View original HTML file with complete header information
Vālmīki: Rāmāyaṇa, 5. Sundarakaṇḍa / 5.001.001a tato rāvaṇanītāyāḥ sītāyāḥ śatrukarśanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28424549 (0.0):
4.066.044c manaḥ samādhāya mahānubhāvo; jagāma laṅkāṃ manasā manasvī / 5.001.001a tato rāvaṇanītāyāḥ sītāyāḥ śatrukarśanaḥ
Vālmīki: Rāmāyaṇa, 5. Sundarakaṇḍa / 5.001.001a tato rāvaṇanītāyāḥ sītāyāḥ śatrukarśanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28424549 (0.0):
4.066.044c manaḥ samādhāya mahānubhāvo; jagāma laṅkāṃ manasā manasvī / 5.001.001a tato rāvaṇanītāyāḥ sītāyāḥ śatrukarśanaḥ
5.001.001c iyeṣa padam anveṣṭuṃ cāraṇācarite pathi
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23967391 (0.0):
sa tu rāvaṇanītāyāḥ $ sītāyāḥ parimārgaṇam & / iyeṣa padam anveṣṭuṃ % cāraṇācarite pathi // NsP_51.1 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17032378 (0.0):
sa tu rāvaṇanītāyāḥ sītāyāḥ parimārgaṇam / / iyeṣa padam anveṣṭuṃ cāraṇācarite pathi // NsP_51.1 //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28424554 (0.0):
5.001.001a tato rāvaṇanītāyāḥ sītāyāḥ śatrukarśanaḥ / 5.001.001c iyeṣa padam anveṣṭuṃ cāraṇācarite pathi
5.001.002a atha vaidūryavarṇeṣu śādvaleṣu mahābalaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28424561 (0.0):
5.001.001c iyeṣa padam anveṣṭuṃ cāraṇācarite pathi / 5.001.002a atha vaidūryavarṇeṣu śādvaleṣu mahābalaḥ
5.001.002c dhīraḥ salilakalpeṣu vicacāra yathāsukham / 5.001.003a dvijān vitrāsayan dhīmān urasā pādapān haran
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28424572 (0.0):
5.001.002a atha vaidūryavarṇeṣu śādvaleṣu mahābalaḥ / 5.001.002c dhīraḥ salilakalpeṣu vicacāra yathāsukham
5.001.003c mṛgāṃś ca subahūn nighnan pravṛddha iva kesarī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28424578 (0.0):
5.001.003a dvijān vitrāsayan dhīmān urasā pādapān haran / 5.001.003c mṛgāṃś ca subahūn nighnan pravṛddha iva kesarī
5.001.004a nīlalohitamāñjiṣṭhapadmavarṇaiḥ sitāsitaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28424584 (0.0):
5.001.003c mṛgāṃś ca subahūn nighnan pravṛddha iva kesarī / 5.001.004a nīlalohitamāñjiṣṭhapadmavarṇaiḥ sitāsitaiḥ
5.001.004c svabhāvavihitaiś citrair dhātubhiḥ samalaṃkṛtam / 5.001.005a kāmarūpibhir āviṣṭam abhīkṣṇaṃ saparicchadaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28424593 (0.0):
5.001.004a nīlalohitamāñjiṣṭhapadmavarṇaiḥ sitāsitaiḥ / 5.001.004c svabhāvavihitaiś citrair dhātubhiḥ samalaṃkṛtam
5.001.005c yakṣakiṃnaragandharvair devakalpaiś ca pannagaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28424599 (0.0):
5.001.005a kāmarūpibhir āviṣṭam abhīkṣṇaṃ saparicchadaiḥ / 5.001.005c yakṣakiṃnaragandharvair devakalpaiś ca pannagaiḥ
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26786789 (0.044):
viśvair devair marudbhiś ca % sādhyaiś ca pitṛbhiḥ saha // BrP_65.30 // / gandharvair apsarobhiś ca $ yakṣarākṣasapannagaiḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11058104 (0.044):
viśvair devair marudbhiś ca sādhyaiś ca pitṛbhiḥ saha // BrP_65.30 // / gandharvair apsarobhiś ca yakṣarākṣasapannagaiḥ /
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15674192 (0.052):
09,044.006c viśvedevair marudbhiś ca sādhyaiś ca pitṛbhiḥ saha / 09,044.007a gandharvair apsarobhiś ca yakṣarākṣasapannagaiḥ
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3907408 (0.060):
brahmaviṣṇvindragandharvaiḥ $ sakiṃnaramahoragaiḥ &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8946900 (0.060):
brahmaviṣṇvindragandharvaiḥ sakiṃnaramahoragaiḥ /
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1458804 (0.061):
08,007.025c sadevāsuragandharvaiḥ sakiṃnaramahoragaiḥ
5.001.006a sa tasya girivaryasya tale nāgavarāyute
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28424607 (0.0):
5.001.005c yakṣakiṃnaragandharvair devakalpaiś ca pannagaiḥ / 5.001.006a sa tasya girivaryasya tale nāgavarāyute
5.001.006c tiṣṭhan kapivaras tatra hrade nāga ivābabhau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28424613 (0.0):
5.001.006a sa tasya girivaryasya tale nāgavarāyute / 5.001.006c tiṣṭhan kapivaras tatra hrade nāga ivābabhau
5.001.007a sa sūryāya mahendrāya pavanāya svayambhuve
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28424619 (0.0):
5.001.006c tiṣṭhan kapivaras tatra hrade nāga ivābabhau / 5.001.007a sa sūryāya mahendrāya pavanāya svayambhuve
5.001.007c bhūtebhyaś cāñjaliṃ kṛtvā cakāra gamane matim
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28424625 (0.0):
5.001.007a sa sūryāya mahendrāya pavanāya svayambhuve / 5.001.007c bhūtebhyaś cāñjaliṃ kṛtvā cakāra gamane matim
5.001.008a añjaliṃ prāṅmukhaḥ kurvan pavanāyātmayonaye / 5.001.008c tato hi vavṛdhe gantuṃ dakṣiṇo dakṣiṇāṃ diśam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28424636 (0.0):
5.001.007c bhūtebhyaś cāñjaliṃ kṛtvā cakāra gamane matim / 5.001.008a añjaliṃ prāṅmukhaḥ kurvan pavanāyātmayonaye
5.001.009a plavaṃgapravarair dṛṣṭaḥ plavane kṛtaniścayaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28424641 (0.0):
5.001.008c tato hi vavṛdhe gantuṃ dakṣiṇo dakṣiṇāṃ diśam / 5.001.009a plavaṃgapravarair dṛṣṭaḥ plavane kṛtaniścayaḥ
5.001.009c vavṛdhe rāmavṛddhyarthaṃ samudra iva parvasu
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28424647 (0.0):
5.001.009a plavaṃgapravarair dṛṣṭaḥ plavane kṛtaniścayaḥ / 5.001.009c vavṛdhe rāmavṛddhyarthaṃ samudra iva parvasu
5.001.010a niṣpramāṇa śarīraḥ saṃl lilaṅghayiṣur arṇavam / 5.001.010c bāhubhyāṃ pīḍayām āsa caraṇābhyāṃ ca parvatam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28424657 (0.0):
5.001.009c vavṛdhe rāmavṛddhyarthaṃ samudra iva parvasu / 5.001.010a niṣpramāṇa śarīraḥ saṃl lilaṅghayiṣur arṇavam
5.001.011a sa cacālācalāś cāru muhūrtaṃ kapipīḍitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28424664 (0.0):
5.001.010c bāhubhyāṃ pīḍayām āsa caraṇābhyāṃ ca parvatam / 5.001.011a sa cacālācalāś cāru muhūrtaṃ kapipīḍitaḥ
5.001.011c tarūṇāṃ puṣpitāgrāṇāṃ sarvaṃ puṣpam aśātayat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28424671 (0.0):
5.001.011a sa cacālācalāś cāru muhūrtaṃ kapipīḍitaḥ / 5.001.011c tarūṇāṃ puṣpitāgrāṇāṃ sarvaṃ puṣpam aśātayat
5.001.012a tena pādapamuktena puṣpaugheṇa sugandhinā / 5.001.012c sarvataḥ saṃvṛtaḥ śailo babhau puṣpamayo yathā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28424682 (0.0):
5.001.011c tarūṇāṃ puṣpitāgrāṇāṃ sarvaṃ puṣpam aśātayat / 5.001.012a tena pādapamuktena puṣpaugheṇa sugandhinā
5.001.013a tena cottamavīryeṇa pīḍyamānaḥ sa parvataḥ / 5.001.013c salilaṃ saṃprasusrāva madaṃ matta iva dvipaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28424692 (0.0):
5.001.012c sarvataḥ saṃvṛtaḥ śailo babhau puṣpamayo yathā / 5.001.013a tena cottamavīryeṇa pīḍyamānaḥ sa parvataḥ
5.001.014a pīḍyamānas tu balinā mahendras tena parvataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28424697 (0.0):
5.001.013c salilaṃ saṃprasusrāva madaṃ matta iva dvipaḥ / 5.001.014a pīḍyamānas tu balinā mahendras tena parvataḥ
5.001.014c rītir nirvartayām āsa kāñcanāñjanarājatīḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28424704 (0.0):
5.001.014a pīḍyamānas tu balinā mahendras tena parvataḥ / 5.001.014c rītir nirvartayām āsa kāñcanāñjanarājatīḥ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 546441 (0.028):
pratataṃ dahyamānas tu $ sa śailaḥ kṛṣṇavartmanā / HV_App.I,18.731 / / rītīr nirvartayām āsa $ kāñcanāñjanarājatīḥ // HV_App.I,18.732 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22031999 (0.028):
pratataṃ dahyamānas tu sa śailaḥ kṛṣṇavartmanā / HV_App.I,18.731 / / rītīr nirvartayām āsa kāñcanāñjanarājatīḥ // HV_App.I,18.732 //
5.001.014e mumoca ca śilāḥ śailo viśālāḥ samanaḥśilāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28424710 (0.0):
5.001.014c rītir nirvartayām āsa kāñcanāñjanarājatīḥ / 5.001.014e mumoca ca śilāḥ śailo viśālāḥ samanaḥśilāḥ
5.001.015a giriṇā pīḍyamānena pīḍyamānāni sarvaśaḥ / 5.001.015c guhāviṣṭāni bhūtāni vinedur vikṛtaiḥ svaraiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28424720 (0.0):
5.001.014e mumoca ca śilāḥ śailo viśālāḥ samanaḥśilāḥ / 5.001.015a giriṇā pīḍyamānena pīḍyamānāni sarvaśaḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27043060 (0.060):
6.045.032c laṅkāyāṃ sarvabhūtāni vinedur vikṛtaiḥ svaraiḥ
5.001.016a sa mahāsattvasaṃnādaḥ śailapīḍānimittajaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28424727 (0.0):
5.001.015c guhāviṣṭāni bhūtāni vinedur vikṛtaiḥ svaraiḥ / 5.001.016a sa mahāsattvasaṃnādaḥ śailapīḍānimittajaḥ
5.001.016c pṛthivīṃ pūrayām āsa diśaś copavanāni ca / 5.001.017a śirobhiḥ pṛthubhiḥ sarpā vyaktasvastikalakṣaṇaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28424736 (0.0):
5.001.016a sa mahāsattvasaṃnādaḥ śailapīḍānimittajaḥ / 5.001.016c pṛthivīṃ pūrayām āsa diśaś copavanāni ca
5.001.017c vamantaḥ pāvakaṃ ghoraṃ dadaṃśur daśanaiḥ śilāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28424744 (0.0):
5.001.017a śirobhiḥ pṛthubhiḥ sarpā vyaktasvastikalakṣaṇaiḥ / 5.001.017c vamantaḥ pāvakaṃ ghoraṃ dadaṃśur daśanaiḥ śilāḥ
5.001.018a tās tadā saviṣair daṣṭāḥ kupitais tair mahāśilāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28424749 (0.0):
5.001.017c vamantaḥ pāvakaṃ ghoraṃ dadaṃśur daśanaiḥ śilāḥ / 5.001.018a tās tadā saviṣair daṣṭāḥ kupitais tair mahāśilāḥ
5.001.018c jajvaluḥ pāvakoddīptā vibhiduś ca sahasradhā / 5.001.019a yāni cauṣadhajālāni tasmiñ jātāni parvate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28424760 (0.0):
5.001.018a tās tadā saviṣair daṣṭāḥ kupitais tair mahāśilāḥ / 5.001.018c jajvaluḥ pāvakoddīptā vibhiduś ca sahasradhā
5.001.019c viṣaghnāny api nāgānāṃ na śekuḥ śamituṃ viṣam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28424767 (0.0):
5.001.019a yāni cauṣadhajālāni tasmiñ jātāni parvate / 5.001.019c viṣaghnāny api nāgānāṃ na śekuḥ śamituṃ viṣam
5.001.020a bhidyate 'yaṃ girir bhūtair iti matvā tapasvinaḥ / 5.001.020c trastā vidyādharās tasmād utpetuḥ strīgaṇaiḥ saha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28424777 (0.0):
5.001.019c viṣaghnāny api nāgānāṃ na śekuḥ śamituṃ viṣam / 5.001.020a bhidyate 'yaṃ girir bhūtair iti matvā tapasvinaḥ
5.001.021a pānabhūmigataṃ hitvā haimam āsanabhājanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28424785 (0.0):
5.001.020c trastā vidyādharās tasmād utpetuḥ strīgaṇaiḥ saha / 5.001.021a pānabhūmigataṃ hitvā haimam āsanabhājanam
5.001.021c pātrāṇi ca mahārhāṇi karakāṃś ca hiraṇmayān / 5.001.022a lehyān uccāvacān bhakṣyān māṃsāni vividhāni ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28424794 (0.0):
5.001.021a pānabhūmigataṃ hitvā haimam āsanabhājanam / 5.001.021c pātrāṇi ca mahārhāṇi karakāṃś ca hiraṇmayān
5.001.022c ārṣabhāṇi ca carmāṇi khaḍgāṃś ca kanakatsarūn / 5.001.023a kṛtakaṇṭhaguṇāḥ kṣībā raktamālyānulepanāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28424799 (0.0):
5.001.022a lehyān uccāvacān bhakṣyān māṃsāni vividhāni ca / 5.001.022c ārṣabhāṇi ca carmāṇi khaḍgāṃś ca kanakatsarūn
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28424806 (0.0):
5.001.022c ārṣabhāṇi ca carmāṇi khaḍgāṃś ca kanakatsarūn / 5.001.023a kṛtakaṇṭhaguṇāḥ kṣībā raktamālyānulepanāḥ
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15287077 (0.052):
raktāṃbaradharāḥ sarve % raktamālyānulepanāḥ // LiP_1,12.10 // / raktakuṅkumaliptāṅgā $ raktabhasmānulepanāḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7181107 (0.052):
raktāṃbaradharāḥ sarve raktamālyānulepanāḥ // LiP_1,12.10 // / raktakuṅkumaliptāṅgā raktabhasmānulepanāḥ /
5.001.023c raktākṣāḥ puṣkarākṣāś ca gaganaṃ pratipedire
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28424811 (0.0):
5.001.023a kṛtakaṇṭhaguṇāḥ kṣībā raktamālyānulepanāḥ / 5.001.023c raktākṣāḥ puṣkarākṣāś ca gaganaṃ pratipedire
5.001.024a hāranūpurakeyūra pārihārya dharāḥ striyaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28424818 (0.0):
5.001.023c raktākṣāḥ puṣkarākṣāś ca gaganaṃ pratipedire / 5.001.024a hāranūpurakeyūra pārihārya dharāḥ striyaḥ
5.001.024c vismitāḥ sasmitās tasthur ākāśe ramaṇaiḥ saha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28424824 (0.0):
5.001.024a hāranūpurakeyūra pārihārya dharāḥ striyaḥ / 5.001.024c vismitāḥ sasmitās tasthur ākāśe ramaṇaiḥ saha
5.001.025a darśayanto mahāvidyāṃ vidyādharamaharṣayaḥ / 5.001.025c sahitās tasthur ākāśe vīkṣāṃ cakruś ca parvatam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28424836 (0.0):
5.001.024c vismitāḥ sasmitās tasthur ākāśe ramaṇaiḥ saha / 5.001.025a darśayanto mahāvidyāṃ vidyādharamaharṣayaḥ
5.001.026a śuśruvuś ca tadā śabdam ṛṣīṇāṃ bhāvitātmanām / 5.001.026c cāraṇānāṃ ca siddhānāṃ sthitānāṃ vimale 'mbare
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28424846 (0.0):
5.001.025c sahitās tasthur ākāśe vīkṣāṃ cakruś ca parvatam / 5.001.026a śuśruvuś ca tadā śabdam ṛṣīṇāṃ bhāvitātmanām
5.001.027a eṣa parvatasaṃkāśo hanūmān mārutātmajaḥ / 5.001.027c titīrṣati mahāvegaṃ samudraṃ makarālayam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28424857 (0.0):
5.001.026c cāraṇānāṃ ca siddhānāṃ sthitānāṃ vimale 'mbare / 5.001.027a eṣa parvatasaṃkāśo hanūmān mārutātmajaḥ
5.001.028a rāmārthaṃ vānarārthaṃ ca cikīrṣan karma duṣkaram
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28424864 (0.0):
5.001.027c titīrṣati mahāvegaṃ samudraṃ makarālayam / 5.001.028a rāmārthaṃ vānarārthaṃ ca cikīrṣan karma duṣkaram
5.001.028c samudrasya paraṃ pāraṃ duṣprāpaṃ prāptum icchati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28424869 (0.0):
5.001.028a rāmārthaṃ vānarārthaṃ ca cikīrṣan karma duṣkaram / 5.001.028c samudrasya paraṃ pāraṃ duṣprāpaṃ prāptum icchati
5.001.029a dudhuve ca sa romāṇi cakampe cācalopamaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28424875 (0.0):
5.001.028c samudrasya paraṃ pāraṃ duṣprāpaṃ prāptum icchati / 5.001.029a dudhuve ca sa romāṇi cakampe cācalopamaḥ
5.001.029c nanāda ca mahānādaṃ sumahān iva toyadaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28424882 (0.0):
5.001.029a dudhuve ca sa romāṇi cakampe cācalopamaḥ / 5.001.029c nanāda ca mahānādaṃ sumahān iva toyadaḥ
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1489136 (0.063):
08,037.008a sa vānaravaro rājan viśvakarmakṛto mahān / 08,037.008c nanāda sumahan nādaṃ bhīṣayan vai nanarda ca
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16296938 (0.064):
nanāda sumahānādaṃ *HV_111.5*1338:2a / nanāda sumahānādaṃ *HV_111.5*1338:12a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13797740 (0.064):
nanāda sumahānādaṃ HV_111.5*1338:2a / nanāda sumahānādaṃ HV_111.5*1338:12a
5.001.030a ānupūrvyāc ca vṛttaṃ ca lāṅgūlaṃ romabhiś citam / 5.001.030c utpatiṣyan vicikṣepa pakṣirāja ivoragam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28424891 (0.0):
5.001.029c nanāda ca mahānādaṃ sumahān iva toyadaḥ / 5.001.030a ānupūrvyāc ca vṛttaṃ ca lāṅgūlaṃ romabhiś citam
5.001.031a tasya lāṅgūlam āviddham ativegasya pṛṣṭhataḥ / 5.001.031c dadṛśe garuḍeneva hriyamāṇo mahoragaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28424900 (0.0):
5.001.030c utpatiṣyan vicikṣepa pakṣirāja ivoragam / 5.001.031a tasya lāṅgūlam āviddham ativegasya pṛṣṭhataḥ
5.001.032a bāhū saṃstambhayām āsa mahāparighasaṃnibhau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28424906 (0.0):
5.001.031c dadṛśe garuḍeneva hriyamāṇo mahoragaḥ / 5.001.032a bāhū saṃstambhayām āsa mahāparighasaṃnibhau
5.001.032c sasāda ca kapiḥ kaṭyāṃ caraṇau saṃcukopa ca / 5.001.033a saṃhṛtya ca bhujau śrīmāṃs tathaiva ca śirodharām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28424915 (0.0):
5.001.032a bāhū saṃstambhayām āsa mahāparighasaṃnibhau / 5.001.032c sasāda ca kapiḥ kaṭyāṃ caraṇau saṃcukopa ca
5.001.033c tejaḥ sattvaṃ tathā vīryam āviveśa sa vīryavān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28424920 (0.0):
5.001.033a saṃhṛtya ca bhujau śrīmāṃs tathaiva ca śirodharām / 5.001.033c tejaḥ sattvaṃ tathā vīryam āviveśa sa vīryavān
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23967433 (0.003):
añjasā svaṃ tathā vīryam $ āviveśātha vīryavān & / mārgam ālokayan dūrād % ūrdhvaṃ praṇihitekṣaṇaḥ // NsP_51.5 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17032420 (0.003):
añjasā svaṃ tathā vīryam āviveśātha vīryavān / / mārgam ālokayan dūrād ūrdhvaṃ praṇihitekṣaṇaḥ // NsP_51.5 //
5.001.034a mārgam ālokayan dūrād ūrdhvapraṇihitekṣaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28424926 (0.0):
5.001.033c tejaḥ sattvaṃ tathā vīryam āviveśa sa vīryavān / 5.001.034a mārgam ālokayan dūrād ūrdhvapraṇihitekṣaṇaḥ
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23967437 (0.003):
añjasā svaṃ tathā vīryam $ āviveśātha vīryavān & / mārgam ālokayan dūrād % ūrdhvaṃ praṇihitekṣaṇaḥ // NsP_51.5 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17032424 (0.003):
añjasā svaṃ tathā vīryam āviveśātha vīryavān / / mārgam ālokayan dūrād ūrdhvaṃ praṇihitekṣaṇaḥ // NsP_51.5 //
5.001.034c rurodha hṛdaye prāṇān ākāśam avalokayan / 5.001.035a padbhyāṃ dṛḍham avasthānaṃ kṛtvā sa kapikuñjaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28424939 (0.0):
5.001.034a mārgam ālokayan dūrād ūrdhvapraṇihitekṣaṇaḥ / 5.001.034c rurodha hṛdaye prāṇān ākāśam avalokayan
5.001.035c nikuñcya karṇau hanumān utpatiṣyan mahābalaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28424945 (0.0):
5.001.035a padbhyāṃ dṛḍham avasthānaṃ kṛtvā sa kapikuñjaraḥ / 5.001.035c nikuñcya karṇau hanumān utpatiṣyan mahābalaḥ
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11755574 (0.056):
5.001.040a evam uktvā tu hanumān vānarān vānarottamaḥ / 5.001.040c utpapātātha vegena vegavān avicārayan
5.001.035e vānarān vānaraśreṣṭha idaṃ vacanam abravīt / 5.001.036a yathā rāghavanirmuktaḥ śaraḥ śvasanavikramaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28424955 (0.0):
5.001.035c nikuñcya karṇau hanumān utpatiṣyan mahābalaḥ / 5.001.035e vānarān vānaraśreṣṭha idaṃ vacanam abravīt
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27030170 (0.049):
6.015.010a evam uktvodadhir naṣṭaḥ samutthāya nalas tataḥ / 6.015.010c abravīd vānaraśreṣṭho vākyaṃ rāmaṃ mahābalaḥ
5.001.036c gacchet tadvad gamiṣyāmi laṅkāṃ rāvaṇapālitām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28424962 (0.0):
5.001.036a yathā rāghavanirmuktaḥ śaraḥ śvasanavikramaḥ / 5.001.036c gacchet tadvad gamiṣyāmi laṅkāṃ rāvaṇapālitām
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17167432 (0.052):
laṅkāṃ prati gamiṣyāmi Ram_3,38.19e / laṅkāṃ rāvaṇapālitām Ram_3,30.3d
5.001.037a na hi drakṣyāmi yadi tāṃ laṅkāyāṃ janakātmajām / 5.001.037c anenaiva hi vegena gamiṣyāmi surālayam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28424968 (0.0):
5.001.036c gacchet tadvad gamiṣyāmi laṅkāṃ rāvaṇapālitām / 5.001.037a na hi drakṣyāmi yadi tāṃ laṅkāyāṃ janakātmajām
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17167431 (0.044):
laṅkāṃ prati gamiṣyāmi Ram_3,38.19e / laṅkāṃ rāvaṇapālitām Ram_3,30.3d
5.001.038a yadi vā tridive sītāṃ na drakṣyāmi kṛtaśramaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28424975 (0.0):
5.001.037a na hi drakṣyāmi yadi tāṃ laṅkāyāṃ janakātmajām / 5.001.037c anenaiva hi vegena gamiṣyāmi surālayam / 5.001.038a yadi vā tridive sītāṃ na drakṣyāmi kṛtaśramaḥ
5.001.038c baddhvā rākṣasarājānam ānayiṣyāmi rāvaṇam / 5.001.039a sarvathā kṛtakāryo 'ham eṣyāmi saha sītayā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28424986 (0.0):
5.001.038a yadi vā tridive sītāṃ na drakṣyāmi kṛtaśramaḥ / 5.001.038c baddhvā rākṣasarājānam ānayiṣyāmi rāvaṇam
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7358646 (0.061):
laṅkāṃ prati gamiṣyāmi kṛtakāryaḥ saha tvayā // Ram_3,38.19 //
5.001.039c ānayiṣyāmi vā laṅkāṃ samutpāṭya sarāvaṇām / 5.001.040a evam uktvā tu hanumān vānarān vānarottamaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28424997 (0.0):
5.001.039a sarvathā kṛtakāryo 'ham eṣyāmi saha sītayā / 5.001.039c ānayiṣyāmi vā laṅkāṃ samutpāṭya sarāvaṇām
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11755522 (0.056):
5.001.035c nikuñcya karṇau hanumān utpatiṣyan mahābalaḥ / 5.001.035e vānarān vānaraśreṣṭha idaṃ vacanam abravīt
5.001.040c utpapātātha vegena vegavān avicārayan / 5.001.041a samutpatati tasmiṃs tu vegāt te nagarohiṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425007 (0.0):
5.001.040a evam uktvā tu hanumān vānarān vānarottamaḥ / 5.001.040c utpapātātha vegena vegavān avicārayan
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27076540 (0.063):
6.113.023a evam uktvā mahātejāḥ saṃprahṛṣṭatanūruhaḥ / 6.113.023c utpapāta mahāvego vegavān avicārayan
5.001.041c saṃhṛtya viṭapān sarvān samutpetuḥ samantataḥ / 5.001.042a sa mattakoyaṣṭibhakān pādapān puṣpaśālinaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425018 (0.0):
5.001.041a samutpatati tasmiṃs tu vegāt te nagarohiṇaḥ / 5.001.041c saṃhṛtya viṭapān sarvān samutpetuḥ samantataḥ
5.001.042c udvahann ūruvegena jagāma vimale 'mbare
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425024 (0.0):
5.001.042a sa mattakoyaṣṭibhakān pādapān puṣpaśālinaḥ / 5.001.042c udvahann ūruvegena jagāma vimale 'mbare
5.001.043a ūruvegoddhatā vṛkṣā muhūrtaṃ kapim anvayuḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425030 (0.0):
5.001.042c udvahann ūruvegena jagāma vimale 'mbare / 5.001.043a ūruvegoddhatā vṛkṣā muhūrtaṃ kapim anvayuḥ
5.001.043c prasthitaṃ dīrgham adhvānaṃ svabandhum iva bāndhavāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425036 (0.0):
5.001.043a ūruvegoddhatā vṛkṣā muhūrtaṃ kapim anvayuḥ / 5.001.043c prasthitaṃ dīrgham adhvānaṃ svabandhum iva bāndhavāḥ
5.001.044a tam ūruvegonmathitāḥ sālāś cānye nagottamāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425044 (0.0):
5.001.043c prasthitaṃ dīrgham adhvānaṃ svabandhum iva bāndhavāḥ / 5.001.044a tam ūruvegonmathitāḥ sālāś cānye nagottamāḥ
5.001.044c anujagmur hanūmantaṃ sainyā iva mahīpatim / 5.001.045a supuṣpitāgrair bahubhiḥ pādapair anvitaḥ kapiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425055 (0.0):
5.001.044a tam ūruvegonmathitāḥ sālāś cānye nagottamāḥ / 5.001.044c anujagmur hanūmantaṃ sainyā iva mahīpatim
5.001.045c hanumān parvatākāro babhūvādbhutadarśanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425061 (0.0):
5.001.045a supuṣpitāgrair bahubhiḥ pādapair anvitaḥ kapiḥ / 5.001.045c hanumān parvatākāro babhūvādbhutadarśanaḥ
5.001.046a sāravanto 'tha ye vṛkṣā nyamajjaṃl lavaṇāmbhasi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425067 (0.0):
5.001.045c hanumān parvatākāro babhūvādbhutadarśanaḥ / 5.001.046a sāravanto 'tha ye vṛkṣā nyamajjaṃl lavaṇāmbhasi
5.001.046c bhayād iva mahendrasya parvatā varuṇālaye / 5.001.047a sa nānākusumaiḥ kīrṇaḥ kapiḥ sāṅkurakorakaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425072 (0.0):
5.001.046a sāravanto 'tha ye vṛkṣā nyamajjaṃl lavaṇāmbhasi / 5.001.046c bhayād iva mahendrasya parvatā varuṇālaye
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425080 (0.0):
5.001.046c bhayād iva mahendrasya parvatā varuṇālaye / 5.001.047a sa nānākusumaiḥ kīrṇaḥ kapiḥ sāṅkurakorakaiḥ
5.001.047c śuśubhe meghasaṃkāśaḥ khadyotair iva parvataḥ / 5.001.048a vimuktās tasya vegena muktvā puṣpāṇi te drumāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425090 (0.0):
5.001.047a sa nānākusumaiḥ kīrṇaḥ kapiḥ sāṅkurakorakaiḥ / 5.001.047c śuśubhe meghasaṃkāśaḥ khadyotair iva parvataḥ
5.001.048c avaśīryanta salile nivṛttāḥ suhṛdo yathā / 5.001.049a laghutvenopapannaṃ tad vicitraṃ sāgare 'patat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425100 (0.0):
5.001.048a vimuktās tasya vegena muktvā puṣpāṇi te drumāḥ / 5.001.048c avaśīryanta salile nivṛttāḥ suhṛdo yathā
5.001.049c drumāṇāṃ vividhaṃ puṣpaṃ kapivāyusamīritam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425105 (0.0):
5.001.049a laghutvenopapannaṃ tad vicitraṃ sāgare 'patat / 5.001.049c drumāṇāṃ vividhaṃ puṣpaṃ kapivāyusamīritam
5.001.050a puṣpaugheṇānubaddhena nānāvarṇena vānaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425111 (0.0):
5.001.049c drumāṇāṃ vividhaṃ puṣpaṃ kapivāyusamīritam / 5.001.050a puṣpaugheṇānubaddhena nānāvarṇena vānaraḥ
5.001.050c babhau megha ivodyan vai vidyudgaṇavibhūṣitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425119 (0.0):
5.001.050a puṣpaugheṇānubaddhena nānāvarṇena vānaraḥ / 5.001.050c babhau megha ivodyan vai vidyudgaṇavibhūṣitaḥ
5.001.051a tasya vegasamudbhūtaiḥ puṣpais toyam adṛśyata / 5.001.051c tārābhir abhirāmābhir uditābhir ivāmbaram
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425128 (0.0):
5.001.050c babhau megha ivodyan vai vidyudgaṇavibhūṣitaḥ / 5.001.051a tasya vegasamudbhūtaiḥ puṣpais toyam adṛśyata
5.001.052a tasyāmbaragatau bāhū dadṛśāte prasāritau / 5.001.052c parvatāgrād viniṣkrāntau pañcāsyāv iva pannagau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425139 (0.0):
5.001.051c tārābhir abhirāmābhir uditābhir ivāmbaram / 5.001.052a tasyāmbaragatau bāhū dadṛśāte prasāritau
5.001.053a pibann iva babhau cāpi sormijālaṃ mahārṇavam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425145 (0.0):
5.001.052c parvatāgrād viniṣkrāntau pañcāsyāv iva pannagau / 5.001.053a pibann iva babhau cāpi sormijālaṃ mahārṇavam
5.001.053c pipāsur iva cākāśaṃ dadṛśe sa mahākapiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425151 (0.0):
5.001.053a pibann iva babhau cāpi sormijālaṃ mahārṇavam / 5.001.053c pipāsur iva cākāśaṃ dadṛśe sa mahākapiḥ
5.001.054a tasya vidyutprabhākāre vāyumārgānusāriṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425157 (0.0):
5.001.053c pipāsur iva cākāśaṃ dadṛśe sa mahākapiḥ / 5.001.054a tasya vidyutprabhākāre vāyumārgānusāriṇaḥ
5.001.054c nayane viprakāśete parvatasthāv ivānalau / 5.001.055a piṅge piṅgākṣamukhyasya bṛhatī parimaṇḍale
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425169 (0.0):
5.001.054a tasya vidyutprabhākāre vāyumārgānusāriṇaḥ / 5.001.054c nayane viprakāśete parvatasthāv ivānalau
5.001.055c cakṣuṣī saṃprakaśete candrasūryāv iva sthitau / 5.001.056a mukhaṃ nāsikayā tasya tāmrayā tāmram ābabhau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425179 (0.0):
5.001.055a piṅge piṅgākṣamukhyasya bṛhatī parimaṇḍale / 5.001.055c cakṣuṣī saṃprakaśete candrasūryāv iva sthitau
5.001.056c saṃdhyayā samabhispṛṣṭaṃ yathā sūryasya maṇḍalam / 5.001.057a lāṅgalaṃ ca samāviddhaṃ plavamānasya śobhate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425186 (0.0):
5.001.056a mukhaṃ nāsikayā tasya tāmrayā tāmram ābabhau / 5.001.056c saṃdhyayā samabhispṛṣṭaṃ yathā sūryasya maṇḍalam
5.001.057c ambare vāyuputrasya śakradhvaja ivocchritaḥ / 5.001.058a lāṅgūlacakreṇa mahāñ śukladaṃṣṭro 'nilātmajaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425198 (0.0):
5.001.057a lāṅgalaṃ ca samāviddhaṃ plavamānasya śobhate / 5.001.057c ambare vāyuputrasya śakradhvaja ivocchritaḥ
5.001.058c vyarocata mahāprājñaḥ pariveṣīva bhāskaraḥ / 5.001.059a sphigdeśenābhitāmreṇa rarāja sa mahākapiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425209 (0.0):
5.001.058a lāṅgūlacakreṇa mahāñ śukladaṃṣṭro 'nilātmajaḥ / 5.001.058c vyarocata mahāprājñaḥ pariveṣīva bhāskaraḥ
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22256734 (0.053):
7.039.021a tenorasi nibaddhena hāreṇa sa mahākapiḥ / 7.039.021c rarāja hemaśailendraś candreṇākrāntamastakaḥ
5.001.059c mahatā dāriteneva girir gairikadhātunā / 5.001.060a tasya vānarasiṃhasya plavamānasya sāgaram
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425219 (0.0):
5.001.059a sphigdeśenābhitāmreṇa rarāja sa mahākapiḥ / 5.001.059c mahatā dāriteneva girir gairikadhātunā
5.001.060c kakṣāntaragato vāyur jīmūta iva garjati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425225 (0.0):
5.001.060a tasya vānarasiṃhasya plavamānasya sāgaram / 5.001.060c kakṣāntaragato vāyur jīmūta iva garjati
5.001.061a khe yathā nipataty ulkā uttarāntād viniḥsṛtā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425231 (0.0):
5.001.060c kakṣāntaragato vāyur jīmūta iva garjati / 5.001.061a khe yathā nipataty ulkā uttarāntād viniḥsṛtā
5.001.061c dṛśyate sānubandhā ca tathā sa kapikuñjaraḥ / 5.001.062a patatpataṃgasaṃkāśo vyāyataḥ śuśubhe kapiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425243 (0.0):
5.001.061a khe yathā nipataty ulkā uttarāntād viniḥsṛtā / 5.001.061c dṛśyate sānubandhā ca tathā sa kapikuñjaraḥ
5.001.062c pravṛddha iva mātaṃgaḥ kakṣyayā badhyamānayā / 5.001.063a upariṣṭāc charīreṇa chāyayā cāvagāḍhayā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425250 (0.0):
5.001.062a patatpataṃgasaṃkāśo vyāyataḥ śuśubhe kapiḥ / 5.001.062c pravṛddha iva mātaṃgaḥ kakṣyayā badhyamānayā
5.001.063c sāgare mārutāviṣṭā naur ivāsīt tadā kapiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425256 (0.0):
5.001.063a upariṣṭāc charīreṇa chāyayā cāvagāḍhayā / 5.001.063c sāgare mārutāviṣṭā naur ivāsīt tadā kapiḥ
5.001.064a yaṃ yaṃ deśaṃ samudrasya jagāma sa mahākapiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425264 (0.0):
5.001.063c sāgare mārutāviṣṭā naur ivāsīt tadā kapiḥ / 5.001.064a yaṃ yaṃ deśaṃ samudrasya jagāma sa mahākapiḥ
5.001.064c sa sa tasyāṅgavegena sonmāda iva lakṣyate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425272 (0.0):
5.001.064a yaṃ yaṃ deśaṃ samudrasya jagāma sa mahākapiḥ / 5.001.064c sa sa tasyāṅgavegena sonmāda iva lakṣyate
5.001.065a sāgarasyormijālānām urasā śailavarṣmaṇām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425278 (0.0):
5.001.064c sa sa tasyāṅgavegena sonmāda iva lakṣyate / 5.001.065a sāgarasyormijālānām urasā śailavarṣmaṇām
5.001.065c abhighnaṃs tu mahāvegaḥ pupluve sa mahākapiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425285 (0.0):
5.001.065a sāgarasyormijālānām urasā śailavarṣmaṇām / 5.001.065c abhighnaṃs tu mahāvegaḥ pupluve sa mahākapiḥ
5.001.066a kapivātaś ca balavān meghavātaś ca niḥsṛtaḥ / 5.001.066c sāgaraṃ bhīmanirghoṣaṃ kampayām āsatur bhṛśam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425297 (0.0):
5.001.065c abhighnaṃs tu mahāvegaḥ pupluve sa mahākapiḥ / 5.001.066a kapivātaś ca balavān meghavātaś ca niḥsṛtaḥ
5.001.067a vikarṣann ūrmijālāni bṛhanti lavaṇāmbhasi / 5.001.067c atyakrāman mahāvegas taraṅgān gaṇayann iva
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425307 (0.0):
5.001.066c sāgaraṃ bhīmanirghoṣaṃ kampayām āsatur bhṛśam / 5.001.067a vikarṣann ūrmijālāni bṛhanti lavaṇāmbhasi
5.001.068a plavamānaṃ samīkṣyātha bhujaṅgāḥ sāgarālayāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425313 (0.0):
5.001.067c atyakrāman mahāvegas taraṅgān gaṇayann iva / 5.001.068a plavamānaṃ samīkṣyātha bhujaṅgāḥ sāgarālayāḥ
5.001.068c vyomni taṃ kapiśārdūlaṃ suparṇam iti menire / 5.001.069a daśayojanavistīrṇā triṃśadyojanam āyatā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425324 (0.0):
5.001.068a plavamānaṃ samīkṣyātha bhujaṅgāḥ sāgarālayāḥ / 5.001.068c vyomni taṃ kapiśārdūlaṃ suparṇam iti menire
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19731766 (0.042):
02,010.001a sabhā vaiśravaṇī rājañ śatayojanam āyatā / 02,010.001c vistīrṇā saptatiś caiva yojanāni sitaprabhā
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20194374 (0.050):
07,049.021d@008_0678 ṣaṭtriṃśadyojanāyāmā triṃśadyojanam āyatā
5.001.069c chāyā vānarasiṃhasya jale cārutarābhavat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425329 (0.0):
5.001.069a daśayojanavistīrṇā triṃśadyojanam āyatā / 5.001.069c chāyā vānarasiṃhasya jale cārutarābhavat
5.001.070a śvetābhraghanarājīva vāyuputrānugāminī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425336 (0.0):
5.001.069c chāyā vānarasiṃhasya jale cārutarābhavat / 5.001.070a śvetābhraghanarājīva vāyuputrānugāminī
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21003604 (0.0):
bhīmabhrāntinirāsāyoktaṃ hanumacchāyāmiti/ sundarakāṇḍe prathamasarge / śvetābhraghanarājīva vāyuputrānugāminī /
5.001.070c tasya sā śuśubhe chāyā vitatā lavaṇāmbhasi / 5.001.071a plavamānaṃ tu taṃ dṛṣṭvā plavagaṃ tvaritaṃ tadā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425346 (0.0):
5.001.070a śvetābhraghanarājīva vāyuputrānugāminī / 5.001.070c tasya sā śuśubhe chāyā vitatā lavaṇāmbhasi
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21003605 (0.0):
śvetābhraghanarājīva vāyuputrānugāminī / / tasya sā śuśubhe chāyā vitatālavaṇāmbhasi// iti //
5.001.071c vavṛṣuḥ puṣpavarṣāṇi devagandharvadānavāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425351 (0.0):
5.001.071a plavamānaṃ tu taṃ dṛṣṭvā plavagaṃ tvaritaṃ tadā / 5.001.071c vavṛṣuḥ puṣpavarṣāṇi devagandharvadānavāḥ
5.001.072a tatāpa na hi taṃ sūryaḥ plavantaṃ vānareśvaram
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425358 (0.0):
5.001.071c vavṛṣuḥ puṣpavarṣāṇi devagandharvadānavāḥ / 5.001.072a tatāpa na hi taṃ sūryaḥ plavantaṃ vānareśvaram
5.001.072c siṣeve ca tadā vāyū rāmakāryārthasiddhaye
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425364 (0.0):
5.001.072a tatāpa na hi taṃ sūryaḥ plavantaṃ vānareśvaram / 5.001.072c siṣeve ca tadā vāyū rāmakāryārthasiddhaye
5.001.073a ṛṣayas tuṣṭuvuś cainaṃ plavamānaṃ vihāyasā / 5.001.073c jaguś ca devagandharvāḥ praśaṃsanto mahaujasaṃ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425376 (0.0):
5.001.072c siṣeve ca tadā vāyū rāmakāryārthasiddhaye / 5.001.073a ṛṣayas tuṣṭuvuś cainaṃ plavamānaṃ vihāyasā
5.001.074a nāgāś ca tuṣṭuvur yakṣā rakṣāṃsi vibudhāḥ khagāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425381 (0.0):
5.001.073c jaguś ca devagandharvāḥ praśaṃsanto mahaujasaṃ / 5.001.074a nāgāś ca tuṣṭuvur yakṣā rakṣāṃsi vibudhāḥ khagāḥ
5.001.074c prekṣyākāśe kapivaraṃ sahasā vigataklamam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425389 (0.0):
5.001.074a nāgāś ca tuṣṭuvur yakṣā rakṣāṃsi vibudhāḥ khagāḥ / 5.001.074c prekṣyākāśe kapivaraṃ sahasā vigataklamam
5.001.075a tasmin plavagaśārdūle plavamāne hanūmati / 5.001.075c ikṣvākukulamānārthī cintayām āsa sāgaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425400 (0.0):
5.001.074c prekṣyākāśe kapivaraṃ sahasā vigataklamam / 5.001.075a tasmin plavagaśārdūle plavamāne hanūmati
5.001.076a sāhāyyaṃ vānarendrasya yadi nāhaṃ hanūmataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425406 (0.0):
5.001.075c ikṣvākukulamānārthī cintayām āsa sāgaraḥ / 5.001.076a sāhāyyaṃ vānarendrasya yadi nāhaṃ hanūmataḥ
5.001.076c kariṣyāmi bhaviṣyāmi sarvavācyo vivakṣatām / 5.001.077a aham ikṣvākunāthena sagareṇa vivardhitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425416 (0.0):
5.001.076a sāhāyyaṃ vānarendrasya yadi nāhaṃ hanūmataḥ / 5.001.076c kariṣyāmi bhaviṣyāmi sarvavācyo vivakṣatām
5.001.077c ikṣvākusacivaś cāyaṃ nāvasīditum arhati / 5.001.078a tathā mayā vidhātavyaṃ viśrameta yathā kapiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425425 (0.0):
5.001.077a aham ikṣvākunāthena sagareṇa vivardhitaḥ / 5.001.077c ikṣvākusacivaś cāyaṃ nāvasīditum arhati
5.001.078c śeṣaṃ ca mayi viśrāntaḥ sukhenātipatiṣyati / 5.001.079a iti kṛtvā matiṃ sādhvīṃ samudraś channam ambhasi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425436 (0.0):
5.001.078a tathā mayā vidhātavyaṃ viśrameta yathā kapiḥ / 5.001.078c śeṣaṃ ca mayi viśrāntaḥ sukhenātipatiṣyati
5.001.079c hiraṇyanābhaṃ mainākam uvāca girisattamam / 5.001.080a tvam ihāsurasaṃghānāṃ pātālatalavāsinām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425448 (0.0):
5.001.079a iti kṛtvā matiṃ sādhvīṃ samudraś channam ambhasi / 5.001.079c hiraṇyanābhaṃ mainākam uvāca girisattamam
5.001.080c devarājñā giriśreṣṭha parighaḥ saṃniveśitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425453 (0.0):
5.001.080a tvam ihāsurasaṃghānāṃ pātālatalavāsinām / 5.001.080c devarājñā giriśreṣṭha parighaḥ saṃniveśitaḥ
5.001.081a tvam eṣāṃ jñātavīryāṇāṃ punar evotpatiṣyatām / 5.001.081c pātālasyāprameyasya dvāram āvṛtya tiṣṭhasi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425464 (0.0):
5.001.080c devarājñā giriśreṣṭha parighaḥ saṃniveśitaḥ / 5.001.081a tvam eṣāṃ jñātavīryāṇāṃ punar evotpatiṣyatām
5.001.082a tiryag ūrdhvam adhaś caiva śaktis te śailavardhitum
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425470 (0.0):
5.001.081c pātālasyāprameyasya dvāram āvṛtya tiṣṭhasi / 5.001.082a tiryag ūrdhvam adhaś caiva śaktis te śailavardhitum
5.001.082c tasmāt saṃcodayāmi tvām uttiṣṭha nagasattama / 5.001.083a sa eṣa kapiśārdūlas tvām uparyeti vīryavān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425482 (0.0):
5.001.082a tiryag ūrdhvam adhaś caiva śaktis te śailavardhitum / 5.001.082c tasmāt saṃcodayāmi tvām uttiṣṭha nagasattama
5.001.083c hanūmān rāmakāryārthaṃ bhīmakarmā kham āplutaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425490 (0.0):
5.001.083a sa eṣa kapiśārdūlas tvām uparyeti vīryavān / 5.001.083c hanūmān rāmakāryārthaṃ bhīmakarmā kham āplutaḥ
5.001.084a tasya sāhyaṃ mayā kāryam ikṣvākukulavartinaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425496 (0.0):
5.001.083c hanūmān rāmakāryārthaṃ bhīmakarmā kham āplutaḥ / 5.001.084a tasya sāhyaṃ mayā kāryam ikṣvākukulavartinaḥ
5.001.084c mama ikṣvākavaḥ pūjyāḥ paraṃ pūjyatamās tava
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425502 (0.0):
5.001.084a tasya sāhyaṃ mayā kāryam ikṣvākukulavartinaḥ / 5.001.084c mama ikṣvākavaḥ pūjyāḥ paraṃ pūjyatamās tava
5.001.085a kuru sācivyam asmākaṃ na naḥ kāryam atikramet
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425510 (0.0):
5.001.084c mama ikṣvākavaḥ pūjyāḥ paraṃ pūjyatamās tava / 5.001.085a kuru sācivyam asmākaṃ na naḥ kāryam atikramet
5.001.085c kartavyam akṛtaṃ kāryaṃ satāṃ manyum udīrayet
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425513 (0.0):
5.001.085a kuru sācivyam asmākaṃ na naḥ kāryam atikramet / 5.001.085c kartavyam akṛtaṃ kāryaṃ satāṃ manyum udīrayet
5.001.086a salilād ūrdhvam uttiṣṭha tiṣṭhatv eṣa kapis tvayi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425522 (0.0):
5.001.085c kartavyam akṛtaṃ kāryaṃ satāṃ manyum udīrayet / 5.001.086a salilād ūrdhvam uttiṣṭha tiṣṭhatv eṣa kapis tvayi
5.001.086c asmākam atithiś caiva pūjyaś ca plavatāṃ varaḥ / 5.001.087a cāmīkaramahānābha devagandharvasevita
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425531 (0.0):
5.001.086a salilād ūrdhvam uttiṣṭha tiṣṭhatv eṣa kapis tvayi / 5.001.086c asmākam atithiś caiva pūjyaś ca plavatāṃ varaḥ
5.001.087c hanūmāṃs tvayi viśrāntas tataḥ śeṣaṃ gamiṣyati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425537 (0.0):
5.001.087a cāmīkaramahānābha devagandharvasevita / 5.001.087c hanūmāṃs tvayi viśrāntas tataḥ śeṣaṃ gamiṣyati
5.001.088a kākutsthasyānṛśaṃsyaṃ ca maithilyāś ca vivāsanam / 5.001.088c śramaṃ ca plavagendrasya samīkṣyotthātum arhasi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425548 (0.0):
5.001.087c hanūmāṃs tvayi viśrāntas tataḥ śeṣaṃ gamiṣyati / 5.001.088a kākutsthasyānṛśaṃsyaṃ ca maithilyāś ca vivāsanam
5.001.089a hiraṇyanābho maināko niśamya lavaṇāmbhasaḥ / 5.001.089c utpapāta jalāt tūrṇaṃ mahādrumalatāyutaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425560 (0.0):
5.001.088c śramaṃ ca plavagendrasya samīkṣyotthātum arhasi / 5.001.089a hiraṇyanābho maināko niśamya lavaṇāmbhasaḥ
5.001.090a sa sāgarajalaṃ bhittvā babhūvātyutthitas tadā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425566 (0.0):
5.001.089c utpapāta jalāt tūrṇaṃ mahādrumalatāyutaḥ / 5.001.090a sa sāgarajalaṃ bhittvā babhūvātyutthitas tadā
5.001.090c yathā jaladharaṃ bhittvā dīptaraśmir divākaraḥ / 5.001.091a śātakumbhamayaiḥ śṛṅgaiḥ sakiṃnaramahoragaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425575 (0.0):
5.001.090a sa sāgarajalaṃ bhittvā babhūvātyutthitas tadā / 5.001.090c yathā jaladharaṃ bhittvā dīptaraśmir divākaraḥ
5.001.091c ādityodayasaṃkāśair ālikhadbhir ivāmbaram / 5.001.092a tasya jāmbūnadaiḥ śṛṅgaiḥ parvatasya samutthitaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425588 (0.0):
5.001.091a śātakumbhamayaiḥ śṛṅgaiḥ sakiṃnaramahoragaiḥ / 5.001.091c ādityodayasaṃkāśair ālikhadbhir ivāmbaram
5.001.092c ākāśaṃ śastrasaṃkāśam abhavat kāñcanaprabham
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425594 (0.0):
5.001.092a tasya jāmbūnadaiḥ śṛṅgaiḥ parvatasya samutthitaiḥ / 5.001.092c ākāśaṃ śastrasaṃkāśam abhavat kāñcanaprabham
5.001.093a jātarūpamayaiḥ śṛṅgair bhrājamānaiḥ svayaṃ prabhaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425600 (0.0):
5.001.092c ākāśaṃ śastrasaṃkāśam abhavat kāñcanaprabham / 5.001.093a jātarūpamayaiḥ śṛṅgair bhrājamānaiḥ svayaṃ prabhaiḥ
5.001.093c ādityaśatasaṃkāśaḥ so 'bhavad girisattamaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425606 (0.0):
5.001.093a jātarūpamayaiḥ śṛṅgair bhrājamānaiḥ svayaṃ prabhaiḥ / 5.001.093c ādityaśatasaṃkāśaḥ so 'bhavad girisattamaḥ
5.001.094a tam utthitam asaṃgena hanūmān agrataḥ sthitam / 5.001.094c madhye lavaṇatoyasya vighno 'yam iti niścitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425615 (0.0):
5.001.093c ādityaśatasaṃkāśaḥ so 'bhavad girisattamaḥ / 5.001.094a tam utthitam asaṃgena hanūmān agrataḥ sthitam
5.001.095a sa tam ucchritam atyarthaṃ mahāvego mahākapiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425623 (0.0):
5.001.094c madhye lavaṇatoyasya vighno 'yam iti niścitaḥ / 5.001.095a sa tam ucchritam atyarthaṃ mahāvego mahākapiḥ
5.001.095c urasā pātayām āsa jīmūtam iva mārutaḥ / 5.001.096a sa tadā pātitas tena kapinā parvatottamaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425627 (0.0):
5.001.095a sa tam ucchritam atyarthaṃ mahāvego mahākapiḥ / 5.001.095c urasā pātayām āsa jīmūtam iva mārutaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425634 (0.0):
5.001.095c urasā pātayām āsa jīmūtam iva mārutaḥ / 5.001.096a sa tadā pātitas tena kapinā parvatottamaḥ
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11780148 (0.048):
5.054.019a sa tadā pīḍitas tena kapinā parvatottamaḥ
5.001.096c buddhvā tasya kaper vegaṃ jaharṣa ca nananda ca / 5.001.097a tam ākāśagataṃ vīram ākāśe samavasthitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425644 (0.0):
5.001.096a sa tadā pātitas tena kapinā parvatottamaḥ / 5.001.096c buddhvā tasya kaper vegaṃ jaharṣa ca nananda ca
5.001.097c prīto hṛṣṭamanā vākyam abravīt parvataḥ kapim
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425651 (0.0):
5.001.097a tam ākāśagataṃ vīram ākāśe samavasthitam / 5.001.097c prīto hṛṣṭamanā vākyam abravīt parvataḥ kapim
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1453903 (0.055):
08,002.020d*0007_08 nātihṛṣṭamanā rājann idaṃ vacanam abravīt
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19608403 (0.063):
01,051.018c nātihṛṣṭamanā vākyam āstīkam idam abravīt
5.001.097e mānuṣaṃ dharayan rūpam ātmanaḥ śikhare sthitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425658 (0.0):
5.001.097c prīto hṛṣṭamanā vākyam abravīt parvataḥ kapim / 5.001.097e mānuṣaṃ dharayan rūpam ātmanaḥ śikhare sthitaḥ
5.001.098a duṣkaraṃ kṛtavān karma tvam idaṃ vānarottama
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425662 (0.0):
5.001.097e mānuṣaṃ dharayan rūpam ātmanaḥ śikhare sthitaḥ / 5.001.098a duṣkaraṃ kṛtavān karma tvam idaṃ vānarottama
5.001.098c nipatya mama śṛṅgeṣu viśramasva yathāsukham / 5.001.099a rāghāvasya kule jātair udadhiḥ parivardhitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425672 (0.0):
5.001.098a duṣkaraṃ kṛtavān karma tvam idaṃ vānarottama / 5.001.098c nipatya mama śṛṅgeṣu viśramasva yathāsukham
5.001.099c sa tvāṃ rāmahite yuktaṃ pratyarcayati sāgaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425680 (0.0):
5.001.099a rāghāvasya kule jātair udadhiḥ parivardhitaḥ / 5.001.099c sa tvāṃ rāmahite yuktaṃ pratyarcayati sāgaraḥ
5.001.100a kṛte ca pratikartavyam eṣa dharmaḥ sanātanaḥ / 5.001.100c so 'yaṃ tat pratikārārthī tvattaḥ saṃmānam arhati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425690 (0.0):
5.001.099c sa tvāṃ rāmahite yuktaṃ pratyarcayati sāgaraḥ / 5.001.100a kṛte ca pratikartavyam eṣa dharmaḥ sanātanaḥ
5.001.101a tvannimittam anenāhaṃ bahumānāt pracoditaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425696 (0.0):
5.001.100c so 'yaṃ tat pratikārārthī tvattaḥ saṃmānam arhati / 5.001.101a tvannimittam anenāhaṃ bahumānāt pracoditaḥ
5.001.101c yojanānāṃ śataṃ cāpi kapir eṣa samāplutaḥ / 5.001.101e tava sānuṣu viśrāntaḥ śeṣaṃ prakramatām iti
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425705 (0.0):
5.001.101a tvannimittam anenāhaṃ bahumānāt pracoditaḥ / 5.001.101c yojanānāṃ śataṃ cāpi kapir eṣa samāplutaḥ
5.001.102a tiṣṭha tvaṃ hariśārdūla mayi viśramya gamyatām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425712 (0.0):
5.001.101e tava sānuṣu viśrāntaḥ śeṣaṃ prakramatām iti / 5.001.102a tiṣṭha tvaṃ hariśārdūla mayi viśramya gamyatām
5.001.102c tad idaṃ gandhavat svādu kandamūlaphalaṃ bahu
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425719 (0.0):
5.001.102a tiṣṭha tvaṃ hariśārdūla mayi viśramya gamyatām / 5.001.102c tad idaṃ gandhavat svādu kandamūlaphalaṃ bahu
5.001.102e tad āsvādya hariśreṣṭha viśrānto 'nugamiṣyasi / 5.001.103a asmākam api saṃbandhaḥ kapimukhyas tvayāsti vai
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425730 (0.0):
5.001.102c tad idaṃ gandhavat svādu kandamūlaphalaṃ bahu / 5.001.102e tad āsvādya hariśreṣṭha viśrānto 'nugamiṣyasi
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11756429 (0.048):
5.001.113c tvayā me hy eṣa saṃbandhaḥ kapimukhya mahāguṇaḥ
5.001.103c prakhyatas triṣu lokeṣu mahāguṇaparigrahaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425738 (0.0):
5.001.103a asmākam api saṃbandhaḥ kapimukhyas tvayāsti vai / 5.001.103c prakhyatas triṣu lokeṣu mahāguṇaparigrahaḥ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 555257 (0.034):
viśuddhabhāvaḥ kṛṣṇasya $ āvayor dṛṣṭa tattvataḥ // HV_App.I,20.348 // / ataḥ pātrataraḥ ko 'nyas $ triṣu lokeṣu vidyate / HV_App.I,20.349 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22040815 (0.034):
viśuddhabhāvaḥ kṛṣṇasya āvayor dṛṣṭa tattvataḥ // HV_App.I,20.348 // / ataḥ pātrataraḥ ko 'nyas triṣu lokeṣu vidyate / HV_App.I,20.349 /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20702237 (0.037):
13,083.044c tan nūnaṃ triṣu lokeṣu na kiṃ cic cheṣayiṣyati / 13,083.045a tad ebhyaḥ praṇatebhyas tvaṃ devebhyaḥ pṛthulocana
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4313530 (0.044):
Baudh4.8.4ab/ yat kiṃcit puṇya.nāma^iha triṣu lokeṣu viśrutam / / Baudh4.8.4cd/ vipra.ādi tat kṛtaṃ kena pavitra.kriyayā^anayā //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14189154 (0.045):
tasmādīrṣyāṃ parityajya mohinīmanubhojaya / / na mātarīdṛśo dharmo lokeṣu triṣu labhyate // NarP_2,17.1 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4351262 (0.046):
dambho rajir anenāś ca triṣu lokeṣu viśrutāḥ // HV_21.11 // / [k: K1.3 (K2.4 Ñ2.3 V B D T G M4 after adhy. 21) ins. App. I No. 7.
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15817403 (0.047):
na tasya sadṛśo 'nyo 'sti triṣu lokeṣu nāradā // NarP_1,3.52 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15818323 (0.047):
na tasya triṣu lokeṣu sadṛśo 'styajanandana // NarP_1,4.31 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16424084 (0.052):
vikhyātas triṣu lokeṣu HV_83.8c / vikhyātaṃ phālgunītīrthaṃ HV_App.I,24.70a
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9469573 (0.054):
na ca te sadṛśaḥ kuto 'dhikas triṣu lokeṣv api naiva vidyate // 20 / pratighānunayā (fol. 144v1 = GBM 6.957) na santi te na ca te santi mune
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16266889 (0.056):
triṣu piṇḍeśu nityadā HV_11.12f / triṣu lokeṣu kāmadaḥ HV_App.I,41.1376b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13786932 (0.056):
triṣu piṇḍeśu nityadā HV_11.12f / triṣu lokeṣu durlabham HV_11.25d
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3557850 (0.059):
bhrātṛvyasya vṛṅkte 'gne aṅgiro yo 'syāṃ pṛthivyām adhyasīti ya evaiṣu / triṣu lokeṣv agnayas tān evāvarunddhe vider agne nabho nāma yattā iti
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 553451 (0.059):
na cābhyantararātryahnor $ na śūṣkeṇārdrakena ca // HV_App.I,20.129 // / avadhyastriṣu lokeṣu $ daityendro hy aparājitaḥ / HV_App.I,20.130 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22039008 (0.059):
na cābhyantararātryahnor na śūṣkeṇārdrakena ca // HV_App.I,20.129 // / avadhyastriṣu lokeṣu daityendro hy aparājitaḥ / HV_App.I,20.130 /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20612869 (0.060):
12,314.009c yo brahmaṇyo dvitīyo 'sti triṣu lokeṣu vīryavān / 12,314.010a so 'bhyuddharatv imāṃ śaktim atha vā kampayatv iti
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Samkara arya's Jayamangala commentary (jaymangu.htm.txt) 1674622 (0.061):
tanmātrāṇītyetatparimāṇamityarthaḥ // / 'saṃsarati'; / triṣu lokeṣu // / 'nirupabhogam'; iti / bāhyena sthūlaśarīreṇa
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10275335 (0.063):
12,050.021a ṛte śāṃtanavād bhīṣmāt triṣu lokeṣu pārthiva / 12,050.021c satyasaṃdhān mahāvīryāc chūrād dharmaikatatparāt
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20775145 (0.064):
13,135.026d@018_0101 purūravasamailaṃ ca triṣu lokeṣu viśrutam / 13,135.026d@018_0102 budhasya dayitaṃ putraṃ kīrtayed vasudhādhipam
5.001.104a vegavantaḥ plavanto ye plavagā mārutātmaja / 5.001.104c teṣāṃ mukhyatamaṃ manye tvām ahaṃ kapikuñjara
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425748 (0.0):
5.001.103c prakhyatas triṣu lokeṣu mahāguṇaparigrahaḥ / 5.001.104a vegavantaḥ plavanto ye plavagā mārutātmaja
5.001.105a atithiḥ kila pūjārhaḥ prākṛto 'pi vijānatā
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12810548 (0.0):
MSS_0548 2 atithiḥ kila pūjārhaḥ prākṛto'pi vijānatā //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425755 (0.0):
5.001.104c teṣāṃ mukhyatamaṃ manye tvām ahaṃ kapikuñjara / 5.001.105a atithiḥ kila pūjārhaḥ prākṛto 'pi vijānatā
5.001.105c dharmaṃ jijñāsamānena kiṃ punar yādṛśo bhavān / 5.001.106a tvaṃ hi devavariṣṭhasya mārutasya mahātmanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425765 (0.0):
5.001.105a atithiḥ kila pūjārhaḥ prākṛto 'pi vijānatā / 5.001.105c dharmaṃ jijñāsamānena kiṃ punar yādṛśo bhavān
5.001.106c putras tasyaiva vegena sadṛśaḥ kapikuñjara / 5.001.107a pūjite tvayi dharmajña pūjāṃ prāpnoti mārutaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425777 (0.0):
5.001.106a tvaṃ hi devavariṣṭhasya mārutasya mahātmanaḥ / 5.001.106c putras tasyaiva vegena sadṛśaḥ kapikuñjara
5.001.107c tasmāt tvaṃ pūjanīyo me śṛṇu cāpy atra kāraṇam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425783 (0.0):
5.001.107a pūjite tvayi dharmajña pūjāṃ prāpnoti mārutaḥ / 5.001.107c tasmāt tvaṃ pūjanīyo me śṛṇu cāpy atra kāraṇam
5.001.108a pūrvaṃ kṛtayuge tāta parvatāḥ pakṣiṇo 'bhavan
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425790 (0.0):
5.001.107c tasmāt tvaṃ pūjanīyo me śṛṇu cāpy atra kāraṇam / 5.001.108a pūrvaṃ kṛtayuge tāta parvatāḥ pakṣiṇo 'bhavan
5.001.108c te 'pi jagmur diśaḥ sarvā garuḍānilaveginaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425796 (0.0):
5.001.108a pūrvaṃ kṛtayuge tāta parvatāḥ pakṣiṇo 'bhavan / 5.001.108c te 'pi jagmur diśaḥ sarvā garuḍānilaveginaḥ
5.001.109a tatas teṣu prayāteṣu devasaṃghāḥ saharṣibhiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425802 (0.0):
5.001.108c te 'pi jagmur diśaḥ sarvā garuḍānilaveginaḥ / 5.001.109a tatas teṣu prayāteṣu devasaṃghāḥ saharṣibhiḥ
5.001.109c bhūtāni ca bhayaṃ jagmus teṣāṃ patanaśaṅkayā / 5.001.110a tataḥ kruddhaḥ sahasrākṣaḥ parvatānāṃ śatakratuḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425812 (0.0):
5.001.109a tatas teṣu prayāteṣu devasaṃghāḥ saharṣibhiḥ / 5.001.109c bhūtāni ca bhayaṃ jagmus teṣāṃ patanaśaṅkayā
5.001.110c pakṣāṃś ciccheda vajreṇa tatra tatra sahasraśaḥ / 5.001.111a sa mām upagataḥ kruddho vajram udyamya devarāṭ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425823 (0.0):
5.001.110a tataḥ kruddhaḥ sahasrākṣaḥ parvatānāṃ śatakratuḥ / 5.001.110c pakṣāṃś ciccheda vajreṇa tatra tatra sahasraśaḥ
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11780861 (0.027):
5.056.015a śrutvā nagānāṃ caritaṃ mahendraḥ pākaśāsanaḥ / 5.056.015c ciccheda bhagavān pakṣān vajreṇaiṣāṃ sahasraśaḥ
5.001.111c tato 'haṃ sahasā kṣiptaḥ śvasanena mahātmanā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425830 (0.0):
5.001.111a sa mām upagataḥ kruddho vajram udyamya devarāṭ / 5.001.111c tato 'haṃ sahasā kṣiptaḥ śvasanena mahātmanā
5.001.112a asmiṃl lavaṇatoye ca prakṣiptaḥ plavagottama / 5.001.112c guptapakṣaḥ samagraś ca tava pitrābhirakṣitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425839 (0.0):
5.001.111c tato 'haṃ sahasā kṣiptaḥ śvasanena mahātmanā / 5.001.112a asmiṃl lavaṇatoye ca prakṣiptaḥ plavagottama
5.001.113a tato 'haṃ mānayāmi tvāṃ mānyo hi mama mārutaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425847 (0.0):
5.001.112c guptapakṣaḥ samagraś ca tava pitrābhirakṣitaḥ / 5.001.113a tato 'haṃ mānayāmi tvāṃ mānyo hi mama mārutaḥ
5.001.113c tvayā me hy eṣa saṃbandhaḥ kapimukhya mahāguṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425854 (0.0):
5.001.113a tato 'haṃ mānayāmi tvāṃ mānyo hi mama mārutaḥ / 5.001.113c tvayā me hy eṣa saṃbandhaḥ kapimukhya mahāguṇaḥ
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11756307 (0.048):
5.001.103a asmākam api saṃbandhaḥ kapimukhyas tvayāsti vai
5.001.114a asminn evaṃgate kārye sāgarasya mamaiva ca / 5.001.114c prītiṃ prītamanā kartuṃ tvam arhasi mahākape
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425860 (0.0):
5.001.113c tvayā me hy eṣa saṃbandhaḥ kapimukhya mahāguṇaḥ / 5.001.114a asminn evaṃgate kārye sāgarasya mamaiva ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425867 (0.0):
5.001.114a asminn evaṃgate kārye sāgarasya mamaiva ca / 5.001.114c prītiṃ prītamanā kartuṃ tvam arhasi mahākape
5.001.115a śramaṃ mokṣaya pūjāṃ ca gṛhāṇa kapisattama
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425872 (0.0):
5.001.114c prītiṃ prītamanā kartuṃ tvam arhasi mahākape / 5.001.115a śramaṃ mokṣaya pūjāṃ ca gṛhāṇa kapisattama
5.001.115c prītiṃ ca bahumanyasva prīto 'smi tava darśanāt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425880 (0.0):
5.001.115a śramaṃ mokṣaya pūjāṃ ca gṛhāṇa kapisattama / 5.001.115c prītiṃ ca bahumanyasva prīto 'smi tava darśanāt
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10355164 (0.054):
12,202.033d@017C_0033 sādhu sādhu mahābāho prīto 'smi tava darśanāt / 12,202.033d@017C_0034 vṛṇīṣva vacanaṃ mattaḥ pakṣīndra garuḍādhunā
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16347721 (0.062):
prīto varānnaiḥ śataśo HV_App.I,7.111a / prīto 'smi tava darśanāt HV_App.I,18.55b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 539738 (0.062):
svāgataṃ vatsa haryaśva $ prīto 'smi tava darśanāt // HV_App.I,18.55 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22025296 (0.062):
svāgataṃ vatsa haryaśva prīto 'smi tava darśanāt // HV_App.I,18.55 //
5.001.116a evam uktaḥ kapiśreṣṭhas taṃ nagottamam abravīt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425886 (0.0):
5.001.115c prītiṃ ca bahumanyasva prīto 'smi tava darśanāt / 5.001.116a evam uktaḥ kapiśreṣṭhas taṃ nagottamam abravīt
5.001.116c prīto 'smi kṛtam ātithyaṃ manyur eṣo 'panīyatām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425892 (0.0):
5.001.116a evam uktaḥ kapiśreṣṭhas taṃ nagottamam abravīt / 5.001.116c prīto 'smi kṛtam ātithyaṃ manyur eṣo 'panīyatām
5.001.117a tvarate kāryakālo me ahaś cāpy ativartate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425897 (0.0):
5.001.116c prīto 'smi kṛtam ātithyaṃ manyur eṣo 'panīyatām / 5.001.117a tvarate kāryakālo me ahaś cāpy ativartate
5.001.117c pratijñā ca mayā dattā na sthātavyam ihāntarā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425905 (0.0):
5.001.117a tvarate kāryakālo me ahaś cāpy ativartate / 5.001.117c pratijñā ca mayā dattā na sthātavyam ihāntarā
5.001.118a ity uktvā pāṇinā śailam ālabhya haripuṃgavaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425911 (0.0):
5.001.117c pratijñā ca mayā dattā na sthātavyam ihāntarā / 5.001.118a ity uktvā pāṇinā śailam ālabhya haripuṃgavaḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27042426 (0.058):
6.044.015c śailam utpāṭayām āsa vegena haripuṃgavaḥ / 6.044.016a taṃ gṛhītvā mahāśailaṃ pāṇinaikena mārutiḥ
5.001.118c jagāmākāśam āviśya vīryavān prahasann iva / 5.001.119a sa parvatasamudrābhyāṃ bahumānād avekṣitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425922 (0.0):
5.001.118a ity uktvā pāṇinā śailam ālabhya haripuṃgavaḥ / 5.001.118c jagāmākāśam āviśya vīryavān prahasann iva
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27041033 (0.059):
6.040.059a pradakṣiṇaṃ tataḥ kṛtvā pariṣvajya ca vīryavān / 6.040.059c jagāmākāśam āviśya suparṇaḥ pavano yathā
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23564458 (0.063):
sacivais* tu nidarśito* yathāvad* | / bahu+mānāt praṇayāc* ca śāstra+pūrvam |
5.001.119c pūjitaś copapannābhir āśīrbhir anilātmajaḥ / 5.001.120a athordhvaṃ dūram utpatya hitvā śailamahārṇavau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425926 (0.0):
5.001.119a sa parvatasamudrābhyāṃ bahumānād avekṣitaḥ / 5.001.119c pūjitaś copapannābhir āśīrbhir anilātmajaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425933 (0.0):
5.001.119c pūjitaś copapannābhir āśīrbhir anilātmajaḥ / 5.001.120a athordhvaṃ dūram utpatya hitvā śailamahārṇavau
5.001.120c pituḥ panthānam āsthāya jagāma vimale 'mbare
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425940 (0.0):
5.001.120a athordhvaṃ dūram utpatya hitvā śailamahārṇavau / 5.001.120c pituḥ panthānam āsthāya jagāma vimale 'mbare
5.001.121a bhūyaś cordhvagatiṃ prāpya giriṃ tam avalokayan / 5.001.121c vāyusūnur nirālambe jagāma vimale 'mbare
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425951 (0.0):
5.001.120c pituḥ panthānam āsthāya jagāma vimale 'mbare / 5.001.121a bhūyaś cordhvagatiṃ prāpya giriṃ tam avalokayan
5.001.122a tad dvitīyaṃ hanumato dṛṣṭvā karma suduṣkaram
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425957 (0.0):
5.001.121c vāyusūnur nirālambe jagāma vimale 'mbare / 5.001.122a tad dvitīyaṃ hanumato dṛṣṭvā karma suduṣkaram
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11756923 (0.010):
5.001.156a tat tṛtīyaṃ hanumato dṛṣṭvā karma suduṣkaram
5.001.122c praśaśaṃsuḥ surāḥ sarve siddhāś ca paramarṣayaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425964 (0.0):
5.001.122a tad dvitīyaṃ hanumato dṛṣṭvā karma suduṣkaram / 5.001.122c praśaśaṃsuḥ surāḥ sarve siddhāś ca paramarṣayaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19711764 (0.037):
01,203.001 nārada uvāca / 01,203.001a tato devarṣayaḥ sarve siddhāś ca paramarṣayaḥ
% Mahabharata: Svargarohanaparvan (mbh_18_u.htm.txt) 8445900 (0.040):
18,005.038x*0043_01 bhāratasya tu vaktāraṃ śrotāraṃ lekhakaṃ surāḥ / 18,005.038x*0043_02 pūjayanty atisaṃhṛṣṭāḥ siddhāś ca paramarṣayaḥ
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1510581 (0.044):
08,056.027c tutuṣur devatāḥ sarvāḥ siddhāś ca paramarṣayaḥ
% Mahabharata: Svargarohanaparvan (mbh_18_u.htm.txt) 8444303 (0.045):
18,003.007c sādhyā rudrās tathādityā ye cānye 'pi divaukasaḥ / 18,003.008a sarve tatra samājagmuḥ siddhāś ca paramarṣayaḥ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 556242 (0.055):
stuvanti munayaḥ sarve $ siddhāś ca paramarṣayaḥ / HV_App.I,20.470 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22041799 (0.055):
stuvanti munayaḥ sarve siddhāś ca paramarṣayaḥ / HV_App.I,20.470 /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4391041 (0.055):
*HV_62.62ab*727:2 | / ete ca munayaḥ sarve siddhāś ca paramarṣayaḥ | *HV_62.62ab*727:3 |
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1474692 (0.057):
08,024.118a tato devagaṇāḥ sarve siddhāś ca paramarṣayaḥ
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15334700 (0.057):
tato devagaṇāḥ sarve $ siddhāś ca paramarṣayaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7228464 (0.057):
tato devagaṇāḥ sarve siddhāś ca paramarṣayaḥ /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25385229 (0.057):
purā surāsurāḥ sarve siddhāśca paramarṣayaḥ // ŚivP_7.1,18.5ab/
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1460881 (0.060):
08,011.032f*0090_02 praśaṃsanti tadā devāḥ siddhāś ca paramarṣayaḥ
5.001.123a devatāś cābhavan hṛṣṭās tatrasthās tasya karmaṇā / 5.001.123c kāñcanasya sunābhasya sahasrākṣaś ca vāsavaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425972 (0.0):
5.001.122c praśaśaṃsuḥ surāḥ sarve siddhāś ca paramarṣayaḥ / 5.001.123a devatāś cābhavan hṛṣṭās tatrasthās tasya karmaṇā
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1510581 (0.047):
08,056.027c tutuṣur devatāḥ sarvāḥ siddhāś ca paramarṣayaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19809333 (0.056):
03,044.010a tato devāḥ sagandharvāḥ siddhāś ca paramarṣayaḥ / 03,044.010c hṛṣṭāḥ saṃpūjayām āsuḥ pārtham akliṣṭakāriṇam
5.001.124a uvāca vacanaṃ dhīmān paritoṣāt sagadgadam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425978 (0.0):
5.001.123c kāñcanasya sunābhasya sahasrākṣaś ca vāsavaḥ / 5.001.124a uvāca vacanaṃ dhīmān paritoṣāt sagadgadam
5.001.124c sunābhaṃ parvataśreṣṭhaṃ svayam eva śacīpatiḥ / 5.001.125a hiraṇyanābhaśailendraparituṣṭo 'smi te bhṛśam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28425989 (0.0):
5.001.124a uvāca vacanaṃ dhīmān paritoṣāt sagadgadam / 5.001.124c sunābhaṃ parvataśreṣṭhaṃ svayam eva śacīpatiḥ
5.001.125c abhayaṃ te prayacchāmi tiṣṭha saumya yathāsukham / 5.001.126a sāhyaṃ kṛtaṃ te sumahad vikrāntasya hanūmataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426000 (0.0):
5.001.125a hiraṇyanābhaśailendraparituṣṭo 'smi te bhṛśam / 5.001.125c abhayaṃ te prayacchāmi tiṣṭha saumya yathāsukham
5.001.126c kramato yojanaśataṃ nirbhayasya bhaye sati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426006 (0.0):
5.001.126a sāhyaṃ kṛtaṃ te sumahad vikrāntasya hanūmataḥ / 5.001.126c kramato yojanaśataṃ nirbhayasya bhaye sati
5.001.127a rāmasyaiṣa hi dautyena yāti dāśarather hariḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426012 (0.0):
5.001.126c kramato yojanaśataṃ nirbhayasya bhaye sati / 5.001.127a rāmasyaiṣa hi dautyena yāti dāśarather hariḥ
5.001.127c satkriyāṃ kurvatā śakyā toṣito 'smi dṛḍhaṃ tvayā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426019 (0.0):
5.001.127a rāmasyaiṣa hi dautyena yāti dāśarather hariḥ / 5.001.127c satkriyāṃ kurvatā śakyā toṣito 'smi dṛḍhaṃ tvayā
5.001.128a tataḥ praharṣam alabhad vipulaṃ parvatottamaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426025 (0.0):
5.001.127c satkriyāṃ kurvatā śakyā toṣito 'smi dṛḍhaṃ tvayā / 5.001.128a tataḥ praharṣam alabhad vipulaṃ parvatottamaḥ
5.001.128c devatānāṃ patiṃ dṛṣṭvā parituṣṭaṃ śatakratum / 5.001.129a sa vai dattavaraḥ śailo babhūvāvasthitas tadā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426029 (0.0):
5.001.128a tataḥ praharṣam alabhad vipulaṃ parvatottamaḥ / 5.001.128c devatānāṃ patiṃ dṛṣṭvā parituṣṭaṃ śatakratum
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426038 (0.0):
5.001.128c devatānāṃ patiṃ dṛṣṭvā parituṣṭaṃ śatakratum / 5.001.129a sa vai dattavaraḥ śailo babhūvāvasthitas tadā
5.001.129c hanūmāṃś ca muhūrtena vyaticakrāma sāgaram / 5.001.130a tato devāḥ sagandharvāḥ siddhāś ca paramarṣayaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19809332 (0.0):
03,044.010a tato devāḥ sagandharvāḥ siddhāś ca paramarṣayaḥ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 548260 (0.0):
mattāv iva mahānāgāv $ anyonyaṃ samadhāvatām // HV_App.I,18.898 // / tato devāḥ sagandharvāḥ $ siddhāś ca paramarṣayaḥ / HV_App.I,18.899 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 609332 (0.0):
nakṣatrāṇāṃ tu mālāyāṃ $ yathā parivṛto vidhuḥ // HV_App.I,30.392 // / tato devāḥ sagandharvāḥ $ siddhāś ca paramarṣayaḥ / HV_App.I,30.393 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 636361 (0.0):
puṣkarasthau mahārāja $ yuddhāya kṛtaniścayau // HV_App.I,31.3330 // / tato devāḥ sagandharvāḥ $ siddhāś ca paramarṣayaḥ / HV_App.I,31.3331 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22033817 (0.0):
mattāv iva mahānāgāv anyonyaṃ samadhāvatām // HV_App.I,18.898 // / tato devāḥ sagandharvāḥ siddhāś ca paramarṣayaḥ / HV_App.I,18.899 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22094885 (0.0):
nakṣatrāṇāṃ tu mālāyāṃ yathā parivṛto vidhuḥ // HV_App.I,30.392 // / tato devāḥ sagandharvāḥ siddhāś ca paramarṣayaḥ / HV_App.I,30.393 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22121919 (0.0):
puṣkarasthau mahārāja yuddhāya kṛtaniścayau // HV_App.I,31.3330 // / tato devāḥ sagandharvāḥ siddhāś ca paramarṣayaḥ / HV_App.I,31.3331 /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4401051 (0.0):
tato devāḥ sagandharvāḥ siddhāś ca paramarṣayaḥ | *HV_74.19*829:1 |
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4409335 (0.0):
mattāv iva gajau yuddhe anyonyam abhidhāvatām // HV_82.12 // / tato devāḥ sagandharvāḥ siddhāś ca paramarṣayaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15318035 (0.0):
japedevaṃ hi yo vidvān % dhruvaṃ sthānaṃ prapadyate // LiP_1,62.38 // / tato devāḥ sagandharvāḥ $ siddhāś ca paramarṣayaḥ &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3858524 (0.0):
tato devāḥ sagandharvāḥ % siddhāśca paramarṣayaḥ \
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8898030 (0.0):
tato devāḥ sagandharvāḥ siddhāśca paramarṣayaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21871337 (0.0):
atra devāḥ sagandharvāḥ $ siddhāś ca paramarṣayaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7348762 (0.0):
atra devāḥ sagandharvāḥ siddhāś ca paramarṣayaḥ /
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26670183 (0.0):
1.014.004a tato devāḥ sagandharvāḥ siddhāś ca paramarṣayaḥ
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10055081 (0.0):
3.010.087a atra devāḥ sagandharvāḥ siddhāś ca paramarṣayaḥ
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11767860 (0.0):
5.024.039a dhanyā devāḥ sagandharvāḥ siddhāś ca paramarṣayaḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27030308 (0.0):
6.015.023a tato devāḥ sagandharvāḥ siddhāś ca paramarṣayaḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27064723 (0.0):
6.081.033a tato devāḥ sagandharvāḥ siddhāś ca paramarṣayaḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27070003 (0.0):
6.094.013a tato devāḥ sagandharvāḥ siddhāś ca paramarṣayaḥ
5.001.130c abruvan sūryasaṃkāśāṃ surasāṃ nāgamātaram
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426055 (0.0):
5.001.130a tato devāḥ sagandharvāḥ siddhāś ca paramarṣayaḥ / 5.001.130c abruvan sūryasaṃkāśāṃ surasāṃ nāgamātaram
5.001.131a ayaṃ vātātmajaḥ śrīmān plavate sāgaropari / 5.001.131c hanūmān nāma tasya tvaṃ muhūrtaṃ vighnam ācara
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426066 (0.0):
5.001.130c abruvan sūryasaṃkāśāṃ surasāṃ nāgamātaram / 5.001.131a ayaṃ vātātmajaḥ śrīmān plavate sāgaropari
5.001.132a rākṣasaṃ rūpam āsthāya sughoraṃ parvatopamam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426073 (0.0):
5.001.131c hanūmān nāma tasya tvaṃ muhūrtaṃ vighnam ācara / 5.001.132a rākṣasaṃ rūpam āsthāya sughoraṃ parvatopamam
5.001.132c daṃṣṭrākarālaṃ piṅgākṣaṃ vaktraṃ kṛtvā nabhaḥspṛśam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426080 (0.0):
5.001.132a rākṣasaṃ rūpam āsthāya sughoraṃ parvatopamam / 5.001.132c daṃṣṭrākarālaṃ piṅgākṣaṃ vaktraṃ kṛtvā nabhaḥspṛśam
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18891502 (0.064):
daṃṣṭrākarālaṃ piṅgākṣaṃ samākuñcitamūrdhajam /
5.001.133a balam icchāmahe jñātuṃ bhūyaś cāsya parākramam / 5.001.133c tvāṃ vijeṣyaty upāyena viṣadaṃ vā gamiṣyati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426089 (0.0):
5.001.132c daṃṣṭrākarālaṃ piṅgākṣaṃ vaktraṃ kṛtvā nabhaḥspṛśam / 5.001.133a balam icchāmahe jñātuṃ bhūyaś cāsya parākramam
5.001.134a evam uktā tu sā devī daivatair abhisatkṛtā / 5.001.134c samudramadhye surasā bibhratī rākṣasaṃ vapuḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426101 (0.0):
5.001.133c tvāṃ vijeṣyaty upāyena viṣadaṃ vā gamiṣyati / 5.001.134a evam uktā tu sā devī daivatair abhisatkṛtā
5.001.135a vikṛtaṃ ca virūpaṃ ca sarvasya ca bhayāvaham / 5.001.135c plavamānaṃ hanūmantam āvṛtyedam uvāca ha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426109 (0.0):
5.001.134c samudramadhye surasā bibhratī rākṣasaṃ vapuḥ / 5.001.135a vikṛtaṃ ca virūpaṃ ca sarvasya ca bhayāvaham
5.001.136a mama bhakṣaḥ pradiṣṭas tvam īśvarair vānararṣabha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426117 (0.0):
5.001.135c plavamānaṃ hanūmantam āvṛtyedam uvāca ha / 5.001.136a mama bhakṣaḥ pradiṣṭas tvam īśvarair vānararṣabha
5.001.136c ahaṃ tvāṃ bhakṣayiṣyāmi praviśedaṃ mamānanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426122 (0.0):
5.001.136a mama bhakṣaḥ pradiṣṭas tvam īśvarair vānararṣabha / 5.001.136c ahaṃ tvāṃ bhakṣayiṣyāmi praviśedaṃ mamānanam
5.001.137a evam uktaḥ surasayā prāñjalir vānararṣabhaḥ / 5.001.137c prahṛṣṭavadanaḥ śrīmān idaṃ vacanam abravīt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426134 (0.0):
5.001.136c ahaṃ tvāṃ bhakṣayiṣyāmi praviśedaṃ mamānanam / 5.001.137a evam uktaḥ surasayā prāñjalir vānararṣabhaḥ
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25471383 (0.030):
4.003.023a etac chrutvā vacas tasya rāmo lakṣmaṇam abravīt / 4.003.023c prahṛṣṭavadanaḥ śrīmān bhrātaraṃ pārśvataḥ sthitam
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 545044 (0.033):
vainateyaprayogena $ viditvā maulim āgatam / HV_App.I,18.594 / / kṛṣṇaḥ prahṛṣṭavadano $ rāmaṃ vacanam abravīt // HV_App.I,18.595 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22030603 (0.033):
vainateyaprayogena viditvā maulim āgatam / HV_App.I,18.594 / / kṛṣṇaḥ prahṛṣṭavadano rāmaṃ vacanam abravīt // HV_App.I,18.595 //
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17148892 (0.056):
prahṛṣṭavadano 'bravīt Ram_3,70.25d / prahṛṣṭas tv abhavat tena Ram_3,40.4a
5.001.138a rāmo dāśarathir nāma praviṣṭo daṇḍakāvanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426139 (0.0):
5.001.137c prahṛṣṭavadanaḥ śrīmān idaṃ vacanam abravīt / 5.001.138a rāmo dāśarathir nāma praviṣṭo daṇḍakāvanam
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25489310 (0.018):
4.051.004a rājā sarvasya lokasya mahendravaruṇopamaḥ / 4.051.004c rāmo dāśarathiḥ śrīmān praviṣṭo daṇḍakāvanam
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25490719 (0.018):
4.056.007c rāmo dāśarathiḥ śrīmān praviṣṭo daṇḍakāvanam
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11780961 (0.018):
5.056.022c vivarṇavadano bhūtvā vākyaṃ cedam udīrayam / 5.056.023a rāmo dāśarathiḥ śrīmān praviṣṭo daṇḍakāvanam
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11778335 (0.029):
5.049.005c pitur nideśān niṣkrāntaḥ praviṣṭo daṇḍakāvanam / 5.049.006a lakṣmaṇena saha bhrātrā sītayā cāpi bhāryayā
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21880109 (0.036):
hitvā rājyaṃ ca bhogāṃś ca % praviṣṭo daṇḍakāvanam // Ram_3,35.11 // / na rāmaḥ karkaśas tāta $ nāvidvān nājitendriyaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7357532 (0.036):
hitvā rājyaṃ ca bhogāṃś ca praviṣṭo daṇḍakāvanam // Ram_3,35.11 // / na rāmaḥ karkaśas tāta nāvidvān nājitendriyaḥ /
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10063202 (0.061):
3.035.011c hitvā rājyaṃ ca bhogāṃś ca praviṣṭo daṇḍakāvanam / 3.035.012a na rāmaḥ karkaśas tāta nāvidvān nājitendriyaḥ
5.001.138c lakṣmaṇena saha bhrātrā vaidehyā cāpi bhāryayā / 5.001.139a asya kāryaviṣaktasya baddhavairasya rākṣasaiḥ
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25489313 (0.0):
4.051.004c rāmo dāśarathiḥ śrīmān praviṣṭo daṇḍakāvanam / 4.051.005a lakṣmaṇena saha bhrātrā vaidehyā cāpi bhāryayā
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25490722 (0.0):
4.056.007c rāmo dāśarathiḥ śrīmān praviṣṭo daṇḍakāvanam / 4.056.008a lakṣmaṇena saha bhrātrā vaidehyā cāpi bhāryayā
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11778338 (0.0):
5.049.005c pitur nideśān niṣkrāntaḥ praviṣṭo daṇḍakāvanam / 5.049.006a lakṣmaṇena saha bhrātrā sītayā cāpi bhāryayā
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11780962 (0.0):
5.056.023a rāmo dāśarathiḥ śrīmān praviṣṭo daṇḍakāvanam / 5.056.023c lakṣmaṇena saha bhrātrā sītayā ca paraṃtapaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426149 (0.0):
5.001.138a rāmo dāśarathir nāma praviṣṭo daṇḍakāvanam / 5.001.138c lakṣmaṇena saha bhrātrā vaidehyā cāpi bhāryayā
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23962240 (0.013):
lakṣmaṇena saha bhrātrā % vaidehyā ca svabhāryayā // NsP_48.89 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17027226 (0.013):
lakṣmaṇena saha bhrātrā vaidehyā ca svabhāryayā // NsP_48.89 //
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27075264 (0.030):
6.109.011c vasa tāvad iha prājña yady asti mayi sauhṛdam / 6.109.012a lakṣmaṇena saha bhrātrā vaidehyā cāpi bhāryayā
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23963313 (0.031):
lakṣmaṇena saha bhrātrā % bhāryayā sītayā saha // NsP_49.1 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17028299 (0.031):
lakṣmaṇena saha bhrātrā bhāryayā sītayā saha // NsP_49.1 //
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11768199 (0.031):
5.025.017e lakṣmaṇena saha bhrātrā sītayā saha bhāryayā
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19784138 (0.033):
02,070.022d@043_0104 yathā rāmaḥ puraṃ tyaktvā purāyodhyāṃ vanaṃ yayau / 02,070.022d@043_0105 lakṣmaṇena saha bhrātrā sītayā caiva bhāryayā
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23962547 (0.040):
lakṣmaṇena saha bhrātrā $ rāghavaḥ sītayā vanam &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17027533 (0.040):
lakṣmaṇena saha bhrātrā rāghavaḥ sītayā vanam /
5.001.139c tasya sītā hṛtā bhāryā rāvaṇena yaśasvinī / 5.001.140a tasyāḥ sakāśaṃ dūto 'haṃ gamiṣye rāmaśāsanāt
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11780977 (0.0):
5.056.023c lakṣmaṇena saha bhrātrā sītayā ca paraṃtapaḥ / 5.056.024a tasya sītā hṛtā bhāryā rāvaṇena durātmanā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426160 (0.0):
5.001.139a asya kāryaviṣaktasya baddhavairasya rākṣasaiḥ / 5.001.139c tasya sītā hṛtā bhāryā rāvaṇena yaśasvinī
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21892840 (0.019):
idaṃ jagāda vacanaṃ % lakṣmaṇasyopaśṛṇvataḥ // Ram_3,67.18 // / rāvaṇena hṛtā sītā $ mama bhāryā yaśasvinī &
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7370262 (0.019):
idaṃ jagāda vacanaṃ lakṣmaṇasyopaśṛṇvataḥ // Ram_3,67.18 // / rāvaṇena hṛtā sītā mama bhāryā yaśasvinī /
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10074998 (0.019):
3.067.018c idaṃ jagāda vacanaṃ lakṣmaṇasyopaśṛṇvataḥ / 3.067.019a rāvaṇena hṛtā sītā mama bhāryā yaśasvinī
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19962426 (0.063):
04,020.010b*0400_001 rāvaṇena hṛtā sītā rākṣasībhiś ca tarjitā / 04,020.010c kliśyamānāpi suśroṇī rāmam evānvapadyata
5.001.140c kartum arhasi rāmasya sāhyaṃ viṣayavāsini
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11780983 (0.0):
5.056.024c tasyāḥ sakāśaṃ dūto 'haṃ gamiṣye rāmaśāsanāt / 5.056.025a kartum arhasi rāmasya sāhyaṃ viṣayavāsini
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426166 (0.0):
5.001.140a tasyāḥ sakāśaṃ dūto 'haṃ gamiṣye rāmaśāsanāt / 5.001.140c kartum arhasi rāmasya sāhyaṃ viṣayavāsini
5.001.141a atha vā maithilīṃ dṛṣṭvā rāmaṃ cākliṣṭakāriṇam
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11780989 (0.0):
5.056.025a kartum arhasi rāmasya sāhyaṃ viṣayavāsini / 5.056.026a atha vā maithilīṃ dṛṣṭvā rāmaṃ cākliṣṭakāriṇam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426172 (0.0):
5.001.140c kartum arhasi rāmasya sāhyaṃ viṣayavāsini / 5.001.141a atha vā maithilīṃ dṛṣṭvā rāmaṃ cākliṣṭakāriṇam
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17164713 (0.050):
rāmabhūtam idaṃ sarvam Ram_3,37.16c / rāmam akliṣṭakāriṇam Ram_2,21.11d
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3050890 (0.054):
tathety uvāca suprītā % rāmam akliṣṭakāriṇam // Ram_2,21.11 // / evam uktas tu vacanaṃ $ rāmo dharmabhṛtāṃ varaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7693157 (0.054):
tathety uvāca suprītā rāmam akliṣṭakāriṇam // Ram_2,21.11 // / evam uktas tu vacanaṃ rāmo dharmabhṛtāṃ varaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10966765 (0.057):
tathety uvāca suprītā rāmam akliṣṭakāriṇam // RamS_2,21.11 // / evam uktas tu vacanaṃ rāmo dharmabhṛtāṃ varaḥ /
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27423903 (0.063):
rāmam akliṣṭakāriṇam NsP_52.6b / rāmam ādāya sānujam NsP_47.63b
5.001.141c āgamiṣyāmi te vaktraṃ satyaṃ pratiśṛṇomi te / 5.001.142a evam uktā hanumatā surasā kāmarūpiṇī
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11780991 (0.0):
5.056.026a atha vā maithilīṃ dṛṣṭvā rāmaṃ cākliṣṭakāriṇam / 5.056.026c āgamiṣyāmi te vaktraṃ satyaṃ pratiśṛṇoti me
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426180 (0.0):
5.001.141a atha vā maithilīṃ dṛṣṭvā rāmaṃ cākliṣṭakāriṇam / 5.001.141c āgamiṣyāmi te vaktraṃ satyaṃ pratiśṛṇomi te
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11780998 (0.026):
5.056.026c āgamiṣyāmi te vaktraṃ satyaṃ pratiśṛṇoti me / 5.056.027a evam uktā mayā sā tu surasā kāmarūpiṇī
5.001.142c abravīn nātivarten māṃ kaś cid eṣa varo mama
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426188 (0.0):
5.001.141c āgamiṣyāmi te vaktraṃ satyaṃ pratiśṛṇomi te / 5.001.142a evam uktā hanumatā surasā kāmarūpiṇī / 5.001.142c abravīn nātivarten māṃ kaś cid eṣa varo mama
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11781006 (5.960):
5.056.027a evam uktā mayā sā tu surasā kāmarūpiṇī / 5.056.027c abravīn nātivarteta kaś cid eṣa varo mama
5.001.143a evam uktaḥ surasayā kruddho vānarapuṃgavaḥ / 5.001.143c abravīt kuru vai vaktraṃ yena māṃ viṣahiṣyase
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426200 (0.0):
5.001.142c abravīn nātivarten māṃ kaś cid eṣa varo mama / 5.001.143a evam uktaḥ surasayā kruddho vānarapuṃgavaḥ
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11781006 (0.043):
5.056.027c abravīn nātivarteta kaś cid eṣa varo mama / 5.056.028a evam uktaḥ surasayā daśayojanam āyataḥ
5.001.144a ity uktvā surasāṃ kruddho daśayojanam āyataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426206 (0.0):
5.001.143c abravīt kuru vai vaktraṃ yena māṃ viṣahiṣyase / 5.001.144a ity uktvā surasāṃ kruddho daśayojanam āyataḥ
5.001.144c daśayojanavistāro babhūva hanumāṃs tadā
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19716608 (0.0):
01,212.001d@114_0208 ugrasenamukhāḥ sarve vijahruḥ kukurāndhakāḥ / 01,212.001d@114_0209 saptayojanavistāra āyato daśayojanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426211 (0.0):
5.001.144a ity uktvā surasāṃ kruddho daśayojanam āyataḥ / 5.001.144c daśayojanavistāro babhūva hanumāṃs tadā
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25766937 (0.053):
caturyojanavistāro daśayojanamunnataḥ /
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11780232 (0.054):
5.054.026a daśayojanavistāras triṃśadyojanam ucchritaḥ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 676971 (0.062):
**HV_App.I,42A.518**47:1 / / daśayojanavistāraṃ $ śatayojanam āyatam // **HV_App.I,42A.518**47:2
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22162520 (0.062):
**HV_App.I,42A.518**47:1 / / daśayojanavistāraṃ śatayojanam āyatam // **HV_App.I,42A.518**47:2 //
5.001.145a taṃ dṛṣṭvā meghasaṃkāśaṃ daśayojanam āyatam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426218 (0.0):
5.001.144c daśayojanavistāro babhūva hanumāṃs tadā / 5.001.145a taṃ dṛṣṭvā meghasaṃkāśaṃ daśayojanam āyatam
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11756846 (0.051):
5.001.149c cakāra surasā vaktraṃ śatayojanam āyatam
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11756823 (0.058):
5.001.147c cakāra surasā vaktraṃ ṣaṣṭiyojanam āyatam
5.001.145c cakāra surasāpy āsyaṃ viṃśadyojanam āyatam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426224 (0.0):
5.001.145a taṃ dṛṣṭvā meghasaṃkāśaṃ daśayojanam āyatam / 5.001.145c cakāra surasāpy āsyaṃ viṃśadyojanam āyatam
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11756824 (0.041):
5.001.147c cakāra surasā vaktraṃ ṣaṣṭiyojanam āyatam
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11756846 (0.045):
5.001.149c cakāra surasā vaktraṃ śatayojanam āyatam
5.001.146a hanumāṃs tu tataḥ kruddhas triṃśadyojanam āyataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426231 (0.0):
5.001.145c cakāra surasāpy āsyaṃ viṃśadyojanam āyatam / 5.001.146a hanumāṃs tu tataḥ kruddhas triṃśadyojanam āyataḥ
5.001.146c cakāra surasā vaktraṃ catvāriṃśat tathocchritam / 5.001.147a babhūva hanumān vīraḥ pañcāśadyojanocchritaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426245 (0.0):
5.001.146a hanumāṃs tu tataḥ kruddhas triṃśadyojanam āyataḥ / 5.001.146c cakāra surasā vaktraṃ catvāriṃśat tathocchritam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426252 (0.033):
5.001.147c cakāra surasā vaktraṃ ṣaṣṭiyojanam āyatam
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11756846 (0.061):
5.001.149a hanūmān acala prakhyo navatiṃ yojanocchritaḥ / 5.001.149c cakāra surasā vaktraṃ śatayojanam āyatam
5.001.147c cakāra surasā vaktraṃ ṣaṣṭiyojanam āyatam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426245 (0.0):
5.001.147a babhūva hanumān vīraḥ pañcāśadyojanocchritaḥ / 5.001.147c cakāra surasā vaktraṃ ṣaṣṭiyojanam āyatam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426257 (0.0):
5.001.147c cakāra surasā vaktraṃ ṣaṣṭiyojanam āyatam / 5.001.148a tathaiva hanumān vīraḥ saptatiṃ yojanocchritaḥ
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11756847 (0.021):
5.001.149a hanūmān acala prakhyo navatiṃ yojanocchritaḥ / 5.001.149c cakāra surasā vaktraṃ śatayojanam āyatam
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11756800 (0.041):
5.001.145a taṃ dṛṣṭvā meghasaṃkāśaṃ daśayojanam āyatam / 5.001.145c cakāra surasāpy āsyaṃ viṃśadyojanam āyatam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426232 (0.052):
5.001.146a hanumāṃs tu tataḥ kruddhas triṃśadyojanam āyataḥ / 5.001.146c cakāra surasā vaktraṃ catvāriṃśat tathocchritam
5.001.148a tathaiva hanumān vīraḥ saptatiṃ yojanocchritaḥ / 5.001.148c cakāra surasā vaktram aśītiṃ yojanāyatam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426258 (0.0):
5.001.147a babhūva hanumān vīraḥ pañcāśadyojanocchritaḥ / 5.001.147c cakāra surasā vaktraṃ ṣaṣṭiyojanam āyatam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426269 (0.026):
5.001.148c cakāra surasā vaktram aśītiṃ yojanāyatam / 5.001.149a hanūmān acala prakhyo navatiṃ yojanocchritaḥ
5.001.149a hanūmān acala prakhyo navatiṃ yojanocchritaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426265 (0.0):
5.001.148a tathaiva hanumān vīraḥ saptatiṃ yojanocchritaḥ / 5.001.148c cakāra surasā vaktram aśītiṃ yojanāyatam
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11756819 (0.062):
5.001.147a babhūva hanumān vīraḥ pañcāśadyojanocchritaḥ / 5.001.147c cakāra surasā vaktraṃ ṣaṣṭiyojanam āyatam
5.001.149c cakāra surasā vaktraṃ śatayojanam āyatam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426272 (0.0):
5.001.149a hanūmān acala prakhyo navatiṃ yojanocchritaḥ / 5.001.149c cakāra surasā vaktraṃ śatayojanam āyatam
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11756824 (0.021):
5.001.147a babhūva hanumān vīraḥ pañcāśadyojanocchritaḥ / 5.001.147c cakāra surasā vaktraṃ ṣaṣṭiyojanam āyatam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426257 (0.026):
5.001.148a tathaiva hanumān vīraḥ saptatiṃ yojanocchritaḥ / 5.001.148c cakāra surasā vaktram aśītiṃ yojanāyatam
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11756799 (0.045):
5.001.145a taṃ dṛṣṭvā meghasaṃkāśaṃ daśayojanam āyatam / 5.001.145c cakāra surasāpy āsyaṃ viṃśadyojanam āyatam
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11756810 (0.061):
5.001.146a hanumāṃs tu tataḥ kruddhas triṃśadyojanam āyataḥ / 5.001.146c cakāra surasā vaktraṃ catvāriṃśat tathocchritam
5.001.150a tad dṛṣṭvā vyāditaṃ tv āsyaṃ vāyuputraḥ sa buddhimān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426278 (0.0):
5.001.149c cakāra surasā vaktraṃ śatayojanam āyatam / 5.001.150a tad dṛṣṭvā vyāditaṃ tv āsyaṃ vāyuputraḥ sa buddhimān
5.001.150c dīrghajihvaṃ surasayā sughoraṃ narakopamam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426285 (0.0):
5.001.150a tad dṛṣṭvā vyāditaṃ tv āsyaṃ vāyuputraḥ sa buddhimān / 5.001.150c dīrghajihvaṃ surasayā sughoraṃ narakopamam
5.001.151a sa saṃkṣipyātmanaḥ kāyaṃ jīmūta iva mārutiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426291 (0.0):
5.001.150c dīrghajihvaṃ surasayā sughoraṃ narakopamam / 5.001.151a sa saṃkṣipyātmanaḥ kāyaṃ jīmūta iva mārutiḥ
5.001.151c tasmin muhūrte hanumān babhūvāṅguṣṭhamātrakaḥ / 5.001.152a so 'bhipatyāśu tad vaktraṃ niṣpatya ca mahājavaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426301 (0.0):
5.001.151a sa saṃkṣipyātmanaḥ kāyaṃ jīmūta iva mārutiḥ / 5.001.151c tasmin muhūrte hanumān babhūvāṅguṣṭhamātrakaḥ
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11781037 (0.045):
5.056.030a tasmin muhūrte ca punar babhūvāṅguṣṭhasaṃmitaḥ / 5.056.030c abhipatyāśu tad vaktraṃ nirgato 'haṃ tataḥ kṣaṇāt
5.001.152c antarikṣe sthitaḥ śrīmān idaṃ vacanam abravīt / 5.001.153a praviṣṭo 'smi hi te vaktraṃ dākṣāyaṇi namo 'stu te
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426313 (0.0):
5.001.152a so 'bhipatyāśu tad vaktraṃ niṣpatya ca mahājavaḥ / 5.001.152c antarikṣe sthitaḥ śrīmān idaṃ vacanam abravīt
5.001.153c gamiṣye yatra vaidehī satyaṃ cāstu vacas tava
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426319 (0.0):
5.001.153a praviṣṭo 'smi hi te vaktraṃ dākṣāyaṇi namo 'stu te / 5.001.153c gamiṣye yatra vaidehī satyaṃ cāstu vacas tava
5.001.154a taṃ dṛṣṭvā vadanān muktaṃ candraṃ rāhumukhād iva
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426325 (0.0):
5.001.153c gamiṣye yatra vaidehī satyaṃ cāstu vacas tava / 5.001.154a taṃ dṛṣṭvā vadanān muktaṃ candraṃ rāhumukhād iva
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19972046 (0.063):
04,034.011d*0623_012 jñātvā tu samayān muktaṃ candraṃ rāhumukhād iva / 04,034.011d*0623_013 yudhiṣṭhiraṃ dharmaparaṃ satyārjavapathe sthitam
5.001.154c abravīt surasā devī svena rūpeṇa vānaram
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426330 (0.0):
5.001.154a taṃ dṛṣṭvā vadanān muktaṃ candraṃ rāhumukhād iva / 5.001.154c abravīt surasā devī svena rūpeṇa vānaram
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11781048 (0.032):
5.056.030c abhipatyāśu tad vaktraṃ nirgato 'haṃ tataḥ kṣaṇāt / 5.056.031a abravīt surasā devī svena rūpeṇa māṃ punaḥ
5.001.155a arthasiddhyai hariśreṣṭha gaccha saumya yathāsukham
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11781058 (0.0):
5.056.031a abravīt surasā devī svena rūpeṇa māṃ punaḥ / 5.056.031c arthasiddhyai hariśreṣṭha gaccha saumya yathāsukham
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426338 (0.0):
5.001.154c abravīt surasā devī svena rūpeṇa vānaram / 5.001.155a arthasiddhyai hariśreṣṭha gaccha saumya yathāsukham
5.001.155c samānaya ca vaidehīṃ rāghaveṇa mahātmanā / 5.001.156a tat tṛtīyaṃ hanumato dṛṣṭvā karma suduṣkaram
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11781060 (0.0):
5.056.031c arthasiddhyai hariśreṣṭha gaccha saumya yathāsukham / 5.056.032a samānaya ca vaidehīṃ rāghaveṇa mahātmanā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426348 (0.0):
5.001.155a arthasiddhyai hariśreṣṭha gaccha saumya yathāsukham / 5.001.155c samānaya ca vaidehīṃ rāghaveṇa mahātmanā
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11756532 (0.010):
5.001.122a tad dvitīyaṃ hanumato dṛṣṭvā karma suduṣkaram
5.001.156c sādhu sādhv iti bhūtāni praśaśaṃsus tadā harim
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426353 (0.0):
5.001.156a tat tṛtīyaṃ hanumato dṛṣṭvā karma suduṣkaram / 5.001.156c sādhu sādhv iti bhūtāni praśaśaṃsus tadā harim
5.001.157a sa sāgaram anādhṛṣyam abhyetya varuṇālayam / 5.001.157c jagāmākāśam āviśya vegena garuṇopamaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426365 (0.0):
5.001.156c sādhu sādhv iti bhūtāni praśaśaṃsus tadā harim / 5.001.157a sa sāgaram anādhṛṣyam abhyetya varuṇālayam
5.001.158a sevite vāridhāribhiḥ patagaiś ca niṣevite / 5.001.158c carite kaiśikācāryair airāvataniṣevite
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426375 (0.0):
5.001.157c jagāmākāśam āviśya vegena garuṇopamaḥ / 5.001.158a sevite vāridhāribhiḥ patagaiś ca niṣevite
5.001.159a siṃhakuñjaraśārdūlapatagoragavāhanaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426381 (0.0):
5.001.158c carite kaiśikācāryair airāvataniṣevite / 5.001.159a siṃhakuñjaraśārdūlapatagoragavāhanaiḥ
5.001.159c vimānaiḥ saṃpatadbhiś ca vimalaiḥ samalaṃkṛte / 5.001.160a vajrāśanisamāghātaiḥ pāvakair upaśobhite
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426390 (0.0):
5.001.159a siṃhakuñjaraśārdūlapatagoragavāhanaiḥ / 5.001.159c vimānaiḥ saṃpatadbhiś ca vimalaiḥ samalaṃkṛte
5.001.160c kṛtapuṇyair mahābhāgaiḥ svargajidbhir alaṃkṛte
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426396 (0.0):
5.001.160a vajrāśanisamāghātaiḥ pāvakair upaśobhite / 5.001.160c kṛtapuṇyair mahābhāgaiḥ svargajidbhir alaṃkṛte
5.001.161a bahatā havyam atyantaṃ sevite citrabhānunā / 5.001.161c grahanakṣatracandrārkatārāgaṇavibhūṣite
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426408 (0.0):
5.001.160c kṛtapuṇyair mahābhāgaiḥ svargajidbhir alaṃkṛte / 5.001.161a bahatā havyam atyantaṃ sevite citrabhānunā
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1839461 (0.016):
patanti vīdhrī cendradhanuṣi rātrau vīdhra eva tu / candrārkanakṣatragrahatārādi parikhe
Vaikhaanasa Dharmasuutra \VKHDHS)1-3 (vaikhd_u.htm.txt) 28548651 (0.039):
Vaikh 03.02.(134.2-3)/ ucchiṣṭo deva.arka.candra.graha.ṛkṣa.tārā
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16530245 (0.040):
tasmiṃś cānanda buddhakṣetre sarvaśo 'gnicandrasūrya- / grahanakṣatratārārūpānāṃ tamo'ndhakārasya ca nāmadheya-
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21411604 (0.040):
tasmiścānanda buddhakṣetre sarvaśo 'gnisūryacandragrahanakṣatratārārūpāṇāṃ
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16519632 (0.044):
vidyādhara-siddhaḥ, ṛṣirgaruḍa-gandharvaḥ-kinnara-mahoraga, yakṣādayaḥ, / nakṣatra-graha-tārā-candra-sūryā saparivārāḥ saprāsādāḥ,
Jayarasi: Tattvopaplavasimha (jaytuppu.htm.txt) 22816230 (0.046):
tad yady ekasya pratipattur arthakriyāṃ na karoti tenāsattvaṃ, tadā / candrārkagrahanakṣatratārakādau vyabhicāro, mumūrṣvarthe ca /
Jayarasi: Tattvopaplavasimha (jaytuppu.htm.txt) 22813797 (0.049):
yan na prāpayati, tad vyabhicāri; tarhi mumarṣupadā jñānaṃ / candrārkagrahanakṣatratārakādisaṃvedanaṃ ca vyabhicāri prāpnoti / na ca
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28669963 (0.049):
sarvacandrasūryajyotirgrahatārānakṣatrapratibhāsasaṃdarśanakāyāṃ
VATSYAYANA: KAMASUTRA (with notes) (kamasufu.htm.txt) 27923756 (0.049):
cit phala-darśanān nakṣatra-candra- sūrya-tārā-graha-cakrasya lokārthaṃ
Vatsyayana, Kamasutram (kamasutu.htm.txt) 9653657 (0.049):
phala^darśanān nakṣatra^candra^sūrya^tārā^graha^cakrasya loka^arthaṃ
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5750346 (0.054):
athānuditacandrārka |grahanakṣatratārakam | / candrasūryamaṇidyota |pradhvastadhvāntasaṃcayam ||5.126|
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16523056 (0.054):
brāhmaṇa-ṛṣabha-candra-sūrya-graha-nakṣatra-tārā-kṣaṇa-yoga-karaṇādinaimittikā-dibhiḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28642152 (0.063):
sarvatārāgrahanakṣatrajyotirgaṇapratibhāsasaṃdarśanaśarīrām / yāvantaśca
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8470380 (0.064):
tasminkāle tadā devā āsanvaimānikāstu ye // BndP_1,6.16 // / nakṣatragrahatārāśca candrasūryādayastu te /
5.001.162a maharṣigaṇagandharvanāgayakṣasamākule
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426415 (0.0):
5.001.161c grahanakṣatracandrārkatārāgaṇavibhūṣite / 5.001.162a maharṣigaṇagandharvanāgayakṣasamākule
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18491612 (0.028):
v1 oṃ devarṣisiddhagaṇakinnaranāgayakṣavidyādharādhyuṣitasānur
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25312381 (0.042):
saṃkṣepataḥ pūjāṃ kṛtvā devagaṇanāgayakṣagandharvāvasthitaḥ /
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28685196 (0.043):
prathamasaptāhābhisaṃbuddho bodhisattvagaṇaparivṛto / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragadevendrabrahmābhāsvarākaniṣṭhadevagaṇapuraskṛtaḥ
Subhasitaratnakarandakatha (subhrk_u.htm.txt) 8601790 (0.047):
yad devanāgāsurasiddhasaṃghair gandharvayakṣottamakinnaraiś ca /
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1519607 (0.047):
08,064.001a tad devanāgāsurasiddhasaṃghair; gandharvayakṣāpsarasāṃ ca
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11780073 (0.051):
5.054.012c maharṣiyakṣagandharvakiṃnaroragasevitam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19696919 (0.053):
01,178.013a devarṣigandharvasamākulaṃ tat; suparṇanāgāsurasiddhajuṣṭam
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28026430 (0.059):
evāsane nyaṣīdat | bhikṣusaṃghaparivṛto / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyanamaskṛtaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19859730 (0.060):
03,146.023a sa yakṣagandharvasurabrahmarṣigaṇasevitam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15252120 (0.061):
sadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragāḥ ojaḥ kāye prakṣipanti.
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28045498 (0.061):
sa devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaparigṛhītaḥ punareva
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28640245 (0.061):
sarvadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragaśakrabrahmalokapālānāmagnimaṇijyotiṣāṃ
Srimahadevivyakaranam (bsu007_u.htm.txt) 7926312 (0.061):
sarvadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragāvarjanākarṣaṇakarāṇi
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16373853 (0.061):
maharṣigaṇasevitam HV_App.I,29C.129b / maharṣigaṇasevite HV_App.I,29B.10b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 588843 (0.061):
jambumārge satām iṣṭe $ maharṣigaṇasevite // HV_App.I,29B.10 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25121224 (0.061):
maharṣigaṇasevite HV_App.I,29B.10b / +maharṣibhir alaṃkṛtam HV_App.I,18.901b
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22074394 (0.061):
jambumārge satām iṣṭe maharṣigaṇasevite // HV_App.I,29B.10 //
5.001.162c vivikte vimale viśve viśvāvasuniṣevite / 5.001.163a devarājagajākrānte candrasūryapathe śive
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426419 (0.0):
5.001.162a maharṣigaṇagandharvanāgayakṣasamākule / 5.001.162c vivikte vimale viśve viśvāvasuniṣevite
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426427 (0.0):
5.001.162c vivikte vimale viśve viśvāvasuniṣevite / 5.001.163a devarājagajākrānte candrasūryapathe śive
5.001.163c vitāne jīvalokasya vitato brahmanirmite
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426432 (0.0):
5.001.163a devarājagajākrānte candrasūryapathe śive / 5.001.163c vitāne jīvalokasya vitato brahmanirmite
5.001.164a bahuśaḥ sevite vīrair vidyādharagaṇair varaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426439 (0.0):
5.001.163c vitāne jīvalokasya vitato brahmanirmite / 5.001.164a bahuśaḥ sevite vīrair vidyādharagaṇair varaiḥ
5.001.164c kapinā kṛṣyamāṇāni mahābhrāṇi cakāśire / 5.001.165a praviśann abhrajālāni niṣpataṃś ca punaḥ punaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426449 (0.0):
5.001.164a bahuśaḥ sevite vīrair vidyādharagaṇair varaiḥ / 5.001.164c kapinā kṛṣyamāṇāni mahābhrāṇi cakāśire
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11780318 (5.960):
5.055.006c haritāruṇavarṇāni mahābhrāṇi cakāśire / 5.055.007a praviśann abhrajālāni niṣkramaṃś ca punaḥ punaḥ
5.001.165c prāvṛṣīndur ivābhāti niṣpatan praviśaṃs tadā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426456 (0.0):
5.001.165a praviśann abhrajālāni niṣpataṃś ca punaḥ punaḥ / 5.001.165c prāvṛṣīndur ivābhāti niṣpatan praviśaṃs tadā
5.001.166a plavamānaṃ tu taṃ dṛṣṭvā siṃhikā nāma rākṣasī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426462 (0.0):
5.001.165c prāvṛṣīndur ivābhāti niṣpatan praviśaṃs tadā / 5.001.166a plavamānaṃ tu taṃ dṛṣṭvā siṃhikā nāma rākṣasī
5.001.166c manasā cintayām āsa pravṛddhā kāmarūpiṇī / 5.001.167a adya dīrghasya kālasya bhaviṣyāmy aham āśitā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426472 (0.0):
5.001.166a plavamānaṃ tu taṃ dṛṣṭvā siṃhikā nāma rākṣasī / 5.001.166c manasā cintayām āsa pravṛddhā kāmarūpiṇī
5.001.167c idaṃ hi me mahat sattvaṃ cirasya vaśam āgatam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426479 (0.0):
5.001.167a adya dīrghasya kālasya bhaviṣyāmy aham āśitā / 5.001.167c idaṃ hi me mahat sattvaṃ cirasya vaśam āgatam
5.001.168a iti saṃcintya manasā chāyām asya samakṣipat / 5.001.168c chāyāyāṃ saṃgṛhītāyāṃ cintayām āsa vānaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426488 (0.0):
5.001.167c idaṃ hi me mahat sattvaṃ cirasya vaśam āgatam / 5.001.168a iti saṃcintya manasā chāyām asya samakṣipat
5.001.169a samākṣipto 'smi sahasā paṅgūkṛtaparākramaḥ / 5.001.169c pratilomena vātena mahānaur iva sāgare
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426497 (0.0):
5.001.168c chāyāyāṃ saṃgṛhītāyāṃ cintayām āsa vānaraḥ / 5.001.169a samākṣipto 'smi sahasā paṅgūkṛtaparākramaḥ
5.001.170a tiryag ūrdhvam adhaś caiva vīkṣamāṇas tataḥ kapiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426502 (0.0):
5.001.169c pratilomena vātena mahānaur iva sāgare / 5.001.170a tiryag ūrdhvam adhaś caiva vīkṣamāṇas tataḥ kapiḥ
5.001.170c dadarśa sa mahāsattvam utthitaṃ lavaṇāmbhasi / 5.001.171a kapirājñā yad ākhyātaṃ sattvam adbhutadarśanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426515 (0.0):
5.001.170a tiryag ūrdhvam adhaś caiva vīkṣamāṇas tataḥ kapiḥ / 5.001.170c dadarśa sa mahāsattvam utthitaṃ lavaṇāmbhasi
5.001.171c chāyāgrāhi mahāvīryaṃ tad idaṃ nātra saṃśayaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426521 (0.0):
5.001.171a kapirājñā yad ākhyātaṃ sattvam adbhutadarśanam / 5.001.171c chāyāgrāhi mahāvīryaṃ tad idaṃ nātra saṃśayaḥ
5.001.172a sa tāṃ buddhvārthatattvena siṃhikāṃ matimān kapiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426528 (0.0):
5.001.171c chāyāgrāhi mahāvīryaṃ tad idaṃ nātra saṃśayaḥ / 5.001.172a sa tāṃ buddhvārthatattvena siṃhikāṃ matimān kapiḥ
5.001.172c vyavardhata mahākāyaḥ prāvṛṣīva balāhakaḥ / 5.001.173a tasya sā kāyam udvīkṣya vardhamānaṃ mahākapeḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426539 (0.0):
5.001.172a sa tāṃ buddhvārthatattvena siṃhikāṃ matimān kapiḥ / 5.001.172c vyavardhata mahākāyaḥ prāvṛṣīva balāhakaḥ
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26865384 (0.064):
vavṛdhe sumahākāyaḥ % prāvṛṣīva balāhakaḥ // BrP_187.16 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11136694 (0.064):
vavṛdhe sumahākāyaḥ prāvṛṣīva balāhakaḥ // BrP_187.16 //
5.001.173c vaktraṃ prasārayām āsa pātālāmbarasaṃnibham
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426545 (0.0):
5.001.173a tasya sā kāyam udvīkṣya vardhamānaṃ mahākapeḥ / 5.001.173c vaktraṃ prasārayām āsa pātālāmbarasaṃnibham
5.001.174a sa dadarśa tatas tasyā vikṛtaṃ sumahan mukham
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426551 (0.0):
5.001.173c vaktraṃ prasārayām āsa pātālāmbarasaṃnibham / 5.001.174a sa dadarśa tatas tasyā vikṛtaṃ sumahan mukham
5.001.174c kāyamātraṃ ca medhāvī marmāṇi ca mahākapiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426557 (0.0):
5.001.174a sa dadarśa tatas tasyā vikṛtaṃ sumahan mukham / 5.001.174c kāyamātraṃ ca medhāvī marmāṇi ca mahākapiḥ
5.001.175a sa tasyā vivṛte vaktre vajrasaṃhananaḥ kapiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426564 (0.0):
5.001.174c kāyamātraṃ ca medhāvī marmāṇi ca mahākapiḥ / 5.001.175a sa tasyā vivṛte vaktre vajrasaṃhananaḥ kapiḥ
5.001.175c saṃkṣipya muhur ātmānaṃ niṣpapāta mahābalaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426570 (0.0):
5.001.175a sa tasyā vivṛte vaktre vajrasaṃhananaḥ kapiḥ / 5.001.175c saṃkṣipya muhur ātmānaṃ niṣpapāta mahābalaḥ
5.001.176a āsye tasyā nimajjantaṃ dadṛśuḥ siddhacāraṇāḥ / 5.001.176c grasyamānaṃ yathā candraṃ pūrṇaṃ parvaṇi rāhuṇā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426579 (0.0):
5.001.175c saṃkṣipya muhur ātmānaṃ niṣpapāta mahābalaḥ / 5.001.176a āsye tasyā nimajjantaṃ dadṛśuḥ siddhacāraṇāḥ
5.001.177a tatas tasya nakhais tīkṣṇair marmāṇy utkṛtya vānaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426586 (0.0):
5.001.176c grasyamānaṃ yathā candraṃ pūrṇaṃ parvaṇi rāhuṇā / 5.001.177a tatas tasya nakhais tīkṣṇair marmāṇy utkṛtya vānaraḥ
5.001.177c utpapātātha vegena manaḥsaṃpātavikramaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426592 (0.0):
5.001.177a tatas tasya nakhais tīkṣṇair marmāṇy utkṛtya vānaraḥ / 5.001.177c utpapātātha vegena manaḥsaṃpātavikramaḥ
5.001.178a tāṃ hatāṃ vānareṇāśu patitāṃ vīkṣya siṃhikām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426598 (0.0):
5.001.177c utpapātātha vegena manaḥsaṃpātavikramaḥ / 5.001.178a tāṃ hatāṃ vānareṇāśu patitāṃ vīkṣya siṃhikām
5.001.178c bhūtāny ākāśacārīṇi tam ūcuḥ plavagarṣabham
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426603 (0.0):
5.001.178a tāṃ hatāṃ vānareṇāśu patitāṃ vīkṣya siṃhikām / 5.001.178c bhūtāny ākāśacārīṇi tam ūcuḥ plavagarṣabham
5.001.179a bhīmam adya kṛtaṃ karma mahat sattvaṃ tvayā hatam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426612 (0.0):
5.001.178c bhūtāny ākāśacārīṇi tam ūcuḥ plavagarṣabham / 5.001.179a bhīmam adya kṛtaṃ karma mahat sattvaṃ tvayā hatam
5.001.179c sādhayārtham abhipretam ariṣṭaṃ plavatāṃ vara
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426617 (0.0):
5.001.179a bhīmam adya kṛtaṃ karma mahat sattvaṃ tvayā hatam / 5.001.179c sādhayārtham abhipretam ariṣṭaṃ plavatāṃ vara
5.001.180a yasya tv etāni catvāri vānarendra yathā tava
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426623 (0.0):
5.001.179c sādhayārtham abhipretam ariṣṭaṃ plavatāṃ vara / 5.001.180a yasya tv etāni catvāri vānarendra yathā tava
5.001.180c dhṛtir dṛṣṭir matir dākṣyaṃ sa karmasu na sīdati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426632 (0.0):
5.001.180a yasya tv etāni catvāri vānarendra yathā tava / 5.001.180c dhṛtir dṛṣṭir matir dākṣyaṃ sa karmasu na sīdati
5.001.181a sa taiḥ saṃbhāvitaḥ pūjyaḥ pratipannaprayojanaḥ / 5.001.181c jagāmākāśam āviśya pannagāśanavat kapiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426643 (0.0):
5.001.180c dhṛtir dṛṣṭir matir dākṣyaṃ sa karmasu na sīdati / 5.001.181a sa taiḥ saṃbhāvitaḥ pūjyaḥ pratipannaprayojanaḥ
5.001.182a prāptabhūyiṣṭha pāras tu sarvataḥ pratilokayan
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426650 (0.0):
5.001.181c jagāmākāśam āviśya pannagāśanavat kapiḥ / 5.001.182a prāptabhūyiṣṭha pāras tu sarvataḥ pratilokayan
5.001.182c yojanānāṃ śatasyānte vanarājiṃ dadarśa saḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426656 (0.0):
5.001.182a prāptabhūyiṣṭha pāras tu sarvataḥ pratilokayan / 5.001.182c yojanānāṃ śatasyānte vanarājiṃ dadarśa saḥ
5.001.183a dadarśa ca patann eva vividhadrumabhūṣitam / 5.001.183c dvīpaṃ śākhāmṛgaśreṣṭho malayopavanāni ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426666 (0.0):
5.001.182c yojanānāṃ śatasyānte vanarājiṃ dadarśa saḥ / 5.001.183a dadarśa ca patann eva vividhadrumabhūṣitam
5.001.184a sāgaraṃ sāgarānūpān sāgarānūpajān drumān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426673 (0.0):
5.001.183c dvīpaṃ śākhāmṛgaśreṣṭho malayopavanāni ca / 5.001.184a sāgaraṃ sāgarānūpān sāgarānūpajān drumān
5.001.184c sāgarasya ca patnīnāṃ mukhāny api vilokayan / 5.001.185a sa mahāmeghasaṃkāśaṃ samīkṣyātmānam ātmanā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426684 (0.0):
5.001.184a sāgaraṃ sāgarānūpān sāgarānūpajān drumān / 5.001.184c sāgarasya ca patnīnāṃ mukhāny api vilokayan
5.001.185c nirundhantam ivākāśaṃ cakāra matimān matim / 5.001.186a kāyavṛddhiṃ pravegaṃ ca mama dṛṣṭvaiva rākṣasāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426694 (0.0):
5.001.185a sa mahāmeghasaṃkāśaṃ samīkṣyātmānam ātmanā / 5.001.185c nirundhantam ivākāśaṃ cakāra matimān matim
5.001.186c mayi kautūhalaṃ kuryur iti mene mahākapiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426700 (0.0):
5.001.186a kāyavṛddhiṃ pravegaṃ ca mama dṛṣṭvaiva rākṣasāḥ / 5.001.186c mayi kautūhalaṃ kuryur iti mene mahākapiḥ
5.001.187a tataḥ śarīraṃ saṃkṣipya tan mahīdharasaṃnibham / 5.001.187c punaḥ prakṛtim āpede vītamoha ivātmavān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426711 (0.0):
5.001.186c mayi kautūhalaṃ kuryur iti mene mahākapiḥ / 5.001.187a tataḥ śarīraṃ saṃkṣipya tan mahīdharasaṃnibham
5.001.188a sa cārunānāvidharūpadhārī; paraṃ samāsādya samudratīram
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426721 (0.0):
5.001.187c punaḥ prakṛtim āpede vītamoha ivātmavān / 5.001.188a sa cārunānāvidharūpadhārī; paraṃ samāsādya samudratīram
5.001.188c parair aśakyapratipannarūpaḥ; samīkṣitātmā samavekṣitārthaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426728 (0.0):
5.001.188a sa cārunānāvidharūpadhārī; paraṃ samāsādya samudratīram / 5.001.188c parair aśakyapratipannarūpaḥ; samīkṣitātmā samavekṣitārthaḥ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16646201 (0.063):
'rthastadanapekṣyapītyarthaḥ / / mṛdupuruṣātmeti /
5.001.189a tataḥ sa lambasya gireḥ samṛddhe; vicitrakūṭe nipapāta kūṭe
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426736 (0.0):
5.001.188c parair aśakyapratipannarūpaḥ; samīkṣitātmā samavekṣitārthaḥ / 5.001.189a tataḥ sa lambasya gireḥ samṛddhe; vicitrakūṭe nipapāta kūṭe
5.001.189c saketakoddālakanālikere; mahādrikūṭapratimo mahātmā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426746 (0.0):
5.001.189a tataḥ sa lambasya gireḥ samṛddhe; vicitrakūṭe nipapāta kūṭe / 5.001.189c saketakoddālakanālikere; mahādrikūṭapratimo mahātmā
5.001.190a sa sāgaraṃ dānavapannagāyutaṃ; balena vikramya mahormimālinam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426755 (0.0):
5.001.189c saketakoddālakanālikere; mahādrikūṭapratimo mahātmā / 5.001.190a sa sāgaraṃ dānavapannagāyutaṃ; balena vikramya mahormimālinam
5.001.190c nipatya tīre ca mahodadhes tadā; dadarśa laṅkām amarāvatīm iva
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426763 (0.0):
5.001.190a sa sāgaraṃ dānavapannagāyutaṃ; balena vikramya mahormimālinam / 5.001.190c nipatya tīre ca mahodadhes tadā; dadarśa laṅkām amarāvatīm iva
5.002.001a sa sāgaram anādhṛṣyam atikramya mahābalaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426769 (0.0):
5.001.190c nipatya tīre ca mahodadhes tadā; dadarśa laṅkām amarāvatīm iva / 5.002.001a sa sāgaram anādhṛṣyam atikramya mahābalaḥ
5.002.001c trikūṭaśikhare laṅkāṃ sthitāṃ svastho dadarśa ha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426774 (0.0):
5.002.001a sa sāgaram anādhṛṣyam atikramya mahābalaḥ / 5.002.001c trikūṭaśikhare laṅkāṃ sthitāṃ svastho dadarśa ha
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27025714 (0.047):
6.002.010a dṛṣṭvā tāṃ hi purīṃ laṅkāṃ trikūṭaśikhare sthitām
5.002.002a tataḥ pādapamuktena puṣpavarṣeṇa vīryavān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426782 (0.0):
5.002.001c trikūṭaśikhare laṅkāṃ sthitāṃ svastho dadarśa ha / 5.002.002a tataḥ pādapamuktena puṣpavarṣeṇa vīryavān
5.002.002c abhivṛṣṭaḥ sthitas tatra babhau puṣpamayo yathā / 5.002.003a yojanānāṃ śataṃ śrīmāṃs tīrtvāpy uttamavikramaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426785 (0.0):
5.002.002a tataḥ pādapamuktena puṣpavarṣeṇa vīryavān / 5.002.002c abhivṛṣṭaḥ sthitas tatra babhau puṣpamayo yathā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426792 (0.0):
5.002.002c abhivṛṣṭaḥ sthitas tatra babhau puṣpamayo yathā / 5.002.003a yojanānāṃ śataṃ śrīmāṃs tīrtvāpy uttamavikramaḥ
5.002.003c aniśvasan kapis tatra na glānim adhigacchati / 5.002.004a śatāny ahaṃ yojanānāṃ krameyaṃ subahūny api
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426802 (0.0):
5.002.003a yojanānāṃ śataṃ śrīmāṃs tīrtvāpy uttamavikramaḥ / 5.002.003c aniśvasan kapis tatra na glānim adhigacchati
5.002.004c kiṃ punaḥ sāgarasyāntaṃ saṃkhyātaṃ śatayojanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426808 (0.0):
5.002.004a śatāny ahaṃ yojanānāṃ krameyaṃ subahūny api / 5.002.004c kiṃ punaḥ sāgarasyāntaṃ saṃkhyātaṃ śatayojanam
5.002.005a sa tu vīryavatāṃ śreṣṭhaḥ plavatām api cottamaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426815 (0.0):
5.002.004c kiṃ punaḥ sāgarasyāntaṃ saṃkhyātaṃ śatayojanam / 5.002.005a sa tu vīryavatāṃ śreṣṭhaḥ plavatām api cottamaḥ
5.002.005c jagāma vegavāṃl laṅkāṃ laṅghayitvā mahodadhim
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426821 (0.0):
5.002.005a sa tu vīryavatāṃ śreṣṭhaḥ plavatām api cottamaḥ / 5.002.005c jagāma vegavāṃl laṅkāṃ laṅghayitvā mahodadhim
5.002.006a śādvalāni ca nīlāni gandhavanti vanāni ca / 5.002.006c gaṇḍavanti ca madhyena jagāma nagavanti ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426829 (0.0):
5.002.005c jagāma vegavāṃl laṅkāṃ laṅghayitvā mahodadhim / 5.002.006a śādvalāni ca nīlāni gandhavanti vanāni ca
5.002.007a śailāṃś ca tarusaṃchannān vanarājīś ca puṣpitāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426835 (0.0):
5.002.006c gaṇḍavanti ca madhyena jagāma nagavanti ca / 5.002.007a śailāṃś ca tarusaṃchannān vanarājīś ca puṣpitāḥ
5.002.007c abhicakrāma tejasvī hanumān plavagarṣabhaḥ / 5.002.008a sa tasminn acale tiṣṭhan vanāny upavanāni ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426845 (0.0):
5.002.007a śailāṃś ca tarusaṃchannān vanarājīś ca puṣpitāḥ / 5.002.007c abhicakrāma tejasvī hanumān plavagarṣabhaḥ
5.002.008c sa nagāgre ca tāṃ laṅkāṃ dadarśa pavanātmajaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426851 (0.0):
5.002.008a sa tasminn acale tiṣṭhan vanāny upavanāni ca / 5.002.008c sa nagāgre ca tāṃ laṅkāṃ dadarśa pavanātmajaḥ
5.002.009a saralān karṇikārāṃś ca kharjūrāṃś ca supuṣpitān / 5.002.009c priyālān muculindāṃś ca kuṭajān ketakān api
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426858 (0.0):
5.002.008c sa nagāgre ca tāṃ laṅkāṃ dadarśa pavanātmajaḥ / 5.002.009a saralān karṇikārāṃś ca kharjūrāṃś ca supuṣpitān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426867 (0.0):
5.002.009c priyālān muculindāṃś ca kuṭajān ketakān api / 5.002.010a priyaṅgūn gandhapūrṇāṃś ca nīpān saptacchadāṃs tathā
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11762635 (0.027):
5.012.003a sālān aśokān bhavyāṃś ca campakāṃś ca supuṣpitān / 5.012.003c uddālakān nāgavṛkṣāṃś cūtān kapimukhān api
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19865822 (0.039):
03,155.040a āmrān āmrātakān phullān nārikelān satindukān / 03,155.040c ajātakāṃs tathā jīrān dāḍimān bījapūrakān
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19946761 (0.045):
04,005.002d*0134_001 campakān bakulāṃś caiva puṃnāgān ketakīs tathā / 04,005.002d*0134_002 pāribhadrān karañjāṃś ca anyāṃś ca vividhān drumān
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17908067 (0.047):
pārijātān kovidārān mandārān badarāṃstathā // MarkP_6.16 // / pāṭalān puṣpitān ramyān devadārudrumāṃstathā /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19865875 (0.051):
03,155.044c tathaiva campakāśokān ketakān bakulāṃs tathā / 03,155.045a puṃnāgān saptaparṇāṃś ca karṇikārān saketakān
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17908031 (0.051):
panasān lakucān mocān nīpāṃścātimanoharān / / pārāvatāṃśca kaṅkolān nalinānamlavetasān // MarkP_6.13 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20684602 (0.051):
13,054.004a sahakārān praphullāṃś ca ketakoddālakān dhavān / 13,054.004c aśokān mucukundāṃś ca phullāṃś caivātimuktakān
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19865838 (0.053):
03,155.041c pārāvatāṃs tathā kṣaudrān nīpāṃś cāpi manoramān / 03,155.042a bilvān kapitthāñ jambūṃś ca kāśmarīr badarīs tathā
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26858225 (0.062):
panasāṃl lakucān nīpāñ $ śirīṣān sumanoharān &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11129534 (0.062):
panasāṃl lakucān nīpāñ śirīṣān sumanoharān /
5.002.010a priyaṅgūn gandhapūrṇāṃś ca nīpān saptacchadāṃs tathā / 5.002.010c asanān kovidārāṃś ca karavīrāṃś ca puṣpitān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426870 (0.0):
5.002.009a saralān karṇikārāṃś ca kharjūrāṃś ca supuṣpitān / 5.002.009c priyālān muculindāṃś ca kuṭajān ketakān api
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27026821 (0.041):
6.004.057a campakāṃs tilakāṃś cūtān aśokān sinduvārakān / 6.004.057c karavīrāṃś ca timiśān bhañjanti sma plavaṃgamāḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17908066 (0.044):
campakān saptaparṇāṃśca karṇikārān samālatīn / / pārijātān kovidārān mandārān badarāṃstathā // MarkP_6.16 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19865838 (0.050):
03,155.041c pārāvatāṃs tathā kṣaudrān nīpāṃś cāpi manoramān / 03,155.042a bilvān kapitthāñ jambūṃś ca kāśmarīr badarīs tathā
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17908031 (0.052):
panasān lakucān mocān nīpāṃścātimanoharān / / pārāvatāṃśca kaṅkolān nalinānamlavetasān // MarkP_6.13 //
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11762634 (0.052):
5.012.003a sālān aśokān bhavyāṃś ca campakāṃś ca supuṣpitān / 5.012.003c uddālakān nāgavṛkṣāṃś cūtān kapimukhān api
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25488925 (0.056):
4.049.020a sālāṃs tālāṃś ca puṃnāgān kakubhān vañjulān dhavān / 4.049.020c campakān nāgavṛkṣāṃś ca karṇikārāṃś ca puṣpitān
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19865874 (0.060):
03,155.044c tathaiva campakāśokān ketakān bakulāṃs tathā / 03,155.045a puṃnāgān saptaparṇāṃś ca karṇikārān saketakān
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11129534 (0.063):
panasāṃl lakucān nīpāñ śirīṣān sumanoharān /
5.002.011a puṣpabhāranibaddhāṃś ca tathā mukulitān api / 5.002.011c pādapān vihagākīrṇān pavanādhūtamastakān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426879 (0.0):
5.002.010c asanān kovidārāṃś ca karavīrāṃś ca puṣpitān / 5.002.011a puṣpabhāranibaddhāṃś ca tathā mukulitān api
5.002.012a haṃsakāraṇḍavākīrṇā vāpīḥ padmotpalāyutāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426886 (0.0):
5.002.011c pādapān vihagākīrṇān pavanādhūtamastakān / 5.002.012a haṃsakāraṇḍavākīrṇā vāpīḥ padmotpalāyutāḥ
5.002.012c ākrīḍān vividhān ramyān vividhāṃś ca jalāśayān / 5.002.013a saṃtatān vividhair vṛkṣaiḥ sarvartuphalapuṣpitaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426898 (0.0):
5.002.012a haṃsakāraṇḍavākīrṇā vāpīḥ padmotpalāyutāḥ / 5.002.012c ākrīḍān vividhān ramyān vividhāṃś ca jalāśayān
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26789488 (0.020):
anyaiś ca vividhair vṛkṣaiḥ % sarvartuphalaśobhitaiḥ // BrP_68.11 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11060804 (0.020):
anyaiś ca vividhair vṛkṣaiḥ sarvartuphalaśobhitaiḥ // BrP_68.11 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19745603 (0.060):
02,028.053b@015_0122 sarvakālaphalair vṛkṣaiḥ puṣpitair upaśobhitām
5.002.013c udyānāni ca ramyāṇi dadarśa kapikuñjaraḥ / 5.002.014a samāsādya ca lakṣmīvāṃl laṅkāṃ rāvaṇapālitām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426908 (0.0):
5.002.013a saṃtatān vividhair vṛkṣaiḥ sarvartuphalapuṣpitaiḥ / 5.002.013c udyānāni ca ramyāṇi dadarśa kapikuñjaraḥ
5.002.014c parikhābhiḥ sapadmābhiḥ sotpalābhir alaṃkṛtām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426913 (0.0):
5.002.014a samāsādya ca lakṣmīvāṃl laṅkāṃ rāvaṇapālitām / 5.002.014c parikhābhiḥ sapadmābhiḥ sotpalābhir alaṃkṛtām
5.002.015a sītāpaharaṇārthena rāvaṇena surakṣitām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426920 (0.0):
5.002.014c parikhābhiḥ sapadmābhiḥ sotpalābhir alaṃkṛtām / 5.002.015a sītāpaharaṇārthena rāvaṇena surakṣitām
5.002.015c samantād vicaradbhiś ca rākṣasair ugradhanvibhiḥ / 5.002.016a kāñcanenāvṛtāṃ ramyāṃ prākāreṇa mahāpurīm
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426931 (0.0):
5.002.015a sītāpaharaṇārthena rāvaṇena surakṣitām / 5.002.015c samantād vicaradbhiś ca rākṣasair ugradhanvibhiḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19892985 (0.057):
03,198.006c gopurāṭṭālakavatīṃ gṛhaprākāraśobhitām / 03,198.007a praviśya sa purīṃ ramyāṃ vimānair bahubhir vṛtām
5.002.016c aṭṭālakaśatākīrṇāṃ patākādhvajamālinīm
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426937 (0.0):
5.002.016a kāñcanenāvṛtāṃ ramyāṃ prākāreṇa mahāpurīm / 5.002.016c aṭṭālakaśatākīrṇāṃ patākādhvajamālinīm
5.002.017a toraṇaiḥ kāñcanair divyair latāpaṅktivicitritaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426943 (0.0):
5.002.016c aṭṭālakaśatākīrṇāṃ patākādhvajamālinīm / 5.002.017a toraṇaiḥ kāñcanair divyair latāpaṅktivicitritaiḥ
5.002.017c dadarśa hanumāṃl laṅkāṃ divi devapurīm iva
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426950 (0.0):
5.002.017a toraṇaiḥ kāñcanair divyair latāpaṅktivicitritaiḥ / 5.002.017c dadarśa hanumāṃl laṅkāṃ divi devapurīm iva
5.002.018a girimūrdhni sthitāṃ laṅkāṃ pāṇḍurair bhavanaiḥ śubhaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426956 (0.0):
5.002.017c dadarśa hanumāṃl laṅkāṃ divi devapurīm iva / 5.002.018a girimūrdhni sthitāṃ laṅkāṃ pāṇḍurair bhavanaiḥ śubhaiḥ
5.002.018c dadarśa sa kapiḥ śrīmān puram ākāśagaṃ yathā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426963 (0.0):
5.002.018a girimūrdhni sthitāṃ laṅkāṃ pāṇḍurair bhavanaiḥ śubhaiḥ / 5.002.018c dadarśa sa kapiḥ śrīmān puram ākāśagaṃ yathā
5.002.019a pālitāṃ rākṣasendreṇa nirmitāṃ viśvakarmaṇā / 5.002.019c plavamānām ivākāśe dadarśa hanumān purīm
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426973 (0.0):
5.002.018c dadarśa sa kapiḥ śrīmān puram ākāśagaṃ yathā / 5.002.019a pālitāṃ rākṣasendreṇa nirmitāṃ viśvakarmaṇā
5.002.020a saṃpūrṇāṃ rākṣasair ghorair nāgair bhogavatīm iva / 5.002.020c acintyāṃ sukṛtāṃ spaṣṭāṃ kuberādhyuṣitāṃ purā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426984 (0.0):
5.002.019c plavamānām ivākāśe dadarśa hanumān purīm / 5.002.020a saṃpūrṇāṃ rākṣasair ghorair nāgair bhogavatīm iva
5.002.021a daṃṣṭribhir bahubhiḥ śūraiḥ śūlapaṭṭiśapāṇibhiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426990 (0.0):
5.002.020c acintyāṃ sukṛtāṃ spaṣṭāṃ kuberādhyuṣitāṃ purā / 5.002.021a daṃṣṭribhir bahubhiḥ śūraiḥ śūlapaṭṭiśapāṇibhiḥ
5.002.021c rakṣitāṃ rākṣasair ghorair guhām āśīviṣair api / 5.002.022a vapraprākārajaghanāṃ vipulāmbunavāmbarām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28426994 (0.0):
5.002.021a daṃṣṭribhir bahubhiḥ śūraiḥ śūlapaṭṭiśapāṇibhiḥ / 5.002.021c rakṣitāṃ rākṣasair ghorair guhām āśīviṣair api
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427002 (0.0):
5.002.021c rakṣitāṃ rākṣasair ghorair guhām āśīviṣair api / 5.002.022a vapraprākārajaghanāṃ vipulāmbunavāmbarām
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20139444 (0.043):
06,086.052c svārūḍhā rākṣasair ghoraiḥ śūlapaṭṭiśapāṇibhiḥ
5.002.022c śataghnīśūlakeśāntām aṭṭālakavataṃsakām / 5.002.023a dvāram uttaram āsādya cintayām āsa vānaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427013 (0.0):
5.002.022a vapraprākārajaghanāṃ vipulāmbunavāmbarām / 5.002.022c śataghnīśūlakeśāntām aṭṭālakavataṃsakām
5.002.023c kailāsaśikharaprakhyam ālikhantam ivāmbaram / 5.002.023e dhriyamāṇam ivākāśam ucchritair bhavanottamaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427023 (0.0):
5.002.023a dvāram uttaram āsādya cintayām āsa vānaraḥ / 5.002.023c kailāsaśikharaprakhyam ālikhantam ivāmbaram
5.002.024a tasyāś ca mahatīṃ guptiṃ sāgaraṃ ca nirīkṣya saḥ / 5.002.024c rāvaṇaṃ ca ripuṃ ghoraṃ cintayām āsa vānaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427033 (0.0):
5.002.023e dhriyamāṇam ivākāśam ucchritair bhavanottamaiḥ / 5.002.024a tasyāś ca mahatīṃ guptiṃ sāgaraṃ ca nirīkṣya saḥ
5.002.025a āgatyāpīha harayo bhaviṣyanti nirarthakāḥ / 5.002.025c na hi yuddhena vai laṅkā śakyā jetuṃ surair api
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427044 (0.0):
5.002.024c rāvaṇaṃ ca ripuṃ ghoraṃ cintayām āsa vānaraḥ / 5.002.025a āgatyāpīha harayo bhaviṣyanti nirarthakāḥ
5.002.026a imāṃ tu viṣamāṃ durgāṃ laṅkāṃ rāvaṇapālitām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427051 (0.0):
5.002.025c na hi yuddhena vai laṅkā śakyā jetuṃ surair api / 5.002.026a imāṃ tu viṣamāṃ durgāṃ laṅkāṃ rāvaṇapālitām
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26665892 (0.062):
1.001.057c śatayojanavistīrṇaṃ pupluve lavaṇārṇavam / 1.001.058a tatra laṅkāṃ samāsādya purīṃ rāvaṇapālitām
5.002.026c prāpyāpi sa mahābāhuḥ kiṃ kariṣyati rāghavaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427057 (0.0):
5.002.026a imāṃ tu viṣamāṃ durgāṃ laṅkāṃ rāvaṇapālitām / 5.002.026c prāpyāpi sa mahābāhuḥ kiṃ kariṣyati rāghavaḥ
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26665893 (0.057):
1.001.057c śatayojanavistīrṇaṃ pupluve lavaṇārṇavam / 1.001.058a tatra laṅkāṃ samāsādya purīṃ rāvaṇapālitām
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10061530 (0.064):
3.030.003c jagāma paramaudvignā laṅkāṃ rāvaṇapālitām / 3.030.004a sa dadarśa vimānāgre rāvaṇaṃ dīptatejasaṃ
5.002.027a avakāśo na sāntvasya rākṣaseṣv abhigamyate / 5.002.027c na dānasya na bhedasya naiva yuddhasya dṛśyate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427068 (0.0):
5.002.026c prāpyāpi sa mahābāhuḥ kiṃ kariṣyati rāghavaḥ / 5.002.027a avakāśo na sāntvasya rākṣaseṣv abhigamyate
5.002.028a caturṇām eva hi gatir vānarāṇāṃ mahātmanām / 5.002.028c vāliputrasya nīlasya mama rājñaś ca dhīmataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427078 (0.0):
5.002.027c na dānasya na bhedasya naiva yuddhasya dṛśyate / 5.002.028a caturṇām eva hi gatir vānarāṇāṃ mahātmanām
5.002.029a yāvaj jānāmi vaidehīṃ yadi jīvati vā na vā / 5.002.029c tatraiva cintayiṣyāmi dṛṣṭvā tāṃ janakātmajām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427087 (0.0):
5.002.028c vāliputrasya nīlasya mama rājñaś ca dhīmataḥ / 5.002.029a yāvaj jānāmi vaidehīṃ yadi jīvati vā na vā
5.002.030a tataḥ sa cintayām āsa muhūrtaṃ kapikuñjaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427094 (0.0):
5.002.029a yāvaj jānāmi vaidehīṃ yadi jīvati vā na vā / 5.002.029c tatraiva cintayiṣyāmi dṛṣṭvā tāṃ janakātmajām / 5.002.030a tataḥ sa cintayām āsa muhūrtaṃ kapikuñjaraḥ
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11779341 (1.788):
5.051.033c pituś ca mama sakhyena na māṃ dahati pāvakaḥ / 5.051.034a bhūyaḥ sa cintayām āsa muhūrtaṃ kapikuñjaraḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27076285 (0.056):
6.113.001a ayodhyāṃ tu samālokya cintayām āsa rāghavaḥ / 6.113.001c cintayitvā tato dṛṣṭiṃ vānareṣu nyapātayat
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20288352 (0.061):
07,172.040a vimuktau ca mahātmānau dṛṣṭvā drauṇiḥ suduḥkhitaḥ / 07,172.040c muhūrtaṃ cintayām āsa kiṃ tv etad iti māriṣa
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16225640 (0.061):
cintayābhiparītā sā HV_27.8a / cintayām āsa taṃ dṛṣṭvā *HV_108.11cd*1214:8a / cintayām āsatur vīrau HV_App.I,29F.50a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13770762 (0.061):
cintayābhiparītā sā HV_27.8a / cintayām āsa taṃ dṛṣṭvā HV_108.11cd*1214:8a / cintayām āsa mādhavaḥ HV_86.18d
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11778032 (0.064):
5.047.016a bhrājamānaṃ tato dṛṣṭvā hanumān rākṣaseśvaram / 5.047.016c manasā cintayām āsa tejasā tasya mohitaḥ
5.002.030c giriśṛṅge sthitas tasmin rāmasyābhyudaye rataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427100 (0.0):
5.002.030a tataḥ sa cintayām āsa muhūrtaṃ kapikuñjaraḥ / 5.002.030c giriśṛṅge sthitas tasmin rāmasyābhyudaye rataḥ
5.002.031a anena rūpeṇa mayā na śakyā rakṣasāṃ purī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427106 (0.0):
5.002.030c giriśṛṅge sthitas tasmin rāmasyābhyudaye rataḥ / 5.002.031a anena rūpeṇa mayā na śakyā rakṣasāṃ purī
5.002.031c praveṣṭuṃ rākṣasair guptā krūrair balasamanvitaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427112 (0.0):
5.002.031a anena rūpeṇa mayā na śakyā rakṣasāṃ purī / 5.002.031c praveṣṭuṃ rākṣasair guptā krūrair balasamanvitaiḥ
5.002.032a ugraujaso mahāvīryo balavantaś ca rākṣasāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427118 (0.0):
5.002.031c praveṣṭuṃ rākṣasair guptā krūrair balasamanvitaiḥ / 5.002.032a ugraujaso mahāvīryo balavantaś ca rākṣasāḥ
5.002.032c vañcanīyā mayā sarve jānakīṃ parimārgitā / 5.002.033a lakṣyālakṣyeṇa rūpeṇa rātrau laṅkā purī mayā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427130 (0.0):
5.002.032a ugraujaso mahāvīryo balavantaś ca rākṣasāḥ / 5.002.032c vañcanīyā mayā sarve jānakīṃ parimārgitā
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11782022 (0.057):
5.056.110c rajjūbhir abhibadhnanti tato māṃ tatra rākṣasāḥ / 5.056.111a rāvaṇasya samīpaṃ ca gṛhītvā mām upānayan
5.002.033c praveṣṭuṃ prāptakālaṃ me kṛtyaṃ sādhayituṃ mahat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427137 (0.0):
5.002.033a lakṣyālakṣyeṇa rūpeṇa rātrau laṅkā purī mayā / 5.002.033c praveṣṭuṃ prāptakālaṃ me kṛtyaṃ sādhayituṃ mahat
5.002.034a tāṃ purīṃ tādṛśīṃ dṛṣṭvā durādharṣāṃ surāsuraiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427143 (0.0):
5.002.033c praveṣṭuṃ prāptakālaṃ me kṛtyaṃ sādhayituṃ mahat / 5.002.034a tāṃ purīṃ tādṛśīṃ dṛṣṭvā durādharṣāṃ surāsuraiḥ
5.002.034c hanūmāṃś cintayām āsa viniḥśvasya muhur muhuḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427149 (0.0):
5.002.034a tāṃ purīṃ tādṛśīṃ dṛṣṭvā durādharṣāṃ surāsuraiḥ / 5.002.034c hanūmāṃś cintayām āsa viniḥśvasya muhur muhuḥ
5.002.035a kenopāyena paśyeyaṃ maithilīṃ janakātmajām / 5.002.035c adṛṣṭo rākṣasendreṇa rāvaṇena durātmanā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427158 (0.0):
5.002.034c hanūmāṃś cintayām āsa viniḥśvasya muhur muhuḥ / 5.002.035a kenopāyena paśyeyaṃ maithilīṃ janakātmajām
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11767940 (0.049):
5.024.044c bhrātarau hi nara śreṣṭhau carantau vanagocarau / 5.024.045a atha vā rākṣasendreṇa rāvaṇena durātmanā
5.002.036a na vinaśyet kathaṃ kāryaṃ rāmasya viditātmanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427165 (0.0):
5.002.035c adṛṣṭo rākṣasendreṇa rāvaṇena durātmanā / 5.002.036a na vinaśyet kathaṃ kāryaṃ rāmasya viditātmanaḥ
5.002.036c ekām ekaś ca paśyeyaṃ rahite janakātmajām / 5.002.037a bhūtāś cārtho vipadyante deśakālavirodhitāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427176 (0.0):
5.002.036a na vinaśyet kathaṃ kāryaṃ rāmasya viditātmanaḥ / 5.002.036c ekām ekaś ca paśyeyaṃ rahite janakātmajām
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11769317 (0.033):
5.028.037a bhūtāś cārthā vinaśyanti deśakālavirodhitāḥ
5.002.037c viklavaṃ dūtam āsādya tamaḥ sūryodaye yathā
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11769323 (0.0):
5.028.037a bhūtāś cārthā vinaśyanti deśakālavirodhitāḥ / 5.028.037c viklavaṃ dūtam āsādya tamaḥ sūryodaye yathā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427182 (0.0):
5.002.037a bhūtāś cārtho vipadyante deśakālavirodhitāḥ / 5.002.037c viklavaṃ dūtam āsādya tamaḥ sūryodaye yathā
5.002.038a arthānarthāntare buddhir niścitāpi na śobhate
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12854403 (0.0):
MSS_2964 1 arthānarthāntare buddhir niścitāpi na śobhate /
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11769329 (0.0):
5.028.037c viklavaṃ dūtam āsādya tamaḥ sūryodaye yathā / 5.028.038a arthānarthāntare buddhir niścitāpi na śobhate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427188 (0.0):
5.002.037c viklavaṃ dūtam āsādya tamaḥ sūryodaye yathā / 5.002.038a arthānarthāntare buddhir niścitāpi na śobhate
5.002.038c ghātayanti hi kāryāṇi dūtāḥ paṇḍitamāninaḥ / 5.002.039a na vinaśyet kathaṃ kāryaṃ vaiklavyaṃ na kathaṃ bhavet
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11769343 (0.0):
5.028.038a arthānarthāntare buddhir niścitāpi na śobhate / 5.028.038c ghātayanti hi kāryāṇi dūtāḥ paṇḍitamāninaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427202 (0.0):
5.002.038a arthānarthāntare buddhir niścitāpi na śobhate / 5.002.038c ghātayanti hi kāryāṇi dūtāḥ paṇḍitamāninaḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12854408 (0.047):
MSS_2964 1 arthānarthāntare buddhir niścitāpi na śobhate / / MSS_2964 2 ghātayanti hi karyāṇi dūtāḥ paṇḍitamāninaḥ //
5.002.039c laṅghanaṃ ca samudrasya kathaṃ nu na vṛthā bhavet
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11769348 (0.0):
5.028.039a na vinaśyet kathaṃ kāryaṃ vaiklavyaṃ na kathaṃ bhavet / 5.028.039c laṅghanaṃ ca samudrasya kathaṃ nu na vṛthā bhavet
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427209 (0.0):
5.002.039a na vinaśyet kathaṃ kāryaṃ vaiklavyaṃ na kathaṃ bhavet / 5.002.039c laṅghanaṃ ca samudrasya kathaṃ nu na vṛthā bhavet
5.002.040a mayi dṛṣṭe tu rakṣobhī rāmasya viditātmanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427216 (0.0):
5.002.039c laṅghanaṃ ca samudrasya kathaṃ nu na vṛthā bhavet / 5.002.040a mayi dṛṣṭe tu rakṣobhī rāmasya viditātmanaḥ
5.002.040c bhaved vyartham idaṃ kāryaṃ rāvaṇānartham icchataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427222 (0.0):
5.002.040a mayi dṛṣṭe tu rakṣobhī rāmasya viditātmanaḥ / 5.002.040c bhaved vyartham idaṃ kāryaṃ rāvaṇānartham icchataḥ
5.002.041a na hi śakyaṃ kva cit sthātum avijñātena rākṣasaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427229 (0.0):
5.002.040c bhaved vyartham idaṃ kāryaṃ rāvaṇānartham icchataḥ / 5.002.041a na hi śakyaṃ kva cit sthātum avijñātena rākṣasaiḥ
5.002.041c api rākṣasarūpeṇa kim utānyena kena cit / 5.002.042a vāyur apy atra nājñātaś cared iti matir mama
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427240 (0.0):
5.002.041a na hi śakyaṃ kva cit sthātum avijñātena rākṣasaiḥ / 5.002.041c api rākṣasarūpeṇa kim utānyena kena cit
5.002.042c na hy asty aviditaṃ kiṃ cid rākṣasānāṃ balīyasām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427246 (0.0):
5.002.042a vāyur apy atra nājñātaś cared iti matir mama / 5.002.042c na hy asty aviditaṃ kiṃ cid rākṣasānāṃ balīyasām
5.002.043a ihāhaṃ yadi tiṣṭhāmi svena rūpeṇa saṃvṛtaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427253 (0.0):
5.002.042c na hy asty aviditaṃ kiṃ cid rākṣasānāṃ balīyasām / 5.002.043a ihāhaṃ yadi tiṣṭhāmi svena rūpeṇa saṃvṛtaḥ
5.002.043c vināśam upayāsyāmi bhartur arthaś ca hīyate / 5.002.044a tad ahaṃ svena rūpeṇa rajanyāṃ hrasvatāṃ gataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427264 (0.0):
5.002.043a ihāhaṃ yadi tiṣṭhāmi svena rūpeṇa saṃvṛtaḥ / 5.002.043c vināśam upayāsyāmi bhartur arthaś ca hīyate
5.002.044c laṅkām abhipatiṣyāmi rāghavasyārthasiddhaye / 5.002.045a rāvaṇasya purīṃ rātrau praviśya sudurāsadām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427275 (0.0):
5.002.044a tad ahaṃ svena rūpeṇa rajanyāṃ hrasvatāṃ gataḥ / 5.002.044c laṅkām abhipatiṣyāmi rāghavasyārthasiddhaye
Bhatti: Ravanavadha (Bhattikavya) (bhattiku.htm.txt) 21837617 (0.061):
Bhk_15.86-1 rathenā 'vivyathac cā'rīn, vyacārīc ca ni-raṅkuśaḥ, / Bhk_15.86-2 vibhīṣaṇena so 'khyāyi rāghavasya mahā-rathaḥ.
5.002.045c vicinvan bhavanaṃ sarvaṃ drakṣyāmi janakātmajām / 5.002.046a iti saṃcintya hanumān sūryasyāstamayaṃ kapiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427285 (0.0):
5.002.045a rāvaṇasya purīṃ rātrau praviśya sudurāsadām / 5.002.045c vicinvan bhavanaṃ sarvaṃ drakṣyāmi janakātmajām
5.002.046c ācakāṅkṣe tadā vīrā vaidehyā darśanotsukaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427291 (0.0):
5.002.046a iti saṃcintya hanumān sūryasyāstamayaṃ kapiḥ / 5.002.046c ācakāṅkṣe tadā vīrā vaidehyā darśanotsukaḥ
5.002.046e pṛṣadaṃśakamātraḥ san babhūvādbhutadarśanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427297 (0.0):
5.002.046c ācakāṅkṣe tadā vīrā vaidehyā darśanotsukaḥ / 5.002.046e pṛṣadaṃśakamātraḥ san babhūvādbhutadarśanaḥ
5.002.047a pradoṣakāle hanumāṃs tūrṇam utpatya vīryavān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427303 (0.0):
5.002.046e pṛṣadaṃśakamātraḥ san babhūvādbhutadarśanaḥ / 5.002.047a pradoṣakāle hanumāṃs tūrṇam utpatya vīryavān
5.002.047c praviveśa purīṃ ramyāṃ suvibhaktamahāpatham / 5.002.048a prāsādamālāvitatāṃ stambhaiḥ kāñcanarājataiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427314 (0.0):
5.002.047a pradoṣakāle hanumāṃs tūrṇam utpatya vīryavān / 5.002.047c praviveśa purīṃ ramyāṃ suvibhaktamahāpatham
5.002.048c śātakumbhamayair jālair gandharvanagaropamām / 5.002.049a saptabhaumāṣṭabhaumaiś ca sa dadarśa mahāpurīm
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427319 (0.0):
5.002.048a prāsādamālāvitatāṃ stambhaiḥ kāñcanarājataiḥ / 5.002.048c śātakumbhamayair jālair gandharvanagaropamām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427327 (0.0):
5.002.048c śātakumbhamayair jālair gandharvanagaropamām / 5.002.049a saptabhaumāṣṭabhaumaiś ca sa dadarśa mahāpurīm
5.002.049c talaiḥ sphāṭikasaṃpūrṇaiḥ kārtasvaravibhūṣitaiḥ / 5.002.050a vaidūryamaṇicitraiś ca muktājālavibhūṣitaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427338 (0.0):
5.002.049a saptabhaumāṣṭabhaumaiś ca sa dadarśa mahāpurīm / 5.002.049c talaiḥ sphāṭikasaṃpūrṇaiḥ kārtasvaravibhūṣitaiḥ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16437166 (0.038):
vaidūryamayavedikam HV_App.I,40.75b / vaidūryamuktāmaṇidāmacitraiḥ HV_App.I,42B.658
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28979955 (0.045):
maṇicitrais tathāṅgadaiḥ LiP_1,71.124d / maṇijālasamāvṛtā LiP_1,48.9d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15309462 (0.049):
gopurairvividhākārair $ hemaratnavibhūṣitaiḥ & / toraṇair hemacitraistu % maṇikḷptaiḥ pathi sthitaiḥ // LiP_1,48.10 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7203236 (0.049):
gopurairvividhākārair hemaratnavibhūṣitaiḥ / / toraṇair hemacitraistu maṇikḷptaiḥ pathi sthitaiḥ // LiP_1,48.10 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4372999 (0.050):
maṇipravālasopānāṃ vaidūryamaṇiśobhitām | *HV_42.9ab*541:1 | / muktājālasamākīrṇāṃ kiṃkiṇīśataśobhitām | *HV_42.9ab*541:2 |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20210848 (0.050):
07,073.025a muktāvidrumacitraiś ca maṇikāñcanabhūṣitaiḥ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 683218 (0.051):
rathaiḥ suyuktais tapanīyavarṇair @ HV_App.I,42B.657 @ / vaidūryamuktāmaṇidāmacitraiḥ || HV_App.I,42B.658 ||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20220770 (0.058):
07,088.014a tapanīyamayair yoktrair muktājālavibhūṣitaiḥ
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14359281 (0.059):
vṛtaṃ stambhasahasraistu vaidūryamaṇimaṇḍitam / / muktājālagavākṣaṃ ca patākāśatabhūṣitam // GarP_2,33.19 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16367854 (0.061):
maṇikāñcanabhūṣitaiḥ HV_App.I,42B.264b / maṇijālapariṣkṛtam HV_App.I,42B.335b
5.002.050c talaiḥ śuśubhire tāni bhavanāny atra rakṣasām / 5.002.051a kāñcanāni vicitrāṇi toraṇāni ca rakṣasām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427347 (0.0):
5.002.050a vaidūryamaṇicitraiś ca muktājālavibhūṣitaiḥ / 5.002.050c talaiḥ śuśubhire tāni bhavanāny atra rakṣasām
5.002.051c laṅkām uddyotayām āsuḥ sarvataḥ samalaṃkṛtām / 5.002.052a acintyām adbhutākārāṃ dṛṣṭvā laṅkāṃ mahākapiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427360 (0.0):
5.002.051a kāñcanāni vicitrāṇi toraṇāni ca rakṣasām / 5.002.051c laṅkām uddyotayām āsuḥ sarvataḥ samalaṃkṛtām
5.002.052c āsīd viṣaṇṇo hṛṣṭaś ca vaidehyā darśanotsukaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427364 (0.0):
5.002.052a acintyām adbhutākārāṃ dṛṣṭvā laṅkāṃ mahākapiḥ / 5.002.052c āsīd viṣaṇṇo hṛṣṭaś ca vaidehyā darśanotsukaḥ
5.002.053a sa pāṇḍurodviddhavimānamālinīṃ; mahārhajāmbūnadajālatoraṇām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427374 (0.0):
5.002.052c āsīd viṣaṇṇo hṛṣṭaś ca vaidehyā darśanotsukaḥ / 5.002.053a sa pāṇḍurodviddhavimānamālinīṃ; mahārhajāmbūnadajālatoraṇām
5.002.053c yaśasvināṃ rāvaṇabāhupālitāṃ; kṣapācarair bhīmabalaiḥ samāvṛtām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427382 (0.0):
5.002.053a sa pāṇḍurodviddhavimānamālinīṃ; mahārhajāmbūnadajālatoraṇām / 5.002.053c yaśasvināṃ rāvaṇabāhupālitāṃ; kṣapācarair bhīmabalaiḥ samāvṛtām
5.002.054a candro 'pi sācivyam ivāsya kurvaṃs; tārāgaṇair madhyagato
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427388 (0.0):
5.002.053c yaśasvināṃ rāvaṇabāhupālitāṃ; kṣapācarair bhīmabalaiḥ samāvṛtām / 5.002.054a candro 'pi sācivyam ivāsya kurvaṃs; tārāgaṇair madhyagato
virājan / 5.002.054c jyotsnāvitānena vitatya lokam; uttiṣṭhate naikasahasraraśmiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427397 (0.0):
5.002.054a candro 'pi sācivyam ivāsya kurvaṃs; tārāgaṇair madhyagato / virājan / 5.002.054c jyotsnāvitānena vitatya lokam; uttiṣṭhate naikasahasraraśmiḥ
5.002.055a śaṅkhaprabhaṃ kṣīramṛṇālavarṇam; udgacchamānaṃ vyavabhāsamānam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427405 (0.0):
5.002.054c jyotsnāvitānena vitatya lokam; uttiṣṭhate naikasahasraraśmiḥ / 5.002.055a śaṅkhaprabhaṃ kṣīramṛṇālavarṇam; udgacchamānaṃ vyavabhāsamānam
5.002.055c dadarśa candraṃ sa kapipravīraḥ; poplūyamānaṃ sarasīva haṃsaṃ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427412 (0.0):
5.002.055a śaṅkhaprabhaṃ kṣīramṛṇālavarṇam; udgacchamānaṃ vyavabhāsamānam / 5.002.055c dadarśa candraṃ sa kapipravīraḥ; poplūyamānaṃ sarasīva haṃsaṃ
5.003.001a sa lambaśikhare lambe lambatoyadasaṃnibhe
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427420 (0.0):
5.002.055c dadarśa candraṃ sa kapipravīraḥ; poplūyamānaṃ sarasīva haṃsaṃ / 5.003.001a sa lambaśikhare lambe lambatoyadasaṃnibhe
5.003.001c sattvam āsthāya medhāvī hanumān mārutātmajaḥ / 5.003.002a niśi laṅkāṃ mahāsattvo viveśa kapikuñjaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427431 (0.0):
5.003.001a sa lambaśikhare lambe lambatoyadasaṃnibhe / 5.003.001c sattvam āsthāya medhāvī hanumān mārutātmajaḥ
5.003.002c ramyakānanatoyāḍhyāṃ purīṃ rāvaṇapālitām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427438 (0.0):
5.003.002a niśi laṅkāṃ mahāsattvo viveśa kapikuñjaraḥ / 5.003.002c ramyakānanatoyāḍhyāṃ purīṃ rāvaṇapālitām
5.003.003a śāradāmbudharaprakhyair bhavanair upaśobhitām / 5.003.003c sāgaropamanirghoṣāṃ sāgarānilasevitām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427449 (0.0):
5.003.002c ramyakānanatoyāḍhyāṃ purīṃ rāvaṇapālitām / 5.003.003a śāradāmbudharaprakhyair bhavanair upaśobhitām
5.003.004a supuṣṭabalasaṃguptāṃ yathaiva viṭapāvatīm / 5.003.004c cārutoraṇaniryūhāṃ pāṇḍuradvāratoraṇām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427460 (0.0):
5.003.003c sāgaropamanirghoṣāṃ sāgarānilasevitām / 5.003.004a supuṣṭabalasaṃguptāṃ yathaiva viṭapāvatīm
5.003.005a bhujagācaritāṃ guptāṃ śubhāṃ bhogavatīm iva / 5.003.005c tāṃ savidyudghanākīrṇāṃ jyotirmārganiṣevitām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427464 (0.0):
5.003.004c cārutoraṇaniryūhāṃ pāṇḍuradvāratoraṇām / 5.003.005a bhujagācaritāṃ guptāṃ śubhāṃ bhogavatīm iva
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427472 (0.0):
5.003.005a bhujagācaritāṃ guptāṃ śubhāṃ bhogavatīm iva / 5.003.005c tāṃ savidyudghanākīrṇāṃ jyotirmārganiṣevitām
5.003.006a caṇḍamārutanirhrādāṃ yathendrasyāmarāvatīm / 5.003.006c śātakumbhena mahatā prākāreṇābhisaṃvṛtām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427482 (0.0):
5.003.005c tāṃ savidyudghanākīrṇāṃ jyotirmārganiṣevitām / 5.003.006a caṇḍamārutanirhrādāṃ yathendrasyāmarāvatīm
5.003.007a kiṅkiṇījālaghoṣābhiḥ patākābhir alaṃkṛtām / 5.003.007c āsādya sahasā hṛṣṭaḥ prākāram abhipedivān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427492 (0.0):
5.003.006a caṇḍamārutanirhrādāṃ yathendrasyāmarāvatīm / 5.003.006c śātakumbhena mahatā prākāreṇābhisaṃvṛtām / 5.003.007a kiṅkiṇījālaghoṣābhiḥ patākābhir alaṃkṛtām
5.003.008a vismayāviṣṭahṛdayaḥ purīm ālokya sarvataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427497 (0.0):
5.003.007c āsādya sahasā hṛṣṭaḥ prākāram abhipedivān / 5.003.008a vismayāviṣṭahṛdayaḥ purīm ālokya sarvataḥ
5.003.008c jāmbūnadamayair dvārair vaidūryakṛtavedikaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427503 (0.0):
5.003.008a vismayāviṣṭahṛdayaḥ purīm ālokya sarvataḥ / 5.003.008c jāmbūnadamayair dvārair vaidūryakṛtavedikaiḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19757494 (0.061):
02,035.029d@021_1220 jāmbūnadamayair dvārair vaiḍūryavikṛtārgalaiḥ
5.003.009a maṇisphaṭika muktābhir maṇikuṭṭimabhūṣitaiḥ / 5.003.009c taptahāṭakaniryūhai rājatāmalapāṇḍuraiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427514 (0.0):
5.003.008c jāmbūnadamayair dvārair vaidūryakṛtavedikaiḥ / 5.003.009a maṇisphaṭika muktābhir maṇikuṭṭimabhūṣitaiḥ
5.003.010a vaidūryatalasopānaiḥ sphāṭikāntarapāṃsubhiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427520 (0.0):
5.003.009c taptahāṭakaniryūhai rājatāmalapāṇḍuraiḥ / 5.003.010a vaidūryatalasopānaiḥ sphāṭikāntarapāṃsubhiḥ
5.003.010c cārusaṃjavanopetaiḥ kham ivotpatitaiḥ śubhaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427526 (0.0):
5.003.010a vaidūryatalasopānaiḥ sphāṭikāntarapāṃsubhiḥ / 5.003.010c cārusaṃjavanopetaiḥ kham ivotpatitaiḥ śubhaiḥ
5.003.011a krauñcabarhiṇasaṃghuṣṭe rājahaṃsaniṣevitaiḥ / 5.003.011c tūryābharaṇanirghoṣaiḥ sarvataḥ pratināditām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427536 (0.0):
5.003.010c cārusaṃjavanopetaiḥ kham ivotpatitaiḥ śubhaiḥ / 5.003.011a krauñcabarhiṇasaṃghuṣṭe rājahaṃsaniṣevitaiḥ
5.003.012a vasvokasārāpratimāṃ samīkṣya nagarīṃ tataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427542 (0.0):
5.003.011c tūryābharaṇanirghoṣaiḥ sarvataḥ pratināditām / 5.003.012a vasvokasārāpratimāṃ samīkṣya nagarīṃ tataḥ
5.003.012c kham ivotpatitāṃ laṅkāṃ jaharṣa hanumān kapiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427549 (0.0):
5.003.012a vasvokasārāpratimāṃ samīkṣya nagarīṃ tataḥ / 5.003.012c kham ivotpatitāṃ laṅkāṃ jaharṣa hanumān kapiḥ
5.003.013a tāṃ samīkṣya purīṃ laṅkāṃ rākṣasādhipateḥ śubhām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427554 (0.0):
5.003.012c kham ivotpatitāṃ laṅkāṃ jaharṣa hanumān kapiḥ / 5.003.013a tāṃ samīkṣya purīṃ laṅkāṃ rākṣasādhipateḥ śubhām
5.003.013c anuttamām ṛddhiyutāṃ cintayām āsa vīryavān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427559 (0.0):
5.003.013a tāṃ samīkṣya purīṃ laṅkāṃ rākṣasādhipateḥ śubhām / 5.003.013c anuttamām ṛddhiyutāṃ cintayām āsa vīryavān
5.003.014a neyam anyena nagarī śakyā dharṣayituṃ balāt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427566 (0.0):
5.003.013c anuttamām ṛddhiyutāṃ cintayām āsa vīryavān / 5.003.014a neyam anyena nagarī śakyā dharṣayituṃ balāt
5.003.014c rakṣitā rāvaṇabalair udyatāyudhadhāribhiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427572 (0.0):
5.003.014a neyam anyena nagarī śakyā dharṣayituṃ balāt / 5.003.014c rakṣitā rāvaṇabalair udyatāyudhadhāribhiḥ
5.003.015a kumudāṅgadayor vāpi suṣeṇasya mahākapeḥ / 5.003.015c prasiddheyaṃ bhaved bhūmir maindadvividayor api
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427582 (0.0):
5.003.014c rakṣitā rāvaṇabalair udyatāyudhadhāribhiḥ / 5.003.015a kumudāṅgadayor vāpi suṣeṇasya mahākapeḥ
5.003.016a vivasvatas tanūjasya hareś ca kuśaparvaṇaḥ / 5.003.016c ṛkṣasya ketumālasya mama caiva gatir bhavet
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427591 (0.0):
5.003.015c prasiddheyaṃ bhaved bhūmir maindadvividayor api / 5.003.016a vivasvatas tanūjasya hareś ca kuśaparvaṇaḥ
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21452989 (0.062):
prāpayiṣyasi | nānyathā mama gatir asti | / tac chrutvā sānandaṃ vāyasa āha yady evaṃ tad dhanyo 'haṃ yad bhavatāpi
5.003.017a samīkṣya tu mahābāho rāghavasya parākramam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427597 (0.0):
5.003.016c ṛkṣasya ketumālasya mama caiva gatir bhavet / 5.003.017a samīkṣya tu mahābāho rāghavasya parākramam
5.003.017c lakṣmaṇasya ca vikrāntam abhavat prītimān kapiḥ / 5.003.018a tāṃ ratnavasanopetāṃ koṣṭhāgārāvataṃsakām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427607 (0.0):
5.003.017a samīkṣya tu mahābāho rāghavasya parākramam / 5.003.017c lakṣmaṇasya ca vikrāntam abhavat prītimān kapiḥ
5.003.018c yantrāgārastanīm ṛddhāṃ pramadām iva bhūṣitām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427613 (0.0):
5.003.018a tāṃ ratnavasanopetāṃ koṣṭhāgārāvataṃsakām / 5.003.018c yantrāgārastanīm ṛddhāṃ pramadām iva bhūṣitām
5.003.019a tāṃ naṣṭatimirāṃ dīpair bhāsvaraiś ca mahāgṛhaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427618 (0.0):
5.003.018c yantrāgārastanīm ṛddhāṃ pramadām iva bhūṣitām / 5.003.019a tāṃ naṣṭatimirāṃ dīpair bhāsvaraiś ca mahāgṛhaiḥ
5.003.019c nagarīṃ rākṣasendrasya dadarśa sa mahākapiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427625 (0.0):
5.003.019a tāṃ naṣṭatimirāṃ dīpair bhāsvaraiś ca mahāgṛhaiḥ / 5.003.019c nagarīṃ rākṣasendrasya dadarśa sa mahākapiḥ
5.003.020a praviṣṭaḥ sattvasaṃpanno niśāyāṃ mārutātmajaḥ / 5.003.020c sa mahāpatham āsthāya muktāpuṣpavirājitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427630 (0.0):
5.003.019c nagarīṃ rākṣasendrasya dadarśa sa mahākapiḥ / 5.003.020a praviṣṭaḥ sattvasaṃpanno niśāyāṃ mārutātmajaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427637 (0.0):
5.003.020a praviṣṭaḥ sattvasaṃpanno niśāyāṃ mārutātmajaḥ / 5.003.020c sa mahāpatham āsthāya muktāpuṣpavirājitam
5.003.021a hasitodghuṣṭaninadais tūryaghoṣa puraḥ saraiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427643 (0.0):
5.003.020c sa mahāpatham āsthāya muktāpuṣpavirājitam / 5.003.021a hasitodghuṣṭaninadais tūryaghoṣa puraḥ saraiḥ
5.003.021c vajrāṅkuśanikāśaiś ca vajrajālavibhūṣitaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427650 (0.0):
5.003.021a hasitodghuṣṭaninadais tūryaghoṣa puraḥ saraiḥ / 5.003.021c vajrāṅkuśanikāśaiś ca vajrajālavibhūṣitaiḥ
5.003.021e gṛhamedhaiḥ purī ramyā babhāse dyaur ivāmbudaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427656 (0.0):
5.003.021c vajrāṅkuśanikāśaiś ca vajrajālavibhūṣitaiḥ / 5.003.021e gṛhamedhaiḥ purī ramyā babhāse dyaur ivāmbudaiḥ
5.003.022a prajajvāla tadā laṅkā rakṣogaṇagṛhaiḥ śubhaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427662 (0.0):
5.003.021e gṛhamedhaiḥ purī ramyā babhāse dyaur ivāmbudaiḥ / 5.003.022a prajajvāla tadā laṅkā rakṣogaṇagṛhaiḥ śubhaiḥ
5.003.022c sitābhrasadṛśaiś citraiḥ padmasvastikasaṃsthitaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427671 (0.0):
5.003.022a prajajvāla tadā laṅkā rakṣogaṇagṛhaiḥ śubhaiḥ / 5.003.022c sitābhrasadṛśaiś citraiḥ padmasvastikasaṃsthitaiḥ
5.003.022e vardhamānagṛhaiś cāpi sarvataḥ suvibhāṣitaiḥ / 5.003.023a tāṃ citramālyābharaṇāṃ kapirājahitaṃkaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427680 (0.0):
5.003.022c sitābhrasadṛśaiś citraiḥ padmasvastikasaṃsthitaiḥ / 5.003.022e vardhamānagṛhaiś cāpi sarvataḥ suvibhāṣitaiḥ
5.003.023c rāghavārthaṃ carañ śrīmān dadarśa ca nananda ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427687 (0.0):
5.003.023a tāṃ citramālyābharaṇāṃ kapirājahitaṃkaraḥ / 5.003.023c rāghavārthaṃ carañ śrīmān dadarśa ca nananda ca
5.003.024a śuśrāva madhuraṃ gītaṃ tristhānasvarabhūṣitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427694 (0.0):
5.003.023c rāghavārthaṃ carañ śrīmān dadarśa ca nananda ca / 5.003.024a śuśrāva madhuraṃ gītaṃ tristhānasvarabhūṣitam
5.003.024c strīṇāṃ madasamṛddhānāṃ divi cāpsarasām iva / 5.003.025a śuśrāva kāñcīninādaṃ nūpurāṇāṃ ca niḥsvanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427704 (0.0):
5.003.024a śuśrāva madhuraṃ gītaṃ tristhānasvarabhūṣitam / 5.003.024c strīṇāṃ madasamṛddhānāṃ divi cāpsarasām iva
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11764716 (0.021):
5.016.015c anujagmuḥ patiṃ vīraṃ ghanaṃ vidyullatā iva / 5.016.016a tataḥ kāñcīninādaṃ ca nūpurāṇāṃ ca niḥsvanam
5.003.025c sopānaninadāṃś caiva bhavaneṣu mahātmanam / 5.003.025e āsphoṭitaninādāṃś ca kṣveḍitāṃś ca tatas tataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427712 (0.0):
5.003.025a śuśrāva kāñcīninādaṃ nūpurāṇāṃ ca niḥsvanam / 5.003.025c sopānaninadāṃś caiva bhavaneṣu mahātmanam
5.003.026a svādhyāya niratāṃś caiva yātudhānān dadarśa saḥ / 5.003.026c rāvaṇastavasaṃyuktān garjato rākṣasān api
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427723 (0.0):
5.003.025e āsphoṭitaninādāṃś ca kṣveḍitāṃś ca tatas tataḥ / 5.003.026a svādhyāya niratāṃś caiva yātudhānān dadarśa saḥ
5.003.027a rājamārgaṃ samāvṛtya sthitaṃ rakṣobalaṃ mahat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427729 (0.0):
5.003.026c rāvaṇastavasaṃyuktān garjato rākṣasān api / 5.003.027a rājamārgaṃ samāvṛtya sthitaṃ rakṣobalaṃ mahat
5.003.027c dadarśa madhyame gulme rākṣasasya carān bahūn
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427735 (0.0):
5.003.027a rājamārgaṃ samāvṛtya sthitaṃ rakṣobalaṃ mahat / 5.003.027c dadarśa madhyame gulme rākṣasasya carān bahūn
5.003.028a dīkṣitāñ jaṭilān muṇḍān go'jināmbaravāsasaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427742 (0.0):
5.003.027c dadarśa madhyame gulme rākṣasasya carān bahūn / 5.003.028a dīkṣitāñ jaṭilān muṇḍān go'jināmbaravāsasaḥ
5.003.028c darbhamuṣṭipraharaṇān agnikuṇḍāyudhāṃs tathā / 5.003.029a kūṭamudgarapāṇīṃś ca daṇḍāyudhadharān api
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427752 (0.0):
5.003.028a dīkṣitāñ jaṭilān muṇḍān go'jināmbaravāsasaḥ / 5.003.028c darbhamuṣṭipraharaṇān agnikuṇḍāyudhāṃs tathā
5.003.029c ekākṣānekakarṇāṃś ca calallambapayodharān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427759 (0.0):
5.003.029a kūṭamudgarapāṇīṃś ca daṇḍāyudhadharān api / 5.003.029c ekākṣānekakarṇāṃś ca calallambapayodharān
5.003.030a karālān bhugnavaktrāṃś ca vikaṭān vāmanāṃs tathā / 5.003.030c dhanvinaḥ khaḍginaś caiva śataghnī musalāyudhān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427769 (0.0):
5.003.029c ekākṣānekakarṇāṃś ca calallambapayodharān / 5.003.030a karālān bhugnavaktrāṃś ca vikaṭān vāmanāṃs tathā
5.003.030e parighottamahastāṃś ca vicitrakavacojjvalān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427775 (0.0):
5.003.030c dhanvinaḥ khaḍginaś caiva śataghnī musalāyudhān / 5.003.030e parighottamahastāṃś ca vicitrakavacojjvalān
5.003.031a nātiṣṭhūlān nātikṛśān nātidīrghātihrasvakān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427782 (0.0):
5.003.030e parighottamahastāṃś ca vicitrakavacojjvalān / 5.003.031a nātiṣṭhūlān nātikṛśān nātidīrghātihrasvakān
5.003.031c virūpān bahurūpāṃś ca surūpāṃś ca suvarcasaḥ / 5.003.032a śaktivṛkṣāyudhāṃś caiva paṭṭiśāśanidhāriṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427793 (0.0):
5.003.031a nātiṣṭhūlān nātikṛśān nātidīrghātihrasvakān / 5.003.031c virūpān bahurūpāṃś ca surūpāṃś ca suvarcasaḥ
5.003.032c kṣepaṇīpāśahastāṃś ca dadarśa sa mahākapiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427799 (0.0):
5.003.032a śaktivṛkṣāyudhāṃś caiva paṭṭiśāśanidhāriṇaḥ / 5.003.032c kṣepaṇīpāśahastāṃś ca dadarśa sa mahākapiḥ
5.003.033a sragviṇas tv anuliptāṃś ca varābharaṇabhūṣitān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427806 (0.0):
5.003.032c kṣepaṇīpāśahastāṃś ca dadarśa sa mahākapiḥ / 5.003.033a sragviṇas tv anuliptāṃś ca varābharaṇabhūṣitān
5.003.033c tīkṣṇaśūladharāṃś caiva vajriṇaś ca mahābalān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427811 (0.0):
5.003.033a sragviṇas tv anuliptāṃś ca varābharaṇabhūṣitān / 5.003.033c tīkṣṇaśūladharāṃś caiva vajriṇaś ca mahābalān
5.003.034a śatasāhasram avyagram ārakṣaṃ madhyamaṃ kapiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427818 (0.0):
5.003.033c tīkṣṇaśūladharāṃś caiva vajriṇaś ca mahābalān / 5.003.034a śatasāhasram avyagram ārakṣaṃ madhyamaṃ kapiḥ
5.003.034c prākārāvṛtam atyantaṃ dadarśa sa mahākapiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427824 (0.0):
5.003.034a śatasāhasram avyagram ārakṣaṃ madhyamaṃ kapiḥ / 5.003.034c prākārāvṛtam atyantaṃ dadarśa sa mahākapiḥ
5.003.035a triviṣṭapanibhaṃ divyaṃ divyanādavināditam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427831 (0.0):
5.003.034c prākārāvṛtam atyantaṃ dadarśa sa mahākapiḥ / 5.003.035a triviṣṭapanibhaṃ divyaṃ divyanādavināditam
5.003.035c vājiheṣitasaṃghuṣṭaṃ nāditaṃ bhūṣaṇais tathā / 5.003.036a rathair yānair vimānaiś ca tathā gajahayaiḥ śubhaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427842 (0.0):
5.003.035a triviṣṭapanibhaṃ divyaṃ divyanādavināditam / 5.003.035c vājiheṣitasaṃghuṣṭaṃ nāditaṃ bhūṣaṇais tathā
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4369100 (0.061):
paripetur bhṛśaṃ kecin nyubjāḥ kecic ca jajñire // HV_37.28 // / tato rathaiḥ saturagair vimānaiś cāśugāmibhiḥ /
5.003.036c vāraṇaiś ca caturdantaiḥ śvetābhranicayopamaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427849 (0.0):
5.003.036a rathair yānair vimānaiś ca tathā gajahayaiḥ śubhaiḥ / 5.003.036c vāraṇaiś ca caturdantaiḥ śvetābhranicayopamaiḥ
5.003.037a bhūṣitaṃ ruciradvāraṃ mattaiś ca mṛgapakṣibhiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427855 (0.0):
5.003.036c vāraṇaiś ca caturdantaiḥ śvetābhranicayopamaiḥ / 5.003.037a bhūṣitaṃ ruciradvāraṃ mattaiś ca mṛgapakṣibhiḥ
5.003.037c rākṣasādhipater guptam āviveśa gṛhaṃ kapiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427860 (0.0):
5.003.037a bhūṣitaṃ ruciradvāraṃ mattaiś ca mṛgapakṣibhiḥ / 5.003.037c rākṣasādhipater guptam āviveśa gṛhaṃ kapiḥ
5.004.001a tataḥ sa madhyaṃ gatam aṃśumantaṃ; jyotsnāvitānaṃ mahad
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427869 (0.0):
5.003.037c rākṣasādhipater guptam āviveśa gṛhaṃ kapiḥ / 5.004.001a tataḥ sa madhyaṃ gatam aṃśumantaṃ; jyotsnāvitānaṃ mahad
udvamantam / 5.004.001c dadarśa dhīmān divi bhānumantaṃ; goṣṭhe vṛṣaṃ mattam iva
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427877 (0.0):
5.004.001a tataḥ sa madhyaṃ gatam aṃśumantaṃ; jyotsnāvitānaṃ mahad / udvamantam / 5.004.001c dadarśa dhīmān divi bhānumantaṃ; goṣṭhe vṛṣaṃ mattam iva
bhramantam / 5.004.002a lokasya pāpāni vināśayantaṃ; mahodadhiṃ cāpi samedhayantam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427884 (0.0):
5.004.001c dadarśa dhīmān divi bhānumantaṃ; goṣṭhe vṛṣaṃ mattam iva / bhramantam / 5.004.002a lokasya pāpāni vināśayantaṃ; mahodadhiṃ cāpi samedhayantam
5.004.002c bhūtāni sarvāṇi virājayantaṃ; dadarśa śītāṃśum athābhiyāntam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427889 (0.0):
5.004.002a lokasya pāpāni vināśayantaṃ; mahodadhiṃ cāpi samedhayantam / 5.004.002c bhūtāni sarvāṇi virājayantaṃ; dadarśa śītāṃśum athābhiyāntam
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10669025 (0.045):
(PB 12.5.19) indraṃ vā akṣyāmayiṇaṃ bhūtāni nāsvāpayaṃs tam etena / tvāṣṭrayo 'svāpayaṃs tad vāva tās tarhy akāmayanta
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1022612 (0.050):
imā āpaḥ sarveṣām bhūtānām madhvāsāmapāṃ sarvāṇi bhūtāni madhu / yaścāyamāsvapsu tejomayo'mṛtamayaḥ puruṣo yaścāyamadhyātmaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 10 (sb_10_u.htm.txt) 22512910 (0.054):
sa hekṣāṃ cakre kathaṃ nvahamināni sarvāṇi bhūtāni punarātmannāvapeya
SATAPATHA-BRAHMANA 13 (sb_13_u.htm.txt) 9559228 (0.055):
pitṝṇāmamāvāsyāyāmamāvāsyā vā ekanakṣatrameko hi yadvetāṃ rātriṃ sarvāṇi / bhūtāni samvasanti teno taṃ kāmamāpnoti yaḥ sarveṣu nakṣatreṣu
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4567151 (0.055):
sarvabhūtāni yānīha syāvarāṇi caraṇi ca // BndP_2,7.281 //
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1016318 (0.059):
sarirātsarve / devāḥ sarvāṇi bhūtāni saherate tasmā evainaṃ juhoti tasmādāha sarirāya tvā
5.004.003a yā bhāti lakṣmīr bhuvi mandarasthā; tathā pradoṣeṣu ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427897 (0.0):
5.004.002c bhūtāni sarvāṇi virājayantaṃ; dadarśa śītāṃśum athābhiyāntam / 5.004.003a yā bhāti lakṣmīr bhuvi mandarasthā; tathā pradoṣeṣu ca
sāgarasthā / 5.004.003c tathaiva toyeṣu ca puṣkarasthā; rarāja sā cāruniśākarasthā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427906 (0.0):
5.004.003a yā bhāti lakṣmīr bhuvi mandarasthā; tathā pradoṣeṣu ca / sāgarasthā
5.004.004a haṃso yathā rājatapañjurasthaḥ; siṃho yathā mandarakandarasthaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427914 (0.0):
5.004.003c tathaiva toyeṣu ca puṣkarasthā; rarāja sā cāruniśākarasthā / 5.004.004a haṃso yathā rājatapañjurasthaḥ; siṃho yathā mandarakandarasthaḥ
5.004.004c vīro yathā garvitakuñjarasthaś; candro 'pi babhrāja
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427920 (0.0):
5.004.004a haṃso yathā rājatapañjurasthaḥ; siṃho yathā mandarakandarasthaḥ / 5.004.004c vīro yathā garvitakuñjarasthaś; candro 'pi babhrāja
tathāmbarasthaḥ / 5.004.005a sthitaḥ kakudmān iva tīkṣṇaśṛṅgo; mahācalaḥ śveta ivoccaśṛṅgaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427931 (0.0):
5.004.004c vīro yathā garvitakuñjarasthaś; candro 'pi babhrāja / tathāmbarasthaḥ
5.004.005c hastīva jāmbūnadabaddhaśṛṅgo; vibhāti candraḥ paripūrṇaśṛṅgaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427939 (0.0):
5.004.005a sthitaḥ kakudmān iva tīkṣṇaśṛṅgo; mahācalaḥ śveta ivoccaśṛṅgaḥ / 5.004.005c hastīva jāmbūnadabaddhaśṛṅgo; vibhāti candraḥ paripūrṇaśṛṅgaḥ
5.004.006a prakāśacandrodayanaṣṭadoṣaḥ; pravṛddharakṣaḥ piśitāśadoṣaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427948 (0.0):
5.004.005c hastīva jāmbūnadabaddhaśṛṅgo; vibhāti candraḥ paripūrṇaśṛṅgaḥ / 5.004.006a prakāśacandrodayanaṣṭadoṣaḥ; pravṛddharakṣaḥ piśitāśadoṣaḥ
5.004.006c rāmābhirāmeritacittadoṣaḥ; svargaprakāśo bhagavān pradoṣaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427956 (0.0):
5.004.006a prakāśacandrodayanaṣṭadoṣaḥ; pravṛddharakṣaḥ piśitāśadoṣaḥ / 5.004.006c rāmābhirāmeritacittadoṣaḥ; svargaprakāśo bhagavān pradoṣaḥ
5.004.007a tantrī svanāḥ karṇasukhāḥ pravṛttāḥ; svapanti nāryaḥ patibhiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427965 (0.0):
5.004.006c rāmābhirāmeritacittadoṣaḥ; svargaprakāśo bhagavān pradoṣaḥ / 5.004.007a tantrī svanāḥ karṇasukhāḥ pravṛttāḥ; svapanti nāryaḥ patibhiḥ
suvṛttāḥ / 5.004.007c naktaṃcarāś cāpi tathā pravṛttā; vihartum / atyadbhutaraudravṛttāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427973 (0.0):
5.004.007a tantrī svanāḥ karṇasukhāḥ pravṛttāḥ; svapanti nāryaḥ patibhiḥ / suvṛttāḥ
5.004.008a mattapramattāni samākulāni; rathāśvabhadrāsanasaṃkulāni
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427980 (0.0):
5.004.007c naktaṃcarāś cāpi tathā pravṛttā; vihartum / atyadbhutaraudravṛttāḥ / 5.004.008a mattapramattāni samākulāni; rathāśvabhadrāsanasaṃkulāni
5.004.008c vīraśriyā cāpi samākulāni; dadarśa dhīmān sa kapiḥ kulāni
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427986 (0.0):
5.004.008a mattapramattāni samākulāni; rathāśvabhadrāsanasaṃkulāni / 5.004.008c vīraśriyā cāpi samākulāni; dadarśa dhīmān sa kapiḥ kulāni
5.004.009a parasparaṃ cādhikam ākṣipanti; bhujāṃś ca pīnān adhivikṣipanti
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28427994 (0.0):
5.004.008c vīraśriyā cāpi samākulāni; dadarśa dhīmān sa kapiḥ kulāni / 5.004.009a parasparaṃ cādhikam ākṣipanti; bhujāṃś ca pīnān adhivikṣipanti
5.004.009c mattapralāpān adhivikṣipanti; mattāni cānyonyam adhikṣipanti
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428000 (0.0):
5.004.009a parasparaṃ cādhikam ākṣipanti; bhujāṃś ca pīnān adhivikṣipanti / 5.004.009c mattapralāpān adhivikṣipanti; mattāni cānyonyam adhikṣipanti
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10668533 (0.045):
(PB 12.3.13) ahar vā etad avlīyamānaṃ tad rakṣāṃsy anvasacanta tasmād / devāḥ paurūmadgena rakṣāṃsy apāghnann apa pāpmānaṃ hate paurūmadgena
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3499878 (0.049):
saṃsthāṃ gachaty aulūkhalābhyāṃ vai dṛṣadā haviṣkṛd ehi // iti devā yajñād / rakṣāṃsy apāghnata yad aulūkhalā udvādayanti dṛṣadau samāghnanti //
5.004.010a rakṣāṃsi vakṣāṃsi ca vikṣipanti; gātrāṇi kāntāsu ca vikṣipanti
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428006 (0.0):
5.004.009c mattapralāpān adhivikṣipanti; mattāni cānyonyam adhikṣipanti / 5.004.010a rakṣāṃsi vakṣāṃsi ca vikṣipanti; gātrāṇi kāntāsu ca vikṣipanti
5.004.010c dadarśa kāntāś ca samālapanti; tathāparās tatra punaḥ svapanti
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428011 (0.0):
5.004.010a rakṣāṃsi vakṣāṃsi ca vikṣipanti; gātrāṇi kāntāsu ca vikṣipanti / 5.004.010c dadarśa kāntāś ca samālapanti; tathāparās tatra punaḥ svapanti
5.004.011a mahāgajaiś cāpi tathā nadadbhiḥ; sūpūjitaiś cāpi tathā / susadbhiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428019 (0.0):
5.004.010c dadarśa kāntāś ca samālapanti; tathāparās tatra punaḥ svapanti / 5.004.011a mahāgajaiś cāpi tathā nadadbhiḥ; sūpūjitaiś cāpi tathā
5.004.011c rarāja vīraiś ca viniḥśvasadbhir; hrado bhujaṅgair iva / niḥśvasadbhiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428025 (0.0):
5.004.011a mahāgajaiś cāpi tathā nadadbhiḥ; sūpūjitaiś cāpi tathā / susadbhiḥ / 5.004.011c rarāja vīraiś ca viniḥśvasadbhir; hrado bhujaṅgair iva
5.004.012a buddhipradhānān rucirābhidhānān; saṃśraddadhānāñ jagataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428033 (0.0):
5.004.011c rarāja vīraiś ca viniḥśvasadbhir; hrado bhujaṅgair iva / niḥśvasadbhiḥ / 5.004.012a buddhipradhānān rucirābhidhānān; saṃśraddadhānāñ jagataḥ
5.004.012c nānāvidhānān rucirābhidhānān; dadarśa tasyāṃ puri yātudhānān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428039 (0.0):
5.004.012a buddhipradhānān rucirābhidhānān; saṃśraddadhānāñ jagataḥ
5.004.013a nananda dṛṣṭvā sa ca tān surūpān; nānāguṇān ātmaguṇānurūpān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428048 (0.0):
5.004.012c nānāvidhānān rucirābhidhānān; dadarśa tasyāṃ puri yātudhānān / 5.004.013a nananda dṛṣṭvā sa ca tān surūpān; nānāguṇān ātmaguṇānurūpān
5.004.013c vidyotamānān sa ca tān surūpān; dadarśa kāṃś cic ca punar
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428053 (0.0):
5.004.013a nananda dṛṣṭvā sa ca tān surūpān; nānāguṇān ātmaguṇānurūpān / 5.004.013c vidyotamānān sa ca tān surūpān; dadarśa kāṃś cic ca punar
virūpān / 5.004.014a tato varārhāḥ suviśuddhabhāvās; teṣāṃ striyas tatra
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428062 (0.0):
5.004.013c vidyotamānān sa ca tān surūpān; dadarśa kāṃś cic ca punar / virūpān / 5.004.014a tato varārhāḥ suviśuddhabhāvās; teṣāṃ striyas tatra
mahānubhāvāḥ / 5.004.014c priyeṣu pāneṣu ca saktabhāvā; dadarśa tārā iva suprabhāvāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428072 (0.0):
5.004.014a tato varārhāḥ suviśuddhabhāvās; teṣāṃ striyas tatra / mahānubhāvāḥ
5.004.015a śriyā jvalantīs trapayopagūḍhā; niśīthakāle ramaṇopagūḍhāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428080 (0.0):
5.004.014c priyeṣu pāneṣu ca saktabhāvā; dadarśa tārā iva suprabhāvāḥ / 5.004.015a śriyā jvalantīs trapayopagūḍhā; niśīthakāle ramaṇopagūḍhāḥ
5.004.015c dadarśa kāś cit pramadopagūḍhā; yathā vihaṃgāḥ kusumopagūḍāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428088 (0.0):
5.004.015a śriyā jvalantīs trapayopagūḍhā; niśīthakāle ramaṇopagūḍhāḥ / 5.004.015c dadarśa kāś cit pramadopagūḍhā; yathā vihaṃgāḥ kusumopagūḍāḥ
5.004.016a anyāḥ punar harmyatalopaviṣṭās; tatra priyāṅkeṣu sukhopaviṣṭāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428097 (0.0):
5.004.015c dadarśa kāś cit pramadopagūḍhā; yathā vihaṃgāḥ kusumopagūḍāḥ / 5.004.016a anyāḥ punar harmyatalopaviṣṭās; tatra priyāṅkeṣu sukhopaviṣṭāḥ
5.004.016c bhartuḥ priyā dharmaparā niviṣṭā; dadarśa dhīmān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428104 (0.0):
5.004.016a anyāḥ punar harmyatalopaviṣṭās; tatra priyāṅkeṣu sukhopaviṣṭāḥ / 5.004.016c bhartuḥ priyā dharmaparā niviṣṭā; dadarśa dhīmān
manadābhiviṣṭāḥ / 5.004.017a aprāvṛtāḥ kāñcanarājivarṇāḥ; kāś cit parārdhyās tapanīyavarṇāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428115 (0.0):
5.004.016c bhartuḥ priyā dharmaparā niviṣṭā; dadarśa dhīmān / manadābhiviṣṭāḥ
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_2u.htm.txt) 23566234 (0.043):
śrī+vipravāsaṃ* śirasaś* ca kṛtvā | / dṛṣṭvā*aṃśukaṃ* kāñcana+haṃsa+(cihnaṃ* Ccitram )|
5.004.017c punaś ca kāś cic chaśalakṣmavarṇāḥ; kāntaprahīṇā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428124 (0.0):
5.004.017a aprāvṛtāḥ kāñcanarājivarṇāḥ; kāś cit parārdhyās tapanīyavarṇāḥ
rucirāṅgavarṇāḥ / 5.004.018a tataḥ priyān prāpya mano'bhirāmān; suprītiyuktāḥ prasamīkṣya
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428136 (0.0):
5.004.017c punaś ca kāś cic chaśalakṣmavarṇāḥ; kāntaprahīṇā / rucirāṅgavarṇāḥ
5.004.018c gṛheṣu hṛṣṭāḥ paramābhirāmā; haripravīraḥ sa dadarśa rāmāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428144 (0.0):
5.004.018a tataḥ priyān prāpya mano'bhirāmān; suprītiyuktāḥ prasamīkṣya / rāmāḥ / 5.004.018c gṛheṣu hṛṣṭāḥ paramābhirāmā; haripravīraḥ sa dadarśa rāmāḥ
5.004.019a candraprakāśāś ca hi vaktramālā; vakrākṣipakṣmāś ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428152 (0.0):
5.004.018c gṛheṣu hṛṣṭāḥ paramābhirāmā; haripravīraḥ sa dadarśa rāmāḥ / 5.004.019a candraprakāśāś ca hi vaktramālā; vakrākṣipakṣmāś ca
sunetramālāḥ / 5.004.019c vibhūṣaṇānāṃ ca dadarśa mālāḥ; śatahradānām iva cārumālāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428159 (0.0):
5.004.019a candraprakāśāś ca hi vaktramālā; vakrākṣipakṣmāś ca / sunetramālāḥ
5.004.020a na tv eva sītāṃ paramābhijātāṃ; pathi sthite rājakule prajātām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428170 (0.0):
5.004.019c vibhūṣaṇānāṃ ca dadarśa mālāḥ; śatahradānām iva cārumālāḥ / 5.004.020a na tv eva sītāṃ paramābhijātāṃ; pathi sthite rājakule prajātām
5.004.020c latāṃ praphullām iva sādhujātāṃ; dadarśa tanvīṃ manasābhijātām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428178 (0.0):
5.004.020a na tv eva sītāṃ paramābhijātāṃ; pathi sthite rājakule prajātām / 5.004.020c latāṃ praphullām iva sādhujātāṃ; dadarśa tanvīṃ manasābhijātām
5.004.021a sanātane vartmani saṃniviṣṭāṃ; rāmekṣaṇīṃ tāṃ madanābhiviṣṭām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428186 (0.0):
5.004.020c latāṃ praphullām iva sādhujātāṃ; dadarśa tanvīṃ manasābhijātām / 5.004.021a sanātane vartmani saṃniviṣṭāṃ; rāmekṣaṇīṃ tāṃ madanābhiviṣṭām
5.004.021c bhartur manaḥ śrīmad anupraviṣṭāṃ; strībhyo varābhyaś ca sadā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428191 (0.0):
5.004.021a sanātane vartmani saṃniviṣṭāṃ; rāmekṣaṇīṃ tāṃ madanābhiviṣṭām / 5.004.021c bhartur manaḥ śrīmad anupraviṣṭāṃ; strībhyo varābhyaś ca sadā
viśiṣṭām / 5.004.022a uṣṇārditāṃ sānusṛtāsrakaṇṭhīṃ; purā varārhottamaniṣkakaṇṭhīm
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428205 (0.0):
5.004.021c bhartur manaḥ śrīmad anupraviṣṭāṃ; strībhyo varābhyaś ca sadā / viśiṣṭām / 5.004.022a uṣṇārditāṃ sānusṛtāsrakaṇṭhīṃ; purā varārhottamaniṣkakaṇṭhīm
5.004.022c sujātapakṣmām abhiraktakaṇṭhīṃ; vane pravṛttām iva nīlakaṇṭhīm
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428213 (0.0):
5.004.022a uṣṇārditāṃ sānusṛtāsrakaṇṭhīṃ; purā varārhottamaniṣkakaṇṭhīm / 5.004.022c sujātapakṣmām abhiraktakaṇṭhīṃ; vane pravṛttām iva nīlakaṇṭhīm
5.004.023a avyaktalekhām iva candralekhāṃ; pāṃsupradigdhām iva hemalekhām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428222 (0.0):
5.004.022c sujātapakṣmām abhiraktakaṇṭhīṃ; vane pravṛttām iva nīlakaṇṭhīm / 5.004.023a avyaktalekhām iva candralekhāṃ; pāṃsupradigdhām iva hemalekhām
5.004.023c kṣataprarūḍhām iva bāṇalekhāṃ; vāyuprabhinnām iva meghalekhām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428229 (0.0):
5.004.023a avyaktalekhām iva candralekhāṃ; pāṃsupradigdhām iva hemalekhām / 5.004.023c kṣataprarūḍhām iva bāṇalekhāṃ; vāyuprabhinnām iva meghalekhām
5.004.024a sītām apaśyan manujeśvarasya; rāmasya patnīṃ vadatāṃ varasya
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428237 (0.0):
5.004.023c kṣataprarūḍhām iva bāṇalekhāṃ; vāyuprabhinnām iva meghalekhām / 5.004.024a sītām apaśyan manujeśvarasya; rāmasya patnīṃ vadatāṃ varasya
5.004.024c babhūva duḥkhābhihataś cirasya; plavaṃgamo manda ivācirasya
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428243 (0.0):
5.004.024a sītām apaśyan manujeśvarasya; rāmasya patnīṃ vadatāṃ varasya / 5.004.024c babhūva duḥkhābhihataś cirasya; plavaṃgamo manda ivācirasya
5.005.001a sa nikāmaṃ vināmeṣu vicaran kāmarūpadhṛk / 5.005.001c vicacāra kapir laṅkāṃ lāghavena samanvitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428254 (0.0):
5.004.024c babhūva duḥkhābhihataś cirasya; plavaṃgamo manda ivācirasya / 5.005.001a sa nikāmaṃ vināmeṣu vicaran kāmarūpadhṛk
5.005.002a āsasādātha lakṣmīvān rākṣasendraniveśanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428260 (0.0):
5.005.001c vicacāra kapir laṅkāṃ lāghavena samanvitaḥ / 5.005.002a āsasādātha lakṣmīvān rākṣasendraniveśanam
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11759092 (5.960):
5.005.026a sarveṣāṃ samatikramya bhavanāni samantataḥ / 5.005.026c āsasādātha lakṣmīvān rākṣasendraniveśanam
5.005.002c prākāreṇārkavarṇena bhāsvareṇābhisaṃvṛtam / 5.005.003a rakṣitaṃ rākṣasair bhīmaiḥ siṃhair iva mahad vanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428271 (0.0):
5.005.002a āsasādātha lakṣmīvān rākṣasendraniveśanam / 5.005.002c prākāreṇārkavarṇena bhāsvareṇābhisaṃvṛtam
5.005.003c samīkṣamāṇo bhavanaṃ cakāśe kapikuñjaraḥ / 5.005.004a rūpyakopahitaiś citrais toraṇair hemabhūṣitaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428283 (0.0):
5.005.003a rakṣitaṃ rākṣasair bhīmaiḥ siṃhair iva mahad vanam / 5.005.003c samīkṣamāṇo bhavanaṃ cakāśe kapikuñjaraḥ
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15309462 (0.060):
gopurairvividhākārair $ hemaratnavibhūṣitaiḥ & / toraṇair hemacitraistu % maṇikḷptaiḥ pathi sthitaiḥ // LiP_1,48.10 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7203236 (0.060):
gopurairvividhākārair hemaratnavibhūṣitaiḥ / / toraṇair hemacitraistu maṇikḷptaiḥ pathi sthitaiḥ // LiP_1,48.10 //
5.005.004c vicitrābhiś ca kakṣyābhir dvāraiś ca rucirair vṛtam / 5.005.005a gajāsthitair mahāmātraiḥ śūraiś ca vigataśramaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428293 (0.0):
5.005.004a rūpyakopahitaiś citrais toraṇair hemabhūṣitaiḥ / 5.005.004c vicitrābhiś ca kakṣyābhir dvāraiś ca rucirair vṛtam
5.005.005c upasthitam asaṃhāryair hayaiḥ syandanayāyibhiḥ / 5.005.006a siṃhavyāghratanutrāṇair dāntakāñcanarājataiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428305 (0.0):
5.005.005a gajāsthitair mahāmātraiḥ śūraiś ca vigataśramaiḥ / 5.005.005c upasthitam asaṃhāryair hayaiḥ syandanayāyibhiḥ
5.005.006c ghoṣavadbhir vicitraiś ca sadā vicaritaṃ rathaiḥ / 5.005.007a bahuratnasamākīrṇaṃ parārdhyāsanabhājanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428316 (0.0):
5.005.006a siṃhavyāghratanutrāṇair dāntakāñcanarājataiḥ / 5.005.006c ghoṣavadbhir vicitraiś ca sadā vicaritaṃ rathaiḥ
5.005.007c mahārathasamāvāsaṃ mahārathamahāsanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428323 (0.0):
5.005.007a bahuratnasamākīrṇaṃ parārdhyāsanabhājanam / 5.005.007c mahārathasamāvāsaṃ mahārathamahāsanam
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11774652 (0.059):
5.039.011a tato mahat sāśvamahārathadvipaṃ; balaṃ samāneṣv api
5.005.008a dṛśyaiś ca paramodārais tais taiś ca mṛgapakṣibhiḥ / 5.005.008c vividhair bahusāhasraiḥ paripūrṇaṃ samantataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428333 (0.0):
5.005.007c mahārathasamāvāsaṃ mahārathamahāsanam / 5.005.008a dṛśyaiś ca paramodārais tais taiś ca mṛgapakṣibhiḥ
5.005.009a vinītair antapālaiś ca rakṣobhiś ca surakṣitam / 5.005.009c mukhyābhiś ca varastrībhiḥ paripūrṇaṃ samantataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428343 (0.0):
5.005.008c vividhair bahusāhasraiḥ paripūrṇaṃ samantataḥ / 5.005.009a vinītair antapālaiś ca rakṣobhiś ca surakṣitam
5.005.010a muditapramadā ratnaṃ rākṣasendraniveśanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428348 (0.0):
5.005.009c mukhyābhiś ca varastrībhiḥ paripūrṇaṃ samantataḥ / 5.005.010a muditapramadā ratnaṃ rākṣasendraniveśanam
5.005.010c varābharaṇanirhrādaiḥ samudrasvananiḥsvanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428355 (0.0):
5.005.010a muditapramadā ratnaṃ rākṣasendraniveśanam / 5.005.010c varābharaṇanirhrādaiḥ samudrasvananiḥsvanam
5.005.011a tad rājaguṇasaṃpannaṃ mukhyaiś ca varacandanaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428361 (0.0):
5.005.010c varābharaṇanirhrādaiḥ samudrasvananiḥsvanam / 5.005.011a tad rājaguṇasaṃpannaṃ mukhyaiś ca varacandanaiḥ
5.005.011c bherīmṛdaṅgābhirutaṃ śaṅkhaghoṣavināditam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428367 (0.0):
5.005.011a tad rājaguṇasaṃpannaṃ mukhyaiś ca varacandanaiḥ / 5.005.011c bherīmṛdaṅgābhirutaṃ śaṅkhaghoṣavināditam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20739001 (0.041):
13,127.007e tat sado vṛṣabhāṅkasya divyavāditranāditam / 13,127.008a mṛdaṅgapaṇavodghuṣṭaṃ śaṅkhabherīnināditam
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11339826 (0.052):
pralambamānamāhatabherīmṛdaṅgaśaṅkhatantrīnirghoṣanināditaṃ
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26883716 (0.053):
bherīmṛdaṅgasaṃnādaiḥ % śaṅkhakāhalanāditam // BrP_214.115 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26885391 (0.053):
bherīmṛdaṅgasaṃnādaiḥ % śaṅkhakāhalanāditam // BrP_214*.115 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11155028 (0.053):
bherīmṛdaṅgasaṃnādaiḥ śaṅkhakāhalanāditam // BrP_214.115 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11156703 (0.053):
bherīmṛdaṅgasaṃnādaiḥ śaṅkhakāhalanāditam // BrP_214*.115 //
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27429618 (0.058):
śaṅkhadundubhinirghoṣair NsP_56.43a / śaṅkhabherīnināditam NsP_34.9d
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12722765 (0.060):
ghaṇṭāraveṇa saṃyuktaṃ śaṅkhabherīnināditaiḥ / / bherīmṛdaṅgapaṇavanissālaiḥ kāhalairapi // BhS_18.223 //
5.005.012a nityārcitaṃ parvahutaṃ pūjitaṃ rākṣasaiḥ sadā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428373 (0.0):
5.005.011c bherīmṛdaṅgābhirutaṃ śaṅkhaghoṣavināditam / 5.005.012a nityārcitaṃ parvahutaṃ pūjitaṃ rākṣasaiḥ sadā
5.005.012c samudram iva gambhīraṃ samudram iva niḥsvanam / 5.005.013a mahātmāno mahad veśma mahāratnaparicchadam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428383 (0.0):
5.005.012a nityārcitaṃ parvahutaṃ pūjitaṃ rākṣasaiḥ sadā / 5.005.012c samudram iva gambhīraṃ samudram iva niḥsvanam
5.005.013c mahājanasamākīrṇaṃ dadarśa sa mahākapiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428390 (0.0):
5.005.013a mahātmāno mahad veśma mahāratnaparicchadam / 5.005.013c mahājanasamākīrṇaṃ dadarśa sa mahākapiḥ
5.005.014a virājamānaṃ vapuṣā gajāśvarathasaṃkulam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428397 (0.0):
5.005.013c mahājanasamākīrṇaṃ dadarśa sa mahākapiḥ / 5.005.014a virājamānaṃ vapuṣā gajāśvarathasaṃkulam
5.005.014c laṅkābharaṇam ity eva so 'manyata mahākapiḥ / 5.005.015a gṛhād gṛhaṃ rākṣasānām udyānāni ca vānaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428407 (0.0):
5.005.014a virājamānaṃ vapuṣā gajāśvarathasaṃkulam / 5.005.014c laṅkābharaṇam ity eva so 'manyata mahākapiḥ
5.005.015c vīkṣamāṇo hy asaṃtrastaḥ prāsādāṃś ca cacāra saḥ / 5.005.016a avaplutya mahāvegaḥ prahastasya niveśanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428416 (0.0):
5.005.015a gṛhād gṛhaṃ rākṣasānām udyānāni ca vānaraḥ / 5.005.015c vīkṣamāṇo hy asaṃtrastaḥ prāsādāṃś ca cacāra saḥ
5.005.016c tato 'nyat pupluve veśma mahāpārśvasya vīryavān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428422 (0.0):
5.005.016a avaplutya mahāvegaḥ prahastasya niveśanam / 5.005.016c tato 'nyat pupluve veśma mahāpārśvasya vīryavān
5.005.017a atha meghapratīkāśaṃ kumbhakarṇaniveśanam / 5.005.017c vibhīṣaṇasya ca tathā pupluve sa mahākapiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428431 (0.0):
5.005.016c tato 'nyat pupluve veśma mahāpārśvasya vīryavān / 5.005.017a atha meghapratīkāśaṃ kumbhakarṇaniveśanam
5.005.018a mahodarasya ca tathā virūpākṣasya caiva hi / 5.005.018c vidyujjihvasya bhavanaṃ vidyunmāles tathaiva ca / 5.005.018e vajradaṃṣṭrasya ca tathā pupluve sa mahākapiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428442 (0.0):
5.005.017c vibhīṣaṇasya ca tathā pupluve sa mahākapiḥ / 5.005.018a mahodarasya ca tathā virūpākṣasya caiva hi / 5.005.018c vidyujjihvasya bhavanaṃ vidyunmāles tathaiva ca
5.005.019a śukasya ca mahāvegaḥ sāraṇasya ca dhīmataḥ / 5.005.019c tathā cendrajito veśma jagāma hariyūthapaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428448 (0.0):
5.005.018e vajradaṃṣṭrasya ca tathā pupluve sa mahākapiḥ / 5.005.019a śukasya ca mahāvegaḥ sāraṇasya ca dhīmataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428457 (0.0):
5.005.019a śukasya ca mahāvegaḥ sāraṇasya ca dhīmataḥ / 5.005.019c tathā cendrajito veśma jagāma hariyūthapaḥ
5.005.020a jambumāleḥ sumāleś ca jagāma hariyūthapaḥ / 5.005.020c raśmiketoś ca bhavanaṃ sūryaśatros tathaiva ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428463 (0.0):
5.005.019c tathā cendrajito veśma jagāma hariyūthapaḥ / 5.005.020a jambumāleḥ sumāleś ca jagāma hariyūthapaḥ
5.005.021a dhūmrākṣasya ca saṃpāter bhavanaṃ mārutātmajaḥ / 5.005.021c vidyudrūpasya bhīmasya ghanasya vighanasya ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428471 (0.0):
5.005.020c raśmiketoś ca bhavanaṃ sūryaśatros tathaiva ca / 5.005.021a dhūmrākṣasya ca saṃpāter bhavanaṃ mārutātmajaḥ
5.005.022a śukanābhasya vakrasya śaṭhasya vikaṭasya ca / 5.005.022c hrasvakarṇasya daṃṣṭrasya romaśasya ca rakṣasaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428480 (0.0):
5.005.021c vidyudrūpasya bhīmasya ghanasya vighanasya ca / 5.005.022a śukanābhasya vakrasya śaṭhasya vikaṭasya ca
5.005.023a yuddhonmattasya mattasya dhvajagrīvasya nādinaḥ / 5.005.023c vidyujjihvendrajihvānāṃ tathā hastimukhasya ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428488 (0.0):
5.005.022c hrasvakarṇasya daṃṣṭrasya romaśasya ca rakṣasaḥ / 5.005.023a yuddhonmattasya mattasya dhvajagrīvasya nādinaḥ
5.005.024a karālasya piśācasya śoṇitākṣasya caiva hi / 5.005.024c kramamāṇaḥ krameṇaiva hanūmān mārutātmajaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428496 (0.0):
5.005.023c vidyujjihvendrajihvānāṃ tathā hastimukhasya ca / 5.005.024a karālasya piśācasya śoṇitākṣasya caiva hi
5.005.025a teṣu teṣu mahārheṣu bhavaneṣu mahāyaśāḥ / 5.005.025c teṣām ṛddhimatām ṛddhiṃ dadarśa sa mahākapiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428505 (0.0):
5.005.024c kramamāṇaḥ krameṇaiva hanūmān mārutātmajaḥ / 5.005.025a teṣu teṣu mahārheṣu bhavaneṣu mahāyaśāḥ
5.005.026a sarveṣāṃ samatikramya bhavanāni samantataḥ / 5.005.026c āsasādātha lakṣmīvān rākṣasendraniveśanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428516 (0.0):
5.005.025c teṣām ṛddhimatām ṛddhiṃ dadarśa sa mahākapiḥ / 5.005.026a sarveṣāṃ samatikramya bhavanāni samantataḥ
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11758836 (5.960):
5.005.001c vicacāra kapir laṅkāṃ lāghavena samanvitaḥ / 5.005.002a āsasādātha lakṣmīvān rākṣasendraniveśanam
5.005.027a rāvaṇasyopaśāyinyo dadarśa harisattamaḥ / 5.005.027c vicaran hariśārdūlo rākṣasīr vikṛtekṣaṇāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428527 (0.0):
5.005.026c āsasādātha lakṣmīvān rākṣasendraniveśanam / 5.005.027a rāvaṇasyopaśāyinyo dadarśa harisattamaḥ
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11759188 (0.036):
5.005.035a kāmasya gṛhakaṃ ramyaṃ divāgṛhakam eva ca / 5.005.035c dadarśa rākṣasendrasya rāvaṇasya niveśane
5.005.027e śūlamudgarahastāś ca śakto tomaradhāriṇīḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428533 (0.0):
5.005.027c vicaran hariśārdūlo rākṣasīr vikṛtekṣaṇāḥ / 5.005.027e śūlamudgarahastāś ca śakto tomaradhāriṇīḥ
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11764338 (0.048):
5.015.015a hayoṣṭrakharavaktrāś ca rākṣasīr ghoradarśanāḥ / 5.015.015c śūlamudgarahastāś ca krodhanāḥ kalahapriyāḥ
5.005.028a dadarśa vividhān gulmāṃs tasya rakṣaḥpater gṛhe
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428539 (0.0):
5.005.027e śūlamudgarahastāś ca śakto tomaradhāriṇīḥ / 5.005.028a dadarśa vividhān gulmāṃs tasya rakṣaḥpater gṛhe
5.005.029a raktāñ śvetān sitāṃś caiva harīṃś caiva mahājavān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428546 (0.0):
5.005.028a dadarśa vividhān gulmāṃs tasya rakṣaḥpater gṛhe / 5.005.029a raktāñ śvetān sitāṃś caiva harīṃś caiva mahājavān
5.005.029c kulīnān rūpasaṃpannān gajān paragajārujān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428553 (0.0):
5.005.029a raktāñ śvetān sitāṃś caiva harīṃś caiva mahājavān / 5.005.029c kulīnān rūpasaṃpannān gajān paragajārujān
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20123417 (0.061):
06,058.048a nadataḥ sīdataś cānyān vimukhān samare gajān / 06,058.048c vimūtrān bhagnasaṃvignāṃs tathā viśakṛto 'parān
5.005.030a niṣṭhitān gajaśikhāyām airāvatasamān yudhi / 5.005.030c nihantṝn parasainyānāṃ gṛhe tasmin dadarśa saḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428555 (0.0):
5.005.029c kulīnān rūpasaṃpannān gajān paragajārujān / 5.005.030a niṣṭhitān gajaśikhāyām airāvatasamān yudhi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428562 (0.0):
5.005.030a niṣṭhitān gajaśikhāyām airāvatasamān yudhi / 5.005.030c nihantṝn parasainyānāṃ gṛhe tasmin dadarśa saḥ
5.005.031a kṣarataś ca yathā meghān sravataś ca yathā girīn / 5.005.031c meghastanitanirghoṣān durdharṣān samare paraiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428572 (0.0):
5.005.030c nihantṝn parasainyānāṃ gṛhe tasmin dadarśa saḥ / 5.005.031a kṣarataś ca yathā meghān sravataś ca yathā girīn
5.005.032a sahasraṃ vāhinīs tatra jāmbūnadapariṣkṛtāḥ / 5.005.032c hemajālair avicchinnās taruṇādityasaṃnibhāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428582 (0.0):
5.005.031c meghastanitanirghoṣān durdharṣān samare paraiḥ / 5.005.032a sahasraṃ vāhinīs tatra jāmbūnadapariṣkṛtāḥ
5.005.033a dadarśa rākṣasendrasya rāvaṇasya niveśane / 5.005.033c śibikā vividhākārāḥ sa kapir mārutātmajaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428593 (0.0):
5.005.032c hemajālair avicchinnās taruṇādityasaṃnibhāḥ / 5.005.033a dadarśa rākṣasendrasya rāvaṇasya niveśane
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11759189 (0.028):
5.005.035a kāmasya gṛhakaṃ ramyaṃ divāgṛhakam eva ca / 5.005.035c dadarśa rākṣasendrasya rāvaṇasya niveśane
5.005.034a latāgṛhāṇi citrāṇi citraśālāgṛhāṇi ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428599 (0.0):
5.005.033c śibikā vividhākārāḥ sa kapir mārutātmajaḥ / 5.005.034a latāgṛhāṇi citrāṇi citraśālāgṛhāṇi ca
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11761651 (0.053):
5.010.013a āpānaśālāvicitās tathā puṣpagṛhāṇi ca / 5.010.013c citraśālāś ca vicitā bhūyaḥ krīḍāgṛhāṇi ca
5.005.034c krīḍāgṛhāṇi cānyāni dāruparvatakān api / 5.005.035a kāmasya gṛhakaṃ ramyaṃ divāgṛhakam eva ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428608 (0.0):
5.005.034a latāgṛhāṇi citrāṇi citraśālāgṛhāṇi ca
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11761651 (0.058):
5.010.013a āpānaśālāvicitās tathā puṣpagṛhāṇi ca / 5.010.013c citraśālāś ca vicitā bhūyaḥ krīḍāgṛhāṇi ca
5.005.035c dadarśa rākṣasendrasya rāvaṇasya niveśane / 5.005.036a sa mandaratalaprakhyaṃ mayūrasthānasaṃkulam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428613 (0.0):
5.005.035a kāmasya gṛhakaṃ ramyaṃ divāgṛhakam eva ca / 5.005.035c dadarśa rākṣasendrasya rāvaṇasya niveśane
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428620 (0.0):
5.005.035c dadarśa rākṣasendrasya rāvaṇasya niveśane / 5.005.036a sa mandaratalaprakhyaṃ mayūrasthānasaṃkulam
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11759163 (0.028):
5.005.032c hemajālair avicchinnās taruṇādityasaṃnibhāḥ / 5.005.033a dadarśa rākṣasendrasya rāvaṇasya niveśane
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11759094 (0.036):
5.005.026c āsasādātha lakṣmīvān rākṣasendraniveśanam / 5.005.027a rāvaṇasyopaśāyinyo dadarśa harisattamaḥ
5.005.036c dhvajayaṣṭibhir ākīrṇaṃ dadarśa bhavanottamam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428626 (0.0):
5.005.036a sa mandaratalaprakhyaṃ mayūrasthānasaṃkulam / 5.005.036c dhvajayaṣṭibhir ākīrṇaṃ dadarśa bhavanottamam
5.005.037a anantaratnanicayaṃ nidhijālaṃ samantataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428632 (0.0):
5.005.036c dhvajayaṣṭibhir ākīrṇaṃ dadarśa bhavanottamam / 5.005.037a anantaratnanicayaṃ nidhijālaṃ samantataḥ
5.005.037c dhīraniṣṭhitakarmāntaṃ gṛhaṃ bhūtapater iva / 5.005.038a arcirbhiś cāpi ratnānāṃ tejasā rāvaṇasya ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428641 (0.0):
5.005.037a anantaratnanicayaṃ nidhijālaṃ samantataḥ / 5.005.037c dhīraniṣṭhitakarmāntaṃ gṛhaṃ bhūtapater iva
5.005.038c virarājātha tad veśma raśmimān iva raśmibhiḥ / 5.005.039a jāmbūnadamayāny eva śayanāny āsanāni ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428650 (0.0):
5.005.038a arcirbhiś cāpi ratnānāṃ tejasā rāvaṇasya ca / 5.005.038c virarājātha tad veśma raśmimān iva raśmibhiḥ
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25488991 (0.060):
4.049.026c maṇikāñcanacitrāṇi śayanāny āsanāni ca / 4.049.027a mahārhāṇi ca yānāni dadṛśus te samantataḥ
5.005.039c bhājanāni ca śubhrāṇi dadarśa hariyūthapaḥ / 5.005.040a madhvāsavakṛtakledaṃ maṇibhājanasaṃkulam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428660 (0.0):
5.005.039a jāmbūnadamayāny eva śayanāny āsanāni ca / 5.005.039c bhājanāni ca śubhrāṇi dadarśa hariyūthapaḥ
5.005.040c manoramam asaṃbādhaṃ kuberabhavanaṃ yathā / 5.005.041a nūpurāṇāṃ ca ghoṣeṇa kāñcīnāṃ ninadena ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428670 (0.0):
5.005.040a madhvāsavakṛtakledaṃ maṇibhājanasaṃkulam / 5.005.040c manoramam asaṃbādhaṃ kuberabhavanaṃ yathā
5.005.041c mṛdaṅgatalaghoṣaiś ca ghoṣavadbhir vināditam / 5.005.042a prāsādasaṃghātayutaṃ strīratnaśatasaṃkulam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428680 (0.0):
5.005.041a nūpurāṇāṃ ca ghoṣeṇa kāñcīnāṃ ninadena ca / 5.005.041c mṛdaṅgatalaghoṣaiś ca ghoṣavadbhir vināditam
5.005.042c suvyūḍhakakṣyaṃ hanumān praviveśa mahāgṛham
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428687 (0.0):
5.005.042a prāsādasaṃghātayutaṃ strīratnaśatasaṃkulam / 5.005.042c suvyūḍhakakṣyaṃ hanumān praviveśa mahāgṛham
5.006.001a sa veśmajālaṃ balavān dadarśa; vyāsaktavaidūryasuvarṇajālam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428697 (0.0):
5.005.042c suvyūḍhakakṣyaṃ hanumān praviveśa mahāgṛham / 5.006.001a sa veśmajālaṃ balavān dadarśa; vyāsaktavaidūryasuvarṇajālam
5.006.001c yathā mahat prāvṛṣi meghajālaṃ; vidyutpinaddhaṃ savihaṃgajālam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428705 (0.0):
5.006.001a sa veśmajālaṃ balavān dadarśa; vyāsaktavaidūryasuvarṇajālam / 5.006.001c yathā mahat prāvṛṣi meghajālaṃ; vidyutpinaddhaṃ savihaṃgajālam
5.006.002a niveśanānāṃ vividhāś ca śālāḥ; pradhānaśaṅkhāyudhacāpaśālāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428713 (0.0):
5.006.001c yathā mahat prāvṛṣi meghajālaṃ; vidyutpinaddhaṃ savihaṃgajālam / 5.006.002a niveśanānāṃ vividhāś ca śālāḥ; pradhānaśaṅkhāyudhacāpaśālāḥ
5.006.002c manoharāś cāpi punar viśālā; dadarśa veśmādriṣu candraśālāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428720 (0.0):
5.006.002a niveśanānāṃ vividhāś ca śālāḥ; pradhānaśaṅkhāyudhacāpaśālāḥ / 5.006.002c manoharāś cāpi punar viśālā; dadarśa veśmādriṣu candraśālāḥ
5.006.003a gṛhāṇi nānāvasurājitāni; devāsuraiś cāpi supūjitāni
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428729 (0.0):
5.006.002c manoharāś cāpi punar viśālā; dadarśa veśmādriṣu candraśālāḥ / 5.006.003a gṛhāṇi nānāvasurājitāni; devāsuraiś cāpi supūjitāni
5.006.003c sarvaiś ca doṣaiḥ parivarjitāni; kapir dadarśa svabalārjitāni
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428737 (0.0):
5.006.003a gṛhāṇi nānāvasurājitāni; devāsuraiś cāpi supūjitāni / 5.006.003c sarvaiś ca doṣaiḥ parivarjitāni; kapir dadarśa svabalārjitāni
5.006.004a tāni prayatnābhisamāhitāni; mayena sākṣād iva nirmitāni
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428744 (0.0):
5.006.003c sarvaiś ca doṣaiḥ parivarjitāni; kapir dadarśa svabalārjitāni / 5.006.004a tāni prayatnābhisamāhitāni; mayena sākṣād iva nirmitāni
5.006.004c mahītale sarvaguṇottarāṇi; dadarśa laṅkādhipater gṛhāṇi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428752 (0.0):
5.006.004a tāni prayatnābhisamāhitāni; mayena sākṣād iva nirmitāni / 5.006.004c mahītale sarvaguṇottarāṇi; dadarśa laṅkādhipater gṛhāṇi
5.006.005a tato dadarśocchritamegharūpaṃ; manoharaṃ kāñcanacārurūpam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428762 (0.0):
5.006.004c mahītale sarvaguṇottarāṇi; dadarśa laṅkādhipater gṛhāṇi / 5.006.005a tato dadarśocchritamegharūpaṃ; manoharaṃ kāñcanacārurūpam
5.006.005c rakṣo'dhipasyātmabalānurūpaṃ; gṛhottamaṃ hy apratirūparūpam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428770 (0.0):
5.006.005a tato dadarśocchritamegharūpaṃ; manoharaṃ kāñcanacārurūpam / 5.006.005c rakṣo'dhipasyātmabalānurūpaṃ; gṛhottamaṃ hy apratirūparūpam
5.006.006a mahītale svargam iva prakīrṇaṃ; śriyā jvalantaṃ bahuratnakīrṇam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428779 (0.0):
5.006.005c rakṣo'dhipasyātmabalānurūpaṃ; gṛhottamaṃ hy apratirūparūpam / 5.006.006a mahītale svargam iva prakīrṇaṃ; śriyā jvalantaṃ bahuratnakīrṇam
5.006.006c nānātarūṇāṃ kusumāvakīrṇaṃ; girer ivāgraṃ rajasāvakīrṇam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428788 (0.0):
5.006.006a mahītale svargam iva prakīrṇaṃ; śriyā jvalantaṃ bahuratnakīrṇam / 5.006.006c nānātarūṇāṃ kusumāvakīrṇaṃ; girer ivāgraṃ rajasāvakīrṇam
5.006.007a nārīpravekair iva dīpyamānaṃ; taḍidbhir ambhodavad arcyamānam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428795 (0.0):
5.006.006c nānātarūṇāṃ kusumāvakīrṇaṃ; girer ivāgraṃ rajasāvakīrṇam / 5.006.007a nārīpravekair iva dīpyamānaṃ; taḍidbhir ambhodavad arcyamānam
5.006.007c haṃsapravekair iva vāhyamānaṃ; śriyā yutaṃ khe sukṛtāṃ vimānam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428803 (0.0):
5.006.007a nārīpravekair iva dīpyamānaṃ; taḍidbhir ambhodavad arcyamānam
5.006.008a yathā nagāgraṃ bahudhātucitraṃ; yathā nabhaś ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428809 (0.0):
5.006.007c haṃsapravekair iva vāhyamānaṃ; śriyā yutaṃ khe sukṛtāṃ vimānam / 5.006.008a yathā nagāgraṃ bahudhātucitraṃ; yathā nabhaś ca
grahacandracitram / 5.006.008c dadarśa yuktīkṛtameghacitraṃ; vimānaratnaṃ bahuratnacitram
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428820 (0.0):
5.006.008a yathā nagāgraṃ bahudhātucitraṃ; yathā nabhaś ca / grahacandracitram
5.006.009a mahī kṛtā parvatarājipūrṇā; śailāḥ kṛtā vṛkṣavitānapūrṇāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428831 (0.0):
5.006.008c dadarśa yuktīkṛtameghacitraṃ; vimānaratnaṃ bahuratnacitram / 5.006.009a mahī kṛtā parvatarājipūrṇā; śailāḥ kṛtā vṛkṣavitānapūrṇāḥ
5.006.009c vṛkṣāḥ kṛtāḥ puṣpavitānapūrṇāḥ; puṣpaṃ kṛtaṃ kesarapatrapūrṇam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428841 (0.0):
5.006.009a mahī kṛtā parvatarājipūrṇā; śailāḥ kṛtā vṛkṣavitānapūrṇāḥ / 5.006.009c vṛkṣāḥ kṛtāḥ puṣpavitānapūrṇāḥ; puṣpaṃ kṛtaṃ kesarapatrapūrṇam
5.006.010a kṛtāni veśmāni ca pāṇḍurāṇi; tathā supuṣpā api puṣkariṇyaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428848 (0.0):
5.006.009c vṛkṣāḥ kṛtāḥ puṣpavitānapūrṇāḥ; puṣpaṃ kṛtaṃ kesarapatrapūrṇam / 5.006.010a kṛtāni veśmāni ca pāṇḍurāṇi; tathā supuṣpā api puṣkariṇyaḥ
5.006.010c punaś ca padmāni sakesarāṇi; dhanyāni citrāṇi tathā vanāni
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428854 (0.0):
5.006.010a kṛtāni veśmāni ca pāṇḍurāṇi; tathā supuṣpā api puṣkariṇyaḥ / 5.006.010c punaś ca padmāni sakesarāṇi; dhanyāni citrāṇi tathā vanāni
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24971319 (0.064):
caṃpakavanānyanyāni puṣpāṇi ca / / mandārasya vanāni yāni ca hareḥ saugandhikānyapyaho nityaṃ tāni diśantu
5.006.011a puṣpāhvayaṃ nāma virājamānaṃ; ratnaprabhābhiś ca vivardhamānam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428860 (0.0):
5.006.010c punaś ca padmāni sakesarāṇi; dhanyāni citrāṇi tathā vanāni / 5.006.011a puṣpāhvayaṃ nāma virājamānaṃ; ratnaprabhābhiś ca vivardhamānam
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16415960 (0.064):
vanāny upavanāni ca *HV_23.163*401:20b / vanāny upavanāni ca HV_93.68d / vanābhyāṃ pārvatīyābhyāṃ HV_37.23c
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13842214 (0.064):
vanāny upavanāni ca HV_23.163*401:20b / vanāny upavanāni ca HV_93.68d / vanābhyāṃ pārvatīyābhyāṃ HV_37.23c
5.006.011c veśmottamānām api coccamānaṃ; mahākapis tatra mahāvimānam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428868 (0.0):
5.006.011a puṣpāhvayaṃ nāma virājamānaṃ; ratnaprabhābhiś ca vivardhamānam / 5.006.011c veśmottamānām api coccamānaṃ; mahākapis tatra mahāvimānam
5.006.012a kṛtāś ca vaidūryamayā vihaṃgā; rūpyapravālaiś ca tathā vihaṃgāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428875 (0.0):
5.006.011c veśmottamānām api coccamānaṃ; mahākapis tatra mahāvimānam / 5.006.012a kṛtāś ca vaidūryamayā vihaṃgā; rūpyapravālaiś ca tathā vihaṃgāḥ
5.006.012c citrāś ca nānāvasubhir bhujaṃgā; jātyānurūpās turagāḥ śubhāṅgāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428884 (0.0):
5.006.012a kṛtāś ca vaidūryamayā vihaṃgā; rūpyapravālaiś ca tathā vihaṃgāḥ / 5.006.012c citrāś ca nānāvasubhir bhujaṃgā; jātyānurūpās turagāḥ śubhāṅgāḥ
5.006.013a pravālajāmbūnadapuṣpapakṣāḥ; salīlam āvarjitajihmapakṣāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428892 (0.0):
5.006.012c citrāś ca nānāvasubhir bhujaṃgā; jātyānurūpās turagāḥ śubhāṅgāḥ / 5.006.013a pravālajāmbūnadapuṣpapakṣāḥ; salīlam āvarjitajihmapakṣāḥ
5.006.013c kāmasya sākṣād iva bhānti pakṣāḥ; kṛtā vihaṃgāḥ sumukhāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428901 (0.0):
5.006.013a pravālajāmbūnadapuṣpapakṣāḥ; salīlam āvarjitajihmapakṣāḥ / 5.006.013c kāmasya sākṣād iva bhānti pakṣāḥ; kṛtā vihaṃgāḥ sumukhāḥ
supakṣāḥ / 5.006.014a niyujyamānāś ca gajāḥ suhastāḥ; sakesarāś cotpalapatrahastāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428909 (0.0):
5.006.013c kāmasya sākṣād iva bhānti pakṣāḥ; kṛtā vihaṃgāḥ sumukhāḥ / supakṣāḥ / 5.006.014a niyujyamānāś ca gajāḥ suhastāḥ; sakesarāś cotpalapatrahastāḥ
5.006.014c babhūva devī ca kṛtā suhastā; lakṣmīs tathā padmini padmahastā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428918 (0.0):
5.006.014a niyujyamānāś ca gajāḥ suhastāḥ; sakesarāś cotpalapatrahastāḥ / 5.006.014c babhūva devī ca kṛtā suhastā; lakṣmīs tathā padmini padmahastā
5.006.015a itīva tad gṛham abhigamya śobhanaṃ; savismayo nagam iva
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428926 (0.0):
5.006.014c babhūva devī ca kṛtā suhastā; lakṣmīs tathā padmini padmahastā / 5.006.015a itīva tad gṛham abhigamya śobhanaṃ; savismayo nagam iva
cāruśobhanam / 5.006.015c punaś ca tat paramasugandhi sundaraṃ; himātyaye nagam iva
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428935 (0.0):
5.006.015a itīva tad gṛham abhigamya śobhanaṃ; savismayo nagam iva / cāruśobhanam
cārukandaram / 5.006.016a tataḥ sa tāṃ kapir abhipatya pūjitāṃ; caran purīṃ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428943 (0.0):
5.006.015c punaś ca tat paramasugandhi sundaraṃ; himātyaye nagam iva / cārukandaram
daśamukhabāhupālitām / 5.006.016c adṛśya tāṃ janakasutāṃ supūjitāṃ; suduḥkhitāṃ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428952 (0.0):
5.006.016a tataḥ sa tāṃ kapir abhipatya pūjitāṃ; caran purīṃ / daśamukhabāhupālitām
patiguṇaveganirjitām / 5.006.017a tatas tadā bahuvidhabhāvitātmanaḥ; kṛtātmano janakasutāṃ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428962 (0.0):
5.006.016c adṛśya tāṃ janakasutāṃ supūjitāṃ; suduḥkhitāṃ / patiguṇaveganirjitām
suvartmanaḥ / 5.006.017c apaśyato 'bhavad atiduḥkhitaṃ manaḥ; sucakṣuṣaḥ pravicarato
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428969 (0.0):
5.006.017a tatas tadā bahuvidhabhāvitātmanaḥ; kṛtātmano janakasutāṃ / suvartmanaḥ / 5.006.017c apaśyato 'bhavad atiduḥkhitaṃ manaḥ; sucakṣuṣaḥ pravicarato
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26791904 (0.062):
gṛhītvā saśaraṃ cāpam $ idaṃ tasya mano 'bhavat & / mayā vedhyas tv avedhyo vai % śaṃbhur lokaguruḥ prabhuḥ // BrP_71.36 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11063218 (0.062):
gṛhītvā saśaraṃ cāpam idaṃ tasya mano 'bhavat / / mayā vedhyas tv avedhyo vai śaṃbhur lokaguruḥ prabhuḥ // BrP_71.36 //
mahātmanaḥ / 5.007.001a tasyālayavariṣṭhasya madhye vipulam āyatam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428975 (0.0):
5.006.017c apaśyato 'bhavad atiduḥkhitaṃ manaḥ; sucakṣuṣaḥ pravicarato / mahātmanaḥ / 5.007.001a tasyālayavariṣṭhasya madhye vipulam āyatam
5.007.001c dadarśa bhavanaśreṣṭhaṃ hanūmān mārutātmajaḥ / 5.007.002a ardhayojanavistīrṇam āyataṃ yojanaṃ hi tat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428985 (0.0):
5.007.001a tasyālayavariṣṭhasya madhye vipulam āyatam / 5.007.001c dadarśa bhavanaśreṣṭhaṃ hanūmān mārutātmajaḥ
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29001675 (0.044):
śatayojanamāyatam LiP_1,17.41b / śatayojanavistīrṇaṃ LiP_1,20.8a
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27415433 (0.046):
bahuyojanam āyatam NsP_44.13d / bahuyojanavistīrṇaṃ NsP_37.19e
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19920667 (0.047):
03,256.028d@027_0048 daśayojanavistīrṇam āyataṃ śatayojanam
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17017069 (0.049):
mātsyaṃ rūpaṃ samāsthāya bahuyojanam āyatam / / bahuyojanavistīrṇaṃ sarvajñānamayaṃ nṛpa // NsP_37.19 //
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27030274 (0.049):
6.015.020a daśayojanavistīrṇaṃ śatayojanam āyatam
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 676973 (0.050):
daśayojanavistāraṃ $ śatayojanam āyatam // **HV_App.I,42A.518**47:2
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22162522 (0.050):
daśayojanavistāraṃ śatayojanam āyatam // **HV_App.I,42A.518**47:2 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15289038 (0.050):
daśayojanavistīrṇaṃ $ śatayojanamāyatam &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7183068 (0.050):
daśayojanavistīrṇaṃ śatayojanamāyatam /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21989787 (0.054):
daśayojanavistīrṇaṃ śatayojanam āyatam /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19926842 (0.055):
03,267.044c daśayojanavistāram āyataṃ śatayojanam / 03,267.045a nalasetur iti khyāto yo 'dyāpi prathito bhuvi
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25375347 (0.061):
daśayojanavistīrṇaṃ śatayojanamāyatam // ŚivP_7.1,2.7cd/
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26772180 (0.063):
daśayojanavistīrṇaṃ $ pañcayojanam āyatam & / nānāścaryasamāyuktaṃ % kṣetraṃ paramadurlabham // BrP_44.79 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11043503 (0.063):
daśayojanavistīrṇaṃ pañcayojanam āyatam / / nānāścaryasamāyuktaṃ kṣetraṃ paramadurlabham // BrP_44.79 //
% Mahabharata: Aranyakaparvan (mbh_03_u.htm.txt) 24721867 (0.063):
03,256.028d@027_0048 daśayojanavistīrṇam āyataṃ śatayojanam
5.007.002c bhavanaṃ rākṣasendrasya bahuprāsādasaṃkulam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428990 (0.0):
5.007.002a ardhayojanavistīrṇam āyataṃ yojanaṃ hi tat / 5.007.002c bhavanaṃ rākṣasendrasya bahuprāsādasaṃkulam
5.007.003a mārgamāṇas tu vaidehīṃ sītām āyatalocanām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28428997 (0.0):
5.007.002c bhavanaṃ rākṣasendrasya bahuprāsādasaṃkulam / 5.007.003a mārgamāṇas tu vaidehīṃ sītām āyatalocanām
5.007.003c sarvataḥ paricakrāma hanūmān arisūdanaḥ / 5.007.004a caturviṣāṇair dviradais triviṣāṇais tathaiva ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429007 (0.0):
5.007.003a mārgamāṇas tu vaidehīṃ sītām āyatalocanām / 5.007.003c sarvataḥ paricakrāma hanūmān arisūdanaḥ
5.007.004c parikṣiptam asaṃbādhaṃ rakṣyamāṇam udāyudhaiḥ / 5.007.005a rākṣasībhiś ca patnībhī rāvaṇasya niveśanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429016 (0.0):
5.007.004a caturviṣāṇair dviradais triviṣāṇais tathaiva ca / 5.007.004c parikṣiptam asaṃbādhaṃ rakṣyamāṇam udāyudhaiḥ
5.007.005c āhṛtābhiś ca vikramya rājakanyābhir āvṛtam / 5.007.006a tan nakramakarākīrṇaṃ timiṃgilajhaṣākulam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429026 (0.0):
5.007.005a rākṣasībhiś ca patnībhī rāvaṇasya niveśanam / 5.007.005c āhṛtābhiś ca vikramya rājakanyābhir āvṛtam
5.007.006c vāyuvegasamādhūtaṃ pannagair iva sāgaram / 5.007.007a yā hi vaiśvaraṇe lakṣmīr yā cendre harivāhane
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429037 (0.0):
5.007.006a tan nakramakarākīrṇaṃ timiṃgilajhaṣākulam / 5.007.006c vāyuvegasamādhūtaṃ pannagair iva sāgaram
5.007.007c sā rāvaṇagṛhe sarvā nityam evānapāyinī / 5.007.008a yā ca rājñaḥ kuberasya yamasya varuṇasya ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429047 (0.0):
5.007.007a yā hi vaiśvaraṇe lakṣmīr yā cendre harivāhane / 5.007.007c sā rāvaṇagṛhe sarvā nityam evānapāyinī
5.007.008c tādṛśī tad viśiṣṭā vā ṛddhī rakṣo gṛheṣv iha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429052 (0.0):
5.007.008a yā ca rājñaḥ kuberasya yamasya varuṇasya ca / 5.007.008c tādṛśī tad viśiṣṭā vā ṛddhī rakṣo gṛheṣv iha
5.007.009a tasya harmyasya madhyasthaṃ veśma cānyat sunirmitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429059 (0.0):
5.007.008c tādṛśī tad viśiṣṭā vā ṛddhī rakṣo gṛheṣv iha / 5.007.009a tasya harmyasya madhyasthaṃ veśma cānyat sunirmitam
5.007.009c bahuniryūha saṃkīrṇaṃ dadarśa pavanātmajaḥ / 5.007.010a brahmaṇo 'rthe kṛtaṃ divyaṃ divi yad viśvakarmaṇā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429072 (0.0):
5.007.009a tasya harmyasya madhyasthaṃ veśma cānyat sunirmitam / 5.007.009c bahuniryūha saṃkīrṇaṃ dadarśa pavanātmajaḥ
5.007.010c vimānaṃ puṣpakaṃ nāma sarvaratnavibhūṣitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429079 (0.0):
5.007.010a brahmaṇo 'rthe kṛtaṃ divyaṃ divi yad viśvakarmaṇā / 5.007.010c vimānaṃ puṣpakaṃ nāma sarvaratnavibhūṣitam
5.007.011a pareṇa tapasā lebhe yat kuberaḥ pitāmahāt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429085 (0.0):
5.007.010c vimānaṃ puṣpakaṃ nāma sarvaratnavibhūṣitam / 5.007.011a pareṇa tapasā lebhe yat kuberaḥ pitāmahāt
5.007.011c kuberam ojasā jitvā lebhe tad rākṣaseśvaraḥ / 5.007.012a īhā mṛgasamāyuktaiḥ kāryasvarahiraṇmayaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429095 (0.0):
5.007.011a pareṇa tapasā lebhe yat kuberaḥ pitāmahāt / 5.007.011c kuberam ojasā jitvā lebhe tad rākṣaseśvaraḥ
5.007.012c sukṛtair ācitaṃ stambhaiḥ pradīptam iva ca śriyā / 5.007.013a merumandarasaṃkāśair ullikhadbhir ivāmbaram
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429105 (0.0):
5.007.012a īhā mṛgasamāyuktaiḥ kāryasvarahiraṇmayaiḥ / 5.007.012c sukṛtair ācitaṃ stambhaiḥ pradīptam iva ca śriyā
5.007.013c kūṭāgāraiḥ śubhākāraiḥ sarvataḥ samalaṃkṛtam / 5.007.014a jvalanārkapratīkāśaṃ sukṛtaṃ viśvakarmaṇā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429115 (0.0):
5.007.013a merumandarasaṃkāśair ullikhadbhir ivāmbaram / 5.007.013c kūṭāgāraiḥ śubhākāraiḥ sarvataḥ samalaṃkṛtam
5.007.014c hemasopānasaṃyuktaṃ cārupravaravedikam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429122 (0.0):
5.007.014a jvalanārkapratīkāśaṃ sukṛtaṃ viśvakarmaṇā / 5.007.014c hemasopānasaṃyuktaṃ cārupravaravedikam
5.007.015a jālavātāyanair yuktaṃ kāñcanaiḥ sthāṭikair api / 5.007.015c indranīlamahānīlamaṇipravaravedikam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429131 (0.0):
5.007.014c hemasopānasaṃyuktaṃ cārupravaravedikam / 5.007.015a jālavātāyanair yuktaṃ kāñcanaiḥ sthāṭikair api
5.007.015e vimānaṃ puṣpakaṃ divyam āruroha mahākapiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429137 (0.0):
5.007.015c indranīlamahānīlamaṇipravaravedikam / 5.007.015e vimānaṃ puṣpakaṃ divyam āruroha mahākapiḥ
5.007.016a tatrasthaḥ sa tadā gandhaṃ pānabhakṣyānnasaṃbhavam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429145 (0.0):
5.007.015e vimānaṃ puṣpakaṃ divyam āruroha mahākapiḥ / 5.007.016a tatrasthaḥ sa tadā gandhaṃ pānabhakṣyānnasaṃbhavam
5.007.016c divyaṃ saṃmūrchitaṃ jighran rūpavantam ivānilam / 5.007.017a sa gandhas taṃ mahāsattvaṃ bandhur bandhum ivottamam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429156 (0.0):
5.007.016a tatrasthaḥ sa tadā gandhaṃ pānabhakṣyānnasaṃbhavam / 5.007.016c divyaṃ saṃmūrchitaṃ jighran rūpavantam ivānilam
5.007.017c ita ehīty uvāceva tatra yatra sa rāvaṇaḥ / 5.007.018a tatas tāṃ prasthitaḥ śālāṃ dadarśa mahatīṃ śubhām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429167 (0.0):
5.007.017a sa gandhas taṃ mahāsattvaṃ bandhur bandhum ivottamam / 5.007.017c ita ehīty uvāceva tatra yatra sa rāvaṇaḥ
5.007.018c rāvaṇasya manaḥkāntāṃ kāntām iva varastriyam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429173 (0.0):
5.007.018a tatas tāṃ prasthitaḥ śālāṃ dadarśa mahatīṃ śubhām / 5.007.018c rāvaṇasya manaḥkāntāṃ kāntām iva varastriyam
5.007.019a maṇisopānavikṛtāṃ hemajālavirājitām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429180 (0.0):
5.007.018c rāvaṇasya manaḥkāntāṃ kāntām iva varastriyam / 5.007.019a maṇisopānavikṛtāṃ hemajālavirājitām
5.007.019c sphāṭikair āvṛtatalāṃ dantāntaritarūpikām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429185 (0.0):
5.007.019a maṇisopānavikṛtāṃ hemajālavirājitām / 5.007.019c sphāṭikair āvṛtatalāṃ dantāntaritarūpikām
5.007.020a muktābhiś ca pravālaiś ca rūpyacāmīkarair api / 5.007.020c vibhūṣitāṃ maṇistambhaiḥ subahustambhabhūṣitām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429196 (0.0):
5.007.019c sphāṭikair āvṛtatalāṃ dantāntaritarūpikām / 5.007.020a muktābhiś ca pravālaiś ca rūpyacāmīkarair api
5.007.021a samair ṛjubhir atyuccaiḥ samantāt suvibhūṣitaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429202 (0.0):
5.007.020c vibhūṣitāṃ maṇistambhaiḥ subahustambhabhūṣitām / 5.007.021a samair ṛjubhir atyuccaiḥ samantāt suvibhūṣitaiḥ
5.007.021c stambhaiḥ pakṣair ivātyuccair divaṃ saṃprasthitām iva / 5.007.022a mahatyā kuthayāstrīṇaṃ pṛthivīlakṣaṇāṅkayā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429207 (0.0):
5.007.021a samair ṛjubhir atyuccaiḥ samantāt suvibhūṣitaiḥ / 5.007.021c stambhaiḥ pakṣair ivātyuccair divaṃ saṃprasthitām iva
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429214 (0.0):
5.007.021c stambhaiḥ pakṣair ivātyuccair divaṃ saṃprasthitām iva / 5.007.022a mahatyā kuthayāstrīṇaṃ pṛthivīlakṣaṇāṅkayā
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4378406 (0.037):
tataḥ sthānasahasreais tvaṃ pṛthivīṃ śobhayiṣyasi // HV_47.48 // / tataḥ sumbhanisumbhau a dānavau nagacārtiṇau /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20937843 (0.037):
siddhasādhanam/ iha tu tadanacchedakaṃ pṛthivītvamekameveti vācyam/
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10299936 (0.038):
12,101.009c pakvasasyā hi pṛthivī bhavaty ambumatī tathā / 12,101.010a naivātiśīto nātyuṣṇaḥ kālo bhavati bhārata
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9527152 (0.039):
tābhyām.indra.agnibhyām.saha.sādhāranyena.pṛthivī.na.stūyate,.kim.tarhi/ / lakṣaṇatvena.indra.agni.or.eva.upādīyate..ḍ.788,..Cf..ṇir.11,11 12,12,30 31,.].
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21011169 (0.041):
syāt/ snehavatvaṃ na syāt/ pṛthivītve ca lākṣādāviva dravatvocchedaḥ syāt
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26506075 (0.042):
gandhavac ca śarīram/ abādīnām agandhatvāt tatprakṛtyagandhaṃ syāt/ na tv / idam abādibhir asampṛktayā pṛthivyārabdhaṃ ceṣṭendriyārthāśrayabhāvena
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19536867 (0.044):
sargādyajagatsṛṣṭikartṛtvaṃ saṃbhavatatyatrāha 'adyava' diti/ na / pṛthivyādīnāṃ sarvāśena pralayotpādau / kintu vartamāna iva kāle
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13042263 (0.051):
ahvayetāṃvayodhai / RV_10.055.01.2{16} udastabhnāḥ pṛthivīṃ dyāmabhīke bhrātuḥputrān maghavan
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18306492 (0.051):
vāvagacchaṃstatpravṛttinimittaṃ jijñāsate taṃ prati pṛthivītvavatī / prathivīti pṛthivītvaṃ pṛthivīśabdapravṛttinimittamucyate /
5.007.022c pṛthivīm iva vistīrṇāṃ sarāṣṭragṛhamālinīm / 5.007.023a nāditāṃ mattavihagair divyagandhādhivāsitām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429224 (0.0):
5.007.022a mahatyā kuthayāstrīṇaṃ pṛthivīlakṣaṇāṅkayā / 5.007.022c pṛthivīm iva vistīrṇāṃ sarāṣṭragṛhamālinīm
5.007.023c parārdhyāstaraṇopetāṃ rakṣo'dhipaniṣevitām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429230 (0.0):
5.007.023a nāditāṃ mattavihagair divyagandhādhivāsitām / 5.007.023c parārdhyāstaraṇopetāṃ rakṣo'dhipaniṣevitām
5.007.024a dhūmrām agarudhūpena vimalāṃ haṃsapāṇḍurām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429236 (0.0):
5.007.023c parārdhyāstaraṇopetāṃ rakṣo'dhipaniṣevitām / 5.007.024a dhūmrām agarudhūpena vimalāṃ haṃsapāṇḍurām
5.007.024c citrāṃ puṣpopahāreṇa kalmāṣīm iva suprabhām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429242 (0.0):
5.007.024a dhūmrām agarudhūpena vimalāṃ haṃsapāṇḍurām / 5.007.024c citrāṃ puṣpopahāreṇa kalmāṣīm iva suprabhām
5.007.025a manaḥsaṃhlādajananīṃ varṇasyāpi prasādinīm / 5.007.025c tāṃ śokanāśinīṃ divyāṃ śriyaḥ saṃjananīm iva
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429252 (0.0):
5.007.024c citrāṃ puṣpopahāreṇa kalmāṣīm iva suprabhām / 5.007.025a manaḥsaṃhlādajananīṃ varṇasyāpi prasādinīm
5.007.026a indriyāṇīndriyārthais tu pañca pañcabhir uttamaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429260 (0.0):
5.007.025c tāṃ śokanāśinīṃ divyāṃ śriyaḥ saṃjananīm iva / 5.007.026a indriyāṇīndriyārthais tu pañca pañcabhir uttamaiḥ
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26507843 (0.059):
na khalv indriyārthapañcatvāt pañcendriyāṇīti sidhyati/ kasmāt? teṣām
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26508025 (0.059):
grāhakāntarāṇāṃ prayojakāni/ tasmād upapannam indriyārthapañcatvāt / pañcendriyāṇīti//58//
5.007.026c tarpayām āsa māteva tadā rāvaṇapālitā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429264 (0.0):
5.007.026a indriyāṇīndriyārthais tu pañca pañcabhir uttamaiḥ / 5.007.026c tarpayām āsa māteva tadā rāvaṇapālitā
5.007.027a svargo 'yaṃ devaloko 'yam indrasyeyaṃ purī bhavet
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429270 (0.0):
5.007.026c tarpayām āsa māteva tadā rāvaṇapālitā / 5.007.027a svargo 'yaṃ devaloko 'yam indrasyeyaṃ purī bhavet
5.007.027c siddhir veyaṃ parā hi syād ity amanyata mārutiḥ / 5.007.028a pradhyāyata ivāpaśyat pradīpāṃs tatra kāñcanān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429278 (0.0):
5.007.027a svargo 'yaṃ devaloko 'yam indrasyeyaṃ purī bhavet / 5.007.027c siddhir veyaṃ parā hi syād ity amanyata mārutiḥ
5.007.028c dhūrtān iva mahādhūrtair devanena parājitān / 5.007.029a dīpānāṃ ca prakāśena tejasā rāvaṇasya ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429288 (0.0):
5.007.028a pradhyāyata ivāpaśyat pradīpāṃs tatra kāñcanān / 5.007.028c dhūrtān iva mahādhūrtair devanena parājitān
5.007.029c arcirbhir bhūṣaṇānāṃ ca pradīptety abhyamanyata / 5.007.030a tato 'paśyat kuthāsīnaṃ nānāvarṇāmbarasrajam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429299 (0.0):
5.007.028c dhūrtān iva mahādhūrtair devanena parājitān / 5.007.029a dīpānāṃ ca prakāśena tejasā rāvaṇasya ca / 5.007.029c arcirbhir bhūṣaṇānāṃ ca pradīptety abhyamanyata
5.007.030c sahasraṃ varanārīṇāṃ nānāveṣavibhūṣitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429306 (0.0):
5.007.030a tato 'paśyat kuthāsīnaṃ nānāvarṇāmbarasrajam / 5.007.030c sahasraṃ varanārīṇāṃ nānāveṣavibhūṣitam
5.007.031a parivṛtte 'rdharātre tu pānanidrāvaśaṃ gatam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429313 (0.0):
5.007.030c sahasraṃ varanārīṇāṃ nānāveṣavibhūṣitam / 5.007.031a parivṛtte 'rdharātre tu pānanidrāvaśaṃ gatam
5.007.031c krīḍitvoparataṃ rātrau suṣvāpa balavat tadā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429319 (0.0):
5.007.031a parivṛtte 'rdharātre tu pānanidrāvaśaṃ gatam / 5.007.031c krīḍitvoparataṃ rātrau suṣvāpa balavat tadā
5.007.032a tat prasuptaṃ viruruce niḥśabdāntarabhūṣaṇam / 5.007.032c niḥśabdahaṃsabhramaraṃ yathā padmavanaṃ mahat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429330 (0.0):
5.007.031c krīḍitvoparataṃ rātrau suṣvāpa balavat tadā / 5.007.032a tat prasuptaṃ viruruce niḥśabdāntarabhūṣaṇam
5.007.033a tāsāṃ saṃvṛtadantāni mīlitākṣāṇi mārutiḥ / 5.007.033c apaśyat padmagandhīni vadanāni suyoṣitām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429341 (0.0):
5.007.032c niḥśabdahaṃsabhramaraṃ yathā padmavanaṃ mahat / 5.007.033a tāsāṃ saṃvṛtadantāni mīlitākṣāṇi mārutiḥ
5.007.034a prabuddhānīva padmāni tāsāṃ bhūtvā kṣapākṣaye / 5.007.034c punaḥsaṃvṛtapatrāṇi rātrāv iva babhus tadā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429351 (0.0):
5.007.033c apaśyat padmagandhīni vadanāni suyoṣitām / 5.007.034a prabuddhānīva padmāni tāsāṃ bhūtvā kṣapākṣaye
5.007.035a imāni mukhapadmāni niyataṃ mattaṣaṭpadāḥ / 5.007.035c ambujānīva phullāni prārthayanti punaḥ punaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429361 (0.0):
5.007.034c punaḥsaṃvṛtapatrāṇi rātrāv iva babhus tadā / 5.007.035a imāni mukhapadmāni niyataṃ mattaṣaṭpadāḥ
5.007.036a iti vāmanyata śrīmān upapattyā mahākapiḥ / 5.007.036c mene hi guṇatas tāni samāni salilodbhavaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429371 (0.0):
5.007.035c ambujānīva phullāni prārthayanti punaḥ punaḥ / 5.007.036a iti vāmanyata śrīmān upapattyā mahākapiḥ
5.007.037a sā tasya śuśubhe śālā tābhiḥ strībhir virājitā / 5.007.037c śāradīva prasannā dyaus tārābhir abhiśobhitā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429381 (0.0):
5.007.036c mene hi guṇatas tāni samāni salilodbhavaiḥ / 5.007.037a sā tasya śuśubhe śālā tābhiḥ strībhir virājitā
5.007.038a sa ca tābhiḥ parivṛtaḥ śuśubhe rākṣasādhipaḥ / 5.007.038c yathā hy uḍupatiḥ śrīmāṃs tārābhir abhisaṃvṛtaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429390 (0.0):
5.007.037c śāradīva prasannā dyaus tārābhir abhiśobhitā / 5.007.038a sa ca tābhiḥ parivṛtaḥ śuśubhe rākṣasādhipaḥ
5.007.039a yāś cyavante 'mbarāt tārāḥ puṇyaśeṣasamāvṛtāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429397 (0.0):
5.007.038c yathā hy uḍupatiḥ śrīmāṃs tārābhir abhisaṃvṛtaḥ / 5.007.039a yāś cyavante 'mbarāt tārāḥ puṇyaśeṣasamāvṛtāḥ
5.007.039c imās tāḥ saṃgatāḥ kṛtsnā iti mene haris tadā / 5.007.040a tārāṇām iva suvyaktaṃ mahatīnāṃ śubhārciṣām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429408 (0.0):
5.007.039a yāś cyavante 'mbarāt tārāḥ puṇyaśeṣasamāvṛtāḥ / 5.007.039c imās tāḥ saṃgatāḥ kṛtsnā iti mene haris tadā
5.007.040c prabhāvarṇaprasādāś ca virejus tatra yoṣitām / 5.007.041a vyāvṛttagurupīnasrakprakīrṇavarabhūṣaṇāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429419 (0.0):
5.007.040a tārāṇām iva suvyaktaṃ mahatīnāṃ śubhārciṣām / 5.007.040c prabhāvarṇaprasādāś ca virejus tatra yoṣitām
5.007.041c pānavyāyāmakāleṣu nidrāpahṛtacetasaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429425 (0.0):
5.007.041a vyāvṛttagurupīnasrakprakīrṇavarabhūṣaṇāḥ / 5.007.041c pānavyāyāmakāleṣu nidrāpahṛtacetasaḥ
5.007.042a vyāvṛttatilakāḥ kāś cit kāś cid udbhrāntanūpurāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429432 (0.0):
5.007.041c pānavyāyāmakāleṣu nidrāpahṛtacetasaḥ / 5.007.042a vyāvṛttatilakāḥ kāś cit kāś cid udbhrāntanūpurāḥ
5.007.042c pārśve galitahārāś ca kāś cit paramayoṣitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429439 (0.0):
5.007.042a vyāvṛttatilakāḥ kāś cit kāś cid udbhrāntanūpurāḥ / 5.007.042c pārśve galitahārāś ca kāś cit paramayoṣitaḥ
5.007.043a mukhā hāravṛtāś cānyāḥ kāś cit prasrastavāsasaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429448 (0.0):
5.007.042c pārśve galitahārāś ca kāś cit paramayoṣitaḥ / 5.007.043a mukhā hāravṛtāś cānyāḥ kāś cit prasrastavāsasaḥ
5.007.043c vyāviddharaśanā dāmāḥ kiśorya iva vāhitāḥ / 5.007.044a sukuṇḍaladharāś cānyā vicchinnamṛditasrajaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429452 (0.0):
5.007.043a mukhā hāravṛtāś cānyāḥ kāś cit prasrastavāsasaḥ / 5.007.043c vyāviddharaśanā dāmāḥ kiśorya iva vāhitāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429460 (0.0):
5.007.043c vyāviddharaśanā dāmāḥ kiśorya iva vāhitāḥ / 5.007.044a sukuṇḍaladharāś cānyā vicchinnamṛditasrajaḥ
5.007.044c gajendramṛditāḥ phullā latā iva mahāvane
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429466 (0.0):
5.007.044a sukuṇḍaladharāś cānyā vicchinnamṛditasrajaḥ / 5.007.044c gajendramṛditāḥ phullā latā iva mahāvane
5.007.045a candrāṃśukiraṇābhāś ca hārāḥ kāsāṃ cid utkaṭāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429474 (0.0):
5.007.044c gajendramṛditāḥ phullā latā iva mahāvane / 5.007.045a candrāṃśukiraṇābhāś ca hārāḥ kāsāṃ cid utkaṭāḥ
5.007.045c haṃsā iva babhuḥ suptāḥ stanamadhyeṣu yoṣitām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429480 (0.0):
5.007.045a candrāṃśukiraṇābhāś ca hārāḥ kāsāṃ cid utkaṭāḥ / 5.007.045c haṃsā iva babhuḥ suptāḥ stanamadhyeṣu yoṣitām
5.007.046a aparāsāṃ ca vaidūryāḥ kādambā iva pakṣiṇaḥ / 5.007.046c hemasūtrāṇi cānyāsāṃ cakravākā ivābhavan
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429489 (0.0):
5.007.045c haṃsā iva babhuḥ suptāḥ stanamadhyeṣu yoṣitām / 5.007.046a aparāsāṃ ca vaidūryāḥ kādambā iva pakṣiṇaḥ
5.007.047a haṃsakāraṇḍavākīrṇāś cakravākopaśobhitāḥ / 5.007.047c āpagā iva tā rejur jaghanaiḥ pulinair iva
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429498 (0.0):
5.007.046c hemasūtrāṇi cānyāsāṃ cakravākā ivābhavan / 5.007.047a haṃsakāraṇḍavākīrṇāś cakravākopaśobhitāḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21870728 (0.026):
padminyo vividhās tatra $ prasannasalilāḥ śivāḥ & / haṃsakāraṇḍavākīrṇāś % cakravākopaśobhitāḥ // Ram_3,10.38 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7348153 (0.026):
padminyo vividhās tatra prasannasalilāḥ śivāḥ / / haṃsakāraṇḍavākīrṇāś cakravākopaśobhitāḥ // Ram_3,10.38 //
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10054520 (0.034):
3.010.038a padminyo vividhās tatra prasannasalilāḥ śivāḥ / 3.010.038c haṃsakāraṇḍavākīrṇāś cakravākopaśobhitāḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19728066 (0.050):
02,003.032a kānanāni sugandhīni puṣkariṇyaś ca sarvaśaḥ / 02,003.032c haṃsakāraṇḍavayutāś cakravākopaśobhitāḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17186871 (0.052):
haṃsakāraṇḍavākīrṇā Ram_3,14.13a / haṃsakāraṇḍavākīrṇāś Ram_3,10.38c
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21872756 (0.058):
iyaṃ godāvarī ramyā % puṣpitais tarubhir vṛtā // Ram_3,14.12 // / haṃsakāraṇḍavākīrṇā $ cakravākopaśobhitā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7350181 (0.058):
iyaṃ godāvarī ramyā puṣpitais tarubhir vṛtā // Ram_3,14.12 // / haṃsakāraṇḍavākīrṇā cakravākopaśobhitā /
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10056389 (0.060):
3.014.013a haṃsakāraṇḍavākīrṇā cakravākopaśobhitā / 3.014.013c nātidūre na cāsanne mṛgayūthanipīḍitā
5.007.048a kiṅkiṇījālasaṃkāśās tā hemavipulāmbujāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429504 (0.0):
5.007.047c āpagā iva tā rejur jaghanaiḥ pulinair iva / 5.007.048a kiṅkiṇījālasaṃkāśās tā hemavipulāmbujāḥ
5.007.048c bhāvagrāhā yaśastīrāḥ suptā nadya ivābabhuḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429511 (0.0):
5.007.048a kiṅkiṇījālasaṃkāśās tā hemavipulāmbujāḥ / 5.007.048c bhāvagrāhā yaśastīrāḥ suptā nadya ivābabhuḥ
5.007.049a mṛduṣv aṅgeṣu kāsāṃ cit kucāgreṣu ca saṃsthitāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429517 (0.0):
5.007.048c bhāvagrāhā yaśastīrāḥ suptā nadya ivābabhuḥ / 5.007.049a mṛduṣv aṅgeṣu kāsāṃ cit kucāgreṣu ca saṃsthitāḥ
5.007.049c babhūvur bhūṣaṇānīva śubhā bhūṣaṇarājayaḥ / 5.007.050a aṃśukāntāś ca kāsāṃ cin mukhamārutakampitāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429528 (0.0):
5.007.049a mṛduṣv aṅgeṣu kāsāṃ cit kucāgreṣu ca saṃsthitāḥ / 5.007.049c babhūvur bhūṣaṇānīva śubhā bhūṣaṇarājayaḥ
5.007.050c upary upari vaktrāṇāṃ vyādhūyante punaḥ punaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429534 (0.0):
5.007.050a aṃśukāntāś ca kāsāṃ cin mukhamārutakampitāḥ / 5.007.050c upary upari vaktrāṇāṃ vyādhūyante punaḥ punaḥ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13373962 (0.049):
{lagnaṃ rāgāvṛtāṅgyā sudṛḍhamiha yayaivāsiyaṣṭyārikaṇṭhe / mātaṅgānāmapīhopari parapuruṣairyā ca dṛṣṭā patantī /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13375522 (0.049):
[lagnaṃ rāgāvṛtāṅgyā sudṛḍhamiha yayaivāsiyaṣṭyārikaṇṭhe / mātaṅgānāmapīhopari parapuruṣairyā ca dṛṣṭā patantī /
5.007.051a tāḥ pātākā ivoddhūtāḥ patnīnāṃ ruciraprabhāḥ / 5.007.051c nānāvarṇasuvarṇānāṃ vaktramūleṣu rejire
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429544 (0.0):
5.007.050c upary upari vaktrāṇāṃ vyādhūyante punaḥ punaḥ / 5.007.051a tāḥ pātākā ivoddhūtāḥ patnīnāṃ ruciraprabhāḥ
5.007.052a vavalguś cātra kāsāṃ cit kuṇḍalāni śubhārciṣām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429551 (0.0):
5.007.051c nānāvarṇasuvarṇānāṃ vaktramūleṣu rejire / 5.007.052a vavalguś cātra kāsāṃ cit kuṇḍalāni śubhārciṣām
5.007.052c mukhamārutasaṃsargān mandaṃ mandaṃ suyoṣitām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429557 (0.0):
5.007.052a vavalguś cātra kāsāṃ cit kuṇḍalāni śubhārciṣām / 5.007.052c mukhamārutasaṃsargān mandaṃ mandaṃ suyoṣitām
5.007.053a śarkarāsavagandhaḥ sa prakṛtyā surabhiḥ sukhaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429565 (0.0):
5.007.052c mukhamārutasaṃsargān mandaṃ mandaṃ suyoṣitām / 5.007.053a śarkarāsavagandhaḥ sa prakṛtyā surabhiḥ sukhaḥ
5.007.053c tāsāṃ vadananiḥśvāsaḥ siṣeve rāvaṇaṃ tadā / 5.007.054a rāvaṇānanaśaṅkāś ca kāś cid rāvaṇayoṣitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429575 (0.0):
5.007.053a śarkarāsavagandhaḥ sa prakṛtyā surabhiḥ sukhaḥ / 5.007.053c tāsāṃ vadananiḥśvāsaḥ siṣeve rāvaṇaṃ tadā
5.007.054c mukhāni sma sapatnīnām upājighran punaḥ punaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429581 (0.0):
5.007.054a rāvaṇānanaśaṅkāś ca kāś cid rāvaṇayoṣitaḥ / 5.007.054c mukhāni sma sapatnīnām upājighran punaḥ punaḥ
5.007.055a atyarthaṃ saktamanaso rāvaṇe tā varastriyaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429588 (0.0):
5.007.054c mukhāni sma sapatnīnām upājighran punaḥ punaḥ / 5.007.055a atyarthaṃ saktamanaso rāvaṇe tā varastriyaḥ
5.007.055c asvatantrāḥ sapatnīnāṃ priyam evācaraṃs tadā / 5.007.056a bāhūn upanidhāyānyāḥ pārihārya vibhūṣitāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429598 (0.0):
5.007.055a atyarthaṃ saktamanaso rāvaṇe tā varastriyaḥ / 5.007.055c asvatantrāḥ sapatnīnāṃ priyam evācaraṃs tadā
5.007.056c aṃśukāni ca ramyāṇi pramadās tatra śiśyire / 5.007.057a anyā vakṣasi cānyasyās tasyāḥ kā cit punar bhujam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429607 (0.0):
5.007.056a bāhūn upanidhāyānyāḥ pārihārya vibhūṣitāḥ / 5.007.056c aṃśukāni ca ramyāṇi pramadās tatra śiśyire
5.007.057c aparā tv aṅkam anyasyās tasyāś cāpy aparā bhujau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429614 (0.0):
5.007.057a anyā vakṣasi cānyasyās tasyāḥ kā cit punar bhujam / 5.007.057c aparā tv aṅkam anyasyās tasyāś cāpy aparā bhujau
5.007.058a ūrupārśvakaṭīpṛṣṭham anyonyasya samāśritāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429619 (0.0):
5.007.057c aparā tv aṅkam anyasyās tasyāś cāpy aparā bhujau / 5.007.058a ūrupārśvakaṭīpṛṣṭham anyonyasya samāśritāḥ
5.007.058c parasparaniviṣṭāṅgyo madasnehavaśānugāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429626 (0.0):
5.007.058a ūrupārśvakaṭīpṛṣṭham anyonyasya samāśritāḥ / 5.007.058c parasparaniviṣṭāṅgyo madasnehavaśānugāḥ
5.007.059a anyonyasyāṅgasaṃsparśāt prīyamāṇāḥ sumadhyamāḥ / 5.007.059c ekīkṛtabhujāḥ sarvāḥ suṣupus tatra yoṣitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429637 (0.0):
5.007.058c parasparaniviṣṭāṅgyo madasnehavaśānugāḥ / 5.007.059a anyonyasyāṅgasaṃsparśāt prīyamāṇāḥ sumadhyamāḥ
5.007.060a anyonyabhujasūtreṇa strīmālāgrathitā hi sā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429644 (0.0):
5.007.059c ekīkṛtabhujāḥ sarvāḥ suṣupus tatra yoṣitaḥ / 5.007.060a anyonyabhujasūtreṇa strīmālāgrathitā hi sā
5.007.060c māleva grathitā sūtre śuśubhe mattaṣaṭpadā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429649 (0.0):
5.007.060a anyonyabhujasūtreṇa strīmālāgrathitā hi sā / 5.007.060c māleva grathitā sūtre śuśubhe mattaṣaṭpadā
5.007.061a latānāṃ mādhave māsi phullānāṃ vāyusevanāt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429654 (0.0):
5.007.060c māleva grathitā sūtre śuśubhe mattaṣaṭpadā / 5.007.061a latānāṃ mādhave māsi phullānāṃ vāyusevanāt
5.007.061c anyonyamālāgrathitaṃ saṃsaktakusumoccayam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429661 (0.0):
5.007.061a latānāṃ mādhave māsi phullānāṃ vāyusevanāt / 5.007.061c anyonyamālāgrathitaṃ saṃsaktakusumoccayam
5.007.062a vyativeṣṭitasuskantham anyonyabhramarākulam / 5.007.062c āsīd vanam ivoddhūtaṃ strīvanaṃ rāvaṇasya tat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429671 (0.0):
5.007.061c anyonyamālāgrathitaṃ saṃsaktakusumoccayam / 5.007.062a vyativeṣṭitasuskantham anyonyabhramarākulam
5.007.063a uciteṣv api suvyaktaṃ na tāsāṃ yoṣitāṃ tadā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429677 (0.0):
5.007.062c āsīd vanam ivoddhūtaṃ strīvanaṃ rāvaṇasya tat / 5.007.063a uciteṣv api suvyaktaṃ na tāsāṃ yoṣitāṃ tadā
5.007.063c vivekaḥ śakya ādhātuṃ bhūṣaṇāṅgāmbarasrajām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429685 (0.0):
5.007.063a uciteṣv api suvyaktaṃ na tāsāṃ yoṣitāṃ tadā / 5.007.063c vivekaḥ śakya ādhātuṃ bhūṣaṇāṅgāmbarasrajām
5.007.064a rāvaṇe sukhasaṃviṣṭe tāḥ striyo vividhaprabhāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429691 (0.0):
5.007.063c vivekaḥ śakya ādhātuṃ bhūṣaṇāṅgāmbarasrajām / 5.007.064a rāvaṇe sukhasaṃviṣṭe tāḥ striyo vividhaprabhāḥ
5.007.064c jvalantaḥ kāñcanā dīpāḥ prekṣantānimiṣā iva / 5.007.065a rājarṣipitṛdaityānāṃ gandharvāṇāṃ ca yoṣitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429702 (0.0):
5.007.064a rāvaṇe sukhasaṃviṣṭe tāḥ striyo vividhaprabhāḥ / 5.007.064c jvalantaḥ kāñcanā dīpāḥ prekṣantānimiṣā iva
5.007.065c rakṣasāṃ cābhavan kanyās tasya kāmavaśaṃ gatāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429707 (0.0):
5.007.065a rājarṣipitṛdaityānāṃ gandharvāṇāṃ ca yoṣitaḥ / 5.007.065c rakṣasāṃ cābhavan kanyās tasya kāmavaśaṃ gatāḥ
5.007.066a na tatra kā cit pramadā prasahya; vīryopapannena guṇena labdhā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429715 (0.0):
5.007.065c rakṣasāṃ cābhavan kanyās tasya kāmavaśaṃ gatāḥ / 5.007.066a na tatra kā cit pramadā prasahya; vīryopapannena guṇena labdhā
5.007.066c na cānyakāmāpi na cānyapūrvā; vinā varārhāṃ janakātmajāṃ tu
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429727 (0.0):
5.007.066a na tatra kā cit pramadā prasahya; vīryopapannena guṇena labdhā / 5.007.066c na cānyakāmāpi na cānyapūrvā; vinā varārhāṃ janakātmajāṃ tu
5.007.067a na cākulīnā na ca hīnarūpā; nādakṣiṇā nānupacāra yuktā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429737 (0.0):
5.007.066c na cānyakāmāpi na cānyapūrvā; vinā varārhāṃ janakātmajāṃ tu / 5.007.067a na cākulīnā na ca hīnarūpā; nādakṣiṇā nānupacāra yuktā
5.007.067c bhāryābhavat tasya na hīnasattvā; na cāpi kāntasya na kāmanīyā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429746 (0.0):
5.007.067a na cākulīnā na ca hīnarūpā; nādakṣiṇā nānupacāra yuktā / 5.007.067c bhāryābhavat tasya na hīnasattvā; na cāpi kāntasya na kāmanīyā
5.007.068a babhūva buddhis tu harīśvarasya; yadīdṛśī rāghavadharmapatnī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429754 (0.0):
5.007.067c bhāryābhavat tasya na hīnasattvā; na cāpi kāntasya na kāmanīyā / 5.007.068a babhūva buddhis tu harīśvarasya; yadīdṛśī rāghavadharmapatnī
5.007.068c imā yathā rākṣasarājabhāryāḥ; sujātam asyeti hi sādhubuddheḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429760 (0.0):
5.007.068a babhūva buddhis tu harīśvarasya; yadīdṛśī rāghavadharmapatnī / 5.007.068c imā yathā rākṣasarājabhāryāḥ; sujātam asyeti hi sādhubuddheḥ
5.007.069a punaś ca so 'cintayad ārtarūpo; dhruvaṃ viśiṣṭā guṇato hi sītā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429768 (0.0):
5.007.068c imā yathā rākṣasarājabhāryāḥ; sujātam asyeti hi sādhubuddheḥ / 5.007.069a punaś ca so 'cintayad ārtarūpo; dhruvaṃ viśiṣṭā guṇato hi sītā
5.007.069c athāyam asyāṃ kṛtavān mahātmā; laṅkeśvaraḥ kaṣṭam anāryakarma
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429775 (0.0):
5.007.069a punaś ca so 'cintayad ārtarūpo; dhruvaṃ viśiṣṭā guṇato hi sītā / 5.007.069c athāyam asyāṃ kṛtavān mahātmā; laṅkeśvaraḥ kaṣṭam anāryakarma
5.008.001a tatra divyopamaṃ mukhyaṃ sphāṭikaṃ ratnabhūṣitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429782 (0.0):
5.007.069c athāyam asyāṃ kṛtavān mahātmā; laṅkeśvaraḥ kaṣṭam anāryakarma / 5.008.001a tatra divyopamaṃ mukhyaṃ sphāṭikaṃ ratnabhūṣitam
5.008.001c avekṣamāṇo hanumān dadarśa śayanāsanam / 5.008.002a tasya caikatame deśe so 'gryamālyavibhūṣitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429792 (0.0):
5.008.001a tatra divyopamaṃ mukhyaṃ sphāṭikaṃ ratnabhūṣitam / 5.008.001c avekṣamāṇo hanumān dadarśa śayanāsanam
5.008.002c dadarśa pāṇḍuraṃ chatraṃ tārādhipatisaṃnibham / 5.008.003a bālavyajanahastābhir vījyamānaṃ samantataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429802 (0.0):
5.008.002a tasya caikatame deśe so 'gryamālyavibhūṣitam / 5.008.002c dadarśa pāṇḍuraṃ chatraṃ tārādhipatisaṃnibham
5.008.003c gandhaiś ca vividhair juṣṭaṃ varadhūpena dhūpitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429808 (0.0):
5.008.003a bālavyajanahastābhir vījyamānaṃ samantataḥ / 5.008.003c gandhaiś ca vividhair juṣṭaṃ varadhūpena dhūpitam
5.008.004a paramāstaraṇāstīrṇam āvikājinasaṃvṛtam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429814 (0.0):
5.008.003c gandhaiś ca vividhair juṣṭaṃ varadhūpena dhūpitam / 5.008.004a paramāstaraṇāstīrṇam āvikājinasaṃvṛtam
5.008.004c dāmabhir varamālyānāṃ samantād upaśobhitam / 5.008.005a tasmiñ jīmūtasaṃkāśaṃ pradīptottamakuṇḍalam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429824 (0.0):
5.008.004a paramāstaraṇāstīrṇam āvikājinasaṃvṛtam / 5.008.004c dāmabhir varamālyānāṃ samantād upaśobhitam
5.008.005c lohitākṣaṃ mahābāhuṃ mahārajatavāsasaṃ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429831 (0.0):
5.008.005a tasmiñ jīmūtasaṃkāśaṃ pradīptottamakuṇḍalam / 5.008.005c lohitākṣaṃ mahābāhuṃ mahārajatavāsasaṃ
5.008.006a lohitenānuliptāṅgaṃ candanena sugandhinā / 5.008.006c saṃdhyāraktam ivākāśe toyadaṃ sataḍidguṇam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429834 (0.0):
5.008.005c lohitākṣaṃ mahābāhuṃ mahārajatavāsasaṃ / 5.008.006a lohitenānuliptāṅgaṃ candanena sugandhinā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429841 (0.0):
5.008.006a lohitenānuliptāṅgaṃ candanena sugandhinā / 5.008.006c saṃdhyāraktam ivākāśe toyadaṃ sataḍidguṇam
5.008.007a vṛtam ābharaṇair divyaiḥ surūpaṃ kāmarūpiṇam / 5.008.007c savṛkṣavanagulmāḍhyaṃ prasuptam iva mandaram
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429853 (0.0):
5.008.006c saṃdhyāraktam ivākāśe toyadaṃ sataḍidguṇam / 5.008.007a vṛtam ābharaṇair divyaiḥ surūpaṃ kāmarūpiṇam
5.008.008a krīḍitvoparataṃ rātrau varābharaṇabhūṣitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429859 (0.0):
5.008.007c savṛkṣavanagulmāḍhyaṃ prasuptam iva mandaram / 5.008.008a krīḍitvoparataṃ rātrau varābharaṇabhūṣitam
5.008.008c priyaṃ rākṣasakanyānāṃ rākṣasānāṃ sukhāvaham
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429865 (0.0):
5.008.008a krīḍitvoparataṃ rātrau varābharaṇabhūṣitam / 5.008.008c priyaṃ rākṣasakanyānāṃ rākṣasānāṃ sukhāvaham
5.008.009a pītvāpy uparataṃ cāpi dadarśa sa mahākapiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429870 (0.0):
5.008.008c priyaṃ rākṣasakanyānāṃ rākṣasānāṃ sukhāvaham / 5.008.009a pītvāpy uparataṃ cāpi dadarśa sa mahākapiḥ
5.008.009c bhāskare śayane vīraṃ prasuptaṃ rākṣasādhipam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429877 (0.0):
5.008.009a pītvāpy uparataṃ cāpi dadarśa sa mahākapiḥ / 5.008.009c bhāskare śayane vīraṃ prasuptaṃ rākṣasādhipam
5.008.010a niḥśvasantaṃ yathā nāgaṃ rāvaṇaṃ vānarottamaḥ / 5.008.010c āsādya paramodvignaḥ so 'pāsarpat subhītavat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429887 (0.0):
5.008.009c bhāskare śayane vīraṃ prasuptaṃ rākṣasādhipam / 5.008.010a niḥśvasantaṃ yathā nāgaṃ rāvaṇaṃ vānarottamaḥ
5.008.011a athārohaṇam āsādya vedikāntaram āśritaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429894 (0.0):
5.008.010c āsādya paramodvignaḥ so 'pāsarpat subhītavat / 5.008.011a athārohaṇam āsādya vedikāntaram āśritaḥ
5.008.011c suptaṃ rākṣasaśārdūlaṃ prekṣate sma mahākapiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429900 (0.0):
5.008.011a athārohaṇam āsādya vedikāntaram āśritaḥ / 5.008.011c suptaṃ rākṣasaśārdūlaṃ prekṣate sma mahākapiḥ
5.008.012a śuśubhe rākṣasendrasya svapataḥ śayanottamam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429906 (0.0):
5.008.011c suptaṃ rākṣasaśārdūlaṃ prekṣate sma mahākapiḥ / 5.008.012a śuśubhe rākṣasendrasya svapataḥ śayanottamam
5.008.012c gandhahastini saṃviṣṭe yathāprasravaṇaṃ mahat / 5.008.013a kāñcanāṅgadanaddhau ca dadarśa sa mahātmanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429917 (0.0):
5.008.012a śuśubhe rākṣasendrasya svapataḥ śayanottamam / 5.008.012c gandhahastini saṃviṣṭe yathāprasravaṇaṃ mahat
5.008.013c vikṣiptau rākṣasendrasya bhujāv indradhvajopamau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429925 (0.0):
5.008.013a kāñcanāṅgadanaddhau ca dadarśa sa mahātmanaḥ / 5.008.013c vikṣiptau rākṣasendrasya bhujāv indradhvajopamau
5.008.014a airāvataviṣāṇāgrair āpīḍitakṛtavraṇau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429930 (0.0):
5.008.013c vikṣiptau rākṣasendrasya bhujāv indradhvajopamau / 5.008.014a airāvataviṣāṇāgrair āpīḍitakṛtavraṇau
5.008.014c vajrollikhitapīnāṃsau viṣṇucakraparikṣitau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429938 (0.0):
5.008.014a airāvataviṣāṇāgrair āpīḍitakṛtavraṇau / 5.008.014c vajrollikhitapīnāṃsau viṣṇucakraparikṣitau
5.008.015a pīnau samasujātāṃsau saṃgatau balasaṃyutau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429944 (0.0):
5.008.014c vajrollikhitapīnāṃsau viṣṇucakraparikṣitau / 5.008.015a pīnau samasujātāṃsau saṃgatau balasaṃyutau
5.008.015c sulakṣaṇa nakhāṅguṣṭhau svaṅgulītalalakṣitau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429953 (0.0):
5.008.015a pīnau samasujātāṃsau saṃgatau balasaṃyutau / 5.008.015c sulakṣaṇa nakhāṅguṣṭhau svaṅgulītalalakṣitau
5.008.016a saṃhatau parighākārau vṛttau karikaropamau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429960 (0.0):
5.008.015c sulakṣaṇa nakhāṅguṣṭhau svaṅgulītalalakṣitau / 5.008.016a saṃhatau parighākārau vṛttau karikaropamau
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21883563 (0.060):
viśālaṃ jaghanaṃ pīnam $ ūrū karikaropamau & / etāv upacitau vṛttau % sahitau saṃpragalbhitau // Ram_3,44.18 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7360985 (0.060):
viśālaṃ jaghanaṃ pīnam ūrū karikaropamau / / etāv upacitau vṛttau sahitau saṃpragalbhitau // Ram_3,44.18 //
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10066397 (0.060):
3.044.018a viśālaṃ jaghanaṃ pīnam ūrū karikaropamau / 3.044.018c etāv upacitau vṛttau sahitau saṃpragalbhitau
5.008.016c vikṣiptau śayane śubhre pañcaśīrṣāv ivoragau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429966 (0.0):
5.008.016a saṃhatau parighākārau vṛttau karikaropamau / 5.008.016c vikṣiptau śayane śubhre pañcaśīrṣāv ivoragau
5.008.017a śaśakṣatajakalpena suśītena sugandhinā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429972 (0.0):
5.008.016c vikṣiptau śayane śubhre pañcaśīrṣāv ivoragau / 5.008.017a śaśakṣatajakalpena suśītena sugandhinā
5.008.017c candanena parārdhyena svanuliptau svalaṃkṛtau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429978 (0.0):
5.008.017a śaśakṣatajakalpena suśītena sugandhinā / 5.008.017c candanena parārdhyena svanuliptau svalaṃkṛtau
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3047699 (0.048):
varāharudhirābheṇa $ śucinā ca sugandhinā & / anuliptaṃ parārdhyena % candanena paraṃtapam // Ram_2,14.7 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7689966 (0.048):
varāharudhirābheṇa śucinā ca sugandhinā / / anuliptaṃ parārdhyena candanena paraṃtapam // Ram_2,14.7 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10963553 (0.048):
varāharudhirābheṇa śucinā ca sugandhinā / / anuliptaṃ parārdhyena candanena paraṃtapam // RamS_2,14.7 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4265068 (0.048):
2.014.007a varāharudhirābheṇa śucinā ca sugandhinā / 2.014.007c anuliptaṃ parārdhyena candanena paraṃtapam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20143974 (0.063):
06,093.021a bhāṇḍīpuṣpanikāśena tapanīyanibhena ca / 06,093.021c anuliptaḥ parārdhyena candanena sugandhinā
5.008.018a uttamastrīvimṛditau gandhottamaniṣevitau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429984 (0.0):
5.008.017c candanena parārdhyena svanuliptau svalaṃkṛtau / 5.008.018a uttamastrīvimṛditau gandhottamaniṣevitau
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9866614 (0.054):
sumanotpalāṃ vārṣikacampakāṃstathā sugandhamālāṃ guṇapuṣpasaṃcayām / / kālāgurūnuttamagandhadhūpanāṃ nopekṣase tānanulepanān varān // Lal_15.50
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18221689 (0.063):
kva cottamastrī bhagavan badhūs te mṛgi nagakleśkarī kva caiṣā //
5.008.018c yakṣapannagagandharvadevadānavarāviṇau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429989 (0.0):
5.008.018a uttamastrīvimṛditau gandhottamaniṣevitau / 5.008.018c yakṣapannagagandharvadevadānavarāviṇau
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14285663 (0.032):
devadānavagandharvayakṣakiṃnaramānujaiḥ /
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27950906 (0.037):
devadānavagandharvayakṣarakṣomahoragaiḥ /
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27555201 (0.040):
trailokyaṃ ca T kāye sakalaṃ munisattamaḥ / / devadānavagandharva- sayakṣoragarakṣasām // Vdha_3,351.20 //
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12488954 (0.040):
śakrabrahmālokapāladeva-nāgayakṣa-gandharvāsuragaruḍakinnara-mahoragendrāṇāṃ
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11422543 (0.040):
āhvānanavisarjanagandhapuṣpadhūpasarvamālyopahārāvidyāvidyāveśanadarśanasarvakāryārthasādhanasarvadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragayakṣarākṣasapiśācakūṣmāṇḍaraudrasaumyabhāvadamakādhyakṣabhūtādhipatisarvakāryasandarśanajvalanākāśagamanāntarddhānavaśīkaraṇabodhisambhāranimittāścaryādbhutaṃ
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18531120 (0.040):
devanāgayakṣagandharvāsuragarṣakimmaramahoragamanuṣyāmanuṣyaśatasahasraiḥ
Sarvajnatakaradharani (sjdh_u.htm.txt) 10693815 (0.040):
cānekamahāśrāvakādibodhisattvabhikṣubhikṣuṇyupāsikopāsikādevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragamanuṣyāmanuṣyarājāmātyapaurajānapadaparivāraiḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17237604 (0.040):
bhikṣubhikṣuṇībhir upāsakopāsikābhir / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakiṃnaramahoragaiḥ parivṛtaṃ puraskṛtaṃ
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12480289 (0.040):
yāvadevāsmiṃścāturdvīpike / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnara-mahoraga-preta-piśāca-kumbhāṇḍā
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5187810 (0.040):
ye cāsmiṃś cāturdvīpike / devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragapretapiśācakumbhāṇḍā
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5201069 (0.042):
devanāgayakṣagandharvarākṣasakuṃbhāṇḍānāṃ nyāyataḥ parittā nityakālaṃ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19861688 (0.042):
03,148.012a devadānavagandharvayakṣarākṣasapannagāḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27993434 (0.042):
devadānavagandharvayakṣarākṣasapannagāḥ // BhN_21.91 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15925620 (0.042):
devadānavagandharvayakṣarākṣasapannagāḥ /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21490058 (0.043):
Manu3.196a[186ṃa]/ daitya.dānava.yakṣāṇāṃ gandharva.uraga.rakṣasām |
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15334166 (0.045):
tāṃ siddhagandharvapiśācayakṣa $ vidyādharāhīndrasurendramukhyāḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7227930 (0.045):
tāṃ siddhagandharvapiśācayakṣa vidyādharāhīndrasurendramukhyāḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15855334 (0.045):
lakṣmīpaternārāyaṇasya sakalasurāsurayakṣagandharvarākṣasapanna / gamunikinnarasamūhārcitacaraṇakamalayugaṃ bhaktitaḥ samabhyarcya duḥsahaḥ
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4362523 (0.045):
na devāsuragandharvā na yakṣoragarākṣsāḥ /
5.008.019a dadarśa sa kapis tasya bāhū śayanasaṃsthitau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28429996 (0.0):
5.008.018c yakṣapannagagandharvadevadānavarāviṇau / 5.008.019a dadarśa sa kapis tasya bāhū śayanasaṃsthitau
5.008.019c mandarasyāntare suptau mahārhī ruṣitāv iva / 5.008.020a tābhyāṃ sa paripūrṇābhyāṃ bhujābhyāṃ rākṣasādhipaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430006 (0.0):
5.008.019a dadarśa sa kapis tasya bāhū śayanasaṃsthitau / 5.008.019c mandarasyāntare suptau mahārhī ruṣitāv iva
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16324144 (0.051):
pādātān rākṣasādhipaḥ HV_App.I,31.3362b / pādātau tau mahāvīryau HV_App.I,20.113a
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22240763 (0.062):
7.005.005c trīṃs trinetrasamān putrān rākṣasān rākṣasādhipaḥ / 7.005.005e mālyavantaṃ sumāliṃ ca māliṃ ca balināṃ varam
5.008.020c śuśubhe 'calasaṃkāśaḥ śṛṅgābhyām iva mandaraḥ / 5.008.021a cūtapuṃnāgasurabhir bakulottamasaṃyutaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430017 (0.0):
5.008.020a tābhyāṃ sa paripūrṇābhyāṃ bhujābhyāṃ rākṣasādhipaḥ / 5.008.020c śuśubhe 'calasaṃkāśaḥ śṛṅgābhyām iva mandaraḥ
5.008.021c mṛṣṭānnarasasaṃyuktaḥ pānagandhapuraḥsaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430024 (0.0):
5.008.021a cūtapuṃnāgasurabhir bakulottamasaṃyutaḥ / 5.008.021c mṛṣṭānnarasasaṃyuktaḥ pānagandhapuraḥsaraḥ
5.008.022a tasya rākṣasasiṃhasya niścakrāma mukhān mahān / 5.008.022c śayānasya viniḥśvāsaḥ pūrayann iva tad gṛham
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430033 (0.0):
5.008.021c mṛṣṭānnarasasaṃyuktaḥ pānagandhapuraḥsaraḥ / 5.008.022a tasya rākṣasasiṃhasya niścakrāma mukhān mahān
5.008.023a muktāmaṇivicitreṇa kāñcanena virājatā / 5.008.023c mukuṭenāpavṛttena kuṇḍalojjvalitānanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430042 (0.0):
5.008.022c śayānasya viniḥśvāsaḥ pūrayann iva tad gṛham / 5.008.023a muktāmaṇivicitreṇa kāñcanena virājatā
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11777877 (0.062):
5.047.002a bhājamānaṃ mahārheṇa kāñcanena virājatā / 5.047.002c muktājālāvṛtenātha mukuṭena mahādyutim
5.008.024a raktacandanadigdhena tathā hāreṇa śobhitā / 5.008.024c pīnāyataviśālena vakṣasābhivirājitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430051 (0.0):
5.008.023c mukuṭenāpavṛttena kuṇḍalojjvalitānanam / 5.008.024a raktacandanadigdhena tathā hāreṇa śobhitā
5.008.025a pāṇḍureṇāpaviddhena kṣaumeṇa kṣatajekṣaṇam / 5.008.025c mahārheṇa susaṃvītaṃ pītenottamavāsasā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430062 (0.0):
5.008.024c pīnāyataviśālena vakṣasābhivirājitam / 5.008.025a pāṇḍureṇāpaviddhena kṣaumeṇa kṣatajekṣaṇam
5.008.026a māṣarāśipratīkāśaṃ niḥśvasantaṃ bhujaṅgavat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430068 (0.0):
5.008.025c mahārheṇa susaṃvītaṃ pītenottamavāsasā / 5.008.026a māṣarāśipratīkāśaṃ niḥśvasantaṃ bhujaṅgavat
5.008.026c gāṅge mahati toyānte prasutamiva kuñjaram
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430074 (0.0):
5.008.026a māṣarāśipratīkāśaṃ niḥśvasantaṃ bhujaṅgavat / 5.008.026c gāṅge mahati toyānte prasutamiva kuñjaram
5.008.027a caturbhiḥ kāñcanair dīpair dīpyamānaiś caturdiśam / 5.008.027c prakāśīkṛtasarvāṅgaṃ meghaṃ vidyudgaṇair iva
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430084 (0.0):
5.008.026c gāṅge mahati toyānte prasutamiva kuñjaram / 5.008.027a caturbhiḥ kāñcanair dīpair dīpyamānaiś caturdiśam
5.008.028a pādamūlagatāś cāpi dadarśa sumahātmanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430090 (0.0):
5.008.027c prakāśīkṛtasarvāṅgaṃ meghaṃ vidyudgaṇair iva / 5.008.028a pādamūlagatāś cāpi dadarśa sumahātmanaḥ
5.008.028c patnīḥ sa priyabhāryasya tasya rakṣaḥpater gṛhe
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430098 (0.0):
5.008.028a pādamūlagatāś cāpi dadarśa sumahātmanaḥ / 5.008.028c patnīḥ sa priyabhāryasya tasya rakṣaḥpater gṛhe
5.008.029a śaśiprakāśavadanā varakuṇḍalabhūṣitāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430105 (0.0):
5.008.028c patnīḥ sa priyabhāryasya tasya rakṣaḥpater gṛhe / 5.008.029a śaśiprakāśavadanā varakuṇḍalabhūṣitāḥ
5.008.029c amlānamālyābharaṇā dadarśa hariyūthapaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430110 (0.0):
5.008.029a śaśiprakāśavadanā varakuṇḍalabhūṣitāḥ / 5.008.029c amlānamālyābharaṇā dadarśa hariyūthapaḥ
5.008.030a nṛttavāditrakuśalā rākṣasendrabhujāṅkagāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430118 (0.0):
5.008.029c amlānamālyābharaṇā dadarśa hariyūthapaḥ / 5.008.030a nṛttavāditrakuśalā rākṣasendrabhujāṅkagāḥ
5.008.030c varābharaṇadhāriṇyo niṣannā dadṛśe kapiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430124 (0.0):
5.008.030a nṛttavāditrakuśalā rākṣasendrabhujāṅkagāḥ / 5.008.030c varābharaṇadhāriṇyo niṣannā dadṛśe kapiḥ
5.008.031a vajravaidūryagarbhāṇi śravaṇānteṣu yoṣitām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430130 (0.0):
5.008.030c varābharaṇadhāriṇyo niṣannā dadṛśe kapiḥ / 5.008.031a vajravaidūryagarbhāṇi śravaṇānteṣu yoṣitām
5.008.031c dadarśa tāpanīyāni kuṇḍalāny aṅgadāni ca / 5.008.032a tāsāṃ candropamair vaktraiḥ śubhair lalitakuṇḍalaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430140 (0.0):
5.008.031a vajravaidūryagarbhāṇi śravaṇānteṣu yoṣitām / 5.008.031c dadarśa tāpanīyāni kuṇḍalāny aṅgadāni ca
5.008.032c virarāja vimānaṃ tan nabhas tārāgaṇair iva / 5.008.033a madavyāyāmakhinnās tā rākṣasendrasya yoṣitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430151 (0.0):
5.008.032a tāsāṃ candropamair vaktraiḥ śubhair lalitakuṇḍalaiḥ / 5.008.032c virarāja vimānaṃ tan nabhas tārāgaṇair iva
5.008.033c teṣu teṣv avakāśeṣu prasuptās tanumadhyamāḥ / 5.008.034a kā cid vīṇāṃ pariṣvajya prasuptā saṃprakāśate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430160 (0.0):
5.008.033a madavyāyāmakhinnās tā rākṣasendrasya yoṣitaḥ / 5.008.033c teṣu teṣv avakāśeṣu prasuptās tanumadhyamāḥ
5.008.034c mahānadīprakīrṇeva nalinī potam āśritā / 5.008.035a anyā kakṣagatenaiva maḍḍukenāsitekṣaṇā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430171 (0.0):
5.008.034a kā cid vīṇāṃ pariṣvajya prasuptā saṃprakāśate / 5.008.034c mahānadīprakīrṇeva nalinī potam āśritā
5.008.035c prasuptā bhāminī bhāti bālaputreva vatsalā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430177 (0.0):
5.008.035a anyā kakṣagatenaiva maḍḍukenāsitekṣaṇā / 5.008.035c prasuptā bhāminī bhāti bālaputreva vatsalā
5.008.036a paṭahaṃ cārusarvāṅgī pīḍya śete śubhastanī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430185 (0.0):
5.008.035c prasuptā bhāminī bhāti bālaputreva vatsalā / 5.008.036a paṭahaṃ cārusarvāṅgī pīḍya śete śubhastanī
5.008.036c cirasya ramaṇaṃ labdhvā pariṣvajyeva kāminī / 5.008.037a kā cid aṃśaṃ pariṣvajya suptā kamalalocanā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430196 (0.0):
5.008.036a paṭahaṃ cārusarvāṅgī pīḍya śete śubhastanī / 5.008.036c cirasya ramaṇaṃ labdhvā pariṣvajyeva kāminī
5.008.037c nidrāvaśam anuprāptā sahakānteva bhāminī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430202 (0.0):
5.008.037a kā cid aṃśaṃ pariṣvajya suptā kamalalocanā / 5.008.037c nidrāvaśam anuprāptā sahakānteva bhāminī
5.008.038a anyā kanakasaṃkāśair mṛdupīnair manoramaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430208 (0.0):
5.008.037c nidrāvaśam anuprāptā sahakānteva bhāminī / 5.008.038a anyā kanakasaṃkāśair mṛdupīnair manoramaiḥ
5.008.038c mṛdaṅgaṃ paripīḍyāṅgaiḥ prasuptā mattalocanā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430214 (0.0):
5.008.038a anyā kanakasaṃkāśair mṛdupīnair manoramaiḥ / 5.008.038c mṛdaṅgaṃ paripīḍyāṅgaiḥ prasuptā mattalocanā
5.008.039a bhujapārśvāntarasthena kakṣageṇa kṛśodarī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430221 (0.0):
5.008.038c mṛdaṅgaṃ paripīḍyāṅgaiḥ prasuptā mattalocanā / 5.008.039a bhujapārśvāntarasthena kakṣageṇa kṛśodarī
5.008.039c paṇavena sahānindyā suptā madakṛtaśramā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430229 (0.0):
5.008.039a bhujapārśvāntarasthena kakṣageṇa kṛśodarī / 5.008.039c paṇavena sahānindyā suptā madakṛtaśramā
5.008.040a ḍiṇḍimaṃ parigṛhyānyā tathaivāsaktaḍiṇḍimā / 5.008.040c prasuptā taruṇaṃ vatsam upagūhyeva bhāminī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430239 (0.0):
5.008.039c paṇavena sahānindyā suptā madakṛtaśramā / 5.008.040a ḍiṇḍimaṃ parigṛhyānyā tathaivāsaktaḍiṇḍimā
5.008.041a kā cid āḍambaraṃ nārī bhujasaṃbhogapīḍitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430244 (0.0):
5.008.040c prasuptā taruṇaṃ vatsam upagūhyeva bhāminī / 5.008.041a kā cid āḍambaraṃ nārī bhujasaṃbhogapīḍitam
5.008.041c kṛtvā kamalapatrākṣī prasuptā madamohitā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430253 (0.0):
5.008.041a kā cid āḍambaraṃ nārī bhujasaṃbhogapīḍitam / 5.008.041c kṛtvā kamalapatrākṣī prasuptā madamohitā
5.008.042a kalaśīm apaviddhyānyā prasuptā bhāti bhāminī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430258 (0.0):
5.008.041c kṛtvā kamalapatrākṣī prasuptā madamohitā / 5.008.042a kalaśīm apaviddhyānyā prasuptā bhāti bhāminī
5.008.042c vasante puṣpaśabalā māleva parimārjitā / 5.008.043a pāṇibhyāṃ ca kucau kā cit suvarṇakalaśopamau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430269 (0.0):
5.008.042a kalaśīm apaviddhyānyā prasuptā bhāti bhāminī / 5.008.042c vasante puṣpaśabalā māleva parimārjitā
5.008.043c upagūhyābalā suptā nidrābalaparājitā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430275 (0.0):
5.008.043a pāṇibhyāṃ ca kucau kā cit suvarṇakalaśopamau / 5.008.043c upagūhyābalā suptā nidrābalaparājitā
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11761273 (0.038):
5.009.027c upagamyābalā suptā nidrābalaparājitā
5.008.044a anyā kamalapatrākṣī pūrṇendusadṛśānanā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430283 (0.0):
5.008.043c upagūhyābalā suptā nidrābalaparājitā / 5.008.044a anyā kamalapatrākṣī pūrṇendusadṛśānanā
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10826309 (0.042):
kasyeyaṃ padmapatrākṣī pūrṇacandranibhānanā /
5.008.044c anyām āliṅgya suśroṇī prasuptā madavihvalā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430289 (0.0):
5.008.044a anyā kamalapatrākṣī pūrṇendusadṛśānanā / 5.008.044c anyām āliṅgya suśroṇī prasuptā madavihvalā
5.008.045a ātodyāni vicitrāṇi pariṣvajya varastriyaḥ / 5.008.045c nipīḍya ca kucaiḥ suptāḥ kāminyaḥ kāmukān iva
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430299 (0.0):
5.008.044c anyām āliṅgya suśroṇī prasuptā madavihvalā / 5.008.045a ātodyāni vicitrāṇi pariṣvajya varastriyaḥ
5.008.046a tāsām ekāntavinyaste śayānāṃ śayane śubhe / 5.008.046c dadarśa rūpasaṃpannām aparāṃ sa kapiḥ striyam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430310 (0.0):
5.008.045c nipīḍya ca kucaiḥ suptāḥ kāminyaḥ kāmukān iva / 5.008.046a tāsām ekāntavinyaste śayānāṃ śayane śubhe
5.008.047a muktāmaṇisamāyuktair bhūṣaṇaiḥ suvibhūṣitām / 5.008.047c vibhūṣayantīm iva ca svaśriyā bhavanottamam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430321 (0.0):
5.008.046c dadarśa rūpasaṃpannām aparāṃ sa kapiḥ striyam / 5.008.047a muktāmaṇisamāyuktair bhūṣaṇaiḥ suvibhūṣitām
5.008.048a gaurīṃ kanakavarṇābhām iṣṭām antaḥpureśvarīm
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430327 (0.0):
5.008.047c vibhūṣayantīm iva ca svaśriyā bhavanottamam / 5.008.048a gaurīṃ kanakavarṇābhām iṣṭām antaḥpureśvarīm
5.008.048c kapir mandodarīṃ tatra śayānāṃ cārurūpiṇīm / 5.008.049a sa tāṃ dṛṣṭvā mahābāhur bhūṣitāṃ mārutātmajaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430338 (0.0):
5.008.048a gaurīṃ kanakavarṇābhām iṣṭām antaḥpureśvarīm / 5.008.048c kapir mandodarīṃ tatra śayānāṃ cārurūpiṇīm
5.008.049c tarkayām āsa sīteti rūpayauvanasaṃpadā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430344 (0.0):
5.008.049a sa tāṃ dṛṣṭvā mahābāhur bhūṣitāṃ mārutātmajaḥ / 5.008.049c tarkayām āsa sīteti rūpayauvanasaṃpadā
5.008.049e harṣeṇa mahatā yukto nananda hariyūthapaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430350 (0.0):
5.008.049c tarkayām āsa sīteti rūpayauvanasaṃpadā / 5.008.049e harṣeṇa mahatā yukto nananda hariyūthapaḥ
5.008.050a āshpoṭayām āsa cucumba pucchaṃ; nananda cikrīḍa jagau jagāma
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430358 (0.0):
5.008.049e harṣeṇa mahatā yukto nananda hariyūthapaḥ / 5.008.050a āshpoṭayām āsa cucumba pucchaṃ; nananda cikrīḍa jagau jagāma
5.008.050c stambhān arohan nipapāta bhūmau; nidarśayan svāṃ prakṛtiṃ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430365 (0.0):
5.008.050a āshpoṭayām āsa cucumba pucchaṃ; nananda cikrīḍa jagau jagāma / 5.008.050c stambhān arohan nipapāta bhūmau; nidarśayan svāṃ prakṛtiṃ
kapīnām / 5.009.001a avadhūya ca tāṃ buddhiṃ babhūvāvasthitas tadā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430371 (0.0):
5.008.050c stambhān arohan nipapāta bhūmau; nidarśayan svāṃ prakṛtiṃ / kapīnām / 5.009.001a avadhūya ca tāṃ buddhiṃ babhūvāvasthitas tadā
5.009.001c jagāma cāparāṃ cintāṃ sītāṃ prati mahākapiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430376 (0.0):
5.009.001a avadhūya ca tāṃ buddhiṃ babhūvāvasthitas tadā / 5.009.001c jagāma cāparāṃ cintāṃ sītāṃ prati mahākapiḥ
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11761354 (0.064):
5.009.034a nirīkṣamāṇaś ca tatas tāḥ striyaḥ sa mahākapiḥ / 5.009.034c jagāma mahatīṃ cintāṃ dharmasādhvasaśaṅkitaḥ
5.009.002a na rāmeṇa viyuktā sā svaptum arhati bhāminī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430383 (0.0):
5.009.001c jagāma cāparāṃ cintāṃ sītāṃ prati mahākapiḥ / 5.009.002a na rāmeṇa viyuktā sā svaptum arhati bhāminī
5.009.002c na bhoktuṃ nāpy alaṃkartuṃ na pānam upasevitum
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430389 (0.0):
5.009.002a na rāmeṇa viyuktā sā svaptum arhati bhāminī / 5.009.002c na bhoktuṃ nāpy alaṃkartuṃ na pānam upasevitum
5.009.003a nānyaṃ naram upasthātuṃ surāṇām api ceśvaram
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430395 (0.0):
5.009.002c na bhoktuṃ nāpy alaṃkartuṃ na pānam upasevitum / 5.009.003a nānyaṃ naram upasthātuṃ surāṇām api ceśvaram
5.009.003c na hi rāmasamaḥ kaś cid vidyate tridaśeṣv api
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430401 (0.0):
5.009.003a nānyaṃ naram upasthātuṃ surāṇām api ceśvaram / 5.009.003c na hi rāmasamaḥ kaś cid vidyate tridaśeṣv api
5.009.003e anyeyam iti niścitya pānabhūmau cacāra saḥ / 5.009.004a krīḍitenāparāḥ klāntā gītena ca tathā parāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430413 (0.0):
5.009.003c na hi rāmasamaḥ kaś cid vidyate tridaśeṣv api / 5.009.003e anyeyam iti niścitya pānabhūmau cacāra saḥ
5.009.004c nṛttena cāparāḥ klāntāḥ pānaviprahatās tathā / 5.009.005a murajeṣu mṛdaṅgeṣu pīṭhikāsu ca saṃsthitāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430421 (0.0):
5.009.004a krīḍitenāparāḥ klāntā gītena ca tathā parāḥ / 5.009.004c nṛttena cāparāḥ klāntāḥ pānaviprahatās tathā
5.009.005c tathāstaraṇamukhyyeṣu saṃviṣṭāś cāparāḥ striyaḥ / 5.009.006a aṅganānāṃ sahasreṇa bhūṣitena vibhūṣaṇaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430430 (0.0):
5.009.005a murajeṣu mṛdaṅgeṣu pīṭhikāsu ca saṃsthitāḥ / 5.009.005c tathāstaraṇamukhyyeṣu saṃviṣṭāś cāparāḥ striyaḥ
5.009.006c rūpasaṃlāpaśīlena yuktagītārthabhāṣiṇā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430439 (0.0):
5.009.006a aṅganānāṃ sahasreṇa bhūṣitena vibhūṣaṇaiḥ / 5.009.006c rūpasaṃlāpaśīlena yuktagītārthabhāṣiṇā
5.009.007a deśakālābhiyuktena yuktavākyābhidhāyinā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430443 (0.0):
5.009.006c rūpasaṃlāpaśīlena yuktagītārthabhāṣiṇā / 5.009.007a deśakālābhiyuktena yuktavākyābhidhāyinā
5.009.007c ratābhiratasaṃsuptaṃ dadarśa hariyūthapaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430449 (0.0):
5.009.007a deśakālābhiyuktena yuktavākyābhidhāyinā / 5.009.007c ratābhiratasaṃsuptaṃ dadarśa hariyūthapaḥ
5.009.008a tāsāṃ madhye mahābāhuḥ śuśubhe rākṣaseśvaraḥ / 5.009.008c goṣṭhe mahati mukhyānāṃ gavāṃ madhye yathā vṛṣaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430460 (0.0):
5.009.007c ratābhiratasaṃsuptaṃ dadarśa hariyūthapaḥ / 5.009.008a tāsāṃ madhye mahābāhuḥ śuśubhe rākṣaseśvaraḥ
5.009.009a sa rākṣasendraḥ śuśubhe tābhiḥ parivṛtaḥ svayam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430466 (0.0):
5.009.008c goṣṭhe mahati mukhyānāṃ gavāṃ madhye yathā vṛṣaḥ / 5.009.009a sa rākṣasendraḥ śuśubhe tābhiḥ parivṛtaḥ svayam
5.009.009c kareṇubhir yathāraṇyaṃ parikīrṇo mahādvipaḥ / 5.009.010a sarvakāmair upetāṃ ca pānabhūmiṃ mahātmanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430476 (0.0):
5.009.009a sa rākṣasendraḥ śuśubhe tābhiḥ parivṛtaḥ svayam / 5.009.009c kareṇubhir yathāraṇyaṃ parikīrṇo mahādvipaḥ
5.009.010c dadarśa kapiśārdūlas tasya rakṣaḥpater gṛhe
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430483 (0.0):
5.009.010a sarvakāmair upetāṃ ca pānabhūmiṃ mahātmanaḥ / 5.009.010c dadarśa kapiśārdūlas tasya rakṣaḥpater gṛhe
5.009.011a mṛgāṇāṃ mahiṣāṇāṃ ca varāhāṇāṃ ca bhāgaśaḥ / 5.009.011c tatra nyastāni māṃsāni pānabhūmau dadarśa saḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430492 (0.0):
5.009.010c dadarśa kapiśārdūlas tasya rakṣaḥpater gṛhe / 5.009.011a mṛgāṇāṃ mahiṣāṇāṃ ca varāhāṇāṃ ca bhāgaśaḥ
5.009.012a raukmeṣu ca viśaleṣu bhājaneṣv ardhabhakṣitān / 5.009.012c dadarśa kapiśārdūla mayūrān kukkuṭāṃs tathā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430502 (0.0):
5.009.011c tatra nyastāni māṃsāni pānabhūmau dadarśa saḥ / 5.009.012a raukmeṣu ca viśaleṣu bhājaneṣv ardhabhakṣitān
5.009.013a varāhavārdhrāṇasakān dadhisauvarcalāyutān / 5.009.013c śalyān mṛgamayūrāṃś ca hanūmān anvavaikṣata
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430513 (0.0):
5.009.012c dadarśa kapiśārdūla mayūrān kukkuṭāṃs tathā / 5.009.013a varāhavārdhrāṇasakān dadhisauvarcalāyutān
5.009.014a kṛkarān vividhān siddhāṃś cakorān ardhabhakṣitān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430518 (0.0):
5.009.013c śalyān mṛgamayūrāṃś ca hanūmān anvavaikṣata / 5.009.014a kṛkarān vividhān siddhāṃś cakorān ardhabhakṣitān
5.009.014c mahiṣān ekaśalyāṃś ca chāgāṃś ca kṛtaniṣṭhitān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430523 (0.0):
5.009.014a kṛkarān vividhān siddhāṃś cakorān ardhabhakṣitān / 5.009.014c mahiṣān ekaśalyāṃś ca chāgāṃś ca kṛtaniṣṭhitān
5.009.014e lekhyam uccāvacaṃ peyaṃ bhojyāni vividhāni ca / 5.009.015a tathāmlalavaṇottaṃsair vividhai rāgaṣāḍavaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430534 (0.0):
5.009.014c mahiṣān ekaśalyāṃś ca chāgāṃś ca kṛtaniṣṭhitān / 5.009.014e lekhyam uccāvacaṃ peyaṃ bhojyāni vividhāni ca
5.009.015c hāra nūpurakeyūrair apaviddhair mahādhanaiḥ / 5.009.016a pānabhājanavikṣiptaiḥ phalaiś ca vividhair api
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430544 (0.0):
5.009.015a tathāmlalavaṇottaṃsair vividhai rāgaṣāḍavaiḥ / 5.009.015c hāra nūpurakeyūrair apaviddhair mahādhanaiḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2812161 (0.061):
tābhir dukūla valayair hāra nūpura kuṇḍalaiḥ / / sv alaṅkṛtābhir vibabhau dīkṣito 'jina saṃvṛtaḥ // BhP_10.84.048 //
5.009.016c kṛtapuṣpopahārā bhūr adhikaṃ puṣyati śriyam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430550 (0.0):
5.009.016a pānabhājanavikṣiptaiḥ phalaiś ca vividhair api / 5.009.016c kṛtapuṣpopahārā bhūr adhikaṃ puṣyati śriyam
5.009.017a tatra tatra ca vinyastaiḥ suśliṣṭaiḥ śayanāsanaiḥ / 5.009.017c pānabhūmir vinā vahniṃ pradīptevopalakṣyate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430562 (0.0):
5.009.016c kṛtapuṣpopahārā bhūr adhikaṃ puṣyati śriyam / 5.009.017a tatra tatra ca vinyastaiḥ suśliṣṭaiḥ śayanāsanaiḥ
5.009.018a bahuprakārair vividhair varasaṃskārasaṃskṛtaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430568 (0.0):
5.009.017c pānabhūmir vinā vahniṃ pradīptevopalakṣyate / 5.009.018a bahuprakārair vividhair varasaṃskārasaṃskṛtaiḥ
5.009.018c māṃsaiḥ kuśalasaṃyuktaiḥ pānabhūmigataiḥ pṛthak
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430575 (0.0):
5.009.018a bahuprakārair vividhair varasaṃskārasaṃskṛtaiḥ / 5.009.018c māṃsaiḥ kuśalasaṃyuktaiḥ pānabhūmigataiḥ pṛthak
5.009.019a divyāḥ prasannā vividhāḥ surāḥ kṛtasurā api
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430581 (0.0):
5.009.018c māṃsaiḥ kuśalasaṃyuktaiḥ pānabhūmigataiḥ pṛthak / 5.009.019a divyāḥ prasannā vividhāḥ surāḥ kṛtasurā api
5.009.019c śarkarāsavamādhvīkāḥ puṣpāsavaphalāsavāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430588 (0.0):
5.009.019a divyāḥ prasannā vividhāḥ surāḥ kṛtasurā api / 5.009.019c śarkarāsavamādhvīkāḥ puṣpāsavaphalāsavāḥ
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121791 (0.035):
śarkārasavamādhvikāṃ__Vdha_078.005 / puṣpāsavaphalāsavam__Vdha_078.005
5.009.019e vāsacūrṇaiś ca vividhair mṛṣṭās tais taiḥ pṛthakpṛthak
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430594 (0.0):
5.009.019c śarkarāsavamādhvīkāḥ puṣpāsavaphalāsavāḥ / 5.009.019e vāsacūrṇaiś ca vividhair mṛṣṭās tais taiḥ pṛthakpṛthak
5.009.020a saṃtatā śuśubhe bhūmir mālyaiś ca bahusaṃsthitaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430600 (0.0):
5.009.019e vāsacūrṇaiś ca vividhair mṛṣṭās tais taiḥ pṛthakpṛthak / 5.009.020a saṃtatā śuśubhe bhūmir mālyaiś ca bahusaṃsthitaiḥ
5.009.020c hiraṇmayaiś ca karakair bhājanaiḥ sphāṭikair api / 5.009.020e jāmbūnadamayaiś cānyaiḥ karakair abhisaṃvṛtā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430609 (0.0):
5.009.020a saṃtatā śuśubhe bhūmir mālyaiś ca bahusaṃsthitaiḥ / 5.009.020c hiraṇmayaiś ca karakair bhājanaiḥ sphāṭikair api
5.009.021a rājateṣu ca kumbheṣu jāmbūnadamayeṣu ca / 5.009.021c pānaśreṣṭhaṃ tadā bhūri kapis tatra dadarśa ha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430619 (0.0):
5.009.020e jāmbūnadamayaiś cānyaiḥ karakair abhisaṃvṛtā / 5.009.021a rājateṣu ca kumbheṣu jāmbūnadamayeṣu ca
5.009.022a so 'paśyac chātakumbhāni śīdhor maṇimayāni ca / 5.009.022c rājatāni ca pūrṇāni bhājanāni mahākapiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430628 (0.0):
5.009.021c pānaśreṣṭhaṃ tadā bhūri kapis tatra dadarśa ha / 5.009.022a so 'paśyac chātakumbhāni śīdhor maṇimayāni ca
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24370163 (0.058):
dvārāṇi tatra sarvāṇi hemarupyamayāni ca // / sopānānyapi sarvāṇi svarṇarupyamayāni ca /
5.009.023a kva cid ardhāvaśeṣāṇi kva cit pītāni sarvaśaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430638 (0.0):
5.009.022c rājatāni ca pūrṇāni bhājanāni mahākapiḥ / 5.009.023a kva cid ardhāvaśeṣāṇi kva cit pītāni sarvaśaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430651 (0.057):
5.009.024a kva cid bhakṣyāṃś ca vividhān kva cit pānāni bhāgaśaḥ / 5.009.024c kva cid annāvaśeṣāṇi paśyan vai vicacāra ha
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10102089 (0.064):
keṣāṃ cit+ūhus+kavacāni śobhāṃ+ / kva cit+kva cit+lohita-pāṭalāni
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19847851 (0.064):
03,118.001c sarvāṇi viprair upaśobhitāni; kva cit kva cid bhārata
5.009.023c kva cin naiva prapītāni pānāni sa dadarśa ha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430643 (0.0):
5.009.023a kva cid ardhāvaśeṣāṇi kva cit pītāni sarvaśaḥ / 5.009.023c kva cin naiva prapītāni pānāni sa dadarśa ha
5.009.024a kva cid bhakṣyāṃś ca vividhān kva cit pānāni bhāgaśaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430652 (0.0):
5.009.023c kva cin naiva prapītāni pānāni sa dadarśa ha / 5.009.024a kva cid bhakṣyāṃś ca vividhān kva cit pānāni bhāgaśaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430636 (0.057):
5.009.023a kva cid ardhāvaśeṣāṇi kva cit pītāni sarvaśaḥ / 5.009.023c kva cin naiva prapītāni pānāni sa dadarśa ha
5.009.024c kva cid annāvaśeṣāṇi paśyan vai vicacāra ha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430658 (0.0):
5.009.024a kva cid bhakṣyāṃś ca vividhān kva cit pānāni bhāgaśaḥ / 5.009.024c kva cid annāvaśeṣāṇi paśyan vai vicacāra ha
5.009.025a kva cit prabhinnaiḥ karakaiḥ kva cid āloḍitair ghaṭaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430667 (0.0):
5.009.024c kva cid annāvaśeṣāṇi paśyan vai vicacāra ha / 5.009.025a kva cit prabhinnaiḥ karakaiḥ kva cid āloḍitair ghaṭaiḥ
% Mahabharata: Striparvan (mbh_11_u.htm.txt) 14717075 (0.036):
11,016.024a kravyādasaṃghair muditais tiṣṭhadbhiḥ sahitaiḥ kva cit / 11,016.024c kva cid ākrīḍamānaiś ca śayānair aparaiḥ kva cit
Aryasura: Jatakamala 1-15 (ajm_u.htm.txt) 24484879 (0.043):
pramādavaśagatvāc ca varṣakarmādhikṛtānāṃ devaputrāṇāṃ durvṛṣṭiparyākulatā / kva cit kva cid abhidudrāva // atha sa rājā vyaktam ayaṃ mama prajānāṃ vā
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19844272 (0.046):
03,108.011a kva cid ābhogakuṭilā praskhalantī kva cit kva cit / 03,108.011c svaphenapaṭasaṃvītā matteva pramadāvrajat
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10316399 (0.057):
12,136.057a yasminn āśvasate kaś cid yaś ca nāśvasate kva cit
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10102089 (0.059):
keṣāṃ cit+ūhus+kavacāni śobhāṃ+ / kva cit+kva cit+lohita-pāṭalāni
5.009.025c kva cit saṃpṛktamālyāni jalāni ca phalāni ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430673 (0.0):
5.009.025a kva cit prabhinnaiḥ karakaiḥ kva cid āloḍitair ghaṭaiḥ / 5.009.025c kva cit saṃpṛktamālyāni jalāni ca phalāni ca
5.009.026a śayanāny atra nārīṇāṃ śūnyāni bahudhā punaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430678 (0.0):
5.009.025c kva cit saṃpṛktamālyāni jalāni ca phalāni ca / 5.009.026a śayanāny atra nārīṇāṃ śūnyāni bahudhā punaḥ
5.009.026c parasparaṃ samāśliṣya kāś cit suptā varāṅganāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430686 (0.0):
5.009.026a śayanāny atra nārīṇāṃ śūnyāni bahudhā punaḥ / 5.009.026c parasparaṃ samāśliṣya kāś cit suptā varāṅganāḥ
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11761318 (0.047):
5.009.031a śyāmāvadātās tatrānyāḥ kāś cit kṛṣṇā varāṅganāḥ / 5.009.031c kāś cit kāñcanavarṇāṅgyaḥ pramadā rākṣasālaye
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19689896 (0.061):
01,160.037a yā hi dṛṣṭā mayā kāś cic chrutā vāpi varāṅganāḥ / 01,160.037c na tāsāṃ sadṛśīṃ manye tvām ahaṃ mattakāśini
5.009.027a kā cic ca vastram anyasyā apahṛtyopaguhya ca / 5.009.027c upagamyābalā suptā nidrābalaparājitā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430697 (0.0):
5.009.026c parasparaṃ samāśliṣya kāś cit suptā varāṅganāḥ / 5.009.027a kā cic ca vastram anyasyā apahṛtyopaguhya ca
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11760851 (0.038):
5.008.043c upagūhyābalā suptā nidrābalaparājitā
5.009.028a tāsām ucchvāsavātena vastraṃ mālyaṃ ca gātrajam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430702 (0.0):
5.009.027c upagamyābalā suptā nidrābalaparājitā / 5.009.028a tāsām ucchvāsavātena vastraṃ mālyaṃ ca gātrajam
5.009.028c nātyarthaṃ spandate citraṃ prāpya mandam ivānilam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430710 (0.0):
5.009.028a tāsām ucchvāsavātena vastraṃ mālyaṃ ca gātrajam / 5.009.028c nātyarthaṃ spandate citraṃ prāpya mandam ivānilam
5.009.029a candanasya ca śītasya śīdhor madhurasasya ca / 5.009.029c vividhasya ca mālyasya puṣpasya vividhasya ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430718 (0.0):
5.009.028c nātyarthaṃ spandate citraṃ prāpya mandam ivānilam / 5.009.029a candanasya ca śītasya śīdhor madhurasasya ca
5.009.030a bahudhā mārutas tatra gandhaṃ vividham udvahan / 5.009.030c snānānāṃ candanānāṃ ca dhūpānāṃ caiva mūrchitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430727 (0.0):
5.009.029c vividhasya ca mālyasya puṣpasya vividhasya ca / 5.009.030a bahudhā mārutas tatra gandhaṃ vividham udvahan
5.009.030e pravavau surabhir gandho vimāne puṣpake tadā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430733 (0.0):
5.009.030c snānānāṃ candanānāṃ ca dhūpānāṃ caiva mūrchitaḥ / 5.009.030e pravavau surabhir gandho vimāne puṣpake tadā
5.009.031a śyāmāvadātās tatrānyāḥ kāś cit kṛṣṇā varāṅganāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430741 (0.0):
5.009.030e pravavau surabhir gandho vimāne puṣpake tadā / 5.009.031a śyāmāvadātās tatrānyāḥ kāś cit kṛṣṇā varāṅganāḥ
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11761262 (0.047):
5.009.026c parasparaṃ samāśliṣya kāś cit suptā varāṅganāḥ / 5.009.027a kā cic ca vastram anyasyā apahṛtyopaguhya ca
5.009.031c kāś cit kāñcanavarṇāṅgyaḥ pramadā rākṣasālaye
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430749 (0.0):
5.009.031a śyāmāvadātās tatrānyāḥ kāś cit kṛṣṇā varāṅganāḥ
5.009.032a tāsāṃ nidrāvaśatvāc ca madanena vimūrchitam / 5.009.032c padminīnāṃ prasuptānāṃ rūpam āsīd yathaiva hi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430757 (0.0):
5.009.031c kāś cit kāñcanavarṇāṅgyaḥ pramadā rākṣasālaye / 5.009.032a tāsāṃ nidrāvaśatvāc ca madanena vimūrchitam
5.009.033a evaṃ sarvam aśeṣeṇa rāvaṇāntaḥpuraṃ kapiḥ / 5.009.033c dadarśa sumahātejā na dadarśa ca jānakīm
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430769 (0.0):
5.009.032c padminīnāṃ prasuptānāṃ rūpam āsīd yathaiva hi / 5.009.033a evaṃ sarvam aśeṣeṇa rāvaṇāntaḥpuraṃ kapiḥ
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11764823 (0.042):
5.016.025c taṃ dadarśa mahātejās tejovantaṃ mahākapiḥ
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13858324 (0.052):
sa dadarśa mahābāhur HV_92.63a / sa dadarśa mahāmanāḥ HV_28.20b
5.009.034a nirīkṣamāṇaś ca tatas tāḥ striyaḥ sa mahākapiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430775 (0.0):
5.009.033c dadarśa sumahātejā na dadarśa ca jānakīm / 5.009.034a nirīkṣamāṇaś ca tatas tāḥ striyaḥ sa mahākapiḥ
5.009.034c jagāma mahatīṃ cintāṃ dharmasādhvasaśaṅkitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430782 (0.0):
5.009.034a nirīkṣamāṇaś ca tatas tāḥ striyaḥ sa mahākapiḥ / 5.009.034c jagāma mahatīṃ cintāṃ dharmasādhvasaśaṅkitaḥ
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11760952 (0.064):
5.009.001c jagāma cāparāṃ cintāṃ sītāṃ prati mahākapiḥ
5.009.035a paradārāvarodhasya prasuptasya nirīkṣaṇam / 5.009.035c idaṃ khalu mamātyarthaṃ dharmalopaṃ kariṣyati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430792 (0.0):
5.009.034c jagāma mahatīṃ cintāṃ dharmasādhvasaśaṅkitaḥ / 5.009.035a paradārāvarodhasya prasuptasya nirīkṣaṇam
5.009.036a na hi me paradārāṇāṃ dṛṣṭir viṣayavartinī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430799 (0.0):
5.009.035c idaṃ khalu mamātyarthaṃ dharmalopaṃ kariṣyati / 5.009.036a na hi me paradārāṇāṃ dṛṣṭir viṣayavartinī
5.009.036c ayaṃ cātra mayā dṛṣṭaḥ paradāraparigrahaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430806 (0.0):
5.009.036a na hi me paradārāṇāṃ dṛṣṭir viṣayavartinī / 5.009.036c ayaṃ cātra mayā dṛṣṭaḥ paradāraparigrahaḥ
5.009.037a tasya prādurabhūc cintāpunar anyā manasvinaḥ / 5.009.037c niścitaikāntacittasya kāryaniścayadarśinī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430817 (0.0):
5.009.036c ayaṃ cātra mayā dṛṣṭaḥ paradāraparigrahaḥ / 5.009.037a tasya prādurabhūc cintāpunar anyā manasvinaḥ
5.009.038a kāmaṃ dṛṣṭvā mayā sarvā viśvastā rāvaṇastriyaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430824 (0.0):
5.009.037c niścitaikāntacittasya kāryaniścayadarśinī / 5.009.038a kāmaṃ dṛṣṭvā mayā sarvā viśvastā rāvaṇastriyaḥ
5.009.038c na tu me manasaḥ kiṃ cid vaikṛtyam upapadyate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430830 (0.0):
5.009.038a kāmaṃ dṛṣṭvā mayā sarvā viśvastā rāvaṇastriyaḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12985811 (0.054):
MSS_9539 2 na tu me manasaḥ kiṃcid vaikṛtyamupapadyate //
5.009.039a mano hi hetuḥ sarveṣām indriyāṇāṃ pravartate / 5.009.039c śubhāśubhāsv avasthāsu tac ca me suvyavasthitam
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12985825 (0.0):
MSS_9539 2 na tu me manasaḥ kiṃcid vaikṛtyamupapadyate // / MSS_9540 1 mano hi hetuḥ sarveṣām indriyāṇāṃ pravartane /
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23879313 (0.0):
* uktaṃ hi / mano hi mūlaṃ sarveṣāmindriyāṇāṃ pravartane / / śubhāśubhāsvavasthāsu tac ca me suvyavasthitam // PSBh_1.9:101
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430841 (0.0):
5.009.038c na tu me manasaḥ kiṃ cid vaikṛtyam upapadyate / 5.009.039a mano hi hetuḥ sarveṣām indriyāṇāṃ pravartate
5.009.040a nānyatra hi mayā śakyā vaidehī parimārgitum
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430848 (0.0):
5.009.039c śubhāśubhāsv avasthāsu tac ca me suvyavasthitam / 5.009.040a nānyatra hi mayā śakyā vaidehī parimārgitum
5.009.040c striyo hi strīṣu dṛśyante sadā saṃparimārgaṇe / 5.009.041a yasya sattvasya yā yonis tasyāṃ tat parimārgyate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430857 (0.0):
5.009.040a nānyatra hi mayā śakyā vaidehī parimārgitum / 5.009.040c striyo hi strīṣu dṛśyante sadā saṃparimārgaṇe
5.009.041c na śakyaṃ pramadā naṣṭā mṛgīṣu parimārgitum
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430864 (0.0):
5.009.041a yasya sattvasya yā yonis tasyāṃ tat parimārgyate / 5.009.041c na śakyaṃ pramadā naṣṭā mṛgīṣu parimārgitum
5.009.042a tad idaṃ mārgitaṃ tāvac chuddhena manasā mayā / 5.009.042c rāvaṇāntaḥpuraṃ saraṃ dṛśyate na ca jānakī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430874 (0.0):
5.009.041c na śakyaṃ pramadā naṣṭā mṛgīṣu parimārgitum / 5.009.042a tad idaṃ mārgitaṃ tāvac chuddhena manasā mayā
5.009.043a devagandharvakanyāś ca nāgakanyāś ca vīryavān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430881 (0.0):
5.009.042c rāvaṇāntaḥpuraṃ saraṃ dṛśyate na ca jānakī / 5.009.043a devagandharvakanyāś ca nāgakanyāś ca vīryavān
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11766380 (0.023):
5.020.039c jvaladbhāskaravarṇābhaṃ praviveśa niveśanam / 5.020.040a devagandharvakanyāś ca nāgakanyāś ca tās tataḥ
5.009.043c avekṣamāṇo hanumān naivāpaśyata jānakīm / 5.009.044a tām apaśyan kapis tatra paśyaṃś cānyā varastriyaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430892 (0.0):
5.009.043a devagandharvakanyāś ca nāgakanyāś ca vīryavān / 5.009.043c avekṣamāṇo hanumān naivāpaśyata jānakīm
5.009.044c apakramya tadā vīraḥ pradhyātum upacakrame / 5.010.001a sa tasya madhye bhavanasya vānaro; latāgṛhāṃś citragṛhān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430897 (0.0):
5.009.044a tām apaśyan kapis tatra paśyaṃś cānyā varastriyaḥ / 5.009.044c apakramya tadā vīraḥ pradhyātum upacakrame
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430904 (0.0):
5.009.044c apakramya tadā vīraḥ pradhyātum upacakrame / 5.010.001a sa tasya madhye bhavanasya vānaro; latāgṛhāṃś citragṛhān
niśāgṛhān / 5.010.001c jagāma sītāṃ prati darśanotsuko; na caiva tāṃ paśyati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430912 (0.0):
5.010.001a sa tasya madhye bhavanasya vānaro; latāgṛhāṃś citragṛhān / niśāgṛhān
cārudarśanām / 5.010.002a sa cintayām āsa tato mahākapiḥ; priyām apaśyan raghunandanasya
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430923 (0.0):
5.010.001c jagāma sītāṃ prati darśanotsuko; na caiva tāṃ paśyati / cārudarśanām
5.010.002c dhruvaṃ nu sītā mriyate yathā na me; vicinvato darśanam eti
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430932 (0.0):
5.010.002a sa cintayām āsa tato mahākapiḥ; priyām apaśyan raghunandanasya / 5.010.002c dhruvaṃ nu sītā mriyate yathā na me; vicinvato darśanam eti
maithilī / 5.010.003a sā rākṣasānāṃ pravareṇa bālā; svaśīlasaṃrakṣaṇa tat parā satī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430940 (0.0):
5.010.002c dhruvaṃ nu sītā mriyate yathā na me; vicinvato darśanam eti / maithilī / 5.010.003a sā rākṣasānāṃ pravareṇa bālā; svaśīlasaṃrakṣaṇa tat parā satī
5.010.003c anena nūnaṃ pratiduṣṭakarmaṇā; hatā bhaved āryapathe pare
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430948 (0.0):
5.010.003a sā rākṣasānāṃ pravareṇa bālā; svaśīlasaṃrakṣaṇa tat parā satī / 5.010.003c anena nūnaṃ pratiduṣṭakarmaṇā; hatā bhaved āryapathe pare
sthitā / 5.010.004a virūparūpā vikṛtā vivarcaso; mahānanā dīrghavirūpadarśanāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430958 (0.0):
5.010.003c anena nūnaṃ pratiduṣṭakarmaṇā; hatā bhaved āryapathe pare / sthitā / 5.010.004a virūparūpā vikṛtā vivarcaso; mahānanā dīrghavirūpadarśanāḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20255438 (0.050):
07,131.099d@020A_0004 daṃṣṭrojjvalā mahāvaktrā ghorarūpā bhayānakāḥ / 07,131.099d@020A_0005 vyattānanā dīrghajihvāḥ krodhatāmrekṣaṇā bhṛśam
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 617449 (0.060):
tathānye ghorarūpāś ca $ tathānye vikṛtānanāḥ / HV_App.I,31.996 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22103002 (0.060):
tathānye ghorarūpāś ca tathānye vikṛtānanāḥ / HV_App.I,31.996 /
5.010.004c samīkṣya sā rākṣasarājayoṣito; bhayād vinaṣṭā janakeśvarātmajā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430967 (0.0):
5.010.004a virūparūpā vikṛtā vivarcaso; mahānanā dīrghavirūpadarśanāḥ / 5.010.004c samīkṣya sā rākṣasarājayoṣito; bhayād vinaṣṭā janakeśvarātmajā
5.010.005a sītām adṛṣṭvā hy anavāpya pauruṣaṃ; vihṛtya kālaṃ saha vānaraiś
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430975 (0.0):
5.010.004c samīkṣya sā rākṣasarājayoṣito; bhayād vinaṣṭā janakeśvarātmajā / 5.010.005a sītām adṛṣṭvā hy anavāpya pauruṣaṃ; vihṛtya kālaṃ saha vānaraiś
ciram / 5.010.005c na me 'sti sugrīvasamīpagā gatiḥ; sutīkṣṇadaṇḍo balavāṃś ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430987 (0.0):
5.010.005a sītām adṛṣṭvā hy anavāpya pauruṣaṃ; vihṛtya kālaṃ saha vānaraiś / ciram / 5.010.005c na me 'sti sugrīvasamīpagā gatiḥ; sutīkṣṇadaṇḍo balavāṃś ca
vānaraḥ / 5.010.006a dṛṣṭam antaḥpuraṃ sarvaṃ dṛṣṭvā rāvaṇayoṣitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28430994 (0.0):
5.010.005c na me 'sti sugrīvasamīpagā gatiḥ; sutīkṣṇadaṇḍo balavāṃś ca / vānaraḥ / 5.010.006a dṛṣṭam antaḥpuraṃ sarvaṃ dṛṣṭvā rāvaṇayoṣitaḥ
5.010.006c na sītā dṛśyate sādhvī vṛthā jāto mama śramaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431001 (0.0):
5.010.006a dṛṣṭam antaḥpuraṃ sarvaṃ dṛṣṭvā rāvaṇayoṣitaḥ / 5.010.006c na sītā dṛśyate sādhvī vṛthā jāto mama śramaḥ
5.010.007a kiṃ nu māṃ vānarāḥ sarve gataṃ vakṣyanti saṃgatāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431010 (0.0):
5.010.006c na sītā dṛśyate sādhvī vṛthā jāto mama śramaḥ / 5.010.007a kiṃ nu māṃ vānarāḥ sarve gataṃ vakṣyanti saṃgatāḥ
5.010.007c gatvā tatra tvayā vīra kiṃ kṛtaṃ tad vadasva naḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431015 (0.0):
5.010.007a kiṃ nu māṃ vānarāḥ sarve gataṃ vakṣyanti saṃgatāḥ / 5.010.007c gatvā tatra tvayā vīra kiṃ kṛtaṃ tad vadasva naḥ
5.010.008a adṛṣṭvā kiṃ pravakṣyāmi tām ahaṃ janakātmajām / 5.010.008c dhruvaṃ prāyam upeṣyanti kālasya vyativartane
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431024 (0.0):
5.010.007c gatvā tatra tvayā vīra kiṃ kṛtaṃ tad vadasva naḥ / 5.010.008a adṛṣṭvā kiṃ pravakṣyāmi tām ahaṃ janakātmajām
5.010.009a kiṃ vā vakṣyati vṛddhaś ca jāmbavān aṅgadaś ca saḥ / 5.010.009c gataṃ pāraṃ samudrasya vānarāś ca samāgatāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431033 (0.0):
5.010.008c dhruvaṃ prāyam upeṣyanti kālasya vyativartane / 5.010.009a kiṃ vā vakṣyati vṛddhaś ca jāmbavān aṅgadaś ca saḥ
5.010.010a anirvedaḥ śriyo mūlam anirvedaḥ paraṃ sukham
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431039 (0.0):
5.010.009c gataṃ pāraṃ samudrasya vānarāś ca samāgatāḥ / 5.010.010a anirvedaḥ śriyo mūlam anirvedaḥ paraṃ sukham
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12826140 (5.960):
MSS_1406 1 anirvedaḥ śriyo mūlam anirvedaḥ paraṃ sukham /
5.010.010c bhūyas tāvad viceṣyāmi na yatra vicayaḥ kṛtaḥ / 5.010.011a anirvedo hi satataṃ sarvārtheṣu pravartakaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431048 (0.0):
5.010.010a anirvedaḥ śriyo mūlam anirvedaḥ paraṃ sukham / 5.010.010c bhūyas tāvad viceṣyāmi na yatra vicayaḥ kṛtaḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12826153 (0.047):
MSS_1406 2 anirvedo hi satataṃ sarvārtheṣu pravartakaḥ //
5.010.011c karoti saphalaṃ jantoḥ karma yac ca karoti saḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12826158 (0.0):
MSS_1407 1 anirvedo hi satataṃ sarvārtheṣu pravartakaḥ / / MSS_1407 2 karoti saphalaṃ jantoḥ karma yacca karoti saḥ //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12968381 (0.0):
MSS_8789 2 karoti saphalaṃ jantoḥ karma yacca karoti saḥ //
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431054 (0.0):
5.010.011a anirvedo hi satataṃ sarvārtheṣu pravartakaḥ / 5.010.011c karoti saphalaṃ jantoḥ karma yac ca karoti saḥ
5.010.012a tasmād anirveda kṛtaṃ yatnaṃ ceṣṭe 'ham uttamam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431060 (0.0):
5.010.011c karoti saphalaṃ jantoḥ karma yac ca karoti saḥ / 5.010.012a tasmād anirveda kṛtaṃ yatnaṃ ceṣṭe 'ham uttamam
5.010.012c adṛṣṭāṃś ca viceṣyāmi deśān rāvaṇapālitān / 5.010.013a āpānaśālāvicitās tathā puṣpagṛhāṇi ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431072 (0.0):
5.010.012a tasmād anirveda kṛtaṃ yatnaṃ ceṣṭe 'ham uttamam / 5.010.012c adṛṣṭāṃś ca viceṣyāmi deśān rāvaṇapālitān
5.010.013c citraśālāś ca vicitā bhūyaḥ krīḍāgṛhāṇi ca / 5.010.014a niṣkuṭāntararathyāś ca vimānāni ca sarvaśaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431081 (0.0):
5.010.013a āpānaśālāvicitās tathā puṣpagṛhāṇi ca / 5.010.013c citraśālāś ca vicitā bhūyaḥ krīḍāgṛhāṇi ca
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11759177 (0.053):
5.005.034a latāgṛhāṇi citrāṇi citraśālāgṛhāṇi ca / 5.005.034c krīḍāgṛhāṇi cānyāni dāruparvatakān api
5.010.014c iti saṃcintya bhūyo 'pi vicetum upacakrame / 5.010.015a bhūmīgṛhāṃś caityagṛhān gṛhātigṛhakān api
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431089 (0.0):
5.010.014a niṣkuṭāntararathyāś ca vimānāni ca sarvaśaḥ / 5.010.014c iti saṃcintya bhūyo 'pi vicetum upacakrame
5.010.015c utpatan nipataṃś cāpi tiṣṭhan gacchan punaḥ kva cit
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431095 (0.0):
5.010.015a bhūmīgṛhāṃś caityagṛhān gṛhātigṛhakān api / 5.010.015c utpatan nipataṃś cāpi tiṣṭhan gacchan punaḥ kva cit
5.010.016a apāvṛṇvaṃś ca dvārāṇi kapāṭāny avaghaṭṭayan / 5.010.016c praviśan niṣpataṃś cāpi prapatann utpatann api
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431104 (0.0):
5.010.015c utpatan nipataṃś cāpi tiṣṭhan gacchan punaḥ kva cit / 5.010.016a apāvṛṇvaṃś ca dvārāṇi kapāṭāny avaghaṭṭayan
5.010.016e sarvam apy avakāśaṃ sa vicacāra mahākapiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431110 (0.0):
5.010.016c praviśan niṣpataṃś cāpi prapatann utpatann api / 5.010.016e sarvam apy avakāśaṃ sa vicacāra mahākapiḥ
5.010.017a caturaṅgulamātro 'pi nāvakāśaḥ sa vidyate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431117 (0.0):
5.010.016e sarvam apy avakāśaṃ sa vicacāra mahākapiḥ / 5.010.017a caturaṅgulamātro 'pi nāvakāśaḥ sa vidyate
5.010.017c rāvaṇāntaḥpure tasmin yaṃ kapir na jagāma saḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431122 (0.0):
5.010.017a caturaṅgulamātro 'pi nāvakāśaḥ sa vidyate / 5.010.017c rāvaṇāntaḥpure tasmin yaṃ kapir na jagāma saḥ
5.010.018a prākarāntararathyāś ca vedikaś caityasaṃśrayāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431129 (0.0):
5.010.017c rāvaṇāntaḥpure tasmin yaṃ kapir na jagāma saḥ / 5.010.018a prākarāntararathyāś ca vedikaś caityasaṃśrayāḥ
5.010.018c śvabhrāś ca puṣkariṇyaś ca sarvaṃ tenāvalokitam / 5.010.019a rākṣasyo vividhākārā virūpā vikṛtās tathā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431138 (0.0):
5.010.018a prākarāntararathyāś ca vedikaś caityasaṃśrayāḥ / 5.010.018c śvabhrāś ca puṣkariṇyaś ca sarvaṃ tenāvalokitam
5.010.019c dṛṣṭā hanūmatā tatra na tu sā janakātmajā / 5.010.020a rūpeṇāpratimā loke varā vidyādhara striyaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431150 (0.0):
5.010.019a rākṣasyo vividhākārā virūpā vikṛtās tathā / 5.010.019c dṛṣṭā hanūmatā tatra na tu sā janakātmajā
5.010.020c dṛṭā hanūmatā tatra na tu rāghavanandinī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431155 (0.0):
5.010.020a rūpeṇāpratimā loke varā vidyādhara striyaḥ / 5.010.020c dṛṭā hanūmatā tatra na tu rāghavanandinī
5.010.021a nāgakanyā varārohāḥ pūrṇacandranibhānanāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431164 (0.0):
5.010.020c dṛṭā hanūmatā tatra na tu rāghavanandinī / 5.010.021a nāgakanyā varārohāḥ pūrṇacandranibhānanāḥ
5.010.021c dṛṣṭā hanūmatā tatra na tu sītā sumadhyamā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431170 (0.0):
5.010.021a nāgakanyā varārohāḥ pūrṇacandranibhānanāḥ / 5.010.021c dṛṣṭā hanūmatā tatra na tu sītā sumadhyamā
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21889454 (0.063):
śārdūla yadi sā dṛṣṭā $ priyā candranibhānanā &
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7366876 (0.063):
śārdūla yadi sā dṛṣṭā priyā candranibhānanā /
5.010.022a pramathya rākṣasendreṇa nāgakanyā balād dhṛtāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431176 (0.0):
5.010.021c dṛṣṭā hanūmatā tatra na tu sītā sumadhyamā / 5.010.022a pramathya rākṣasendreṇa nāgakanyā balād dhṛtāḥ
5.010.022c dṛṣṭā hanūmatā tatra na sā janakanandinī / 5.010.023a so 'paśyaṃs tāṃ mahābāhuḥ paśyaṃś cānyā varastriyaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431187 (0.0):
5.010.022a pramathya rākṣasendreṇa nāgakanyā balād dhṛtāḥ / 5.010.022c dṛṣṭā hanūmatā tatra na sā janakanandinī
5.010.023c viṣasāda mahābāhur hanūmān mārutātmajaḥ / 5.010.024a udyogaṃ vānarendrāṇaṃ plavanaṃ sāgarasya ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431197 (0.0):
5.010.023a so 'paśyaṃs tāṃ mahābāhuḥ paśyaṃś cānyā varastriyaḥ
5.010.024c vyarthaṃ vīkṣyānilasutaś cintāṃ punar upāgamat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431204 (0.0):
5.010.024a udyogaṃ vānarendrāṇaṃ plavanaṃ sāgarasya ca / 5.010.024c vyarthaṃ vīkṣyānilasutaś cintāṃ punar upāgamat
5.010.025a avatīrya vimānāc ca hanūmān mārutātmajaḥ / 5.010.025c cintām upajagāmātha śokopahatacetanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431214 (0.0):
5.010.024c vyarthaṃ vīkṣyānilasutaś cintāṃ punar upāgamat / 5.010.025a avatīrya vimānāc ca hanūmān mārutātmajaḥ
5.011.001a vimānāt tu susaṃkramya prākāraṃ hariyūthapaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431221 (0.0):
5.010.025c cintām upajagāmātha śokopahatacetanaḥ / 5.011.001a vimānāt tu susaṃkramya prākāraṃ hariyūthapaḥ
5.011.001c hanūmān vegavān āsīd yathā vidyudghanāntare
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431227 (0.0):
5.011.001a vimānāt tu susaṃkramya prākāraṃ hariyūthapaḥ / 5.011.001c hanūmān vegavān āsīd yathā vidyudghanāntare
5.011.002a saṃparikramya hanumān rāvaṇasya niveśanān / 5.011.002c adṛṣṭvā jānakīṃ sītām abravīd vacanaṃ kapiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431237 (0.0):
5.011.001c hanūmān vegavān āsīd yathā vidyudghanāntare / 5.011.002a saṃparikramya hanumān rāvaṇasya niveśanān
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11762011 (0.040):
5.011.019c bhaved iti matiṃ bhūyo hanumān pravicārayan / 5.011.020a yadi sītām adṛṣṭvāhaṃ vānarendrapurīm itaḥ
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16965978 (0.061):
sītā cālakanandā ca BrP_18.40a / sītām adṛṣṭvā hanumān BrP_154.23c / sītām ādāya śatruhā BrP_157.3d
5.011.003a bhūyiṣṭhaṃ loḍitā laṅkā rāmasya caratā priyam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431243 (0.0):
5.011.002c adṛṣṭvā jānakīṃ sītām abravīd vacanaṃ kapiḥ / 5.011.003a bhūyiṣṭhaṃ loḍitā laṅkā rāmasya caratā priyam
5.011.003c na hi paśyāmi vaidehīṃ sītāṃ sarvāṅgaśobhanām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431250 (0.0):
5.011.003a bhūyiṣṭhaṃ loḍitā laṅkā rāmasya caratā priyam / 5.011.003c na hi paśyāmi vaidehīṃ sītāṃ sarvāṅgaśobhanām
5.011.004a palvalāni taṭākāni sarāṃsi saritas tathā / 5.011.004c nadyo 'nūpavanāntāś ca durgāś ca dharaṇīdharāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431261 (0.0):
5.011.003c na hi paśyāmi vaidehīṃ sītāṃ sarvāṅgaśobhanām / 5.011.004a palvalāni taṭākāni sarāṃsi saritas tathā
5.011.004e loḍitā vasudhā sarvā na ca paśyāmi jānakīm
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431265 (0.0):
5.011.004c nadyo 'nūpavanāntāś ca durgāś ca dharaṇīdharāḥ / 5.011.004e loḍitā vasudhā sarvā na ca paśyāmi jānakīm
5.011.005a iha saṃpātinā sītā rāvaṇasya niveśane / 5.011.005c ākhyātā gṛdhrarājena na ca paśyāmi tām aham
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431276 (0.0):
5.011.004e loḍitā vasudhā sarvā na ca paśyāmi jānakīm / 5.011.005a iha saṃpātinā sītā rāvaṇasya niveśane
5.011.006a kiṃ nu sītātha vaidehī maithilī janakātmajā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431283 (0.0):
5.011.005c ākhyātā gṛdhrarājena na ca paśyāmi tām aham / 5.011.006a kiṃ nu sītātha vaidehī maithilī janakātmajā
5.011.006c upatiṣṭheta vivaśā rāvaṇaṃ duṣṭacāriṇam / 5.011.007a kṣipram utpatato manye sītām ādāya rakṣasaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431287 (0.0):
5.011.006a kiṃ nu sītātha vaidehī maithilī janakātmajā / 5.011.006c upatiṣṭheta vivaśā rāvaṇaṃ duṣṭacāriṇam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431294 (0.0):
5.011.006c upatiṣṭheta vivaśā rāvaṇaṃ duṣṭacāriṇam / 5.011.007a kṣipram utpatato manye sītām ādāya rakṣasaḥ
5.011.007c bibhyato rāmabāṇānām antarā patitā bhavet
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431299 (0.0):
5.011.007a kṣipram utpatato manye sītām ādāya rakṣasaḥ / 5.011.007c bibhyato rāmabāṇānām antarā patitā bhavet
5.011.008a atha vā hriyamāṇāyāḥ pathi siddhaniṣevite / 5.011.008c manye patitam āryāyā hṛdayaṃ prekṣya sāgaram
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431310 (0.0):
5.011.007c bibhyato rāmabāṇānām antarā patitā bhavet / 5.011.008a atha vā hriyamāṇāyāḥ pathi siddhaniṣevite
5.011.009a rāvaṇasyoruvegena bhujābhyāṃ pīḍitena ca / 5.011.009c tayā manye viśālākṣyā tyaktaṃ jīvitam āryayā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431322 (0.0):
5.011.008c manye patitam āryāyā hṛdayaṃ prekṣya sāgaram / 5.011.009a rāvaṇasyoruvegena bhujābhyāṃ pīḍitena ca
5.011.010a upary upari vā nūnaṃ sāgaraṃ kramatas tadā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431328 (0.0):
5.011.009c tayā manye viśālākṣyā tyaktaṃ jīvitam āryayā / 5.011.010a upary upari vā nūnaṃ sāgaraṃ kramatas tadā
5.011.010c viveṣṭamānā patitā samudre janakātmajā / 5.011.011a āho kṣudreṇa cānena rakṣantī śīlam ātmanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431336 (0.0):
5.011.010a upary upari vā nūnaṃ sāgaraṃ kramatas tadā / 5.011.010c viveṣṭamānā patitā samudre janakātmajā
5.011.011c abandhur bhakṣitā sītā rāvaṇena tapasvinī / 5.011.012a atha vā rākṣasendrasya patnībhir asitekṣaṇā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431346 (0.0):
5.011.011a āho kṣudreṇa cānena rakṣantī śīlam ātmanaḥ / 5.011.011c abandhur bhakṣitā sītā rāvaṇena tapasvinī
5.011.012c aduṣṭā duṣṭabhāvābhir bhakṣitā sā bhaviṣyati / 5.011.013a saṃpūrṇacandrapratimaṃ padmapatranibhekṣaṇam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431359 (0.0):
5.011.012a atha vā rākṣasendrasya patnībhir asitekṣaṇā / 5.011.012c aduṣṭā duṣṭabhāvābhir bhakṣitā sā bhaviṣyati
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21110771 (0.029):
sampūrṇa candra vadanaṃ padma patra nibhekṣaṇam // Hbhv_11.21 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13805667 (0.046):
padmanālena vai purā HV_42.24ab*543b / padmapatranibhekṣaṇam HV_65.100*757:4b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16318754 (0.047):
padmanetrāya vai namaḥ HV_App.I,37.71b / padmapatranibhekṣaṇam *HV_65.100*757:4b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4394377 (0.049):
saṃkarṣaṇasahāyaṃ taṃ padmapatranibhekṣaṇam || *HV_65.100*757:4 |
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17143113 (0.050):
padmaniḥśvāsam uttamam Ram_2,55.8b / padmapattranibhekṣaṇam Ram_3,16.6b
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10057133 (0.062):
3.016.006a siṃhoraskaṃ mahābāhuṃ padmapatranibhekṣaṇam
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2155513 (0.063):
candradivākaravahnisamākṣaṃ $ candranibhānanapadmadalākṣam &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1593380 (0.063):
candranibhānanapadmadalākṣam SkP_10.39b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19165593 (0.063):
candradivākaravahnisamākṣaṃ candranibhānanapadmadalākṣam /
5.011.013c rāmasya dhyāyatī vaktraṃ pañcatvaṃ kṛpaṇā gatā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431365 (0.0):
5.011.013a saṃpūrṇacandrapratimaṃ padmapatranibhekṣaṇam / 5.011.013c rāmasya dhyāyatī vaktraṃ pañcatvaṃ kṛpaṇā gatā
5.011.014a hā rāma lakṣmaṇety eva hāyodhyeti ca maithilī / 5.011.014c vilapya bahu vaidehī nyastadehā bhaviṣyati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431375 (0.0):
5.011.013c rāmasya dhyāyatī vaktraṃ pañcatvaṃ kṛpaṇā gatā / 5.011.014a hā rāma lakṣmaṇety eva hāyodhyeti ca maithilī
5.011.015a atha vā nihitā manye rāvaṇasya niveśane / 5.011.015c nūnaṃ lālapyate mandaṃ pañjarastheva śārikā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431387 (0.0):
5.011.014c vilapya bahu vaidehī nyastadehā bhaviṣyati / 5.011.015a atha vā nihitā manye rāvaṇasya niveśane
5.011.016a janakasya kule jātā rāmapatnī sumadhyamā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431393 (0.0):
5.011.015c nūnaṃ lālapyate mandaṃ pañjarastheva śārikā / 5.011.016a janakasya kule jātā rāmapatnī sumadhyamā
5.011.016c katham utpalapatrākṣī rāvaṇasya vaśaṃ vrajet
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431400 (0.0):
5.011.016a janakasya kule jātā rāmapatnī sumadhyamā / 5.011.016c katham utpalapatrākṣī rāvaṇasya vaśaṃ vrajet
5.011.017a vinaṣṭā vā pranaṣṭā vā mṛtā vā janakātmajā / 5.011.017c rāmasya priyabhāryasya na nivedayituṃ kṣamam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431404 (0.0):
5.011.016c katham utpalapatrākṣī rāvaṇasya vaśaṃ vrajet / 5.011.017a vinaṣṭā vā pranaṣṭā vā mṛtā vā janakātmajā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431411 (0.0):
5.011.017a vinaṣṭā vā pranaṣṭā vā mṛtā vā janakātmajā / 5.011.017c rāmasya priyabhāryasya na nivedayituṃ kṣamam
5.011.018a nivedyamāne doṣaḥ syād doṣaḥ syād anivedane
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431416 (0.0):
5.011.017c rāmasya priyabhāryasya na nivedayituṃ kṣamam / 5.011.018a nivedyamāne doṣaḥ syād doṣaḥ syād anivedane
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5415023 (0.012):
samprasāraṇe samprasāraṇam samānāṅge iti vaktavyam . tatra upoṣuṣi doṣaḥ . / tatra upoṣuṣi doṣaḥ bhavati . na vā yasya aṅgasya prasāraṇaprāptiḥ tasmin
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5314632 (0.012):
atha jahatsvārthāyām tu doṣaḥ eva . jahatsvāṛthāyām api na doṣaḥ . bhavati
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 504483 (0.023):
nanvevaṃ savartra sāpekṣasya hareḥ svātantryahānirdeṣaḥ syādityata āha / svatantrya iti // / ayamapi doṣo nāsti / / katham /
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5327237 (0.024):
dvandvaikavadbhāvaḥ prāpnoti . atha aviśeṣeṇa na doṣaḥ bhavati . yathā na / doṣaḥ tathāu astu . paśuśakunidvandve virodhinām pūrvavipratiṣiddham .
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5403195 (0.027):
na hi apūraṇaḥ tīyaśabdaḥ asti yatra doṣaḥ syāt . nanu ca ayam asti / mukhatīyaḥ pārśvatīyaḥ iti . arthavadgrahaṇe na anarthakasya iti evam asya
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 26035100 (0.032):
tathā sati hrasvabhāvino 'ṅgasya akārasya upadhātvaṃ vihitam iti hrasvo na / syāt ? naiṣa doṣaḥ / / oṇeḥ ṛdit karaṇaṃ jñāpakaṃ nityam api dvirvacanam upadhāhrasvatvena
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7572561 (0.032):
tathā sati hrasvabhāvino 'ṅgasya akārasya upadhātvaṃ vihitam iti hrasvo na / syāt ? naiṣa doṣaḥ / / oṇeḥ r̥dit karaṇaṃ jñāpakaṃ nityam api dvirvacanam upadhāhrasvatvena
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19459036 (0.033):
nanu yadi ātmā na bhavet, kathaṃ tarhi kṛtavipraṇāśādidoṣo na syāt? tato / na vṛthā tadvāda ityāha hetumānityādi
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20915638 (0.034):
śaṅkāyāḥ satvamupetyāpi na doṣa ityāha kiṃ ceti// virodha eva na / syāditi// sahānavasthānarūpatvādvirodhasyeti bhāvaḥ/ nājāta ekonyaṃ hanti
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5286347 (0.035):
kumbhīdhānyanyāyena śakyaḥ vijñātum . iha hi doṣaḥ syāt . ṭunadi nandathuḥ / iti . evam tarhi na evam vijñāyate ikāraḥ it yasya saḥ ayam idit tasya
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4959538 (0.035):
satyam eṣa doṣo na bhavati, kiṃ tv anaruṇayāpy ekahāyanyā krayaḥ prāpnoti,
Yamuna: Siddhitraya, Part 3: Samvitsiddhi (yasasi_u.htm.txt) 3306225 (0.036):
tathā cāvidyāyāmapi sa doṣo bhavedevetyarthaḥ // 116 // / sasā.....uktārā ( svasādhyasya puraskārā ) ddoṣo 'nyonyasamāśrayaḥ /
Vadivagisvara: Manamanohara (vvmanmhu.htm.txt) 9687279 (0.038):
doṣaḥ? atiprasaṅga iti cet, tatparihārikā dṛśyānupalabdhirbhaviṣyati /
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5366948 (0.038):
dākṣāyaṇaḥ evam gārgeyaḥ dākṣeyaḥ iti atra api syāt . na eṣaḥ doṣaḥ . ḍhak
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 981220 (0.039):
nivārayituṃ śakyate / yadi svabhāvetarakriyālakṣaṇaviyogād anupāda iti? / tadāpi nāsti doṣaḥ, sarvabhāveṣu kriyāyā abhāvāt /
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6627501 (0.040):
caturobhidhātuṃ// / p.25.1ab/.doṣo hy ayaṃ ca^atra bhaved ayukto yad yat tvayā ca^abhihitaṃ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28219228 (0.041):
adhikaraṇatābhinnatvaparvatānyatvobhayavatī dhūmādhikaraṇatātvāt / 2ityatrātivyāpteḥ/ / 1. na doṣa iti/
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20918437 (0.042):
taduttimbhiketyarthaḥ/ kalpanāditi// anumitsādaśāyāṃ anumitirna syāditi / doṣo neti yejyam/ parasyāpi sammatametadityāha tvayāpīti//
Sakyabuddhi: Pramanavarttikatika (sbpramvu.htm.txt) 14633360 (0.043):
tataś ca yad uktaṃ svabhāve sādhye pratijñārthaikadeśo hetuḥ syād iti sa / doṣo nāstīty āha / taṃ netyādi / tad iti tasmāt* / sa cāyaṃ svabhāva iti
5.011.018c kathaṃ nu khalu kartavyaṃ viṣamaṃ pratibhāti me
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431423 (0.0):
5.011.018a nivedyamāne doṣaḥ syād doṣaḥ syād anivedane / 5.011.018c kathaṃ nu khalu kartavyaṃ viṣamaṃ pratibhāti me
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5259359 (0.048):
tataḥ etat prayojanam syāt . kutaḥ nu khalu etat ṅitkaraṇāt ayam
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 38945 (0.064):
(P_1,1.53) KA_I,130.21 131.7 Ro_I,394 395 {10/12} kutaḥ nu khalu etat / ṅitkaraṇāt ayam sarvādeśaḥ bhaviṣyati na punaḥ antyasya syāt iti .
5.011.019a asminn evaṃgate karye prāptakālaṃ kṣamaṃ ca kim / 5.011.019c bhaved iti matiṃ bhūyo hanumān pravicārayan
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431433 (0.0):
5.011.018c kathaṃ nu khalu kartavyaṃ viṣamaṃ pratibhāti me / 5.011.019a asminn evaṃgate karye prāptakālaṃ kṣamaṃ ca kim
5.011.020a yadi sītām adṛṣṭvāhaṃ vānarendrapurīm itaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431439 (0.0):
5.011.019c bhaved iti matiṃ bhūyo hanumān pravicārayan / 5.011.020a yadi sītām adṛṣṭvāhaṃ vānarendrapurīm itaḥ
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11761810 (0.040):
5.011.002a saṃparikramya hanumān rāvaṇasya niveśanān / 5.011.002c adṛṣṭvā jānakīṃ sītām abravīd vacanaṃ kapiḥ
5.011.020c gamiṣyāmi tataḥ ko me puruṣārtho bhaviṣyati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431445 (0.0):
5.011.020a yadi sītām adṛṣṭvāhaṃ vānarendrapurīm itaḥ / 5.011.020c gamiṣyāmi tataḥ ko me puruṣārtho bhaviṣyati
5.011.021a mamedaṃ laṅghanaṃ vyarthaṃ sāgarasya bhaviṣyati / 5.011.021c praveśaś civa laṅkāyā rākṣasānāṃ ca darśanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431455 (0.0):
5.011.020c gamiṣyāmi tataḥ ko me puruṣārtho bhaviṣyati / 5.011.021a mamedaṃ laṅghanaṃ vyarthaṃ sāgarasya bhaviṣyati
5.011.022a kiṃ vā vakṣyati sugrīvo harayo va samāgatāḥ / 5.011.022c kiṣkindhāṃ samanuprāptau tau vā daśarathātmajau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431464 (0.0):
5.011.021c praveśaś civa laṅkāyā rākṣasānāṃ ca darśanam / 5.011.022a kiṃ vā vakṣyati sugrīvo harayo va samāgatāḥ
5.011.023a gatvā tu yadi kākutsthaṃ vakṣyāmi param apriyam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431469 (0.0):
5.011.022a kiṃ vā vakṣyati sugrīvo harayo va samāgatāḥ / 5.011.022c kiṣkindhāṃ samanuprāptau tau vā daśarathātmajau / 5.011.023a gatvā tu yadi kākutsthaṃ vakṣyāmi param apriyam
5.011.023c na dṛṣṭeti mayā sītā tatas tyakṣyanti jīvitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431477 (0.0):
5.011.023a gatvā tu yadi kākutsthaṃ vakṣyāmi param apriyam / 5.011.023c na dṛṣṭeti mayā sītā tatas tyakṣyanti jīvitam
5.011.024a paruṣaṃ dāruṇaṃ krūraṃ tīkṣṇam indriyatāpanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431483 (0.0):
5.011.023c na dṛṣṭeti mayā sītā tatas tyakṣyanti jīvitam / 5.011.024a paruṣaṃ dāruṇaṃ krūraṃ tīkṣṇam indriyatāpanam
5.011.024c sītānimittaṃ durvākyaṃ śrutvā sa na bhaviṣyati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431488 (0.0):
5.011.024a paruṣaṃ dāruṇaṃ krūraṃ tīkṣṇam indriyatāpanam / 5.011.024c sītānimittaṃ durvākyaṃ śrutvā sa na bhaviṣyati
5.011.025a taṃ tu kṛcchragataṃ dṛṣṭvā pañcatvagatamānasaṃ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431497 (0.0):
5.011.024c sītānimittaṃ durvākyaṃ śrutvā sa na bhaviṣyati / 5.011.025a taṃ tu kṛcchragataṃ dṛṣṭvā pañcatvagatamānasaṃ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16457643 (0.063):
sa tasyaiva jaghanyajaḥ HV_44.67d / sa taṃ kṛcchragataṃ dṛṣṭvā HV_App.I,42B.2974a
5.011.025c bhṛśānurakto medhāvī na bhaviṣyati lakṣmaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431503 (0.0):
5.011.025a taṃ tu kṛcchragataṃ dṛṣṭvā pañcatvagatamānasaṃ / 5.011.025c bhṛśānurakto medhāvī na bhaviṣyati lakṣmaṇaḥ
5.011.026a vinaṣṭau bhrātarau śrutvā bharato 'pi mariṣyati / 5.011.026c bharataṃ ca mṛtaṃ dṛṣṭvā śatrughno na bhaviṣyati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431514 (0.0):
5.011.025c bhṛśānurakto medhāvī na bhaviṣyati lakṣmaṇaḥ / 5.011.026a vinaṣṭau bhrātarau śrutvā bharato 'pi mariṣyati
5.011.027a putrān mṛtān samīkṣyātha na bhaviṣyanti mātaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431522 (0.0):
5.011.026c bharataṃ ca mṛtaṃ dṛṣṭvā śatrughno na bhaviṣyati / 5.011.027a putrān mṛtān samīkṣyātha na bhaviṣyanti mātaraḥ
5.011.027c kausalyā ca sumitrā ca kaikeyī ca na saṃśayaḥ / 5.011.028a kṛtajñaḥ satyasaṃdhaś ca sugrīvaḥ plavagādhipaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431532 (0.0):
5.011.027a putrān mṛtān samīkṣyātha na bhaviṣyanti mātaraḥ / 5.011.027c kausalyā ca sumitrā ca kaikeyī ca na saṃśayaḥ
5.011.028c rāmaṃ tathā gataṃ dṛṣṭvā tatas tyakṣyanti jīvitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431538 (0.0):
5.011.028a kṛtajñaḥ satyasaṃdhaś ca sugrīvaḥ plavagādhipaḥ / 5.011.028c rāmaṃ tathā gataṃ dṛṣṭvā tatas tyakṣyanti jīvitam
5.011.029a durmanā vyathitā dīnā nirānandā tapasvinī / 5.011.029c pīḍitā bhartṛśokena rumā tyakṣyati jīvitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431550 (0.0):
5.011.028c rāmaṃ tathā gataṃ dṛṣṭvā tatas tyakṣyanti jīvitam / 5.011.029a durmanā vyathitā dīnā nirānandā tapasvinī
5.011.030a vālijena tu duḥkhena pīḍitā śokakarśitā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431556 (0.0):
5.011.029c pīḍitā bhartṛśokena rumā tyakṣyati jīvitam / 5.011.030a vālijena tu duḥkhena pīḍitā śokakarśitā
5.011.030c pañcatvagamane rājñas tārāpi na bhaviṣyati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431561 (0.0):
5.011.030a vālijena tu duḥkhena pīḍitā śokakarśitā / 5.011.030c pañcatvagamane rājñas tārāpi na bhaviṣyati
5.011.031a mātāpitror vināśena sugrīva vyasanena ca / 5.011.031c kumāro 'py aṅgadaḥ kasmād dhārayiṣyati jīvitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431571 (0.0):
5.011.030c pañcatvagamane rājñas tārāpi na bhaviṣyati / 5.011.031a mātāpitror vināśena sugrīva vyasanena ca
5.011.032a bhartṛjena tu śokena abhibhūtā vanaukasaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431577 (0.0):
5.011.031c kumāro 'py aṅgadaḥ kasmād dhārayiṣyati jīvitam / 5.011.032a bhartṛjena tu śokena abhibhūtā vanaukasaḥ
5.011.032c śirāṃsy abhihaniṣyanti talair muṣṭibhir eva ca / 5.011.033a sāntvenānupradānena mānena ca yaśasvinā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431585 (0.0):
5.011.032a bhartṛjena tu śokena abhibhūtā vanaukasaḥ / 5.011.032c śirāṃsy abhihaniṣyanti talair muṣṭibhir eva ca
5.011.033c lālitāḥ kapirājena prāṇāṃs tyakṣyanti vānarāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431591 (0.0):
5.011.033a sāntvenānupradānena mānena ca yaśasvinā / 5.011.033c lālitāḥ kapirājena prāṇāṃs tyakṣyanti vānarāḥ
5.011.034a na vaneṣu na śaileṣu na nirodheṣu vā punaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431597 (0.0):
5.011.033c lālitāḥ kapirājena prāṇāṃs tyakṣyanti vānarāḥ / 5.011.034a na vaneṣu na śaileṣu na nirodheṣu vā punaḥ
5.011.034c krīḍām anubhaviṣyanti sametya kapikuñjarāḥ / 5.011.035a saputradārāḥ sāmātyā bhartṛvyasanapīḍitāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431611 (0.0):
5.011.034a na vaneṣu na śaileṣu na nirodheṣu vā punaḥ / 5.011.034c krīḍām anubhaviṣyanti sametya kapikuñjarāḥ
5.011.035c śailāgrebhyaḥ patiṣyanti sametya viṣameṣu ca / 5.011.036a viṣam udbandhanaṃ vāpi praveśaṃ jvalanasya vā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431620 (0.0):
5.011.035a saputradārāḥ sāmātyā bhartṛvyasanapīḍitāḥ / 5.011.035c śailāgrebhyaḥ patiṣyanti sametya viṣameṣu ca
5.011.036c upavāsam atho śastraṃ pracariṣyanti vānarāḥ / 5.011.037a ghoram ārodanaṃ manye gate mayi bhaviṣyati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431630 (0.0):
5.011.036a viṣam udbandhanaṃ vāpi praveśaṃ jvalanasya vā / 5.011.036c upavāsam atho śastraṃ pracariṣyanti vānarāḥ
5.011.037c ikṣvākukulanāśaś ca nāśaś caiva vanaukasām / 5.011.038a so 'haṃ naiva gamiṣyāmi kiṣkindhāṃ nagarīm itaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431635 (0.0):
5.011.037a ghoram ārodanaṃ manye gate mayi bhaviṣyati / 5.011.037c ikṣvākukulanāśaś ca nāśaś caiva vanaukasām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431642 (0.0):
5.011.037c ikṣvākukulanāśaś ca nāśaś caiva vanaukasām / 5.011.038a so 'haṃ naiva gamiṣyāmi kiṣkindhāṃ nagarīm itaḥ
5.011.038c na hi śakṣyāmy ahaṃ draṣṭuṃ sugrīvaṃ maithilīṃ vinā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431649 (0.0):
5.011.038a so 'haṃ naiva gamiṣyāmi kiṣkindhāṃ nagarīm itaḥ
5.011.039a mayy agacchati cehasthe dharmātmānau mahārathau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431656 (0.0):
5.011.038c na hi śakṣyāmy ahaṃ draṣṭuṃ sugrīvaṃ maithilīṃ vinā / 5.011.039a mayy agacchati cehasthe dharmātmānau mahārathau
5.011.039c āśayā tau dhariṣyete vanarāś ca manasvinaḥ / 5.011.040a hastādāno mukhādāno niyato vṛkṣamūlikaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431666 (0.0):
5.011.039a mayy agacchati cehasthe dharmātmānau mahārathau / 5.011.039c āśayā tau dhariṣyete vanarāś ca manasvinaḥ
5.011.040c vānaprastho bhaviṣyāmi adṛṣṭvā janakātmajām / 5.011.041a sāgarānūpaje deśe bahumūlaphalodake
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431677 (0.0):
5.011.040a hastādāno mukhādāno niyato vṛkṣamūlikaḥ / 5.011.040c vānaprastho bhaviṣyāmi adṛṣṭvā janakātmajām
5.011.041c citāṃ kṛtvā pravekṣyāmi samiddham araṇīsutam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431683 (0.0):
5.011.041a sāgarānūpaje deśe bahumūlaphalodake / 5.011.041c citāṃ kṛtvā pravekṣyāmi samiddham araṇīsutam
5.011.042a upaviṣṭasya vā samyag liṅginaṃ sādhayiṣyataḥ / 5.011.042c śarīraṃ bhakṣayiṣyanti vāyasāḥ śvāpadāni ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431691 (0.0):
5.011.041c citāṃ kṛtvā pravekṣyāmi samiddham araṇīsutam / 5.011.042a upaviṣṭasya vā samyag liṅginaṃ sādhayiṣyataḥ
5.011.043a idam apy ṛṣibhir dṛṣṭaṃ niryāṇam iti me matiḥ / 5.011.043c samyag āpaḥ pravekṣyāmi na cet paśyāmi jānakīm
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431704 (0.0):
5.011.042c śarīraṃ bhakṣayiṣyanti vāyasāḥ śvāpadāni ca / 5.011.043a idam apy ṛṣibhir dṛṣṭaṃ niryāṇam iti me matiḥ
5.011.044a sujātamūlā subhagā kīrtimālāyaśasvinī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431710 (0.0):
5.011.043c samyag āpaḥ pravekṣyāmi na cet paśyāmi jānakīm / 5.011.044a sujātamūlā subhagā kīrtimālāyaśasvinī
5.011.044c prabhagnā cirarātrīyaṃ mama sītām apaśyataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431715 (0.0):
5.011.044a sujātamūlā subhagā kīrtimālāyaśasvinī / 5.011.044c prabhagnā cirarātrīyaṃ mama sītām apaśyataḥ
5.011.045a tāpaso vā bhaviṣyāmi niyato vṛkṣamūlikaḥ / 5.011.045c netaḥ pratigamiṣyāmi tām adṛṣṭvāsitekṣaṇām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431726 (0.0):
5.011.044c prabhagnā cirarātrīyaṃ mama sītām apaśyataḥ / 5.011.045a tāpaso vā bhaviṣyāmi niyato vṛkṣamūlikaḥ
5.011.046a yadītaḥ pratigacchāmi sītām anadhigamya tām / 5.011.046c aṅgadaḥ sahitaiḥ sarvair vānarair na bhaviṣyati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431735 (0.0):
5.011.045c netaḥ pratigamiṣyāmi tām adṛṣṭvāsitekṣaṇām
5.011.047a vināśe bahavo doṣā jīvan prāpnoti bhadrakam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431741 (0.0):
5.011.046c aṅgadaḥ sahitaiḥ sarvair vānarair na bhaviṣyati / 5.011.047a vināśe bahavo doṣā jīvan prāpnoti bhadrakam
5.011.047c tasmāt prāṇān dhariṣyāmi dhruvo jīvati saṃgamaḥ / 5.011.048a evaṃ bahuvidhaṃ duḥkhaṃ manasā dhārayan muhuḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431752 (0.0):
5.011.047a vināśe bahavo doṣā jīvan prāpnoti bhadrakam / 5.011.047c tasmāt prāṇān dhariṣyāmi dhruvo jīvati saṃgamaḥ
5.011.048c nādhyagacchat tadā pāraṃ śokasya kapikuñjaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431759 (0.0):
5.011.048a evaṃ bahuvidhaṃ duḥkhaṃ manasā dhārayan muhuḥ / 5.011.048c nādhyagacchat tadā pāraṃ śokasya kapikuñjaraḥ
5.011.049a rāvaṇaṃ vā vadhiṣyāmi daśagrīvaṃ mahābalam / 5.011.049c kāmam astu hṛtā sītā pratyācīrṇaṃ bhaviṣyati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431770 (0.0):
5.011.048c nādhyagacchat tadā pāraṃ śokasya kapikuñjaraḥ / 5.011.049a rāvaṇaṃ vā vadhiṣyāmi daśagrīvaṃ mahābalam
5.011.050a athavainaṃ samutkṣipya upary upari sāgaram
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431776 (0.0):
5.011.049c kāmam astu hṛtā sītā pratyācīrṇaṃ bhaviṣyati / 5.011.050a athavainaṃ samutkṣipya upary upari sāgaram
5.011.050c rāmāyopahariṣyāmi paśuṃ paśupater iva / 5.011.051a iti cintā samāpannaḥ sītām anadhigamya tām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431784 (0.0):
5.011.050a athavainaṃ samutkṣipya upary upari sāgaram / 5.011.050c rāmāyopahariṣyāmi paśuṃ paśupater iva
5.011.051c dhyānaśokā parītātmā cintayām āsa vānaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431791 (0.0):
5.011.051a iti cintā samāpannaḥ sītām anadhigamya tām / 5.011.051c dhyānaśokā parītātmā cintayām āsa vānaraḥ
5.011.052a yāvat sītāṃ na paśyāmi rāmapatnīṃ yaśasvinīm
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431798 (0.0):
5.011.051c dhyānaśokā parītātmā cintayām āsa vānaraḥ / 5.011.052a yāvat sītāṃ na paśyāmi rāmapatnīṃ yaśasvinīm
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27072791 (0.047):
6.101.038c pratyuvāca tataḥ sītāṃ rāmapatnīṃ yaśasvinīm
5.011.052c tāvad etāṃ purīṃ laṅkāṃ vicinomi punaḥ punaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431805 (0.0):
5.011.052a yāvat sītāṃ na paśyāmi rāmapatnīṃ yaśasvinīm / 5.011.052c tāvad etāṃ purīṃ laṅkāṃ vicinomi punaḥ punaḥ
5.011.053a saṃpāti vacanāc cāpi rāmaṃ yady ānayāmy aham / 5.011.053c apaśyan rāghavo bhāryāṃ nirdahet sarvavānarān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431815 (0.0):
5.011.052c tāvad etāṃ purīṃ laṅkāṃ vicinomi punaḥ punaḥ / 5.011.053a saṃpāti vacanāc cāpi rāmaṃ yady ānayāmy aham
5.011.054a ihaiva niyatāhāro vatsyāmi niyatendriyaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431821 (0.0):
5.011.053c apaśyan rāghavo bhāryāṃ nirdahet sarvavānarān / 5.011.054a ihaiva niyatāhāro vatsyāmi niyatendriyaḥ
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22243199 (0.044):
7.009.030c svādhyāyaniyatāhāra uvāsa niyatendriyaḥ
5.011.054c na matkṛte vinaśyeyuḥ sarve te naravānarāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431828 (0.0):
5.011.054a ihaiva niyatāhāro vatsyāmi niyatendriyaḥ / 5.011.054c na matkṛte vinaśyeyuḥ sarve te naravānarāḥ
5.011.055a aśokavanikā cāpi mahatīyaṃ mahādrumā / 5.011.055c imām abhigamiṣyāmi na hīyaṃ vicitā mayā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431837 (0.0):
5.011.054c na matkṛte vinaśyeyuḥ sarve te naravānarāḥ / 5.011.055a aśokavanikā cāpi mahatīyaṃ mahādrumā
5.011.056a vasūn rudrāṃs tathādityān aśvinau maruto 'pi ca / 5.011.056c namaskṛtvā gamiṣyāmi rakṣasāṃ śokavardhanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431847 (0.0):
5.011.055c imām abhigamiṣyāmi na hīyaṃ vicitā mayā / 5.011.056a vasūn rudrāṃs tathādityān aśvinau maruto 'pi ca
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20101936 (0.021):
06,033.006a paśyādityān vasūn rudrān aśvinau marutas tathā
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25626029 (0.021):
paśyādityān vasūn rudrān aśvinau marutas tathā
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15627246 (0.021):
paśyādityān vasūn rudrān aśvinau marutas tathā Bhg_11.006a
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3450916 (0.021):
paśyādityān vasūn rudrān aśvinau marutas tathā |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17835080 (0.029):
paśyādityān vasūn rudrān aśvinau marutas tathā | / bahūny adṛṣṭa pūrvāṇi paśyāścaryāṇi bhārata ||6||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22926221 (0.029):
paśyādityān vasūn rudrān aśvinau marutas tathā | / bahūny adṛṣṭa pūrvāṇi paśyāścaryāṇi bhārata ||BhG_11.6||
Bhagavadgita 11 (bhg4c11u.htm.txt) 14658918 (0.029):
BhG 11.6 / paśyādityān vasūn rudrān aśvinau marutas tathā |
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118792 (0.054):
tad antaś ca vasūn rudrān__Vdha_076.011 / aśvinau marutas tathā__Vdha_076.011
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19805601 (0.056):
03,038.025b*0150_02 prapadye 'haṃ vasūn rudrān ādityān samarudgaṇān
5.011.057a jitvā tu rākṣasān devīm ikṣvākukulanandinīm
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431855 (0.0):
5.011.056c namaskṛtvā gamiṣyāmi rakṣasāṃ śokavardhanaḥ / 5.011.057a jitvā tu rākṣasān devīm ikṣvākukulanandinīm
5.011.057c saṃpradāsyāmi rāmāyā yathāsiddhiṃ tapasvine / 5.011.058a sa muhūrtam iva dhyātvā cintāvigrathitendriyaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431865 (0.0):
5.011.057a jitvā tu rākṣasān devīm ikṣvākukulanandinīm / 5.011.057c saṃpradāsyāmi rāmāyā yathāsiddhiṃ tapasvine
5.011.058c udatiṣṭhan mahābāhur hanūmān mārutātmajaḥ / 5.011.059a namo 'stu rāmāya salakṣmaṇāya; devyai ca tasyai janakātmajāyai
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431878 (0.0):
5.011.058a sa muhūrtam iva dhyātvā cintāvigrathitendriyaḥ / 5.011.058c udatiṣṭhan mahābāhur hanūmān mārutātmajaḥ
5.011.059c namo 'stu rudrendrayamānilebhyo; namo 'stu
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431885 (0.0):
5.011.059a namo 'stu rāmāya salakṣmaṇāya; devyai ca tasyai janakātmajāyai / 5.011.059c namo 'stu rudrendrayamānilebhyo; namo 'stu
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7058321 (0.053):
sahastracandrārkavilocanāya / namo 'stu te soma sumadhyamāya /
candrārkamarudgaṇebhyaḥ / 5.011.060a sa tebhyas tu namaskṛtvā sugrīvāya ca mārutiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431895 (0.0):
5.011.059c namo 'stu rudrendrayamānilebhyo; namo 'stu / candrārkamarudgaṇebhyaḥ
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7058321 (0.052):
sahastracandrārkavilocanāya / namo 'stu te soma sumadhyamāya /
5.011.060c diśaḥ sarvāḥ samālokya aśokavanikāṃ prati / 5.011.061a sa gatvā manasā pūrvam aśokavanikāṃ śubhām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431907 (0.0):
5.011.060a sa tebhyas tu namaskṛtvā sugrīvāya ca mārutiḥ / 5.011.060c diśaḥ sarvāḥ samālokya aśokavanikāṃ prati
5.011.061c uttaraṃ cintayām āsa vānaro mārutātmajaḥ / 5.011.062a dhruvaṃ tu rakṣobahulā bhaviṣyati vanākulā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431912 (0.0):
5.011.061a sa gatvā manasā pūrvam aśokavanikāṃ śubhām / 5.011.061c uttaraṃ cintayām āsa vānaro mārutātmajaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431919 (0.0):
5.011.061c uttaraṃ cintayām āsa vānaro mārutātmajaḥ / 5.011.062a dhruvaṃ tu rakṣobahulā bhaviṣyati vanākulā
5.011.062c aśokavanikā cintyā sarvasaṃskārasaṃskṛtā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431925 (0.0):
5.011.062a dhruvaṃ tu rakṣobahulā bhaviṣyati vanākulā / 5.011.062c aśokavanikā cintyā sarvasaṃskārasaṃskṛtā
5.011.063a rakṣiṇaś cātra vihitā nūnaṃ rakṣanti pādapān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431930 (0.0):
5.011.062c aśokavanikā cintyā sarvasaṃskārasaṃskṛtā / 5.011.063a rakṣiṇaś cātra vihitā nūnaṃ rakṣanti pādapān
5.011.063c bhagavān api sarvātmā nātikṣobhaṃ pravāyati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431937 (0.0):
5.011.063a rakṣiṇaś cātra vihitā nūnaṃ rakṣanti pādapān / 5.011.063c bhagavān api sarvātmā nātikṣobhaṃ pravāyati
5.011.064a saṃkṣipto 'yaṃ mayātmā ca rāmārthe rāvaṇasya ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431943 (0.0):
5.011.063c bhagavān api sarvātmā nātikṣobhaṃ pravāyati / 5.011.064a saṃkṣipto 'yaṃ mayātmā ca rāmārthe rāvaṇasya ca
5.011.064c siddhiṃ me saṃvidhāsyanti devāḥ sarṣigaṇās tv iha
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431952 (0.0):
5.011.064a saṃkṣipto 'yaṃ mayātmā ca rāmārthe rāvaṇasya ca / 5.011.064c siddhiṃ me saṃvidhāsyanti devāḥ sarṣigaṇās tv iha
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19595920 (0.022):
01,020.009c adūrād abhyupetyainaṃ devāḥ sarṣigaṇās tadā / 01,020.010a tvam ṛṣis tvaṃ mahābhāgas tvaṃ devaḥ patageśvaraḥ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16284946 (0.026):
devāḥ sarṣigaṇās tadā HV_40.10d / devāḥ sarṣigaṇāḥ purā HV_App.I,41.2b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13793392 (0.026):
devāḥ saptarṣayaś caiva HV_31.15c / devāḥ sarṣigaṇās tadā HV_38.50b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4371803 (0.026):
upāsāṃ cakrire viṣṇuṃ devāḥ sarṣigaṇās tadā // HV_40.10 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16284935 (0.027):
devāḥ sarve triviṣṭapam HV_App.I,29.1438b / devāḥ sarṣigaṇās tadā HV_38.50b
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20079408 (0.031):
05,179.019c apaśyanta raṇaṃ divyaṃ devāḥ sarṣigaṇās tadā / 05,179.020a tato divyāni mālyāni prādurāsan muhur muhuḥ
Valmiki: Ramayana, 1. Balakanda (ram_01_u.htm.txt) 26682135 (0.057):
1.056.008c devāḥ sarṣigaṇāḥ sarve nāsti manye tapaḥphalam
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22270370 (0.064):
7.096.016a anucchvasantaṃ yuktaṃ taṃ saśakrāḥ sāpsarogaṇāḥ / 7.096.016c devāḥ sarṣigaṇāḥ sarve puṣpair avakiraṃs tadā
5.011.065a brahmā svayambhūr bhagavān devāś caiva diśantu me
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431958 (0.0):
5.011.064c siddhiṃ me saṃvidhāsyanti devāḥ sarṣigaṇās tv iha / 5.011.065a brahmā svayambhūr bhagavān devāś caiva diśantu me
5.011.065c siddhim agniś ca vāyuś ca puruhūtaś ca vajradhṛt / 5.011.066a varuṇaḥ pāśahastaś ca somādityai tathaiva ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431967 (0.0):
5.011.065a brahmā svayambhūr bhagavān devāś caiva diśantu me / 5.011.065c siddhim agniś ca vāyuś ca puruhūtaś ca vajradhṛt
5.011.066c aśvinau ca mahātmānau marutaḥ sarva eva ca / 5.011.067a siddhiṃ sarvāṇi bhūtāni bhūtānāṃ caiva yaḥ prabhuḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431978 (0.0):
5.011.066a varuṇaḥ pāśahastaś ca somādityai tathaiva ca / 5.011.066c aśvinau ca mahātmānau marutaḥ sarva eva ca
5.011.067c dāsyanti mama ye cānye adṛṣṭāḥ pathi gocarāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431985 (0.0):
5.011.067a siddhiṃ sarvāṇi bhūtāni bhūtānāṃ caiva yaḥ prabhuḥ / 5.011.067c dāsyanti mama ye cānye adṛṣṭāḥ pathi gocarāḥ
5.011.068a tad unnasaṃ pāṇḍuradantam avraṇaṃ; śucismitaṃ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28431991 (0.0):
5.011.067c dāsyanti mama ye cānye adṛṣṭāḥ pathi gocarāḥ / 5.011.068a tad unnasaṃ pāṇḍuradantam avraṇaṃ; śucismitaṃ
padmapalāśalocanam / 5.011.068c drakṣye tad āryāvadanaṃ kadā nv ahaṃ;
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432000 (0.0):
5.011.068a tad unnasaṃ pāṇḍuradantam avraṇaṃ; śucismitaṃ / padmapalāśalocanam
prasannatārādhipatulyadarśanam / 5.011.069a kṣudreṇa pāpena nṛśaṃsakarmaṇā; sudāruṇālāṃkṛtaveṣadhāriṇā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432005 (0.0):
5.011.068c drakṣye tad āryāvadanaṃ kadā nv ahaṃ; / prasannatārādhipatulyadarśanam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432013 (0.0):
prasannatārādhipatulyadarśanam / 5.011.069a kṣudreṇa pāpena nṛśaṃsakarmaṇā; sudāruṇālāṃkṛtaveṣadhāriṇā
5.011.069c balābhibhūtā abalā tapasvinī; kathaṃ nu me dṛṣṭapathe 'dya sā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432022 (0.0):
5.011.069a kṣudreṇa pāpena nṛśaṃsakarmaṇā; sudāruṇālāṃkṛtaveṣadhāriṇā / 5.011.069c balābhibhūtā abalā tapasvinī; kathaṃ nu me dṛṣṭapathe 'dya sā
bhavet / 5.012.001a sa muhūrtam iva dhyatvā manasā cādhigamya tām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432029 (0.0):
5.011.069c balābhibhūtā abalā tapasvinī; kathaṃ nu me dṛṣṭapathe 'dya sā / bhavet / 5.012.001a sa muhūrtam iva dhyatvā manasā cādhigamya tām
5.012.001c avapluto mahātejāḥ prākāraṃ tasya veśmanaḥ / 5.012.002a sa tu saṃhṛṣṭasarvāṅgaḥ prākārastho mahākapiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432034 (0.0):
5.012.001a sa muhūrtam iva dhyatvā manasā cādhigamya tām / 5.012.001c avapluto mahātejāḥ prākāraṃ tasya veśmanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432042 (0.0):
5.012.001c avapluto mahātejāḥ prākāraṃ tasya veśmanaḥ / 5.012.002a sa tu saṃhṛṣṭasarvāṅgaḥ prākārastho mahākapiḥ
5.012.002c puṣpitāgrān vasantādau dadarśa vividhān drumān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432050 (0.0):
5.012.002a sa tu saṃhṛṣṭasarvāṅgaḥ prākārastho mahākapiḥ / 5.012.002c puṣpitāgrān vasantādau dadarśa vividhān drumān
5.012.003a sālān aśokān bhavyāṃś ca campakāṃś ca supuṣpitān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432056 (0.0):
5.012.002c puṣpitāgrān vasantādau dadarśa vividhān drumān / 5.012.003a sālān aśokān bhavyāṃś ca campakāṃś ca supuṣpitān
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11757436 (0.037):
5.002.009a saralān karṇikārāṃś ca kharjūrāṃś ca supuṣpitān / 5.002.009c priyālān muculindāṃś ca kuṭajān ketakān api
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20684609 (0.041):
13,054.004a sahakārān praphullāṃś ca ketakoddālakān dhavān / 13,054.004c aśokān mucukundāṃś ca phullāṃś caivātimuktakān / 13,054.005a campakāṃs tilakān bhavyān panasān vañjulān api
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17908071 (0.051):
pārijātān kovidārān mandārān badarāṃstathā // MarkP_6.16 // / pāṭalān puṣpitān ramyān devadārudrumāṃstathā /
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27044835 (0.053):
6.047.073a so 'śvakarṇān dhavān sālāṃś cūtāṃś cāpi supuṣpitān
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25488926 (0.057):
4.049.020a sālāṃs tālāṃś ca puṃnāgān kakubhān vañjulān dhavān / 4.049.020c campakān nāgavṛkṣāṃś ca karṇikārāṃś ca puṣpitān
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19946760 (0.060):
04,005.002d*0134_001 campakān bakulāṃś caiva puṃnāgān ketakīs tathā / 04,005.002d*0134_002 pāribhadrān karañjāṃś ca anyāṃś ca vividhān drumān
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26858225 (0.062):
panasāṃl lakucān nīpāñ $ śirīṣān sumanoharān &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11129534 (0.062):
panasāṃl lakucān nīpāñ śirīṣān sumanoharān /
5.012.003c uddālakān nāgavṛkṣāṃś cūtān kapimukhān api / 5.012.004a athāmravaṇasaṃchannāṃ latāśatasamāvṛtām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432067 (0.0):
5.012.003a sālān aśokān bhavyāṃś ca campakāṃś ca supuṣpitān / 5.012.003c uddālakān nāgavṛkṣāṃś cūtān kapimukhān api
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11757436 (0.027):
5.002.008c sa nagāgre ca tāṃ laṅkāṃ dadarśa pavanātmajaḥ / 5.002.009a saralān karṇikārāṃś ca kharjūrāṃś ca supuṣpitān
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19946760 (0.047):
04,005.002d*0133_003 kusumāḍhyān manaḥkāntāñ śubhagandhamanoramān / 04,005.002d*0134_001 campakān bakulāṃś caiva puṃnāgān ketakīs tathā / 04,005.002d*0134_002 pāribhadrān karañjāṃś ca anyāṃś ca vividhān drumān
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20684604 (0.051):
13,054.004a sahakārān praphullāṃś ca ketakoddālakān dhavān / 13,054.004c aśokān mucukundāṃś ca phullāṃś caivātimuktakān / 13,054.005a campakāṃs tilakān bhavyān panasān vañjulān api
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17908067 (0.052):
campakān saptaparṇāṃśca karṇikārān samālatīn / / pārijātān kovidārān mandārān badarāṃstathā // MarkP_6.16 //
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11757445 (0.052):
5.002.010a priyaṅgūn gandhapūrṇāṃś ca nīpān saptacchadāṃs tathā / 5.002.010c asanān kovidārāṃś ca karavīrāṃś ca puṣpitān
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27026821 (0.055):
6.004.057a campakāṃs tilakāṃś cūtān aśokān sinduvārakān / 6.004.057c karavīrāṃś ca timiśān bhañjanti sma plavaṃgamāḥ
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25488925 (0.056):
4.049.020a sālāṃs tālāṃś ca puṃnāgān kakubhān vañjulān dhavān / 4.049.020c campakān nāgavṛkṣāṃś ca karṇikārāṃś ca puṣpitān
% Mahabharata: Anusasanaparvan (mbh_13_u.htm.txt) 26272689 (0.058):
13,054.004c aśokān mucukundāṃś ca phullāṃś caivātimuktakān / 13,054.005a campakāṃs tilakān bhavyān panasān vañjulān api
5.012.004c jyāmukta iva nārācaḥ pupluve vṛkṣavāṭikām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432072 (0.0):
5.012.004a athāmravaṇasaṃchannāṃ latāśatasamāvṛtām / 5.012.004c jyāmukta iva nārācaḥ pupluve vṛkṣavāṭikām
5.012.005a sa praviṣya vicitrāṃ tāṃ vihagair abhināditām / 5.012.005c rājataiḥ kāñcanaiś caiva pādapaiḥ sarvatovṛtām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432083 (0.0):
5.012.004c jyāmukta iva nārācaḥ pupluve vṛkṣavāṭikām / 5.012.005a sa praviṣya vicitrāṃ tāṃ vihagair abhināditām
5.012.006a vihagair mṛgasaṃghaiś ca vicitrāṃ citrakānanām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432089 (0.0):
5.012.005c rājataiḥ kāñcanaiś caiva pādapaiḥ sarvatovṛtām / 5.012.006a vihagair mṛgasaṃghaiś ca vicitrāṃ citrakānanām
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11762982 (0.028):
5.012.033c maṇipravarasopānāṃ muktāsikataśobhitām / 5.012.034a vividhair mṛgasaṃghaiś ca vicitrāṃ citrakānanām
5.012.006c uditādityasaṃkāśāṃ dadarśa hanumān kapiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432095 (0.0):
5.012.006a vihagair mṛgasaṃghaiś ca vicitrāṃ citrakānanām / 5.012.006c uditādityasaṃkāśāṃ dadarśa hanumān kapiḥ
5.012.007a vṛtāṃ nānāvidhair vṛkṣaiḥ puṣpopagaphalopagaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432102 (0.0):
5.012.006c uditādityasaṃkāśāṃ dadarśa hanumān kapiḥ / 5.012.007a vṛtāṃ nānāvidhair vṛkṣaiḥ puṣpopagaphalopagaiḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21888265 (0.058):
sarvakāmaphalair vṛkṣair $ nānāpuṣpaphalair vṛtām & / sarvakālamadaiś cāpi % dvijaiḥ samupasevitām // Ram_3,54.30 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7365687 (0.058):
sarvakāmaphalair vṛkṣair nānāpuṣpaphalair vṛtām / / sarvakālamadaiś cāpi dvijaiḥ samupasevitām // Ram_3,54.30 //
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10070757 (0.058):
3.054.030a sarvakāmaphalair vṛkṣair nānāpuṣpaphalair vṛtām / 3.054.030c sarvakālamadaiś cāpi dvijaiḥ samupasevitām
5.012.007c kokilair bhṛṅgarājaiś ca mattair nityaniṣevitām / 5.012.008a prahṛṣṭamanuje kale mṛgapakṣisamākule
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432113 (0.0):
5.012.007a vṛtāṃ nānāvidhair vṛkṣaiḥ puṣpopagaphalopagaiḥ / 5.012.007c kokilair bhṛṅgarājaiś ca mattair nityaniṣevitām
5.012.008c mattabarhiṇasaṃghuṣṭāṃ nānādvijagaṇāyutām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432120 (0.0):
5.012.008a prahṛṣṭamanuje kale mṛgapakṣisamākule / 5.012.008c mattabarhiṇasaṃghuṣṭāṃ nānādvijagaṇāyutām
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19710113 (0.027):
01,199.043a nityapuṣpaphalopetair nānādvijagaṇāyutam / 01,199.043c mattabarhiṇasaṃghuṣṭaṃ kokilaiś ca sadāmadaiḥ
5.012.009a mārgamāṇo varārohāṃ rājaputrīm aninditām / 5.012.009c sukhaprasuptān vihagān bodhayām āsa vānaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432131 (0.0):
5.012.008c mattabarhiṇasaṃghuṣṭāṃ nānādvijagaṇāyutām / 5.012.009a mārgamāṇo varārohāṃ rājaputrīm aninditām
5.012.010a utpatadbhir dvijagaṇaiḥ pakṣaiḥ sālāḥ samāhatāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432137 (0.0):
5.012.009c sukhaprasuptān vihagān bodhayām āsa vānaraḥ / 5.012.010a utpatadbhir dvijagaṇaiḥ pakṣaiḥ sālāḥ samāhatāḥ
5.012.010c anekavarṇā vividhā mumucuḥ puṣpavṛṣṭayaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432143 (0.0):
5.012.010a utpatadbhir dvijagaṇaiḥ pakṣaiḥ sālāḥ samāhatāḥ / 5.012.010c anekavarṇā vividhā mumucuḥ puṣpavṛṣṭayaḥ
5.012.011a puṣpāvakīrṇaḥ śuśubhe hanumān mārutātmajaḥ / 5.012.011c aśokavanikāmadhye yathā puṣpamayo giriḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432154 (0.0):
5.012.010c anekavarṇā vividhā mumucuḥ puṣpavṛṣṭayaḥ / 5.012.011a puṣpāvakīrṇaḥ śuśubhe hanumān mārutātmajaḥ
5.012.012a diśaḥ sarvābhidāvantaṃ vṛkṣaṣaṇḍagataṃ kapim
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432160 (0.0):
5.012.011c aśokavanikāmadhye yathā puṣpamayo giriḥ / 5.012.012a diśaḥ sarvābhidāvantaṃ vṛkṣaṣaṇḍagataṃ kapim
5.012.012c dṛṣṭvā sarvāṇi bhūtāni vasanta iti menire / 5.012.013a vṛkṣebhyaḥ patitaiḥ puṣpair avakīrṇā pṛthagvidhaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432171 (0.0):
5.012.012a diśaḥ sarvābhidāvantaṃ vṛkṣaṣaṇḍagataṃ kapim / 5.012.012c dṛṣṭvā sarvāṇi bhūtāni vasanta iti menire
5.012.013c rarāja vasudhā tatra pramadeva vibhūṣitā / 5.012.014a tarasvinā te taravas tarasābhiprakampitāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432179 (0.0):
5.012.013a vṛkṣebhyaḥ patitaiḥ puṣpair avakīrṇā pṛthagvidhaiḥ / 5.012.013c rarāja vasudhā tatra pramadeva vibhūṣitā
5.012.014c kusumāni vicitrāṇi sasṛjuḥ kapinā tadā / 5.012.015a nirdhūtapatraśikharāḥ śīrṇapuṣpaphaladrumāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432191 (0.0):
5.012.014a tarasvinā te taravas tarasābhiprakampitāḥ / 5.012.014c kusumāni vicitrāṇi sasṛjuḥ kapinā tadā
5.012.015c nikṣiptavastrābharaṇā dhūrtā iva parājitāḥ / 5.012.016a hanūmatā vegavatā kampitās te nagottamāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432200 (0.0):
5.012.015a nirdhūtapatraśikharāḥ śīrṇapuṣpaphaladrumāḥ / 5.012.015c nikṣiptavastrābharaṇā dhūrtā iva parājitāḥ
5.012.016c puṣpaparṇaphalāny āśu mumucuḥ puṣpaśālinaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432208 (0.0):
5.012.016a hanūmatā vegavatā kampitās te nagottamāḥ / 5.012.016c puṣpaparṇaphalāny āśu mumucuḥ puṣpaśālinaḥ
5.012.017a vihaṃgasaṃghair hīnās te skandhamātrāśrayā drumāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432215 (0.0):
5.012.016c puṣpaparṇaphalāny āśu mumucuḥ puṣpaśālinaḥ / 5.012.017a vihaṃgasaṃghair hīnās te skandhamātrāśrayā drumāḥ
5.012.017c babhūvur agamāḥ sarve māruteneva nirdhutāḥ / 5.012.018a vidhūtakeśī yuvatir yathā mṛditavarṇikā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432225 (0.0):
5.012.017a vihaṃgasaṃghair hīnās te skandhamātrāśrayā drumāḥ / 5.012.017c babhūvur agamāḥ sarve māruteneva nirdhutāḥ
5.012.018c niṣpītaśubhadantauṣṭhī nakhair dantaiś ca vikṣatā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432232 (0.0):
5.012.018a vidhūtakeśī yuvatir yathā mṛditavarṇikā / 5.012.018c niṣpītaśubhadantauṣṭhī nakhair dantaiś ca vikṣatā
5.012.019a tathā lāṅgūlahastaiś ca caraṇābhyāṃ ca marditā / 5.012.019c babhūvāśokavanikā prabhagnavarapādapā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432241 (0.0):
5.012.018c niṣpītaśubhadantauṣṭhī nakhair dantaiś ca vikṣatā / 5.012.019a tathā lāṅgūlahastaiś ca caraṇābhyāṃ ca marditā
5.012.020a mahālatānāṃ dāmāni vyadhamat tarasā kapiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432248 (0.0):
5.012.019c babhūvāśokavanikā prabhagnavarapādapā / 5.012.020a mahālatānāṃ dāmāni vyadhamat tarasā kapiḥ
5.012.020c yathā prāvṛṣi vindhyasya meghajālāni mārutaḥ / 5.012.021a sa tatra maṇibhūmīś ca rājatīś ca manoramāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432258 (0.0):
5.012.020a mahālatānāṃ dāmāni vyadhamat tarasā kapiḥ / 5.012.020c yathā prāvṛṣi vindhyasya meghajālāni mārutaḥ
5.012.021c tathā kāñcanabhūmīś ca vicaran dadṛśe kapiḥ / 5.012.022a vāpīś ca vividhākārāḥ pūrṇāḥ paramavāriṇā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432269 (0.0):
5.012.021a sa tatra maṇibhūmīś ca rājatīś ca manoramāḥ / 5.012.021c tathā kāñcanabhūmīś ca vicaran dadṛśe kapiḥ
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22257056 (0.017):
7.041.007a dīrghikā vividhākārāḥ pūrṇāḥ paramavāriṇā
5.012.022c mahārhair maṇisopānair upapannās tatas tataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432274 (0.0):
5.012.022a vāpīś ca vividhākārāḥ pūrṇāḥ paramavāriṇā / 5.012.022c mahārhair maṇisopānair upapannās tatas tataḥ
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22257057 (0.055):
7.041.007a dīrghikā vividhākārāḥ pūrṇāḥ paramavāriṇā / 7.041.007c mahārhamaṇisopānasphaṭikāntarakuṭṭimāḥ
5.012.023a muktāpravālasikatā sphaṭikāntarakuṭṭimāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432281 (0.0):
5.012.022c mahārhair maṇisopānair upapannās tatas tataḥ / 5.012.023a muktāpravālasikatā sphaṭikāntarakuṭṭimāḥ
5.012.023c kāñcanais tarubhiś citrais tīrajair upaśobhitāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432287 (0.0):
5.012.023a muktāpravālasikatā sphaṭikāntarakuṭṭimāḥ / 5.012.023c kāñcanais tarubhiś citrais tīrajair upaśobhitāḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19820346 (0.062):
03,062.017f@010_0009 haṃsakāraṇḍavākīrṇaṃ cakravākopaśobhitam / 03,062.017f@010_0010 tīrajais tarubhir hṛdyaiḥ phalapuṣpopaśobhitaiḥ
5.012.024a phullapadmotpalavanāś cakravākopakūjitāḥ
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22257067 (0.0):
7.041.007c mahārhamaṇisopānasphaṭikāntarakuṭṭimāḥ / 7.041.008a phullapadmotpalavanāś cakravākopaśobhitāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432293 (0.0):
5.012.023c kāñcanais tarubhiś citrais tīrajair upaśobhitāḥ / 5.012.024a phullapadmotpalavanāś cakravākopakūjitāḥ
5.012.024c natyūharutasaṃghuṣṭā haṃsasārasanāditāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432300 (0.0):
5.012.024a phullapadmotpalavanāś cakravākopakūjitāḥ / 5.012.024c natyūharutasaṃghuṣṭā haṃsasārasanāditāḥ
5.012.025a dīrghābhir drumayuktābhiḥ saridbhiś ca samantataḥ / 5.012.025c amṛtopamatoyābhiḥ śivābhir upasaṃskṛtāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432310 (0.0):
5.012.024c natyūharutasaṃghuṣṭā haṃsasārasanāditāḥ / 5.012.025a dīrghābhir drumayuktābhiḥ saridbhiś ca samantataḥ
5.012.026a latāśatair avatatāḥ santānakasamāvṛtāḥ / 5.012.026c nānāgulmāvṛtavanāḥ karavīrakṛtāntarāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432321 (0.0):
5.012.025c amṛtopamatoyābhiḥ śivābhir upasaṃskṛtāḥ / 5.012.026a latāśatair avatatāḥ santānakasamāvṛtāḥ
5.012.027a tato 'mbudharasaṃkāśaṃ pravṛddhaśikharaṃ girim
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432328 (0.0):
5.012.026c nānāgulmāvṛtavanāḥ karavīrakṛtāntarāḥ / 5.012.027a tato 'mbudharasaṃkāśaṃ pravṛddhaśikharaṃ girim
5.012.027c vicitrakūṭaṃ kūṭaiś ca sarvataḥ parivāritam / 5.012.028a śilāgṛhair avatataṃ nānāvṛkṣaiḥ samāvṛtam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432339 (0.0):
5.012.027a tato 'mbudharasaṃkāśaṃ pravṛddhaśikharaṃ girim / 5.012.027c vicitrakūṭaṃ kūṭaiś ca sarvataḥ parivāritam
5.012.028c dadarśa kapiśārdūlo ramyaṃ jagati parvatam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432345 (0.0):
5.012.028a śilāgṛhair avatataṃ nānāvṛkṣaiḥ samāvṛtam / 5.012.028c dadarśa kapiśārdūlo ramyaṃ jagati parvatam
5.012.029a dadarśa ca nagāt tasmān nadīṃ nipatitāṃ kapiḥ / 5.012.029c aṅkād iva samutpatya priyasya patitāṃ priyām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432355 (0.0):
5.012.028c dadarśa kapiśārdūlo ramyaṃ jagati parvatam / 5.012.029a dadarśa ca nagāt tasmān nadīṃ nipatitāṃ kapiḥ
5.012.030a jale nipatitāgraiś ca pādapair upaśobhitām / 5.012.030c vāryamāṇām iva kruddhāṃ pramadāṃ priyabandhubhiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432365 (0.0):
5.012.029c aṅkād iva samutpatya priyasya patitāṃ priyām / 5.012.030a jale nipatitāgraiś ca pādapair upaśobhitām
5.012.031a punar āvṛttatoyāṃ ca dadarśa sa mahākapiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432372 (0.0):
5.012.030c vāryamāṇām iva kruddhāṃ pramadāṃ priyabandhubhiḥ / 5.012.031a punar āvṛttatoyāṃ ca dadarśa sa mahākapiḥ
5.012.031c prasannām iva kāntasya kāntāṃ punar upasthitām / 5.012.032a tasyādūrāt sa padminyo nānādvijagaṇāyutāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432376 (0.0):
5.012.031a punar āvṛttatoyāṃ ca dadarśa sa mahākapiḥ / 5.012.031c prasannām iva kāntasya kāntāṃ punar upasthitām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432384 (0.0):
5.012.031c prasannām iva kāntasya kāntāṃ punar upasthitām / 5.012.032a tasyādūrāt sa padminyo nānādvijagaṇāyutāḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17139986 (0.052):
nānādvijagaṇāyutāḥ Ram_3,50.32b / nānādvijagaṇāyute Ram_2,88.16b
5.012.032c dadarśa kapiśārdūlo hanumān mārutātmajaḥ / 5.012.033a kṛtrimāṃ dīrghikāṃ cāpi pūrṇāṃ śītena vāriṇā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432394 (0.0):
5.012.032a tasyādūrāt sa padminyo nānādvijagaṇāyutāḥ / 5.012.032c dadarśa kapiśārdūlo hanumān mārutātmajaḥ
5.012.033c maṇipravarasopānāṃ muktāsikataśobhitām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432400 (0.0):
5.012.033a kṛtrimāṃ dīrghikāṃ cāpi pūrṇāṃ śītena vāriṇā / 5.012.033c maṇipravarasopānāṃ muktāsikataśobhitām
5.012.034a vividhair mṛgasaṃghaiś ca vicitrāṃ citrakānanām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432406 (0.0):
5.012.033c maṇipravarasopānāṃ muktāsikataśobhitām / 5.012.034a vividhair mṛgasaṃghaiś ca vicitrāṃ citrakānanām
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11762665 (0.028):
5.012.005c rājataiḥ kāñcanaiś caiva pādapaiḥ sarvatovṛtām / 5.012.006a vihagair mṛgasaṃghaiś ca vicitrāṃ citrakānanām
5.012.034c prāsādaiḥ sumahadbhiś ca nirmitair viśvakarmaṇā / 5.012.034e kānanaiḥ kṛtrimaiś cāpi sarvataḥ samalaṃkṛtām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432415 (0.0):
5.012.034a vividhair mṛgasaṃghaiś ca vicitrāṃ citrakānanām / 5.012.034c prāsādaiḥ sumahadbhiś ca nirmitair viśvakarmaṇā
5.012.035a ye ke cit pādapās tatra puṣpopagaphalopagāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432422 (0.0):
5.012.034e kānanaiḥ kṛtrimaiś cāpi sarvataḥ samalaṃkṛtām / 5.012.035a ye ke cit pādapās tatra puṣpopagaphalopagāḥ
5.012.035c sacchatrāḥ savitardīkāḥ sarve sauvarṇavedikāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432428 (0.0):
5.012.035a ye ke cit pādapās tatra puṣpopagaphalopagāḥ / 5.012.035c sacchatrāḥ savitardīkāḥ sarve sauvarṇavedikāḥ
5.012.036a latāpratānair bahubhiḥ parṇaiś ca bahubhir vṛtām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432434 (0.0):
5.012.035c sacchatrāḥ savitardīkāḥ sarve sauvarṇavedikāḥ / 5.012.036a latāpratānair bahubhiḥ parṇaiś ca bahubhir vṛtām
5.012.036c kāñcanīṃ śiṃśupām ekāṃ dadarśa sa mahākapiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432440 (0.0):
5.012.036a latāpratānair bahubhiḥ parṇaiś ca bahubhir vṛtām / 5.012.036c kāñcanīṃ śiṃśupām ekāṃ dadarśa sa mahākapiḥ
5.012.037a so 'paśyad bhūmibhāgāṃś ca gartaprasravaṇāni ca / 5.012.037c suvarṇavṛkṣān aparān dadarśa śikhisaṃnibhān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432451 (0.0):
5.012.036c kāñcanīṃ śiṃśupām ekāṃ dadarśa sa mahākapiḥ / 5.012.037a so 'paśyad bhūmibhāgāṃś ca gartaprasravaṇāni ca
5.012.038a teṣāṃ drumāṇāṃ prabhayā meror iva mahākapiḥ / 5.012.038c amanyata tadā vīraḥ kāñcano 'smīti vānaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432463 (0.0):
5.012.037c suvarṇavṛkṣān aparān dadarśa śikhisaṃnibhān / 5.012.038a teṣāṃ drumāṇāṃ prabhayā meror iva mahākapiḥ
5.012.039a tāṃ kāñcanais tarugaṇair mārutena ca vījitām / 5.012.039c kiṅkiṇīśatanirghoṣāṃ dṛṣṭvā vismayam āgamat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432474 (0.0):
5.012.038c amanyata tadā vīraḥ kāñcano 'smīti vānaraḥ / 5.012.039a tāṃ kāñcanais tarugaṇair mārutena ca vījitām
5.012.040a supuṣpitāgrāṃ rucirāṃ taruṇāṅkurapallavām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432480 (0.0):
5.012.039c kiṅkiṇīśatanirghoṣāṃ dṛṣṭvā vismayam āgamat / 5.012.040a supuṣpitāgrāṃ rucirāṃ taruṇāṅkurapallavām
5.012.040c tām āruhya mahāvegaḥ śiṃśapāṃ parṇasaṃvṛtām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432487 (0.0):
5.012.040a supuṣpitāgrāṃ rucirāṃ taruṇāṅkurapallavām / 5.012.040c tām āruhya mahāvegaḥ śiṃśapāṃ parṇasaṃvṛtām
5.012.041a ito drakṣyāmi vaidehīṃ rāma darśanalālasām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432493 (0.0):
5.012.040c tām āruhya mahāvegaḥ śiṃśapāṃ parṇasaṃvṛtām / 5.012.041a ito drakṣyāmi vaidehīṃ rāma darśanalālasām
5.012.041c itaś cetaś ca duḥkhārtāṃ saṃpatantīṃ yadṛcchayā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432499 (0.0):
5.012.041a ito drakṣyāmi vaidehīṃ rāma darśanalālasām / 5.012.041c itaś cetaś ca duḥkhārtāṃ saṃpatantīṃ yadṛcchayā
5.012.042a aśokavanikā ceyaṃ dṛḍhaṃ ramyā durātmanaḥ / 5.012.042c campakaiś candanaiś cāpi bakulaiś ca vibhūṣitā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432508 (0.0):
5.012.041c itaś cetaś ca duḥkhārtāṃ saṃpatantīṃ yadṛcchayā / 5.012.042a aśokavanikā ceyaṃ dṛḍhaṃ ramyā durātmanaḥ
5.012.043a iyaṃ ca nalinī ramyā dvijasaṃghaniṣevitā / 5.012.043c imāṃ sā rāmamahiṣī nūnam eṣyati jānakī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432519 (0.0):
5.012.042c campakaiś candanaiś cāpi bakulaiś ca vibhūṣitā / 5.012.043a iyaṃ ca nalinī ramyā dvijasaṃghaniṣevitā
5.012.044a sā rāma rāmamahiṣī rāghavasya priyā sadā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432523 (0.0):
5.012.043a iyaṃ ca nalinī ramyā dvijasaṃghaniṣevitā / 5.012.043c imāṃ sā rāmamahiṣī nūnam eṣyati jānakī
5.012.044c vanasaṃcārakuśalā nūnam eṣyati jānakī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432529 (0.0):
5.012.044a sā rāma rāmamahiṣī rāghavasya priyā sadā / 5.012.044c vanasaṃcārakuśalā nūnam eṣyati jānakī
5.012.045a atha vā mṛgaśāvākṣī vanasyāsya vicakṣaṇā / 5.012.045c vanam eṣyati sā ceha rāmacintānukarśitā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432540 (0.0):
5.012.044c vanasaṃcārakuśalā nūnam eṣyati jānakī / 5.012.045a atha vā mṛgaśāvākṣī vanasyāsya vicakṣaṇā
5.012.046a rāmaśokābhisaṃtaptā sā devī vāmalocanā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432545 (0.0):
5.012.045c vanam eṣyati sā ceha rāmacintānukarśitā / 5.012.046a rāmaśokābhisaṃtaptā sā devī vāmalocanā
5.012.046c vanavāsaratā nityam eṣyate vanacāriṇī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432554 (0.0):
5.012.046a rāmaśokābhisaṃtaptā sā devī vāmalocanā / 5.012.046c vanavāsaratā nityam eṣyate vanacāriṇī
5.012.047a vanecarāṇāṃ satataṃ nūnaṃ spṛhayate purā / 5.012.047c rāmasya dayitā bhāryā janakasya sutā satī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432565 (0.0):
5.012.046c vanavāsaratā nityam eṣyate vanacāriṇī / 5.012.047a vanecarāṇāṃ satataṃ nūnaṃ spṛhayate purā
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7061708 (0.063):
jajñe rāvaṇanāśārthaṃ viṣṇuraṃśena viśvakṛt // KūrmP_1,20.18 // / rāmasya subhagā bhāryā janakasyātmajā śubhā /
5.012.048a saṃdhyākālamanāḥ śyāmā dhruvam eṣyati jānakī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432572 (0.0):
5.012.047c rāmasya dayitā bhāryā janakasya sutā satī / 5.012.048a saṃdhyākālamanāḥ śyāmā dhruvam eṣyati jānakī
5.012.048c nadīṃ cemāṃ śivajalāṃ saṃdhyārthe varavarṇinī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432578 (0.0):
5.012.048a saṃdhyākālamanāḥ śyāmā dhruvam eṣyati jānakī / 5.012.048c nadīṃ cemāṃ śivajalāṃ saṃdhyārthe varavarṇinī
5.012.049a tasyāś cāpy anurūpeyam aśokavanikā śubhā / 5.012.049c śubhā yā pārthivendrasya patnī rāmasya saṃmitā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432589 (0.0):
5.012.048c nadīṃ cemāṃ śivajalāṃ saṃdhyārthe varavarṇinī / 5.012.049a tasyāś cāpy anurūpeyam aśokavanikā śubhā
5.012.050a yadi jivati sā devī tārādhipanibhānanā / 5.012.050c āgamiṣyati sāvaśyam imāṃ śivajalāṃ nadīm
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432599 (0.0):
5.012.049c śubhā yā pārthivendrasya patnī rāmasya saṃmitā / 5.012.050a yadi jivati sā devī tārādhipanibhānanā
5.012.051a evaṃ tu matvā hanumān mahātmā; pratīkṣamāṇo manujendrapatnīm
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432607 (0.0):
5.012.050c āgamiṣyati sāvaśyam imāṃ śivajalāṃ nadīm / 5.012.051a evaṃ tu matvā hanumān mahātmā; pratīkṣamāṇo manujendrapatnīm
5.012.051c avekṣamāṇaś ca dadarśa sarvaṃ; supuṣpite parṇaghane nilīnaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432615 (0.0):
5.012.051a evaṃ tu matvā hanumān mahātmā; pratīkṣamāṇo manujendrapatnīm / 5.012.051c avekṣamāṇaś ca dadarśa sarvaṃ; supuṣpite parṇaghane nilīnaḥ
5.013.001a sa vīkṣamāṇas tatrastho mārgamāṇaś ca maithilīm / 5.013.001c avekṣamāṇaś ca mahīṃ sarvāṃ tām anvavaikṣata
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432624 (0.0):
5.012.051c avekṣamāṇaś ca dadarśa sarvaṃ; supuṣpite parṇaghane nilīnaḥ / 5.013.001a sa vīkṣamāṇas tatrastho mārgamāṇaś ca maithilīm
5.013.002a santāna kalatābhiś ca pādapair upaśobhitām / 5.013.002c divyagandharasopetāṃ sarvataḥ samalaṃkṛtām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432634 (0.0):
5.013.001c avekṣamāṇaś ca mahīṃ sarvāṃ tām anvavaikṣata / 5.013.002a santāna kalatābhiś ca pādapair upaśobhitām
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19859378 (0.059):
03,145.040c maṇipravālaprastārāṃ pādapair upaśobhitām / 03,145.041a divyapuṣpasamākīrṇāṃ manasaḥ prītivardhanīm
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13394135 (0.060):
aṃbusiktagṛhadvārāṃ siktāpaṇamahāpathām / / divyagandharasopetāṃ dhūpitāṃ divyadhūpakaiḥ // LiP_2,5.81 //
5.013.003a tāṃ sa nandanasaṃkāśāṃ mṛgapakṣibhir āvṛtām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432640 (0.0):
5.013.002c divyagandharasopetāṃ sarvataḥ samalaṃkṛtām / 5.013.003a tāṃ sa nandanasaṃkāśāṃ mṛgapakṣibhir āvṛtām
5.013.003c harmyaprāsādasaṃbādhāṃ kokilākulaniḥsvanām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432646 (0.0):
5.013.003a tāṃ sa nandanasaṃkāśāṃ mṛgapakṣibhir āvṛtām / 5.013.003c harmyaprāsādasaṃbādhāṃ kokilākulaniḥsvanām
5.013.004a kāñcanotpalapadmābhir vāpībhir upaśobhitām / 5.013.004c bahvāsanakuthopetāṃ bahubhūmigṛhāyutām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432658 (0.0):
5.013.003c harmyaprāsādasaṃbādhāṃ kokilākulaniḥsvanām / 5.013.004a kāñcanotpalapadmābhir vāpībhir upaśobhitām
5.013.005a sarvartukusumai ramyaiḥ phalavadbhiś ca pādapaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432665 (0.0):
5.013.004c bahvāsanakuthopetāṃ bahubhūmigṛhāyutām / 5.013.005a sarvartukusumai ramyaiḥ phalavadbhiś ca pādapaiḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19809222 (0.057):
03,044.001c sarvartukusumaiḥ puṇyaiḥ pādapair upaśobhitām
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26848986 (0.061):
nānāpuṣpaphalākīrṇaiḥ $ sarvartukusumair nagaiḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11120298 (0.061):
nānāpuṣpaphalākīrṇaiḥ sarvartukusumair nagaiḥ /
5.013.005c puṣpitānām aśokānāṃ śriyā sūryodayaprabhām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432671 (0.0):
5.013.005a sarvartukusumai ramyaiḥ phalavadbhiś ca pādapaiḥ / 5.013.005c puṣpitānām aśokānāṃ śriyā sūryodayaprabhām
5.013.006a pradīptām iva tatrastho mārutiḥ samudaikṣata / 5.013.006c niṣpatraśākhāṃ vihagaiḥ kriyamāṇām ivāsakṛt
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432680 (0.0):
5.013.005c puṣpitānām aśokānāṃ śriyā sūryodayaprabhām / 5.013.006a pradīptām iva tatrastho mārutiḥ samudaikṣata
5.013.006e viniṣpatadbhiḥ śataśaś citraiḥ puṣpāvataṃsakaiḥ / 5.013.007a āmūlapuṣpanicitair aśokaiḥ śokanāśanaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432691 (0.0):
5.013.006c niṣpatraśākhāṃ vihagaiḥ kriyamāṇām ivāsakṛt / 5.013.006e viniṣpatadbhiḥ śataśaś citraiḥ puṣpāvataṃsakaiḥ
5.013.007c puṣpabhārātibhāraiś ca spṛśadbhir iva medinīm / 5.013.008a karṇikāraiḥ kusumitaiḥ kiṃśukaiś ca supuṣpitaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432700 (0.0):
5.013.007a āmūlapuṣpanicitair aśokaiḥ śokanāśanaiḥ / 5.013.007c puṣpabhārātibhāraiś ca spṛśadbhir iva medinīm
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27030244 (0.061):
6.015.017a bilvakaiḥ saptaparṇaiś ca karṇikāraiś ca puṣpitaiḥ / 6.015.017c cūtaiś cāśokavṛkṣaiś ca sāgaraṃ samapūrayan
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21894361 (0.064):
tilakair bījapūraiś ca $ vaṭaiḥ śukladrumais tathā & / puṣpitaiḥ karavīraiś ca % puṃnāgaiś ca supuṣpitaiḥ // Ram_3,71. 21 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7371783 (0.064):
tilakair bījapūraiś ca vaṭaiḥ śukladrumais tathā / / puṣpitaiḥ karavīraiś ca puṃnāgaiś ca supuṣpitaiḥ // Ram_3,71. 21 //
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10076408 (0.064):
3.071.021a tilakair bījapūraiś ca vaṭaiḥ śukladrumais tathā / 3.071.021c puṣpitaiḥ karavīraiś ca puṃnāgaiś ca supuṣpitaiḥ
5.013.008c sa deśaḥ prabhayā teṣāṃ pradīpta iva sarvataḥ / 5.013.009a puṃnāgāḥ saptaparṇāś ca campakoddālakās tathā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432710 (0.0):
5.013.008a karṇikāraiḥ kusumitaiḥ kiṃśukaiś ca supuṣpitaiḥ / 5.013.008c sa deśaḥ prabhayā teṣāṃ pradīpta iva sarvataḥ
5.013.009c vivṛddhamūlā bahavaḥ śobhante sma supuṣpitāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432717 (0.0):
5.013.009a puṃnāgāḥ saptaparṇāś ca campakoddālakās tathā / 5.013.009c vivṛddhamūlā bahavaḥ śobhante sma supuṣpitāḥ
5.013.010a śātakumbhanibhāḥ ke cit ke cid agniśikhopamāḥ
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22257045 (0.0):
7.041.006a śātakumbhanibhāḥ ke cit ke cid agniśikhopamāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432725 (0.0):
5.013.009c vivṛddhamūlā bahavaḥ śobhante sma supuṣpitāḥ / 5.013.010a śātakumbhanibhāḥ ke cit ke cid agniśikhopamāḥ
5.013.010c nīlāñjananibhāḥ ke cit tatrāśokāḥ sahasraśaḥ / 5.013.011a nandanaṃ vividhodyānaṃ citraṃ caitrarathaṃ yathā
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22257045 (0.0):
7.041.006a śātakumbhanibhāḥ ke cit ke cid agniśikhopamāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432734 (0.0):
5.013.010a śātakumbhanibhāḥ ke cit ke cid agniśikhopamāḥ
5.013.011c ativṛttam ivācintyaṃ divyaṃ ramyaṃ śriyā vṛtam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432740 (0.0):
5.013.011a nandanaṃ vividhodyānaṃ citraṃ caitrarathaṃ yathā / 5.013.011c ativṛttam ivācintyaṃ divyaṃ ramyaṃ śriyā vṛtam
5.013.012a dvitīyam iva cākāśaṃ puṣpajyotirgaṇāyutam / 5.013.012c puṣparatnaśataiś citraṃ pañcamaṃ sāgaraṃ yathā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432750 (0.0):
5.013.011c ativṛttam ivācintyaṃ divyaṃ ramyaṃ śriyā vṛtam / 5.013.012a dvitīyam iva cākāśaṃ puṣpajyotirgaṇāyutam
5.013.013a sarvartupuṣpair nicitaṃ pādapair madhugandhibhiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432758 (0.0):
5.013.012c puṣparatnaśataiś citraṃ pañcamaṃ sāgaraṃ yathā / 5.013.013a sarvartupuṣpair nicitaṃ pādapair madhugandhibhiḥ
5.013.013c nānāninādair udyānaṃ ramyaṃ mṛgagaṇair dvijaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432765 (0.0):
5.013.013a sarvartupuṣpair nicitaṃ pādapair madhugandhibhiḥ / 5.013.013c nānāninādair udyānaṃ ramyaṃ mṛgagaṇair dvijaiḥ
5.013.014a anekagandhapravahaṃ puṇyagandhaṃ manoramam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432771 (0.0):
5.013.013c nānāninādair udyānaṃ ramyaṃ mṛgagaṇair dvijaiḥ / 5.013.014a anekagandhapravahaṃ puṇyagandhaṃ manoramam
5.013.014c śailendram iva gandhāḍhyaṃ dvitīyaṃ gandhamādanam / 5.013.015a aśokavanikāyāṃ tu tasyāṃ vānarapuṃgavaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432780 (0.0):
5.013.014a anekagandhapravahaṃ puṇyagandhaṃ manoramam / 5.013.014c śailendram iva gandhāḍhyaṃ dvitīyaṃ gandhamādanam
5.013.015c sa dadarśāvidūrasthaṃ caityaprāsādam ūrjitam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432788 (0.0):
5.013.015a aśokavanikāyāṃ tu tasyāṃ vānarapuṃgavaḥ / 5.013.015c sa dadarśāvidūrasthaṃ caityaprāsādam ūrjitam
5.013.016a madhye stambhasahasreṇa sthitaṃ kailāsapāṇḍuram
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432794 (0.0):
5.013.015c sa dadarśāvidūrasthaṃ caityaprāsādam ūrjitam / 5.013.016a madhye stambhasahasreṇa sthitaṃ kailāsapāṇḍuram
5.013.016c pravālakṛtasopānaṃ taptakāñcanavedikam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432800 (0.0):
5.013.016a madhye stambhasahasreṇa sthitaṃ kailāsapāṇḍuram / 5.013.016c pravālakṛtasopānaṃ taptakāñcanavedikam
5.013.017a muṣṇantam iva cakṣūṃṣi dyotamānam iva śriyā / 5.013.017c vimalaṃ prāṃśubhāvatvād ullikhantam ivāmbaram
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432809 (0.0):
5.013.016c pravālakṛtasopānaṃ taptakāñcanavedikam / 5.013.017a muṣṇantam iva cakṣūṃṣi dyotamānam iva śriyā
5.013.018a tato malinasaṃvītāṃ rākṣasībhiḥ samāvṛtām / 5.013.018c upavāsakṛśāṃ dīnāṃ niḥśvasāntīṃ punaḥ punaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432822 (0.0):
5.013.017c vimalaṃ prāṃśubhāvatvād ullikhantam ivāmbaram / 5.013.018a tato malinasaṃvītāṃ rākṣasībhiḥ samāvṛtām
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12987822 (0.055):
MSS_9641 1 kāmārtāṃ svastriyaṃ dīnāṃ prārthayantīṃ punaḥ punaḥ /
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9098470 (0.060):
bhagavansamudrakaḥ samuddhṛtaḥ / bhagavānuvāca / saptaite samudrakānsarva / uddhāṭanīyāḥ / tadoddhāṭayāmāsa / sa tatra dadarśa
5.013.018e dadarśa śuklapakṣādau candrarekhām ivāmalām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432829 (0.0):
5.013.018c upavāsakṛśāṃ dīnāṃ niḥśvasāntīṃ punaḥ punaḥ / 5.013.018e dadarśa śuklapakṣādau candrarekhām ivāmalām
5.013.019a mandaprakhyāyamānena rūpeṇa ruciraprabhām / 5.013.019c pinaddhāṃ dhūmajālena śikhām iva vibhāvasoḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432839 (0.0):
5.013.018e dadarśa śuklapakṣādau candrarekhām ivāmalām / 5.013.019a mandaprakhyāyamānena rūpeṇa ruciraprabhām
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19822004 (0.036):
03,065.007a mandaprakhyāyamānena rūpeṇāpratimena tām / 03,065.007c pinaddhāṃ dhūmajālena prabhām iva vibhāvasoḥ
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11763549 (0.038):
5.013.030c śokajālena mahatā vitatena na rājatīm / 5.013.031a saṃsaktāṃ dhūmajālena śikhām iva vibhāvasoḥ
5.013.020a pītenaikena saṃvītāṃ kliṣṭenottamavāsasā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432844 (0.0):
5.013.019c pinaddhāṃ dhūmajālena śikhām iva vibhāvasoḥ / 5.013.020a pītenaikena saṃvītāṃ kliṣṭenottamavāsasā
5.013.020c sapaṅkām analaṃkārāṃ vipadmām iva padminīm / 5.013.021a vrīḍitāṃ duḥkhasaṃtaptāṃ parimlānāṃ tapasvinīm
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432849 (0.0):
5.013.020a pītenaikena saṃvītāṃ kliṣṭenottamavāsasā / 5.013.020c sapaṅkām analaṃkārāṃ vipadmām iva padminīm
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432856 (0.0):
5.013.020c sapaṅkām analaṃkārāṃ vipadmām iva padminīm / 5.013.021a vrīḍitāṃ duḥkhasaṃtaptāṃ parimlānāṃ tapasvinīm
5.013.021c graheṇāṅgārakeṇaiva pīḍitām iva rohiṇīm / 5.013.022a aśrupūrṇamukhīṃ dīnāṃ kṛśām ananaśena ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432866 (0.0):
5.013.021a vrīḍitāṃ duḥkhasaṃtaptāṃ parimlānāṃ tapasvinīm / 5.013.021c graheṇāṅgārakeṇaiva pīḍitām iva rohiṇīm
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21887462 (0.044):
apaśyad rākṣasīmadhye % sītāṃ śokaparāyaṇām // Ram_3,53.3 // / aśrupūrṇamukhīṃ dīnāṃ $ śokabhārāvapīḍitām &
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7364884 (0.044):
apaśyad rākṣasīmadhye sītāṃ śokaparāyaṇām // Ram_3,53.3 // / aśrupūrṇamukhīṃ dīnāṃ śokabhārāvapīḍitām /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19965679 (0.057):
04,022.026e aśrupūrṇamukhīṃ dīnāṃ durdharṣaḥ sa vṛkodaraḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17107607 (0.059):
aśrupūrṇamukhīṃ dīnāṃ Ram_3,53.4a / aśrupūrṇamukho rāmo Ram_2,47.27c
5.013.022c śokadhyānaparāṃ dīnāṃ nityaṃ duḥkhaparāyaṇām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432873 (0.0):
5.013.022a aśrupūrṇamukhīṃ dīnāṃ kṛśām ananaśena ca / 5.013.022c śokadhyānaparāṃ dīnāṃ nityaṃ duḥkhaparāyaṇām
5.013.023a priyaṃ janam apaśyantīṃ paśyantīṃ rākṣasīgaṇam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432877 (0.0):
5.013.022c śokadhyānaparāṃ dīnāṃ nityaṃ duḥkhaparāyaṇām / 5.013.023a priyaṃ janam apaśyantīṃ paśyantīṃ rākṣasīgaṇam
5.013.023c svagaṇena mṛgīṃ hīnāṃ śvagaṇābhivṛtām iva
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432884 (0.0):
5.013.023a priyaṃ janam apaśyantīṃ paśyantīṃ rākṣasīgaṇam / 5.013.023c svagaṇena mṛgīṃ hīnāṃ śvagaṇābhivṛtām iva
5.013.024a nīlanāgābhayā veṇyā jaghanaṃ gatayaikayā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432892 (0.0):
5.013.023c svagaṇena mṛgīṃ hīnāṃ śvagaṇābhivṛtām iva / 5.013.024a nīlanāgābhayā veṇyā jaghanaṃ gatayaikayā
5.013.024c sukhārhāṃ duḥkhasaṃtaptāṃ vyasanānām akodivām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432898 (0.0):
5.013.024a nīlanāgābhayā veṇyā jaghanaṃ gatayaikayā / 5.013.024c sukhārhāṃ duḥkhasaṃtaptāṃ vyasanānām akodivām
5.013.025a tāṃ samīkṣya viśālākṣīm adhikaṃ malināṃ kṛśām
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19822012 (0.0):
03,065.007c pinaddhāṃ dhūmajālena prabhām iva vibhāvasoḥ / 03,065.008a tāṃ samīkṣya viśālākṣīm adhikaṃ malināṃ kṛśām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432904 (0.0):
5.013.024c sukhārhāṃ duḥkhasaṃtaptāṃ vyasanānām akodivām / 5.013.025a tāṃ samīkṣya viśālākṣīm adhikaṃ malināṃ kṛśām
5.013.025c tarkayām āsa sīteti kāraṇair upapādibhiḥ / 5.013.026a hriyamāṇā tadā tena rakṣasā kāmarūpiṇā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432914 (0.0):
5.013.025a tāṃ samīkṣya viśālākṣīm adhikaṃ malināṃ kṛśām / 5.013.025c tarkayām āsa sīteti kāraṇair upapādibhiḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19822013 (0.035):
03,065.008a tāṃ samīkṣya viśālākṣīm adhikaṃ malināṃ kṛśām / 03,065.008c tarkayām āsa bhaimīti kāraṇair upapādayan
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11763632 (0.063):
5.013.038a tāṃ samīkṣya viśālākṣīṃ rājaputrīm aninditām / 5.013.038c tarkayām āsa sīteti kāraṇair upapādayan
5.013.026c yathārūpā hi dṛṣṭā vai tathārūpeyam aṅganā / 5.013.027a pūrṇacandrānanāṃ subhrūṃ cāruvṛttapayodharām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432925 (0.0):
5.013.025c tarkayām āsa sīteti kāraṇair upapādibhiḥ / 5.013.026a hriyamāṇā tadā tena rakṣasā kāmarūpiṇā / 5.013.026c yathārūpā hi dṛṣṭā vai tathārūpeyam aṅganā
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19822038 (0.024):
03,065.010a pūrṇacandrānanāṃ śyāmāṃ cāruvṛttapayodharām
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16485232 (0.064):
subhujaṃ devakīsutam HV_75.2b / subhrūṃ cārunibhānanāṃ HV_App.I,41.1027b
5.013.027c kurvantīṃ prabhayā devīṃ sarvā vitimirā diśaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19822042 (0.0):
03,065.010a pūrṇacandrānanāṃ śyāmāṃ cāruvṛttapayodharām / 03,065.010c kurvantīṃ prabhayā devīṃ sarvā vitimirā diśaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432931 (0.0):
5.013.027a pūrṇacandrānanāṃ subhrūṃ cāruvṛttapayodharām / 5.013.027c kurvantīṃ prabhayā devīṃ sarvā vitimirā diśaḥ
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17385964 (0.050):
kurvāṇāṃ prabhayā devīṃ tathā vitimirā diśaḥ / / susūkṣmaśuklavasanāṃ ratnottamavibhūṣitāṃ || Vi_1.28 ||
5.013.028a tāṃ nīlakeśīṃ bimbauṣṭhīṃ sumadhyāṃ supratiṣṭhitām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432938 (0.0):
5.013.027c kurvantīṃ prabhayā devīṃ sarvā vitimirā diśaḥ / 5.013.028a tāṃ nīlakeśīṃ bimbauṣṭhīṃ sumadhyāṃ supratiṣṭhitām
5.013.028c sītāṃ padmapalāśākṣīṃ manmathasya ratiṃ yathā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432944 (0.0):
5.013.028a tāṃ nīlakeśīṃ bimbauṣṭhīṃ sumadhyāṃ supratiṣṭhitām / 5.013.028c sītāṃ padmapalāśākṣīṃ manmathasya ratiṃ yathā
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19822049 (0.030):
03,065.011a cārupadmapalāśākṣīṃ manmathasya ratīm iva / 03,065.011c iṣṭāṃ sarvasya jagataḥ pūrṇacandraprabhām iva
5.013.029a iṣṭāṃ sarvasya jagataḥ pūrṇacandraprabhām iva
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19822054 (0.0):
03,065.011a cārupadmapalāśākṣīṃ manmathasya ratīm iva / 03,065.011c iṣṭāṃ sarvasya jagataḥ pūrṇacandraprabhām iva
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432949 (0.0):
5.013.028c sītāṃ padmapalāśākṣīṃ manmathasya ratiṃ yathā / 5.013.029a iṣṭāṃ sarvasya jagataḥ pūrṇacandraprabhām iva
5.013.029c bhūmau sutanum āsīnāṃ niyatām iva tāpasīm
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432956 (0.0):
5.013.029a iṣṭāṃ sarvasya jagataḥ pūrṇacandraprabhām iva / 5.013.029c bhūmau sutanum āsīnāṃ niyatām iva tāpasīm
5.013.030a niḥśvāsabahulāṃ bhīruṃ bhujagendravadhūm iva
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432962 (0.0):
5.013.029c bhūmau sutanum āsīnāṃ niyatām iva tāpasīm / 5.013.030a niḥśvāsabahulāṃ bhīruṃ bhujagendravadhūm iva
5.013.030c śokajālena mahatā vitatena na rājatīm
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432968 (0.0):
5.013.030a niḥśvāsabahulāṃ bhīruṃ bhujagendravadhūm iva / 5.013.030c śokajālena mahatā vitatena na rājatīm
5.013.031a saṃsaktāṃ dhūmajālena śikhām iva vibhāvasoḥ / 5.013.031c tāṃ smṛtīm iva saṃdighdām ṛddhiṃ nipatitām iva
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432977 (0.0):
5.013.030c śokajālena mahatā vitatena na rājatīm / 5.013.031a saṃsaktāṃ dhūmajālena śikhām iva vibhāvasoḥ
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11763415 (0.038):
5.013.019a mandaprakhyāyamānena rūpeṇa ruciraprabhām / 5.013.019c pinaddhāṃ dhūmajālena śikhām iva vibhāvasoḥ
5.013.032a vihatām iva ca śraddhām āśāṃ pratihatām iva / 5.013.032c sopasargāṃ yathā siddhiṃ buddhiṃ sakaluṣām iva
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432986 (0.0):
5.013.031c tāṃ smṛtīm iva saṃdighdām ṛddhiṃ nipatitām iva / 5.013.032a vihatām iva ca śraddhām āśāṃ pratihatām iva
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11764971 (0.053):
5.017.010a sannām iva mahākīrtiṃ śraddhām iva vimānitām / 5.017.010c prajñām iva parikṣīṇām āśāṃ pratihatām iva
5.013.033a abhūtenāpavādena kīrtiṃ nipatitām iva / 5.013.033c rāmoparodhavyathitāṃ rakṣoharaṇakarśitām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28432997 (0.0):
5.013.032c sopasargāṃ yathā siddhiṃ buddhiṃ sakaluṣām iva / 5.013.033a abhūtenāpavādena kīrtiṃ nipatitām iva
5.013.034a abalāṃ mṛgaśāvākṣīṃ vīkṣamāṇāṃ tatas tataḥ / 5.013.034c bāṣpāmbupratipūrṇena kṛṣṇavaktrākṣipakṣmaṇā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433008 (0.0):
5.013.033c rāmoparodhavyathitāṃ rakṣoharaṇakarśitām / 5.013.034a abalāṃ mṛgaśāvākṣīṃ vīkṣamāṇāṃ tatas tataḥ
5.013.034e vadanenāprasannena niḥśvasantīṃ punaḥ punaḥ / 5.013.035a malapaṅkadharāṃ dīnāṃ maṇḍanārhām amaṇḍitām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433020 (0.0):
5.013.034c bāṣpāmbupratipūrṇena kṛṣṇavaktrākṣipakṣmaṇā / 5.013.034e vadanenāprasannena niḥśvasantīṃ punaḥ punaḥ
5.013.035c prabhāṃ nakṣatrarājasya kālameghair ivāvṛtām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433025 (0.0):
5.013.035a malapaṅkadharāṃ dīnāṃ maṇḍanārhām amaṇḍitām / 5.013.035c prabhāṃ nakṣatrarājasya kālameghair ivāvṛtām
5.013.036a tasya saṃdidihe buddhir muhuḥ sītāṃ nirīkṣya tu
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433031 (0.0):
5.013.035c prabhāṃ nakṣatrarājasya kālameghair ivāvṛtām / 5.013.036a tasya saṃdidihe buddhir muhuḥ sītāṃ nirīkṣya tu
5.013.036c āmnāyānām ayogena vidyāṃ praśithilām iva / 5.013.037a duḥkhena bubudhe sītāṃ hanumān analaṃkṛtām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433041 (0.0):
5.013.036a tasya saṃdidihe buddhir muhuḥ sītāṃ nirīkṣya tu / 5.013.036c āmnāyānām ayogena vidyāṃ praśithilām iva
5.013.037c saṃskāreṇa yathāhīnāṃ vācam arthāntaraṃ gatām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433047 (0.0):
5.013.037a duḥkhena bubudhe sītāṃ hanumān analaṃkṛtām / 5.013.037c saṃskāreṇa yathāhīnāṃ vācam arthāntaraṃ gatām
5.013.038a tāṃ samīkṣya viśālākṣīṃ rājaputrīm aninditām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433053 (0.0):
5.013.037c saṃskāreṇa yathāhīnāṃ vācam arthāntaraṃ gatām / 5.013.038a tāṃ samīkṣya viśālākṣīṃ rājaputrīm aninditām
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19972443 (0.034):
04,035.001a sa tāṃ dṛṣṭvā viśālākṣīṃ rājaputrīṃ sakhīṃ sakhā
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11764377 (0.050):
5.015.018c tasyādhastāc ca tāṃ devīṃ rājaputrīm aninditām / 5.015.019a lakṣayām āsa lakṣmīvān hanūmāñ janakātmajām
5.013.038c tarkayām āsa sīteti kāraṇair upapādayan / 5.013.039a vaidehyā yāni cāṅgeṣu tadā rāmo 'nvakīrtayat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433064 (0.0):
5.013.038a tāṃ samīkṣya viśālākṣīṃ rājaputrīm aninditām / 5.013.038c tarkayām āsa sīteti kāraṇair upapādayan
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11764378 (0.057):
5.015.018c tasyādhastāc ca tāṃ devīṃ rājaputrīm aninditām / 5.015.019a lakṣayām āsa lakṣmīvān hanūmāñ janakātmajām
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19822014 (0.060):
03,065.008a tāṃ samīkṣya viśālākṣīm adhikaṃ malināṃ kṛśām / 03,065.008c tarkayām āsa bhaimīti kāraṇair upapādayan
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11763484 (0.063):
5.013.025a tāṃ samīkṣya viśālākṣīm adhikaṃ malināṃ kṛśām / 5.013.025c tarkayām āsa sīteti kāraṇair upapādibhiḥ
5.013.039c tāny ābharaṇajālāni gātraśobhīny alakṣayat / 5.013.040a sukṛtau karṇaveṣṭau ca śvadaṃṣṭrau ca susaṃsthitau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433074 (0.0):
5.013.039a vaidehyā yāni cāṅgeṣu tadā rāmo 'nvakīrtayat / 5.013.039c tāny ābharaṇajālāni gātraśobhīny alakṣayat
5.013.040c maṇividrumacitrāṇi hasteṣv ābharaṇāni ca / 5.013.041a śyāmāni cirayuktatvāt tathā saṃsthānavanti ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433083 (0.0):
5.013.040a sukṛtau karṇaveṣṭau ca śvadaṃṣṭrau ca susaṃsthitau / 5.013.040c maṇividrumacitrāṇi hasteṣv ābharaṇāni ca
5.013.041c tāny evaitāni manye 'haṃ yāni rāmo 'vnakīrtayat / 5.013.042a tatra yāny avahīnāni tāny ahaṃ nopalakṣaye
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433096 (0.0):
5.013.041a śyāmāni cirayuktatvāt tathā saṃsthānavanti ca / 5.013.041c tāny evaitāni manye 'haṃ yāni rāmo 'vnakīrtayat
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28919336 (0.046):
aharbhūtāni yāni vai LiP_1,37.10b / aharbhūtāni yāni vai LiP_1,70.109b
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7101896 (0.048):
punareva bandhanaduḥkhaṃ na pratyanubhavema / na ca punarimāni yāni / sarvabandhanāni cakṣuṣu ābhāsamāgaccheyuḥ //
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21280987 (0.053):
tānīmāni catvāri vedavratāni yāni pratikāṇḍamupākaraṇāni / / yāni samāpanāni tāni vratavisarjanāni /
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6643601 (0.058):
u7.1cd/.kucarair dṛśyate saumya^kucarasya mahā^bhayaṃ// / u7.2ab/.yāni tāni nimittāni darśayet khañjarīṭakaḥ/
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4036983 (0.060):
kalyāṇamitrāṇi sevitavyāni bhaktavyāni paryupāsitavyāni / yānyenaṃ / prajñāpāramitāyāmavavadiṣyanti anuśāsiṣyanti, yāni cāsmai prajñāpāramitāyā
Prakasa-Samhita (a Pancaratra Samhita) (prakassu.htm.txt) 11823777 (0.061):
kṛtāni sātvikādīni karmāṇyucyāvacāni ca // PS_1,8.31 // / yāni yānyapi sarvāṇi saṃcintānyapi teṣvalam /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 557359 (0.062):
kṣantavyam iti yat proktaṃ $ tvayā rājan mamepsayā / HV_App.I,20.591 / / yuktapūrvam ahaṃ manye $ kaluṣāya na pārthiva // HV_App.I,20.592 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22042917 (0.062):
kṣantavyam iti yat proktaṃ tvayā rājan mamepsayā / HV_App.I,20.591 / / yuktapūrvam ahaṃ manye kaluṣāya na pārthiva // HV_App.I,20.592 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4567151 (0.062):
sarvabhūtāni yānīha syāvarāṇi caraṇi ca // BndP_2,7.281 //
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22243544 (0.063):
7.010.022c agnau hutāni śīrṣāṇi yāni tāny utthitāni vai / 7.010.023a evam uktvvā tu taṃ rāma daśagrīvaṃ prajāpatiḥ
5.013.042c yāny asyā nāvahīnāni tānīmāni na saṃśayaḥ / 5.013.043a pītaṃ kanakapaṭṭābhaṃ srastaṃ tad vasanaṃ śubham
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433106 (0.0):
5.013.042a tatra yāny avahīnāni tāny ahaṃ nopalakṣaye / 5.013.042c yāny asyā nāvahīnāni tānīmāni na saṃśayaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433096 (5.960):
5.013.041c tāny evaitāni manye 'haṃ yāni rāmo 'vnakīrtayat / 5.013.042a tatra yāny avahīnāni tāny ahaṃ nopalakṣaye
5.013.043c uttarīyaṃ nagāsaktaṃ tadā dṛṣṭaṃ plavaṃgamaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433112 (0.0):
5.013.043a pītaṃ kanakapaṭṭābhaṃ srastaṃ tad vasanaṃ śubham / 5.013.043c uttarīyaṃ nagāsaktaṃ tadā dṛṣṭaṃ plavaṃgamaiḥ
5.013.044a bhūṣaṇāni ca mukhyāni dṛṣṭāni dharaṇītale / 5.013.044c anayaivāpaviddhāni svanavanti mahānti ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433120 (0.0):
5.013.043c uttarīyaṃ nagāsaktaṃ tadā dṛṣṭaṃ plavaṃgamaiḥ / 5.013.044a bhūṣaṇāni ca mukhyāni dṛṣṭāni dharaṇītale
5.013.045a idaṃ ciragṛhītatvād vasanaṃ kliṣṭavattaram / 5.013.045c tathā hi nūnaṃ tad varṇaṃ tathā śrīmad yathetarat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433128 (0.0):
5.013.044a bhūṣaṇāni ca mukhyāni dṛṣṭāni dharaṇītale / 5.013.044c anayaivāpaviddhāni svanavanti mahānti ca / 5.013.045a idaṃ ciragṛhītatvād vasanaṃ kliṣṭavattaram
5.013.046a iyaṃ kanakavarṇāṅgī rāmasya mahiṣī priyā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433135 (0.0):
5.013.045c tathā hi nūnaṃ tad varṇaṃ tathā śrīmad yathetarat / 5.013.046a iyaṃ kanakavarṇāṅgī rāmasya mahiṣī priyā
5.013.046c pranaṣṭāpi satī yasya manaso na praṇaśyati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433140 (0.0):
5.013.046a iyaṃ kanakavarṇāṅgī rāmasya mahiṣī priyā / 5.013.046c pranaṣṭāpi satī yasya manaso na praṇaśyati
5.013.047a iyaṃ sā yat kṛte rāmaś caturbhiḥ paritapyate / 5.013.047c kāruṇyenānṛśaṃsyena śokena madanena ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433150 (0.0):
5.013.046c pranaṣṭāpi satī yasya manaso na praṇaśyati / 5.013.047a iyaṃ sā yat kṛte rāmaś caturbhiḥ paritapyate
5.013.048a strī pranaṣṭeti kāruṇyād āśritety ānṛśaṃsyataḥ / 5.013.048c patnī naṣṭeti śokena priyeti madanena ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433160 (0.0):
5.013.047a iyaṃ sā yat kṛte rāmaś caturbhiḥ paritapyate / 5.013.047c kāruṇyenānṛśaṃsyena śokena madanena ca / 5.013.048a strī pranaṣṭeti kāruṇyād āśritety ānṛśaṃsyataḥ
5.013.049a asyā devyā yathā rūpam aṅgapratyaṅgasauṣṭhavam / 5.013.049c rāmasya ca yathārūpaṃ tasyeyam asitekṣaṇā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433168 (0.0):
5.013.048c patnī naṣṭeti śokena priyeti madanena ca / 5.013.049a asyā devyā yathā rūpam aṅgapratyaṅgasauṣṭhavam
5.013.050a asyā devyā manas tasmiṃs tasya cāsyāṃ pratiṣṭhitam / 5.013.050c teneyaṃ sa ca dharmātmā muhūrtam api jīvati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433178 (0.0):
5.013.049c rāmasya ca yathārūpaṃ tasyeyam asitekṣaṇā / 5.013.050a asyā devyā manas tasmiṃs tasya cāsyāṃ pratiṣṭhitam
5.013.051a duṣkaraṃ kurute rāmo ya imāṃ mattakāśinīm / 5.013.051c sītāṃ vinā mahābāhur muhūrtam api jīvati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433188 (0.0):
5.013.050c teneyaṃ sa ca dharmātmā muhūrtam api jīvati / 5.013.051a duṣkaraṃ kurute rāmo ya imāṃ mattakāśinīm
5.013.052a evaṃ sītāṃ tadā dṛṣṭvā hṛṣṭaḥ pavanasaṃbhavaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433195 (0.0):
5.013.051c sītāṃ vinā mahābāhur muhūrtam api jīvati
5.013.052c jagāma manasā rāmaṃ praśaśaṃsa ca taṃ prabhum / 5.014.001a praśasya tu praśastavyāṃ sītāṃ tāṃ haripuṃgavaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433206 (0.0):
5.013.052a evaṃ sītāṃ tadā dṛṣṭvā hṛṣṭaḥ pavanasaṃbhavaḥ / 5.013.052c jagāma manasā rāmaṃ praśaśaṃsa ca taṃ prabhum
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27072496 (0.064):
6.101.013a abravīc ca hariśreṣṭhaḥ sītām apratijalpatīm / 6.101.013c kiṃ tvaṃ cintayase devi kiṃ ca māṃ nābhibhāṣase
5.014.001c guṇābhirāmaṃ rāmaṃ ca punaś cintāparo 'bhavat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433212 (0.0):
5.014.001a praśasya tu praśastavyāṃ sītāṃ tāṃ haripuṃgavaḥ / 5.014.001c guṇābhirāmaṃ rāmaṃ ca punaś cintāparo 'bhavat
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17992259 (0.046):
evam ukto viśvantaro bodhisatvaḥ iṣṭasutaparityāgaṃ prati muhūrtaṃ / cintāparo babhūva; tato 'sau brāhmaṇo viśvantaraṃ bodhisatvam uvāca: yato
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20823351 (0.059):
14,093.029c tam uñchavṛttir ālakṣya tataś cintāparo 'bhavat / 14,093.029d*0180_01 tam uvāca tataḥ putraḥ pitaraṃ dīnamānasam
5.014.002a sa muhūrtam iva dhyātvā bāṣpaparyākulekṣaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433218 (0.0):
5.014.001c guṇābhirāmaṃ rāmaṃ ca punaś cintāparo 'bhavat / 5.014.002a sa muhūrtam iva dhyātvā bāṣpaparyākulekṣaṇaḥ
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15661844 (0.060):
09,027.032a cintayitvā muhūrtaṃ sa bāṣpapūrṇekṣaṇaḥ śvasan
5.014.002c sītām āśritya tejasvī hanumān vilalāpa ha / 5.014.003a mānyā guruvinītasya lakṣmaṇasya gurupriyā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433229 (0.0):
5.014.002a sa muhūrtam iva dhyātvā bāṣpaparyākulekṣaṇaḥ / 5.014.002c sītām āśritya tejasvī hanumān vilalāpa ha
5.014.003c yadi sītāpi duḥkhārtā kālo hi duratikramaḥ / 5.014.004a rāmasya vyavasāyajñā lakṣmaṇasya ca dhīmataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433238 (0.0):
5.014.003a mānyā guruvinītasya lakṣmaṇasya gurupriyā / 5.014.003c yadi sītāpi duḥkhārtā kālo hi duratikramaḥ
5.014.004c nātyarthaṃ kṣubhyate devī gaṅgeva jaladāgame
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433245 (0.0):
5.014.004a rāmasya vyavasāyajñā lakṣmaṇasya ca dhīmataḥ / 5.014.004c nātyarthaṃ kṣubhyate devī gaṅgeva jaladāgame
5.014.005a tulyaśīlavayovṛttāṃ tulyābhijanalakṣaṇām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433253 (0.0):
5.014.004c nātyarthaṃ kṣubhyate devī gaṅgeva jaladāgame / 5.014.005a tulyaśīlavayovṛttāṃ tulyābhijanalakṣaṇām
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19822192 (0.019):
03,065.023a tulyaśīlavayoyuktāṃ tulyābhijanasaṃyutām
5.014.005c rāghavo 'rhati vaidehīṃ taṃ ceyam asitekṣaṇā / 5.014.006a tāṃ dṛṣṭvā navahemābhāṃ lokakāntām iva śriyam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433265 (0.0):
5.014.005a tulyaśīlavayovṛttāṃ tulyābhijanalakṣaṇām / 5.014.005c rāghavo 'rhati vaidehīṃ taṃ ceyam asitekṣaṇā
5.014.006c jagāma manasā rāmaṃ vacanaṃ cedam abravīt / 5.014.007a asyā hetor viśālākṣyā hato vālī mahābalaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433277 (0.0):
5.014.006a tāṃ dṛṣṭvā navahemābhāṃ lokakāntām iva śriyam / 5.014.006c jagāma manasā rāmaṃ vacanaṃ cedam abravīt
5.014.007c rāvaṇapratimo vīrye kabandhaś ca nipātitaḥ / 5.014.008a virādhaś ca hataḥ saṃkhye rākṣaso bhīmavikramaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433289 (0.0):
5.014.007a asyā hetor viśālākṣyā hato vālī mahābalaḥ / 5.014.007c rāvaṇapratimo vīrye kabandhaś ca nipātitaḥ
5.014.008c vane rāmeṇa vikramya mahendreṇeva śambaraḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433294 (0.0):
5.014.008a virādhaś ca hataḥ saṃkhye rākṣaso bhīmavikramaḥ / 5.014.008c vane rāmeṇa vikramya mahendreṇeva śambaraḥ
5.014.009a caturdaśasahasrāṇi rakṣasāṃ bhīmakarmaṇām / 5.014.009c nihatāni janasthāne śarair agniśikhopamaiḥ
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23964056 (0.0):
kṣaṇena nihataṃ tena $ śarair agniśikhopamaiḥ & / kharaś ca nihatas tena % dūṣaṇaś ca mahābalaḥ // NsP_49.57 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17029042 (0.0):
kṣaṇena nihataṃ tena śarair agniśikhopamaiḥ / / kharaś ca nihatas tena dūṣaṇaś ca mahābalaḥ // NsP_49.57 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21879766 (0.0):
anuktvā paruṣaṃ kiṃcic % charair vyāpāritaṃ dhanuḥ // Ram_3,34.7 // / caturdaśa sahasrāṇi $ rakṣasāṃ bhīmakarmaṇām &
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7357189 (0.0):
anuktvā paruṣaṃ kiṃcic charair vyāpāritaṃ dhanuḥ // Ram_3,34.7 // / caturdaśa sahasrāṇi rakṣasāṃ bhīmakarmaṇām /
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10062883 (0.0):
3.034.007c anuktvā paruṣaṃ kiṃ cic charair vyāpāritaṃ dhanuḥ / 3.034.008a caturdaśa sahasrāṇi rakṣasāṃ bhīmakarmaṇām
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27064910 (0.0):
6.082.014a caturdaśasahasrāṇi rakṣasāṃ bhīmakarmaṇām / 6.082.014c nihatāni janasthāne śarair agniśikhopamaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433306 (0.0):
5.014.008c vane rāmeṇa vikramya mahendreṇeva śambaraḥ / 5.014.009a caturdaśasahasrāṇi rakṣasāṃ bhīmakarmaṇām
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21876751 (0.006):
babhūva nirayaprakhyaṃ % māṃsaśoṇitakardamam // Ram_3,25.21 // / caturdaśa sahasrāṇi $ rakṣasāṃ bhīmakarmaṇām &
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21878703 (0.006):
svajanaṃ ca janasthānaṃ % hataṃ yo nāvabudhyase // Ram_3,31.10 // / caturdaśa sahasrāṇi $ rakṣasāṃ bhīmakarmaṇām &
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7354174 (0.006):
babhūva nirayaprakhyaṃ māṃsaśoṇitakardamam // Ram_3,25.21 // / caturdaśa sahasrāṇi rakṣasāṃ bhīmakarmaṇām /
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7356126 (0.006):
svajanaṃ ca janasthānaṃ hataṃ yo nāvabudhyase // Ram_3,31.10 // / caturdaśa sahasrāṇi rakṣasāṃ bhīmakarmaṇām /
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10060087 (0.006):
3.025.022a caturdaśa sahasrāṇi rakṣasāṃ bhīmakarmaṇām / 3.025.022c hatāny ekena rāmeṇa mānuṣeṇa padātinā
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10061897 (0.006):
3.031.011a caturdaśa sahasrāṇi rakṣasāṃ bhīmakarmaṇām / 3.031.011c hatāny ekena rāmeṇa kharaś ca sahadūṣaṇaḥ
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27076956 (0.006):
6.114.014c abhivādya munīn sarvāñ janasthānam upāgamat / 6.114.015a caturdaśasahasrāṇi rakṣasāṃ bhīmakarmaṇām
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21878985 (0.031):
rakṣasāṃ bhīmavīryāṇāṃ $ sahasrāṇi caturdaśa & / nihatāni śarais tīkṣṇais % tenaikena padātinā // Ram_3,32.9 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7356408 (0.031):
rakṣasāṃ bhīmavīryāṇāṃ sahasrāṇi caturdaśa / / nihatāni śarais tīkṣṇais tenaikena padātinā // Ram_3,32.9 //
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10062159 (0.031):
3.032.009a rakṣasāṃ bhīmavīryāṇāṃ sahasrāṇi caturdaśa / 3.032.009c nihatāni śarais tīkṣṇais tenaikena padātinā
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21875995 (0.031):
ūcuḥ paramasaṃtrastā % guhyakāś ca parasparam // Ram_3,23.17 // / caturdaśa sahasrāṇi $ rakṣasāṃ bhīmakarmaṇām &
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21879727 (0.031):
bādhamānā mahāraṇye % munīn ye dharmacāriṇaḥ // Ram_3,34.4 // / caturdaśa sahasrāṇi $ rakṣasāṃ bhīmakarmaṇām &
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7353419 (0.031):
ūcuḥ paramasaṃtrastā guhyakāś ca parasparam // Ram_3,23.17 // / caturdaśa sahasrāṇi rakṣasāṃ bhīmakarmaṇām /
5.014.010a kharaś ca nihataḥ saṃkhye triśirāś ca nipātitaḥ / 5.014.010c dūṣaṇaś ca mahātejā rāmeṇa viditātmanā
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27064913 (0.0):
6.082.014c nihatāni janasthāne śarair agniśikhopamaiḥ / 6.082.015a kharaś ca nihataḥ saṃkhye dūṣaṇas triśirās tathā
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27075929 (0.0):
6.111.019e rāvaṇasya nṛśaṃsasya jaṭāyoś ca mahātmanaḥ / 6.111.020a kharaś ca nihataś saṃkhye dūṣaṇaś ca nipātitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433316 (0.0):
5.014.009c nihatāni janasthāne śarair agniśikhopamaiḥ / 5.014.010a kharaś ca nihataḥ saṃkhye triśirāś ca nipātitaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21879776 (0.013):
nihatāni śarais tīkṣṇair % mānuṣeṇa padātinā // Ram_3,34.8 // / kharaś ca nihataḥ saṃkhye $ dūṣaṇaś ca nipātitaḥ &
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7357199 (0.013):
nihatāni śarais tīkṣṇair mānuṣeṇa padātinā // Ram_3,34.8 // / kharaś ca nihataḥ saṃkhye dūṣaṇaś ca nipātitaḥ /
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21878909 (0.020):
āyudhaṃ kiṃ ca rāmasya $ nihatā yena rākṣasāḥ & / kharaś ca nihataḥ saṃkhye % dūṣaṇas triśirās tathā // Ram_3,32.3 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7356332 (0.020):
āyudhaṃ kiṃ ca rāmasya nihatā yena rākṣasāḥ / / kharaś ca nihataḥ saṃkhye dūṣaṇas triśirās tathā // Ram_3,32.3 //
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10062892 (0.025):
3.034.008c nihatāni śarais tīkṣṇair mānuṣeṇa padātinā / 3.034.009a kharaś ca nihataḥ saṃkhye dūṣaṇaś ca nipātitaḥ
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23964060 (0.034):
kṣaṇena nihataṃ tena $ śarair agniśikhopamaiḥ & / kharaś ca nihatas tena % dūṣaṇaś ca mahābalaḥ // NsP_49.57 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17029046 (0.034):
kṣaṇena nihataṃ tena śarair agniśikhopamaiḥ / / kharaś ca nihatas tena dūṣaṇaś ca mahābalaḥ // NsP_49.57 //
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17119931 (0.039):
kharaś ca nihataḥ saṃkhye Ram_3,34.9a / kharaś ca sahadūṣaṇaḥ Ram_3,31.11d
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28462429 (0.040):
6.021.030c dūṣaṇo nihato yena kharaś ca triśirās tathā / 6.021.031a nāsti rāmasya sadṛśo vikrame bhuvi kaś cana
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10062191 (0.052):
3.032.011c strīvadhaṃ śaṅkamānena rāmeṇa viditātmanā / 3.032.012a bhrātā cāsya mahātejā guṇatas tulyavikramaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17134804 (0.057):
dūṣaṇaś ca nipātitaḥ Ram_3,34.9b / dūṣaṇaś ca mahābāhuḥ Ram_3,34.2c
5.014.011a aiśvaryaṃ vānarāṇāṃ ca durlabhaṃ vālipālitam / 5.014.011c asyā nimitte sugrīvaḥ prāptavāṃl lokasatkṛtam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433326 (0.0):
5.014.010c dūṣaṇaś ca mahātejā rāmeṇa viditātmanā / 5.014.011a aiśvaryaṃ vānarāṇāṃ ca durlabhaṃ vālipālitam
5.014.012a sāgaraś ca mayā krāntaḥ śrīmān nadanadīpatiḥ / 5.014.012c asyā hetor viśālākṣyāḥ purī ceyaṃ nirīkṣitā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433336 (0.0):
5.014.011c asyā nimitte sugrīvaḥ prāptavāṃl lokasatkṛtam / 5.014.012a sāgaraś ca mayā krāntaḥ śrīmān nadanadīpatiḥ
5.014.013a yadi rāmaḥ samudrāntāṃ medinīṃ parivartayet / 5.014.013c asyāḥ kṛte jagac cāpi yuktam ity eva me matiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433346 (0.0):
5.014.012c asyā hetor viśālākṣyāḥ purī ceyaṃ nirīkṣitā / 5.014.013a yadi rāmaḥ samudrāntāṃ medinīṃ parivartayet
5.014.014a rājyaṃ vā triṣu lokeṣu sītā vā janakātmajā / 5.014.014c trailokyarājyaṃ sakalaṃ sītāyā nāpnuyāt kalām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433358 (0.0):
5.014.013c asyāḥ kṛte jagac cāpi yuktam ity eva me matiḥ / 5.014.014a rājyaṃ vā triṣu lokeṣu sītā vā janakātmajā
5.014.015a iyaṃ sā dharmaśīlasya maithilasya mahātmanaḥ / 5.014.015c sutā janakarājasya sītā bhartṛdṛḍhavratā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433368 (0.0):
5.014.014c trailokyarājyaṃ sakalaṃ sītāyā nāpnuyāt kalām / 5.014.015a iyaṃ sā dharmaśīlasya maithilasya mahātmanaḥ
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21883853 (0.054):
duhitā janakasyāhaṃ $ maithilasya mahātmanaḥ & / sītā nāmnāsmi bhadraṃ te % rāmabhāryā dvijottama // Ram_3,45.3 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7361275 (0.054):
duhitā janakasyāhaṃ maithilasya mahātmanaḥ / / sītā nāmnāsmi bhadraṃ te rāmabhāryā dvijottama // Ram_3,45.3 //
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10066670 (0.054):
3.045.003a duhitā janakasyāhaṃ maithilasya mahātmanaḥ / 3.045.003c sītā nāmnāsmi bhadraṃ te rāmabhāryā dvijottama
5.014.016a utthitā medinīṃ bhittvā kṣetre halamukhakṣate
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433375 (0.0):
5.014.015c sutā janakarājasya sītā bhartṛdṛḍhavratā / 5.014.016a utthitā medinīṃ bhittvā kṣetre halamukhakṣate
5.014.016c padmareṇunibhaiḥ kīrṇā śubhaiḥ kedārapāṃsubhiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433382 (0.0):
5.014.016a utthitā medinīṃ bhittvā kṣetre halamukhakṣate / 5.014.016c padmareṇunibhaiḥ kīrṇā śubhaiḥ kedārapāṃsubhiḥ
5.014.017a vikrāntasyāryaśīlasya saṃyugeṣv anivartinaḥ / 5.014.017c snuṣā daśarathasyaiṣā jyeṣṭhā rājño yaśasvinī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433393 (0.0):
5.014.016c padmareṇunibhaiḥ kīrṇā śubhaiḥ kedārapāṃsubhiḥ / 5.014.017a vikrāntasyāryaśīlasya saṃyugeṣv anivartinaḥ
5.014.018a dharmajñasya kṛtajñasya rāmasya viditātmanaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433399 (0.0):
5.014.017c snuṣā daśarathasyaiṣā jyeṣṭhā rājño yaśasvinī / 5.014.018a dharmajñasya kṛtajñasya rāmasya viditātmanaḥ
5.014.018c iyaṃ sā dayitā bhāryā rākṣasī vaśam āgatā / 5.014.019a sarvān bhogān parityajya bhartṛsnehabalāt kṛtā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433411 (0.0):
5.014.018a dharmajñasya kṛtajñasya rāmasya viditātmanaḥ / 5.014.018c iyaṃ sā dayitā bhāryā rākṣasī vaśam āgatā
5.014.019c acintayitvā duḥkhāni praviṣṭā nirjanaṃ vanam / 5.014.020a saṃtuṣṭā phalamūlena bhartṛśuśrūṣaṇe ratā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433422 (0.0):
5.014.019a sarvān bhogān parityajya bhartṛsnehabalāt kṛtā / 5.014.019c acintayitvā duḥkhāni praviṣṭā nirjanaṃ vanam
5.014.020c yā parāṃ bhajate prītiṃ vane 'pi bhavane yathā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433427 (0.0):
5.014.020a saṃtuṣṭā phalamūlena bhartṛśuśrūṣaṇe ratā / 5.014.020c yā parāṃ bhajate prītiṃ vane 'pi bhavane yathā
5.014.021a seyaṃ kanakavarṇāṅgī nityaṃ susmitabhāṣiṇī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433435 (0.0):
5.014.020c yā parāṃ bhajate prītiṃ vane 'pi bhavane yathā / 5.014.021a seyaṃ kanakavarṇāṅgī nityaṃ susmitabhāṣiṇī
5.014.021c sahate yātanām etām anarthānām abhāginī / 5.014.022a imāṃ tu śīlasaṃpannāṃ draṣṭum icchati rāghavaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433446 (0.0):
5.014.021a seyaṃ kanakavarṇāṅgī nityaṃ susmitabhāṣiṇī / 5.014.021c sahate yātanām etām anarthānām abhāginī
5.014.022c rāvaṇena pramathitāṃ prapām iva pipāsitaḥ / 5.014.023a asyā nūnaṃ punar lābhād rāghavaḥ prītim eṣyati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433456 (0.0):
5.014.022a imāṃ tu śīlasaṃpannāṃ draṣṭum icchati rāghavaḥ / 5.014.022c rāvaṇena pramathitāṃ prapām iva pipāsitaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19822181 (0.044):
03,065.022a asyā nūnaṃ punar lābhān naiṣadhaḥ prītim eṣyati
5.014.023c rājā rājyaparibhraṣṭaḥ punaḥ prāpyeva medinīm
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19822185 (0.0):
03,065.022a asyā nūnaṃ punar lābhān naiṣadhaḥ prītim eṣyati / 03,065.022c rājā rājyaparibhraṣṭaḥ punar labdhveva medinīm
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433461 (0.0):
5.014.023a asyā nūnaṃ punar lābhād rāghavaḥ prītim eṣyati / 5.014.023c rājā rājyaparibhraṣṭaḥ punaḥ prāpyeva medinīm
5.014.024a kāmabhogaiḥ parityaktā hīnā bandhujanena ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433468 (0.0):
5.014.023c rājā rājyaparibhraṣṭaḥ punaḥ prāpyeva medinīm / 5.014.024a kāmabhogaiḥ parityaktā hīnā bandhujanena ca
5.014.024c dhārayaty ātmano dehaṃ tatsamāgamakāṅkṣiṇī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433473 (0.0):
5.014.024a kāmabhogaiḥ parityaktā hīnā bandhujanena ca / 5.014.024c dhārayaty ātmano dehaṃ tatsamāgamakāṅkṣiṇī
5.014.025a naiṣā paśyati rākṣasyo nemān puṣpaphaladrumān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433481 (0.0):
5.014.024c dhārayaty ātmano dehaṃ tatsamāgamakāṅkṣiṇī / 5.014.025a naiṣā paśyati rākṣasyo nemān puṣpaphaladrumān
5.014.025c ekasthahṛdayā nūnaṃ rāmam evānupaśyati / 5.014.026a bhartā nāma paraṃ nāryā bhūṣaṇaṃ bhūṣaṇād api
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433492 (0.0):
5.014.025a naiṣā paśyati rākṣasyo nemān puṣpaphaladrumān / 5.014.025c ekasthahṛdayā nūnaṃ rāmam evānupaśyati
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19822131 (0.035):
03,065.017c dehaṃ dhārayatīṃ dīnāṃ bhartṛdarśanakāṅkṣayā / 03,065.018a bhartā nāma paraṃ nāryā bhūṣaṇaṃ bhūṣaṇair vinā
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13479565 (0.063):
anyac ca- / bhartā hi paramaṃ nāryā bhūṣaṇaṃ bhūṣaṇair vinā |
5.014.026c eṣā hi rahitā tena śobhanārhā na śobhate / 5.014.027a duṣkaraṃ kurute rāmo hīno yad anayā prabhuḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433502 (0.0):
5.014.026a bhartā nāma paraṃ nāryā bhūṣaṇaṃ bhūṣaṇād api / 5.014.026c eṣā hi rahitā tena śobhanārhā na śobhate
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19822141 (0.064):
03,065.018c eṣā virahitā tena śobhanāpi na śobhate / 03,065.019a duṣkaraṃ kurute 'tyarthaṃ hīno yad anayā nalaḥ
5.014.027c dhārayaty ātmano dehaṃ na duḥkhenāvasīdati
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433508 (0.0):
5.014.027a duṣkaraṃ kurute rāmo hīno yad anayā prabhuḥ / 5.014.027c dhārayaty ātmano dehaṃ na duḥkhenāvasīdati
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19822150 (0.035):
03,065.019a duṣkaraṃ kurute 'tyarthaṃ hīno yad anayā nalaḥ / 03,065.019c dhārayaty ātmano dehaṃ na śokenāvasīdati
5.014.028a imām asitakeśāntāṃ śatapatranibhekṣaṇām / 5.014.028c sukhārhāṃ duḥkhitāṃ dṛṣṭvā mamāpi vyathitaṃ manaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19822160 (0.0):
03,065.019c dhārayaty ātmano dehaṃ na śokenāvasīdati / 03,065.020a imām asitakeśāntāṃ śatapatrāyatekṣaṇām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433519 (0.0):
5.014.027c dhārayaty ātmano dehaṃ na duḥkhenāvasīdati / 5.014.028a imām asitakeśāntāṃ śatapatranibhekṣaṇām
5.014.029a kṣitikṣamā puṣkarasaṃnibhākṣī; yā rakṣitā rāghavalakṣmaṇābhyām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433530 (0.0):
5.014.028c sukhārhāṃ duḥkhitāṃ dṛṣṭvā mamāpi vyathitaṃ manaḥ / 5.014.029a kṣitikṣamā puṣkarasaṃnibhākṣī; yā rakṣitā rāghavalakṣmaṇābhyām
5.014.029c sā rākṣasībhir vikṛtekṣaṇābhiḥ; saṃrakṣyate saṃprati vṛkṣamūle
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433536 (0.0):
5.014.029a kṣitikṣamā puṣkarasaṃnibhākṣī; yā rakṣitā rāghavalakṣmaṇābhyām / 5.014.029c sā rākṣasībhir vikṛtekṣaṇābhiḥ; saṃrakṣyate saṃprati vṛkṣamūle
5.014.030a himahatanalinīva naṣṭaśobhā; vyasanaparamparayā nipīḍyamānā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433544 (0.0):
5.014.029c sā rākṣasībhir vikṛtekṣaṇābhiḥ; saṃrakṣyate saṃprati vṛkṣamūle / 5.014.030a himahatanalinīva naṣṭaśobhā; vyasanaparamparayā nipīḍyamānā
5.014.030c sahacararahiteva cakravākī; janakasutā kṛpaṇāṃ daśāṃ prapannā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433552 (0.0):
5.014.030a himahatanalinīva naṣṭaśobhā; vyasanaparamparayā nipīḍyamānā / 5.014.030c sahacararahiteva cakravākī; janakasutā kṛpaṇāṃ daśāṃ prapannā
5.014.031a asyā hi puṣpāvanatāgraśākhāḥ; śokaṃ dṛḍhaṃ vai janayaty aśokāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433560 (0.0):
5.014.030c sahacararahiteva cakravākī; janakasutā kṛpaṇāṃ daśāṃ prapannā / 5.014.031a asyā hi puṣpāvanatāgraśākhāḥ; śokaṃ dṛḍhaṃ vai janayaty aśokāḥ
5.014.031c himavyapāyena ca mandaraśmir; abhyutthito naikasahasraraśmiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433568 (0.0):
5.014.031a asyā hi puṣpāvanatāgraśākhāḥ; śokaṃ dṛḍhaṃ vai janayaty aśokāḥ / 5.014.031c himavyapāyena ca mandaraśmir; abhyutthito naikasahasraraśmiḥ
5.014.032a ity evam arthaṃ kapir anvavekṣya; sīteyam ity eva / niviṣṭabuddhiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433574 (0.0):
5.014.031c himavyapāyena ca mandaraśmir; abhyutthito naikasahasraraśmiḥ / 5.014.032a ity evam arthaṃ kapir anvavekṣya; sīteyam ity eva
5.014.032c saṃśritya tasmin niṣasāda vṛkṣe; balī harīṇām ṛṣabhas tarasvī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433581 (0.0):
5.014.032a ity evam arthaṃ kapir anvavekṣya; sīteyam ity eva / niviṣṭabuddhiḥ / 5.014.032c saṃśritya tasmin niṣasāda vṛkṣe; balī harīṇām ṛṣabhas tarasvī
5.015.001a tataḥ kumudaṣaṇḍābho nirmalaṃ nirmalaḥ svayam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433589 (0.0):
5.014.032c saṃśritya tasmin niṣasāda vṛkṣe; balī harīṇām ṛṣabhas tarasvī / 5.015.001a tataḥ kumudaṣaṇḍābho nirmalaṃ nirmalaḥ svayam
5.015.001c prajagāma nabhaś candro haṃso nīlam ivodakam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433595 (0.0):
5.015.001a tataḥ kumudaṣaṇḍābho nirmalaṃ nirmalaḥ svayam / 5.015.001c prajagāma nabhaś candro haṃso nīlam ivodakam
5.015.002a sācivyam iva kurvan sa prabhayā nirmalaprabhaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433601 (0.0):
5.015.001c prajagāma nabhaś candro haṃso nīlam ivodakam / 5.015.002a sācivyam iva kurvan sa prabhayā nirmalaprabhaḥ
5.015.002c candramā raśmibhiḥ śītaiḥ siṣeve pavanātmajam / 5.015.003a sa dadarśa tataḥ sītāṃ pūrṇacandranibhānanām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433607 (0.0):
5.015.002a sācivyam iva kurvan sa prabhayā nirmalaprabhaḥ / 5.015.002c candramā raśmibhiḥ śītaiḥ siṣeve pavanātmajam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433614 (0.0):
5.015.002c candramā raśmibhiḥ śītaiḥ siṣeve pavanātmajam / 5.015.003a sa dadarśa tataḥ sītāṃ pūrṇacandranibhānanām
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17146455 (0.023):
pūrṇacandra iva priyaḥ Ram_2,40.3d / pūrṇacandranibhānanām Ram_2,95.18d
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21879121 (0.031):
tāṃ tu dṛṣṭvādya vaidehīṃ $ pūrṇacandranibhānanām &
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7356544 (0.031):
tāṃ tu dṛṣṭvādya vaidehīṃ pūrṇacandranibhānanām /
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10062286 (0.031):
3.032.019a tāṃ tu dṛṣṭvādya vaidehīṃ pūrṇacandranibhānanām
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3077094 (0.034):
uvāca śokasaṃtaptaḥ % pūrṇacandranibhānanām // Ram_2,95.18 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7719364 (0.034):
uvāca śokasaṃtaptaḥ pūrṇacandranibhānanām // Ram_2,95.18 //
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02su.htm.txt) 10993191 (0.035):
uvāca śokasaṃtaptaḥ pūrṇacandranibhānanām // RamS_2,95.18 //
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4292289 (0.035):
2.095.018c uvāca śokasaṃtaptaḥ pūrṇacandranibhānanām
5.015.003c śokabhārair iva nyastāṃ bhārair nāvam ivāmbhasi
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433620 (0.0):
5.015.003a sa dadarśa tataḥ sītāṃ pūrṇacandranibhānanām / 5.015.003c śokabhārair iva nyastāṃ bhārair nāvam ivāmbhasi
5.015.004a didṛkṣamāṇo vaidehīṃ hanūmān mārutātmajaḥ / 5.015.004c sa dadarśāvidūrasthā rākṣasīr ghoradarśanāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433631 (0.0):
5.015.003c śokabhārair iva nyastāṃ bhārair nāvam ivāmbhasi / 5.015.004a didṛkṣamāṇo vaidehīṃ hanūmān mārutātmajaḥ
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11766268 (0.040):
5.020.030c saṃdideśa tataḥ sarvā rākṣasīr ghoradarśanāḥ / 5.020.031a ekākṣīm ekakarṇāṃ ca karṇaprāvaraṇāṃ tathā
5.015.005a ekākṣīm ekakarṇāṃ ca karṇaprāvaraṇāṃ tathā
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11766273 (0.0):
5.020.030c saṃdideśa tataḥ sarvā rākṣasīr ghoradarśanāḥ / 5.020.031a ekākṣīm ekakarṇāṃ ca karṇaprāvaraṇāṃ tathā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433638 (0.0):
5.015.004c sa dadarśāvidūrasthā rākṣasīr ghoradarśanāḥ / 5.015.005a ekākṣīm ekakarṇāṃ ca karṇaprāvaraṇāṃ tathā
5.015.005c akarṇāṃ śaṅkukarṇāṃ ca mastakocchvāsanāsikām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433643 (0.0):
5.015.005a ekākṣīm ekakarṇāṃ ca karṇaprāvaraṇāṃ tathā / 5.015.005c akarṇāṃ śaṅkukarṇāṃ ca mastakocchvāsanāsikām
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11766272 (0.061):
5.020.031a ekākṣīm ekakarṇāṃ ca karṇaprāvaraṇāṃ tathā / 5.020.031c gokarṇīṃ hastikarṇīṃ ca lambakarṇīm akarṇikām
5.015.006a atikāyottamāṅgīṃ ca tanudīrghaśirodharām / 5.015.006c dhvastakeśīṃ tathākeśīṃ keśakambaladhāriṇīm
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433654 (0.0):
5.015.005c akarṇāṃ śaṅkukarṇāṃ ca mastakocchvāsanāsikām / 5.015.006a atikāyottamāṅgīṃ ca tanudīrghaśirodharām
5.015.007a lambakarṇalalāṭāṃ ca lambodarapayodharām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433662 (0.0):
5.015.006c dhvastakeśīṃ tathākeśīṃ keśakambaladhāriṇīm / 5.015.007a lambakarṇalalāṭāṃ ca lambodarapayodharām
5.015.007c lambauṣṭhīṃ cibukauṣṭhīṃ ca lambāsyāṃ lambajānukām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433668 (0.0):
5.015.006c dhvastakeśīṃ tathākeśīṃ keśakambaladhāriṇīm / 5.015.007a lambakarṇalalāṭāṃ ca lambodarapayodharām
5.015.008a hrasvāṃ dīrghāṃ ca kubjāṃ ca vikaṭāṃ vāmanāṃ tathā / 5.015.008c karālāṃ bhugnavastrāṃ ca piṅgākṣīṃ vikṛtānanām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433680 (0.0):
5.015.007c lambauṣṭhīṃ cibukauṣṭhīṃ ca lambāsyāṃ lambajānukām / 5.015.008a hrasvāṃ dīrghāṃ ca kubjāṃ ca vikaṭāṃ vāmanāṃ tathā
5.015.009a vikṛtāḥ piṅgalāḥ kālīḥ krodhanāḥ kalahapriyāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433686 (0.0):
5.015.008c karālāṃ bhugnavastrāṃ ca piṅgākṣīṃ vikṛtānanām / 5.015.009a vikṛtāḥ piṅgalāḥ kālīḥ krodhanāḥ kalahapriyāḥ
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11764344 (0.054):
5.015.015c śūlamudgarahastāś ca krodhanāḥ kalahapriyāḥ / 5.015.016a karālā dhūmrakeśīś ca rakṣasīr vikṛtānanāḥ
5.015.009c kālāyasamahāśūlakūṭamudgaradhāriṇīḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433691 (0.0):
5.015.009a vikṛtāḥ piṅgalāḥ kālīḥ krodhanāḥ kalahapriyāḥ / 5.015.009c kālāyasamahāśūlakūṭamudgaradhāriṇīḥ
5.015.010a varāhamṛgaśārdūlamahiṣājaśivā mukhāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433699 (0.0):
5.015.009c kālāyasamahāśūlakūṭamudgaradhāriṇīḥ / 5.015.010a varāhamṛgaśārdūlamahiṣājaśivā mukhāḥ
5.015.010c gajoṣṭrahayapādāś ca nikhātaśiraso 'parāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433707 (0.0):
5.015.010a varāhamṛgaśārdūlamahiṣājaśivā mukhāḥ / 5.015.010c gajoṣṭrahayapādāś ca nikhātaśiraso 'parāḥ
5.015.011a ekahastaikapādāś ca kharakarṇyaśvakarṇikāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433714 (0.0):
5.015.010c gajoṣṭrahayapādāś ca nikhātaśiraso 'parāḥ / 5.015.011a ekahastaikapādāś ca kharakarṇyaśvakarṇikāḥ
5.015.011c gokarṇīr hastikarṇīś ca harikarṇīs tathāparāḥ / 5.015.012a anāsā atināsāś ca tiryan nāsā vināsikāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433723 (0.0):
5.015.011a ekahastaikapādāś ca kharakarṇyaśvakarṇikāḥ / 5.015.011c gokarṇīr hastikarṇīś ca harikarṇīs tathāparāḥ
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13573953 (0.018):
(AVParis_18,1.16) bṛhatkaṇṭārīkaṇṭakā lāghukaṇṭārikā smṛtāḥ | suvarṇapuṣpī / śvetagiri karṇikā hy udisatrā ||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20090481 (0.021):
06,010.058a karṇikāḥ kuntikāś caiva saudbhidā nalakālakāḥ / 06,010.058c kaukuṭṭakās tathā colāḥ koṅkaṇā mālavāṇakāḥ
5.015.012c gajasaṃnibhanāsāś ca lalāṭocchvāsanāsikāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433728 (0.0):
5.015.012a anāsā atināsāś ca tiryan nāsā vināsikāḥ / 5.015.012c gajasaṃnibhanāsāś ca lalāṭocchvāsanāsikāḥ
5.015.013a hastipādā mahāpādā gopādāḥ pādacūlikāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433736 (0.0):
5.015.012c gajasaṃnibhanāsāś ca lalāṭocchvāsanāsikāḥ / 5.015.013a hastipādā mahāpādā gopādāḥ pādacūlikāḥ
5.015.013c atimātraśirogrīvā atimātrakucodarīḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433742 (0.0):
5.015.013a hastipādā mahāpādā gopādāḥ pādacūlikāḥ / 5.015.013c atimātraśirogrīvā atimātrakucodarīḥ
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11766291 (0.026):
5.020.032c ekākṣīm ekapādīṃ ca pṛthupādīm apādikām / 5.020.033a atimātraśirogrīvām atimātrakucodarīm
5.015.014a atimātrāsya netrāś ca dīrghajihvānakhās tathā / 5.015.014c ajāmukhīr hastimukhīr gomukhīḥ sūkarīmukhīḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433753 (0.0):
5.015.013c atimātraśirogrīvā atimātrakucodarīḥ / 5.015.014a atimātrāsya netrāś ca dīrghajihvānakhās tathā
5.015.015a hayoṣṭrakharavaktrāś ca rākṣasīr ghoradarśanāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433760 (0.0):
5.015.014c ajāmukhīr hastimukhīr gomukhīḥ sūkarīmukhīḥ / 5.015.015a hayoṣṭrakharavaktrāś ca rākṣasīr ghoradarśanāḥ
5.015.015c śūlamudgarahastāś ca krodhanāḥ kalahapriyāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433766 (0.0):
5.015.015a hayoṣṭrakharavaktrāś ca rākṣasīr ghoradarśanāḥ / 5.015.015c śūlamudgarahastāś ca krodhanāḥ kalahapriyāḥ
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11759105 (0.048):
5.005.027c vicaran hariśārdūlo rākṣasīr vikṛtekṣaṇāḥ / 5.005.027e śūlamudgarahastāś ca śakto tomaradhāriṇīḥ
5.015.016a karālā dhūmrakeśīś ca rakṣasīr vikṛtānanāḥ / 5.015.016c pibantīḥ satataṃ pānaṃ sadā māṃsasurāpriyāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433778 (0.0):
5.015.015c śūlamudgarahastāś ca krodhanāḥ kalahapriyāḥ / 5.015.016a karālā dhūmrakeśīś ca rakṣasīr vikṛtānanāḥ
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11764263 (0.054):
5.015.009a vikṛtāḥ piṅgalāḥ kālīḥ krodhanāḥ kalahapriyāḥ
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4419600 (0.056):
saṃnikarṣagatāḥ kecid gatāsuvikṛtānanāḥ // HV_91.49 // / [k: D6 T G1.5 M1 3 ins. after 49, G3 after 47: :k]
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15977345 (0.062):
kṣobhakā maṇibhadrā ca krīḍakā siṃhacakrakā / / mahodarā sthūlaśikhā vikṛtāsyā varānanā // NarP_1,89.120 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16327210 (0.064):
piśācā vikṛtānanāḥ HV_App.I,31.1005b / piśācāś candramālinaḥ *HV_112.14*1358:1b
5.015.017a māṃsaśoṇitadigdhāṅgīr māṃsaśoṇitabhojanāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433785 (0.0):
5.015.016c pibantīḥ satataṃ pānaṃ sadā māṃsasurāpriyāḥ / 5.015.017a māṃsaśoṇitadigdhāṅgīr māṃsaśoṇitabhojanāḥ
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16903140 (0.043):
māṃsavikrayiṇas tathā BrP_44.30b / māṃsaśoṇitadigdhāṅgā BrP_214.60c
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16379598 (0.062):
māṃsaśoṇitabhojanāḥ HV_App.I,31.997b / māṃsaśoṇitalālasāḥ *HV_82.7ab*933b
5.015.017c tā dadarśa kapiśreṣṭho romaharṣaṇadarśanāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433791 (0.0):
5.015.017a māṃsaśoṇitadigdhāṅgīr māṃsaśoṇitabhojanāḥ / 5.015.017c tā dadarśa kapiśreṣṭho romaharṣaṇadarśanāḥ
5.015.018a skandhavantam upāsīnāḥ parivārya vanaspatim / 5.015.018c tasyādhastāc ca tāṃ devīṃ rājaputrīm aninditām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433800 (0.0):
5.015.017c tā dadarśa kapiśreṣṭho romaharṣaṇadarśanāḥ / 5.015.018a skandhavantam upāsīnāḥ parivārya vanaspatim
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11763630 (0.050):
5.013.038a tāṃ samīkṣya viśālākṣīṃ rājaputrīm aninditām / 5.013.038c tarkayām āsa sīteti kāraṇair upapādayan
5.015.019a lakṣayām āsa lakṣmīvān hanūmāñ janakātmajām / 5.015.019c niṣprabhāṃ śokasaṃtaptāṃ malasaṃkulamūrdhajām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433811 (0.0):
5.015.018c tasyādhastāc ca tāṃ devīṃ rājaputrīm aninditām / 5.015.019a lakṣayām āsa lakṣmīvān hanūmāñ janakātmajām
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11763631 (0.057):
5.013.038a tāṃ samīkṣya viśālākṣīṃ rājaputrīm aninditām / 5.013.038c tarkayām āsa sīteti kāraṇair upapādayan
5.015.020a kṣīṇapuṇyāṃ cyutāṃ bhūmau tārāṃ nipatitām iva
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433817 (0.0):
5.015.019c niṣprabhāṃ śokasaṃtaptāṃ malasaṃkulamūrdhajām / 5.015.020a kṣīṇapuṇyāṃ cyutāṃ bhūmau tārāṃ nipatitām iva
5.015.020c cāritrya vyapadeśāḍhyāṃ bhartṛdarśanadurgatām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433824 (0.0):
5.015.020a kṣīṇapuṇyāṃ cyutāṃ bhūmau tārāṃ nipatitām iva / 5.015.020c cāritrya vyapadeśāḍhyāṃ bhartṛdarśanadurgatām
5.015.021a bhūṣaṇair uttamair hīnāṃ bhartṛvātsalyabhūṣitām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433829 (0.0):
5.015.020c cāritrya vyapadeśāḍhyāṃ bhartṛdarśanadurgatām / 5.015.021a bhūṣaṇair uttamair hīnāṃ bhartṛvātsalyabhūṣitām
5.015.021c rākṣasādhipasaṃruddhāṃ bandhubhiś ca vinākṛtām / 5.015.022a viyūthāṃ siṃhasaṃruddhāṃ baddhāṃ gajavadhūm iva
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433840 (0.0):
5.015.021a bhūṣaṇair uttamair hīnāṃ bhartṛvātsalyabhūṣitām / 5.015.021c rākṣasādhipasaṃruddhāṃ bandhubhiś ca vinākṛtām
5.015.022c candralekhāṃ payodānte śāradābhrair ivāvṛtām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433846 (0.0):
5.015.022a viyūthāṃ siṃhasaṃruddhāṃ baddhāṃ gajavadhūm iva / 5.015.022c candralekhāṃ payodānte śāradābhrair ivāvṛtām
5.015.023a kliṣṭarūpām asaṃsparśād ayuktām iva vallakīm / 5.015.023c sītāṃ bhartṛhite yuktām ayuktāṃ rakṣasāṃ vaśe
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433858 (0.0):
5.015.022c candralekhāṃ payodānte śāradābhrair ivāvṛtām / 5.015.023a kliṣṭarūpām asaṃsparśād ayuktām iva vallakīm
5.015.024a aśokavanikāmadhye śokasāgaram āplutām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433864 (0.0):
5.015.023c sītāṃ bhartṛhite yuktām ayuktāṃ rakṣasāṃ vaśe / 5.015.024a aśokavanikāmadhye śokasāgaram āplutām
5.015.024c tābhiḥ parivṛtāṃ tatra sagrahām iva rohiṇīm / 5.015.025a dadarśa hanumān devīṃ latām akusumām iva
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433873 (0.0):
5.015.024a aśokavanikāmadhye śokasāgaram āplutām / 5.015.024c tābhiḥ parivṛtāṃ tatra sagrahām iva rohiṇīm
5.015.025c sā malena ca digdhāṅgī vapuṣā cāpy alaṃkṛtā / 5.015.026a mṛṇālī paṅkadighdeva vibhāti ca na bhāti ca
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433883 (0.0):
5.015.025a dadarśa hanumān devīṃ latām akusumām iva / 5.015.025c sā malena ca digdhāṅgī vapuṣā cāpy alaṃkṛtā
5.015.026c malinena tu vastreṇa parikliṣṭena bhāminīm / 5.015.027a saṃvṛtāṃ mṛgaśāvākṣīṃ dadarśa hanumān kapiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433894 (0.0):
5.015.026a mṛṇālī paṅkadighdeva vibhāti ca na bhāti ca / 5.015.026c malinena tu vastreṇa parikliṣṭena bhāminīm
5.015.027c tāṃ devīṃ dīnavadanām adīnāṃ bhartṛtejasā
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433900 (0.0):
5.015.027a saṃvṛtāṃ mṛgaśāvākṣīṃ dadarśa hanumān kapiḥ / 5.015.027c tāṃ devīṃ dīnavadanām adīnāṃ bhartṛtejasā
5.015.028a rakṣitāṃ svena śīlena sītām asitalocanām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433907 (0.0):
5.015.027c tāṃ devīṃ dīnavadanām adīnāṃ bhartṛtejasā / 5.015.028a rakṣitāṃ svena śīlena sītām asitalocanām
5.015.028c tāṃ dṛṣṭvā hanumān sītāṃ mṛgaśāvanibhekṣaṇām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433913 (0.0):
5.015.028a rakṣitāṃ svena śīlena sītām asitalocanām / 5.015.028c tāṃ dṛṣṭvā hanumān sītāṃ mṛgaśāvanibhekṣaṇām
5.015.029a mṛgakanyām iva trastāṃ vīkṣamāṇāṃ samantataḥ / 5.015.029c dahantīm iva niḥśvāsair vṛkṣān pallavadhāriṇaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433923 (0.0):
5.015.028c tāṃ dṛṣṭvā hanumān sītāṃ mṛgaśāvanibhekṣaṇām / 5.015.029a mṛgakanyām iva trastāṃ vīkṣamāṇāṃ samantataḥ
5.015.030a saṃghātam iva śokānāṃ duḥkhasyormim ivotthitām / 5.015.030c tāṃ kṣāmāṃ suvibhaktāṅgīṃ vinābharaṇaśobhinīm
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433934 (0.0):
5.015.029c dahantīm iva niḥśvāsair vṛkṣān pallavadhāriṇaḥ / 5.015.030a saṃghātam iva śokānāṃ duḥkhasyormim ivotthitām
5.015.031a praharṣam atulaṃ lebhe mārutiḥ prekṣya maithilīm
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433939 (0.0):
5.015.030c tāṃ kṣāmāṃ suvibhaktāṅgīṃ vinābharaṇaśobhinīm / 5.015.031a praharṣam atulaṃ lebhe mārutiḥ prekṣya maithilīm
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17148812 (0.064):
praharṣajās taṃ prati bāṣpabindavo Ram_2,73.16c / praharṣam atulaṃ lebhe Ram_3,22.25c / praharṣam atulaṃ lebhe Ram_3,33.32e
5.015.031c harṣajāni ca so 'śrūṇi tāṃ dṛṣṭvā madirekṣaṇām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433946 (0.0):
5.015.031a praharṣam atulaṃ lebhe mārutiḥ prekṣya maithilīm / 5.015.031c harṣajāni ca so 'śrūṇi tāṃ dṛṣṭvā madirekṣaṇām
5.015.032a mumoca hanumāṃs tatra namaś cakre ca rāghavam / 5.015.032c namaskṛtvā ca rāmāya lakṣmaṇāya ca vīryavān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433955 (0.0):
5.015.031c harṣajāni ca so 'śrūṇi tāṃ dṛṣṭvā madirekṣaṇām / 5.015.032a mumoca hanumāṃs tatra namaś cakre ca rāghavam
5.015.033a sītādarśanasaṃhṛṣṭo hanūmān saṃvṛto 'bhavat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433961 (0.0):
5.015.032a mumoca hanumāṃs tatra namaś cakre ca rāghavam / 5.015.032c namaskṛtvā ca rāmāya lakṣmaṇāya ca vīryavān / 5.015.033a sītādarśanasaṃhṛṣṭo hanūmān saṃvṛto 'bhavat
5.016.001a tathā viprekṣamāṇasya vanaṃ puṣpitapādapam / 5.016.001c vicinvataś ca vaidehīṃ kiṃ cic cheṣā niśābhavat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433971 (0.0):
5.015.033a sītādarśanasaṃhṛṣṭo hanūmān saṃvṛto 'bhavat / 5.016.001a tathā viprekṣamāṇasya vanaṃ puṣpitapādapam
5.016.002a ṣaḍaṅgavedaviduṣāṃ kratupravarayājinām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433977 (0.0):
5.016.001c vicinvataś ca vaidehīṃ kiṃ cic cheṣā niśābhavat / 5.016.002a ṣaḍaṅgavedaviduṣāṃ kratupravarayājinām
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12752104 (0.035):
prasādaṃ cāpi devasya prathamaṃ pūjakor'hati / / ṣaḍaṅgaviduṣāṃ caiva kratupravarayājinām // BhS_30.116 //
5.016.002c śuśrāva brahmaghoṣāṃś ca virātre brahmarakṣasām / 5.016.003a atha maṅgalavāditraiḥ śabdaiḥ śrotramanoharaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433987 (0.0):
5.016.002a ṣaḍaṅgavedaviduṣāṃ kratupravarayājinām / 5.016.002c śuśrāva brahmaghoṣāṃś ca virātre brahmarakṣasām
5.016.003c prābodhyata mahābāhur daśagrīvo mahābalaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433992 (0.0):
5.016.003a atha maṅgalavāditraiḥ śabdaiḥ śrotramanoharaiḥ / 5.016.003c prābodhyata mahābāhur daśagrīvo mahābalaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19937402 (0.031):
03,291.017c kuṇḍalī kavacī śūro mahābāhur mahābalaḥ / 03,291.017d*1344_01 tigmaraśme mahābāho saṃgamiṣye duhā[read rā]sada
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11764826 (0.052):
5.016.025c taṃ dadarśa mahātejās tejovantaṃ mahākapiḥ / 5.016.026a rāvaṇo 'yaṃ mahābāhur iti saṃcintya vānaraḥ
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15505783 (0.057):
05,195.019b*0593_01 śaṅkhaś caiva mahābāhur haiḍimbaś ca mahābalaḥ / 05,195.019b*0593_02 putro 'syāñjanaparvā tu mahābalaparākramaḥ
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15322359 (0.059):
mahānāso mahākaṇṭho % mahāgrīvaḥ śmaśānavān // LiP_1,65.108 // / mahābalo mahātejā hy $ antarātmā mṛgālayaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7216126 (0.059):
mahānāso mahākaṇṭho mahāgrīvaḥ śmaśānavān // LiP_1,65.108 // / mahābalo mahātejā hy antarātmā mṛgālayaḥ /
5.016.004a vibudhya tu yathākālaṃ rākṣasendraḥ pratāvapān
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28433999 (0.0):
5.016.003c prābodhyata mahābāhur daśagrīvo mahābalaḥ / 5.016.004a vibudhya tu yathākālaṃ rākṣasendraḥ pratāvapān
5.016.004c srastamālyāmbaradharo vaidehīm anvacintayat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28434005 (0.0):
5.016.004a vibudhya tu yathākālaṃ rākṣasendraḥ pratāvapān / 5.016.004c srastamālyāmbaradharo vaidehīm anvacintayat
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13790908 (0.055):
divyaiḥ śastrair alaṃkṛtāḥ HV_112.15*1359:10b / divramālyāmbaradharo HV_108.12c
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16277978 (0.057):
divyo hi sa mahāsuraḥ HV_App.I,33.21b / divramālyāmbaradharo HV_108.12c
5.016.005a bhṛśaṃ niyuktas tasyāṃ ca madanena madotkaṭaḥ / 5.016.005c na sa taṃ rākṣasaḥ kāmaṃ śaśākātmani gūhitum
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28434016 (0.0):
5.016.004c srastamālyāmbaradharo vaidehīm anvacintayat / 5.016.005a bhṛśaṃ niyuktas tasyāṃ ca madanena madotkaṭaḥ
5.016.006a sa sarvābharaṇair yukto bibhrac chriyam anuttamām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28434024 (0.0):
5.016.005c na sa taṃ rākṣasaḥ kāmaṃ śaśākātmani gūhitum / 5.016.006a sa sarvābharaṇair yukto bibhrac chriyam anuttamām
5.016.006c tāṃ nagair vividhair juṣṭāṃ sarvapuṣpaphalopagaiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28434033 (0.0):
5.016.006a sa sarvābharaṇair yukto bibhrac chriyam anuttamām / 5.016.006c tāṃ nagair vividhair juṣṭāṃ sarvapuṣpaphalopagaiḥ
5.016.007a vṛtāṃ puṣkariṇībhiś ca nānāpuṣpopaśobhitām / 5.016.007c sadāmadaiś ca vihagair vicitrāṃ paramādbhutām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28434041 (0.0):
5.016.006c tāṃ nagair vividhair juṣṭāṃ sarvapuṣpaphalopagaiḥ / 5.016.007a vṛtāṃ puṣkariṇībhiś ca nānāpuṣpopaśobhitām
5.016.008a īhāmṛgaiś ca vividhaiś vṛtāṃ dṛṣṭimanoharaiḥ / 5.016.008c vīthīḥ saṃprekṣamāṇaś ca maṇikāñcanatoraṇāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28434051 (0.0):
5.016.007c sadāmadaiś ca vihagair vicitrāṃ paramādbhutām / 5.016.008a īhāmṛgaiś ca vividhaiś vṛtāṃ dṛṣṭimanoharaiḥ
5.016.009a nānāmṛgagaṇākīrṇāṃ phalaiḥ prapatitair vṛtām
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28434058 (0.0):
5.016.008c vīthīḥ saṃprekṣamāṇaś ca maṇikāñcanatoraṇāḥ / 5.016.009a nānāmṛgagaṇākīrṇāṃ phalaiḥ prapatitair vṛtām
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19863166 (0.049):
03,151.003a haritāmbujasaṃchannāṃ divyāṃ kanakapuṣkarām / 03,151.003b*0758_01 nānāpakṣigaṇākīrṇāṃ sūpatīrthām akardamām
5.016.009c aśokavanikām eva prāviśat saṃtatadrumām / 5.016.010a aṅganāśatamātraṃ tu taṃ vrajantam anuvrajat
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28434068 (0.0):
5.016.009a nānāmṛgagaṇākīrṇāṃ phalaiḥ prapatitair vṛtām / 5.016.009c aśokavanikām eva prāviśat saṃtatadrumām
5.016.010c mahendram iva paulastyaṃ devagandharvayoṣitaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28434075 (0.0):
5.016.010a aṅganāśatamātraṃ tu taṃ vrajantam anuvrajat / 5.016.010c mahendram iva paulastyaṃ devagandharvayoṣitaḥ
5.016.011a dīpikāḥ kāñcanīḥ kāś cij jagṛhus tatra yoṣitaḥ / 5.016.011c bālavyajanahastāś ca tālavṛntāni cāparāḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28434085 (0.0):
5.016.010c mahendram iva paulastyaṃ devagandharvayoṣitaḥ / 5.016.011a dīpikāḥ kāñcanīḥ kāś cij jagṛhus tatra yoṣitaḥ
5.016.012a kāñcanair api bhṛṅgārair jahruḥ salilam agrataḥ / 5.016.012c maṇḍalāgrān asīṃś caiva gṛhyānyāḥ pṛṣṭhato yayuḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28434096 (0.0):
5.016.011c bālavyajanahastāś ca tālavṛntāni cāparāḥ / 5.016.012a kāñcanair api bhṛṅgārair jahruḥ salilam agrataḥ
5.016.013a kā cid ratnamayīṃ pātrīṃ pūrṇāṃ pānasya bhāminī
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28434104 (0.0):
5.016.012c maṇḍalāgrān asīṃś caiva gṛhyānyāḥ pṛṣṭhato yayuḥ / 5.016.013a kā cid ratnamayīṃ pātrīṃ pūrṇāṃ pānasya bhāminī
5.016.013c dakṣiṇā dakṣiṇenaiva tadā jagrāha pāṇinā / 5.016.014a rājahaṃsapratīkāśaṃ chatraṃ pūrṇaśaśiprabham
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28434114 (0.0):
5.016.013a kā cid ratnamayīṃ pātrīṃ pūrṇāṃ pānasya bhāminī / 5.016.013c dakṣiṇā dakṣiṇenaiva tadā jagrāha pāṇinā
5.016.014c sauvarṇadaṇḍam aparā gṛhītvā pṛṣṭhato yayau
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28434120 (0.0):
5.016.014a rājahaṃsapratīkāśaṃ chatraṃ pūrṇaśaśiprabham / 5.016.014c sauvarṇadaṇḍam aparā gṛhītvā pṛṣṭhato yayau
5.016.015a nidrāmadaparītākṣyo rāvaṇasyottamastriyaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28434128 (0.0):
5.016.014c sauvarṇadaṇḍam aparā gṛhītvā pṛṣṭhato yayau / 5.016.015a nidrāmadaparītākṣyo rāvaṇasyottamastriyaḥ
5.016.015c anujagmuḥ patiṃ vīraṃ ghanaṃ vidyullatā iva
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28434134 (0.0):
5.016.015a nidrāmadaparītākṣyo rāvaṇasyottamastriyaḥ / 5.016.015c anujagmuḥ patiṃ vīraṃ ghanaṃ vidyullatā iva
5.016.016a tataḥ kāñcīninādaṃ ca nūpurāṇāṃ ca niḥsvanam / 5.016.016c śuśrāva paramastrīṇāṃ sa kapir mārutātmajaḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28434144 (0.0):
5.016.015c anujagmuḥ patiṃ vīraṃ ghanaṃ vidyullatā iva / 5.016.016a tataḥ kāñcīninādaṃ ca nūpurāṇāṃ ca niḥsvanam
Valmiki: Ramayana, 5. Sundarakanda (ram_05_u.htm.txt) 11758281 (0.021):
5.003.024c strīṇāṃ madasamṛddhānāṃ divi cāpsarasām iva / 5.003.025a śuśrāva kāñcīninādaṃ nūpurāṇāṃ ca niḥsvanam
5.016.017a taṃ cāpratimakarmāṇam acintyabalapauruṣam / 5.016.017c dvāradeśam anuprāptaṃ dadarśa hanumān kapiḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28434156 (0.0):
5.016.016c śuśrāva paramastrīṇāṃ sa kapir mārutātmajaḥ / 5.016.017a taṃ cāpratimakarmāṇam acintyabalapauruṣam
5.016.018a dīpikābhir anekābhiḥ samantād avabhāsitam / 5.016.018c gandhatailāvasiktābhir dhriyamāṇābhir agrataḥ
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28434165 (0.0):
5.016.017c dvāradeśam anuprāptaṃ dadarśa hanumān kapiḥ / 5.016.018a dīpikābhir anekābhiḥ samantād avabhāsitam
5.016.019a kāmadarpamadair yuktaṃ jihmatāmrāyatekṣaṇam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28434173 (0.0):
5.016.018c gandhatailāvasiktābhir dhriyamāṇābhir agrataḥ / 5.016.019a kāmadarpamadair yuktaṃ jihmatāmrāyatekṣaṇam
5.016.019c samakṣam iva kandarpam apaviddha śarāsanam / 5.016.020a mathitāmṛtaphenābham arajo vastram uttamam
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28434183 (0.0):
5.016.019a kāmadarpamadair yuktaṃ jihmatāmrāyatekṣaṇam / 5.016.019c samakṣam iva kandarpam apaviddha śarāsanam
5.016.020c salīlam anukarṣantaṃ vimuktaṃ saktam aṅgade
Valmiki: Ramayana, Kandas 1-7 (ram_1-7u.htm.txt) 28434190 (0.0):
5.016.020a mathitāmṛtaphenābham arajo vastram uttamam / 5.016.020c salīlam anukarṣantaṃ vimuktaṃ saktam aṅgade
5.016.021a taṃ patraviṭape līnaḥ patrapuṣpaghanāvṛtaḥ