mahātejā rāmo lakṣmaṇam agrataḥ /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4270000 (0.063):
2.028.001a tato 'bravīn mahātejā rāmo lakṣmaṇam agrataḥ
4.011.052c laghuḥ saṃprati nirmāṃsas tṛṇabhūtaś ca rāghava
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404832 (0.0):
4.011.052a ārdraḥ samāṃsapratyagraḥ kṣiptaḥ kāyaḥ purā sakhe / 4.011.052c laghuḥ saṃprati nirmāṃsas tṛṇabhūtaś ca rāghava
4.011.052e nātra śakyaṃ balaṃ jñātuṃ tava vā tasya vādhikam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404840 (0.0):
4.011.052c laghuḥ saṃprati nirmāṃsas tṛṇabhūtaś ca rāghava / 4.011.052e nātra śakyaṃ balaṃ jñātuṃ tava vā tasya vādhikam
4.012.001a etac ca vacanaṃ śrutvā sugrīveṇa subhāṣitam / 4.012.001c pratyayārthaṃ mahātejā rāmo jagrāha kārmukam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404852 (0.0):
4.011.052e nātra śakyaṃ balaṃ jñātuṃ tava vā tasya vādhikam / 4.012.001a etac ca vacanaṃ śrutvā sugrīveṇa subhāṣitam
4.012.002a sa gṛhītvā dhanur ghoraṃ śaram ekaṃ ca mānadaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404859 (0.0):
4.012.001c pratyayārthaṃ mahātejā rāmo jagrāha kārmukam / 4.012.002a sa gṛhītvā dhanur ghoraṃ śaram ekaṃ ca mānadaḥ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 634227 (0.019):
śārṅgaṃ bhārasahaṃ ghoraṃ $ gṛhītvā saśaraṃ dhanuḥ // HV_App.I,31.3068 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22119785 (0.019):
śārṅgaṃ bhārasahaṃ ghoraṃ gṛhītvā saśaraṃ dhanuḥ // HV_App.I,31.3068 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16217136 (0.046):
gṛhītvā salilaṃ tatra HV_110.17a / gṛhītvā saśaraṃ dhanuḥ HV_App.I,31.3068b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 633587 (0.048):
yuvāṃ hi kevalau yuddhe $ tiṣṭhathaḥ saśaraṃ dhanuḥ / HV_App.I,31.2991 / / gṛhītvā śatrubhiḥ sārdhaṃ $ yuddhaṃ kartuṃ samudyatau // HV_App.I,31.2992
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25023428 (0.048):
gṛhītvā sabalaṃ taṃ tu HV_App.I,42A.56**6:12a / gṛhītvā saśaraṃ dhanuḥ HV_App.I,31.3068b
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22119145 (0.048):
yuvāṃ hi kevalau yuddhe tiṣṭhathaḥ saśaraṃ dhanuḥ / HV_App.I,31.2991 / / gṛhītvā śatrubhiḥ sārdhaṃ yuddhaṃ kartuṃ samudyatau // HV_App.I,31.2992 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16847431 (0.050):
dhanur ādāya bāṇaṃ ca BrP_39.77a / dhanur gṛhītvā saśaram BrP_102.7a
4.012.002c sālān uddiśya cikṣepa jyāsvanaiḥ pūrayan diśaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404865 (0.0):
4.012.002a sa gṛhītvā dhanur ghoraṃ śaram ekaṃ ca mānadaḥ / 4.012.002c sālān uddiśya cikṣepa jyāsvanaiḥ pūrayan diśaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21875977 (0.044):
babhūvāvasthitas tatra % jyāsvanaiḥ pūrayan diśaḥ // Ram_3,23.16 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7353401 (0.044):
babhūvāvasthitas tatra jyāsvanaiḥ pūrayan diśaḥ // Ram_3,23.16 //
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17124644 (0.051):
jyāsvanaiḥ pūrayan diśaḥ Ram_3,23.16d / jyāṃ vidhunvan subahuśaḥ Ram_3,27.5a
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10059369 (0.053):
3.023.016c babhūvāvasthitas tatra jyāsvanaiḥ pūrayan diśaḥ / 3.023.017a tato devāḥ sagandharvāḥ siddhāś ca saha cāraṇaiḥ
4.012.003a sa visṛṣṭo balavatā bāṇaḥ svarṇapariṣkṛtaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404871 (0.0):
4.012.002c sālān uddiśya cikṣepa jyāsvanaiḥ pūrayan diśaḥ / 4.012.003a sa visṛṣṭo balavatā bāṇaḥ svarṇapariṣkṛtaḥ
4.012.003c bhittvā sālān giriprasthe sapta bhūmiṃ viveśa ha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404878 (0.0):
4.012.003a sa visṛṣṭo balavatā bāṇaḥ svarṇapariṣkṛtaḥ / 4.012.003c bhittvā sālān giriprasthe sapta bhūmiṃ viveśa ha
4.012.004a praviṣṭas tu muhūrtena rasāṃ bhittvā mahājavaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404885 (0.0):
4.012.003c bhittvā sālān giriprasthe sapta bhūmiṃ viveśa ha / 4.012.004a praviṣṭas tu muhūrtena rasāṃ bhittvā mahājavaḥ
4.012.004c niṣpatya ca punas tūrṇaṃ svatūṇīṃ praviveśa ha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404892 (0.0):
4.012.004a praviṣṭas tu muhūrtena rasāṃ bhittvā mahājavaḥ / 4.012.004c niṣpatya ca punas tūrṇaṃ svatūṇīṃ praviveśa ha
4.012.005a tān dṛṣṭvā sapta nirbhinnān sālān vānarapuṃgavaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404898 (0.0):
4.012.004c niṣpatya ca punas tūrṇaṃ svatūṇīṃ praviveśa ha / 4.012.005a tān dṛṣṭvā sapta nirbhinnān sālān vānarapuṃgavaḥ
4.012.005c rāmasya śaravegena vismayaṃ paramaṃ gataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404904 (0.0):
4.012.005a tān dṛṣṭvā sapta nirbhinnān sālān vānarapuṃgavaḥ / 4.012.005c rāmasya śaravegena vismayaṃ paramaṃ gataḥ
4.012.006a sa mūrdhnā nyapatad bhūmau pralambīkṛtabhūṣaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404910 (0.0):
4.012.005c rāmasya śaravegena vismayaṃ paramaṃ gataḥ / 4.012.006a sa mūrdhnā nyapatad bhūmau pralambīkṛtabhūṣaṇaḥ
4.012.006c sugrīvaḥ paramaprīto rāghavāya kṛtāñjaliḥ / 4.012.007a idaṃ covāca dharmajñaṃ karmaṇā tena harṣitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404920 (0.0):
4.012.006a sa mūrdhnā nyapatad bhūmau pralambīkṛtabhūṣaṇaḥ / 4.012.006c sugrīvaḥ paramaprīto rāghavāya kṛtāñjaliḥ
4.012.007c rāmaṃ sarvāstraviduṣāṃ śreṣṭhaṃ śūram avasthitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404926 (0.0):
4.012.007a idaṃ covāca dharmajñaṃ karmaṇā tena harṣitaḥ / 4.012.007c rāmaṃ sarvāstraviduṣāṃ śreṣṭhaṃ śūram avasthitam
4.012.008a sendrān api surān sarvāṃs tvaṃ bāṇaiḥ puruṣarṣabha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404936 (0.0):
4.012.007c rāmaṃ sarvāstraviduṣāṃ śreṣṭhaṃ śūram avasthitam / 4.012.008a sendrān api surān sarvāṃs tvaṃ bāṇaiḥ puruṣarṣabha
4.012.008c samarthaḥ samare hantuṃ kiṃ punar vālinaṃ prabho
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404941 (0.0):
4.012.008a sendrān api surān sarvāṃs tvaṃ bāṇaiḥ puruṣarṣabha / 4.012.008c samarthaḥ samare hantuṃ kiṃ punar vālinaṃ prabho
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25474275 (0.060):
4.011.048c kathaṃ taṃ vālinaṃ hantuṃ samare śakṣyase nṛpa
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25479855 (0.064):
4.026.011a na hy avyavasitaḥ śatruṃ rākṣasaṃ taṃ viśeṣataḥ / 4.026.011c samarthas tvaṃ raṇe hantuṃ vikramair jihmakāriṇam
4.012.009a yena sapta mahāsālā girir bhūmiś ca dāritāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404948 (0.0):
4.012.008c samarthaḥ samare hantuṃ kiṃ punar vālinaṃ prabho / 4.012.009a yena sapta mahāsālā girir bhūmiś ca dāritāḥ
4.012.009c bāṇenaikena kākutstha sthātā te ko raṇāgrataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404953 (0.0):
4.012.009a yena sapta mahāsālā girir bhūmiś ca dāritāḥ / 4.012.009c bāṇenaikena kākutstha sthātā te ko raṇāgrataḥ
4.012.010a adya me vigataḥ śokaḥ prītir adya parā mama
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404960 (0.0):
4.012.009c bāṇenaikena kākutstha sthātā te ko raṇāgrataḥ / 4.012.010a adya me vigataḥ śokaḥ prītir adya parā mama
4.012.010c suhṛdaṃ tvāṃ samāsādya mahendravaruṇopamam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404969 (0.0):
4.012.010a adya me vigataḥ śokaḥ prītir adya parā mama / 4.012.010c suhṛdaṃ tvāṃ samāsādya mahendravaruṇopamam
4.012.011a tam adyaiva priyārthaṃ me vairiṇaṃ bhrātṛrūpiṇam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404976 (0.0):
4.012.010c suhṛdaṃ tvāṃ samāsādya mahendravaruṇopamam / 4.012.011a tam adyaiva priyārthaṃ me vairiṇaṃ bhrātṛrūpiṇam
4.012.011c vālinaṃ jahi kākutstha mayā baddho 'yam añjaliḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404980 (0.0):
4.012.011a tam adyaiva priyārthaṃ me vairiṇaṃ bhrātṛrūpiṇam / 4.012.011c vālinaṃ jahi kākutstha mayā baddho 'yam añjaliḥ
4.012.012a tato rāmaḥ pariṣvajya sugrīvaṃ priyadarśanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404987 (0.0):
4.012.011c vālinaṃ jahi kākutstha mayā baddho 'yam añjaliḥ / 4.012.012a tato rāmaḥ pariṣvajya sugrīvaṃ priyadarśanam
4.012.012c pratyuvāca mahāprājño lakṣmaṇānumataṃ vacaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404993 (0.0):
4.012.012a tato rāmaḥ pariṣvajya sugrīvaṃ priyadarśanam / 4.012.012c pratyuvāca mahāprājño lakṣmaṇānumataṃ vacaḥ
4.012.013a asmād gacchāma kiṣkindhāṃ kṣipraṃ gaccha tvam agrataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28404999 (0.0):
4.012.012c pratyuvāca mahāprājño lakṣmaṇānumataṃ vacaḥ / 4.012.013a asmād gacchāma kiṣkindhāṃ kṣipraṃ gaccha tvam agrataḥ
4.012.013c gatvā cāhvaya sugrīva vālinaṃ bhrātṛgandhinam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405005 (0.0):
4.012.013a asmād gacchāma kiṣkindhāṃ kṣipraṃ gaccha tvam agrataḥ / 4.012.013c gatvā cāhvaya sugrīva vālinaṃ bhrātṛgandhinam
4.012.014a sarve te tvaritaṃ gatvā kiṣkindhāṃ vālinaḥ purīm
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405011 (0.0):
4.012.013c gatvā cāhvaya sugrīva vālinaṃ bhrātṛgandhinam / 4.012.014a sarve te tvaritaṃ gatvā kiṣkindhāṃ vālinaḥ purīm
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25475107 (0.040):
4.013.027c dadṛśus tāṃ durādharṣāṃ kiṣkindhāṃ vālipālitām / 4.014.001a sarve te tvaritaṃ gatvā kiṣkindhāṃ vālipālitām
4.012.014c vṛkṣair ātmānam āvṛtya vyatiṣṭhan gahane vane
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405017 (0.0):
4.012.014a sarve te tvaritaṃ gatvā kiṣkindhāṃ vālinaḥ purīm / 4.012.014c vṛkṣair ātmānam āvṛtya vyatiṣṭhan gahane vane
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25475112 (1.192):
4.014.001a sarve te tvaritaṃ gatvā kiṣkindhāṃ vālipālitām / 4.014.001c vṛkṣair ātmānam āvṛtya vyatiṣṭhan gahane vane
4.012.015a sugrīvo vyanadad ghoraṃ vālino hvānakāraṇāt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405023 (0.0):
4.012.014c vṛkṣair ātmānam āvṛtya vyatiṣṭhan gahane vane / 4.012.015a sugrīvo vyanadad ghoraṃ vālino hvānakāraṇāt
4.012.015c gāḍhaṃ parihito vegān nādair bhindann ivāmbaram
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405029 (0.0):
4.012.015a sugrīvo vyanadad ghoraṃ vālino hvānakāraṇāt / 4.012.015c gāḍhaṃ parihito vegān nādair bhindann ivāmbaram
4.012.016a taṃ śrutvā ninadaṃ bhrātuḥ kruddho vālī mahābalaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405036 (0.0):
4.012.015c gāḍhaṃ parihito vegān nādair bhindann ivāmbaram / 4.012.016a taṃ śrutvā ninadaṃ bhrātuḥ kruddho vālī mahābalaḥ
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25475385 (0.027):
4.015.001c śuśrāvāntaḥpuragato vālī bhrātur amarṣaṇaḥ / 4.015.002a śrutvā tu tasya ninadaṃ sarvabhūtaprakampanam
4.012.016c niṣpapāta susaṃrabdho bhāskaro 'stataṭād iva
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405042 (0.0):
4.012.016a taṃ śrutvā ninadaṃ bhrātuḥ kruddho vālī mahābalaḥ / 4.012.016c niṣpapāta susaṃrabdho bhāskaro 'stataṭād iva
4.012.017a tataḥ sutumulaṃ yuddhaṃ vālisugrīvayor abhūt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405049 (0.0):
4.012.016c niṣpapāta susaṃrabdho bhāskaro 'stataṭād iva / 4.012.017a tataḥ sutumulaṃ yuddhaṃ vālisugrīvayor abhūt
4.012.017c gagane grahayor ghoraṃ budhāṅgārakayor iva / 4.012.018a talair aśanikalpaiś ca vajrakalpaiś ca muṣṭibhiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405060 (0.0):
4.012.017a tataḥ sutumulaṃ yuddhaṃ vālisugrīvayor abhūt / 4.012.017c gagane grahayor ghoraṃ budhāṅgārakayor iva
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16414845 (0.049):
vajreṇaivārikarśanaḥ HV_3.108d / vajrair aśanikalpaiś ca HV_App.I,42A.264a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 674547 (0.055):
prāsaiḥ pāśaiś ca śūlaiś ca $ gadābhir musalais tathā / HV_App.I,42A.263 / / vajrair aśanikalpaiś ca $ śilābhiś ca mahādrumaiḥ // HV_App.I,42A.264 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22160098 (0.055):
prāsaiḥ pāśaiś ca śūlaiś ca gadābhir musalais tathā / HV_App.I,42A.263 / / vajrair aśanikalpaiś ca śilābhiś ca mahādrumaiḥ // HV_App.I,42A.264 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19793375 (0.060):
03,013.096d*0064_01 talair aśanikalpaiś ca muṣṭibhiś cāhanat tadā
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25146801 (0.062):
vajreṇeva hatā nagāḥ HV_App.I,43.78b / vajrair aśanikalpaiś ca HV_App.I,42A.264a
4.012.018c jaghnatuḥ samare 'nyonyaṃ bhrātarau krodhamūrchitau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405065 (0.0):
4.012.018a talair aśanikalpaiś ca vajrakalpaiś ca muṣṭibhiḥ / 4.012.018c jaghnatuḥ samare 'nyonyaṃ bhrātarau krodhamūrchitau
4.012.019a tato rāmo dhanuṣpāṇis tāv ubhau samudīkṣya tu
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405073 (0.0):
4.012.018c jaghnatuḥ samare 'nyonyaṃ bhrātarau krodhamūrchitau / 4.012.019a tato rāmo dhanuṣpāṇis tāv ubhau samudīkṣya tu
4.012.019c anyonyasadṛśau vīrāv ubhau devāv ivāśvinau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405077 (0.0):
4.012.019a tato rāmo dhanuṣpāṇis tāv ubhau samudīkṣya tu / 4.012.019c anyonyasadṛśau vīrāv ubhau devāv ivāśvinau
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 547385 (0.056):
sāyudhapragrahau vīrau $ tāv anyonyamayāv ubhau / HV_App.I,18.805 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22032942 (0.056):
sāyudhapragrahau vīrau tāv anyonyamayāv ubhau / HV_App.I,18.805 /
4.012.020a yan nāvagacchat sugrīvaṃ vālinaṃ vāpi rāghavaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405084 (0.0):
4.012.019c anyonyasadṛśau vīrāv ubhau devāv ivāśvinau / 4.012.020a yan nāvagacchat sugrīvaṃ vālinaṃ vāpi rāghavaḥ
4.012.020c tato na kṛtavān buddhiṃ moktum antakaraṃ śaram
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405091 (0.0):
4.012.020a yan nāvagacchat sugrīvaṃ vālinaṃ vāpi rāghavaḥ
4.012.021a etasminn antare bhagnaḥ sugrīvas tena vālinā / 4.012.021c apaśyan rāghavaṃ nātham ṛśyamūkaṃ pradudruve
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405101 (0.0):
4.012.020c tato na kṛtavān buddhiṃ moktum antakaraṃ śaram / 4.012.021a etasminn antare bhagnaḥ sugrīvas tena vālinā
4.012.022a klānto rudhirasiktāṅgaḥ prahārair jarjarīkṛtaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405107 (0.0):
4.012.021c apaśyan rāghavaṃ nātham ṛśyamūkaṃ pradudruve / 4.012.022a klānto rudhirasiktāṅgaḥ prahārair jarjarīkṛtaḥ
4.012.022c vālinābhidrutaḥ krodhāt praviveśa mahāvanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405113 (0.0):
4.012.022a klānto rudhirasiktāṅgaḥ prahārair jarjarīkṛtaḥ / 4.012.022c vālinābhidrutaḥ krodhāt praviveśa mahāvanam
4.012.023a taṃ praviṣṭaṃ vanaṃ dṛṣṭvā vālī śāpabhayāt tataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405120 (0.0):
4.012.022c vālinābhidrutaḥ krodhāt praviveśa mahāvanam / 4.012.023a taṃ praviṣṭaṃ vanaṃ dṛṣṭvā vālī śāpabhayāt tataḥ
4.012.023c mukto hy asi tvam ity uktvā sa nivṛtto mahābalaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405128 (0.0):
4.012.023a taṃ praviṣṭaṃ vanaṃ dṛṣṭvā vālī śāpabhayāt tataḥ / 4.012.023c mukto hy asi tvam ity uktvā sa nivṛtto mahābalaḥ
4.012.024a rāghavo 'pi saha bhrātrā saha caiva hanūmatā / 4.012.024c tad eva vanam āgacchat sugrīvo yatra vānaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405137 (0.0):
4.012.023c mukto hy asi tvam ity uktvā sa nivṛtto mahābalaḥ / 4.012.024a rāghavo 'pi saha bhrātrā saha caiva hanūmatā
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17180934 (0.045):
saha bhrātrā mahāyaśāḥ Ram_3,10.19d / saha bhrātrā yathāvidhi Ram_3,10.67b
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23962547 (0.055):
lakṣmaṇena saha bhrātrā $ rāghavaḥ sītayā vanam &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17027533 (0.055):
lakṣmaṇena saha bhrātrā rāghavaḥ sītayā vanam /
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21887919 (0.061):
ikṣvākūṇāṃ kule jātaḥ $ siṃhaskandho mahādyutiḥ & / lakṣmaṇena saha bhrātrā % yas te prāṇān hariṣyati // Ram_3,54.4 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7365341 (0.061):
ikṣvākūṇāṃ kule jātaḥ siṃhaskandho mahādyutiḥ / / lakṣmaṇena saha bhrātrā yas te prāṇān hariṣyati // Ram_3,54.4 //
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10070437 (0.061):
3.054.004a ikṣvākūṇāṃ kule jātaḥ siṃhaskandho mahādyutiḥ / 3.054.004c lakṣmaṇena saha bhrātrā yas te prāṇāṃ hariṣyati
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23962319 (0.064):
lakṣmaṇena saha bhrātrā $ rāghavaḥ sītayā saha &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17027305 (0.064):
lakṣmaṇena saha bhrātrā rāghavaḥ sītayā saha /
4.012.025a taṃ samīkṣyāgataṃ rāmaṃ sugrīvaḥ sahalakṣmaṇam / 4.012.025c hrīmān dīnam uvācedaṃ vasudhām avalokayan
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405147 (0.0):
4.012.024c tad eva vanam āgacchat sugrīvo yatra vānaraḥ / 4.012.025a taṃ samīkṣyāgataṃ rāmaṃ sugrīvaḥ sahalakṣmaṇam
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11783498 (0.039):
5.060.034c sahasrāṃśusuto dhīmān sugrīvo yatra vānaraḥ / 5.060.035a rāmaṃ ca lakṣmaṇaṃ caiva dṛṣṭvā sugrīvam eva ca
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27435920 (0.059):
sugrīvo rāmam abravīt NsP_50.68d / sugrīvo vānarendras tu NsP_50.17c
4.012.026a āhvayasveti mām uktvā darśayitvā ca vikramam / 4.012.026c vairiṇā ghātayitvā ca kim idānīṃ tvayā kṛtam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405157 (0.0):
4.012.025c hrīmān dīnam uvācedaṃ vasudhām avalokayan / 4.012.026a āhvayasveti mām uktvā darśayitvā ca vikramam
4.012.027a tām eva velāṃ vaktavyaṃ tvayā rāghava tattvataḥ / 4.012.027c vālinaṃ na nihanmīti tato nāham ito vraje
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405162 (0.0):
4.012.026c vairiṇā ghātayitvā ca kim idānīṃ tvayā kṛtam / 4.012.027a tām eva velāṃ vaktavyaṃ tvayā rāghava tattvataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405170 (0.0):
4.012.027a tām eva velāṃ vaktavyaṃ tvayā rāghava tattvataḥ / 4.012.027c vālinaṃ na nihanmīti tato nāham ito vraje
4.012.028a tasya caivaṃ bruvāṇasya sugrīvasya mahātmanaḥ / 4.012.028c karuṇaṃ dīnayā vācā rāghavaḥ punar abravīt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405178 (0.0):
4.012.027c vālinaṃ na nihanmīti tato nāham ito vraje / 4.012.028a tasya caivaṃ bruvāṇasya sugrīvasya mahātmanaḥ
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10072320 (0.045):
3.059.022c evam uktas tu vīreṇa lakṣmaṇena sa rāghavaḥ / 3.059.023a uvāca dīnayā vācā duḥkhābhihatacetanaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21889946 (0.049):
evam uktas tu vīreṇa % lakṣmaṇena sa rāghavaḥ // Ram_3,59.22 // / uvāca dīnayā vācā $ duḥkhābhihatacetanaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7367368 (0.049):
evam uktas tu vīreṇa lakṣmaṇena sa rāghavaḥ // Ram_3,59.22 // / uvāca dīnayā vācā duḥkhābhihatacetanaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21890044 (0.059):
sa dīno dīnayā vācā $ lakṣmaṇaṃ vākyam abravīt &
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7367466 (0.059):
sa dīno dīnayā vācā lakṣmaṇaṃ vākyam abravīt /
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10072412 (0.059):
3.060.001a sa dīno dīnayā vācā lakṣmaṇaṃ vākyam abravīt
4.012.029a sugrīva śrūyatāṃ tātaḥ krodhaś ca vyapanīyatām / 4.012.029c kāraṇaṃ yena bāṇo 'yaṃ na mayā sa visarjitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405184 (0.0):
4.012.028c karuṇaṃ dīnayā vācā rāghavaḥ punar abravīt / 4.012.029a sugrīva śrūyatāṃ tātaḥ krodhaś ca vyapanīyatām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405191 (0.0):
4.012.029a sugrīva śrūyatāṃ tātaḥ krodhaś ca vyapanīyatām / 4.012.029c kāraṇaṃ yena bāṇo 'yaṃ na mayā sa visarjitaḥ
4.012.030a alaṃkāreṇa veṣeṇa pramāṇena gatena ca / 4.012.030c tvaṃ ca sugrīva vālī ca sadṛśau sthaḥ parasparam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405201 (0.0):
4.012.029c kāraṇaṃ yena bāṇo 'yaṃ na mayā sa visarjitaḥ / 4.012.030a alaṃkāreṇa veṣeṇa pramāṇena gatena ca
4.012.031a svareṇa varcasā caiva prekṣitena ca vānara / 4.012.031c vikrameṇa ca vākyaiś ca vyaktiṃ vāṃ nopalakṣaye
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405210 (0.0):
4.012.030c tvaṃ ca sugrīva vālī ca sadṛśau sthaḥ parasparam / 4.012.031a svareṇa varcasā caiva prekṣitena ca vānara
4.012.032a tato 'haṃ rūpasādṛśyān mohito vānarottama
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405218 (0.0):
4.012.031c vikrameṇa ca vākyaiś ca vyaktiṃ vāṃ nopalakṣaye / 4.012.032a tato 'haṃ rūpasādṛśyān mohito vānarottama
4.012.032c notsṛjāmi mahāvegaṃ śaraṃ śatrunibarhaṇam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405225 (0.0):
4.012.032a tato 'haṃ rūpasādṛśyān mohito vānarottama / 4.012.032c notsṛjāmi mahāvegaṃ śaraṃ śatrunibarhaṇam
4.012.033a etanmuhūrte tu mayā paśya vālinam āhave
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405231 (0.0):
4.012.032c notsṛjāmi mahāvegaṃ śaraṃ śatrunibarhaṇam / 4.012.033a etanmuhūrte tu mayā paśya vālinam āhave
4.012.033c nirastam iṣuṇaikena veṣṭamānaṃ mahītale
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405237 (0.0):
4.012.033a etanmuhūrte tu mayā paśya vālinam āhave / 4.012.033c nirastam iṣuṇaikena veṣṭamānaṃ mahītale
4.012.034a abhijñānaṃ kuruṣva tvam ātmano vānareśvara
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405242 (0.0):
4.012.033c nirastam iṣuṇaikena veṣṭamānaṃ mahītale / 4.012.034a abhijñānaṃ kuruṣva tvam ātmano vānareśvara
4.012.034c yena tvām abhijānīyāṃ dvandvayuddham upāgatam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405249 (0.0):
4.012.034a abhijñānaṃ kuruṣva tvam ātmano vānareśvara / 4.012.034c yena tvām abhijānīyāṃ dvandvayuddham upāgatam
4.012.035a gajapuṣpīm imāṃ phullām utpāṭya śubhalakṣaṇām / 4.012.035c kuru lakṣmaṇa kaṇṭhe 'sya sugrīvasya mahātmanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405258 (0.0):
4.012.034c yena tvām abhijānīyāṃ dvandvayuddham upāgatam / 4.012.035a gajapuṣpīm imāṃ phullām utpāṭya śubhalakṣaṇām
4.012.036a tato giritaṭe jātām utpāṭya kusumāyutām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405266 (0.0):
4.012.035c kuru lakṣmaṇa kaṇṭhe 'sya sugrīvasya mahātmanaḥ / 4.012.036a tato giritaṭe jātām utpāṭya kusumāyutām
4.012.036c lakṣmaṇo gajapuṣpīṃ tāṃ tasya kaṇṭhe vyasarjayat / 4.012.037a sa tathā śuśubhe śrīmāṃl latayā kaṇṭhasaktayā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405276 (0.0):
4.012.036a tato giritaṭe jātām utpāṭya kusumāyutām / 4.012.036c lakṣmaṇo gajapuṣpīṃ tāṃ tasya kaṇṭhe vyasarjayat
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19924573 (0.052):
03,264.034a sa mālayā tadā vīraḥ śuśubhe kaṇṭhasaktayā
4.012.037c mālayeva balākānāṃ sasaṃdhya iva toyadaḥ / 4.012.038a vibhrājamāno vapuṣā rāmavākyasamāhitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405286 (0.0):
4.012.037a sa tathā śuśubhe śrīmāṃl latayā kaṇṭhasaktayā / 4.012.037c mālayeva balākānāṃ sasaṃdhya iva toyadaḥ
4.012.038c jagāma saha rāmeṇa kiṣkindhāṃ vālipālitām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405292 (0.0):
4.012.038a vibhrājamāno vapuṣā rāmavākyasamāhitaḥ / 4.012.038c jagāma saha rāmeṇa kiṣkindhāṃ vālipālitām
4.013.001a ṛśyamūkāt sa dharmātmā kiṣkindhāṃ lakṣmaṇāgrajaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405300 (0.0):
4.012.038c jagāma saha rāmeṇa kiṣkindhāṃ vālipālitām / 4.013.001a ṛśyamūkāt sa dharmātmā kiṣkindhāṃ lakṣmaṇāgrajaḥ
4.013.001c jagāma sahasugrīvo vālivikramapālitām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405305 (0.0):
4.013.001a ṛśyamūkāt sa dharmātmā kiṣkindhāṃ lakṣmaṇāgrajaḥ / 4.013.001c jagāma sahasugrīvo vālivikramapālitām
4.013.002a samudyamya mahac cāpaṃ rāmaḥ kāñcanabhūṣitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405311 (0.0):
4.013.001c jagāma sahasugrīvo vālivikramapālitām / 4.013.002a samudyamya mahac cāpaṃ rāmaḥ kāñcanabhūṣitam
4.013.002c śarāṃś cāditya saṃkāśān gṛhītvā raṇasādhakān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405316 (0.0):
4.013.002a samudyamya mahac cāpaṃ rāmaḥ kāñcanabhūṣitam / 4.013.002c śarāṃś cāditya saṃkāśān gṛhītvā raṇasādhakān
4.013.003a agratas tu yayau tasya rāghavasya mahātmanaḥ / 4.013.003c sugrīvaḥ saṃhatagrīvo lakṣmaṇaś ca mahābalaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405328 (0.0):
4.013.002c śarāṃś cāditya saṃkāśān gṛhītvā raṇasādhakān / 4.013.003a agratas tu yayau tasya rāghavasya mahātmanaḥ
4.013.004a pṛṣṭhato hanumān vīro nalo nīlaś ca vānaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405334 (0.0):
4.013.003c sugrīvaḥ saṃhatagrīvo lakṣmaṇaś ca mahābalaḥ / 4.013.004a pṛṣṭhato hanumān vīro nalo nīlaś ca vānaraḥ
4.013.004c tāraś caiva mahātejā hariyūthapa yūthapāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405340 (0.0):
4.013.004a pṛṣṭhato hanumān vīro nalo nīlaś ca vānaraḥ / 4.013.004c tāraś caiva mahātejā hariyūthapa yūthapāḥ
4.013.005a te vīkṣamāṇā vṛkṣāṃś ca puṣpabhārāvalambinaḥ / 4.013.005c prasannāmbuvahāś caiva saritaḥ sāgaraṃ gamāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405345 (0.0):
4.013.004c tāraś caiva mahātejā hariyūthapa yūthapāḥ / 4.013.005a te vīkṣamāṇā vṛkṣāṃś ca puṣpabhārāvalambinaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405352 (0.0):
4.013.005a te vīkṣamāṇā vṛkṣāṃś ca puṣpabhārāvalambinaḥ / 4.013.005c prasannāmbuvahāś caiva saritaḥ sāgaraṃ gamāḥ
4.013.006a kandarāṇi ca śailāṃś ca nirjharāṇi guhās tathā / 4.013.006c śikharāṇi ca mukhyāni darīś ca priyadarśanāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405360 (0.0):
4.013.005c prasannāmbuvahāś caiva saritaḥ sāgaraṃ gamāḥ / 4.013.006a kandarāṇi ca śailāṃś ca nirjharāṇi guhās tathā
4.013.007a vaidūryavimalaiḥ parṇaiḥ padmaiś cākāśakuḍmalaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405365 (0.0):
4.013.006c śikharāṇi ca mukhyāni darīś ca priyadarśanāḥ / 4.013.007a vaidūryavimalaiḥ parṇaiḥ padmaiś cākāśakuḍmalaiḥ
4.013.007c śobhitān sajalān mārge taṭākāṃś ca vyalokayan
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405372 (0.0):
4.013.007a vaidūryavimalaiḥ parṇaiḥ padmaiś cākāśakuḍmalaiḥ / 4.013.007c śobhitān sajalān mārge taṭākāṃś ca vyalokayan
4.013.008a kāraṇḍaiḥ sārasair haṃsair vañjūlair jalakukkuṭaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405379 (0.0):
4.013.007c śobhitān sajalān mārge taṭākāṃś ca vyalokayan / 4.013.008a kāraṇḍaiḥ sārasair haṃsair vañjūlair jalakukkuṭaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2659105 (0.033):
kāraṇḍavaiḥ plavair haṃsaiḥ kurarair jala kukkuṭaiḥ /
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15410281 (0.046):
BhP_03.21.043/1 kāraṇḍavaiḥ plavair haṃsaiḥ kurarair jala-kukkuṭaiḥ
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22252872 (0.046):
7.031.019a cakravākaiḥ sakāraṇḍaiḥ sahaṃsajalakukkuṭaiḥ / 7.031.019c sārasaiś ca sadāmattaiḥ kokūjadbhiḥ samāvṛtām
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17908119 (0.062):
kādambaiścakravākaiśca tathaiva jalakukkuṭaiḥ // MarkP_6.21 // / kāraṇḍavaiḥ plavairhaṃsaiḥ kūrmairmadgubhireva ca /
4.013.008c cakravākais tathā cānyaiḥ śakunaiḥ pratināditān / 4.013.009a mṛduśaṣpāṅkurāhārān nirbhayān vanagocarān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405389 (0.0):
4.013.008a kāraṇḍaiḥ sārasair haṃsair vañjūlair jalakukkuṭaiḥ / 4.013.008c cakravākais tathā cānyaiḥ śakunaiḥ pratināditān
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22252872 (0.063):
7.031.019a cakravākaiḥ sakāraṇḍaiḥ sahaṃsajalakukkuṭaiḥ / 7.031.019c sārasaiś ca sadāmattaiḥ kokūjadbhiḥ samāvṛtām
4.013.009c carataḥ sarvato 'paśyan sthalīṣu hariṇān sthitān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405395 (0.0):
4.013.009a mṛduśaṣpāṅkurāhārān nirbhayān vanagocarān / 4.013.009c carataḥ sarvato 'paśyan sthalīṣu hariṇān sthitān
4.013.010a taṭākavairiṇaś cāpi śukladantavibhūṣitān / 4.013.010c ghorān ekacarān vanyān dviradān kūlaghātinaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405408 (0.0):
4.013.009c carataḥ sarvato 'paśyan sthalīṣu hariṇān sthitān / 4.013.010a taṭākavairiṇaś cāpi śukladantavibhūṣitān
4.013.011a vane vanacarāṃś cānyān khecarāṃś ca vihaṃgamān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405413 (0.0):
4.013.010c ghorān ekacarān vanyān dviradān kūlaghātinaḥ
4.013.011c paśyantas tvaritā jagmuḥ sugrīvavaśavartinaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405418 (0.0):
4.013.011a vane vanacarāṃś cānyān khecarāṃś ca vihaṃgamān / 4.013.011c paśyantas tvaritā jagmuḥ sugrīvavaśavartinaḥ
4.013.012a teṣāṃ tu gacchatāṃ tatra tvaritaṃ raghunandanaḥ / 4.013.012c drumaṣaṇḍaṃ vanaṃ dṛṣṭvā rāmaḥ sugrīvam abravīt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405430 (0.0):
4.013.011c paśyantas tvaritā jagmuḥ sugrīvavaśavartinaḥ / 4.013.012a teṣāṃ tu gacchatāṃ tatra tvaritaṃ raghunandanaḥ
4.013.013a eṣa megha ivākāśe vṛkṣaṣaṇḍaḥ prakāśate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405436 (0.0):
4.013.012c drumaṣaṇḍaṃ vanaṃ dṛṣṭvā rāmaḥ sugrīvam abravīt / 4.013.013a eṣa megha ivākāśe vṛkṣaṣaṇḍaḥ prakāśate
4.013.013c meghasaṃghātavipulaḥ paryantakadalīvṛtaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405442 (0.0):
4.013.013a eṣa megha ivākāśe vṛkṣaṣaṇḍaḥ prakāśate / 4.013.013c meghasaṃghātavipulaḥ paryantakadalīvṛtaḥ
4.013.014a kim etaj jñātum icchāmi sakhe kautūhalaṃ mama / 4.013.014c kautūhalāpanayanaṃ kartum icchāmy ahaṃ tvayā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405453 (0.0):
4.013.013c meghasaṃghātavipulaḥ paryantakadalīvṛtaḥ / 4.013.014a kim etaj jñātum icchāmi sakhe kautūhalaṃ mama
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20812423 (0.050):
14,060.025c ārye kva dārakāḥ sarve draṣṭum icchāmi tān aham / 14,060.026a asyās tu vacanaṃ śrutvā sarvās tāḥ kuruyoṣitaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20141832 (0.059):
06,091.008c tvāṃ samāśritya durdharṣaṃ tan me kartuṃ tvam arhasi / 06,091.009a etac chrutvā tu vacanaṃ rājño bharatasattama
4.013.015a tasya tadvacanaṃ śrutvā rāghavasya mahātmanaḥ / 4.013.015c gacchann evācacakṣe 'tha sugrīvas tan mahad vanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405463 (0.0):
4.013.014c kautūhalāpanayanaṃ kartum icchāmy ahaṃ tvayā / 4.013.015a tasya tadvacanaṃ śrutvā rāghavasya mahātmanaḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27075007 (0.042):
6.108.009a śrutvā tu vacanaṃ tasya rāghavasya mahātmanaḥ / 6.108.009c mahendraḥ pratyuvācedaṃ vacanaṃ prītilakṣaṇam
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22268118 (0.057):
7.086.006c karotu pariṣanmadhye śodhanārthaṃ mameha ca / 7.086.007a śrutvā tu rāghavasyaitad vacaḥ paramam adbhutam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3049596 (0.060):
etat tu vacanaṃ śrutvā $ lakṣmaṇasya mahātmanaḥ & / uvāca rāmaṃ kausalyā % rudantī śokalālasā // Ram_2,18.16 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7691863 (0.060):
etat tu vacanaṃ śrutvā lakṣmaṇasya mahātmanaḥ / / uvāca rāmaṃ kausalyā rudantī śokalālasā // Ram_2,18.16 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10965462 (0.060):
etat tu vacanaṃ śrutvā lakṣmaṇasya mahātmanaḥ / / uvāca rāmaṃ kausalyā rudantī śokalālasā // RamS_2,18.16 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4266829 (0.060):
2.018.016a etat tu vacanaṃ śrutvā lakṣmaṇasya mahātmanaḥ / 2.018.016c uvāca rāmaṃ kausalyā rudantī śokalālasā
4.013.016a etad rāghava vistīrṇam āśramaṃ śramanāśanam / 4.013.016c udyānavanasaṃpannaṃ svādumūlaphalodakam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405474 (0.0):
4.013.015c gacchann evācacakṣe 'tha sugrīvas tan mahad vanam / 4.013.016a etad rāghava vistīrṇam āśramaṃ śramanāśanam
4.013.017a atra saptajanā nāma munayaḥ saṃśitavratāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405482 (0.0):
4.013.016c udyānavanasaṃpannaṃ svādumūlaphalodakam / 4.013.017a atra saptajanā nāma munayaḥ saṃśitavratāḥ
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4331317 (0.062):
sanaś ca yogatattvajñaṃ sanakaṃ ca sanandanam | *HV_1.33*31:1 | / ete sapta samākhyātā ṛṣayaḥ saṃśitavratāḥ | *HV_1.33*31:2 |
4.013.017c saptaivāsann adhaḥśīrṣā niyataṃ jalaśāyinaḥ / 4.013.018a saptarātrakṛtāhārā vāyunā vanavāsinaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405486 (0.0):
4.013.017a atra saptajanā nāma munayaḥ saṃśitavratāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405493 (0.0):
4.013.017c saptaivāsann adhaḥśīrṣā niyataṃ jalaśāyinaḥ / 4.013.018a saptarātrakṛtāhārā vāyunā vanavāsinaḥ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 569624 (0.050):
badaryāṃ vai samuṣitā $ munayaḥ saṃśitavratāḥ / HV_App.I,26.69 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22055180 (0.050):
badaryāṃ vai samuṣitā munayaḥ saṃśitavratāḥ / HV_App.I,26.69 /
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2545441 (0.051):
saptasapta parāvarān Mn_1.105b / sapta sapta parāvarān Mn_3.38b / saptāgārāṃś cared bhaikṣaṃ Mn_11.122[121M]c
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21644024 (0.055):
438.022. asminneva ca ratnadvīpe 'manuṣyāḥ prativasanti/ / 438.022. te muṣyāṇāṃ saptāhaṃ marṣayanti/ / 438.023. saptāahasyātyayāt tādṛśaṃ vāyumutsṛjanti yena vahanamapahriyate
Vasubandhu: Bodhicittotpadasutrasastra (vasbocpu.htm.txt) 2588918 (0.059):
2 | aciramanuttarāṃ sambodhimabhisamboddhukāmenācaritavyāḥ saptadharmāḥ | / ke sapta | prathamaṃbodhisattvenopagantavyāni kalpāṇa mitrāṇi |
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18778100 (0.059):
cetiye nirāhāro prītisukhena saptamaṃ saptāhaṃ vītināmesi // evaṃ bhagavāṃ / saptasaptāhaṃ ekūnapaṃcāśad divasāṃ nirāhāro //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5945552 (0.063):
3.14cv ṣaṭ kūrcāḥ sapta sevanyo 3.14cv ṣaṭ kūrcāḥ sapta sevinyo
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29007954 (0.063):
sapta vai deśalāñchakāḥ LiP_1,46.41b / sapta vai śālmalidvīpe LiP_1,53.5a
4.013.018c divaṃ varṣaśatair yātāḥ saptabhiḥ sakalevarāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405500 (0.0):
4.013.018a saptarātrakṛtāhārā vāyunā vanavāsinaḥ / 4.013.018c divaṃ varṣaśatair yātāḥ saptabhiḥ sakalevarāḥ
4.013.019a teṣām evaṃ prabhāvena drumaprākārasaṃvṛtam / 4.013.019c āśramaṃ sudurādharṣam api sendraiḥ surāsuraiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405512 (0.0):
4.013.018c divaṃ varṣaśatair yātāḥ saptabhiḥ sakalevarāḥ / 4.013.019a teṣām evaṃ prabhāvena drumaprākārasaṃvṛtam
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17184613 (0.056):
sendrair api surāsuraiḥ Ram_3,38.7d / sendrair api surāsuraiḥ Ram_3,53.19d
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21887664 (0.058):
neyaṃ dharṣayituṃ śakyā % sendrair api surāsuraiḥ // Ram_3,53.19 // / na deveṣu na yakṣeṣu $ na gandharveṣu narṣiṣu &
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7365086 (0.058):
neyaṃ dharṣayituṃ śakyā sendrair api surāsuraiḥ // Ram_3,53.19 // / na deveṣu na yakṣeṣu na gandharveṣu narṣiṣu /
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15447820 (0.064):
05,048.044b*0323_01 ajeyāḥ pāṇḍavā rājan sendrair api surāsuraiḥ / 05,048.044c yad vākyam arjunenoktaṃ saṃjayena niveditam
4.013.020a pakṣiṇo varjayanty etat tathānye vanacāriṇaḥ / 4.013.020c viśanti mohād ye 'py atra nivartante na te punaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405516 (0.0):
4.013.019c āśramaṃ sudurādharṣam api sendraiḥ surāsuraiḥ / 4.013.020a pakṣiṇo varjayanty etat tathānye vanacāriṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405524 (0.0):
4.013.020a pakṣiṇo varjayanty etat tathānye vanacāriṇaḥ / 4.013.020c viśanti mohād ye 'py atra nivartante na te punaḥ
4.013.021a vibhūṣaṇaravāś cātra śrūyante sakalākṣarāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405530 (0.0):
4.013.020c viśanti mohād ye 'py atra nivartante na te punaḥ / 4.013.021a vibhūṣaṇaravāś cātra śrūyante sakalākṣarāḥ
4.013.021c tūryagītasvanāś cāpi gandho divyaś ca rāghava
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405536 (0.0):
4.013.021a vibhūṣaṇaravāś cātra śrūyante sakalākṣarāḥ / 4.013.021c tūryagītasvanāś cāpi gandho divyaś ca rāghava
4.013.022a tretāgnayo 'pi dīpyante dhūmo hy eṣa pradṛśyate / 4.013.022c veṣṭayann iva vṛkṣāgrān kapotāṅgāruṇo ghanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405548 (0.0):
4.013.021c tūryagītasvanāś cāpi gandho divyaś ca rāghava / 4.013.022a tretāgnayo 'pi dīpyante dhūmo hy eṣa pradṛśyate
4.013.023a kuru praṇāmaṃ dharmātmaṃs tān samuddiśya rāghavaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405554 (0.0):
4.013.022c veṣṭayann iva vṛkṣāgrān kapotāṅgāruṇo ghanaḥ / 4.013.023a kuru praṇāmaṃ dharmātmaṃs tān samuddiśya rāghavaḥ
4.013.023c lakṣmaṇena saha bhrātrā prayataḥ saṃyatāñjaliḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405560 (0.0):
4.013.023a kuru praṇāmaṃ dharmātmaṃs tān samuddiśya rāghavaḥ / 4.013.023c lakṣmaṇena saha bhrātrā prayataḥ saṃyatāñjaliḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405574 (0.045):
4.013.025a tato rāmaḥ saha bhrātrā lakṣmaṇena kṛtāñjaliḥ / 4.013.025c samuddiśya mahātmānas tān ṛṣīn abhyavādayat
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23962317 (0.055):
prayāge tu tatas tasmin % snātvā tīrthe yathāvidhi // NsP_48.94 // / lakṣmaṇena saha bhrātrā $ rāghavaḥ sītayā saha &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17027303 (0.055):
prayāge tu tatas tasmin snātvā tīrthe yathāvidhi // NsP_48.94 // / lakṣmaṇena saha bhrātrā rāghavaḥ sītayā saha /
4.013.024a praṇamanti hi ye teṣām ṛṣīṇāṃ bhāvitātmanām / 4.013.024c na teṣām aśubhaṃ kiṃ cic charīre rāma dṛśyate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405570 (0.0):
4.013.023c lakṣmaṇena saha bhrātrā prayataḥ saṃyatāñjaliḥ / 4.013.024a praṇamanti hi ye teṣām ṛṣīṇāṃ bhāvitātmanām
4.013.025a tato rāmaḥ saha bhrātrā lakṣmaṇena kṛtāñjaliḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405576 (0.0):
4.013.024c na teṣām aśubhaṃ kiṃ cic charīre rāma dṛśyate / 4.013.025a tato rāmaḥ saha bhrātrā lakṣmaṇena kṛtāñjaliḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3083311 (0.033):
viśvāmitreṇa sahito % yajñaṃ draṣṭuṃ samāgataḥ // Ram_2,110.43 // / lakṣmaṇena saha bhrātrā $ rāmaḥ satyaparākramaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7725584 (0.033):
viśvāmitreṇa sahito yajñaṃ draṣṭuṃ samāgataḥ // Ram_2,110.43 // / lakṣmaṇena saha bhrātrā rāmaḥ satyaparākramaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10999455 (0.038):
viśvāmitreṇa sahito yajñaṃ draṣṭuṃ samāgataḥ // RamS_2,110.43 // / lakṣmaṇena saha bhrātrā rāmaḥ satyaparākramaḥ /
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27074946 (0.038):
6.108.003a evam uktas tu kākutsthaḥ pratyuvāca kṛtāñjaliḥ / 6.108.003c lakṣmaṇena saha bhrātrā sītayā cāpi bhāryayā
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23963070 (0.043):
svaryātaṃ pitaraṃ jñātvā $ tato rāmo mahāmatiḥ & / lakṣmaṇena saha bhrātrā % vaidehyātha samanvitaḥ // NsP_48.152 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17028056 (0.043):
svaryātaṃ pitaraṃ jñātvā tato rāmo mahāmatiḥ / / lakṣmaṇena saha bhrātrā vaidehyātha samanvitaḥ // NsP_48.152 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405555 (0.045):
4.013.023a kuru praṇāmaṃ dharmātmaṃs tān samuddiśya rāghavaḥ / 4.013.023c lakṣmaṇena saha bhrātrā prayataḥ saṃyatāñjaliḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17108219 (0.049):
ahaṃ rāmaṃ saha bhrātrā Ram_3,21.4c / ahaṃ rāmo 'tha vā rājā Ram_2,63.15c
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23962544 (0.051):
duṣṭā tvaṃ duṣṭacittā ca % yayā rāmaḥ pravāsitaḥ // NsP_48.111 // / lakṣmaṇena saha bhrātrā $ rāghavaḥ sītayā vanam &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17027530 (0.051):
duṣṭā tvaṃ duṣṭacittā ca yayā rāmaḥ pravāsitaḥ // NsP_48.111 // / lakṣmaṇena saha bhrātrā rāghavaḥ sītayā vanam /
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17164977 (0.053):
rāmas tu sahasaumitriḥ Ram_3,7.1a / rāmas tu sahito bhrātrā Ram_3,6.1a
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4298040 (0.054):
2.110.043c viśvāmitreṇa sahito yajñaṃ draṣṭuṃ samāgataḥ / 2.110.044a lakṣmaṇena saha bhrātrā rāmaḥ satyaparākramaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21869020 (0.055):
Ram_3,5.21 // / rāmas tu sahito bhrātrā $ sītayā ca paraṃtapaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7346444 (0.055):
tapodhanaiś cāpi sabhājyavṛttaḥ sutīkṣṇam evābhijagāma vīraḥ // Ram_3,5.21 / rāmas tu sahito bhrātrā sītayā ca paraṃtapaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7349104 (0.061):
abhivādya tu dharmātmā tasthau rāmaḥ kṛtāñjaliḥ / / sītayā saha vaidehyā tadā rāmaḥ salakṣmaṇaḥ // Ram_3,11.22 //
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11768197 (0.061):
5.025.017c śuklamālyāmbaradharo lakṣmaṇena samāgataḥ / 5.025.017e lakṣmaṇena saha bhrātrā sītayā saha bhāryayā
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17167233 (0.062):
lakṣmaṇena saha bhrātrā Ram_2,66.33c / lakṣmaṇena saha bhrātrā Ram_2,97.1c
4.013.025c samuddiśya mahātmānas tān ṛṣīn abhyavādayat / 4.013.026a abhivādya ca dharmātmā rāmo bhrātā ca lakṣmaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405586 (0.0):
4.013.025a tato rāmaḥ saha bhrātrā lakṣmaṇena kṛtāñjaliḥ / 4.013.025c samuddiśya mahātmānas tān ṛṣīn abhyavādayat
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27030729 (0.060):
6.016.025a rāmo dāśarathiḥ śrīmāṃl lakṣmaṇaś ca vibhīṣaṇaḥ / 6.016.025c sugrīvaś ca mahātejā mahendrasamavikramaḥ
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11770404 (0.061):
5.032.035a nityaṃ smarati rāmas tvāṃ sasugrīvaḥ salakṣmaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27072391 (0.063):
6.101.004a vaidehi kuśalī rāmaḥ sasugrīvaḥ salakṣmaṇaḥ
4.013.026c sugrīvo vānarāś caiva jagmuḥ saṃhṛṣṭamānasāḥ / 4.013.027a te gatvā dūram adhvānaṃ tasmāt saptajanāśramāt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405596 (0.0):
4.013.026a abhivādya ca dharmātmā rāmo bhrātā ca lakṣmaṇaḥ / 4.013.026c sugrīvo vānarāś caiva jagmuḥ saṃhṛṣṭamānasāḥ
4.013.027c dadṛśus tāṃ durādharṣāṃ kiṣkindhāṃ vālipālitām / 4.014.001a sarve te tvaritaṃ gatvā kiṣkindhāṃ vālipālitām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405608 (0.0):
4.013.027a te gatvā dūram adhvānaṃ tasmāt saptajanāśramāt / 4.013.027c dadṛśus tāṃ durādharṣāṃ kiṣkindhāṃ vālipālitām
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25474510 (0.040):
4.012.014a sarve te tvaritaṃ gatvā kiṣkindhāṃ vālinaḥ purīm
4.014.001c vṛkṣair ātmānam āvṛtya vyatiṣṭhan gahane vane
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405614 (0.0):
4.014.001a sarve te tvaritaṃ gatvā kiṣkindhāṃ vālipālitām / 4.014.001c vṛkṣair ātmānam āvṛtya vyatiṣṭhan gahane vane
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25474515 (1.192):
4.012.014a sarve te tvaritaṃ gatvā kiṣkindhāṃ vālinaḥ purīm / 4.012.014c vṛkṣair ātmānam āvṛtya vyatiṣṭhan gahane vane
4.014.002a vicārya sarvato dṛṣṭiṃ kānane kānanapriyaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405620 (0.0):
4.014.001c vṛkṣair ātmānam āvṛtya vyatiṣṭhan gahane vane / 4.014.002a vicārya sarvato dṛṣṭiṃ kānane kānanapriyaḥ
4.014.002c sugrīvo vipulagrīvaḥ krodham āhārayad bhṛśam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405625 (0.0):
4.014.002a vicārya sarvato dṛṣṭiṃ kānane kānanapriyaḥ / 4.014.002c sugrīvo vipulagrīvaḥ krodham āhārayad bhṛśam
4.014.003a tataḥ sa ninadaṃ ghoraṃ kṛtvā yuddhāya cāhvayat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405633 (0.0):
4.014.002c sugrīvo vipulagrīvaḥ krodham āhārayad bhṛśam / 4.014.003a tataḥ sa ninadaṃ ghoraṃ kṛtvā yuddhāya cāhvayat
4.014.003c parivāraiḥ parivṛto nādair bhindann ivāmbaram / 4.014.004a atha bālārkasadṛśo dṛptasiṃhagatis tadā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405645 (0.0):
4.014.003a tataḥ sa ninadaṃ ghoraṃ kṛtvā yuddhāya cāhvayat / 4.014.003c parivāraiḥ parivṛto nādair bhindann ivāmbaram
4.014.004c dṛṣṭvā rāmaṃ kriyādakṣaṃ sugrīvo vākyam abravīt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405652 (0.0):
4.014.004a atha bālārkasadṛśo dṛptasiṃhagatis tadā / 4.014.004c dṛṣṭvā rāmaṃ kriyādakṣaṃ sugrīvo vākyam abravīt
4.014.005a harivāgurayā vyāptaṃ taptakāñcanatoraṇām / 4.014.005c prāptāḥ sma dhvajayantrāḍhyāṃ kiṣkindhāṃ vālinaḥ purīm
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405666 (0.0):
4.014.004c dṛṣṭvā rāmaṃ kriyādakṣaṃ sugrīvo vākyam abravīt / 4.014.005a harivāgurayā vyāptaṃ taptakāñcanatoraṇām
4.014.006a pratijñā yā tvayā vīra kṛtā vālivadhe purā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405673 (0.0):
4.014.005c prāptāḥ sma dhvajayantrāḍhyāṃ kiṣkindhāṃ vālinaḥ purīm / 4.014.006a pratijñā yā tvayā vīra kṛtā vālivadhe purā
4.014.006c saphalāṃ tāṃ kuru kṣipraṃ latāṃ kāla ivāgataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405681 (0.0):
4.014.006a pratijñā yā tvayā vīra kṛtā vālivadhe purā / 4.014.006c saphalāṃ tāṃ kuru kṣipraṃ latāṃ kāla ivāgataḥ
4.014.007a evam uktas tu dharmātmā sugrīveṇa sa rāghavaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405688 (0.0):
4.014.006c saphalāṃ tāṃ kuru kṣipraṃ latāṃ kāla ivāgataḥ / 4.014.007a evam uktas tu dharmātmā sugrīveṇa sa rāghavaḥ
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22243503 (0.054):
7.010.018c tṛṇabhūtā hi me sarve prāṇino mānuṣādayaḥ / 7.010.019a evam uktas tu dharmātmā daśagrīveṇa rakṣasā
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19925430 (0.055):
03,266.001 mārkaṇḍeya uvāca / 03,266.001a rāghavas tu sasaumitriḥ sugrīveṇābhipālitaḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27075645 (0.056):
6.110.018a evam uktas tu dharmātmā vānaraiḥ savibhīṣaṇaiḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17113469 (0.062):
evam uktas tu dharmātmā Ram_3,67.18a / evam uktas tu bharato Ram_2,79.1a
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11783781 (0.063):
5.061.024a tataḥ prahṛṣṭo dharmātmā lakṣmaṇaḥ saharāghavaḥ / 5.061.024c śrutvā karṇasukhāṃ vāṇīṃ sugrīvavadanāc cyutām
4.014.007c tam athovāca sugrīvaṃ vacanaṃ śatrusūdanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405694 (0.0):
4.014.007a evam uktas tu dharmātmā sugrīveṇa sa rāghavaḥ / 4.014.007c tam athovāca sugrīvaṃ vacanaṃ śatrusūdanaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19925430 (0.041):
03,266.001 mārkaṇḍeya uvāca / 03,266.001a rāghavas tu sasaumitriḥ sugrīveṇābhipālitaḥ
Ramodanta (ramodtiu.htm.txt) 12525119 (0.051):
sugrīveṇātha rāmāya RmUD_92*4.4a / sugrīvo rāghavaṃ dṛṣṭvā RmUD_103*4.15a
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23962100 (0.055):
pālayadhvaṃ mahābhāgās % tapase yāmy ahaṃ vanam // NsP_48.78 // / atha lakṣmaṇam āhedaṃ $ vacanaṃ rāghavas tadā &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17027086 (0.055):
pālayadhvaṃ mahābhāgās tapase yāmy ahaṃ vanam // NsP_48.78 // / atha lakṣmaṇam āhedaṃ vacanaṃ rāghavas tadā /
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27067763 (0.056):
6.088.043a acintayitvā tān bāṇān samāśliṣyā ca lakṣmaṇam / 6.088.043c abravīc ca hanūmantaṃ sugrīvaṃ caiva rāghavaḥ
4.014.008a kṛtābhijñāna cihnas tvam anayā gajasāhvayā / 4.014.008c viparīta ivākāśe sūryo nakṣatra mālayā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405703 (0.0):
4.014.007c tam athovāca sugrīvaṃ vacanaṃ śatrusūdanaḥ / 4.014.008a kṛtābhijñāna cihnas tvam anayā gajasāhvayā
4.014.009a adya vālisamutthaṃ te bhayaṃ vairaṃ ca vānara
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405709 (0.0):
4.014.008c viparīta ivākāśe sūryo nakṣatra mālayā / 4.014.009a adya vālisamutthaṃ te bhayaṃ vairaṃ ca vānara
4.014.009c ekenāhaṃ pramokṣyāmi bāṇamokṣeṇa saṃyuge
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405716 (0.0):
4.014.009a adya vālisamutthaṃ te bhayaṃ vairaṃ ca vānara / 4.014.009c ekenāhaṃ pramokṣyāmi bāṇamokṣeṇa saṃyuge
4.014.010a mama darśaya sugrīvavairiṇaṃ bhrātṛrūpiṇam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405722 (0.0):
4.014.009c ekenāhaṃ pramokṣyāmi bāṇamokṣeṇa saṃyuge / 4.014.010a mama darśaya sugrīvavairiṇaṃ bhrātṛrūpiṇam
4.014.010c vālī vinihato yāvad vane pāṃsuṣu veṣṭate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405728 (0.0):
4.014.010a mama darśaya sugrīvavairiṇaṃ bhrātṛrūpiṇam / 4.014.010c vālī vinihato yāvad vane pāṃsuṣu veṣṭate
4.014.011a yadi dṛṣṭipathaṃ prāpto jīvan sa vinivartate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405734 (0.0):
4.014.010c vālī vinihato yāvad vane pāṃsuṣu veṣṭate / 4.014.011a yadi dṛṣṭipathaṃ prāpto jīvan sa vinivartate
4.014.011c tato doṣeṇa mā gacchet sadyo garhec ca mā bhavān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405741 (0.0):
4.014.011a yadi dṛṣṭipathaṃ prāpto jīvan sa vinivartate / 4.014.011c tato doṣeṇa mā gacchet sadyo garhec ca mā bhavān
4.014.012a pratyakṣaṃ sapta te sālā mayā bāṇena dāritāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405747 (0.0):
4.014.011c tato doṣeṇa mā gacchet sadyo garhec ca mā bhavān / 4.014.012a pratyakṣaṃ sapta te sālā mayā bāṇena dāritāḥ
4.014.012c tato vetsi balenādya bālinaṃ nihataṃ mayā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405755 (0.0):
4.014.012a pratyakṣaṃ sapta te sālā mayā bāṇena dāritāḥ / 4.014.012c tato vetsi balenādya bālinaṃ nihataṃ mayā
4.014.013a anṛtaṃ noktapūrvaṃ me vīra kṛcchre 'pi tiṣṭhatā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405763 (0.0):
4.014.012c tato vetsi balenādya bālinaṃ nihataṃ mayā / 4.014.013a anṛtaṃ noktapūrvaṃ me vīra kṛcchre 'pi tiṣṭhatā
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10394561 (0.017):
12,274.060d@028_0036 anṛtaṃ noktapūrvaṃ me na ca vakṣye kadā cana
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26682502 (0.017):
1.057.017c mayā ceṣṭaṃ kratuśataṃ tac ca nāvāpyate phalam / 1.057.018a anṛtaṃ nokta pūrvaṃ me na ca vakṣye kadā cana
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25472443 (0.017):
4.007.020c tat tvayā hariśārdūla tattvam ity upadhāryatām / 4.007.021a anṛtaṃ noktapūrvaṃ me na ca vakṣye kadā cana
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27039873 (0.017):
6.038.028c ahatau paśya kākutsthau snehād etad bravīmi te / 6.038.029a anṛtaṃ noktapūrvaṃ me na ca vakṣye kadā cana
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20810347 (0.052):
14,056.010c anṛtaṃ noktapūrvaṃ me svaireṣv api kuto 'nyathā
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19713270 (0.054):
01,206.022c anṛtaṃ noktapūrvaṃ ca mayā kiṃ cana karhi cit
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10274208 (0.058):
12,049.024a noktapūrvaṃ mayā bhadre svaireṣv apy anṛtaṃ vacaḥ
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15474071 (0.058):
05,120.009c anṛtaṃ noktapūrvaṃ me tena satyena khaṃ vraja
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19714287 (0.058):
01,209.010a tadā yūyaṃ punaḥ sarvāḥ svarūpaṃ pratipatsyatha / 01,209.010c anṛtaṃ noktapūrvaṃ me hasatāpi kadā cana
4.014.013c dharmalobhaparītena na ca vakṣye kathaṃ cana
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405770 (0.0):
4.014.013a anṛtaṃ noktapūrvaṃ me vīra kṛcchre 'pi tiṣṭhatā / 4.014.013c dharmalobhaparītena na ca vakṣye kathaṃ cana
4.014.014a saphalāṃ ca kariṣyāmi pratijñāṃ jahi saṃbhramam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405776 (0.0):
4.014.013c dharmalobhaparītena na ca vakṣye kathaṃ cana / 4.014.014a saphalāṃ ca kariṣyāmi pratijñāṃ jahi saṃbhramam
4.014.014c prasūtaṃ kalamaṃ kṣetre varṣeṇeva śatakratuḥ / 4.014.015a tadāhvānanimittaṃ tvaṃ vālino hemamālinaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405788 (0.0):
4.014.014a saphalāṃ ca kariṣyāmi pratijñāṃ jahi saṃbhramam / 4.014.014c prasūtaṃ kalamaṃ kṣetre varṣeṇeva śatakratuḥ
4.014.015c sugrīva kuru taṃ śabdaṃ niṣpated yena vānaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405794 (0.0):
4.014.015a tadāhvānanimittaṃ tvaṃ vālino hemamālinaḥ / 4.014.015c sugrīva kuru taṃ śabdaṃ niṣpated yena vānaraḥ
4.014.016a jitakāśī jayaślāghī tvayā cādharṣitaḥ purāt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405802 (0.0):
4.014.015c sugrīva kuru taṃ śabdaṃ niṣpated yena vānaraḥ / 4.014.016a jitakāśī jayaślāghī tvayā cādharṣitaḥ purāt
4.014.016c niṣpatiṣyaty asaṃgena vālī sa priyasaṃyugaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405806 (0.0):
4.014.016a jitakāśī jayaślāghī tvayā cādharṣitaḥ purāt / 4.014.016c niṣpatiṣyaty asaṃgena vālī sa priyasaṃyugaḥ
4.014.017a ripūṇāṃ dharṣaṇaṃ śūrā marṣayanti na saṃyuge
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405812 (0.0):
4.014.016c niṣpatiṣyaty asaṃgena vālī sa priyasaṃyugaḥ / 4.014.017a ripūṇāṃ dharṣaṇaṃ śūrā marṣayanti na saṃyuge
4.014.017c jānantas tu svakaṃ vīryaṃ strīsamakṣaṃ viśeṣataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405819 (0.0):
4.014.017a ripūṇāṃ dharṣaṇaṃ śūrā marṣayanti na saṃyuge / 4.014.017c jānantas tu svakaṃ vīryaṃ strīsamakṣaṃ viśeṣataḥ
4.014.018a sa tu rāmavacaḥ śrutvā sugrīvo hemapiṅgalaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405828 (0.0):
4.014.017c jānantas tu svakaṃ vīryaṃ strīsamakṣaṃ viśeṣataḥ / 4.014.018a sa tu rāmavacaḥ śrutvā sugrīvo hemapiṅgalaḥ
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27387412 (0.055):
iti rāmavacaḥ śrutvā NsP_47.80a / iti rāmavacaḥ śrutvā NsP_52.48c
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22257620 (0.058):
7.043.007a bharatas tu vacaḥ śrutvā dvāḥsthād rāmasamīritam
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27027008 (0.063):
6.004.072e gacchantu vānarāḥ śūrā jñeyaṃ channaṃ bhayaṃ ca naḥ / 6.004.073a rāmasya vacanaṃ śrutvā sugrīvaḥ sahalakṣmaṇaḥ
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23968857 (0.064):
iti rāmavacaḥ śrutvā % prāha vākyaṃ vibhīṣaṇaḥ // NsP_52.48 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17033842 (0.064):
iti rāmavacaḥ śrutvā prāha vākyaṃ vibhīṣaṇaḥ // NsP_52.48 //
4.014.018c nanarda krūranādena vinirbhindann ivāmbaram / 4.014.019a tasya śabdena vitrastā gāvo yānti hataprabhāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405838 (0.0):
4.014.018a sa tu rāmavacaḥ śrutvā sugrīvo hemapiṅgalaḥ / 4.014.018c nanarda krūranādena vinirbhindann ivāmbaram
4.014.019c rājadoṣaparāmṛṣṭāḥ kulastriya ivākulāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405845 (0.0):
4.014.019a tasya śabdena vitrastā gāvo yānti hataprabhāḥ / 4.014.019c rājadoṣaparāmṛṣṭāḥ kulastriya ivākulāḥ
4.014.020a dravanti ca mṛgāḥ śīghraṃ bhagnā iva raṇe hayāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405851 (0.0):
4.014.019c rājadoṣaparāmṛṣṭāḥ kulastriya ivākulāḥ / 4.014.020a dravanti ca mṛgāḥ śīghraṃ bhagnā iva raṇe hayāḥ
4.014.020c patanti ca khagā bhūmau kṣīṇapuṇyā iva grahāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405856 (0.0):
4.014.020a dravanti ca mṛgāḥ śīghraṃ bhagnā iva raṇe hayāḥ / 4.014.020c patanti ca khagā bhūmau kṣīṇapuṇyā iva grahāḥ
4.014.021a tataḥ sa jīmūtagaṇapraṇādo; nādaṃ vyamuñcat tvarayā pratītaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405866 (0.0):
4.014.020c patanti ca khagā bhūmau kṣīṇapuṇyā iva grahāḥ / 4.014.021a tataḥ sa jīmūtagaṇapraṇādo; nādaṃ vyamuñcat tvarayā pratītaḥ
4.014.021c sūryātmajaḥ śauryavivṛddhatejāḥ; saritpatir vānilacañcalormiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405875 (0.0):
4.014.021a tataḥ sa jīmūtagaṇapraṇādo; nādaṃ vyamuñcat tvarayā pratītaḥ / 4.014.021c sūryātmajaḥ śauryavivṛddhatejāḥ; saritpatir vānilacañcalormiḥ
4.015.001a atha tasya ninādaṃ taṃ sugrīvasya mahātmanaḥ / 4.015.001c śuśrāvāntaḥpuragato vālī bhrātur amarṣaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405885 (0.0):
4.014.021c sūryātmajaḥ śauryavivṛddhatejāḥ; saritpatir vānilacañcalormiḥ / 4.015.001a atha tasya ninādaṃ taṃ sugrīvasya mahātmanaḥ
4.015.002a śrutvā tu tasya ninadaṃ sarvabhūtaprakampanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405890 (0.0):
4.015.001c śuśrāvāntaḥpuragato vālī bhrātur amarṣaṇaḥ / 4.015.002a śrutvā tu tasya ninadaṃ sarvabhūtaprakampanam
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25474532 (0.027):
4.012.015c gāḍhaṃ parihito vegān nādair bhindann ivāmbaram / 4.012.016a taṃ śrutvā ninadaṃ bhrātuḥ kruddho vālī mahābalaḥ
4.015.002c madaś caikapade naṣṭaḥ krodhaś cāpatito mahān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405897 (0.0):
4.015.002a śrutvā tu tasya ninadaṃ sarvabhūtaprakampanam / 4.015.002c madaś caikapade naṣṭaḥ krodhaś cāpatito mahān
4.015.003a sa tu roṣaparītāṅgo vālī saṃdhyātapaprabhaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405907 (0.0):
4.015.002c madaś caikapade naṣṭaḥ krodhaś cāpatito mahān / 4.015.003a sa tu roṣaparītāṅgo vālī saṃdhyātapaprabhaḥ
4.015.003c uparakta ivādityaḥ sadyo niṣprabhatāṃ gataḥ / 4.015.004a vālī daṃṣṭrā karālas tu krodhād dīptāgnisaṃnibhaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405920 (0.0):
4.015.003a sa tu roṣaparītāṅgo vālī saṃdhyātapaprabhaḥ / 4.015.003c uparakta ivādityaḥ sadyo niṣprabhatāṃ gataḥ
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26681544 (0.047):
1.054.009a saṃdura iva nirvego bhagnadaṃṣṭra ivoragaḥ / 1.054.009c uparakta ivādityaḥ sadyo niṣprabhatāṃ gataḥ
4.015.004c bhāty utpatitapadmābhaḥ samṛṇāla iva hradaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405926 (0.0):
4.015.004a vālī daṃṣṭrā karālas tu krodhād dīptāgnisaṃnibhaḥ / 4.015.004c bhāty utpatitapadmābhaḥ samṛṇāla iva hradaḥ
4.015.005a śabdaṃ durmarṣaṇaṃ śrutvā niṣpapāta tato hariḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405931 (0.0):
4.015.004c bhāty utpatitapadmābhaḥ samṛṇāla iva hradaḥ / 4.015.005a śabdaṃ durmarṣaṇaṃ śrutvā niṣpapāta tato hariḥ
4.015.005c vegena caraṇanyāsair dārayann iva medinīm / 4.015.006a taṃ tu tārā pariṣvajya snehād darśitasauhṛdā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405943 (0.0):
4.015.005a śabdaṃ durmarṣaṇaṃ śrutvā niṣpapāta tato hariḥ / 4.015.005c vegena caraṇanyāsair dārayann iva medinīm
4.015.006c uvāca trastasaṃbhrāntā hitodarkam idaṃ vacaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405949 (0.0):
4.015.006a taṃ tu tārā pariṣvajya snehād darśitasauhṛdā / 4.015.006c uvāca trastasaṃbhrāntā hitodarkam idaṃ vacaḥ
4.015.007a sādhu krodham imaṃ vīra nadī vegam ivāgatam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405954 (0.0):
4.015.006c uvāca trastasaṃbhrāntā hitodarkam idaṃ vacaḥ / 4.015.007a sādhu krodham imaṃ vīra nadī vegam ivāgatam
4.015.007c śayanād utthitaḥ kālyaṃ tyaja bhuktām iva srajam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405960 (0.0):
4.015.007a sādhu krodham imaṃ vīra nadī vegam ivāgatam / 4.015.007c śayanād utthitaḥ kālyaṃ tyaja bhuktām iva srajam
4.015.008a sahasā tava niṣkrāmo mama tāvan na rocate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405969 (0.0):
4.015.007c śayanād utthitaḥ kālyaṃ tyaja bhuktām iva srajam / 4.015.008a sahasā tava niṣkrāmo mama tāvan na rocate
4.015.008c śrūyatām abhidhāsyāmi yannimittaṃ nivāryase / 4.015.009a pūrvam āpatitaḥ krodhāt sa tvām āhvayate yudhi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405973 (0.0):
4.015.008a sahasā tava niṣkrāmo mama tāvan na rocate / 4.015.008c śrūyatām abhidhāsyāmi yannimittaṃ nivāryase
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405980 (0.0):
4.015.008c śrūyatām abhidhāsyāmi yannimittaṃ nivāryase / 4.015.009a pūrvam āpatitaḥ krodhāt sa tvām āhvayate yudhi
4.015.009c niṣpatya ca nirastas te hanyamāno diśo gataḥ / 4.015.010a tvayā tasya nirastasya pīḍitasya viśeṣataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405989 (0.0):
4.015.009a pūrvam āpatitaḥ krodhāt sa tvām āhvayate yudhi / 4.015.009c niṣpatya ca nirastas te hanyamāno diśo gataḥ
4.015.010c ihaitya punar āhvānaṃ śaṅkāṃ janayatīva me
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28405995 (0.0):
4.015.009c niṣpatya ca nirastas te hanyamāno diśo gataḥ / 4.015.010a tvayā tasya nirastasya pīḍitasya viśeṣataḥ / 4.015.010c ihaitya punar āhvānaṃ śaṅkāṃ janayatīva me
4.015.011a darpaś ca vyavasāyaś ca yādṛśas tasya nardataḥ / 4.015.011c ninādasya ca saṃrambho naitad alpaṃ hi kāraṇam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406004 (0.0):
4.015.010c ihaitya punar āhvānaṃ śaṅkāṃ janayatīva me / 4.015.011a darpaś ca vyavasāyaś ca yādṛśas tasya nardataḥ
4.015.012a nāsahāyam ahaṃ manye sugrīvaṃ tam ihāgatam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406012 (0.0):
4.015.011c ninādasya ca saṃrambho naitad alpaṃ hi kāraṇam / 4.015.012a nāsahāyam ahaṃ manye sugrīvaṃ tam ihāgatam
4.015.012c avaṣṭabdhasahāyaś ca yam āśrityaiṣa garjati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406018 (0.0):
4.015.012a nāsahāyam ahaṃ manye sugrīvaṃ tam ihāgatam / 4.015.012c avaṣṭabdhasahāyaś ca yam āśrityaiṣa garjati
4.015.013a prakṛtyā nipuṇaś caiva buddhimāṃś caiva vānaraḥ / 4.015.013c aparīkṣitavīryeṇa sugrīvaḥ saha naiṣyati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406027 (0.0):
4.015.012c avaṣṭabdhasahāyaś ca yam āśrityaiṣa garjati / 4.015.013a prakṛtyā nipuṇaś caiva buddhimāṃś caiva vānaraḥ
4.015.014a pūrvam eva mayā vīra śrutaṃ kathayato vacaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406034 (0.0):
4.015.013c aparīkṣitavīryeṇa sugrīvaḥ saha naiṣyati / 4.015.014a pūrvam eva mayā vīra śrutaṃ kathayato vacaḥ
4.015.014c aṅgadasya kumārasya vakṣyāmi tvā hitaṃ vacaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406040 (0.0):
4.015.014a pūrvam eva mayā vīra śrutaṃ kathayato vacaḥ / 4.015.014c aṅgadasya kumārasya vakṣyāmi tvā hitaṃ vacaḥ
4.015.015a tava bhrātur hi vikhyātaḥ sahāyo raṇakarkaśaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406045 (0.0):
4.015.014c aṅgadasya kumārasya vakṣyāmi tvā hitaṃ vacaḥ / 4.015.015a tava bhrātur hi vikhyātaḥ sahāyo raṇakarkaśaḥ
4.015.015c rāmaḥ parabalāmardī yugāntāgnir ivotthitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406052 (0.0):
4.015.015a tava bhrātur hi vikhyātaḥ sahāyo raṇakarkaśaḥ / 4.015.015c rāmaḥ parabalāmardī yugāntāgnir ivotthitaḥ
4.015.016a nivāsavṛkṣaḥ sādhūnām āpannānāṃ parā gatiḥ / 4.015.016c ārtānāṃ saṃśrayaś caiva yaśasaś caikabhājanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406063 (0.0):
4.015.015c rāmaḥ parabalāmardī yugāntāgnir ivotthitaḥ / 4.015.016a nivāsavṛkṣaḥ sādhūnām āpannānāṃ parā gatiḥ
4.015.017a jñānavijñānasaṃpanno nideśo nirataḥ pituḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406069 (0.0):
4.015.016c ārtānāṃ saṃśrayaś caiva yaśasaś caikabhājanam / 4.015.017a jñānavijñānasaṃpanno nideśo nirataḥ pituḥ
4.015.017c dhātūnām iva śailendro guṇānām ākaro mahān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406075 (0.0):
4.015.017a jñānavijñānasaṃpanno nideśo nirataḥ pituḥ / 4.015.017c dhātūnām iva śailendro guṇānām ākaro mahān
4.015.018a tatkṣamaṃ na virodhas te saha tena mahātmanā / 4.015.018c durjayenāprameyena rāmeṇa raṇakarmasu
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406085 (0.0):
4.015.017c dhātūnām iva śailendro guṇānām ākaro mahān / 4.015.018a tatkṣamaṃ na virodhas te saha tena mahātmanā
4.015.019a śūra vakṣyāmi te kiṃ cin na cecchāmy abhyasūyitum
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406092 (0.0):
4.015.018c durjayenāprameyena rāmeṇa raṇakarmasu / 4.015.019a śūra vakṣyāmi te kiṃ cin na cecchāmy abhyasūyitum
4.015.019c śrūyatāṃ kriyatāṃ caiva tava vakṣyāmi yad dhitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406097 (0.0):
4.015.019a śūra vakṣyāmi te kiṃ cin na cecchāmy abhyasūyitum / 4.015.019c śrūyatāṃ kriyatāṃ caiva tava vakṣyāmi yad dhitam
4.015.020a yauvarājyena sugrīvaṃ tūrṇaṃ sādhv abhiṣecaya / 4.015.020c vigrahaṃ mā kṛthā vīra bhrātrā rājan balīyasā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406109 (0.0):
4.015.019c śrūyatāṃ kriyatāṃ caiva tava vakṣyāmi yad dhitam / 4.015.020a yauvarājyena sugrīvaṃ tūrṇaṃ sādhv abhiṣecaya
4.015.021a ahaṃ hi te kṣamaṃ manye tava rāmeṇa sauhṛdam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406115 (0.0):
4.015.020c vigrahaṃ mā kṛthā vīra bhrātrā rājan balīyasā / 4.015.021a ahaṃ hi te kṣamaṃ manye tava rāmeṇa sauhṛdam
4.015.021c sugrīveṇa ca saṃprītiṃ vairam utsṛjya dūrataḥ / 4.015.022a lālanīyo hi te bhrātā yavīyān eṣa vānaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406125 (0.0):
4.015.021a ahaṃ hi te kṣamaṃ manye tava rāmeṇa sauhṛdam / 4.015.021c sugrīveṇa ca saṃprītiṃ vairam utsṛjya dūrataḥ
4.015.022c tatra vā sann ihastho vā sarvathā bandhur eva te / 4.015.023a yadi te matpriyaṃ kāryaṃ yadi cāvaiṣi māṃ hitām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406135 (0.0):
4.015.022a lālanīyo hi te bhrātā yavīyān eṣa vānaraḥ / 4.015.022c tatra vā sann ihastho vā sarvathā bandhur eva te
4.015.023c yācyamānaḥ prayatnena sādhu vākyaṃ kuruṣva me
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406141 (0.0):
4.015.023a yadi te matpriyaṃ kāryaṃ yadi cāvaiṣi māṃ hitām / 4.015.023c yācyamānaḥ prayatnena sādhu vākyaṃ kuruṣva me
4.016.001a tām evaṃ bruvatīṃ tārāṃ tārādhipanibhānanām / 4.016.001c vālī nirbhartsayām āsa vacanaṃ cedam abravīt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406151 (0.0):
4.015.023c yācyamānaḥ prayatnena sādhu vākyaṃ kuruṣva me / 4.016.001a tām evaṃ bruvatīṃ tārāṃ tārādhipanibhānanām
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19924359 (0.043):
03,264.018a hemamālī tato vālī tārāṃ tārādhipānanām
4.016.002a garjato 'sya ca saṃrambhaṃ bhrātuḥ śatror viśeṣataḥ / 4.016.002c marṣayiṣyāmy ahaṃ kena kāraṇena varānane
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406160 (0.0):
4.016.001c vālī nirbhartsayām āsa vacanaṃ cedam abravīt / 4.016.002a garjato 'sya ca saṃrambhaṃ bhrātuḥ śatror viśeṣataḥ
4.016.003a adharṣitānāṃ śūrāṇāṃ samareṣv anivartinām / 4.016.003c dharṣaṇāmarṣaṇaṃ bhīru maraṇād atiricyate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406169 (0.0):
4.016.002c marṣayiṣyāmy ahaṃ kena kāraṇena varānane / 4.016.003a adharṣitānāṃ śūrāṇāṃ samareṣv anivartinām
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12820658 (0.045):
MSS_1085 1 adharṣitānāṃ śūrāṇāṃ samareṣvanivartinām / / MSS_1085 2 dharṣaṇāmarṣaṇaṃ bhīru maraṇādatiricyate //
4.016.004a soḍhuṃ na ca samartho 'haṃ yuddhakāmasya saṃyuge
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406176 (0.0):
4.016.003c dharṣaṇāmarṣaṇaṃ bhīru maraṇād atiricyate / 4.016.004a soḍhuṃ na ca samartho 'haṃ yuddhakāmasya saṃyuge
4.016.004c sugrīvasya ca saṃrambhaṃ hīnagrīvasya garjataḥ / 4.016.005a na ca kāryo viṣādas te rāghavaṃ prati matkṛte
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406187 (0.0):
4.016.004a soḍhuṃ na ca samartho 'haṃ yuddhakāmasya saṃyuge / 4.016.004c sugrīvasya ca saṃrambhaṃ hīnagrīvasya garjataḥ
4.016.005c dharmajñaś ca kṛtajñaś ca kathaṃ pāpaṃ kariṣyati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406192 (0.0):
4.016.005a na ca kāryo viṣādas te rāghavaṃ prati matkṛte / 4.016.005c dharmajñaś ca kṛtajñaś ca kathaṃ pāpaṃ kariṣyati
4.016.006a nivartasva saha strībhiḥ kathaṃ bhūyo 'nugacchasi / 4.016.006c sauhṛdaṃ darśitaṃ tāre mayi bhaktiḥ kṛtā tvayā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406205 (0.0):
4.016.005c dharmajñaś ca kṛtajñaś ca kathaṃ pāpaṃ kariṣyati / 4.016.006a nivartasva saha strībhiḥ kathaṃ bhūyo 'nugacchasi
4.016.007a pratiyotsyāmy ahaṃ gatvā sugrīvaṃ jahi saṃbhramam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406211 (0.0):
4.016.006c sauhṛdaṃ darśitaṃ tāre mayi bhaktiḥ kṛtā tvayā / 4.016.007a pratiyotsyāmy ahaṃ gatvā sugrīvaṃ jahi saṃbhramam
4.016.007c darpaṃ cāsya vineṣyāmi na ca prāṇair vimokṣyate / 4.016.008a śāpitāsi mama prāṇair nivartasva jayena ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406222 (0.0):
4.016.007a pratiyotsyāmy ahaṃ gatvā sugrīvaṃ jahi saṃbhramam / 4.016.007c darpaṃ cāsya vineṣyāmi na ca prāṇair vimokṣyate
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16445861 (0.049):
śāpāśaninipātajam HV_62.95d / śāpitāsi mama prāṇair HV_App.I,29.238a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 573879 (0.053):
kim u tatkāraṇaṃ yena $ tvam evam ativiklavā // HV_App.I,29.237 // / śāpitāsi mama prāṇair $ ācakṣvānatyayo yadi / HV_App.I,29.238 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25166613 (0.053):
śāpāntaṃ ca yaśasvinī HV_App.I,6.25b / śāpitāsi mama prāṇair HV_App.I,29.238a
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22059435 (0.053):
kim u tatkāraṇaṃ yena tvam evam ativiklavā // HV_App.I,29.237 // / śāpitāsi mama prāṇair ācakṣvānatyayo yadi / HV_App.I,29.238 /
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17174540 (0.055):
śāpasyānto bhaved iti Ram_3,67.5b / śāpitāsi mama prāṇaiḥ Ram_2,18.38c
4.016.008c ahaṃ jitvā nivartiṣye tam alaṃ bhrātaraṃ raṇe
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406227 (0.0):
4.016.008a śāpitāsi mama prāṇair nivartasva jayena ca / 4.016.008c ahaṃ jitvā nivartiṣye tam alaṃ bhrātaraṃ raṇe
4.016.009a taṃ tu tārā pariṣvajya vālinaṃ priyavādinī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406234 (0.0):
4.016.008c ahaṃ jitvā nivartiṣye tam alaṃ bhrātaraṃ raṇe / 4.016.009a taṃ tu tārā pariṣvajya vālinaṃ priyavādinī
4.016.009c cakāra rudatī mandaṃ dakṣiṇā sā pradakṣiṇam / 4.016.010a tataḥ svastyayanaṃ kṛtvā mantravad vijayaiṣiṇī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406245 (0.0):
4.016.009a taṃ tu tārā pariṣvajya vālinaṃ priyavādinī / 4.016.009c cakāra rudatī mandaṃ dakṣiṇā sā pradakṣiṇam
4.016.010c antaḥpuraṃ saha strībhiḥ praviṣṭā śokamohitā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406251 (0.0):
4.016.010a tataḥ svastyayanaṃ kṛtvā mantravad vijayaiṣiṇī / 4.016.010c antaḥpuraṃ saha strībhiḥ praviṣṭā śokamohitā
4.016.011a praviṣṭāyāṃ tu tārāyāṃ saha strībhiḥ svam ālayam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406258 (0.0):
4.016.010c antaḥpuraṃ saha strībhiḥ praviṣṭā śokamohitā / 4.016.011a praviṣṭāyāṃ tu tārāyāṃ saha strībhiḥ svam ālayam
4.016.011c nagarān niryayau kruddho mahāsarpa iva śvasan
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406265 (0.0):
4.016.011a praviṣṭāyāṃ tu tārāyāṃ saha strībhiḥ svam ālayam / 4.016.011c nagarān niryayau kruddho mahāsarpa iva śvasan
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1469777 (0.057):
08,022.007a tān abravīt tataḥ karṇaḥ kruddhaḥ sarpa iva śvasan
4.016.012a sa niḥśvasya mahāvego vālī paramaroṣaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406270 (0.0):
4.016.011c nagarān niryayau kruddho mahāsarpa iva śvasan / 4.016.012a sa niḥśvasya mahāvego vālī paramaroṣaṇaḥ
4.016.012c sarvataś cārayan dṛṣṭiṃ śatrudarśanakāṅkṣayā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406277 (0.0):
4.016.012a sa niḥśvasya mahāvego vālī paramaroṣaṇaḥ / 4.016.012c sarvataś cārayan dṛṣṭiṃ śatrudarśanakāṅkṣayā
4.016.013a sa dadarśa tataḥ śrīmān sugrīvaṃ hemapiṅgalam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406283 (0.0):
4.016.012c sarvataś cārayan dṛṣṭiṃ śatrudarśanakāṅkṣayā / 4.016.013a sa dadarśa tataḥ śrīmān sugrīvaṃ hemapiṅgalam
4.016.013c susaṃvītam avaṣṭabdhaṃ dīpyamānam ivānalam / 4.016.014a sa taṃ dṛṣṭvā mahāvīryaṃ sugrīvaṃ paryavasthitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406288 (0.0):
4.016.013a sa dadarśa tataḥ śrīmān sugrīvaṃ hemapiṅgalam / 4.016.013c susaṃvītam avaṣṭabdhaṃ dīpyamānam ivānalam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406295 (0.0):
4.016.013c susaṃvītam avaṣṭabdhaṃ dīpyamānam ivānalam / 4.016.014a sa taṃ dṛṣṭvā mahāvīryaṃ sugrīvaṃ paryavasthitam
4.016.014c gāḍhaṃ paridadhe vāso vālī paramaroṣaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406300 (0.0):
4.016.014a sa taṃ dṛṣṭvā mahāvīryaṃ sugrīvaṃ paryavasthitam / 4.016.014c gāḍhaṃ paridadhe vāso vālī paramaroṣaṇaḥ
4.016.015a sa vālī gāḍhasaṃvīto muṣṭim udyamya vīryavān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406308 (0.0):
4.016.014c gāḍhaṃ paridadhe vāso vālī paramaroṣaṇaḥ / 4.016.015a sa vālī gāḍhasaṃvīto muṣṭim udyamya vīryavān
4.016.015c sugrīvam evābhimukho yayau yoddhuṃ kṛtakṣaṇaḥ / 4.016.016a śliṣṭamuṣṭiṃ samudyamya saṃrabdhataram āgataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406318 (0.0):
4.016.015a sa vālī gāḍhasaṃvīto muṣṭim udyamya vīryavān / 4.016.015c sugrīvam evābhimukho yayau yoddhuṃ kṛtakṣaṇaḥ
4.016.016c sugrīvo 'pi samuddiśya vālinaṃ hemamālinam / 4.016.017a taṃ vālī krodhatāmrākṣaḥ sugrīvaṃ raṇapaṇḍitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406330 (0.0):
4.016.016a śliṣṭamuṣṭiṃ samudyamya saṃrabdhataram āgataḥ / 4.016.016c sugrīvo 'pi samuddiśya vālinaṃ hemamālinam
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4566321 (0.055):
so 'byaṣiñcatsutaṃ jyeṣṭhaṃ vālinaṃ hemamālinam / / abhiṣiktastato vālī sugrīvānugato balī // BndP_2,7.217 //
4.016.017c āpatantaṃ mahāvegam idaṃ vacanam abravīt / 4.016.018a eṣa muṣṭir mayā baddho gāḍhaḥ sunihitāṅguliḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406342 (0.0):
4.016.017a taṃ vālī krodhatāmrākṣaḥ sugrīvaṃ raṇapaṇḍitam / 4.016.017c āpatantaṃ mahāvegam idaṃ vacanam abravīt
4.016.018c mayā vegavimuktas te prāṇān ādāya yāsyati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406348 (0.0):
4.016.018a eṣa muṣṭir mayā baddho gāḍhaḥ sunihitāṅguliḥ / 4.016.018c mayā vegavimuktas te prāṇān ādāya yāsyati
4.016.019a evam uktas tu sugrīvaḥ kruddho vālinam abravīt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406355 (0.0):
4.016.018c mayā vegavimuktas te prāṇān ādāya yāsyati / 4.016.019a evam uktas tu sugrīvaḥ kruddho vālinam abravīt
4.016.019c tavaiva ca haran prāṇān muṣṭiḥ patatu mūrdhani
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406361 (0.0):
4.016.019a evam uktas tu sugrīvaḥ kruddho vālinam abravīt / 4.016.019c tavaiva ca haran prāṇān muṣṭiḥ patatu mūrdhani
4.016.020a tāḍitas tena saṃkruddhaḥ samabhikramya vegataḥ / 4.016.020c abhavac choṇitodgārī sotpīḍa iva parvataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406370 (0.0):
4.016.019c tavaiva ca haran prāṇān muṣṭiḥ patatu mūrdhani / 4.016.020a tāḍitas tena saṃkruddhaḥ samabhikramya vegataḥ
4.016.021a sugrīveṇa tu niḥsaṃgaṃ sālam utpāṭya tejasā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406377 (0.0):
4.016.020c abhavac choṇitodgārī sotpīḍa iva parvataḥ / 4.016.021a sugrīveṇa tu niḥsaṃgaṃ sālam utpāṭya tejasā
4.016.021c gātreṣv abhihato vālī vajreṇeva mahāgiriḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406383 (0.0):
4.016.021a sugrīveṇa tu niḥsaṃgaṃ sālam utpāṭya tejasā / 4.016.021c gātreṣv abhihato vālī vajreṇeva mahāgiriḥ
4.016.022a sa tu vālī pracaritaḥ sālatāḍanavihvalaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406390 (0.0):
4.016.021c gātreṣv abhihato vālī vajreṇeva mahāgiriḥ / 4.016.022a sa tu vālī pracaritaḥ sālatāḍanavihvalaḥ
4.016.022c gurubhārasamākrāntā sāgare naur ivābhavat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406395 (0.0):
4.016.022a sa tu vālī pracaritaḥ sālatāḍanavihvalaḥ / 4.016.022c gurubhārasamākrāntā sāgare naur ivābhavat
4.016.023a tau bhīmabalavikrāntau suparṇasamaveginau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406402 (0.0):
4.016.022c gurubhārasamākrāntā sāgare naur ivābhavat / 4.016.023a tau bhīmabalavikrāntau suparṇasamaveginau
4.016.023c pravṛddhau ghoravapuṣau candrasūryāv ivāmbare
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406408 (0.0):
4.016.023a tau bhīmabalavikrāntau suparṇasamaveginau / 4.016.023c pravṛddhau ghoravapuṣau candrasūryāv ivāmbare
4.016.024a vālinā bhagnadarpas tu sugrīvo mandavikramaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406415 (0.0):
4.016.023c pravṛddhau ghoravapuṣau candrasūryāv ivāmbare / 4.016.024a vālinā bhagnadarpas tu sugrīvo mandavikramaḥ
4.016.024c vālinaṃ prati sāmarṣo darśayām āsa lāghavam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406420 (0.0):
4.016.024a vālinā bhagnadarpas tu sugrīvo mandavikramaḥ / 4.016.024c vālinaṃ prati sāmarṣo darśayām āsa lāghavam
4.016.025a tato dhanuṣi saṃdhāya śaram āśīviṣopamam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406427 (0.0):
4.016.024c vālinaṃ prati sāmarṣo darśayām āsa lāghavam / 4.016.025a tato dhanuṣi saṃdhāya śaram āśīviṣopamam
4.016.025c rāghaveṇa mahābāṇo vālivakṣasi pātitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406434 (0.0):
4.016.025a tato dhanuṣi saṃdhāya śaram āśīviṣopamam / 4.016.025c rāghaveṇa mahābāṇo vālivakṣasi pātitaḥ
4.016.026a vegenābhihato vālī nipapāta mahītale
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406439 (0.0):
4.016.025c rāghaveṇa mahābāṇo vālivakṣasi pātitaḥ / 4.016.026a vegenābhihato vālī nipapāta mahītale
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17963698 (0.047):
talaprahārābhihato nipapāta mahītale / / sa daityarājaḥ sahasā punareva tathotthitaḥ // MarkP_90.17 //
4.016.027a athokṣitaḥ śoṇitatoyavisravaiḥ ; supuṣpitāśoka ivāniloddhataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406449 (0.0):
4.016.026a vegenābhihato vālī nipapāta mahītale / 4.016.027a athokṣitaḥ śoṇitatoyavisravaiḥ ; supuṣpitāśoka ivāniloddhataḥ
4.016.027c vicetano vāsavasūnur āhave; prabhraṃśitendradhvajavat kṣitiṃ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406457 (0.0):
4.016.027a athokṣitaḥ śoṇitatoyavisravaiḥ ; supuṣpitāśoka ivāniloddhataḥ / 4.016.027c vicetano vāsavasūnur āhave; prabhraṃśitendradhvajavat kṣitiṃ
gataḥ / 4.017.001a tataḥ śareṇābhihato rāmeṇa raṇakarkaśaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406466 (0.0):
4.016.027c vicetano vāsavasūnur āhave; prabhraṃśitendradhvajavat kṣitiṃ / gataḥ / 4.017.001a tataḥ śareṇābhihato rāmeṇa raṇakarkaśaḥ
4.017.001c papāta sahasā vālī nikṛtta iva pādapaḥ / 4.017.002a sa bhūmau nyastasarvāṅgas taptakāñcanabhūṣaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406478 (0.0):
4.017.001a tataḥ śareṇābhihato rāmeṇa raṇakarkaśaḥ / 4.017.001c papāta sahasā vālī nikṛtta iva pādapaḥ
4.017.002c apatad devarājasya muktaraśmir iva dhvajaḥ / 4.017.003a tasmin nipatite bhūmau haryṛṣāṇāṃ gaṇeśvare
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406488 (0.0):
4.017.002a sa bhūmau nyastasarvāṅgas taptakāñcanabhūṣaṇaḥ / 4.017.002c apatad devarājasya muktaraśmir iva dhvajaḥ
4.017.003c naṣṭacandram iva vyoma na vyarājata bhūtalam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406495 (0.0):
4.017.003a tasmin nipatite bhūmau haryṛṣāṇāṃ gaṇeśvare / 4.017.003c naṣṭacandram iva vyoma na vyarājata bhūtalam
4.017.004a bhūmau nipatitasyāpi tasya dehaṃ mahātmanaḥ / 4.017.004c na śrīr jahāti na prāṇā na tejo na parākramaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406508 (0.0):
4.017.003c naṣṭacandram iva vyoma na vyarājata bhūtalam / 4.017.004a bhūmau nipatitasyāpi tasya dehaṃ mahātmanaḥ
4.017.005a śakradattā varā mālā kāñcanī ratnabhūṣitā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406514 (0.0):
4.017.004c na śrīr jahāti na prāṇā na tejo na parākramaḥ / 4.017.005a śakradattā varā mālā kāñcanī ratnabhūṣitā
4.017.005c dadhāra harimukhyasya prāṇāṃs tejaḥ śriyaṃ ca sā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406519 (0.0):
4.017.005a śakradattā varā mālā kāñcanī ratnabhūṣitā / 4.017.005c dadhāra harimukhyasya prāṇāṃs tejaḥ śriyaṃ ca sā
4.017.006a sa tayā mālayā vīro haimayā hariyūthapaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406526 (0.0):
4.017.005c dadhāra harimukhyasya prāṇāṃs tejaḥ śriyaṃ ca sā / 4.017.006a sa tayā mālayā vīro haimayā hariyūthapaḥ
4.017.006c saṃdhyānugataparyantaḥ payodhara ivābhavat / 4.017.007a tasya mālā ca dehaś ca marmaghātī ca yaḥ śaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406536 (0.0):
4.017.006a sa tayā mālayā vīro haimayā hariyūthapaḥ / 4.017.006c saṃdhyānugataparyantaḥ payodhara ivābhavat
4.017.007c tridheva racitā lakṣmīḥ patitasyāpi śobhate / 4.017.008a tad astraṃ tasya vīrasya svargamārgaprabhāvanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406546 (0.0):
4.017.007a tasya mālā ca dehaś ca marmaghātī ca yaḥ śaraḥ / 4.017.007c tridheva racitā lakṣmīḥ patitasyāpi śobhate
4.017.008c rāmabāṇāsanakṣiptam āvahat paramāṃ gatim
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406553 (0.0):
4.017.008a tad astraṃ tasya vīrasya svargamārgaprabhāvanam / 4.017.008c rāmabāṇāsanakṣiptam āvahat paramāṃ gatim
4.017.009a taṃ tathā patitaṃ saṃkhye gatārciṣam ivānalam / 4.017.009c yayātim iva puṇyānte devalokāt paricyutam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406558 (0.0):
4.017.008c rāmabāṇāsanakṣiptam āvahat paramāṃ gatim / 4.017.009a taṃ tathā patitaṃ saṃkhye gatārciṣam ivānalam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406565 (0.0):
4.017.009a taṃ tathā patitaṃ saṃkhye gatārciṣam ivānalam / 4.017.009c yayātim iva puṇyānte devalokāt paricyutam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3046746 (1.192):
atadarhaṃ mahārājaṃ $ śayānam atathocitam & / yayātim iva puṇyānte % devalokāt paricyutam // Ram_2,11.1 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7689015 (1.192):
atadarhaṃ mahārājaṃ śayānam atathocitam / / yayātim iva puṇyānte devalokāt paricyutam // Ram_2,11.1 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10962593 (1.192):
atadarhaṃ mahārājaṃ śayānam atathocitam / / yayātim iva puṇyānte devalokāt paricyutam // RamS_2,11.1 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4264182 (1.192):
2.011.001a atadarhaṃ mahārājaṃ śayānam atathocitam / 2.011.001c yayātim iva puṇyānte devalokāt paricyutam
4.017.010a ādityam iva kālena yugānte bhuvi pātitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406569 (0.0):
4.017.009c yayātim iva puṇyānte devalokāt paricyutam / 4.017.010a ādityam iva kālena yugānte bhuvi pātitam
4.017.010c mahendram iva durdharṣaṃ mahendram iva duḥsaham
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406576 (0.0):
4.017.010a ādityam iva kālena yugānte bhuvi pātitam / 4.017.010c mahendram iva durdharṣaṃ mahendram iva duḥsaham
4.017.011a mahendraputraṃ patitaṃ vālinaṃ hemamālinam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406583 (0.0):
4.017.010c mahendram iva durdharṣaṃ mahendram iva duḥsaham / 4.017.011a mahendraputraṃ patitaṃ vālinaṃ hemamālinam
4.017.011c siṃhoraskaṃ mahābāhuṃ dīptāsyaṃ harilocanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406591 (0.0):
4.017.011a mahendraputraṃ patitaṃ vālinaṃ hemamālinam / 4.017.011c siṃhoraskaṃ mahābāhuṃ dīptāsyaṃ harilocanam
4.017.011e lakṣmaṇānugato rāmo dadarśopasasarpa ca / 4.017.012a sa dṛṣṭvā rāghavaṃ vālī lakṣmaṇaṃ ca mahābalam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406603 (0.0):
4.017.011c siṃhoraskaṃ mahābāhuṃ dīptāsyaṃ harilocanam / 4.017.011e lakṣmaṇānugato rāmo dadarśopasasarpa ca
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17167089 (0.049):
lakṣmaṇaṃ vākyam abravīt Ram_3,60.1b / lakṣmaṇaṃ vā mahābalam Ram_2,92.4b
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27048008 (0.057):
6.051.045a muñca rāmād bhayaṃ rājan haniṣyāmīha saṃyuge / 6.051.045c rāghavaṃ lakṣmaṇaṃ caiva sugrīvaṃ ca mahābalam
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17167001 (0.059):
lakṣmaṇaṃ ca mahābalam Ram_2,70.6d / lakṣmaṇaṃ ca mahābalam Ram_2,73.2d
4.017.012c abravīt praśritaṃ vākyaṃ paruṣaṃ dharmasaṃhitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406609 (0.0):
4.017.012a sa dṛṣṭvā rāghavaṃ vālī lakṣmaṇaṃ ca mahābalam / 4.017.012c abravīt praśritaṃ vākyaṃ paruṣaṃ dharmasaṃhitam
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17167088 (0.036):
lakṣmaṇaṃ vākyam abravīt Ram_3,60.1b / lakṣmaṇaṃ vā mahābalam Ram_2,92.4b
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17105864 (0.043):
abravīt paruṣaṃ vākyaṃ Ram_3,46.19c / abravīt praśritaṃ vākyaṃ Ram_3,44.13c
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25484088 (0.059):
4.037.003a sa lakṣmaṇo bhīmabalaṃ sarvavānarasattamam / 4.037.003c abravīt praśritaṃ vākyaṃ sugrīvaṃ saṃpraharṣayan
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25490141 (0.061):
4.054.001a śrutvā hanumato vākyaṃ praśritaṃ dharmasaṃhitam
4.017.013a parāṅmukhavadhaṃ kṛtvā ko nu prāptas tvayā guṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406615 (0.0):
4.017.012c abravīt praśritaṃ vākyaṃ paruṣaṃ dharmasaṃhitam / 4.017.013a parāṅmukhavadhaṃ kṛtvā ko nu prāptas tvayā guṇaḥ
4.017.013c yad ahaṃ yuddhasaṃrabdhas tvatkṛte nidhanaṃ gataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406624 (0.0):
4.017.013a parāṅmukhavadhaṃ kṛtvā ko nu prāptas tvayā guṇaḥ / 4.017.013c yad ahaṃ yuddhasaṃrabdhas tvatkṛte nidhanaṃ gataḥ
4.017.014a kulīnaḥ sattvasaṃpannas tejasvī caritavrataḥ
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4293186 (0.0):
2.097.015c bhrātaraṃ bharataṃ rāmaḥ pariṣvajyedam abravīt / 2.097.016a kulīnaḥ sattvasaṃpannas tejasvī caritavrataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406630 (0.0):
4.017.013c yad ahaṃ yuddhasaṃrabdhas tvatkṛte nidhanaṃ gataḥ / 4.017.014a kulīnaḥ sattvasaṃpannas tejasvī caritavrataḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3078063 (0.010):
bhrātaraṃ bharataṃ rāmaḥ % pariṣvajyedam abravīt // Ram_2,97.15 // / kulīnaḥ sattvasampannas $ tejasvī caritavrataḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7720334 (0.010):
bhrātaraṃ bharataṃ rāmaḥ pariṣvajyedam abravīt // Ram_2,97.15 // / kulīnaḥ sattvasampannas tejasvī caritavrataḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10994168 (0.054):
bhrātaraṃ bharataṃ rāmaḥ pariṣvajyedam abravīt // RamS_2,97.15 // / kulīnaḥ sattvasampannas tejasvī caritavrataḥ /
4.017.014c rāmaḥ karuṇavedī ca prajānāṃ ca hite rataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406636 (0.0):
4.017.014a kulīnaḥ sattvasaṃpannas tejasvī caritavrataḥ / 4.017.014c rāmaḥ karuṇavedī ca prajānāṃ ca hite rataḥ
4.017.015a sānukrośo mahotsāhaḥ samayajño dṛḍhavrataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406643 (0.0):
4.017.014c rāmaḥ karuṇavedī ca prajānāṃ ca hite rataḥ / 4.017.015a sānukrośo mahotsāhaḥ samayajño dṛḍhavrataḥ
4.017.015c iti te sarvabhūtāni kathayanti yaśo bhuvi / 4.017.016a tān guṇān saṃpradhāryāham agryaṃ cābhijanaṃ tava
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406654 (0.0):
4.017.015a sānukrośo mahotsāhaḥ samayajño dṛḍhavrataḥ / 4.017.015c iti te sarvabhūtāni kathayanti yaśo bhuvi
4.017.016c tārayā pratiṣiddhaḥ san sugrīveṇa samāgataḥ / 4.017.017a na mām anyena saṃrabdhaṃ pramattaṃ veddhum arhasi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406659 (0.0):
4.017.016a tān guṇān saṃpradhāryāham agryaṃ cābhijanaṃ tava / 4.017.016c tārayā pratiṣiddhaḥ san sugrīveṇa samāgataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406666 (0.0):
4.017.016c tārayā pratiṣiddhaḥ san sugrīveṇa samāgataḥ / 4.017.017a na mām anyena saṃrabdhaṃ pramattaṃ veddhum arhasi
4.017.017c iti me buddhir utpannā babhūvādarśane tava
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406672 (0.0):
4.017.017a na mām anyena saṃrabdhaṃ pramattaṃ veddhum arhasi / 4.017.017c iti me buddhir utpannā babhūvādarśane tava
4.017.018a na tvāṃ vinihatātmānaṃ dharmadhvajam adhārmikam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406680 (0.0):
4.017.017c iti me buddhir utpannā babhūvādarśane tava / 4.017.018a na tvāṃ vinihatātmānaṃ dharmadhvajam adhārmikam
4.017.018c jāne pāpasamācāraṃ tṛṇaiḥ kūpam ivāvṛtam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406686 (0.0):
4.017.018a na tvāṃ vinihatātmānaṃ dharmadhvajam adhārmikam / 4.017.018c jāne pāpasamācāraṃ tṛṇaiḥ kūpam ivāvṛtam
4.017.019a satāṃ veṣadharaṃ pāpaṃ pracchannam iva pāvakam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406692 (0.0):
4.017.018c jāne pāpasamācāraṃ tṛṇaiḥ kūpam ivāvṛtam / 4.017.019a satāṃ veṣadharaṃ pāpaṃ pracchannam iva pāvakam
4.017.019c nāhaṃ tvām abhijānāni dharmacchadmābhisaṃvṛtam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406700 (0.0):
4.017.019a satāṃ veṣadharaṃ pāpaṃ pracchannam iva pāvakam / 4.017.019c nāhaṃ tvām abhijānāni dharmacchadmābhisaṃvṛtam
4.017.020a viṣaye vā pure vā te yadā nāpakaromy aham
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406704 (0.0):
4.017.019c nāhaṃ tvām abhijānāni dharmacchadmābhisaṃvṛtam / 4.017.020a viṣaye vā pure vā te yadā nāpakaromy aham
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21557669 (0.039):
115.026. kiṃ māṃ viheṭhayasīti? sa kathayati jarādharmā nāhaṃ tvāṃ / viheṭhayāmi, api tu tvameva māṃ viheṭhayasi/
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10791715 (0.047):
ahaṃ na vighnaye tvāṃ cet katham anye 'rcayanti mām // RKS_29.58 //
Tarkasastra (reconstructed text) (Tś) (bsa069_u.htm.txt) 7726906 (0.054):
tadāhamanubhāṣe / yadā tvahaṃ bhavanmataṃ khaṇḍayāmi tadā
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23080041 (0.054):
kvippratyayanibhaḥ kaśvidyatra saṃnihite na te // 296 // / yadā tvāmahamadrākṣaṃ padavidyāviśāradam /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19644887 (0.055):
01,096.053e@055_0037 anyasaktāṃ vadhūṃ kanyāṃ vāsayet svagṛhe na hi / 01,096.053e@055_0038 nāham udvāhayiṣye tvāṃ mama bhrātre yavīyase
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9854648 (0.056):
te mayāpanītaṃ yastvaṃ māṃ vimānayasi? / āha nāhaṃ tvāṃ vimānayāmi, api tu khalu punastvamabhipaścādāgateti / sa
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8063457 (0.057):
yadā tvāmarthayiṣye 'hamupayuktaṃ tadā varam /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19721623 (0.060):
01,215.011d@118_0072 ato 'haṃ tvāṃ svayaṃ nādya yājayāmi paraṃtapa
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10243464 (0.061):
87.43cd/ prātar āgamya pṛcche tvām āgneyīṃ diśam āśritaḥ// / 87.44ab/ pracodayāmy ahaṃ yat tvāṃ tan me vyākhyātum arhasi/
SATAPATHA-BRAHMANA 8 (sb_08_u.htm.txt) 10731541 (0.062):
prajāpatimabruvaṃstvāmihopadadhāmahā / iti tatheti sa vai nābravītkim me tato bhaviṣyatīti yadu ha kiṃ ca
4.017.020c na ca tvāṃ pratijāne 'haṃ kasmāt tvaṃ haṃsy akilbiṣam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406712 (0.0):
4.017.020a viṣaye vā pure vā te yadā nāpakaromy aham / 4.017.020c na ca tvāṃ pratijāne 'haṃ kasmāt tvaṃ haṃsy akilbiṣam
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14341126 (0.058):
vasubhyastvāmahaṃ vipra rudrebhyastvāmahaṃ tataḥ / / sūryebhyastvāmahaṃ vipra bhojayāmīti tānvadet // GarP_2,8.17 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16161233 (0.060):
ahaṃ cūrṇīkaromi tvāṃ HV_App.I,29C.152a / ahaṃ caivāgato rājñāṃ HV_App.I,20.589a
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21557669 (0.061):
115.026. kiṃ māṃ viheṭhayasīti? sa kathayati jarādharmā nāhaṃ tvāṃ / viheṭhayāmi, api tu tvameva māṃ viheṭhayasi/
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19644887 (0.063):
01,096.053e@055_0037 anyasaktāṃ vadhūṃ kanyāṃ vāsayet svagṛhe na hi / 01,096.053e@055_0038 nāham udvāhayiṣye tvāṃ mama bhrātre yavīyase
4.017.021a phalamūlāśanaṃ nityaṃ vānaraṃ vanagocaram
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406719 (0.0):
4.017.020c na ca tvāṃ pratijāne 'haṃ kasmāt tvaṃ haṃsy akilbiṣam / 4.017.021a phalamūlāśanaṃ nityaṃ vānaraṃ vanagocaram
4.017.021c mām ihāpratiyudhyantam anyena ca samāgatam / 4.017.022a tvaṃ narādhipateḥ putraḥ pratītaḥ priyadarśanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406731 (0.0):
4.017.021a phalamūlāśanaṃ nityaṃ vānaraṃ vanagocaram / 4.017.021c mām ihāpratiyudhyantam anyena ca samāgatam
4.017.022c liṅgam apy asti te rājan dṛśyate dharmasaṃhitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406737 (0.0):
4.017.022a tvaṃ narādhipateḥ putraḥ pratītaḥ priyadarśanaḥ / 4.017.022c liṅgam apy asti te rājan dṛśyate dharmasaṃhitam
4.017.023a kaḥ kṣatriyakule jātaḥ śrutavān naṣṭasaṃśayaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406743 (0.0):
4.017.022c liṅgam apy asti te rājan dṛśyate dharmasaṃhitam / 4.017.023a kaḥ kṣatriyakule jātaḥ śrutavān naṣṭasaṃśayaḥ
4.017.023c dharmaliṅga praticchannaḥ krūraṃ karma samācaret
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406748 (0.0):
4.017.023a kaḥ kṣatriyakule jātaḥ śrutavān naṣṭasaṃśayaḥ / 4.017.023c dharmaliṅga praticchannaḥ krūraṃ karma samācaret
4.017.024a rāma rājakule jāto dharmavān iti viśrutaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406755 (0.0):
4.017.023c dharmaliṅga praticchannaḥ krūraṃ karma samācaret / 4.017.024a rāma rājakule jāto dharmavān iti viśrutaḥ
4.017.024c abhavyo bhavyarūpeṇa kimarthaṃ paridhāvasi / 4.017.025a sāma dānaṃ kṣamā dharmaḥ satyaṃ dhṛtiparākramau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406767 (0.0):
4.017.024a rāma rājakule jāto dharmavān iti viśrutaḥ / 4.017.024c abhavyo bhavyarūpeṇa kimarthaṃ paridhāvasi
4.017.025c pārthivānāṃ guṇā rājan daṇḍaś cāpy apakāriṣu / 4.017.026a vayaṃ vanacarā rāma mṛgā mūlaphalāśanāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406779 (0.0):
4.017.025a sāma dānaṃ kṣamā dharmaḥ satyaṃ dhṛtiparākramau / 4.017.025c pārthivānāṃ guṇā rājan daṇḍaś cāpy apakāriṣu
4.017.026c eṣā prakṛtir asmākaṃ puruṣas tvaṃ nareśvaraḥ / 4.017.027a bhūmir hiraṇyaṃ rūpyaṃ ca nigrahe kāraṇāni ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406789 (0.0):
4.017.026a vayaṃ vanacarā rāma mṛgā mūlaphalāśanāḥ / 4.017.026c eṣā prakṛtir asmākaṃ puruṣas tvaṃ nareśvaraḥ
4.017.027c tatra kas te vane lobho madīyeṣu phaleṣu vā / 4.017.028a nayaś ca vinayaś cobhau nigrahānugrahāv api
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406799 (0.0):
4.017.027a bhūmir hiraṇyaṃ rūpyaṃ ca nigrahe kāraṇāni ca / 4.017.027c tatra kas te vane lobho madīyeṣu phaleṣu vā
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25476611 (0.049):
4.018.007c dharmakāmārthatattvajño nigrahānugrahe rataḥ / 4.018.008a nayaś ca vinayaś cobhau yasmin satyaṃ ca susthitam
4.017.028c rājavṛttir asaṃkīrṇā na nṛpāḥ kāmavṛttayaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406806 (0.0):
4.017.028a nayaś ca vinayaś cobhau nigrahānugrahāv api / 4.017.028c rājavṛttir asaṃkīrṇā na nṛpāḥ kāmavṛttayaḥ
4.017.029a tvaṃ tu kāmapradhānaś ca kopanaś cānavasthitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406812 (0.0):
4.017.028c rājavṛttir asaṃkīrṇā na nṛpāḥ kāmavṛttayaḥ / 4.017.029a tvaṃ tu kāmapradhānaś ca kopanaś cānavasthitaḥ
4.017.029c rājavṛttaiś ca saṃkīrṇaḥ śarāsanaparāyaṇaḥ / 4.017.030a na te 'sty apacitir dharme nārthe buddhir avasthitā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406825 (0.0):
4.017.029a tvaṃ tu kāmapradhānaś ca kopanaś cānavasthitaḥ / 4.017.029c rājavṛttaiś ca saṃkīrṇaḥ śarāsanaparāyaṇaḥ
4.017.030c indriyaiḥ kāmavṛttaḥ san kṛṣyase manujeśvara
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406832 (0.0):
4.017.030a na te 'sty apacitir dharme nārthe buddhir avasthitā / 4.017.030c indriyaiḥ kāmavṛttaḥ san kṛṣyase manujeśvara
4.017.031a hatvā bāṇena kākutstha mām ihānaparādhinam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406837 (0.0):
4.017.030c indriyaiḥ kāmavṛttaḥ san kṛṣyase manujeśvara / 4.017.031a hatvā bāṇena kākutstha mām ihānaparādhinam
4.017.031c kiṃ vakṣyasi satāṃ madhye karma kṛtvā jugupsitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406843 (0.0):
4.017.031a hatvā bāṇena kākutstha mām ihānaparādhinam / 4.017.031c kiṃ vakṣyasi satāṃ madhye karma kṛtvā jugupsitam
4.017.032a rājahā brahmahā goghnaś coraḥ prāṇivadhe rataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406853 (0.0):
4.017.031c kiṃ vakṣyasi satāṃ madhye karma kṛtvā jugupsitam / 4.017.032a rājahā brahmahā goghnaś coraḥ prāṇivadhe rataḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14210139 (0.039):
sa eva dravarūpeṇa gaṅgāṃbho nātra saṃśayaḥ // NarP_2,38.23 // / brahmahā guruḍā goghnaḥ steyī ca gurutalpagaḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14350370 (0.043):
adṛṣṭadoṣāṃ tyajati sa preto jāyatedhruvam // GarP_2,22.14 // / bhrātṛdhrugbrahmahā goghnaḥ surāpo gurutalpagaḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14351232 (0.045):
viśvāsaghātī kūṭaśca sa predṛ // GarP_2,22.73 // / bhrātṛdhrugbrahmahā goghnaḥ surāpo gurutalpagaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26750227 (0.045):
yaś cānyad anṛtaṃ vakti % sa naro yāti rauravam // BrP_22.7 // / bhrūṇahā purahantā ca $ goghnaś ca munisattamāḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11021553 (0.045):
yaś cānyad anṛtaṃ vakti sa naro yāti rauravam // BrP_22.7 // / bhrūṇahā purahantā ca goghnaś ca munisattamāḥ /
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5113751 (0.053):
yaś cānyad anṛtaṃ vakti sa naro yāti rauravam // ViP_2,6.7 // / bhrūṇahā guruhantā ca goghnaś ca munisattama /
Madhva (Anandatirtha): Krsnamrtamaharnava (mdhvkmou.htm.txt) 2551470 (0.056):
sa brahmahā sa goghnaś ca stenaḥ sa gurutalpagaḥ
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15287952 (0.062):
madyapo vṛṣalīsaktaḥ % paradāravidharṣakaḥ // LiP_1,15.28 // / brahmasvahā tathā goghno $ mātṛhā pitṛhā tathā &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28975616 (0.062):
brahmasthānamidaṃ cāpi LiP_1,16.25a / brahmasvahā tathā goghno LiP_1,15.29a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7181983 (0.062):
madyapo vṛṣalīsaktaḥ paradāravidharṣakaḥ // LiP_1,15.28 // / brahmasvahā tathā goghno mātṛhā pitṛhā tathā /
4.017.032c nāstikaḥ parivettā ca sarve nirayagāminaḥ / 4.017.033a adhāryaṃ carma me sadbhī romāṇy asthi ca varjitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406858 (0.0):
4.017.032a rājahā brahmahā goghnaś coraḥ prāṇivadhe rataḥ / 4.017.032c nāstikaḥ parivettā ca sarve nirayagāminaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406865 (0.0):
4.017.032c nāstikaḥ parivettā ca sarve nirayagāminaḥ / 4.017.033a adhāryaṃ carma me sadbhī romāṇy asthi ca varjitam
4.017.033c abhakṣyāṇi ca māṃsāni tvadvidhair dharmacāribhiḥ / 4.017.034a pañca pañcanakhā bhakṣyā brahmakṣatreṇa rāghava
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406876 (0.0):
4.017.033a adhāryaṃ carma me sadbhī romāṇy asthi ca varjitam / 4.017.033c abhakṣyāṇi ca māṃsāni tvadvidhair dharmacāribhiḥ
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 2, (jsbh1-2u.htm.txt) 23061314 (0.061):
(pañca pañcanakhā bhakṣyā ityasyārthaparisaṅkhyātvasamarthanam) atra / brahnakṣatreṇa rāghava / / śalyakaḥ śvāvidho godhā śaśaḥ kūrmaśva pañcama ityuttaraṃ pādatrayaṃ
4.017.034c śalyakaḥ śvāvidho godhā śaśaḥ kūrmaś ca pañcamaḥ
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 2, (jsbh1-2u.htm.txt) 23061318 (0.0):
brahnakṣatreṇa rāghava / / śalyakaḥ śvāvidho godhā śaśaḥ kūrmaśva pañcama ityuttaraṃ pādatrayaṃ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406882 (0.0):
4.017.034a pañca pañcanakhā bhakṣyā brahmakṣatreṇa rāghava / 4.017.034c śalyakaḥ śvāvidho godhā śaśaḥ kūrmaś ca pañcamaḥ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10321625 (0.014):
12,139.066a pañca pañcanakhā bhakṣyā brahmakṣatrasya vai dvija / 12,139.066b*0354_01 śalyakaḥ śvāvidho godhāḥ śaśaḥ kūrmaś ca pañcamaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13433484 (0.055):
jalecarān sthalacarān prāṇinaśceti dhāraṇā // KūrmP_2,17.34 // / godhā kūrmaḥ śaśaḥ śvāvicchalyakaśceti sattamāḥ /
4.017.035a carma cāsthi ca me rājan na spṛśanti manīṣiṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406890 (0.0):
4.017.034c śalyakaḥ śvāvidho godhā śaśaḥ kūrmaś ca pañcamaḥ / 4.017.035a carma cāsthi ca me rājan na spṛśanti manīṣiṇaḥ
4.017.035c abhakṣyāṇi ca māṃsāni so 'haṃ pañcanakho hataḥ / 4.017.036a tvayā nāthena kākutstha na sanāthā vasuṃdharā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406899 (0.0):
4.017.035a carma cāsthi ca me rājan na spṛśanti manīṣiṇaḥ / 4.017.035c abhakṣyāṇi ca māṃsāni so 'haṃ pañcanakho hataḥ
4.017.036c pramadā śīlasaṃpannā dhūrtena patitā yathā / 4.017.037a śaṭho naikṛtikaḥ kṣudro mithyā praśritamānasaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406911 (0.0):
4.017.036a tvayā nāthena kākutstha na sanāthā vasuṃdharā / 4.017.036c pramadā śīlasaṃpannā dhūrtena patitā yathā
4.017.037c kathaṃ daśarathena tvaṃ jātaḥ pāpo mahātmanā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406917 (0.0):
4.017.037a śaṭho naikṛtikaḥ kṣudro mithyā praśritamānasaḥ / 4.017.037c kathaṃ daśarathena tvaṃ jātaḥ pāpo mahātmanā
4.017.038a chinnacāritryakakṣyeṇa satāṃ dharmātivartinā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406922 (0.0):
4.017.037c kathaṃ daśarathena tvaṃ jātaḥ pāpo mahātmanā / 4.017.038a chinnacāritryakakṣyeṇa satāṃ dharmātivartinā
4.017.038c tyaktadharmāṅkuśenāhaṃ nihato rāmahastinā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406930 (0.0):
4.017.038a chinnacāritryakakṣyeṇa satāṃ dharmātivartinā / 4.017.038c tyaktadharmāṅkuśenāhaṃ nihato rāmahastinā
4.017.039a dṛśyamānas tu yudhyethā mayā yudhi nṛpātmaja
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406937 (0.0):
4.017.038c tyaktadharmāṅkuśenāhaṃ nihato rāmahastinā / 4.017.039a dṛśyamānas tu yudhyethā mayā yudhi nṛpātmaja
4.017.039c adya vaivasvataṃ devaṃ paśyes tvaṃ nihato mayā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406944 (0.0):
4.017.039a dṛśyamānas tu yudhyethā mayā yudhi nṛpātmaja / 4.017.039c adya vaivasvataṃ devaṃ paśyes tvaṃ nihato mayā
4.017.040a tvayādṛśyena tu raṇe nihato 'haṃ durāsadaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406951 (0.0):
4.017.039c adya vaivasvataṃ devaṃ paśyes tvaṃ nihato mayā / 4.017.040a tvayādṛśyena tu raṇe nihato 'haṃ durāsadaḥ
4.017.040c prasuptaḥ pannageneva naraḥ pānavaśaṃ gataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406956 (0.0):
4.017.040a tvayādṛśyena tu raṇe nihato 'haṃ durāsadaḥ / 4.017.040c prasuptaḥ pannageneva naraḥ pānavaśaṃ gataḥ
4.017.041a sugrīvapriyakāmena yad ahaṃ nihatas tvayā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406964 (0.0):
4.017.040c prasuptaḥ pannageneva naraḥ pānavaśaṃ gataḥ / 4.017.041a sugrīvapriyakāmena yad ahaṃ nihatas tvayā
4.017.041c kaṇṭhe baddhvā pradadyāṃ te 'nihataṃ rāvaṇaṃ raṇe
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406970 (0.0):
4.017.041a sugrīvapriyakāmena yad ahaṃ nihatas tvayā / 4.017.041c kaṇṭhe baddhvā pradadyāṃ te 'nihataṃ rāvaṇaṃ raṇe
4.017.042a nyastāṃ sāgaratoye vā pātāle vāpi maithilīm / 4.017.042c jānayeyaṃ tavādeśāc chvetām aśvatarīm iva
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406980 (0.0):
4.017.041c kaṇṭhe baddhvā pradadyāṃ te 'nihataṃ rāvaṇaṃ raṇe / 4.017.042a nyastāṃ sāgaratoye vā pātāle vāpi maithilīm
4.017.043a yuktaṃ yat prapnuyād rājyaṃ sugrīvaḥ svargate mayi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406987 (0.0):
4.017.042c jānayeyaṃ tavādeśāc chvetām aśvatarīm iva / 4.017.043a yuktaṃ yat prapnuyād rājyaṃ sugrīvaḥ svargate mayi
4.017.043c ayuktaṃ yad adharmeṇa tvayāhaṃ nihato raṇe
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28406995 (0.0):
4.017.043a yuktaṃ yat prapnuyād rājyaṃ sugrīvaḥ svargate mayi / 4.017.043c ayuktaṃ yad adharmeṇa tvayāhaṃ nihato raṇe
4.017.044a kāmam evaṃvidhaṃ lokaḥ kālena viniyujyate / 4.017.044c kṣamaṃ ced bhavatā prāptam uttaraṃ sādhu cintyatām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407006 (0.0):
4.017.043c ayuktaṃ yad adharmeṇa tvayāhaṃ nihato raṇe / 4.017.044a kāmam evaṃvidhaṃ lokaḥ kālena viniyujyate
4.017.045a ity evam uktvā pariśuṣkavaktraḥ; śarābhighātād vyathito mahātmā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407014 (0.0):
4.017.044c kṣamaṃ ced bhavatā prāptam uttaraṃ sādhu cintyatām / 4.017.045a ity evam uktvā pariśuṣkavaktraḥ; śarābhighātād vyathito mahātmā
4.017.045c samīkṣya rāmaṃ ravisaṃnikāśaṃ; tūṣṇīṃ babhūvāmararājasūnuḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407023 (0.0):
4.017.045a ity evam uktvā pariśuṣkavaktraḥ; śarābhighātād vyathito mahātmā / 4.017.045c samīkṣya rāmaṃ ravisaṃnikāśaṃ; tūṣṇīṃ babhūvāmararājasūnuḥ
4.018.001a ity uktaḥ praśritaṃ vākyaṃ dharmārthasahitaṃ hitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407030 (0.0):
4.017.045c samīkṣya rāmaṃ ravisaṃnikāśaṃ; tūṣṇīṃ babhūvāmararājasūnuḥ / 4.018.001a ity uktaḥ praśritaṃ vākyaṃ dharmārthasahitaṃ hitam
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15487969 (0.024):
05,151.007a uktavān asmi yad vākyaṃ dharmārthasahitaṃ hitam
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10428391 (0.025):
12,315.005c pratyuvāca tato vākyaṃ dharmārthasahitaṃ hitam
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15457023 (0.032):
05,071.027a bruvatas tatra me vākyaṃ dharmārthasahitaṃ hitam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20161435 (0.034):
06,116.051d*0503_01 dharmārthasahitaṃ vākyaṃ śrutvā hitam anāmayam
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10275818 (0.034):
12,052.001a tataḥ kṛṣṇasya tad vākyaṃ dharmārthasahitaṃ hitam
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25733699 (0.040):
pratyuvāca tato vākyaṃ dharmārthasahitaṃ śubham // BndP_3,6.34 //
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15458941 (0.055):
05,080.001a rājñas tu vacanaṃ śrutvā dharmārthasahitaṃ hitam
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15464620 (0.057):
05,091.012a tat samarthaṃ śubhaṃ vākyaṃ dharmārthasahitaṃ hitam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19881163 (0.061):
03,183.021c pratyuvācātha tān evaṃ dharmārthasahitaṃ vacaḥ
4.018.001c paruṣaṃ vālinā rāmo nihatena vicetasā / 4.018.002a taṃ niṣprabham ivādityaṃ muktatoyam ivāmbudam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407039 (0.0):
4.018.001a ity uktaḥ praśritaṃ vākyaṃ dharmārthasahitaṃ hitam / 4.018.001c paruṣaṃ vālinā rāmo nihatena vicetasā
4.018.002c uktavākyaṃ hariśreṣṭham upaśāntam ivānalam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407046 (0.0):
4.018.002a taṃ niṣprabham ivādityaṃ muktatoyam ivāmbudam / 4.018.002c uktavākyaṃ hariśreṣṭham upaśāntam ivānalam
4.018.003a dharmārthaguṇasaṃpannaṃ harīśvaram anuttamam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407053 (0.0):
4.018.002c uktavākyaṃ hariśreṣṭham upaśāntam ivānalam / 4.018.003a dharmārthaguṇasaṃpannaṃ harīśvaram anuttamam
4.018.003c adhikṣiptas tadā rāmaḥ paścād vālinam abravīt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407058 (0.0):
4.018.003a dharmārthaguṇasaṃpannaṃ harīśvaram anuttamam / 4.018.003c adhikṣiptas tadā rāmaḥ paścād vālinam abravīt
4.018.004a dharmam arthaṃ ca kāmaṃ ca samayaṃ cāpi laukikam / 4.018.004c avijñāya kathaṃ bālyān mām ihādya vigarhase
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407071 (0.0):
4.018.003c adhikṣiptas tadā rāmaḥ paścād vālinam abravīt / 4.018.004a dharmam arthaṃ ca kāmaṃ ca samayaṃ cāpi laukikam
4.018.005a apṛṣṭvā buddhisaṃpannān vṛddhān ācāryasaṃmatān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407077 (0.0):
4.018.004c avijñāya kathaṃ bālyān mām ihādya vigarhase / 4.018.005a apṛṣṭvā buddhisaṃpannān vṛddhān ācāryasaṃmatān
4.018.005c saumya vānaracāpalyāt tvaṃ māṃ vaktum ihecchasi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407085 (0.0):
4.018.005a apṛṣṭvā buddhisaṃpannān vṛddhān ācāryasaṃmatān / 4.018.005c saumya vānaracāpalyāt tvaṃ māṃ vaktum ihecchasi
4.018.006a ikṣvākūṇām iyaṃ bhūmiḥ saśailavanakānanā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407091 (0.0):
4.018.005c saumya vānaracāpalyāt tvaṃ māṃ vaktum ihecchasi / 4.018.006a ikṣvākūṇām iyaṃ bhūmiḥ saśailavanakānanā
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4335274 (0.059):
saśailavanakānanā | *HV_4.15a*101:1 |* / sasāgarā ca sasarit | *HV_4.15a*101:2 |*
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16960387 (0.061):
saśailavanakānanā BrP_175.63b / saśailavanakānanām BrP_83.20b
4.018.006c mṛgapakṣimanuṣyāṇāṃ nigrahānugrahāv api / 4.018.007a tāṃ pālayati dharmātmā bharataḥ satyavāg ṛjuḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407102 (0.0):
4.018.006a ikṣvākūṇām iyaṃ bhūmiḥ saśailavanakānanā / 4.018.006c mṛgapakṣimanuṣyāṇāṃ nigrahānugrahāv api
4.018.007c dharmakāmārthatattvajño nigrahānugrahe rataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407111 (0.0):
4.018.007a tāṃ pālayati dharmātmā bharataḥ satyavāg ṛjuḥ / 4.018.007c dharmakāmārthatattvajño nigrahānugrahe rataḥ
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13477892 (0.044):
dharmārtha-kāma-tattvajño naikānta-karuṇo bhavet |
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15916778 (0.048):
mantratantrārthatattvajño nigrahānugrahakṣamaḥ // NarP_1,64.65 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3042522 (0.062):
dharmārthakāmatattvajñaḥ $ smṛtimān pratibhāvanān &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7684789 (0.062):
dharmārthakāmatattvajñaḥ smṛtimān pratibhāvanān /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4260271 (0.062):
2.001.019a dharmārthakāmatattvajñaḥ smṛtimān pratibhāvanān
4.018.008a nayaś ca vinayaś cobhau yasmin satyaṃ ca susthitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407117 (0.0):
4.018.007c dharmakāmārthatattvajño nigrahānugrahe rataḥ / 4.018.008a nayaś ca vinayaś cobhau yasmin satyaṃ ca susthitam
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25476297 (0.049):
4.017.028a nayaś ca vinayaś cobhau nigrahānugrahāv api / 4.017.028c rājavṛttir asaṃkīrṇā na nṛpāḥ kāmavṛttayaḥ
4.018.008c vikramaś ca yathā dṛṣṭaḥ sa rājā deśakālavit
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407123 (0.0):
4.018.008a nayaś ca vinayaś cobhau yasmin satyaṃ ca susthitam / 4.018.008c vikramaś ca yathā dṛṣṭaḥ sa rājā deśakālavit
Bhagavata-Purana 9 (bhp_09u.htm.txt) 13009284 (0.059):
BhP_09.20.016/2 gāndharvavidhinā rājā deśakālavidhānavit / BhP_09.20.017/1 amoghavīryo rājarṣirmahiṣyāṃ vīryamādadhe
4.018.009a tasya dharmakṛtādeśā vayam anye ca pārthivaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407130 (0.0):
4.018.008c vikramaś ca yathā dṛṣṭaḥ sa rājā deśakālavit / 4.018.009a tasya dharmakṛtādeśā vayam anye ca pārthivaḥ
4.018.009c carāmo vasudhāṃ kṛtsnāṃ dharmasaṃtānam icchavaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407135 (0.0):
4.018.009a tasya dharmakṛtādeśā vayam anye ca pārthivaḥ / 4.018.009c carāmo vasudhāṃ kṛtsnāṃ dharmasaṃtānam icchavaḥ
4.018.010a tasmin nṛpatiśārdūla bharate dharmavatsale / 4.018.010c pālayaty akhilāṃ bhūmiṃ kaś cared dharmanigraham
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407146 (0.0):
4.018.009c carāmo vasudhāṃ kṛtsnāṃ dharmasaṃtānam icchavaḥ / 4.018.010a tasmin nṛpatiśārdūla bharate dharmavatsale
4.018.011a te vayaṃ mārgavibhraṣṭaṃ svadharme parame sthitāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407153 (0.0):
4.018.010c pālayaty akhilāṃ bhūmiṃ kaś cared dharmanigraham / 4.018.011a te vayaṃ mārgavibhraṣṭaṃ svadharme parame sthitāḥ
4.018.011c bharatājñāṃ puraskṛtya nigṛhṇīmo yathāvidhi / 4.018.012a tvaṃ tu saṃkliṣṭadharmā ca karmaṇā ca vigarhitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407163 (0.0):
4.018.011a te vayaṃ mārgavibhraṣṭaṃ svadharme parame sthitāḥ / 4.018.011c bharatājñāṃ puraskṛtya nigṛhṇīmo yathāvidhi
4.018.012c kāmatantrapradhānaś ca na sthito rājavartmani
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407172 (0.0):
4.018.012a tvaṃ tu saṃkliṣṭadharmā ca karmaṇā ca vigarhitaḥ / 4.018.012c kāmatantrapradhānaś ca na sthito rājavartmani
4.018.013a jyeṣṭho bhrātā pitā caiva yaś ca vidyāṃ prayacchati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407176 (0.0):
4.018.012c kāmatantrapradhānaś ca na sthito rājavartmani / 4.018.013a jyeṣṭho bhrātā pitā caiva yaś ca vidyāṃ prayacchati
4.018.013c trayas te pitaro jñeyā dharme ca pathi vartinaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407183 (0.0):
4.018.013a jyeṣṭho bhrātā pitā caiva yaś ca vidyāṃ prayacchati / 4.018.013c trayas te pitaro jñeyā dharme ca pathi vartinaḥ
4.018.014a yavīyān ātmanaḥ putraḥ śiṣyaś cāpi guṇoditaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407189 (0.0):
4.018.013c trayas te pitaro jñeyā dharme ca pathi vartinaḥ / 4.018.014a yavīyān ātmanaḥ putraḥ śiṣyaś cāpi guṇoditaḥ
4.018.014c putravat te trayaś cintyā dharmaś ced atra kāraṇam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407197 (0.0):
4.018.014a yavīyān ātmanaḥ putraḥ śiṣyaś cāpi guṇoditaḥ / 4.018.014c putravat te trayaś cintyā dharmaś ced atra kāraṇam
4.018.015a sūkṣmaḥ paramadurjñeyaḥ satāṃ dharmaḥ plavaṃgama
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407203 (0.0):
4.018.014c putravat te trayaś cintyā dharmaś ced atra kāraṇam / 4.018.015a sūkṣmaḥ paramadurjñeyaḥ satāṃ dharmaḥ plavaṃgama
4.018.015c hṛdisthaḥ sarvabhūtānām ātmā veda śubhāśubham
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407210 (0.0):
4.018.015a sūkṣmaḥ paramadurjñeyaḥ satāṃ dharmaḥ plavaṃgama / 4.018.015c hṛdisthaḥ sarvabhūtānām ātmā veda śubhāśubham
4.018.016a capalaś capalaiḥ sārdhaṃ vānarair akṛtātmabhiḥ / 4.018.016c jātyandha iva jātyandhair mantrayan drakṣyase nu kim
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407221 (0.0):
4.018.015c hṛdisthaḥ sarvabhūtānām ātmā veda śubhāśubham / 4.018.016a capalaś capalaiḥ sārdhaṃ vānarair akṛtātmabhiḥ
4.018.017a ahaṃ tu vyaktatām asya vacanasya bravīmi te / 4.018.017c na hi māṃ kevalaṃ roṣāt tvaṃ vigarhitum arhasi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407233 (0.0):
4.018.016c jātyandha iva jātyandhair mantrayan drakṣyase nu kim / 4.018.017a ahaṃ tu vyaktatām asya vacanasya bravīmi te
4.018.018a tad etat kāraṇaṃ paśya yadarthaṃ tvaṃ mayā hataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407242 (0.0):
4.018.017c na hi māṃ kevalaṃ roṣāt tvaṃ vigarhitum arhasi / 4.018.018a tad etat kāraṇaṃ paśya yadarthaṃ tvaṃ mayā hataḥ
4.018.018c bhrātur vartasi bhāryāyāṃ tyaktvā dharmaṃ sanātanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407246 (0.0):
4.018.018a tad etat kāraṇaṃ paśya yadarthaṃ tvaṃ mayā hataḥ / 4.018.018c bhrātur vartasi bhāryāyāṃ tyaktvā dharmaṃ sanātanam
4.018.019a asya tvaṃ dharamāṇasya sugrīvasya mahātmanaḥ / 4.018.019c rumāyāṃ vartase kāmāt snuṣāyāṃ pāpakarmakṛt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407258 (0.0):
4.018.018c bhrātur vartasi bhāryāyāṃ tyaktvā dharmaṃ sanātanam / 4.018.019a asya tvaṃ dharamāṇasya sugrīvasya mahātmanaḥ
4.018.020a tad vyatītasya te dharmāt kāmavṛttasya vānara / 4.018.020c bhrātṛbhāryābhimarśe 'smin daṇḍo 'yaṃ pratipāditaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407267 (0.0):
4.018.019c rumāyāṃ vartase kāmāt snuṣāyāṃ pāpakarmakṛt / 4.018.020a tad vyatītasya te dharmāt kāmavṛttasya vānara
4.018.021a na hi dharmaviruddhasya lokavṛttād apeyuṣaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407274 (0.0):
4.018.020c bhrātṛbhāryābhimarśe 'smin daṇḍo 'yaṃ pratipāditaḥ / 4.018.021a na hi dharmaviruddhasya lokavṛttād apeyuṣaḥ
4.018.021c daṇḍād anyatra paśyāmi nigrahaṃ hariyūthapa
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407280 (0.0):
4.018.021a na hi dharmaviruddhasya lokavṛttād apeyuṣaḥ / 4.018.021c daṇḍād anyatra paśyāmi nigrahaṃ hariyūthapa
4.018.022a aurasīṃ bhaginīṃ vāpi bhāryāṃ vāpy anujasya yaḥ / 4.018.022c pracareta naraḥ kāmāt tasya daṇḍo vadhaḥ smṛtaḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12957126 (0.0):
MSS_8255 1 aurasīṃ bhaginīṃ vāpi bhāryāṃ vāpyanujasya yaḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407290 (0.0):
4.018.021c daṇḍād anyatra paśyāmi nigrahaṃ hariyūthapa / 4.018.022a aurasīṃ bhaginīṃ vāpi bhāryāṃ vāpy anujasya yaḥ
4.018.023a bharatas tu mahīpālo vayaṃ tv ādeśavartinaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407297 (0.0):
4.018.022c pracareta naraḥ kāmāt tasya daṇḍo vadhaḥ smṛtaḥ / 4.018.023a bharatas tu mahīpālo vayaṃ tv ādeśavartinaḥ
4.018.023c tvaṃ ca dharmād atikrāntaḥ kathaṃ śakyam upekṣitum
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407304 (0.0):
4.018.023a bharatas tu mahīpālo vayaṃ tv ādeśavartinaḥ / 4.018.023c tvaṃ ca dharmād atikrāntaḥ kathaṃ śakyam upekṣitum
4.018.024a gurudharmavyatikrāntaṃ prājño dharmeṇa pālayan
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407310 (0.0):
4.018.023c tvaṃ ca dharmād atikrāntaḥ kathaṃ śakyam upekṣitum / 4.018.024a gurudharmavyatikrāntaṃ prājño dharmeṇa pālayan
4.018.024c bharataḥ kāmavṛttānāṃ nigrahe paryavasthitaḥ / 4.018.025a vayaṃ tu bharatādeśaṃ vidhiṃ kṛtvā harīśvara
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407321 (0.0):
4.018.024a gurudharmavyatikrāntaṃ prājño dharmeṇa pālayan / 4.018.024c bharataḥ kāmavṛttānāṃ nigrahe paryavasthitaḥ
4.018.025c tvadvidhān bhinnamaryādān niyantuṃ paryavasthitāḥ / 4.018.026a sugrīveṇa ca me sakhyaṃ lakṣmaṇena yathā tathā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407332 (0.0):
4.018.025a vayaṃ tu bharatādeśaṃ vidhiṃ kṛtvā harīśvara / 4.018.025c tvadvidhān bhinnamaryādān niyantuṃ paryavasthitāḥ
4.018.026c dārarājyanimittaṃ ca niḥśreyasi rataḥ sa me
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407338 (0.0):
4.018.026a sugrīveṇa ca me sakhyaṃ lakṣmaṇena yathā tathā / 4.018.026c dārarājyanimittaṃ ca niḥśreyasi rataḥ sa me
4.018.027a pratijñā ca mayā dattā tadā vānarasaṃnidhau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407345 (0.0):
4.018.026c dārarājyanimittaṃ ca niḥśreyasi rataḥ sa me / 4.018.027a pratijñā ca mayā dattā tadā vānarasaṃnidhau
4.018.027c pratijñā ca kathaṃ śakyā madvidhenānavekṣitum / 4.018.028a tad ebhiḥ kāraṇaiḥ sarvair mahadbhir dharmasaṃhitaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407355 (0.0):
4.018.027a pratijñā ca mayā dattā tadā vānarasaṃnidhau / 4.018.027c pratijñā ca kathaṃ śakyā madvidhenānavekṣitum
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12583610 (0.055):
jaladānodbhavaṃ puṇyaṃ saṃkhyātuṃ naiva śakyate / / sarvair api munīṃdraiś ca kim anyair vibuddhair janaiḥ // Rm_4.125{16} //
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27633006 (0.063):
bhīṣmadroṇadrauṇibhiśca dve samaṃ nihate tadā | / tadanyairmil . itaiḥ sarvaistaccaturthāṃ śa eva ca | 26.208 |
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25356192 (0.063):
sarvairabhāvai' sambnadho jñāyate / / tat kathaṃ tataste pratyeṣyanta ityāha saheti ||31||
4.018.028c śāsanaṃ tava yad yuktaṃ tad bhavān anumanyatām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407361 (0.0):
4.018.028a tad ebhiḥ kāraṇaiḥ sarvair mahadbhir dharmasaṃhitaiḥ / 4.018.028c śāsanaṃ tava yad yuktaṃ tad bhavān anumanyatām
4.018.029a sarvathā dharma ity eva draṣṭavyas tava nigrahaḥ / 4.018.029c vayasyasyopakartavyaṃ dharmam evānupaśyatā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407369 (0.0):
4.018.028c śāsanaṃ tava yad yuktaṃ tad bhavān anumanyatām / 4.018.029a sarvathā dharma ity eva draṣṭavyas tava nigrahaḥ
4.018.030a rājabhir dhṛtadaṇḍās tu kṛtvā pāpāni mānavāḥ
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18592690 (0.0):
rājabhiḥ kṛtadaṇḍās tu kṛtvā pāpāni mānavāḥ /
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13229745 (0.0):
N19.55a/ rājabhir dhṛtadaṇḍās tu kṛtvā pāpāni mānavāḥ /
Naradasmrti (nars2_pu.htm.txt) 3624678 (0.0):
rājabhir dhṛtadaṇḍās tu kṛtvā pāpāni mānavāḥ /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407377 (0.0):
4.018.029c vayasyasyopakartavyaṃ dharmam evānupaśyatā / 4.018.030a rājabhir dhṛtadaṇḍās tu kṛtvā pāpāni mānavāḥ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10260670 (0.005):
12,024.022d*0030_09 rājabhir dhṛtadaṇḍā vai kṛtvā pāpāni mānavāḥ
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21506964 (0.032):
Manu8.318a/ rājabhiḥ kṛtadaṇḍās tu kṛtvā) pāpāni mānavāḥ | [M.rājabhir
4.018.030c nirmalāḥ svargam āyānti santaḥ sukṛtino yathā / 4.018.031a āryeṇa mama māndhātrā vyasanaṃ ghoram īpsitam
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10260673 (0.0):
12,024.022d*0030_09 rājabhir dhṛtadaṇḍā vai kṛtvā pāpāni mānavāḥ / 12,024.022d*0030_10 nirmalāḥ svargam āyānti santaḥ sukṛtino yathā
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18592694 (0.0):
rājabhiḥ kṛtadaṇḍās tu kṛtvā pāpāni mānavāḥ / / nirmalāḥ svargam āyānti santaḥ sukṛtino yathā // Mn_8.318 //
Naradasmrti (nars2_pu.htm.txt) 3624681 (0.0):
rājabhir dhṛtadaṇḍās tu kṛtvā pāpāni mānavāḥ / / nirmalāḥ svargam āyānti santaḥ sukṛtino yathā // Nar_19.55 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407387 (0.0):
4.018.030a rājabhir dhṛtadaṇḍās tu kṛtvā pāpāni mānavāḥ / 4.018.030c nirmalāḥ svargam āyānti santaḥ sukṛtino yathā
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13229748 (0.025):
N19.55a/ rājabhir dhṛtadaṇḍās tu kṛtvā pāpāni mānavāḥ / / N19.55c/ nirmalāḥ svargam āyānti santaḥ sukṛtino yathā //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13452903 (0.039):
narmadātaṭamāśritya tiṣṭhante ye tu mānavāḥ / / te mṛtāḥ svargamāyānti santaḥ sukṛtino yathā // KūrmP_2,39.24 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21506971 (0.053):
Manu8.318c/ nir.malāḥ svargam āyānti) santaḥ sukṛtino yathā ||
4.018.031c śramaṇena kṛte pāpe yathā pāpaṃ kṛtaṃ tvayā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407395 (0.0):
4.018.031a āryeṇa mama māndhātrā vyasanaṃ ghoram īpsitam / 4.018.031c śramaṇena kṛte pāpe yathā pāpaṃ kṛtaṃ tvayā
4.018.032a anyair api kṛtaṃ pāpaṃ pramattair vasudhādhipaiḥ / 4.018.032c prāyaścittaṃ ca kurvanti tena tac chāmyate rajaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407403 (0.0):
4.018.031c śramaṇena kṛte pāpe yathā pāpaṃ kṛtaṃ tvayā / 4.018.032a anyair api kṛtaṃ pāpaṃ pramattair vasudhādhipaiḥ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15170345 (0.052):
'bhipralambate / tasyaivaṃ bhavati / kṛtaṃ bata me pāpaṃ na kṛtaṃ bata me"
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13501273 (0.053):
kṛtaṃ tena tu yat pāpaṃ__Vdha_070.086 / kṛtaṃ tena samastaṃ me__Vdha_031.029
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28965863 (0.055):
pāpaṃ caiva mayā kṛtam LiP_1,82.50d / pāpaṃ tanmantratejasā LiP_1,85.173b
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28050057 (0.057):
bhaviṣyatyanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau | pāpaṃ mayā karma kṛtaṃ / mahānagarakasaṃvartanīyam | kṣiprameva mayā mahāniraye pratipattavyaṃ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14348084 (0.059):
yatkṛtaṃ tu manuṣyaiścapuṇyaṃ pāpamaharniśam // GarP_2,18.1 //
Santideva: Siksasamuccaya (sanss08u.htm.txt) 14314873 (0.060):
[ Bendall ed p163 ---> ] / yat tu pāpaṃ kṛtaṃ pūrvaṃ mayā kalpaśateṣu ca |
4.018.033a tad alaṃ paritāpena dharmataḥ parikalpitaḥ / 4.018.033c vadho vānaraśārdūla na vayaṃ svavaśe sthitāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407414 (0.0):
4.018.032c prāyaścittaṃ ca kurvanti tena tac chāmyate rajaḥ / 4.018.033a tad alaṃ paritāpena dharmataḥ parikalpitaḥ
4.018.034a vāgurābhiś ca pāśaiś ca kūṭaiś ca vividhair narāḥ / 4.018.034c praticchannāś ca dṛśyāś ca gṛhṇanti subahūn mṛgān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407420 (0.0):
4.018.033c vadho vānaraśārdūla na vayaṃ svavaśe sthitāḥ / 4.018.034a vāgurābhiś ca pāśaiś ca kūṭaiś ca vividhair narāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407427 (0.0):
4.018.034a vāgurābhiś ca pāśaiś ca kūṭaiś ca vividhair narāḥ / 4.018.034c praticchannāś ca dṛśyāś ca gṛhṇanti subahūn mṛgān
4.018.034e pradhāvitān vā vitrastān visrabdhān ativiṣṭhitān / 4.018.035a pramattān apramattān vā narā māṃsārthino bhṛśam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407436 (0.0):
4.018.034c praticchannāś ca dṛśyāś ca gṛhṇanti subahūn mṛgān / 4.018.034e pradhāvitān vā vitrastān visrabdhān ativiṣṭhitān
4.018.035c vidhyanti vimukhāṃś cāpi na ca doṣo 'tra vidyate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407442 (0.0):
4.018.035a pramattān apramattān vā narā māṃsārthino bhṛśam / 4.018.035c vidhyanti vimukhāṃś cāpi na ca doṣo 'tra vidyate
4.018.036a yānti rājarṣayaś cātra mṛgayāṃ dharmakovidāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407448 (0.0):
4.018.035c vidhyanti vimukhāṃś cāpi na ca doṣo 'tra vidyate / 4.018.036a yānti rājarṣayaś cātra mṛgayāṃ dharmakovidāḥ
4.018.036c tasmāt tvaṃ nihato yuddhe mayā bāṇena vānara
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407454 (0.0):
4.018.036a yānti rājarṣayaś cātra mṛgayāṃ dharmakovidāḥ / 4.018.036c tasmāt tvaṃ nihato yuddhe mayā bāṇena vānara
4.018.036e ayudhyan pratiyudhyan vā yasmāc chākhāmṛgo hy asi / 4.018.037a durlabhasya ca dharmasya jīvitasya śubhasya ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407463 (0.0):
4.018.036c tasmāt tvaṃ nihato yuddhe mayā bāṇena vānara / 4.018.036e ayudhyan pratiyudhyan vā yasmāc chākhāmṛgo hy asi
4.018.037c rājāno vānaraśreṣṭha pradātāro na saṃśayaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407469 (0.0):
4.018.037a durlabhasya ca dharmasya jīvitasya śubhasya ca / 4.018.037c rājāno vānaraśreṣṭha pradātāro na saṃśayaḥ
4.018.038a tān na hiṃsyān na cākrośen nākṣipen nāpriyaṃ vadet
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407477 (0.0):
4.018.037c rājāno vānaraśreṣṭha pradātāro na saṃśayaḥ / 4.018.038a tān na hiṃsyān na cākrośen nākṣipen nāpriyaṃ vadet
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1104591 (0.020):
tān na hiṃsen na cākrośen__Vdha_063.003 / nākṣipen nāpriyaṃ vadet__Vdha_063.003
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13523056 (0.056):
nākapṛṣṭhe vasanti te__Vdha_062.029 / nākṣipen nāpriyaṃ vadet__Vdha_063.003
4.018.038c devā mānuṣarūpeṇa caranty ete mahītale
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407483 (0.0):
4.018.038a tān na hiṃsyān na cākrośen nākṣipen nāpriyaṃ vadet / 4.018.038c devā mānuṣarūpeṇa caranty ete mahītale
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1104592 (0.015):
nākṣipen nāpriyaṃ vadet__Vdha_063.003 / devā mānuṣarūpeṇa__Vdha_063.003
4.018.039a tvaṃ tu dharmam avijñāya kevalaṃ roṣam āsthitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407491 (0.0):
4.018.038c devā mānuṣarūpeṇa caranty ete mahītale / 4.018.039a tvaṃ tu dharmam avijñāya kevalaṃ roṣam āsthitaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21881133 (0.055):
tvaṃ tu dharmam avijñāya % kevalaṃ moham āsthitaḥ // Ram_3,38.13 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7358556 (0.055):
tvaṃ tu dharmam avijñāya kevalaṃ moham āsthitaḥ // Ram_3,38.13 //
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10064153 (0.055):
3.038.013c tvaṃ tu dharmam avijñāya kevalaṃ moham āsthitaḥ
4.018.039c pradūṣayasi māṃ dharme pitṛpaitāmahe sthitam / 4.018.040a evam uktas tu rāmeṇa vālī pravyathito bhṛśam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407502 (0.0):
4.018.039a tvaṃ tu dharmam avijñāya kevalaṃ roṣam āsthitaḥ / 4.018.039c pradūṣayasi māṃ dharme pitṛpaitāmahe sthitam
4.018.040c pratyuvāca tato rāmaṃ prāñjalir vānareśvaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407507 (0.0):
4.018.040a evam uktas tu rāmeṇa vālī pravyathito bhṛśam
4.018.041a yat tvam āttha naraśreṣṭha tad evaṃ nātra saṃśayaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407516 (0.0):
4.018.040c pratyuvāca tato rāmaṃ prāñjalir vānareśvaraḥ / 4.018.041a yat tvam āttha naraśreṣṭha tad evaṃ nātra saṃśayaḥ
4.018.041c prativaktuṃ prakṛṣṭe hi nāpakṛṣṭas tu śaknuyāt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407522 (0.0):
4.018.041a yat tvam āttha naraśreṣṭha tad evaṃ nātra saṃśayaḥ / 4.018.041c prativaktuṃ prakṛṣṭe hi nāpakṛṣṭas tu śaknuyāt
4.018.042a yad ayuktaṃ mayā pūrvaṃ pramādād vākyam apriyam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407529 (0.0):
4.018.041c prativaktuṃ prakṛṣṭe hi nāpakṛṣṭas tu śaknuyāt / 4.018.042a yad ayuktaṃ mayā pūrvaṃ pramādād vākyam apriyam
4.018.042c tatrāpi khalu me doṣaṃ kartuṃ nārhasi rāghava
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407536 (0.0):
4.018.042a yad ayuktaṃ mayā pūrvaṃ pramādād vākyam apriyam / 4.018.042c tatrāpi khalu me doṣaṃ kartuṃ nārhasi rāghava
4.018.043a tvaṃ hi dṛṣṭārthatattvajñaḥ prajānāṃ ca hite rataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407544 (0.0):
4.018.042c tatrāpi khalu me doṣaṃ kartuṃ nārhasi rāghava / 4.018.043a tvaṃ hi dṛṣṭārthatattvajñaḥ prajānāṃ ca hite rataḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3082489 (0.054):
sāntvayāmāsa dharmajñaḥ % sarvabhūtahite rataḥ // Ram_2,109.7 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7724762 (0.054):
sāntvayāmāsa dharmajñaḥ sarvabhūtahite rataḥ // Ram_2,109.7 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10998631 (0.054):
sāntvayāmāsa dharmajñaḥ sarvabhūtahite rataḥ // RamS_2,109.7 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4297281 (0.054):
2.109.007c sāntvayām āsa dharmajñaḥ sarvabhūtahite rataḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19601096 (0.057):
01,033.016c sarpasatravidhānajño rājakāryahite rataḥ
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26680497 (0.058):
1.050.017c dharmajñaḥ kṛtavidyaś ca prajānāṃ ca hite rataḥ
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13861503 (0.058):
sarvabhūtarutajñaś ca HV_92.32c / sarvabhūtahite rataḥ HV_15.11d
4.018.043c kāryakāraṇasiddhau te prasannā buddhir avyayā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407549 (0.0):
4.018.043a tvaṃ hi dṛṣṭārthatattvajñaḥ prajānāṃ ca hite rataḥ / 4.018.043c kāryakāraṇasiddhau te prasannā buddhir avyayā
4.018.044a mām apy avagataṃ dharmād vyatikrāntapuraskṛtam / 4.018.044c dharmasaṃhitayā vācā dharmajña paripālaya
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407560 (0.0):
4.018.043c kāryakāraṇasiddhau te prasannā buddhir avyayā / 4.018.044a mām apy avagataṃ dharmād vyatikrāntapuraskṛtam
4.018.045a bāṣpasaṃruddhakaṇṭhas tu vālī sārtaravaḥ śanaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407568 (0.0):
4.018.044c dharmasaṃhitayā vācā dharmajña paripālaya / 4.018.045a bāṣpasaṃruddhakaṇṭhas tu vālī sārtaravaḥ śanaiḥ
4.018.045c uvāca rāmaṃ saṃprekṣya paṅkalagna iva dvipaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407574 (0.0):
4.018.045a bāṣpasaṃruddhakaṇṭhas tu vālī sārtaravaḥ śanaiḥ / 4.018.045c uvāca rāmaṃ saṃprekṣya paṅkalagna iva dvipaḥ
4.018.046a na tv ātmānam ahaṃ śoce na tārāṃ nāpi bāndhavān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407584 (0.0):
4.018.045c uvāca rāmaṃ saṃprekṣya paṅkalagna iva dvipaḥ / 4.018.046a na tv ātmānam ahaṃ śoce na tārāṃ nāpi bāndhavān
4.018.046c yathā putraṃ guṇaśreṣṭham aṅgadaṃ kanakāṅgadam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407589 (0.0):
4.018.046a na tv ātmānam ahaṃ śoce na tārāṃ nāpi bāndhavān / 4.018.046c yathā putraṃ guṇaśreṣṭham aṅgadaṃ kanakāṅgadam
4.018.047a sa mamādarśanād dīno bālyāt prabhṛti lālitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407597 (0.0):
4.018.046c yathā putraṃ guṇaśreṣṭham aṅgadaṃ kanakāṅgadam / 4.018.047a sa mamādarśanād dīno bālyāt prabhṛti lālitaḥ
4.018.047c taṭāka iva pītāmbur upaśoṣaṃ gamiṣyati / 4.018.048a sugrīve cāṅgade caiva vidhatsva matim uttamām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407605 (0.0):
4.018.047a sa mamādarśanād dīno bālyāt prabhṛti lālitaḥ / 4.018.047c taṭāka iva pītāmbur upaśoṣaṃ gamiṣyati
4.018.048c tvaṃ hi śāstā ca goptā ca kāryākāryavidhau sthitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407613 (0.0):
4.018.048a sugrīve cāṅgade caiva vidhatsva matim uttamām / 4.018.048c tvaṃ hi śāstā ca goptā ca kāryākāryavidhau sthitaḥ
4.018.049a yā te narapate vṛttir bharate lakṣmaṇe ca yā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407619 (0.0):
4.018.048c tvaṃ hi śāstā ca goptā ca kāryākāryavidhau sthitaḥ / 4.018.049a yā te narapate vṛttir bharate lakṣmaṇe ca yā
4.018.049c sugrīve cāṅgade rājaṃs tāṃ cintayitum arhasi / 4.018.050a maddoṣakṛtadoṣāṃ tāṃ yathā tārāṃ tapasvinīm
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407630 (0.0):
4.018.049a yā te narapate vṛttir bharate lakṣmaṇe ca yā / 4.018.049c sugrīve cāṅgade rājaṃs tāṃ cintayitum arhasi
4.018.050c sugrīvo nāvamanyeta tathāvasthātum arhasi / 4.018.051a tvayā hy anugṛhītena śakyaṃ rājyam upāsitum
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407640 (0.0):
4.018.050a maddoṣakṛtadoṣāṃ tāṃ yathā tārāṃ tapasvinīm / 4.018.050c sugrīvo nāvamanyeta tathāvasthātum arhasi
4.018.051c tvadvaśe vartamānena tava cittānuvartinā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407645 (0.0):
4.018.051a tvayā hy anugṛhītena śakyaṃ rājyam upāsitum / 4.018.051c tvadvaśe vartamānena tava cittānuvartinā
4.018.052a sa tam āśvāsayad rāmo vālinaṃ vyaktadarśanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407651 (0.0):
4.018.051c tvadvaśe vartamānena tava cittānuvartinā / 4.018.052a sa tam āśvāsayad rāmo vālinaṃ vyaktadarśanam
4.018.053a na vayaṃ bhavatā cintyā nāpy ātmā harisattama
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407660 (0.0):
4.018.052a sa tam āśvāsayad rāmo vālinaṃ vyaktadarśanam / 4.018.053a na vayaṃ bhavatā cintyā nāpy ātmā harisattama
4.018.053c vayaṃ bhavadviśeṣeṇa dharmataḥ kṛtaniścayāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407665 (0.0):
4.018.053a na vayaṃ bhavatā cintyā nāpy ātmā harisattama / 4.018.053c vayaṃ bhavadviśeṣeṇa dharmataḥ kṛtaniścayāḥ
4.018.054a daṇḍye yaḥ pātayed daṇḍaṃ daṇḍyo yaś cāpi daṇḍyate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407672 (0.0):
4.018.053c vayaṃ bhavadviśeṣeṇa dharmataḥ kṛtaniścayāḥ / 4.018.054a daṇḍye yaḥ pātayed daṇḍaṃ daṇḍyo yaś cāpi daṇḍyate
4.018.054c kāryakāraṇasiddhārthāv ubhau tau nāvasīdataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407678 (0.0):
4.018.054a daṇḍye yaḥ pātayed daṇḍaṃ daṇḍyo yaś cāpi daṇḍyate / 4.018.054c kāryakāraṇasiddhārthāv ubhau tau nāvasīdataḥ
4.018.055a tad bhavān daṇḍasaṃyogād asmād vigatakalmaṣaḥ / 4.018.055c gataḥ svāṃ prakṛtiṃ dharmyāṃ dharmadṛṣṭtena vartmanā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407690 (0.0):
4.018.054c kāryakāraṇasiddhārthāv ubhau tau nāvasīdataḥ / 4.018.055a tad bhavān daṇḍasaṃyogād asmād vigatakalmaṣaḥ
4.018.056a sa tasya vākyaṃ madhuraṃ mahātmanaḥ; samāhitaṃ / dharmapathānuvartinaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407698 (0.0):
4.018.055c gataḥ svāṃ prakṛtiṃ dharmyāṃ dharmadṛṣṭtena vartmanā / 4.018.056a sa tasya vākyaṃ madhuraṃ mahātmanaḥ; samāhitaṃ
4.018.056c niśamya rāmasya raṇāvamardino; vacaḥ suyuktaṃ nijagāda vānaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407708 (0.0):
dharmapathānuvartinaḥ / 4.018.056c niśamya rāmasya raṇāvamardino; vacaḥ suyuktaṃ nijagāda vānaraḥ
4.018.057a śarābhitaptena vicetasā mayā; pradūṣitas tvaṃ yad ajānatā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407715 (0.0):
4.018.056c niśamya rāmasya raṇāvamardino; vacaḥ suyuktaṃ nijagāda vānaraḥ / 4.018.057a śarābhitaptena vicetasā mayā; pradūṣitas tvaṃ yad ajānatā
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10105870 (0.062):
kālasvarūpaṃ viṣṇoś ca yanmayoktaṃ tavānagha / / tena tasya nibodhe tvaṃ parimāṇopapādanam // ViP_1,3.6 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19886650 (0.062):
03,189.026a mā ca te 'tra vicāro bhūd yan mayoktaṃ tavānagha / 03,189.026c atiśaṅkya vaco hy etad dharmalopo bhavet tava
prabho / 4.018.057c idaṃ mahendropamabhīmavikrama; prasāditas tvaṃ kṣama me
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407725 (0.0):
4.018.057a śarābhitaptena vicetasā mayā; pradūṣitas tvaṃ yad ajānatā / prabho / 4.018.057c idaṃ mahendropamabhīmavikrama; prasāditas tvaṃ kṣama me
mahīśvara / 4.019.001a sa vānaramahārājaḥ śayānaḥ śaravikṣataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407734 (0.0):
4.018.057c idaṃ mahendropamabhīmavikrama; prasāditas tvaṃ kṣama me / mahīśvara / 4.019.001a sa vānaramahārājaḥ śayānaḥ śaravikṣataḥ
4.019.001c pratyukto hetumadvākyair nottaraṃ pratyapadyata
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407739 (0.0):
4.019.001a sa vānaramahārājaḥ śayānaḥ śaravikṣataḥ / 4.019.001c pratyukto hetumadvākyair nottaraṃ pratyapadyata
4.019.002a aśmabhiḥ paribhinnāṅgaḥ pādapair āhato bhṛśam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407746 (0.0):
4.019.001c pratyukto hetumadvākyair nottaraṃ pratyapadyata / 4.019.002a aśmabhiḥ paribhinnāṅgaḥ pādapair āhato bhṛśam
4.019.002c rāmabāṇena cākrānto jīvitānte mumoha saḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407752 (0.0):
4.019.002a aśmabhiḥ paribhinnāṅgaḥ pādapair āhato bhṛśam / 4.019.002c rāmabāṇena cākrānto jīvitānte mumoha saḥ
4.019.003a taṃ bhāryābāṇamokṣeṇa rāmadattena saṃyuge
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407758 (0.0):
4.019.002c rāmabāṇena cākrānto jīvitānte mumoha saḥ / 4.019.003a taṃ bhāryābāṇamokṣeṇa rāmadattena saṃyuge
4.019.003c hataṃ plavagaśārdūlaṃ tārā śuśrāva vālinam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407763 (0.0):
4.019.003a taṃ bhāryābāṇamokṣeṇa rāmadattena saṃyuge / 4.019.003c hataṃ plavagaśārdūlaṃ tārā śuśrāva vālinam
4.019.004a sā saputrāpriyaṃ śrutvā vadhaṃ bhartuḥ sudāruṇam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407772 (0.0):
4.019.003c hataṃ plavagaśārdūlaṃ tārā śuśrāva vālinam / 4.019.004a sā saputrāpriyaṃ śrutvā vadhaṃ bhartuḥ sudāruṇam
4.019.004c niṣpapāta bhṛśaṃ trastā vividhād girigahvarāt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407777 (0.0):
4.019.004a sā saputrāpriyaṃ śrutvā vadhaṃ bhartuḥ sudāruṇam / 4.019.004c niṣpapāta bhṛśaṃ trastā vividhād girigahvarāt
4.019.005a ye tv aṅgadaparīvārā vānarā hi mahābalāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407784 (0.0):
4.019.004c niṣpapāta bhṛśaṃ trastā vividhād girigahvarāt / 4.019.005a ye tv aṅgadaparīvārā vānarā hi mahābalāḥ
4.019.005c te sakārmukam ālokya rāmaṃ trastāḥ pradudruvuḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407791 (0.0):
4.019.005a ye tv aṅgadaparīvārā vānarā hi mahābalāḥ / 4.019.005c te sakārmukam ālokya rāmaṃ trastāḥ pradudruvuḥ
4.019.006a sā dadarśa tatas trastān harīn āpatato drutam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407797 (0.0):
4.019.005c te sakārmukam ālokya rāmaṃ trastāḥ pradudruvuḥ / 4.019.006a sā dadarśa tatas trastān harīn āpatato drutam
4.019.006c yūthād iva paribhraṣṭān mṛgān nihatayūthapān / 4.019.007a tān uvāca samāsādya duḥkhitān duḥkhitā satī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407807 (0.0):
4.019.006a sā dadarśa tatas trastān harīn āpatato drutam / 4.019.006c yūthād iva paribhraṣṭān mṛgān nihatayūthapān
4.019.007c rāma vitrāsitān sarvān anubaddhān iveṣubhiḥ / 4.019.008a vānarā rājasiṃhasya yasya yūyaṃ puraḥsarāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407817 (0.0):
4.019.007a tān uvāca samāsādya duḥkhitān duḥkhitā satī / 4.019.007c rāma vitrāsitān sarvān anubaddhān iveṣubhiḥ
4.019.008c taṃ vihāya suvitrastāḥ kasmād dravata durgatāḥ / 4.019.009a rājyahetoḥ sa ced bhrātā bhrātā raudreṇa pātitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407823 (0.0):
4.019.008a vānarā rājasiṃhasya yasya yūyaṃ puraḥsarāḥ / 4.019.008c taṃ vihāya suvitrastāḥ kasmād dravata durgatāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407830 (0.0):
4.019.008c taṃ vihāya suvitrastāḥ kasmād dravata durgatāḥ / 4.019.009a rājyahetoḥ sa ced bhrātā bhrātā raudreṇa pātitaḥ
4.019.009c rāmeṇa prasṛtair dūrān mārgaṇair dūra pātibhiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407836 (0.0):
4.019.009a rājyahetoḥ sa ced bhrātā bhrātā raudreṇa pātitaḥ / 4.019.009c rāmeṇa prasṛtair dūrān mārgaṇair dūra pātibhiḥ
4.019.010a kapipatnyā vacaḥ śrutvā kapayaḥ kāmarūpiṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407842 (0.0):
4.019.009c rāmeṇa prasṛtair dūrān mārgaṇair dūra pātibhiḥ / 4.019.010a kapipatnyā vacaḥ śrutvā kapayaḥ kāmarūpiṇaḥ
4.019.010c prāptakālam aviśliṣṭam ūcur vacanam aṅganām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407849 (0.0):
4.019.010a kapipatnyā vacaḥ śrutvā kapayaḥ kāmarūpiṇaḥ / 4.019.010c prāptakālam aviśliṣṭam ūcur vacanam aṅganām
4.019.011a jīva putre nivartasya putraṃ rakṣasva cāndagam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407854 (0.0):
4.019.010c prāptakālam aviśliṣṭam ūcur vacanam aṅganām / 4.019.011a jīva putre nivartasya putraṃ rakṣasva cāndagam
4.019.011c antako rāma rūpeṇa hatvā nayati vālinam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407860 (0.0):
4.019.011a jīva putre nivartasya putraṃ rakṣasva cāndagam / 4.019.011c antako rāma rūpeṇa hatvā nayati vālinam
4.019.012a kṣiptān vṛkṣān samāvidhya vipulāś ca śilās tathā / 4.019.012c vālī vajrasamair bāṇair vajreṇeva nipātitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407871 (0.0):
4.019.011c antako rāma rūpeṇa hatvā nayati vālinam / 4.019.012a kṣiptān vṛkṣān samāvidhya vipulāś ca śilās tathā
4.019.013a abhidrutam idaṃ sarvaṃ vidrutaṃ prasṛtaṃ balam / 4.019.013c asmin plavagaśārdūle hate śakrasamaprabhe
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407881 (0.0):
4.019.012c vālī vajrasamair bāṇair vajreṇeva nipātitaḥ / 4.019.013a abhidrutam idaṃ sarvaṃ vidrutaṃ prasṛtaṃ balam
4.019.014a rakṣyatāṃ nagaraṃ śūrair aṅgadaś cābhiṣicyatām / 4.019.014c padasthaṃ vālinaḥ putraṃ bhajiṣyanti plavaṃgamāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407892 (0.0):
4.019.013c asmin plavagaśārdūle hate śakrasamaprabhe / 4.019.014a rakṣyatāṃ nagaraṃ śūrair aṅgadaś cābhiṣicyatām
4.019.015a atha vā ruciraṃ sthānam iha te rucirānane
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407898 (0.0):
4.019.014c padasthaṃ vālinaḥ putraṃ bhajiṣyanti plavaṃgamāḥ / 4.019.015a atha vā ruciraṃ sthānam iha te rucirānane
4.019.015c āviśanti hi durgāṇi kṣipram adyaiva vānarāḥ / 4.019.016a abhāryāḥ saha bhāryāś ca santy atra vanacāriṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407911 (0.0):
4.019.015a atha vā ruciraṃ sthānam iha te rucirānane / 4.019.015c āviśanti hi durgāṇi kṣipram adyaiva vānarāḥ
4.019.016c lubdhebhyo viprayuktebhyaḥ svebhyo nas tumulaṃ bhayam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407916 (0.0):
4.019.016a abhāryāḥ saha bhāryāś ca santy atra vanacāriṇaḥ / 4.019.016c lubdhebhyo viprayuktebhyaḥ svebhyo nas tumulaṃ bhayam
4.019.017a alpāntaragatānāṃ tu śrutvā vacanam aṅganā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407924 (0.0):
4.019.016c lubdhebhyo viprayuktebhyaḥ svebhyo nas tumulaṃ bhayam / 4.019.017a alpāntaragatānāṃ tu śrutvā vacanam aṅganā
4.019.017c ātmanaḥ pratirūpaṃ sā babhāṣe cāruhāsinī / 4.019.018a putreṇa mama kiṃ kāryaṃ kiṃ rājyena kim ātmanā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407934 (0.0):
4.019.017a alpāntaragatānāṃ tu śrutvā vacanam aṅganā / 4.019.017c ātmanaḥ pratirūpaṃ sā babhāṣe cāruhāsinī
4.019.018c kapisiṃhe mahābhāge tasmin bhartari naśyati / 4.019.019a pādamūlaṃ gamiṣyāmi tasyaivāhaṃ mahātmanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407943 (0.0):
4.019.018a putreṇa mama kiṃ kāryaṃ kiṃ rājyena kim ātmanā / 4.019.018c kapisiṃhe mahābhāge tasmin bhartari naśyati
4.019.019c yo 'sau rāmaprayuktena śareṇa vinipātitaḥ / 4.019.020a evam uktvā pradudrāva rudatī śokakarśitā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407954 (0.0):
4.019.019a pādamūlaṃ gamiṣyāmi tasyaivāhaṃ mahātmanaḥ / 4.019.019c yo 'sau rāmaprayuktena śareṇa vinipātitaḥ
4.019.020c śiraś coraś ca bāhubhyāṃ duḥkhena samabhighnatī / 4.019.021a āvrajantī dadarśātha patiṃ nipatitaṃ bhuvi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407965 (0.0):
4.019.020a evam uktvā pradudrāva rudatī śokakarśitā / 4.019.020c śiraś coraś ca bāhubhyāṃ duḥkhena samabhighnatī
4.019.021c hantāraṃ dānavendrāṇāṃ samareṣv anivartinām / 4.019.022a kṣeptāraṃ parvatendrāṇāṃ vajrāṇām iva vāsavam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407974 (0.0):
4.019.021a āvrajantī dadarśātha patiṃ nipatitaṃ bhuvi / 4.019.021c hantāraṃ dānavendrāṇāṃ samareṣv anivartinām
4.019.022c mahāvātasamāviṣṭaṃ mahāmeghaughaniḥsvanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407982 (0.0):
4.019.022a kṣeptāraṃ parvatendrāṇāṃ vajrāṇām iva vāsavam / 4.019.022c mahāvātasamāviṣṭaṃ mahāmeghaughaniḥsvanam
4.019.023a śakratulyaparākrāntaṃ vṛṣṭvevoparataṃ ghanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407988 (0.0):
4.019.022c mahāvātasamāviṣṭaṃ mahāmeghaughaniḥsvanam / 4.019.023a śakratulyaparākrāntaṃ vṛṣṭvevoparataṃ ghanam
4.019.023c nardantaṃ nardatāṃ bhīmaṃ śūraṃ śūreṇa pātitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407994 (0.0):
4.019.023a śakratulyaparākrāntaṃ vṛṣṭvevoparataṃ ghanam / 4.019.023c nardantaṃ nardatāṃ bhīmaṃ śūraṃ śūreṇa pātitam
4.019.024a śārdūlenāmiṣasyārthe mṛgarājaṃ yathā hatam / 4.019.024c arcitaṃ sarvalokasya sapatākaṃ savedikam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28407998 (0.0):
4.019.023c nardantaṃ nardatāṃ bhīmaṃ śūraṃ śūreṇa pātitam / 4.019.024a śārdūlenāmiṣasyārthe mṛgarājaṃ yathā hatam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408006 (0.0):
4.019.024a śārdūlenāmiṣasyārthe mṛgarājaṃ yathā hatam / 4.019.024c arcitaṃ sarvalokasya sapatākaṃ savedikam
4.019.025a nāgahetoḥ suparṇena caityam unmathitaṃ yathā / 4.019.025c avaṣṭabhyāvatiṣṭhantaṃ dadarśa dhanur ūrjitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408016 (0.0):
4.019.024c arcitaṃ sarvalokasya sapatākaṃ savedikam / 4.019.025a nāgahetoḥ suparṇena caityam unmathitaṃ yathā
4.019.026a rāmaṃ rāmānujaṃ caiva bhartuś caivānujaṃ śubhā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408023 (0.0):
4.019.025c avaṣṭabhyāvatiṣṭhantaṃ dadarśa dhanur ūrjitam / 4.019.026a rāmaṃ rāmānujaṃ caiva bhartuś caivānujaṃ śubhā
4.019.026c tān atītya samāsādya bhartāraṃ nihataṃ raṇe / 4.019.027a samīkṣya vyathitā bhūmau saṃbhrāntā nipapāta ha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408032 (0.0):
4.019.026a rāmaṃ rāmānujaṃ caiva bhartuś caivānujaṃ śubhā / 4.019.026c tān atītya samāsādya bhartāraṃ nihataṃ raṇe
4.019.027c supteva punar utthāya āryaputreti krośatī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408038 (0.0):
4.019.027a samīkṣya vyathitā bhūmau saṃbhrāntā nipapāta ha / 4.019.027c supteva punar utthāya āryaputreti krośatī
4.019.028a ruroda sā patiṃ dṛṣṭvā saṃditaṃ mṛtyudāmabhiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408044 (0.0):
4.019.027c supteva punar utthāya āryaputreti krośatī / 4.019.028a ruroda sā patiṃ dṛṣṭvā saṃditaṃ mṛtyudāmabhiḥ
4.019.028c tām avekṣya tu sugrīvaḥ krośantīṃ kurarīm iva / 4.019.029a viṣādam agamat kaṣṭaṃ dṛṣṭvā cāṅgadam āgatam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408054 (0.0):
4.019.028a ruroda sā patiṃ dṛṣṭvā saṃditaṃ mṛtyudāmabhiḥ / 4.019.028c tām avekṣya tu sugrīvaḥ krośantīṃ kurarīm iva
4.020.001a rāmacāpavisṛṣṭena śareṇāntakareṇa tam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408061 (0.0):
4.019.029a viṣādam agamat kaṣṭaṃ dṛṣṭvā cāṅgadam āgatam / 4.020.001a rāmacāpavisṛṣṭena śareṇāntakareṇa tam
4.020.001c dṛṣṭvā vinihataṃ bhūmau tārā tārādhipānanā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408067 (0.0):
4.020.001a rāmacāpavisṛṣṭena śareṇāntakareṇa tam / 4.020.001c dṛṣṭvā vinihataṃ bhūmau tārā tārādhipānanā
4.020.002a sā samāsādya bhartāraṃ paryaṣvajata bhāminī / 4.020.002c iṣuṇābhihataṃ dṛṣṭvā vālinaṃ kuñjaropamam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408077 (0.0):
4.020.001c dṛṣṭvā vinihataṃ bhūmau tārā tārādhipānanā / 4.020.002a sā samāsādya bhartāraṃ paryaṣvajata bhāminī
4.020.003a vānarendraṃ mahendrābhaṃ śokasaṃtaptamānasā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408085 (0.0):
4.020.002c iṣuṇābhihataṃ dṛṣṭvā vālinaṃ kuñjaropamam / 4.020.003a vānarendraṃ mahendrābhaṃ śokasaṃtaptamānasā
4.020.003c tārā tarum ivonmūlaṃ paryadevayad āturā / 4.020.004a raṇe dāruṇavikrānta pravīra plavatāṃ vara
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408096 (0.0):
4.020.003a vānarendraṃ mahendrābhaṃ śokasaṃtaptamānasā / 4.020.003c tārā tarum ivonmūlaṃ paryadevayad āturā
4.020.004c kiṃ dīnām apurobhāgām adya tvaṃ nābhibhāṣase
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408101 (0.0):
4.020.004a raṇe dāruṇavikrānta pravīra plavatāṃ vara / 4.020.004c kiṃ dīnām apurobhāgām adya tvaṃ nābhibhāṣase
4.020.005a uttiṣṭha hariśārdūla bhajasva śayanottamam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408107 (0.0):
4.020.004c kiṃ dīnām apurobhāgām adya tvaṃ nābhibhāṣase / 4.020.005a uttiṣṭha hariśārdūla bhajasva śayanottamam
4.020.005c naivaṃvidhāḥ śerate hi bhūmau nṛpatisattamāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408113 (0.0):
4.020.005a uttiṣṭha hariśārdūla bhajasva śayanottamam / 4.020.005c naivaṃvidhāḥ śerate hi bhūmau nṛpatisattamāḥ
4.020.006a atīva khalu te kāntā vasudhā vasudhādhipa / 4.020.006c gatāsur api yāṃ gātrair māṃ vihāya niṣevase
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12811833 (0.0):
MSS_0634 1 atīva khalu te kāntā vasudhā vasudhādhipa / / MSS_0634 2 gatāsurapi yāṃ gātrair māṃ vihāya niṣevase //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408125 (0.0):
4.020.005c naivaṃvidhāḥ śerate hi bhūmau nṛpatisattamāḥ / 4.020.006a atīva khalu te kāntā vasudhā vasudhādhipa
4.020.007a vyaktam anyā tvayā vīra dharmataḥ saṃpravartatā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408131 (0.0):
4.020.006c gatāsur api yāṃ gātrair māṃ vihāya niṣevase / 4.020.007a vyaktam anyā tvayā vīra dharmataḥ saṃpravartatā
4.020.007c kiṣkindheva purī ramyā svargamārge vinirmitā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408137 (0.0):
4.020.007a vyaktam anyā tvayā vīra dharmataḥ saṃpravartatā / 4.020.007c kiṣkindheva purī ramyā svargamārge vinirmitā
4.020.008a yāny asmābhis tvayā sārdhaṃ vaneṣu madhugandhiṣu
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408144 (0.0):
4.020.007c kiṣkindheva purī ramyā svargamārge vinirmitā / 4.020.008a yāny asmābhis tvayā sārdhaṃ vaneṣu madhugandhiṣu
4.020.008c vihṛtāni tvayā kāle teṣām uparamaḥ kṛtaḥ / 4.020.009a nirānandā nirāśāhaṃ nimagnā śokasāgare
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408156 (0.0):
4.020.008a yāny asmābhis tvayā sārdhaṃ vaneṣu madhugandhiṣu / 4.020.008c vihṛtāni tvayā kāle teṣām uparamaḥ kṛtaḥ
4.020.009c tvayi pañcatvam āpanne mahāyūthapayūthape
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408160 (0.0):
4.020.009a nirānandā nirāśāhaṃ nimagnā śokasāgare / 4.020.009c tvayi pañcatvam āpanne mahāyūthapayūthape
4.020.010a hṛdayaṃ susthiraṃ mahyaṃ dṛṣṭvā vinihataṃ bhuvi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408167 (0.0):
4.020.009c tvayi pañcatvam āpanne mahāyūthapayūthape / 4.020.010a hṛdayaṃ susthiraṃ mahyaṃ dṛṣṭvā vinihataṃ bhuvi
4.020.010c yan na śokābhisaṃtaptaṃ sphuṭate 'dya sahasradhā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408175 (0.0):
4.020.010a hṛdayaṃ susthiraṃ mahyaṃ dṛṣṭvā vinihataṃ bhuvi / 4.020.010c yan na śokābhisaṃtaptaṃ sphuṭate 'dya sahasradhā
4.020.011a sugrīvasya tvayā bhāryā hṛtā sa ca vivāsitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408180 (0.0):
4.020.010c yan na śokābhisaṃtaptaṃ sphuṭate 'dya sahasradhā / 4.020.011a sugrīvasya tvayā bhāryā hṛtā sa ca vivāsitaḥ
4.020.011c yat tat tasya tvayā vyuṣṭiḥ prāpteyaṃ plavagādhipa
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408187 (0.0):
4.020.011a sugrīvasya tvayā bhāryā hṛtā sa ca vivāsitaḥ / 4.020.011c yat tat tasya tvayā vyuṣṭiḥ prāpteyaṃ plavagādhipa
4.020.012a niḥśreyasaparā mohāt tvayā cāhaṃ vigarhitā / 4.020.012c yaiṣābruvaṃ hitaṃ vākyaṃ vānarendrahitaiṣiṇī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408201 (0.0):
4.020.011c yat tat tasya tvayā vyuṣṭiḥ prāpteyaṃ plavagādhipa / 4.020.012a niḥśreyasaparā mohāt tvayā cāhaṃ vigarhitā
4.020.013a kālo niḥsaṃśayo nūnaṃ jīvitāntakaras tava
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408207 (0.0):
4.020.012c yaiṣābruvaṃ hitaṃ vākyaṃ vānarendrahitaiṣiṇī / 4.020.013a kālo niḥsaṃśayo nūnaṃ jīvitāntakaras tava
4.020.013c balād yenāvapanno 'si sugrīvasyāvaśo vaśam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408215 (0.0):
4.020.013a kālo niḥsaṃśayo nūnaṃ jīvitāntakaras tava / 4.020.013c balād yenāvapanno 'si sugrīvasyāvaśo vaśam
4.020.014a vaidhavyaṃ śokasaṃtāpaṃ kṛpaṇaṃ kṛpaṇā satī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408221 (0.0):
4.020.013c balād yenāvapanno 'si sugrīvasyāvaśo vaśam / 4.020.014a vaidhavyaṃ śokasaṃtāpaṃ kṛpaṇaṃ kṛpaṇā satī
4.020.014c aduḥkhopacitā pūrvaṃ vartayiṣyāmy anāthavat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408227 (0.0):
4.020.014a vaidhavyaṃ śokasaṃtāpaṃ kṛpaṇaṃ kṛpaṇā satī / 4.020.014c aduḥkhopacitā pūrvaṃ vartayiṣyāmy anāthavat
4.020.015a lālitaś cāṅgado vīraḥ sukumāraḥ sukhocitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408233 (0.0):
4.020.014c aduḥkhopacitā pūrvaṃ vartayiṣyāmy anāthavat / 4.020.015a lālitaś cāṅgado vīraḥ sukumāraḥ sukhocitaḥ
4.020.015c vatsyate kām avasthāṃ me pitṛvye krodhamūrchite
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408240 (0.0):
4.020.015a lālitaś cāṅgado vīraḥ sukumāraḥ sukhocitaḥ / 4.020.015c vatsyate kām avasthāṃ me pitṛvye krodhamūrchite
4.020.016a kuruṣva pitaraṃ putra sudṛṣṭaṃ dharmavatsalam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408247 (0.0):
4.020.015c vatsyate kām avasthāṃ me pitṛvye krodhamūrchite / 4.020.016a kuruṣva pitaraṃ putra sudṛṣṭaṃ dharmavatsalam
4.020.016c durlabhaṃ darśanaṃ tv asya tava vatsa bhaviṣyati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408253 (0.0):
4.020.016a kuruṣva pitaraṃ putra sudṛṣṭaṃ dharmavatsalam / 4.020.016c durlabhaṃ darśanaṃ tv asya tava vatsa bhaviṣyati
4.020.017a samāśvāsaya putraṃ tvaṃ saṃdeśaṃ saṃdiśasva ca / 4.020.017c mūrdhni cainaṃ samāghrāya pravāsaṃ prasthito hy asi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408263 (0.0):
4.020.016c durlabhaṃ darśanaṃ tv asya tava vatsa bhaviṣyati / 4.020.017a samāśvāsaya putraṃ tvaṃ saṃdeśaṃ saṃdiśasva ca
4.020.018a rāmeṇa hi mahat karma kṛtaṃ tvām abhinighnatā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408269 (0.0):
4.020.017c mūrdhni cainaṃ samāghrāya pravāsaṃ prasthito hy asi / 4.020.018a rāmeṇa hi mahat karma kṛtaṃ tvām abhinighnatā
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11767616 (0.060):
5.024.020a kṛtaṃ karma mahat tena māṃ tadābhyavapadyatā
4.020.018c ānṛṇyaṃ tu gataṃ tasya sugrīvasya pratiśrave / 4.020.019a sakāmo bhava sugrīva rumāṃ tvaṃ pratipatsyase
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408273 (0.0):
4.020.018a rāmeṇa hi mahat karma kṛtaṃ tvām abhinighnatā / 4.020.018c ānṛṇyaṃ tu gataṃ tasya sugrīvasya pratiśrave
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408280 (0.0):
4.020.018c ānṛṇyaṃ tu gataṃ tasya sugrīvasya pratiśrave / 4.020.019a sakāmo bhava sugrīva rumāṃ tvaṃ pratipatsyase
4.020.019c bhuṅkṣva rājyam anudvignaḥ śasto bhrātā ripus tava
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408288 (0.0):
4.020.019a sakāmo bhava sugrīva rumāṃ tvaṃ pratipatsyase / 4.020.019c bhuṅkṣva rājyam anudvignaḥ śasto bhrātā ripus tava
4.020.020a kiṃ mām evaṃ vilapatīṃ preṃṇā tvaṃ nābhibhāṣase
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408293 (0.0):
4.020.019c bhuṅkṣva rājyam anudvignaḥ śasto bhrātā ripus tava / 4.020.020a kiṃ mām evaṃ vilapatīṃ preṃṇā tvaṃ nābhibhāṣase
% Mahabharata: Striparvan (mbh_11_u.htm.txt) 14718633 (0.061):
11,020.013c evaṃ vilapatīm ārtāṃ na hi mām abhibhāṣase / 11,020.013d*0054_01 na smarāmy aparādhaṃ te kiṃ māṃ na pratibhāṣase
4.020.020c imāḥ paśya varā bahvīr bhāryās te vānareśvara
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408300 (0.0):
4.020.020a kiṃ mām evaṃ vilapatīṃ preṃṇā tvaṃ nābhibhāṣase / 4.020.020c imāḥ paśya varā bahvīr bhāryās te vānareśvara
4.020.021a tasyā vilapitaṃ śrutvā vānaryaḥ sarvataś ca tāḥ / 4.020.021c parigṛhyāṅgadaṃ dīnaṃ duḥkhārtāḥ paricukruśuḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408310 (0.0):
4.020.020c imāḥ paśya varā bahvīr bhāryās te vānareśvara / 4.020.021a tasyā vilapitaṃ śrutvā vānaryaḥ sarvataś ca tāḥ
4.020.022a kim aṅgadaṃ sāṅgada vīra bāho; vihāya yāsy adya cirapravāsaṃ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408319 (0.0):
4.020.021c parigṛhyāṅgadaṃ dīnaṃ duḥkhārtāḥ paricukruśuḥ / 4.020.022a kim aṅgadaṃ sāṅgada vīra bāho; vihāya yāsy adya cirapravāsaṃ
4.020.022c na yuktam evaṃ guṇasaṃnikṛṣṭaṃ; vihāya putraṃ priyaputra gantum
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408329 (0.0):
4.020.022a kim aṅgadaṃ sāṅgada vīra bāho; vihāya yāsy adya cirapravāsaṃ / 4.020.022c na yuktam evaṃ guṇasaṃnikṛṣṭaṃ; vihāya putraṃ priyaputra gantum
4.020.023a kim apriyaṃ te priyacāruveṣa; kṛtaṃ mayā nātha sutena vā te
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408337 (0.0):
4.020.022c na yuktam evaṃ guṇasaṃnikṛṣṭaṃ; vihāya putraṃ priyaputra gantum / 4.020.023a kim apriyaṃ te priyacāruveṣa; kṛtaṃ mayā nātha sutena vā te
4.020.023c sahāyinīm adya vihāya vīra; yamakṣayaṃ gacchasi durvinītam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408344 (0.0):
4.020.023a kim apriyaṃ te priyacāruveṣa; kṛtaṃ mayā nātha sutena vā te / 4.020.023c sahāyinīm adya vihāya vīra; yamakṣayaṃ gacchasi durvinītam
4.020.024a yady apriyaṃ kiṃ cid asaṃpradhārya; kṛtaṃ mayā syāt tava
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408352 (0.0):
4.020.023c sahāyinīm adya vihāya vīra; yamakṣayaṃ gacchasi durvinītam / 4.020.024a yady apriyaṃ kiṃ cid asaṃpradhārya; kṛtaṃ mayā syāt tava
dīrghabāho / 4.020.024c kṣamasva me tad dharivaṃśa nātha; vrajāmi mūrdhnā tava vīra
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408361 (0.0):
4.020.024a yady apriyaṃ kiṃ cid asaṃpradhārya; kṛtaṃ mayā syāt tava / dīrghabāho
pādau / 4.020.025a tathā tu tārā karuṇaṃ rudantī; bhartuḥ samīpe saha vānarībhiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408371 (0.0):
4.020.024c kṣamasva me tad dharivaṃśa nātha; vrajāmi mūrdhnā tava vīra / pādau / 4.020.025a tathā tu tārā karuṇaṃ rudantī; bhartuḥ samīpe saha vānarībhiḥ
4.020.025c vyavasyata prāyam anindyavarṇā; upopaveṣṭuṃ bhuvi yatra vālī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408378 (0.0):
4.020.025a tathā tu tārā karuṇaṃ rudantī; bhartuḥ samīpe saha vānarībhiḥ / 4.020.025c vyavasyata prāyam anindyavarṇā; upopaveṣṭuṃ bhuvi yatra vālī
4.021.001a tato nipatitāṃ tārāṃ cyutāṃ tārām ivāmbarāt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408384 (0.0):
4.020.025c vyavasyata prāyam anindyavarṇā; upopaveṣṭuṃ bhuvi yatra vālī / 4.021.001a tato nipatitāṃ tārāṃ cyutāṃ tārām ivāmbarāt
4.021.001c śanair āśvāsayām āsa hanūmān hariyūthapaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408390 (0.0):
4.021.001a tato nipatitāṃ tārāṃ cyutāṃ tārām ivāmbarāt / 4.021.001c śanair āśvāsayām āsa hanūmān hariyūthapaḥ
4.021.002a guṇadoṣakṛtaṃ jantuḥ svakarmaphalahetukam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408399 (0.0):
4.021.001c śanair āśvāsayām āsa hanūmān hariyūthapaḥ / 4.021.002a guṇadoṣakṛtaṃ jantuḥ svakarmaphalahetukam
4.021.002c avyagras tad avāpnoti sarvaṃ pretya śubhāśubham
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408404 (0.0):
4.021.002a guṇadoṣakṛtaṃ jantuḥ svakarmaphalahetukam / 4.021.002c avyagras tad avāpnoti sarvaṃ pretya śubhāśubham
4.021.003a śocyā śocasi kaṃ śocyaṃ dīnaṃ dīnānukampase
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408410 (0.0):
4.021.002c avyagras tad avāpnoti sarvaṃ pretya śubhāśubham / 4.021.003a śocyā śocasi kaṃ śocyaṃ dīnaṃ dīnānukampase
4.021.003c kaś ca kasyānuśocyo 'sti dehe 'smin budbudopame / 4.021.004a aṅgadas tu kumāro 'yaṃ draṣṭavyo jīvaputrayā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408420 (0.0):
4.021.003a śocyā śocasi kaṃ śocyaṃ dīnaṃ dīnānukampase / 4.021.003c kaś ca kasyānuśocyo 'sti dehe 'smin budbudopame
4.021.004c āyatyā ca vidheyāni samarthāny asya cintaya / 4.021.005a jānāsy aniyatām evaṃ bhūtānām āgatiṃ gatim
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408429 (0.0):
4.021.004a aṅgadas tu kumāro 'yaṃ draṣṭavyo jīvaputrayā / 4.021.004c āyatyā ca vidheyāni samarthāny asya cintaya
4.021.005c tasmāc chubhaṃ hi kartavyaṃ paṇḍite naihalaukikam / 4.021.006a yasmin harisahasrāṇi prayutāny arbudāni ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408439 (0.0):
4.021.005a jānāsy aniyatām evaṃ bhūtānām āgatiṃ gatim / 4.021.005c tasmāc chubhaṃ hi kartavyaṃ paṇḍite naihalaukikam
4.021.006c vartayanti kṛtāṃśāni so 'yaṃ diṣṭāntam āgataḥ / 4.021.007a yad ayaṃ nyāyadṛṣṭārthaḥ sāmadānakṣamāparaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408450 (0.0):
4.021.006a yasmin harisahasrāṇi prayutāny arbudāni ca / 4.021.006c vartayanti kṛtāṃśāni so 'yaṃ diṣṭāntam āgataḥ
4.021.007c gato dharmajitāṃ bhūmiṃ nainaṃ śocitum arhasi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408459 (0.0):
4.021.007a yad ayaṃ nyāyadṛṣṭārthaḥ sāmadānakṣamāparaḥ / 4.021.007c gato dharmajitāṃ bhūmiṃ nainaṃ śocitum arhasi
4.021.008a sarve ca hariśārdūla putraś cāyaṃ tavāṅgadaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408465 (0.0):
4.021.007c gato dharmajitāṃ bhūmiṃ nainaṃ śocitum arhasi / 4.021.008a sarve ca hariśārdūla putraś cāyaṃ tavāṅgadaḥ
4.021.008c haryṛṣkapatirājyaṃ ca tvatsanātham anindite
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408471 (0.0):
4.021.008a sarve ca hariśārdūla putraś cāyaṃ tavāṅgadaḥ / 4.021.008c haryṛṣkapatirājyaṃ ca tvatsanātham anindite
4.021.009a tāv imau śokasaṃtaptau śanaiḥ preraya bhāmini / 4.021.009c tvayā parigṛhīto 'yam aṅgadaḥ śāstu medinīm
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408481 (0.0):
4.021.008c haryṛṣkapatirājyaṃ ca tvatsanātham anindite / 4.021.009a tāv imau śokasaṃtaptau śanaiḥ preraya bhāmini
4.021.010a saṃtatiś ca yathādṛṣṭā kṛtyaṃ yac cāpi sāmpratam / 4.021.010c rājñas tat kriyatāṃ sarvam eṣa kālasya niścayaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408493 (0.0):
4.021.009c tvayā parigṛhīto 'yam aṅgadaḥ śāstu medinīm / 4.021.010a saṃtatiś ca yathādṛṣṭā kṛtyaṃ yac cāpi sāmpratam
4.021.011a saṃskāryo harirājas tu aṅgadaś cābhiṣicyatām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408498 (0.0):
4.021.010c rājñas tat kriyatāṃ sarvam eṣa kālasya niścayaḥ / 4.021.011a saṃskāryo harirājas tu aṅgadaś cābhiṣicyatām
4.021.011c siṃhāsanagataṃ putraṃ paśyantī śāntim eṣyasi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408504 (0.0):
4.021.011a saṃskāryo harirājas tu aṅgadaś cābhiṣicyatām / 4.021.011c siṃhāsanagataṃ putraṃ paśyantī śāntim eṣyasi
4.021.012a sā tasya vacanaṃ śrutvā bhartṛvyasanapīḍitā / 4.021.012c abravīd uttaraṃ tārā hanūmantam avasthitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408514 (0.0):
4.021.011c siṃhāsanagataṃ putraṃ paśyantī śāntim eṣyasi / 4.021.012a sā tasya vacanaṃ śrutvā bhartṛvyasanapīḍitā
4.021.013a aṅgada pratirūpāṇāṃ putrāṇām ekataḥ śatam / 4.021.013c hatasyāpy asya vīrasya gātrasaṃśleṣaṇaṃ varam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408523 (0.0):
4.021.012c abravīd uttaraṃ tārā hanūmantam avasthitam / 4.021.013a aṅgada pratirūpāṇāṃ putrāṇām ekataḥ śatam
4.021.014a na cāhaṃ harirājasya prabhavāmy aṅgadasya vā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408530 (0.0):
4.021.013c hatasyāpy asya vīrasya gātrasaṃśleṣaṇaṃ varam / 4.021.014a na cāhaṃ harirājasya prabhavāmy aṅgadasya vā
4.021.014c pitṛvyastasya sugrīvaḥ sarvakāryeṣv anantaraḥ / 4.021.015a na hy eṣā buddhir āstheyā hanūmann aṅgadaṃ prati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408540 (0.0):
4.021.014a na cāhaṃ harirājasya prabhavāmy aṅgadasya vā / 4.021.014c pitṛvyastasya sugrīvaḥ sarvakāryeṣv anantaraḥ
4.021.015c pitā hi bandhuḥ putrasya na mātā harisattama
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408547 (0.0):
4.021.015a na hy eṣā buddhir āstheyā hanūmann aṅgadaṃ prati / 4.021.015c pitā hi bandhuḥ putrasya na mātā harisattama
4.021.016a na hi mama harirājasaṃśrayāt; kṣamataram asti paratra ceha vā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408555 (0.0):
4.021.015c pitā hi bandhuḥ putrasya na mātā harisattama / 4.021.016a na hi mama harirājasaṃśrayāt; kṣamataram asti paratra ceha vā
4.021.016c abhimukhahatavīrasevitaṃ; śayanam idaṃ mama sevituṃ kṣamam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408563 (0.0):
4.021.016a na hi mama harirājasaṃśrayāt; kṣamataram asti paratra ceha vā / 4.021.016c abhimukhahatavīrasevitaṃ; śayanam idaṃ mama sevituṃ kṣamam
4.022.001a vīkṣamāṇas tu mandāsuḥ sarvato mandam ucchvasan
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408569 (0.0):
4.021.016c abhimukhahatavīrasevitaṃ; śayanam idaṃ mama sevituṃ kṣamam / 4.022.001a vīkṣamāṇas tu mandāsuḥ sarvato mandam ucchvasan
4.022.001c ādāv eva tu sugrīvaṃ dadarśa tv ātmajāgrataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408576 (0.0):
4.022.001a vīkṣamāṇas tu mandāsuḥ sarvato mandam ucchvasan / 4.022.001c ādāv eva tu sugrīvaṃ dadarśa tv ātmajāgrataḥ
4.022.002a taṃ prāptavijayaṃ vālī sugrīvaṃ plavageśvaram
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408583 (0.0):
4.022.001c ādāv eva tu sugrīvaṃ dadarśa tv ātmajāgrataḥ / 4.022.002a taṃ prāptavijayaṃ vālī sugrīvaṃ plavageśvaram
4.022.002c ābhāṣya vyaktayā vācā sasneham idam abravīt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408590 (0.0):
4.022.002a taṃ prāptavijayaṃ vālī sugrīvaṃ plavageśvaram / 4.022.002c ābhāṣya vyaktayā vācā sasneham idam abravīt
4.022.003a sugrīvadoṣeṇa na māṃ gantum arhasi kilbiṣāt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408596 (0.0):
4.022.002c ābhāṣya vyaktayā vācā sasneham idam abravīt / 4.022.003a sugrīvadoṣeṇa na māṃ gantum arhasi kilbiṣāt
4.022.003c kṛṣyamāṇaṃ bhaviṣyeṇa buddhimohena māṃ balāt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408602 (0.0):
4.022.003a sugrīvadoṣeṇa na māṃ gantum arhasi kilbiṣāt / 4.022.003c kṛṣyamāṇaṃ bhaviṣyeṇa buddhimohena māṃ balāt
4.022.004a yugapadvihitaṃ tāta na manye sukham āvayoḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408609 (0.0):
4.022.003c kṛṣyamāṇaṃ bhaviṣyeṇa buddhimohena māṃ balāt / 4.022.004a yugapadvihitaṃ tāta na manye sukham āvayoḥ
4.022.004c sauhārdaṃ bhrātṛyuktaṃ hi tad idaṃ jātam anyathā / 4.022.005a pratipadya tvam adyaiva rājyam eṣāṃ vanaukasām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408618 (0.0):
4.022.004a yugapadvihitaṃ tāta na manye sukham āvayoḥ / 4.022.004c sauhārdaṃ bhrātṛyuktaṃ hi tad idaṃ jātam anyathā
4.022.005c mām apy adyaiva gacchantaṃ viddhi vaivasvatakṣayam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408624 (0.0):
4.022.005a pratipadya tvam adyaiva rājyam eṣāṃ vanaukasām / 4.022.005c mām apy adyaiva gacchantaṃ viddhi vaivasvatakṣayam
4.022.006a jīvitaṃ ca hi rājyaṃ ca śriyaṃ ca vipulām imām / 4.022.006c prajahāmy eṣa vai tūrṇaṃ mahac cāgarhitaṃ yaśaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408634 (0.0):
4.022.005c mām apy adyaiva gacchantaṃ viddhi vaivasvatakṣayam / 4.022.006a jīvitaṃ ca hi rājyaṃ ca śriyaṃ ca vipulām imām
4.022.007a asyāṃ tv aham avasthāyāṃ vīra vakṣyāmi yad vacaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408641 (0.0):
4.022.006c prajahāmy eṣa vai tūrṇaṃ mahac cāgarhitaṃ yaśaḥ / 4.022.007a asyāṃ tv aham avasthāyāṃ vīra vakṣyāmi yad vacaḥ
4.022.007c yady apy asukaraṃ rājan kartum eva tad arhasi / 4.022.008a sukhārhaṃ sukhasaṃvṛddhaṃ bālam enam abāliśam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408653 (0.0):
4.022.007a asyāṃ tv aham avasthāyāṃ vīra vakṣyāmi yad vacaḥ / 4.022.007c yady apy asukaraṃ rājan kartum eva tad arhasi
4.022.008c bāṣpapūrṇamukhaṃ paśya bhūmau patitam aṅgadam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408660 (0.0):
4.022.008a sukhārhaṃ sukhasaṃvṛddhaṃ bālam enam abāliśam / 4.022.008c bāṣpapūrṇamukhaṃ paśya bhūmau patitam aṅgadam
4.022.009a mama prāṇaiḥ priyataraṃ putraṃ putram ivaurasaṃ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408665 (0.0):
4.022.008c bāṣpapūrṇamukhaṃ paśya bhūmau patitam aṅgadam / 4.022.009a mama prāṇaiḥ priyataraṃ putraṃ putram ivaurasaṃ
4.022.009c mayā hīnam ahīnārthaṃ sarvataḥ paripālaya
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408671 (0.0):
4.022.009a mama prāṇaiḥ priyataraṃ putraṃ putram ivaurasaṃ / 4.022.009c mayā hīnam ahīnārthaṃ sarvataḥ paripālaya
4.022.010a tvam apy asya hi dātā ca paritrātā ca sarvataḥ / 4.022.010c bhayeṣv abhayadaś caiva yathāhaṃ plavageśvara
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408682 (0.0):
4.022.009c mayā hīnam ahīnārthaṃ sarvataḥ paripālaya / 4.022.010a tvam apy asya hi dātā ca paritrātā ca sarvataḥ
4.022.011a eṣa tārātmajaḥ śrīmāṃs tvayā tulyaparākramaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408688 (0.0):
4.022.010c bhayeṣv abhayadaś caiva yathāhaṃ plavageśvara / 4.022.011a eṣa tārātmajaḥ śrīmāṃs tvayā tulyaparākramaḥ
4.022.011c rakṣasāṃ tu vadhe teṣām agratas te bhaviṣyati / 4.022.012a anurūpāṇi karmāṇi vikramya balavān raṇe
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408699 (0.0):
4.022.011a eṣa tārātmajaḥ śrīmāṃs tvayā tulyaparākramaḥ / 4.022.011c rakṣasāṃ tu vadhe teṣām agratas te bhaviṣyati
4.022.012c kariṣyaty eṣa tāreyas tarasvī taruṇo 'ṅgadaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408705 (0.0):
4.022.012a anurūpāṇi karmāṇi vikramya balavān raṇe / 4.022.012c kariṣyaty eṣa tāreyas tarasvī taruṇo 'ṅgadaḥ
4.022.013a suṣeṇaduhitā ceyam arthasūkṣmaviniścaye / 4.022.013c autpātike ca vividhe sarvataḥ pariniṣṭhitā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408713 (0.0):
4.022.012c kariṣyaty eṣa tāreyas tarasvī taruṇo 'ṅgadaḥ / 4.022.013a suṣeṇaduhitā ceyam arthasūkṣmaviniścaye
4.022.014a yad eṣā sādhv iti brūyāt kāryaṃ tan muktasaṃśayam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408719 (0.0):
4.022.013c autpātike ca vividhe sarvataḥ pariniṣṭhitā / 4.022.014a yad eṣā sādhv iti brūyāt kāryaṃ tan muktasaṃśayam
4.022.014c na hi tārāmataṃ kiṃ cid anyathā parivartate / 4.022.015a rāghavasya ca te kāryaṃ kartavyam aviśaṅkayā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408729 (0.0):
4.022.014a yad eṣā sādhv iti brūyāt kāryaṃ tan muktasaṃśayam / 4.022.014c na hi tārāmataṃ kiṃ cid anyathā parivartate
4.022.015c syād adharmo hy akaraṇe tvāṃ ca hiṃsyād vimānitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408734 (0.0):
4.022.015a rāghavasya ca te kāryaṃ kartavyam aviśaṅkayā / 4.022.015c syād adharmo hy akaraṇe tvāṃ ca hiṃsyād vimānitaḥ
4.022.016a imāṃ ca mālām ādhatsva divyāṃ sugrīvakāñcanīm / 4.022.016c udārā śrīḥ sthitā hy asyāṃ saṃprajahyān mṛte mayi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408745 (0.0):
4.022.015c syād adharmo hy akaraṇe tvāṃ ca hiṃsyād vimānitaḥ / 4.022.016a imāṃ ca mālām ādhatsva divyāṃ sugrīvakāñcanīm
4.022.017a ity evam uktaḥ sugrīvo vālinā bhrātṛsauhṛdāt / 4.022.017c harṣaṃ tyaktvā punar dīno grahagrasta ivoḍurāṭ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408751 (0.0):
4.022.016c udārā śrīḥ sthitā hy asyāṃ saṃprajahyān mṛte mayi / 4.022.017a ity evam uktaḥ sugrīvo vālinā bhrātṛsauhṛdāt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408758 (0.0):
4.022.017a ity evam uktaḥ sugrīvo vālinā bhrātṛsauhṛdāt / 4.022.017c harṣaṃ tyaktvā punar dīno grahagrasta ivoḍurāṭ
4.022.018a tad vālivacanāc chāntaḥ kurvan yuktam atandritaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408764 (0.0):
4.022.017c harṣaṃ tyaktvā punar dīno grahagrasta ivoḍurāṭ / 4.022.018a tad vālivacanāc chāntaḥ kurvan yuktam atandritaḥ
4.022.018c jagrāha so 'bhyanujñāto mālāṃ tāṃ caiva kāñcanīm / 4.022.019a tāṃ mālāṃ kāñcanīṃ dattvā vālī dṛṣṭvātmajaṃ sthitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408774 (0.0):
4.022.018a tad vālivacanāc chāntaḥ kurvan yuktam atandritaḥ / 4.022.018c jagrāha so 'bhyanujñāto mālāṃ tāṃ caiva kāñcanīm
4.022.019c saṃsiddhaḥ pretya bhāvāya snehād aṅgadam abravīt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408781 (0.0):
4.022.019a tāṃ mālāṃ kāñcanīṃ dattvā vālī dṛṣṭvātmajaṃ sthitam / 4.022.019c saṃsiddhaḥ pretya bhāvāya snehād aṅgadam abravīt
4.022.020a deśakālau bhajasvādya kṣamamāṇaḥ priyāpriye
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408788 (0.0):
4.022.019c saṃsiddhaḥ pretya bhāvāya snehād aṅgadam abravīt / 4.022.020a deśakālau bhajasvādya kṣamamāṇaḥ priyāpriye
4.022.020c sukhaduḥkhasahaḥ kāle sugrīvavaśago bhava
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408795 (0.0):
4.022.020a deśakālau bhajasvādya kṣamamāṇaḥ priyāpriye / 4.022.020c sukhaduḥkhasahaḥ kāle sugrīvavaśago bhava
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25478322 (0.049):
4.022.022c bhartur arthaparo dāntaḥ sugrīvavaśago bhava / 4.022.023a na cātipraṇayaḥ kāryaḥ kartavyo 'praṇayaś ca te
4.022.021a yathā hi tvaṃ mahābāho lālitaḥ satataṃ mayā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408802 (0.0):
4.022.020c sukhaduḥkhasahaḥ kāle sugrīvavaśago bhava / 4.022.021a yathā hi tvaṃ mahābāho lālitaḥ satataṃ mayā
4.022.021c na tathā vartamānaṃ tvāṃ sugrīvo bahu maṃsyate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408808 (0.0):
4.022.021a yathā hi tvaṃ mahābāho lālitaḥ satataṃ mayā / 4.022.021c na tathā vartamānaṃ tvāṃ sugrīvo bahu maṃsyate
4.022.022a māsyāmitrair gataṃ gaccher mā śatrubhir ariṃdama
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408814 (0.0):
4.022.021c na tathā vartamānaṃ tvāṃ sugrīvo bahu maṃsyate / 4.022.022a māsyāmitrair gataṃ gaccher mā śatrubhir ariṃdama
4.022.022c bhartur arthaparo dāntaḥ sugrīvavaśago bhava
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408823 (0.0):
4.022.022a māsyāmitrair gataṃ gaccher mā śatrubhir ariṃdama / 4.022.022c bhartur arthaparo dāntaḥ sugrīvavaśago bhava
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25478295 (0.049):
4.022.020c sukhaduḥkhasahaḥ kāle sugrīvavaśago bhava / 4.022.021a yathā hi tvaṃ mahābāho lālitaḥ satataṃ mayā
4.022.023a na cātipraṇayaḥ kāryaḥ kartavyo 'praṇayaś ca te / 4.022.023c ubhayaṃ hi mahādoṣaṃ tasmād antaradṛg bhava
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408833 (0.0):
4.022.022c bhartur arthaparo dāntaḥ sugrīvavaśago bhava / 4.022.023a na cātipraṇayaḥ kāryaḥ kartavyo 'praṇayaś ca te
4.022.024a ity uktvātha vivṛttākṣaḥ śarasaṃpīḍito bhṛśam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408841 (0.0):
4.022.023c ubhayaṃ hi mahādoṣaṃ tasmād antaradṛg bhava / 4.022.024a ity uktvātha vivṛttākṣaḥ śarasaṃpīḍito bhṛśam
4.022.024c vivṛtair daśanair bhīmair babhūvotkrāntajīvitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408846 (0.0):
4.022.024a ity uktvātha vivṛttākṣaḥ śarasaṃpīḍito bhṛśam / 4.022.024c vivṛtair daśanair bhīmair babhūvotkrāntajīvitaḥ
4.022.025a hate tu vīre plavagādhipe tadā; plavaṃgamās tatra na śarma
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408856 (0.0):
4.022.024c vivṛtair daśanair bhīmair babhūvotkrāntajīvitaḥ / 4.022.025a hate tu vīre plavagādhipe tadā; plavaṃgamās tatra na śarma
lebhire / 4.022.025c vanecarāḥ siṃhayute mahāvane; yathā hi gāvo nihate gavāṃ patau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408865 (0.0):
4.022.025a hate tu vīre plavagādhipe tadā; plavaṃgamās tatra na śarma / lebhire / 4.022.025c vanecarāḥ siṃhayute mahāvane; yathā hi gāvo nihate gavāṃ patau
4.022.026a tatas tu tārā vyasanārṇava plutā; mṛtasyā bhartur vadanaṃ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408875 (0.0):
4.022.025c vanecarāḥ siṃhayute mahāvane; yathā hi gāvo nihate gavāṃ patau / 4.022.026a tatas tu tārā vyasanārṇava plutā; mṛtasyā bhartur vadanaṃ
samīkṣya sā / 4.022.026c jagāma bhūmiṃ parirabhya vālinaṃ; mahādrumaṃ chinnam ivāśritā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408884 (0.0):
4.022.026a tatas tu tārā vyasanārṇava plutā; mṛtasyā bhartur vadanaṃ / samīkṣya sā / 4.022.026c jagāma bhūmiṃ parirabhya vālinaṃ; mahādrumaṃ chinnam ivāśritā
latā / 4.023.001a tataḥ samupajighrantī kapirājasya tanmukham
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408889 (0.0):
4.022.026c jagāma bhūmiṃ parirabhya vālinaṃ; mahādrumaṃ chinnam ivāśritā
4.023.001c patiṃ lokāc cyutaṃ tārā mṛtaṃ vacanam abravīt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408897 (0.0):
4.023.001a tataḥ samupajighrantī kapirājasya tanmukham / 4.023.001c patiṃ lokāc cyutaṃ tārā mṛtaṃ vacanam abravīt
4.023.002a śeṣe tvaṃ viṣame duḥkham akṛtvā vacanaṃ mama
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408904 (0.0):
4.023.001c patiṃ lokāc cyutaṃ tārā mṛtaṃ vacanam abravīt / 4.023.002a śeṣe tvaṃ viṣame duḥkham akṛtvā vacanaṃ mama
4.023.002c upalopacite vīra suduḥkhe vasudhātale
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408912 (0.0):
4.023.002a śeṣe tvaṃ viṣame duḥkham akṛtvā vacanaṃ mama / 4.023.002c upalopacite vīra suduḥkhe vasudhātale
4.023.003a mattaḥ priyatarā nūnaṃ vānarendra mahī tava
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408919 (0.0):
4.023.002c upalopacite vīra suduḥkhe vasudhātale / 4.023.003a mattaḥ priyatarā nūnaṃ vānarendra mahī tava
4.023.003c śeṣe hi tāṃ pariṣvajya māṃ ca na pratibhāṣase / 4.023.004a sugrīva eva vikrānto vīra sāhasika priya
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408929 (0.0):
4.023.003a mattaḥ priyatarā nūnaṃ vānarendra mahī tava / 4.023.003c śeṣe hi tāṃ pariṣvajya māṃ ca na pratibhāṣase
4.023.004c ṛkṣavānaramukhyās tvāṃ balinaṃ paryupāsate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408935 (0.0):
4.023.004a sugrīva eva vikrānto vīra sāhasika priya / 4.023.004c ṛkṣavānaramukhyās tvāṃ balinaṃ paryupāsate
4.023.005a eṣāṃ vilapitaṃ kṛcchram aṅgadasya ca śocataḥ / 4.023.005c mama cemāṃ giraṃ śrutvā kiṃ tvaṃ na pratibudhyase
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408944 (0.0):
4.023.004c ṛkṣavānaramukhyās tvāṃ balinaṃ paryupāsate / 4.023.005a eṣāṃ vilapitaṃ kṛcchram aṅgadasya ca śocataḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20812454 (0.016):
14,060.028a nanu nāma sa vairāṭi śrutvā mama giraṃ purā
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28579591 (0.050):
katham iva giraṃ mama na saṅgirase? / [136] śrī kṛṣṇa uvāca adharma evātra marma bhedī bhavatīti |
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4365135 (0.063):
rakṣa naḥ sakalān devān daityapāśavipāśitān | *HV_32.29*485:10 | / sa teṣāṃ tāṃ giraṃ śrutvā viṣṇur dayitadaivataḥ /
4.023.006a idaṃ tac chūraśayanaṃ yatra śeṣe hato yudhi / 4.023.006c śāyitā nihatā yatra tvayaiva ripavaḥ purā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408954 (0.0):
4.023.005c mama cemāṃ giraṃ śrutvā kiṃ tvaṃ na pratibudhyase / 4.023.006a idaṃ tac chūraśayanaṃ yatra śeṣe hato yudhi
4.023.007a viśuddhasattvābhijana priyayuddha mama priya
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408962 (0.0):
4.023.006c śāyitā nihatā yatra tvayaiva ripavaḥ purā / 4.023.007a viśuddhasattvābhijana priyayuddha mama priya
4.023.007c mām anāthāṃ vihāyaikāṃ gatas tvam asi mānada
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408969 (0.0):
4.023.007a viśuddhasattvābhijana priyayuddha mama priya / 4.023.007c mām anāthāṃ vihāyaikāṃ gatas tvam asi mānada
4.023.008a śūrāya na pradātavyā kanyā khalu vipaścitā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408975 (0.0):
4.023.007c mām anāthāṃ vihāyaikāṃ gatas tvam asi mānada / 4.023.008a śūrāya na pradātavyā kanyā khalu vipaścitā
4.023.008c śūrabhāryāṃ hatāṃ paśya sadyo māṃ vidhavāṃ kṛtām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408983 (0.0):
4.023.008a śūrāya na pradātavyā kanyā khalu vipaścitā / 4.023.008c śūrabhāryāṃ hatāṃ paśya sadyo māṃ vidhavāṃ kṛtām
4.023.009a avabhagnaś ca me māno bhagnā me śāśvatī gatiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408991 (0.0):
4.023.008c śūrabhāryāṃ hatāṃ paśya sadyo māṃ vidhavāṃ kṛtām / 4.023.009a avabhagnaś ca me māno bhagnā me śāśvatī gatiḥ
4.023.009c agādhe ca nimagnāsmi vipule śokasāgare
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28408997 (0.0):
4.023.009a avabhagnaś ca me māno bhagnā me śāśvatī gatiḥ / 4.023.009c agādhe ca nimagnāsmi vipule śokasāgare
4.023.010a aśmasāramayaṃ nūnam idaṃ me hṛdayaṃ dṛḍham
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409004 (0.0):
4.023.009c agādhe ca nimagnāsmi vipule śokasāgare / 4.023.010a aśmasāramayaṃ nūnam idaṃ me hṛdayaṃ dṛḍham
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20166180 (0.013):
07,008.010a aśmasāramayaṃ nūnaṃ hṛdayaṃ sudṛḍhaṃ mama
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20092826 (0.045):
06,015.053a adrisāramayaṃ nūnaṃ sudṛḍhaṃ hṛdayaṃ mama
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20196535 (0.045):
07,050.049a vajrasāramayaṃ nūnaṃ hṛdayaṃ sudṛḍhaṃ mama
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1456541 (0.045):
08,005.034a vajrasāramayaṃ nūnaṃ hṛdayaṃ sudṛḍhaṃ mama
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15643281 (0.045):
09,002.004a vajrasāramayaṃ nūnaṃ hṛdayaṃ sudṛḍhaṃ mama
4.023.010c bhartāraṃ nihataṃ dṛṣṭvā yan nādya śatadhā gatam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409012 (0.0):
4.023.010a aśmasāramayaṃ nūnam idaṃ me hṛdayaṃ dṛḍham / 4.023.010c bhartāraṃ nihataṃ dṛṣṭvā yan nādya śatadhā gatam
4.023.011a suhṛc caiva hi bhartā ca prakṛtyā ca mama priyaḥ / 4.023.011c āhave ca parākrāntaḥ śūraḥ pañcatvam āgataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409021 (0.0):
4.023.010c bhartāraṃ nihataṃ dṛṣṭvā yan nādya śatadhā gatam / 4.023.011a suhṛc caiva hi bhartā ca prakṛtyā ca mama priyaḥ
4.023.012a patihīnā tu yā nārī kāmaṃ bhavatu putriṇī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409029 (0.0):
4.023.011c āhave ca parākrāntaḥ śūraḥ pañcatvam āgataḥ / 4.023.012a patihīnā tu yā nārī kāmaṃ bhavatu putriṇī
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3052330 (0.039):
surāṇām īśvaraḥ śakraḥ % pradharṣayitum ojasā // Ram_2,26.4 // / patihīnā tu yā nārī $ na sā śakṣyati jīvitum &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7694596 (0.039):
surāṇām īśvaraḥ śakraḥ pradharṣayitum ojasā // Ram_2,26.4 // / patihīnā tu yā nārī na sā śakṣyati jīvitum /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4269365 (0.039):
2.026.005a patihīnā tu yā nārī na sā śakṣyati jīvitum
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17142964 (0.048):
patis te rakṣitas tvayā Ram_2,9.13b / patihīnā tu yā nārī Ram_2,26.5a
4.023.012c dhanadhānyaiḥ supūrṇāpi vidhavety ucyate budhaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409035 (0.0):
4.023.012a patihīnā tu yā nārī kāmaṃ bhavatu putriṇī / 4.023.012c dhanadhānyaiḥ supūrṇāpi vidhavety ucyate budhaiḥ
4.023.013a svagātraprabhave vīra śeṣe rudhiramaṇḍale
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409043 (0.0):
4.023.012c dhanadhānyaiḥ supūrṇāpi vidhavety ucyate budhaiḥ / 4.023.013a svagātraprabhave vīra śeṣe rudhiramaṇḍale
4.023.013c kṛmirāgaparistome tvam evaṃ śayane yathā / 4.023.014a reṇuśoṇitasaṃvītaṃ gātraṃ tava samantataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409053 (0.0):
4.023.013a svagātraprabhave vīra śeṣe rudhiramaṇḍale / 4.023.013c kṛmirāgaparistome tvam evaṃ śayane yathā
4.023.014c parirabdhuṃ na śaknomi bhujābhyāṃ plavagarṣabha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409059 (0.0):
4.023.014a reṇuśoṇitasaṃvītaṃ gātraṃ tava samantataḥ / 4.023.014c parirabdhuṃ na śaknomi bhujābhyāṃ plavagarṣabha
4.023.015a kṛtakṛtyo 'dya sugrīvo vaire 'sminn atidāruṇe / 4.023.015c yasya rāmavimuktena hṛtam ekeṣuṇā bhayam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409072 (0.0):
4.023.014c parirabdhuṃ na śaknomi bhujābhyāṃ plavagarṣabha / 4.023.015a kṛtakṛtyo 'dya sugrīvo vaire 'sminn atidāruṇe
4.023.016a śareṇa hṛdi lagnena gātrasaṃsparśane tava
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409078 (0.0):
4.023.015c yasya rāmavimuktena hṛtam ekeṣuṇā bhayam / 4.023.016a śareṇa hṛdi lagnena gātrasaṃsparśane tava
4.023.016c vāryāmi tvāṃ nirīkṣantī tvayi pañcatvam āgate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409083 (0.0):
4.023.016a śareṇa hṛdi lagnena gātrasaṃsparśane tava / 4.023.016c vāryāmi tvāṃ nirīkṣantī tvayi pañcatvam āgate
4.023.017a udbabarha śaraṃ nīlas tasya gātragataṃ tadā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409089 (0.0):
4.023.016c vāryāmi tvāṃ nirīkṣantī tvayi pañcatvam āgate / 4.023.017a udbabarha śaraṃ nīlas tasya gātragataṃ tadā
4.023.017c girigahvarasaṃlīnaṃ dīptam āśīviṣaṃ yathā / 4.023.018a tasya niṣkṛṣyamāṇasya bāṇasya ca babhau dyutiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409099 (0.0):
4.023.017a udbabarha śaraṃ nīlas tasya gātragataṃ tadā / 4.023.017c girigahvarasaṃlīnaṃ dīptam āśīviṣaṃ yathā
4.023.018c astamastakasaṃruddho raśmir dinakarād iva / 4.023.019a petuḥ kṣatajadhārās tu vraṇebhyas tasya sarvaśaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409104 (0.0):
4.023.018a tasya niṣkṛṣyamāṇasya bāṇasya ca babhau dyutiḥ / 4.023.018c astamastakasaṃruddho raśmir dinakarād iva
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409111 (0.0):
4.023.018c astamastakasaṃruddho raśmir dinakarād iva / 4.023.019a petuḥ kṣatajadhārās tu vraṇebhyas tasya sarvaśaḥ
4.023.019c tāmragairikasaṃpṛktā dhārā iva dharādharāt / 4.023.020a avakīrṇaṃ vimārjantī bhartāraṃ raṇareṇunā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409120 (0.0):
4.023.019a petuḥ kṣatajadhārās tu vraṇebhyas tasya sarvaśaḥ / 4.023.019c tāmragairikasaṃpṛktā dhārā iva dharādharāt
4.023.020c asrair nayanajaiḥ śūraṃ siṣecāstrasamāhatam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409127 (0.0):
4.023.020a avakīrṇaṃ vimārjantī bhartāraṃ raṇareṇunā / 4.023.020c asrair nayanajaiḥ śūraṃ siṣecāstrasamāhatam
4.023.021a rudhirokṣitasarvāṅgaṃ dṛṣṭvā vinihataṃ patim
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409133 (0.0):
4.023.020c asrair nayanajaiḥ śūraṃ siṣecāstrasamāhatam / 4.023.021a rudhirokṣitasarvāṅgaṃ dṛṣṭvā vinihataṃ patim
4.023.021c uvāca tārā piṅgākṣaṃ putram aṅgadam aṅganā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409141 (0.0):
4.023.021a rudhirokṣitasarvāṅgaṃ dṛṣṭvā vinihataṃ patim / 4.023.021c uvāca tārā piṅgākṣaṃ putram aṅgadam aṅganā
4.023.022a avasthāṃ paścimāṃ paśya pituḥ putra sudāruṇām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409148 (0.0):
4.023.021c uvāca tārā piṅgākṣaṃ putram aṅgadam aṅganā / 4.023.022a avasthāṃ paścimāṃ paśya pituḥ putra sudāruṇām
4.023.022c saṃprasaktasya vairasya gato 'ntaḥ pāpakarmaṇā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409154 (0.0):
4.023.022a avasthāṃ paścimāṃ paśya pituḥ putra sudāruṇām / 4.023.022c saṃprasaktasya vairasya gato 'ntaḥ pāpakarmaṇā
4.023.023a bālasūryodayatanuṃ prayāntaṃ yamasādanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409161 (0.0):
4.023.022c saṃprasaktasya vairasya gato 'ntaḥ pāpakarmaṇā / 4.023.023a bālasūryodayatanuṃ prayāntaṃ yamasādanam
4.023.023c abhivādaya rājānaṃ pitaraṃ putra mānadam / 4.023.024a evam uktaḥ samutthāya jagrāha caraṇau pituḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409171 (0.0):
4.023.023a bālasūryodayatanuṃ prayāntaṃ yamasādanam / 4.023.023c abhivādaya rājānaṃ pitaraṃ putra mānadam
4.023.024c bhujābhyāṃ pīnavṛtābhyām aṅgado 'ham iti bruvan
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409178 (0.0):
4.023.024a evam uktaḥ samutthāya jagrāha caraṇau pituḥ / 4.023.024c bhujābhyāṃ pīnavṛtābhyām aṅgado 'ham iti bruvan
4.023.025a abhivādayamānaṃ tvām aṅgadaṃ tvaṃ yathāpurā / 4.023.025c dīrghāyur bhava putreti kimarthaṃ nābhibhāṣase
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409188 (0.0):
4.023.024c bhujābhyāṃ pīnavṛtābhyām aṅgado 'ham iti bruvan / 4.023.025a abhivādayamānaṃ tvām aṅgadaṃ tvaṃ yathāpurā
4.023.026a ahaṃ putrasahāyā tvām upāse gatacetanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409196 (0.0):
4.023.025c dīrghāyur bhava putreti kimarthaṃ nābhibhāṣase / 4.023.026a ahaṃ putrasahāyā tvām upāse gatacetanam
4.023.026c siṃhena nihataṃ sadyo gauḥ savatseva govṛṣam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409204 (0.0):
4.023.026a ahaṃ putrasahāyā tvām upāse gatacetanam / 4.023.026c siṃhena nihataṃ sadyo gauḥ savatseva govṛṣam
4.023.027a iṣṭvā saṃgrāmayajñena nānāpraharaṇāmbhasā
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12915704 (0.0):
MSS_6154 1 iṣṭvā saṃgrāmayajñena nānāpraharaṇāmbhasā /
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409210 (0.0):
4.023.026c siṃhena nihataṃ sadyo gauḥ savatseva govṛṣam / 4.023.027a iṣṭvā saṃgrāmayajñena nānāpraharaṇāmbhasā
4.023.027c asminn avabhṛthe snātaḥ kathaṃ patnyā mayā vinā
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12915709 (0.0):
MSS_6154 1 iṣṭvā saṃgrāmayajñena nānāpraharaṇāmbhasā / / MSS_6154 2 asminnavabhṛthe snātaḥ kathaṃ patnyā mayā vinā //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409216 (0.0):
4.023.027a iṣṭvā saṃgrāmayajñena nānāpraharaṇāmbhasā / 4.023.027c asminn avabhṛthe snātaḥ kathaṃ patnyā mayā vinā
4.023.028a yā dattā devarājena tava tuṣṭena saṃyuge
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409222 (0.0):
4.023.027c asminn avabhṛthe snātaḥ kathaṃ patnyā mayā vinā / 4.023.028a yā dattā devarājena tava tuṣṭena saṃyuge
4.023.028c śātakumbhamayīṃ mālāṃ tāṃ te paśyāmi neha kim
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409227 (0.0):
4.023.028a yā dattā devarājena tava tuṣṭena saṃyuge / 4.023.028c śātakumbhamayīṃ mālāṃ tāṃ te paśyāmi neha kim
4.023.029a rājaśrīr na jahāti tvāṃ gatāsum api mānada
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409234 (0.0):
4.023.028c śātakumbhamayīṃ mālāṃ tāṃ te paśyāmi neha kim / 4.023.029a rājaśrīr na jahāti tvāṃ gatāsum api mānada
4.023.029c sūryasyāvartamānasya śailarājam iva prabhā / 4.023.030a na me vacaḥ pathyam idaṃ tvayā kṛtaṃ; na cāsmi śaktā hi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409247 (0.0):
4.023.029a rājaśrīr na jahāti tvāṃ gatāsum api mānada / 4.023.029c sūryasyāvartamānasya śailarājam iva prabhā
nivāraṇe tava / 4.023.030c hatā saputrāsmi hatena saṃyuge; saha tvayā śrīr vijahāti mām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409262 (0.0):
4.023.030a na me vacaḥ pathyam idaṃ tvayā kṛtaṃ; na cāsmi śaktā hi / nivāraṇe tava / 4.023.030c hatā saputrāsmi hatena saṃyuge; saha tvayā śrīr vijahāti mām
4.024.001a gatāsuṃ vālinaṃ dṛṣṭvā rāghavas tadanantaram
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409269 (0.0):
4.023.030c hatā saputrāsmi hatena saṃyuge; saha tvayā śrīr vijahāti mām / iha / 4.024.001a gatāsuṃ vālinaṃ dṛṣṭvā rāghavas tadanantaram
4.024.001c abravīt praśritaṃ vākyaṃ sugrīvaṃ śatrutāpanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409274 (0.0):
4.024.001a gatāsuṃ vālinaṃ dṛṣṭvā rāghavas tadanantaram / 4.024.001c abravīt praśritaṃ vākyaṃ sugrīvaṃ śatrutāpanaḥ
4.024.002a na śokaparitāpena śreyasā yujyate mṛtaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409279 (0.0):
4.024.001c abravīt praśritaṃ vākyaṃ sugrīvaṃ śatrutāpanaḥ / 4.024.002a na śokaparitāpena śreyasā yujyate mṛtaḥ
4.024.002c yad atrānantaraṃ kāryaṃ tat samādhātum arhatha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409286 (0.0):
4.024.002a na śokaparitāpena śreyasā yujyate mṛtaḥ / 4.024.002c yad atrānantaraṃ kāryaṃ tat samādhātum arhatha
4.024.003a lokavṛttam anuṣṭheyaṃ kṛtaṃ vo bāṣpamokṣaṇam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409293 (0.0):
4.024.002c yad atrānantaraṃ kāryaṃ tat samādhātum arhatha / 4.024.003a lokavṛttam anuṣṭheyaṃ kṛtaṃ vo bāṣpamokṣaṇam
4.024.003c na kālād uttaraṃ kiṃ cit karma śakyam upāsitum
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409300 (0.0):
4.024.003a lokavṛttam anuṣṭheyaṃ kṛtaṃ vo bāṣpamokṣaṇam / 4.024.003c na kālād uttaraṃ kiṃ cit karma śakyam upāsitum
4.024.004a niyataḥ kāraṇaṃ loke niyatiḥ karmasādhanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409306 (0.0):
4.024.003c na kālād uttaraṃ kiṃ cit karma śakyam upāsitum / 4.024.004a niyataḥ kāraṇaṃ loke niyatiḥ karmasādhanam
4.024.004c niyatiḥ sarvabhūtānāṃ niyogeṣv iha kāraṇam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409311 (0.0):
4.024.004a niyataḥ kāraṇaṃ loke niyatiḥ karmasādhanam / 4.024.004c niyatiḥ sarvabhūtānāṃ niyogeṣv iha kāraṇam
4.024.005a na kartā kasya cit kaś cin niyoge cāpi neśvaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409318 (0.0):
4.024.004c niyatiḥ sarvabhūtānāṃ niyogeṣv iha kāraṇam / 4.024.005a na kartā kasya cit kaś cin niyoge cāpi neśvaraḥ
4.024.005c svabhāve vartate lokas tasya kālaḥ parāyaṇam / 4.024.006a na kālaḥ kālam atyeti na kālaḥ parihīyate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409331 (0.0):
4.024.005a na kartā kasya cit kaś cin niyoge cāpi neśvaraḥ / 4.024.005c svabhāve vartate lokas tasya kālaḥ parāyaṇam
4.024.006c svabhāvaṃ vā samāsādya na kaś cid ativartate / 4.024.007a na kālasyāsti bandhutvaṃ na hetur na parākramaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409344 (0.0):
4.024.006a na kālaḥ kālam atyeti na kālaḥ parihīyate / 4.024.006c svabhāvaṃ vā samāsādya na kaś cid ativartate
4.024.007c na mitrajñātisaṃbandhaḥ kāraṇaṃ nātmano vaśaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409352 (0.0):
4.024.007a na kālasyāsti bandhutvaṃ na hetur na parākramaḥ / 4.024.007c na mitrajñātisaṃbandhaḥ kāraṇaṃ nātmano vaśaḥ
4.024.008a kiṃ tu kāla parīṇāmo draṣṭavyaḥ sādhu paśyatā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409358 (0.0):
4.024.007c na mitrajñātisaṃbandhaḥ kāraṇaṃ nātmano vaśaḥ / 4.024.008a kiṃ tu kāla parīṇāmo draṣṭavyaḥ sādhu paśyatā
4.024.008c dharmaś cārthaś ca kāmaś ca kālakramasamāhitāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409364 (0.0):
4.024.008a kiṃ tu kāla parīṇāmo draṣṭavyaḥ sādhu paśyatā / 4.024.008c dharmaś cārthaś ca kāmaś ca kālakramasamāhitāḥ
4.024.009a itaḥ svāṃ prakṛtiṃ vālī gataḥ prāptaḥ kriyāphalam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409373 (0.0):
4.024.008c dharmaś cārthaś ca kāmaś ca kālakramasamāhitāḥ / 4.024.009a itaḥ svāṃ prakṛtiṃ vālī gataḥ prāptaḥ kriyāphalam
4.024.009c dharmārthakāmasaṃyogaiḥ pavitraṃ plavageśvara
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409379 (0.0):
4.024.009a itaḥ svāṃ prakṛtiṃ vālī gataḥ prāptaḥ kriyāphalam / 4.024.009c dharmārthakāmasaṃyogaiḥ pavitraṃ plavageśvara
4.024.010a svadharmasya ca saṃyogāj jitas tena mahātmanā / 4.024.010c svargaḥ parigṛhītaś ca prāṇān aparirakṣatā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409387 (0.0):
4.024.009c dharmārthakāmasaṃyogaiḥ pavitraṃ plavageśvara / 4.024.010a svadharmasya ca saṃyogāj jitas tena mahātmanā
4.024.011a eṣā vai niyatiḥ śreṣṭhā yāṃ gato hariyūthapaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409394 (0.0):
4.024.010c svargaḥ parigṛhītaś ca prāṇān aparirakṣatā / 4.024.011a eṣā vai niyatiḥ śreṣṭhā yāṃ gato hariyūthapaḥ
4.024.011c tad alaṃ paritāpena prāptakālam upāsyatām / 4.024.012a vacanānte tu rāmasya lakṣmaṇaḥ paravīrahā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409400 (0.0):
4.024.011a eṣā vai niyatiḥ śreṣṭhā yāṃ gato hariyūthapaḥ / 4.024.011c tad alaṃ paritāpena prāptakālam upāsyatām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409409 (0.0):
4.024.011c tad alaṃ paritāpena prāptakālam upāsyatām / 4.024.012a vacanānte tu rāmasya lakṣmaṇaḥ paravīrahā
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21872843 (0.031):
evam uktas tu rāmeṇa $ lakṣmaṇaḥ paravīrahā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7350268 (0.031):
evam uktas tu rāmeṇa lakṣmaṇaḥ paravīrahā /
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10056468 (0.031):
3.014.020a evam uktas tu rāmeṇa lakṣmaṇaḥ paravīrahā
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17167112 (0.033):
lakṣmaṇaḥ paramakruddhaḥ Ram_2,16.56c / lakṣmaṇaḥ paravīrahā Ram_3,14.20b
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25478994 (0.036):
4.024.019c tasthau bhrātṛsamīpastho lakṣmaṇaḥ paravīrahā / 4.024.020a lakṣmaṇasya vacaḥ śrutvā tāraḥ saṃbhrāntamānasaḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27073806 (0.037):
6.104.020a evam uktas tu vaidehyā lakṣmaṇaḥ paravīrahā
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19928164 (0.055):
03,271.011c prāhiṇot kumbhakarṇāya lakṣmaṇaḥ paravīrahā / 03,271.012a sa tasya dehāvaraṇaṃ bhittvā dehaṃ ca sāyakaḥ
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25481835 (0.055):
4.030.009c praviveśa purīṃ vīro lakṣmaṇaḥ paravīrahā / 4.030.010a tataḥ śubhamatiḥ prājño bhrātuḥ priyahite rataḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27068289 (0.056):
6.089.026a ehy ehīty abravīd rāmo lakṣmaṇaṃ paravīrahā
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25482533 (0.061):
4.032.001a atha pratisamādiṣṭo lakṣmaṇaḥ paravīrahā
4.024.012c avadat praśritaṃ vākyaṃ sugrīvaṃ gatacetasaṃ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409414 (0.0):
4.024.012a vacanānte tu rāmasya lakṣmaṇaḥ paravīrahā / 4.024.012c avadat praśritaṃ vākyaṃ sugrīvaṃ gatacetasaṃ
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15483114 (0.064):
05,140.001a karṇasya vacanaṃ śrutvā keśavaḥ paravīrahā / 05,140.001c uvāca prahasan vākyaṃ smitapūrvam idaṃ tadā
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19910445 (0.064):
03,238.001c idaṃ vacanam aklībam abravīt paravīrahā
4.024.013a kuru tvam asya sugrīva pretakāryam anantaram / 4.024.013c tārāṅgadābhyāṃ sahito vālino dahanaṃ prati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409424 (0.0):
4.024.012c avadat praśritaṃ vākyaṃ sugrīvaṃ gatacetasaṃ / 4.024.013a kuru tvam asya sugrīva pretakāryam anantaram
4.024.014a samājñāpaya kāṣṭhāni śuṣkāṇi ca bahūni ca / 4.024.014c candanāni ca divyāni vālisaṃskārakāraṇāt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409433 (0.0):
4.024.013c tārāṅgadābhyāṃ sahito vālino dahanaṃ prati / 4.024.014a samājñāpaya kāṣṭhāni śuṣkāṇi ca bahūni ca
4.024.015a samāśvāsaya cainaṃ tvam aṅgadaṃ dīnacetasaṃ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409439 (0.0):
4.024.014c candanāni ca divyāni vālisaṃskārakāraṇāt / 4.024.015a samāśvāsaya cainaṃ tvam aṅgadaṃ dīnacetasaṃ
4.024.015c mā bhūr bāliśabuddhis tvaṃ tvadadhīnam idaṃ puram
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409447 (0.0):
4.024.015a samāśvāsaya cainaṃ tvam aṅgadaṃ dīnacetasaṃ / 4.024.015c mā bhūr bāliśabuddhis tvaṃ tvadadhīnam idaṃ puram
4.024.016a aṅgadas tv ānayen mālyaṃ vastrāṇi vividhāni ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409453 (0.0):
4.024.015c mā bhūr bāliśabuddhis tvaṃ tvadadhīnam idaṃ puram / 4.024.016a aṅgadas tv ānayen mālyaṃ vastrāṇi vividhāni ca
4.024.016c ghṛtaṃ tailam atho gandhān yac cātra samanantaram
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409459 (0.0):
4.024.016a aṅgadas tv ānayen mālyaṃ vastrāṇi vividhāni ca / 4.024.016c ghṛtaṃ tailam atho gandhān yac cātra samanantaram
4.024.017a tvaṃ tāra śibikāṃ śīghram ādāyāgaccha saṃbhramāt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409467 (0.0):
4.024.016c ghṛtaṃ tailam atho gandhān yac cātra samanantaram / 4.024.017a tvaṃ tāra śibikāṃ śīghram ādāyāgaccha saṃbhramāt
4.024.017c tvarā guṇavatī yuktā hy asmin kāle viśeṣataḥ / 4.024.018a sajjībhavantu plavagāḥ śibikāvāhanocitāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409477 (0.0):
4.024.017a tvaṃ tāra śibikāṃ śīghram ādāyāgaccha saṃbhramāt / 4.024.017c tvarā guṇavatī yuktā hy asmin kāle viśeṣataḥ
4.024.018c samarthā balinaś caiva nirhariṣyanti vālinam / 4.024.019a evam uktvā tu sugrīvaṃ sumitrānandavardhanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409487 (0.0):
4.024.018a sajjībhavantu plavagāḥ śibikāvāhanocitāḥ / 4.024.018c samarthā balinaś caiva nirhariṣyanti vālinam
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22265520 (0.056):
7.076.002a rāghaveṇaivam uktas tu sumitrānandavardhanaḥ
4.024.019c tasthau bhrātṛsamīpastho lakṣmaṇaḥ paravīrahā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409495 (0.0):
4.024.019a evam uktvā tu sugrīvaṃ sumitrānandavardhanaḥ / 4.024.019c tasthau bhrātṛsamīpastho lakṣmaṇaḥ paravīrahā
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25478906 (0.036):
4.024.012a vacanānte tu rāmasya lakṣmaṇaḥ paravīrahā
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17167111 (0.041):
lakṣmaṇaḥ paramakruddhaḥ Ram_2,16.56c / lakṣmaṇaḥ paravīrahā Ram_3,14.20b
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27073806 (0.052):
6.104.020a evam uktas tu vaidehyā lakṣmaṇaḥ paravīrahā
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27068289 (0.056):
6.089.026a ehy ehīty abravīd rāmo lakṣmaṇaṃ paravīrahā
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27063447 (0.057):
6.079.004a tato rāmam abhikramya saumitrir abhivādya ca / 6.079.004c tasthau bhrātṛsamīpasthaḥ śakrasyendrānujo yathā
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21872842 (0.058):
evam uktas tu rāmeṇa $ lakṣmaṇaḥ paravīrahā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7350267 (0.058):
evam uktas tu rāmeṇa lakṣmaṇaḥ paravīrahā /
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10056467 (0.058):
3.014.020a evam uktas tu rāmeṇa lakṣmaṇaḥ paravīrahā
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19928164 (0.061):
03,271.011c prāhiṇot kumbhakarṇāya lakṣmaṇaḥ paravīrahā / 03,271.012a sa tasya dehāvaraṇaṃ bhittvā dehaṃ ca sāyakaḥ
4.024.020a lakṣmaṇasya vacaḥ śrutvā tāraḥ saṃbhrāntamānasaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409501 (0.0):
4.024.019c tasthau bhrātṛsamīpastho lakṣmaṇaḥ paravīrahā / 4.024.020a lakṣmaṇasya vacaḥ śrutvā tāraḥ saṃbhrāntamānasaḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27077384 (0.026):
6.115.004a bharatasya vacaḥ śrutvā śatrughnaḥ paravīrahā
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22270002 (0.040):
7.095.003a munes tu bhāṣitaṃ śrutvā lakṣmaṇaḥ paravīrahā
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20861211 (0.058):
16,004.021a iti tasya vacaḥ śrutvā keśavaḥ paravīrahā
4.024.020c praviveśa guhāṃ śīghraṃ śibikāsaktamānasaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409507 (0.0):
4.024.020a lakṣmaṇasya vacaḥ śrutvā tāraḥ saṃbhrāntamānasaḥ / 4.024.020c praviveśa guhāṃ śīghraṃ śibikāsaktamānasaḥ
4.024.021a ādāya śibikāṃ tāraḥ sa tu paryāpayat punaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409514 (0.0):
4.024.020c praviveśa guhāṃ śīghraṃ śibikāsaktamānasaḥ / 4.024.021a ādāya śibikāṃ tāraḥ sa tu paryāpayat punaḥ
Bhatti: Ravanavadha (Bhattikavya) (bhattiku.htm.txt) 21832337 (0.038):
Bhk_12.19-1 sa-rāghavaiḥ kiṃ bata vānarais tair yaiḥ prātarāśo 'pi na
4.024.021c vānarair uhyamānāṃ tāṃ śūrair udvahanocitaiḥ / 4.024.022a tato vālinam udyamya sugrīvaḥ śibikāṃ tadā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409525 (0.0):
4.024.021a ādāya śibikāṃ tāraḥ sa tu paryāpayat punaḥ / 4.024.021c vānarair uhyamānāṃ tāṃ śūrair udvahanocitaiḥ
4.024.022c āropayata vikrośann aṅgadena sahaiva tu / 4.024.023a āropya śibikāṃ caiva vālinaṃ gatajīvitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409535 (0.0):
4.024.022a tato vālinam udyamya sugrīvaḥ śibikāṃ tadā / 4.024.022c āropayata vikrośann aṅgadena sahaiva tu
4.024.023c alaṃkāraiś ca vividhair mālyair vastraiś ca bhūṣitam / 4.024.024a ājñāpayat tadā rājā sugrīvaḥ plavageśvaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409546 (0.0):
4.024.023a āropya śibikāṃ caiva vālinaṃ gatajīvitam / 4.024.023c alaṃkāraiś ca vividhair mālyair vastraiś ca bhūṣitam
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15171022 (0.058):
vastrair vividhair mālyair vividhair alaṃkāraiḥ kāyaṃ bhūṣayiṣyāmaḥ /"
4.024.024c aurdhvadehikam āryasya kriyatām anurūpataḥ / 4.024.025a viśrāṇayanto ratnāni vividhāni bahūni ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409554 (0.0):
4.024.024a ājñāpayat tadā rājā sugrīvaḥ plavageśvaraḥ / 4.024.024c aurdhvadehikam āryasya kriyatām anurūpataḥ
4.024.025c agrataḥ plavagā yāntu śibikā tadanantaram
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409559 (0.0):
4.024.025a viśrāṇayanto ratnāni vividhāni bahūni ca / 4.024.025c agrataḥ plavagā yāntu śibikā tadanantaram
4.024.026a rājñām ṛddhiviśeṣā hi dṛśyante bhuvi yādṛśāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409566 (0.0):
4.024.025c agrataḥ plavagā yāntu śibikā tadanantaram / 4.024.026a rājñām ṛddhiviśeṣā hi dṛśyante bhuvi yādṛśāḥ
4.024.026c tādṛśaṃ vālinaḥ kṣipraṃ prākurvann aurdhvadehikam / 4.024.027a aṅgadam aprigṛhyāśu tāraprabhṛtayas tathā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409576 (0.0):
4.024.026a rājñām ṛddhiviśeṣā hi dṛśyante bhuvi yādṛśāḥ / 4.024.026c tādṛśaṃ vālinaḥ kṣipraṃ prākurvann aurdhvadehikam
4.024.027c krośantaḥ prayayuḥ sarve vānarā hatabāndhavāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409584 (0.0):
4.024.027a aṅgadam aprigṛhyāśu tāraprabhṛtayas tathā / 4.024.027c krośantaḥ prayayuḥ sarve vānarā hatabāndhavāḥ
4.024.028a tārāprabhṛtayaḥ sarvā vānaryo hatayūthapāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409588 (0.0):
4.024.027c krośantaḥ prayayuḥ sarve vānarā hatabāndhavāḥ / 4.024.028a tārāprabhṛtayaḥ sarvā vānaryo hatayūthapāḥ
4.024.028c anujagmur hi bhartāraṃ krośantyaḥ karuṇasvanāḥ / 4.024.029a tāsāṃ ruditaśabdena vānarīṇāṃ vanāntare
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409598 (0.0):
4.024.028a tārāprabhṛtayaḥ sarvā vānaryo hatayūthapāḥ / 4.024.028c anujagmur hi bhartāraṃ krośantyaḥ karuṇasvanāḥ
4.024.029c vanāni girayaḥ sarve vikrośantīva sarvataḥ / 4.024.030a puline girinadyās tu vivikte jalasaṃvṛte
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409603 (0.0):
4.024.029a tāsāṃ ruditaśabdena vānarīṇāṃ vanāntare / 4.024.029c vanāni girayaḥ sarve vikrośantīva sarvataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409610 (0.0):
4.024.029c vanāni girayaḥ sarve vikrośantīva sarvataḥ / 4.024.030a puline girinadyās tu vivikte jalasaṃvṛte
4.024.030c citāṃ cakruḥ subahavo vānarā vanacāriṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409616 (0.0):
4.024.030a puline girinadyās tu vivikte jalasaṃvṛte / 4.024.030c citāṃ cakruḥ subahavo vānarā vanacāriṇaḥ
4.024.031a avaropya tataḥ skandhāc chibikāṃ vahanocitāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409622 (0.0):
4.024.030c citāṃ cakruḥ subahavo vānarā vanacāriṇaḥ / 4.024.031a avaropya tataḥ skandhāc chibikāṃ vahanocitāḥ
4.024.031c tasthur ekāntam āśritya sarve śokasamanvitāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409628 (0.0):
4.024.031a avaropya tataḥ skandhāc chibikāṃ vahanocitāḥ / 4.024.031c tasthur ekāntam āśritya sarve śokasamanvitāḥ
4.024.032a tatas tārā patiṃ dṛṣṭvā śibikātalaśāyinam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409636 (0.0):
4.024.031c tasthur ekāntam āśritya sarve śokasamanvitāḥ / 4.024.032a tatas tārā patiṃ dṛṣṭvā śibikātalaśāyinam
4.024.032c āropyāṅke śiras tasya vilalāpa suduḥkhitā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409642 (0.0):
4.024.032a tatas tārā patiṃ dṛṣṭvā śibikātalaśāyinam / 4.024.032c āropyāṅke śiras tasya vilalāpa suduḥkhitā
4.024.033a janaṃ ca paśyasīmaṃ tvaṃ kasmāc chokābhipīḍitam / 4.024.033c prahṛṣṭam iva te vaktraṃ gatāsor api mānada
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409651 (0.0):
4.024.032c āropyāṅke śiras tasya vilalāpa suduḥkhitā / 4.024.033a janaṃ ca paśyasīmaṃ tvaṃ kasmāc chokābhipīḍitam
4.024.033e astārkasamavarṇaṃ ca lakṣyate jīvato yathā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409657 (0.0):
4.024.033c prahṛṣṭam iva te vaktraṃ gatāsor api mānada / 4.024.033e astārkasamavarṇaṃ ca lakṣyate jīvato yathā
4.024.034a eṣa tvāṃ rāmarūpeṇa kālaḥ karṣati vānara
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409663 (0.0):
4.024.033e astārkasamavarṇaṃ ca lakṣyate jīvato yathā / 4.024.034a eṣa tvāṃ rāmarūpeṇa kālaḥ karṣati vānara
4.024.034c yena sma vidhavāḥ sarvāḥ kṛtā ekeṣuṇā raṇe
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409671 (0.0):
4.024.034a eṣa tvāṃ rāmarūpeṇa kālaḥ karṣati vānara / 4.024.034c yena sma vidhavāḥ sarvāḥ kṛtā ekeṣuṇā raṇe
4.024.035a imās tās tava rājendravānaryo vallabhāḥ sadā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409678 (0.0):
4.024.034c yena sma vidhavāḥ sarvāḥ kṛtā ekeṣuṇā raṇe / 4.024.035a imās tās tava rājendravānaryo vallabhāḥ sadā
4.024.035c pādair vikṛṣṭam adhvānam āgatāḥ kiṃ na budhyase
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409684 (0.0):
4.024.035a imās tās tava rājendravānaryo vallabhāḥ sadā / 4.024.035c pādair vikṛṣṭam adhvānam āgatāḥ kiṃ na budhyase
4.024.036a taveṣṭā nanu nāmaitā bhāryāś candranibhānanāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409692 (0.0):
4.024.035c pādair vikṛṣṭam adhvānam āgatāḥ kiṃ na budhyase / 4.024.036a taveṣṭā nanu nāmaitā bhāryāś candranibhānanāḥ
4.024.036c idānīṃ nekṣase kasmāt sugrīvaṃ plavageśvaram
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409699 (0.0):
4.024.036a taveṣṭā nanu nāmaitā bhāryāś candranibhānanāḥ / 4.024.036c idānīṃ nekṣase kasmāt sugrīvaṃ plavageśvaram
4.024.037a ete hi sacivā rājaṃs tāraprabhṛtayas tava / 4.024.037c puravāsijanaś cāyaṃ parivāryāsate 'nagha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409708 (0.0):
4.024.036c idānīṃ nekṣase kasmāt sugrīvaṃ plavageśvaram / 4.024.037a ete hi sacivā rājaṃs tāraprabhṛtayas tava
4.024.038a visarjayainān pravalān yathocitam ariṃdama / 4.024.038c tataḥ krīḍāmahe sarvā vaneṣu madirotkaṭāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409721 (0.0):
4.024.037c puravāsijanaś cāyaṃ parivāryāsate 'nagha / 4.024.038a visarjayainān pravalān yathocitam ariṃdama
4.024.039a evaṃ vilapatīṃ tārāṃ patiśokapariplutām / 4.024.039c utthāpayanti sma tadā vānaryaḥ śokakarśitāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409733 (0.0):
4.024.038c tataḥ krīḍāmahe sarvā vaneṣu madirotkaṭāḥ / 4.024.039a evaṃ vilapatīṃ tārāṃ patiśokapariplutām
4.024.040a sugrīveṇa tataḥ sārdham aṅgadaḥ pitaraṃ rudan
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409738 (0.0):
4.024.039c utthāpayanti sma tadā vānaryaḥ śokakarśitāḥ / 4.024.040a sugrīveṇa tataḥ sārdham aṅgadaḥ pitaraṃ rudan
4.024.040c citām āropayām āsa śokenābhihatendriyaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409744 (0.0):
4.024.040a sugrīveṇa tataḥ sārdham aṅgadaḥ pitaraṃ rudan / 4.024.040c citām āropayām āsa śokenābhihatendriyaḥ
4.024.041a tato 'gniṃ vidhivad dattvā so 'pasavyaṃ cakāra ha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409749 (0.0):
4.024.040c citām āropayām āsa śokenābhihatendriyaḥ / 4.024.041a tato 'gniṃ vidhivad dattvā so 'pasavyaṃ cakāra ha
4.024.041c pitaraṃ dīrgham adhvānaṃ prasthitaṃ vyākulendriyaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409756 (0.0):
4.024.041a tato 'gniṃ vidhivad dattvā so 'pasavyaṃ cakāra ha / 4.024.041c pitaraṃ dīrgham adhvānaṃ prasthitaṃ vyākulendriyaḥ
4.024.042a saṃskṛtya vālinaṃ te tu vidhipūrvaṃ plavaṃgamāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409762 (0.0):
4.024.041c pitaraṃ dīrgham adhvānaṃ prasthitaṃ vyākulendriyaḥ / 4.024.042a saṃskṛtya vālinaṃ te tu vidhipūrvaṃ plavaṃgamāḥ
4.024.042c ājagmur udakaṃ kartuṃ nadīṃ śītajalāṃ śubhām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409769 (0.0):
4.024.042a saṃskṛtya vālinaṃ te tu vidhipūrvaṃ plavaṃgamāḥ / 4.024.042c ājagmur udakaṃ kartuṃ nadīṃ śītajalāṃ śubhām
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17125364 (0.058):
tataḥ śītajalāṃ nadīm Ram_2,43.9b / tataḥ śucisamācārāḥ Ram_2,59.2a
4.024.043a tatas te sahitās tatra aṅgadaṃ sthāpya cāgrataḥ / 4.024.043c sugrīvatārāsahitāḥ siṣicur vāline jalam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409780 (0.0):
4.024.042c ājagmur udakaṃ kartuṃ nadīṃ śītajalāṃ śubhām / 4.024.043a tatas te sahitās tatra aṅgadaṃ sthāpya cāgrataḥ
4.024.044a sugrīveṇaiva dīnena dīno bhūtvā mahābalaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409785 (0.0):
4.024.043c sugrīvatārāsahitāḥ siṣicur vāline jalam / 4.024.044a sugrīveṇaiva dīnena dīno bhūtvā mahābalaḥ
4.024.044c samānaśokaḥ kākutsthaḥ pretakāryāṇy akārayat / 4.025.001a tataḥ śokābhisaṃtaptaṃ sugrīvaṃ klinnavāsanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409796 (0.0):
4.024.044a sugrīveṇaiva dīnena dīno bhūtvā mahābalaḥ / 4.024.044c samānaśokaḥ kākutsthaḥ pretakāryāṇy akārayat
4.025.001c śākhāmṛgamahāmātrāḥ parivāryopatasthire / 4.025.002a abhigamya mahābāhuṃ rāmam akliṣṭakāriṇam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409807 (0.0):
4.025.001a tataḥ śokābhisaṃtaptaṃ sugrīvaṃ klinnavāsanam / 4.025.001c śākhāmṛgamahāmātrāḥ parivāryopatasthire
4.025.002c sthitāḥ prāñjalayaḥ sarve pitāmaham ivarṣayaḥ / 4.025.003a tataḥ kāñcanaśailābhas taruṇārkanibhānanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409820 (0.0):
4.025.002a abhigamya mahābāhuṃ rāmam akliṣṭakāriṇam / 4.025.002c sthitāḥ prāñjalayaḥ sarve pitāmaham ivarṣayaḥ
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25484634 (0.042):
4.038.016a padmakesarasaṃkāśas taruṇārkanibhānanaḥ
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22254403 (0.056):
7.034.011a tatra hemagiriprakhyaṃ taruṇārkanibhānanam
4.025.003c abravīt prāñjalir vākyaṃ hanumān mārutātmajaḥ / 4.025.004a bhavatprasādāt sugrīvaḥ pitṛpaitāmahaṃ mahat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409830 (0.0):
4.025.003a tataḥ kāñcanaśailābhas taruṇārkanibhānanaḥ / 4.025.003c abravīt prāñjalir vākyaṃ hanumān mārutātmajaḥ
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11771438 (0.055):
5.034.001a bhūya eva mahātejā hanūmān mārutātmajaḥ / 5.034.001c abravīt praśritaṃ vākyaṃ sītāpratyayakāraṇāt
4.025.004c vānarāṇāṃ suduṣprāpaṃ prāpto rājyam idaṃ prabho
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409836 (0.0):
4.025.004a bhavatprasādāt sugrīvaḥ pitṛpaitāmahaṃ mahat / 4.025.004c vānarāṇāṃ suduṣprāpaṃ prāpto rājyam idaṃ prabho
4.025.005a bhavatā samanujñātaḥ praviśya nagaraṃ śubham / 4.025.005c saṃvidhāsyati kāryāṇi sarvāṇi sasuhṛjjanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409846 (0.0):
4.025.004c vānarāṇāṃ suduṣprāpaṃ prāpto rājyam idaṃ prabho / 4.025.005a bhavatā samanujñātaḥ praviśya nagaraṃ śubham
4.025.006a snāto 'yaṃ vividhair gandhair auṣadhaiś ca yathāvidhi / 4.025.006c arcayiṣyati ratnaiś ca mālyaiś ca tvāṃ viśeṣataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409857 (0.0):
4.025.005c saṃvidhāsyati kāryāṇi sarvāṇi sasuhṛjjanaḥ / 4.025.006a snāto 'yaṃ vividhair gandhair auṣadhaiś ca yathāvidhi
4.025.007a imāṃ giriguhāṃ ramyām abhigantum ito 'rhasi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409863 (0.0):
4.025.006c arcayiṣyati ratnaiś ca mālyaiś ca tvāṃ viśeṣataḥ / 4.025.007a imāṃ giriguhāṃ ramyām abhigantum ito 'rhasi
4.025.007c kuruṣva svāmi saṃbandhaṃ vānarān saṃpraharṣayan / 4.025.008a evam ukto hanumatā rāghavaḥ paravīrahā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409874 (0.0):
4.025.007a imāṃ giriguhāṃ ramyām abhigantum ito 'rhasi / 4.025.007c kuruṣva svāmi saṃbandhaṃ vānarān saṃpraharṣayan
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27068289 (0.054):
6.089.026a ehy ehīty abravīd rāmo lakṣmaṇaṃ paravīrahā
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21872841 (0.061):
evam uktas tu rāmeṇa $ lakṣmaṇaḥ paravīrahā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7350266 (0.061):
evam uktas tu rāmeṇa lakṣmaṇaḥ paravīrahā /
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10056466 (0.061):
3.014.020a evam uktas tu rāmeṇa lakṣmaṇaḥ paravīrahā
4.025.008c pratyuvāca hanūmantaṃ buddhimān vākyakovidaḥ / 4.025.009a caturdaśasamāḥ saumya grāmaṃ vā yadi vā puram
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409883 (0.0):
4.025.008a evam ukto hanumatā rāghavaḥ paravīrahā / 4.025.008c pratyuvāca hanūmantaṃ buddhimān vākyakovidaḥ
4.025.009c na pravekṣyāmi hanuman pitur nirdeśapālakaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409888 (0.0):
4.025.009a caturdaśasamāḥ saumya grāmaṃ vā yadi vā puram / 4.025.009c na pravekṣyāmi hanuman pitur nirdeśapālakaḥ
4.025.010a susamṛddhāṃ guhāṃ divyāṃ sugrīvo vānararṣabhaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409897 (0.0):
4.025.009c na pravekṣyāmi hanuman pitur nirdeśapālakaḥ / 4.025.010a susamṛddhāṃ guhāṃ divyāṃ sugrīvo vānararṣabhaḥ
4.025.010c praviṣṭo vidhivad vīraḥ kṣipraṃ rājye 'bhiṣicyatām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409903 (0.0):
4.025.010a susamṛddhāṃ guhāṃ divyāṃ sugrīvo vānararṣabhaḥ / 4.025.010c praviṣṭo vidhivad vīraḥ kṣipraṃ rājye 'bhiṣicyatām
4.025.011a evam uktvā hanūmantaṃ rāmaḥ sugrīvam abravīt / 4.025.011c imam apy aṅgadaṃ vīra yauvarājye 'bhiṣecaya
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409911 (0.0):
4.025.010c praviṣṭo vidhivad vīraḥ kṣipraṃ rājye 'bhiṣicyatām / 4.025.011a evam uktvā hanūmantaṃ rāmaḥ sugrīvam abravīt
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27028059 (0.046):
6.008.016c aham eko haniṣyāmi sugrīvaṃ sahalakṣmaṇam / 6.008.016e sāṅgadaṃ ca hanūmantaṃ rāmaṃ ca raṇakuñjaram
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27067765 (0.050):
6.088.043a acintayitvā tān bāṇān samāśliṣyā ca lakṣmaṇam / 6.088.043c abravīc ca hanūmantaṃ sugrīvaṃ caiva rāghavaḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27059180 (0.055):
6.068.024c hariśreṣṭhaṃ hanūmantam indrajit pratyuvāca ha / 6.068.025a sugrīvas tvaṃ ca rāmaś ca yannimittam ihāgatāḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27029613 (0.060):
6.013.007a iti bruvāṇaṃ rāmas tu pariṣvajya vibhīṣaṇam / 6.013.007c abravīl lakṣmaṇaṃ prītaḥ samudrāj jalam ānaya
4.025.012a pūrvo 'yaṃ vārṣiko māsaḥ śrāvaṇaḥ salilāgamaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409918 (0.0):
4.025.011c imam apy aṅgadaṃ vīra yauvarājye 'bhiṣecaya / 4.025.012a pūrvo 'yaṃ vārṣiko māsaḥ śrāvaṇaḥ salilāgamaḥ
4.025.012c pravṛttāḥ saumya catvāro māsā vārṣikasaṃjñitāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409923 (0.0):
4.025.012a pūrvo 'yaṃ vārṣiko māsaḥ śrāvaṇaḥ salilāgamaḥ / 4.025.012c pravṛttāḥ saumya catvāro māsā vārṣikasaṃjñitāḥ
4.025.013a nāyam udyogasamayaḥ praviśa tvaṃ purīṃ śubhām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409930 (0.0):
4.025.012c pravṛttāḥ saumya catvāro māsā vārṣikasaṃjñitāḥ / 4.025.013a nāyam udyogasamayaḥ praviśa tvaṃ purīṃ śubhām
4.025.013c asmin vatsyāmy ahaṃ saumya parvate sahalakṣmaṇaḥ / 4.025.014a iyaṃ giriguhā ramyā viśālā yuktamārutā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409942 (0.0):
4.025.013a nāyam udyogasamayaḥ praviśa tvaṃ purīṃ śubhām / 4.025.013c asmin vatsyāmy ahaṃ saumya parvate sahalakṣmaṇaḥ
4.025.014c prabhūtasalilā saumya prabhūtakamalotpalā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409948 (0.0):
4.025.014a iyaṃ giriguhā ramyā viśālā yuktamārutā / 4.025.014c prabhūtasalilā saumya prabhūtakamalotpalā
4.025.015a kārtike samanuprāpte tvaṃ rāvaṇavadhe yata
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409954 (0.0):
4.025.014c prabhūtasalilā saumya prabhūtakamalotpalā / 4.025.015a kārtike samanuprāpte tvaṃ rāvaṇavadhe yata
4.025.015c eṣa naḥ samayaḥ saumya praviśa tvaṃ svam ālayam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409961 (0.0):
4.025.015a kārtike samanuprāpte tvaṃ rāvaṇavadhe yata / 4.025.015c eṣa naḥ samayaḥ saumya praviśa tvaṃ svam ālayam
4.025.015e abhiṣiñcasva rājye ca suhṛdaḥ saṃpraharṣaya / 4.025.016a iti rāmābhyanujñātaḥ sugrīvo vānararṣabhaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409971 (0.0):
4.025.015c eṣa naḥ samayaḥ saumya praviśa tvaṃ svam ālayam / 4.025.015e abhiṣiñcasva rājye ca suhṛdaḥ saṃpraharṣaya
4.025.016c praviveśa purīṃ ramyāṃ kiṣkindhāṃ vālipālitām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409977 (0.0):
4.025.016a iti rāmābhyanujñātaḥ sugrīvo vānararṣabhaḥ / 4.025.016c praviveśa purīṃ ramyāṃ kiṣkindhāṃ vālipālitām
4.025.017a taṃ vānarasahasrāṇi praviṣṭaṃ vānareśvaram / 4.025.017c abhivādya prahṛṣṭāni sarvataḥ paryavārayan
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409986 (0.0):
4.025.016c praviveśa purīṃ ramyāṃ kiṣkindhāṃ vālipālitām / 4.025.017a taṃ vānarasahasrāṇi praviṣṭaṃ vānareśvaram
4.025.018a tataḥ prakṛtayaḥ sarvā dṛṣṭvā harigaṇeśvaram
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28409993 (0.0):
4.025.017c abhivādya prahṛṣṭāni sarvataḥ paryavārayan / 4.025.018a tataḥ prakṛtayaḥ sarvā dṛṣṭvā harigaṇeśvaram
4.025.018c praṇamya mūrdhnā patitā vasudhāyāṃ samāhitāḥ / 4.025.019a sugrīvaḥ prakṛtīḥ sarvāḥ saṃbhāṣyotthāpya vīryavān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28410004 (0.0):
4.025.018a tataḥ prakṛtayaḥ sarvā dṛṣṭvā harigaṇeśvaram / 4.025.018c praṇamya mūrdhnā patitā vasudhāyāṃ samāhitāḥ
4.025.019c bhrātur antaḥpuraṃ saumyaṃ praviveśa mahābalaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28410009 (0.0):
4.025.019a sugrīvaḥ prakṛtīḥ sarvāḥ saṃbhāṣyotthāpya vīryavān / 4.025.019c bhrātur antaḥpuraṃ saumyaṃ praviveśa mahābalaḥ
4.025.020a praviśya tv abhiniṣkrāntaṃ sugrīvaṃ vānararṣabham
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28410016 (0.0):
4.025.019c bhrātur antaḥpuraṃ saumyaṃ praviveśa mahābalaḥ / 4.025.020a praviśya tv abhiniṣkrāntaṃ sugrīvaṃ vānararṣabham
4.025.020c abhyaṣiñcanta suhṛdaḥ sahasrākṣam ivāmarāḥ / 4.025.021a tasya pāṇḍuram ājahruś chatraṃ hemapariṣkṛtam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28410025 (0.0):
4.025.020a praviśya tv abhiniṣkrāntaṃ sugrīvaṃ vānararṣabham / 4.025.020c abhyaṣiñcanta suhṛdaḥ sahasrākṣam ivāmarāḥ
4.025.021c śukle ca bālavyajane hemadaṇḍe yaśaskare
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28410031 (0.0):
4.025.021a tasya pāṇḍuram ājahruś chatraṃ hemapariṣkṛtam / 4.025.021c śukle ca bālavyajane hemadaṇḍe yaśaskare
4.025.022a tathā sarvāṇi ratnāni sarvabījauṣadhāni ca / 4.025.022c sakṣīrāṇāṃ ca vṛkṣāṇāṃ prarohān kusumāni ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28410041 (0.0):
4.025.021c śukle ca bālavyajane hemadaṇḍe yaśaskare / 4.025.022a tathā sarvāṇi ratnāni sarvabījauṣadhāni ca
4.025.023a śuklāni caiva vastrāṇi śvetaṃ caivānulepanam / 4.025.023c sugandhīni ca mālyāni sthalajāny ambujāni ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28410050 (0.0):
4.025.022c sakṣīrāṇāṃ ca vṛkṣāṇāṃ prarohān kusumāni ca / 4.025.023a śuklāni caiva vastrāṇi śvetaṃ caivānulepanam
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3062267 (0.058):
jalajāni ca puṣpāṇi $ mālyāni sthalajāni ca & / nādya bhānty alpagandhīni % phalāni ca yathā puram // Ram_2,53.7 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7704532 (0.058):
jalajāni ca puṣpāṇi mālyāni sthalajāni ca / / nādya bhānty alpagandhīni phalāni ca yathā puram // Ram_2,53.7 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10978236 (0.058):
jalajāni ca puṣpāṇi mālyāni sthalajāni ca / / nādya bhānty alpagandhīni phalāni ca yathā puram // RamS_2,53.7 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4278560 (0.058):
2.053.007a jalajāni ca puṣpāṇi mālyāni sthalajāni ca / 2.053.007c nādya bhānty alpagandhīni phalāni ca yathā puram
4.025.024a candanāni ca divyāni gandhāṃś ca vividhān bahūn / 4.025.024c akṣataṃ jātarūpaṃ ca priyaṅgumadhusarpiṣī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28410060 (0.0):
4.025.023a śuklāni caiva vastrāṇi śvetaṃ caivānulepanam / 4.025.023c sugandhīni ca mālyāni sthalajāny ambujāni ca
4.025.025a dadhicarma ca vaiyāghraṃ vārāhī cāpy upānahau / 4.025.025c samālambhanam ādāya rocanāṃ samanaḥśilām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28410069 (0.0):
4.025.024c akṣataṃ jātarūpaṃ ca priyaṅgumadhusarpiṣī / 4.025.025a dadhicarma ca vaiyāghraṃ vārāhī cāpy upānahau
4.025.025e ājagmus tatra muditā varāḥ kanyās tu ṣoḍaśa
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28410076 (0.0):
4.025.025c samālambhanam ādāya rocanāṃ samanaḥśilām / 4.025.025e ājagmus tatra muditā varāḥ kanyās tu ṣoḍaśa
4.025.026a tatas te vānaraśreṣṭhaṃ yathākālaṃ yathāvidhi / 4.025.026c ratnair vastraiś ca bhakṣyaiś ca toṣayitvā dvijarṣabhān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28410086 (0.0):
4.025.025e ājagmus tatra muditā varāḥ kanyās tu ṣoḍaśa / 4.025.026a tatas te vānaraśreṣṭhaṃ yathākālaṃ yathāvidhi
4.025.027a tataḥ kuśaparistīrṇaṃ samiddhaṃ jātavedasaṃ / 4.025.027c mantrapūtena haviṣā hutvā mantravido janāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28410097 (0.0):
4.025.026c ratnair vastraiś ca bhakṣyaiś ca toṣayitvā dvijarṣabhān / 4.025.027a tataḥ kuśaparistīrṇaṃ samiddhaṃ jātavedasaṃ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16499568 (0.063):
haviṣā mantrapūtena **HV_App.I,41.1718**56:2a / haviṣā mantrapūtena HV_App.I,41.1725a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25200308 (0.063):
haviṣā mantrapūtena HV_App.I,41.1718**56:2a / haviṣā mantrapūtena HV_App.I,41.1725a
4.025.028a tato hemapratiṣṭhāne varāstaraṇasaṃvṛte
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28410105 (0.0):
4.025.027c mantrapūtena haviṣā hutvā mantravido janāḥ / 4.025.028a tato hemapratiṣṭhāne varāstaraṇasaṃvṛte
4.025.028c prāsādaśikhare ramye citramālyopaśobhite
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28410110 (0.0):
4.025.028a tato hemapratiṣṭhāne varāstaraṇasaṃvṛte / 4.025.028c prāsādaśikhare ramye citramālyopaśobhite
4.025.029a prāṅmukhaṃ vividhiar mantraiḥ sthāpayitvā varāsane / 4.025.029c nadīnadebhyaḥ saṃhṛtya tīrthebhyaś ca samantataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28410119 (0.0):
4.025.028c prāsādaśikhare ramye citramālyopaśobhite / 4.025.029a prāṅmukhaṃ vividhiar mantraiḥ sthāpayitvā varāsane
4.025.030a āhṛtya ca samudrebhyaḥ sarvebhyo vānararṣabhāḥ / 4.025.030c apaḥ kanakakumbheṣu nidhāya vimalāḥ śubhāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28410130 (0.0):
4.025.029c nadīnadebhyaḥ saṃhṛtya tīrthebhyaś ca samantataḥ / 4.025.030a āhṛtya ca samudrebhyaḥ sarvebhyo vānararṣabhāḥ
4.025.031a śubhair vṛṣabhaśṛṅgaiś ca kalaśaiś cāpi kāñcanaiḥ / 4.025.031c śāstradṛṣṭena vidhinā maharṣivihitena ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28410140 (0.0):
4.025.030c apaḥ kanakakumbheṣu nidhāya vimalāḥ śubhāḥ / 4.025.031a śubhair vṛṣabhaśṛṅgaiś ca kalaśaiś cāpi kāñcanaiḥ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16446443 (0.053):
śāstradṛṣṭena karmaṇā HV_101.7d / śāstradṛṣṭena vidhinā HV_App.I,29.26a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 572152 (0.055):
āgataṃ cāprameyātmā $ munim indrānujas tadā / HV_App.I,29.25 / / śāstradṛṣṭena vidhinā $ arcayām āsa keśavaḥ // HV_App.I,29.26 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22057709 (0.055):
āgataṃ cāprameyātmā munim indrānujas tadā / HV_App.I,29.25 / / śāstradṛṣṭena vidhinā arcayām āsa keśavaḥ // HV_App.I,29.26 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25167031 (0.057):
śāstradṛṣṭena karmaṇa HV_App.I,18.615b / śāstradṛṣṭena vidhinā HV_App.I,29.26a
4.025.032a gajo gavākṣo gavayaḥ śarabho gandhamādanaḥ / 4.025.032c maindaś ca dvividaś caiva hanūmāñ jāmbavān nalaḥ
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25488758 (0.0):
4.049.005a paraspareṇa rahitā anyonyasyāvidūrataḥ / 4.049.005c gajo gavākṣo gavayaḥ śarabho gandhamādanaḥ
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25492715 (0.0):
4.064.001c svaṃ svaṃ gatau samutsāham āhus tatra yathākramam / 4.064.002a gajo gavākṣo gavayaḥ śarabho gandhamādanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28410151 (0.0):
4.025.031c śāstradṛṣṭena vidhinā maharṣivihitena ca / 4.025.032a gajo gavākṣo gavayaḥ śarabho gandhamādanaḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27035862 (0.008):
6.029.010a tam anvarohat sugrīvaḥ sāmātyaḥ savibhīṣaṇaḥ / 6.029.010c hanūmān aṅgado nīlo maindo dvivida eva ca
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27039322 (0.014):
6.037.002a hanūmān aṅgado nīlaḥ suṣeṇaḥ kumudo nalaḥ / 6.037.002c gajo gavākṣo gavayaḥ śarabho gandhamādanaḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27037521 (0.017):
6.032.023c vṛto yas tais tu sacivais tasthau tatra mahābalaḥ / 6.032.024a gajo gavākṣo gavayaḥ śarabho gandhamādanaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4750751 (0.018):
rāmo yuddhāya tac chrutvā laṅkāṃ sakapirāyayau /AP_10.003ab/ / vānaro hanūmān maindo dvivido jāmbavānnalaḥ //AP_10.003cd/
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27032792 (0.028):
6.021.026a putrā vaivasvatasyātra pañcakālāntakopamāḥ / 6.021.026c gajo gavākṣo gavayaḥ śarabho gandhamādanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28467110 (0.035):
6.032.024a gajo gavākṣo gavayaḥ śarabho gandhamādanaḥ / 6.032.024c samantāt parighāvanto rarakṣur harivāhinīm
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27026176 (0.040):
6.003.030a aṅgado dvivido maindo jāmbavān panaso nalaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19924426 (0.052):
03,264.022c lakṣmaṇo nāma medhāvī sthitaḥ kāryārthasiddhaye / 03,264.023a maindaś ca dvividaś caiva hanūmāṃś cānilātmajaḥ / 03,264.023c jāmbavān ṛkṣarājaś ca sugrīvasacivāḥ sthitāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28465445 (0.063):
6.029.010a tam anvarohat sugrīvaḥ sāmātyaḥ savibhīṣaṇaḥ / 6.029.010c hanūmān aṅgado nīlo maindo dvivida eva ca
4.025.033a abhyaṣiñcanta sugrīvaṃ prasannena sugandhinā / 4.025.033c salilena sahasrākṣaṃ vasavo vāsavaṃ yathā
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27078585 (0.0):
6.116.056a abhyaṣiñcan naravyāghraṃ prasannena sugandhinā / 6.116.056c salilena sahasrākṣaṃ vasavo vāsavaṃ yathā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28410159 (0.0):
4.025.032c maindaś ca dvividaś caiva hanūmāñ jāmbavān nalaḥ / 4.025.033a abhyaṣiñcanta sugrīvaṃ prasannena sugandhinā
4.025.034a abhiṣikte tu sugrīve sarve vānarapuṃgavāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28410166 (0.0):
4.025.033c salilena sahasrākṣaṃ vasavo vāsavaṃ yathā / 4.025.034a abhiṣikte tu sugrīve sarve vānarapuṃgavāḥ
4.025.034c pracukruśur mahātmāno hṛṣṭās tatra sahasraśaḥ / 4.025.035a rāmasya tu vacaḥ kurvan sugrīvo haripuṃgavaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28410176 (0.0):
4.025.034a abhiṣikte tu sugrīve sarve vānarapuṃgavāḥ / 4.025.034c pracukruśur mahātmāno hṛṣṭās tatra sahasraśaḥ
4.025.035c aṅgadaṃ saṃpariṣvajya yauvarājye 'bhiṣecayat / 4.025.036a aṅgade cābhiṣikte tu sānukrośāḥ plavaṃgamāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28410180 (0.0):
4.025.035a rāmasya tu vacaḥ kurvan sugrīvo haripuṃgavaḥ / 4.025.035c aṅgadaṃ saṃpariṣvajya yauvarājye 'bhiṣecayat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28410187 (0.0):
4.025.035c aṅgadaṃ saṃpariṣvajya yauvarājye 'bhiṣecayat / 4.025.036a aṅgade cābhiṣikte tu sānukrośāḥ plavaṃgamāḥ
4.025.036c sādhu sādhv iti sugrīvaṃ mahātmāno 'bhyapūjayan / 4.025.037a hṛṣṭapuṣṭajanākīrṇā patākādhvajaśobhitā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28410198 (0.0):
4.025.036a aṅgade cābhiṣikte tu sānukrośāḥ plavaṃgamāḥ / 4.025.036c sādhu sādhv iti sugrīvaṃ mahātmāno 'bhyapūjayan
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23943246 (0.053):
nānājanapadākīrṇā $ patākādhvajaśobhitā &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17008235 (0.053):
nānājanapadākīrṇā patākādhvajaśobhitā /
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11783157 (0.064):
5.060.004a andagasya mukhāc chrutvā vacanaṃ vānararṣabhāḥ / 5.060.004c sādhu sādhv iti saṃhṛṣṭā vānarāḥ pratyapūjayan
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16977049 (0.064):
hṛṣṭapuṣṭajanākīrṇā BrP_43.25a / hṛṣṭapuṣṭajanākīrṇā BrP_46.7c
4.025.037c babhūva nagarī ramyā kṣikindhā girigahvare
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28410204 (0.0):
4.025.037a hṛṣṭapuṣṭajanākīrṇā patākādhvajaśobhitā / 4.025.037c babhūva nagarī ramyā kṣikindhā girigahvare
4.025.038a nivedya rāmāya tadā mahātmane; mahābhiṣekaṃ kapivāhinīpatiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28410212 (0.0):
4.025.037c babhūva nagarī ramyā kṣikindhā girigahvare / 4.025.038a nivedya rāmāya tadā mahātmane; mahābhiṣekaṃ kapivāhinīpatiḥ
4.025.038c rumāṃ ca bhāryāṃ pratilabhya vīryavān; avāpa rājyaṃ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28410218 (0.0):
4.025.038a nivedya rāmāya tadā mahātmane; mahābhiṣekaṃ kapivāhinīpatiḥ / 4.025.038c rumāṃ ca bhāryāṃ pratilabhya vīryavān; avāpa rājyaṃ
tridaśādhipo yathā / 4.026.001a abhiṣikte tu sugrīve praviṣṭe vānare guhām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28410225 (0.0):
4.025.038c rumāṃ ca bhāryāṃ pratilabhya vīryavān; avāpa rājyaṃ / tridaśādhipo yathā / 4.026.001a abhiṣikte tu sugrīve praviṣṭe vānare guhām
4.026.001c ājagāma saha bhrātrā rāmaḥ prasravaṇaṃ girim
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28410231 (0.0):
4.026.001a abhiṣikte tu sugrīve praviṣṭe vānare guhām / 4.026.001c ājagāma saha bhrātrā rāmaḥ prasravaṇaṃ girim
4.026.002a śārdūlamṛgasaṃghuṣṭaṃ siṃhair bhīmaravair vṛtam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28410238 (0.0):
4.026.001c ājagāma saha bhrātrā rāmaḥ prasravaṇaṃ girim / 4.026.002a śārdūlamṛgasaṃghuṣṭaṃ siṃhair bhīmaravair vṛtam
4.026.002c nānāgulmalatāgūḍhaṃ bahupādapasaṃkulam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28410245 (0.0):
4.026.002a śārdūlamṛgasaṃghuṣṭaṃ siṃhair bhīmaravair vṛtam / 4.026.002c nānāgulmalatāgūḍhaṃ bahupādapasaṃkulam
4.026.003a ṛkṣavānaragopucchair mārjāraiś ca niṣevitam / 4.026.003c megharāśinibhaṃ śailaṃ nityaṃ śucijalāśrayam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28410258 (0.0):
4.026.002c nānāgulmalatāgūḍhaṃ bahupādapasaṃkulam / 4.026.003a ṛkṣavānaragopucchair mārjāraiś ca niṣevitam
4.026.004a tasya śailasya śikhare mahatīm āyatāṃ guhām / 4.026.004c pratyagṛhṇata vāsārthaṃ rāmaḥ saumitriṇā saha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28410271 (0.0):
4.026.003c megharāśinibhaṃ śailaṃ nityaṃ śucijalāśrayam / 4.026.004a tasya śailasya śikhare mahatīm āyatāṃ guhām
4.026.005a avasat tatra dharmātmā rāghavaḥ sahalakṣmaṇaḥ / 4.026.005c bahudṛśyadarīkuñje tasmin prasravaṇe girau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28410280 (0.0):
4.026.004c pratyagṛhṇata vāsārthaṃ rāmaḥ saumitriṇā saha / 4.026.005a avasat tatra dharmātmā rāghavaḥ sahalakṣmaṇaḥ
4.026.006a susukhe 'pi bahudravye tasmin hi dharaṇīdhare / 4.026.006c vasatas tasya rāmasya ratir alpāpi nābhavat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28410290 (0.0):
4.026.005c bahudṛśyadarīkuñje tasmin prasravaṇe girau / 4.026.006a susukhe 'pi bahudravye tasmin hi dharaṇīdhare
4.026.006e hṛtāṃ hi bhāryāṃ smarataḥ prāṇebhyo 'pi garīyasīm / 4.026.007a udayābhyuditaṃ dṛṣṭvā śaśāṅkaṃ ca viśeṣataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28410300 (0.0):
4.026.006c vasatas tasya rāmasya ratir alpāpi nābhavat / 4.026.006e hṛtāṃ hi bhāryāṃ smarataḥ prāṇebhyo 'pi garīyasīm
4.026.007c āviveśa na taṃ nidrā niśāsu śayanaṃ gatam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28410307 (0.0):
4.026.007a udayābhyuditaṃ dṛṣṭvā śaśāṅkaṃ ca viśeṣataḥ / 4.026.007c āviveśa na taṃ nidrā niśāsu śayanaṃ gatam
4.026.008a tat samutthena śokena bāṣpopahatacetasaṃ / 4.026.008c taṃ śocamānaṃ kākutsthaṃ nityaṃ śokaparāyaṇam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28410317 (0.0):
4.026.007c āviveśa na taṃ nidrā niśāsu śayanaṃ gatam / 4.026.008a tat samutthena śokena bāṣpopahatacetasaṃ
4.026.008e tulyaduḥkho 'bravīd bhrātā lakṣmaṇo 'nunayan vacaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28410324 (0.0):
4.026.008c taṃ śocamānaṃ kākutsthaṃ nityaṃ śokaparāyaṇam / 4.026.008e tulyaduḥkho 'bravīd bhrātā lakṣmaṇo 'nunayan vacaḥ
4.026.009a alaṃ vīra vyathāṃ gatvā na tvaṃ śocitum arhasi